Canon | EOS 90D | User manual | Canon EOS 90D User manual

Canon EOS 90D User manual
SVENSKA
Handbok för avancerad användning
Inledning
Innan du börjar fotografera måste du läsa följande
Genom att först läsa igenom avsnitten ”Säkerhetsanvisningar”
(=25–=27) och ”Försiktighetsåtgärder vid hantering”
(=28–=30) kan du undvika fotograferingsproblem och olyckor.
Om du läser den här användarhandboken vet du hur du ska använda
kameran på rätt sätt.
Ha gärna den här handboken till hands när du använder
kameran, så att du lättare kan bekanta dig med
kamerans funktioner
Samtidigt som du läser den här användarhandboken tar du några testbilder
och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för kameran. Förvara
användarhandboken så att du lätt kan ta fram den när det behövs.
Prova kameran innan du använder den och ansvarsfriskrivning
Efter att du tagit en bild bör du visa den och kontrollera att den har
registrerats korrekt. Om bilderna inte kan registreras eller överföras till
en dator på grund av fel på kameran eller minneskortet ansvarar Canon
inte för eventuella förluster eller merarbete.
Copyright
Copyright-lagarna i vissa länder kan innebära förbud mot användning
av bilder tagna med kameran (eller musik överförd till minneskortet) annat
än för privat bruk. Lägg även märke till att fotografering för privat bruk
också kan vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga framträdanden
och utställningar.
2
Checklista för utrustning
Innan du börjar kontrollerar du att följande medföljer kameran. Om något
saknas kontaktar du återförsäljaren.
Kamera
(med kamerahuslock)
Batteri LP-E6N
(med skyddshölje)
Batteriladdare
LC-E6E*
Rem
* Batteriladdare LC-E6E levereras med nätkabel.
oo Kameran levereras inte med ett minneskort (=10), en gränssnittskabel eller
en HDMI-kabel.
oo Information om Handbok för avancerad användning och användarhandböcker finns
på nästa sida.
oo Om du har köpt ett paket med objektiv kontrollerar du att objektiven är med.
oo Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål.
oo Om du behöver användarhandböcker för objektiv kan du hämta dem
på Canons webbplats (=4).
Användarhandböcker för objektiv (PDF-filer) gäller objektiv som säljs separat.
När du köper ett paket med objektiv kanske vissa medföljande tillbehör inte
stämmer överens med dem i användarhandboken för objektivet.
3
Användarhandböcker
Användarhandboken som levereras med kameran
innehåller grundläggande instruktioner för kameran
och Wi-Fi-funktioner.
Handbok för avancerad användning (den här PDF-filen)
med fullständiga instruktioner och separat Kompletterande
information-PDF med specifikationer och annan information
kan hämtas från Canons webbplats till en dator eller till en
annan enhet.
Hämta Handbok för avancerad användning/Användarhandböcker
Handbok för avancerad användning och användarhandböcker för objektiv
och programvara (PDF-filer) kan hämtas från Canons webbplats till en dator
eller till en annan enhet.
zzNedladdningssida
Handbok för avancerad användning eller Kompletterande
information
www.canon.com/icpd
Användarhandbok för objektiv
www.canon.com/icpd
Användarhandbok för programvara
www.canon.com/icpd
oo Du måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller något annat Adobe
PDF‑visningsprogram (senaste versionen rekommenderas) för att visa
PDF-filerna.
oo Adobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
oo Dubbelklicka på den hämtade PDF-filen för att öppna den.
oo Mer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns
i programmets hjälpavsnitt eller liknande.
4
Användarhandböcker
Hämta Handbok för avancerad användning/
Användarhandböcker med hjälp av QR-kod
Handbok för avancerad användning och användarhandböcker för objektiv
och programvara (PDF-filer) kan hämtas till en smartphone eller surfplatta
med hjälp av QR-koden.
www.canon.com/icpd
oo Det krävs en app för att läsa QR-koden.
oo Välj land eller region och hämta sedan Handbok för avancerad användning/
användarhandböckerna.
oo Välj [5: URL för bruksanv./programvara] för att ta fram QR-koden på
kamerans skärm.
5
Snabbguide
1
Sätt i batteriet (=47).
zz Vid köp, ladda batteriet före
användning (=44).
2
3
Sätt i kortet (=48).
zz Vänd kortets etikett mot
baksidan av kameran och
skjut in kortet.
Vit punkt
Röd punkt
Fäst objektivet (=54).
zz Passa in punkten för fastsättning
på objektivet med punkten för
fastsättning på kameran (röd eller vit).
4
Ställ in objektivets omkopplare
för fokuseringsmetod på <AF>
(=54).
5
Ställ strömbrytaren på <1> och
ställ sedan in inställningsratten
på <A> (=52).
zz Vrid på inställningsratten samtidigt
som du håller ned mitten.
zz Alla nödvändiga kamerainställningar
görs automatiskt.
6
Snabbguide
6
7
8
9
Fäll ut skärmen (=51).
zz När skärmen för inställning av datum/
klocka/zon visas går du till =516.
Ställ in fokus på motivet (=57).
zz Titta genom sökaren och centrera
motivet på skärmen.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs så
fokuserar kameran på motivet.
zz Om <D> blinkar i sökaren trycker
du ned <D> för att fälla upp den
inbyggda blixten.
Ta bilden (=57).
zz Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
Titta på bilden.
zz Bilden som precis har tagits visas
i cirka 2 sekunder på skärmen.
zz Om du vill visa bilden igen trycker
du på knappen <x> (=332).
zz Mer information om att fotografera samtidigt som du tittar på skärmen
finns i ”Live View-fotografering” (=71).
7
Om den här handboken
Symboler i den här handboken
<6>
<5>
<j> <9>
<W/X/Y/Z>
<0>
*
: Syftar på inmatningsratten.
: Syftar på den bakre inmatningsratten.
: Syftar på multikontroll 1 och 2.
: Syftar på i vilken riktning multikontrollen ska tryckas.
: Syftar på inställningsknappen.
: Syftar på hur lång tid (i * sekunder) du tryckt ned
knappen, vilket mäts när du släpper upp den.
• Ikoner och symboler som visas på kamerans knappar och på skärmen används dessutom
i den här användarhandboken vid beskrivning av aktuella åtgärder och funktioner.
M
=***
: Ikonen M till höger om en sidorubrik anger att funktionen
endast är tillgänglig i kreativa zonens metod <d>, <s>,
<f>, <a> eller <F>.
:Hänvisning till sidor där du hittar mer information.
: Varning i syfte att förhindra problem vid fotografering.
: Kompletterande information.
: Tips och råd för bättre fotografering.
: Felsökningstips.
8
Om den här handboken
Grundläggande förutsättningar för driftsinstruktioner,
exempelfoton
zz Innan du följer instruktionerna måste du se till att strömbrytaren är inställd
på <1> och att flerfunktionslåset är inaktiverat (=52, =60).
zz Det förutsätts att alla menyinställningar och funktioner för egen
programmering är inställda enligt grundinställningarna.
zz På bilderna i den här användarhandboken visas kameran med ett
EF‑S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM-objektiv.
zz Exempelbilder som visas på kameran och som används i denna handbok
är endast för illustrativa syften.
9
Kompatibla kort
Följande kort kan användas med kameran oavsett kapacitet. Om kortet
är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan kamera
eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran (=511).
zzSD/SDHC/SDXC-minneskort
UHS-II- och UHS-I-kort kan användas.
Kort som kan lagra filmer
När du spelar in filmer använder du ett högkapacitetskort med
tillräckligt bra prestanda (tillräckligt snabba skriv- och läshastigheter)
för filminspelningsstorleken. Du kan läsa mer på =618.
I den här handboken hänvisar ”kort” till SD-minneskort,
SDHC‑minneskort och SDXC-minneskort.
* Kameran levereras inte med något kort för registrering av foton/
filmer. Det köper du separat.
10
Kapitel
Inledning
2
Förberedelse och grundfunktioner
43
Baszonen
75
Kreativa zonen
109
AF-, matnings- och exponeringsinställningar
123
Blixtfotografering
163
Fotografering
191
Bildvisning
329
Trådlösa funktioner
395
Inställningar
501
Egen programmering/Min meny
551
Övrig information
589
11
Innehåll
Inledning
2
Checklista för utrustning.........................................................................3
Användarhandböcker..............................................................................4
Snabbguide.............................................................................................6
Om den här handboken..........................................................................8
Kompatibla kort.....................................................................................10
Kapitel...................................................................................................11
Innehåll.................................................................................................12
Funktionsindex......................................................................................21
Säkerhetsanvisningar...........................................................................25
Försiktighetsåtgärder vid hantering.......................................................28
Delarnas namn......................................................................................31
Förberedelse och grundfunktioner
43
Ladda batteriet......................................................................................44
Sätta i/ta ur batteriet..............................................................................47
Sätta i och ta ur kortet...........................................................................48
Använda skärmen.................................................................................51
Slå på strömmen...................................................................................52
Fästa och ta bort ett objektiv.................................................................54
Grundfunktioner....................................................................................56
Menyhantering och inställningar...........................................................63
Snabbkontroll........................................................................................67
Touchskärmsfunktioner.........................................................................70
Visa skärmen när du fotograferar (Live View-fotografering).................71
12
Innehåll
Baszonen
75
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)................................76
Specialmotivläge...................................................................................84
Fotografera porträtt...............................................................................86
Ta gruppfoton........................................................................................87
Fotografera landskap............................................................................88
Fotografera motiv i rörelse....................................................................89
Fotografera barn...................................................................................90
Panorering............................................................................................91
Ta närbilder...........................................................................................93
Fotografera mat....................................................................................94
Fotografera porträtt med levande ljus...................................................95
Ta kvällsporträtt (med stativ).................................................................96
Ta nattfoton utan stativ..........................................................................97
Fotografera miljöer med motljus...........................................................98
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>........................................99
Fotografera med filtereffekter..............................................................103
Kreativa zonen
109
Programautomatik...............................................................................110
Ställa in slutartid före fotografering (Tidsförval AE).............................112
Ställa in bländarvärdet före fotografering (Bländarförval AE)..............114
Ställa in exponering före fotografering (manuell exponering).............117
Långa (bulb) exponeringar..................................................................119
13
Innehåll
AF-, matnings- och exponeringsinställningar
123
Välja AF-funktion.................................................................................124
Välja AF-område och AF-punkt (fotografering via sökaren)................128
Välja AF-metod (Live View-fotografering)...........................................135
Manuell fokus......................................................................................147
Välja matningsmetod..........................................................................150
Använda självutlösaren.......................................................................153
Fotografering med fjärrkontroll............................................................155
Okularlock...........................................................................................157
Välja ljusmätmetod..............................................................................158
Exponeringskompensation..................................................................160
Låsa exponeringen (AE-lås)...............................................................161
Blixtfotografering
163
Fotografera med inbyggd blixt............................................................164
Blixtfunktionsinställningar....................................................................168
Fotografera med en separat Speedlite...............................................179
Trådlös blixtfotografering med hjälp av optisk överföring....................180
Fotografering
Stillbildsfotografering
191
192
Flikmenyer: Stillbildsfotografering (fotografering via sökaren)............193
Flikmenyer: Stillbildsfotografering (Live View-fotografering)...............196
Bildkvalitetsinställningar......................................................................199
Stillbildsformat ....................................................................................202
14
Innehåll
Bildvisningstid.....................................................................................204
Kortpåminnelse...................................................................................205
Korrigering av objektivaberrationer på grund
av optiska egenskaper........................................................................206
Automatisk exponeringsvariation (AEB).............................................211
ISO-inställning för stillbilder................................................................213
Automatisk korrigering av ljusstyrka och kontrast
(Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering))..................................218
Inställningar för högdagerprioritet.......................................................219
Mättimer (Live View-fotografering)......................................................220
Exponeringssimulering (Live View‑fotografering)................................221
Vitbalansinställningar..........................................................................222
Vitbalanskorrigering............................................................................227
Ställa in färgrymd................................................................................229
Välja bildstil.........................................................................................230
Anpassa bildstil...................................................................................233
Registrera bildstil................................................................................236
Ställa in brusreducering......................................................................238
Lägga till data för dammborttagning...................................................241
Slutarutlösningsmetod (Live View‑fotografering)................................243
Multiexponeringar...............................................................................245
Fotografering med stort dynamiskt omfång
(High Dynamic Range, HDR)..............................................................251
Fokusgaffling (Live View-fotografering)...............................................255
Intervalltimerfotografering...................................................................258
Flimmerreducering..............................................................................261
Spegellåsning.....................................................................................263
15
Innehåll
Kontinuerlig AF (Live View-fotografering)............................................265
Inställningar för objektiv med elektronisk MF......................................266
Inställningar för AF-Hjälpbelysning.....................................................267
Allmänna försiktighetsåtgärder vid stillbildsfotografering....................269
Filminspelning
273
Flikmenyer: Filminspelning.................................................................274
Filminspelning.....................................................................................277
HDR-filminspelning.............................................................................284
Spela in film med filtereffekter.............................................................285
Inställningar för filmkvalitet..................................................................288
Ställa in ljudinspelning........................................................................295
Digital IS för film..................................................................................298
Spela in timelapse-filmer.....................................................................300
Spela in video-snapshot......................................................................312
Filmservo-AF.......................................................................................317
Filmservo-AF-känslighet.....................................................................319
Filmservo-AF-hastighet.......................................................................320
Andra menyfunktioner.........................................................................322
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning...............................326
Bildvisning
329
Flikmenyer: Bildvisning.......................................................................330
Bildvisning...........................................................................................332
Indexbild (Visa flera bilder)..................................................................334
Förstorad bildvisning...........................................................................336
Filmvisning..........................................................................................337
16
Innehåll
Redigera första och sista scenen i en film..........................................340
Bildextrahering från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer......................342
Filmvisning på TV:n.............................................................................344
Skydda bilder......................................................................................346
Bildrotering..........................................................................................349
Radera bilder......................................................................................350
Digital Print Order Format (DPOF)......................................................354
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok........................................358
Kreativa filtereffekter...........................................................................361
RAW-bildbearbetning..........................................................................364
Bearbetning med önskade effekter (Creative Assist)..........................370
Välja typ av RAW-bildbearbetning......................................................372
Minskning av röda ögon......................................................................373
Redigera album med video-snapshots...............................................374
Beskära JPEG-bilder..........................................................................377
Ändra storlek på JPEG-bilder.............................................................379
Bildgradering.......................................................................................380
Bildspel (Automatisk bildvisning).......................................................383
Filtrera bilder för uppspelning.............................................................385
Visningshopp (Hoppa mellan bilder)...................................................387
Anpassa visningsinformationsdisplayen.............................................389
Visa högdagervarning.........................................................................391
Visa AF-punkt......................................................................................392
Rutnät.................................................................................................393
Ange första bild som ska visas när bildvisningen startar....................394
17
Innehåll
Trådlösa funktioner
395
Flikmenyer: fliken Trådlöst..................................................................396
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning.......................................................397
Ansluta till en smartphone...................................................................399
Ansluta till en dator via Wi-Fi..............................................................426
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi..........................................................434
Skicka bilder till en webbtjänst............................................................444
Wi-Fi-anslutning via kopplingspunkter................................................458
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll........................................................464
Återansluta via Wi-Fi...........................................................................467
Registrera inställningar för flera anslutningar.....................................469
Wi-Fi-inställningar...............................................................................470
Bluetooth-inställningar........................................................................471
Ändra namn........................................................................................472
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter...............473
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar.........................................478
Återställa inställningar för trådlös kommunikation till standard...........480
Visa informationsskärmen...................................................................481
Använda det virtuella tangentbordet...................................................482
Åtgärda felmeddelanden.....................................................................483
Att tänka på vid trådlös kommunikation .............................................494
Säkerhet..............................................................................................496
Kontrollera nätverksinställningar.........................................................497
Status för trådlös kommunikation........................................................498
18
Innehåll
Inställningar
501
Flikmenyer: Inställning........................................................................502
Skapa och välja en mapp....................................................................505
Filnumreringsmetoder.........................................................................507
Automatisk rotering av vertikala bilder................................................510
Formatera minneskort.........................................................................511
Automatisk avstängning......................................................................513
Justera skärmens ljusstyrka................................................................514
Sätta på/stänga av skärmen...............................................................515
Ställa in datum, klocka och tidszon.....................................................516
Gränssnittsspråk ................................................................................519
Videosystem........................................................................................520
Ställa in touchfunktionens känslighet..................................................521
Pipljud för kamerafunktioner...............................................................522
Hörlursvolym.......................................................................................523
Kontrollera batteriinformation..............................................................524
Sensorrengöring.................................................................................528
Visa en fotograferingsguide................................................................532
Funktionsguide....................................................................................533
Hjälpfunktioner....................................................................................534
Anpassa information i sökaren............................................................536
Visningsalternativ <B>-knapp.......................................................538
Anpassa information på skärmen.......................................................539
Anpassa avtryckaren för filminspelning..............................................542
HDMI-upplösning för utmatning..........................................................543
RAW-bildvisning på HDR-TV..............................................................544
19
Innehåll
Flerfunktionslås...................................................................................545
Registrera egna kamerainställningar..................................................546
Återställa standardvärden för kameran...............................................547
Copyright-information..........................................................................548
Övrig information.................................................................................550
Egen programmering/Min meny
551
Flikmenyer: Anpassning......................................................................552
Ställa in funktioner för egen programmering.......................................553
Egen programmering..........................................................................554
Inställningar för egen programmering.................................................556
Finjustering av AF-position (AF Mikrojustering)..................................575
Återställa inställningar för egen programmering.................................581
Flikmenyer: Min meny.........................................................................582
Registrera Min meny...........................................................................583
Övrig information
589
Programvara.......................................................................................590
Importera bilder till en dator................................................................592
Batterihandgrepp BG-E14...................................................................594
Tillbehör för eluttag.............................................................................594
Felsökningsguide................................................................................595
Felkoder..............................................................................................613
Prestandadata.....................................................................................614
Informationsvisning.............................................................................622
Register...............................................................................................637
20
Funktionsindex
Ström
Bildskärm
zz Ladda batteriet (=44)
zz Vinklingsbar (=51)
zz Batterinivå (=53)
zz Pekskärmskontroll (=70)
zz Energisparläge (=513)
zz Ljusstyrka (=514)
zz Kontrollera
batteriinformation (=524)
zz Hjälp (=534)
Kort
zz Elektronisk nivå (=539)
AF
zz Utlös slutaren utan kort (=205)
zz AF-funktion (=124)
zz Formatera (=511)
zz AF-metod (=135)
zz Kort kompatibla med
filminspelning (=617)
zz Val av AF-punkt (=140)
Objektiv
zz Fäst (=54)
zz Ta bort (=55)
Grundinställningar
zz Datum/Klocka/Zon (=516)
zz Språk (=519)
zz Pipsignal (=522)
zz Återställ alla
kamerainställningar (=547)
zz Copyright-information (=548)
Sökare
zz Dioptriinställning (=56)
zz Informationsvisning
i sökaren (=536)
zz Sökarens visningsformat (=536)
zz Ögonavkänning AF (=142)
zz Manuell fokusering (=147)
zz Inställning av MF-peaking (=149)
zz Kontinuerlig AF (=265)
zz Elektronisk manuell
fokusering (=266)
zz AF-hjälpbelysning (=267)
Ljusmätning
zz Ljusmätmetod (=158)
Matning
zz Matningsmetod (=150)
zz Självutlösare (=153)
zz Max. antal bilder
i en bildserie (=201)
Bildtagningsinställningar
zz Skapa/välja en mapp (=505)
zz Filnumrering (=507)
21
Funktionsindex
Bildkvalitet
zz Bildkvalitet (=199)
zz Multiexponeringar (=245)
zz HDR-läge (=251)
zz Stillbildsformat (=202)
zz Fokusgaffling (=255)
zz Korrigering för
objektivaberration (=206)
zz Spegellåsning (=263)
zz ISO-tal (stillbilder) (=213)
zz Visning av
fotograferingsinformation (=539)
zz Intervalltimer (=258)
zz Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) (=218)
zz Rutnät (=540)
zz Högdagerprioritet (=219)
zz Felkoder (=613)
zz Vitbalans (=222)
zz Bildstil (=230)
Exponering
zz Brusreducering för långa
exponeringstider (=238)
zz Exponeringskompensation
med M+ISO auto (=118)
zz Brusreducering för höga
ISO-tal (=239)
zz Exponeringskompensation (=160)
zz AE-lås (=161)
zz Reducera flimmer (=261)
zz AEB (=211)
Fotografering
zz Fotograferingsmetod (=38)
zz Flerfunktionslås (=60)
zz Exponeringssimulering (=221)
zz Säkerhetsförskjutning (=558)
Blixt
zz Snabbkontroll (=67)
zz Inbyggd blixt (=164)
zz Skärmavtryckare (=72)
zz Blixtexponeringskompensation
(=166)
zz Creative Assist (=82)
zz Kreativa filter (=103)
zz Skärpedjupskontroll (=116)
zz Bulbtimer (=120)
zz Förstorad bild (=144)
zz Fjärrkontroll (=155)
zz Fjärrutlösare (=156)
22
zz FE-lås (=167)
zz Blixtfunktionsinställningar (=168)
zz Extern blixt (=179)
zz Optisk trådlös
blixtfotografering (=180)
Funktionsindex
Filminspelning
zz Spela in med
autoexponering (=277)
zz Spela in med manuell
exponering (=279)
zz HDR-film (=284)
zz Kreativa filters metod (=285)
zz Filminspelningsstorlek (=288)
Bildvisning
zz Bildvisningstid (=204)
zz Enbildsvisning (=332)
zz Touchskärmsvisning (=335)
zz Förstorad bild (=336)
zz Indexbild (=334)
zz Filmvisning (=337)
zz Vindbrusfilter (=295)
zz Redigera första och sista
scenen i en film (=340)
zz Ljudinspelning (=295)
zz Frame Grab (4K) (=342)
zz Mikrofon (=296)
zz Visa bilder på en TV (=344)
zz Dämpare (=296)
zz Skydda (=346)
zz Timelapse-film (=300)
zz Bildrotering (=349)
zz Video-snapshot (=312)
zz Radera (=350)
zz Filmservo-AF (=317)
zz Gradering (=380)
zz Filmservo-AF-känslighet (=319)
zz Bildspel (=383)
zz Filmservo-AF-hastighet (=320)
zz ISO-tal (film) (=322)
zz Ange kriterier för
bildsökning (=385)
zz Fotografering med
fjärrkontroll (=322)
zz Bildbläddring
(visningshopp) (=387)
zz Auto. långsam slutare (=324)
zz Visningsinformationsdisplay (=389)
zz HDMI-utgång (=325)
zz Högdagervarning (=391)
zz 4K-film (=342)
zz Visa AF-punkt (=392)
zz Hörlur (=523)
zz Rutnät (=393)
zz HDMI-upplösning
för utmatning (=543)
zz Visning av
fotograferingsinformation (=539)
zz HDR-utgång (=544)
23
Funktionsindex
Bildredigering
Trådlösa funktioner
zz Kreativa filter (=361)
zz Anslut till smartphone (=399)
zz RAW-bildbearbetning (=364)
zz Skicka bilder automatiskt till
smartphone (=412)
zz Minskning av röda ögon (=373)
zz Album med video-snapshot (=374)
zz Fjärrkontroll (EOS Utility) (=426)
zz Beskära JPEG-bilder (=377)
zz Skicka bilder automatiskt
till dator (=431)
zz Ändra storlek på
JPEG‑bilder (=379)
Beställa kopior
zz Beställa kopior (DPOF) (=354)
zz Inställningar för Fotobok (=358)
Egna inställningar
zz Egen kamerainställning (=546)
zz Egen programmering
(C.Fn) (=552)
zz Egna Inställningar (=571)
zz Min meny (=583)
Sensorrengöring och
dammreducering
zz Lägga till data för
dammborttagning (=241)
zz Sensorrengöring (=528)
zz Manuell sensorrengöring (=530)
Programvara
zz Hämta och installera (=590)
zz Användarhandböcker
för programvaror (=591)
24
zz Utskrift från Wi-Fi-skrivare (=434)
zz Överföra till webbtjänst (=444)
zz Ansluta till en trådlös
fjärrkontroll (=464)
zz Geomärkning av bilder (=473)
zz Återställa alla inställningar
för trådlös funktion (=480)
Säkerhetsanvisningar
Läs dessa instruktioner om du vill kunna hantera produkten på ett säkert sätt.
