Canon | PIXMA G4400 | User manual | Canon PIXMA G4400 User manual

Canon PIXMA G4400 User manual
G4000 series
Onlinehandbok
Översikt
Skriva ut
Kopiera
Scanna
Faxa
Vanliga frågor
svenska (Swedish)
Innehåll
Använda denna online-manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Varumärken och licenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Basfunktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Skriva ut foton från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kopiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Faxa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hantera papper, original, bläckbehållare osv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Fylla på papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Fylla på vanligt papper/fotopapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Fylla på kuvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fylla på original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Var originaldokument fylls på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Lägga original på glasskivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Placera dokument i ADF (den automatiska dokumentmataren). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Påfyllning baserat på användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Originaldokument som stöds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Fylla på bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Fylla på bläckbehållare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kontrollera bläckstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Om utskriften är svag eller ojämn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Underhållsprocedur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Skriva ut testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Granska testmönster för munstycken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Rengöra skrivhuvudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Djuprengöringen av skrivhuvuden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Justera Skrivhuvud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Rengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Rengöra pappersmatningshjul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Rengöra inuti skrivaren (rengöra bottenplattan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Säkerhetsföreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Föreskrifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
WEEE (EU&EEA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Huvudkomponenter och deras användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Huvudkomponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Framsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Baksida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Insida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Strömförsörjning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kontrollera att enheten är på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Sätta på och stänga av skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Kontrollerar Strömkontakten/nätkabeln.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
Koppla från skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
LCD-skärm och manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ange siffror, bokstäver och symboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Ändra inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Ändra utskriftsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Skapa en vanlig utskriftsprofil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Stänga av och sätta på Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Ändra driftläge för Skrivare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
Ändra inställningar från Manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Ändra inställningar från Manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Göra inställningar på manöverpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Faxinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Utskriftsinst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
LAN-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Enhets anv.inställn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Uppdatering av firmware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Matningsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Återställ inställning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Aviseringsinställning för bläck.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Systeminformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ECO-inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Tips för nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Standardinställningar för nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
En annan skrivare med samma namn hittades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LAN-anslutning. . . . .
148
Skriva ut nätverksinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Ändra anslutningsmetod för trådlöst LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Säkerställa optimala utskriftsresultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
Transportera skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Juridiska begränsningar för skanning/kopiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Information om papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
163
Medietyper som stöds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Påfyllningsgräns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Medietyper som inte stöds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Hantera papper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Skriva ut från en dator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Skriva ut från programvara (Windows skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Konfiguration av Enkel utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp). . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek). . . . . . . . . . . . . 177
Olika utskriftsmetoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Ange Pappersstorlek och Orientering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Ställa in antal kopior och utskriftsordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Utför utskrift utan ram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Utskrift med ändrad storlek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Sidlayoututskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Sida vid sida/affischutskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
190
Dubbelsidig utskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
Ställa in kuvertutskrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Utskrift på vykort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Översikt över skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Canon IJ-skrivardrivrutin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
Beskrivning av skrivardrivrutinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Beskrivning av fliken Snabbinstallation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Beskrivning av fliken Huvudgrupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Beskrivning av fliken Utskriftsformat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Beskrivning av fliken Underhåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Skärmen för Canon IJ-statusövervakare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Skriva ut direkt från en smarttelefon/surfplatta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247
Använda skrivaren med trådlöst direkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248
Pappersinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Ta kopior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Ställa in kopieringsalternativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Skanna från en dator (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
Använda IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Vad är IJ Scan Utility (skannerprogramvara)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Starta IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265
Använda funktionen Automatisk skanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Skanna flera dokument samtidigt från ADF (automatisk dokumentmatare). . . . . . . . . . . . . . . . .
268
IJ Scan Utility-skärmar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Huvudskärm i IJ Scan Utility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Dialogrutan Inställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Skanna med programvara (ScanGear). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296
Starta ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Scanna i Enkelt läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Fliken Enkelt läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303
Fliken Avancerat läge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
311
Allmän information (skannerdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Placera original (Skanna från en dator). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Inställningar för scanning via nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323
Skanna från manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Vidarebefordra skannade data till en dator genom att använda manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . .
328
Inställningsalternativ för att skanna via manöverpanelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Förbereda för att använda faxen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
335
Ansluta en telefonlinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Ställa in typ av telefonlinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Ställa in mottagningsläge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Ställa in avsändarinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Skicka fax med hjälp av skrivarens manöverpanel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Skicka fax genom att ange fax-/telefonnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Skicka fax igen (återuppringning till upptaget nummer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Inställningsalternativ för att skicka fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Registrera mottagare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Registrera mottagare med skrivarens manöverpanel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Registrera mottagarnas fax-/telefonnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Registrera mottagare för gruppnummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366
Ändra registrerad information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
369
Ta bort registrerad information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Skriva ut en lista över registrerade destinationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Starta Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Dialogrutan Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Spara en telefonkatalog som registrerats på skrivaren i datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
378
Registrera ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Ändra ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Ta bort ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
383
Ändra avsändarinformation med Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
Registrera/ändra avvisade nummer med Kortnummerverktyget 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
Registrera en telefonkatalog på skrivaren som sparats i datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
Ta emot fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Ta emot fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
388
Ändra pappersinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Byta mottagning i skrivarens minne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Skicka fax från datorn (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Skicka fax (faxdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Skapa en adressbok (faxdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Redigera eller ta bort en mottagare från en adressbok (faxdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405
Söka efter en mottagare i en adressbok (faxdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Det går inte att skicka fax från datorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Så här öppnar du skärmen för faxdrivrutinsinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Allmän information (faxdrivrutin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Vanliga frågor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Nätverksinställningar och vanliga problem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Ansluta skrivaren till ett nätverk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Begränsningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
422
Problem med nätverkskommunikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Skrivaren kan inte hittas på nätverket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under konfigurering
(Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera strömstatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera datorns nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
för trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens inställningar för trådlöst LAN. . . . . . . . 429
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera trådlös nätverksmiljö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens IP-adress. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara. . . . . . . . 433
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar
av trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för trådlös router. . . . . . . . . . . . . . . . 434
Det går inte att fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning/skärmen Anslut kabel. . . . . . . . . . . . .
435
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437
Problem med nätverksanslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Det går plötsligt inte att använda skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Okänd nätverksnyckel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Skrivaren går inte att använda efter att en trådlös router har ersatts eller inställningarna har ändrats
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Andra nätverksproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Kontrollera nätverksinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Återställa till fabriksinställningarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Utskriftsproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Utskriften startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Det kommer inte ut något bläck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Bläcket tar slut snabbt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Utskriftsresultaten är otillfredsställande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder uppstår. . . . . . . . . . . . .
463
Färgerna är otydliga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Linjerna är sneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Vertikal linje bredvid bilden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475
Problem med skanning (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Problem med skanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Scannern fungerar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
478
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Problem med faxning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Problem med att skicka fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Det går inte att skicka ett fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Fel uppstår ofta när du skickar fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Problem med att ta emot fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Det går inte att ta emot ett fax, det går inte att skriva ut ett fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Mottagna fax håller en dålig kvalitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
488
Problem med telefonen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Det går inte att ringa upp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Telefonen kopplas från under ett samtal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Mekaniska problem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Strömmen sätts inte på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Strömmen stängs av av sig själv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Problem med USB-anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Det går inte att kommunicera med skrivaren via USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
Problem med installation och hämtning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Det går inte att installera MP Drivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498
Uppdatera MP Drivers i nätverksmiljö (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Fel och meddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Ett fel inträffar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Meddelande visas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Lista över supportkoder för fel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Lista över supportkoder för fel (papperet fastnar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
1300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
Papper har fastnat inuti skrivaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
1000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
1200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
1640. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
1700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
2900. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
2901. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
4103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
5011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
5012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
5100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
5200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
5B00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
6000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Använda denna online-manual
Symboler som används i den här handboken
Användare av pekaktiverade enheter (Windows)
Symboler som används i den här handboken
Varning
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till dödsfall eller allvarliga
personskador. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Försiktighet
Om anvisningarna inte följs och utrustningen används felaktigt kan det leda till personskador eller
skador på utrustningen. Följ anvisningarna för att garantera säkerheten.
Viktigt!
Anvisningar med viktig information. För att undvika personskador, skador på skrivaren och felaktig
användning bör du läsa igenom de här anvisningarna.
Obs!
Anvisningar med kommentarer om användning eller ytterligare förklaringar.
Grunderna
Anvisningar som förklarar produktens grundläggande funktioner.
Obs!
• Ikonerna kan variera beroende på produkten.
Användare av pekaktiverade enheter (Windows)
Om du vill kunna använda pekåtgärder måste du byta ut "högerklicka" i det här dokumentet med åtgärden
som är inställd i operativsystemet. Om åtgärden i operativsystemet till exempel är inställd på "tryck och
håll" byter du ut "högerklicka" mot "tryck och håll".
10
Varumärken och licenser
• Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
• Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
• Internet Explorer är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple
Inc., registrerade i U.S.A. och andra länder. App Store, AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken
som tillhör Apple Inc.
• IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används
på licens.
• Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Play, Google Drive
och Google Apps är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.
• Adobe, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB och Adobe RGB (1998) är
antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/
eller andra länder.
• Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc., USA och är licensierat till Canon Inc.
• Autodesk och AutoCAD är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Autodesk, Inc. och/eller
dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.
Obs!
• Det formella namnet på Windows Vista är operativsystemet Microsoft Windows Vista.
Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
11
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii)
beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under
the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example
is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License,
Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name)
to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the
purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously
marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
12
copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform,
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise
transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such
Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their
Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the
Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate
as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the
following conditions:
1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that
You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with
Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service
marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without
13
limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your
exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent
acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of
goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages
or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other
liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations,
You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other
Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any
liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any
such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both
that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of
CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to
distribution of the software without specific written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR
PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
14
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) ----Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All
rights reserved.
Use is subject to license terms below.
15
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2003-2009, Sparta, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
16
---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and
Telecommunications.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of
their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific
prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) ----Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com
Author: Bernhard Penz
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names
may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
17
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
LEADTOOLS
Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.
CMap Resources
----------------------------------------------------------Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names
of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
----------------------------------------------------------MIT License
18
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies
of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Följande gäller enbart produkter med stöd för Wi-Fi.
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the
following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.
* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS,"
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
19
Basfunktion
Skriva ut foton från en dator
Kopiera
Faxa
20
Skriva ut foton från en dator
Det här avsnittet beskriver hur du skriver ut foton med My Image Garden.
1. Öppna pappersstödet (A) och pappersstödets förlängningsdel (B).
2. Dra ut utmatningsfacket (C) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (D).
3. Fyll på papper vertikalt MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND UPPÅT.
4. Justera pappersstöden (E) efter pappersbredden.
21
När du fyllt på papper i det bakre facket visas registreringsskärmen för pappersinformation för det bakre
facket på LCD-skärmen.
5. Tryck på OK.
6. Använd knappen
för att välja storlek för det påfyllda papperet i det bakre facket och
tryck sedan på knappen OK.
Obs!
• Asterisken " " visas med aktuell sidstorlek och inställningar för medietyp.
7. Använd knappen
för att välja typ på det påfyllda papperet i det bakre facket och tryck
sedan på knappen OK.
8. Klicka på ikonen My Image Garden (F) i Quick Menu.
Fönstret Guidemeny (Guide Menu) visas.
Obs!
• Antalet ikoner och ikontyperna som visas varierar beroende på region, den registrerade skrivaren/
skannern och de installerade programmen.
9. Klicka på ikonen Fotoutskrift (Photo Print) (G).
22
10. Klicka på mappen (H) med foton som du vill skriva ut.
11. Klicka på de foton (I) som du vill skriva ut.
För Windows:
Om du vill välja två eller flera foton samtidigt klickar du på dem medan du håller inne Ctrl-tangenten.
För Mac OS:
Om du vill välja två eller flera foton samtidigt klickar du på dem medan du håller inne
kommandotangenten.
12. Klicka på Skriv ut (Print) (J).
13. Ange antal kopior, skrivarens namn, mediatyp osv. (K).
14. Klicka på Skriv ut (Print) (L).
23
För Mac OS:
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas och klicka sedan på Skriv ut (Print).
Obs!
• My Image Garden ger dig möjlighet att använda bilder på din dator, till exempel foton tagna med en
digitalkamera, på flera olika sätt.
• För Windows:
Handbok för My Image Garden
• För Mac OS:
Handbok för My Image Garden
24
Kopiera
I det här avsnittet beskrivs hur du placerar original och kopierar dem till vanligt papper.
1. Öppna pappersstödet (A) och pappersstödets förlängningsdel (B).
2. Dra ut utmatningsfacket (C) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (D).
3. Fyll på papper vertikalt MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND UPPÅT.
4. Justera pappersstöden (E) efter pappersbredden.
25
När du fyllt på papper i det bakre facket visas registreringsskärmen för pappersinformation för det bakre
facket på LCD-skärmen.
5. Tryck på OK.
6. Använd knappen
för att välja storlek för det påfyllda papperet i det bakre facket och
tryck sedan på knappen OK.
Obs!
• Asterisken " " visas med aktuell sidstorlek och inställningar för medietyp.
7. Använd knappen
för att välja typ på det påfyllda papperet i det bakre facket och tryck
sedan på knappen OK.
8. Tryck på KOPIERA (COPY)-knappen (F).
9. Öppna dokumentluckan (G).
10. Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA KOPIERAS VÄND NEDÅT och justera det
mot justeringsmärket (H).
26
Obs!
• Om du vill kopiera två eller flera dokument efter varandra, lägg dem i ADF (automatisk
dokumentmatare).
Placera dokument i ADF (den automatiska dokumentmataren)
11. Stäng dokumentluckan försiktigt.
12. Bekräfta pappersinställningarna och tryck sedan på knappen Svart (Black) eller knappen
Färg (Color) (I).
27
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan förrän kopieringen har slutförts.
Obs!
• Din skrivare är utrustad med många andra användbara kopieringsfunktioner.
Kopiera
28
Faxa
Faxa flera dokument i svartvitt enligt följande.
1. Öppna dokumentfacket (A).
2. Lägg i dokumentet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND UPPÅT.
3. Justera dokumentledaren (B).
4. Tryck på knappen FAX (C).
29
5. Använd de numeriska knapparna (D) för att ange faxnumret.
6. Tryck på knappen Svart (Black) (E).
Obs!
• Många andra användbara faxfunktioner finns tillgängliga.
Faxa
30
Hantera papper, original, bläckbehållare osv.
Fylla på papper
Fylla på original
Fylla på bläckbehållare
31
Fylla på papper
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
32
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Du kan fylla på vanligt papper eller fotopapper.
Viktigt!
• Om du beskär vanligt papper till en mindre storlek som 10 x 15 cm (4 x 6 tum), 13 x 18 cm (5 x 7 tum),
kvadrat 13 x 13 cm (5 x 5 tum) eller kort 55 x 91 mm (2,17 x 3,58 tum) för att göra en provutskrift kan
det orsaka pappersstopp.
Obs!
• Vi rekommenderar att du använder äkta fotomedia från Canon när du skriver ut fotografier.
Mer information om originalpapper från Canon finns i Medietyper som stöds.
• Du kan använda vanligt kopieringspapper eller Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office
Colour Paper SAT213.
Mer information om vilka pappersstorlekar och pappersvikter som kan användas i skrivaren finns i
Medietyper som stöds.
1. Förbered papperet.
Justera papperets kanter. Släta ut papperet om det rullar sig.
Obs!
• Justera kanterna på papperet innan du fyller på det. Papperet kan fastna om du inte justerar
kanterna.
• Om papperet har rullat sig tar du tag i de rullade hörnen och rullar försiktigt i motsatt riktning tills
papperet är helt platt.
Mer information om hur du slätar ut böjt papper finns i Är papperet böjt?.
2. Fylla på papper
1. Öppna pappersstödet (A) och pappersstödets förlängningsdel (B).
2. Dra ut utmatningsfacket (C) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (D).
33
3. Skjut pappersledarna (E) för att öppna dem och fyll på papper i mitten av det bakre facket
MED UTSKRIFTSSIDAN VÄND UPPÅT.
4. Justera pappersledarna (E) mot pappersbuntens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Papperet kanske inte matas korrekt.
Viktigt!
• Lägg alltid i papperet i stående riktning (F). Om du fyller på papperet i liggande riktning (G) kan det
fastna.
34
Obs!
• Fyll inte på papper över påfyllningsmarkeringen (H).
När du fyllt på papper i det bakre facket visas registreringsskärmen för pappersinformation för det bakre
facket på LCD-skärmen.
5. Tryck på OK.
6. Använd knappen
för att välja storlek för det påfyllda papperet i det bakre facket och
tryck sedan på knappen OK.
Obs!
• Asterisken "
" visas med aktuell sidstorlek och inställningar för medietyp.
7. Använd knappen
för att välja typ på det påfyllda papperet i det bakre facket och tryck
sedan på knappen OK.
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för det påfyllda papperet i skrivardrivrutinens eller
manöverpanelens skärm för utskriftsinställningar.
35
Fylla på kuvert
Du kan fylla på DL-kuvert och Com 10-kuvert.
Med rätt skrivardrivrutininställningar roteras och skrivs adressen ut automatiskt i enlighet med kuvertets
riktning.
Viktigt!
• Utskrift av kuvert via manöverpanelen stöds ej.
• Använd inte följande kuvert. De kan fastna i skrivaren eller göra att skrivaren fungerar dåligt.
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
1. Förbered kuverten.
• Släta ut kuverten genom att trycka på alla hörn och kanter.
• Om kuverten är böjda tar du tag i två hörn och vrider försiktigt i motsatt riktning.
• Om hörnet på kuvertfliken är böjt plattar du till det.
• Använd en penna för att trycka ner framkanten i inmatningsriktningen och göra kuvertet platt.
Bilderna ovan visar kuvertets främre kant sett från sidan.
Viktigt!
• Kuvert kan fastna i skrivaren om de inte är platta eller om kanterna inte riktats in på rätt sätt.
Kontrollera att inga rullningar eller upphöjningar är mer än 3 mm (0,1 tum) höga.
2. Fylla på kuvert
1. Öppna pappersstödet (A) och pappersstödets förlängningsdel (B).
2. Dra ut utmatningsfacket (C) och öppna utmatningsfackets förlängningsdel (D).
36
3. Skjutpappersledarna (E) för att öppna dem och fyll på kuverten i mitten av det bakre facket
MED ADRESSIDAN VÄND UPPÅT.
Den vikta fliken på kuvertet ska vara vänd nedåt på vänster sida.
Upp till 10 kuvert kan fyllas på samtidigt.
4. Dra i pappersledarna (E) för att justera dem mot kuvertens båda sidor.
Skjut inte ihop pappersledarna för kraftigt. Då kanske kuverten inte matas korrekt.
Obs!
• Fyll inte på kuvert över påfyllningsmarkeringen (F).
37
När du fyllt på papper i det bakre facket visas registreringsskärmen för pappersinformation för det bakre
facket på LCD-skärmen.
5. Tryck på OK.
6. Använd knappen
för att välja storlek för de påfyllda kuverten i det bakre facket och tryck
sedan på knappen OK.
Obs!
• Asterisken "
7. Använd knappen
" visas med aktuell sidstorlek och inställningar för medietyp.
eller
för att välja Kuvert (Envelope) och tryck sedan på knappen OK.
Obs!
• När du vill skriva ut väljer du storlek och typ för de påfyllda kuverten på utskriftsinställningsskärmen i
skrivardrivrutinen.
38
Fylla på original
Var originaldokument fylls på
Lägga original på glasskivan
Placera dokument i ADF (den automatiska dokumentmataren)
Påfyllning baserat på användning
Originaldokument som stöds
39
Var originaldokument fylls på
Skrivaren har två platser där du kan placera original: glasskivan och ADF (den automatiska
dokumentmataren).
Välj den position för originalet som passar bäst beroende på storlek, typ och användningsområde.
Obs!
• Mer information om original som stöds finns nedan.
Originaldokument som stöds
Lägga dokument, foton eller en bok på glasskivan
Fylla på två eller fler dokument med samma storlek och tjocklek i ADF.
Det går också att fylla på ett enda ark i ADF.
Obs!
• Använd glasskivan när du vill skanna ett original och få bästa kvalitet.
40
Lägga original på glasskivan
1. Öppna dokumentluckan.
2. Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan.
Viktigt!
• Du bör tänka på följande när du placerar originalet på glasskivan.
• Placera inga föremål som väger över 2,0 kg (4,4 pund) på glasskivan.
• Tryck inte på originalet så att glasskivan belastas med en större tyngd än 2,0 kg (4,4 pund).
Om du inte tar hänsyn till begränsningarna ovan kan skannern fungera dåligt eller glasskivan gå
sönder.
3. Stäng dokumentluckan försiktigt.
Viktigt!
• När du har placerat originalet på glasskivan stänger du dokumentluckan ordentligt innan du börjar
kopiera, faxa eller skanna.
41
Placera dokument i ADF (den automatiska dokumentmataren)
Obs!
• Om du vill skanna ett dokument och få bästa kvalitet lägger du det på glasskivan.
1. Kontrollera att du har tagit bort eventuellt original från glasskivan.
2. Öppna dokumentfacket.
3. Placera dokumentet i dokumentfacket. Du hör ett pipljud när det hamnar rätt.
Placera dokumentet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND UPPÅT i dokumentfacket.
Obs!
• Mer information om original som stöds finns nedan.
Originaldokument som stöds
• När du ställer in att larmet ska vara tyst under Ljudkontroll (Sound control) i Enhets
anv.inställn. (Dev. user settings) hörs inte larmet även om du lägger ett dokument i
dokumentfacket.
Ljudkontroll (Sound control)
4. Justera dokumentledaren (A) på skrivarens framsida så att den motsvarar bredden på
dokumentet.
Skjut inte dokumentledaren för kraftigt mot dokumentet. Dokumentet kanske inte matas korrekt.
42
43
Påfyllning baserat på användning
Placera originalet i korrekt position på glasskivan enligt funktionen som ska användas. Om du inte placerar
originalet i rätt position kan det kanske inte scannas korrekt.
Original
Funktion
Hur du fyller på
Kopiera eller faxa
Skanna genom automatisk identifiering
av typ och storlek för originalet
Om du skannar med hjälp av manöverpanelenväljer du Automatisk scanning (Auto
scan) för Dokumenttyp (Document type) i
skanningsläget.
Magasin, tidningar och dokument
Placera originalet och justera
det mot justeringsmärket
Skanna genom att ange en standardstorlek (A4, Letter o.s.v.)
Om du skannar med hjälp av operatörspanelen väljer du Dokument (Document) eller
Foto (Photo) för Dokumenttyp (Document
type) i skanningsläget och anger en standardstorlek (A4, Letter osv.) för Skanningsstrlk. (Scan size).
Skanna endast et original
Om du skannar med hjälp av manöverpanelen ska du följa proceduren nedan.
• Välj Automatisk scanning (Auto scan)
för Dokumenttyp (Document type) i
Foton, vykort, visitkort och skivor
(BD/DVD/CD)
skanningsläget.
• Välj Foto (Photo) för Dokumenttyp
(Document type) i skanningsläget och
ange Autoskanna(A) -En (Auto
scan(A) -Singl) för Skanningsstrlk.
(Scan size).
Placera papper på mitten av
glasskivan
Skanna två eller flera original
Om du skannar med hjälp av manöverpanelen ska du följa proceduren nedan.
• Välj Automatisk scanning (Auto scan)
för Dokumenttyp (Document type) i
skanningsläget.
• Välj Foto (Photo) för Dokumenttyp
(Document type) i skanningsläget och
ange Autoskan.(A) -Flera (Auto
44
Placera två eller flera original
scan(A) -Multi) för Skanningsstrlk.
(Scan size).
Obs!
• Mer information om hur du skannar från datorn och hur du placerar original finns nedan.
• För Windows:
Skanna från en dator (Windows)
• För Mac OS:
Skanna från en dator (Mac OS)
Placera originalet och justera det mot justeringsmärket ( )
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT på glasskivan och justera det mot
justeringsmärket (
). Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Viktigt!
• Skrivaren kan inte skanna det randiga området (A) (1 mm (0,04 tum) från glasskivans kanter).
Placera papper på mitten av glasskivan
Placera originalet MED DEN SIDA SOM SKA SKANNAS VÄND NEDÅT, och lämna 1 cm (0,4 tum) eller
mer mellan kanterna (den yta som är märkt med diagonala streck) på glasskivan. Den del som har
placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
45
Placera två eller flera original
Placera originalen MED DEN SIDA SOM SKA SCANNAS VÄND NEDÅT. Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer
mellan kanterna (den yta som är märkt med diagonala streck) på glasskivan och originalen, samt mellan
de olika originalen. Den del som har placerats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Du kan placera upp till 12 objekt i scannern.
A: Mer än 1 cm (0,4 tum)
Obs!
• Funktionen för lutningskorrigering kompenserar automatiskt för original som har placerats med en
vinkel på upp till cirka 10 grader. Vinklade foton med en långsida på 180 mm (7,1 tum) eller mer kan
dock inte korrigeras.
• Foton som inte är rektangulära eller som är oregelbundet formade (som t.ex. urklippta foton) kanske
inte går att skanna på rätt sätt.
46
Originaldokument som stöds
glasskiva
Alternativ
Originaltyper
Information
- Textdokument, tidningar och tidskrifter
- Fotografier, vykort, visitkort eller optiska skivor (Blu-ray/DVD/CD-skivor
m.m.)
- Dokument som inte är lämpliga för ADF
Storlek (bredd x höjd)
Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 tum)
Kvantitet
Ett eller flera ark*
Tjocklek
Max 5 mm (0,20 tum)
* Två eller fler original kan placeras på glasskivan beroende på vilken funktion som har valts.
Påfyllning baserat på användning
ADF (automatisk dokumentmatare)
Alternativ
Originaltyper
Information
Enkla dokument på vanligt papper med flera sidor som har samma storlek, tjocklek och vikt
Storlek
A4/Letter/Legal
Endast dokument med A4- eller Letter-format för 2 på 1-kopiering och 4
på 1-kopiering
Kvantitet
- A4 eller Letter: Max 20 ark (75 g /m2 (20 pund) papper), upp till 2 mm
(0,08 tum) i höjdled
- Legal: max. 5 ark (75 g /m2 (20 pund) papper), upp till 0,5 mm (0,02
tum) i höjdled
Tjocklek
0,07 till 0,13 mm (0,003 till 0,005 tum)
Vikt
60 till 95 g /m2 (16,0 till 25,3 pund)
Obs!
• Se till att eventuellt lim, bläck, korrigeringsvätska eller liknande på dokumentet har torkat innan du
lägger det på glasskivan eller i ADF.
Du ska dock inte placera limmade dokument i ADF även om limmet är torrt. Det kan leda till att
papperet fastnar.
• Ta bort alla häftklamrar, gem och liknande innan du lägger i dokumentet.
• Placera dokument med formatet Legal i ADF.
• Placera inte följande typer av dokument i ADF. Det kan leda till att papperet fastnar.
• Skrynkligt eller vikt papper
• Böjt papper
• Sönderrivet papper
47
•
•
•
•
•
Papper med hål i
Limmat papper
Post-it-lappar
Karbonpapper eller papper med karbonpapper som baksida
Ytbehandlat papper
• Flygpostpapper eller tunt papper
• Fotopapper eller tjockt papper
48
Fylla på bläckbehållare
Fylla på bläckbehållare
Kontrollera bläckstatus
49
Fylla på bläckbehållare
Kontrollera återstående bläcknivå via bläckbehållarindikatorn på skrivarens framsida. Om bläcknivån ligger
nära den nedre gränslinjen (A) fyller du på bläckbehållaren.
Obs!
• Om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad måste du återställa beräkningen
av återstående bläcknivå innan du fyller på bläckbehållaren.
Det finns två olika sätt att återställa beräkningen av återstående bläcknivå.
• Återställa återstående bläcknivå när ett återstående bläck-fel uppstår
• Återställa återstående bläcknivå när ett återstående bläck-fel inte har uppstått
Felmeddelandet visas på LCD-skärmen när ett återstående bläck-fel uppstår.
Om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad
• Om utskriftsresultatet blir svagt eller om vita ränder uppstår trots att bläcknivån är tillräcklig, se
Underhållsprocedur.
• I Anvisningar för bläckflaskor finns försiktighetsanvisningar för hantering av bläckbehållare.
Anvisningar för påfyllning
När du behöver fylla på bläckbehållarna följer du stegen nedan.
Viktigt!
• Kontrollera att skrivaren står rakt efter installationen och INTE står upp och ned eller på sidan
eftersom bläck kan läcka ut från skrivaren.
• Om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad fyller du på bläckbehållaren så
att de är helt fulla. Om beräkningen av återstående bläcknivå återställs trots att bläckbehållaren inte
är full kan skrivaren inte känna av bläcknivån ordentligt.
Om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Öppna skannerenheten/luckan (B).
50
Viktigt!
• Rör inte vid rören eller andra delar inuti skrivaren.
3. Öppna bläckbehållarlocket.
Fyll på den svarta bläckbehållaren genom att öppna bläckbehållarlocket (C).
Om du ska fylla på färgbläckbehållare öppnar du det högra bläckbehållarlocket (D).
4. Ta tag i och ta bort behållarlocket (E) på den bläckbehållare som ska fyllas på.
Placera det borttagna behållarlocket på den övre hållaren för behållarlock (F).
51
Viktigt!
• Ta bort behållarlocket försiktigt från bläckbehållaren. Bläck på insidan av behållarlocket kan
stänka när du tar bort locket.
5. Ta ut en ny bläckflaska ur förpackningen.
6. Håll bläckflaskan rakt och vrid flasklocket (G) för att ta bort det.
52
Viktigt!
• När du tar bort flasklocket ska du undvika att klämma på bläckflaskans sidor. Håll bläckflaskan
enligt bilden ovan. Om du trycker på bläckflaskans sidor kommer bläcket att stänka.
• Skaka inte bläckflaskan. Bläck kan stänka när du öppnar locket.
• Även om bläckflaskan har en buckla kan bläcket i flaskan användas utan problem.
7. Fyll på bläckbehållaren.
Justera munstycket på bläckflaskan med flaskledaren (H) på skrivaren och sätt i munstycket i
öppningen (I).
Ställ sedan bläckflaskan upp och ned och kläm på sidorna av flaskan för att fylla på bläckbehållaren.
Viktigt!
• Se till att rätt färgbläckbehållare fylls på med motsvarande färg från bläckflaskorna.
• Tryck inte för hårt på flaskans sidor när du fyller på bläckbehållarna. Bläcket kan stänka.
• Fyll inte på bläckbehållaren ovanför bläckbehållarens övre gränslinje (J). Bläcket ovanför raden
kan spillas och orsaka fel i eller skada på skrivaren så att det inte går att skriva ut.
• När du har fyllt på bläckbehållarna stänger du flasklocket på bläckflaskan ordentligt.
• Följ de källsorteringsregler som gäller i din kommun när du kasserar tomma bläckflaskor.
8. Stäng bläckbehållarens öppning (E) med behållarlocket.
Se till att behållarlocket sätts i ordentligt.
53
Obs!
• Var försiktig när du sätter i behållarlocketså att du inte vrider behållarlockets försegling.
9. Stäng bläckbehållarlocket.
Viktigt!
• Om du inte kan stänga bläckbehållarlocket ordentligt ska du kontrollera om du har glömt att
sätta i några behållarlock i bläckbehållarna. Om behållarlocket ligger kvar på hållaren för
behållarlock kan bläckbehållarlocket inte stängas.
10. Stäng skannerenheten/luckan försiktigt.
Obs!
• Om felmeddelandet visas på LCD-skärmen ska du vidta lämpliga åtgärder.
Ett fel inträffar
• Skrivarens ljudnivå kan vara högre under drift.
54
Om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad
Återställa återstående bläcknivå när ett återstående bläck-fel uppstår
Om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad Kontrollera bläckbehållarna
(Check the ink tanks) och färgindikatorn (BK/C/M/Y) för bläck som tar slut visas på LCD-skärmen när
bläcket tar slut. Den här inställningen är aktiverad som standard.
Viktigt!
• Färgen på bläcket som har minst återstående mängd när du visuellt inspekterar mängden
återstående bläck kanske inte stämmer överens med färgindikatorn som visas på LCD-skärmen.
När du har tryckt på OK-knappen visas Vill du fylla på bläckbehållarna? (Do you want to refill the
ink tanks?).
• För att fortsätta aktivera funktionen för meddelande om återstående bläcknivå
◦ Om du fyller bläckbehållare för alla färger:
1. Använd knappen
för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK-knappen.
2. Fyll på bläckbehållare för alla färger till den övre gränslinjen och tryck sedan på OKknappen.
Är alla bläckbehållare påfyllda till den övre gränslinjen? (Are all the ink tanks refilled
to the upper limit line?) visas.
3. Använd knappen
för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK-knappen.
Beräkning av återstående bläcknivå för alla färger återställs.
◦ Om du fyller på några bläckbehållare:
Viktigt!
• För att fortsätta hålla funktionen för meddelande om återstående bläcknivå aktiv ska du
fylla på bläckbehållaren vars bläck är på väg att ta slut.
Obs!
• Bläckbehållare med bläck i annan färg än den som är på väg att ta slut kan fyllas på
samtidigt.
1. Använd knappen
för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK-knappen.
2. Fyll på önskad bläckbehållare till den övre gränslinjen och tryck sedan på OK-knappen.
Är alla bläckbehållare påfyllda till den övre gränslinjen? (Are all the ink tanks refilled
to the upper limit line?) visas.
55
3. Använd knappen
för att välja Nej (No) och tryck sedan på OK-knappen.
Är BK-bläcket påfyllt till den övre gränslinjen? (Is the BK ink refilled to the upper
limit line?) visas.
4. Använd knappen
knappen.
för att välja Ja (Yes) eller Nej (No) och tryck sedan på OK-
5. För C bläck M bläck och Y bläck utför du samma åtgärd som BK bläck.
Beräkning av återstående bläcknivå för vald färg Ja (Yes) återställs.
Om du valt Nej (No) för några färger visas Om du fortsätter kommer
aviseringsfunktionen för återstående bläcknivå inaktiveras (If you continue, the
remaining ink level notification function will be disabled). Gå till steg 2 i För att
inaktivera funktionen för meddelande om återstående bläcknivå.
• För att inaktivera funktionen för meddelande om återstående bläcknivå
1. Använd knappen
för att välja Nej (No) och tryck sedan på OK-knappen.
Om du fortsätter kommer aviseringsfunktionen för återstående bläcknivå inaktiveras (If
you continue, the remaining ink level notification function will be disabled) visas.
Det här meddelandet visas om du väljer Nej (No) när Är alla bläckbehållare påfyllda till den
övre gränslinjen? (Are all the ink tanks refilled to the upper limit line?) visas.
2. Tryck på OK.
Kontr. återst. bläcknivå genom att visuellt undersöka återstående bläck i
bläckbehållaren (To check the remaining ink level, visually inspect the remaining ink in
the ink tank) visas.
3. Tryck på OK.
Vill du inaktivera aviseringsfunktionen för återstående bläcknivå? (Do you want to
disable the remaining ink level notification function?) visas.
4. Använd knappen
för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK-knappen.
Funktionen för meddelande om återstående bläcknivå inaktiveras.
Om du väljer Nej (No) och trycker på OK-knappen visas För korrekt användn. av funktionen
måste du fylla alla bläckbehållare till övre gränslinjen (For correct operation of the
function, you must refill all ink tanks to the upper limit line). När du har tryckt på OK-
56
knappen ytterligare en gång visas Vill du fylla på bläckbehållarna? (Do you want to refill
the ink tanks?) igen.
Viktigt!
• Om funktionen för meddelande av återstående bläcknivå är inaktiverad ska du kontrollera
återstående bläcknivå visuellt och fylla på bläckbehållarna vid behov. Om du fortsätter skriva ut
när bläcket är under den nedre gränslinjen på en bläckbehållare kanske utskriftskvaliteten blir
dålig, eller så kan det orsaka fel i eller skada på skrivaren.
Återställa återstående bläcknivå när ett återstående bläck-fel inte har uppstått
Om du fyller på bläckbehållaren när funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad
och när ett återstående bläck-fel inte har uppstått återställs beräkningen av återstående bläcknivå efter
påfyllning av bläckbehållaren till den övre gränslinjen.
• Om du återställer beräkningen av återstående bläcknivå för alla färger:
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
3. Välj Aviser.inst. f. bläck (Ink notification set.) och tryck sedan på OK-knappen.
4. Välj Återst. bläcknivåber. (Reset ink lev. count) och tryck sedan på OK-knappen.
Ber. av återst. bläckn. kommer att återst. för alla färger; OK? (The remaining ink level
count will be reset for all colors; OK?) visas.
5. Använd knappen
för att välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK-knappen.
Är alla bläckbehållare påfyllda till den övre gränslinjen? (Are all the ink tanks refilled to
the upper limit line?) visas.
6. Fyll på bläckbehållare för alla färger till den övre gränslinjen och använd knappen
välja Ja (Yes) och tryck sedan på OK-knappen.
för att
Beräkning av återstående bläcknivå för alla färger återställs.
• Om du återställer beräkningen av återstående bläcknivå för vissa färger:
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
3. Välj Aviser.inst. f. bläck (Ink notification set.) och tryck sedan på OK-knappen.
4. Välj Återst. bläcknivåber. (Reset ink lev. count) och tryck sedan på OK-knappen.
Ber. av återst. bläckn. kommer att återst. för alla färger; OK? (The remaining ink level
count will be reset for all colors; OK?) visas.
5. Använd knappen
för att välja Nej (No) och tryck sedan på OK-knappen.
Vill du återställa BK-bläckets ber. av återstående bläcknivå? (Do you want to reset the
BK ink's remaining ink level count?) visas.
57
6. Om du återställer beräkningen av återstående bläcknivå för BK bläck ska du fylla på BK
bläckbehållaren till den övre gränslinjen, använda knappen
för att välja Ja (Yes) och
trycka på OK-knappen.
Om du inte återställer beräkningen av återstående bläcknivå för BK bläck väljer du Nej (No)
och trycker på OK-knappen.
7. För C bläck M bläck och Y bläck utför du samma åtgärd som BK bläck.
Beräkning av återstående bläcknivå för vald färg Ja (Yes) återställs.
Viktigt!
• Om du återställer beräkningen av återstående bläcknivå utan att fylla på bläckbehållarna till den
övre gränslinjen kan den återstående bläcknivån inte fastslås korrekt.
Obs!
• Du kan även ställa in funktionen för meddelande om återstående bläcknivå eller återställa
beräkningen av återstående bläcknivå på din dator.
• För Windows:
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå
• För Mac OS:
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå
Anvisningar för bläckflaskor
Viktigt!
• Förvara utom räckhåll för barn.
• Drick inte bläck.
• Var försiktig så att du inte får bläck i ögonen eller munnen. (Om bläck skulle komma i kontakt med
ögonen eller sväljas sköljer du med vatten och kontaktar läkare omedelbart).
• Förvara bläckflaskor stående och helt stängda. Om bläckflaskor ligger ned kan bläcket läcka ut.
• När du fyller på bläckbehållare ska du vara försiktig så att det inte stänker bläck på området omkring
dig.
• Bläck kan leda till permanenta fläckar på kläder och andra tillhörigheter. Bläckfläckar kanske inte går
bort i tvätten.
• Använd inte bläckflaskor och bläcket i dem för någonting annat än att fylla på behållare i skrivare som
anges av Canon.
• Förvara inte bläckflaskor i områden som utsätts för höga temperaturer, t.ex. vid eld, element eller i
bilar. Flaskor kan böjas och läcka och bläcket kan få sämre kvalitet.
• Behandla bläckflaskor varsamt. Bläckflaskor kan skadas och locken kan lossna vid slag och stötar så
att bläck läcker ut.
• Häll inte över bläck i andra behållare. Det kan leda till att du råkar dricka bläcket eller till felaktig
användning eller dålig bläckkvalitet.
• Blanda inte bläcket med vatten eller annat bläck. Det kan skada skrivaren.
58
• Fyll på bläckbehållare snabbt. Förvara inte bläckbehållare med locket av.
• Lämna inte öppnade bläckflaskor med flasklocket av. Bläcket kommer att torka vilket gör att enheten
kanske inte fungerar korrekt när en bläckbehållare fylls på med den här flaskan.
Obs!
• Det kan gå åt färgbläck även när du skriver ut svartvita dokument eller om du har ställt in svartvit
utskrift. Det går även åt bläck vid vanlig rengöring och djuprengöring av skrivhuvudet, vilket kan
behövas krävas för att upprätthålla skrivarens prestanda.
När bläckbehållaren har slut på bläck ska den fyllas på omgående
Bläcktips
59
Kontrollera bläckstatus
Kontrollera bläckstatus via bläckbehållarindikatorn på skrivarens framsida.
När bläcket når den övre gränslinjen (A) är bläcket fullt.
När bläcket är nära den nedre gränslinjen (B) börjar bläcket ta slut. Fyll på bläckbehållaren.
Obs!
• Kontrollera återstående bläcknivå genom att visuellt undersöka återstående bläck i bläckbehållaren.
Viktigt!
• Om utskriften fortsätts när återstående bläcknivå ligger under den nedre gränslinjen kan skrivaren
förbruka en viss mängd bläck för att återgå till utskriftsbar status och den kan även skadas.
Obs!
• Skrivaren har en funktion för meddelande om återstående bläcknivå. Om du fyller på bläckbehållaren
när funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad eller när ett återstående bläck-fel
uppstår ska du fylla på bläckbehållaren tills bläcket når den övre gränslinjen (A). Om bläcket inte når
den övre gränslinjen kan den återstående bläcknivån inte registreras korrekt.
Mer information om funktionen för meddelande om återstående bläcknivå finns nedan.
Aviseringsinställning för bläck.
• Om ett återstående bläck-fel uppstår visas felmeddelandet på LCD-skärmen.
Ett fel inträffar
• Aviseringsfunktionen för återstående bläcknivå fungerar från initial utskrift till den tidpunkt då ett av
bläcken når den nedre gränslinjen som visas på bläckbehållaren. För att aviseringsfunktionen för
återstående bläcknivå ska fungera korrekt måste varje bläckbehållare fyllas med hela innehållet i
motsvarande färgbläckflaska som är en delkomponent av skrivaren före utskrift. Efter den första
påfyllningen, om någon av bläckbehållarna fylls på innan nivån på det återstående bläcket når den
nedre gränslinjen, kan ett allvarligt fel uppstå på exaktheten hos aviseringsfunktionen för återstående
bläcknivå. Om du vill fylla på en bläckbehållare innan nivån för återstående bläck når den nedre
gränslinjen ska du se till att följa proceduren i manualen.
• För att se till att du får optimal utskriftskvalitet och skydda skrivhuvudet finns en viss mängd bläck kvar i
bläckbehållaren när skrivaren indikerar att det är dags att fylla bläckbehållaren. De uppskattade
beräkningarna för hur länge bläckflaskan räcker omfattar inte denna mängd.
• Bläck flödar från bläckbehållarna till insidan av skrivaren. Det kan verka som att bläcket tar slut snabbt
på grund av den här proceduren när du börjar använda skrivaren eller efter att du har transporterat den.
60
Underhåll
Om utskriften är svag eller ojämn
Utföra underhåll från din dator (Windows)
Utföra underhåll från din dator (Mac OS)
Rengöring
61
Om utskriften är svag eller ojämn
Underhållsprocedur
Skriva ut testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken
Rengöra skrivhuvudet
Djuprengöringen av skrivhuvuden
Justera Skrivhuvud
62
Underhållsprocedur
Om utskriftsresultatet är suddigt, färgerna inte skrivs ut korrekt eller utskriftsresultaten inte är
tillfredsställande (t.ex. raka linjer skrivs ut feljusterade) ska du utföra underhållsproceduren nedan.
Viktigt!
• Skölj inte och torka inte av skrivhuvudet. Det kan medföra problem med bläckkassetten.
Obs!
• Kontrollera återstående bläcknivå.
Vidta lämpliga åtgärder om bläcknivån är låg.
Kontrollera bläckstatus
• Om ett felmeddelande visas på LCD-skärmen läser du Ett fel inträffar.
• Utskriftsresultatet kan förbättras om du ökar drivrutinens inställning för utskriftskvalitet.
• För Windows:
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
• För Mac OS:
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Om utskrifterna är suddiga eller ojämna:
Steg1
Skriv ut testmönstret för munstycken.
Från skrivaren
Skriva ut testmönster för munstycken
Från datorn
• För Windows:
Skriva ut ett testmönster för munstycken
• För Mac OS:
Skriva ut ett testmönster för munstycken
Steg2
Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
Om linjer saknas eller det finns vita horisontella ränder i mönstret:
Steg3
Rengör skrivhuvudet.
Från skrivaren
Rengöra skrivhuvudet
Från datorn
• För Windows:
63
Rengöra skrivhuvudet
• För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
När du har rengjort skrivhuvudet ska du skriva ut och granska ett testmönster för munstycken:
Steg1
Om problemet inte är löst efter det att du genomfört steg1 till steg3 två gånger:
Steg4
Djuprengöring av skrivhuvudet.
Från skrivaren
Djuprengöringen av skrivhuvuden
Från datorn
• För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
• För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
Obs!
• Om problemet inte är löst när en djuprengöring av skrivhuvudet har utförts ska du utföra
systemrengöring.
Från skrivaren
Utföra systemrengöring
Från datorn
• För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
• För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta Canons servicecenter.
Om utskriftsresultaten blir ojämna genom att exempelvis raka linjer blir
sneda:
Steg
Justera skrivhuvudet.
Från skrivaren
Justera Skrivhuvud
Från datorn
• För Windows:
Justera Skrivhuvud position
64
• För Mac OS:
Justera Skrivhuvud position
65
Skriva ut testmönster för munstycken
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från
skrivhuvudmunstycket.
Obs!
• Om återstående bläcknivån är låg skrivs inte testmönstret för munstycken ut på rätt sätt. Fyll på alla
bläckbehållare med låg bläcknivå.
Du måste förbereda: ett enda ark papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Lägg ett enda pappersark i A4- eller Letter-format i det bakre facket.
Efter att papper har lagts i det bakre facket visas skärmen för att registrera pappersinformation på LCDskärmen. Välj A4 eller Letter för Sidstrl: (Size:) och Vanligt papper (Plain paper) för Typ: (Type:) och
tryck sedan på knappen OK.
3. Dra ut utmatningsfacket och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel.
4. Tryck på knappen Inställningar (Setup), använd knappen
för att välja Underhåll
(Maintenance) och tryck på OK-knappen.
LCD-skärm och manöverpanel
5. Använd knappen
för att välja Test av bläckmunst. (Nozzle check) och tryck sedan
på OK-knappen.
Testmönstret skrivs ut.
6. Granska mönstret för test av bläckmunstycken.
66
Granska testmönster för munstycken
Granska testmönster för munstycken och rengör skrivhuvudet om det behövs.
1. Kontrollera om det saknas någon linje i mönstret A eller om det finns vita horisontella
ränder i mönstret B.
Om det saknas ränder i mönstret A:
Rengöring av skrivhuvudet krävs.
C: Bra
D: Dåligt (linjer saknas)
Om det finns horisontella vita ränder i mönstret B:
Rengöring av skrivhuvudet krävs.
E: Bra
F: Dåligt (det finns horisontella vita ränder)
Om någon av färgerna i mönster A eller mönster B inte skrivs ut:
Rengöring av skrivhuvudet krävs.
(Exempel: Magentamönster skrivs inte ut)
67
Rengöra skrivhuvudet
Rengör skrivhuvudet om det saknas linjer eller om det finns horisontella vita ränder i testmönstret för
munstycken. Rengöringen åtgärdar tilltäppta munstycken och återställer skrivhuvudets status. Det går åt
mycket bläck när skrivhuvudet rengörs, så rengör därför bara skrivhuvudet när det verkligen behövs.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup), använd knappen
för att välja Underhåll
(Maintenance) och tryck på OK-knappen.
LCD-skärm och manöverpanel
3. Använd knappen
för att välja Rengöring (Cleaning) och tryck sedan på OK-knappen.
Skrivaren påbörjar rengöringen av skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder förrän skrivaren har slutfört rengöringen av skrivhuvudet. Det tar cirka 1 minut.
4. Kontrollera skrivhuvudets status.
Skriv ut ett mönster för test av bläckmunstycken för att kontrollera skrivhuvudets status.
Obs!
• Om problemet inte har lösts efter ha rengjort skrivhuvudet två gånger, provar du med att göra en
djuprengöring av skrivhuvudet.
68
Djuprengöringen av skrivhuvuden
Djuprengör skrivhuvudet om utskriftskvaliteten inte förbättras av den vanliga rengöringen av skrivhuvudet.
Vid djuprengöring av skrivhuvudet går det åt mer bläck än vid vanlig rengöring av skrivhuvudet. Rengör
därför bara skrivhuvudet när det är nödvändigt.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup), använd knappen
för att välja Underhåll
(Maintenance) och tryck på OK-knappen.
LCD-skärm och manöverpanel
3. Använd knappen
för att välja Djuprengöring (Deep cleaning) och tryck sedan på
OK-knappen.
Skrivaren startar djuprengöring av skrivhuvudet.
Utför inga andra åtgärder förrän skrivaren har slutfört djuprengöringen av skrivhuvudet. Det tar cirka 3
minuter.
4. Kontrollera skrivhuvudets status.
Skriv ut ett mönster för test av bläckmunstycken för att kontrollera skrivhuvudets status.
69
Justera Skrivhuvud
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet
justeras.
Obs!
• Om nivån för återstående bläck är låg skrivs arket för justering av skrivhuvudet inte ut på rätt sätt.
Fyll på alla bläckbehållare med låg bläcknivå.
Du måste förbereda: ett enda ark papper av A4- eller Letter-format (inklusive återvunnet papper)*
* Kontrollera att det papper som används är vitt, samt rent på båda sidorna.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Lägg ett enda pappersark i A4- eller Letter-format i det bakre facket.
Efter att papper har lagts i det bakre facket visas skärmen för att registrera pappersinformation på LCDskärmen. Välj A4 eller Letter för Sidstrl: (Size:) och Vanligt papper (Plain paper) för Typ: (Type:) och
tryck sedan på knappen OK.
3. Dra ut utmatningsfacket och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel.
4. Tryck på knappen Inställningar (Setup), använd knappen
för att välja Underhåll
(Maintenance) och tryck på OK-knappen.
LCD-skärm och manöverpanel
5. Använd knappen
för att välja Just. av skrivhuvud (Head alignment) och tryck sedan
på OK-knappen.
Arket för justering av skrivhuvud skrivs ut.
70
Viktigt!
• Rör inte vid någon del av utskriften på arket för justering av skrivhuvud. Om arket fläckas eller
skrynklas kan det kanske inte scannas korrekt.
• Om arket för justering av skrivhuvudet inte skrivs ut korrekt trycker du på knappen Stopp (Stop)
och gör sedan om den här proceduren från början.
6. Kontrollera meddelandet och placera sedan arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
Lägg i arket för justering av skrivhuvud MED DEN TRYCKTA SIDAN VÄND NEDÅT och passa in märket
i arkets nedre högra hörn efter justeringsmärket
71
.
7. Stäng dokumentluckan försiktigt och tryck sedan på knappen Svart (Black) eller Färg
(Color).
Skrivaren skannar arket för justering av skrivhuvudet och skrivhuvudets position justeras automatiskt.
När justeringen av skrivhuvudets position är slutförd tar du bort arket för justering av skrivhuvud från
glasskivan.
Viktigt!
• Öppna inte dokumentluckan och flytta inte arket för justering av skrivhuvud på glasskivan förrän
justeringen av skrivhuvudets position är slutförd.
• Om felmeddelandet visas på LCD-skärmen trycker du på OK för att rensa felet och vidtar sedan
lämpliga åtgärder.
Ett fel inträffar
Obs!
• Om utskriftsresultaten fortfarande inte är tillfredsställande efter du har justerat skrivhuvudet enligt
anvisningarna ovan justerar du skrivhuvudets läge manuellt från datorn.
• För Windows:
Justera Skrivhuvud position
• För Mac OS:
Justera Skrivhuvud position
• Om du vill skriva ut och kontrollera aktuella värden för justering av skrivhuvudets läge väljer du
Huvudjuster. utskr. (Print align value) på menyn Underhåll (Maintenance).
72
Rengöring
Rengöring av yttre ytor
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra i ADF (den automatiska dokumentmataren)
Rengöra pappersmatningshjul
Rengöra inuti skrivaren (rengöra bottenplattan)
73
Rengöra pappersmatningshjul
Om pappersmatningshjulet blir smutsigt eller om det sitter pappersfibrer på det, kanske inte papperet matas
ordentligt.
Då bör du rengöra pappersmatningshjulet. Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta
när det verkligen behövs.
Du måste förbereda: tre ark vanligt papper av A4- eller Letter-format
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Ta bort alla papper från det bakre facket.
3. Tryck på knappen Inställningar (Setup), använd knappen
för att välja Underhåll
(Maintenance) och tryck på OK-knappen.
LCD-skärm och manöverpanel
4. Använd knappen
för att välja Reng. av matn.rullar (Roller cleaning) och tryck sedan
på OK-knappen.
Pappersmatningshjulet roterar medan det rengörs.
5. Kontrollera att pappersmatningshjulet har slutat rotera och ladda sedan tre ark vanligt
papper av A4- eller Letter-format i det bakre facket.
Efter att papper har lagts i det bakre facket visas skärmen för att registrera pappersinformation på LCDskärmen. Välj A4 eller Letter för Sidstrl: (Size:) och Vanligt papper (Plain paper) för Typ: (Type:) och
tryck sedan på knappen OK.
6. Dra ut utmatningsfacket och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel.
7. Kontrollera att Reng. av matn.rullar (Roller cleaning) har valts och tryck sedan på
knappen OK.
Rengöringen av skrivaren startar. Rengöringen är slutförd när papperet har matats ut.
Om problemet fortfarande inte är löst efter rengöringen av pappersmatningshjulet kontaktar du
servicecentret.
74
Rengöra inuti skrivaren (rengöra bottenplattan)
Ta bort fläckar från skrivarens insida. Om skrivarens insida blir smutsig kan utskrivet papper bli fläckigt,
därför rekommenderar vi att du rengör enheten regelbundet.
Du måste förbereda: ett enda ark papper av A4- eller Letter-format*
* Använd endast ett nytt, oanvänt pappersark.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Ta bort alla papper från det bakre facket.
3. Vik ett vanligt ark av A4- eller Letter-format på längden och vik därefter ut papperet igen.
4. Placera endast det här papperet i det bakre facket med den öppna sidan vänd mot dig.
Efter att papper har lagts i det bakre facket visas skärmen för att registrera pappersinformation på LCDskärmen. Välj A4 eller Letter för Sidstrl: (Size:) och Vanligt papper (Plain paper) för Typ: (Type:) och
tryck sedan på knappen OK.
5. Dra ut utmatningsfacket och öppna sedan utmatningsfackets förlängningsdel.
6. Tryck på knappen Inställningar (Setup), använd knappen
(Maintenance) och tryck på OK-knappen.
LCD-skärm och manöverpanel
75
för att välja Underhåll
7. Använd knappen
för att välja Rengöring, bottenpl. (Bottom cleaning) och tryck
sedan på OK-knappen.
När papperet matas genom skrivaren rengörs skrivarens insida.
Kontrollera de vikta delarna av det utmatade papperet. Om de är kladdiga av bläck rengör du
bottenplattan igen.
Obs!
• Använd ett nytt papper när du rengör bottenplattan igen.
Om problemet kvarstår efter att rengöring har gjorts igen är eventuellt de utskjutande delarna inuti skrivaren
smutsiga. Torka av eventuellt bläck från de utskjutande delarna med en bomullstops eller liknande.
Viktigt!
• Se till att alltid stänga av strömmen och dra ur nätkabeln innan du gör rent skrivaren.
76
Översikt
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter
WEEE (EU och EEA)
Huvudkomponenter och deras användning
Huvudkomponenter
Strömförsörjning
LCD-skärm och manöverpanel
Ange siffror, bokstäver och symboler
Ändra inställningar
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows)
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Mac OS)
Ändra inställningar från Manöverpanelen
Ändra skrivarens inställning via webbläsare
Nätverksanslutning
Tips för nätverksanslutning
Nätverksinställningar (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)
IJ Network Device Setup Utility
Starta IJ Network Device Setup Utility
Säkerställa optimala utskriftsresultat
Bläcktips
Utskriftstips
Kontrollera pappersinställningarna innan du skriver ut
Ange pappersinformation för det bakre facket när du fyllt på papper
Avbryta utskriftsjobb
Hålla hög utskriftskvalitet
77
Transportera skrivaren
Juridiska begränsningar för skanning/kopiering
Specifikationer
78
Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Föreskrifter
WEEE (EU&EEA)
79
Säkerhetsföreskrifter
Välja en plats
• Installera inte skrivaren på en instabil plats eller på en plats där den kan utsättas för kraftiga
vibrationer.
• Installera inte skrivaren på mycket fuktiga eller dammiga platser, i direkt solljus, utomhus eller i
närheten av en värmekälla.
För att undvika brand eller elektriska stötar ska skrivaren användas under de driftförhållanden som
anges i Specifikationer.
• Placera inte skrivaren på en tjock matta.
• Placera inte skrivaren med baksidan mot en vägg.
Strömförsörjning
• Se till att området runt eluttaget hålls fritt så att du lätt kan dra ur kabeln om det behövs.
• Dra aldrig ur kontakten genom att dra i kabeln.
Om man drar i kabeln kan nätkabeln skadas, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Använd inte en förlängningssladd.
Arbeta i närheten av skrivaren
• Stick inte in fingrar och händer i skrivaren när den skriver ut.
• När du flyttar skrivaren, ska du bära skrivaren i båda ändar. Ifall skrivaren väger mer än 14 kg, bör lyft
av skrivaren göras av två personer. Om skrivaren skulle tappas, kan det orsaka personskador.
Angående skrivarens vikt, hänvisar vi till Specifikationer.
• Placera inga föremål på skrivaren. Framför allt, placera inga metallföremål (gem, häftklamrar o.s.v.)
eller behållare med brandfarliga lösningsmedel (alkohol, thinner o.s.v.) ovanpå skrivaren.
• Transportera eller använd aldrig skrivaren lutande, vertikal eller upp och ned, eftersom bläcket då kan
läcka ut och skada skrivaren.
• Tryck inte för hårt på dokumentluckan när du placerar en tjock bok på glasskivan. Glasskivan kan
splittras vilket kan leda till personskador.
Skrivhuvud/bläckbehållare/FINE-kassetter
• Förvara alltid bläckbehållare utom räckhåll för barn. Om du oavsiktligen slickar på eller sväljer bläck
ska du skölja munnen eller dricka ett eller två glas vatten. Om irritation eller obehag skulle förekomma
kontaktar du genast en läkare.
• Om bläck skulle komma i kontakt med ögonen sköljer du omedelbart med vatten. Om bläck skulle
komma i kontakt med huden tvättar du omedelbart bort det med tvål och vatten. Om irritation eller
obehag, i ögon eller på hud, inte skulle försvinna kontaktar du genast en läkare.
• Rör aldrig vid de elektriska kontakterna på skrivhuvudet eller FINE-kassetter efter utskrift.
Metalldelarna kan vara varma och orsaka brännskador.
• Kasta inte in bläckbehållare och FINE-kassetter i öppen eld.
• Försök inte plocka isär eller modifiera skrivhuvud, bläckbehållare, och FINE-kassetter.
80
Föreskrifter
Environmental Information
Reducing your environmental impact
Power Consumption and Operational Modes
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is
designed and set in a way to allow you to reduce the power consumption. After the last print it switches
to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a
time, the device switches to its Sleep Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of
energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental
benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental
stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can
support printing on media down to a weight of 64g/m2, lighter paper means less resources used and a
lower environmental footprint for your printing needs.
81
WEEE (EU&EEA)
Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)
This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to
the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a
designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product
or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper
handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human
health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time,
your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural
resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please
contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal
service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canoneurope.com/weee.
Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.
B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten
Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der
unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit
Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie
außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für
Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer
autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen
Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.
Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la
directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au
distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en
82
place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions
sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement
dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre
entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure
utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements
à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé
ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage
des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein)
Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de
nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden
ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw
gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en
elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op
het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product
mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw
woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het
inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canoneurope.com/weee.
Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega,
Islandia y Liechtenstein)
Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo
con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno
de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar
un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría
tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente
peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora
de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficazde los recursos naturales. Para
más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las
autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE
83
autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la
devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.
Només per a la Unió Europea i a l’Espai Econòmic Europeu (Noruega,
Islàndia i Liechtenstein)
Aquest símbol indica que aquest producte no s’ha de llençar a les escombraries de la llar, d’acord amb la
Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s’hauria de lliurar en un dels punts
de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o
lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d’aparells elèctrics i electrònics
(AEE). La manipulació inadequada d’aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l’entorn i
en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan
associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l’hora de llençar correctament aquest producte
contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu
lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les
autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de
deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de
productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.
Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva
RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di
raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del
ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto
autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di
questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle
sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse
naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto
Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità
competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.
Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)
84
Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Directiva
REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha
designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou
num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE).
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na
saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos
equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correcto
deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os
locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável
pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais
informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.
Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf.
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national
lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i
overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller
produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne
type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de
potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du
foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af
naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på
genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om
returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canoneurope.com/weee.
Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν)
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε
καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο
παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικώς
επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για
85
ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το
εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την
τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.
Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til
WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det
vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert
innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av
denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte
brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av
naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å
kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du
finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.
Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.
Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi,
2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote
on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta
ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska
laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen
hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte
får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd
insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk
utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
86
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och
människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk
utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en
effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för
avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du
kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av
WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.
Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních
předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do
sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný
podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní
dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují
potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže
efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení
k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu,
sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a
recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.
Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein)
országaiban
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például
hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből
származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem
megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre
és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével
hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó,
újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi
önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz,
illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és
újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.
87
Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i
Liechtenstein)
Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z
odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia
odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu
gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi.
Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i
zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie
pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów
naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do
recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów,
skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem
zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.
Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)
Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu
s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny
za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z
elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať
negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia
obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispejete
k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných
zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od
spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke:
www.canon-europe.com/weee.
Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)
See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale
direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud
toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu
vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks
88
mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete
tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase
valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet
leitate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.
Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)
Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā
veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko
un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi
un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās
iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas
resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot
pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA
struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko
un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.
Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)
Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje
(2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam
skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų
tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie
veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos
būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas,
patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės
informacijos apie EEĮ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canoneurope.com/weee.
Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
89
Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne
smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer
pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na
okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S
pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več
informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno
podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij
o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/weee.
Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)
Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци,
съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕC) и Вашето национално законодателство. Този продукт
трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна,
когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло
от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип
отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото
здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото
време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за
ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където
може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните
власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или
от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и
рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/weee.
Doar pentru Uniunea Europeană şi EEA (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein)
Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în
conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice)
(2012/19/UE) şi legile naţionale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de
exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziţionaţi un produs nou similar, sau la un
punct de colectare autorizat pentru reciclarea deşeurilor provenite de la echipamentele electrice şi
electronice (EEE). Mânuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri poate avea un impact negativ
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii indivizilor, din cauza substanţelor potenţial nocive care sunt în
general asociate cu EEE. În acelaşi timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va
contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii privind locurile de reciclare
a deşeurilor provenite de la echipamente, contactaţi biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu
colectarea deşeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deşeurilor menajere. Pentru
90
mai multe informaţii privind returnarea şi reciclarea produselor DEEE, vizitaţi www.canon-europe.com/
weee.
Samo za Europsku uniju i EEZ (Norveška, Island i Lihtenštajn)
Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom sukladno WEEE Direktivi
(2012/19/EC) i vašem nacionalnom zakonu. Ovaj proizvod je potrebno predati na posebno mjesto za
sakupljanje otpada, npr. na ovlašteno mjesto gdje možete zamijeniti staro za novo ukoliko kupujete novi
sličan proizvod ili na ovlašteno mjesto za sakupljanje rabljene električne i elektroničke opreme (EEE) za
recikliranje. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje
ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno,
vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa.
Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom
gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada.
Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.
Korisnici u Srbiji
Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa
WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru
za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru
za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom
vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled
potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na
ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više
informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranje, vas molimo, da
kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više
informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.
91
Huvudkomponenter och deras användning
Huvudkomponenter
Strömförsörjning
LCD-skärm och manöverpanel
Ange siffror, bokstäver och symboler
92
Huvudkomponenter
Framsida
Baksida
Insida
Manöverpanel
93
Framsida
(1) ADF (automatisk dokumentmatare)
Placera ett dokument här. Dokumenten som placeras i dokumentfacket skannas automatiskt, ett ark i
taget.
Placera dokument i ADF (den automatiska dokumentmataren)
(2) manöverpanel
Används för att ändra inställningar och styra skrivaren.
Manöverpanel
(3) dokumentmatarens lock
Öppna luckan när du ska ta bort papper som har fastnat.
(4) dokumentledare
Justera denna ledare så att den motsvarar bredden på dokumentet i ADF.
(5) pappersstödets förlängningsdel
Öppna för att fylla på papper i det bakre facket.
(6) pappersstöd
Öppna för att fylla på papper i det bakre facket.
(7) bakre fack
Fyll på papper här. Två eller flera ark av samma format och papperstyp kan fyllas på samtidigt och
matas automatiskt ut, ett ark i taget.
Fylla på vanligt papper/fotopapper
Fylla på kuvert
(8) pappersledare
Justera med båda sidor av pappersbunten.
(9) dokumentfack
Öppna det för att placera ett dokument i ADF. Du kan lägga i två eller flera dokumentark med samma
storlek och tjocklek. Den sida av dokumentet som du vill scanna ska vara vänd uppåt.
94
(10) dokumentutmatningsfack
Dokument som har skannats från ADF matas ut här.
(11) dokumentlucka
Öppnas när ett originaldokument ska läggas på glasskivan.
(12) utmatningsfack
Utskrivna papper matas ut. Öppna innan utskrift görs.
(13) utmatningsfackets förlängningsdel
Öppna det för att stödja papper som matas ut.
(14) Lampan NÄTSTRÖM (POWER)
Tänds efter att ha blinkat när strömmen slås på.
(15) Lampan FAX-minne (FAX Memory)
Lyser eller blinkar beroende på lagrade dokumentet i skrivarens minne.
Tänd:
Utskrivna mottagna eller ej skickade dokument lagras i skrivarens minne.
Blinkar
Mottagna, men ej utskrivna, dokument lagras i skrivarens minne.
(16) Lampan Alarm
Lyser eller blinkar när ett fel inträffar.
(17) Knappen PÅ (ON)
Används för att slå på och stänga av strömmen. Kontrollera att dokumentluckan är stängd innan du slår
på enheten.
(18) glasskiva
Placera ett original här.
95
Baksida
(1) USB-port
Sätt i USB-kabeln för att få en anslutning från skrivaren till datorn.
(2) kontakt för externa enheter
Anslut en extern enhet som en telefon eller telefonsvarare.
(3) telefonjack
Anslut till telefonlinjen.
(4) strömkabelkontakt
Anslut den medföljande nätkabeln.
Viktigt!
• Rör inte metallhöljet.
• Dra inte ut eller sätt i USB-kabeln när skrivaren skriver ut från eller skannar original till datorn.
96
Insida
(1) bläckbehållarlock
Öppna här för att fylla på bläckbehållare.
(2) skannerenhet/lucka
Scannar originaldokument. Öppna här för att fylla på bläckbehållare eller för att ta bort papper som har
fastnat inuti skrivaren.
(3) bläckbehållare
Den svarta bläckbehållaren sitter till höger och bläckbehållarna med färg (cyan, magenta och gul) sitter
till vänster.
Om någon bläcknivå är låg fyller du på bläckbehållarna.
(4) hållare för kassett
Installera kassetten här.
Obs!
• Mer information om hur du fyller på bläckbehållare finns i Fylla på bläckbehållare.
(5) Övre gränslinje
Anger maxkapacitet för bläcket.
(6) En enda punkt
Anger hur mycket bläck som krävs vid systemrengöring.
(7) Nedre gränslinje
Anger den nedre gränsen för mängden bläck som krävs för att skriva ut. Fyll på bläckbehållaren innan
mängden bläck hamnar nedanför den här linjen.