Följ instruktionerna för att förhindra skada på dig eller andra.
VARNING!
Anger risker för allvarlig skada eller dödsfall.
oo Håll alltid produkten utom räckhåll för små barn.
Om remmen hamnar runt halsen på en person kan det leda till kvävning.
Kamerans delar eller medföljande tillbehör är farliga att svälja. Om de sväljs
måste du omedelbart konsultera en läkare.
Batterier är farliga att svälja. Om de sväljs måste du omedelbart konsultera en läkare.
oo Använd endast strömkällor som anges i den här användarhandboken tillsammans
med produkten.
oo Montera inte isär och modifiera inte produkten.
oo Utsätt inte produkten för kraftigt våld eller för vibrationer.
oo Vidrör inte interna delar.
oo Sluta använda produkten vid t.ex. rökutveckling eller konstig lukt.
oo Använd inte organiska lösningsmedel, t.ex. alkohol, bensin eller thinner, för att
rengöra produkten.
oo Var försiktig så att produkten inte blir våt. För inte in främmande föremål eller vätskor
i produkten.
oo Använd inte produkten där det förekommer eldfarliga gaser.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
oo Lämna aldrig ett objektiv eller en kamera/videokamera med objektivet monterat utan
objektivlock i solen.
Objektivet kan koncentrera solstrålarna och orsaka brand.
oo Om produkten är försedd med en sökare bör du inte titta genom kamerans sökare
mot en intensiv ljuskälla, som solen, under en solig dag eller laserstrålar och andra
intensiva artificiella ljuskällor.
Detta kan skada din syn.
oo Vidrör inte en produkt som är ansluten till en väggkontakt vid åskväder.
Detta kan resultera i elstöt.
oo Tänk på följande när du använder batterier som inköpts i handeln eller som medföljer.
yyAnvänd endast batterier som är avsedda för produkten.
yyHetta inte upp batterier och utsätt dem inte för eld.
yyLadda batterierna endast med auktoriserade batteriladdare.
yyUtsätt inte kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med metallstift
eller metallföremål.
yyAnvänd inte läckande batterier.
yyNär du ska avyttra batterier måste du isolera kontakterna med tejp eller på annat sätt.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
25
Säkerhetsanvisningar
Om ett batteri läcker och materialet kommer i kontakt med din hud eller dina
kläder, måste du skölja det utsatta området rikligt med vatten. Om materialet
kommer i kontakt med ögonen sköljer du rikligt med rinnande vatten och
kontaktar omedelbart en läkare.
oo Följ nedanstående anvisningar när du använder en batteriladdare.
yyTorka regelbundet bort damm från nätkontakten och väggkontakten med hjälp
av en torr duk.
yySätt inte i och dra inte ut kontakten med våta händer.
yyAnvänd inte produkten om nätkontakten inte är helt isatt i väggkontakten.
yyUtsätt inte nätkontakten eller kontakterna för smuts och låt dem inte komma
i kontakt med metallstift eller metallföremål.
oo Placera inte tunga föremål på nätkabeln. Se till att inte skada, bryta eller modifiera
nätkabeln.
oo Täck aldrig över produkten med ett tygstycke eller annat material när den används
eller kort efter användning och den fortfarande är varm.
oo Dra inte i nätkabeln när du drar ut produkten.
oo Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under långa perioder.
oo Ladda inte batterierna om temperaturen ligger utanför intervallet 5–40 °C.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
oo Låt inte produkten komma i kontakt med samma kroppsdel under lång tid vid
användning.
Det kan orsaka lindriga brännskador, hudrodnad eller blåsor, även om produkten
inte känns het. Du bör använda ett stativ om du använder kameran på mycket
varma platser eller om du har problem med dålig blodcirkulation eller känslig hud.
oo Följ alla anvisningar och stäng av produkten på platser där användning är förbjuden.
I annat fall kan det resultera i att annan utrustning inte fungerar på grund av
elektromagnetiska vågor eller i olyckor.
26
Säkerhetsanvisningar
AKTA:
Anger risk för skada.
oo Avfyra aldrig blixten nära någons ögon.
Det kan skada ögonen.
oo Titta inte på skärmen eller genom sökaren under långa perioder.
Detta kan resultera i symtom liknande åksjuka. I så fall slutar du använda
produkten omedelbart och vilar en stund innan du fortsätter använda den.
oo När blixten tänds alstras hög temperatur. Håll fingrar eller andra delar av kroppen
och föremål borta från blixten när du tar bilder.
Det kan annars resultera i brännskador eller att blixten inte fungerar.
oo Lämna inte produkten på platser som utsätts för extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan blir extremt varm/kall och förorsaka brännskador eller skada när
den vidrörs.
oo Remmen är endast avsedd för användning på kroppen. Häng inte en produkt
med remmen på en krok eller annat föremål eftersom det kan skada produkten.
Skaka inte produkten och utsätt den inte för kraftigt våld.
oo Tryck inte hårt på objektivet och se till att föremål inte kastas mot objektivet.
Detta kan resultera i skada på produkten.
oo Montera bara produkten på ett stativ som är tillräckligt stabilt.
oo Bär inte runt produkten om den är monterad på ett stativ.
Det kan resultera i skada eller olycka.
oo Vidrör inte delar inuti produkten.
Detta kan resultera i personskada.
oo Om du upptäcker reaktion eller irritation på huden under följande användning
av produkten, avbryter du genast användningen och kontaktar medicinsk expert.
27
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Skötsel av kameran
zz Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte
för stötar.
zz Kameran är inte vattentät och kan inte användas under vatten.
zz Om du vill maximera kamerans damm- och droppresistens måste du se
till att kontaktskydd, batterilucka, minneskortslucka och alla andra luckor
är stängda.
zz Kameran är utformad för att vara att damm- och droppresistent och
ska förhindra att sand, damm, smuts och vatten som faller på den inte
hamnar på insidan, men det är omöjligt att helt förhindra att smuts,
damm, vatten eller salt kommer in i den. Så långt det är möjligt, se till att
smuts, damm, vatten och salt inte kommer in i kameran.
zz Om det kommer in vatten i kameran torkar du bort det med en torr och
ren tygduk. Om det kommer in smuts, damm eller salt i kameran torkar
du bort det med en ren och urvriden tygduk.
zz Om du använder kameran på en plats med mycket smuts och damm
kanske den inte fungerar som den ska.
zz Du bör rengöra kameran efter användning. Om smuts, damm, vatten eller
salt får stanna kvar i kameran kanske den inte fungerar som den ska.
zz Om du oavsiktligt tappar kameran i vatten eller tror att fukt (vatten),
smuts, damm eller salt har kommit in i kameran, bör du snarast rådfråga
närmaste Canon Service Center.
zz Placera aldrig kameran nära föremål som avger starka magnetiska fält,
till exempel en magnet eller en elmotor. Undvik också att använda eller
placera kameran nära föremål som avger starka radiovågor, till exempel
en stor antenn. Starka magnetfält kan orsaka felaktig funktion hos
kameran eller förstöra bilddata.
zz Placera aldrig kameran på varma platser, till exempel i en bil i starkt
solljus. Höga temperaturer kan orsaka felfunktion hos kameran.
zz Kameran innehåller elektroniska precisionskretsar. Försök aldrig ta isär
kameran själv.
28
Försiktighetsåtgärder vid hantering
zz Undvik att blockera spegeln med fingret eller något annat föremål.
Det kan orsaka funktionsfel.
zz Använd en gummiblåsa för att blåsa bort damm från objektiv, sökare,
spegel, fokuseringsskiva m.m. Använd inte rengöringsmedel som
innehåller organiska lösningsmedel för att rengöra kamerahus eller
objektiv. Om smutsen är svår att få bort lämnar du kameran till närmaste
Canon Service Center.
zz Vidrör inte kamerans elektriska kontakter med fingrarna. På så sätt
förhindrar du att kontakterna korroderar. Korroderade kontakter kan
orsaka felfunktion hos kameran.
zz Om kameran flyttas hastigt från en kall omgivning till ett varmt rum kan
kondens bildas på kameran och dess interna delar. Du undviker kondens
genom att placera kameran i en försluten plastpåse där den får anpassa
sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen.
zz Om det har bildats kondens på kameran bör du inte använda kameran
eller också tar du bort objektivet, kortet eller batteriet för att undvika att
kameran skadas.
Stäng av kameran och vänta tills kondensen har dunstat innan du
använder kameran igen. Även om kameran är helt torr men fortfarande
kall inuti tar du inte bort objektivet, kortet eller batteriet förrän kameran
har anpassat sig till den omgivande temperaturen.
zz Om kameran inte ska användas under en tid tar du ur batteriet och
förvarar kameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du
förvarar kameran ska du trycka ner avtryckaren några gånger då och
då för att kontrollera att kameran fortfarande fungerar.
zz Undvik att förvara kameran i närheten av kemikalier som kan orsaka rost
och korrosion, exempelvis i ett kemilabb.
zz Om kameran inte har använts under en tid provar du alla funktioner innan
du använder den. Om du inte har använt kameran under en tid eller om
du har en viktig fotografering på gång, t.ex. vid en resa till utlandet, låter
du antingen närmaste Canon Service Center kontrollera den eller så
kontrollerar du själv att den fungerar som den ska.
zz Om du använder serietagning, Live View-fotografering eller filminspelning
under en längre tid kan kameran bli mycket varm. Det här är inte något
funktionsfel.
zz Om det finns en stark ljuskälla inuti eller utanför bildområdet kan spökbilder
uppträda.
29
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Skärm och LCD-display
zz Skärmen har tillverkats med teknik med mycket hög precision och har över
99,99 % effektiva pixels, men 0,01 % eller färre pixels kan vara döda, och
det kan också finnas fläckar med svarta, röda eller andra färger. Det här är
inte något funktionsfel. De påverkar inte registreringen av bilder.
zz Om skärmen lämnas påslagen under en längre tid kan skärminbränning
ske, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt
och försvinner om du inte använder kameran under några dagar.
zz Skärmvisningen kan verka långsam i låga temperaturer eller se svart
ut i höga temperaturer. Den återgår till det normala i rumstemperatur.
Kort
Observera följande för att skydda kortet och registrerade data på det:
zz Tappa, böj eller blöt inte ner kortet. Hantera det varsamt och utsätt det
inte för stötar eller vibrationer.
zz Vidrör inte kortets elektriska kontakter med fingrarna eller något
metallföremål.
zz Fäst inga klistermärken eller dylikt på kortet.
zz Förvara inte och använd inte kortet i närheten av föremål som avger
starka magnetfält, till exempel TV, högtalare eller magneter. Undvik också
platser med statisk elektricitet.
zz Placera inte kortet i starkt solljus eller nära en värmekälla.
zz Förvara kortet i en ask.
zz Förvara inte kortet på varma, dammiga eller fuktiga platser.
Objektiv
zz När du tar loss objektivet från kameran ställer du det
med den bakre änden uppåt och sätter på det bakre
objektivlocket, så att du inte repar objektivet eller
elektriska kontakter (1).
30
(1)
Delarnas namn
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
LCD-display
<i> Knapp för ISO-inställning
<q> Knapp för val av ljusmätmetod
<G> Knapp för val av AF-område/
AF-metod
<6> Inmatningsratt
<U> Knapp för LCD‑displaybelysning
Avtryckare
Lampa för minskning av röda
ögon/självutlösare/fjärrkontroll
Fjärrkontrollsensor
Handgrepp (batteriutrymme)
Genomföring för strömadapterns kabel
Spegel
Knapp för skärpedjupskontroll
Kontakter
Objektivfattning
(30)
(16) Låsstift för objektiv
(17) <R> Knapp för val av
matningsmetod
(18) <AF> Knapp för val av
AF‑funktion/AF-metod
(19) Inbyggd blixt/AF-hjälpbelysning
(20) Blixtsynkroniseringskontakter
(21) Tillbehörsfäste
(22) Punkt för EF-objektivfattning
(23) Punkt för fastsättning av EF-S-objektiv
(24) Inställningsratt
(25) Lås-/frigöringsknapp för inställningsratt
(26) <D> Blixtknapp
(27) Fäste för bärrem
(28) Inbyggda mikrofoner
(29) Frigöringsknapp för objektiv
(30) Kamerahuslock
31
Delarnas namn
(1)
(2)
(6)
(3)
(7)
(8)
(12)
(4)
(9)
(5)
(10)
(13)
(14)
(15)
(16)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
32
Ögonmussla
Högtalare
<B> Info.-knapp
Strömbrytare
Kontaktskydd
<p> AF-startknapp
<A> Knapp för AE-lås/FE-lås
<y> Knapp för indexbild/
förminskning
<S> Knapp för val av AF-punkt/
<v> förstoring
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Sökarokular
<Q> Snabbkontrollsknapp
<M> Menyknapp
<Y> Extern mikrofon
IN‑kontakt
<g> Digitalkontakt
<n> Hörlurskontakt
<D> HDMI mini
UT‑kontakt
<F> Fjärrutlösarkontakt
Delarnas namn
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Positionshål för tillbehör
Bildskärm
Serienummer
Stativgänga
<0> Inställningsknapp
<9> <W> <X> <Y> <Z>
Multikontroll 2
(7) <x> Bildvisningsknapp
(8) Ratt för dioptriinställning
(9) <V> Filmplanmärke
(10) <A> Knapp för
Live View‑fotografering/
<k> Filminspelning
<0> Start-/stoppknapp
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Åtkomstlampa
Fäste för bärrem
<j> Multikontroll 1
Minneskortslucka
Kortplats
Lås för batterilucka
Batterilucka
Knapp för flerfunktionslås
<5> Bakre inmatningsratt
<L> Raderingsknapp
33
Delarnas namn
Visning av sökarinformation
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(10)
(6)
(14)
(7)
(15)
(8)
(16)
(17)
(11)
(12)
(13)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Zon-AF (manuellt zonval)
Enpunkts AF (manuellt val)
Spot-AF(manuellt val)
Fokuseringsskiva
Sidförhållandelinje (1:1)
Rutnät
Spotmätningscirkel
Stor ram för AF-område
Elektronisk nivå
(10) Stor zon-AF (manuellt zonval)
(11) Automatiskt val av AF
(12) <S> Enpunkts AF-punkt
<O> Spot-AF-punkt
(13) Sidförhållandelinje (16:9)
(14) Ram för AF-område
(15) Sidförhållandelinje (4:3)
(16) <G> Flimmervarning
(17) <z> Varningssymbol
* Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
34
Delarnas namn
(18)
(19)
(20)
(21)
(26)
(22)
(23)
(24)
(25)
(29)
(30)
(31)
(32)
(18) Bländarvärde
(19) Val av AF-punkt
(
AF, SEL [ ], SEL AF)
(20) Slutartid
Bulb (buLb)
FE-lås (FEL)
Busy/blixten laddas (buSY)
Flerfunktionslåsvarning (L)
Varning för inget kort (Card)
Varning för fullt kort (FuLL)
Varning för fel på kort (Card)
Felkoder (Err)
(21) <y>
Blixtexponeringskompensation
(22) <z> Batterinivå
(23) <A> AE-lås
AEB används
(24) <D> Varning för att använda blixt
(blinkar)
Uppladdad blixt (på)
FE-lås, räckviddsvarning (blinkar)
(27)
(28)
(25) <d> FE-lås
FEB används
<e> Höghastighetssynkronisering
(26) <i> ISO-tal
(27) Maximalt antal bilder i en bildserie
Återstående antal multiexponeringar
(28) <o> Fokusindikator
(29) ISO-tal
(30) <A> Högdagerprioritet
(31) Indikator för exponeringsnivå
Värde för
exponeringskompensation
AEB-intervall
Lampa för minskning av röda ögon
(32) <O> Exponeringskompensation
* Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
35
Delarnas namn
LCD-display
(1)
(6)
(2)
(7)
(3)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(4)
(10)
(5)
(11)
Matningsmetod
<H> Bulbtimer/Intervalltimer
AF-funktion
Slutartid
Bulb (buLb)
FE-lås (FEL)
Återstående antal bilder
för timelapse-film
Busy/blixten laddas (buSY)
Flerfunktionslåsvarning (L)
Rengöring av bildsensor (CLn)
Varning för inget kort (Card)
Varning för fullt kort (FuLL)
Varning för fel på kort (Card)
Felkoder (Err)
(5)
Val av AF-punkt
AF, SEL [ ], SEL AF)
(
(6) <A> Högdagerprioritet
(7) <i> ISO-tal
(8) ISO-tal
(9) Ljusmätmetod
(10) Möjligt antal bilder
Självutlösarens tidsfördröjning
Bulbexponeringstid
Felnummer
Återstående bilder att registrera
(11) Bländarvärde
* Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
36
Delarnas namn
(14)
(15)
(12)
(16)
(13)
(17)
(18)
(12) <O> Exponeringskompensation
(13) Indikator för exponeringsnivå
Värde för
exponeringskompensation
AEB-intervall
Lampa för minskning av röda ögon
(14) <a> Timelapse-filmer
(15) <l> Wi-Fi-funktion
(16) Batterinivå
(17) <s> Bluetooth-funktion
(18) <P> Multiexponeringar
37
Delarnas namn
Inställningsratt
Vrid på inställningsratten samtidigt som du håller ned frigöringsknappen
i mitten.
(1)
(1) Baszonen
Du behöver bara trycka på avtryckaren. Alla inställningar sker automatiskt
för att passa motivet eller omgivningen för fotografering.
A
: Smart motivläge (=76)
8 : Specialscen (=84)
4
Närbild (=93)
q Gruppfoto (=87)
P
Mat (=94)
3 Landskap (=88)
y
Levande ljus (=95)
5 Sport (=89)
6
Kvällsporträtt (=96)
F
Nattfoto utan stativ (=97)
2
C
Porträtt (=86)
Barn (=90)
r Panorering (=91)
U
: Kreativa filter (=103)
I
Grynig svartvit (=105)
c
W
Mjukt fokus (=105)
A HDR konst std. (=106)
Miniatyreffekt (=106)
X
Fisheye-effekt (=105)
B HDR intensiv (=106)
Z
Akvarell (=105)
C HDR oljemålning (=106)
H Leksakskamera (=105)
38
G HDR-motljuskontroll (=98)
D HDR relief (=106)
Delarnas namn
(2)
(3)
(2) Kreativa zonen
Med de här metoderna får du större kontroll vid fotografering av olika motiv.
d
Programautomatik (=110)
s Tidsförval AE (=112)
f Bländarförval AE (=114)
a
Manuell exponering (=117)
F
Bulb (=119)
(3) Egen kamerainställning
Du kan tilldela <d>, <s>, <f>, <a>, <F>, AF-funktion,
menyfunktioner och mer för <w> eller <x> (=546).
39
Delarnas namn
Batteriladdare LC-E6E
Laddare för batteri LP-E6N/LP-E6 (=44).
(3)
(1)
(2)
(4)
40
(1)
(2)
(3)
(4)
Laddningslampa
Batterifack
Nätkabel
Uttag för nätkabel
Delarnas namn
Fästa remmen
För in remmens ände nedifrån genom
kamerans fäste för bärrem. För den sedan
genom remmens spänne enligt bilden.
Dra åt så att remmen är spänd och kontrollera
att remmen inte kan lossna från spännet.
Okularlocket (1) sitter fast på remmen
(=157).
(1)
41
42
Förberedelse
och grundfunktioner
Det här kapitlet innehåller inledande anvisningar och beskrivningar
av grundläggande kamerafunktioner.
43
Ladda batteriet
1 Ta bort batteriets skyddshölje.
i batteriet i laddaren.
2 Sätt
zz Gör tvärtom för att ta ut batteriet.
batteriet.
3 Ladda
zz Anslut nätkabeln till laddaren och sätt
i kontakten i väggkontakten.
zz Laddningen startar automatiskt och
laddningslampan börjar blinka orange.
44
Ladda batteriet
Laddningsnivå
Laddningslampa
Färg
0–49 %
50–74 %
Orange
75 % eller mer
Fulladdat
Grön
Visning
Blinkar en gång per sekund
Blinkar två gånger
per sekund
Blinkar tre gånger
per sekund
Påslagen
zz Det tar cirka två timmar och 30 minuter att ladda ett helt urladdat
batteri vid rumstemperatur (23 °C). Laddningstiden varierar beroende
på omgivningens temperatur och batteriets laddningsnivå.
zz Av säkerhetsskäl tar det längre tid (upp till cirka 4 timmar) att ladda
batteriet vid låga temperaturer (5 °C–10 °C).
45
Ladda batteriet
zz Batteriet är inte fulladdat när det levereras.
Ladda batteriet innan du använder det.
zz Ladda batteriet dagen före eller den dag du ska använda det.
Batteriet laddas gradvis ur även när du inte använder kameran.
zz När batteriet är laddat tar du ut det och kopplar bort laddaren
från väggkontakten.
zz Du kan sätta på skyddshöljet åt olika håll för att
bättre kunna se om batteriet är laddat eller inte.
Om batteriet är laddat sätter du på skyddshöljet så
> hamnar över
att det batteriformade hålet <
batteriets blå dekal. Om batteriet är urladdat sätter
du skyddshöljet åt andra hållet.
zz När du inte använder kameran tar du bort
batteriet.
Om batteriet lämnas i kameran under en längre tid avges en liten mängd
ström vilket leder till att det laddas ur och att batterikapaciteten minskar.
Förvara batteriet med skyddshöljet på. Om du förvarar batteriet fulladdat
kan batteriets prestanda försämras.
zz Batteriladdaren kan användas i andra länder.
Batteriladdaren är kompatibel med en strömkälla på 100 V AC till 240 V AC
50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter (finns i fackhandeln)
för respektive land eller område. Anslut inte någon bärbar
spänningstransformator till batteriladdaren. Det kan skada batteriladdaren.
zz Om batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat, har batteriet
nått slutet på sin livslängd.
Kontrollera batteriets uppladdningsprestanda (=524) och köp ett
nytt batteri.
oo När du har dragit ur kontakten till laddaren från eluttaget bör du inte röra stiften
under cirka 10 sekunder.
oo Om batteriets återstående kapacitet (=524) är 94 % eller högre behöver du
inte ladda batteriet.
oo Den medföljande laddaren kan bara ladda batteri LP-E6N/LP-E6.
46
Sätta i/ta ur batteriet
Sätt i ett fulladdat batteri LP-E6N (eller LP-E6) i kameran.
Isättning
låset för batterilucka och
1 Skjut
öppna luckan.
i batteriet.
2 Sätt
zz Sätt i änden med de elektriska
kontakterna.
zz Skjut in batteriet tills det fäster.
luckan.
3 Stäng
zz Tryck på luckan tills den stängs.
oo Du kan inte använda andra batterier än LP-E6N eller LP-E6.
Borttagning
Öppna luckan och ta ur batteriet.
zz Tryck på låsspaken enligt pilen och ta
ur batteriet.
zz Var noga med att montera det
medföljande skyddshöljet (=44) för att
undvika kortslutning.
47
Sätta i och ta ur kortet
De bilder du tar lagras på kortet.
oo Se till att kortets spärr för skrivskydd (1) är ställd uppåt för att tillåta
skrivning och radering.
Isättning
1 Skjut luckan så att den öppnas.
(1)
i kortet.
2 Sätt
zz Håll kortets etikettsida mot dig, så som
bilden visar, och skjut in kortet tills det
klickar fast.
luckan.
3 Stäng
zz Stäng luckan och för den i pilarnas
riktning tills den klickar fast.
Formatera kortet
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan kamera
eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran (=511).
48
Sätta i och ta ur kortet
Borttagning
(1)
luckan.
1 Öppna
zz Ställ strömbrytaren i läget <2>.
zz Kontrollera att åtkomstlampan (1)
är släckt och öppna sedan luckan.
zz Om [Sparar...] visas på skärmen
stänger du luckan.
ut kortet.
2 Tazz Tryck
försiktigt på kortet och släpp
sedan.
zz Dra kortet rakt ut och stäng sedan
luckan.
oo Möjligt antal bilder beror på kortets återstående kapacitet, inställningarna för
bildkvalitet, ISO-tal osv.
oo Med menyalternativet [z: Utlös slutaren utan kort] inställt på [Av] glömmer
du inte att sätta i ett kort (=205).