97
Manöverpanel
(1) LCD (Liquid Crystal Display)
Visar meddelanden, menyalternativ och driftstatus.
(2) Knappen Bakåt (Back)
Återgår till den föregående skärmen på LCD-skärmen.
(3) FAX-knappen
Växlar skrivaren till faxläget.
(4) KOPIERA (COPY)-knappen
Växlar skrivaren till kopieringsläget.
(5) Knappen SKANNA (SCAN)
Växlar skrivaren till skanningsläget.
(6) Knappen Inställningar (Setup)
Visar skärmen Inställningsmeny (Setup menu). På den här menyn kan du utföra underhåll av
skrivaren och ändra skrivarinställningar.
(7) Knappen Svart (Black)
Startar svartvit kopiering, skanning, faxning osv.
(8) Knappen Färg (Color)
Startar färgkopiering, skanning, faxning osv.
(9) Knapparna
och
Använd när du väljer en meny eller ett inställningsalternativ. Knapparna
när du anger tecken.
eller
använder du även
LCD-skärm och manöverpanel
(10) Knappen OK
Används för att bekräfta ditt val av en meny eller ett inställningsalternativ. Den här knappen används
också till att åtgärda ett fel eller att mata ut dokument i ADF (automatisk dokumentmatare).
98
(11) Knappen Meny (Menu)
Visar skärmen Kopieringsmeny (Copy menu), Skanningsmeny (Scan menu), eller Faxmeny (FAX
menu).
(12) Numeriska knappar
Används för att ange numeriska värden som antal kopior och fax-/telefonnummer och tecken.
(13) Ton (Tone)-knappen
Växlar tillfälligt till tonuppringning om skrivaren är ansluten till en linje med pulsuppringning.
(14) Knappen Stopp (Stop)
Avbryter utskrift, kopiering, scanning eller faxöverföring/-mottagning.
Obs!
• När du trycker på knappsatsens knappar på manöverpanelen kommer du att höra ett pipljud från
skrivaren. Knappljudet kan aktiveras eller inaktiveras under Ljudkontroll (Sound control) i Enhets
anv.inställn. (Dev. user settings).
Ljudkontroll (Sound control)
99
Strömförsörjning
Kontrollera att enheten är på
Sätta på och stänga av skrivaren
Kontrollerar Strömkontakten/nätkabeln.
Koppla från skrivaren
100
Kontrollera att enheten är på
Lampan NÄTSTRÖM (POWER) lyser när skrivaren är på.
Även om LCD-skärmen är avstängd lyser lampan NÄTSTRÖM (POWER) om skrivaren är på.
Obs!
• Det kan ta en stund innan skrivaren börjar skriva ut efter det att du har startat skrivaren.
• LCD-skärmen släcks om skrivaren inte har använts under ca 10 minuter. Återställ skärmen genom att
trycka på någon av knapparna utom PÅ (ON), eller starta utskriften. Du kan inte ändra hur länge du
måste vänta innan LCD-skärmen stängs av.
101
Sätta på och stänga av skrivaren
Sätta på skrivaren
1. Sätt på skrivaren genom att trycka på knappen PÅ (ON).
Lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar och lyser sedan med fast sken.
Kontrollera att enheten är på
Obs!
• Det kan ta en stund innan skrivaren börjar skriva ut efter det att du har startat skrivaren.
• Om ett felmeddelande visas på LCD-skärmen läser du Ett fel inträffar.
• Du kan ställa in skrivaren så att den sätts på automatiskt när ett utskrifts- eller skanningsjobb
utförs från datorn som är ansluten via USB-kabel eller trådlöst nätverk. Den här funktionen är
avaktiverad som standard.
Från skrivaren
ECO-inställningar
Från datorn
• För Windows:
Stänga av och sätta på Skrivare
• För Mac OS:
Stänga av och sätta på Skrivare
Stänga av skrivaren
1. Tryck på knappen PÅ (ON) för att stänga av skrivaren.
När NÄTSTRÖM (POWER)-lampan slutar blinka är skrivaren avstängd.
102
Viktigt!
• När du kopplar ur strömkabeln efter att ha stängt av skrivaren ska du kontrollera att
NÄTSTRÖM (POWER)-lampan är släckt.
Obs!
• Du kan ställa in skrivaren så att den stängs av automatiskt när inga åtgärder utförs eller inga
utskriftsdata skickas till skrivaren under en viss tidsperiod. Den här funktionen är aktiverad som
standard.
Från skrivaren
ECO-inställningar
Från datorn
• För Windows:
Stänga av och sätta på Skrivare
• För Mac OS:
Stänga av och sätta på Skrivare
103
Kontrollerar Strömkontakten/nätkabeln.
Dra ur nätkabeln en gång i månaden för att kontrollera att strömkontakten/nätkabeln inte är skadade på
något av nedanstående sätt. Sådana skador är ovanliga.
•
•
•
•
•
Strömkontakten/nätkabeln är varm.
Strömkontakten/nätkabeln är rostig.
Strömkontakten/nätkabeln är böjd.
Strömkontakten/nätkabeln är sliten.
Strömkontakten/nätkabeln är delad.
Försiktighet
• Om strömkontakten/strömkabeln är skadad på något av ovanstående sätt ska du Koppla från skrivaren
och kontakta en tekniker. Om du använder skrivaren trots någon av ovanstående skador kan det börja
brinna eller så kan du få en stöt.
104
Koppla från skrivaren
Följ instruktionerna nedan för att dra ur nätkabeln.
Viktigt!
• Tryck på PÅ (ON) och kontrollera sedan att lampan NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat innan du drar
ur nätkabeln. Om du drar ur nätkabeln medan NÄTSTRÖM (POWER)-lampan lyser eller blinkar kan det
leda till att skrivhuvudet torkar ut eller täpps igen och att utskriftskvaliteten försämras.
• Om du drar ur nätkabeln förlorar du inställningarna för datum/tid samt alla dokument som lagrats i
skrivarens minne. Skicka eller skriv ut ett viktigt dokument innan du drar ur nätkabeln.
1. Stäng av skrivaren genom att trycka på knappen PÅ (ON).
2. Kontrollera att lampan NÄTSTRÖM (POWER) är släckt.
3. Dra ur nätkabeln.
Specifikationen för nätkabeln varierar beroende på i vilket land eller i vilken region den används.
105
LCD-skärm och manöverpanel
Med lägesknappen (A) på manöverpanelen kan du växla läge mellan kopiering, skanning, fax eller skärmen
Inställningsmeny.
Om du trycker på knappen Meny (Menu) (B) i respektive läge visas menyskärmen där du kan välja olika
funktioner eller inställningar.
Välja en meny eller ett inställningsalternativ
På menyskärmen eller inställningsskärmen använder du knappen
sedan trycker du på knappen OK (D) för att fortsätta med åtgärden.
(C) för att välja ett alternativ och
Tryck på knappen Bakåt (Back) (E) för att återgå till föregående skärm.
Exempel: Ändra skannerkontrast för att faxa.
Tryck på knappen Meny (Menu) i skärmen för faxens vänteläge.
Tryck på
knapp (C) för att välja Faxsändn.inställn. (FAX TX settings).
Tryck på knappen OK (D).
106
Välj Skannerkontrast (Scan contrast) och tryck på knappen OK (D).
Använd
knapp (C) för att ändra konstrasten och tryck sedan på OK-knappen (D).
Indikering av nätverksstatus
Inställningen för trådlöst LAN och nätverkets status indikeras av ikonen.
Ikonen
visas på LCD-skärmen när du tryck på respektive lägesknapp, trådlöst LAN aktiveras
och skrivaren ansluts till den trådlösa routern.
Ikonen ändras beroende på signalens status.
Du kan använda skrivaren i ett trådlöst nätverk utan problem.
(Signalstyrka: 81 % eller mer)
Problem som att skrivaren inte kan skriva ut kan uppstå enligt nätverksstatusen. Vi rekommenderar att du ställer skrivaren nära den trådlösa routern.
(Signalstyrka: 51 % eller mer)
Problem som att skrivaren inte kan skriva ut kan uppstå. Ställ skrivaren nära
den trådlösa routern.
(Signalstyrka: 50 % eller mindre)
Trådlöst LAN är aktiverat men skrivaren är inte ansluten till den trådlösa routern.
Obs!
• När trådlöst LAN är inaktiverat visas inte ikonen
107
.
Ange siffror, bokstäver och symboler
Använd sifferknapparna för att ange eller redigera sådan information, som enhetsnamn, ett mottagarnamn
för katalogen etc.
Växla inmatningsläge
Varje gång knappen Ton (Tone) trycks ned växlas inmatningsläget.
Det aktuella inmatningsläget visas i det övre högra hörnet på LCD-skärmen.
Obs!
• Endast siffror och symboler som är tillgängliga för den typ av information du skriver in visas, som vid
inmatning av telefonnummer eller faxnummer.
Ange siffror, bokstäver och symboler
Tryck på knappen Ton (Tone) för att växla imatningsläget.
Använd sifferknapparna för att ange önskade tecken.
• Infoga ett mellanslag
Tryck på knappen
fem gånger.
• Om du vill ta bort det senast inmatade tecknet
Tryck på knappen Bakåt (Back).
Redigera angivna siffror, bokstäver och symboler
Tryck på knappen
eller
för att flytta markören till det ställe du vill redigera.
• Infoga ett mellanslag
Tryck på knappen
fem gånger.
• Infoga ett tecken
Flytta markören till tecknet till höger om inmatningsläget och ange sedan tecknet. Tecknet vid
markören flyttas åt höger och ett nytt tecken infogas.
• Ta bort bokstäver och tecken
Flytta markören så att den är placerad under tecknet och tryck sedan på knappen Bakåt (Back).
108
Lista över tecken som är tilldelade varje sifferknapp
För Fax- och telefonnummer, Namn, Antal kopior
Små bokstäver
(:a)
Knapp
Stora bokstäver
(:A)
Sifferläge
(:1)
Fax-/telefonnummer
1
1
abcåäáàãâæç
ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ
2
2
defëéèê
DEFËÉÈÊ
3
3
gh i ï í ì î
GH I Ï Í Ì Î
4
4
jkl
JKL
5
5
mnoñøöóòõô
MNOÑØÖÓÒÕÔ
6
6
pqrsþ
PQRSÞ
7
7
tuvüúùû
TUVÜÚÙÛ
8
8
wxyzý
WXYZÝ
9
9
0
0
. @ - _ SP*1
#
#!",;:^`=/|'?$%&+()[]{}<>
Byta inmatningsläge.
*1 "SP" står för blanksteg.
För LAN-inställningar
Små bokstäver
(:a)
Knapp
Stora bokstäver
(:A)
Sifferläge
(:1)
1
abc
ABC
2
def
DEF
3
gh i
GH I
4
jkl
JKL
5
mno
MNO
6
109
pqrs
PQRS
7
tuv
TUV
8
wxyz
WXYZ
9
0
. @ - _ SP*2
#!",;:^`=/|'?$%&+()[]{}<>\~
Byta inmatningsläge.
*2 "SP" står för blanksteg.
110
Ändra inställningar
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows)
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Mac OS)
Ändra inställningar från Manöverpanelen
Ändra skrivarens inställning via webbläsare
111
Ändra skrivarens inställningar från datorn (Windows)
Ändra utskriftsalternativ
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Stänga av och sätta på Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
112
Ändra utskriftsalternativ
Du kan ändra de detaljerade skrivardrivrutinsinställningarna för utskriftsdata som skickas från en
programvara.
Använd detta alternativ om du får utskriftsfel, t.ex. om en del av en bild saknas.
Så här ändrar du utskriftsalternativ:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Klicka på Utskriftsalternativ... (Print Options...) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) visas.
Obs!
• Andra funktioner är tillgängliga när XPS-skrivardrivrutinen används.
3. Ändra individuella inställning
Om så krävs kan du ändra individuella inställningar och sedan klicka på OK.
113
Fliken Utskriftsformat (Page Setup) visas igen.
114
Skapa en vanlig utskriftsprofil
Du kan skapa den vanliga utskriftsprofilen i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup). Du kan när som helst ta bort de utskriftsprofiler som inte används.
Så här skapar du en utskriftsprofil:
Skapa en utskriftsprofil
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in alternativ som krävs
Välj den utskriftsprofil som du vill använda under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) och ändra vid behov inställningarna under Ytterligare
funktioner (Additional Features).
Du kan även registrera de alternativ som behövs på flikarna Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat
(Page Setup).
3. Klicka på Spara... (Save...)
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) visas.
4. Spara inställningarna
115
Skriv in ett namn i fältet Namn (Name). Om det behövs klickar du på Alternativ... (Options...), gör
inställningarna och klickar på OK.
I dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings) klickar du på OK för att
spara utskriftsinställningarna och återgå till fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Namnet och ikonen visas i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Viktigt!
• Klicka på Alternativ... (Options...) och markera alternativen om du vill spara pappersstorlek,
orientering och antal kopior för varje ark.
Obs!
• Om du installerar om skrivardrivrutinen eller uppgraderar skrivardrivrutinens version, tas de
utskriftsinställningar som redan har gjorts bort från Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Du kan inte spara de utskriftsinställningar du gjort. Om en profil har tagits bort måste du göra om
utskriftsinställningarna.
Ta bort utskriftsprofiler som inte längre behövs
1. Välj den utskriftsprofil som ska tas bort
Välj den utskriftsprofil som du vill ta bort från listan Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
2. Ta bort utskriftsprofilen
Klicka på Ta bort (Delete). Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Den markerade utskriftsprofilen tas bort från listan Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Obs!
• Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
116
Stänga av och sätta på Skrivare
Med den här funktionen kan du stänga av och sätta på skrivaren från skrivardrivrutinen.
Så här stänger du av och sätter på skrivaren:
Stäng av (Power Off)
Med funktionen Stäng av (Power Off) stängs skrivaren av. Om du använder den här funktionen kommer
du inte att kunna slå på skrivaren från skrivardrivrutinen.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Utför Stäng av
Klicka på Stäng av (Power Off) på fliken Underhåll (Maintenance). Klicka på OK när
bekräftelsemeddelandet visas.
Skrivaren stängs av och fliken Underhåll (Maintenance) visas igen.
Viktigt!
• Du kan inte ta emot fax när skrivaren är avstängd.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Med hjälp av Automatisk avstängning (Auto Power) kan du ställa in Automatisk start (Auto Power
On) och Automatisk avstängning (Auto Power Off).
Med funktionen Automatisk start (Auto Power On) sätts skrivaren automatiskt på när utskriftsdata
skickas till den.
Med funktionen Automatisk avstängning (Auto Power Off) stängs skrivaren av automatiskt när inga
åtgärder har kommit från skrivardrivrutinen eller skrivaren under en viss tidsperiod.
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Automatisk avstängning
(Auto Power) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings) visas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
117
Automatisk start (Auto Power On)
Om du ställer in Aktivera (Enable) i listan kommer skrivaren att sättas på när utskriftsdata
skickas till den.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Ange tid i listan. När denna tidsperiod har förflutit utan några åtgärder från skrivardrivrutinen eller
skrivaren stängs skrivaren av automatiskt.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Fliken Underhåll (Maintenance) visas igen.
Inställningen aktiveras efter det här. På samma sätt väljer du Avaktivera (Disable) i listan om du inte
vill använda funktionen.
Obs!
• När skrivaren är avstängd varierar meddelandet i Canon IJ-statusövervakaren beroende på
inställningen för Automatisk start (Auto Power On).
När Aktivera (Enable) har valts visas ”Skrivaren är i vänteläge”. När Avaktivera (Disable) har valts
visas ”Skrivaren är offline”.
Viktigt!
• När du använder skrivaren genom att ansluta den till en telefonlinje via en modularkabel kan du ställa
in Automatisk avstängning (Auto Power Off), men strömmen stängs inte av automatiskt.
118
Ändra driftläge för Skrivare
Växla mellan olika driftlägen för skrivaren vid behov.
Så här konfigurerar du Anpassade inställningar (Custom Settings):
Anpassade inställningar (Custom Settings)
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Kontrollera att skrivaren är påslagen och klicka sedan på Anpassade inställningar
(Custom Settings) på fliken Underhåll (Maintenance)
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) visas.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
3. Om det behövs gör du följande inställningar:
Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Skrivaren kan öka mellanrummet mellan skrivhuvud och papper vid utskrift med hög upplösning
för att förhindra pappersavstrykning.
Markera kryssrutan för att undvika pappersavstrykning.
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll
(Maintenance) är vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du kan ändra den
till manuell justering av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en
manuell huvudjustering.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet. Avmarkera den
här kryssrutan om du vill justera skrivhuvudet automatiskt.
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape])
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du ändra rotationsriktning för Liggande
(Landscape) i Orientering (Orientation).
Välj det här alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt vänster. Avmarkera det här
alternativet om du vill rotera utskriften 90 grader åt höger.
Viktigt!
• Ändra inte den här inställningen när utskriftsjobbet visas i listan med väntande utskrifter.
Annars kan det hända att tecken utelämnas eller att layouten blir felaktig.
119
Identifiera inte om pappersinst. inte matchar vid utskrift från PC (Don't detect mismatch of
paper settings when printing from computer)
Om du skriver ut dokument från datorn och pappersinställningarna i skrivardrivrutinen och den
registrerade pappersinformationen i skrivaren inte stämmer överens, inaktiverar den här
inställningen meddelandet och ger dig möjlighet att fortsätta utskriften.
Markera den här kryssrutan för att inaktivera identifiering av pappersinställningar som inte
stämmer överens.
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Du kan ställa in skrivarens paustid innan utskriften av nästa sida startas. Dra reglaget åt höger om
du vill förlänga väntetiden eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående sida har
hunnit torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
4. Verkställ inställningarna
Klicka på OK. När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Skrivaren använder sig i fortsättningen av de ändrade inställningarna.
120
Ändra inställningar från Manöverpanelen
Ändra inställningar från Manöverpanelen
Göra inställningar på manöverpanel
Faxinställningar
Utskriftsinst.
LAN-inställningar
Enhets anv.inställn.
Uppdatering av firmware
Matningsinställningar
Återställ inställning
Aviseringsinställning för bläck.
Inställningar för webbtjänst
Systeminformation
ECO-inställningar
Tyst läge (Quiet mode)
121
Ändra inställningar från Manöverpanelen
I det här avsnittet beskrivs hur du ändrar inställningar på skärmen Enhetsinställningar (Device settings).
Som exempel används åtgärderna för att ange inställningar i Utökat antal kopior (Extended copy amt.).
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
Skärmen Enhetsinställningar (Device settings) visas.
4. Välj ett inställningsalternativ som ska justeras och tryck sedan på OK-knappen.
Inställningsskärmbilden för den valda inställningen visas.
5. Välj ett inställningsalternativ och tryck sedan på OK-knappen.
6. Välj en inställning som ska specificeras och tryck sedan på OK-knappen.
Mer information om inställningar på manöverpanelen:
Göra inställningar på manöverpanel
122
Göra inställningar på manöverpanel
Alternativ för skrivare
Faxinställningar
Enhets anv.inställn.
Inställningar för webbtjänst
ECO-inställningar
Tyst läge (Quiet mode)
Alternativ för Papper/utskrift
Utskriftsinst.
Matningsinställningar
Aviseringsinställning för bläck.
Alternativ för underhåll/hantering
Systeminformation
Uppdatering av firmware
LAN-inställningar
Återställ inställning
123
Faxinställningar
Välj den här menyn från Inställningsmeny (Setup menu).
Enkla inställningar (Easy setup)
Prog. telnummer (TEL no. registration)
Anv.inställn. för fax (FAX user settings)
Avancerade faxinst. (Adv. FAX settings)
Autoutskriftsinst. (Auto print settings)
Säkerhetskontroll (Security control)
Obs!
• Innan du ändrar inställningarna kan du kontrollera de aktuella inställningarna genom att skriva ut en
ANVÄNDARDATALISTA (USER'S DATA LIST).
Sammanfattning av rapporter och listor
Enkla inställningar (Easy setup)
Skrivaren måste ha inställning anpassad till din telefonlinje och faxfunktionens användning. Följ
anvisningarna enligt instruktionerna på LCD-skärmen.
Obs!
• Du kan ställa in konfigurationen för inställningar individuellt eller avancerade inställningar.
Mer information om hur du ställer in inställningarna:
Förbereda för att använda faxen
Prog. telnummer (TEL no. registration)
Du kan registrera mottagarens fax-/telefonnummer i skrivaren.
Registrera mottagare med skrivarens manöverpanel.
Anv.inställn. för fax (FAX user settings)
• Eget telnr registr. (Unit TEL no. registr.)
Registrerar ditt fax-/telefonnummer som skrivs ut på skickade fax.
Registrera användarinformation
• Eget namn registr. (Unit name registr.)
Registrerar ditt namn som skrivs ut på skickade fax.
Registrera användarinformation
• Typ av tel.linje (Telephone line type) (Land eller region för inköp annat än Kina)
Väljer inställningen för typ av telefonlinje för skrivaren.
Ställa in typ av telefonlinje
124
Obs!
• Det kan hända att inställningen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
• Autoval av linje (TEL line auto select) (Endast Kina)
Om du väljer PÅ (ON) väljs typ av telefonlinje automatiskt.
Om du väljer AV (OFF) kan du välja typ av telefonlinje manuellt.
Ställa in typ av telefonlinje
Avancerade faxinst. (Adv. FAX settings)
• Autoåteruppringning (Auto redial)
Aktiverar eller inaktiverar automatisk återuppringning.
Om du väljer PÅ (ON) kan du ange det högsta antalet återuppringningsförsök och hur länge skrivaren
väntar mellan återuppringningsförsök.
• Avkänning signal (Dial tone detect)
Felsändning undviks när mottagning och sändning sker samtidigt.
Om du väljer PÅ (ON) sänder skrivaren faxet när uppringningstonen har kontrollerats.
Obs!
• Det kan hända att inställningen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
• Paustidsinställn. (Pause time settings)
Ställer in paustidens längd varje gång du trycker på "P" (paus).
• Sändar-ID-position (TTI position)
Väljer var avsändarens information ska placeras (utanför eller inuti bildområdet).
• Fjärrmottagning (Remote RX)
Aktiverar/inaktiverar fjärrmottagning.
Om du väljer PÅ (ON) kan du ange fjärrmottagnings-id.
Fjärrmottagning
• Färgsändning (Color transmission)
När du faxar färgdokument via ADF anger du om dokumenten ska konverteras till svartvitt om
mottagarens faxenhet inte har stöd för färgfax.
Om du väljer Avsluta om inkompat (If incompatible, end) skickar skrivaren inte färgdokument om
mottagarens faxenhet inte stöder färgfax.
125
• Mott. bildförminsk. (RX image reduction)
Aktiverar/inaktiverar automatisk förminskning av inkommande fax så att det passar på det valda
papperet.
Om du väljer PÅ (ON) kan du välja bildens förminskningsriktning.
• Avancerad komm. (Adv. communication)
◦ ECM-sändn. (ECM TX)
Väljer om fax ska skickas i ECM-läge (Error Correction Mode).
Sändning/mottagning av fax med hjälp av ECM
◦ ECM-mott. (ECM RX)
Väljer om fax ska tas emot i ECM-läge (Error Correction Mode).
Sändning/mottagning av fax med hjälp av ECM
◦ Sändn. starthast. (TX start speed)
Anger faxets överföringshastighet.
Exempel:
Följande inställningar finns tillgängliga.
33600 bps/14400 bps/9600 bps/4800 bps
Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
Faxets inledande överföringshastighet är snabbare ju högre det här värdet är.
Det kan hända att vissa inställningar inte är tillgängliga beroende på i vilket land eller område du
köpte produkten.
Om anslutningens kvalitet är låg kan man ibland lösa överföringsproblem genom att välja en lägre
inledande överföringshastighet.
◦ Mottagn. starthast. (RX start speed)
Anger faxets mottagningshastighet.
Exempel:
Följande inställningar finns tillgängliga.
33600 bps/14400 bps/9600 bps/4800 bps
Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
Faxets inledande mottagningshastighet är snabbare ju högre det här värdet är.
Det kan hända att vissa inställningar inte är tillgängliga beroende på i vilket land eller område du
köpte produkten.
Om anslutningens kvalitet är låg kan du ibland lösa mottagningsproblem genom att välja en lägre
inledande mottagningshastighet.
126
Autoutskriftsinst. (Auto print settings)
• Mottagna dokument (Received documents)
Väljer om fax ska skrivas ut automatiskt när de tas emot.
Om du väljer Skriv inte ut (Do not print) lagras det mottagna faxet i skrivarens minne.
Mer information om det mottagna faxet som lagrats i skrivarens minne:
Dokument som lagras i skrivarens minne
• Aktivitetsrapport (Activity report)
Väljer om en AKTIVITETSRAPPORT (ACTIVITY REPORT) ska skrivas ut automatiskt.
Om du väljer Skriv ut (Print) skriver skrivaren automatiskt ut AKTIVITETSRAPPORT (ACTIVITY
REPORT) för de 20 senaste skickade och mottagna faxen i historiken.
Så här skriver du ut en AKTIVITETSRAPPORT (ACTIVITY REPORT) manuellt:
Sammanfattning av rapporter och listor
• Sändningskvitto (TX report)
Väljer om SÄNDNINGSKVITTO (TX REPORT)/FELSÄNDNINGSRAPPORT (ERROR TX REPORT)
ska skrivas ut automatiskt när ett fax har skickats.
Om du skriver ut rapporten väljer du End. felutskrift (Print error only) eller Skriv varje sändn.
(Print for each TX).
Om du väljer End. felutskrift (Print error only) eller Skriv varje sändn. (Print for each TX) kan du
ställa in utskriftsinställningarna till att faxets första sida ska skrivas ut tillsammans med kvittot.
• Mottagningskvitto (RX report)
Väljer om MOTTAGNINGSKVITTO (RX REPORT) ska skrivas ut automatiskt när ett fax har tagits
emot.
Om du skriver ut ett MOTTAGNINGSKVITTO (RX REPORT) väljer du End. felutskrift (Print error
only) eller Skriv varje mott. (Print for each RX).
Säkerhetskontroll (Security control)
• Ange faxnr på nytt (FAX no. re-entry)
Om du väljer PÅ (ON) kan du ställa in skrivaren på att skicka fax när du använder de numeriska
knapparna för att ange numret två gånger. Om du använder denna inställning kan du undvika
felsändning av fax.
Undvika felsändning av fax
• Kontrollera faxinfo (Check RX FAX info)
Om du väljer PÅ (ON) kontrollerar skrivaren om mottagarens information om faxenheten motsvarar
det uppringda numret. Om det stämmer överens med numret börjar skrivaren skicka fax.
Undvika felsändning av fax
127
• Lurinställning (Hook setting)
Om du väljer Aktivera (Enable) kan du använda funktionen för uppringning med pålagd lur.
• Faxmott. avvisad (FAX RX reject)
Om du väljer PÅ (ON) avvisar skrivaren mottagningen av fax utan avsändarinformation eller fax från
särskilda avsändare.
Avvisad faxmottagning
• Avsändaravvisning (Caller rejection)
Om du prenumererar på tjänsten för nummerpresentation känner skrivaren av avsändarens nummer.
Om avsändarens nummer motsvarar villkoren som har angetts i den här inställningen, avvisar
skrivaren telefonsamtalet eller faxmottagningen från avsändaren.
Om du väljer Abonnerad (Subscribed) kan du ange avvisningsinställningarna.
Använda nummerpresentation för att avvisa samtal
Obs!
• Det kan hända att den här inställningen inte stöds beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten. Kontakta telefonbolaget för att kontrollera om de tillhandahåller den här tjänsten.
128
Utskriftsinst.
Välj den här menyn från Enhetsinställningar (Device settings) i Inställningsmeny (Setup menu).
• Undvik pappersavstr. (Prevent abrasion)
Den här inställningen använder du bara om utskriften blir kladdig.
Viktigt!
• Var noga med att återställa inställningen till AV (OFF) efter utskrift eftersom utskriftshastigheten och
kvaliteten annars kan försämras.
• Utökat antal kopior (Extended copy amt.)
Ange hur stor del av en bild som ska sträcka sig utanför papperet vid kopiering utan ram (hel).
Kanterna kan komma att skäras av något eftersom den kopierade bilden förstoras för att fylla upp hela
sidan. Du kan ändra hur mycket som ska skäras bort från kanterna av originalbilden.
Det beskurna området blir större om Mängd: Stor (Amount: Large) har markerats.
Obs!
• Om utskrifterna får marginaler trots att du kopierar utan ram ändrar du inställningen till Mängd:
Stor (Amount: Large). Detta kan lösa problemet.
129
LAN-inställningar
Välj den här menyn från Enhetsinställningar (Device settings) i Inställningsmeny (Setup menu).
Trådlöst LAN (Wireless LAN)
Direktanslutning (Wireless Direct)
Skriv ut LAN-info (Print LAN details)
Gemensamma inst. (Common settings)
Trådlöst LAN (Wireless LAN)
• Konfig. trådlöst LAN (Wireless LAN setup)
Väljer konfigureringsmetod för trådlöst LAN.
Obs!
• Du kan även komma till inställningsmenyn genom att välja Konfig. trådlöst LAN (Wireless LAN
setup) på skärmen Inställningsmeny (Setup menu).
◦ Enkel trådl. anslutn. (Easy WL connect)
Välj för att ange inställningar för kopplingspunktsinformation till skrivaren direkt från en enhet (till
exempel en smarttelefon) utan att använda den trådlösa routern. Följ anvisningarna på skärmen
på den enhet som ansluter för information om konfigurationen.
◦ Manuell anslutning (Manual connect)
Välj för att göra inställningar för trådlöst LAN manuellt med manöverpanelen på skrivaren.
◦ WPS (Knappmetod) (WPS (Push button))
Välj när du vill göra inställningar för trådlös LAN med en trådlös router som har stöd för en Wi-Fi
Protected Setup (WPS) knappmetod. Följ anvisningarna på skärmen när du konfigurerar.
◦ Andra inställningar (Other setup)
■ Manuella inställn. (Manual setup)
Välj detta alternativ när du vill göra manuella inställningar för trådlöst LAN. Du kan välja flera
WEP-nycklar.
■ WPS (PIN-kod) (WPS (PIN code))
Välj när du vill göra inställningar för trådlös LAN med en trådlös router som har stöd för en WiFi Protected Setup (WPS) PIN-kodmetod. Följ anvisningarna på skärmen när du konfigurerar.
• WLAN aktiv/inaktiv (WLAN activ./inactiv.)
Aktiverar/inaktiverar trådlöst LAN.
Direktanslutning (Wireless Direct)
• Växla Tl direkt (Switch WL Direct)
Aktiverar/inaktiverar Trådlöst direkt.
• Uppd. SSID/lösenord (Update SSID/PW)
Uppdaterar identifieraren (SSID) och lösenordet för direktanslutning.
130
• Ändra enhetsnamn (Change device name)
Ändring av namnet på skrivaren som visas på en extern enhet som är kompatibel med Wi-Fi Direct.
• Bekräfta förfrågan (Confirm request)
Ställ in om skrivaren visar bekräftelseskärmen när en Wi-Fi Direct-kompatibel enhet ansluts till
skrivaren.
Skriv ut LAN-info (Print LAN details)
Du kan skriva ut skrivarens nätverksinställningar, t.ex. IP-adress och SSID.
Mer information om skrivarens nätverksinställningar skrivs ut:
Skriva ut nätverksinställningar
Viktigt!
• Utskriften med nätverksinställningarna innehåller viktig information om ditt nätverk. Ta väl hand om
det.
Gemensamma inst. (Common settings)
• Ange skrivarnamn (Set printer name)
Anger skrivarens namn. Du kan använda upp till 15 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ange ett skrivarnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
• Skrivarnamnet får inte ha ett bindestreck som första eller sista tecken.
• TCP/IP-inställn. (TCP/IP settings)
Utför inställningen IPv4 eller IPv6.
• WSD-inställning (WSD setting)
Ställa in alternativ när du använder WSD (ett av nätverksprotokollen som stöds i Windows).
WSD aktivt/inaktivt (Enable/disable WSD)
Väljer om WSD ska vara aktivt eller inaktivt.
Obs!
• När den här inställningen är aktiverad visas skrivarikonen i nätverksutforskaren i Windows.
Optimera ing. WSD (Optimize WSD-In)
Om du väljer Aktivt (Active) kan du ta emot WSD-utskrifter mycket snabbare.
WSD-scan. fr. enhet (WSD scan from dev.)
Om du väljer Aktivt (Active) kan du överföra scannade data till datorn via WSD.
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
Anger längden på tidsgränsen.
• Bonjour-inst. (Bonjour settings)
131
Ställer in objekt för LAN med hjälp av Bonjour för Mac OS.
Bonjour akt./inakt. (Enab./disab. Bonjour)
Välj Aktivt (Active) om du vill använda Bonjour för att göra nätverksinställningarna.
Ange tjänstnamn (Enter service name)
Anger Bonjour-tjänstenamnet. Du kan använda upp till 48 tecken för namnet.
Obs!
• Du kan inte ange ett tjänstnamn som redan används för en annan enhet i nätverket.
• LPR-inställning (LPR setting)
Aktiverar/inaktiverar inställningen LPR.
• RAW-protokoll (RAW protocol)
Aktiverar/inaktiverar RAW-utskrift.
• LLMNR
Aktiverar/inaktiverar LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Om du väljer Aktivt (Active)
kan skrivaren hitta skrivarens IP-adress från skrivarens namn utan en DNS-server.
• IPsec-inställningar (IPsec settings)
Om du väljer Aktivt (Active) kan du specificera IPsec-inställningar.
132
Enhets anv.inställn.
Välj den här menyn från Enhetsinställningar (Device settings) i Inställningsmeny (Setup menu).
• Inst. datum/tid (Date/time setting)
Ställer in aktuellt datum och tid.
Ställa in avsändarinformation
Viktigt!
• Om ett strömavbrott inträffar eller om du drar ur strömkontakten återställs inställningarna för datum
och tid.
• Datumvisningsform. (Date display format)
Ställer in det datumformat som visas på LCD-skärmen och som skrivs ut på fax som skickas.
• Sommartidsinst. (DST setting)
I en del länder använder man sommartid vilket innebär att klockan flyttas fram under en viss period
under året.
Du kan ställa in skrivaren så att den automatiskt övergår till sommartid genom att registrera det datum
och klockslag då sommartiden börjar och slutar.
Ställa in avsändarinformation
Obs!
• Det kan hända att inställningen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
• Ljudkontroll (Sound control)
Väljer om ett pipljud hörs vid användning eller inte.
◦ Knappsatsljud (Keypad sound)
Väljer om ett pipljud hörs eller inte när du trycker på knapparna på manöverpanelen.
◦ Alarmljud (Alarm sound)
Väljer om alarmet är aktiverat eller inte.
◦ Linjeövervakn.ljud (Line monitor sound)
Väljer om linjeövervakningsljudet är aktiverat eller inte.
◦ Lyft lur-alarm (Offhook alarm)
Väljer alarmet är aktiverat eller inte när telefonluren inte har lagts på ordentligt.
• Land eller region (Country or region)
Väljer landet eller regionen där du använder skrivaren.
Obs!
• Det kan hända att inställningen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
133
• Språkval (Language selection)
Ändra språket för meddelanden på LCD-skärmen och menyerna.
Japanska / Engelska / Tyska / Franska / Italienska / Spanska / Holländska / Portugisiska / Norska /
Svenska / Danska / Finska / Ryska / Ukrainska / Polska / Tjeckiska / Slovakiska / Ungerska /
Slovenska / Kroatiska / Rumänska / Bulgariska / Turkiska / Grekiska / Estniska / Lettiska / Litauiska /
Förenklad kinesiska / Traditionell kinesiska / Koreanska / Indonesiska / Vietnamesiska
• Tangentupprepning (Key repeat)
Aktivera/avaktivera kontinuerlig inmatning genom att trycka ned knappen
när du anger antal
kopior, förstoring etc.
• Info.överföring (Device info sending)
Anger om du vill skicka information om skrivarens användning till Canon-servern. Informationen som
skickas till Canon används för att utveckla bättre produkter. Välj PÅ (ON) om du vill skicka information
om skrivarens användning till Canon-servern.
• Doku.borttag.påminn. (Doc. remov. reminder)
Anger om skrivaren visar påminnelseskärmen om du glömmer att ta bort originalet från glasskivan efter
skanning.
Viktigt!
• Beroende på typ av original och dokumentluckans status kanske det inte upptäcks om du glömmer
att ta bort ett original.
134
Uppdatering av firmware
Välj den här menyn från Enhetsinställningar (Device settings) i Inställningsmeny (Setup menu).
Här kan du uppdatera skrivarens fasta programvara, kontrollera versionen för den fasta programvaran och
ställa in en meddelandeskärm.
Obs!
• Du kan endast använda Aktuell version (Current version) när du har valt Inaktivt (Inactive) för
WLAN aktiv/inaktiv (WLAN activ./inactiv.).
• Installera uppdat. (Install update)
Här uppdaterar du skrivarens fasta programvara. Följ anvisningarna på skärmen för att utföra
uppdateringen.
Viktigt!
• När du använder den här funktionen måste du kontrollera att skrivaren är ansluten till Internet.
Obs!
• Om uppdatering av fast programvara inte slutförs ska du kontrollera följande och vidta lämpliga
åtgärder.
• Kontrollera nätverksinställningarna, till exempel en trådlös router.
• Om Går inte att ansluta till servern; försök igen (Cannot connect to the server; try again)
visas på LCD-skärmen ska du trycka på OK och försöka igen efter en stund.
• Aktuell version (Current version)
Du kan kontrollera aktuell version av fast programvara.
• Uppdat. meddelande (Update notification)
Om Ja (Yes) har valts och uppdateringen av firmware är tillgänglig visas skärmen om uppdatering av
firmware på LCD-skärmen.
• Inst. för DNS-server (DNS server setup)
Genomför inställningar för en DNS-server. Välj Auto konfiguration (Auto setup) eller Manuella
inställn. (Manual setup). Om du väljer Manuella inställn. (Manual setup) ska du följa anvisningarna
på LCD-skärmen för att genomföra inställningarna.
• Inställ. proxyserver (Proxy server setup)
Genomför inställningar för en proxyserver. Välj Använd (Use) eller Använd inte (Do not use). Om du
väljer Använd (Use) ska du följa anvisningarna på LCD-skärmen för att tillämpa inställningarna.
135
Matningsinställningar
Välj den här menyn från Enhetsinställningar (Device settings) i Inställningsmeny (Setup menu).
Genom att registrera pappersstorleken och medietypen som finns i det bakre facket kan du förhindra att
skrivaren skriver ut felaktiga utskrifter. Då visas meddelandet innan utskriften startar om det påfyllda
papperets storlek och medietyp inte stämmer överens med utskriftsinställningen.
Mer information:
Pappersinställningar
• Registr. pappersinfo (Register paper info)
Registrerar pappersstorleken och medietypen för det papper som du fyller på via det bakre facket.
Obs!
• Om du vill ha mer information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
• För Windows:
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
• För Mac OS:
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
• Det. felmat. papper (Det. paper mismatch)
Om du väljer PÅ (ON) kontrollerar skrivaren att pappersstorleken och medietypen motsvarar de
registrerade inställningarna i Registr. pappersinfo (Register paper info). Om utskrift startas med
inställningar som inte stämmer överens, visas ett felmeddelande på LCD-skärmen.
Obs!
• Om du väljer AV (OFF) inaktiveras Registr. pappersinfo (Register paper info).
• Detekt. återinsättn. (Detect reinsertion)
Om du väljer PÅ (ON) så känner skrivaren av om kassetten sitter i. Registrera pappersstorleken och
medietypen när skärmen Registr. pappersinfo (Register paper info) visas.
136
Återställ inställning
Välj den här menyn från Enhetsinställningar (Device settings) i Inställningsmeny (Setup menu).
Återställer alla inställningar på skrivaren till standardinställningarna. Viss information kanske inte ändras,
beroende på skrivarens aktuella användningsstatus.
Viktigt!
• Beroende på inställningsobjektet kan det vara nödvändigt att ansluta eller utföra konfiguration igen efter
att du har återställt inställningen till fabriksvärdet.
• Inst. för webbtjänst (Web service setup)
Återställer inställningarna för webbtjänsten till standardinställningarna.
• LAN-inställningar (LAN settings)
Återställer LAN-inställningarna till standardinställningarna.
• Telefonnummerdata (Telephone no. data)
Återställer inställningarna för telefonnummer/faxnummer till standardinställningarna.
• Inställningsdata (Setting data)
Återställer inställningar som pappersstorlek, medietyp och andra inställningar förutom LAN-inställningar
och faxinställning till standardinställningarna.
• Info.överföring (Device info sending)
Återställer endast överföringsinställningarna för enhetsinformation till standardinställningarna.
• Faxinställningar (FAX settings)
Återställer faxinställningarna till standardinställningarna. Koppla ned telefonlinjen från skrivaren innan du
återställer detta inställningsobjekt till standardinställningarna.
Efter återställning utför du konfiguration igen efter behov.
• Alla data (All data)
Ställer tillbaka alla standardvärden för skrivaren. Det administratörslösenord som har angetts i
Fjärrgränssnittet eller IJ Network Device Setup Utility återställs till standardinställningen.
Efter återställning utför du konfiguration igen efter behov.
Obs!
• Du kan inte återställa följande inställningar till standardinställningar:
•
•
•
•
Önskat språk på LCD-skärmen
Skrivhuvudets aktuella position
CSR (begäran om certifikatsignering) för krypteringsmetodens (SSL/TLS) inställning
Land eller region som har valts för Land eller region (Country or region)
Du kan ta bort de registrerade användarens namn eller telefonnummer genom att följa anvisningarna
nedan.
137
1. Visar Eget telnr registr. (Unit TEL no. registr.) eller visar Eget namn registr. (Unit name
registr.).
Ställa in avsändarinformation
2. Ta bort alla siffror och bokstäver genom att trycka på Bakåt (Back)-knappen.
3. Tryck på OK-knappen efter att ha tagit bort alla siffror och bokstäver.
• PÅ (ON) har valts för Info.överföring (Device info sending) på Enhets anv.inställn. (Dev. user
settings) när du har återställt inställningen för att skicka enhetsinformation. Skrivaren skickar dock inte
enhetsinformation. Välj AV (OFF) för att inaktivera funktionen för att skicka enhetsinformation.
138
Aviseringsinställning för bläck.
Välj den här menyn från Inställningsmeny (Setup menu).
• Avisering för bläck (Ink notification)
Om PÅ (ON) är valt visas meddelandet på LCD-skärmen när bläcket tar slut.
Fylla på bläckbehållare
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
Om den här menyn ändras från AV (OFF) till PÅ (ON) visas För korrekt användn. av funktionen
måste du fylla alla bläckbehållare till övre gränslinjen (For correct operation of the function, you
must refill all ink tanks to the upper limit line).
Fyll på bläckbehållare för alla färger till den övre gränslinjen och tryck sedan på OK-knappen. Om alla
bläckbehållare inte fylls på till den övre gränslinjen kan den återstående bläcknivån inte registreras
korrekt.
Är alla bläckbehållare påfyllda till den övre gränslinjen? (Are all the ink tanks refilled to the upper
limit line?) visas.
Om Nej (No) väljs kan Aviser.inst. f. bläck (Ink notification set.) inte ställas in på PÅ (ON).
Viktigt!
• Om funktionen för meddelande av återstående bläcknivå är inaktiverad ska du kontrollera
återstående bläcknivå visuellt och fylla på bläckbehållarna vid behov. Om du fortsätter skriva ut när
bläcket är under den nedre gränslinjen på en bläckbehållare kanske utskriftskvaliteten blir dålig,
eller så kan det orsaka fel i eller skada på skrivaren.
• Återst. bläcknivåber. (Reset ink lev. count)
Om du fyller på bläckbehållaren när funktionen för meddelande om återstående bläcknivå är aktiverad
och när ett återstående bläck-fel inte har uppstått återställs beräkningen av återstående bläcknivå efter
påfyllning av bläckbehållaren till den övre gränslinjen.
Återställ beräkningen av återstående bläcknivå på något av följande sätt.
◦ Återställa beräkningen av återstående bläcknivå för alla färger
◦ Återställa beräkningen av återstående bläcknivå för vissa färger
Om du väljer Ja (Yes) visas följande skärm.
För att återställa beräkning av återstående bläcknivå för alla färger väljer du Ja (Yes).
För att återställa beräkning av återstående bläcknivå för visa färger väljer du Nej (No).
139
Viktigt!
• När du återställer beräkningen av återstående bläcknivå måste du fylla på bläckbehållarna för alla
färger till den övre gränslinjen. Om du återställer beräkningen av återstående bläcknivå utan att
fylla på bläckbehållarna till den övre gränslinjen kan beräkningen av återstående bläcknivå inte
återställas korrekt.
Fylla på bläckbehållare
140
Systeminformation
Välj den här menyn från Inställningsmeny (Setup menu).
• Aktuell version (Current version)
Visar aktuell version av den fast programvaran.
• Skrivarnamn (Printer name)
Visar skrivarens nuvarande angivna namn.
• Serienummer (Serial number)
Visar skrivarens serienummer.
141
ECO-inställningar
Den här inställningen gör att du kan sätta på/stänga av skrivaren automatiskt för att spara ström.
Starta skrivaren automatiskt
Stänga av skrivaren automatiskt
Starta skrivaren automatiskt
Du kan ställa in så att skrivaren startas automatiskt när utskriftsdata skickas till skrivaren eller när
skrivaren används för skanning från datorn.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj ECO-inställningar (ECO settings) och tryck sedan på OK.
4. Välj Automatisk start (Auto power on) och tryck sedan på OK-knappen.
5. Välj PÅ (ON) och tryck sedan på OK.
Stänga av skrivaren automatiskt
Du kan också ange att skrivaren ska stängas av automatiskt när den inte används eller när inga utskrifter
har skickats till skrivaren under en viss tid.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj ECO-inställningar (ECO settings) och tryck sedan på OK.
4. Välj Autom. avstäng. (Auto power off) och tryck sedan på OK-knappen.
5. Välj en tid att stänga av skrivaren och tryck sedan på OK-knappen.
142
Nätverksanslutning
Tips för nätverksanslutning
143
Tips för nätverksanslutning
Standardinställningar för nätverk
En annan skrivare med samma namn hittades
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LANanslutning
Skriva ut nätverksinställningar
Ändra anslutningsmetod för trådlöst LAN
144
Standardinställningar för nätverk
Standardvärden för LAN-anslutning
Alternativ
Standardvärde
Aktivera/inaktivera LAN
Inaktivera LAN (Disable LAN)
SSID
BJNPSETUP
Säkerhet för trådlöst LAN
Inaktivera
IP-adress (IP address) (IPv4)
Auto konfiguration (Auto setup)
IP-adress (IP address) (IPv6)
Automatisk konfiguration
Ange skrivarnamn (Set printer name)*
XXXXXXXXXXXX
Aktiv./inaktiv. IPv6 (Enable/disable IPv6)
Aktivera (Enable)
WSD aktivt/inaktivt (Enable/disable WSD) Aktivera (Enable)
Inställning tidsgräns (Timeout setting)
15 minuter (15 minutes)
Bonjour akt./inakt. (Enab./disab. Bonjour) Aktivera (Enable)
Tjänstnamn
Canon G4000 series
LPR-inställning (LPR setting)
Aktivera (Enable)
RAW-protokoll (RAW protocol)
Aktivera (Enable)
LLMNR
Aktivt (Active)
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
*Standardvärdet beror på skrivaren. Kontrollera värdet med hjälp av manöverpanelen.
LAN-inställningar
Standardinställningar för Trådlöst direkt
Alternativ
Standardvärde
SSID (identifierare för trådlöst direkt)
DIRECT-abXX-G4000series *1
Lösenord (Password)
YYYYYYYYYY *2
Säkerhetsmetod
WPA2-PSK (AES)
Tl dir. enhetsnamn (WL Direct dev. name) ZZZZZZ-G4000series *3
Bekräfta förfrågan (Confirm request)
Visas
*1 "ab" anges slumpvis och "XX" motsvarar de två sista siffrorna i skrivarens MAC-adress. (Värdet anges
när skrivaren slås på för första gången.)
145
*2 Lösenordet anges automatiskt när skrivaren slås på för första gången.
*3 "ZZZZZZ" motsvarar de sex sista siffrorna i skrivarens MAC-adress.
146
En annan skrivare med samma namn hittades
När skrivaren hittas under konfigureringen kan det visas flera skrivare med samma namn på
resultatskärmen.
Välj en skrivare genom att kontrollera inställningarna för skrivaren och jämför dem med inställningarna i
resultatfönstret.
• För Windows:
Kontrollera skrivarens MAC-adress eller serienummer för att välja rätt skrivare i resultaten.
• För Mac OS:
Skrivarnas namn visas med MAC-adressen infogad i slutet av namnet, eller med det skrivarnamn som
har angetts av Bonjour.
Kontrollera identifierare som MAC-adress, skrivarnamn som har angetts av Bonjour och skrivarens
serienummer för att välja rätt skrivare bland de som visas.
Obs!
• Det kanske inte visas något serienummer på resultatskärmen.
Du kan kontrollera skrivarens MAC-adress och serienummer genom att skriva ut information om
nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
Obs!
• Du kan kontrollera serienumret genom att visa det på LCD-skärmen.
Systeminformation
147
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från
USB till LAN-anslutning
För Windows:
För Mac OS:
För Windows:
Om du vill lägga till en dator som ska ansluta till skrivaren i ett LAN eller ändra från USB till LANanslutning genomför du konfigureringen genom att använda installations-CD:n eller följa anvisningarna på
Canons webbplats.
För Mac OS:
Om du vill ansluta ytterligare en dator till skrivaren via LAN eller ändra från USB till LAN-anslutning följer
du anvisningarna på Canons webbplats.
148
Skriva ut nätverksinställningar
Använd manöverpanelen för att skriva ut skrivarens aktuella nätverksinställningar.
Viktigt!
• Utskriften med nätverksinställningarna innehåller viktig information om ditt nätverk. Ta väl hand om det.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lägg i två ark vanligt papper i A4- eller Letter-format.
3. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
4. Välj Enhetsinställningar (Device settings) och tryck på OK.
5. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck på OK.
6. Välj Skriv ut LAN-info (Print LAN details) och tryck på OK.
Information om skrivarens nätverksinställningar skrivs ut.
Följande information om nätverksinställningar skrivs ut: (Vissa inställningsvärden visas inte beroende på
skrivarens inställningar.)
Alternativ
Beskrivning
Inställning
Product Information
Produktinformation
–
Product Name
Produktnamn
XXXXXXXX
ROM Version
ROM-version
XXXXXXXX
Serial Number
Serienummer
XXXXXXXX
Wireless LAN
Trådlöst lokalt nätverk
Enable/Disable
Infrastructure
Infrastruktur
Enable/Disable
MAC Address
MAC-adress
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Connection
Anslutningsstatus
Active/Inactive
SSID
SSID
SSID för trådlöst LAN
Channel
Kanal
XX (1 till 11)
Encryption
Krypteringsmetod
None/WEP/TKIP/AES
WEP Key Length
WEP-nyckellängd (bitar)
Inactive/128/64
Authentication
Autentiseringsmetod
None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK
149
Signal Strength
Signalstyrka
0–100 [%]
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
IP Address
IP-adress
XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway
Standardgateway
XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
Link Local Address
Länklokal adress
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length
Längd på länklokalt prefix
XXX
Stateless Address1
Tillståndslös adress 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length1
Längd på tillståndslöst prefix 1
XXX
Stateless Address2
Statuslös adress
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length2
Längd på tillståndslöst prefix 2
XXX
Stateless Address3
Tillståndslös adress 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length3
Längd på tillståndslöst prefix 3
XXX
Stateless Address4
Tillståndslös adress 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Stateless Prefix Length4
Längd på tillståndslöst prefix 4
XXX
Default Gateway1
Standardgateway 1
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway2
Standardgateway 2
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway3
Standardgateway 3
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Default Gateway4
Standardgateway 4
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
IPsec
IPsec-inställning
Active
Security Protocol
Säkerhetsmetod
ESP/ESP & AH/AH
Wireless Direct
Trådlöst direkt
Enable/Disable
MAC Address
MAC-adress
XX:XX:XX:XX:XX:XX
150
Connection
Anslutningsstatus
Active/Inactive
SSID
SSID
SSID för Trådlöst direkt
Password
Lösenord
Lösenordet för Trådlöst direkt (10 alfanumeriska tecken)
Channel
Kanal
3
Encryption
Krypteringsmetod
AES
Authentication
Autentiseringsmetod
WPA2-PSK
TCP/IPv4
TCP/IPv4
Enable
IP Address
IP-adress
XXX.XXX.XXX.XXX
Subnet Mask
Nätmask
XXX.XXX.XXX.XXX
Default Gateway
Standardgateway
XXX.XXX.XXX.XXX
TCP/IPv6
TCP/IPv6
Enable/Disable
Link Local Address
Länklokal adress
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
Link Local Prefix Length
Längd på länklokalt prefix
XXX
IPsec
IPsec-inställning
Active
Security Protocol
Säkerhetsmetod
–
Other Settings
Andra inställningar
–
Printer Name
Skrivarnamn
Skrivarnamn (upp till 15 alfanumeriska tecken)
Wireless Direct DevName Enhetsnamn för Trådlöst direkt
(högst 32 tecken)
Enhetsnamn för Trådlöst direkt
WSD Printing
Inställning för utskrifter med WSD
Enable/Disable
WSD Timeout
Tidsgräns
1/5/10/15/20 [min]
LPD Printing
Inställning för utskrifter med LPD
Enable/Disable
RAW Printing
RAW-utskriftsinställning
Enable/Disable
Bonjour
Bonjour-inställning
Enable/Disable
Bonjour Service Name
Bonjour-tjänstnamn
Bonjour-tjänstnamn (upp till 52 alfanumeriska
tecken)
LLMNR
LLMNR-inställning
Enable/Disable
SNMP
SNMP-inställning
Enable/Disable
151
DNS Server
Hämta DNS-serveradress automa- Auto/Manual
tiskt
Primary Server
Primär serveradress
XXX.XXX.XXX.XXX
Secondary Server
Sekundär serveradress
XXX.XXX.XXX.XXX
Proxy Server
Proxyserverinställning
Enable/Disable
Proxy Address
Proxyadress
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Proxy Port
Proxyportspecifikation
1 till 65535
Cert. Fingerprt(SHA-1)
Certifikatsfingeravtryck (SHA-1)
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
Cert. Fingerprt(SHA-256) Certifikatsfingeravtryck (SHA-256)
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX
("XX" står för alfanumeriska tecken.)
152
Ändra anslutningsmetod för trådlöst LAN
Följ något av tillvägagångssätten nedan för att ändra trådlös LAN-anslutningsmetod (infrastruktur eller
Trådlöst direkt).
• För Windows:
◦ Använd installations-CD:n eller följ anvisningarna på Canons webbplats för att göra om
konfigureringen.
◦ Konfigurera inställningarna på skärmen Nätverksinställningar (Network Settings) i IJ Network
Device Setup Utility.
Viktigt!
• Innan du utför inställningar med IJ Network Device Setup Utility ska du aktivera Enkel trådlös
anslutning på skrivaren enligt tillvägagångssättet nedan.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj Konfig. trådlöst LAN (Wireless LAN setup) och tryck på OK.
4. Välj Enkel trådl. anslutn. (Easy WL connect) och tryck på OK.
Följ anvisningarna på din smarttelefon eller surfplatta.
5. Om ett meddelande visas där det står att konfigureringen är slutförd ska du trycka på OKknappen.
• För Mac OS:
Följ anvisningarna på Canons webbplats för att göra om konfigureringen.
153
Säkerställa optimala utskriftsresultat
Bläcktips
Utskriftstips
Kontrollera pappersinställningarna innan du skriver ut
Avbryta utskriftsjobb
Ange pappersinformation för det bakre facket när du fyllt på papper
Hålla hög utskriftskvalitet
Transportera skrivaren
154
Transportera skrivaren
Observera följande när du transporterar skrivaren vid flytt eller reparation.
Viktigt!
• Du kan inte ta ut bläck ur bläckbehållarna.
• Kontrollera att behållarlocket är helt isatt. Om bläckbehållarlocket inte är helt stängt ska behållarlocket
sättas i på rätt sätt.
• Luta inte skrivaren. Bläck kan läcka ut.
• Var försiktig och se till att lådan står rakt och INTE står upp och ned eller på sidan eftersom skrivaren
kan skadas och bläck kan läcka ut från skrivaren.
• Packa skrivaren i skyddande material i en stadig låda med botten nedåt för en säker transport.
• Tryck på PÅ (ON)-knappen för att stänga av strömmen om kassetten fortfarande är kvar i skrivaren. Då
placerar skrivaren automatiskt ett skyddslock på skrivhuvudet så att det inte torkar ut.
• Ta inte bort kassetten. Bläck kan läcka ut.
• Packa skrivaren i en plastpåse vid transport, så att bläcket i skrivaren inte läcker.
• När ett fraktföretag hanterar transporten av skrivaren märker du lådan ”DENNA SIDA UPP” så att
skrivaren hanteras med botten nedåt. Märk också lådan ”ÖMTÅLIGT” eller ”HANTERA VARSAMT”.
1. Kontrollera att strömmen är påslagen.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup), använd knappen
för att välja Underhåll
(Maintenance) och tryck på OK-knappen.
LCD-skärm och manöverpanel
3. Använd knappen
för att välja Lås transportpump (Lock transport pump) och tryck
sedan på OK-knappen.
4. Använd knappen
för att välja PÅ (ON) och tryck sedan på OK-knappen.
5. Kontrollera att PÅ (ON)-lampan är släckt och koppla ur nätkabeln.
155
Viktigt!
• Dra inte ur nätkabeln till skrivaren medan PÅ (ON)-lampan lyser eller blinkar, eftersom det kan
orsaka fel eller skada på skrivaren och leda till att det inte går att skriva ut med skrivaren.
• Om du drar ur nätkabeln förlorar du inställningarna för datum/tid samt alla dokument som lagrats i
skrivarens minne. Skicka eller skriv ut ett viktigt dokument innan du drar ur nätkabeln.
6. Skjut in utmatningsfacket och utmatningsfackets förlängningsdel och stäng sedan
pappersstödet och dokumentfacket.
7. Dra ur skrivarkabeln från datorn och skrivaren och dra sedan ur nätkabeln från skrivaren.
8. Använd tejp för att säkra alla luckor på skrivaren så att de inte öppnas under transport.
Packa sedan in skrivaren i plastpåsen.
9. Lägg skyddande material på båda sidor av skrivaren när du packar ned skrivaren i lådan.
156
Juridiska begränsningar för skanning/kopiering
Att skanna, skriva ut, kopiera eller göra ändringar av kopior av följande kan vara straffbart enligt lag.
Den här listan är inte uttömmande. Rådgör med ett lokalt juridiskt ombud i tveksamma fall.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sedlar
Postanvisningar
Insättningsbevis
Frimärken (stämplade eller ostämplade)
Identifikation eller tjänstetecken
Värnplikts- eller inkallelsedokument
Dokument utfärdade av statliga myndigheter
Körkort och registreringsbevis för motorfordon
Resecheckar
Matkuponger
Pass
Immigrationsdokument
Skattebevis (giltiga eller ogiltiga)
Skuldsedlar eller andra skuldbevis
Aktiebrev
Upphovsrättsskyddade verk eller konstverk utan ägarens tillstånd
157
Specifikationer
Allmänna specifikationer
Utskriftsupplösning (dpi)
4 800* (horisontellt) x 1 200 (vertikalt)
* Bläckdroppar kan placeras med en grad på minst 1/4800 tum.
Gränssnitt
USB-port:
Hi-Speed USB *1
LAN-port:
Trådlöst LAN *2: IEEE802.11n *3 / IEEE802.11g / IEEE802.11b
*1 En dator som uppfyller Hi-Speed USB-standarden krävs. Eftersom Hi-Speed
USB-gränssnittet är helt kompatibelt uppåt med USB 1.1 kan det användas vid
USB 1.1.
*2 Konfiguration möjlig via Standardinställningar, WPS (Wi-Fi Protected Setup),
WCN (Windows Connect Now) eller Enkel trådlös anslutning.
*3 Frekvensbandet 2,4 GHz används.
USB och LAN kan användas samtidigt.
Utskriftsbredd
203,2 mm/8 tum
(för Utskrift utan ram: 216 mm/8,5 tum)
Utskrivbart område
Utskrift utan ram: Övre/nedre/vänster/höger marginal: 0,0 mm (0,00 tum)
Standardutskrift:
-Övre marginal: 3,0 mm (0,12 tum)
-Nedre marginal: 5,0 mm (0,20 tum)
-Vänstermarginal:
• Letter/Legal: 6,4 mm (0,26 tum)
• Andra storlekar: 3,4 mm (0,14 tum)
-Högermarginal:
• Letter/Legal: 6,3 mm (0,25 tum)
• Andra storlekar: 3,4 mm (0,14 tum)
Driftsmiljö
Temperatur: 5–35 °C (41–95 °F)
Luftfuktighet: 10–90 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Skrivarens prestanda kan minska under vissa temperatur- och luftfuktighetsvillkor.
Rekommenderade förhållanden:
Temperatur: 15–30 °C (59–86 °F)
Luftfuktighet: 10–80 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
* Information om temperaturs- och luftfuktighetsförhållanden för papper, t.ex.
fotopapper, finns i pappersförpackningen eller de medföljande instruktionerna.
Förvaringsmiljö
Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F)
Luftfuktighet: 5–95 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
158
Strömförsörjning
100–240 V växelström, 50/60 Hz
Strömförbrukning
Skriva ut (kopia): ca 13 W
Standby (minimi): ca 1,1 W *1*2
AV: ca 0,3 W *1
*1 USB-anslutning till dator
*2 Väntetiden för standby kan inte ändras.
Yttermått
Ca 445 (B) x 330 (D) x 197 (H) mm
Ca 17,6 (B) x 13 (D) x 7,8 (H) tum
* Med utmatningsfacket inskjutet.
Vikt
Ca 7,2 kg (ca 15,8 pund)
* Med skrivhuvud och bläckbehållare installerade.
Skrivhuvud/bläck
Totalt 1472 munstycken (BK 320 munstycken, C/M/Y 384 munstycken var)
ADF-kapacitet
A4 eller Letter: max 20 ark (75 g /m2/20 pund papper), upp till 2 mm/0,08 tum
i höjdled
Legal: max. 5 ark (75 g /m2/20 pund papper), upp till 0,5 mm/0,02 tum i höjdled
Kopieringsspecifikationer
Flera kopior
max 99 sidor
Intensitetsjustering
9 lägen, autointensitet (AE-kopia)
Förminskning/förstoring
25–400 % (1 % enhet)
Skannerspecifikationer
Skannerdrivrutin
Windows: TWAIN 1.9 Specifikation, WIA
Mac OS: ICA
Största skanningsstorleken
Glasskiva: A4/Letter, 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 tum
ADF: A4/Letter/Legal, 216 x 356 mm/8,5 x 14,0 tum
Skanningupplösning
Optisk upplösning (horisontellt x vertikalt) max: 600 x 1200 dpi *1
Interpolerad upplösning max: 19 200 x 19 200 dpi *2
*1 Optisk upplösning motsvarar den högsta avsökningshastigheten baserat på
ISO 14473.
*2 Om man ökar skanningsupplösningen begränsas det största möjliga skanningsområdet.
Övergång (inmatning/utmatning) Grå: 16 bitar/8 bitar
Färg: 48 bitar/24 bitar (RGB för varje 16 bitar/8 bitar)
159
Faxspecifikationer
Aktuell linje
Det allmänna telenätet (Public Switched Telephone Network) (PSTN)
Kommunikationsläge
Super G3, G3
Datakomprimeringssystem
Svart: MH, MR, MMR
Färg: JPEG
Modemhastighet
max 33,6 kbps
(Automatisk reservlösning)
Överföringshastighet
Svart: Ca. 3 sekunder/sida med 33,6 kbps
(Baserat på ITU-T No.1 for US specifications och Canon FAX Standard chart
No.1 for others, båda i standardläge.)
Färg: Ca. 1 minut/sida med 33,6 kbps
(Baserat på Canon FÄRGTESTBLAD FÖR FAX.)
Övergång
Svart: 256 nivåer
Färg: 24 bitar fullfärg (RGB varje 8 bitar)
Täthetsjustering
3 nivåer
Minne
Sändning/mottagning: ca 50 sidor
(Baserat på ITU-T No.1 for US specifications och Canon FAX Standard chart
No.1 for others, båda i standardläge.)
Faxupplösning
Svart Standard: 8 pels/mm x 3,85 linjer/mm (203 pels/tum x 98 linjer/tum)
Svart Fin, Foto: 8 pels/mm x 7,70 linjer/mm (203 pels/tum x 196 linjer/tum)
Svart Extra fin: 300 x 300 dpi
Färg: 200 x 200 dpi
Uppringning
Automatisk uppringning
- Mottagare (max 20 destinationer)
- Gruppnummer (max 19 destinationer)
Vanlig uppringning (med de numeriska knapparna)
Automatisk Återuppringning
Manuell återuppringning (max 10 destinationer)
Andra
Aktivitetsrapport (efter 20 transaktioner)
Seriesändning (max 21 destinationer)
Avvisade nummer (max 10 destinationer)
Nätverksspecifikationer
Kommunikationsprotokoll
TCP/IP
Trådlöst lokalt nätverk
Standarder som stöds: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
Frekvensbandbredd: 2,4 GHz
160
Kanal: 1–11 eller 1–13
* Frekvensbandbredd och vilka kanaler som är tillgängliga skiljer sig åt beroende på land eller region.
Kommunikationsavstånd: inomhus 50 meter/164 fot lång
* Effektiv räckvidd varierar beroende på installationsmiljön och platsen.
Säkerhet:
WEP (64/128 bitar)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Konfiguration:
WPS (tryckknappskonfiguration/PIN-kodmetod)
WCN (WCN-NET)
Enkel trådlös anslutning
Övriga funktioner: Lösenord för administratörer
Minimisystemkrav
Samma som operativsystemets krav när de är högre än de krav som anges här.
Windows
Operativsystem
Windows 10, Windows 8.1*, Windows 8
Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
* Windows 8.1 innehåller Windows 8.1-uppdatering.
Hårddiskutrymme
3,1 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
Mac OS
Operativsystem
OS X v10.8.5 - OS X v10.11
Hårddiskutrymme
1,5 GB
Obs! För installation av medföljande programvara.
Nödvändig mängd hårddiskutrymme kan ändras utan föregående meddelande.
Skärm
XGA 1 024 x 768
161
Andra operativsystem som stöds
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med alla operativsystem. Se Canon-webbplatsen för mer information
om användning med iOS, Android, Windows RT och Windows 10 Mobile.
Utskrift från en mobiltelefon
Apple AirPrint
Google Cloud Print
PIXMA Cloud Link
• En internetanslutning krävs för att kunna använda Easy-WebPrint EX och alla Onlinehandbok.
• Windows: Användning kan endast garanteras på datorer där Windows Vista eller senare är
förinstallerat.
• Windows: En CD-ROM-enhet eller internetanslutning krävs under programvaruinstallationen.
• Windows: Internet Explorer 8, 9, 10 eller 11 krävs för att installera Easy-WebPrint EX.
• Windows: Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga med Windows Media Center.
• Windows: .NET Framework 4.5.2 eller 4.6 måste vara installerat för att det ska gå att använda
Windows-programvaran.
• Windows: TWAIN-drivrutinen (ScanGear) baseras på specifikationen TWAIN 1.9 och kräver Data
Source Manager som medföljde operativsystemet.
• Mac OS: För Mac OS krävs en internetanslutning under programvaruinstallationen.
• I en intern nätverksmiljö måste porten 5222 öppnas. Kontakta nätverksadministratören för mer
information.
Information i denna guide kan komma att ändras utan föregående meddelande.
162
Information om papper
Medietyper som stöds
Påfyllningsgräns
Medietyper som inte stöds
Hantera papper
Området Skriv ut
163
Medietyper som stöds
För bästa resultat bör du välja papper som utformats efter hur du vill skriva ut. Olika papper för dokument
såväl som foton eller illustrationer finns tillgängliga från Canon. Använd om möjligt originalpapper från
Canon för att skriva ut viktiga foton.
Medietyper
Originalpapper från Canon
Obs!
• Se varje produkts användningsinformation för varningar över om den icke-utskriftsvänliga sidan
används.
• Mer information om pappersstorlekar och medietyper finns på Canons webbsida.
• Originalpapper från Canon är inte tillgängliga i vissa länder eller regioner. Observera att Canonpapper i USA inte säljs med modellnummer. Där köper du i stället papperet med dess namn.
Papper för utskrift av dokument:
• Canon Red Label Superior <WOP111>
• Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
• High Resolution Paper <HR-101N>*1
Papper för utskrift av foton:
•
•
•
•
•
•
•
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>
Photo Paper Glossy <GP-701>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Matte Photo Paper <MP-101>
Andra papper än originalpapper från Canon
• Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)
• Kuvert (Envelope)*1
*1 Utskrift med detta papper via manöverpanelen stöds ej.
Påfyllningsgräns
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp) (Windows)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp) (Mac OS)
Pappersstorlekar
Du kan använda följande pappersstorlekar.
Obs!
• Vilka pappersstorlekar och medietyper som skrivaren har stöd för varierar beroende på ditt
operativsystem.
164
Standardstorlekar:
• Letter
• Legal
• A4
• B5
• A5
• L(89x127mm)
• KG/10x15cm(4x6)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2L/13x18cm(5x7)
Hagaki
Hagaki 2
20x25cm(8"x10")
Kvadrat 127 x 127 mm (5" x 5")
Com 10-kuvert
DL-kuvert
Nagagata 3
Nagagata 4
Yougata 4
Yougata 6
Specialstorlekar
Specialstorlekar måste befinna sig inom följande gränser:
• Minsta format: 55,0 x 89,0 mm (2,17 x 3,51 tum)
• Största format: 215,9 x 676,0 mm (8,50 x 26,61 tum)
Pappersvikt
Du kan använda nedanstående pappersvikter.
• 64 till 105 g /m2 (17 till 28 pund) (vanligt papper som inte är originalpapper från Canon)
165
Påfyllningsgräns
Originalpapper från Canon
Papper för utskrift av dokument:
Medienamn <Modellnummer>
Bakre fack
Utmatningsfack
Canon Red Label Superior <WOP111>
Cirka 100 ark
Cirka 50 ark
Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>
Cirka 80 ark
Cirka 50 ark
High Resolution Paper <HR-101N>*1
Cirka 80 ark
Cirka 50 ark
Papper för utskrift av foton:
Medienamn <Modellnummer>
Utmatningsfack
Bakre fack
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>*2
A4, Letter: 10 ark
*3
10 x 15 cm (4 x 6 tum): 20 ark
Photo Paper Glossy <GP-701>*2
A4, Letter: 10 ark
*3
10 x 15 cm (4 x 6 tum): 20 ark
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>*2
A4, Letter,13 x 18 cm (5 x 7 tum) 20 x 25 cm
*3
(8 x 10 tum): 10 ark
10 x 15 cm (4 x 6 tum), kvadrat 127 x 127 mm
(5 x 5 tum): 20 ark
Photo Paper Plus Glossy II <PP-301>*2
A4, Letter,13 x 18 cm (5 x 7 tum) 20 x 25 cm
*3
(8 x 10 tum): 10 ark
10 x 15 cm (4 x 6 tum), kvadrat 127 x 127 mm
(5 x 5 tum): 20 ark
Photo Paper Pro Luster <LU-101>*2
A4, Letter: 10 ark
*3
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>*2
A4, Letter,13 x 18 cm (5 x 7 tum) 20 x 25 cm
(8 x 10 tum): 10 ark
*3
10 x 15 cm (4 x 6 tum): 20 ark
Matte Photo Paper <MP-101>
A4, Letter: 10 ark
*3
10 x 15 cm (4 x 6 tum): 20 ark
Andra papper än originalpapper från Canon
Gemensamt namn
Bakre fack
Utmatningsfack
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)*1
Cirka 100 ark (10 ark: Legal)
Cirka 50 ark (10
ark: Legal)
Kuvert (Envelope)
10 kuvert
*3
166
*1 Normalmatning vi maxkapacitet är eventuellt inte möjlig med vissa typer av papper, eller i väldigt höga
eller låga temperatur eller luftfuktighet. Om det är fallet tar du bort hälften av papprena eller fler.
*2 Matning från en ifylld pappersbunt kan lämna märken på utskriftssidan eller förhindra effektiv
inmatning. I sådana fall ska du fylla på ett pappersark i taget.
*3 För bästa resultat vid upprepad utskrift tar du bort utskrivna papper eller kuvert från utmatningsfacket
för att undvika fläckar och missfärgningar.
167
Medietyper som inte stöds
Använd inte följande typer av papper. Om sådant papper används blir utskriftsresultatet dåligt och dessutom
kan papper fastna och skrivaren fungera dåligt.
• Vikt, böjt eller skrynkligt papper
• Fuktigt papper
• Papper som är för tunt (som väger mindre än 64 g /m2 (17 pund))
• Papper som är för tjockt (vanligt papper som väger mer än 105 g /m2 (28 pund), förutom originalpapper
från Canon)
• Papper som är tunnare än vykort, inklusive vanligt papper eller anteckningspapper som beskurits till en
mindre storlek (vid utskrift på papper i A5-format eller mindre)
• Vykort
• Vykort
• Kuvert med dubbla flikar
• Kuvert som har präglad eller behandlad yta
• Kuvert med gummerade flikar som redan har fuktats och är vidhäftande
• Alla typer av hålade papper
• Papper som inte är rektangulärt
• Papper som sitter samman med häftklamrar eller lim
• Papper med en självhäftande yta på baksidan, t.ex. förseglingsetikett
• Papper som har dekorerats med glitter, osv.
168
Hantera papper
• Var försiktig så att du inte skrapar eller rispar ytan på papperet vid hanteringen.
• Håll papperet så långt ut i kanterna som möjligt och undvik att vidröra utskriftsytan. Utskriftskvaliteten
kan försämras om utskriftsytan vidrörs med svettiga eller oljiga händer.
• Vidrör inte den utskrivna ytan förrän bläcket har torkat. Du bör även när bläcket har torkat försöka att
vidröra den utskrivna ytan så lite som möjligt vid hanteringen av papperet. På grund av pigmentbläckets
sammansättning kan bläcket på den utskrivna ytan lossna om det gnuggas eller skrapas.
• Ta enbart ut den mängd papper som krävs ur förpackningen precis innan du börjar skriva ut.
• För att undvika att papperet böjer sig när du inte skriver ut bör du avlägsna oanvänt papper, lägga
tillbaka det i förpackningen och förvara det på en plan yta. Förvara dessutom papperet på en plats där
det inte utsätts för värme, fuktighet eller direkt solljus.
169
Skriva ut från en dator
Skriva ut från programvara (Windows skrivardrivrutin)
Skriva ut från programvara (Mac OS-skrivardrivrutin)
Skriva ut med Canon-programvara
Skriva ut med hjälp av en webbtjänst
Skriva ut från en AirPrint-kompatibel skrivare med Mac
170
Skriva ut från programvara (Windows skrivardrivrutin)
Konfiguration av Enkel utskrift Enkel
Olika utskriftsmetoder
Ändra utskriftskvalitet och bilddata
Översikt över skrivardrivrutin
Beskrivning av skrivardrivrutinen
Uppdatera MP Drivers
171
Konfiguration av Enkel utskrift
I det här avsnittet beskrivs de inställningar på fliken Snabbinstallation (Quick Setup) som används för
grundläggande utskrift.
Konfiguration av Enkel utskrift
1. Kontrollera att skrivaren är påslagen
2. Fyll på papper i skrivaren
3. Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
4. Välj inställningar som används ofta
På fliken Snabbinstallation (Quick Setup) använder du Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) för att välja bland fördefinierade utskriftsinställningar.
När du väljer en utskriftsinställning ändras inställningarna för Ytterligare funktioner (Additional
Features), Medietyp (Media Type) och Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) automatiskt
till de fördefinierade värdena.
5. Välj utskriftskvalitet
Vid Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Hög (High), Standard eller Utkast (Draft).
172
Viktigt!
• Alternativen för utskriftskvalitet skiljer sig åt beroende på vilken utskriftsinställning du väljer.
6. Klicka på OK.
Skrivaren skriver nu ut med de här inställningarna.
Viktigt!
• När du väljer Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current Settings)
sparas inställningarna på flikarna Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup). Inställningarna används sedan för efterföljande utskrifter.
173
• Om du vill registrera de aktuella inställningarna som ett nytt förval klickar du på Spara... (Save...)
under Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Obs!
• Om pappersinställningarna i skrivardrivrutinen skiljer sig från den registrerade pappersinformationen i
skrivaren kan ett fel inträffa. Anvisningar för vad du ska göra om ett fel inträffar finns i
"Pappersinställningar".
Om du vill kontrollera de aktuella skrivarinställningarna eller tillämpa skrivarinställningarna på
skrivardrivrutinen ska du visa fliken Snabbinstallation (Quick Setup), klicka på
Skrivarmedieinformation... (Printer Media Information...) och ange inställningarna i dialogrutan
som visas.
För mer information om pappersinformationen som ska registreras för skrivaren, se följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
Kontrollera skrivarinställningar och tillämpa inställningarna på
skrivardrivrutinen
1. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
2. På fliken Snabbinstallation (Quick Setup) klickar du på Skrivarmedieinformation...
(Printer Media Information...)
Dialogrutan Skrivarmedieinformation (Printer Media Information) visas.
3. Välj Papperskälla (Paper Source)
Kontrollera inställningen på Papperskälla (Paper Source) eller välj en ny papperskälla.
De aktuella skrivarinställningarna visas i Medietyp (Media Type) och Pappersstorlek (Page Size).
4. Verkställa inställningar
Om du vill tillämpa skrivarinställningarna på skrivardrivrutinen klickar du på Ställ in (Set).
Obs!
• Om medietypen på skrivaren är inställd på Hagaki, Ink Jet Hagaki eller Hagaki K eller om
pappersstorleken för utmatning på skrivaren är inställd på 13 x 18 (2L/5 x 7 tum) ska du klicka
på Ställ in (Set) för att visa dialogrutan.
Välj medietyp och pappersstorlek efter behov och klicka sedan på OK.
• Om mediatypen och pappersstorleken för utmatning inte är inställt på skrivaren är Ställ in (Set)
nedtonat och kan inte användas.
• Om kommunikationen med skrivaren är inaktiverad visas inte dialogrutan
Skrivarmedieinformation... (Printer Media Information...) eller så kan inte skrivardrivrutinen
hämta skrivarmedieinformation.
174
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren
(medietyp)
När du använder skrivaren bör du välja en medietyp och pappersstorlek som passar för utskriften så att du
får bäst utskriftsresultat.
Du kan använda följande medietyper i skrivaren.
Canon originalpapper (dokumentutskrift)
Medietyp (Media Type) i skrivardriv- Pappersinformation som har
rutinen
registrerats på skrivaren
Medienamn <Modellnummer>
Canon Red Label Superior <WOP111>
Canon Océ Office Colour Paper
<SAT213>
Vanligt papper (Plain Paper)
Vanl. papper
Vanligt papper (Plain Paper)
Vanl. papper
Canon originalpapper (fotoutskrift)
Pappersinformation
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Medienamn <Modellnummer>
som har registrerats på
skrivaren
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201/PP-301>
Photo Paper Plus Glossy II
PlusGlossyII
Photo Paper Pro Luster <LU-101>
Photo Paper Pro Luster
Pro Luster
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
Photo Paper Plus Semi-gloss
Semi-gloss
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501> Glossy Photo Paper
Glossy
Photo Paper Glossy <GP-701>
Glossy Photo Paper
Glossy
Matte Photo Paper <MP-101>
Matte Photo Paper
Matte
Canon originalpapper (utskrift av affärsbrev)
Medienamn <Modellnummer>
High Resolution Paper <HR-101/
HR-101N>
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Pappersinformation som har registrerats på skrivaren
High Resolution Paper
High Res
Tillgängliga papper
Medienamn
Medietyp (Media Type) i skrivardrivrutinen
Pappersinformation som har
registrerats på skrivaren
Vanligt papper (inklusive återvunnet papper)
Vanligt papper (Plain Paper)
Vanl. papper
Kuvert (Envelope)
Kuvert (Envelope)
Kuvert
175
Annat fotopapper
Annat fotopapper (Other Photo Paper)
176
Annat foto
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren
(pappersstorlek)
När du använder skrivaren bör du välja en pappersstorlek som passar för utskriften så att du får bäst
utskriftsresultat.
Du kan använda följande pappersstorlekar i skrivaren.
Pappersinformation som har registrerats på skrivaren
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) i skrivardrivrutinen
Letter 22x28cm 8.5"x11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm)
Letter
Legal 22x36cm 8.5"x14" (Legal 8.5"x14" 22x36cm)
Legal
A5
A5
A4
A4
B5
B5
10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm)
KG/10x15
13x18cm 5"x7" (5"x7" 13x18cm)
2L/13x18
20x25cm 8"x10" (8"x10" 20x25cm)
20x25cm
L 89x127mm
L
2L 127x178mm
2L/13x18
Kvadrat 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)
Kvadr 13cm
Hagaki 100x148mm
Hagaki
Hagaki 2 200x148mm
Hagaki 2
Kuvert Com 10 (Envelope Com 10)
Kuv. Com 10
Kuvert DL (Envelope DL)
Kuvert DL
Nagagata 3 120x235mm (Nagagata 3 4.72"x9.25")
Nagagata 3
Nagagata 4 90x205mm (Nagagata 4 3.54"x8.07")
Nagagata 4
Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25")
Yougata 4
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48")
Yougata 6
Anpassad storlek
Övriga
177
Olika utskriftsmetoder
Ange Pappersstorlek och Orientering
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Utför utskrift utan ram
Utskrift med ändrad storlek
Sidlayoututskrift
Sida vid sida/affischutskrift
Dubbelsidig utskrift
Ställa in kuvertutskrift
Utskrift på vykort
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
178
Ange Pappersstorlek och Orientering
Pappersstorlek och orientering bestäms huvudsakligen av programvaran. Om inställningarna för
Pappersstorlek (Page Size) och Orientering (Orientation) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) är
desamma som inställningarna i programmet behöver du inte välja dem på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
Så här anger du pappersstorlek och orientering om du inte kan ställa in det i programmet:
Du kan också ange pappersstorlek och orientering på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj pappersstorlek
Välj en pappersstorlek i listan Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Ställ in Orientering (Orientation)
Välj Stående (Portrait) eller Liggande (Landscape) för Orientering (Orientation). Markera kryssrutan
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees) om du vill att sidan ska vridas 180 grader vid utskrift.
4. Klicka på OK.
När du skriver ut kommer den inställda pappersstorleken och orienteringen att användas.
Obs!
• Om Normal storlek (Normal-size) har valts för Sidlayout (Page Layout) visas Automatisk
förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically reduce large
document that the printer cannot output).
Vanligtvis kan du låta kryssrutan vara markerad. Avmarkera kryssrutan vid utskrift om du inte vill att
dokument som är för stora för att kunna skrivas ut på skrivaren automatiskt ska förminskas.
179
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Så här anger du antal kopior och utskriftsordning:
Du kan också ange antalet kopior på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ange det antal kopior som du vill skriva ut
Ange antalet kopior som ska skrivas ut under Kopior (Copies) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Ange ordningsföljd för utskriften
Markera kryssrutan Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) om du vill skriva ut i omvänd
ordning med sista sidan först. Om du vill skriva ut från första sidan ska kryssrutan vara avmarkerad.
Markera kryssrutan Sortera (Collate) om du skriver ut flera kopior av ett dokument samtidigt och vill att
kopiorna ska sorteras vid utskriften. Avmarkera kryssrutan om du vill skriva ut alla sidor med samma
sidnummer tillsammans.
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
180
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page): /Sortera (Collate):
4. Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs det angivna antalet kopior ut i den angivna utskriftsordningen.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du inställningarna på
skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet. Om
du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programvaran och skrivardrivrutinen, kan antalet
kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller så kanske den angivna
utskriftsordningen inte används.
• Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) är nedtonat och kan inte väljas om Sida vid sida/
affisch (Tiling/Poster) har valts som Sidlayout (Page Layout).
• När Broschyr (Booklet) har valts som Sidlayout (Page Layout) är Skriv ut från sista sidan (Print
from Last Page) och Sortera (Collate) nedtonade och kan inte väljas.
• När Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) har valts är Skriv ut från sista sidan
(Print from Last Page) nedtonad och kan inte väljas.
Obs!
• Genom att ställa in både Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page) och Sortera (Collate) kan
du skriva ut så att pappren sorteras ett i taget, med början från sista sidan.
Dessa inställningar kan även användas tillsammans med Normal storlek (Normal-size), Utan ram
(Borderless), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) och Sidlayout (Page
Layout).
181
Utför utskrift utan ram
Med funktionen för utskrift utan ram kan du skriva ut data utan marginal genom att förstora dokumentet så
att det tar lite större plats än papperet. Vid vanlig utskrift skapas marginaler runt dokumentområdet. Om
funktionen för utskrift utan ram används så skapas inga marginaler. Om du vill skriva ut ett dokument, t.ex.
ett foto, utan marginaler väljer du Utskrift utan ram (Borderless Printing).
Så här skriver du ut utan ram:
Du kan även ställa in utskrift utan ram i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
Ange inställningar för utskrift utan ram
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift utan ram
Välj Utan ram (Borderless) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
När ett meddelande visas om att du måste ändra mediatyp väljer du en mediatyp i listan och klickar på
OK.
182
3. Kontrollera pappersstorleken
Kontrollera listan Pappersstorlek (Page Size). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan
pappersstorlek i listan. I listan visas enbart de pappersstorlekar som kan användas för utskrift utan
ram.
4. Justera förlängningsmåttet för papperet
Justera vid behov förlängningsmåttet med skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension).
Du kan öka eller minska förlängningsmåttet genom att dra skjutreglaget åt höger eller vänster.
Du bör placera skjutreglaget i andra positionen från höger i de flesta fall.
Viktigt!
• Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) är i positionen längst till höger
kan baksidan av papperet bli smetigt.
5. Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut utan marginaler på papperet.
Viktigt!
• Om du har valt en pappersstorlek som inte kan användas för utskrift utan ram ändras storleken
automatiskt till de storlekar som kan användas för utskrift utan ram.
• När Utan ram (Borderless) har valts är alternativen Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper
Size), Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)), Häftningssida (Stapling Side)
samt knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) nedtonade och kan inte väljas.
• Om du har valt Kuvert (Envelope) eller High Resolution Paper i listan Medietyp (Media Type) på
fliken Huvudgrupp (Main) kan du inte skriva ut utan ram.
• Utskriftskvaliteten kan försämras och arket kan bli smetigt längst upp och längst ned beroende på
vilken mediatyp som används vid utskrift utan ram.
• När förhållandet mellan höjd och bredd skiljer sig från bildinformationen kan det hända att en del av
bilden inte skrivs ut. Det beror på vilken mediastorlek som används.
Gå i så fall in i ett bildredigeringsprogram och beskär bilden så att den passar till pappersstorleken.
Obs!
• När Vanligt papper (Plain Paper) har valts som Medietyp (Media Type) på fliken Huvudgrupp
(Main) rekommenderar vi inte att du skriver ut utan ram. Därför visas meddelandet om val av media.
Om du använder vanligt papper för testutskrift väljer du Vanligt papper (Plain Paper) och klickar på
OK.
Öka omfånget på dokumentet som ska skrivas ut
Om du anger ett stort omfång blir det inga problem med att skriva ut utan ram. Den del av dokumentet
som inte får plats på papperet skrivs dock inte ut och därför kanske ytterkanterna på ett foto inte skrivs ut.
183
Om du inte är nöjd med resultatet minskar du förlängningsmåttet. Förlängningsmåttet blir mindre om
skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) flyttas åt vänster.
Viktigt!
• Om förlängningsmåttet minskas kan en felaktig marginal skapas på utskriften, beroende på
pappersstorleken.
Obs!
• Om skjutreglaget Förlängningsmått (Amount of Extension) dras längst till vänster skrivs bilddata
ut i full storlek. Om du anger den här inställningen när du skriver ut adressidan på ett vykort skrivs
avsändarens postnummer ut i rätt position.
• Om Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) har markerats på fliken Huvudgrupp
(Main) kan du innan utskriften görs kontrollera om någon marginal kommer att finnas.
184
Utskrift med ändrad storlek
Så här skriver du ut ett dokument med sidor som är förstorade eller förminskade:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in utskrift med ändrad storlek
Välj Ändrad storlek (Scaled) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj pappersstorlek för dokumentet
Använd Pappersstorlek (Page Size) och välj den pappersstorlek som har angetts i programmet.
4. Ställ in skala på något av följande sätt:
• Välj Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Sidbilden förminskas om skrivarens pappersstorlek är mindre än inställd Pappersstorlek (Page
Size). Sidbilden förstoras om skrivarens pappersstorlek är större än inställd Pappersstorlek (Page
Size).
185
• Ange skalfaktor
Ange ett värde direkt i rutan Skala (Scaling).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i
skrivardrivrutinsfönstret.
5. Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs dokumentet ut med den angivna skalan.
Viktigt!
• Om det program du använde för att skapa originaldokumentet kan skriva ut med ändrad storlek gör du
inställningarna i programmet. Du behöver inte konfigurera samma inställning i skrivardrivrutinen.
186
Obs!
• När du väljer Ändrad storlek (Scaled) ändras utskriftsytan.
187
Sidlayoututskrift
Med funktionen för sidlayoututskrift kan du skriva ut flera sidor på ett pappersark.
Så här skriver du ut med sidlayoututskrift:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in sidlayoututskrift
Välj Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
4. Ange antalet sidor som ska skrivas ut på ett ark samt ordningsföljd
Om så krävs klickar du på Ange... (Specify...), anger följande inställningar i dialogrutan
Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) och klickar på OK.
188
Sidlayout (Page Layout)
Du ändrar det antal sidor som ska skrivas ut på ett ark papper genom att välja ett värde i listan.
Utskriftsordning (Page Order)
Om du vill ändra utskriftsordningen väljer du en placeringsmetod i listan.
Kantlinjer (Page Border)
Om du vill lägga till en kantlinje runt varje dokumentsida markerar du denna kryssruta.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift placeras det angivna antalet sidor på varje pappersark i den angivna ordningen.
189
Sida vid sida/affischutskrift
Med funktionen Sida vid sida/affischutskrift kan du förstora bilddata, dela upp på flera sidor och skriva ut
sidorna på olika pappersark. Du kan även klistra ihop sidor och skapa en större trycksak, t.ex. en affisch.
Så här skriver du ut sida vid sida/affisch:
Ställa in sida vid sida/affischutskrift
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställa in sida vid sida/affischutskrift
Välj Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) i listan Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat
(Page Setup).
De aktuella inställningarna visas i förhandsgranskningsfönstret till vänster i skrivardrivrutinsfönstret.
3. Välj pappersstorlek för utskriften
Välj den pappersstorlek som finns i skrivaren i listan Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper
Size).
190
4. Ange antalet bilddelar och sidor som ska skrivas ut
Om så krävs klickar du på Ange... (Specify...), anger följande inställningar i dialogrutan Sida vid sida/
affischutskrift (Tiling/Poster Printing) och klickar på OK.
Bilddelar (Image Divisions)
Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt).
När antalet indelningar ökar, ökar även antalet ark som används för att skriva ut. Om du klistrar
ihop sidor för att skapa en affisch och ökar antalet indelningar kan du skapa en större affisch.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins)
Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta orden ”Klipp ut/Klistra”.
Obs!
• Denna funktion är inte tillgänglig när vissa skrivardrivrutiner och operativmiljöer används.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Avmarkera kryssrutan om du vill utesluta klipplinjer.
Sidintervall (Print page range)
Anger sidintervallet. Vid normal användning väljer du Alla (All).
Om du endast vill skriva ut en viss sida igen väljer du Sidor (Pages) och anger det aktuella
sidnumret. Om du vill skriva ut flera sidor anger du enstaka sidnummer avgränsade med
kommatecken eller sidintervall med bindestreck mellan sidnumren.
Obs!
• Du kan också ange utskriftsintervall genom att klicka på sidorna i förhandsgranskningen.
5. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Vid utskrift delas dokumentet upp på flera sidor.
Skriva ut endast vissa sidor
Om en del av utskriften blir blek eller bläcket tar slut under en utskrift kan du välja att bara skriva ut vissa
sidor igen genom att göra på följande sätt:
1. Välj utskriftsintervall
Klicka på de sidor som inte behöver skrivas ut i förhandsgranskningen till vänster på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Sidorna du klickar på tas bort och endast de sidor som ska skrivas ut visas.
191
Obs!
• Om du klickar på en borttagen sida visas den igen.
• Högerklicka på förhandsgranskningen för att välja Skriv ut alla sidor (Print all pages) eller Ta
bort alla sidor (Delete all pages).
2. Gör dina inställningar
När du är färdig klickar du på OK.
När du startar utskriften skrivs endast de angivna sidorna ut.
Viktigt!
• Eftersom sida vid sida/affischutskrift förstorar dokumentet vid utskriften kan utskriftsresultatet få en låg
upplösning.
192
Dubbelsidig utskrift
Så här skriver du ut på båda sidor av ett pappersark:
Du kan även ställa in dubbelsidig utskrift i Ytterligare funktioner (Additional Features) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Ställ in dubbelsidig utskrift
Markera kryssrutan Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
3. Välj en layout
Välj Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller
Sidlayout (Page Layout) i listan Sidlayout (Page Layout).
4. Ange vilken sida som ska häftas
Den bästa Häftningssida (Stapling Side) väljs automatiskt i inställningarna för Orientering
(Orientation) och Sidlayout (Page Layout). Om du vill ändra inställningen väljer du en annan
häftningssida i listan.
193
5. Ange marginalens bredd
Om det behövs kan du klicka på Ange marginal... (Specify Margin...) och ställa in bredden på
marginalen och sedan klicka på OK.
6. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
När du startar utskriften skrivs först den ena sidan av dokumentet ut. När den första sidan har skrivits ut
lägger du i papperet i skrivaren igen enligt det meddelande som visas.
Klicka sedan på Starta utskriften (Start Printing) för att skriva ut baksidan.
Viktigt!
• Om en annan medietyp än Vanligt papper (Plain Paper) har valts i Medietyp (Media Type) på fliken
Huvudgrupp (Main) så är alternativet Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
nedtonat och kan inte väljas.
• När Utan ram (Borderless), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet) har valts i
listan Sidlayout (Page Layout) är alternativen Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing
(Manual)) och Häftningssida (Stapling Side) nedtonade och kan inte väljas.
Obs!
• Om baksidan av papperet blir smetig vid dubbelsidig utskrift kör du funktionen Rengör bottenplatta
(Bottom Plate Cleaning) på fliken Underhåll (Maintenance).
Närliggande information
Rengöra skrivaren inuti
Ändra driftläge för Skrivare
194
Ställa in kuvertutskrift
Så här skriver du ut kuvert:
1. Fyll på kuvert i skrivaren
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Välj typ av media
Välj Kuvert (Envelope) från Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup).
4. Välj pappersstorlek
När dialogrutan Inställning för kuvertstorlek (Envelope Size Setting) visas väljer du Kuvert Com 10
(Envelope Com 10), Kuvert DL (Envelope DL), Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25") eller
Yougata 6 98x190mm (Yougata 6 3.86"x7.48") och klickar sedan på OK.
5. Välj orientering
Om du vill skriva ut adresser vågrätt väljer du Liggande (Landscape) som Orientering (Orientation).
Obs!
• Om Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25"), Yougata 6 98x190mm (Yougata 6
3.86"x7.48"), Kuvert Com 10 (Envelope Com 10) eller Kuvert DL (Envelope DL) är valt för
195
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) roterar skrivaren papperet 90 grader åt vänster
för att skriva ut, oavsett om Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande]
(Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]) är inställt för Anpassade
inställningar (Custom Settings) på fliken Underhåll (Maintenance).
6. Välj utskriftskvalitet
Välj inställning för Utskriftskvalitet (Print Quality) efter behov: Hög (High) eller Standard.
7. Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs informationen ut på kuvertet.
Viktigt!
• När du skriver ut kuvert visas hjälpmeddelanden.
Om du inte vill att hjälpmeddelandena ska visas markerar du kryssrutan Visa inte detta meddelande
igen (Do not show this message again).
Om du vill visa hjälpmeddelandena igen klickar du på knappen Visa skrivarstatus (View Printer
Status) på fliken Underhåll (Maintenance) och startar Canon IJ-statusövervakaren.
Klicka sedan på Kuvertutskrift (Envelope Printing) under Visa hjälpmeddelande (Display Guide
Message) på menyn Alternativ (Option) för att aktivera inställningen.
Obs!
• Om pappersinställningarna i skrivardrivrutinen skiljer sig från den registrerade pappersinformationen i
skrivaren kan ett fel inträffa. Anvisningar för vad du ska göra om ett fel inträffar finns i
"Pappersinställningar".
Om du vill kontrollera de aktuella skrivarinställningarna eller tillämpa skrivarinställningarna på
skrivardrivrutinen ska du klicka på Skrivarmedieinformation... (Printer Media Information...) på fliken
Snabbinstallation (Quick Setup) och ange inställningarna i dialogrutan som visas.
För mer information om pappersinformationen som ska registreras för skrivaren, se följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
196
Utskrift på vykort
I det här avsnittet beskrivs hur du skriver ut på vykort.
1. Fyll på vykort i skrivaren
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
3. Välj vanliga inställningar
Öppna fliken Snabbinstallation (Quick Setup), och för Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) väljer du Standard.
4. Välj typ av media
För Medietyp (Media Type) väljer du Ink Jet Hagaki (A), Ink Jet Hagaki, Hagaki K (A), Hagaki K,
Hagaki (A) eller Hagaki.
Viktigt!
• Den här skrivaren kan inte skriva ut på vykort med påklistrade foton eller etiketter.
• När du skriver ut vykortets sidor separat blir utskriften renare om du skriver ut meddelandesidan
först och sedan adressidan.
• Pappersinställningarna på skrivardrivrutinen skiljer sig åt beroende på om du skriver på
adressidan eller meddelandesidan.
Om du vill kontrollera de aktuella skrivarinställningarna eller tillämpa skrivarinställningarna på
skrivardrivrutinen ska du klicka på Skrivarmedieinformation... (Printer Media Information...) på
fliken Snabbinstallation (Quick Setup) och ange inställningarna i dialogrutan som visas.
För mer information om pappersinformationen som ska registreras i skrivardrivrutinen och
skrivaren, se följande:
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
• Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
5. Välj pappersstorlek
För Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) väljer du Hagaki 100x148mm eller Hagaki 2
200x148mm.
Viktigt!
• Hagaki-kort kan endast användas om du skriver ut dem från datorn.
• När du skriver ut ett Hagaki-kort ska du alltid ställa in pappersstorlek på Hagaki 2 200x148mm
från programmet eller skrivardrivrutinen.
• Vik inte Hagaki-kortet. Om kortet har ett veck kan inte skrivaren mata ut det ordentligt, vilket leder
till radförskjutningar eller att papperet fastnar.
• Det går inte att använda utskrift utan ram med Hagaki-kort.
6. Ställ in utskriftsorienteringen
Om du vill skriva ut adressen vågrätt ställer du in Orientering (Orientation) på Liggande (Landscape).
197
7. Välj utskriftskvalitet
Under Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Hög (High) eller Standard, beroende på syfte.
8. Klicka på OK.
När du startar utskriften skrivs materialet ut på vykortet.
Viktigt!
• När du skriver ut på vykort visas ett hjälpmeddelande.
När hjälpmeddelandet visas väljer du Visa inte detta meddelande igen (Do not show this message
again) om du inte vill att några hjälpmeddelanden ska visas.
Om du vill visa hjälpmeddelandena igen öppnar du fliken Underhåll (Maintenance) och klickar på Visa
skrivarstatus (View Printer Status) för att starta Canon IJ-statusövervakaren.
På menyn Alternativ (Option) väljer du Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message) och klickar
på Hagaki-utskrift (Hagaki Printing) för att aktivera inställningen.
• När du skriver ut på andra mediatyper än vykort fyller du på dem enligt anvisningarna för mediatypen
och klickar på Starta utskriften (Start Printing).
198
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Utskriftskvaliteten kan ställas in i Anpassad (Custom).
Så här ställer du in nivån för utskriftskvalitet:
1. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen
2. Välj utskriftskvalitet
På fliken Huvudgrupp (Main) väljer du Anpassad (Custom) som Utskriftskvalitet (Print Quality) och
klickar på Ställ in... (Set...).
Dialogrutan Anpassad (Custom) visas.
3. Ange nivå för utskriftskvalitet
Välj nivå för utskriftskvaliteten genom att dra skjutreglaget och klicka på OK.
4. Gör dina inställningar
Klicka på OK på fliken Huvudgrupp (Main).
När du startar utskriften skrivs bilden ut med den valda nivån för utskriftskvalitet.
199
Viktigt!
• Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i Medietyp (Media Type).
Närliggande information
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
200
Översikt över skrivardrivrutin
Canon IJ-skrivardrivrutin
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-förhandsgranskning
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
201
Canon IJ-skrivardrivrutin
Skrivardrivrutinen Canon IJ (endast kallad skrivardrivrutin nedan) är programvara som du installerar på
datorn så att den kan kommunicera med skrivaren.
Skrivardrivrutinen konverterar de utskriftsdata som skapats i programmet till data som kan hanteras i
skrivaren och skickar sedan dessa data till skrivaren.
Eftersom olika skrivare har stöd för olika dataformat behöver du en skrivardrivrutin som stöder din skrivare.
Typer av skrivardrivrutiner
Om din dator har Windows Vista SP1 eller en senare version kan du installera XPS-skrivardrivrutinen
utöver den vanliga skrivardrivrutinen.
XPS-skrivardrivrutinen är lämplig när du skriver ut från program som stöder XPS-utskrifter.
Viktigt!
• Observera att om du vill använda XPS-skrivardrivrutinen måste även den vanliga skrivardrivrutinen
installeras.
Installera skrivardrivrutinen
• Du kan installera den vanliga skrivardrivrutinen genom att installera drivrutinen från Starta om
installationen (Start Setup Again) på installations-CD:n som medföljer din skrivare.
• Du installerar XPS-skrivardrivrutinen genom att sätta in installations-CD:n som medföljer skrivaren
och sedan välja Drivrutin för XPS (XPS Driver) från Lägg till programvara (Add Software).
Ange skrivardrivrutinen
Du anger skrivardrivrutin genom att öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet du använder och
öppna "Canon XXX" (där "XXX" är modellnamnet) för att ange den ordinarie skrivardrivrutinen eller
"Canon XXX XPS" (där "XXX" är modellnamnet) för att ange XPS-skrivardrivrutinen.
Visa manualen med skrivardrivrutinen
Om du vill visa beskrivningen av en inställningsflik på skrivardrivrutinens inställningsskärm klickar du på
flikens Hjälp (Help)-knapp.
Närliggande information
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
202
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
Du kan visa skrivardrivrutinens inställningsskärm via din programvara eller genom att klicka på ikonen för
skrivaren.
Visa skrivardrivrutinens inställningsskärm via din programvara
Gör så här för att konfigurera utskriftsinställningarna när du skriver ut.
1. Välj utskriftskommando från programvaran
Kommandot Skriv ut (Print) finns vanligtvis i menyn Arkiv (File).
2. Välj skrivarmodell och klicka på Inställningar (Preferences) (eller Egenskaper
(Properties))
Skrivardrivrutinens inställningsskärm visas.
Obs!
• Beroende på vilket program du använder kan kommando- och menynamnen samt antalet steg
variera. Mer information finns i programvarans användningsinstruktioner.
Visa skrivardrivrutinens inställningsskärm genom att klicka på
skrivarikonen
På inställningsskärmen kan du utföra underhållsåtgärder för skrivaren, som att rengöra skrivhuvudet eller
ställa in utskriftsinställningar som delas av alla program.
1. Så här öppnar du inställningsskärmen:
• Om du använder Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kontrollpanelen
(Control Panel) -> Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) -> Enheter och skrivare
(Devices and Printers).
• Om du använder Windows 7 väljer du Enheter och skrivare (Devices and Printers) i Startmenyn.
• Om du använder Windows Vista väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) -> Maskinvara och
ljud (Hardware and Sound)-> Skrivare (Printers).
2. Högerklicka på ikonen för din modell. När menyn visas väljer du Utskriftsinställningar
(Printing preferences)
Skrivardrivrutinens inställningsskärm visas.
Viktigt!
• Öppna fönstret för skrivardrivrutinen via Egenskaper för skrivare (Printer properties)
(Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7) eller Egenskaper (Properties) (Windows
Vista) för att visa flikar för Windows-funktioner som fliken Portar (Ports) (eller Avancerat
(Advanced)). Dessa flikar visas inte när du öppnar via Utskriftsinställningar (Printing
203
preferences) eller annan programvara. Mer information om flikar för Windows-funktioner finns i
användarhandboken för Windows.
204
Anvisningar för användning (skrivardrivrutin)
För den här skrivardrivrutinen gäller följande begränsningar. Tänk på dessa punkter när du använder
skrivardrivrutinen.
Begränsningar hos skrivardrivrutinen
• Med vissa program fungerar inte inställningen för Kopior (Copies) som görs på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen.
Använd i så fall inställningen för antal kopior i dialogrutan Skriv ut (Print) i programmet.
• Om det Språk (Language) som valts i dialogrutan Om (About) på fliken Underhåll (Maintenance)
inte motsvarar språket i operativsystemets gränssnitt kan det hända att fönstret med egenskaper för
skrivardrivrutinen inte fungerar som det ska.
• Ändra ingenting på fliken Avancerat (Advanced) i dialogrutan med skrivaregenskaper. Om du gör
några ändringar kommer du inte kunna använda följande funktioner på rätt sätt.
Om Skriv ut till fil (Print to file) har valts i dialogrutan Skriv ut (Print) i ett program som inte tillåter
EMF-buffring, t.ex. Adobe Photoshop LE eller MS Photo Editor, kommer följande funktioner inte heller
att fungera.
◦ Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing) på fliken Huvudgrupp (Main)
◦ Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) i dialogrutan
Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup)
◦ Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster), Broschyr (Booklet),
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual)), Ange marginal... (Specify
Margin...), Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page), Sortera (Collate) och Stämpel/
bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...)) på fliken Utskriftsformat (Page
Setup)
◦ Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) på fliken
Färgjustering (Color Adjustment) i dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color
Adjustment)
• Eftersom upplösningen i förhandsgranskningen skiljer sig från upplösningen i utskriften kan text och
linjer se annorlunda ut jämfört med den färdiga utskriften.
• I vissa program delas utskriften upp i flera utskriftsjobb.
Ta bort alla delar av utskriftsjobbet för att avbryta en utskrift.
• Om bilddata inte skrivs ut korrekt öppnar du dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup) och ändrar inställningen för Inaktivera ICM som krävs av
programmet (Disable ICM required from the application software). Det kan lösa problemet.
Obs!
• Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application
software) kan inte användas när XPS-skrivardrivrutinen används.
Saker att lägga märke till om program med begränsningar
• För Microsoft Word (Microsoft Corporation) gäller följande begränsningar.
◦ Om Microsoft Word har samma utskriftsfunktioner som skrivardrivrutinen bör du använda Word
för att ange dessa.
205
◦ När Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout)
används under Sidlayout (Page Layout) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i
skrivardrivrutinen kan det hända att dokumentet inte skrivs ut som vanligt i vissa Word-versioner.
◦ När Pappersstorlek (Page Size) i Word är inställt på "XXX Förstora/Förminska" kan det hända
att dokumentet inte skrivs ut som vanligt i vissa Word-versioner.
Gör så här om det händer.
1. Öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i Word.
2. Öppna fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen. På fliken Utskriftsformat (Page Setup)
ställer du in Pappersstorlek (Page Size) på samma pappersstorlek som du angav i Word.
3. Ställ in den Sidlayout (Page Layout) som du vill ha och klicka sedan på OK för att stänga
fönstret.
4. Stäng dialogrutan Skriv ut (Print) utan att starta utskriften.
5. Öppna dialogrutan Skriv ut (Print) i Word igen.
6. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen och klicka på OK.
7. Starta utskriften.
• Om bitmappsutskrift är aktiverad i Adobe Illustrator (Adobe Systems Incorporated) kan utskriften ta
lång tid och vissa data kanske inte skrivs ut. Avmarkera kryssrutan Bitmappsutskrift (Bitmap
Printing) i dialogrutan Skriv ut (Print) och skriv sedan ut.
206
Beskrivning av skrivardrivrutinen
Beskrivning av fliken Snabbinstallation
Beskrivning av fliken Huvudgrupp
Beskrivning av fliken Utskriftsformat
Beskrivning av fliken Underhåll
Canon IJ-förhandsgranskning, beskrivning
Skärmen för Canon IJ-statusövervakare
207
Beskrivning av fliken Snabbinstallation
På fliken Snabbinstallation (Quick Setup) kan du skapa vanliga utskriftsinställningar. När du väljer en
skapad inställning växlar skrivaren automatiskt till de förinställda alternativen.
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
Namnen och ikonerna för utskriftsprofiler som du använder ofta kan sparas. När du väljer en
utskriftsprofil baserat på dokumentets syfte används inställningar som matchar syftet.
Dessutom visas funktioner som kan vara användbara för den valda utskriftsprofilen under Ytterligare
funktioner (Additional Features).
Du kan också ändra en utskriftsprofil och spara den under ett nytt namn. Du kan ta bort en sparad
utskriftsprofil.
Du kan ändra profilernas ordning, antingen genom att dra enskilda profiler eller genom att hålla ned
Ctrl-tangenten och gå upp eller ned med piltangenterna.
Standard
Detta är fabriksinställningarna.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
Fotoutskrift (Photo Printing)
Om du väljer denna inställning vid fotoutskrift ställer enheten in det fotopapper och den fotostorlek
som normalt används. Kryssrutan Utskrift utan ram (Borderless Printing) markeras automatiskt.
Om Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i ett program har dessa
inställningar prioritet.
Affärsdokument (Business Document)
Välj den här inställningen när du skriver ut ett allmänt dokument.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
208
Sparläge för papper (Paper Saving)
Välj den här inställningen för att spara papper när du skriver ut ett allmänt dokument. Kryssrutorna
Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing) och Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
markeras automatiskt.
Om Pappersstorlek (Page Size), Orientering (Orientation) och Kopior (Copies) har ställts in i
ett program har dessa inställningar prioritet.
Kuvert (Envelope)
Om du väljer den här inställningen för utskrift på ett kuvert ställs Medietyp (Media Type)
automatiskt in på Kuvert (Envelope). Ange kuvertets storlek i dialogrutan Inställning för
kuvertstorlek (Envelope Size Setting).
Obs!
• Kombinationen av de Ytterligare funktioner (Additional Features) som visades för den
utskriftsprofil som var vald när den utökade utskriftsprofilen sparades visas även när den utökade
utskriftsprofilen väljs.
Spara... (Save...)
Visar Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings).
Klicka på den här knappen när du vill spara informationen som du ställde in på flikarna
Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) under
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings).
Ta bort (Delete)
Tar bort en sparad utskriftsprofil.
Välj namnet på den inställning som ska tas bort från Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings) och klicka på Ta bort (Delete). När ett bekräftelsemeddelande visas klickar du på OK för att
ta bort den angivna utskriftsprofilen.
Obs!
• Utskriftsprofiler som har registrerats i de ursprungliga inställningarna kan inte tas bort.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
Visar hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut.
Markera den här kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning före utskrift.
Avmarkera den här kryssrutan om du inte vill visa en förhandsgranskning.
Viktigt!
• För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET Framework
4.5.2 eller senare vara installerat på datorn.
Ytterligare funktioner (Additional Features)
Visar praktiska funktioner som används ofta för den utskriftsprofil som du har valt under Vanliga
inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
När du rör muspekaren nära en funktion som kan ändras visas en beskrivning av den funktionen.
Markera respektive kryssruta för att aktivera en funktion.
209
För vissa funktioner kan du ställa in detaljerade inställningar på flikarna Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup).
Viktigt!
• Beroende på utskriftsprofilerna kan vissa funktioner vara gråtonade, vilket innebär att de inte kan
ändras.
Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing)
Skriver ut två dokumentsidor, sida vid sida, på ett enda pappersark.
Om du vill ändra sidornas ordningsföljd klickar du på fliken Utskriftsformat (Page Setup) och
väljer Sidlayout (Page Layout) för Sidlayout (Page Layout), och klicka sedan på Ange...
(Specify...). Sedan när Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) visas, anger du
Utskriftsordning (Page Order).
Utskrift 4 på 1 (4-on-1 Printing)
Skriver ut fyra dokumentsidor, sida vid sida, på ett enda pappersark.
Om du vill ändra sidornas ordningsföljd klickar du på fliken Utskriftsformat (Page Setup) och
väljer Sidlayout (Page Layout) för Sidlayout (Page Layout), och klicka sedan på Ange...
(Specify...). Sedan när Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing) visas, anger du
Utskriftsordning (Page Order).
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av papperet.
Om du vill ändra häftsida eller marginaler anger du nya värden på fliken Utskriftsformat (Page
Setup).
Utskrift utan ram (Borderless Printing)
Utför en utskrift utan ram utan några marginaler på papperet.
Med funktionen för utskrift utan ram är dokumentet som ska skrivas ut förstorat så att det hamnar
lite utanför papperets kanter. Med andra ord skrivs dokumentet ut utan någon marginal.
För att justera hur mycket dokumentet går ut över papperets kanter klickar du på fliken
Utskriftsformat (Page Setup), väljer Utan ram (Borderless) och anger värden i
Förlängningsmått (Amount of Extension).
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Den här funktionen omvandlar färgdata till svartvitt när dokumentet skrivs ut.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 180 grader mot pappersutmatningsriktningen.
Utskriftsytans bredd och förlängningsmåttet som har konfigurerats i andra program kastas om
vertikalt och horisontellt.
Manuell justering av färg/intensitet (Color/Intensity Manual Adjustment)
Välj detta när du ställer in metoden för Färgkorrigering (Color Correction) och enskilda
inställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity)
och Kontrast (Contrast) och så vidare.
210
Medietyp (Media Type)
Anger typ av utskriftspapper.
Välj en medietyp som matchar det papper som du har fyllt på i skrivaren. Då säkerställer du att
utskriften sker korrekt för det angivna papperet.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Väljer den pappersstorlek som du har fyllt på i skrivaren.
I normala fall ställs pappersstorleken in automatiskt enligt den inställda pappersstorleken för utmatning,
och dokumentet skrivs ut utan någon skalning.
När du ställer in Utskrift 2 på 1 (2-on-1 Printing) eller Utskrift 4 på 1 (4-on-1 Printing) under
Ytterligare funktioner (Additional Features) kan du ange pappersstorleken manuellt under
Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup).
Om du väljer en pappersstorlek som är mindre än Pappersstorlek (Page Size) förminskas
dokumentstorleken. Om du väljer en pappersstorlek som är större, förstoras dokumentstorleken.
Om du väljer även Anpassad... (Custom...), öppnas Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom
Paper Size) där du har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Orientering (Orientation)
Anger utskriftsriktning.
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du välja samma
riktning som du valde i det programmet.
Stående (Portrait)
Skriver ut dokumentet så att sidhuvudets och sidfotens läge är oförändrade oavsett
pappersutmatningsriktningen. Det här är standardinställningen.
Liggande (Landscape)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 90 grader i förhållande till pappersutmatningsriktningen.
Du kan ändra rotationsriktningen genom att gå till fliken Underhåll (Maintenance), öppna
dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) och markera kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift markerar du kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Här anges önskad utskriftskvalitet.
Välj en av följande för att ställa in den utskriftskvalitet som passar bäst för den aktuella utskriften.
Om du vill ställa in utskriftskvaliteten individuellt klickar du på fliken Huvudgrupp (Main) och under
Utskriftskvalitet (Print Quality) väljer du Anpassad (Custom). Då aktiveras Ställ in... (Set...). Klicka
på Ställ in... (Set...) för att öppna Dialogrutan Anpassad (Custom) och ange sedan önskade
inställningar.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
211
Papperskälla (Paper Source)
Visar var papper hämtas från.
Bakre fack (Rear Tray)
Papper matas alltid från det bakre facket.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion anger du inställningarna på
skrivardrivrutinen. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i programmet.
Skriv alltid ut med aktuella inställningar (Always Print with Current Settings)
Skriver ut dokument med de aktuella inställningarna från och med nästa utskriftsjobb.
När du väljer den här funktionen och sedan stänger fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen sparas
informationen som du angav på flikarna Snabbinstallation (Quick Setup), Huvudgrupp (Main) och
Utskriftsformat (Page Setup), och inställningarna kan användas från och med nästa utskriftsjobb.
Viktigt!
• Om du loggar in med ett annat användarnamn visar inte utskriftsinställningarna de värden som
gjordes när den här funktionen var aktiverad.
• Inställningar som görs i ett program har prioritet.
Skrivarmedieinformation... (Printer Media Information...)
Visar Dialogrutan Skrivarmedieinformation (Printer Media Information).
Du kan kontrollera skrivarinställningarna och tillämpa de markerade inställningarna på
skrivardrivrutinen.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Klicka på den här knappen för att återställa alla inställningar på flikarna Snabbinstallation (Quick
Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) till standardvärdena
(fabriksinställningar).
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings)
I den här dialogrutan kan du spara informationen som du ställde in på flikarna Snabbinstallation (Quick
Setup), Huvudgrupp (Main) och Utskriftsformat (Page Setup) och lägga till informationen i listan
Vanliga inställningar (Commonly Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Namn (Name)
Ange namnet på den utskriftsprofil som du vill spara.
Upp till 255 tecken kan anges.
Namnet visas tillsammans med dess ikon i listan Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Alternativ... (Options...)
Öppnar Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings).
Ändrar detaljer i den utskriftsprofil som ska sparas.
212
Dialogrutan Spara vanliga inställningar (Save Commonly Used Settings)
Välj ikoner för de utskriftsprofiler som ska sparas i Vanliga inställningar (Commonly Used Settings)
och ändra de objekt som ska sparas i utskriftsprofilerna.
Ikon (Icon)
Välj ikon för den utskriftsprofil som du vill spara.
Den valda ikonen visas tillsammans med dess namn i listan Vanliga inställningar (Commonly
Used Settings) på fliken Snabbinstallation (Quick Setup).
Spara inställning för pappersstorlek (Save the paper size setting)
Sparar pappersstorleken i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar (Commonly Used
Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade pappersstorleken när utskriftsprofilen
väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte pappersstorleken och därmed används inte
samma pappersstorlek när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den pappersstorlek
som har angetts i programmet.
Spara inställning för orientering (Save the orientation setting)
Sparar inställningen Orientering (Orientation) i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade utskriftsorienteringen när
utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte utskriftsorienteringen och därmed används inte
inställningen Orientering (Orientation) när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den
utskriftsorientering som har angetts i programmet.
Spara inställning för kopior (Save the copies setting)
Sparar inställningen för Kopior (Copies) i utskriftsprofilen under Vanliga inställningar
(Commonly Used Settings).
Markera den här kryssrutan om du vill använda den sparade inställningen för kopior när
utskriftsprofilen väljs.
Om du avmarkerar den här kryssrutan sparas inte inställningen för kopior och därmed används inte
inställningen Kopior (Copies) när utskriftsprofilen väljs. I stället skriver skrivaren ut den inställning
för kopior som har angetts i programmet.
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size)
I den här dialogrutan kan du ange en anpassad pappersstorlek (bredd och höjd).
Enheter (Units)
Välj enhet för val av användardefinierad papperstorlek.
Pappersstorlek (Paper Size)
Anger Bredd (Width) och Höjd (Height) för det anpassade papperet. Måtten visas enligt de enheter
som angavs under Enheter (Units).
213
Dialogrutan Skrivarmedieinformation (Printer Media Information)
I den här dialogrutan kan du kontrollera skrivarinställningarna och tillämpa de markerade inställningarna
på skrivardrivrutinen.
Papperskälla (Paper Source)
Kontrollera inställningen eller välj en ny papperskälla.
Medietyp (Media Type)
Visar vilken Medietyp (Media Type) som används på skrivaren.
Om du vill tillämpa inställningen som visas på skrivardrivrutinen klickar du på Ställ in (Set).
Pappersstorlek (Page Size)
Visar vilken Pappersstorlek (Page Size) som används på skrivaren.
Om du vill tillämpa inställningen som visas på skrivardrivrutinen klickar du på Ställ in (Set).
Närliggande information
Konfiguration av Enkel utskrift
Ange Pappersstorlek och Orientering
Ställa in antal kopior och utskriftsordning
Utför utskrift utan ram
Dubbelsidig utskrift
Ställa in kuvertutskrift
Utskrift på vykort
Visa utskriftsresultat före utskrift
Ange anpassad pappersstorlek (Anpassad storlek)
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Ange färgkorrigering
Justera färgbalans
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Skapa en vanlig utskriftsprofil
214
Beskrivning av fliken Huvudgrupp
På fliken Huvudgrupp (Main) kan du göra grundläggande utskriftsinställningar i enlighet med vald
medietyp. Såvida inte särskilda utskriftsfunktioner behövs kan normala utskrifter utföras när värdena på den
här fliken har ställts in.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Medietyp (Media Type)
Anger typ av utskriftspapper.
Välj en medietyp som matchar det papper som du har fyllt på i skrivaren. Då säkerställer du att
utskriften sker korrekt för det angivna papperet.
Papperskälla (Paper Source)
Visar var papper hämtas från.
Bakre fack (Rear Tray)
Papper matas alltid från det bakre facket.
Utskriftskvalitet (Print Quality)
Här anges önskad utskriftskvalitet.
Välj en av följande för att ställa in den utskriftskvalitet som passar bäst för den aktuella utskriften.
Viktigt!
• Beroende på inställningarna under Medietyp (Media Type) kan utskriftsresultatet bli likadant även
om inställningen för Utskriftskvalitet (Print Quality) ändras.
Hög (High)
Prioriterar utskriftskvalitet framför hastighet.
Standard
Skriver ut med medelhög hastighet och kvalitet.
215
Utkast (Draft)
Den här inställningen passar bra för testutskrifter.
Anpassad (Custom)
Välj detta när du vill ställa in utskriftskvaliteten enskilt.
Ställ in... (Set...)
Välj Anpassad (Custom) under Utskriftskvalitet (Print Quality) för att aktivera den här knappen.
Öppnar dialogrutan Anpassad (Custom). Där kan du ställa in utskriftskvaliteten enskilt.
Färg/intensitet (Color/Intensity)
Anger färgjusteringsmetod.
Automatisk (Auto)
Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast
(Contrast) med mera justeras automatiskt.
Manuell (Manual)
Välj detta när du ställer in de enskilda inställningarna, t.ex. Cyan, Magenta, Gul (Yellow),
Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast) etc. och metoden
Färgkorrigering (Color Correction).
Ställ in... (Set...)
Välj Manuell (Manual) under Färg/intensitet (Color/Intensity) för att aktivera den här knappen.
I dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color Adjustment) kan du justera individuella
färginställningar som Cyan, Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet
(Intensity) och Kontrast (Contrast) på fliken Färgjustering (Color Adjustment) och välja
Färgkorrigering (Color Correction)-metod på fliken Matchning (Matching).
Obs!
• Om du vill justera färger med hjälp av en ICC-profil använder du dialogrutan Manuell
färgjustering (Manual Color Adjustment) för att ange profilen.
Gråskaleutskrift (Grayscale Printing)
Den här funktionen omvandlar färgdata till svartvitt när dokumentet skrivs ut.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut ett färgdokument i svartvitt.
Förhandsgranska före utskrift (Preview before printing)
Visar hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut.
Markera den här kryssrutan om du vill visa en förhandsgranskning före utskrift.
Viktigt!
• För att kunna använda Canon IJ XPS-förhandsgranskningen måste Microsoft .NET Framework
4.5.2 eller senare vara installerat på datorn.
Standardvärden (Defaults)
Återställer alla inställningar som du har ändrat till standardvärdena.
Om du klickar på den här knappen återställs alla inställningar på den aktuella skärmen till
standardvärdena (fabriksinställningar).
Dialogrutan Anpassad (Custom)
Ställ in utskriftskvaliteten och välj önskad utskriftskvalitet.
216
Kvalitet
Du kan använda skjutreglaget för att justera utskriftskvaliteten.
Viktigt!
• Vissa utskriftskvalitetsnivåer kan inte väljas på grund av inställningarna i Medietyp (Media
Type).
Obs!
• Utskriftskvaliteterna Hög (High), Standard eller Utkast (Draft) är kopplade till skjutreglaget. På
så sätt visas motsvarande utskriftskvalitet och värde till vänster när du drar i skjutreglaget. Detta
fungerar på samma sätt som när motsvarande alternativknapp väljs under Utskriftskvalitet
(Print Quality) på fliken Huvudgrupp (Main).
Fliken Färgjustering (Color Adjustment)
På den här fliken kan du justera färgbalansen genom att ändra inställningarna för alternativen Cyan,
Magenta, Gul (Yellow), Ljusstyrka (Brightness), Intensitet (Intensity) och Kontrast (Contrast).
Förhandsgranskning
Visar färgjusteringens effekt.
Färgen och ljusstyrkan ändras när vart och ett av objekten justeras.
Obs!
• Bilden visas i svartvitt när kryssrutan Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerad.
Visa färgmönster (View Color Pattern)
Visar ett mönster som används för att kontrollera färgförändringar som har orsakats av
färgjusteringen.
Markera den här kryssrutan om du vill visa förhandsgranskningsbilden med ett färgmönster.
Cyan / Magenta / Gul (Yellow)
Justerar intensiteten för Cyan, Magenta och Gul (Yellow).
Om du drar reglaget åt höger blir färgen mer intensiv och om du drar det åt vänster blir färgen
svagare.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Den här justeringen ändrar den relativa mängden bläck som varje färg använder, vilket ändrar den
totala färgbalansen i hela dokumentet. Använd ett program om du vill göra en stor förändring i den
totala färgbalansen. Använd skrivardrivrutinen om du bara vill göra en liten förändring i färgbalansen.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras alternativen Cyan, Magenta och Gul (Yellow) och kan inte användas.
Ljusstyrka (Brightness)
Anger utskriftens ljusstyrka.
Du kan inte ändra nivåerna för vitt och svart. Du kan dock ändra ljusstyrkan för gråtoner mellan vitt
och svart.
Intensitet (Intensity)
Justerar utskriftens totala intensitet.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster minskar
217
intensiteten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Kontrast (Contrast)
Justerar konstrasten mellan ljust och mörkt i den bild som ska skrivas ut.
Om du drar reglaget åt höger ökar kontrasten och om du drar reglaget åt vänster minskar kontrasten.
Du kan också ange ett värde länkat till skjutreglaget. Ange ett värde mellan –50 och 50.
Skriv ut ett mönster för färgjustering
När färgbalansen eller intensiteten/kontrasten ändras skriver mönsterutskriftsfunktionen ut en lista
över justeringsresultaten tillsammans med justeringsvärdena.
Välj den här funktionen när du skriver ut ett mönster för färgjustering.
Inställningar för mönsterutskrift... (Pattern Print preferences...)
Välj Skriv ut mönster för färgjustering (Print a pattern for color adjustment) för att aktivera den
här knappen.
Dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print) öppnas och du kan ange inställningarna för
mönsterutskrift.
Dialogrutan Mönsterutskrift (Pattern Print)
Här konfigureras mönsterutskrifter som gör att du kan kontrollera dokumentens färgbalans och
intensitet/kontrast.
Parametrar att justera (Parameters to Adjust)
Välj det objekt som ska kontrolleras med mönsterutskrift.
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow)
Skriver ut ett mönster som du kan använda för att kontrollera balansen för cyan/magenta/gul.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) och kan inte användas.
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast)
Skriver ut ett mönster som du kan använda för att kontrollera balansen för intensitet/kontrast.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Här anges den pappersstorlek som ska användas för mönsterutskriften.
Den här inställningen är kopplad till Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) på fliken
Utskriftsformat (Page Setup).
Obs!
• Beroende på vilken pappersstorlek som väljs på fliken Utskriftsformat (Page Setup) så kan
det finnas storlekar som inte kan väljas.
Antal mönsterinstanser (Amount of Pattern Instances)
Här anges antal mönster som du vill skriva ut.
Du kan välja mellan Störst (Largest), Stor (Large) och Liten (Small). När du väljer en
mönsterstorlek kan följande antal mönster skrivas ut:
Obs!
• Störst (Largest) och Stor (Large) kan inte väljas när vissa pappersstorlekar är valda.
218
• Förhandsgranskningen på fliken Huvudgrupp (Main) visar en bild där du kan kontrollera den
övergripande layouten.
Störst (Largest)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 37
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 49
Stor (Large)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 19
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 25
Liten (Small)
Cyan/Magenta/Gul (Cyan/Magenta/Yellow) 7
Intensitet/Kontrast (Intensity/Contrast) 9
Färgvariation mellan instanserna (Color Variation Between Instances)
Här anges mängden färgvariation mellan närliggande mönster.
Välj mellan Stor (Large), Medium och Liten (Small). Stor (Large) ger en stor förändring och Liten
(Small) ger en liten förändring.
Obs!
• Stor (Large) är ungefär dubbelt så stor som Medium och Liten (Small) är ungefär hälften så
stor som Medium.
Fliken Matchning (Matching)
Här kan du ange den färgkorrigeringsmetod som matchar den dokumenttyp som ska skrivas ut.
Färgkorrigering (Color Correction)
Här kan du välja Drivrutinsmatchning (Driver Matching), ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile
Matching)) eller Ingen (None) som matchar utskriftens syfte.
Viktigt!
• När Gråskaleutskrift (Grayscale Printing) är markerat på fliken Huvudgrupp (Main)
inaktiveras alternativet Färgkorrigering (Color Correction) och kan inte användas.
Drivrutinsmatchning (Driver Matching)
Med Canon Digital Photo Color kan du skriva ut sRGB-data med den färgton de flesta föredrar.
ICM (ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching))
Använder en ICC-profil för att justera färgerna vid utskrift.
Viktigt!
• Om programmet är inställt på att ICM är inaktiverat kan inte ICM (ICC-profilmatchning (ICC
Profile Matching)) användas för Färgkorrigering (Color Correction) och det kan hända
att skrivaren inte skriver ut bilden på rätt sätt.
Ingen (None)
Inaktiverar färgjustering med skrivardrivrutinen.
Obs!
• I XPS-skrivardrivrutinen har ICM ändrats till ICC-profilmatchning (ICC Profile Matching).
219
Närliggande information
Ange nivå för Utskriftskvalitet (Anpassad)
Justera färgbalans
Justera ljusstyrka
Justera intensitet
Justera kontrast
Justera färgbalans med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Justera intensitet/kontrast med ett färgmönster (skrivardrivrutin)
Ange färgkorrigering
Justera färger med skrivardrivrutinen
Skriva ut med ICC-profiler
Skriva ut färgdokument i svartvitt
Visa utskriftsresultat före utskrift
220
Beskrivning av fliken Utskriftsformat
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du bestämma hur ett dokument ska arrangeras på papperet.
På den här fliken kan du även ange antal kopior och utskriftsordningen. Om det program du använde för att
skapa dokumentet har en liknande funktion ska du göra inställningarna med det programmet.
Förhandsgranskning av inställningar
Bilden av papperet visar hur originalet kommer att skrivas ut på ett pappersark.
Du kan kontrollera en översiktsbild av layouten.
Pappersstorlek (Page Size)
Används för att välja en sidstorlek.
Se till att du väljer samma sidstorlek som du har valt inom programmet.
Om du väljer Anpassad... (Custom...), öppnas Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom
Paper Size) där du har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Orientering (Orientation)
Anger utskriftsriktning.
Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du välja samma
riktning som du valde i det programmet.
Stående (Portrait)
Skriver ut dokumentet så att sidhuvudets och sidfotens läge är oförändrade oavsett
pappersutmatningsriktningen. Det här är standardinställningen.
Liggande (Landscape)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 90 grader i förhållande till pappersutmatningsriktningen.
Du kan ändra rotationsriktningen genom att gå till fliken Underhåll (Maintenance), öppna
dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings) och markera kryssrutan Rotera 90
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift markerar du kryssrutan Rotera 90
221
grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is
[Landscape]).
Rotera 180 grader (Rotate 180 degrees)
Skriver ut dokumentet genom att rotera det 180 grader mot pappersutmatningsriktningen.
Utskriftsytans bredd och förlängningsmåttet som har konfigurerats i andra program kastas om vertikalt
och horisontellt.
Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size)
Väljer den pappersstorlek som du har fyllt på i skrivaren.
Standardinställningen är Samma som Pappersstorlek (Same as Page Size) för normalstora utskrifter.
Du kan välja skrivarens pappersstorlek när du väljer Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad storlek
(Scaled), Sidlayout (Page Layout), Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster) eller Broschyr (Booklet)
under Sidlayout (Page Layout).
Om du väljer en pappersstorlek som är mindre än Pappersstorlek (Page Size) förminskas
dokumentstorleken. Om du väljer en pappersstorlek som är större, förstoras dokumentstorleken.
Om du väljer även Anpassad... (Custom...), öppnas Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom
Paper Size) där du har möjlighet att ange vertikala och horisontella dimensioner för pappersstorleken.
Sidlayout (Page Layout)
Används för att välja storlek på det dokument som du vill skriva ut samt typ av utskrift.
Normal storlek (Normal-size)
Det här är den normala utskriftsmetoden. Välj detta när du inte anger någon sidlayout.
Automatisk förminskning av stora dokument som skrivaren inte kan skriva ut (Automatically
reduce large document that the printer cannot output)
Om skrivaren inte kan skriva ut ett dokument i en viss storlek kan skrivaren automatiskt minska
storleken när dokumentet skrivs ut.
Markera den här kryssrutan om du vill minska storleken vid utskrift av dokumentet.
Utan ram (Borderless)
Välj om du vill skriva ut en hel sida utan ram eller om du vill skriva ut med ram.
För utskrifter utan ram förstoras originalen så att de går något över papperets kanter. På så sätt
kan utskriften skrivas ut utan marginaler (ramar).
Använd Förlängningsmått (Amount of Extension) för att justera hur mycket av dokumentet som
ska gå ut över papperets kanter under utskrift utan ram.
Förlängningsmått (Amount of Extension)
Justera hur mycket av dokumentet som ska gå ut över papperets kanter under utskrift utan
ram.
Om du flyttar reglaget åt höger ökar förlängningsmåttet och ger dig möjlighet att skriv ut utan
ram utan problem.
Om du flyttar reglaget till vänster minskar förlängningsmåttet och ökar utskriftsdokumentets
omfång.
Anpassa till sida (Fit-to-Page)
Med den här funktionen kan du automatiskt förstora eller förminska dokument så att de passar den
pappersstorlek som har fyllts på i skrivaren utan att ändra den angivna pappersstorleken i
programmet.
222
Ändrad storlek (Scaled)
Dokument kan förstoras eller förminskas inför utskrift.
Ange storleken i Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size) eller ange en skala i rutan
Skala (Scaling).
Skala (Scaling)
Anger en skala för förstoring eller förminskning av det dokument som du vill skriva ut.
Sidlayout (Page Layout)
Flera dokumentsidor kan skrivas ut på ett enda pappersark.
Ange... (Specify...)
Öppnar Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer som rör sidlayoututskrift.
Sida vid sida/affisch (Tiling/Poster)
Med den här funktionen kan du förstora bilddata och dela upp den förstorade bilden på flera sidor
som ska skrivas ut. Du kan även klistra ihop pappersarken och skapa en större trycksak, t.ex. en
affisch.
Ange... (Specify...)
Öppnar Dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer för utskrift sida vid sida/affischutskrift.
Broschyr (Booklet)
Med funktionen för utskrift av broschyrer kan du skriva ut data till en broschyr. Datan skrivs ut på
båda sidorna av papperet. Med den här typen av utskrift är du säker på att sidorna kan sorteras i
sidnummerordning när de utskrivna bladen viks och häftas i mitten.
Ange... (Specify...)
Öppnar Dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing).
Klicka på den här knappen för att ställa in detaljer för utskrift av broschyrer.
Dubbelsidig utskrift (Manuell) (Duplex Printing (Manual))
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna av papperet.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet på båda sidorna.
Den här funktionen kan endast användas när Vanligt papper (Plain Paper) har valts under Medietyp
(Media Type) och antingen Normal storlek (Normal-size), Anpassa till sida (Fit-to-Page), Ändrad
storlek (Scaled) eller Sidlayout (Page Layout) har valts.
Häftningssida (Stapling Side)
Anger häftmarginalens plats.
Skrivaren analyserar inställningarna för Orientering (Orientation) och Sidlayout (Page Layout) och
väljer sedan automatiskt den bästa häftningsplaceringen. Kryssa för Häftningssida (Stapling Side)
och välj i listan om du vill ändra.
Ange marginal... (Specify Margin...)
Öppnar Dialogrutan Ange marginal (Specify Margin).