49
Sätta i och ta ur kortet
oo När åtkomstlampan lyser eller blinkar betyder det att bilder läses till,
läses från eller raderas från kortet, eller att data överförs. Öppna inte
minneskortsluckan så länge åtkomstlampan lyser eller blinkar. Gör heller
inget av följande när åtkomstlampan lyser eller blinkar. Det kan göra att
bilddata, minneskortet eller kameran tar skada.
• Ta ut kortet.
• Ta ut batteriet.
• Skaka eller stöta kameran.
• Dra ur och ansluta en nätkabel när tillbehör för eluttag används
(säljs separat, =594).
oo Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen inte
börjar på 0001 (=507).
oo Om ett kortrelaterat felmeddelande visas på skärmen tar du ut kortet och
sätter sedan i det igen. Om felmeddelandet är kvar bör du försöka med ett
annat kort.
Om du kan överföra bilderna på kortet till en dator överför du alla bilder och
formaterar därefter kortet med kameran (=511). Då är det möjligt att kortet
börjar fungera normalt igen.
oo Undvik att nudda kortets kontakter med fingrar eller metallföremål. Utsätt inte
kontakterna för damm eller vatten. Om kontakterna är smutsiga kan det leda
till kontaktfel.
oo Multimediakort (MMC) kan inte användas. (Kortfel visas.)
oo Att använda UHS-II microSDHC/SDXC-kort med en microSD till SD-adapter
rekommenderas inte. När du använder UHS-II-kort ska du använda SDHC/
SDXC-kort.
50
Använda skärmen
Du kan ändra skärmens riktning och vinkel.
1 Fäll ut skärmen.
skärmen.
2 Rotera
zz När skärmen är utfälld kan du rotera den
180°
90°
175°
uppåt, nedåt eller över 180° för att rikta
den mot motivet.
zz Den indikerade vinkeln är bara ungefärlig.
den mot dig.
3 Rikta
zz Använd vanligtvis kameran med
skärmen riktad mot dig.
oo Var försiktig så att du inte tar i för mycket när du roterar skärmen och lägger
för stor kraft på den roterande axeln (gångjärnet).
oo När en kabel är ansluten till en kamerakontakt, kommer rotationsvinkeln på
utfälld skärm att vara begränsad.
oo Stäng skärmen vänd inåt när du inte använder kameran. Du kan skydda skärmen.
51
Slå på strömmen
zz <1>
Kameran sätts på.
zz <2>
Kameran är avstängd och går inte att
använda. Ställ in strömbrytaren i det här
läget när du inte använder kameran.
Ställa in datum, klocka och tidszon
Om du slår på strömbrytaren och menybilden för datum/klocka/zon visas
läser du =516 om hur du ställer in datum/klocka/zon.
Byta gränssnittsspråk
Information om hur du byter gränssnittsspråk finns på =519.
Automatisk sensorrengöring
zz När strömbrytaren ställs i läget <1> eller <2> rengörs sensorn automatiskt.
(Ett litet ljud kan höras.) Under sensorrengöringen visas <f> på skärmen.
zz Om du växlar strömbrytaren i lägena <1>/<2> flera gånger under kort
tid är det inte säkert att symbolen <f> visas. Det här är normalt och inte
något fel.
oo Om du ställer strömbrytaren på <2> medan en bild registreras på kortet
visas [Sparar...] och strömmen stängs av efter att kortet slutfört registreringen
av bilden.
52
Slå på strömmen
z Batteriindikator
När strömbrytaren ställs i läget <1> visas batteriets laddningsnivå.
Visning
z
x
c
Nivå (%)
100–70
69–50
49–20
Visning
m
b
n
Nivå (%)
19–10
9–1
0
oo Följande gör att batteriet tar slut snabbare:
• Om du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
• Om du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
• Om du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
• Om du använder Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen.
• Om du använder skärmen ofta.
oo Möjligt antal bilder kan minska beroende på de aktuella
fotograferingsförhållandena.
oo Objektivet drivs av kamerans batteri. Batteriet kan laddas ur snabbare med
vissa objektiv.
oo I en omgivning med låg temperatur kanske fotografering inte är möjlig ens
med tillräcklig batterinivå.
oo Under [5: Batteri-info.] finns information om batteriets status (=524).
53
Fästa och ta bort ett objektiv
Alla EF- och EF-S-objektiv kan användas. Kameran kan inte användas
med RF- eller EF-M-objektiv.
Fästa ett objektiv
1 Tazz Tabortbortskyddslocken.
det bakre objektivlocket och
kamerahuslocket genom att vrida dem
i pilarnas riktning.
(1)
(2)
objektivet.
2 Fäst
zz Passa in den vita eller röda punkten
för fastsättning på objektivet mot
motsvarande punkt för fastsättning på
kameran och vrid objektivet enligt pilen
tills det klickar fast.
(1)
(2)
Vit punkt
Röd punkt
AF-omkopplaren på objektivet
3 Ställ
på <AF>.
zz <AF> står för autofokus.
zz <MF> står för manuell fokus. Autofokus
fungerar inte.
4 Ta bort det främre objektivlocket.
54
Fästa och ta bort ett objektiv
Ta bort objektivet
Tryck in frigöringsknappen för
objektiv och vrid objektivet i pilens
riktning.
zz Vrid objektivet tills det tar stopp och ta
sedan bort det.
zz Sätt på det bakre objektivlocket på det
borttagna objektivet.
oo Titta aldrig direkt på solen genom ett objektiv. Du kan förlora synen.
oo När du fäster eller tar bort ett objektiv ställer du kamerans strömbrytare på <2>.
oo Om den främre delen (fokuseringsringen) på objektivet roterar under
autofokuseringen ska du inte röra den roterande delen.
oo Mer information om hur du använder objektivet finns i användarhandboken för
objektivet (=4).
Använda bildvinkel
Eftersom bildområdet är
mindre än bildytan på en
35-millimetersfilm, kommer
den effektiva bildvinkeln att
motsvara cirka 1,6 gånger
objektivets angivna
brännvidd.
Bildområde (ung.)
(22,3×14,8 mm)
35 mm filmformat
(36×24 mm)
Tips för att undvika fläckar och damm
o
du byter objektiv bör du göra det snabbt och på en plats med så lite damm
oNär
som möjligt.
o
du förvarar kameran utan monterat objektiv ska du sätta på kamerahuslocket.
oNär
o bort damm från kamerahuslocket innan du sätter på det.
oTa
55
Grundfunktioner
Justera sökaren
zz Vrid ratten för dioptriinställning åt
vänster eller höger tills AF-punkterna
i sökaren ser skarpa ut.
zz Om ratten är trög tar du bort
ögonmusslan (=157).
oo Om du inte får en tillräckligt skarp sökarbild med kamerans dioptriinställning
rekommenderas korrektionslinser i E-serien (säljs separat).
Hålla kameran
Du får skarpa bilder genom att hålla kameran stadigt, så att kameraskakning
minimeras.
Horisontell fotografering
Vertikal fotografering
1. Ta ett stadigt tag om kameragreppet med höger hand.
2. Håll under objektivet med vänster hand.
3. Vila ditt högra pekfinger lätt mot avtryckaren.
4. Tryck armarna och armbågarna lätt mot kroppens framsida.
5. Sätt ena foten strax framför den andra så att du står stadigt.
6. Håll kameran tätt mot ansiktet och titta genom sökaren.
oo Mer information om att fotografera samtidigt som du tittar på skärmen finns i =71.
56
Grundfunktioner
Avtryckare
Avtryckaren har två steg. Du kan trycka ned avtryckaren halvvägs.
Sedan kan du trycka ned avtryckaren helt.
Trycka ned halvvägs
Autofokusering och automatisk exponering
(inställning av slutartid och bländarvärde)
aktiveras.
Exponeringsinställningen (slutartid och
bländarvärde) visas i sökaren och på
LCD-displayen under cirka 4 sekunder
(mättimer/0).
Trycka ned helt
Slutaren utlöses och en bild tas.
zz Undvika kameraskakning
Kamerarörelser vid exponeringstillfället kallas för kameraskakning.
Det kan resultera i suddiga bilder. Undvik kameraskakning genom att
tänka på följande:
Håll kameran stadigt på samma sätt som på föregående sida.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för autofokus och tryck sedan försiktigt
ned avtryckaren helt.
oo Om du trycker ned avtryckaren helt utan att trycka ned den halvvägs först eller
om du trycker ned den halvvägs och sedan omedelbart trycker ned den helt
tas bilden efter en kort fördröjning.
oo Även vid menyvisning eller bildvisning kan du återgå till fotograferingsklart
läge genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
57
Grundfunktioner
Inställningsratt
Vrid på ratten samtidigt som du
håller ned lås-/frigöringsknappen
i mitten av ratten.
Använd den för att ställa in fotograferingsmetod.
6 Inmatningsratt
(1) När du har tryckt på en knapp vrider
du ratten <6>.
När du trycker på en knapp t.ex. <AF>,
<R>, <i> eller <q>, förblir
respektive funktion valbar i cirka 6 sekunder
(9). Under den tiden kan du vrida på
ratten <6> för att ändra inställningen.
När tiden löper ut eller när du trycker ned
avtryckaren halvvägs, går kameran tillbaka
till fotograferingsklart läge.
zz Använd den här ratten till att välja
AF‑funktion, matningsmetod, ISO-tal,
ljusmätmetod, val av AF-punkt osv.
(2) Vrid bara ratten <6>.
Vrid på ratten <6> medan du tittar i sökaren
eller på LCD-displayen.
zz Använd ratten för att ställa in slutartid,
bländarvärde osv.
oo Åtgärderna i (1) är också möjliga när omkopplaren <R> är ställd uppåt
(Flerfunktionslås, =60).
58
Grundfunktioner
5 Bakre inmatningsratt
(1) När du har tryckt på en knapp vrider
du ratten <5>.
När du trycker på en knapp t.ex. <AF>, <i>
eller <q>, förblir respektive funktion valbar
i cirka 6 sekunder (9). Under den tiden
kan du vrida på ratten <5> för att ändra
inställningen.
När tiden löper ut eller när du trycker ned
avtryckaren halvvägs, går kameran tillbaka
till fotograferingsklart läge.
zz Använd den här ratten till att välja
AF‑funktion, ISO-tal, ljusmätmetod,
val av AF-punkt osv.
(2) Vrid bara ratten <5>.
Vrid på ratten <5> medan du tittar i sökaren
eller på LCD-displayen.
zz Den här ratten använder du till
att ställa in bland annat värdet för
exponeringskompensation och
bländarvärde för manuella exponeringar.
oo Åtgärderna i (1) är också möjliga när omkopplaren <R> är ställd uppåt
(Flerfunktionslås, =60).
59
Grundfunktioner
j Multikontroll 1/9 Multikontroll 2
zz <j> är en knapp med åtta riktningar
och en knapp i mitten. Du använder
den genom att trycka försiktigt med
tumspetsen.
zz <9> är en knapp med åtta riktningar.
zz Används för funktioner som val av
AF‑punkt, vitbalanskorrigering, flyttning
av AF-punkt/förstoringsram vid Live
View‑fotografering eller filminspelning,
flyttning av förstoringsram under bildvisning
eller snabbkontrollsinställningar.
zz Du kan också använda den för att välja
och ställa in menyalternativ.
zz <9> kan också användas för
bildbläddring under bildvisning.
oo Du kan korrigera vitbalansen och flytta förstoringsramen vid uppspelning även
med omkopplaren <R> ställd uppåt (flerfunktionslås).
R Flerfunktionslås
Med [5: Flerfunktionslås] inställt och omkopplaren <R> ställd uppåt,
kan du förhindra att inställningarna ändras av misstag när du använder
inmatningsratten, bakre inmatningsratten multikontroller eller genom att
oavsiktligt peka på touchskärmen.
Mer information om [5: Flerfunktionslås] finns på =545.
Omkopplaren <R> ställd uppåt: Låset
aktiverat.
Omkopplaren <R> ställd nedåt: Låset
inaktiverat.
oo Som standard kommer ratten <5> att låsas när flerfunktionslåset är i låst läge.
60
Grundfunktioner
U LCD-displaybelysning
Du kan aktivera LCD-displayen genom
att trycka på <U>. Du kan aktivera (9)/
avaktivera LCD-displayens belysning
genom att trycka på <U>.
oo Om du trycker ned avtryckaren helt vid en bulbexponering, släcks
LCD‑displayens belysning.
p-knappen
Vid stillbildsfotografering är det detsamma
som att trycka ned avtryckaren halvvägs,
i kreativa zonens metoder (=57).
Vid filminspelning aktiveras autofokus
i kreativa zonens metoder.
61
Grundfunktioner
Knappen B
Varje gång du trycker på <B> ändras
informationen.
Följande exempelskärmar gäller stillbilder.
När snabbkontrollskärmen visas kan
du trycka på <Q> och konfigurera
fotograferingsfunktionerna direkt. (=67).
Vid fotografering via sökare
Elektronisk
nivå
Snabbkontrollskärm
Vid Live View-fotografering
62
Menyhantering och inställningar
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
<M>-knapp
Knappen <B>
Bildskärm
<j> Multikontroll 1
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
<9> Multikontroll 2
Knappen <0>
<5> Bakre inmatningsratt
<6> Inmatningsratt
Menyskärm för baszonens metoder
* Vissa flikar och menyalternativ visas inte i baszonens metoder.
63
Menyhantering och inställningar
Menyskärm för kreativa zonens metoder
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Huvudflikar
Underflikar
Menyalternativ
z: Fotografering
3: Bildvisning
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Trådlösa funktioner
5: Installation
8: Egen programmering
9: Min meny
Menyinställningar
Procedur för menyinställning
menyskärmen.
1 Visa
zz Tryck på knappen <M>.
en flik.
2 Välj
zz Varje gång du trycker på <Q>
eller <B> växlar du huvudflik
(funktionsgrupp).
zz Välj en underflik genom att vrida på
ratten <6>.
64
Menyhantering och inställningar
ett alternativ.
3 Välj
zz Vrid på ratten <5> för att välja ett
alternativ och tryck sedan på <0>.
ett alternativ.
4 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj ett alternativ.
zz Den aktuella inställningen visas i blått.
ett alternativ.
5 Välj
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
inställningsskärmen.
6 Stäng
zz Tryck på <M> för att blir klar och
förbereda fotograferingen.
oo Följande beskrivning av olika menyfunktioner utgår ifrån att du har tryckt på
knappen <M> så att menyskärmen visas.
oo Du kan också peka på menyskärmen eller använda <j> <9> för att
hantera menyn.
oo Tryck på knappen <M> om du vill avbryta.
65
Menyhantering och inställningar
Nedtonade menyalternativ
Exempel: Högdagerprioritet
Nedtonade menyalternativ kan inte väljas.
Menyalternativet är nedtonat om en annan
funktionsinställning åsidosätter det.
Du kan se prioritetsfunktionen genom att
markera det nedtonade menyalternativet
och trycka på <0>.
Om du avbryter prioritetsfunktionens
inställning kan du välja det nedtonade
alternativet.
oo Du kanske inte kommer att se prioritetsfunktionen för vissa nedtonade
menyalternativ.
oo Med [5: Återställ alla kamerainst.] kan du återställa menyfunktionernas
standardinställningar (=547).
66
Snabbkontroll
Du kan direkt välja och ställa in de inställningar som visas på skärmen.
Vid fotografering via sökare
1 Tryck på <Q> (7).
ett inställningsalternativ.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> <Y>
<Z> för att välja.
Kreativa zonen
zz Tryck på <0>.
zz Du kan välja vissa alternativ genom att
vrida på ratten <6> eller <5> utan
att trycka på <0>.
Baszonen
67
Snabbkontroll
ett alternativ.
3 Välj
zz Ändra inställningen genom att vrida på
ratten <6> eller <5> eller trycka på
knapparna <Y> <Z>. Vissa alternativ
väljer du genom att trycka på knappen
efter detta.
zz Återgå till föregående skärm genom att
trycka på <0>.
zz Om du har valt <7>, <H> eller <k>
trycker du på <M> för att avsluta.
zz Om du vill öppna motsvarande
inställningsskärm från
snabbkontrollskärmen trycker du på
knappen <f>, <R>, <i>,
<q>, <S> eller <G> och sedan
justerar du inställningen med ratten
<6> eller <5>, knapparna <Y>
<Z> eller knappen <G>.
Vid Live View-fotografering/filminspelning
1 Tryck på <Q> (7).
ett inställningsalternativ.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> för
att välja.
ett alternativ.
3 Välj
zz Ändra inställningen genom att vrida
på ratten <6> eller <5> eller trycka på
knapparna <Y> <Z>. Vissa alternativ
väljer du genom att trycka på knappen
efter detta.
zz Tryck på <Q> om du vill återgå till
föregående skärm.
68
Snabbkontroll
Under bildvisning
1 Tryck på <Q> (7).
ett inställningsalternativ.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> för
att välja.
ett alternativ.
3 Välj
zz Ändra inställningen genom att vrida på
ratten <6> eller <5> eller trycka på
knapparna <Y> <Z>. Vissa alternativ
väljer du genom att trycka på en knapp
efter detta.
zz Konfigurera alternativ som märkts med
en [s]-symbol längst ned på skärmen
genom att trycka på <0>.
zz Tryck på <M> om du vill avbryta.
zz Tryck på <Q> om du vill återgå till
föregående skärm.
oo Innan du roterar bilder ställer du in [5: Autom rotering] på [PåzD]
(=349). Om [5: Autom rotering] är inställt på [PåD] eller [Av], kommer
bilderna att märkas med ditt valda [b Rotera bild]-alternativ men inte roteras
på kameran.
oo Om du trycker på knappen <Q> när du visar en indexbild växlar du till
enbildsvisning och snabbkontrollskärmen visas. Trycker du på <Q> en gång
till återgår du till indexbilden.
oo Vissa alternativ kan vara begränsade för bilder från andra kameror.
69
Touchskärmsfunktioner
Peka
Exempelskärm (snabbkontroll)
zz Använd fingret och tryck på skärmen
(rör hastigt vid skärmen och ta sedan
bort fingret igen).
zz Om du till exempel pekar på [Q] visas
snabbkontrollskärmen. Tryck på [Q] om
du vill gå till föregående skärm.
Dra
Exempelskärm (menyskärm)
zz Dra fingret samtidigt som du håller det
mot skärmen.
oo Om [5: Pipljud] är inställd på [Pekljud ] eller [Av], hörs inget ljud när du
pekar på skärmen (=522).
oo Touchkontrollinställningar kan justeras i [5: Touchkontroll] (=521).
70
Visa skärmen när du fotograferar
(Live View-fotografering)
omkopplaren för
1 Ställ
Live View‑fotografering/
filminspelning i läget <A>.
Live View-bilden.
2 Visa
zz Tryck på <0>.
zz Live View-bilden visas med den
ljusstyrkenivå som närmast
överensstämmer med den faktiska bild
du tar.
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs så att
fokus ställs in.
zz Om <D> blinkar trycker du ned <D> för
att fälla upp den inbyggda blixten.
zz Du kan även peka på skärmen när du
vill välja ett ansikte eller motiv (=72).
bilden.
4 Tazz Håll
ned avtryckaren helt.
zz När du vill avsluta Live View‑fotografering
trycker du på <0>.
71
Visa skärmen när du fotograferar (Live View-fotografering)
Fotografera med skärmavtryckaren
Genom att endast trycka på skärmen kan du fokusera och ta bilder automatiskt.
skärmavtryckaren.
1 Aktivera
zz Peka på [y] på skärmen nere till
vänster. Varje gång du pekar på symbolen
växlar du mellan [y] och [x].
zz [x] (Skärmavtryckare: På)
Kameran fokuserar på den punkt du
trycker på och sedan tas bilden.
zz [y] (Skärmavtryckare: Av)
Du kan peka på en punkt för att fokusera
på punkten. Du tar bilden genom att
trycka ned avtryckaren helt.
på skärmen när du vill
2 Peka
fotografera.
zz Peka på ansiktet eller motivet på skärmen.
På den plats du pekar ställs fokus in
(Touch AF) med inställd AF-metod
(=135–=136).
zz När [x] är inställt blir AF-punkten grön
när fokus har uppnåtts och bilden tas
automatiskt.
zz Om fokuseringen misslyckas blir
AF‑punkten orange och ingen bild tas.
Peka på ansiktet eller motivet på
skärmen igen.
72
Visa skärmen när du fotograferar (Live View-fotografering)
oo Kameran fotograferar med en bild i taget oavsett inställningarna för
matningsmetod.
oo Om du pekar på skärmen sker fokusering med [One-Shot AF] oavsett
AF‑funktionsinställningen.
oo Om du trycker på skärmen med förstorad bild uppnås fokus inte och bilden
tas inte.
oo Oavsett var du pekar för att fotografera med fisheye-effekten Kreativa filter,
kommer bilderna att vara i fokus vid AF-punkten mitt på skärmen.
oo Skärmavtryckaren har ingen effekt när du fotograferar med Miniatyreffekt eller
Kreativa filter.
oo Om du fotograferar med [z: Visningstid] inställt på [Vänta], kan du trycka
ned avtryckaren halvvägs för att ta nästa bild.
oo Vid bulbexponeringar pekar du en gång för att starta exponeringen och sedan
en gång till för att avbryta exponeringen. Var försiktig så att du inte råkar skaka
kameran när du pekar på skärmen.
73
74
Baszonen
I det här kapitlet beskrivs hur du använder baszonens metoder på
inställningsratten för bästa resultat.
När du använder baszonens metoder behöver du bara sikta och
trycka av så ställs allting in automatisk i kameran.
75
Fotografera med full automatik
(Smart motivläge)
<A> är ett helautomatiskt läge. Motivet analyseras och inställningar
sker automatiskt. Fokus ställs också in automatiskt på stillastående motiv
eller motiv i rörelse genom identifiering av motivets rörelse (=80).
1 Ställ inställningsratten i läget <A>.
på <0>.
2 Tryck
zz Läs meddelandet och välj [OK].
(1)
kameran mot det du vill
3 Rikta
fotografera (motivet).
zz Fokus ställs i princip in på närmaste
motiv.
zz Vid fotografering via sökaren kan du
fokusera genom att centrera ramen för
AF-området (1) över motivet.
zz Vid Live View-fotografering och när
en ram (AF-punkt) visas på skärmen,
riktar du in den på motivet.
76
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
in fokus på motivet.
4 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs så att
fokus ställs in.
Om <D> blinkar trycker du ned <D> för
att fälla upp den inbyggda blixten.
Vid fotografering med sökare
zz När fokus har ställts in visas den
AF‑punkt där fokus ställts in. Samtidigt
hörs en pipsignal och fokusindikatorn
<o> i sökaren tänds. I svagt ljus lyser
AF-punkten (AF-punkterna) i rött en kort
stund.
zz I svag belysning tänds
AF‑hjälpbelysningen (kontinuerlig blixt)
automatiskt vid behov när den inbyggda
blixten har fällts upp.
Vid Live View-fotografering
zz När motivet är i fokus skiftar AF-punkten
till grönt och pipljud hörs i kameran.
zz AF-punkten i fokus på ett motiv i rörelse
blir blå och följer motivets rörelser.
Kameran piper inte.
5 Tazz Dubilden.
tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
zz Bilden som precis har tagits visas i cirka
2 sekunder på skärmen.
zz När du vill fälla ned den inbyggda blixten
skjuter du ned den med fingrarna.
77
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
oo Motiv i rörelse (om motivet rör sig eller står stilla) kan identifieras felaktigt för
vissa motiv eller fotograferingsförhållanden.
oo Om du använder metoden <A> vid fotografering av naturbilder, utomhusbilder
och solnedgångar blir färgerna mer imponerande. Om du inte får önskade
färgtoner ändrar du fotograferingsmetod till kreativa zonens metod (=39)
och väljer en annan bildstil än <D> och tar om bilden (=230).
Minimera oskarpa foton
zz Var försiktig så att du inte skakar kameran när du fotograferar utan stativ.