Du kan ange marginalens bredd.
Kopior (Copies)
Här anger du hur många kopior du vill skriva ut. Du kan ange ett värde mellan 1 och 999.
Viktigt!
• Om det program du använde för att skapa dokumentet har en liknande funktion ska du ange
antalet kopior i det programmet utan att ange det här.
223
Skriv ut från sista sidan (Print from Last Page)
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut från sista sidan först. Om du gör det behöver du inte
sortera om sidorna i rätt ordning när du har skrivit ut dem.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut dokumentet i vanlig ordning, dvs. från första sidan
först.
Sortera (Collate)
Markera den här kryssrutan om du vill samla ihop sidorna för varje exemplar av utskriften när du skriver
ut flera kopior samtidigt.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut alla sidor med samma sidnummer tillsammans.
Viktigt!
• Om det program där du skapade dokumentet har samma funktion ger du skrivardrivrutinens
inställningar prioritet. Om utskriften inte är godtagbar anger du funktionsinställningarna i
programmet. Om du anger antalet kopior och utskriftsordningen i både programmet och
skrivardrivrutinen, kan antalet kopior bli de båda inställningarna multiplicerade med varandra eller
så kanske den angivna utskriftsordningen inte används.
Utskriftsalternativ... (Print Options...)
Öppnar Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options).
Används för att ändra detaljerade skrivardrivrutins inställningar för utskriftsdata som skickas från ett
program.
Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...) (Stämpel... (Stamp...))
Öppnar dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel (Stamp)).
Med funktionen Stämpel (Stamp) kan du skriva ut en text på stämpel eller en bitmapp över eller bakom
dokumentinformationen. Du kan också skriva ut datum, tid och användarnamn. Med funktionen
Bakgrund (Background) kan du skriva ut en ljus illustration bakom dokumentinformationen.
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/
Background...) av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan
användas.
Stämpel (Stamp) och Bakgrund (Background) är inte alltid tillgängliga beroende på vilken
skrivardrivrutin och skrivarmiljö du använder.
Dialogrutan Anpassad pappersstorlek (Custom Paper Size)
I den här dialogrutan kan du ange en anpassad pappersstorlek (bredd och höjd).
Enheter (Units)
Välj enhet för val av användardefinierad papperstorlek.
Pappersstorlek (Paper Size)
Anger Bredd (Width) och Höjd (Height) för det anpassade papperet. Måtten visas enligt de enheter
som angavs under Enheter (Units).
Dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing)
I den här dialogrutan kan du välja hur många dokumentsidor som ska skrivas ut på en och samma
papperssida, sidordningen och om det ska skrivas ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
224
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Sidlayoututskrift (Page Layout Printing).
Du kan kontrollera hur utskriftsresultatet kommer att bli innan du skriver ut information.
Sidlayout (Page Layout)
Anger hur många dokumentsidor som ska skrivas ut på ett ark.
Utskriftsordning (Page Order)
Anger vilken dokumentriktning som ska användas på ett pappersark.
Kantlinjer (Page Border)
Skriver ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Markera den här kryssrutan om du vill att det ska skrivas ut en kantlinje.
Dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster Printing)
I den här dialogrutan kan du ange storleken på den bild som ska skrivas ut. Du kan även ställa in
klipplinjer och klistermarkörer, vilket är praktiskt om arken ska sättas ihop till en affisch.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Sida vid sida/affischutskrift (Tiling/Poster
Printing).
Du kan kontrollera hur utskriftsresultatet kommer att bli.
Bilddelar (Image Divisions)
Välj antalet indelningar (vertikalt x horisontellt).
När antalet indelningar ökar, ökar även antalet ark som används för att skriva ut. Om du klistrar ihop
sidor för att skapa en affisch och ökar antalet indelningar kan du skapa en större affisch.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra" i marginalerna (Print "Cut/Paste" in margins)
Anger huruvida orden "Klipp ut" och "Klistra" ska skrivas ut i marginalerna. De här orden fungerar
som riktmärken när man ska klistra ihop flera ark till en affisch.
Markera kryssrutan om du vill att orden ska skrivas ut.
Obs!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
Skriv ut "Klipp ut/Klistra"-linjer i marginalerna (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Anger om det ska skrivas ut klipplinjer som fungerar som riktmärken när man ska klistra ihop ark till
en affisch.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut klipplinjer.
Sidintervall (Print page range)
Anger sidintervallet. Vid normal användning väljer du Alla (All).
Välj Sidor (Pages) för att ange en viss sida eller ett visst intervall.
225
Obs!
• Om några av sidorna har skrivits ut med dålig kvalitet kan du ange vilka sidor som inte behöver
skrivas ut igen genom att klicka på dem i förhandsgranskningen på fliken Utskriftsformat (Page
Setup). Då skrivs endast de sidor som visas på skärmen ut.
Dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing)
I den här dialogrutan kan du ange hur dokumentet ska häftas ihop som en broschyr. Utskrift på endast en
sida och utskrift av kantlinjer kan också ställas in i den här dialogrutan.
Inställningarna som anges i den här dialogrutan kan bekräftas i förhandsgranskningen av
skrivardrivrutinens inställningar.
Förhandsgranskningsikonen
Visar de inställningar som har gjorts i dialogrutan Utskrift av broschyrer (Booklet Printing).
Du kan kontrollera hur dokumentet kommer att se ut när det skrivs ut som en broschyr.
Häftmarginal (Margin for stapling)
Anger vilken sida av broschyren som häftas.
Infoga tom sida (Insert blank page)
Används för att välja om dokumentet ska skrivas ut på en eller båda sidorna i broschyren.
Markera den här kryssrutan om dokumentet ska skrivas ut på en sida i broschyren och välj vilken
sida som ska lämnas tom i listan.
Marginal (Margin)
Anger häftmarginalens bredd.
Den angivna bredden utgör häftmarginalen från sidans mitt.
Kantlinjer (Page Border)
Skriver ut en kantlinje runt varje dokumentsida.
Markera den här kryssrutan om du vill att det ska skrivas ut en kantlinje.
Dialogrutan Ange marginal (Specify Margin)
I den här dialogrutan kan du ange marginalens bredd för den sida som ska häftas. Om ett dokument inte
får plats på en sida förminskas dokumentet när det skrivs ut.
Marginal (Margin)
Anger häftmarginalens bredd.
Den sidbredd som anges i Häftningssida (Stapling Side) utgör häftmarginalen.
Dialogrutan Utskriftsalternativ (Print Options)
Används för att ändra utskriftsdata som skickas till skrivaren.
Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application software)
Inaktiverar den ICM-funktion som behövs från programmet.
När ett program använder Windows ICM för att skriva ut kan oväntade färger återges eller så kan
226
utskriften ta längre tid än normalt. Om dessa problem uppstår kan de eventuellt åtgärdas genom att
du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
• Den här funktionen fungerar inte när ICM har valts under Färgkorrigering (Color Correction)
på fliken Matchning (Matching) i dialogrutan Manuell färgjustering (Manual Color
Adjustment).
Obs!
• Fliken Inaktivera ICM som krävs av programmet (Disable ICM required from the application
software) kan inte användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Inaktivera färgprofilinställning i programmet (Disable the color profile setting of the application
software)
Om den här kryssrutan markeras inaktiveras informationen i färgprofilen som ställdes in i
programmet.
När informationen i färgprofilen som ställdes in i programmet skickas till skrivardrivrutinen kan
utskriftsresultatet innehålla oväntade färger. Om detta uppstår kan problemet eventuellt åtgärdas
genom att du markerar den här kryssrutan.
Viktigt!
• När den här kryssrutan är markerad inaktiveras dock bara en del av informationen i färgprofilen
och den kan fortfarande användas för utskrift.
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Dela upp papper (Ungroup Papers)
Används för att ställa in visningsmetoden för Medietyp (Media Type), Pappersstorlek (Page Size)
och Skrivarens pappersstorlek (Printer Paper Size).
Markera den här kryssrutan om du vill visa objekten separat.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill visa objekten som en grupp.
Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software to compress
print data)
Det är förbjudet att komprimera programmets utskriftsdata.
Om utskriftsresultatet saknar bilddata eller har oväntade färger kan detta åtgärdas om du markerar
den här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Obs!
• Fliken Tillåt inte att program komprimerar utskriftsdata (Do not allow application software
to compress print data) kan inte användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Skriv ut efter att utskriftsdata för sidan har skapats (Print after creating print data by page)
Utskriftsdata skapas i sidenheter och utskriften startar när bearbetningen av en sida med utskriftsdata
är klar.
Om ett utskrivet dokument innehåller oavsiktliga resultat som linjer kan detta åtgärdas om du
markerar den här kryssrutan.
227
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Skala bilder med hjälp av "närmaste granne"-interpolering (Scale images using nearest-neighbor
interpolation)
När en bild ska förstoras eller förminskas vid utskrift använder skrivaren en enkel
interpoleringsprocess för att förstora eller förminska bilden.
Om bilddata i ett utskrivet dokument skrivs ut suddigt kan resultatet förbättras om du markerar den
här kryssrutan.
Viktigt!
• I normala fall ska den här kryssrutan vara avmarkerad.
Obs!
• Skala bilder med hjälp av "närmaste granne"-interpolering (Scale images using nearestneighbor interpolation) kan endast användas med XPS-skrivardrivrutinen.
Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss)
Du kan förminska storleken på de utskriftsdata som skapades med programmet och sedan skriva ut
dessa data.
Beroende på vilket program som används kan det hända att bilddata kapas av eller inte skrivs ut på
rätt sätt. I sådana fall väljer du På (On). Om du inte använder den här funktionen väljer du Av (Off).
Viktigt!
• Utskriftskvaliteten kan bli lägre vid användning av den här funktionen, beroende på vad det är
som ska skrivas ut.
Enhet för utskriftsdatabearbetning (Unit of Print Data Processing)
Detta alternativ används för att välja att bildbearbetningsenhet för utskriftsdata skickas till skrivaren.
I normala fall väljer du Rekommenderas (Recommended).
Viktigt!
• Vid vissa inställningar används en stor mängd minne.
Ändra inte inställningen om datorn har liten mängd minne.
Obs!
• Fliken Enhet för utskriftsdatabearbetning (Unit of Print Data Processing) kan inte användas
med XPS-skrivardrivrutinen.
Dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel... (Stamp...))
Med dialogrutan Stämpel/bakgrund (Stamp/Background) (Stämpel... (Stamp...)) kan du skriva ut en
stämpeltext och/eller en bakgrundsbild över eller bakom dokumentsidorna. Utöver de fördefinierade
stämpelbilderna kan du registrera och använda egna stämplar eller bakgrunder.
Obs!
• När XPS-skrivardrivrutinen används ersätts knappen Stämpel/bakgrund... (Stamp/Background...)
av knappen Stämpel... (Stamp...), och endast funktionen Stämpel (Stamp) kan användas.
228
Stämpel (Stamp)
Stämpelutskrift är en funktion som skriver ut en stämpel på ett dokument.
Markera den här kryssrutan och välj en titel i listan om du vill skriva ut en stämpel.
Definiera stämpel... (Define Stamp...)
Öppnar dialogrutan Stämpelinställningar (Stamp Settings).
Du kan kontrollera detaljerna för den valda stämpeln eller spara en ny stämpel.
Placera stämpel över text (Place stamp over text)
Ställer in hur stämpeln ska skrivas ut på dokumentet.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en stämpel ovanpå en utskriven dokumentsida. Själva
utskriften kan eventuellt döljas bakom stämpeln.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut utskriften ovanpå stämpeln. Själva utskriften döljs
inte bakom stämpeln. Däremot kan de delar av stämpeln som täcks av dokumentet vara dolda.
Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp)
Ställer in hur stämpeln ska skrivas ut på dokumentet.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en semitransparent stämpel ovanpå en utskriven
dokumentsida.
Avmarkera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln ovanpå dokumentet. Själva utskriften kan
eventuellt döljas bakom stämpeln.
Obs!
• Skriv ut semitransparent stämpel (Print semitransparent stamp) kan endast användas med
XPS-skrivardrivrutinen.
Stämpel endast på första sidan (Stamp first page only)
Används för att välja om stämpeln ska skrivas ut endast på första sidan eller på alla sidor när
dokumentet består av två eller fler sidor.
Markera kryssrutan Stämpel (Stamp) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut stämpeln endast på dokumentets första sida.
Bakgrund (Background)
Med funktionen för bakgrundsutskrift kan du skriva ut en illustration eller ett liknande objekt (bitmapp)
under dokumenttexten.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut en bakgrund och välj ett namn i listan.
Välj bakgrund... (Select Background...)
Öppnar dialogrutan Bakgrundsinställningar (Background Settings).
Du kan definiera en bitmappfil som bakgrund, och ändra den valda bakgrundens layoutmetod och
intensitet.
Bakgrund endast på första sidan (Background first page only)
Används för att välja om bakgrunden ska skrivas ut endast på första sidan eller på alla sidor när
dokumentet består av två eller fler sidor.
Markera kryssrutan Bakgrund (Background) för att aktivera detta.
Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut bakgrunden endast på dokumentets första sida.
Fliken Stämpel (Stamp)
På fliken Stämpel kan du ange text och bitmappfil (.bmp) som ska användas som stämpel.
229
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den stämpel som har konfigurerats på varje flik.
Stämpeltyp (Stamp Type)
Anger stämpeltypen.
Välj Text om du vill skapa en stämpel med hjälp av tecken. Välj Bitmapp (Bitmap) om du vill
skapa en stämpel med en bitmappfil. Välj Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) för
att visa datum/tid och användarnamn för det utskriftsdokument som har skapats.
Inställningarna på fliken Stämpel (Stamp) kan ändras beroende på vilken typ som har valts.
När Stämpeltyp (Stamp Type) är Text eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name)
Text på stämpel (Stamp Text)
Anger stämpeltextsträng.
Upp till 64 tecken kan anges.
För Datum/Tid/Användarnamn (Date/Time/User Name) visas datumet/tiden då dokumentet
skapades och användarnamnet för det utskrivna objektet i Text på stämpel (Stamp Text).
Viktigt!
• Text på stämpel (Stamp Text) är nedtonat och går inte att välja om du har valt Datum/Tid/
Användarnamn (Date/Time/User Name).
TrueType-teckensnitt (TrueType Font)
Anger stämpeltextsträngens teckensnitt.
Format (Style)
Anger stämpeltextsträngens teckensnittsformat.
Storlek (Size)
Anger stämpeltextsträngens teckensnittstorlek.
Ram (Outline)
Anger att det ska skrivas ut en ram runt stämpeltextsträngen.
Om en stor teckensnittstorlek har valts under Storlek (Size) kan tecknen eventuellt sticka ut
utanför stämpelramen.
Färg (Color)/Välj färg... (Select Color...)
Visar stämpelns aktuella färg.
Om du vill välja en annan färg klickar du på Välj färg... (Select Color...) för att öppna dialogrutan
Färg (Color) och välj eller skapa en färg som du vill använda som stämpel.
När Stämpeltyp (Stamp Type) är inställt på Bitmapp (Bitmap)
Arkiv (File)
Anger namnet på den bitmappfil som ska användas som stämpel.
Välj fil... (Select File...)
Öppnar dialogrutan där du väljer vilken fil du vill öppna.
Klicka på den här knappen för att välja en bitmappfil som ska användas som stämpel.
Storlek (Size)
Justerar storleken på den bitmappfil som ska användas som stämpel.
Dra reglaget åt höger för att öka storleken eller dra reglaget åt vänster för att minska storleken.
230
Transparent vitt område (Transparent white area)
Anger om vita områden i bitmappbilden ska göras transparenta.
Markera den här kryssrutan om du vill att vita områden i bitmappbilden ska göras transparenta.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in Stämpeltyp (Stamp Type) på text, Text på
stämpel (Stamp Text) på tom, TrueType-teckensnitt (TrueType Font) på Arial, Format (Style)
på Vanlig, Storlek (Size) på 36 punkter, Ram (Outline) omarkerat och Färg (Color) på grå med
RGB-värdena (192, 192, 192).
Fliken Placering (Placement)
På fliken Placering kan du ange var någonstans stämpeln ska skrivas ut.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den stämpel som har konfigurerats på varje flik.
Position
Anger stämpelns position på sidan.
Om du väljer Anpassad (Custom) i listan kan du ange koordinatvärdena för X-position (XPosition) och Y-position (Y-Position) direkt.
Orientering (Orientation)
Anger stämpelns rotationsvinkel. Du ställer in vinkeln genom att ange antal grader.
Negativa värden gör att stämpeln roteras medurs.
Obs!
• Orientering (Orientation) aktiveras endast när Text eller Datum/Tid/Användarnamn (Date/
Time/User Name) har valts under Stämpeltyp (Stamp Type) på fliken Stämpel (Stamp).
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in stämpelpositionen på Centrerat (Center) och
orienteringen på 0.
Fliken Spara inställningar (Save settings)
På fliken Spara inställningar (Save settings) kan du skapa en ny stämpel eller ta bort stämplar som
du inte längre använder.
Rubrik (Title)
Ange namnet för att spara stämpeln som du har skapat.
Upp till 64 tecken kan anges.
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
Stämplar (Stamps)
Visar en lista med sparade stämpelnamn.
Ange ett namn för att visa motsvarande stämpel under Rubrik (Title).
231
Spara (Save)/Skriv över vid spara (Save overwrite)
Sparar stämpeln.
Ange ett namn i fältet Rubrik (Title) och klicka sedan på den här knappen.
Ta bort (Delete)
Ta bort en stämpel som inte används.
Ange ett namn på en stämpel som inte används i listan Stämplar (Stamps) och klicka på den här
knappen.
Fliken Bakgrund (Background)
På fliken Bakgrund kan du välja en bitmappfil (.bmp) som ska användas som bakgrund och definiera
hur den valda bakgrunden ska skrivas ut.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar status för den bitmappfil som är inställd på fliken Bakgrund (Background).
Arkiv (File)
Anger namnet på den bitmappfil som ska användas som bakgrund.
Välj fil... (Select File...)
Öppnar dialogrutan där du väljer vilken fil du vill öppna.
Klicka på den här knappen för att välja en bitmappfil (.bmp) som ska användas som bakgrund.
Layoutmetod (Layout Method)
Anger hur bakgrundsbilden ska placeras på papperet.
Om du väljer Anpassad (Custom) kan du ställa in koordinater för X-position (X-Position) och Yposition (Y-Position).
Intensitet (Intensity)
Justerar intensiteten för den bitmappfil som ska användas som bakgrund.
Om du drar reglaget åt höger ökar intensiteten och om du drar reglaget åt vänster minskar
intensiteten. Om bakgrundsbilden ska skrivas ut med bitmappens ursprungliga intensitet drar du
skjutreglaget längst till höger.
Obs!
• Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på vilken skrivardrivrutin och skrivarmiljö du
använder.
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att ställa in Arkiv (File) på blank, Layoutmetod (Layout
Method) på Fyll sidan (Fill page) och dra Intensitet (Intensity)-reglaget till mitten.
Fliken Spara inställningar (Save settings)
På fliken Spara inställningar (Save settings) kan du skapa en ny bakgrund eller ta bort bakgrunder
som du inte längre använder.
Rubrik (Title)
Ange namnet för att spara bakgrundsbilden som du har angivit.
Upp till 64 tecken kan anges.
Obs!
• Det går inte att ange blanksteg, tabbar och radbrytningar i början eller slutet av en rubrik.
232
Bakgrunder (Backgrounds)
Visar en lista med definierade bakgrundsnamn.
Ange ett namn för att visa motsvarande bakgrund under Rubrik (Title).
Spara (Save)/Skriv över vid spara (Save overwrite)
Sparar bilddata som en bakgrund.
Klicka på den här knappen efter att du har angett namnet i fältet Rubrik (Title).
Ta bort (Delete)
Tar bort bakgrundsbilder som inte används.
Ange ett namn på en bakgrund som inte används i listan Bakgrunder (Backgrounds) och klicka
sedan på den här knappen.
233
Beskrivning av fliken Underhåll
På fliken Underhåll (Maintenance) kan du utföra underhåll på skrivaren eller ändra inställningarna för
skrivaren.
Rengöring (Cleaning)
Utför rengöring av skrivhuvud.
Vid rengöring av skrivhuvudena rensas eventuella stopp i skrivhuvudenas munstycken.
Utför rengöringen när utskriften börjar bli svag eller när en viss färg inte skrivs ut, även om det finns
tillräckligt med bläck i alla behållare.
Djuprengöring (Deep Cleaning)
Utför djuprengöring.
Utför en djuprengöring när två vanliga rengöringar inte åtgärdar problemet med skrivhuvudet.
Obs!
• Djuprengöring (Deep Cleaning) förbrukar mer bläck än Rengöring (Cleaning).
Om du rengör skrivhuvudena ofta förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför rengöring
bara när det verkligen behövs.
Bläckgrupp (Ink Group)
När du klickar på Rengöring (Cleaning) eller Djuprengöring (Deep Cleaning) visas fönstret
Bläckgrupp (Ink Group).
Välj den bläckgrupp vars skrivhuvud du vill rengöra.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa de objekt som du behöver
kontrollera innan du utför en rengöring eller djuprengöring.
234
Systemrengöring (System Cleaning)
Utför systemrengöring.
Utför den här funktionen om det inte blir bättre trots att du har gjort en djuprengöring.
Vid Systemrengöring (System Cleaning) används en stor mängd bläck.
Om du gör systemrengöring ofta förbrukas skrivarens bläckförråd snabbt. Utför därför systemrengöring
bara när det är nödvändigt.
Viktigt!
• Om Systemrengöring (System Cleaning) körs när det inte finns tillräckligt mycket bläck kan ett
fel uppstå.
Kontrollera den återstående bläcknivån innan du kör Systemrengöring (System Cleaning).
Bläckgrupp (Ink Group)
När du klickar på Systemrengöring (System Cleaning) visas fönstret Bläckgrupp (Ink Group).
Välj den bläckgrupp vars skrivhuvud du vill rengöra.
Klicka på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) för att visa de objekt som du behöver
kontrollera innan du utför en rengöring, djuprengöring eller rengöring av systemet.
Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på utskriften.
Justera skrivhuvudet direkt efter att skrivhuvudet har installerats.
När du klickar på Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment), visas Dialogrutan Starta
justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment).
Test av bläckmunstycken (Nozzle Check)
Skriver ut ett testmönster för bläckmunstycken.
Utför detta om utskriften blir svag eller om en viss färg inte skrivs ut. Skriv ut ett testmönster för
bläckmunstycken och kontrollera om skrivhuvudet fungerar som det ska.
Om utskriftsresultatet blir svagt för en viss färg eller om vissa delar inte skrivs ut klickar du på
Rengöring (Cleaning) för att rengöra skrivhuvudet.
Om du vill visa en lista över saker du bör kontrollera innan du skriver ut testmönstret för
bläckmunstycken klickar du på Starta kontroll av objekt (Initial Check Items).
Skriv ut testmönster (Print Check Pattern)
Med den här funktionen kan du skriva ut ett mönster som används för att kontrollera om något av
bläckmunstyckena är igentäppt.
Klicka på Skriv ut testmönster (Print Check Pattern). När bekräftelsemeddelandet visas klickar
du på OK. Sedan visas dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check).
Bitmapp vänster sida (bra)
Skrivhuvudmunstyckena är inte igensatta.
Bitmapp höger sida (dålig)
Skrivhuvudmunstyckena kan vara igensatta.
235
Avsluta (Exit)
Stänger dialogrutan Mönsterkontroll (Pattern Check) och återgår till fliken Underhåll
(Maintenance).
Rengöring (Cleaning)
Utför rengöring av skrivhuvud.
Vid rengöring av skrivhuvudena rensas eventuella stopp i skrivhuvudenas munstycken.
Utför rengöringen när utskriften börjar bli svag eller om en viss färg inte skrivs ut, även om det
finns tillräckligt med bläck i alla behållare.
Aviseringsinst. f återstående bläck (Remaining Ink Notification Settings)
Visar Dialogrutan Aviseringsinst. f återstående bläck (Remaining Ink Notification Settings).
Kör denna funktion för att växla funktionen för meddelande om återstående bläcknivå och att återställa
beräkningen för återstående bläcknivå.
Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning)
Utför rengöring av skrivarens bottenplatta.
Du kan förhindra att bläcket blir utsmetat på papperets baksida genom att välja Rengör bottenplatta
(Bottom Plate Cleaning) innan du använder funktionen för dubbelsidig utskrift.
Välj även Rengör bottenplatta (Bottom Plate Cleaning) om det förekommer utsmetat bläck, som inte
har orsakats av utskriftsdata, på utskriften.
Rengöring av matningsrullar (Roller Cleaning)
Rengör pappersmatningshjulen.
Pappersmatningen kan misslyckas om det har fastnat pappersdamm i skrivarens pappersmatningshjul.
I så fall bör du rengöra pappersmatningshjulen för att förbättra utskriftsresultatet.
Stäng av (Power Off)
Stänger av skrivaren från skrivarens drivrutin.
Använd den här funktionen för att stänga av skrivaren när du inte kan trycka på skrivarens PÅ-knapp
(strömknappen) på grund av att skrivaren är utom räckhåll.
När du har klickat på den här knappen måste du trycka på PÅ-knappen (strömknappen) på skrivaren för
att sätta på skrivaren igen. Om du använder den här funktionen kommer du inte att kunna slå på
skrivaren från skrivardrivrutinen.
Automatisk avstängning (Auto Power)
Öppnar Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings).
Ange inställningar för automatisk hantering av skrivarens ström. Använd den här funktionen om du vill
ändra de automatiska ströminställningarna.
236
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
Öppnar Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings).
I dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) kan du ange en inställning som minskar
skrivarens ljudnivå. Den här funktionen är praktisk när man behöver sänka ljudnivån vid drift, till
exempel om skrivaren används på natten. Använd den här funktionen när du vill ändra inställningarna
för tyst läge.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
Anpassade inställningar (Custom Settings)
Öppnar Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings).
Använd den här funktionen om du vill ändra skrivarens inställningar.
Obs!
• Om skrivaren är avstängd eller om nätverkskommunikation mellan skrivaren och datorn är
inaktiverad kanske ett meddelande visas om att datorn inte kan hämta skrivarens status.
I så fall klickar du på OK. De senaste inställningarna som gjorts på datorn visas.
Visa utskriftshistorik (View Print History)
Den här funktionen startar Canon IJ XPS-förhandsgranskningen och visar utskriftshistoriken.
Obs!
• Du kan endast använda den här funktionen med XPS-skrivardrivrutinen.
Visa skrivarstatus (View Printer Status)
Startar Canon IJ-statusövervakaren.
Använd den här funktionen när du vill kontrollera skrivarens status och förloppet för ett utskriftsjobb.
Obs!
• Om du använder XPS-skrivardrivrutinen ändras "Canon IJ-statusövervakaren" till "Canon IJ XPSstatusövervakaren".
Om (About)
Öppnar Dialogrutan Om (About).
Här anges skrivarens drivrutinsversion och upphovsrättsmeddelande.
Dessutom kan du ändra språk här.
237
Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) (Rengöring (Cleaning)/
Djuprengöring (Deep Cleaning))
Kontrollera att skrivaren är påslagen innan du kör Rengöring (Cleaning) eller Djuprengöring (Deep
Cleaning).
Kontrollera sedan följande objekt:
• Finns det bläck kvar?
Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) (Systemrengöring (System
Cleaning))
Kontrollera att skrivaren är påslagen innan du kör Systemrengöring (System Cleaning).
Kontrollera sedan följande objekt:
• När du körde Test av bläckmunstycken (Nozzle Check), var det områden där utskriften var
utsmetad eller det inte var någon utskrift?
• Har kvaliteten inte förbättrats ens efter att Djuprengöring (Deep Cleaning) körts?
• Är de återstående bläcknivåerna tillräckliga?
◦ Kontrollera visuellt om de återstående bläcknivåerna är tillräckliga.
Om Systemrengöring (System Cleaning) körs när det inte finns tillräckligt mycket bläck kan ett
fel uppstå.
◦ Om du har valt Alla färger (All Colors) eller Svart (Black) för Bläckgrupp (Ink Group)
kontrollerar du att alla återstående bläcknivåer åtminstone når upp till positionen för den enda
punkten som visas på bläckbehållarna. (Färgbläck förbrukas även om Svart (Black) markerats.)
Om du har valt Färg (Color) kontrollerar du att återstående bläcknivå för alla färger når upp till
positionen för den enda punkten som visas på bläckbehållarna.
◦ Om någon av nivåerna för återstående bläck är nedanför den enda punkten fyller du på bläck upp
till den enda punkten.
Dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment)
I den här dialogrutan kan du justera skrivhuvudets fästposition eller skriva ut aktuellt inställningsvärde för
skrivhuvudets läge.
Rikta in skrivhuvud (Align Print Head)
Justerar skrivhuvudet.
Med den här funktionen korrigerar du skrivhuvudet så att färgavvikelser och linjer minskar på
utskriften.
Justera skrivhuvudet direkt efter att skrivhuvudet har installerats.
Skriv ut justeringsvärde (Print Alignment Value)
Klicka på den här knappen om du vill kontrollera inställningsvärdet för skrivhuvudets läge.
Skriver ut det aktuella inställningsvärdet för skrivhuvudets läge.
Dialogrutan Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment)
Om du vill justera skrivhuvudets läge manuellt klickar du på Rikta in skrivhuvud (Align Print Head) i
dialogrutan Starta justering av skrivhuvud (Start Print Head Alignment) och utför de steg som
238
anges i meddelandena. Sedan visas dialogrutan Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment).
I den här dialogrutan kan du kontrollera det utskrivna mönstret och justera skrivhuvudets läge.
Förhandsgranskningsfönstret
Visar mönstret för Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) och kontrollerar det valda
mönstrets position.
Du kan även ändra inställningen genom att klicka direkt på mönstret på skärmen.
Välj mönsternummer
Jämför de utskrivna justeringsmönstren och ange mönsternumret för det mönster med minst tydliga
streck eller horisontella ränder i respektive ruta.
Obs!
• Om du inte vet hur du ska tolka det utskrivna mönstret kan du läsa Justera Skrivhuvud position.
Starta kontroll av objekt (Initial Check Items) (Test av bläckmunstycken
(Nozzle Check))
Kontrollera att skrivaren är påslagen innan du kör Test av bläckmunstycken (Nozzle Check).
Kontrollera sedan följande objekt:
• Finns det bläck kvar?
Dialogrutan Aviseringsinst. f återstående bläck (Remaining Ink Notification
Settings)
Om du klickar på Aviseringsinst. f återstående bläck (Remaining Ink Notification Settings) visas
dialogrutan Aviseringsinst. f återstående bläck (Remaining Ink Notification Settings).
Då kan du växla funktionen för meddelande om återstående bläcknivå och återställa beräkningen för
återstående bläcknivå från skrivardrivrutinen.
Funktion för att avisera om återstående bläcknivå (Function for Notifying the Remaining Ink Level)
Välj inställningen för funktionen för meddelande om återstående bläcknivå.
Välj Aktivera (Enable) för att visa ett felmeddelande när bläcket tar slut.
Välj Avaktivera (Disable) för att förhindra att felmeddelandet visas.
Klicka sedan på Ställ in (Set) för att aktivera den valda inställningen.
Viktigt!
• Innan du aktiverar Funktion för att avisera om återstående bläcknivå (Function for Notifying
the Remaining Ink Level), fyller du på alla bläckbehållare till den övre gränslinjen och återställer
beräkningen av återstående bläck genom att köra Återställer beräkningen av återstående
bläcknivå (Resets the Remaining Ink Level Count). Om du återställer beräkningen genom att
använda skrivarens manöverpanel behövs inte inställningen i skrivardrivrutinen.
Om någon av bläckbehållarna inte har fyllts på till den övre gränslinjen kan fel uppstå i
beräkningen av funktionen för meddelande om återstående bläcknivå.
• Om du inaktiverar Funktion för att avisera om återstående bläcknivå (Function for Notifying
the Remaining Ink Level) måste du inspektera den återstående bläcknivån visuellt. Fyll på
bläcket innan bläcknivån sjunker under den nedre gränslinjen.
239
Återställer beräkningen av återstående bläcknivå (Resets the Remaining Ink Level Count)
Klicka på Återställ (Reset) för att återställa beräkningen av återstående bläcknivå.
Viktigt!
• När du återställer beräkningen för återstående bläcknivå måste du fylla alla färger till den övre
gränslinjen.
Obs!
• Om Aktivera (Enable) har valts för Funktion för att avisera om återstående bläcknivå
(Function for Notifying the Remaining Ink Level) går det att återställa räknarna separat efter
färg i manöverpanelen på skrivaren. Specifika anvisningarna finns i "Fylla på bläckbehållare".
Dialogrutan Inställningar för Automatisk avstängning (Auto Power Settings)
När du klickar på Automatisk avstängning (Auto Power) visas dialogrutan Inställningar för
Automatisk avstängning (Auto Power Settings).
I den här dialogrutan kan du sätta på och stänga av skrivarens ström från skrivardrivrutinen.
Automatisk start (Auto Power On)
Väljer automatisk start.
Välj Avaktivera (Disable) för att förhindra att skrivaren sätts på automatiskt när den tar emot
utskriftsdata.
Kontrollera att skrivaren är på och klicka sedan på OK för att ändra skrivarens inställningar.
Välj Aktivera (Enable) för att sätta på skrivaren automatiskt när utskriftsdata skickas till den.
Automatisk avstängning (Auto Power Off)
Väljer automatisk avstängning.
Om skrivardrivrutinen eller skrivaren inte används inom en viss tid stängs skrivaren av.
Viktigt!
• När du använder skrivaren genom att ansluta den till en telefonlinje via en modularkabel kan du
ställa in Automatisk avstängning (Auto Power Off), men strömmen stängs inte av automatiskt.
Dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings)
När du klickar på Inställningar för Tyst (Quiet Settings) visas dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet
Settings).
I dialogrutan Inställningar för Tyst (Quiet Settings) kan du ange en inställning som minskar skrivarens
ljudnivå.
Använd funktionen när du vill minska ljudet från skrivaren, t.ex. på natten.
Om du använder den här funktionen kan utskriftshastigheten sjunka.
Använd inte tyst läge (Do not use quiet mode)
Välj det här alternativet om du vill använda skrivaren med normal ljudnivå.
Använd alltid tyst läge (Always use quiet mode)
Välj det här alternativet när du vill minska ljudet från skrivaren.
240
Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during specified hours)
Välj det här alternativet om du vill minska ljudet från skrivaren under en viss tid.
Ställ in Starttid (Start time) och Sluttid (End time) för det tysta läget du vill aktivera. Om båda är
inställda på samma tid kommer tyst läge inte att fungera.
Viktigt!
• Du kan ställa in tyst läge från manöverpanelen på skrivaren, i skrivardrivrutinen eller ScanGear
(skannerdrivrutinen).
Oberoende av hur du ställer in tyst läge används läget när du utför åtgärder från manöverpanelen på
skrivaren eller skriver ut och skannar från datorn.
• Om du anger en tid under Använd tyst läge under angivna tider (Use quiet mode during
specified hours) används inte tyst läge vid åtgärder (kopiering, direktutskrift osv.) som utförs direkt
från skrivaren.
Dialogrutan Anpassade inställningar (Custom Settings)
När du klickar på Anpassade inställningar (Custom Settings) visas dialogrutan Anpassade
inställningar (Custom Settings).
Växla mellan olika driftlägen för skrivaren vid behov.
Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion)
Skrivaren kan öka mellanrummet mellan skrivhuvud och papper vid utskrift med hög upplösning för
att förhindra pappersavstrykning.
Markera den här kryssrutan om du vill aktivera den här funktionen.
Justera skrivhuvuden manuellt (Align heads manually)
Funktionen Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment) på fliken Underhåll (Maintenance) är
vanligtvis inställd på automatisk justering av skrivhuvud, men du kan ändra den till manuell justering
av skrivhuvud.
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande efter den automatiska justeringen ska du utföra en
manuell huvudjustering.
Markera den här kryssrutan om du vill utföra manuell justering av skrivhuvudet.
Rotera 90 grader åt vänster när orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when
orientation is [Landscape])
På fliken Utskriftsformat (Page Setup) kan du ändra rotationsriktning för Liggande (Landscape) i
Orientering (Orientation).
Markera kryssrutan om du vill rotera dokumentet 90 grader åt vänster vid utskrift.
Obs!
• Om Yougata 4 105x235mm (Yougata 4 4.13"x9.25"), Yougata 6 98x190mm (Yougata 6
3.86"x7.48"), Kuvert Com 10 (Envelope Com 10) eller Kuvert DL (Envelope DL) är valt för
Pappersstorlek (Page Size) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) roterar skrivaren papperet
90 grader åt vänster för att skriva ut, oavsett om Rotera 90 grader åt vänster när
orienteringen är [Liggande] (Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]) är
inställt för Anpassade inställningar (Custom Settings) på fliken Underhåll (Maintenance).
241
Identifiera inte om pappersinst. inte matchar vid utskrift från PC (Don't detect mismatch of paper
settings when printing from computer)
Om du skriver ut dokument från datorn och pappersinställningarna i skrivardrivrutinen och den
registrerade pappersinformationen i skrivaren inte stämmer överens, inaktiverar den här inställningen
meddelandet och ger dig möjlighet att fortsätta utskriften.
Markera den här kryssrutan för att inaktivera identifiering av pappersinställningar som inte stämmer
överens.
Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time)
Skrivaren kan pausa innan nästa sida skrivs ut. Dra reglaget åt höger om du vill förlänga väntetiden
eller dra reglaget åt vänster om du vill förkorta väntetiden.
Om papperet blir smetigt eftersom en ny sida matas ut innan bläcket på föregående sida har hunnit
torka, förlänger du väntetiden för torkning av bläck.
Det går snabbare att skriva ut om du förkortar väntetiden för torkning av bläck.
Dialogrutan Om (About)
När du klickar på Om (About) visas dialogrutan Om (About).
Den här dialogrutan visar skrivardrivrutinens version, upphovsrättsmeddelande och modullista. Du kan
välja vilket språk som används och ändra det visade språket i inställningsfönstret.
Moduler
Visar en lista över skrivardrivrutinsmodulerna.
Språk (Language)
Anger vilket språk du vill använda i fönstret Egenskaper för skrivardrivrutinen.
Viktigt!
• Om teckensnittet för visning av det valda språket inte har installerats i ditt system blir tecknen
korrupta.
Närliggande information
Rengöra skrivhuvudet
Justera Skrivhuvud position
Skriva ut ett testmönster för munstycken
Ändra inställningen för meddelande om återstående bläcknivå
Rengöra skrivaren inuti
Rengöra pappersmatningshjulet
Stänga av och sätta på Skrivare
Minska ljudet från Skrivare
Ändra driftläge för Skrivare
242
Skärmen för Canon IJ-statusövervakare
Canon IJ-statusövervakaren visar statusen för skrivaren och utskriftsförloppet. Skrivarens status visas via
bilder, ikoner och meddelanden i statusövervakaren.
Funktioner i Canon IJ-statusövervakaren
Canon IJ-statusövervakaren innehåller följande funktioner:
Visar skrivarens status på skärmen
Statusövervakaren visar skrivarens status i realtid.
Du kan kontrollera utskriftsförloppet för varje dokument som ska skrivas ut (utskriftsjobb).
Visar felinformation och anvisningar för att åtgärda felet
Statusövervakaren visar information om fel som uppstår i skrivaren.
Sedan kan du omedelbart kontrollera vilken typ av åtgärd du bör utföra.
Översikt över Canon IJ-statusövervakaren
Canon IJ-statusövervakaren använder meddelanden för att visa skrivarens status och bläckstatusen.
Under utskriften kan du kontrollera information om dokumentet som skrivs ut samt utskriftsförloppet.
Om ett fel inträffar visar statusövervakaren felinformation och anvisningar om hur du åtgärdar felet. Följ
instruktionerna i meddelandet.
Skrivare
Canon IJ-statusövervakaren visar en ikon när en varning eller ett fel uppstår i skrivaren.
: Det finns en varning.
: Ett handhavandefel har uppstått.
: Det finns ett meddelande om något annat än en varning eller ett fel.
: Ett fel har uppstått som kräver service.
Dokumentnamn (Document Name)
Namnet på dokumentet som skrivs ut.
243
Ägare (Owner)
Namnet på ägaren till dokumentet som skrivs ut.
Skriver ut sidan (Printing Page)
Sidnumret för den aktuella sidan och det totala antalet sidor.
Visa utskriftskön (Display Print Queue)
Utskriftskön som kontrollerar aktuellt dokument och dokumenten som väntar på att skrivas ut.
Avbryt utskrift (Cancel Printing)
Avbryter utskriften.
Om bläck (About Ink)
(triangeln) för att visa meddelanden.
Klicka på
Modellnummer för bläck (Ink Model Number)
Du kan söka efter rätt bläckbehållare för din skrivare.
Menyn Alternativ (Option)
Om ett skrivarmeddelande visas väljer du Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor)
för att starta Canon IJ-statusövervakaren.
Välj Aktivera Statusövervakare (Enable Status Monitor) för att använda följande kommandon:
Visa alltid aktuellt jobb (Always Display Current Job)
Visar Canon IJ-statusövervakaren när ett dokument skrivs ut.
Visa alltid framför (Always Display on Top)
Visar Canon IJ-statusövervakaren framför andra fönster.
Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message)
Visar hjälpmeddelanden med information om hur du ställer in papperet.
Kuvertutskrift (Envelope Printing)
Visar hjälpmeddelanden när du börjar skriva ut kuvert.
För att dölja dessa hjälpmeddelanden markerar du kryssrutan Visa inte detta
meddelande igen (Do not show this message again).
Om du vill visa det här hjälpmeddelandet igen öppnar du menyn Alternativ (Option),
väljer Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message), klickar på Kuvertutskrift
(Envelope Printing) och aktiverar den här inställningen.
Hagaki-utskrift (Hagaki Printing)
Visar hjälpmeddelanden innan skrivaren börjar skriva ut Hagaki-utskrifter.
För att dölja dessa hjälpmeddelanden markerar du kryssrutan Visa inte detta
meddelande igen (Do not show this message again).
Om du vill visa hjälpmeddelandena igen öppnar du menyn Alternativ (Option), väljer
Visa hjälpmeddelande (Display Guide Message), klickar på Hagaki-utskrift (Hagaki
Printing) och aktiverar den här inställningen.
Starta när Windows startas (Start when Windows is Started)
Startar Canon IJ-statusövervakaren automatiskt när du startar Windows.
Menyn Fjärrgränssnitt (Remote UI)
Du kan öppna skrivarens fjärrgränssnitt.
Du kan kontrollera skrivarens status och köra underhållsfunktioner på skrivaren när du har
anslutit den till och använder den via ett nätverk.
244
Obs!
• När du använder skrivaren via en USB-anslutning visas inte Fjärrgränssnitt (Remote UI).
Skrivarinformation (Printer Information)
Gör det möjligt att se detaljerad information som skrivarens status, utskriftens förlopp och
återstående bläcknivåer.
Underhåll (Maintenance)
Gör det möjligt att köra underhåll på skrivaren och ändra skrivarinställningar.
Hämta säkerhetscertifikat (Download Security Certificate)
Visar fönstret För säker kommunikation (For secure communication).
Det här fönstret ger dig möjlighet att ladda ned rotcertifikatet, registrera det i webbläsaren
och inaktivera varningsrutor.
Menyn Hjälp (Help)
Välj den här menyn för att visa hjälpinformation om Canon IJ-statusövervakaren, t.ex. version
och upphovsrättsmeddelande.
245
Installera MP Drivers
Du kan besöka vår webbplats på Internet och hämta den senaste versionen av MP Drivers och XPSskrivardrivrutinen för din modell.
Så här installerar du MP Drivers efter hämtningen:
1. Stäng av skrivaren
2. Starta installationsprogrammet
Dubbelklicka på den hämtade filens ikon.
Installationsprogrammet startar.
Viktigt!
• En dialogruta för bekräftelse/varning visas eventuellt under start, installation eller avinstallation av
programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad med ett administratörskonto klickar du på Ja (Yes) (eller Fortsätt (Continue),
Tillåt (Allow)) för att gå vidare.
Vissa program kräver ett administratörskonto för att fortsätta. I sådana fall ska du växla till ett
administratörskonto och göra om proceduren från början.
3. Installera MP Drivers
Följ anvisningarna på skärmen och vidta lämplig åtgärd.
4. Slutför installationen
Klicka på Slutför (Complete).
Ett meddelande om att du ska starta om datorn kanske visas beroende på datormiljö. Du bör starta om
datorn så att installationen slutförs på rätt sätt.
Viktigt!
• Du kan installera XPS-skrivardrivrutinen på samma sätt som du installerar MP Drivers. Du måste först
slutföra installationen av MP Drivers innan du installerar XPS-skrivardrivrutinen.
• Det är gratis att hämta MP Drivers och XPS-skrivardrivrutinen, men du måste själv betala eventuella
avgifter för Internetanslutningen.
• Innan du installerar den senaste versionen av MP Drivers måste du ta bort den tidigare versionen.
Närliggande information
Hämta senaste MP Drivers
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Innan du installerar MP Drivers
246
Skriva ut direkt från en smarttelefon/surfplatta
Android-utskrift
Skriva ut från en AirPrint-kompatibel skrivare med iOS-enhet
Skriva ut från en enhet utrustad med Windows 10 Mobile
Använda skrivaren med trådlöst direkt
247
Använda skrivaren med trådlöst direkt
Du kan ansluta enheter (t.ex. smarttelefon eller surfplatta) till skrivaren med de två metoderna nedan.
• Trådlös anslutning (ansluta enheter via en trådlös router)
• Trådlös direktanslutning (ansluta enheter med Trådlöst direkt)
Det här avsnittet beskriver Trådlöst direkt som gör det möjligt att skriva ut eller skanna genom att ansluta
enheterna direkt till skrivaren.
Följ anvisningarna nedan för att använda Trådlöst direkt.
1. Ändra skrivarens inställningar
2. Ändra inställningar för en enhet och ansluta den till skrivaren
3. Skriva ut/skanna med Trådlöst direkt
Det här avsnittet beskriver också hur du byter Trådlöst direkt till trådlöst LAN.
• Ändra skrivarens inställningar för att använda trådlöst LAN
Viktigt!
• Du kan ansluta upp till 5 enheter till skrivaren samtidigt.
• Kontrollera användningsbegränsningar och ändra skrivaren till Trådlöst direkt.
Begränsningar
Förbereda för trådlöst direkt
Ändra inställningarna nedan för att förbereda för Trådlöst direkt.
• Skrivarens LAN-inställningar
Ändra skrivarens inställningar
• Inställningar för att ansluta en enhet
Ändra inställningar för en enhet och ansluta den till skrivaren
Ändra skrivarens inställningar
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
Skärmen Enhetsinställningar (Device settings) visas.
4. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck sedan på OK-knappen.
5. Välj Direktanslutning (Wireless Direct) och tryck sedan på OK-knappen.
248
6. Välj Växla Tl direkt (Switch WL Direct) och tryck sedan på OK-knappen.
7. Välj PÅ (ON) och tryck sedan på OK.
8. Välj Klart (Done) och tryck sedan på OK-knappen.
Direktanslutningen aktiveras och en enhet kan anslutas trådlöst till skrivaren.
Obs!
• Du kan kontrollera följande på Info om trådlös router (Wireless router info)-skärmen.
Använd knappen
för att välja ett alternativ som du vill kontrollera och tryck sedan på
OK-knappen.
• SSID: Identifierare
• Säkerhetsprotokoll (Security protocol): Säkerhetsinställning och lösenord
• Tl dir. enhetsnamn (WL Direct dev. name): Skrivarens namn som visas på en enhet
som är kompatibel med Wi-Fi Direct
Lösenordet krävs när en enhet ska anslutas till skrivaren. Beroende på vilken extern enhet du
använder krävs ibland inget lösenord.
När du ansluter en Wi-Fi Direct-kompatibel enhet till skrivaren väljer du enhetsnamnet som
visas på LCD-skärmen på din enhet.
• Identifieraren (SSID) och säkerhetsinställningen anges automatiskt. Se nedan hur du
uppdaterar dem.
Ändra Trådlöst direkt-inställningar
Ändra inställningar för en enhet och ansluta den till skrivaren
1. Aktivera trådlös kommunikation på den externa enheten.
Aktivera ”Wi-Fi” på den externa enhetens inställningsmeny.
Mer information om hur du aktiverar trådlös kommunikation finns i instruktionshandboken till den
externa enheten.
2. Välj ”DIRECT-XXXX-G4000series” (”X” motsvarar alfanumeriska tecken) från listan på
enheten.
Obs!
• Om ”DIRECT-XXXX-G4000series” inte visas i listan är direktanslutning inte aktiverat.
Läs Ändra skrivarens inställningar för att aktivera direktanslutning.
3. Ange lösenordet.
Din enhet ansluts till skrivaren.
Obs!
• Du kan kontrollera lösenordet genom att skriva ut nätverksinställningarna från skrivaren.
249
Skriva ut nätverksinställningar
• Beroende på vilken extern enhet du använder kan du behöva ange lösenordet för att ansluta
den externa enheten till skrivaren via trådlöst LAN. Mata in det lösenord som har angetts för
skrivaren.
• Om din Wi-Fi Direct-kompatibla enhet ställts in på att prioritera med Wi-Fi Direct och den
ansluter till skrivaren visar skrivaren en bekräftelseskärm som frågar om du tillåter enheten
att ansluta till skrivaren.
Kontrollera att namnet på LCD-skärmen stämmer med din externa trådlösa enhet och tryck
på Ja (Yes).
Skriva ut/skanna med Trådlöst direkt
Ansluta en enhet och skrivaren och börja skriva ut/skanna.
Obs!
• Mer information om att skriva ut eller skanna från en extern enhet via trådlös LAN finns i enhetens
eller programmets användarhandbok.
• Genom att installera Canon PRINT Inkjet/SELPHY kan du skriva ut eller skanna från en
smarttelefon eller surfplatta. Hämta den från App Store och Google Play.
För iOS
För Android
Ändra skrivarens inställningar för att använda trådlöst LAN
Följ anvisningarna nedan för att ändra inställningen på skrivaren för att använda trådlöst LAN.
1. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
2. Välj Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
Skärmen Enhetsinställningar (Device settings) visas.
3. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck sedan på OK-knappen.
4. Välj Trådlöst LAN (Wireless LAN) och tryck sedan på OK-knappen.
5. Välj WLAN aktiv/inaktiv (WLAN activ./inactiv.) och tryck sedan på OK-knappen.
6. Välj Aktivt (Active) och tryck sedan på OK-knappen.
Om du inte använder skrivaren via trådlöst LAN väljer du Inaktivt (Inactive).
250
Ändra Trådlöst direkt-inställningar
Ändra inställningarna för Trådlöst direkt genom att följa anvisningarna nedan.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
Skärmen Enhetsinställningar (Device settings) visas.
4. Välj LAN-inställningar (LAN settings) och tryck sedan på OK-knappen.
5. Välj Direktanslutning (Wireless Direct) och tryck sedan på OK-knappen.
6. Välj ett inställningsalternativ och tryck sedan på OK-knappen.
Uppd. SSID/lösenord (Update SSID/PW)
Uppdatera identifieraren (SSID) och lösenordet för direktanslutning.
Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK-knappen på bekräftelseskärmen.
Du kan kontrollera den uppdaterade identifieraren (SSID) i SSID på Info om trådlös router
(Wireless router info)-skärmen.
Ändra enhetsnamn (Change device name)
Ändring av namnet på skrivaren som visas på den externa enhet som är kompatibel med Wi-Fi
Direct.
Följ anvisningarna nedan för att ändra namnet.
1. Ta bort aktuellt enhetsnamn genom att trycka upprepade gånger på Bakåt (Back)knappen.
2. Ange enhetsnamnet (upp till 32 tecken).
3. Tryck på OK.
Bekräfta förfrågan (Confirm request)
Ändrar inställningen för bekräftelseskärmen när en Wi-Fi Direct-kompatibel enhet ansluter till
skrivaren.
Efter att du tryckt på OK-knappen visas bekräftelseskärmen. Om du vill att skrivaren ska visa
skärmen för att meddela att en extern enhet som är kompatibel med Wi-Fi Direct håller på att
ansluta till skrivaren trycker du på PÅ (ON).
Viktigt!
• För att förhindra obehörig åtkomst rekommenderar vi att du inte ändrar
standardinställningen.
251
Obs!
• Om du ändrar Trådlöst direkt-inställningen för skrivaren ändras även inställningarna för enhetens
trådlösa router.
252
Pappersinställningar
Genom att registrera pappersstorleken och medietypen som finns i det bakre facket kan du förhindra att
skrivaren skriver ut felaktiga utskrifter. Då visas meddelandet innan utskriften startar om det påfyllda
papperets storlek och medietyp inte stämmer överens med utskriftsinställningen.
Obs!
• Standardvisningsinställningen skiljer sig åt beroende på om du skriver ut eller kopierar från skrivarens
manöverpanel eller om du skriver ut med hjälp av skrivardrivrutinen.
Standardinställning för att visa meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter
Efter att papper har fyllts på:
När du fyller på papper i det bakre facket:
Skärmen för att registrera pappersinformationen för det bakre facket visas.
Registrera pappersstorleken och medietypen som motsvarar det påfyllda papperet.
Viktigt!
• Om du vill ha mer information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
• För Windows:
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
• För Mac OS:
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
253
När pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte är samma som
den registrerade pappersinformationen för skrivaren:
Exempel:
• Pappersinställning för utskrift eller kopiering: A5
• Pappersinformation som har registrerats i skrivaren: A4
När du börjar att skriva ut eller kopiera visas ett meddelande.
Om du trycker på OK visas de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering under
meddelandet.
Obs!
• Beroende på inställningen kanske nedanstående alternativ inte visas.
Anv. inst. f. bak. fack (Use rear tray set.)
Välj om du vill skriva ut på det papper som har fyllts på utan att ändra pappersinställningarna.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering till exempel är A5 och skrivarens registrerade
pappersinformation är A4 börjar skrivaren skriva ut eller kopiera med A5 på det papper som finns.
Ersätt papper (Replace the paper)
Välj för att skriva ut när du bytt papper i det bakre facket.
Om pappersinställningen för utskrift eller kopiering till exempel är A5 och skrivarens registrerade
pappersinformation är A4 ska du fylla på A5-papper i kassetten innan du börjar skriva ut eller kopiera.
Skärmen för registrering av pappersinformation visas när du har bytt papper och stängt luckan för
matningsfacket. Registrera pappersinformation utifrån det papper som du har fyllt på.
Obs!
• Om du vill ha mer information om rätt kombination av pappersinställningar kan du ange följande i
skrivardrivrutinen eller på LCD-skärmen:
• För Windows:
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
254
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
• För Mac OS:
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (medietyp)
Pappersinställningar i skrivardrivrutinen och på skrivaren (pappersstorlek)
Avbryt (Cancel)
Avbryter utskriften.
Välj när du ändrar de pappersinställningar som har angetts för utskrift eller kopiering. Ändra
pappersinställningarna och försök skriva ut igen.
Standardinställning för att visa meddelandet som förhindrar felaktiga
utskrifter
• När du skriver ut med manöverpanelen på skrivaren:
Meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter är aktiverat som standard.
Om du vill ändra visningsinställningen när du kopierar eller skriver ut med hjälp av skrivarens
manöverpanel:
Matningsinställningar
• När du skriver ut via skrivardrivrutinen:
Meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter är inaktiverat som standard.
För att ändra visningsinställningen när du skriver ut via skrivardrivrutinen:
◦ För Windows:
Ändra driftläge för Skrivare
◦ För Mac OS:
Ändra driftläge för Skrivare
Viktigt!
• När meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter är inaktiverat:
Skrivaren börjar skriva ut eller kopiera trots att pappersinställningarna för utskrift eller kopiering inte
överensstämmer med den pappersinformation som har registrerats för skrivaren.
255
Ta kopior
I det här avsnittet beskrivs på ett grundläggande sätt hur du gör standardkopior.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Fyll på papper.
3. Tryck på knappen KOPIERA (COPY).
Skärmen för vänteläge för kopiering visas.
4. Placera originalet på glasskivan eller i ADF.
5. Bekräfta sidstorlek och förstoring.
1. Förstoring
2. Sidstorlek
Obs!
• Om du vill ändra eller bekräfta sidstorlek, förstoring eller andra inställningar trycker du på Meny
(Menu)-knappen och sedan använder du knappen
för att visa önskat inställningsalternativ.
Ställa in kopieringsalternativ
• Tryck på knappen KOPIERA (COPY) för att återställa förstoringen till 100 %.
6. Använd knappen
eller de numeriska knapparna för att ange antalet kopior.
7. Tryck på Färg (Color) för färgkopior eller knappen Svart (Black) för svartvita kopior.
Skrivaren börjar kopiera.
Ta bort originalet från glasskivan eller dokumentutmatningsfacket när kopieringen är klar.
Viktigt!
• Om du placerar originalet på glasskivan ska du inte öppna dokumentluckan eller ta bort originalet
när Skannar. (Scanning...) visas på skärmen.
• Om du placerar originalet i ADF ska du inte ta bort originalet förrän kopieringen är klar.
Obs!
• Avbryt kopieringen genom att trycka på Stopp (Stop).
256
• Om du placerar originalet på glasskivan kan du lägga till kopiering medan utskrift pågår.
Lägga till kopiering (spara kopia)
Lägga till kopiering (spara kopia)
Om du placerar originalet på glasskivan kan du lägga till kopiering medan utskrift pågår (reservera kopia).
Skärmen nedan visas när du kan reservera kopian.
Placera originalet på glasskivan och tryck på samma knapp (knappen Färg (Color) eller knappen Svart
(Black)) som du tryckte på innan.
Viktigt!
• När du ska placera originalet på glasskivan lyfter du upp dokumentluckan försiktigt.
Obs!
• När Utskriftskvalitet (Print quality) är inställd på Hög (High) eller när du lägger originalet i den
automatiska dokumentmataren (ADF) kan du inte lägga till kopieringsjobbet.
• Om du lägger till kopiering kan du inte ändra antalet kopior eller inställningar som sidstorlek och
medietyp.
• Om du trycker på Stopp (Stop) medan reservera kopia pågår visas fönstret för att avbryta
kopieringen. Om du väljer Avbryt alla beställn. (Cancel all reserv.) och sedan trycker på OK
avbryter du kopieringen av alla skannade data. Om du väljer Avbr. senaste best. (Cancel last
reserv.) och trycker på OK kan du avbryta den senaste kopieringen.
• Om du ställer in ett dokument med för många sidor för att reservera kopian kan Minnet är fullt
(Memory is full) visas på LCD-skärmen. Tryck på OK-knappen och vänta en stund innan du försöker
kopiera igen.
• Om Försök igen (Try again) visas på LCD-skärmen när du skannar ska du trycka på knappen OK
och sedan på knappen Stopp (Stop) för att avbryta kopieringen. Efter det kan du kopiera de
dokument som inte blivit klara.
257
Ställa in kopieringsalternativ
Du kan ändra kopieringsinställningar som sidstorlek, medietyp och intensitet.
Tryck på Meny (Menu)-knappen, använd knappen
på OK-knappen.
för att välja ett inställningsalternativ och tryck sedan
Använd knappen
för att justera varje inställningsalternativ och tryck sedan på OK-knappen. Nästa
inställningsalternativ visas.
LCD-skärmen går tillbaka till skärmen för vänteläge för kopiering när alla inställningar är gjorda.
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
• Du kan inte använda vissa inställningar i kombination med andra inställningsalternativ eller
kopieringsmenyn.
• Inställningarna för t.ex. pappersstorlek och medietyp sparas när skrivaren stängs av.
• Förstora/förminska (Enlarge/Reduce)
Välj metod för förminskning/förstoring.
Förminska/förstora kopior
Exempel:
Obs!
• Den här inställningen visa under följande förhållanden.
• När standardkopiering har valts
• När Kopiera utan ram (Borderless copy) är valt för Specialkopia (Special copy)
• Kop. intensitet (Copy intensity)
Ändra intensiteten.
Exempel:
Obs!
• Om du väljer Automatisk just. (Auto adjust) lägger du originalet på glasskivan.
• Om du väljer Manuell justering (Manual adjust) använder du knappen
intensiteten och knappen
för att öka den.
• Sidstorlek (Page size)
Välj formatet på det papper som har fyllts på.
Exempel:
258
för att minska
Obs!
• Det kan hända att vissa inställningar inte är tillgängliga beroende på i vilket land eller område du
köpte produkten.
• Medietyp (Media type)
Välj typ av papper som har fyllts på.
Exempel:
• Utskriftskvalitet (Print quality)
Välj utskriftskvalitet efter originalet.
Exempel:
Obs!
• Om du använder Utkast (Draft) och medietypen är inställd på Vanligt papper (Plain paper) och
kvaliteten blir sämre än förväntat kan du välja Standard eller Hög (High) och pröva att kopiera
igen.
• Välj Hög (High) om du vill kopiera i gråskala. Med Gråskala återges nyanser i gråskala i stället för
svart eller vitt.
• 4-på-1-layout (4-on-1 layout)
Välj layouten när du kopierar fyra originalsidor på ett enda pappersark genom att minska varje bild. Fyra
olika layouter finns tillgängliga.
Exempel:
Obs!
• Det här inställningsalternativet visas endast om du har valt 4-på-1-kopiering (4-on-1 copy) för
Specialkopia (Special copy).
Kopiera fyra sidor på en sida
• Sortera (Collate)
Välj om utskrifter ska sorteras när du gör flera kopior av ett flersidigt original.
Sorterad kopiering
Exempel:
259
Obs!
• Det här inställningsalternativet visas när standardkopiering är valt.
260
Skanna från en dator (Windows)
Använda IJ Scan Utility
Skanna med programvara (ScanGear)
Andra scanningsmetoder
Meny och skärmbild med inställningar för IJ Network Scanner Selector EX2
Tips för skanning
Placera original (Skanna från en dator)
Inställningar för scanning via nätverk
261
Använda IJ Scan Utility
Vad är IJ Scan Utility (skannerprogramvara)?
Starta IJ Scan Utility
Använda funktionen Automatisk skanning Grunderna
IJ Scan Utility-skärmar
262
Vad är IJ Scan Utility (skannerprogramvara)?
IJ Scan Utility är ett program för att skanna dokument, foton och andra objekt.
Använd alla skanningsfunktioner för att skanna och spara direkt från ikonerna i huvudskärmen för IJ Scan
Utility.
Funktioner i IJ Scan Utility
Flera skanningslägen
Med Automatisk (Auto) kan du skanna med en klickning och använda standardinställningarna för olika
objekt. Dokument (Document) gör texten i ett dokument eller en tidning skarpare och lättare att läsa.
Foto (Photo) passar för skanning av foton.
Obs!
• Se Huvudskärm i IJ Scan Utility för detaljerad information om huvudskärmen i IJ Scan Utility.
Spara scannade bilder automatiskt
Skannade bilder sparas automatiskt i en förinställd mapp. Mappen kan ändras vid behov.
Obs!
• Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8/Windows 7:
Mappen Mina dokument (My Documents)
• Se Dialogrutan Inställningar om du vill ändra mapp.
Programintegrering
Skannade bilder kan skickas till andra program. Du kan t.ex. visa skannade bilder i ett
bildbehandlingsprogram, bifoga dem i e-postmeddelanden eller extrahera text från bilder.
263
Viktigt!
• En del funktioner finns endast tillgängliga när My Image Garden är installerat.
Obs!
• Se Dialogrutan Inställningar för att ange vilka program som du vill integrera med.
264
Starta IJ Scan Utility
Obs!
• Om du har fler än en skanner eller har ändrat från USB-anslutning till nätverksanslutning konfigurerar
du nätverksmiljön från IJ Scan Utility.
Inställningar för scanning via nätverk
Följ stegen nedan för att starta IJ Scan Utility.
Windows 10:
I Start-menyn väljer du Alla appar (All apps) > Canon Utilities > IJ Scan Utility.
Windows 8.1/Windows 8:
Välj IJ Scan Utility på startskärmen.
Om inte IJ Scan Utility visas på startskärmen väljer du snabbknappen Sök (Search) och söker sedan efter
"IJ Scan Utility".
Windows 7/Windows Vista:
I Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ Scan Utility > IJ Scan Utility.
265
Använda funktionen Automatisk skanning
Med Automatisk skanning kan objekttypen identifieras automatiskt.
Viktigt!
• Följande objekt kanske inte scannas på rätt sätt. I så fall justerar du beskärningsramarna
(skanningsområdena) i helbildsvy i ScanGear (skannerdrivrutin) och skannar sedan på nytt.
•
•
•
•
Foton med en vitaktig bakgrund
Objekt som har skrivits ut på vitt papper, handskriven text, visitkort och andra otydliga objekt
Tunna objekt
Tjocka objekt
• Placera dokument av samma storlek när du skannar två eller flera dokument från ADF (automatisk
dokumentmatare).
1. Kontrollera att skannern eller skrivaren är på.
2. Placera objekt på skivan eller i ADF.
Placera original (Skanna från en dator)
3. Starta IJ Scan Utility.
4. Klicka på Automatisk (Auto).
Scanningen startas.
Obs!
• Om du vill avbryta skanningen klickar du på Avbryt (Cancel).
• Om du vill utföra lämpliga korrigeringar beroende på objekttyp klickar du på Inställn... (Settings...) och
markerar kryssrutan Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image
correction) i dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
• Skannade bilder sparas i mappen som har ställts in under Spara i (Save in) i dialogrutan Inställningar
(Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I
dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) kan du även göra olika
avancerade inställningar.
• Se följande sidor om du vill skanna en viss objekttyp.
Scanna foton
Scanna dokument
Scanna med inställningar för favoriter
266
Skanna flera dokument samtidigt från ADF (automatisk dokumentmatare)
267
Skanna flera dokument samtidigt från ADF (automatisk
dokumentmatare)
Placera flera dokument i ADF (automatisk dokumentmatare) och skanna dem samtidigt.
Obs!
• Du kan scanna flera dokument samtidigt från ADF när du scannar via Automatisk (Auto), Dokument
(Document), Anpassad (Custom) eller ScanGear.
Se "Skanna med programvara (ScanGear)" för din modell på startsidan i Onlinehandbok för information
om hur du skannar med ScanGear (skannerdrivrutin).
Använda automatisk scanning:
Objekttypen identifieras automatiskt. Klicka på Automatisk (Auto) på huvudskärmen i IJ Scan Utility och
skanna.
Använda funktionen Automatisk skanning
Inte använda automatisk scanning:
I dialogrutan Inställningar ställer du in Välj källa (Select Source) på ADF eller Automatisk (Auto) och
scannar.
Obs!
• Fönstren för scanning av dokument används som exempel i följande beskrivningar.
1. Placera dokumenten i ADF.
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
2. Starta IJ Scan Utility.
3. Klicka på Inställn... (Settings...).
Dialogrutan Inställningar visas.
4. Klicka på Dokumentskanning (Document Scan).
268
5. Välj Välj källa (Select Source) efter de dokument som ska scannas.
Om du vill scanna endast framsidan på varje dokument väljer du Dokument (ADF/glas) (Document
(ADF/Platen)) eller Dokument (ADF Enkelsidig) (Document (ADF Simplex)).
Om du vill scanna framsidan och sedan baksidan av varje dokument väljer du Dokument (ADF Manuell
dubbelsidig) (Document (ADF Manual Duplex)).
6. Ange färgläge, dokumentstorlek och scanningsupplösning.
269
Klicka på Inst. för dok.skann.orientering... (Document Scan Orientation Settings...) för att ange
orienteringen för dokumenten som ska scannas. I dialogrutan som visas kan du ange Orientering
(Orientation) och Bindningssida (Binding Side). Hur dokumenten placeras när baksidorna scannas
beror på Bindningssida (Binding Side).
När inställningen är klar klickar du på OK.
Huvudfönstret IJ Scan Utility visas.
Obs!
• Se följande sidor för mer information om hur du ställer in objekt i dialogrutan Inställningar.
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
7. Klicka på Dokument (Document).
Scanningen startas.
Obs!
• Om du vill avbryta skanningen klickar du på Avbryt (Cancel).
Gå till steg 8 när Dokument (ADF Manuell dubbelsidig) (Document (ADF Manual Duplex)) har valts
för Välj källa (Select Source).
270
8. Följ anvisningarna på skärmen för att placera dokumenten.
Obs!
• Fönstren för scanning när Orientering (Orientation) är inställt på Stående (Portrait) används
som exempel i följande beskrivningar.
När Långsida (Long edge) har valts för Bindningssida (Binding Side) i Inst. för
dok.skann.orientering... (Document Scan Orientation Settings...):
Placera dokumenten efter att ha vänt de utmatade dokumenten 180 grader.
När Kortsida (Short edge) har valts för Bindningssida (Binding Side) i Inst. för
dok.skann.orientering... (Document Scan Orientation Settings...):
Placera dokumenten utan att ändra de utmatade dokumentens orientering.
9. Klicka på OK.
271
Scanningen startas.
Obs!
• Om du vill avbryta skanningen klickar du på Avbryt (Cancel).
• Scannade bilder sparas i mappen som ställts in för Spara i (Save in) i dialogrutan för motsvarande
Inställningar som visas när du klickar på Inställn... (Settings...). I varje Inställnings-ruta kan du även
göra avancerade inställningar.
272
IJ Scan Utility-skärmar
Huvudskärm i IJ Scan Utility
Dialogrutan Inställningar
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatiskt))
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
273
Huvudskärm i IJ Scan Utility
Följ stegen nedan för att starta IJ Scan Utility.
Windows 10:
I Start-menyn väljer du Alla appar (All apps) > Canon Utilities > IJ Scan Utility för att starta IJ Scan
Utility.
Windows 8.1/Windows 8:
Välj IJ Scan Utility på startskärmen för att starta IJ Scan Utility.
Om inte IJ Scan Utility visas på startskärmen väljer du snabbknappen Sök (Search) och söker sedan efter
"IJ Scan Utility".
Windows 7/Windows Vista:
I Start-menyn väljer du Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ Scan Utility > IJ Scan Utility
för att starta IJ Scan Utility.
Du kan gå från scanning till att spara på en gång genom att klicka på motsvarande ikon.
Produktnamn (Product Name)
Visar namnet på produkten som IJ Scan Utility för närvarande har konfigurerats att använda.
Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.
Dessutom kan du välja en med "Nätverk" efter produktnamnet för nätverksanslutning.
Obs!
• Se "Inställningar för scanning via nätverk" för information om hur du konfigurerar nätverksmiljön.
Automatisk (Auto)
Identifierar objekttypen automatiskt och sparar dem till en dator. Även dataformatet för de sparade
filerna väljs automatiskt.
Inställningar för att spara och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
Dokument (Document)
Scannar objekt såsom dokument och sparar dem på en dator.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)).
Foto (Photo)
Scannar objekt såsom foton och sparar dem på en dator.
274
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Fotoskanning) (Settings (Photo Scan)).
Anpassad (Custom)
Scannar objekt med dina inställningar för favoriter och sparar bilderna på en dator. Objekttypen kan
identifieras automatiskt.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)).
Sammanfoga (Stitch)
Visar fönstret Bildsammanfogning (Image Stitch) där du kan scanna vänstra och högra halvan av ett
objekt som är större än glaset och sedan kombinera de scannade bilderna till en enda bild.
Inställningar för att spara/skanna och vad som ska hända efter en skanning kan anges i dialogrutan
Inställningar (Skanna och sammanfoga) (Settings (Scan and Stitch)).
ScanGear
Startar ScanGear (skannerdrivrutin) som du kan använda för att utföra bildkorrigeringar och
färgjusteringar när du skannar.
Inställningar för att spara/skanna och program kan anges i dialogrutan Inställningar (ScanGear)
(Settings (ScanGear)).
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Inställn... (Settings...)
Visar dialogrutan Inställningar där du kan ange inställningar för att spara/skanna och vad som ska
hända efter en skanning.
275
Dialogrutan Inställningar
Dialogrutan Inställningar innehåller tre flikar:
(Skanna från en dator),
(Skanna från
manöverpanelen) och
(Allmänna inställningar). När du klickar på en flik ändras alternativen i den
röda ramen. Ange information för varje funktion på varje flik efter behov.
Fliken (Skanna från en dator)
Ange standardåtgärderna som används när du skannar från IJ Scan Utility eller My Image Garden.
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
Dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning)
Dialogrutan Inställningar (Skanna och sammanfoga)
Dialogrutan Inställningar (ScanGear)
Fliken (Skanna från manöverpanelen)
Ange standardåtgärderna som används när du skannar från manöverpanelen.
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatiskt))
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Dokument))
276
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Foto))
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden visas inte fliken
manöverpanelen).
(Skanna från
Fliken (Allmänna inställningar)
Ställ in modellen som ska användas, begränsningar för filstorlek i e-postbilagor, språk för att identifiera
text i bilder samt mapp där bilder ska sparas temporärt.
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
277
Dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning)
Klicka på Automatisk skanning (Auto Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa dialogrutan
Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Automatisk skanning) (Settings (Auto Scan)) kan du göra avancerade
scanningsinställningar för att automatiskt identifiera objekttyp.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte inställningsobjekt för
Programinställningar (Application Settings).
Objekt som stöds
Foton, vykort, visitkort, magasin, tidningar, dokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor.
Viktigt!
• För att scanna följande objekttyper anger du objekttyp och storlek i dialogrutan Inställningar
(Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)), dialogrutan Inställningar (Fotoskanning)
(Settings (Photo Scan)) eller dialogrutan Inställningar (Anpassad skanning) (Settings (Custom
Scan)) och klickar sedan på Foto (Photo), Dokument (Document) eller Anpassad (Custom) på
huvudskärmen i IJ Scan Utility. Det går inte att scanna korrekt med Automatisk (Auto).
• Foton i A4-storlek
278
• Textdokument som är mindre än 2L (127 x 178 mm) (5 x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Objekt som har skrivits ut på tunt vitt papper
• Långa smala objekt, t.ex. panoramafoton
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
• Placera objekten som ska scannas rätt på glaset. Annars kanske objekten inte scannas korrekt.
Se "Placera original (Skanna från en dator)" för information om hur du placerar objekt.
• Placera dokument av samma storlek när du skannar två eller flera dokument från ADF (automatisk
dokumentmatare).
Obs!
• Om du vill minska moaré när du scannar sätter du Välj källa (Select Source) till Magasin (Magazine) i
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) eller Inställningar
(Anpassad skanning) (Settings (Custom Scan)) och klickar sedan på Dokument (Document) eller
Anpassad (Custom) på huvudskärmen i IJ Scan Utility.
(1) Område för skanningsalternativ
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill lägga till en mapp väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i dialogrutan Välj
målmapp (Select Destination Folder) som visas och anger en målmapp.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
279
• Windows 8/Windows 7:
Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Automatisk (Auto) är valt. Följande dataformat läggs automatiskt till objekttypen när du sparar.
• Foton, vykort, Blu-ray-/DVD-/CD-skivor och visitkort: JPEG
• Magasin, tidningar och dokument: PDF
Viktigt!
• Formatet som sparas kan variera beroende på hur objektet placeras.
Placera original (Skanna från en dator)
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
280
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Om du vill lägga till ett program eller en mapp till den nedrullningsbara menyn väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i den visade dialogrutan
Välj program (Select Application) eller Välj målmapp (Select Destination Folder) och anger
programmet eller mappen.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
281
Dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning)
Klicka på Dokumentskanning (Document Scan) på fliken
(Skanna från en dator) för att visa
dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)).
I dialogrutan Inställningar (Dokumentskanning) (Settings (Document Scan)) kan du utföra avancerade
scanningsinställningar för att scanna objekt som dokument.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från scanningsskärmen i My Image Garden, visas inte
inställningsobjekt för Programinställningar (Application Settings).
(1) Område för skanningsalternativ
Välj källa (Select Source)
Välj vilken typ av objekt som ska scannas.
282
• Scanna dokument: Dokument (Document) eller Dokument (ADF/glas) (Document (ADF/
Platen))
• Scanna magasin: Magasin (Magazine)
• Scanna dokument från ADF (automatisk dokumentmatare): Dokument (ADF Enkelsidig)
(Document (ADF Simplex)), Dokument (ADF Manuell dubbelsidig) (Document (ADF Manual
Duplex)) eller Dokument (ADF/glas) (Document (ADF/Platen))
Obs!
• När Dokument (ADF/glas) (Document (ADF/Platen)) har valts och dokumenten placeras både
på glaset och ADF scannas de som är placerade på ADF.
Färgläge (Color Mode)
Välj det färgläge som du vill skanna objektet med.
Pappersstorlek (Paper Size)
Välj storlek för objektet som ska scannas.
Om du väljer Anpassad (Custom) öppnas en ruta där du kan ange pappersstorlek. Välj ett värde för
Enhet (Unit), ange Bredd (Width) och Höjd (Height) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Klicka på Standardvärden (Defaults) för att återställa de specificerade inställningarna till
standardinställningar.
Upplösning (Resolution)
Välj upplösning för objektet som ska scannas.
Ju högre upplösning (värde), desto mer detaljerad blir bilden.
Upplösning
Obs!
• Endast 300 dpi eller 400 dpi kan ställas in när Starta OCR (Start OCR) har valts under
Programinställningar (Application Settings).
Inst. för dok.skann.orientering... (Document Scan Orientation Settings...)
Detta visas när du väljer ADF för Välj källa (Select Source).
Klicka för att visa dialogrutan Inst. för dok.skann.orientering (Document Scan Orientation
Settings) där du kan ange orientering och bindningssida för dokumenten som ska scannas från ADF.
283
Viktigt!
• Bindningssida (Binding Side) kan inte anges då enbart framsidan av varje dokument scannas.
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande.
Obs!
• Vilka alternativ som visas varierar beroende på Välj källa (Select Source) och Färgläge (Color
Mode).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Markera den här kryssrutan om du vill göra texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och
enklare att läsa.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
Gör ramen skarpare (Sharpen outline)
Betonar kantlinjerna i motivet, vilket gör bilden skarpare.
Minska genomlysning (Reduce show-through)
Gör texten i ett objekt skarpare eller minskar genomlysningen i tidningar och liknande.
Minska moaré (Reduce moire)
Minskar moarémönster.
Tryckmaterial visas med små punkter. Ett moarémönster är ett fenomen där en ojämn övergång
eller ränder syns då foton eller bilder som skrivits ut med små punkter scannas.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du väljer Minska moaré (Reduce moire).
284
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)/Minska fästmarginalskugga (glas)
(Reduce gutter shadow (platen))
Minskar skuggor som uppstår mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Viktigt!
• Funktionen är endast tillgänglig när du scannar från glaset.
Obs!
• Använd fliken ScanGear (skannerdrivrutin) Avancerat läge (Advanced Mode) för att
korrigera skuggor mellan sidorna när du scannar objekt i icke-standardstorlekar eller
specifika områden.
Se "Korr. av fästmarginalskugga" för din modell på startsidan i Onlinehandbok om du vill
veta mer.
• Om du aktiverar den här funktionen kan det ta längre tid att scanna än normalt med
nätverksanslutning.
Korrigera snett textdokument (Correct slanted text document)
Identifierar den scannade texten och korrigerar vinkeln (inom -0,1 till -10 grader eller +0,1 till +10
grader) för dokumentet.
Viktigt!
• Följande dokumenttyper kanske inte kan korrigeras rätt eftersom texten inte kan identifieras
på rätt sätt.
• Dokument med textrader som lutar mer än 10 grader eller där vinkeln varierar mellan
raderna
• Dokument som innehåller både lodrät och vågrät text
• Dokument med extremt stora eller små teckensnitt
• Dokument med en liten mängd text
• Dokument som innehåller figurer/bilder
• Handskriven text
• Dokument som innehåller både lodräta och vågräta linjer (tabeller)
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar Korrigera snett textdokument
(Correct slanted text document).
Känn av orientering av textdokument och rotera bild (Detect the orientation of text document
and rotate image)
Roterar automatiskt den scannade bilden till rätt orientering genom att identifiera orienteringen
hos texten i det scannade dokumentet.
Viktigt!
• Endast textdokument som skrivits på något av språken som finns med i Dokumentspråk
(Document Language) i dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings
(General Settings)) stöds.
• Orienteringen för följande typer av dokument och inställningar kanske inte kan identifieras
eftersom texten inte kan identifieras korrekt.
285
•
•
•
•
Upplösningen ligger utanför intervallet 300 dpi till 600 dpi
Teckenstorleken ligger utanför intervallet 8 till 48 punkter
Dokument som innehåller speciella teckensnitt, effekter, kursiv stil eller handskriven text
Dokument med mönstrad bakgrund
Markera i så fall kryssrutan Kontrollera skanningsresultatet och ange
sparinställningarna (Check scan results and specify save settings) och rotera sedan
bilden i dialogrutan Spara inställningar (Save Settings).
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill lägga till en mapp väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i dialogrutan Välj
målmapp (Select Destination Folder) som visas och anger en målmapp.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8/Windows 7:
Mappen Mina dokument (My Documents)
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
Dataformat (Data Format)
Välj dataformat att spara de scannade bilderna i.
Du kan välja JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Viktigt!
• Du kan inte välja JPEG/Exif när Färgläge (Color Mode) står på Svartvitt (Black and White).
• När Starta OCR (Start OCR) är valt i Programinställningar (Application Settings) kan du inte
välja PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)).
Obs!
• Med nätverksanslutning kan scanning ta längre tid än normalt om du anger TIFF eller PNG i
Dataformat (Data Format).
286
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
• Det här alternativet visas inte när Svartvitt (Black and White) har valts i Färgläge (Color
Mode).
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
Viktigt!
• Detta visas endast när JPEG/Exif har valts i Dataformat (Data Format).
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Viktigt!
• Detta visas endast när PDF eller PDF (flera sidor) (PDF (Multiple Pages)) har valts i
Dataformat (Data Format).
Obs!
• Om det inte går att söka i texten ordentligt rekommenderar vi att du väljer 300 dpi eller högre för
Upplösning (Resolution).
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
Kontrollera skanningsresultatet och ange sparinställningarna (Check scan results and specify
save settings)
Visar dialogrutan Spara inställningar (Save Settings) efter skanning.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, visas inte det här alternativet.
287
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
Bifoga till e-post (Attach to e-mail)
Välj detta när du vill skicka e-post och bifoga de scannade bilderna.
Du kan ange vilket e-postprogram du vill starta på den nedrullningsbara menyn.
Starta OCR (Start OCR)
Välj det här alternativet när du vill konvertera text i den scannade bilden till textdata.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Om du vill lägga till ett program eller en mapp till den nedrullningsbara menyn väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i den visade dialogrutan
Välj program (Select Application) eller Välj målmapp (Select Destination Folder) och anger
programmet eller mappen.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
288
Dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatiskt))
Klicka på Spara på dator (Automatiskt) (Save to PC (Auto)) på fliken
(Skanna från manöverpanelen)
för att öppna dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatiskt)) (Settings (Save to PC (Auto))).
I dialogrutan Inställningar (Spara på dator (Automatiskt)) (Settings (Save to PC (Auto))) kan du ange
vad som ska hända när bilder sparas till datorn efter att ha scannats från manöverpanelen genom att
automatisk identifiera objekttypen.
(1) Område för skanningsalternativ
(2) Område för sparinställningar
(3) Område för programinställningar
(1) Område för skanningsalternativ
Pappersstorlek (Paper Size)
Automatisk (Auto) är valt.
Upplösning (Resolution)
Automatisk (Auto) är valt.
Inst. för dok.skann.orientering... (Document Scan Orientation Settings...)
Klicka för att visa dialogrutan Inst. för dok.skann.orientering (Document Scan Orientation
Settings) där du kan ange orientering för dokumenten som ska scannas från ADF.
289
Inställningar för bildbearbetning (Image Processing Settings)
Klicka på
(Plus) för att ställa in följande.
Använd rekommenderad bildkorrigering (Apply recommended image correction)
Utför lämpliga korrigeringar automatiskt beroende på objekttyp.
Viktigt!
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton skiljer sig från originalbildens. Avmarkera i så fall
kryssrutan och scanna igen.
Obs!
• Det tar längre tid att scanna än normalt om du aktiverar funktionen.
(2) Område för sparinställningar
Filnamn (File Name)
Ange filnamnet för bilden som ska sparas. När du sparar en fil läggs datum och fyra siffror till det
angivna filnamnet i formatet "_20XX0101_0001".
Obs!
• När du markerar kryssrutan Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder
with current date) läggs datum och fyra siffror till efter det angivna filnamnet.
Spara i (Save in)
Visar mappen där de scannade bilderna sparas. Om du vill lägga till en mapp väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i dialogrutan Välj
målmapp (Select Destination Folder) som visas och anger en målmapp.
Följande mappar används som standard för att spara.
• Windows 10/Windows 8.1/Windows Vista:
Mappen Dokument (Documents)
• Windows 8/Windows 7:
Mappen Mina dokument (My Documents)
Dataformat (Data Format)
Automatisk (Auto) är valt. Följande dataformat läggs automatiskt till objekttypen när du sparar.
• Foton, vykort, Blu-ray-/DVD-/CD-skivor och visitkort: JPEG
• Magasin, tidningar och dokument: PDF
290
Viktigt!
• Formatet som sparas kan variera beroende på hur objektet placeras.
Se "Placera original (Skanna från en dator)" för information om hur du placerar objekt.
JPEG-bildkvalitet (JPEG Image Quality)
Du kan ange bildkvalitet för JPEG-filer.
PDF-komprimering (PDF Compression)
Välj en komprimeringstyp för PDF-filer.
Standard
Den här inställningen rekommenderas som standard.
Hög (High)
Komprimerar filstorleken när filen sparas så att du kan minska belastningen i nätverket eller på
servern.
Skapa en PDF-fil som stödjer lösenordssökning (Create a PDF file that supports keyword search)
Markera kryssrutan för att konvertera text i bilder till textdata och skapa PDF-filer med stöd för
nyckelordssökningar.
Obs!
• PDF-filerna som är sökbara på det språk som har valts under Dokumentspråk (Document
Language) på fliken
(Allmänna inställningar) i dialogrutan Inställningar har skapats.
Spara i en undermapp med aktuellt datum (Save to a subfolder with current date)
Markera den här kryssrutan om du i den mapp som anges i Spara i (Save in) vill skapa en mapp
med dagens datum och spara scannade bilder i denna. Mappen skapas med namnet ”20XX_01_01”
(År_Månad_Dag).
Om den här kryssrutan inte är markerad sparas filerna direkt i den mapp som anges i Spara i (Save
in).
(3) Område för programinställningar
Öppna med ett program (Open with an application)
Välj detta när du vill förbättra eller korrigera de scannade bilderna.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till ett program (Send to an application)
Välj detta när du vill använda de scannade bilderna som de är i ett program där du kan bläddra i eller
organisera bilder.
Du kan ange programmet på den nedrullningsbara menyn.
Skicka till en mapp (Send to a folder)
Välj detta när du även vill spara de scannade bilderna till en annan mapp än den som angavs i Spara
i (Save in).
Du kan ange mappen på den nedrullningsbara menyn.
291
Starta inte något program (Do not start any application)
Sparar till mappen som angetts i Spara i (Save in).
Obs!
• Om du vill lägga till ett program eller en mapp till den nedrullningsbara menyn väljer du Lägg till...
(Add...) i den nedrullningsbara menyn och klickar sedan på Lägg till (Add) i den visade dialogrutan
Välj program (Select Application) eller Välj målmapp (Select Destination Folder) och anger
programmet eller mappen.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
292
Dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar)
Klicka på fliken
(Allmänna inställningar) för att visa dialogrutan Inställningar (Allmänna
inställningar) (Settings (General Settings)).
I dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings)) kan du ställa in produkt
att använda, begränsningar för filstorlek i e-postbilagor, språk för att identifiera text i bilder samt mapp att
spara bilder i temporärt.
Viktigt!
• När dialogrutan Inställningar visas från My Image Garden, kanske inte alla alternativ visas.
Produktnamn (Product Name)
Visar namnet på produkten som IJ Scan Utility för närvarande har konfigurerats att använda.
Om produkten som visas inte är den du vill använda kan du ange önskad produkt i listan.
Dessutom kan du välja en med "Nätverk" efter produktnamnet för nätverksanslutning.
Obs!
• Med en nätverksanslutning visas Välj (Select) till höger om produktnamnet. Klicka på Välj (Select)
för att visa IJ Network Scanner Selector EX där du kan ändra vilken skanner som ska användas.
Se "Inställningar för scanning via nätverk" för konfigurationsproceduren.
E-postbilagans storlek (E-mail Attachment Size)
Du kan begränsa storleken på scannade bilder som ska bifogas i e-post.
Du kan välja Liten (passar fönster på 640x480) (Small (Suitable for 640 x 480 Windows)), Medium
(passar fönster på 800x600) (Medium (Suitable for 800 x 600 Windows)), Stor (passar fönster på
1024x768) (Large (Suitable for 1024 x 768 Windows)) eller Ingen ändring (No Change).
293
Dokumentspråk (Document Language)
Du kan välja språk för den text som ska kontrolleras i bilder och som ska användas vid sökning när en
PDF-fil som har stöd för nyckelordssökning skapas.
Mapp där tillfälliga filer ska sparas (Folder to Save Temporary Files)
Visar mappen där bilder ska sparas tillfälligt. Klicka på Bläddra... (Browse...) för att ange målmapp.
Anvisningar (Instructions)
Öppnar den här guiden.
Standardvärden (Defaults)
Du kan återställa inställningarna på skärmen till standardinställningarna.
294
Skanna med programvara (ScanGear)
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
Scanna i Enkelt läge
Scanna i Avancerat läge
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat
läge
Skanna flera dokument på samma gång med ScanGear (skannerdrivrutin)
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin)
Placera original (Skanna från en dator)
Allmän information (skannerdrivrutin)
Viktigt!
• Tillgängliga funktioner och inställningar varierar beroende på val av skanner eller skrivare.
295
Vad är ScanGear (skannerdrivrutin)?
ScanGear (skannerdrivrutin) är programvara som behövs för att skanna dokument. Använd programvaran
för att ange utmatningsstorlek, bildkorrigeringar och andra inställningar.
ScanGear kan startas från IJ Scan Utility eller från andra program som är kompatibla med
standardgränssnittet TWAIN. (ScanGear är en TWAIN-kompatibel drivrutin.)
Funktioner
Ange dokumenttyp, utmatningsstorlek och andra inställningar när du skannar dokument och
förhandsgranska skanningsresultat. Gör olika korrigeringsinställningar eller finjustera ljusstyrkan,
kontrasten och andra parametrar för att skanna i en specifik färgton.
Programskärmar
Det finns två lägen: Enkelt läge och Avancerat läge.
Växla lägen med flikarna i det övre högra hörnet på skärmen.
Obs!
• ScanGear startar i det senast använda läget.
• Inställningarna behålls inte när du växlar läge.
Enkelt läge
Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att enkelt skanna genom att följa tre steg på skärmen
(
,
och
).
296
Avancerat läge
På fliken Avancerat läge (Advanced Mode) kan du ställa in avancerade skanningsinställningar, t.ex.
färgläge, utmatningsupplösning, bildljusstyrka, färgton och andra inställningar.
297
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
Använd ScanGear (skannerdrivrutin) om du vill utföra bildkorrigeringar och färgjusteringar när du skannar.
Starta ScanGear från IJ Scan Utility eller andra program.
Obs!
• Konfigurera nätverksmiljön om du har fler än en skanner eller har en nätverkskompatibel modell och
ändrade från USB-anslutning till nätverksanslutning.
Starta från IJ Scan Utility
1. Starta IJ Scan Utility.
För information söker du på "Starta IJ Scan Utility" från förstasidan i Onlinehandbok för din modell.
2. På huvudskärmen IJ Scan Utility klickar du på ScanGear.
Skärmen ScanGear visas.
Starta från program
Hur du ska göra varierar beroende på programmet. Mer information finns i programmets handbok.
1. Starta programmet.
2. Välj enheten i programmets meny.
Obs!
• På en enhet som är ansluten via ett nätverk visas "Nätverk" efter produktnamnet.
3. Skanna dokument.
Skärmen ScanGear visas.
298
Scanna i Enkelt läge
Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att skanna enkelt genom att följa dessa enkla steg på skärmen.
Om du vill skanna flera dokument på samma gång från glasskivan, se Skanna flera dokument på samma
gång med ScanGear (skannerdrivrutin).
När du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare) är förhandsvisning inte tillgängligt.
Viktigt!
• Följande typer av dokument kanske inte scannas korrekt. Då klickar du på
verktygsfältet för att växla till helbildsvy och skanna.
•
•
•
•
(Miniatyr) i
Foton med en vitaktig bakgrund
Dokument som har skrivits ut på vitt papper, handskriven text, visitkort och andra otydliga dokument
Tunna dokument
Tjocka dokument
• Följande typer av dokument scannas inte korrekt.
• Dokument som är mindre än 3 kvadratcm (1,2 kvadrattum)
• Foton som har klippts i oregelbundna former
Obs!
• Båda sidorna av ett tvåsidigt dokument kan skannas samtidigt på modeller med stöd för dubbelsidig
skanning med ADF.
1. Placera dokumentet på enhetens glasskiva eller ADF och starta sedan ScanGear
(skannerdrivrutin).
Placera original (Skanna från en dator)
Starta ScanGear (skannerdrivrutin)
2. Ställ in Välj källa (Select Source) så att den motsvarar dokumentet.
299
Viktigt!
• Vissa program stöder inte kontinuerlig skanning från ADF. Mer information finns i programmets
handbok.
Obs!
• Om du vill skanna magasin med många färgfoton väljer du Magasin (Färg) (Magazine (Color)).
3. Klicka på Förhandsgranskning (Preview).
Bilden visas i förhandsgranskningsområdet.
Viktigt!
• Förhandsgranskning (Preview) är inte tillgängligt när du skannar från ADF.
300
Obs!
• Färgerna justeras enligt dokumenttypen som har angetts under Välj källa (Select Source).
4. Ange Mål (Destination).
Obs!
• Gå vidare till steg 7 om ett ADF-alternativ valts i Välj källa (Select Source).
5. Ange Utmatningsstorlek (Output Size).
Alternativen för utmatningsstorlek varierar efter valt Mål (Destination).
6. Justera beskärningsramarna (skanningsområden) efter behov.
Justera storlek och position för beskärningsramarna i förhandsgranskningsbilden.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
7. Ställ in Bildkorrigeringar (Image corrections) efter behov.
8. Klicka på Scanna (Scan).
Scanningen startas.
Obs!
(Information) för att visa en dialogruta som visar dokumenttyp och annan information om
• Klicka på
de aktuella skanningsinställningarna.
• Hur ScanGear fungerar efter att skanningen är slutförd kan ställas in från Status för dialogrutan
ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna (Scan) i
dialogrutan Inställningar (Preferences).
Närliggande information
Fliken Enkelt läge
301
Skärmarna ScanGear (skannerdrivrutin)
Fliken Enkelt läge
Fliken Avancerat läge
302
Fliken Enkelt läge
Använd fliken Enkelt läge (Basic Mode) för att skanna enkelt genom att följa dessa enkla steg på skärmen.
I det här avsnittet beskrivs inställningarna och funktionerna som är tillgängliga under fliken Enkelt läge
(Basic Mode).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• Vilka alternativ som visas varierar beroende på dokumenttyp och vy.
• Förhandsvisning är inte tillgängligt när du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Välj källa (Select Source)
Foto (Färg) (Photo (Color))
Scanna färgfoton.
Magasin (Färg) (Magazine (Color))
Scanna färgmagasin.
Dokument (Färg) (Document (Color))
Skanna dokument i färg.
Dokument (Gråskala) (Document (Grayscale))
Skanna dokument i svartvitt.
ADF för dokument (Färg), Enkelsidigt (Document (Color) ADF Simplex)
Scanna dokument från ADF i färg.
ADF för dokument (Gråsk), Enkelsidigt (Document (Grayscale) ADF Simplex)
Scanna dokument från ADF i svartvitt.
303
ADF för dokument (Färg), Dubbelsidigt (Document (Color) ADF Duplex) (endast för modeller
med stöd för dubbelsidig skanning från ADF)
Scanna båda sidorna av dokument från ADF i färg.
ADF för dokument (Gråsk), Dubbelsidigt (Document (Grayscale) ADF Duplex) (endast för
modeller med stöd för dubbelsidig skanning från ADF)
Scanna båda sidorna av dokument från ADF i svartvitt.
Viktigt!
• Vissa program stöder inte kontinuerlig skanning från ADF. Mer information finns i programmets
handbok.
Obs!
• När du väljer en dokumenttyp aktiveras funktionen för oskarp maskning.
• När du väljer ett annat alternativ än ADF-typerna så aktiveras även bildjusteringsfunktionen som
justerar bilderna baserat på dokumenttypen.
• När du väljer Magasin (Färg) (Magazine (Color)) aktiveras funktionen ta bort moarémönster.
Visa förhandsbild (Display Preview Image)
Förhandsgranskning (Preview)
Gör en testscanning.
Obs!
• När du använder enheten för första gången startar kalibreringen av skannern automatiskt.
Vänta tills förhandsgranskningsbilden visas.
Mål (Destination)
Välj vad du vill göra med den scannade bilden.
Skriv ut (Print)
Välj det här alternativet om du vill skriva ut den scannade bilden på en skrivare.
Bildvisning (Image display)
Välj det här alternativet om du vill visa den scannade bilden på en bildskärm.
304
OCR
Välj den här inställningen om du vill använda den skannade bilden med OCR-programvara.
Med ”OCR-programvaran” konverteras text som skannats som en bild till textdata som kan
redigeras i ordbehandlingsprogram och andra program.
Utmatningsstorlek (Output Size)
Välj en utmatningsstorlek.
Alternativen för utmatningsstorlek varierar beroende på vilket alternativ du valt under Mål
(Destination).
Flexibel (Flexible)
Justera beskärningsramarna (skanningsområdena) fritt.
I miniatyrvyn:
Dra musen över en miniatyr om du vill skapa en beskärningsram. När en beskärningsram visas
scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen. Om ingen beskärningsram visas
scannas varje ram separat.
I helbildsvyn:
Om ingen beskärningsram visas scannas hela förhandsgranskningsområdet. När en
beskärningsram visas scannas den del av bilden som finns i beskärningsramen.
Pappersstorlek (som L eller A4)
Välj en pappersstorlek för utmatning. Den del av bilden som finns i beskärningsramen scannas i
den angivna pappersstorleken. Dra beskärningsramen om du vill förstora eller förminska den och
bevara proportionerna.
Skärmstorlek (t.ex. 1024 x 768 bildpunkter)
Välj utmatningsstorlek i bildpunkter. Beskärningsramen för den valda bildskärmsstorleken visas
och den del av bilden som finns inom beskärningsramen skannas. Dra beskärningsramen om du
vill förstora eller förminska den och bevara proportionerna.
Lägg till/ta bort... (Add/Delete...)
Visar dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size) för att
ange anpassade utmatningsstorlekar. Detta kan anges när Mål (Destination) är Skriv ut (Print)
eller Bildvisning (Image display).
I dialogrutan Lägg till/ta bort utmatningsstorlek (Add/Delete the Output Size) kan flera
utmatningsstorlekar anges och sparas på samma gång. Sparade inställningar registreras som
tillgängliga i listan Utmatningsstorlek (Output Size) tillsammans med de fördefinierade
inställningarna.
305
Lägga till:
Ange Namn för utmatningsstorlek (Output Size Name), Bredd (Width) och Höjd (Height) och
klicka sedan på Lägg till (Add). För Enhet (Unit) väljer du tum (inches) eller mm om Mål
(Destination) är Skriv ut (Print). Om det är Bildvisning (Image display) kan endast
bildpunkter (pixels) väljas. Namnet på den storlek du lagt till visas i Lista för
utmatningsstorlek (Output Size List). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som
visas i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
Ta bort:
Välj den utmatningsstorlek du vill ta bort i Lista för utmatningsstorlek (Output Size List) och
klicka sedan på Ta bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna som visas i
Lista för utmatningsstorlek (Output Size List).
Viktigt!
• Du kan inte ta bort fördefinierade utmatningsstorlekar som A4 eller 1024 x 768 bildpunkter
(1024 x 768 pixels).
Obs!
• Spara upp till 10 inställningar.
• Ett felmeddelande visas om du anger ett värde som ligger utanför inställningsintervallet.
Ange ett värde inom inställningsintervallet.
Obs!
• Mer information om hur beskärningsramen först visas i en förhandsgranskningsbild finns under
Beskärningsram på förhandsvisade bilder (Cropping Frame on Previewed Images) på
fliken Förhandsgranskning (Preview) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Invertera proportioner (Invert aspect ratio)
Tillgänglig om Utmatningsstorlek (Output Size) är inställt på något annat än Flexibel (Flexible).
Klicka på den här knappen om du vill rotera beskärningsramen. Klicka igen om du vill återställa
originalorienteringen.
Justera beskärningsramar (Adjust cropping frames)
Justera skanningsområdet i förhandsgranskningsområdet.
Om ett område inte har angetts scannas dokumentet enligt dokumentstorleken (automatisk
beskäring). Om ett område har markerats scannas bara området i beskärningsramen.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Bildkorrigeringar (Image corrections)
Korrigera bilden som ska skannas.
Viktigt!
• Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix) och Korrigera
blekning (Correct fading) är tillgängligt om Rekommenderas (Recommended) är valt på fliken
Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
306
Obs!
• De funktioner som är tillgängliga varierar beroende på den dokumenttyp som valts i Välj källa
(Select Source).
Använd automatisk dokumentkorrigering (Apply Auto Document Fix)
Gör texten i ett dokument eller ett magasin skarpare och enklare att läsa.
Viktigt!
• Det kan ta längre tid än normalt att scanna dokument om du markerar den här kryssrutan.
• Korrigeringen kan göra att bildens färgton ändras jämfört med originalbilden. Avmarkera i så
fall kryssrutan och scanna igen.
• Korrigering kanske inte används på rätt sätt om scanningsområdet är för litet.
Korrigera blekning (Correct fading)
Korrigerar foton som har blekts med tiden eller som innehåller färgskiftningar.
Minska fästmarginalskugga (Reduce gutter shadow)
Korrigerar skuggor som framträder mellan sidorna när du scannar öppna broschyrer.
Viktigt!
• Se till att läsa Korr. av fästmarginalskugga (Gutter Shadow Correction) för
försiktighetsåtgärder och annan information om hur du använder den här funktionen.
Färgmönster... (Color Pattern...)
Justera färgen för hela bilden. Korrigera färger som har bleknat på grund av färgskiftningar eller
andra orsaker och återskapa naturliga färger medan du förhandsgranskar färgförändringarna.
Justera färger med hjälp av färgmönster
Viktigt!
• Den här inställningen är inte tillgänglig när Färgmatchning (Color Matching) har valts på
fliken Färginställningar (Color Settings) i dialogrutan Inställningar (Preferences).
Utför scanning (Perform Scan)
Scanna (Scan)
Startar scanningen.
Obs!
• När skanningen startar visas förloppet. Om du vill avbryta skanningen klickar du på Avbryt
(Cancel).
Inställningar... (Preferences...)
Visar dialogrutan Inställningar (Preferences) för att göra inställningar för skanning/
förhandsgranskning.
Stäng (Close)
Stänger ScanGear (skannerdrivrutin).
307
(2) Verktygsfält
Justera eller rotera förhandsgranskningsbilderna. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar
beroende på vy.
I miniatyrvyn:
I helbildsvyn:
(Miniatyr) /
(Hela bilden)
Byter vy i förhandsgranskningsområdet.
(3) Förhandsgranskningsområde
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Automatisk beskärning)
Visar och justerar beskärningsramen automatiskt till storleken på dokumentet som visas i
förhandsgranskningsområdet. Scanningsområdet minskas varje gång du klickar på den här knappen
om det finns områden som kan beskäras inom beskärningsramen.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar kryssrutorna för bilderna i miniatyrvyn.
(Avmarkera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Avmarkerar kryssrutorna för bilderna i miniatyrvyn.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar bilderna i miniatyrvyn och de får en blå kontur.
308
(Markera alla beskärningsramar)
Tillgänglig om två eller fler beskärningsramar är angivna.
Ändrar beskärningsramarna till breda, brutna linjer och tillämpar inställningarna på alla.
(Ta bort beskärningsram)
Tar bort den markerade beskärningsramen.
(Information)
Visar aktuell version av ScanGear tillsammans med dokumenttyp och annan information om de
aktuella skanningsinställningarna.
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Förhandsgranskningsområde
Här visas en förhandsgranskningsbild när du har klickat på Förhandsgranskning (Preview). Resultaten
för bildkorrigeringar, färgjusteringar och andra inställningar du har gjort i (1) Knappar för inställningar och
åtgärder visas också.
När
(miniatyr) visas i verktygsfältet:
Beskärningsramar anges utifrån storleken på dokumentet och miniatyrer av skannade bilder visas. Endast
bilder med markerade kryssrutor scannas.
Obs!
• När flera bilder förhandsgranskas visas olika urvalsstatus med olika kantlinjer.
• Fokusram (tjock blå kantlinje): De visade inställningarna kommer att tillämpas.
• Markerad ram (tunn blå kantlinje): Inställningarna tillämpas samtidigt på fokusramen och de
markerade ramarna. Om du vill markera flera bilder håller du ned CTRL-tangenten och klickar på
dem.
• Omarkerad (ingen kantlinje): Inställningarna kommer inte att tillämpas.
309
• Dubbelklicka på en ram för att förstora bilden. Klicka på
(föregående/nästa ram) längst ned
till vänster i skärmbilden för att visa föregående eller nästa ram. Dubbelklicka på den förstorade
ramen igen för att återgå till ursprungsläge.
När
(helbild) visas i verktygsfältet:
Objekt på glasskivan skannas och visas som en bild. Alla delar inom beskärningsramarna scannas.
Obs!
• Skapa beskärningsram(ar) på bilden som visas. I miniatyrvy kan endast en beskärningsram skapas
per bild. I helbildsvy kan flera beskärningsramar skapas.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
Närliggande information
Scanna i Enkelt läge
310
Fliken Avancerat läge
I det här läget kan du ange avancerade scanningsinställningar, t.ex. färgläge, utmatningsupplösning,
bildljusstyrka och färgton.
I det här avsnittet beskrivs inställningarna och funktionerna som är tillgängliga under fliken Avancerat läge
(Advanced Mode).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
(2) Verktygsfält
(3) Förhandsgranskningsområde
Obs!
• Vilka alternativ som visas varierar beroende på dokumenttyp och vy.
• Förhandsvisningsfunktionen är inte tillgänglig när du skannar från ADF (automatisk dokumentmatare).
(1) Knappar för inställningar och åtgärder
Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
Du kan namnge och spara en uppsättning inställningar (inmatningsinställningar,
utmatningsinställningar, bildinställningar och färgjusteringsknappar) på fliken Avancerat läge
(Advanced Mode) och läsa in uppsättningen när den behövs. Det är praktiskt att spara en grupp
med inställningar om du behöver använda den ofta. Du kan också läsa in standardinställningarna
med den här metoden.
Välj Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) på den nedrullningsbara menyn för att öppna dialogrutan
Lägg till/ta bort favoritinställningar (Add/Delete Favorite Settings).
311
Ange Inställningsnamn (Setting Name) och klicka på Lägg till (Add); namnet visas i Lista för
favoritinställningar (Favorite Settings List).
När du klickar på Spara (Save) visas namnet i listan Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
som tillgängligt tillsammans med de fördefinierade inställningarna.
Om du vill ta bort en inställning markerar du inställningen i Lista för favoritinställningar (Favorite
Settings List) och klickar på Ta bort (Delete). Klicka på Spara (Save) för att spara inställningarna
som visas i Lista för favoritinställningar (Favorite Settings List).
Obs!
• Du kan välja Lägg till/ta bort... (Add/Delete...) i Inställningar för favoriter (Favorite Settings)
efter förhandsgranskningen.
• Spara upp till 10 inställningar.
Inmatningsinställningar (Input Settings)
Ange inmatningsinställningarna, t.ex. dokumenttyp och dokumentstorlek.
Inställningar för utmatning (Output Settings)
Ange utmatningsinställningarna, t.ex. utmatningsupplösning och utmatningsstorlek.
Bildinställningar (Image Settings)
Aktivera eller inaktivera olika funktioner för bildkorrigering.
Färgjusteringsknappar
Du kan göra finjusteringar av bildens ljusstyrka och färgtoner, till exempel justera hela bildens
ljusstyrka eller kontrast och justera värdena för högdagrar och skuggor (histogram) och balans
(tonkurva).
Zooma (Zoom)
Zoomar in på en ram eller på bilden i området som är angivet inom beskärningsramen
(scanningsområdet). När bilden är zoomad ändras Zooma (Zoom) till Ångra (Undo). Klicka på
Ångra (Undo) om du vill visa bilden utan förstoring igen.
I miniatyrvyn:
Om du klickar på den här knappen när flera bilder visas i miniatyrvyn zoomas den valda bilden in.
Klicka på
eller nästa ram.
(föregående/nästa ram) längst ned till vänster i skärmbilden för att visa föregående
Obs!
• Du kan också zooma in en bild genom att dubbelklicka på ramen. Dubbelklicka på den
förstorade ramen igen för att återgå till ursprungsläge.
312
I helbildsvyn:
Scannar om området som är angivet inom beskärningsramen med en större förstoringsgrad.
Obs!
• Med Zooma (Zoom) scannas dokumentet en gång till. Den resulterande högupplösta bilden
visas i förhandsgranskning.
•
(Förstora/Förminska) i verktygsfältet zoomar snabbt in förhandsgranskningsbilden.
Upplösningen för bilden som visas blir emellertid låg.
Förhandsgranskning (Preview)
Gör en testscanning.
Scanna (Scan)
Startar scanningen.
Obs!
• När skanningen startar visas förloppet. Om du vill avbryta skanningen klickar du på Avbryt
(Cancel).
• När scanningen är färdig kanske en dialogruta visas där du uppmanas att välja nästa åtgärd. Följ
anvisningarna för att slutföra scanningen. Mer information finns i Status för dialogrutan
ScanGear efter scanning (Status of ScanGear dialog after scanning) på fliken Scanna
(Scan) (dialogrutan Inställningar (Preferences)).
• Det kan ta lång tid att behandla bilderna om den totala storleken på de bilder som ska scannas
överskrider en viss storlek. I så fall visas ett varningsmeddelande; du bör minska den totala
storleken. Fortsätt genom att scanna i helbildsvy.
Inställningar... (Preferences...)
Visar dialogrutan Inställningar (Preferences) för att göra inställningar för skanning/
förhandsgranskning.
313
Stäng (Close)
Stänger ScanGear (skannerdrivrutin).
(2) Verktygsfält
Justera eller rotera förhandsgranskningsbilderna. Vilka knappar som visas i verktygsfältet varierar
beroende på vy.
I miniatyrvyn:
I helbildsvyn:
(Miniatyr) /
(Hela bilden)
Byter vy i förhandsgranskningsområdet.
(3) Förhandsgranskningsområde
(Radera)
Tar bort förhandsgranskningen från förhandsgranskningsområdet.
Om du klickar på knappen återställs även verktygsfältet och färgjusteringsinställningarna.
(Beskär)
Klicka på den här knappen om du vill ange scanningsområde genom att dra med musen.
(Flytta bild)
Gör att du kan dra bilden tills den del du vill se visas om den förstorade bilden i
förhandsgranskningsområdet är för stor för skärmen. Du kan också flytta bilden med hjälp av
rullningslisterna.
(Förstora/Förminska)
Gör att du kan zooma in på förhandsgranskningsområdet genom att klicka på bilden. Högerklicka på
bilden om du vill zooma ut.
(Rotera åt vänster)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader motsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
(Rotera åt höger)
Roterar förhandsgranskningen 90 grader medsols.
• Resultatet visas i den scannade bilden.
• Bilden återgår till originaltillståndet när du förhandsgranskar på nytt.
314
(Automatisk beskärning)
Visar och justerar beskärningsramen automatiskt till storleken på dokumentet som visas i
förhandsgranskningsområdet. Scanningsområdet minskas varje gång du klickar på den här knappen
om det finns områden som kan beskäras inom beskärningsramen.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar kryssrutorna för bilderna i miniatyrvyn.
(Avmarkera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Avmarkerar kryssrutorna för bilderna i miniatyrvyn.
(Markera alla bildrutor)
Tillgänglig när två eller fler beskärningsramar visas.
Markerar bilderna i miniatyrvyn och de får en blå kontur.
(Markera alla beskärningsramar)
Tillgänglig om två eller fler beskärningsramar är angivna.
Ändrar beskärningsramarna till breda, brutna linjer och tillämpar inställningarna på alla.
(Ta bort beskärningsram)
Tar bort den markerade beskärningsramen.
(Information)
Visar aktuell version av ScanGear tillsammans med dokumenttyp och annan information om de
aktuella skanningsinställningarna.
(Öppna guide)
Öppnar den här sidan.
(3) Förhandsgranskningsområde
Här visas en förhandsgranskningsbild när du har klickat på Förhandsgranskning (Preview). Resultaten
för bildkorrigeringar, färgjusteringar och andra inställningar du har gjort i (1) Knappar för inställningar och
åtgärder visas också.
När
(miniatyr) visas i verktygsfältet:
Beskärningsramar anges utifrån storleken på dokumentet och miniatyrer av skannade bilder visas. Endast
bilder med markerade kryssrutor scannas.
315
Obs!
• När flera bilder förhandsgranskas visas olika urvalsstatus med olika kantlinjer.
• Fokusram (tjock blå kantlinje): De visade inställningarna kommer att tillämpas.
• Markerad ram (tunn blå kantlinje): Inställningarna tillämpas samtidigt på fokusramen och de
markerade ramarna. Om du vill markera flera bilder håller du ned CTRL-tangenten och klickar på
dem.
• Omarkerad (ingen kantlinje): Inställningarna kommer inte att tillämpas.
När
(helbild) visas i verktygsfältet:
Objekt på glasskivan skannas och visas som en bild. Alla delar inom beskärningsramarna scannas.
Obs!
• Skapa beskärningsram(ar) på bilden som visas. I miniatyrvy kan endast en beskärningsram skapas
per bild. I helbildsvy kan flera beskärningsramar skapas.
Justera beskärningsramar (ScanGear)
316
Närliggande information
Scanna i Avancerat läge
Skanna flera dokument från ADF (automatisk dokumentmatare) i Avancerat läge
317
Allmän information (skannerdrivrutin)
För ScanGear (skannerdrivrutin) gäller följande begränsningar. Ha dessa begränsningar i åtanke när du
använder drivrutinen.
Begränsningar för skannerdrivrutin
• Om du använder filsystemet NTFS kanske TWAIN-datakällan inte kan anropas. Det beror på att
TWAIN-modulen inte kan skrivas till mappen winnt av säkerhetsskäl. Kontakta datoradministratören
om du behöver hjälp.
• Vissa datorer (även bärbara datorer) som är anslutna till enheten kanske inte aktiveras korrekt från
vänteläge. I så fall startar du om datorn.
• Anslut inte två eller fler skannrar eller flerfunktionsskrivare med skannerfunktion till samma dator
samtidigt. Om flera sådana skanningsenheter är anslutna kan du inte skanna från enhetens
manöverpanel. Det kan också inträffa fel när du använder enheterna.
• Scanningen kan misslyckas om datorn har aktiverats från viloläge eller vänteläge. Om så är fallet
följer du dessa steg och scannar en gång till.
1. Stäng av enheten.
2. Avsluta ScanGear, koppla bort USB-kabeln från datorn och anslut den igen.
3. Sätt på enheten.
• ScanGear kan inte öppnas i flera program samtidigt. När ScanGear är öppet i ett program kan det inte
öppnas en gång till.
• Var noga med att stänga ScanGear-fönstret innan du stänger programmet.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning kan inte enheten nås från flera
datorer samtidigt.
• Om du använder en nätverkskompatibel modell via nätverksanslutning tar scanningen längre tid än
normalt.
• Se till att du har tillräckligt med diskutrymme när du scannar stora bilder med hög upplösning. Det
krävs t.ex. minst 300 MB ledigt diskutrymme för att scanna ett A4-dokument med 600 dpi i fyrfärg.
• ScanGear och WIA-drivrutinen kan inte användas samtidigt.
• Försätt inte datorn i vilo- eller vänteläge medan du scannar.
Program med användningsbegränsningar
• I vissa program visas inte TWAIN-gränssnittet. Titta i så fall i programmets handbok och gör
nödvändiga inställningar.
• Vissa program stöder inte kontinuerlig scanning av flera dokument. I en del fall accepteras bara den
första scannade bilden, eller så scannas flera bilder som en bild. Skanna inte flera dokument från
ADF (automatisk dokumentmatare) i sådana program.
• Om du vill importera scannade bilder till Microsoft Office 2000 ska du först spara dem med IJ Scan
Utility och därefter importera de sparade filerna från menyn Infoga (Insert).
• När du scannar bilder i samma storlek som glaset till Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint
o.s.v.) klickar du på Anpassad infogning (Custom Insert) i fönstret Infoga bild från scanner eller
kamera (Insert Picture from Scanner or Camera). Annars kanske bilderna inte scannas på rätt sätt.
• När du skannar bilder till Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint osv.)
ska du använda Microsoft Clip Organizer.
318
• Bilderna kanske inte scannas korrekt i vissa program. Öka i så fall operativsystemets virtuella minne
och försök igen.
• Om bildstorleken är för stor (t.ex. när stora bilder scannas med hög upplösning) kan det hända att
datorn inte svarar eller att förloppsindikatorn stannar på 0 %, beroende på vilket program som
används. Om så är fallet avbryter du åtgärden (t.ex. genom att klicka på Avbryt (Cancel) i
förloppsfältet) och ökar sedan operativsystemets virtuella minne eller minskar bildstorleken/
upplösningen och försöker igen. Du kan också scanna bilden med IJ Scan Utility och sedan spara och
importera den till programmet.
319
Placera original (Skanna från en dator)
I det här avsnittet beskrivs hur du placerar original på glasskivan eller ADF (automatisk dokumentmatare) för
skanning. Om objekteten inte placeras korrekt kanske de inte skannas ordentligt.
Viktigt!
• Placera inte några föremål på dokumentluckan. När du öppnar dokumentluckan kan föremålen falla ner
på skannern eller skrivaren och orsaka problem.
• Stäng dokumentluckan när du skannar.
• Se till att du inte vidrör manöverpanelens knappar eller LCD-skärmen (Liquid Crystal Display) när du
öppnar/stänger dokumentluckan. Det kan resultera i att enheten startar oavsiktligt.
Placera objekt i skannern (glas)
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
Placera objekt i skannern (glas)
Placera objekt enligt anvisningarna nedan för att skanna med automatiskt identifierad typ och storlek.
Viktigt!
• När du scannar genom att ange pappersstorlek i IJ Scan Utility eller ScanGear (skannerdrivrutin) ska
du placera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid pilen (justeringsmärket) på glaset.
• Foton som har beskurits till oregelbundna former och objekt som är mindre än 3 kvadratcentimeter
(1,2 kvadrattum) kan inte beskäras exakt vid skanning.
• Reflekterande skivetiketter kanske inte scannas som väntat.
Foton, vykort, visitkort och BD-/DVD-/CD-skivor
Magasin, tidningar och dokument
Placera objektet på glaset med framsidan nedåt och
justera ett av objektets övre hörn mot hörnet vid piPlacera objektet med framsidan nedåt på glaset. Lämna 1 cm len (justeringsmärket) på glaset. Den del som har
(0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den yta som är märkt placerats på området med diagonala ränder går inte
med diagonala streck) och objektet. Den del som har placeatt scanna.
rats på området med diagonala ränder går inte att scanna.
Enstaka objekt:
320
Viktigt!
Viktigt!
• Stora objekt (t.ex. foton i A4-storlek) som inte kan placeras bortanför kanterna/pilen (justeringsmärket) på glaset
kan sparas som PDF-filer. Om du vill spara i ett annat
format än PDF scannar du genom att ange dataformat.
• Information om de delar där dokument inte kan
skannas finns i Fylla på original.
Flera objekt:
Lämna 1 cm (0,4 tum) eller mer mellan glasets kant (den yta
som är märkt med diagonala streck) och objektet, samt mellan de olika objekten. Den del som har placerats på området
med diagonala ränder går inte att scanna.
1 cm (0,4 tum) eller mer
Obs!
• Placera upp till 12 objekt.
• Positionen för lutande objekt (10 grader eller mindre)
korrigeras automatiskt.
Placera dokument (ADF (automatisk dokumentmatare))
Viktigt!
• Låt inte tjocka objekt ligga på glaset när du scannar från ADF. Det kan göra att papperet fastnar.
• Placera och justera dokument i samma storlek när du scannar två eller flera dokument.
• Information om vilka dokumentstorlekar som stöds när du skannar från ADF finns i Originaldokument
som stöds.
1. Öppna dokumentfacket.
2. Placera dokumenten på ADF och justera sedan dokumentledarna efter dokumentens
bredd.
Lägg i dokumenten med trycket uppåt tills ett pip hörs.
321
322
Inställningar för scanning via nätverk
Du kan ansluta din skanner eller skrivare till ett nätverk om du vill använda den från flera datorer eller
scanna bilder till en viss dator.
Viktigt!
• Flera användare kan inte scanna samtidigt.
Obs!
• Ange nätverksinställningarna för din skanner eller skrivare i förväg med hjälp av installations-CD:n eller
genom att följa anvisningarna på vår webbplats.
• Scanningen tar längre tid med nätverksanslutning än med USB-anslutning.
Gör följande inställningar om du vill möjliggöra scanning i ett nätverk.
Ange skanner eller skrivare
Använd IJ Network Scanner Selector EX för att ange vilken skanner du vill använda. Genom att ange
skanner kan du skanna över ett nätverk från datorn eller via manöverpanelen.
Viktigt!
• Om den produkt du vill använda ändras med hjälp av IJ Network Scanner Selector EX ändras även
produkten som används för scanning med IJ Scan Utility. Produkten för att scanna via
manöverpanelen ändras också.
Om din skanner eller skrivare inte är vald i IJ Scan Utility kontrollerar du att den är vald med IJ
Network Scanner Selector EX.
Se "Meny och skärmbild med inställningar för IJ Network Scanner Selector EX2" för din modell på
startsidan i Onlinehandbok för mer information.
• Om du vill skanna från manöverpanelen anger du först din skanner eller skrivare med IJ Network
Scanner Selector EX.
1. Kontrollera att IJ Network Scanner Selector EX körs.
Om IJ Network Scanner Selector EX är aktivt visas
(IJ Network Scanner Selector EX2) i
aktivitetsfältet på skrivbordet. Klicka på
för att även kontrollera de dolda ikonerna.
Obs!
• Om ikonen inte visas i aktivitetsfältet på skrivbordet följer du proceduren nedan för att starta.
• Windows 10:
På Start-menyn klickar du på Alla appar (All apps) > Canon Utilities > IJ Network
Scanner Selector EX2.
• Windows 8.1/Windows 8:
Klicka på IJ Network Scanner Selector EX2 på startskärmen.
Om inte IJ Network Scanner Selector EX2 visas på startskärmen väljer du snabbknappen
Sök (Search) och söker efter "IJ Network Scanner Selector EX".
323
• Windows 7/Windows Vista:
På Start-menyn klickar du på Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ
Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.
Ikonen visas i aktivitetsfältet på skrivbordet och skärmen Inställningar för att skanna från dator
visas. I så fall går du vidare till steg 3.
2. I skrivbordets aktivitetsfält högerklickar du på
(IJ Network Scanner Selector EX2) och
väljer sedan Inställningar... (Settings...).
Skärmen Inställningar för att scanna från dator visas.
3. Välj skanner eller skrivare från Scannrar (Scanners).
Vanligtvis har MAC-adressen för din skanner eller skrivare redan valts vid nätverksinställningen. I så
fall behöver du inte välja den igen.
Viktigt!
• Om det finns fler än en skanner i nätverket visas flera modellnamn. I så fall kan du välja en
skanner per modell.
4. Klicka på OK.
Obs!
• Den skanner som är vald på skärmen Inställningar för att scanna från dator markeras automatiskt
även på skärmen Inställningar för att skanna från manöverpanelen.
Inställning för skanning med IJ Scan Utility
Om du vill scanna från IJ Scan Utility med en skanner eller skrivare som är ansluten till ett nätverk anger
du din skanner eller skrivare med IJ Network Scanner Selector EX och följer anvisningarna nedan för att
ändra status på anslutningen mellan den och datorn.
1. Starta IJ Scan Utility.
2. Välj "Canon XXX series Network" (där "XXX" är modellnamnet) som Produktnamn
(Product Name).
3. Klicka på Inställn... (Settings...) om du vill använda en annan skanner som är ansluten
till ett nätverk.
4. Klicka på
(Allmänna inställningar) och sedan på Välj (Select) i Produktnamn
(Product Name).
Skärmen Inställningar för att scanna från dator i IJ Network Scanner Selector EX visas.
Välj den skanner du vill använda och klicka på OK.
324
5. I dialogrutan Inställningar (Allmänna inställningar) (Settings (General Settings))
klickar du på OK.
Huvudfönstret för IJ Scan Utility visas igen. Du kan scanna via en nätverksanslutning.
Inställning för att scanna från manöverpanelen
Du kan göra inställningen för att scanna från manöverpanelen.
Viktigt!
• Ange först att IJ Scan Utility ska använda din skanner eller skrivare via en nätverksanslutning.
Inställning för skanning med IJ Scan Utility
1. Kontrollera att IJ Network Scanner Selector EX körs.
Om IJ Network Scanner Selector EX är aktivt visas
aktivitetsfältet på skrivbordet. Klicka på
(IJ Network Scanner Selector EX2) i
för att även kontrollera de dolda ikonerna.
Obs!
• Om ikonen inte visas i aktivitetsfältet på skrivbordet följer du proceduren nedan för att starta.
• Windows 10:
På Start-menyn klickar du på Alla appar (All apps) > Canon Utilities > IJ Network
Scanner Selector EX2.
• Windows 8.1/Windows 8:
Klicka på IJ Network Scanner Selector EX2 på startskärmen.
Om inte IJ Network Scanner Selector EX2 visas på startskärmen väljer du snabbknappen
Sök (Search) och söker efter "IJ Network Scanner Selector EX".
• Windows 7/Windows Vista:
På Start-menyn klickar du på Alla program (All Programs) > Canon Utilities > IJ
Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.
Ikonen visas i aktivitetsfältet på skrivbordet och skärmen Inställningar för att skanna från dator
visas. I så fall går du vidare till steg 3.
2. I skrivbordets aktivitetsfält högerklickar du på
(IJ Network Scanner Selector EX2) och
väljer sedan Inställningar... (Settings...).
Skärmen Inställningar för att scanna från dator visas.
3. Klicka på Inställningar för att scanna från manöverpanelen (Scan-from-OperationPanel Settings).
Skärmen Inställningar för att scanna från manöverpanelen visas.
325
4. Välj skanner eller skrivare från Scannrar (Scanners) och klicka på OK.
Välj MAC-adressen för din skanner eller skrivare.
Obs!
• Om det finns flera skannrar anslutna i nätverket kan du välja upp till tre skannrar.
5. På skärmen Inställningar för att skanna från dator klickar du på OK.
Obs!
• Om din skanner eller skrivare inte visas kontrollerar du följande, klickar på OK för att stänga fönstret,
öppnar det igen och väljer på nytt.
• MP Drivers har installerats
• Nätverksinställningarna för din skanner eller skrivare har slutförts efter att MP Drivers installerades
• Nätverkskommunikation är aktiverad mellan din skanner eller skrivare och datorn
Se Problem med nätverkskommunikation om problemet kvarstår.
326
Skanna från manöverpanelen
Vidarebefordra skannade data till en dator genom att använda manöverpanelen
Grunderna
Inställningsalternativ för att skanna via manöverpanelen
Ställa in manöverpanelen med IJ Scan Utility (Windows)
Ställa in manöverpanelen med IJ Scan Utility (Mac OS)
327
Vidarebefordra skannade data till en dator genom att använda
manöverpanelen
Kontrollera följande innan du vidarebefordrar skannade data till datorn:
• MP Drivers har installerats (Windows).
Om MP Drivers inte har installerats än ska du installera MP Drivers med hjälp av installations-CD:n eller
installera från Canons webbplats.
• Skannerdrivrutinen har installerats (Mac OS).
Om skannerdrivrutinen ännu inte har installerats ska du installera den från Canons webbplats.
• Skrivaren är korrekt ansluten till datorn.
Kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten till datorn.
Koppla inte in eller från USB-kabeln när skrivaren används eller när datorn är i vilo- eller standbyläge.
Om du skannar via en nätverksanslutning ska du kontrollera att rätt inställningar har gjorts.
◦ För Windows:
Inställningar för scanning via nätverk
◦ För Mac OS:
Inställningar för scanning via nätverk
• Målet och filnamnet anges i Canon IJ Scan Utility.
Du kan ange målet och filnamnet i Canon IJ Scan Utility. Mer information om inställningar i Canon IJ
Scan Utility:
◦ För Windows:
Dialogrutan Inställningar
◦ För Mac OS:
Dialogrutan Inställningar
I Mac OS X 10.11 behöver du starta Canon IJ Scan Utility för att kunna vidarebefordra skannade
data till datorn.
Vidarebefordra skannade data till datorn genom att följa nedanstående anvisningar.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen SKANNA (SCAN).
Om du överför skannade data till en dator för första gången visas skärmen Skanningsmeny (Scan
menu). Fortsätt till steg 3.
Om du har överfört skannade data till en dator visas skärmen för vänteläge för skanning.
328
* Skärmen för vänteläge för skanning för USB-ansluten dator
Om du ändrar destinationen eller skanningsinställningarna trycker du på knappen Meny (Menu) och
sedan går du till steg 3.
Gå till steg 8 om du inte ändrar destinationen eller skanningsinställningarna.
3. Välj Spara till (Save to) och tryck sedan på OK-knappen.
4. Välj den dator som skannade data ska skickas till och tryck sedan på OK-knappen.
Om du vidarebefordrar data till den USB-anslutna datorn väljer du Lokal (USB) (Local (USB)).
Om du vidarebefordrar data till den LAN-anslutna datorn väljer du namnet på den dator som du
vidarebefordar scannade data till.
Obs!
• Om du väljer Sök igen (Search again) och trycker på OK-knappen börjar skrivaren söka efter de
anslutna datorerna igen.
• När du vidarebefordrar skannade data till datorn via WSD (ett av de nätverksprotokoll som stöds i
Windows) väljer du Aktivt (Active) för WSD-scan. fr. enhet (WSD scan from dev.) på WSDinställning (WSD setting) på Gemensamma inst. (Common settings) i LAN-inställningar
(LAN settings) under Enhetsinställningar (Device settings).
WSD-inställning (WSD setting)
5. Kontrollera att Dokumenttyp (Document type) har valts och tryck sedan på OK-knappen.
6. Välj en dokumenttyp och tryck sedan på OK-knappen.
Obs!
• Om du vidarebefordrar skannade data till datorn som hittades via WSD går det inte att välja
dokumenttypen.
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
Automatisk scanning (Auto scan)
Skrivaren identifierar automatiskt typen av originaldokument och bilden vidarebefordras i optimerad
storlek, upplösning och dataformat.
Viktigt!
• Lägg i original korrekt beroende på typ. Om originalen inte läggs i korrekt kan de kanske inte
scannas på rätt sätt.
Mer information om hur du placerar originalet:
Fylla på original
• Följande objekt kan scannas:
329
Foton, vykort, visitkort, magasin, tidningar, textdokument och Blu-ray/DVD/CD-skivor
• Följande objekt kan inte scannas korrekt:
• Foton i A4-storlek
• Textdokument som är mindre än 127 mm x 178 mm (5 tum x 7 tum), till exempel sidor från
pocketböcker med ryggen bortskuren
• Original på tunt vitt papper
• Långa, smala dokument som t.ex. panoramafoton
• När du skannar original från ADF kan det ta längre tid att skanna den första sidan.
Dokument (Document)
Skannar originalet på glasskivan eller i den automatiska dokumentmataren (ADF) och använder de
optimerade inställningarna för att skanna ett dokument.
Foto (Photo)
Skannar originalet på glasskivan som fotodata och använder de optimerade inställningarna för att
skanna ett foto.
7. Ange skanningsinställningarna.
Ange varje skanningsinställning i ordning.
Använda knappen
Använd knappen
för att välja ett inställningsalternativ och tryck sedan på OK-knappen.
för att justera varje inställningsalternativ och tryck sedan på OK-knappen. Nästa
inställningsalternativ visas.
Obs!
• Mer information om varje inställningsalternativ:
Inställningsalternativ för att skanna via manöverpanelen
• Gå till steg 8 när Automatisk scanning (Auto scan) har valts som Dokumenttyp (Document
type).
Skärmen för vänteläge för skanning visas efter att alla inställningar har angivits.
8. Placera originalet på glasskivan eller i ADF.
9. Tryck på knappen Färg (Color) för skanning i färg, eller knappen Svart (Black) för
skanning i svartvitt.
Obs!
• När du skickar skannade data till datorn via WSD trycker du på Färg (Color).
• Om originalet inte är rätt placerat visas ett meddelande på LCD-skärmen. Placera originalet på
glasskivan eller i ADF enligt skannerinställningarna.
330
• Om du placerar originalet i ADF:
Skanningen startas på skrivaren och skannad data sparas på datorn.
• Om du placerar originalet på glasskivan:
◦ När du väljer JPEG eller TIFF för Dataformat (Data format) börjar skrivaren skanningen och
skannade data skickas till datorn.
◦ När du väljer PDF eller Kompakt PDF (Compact PDF) för Dataformat (Data format) visas en
fråga om du vill fortsätta skanna när skanningen är klar.
Om du vill fortsätta skanna originalen utan avbrott väljer du Ja (Yes) och trycker på OK.
Placera nästa dokument på glasskivan och starta skanningen.
Genom att välja Nej (No) och trycka på knappen OK slutförs skanningen och data överförs till
datorn i en PDF-fil.
Skannade data sparas på datorn enligt de inställningar som har angetts i Canon IJ Scan Utility.
Ta bort originalet från glasskivan eller dokumentutmatningsfacket när scanningen är klar.
Viktigt!
• Om du inte är nöjd med skanningsresultatet med Automatisk scanning (Auto scan) väljer du
Dokument (Document) eller Foto (Photo) enligt originalet i steg 6. Ange sedan
skanningsstorleken eller andra inställningsalternativ i steg 7.
Om skärmen för programval visas (Windows):
Fönstret för val av program kan visas när du trycker på Start. I det här fallet väljer du Canon IJ Scan
Utility och klickar på OK.
Om du vill använda avancerade inställningar för att skanna original eller vill
redigera och skriva ut de skannade bilderna:
Om du skannar original från en dator med hjälp av My Image Garden kan du sedan med My Image
Garden redigera de skannade bilderna, t.ex. genom att optimera eller beskära dem.
Du kan också redigera och skriva ut de skannade bilderna med hjälp av den kompatibla programvaran,
som hjälper dig att anpassa bilderna till dina behov.
• För Windows:
Scanna foton och dokument
• För Mac OS:
Scanna foton och dokument
Obs!
• För Windows:
• Du kan använda en WIA-kompatibel programvara för att skanna original med den här skrivaren.
Mer information:
Andra scanningsmetoder
• Information om hur du konverterar ett skannat dokument till text:
331
Extrahera text från scannade bilder (OCR)
332
Inställningsalternativ för att skanna via manöverpanelen
Du kan ändra scanningsinställningar som scanningsstorlek, upplösning och dataformat.
Använda knappen
för att välja ett inställningsalternativ och tryck sedan på OK-knappen.
Använd knappen
för att justera varje inställningsalternativ och tryck sedan på OK-knappen. Nästa
inställningsalternativ visas.
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
• Det går inte att ange skanningsinställningen under följande förhållanden:
• När Automatisk scanning (Auto scan) har valts som Dokumenttyp (Document type) för att
överföra skannade data till datorn
• När du skickar skannade data till datorn via WSD (ett av nätverksprotokollen som stöds i Windows)
• Du kan inte använda vissa inställningar i kombination med andra inställningar, dokumenttypen eller
målet där data ska sparas.
• Inställningarna för skanningsstorlek, upplösning och dataformat sparas även om skrivaren stängs av.
• När du vidarebefordrar skannade data till datorn eller bifogar data med e-post kan du ange målet och
filnamnet med Canon IJ Scan Utility.
• För Windows:
Dialogrutan Inställningar
• För Mac OS:
Dialogrutan Inställningar
• Om du scannar original från datorn kan du scanna med avancerade inställningar. Mer information om
att skanna från datorn:
• För Windows:
Scanna foton och dokument
• För Mac OS:
Scanna foton och dokument
• Skanningsstrlk. (Scan size)
Välj storlek för originalet.
Exempel:
Om du väljer Autoskanna(A) -En (Auto scan(A) -Singl) identifierar skrivaren automatiskt
pappersstorleken och börjar skanna.