Använd ett stativ för att undvika kameraskakningar. Använd ett stadigt
stativ som kan bära fotograferingsutrustningens vikt. Fäst kameran
ordentligt på stativet.
zz Använd en fjärrutlösare (säljs separat, =156) eller en trådlös fjärrkontroll
(säljs separat, =155).
Vanliga frågor
zzDet går inte att fokusera (anges med en blinkande <o>
i sökaren vid fotografering via sökaren eller med en orange
AF-punkt vid Live View-fotografering).
Placera AF-punkten över ett område med bra kontrast och tryck sedan
ned avtryckaren halvvägs (=57). Om du står för nära motivet backar du
lite och försöker sedan ta bilden igen.
zzFlera AF-punkter visas samtidigt.
Fokus har ställts in vid alla de punkterna.
zzNär avtryckaren trycks ned halvvägs fokuserar inte kameran
på motivet.
Om AF-omkopplaren på objektivet är inställd på <MF> byter du till <AF>.
zzSlutartidsvisningen blinkar.
Eftersom det är för mörkt kan motivet bli suddigt på grund av
skakningsoskärpa. Om du använder ett stativ rekommenderas den
inbyggda blixten eller en extern blixt (=179).
78
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
zzBilderna blir för mörka.
Fäll upp den inbyggda blixten för att aktivera automatisk blixttändning om
motiven är i motljus vid fotografering i dagsljus eller när du fotograferar
vid svag belysning.
zzDen inbyggda blixten tändes upprepade gånger när den
fällts upp vid fotografering vid svag belysning.
För att underlätta autofokus kan den inbyggda blixten tändas upprepade
gånger när du trycker ned avtryckaren halvvägs (=126).
zzBilder tagna med blixt blir för ljusa.
Bilder kan bli ljusa (överexponerade) om du fotograferar på nära håll vid
blixtfotografering. Ställ dig längre bort från motivet och ta bilden igen.
zzDen nedre delen på bilder som tagits med blixt blir
onaturligt mörk.
Om du fotograferar motiv som är för nära kan objektivets skugga synas
i bilderna. Ställ dig längre bort från motivet och ta bilden igen. Ta också
bort motljusskyddet före bildtagningen.
Tänk på följande om du inte använder den inbyggda blixten.
oo Vid svagt ljus då kameraskakning lätt inträffar, blinkar slutartidsvisningen
i sökaren. Håll kameran stadigt eller använd ett stativ. När du använder ett
zoomobjektiv kan du minska oskärpa som orsakas av kameraskakningar
genom att ställa in objektivet till högsta vidvinkelvärde.
oo När du tar porträttbilder i svag belysning bör du be motiven att stå stilla tills du
är klar. Rörelser under fotograferingen gör att personerna blir oskarpa i bilden.
79
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
Komponera om bilden
Beroende på omgivningen placerar du motivet till vänster eller till höger för
att skapa en balanserad bakgrund och ett bra perspektiv.
Om du håller ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på ett stillastående
motiv låses fokuseringen. Komponera om bilden och tryck ned avtryckaren
halvvägs, och tryck sedan ned avtryckaren helt för att ta bilden. Det kallas
”fokuseringslås”.
oo Vid Live View-fotografering fortsätter kameran att fokusera på de ansikten som
först identifieras och fokuseras, även om du komponerar om bilden.
Fotografera ett motiv i rörelse
Om du trycker ned avtryckaren till hälften följs rörliga motiv och de behålls
i fokus.
Håll kvar motivet inom ramen för AF-området (vid fotografering via sökaren)
eller på skärmen (vid Live View-fotografering) medan du håller ned
avtryckaren halvvägs och i rätt ögonblick trycker du ned avtryckaren helt.
80
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
Motivsymboler
Motivtypen identifieras i kameran och
allting ställs in automatiskt för att passa
motivet. Vid Live View-fotografering visas
på skärmens övre vänstra del en symbol
som representerar typ av identifierat motiv
(=627).
Justera inställningar
Vid fotografering via sökaren kan du justera
inställningarna för matningsmetod, tändning
av inbyggd blixt och Creative Assist genom
att trycka ned <Q>.
Vid Live View-fotografering kan du
justera inställningarna för bildkvalitet,
skärmavtryckare och Creative Assist
genom att peka på ikoner.
81
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
Fotografera med effekter (Creative Assist)
på <Q>.
1 Tryck
zz Använd knapparna <Y> <Z> vid
fotografering via sökaren för att välja
[Creative Assist] och tryck sedan
på <0>.
zz Läs meddelandet och välj [OK] i Live
View-fotografering.
en effekt.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en effekt och tryck sedan på <0>.
zz Du kan också vrida på ratten <6>
eller <5> för att välja.
effektnivå och andra detaljer.
3 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
ställa in och tryck sedan på <0>.
zz Återställ textinmatningen genom att
trycka på <A> och sedan välja [OK].
zz Du kan också vrida på ratten <6>
eller <5> för att ställa in.
Effekter med Creative Assist
zz[
] Förinställning
Välj någon av de förinställda effekterna.
Observera att [Mättnad], [Färgton 1] och [Färgton 2] inte är tillgängliga
med [B&W].
82
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
zz[
] Bakgrundsoskärpa
Justera bakgrundsoskärpan. Välj högre värden för att göra bakgrunden
skarpare och lägre värden för att göra dem mer oskarpa. Med [Auto]
justeras bakgrundsoskärpan så att den stämmer överens med ljusstyrkan.
Vissa positioner kanske inte är tillgängliga beroende på objektivets
ljusstyrka (bländartal).
zz[
] Ljusstyrka
zz[
] Kontrast
zz[
] Färgmättnad
Ställ in bildens ljusstyrka.
Justera kontrasten.
Justera färgmättnaden.
zz[
] Färgton 1
zz[
] Färgton 2
zz[
] Monokrom
Justera den blå/gula färgtonen.
Justera den grön/magenta färgtonen.
Ställ in toningseffekten för monokrom fotografering.
oo [Bakgrundsoskärpa] är inte tillgänglig när du använder blixt.
oo De här inställningarna återställs när du byter fotograferingsmetod eller ställer
strömbrytaren i läget <2>. Ställ in [z: Behåll Creative Assist-data] på [På]
om du vill spara inställningarna.
Effekter vid sparande
Om du vill spara aktuell inställning i kameran trycker du på <B> på
inställningsskärmen för Creative Assist och sedan väljer du [OK]. Upp till
tre förinställningar kan sparas som [USER*]. När tre har sparats måste en
befintlig [USER*]-förinställning skrivas över för att en ny ska kunna sparas.
83
Specialmotivläge
När du väljer en fotograferingsmetod aktiveras rätt inställningar automatiskt
för det motiv du vill fånga på bild.
* <8> står för Specialscen.
inställningsratten i läget
1 Ställ
<8>.
2 Tryck på <0>.
en fotograferingsmetod.
3 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja fotograferingsmetod och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan också välja genom att vrida på
ratten <6> eller <5>.
oo Försiktighetsåtgärder för respektive fotograferingsmetod visas tillsammans
(=99). Läs dessa innan du fotograferar.
oo Om [5: Lägesguide] är inställt på [Av] trycker du efter steg 1 på <Q>,
använder knapparna <Y> <Z> för att välja [Välj scen], använder knapparna
<W> <X> för att välja en fotograferingsmetod och trycker sedan på <0>.
84
Specialmotivläge
Tillgängliga fotograferingsmetoder i metoden 8
Fotograferingsmetod
Sidan
Fotograferingsmetod
Sidan
2 Porträtt
q Gruppfoto
=86
4
Närbild
=87
P
Mat
=94
3 Landskap
5 Sport
=88
y
Levande ljus
=95
=89
6
Kvällsporträtt
=96
Barn
=90
F
Nattfoto utan stativ
=97
r Panorering
=91
G
HDR-motljuskontroll
=98
C
=93
oo Live View-fotografering är inte möjlig med metoden <y>.
85
Fotografera porträtt
Metoden <2> (Porträtt) gör bakgrunden oskarp så att människan blir mer
framträdande. Den får även hudton och hår att se mjukare ut.
Tips vid fotografering
zzVälj den plats där avståndet mellan motivet och bakgrunden
är störst.
Ju större avståndet är mellan motivet och bakgrunden, desto mer oskarp
kommer bakgrunden att bli. Motivet syns också bättre mot en ren,
mörk bakgrund.
zzAnvänd ett teleobjektiv.
Om du har ett zoomobjektiv använder du teleläget för att låta motivet från
midjan och upp fylla upp bildytan.
zzStäll in fokus på ansiktet.
När du ställer in fokus före bildtagningen måste du se till att en AF-punkt
visas på ansiktet (vid fotografering via sökaren) eller att AF-punkten på
ansiktet är grön (vid Live View-fotografering). När du tar närbilder på
ansiktet vid Live View-fotografering kan du ställa in [z: Ögonavkänning
AF] på [På] för att fotografera med motivets ögon i fokus.
zzAnvänd serietagning.
Standardinställningen är <i> (långsam serietagning). Om du fortsätter
hålla ned avtryckaren kan du använda serietagning av personer som
ändrar ansiktsuttryck och rör på sig.
86
Ta gruppfoton
Använd metoden <q> (Gruppfoto) för att ta gruppfoton. Du kan ta en bild där
både människor i förgrunden och bakgrunden är i fokus.
Tips vid fotografering
zzAnvänd ett vidvinkelobjektiv.
När du använder ett zoomobjektiv kan du använda högsta vidvinkelvärde
för att få alla människor i gruppen i fokus samtidigt, från den främre
raden till den bakre. Om du dessutom håller ett litet avstånd mellan
kameran och motiven (så att motivens hela kroppar är i bild), ökar djupet
i fokusområdet.
zzTa flera bilder av gruppen.
Du rekommenderas att ta flera bilder utifall vissa personer blundar.
oo Du rekommenderas att använda ett stativ när du fotograferar inomhus eller
i svag belysning.
87
Fotografera landskap
Använd metoden <3> (Landskap) för utsträckta vyer eller för att fokusera
både på nära och långt håll. För starka blå och gröna färger och skarpa och
klara bilder.
Tips vid fotografering
zzMed ett zoomobjektiv använder du högsta vidvinkelvärde.
Om du använder ett zoomobjektiv kan du ställa in objektivet på högsta
vidvinkelvärde för att få föremål i närheten och långt bort i fokus. Det ger
även landskapet en bättre bredd.
zzHåll kameran stadigt när du tar nattfoton.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
88
Fotografera motiv i rörelse
Använd metoden <5> (Sport) när du vill fotografera motiv i rörelse,
exempelvis en person som springer eller ett fordon i rörelse.
Tips vid fotografering
zzAnvänd ett teleobjektiv.
Om du vill fotografera på avstånd rekommenderas du att använda ett
teleobjektiv.
zzFölj motivet med ramen för AF-område.
Vid fotografering via sökaren riktar du ramen för AF-område över motivet
och trycker ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Under den
automatiska fokuseringen fortsätter pipsignalen att ljuda svagt. Om fokus
inte kan ställas in blinkar fokusindikatorn <o>.
Vid Live View-fotografering visas en ram för AF-område när du trycker
ned avtryckaren halvvägs. När motivet är i fokus skiftar AF-punkten
till grönt.
zzAnvänd serietagning.
Standardinställningen är <o> (snabb serietagning). När ögonblicket
kommer tar du bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Om du vill
följa motivet och fånga förändringar i motivets rörelser fortsätter du att
hålla ned avtryckaren och tar en bildserie.
89
Fotografera barn
Om du vill fotografera barn som springer använder du metoden <C> (Barn).
Hudtonen kommer att se hälsosam ut.
(1)
(2)
Tips vid fotografering
zzFölj motivet med ramen för AF-område.
Vid fotografering via sökaren riktar du ramen för AF-område (1) över
motivet och trycker ned avtryckaren halvvägs för att fokusera. Under den
automatiska fokuseringen fortsätter pipsignalen att ljuda svagt. Om fokus
inte kan ställas in blinkar fokusindikatorn <o>.
Vid Live View-fotografering visas en ram för AF-område (2) när du trycker
ned avtryckaren halvvägs. När motivet är i fokus skiftar AF-punkten till grönt.
zzAnvänd serietagning.
Standardinställningen är <o> (snabb serietagning). När ögonblicket
kommer tar du bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Om du vill
följa motivet och fånga förändringar i ansiktsuttryck och rörelser fortsätter
du att hålla ned avtryckaren och tar en bildserie.
zzNär <D> blinkar
Fäll upp den inbyggda blixten genom att trycka på knappen <D>.
90
Panorering
Om du vill få en bild med en känsla av hastighet och med en oskarp
rörelseeffekt i bakgrunden, använder du metoden <r> (Panorering).
Om du använder ett objektiv som har stöd för metoden <r> kommer
motivets oskärpa att identifieras, korrigeras och reduceras.
Tips vid fotografering
zzVrid kameran och följ ett motiv i rörelse.
Vid fotograferingen vrider du kameran försiktigt vartefter du följer motivet.
Rikta AF-punkten över den del av motivet där du vill fokusera, tryck
sedan ned avtryckaren halvvägs och håll den nere när du vrider kameran
för att följa motivets hastighet och rörelse. Du tar bilden genom att trycka
ned avtryckaren helt medan du rör kameran. Fortsätt att följa motivet med
kameran.
91
Panorering
zzAnge nivå för bakgrundsoskärpan vid rörelse.
Med [Effekt] ställer du in nivån för bakgrundsoskärpa. Inställningen
[Max] ger en längre slutartid och ökar bakgrundsoskärpan runt motivet.
Om motivets oskärpa syns ställer du in [Effekt] på [Med] eller [Min] för
att minska oskärpan.
zzAnvänd serietagning.
Som standard ställs <i> (serietagning) in. När ögonblicket kommer tar du
bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Du kan följa motiv i rörelse
genom att panorera kameran samtidigt som du håller ned avtryckaren
och använda serietagning.
oo Om du vill se vilka objektiv som har stöd för metoden <r> går du till Canons
webbplats.
oo Med objektiv som kan användas med metoden <r> korrigerar kameran
automatiskt motivets oskärpa och (baserat på inställningen för [Effekt])
justerar slutartiden, oavsett objektivets IS-inställning.
oo Standardinställningen för Väljarläge för AF-område är Zon-AF med zonen mitt
på skärmen markerad.
oo AF-metoden kan bara ställas in på [Enpunkts AF] eller [Zon AF]. Som standard
är den inställd på [Zon AF], med zonen mitt på skärmen markerad.
oo För att förhindra kameraskakning bör du hålla kameran med båda händerna,
ha armarna nära kroppen och försiktigt följa motivets rörelser när du tar bilderna.
oo Den här effekten är mest effektiv med tåg, bilar osv. som rör sig med konstant
hastighet och i en riktning.
oo Du bör ta testbilder eller kontrollera bilden genom att visa den direkt efter
fotograferingen.
oo Med teleobjektiv bör du vara försiktig med kameraskakning och oskarpa motiv.
Använd ett stativ eller ett enbensstativ för att undvika kameraskakningar.
92
Ta närbilder
När du vill fotografera blommor eller små föremål på nära håll använder du
metoden <4> (Närbild). Om du vill få små föremål att verka betydligt större
använder du ett makroobjektiv (säljs separat).
Tips vid fotografering
zzAnvänd en enkel bakgrund.
Mot en enkel bakgrund syns exempelvis blommor bättre.
zzFlytta dig så nära motivet som möjligt.
Kontrollera objektivets minsta fokuseringsavstånd. Objektivets minsta
fokuseringsavstånd mäts från märket <V> (filmplan) överst på kameran
till motivet. Du kan inte ställa in fokus om du är för nära.
zzMed ett zoomobjektiv använder du teleläget.
Om du har ett zoomobjektiv och använder teleläget kommer motivet att
se större ut.
zzNär <D> blinkar
Fäll upp den inbyggda blixten genom att trycka på knappen <D>.
93
Fotografera mat
Om du vill fotografera mat använder du metoden <P> (Mat). Fotot får ett
ljusstarkt och aptitretande utseende. Beroende på ljuskällan försvinner den
rödaktiga tonen i bilder som tas i glödlampsljus.
Tips vid fotografering
zzÄndra färgtonen.
Du kan ändra [Färgton]. Om du vill ge motivet en rödare ton ändrar du
till en [Varm] (röd). Om resultatet blir för rött ändrar du till en [Kall] (blå).
94
Fotografera porträtt med levande ljus
Om du vill fotografera en person i levande ljus använder du metoden <y>
(Levande ljus). Atmosfären från levande ljus återspeglas i färgtonen i bilden.
Tips vid fotografering
zzAnvänd den centrerade AF-punkten för att ställa in fokus.
Sikta in den centrerade AF-punkten i sökaren på motivet och ta bilden.
zzUndvik kameraskakning om siffervisningen (slutartiden)
i sökaren blinkar.
Vid svagt ljus då kameraskakning lätt inträffar, blinkar slutartidsvisningen
i sökaren. När du använder ett zoomobjektiv bör du zooma ut och
antingen hålla kameran stadigt eller använda ett stativ. När du
använder ett zoomobjektiv kan du minska oskärpa som orsakas av
kameraskakningar genom att ställa in objektivet till högsta vidvinkelvärde.
zzÄndra färgtonen.
Du kan ändra [Färgton]. Om du vill ge ett levande ljus en rödare ton
ändrar du till en [Varm] (röd). Om resultatet blir för rött ändrar du till en
[Kall] (blå).
zzStäll in ljusstyrkan.
Du kan ändra [Ljusstyrka]. Om du vill göra bilden ljusare ändrar
du mot + eller mot – om bilden är för ljus.
oo AF-metoden kan bara ställas in på [Enpunkts AF].
95
Ta kvällsporträtt (med stativ)
Om du vill fotografera någon på kvällen och få en naturlig exponering på
bakgrunden använder du metoden <6> (Kvällsporträtt). Fotografering
med den här metoden kräver en inbyggd blixt eller en extern Speedlite.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
Tips vid fotografering
zzAnvänd ett vidvinkelobjektiv och ett stativ.
Om du använder ett zoomobjektiv använder du högsta vidvinkelvärde
för att få en bred kvällsvy. Eftersom kameraskakning lätt inträffar vid
fotografering utan stativ rekommenderas stativ.
zzKontrollera bildens ljusstyrka.
Du rekommenderas att titta på den tagna bilden på plats för att kontrollera
bildens ljusstyrka. Om personen ser mörk ut ställer du dig närmare och
tar en ny bild.
zzVälj också en annan fotograferingsmetod.
Vid kvällsfotografering är det lätt att kameraskakning uppstår. Därför kan
du även testa metoderna <A> och <F>.
oo Om du använder självutlösaren tillsammans med en blixt tänds
självutlösarlampan en kort stund efter att bilden tagits.
96
Ta nattfoton utan stativ
Med metoden <F> (Nattfoto utan stativ) kan du fotografera kvällsmiljöer
även när du håller kameran själv. Med den här fotograferingsmetoden
tas fyra bilder efter varandra för varje bild, vilket gör att en enda bild med
mindre kameraskakning registreras.
Tips vid fotografering
zzHåll kameran stadigt.
Håll armbågarna tätt inpå kroppen för att hålla kameran stadigt (=56).
Fyra bilder justeras och sammanfogas till en enda bild. Om någon
av de fyra bilderna skiljer sig avsevärt från de andra på grund av
kameraskakning kan bilden bli misslyckad.
zzAnvänd blixt för porträtt.
Om bilderna ska innehålla personer använder du den inbyggda blixten eller
en extern Speedlite. Det blir en bra porträttbild när blixt används vid den
första bilden. Be personen att inte röra sig förrän alla fyra bilderna är tagna.
97
Fotografera miljöer med motljus
Om du fotograferar en miljö med både mörka och ljusa områden ger <G>
(HDR-motljuskontroll) dig de bästa förutsättningarna. När du tar en bild med
den här metoden registreras tre bilder efter varandra med olika exponering.
Detta resulterar i en bild med brett tonomfång som lättar upp de utjämnade
skuggorna som orsakas av motljus.
* HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
Tips vid fotografering
zzHåll kameran stadigt.
Håll armbågarna tätt inpå kroppen för att hålla kameran stadigt (=56).
Tre bilder justeras och sammanfogas till en enda bild. Om någon av de tre
bilderna skiljer sig avsevärt från de andra på grund av kameraskakning
kan bilden bli misslyckad.
98
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
q: Gruppfoto
oo Bildvinkeln ändras en aning på grund av distorsionskorrigering.
oo Fokus kanske inte kan uppnås på alla i bilden, beroende på
fotograferingsförhållandena.
3: Landskap
oo Den inbyggda blixten tänds inte ens om den är uppfälld när du tar en bild.
oo Speedlite tänds inte heller, om du använder sådana.
5: Sport
oo Vid svagt ljus när kameraskakning lätt inträffar blinkar slutartidsvärdet längst
ned till vänster. Håll kameran stadigt och ta bilden.
oo Om du använder en blixt kommer serietagningshastigheten att sänkas.
C: Barn
oo Serietagningshastigheten blir lägre när en blixt tänds under kontinuerlig
Live View-fotografering. Kameran fortsätter ta bilder vid lägre
serietagningshastighet även när blixten slutar tändas.
r: Panorering
oo Slutartiden blir längre. Den här metoden passar därför bara för panorering.
oo <o> eller <M> kan inte väljas.
oo Blixtfotografering är inte möjlig.
oo Även om objektivets IS används på bilder som tas med objektiv som kan
användas med metoden <r>, visas inte effekten i sökaren eller på skärmen
när du tar bilden. (IS och oskärpekorrigering aktiveras när du fotograferar,
oavsett objektivets IS-inställning.)
oo Om objektivet inte kan användas med metoden <r>, korrigeras inte oskärpan.
Däremot fungerar automatisk slutartidsjustering enligt inställningarna i [Effekt].
oo Om du fotograferar i starkt ljus, t.ex. en solig sommardag, eller fotograferar ett
långsamt motiv, kanske den inställda panoreringseffekten inte erhålls.
99
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
r: Panorering (forts)
oo Med ett objektiv som kan användas med metoden <r> kanske oskärpa
på motivet inte korrigeras på rätt sätt när du fotograferar följande motiv eller
under följande fotograferingsförhållanden.
• Motiv med mycket låg kontrast.
• Motiv i svagt ljus.
• Motiv i kraftigt motljus eller reflekterande motiv.
• Motiv med upprepade mönster.
• Motiv med mindre mönster eller monotona mönster.
• Motiv med reflexer (bilder som t.ex. reflekteras i glas).
• Motiv som är mindre än ramen för AF-området.
• När det är flera motiv i rörelse inom ramen för AF-området.
• Motiv i rörelse i oregelbundna riktningar eller i oregelbundna hastigheter.
• Motiv vars rörelser är delvis oregelbundna. (Till exempel en löparens
vertikala rörelser.)
• Motiv vars hastighet ändras dramatiskt. (Till exempel direkt efter rörelsens
påbörjan eller i en kurva.)
• När du rör kameran för snabbt eller för långsamt.
• När kamerans rörelser inte stämmer överens med motivets rörelser.
• När objektivets brännvidd är lång.
P: Mat
oo Motivets varma färgstick kan blekna.
oo Om det finns flera ljuskällor i miljön, kanske bildens varma färgstick
inte nedtonas.
oo Om du använder en blixt kommer [Färgton] att ställas in på Standard.
oo Om det finns personer i bilden kanske hudtonen inte återges på rätt sätt.
y: Levande ljus
oo Blixten utlöses inte. Du bör fälla upp blixten innan du fotograferar så att
AF‑hjälpbelysningen aktiveras (=126).
100
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
6: Kvällsporträtt
oo Be motivet hålla sig stilla efter att blixten avfyrats.
oo Under Live View-fotografering kan fokus vara svårt att uppnå när ansiktet
på motivet ser mörkt ut. I så fall ställer du in objektivets omkopplare för
fokuseringsmetod på <MF> och ställer in fokus manuellt.
oo När du tar nattfoto vid Live View-fotografering kan det blir svårt att ställa in
fokus med autofokus om det finns ljuskällor i AF-punkten. I så fall ställer du
in objektivets omkopplare för fokuseringsmetod på <MF> och ställer in fokus
manuellt.
oo Live View-bilden som visas ser inte exakt ut som den faktiska tagna bilden.
F: Nattfoto utan stativ
oo Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
oo RAW-format kan inte ställas in.
oo När du tar nattfoto vid Live View-fotografering kan det blir svårt att ställa in
fokus med autofokus om det finns ljuskällor i AF-punkten. I så fall ställer du
in objektivets omkopplare för fokuseringsmetod på <MF> och ställer in fokus
manuellt.
oo Live View-bilden som visas ser inte exakt ut som den faktiska tagna bilden.
oo Om du använder en blixt och motivet är nära kan överexponering inträffa.
oo Om du använder en blixt när du fotograferar i kvällsmiljöer med svagt ljus kan
bilden bli misslyckad. Bilden kan bli suddig.
oo Om du använder en blixt när du fotograferar människor som står nära
bakgrunden och båda ljussätts med blixten kan bilden bli misslyckad. Bilden kan
bli suddig. Det kan dessutom uppstå onaturliga skuggor och felaktiga färger.
oo Blixtens täckning med en extern Speedlite:
• När du använder en Speedlite med automatisk inställning av blixtens täckning är
zoomläget fast inställt på högsta vidvinkelvärde, oavsett objektivets zoomläge.
• När du använder en Speedlite med manuell inställning av blixtens täckning
ställer du blixthuvudet på normalläget.
101
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
F: Nattfoto utan stativ (forts)
oo Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
oo Bildpassningen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt
sammanfogade bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
oo Det tar en stund att registrera bilder på kortet eftersom de sammanfogas när
de har tagits. Under bearbetningen av bilderna visas ”buSY” i sökaren och på
LCD-displayen och det går inte att ta några bilder förrän bearbetningen är klar.
G: HDR-motljuskontroll
oo Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
oo RAW-format kan inte ställas in.
oo Blixtfotografering är inte möjlig.
oo Observera att bilden kanske inte återges med en mjuk kontrast och att den
kan se ojämn ut eller innehålla mycket brus.
oo HDR-motljuskontroll kanske inte fungerar vid mycket starkt motljus eller
extremt hög kontrast.
oo När du fotograferar tillräckligt ljusa motiv, till exempel normalt upplysta miljöer,
kan bilden se onaturlig ut på grund av HDR-effekten.
oo Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
oo Bildpassningen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt
sammanfogade bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
oo Det tar en stund att registrera bilder på kortet eftersom de sammanfogas när
de har tagits. Under bearbetningen av bilderna visas ”buSY” i sökaren och på
LCD-displayen och det går inte att ta några bilder förrän bearbetningen är klar.
102
Fotografera med filtereffekter
Du kan fotografera med filtereffekter. Vid Live View-fotografering kan du
förhandsgranska filtereffekterna före bildtagningen.
1 Ställ inställningsratten i läget <U>.
Live View-bilden.
2 Visa
zz Ställ omkopplaren för Live
View‑fotografering/filminspelning i läget
<A> och tryck sedan på <0>.
[Kreativa filter] på
3 Välj
snabbkontrollskärmen.
zz Tryck på <Q>. (7)
zz Välj en ikon i övre vänstra hörnet med
knapparna <W> <X> och tryck sedan
på <0>.
en filtereffekt.
4 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja en filtereffekt (=104–=106) och
tryck sedan på <0>.
zz Bilden visas med den filtereffekt du
har valt.
oo Om du föredrar att ställa in utan Live View-förhandsgranskning, trycker du ned
<Q> efter steg 1 och väljer [Välj filter].
103
Fotografera med filtereffekter
effekten och ta bilden.
5 Justera
zz Tryck på knappen <Q> och välj en ikon
under [Kreativa filter] (förutom för c,
A, B, C och D).
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att justera effekten och tryck sedan
på <0>.
oo RAW och RAW+JPEG är inte tillgängliga. När RAW-formatet är inställd tas
bilderna med bildkvaliteten 73. När du tar bilder med RAW+JPEG-format
visas RAW-filens bildkvalitet.
oo Serietagning är inte tillgänglig om <I>, <W>, <X>, <Z>, <H> eller <c>
är inställt.
oo Bilder som tagits med fisheye-effekt har inte data för dammborttagning
(=241) tillagda.
Vid Live View-fotografering
oo Med Grynig svartvit skiljer sig förhandsgranskningen något från dina bilders
utseende.
oo Med Mjukt fokus eller Miniatyreffekter kan förhandsgranskningen skilja sig
något från dina bilders utseende.
oo Inget histogram visas.
oo Förstorad bild är inte möjlig.
oo Vid Live View-fotografering i Kreativa zonens metoder är vissa kreativa
filterinställningar tillgängliga på snabbkontrollskärmen.
104
Fotografera med filtereffekter
Egenskaper för kreativa filter
zzI Grynig svartvit
Gör bilden grynig och svartvit. Genom att justera kontrasten kan du ändra
den svartvita effekten.
zzW Mjukt fokus
Ger bilden en mjuk ton. Du kan ändra mjukhetsgraden genom att justera
suddigheten.
zzX Fisheye-effekt
Gör att det ser ut som att bilderna tagits med ett fisheye-objektiv.
Bilden återges med ett slags tunndistorsion.
Hur stort område som beskärs i bildens periferi varierar beroende
på filtrets effektnivå. Eftersom den här filtereffekten förstorar bildens
mittpunkt, kan den synliga upplösningen vid mitten reduceras beroende
på antalet registrerade pixels, och du bör ställa in filtereffekten när du
kontrollerat den slutgiltiga bilden. En AF-punkt används, låst vid mitten.
zzZ Akvarell
Bilden påminner om en akvarellmålning med mjuka färger. Du kan ändra
effekten genom att justera färgdensiteten. Observera att kvällsmotiv
eller mörka motiv kanske inte återges med en mjuk kontrast och att
ojämnheter och mycket brus kan uppstå.
zzH Leksakskamera
Byter färg till dem som liknar en leksakskameras och gör bildens fyra
hörn mörkare. Färgtonsalternativ kan användas för att ändra färgsticket.
105
Fotografera med filtereffekter
zzc Miniatyreffekt
Skapar en dioramaeffekt.
Om du fotograferar med standardinställningen kommer bildens mitt att se
skarp ut.
Med Live View-fotografering kan du flytta området som ser skarpt ut
(motivramen) enligt beskrivningen i ”Miniatyreffektsåtgärder” (=108).
Enpunkts AF används som AF-metod. Du rekommenderas att fotografera
med AF-punkten och motivramen sammanfogade.
Med fotografering via sökaren riktar du in den centrerade AF-punkten
som visas i sökaren på motivet och tar bilden.
zzA HDR konst standard
Bilderna bibehåller mer detaljer i högdagrar och skuggor. Med minskad
kontrast och dov gradation efterliknar bilden en tavla. Motivets konturer
får ljusa (eller mörka) kanter.
zzB HDR intensiv
Färgerna är mer mättade än med [HDR konst standard] och den låga
kontrasten och dova gradationen skapar en effekt av grafisk konst.
zzC HDR oljemålning
Färgerna är som mest mättade, vilket gör att motivet står ut och bilden
ser ut som en oljemålning.
zzD HDR relief
Färgmättnad, ljusstyrka, kontrast och gradation minskas för att få bilden
att se dov ut. Bilden ser blek och gammal ut. Motivets konturer får ljusa
(eller mörka) kanter.
oo Med <A>, <B>, <C> och <D> kan du fotografera bilder med stort
dynamiskt omfång som bibehåller detaljer i högdagrar och skuggor i scener
med hög kontrast. Tre på varandra följande bilder tas med olika ljusstyrka varje
gång du tar en bild och används för att skapa en enstaka bild. Se varningarna
i =107.
106
Fotografera med filtereffekter
<A>, <B>, <C> och <D> Obs!
oo Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
oo Live View-förhandsgranskningar av filtereffekter ser inte likadana ut som dina
bilder.
oo Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
oo Bildpassningen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt
sammanfogade bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
oo Var försiktig så att du inte skakar kameran när du fotograferar utan stativ.
oo Färggradationen av himlen eller av vita väggar kanske inte återges korrekt.
Ojämna färger, oregelbunden exponering eller brus kan visas.
oo Fotografering i lysrörsljus eller ljus från LED-belysning kan resultera i onaturlig
färgåtergivning på de belysta områdena.
oo Det tar en stund att registrera bilder på kortet eftersom de sammanfogas när
de har tagits. Under bearbetningen av bilderna visas ”buSY” i sökaren och på
LCD-displayen och det går inte att ta några bilder förrän bearbetningen är klar.
oo Blixtfotografering är inte möjlig. Du bör fälla upp blixten innan du fotograferar
så att AF-hjälpbelysningen aktiveras (=126).
107
Fotografera med filtereffekter
Miniatyreffektsåtgärder
AF-punkten.
1 Flytta
zz Flytta AF-punkten till den position där du
vill fokusera.
motivramen och ta bilden.
2 Flytta
zz Flytta motivramen om AF-punkten
hamnat utanför så att AF-punkten
hamnar inom ramen.
zz Om motivramen ska bli flyttbar
(visas i orange) trycker du ned <v>
eller pekar på [r] i skärmens nedre
högra hörn. Genom att peka på [T]
kan du också byta mellan vertikal och
horisontell motivram. Du kan också byta
motivramsorientering med knapparna
<Y> <Z> när du är i horisontell
orientering och med <W> <X> när du är
i vertikal orientering.
zz Tryck på knapparna <W> <X> eller
<Y> <Z> för att flytta motivramen.
Om du vill centrera motivramen igen
trycker du på knappen <B>.
zz Bekräfta motivramens position genom
att trycka på <0>.
108
Kreativa zonen
Med kreativa zonens metoder kan
du fotografera på olika sätt genom
att ställa in slutartid, bländarvärde,
exponering m.m.
zz Om du vill ta bort den beskrivning av fotograferingsmetoden
som visas när du vrider på inställningsratten trycker du på <0>
(=532).
oo Se till att flerfunktionslåset är inaktiverat.
109
Programautomatik
Slutartid och bländare ställs in automatiskt för att passa motivets ljusstyrka.
* <d> står för program.
* AE står för automatisk exponering.
1 Ställ inställningsratten i läget <d>.
in fokus på motivet.
2 Ställ
zz Placera AF-punkten över motivet och
tryck ned avtryckaren halvvägs.
på skärmen och ta bilden.
3 Titta
zz Så länge slutartiden inte blinkar får du
standardexponering.
oo Om slutartiden ”30"” och det lägsta bländartalet blinkar
blir bilden underexponerad.
Öka ISO-talet eller använd blixt.
oo Om slutartiden ”8000” och det högsta bländarvärdet
blinkar blir bilden överexponerad.
Minska ISO-talet eller använd ett ND-filter (säljs separat)
för att minska mängden ljus som tränger in i objektivet.
110
Programautomatik
Skillnaden mellan metoderna <d> och <A>
oo Med metoden <A> ställs många funktioner in automatiskt, däribland
AF‑metod och ljusmätmetod. På så sätt kan misslyckade bilder undvikas.
Det kan bara göra vissa inställningar själv. Med metoden <d> är det dock
bara slutartid och bländarvärde som ställs in automatiskt. Du kan själv ställa
in AF-metod, ljusmätmetod och andra funktioner.
Programförskjutning
oo Om du vill justera kombinationen slutartid och bländarvärde men bibehålla
samma exponering, trycker du ned avtryckaren till hälften och vrider på
ratten <6>. Det kallas programförskjutning.
oo Programförskjutningen avbryts automatiskt när mättimern slutar
(exponeringsinställningsskärmen stängs av).
oo Programförskjutning kan inte användas tillsammans med blixt.
111
Ställa in slutartid före fotografering
(Tidsförval AE)
Med den här metoden ställer du själv in slutartiden, medan bländaren
automatiskt ställs in på en standardexponering som passar motivets
ljusstyrka. En kortare slutartid kan frysa rörelserna hos ett motiv i rörelse.
En längre slutartid kan skapa en oskarp effekt, vilket ger ett intryck av rörelse.
* <s> står för tidsvärde.
Suddig rörelse
(Lång slutartid: 1/30 sekund)
Fryst rörelse
(Kort slutartid: 1/2000 sekund)
1 Ställ inställningsratten i läget <s>.
in önskad slutartid.
2 Ställ
zz Ställ in med ratten <6>.
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
på skärmen och ta bilden.
4 Titta
zz Så länge bländarvärdet inte blinkar
används standardexponeringen.
112
Ställa in slutartid före fotografering (Tidsförval AE)
oo Om det lägsta bländarvärdet blinkar blir bilden
underexponerad.
Vrid på ratten <6> för att minska slutartiden tills
bländarvärdet slutar blinka, eller ställ in ett högre ISO‑tal.
oo Om det högsta bländarvärdet blinkar blir bilden
överexponerad.
Vrid på ratten <6> för att öka slutartiden tills
bländarvärdet slutar blinka, eller ställ in ett lägre ISO‑tal.
Slutartidsvisning
oo Slutartidsvärdena ”8000”* till ”4” anger tiden som delar av en sekund. ”125”
betyder till exempel 1/125 sekund. Dessutom betyder ”0"5” 0,5 sekunder och
”15"” 15 sekunder.
* ”16000” när [z: Slutarläge] är inställt på [Elektroniskt] vid
Live View‑fotografering.
113
Ställa in bländarvärdet före fotografering
(Bländarförval AE)
Med den här metoden ställer du själv in bländarvärdet, och då ställs
slutartiden in automatiskt för att ge en standardexponering som passar
motivets ljusstyrka. Med ett högt bländarvärde (liten bländaröppning) får
du godtagbar fokusering på en större del av för- och bakgrunden. Ett lägre
bländartal (större bländaröppning) innebär att du får godtagbar fokusering
på en mindre del av för- och bakgrunden.
* <f> står för bländarvärde (bländaröppning).
Oskarp bakgrund
(Med ett lågt bländartal: f/5.6)
Skarp förgrund och bakgrund
(Med ett högt bländartal: f/32)
1 Ställ inställningsratten i läget <f>.
in önskat bländarvärde.
2 Ställ
zz Ställ in med ratten <6>.
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
på skärmen och ta bilden.
4 Titta
zz Så länge slutartiden inte blinkar används
standardexponeringen.
114
Ställa in bländarvärdet före fotografering (Bländarförval AE)
oo Om slutartiden ”30"” blinkar blir bilden underexponerad.
Vrid på ratten <6> för att minska bländarvärdet
(öppna bländare) tills slutartiden slutar blinka, eller ställ
in ett högre ISO-tal.
oo Om slutartiden ”8000” blinkar betyder det att motivet är
överexponerat.
Vrid på ratten <6> för att öka bländarvärdet
(stäng bländare) tills slutartiden slutar blinka, eller ställ
in ett lägre ISO-tal.
Bländarvärdesvisning
oo Ju högre bländartalet är, desto mindre är bländaröppningen. Bländarvärdet
som visas varierar beroende på objektivet. Om inget objektiv är monterat på
kameran visas bländarvärdet ”00”.
115
Ställa in bländarvärdet före fotografering (Bländarförval AE)
Kontrollera fokusområdetM
Tryck på knappen för skärpedjupskontroll
om du vill blända ned objektivet till den
aktuella bländaröppningen och kontrollera
fokusområdet (skärpedjup).
oo Ju högre bländarvärde desto bredare fokusvärde (från förgrund till bakgrund)
men desto mörkare sökarvisning.
oo Skärpedjupseffekten syns tydligt på Live View-bilder när du ändrar
bländarvärdet och trycker på knappen för skärpedjupskontroll (=71).
oo Exponeringen låses (AE-lås) när du håller ner knappen för skärpedjupskontroll.
oo Om du trycker på knappen för skärpedjupskontroll när en Speedlite 470EX-AI
är monterad med omkopplaren <X> inställd på <Z> (helautomatik) startar
AI.B helautomatisk avståndsmätning.
116
Ställa in exponering före fotografering
(manuell exponering)
Med den här metoden kan du ställa in både slutartid och bländare efter eget
önskemål. Bestäm lämpligt exponeringsvärde genom att läsa av indikatorn
för exponeringsnivå eller också använda en separat ljusmätare som finns
i handeln.
* <a> står för manuell.
1 Ställ inställningsratten i läget <a>.
in ISO-talet (=213).
2 Ställ
zz Exponeringskompensation kan ställas
in med ISO auto (=118).
in slutartid och bländarvärde.
3 Ställ
zz Ställ in slutartiden med ratten <6> och
bländarvärdet med ratten <5>.
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
Slutartid
Bländarvärde
in fokus på motivet.
4 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
zz Kontrollera markeringen för
exponeringsnivå <s> för att se hur långt
den aktuella exponeringsnivån är från
standardexponeringsnivån.
(1)
(2)
Standardexponeringsindex
Markering för exponeringsnivå
in exponeringen och ta bilden.
5 Ställ
zz Kontrollera indikatorn för exponeringsnivå
och ställ in slutartid och bländarvärde.
zz Om exponeringsnivån överstiger ±3 steg
från standardexponeringen visas <I>
eller <J> längst ut på indikatorn för
exponeringsnivå.
117
Ställa in exponering före fotografering (manuell exponering)
Exponeringskompensation med ISO auto
Om ISO-talet är inställt på [A] (Auto) för manuell exponering, kan du ställa
in exponeringskompensationen (=160) så här:
[z: Exp. komp./AEB]
: Exp.komp. (tryck, vrid
)] i [8C.Fn III-3: Egna Inställningar]
[
Snabbkontrollskärm
oo Med ISO auto inställt ändras ISO-inställningen så att en standardexponering
erhålls, anpassad efter inställd slutartid och bländarvärde. Därför kan
det hända att du inte får önskad exponeringseffekt. I så fall ställer du in
exponeringskompensation.
oo Med kameran inställd på metoden <a> + ISO auto + <q> (evaluerande
ljusmätning) och med [8C.Fn I-8: AE-låst mätläge efter fokus] inställd på
standardinställning (=558), och du håller ned avtryckaren halvvägs låses
ISO-talet när fokus har uppnåtts med One-Shot AF.
oo Om du vill jämföra den aktuella exponeringen med exponeringen när du trycker
ner knappen <A> med automatiskt inställt ISO-tal trycker du på knappen <A>,
komponerar om bilden och läser av indikatorn för exponeringsnivå.
oo Om ISO auto är inställd och [8C.Fn I-1: Inställbara exponeringssteg]
inställt på [1/2 steg], implementeras vilken 1/2-stegsexponeringskompensation
som helst med det ISO-talet (1/3 steg) och slutartiden. Den slutartid som visas
ändras däremot inte.
118
Långa (bulb) exponeringar
Med den här metoden förblir slutaren öppen så länge som du håller
avtryckaren helt nedtryckt och stängs när du släpper upp avtryckaren.
Använd bulbexponering för nattbilder, fyrverkerier, bilder av himlen och
andra motiv som kräver långa exponeringstider.
1 Ställ inställningsratten i läget <F>.
in önskat bländarvärde.
2 Ställ
zz Ställ in med ratten <6> eller <5>.
bilden.
3 Tazz Exponeringen
fortsätter så länge du
håller avtryckaren nedtryckt.
zz Den förflutna exponeringstiden visas på
LCD-displayen.
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
oo Långa bulbexponeringar ger mer brus än vanligt i bilden.
oo Om du har valt ISO auto ställs ISO 400 in (=614).
oo Fortsätt att hålla ned avtryckaren helt när du har startat en bulbexponering
med självutlösaren tills fotograferingen är klar. Ingen bild tas om du
släpper upp avtryckaren under självutlösarens tidsfördröjning, även om ett
slutarutlösningsljud kommer att höras.
119
Långa (bulb) exponeringar
oo Med [z: Brusreduc. för lång exp.tid] kan du minska mängden brus som
skapas vid långa exponeringstider (=238).
oo Vid bulbexponering bör du använda stativ och bulbtimer. Du kan också
använda spegellåsning (=263) i kombination.
oo Du kan fotografera bulbexponeringar med fjärrutlösare RS-60E3
(säljs separat, =156).
oo Du kan även använda fjärrkontroll RC-6 (säljs separat, =155) eller trådlös
fjärrkontroll BR-E1 (säljs separat, =156) för bulbexponering. När du trycker
på fjärrkontrollens frigöringsknapp (överföringsknapp) startar bulbexponeringen
genast eller efter 2 sekunder. Tryck på knappen igen när du vill stoppa
bulbexponeringen.
BulbtimerM
Om du använder bulbtimer behöver du inte hålla ned avtryckaren under
exponeringen.
1 Välj [z: Bulbtimer].
[På].
2 Välj
zz Välj [På] och tryck sedan på <B>.
in önskad exponeringstid.
3 Ställ
zz Välj timme, minut eller sekund.
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till <s>.)
120
Långa (bulb) exponeringar
[OK].
4 Välj
zz När du stänger menyn visas <H>
på LCD-displayen.
bilden.
5 Tazz Tryck
ned avtryckaren helt och släpp
(1)
(2)
upp den när fotograferingen startar.
zz Tryck ned avtryckaren helt igen
och släpp upp den för att avbryta
fotograferingen.
zz Om du vill avbryta timerinställningen
ställer du in [Av] i steg 2.
(1)
(2)
Bulbtimer
Förfluten exponeringstid
oo När bulbtimern är igång och du trycker ned avtryckaren helt och släpper den,
avbryts bulbexponeringen.
oo Om du fortsätter att hålla ned avtryckaren, fortsätter bulbexponeringen även
efter att den inställda exponeringstiden löpt ut.
oo Bulbtimern avbryts och inställningarna återgår till [Av] när du ställer in
strömbrytaren på <2> eller byter till filminspelning eller till en annan
fotograferingsmetod än <F>.
121
122
AF-, matnings- och
exponeringsinställningar
I det här kapitlet beskrivs hur du konfigurerar AF, matningsmetod,
ljusmätmetod och andra inställningar.
zz En M-ikon till höger om sidorubriken anger att funktionen endast
kan användas i den kreativa zonen.
zz I baszonen ställs AF-funktionen in automatiskt.
oo <AF> står för autofokus. <MF> står för manuell fokus.
123
Välja AF-funktion
M
AF-omkopplaren på objektivet
1 Ställ
på <AF>.
inställningsratten till en metod
2 Vrid
i den kreativa zonen.
3 Tryck på <AF> (9).
AF-funktionen.
4 Välj
zz Vrid på ratten <6> eller <5>.
X: One-Shot AF
9: AI Focus AF
Z: AI Servo AF
zz Vid Live View-fotografering trycker du på
knapparna <Y> <Z>.
X: One-Shot AF
K: Servo AF
124
Välja AF-funktion
One-Shot AF för stillastående motiv
Den här AF-funktionen är lämplig för motiv som inte rör sig. När du trycker
ned avtryckaren halvvägs ställer kameran in fokus endast en gång.
zz När motivet är i fokus vid fotografering via sökaren visas den här
AF‑punkten, fokusindikatorn <o> i sökaren tänds och ett pipljud hörs
i kameran.
zz När motivet är i fokus vid Live View-fotografering skiftar AF-punkten till
grönt och pipljud hörs i kameran.
zz Fokus förblir låst om du håller ned avtryckaren halvvägs och du kan
komponera om bilden innan du tar den.
oo Om [5: Pipljud] har ställts in på [Av] hörs ingen pipsignal när fokus har ställts in.
AI Servo AF (fotografering via sökaren) eller Servo AF
(Live View-fotografering) för motiv i rörelse
Den här AF-funktionen är lämplig för motiv i rörelse. När du håller avtryckaren
halvvägs nedtryckt fortsätter kameran att fokusera på motivet kontinuerligt.
zz När motivet är i fokus vid fotografering via sökaren visas den här
AF‑punkten.
zz När motivet är i fokus vid Live View-fotografering skiftar AF-punkten till grönt.
zz Exponeringen ställs in i det ögonblick bilden tas.
oo Ingen pipsignal hörs ens när fokuseringen är klar.
oo Fokuseringsindikatorn <o> i sökaren tänds inte heller.