Om du väljer Autoskan.(A) -Flera (Auto scan(A) -Multi) för att spara på datorn kan du skanna flera
original åt gången.
333
Obs!
• När Legal har valts placerar du originalet i den automatiska dokumentmataren (ADF).
• När 4"x6", 10x15, 5"x7", 13x18 eller Autoskanna(A) -En (Auto scan(A) -Singl) har valts lägger
du originalet på glasskivan.
• Det kan hända att vissa inställningar inte är tillgängliga beroende på i vilket land eller område du
köpte produkten.
• Dataformat (Data format)
Välj dataformat för scannade data.
Exempel:
• Skanningsupplösning (Scan resolution)
Välj upplösning för scanning.
Exempel:
334
Förbereda för att använda faxen
Anslut skrivaren till telefonlinjen och ställ in skrivaren innan faxfunktionerna används. Ange sedan
grundinställningarna som t.ex. avsändarinformation, datum/tid och sommartid.
Viktigt!
• Om strömmen stängs av:
Om ett strömavbrott inträffar eller om du drar ur strömkontakten av misstag återställs inställningarna för
datum och tid.
• Inställningarna för användarinformation och katalog bevaras.
• Alla fax som är lagrade i skrivarens minne, t.ex. fax som inte skickats och mottagna fax, raderas.
Vid strömavbrott händer följande:
• Du kan inte skicka eller ta emot fax, göra kopior eller scanna original.
• När du ansluter en telefon beror det på telefonlinjen och telefonen om den går att använda eller
inte.
Ställa in skrivaren
Skrivaren måste ha inställning anpassad till din telefonlinje och faxfunktionens användning.
Alla inställningar
Ställa in FAX
Enskilda inställningar
1. Ansluta en telefonlinje
2. Ställa in typ av telefonlinje
3. Ställa in mottagningsläge
4. Ställa in avsändarinformation
Obs!
• Du kan ställa in faxinställningarna enligt instruktionerna på LCD-skärmen.
Enkla inställningar (Easy setup)
335
Ansluta en telefonlinje
Anslutningsmetoden varierar beroende på telefonlinjen.
• Om du ansluter skrivaren direkt till väggtelefonlinjen/Om du ansluter skrivaren med xDSL-linjedelaren:
Grundläggande anslutning (anslutning till allmän telefonlinje)
• Om du ansluter skrivaren till en annan linje t.ex. xDSL:
Ansluta olika linjer
Skrivaren kan inte skicka/ta emot fax om anslutningen inte fungerar. Anslut skrivaren på rätt sätt.
Viktigt!
• Anslut inte faxenheter och/eller telefoner parallellt (gäller endast USA och Kanada).
Om två eller fler faxenheter och/eller telefoner är anslutna parallellt kan följande problem uppstå och
skrivaren kanske inte fungerar som den ska.
• Om du lyfter en telefonlur som är parallellt ansluten samtidigt som ett fax skickas eller tas emot kan
faxbilden skadas eller så kan ett kommunikationsfel uppstå.
• Tjänster som t.ex. nummerpresentation kanske inte fungerar som de ska på telefonen.
Om det inte går att undvika parallellkoppling ska mottagningsläget ställas in på Telefonprioritet (TEL
priority mode) och kännedom ska finnas om att ovan nämnda problem kan uppstå. Det kommer
endast vara möjligt att ta emot fax manuellt.
Grundläggande anslutning (anslutning till allmän telefonlinje)
Kontrollera att skrivaren är avstängd, anslut en ände av den medföljande telefonlinjekabeln till
telefonjacket i närheten av markeringen ”LINE” på skrivaren och anslut sedan den andra änden till
telefonjacket på väggen eller till telefonjacket på xDSL-linjedelaren.
336
När du ansluter telefonen till skrivaren ska du kontrollera att skrivaren är avslagen, ansluta en ände av
modularkabeln till kontakten för externa enheter i närheten av markeringen ”EXT.” på skrivaren och sedan
ansluta den andra änden till telefonjacket på telefonen.
Viktigt!
• Kontrollera att telefonlinjen ansluts innan skrivaren slås på.
Om du ansluter telefonlinjen medan skrivaren är på ska du stänga av skrivaren och dra ut
nätsladden. Vänta i 1 minut och ansluten sedan telefonlinjen och strömkontakten.
Obs!
• I Baksida beskrivs telefonjackets och kontakten för den externa enhetens position.
• Innan du ansluter en telefon eller telefonsvarare tar du bort locket till telefonkontakten.
• För användare i Storbritannien:
Om det inte går att ansluta kontakten på den externa enheten till uttaget på skrivaren måste du köpa
en BT-adapter som du ansluter på följande sätt:
Koppla BT-adaptern till modularkabeln som ansluter den externa enheten och anslut sedan BTadaptern till kontakten för externa enheten.
Ansluta olika linjer
Det här avsnittet är en introduktion till hur flera linjer ansluts.
Följande är exempel och vi garanterar inte att de passar alla anslutningsförhållanden. Mer information
finns i handboken som medföljer nätverksenheten (styrenheter som ett xDSL-modem (Digital Subscriber
Line) eller en terminaladapter) som du ansluter till skrivaren.
Obs!
• xDSL är den allmänna termen för digital kommunikationsteknik med hög hastighet som använder
telefonlinjer. Hit hör ADSL/HDSL/SDSL/VDSL.
337
• Ansluta till en Internettelefon
A. DSL-linje (Digital Subscriber Line)
B. xDSL-modem (linjedelaren kan inte vara inbyggd i modemet)
C. Bredbandsrouter kompatibel med Internettelefon
D. Dator
E. Telefon eller telefonsvarare
F. WAN-port (Wide Area Network)
G. LAN-port (Local Area Network)
H. TEL-port
I. LINE-port
* Portkonfigurationer och namn kan avvika beroende på produkten.
Obs!
• När du ansluter till xDSL-linjen väljer du samma linjetyp som den du prenumererar på i Typ av
tel.linje (Telephone line type).
Ställa in typ av telefonlinje
• Ansluta till en xDSL-linje
A. ASL (Analog Subscriber Line)
B. xDSL-modem (linjedelaren kan inte vara inbyggd i modemet)
C. Dator
D. Telefon eller telefonsvarare
Viktigt!
• När linjedelaren inte är inbyggd i modemet ska du inte förgrena telefonlinjen före linjedelaren
(väggsidan). Anslut inte heller linjedelare parallellt. Det kan leda till att skrivaren inte fungerar på
rätt sätt.
338
Obs!
• När du ansluter till xDSL-linjen väljer du samma linjetyp som den du prenumererar på i Typ av
tel.linje (Telephone line type).
Ställa in typ av telefonlinje
• Ansluta till en ISDN-linje
Mer information om ISDN-anslutning och -inställningar (Integrated Service Digital Network) finns i
handböckerna som levereras med terminaladaptern eller uppringningsroutern.
339
Ställa in typ av telefonlinje
Innan du använder skrivaren måste du välja rätt telefonlinjetyp för din telefonlinje. Om du är osäker på vilken
typ av telefonlinje du ska välja kontaktar du ditt telefonbolag. För xDSL- eller ISDN-anslutningar kontaktar du
telefonbolaget eller din serviceleverantör för att få rätt linjetyp.
Viktigt!
• För användare i Kina
Efter att du satt i nätkabeln och startat skrivaren väljs typ av telefonlinje automatiskt. Men om skrivaren
är ansluten till styrenheten, exempelvis ett xDSL-modem eller en terminaladapter, kanske typen av
telefonlinje väljs på rätt sätt.
Ställ i så fall in typen av telefonlinje manuellt.
Mer information om hur du installerar typen av telefonlinje manuellt i Kina:
Så installerar du typen av telefonlinje manuellt i Kina
Obs!
• Typ av tel.linje (Telephone line type) visas inte i länder eller regioner där Pulsval (Rotary pulse) inte
stöds.
• Du kan skriva ut en ANVÄNDARDATALISTA (USER'S DATA LIST) för att kontrollera den aktuella
inställningen.
Sammanfattning av rapporter och listor
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj Faxinställningar (Fax settings) och tryck sedan på OK.
4. Välj Anv.inställn. för fax (FAX user settings) och tryck sedan på knappen OK.
5. Välj Typ av tel.linje (Telephone line type) och tryck sedan på knappen OK.
6. Välj en typ av telefonlinje och tryck sedan på OK-knappen.
Pulsval (Rotary pulse)
Välj om din telefonlinjetyp använder pulsuppringning.
Tonval (Touch tone)
Välj om din telefonlinjetyp använder tonvalsuppringning.
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
340
7. Tryck på knappen FAX för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
Så installerar du typen av telefonlinje manuellt i Kina
Detta avsnitt beskriver hur du installerar typen av telefonlinje manuellt i Kina.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj Faxinställningar (Fax settings) och tryck sedan på OK.
4. Välj Anv.inställn. för fax (FAX user settings) och tryck sedan på knappen OK.
5. Välj Autoval av linje (TEL line auto select) och tryck sedan på OK.
Den nuvarande telefonlinjetypen visas.
Obs!
• Om du inte behöver ändra telefonlinjetypen trycker du på FAX-knappen för att återvända till
skärmen för faxens vänteläge.
6. Välj AV (OFF) och tryck sedan på knappen OK.
7. Välj en typ av telefonlinje och tryck sedan på OK-knappen.
Pulsval (Rotary pulse)
Välj om din telefonlinjetyp använder pulsuppringning.
Tonval (Touch tone)
Välj om din telefonlinjetyp använder tonvalsuppringning.
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
8. Tryck på knappen FAX för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
341
Ställa in mottagningsläge
Ställ in mottagningsåtgärder (mottagningsläge).
Mer information om hur du ställer in mottagningsläget:
Ställa in mottagningsläge
Du kan välja lämpligt läge.
Mer information om valbart mottagningsläge:
Om mottagningsläge
Mer information om de avancerade inställningarna för mottagningsläget:
Avancerade inställningar för mottagningsläget
Obs!
• Mottagningssättet varierar beroende på vilket mottagningsläge du har valt.
Mer information om mottagningssätt beroende på mottagningsläge:
Ta emot fax
• Om du vill använda en enda telefonlinje för fax och röstsamtal måste du ansluta en telefon eller en
telefonsvarare till skrivarens kontakt för externa enheter.
Mer information om hur du ansluter telefonen eller telefonsvararen till skrivaren:
Grundläggande anslutning (anslutning till allmän telefonlinje)
Ställa in mottagningsläge
I det här avsnittet beskrivs hur du väljer mottagningsläget.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Tryck på knappen Meny (Menu).
Fönstret Faxmeny (FAX menu) visas.
4. Välj Ta emot lägesinst. (Receive mode set.) och tryck sedan på OK.
5. Välj mottagningsläget och tryck sedan på OK-knappen.
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
• Mer information om mottagningsläget:
Om mottagningsläge
• DRPD finns bara i USA och Kanada.
342
• Nätverksomkopplare (Network switch) är eventuellt inte tillgängligt, beroende på i vilket land
eller område du köpte enheten.
• Mer information om mottagning av fax och proceduren för varje mottagningsläge finns under Ta
emot fax.
Om mottagningsläge
Du kan välja mottagningsläget som lämpar sig till dina användarförhållanden för fax; om du använder en
särskild linje för faxen o.s.v.
Mottagningsläge
Dina användarförhållanden för fax
Mottagningsåtgärd
Telefonprioritet (TEL priority mode)
När du huvudsakligen tar
emot röstsamtal (via en ansluten telefon eller telefonsvarare ansluten till skrivaren):
Telefonen ringer vid inkommande samtal.
Lyft telefonluren.
Tala i telefonen om det inkommande samtalet är ett röstsamtal.
Om samtalet är ett fax ska du lägga på luren när skrivaren börjar ta
emot faxet.
Obs!
• Telefonen kanske inte ringer vid inkommande samtal även om
den är ansluten till skrivaren, beroende på vilka inställningar telefonen har.
DRPD eller
När du tar emot röstsamtal
Nätverksom- (med en telefon eller telekopplare (Net- fonsvarare ansluten till skriwork switch) varen) och prenumererar på
telefonbolagets tjänst för detektering av ringmönster:
Telefonen ringer vid inkommande samtal. Skrivaren känner automatiskt av ett faxsamtal via faxringmönstret.
Om det inkommande samtalet är ett fax tar skrivaren automatiskt
emot faxet.
Om skrivaren inte kan identifiera faxringmönstret fortsätter telefonen
att ringa.
Obs!
• Telefonen kanske inte ringer vid inkommande samtal även om
den är ansluten till skrivaren, beroende på vilka inställningar telefonen har.
Endast faxNär du inte tar emot röstläge (Fax only samtal:
mode)
Vid inkommande fax tar skrivaren emot det automatiskt.
Avancerade inställningar för mottagningsläget
Du kan ange de avancerade inställningarna för varje mottagningsläge.
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
343
• Avancerad inställning i läget Telefonprioritet (TEL priority mode)
Du kan änge följande inställningsalternativ.
◦ Växling man./auto. (Manual/auto switch)
Om du väljer PÅ (ON) tar skrivaren automatiskt emot fax när den externa enheten har ringt under
en viss tidslängd.
Du kan ange hur lång tid det tar innan automatisk mottagning startar.
◦ Anv.vänlig mottag. (User-friendly RX)
Om du väljer PÅ (ON) växlar skrivaren automatiskt från telefonuppringning till faxmottagning
genom att identifiera faxsignalen (CNG-signalen) när du lyfter telefonluren eller när
telefonsvararen svarar. Välj PÅ (ON) om du har en telefonsvarare ansluten till skrivaren och vill
växla till läget för faxmottagning automatiskt när telefonsvararen svarar.
Om du väljer AV (OFF) växlar skrivaren inte automatiskt från telefonuppringning till faxmottagning
även om skrivaren identifierar faxsignalen (CNG-signalen). Välj AV (OFF) om du vill att skrivaren
inte ska växla automatiskt under samtal.
Obs!
• Om du prenumererar på tjänsten Duplex Ringing i Hongkong finns det antal gånger som den
externa enheten ringer angivet med Inkomm. ringsignal (Incoming ring) i Endast fax-läge
(Fax only mode) i Telefonprioritet (TEL priority mode).
Om du vill ange antalet gånger som den externa enheter ringer i Telefonprioritet (TEL priority
mode) väljer du Endast fax-läge (Fax only mode) för Ta emot lägesinst. (Receive mode set.)
under Faxmeny (FAX menu), anger antalet gånger som den externa enheten ringer med
Inkomm. ringsignal (Incoming ring) och växlar sedan till Telefonprioritet (TEL priority mode)
för Ta emot lägesinst. (Receive mode set.).
• Om du prenumererar på tjänsten Duplex Ringing i Hongkong rekommenderar vi att du ställer in
Växling man./auto. (Manual/auto switch) till AV (OFF).
• Avancerad inställning i Endast fax-läge (Fax only mode)
Du kan ange följande inställningsalternativ.
◦ Inkomm. ringsignal (Incoming ring)
Du kan ange hur många gånger den externa enheten ringer vi inkommande samtal.
• Avancerad inställning i DRPD
Du kan änge följande inställningsalternativ.
◦ DRPD:Faxringmönst. (DRPD: FAX ring pat.)
Ställer in det utmärkande ringmönstret för ett samtal som skrivaren uppfattar är ett faxsamtal.
Om du prenumererar på en DRPD-tjänst (Distinctive Ring Pattern Detection) ska du ställa in
ringmönstret så att det motsvarar det mönster som telefonbolaget har tilldelat.
Ställa in DRPD-ringmönstret (endast USA och Kanada)
◦ Inkomm. ringsignal (Incoming ring)
Du kan ange hur många gånger den externa enheten ringer vi inkommande samtal.
344
• Avancerad inställning i Nätverksomkopplare (Network switch)
Du kan ange följande inställningsalternativ.
◦ Inkomm. ringsignal (Incoming ring)
Du kan ange hur många gånger den externa enheten ringer vi inkommande samtal.
Ställa in DRPD-ringmönstret (endast USA och Kanada)
Om du prenumererar på en DRPD-tjänst (Distinctive Ring Pattern Detection) från ditt telefonbolag får du
två eller fler telefonnummer med olika ringmönster för din enda telefonlinje. På det sättet kan du använda
två olika nummer för en enda telefonlinje, ett för fax och ett för telefonsamtal. Skrivaren känner av
ringmönstret automatiskt och tar automatiskt emot faxet om det är ett faxringmönster.
Om du vill använda DRPD följer du anvisningarna nedan för att ställa in ett faxringmönster som motsvarar
mönstret som du fick av telefonbolaget.
Obs!
• Kontakta ditt lokala telefonbolag om du vill ha mer information om tjänsten.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Tryck på knappen Meny (Menu).
Fönstret Faxmeny (FAX menu) visas.
4. Välj Ta emot lägesinst. (Receive mode set.) och tryck sedan på OK.
5. Välj DRPD och tryck sedan på knappen OK.
Bekräftelseskärmen visas. Där får du frågan om du vill göra avancerade inställningar.
6. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
7. Välj DRPD:Faxringmönst. (DRPD: FAX ring pat.) och tryck sedan på OK.
Fönstret DRPD:Faxringmönst. (DRPD: FAX ring pat.) visas.
8. Välj ringmönstret som telefonbolaget har tilldelat ditt faxnummer och tryck sedan på
knappen OK.
Välj mellan Normalringn. (Normal ring), Dubbelringn. (Double ring), Kort-kort-lång (Short-shortlong) eller Kort-lång-kort (Short-long-short).
345
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
9. Tryck på knappen FAX för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
346
Ställa in avsändarinformation
Du kan ställa in avsändarinformationen som t.ex. datum/tid, enhetsnamn och enhetens fax-/telefonnummer.
Om avsändarinformation
Ställa in datum och tid
Ställa in sommartid
Registrera användarinformation
Om avsändarinformation
Om enhetens namn och fax-/telefonnummer har registrerats skrivs dessa ut med datum och tid som
avsändarinformation på mottagarens fax.
A. Datum och tid för överföringen
B. Eget fax-/telefonnummer
C. Eget namn
D. Den registrerade mottagarens namn skrivs ut när fax skickas.
E. Sidnummer
Obs!
• Du kan skriva ut en ANVÄNDARDATALISTA (USER'S DATA LIST) för att bekräfta den
avsändarinformation som du har registrerat.
Sammanfattning av rapporter och listor
• När du skickar fax i svartvitt kan du välja om du vill skriva ut avsändarinformationen inuti eller utanför
bildområdet.
Ange inställningen på Sändar-ID-position (TTI position) i Avancerade faxinst. (Adv. FAX
settings) under Faxinställningar (Fax settings).
Avancerade faxinst. (Adv. FAX settings)
• Det finns tre olika utskriftsformat för datum att välja mellan: ÅÅÅÅ/MM/DD (YYYY/MM/DD), MM/DD/
ÅÅÅÅ (MM/DD/YYYY) och DD/MM/ÅÅÅÅ (DD/MM/YYYY).
Välj utskriftsformat för datum på Datumvisningsform. (Date display format) under Enhets
anv.inställn. (Dev. user settings)
Enhets anv.inställn.
347
Ställa in datum och tid
I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in datum och tid.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
4. Välj Enhets anv.inställn. (Dev. user settings) och tryck sedan på knappen OK.
5. Välj Inst. datum/tid (Date/time setting) och tryck sedan på OK.
6. Ange datum och tid.
för att flytta markören till önskad position och använd sedan de numeriska
Använd knappen
knapparna för att ange datum och tid.
Ange datum och tid i 24-timmarsformatet.
Ange bara de sista två siffrorna för året.
7. Tryck på OK.
8. Tryck på knappen FAX för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
Ställa in sommartid
I en del länder använder man sommartid vilket innebär att klockan flyttas fram under en viss period under
året.
Du kan ställa in skrivaren så att den automatiskt övergår till sommartid genom att registrera det datum och
klockslag då sommartiden börjar och slutar.
Viktigt!
• Sommartidsinst. (DST setting) omfattar inte all den senaste informationen om alla länder eller
regioner. Du måste ändra standardinställningen enligt den senaste informationen för ditt land eller din
region.
Obs!
• Det kan hända att inställningen inte är tillgänglig beroende på i vilket land eller område du köpte
tjänsten.
348
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj Enhetsinställningar (Device settings) och tryck sedan på OK.
4. Välj Enhets anv.inställn. (Dev. user settings) och tryck sedan på knappen OK.
5. Välj Sommartidsinst. (DST setting) och tryck sedan på OK.
6. Välj PÅ (ON) och tryck sedan på knappen OK.
Om du vill inaktivera sommartid väljer du AV (OFF).
7. Ställ in datumet och tiden när sommartiden börjar.
1. Välj Startdatum/-tid (Start date/time) och tryck sedan på OK.
2. Kontrollera att Ange månad (Set month) har valts och tryck sedan på knappen OK.
3. Välja månaden då sommartiden börjar och tryck sedan på OK-knappen.
4. Kontrollera att Ange vecka (Set week) har valts och tryck sedan på knappen OK.
5. Välja veckan då sommartiden börjar och tryck sedan på OK-knappen.
6. Kontrollera att Ange veckodag (Set day of week) har valts och tryck sedan på knappen OK.
7. Välja veckodagen då sommartiden börjar och tryck sedan på OK-knappen.
8. Kontrollera att Ange tidsperiod (Set shift time) har valts och tryck sedan på knappen OK.
9. Använd knappen
för att flytta markören till önskad position, använd de numeriska
knapparna för att ange tiden (i 24-timmarsformat) när sommartiden börjar och tryck sedan på
OK-knappen.
Låt enstaka siffror föregås av siffran noll.
8. Ställ in datumet och tiden när sommartiden slutar.
1. Använd knappen
för att välja Slutdatum/-tid (End date/time) och tryck på OK-knappen.
2. Kontrollera att Ange månad (Set month) har valts och tryck sedan på knappen OK.
3. Använd knappen
för att välja månaden när sommartiden slutar och tryck sedan på OK-
knappen.
4. Kontrollera att Ange vecka (Set week) har valts och tryck sedan på knappen OK.
5. Använd knappen
för att välja veckan när sommartiden slutar och tryck sedan på OK-
knappen.
6. Kontrollera att Ange veckodag (Set day of week) har valts och tryck sedan på knappen OK.
349
7. Använd knappen
knappen.
för att välja veckodagen när sommartiden slutar och tryck sedan på OK-
8. Kontrollera att Ange tidsperiod (Set shift time) har valts och tryck sedan på knappen OK.
9. Använd knappen
för att flytta markören till önskad position, använd de numeriska
knapparna för att ange tiden (i 24-timmarsformat) när sommartiden slutar och tryck sedan på
OK-knappen.
Låt enstaka siffror föregås av siffran noll.
9. Tryck på knappen FAX för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
Registrera användarinformation
Det här avsnittet beskriver hur du tar bort den registrerade användarinformationen.
Obs!
• Innan du skickar ett fax ska du ange ditt namn och fax-/telefonnummer i Eget telnr registr. (Unit TEL
no. registr.) och Eget namn registr. (Unit name registr.) på skärmen Anv.inställn. för fax (FAX
user settings) (endast USA).
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen Inställningar (Setup).
Skärmen Inställningsmeny (Setup menu) visas.
3. Välj Faxinställningar (Fax settings) och tryck sedan på OK.
4. Välj Anv.inställn. för fax (FAX user settings) och tryck sedan på knappen OK.
5. Ange det egna fax-/telefonnumret.
1. Kontrollera att Eget telnr registr. (Unit TEL no. registr.) har valts och tryck sedan på knappen
OK.
2. Använd de numeriska knapparna för att ange enhetens fax-/telefonnummer.
3. Tryck på OK.
Obs!
• Du kan ange fax-/telefonnummer med upp till 20 siffror, inklusive mellanslag.
• Klicka här för att visa information om hur du raderar tecken:
350
Ange siffror, bokstäver och symboler
6. Ange enhetens namn.
1. Kontrollera att Eget namn registr. (Unit name registr.) har valts och tryck sedan på knappen
OK.
2. Använd de numeriska knapparna för att ange enhetens namn.
3. Tryck på OK.
Obs!
• Du kan ange ett namn med upp till 24 tecken inklusive mellanslag.
• Klicka här för att visa information om hur du raderar tecken:
Ange siffror, bokstäver och symboler
7. Tryck på knappen FAX för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
351
Skicka fax med hjälp av skrivarens manöverpanel.
Skicka fax genom att ange fax-/telefonnummer
Skicka fax igen (återuppringning till upptaget nummer)
Inställningsalternativ för att skicka fax
Skicka fax med hjälp av praktiska funktioner
352
Skicka fax genom att ange fax-/telefonnummer
I det här avsnittet beskrivs hur du ringer upp och skickar fax direkt genom att ange fax-/telefonnumret.
Viktigt!
• Om du lagrar eller slår ett felaktigt fax-/telefonnummer kan dina fax oavsiktligt råka sändas till fel
mottagare. Om du ska skicka viktiga dokument rekommenderar vi att du skickar dem efter att först ha
talat med mottagaren i telefon.
Skicka fax efter ett telefonsamtal
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Lägg dokumenten på glasskivan eller i ADF.
Viktigt!
• När du skickar ett dubbelsidigt dokument placerar du dokumentet på glasskivan. Dubbelsidiga
dokument kan inte scannas automatiskt och skickas från ADF.
Obs!
• Mer information om dokumenttyper, dokumentskick och fylla på dokument:
Fylla på original
4. Justera skannerkontrast och upplösning efter behov.
Inställningsalternativ för att skicka fax
5. Använd de numeriska knapparna för att slå mottagarens fax-/telefonnummer.
Använd följande numeriska knappar för att slå mottagarens fax-/telefonnummer.
Numeriska knappar:
Anger numret.
Knappen :
Anger ett blanksteg.
Knappen
:
Tar bort det senast angivna numret.
353
-knappen:
Om du trycker på den här knappen en gång anges "#". Om du trycker på den här knappen en gång
till anges "P".
6. Tryck på knappen Färg (Color) för färgsändning eller knappen Svart (Black) för sändning i
svartvitt.
Skrivaren börjar skanna dokumentet.
Viktigt!
• Färgsändning är endast tillgängligt när mottagarens faxenhet har stöd för färgfax.
• Öppna inte dokumentluckan förrän scanningen har slutförts.
7. Starta sändningen.
• Om du fyller på dokument i ADF:
Skrivaren skannar dokumentet automatiskt och börjar skicka faxet.
Obs!
• Tryck på knappen Stopp (Stop) om du vill avbryta en faxsändning. Tryck på knappen Stopp
(Stop) och följ anvisningarna på LCD-skärmen om du vill avbryta en faxsändning under tiden
den pågår.
• Om dokumenten ligger kvar i ADF efter att du har tryckt på knappen Stopp (Stop) under
scanningen visas Stäng matarens lucka (Close the feeder cover) [OK] Mata ut
dokumentet (Eject the document) på LCD-skärmen. Tryck på OK så att återstående
dokument matas ut automatiskt.
• Om du lägger dokumentet på glasskivan:
När dokumentet har scannats visas en bekräftelseskärm med en frågan om du vill ladda nästa
dokument.
Du startar sändningen av det scannade dokumentet genom att trycka på knappen OK.
Om du vill skicka två eller fler sidor laddar du nästa sida enligt den instruktion som visas och
trycker sedan på någon av knapparna Färg (Color) eller Svart (Black). När du har scannat alla
sidorna startar du sändningen genom att trycka på knappen OK.
Obs!
• Du kan avbryta en faxsändning genom att trycka på knappen Stopp (Stop).
Obs!
• Om din skrivare är ansluten till en PBX-växel (Private Branch Exchange) finns mer information om hur
du gör för att slå mottagarens fax-/telefonnummer i användningsinstruktionerna för telefonväxeln.
• Om skrivaren inte kunde skicka ett fax, till exempel på grund av att mottagarens linje var upptagen,
finns det en funktion som automatiskt ringer upp numret på nytt efter ett visst intervall. Automatisk
återuppringning har aktiverats som standard.
Automatisk återuppringning
354
• Dokument som inte skickats, t.ex. de som väntar på återuppringning, lagras i skrivarens minne. De
lagras inte om det uppstår ett fel när faxet ska skickas.
Dokument som lagras i skrivarens minne
• Dra inte ut nätkabeln förrän alla dokument har skickats. Om du drar ut nätkabeln raderas alla dokument
som har lagrats i skrivarens minne men ännu inte har skickats.
355
Skicka fax igen (återuppringning till upptaget nummer)
Det finns två metoder för återuppringning: Automatisk återuppringning och Manuell återuppringning.
• Automatisk återuppringning
Om du skickar ett dokument och mottagarens linje är upptagen, ringer skrivaren numret igen efter en
viss tid.
Automatisk återuppringning
• Manuell återuppringning
Du kan ringa upp de uppringda mottagarna igen genom att använda de numeriska knapparna.
Manuell återuppringning
Viktigt!
• Om du lagrar eller slår ett felaktigt fax-/telefonnummer kan dina fax oavsiktligt råka sändas till fel
mottagare. Om du ska skicka viktiga dokument rekommenderar vi att du skickar dem efter att först ha
talat med mottagaren i telefon.
Skicka fax efter ett telefonsamtal
Obs!
• Automatisk återuppringning har aktiverats som standard.
• Mer information om grundläggande sändningsåtgärder:
Skicka fax genom att ange fax-/telefonnummer
Automatisk återuppringning
Du kan aktivera eller inaktivera automatisk återuppringning. Om du aktiverar automatisk återuppringning
kan du ange det högsta antalet återuppringningsförsök och hur länge skrivaren väntar mellan
återuppringningsförsök.
Aktivera och ange inställningen för automatisk återuppringning på Autoåteruppringning (Auto redial) i
Avancerade faxinst. (Adv. FAX settings) under Faxinställningar (Fax settings).
Avancerade faxinst. (Adv. FAX settings)
Viktigt!
• Vid automatisk återuppringning lagras det fax som inte har skickats tillfälligt i skrivarens minne, tills
faxsändningen är klar. Om ett strömavbrott inträffar eller om du drar ut nätsladden innan den
automatiska återuppringningen är klar, raderas alla fax som lagras i skrivarens minne och skickas
inte.
Obs!
• Om du vill avbryta automatisk uppringning ska du vänta tills skrivaren börjar ringa numret och sedan
trycka på Stopp (Stop)-knappen.
356
• Om du vill avbryta automatisk återuppringning raderar du det osända faxet från skrivarens minne när
skrivaren är i vänteläge för återuppringning. Mer information finns under Ta bort dokument från
skrivarens minne.
Manuell återuppringning
Följ anvisningarna nedan för manuell återuppringning.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Lägg dokumenten på glasskivan eller i ADF.
4. Justera skannerkontrast och upplösning efter behov.
Inställningsalternativ för att skicka fax
5. Tryck på knappen Meny (Menu).
Fönstret Faxmeny (FAX menu) visas.
6. Välj Återuppringning (Redial) och tryck sedan på OK.
Skärmen Återuppringning (Redial) visas.
7. Välj mottagarens nummer för återuppringning och tryck sedan på OK-knappen.
8. Tryck på knappen Färg (Color) för färgsändning eller knappen Svart (Black) för
sändning i svartvitt.
Viktigt!
• Färgsändning är endast tillgängligt när mottagarens faxenhet har stöd för färgfax.
Obs!
• För manuell återuppringning kommer skrivaren ihåg upp till 10 mottagare som du nyligen har ringt
upp genom att ange fax-/telefonnummer. Observera att skrivaren inte sparar mottagare som du ringer
upp med funktionen för återuppringning eller genom att välja dem i katalogen.
• Om du vill avbryta manuell återuppringning trycker du på knappen Stopp (Stop). Tryck på knappen
Stopp (Stop) och följ anvisningarna på LCD-skärmen om du vill avbryta en faxsändning under tiden
den pågår.
357
• Om dokumenten ligger kvar i ADF efter att du har tryckt på knappen Stopp (Stop) under scanningen
visas Stäng matarens lucka (Close the feeder cover) [OK] Mata ut dokumentet (Eject the
document) på LCD-skärmen. Tryck på OK så att återstående dokument matas ut automatiskt.
358
Inställningsalternativ för att skicka fax
Om du väljer Faxsändn.inställn. (FAX TX settings) efter att ha tryckt på knappen Meny (Menu) på
skärmen för faxens vänteläge kan du ange inställningarna för skannerkontrast och skanningsupplösning.
Justera scanningskontrasten och -upplösningen enligt nedan.
1. Tryck på knappen Meny (Menu) på skärmen för faxens vänteläge.
Fönstret Faxmeny (FAX menu) visas.
2. Välj Faxsändn.inställn. (FAX TX settings) och tryck sedan på OK.
3. Välj Skannerkontrast (Scan contrast) och tryck sedan på OK.
Fönstret Skannerkontrast (Scan contrast) visas.
4. Välj skannerkontrast och tryck sedan på OK-knappen.
Knappen
minskar skannerkontrasten och knappen
ökar skannerkontrasten.
Om du trycker på knappen OK återgår LCD-skärmen till skärmen Faxsändn.inställn. (FAX TX settings)
5. Välj Skanningsupplösning (Scan resolution) och tryck sedan på OK.
Fönstret Skanningsupplösning (Scan resolution) visas.
6. Välj skanningsupplösning.
Följande inställningar kan väljas på Skanningsupplösning (Scan resolution).
Standard
Lämplig för dokument som bara innehåller text.
Fin (Fine)
Lämplig för dokument med finstilt text.
Extra fin (Extra fine)
Lämplig för detaljerade illustrationer eller dokument med finstilt text.
Om mottagarens faxenhet inte är kompatibel med Extra fin (Extra fine) (300 x 300 dpi) kommer
faxet att skickas i upplösningen Standard eller Fin (Fine).
Foto (Photo)
Lämplig för fotografier.
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
359
• När du skickar färgfax måste dokumenten alltid scannas med samma upplösning (200 x 200 dpi).
Bildkvaliteten (komprimeringsfaktorn) bestäms av den scanningsupplösning som väljs. Extra fin
(Extra fine) och Foto (Photo) ger dock samma bildkvalitet.
7. Tryck på OK.
På LCD-skärmen visas skärmen för faxens vänteläge igen.
360
Registrera mottagare
Registrera mottagare med skrivarens manöverpanel.
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Windows)
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Mac OS)
361
Registrera mottagare med skrivarens manöverpanel.
Om du registrerar mottagare i skrivarens katalog i förväg kan du slå fax-/telefonnummer enklare.
Du kan registrera mottagare på följande sätt:
• Registrera mottagare
Om du registrerar mottagarens fax-/telefonnummer och namn kan du sedan skicka fax genom att välja
mottagaren i skrivarens katalog.
Registrera mottagarnas fax-/telefonnummer
• Registrera gruppnummer
Du kan i förväg kombinera två eller fler registrerade mottagare i en grupp. Du kan skicka samma
dokument till alla registrerade medlemmar i gruppen.
Registrera mottagare för gruppnummer
Du kan totalt registrera upp till 20 mottagare som enskilda mottagare och för gruppnummer.
Obs!
• Mer information om hur du ändrar den information som har registrerats för en mottagare eller ett
gruppnummer finns under Ändra registrerad information.
• Mer information om hur du tar bort den information som har registrerats för en mottagare eller ett
gruppnummer finns under Ta bort registrerad information.
• Mer information om hur du skriver ut en lista över mottagarens fax-/telefonnummer och namn som har
registrerats finns under Skriva ut en lista över registrerade destinationer.
• Du kan använda kortnummerverktyget på datorn för att registrera, ändra eller ta bort information som
har registrerats för en mottagare eller ett gruppnummer.
• För Windows:
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Windows)
• För Mac OS:
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Mac OS)
362
Registrera mottagarnas fax-/telefonnummer
Innan du kan använda skrivarens katalog måste du registrera mottagarnas fax-/telefonnummer. Följ
anvisningarna nedan om du vill registrera mottagarnas fax-/telefonnummer.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Tryck på knappen Meny (Menu).
Fönstret Faxmeny (FAX menu) visas.
4. Välj Katalog (Directory) och tryck sedan på OK.
5. Välj Lägg t. katalogpost (Add directory entry) och tryck sedan på OK.
Obs!
• Du kan välja Lägg t. katalogpost (Add directory entry) från Prog. telnummer (TEL no.
registration) i Faxinställningar (Fax settings) när du har tryckt på Inställningar (Setup)knappen.
6. Välj Mottagare (Recipient) och tryck sedan på OK.
Skärmen där du kan välja ett ID-nummer visas.
7. Använd knappen
eller de numeriska knapparna för att välja ett oregistrerat ID-nummer
och tryck sedan på OK-knappen.
Obs!
• Om du redan har registrerat mottagaren visas fax-/telefonnumret bredvid ID-numret. Om du redan
har registrerat gruppnumret visas (Ej tillgängligt) ((Not available)).
8. Välj en registreringsmetod och tryck sedan på OK-knappen.
9. Registrera mottagarens fax-/telefonnummer.
Registrera mottagarens fax-/telefonnummer enligt den registreringsmetod som du har valt.
• Fr. samtalslogg (UT) (From call log (OUT))
När du väljer den här registreringsmetoden visas skärmen där du väljer fax-/telefonnummer från
loggarna med utgående samtal.
363
1. Välj ett fax-/telefonnummer och tryck sedan på OK-knappen.
Fax-/telefonnumret som valts från de utgående samtalsloggarna visas.
2. Kontrollera fax-/telefonnumret och tryck på knappen OK.
Fax-/telefonnumret registreras i skrivaren och skärmen för att mata in mottagarens namn
visas. Gå till nästa steg.
• Fr. samtalslogg (IN) (From call log (IN))
När du väljer den här registreringsmetoden visas skärmen där du väljer fax-/telefonnumret eller
namnet från loggarna med inkommande samtal.
1. Välj ett fax-/telefonnummer eller ett namn och tryck sedan på OK-knappen.
Fax-/telefonnumret som valts från de inkommande samtalsloggarna visas.
2. Kontrollera fax-/telefonnumret och tryck på knappen OK.
Fax-/telefonnumret registreras i skrivaren och skärmen för att mata in mottagarens namn
visas. Gå till nästa steg.
Obs!
• Det kan hända att den här registreringsmetoden inte är tillgänglig, beroende på i vilket land
eller område du köpte enheten.
• Direktinmatning (Direct entry)
När du väljer den här registreringsmetoden visas skärmen där du matar in fax-/telefonnumret.
1. Använd de numeriska knapparna för att skriva in fax-/telefonnumret som du vill registrera.
2. Tryck på OK.
Fax-/telefonnumret registreras i skrivaren och skärmen för att mata in mottagarens namn
visas. Gå till nästa steg.
Obs!
• Du kan ange fax-/telefonnumret med upp till 60 siffror (40 siffror för USA, Kanada, Korea
och vissa områden i Latinamerika), inklusive mellanslag.
Ange siffror, bokstäver och symboler
• Tryck på knappen
två gånger för att ange en paus.
364
• När Typ av tel.linje (Telephone line type) i Anv.inställn. för fax (FAX user settings)
under Faxinställningar (Fax settings) är inställt på Pulsval (Rotary pulse) kan du ange
en ton ("T") genom att trycka på knappen Ton (Tone).
10. Använd de numeriska knapparna för att ange mottagarens namn.
Om du väljer ett namn på Fr. samtalslogg (IN) (From call log (IN)) i steg 9 kan namnet redan ha
angetts. Om du inte ändrar namnet ska du gå till steg 11.
Obs!
• Du kan ange ett namn med upp till 16 tecken inklusive mellanslag.
Ange siffror, bokstäver och symboler
11. Tryck på OK för att slutföra registreringen.
Obs!
• Om du vill registrera ytterligare en mottagares nummer och namn väljer du ett ledigt ID-nummer
och upprepar samma steg som ovan.
• Tryck på knappen FAX för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
• Du kan kontrollera vilka mottagarnummer och -namn som du har registrerat genom att skriva ut
en MOTTAGARTELEFONNUMMERLISTA (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST).
Skriva ut en lista över registrerade destinationer
365
Registrera mottagare för gruppnummer
Om du registrerar två eller fler registrerade mottagare för ett gruppnummer kan du skicka samma dokument
i ett svep till alla mottagare som finns registrerade för gruppnumret.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Tryck på knappen Meny (Menu).
Fönstret Faxmeny (FAX menu) visas.
4. Välj Katalog (Directory) och tryck sedan på OK.
5. Välj Lägg t. katalogpost (Add directory entry) och tryck sedan på OK.
Obs!
• Du kan välja Lägg t. katalogpost (Add directory entry) från Prog. telnummer (TEL no.
registration) i Faxinställningar (Fax settings) när du har tryckt på Inställningar (Setup)knappen.
6. Välj Gruppnummer (Group dial) och tryck sedan på OK.
Skärmen där du kan välja ett ID-nummer visas.
7. Använd knappen
eller de numeriska knapparna för att välja ett oregistrerat ID-nummer
och tryck sedan på OK-knappen.
Obs!
• Om du redan har registrerat mottagaren visas (Ej tillgängligt) ((Not available)) bredvid IDnumret. Om du redan har registrerat gruppnumret visas det registrerade gruppnamnet.
Skärmbilden Gruppmedlem (Group member) visas.
8. Registrera den registrerade mottagaren som en medlem i gruppnumret.
1. Tryck på knappen Meny (Menu).
2. Välj en mottagare som du vill registrera som medlem.
366
Du kan välja en mottagare med de två metoderna. Metoden kan bytas ut genom att trycka på
knappen
.
• När Lägg till i grupp (Add to group) visas på LCD-skärmen:
Använd knappen
gruppnumret.
för att välja en mottagarens ID-nummer som du vill registrera för
• När Ange 1:a bokstav (Enter first letter) visas på LCD-skärmen:
Efter att du använt de numeriska knapparna för att skriva in första bokstaven i det
mottagarnamn som du vill söka efter visas de registrerade mottagarna i bokstavsordning.
Använd knappen
för att välja en mottagarens ID-nummer som du vill registrera för
gruppnumret.
3. Tryck på OK.
Den valda mottagaren är registrerad som medlem i gruppnumret.
4. Tryck på knappen Meny (Menu) för att visa skärmen där du väljer ett ID-nummer och lägg sedan
till ytterligare en medlem.
Upprepa det här steget för att registrera de andra mottagarna till samma gruppnummer.
Obs!
• Du kan kontrollera mottagarens ID-nummer och namn som har registrerats för gruppnumret
genom att använda knappen
.
9. Tryck på OK när du har registrerat den medlem som du vill registrera för gruppnumret.
Skärmen där du anger gruppnamnet visas.
10. Använd de numeriska knapparna för att ange gruppnamnet.
Obs!
• Du kan ange ett namn med upp till 16 tecken inklusive mellanslag.
367
Ange siffror, bokstäver och symboler
11. Tryck på OK för att slutföra registreringen.
Obs!
• Om du vill registrera ytterligare en grupp väljer du ett ledigt ID-nummer och upprepar stegen ovan.
• Tryck på knappen FAX för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
• Du kan kontrollera vilka mottagare du har registrerat för gruppnumret genom att skriva ut en
GRUPPNUMMERLISTA (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).
Skriva ut en lista över registrerade destinationer
368
Ändra registrerad information
Följ anvisningarna nedan för att ändra information som finns registrerad om mottagare och gruppnummer.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Tryck på knappen Meny (Menu).
Fönstret Faxmeny (FAX menu) visas.
4. Välj Katalog (Directory) och tryck sedan på OK.
5. Välj Lägg t. katalogpost (Add directory entry) och tryck sedan på OK.
Obs!
• Du kan välja Lägg t. katalogpost (Add directory entry) från Prog. telnummer (TEL no.
registration) i Faxinställningar (Fax settings) när du har tryckt på Inställningar (Setup)knappen.
6. Ändra den registrerade informationen.
• För att ändra informationen om mottagaren:
1. Välj Mottagare (Recipient) och tryck sedan på OK.
2. Använd knappen
eller de numeriska knapparna för att välja en mottagares ID-nummer
och tryck sedan på OK-knappen.
3. Välj Redigera (Edit) och tryck sedan på OK.
Skärmen för att välja en registreringsmetod visas också när du registrerar mottagaren.
4. Välj en registreringsmetod och tryck sedan på OK-knappen.
5. Ändra mottagarens fax-/telefonnummer och tryck sedan på OK.
◦ Fr. samtalslogg (UT) (From call log (OUT)) väljs som registreringsmetod:
Skärmen för att välja fax-/telefonnummer från de utgående samtalsloggarna visas. Efter
att du använt knappen
för att välja ett fax-/telefonnummer och tryckt på OK-knappen
visas redigeringsskärmen. Ändra mottagarens fax-/telefonnummer och tryck sedan på OK.
◦ Fr. samtalslogg (IN) (From call log (IN)) väljs som registreringsmetod:
Skärmen för att välja fax-/telefonnummer eller namn från de inkommande
samtalsloggarna visas. Efter att du använt knappen
för att välja ett fax-/
telefonnummer eller namn och tryckt på OK-knappen visas redigeringsskärmen. Ändra
mottagarens fax-/telefonnummer och tryck sedan på OK.
369
Obs!
• Det kan hända att den här registreringsmetoden inte är tillgänglig, beroende på i vilket
land eller område du köpte enheten.
◦ Direktinmatning (Direct entry) väljs som registreringsmetod:
Redigeringsskärmen visas. Ändra mottagarens fax-/telefonnummer och tryck sedan på
OK.
Efter att redigeringen av mottagarens fax-/telefonnummer är klar visas skärmen för att
redigera mottagarens namn.
Obs!
• Du kan ange fax-/telefonnumret med upp till 60 siffror (40 siffror för USA, Kanada, Korea
och vissa områden i Latinamerika), inklusive mellanslag.
Ange siffror, bokstäver och symboler
• Tryck på knappen
två gånger för att ange en paus.
• När Typ av tel.linje (Telephone line type) i Anv.inställn. för fax (FAX user settings)
under Faxinställningar (Fax settings) är inställt på Pulsval (Rotary pulse) kan du ange
en ton ("T") genom att trycka på knappen Ton (Tone).
6. Ändra mottagarens namn och tryck sedan på OK.
Obs!
• Du kan ange ett namn med upp till 16 tecken inklusive mellanslag.
Ange siffror, bokstäver och symboler
• Så här ändrar du ett gruppnummer:
1. Välj Gruppnummer (Group dial) och tryck sedan på OK.
2. Använd knappen
eller de numeriska knapparna för att välja det ID-nummer i ett
gruppnummer som ska ändras och tryck sedan på OK-knappen.
3. Välj Redigera (Edit) och tryck sedan på OK.
4. Redigera medlemmen i gruppnumret.
För att lägga till ytterligare en medlem trycker du på knappen Meny (Menu) för att visa
skärmen där du väljer ett ID-nummer och lägger sedan till ytterligare en medlem.
För att radera en medlem väljer du den medlem som ska raderas och trycker sedan på
knappen Ton (Tone).
5. Ändra gruppnamnet och tryck sedan på OK.
Obs!
• Du kan ange ett namn med upp till 16 tecken inklusive mellanslag.
Ange siffror, bokstäver och symboler
370
Obs!
• Tryck på knappen FAX för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
371
Ta bort registrerad information
Följ anvisningarna nedan för att ta bort information som finns registrerad om mottagare och gruppnummer.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Tryck på knappen Meny (Menu).
Fönstret Faxmeny (FAX menu) visas.
4. Välj Katalog (Directory) och tryck sedan på OK.
5. Välj Lägg t. katalogpost (Add directory entry) och tryck sedan på OK.
Obs!
• Du kan välja Lägg t. katalogpost (Add directory entry) från Prog. telnummer (TEL no.
registration) i Faxinställningar (Fax settings) när du har tryckt på Inställningar (Setup)knappen.
6. Ta bort den registrerade informationen.
• För att radera informationen om mottagaren:
1. Välj Mottagare (Recipient) och tryck sedan på OK.
2. Använd knappen
eller de numeriska knapparna för att välja det ID-nummer i ett
gruppnummer som ska raderas och tryck sedan på OK-knappen.
3. Välj Ta bort (Delete) och tryck sedan på OK.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
• Så här tar du bort ett gruppnummer:
1. Välj Gruppnummer (Group dial) och tryck sedan på OK.
2. Använd knappen
eller de numeriska knapparna för att välja det ID-nummer i ett
gruppnummer som ska raderas och tryck sedan på OK-knappen.
3. Välj Ta bort (Delete) och tryck sedan på OK.
4. Välj Ja (Yes) och tryck sedan på OK.
Obs!
• Tryck på knappen FAX för att återgå till skärmen för faxens vänteläge.
372
Skriva ut en lista över registrerade destinationer
Du kan skriva ut en lista över fax-/telefonnumren och ha den i närheten av skrivaren som referens när du
ska ringa upp.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Fyll på papper.
3. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
4. Tryck på knappen Meny (Menu).
Fönstret Faxmeny (FAX menu) visas.
5. Välj Skriv rprt/lista (Print reports/lists) och tryck sedan på OK.
6. Välj Kataloglista (Directory list) och tryck sedan på OK.
7. Välj ett objekt som du vill skriva ut och tryck sedan på OK-knappen.
• Om du väljer Mottagare (Recipient):
Bekräftelseskärmen som frågar om du vill skriva ut listan med de registrerade namnen i
bokstavsordning visas.
Om du väljer Ja (Yes) skrivs en MOTTAGARTELEFONNUMMERLISTA (RECIPIENT
TELEPHONE NUMBER LIST) ut i bokstavsordning.
Om du väljer Nej (No) skriver enheten ut en MOTTAGARTELEFONNUMMERLISTA (RECIPIENT
TELEPHONE NUMBER LIST) i ID-nummerordning.
• Om du valde Gruppnummer (Group dial):
GRUPPNUMMERLISTA (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST) skrivs ut.
373
Registrera mottagare med Kortnummerverktyget 2 (Windows)
Om Kortnummerverktyget 2
Du kan använda Kortnummerverktyget 2 för att överföra den telefonkatalog som har registrerats på
skrivaren till en dator och registrera/ändra den på datorn. Du kan dessutom registrera telefonkatalogen
som redigerats i datorn på skrivaren. Du kan även spara dem på datorn i form av en säkerhetskopia.
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du säkerhetskopierar registrerade data på datorn med hjälp av
Kortnummerverktyget 2.
Starta Kortnummerverktyget 2
Dialogrutan Kortnummerverktyget 2
Spara en telefonkatalog som registrerats på skrivaren i datorn
Registrera ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Ändra ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Ta bort ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Ändra avsändarinformation med Kortnummerverktyget 2
Registrera/ändra avvisade nummer med Kortnummerverktyget 2
Registrera en telefonkatalog på skrivaren som sparats i datorn
374
Starta Kortnummerverktyget 2
Viktigt!
• Innan du startar Kortnummerverktyget 2 ska du se till att skrivaren är korrekt ansluten till datorn.
• Koppla inte in eller bort några kablar när skrivaren används eller när datorn är i vilo- eller standbyläge.
• Om skrivaren är kompatibel med LAN-anslutning ska du se till att skrivaren är ansluten till datorn med
LAN-anslutning så att Kortnummerverktyget 2 kan användas via LAN-anslutningen.
• Skärmen för inmatning av lösenord visas under start eller användning. Om den visas anger du
administratörslösenordet och klickar sedan på OK. Om du inte vet administratörslösenordet ska du
kontakta administratören för skrivaren.
Följ anvisningarna nedan om du vill starta Kortnummerverktyget 2.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Starta Kortnummerverktyget 2.
• I Windows 10 klickar du på Start-knappen och väljer All appar, Canon Utilities och sedan
Kortnummerverktyget 2.
• I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kortnummerverktyget 2 (Speed Dial Utility2) på Startskärmen för att starta Kortnummerverktyget 2. Om Kortnummerverktyget 2 inte visas i Startfönstret väljer du Sök (Search) och söker efter "Kortnummerverktyget 2".
• I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start och väljer Alla program (All programs),
Canon Utilities, Kortnummerverktyget 2 (Speed Dial Utility2) och sedan
Kortnummerverktyget 2 (Speed Dial Utility2).
Kortnummerverktyget 2 startar.
Obs!
• Du kan också starta Kortnummerverktyget 2 från Quick Utility Toolbox.
375
Dialogrutan Kortnummerverktyget 2
Dialogrutan Kortnummerverktyget 2 (Speed Dial Utility2) innehåller följande alternativ.
1. Skrivarnamn: (Printer Name:)
Används för att välja skrivaren som ska användas för att redigera telefonkatalogen med
Kortnummerverktyget 2.
Bakom skrivarens namn visas skrivarens MAC-adress.
Obs!
• Om du vill kontrollera skrivarens MAC-address läser du "Kontrollera nätverksinformation" för din
modell på startsidan i Onlinehandbok.
• För skrivare som har stöd för både trådlös LAN-anslutning och kablad LAN-anslutning visas MACadressen för den kablade LAN-anslutningen oavsett anslutningsmetod.
2. Visa skrivarinställningar (Display Printer Settings)
Läser in telefonkatalogen som är registrerad på skrivaren som har valts för Skrivarnamn: (Printer
Name:) i Kortnummerverktyget 2.
3. Inställningar: (Setting Item List:)
Används för att välja ett inställningsalternativ som ska redigeras. Välj ett av alternativen Registrera
telefonnummer (TEL Number Registration), Användarinformation (User Information Setting) eller
Avvisade nummer (Rejected Number Setting).
376
4. Lista över registrerad information
Visar den registrerade information som har valts under Inställningar: (Setting Item List:).
Obs!
• Du kan sortera visningsordningen genom att klicka på objektnamnen.
5. Redigera... (Edit...)/Markera alla (Select All)/Ta bort (Delete)
Redigerar objektet som har valts för Inställningar: (Setting Item List:), eller tar bort objektet, eller väljer
alla objekt.
När flera alternativ har valts i listan över registrerad information kan inte knappen Redigera... (Edit...)
användas.
6. Läs in från dator... (Load from PC...)
Visar telefonkatalogen som är sparad på datorn.
7. Anvisningar (Instructions)
Visar denna handbok.
8. Avsluta (Exit)
Avslutar Kortnummerverktyget 2. Den information som har registrerats eller redigerats med hjälp av
Kortnummerverktyget 2 sparas varken i datorn eller registreras på skrivaren.
9. Spara till dator... (Save to PC...)
Sparar telefonkatalogen som redigerats med Kortnummerverktyget 2 på datorn.
10. Reg. till skrivare (Register to Printer)
Registrerar telefonkatalogen som har redigerats med Kortnummerverktyget 2 på skrivaren.
377
Spara en telefonkatalog som registrerats på skrivaren i datorn
Följ anvisningarna nedan för att spara telefonkatalogen (innehåller mottagarnas namn, mottagarnas fax-/
telefonnummer, gruppnummer, användarnamn, användarens fax-/telefonnummer och avvisade nummer)
som finns registrerade på skrivaren i datorn.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Spara till dator... (Save to PC...).
4. Ange filnamnet i skärmen som visas och klicka sedan på Spara (Save).
Obs!
• Informationen i telefonkatalogen (RSD-fil, *.rsd) kan importeras till andra skrivare.
Registrera en telefonkatalog på skrivaren som sparats i datorn
378
Registrera ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Följ anvisningarna nedan om du vill registrera fax-/telefonnummer.
Obs!
Innan du börjar använda Kortnummerverktyget 2 för att registrera fax-/telefonnummer bör du kontrollera
att inga faxöverföringar pågår.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Registrera telefonnummer (TEL Number Registration) under Inställningar:
(Setting Item List:).
Listan över registrerade fax-/telefonnummer nummer visas.
4. Markera en ledig kod i listan och klicka sedan på Redigera... (Edit...).
Dialogrutan Välj enskilt nummer eller gruppnummer (Individual or Group Selection) visas.
5. Klicka på Registrera enskilt telefonnummer (Register individual TEL number) eller
Registrera gruppnummer (Register group dial) och klicka sedan på Nästa... (Next...).
• Om du valde Registrera enskilt telefonnummer (Register individual TEL number):
1. Ange namnet.
2. Ange fax-/telefonnumret.
• Om du valde Registrera gruppnummer (Register group dial):
379
1. Ange gruppnamn.
2. Välj en kod du vill lägga till i gruppnumret och klicka sedan på Lägg till >> (Add >>).
Obs!
• Du kan endast lägga till nummer som redan har registrerats.
6. Klicka på OK.
Upprepa steg 4 till 6 för att fortsätta registrera fax-/telefonnummer eller ett gruppnummer.
• Spara den registrerade informationen på datorn.
1. Klicka på Spara till dator... (Save to PC...).
2. Ange filnamnet i skärmen som visas och klicka sedan på Spara (Save).
• Registrera den registrerade informationen på skrivaren:
1. Klicka på Reg. till skrivare (Register to Printer).
2. När meddelandet visas kontrollerar du det och klickar på OK.
Informationen registreras på skrivaren.
380
Ändra ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Följ anvisningarna nedan om du vill ändra fax-/telefonnummer.
Obs!
• Innan du börjar använda Kortnummerverktyget 2 för att ändra fax-/telefonnummer bör du kontrollera att
inga faxöverföringar pågår.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Registrera telefonnummer (TEL Number Registration) under Inställningar:
(Setting Item List:).
Listan över registrerade fax-/telefonnummer nummer visas.
4. Markera en kod som du vill ändra i listan och klicka sedan på Redigera... (Edit...).
• Om du valde ett enskilt fax-/telefonnummer:
1. Ange ett nytt namn.
2. Ange ett nytt fax-/telefonnummer.
• Om du valde ett gruppnummer:
381
1. Ange ett nytt gruppnamn.
2. Lägga till en medlem i eller ta bort en medlem från gruppnumret.
Lägga till en medlem:
Välj en kod du vill lägga till i gruppnumret och klicka sedan på Lägg till >> (Add >>).
Ta bort en medlem:
Välj en kod du vill ta bort från gruppnumret och klicka sedan på << Ta bort (<< Delete).
5. Klicka på OK.
Upprepa steg 4 och 5 för att fortsätta ändra fax-/telefonnummer eller gruppnummer.
• Spara den redigerade informationen på datorn.
1. Klicka på Spara till dator... (Save to PC...).
2. Ange filnamnet i skärmen som visas och klicka sedan på Spara (Save).
• Registrera den redigerade informationen på skrivaren:
1. Klicka på Reg. till skrivare (Register to Printer).
2. När meddelandet visas kontrollerar du det och klickar på OK.
Informationen registreras på skrivaren.
382
Ta bort ett fax-/telefonnummer med Kortnummerverktyget 2
Följ anvisningarna nedan om du vill ta bort fax-/telefonnummer.
Obs!
• Innan du börjar använda Kortnummerverktyget 2 för att ta bort fax-/telefonnummer bör du kontrollera att
inga faxöverföringar pågår.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Registrera telefonnummer (TEL Number Registration) under Inställningar:
(Setting Item List:).
Listan över registrerade fax-/telefonnummer nummer visas.
4. Markera en kod som du vill ta bort från listan och klicka sedan på Ta bort (Delete).
Obs!
• Du tar bort alla fax-/telefonnummer i listan genom att klicka på Markera alla (Select All) och
sedan klicka på Ta bort (Delete).
5. Klicka på OK när bekräftelsemeddelandet visas.
Det valda fax-/telefonnumret tas bort.
Upprepa steg 4 och 5 för att fortsätta ta bort fax-/telefonnummer.
• Spara den redigerade informationen på datorn.
1. Klicka på Spara till dator... (Save to PC...).
2. Ange filnamnet i skärmen som visas och klicka sedan på Spara (Save).
• Registrera den redigerade informationen på skrivaren:
1. Klicka på Reg. till skrivare (Register to Printer).
2. När meddelandet visas kontrollerar du det och klickar på OK.
Informationen registreras på skrivaren.
383
Ändra avsändarinformation med Kortnummerverktyget 2
Följ anvisningarna nedan om du vill ändra avsändarens namn eller fax-/telefonnummer.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Användarinformation (User Information Setting) under Inställningar: (Setting
Item List:).
Användarinformationen visas.
4. Välj ett objekt som du vill ändra och klicka sedan på Redigera... (Edit...).
Dialogrutan Användarinformation (User Information) visas.
5. Ange det nya användarnamnet vid Användarnamn (User Name) och det nya fax-/
telefonnumret vid Telefonnummer (TEL Number) och klicka sedan på OK.
• Spara den redigerade informationen på datorn:
1. Klicka på Spara till dator... (Save to PC...).
2. Ange filnamnet i skärmen som visas och klicka sedan på Spara (Save).
• Registrera den redigerade informationen på skrivaren:
1. Klicka på Reg. till skrivare (Register to Printer).
2. När meddelandet visas kontrollerar du det och klickar på OK.
Informationen registreras på skrivaren.
384
Registrera/ändra avvisade nummer med Kortnummerverktyget 2
Följ anvisningarna nedan om du vill registrera, ändra eller ta bort avvisade nummer.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Avvisade nummer (Rejected Number Setting) under Inställningar: (Setting
Item List:).
Listan över avvisade nummer visas.
• Så här registrerar du ett avvisat nummer:
1. Markera en ledig kod i listan och klicka sedan på Redigera... (Edit...).
2. Ange fax-/telefonnumret i dialogrutan Avvisat nummer (Rejected Number) och klicka på OK.
• Så här ändrar du ett avvisat nummer:
1. Markera en kod som du vill ändra i listan och klicka sedan på Redigera... (Edit...).
2. Ange fax-/telefonnumret i dialogrutan Avvisat nummer (Rejected Number) och klicka på OK.
• Så här tar du bort ett avvisat nummer:
1. Markera en kod som du vill ta bort från listan och klicka sedan på Ta bort (Delete).
Det valda fax-/telefonnumret tas bort.
Obs!
• Du tar bort alla fax-/telefonnummer i listan genom att klicka på Markera alla (Select All)
och sedan klicka på Ta bort (Delete).
385
Registrera en telefonkatalog på skrivaren som sparats i datorn
Du kan läsa in information från telefonkatalogen (RSD-fil, *.rsd) och registrera den på skrivaren.
Informationen i telefonkatalogen (RSD-fil, *.rsd) som exporteras från andra skrivaren kan läsas in och
registreras på skrivaren.
Obs!
• Det går att läsa in information från telefonkatalogen (RSD-fil, *.rsd) som exporteras med
Kortnummerverktyget i Kortnummerverktyget 2.
1. Starta Kortnummerverktyget 2.
2. Välj en skrivare i listrutan Skrivarnamn: (Printer Name:) och klicka sedan på Visa
skrivarinställningar (Display Printer Settings).
3. Klicka på Läs in från dator... (Load from PC...).
4. Välj information från en telefonkatalog (RSD-fil, *.rsd) som ska registreras på skrivaren.
5. Klicka påÖppna (Open) i dialogrutan.
Den valda telefonkatalogen visas.
Obs!
• Om du väljer information från telefonkatalogen (RSD-fil, *.rsd) som exporterats från en annan
skrivare visas bekräftelsemeddelandet. Klicka på OK.
6. Klicka på Reg. till skrivare (Register to Printer).
Telefonkatalogen som har sparats i datorn är registrerad på skrivaren.
386
Ta emot fax
Ta emot fax
Ändra pappersinställningar
Byta mottagning i skrivarens minne
Ta emot fax med hjälp av praktiska funktioner
387
Ta emot fax
I det här avsnittet beskrivs de förberedelser du måste göra för att kunna ta emot ett fax och hur du tar emot
ett fax.
Förbereda för mottagning av fax
Förbered mottagning av fax enligt nedanstående.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Kontrollera att du har valt inställningen för mottagningsläge.
Kontrollera inställningarna för mottagningsläge som visas på skärmen för faxens vänteläge.
Obs!
• Mer information om hur du ändrar mottagningsläget:
Ställa in mottagningsläge
4. Fyll på papper.
Lägg i arken med vanligt papper.
5. Ange pappersinställningarna efter behov.
Ändra pappersinställningar
Detta slutför förberedelserna för att ta emot fax.
När ett fax tas emot, skrivs det ut automatiskt på det laddade papperet.
Ta emot fax
Mottagningssättet varierar beroende på vilket mottagningsläge du har valt.
Obs!
• Mer information om mottagningsläget:
Ställa in mottagningsläge
• Du kan ange de avancerade inställningarna för varje mottagningsläge.
Mer information om de avancerade inställningarna för mottagningsläget:
Avancerade inställningar för mottagningsläget
388
• Om skrivaren inte kan skriva ut ett mottaget fax, lagras detta fax i skrivarens minne
(ersättningsmottagning).
Byta mottagning i skrivarens minne
När du har valt läget Telefonprioritet (TEL priority mode):
• När det inkommande samtalet är ett fax:
Telefonen ringer vid inkommande samtal.
Lyft telefonluren. Om du hör ljudsignalen från en fax väntar du minst 5 sekunder efter att signalen
har tystnat och lägger sedan på luren.
Skrivaren tar emot faxet.
Obs!
• Om skrivaren inte växlar till läget för faxmottagning trycker du på knappen FAX och sedan på
knappen Färg (Color) eller Svart (Black) för att ta emot faxet.
• Om du vill ta emot fax utan att behöva lyfta telefonluren ställer du in Växling man./auto.
(Manual/auto switch) i avancerade inställningar till PÅ (ON). Starttid för mott. (RX start
time) gör att du kan ange det antal sekunder som ska passera innan skrivaren går över till
faxmottagning.
• Om du prenumererar på tjänsten Duplex Ringing i Hongkong ringer telefonen ett visst antal
gånger när det kommer ett inkommande samtal med ett särskilt faxringmönster. Skrivaren
växlar sedan automatiskt till faxmottagning utan att telefonluren behöver lyftas upp.
Det går att ändra det antal gånger som telefonen ringer innan faxmottagning kan ändras.
• Ställ in skrivaren för att möjliggöra aktivering av faxmottagning från en ansluten telefon
(fjärrmottagning).
Fjärrmottagning
• När telefonsvararen är ansluten till skrivaren:
• Om telefonsvararen är inställd på svarsläge ska du ställa in Anv.vänlig mottag. (Userfriendly RX) i avancerade inställningar till PÅ (ON). Om det inkommande samtalet är ett
fax tar skrivaren automatiskt emot faxet.
389
• Om svarsläget är avstängt på telefonsvararen ska du lyfta på luren. Om du hör ljudsignalen
från en fax väntar du minst 5 sekunder efter att signalen har tystnat och lägger sedan på
luren.
• Om Växling man./auto. (Manual/auto switch) i avancerade inställningar är inställd på PÅ
(ON) ska du ställa in Starttid för mott. (RX start time) till ett värde som är längre än den
tid det tar innan telefonsvararen automatiskt besvarar inkommande samtal. Vi
rekommenderar att du kontrollerar att inspelningen av meddelanden på telefonsvararen
fungerar korrekt när du har ändrat den här inställningen, t.ex. genom att ringa upp
telefonsvararen via en mobiltelefon.
• Ställ in telefonsvararen i svarsläge och gör följande justeringar:
- Hela meddelandet ska vara högst 15 sekunder långt.
- I meddelandet talar du om för den som ringer hur det går till att skicka ett fax.
• När det inkommande samtalet är ett röstsamtal:
Telefonen ringer vid inkommande samtal.
Lyft luren och besvara samtalet.
Obs!
• Om skrivaren oväntat växlar till faxmottagning under telefonsamtal ska du ställa in Anv.vänlig
mottag. (User-friendly RX) i avancerade inställningar till AV (OFF).
• Om Växling man./auto. (Manual/auto switch) i avancerade inställningar är inställd till PÅ
(ON) måste du besvara ett inkommande samtal genom att lyfta telefonluren inom den tid som
är angiven i Starttid för mott. (RX start time) Annars kommer skrivaren att växla till
faxmottagning.
När du har valt läget Endast fax-läge (Fax only mode)
• När det inkommande samtalet är ett fax:
Skrivaren tar emot faxet automatiskt.
390
Obs!
• Om en telefon är ansluten till skrivaren ringer den vid inkommande samtal.
• Du kan ändra antalet gånger som telefonen ska ringa med Inkomm. ringsignal (Incoming
ring) i avancerade inställningar.
När du har valt DRPD eller Nätverksomkopplare (Network switch):
• När det inkommande samtalet är ett fax:
Telefonen ringer vid inkommande samtal.
Skrivaren tar emot faxet automatiskt när ringmönstret för fax identifieras.
Obs!
• Du kan ändra antalet gånger som telefonen ska ringa.
Avancerade inställningar för mottagningsläget
• När det inkommande samtalet är ett röstsamtal:
Telefonen ringer vid inkommande samtal.
När skrivaren inte kan identifiera faxringmönstret fortsätter telefonen att ringa.
Lyft luren och besvara samtalet.
Obs!
• Om du vill använda den här funktionen måste du prenumerera på en kompatibel tjänst från ditt
telefonbolag.