125
Välja AF-funktion
AI Focus AF (fotografering via sökaren) för automatisk
växling av AF-funktion
Med metoden AI Focus AF växlar AF-funktionen automatiskt från One-Shot
AF till AI Servo AF om ett stillastående motiv börjar röra sig.
zz När kameran använder One-Shot AF till att ställa in fokus på ett motiv,
och om den identifierar motiv i rörelse, en avståndsändring eller liknande
ändringar, växlar kameran till AI Servo AF och fortsätter att följa det
rörliga motivet.
oo Kameran fortsätter att pipa tyst när motiven är i fokus med hjälp av servo.
oo Fokusindikatorn <o> i sökaren tänds inte när motiven är i fokus med hjälp
av servo.
oo Det går inte att ta bilder med fokuseringslås när servo används.
oo I metoden <A> och vid Live View-fotografering används AI Focus AF för
fokusering. Servo AF används för att fokusera på rörliga motiv. När fokus
uppnås blir AF-punkten blå. Kameran växlar inte till Servo AF om motivet rör
sig under serietagning.
AF-hjälpbelysning
zz Vid fotografering via sökaren kan den inbyggda blixten tända en
AF‑hjälpbelysning för att underlätta autofokus i svag belysning eller
i andra miljöer där autofokus är svår. AF-hjälpbelysningen tänds efter
behov när du trycker på <I> för att fälla upp blixten och trycker ned
avtryckaren till hälften.
zz AF-hjälpbelysningen tänds inte vid Live View-fotografering ens om den
inbyggda blixten är uppfälld.
oo Blixten tänder inte någon AF-hjälpbelysning när AF-funktionen är inställd på
[AI Focus AF] eller [AI Servo AF].
oo Om du vill inaktivera tändning med AF-hjälpbelysning ställer du in
[z: Tändning med AF-hjälpbelysn] på [Av].
126
Välja AF-funktion
AF-punkter lyser rött (fotografering via sökaren)
AF-punkterna lyser rött när fokus är inställd vid bildtagning i svagt ljus
eller på ett mörkt föremål. Du kan inaktivera belysningen i kreativa zonens
metoder (=569).
127
Välja AF-område och AF-punkt
(fotografering via sökaren)
Beroende på vilket objektiv som används, varierar antalet AF-punkter,
AF‑punktmönster och ramar för AF-områden m.m. som du kan använda.
Mer information finns i ”Kompletterande information”.
Väljarläge för AF-område
N: Spot-AF (manuellt val)
zz Kameran fokuserar ett smalare område
än enpunkts AF.
zz Metoden lämpar sig utmärkt för
noggrann fokusering eller fokusering av
överlappande motiv, som ett djur i en bur.
zz Eftersom AF-området är smalt
kan fokuseringen blir svår i vissa
fotograferingsförhållanden.
E: Enpunkts AF (manuellt val)
zz Kameran fokuserar med hjälp av en
enda AF-punkt.
F: Zon-AF (manuellt zonval)
zz Kameran fokuserar i en zon som består
av nio AF-punkter. Motiv är enklare att
fokusera än med enpunkts AF.
zz Fokuserar generellt på närmaste motiv.
Alla identifierade ansikten prioriteras vid
fokusering.
zz Med AI Servo AF fortsätter fokuseringen
så länge som motivet kan följas inom
zonen.
128
Välja AF-område och AF-punkt (fotografering via sökaren)
G: Stor zon-AF (manuellt zonval)
zz AF-området är uppdelat i tre fokuszoner
(vänster, mitten och höger) för fokusering.
zz Motiv är enklare att fokusera än med zonAF.
zz Fokuserar generellt på närmaste motiv.
Alla identifierade ansikten prioriteras vid
fokusering.
zz Med AI Servo AF fortsätter fokuseringen
så länge som motivet kan följas inom
den stora zonen.
H: Automatiskt val av AF
zz Ramen för AF-området (hela AF‑området)
används för att ställa in skärpan.
zz Fokuserar generellt på närmaste motiv
med One-Shot AF. Alla identifierade
ansikten prioriteras vid fokusering.
zz Med AI Servo AF kan du ställa in
startposition för AI Servo AF (=133).
Fokuseringen behålls så länge Ram
för AF-område kan följa motivet under
fotograferingen.
129
Välja AF-område och AF-punkt (fotografering via sökaren)
oo AF-punkterna kanske inte följer motiven i vissa fotograferingsförhållanden när
AI Servo AF används med Zon-AF, Stor zon-AF eller Automatiskt val av AF.
oo Det kan vara svårt att fokusera när du använder en perifer AF-punkt eller
ett vidvinkel- eller teleobjektiv. I sådana fall använder du den centrerade
AF‑punkten eller en AF-punkt som ligger närmare mitten.
oo När AF-punkterna tänds kan hela eller delar av sökaren lysa i rött. Detta är
kännetecknande för visningen av AF-punkter.
oo Vid låga temperaturer kan AF-punkterna vara svåra att urskilja eller kan det
vara svårt att följa motivet på grund av egenskaperna hos enheten för visning
av AF-punkter (använder flytande kristaller).
oo Med [8C.Fn II-10: Orienteringslänkad AF-punkt] kan du ange väljarläget
för AF-område + AF-punkt eller endast AF-punkt separat för horisontell och
vertikal orientering (=565).
130
Välja AF-område och AF-punkt (fotografering via sökaren)
Välja väljarläget för AF-område
1 Tryck på <S> eller <G> (9).
på <G>.
2 Tryck
zz Varje gång du trycker på knappen <G>
ändras väljarläget för AF-område.
oo Med [8C.Fn II-7: Välj väljarläget för AF-omr.] kan du begränsa väljarlägena
för valbart AF-område till endast dem som du vill använda (=563).
oo Om du ställer in [8C.Fn II-9: Valmetod för AF-område] på
[1:G9Inmatningsratt], kan du välja valmetod för AF-området genom att
trycka på <S> eller <G> och sedan vrida på ratten <6> (=564).
131
Välja AF-område och AF-punkt (fotografering via sökaren)
Välja AF-punkt eller zon manuellt
1 Tryck på <S> eller <G> (9).
en AF-punkt eller zon.
2 Välj
zz Använd ratten <j> <9> eller <6>
eller <5> för att välja en AF-punkt.
zz Tryck på <0> eller <j> för att välja
den centrerade AF-punkten eller zonen.
oo När du håller ned knappen <Q> och vrider på ratten <6> kan du välja en
AF-punkt i vertikal riktning.
oo Följande information visas på LCD-displayen.
• Spot-AF och enpunkts AF: SEL (centrerad), SEL AF (inte centrerad)
AF
• Zon AF, Stor zon-AF och Automatiskt val AF:
132
Välja AF-område och AF-punkt (fotografering via sökaren)
Betydelsen av tända eller blinkande AF-punkter
Om du trycker på <S> eller <G> tänds de AF-punkter som är korslagda
AF‑punkter för autofokusering med hög precision. De blinkande AF‑punkterna
är känsliga för horisontella linjer eller vertikala linjer. Mer information finns
i ”Kompletterande information”.
Ställa in startposition för AI Servo AF
/c] är [1:Initial AF-punkt
Om [8C.Fn II-11: Initial Servo AF-punkt,
satt för
/c] (=566) kan du manuellt ställa in den initiala positionen
för AI Servo AF.
in väljarläget för AF-område på [H Automatiskt val
1 Ställ
av AF] (=131).
2 Ställ in AF-funktionen på [AI Servo AF] (=124).
3 Välj AF-punkt (=132).
133
Välja AF-område och AF-punkt (fotografering via sökaren)
Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
zz Motiv med mycket låg kontrast
(Exempel: Blå himmel, enfärgade ytor osv.)
zz Motiv i mycket svagt ljus
zz Motiv i kraftigt motljus eller reflekterande motiv
(Exempel: Bil med mycket reflekterande kaross osv.)
zz Motiv nära och långt borta i närheten av en AF-punkt
(Exempel: Djur i bur osv.)
zz Ljuskällor som ljusprickar i närheten av en AF-punkt
(Exempel: Nattfoton osv.)
zz Motiv med upprepade mönster
(Exempel: Fönster på en skyskrapa, tangentbord osv.)
zz Motiv med finare mönster än en AF-punkt
(Exempel: Ansikten eller blommor som är lika små som, eller mindre än
en AF-punkt osv.)
I sådana fall fokuserar du på något av följande sätt:
(1) Använd One-Shot AF och ställ in fokus mot ett föremål på samma
avstånd som motivet och lås fokuseringen innan du sedan
komponerar om bilden (=125).
(2) Ställ AF-omkopplaren på objektivet på <MF> och ställ in fokus
manuellt (=147).
oo Du kan återställa fokus genom att komponera om bilden och utföra
AF‑funktionen en gång till, beroende på motivet.
134
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
AF-metod
: Ansikte+Följning
Kameran identifierar människors ansikten
och fokuserar på dem. <p> (en AF-punkt)
visas över ansikten som igenkänns och följs.
Om inget ansikte hittas används hela AF-området för automatiskt AF-val.
Med Servo AF kan du ställa in startposition för AF (=143). Fokuseringen
behålls så länge Ram för AF-område kan följa motivet under fotograferingen.
: Spot-AF
Kameran fokuserar ett smalare område än
enpunkts AF.
: Enpunkts AF
Kameran fokuserar med hjälp av en enda
AF-punkt <S>.
135
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
: Zon-AF
Använder automatiskt val av AF i ramar för
AF-område för att täcka ett större område,
vilket gör fokuseringen enklare än med
enpunkts AF.
Prioriterar fokusering på närmaste motiv. Människors ansikten inom ramen
för AF-området prioriteras också vid fokusering.
AF-punkter i fokus visas med <S>.
136
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
Välja AF-metod
1 Tryck på <G>.
AF-metod.
2 Välj
zz Varje gång du trycker på knappen <G>
ändras AF-metod.
zz Du kan också välja bland [z: AF-metod].
oo Med metoden <A> ställs [u+Följning] in automatiskt.
oo I metoden <r> kan bara [Enpunkts AF] eller [Zon AF] ställas in.
oo Beskrivningarna på =138–=141 förutsätter att AF-funktionen är
inställd på [One-Shot AF] (=125). Med [Servo AF] (=125) inställd blir
AF‑punkten blå när fokus har uppnåtts.
oo Information om skärmavtryckaren (AF och slutarutlösning genom touchfunktionen)
finns på =72.
oo Om du ställer in [8C.Fn II-9: Valmetod för AF-område] på
[1:G9Inmatningsratt], kan du välja AF-metod genom att trycka på <G>
och sedan vrida på ratten <6>.
137
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
zzu(ansikte)+Följning: c
Kameran identifierar människors ansikten och fokuserar på dem.
Om någon rör på sig följs ansiktet med AF-punkten <p>.
Du kan ställa in [Ögonavkänning AF] på [På] för att fotografera med
motivets ögon i fokus (=142).
AF-punkten.
1 Kontrollera
zz <p> (en AF-punkt) visas över ansikten
som igenkänns.
zz Du kan välja ett ansikte att fokusera på
med knapparna <Y> <Z> när <h>
visas.
zz Tryck på <j> för att flytta AF-punkten till
ansiktet som är mitt på skärmen.
och ta bilden.
2 Fokusera
zz När du trycker ned avtryckaren halvvägs
och motivet är i fokus, blir AF-punkten
grön och kameran piper.
En orange AF-punkt anger att kameran
inte kan fokusera på motiv.
138
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
Trycka på ett ansikte för fokusering
Om du trycker på ett ansikte eller ett motiv ändras AF-punkten till < > och
fokuseringen sker där du trycker.
Även om ansiktet eller motivet rör sig på skärmen flyttas AF-punkten < >
för att följa det.
oo Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet är väldigt oskarpt. Justera
fokus manuellt (=147) så att ansiktet kan identifieras och utför sedan
autofokusering.
oo Det kan hända att ett annat objekt misstas för ett mänskligt ansikte.
oo Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet upptar för stor eller liten del av
bilden, är för ljust eller för mörkt eller om det är delvis dolt.
oo AF kan inte känna igen motiv eller personers ansikten i skärmens kanter.
Komponera om bilden så att motivet kommer i eller närmare mitten.
oo <p> kanske endast täcker en del av ansiktet och inte hela ansiktet.
oo Storleken på AF-punkten ändras beroende på motivet.
139
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
zzSpot-AF/Enpunkts AF/Zon-AF
Du kan ställa in AF-punkt eller ram för AF-område manuellt. Här används
Enpunkts AF-skärmarna som ett exempel.
AF-punkten.
1 Kontrollera
zz AF-punkten (1) visas.
Med Zon AF visas ramen för AF-området.
(1)
AF-punkten.
2 Flytta
zz Använd <j> <9> för att flytta
AF‑punkten dit där du vill ställa in
fokus (men observera att med vissa
objektiv kanske den inte kan flyttas till
skärmens kant).
zz Det går även att flytta AF-punkten
genom att peka på skärmen.
zz Om du vill centrera AF-punkten eller
ramen för AF-område trycker du på <j>
eller <0> eller <L>.
140
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
och ta bilden.
3 Fokusera
zz Placera AF-punkten över motivet och
tryck ned avtryckaren halvvägs.
När fokuseringen är klar blir AF-punkten
grön och en pipsignal hörs.
Om fokus inte uppnås blir AF-punkten
orange.
oo AF-punkterna kanske inte följer motiven i vissa fotograferingsförhållanden när
Servo AF används med Zon-AF.
oo Det kan vara svårt att fokusera när du använder en perifer AF-punkt. I så fall
väljer du en AF-punkt i mitten.
oo Med [8C.Fn II-10: Orienteringslänkad AF-punkt] kan du ställa in separata
AF-punkter för vertikal och horisontell fotografering (=565).
141
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
Ögonavkänning AF
Med AF-metoden inställd på [u+Följning], kan du fotografera med motivets
ögon i fokus.
1 Välj [z: Ögonavkänning AF].
2 Välj [På].
kameran mot motivet.
3 Rikta
zz En AF-punkt visas runt ögat.
zz Du kan även trycka på skärmen när du
vill fokusera på ett ansikte.
Hela ansiktet väljs när du trycker på
andra ansiktsdelar, till exempel näsa
eller mun. Ögon för fokusering väljs
automatiskt.
zz Beroende på inställningen för
[Ögonavkänning AF] kan du välja ett
öga för fokusering med knapparna <Y>
<Z> när < > visas.
4 Ta bilden.
142
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
oo Det kan hända att det inte går att korrekt detektera motivets ögon beroende
på motivet och fotograferingsförhållandena.
oo Om du vill inaktivera Ögonavkänning AF utan att använda menyalternativ
trycker du på de här knapparna i tur och ordning: <G> och <B>. När du vill
återuppta Ögonavkänning AF trycker du på <B> igen.
Ställa in startposition för Servo AF
Du kan ställa in startposition för Servo AF om [8C.Fn II-11: Initial Servo
/c] är [1:Initial AF-punkt satt för
/c] (=566).
AF‑punkt,
in AF-metoden på [u+Följning]
1 Ställ
(=137).
Ställ in AF-funktionen på [Servo AF]
2 (=124).
AF-punkt (=132).
3 Välj
zz Använd <j> <9> eller peka på
skärmen för att flytta AF-punkten (1),
ställs sedan in den.
zz Tryck på <j> eller på <0> eller <L>
om du vill återställa AF-punkten till mitten.
(1)
143
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
Förstorad bild
Om du vill kontrollera fokus när AF-metoden är något annat än
[u+Följning], förstorar du bilden cirka 5 eller 10 gånger genom att trycka
på <v> (eller peka på <u>).
zz Förstoringen centreras på AF-punkten för [Spot-AF] eller [Enpunkts AF]
och på ramen för AF-område för [Zon AF].
zz Autofokusering sker med förstorad visning om du trycker ned avtryckaren
halvvägs med inställningen [Enpunkts AF] och [Spot-AF]. Om du
använder andra AF-metoder sker autofokus efter att normal visning har
återställts.
zz Med Servo AF, om du trycker ned avtryckaren halvvägs i den förstorade
vyn, kommer kameran att återgå till normal vy för fokusering.
oo Om det är svårt att fokusera med förstorad vy återgår du till normal vy och
utför autofokusering.
oo Om AF utförs i normal vy och sedan använder förstorad vy, kan oskärpa uppstå.
oo AF-hastigheten skiljer sig åt mellan normal och förstorad vy.
oo Kontinuerlig AF kan inte användas när bilden är förstorad.
oo Vid förstorad bild det svårare att fokusera på grund av kameraskakning.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
144
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
Tips vid fotografering med AF
zz Om du trycker ned avtryckaren halvvägs efter att fokus uppnåtts ställs
fokus in igen.
zz Bildens ljusstyrka kan ändras vid autofokus.
zz Beroende på motiv och fotograferingsförhållanden kan det ta längre tid
att fokusera eller också kan serietagningshastigheten minska.
zz Om ljuskällan ändras när du fotograferar, kan skärmen flimra och det
kan vara svårt att ställa in fokus. I så fall startar du om kameran och
återupptar fotograferingen med AF under önskad ljuskälla.
zz Om det inte går att fokusera med AF kan du fokusera manuellt (=147).
zz Om motiven finns i kanten av skärmen och det är svårt att ställa in
fokus, kan du försöka centrera motivet (eller AF-punkten eller ramen för
AF‑området) så att de hamnar i fokus och sedan komponera om bilden
innan du tar den.
zz Med vissa objektiv kan det ta längre tid att uppnå fokus med autofokus,
eller också går det inte att få exakt fokusering.
145
Välja AF-metod (Live View-fotografering)
Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
zz Motiv med låg kontrast som blå himmel, enfärgade ytor och detaljer som
utjämnas i skuggor eller högdagrar.
zz Motiv i svagt ljus.
zz Ränder och andra mönster där det bara finns kontrast i horisontell riktning.
zz Motiv med upprepade mönster (till exempel fönster i skyskrapor,
tangentbord).
zz Tunna linjer och motivkonturer.
zz Vid alla ljuskällor där ljusstyrka, färg eller mönster förändras.
zz Nattfoton eller ljuspunkter.
zz Bilden flimrar under lysrörs- eller LED-belysning.
zz Ytterst små motiv.
zz Motiv i kanten av skärmen.
zz Motiv i starkt motljus eller reflekterande motiv (till exempel bilar med
mycket reflekterande kaross).
zz Motiv nära eller långt borta som skyms av en AF-punkt (exempelvis ett
djur i en bur osv.).
zz Motiv som rör sig inom AF-punkten och inte är stilla på grund av
kameraskakningar eller oskärpa.
zz Autofokusering när motivet är långt utanför fokuspunkten.
zz Mjuka fokuseringseffekter får du med hjälp av ett objektiv med mjukt fokus.
zz Ett specialeffektfilter används.
zz Brus (ljusa prickar, ränder m.m.) framträder på skärmen vid autofokusering.
AF-område
Tillgängligt autofokusområde varierar beroende på vilket objektiv och
sidförhållande som används och om du filmar med funktioner som
4K-filmbeskärning eller Digital IS för film.
146
Manuell fokus
Om fokus inte kan uppnås med autofokus, fokuserar du manuellt enligt
anvisningarna nedan.
Vid fotografering via sökare
AF-omkopplaren på objektivet
1 Ställ
på <MF>.
in fokus på motivet.
2 Ställ
zz Vrid på fokuseringsringen (1) på
objektivet tills motivet ser skarpt ut
i sökaren.
(1)
oo Om du trycker ned avtryckaren halvvägs under manuell fokusering visas den
AF-punkt där fokus ställts in och fokusindikatorn <o> tänds i sökaren.
oo Med automatiskt AF-val och när den centrerade AF-punkten uppnår fokus
tänds fokuseringsindikatorn <o>.
Vid Live View-fotografering
Du kan förstora bilden vid fokusering.
AF-omkopplaren på objektivet
1 Ställ
på <MF>.
zz Vrid fokuseringsringen på objektivet för
grov fokusering.
147
Manuell fokus
bilden.
2 Förstora
zz Tryck på <v> för att aktivera
förstorad bild.
vilket område som ska
3 Bestäm
förstoras.
zz Använd <j> <9> för att flytta det
förstorade området för fokusering.
zz Centrera det förstorade området genom
att trycka på <j> eller <0> eller <L>.
zz Varje gång du trycker på <v> ändras
förstoringsgraden enligt följande.
1x → 5x → 10x
in fokus på motivet.
4 Ställ
zz Medan du tittar på den förstorade bilden
vrider du fokuseringsringen på objektivet
för att fokusera.
zz När du ställt in fokus trycker du på <v>
för att återgå till normal vy.
oo Vid förstorad bild är exponeringen låst.
oo Du kan använda skärmavtryckaren för att ta bilder vid normal visning.
148
Manuell fokus
Ställa in MF-peaking (framhävning av konturer)
Vid Live View-fotografering kan kanterna på motiv i fokus visas i färg för
att underlätta fokuseringen. Du kan ställa in konturfärgerna och justera
känsligheten (nivån) för kantidentifiering (förutom med metoden <A>).
1 Välj [z: Inst. av MF-peaking].
[Peaking].
2 Välj
zz Välj [På].
in nivå och färg.
3 Ställ
zz Gör inställningar efter behov.
oo Peaking-visning fungerar inte vid förstorad visning.
oo MF-peaking kan vara svår att urskilja vid höga ISO-tal, särskilt när utvidgat
ISO är inställt. Om det är nödvändigt kan du sänka ISO-talet eller ställa in
[Peaking] på [Av].
oo Peaking-visning som visas på skärmen registreras inte i bilderna.
149
Välja matningsmetod
1 Tryck på <R> (9).
matningsmetod.
2 Välj
zz Vrid på ratten <6>.
zzu: Enbild
När du trycker ned avtryckaren helt tas bara en bild.
zzo: Snabb serietagning
Om du håller ned avtryckaren helt kan du ta en bildserie med högst cirka
10 bilder/sekund vid fotografering via sökaren eller 11 bilder/sekund vid Live
View-fotografering medan du håller ned avtryckaren. När AF‑funktionen är
inställd på [Servo AF] vid Live View-fotografering blir serietagningshastigheten
högst cirka 7,0 bilder/sekund.
150
Välja matningsmetod
zzi: Långsam serietagning/Serietagning
När du håller ned avtryckaren helt kan du ta max. cirka 3,0 bilder/sek.
medan du håller ned avtryckaren. (I metoden <r> högst 5,7 bilder/sekund
vid fotografering via sökaren och högst cirka 4,3 bilder/sekund vid Live
View-fotografering.)
zzB: Tyst enbildstagning
Du kan ta en bild i taget med tystare mekaniskt ljud vid fotografering via
sökare. Kan inte ställas in för Live View-fotografering.
zzM: Tyst serietagning
Du kan ta en bildserie (med högst cirka 3,0 bilder/sekund) med
tystare objektivljud under fotografering via sökaren. Kan inte ställas in för
Live View-fotografering.
zzQ: Självutlösare:10 s/fjärrkontroll
zzk: Självutlösare:2 s/fjärrkontroll
zzq: Självutl: serietagning
Information om fotografering med självutlösare finns på =153.
Mer information om fotografering med fjärrkontroll finns på =155.
151
Välja matningsmetod
oo Den högsta <o> serietagningshastigheten (=150) under dessa
förhållanden är cirka 10 bilder/sekund med fulladdat batteri LP-E6N vid
cirka 1/1000 sek. eller kort slutartid och maximal bländare (beroende på
objektivet), Image Stabilizer (Bildstabilisator) av (beroende på objektivet),
vid rumstemparatur (+23 °C) och med flimmerreducering avaktiverad.
oo Serietagningshastigheten för <o> kan minska beroende på temperatur,
batterinivå, flimmerreducering, slutartid, bländarvärde, motivets förhållanden,
ljusstyrka, AF-funktion, objektiv, Live View-fotografering, användning
av inbyggd blixt samt inställningar för fotograferingsfunktion.
oo Med [z: Flimmerreducering] inställt på [På] (=261), kan fotografering med
flimrande ljus sänka den högsta bildfrekvensen för serietagning. Dessutom kan
serietagningsintervall bli oregelbundna och avtryckarfördröjningen bli längre.
oo Vid användning av AI Servo AF-/Servo AF-funktionen kan den högsta
bildfrekvensen för serietagning bli lägre beroende på motivet och vilket
objektiv som används.
oo Snabb serietagning kan bli långsammare när du använder batterihandgrepp
BG-E14 (säljs separat) med AA/R6-batterier.
oo Om batteritemperaturen är låg på grund av låg omgivande temperatur,
kan högsta serietagningshastighet minska.
oo Om <B> eller <M> har ställts in kan fördröjningen från att du trycker ned
avtryckaren helt tills avtryckaren släpps bli längre än normalt.
oo Om internminnet blir fullt under serietagning kan serietagningshastigheten
sjunka eftersom fotografering tillfälligt kommer att vara inaktiverad (=201).