• För DRPD
Du måste välja ett lämpligt ringmönster på skrivaren.
391
Ställa in DRPD-ringmönstret (endast USA och Kanada)
• För Nätverksomkopplare
Namnet på den här tjänsten varierar beroende på landet eller området där du köpte den. Det
kan hända att den inte är tillgänglig, också det beroende på var du köpte den.
392
Ändra pappersinställningar
Den här skrivaren skriver ut mottagna fax på papper som redan har fyllts på i skrivaren. Använd
manöverpanelen för att ändra pappersinställningarna för faxutskrift. Kontrollera att inställningarna är
lämpliga för det påfyllda papperet.
Viktigt!
• Om det placerade papperet har en annan storlek än vad som anges i inställningen för pappersstorlek
visas Kontr. sidstorlek (Check page size) och Tryck på [OK] (Press [OK]) på LCD-skärmen. Om så
är fallet ska du fylla på samma pappersstorlek som anges i inställningen för pappersstorlek och sedan
trycka på knappen OK.
Du kan också trycka på knappen Stopp (Stop) för att stänga meddelandet och skriva ut de lagrade
dokumenten i skrivarens minne senare.
Skriva ut dokument från skrivarens minne
• Om inget papper har fyllts på eller om papperet har tagit slut under utskriften visas felmeddelandet om
att det inte finns något papper på LCD-skärmen. Om det är fallet ska du fylla på papper och trycka på
knappen OK.
Du kan också trycka på knappen Stopp (Stop) för att stänga meddelandet och skriva ut de lagrade
dokumenten i skrivarens minne senare.
Skriva ut dokument från skrivarens minne
Obs!
• Om avsändaren skickar ett dokument som är större än formaten Letter eller Legal (till exempel 11 x 17
tum), kan avsändarens skrivare skicka ett automatiskt förminskat eller uppdelat fax. Alternativt kan
endast en del av dokumentet skickas.
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Tryck på knappen FAX.
Skärmen för faxens vänteläge visas.
3. Tryck på knappen Meny (Menu).
Fönstret Faxmeny (FAX menu) visas.
4. Välj Faxpappersinställn. (FAX paper settings) och tryck sedan på OK.
5. Välj ett inställningsalternativ och tryck sedan på OK-knappen.
6. Ange inställningar.
Använd knappen
för att justera varje inställningsalternativ och tryck sedan på OK-knappen. Nästa
inställningsalternativ visas.
393
LCD-skärmen går tillbaka till skärmen för vänteläge för faxning när alla inställningar är gjorda eller när du
trycker på knappen FAX.
Obs!
• Symbolen * (asterisk) på LCD-skärmen visar aktuell inställning.
• Sidstorlek (Page size)
Välj pappersstorlek från A4, Letter, LTR eller Legal.
Obs!
• Det kan hända att vissa av sidstorlekarna inte är tillgängliga beroende på i vilket land eller
område du köpte produkten.
• Medietyp (Media type)
Papperstypen är inställd på Vanligt papper (Plain paper).
394
Byta mottagning i skrivarens minne
Skrivaren skriver ut det mottagna faxet automatiskt som standard. Dessutom sparar skrivaren det mottagna
faxet i minnet. När faxen sparas i skrivarens minne tänds eller blinkar FAX-minne (FAX Memory)-lampan.
Vid följande omständigheter skrivs det mottagna faxet inte ut automatiskt, utan sparas endast i skrivarens
minne. (Ersättningsmottagning) Sedan visas Mottaget i minnet (Received in memory) på skärmen för
faxens vänteläge.
• När Skriv inte ut (Do not print) har valts för Mottagna dokument (Received documents) i
Autoutskriftsinst. (Auto print settings) under Faxinställningar (Fax settings)
• Ett fel har inträffat på skrivaren:
Om du väljer Skriv ut (Print) för Mottagna dokument (Received documents) i Autoutskriftsinst.
(Auto print settings) under Faxinställningar (Fax settings) skrivs mottagna fax ut automatiskt. Om
något av följande fel uppstår kommer dock inte det mottagna faxet att skrivas ut. I stället lagras det i
skrivarens minne.
När felet har åtgärdats enligt beskrivningen skrivs faxet som lagrats i skrivarens minne ut automatiskt.
◦ Pappret är slut:
Fyll på papper och tryck på OK.
◦ En annan pappersstorlek än den som anges under Sidstorlek (Page size) i Faxpappersinställn.
(FAX paper settings) har fyllts på:
Fyll på samma pappersstorlek som den som anges i Sidstorlek (Page size) och tryck sedan på
knappen OK.
• Du tryckte på knappen Stopp (Stop) för att avbryta faxutskriften:
Tryck på knappen FAX för att återuppta utskriften av faxet.
Viktigt!
• När skrivarens minne är fullt ersätter de senaste sparade faxen de som sparats tidigast. Ej utskrivna fax
ersätts inte.
Information om mottagna fax
• Om skrivarensminne är fullt med ej utskrivna fax kan skrivaren inte ta emot fax. Kontrollera FAX-minne
(FAX Memory)-lampan regelbundet, skriv ut fax och radera dem från skrivarens minne.
Dokument som lagras i skrivarens minne
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har sparats i skrivarens minne. Nästa gång som du slår
på skrivaren ska du trycka på OK-knappen efter att en bekräftelseskärm visas. Listan över de fax som
har tagits bort från skrivarens minne (MINNESRADERINGSRAPPORT (MEMORY CLEAR REPORT))
skrivs ut.
Information om mottagna fax
Som standard skrivs mottagna fax ut direkt efter att de tagits emot.
Dessutom sparas fax i skrivarens minne automatiskt när de tas emot.
395
Dock har skrivarens minne en övre gräns för antalet fax eller objekt det kan innehålla. När antalet sparade
fax når den övre gränsen för skrivarens minne kommer de senaste sparade faxen att ersätta de som
sparats tidigast.
Så länge som papper är påfyllt skriver skrivaren ut, även om mängden bläck som återstår är för liten.
Därför kan utskrivna fax bli otydliga om mängden bläck som återstår är liten. I sådana fall, om mängden
sparade fax har nått den övre gränsen för skrivarens minne, kommer fax som sparats i skrivarens minne
att raderas i den ordning som de sparats. Därför kanske du inte kan se fax varken via utskrivet material
eller via skrivarens minne.
Därför ska du på förhand se till att det finns tillräckligt med bläck i bläckbehållaren när du använder
faxfunktionerna. Dessutom rekommenderar vi att du fyller på bläckbehållaren i tid, så att bläcket inte tar
slut när fax håller på att skrivas ut. Kontrollera visuellt mängden bläck som återstår i skrivarens
bläckbehållare.
Dessutom rekommenderar vi att du kontrollerar de utskrivna sidorna direkt efter att faxen tas emot. Om ett
fax finns kvar i skrivarens minne kan du skriva ut det igen efter att ha fyllt på bläckbehållaren.
Om [Skriv inte ut] är valt för [Mottagna dokument] på [Autoutskriftsinst.] under [FAX-inställningar] på
skrivarens manöverpanel kommer mottagna fax inte att skrivas ut direkt. I stället sparas fax i skrivarens
minne automatiskt och du kan markera och skriva ut fax som sparats i minnet. Med den här inställningen
tar inte skrivaren emot fax om skrivarens minne blir fullt. Därför ersätts inte sparade fax automatiskt.
396
Skicka fax från datorn (Windows)
Skicka fax (faxdrivrutin) Förenklad
Skapa en adressbok (faxdrivrutin)
Redigera eller ta bort en mottagare från en adressbok (faxdrivrutin)
Söka efter en mottagare i en adressbok (faxdrivrutin)
Det går inte att skicka fax från datorn
Så här öppnar du skärmen för faxdrivrutinsinställningar
Allmän information (faxdrivrutin)
397
Skicka fax (faxdrivrutin)
Du kan skicka fax med faxdrivrutinen från program som stöder dokumentutskrift.
Obs!
• Du kan bara skicka fax i svartvitt.
1. Kontrollera att enheten är på.
2. Öppna det dokument som du vill faxa i ett program ”t.ex. Anteckningar” och klicka sedan på
Skriv ut. (Kommandot är Skriv ut... (Print...) på menyn Arkiv (File).)
3. I Välj skrivare (Select Printer) eller Namn (Name) i dialogrutan Skriv ut (Print) markerar
du Canon XXX series FAX (där "XXX" är modellnamnet).
4. Klicka på Skriv ut (Print) eller OK.
* Dialogrutan Skriv ut (Print) i Anteckningar
Obs!
• Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen genom att klicka på Inställningar
(Preferences) eller Egenskaper (Properties) i dialogrutan Skriv ut (Print). Där kan du ange
pappersstorlek och utskriftsorientering. Mer information om hur man öppnar dialogrutan för
utskriftsinställningar i faxdrivrutinen finns i "Så här öppnar du skärmen för
faxdrivrutinsinställningar".
5. Klicka på Visa adressbok... (Display Address Book...) i Ange mottagare (Set Recipient)
i dialogrutan Skicka fax (Send FAX).
398
6. Välj en mottagare i Mottagarens namn (Recipient Name) i dialogrutan Välj mottagare i
adressboken (Select Recipient from Address Book) och klicka sedan på Ange som
mottagare (Set as Recipient).
Den valda mottagaren visas i Mottagare (Recipient) i dialogrutan Skicka fax (Send FAX).
Viktigt!
• Du kan inte ange en mottagare om det inte har registrerats någon mottagare i adressboken.
Registrera mottagaren i adressboken och öppna adressboken igen.
Mer information om hur du registrerar mottagare i adressboken finns i "Skapa en adressbok
(faxdrivrutin)."
• Om mottagarens fax-/telefonnummer inte anges korrekt eller om det fax-/telefonnummer som har
registrerats inte är korrekt kan faxet eventuellt skickas till en oväntad mottagare. När du skickar ett
viktigt fax rekommenderas att du endast skickar det efter att du har kontrollerat angiven
information och mottagarens status.
399
Obs!
• Du kan även ange Mottagare (Recipient) genom att ange Mottagarens namn (Recipient Name)
och Faxnummer (Fax Number) i Direkt inmatning (Direct Entry) i dialogrutan Skicka fax
(Send FAX) och sedan klicka på Ange som mottagare (Set as Recipient).
• Mer information om giltiga tecken finns i ”Allmän information (faxdrivrutin).”
• Du kan skicka fax trots att bara Faxnummer (Fax Number) anges.
• Du kan registrera mottagaren som du angav i adressboken genom att klicka på Lägg till i
adressbok... (Add to Address Book...). Mer information om hur du registrerar mottagare i
adressboken finns i "Skapa en adressbok (faxdrivrutin)."
• Om det är nödvändigt lägger du till numret som gör att du kommer ut på linjen före faxnumret.
(Exempel: Om numret för extern linje är 0 och faxnumret är XXX XX XX anger du 0XXX XX XX.)
7. Klicka på Skicka nu (Send Now).
När bekräftelsemeddelandet visas klickar du på OK.
Viktigt!
• Om du inte kan skicka ett fax på grund av ett fel med telefonlinjen eller något annat problem ska
du läsa ”Det går inte att skicka fax från datorn”.
Avbryta överföring
Om du klickar på Skicka nu (Send Now) i dialogrutan Skicka fax (Send FAX) visas skrivarikonen i
Aktivitetsfältet. Dubbelklicka på ikonen för att visa listan över faxjobb som väntar på överföring eller som
skickas.
Om du högerklickar på ett jobb och väljer Avbryt (Cancel) avbryts överföringen.
400
Skapa en adressbok (faxdrivrutin)
Genom att använda adressboken kan du skicka ett fax helt enkelt genom att ange en mottagare i den.
Du kan registrera mottagarens namn, faxnummer och annan information i adressboken.
Registrera en mottagare (WAB-kontakt) i adressboken
Du kan registrera en enskild mottagare (kontakt) i adressboken.
1. Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen.
2. Klicka på Adressbok... (Address Book...) i dialogrutan som visas.
Obs!
• När en enskild mottagare (kontakt) har registrerats i adressboksmappen (Windows Kontakter)
som en adressboksfil (.contact-fil) kan den användas i olika program. Du kan dock inte ändra
den adressbok som du använder eftersom bara en adressbok kan skapas per användare.
Följ stegen nedan för att öppna Windows Kontakter.
• Windows 10:
Sök efter "Kontakter" i rutan Sök (Search).
• Windows 8.1/Windows 8:
Välj ikonen Sök (Search) och sök sedan efter "Kontakter".
• Windows 7/Windows Vista:
Välj XXXX (användarnamn) (XXXX (user name)) i Start-menyn och dubbelklicka sedan
på Kontakter (Contacts).
3. Klicka på Ny... (New...) i dialogrutan Adressbok (Address Book).
401
4. Välj Kontakt (Contact) i dialogrutan Ny post (New Entry) och klicka sedan på OK.
Obs!
• Om du vill skicka ett fax kan du bara ange Kontakt (Contact) (en mottagare). Du kan inte ange
en Distributionslista (Distribution List).
5. På fliken Namn och e-post (Name and E-mail) i dialogrutan Egenskaper anger du
Förnamn (First) och Efternamn (Last).
Mottagarens namn skrivs ut högst upp på det fax som mottagaren får.
402
6. Ange faxnumret på fliken Hemma (Home) eller Arbete (Work) och klicka sedan på OK.
En enskild mottagare (kontakt) registreras i adressboken.
Obs!
• Du kan även registrera en mottagare genom att klicka på knappen Lägg till i adressbok...
(Add to Address Book...) i dialogrutan Skicka fax (Send FAX) efter att du har angett
mottagaren.
• Om det är nödvändigt lägger du till numret som gör att du kommer ut på linjen före faxnumret.
(Exempel: Om numret för extern linje är 0 och faxnumret är XXX XX XX anger du 0XXX XX
XX.)
• Om du uppgraderar från Windows XP till Windows Vista kanske den adressbok du skapade i
Windows XP inte syns i Windows Vista. Om det inträffar öppnar du adressboken på sättet som
beskrivs nedan och flyttar informationen till en ny adressbok.
403
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Utseende och anpassning (Appearance and
Personalization) > Mappalternativ (Folder Options).
2. Klicka på fliken Visa (View) i dialogrutan Mappalternativ (Folder Options), välj Visa
dolda filer och mappar (Show hidden files and folders) i Avancerade inställningar
(Advanced settings) och klicka sedan på OK.
3. Öppna Start-menyn, välj XXXX (användarnamn) (XXXX (user name)) och dubbelklicka
sedan på AppData > Roaming > Canon > MP5 så öppnas mappen.
4. Dubbelklicka på ".wab"-filen.
Adressboken syns nu automatiskt i Windows Vista.
Närliggande information
Redigera eller ta bort en mottagare från en adressbok (faxdrivrutin)
Söka efter en mottagare i en adressbok (faxdrivrutin)
404
Redigera eller ta bort en mottagare från en adressbok (faxdrivrutin)
Du kan ändra mottagarnas namn, faxnummer och annan information eller ta bort mottagare som finns
registrerade i adressboken.
Registrera mottagare i en adressbok
1. Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen.
2. Klicka på Adressbok... (Address Book...) i dialogrutan som visas.
3. Välj den mottagare som du vill redigera i dialogrutan Adressbok (Address Book) och
klicka sedan på Egenskaper... (Properties...).
4. Ändra den information du vill i dialogrutan Egenskaper och klicka sedan på OK.
405
Ta bort mottagare från en adressbok
1. Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen.
2. Klicka på Adressbok... (Address Book...) i dialogrutan som visas.
3. Välj den mottagare du vill ta bort från dialogrutan Adressbok (Address Book) och klicka
sedan på Ta bort (Delete).
406
4. När ett bekräftelsemeddelande visas klickar du på Ja (Yes).
407
Söka efter en mottagare i en adressbok (faxdrivrutin)
Du kan söka efter mottagare som finns registrerade i adressboken efter namn.
1. Öppna det dokument som du vill faxa i ett program ”t.ex. Anteckningar” och klicka sedan på
Skriv ut. (Kommandot är Skriv ut... (Print...) på menyn Arkiv (File).)
2. I Välj skrivare (Select Printer) eller Namn (Name) i dialogrutan Skriv ut (Print) markerar
du Canon XXX series FAX (där "XXX" är modellnamnet).
3. Klicka på Skriv ut (Print) eller OK.
* Dialogrutan Skriv ut (Print) i Anteckningar
4. Klicka på Visa adressbok... (Display Address Book...) i Ange mottagare (Set Recipient)
i dialogrutan Skicka fax (Send FAX).
408
5. Ange namnet på den mottagare du vill söka efter i Sök efter mottagare (Search by
Recipient) i dialogrutan Välj mottagare i adressboken (Select Recipient from Address
Book).
Om det angivna namnet hittas visas mottagaren i kontaktlistan med namnet markerat.
Medan namnet är markerat klickar du på Ange som mottagare (Set as Recipient) för att ange det som
mottagaren.
Viktigt!
• Du kan endast söka efter namn.
409
Det går inte att skicka fax från datorn
Kontroll 1
Är strömmen på?
Du kan inte sända fax om enheten har stängts av. Tryck på knappen PÅ (ON) för att slå på strömmen.
Om du kopplar bort nätkabeln utan att stänga av strömmen (en av knapparna på manöverpanelen lyser), slås
den på om du ansluter kabeln igen.
Om du kopplar från nätkabeln när du har tryckt på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen (knapparna på
manöverpanelen lyser inte) ska du koppla på den och trycka på knappen PÅ (ON) för att slå på strömmen.
Om strömmen stängdes av på grund av strömavbrott, osv slås den på automatiskt när strömavbrottet är löst.
Viktigt!
• Kontrollera att alla lampor på manöverpanelen har släckts innan du kopplar bort strömsladden.
När strömmen bryts eller om du kopplar ur nätsladden raderas alla fax som lagras i enhetens minne.
Obs!
• En lista med faxen som raderats från enhetens minne skrivs ut när enheten startas, om de fax som lagras i
enhetens minne raderas vid strömavbrott eller när nätsladden dras ut.
Kontroll 2
Skickas ett dokument från minnet eller tas ett fax emot i minnet?
När meddelandet om sändning/mottagning visas på enhetens LCD-skärmen (Liquid Crystal Display) skickas ett
fax från eller tas ett fax emot i enhetens minne. Vänta tills överföringen/mottagningen är klar.
Kontroll 3
Är telefonlinjetypen installerad på rätt sätt?
Kontrollera inställningen för telefonlinjetyp och ändra den vid behov.
Kontroll 4
Är Avkänning signal (Dial tone detect) inställt på PÅ (ON)?
Sänd faxet på nytt efter en stund.
Om du ändå inte kan skicka faxet väljer du AV (OFF) för Avkänning signal (Dial tone detect) i Avancerade
Faxinställningar (Advanced FAX settings) under Faxinställningar (FAX settings).
Kontroll 5
Är mottagarens fax-/telefonnummer korrekt?
Kontrollera mottagarens faxnummer och skicka sedan dokumentet igen.
Skicka fax (faxdrivrutin)
Obs!
• Mer information om hur du ändrar registrerade mottagare i adressboken finns i ”Redigera eller ta bort en
mottagare från en adressbok (faxdrivrutin)."
410
Kontroll 6
Inträffar ett fel vid sändning?
Kontrollera om ett meddelande visas på datorskärmen.
Om ett meddelande visas ska du läsa det och lösa problemet.
Kontroll 7
Inträffar ett skrivarfel?
Kontrollera om ett meddelande visas på LCD-skärmen.
Om en supportkod visas ska du titta i ”Supportkodslistan” för din modell på startsidan i Onlinehandbok.
Om ingen supportkod visas ska du titta under ”Ett meddelande visas” för din modell på startsidan i
Onlinehandbok.
Om du har bråttom trycker du på knappen Stopp (Stop) för att stänga meddelandet och skickar faxet.
Kontroll 8
Är telefonlinjen ansluten på rätt sätt?
Anslut telefonkabeln till telefonjacket på nytt.
Om telefonlinjen är ansluten på rätt sätt finns det ett problem med telefonlinjen. Kontakta ditt telefonbolag och
tillverkaren av din terminaladapter eller telefonadapter.
411
Så här öppnar du skärmen för faxdrivrutinsinställningar
Nedan förklaras hur du visar dialogrutan för utskriftsinställningar eller dialogrutan Egenskaper för
faxdrivrutinen från ett program eller via ikonen för fax/skrivare.
Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen från ett
program
1. Klicka på kommandot Skriv ut (Print) i programmet.
I regel kan du öppna dialogrutan Skriv ut (Print) genom att välja Skriv ut (Print) från menyn Arkiv
(File).
2. Välj "skrivarmodell" och klicka på Inställningar (Preferences) (eller Egenskaper
(Properties)).
Dialogrutan för utskriftsinställningar i faxdrivrutinen visas.
Öppna dialogrutan för utskriftsinställningar för faxdrivrutinen via ikonen för
fax/skrivare
• Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Enheter och skrivare (Devices and Printers).
2. Högerklicka på ikonen Canon XXX series eller Canon XXX series FAX, välj
Utskriftsinställningar (Printing Preferences) och välj sedan Canon XXX series
FAX. (”XXX” är skrivarens modellnamn.)
• Windows Vista:
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Skrivare (Printers).
2. Högerklicka på ikonen för Canon XXX series FAX (där ”XXX” är modellnamnet) och
välj sedan Utskriftsinställningar... (Printing Preferences...).
Öppna dialogrutan Egenskaper i faxdrivrutinen via ikonen för fax/skrivare
• Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7:
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Enheter och skrivare (Devices and Printers).
412
2. Högerklicka på ikonen Canon XXX series eller Canon XXX series FAX, välj
Egenskaper för skrivare (Printer Properties) och välj sedan Canon XXX series
FAX. (”XXX” är skrivarens modellnamn.)
• Windows Vista:
1. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) > Maskinvara och ljud (Hardware and
Sound) > Skrivare (Printers).
2. Högerklicka på ikonen för Canon XXX series FAX (där "XXX" är modellnamnet) och
välj sedan Egenskaper (Properties).
413
Allmän information (faxdrivrutin)
För den här faxdrivrutinen gäller följande begränsningar.
Tänk på dessa punkter när du använder faxdrivrutinen.
• Faxdrivrutinen fungerar eventuellt inte när ett Microsoft Excel 2002-dokument skickas som fax och
alternativet Tillåt skalning av A4/Letter-format (Allow A4/Letter Paper Resizing) har markerats i
Microsoft Excel 2002. Följ anvisningarna nedan för att lösa problemet:
1. Klicka på Alternativ... (Options...) i Verktyg (Tools)-menyn.
2. Avmarkera alternativet Tillåt skalning av A4/Letter-format (Allow A4/Letter Paper Resizing) på
fliken Internationellt (International).
• När du använder en nätverkskompatibel skrivare kan du inte skicka fax från flera datorer samtidigt. Om
du försöker att skicka ett fax från en dator medan ett fax skickas från en annan dator visas ett
meddelande och faxet skickas inte.
Kontrollera att inget fax skickas från en annan dator.
• Om du tilldelar faxdrivrutinen till Bluetooth-porten kan du inte skicka ett fax från datorn.
• Du kan använda följande tecken i Faxnummer (Fax Number):
Tecken
Förklaring
0–9*#
I ett telefonnummer eller faxnummer.
,p
När du vill lägga in en paus mellan två nummer.
P
När du vill lägga in en paus i slutet av ett antal nummer.
T
Nummer efter T skickas som en tonsignal.
+ – ( ), blanksteg
Gör numren enklare att läsa. Det går inte att infoga ett blanksteg framför ett nummer.
*Det går inte att använda ".", "R", "M" eller "E".
• Du kan ange följande antal tecken i Mottagarens namn (Recipient Name) och Faxnummer (Fax
Number):
Mottagarens namn (Recipient Name): Upp till 16 tecken
Faxnummer (Fax Number): Upp till 60 tecken
* Antalet tecken du kan ange varierar beroende på region.
• Faxdrivrutinen fungerar inte korrekt om du avmarkerar alternativet Aktivera skrivarpool (Enable
printer pooling) på fliken Portar (Ports) i dialogrutan Egenskaper för Canon XXX series FAX
(Canon XXX series FAX Properties) (där "XXX" är modellnamnet). Kontrollera att alternativet är
markerat.
Information om hur du öppnar dialogrutan Egenskaper för Canon XXX series FAX (Canon XXX series
FAX Properties) finns i "Öppna dialogrutan Egenskaper i faxdrivrutinen via ikonen för fax/skrivare.
414
Vanliga frågor
Skrivaren kan inte hittas på nätverket
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN
Okänd nätverksnyckel
Nätverk
Skriv ut
För andra frågor om nätverk klickar du här.
Utskriften startar inte
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder uppstår
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Papperet fastnar
Det går inte att installera MP Drivers
Installation
Fax
Det går inte att skicka ett fax
Det går inte att ta emot ett fax, det går inte att skriva ut ett fax
Ställa in fax
Ett fel inträffar
Meddelande visas
Fel
Exempel på problem
Skrivaren flyttas inte
Strömmen sätts inte på
Strömmen stängs av av sig själv
LCD-skärmen är av
LCD-skärmen visar fel språk
Problem med USB-anslutning
Det går inte att kommunicera med skrivaren via USB
Utskriften startar inte
Kopieringen/utskriften avbryts
Det går inte att skriva ut med AirPrint
Det går långsamt att skriva ut
Det kommer inte ut något bläck
Papperet fastnar
415
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Problem med skanning (Windows)
Problem med skanning (Mac OS)
Skanningsresultaten är otillfredsställande (Windows)
Skanningsresultaten är otillfredsställande (Mac OS)
Kan inte skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Fel uppstår ofta när du skickar fax
Mottagna fax håller en dålig kvalitet
Det går inte att ringa upp
Telefonen kopplas från under ett samtal
Går inte att ställa in korrekt (nätverk)
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under konfigurering
(Windows)
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Okänd nätverksnyckel
Administratörslösenordet som angetts för skrivaren är okänt
Skrivaren går inte att använda efter att en trådlös router har ersatts eller inställningarna har ändrats
Ett meddelande visas på datorn under konfigurering
Kontrollera nätverksinformation
Återställa till fabriksinställningarna
Det går inte att ställa in korrekt (installation)
Det går inte att installera MP Drivers
Easy-WebPrint EX startar inte eller Easy-WebPrint EX-menyn visas inte (Windows)
Uppdatera MP Drivers i nätverksmiljö (Windows)
Fel eller meddelande visas
Ett fel inträffar
Meddelande visas
Ett meddelade om faxning visas på skärmen för faxens vänteläge
Lista över supportkoder för fel
Felmeddelanden i IJ Scan Utility (Windows)
ScanGear Felmeddelande (skannerdrivrutiner)
Felmeddelanden i IJ Scan Utility (Mac OS)
Felmeddelanden för skannerdrivrutin (ICA Driver) (Mac OS)
Driftproblem
Problem med nätverkskommunikation
Utskriftsproblem
Problem med att skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
416
Problem med skanning (Windows)
Problem med skanning (Mac OS)
Problem med faxning
Mekaniska problem
Problem med installation och hämtning
Fel och meddelanden
Om du inte kan lösa ett problem
Reparera din Skrivare
417
Nätverksinställningar och vanliga problem
Här finns vanliga frågor om nätverket. Välj den anslutningsmetod du använder eller vill använda.
Trådlöst lokalt nätverk
Trådlöst direkt
Trådlöst lokalt nätverk
Skrivaren kan inte hittas
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar
Det går inte att fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning/skärmen Anslut kabel
Det går inte att hitta skrivaren efter en sökning på skärmen Skrivaridentifiering under konfigurering
Söka skrivare via IP-adress eller värdnamn vid konfigurering
Ett fel inträffar under inställningar för trådlöst LAN
En annan skrivare med samma namn hittades
Ändra anslutningsmetod för trådlöst LAN
Kan inte skriva ut eller ansluta
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Skrivaren går inte att använda efter att en trådlös router har ersatts eller inställningarna har ändrats
Ingen internetåtkomst via trådlöst LAN från kommunikationsenhet
Ansluta skrivare och trådlös router via Enkel trådlös anslutning
Går inte att ansluta smarttelefon/surfplatta till trådlös router
Ett fel inträffar under inställningar för trådlöst LAN
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LAN-anslutning
Tips för LAN-inställning/ändra LAN-inställningar
Okänd nätverksnyckel
Administratörslösenordet som angetts för skrivaren är okänt
Kontrollera nätverksinformation
Återställa till fabriksinställningarna
Ändra SSID/nyckel för trådlös router
Kontrollera den trådlösa routerns SSID för smarttelefon/surfplatta
Sekretessavgränsare/SSID-avgränsare/nätverkssepareringsfunktion
Standardinställningar för nätverk
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LAN-anslutning
Skriva ut nätverksinställningar
Ändra anslutningsmetod för trådlöst LAN
Skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Ansluta skrivare och trådlös router via Enkel trådlös anslutning
Går inte att ansluta smarttelefon/surfplatta till trådlös router
Kontrollera den trådlösa routerns SSID för smarttelefon/surfplatta
418
Ställa in användning av smarttelefon/surfplatta
Kan inte skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Hämta Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problem vid användning av skrivare
Ett meddelande visas på datorn under konfigurering
Det går långsamt att skriva ut
Paket skickas konstant (Windows)
Trådlös direktanslutning
Kan inte skriva ut eller ansluta
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Ingen internetåtkomst via trådlöst LAN från kommunikationsenhet
Tips för LAN-inställning/ändra LAN-inställningar
Okänd nätverksnyckel
Administratörslösenordet som angetts för skrivaren är okänt
Kontrollera nätverksinformation
Återställa till fabriksinställningarna
Skriva ut nätverksinställningar
Standardinställningar för nätverk
Ändra anslutningsmetod för trådlöst LAN
Skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Kan inte skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Hämta Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Problem vid användning av skrivare
Ett meddelande visas på datorn under konfigurering
Det går långsamt att skriva ut
419
Ansluta skrivaren till ett nätverk
Tillgängliga anslutningsmetoder
Följande anslutningsmetoder finns på skrivaren.
• Trådlös anslutning
Anslut skrivaren och dator/smarttelefon/surfplatta med en trådlös router.
Om du har en trådlös router rekommenderar vi att du använder en för trådlös anslutning.
• Trådlös direktanslutning
Anslut skrivaren och dator/smarttelefon/surfplatta utan en trådlös router.
Mer information om anslutningsmetod finns i Tillgängliga anslutningsmetoder.
Obs!
• Du kan ansluta skrivaren och datorn med en USB-kabel (USB-anslutning). Förbered en USBkabel. Mer information finns i Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från
USB till LAN-anslutning.
Inställning/konfiguration av nätverksanslutning
Utför anslutningsinställningar för skrivaren och dator/smarttelefon/surfplatta.
Om du vill ha mer information om inställningsproceduren klickar du här.
Ändra nätverksinställningar
Se nedan för att ändra anslutningsinställningarna för skrivaren och dator/smarttelefon/surfplatta.
• Så här ändrar du nätverksanslutningsmetod:
Ändra anslutningsmetod för trådlöst LAN
Ändra anslutningsläge
• För att lägga till en dator/smarttelefon/surfplatta till skrivaren:
Ansluta till en annan dator via LAN/Ändra anslutningsmetod från USB till LAN-anslutning
• För att tillfälligt använda Trådlöst direkt:
Använda skrivaren med trådlöst direkt
Programvara för nätverk (Windows)
För Windows kan du använda IJ Network Device Setup Utility för att utföra nätverksinställningarna. Det ger
administratören för ett nätverk eller skrivare möjlighet att hantera skrivare på nätverk.
Nätverksinställningar (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)
420
Felsöka
Se Nätverksinställningar och vanliga problem för felsökning av nätverksanslutning.
Anmärkning/begränsning
Mer information finns nedan.
• Begränsningar för nätverksinställningar:
Begränsningar
• Meddelanden när du skriver ut med webbtjänst:
Anmärkning om webbtjänster för utskrifter
421
Begränsningar
Om du vill ansluta ytterligare en enhet medan en annan enhet (t.ex. en smarttelefon) är ansluten till
skrivaren, använder du samma anslutningsmetod som för den redan anslutna enheten.
Om du använder någon annan metod, bryts anslutningen till den redan inkopplade enheten.
Ansluten via trådlös router
• Kontrollera att enheten och den trådlösa routern är anslutna. För mer information om hur du
•
•
•
•
•
kontrollerar inställningarna, se den trådlösa routerns handbok eller kontakta tillverkaren.
En enhet som redan är ansluten till skrivaren utan en trådlös router ska återanslutas via en trådlös
router.
Konfiguration, routerns funktioner, konfigurationsmetoder och säkerhetsinställningar för
nätverksenheterna kan variera beroende på systemmiljö. Mer information finns i handboken för din
nätverksenhet. Du kan även kontakta enhetens tillverkare.
Den här skrivaren har inte stöd för IEEE802.11ac, IEEE802.11a eller IEEE802.11n (5 GHz).
Kontrollera om din enhet stöder IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g eller IEEE802.11b.
Om enheten är inställd på läget "endast IEEE802.11n" kan inte WEP eller TKIP användas som ett
säkerhetsprotokoll. Ändra enhetens säkerhetsprotokoll till något annat än WEP och TKIP eller ändra
inställningen till något annat än "endast IEEE802.11n".
Anslutningen mellan enheten och den trådlösa routern kommer att inaktiveras tillfälligt medan
inställningen ändras. Gå inte till nästa skärm förrän du är klar med inställningarna.
Om du ska använda enheten i en kontorsmiljö bör du rådfråga nätverksadministratören.
Observera att om du ansluter till ett nätverk som inte är säkerhetsskyddat finns det risk för att
obehöriga får åtkomst till personlig information.
Trådlöst direkt
Viktigt!
• Om en enhet är ansluten till internet via en trådlös router kan du ansluta enheten till en skrivare i
läget Trådlöst direkt. Då bryts den befintliga anslutningen mellan enheten och den trådlösa routern.
Beroende på enheten kanske den automatiskt övergår till att använda en mobildataanslutning.
Beroende på typen av abonnemang kanske extra avgifter debiteras för internetåtkomst via en
mobildataanslutning.
• När du ansluter en enhet och skrivaren via Trådlöst direkt sparas anslutningsinformationen i WiFi-inställningarna. Enheten kanske ansluts automatiskt till skrivaren även om den har kopplats
från eller anslutits till en annan trådlös router.
• För att förhindra automatisk anslutning till skrivaren i läget Trådlöst direkt ändrar du
anslutningsläget när du är klar med skrivaren eller ställer in i enhetens Wi-Fi-inställningar att den
inte ska ansluta automatiskt.
För mer information om hur du kontrollerar eller ändrar inställningarna för den trådlösa routern,
se routerns handbok eller kontakta tillverkaren.
• Om du ansluter en enhet och skrivaren via Trådlöst direkt kan internetanslutningen brytas beroende
på miljö. I så fall går det inte att använda webbtjänsterna för skrivaren.
• I läget Trådlöst direkt kan du ansluta upp till fem enheter samtidigt. Ett felmeddelande visas om du
försöker ansluta en sjätte enhet då fem enheter redan är anslutna.
422
Om ett fel visas ska du koppla från någon av de enheter som inte använder skrivaren och sedan
konfigurera inställningarna på nytt.
• Enheter som är anslutna till skrivaren via Trådlöst direkt kan inte kommunicera med varandra.
• Firmware-uppdateringar för skrivaren är inte tillgängliga när Trådlöst direkt används.
• Om en enhet har anslutits till skrivaren utan att en trådlös router används och du vill konfigurera den
på nytt, med samma anslutningsmetod, ska du först koppla från enheten. Avaktivera anslutningen
mellan enheten och skrivaren på skärmen med Wi-Fi-inställningar.
423
Problem med nätverkskommunikation
Skrivaren kan inte hittas på nätverket
Problem med nätverksanslutning
Andra nätverksproblem
424
Skrivaren kan inte hittas på nätverket
Vid konfigurering av skrivaren:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar
under konfigurering (Windows)
Det går inte att fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning/skärmen Anslut
kabel
Vid användning av skrivare:
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN
425
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under konfigurering (Windows)
Om det inte går att hitta skrivaren och skärmen Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings)
visas efter att du har sökt efter skrivaren via Automatisk sökning (Automatic search) på skärmen Söka
efter skrivare (Search for Printers), klickar du på Sök igen (Redetect) och söker efter skrivaren igen med
IP-adressen på skärmen Söka efter skrivare (Search for Printers).
Om det inte går att hitta skrivaren genom att söka efter den med hjälp av IP-adressen ska du kontrollera
nätverksinställningarna.
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera strömstatus
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera datorns nätverksanslutning
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar för
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens inställningar för trådlöst LAN
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera trådlös nätverksmiljö
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens IP-adress
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för trådlös router
426
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera strömstatus
Är skrivaren och nätverksenheten (routern osv.) påslagna?
Kontrollera att skrivaren är på.
Kontrollera att enheten är på
Kontrollera att nätverksenheten (routern osv.) är påslagen.
Om skrivaren eller nätverksenheten är avstängd:
Starta skrivaren eller nätverksenheten.
När du startat skrivaren och nätverksenheten kan det ta lite tid innan de kan användas. Vänta en stund
efter att du startat skrivaren eller nätverksenheten och klicka sedan på Sök igen (Redetect) på skärmen
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka efter skrivaren igen.
Om skrivaren har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att fortsätta att konfigurera
nätverkskommunikationen.
Om skrivaren och nätverksenheten är på:
Om nätverksenheterna är på ska du stänga av och starta dem igen.
Om ovanstående inte löser problemet:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera datorns nätverksanslutning
427
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera datorns nätverksanslutning
Kan du öppna några webbsidor på datorn?
Se till att datorn och nätverksenheten (routern osv.) är konfigurerade och att datorn är ansluten till
nätverket.
Om du inte kan öppna någon webbplats:
Klicka på Avbryt (Cancel) i fönstret Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att
avbryta konfigurationen av nätverkskommunikationen.
Konfigurera sedan datorn och nätverksenheten.
Kontakta tillverkaren eller läs i datorns eller nätverksenhetens handbok om du vill ha information om hur
det går till.
Om du kan visa webbplatser när du har konfigurerat datorn och nätverksenheten konfigurerar du om
nätverkskommunikationen från början.
Om ovanstående inte löser problemet:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera trådlös nätverksmiljö
428
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar för trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera skrivarens inställningar för trådlöst LAN
Är skrivaren inställd på att tillåta trådlös kommunikation?
Kontrollera att ikonen
eller
visas på LCD-skärmen.
Om ikonen inte visas:
Skrivaren är inte inställd på att tillåta trådlös kommunikation. Klicka på Information om konfigurering av
trådlöst LAN (Wireless LAN Setup Information) på skärmen Kontrollera skrivarinställningar (Check
Printer Settings) för att kontrollera status och starta trådlös kommunikation på skrivaren.
Om ikonen visas:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera trådlös nätverksmiljö
429
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera trådlös nätverksmiljö
Är skrivaren ansluten till en trådlös router?
Kontrollera via LCD:n att skrivaren är ansluten till den trådlösa routern.
Om ikonen
visas:
• Kontrollera den trådlösa routerns läge
När du har kontrollerat den trådlösa routerns inställning ska du se till att skrivaren inte är placerad för
långt bort från den trådlösa routern.
Skrivaren kan befinna sig upp till 50 meter (164 fot) från den trådlösa routern inomhus. Kontrollera att
skrivaren är tillräckligt nära den trådlösa routern som ska användas.
Placera den trådlösa routern och skrivaren så att det inte finns några hinder mellan dem. Trådlös
kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Trådlös kommunikation kan
hindras av byggnadsmaterial som innehåller metall eller betong. Om skrivaren inte kan kommunicera
med datorn via trådlöst LAN på grund av en vägg ska du placera skrivaren och datorn i samma rum.
Om en enhet, t.ex. en mikrovågsugn, som sänder ut radiovågor i samma frekvensbandbredd som en
trådlös router finns i närheten kan det orsaka störningar. Placera den trådlösa routern så långt bort
som möjligt från eventuella störningskällor.
Obs!
• Även om de flesta trådlösa routrar har antenner bör du observera att vissa antenner sitter inuti.
• Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern
Du bör använda en bandbredd på 2,4 GHz för att anslutaskrivaren och den trådlösa routern. Se till att
den trådlösa routern för skrivarens mål har konfigurerats att använda en bandbredd på 2,4 GHz.
Viktigt!
• Olika SSID tilldelas för en bandbredd (2,4 GHz eller 5 GHz) utifrån router eller från användning
(för PC eller spelenhet) med alfanumeriska tecken i slutet av SSID.
Kontrollera SSID för skrivarens trådlösa router genom att skriva ut information om
nätverksinställningar.
Skriva ut nätverksinställningar
430
För mer information om den trådlösa routern, se routerns handbok eller kontakta tillverkaren.
När du vidtagit åtgärderna ovan klickar du på Sök igen (Redetect) på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka efter skrivaren igen.
Om skrivaren har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att fortsätta att konfigurera
nätverkskommunikationen.
Om skrivaren inte hittas är den inte ansluten till den trådlösa routern. Anslut skrivaren till den trådlösa
routern.
Efter anslutning av skrivaren till den trådlösa routern ska du konfigurera nätverkskommunikationen från
början.
Om ikonen
visas:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera skrivarens IP-adress
431
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera skrivarens IP-adress
Har skrivarens IP-adress angetts korrekt?
Om skrivarens IP-adress inte har angetts korrekt kan det vara omöjligt att hitta skrivaren. Kontrollera att
skrivarens IP-adress inte används för en annan enhet.
Du kan kontrollera skrivarens IP-adress genom att skriva ut information om nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
Om IP-adressen inte anges korrekt:
Se Om en felskärm visas: och ange IP-adressen.
Om IP-adressen anges korrekt:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av
trådlöst LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara
432
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera inställningar för säkerhetsprogramvara
Inaktivera blockering i brandväggen tillfälligt.
Brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller i operativsystemet på din dator kan begränsa kommunikationen
mellan skrivaren och datorn. Kontrollera inställningarna för brandväggen i ditt säkerhetsprogram eller
operativsystem eller meddelandet som visas på datorn och inaktivera blockeringen tillfälligt.
Om brandväggen stör konfigureringen:
• Om ett meddelande visas:
Om ett varningsmeddelande visar att Canon-programmet försöker ansluta till nätverket ställer du in
säkerhetsprogrammet så att det tillåter åtkomst.
När du har beviljat åtkomst för programvaran klickar du på Sök igen (Redetect) på skärmen
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka efter skrivaren igen.
Om skrivaren har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att fortsätta att konfigurera
nätverkskommunikationen.
• Om inget meddelande visas:
Avbryt konfigureringen och ställ sedan in säkerhetsprogrammet så att det ger Canon-programmet
åtkomst till nätverket.
Filen Setup.exe eller Setup64.exe i mappen win > Driver > DrvSetup på installations-CD:n
När du gjort inställningen i säkerhetsprogrammet konfigurerar du nätverkskommunikationen igen från
början.
När konfigurationen är slutförd kan du aktivera brandväggen.
Obs!
• Mer information om brandväggsinställningar i ditt operativsystem eller säkerhetsprogram finns i
handboken. Du kan även kontakta tillverkaren.
Om ovanstående inte löser problemet:
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst
LAN (Windows) – Kontrollera inställningar för trådlös router
433
Det går inte att hitta skrivaren på skärmen Kontrollera
skrivarinställningar under Inställningar av trådlöst LAN (Windows)
– Kontrollera inställningar för trådlös router
Kontrollera inställningarna för den trådlösa routern.
Kontrollera den trådlösa routerns inställningar för nätverksanslutning, till exempel IP-adressfiltrering,
MAC-adressfiltrering, krypteringsnyckel och DHCP-funktion.
Se till att både den trådlösa routern och skrivaren tilldelas samma radiokanal.
Läs handboken som medföljer den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren för information om att
kontrollera inställningarna för den trådlösa routern.
När du har kontrollerat den trådlösa routerns inställningar klickar du på Sök igen (Redetect) på skärmen
Kontrollera skrivarinställningar (Check Printer Settings) för att söka efter skrivaren igen.
Om skrivaren har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att fortsätta att konfigurera
nätverkskommunikationen.
434
Det går inte att fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning/skärmen
Anslut kabel
Om du inte kan fortsätta efter fönstret Skrivaranslutning (Printer Connection) eller fönstret Anslut kabel
(Connect Cable) kontrollerar du följande.
Kontroll1
Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren och datorn.
Anslut skrivaren till datorn med en USB-kabel enligt bilden nedan. USB-porten sitter på skrivarens baksida.
Kontrollera punkterna nedan endast om du inte kan fortsätta efter fönstret Skrivaranslutning (Printer
Connection).
Kontroll2
Följ anvisningarna nedan för att ansluta skrivaren och datorn igen.
Viktigt!
• För Mac OS kontrollerar du att låsikonen finns nere till vänster i fönstret Skrivare och skannrar (Printers
& Scanners) (skärmen Skriv ut och skanna (Print & Scan) i Mac OS X v10.8).
Om ikonen
(låst) visas klickar du på ikonen för att låsa upp den. (Administratörsnamn och lösenord
krävs för att låsa upp.)
1. Stäng av skrivaren.
2. Koppla loss USB-kabeln från skrivaren och datorn och anslut den igen.
3. Starta skrivaren.
Om du inte kan lösa problemet följer du anvisningarna nedan för att installera
om MP Drivers.
Kontroll3
• För Windows:
1. Klicka på Avbryt (Cancel).
◦ Om skärmen Installationen misslyckades (Installation Failure) visas:
1. Klicka på Starta om (Start Over).
435
2. Klicka på Avsluta (Exit) i fönstret Starta inställningar (Start Setup) och slutför
konfigurationen.
◦ Om skärmen Anslutning misslyckades. (Connection failed.) visas:
1. Klicka på Nästa (Next).
2. Klicka på Nästa (Next) i skärmen som visas.
3. Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i skärmen Välj skrivare (Select Printer).
4. Klicka på Avsluta (Exit) i fönstret Starta inställningar (Start Setup) och slutför
konfigurationen.
3. Stäng av skrivaren.
4. Starta om datorn.
5. Se till att inga andra program är igång.
6. Gör om konfigureringen enligt anvisningarna på Canons webbplats.
Obs!
• Du kan använda installations-CD:n för att göra om konfigureringen.
• För Mac OS:
1. Klicka på Nästa (Next).
◦ Om skärmen Installationen misslyckades (Installation Failure) visas klickar du på Avsluta
(Exit) på den visade skärmen och slutför konfigurationen.
◦ Om skärmen Anslutning misslyckades. (Connection failed.) visas:
1. Klicka på Nästa (Next).
2. Klicka på Nästa (Next) i skärmen som visas.
3. Klicka på Tillbaka till början (Back to Top) i skärmen Välj skrivare (Select Printer).
4. Klicka på Avsluta (Exit) i fönstret Starta inställningar (Start Setup) och slutför
konfigurationen.
3. Stäng av skrivaren.
4. Starta om datorn.
5. Se till att inga andra program är igång.
6. Gör om konfigureringen enligt anvisningarna på Canons webbplats.
436
Hittar inte Skrivare med trådlöst LAN
Obs!
• I det här avsnittet beskrivs hur du felsöker när du använder datorn.
För information om hur du felsöker när du använder en smarttelefon eller surfplatta:
Kan inte skriva ut/skanna från en smarttelefon/surfplatta
Kontroll1
Kontrollera att skrivaren är på.
Kontroll2
Visas ikonen
på LCD-skärmen?
Om ikonen inte visas väljer du Aktivt (Active) på WLAN aktiv/inaktiv (WLAN activ./inactiv.) på Trådlöst LAN
(Wireless LAN) under LAN-inställningar (LAN settings).
Kontroll3
Kontrollera att konfigureringen av skrivaren är klar.
Om det inte är det, utför du konfiguration.
• För Windows:
Använd installations-CD:n eller följ anvisningarna på Canons webbplats.
• För Mac OS:
Följ anvisningarna på Canons webbplats.
Om du kan använda IJ Network Device Setup Utility tittar du efter skrivaren
igen. (Windows)
Kontroll4
Skärmen IJ Network Device Setup Utility
Kontroll5
Kontrollera att nätverksinställningarna för skrivare och trådlös router stämmer
överens.
Kontrollera att skrivarens nätverksinställningar (dvs. namnet på den trådlösa routern, SSID, nätverksnyckel osv.)
är identiska med den trådlösa routerns inställningar.
För att kontrollera inställningarna på den trådlösa routern, läs i handboken som medföljde den eller kontakta
tillverkaren.
Om du vill kontrollera skrivarens nuvarande nätverksinställningar skriver du ut informationen om
nätverksinställningar.
Skriva ut nätverksinställningar
Kontroll6
Kontrollera att skrivaren inte är placerad för långt bort från den trådlösa
routern.
437
Placera den trådlösa routern och skrivaren så att det inte finns några hinder mellan dem. Trådlös kommunikation
mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Trådlös kommunikation kan hindras av byggnadsmaterial
som innehåller metall eller betong. Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn via trådlöst LAN på grund av
en vägg ska du placera skrivaren och datorn i samma rum.
Om en enhet, t.ex. en mikrovågsugn, som sänder ut radiovågor i samma frekvensbandbredd som en trådlös
router finns i närheten kan det orsaka störningar. Placera den trådlösa routern så långt bort som möjligt från
eventuella störningskällor.
Obs!
• Även om de flesta trådlösa routrar har antenner bör du observera att vissa antenner sitter inuti.
Kontrollera att den trådlösa signalen är stark. Övervaka signalstatus och flytta
skrivare och trådlös router enligt behov.
Kontroll7
För att kontrollera signalstyrkan:
Kontrollera status för trådlöst nätverk
Kontroll8
Kontrollera att datorn är korrekt ansluten till den trådlösa routern.
Läs handboken som medföljer datorn eller kontakta tillverkaren för mer information om hur du kontrollerar
datorns inställningar eller anslutningsstatus.
Obs!
• Om du använder en smarttelefon/surfplatta ser du till att Wi-Fi är aktiverat på den.
Se till att Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable
bidirectional support) är valt på fliken Portar (Ports) i dialogrutan med egenskaper för
skrivardrivrutinen. (Windows)
Kontroll9
Kontroll10
Kontrollera att brandväggen i säkerhetsprogrammet är avstängd.
Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är på kanske ett meddelande om att Canon-programmet försöker
ansluta till nätverket visas. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in säkerhetsprogrammet så att det alltid
tillåter åtkomst.
Om du använder program som växlar mellan nätverksmiljöer ska du kontrollera deras inställningar. En del
program använder en brandvägg som standard.
Om skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via LAN använder du
alfanumeriska tecken för nätverksnamnet (SSID). (Mac OS)
Kontroll11
Om problemet fortfarande inte är löst, gör du om konfigureringen.
• För Windows:
Använd installations-CD:n eller följ anvisningarna på Canons webbplats.
• För Mac OS:
Följ anvisningarna på Canons webbplats.
438
Problem med nätverksanslutning
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Okänd nätverksnyckel
Skrivaren går inte att använda efter att en trådlös router har ersatts eller
inställningarna har ändrats
439
Det går plötsligt inte att använda skrivaren
Det går inte att kommunicera med skrivaren efter att nätverksinställningarna ändrats
Det går inte att kommunicera med skrivaren via trådlöst LAN
Det går inte att kommunicera med skrivaren via Trådlöst direkt
Det går inte att skriva ut, scanna eller faxa från en dator som är ansluten till nätverket
Det går inte att kommunicera med skrivaren efter att
nätverksinställningarna ändrats
Det kan ta en stund innan skrivaren tilldelas en IP-adress eller så kanske du måste starta om datorn.
Se till att datorn har fått en giltig IP-adress och försök hitta skrivaren igen.
Det går inte att kommunicera med skrivaren via trådlöst LAN
Kontrollera om strömmen är på eller av för skrivaren, nätverksenheter (t.ex.
trådlös router) och smarttelefon/surfplatta.
Kontroll1
Starta skrivaren eller enheterna.
Om strömmen redan är på, slå av och sedan på den igen.
Det kan vara nödvändigt att lösa problem med trådlös router (t.ex. uppdateringsintervall för en nyckel, problem
med DHCP-uppdateringsintervall, energisparläge osv.) eller att uppdatera firmware i den trådlösa routern.
Kontakta tillverkaren av den trådlösa routern för mer information.
Kontroll2
Kan du öppna några webbsidor på datorn?
Kontrollera att din dator är korrekt ansluten till den trådlösa routern.
Mer information om hur du kontrollerar datorinställningarna eller anslutningsstatus finns i handboken som
medföljer den trådlösa routern. Du kan även kontakta tillverkaren.
Kontroll3
Är skrivaren ansluten till den trådlösa routern?
Kontrollera anslutningsstatusen mellan skrivaren och den trådlösa routern via ikonen på LCD-skärmen. Om
inte visas är trådlöst LAN inte aktiverat. Aktivera trådlöst LAN.
Se till att nätverksinställningarna på skrivaren och den trådlösa routern
stämmer överens.
Kontroll4
Kontrollera att skrivarens nätverksinställningar (dvs. namnet på den trådlösa routern, SSID, nätverksnyckel
osv.) är identiska med den trådlösa routerns inställningar.
440
För att kontrollera inställningarna på den trådlösa routern, läs i handboken som medföljde den eller kontakta
tillverkaren.
Om du vill kontrollera skrivarens nuvarande nätverksinställningar skriver du ut informationen om
nätverksinställningar.
Skriva ut nätverksinställningar
Om skrivarens nätverksinställningar inte stämmer överens med den trådlösa routerns inställningar ska du
ändra nätverksinställningarna på skrivaren så att de stämmer överens med den trådlösa routerns.
Nätverksinställningar (IJ Network Device Setup Utility) (Windows)
Kontroll5
Kontrollera att skrivaren inte är placerad för långt bort från den trådlösa
routern.
Placera den trådlösa routern och skrivaren så att det inte finns några hinder mellan dem. Trådlös
kommunikation mellan olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Trådlös kommunikation kan hindras av
byggnadsmaterial som innehåller metall eller betong. Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn via
trådlöst LAN på grund av en vägg ska du placera skrivaren och datorn i samma rum.
Om en enhet, t.ex. en mikrovågsugn, som sänder ut radiovågor i samma frekvensbandbredd som en trådlös
router finns i närheten kan det orsaka störningar. Placera den trådlösa routern så långt bort som möjligt från
eventuella störningskällor.
Obs!
• Även om de flesta trådlösa routrar har antenner bör du observera att vissa antenner sitter inuti.
Kontrollera att den trådlösa signalen är stark. Övervaka signalstatus och
flytta skrivare och trådlös router enligt behov.
Kontroll6
Kontrollera aktuell signalstatus i manöverpanelen på skrivaren.
LCD-skärm och manöverpanel
Kontroll7
Kontrollera att du använder en giltig kanal.
Vilka kanaler för trådlös kommunikation som går att använda kan vara begränsade beroende på vilken trådlös
nätverksenhet som används av datorn. Läs handboken som medföljde datorn eller den trådlösa
nätverksenheten för att se vilka kanaler som går att använda.
Kontrollera att den kanal som har ställts in på den trådlösa routern går att
använda, vilket bekräftats i kontroll 7.
Kontroll8
Om den inte kan det, ändrar du kanalen som ställts in den trådlösa routern.
Kontroll9
Kontrollera att brandväggen i säkerhetsprogrammet är avstängd.
Om brandväggen i ditt säkerhetsprogram är på kanske ett meddelande om att Canon-programmet försöker
ansluta till nätverket visas. Om varningsmeddelandet visas ska du ställa in säkerhetsprogrammet så att det
alltid tillåter åtkomst.
Om du använder program som växlar mellan nätverksmiljöer ska du kontrollera deras inställningar. En del
program använder en brandvägg som standard.
441
Om skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via LAN använder du
alfanumeriska tecken för nätverksnamnet (SSID). (Mac OS)
Kontroll10
Om problemet fortfarande inte är löst, gör du om konfigureringen.
• För Windows:
Använd installations-CD:n eller följ anvisningarna på Canons webbplats.
• För Mac OS:
Följ anvisningarna på Canons webbplats.
• Positionering:
Se till att det inte finns några hinder i vägen mellan den trådlösa routern och skrivaren.
Det går inte att kommunicera med skrivaren via Trådlöst direkt
Kontrollera om strömmen är på eller av för skrivaren och andra enheter
(smarttelefon eller surfplatta).
Kontroll1
Starta skrivaren eller enheterna.
Om strömmen redan är på, slå av och sedan på den igen.
Kontroll2
Kontrollera inställningen på skrivaren.
Välj LAN-inställningar (LAN settings) > Direktanslutning (Wireless Direct) > Inst. Direktanslutn.
(Wireless Direct set.) > Växla Tl direkt (Switch WL Direct) i angiven ordning och välj Ja (Yes).
Kontroll3
Kontrollera inställningarna på enheten (smarttelefonen/surfplattan).
Kontrollera att trådlöst LAN är aktiverat på enheten.
Mer information finns i enhetens handbok.
Se till att skrivaren är vald som anslutning för trådlösa
kommunikationsenheter (t.ex. smarttelefoner eller surfplattor).
Kontroll4
Välj identifierare för den Trådlöst direkt (SSID) som angetts för skrivaren som anslutningsmål för enheter.
Kontrollera målet på din enhet.
Mer information finns i enhetens instruktionshandbok eller på tillverkarens webbplats.
Kontrollera identifieraren för trådlöst direkt (SSID) som angetts för skrivaren och skriv ut information om
nätverksinställningarna för skrivaren.
Skriva ut nätverksinställningar
Kontroll5
Har du matat in rätt lösenord som angetts för Trådlöst direkt?
442
Du kan kontrollera lösenordet som angetts för skrivaren genom att skriva ut information om
nätverksinställningarna för skrivaren.
Skriva ut nätverksinställningar
Kontroll6
Kontrollera att skrivaren inte är placerad för långt bort från enheten.
Placera enheten och skrivaren så att det inte finns några hinder mellan dem. Trådlös kommunikation mellan
olika rum eller våningar kan ofta fungera dåligt. Trådlös kommunikation kan hindras av byggnadsmaterial som
innehåller metall eller betong. Om skrivaren inte kan kommunicera med datorn via trådlöst LAN på grund av
en vägg ska du placera skrivaren och datorn i samma rum.
Om en enhet, t.ex. en mikrovågsugn, som sänder ut radiovågor i samma frekvensbandbredd som en trådlös
router finns i närheten kan det orsaka störningar. Placera den trådlösa routern så långt bort som möjligt från
eventuella störningskällor.
Placera enheter på ett lämpligt avstånd från skrivaren.
Kontroll7
Kontrollera om 5 enheter redan är anslutna.
Trådlöst direkt kan inte ansluta mer än 5 enheter.
Det går inte att skriva ut, scanna eller faxa från en dator som är
ansluten till nätverket
Kontroll1
Kontrollera att datorn är korrekt ansluten till den trådlösa routern.
Läs handboken som medföljer datorn eller kontakta tillverkaren för mer information om hur du kontrollerar
datorns inställningar eller anslutningsstatus.
Kontroll2
Om inte MP Drivers redan har installerats, installerar du dem.
• För Windows:
Installera MP Drivers med hjälp av installations-CD:n eller installera dem från Canons webbplats.
• För Mac OS:
Installera MP Drivers från Canons webbplats.
Kontrollera att den trådlösa routern inte begränsar vilka datorer som kan
komma åt den.
Kontroll3
Läs handboken som medföljer den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren för mer information om att
ansluta till och konfigurera en trådlös router.
Obs!
• Information om hur du kontrollerar datorns MAC-adress eller IP-adress finns i Kontrollera datorns IPadress eller MAC-adress.
443
Okänd nätverksnyckel
WPA/WPA2- eller WEP-nyckeln som angetts för den trådlösa routern är okänd, det går inte att ansluta
Ange en krypteringsnyckel
WPA/WPA2- eller WEP-nyckeln som angetts för den trådlösa routern
är okänd, det går inte att ansluta
Läs handboken som medföljer den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren för mer information om att
konfigurera en trådlös router. Se till att datorn kan kommunicera med den trådlösa routern.
Obs!
• Du konfigurerar skrivaren i Windows så att den stämmer överens med den trådlösa routerns
inställningar med IJ Network Device Setup Utility.
Ange en krypteringsnyckel
Läs handboken som medföljer den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren för mer information om att
konfigurera en trådlös router. Se till att datorn kan kommunicera med den trådlösa routern.
Obs!
• Du konfigurerar skrivaren i Windows så att den stämmer överens med den trådlösa routerns
inställningar med IJ Network Device Setup Utility.
Du rekommenderas att välja WPA, WPA2 eller WPA/WPA2 av säkerhetsskäl. Om den trådlösa routern är
kompatibel med WPA/WPA2 kan du använda WPA2 eller WPA.
• Använda WPA/WPA2
Verifieringsmetod, lösenordsfras och dynamisk krypteringstyp måste vara samma på den trådlösa
routern, skrivaren och datorn.
Ange den lösenordsfras som konfigurerats på den trådlösa routern (en serie på mellan 8 och 63
alfanumeriska tecken eller 64 tecken långt hexadecimalt tal).
Antingen TKIP (grundkryptering) eller AES (säker kryptering) väljs automatiskt som dynamisk
krypteringsmetod.
Detaljerad information finns i Om skärmen WPA-/WPA2-info visas.
Obs!
• Den här skrivaren har stöd för WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) och WPA2-PSK (WPA2Personal).
444
• Använda WEP
Nyckellängd, nyckelformat, nyckel-ID (mellan 1 och 4) och verifieringsmetod måste vara samma för
den trådlösa routern, skrivaren och datorn.
För att kommunicera med en trådlös router som använder automatiskt genererade WEP-nycklar
måste du konfigurera skrivaren så att den använder nyckeln som genereras av den trådlösa routern
och ange den i hexadecimalt format.
◦ För Windows:
När skärmen WEP-info (WEP Details) visas efter att du har klickat på Sök... (Search...) på
skärmen Nätverksinställningar (trådlöst LAN) (Network Settings (Wireless LAN)) i IJ Network
Device Setup Utility följer du anvisningarna på skärmen för att ange WEP-nyckelns längd, format
och nummer.
Detaljerad information finns i Om skärmen WEP-info visas.
Obs!
• Om skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via LAN:
Om skrivaren är ansluten till en AirPort-basstation via ett LAN kontrollerar du inställningarna i
Trådlös säkerhet (Wireless Security) i AirPort-verktyget (AirPort Utility).
• Välj 64 bitar (64 bit) om du har valt WEP 40 bitar (WEP 40 bit) som nyckellängd i AirPortbasstationen.
• Välj 1 som Nyckel-ID (Key ID). Annars kommer datorn inte att kunna kommunicera med
skrivaren via den trådlösa routern.
445
Skrivaren går inte att använda efter att en trådlös router har ersatts
eller inställningarna har ändrats
Gör om nätverkskonfigureringen på skrivaren när du ersätter en trådlös router.
• För Windows:
Använd installations-CD:n eller följ anvisningarna på Canons webbplats.
• För Mac OS:
Följ anvisningarna på Canons webbplats.
Om detta inte löser problemet, se nedan.
Det går inte att kommunicera med skrivaren efter aktivering av MAC-/IP-adressfiltrering eller
krypteringsnyckel på den trådlösa routern
När kryptering är på, går det inte att kommunicera med skrivaren efter att krypteringstypen har ändrats
på den trådlösa routern
Det går inte att kommunicera med skrivaren efter aktivering av
MAC-/IP-adressfiltrering eller krypteringsnyckel på den trådlösa routern
Kontroll1
Kontrollera inställningen för den trådlösa routern.
Läs handboken som medföljer den trådlösa routern eller kontakta tillverkaren för information om att kontrollera
inställningen för en trådlös router. Se till att datorn och den trådlösa routern kan kommunicera med varandra
med denna inställning.
Om du filtrerar MAC- eller IP-adresser på den trådlösa routern bör du
kontrollera att MAC- eller IP-adresserna för datorn, nätverksenheten och skrivaren har
registrerats.
Kontroll2
Om du använder WPA-/WPA2- eller WEP-nyckel ska du se till att datorns,
nätverksenhetens och skrivarens krypteringsnyckel matchar nyckeln som angetts för
den trådlösa routern.
Kontroll3
I WEP-inställningarna måste WEP-nyckel, nyckellängd, nyckelformat, nyckel som ska användas och
autentiseringsmetod stämma överens mellan den trådlösa routern, skrivaren och datorn.
Detaljerad information finns under Ange en krypteringsnyckel.
446
När kryptering är på, går det inte att kommunicera med skrivaren efter
att krypteringstypen har ändrats på den trådlösa routern
Om du ändrar krypteringstyp för skrivaren och den därefter inte kan kommunicera med datorn ska du se
till att krypteringstypen för datorn och den trådlösa routern stämmer överens med den som ställts in för
skrivaren.
Det går inte att kommunicera med skrivaren efter aktivering av MAC-/IP-adressfiltrering eller
krypteringsnyckel på den trådlösa routern
447
Andra nätverksproblem
Kontrollera nätverksinformation
Återställa till fabriksinställningarna
Ett meddelande visas på datorn under konfigurering
Paket skickas konstant (Windows)
448
Kontrollera nätverksinformation
Kontrollera skrivarens IP-adress eller MAC-adress
Kontrollera datorns IP-adress eller MAC-adress
Kontrollera kommunikationen mellan datorn, skrivaren och den trådlösa routern
Kontrollera information om nätverksinställningar
Kontrollera skrivarens IP-adress eller MAC-adress
Du kan kontrollera skrivarens IP-adress eller MAC-adress genom att skriva ut informationen om
nätverksinställningar eller använda manöverpanelen för att visa den.
• Visa på LCD-skärmen.
LAN-inställningar
• Skriv ut nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
I Windows kan du kolla informationen om nätverksinställningarna på datorskärmen.
Skärmen IJ Network Device Setup Utility
Du kan visa skrivarens MAC-adress på LCD-skärmen.
Systeminformation
Kontrollera datorns IP-adress eller MAC-adress
Du kan kontrollera datorns IP-adress eller MAC-adress genom att följa anvisningarna nedan.
• För Windows:
1. Välj Kommandotolken (Command Prompt) enligt exemplet nedan.
I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Kommandotolken (Command
Prompt).
I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kommandotolken (Command Prompt) på Startskärmen. Om Kommandotolken (Command Prompt) inte visas på Start-skärmen väljer du
ikonen Sök (Search) och söker efter "Kommandotolken (Command Prompt)".
I Windows 7 och Windows Vista klickar du på Start > Alla program (All Programs) > Tillbehör
(Accessories) > Kommandotolken (Command Prompt).
2. Skriv "ipconfig/all" och tryck på Retur (Enter).
Datorns IP-adress och MAC-adress visas. Om datorn inte är ansluten till ett nätverk visas inte IPadressen.
449
• För Mac OS:
1. Välj Systeminställningar (System Preferences) i Apple-menyn och klicka sedan på Nätverk
(Network).
2. Se till att det nätverksgränssnitt som används på datorn har markerats och klicka sedan på
Avancerat (Advanced).
Se till att Wi-Fi har valts som nätverksgränssnitt.
3. Kontrollera IP-adressen eller MAC-adressen.
Klicka på TCP/IP för att kontrollera IP-adressen.
Klicka på Maskinvara (Hardware) för att kontrollera MAC-adressen.
Kontrollera kommunikationen mellan datorn, skrivaren och den
trådlösa routern
Gör ett ping-test om du vill kontrollera att kommunikationen fungerar.
• För Windows:
1. Välj Kommandotolken (Command Prompt) enligt exemplet nedan.
I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Kommandotolken (Command
Prompt).
I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kommandotolken (Command Prompt) på Startskärmen. Om Kommandotolken (Command Prompt) inte visas på Start-skärmen väljer du
ikonen Sök (Search) och söker efter "Kommandotolken (Command Prompt)".
I Windows 7 och Windows Vista klickar du på Start > Alla program (All Programs) > Tillbehör
(Accessories) > Kommandotolken (Command Prompt).
2. Skriv ping-kommandot och tryck på Retur (Enter).
Ping-kommandot är: ping XXX.XXX.XXX.XXX
"XXX.XXX.XXX.XXX" är målenhetens IP-adress.
Om kommunikationen fungerar visas ett meddelande som det nedan.
Svar från XXX.XXX.XXX.XXX: byte=32 tid=10ms TTL=255
Om Begäran gjorde timeout (Request timed out) visas fungerar inte kommunikationen.
• För Mac OS:
1. Starta Nätverksverktyg (Network Utility) enligt anvisningarna nedan.
I Mac OS X v10.11, Mac OS X v10.10 eller Mac OS X v10.9 väljer du Dator (Computer) från
menyn Gå (Go) i Finder och dubbelklickar på Macintosh HD > System > Bibliotek (Library) >
CoreServices > Applications > Nätverksverktyg (Network Utility).