152
Använda självutlösaren
1 Tryck på <R> (9).
självutlösare.
2 Välj
zz Vrid på ratten <6>.
Q: Ta en bild efter 10 sek.
Det går även att fotografera med
fjärrkontroll (=155).
k: Ta en bild efter 2 sek.
Det går även att fotografera med
fjärrkontroll (=155).
q: Använd serietagning under
10 sek. för angivet antal bilder
Använd ratten <5> för att ställa in
antalet bilder som ska tas (2–10).
Det går inte att fotografera med
fjärrkontroll.
bilden.
3 Tazz Ställ
in fokus på motivet och tryck ned
avtryckaren helt.
zz Du kan kontrollera självutlösaren med
hjälp av självutlösarlampan, pipsignalen
och visning av nedräkning (i sekunder)
på LCD-displayen.
153
Använda självutlösaren
oo Med <q> kan bildtagningsintervallet bli längre under vissa
fotograferingsförhållanden beroende på bildkvaliteten, användning av blixt och
andra faktorer.
oo Om du inte har för avsikt att titta genom sökaren när du trycker på avtryckaren
sätter du fast okularlocket (=157). Ljus som kommer in i sökaren kan
förhindra rätt exponering.
oo Tack vare <k> kan du ta bilder utan att röra vid kameran när den är
monterad på ett stativ. På så sätt kan du undvika kameraskakning i stillbilder
och vid långa exponeringstider.
oo När du har tagit bilder med självutlösaren bör du visa bilderna (=332) så att
du kan kontrollera fokusering och exponering.
oo Om du använder självutlösaren för att ta ett kort av dig själv tillämpar du
fokuseringslåset (=80) på ett motiv på samma avstånd som du själv
kommer att ha.
oo Om du vill avbryta självutlösaren när den är igång pekar du på skärmen eller
trycker du på <0> eller <R>.
oo Om fotografering med fjärrkontroll har aktiverats tar det cirka 2 minuter för
den automatiska avstängningen att aktiveras även om [5: Autom avstängn]
är inställd på 1 min. eller långsammare.
oo Om [z: Bulbtimer] är inställd på [På], kan <q> ([Självutl:serietagning])
inte väljas.
154
Fotografering med fjärrkontroll
För fotografering med fjärrkontroll kan du använda fjärrkontroll RC-6, trådlös
fjärrkontroll BR-E1 eller fjärrutlösare RS-60E3 (infraröd, Bluetooth- respektive
trådbunden anslutning; säljs separat).
Fjärrkontroll RC-6
Du kan fjärrfotografera på upp till cirka 5 meter från kamerans framsida.
Du kan välja att ta bilden direkt eller använda 2 s fördröjning.
1 Tryck på <R> (9).
självutlösare/fjärrkontroll.
2 Välj
zz Vrid på ratten <6> för att välja <Q>
eller <k>.
på fjärrkontrollens
3 Tryck
utlösarknapp (överföring).
(1)
zz Peka med fjärrkontrollen mot kamerans
fjärrkontrollsensor (1) och tryck sedan
på utlösarknappen (överföring).
zz Autofokusering sker när omkopplaren för
fokuseringsmetod är inställd på <AF>.
zz Fjärrkontrollslampan tänds och bilden tas.
155
Fotografering med fjärrkontroll
oo Infraröda fjärrkontroller, t.ex. RC-6, kan inte användas för fotografering med
fjärrkontroll när kameran är parkopplad via Bluetooth med en smartphone eller
trådlös fjärrkontroll.
oo Lysrörs- eller LED-belysning kan leda till att kameran fungerar felaktigt och
slutaren kan utlösas av misstag. Försök att hålla kameran borta från sådana
ljuskällor.
oo Om du riktar en fjärrkontroll som hör till en TV mot kameran och använder den
kan det leda till att kameran fungerar felaktigt och slutaren kan utlösas av misstag.
oo Om det kommer blixtljus från en annan kameras blixt nära den här kameran,
kan det leda till att kameran fungerar felaktigt då slutaren kan utlösas av
misstag. Utsätt inte fjärrkontrollsensorn för blixtljus från en annan kameras blixt.
Trådlös fjärrkontroll BR-E1
Du kan fjärrfotografera på upp till cirka 5 meter från kameran.
När du har parkopplat kameran och BR-E1 (=464) ställer du in
matningsmetoden på <Q> eller <k> (=151).
Mer information om hantering hittar du i användarhandboken till BR-E1.
RC-6 och BR-E1
oo Om fjärrkontrollen är aktiverad börjar den automatiska avstängningen att gälla
efter cirka 2 minuter.
oo RC-6 eller BR-E1 kan även användas för filminspelning (=322).
Fjärrutlösare RS-60E3
När anslutningen till kameran är klar kan du med fjärrutlösaren
fjärrfotografera över en trådbunden anslutning.
Mer information om hantering hittar du i användarhandboken till RS-60E3.
1 Öppna kamerans kontaktskydd.
kontakten till anslutningen
2 Anslut
för fjärrutlösare.
156
Okularlock
Bilder som tas utan att man tittar genom sökaren (t.ex. när man använder
självutlösaren eller en fjärrkontroll) kan bli underexponerade. För att undvika
det använder du okularlocket (=41) som är fäst vid kameraremmen.
Det är inte nödvändigt att sätta fast okularlocket vid Live View-fotografering
eller filminspelning.
bort ögonmusslan.
1 Tazz Tryck
på undersidan av ögonmusslan
när du vill ta bort den.
fast okularlocket.
2 Sätt
zz Fäst okularlocket genom att skjuta ned
det i sökarokularets skåra.
zz När du har fotograferat färdigt tar du bort
okularlocket och fäster ögonmusslan.
157
Välja ljusmätmetod
M
Du kan nu välja hur kameran ska avgöra motivets ljusstyrka. I baszonen
ställs evaluerande ljusmätning in automatiskt. (I metoden <8: y> eller
<U: X> ställs centrumvägd genomsnittsmätning in automatiskt.)
på <q> (7).
1 Tryck
zz Du kan också trycka på <Q>
och göra den här inställningen på
snabbkontrollskärmen.
ljusmätmetod.
2 Välj
zz Vrid på ratten <6> eller <5>.
zzq Evaluerande ljusmätning
Allmän ljusmätmetod som även passar för motiv i motljus. Kameran
justerar automatiskt exponeringen för att passa motivet.
zzw Utsnittsmätning
Metoden ger bra resultat när motivet är mycket mer belyst, till exempel
på grund av motljus. Utsnittsmätningen täcker cirka 6,5 % av området
vid skärmens mittpunkt vid fotografering via sökaren och 4,5 % vid
Live View‑fotografering.
zzr Spotmätning
Effektivt för att mäta ljuset på en viss del av ett motiv. Täcker cirka 2,0 %
av området vid skärmens mittpunkt vid fotografering via sökaren och
2,6 % vid Live View-fotografering. Spotmätningscirkeln visas i sökaren.
zze Centrumvägd genomsnittsmätning
Mätningen över skärmen är genomsnittlig där centrum vägs tyngre.
158
Välja ljusmätmetod
oo Som standard ställer kameran in exponering enligt nedan.
Välj <q> och håll ned avtryckaren halvvägs så låses exponeringsinställningen
(AE-lås) när fokus har ställts in med One-Shot AF. I metoderna <w>, <r>
och <e> ställs exponeringen in i det ögonblick bilden tas. (Det går inte att
låsa exponeringen genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.)
oo Med [8C.Fn I-8: AE-låst mätläge efter fokus] kan du ange om du vill låsa
exponeringen (AE-lås) när fokus har ställts in med One-Shot AF (=558).
159
Exponeringskompensation
M
Med exponeringskompensation kan du göra den standardexponering som har
ställts in för kameran ljusare (ökad exponering) eller mörkare (minskad exponering).
Exponeringskompensation kan ställas in med fotograferingsmetoderna
<d>, <s>, <f> och <a>.
För information om exponeringskompensation när metoden <a> och ISO
auto är inställt, se =118.
exponeringen.
1 Kontrollera
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
och kontrollera indikatorn för
exponeringsnivå.
Ökad exponering för en
ljusare bild
Minskad exponering för en
mörkare bild
in värdet för kompensationen.
2 Ställ
zz Ställ in med ratten <5>.
zz Omfånget för exponeringskompensation
är ±5 steg vid fotografering via sökaren
och ±3 steg vid Live View-fotografering.
zz Omfånget för exponeringskompensation
är ±3 steg, vilket visas i sökaren och
på LCD-displayen. Om du vill ställa
in exponeringskompensationen
bortom ±3 steg kan du använda
snabbkontrollskärmen (=71) eller
följa anvisningarna för [z: Exp. komp./
AEB] (=211).
3 Tazz Ombilden.
du vill avbryta exponeringskompensationen
återställer du indikatorn för exponeringsnivå
<N> till <C>, standardexponeringsindex.
oo Om [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] (=218)
är inställd på något annat än [Av] kan bilden bli ljus även om du har ställt in en
lägre exponeringskompensation för att få en mörkare bild.
oo Värdet för exponeringskompensation behålls också efter att strömbrytaren
ställts i läget <2>.
oo Om värdet för exponeringskompensation överstiger ±3 steg visas <I> eller
<J> längst ut på indikatorn för exponeringsnivå.
160
Låsa exponeringen (AE-lås)
M
Du kan låsa exponeringen när du vill ställa in fokus och exponering separat
eller när du ska ta flera bilder på samma exponeringsinställning. Tryck på
knappen <A> för att låsa exponeringen, komponera sedan om och ta bilden.
Metoden passar bl.a. bra för motiv i motljus.
in fokus på motivet.
1 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
på knappen <A> (0).
2 Tryck
zz Ikonen <A> visas i sökaren eller
på skärmen och anger att exponeringen
är låst (AE-lås).
zz Varje gång du trycker på
knappen <A> låses den aktuella
exponeringsinställningen.
om och ta bilden.
3 Komponera
zz När du vill ha kvar AE-låset medan du
tar fler bilder håller du ned knappen
<A> och tar en ny bild genom att trycka
på avtryckaren.
AE-låseffekter
Ljusmätmetod
(=158)
q
wre
Valmetod för AF-punkt (=131, =132)
Automatiskt val
Centrerad exponering på
AF‑punkten i fokus har låsts.
Manuellt val
Centrerad exponering på den
valda AF-punkten har låsts.
AE-lås tillämpas vid den centrerade AF-punkten.
* När <q> är inställd och AF-omkopplaren på objektivet är inställd på <MF> tillämpas
AE-lås med centrumvägd exponering vid den centrerade AF-punkten.
oo AE-lås kan inte användas med bulbexponeringar.
161
162
Blixtfotografering
I det här kapitlet beskrivs hur du fotograferar med inbyggd eller
extern blixt (EL/EX Speedlites).
oo Blixt kan inte användas medan du spelar in film.
oo AEB är inte tillgänglig vid blixtfotografering.
163
Fotografera med inbyggd blixt
Du bör använda den inbyggda blixten när symbolen <I> visas i sökaren
eller på skärmen när motiven är i motljus under dagtid eller när du
fotograferar i svag belysning.
1 Tryck på knappen <I>.
ned avtryckaren halvvägs.
2 Håll
zz Kontrollera att en <I>-symbol visas
i sökaren eller på skärmen.
bilden.
3 Tazz Den
inbyggda blixten tänds enligt
inställningarna för [Blixttändning]
(=169).
zz Om du vill fälla ned den inbyggda blixten
efter fotograferingen skjuter du ned den
med fingrarna tills det hörs ett klickljud.
Den inbyggda blixtens ungefärliga räckvidd
(Ungefärlig räckvidd i meter)
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
ISO-tal
(=213)
Högsta vidvinkelvärde
f/3.5
f/5.6
100
1–3,4
1–2,1
Teleläget
400
1–6,9
1–4,3
1600
1,7–13,7
1,1–8,6
6400
3,4–27,4
2,1–17,1
* Det kanske inte är möjligt att uppnå standardexponering när du fotograferar avlägsna
motiv med höga ISO-tal eller under vissa motivförhållanden.
164
Fotografera med inbyggd blixt
Slutartid och bländarvärde vid blixtfotografering
Fotograferingsmetod
Slutartid
d
Auto (1/250–1/30 sek.)*
s
Manuellt (1/250–30 sek.)
f
Bländarvärde
Ställs
in automatiskt
Ställs
in automatiskt
Auto (1/250–30 sek.)*
Ställs in manuellt
4
Manuellt (1/250–30 sek.)
Ställs in manuellt
F
Exponeringen fortsätter så länge du håller ned
avtryckaren eller tills bulbtimerns tid löper ut.
Ställs in manuellt
* Om [Lång synktid] under [z: Blixtstyrning] är inställt på [1/250-30sek. auto].
oo Använd inte den inbyggda blixten förrän den är helt uppfälld.
oo Nederdelen av bilderna kan bli mörk om ljuset från den inbyggda blixten
skyms av ett motljusskydd eller av ett motiv som är för nära.
oo Om nederdelen av bilderna blir mörk när du använder superteleobjektiv eller
objektiv med stor bländaröppning, rekommenderas du att använda en extern
Speedlite (säljs separat, =179).
Blixtfotografering med metoden <f>
Blixtenergin justeras automatiskt för att ge en lämplig blixtexponering för ditt
angivna bländarvärde.
I svag belysning exponeras huvudmotivet med den automatiska
blixtljusmätningen och bakgrunden exponeras med en lång slutartid, för att
uppnå standardexponering för både motiv och bakgrund. Vi rekommenderar
att du använder ett stativ.
165
Fotografera med inbyggd blixt
BlixtexponeringskompensationM
Precis som exponeringskompensation kan justeras kan också blixtenergi för
den inbyggda blixten justeras.
1 Tryck på <Q>.
2 Välj [y].
in värdet för kompensationen.
3 Ställ
zz Om du vill göra blixtexponeringen ljusare
ställer du in exponeringskompensationen
mot [Ljusare] (positiv kompensation)
och för att göra den mörkare ställer du in
mot [Mörkare] (negativ kompensation).
zz När du fotograferat klart följer du steg 1-3
för att återgå till kompensationsvärdet noll.
oo Om [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] (=218) är
inställt på något annat än [Av] kan bilderna se ljusa ut även om du har ställt in
en negativ kompensation.
oo Värdet för exponeringskompensation behålls också efter att strömbrytaren
ställts i läget <2>.
oo Det går även att ställa in blixtexponeringskompensation via [Inst. för inbyggd
blixt] under [z: Blixtstyrning] (=168).
oo Kameran kan även användas till att ställa in blixtexponeringskompensation för
extern Speedlite på samma sätt som med inbyggd blixt.
166
Fotografera med inbyggd blixt
AFotografera med FE-låsM
Vid fotografering via sökaren med FE-lås (blixtexponering) uppnås lämplig
blixtexponering över motivets angivna område.
1 Tryck på knappen <I>.
ned avtryckaren halvvägs.
2 Håll
zz Tryck ned avtryckaren till hälften och
kontrollera att en <I>-symbol visas
i sökaren eller på skärmen.
på knappen <A> (8).
3 Tryck
zz Centrera motivet i sökaren eller på
skärmen och tryck sedan på <A>.
En förblixt avfyras av blixten och nivån
för den nödvändiga blixtenergin sparas.
[FEL] visas kort i sökaren eller på
skärmen och <d> börjar lysa.
zz Varje gång du trycker på knappen <A>
avfyras en förblixt och värdet för den
nödvändiga blixtenergin sparas.
bilden.
4 Tazz Komponera
bilden och tryck ned
avtryckaren helt.
oo Symbolen <D> blinkar när motivet är för långt bort och bilderna blir mörka.
Gå närmare motivet och upprepa steg 2 till 4.
167
Blixtfunktionsinställningar
Funktioner för den inbyggda blixten eller externa EL/EX-seriens Speedlite
kan ställas in på kamerans menyskärmar.
Innan du ställer in funktioner för en extern Speedlite monterar och sätter
du på den.
Mer information om extern Speedlite-funktioner finns i användarhandboken
till Speedlite.
1 Välj [z: Blixtstyrning].
2 Välj ett alternativ.
168
Blixtfunktionsinställningar
Blixttändning
Ställ in det här på [a] (i baszonens
metoder eller i <d>) om blixten ska
tändas automatiskt baserat på
fotograferingsförhållandena.
Ställ in det här på [D] om blixten alltid ska
tändas när du fotograferar.
Välj [b] (i kreativa zonens metoder) om
blixten ska vara avstängd, eller om du vill
använda AF-hjälpbelysningen.
E-TTL II-blixtmätningM
Ställ in på [Ev (ansiktsprio)] för blixtmätning
som är lämplig för bilder på personer.
Serietagningshastigheten för [o]
blir lägre än om [Evaluerande] eller
[Genomsnitt] väljs.
Ställ in på [Evaluerande] för blixtmätning
som förstärker blixttändning i serietagning.
Om [Genomsnitt] har ställts in görs en
genomsnittlig blixtexponeringsmätning för
hela motivet.
oo Även om du ställer in [Ev (ansiktsprio)] så är det risk för att det förväntade
resultatet inte uppnås under vissa fotograferingsförhållanden och för vissa motiv.
Minskning av röda ögon
Ställ in på [På] för att minska röda ögon
genom att tända lampan för minskning av
röda ögon innan blixten tänds.
169
Blixtfunktionsinställningar
Lång synktidM
Du kan ställa in blixtsynkroniseringstid för
fotografering i metoden <f> bländarförval
AE eller <d> programautomatik.
zz[
] 1/250-30 sek. auto
zz[
] 1/250-1/60 sek. auto
zz[
] 1/250 sek. (fast)
Blixtsynkroniseringstiden ställs in automatiskt på ett värde mellan
1/250 sekund och 30 sekunder för att passa ljuset i motivet.
Fotografering med långsam synkronisering används under vissa
fotograferingsförhållanden och slutartiden minskas automatiskt.
Förhindrar att en lång slutartid ställs in automatiskt vid svag belysning.
Metoden är effektiv när man vill förhindra oskärpa och kameraskakningar.
Motivet får rätt exponering med hjälp av blixtbelysningen, men bakgrunden
kan bli mörk.
Blixtsynkroniseringstiden är inställd på 1/250 sekund. Detta förhindrar
oskärpa och kameraskakningar mer effektivt än inställningen
[1/250‑1/60sek. auto]. Svagt ljus kan emellertid leda till att bakgrunden
till motivet blir mörkare än med [1/250-1/60sek. auto].
oo För fotografering med långsam synkronisering med metoderna <f> eller
<d> bör du använda [1/250-30sek. auto].
170
Blixtfunktionsinställningar
BlixtfunktionsinställningarM
zzBlixtmetod
Ställ in på [E-TTL II] för att fotografera
i helautomatiskt E-TTL II/E-TTL-läge.
Ställ in på [Manuell inst] för att manuellt
ange önskad blixtenergi.
zzSlutarsynkronisering
Vanligen inställd på [1:a ridån] så
att blixten avfyras direkt efter det att
exponering har påbörjats.
Ställ in på [2:a ridån] och använd
långa slutartider för naturliga bilder av
motivrörelsers ljusspår, t.ex. billyktor.
oo När du använder synkronisering med andra ridån ställer du in slutartiden på
1/80 sekund eller långsammare. Om slutartiden är snabbare än 1/80 sekund tillämpas
synkronisering med första nivån automatiskt även om [2:a ridån] har ställts in.
171
Blixtfunktionsinställningar
zzBlixtexponeringskompensation
Precis som exponeringskompensation
kan justeras kan också blixtenergi för den
inbyggda blixten justeras (=166).
zzTrådlösa funktioner
Du kan använda en annan Canon Speedlite
som är kompatibel med optisk trådlös
blixtfotografering för att fotografera med
trådlöst multiblixtljus (=180).
172
Blixtfunktionsinställningar
Externa blixtfunktionsinställningarM
Den visade informationen, skärmens position och tillgängliga alternativ
varierar beroende på Speedlite-modellen, dess inställningar för Egen
programmering, blixtläget och andra faktorer. Information om blixtens
funktioner finns i användarhandboken till blixten.
Exempel på visning
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Blixtmetod
Trådlösa funktioner/serieutlösning
Blixtzoom (blixtens täckning)
(4)
(5)
(6)
Slutarsynkronisering
Blixtexponeringskompensation
Variation blixtexponering
oo Funktionerna är begränsade med Speedlites i EX-serien som inte är
kompatibla med blixtfunktionsinställningarna.
173
Blixtfunktionsinställningar
zzBlixtmetod
Du kan välja den blixtmetod som passar bäst för din blixtfotografering.
[E-TTL II] är standardmetoden för
automatisk blixtfotografering med Speedlite
i EL/EX-serien.
Med [Manuell inst] kan du själv ställa in
[Blixtenergi] för Speedlite.
[CSP] (prioritetsmetod för serietagning) är tillgänglig när du använder en
kompatibel extern Speedlite. Den här metoden minskar blixtenergin med ett
steg och ökar ISO-talet med ett steg. Detta är användbart vid serietagning
och sparar batteristyrka.
Information om andra blixtmetoder finns i användarhandboken till den
Speedlite som är kompatibel med respektive blixtmetod.
oo Justera exponeringskompensation (=160) vid behov i fall av överexponering
från blixtfotografering med [CSP] och metoderna <s> eller <a>.
oo Med [CSP] ställs ISO-talet automatiskt in på [Auto].
174
Blixtfunktionsinställningar
zzTrådlösa funktioner
Du kan använda trådlös radioöverföring
eller optisk överföring för att fotografera
med trådlöst multiblixtljus.
Mer information om trådlös blixt finns
i användarhandboken till den Speedlite som
är kompatibel med trådlös blixtfotografering.
zzSerieutlösning
Med en makroblixt kan du ställa in
serieutlösning.
Du kan läsa mer om serieutlösning
i användarhandboken till makroblixten.
zzBlixtzoom (blixtens täckning)
Med Speedlite som har blixthuvud med
zoom kan du ställa in blixtens täckning.
175
Blixtfunktionsinställningar
zzSlutarsynkronisering
Vanligen inställd på [Synkronisera med 1:a ridån] så att blixten avfyras
direkt efter det att exponering har påbörjats.
Ställ in på [Synkronisera med 2:a ridån] och använd långa slutartider för
naturliga bilder av motivrörelsers ljusspår, t.ex. billyktor.
Ställ in på [Höghastighetssynkronisering] för blixtfotografering med längre
slutartider än maximal blixtsynkroniseringsslutartid. Det här är effektivt när
du fotograferar med en öppen bländare i metoden <f> för att t.ex. göra
bakgrunden oskarp bakom motiv utomhus i dagsljus.
oo När du använder synkronisering med andra ridån ställer du in slutartiden som
1/80 sekund eller långsammare. Om slutartiden är snabbare än 1/80 sekund
tillämpas synkronisering med första nivån automatiskt även om [Synkronisera
med 2:a ridån] är inställd.
zzBlixtexponeringskompensation
Precis som exponeringskompensation kan
justeras kan också blixtenergi för extern
Speedlite justeras.
oo Om blixtexponeringskompensation ställs in med en Speedlite kan du inte ställa
in blixtexponeringskompensation på kameran. Observera att inställningen för
Speedlite åsidosätter kamerainställningen om båda ställs in samtidigt.
176
Blixtfunktionsinställningar
zzVariation blixtexponering
Extern Speedlite utrustad med Variation
blixtexponering (FEB) kan automatiskt
ändra den externa blixtenergin eftersom tre
bilder tas direkt.
Inställningar för egen programmering av extern blixt
Mer information om egen programmering för
extern Speedlite finns i användarhandboken
till Speedlite.
oo Med en Speedlite i EL/EX-serien utlöses Speedlite alltid med full energi om
[Blixtljusmätmetod] i Egen programmering är inställt på [TTL-blixtmätning]
(blixtautomatik).
oo Personliga funktioner (P.Fn) för extern Speedlite kan inte ställas in eller
avbrytas på skärmen [z: Styrn. av separat Speedlite] på kameran. Ställ in
den direkt på din externa Speedlite.
177
Blixtfunktionsinställningar
Radera blixtfunktionsinställningar/C.Fn blixtinställningar M
1 Välj [Radera inst.].
den inställning du vill radera.
2 Välj
zz Välj [Radera inst. inbyggd blixt],
[Radera inst. extern blixt] eller [Radera
C.Fn inst. ext. blixt].
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
Blixtinställningarna och inställningarna
för Egen programmering tas bort.
178
Fotografera med en separat Speedlite
Speedlite i EX-/EL-serien för EOS-kameror
Kameran stöder blixtfotografering med alla funktioner i EL/EX-seriens
Speedlite (säljs separat).
Mer information finns i användarhandboken till Speedlite-blixtar i EL/EX-serien.
Canon Speedlite som inte ingår i EL/EX-serien
zz Om du använder en Speedlite i EZ-/E-/EG-/ML-/TL-serien inställd för
A-TTL- eller TTL-blixtautomatik kan blixten endast avfyras med full energi.
Ställ in kamerans fotograferingsmetod på <a> eller <f> och ställ in
bländarvärdet innan du fotograferar.
zz När du använder en Speedlite som har manuell blixtmetod fotograferar
du med den.
Blixtaggregat som inte kommer från Canon
Synkroniseringstid
Kameran kan synkroniseras med enkla blixtaggregat från andra tillverkare
i upp till 1/250 sek. Om du använder en stor studioblixt blir blixtens
varaktighet längre än med enkla blixtaggregat och varierar beroende på
modell. Se till att kontrollera om blixtsynktiden är rätt inställd innan du
fotograferar genom att testfotografera vid en synkroniseringstid på cirka
1/60 till 1/30 sekund.
oo Fäll ned den inbyggda blixten innan du monterar en extern Speedlite.
oo När du använder en extern Speedlite vid Live View-fotografering, ställer du in
[z: Slutarläge] på ett annat alternativ än [Elektroniskt] (=243).
oo Om kameran används med ett blixtaggregat eller ett blixttillbehör som är
anpassat för ett annat kameramärke kan det hända att kameran inte fungerar
som den ska eller att funktionsfel uppstår.
oo Anslut inte ett blixtaggregat som kräver hög spänning till kamerans
tillbehörsfäste. Det är inte säkert att aggregatet utlöses.
179
Trådlös blixtfotografering med hjälp
av optisk överföring
M
Du kan använda den inbyggda blixten som sändare för extern Canon
Speedlite som är kompatibel med optisk trådlös blixtfotografering för att
fotografera med trådlöst multiblixtljus.
Inställning och position av mottagare
Välj följande inställningar med hjälp av användarhandboken till extern
Speedlite (mottagare).
zz Ställ in Speedlite som mottagare.
zz Ställ in kamera och Speedlite på samma kanal.
zz Ställ in mottagarens blixtgrupp för att styra blixtförhållandet.
zz Placera kameran och mottagaren inom följande område.
zz Placera mottagaren med den trådlösa sensorn riktad mot kameran.
Cirka 10 m
Inomhus
Utomhus
Cirka 7 m
Cirka 80°
Cirka 5 m
Cirka 7 m
Avbryta mottagarens automatiska avstängning
Tryck på knappen <A> på kameran. Vid manuell blixt avbryter du genom att
trycka på mottagarens testblixtknapp.
180
Trådlös blixtfotografering med hjälp av optisk överföring
Metoder för trådlös blixtfotografering med hjälp
av optisk överföring
Extern Speedlite
Inbyggd
A:B BlixtAntal
blixt
enheter förhållande
Fotografera
med full
automatik
(E-TTL II
blixtautomatik)
Inställningar
Trådlösa
Blixtgrupp
funktioner
1
-
-
=182
0
1
-
Används
=184
0:3
-
Flera
-
-
=185
0
1Alla
Flera
Inställningar
-
=186
0
1 (A:B)
Flera
-
Används
Flera
Inställningar Används
• Blixtexponeringskompensation
• FE-lås
Extern Speedlite
Inbyggd
A:B BlixtAntal
blixt
enheter förhållande
Manuell
blixt
Sidan
=187
1Alla
0+3 1Alla och 2
0+3
1 (A:B) 2
=188
Sidan
Inställningar
Trådlösa
Blixtgrupp
funktioner
1/flera
-
-
0
1Alla
Flera
Inställningar
-
0
1 (A:B)
1/flera
-
Används
Flera
Inställningar Används
=189
0+3 1Alla och 2
0+3
1 (A:B) 2
* 0 / 1: extern Speedlite; 3 / 2: inbyggd blixt
oo När mottagarna ska styras optiskt avfyras den inbyggda blixten även när du
har ställt in den på avaktivering av blixttändning.
181
Trådlös blixtfotografering med hjälp av optisk överföring
Fotografera med full automatik med en mottagare
Trådlös blixtfotografering med full automatik
med hjälp av en mottagare och en sändare.
Steg 1 till 4 och 6 gäller vid alla typer av
trådlös blixtfotografering.
1 Tryck på knappen <I>.
[Blixtstyrning].
2 Välj
zz Välj [z: Blixtstyrning].
3 Välj [Inst. för inbyggd blixt].
182
Trådlös blixtfotografering med hjälp av optisk överföring
4 Ställ in [Blixtmetod: E-TTL II].
5 Ställ in [Trådlös funk.] på [0].
[Kanal].
6 Konfigurera
zz Ställ in på samma optiska kanal (1–4)
som mottagaren.
7 Ställ in [Blixtgrupp] på [1Alla].
bilden.
8 Tazz Precis
som med normal blixtfotografering
tar du bilden efter att ha ställt in kameran.
zz Du avslutar den trådlösa
blixtanvändningen genom att ställa in
[Trådlös funk.] på [Av].
183
Trådlös blixtfotografering med hjälp av optisk överföring
Blixtautomatik med en mottagare
Du kan justera hur skuggorna framträder
i motivet genom att ändra blixtförhållandet
mellan en mottagare och en sändare.
in [Trådlös funk.] på [0:3].
1 Ställ
zz Ställ in [Trådlös funk.] på [0:3] enligt
steg 5 på =183.
in blixtförhållandet mellan
2 Ställ
din externa Speedlite och den
inbyggda blixten.
zz Välj [0:3] och ställ in blixtförhållandet
mellan 8:1 och 1:1.
oo Om sändarens blixtenergi är otillräcklig ökar du ISO-talet (=213).
oo Blixtförhållandena från 8:1 till 1:1 motsvarar 3:1 till 1:1 (i 1/2 steg) när de
omvandlas till antal exponeringssteg.
184
Trådlös blixtfotografering med hjälp av optisk överföring
Blixtautomatik med flera mottagare
Flera mottagare kan hanteras som en enda blixtenhet eller, om du hellre vill
justera blixtförhållandet, som separata grupper.
Grundinställningarna är så här.
Välj de här grundinställningarna.
Blixtmetod
: E-TTL II
Trådlösa funktioner : 0
Kanal
: (samma som
mottagaren)
zz[1Alla] Avfyra flera mottagare som en enda blixtenhet
Alla blixtenheter avfyras med samma
energi och den totala, kombinerade
energin styrs automatiskt och får en
standardexponering.
Ställ in [Blixtgrupp] på [1Alla].
185
Trådlös blixtfotografering med hjälp av optisk överföring
zz[1(A:B)] Blixtautomatik med två mottagargrupper
A
B
Mottagare kan tilldelas som blixtgrupp
A och B och du kan justera den relativa
energin för båda.
Exponeringen styrs automatiskt så att
gruppernas kombinerade energi får en
standardexponering.
1 Ställ in [Blixtgrupp] på [1(A:B)].
2 Ställ in [Serieförh. A:B].
oo Blixtenheter i grupp C avfyras inte när [Blixtgrupp] är inställt på [1(A:B)].
oo Blixtförhållandena från 8:1 till 1:1 motsvarar 3:1 till 1:1 (i 1/2 steg) när de
omvandlas till antal exponeringssteg.
186
Trådlös blixtfotografering med hjälp av optisk överföring
Blixtautomatik med flera mottagare och en sändare
Du kan inkludera en sändare i ett trådlöst blixtfotograferingsarrangemang
och detta beskrivs på sidorna =185 till =186.
de här grundinställningarna.
1 Välj
Blixtmetod
: E-TTL II
Trådlösa funktioner : 0+3
Kanal
: ( samma som
mottagaren)
in [Blixtgrupp].
2 Ställ
zz Välj [1Alla och 2] eller [1(A:B)2].
zz Före fotografering med [1(A:B)2]
ställer du in blixtförhållandet A:B.
A
[1Alla och 2]
B
[1(A:B)2]
187
Trådlös blixtfotografering med hjälp av optisk överföring
Avancerad trådlös blixtfotografering
zzBlixtexponeringskompensation
Tillgänglig när [Blixtmetod] är inställd på [E-TTL II]. Inställningsalternativen
för blixtexponeringskompensation (se nedan) varierar beroende på
inställningarna för [Trådlös funk.] och [Blixtgrupp].
Blixtexponeringskompensation
zz Samma blixtexponeringskompensation
ställs in för den inbyggda blixten och
samtliga externa Speedlite.
2 Blixtexponeringskompensation
zz Ställ in blixtexponeringskompensation
för sändaren.
1 Blixtexponeringskompensation
zz Samma blixtexponeringskompensation
ställs in för alla mottagare.
zzFE-lås
Du kan låsa blixtexponeringen (AE-lås, =167) genom att trycka på <A>.
188
Trådlös blixtfotografering med hjälp av optisk överföring
Trådlös blixtfotografering med flera blixtar med angiven energi
Tillgänglig när [Blixtmetod] är inställd på [Manuell inst]. Tillgängliga
blixtenergialternativ (t.ex. [1blixtenergi] och [Grupp A effekt]) varierar
beroende på inställningarna för [Trådlös funk.] (se nedan).
Trådlösa funktioner: 0
zz Blixtgrupp: 1Alla
Samma manuella inställning för
blixtenergi ställs in för alla mottagare.
zz Blixtgrupp: 1 (A:B)
Mottagare kan tilldelas till blixtgrupp A eller
B och du kan ställa in energin för båda.
Trådlösa funktioner: 0+3
zz Blixtgrupp: 1Alla och 2
Du kan ställa in blixtenergin för sändare
och mottagare var för sig.
zz Blixtgrupp: 1 (A:B) 2
Mottagare kan tilldelas till blixtgrupp
A eller B och du kan ställa in energin för
båda. Blixtenergi kan också ställas in för
sändaren.
189
190
Fotografering
I det här kapitlet beskrivs fotografering och introduceras
menyinställningar på fliken ([z]).
191
Stillbildsfotografering
zz En M-ikon till höger om sidorubriken anger att funktionen endast kan
användas i den kreativa zonen.
192
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
(fotografering via sökaren)
zzFotografering 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzFotografering 2
=211
=213
=218
=219
zzFotografering 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
193
Flikmenyer: Stillbildsfotografering (fotografering via sökaren)
zzFotografering 4
=238
=239
=241
=71
=245
=251
zzFotografering 5
=258
=119
=261
=263
zzFotografering 6
=266
=267
194
Flikmenyer: Stillbildsfotografering (fotografering via sökaren)
För baszonens metoder visas följande skärmar. Tillgängliga
inställningar varierar med fotograferingsmetod.
zzFotografering 1
=199
=204
=205
=168
zzFotografering 2
=82
=71
=258
=267
195
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
(Live View-fotografering)
zzFotografering 1
=199
=202
=204
=205
=206
=168
zzFotografering 2
=211
=213
=218
=219
=220
=221
zzFotografering 3
=224
=225
=227
=229
=230, 233, 236
196
Flikmenyer: Stillbildsfotografering (Live View-fotografering)
zzFotografering 4
=238
=239
=241
=72
=243
=245
=251
zzFotografering 5
=255
=119
zzFotografering 6
=135
=91
=265
=266
=267
=149
197
Flikmenyer: Stillbildsfotografering (Live View-fotografering)
För baszonens metoder visas följande skärmar. Tillgängliga
inställningar varierar med fotograferingsmetod.
zzFotografering 1
=199
=204
=205
=168
zzFotografering 2
=82
=72
zzFotografering 3
=135
=91
=265
=267
=149
198
Bildkvalitetsinställningar
1 Välj [z: Bildkvalitet].
in bildkvalitet.
2 Ställ
zz För att välja RAW-kvalitet vrider
du ratten <6> och för att välja
JPEG‑kvalitet trycker du på knapparna
<Y> <Z>.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
oo Antalet bilder som är tillgängliga enligt indikationen i [****] på inställningsskärmen
för bildkvalitet gäller för inställningen [3:2], oavsett det aktuella sidförhållandet
(=202).
oo Om [–] har ställts in för både RAW- och JPEG-bildformat ställs 73 in.
oo Om du väljer både RAW och JPEG varje gång du fotograferar, registreras
samma bild samtidigt på kortet både i RAW och i JPEG med valda
bildregistreringskvaliteter. De två bilderna registreras med samma filnummer
(filtillägg: .JPG för JPEG och .CR3 för RAW).
oo b får kvaliteten 7 (Hög).
oo Betydelsen av bildkvalitetsikoner: 1 RAW, F Kompakt RAW, JPEG,
7 Fin, 8 Normal, 3 Stor, 4 Medel, 6 Liten.
199
Bildkvalitetsinställningar
RAW-bilder
RAW-bilder är rådata från bildsensorn som digitalt registreras på kortet som
1- eller F-filer (mindre än 1) filer, beroende på vad du valt.
RAW-bilder kan bearbetas med [3: RAW-bildbearbetning] (=364) och
sparas som JPEG-bilder. Själva RAW-bilden ändras inte, så du kan bearbeta
den efter olika förhållanden och skapa flera JPEG-bilder utifrån den.
Du kan använda Digital Photo Professional (EOS-programvara) till att
bearbeta RAW-bilder. Du kan justera dina bilder beroende på hur de ska
användas och sedan generera JPEG- eller andra typer av bilder som
återspeglar dessa justeringar.
oo Om du ska visa RAW-bilder på en dator rekommenderas du att använda
Digital Photo Professional (härefter DPP, EOS-programvara).
oo Äldre versioner av DPP (ver.4.x) stöder inte visning, bearbetning, redigering eller
annan hantering av RAW-bilder som tagits med den här kameran. Om du har en
tidigare version av DPP (ver.4.x) installerad på datorn hämtar och installerar du
den senaste versionen av DPP på Canons webbplats (=590). (Den tidigare
versionen kommer att skrivas över.) DPP (ver.3.x) eller tidigare stöder inte heller
visning, bearbetning, redigering eller annan hantering av RAW-bilder som tagits
med den här kameran.
oo Det är inte säkert att kommersiellt tillgänglig programvara kan användas för att
visa RAW-bilder tagna med den här kameran. Information om kompatibilitet
får du från tillverkaren av programvaran.
Guide för inställning av bildkvalitet
Riktlinjer om filstorlekar, möjligt antal bilder och maximalt antal bilder i en
bildserie finns på =615.
200
Bildkvalitetsinställningar
Maximalt antal bilder i en bildserie
Ungefärligt maximalt antal bilder i en
bildserie visas på inspelningsskärmen och
längst ned till höger i sökaren.
oo Om det maximala antalet bilder i en bildserie är ”99” anger detta att du
kan ta 99 bilder eller fler i följd. Värdet börjar minskas när det når 98 eller
mindre. [buSY] som visas i sökaren och på LCD-displayen anger att det
interna buffertminnet är fullt och att fotografering avbryts tillfälligt. Om du inte
använder serietagning kommer det maximala antalet bilder att öka. När alla
bilder har skrivits till minneskortet kan du återgå till att serietagning och ta så
många bilder som anges i tabellen på =615.
201
Stillbildsformat
M
Du kan ändra bildens sidförhållande.
1 Välj [z: Stillbildsformat].
in sidförhållande.
2 Ställ
zz Välj ett sidförhållande och tryck
sedan på <0>.
zzJPEG-bilder
Bilderna sparas med inställda sidförhållanden.
zzRAW-bilder
Bilderna registreras alltid med sidförhållandet [3:2]. Informationen om det
valda sidförhållandet läggs till i RAW-filen. När du behandlar RAW-bilden
med Digital Photo Professional (EOS-programvara) kan du skapa en bild
med samma sidförhållande som du ställt in för bilden.
202
Stillbildsformat
Sidförhållande
4:3
16:9
1:1
Vid
fotografering
med sökare
Vid
Live Viewfotografering
oo Bilden tas med inställningar för sidförhållande [3:2] för multiexponeringar.
oo När du visar RAW-bilder som fotograferats med sidförhållandet [4:3],
[16:9] eller [1:1] visas de med linjer som anger respektive sidförhållande.
(Linjerna registreras inte i bilden.)
203
Bildvisningstid
Om du vill att den tagna bilden ska fortsätta att visas ställer du in [Vänta].
Om du inte vill att bilden ska visas ställer du in [Av].
1 Välj [z: Visningstid].
2 Välj ett tidsalternativ.
oo När [Vänta] har ställts in visas bilderna tills tiden som anges i [5: Autom
avstängn] går ut.
204
Kortpåminnelse
Du kan ställa in att kameran bara ska ta en bild om det finns något kort på
plats. Standardinställningen är [På].
1
Välj [z: Utlös slutaren utan kort].
2 Välj [Av].
205
Korrigering av objektivaberrationer
på grund av optiska egenskaper
M
Vinjettering, bildförvrängning och andra problem kan orsakas av objektivets
optiska egenskaper. Kameran kan kompensera för dessa fenomen med
hjälp av [Korr. för objektivaberration].
[z: Korr. för
1 Välj
objektivaberration].
2 Välj ett alternativ.
[På].
3 Välj
zz Bekräfta att namnet på det
monterade objektivet och
(utom vid diffraktionskorrigering)
[Korrigeringsdata tillgänglig] visas.
zz Om [Korrigeringsdata ej tillgänglig]
eller [ ] visas läser du ”Digital
objektivoptimering” på =208.
206
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Korrigering av periferibelysning
Vinjettering (mörka bildhörn) kan korrigeras.
oo Beroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens periferi.
oo Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
oo Det korrigeringsvärde som tillämpas är lägre än det högsta korrigeringsvärde
som kan användas med Digital Photo Professional (EOS-programvara).
oo Periferibelysningen korrigeras automatiskt i baszonens metoder när
korrigeringsdata registreras på kameran.
Distorsionskorrigering
Distortion (bildförvrängning) kan korrigeras.
oo Kameran tar ett smalare bildområde än bilden som ses vid bildtagningen för
att korrigera för distorsion, vilket beskär bilden något och minskar den synliga
upplösningen.
oo En distorsionskorrigering kan ändra bildvinkeln något.
oo När du förstorar bilder tillämpas inte distorsionskorrigering på bilden som visas.
oo Distorsionskorrigering används inte vid filminspelning.
oo Bilder med distorsionskorrigering har inte data för dammborttagning (=241)
tillagt. AF-punkten kanske också visas på fel ställe relativt fototillfället.
oo Distortion korrigeras automatiskt när metoden <8> är inställd på metoden
<q> och korrigeringsdata registrerats på kameran.
207
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Digital objektivoptimering
Olika aberrationer till följd av objektivets optiska egenskaper kan korrigeras,
och även diffraktion och förlorad skärpa från lågpassfiltret.
Om [Korrigeringsdata ej tillgänglig] eller [ ] visas med [Digital
objektivoptim.] kan du använda EOS Utility för att lägga till objektivets
korrigeringsdata för kameran. Mer information finns i EOS Utility
användarhandbok.
oo Beroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering. Bildkanterna kan också förstärkas. Korrigera
bildstilskärpan eller ställ in [Digital objektivoptim.] på [Av] vid behov innan
du spelar in.
oo Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
oo För filminspelning kommer inte [Digital objektivoptim.] att visas. (Korrigering
är inte möjligt.)
oo När du aktiverar [Digital objektivoptim.] korrigeras såväl kromatisk aberration
som diffraktion, även om dessa alternativ inte visas.
oo Digital objektivoptimering används automatiskt i baszonens metoder när
korrigeringsdata registreras på kameran.
208
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Korrigering av kromatisk aberration
Kromatisk aberration (färgkanter runt motivet) kan korrigeras.
oo [Kromatisk aberr.korr.] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
Diffraktionskorrigering
Diffraktion (förlorad skärpa på grund av bländaren) kan korrigeras.
oo Beroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering.
oo Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
oo För filminspelning kommer inte [Diffraktionskorrigering] att visas.
(Korrigering är inte möjligt.)
oo Med ”Diffraktionskorrigering” korrigeras försämrad upplösning på grund av
lågpassfilter m.m. förutom diffraktionen. Korrigering fungerar därför även med
ett bländartal som ligger nära öppen bländare.
oo [Diffraktionskorrigering] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
209
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Allmänna försiktighetsåtgärder för korrigering för objektivaberration
oo Korrigering av periferibelysning, korrigering av kromatisk aberration,
distorsionskorrigering och diffraktionskorrigering kan inte tillämpas på tagna
JPEG-bilder.
oo Om du använder ett objektiv från någon annan tillverkare än Canon bör du
ställa in korrigeringarna på [Av] även om [Korrigeringsdata tillgänglig]
visas.
oo Om du förstorar bildperiferin kan därför en del av bildurvalet visas som inte
registreras.
oo Mängden kompensation kommer att vara mindre (förutom för
diffraktionskorrigering) om objektivet som använts inte har avståndsinformation.
Vid korrigering för objektivaberration
oo Effekten av korrigering för objektivaberration varierar beroende på vilket
objektiv som används och fotograferingsförhållandena. Dessutom kan
effekten bli svår att urskilja beroende på vilket objektiv som används,
fotograferingsförhållanden m.m.
oo Om korrigeringen är svår att urskilja, rekommenderas du att förstora och
kontrollera bilden efter fotografering.
oo Korrigering kan utföras även vid användning av en extender eller Life-size
Converter.
oo Om korrigeringsdata för det använda objektivet inte har registrerats
i kameran blir resultatet som om korrigeringen ställts in som [Av] (förutom
för diffraktionskorrigering).
oo Mer information finns även i EOS Utility användarhandbok.
210
Automatisk exponeringsvariation (AEB)
M
Du kan ta tre bilder med olika slutartider, bländarvärden och ISO-tal,
efter kamerans justering. Det kallas för AEB.
* AEB står för Auto Exposure Bracketing (automatisk exponeringsvariation).
1 Välj [z: Exp. komp./AEB].
in AEB-intervallet.
2 Ställ
zz Vrid på ratten <6> och ställ in
(1)
Standardexponering
Minskad exponering
Ökad exponering
AEB‑intervallet (1). Tryck på knapparna
<Y> <Z> för att ställa in nivån för
exponeringskompensation.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
zz När du stänger menyn visas AEB-intervallet
på skärmen.
bilden.
3 Tazz Tre
bildvarianter tas i enlighet med
inställd matningsmetod och i följande
ordning: standardexponering, minskad
exponering och ökad exponering.
zz AEB avbryts inte automatiskt. Om du
vill avbryta AEB följer du steg 2 för att
stänga av visningen av AEB-intervallet.
211
Automatisk exponeringsvariation (AEB)
oo Om [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] (=218) är inställt
på något annat än [Av] kan effekten av AEB bli reducerad.
oo Om matningsmetoden ställts in som <u> trycker du ned avtryckaren tre
gånger för varje bild. När <o> eller <i> har ställts in och du håller ned
avtryckaren helt tas de tre bildvarianterna i serie och kameran avbryter
fotograferingen automatiskt. När <m> eller <l> är inställt tas de tre
bildvarianterna efter 10 eller 2 sekunder. Vid inställningen <q> tas tre
gånger det valda antalet bilder vid serietagning.
oo Du kan ställa in AEB i kombination med exponeringskompensation.
oo Det går inte att använda AEB tillsammans med blixt, brusreducering vid
multitagning, fokusgaffling eller HDR-läge.
oo AEB stängs av automatiskt om något av följande gäller: du ställer
strömbrytaren i läget <2> eller om blixten är fulladdad.
212
ISO-inställning för stillbilder
M
Ställ in ISO-talet (bildsensorns ljuskänslighet) så att det passar