I Mac OS X v10.8 öppnar du mappen Verktygsprogram (Utilities) i mappen Program
(Applications) och dubbelklickar sedan på Nätverksverktyg (Network Utility).
450
2. Klicka på Ping.
3. Se till att alternativet Skicka bara XX pingmeddelanden (Send only XX pings) (XX är siffror) är
markerat.
4. Ange IP-adressen till målskrivaren eller den trådlösa målroutern i Ange nätverksadress att
pinga (Enter the network address to ping).
5. Klicka på Ping.
"XXX.XXX.XXX.XXX" är målenhetens IP-adress.
Ett meddelande som det nedan visas.
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 tid=3,394 ms
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 tid=1,786 ms
64 byte från XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 tid=1,739 ms
--- XXX.XXX.XXX.XXX pingstatistik --3 paket skickade, 3 paket mottagna, 0 % paketförlust
Om paketförlusten är 100 % fungerar inte kommunikationen. Annars kommunicerar datorn med
målenheten.
Kontrollera information om nätverksinställningar
Du kan kontrollera informationen om skrivarens nätverksinställningar genom att skriva ut informationen
om nätverksinställningar eller använda manöverpanelen för att visa den.
• Visa på LCD-skärmen.
LAN-inställningar
• Skriv ut nätverksinställningarna.
Skriva ut nätverksinställningar
451
Återställa till fabriksinställningarna
Viktigt!
• För Windows:
Skrivarens nätverksinställningar raderas vid en initiering, vilket innebär att du inte kan skriva ut eller
skanna från en dator över ett nätverk. För att använda skrivaren via ett nätverk igen när du har återställt
fabriksinställningarna, måste du konfigurera enheten på nytt med installations-CD:n eller enligt
instruktionerna på Canons webbplats.
• För Mac OS:
Skrivarens nätverksinställningar raderas vid en initiering, vilket innebär att du inte kan skriva ut eller
skanna från en dator över ett nätverk. För att använda skrivaren via ett nätverk igen när du har återställt
fabriksinställningarna måste du konfigurera enheten på nytt enligt instruktionerna på Canons
webbplats.
Initiera nätverksinställningarna genom att använda skrivarens manöverpanel.
Återställ inställning
452
Utskriftsproblem
Utskriften startar inte
Det kommer inte ut något bläck
Bläcket tar slut snabbt
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel
453
Utskriften startar inte
Kontroll1
Kontrollera att skrivaren är ansluten och tryck på knappen PÅ (ON) för att
sätta på den.
Lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar medan skrivaren startas. Vänta tills lampan NÄTSTRÖM (POWER)
slutar att blinka och lyser med fast sken.
Obs!
• Om du skriver ut stora mängder data, som foton eller grafik, tar det längre tid att starta utskriften. När
lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar bearbetas och skickas data från datorn till skrivaren. Vänta tills
utskriften startar.
Kontroll2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn.
Om du använder en USB-kabel kontrollerar du att den är ansluten till både skrivaren och datorn. När USBkabeln är ordentligt ansluten kontrollerar du följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta skrivaren direkt
till datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem
med reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläet.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Om du använder skrivaren via ett lokalt nätverk kontrollerar du att skrivaren är korrekt konfigurerad för att kunna
användas i ett nätverk.
Obs!
• I Windows: Om du kan använda IJ Network Device Setup Utility kontrollerar du nätverkets
anslutningsstatus.
Kontrollera att pappersinställningarna stämmer överens med information för
det bakre facket.
Kontroll3
Om pappersinställningarna inte stämmer överens med informationen för det bakre facket visas ett
felmeddelande på LCD-skärmen. Följ anvisningarna på LCD-skärmen för att lösa problemet.
Obs!
• Du kan välja om du vill att meddelandet som förhindrar felaktiga utskrifter ska visas.
• Om du vill ändra inställningar för visning av meddelanden vid utskrift eller kopiering med hjälp av
skrivarens manöverpanel:
Enhetens användarinställningar
• Ändra inställningen för meddelandevy när du skriver ut via skrivardrivrutinen genom att:
454
Ändra driftläge för Skrivare (Windows)
Ändra driftläge för Skrivare (Mac OS)
Kontroll4
Om du skriver ut från en dator ska du ta bort onödiga utskriftsjobb.
• För Windows:
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
• För Mac OS:
Ta bort ett oönskat utskriftsjobb
Kontroll5
Har skrivarens skrivardrivrutin valts vid utskrift?
Skrivaren fungerar inte som den ska om du använder en drivrutin för en annan skrivare.
• För Windows:
Kontrollera att "Canon XXX series" (där "XXX" är namnet på skrivaren) har markerats i utskriftsdialogrutan.
Obs!
• Om du vill göra skrivaren till standardskrivare väljer du Använd som standardskrivare (Set as
Default Printer).
• För Mac OS:
Kontrollera att skrivarens namn är markerat på Skrivaren (Printer) i utskriftsdialogrutan.
Obs!
• Om du vill göra skrivaren till standardskrivare markerar du skrivaren som Standardskrivare (Default
printer).
Kontroll6
Är utskriftsdatan extremt stor? (Windows)
Klicka på Utskriftsalternativ (Print Options) på fliken Utskriftsformat (Page Setup) i skrivardrivrutinen. Ställ
sedan in Förhindra förlust av utskriftsdata (Prevention of Print Data Loss) på På (On) i dialogrutan som
visas.
* Detta kan försämra utskriftskvaliteten.
Kontroll7
Starta om datorn om du skriver ut från den.
455
Det kommer inte ut något bläck
Kontroll1
Kontrollera återstående bläcknivå.
Kontrollera bläckstatus
Kontroll2
Är skrivhuvudmunstyckena igensatta?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Mer information om utskrift av testmönster för bläckmunstycken, rengöring av skrivhuvuden och djuprengöring
av skrivhuvuden finns i Om utskriften är svag eller ojämn.
• Om testmönstret för munstyckena inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
• Om problemet inte är löst efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger:
Djuprengör skrivhuvudet.
• Om problemet inte är löst efter att du har genomfört en djuprengöring av skrivhuvudet:
Utför systemrengöring.
Vid systemrengöring går det åt mycket bläck.
Ofta förekommande systemrengöring kan snabbt förbruka bläcket, så utför det bara när det verkligen
behövs.
Viktigt!
• Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte är tillräcklig kan det
skada skrivaren.
Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om den
återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande färg.
◦ Från datorn:
■ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
■ För Mac OS:
456
Rengöra skrivhuvudet
◦ Från manöverpanelen:
Utföra systemrengöring
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta närmaste Canon-servicecenter
för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
457
Bläcket tar slut snabbt
När du fyller på bläckbehållarna hämtar skrivaren bläck från bläckbehållarna och bläck matas då in i
skrivaren.
Det kan göra att bläcket verkar ta slut snabbt.
458
Problem med pappersmatningen/”Slut på papper”-fel
Kontroll1
Kontrollera att det finns papper i skrivaren.
Fylla på papper
Kontroll2
Tänk på följande när du fyller på papper.
• Om du fyller på två eller fler pappersark bör du jämna till papperskanterna innan du lägger i papperet.
• Om du fyller på två eller fler ark bör du kontrollera att pappersbunten inte överskrider påfyllningsgränsen.
Det kan hända att papperet inte matas korrekt vid maxkapacitet, beroende på typen av papper och
miljöförhållanden (mycket hög eller låg temperatur och luftfuktighet). I sådana fall bör du inte fylla på mer än
hälften av den tillåtna mängden papper samtidigt.
• Lägg alltid i papperet i stående orientering, oavsett utskriftens orientering.
• När du fyller på papper i det bakre facket lägger du papperet med utskriftssidan vänd UPPÅT och ställer in
höger och vänster pappersledare så att de ligger an mot pappersbunten.
Fylla på papper
Kontroll3
Är papperet för tjockt eller böjt?
Medietyper som inte stöds
Kontroll4
Tänk på följande när du fyller på vykort eller kuvert:
• Om ett vykort böjs kan det hända att det inte matas jämnt även om pappersbunten inte överskrider
påfyllningsgränsen.
Fyll på japanska vykort med kolumnen för postnummer nedåt i det bakre facket.
• Läs Fylla på kuvert när du ska skriva ut på kuvert och förbered kuverten före utskriften.
När du har förberett kuverten placerar du dem i skrivaren med stående orientering. Om du lägger i kuverten
i liggande orientering kommer de inte att matas korrekt.
Se till att inställningarna för medietyp och pappersstorlek stämmer överens
med påfyllt papper.
Kontroll5
Kontroll 6
Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i det bakre facket.
459
Information om hur du tar bort papper som har gått sönder i det bakre facket finns i Lista över supportkoder för
fel (papperet fastnar).
Om det finns främmande föremål i det bakre facket stänger du av skrivaren, kopplar ur den från nätuttaget och
avlägsnar föremålet.
Obs!
• Om matningsfackets lucka är öppen stänger du den försiktigt.
Kontroll7
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjul
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta när det verkligen behövs.
Om åtgärderna ovan inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
460
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Om utskriftsresultaten inte är tillfredsställande, till exempel på grund av vita ränder, sneda linjer eller ojämna
färger, kontrollerar du först inställningarna för papper och utskriftskvalitet.
Kontroll1
Matchar inställningarna för pappersstorlek och medietyp den typ av och
storleken på papper som har fyllts på?
Om dessa inställningar inte matchar varandra går det inte att få ett bra resultat.
Om du skriver ut ett foto eller en bild kan en felaktig papperstypsinställning orsaka en sämre kvalitet på de
utskrivna färgerna.
Om du skriver ut med felaktig inställning för papperstyp kan den utskrivna ytan dessutom skrapas.
Vid utskrift utan ram kan färgerna bli ojämna beroende på kombinationen av papperstypsinställning och det
papper som fyllts på.
Metoden för att kontrollera inställningarna för papper och utskriftskvalitet varierar beroende på hur du använder
skrivaren.
Kopiera
Kontrollera inställningarna via manöverpanelen.
Ställa in kopieringsalternativ
Skriva ut från datorn Kontrollera inställningarna via skrivardrivrutinen.
• För Windows:
Konfiguration av Enkel utskrift
• För Mac OS:
Konfiguration av Enkel utskrift
Kontroll2
Se till att en lämplig utskriftskvalitet har valts (se tabellen ovan).
Välj en utskriftskvalitet som passar papperet och det som ska skrivas ut. Om du upptäcker suddiga partier eller
ojämna färger ökar du utskriftskvalitetsinställningen och försöker skriva ut igen.
Kontroll3
Om problemet kvarstår söker du efter andra orsaker.
Se även avsnitten nedan:
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita ränder uppstår
Färgerna är otydliga
Linjerna är sneda
Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig
Vertikal linje bredvid bilden
Det går inte att slutföra utskriften
Ofullständiga linjer eller linjer som saknas (Windows)
461
Ofullständiga bilder eller bilder som saknas (Windows)
Bläckfläckar / Böjt papper
Papperets baksida är fläckig
Ojämna eller randiga färger
462
Papperet är tomt/Utskriften är suddig/Färgerna är felaktiga/Vita
ränder uppstår
Utskriften är suddig
Färgerna är felaktiga
463
Vita ränder uppstår
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Kontroll1
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Är skrivhuvudmunstyckena igensatta?
Kontroll2
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Mer information om utskrift av testmönster för bläckmunstycken, rengöring av skrivhuvuden och djuprengöring
av skrivhuvuden finns i Om utskriften är svag eller ojämn.
• Om testmönstret för munstyckena inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
• Om problemet inte är löst efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger:
Djuprengör skrivhuvudet.
• Om problemet inte är löst efter att du har genomfört en djuprengöring av skrivhuvudet:
Utför systemrengöring.
Vid systemrengöring går det åt mycket bläck.
Ofta förekommande systemrengöring kan snabbt förbruka bläcket, så utför det bara när det verkligen
behövs.
Viktigt!
• Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte är tillräcklig kan det
skada skrivaren.
Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om den
återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande färg.
464
◦ Från datorn:
■ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
■ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
◦ Från manöverpanelen:
Utföra systemrengöring
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta närmaste Canon-servicecenter
för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
Kontroll3
När bläcket tar slut i bläckbehållaren fyller du på bläckbehållaren.
Om den återstående bläcknivån ligger under den nedre gränslinjen (A) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande bläckfärg.
När du har fyllt på bläckbehållaren ska du genomföra en rengöring av systemet.
Viktigt!
• Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte är tillräcklig kan det skada
skrivaren.
Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om den
återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med motsvarande
färg.
465
• Från datorn:
◦ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
◦ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
• Från manöverpanelen:
Utföra systemrengöring
När du använder papper med endast en utskrivbar yta måste du fylla på
papperet med den utskrivbara ytan uppåt.
Kontroll4
Om du skriver ut på fel sida av sådant papper kan det leda till otydliga utskrifter eller sämre utskriftskvalitet.
Fyll på papper med utskriftssidan vänd uppåt.
Se instruktionshandboken som medföljer papperet om information om utskriftssidan.
• Vid kopiering kan du även läsa avsnitten nedan:
Kontroll5
Är glasskivan eller ADF-glaset smutsigt?
Rengör glasskivan eller ADF-glaset.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra i ADF (den automatiska dokumentmataren)
Obs!
• Om ADF-glaset är smutsigt uppträder svarta streck på papperet enligt nedan.
Kontroll6
Kontrollera att originalet är placerat korrekt på glasskivan eller i ADF.
Fylla på original
Kontroll7
Har originaldokumentet placerats med rätt sida vänd uppåt/nedåt?
När du placerar originalet på glasskivan ska sidan som ska kopieras vara nedåt. När du placerar originalet i ADF
ska sidan som ska kopieras vara vänd uppåt.
Kontroll8
Har du kopierat en utskrift från denna skrivare?
Om du använder en utskrift från skrivaren som original kan utskriftskvaliteten bli sämre beroende på originalets
kvalitet.
Skriv ut direkt från skrivaren eller skriv ut igen från datorn om det går att skriva ut igen från den.
466
Färgerna är otydliga
Kontroll1
Har testmönstret för munstyckena skrivits ut på rätt sätt?
Skriv ut testmönstret för munstyckena för att kontrollera om bläcket sprutar ut på rätt sätt från munstyckena på
skrivhuvudet.
Mer information om utskrift av testmönster för bläckmunstycken, rengöring av skrivhuvuden och djuprengöring
av skrivhuvuden finns i Om utskriften är svag eller ojämn.
• Om testmönstret för munstyckena inte skrivs ut på rätt sätt:
När du har rengjort skrivhuvudet skriver du ut ett testmönster för munstycken och undersöker mönstret.
• Om problemet inte är löst efter att du har rengjort skrivhuvudet två gånger:
Djuprengör skrivhuvudet.
• Om problemet inte är löst efter att du har genomfört en djuprengöring av skrivhuvudet:
Utför systemrengöring.
Vid systemrengöring går det åt mycket bläck.
Ofta förekommande systemrengöring kan snabbt förbruka bläcket, så utför det bara när det verkligen
behövs.
Viktigt!
• Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte är tillräcklig kan det
skada skrivaren.
Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om den
återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande färg.
◦ Från datorn:
■ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
■ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
◦ Från manöverpanelen:
467
Utföra systemrengöring
Om problemet fortfarande kvarstår kan skrivhuvudet vara skadat. Kontakta närmaste Canon-servicecenter
för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
När bläcket tar slut i bläckbehållaren fyller du på bläckbehållaren.
Kontroll2
Om den återstående bläcknivån ligger under den nedre gränslinjen (A) fyller du på bläckbehållaren med
motsvarande bläckfärg.
När du har fyllt på bläckbehållaren ska du genomföra en rengöring av systemet.
Viktigt!
• Om du genomför en rengöring av systemet när den återstående bläcknivån inte är tillräcklig kan det skada
skrivaren.
Innan du utför systemrengöringen kontrollerar du den återstående bläcknivån för alla färger. Om den
återstående bläcknivån ligger under den enda punkten (a) fyller du på bläckbehållaren med motsvarande
färg.
• Från datorn:
◦ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
◦ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
• Från manöverpanelen:
Utföra systemrengöring
Obs!
• Det är inte säkert att de utskrivna färgerna stämmer överens med färgerna på bildskärmen eftersom
olika metoder används för att producera färgerna. Färginställningar och miljöskillnader kan också
468
påverka hur färgerna framställs på skärmen. Färgerna i en utskrift kan därför skilja sig från de färger
som visas på datorskärmen.
469
Linjerna är sneda
Kontroll1
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Kontroll2
Utför en justering av skrivhuvudet.
Om raka linjer blir sneda vid utskrift eller om utskriften brister i något annat avseende bör skrivhuvudet justeras.
Justera Skrivhuvud
Obs!
• Om problemet inte är löst efter justering av skrivhuvudet justerar du skrivhuvudet manuellt från datorn.
• För Windows:
Justera Skrivhuvud position
• För Mac OS:
Justera Skrivhuvud position
Kontroll3
Öka utskriftskvaliteten och försök att skriva ut igen.
Utskriftsresultatet kan förbättras genom att öka utskriftskvaliteten via manöverpanelen eller skrivardrivrutinen.
470
Papperet är fläckigt / Den utskrivna ytan är repig
Papperet är fläckigt
Fläckiga kanter
Fläckig yta
Den utskrivna ytan är repig
Kontroll1
Kontrollera pappers- och utskriftskvalitetsinställningarna.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Kontroll2
Kontrollera papperstypen.
Kontrollera att du använder rätt papper för det du ska skriva ut.
Medietyper som stöds
Kontroll3
Släta ut papperet innan du lägger i det.
När du använder Photo Paper Plus Semi-gloss fyller du på ett ark i taget som det är, även om arket är rullat. Om
du slätar ut det här papperet i motsatt riktning kan det orsaka sprickor i papperets yta, vilket ger en lägre
utskriftskvalitet.
Vi rekommenderar att du lägger tillbaka oanvänt papper i förpackningen och förvarar det plant.
• Vanligt papper
Vänd på papperet och fyll på det igen för att skriva ut på andra sidan.
• Annat papper
Om papperets hörn är böjda mer än 3 mm/0,1 tum (A) i höjdled kan det leda till att utskriften på papperet
blir fläckig eller att papperet inte matas korrekt. Följ anvisningarna nedan för att räta ut papperet.
471
1. Rulla papperet i motsatt riktning från hur det är rullat – se nedan.
2. Kontrollera att papperet är plant.
Vi rekommenderar att du skriver ut på sådana här pappersark ett i taget.
Obs!
• Beroende på papperstypen kan det hända att papperet bli fläckigt eller inte matas korrekt även om det inte
är böjt inåt. Följ anvisningarna nedan för att släta ut papperet så att det inte överstiger 3 mm/0,1 tum (B) i
höjdled före utskrift. Detta kan förbättra utskriftsresultatet.
(C) Utskriftssida
Vi rekommenderar att du matar ett ark i taget på papper som har böjts utåt.
Kontroll4
Ställ in skrivaren för att undvika pappersavstrykning.
När du justerar inställningen för att undvika pappersavstrykning blir avstånden mellan skrivhuvudet och papperet
större. Om pappersytan är sliten trots att du har ställt in en medietyp som matchar papperet, ställer du in
skrivaren så att den undviker pappersavstrykning via manöverpanelen på datorn.
Detta kan minska utskriftshastigheten.
* När du har slutfört utskriften avmarkerar du den här inställningen. Annars tillämpas den på efterföljande
utskriftsjobb.
• Från manöverpanelen
Tryck på knappen Inställningar (Setup) och välj Enhetsinställningar (Device settings) >
Utskr.inställningar (Print settings) i angiven ordning, och ställ sedan in Undvik pappersavstr. (Prevent
abrasion) på PÅ (ON).
Ändra inställningar från Manöverpanelen
• Från datorn
◦ För Windows:
472
Öppna inställningsfönstret i skrivardrivrutinen, välj Anpassade inställningar (Custom Settings) under
fliken Underhåll (Maintenance), markera kryssrutan Undvik pappersavstrykning (Prevent paper
abrasion) och klicka sedan på OK.
Information om hur du öppnar inställningsfönstret för skrivardrivrutinen finns i Öppna skrivardrivrutinens
inställningsskärm.
◦ För Mac OS:
I Canon IJ Printer Utility2 väljer du Anpassade inställningar (Custom Settings) i popup-menyn,
markerar kryssrutan Undvik pappersavstrykning (Prevent paper abrasion) och klickar sedan på
Verkställ (Apply).
Information om hur du öppnar Canon IJ Printer Utility2 finns i Öppna Canon IJ Printer Utility2.
Om intensiteten är hög minskar du intensitetsinställningen och försöker sedan
skriva ut igen.
Kontroll5
Om du skriver ut med hög intensitet på vanligt papper kan papperet suga åt sig för mycket bläck och bli vågigt,
vilket orsakar pappersavstrykning.
• Skriva ut från datorn
Kontrollera intensitetsinställningen via skrivardrivrutinen.
◦ För Windows:
Justera intensitet
◦ För Mac OS:
Justera intensitet
• Kopiera
Ställa in kopieringsalternativ
Kontroll6
Skriv inte ut utanför den rekommenderade utskriftsytan.
Om du skriver ut utanför papperets rekommenderade utskriftsyta kan bläck fläcka ner papperets nederkant.
Ändra storleken på dokumentet med programvara.
Området Skriv ut
Kontroll7
Är glasskivan eller ADF-glaset smutsigt?
Rengör glasskivan eller ADF-glaset.
Rengöra glasskivan och dokumentluckan
Rengöra i ADF (den automatiska dokumentmataren)
Obs!
• Om ADF-glaset är smutsigt uppträder svarta streck på papperet enligt nedan.
473
Kontroll8
Är pappersmatningshjulet smutsigt?
Rengör pappersmatningshjulet.
Rengöra pappersmatningshjul
Obs!
• Rengöringen sliter på pappersmatningshjulet, så gör bara detta när det verkligen behövs.
Kontroll9
Är skrivaren smutsig inuti?
Under dubbelsidig utskrift kan bläck fläcka ner insidan av skrivaren så att utskrifterna blir fläckiga.
Rengör insidan av skrivaren med funktionen för rengöring av bottenplatta.
Rengöra inuti skrivaren (rengöra bottenplattan)
Obs!
• Ange korrekt pappersstorlek så förhindrar du att skrivarens insida fläckas ner.
Kontroll10
Ställ in en längre tid för torkning av bläck.
Det gör att den tryckta ytan hinner torka, vilket förhindrar fläckar och repor.
• För Windows:
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen.
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
3. Klicka på fliken Underhåll (Maintenance) och Anpassade inställningar (Custom Settings).
4. Dra i skjutreglaget Väntetid för torkning av bläck (Ink Drying Wait Time) och ställ in väntetiden.
Klicka på OK.
5. Läs meddelandet och klicka på OK.
• För Mac OS:
1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Öppna Canon IJ Printer Utility2.
Öppna Canon IJ Printer Utility2
3. Välj Anpassade inställningar (Custom Settings) i popup-menyn.
4. Dra i skjutreglaget Väntetid för torkning av bläck: (Ink Drying Wait Time:) och ställ in väntetiden.
Klicka på Verkställ (Apply).
5. Läs meddelandet och klicka på OK.
474
Vertikal linje bredvid bilden
Kontroll
Har papperet fyllts på på rätt sätt?
Om det påfyllda papperet är större än den angivna storleken kan en vertikal linje synas i marginalen.
Ställ in pappersstorleken så att den matchar det påfyllda papperet.
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
Obs!
• Riktningen i det vertikala linjemönstret kan variera beroende på bildinformationen och utskriftsinställningen.
• Skrivaren utför automatisk rengöring vid behov för att utskrifterna ska vara rena. En liten mängd bläck
matas ut vid rengöring.
Även om bläcket i regel matas ut på bläckuppsamlaren vid papperets ytterkant kan det hamna på papperet
om det påfyllda papperet är större än den angivna storleken.
475
Problem med skanning (Windows)
Problem med skanning
IJ Scan Utility Felmeddelanden
ScanGear Felmeddelande (skannerdrivrutiner)
476
Problem med skanning
Scannern fungerar inte
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte
477
Scannern fungerar inte
Kontroll 1
Kontrollera att din skanner eller skrivare är på.
Kontroll 2
Anslut USB-kabeln till en annan USB-port på datorn.
Om USB-kabeln är ansluten till en USB-hubb kopplar du bort den från USBhubben och ansluter den till en USB-port direkt på datorn.
Kontroll 3
Kontroll 4
Med en nätverksanslutning kontrollerar du anslutningens status och ansluter
igen om det behövs.
Kontroll 5
Starta om datorn.
478
ScanGear (skannerdrivrutin) startar inte
Kontroll 1
Kontrollera att MP Drivers har installerats.
Om de inte är installerade kan du installera MP Drivers från installations-CD:n eller vår webbplats.
Kontroll 2
Välj din skanner eller skrivare i programmets meny.
Viktigt!
• Om namnet på din skanner eller skrivare visas flera gånger väljer du det som inte innehåller WIA.
Obs!
• Åtgärden kan skilja sig något beroende på program.
• Använd WIA-drivrutinen när du skannar från ett program som är WIA-kompatibelt.
Scanna med WIA-drivrutinen
Kontroll 3
Kontrollera att programmet har stöd för TWAIN.
Du kan inte starta ScanGear (skannerdrivrutin) från program som har stöd för TWAIN.
Kontroll 4
Skanna och spara bilder med IJ Scan Utility och öppna filerna med ditt
program.
479
Problem med faxning
Problem med att skicka fax
Problem med att ta emot fax
Problem med telefonen
480
Problem med att skicka fax
Det går inte att skicka ett fax
Fel uppstår ofta när du skickar fax
481
Det går inte att skicka ett fax
Kontroll1
Är strömmen på?
• Du kan inte sända fax om enheten har stängts av. Tryck på knappen PÅ (ON) för att slå på strömmen.
• Om du kopplar från nätkabeln utan att stänga av strömmen (lampan NÄTSTRÖM (POWER) lyser) slås
enheten på automatiskt om du kopplar in kabeln igen.
• Om du kopplar från nätkabeln när du har tryckt på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen (lampan
NÄTSTRÖM (POWER) lyser inte) ska du koppla in den igen och sedan trycka på knappen PÅ (ON) för att
slå på strömmen.
• Om strömmen stängdes av på grund av strömavbrott, osv slås den på automatiskt när strömavbrottet är
löst.
Viktigt!
• Kontrollera att kontrollampan för NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat innan du drar ur nätkabeln och dra
sedan ur nätkabeln.
När strömmen bryts eller om du kopplar ur nätsladden raderas alla fax som lagras i skrivarens minne.
Information om hur du kopplar ut nätkabeln finns under Koppla från skrivaren.
Obs!
• Om fax som har sparats i skrivarens minne raderas vid ett strömavbrott eller om nätsladden dras ur skrivs
det ut en lista över de fax som har raderats i skrivarens minne (MINNESRADERINGSRAPPORT
(MEMORY CLEAR REPORT)) när skrivaren sätts på.
Sammanfattning av rapporter och listor
Kontroll2
Skickas dokument från minnet eller tas faxet emot i enhetens minne?
När meddelandet om sändning/mottagning visas på skärmen för faxens vänteläge skickas ett fax från skrivarens
minne eller tas emot till minnet. Vänta tills överföringen/mottagningen är klar.
Kontroll3
Är telefonlinjetypen installerad på rätt sätt?
Kontrollera inställningen för telefonlinjetyp och ändra den vid behov.
Ställa in typ av telefonlinje
Kontroll4
Är Lurinställning (Hook setting) inställd på Inaktivera (Disable)?
När du skickar ett fax manuellt ska du slå numret med Aktivera (Enable) inställt för Lurinställning (Hook
setting) i Säkerhetskontroll (Security control) under Faxinställningar (Fax settings) eller slå numret genom
att använda telefonen som är ansluten till skrivaren.
Faxinställningar
482
Kontroll5
Är Avkänning signal (Dial tone detect) inställd på PÅ (ON)?
Sänd faxet på nytt efter en stund.
Om du fortfarande inte kan skicka faxet väljer du AV (OFF) för Avkänning signal (Dial tone detect) i
Avancerade faxinst. (Adv. FAX settings) under Faxinställningar (Fax settings).
Faxinställningar
Kontroll6
Har faxnumret registrerats korrekt i skrivarens katalog?
Kontrollera mottagarens fax-/telefonnummer. Korrigera det fax-/telefonnummer som finns registrerat i skrivarens
katalog och skicka dokumentet på nytt.
Ändra registrerad information
Obs!
• Du kan kontrollera den information som har registrerats i skrivarens katalog genom att skriva ut en
MOTTAGARTELEFONNUMMERLISTA (RECIPIENT TELEPHONE NUMBER LIST).
Sammanfattning av rapporter och listor
Kontroll7
Inträffar ett fel vid sändning?
• Kontrollera att ett meddelande visas på skärmen för faxens vänteläge. Kontrollera orsaken när ett
meddelande visas på skärmen för faxens vänteläge.
Ett meddelade om faxning visas på skärmen för faxens vänteläge
• Skriv ut en AKTIVITETSRAPPORT (ACTIVITY REPORT) och kontrollera om det finns fel.
Sammanfattning av rapporter och listor
Kontroll8
Har dokumentet placerats på rätt sätt?
Ta bort dokumentet och lägg det på nytt på glasskivan eller i ADF.
Fylla på original
Kontroll9
Inträffar ett skrivarfel?
Kontrollera att ett felmeddelande visas på LCD-skärmen. Kontrollera orsaken när ett felmeddelande visas på
LCD-skärmen.
Om ett felmeddelande och en supportkod visas kan du läsa avsnittet Lista över supportkoder för fel.
Om endast felmeddelandet visas kan du läsa avsnittet Meddelande visas.
Om du har bråttom trycker du på knappen Stopp (Stop) för att stänga meddelandet och skickar faxet.
Kontroll10
Är telefonlinjen ansluten på rätt sätt?
Anslut telefonkabeln till telefonjacket på nytt.
Ansluta en telefonlinje
Om telefonlinjen är ansluten på rätt sätt är det problem med telefonlinjen. Kontakta ditt telefonbolag och
tillverkaren av din terminaladapter eller telefonadapter.
483
Fel uppstår ofta när du skickar fax
Kontroll
Kontrollera telefonlinjens tillstånd eller anslutningen.
Om telefonlinjen eller anslutningen är dålig, kan du korrigera felet om du minskar sändningshastigheten.
Minska överföringens starthastighet på Sändn. starthast. (TX start speed) i Avancerad komm. (Adv.
communication) i Avancerade faxinst. (Adv. FAX settings) under Faxinställningar (Fax settings).
Faxinställningar
484
Problem med att ta emot fax
Det går inte att ta emot ett fax, det går inte att skriva ut ett fax
Mottagna fax håller en dålig kvalitet
485
Det går inte att ta emot ett fax, det går inte att skriva ut ett fax
Kontroll1
Är strömmen på?
• Du kan inte ta emot fax om enheten har stängts av. Tryck på knappen PÅ (ON) för att slå på strömmen.
• Om du kopplar från nätkabeln utan att stänga av strömmen (lampan NÄTSTRÖM (POWER) lyser) slås
enheten på automatiskt om du kopplar in kabeln igen.
• Om du kopplar från nätkabeln när du har tryckt på knappen PÅ (ON) för att stänga av strömmen (lampan
NÄTSTRÖM (POWER) lyser inte) ska du koppla in den igen och sedan trycka på knappen PÅ (ON) för att
slå på strömmen.
• Om strömmen stängdes av på grund av strömavbrott, osv slås den på automatiskt när strömavbrottet är
löst.
Viktigt!
• Kontrollera att kontrollampan för NÄTSTRÖM (POWER) har slocknat innan du drar ur nätkabeln och dra
sedan ur nätkabeln.
När strömmen bryts eller om du kopplar ur nätsladden raderas alla fax som lagras i skrivarens minne.
Information om hur du kopplar ut nätkabeln finns under Koppla från skrivaren.
Obs!
• Om fax som har sparats i skrivarens minne raderas vid ett strömavbrott eller om nätsladden dras ur skrivs
det ut en lista över de fax som har raderats i skrivarens minne (MINNESRADERINGSRAPPORT
(MEMORY CLEAR REPORT)) när skrivaren sätts på.
Sammanfattning av rapporter och listor
Kontroll2
Inträffar ett fel vid mottagning?
• Kontrollera att ett meddelande visas på skärmen för faxens vänteläge. Kontrollera orsaken när ett
meddelande visas på skärmen för faxens vänteläge.
Ett meddelade om faxning visas på skärmen för faxens vänteläge
• Skriv ut en AKTIVITETSRAPPORT (ACTIVITY REPORT) och kontrollera om det finns fel.
Sammanfattning av rapporter och listor
Kontroll3
Är telefonlinjens kabel ansluten till kontakten för externa enheter?
Anslut den på nytt till telefonjacket.
Ansluta en telefonlinje
Har en annan pappersstorlek än den som anges under Sidstorlek (Page
size) i Faxpappersinställn. (FAX paper settings) fyllts på?
Kontroll4
486
Om en annan pappersstorlek än den som anges i Sidstorlek (Page size) har fyllts på för att skriva ut fax, skrivs
inte mottagna fax ut utan lagras i skrivarens minne (Minnesmottagning). Fyll på samma pappersstorlek som den
som anges i Sidstorlek (Page size) och tryck sedan på knappen OK på skrivaren.
Kontroll5
Finns det papper i skrivaren?
Om det inte finns papper lagras mottagna fax i skrivarens minne utan att skrivas ut (Minnesmottagning). Fyll på
papper och tryck sedan på OK.
Kontroll6
Är skrivaren inställd på rätt mottagningsläge?
Kontrollera inställningen för mottagningsläge och ändra den till ett läge som är lämpad för din anslutning om så
krävs.
Ställa in mottagningsläge
Kontroll7
Är Faxmott. avvisad (FAX RX reject) inställd på PÅ (ON)?
Välj AV (OFF) för Faxmott. avvisad (FAX RX reject) i Säkerhetskontroll (Security control) under
Faxinställningar (Fax settings).
Mer information hittar du i Avvisad faxmottagning.
Kontroll8
Har alternativ ställts in som Avvisa (Reject) i Avsändaravvisning (Caller
rejection)?
Om du väljer Avvisa (Reject) för något inställningsalternativ i Avsändaravvisning (Caller rejection) i
Säkerhetskontroll (Security control) under Faxinställningar (Fax settings) avvisar skrivaren samtal för
alternativet som har inställningen Avvisa (Reject).
Mer information finns i Använda nummerpresentation för att avvisa samtal.
Kontroll9
Är skrivarens minne fullt?
Om mottagna, men utskrivna, fax har lagrats i skrivarens minne skriver du ut dem och raderar dem sedan från
skrivarens' minne.
Kontakta sedan avsändaren och be denne att skicka faxen på nytt.
Dokument som lagras i skrivarens minne
487
Mottagna fax håller en dålig kvalitet
Kontroll1
Kontrollera skanningsinställningarna för avsändarens faxenhet.
Be avsändaren att justera skanningsinställningarna för sin faxenhet.
Kontroll2
Är ECM-mott. (ECM RX) inställd på AV (OFF)?
Välj PÅ (ON) för ECM-mott. (ECM RX) i Avancerad komm. (Adv. communication) i Avancerade faxinst.
(Adv. FAX settings) under Faxinställningar (Fax settings).
Om ECM-mott. (ECM RX) har aktiverats skickar avsändarens faxenhet faxet på nytt när felen har korrigerats
automatiskt.
Faxinställningar
Är avsändarens originaldokument eller skanningsområdet på avsändarens
faxenhet smutsigt?
Kontroll3
Bildkvaliteten på faxet fastställs huvudsakligen av avsändarens faxenhet. Kontakta avsändaren om be dem
kontrollera om faxenhetens skanningsområde är smutsigt.
Har ECM-sändning/mottagning aktiverats trots att linjen/anslutningen är dålig,
eller är avsändarens faxenhet kompatibel med ECM?
Kontroll4
• Välj PÅ (ON) för ECM-mott. (ECM RX) i Avancerad komm. (Adv. communication) i Avancerade faxinst.
(Adv. FAX settings) under Faxinställningar (Fax settings).
Faxinställningar
• Kontakta avsändaren och be dem att kontrollera om faxenheten är inställd att aktivera ECM-överföring.
Om avsändarens eller mottagarens faxenhet inte är ECM-kompatibel kommer faxet att skickas/tas emot
utan automatisk felkorrigering.
• Minska mottagningens starthastighet på Mottagn. starthast. (RX start speed) i Avancerad komm. (Adv.
communication) i Avancerade faxinst. (Adv. FAX settings) under Faxinställningar (Fax settings).
Faxinställningar
Kontroll5
Har du kontrollerat pappers- och utskriftskvalitetsinställningar?
Utskriftsresultaten är otillfredsställande
488
Problem med telefonen
Det går inte att ringa upp
Telefonen kopplas från under ett samtal
489
Det går inte att ringa upp
Kontroll1
Är telefonlinjens kabel ansluten på rätt sätt?
Kontrollera att telefonlinjens kabel är ansluten på rätt sätt.
Ansluta en telefonlinje
Kontroll2
Är skrivarens eller den externa enhetens telefonlinjetyp rätt inställd?
Kontrollera inställningen för telefonlinjetyp och ändra den vid behov.
Ställa in typ av telefonlinje
490
Telefonen kopplas från under ett samtal
Kontroll
Är telefonlinjens kabel eller telefonen (eller en extern enhet som till exempel en
extern telefon, en telefonsvarare eller ett datormodem) ansluten på rätt sätt?
Kontrollera att telefonlinjens kabel eller telefonen (eller en extern enhet som till exempel en extern telefon, en
telefonsvarare eller ett datormodem) ansluten på rätt sätt.
Ansluta en telefonlinje
491
Mekaniska problem
Strömmen sätts inte på
Strömmen stängs av av sig själv
Problem med USB-anslutning
Det går inte att kommunicera med skrivaren via USB
LCD-skärmen visar fel språk
492
Strömmen sätts inte på
Kontroll1
Tryck på PÅ (ON)-knappen.
Kontroll2
Kontrollera att strömkontakten är ordentligt ansluten till skrivaren och sätt
sedan på den igen.
Kontroll3
Koppla ur skrivaren ur nätuttaget, låt den vara i minst 3 minuter. Koppla sedan
i den och sätt på den igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
493
Strömmen stängs av av sig själv
Om skrivaren stängs av automatiskt efter en viss tid ska du inaktivera
Kontroll
inställningen.
Om du har ställt in att skrivaren ska stängas av automatiskt efter en viss tid stängs strömmen av när tiden har
löpt ut.
• Om du använder Windows och inte vill att skrivaren ska stängas av automatiskt:
Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen och välj Avaktivera (Disable) för Automatisk
avstängning (Auto Power Off) i Automatisk avstängning (Auto Power) på fliken Underhåll
(Maintenance).
• Om du använder Mac OS och inte vill att skrivaren ska stängas av automatiskt:
Öppna Canon IJ Printer Utility2, välj Ströminställningar (Power Settings) i popup-menyn och välj sedan
Avaktivera (Disable) för Automatisk avstängning (Auto Power Off) på Automatisk avstängning (Auto
Power).
Obs!
• Du kan också göra så att skrivaren automatiskt sätts på/stängs av från manöverpanelen.
ECO-inställningar
• Om du använder Windows kan du även ställa in så att skrivaren sätts på/stängs av automatiskt från
ScanGear (skannerdrivrutin).
Fliken Scanner
494
Problem med USB-anslutning
Utskriften eller skanningen är långsam/USB Hi-Speed-anslutningen
fungerar inte/Meddelandet "Den här enheten kan fungera snabbare (This
device can perform faster)" visas (Windows)
Om systemmiljön inte har stöd för Hi-Speed USB arbetar skrivaren i den långsammare hastighet som
gäller för USB 1.1. I så fall fungerar skrivaren som den ska, men utskrifts- eller skanningshastigheten kan
minska beroende på kommunikationshastigheten.
Kontroll
Så här kontrollerar du att din systemmiljö har stöd för Hi-Speed USB-
anslutning.
• Stöder USB-porten på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
• Stöder USB-kabeln eller USB-hubben Hi-Speed USB-anslutning?
Var noga med att använda en godkänd Hi-Speed USB-kabel. Vi rekommenderar att USB-kabeln är högst
3 meter/10 fot lång.
• Stöder operativsystemet på din dator Hi-Speed USB-anslutning?
Installera den senaste uppdateringen för din dator.
• Fungerar Hi-Speed USB-drivrutinen som den ska?
Skaffa och installera vid behov den senaste versionen av drivrutinen för Hi-Speed USB för din dator.
Viktigt!
• Om du vill ha mer information kontaktar du tillverkaren av datorn, USB-kabeln eller USB-hubben.
495
Det går inte att kommunicera med skrivaren via USB
Kontroll1
Kontrollera att skrivaren är på.
Kontroll2
Anslut USB-kabeln ordentligt.
Som bilden nedan visar sitter USB-porten på skrivarens baksida.
Se till att Aktivera stöd för dubbelriktad kommunikation (Enable
bidirectional support) är valt på fliken Portar (Ports) i dialogrutan med egenskaper för
skrivardrivrutinen. (Windows)
Kontroll3
Öppna skrivardrivrutinens inställningsskärm
496
Problem med installation och hämtning
Det går inte att installera MP Drivers
Uppdatera MP Drivers i nätverksmiljö (Windows)
497
Det går inte att installera MP Drivers
För Windows:
För Mac OS:
För Windows:
• Om installationen inte startar när du sätter i installations-CD:n:
Följ anvisningarna nedan för att starta installationen.
1. Gör följande inställningar.
◦ I Windows 10 klickar du på Start-knappen > Utforskaren (File Explorer) och sedan på Den
här datorn (This PC) i listan till vänster.
◦ I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du ikonen Utforskaren (Explorer) i Aktivitetsfältet
(Taskbar) på Skrivbordet (Desktop) och väljer sedan Den här datorn (This PC) (Dator
(Computer) för Windows 8) i listan till vänster.
◦ I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start och sedan klickar du på Dator
(Computer).
2. Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen
i fönstret som visas.
Om innehållet på CD-skivan visas dubbelklickar du på MSETUP4.EXE.
Om du inte kan installera MP Drivers med hjälp av installations-CD:n installerar du dem från
Canons webbplats.
Obs!
• Prova följande om CD-ROM-ikonen inte visas:
• Ta ut CD-skivan ur datorn och sätt sedan in den igen.
• Starta om datorn.
Om ikonen fortfarande inte visas kan du prova med en annan skiva och se om de visas. Om den
skivan visas är det fel på installations-CD:n. Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att
begära service.
498
• Om du inte kan komma vidare från skärmen Skrivaranslutning (Printer Connection):
Det går inte att fortsätta efter skärmen Skrivaranslutning/skärmen Anslut kabel
• Andra fall:
Installera om MP Drivers.
Om MP Drivers inte installerades på rätt sätt avinstallerar du MP Drivers, startar om datorn och
installerar sedan om MP Drivers.
Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver
Installera om MP Drivers med hjälp av installations-CD:n eller installera via Canons webbplats.
Obs!
• Om installationen stoppades på grund av ett fel i Windows kan Windows-användningen bli
instabil och du kan få problem med att installera drivrutinerna. Starta om datorn och installera om
drivrutinerna.
För Mac OS:
Hämta drivrutinen från supportsidan på Canon-webbplatsen och installera den igen.
499
Uppdatera MP Drivers i nätverksmiljö (Windows)
Hämta senaste MP Drivers.
Du kan hämta de senaste MP Drivers för din modell på Canons webbplats.
Avinstallera dina nuvarande MP Drivers och följ installationsanvisningarna för att installera de senaste MP
Drivers som du hämtade. I fönstret för val av anslutningsmetod väljer du Använd skrivaren med trådlös
LAN-anslutning (Use the printer with wireless LAN connection). Skrivaren hittas automatiskt i nätverket.
Se till att skrivaren kan hittas och installera MP Drivers enligt anvisningarna på skärmen.
Obs!
• Nätverksinställningarna på skrivaren påverkas inte, och skrivaren kan användas på nätverket utan att
du behöver göra om inställningarna.
500
Fel och meddelanden
Ett fel inträffar
Meddelande visas
501
Ett fel inträffar
Om ett fel uppstår vid utskrift, t.ex. att papperet tar slut eller fastnar, visas ett felsökningsmeddelande
automatiskt. Följ anvisningarna i meddelandet.
Om ett fel inträffar visas ett felmeddelande på datorns skärm eller på LCD-skärmen. Beroende på felet visas
en supportkod (felkod) på datorns skärm eller på LCD-skärmen.
När en supportkod och ett meddelande visas på datorns skärm:
• För Windows:
• För Mac OS:
* Skärmen kan skilja sig åt beroende på vilket operativsystem som du använder.
När en supportkod och ett meddelande visas på LCD-skärmen:
Detaljerad information om hur du åtgärdar fel finns under Lista över supportkoder för fel.
502
Obs!
• Se Meddelande visas för detaljerad information om hur du åtgärdar fel utan supportkoder.
503
Meddelande visas
I det här avsnittet beskrivs vissa fel och meddelanden som kan visas.
Obs!
• För vissa fel visas en supportkod (felkod) på datorskärmen eller på LCD-skärmen. Mer information om
fel med supportkoder finns i Lista över supportkoder för fel.
Se nedan om ett meddelande visas på LCD-skärmen.
Meddelande visas på LCD-skärmen
Se nedan om ett meddelande visas på datorn.
Fel om att nätkabeln har dragits ur visas (Windows)
Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel (Windows)
Andra felmeddelanden (Windows)
Skärmen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas (Windows)
Ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas (Mac OS)
Meddelande visas på LCD-skärmen
Kontrollera meddelandet och vidta lämplig åtgärd.
• Kontr. sidstorlek (Check page size) Tryck på [OK] (Press [OK])
Det placerade papperet har en annan storlek än vad som anges i inställningen för pappersstorlek.
Fyll på samma pappersstorlek som anges i inställningen för pappersstorlek och tryck sedan på OK.
• Datafel (Data error) Tryck på [OK] (Press [OK])
Ett strömavbrott har inträffat eller också har nätkabeln dragits ur medan fax lagrades i skrivarens
minne.
Viktigt!
• När strömmen bryts eller om du kopplar ur nätsladden raderas alla fax som lagras i skrivarens
minne.
• Information om hur du kopplar ut nätkabeln finns under Koppla från skrivaren.
Tryck på OK.
När du har tryckt på knappen OK skrivs listan över de fax som tagits bort från skrivarens minne
(MINNESRADERINGSRAPPORT (MEMORY CLEAR REPORT)) ut.
Mer information finns i Sammanfattning av rapporter och listor.
• Går inte att ansluta till servern; försök igen (Cannot connect to the server; try again)
Det går inte att ansluta till servern på grund av ett kommunikationsfel.
Tryck på OK för att ta bort felmeddelandet och försök igen efter en stund.
504
Fel om att nätkabeln har dragits ur visas (Windows)
Skrivaren kan ha kopplats ur medan den fortfarande var på.
Kontrollera felmeddelandet som visas på datorn och klicka på OK.
Skrivaren börjar skriva ut.
Se Koppla från skrivaren för att dra ur nätkabeln.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
Skrivfel/utmatningsfel/kommunikationsfel (Windows)
Om lampan för NÄTSTRÖM (POWER) är släckt kontrollerar du att skrivaren
är ansluten och sätter sedan på den.
Kontroll1
Lampan NÄTSTRÖM (POWER) blinkar medan skrivaren startas. Vänta tills lampan NÄTSTRÖM (POWER)
slutar att blinka och lyser med fast sken.
Kontroll2
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn.
Om du använder en USB-kabel kontrollerar du att den är ansluten till både skrivaren och datorn. När USBkabeln är ordentligt ansluten kontrollerar du följande:
• Om du använder någon form av relä, t.ex. en USB-hubb, måste du koppla ur den, ansluta skrivaren direkt
till datorn och sedan försöka skriva ut igen. Om utskriften startar på ett normalt sätt är det inget problem
med reläenheten. Kontakta återförsäljaren av reläet.
• Det kan också vara fel på USB-kabeln. Byt USB-kabeln och försök att skriva ut igen.
Om du använder skrivaren via LAN kontrollerar du att skrivaren är ansluten till nätverket via en nätverkskabel
och att den är korrekt installerad.
Kontroll3
Kontrollera att MP Drivers är rätt installerade.
Avinstallera MP Drivers enligt anvisningarna i Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver och installera
dem på nytt från installations-CD:n eller Canons webbplats.
När skrivaren är ansluten till datorn med en USB-kabel kontrollerar du
enhetens status från datorn.
Kontroll4
Kontrollera enhetens status enligt anvisningarna nedan.
1. Öppna Enhetshanteraren på datorn enligt nedan.
505
Om skärmen Användarkontokontroll (User Account Control) visas följer du anvisningarna på
skärmen.
• I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Enhetshanteraren (Device Manager).
• I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen Inställningar
(Settings) via Skrivbordet (Desktop) > Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) >
Enhetshanteraren (Device Manager).
• I Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Kontrollpanelen (Control Panel), på Maskinvara
och ljud (Hardware and Sound) och på Enhetshanteraren (Device Manager).
2. Dubbelklicka på USB-styrenheter (Universal Serial Bus controllers) och på Stöd för USBskrivarport (USB Printing Support).
Om skärmen Egenskaper för stöd för USB-skrivarport (USB Printing Support Properties) inte visas
bör du kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten till datorn.
Kontroll2
Kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten till datorn.
3. Klicka på fliken Allmänt (General) och kontrollera om det visas något enhetsfel.
Om ett enhetsfel visas läser du i Windows-hjälpen om hur du åtgärdar det.
Andra felmeddelanden (Windows)
Om ett felmeddelande visas utanför skrivarens statusövervakare kontrollerar
du följande:
Kontroll
• ”Det gick inte att buffra p.g.a. otillräckligt diskutrymme (Could not spool successfully due to
insufficient disk space)”
Öka mängden ledigt utrymme på hårddisken genom att ta bort filer som inte behövs.
• ”Det gick inte att buffra p.g.a. otillräckligt minnesutrymme (Could not spool successfully due to
insufficient memory)”
Stäng andra program för att öka mängden tillgängligt minne.
Om du fortfarande inte kan skriva ut, starta om datorn och försök igen.
• ”Det går inte att hitta skrivardrivrutinen (Printer driver could not be found)”
Avinstallera MP Drivers enligt anvisningarna i Ta bort MP Drivers som du inte längre behöver och
installera dem på nytt från installations-CD:n eller Canons webbplats.
• ”Det går inte att skriva ut Programnamn (Could not print Application name) – Filnamn”
Försök skriva ut igen när aktuellt utskriftsjobb är slutfört.
Skärmen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
(Windows)
506
Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program har installerats visas en fråga varje månad i tio
år om tillåtelse att skicka information om användningen av skrivaren och programmen.
Läs informationen på skärmen och följ anvisningarna nedan.
• Om du samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Jag accepterar (Agree) och följ anvisningarna på skärmen. Information om
skrivaranvändning skickas via internet. När du har slutfört proceduren skickas informationen därefter
automatiskt och bekräftelsemeddelandet visas inte igen.
Obs!
• När informationen skickas visas eventuellt en varning, till exempel ett säkerhetsmeddelande för
internet. Se till att programnamnet är "IJPLMUI.exe" och godkänn det.
• Om du avmarkerar kryssrutan Skicka automatiskt nästa gång (Send automatically from the
next time) skickas inte informationen automatiskt från och med nästa gång, och
bekräftelsemeddelandet visas vid nästa enkät. Anvisningar om hur du skickar informationen
automatiskt finns i Ändra inställning av bekräftelseskärmen:.
• Om du inte samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Accepterar inte (Do not agree). Bekräftelseskärmen stängs och enkäten hoppas över.
Bekräftelseskärmen visas igen en månad senare.
• Avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:
Om du vill avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program klickar du på
Avinstallera (Uninstall) och följer anvisningarna på skärmen.
• Ändra inställning av bekräftelseskärmen:
1. Gör följande inställningar.
◦ I Windows 10 högerklickar du på Start-knappen och väljer Program och funktioner
(Programs and Features).
507
◦ I Windows 8.1 eller Windows 8 väljer du Kontrollpanelen (Control Panel) från ikonen
Inställningar (Settings) på Skrivbordet (Desktop) > Program (Programs) > Program och
funktioner (Programs and Features).
◦ I Windows 7 eller Windows Vista väljer du Start-menyn > Kontrollpanelen (Control Panel)
> Program (Programs) > Program och funktioner (Programs and Features).
Obs!
• En bekräftelse-/varningsdialogruta kan visas när du installerar, avinstallerar eller startar
programvara.
Denna dialogruta visas när administratörsrättigheter krävs för att utföra en åtgärd.
Om du är inloggad på ett konto med administratörsbehörighet följer du anvisningarna på
skärmen.
2. Välj Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
3. Välj Ändra (Change).
Om du väljer Ja (Yes) efter att ha följt anvisningarna på skärmen visas bekräftelsemeddelandet i
samband med nästa enkät.
Om du väljer Nej (No) skickas informationen automatiskt.
Obs!
• Om du markerar Avinstallera (Uninstall) avinstalleras Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended
Survey Program. Följ anvisningarna på skärmen.
Ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program visas
(Mac OS)
Om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program har installerats kommer information om
användning av skrivaren och programvara skickas varje månad i ungefär tio år. Ikonen Inkjet Printer/
Scanner/Fax Extended Survey Program visas Dock när det är dags att skicka information om
skrivaranvändning.
Klicka på ikonen, läs informationen som visas och följ sedan anvisningarna nedan.
508
• Om du samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Jag accepterar (Agree) och följ anvisningarna på skärmen. Information om
skrivaranvändning skickas via internet. När du har slutfört proceduren skickas informationen därefter
automatiskt och bekräftelsemeddelandet visas inte igen.
Obs!
• Om du avmarkerar kryssrutan Skicka automatiskt nästa gång (Send automatically from the
next time) skickas informationen inte automatiskt nästa gång och ikonen Inkjet Printer/
Scanner/Fax Extended Survey Program visas i samband med nästa enkät.
• Om du inte samtycker till att delta i enkätprogrammet:
Klicka på Accepterar inte (Do not agree). Bekräftelseskärmen stängs och enkäten hoppas över.
Bekräftelseskärmen visas igen en månad senare.
• Om du vill sluta skicka information:
Klicka på Turn off. Då stoppas Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program och
informationen skickas inte. Information om hur du återgår till enkäten finns i Ändra inställning:.
• Avinstallera Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:
1. Stoppa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Ändra inställning:
509
2. Välj Program (Applications) i menyn Gå (Go) i Finder, dubbelklicka på mappen Canon Utilities
och mappen Inkjet Extended Survey Program.
3. Flytta filen Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.app till
Papperskorgen (Trash).
4. Starta om datorn.
Töm Papperskorgen (Trash) och starta om datorn.
• Ändra inställning:
Följ anvisningarna nedan om du vill att bekräftelseskärmen ska visas varje gång informationen om
skrivaranvändning skickas eller om du vill återuppta enkäten.
1. Välj Program (Applications) i menyn Gå (Go) i Finder, dubbelklicka på mappen Canon Utilities
och mappen Inkjet Extended Survey Program.
2. Dubbelklicka på ikonen Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
◦ Do not display the confirmation screen when information is sent:
Om du markerar kryssrutan skickas informationen automatiskt.
Om kryssrutan inte har markerats kommer ikonen Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended
Survey Program visas i Dock i samband med nästa enkät. Klicka på ikonen och följ
anvisningarna på skärmen.
◦ Knappen Turn off/Turn on:
Klicka på Turn off om du vill stoppa Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
Klicka på Turn on om du vill starta om Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
510
Lista över supportkoder för fel
Supportkoden visas på LCD-skärmen och på datorskärmen när ett fel inträffar.
Med "supportkod" avses ett felnummer som visas tillsammans med ett felmeddelande.
När ett fel inträffar kontrollerar du supportkoden som visas på LCD-skärmen och på datorskärmen och vidtar
lämplig åtgärd.
Supportkoden visas på LCD-skärmen och på datorskärmen
• 1000 till 1ZZZ
1000 1200 1300 1403 1470 1471
1472 1473 1474 1475 1476 1640
1700 1701 1890
• 2000 till 2ZZZ
2114 2123 2700 2801 2802 2803
2900 2901
• 3000 till 3ZZZ
3402 3403 3404 3405 3406 3407
3410 3411 3412 3413 3438 3439
3440 3441 3442 3443 3444 3445
3446 3447
• 4000 till 4ZZZ
4103
• 5000 till 5ZZZ
5011 5012 5040 5050 5100 5200
5400 5700 5B00 5B01
• 6000 till 6ZZZ
6000 6500 6800 6801 6900 6901
6902 6910 6911 6930 6931 6932
6933 6936 6937 6938 6939 693A
511
6940 6941 6942 6943 6944 6945
6946
• 9000 till 9ZZZ
9500
• A000 till ZZZZ
B202 B203 B204 B205
Information om supportkoder för papper som har fastnat finns även i Lista över supportkoder för fel
(papperet fastnar).
512
Lista över supportkoder för fel (papperet fastnar)
Om papperet fastnar tar du bort det med hjälp av instruktionerna nedan.
• Om du kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket eller det bakre facket:
1300
• Om du inte kan se papperet som har fastnat i pappersutmatningsfacket eller det bakre facket:
Papper har fastnat inuti skrivaren
• Om dokumentet har fastnat i ADF:
2801
• I andra fall än ovan:
Andra fall
513
1300
Orsak
Papper har fastnat i pappersutmatningsfacket eller i det bakre facket.
Vad som ska göras
Ta bort papperet som har fastnat enligt nedanstående instruktioner.
Viktigt!
• Stäng inte av skrivaren medan den skickar eller tar emot fax, eller när mottagna eller ej skickade fax
lagras i skrivarens minne.
Stäng av skrivaren efter du har säkerställt att den har skickat eller tagit emot alla fax. Dra inte ur
strömkabeln när du stänger av skrivaren.
Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
1. Dra försiktigt ut papperet, antingen från pappersutmatningsfacket eller från det bakre
facket beroende på vilket som är enklast.
Håll i papperet med båda händerna och dra ut det långsamt så att det inte går sönder.
Obs!
• Om du inte kan dra ut papperet slår du på skrivaren igen utan att dra med våld. Papperet kan
matas ut automatiskt.
• Om papperet fastnar vid utskrift och du måste stänga av skrivaren för att ta bort det trycker du
på knappen Stopp (Stop) för att stoppa utskrift innan du stänger av skrivaren.
• Om papperet går sönder och du inte kan ta bort papperet som har fastnat från
pappersutmatningsfacket eller det bakre facket ska du ta bort papperet från skrivarens insida.
Papper har fastnat inuti skrivaren
2. Fyll på papper igen och tryck på knappen OK.
Skrivaren återupptar utskriften. Skriv ut sidan som du skrev ut igen om den inte skrevs ut ordentligt på
grund av pappersstoppet.
514
Om du stängde av skrivaren i steg 1 raderades utskriftsdata som skickades till skrivaren. Gör om
utskriften.
Obs!
• När du fyller på papper igen ska du kontrollera att du använder en lämplig papperstyp och att
du fyller på det på rätt sätt.
• Vi rekommenderar papper i andra storlekar än A5 för utskrift av dokument med foton eller
grafik. A5-papper kan rulla ihop och fastna i skrivaren.
Om åtgärderna ovan inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära
service.
Viktigt!
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
515
Papper har fastnat inuti skrivaren
Om papperet som har fastnat rivs sönder och du inte kan ta bort det från pappersutmatningsfacket eller från
det bakre facket eller om papperet sitter kvar i skrivaren tar du bort papperet genom att följa anvisningarna
nedan.
Viktigt!
• Stäng inte av skrivaren medan den skickar eller tar emot fax, eller när mottagna eller ej skickade fax
lagras i skrivarens minne.
Stäng av skrivaren efter du har säkerställt att den har skickat eller tagit emot alla fax. Dra inte ur
strömkabeln när du stänger av skrivaren.
Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
Obs!
• Om papperet fastnar vid utskrift och du måste stänga av skrivaren för att ta bort det trycker du på
knappen Stopp (Stop) för att stoppa utskrift innan du stänger av skrivaren.
1. Stäng av skrivaren och koppla ur den.
2. Öppna skannerenheten/luckan.
Viktigt!
• Vidrör inte den transparenta filmen (A), det vita bandet (B) eller rören (C).
Om du fläckar eller repar de här delarna med papperet eller handen kan skrivaren bli skadad.
516
3. Kontrollera om papperet har fastnat under hållaren för kassetten.
Om papperet har fastnat under hållaren för kassetten flyttar du hållaren för kassetten så långt åt vänster
eller höger som möjligt, beroende på vilket som är enklast, för att kunna ta loss papperet.
När du flyttar hållaren för kassetten håller du i överkanten på hållaren för kassetten och skjuter den
försiktigt så långt åt höger eller vänster som möjligt.
4. Använd båda händerna för att ta tag i det papper som har fastnat.
Om papperet har rullat sig drar du ut det.
517
5. Dra långsamt ut papperet så att det inte går sönder.
6. Se till att ta bort allt papper som har fastnat.
Om papperet rivs sönder när du drar ur det kan en bit finnas kvar i skrivaren. Kontrollera i så fall följande
och ta bort det papper som finns kvar.
• Finns det något papper kvar under hållaren för kassetten?
• Finns det små bitar papper i skrivaren?
• Finns det papper i de tomma utrymmena till vänster och höger (D) i skrivaren?
518
7. Stäng skannerenheten/luckan försiktigt.
Alla jobb i utskriftskön har avbrutits. Gör om utskriften.
Obs!
• När du fyller på papper igen ska du kontrollera att du använder en lämplig papperstyp och att du
fyller på det på rätt sätt. Om ett meddelande om att papper har fastnat visas på datorskärmen, när
du återupptar utskriften efter att ha tagit bort allt papper som har fastnat, kan det finnas lite papper
kvar inuti skrivaren. Kontrollera skrivaren igen efter kvarvarande pappersbitar.
Om åtgärderna ovan inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
519
1000
Orsak
Möjliga orsaker är bland annat följande.
• Det finns inget papper i bakre facket.
• Papperet i det bakre facket har inte fyllts på som det ska.
Vad som ska göras
Vidta motsvarande åtgärder nedan.
• Fyll på papper i det bakre facket.
• Justera pappersledarna efter båda kanterna på papperet när du fyller på papper i bakre facket.
• Ange pappersinformation för papperet i bakre facket.
När du har utfört åtgärderna ovan trycker du på knappen OK på skrivaren.
Obs!
• Efter att ha lagt i papper i det bakre facket visas skärmen för att ställa in pappersinformation för det
bakre facket. Ange pappersinformation för papperet i bakre facket.
• För att avbryta utskriften trycker du på knappen Stopp (Stop) på skrivaren.
520
1200
Orsak
Skannerenheten/luckan är öppen.
Vad som ska göras
Stäng skannerenheten/luckan och vänta en stund.
Stäng den inte när du fyller på en bläckbehållare.
521
1640
Orsak
Återstående bläcknivå i en av bläckbehållarna kan ha nått den nedre gränslinjen som visas på
bläckbehållaren.
Vad som ska göras
Kontrollera återstående bläcknivå genom att visuellt undersöka återstående bläck i bläckbehållaren.
Om den återstående bläcknivån är nedanför den nedre gränslinjen ska du fylla på bläckbehållaren med
motsvarande bläckfärg genom att följa anvisningarna för skrivaren.
Fylla på bläckbehållare
Om utskriften fortsätts när återstående bläcknivå ligger under den nedre gränslinjen kan skrivaren
förbruka en viss mängd bläck för att återgå till utskriftsbar status och den kan även skadas.
522
1700
Orsak
Behållaren för använt bläck är nästan full.
Vad som ska göras
Tryck på knappen OK på skrivaren för att fortsätta utskriften. Kontakta närmaste Canon-servicecenter för
att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
Obs!
• Vid varningar eller fel som har orsakats av återstående bläcknivåer kan inte skrivaren skriva ut eller
skanna.
523
1890
Orsak
Det kan sitta kvar skyddsmaterial eller tejp på hållaren för kassetten.
Vad som ska göras
Öppna skannerenheten/luckan och kontrollera att skyddsmaterialet och tejpen har tagits bort från hållaren
för kassetten.
Om det finns kvar skyddsmaterial eller tejp tar du bort det och stänger skannerenheten/luckan.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
524
2900
Orsak
Skanningen av arket för justering av skrivhuvud misslyckades.
Vad som ska göras
Tryck på OK på skrivaren och följ anvisningarna nedan.
• Kontrollera att arket för justering av skrivhuvud är korrekt placerat och har rätt orientering på
glasskivan.
• Kontrollera att det inte finns smuts på glasskivan eller på arket för justering av skrivhuvud.
• Kontrollera att rätt papper är påfyllt.
Vid automatisk justering av skrivhuvudet lägger du i vanligt papper i A4- eller Letter-format.
• Se till att skrivhuvudmunstycket inte är igensatt.
Skriv ut ett mönster för test av bläckmunstycken för att kontrollera skrivhuvudets status.
När du har gjort det ovanstående kan du testa att justera skrivhuvudet manuellt.
525
2901
Orsak
Mönstret för justering av skrivhuvud har skrivits ut och skrivaren väntar på att skanna arket.
Vad som ska göras
Skanna det utskrivna justeringsmönstret.
1. Placera arket för justering av skrivhuvud på glasskivan.
Lägg den tryckta sidan nedåt och rikta in märket
justeringsmärket
i övre vänstra hörnet på arket med
.
2. Stäng dokumentluckan sakta och tryck på någon av knapparna Svart (Black) eller Färg
(Color) på skrivaren.
Skrivaren skannar arket för justering av skrivhuvudet och justerar skrivhuvudets position automatiskt.
526
4103
Orsak
Det går inte att skriva ut med nuvarande utskriftsinställningar.
Vad som ska göras
Tryck på knappen Stopp (Stop) på skrivaren för att avbryta utskriften.
Ändra sedan utskriftsinställningarna och försök skriva ut igen.
527
5011
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av skrivaren och koppla ur nätuttaget.
Anslut skrivaren till nätuttaget och sätt på igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
528
5012
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Stäng av skrivaren och koppla ur nätuttaget.
Anslut skrivaren till nätuttaget och sätt på igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
529
5100
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Avbryt utskriften och stäng av skrivaren.
Kontrollera följande:
• Kontrollera att rörelsen för hållaren för kassetten inte hindras av stabiliseringsstöd, papper som
fastnat osv.
Ta bort alla hinder.
• Kontrollera att kassetterna har installerats på rätt sätt.
Öppna skannerenheten/luckan och tryck upp låsluckan på kassetten. Se till att kassetterna är korrekt
installerade.
Du kan också trycka på kopplingsknapparna tills de klickar på plats.
Starta skrivaren igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Se till att inte vidröra den transparenta filmen (A), det vita bandet (B) eller rören (C) när du åtgärdar
problem med hållaren för kassett.
Om du fläckar eller repar de här delarna med papperet eller handen kan skrivaren bli skadad.
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
530
5200
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Kontrollera återstående bläcknivå och fyll sedan på bläckbehållaren om det behövs.
Stäng av skrivaren och koppla ur nätuttaget.
Vänta cirka 10 minuter.
Anslut skrivaren till nätuttaget och sätt på igen.
Om bläckbehållaren har fyllts på för att bläcket är slut ska du genomföra en rengöring av systemet.
• Från datorn:
◦ För Windows:
Rengöra skrivhuvudet
◦ För Mac OS:
Rengöra skrivhuvudet
• Från manöverpanelen:
Utföra systemrengöring
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
531
5B00
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Kontakta närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
Obs!
• Vid varningar eller fel som har orsakats av återstående bläcknivåer kan inte skrivaren skriva ut eller
skanna.
532
6000
Orsak
Ett skrivarfel har inträffat.
Vad som ska göras
Om papperet har fastnat tar du bort det beroende på plats där papperet har fastnat och orsak.
Lista över supportkoder för fel (papperet fastnar)
Stäng av skrivaren och koppla ur nätuttaget.
Anslut skrivaren till nätuttaget och sätt på igen.
Om detta inte löser problemet kontaktar du närmaste Canon-servicecenter för att begära service.
Viktigt!
• Om du drar ur nätkabeln raderas alla fax som har lagrats i skrivarens minne.
• Luta inte skrivaren när du flyttar den eftersom bläcket kan läcka.
• Om du transporterar skrivaren för att den ska repareras bör du läsa Reparera din Skrivare.
533
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising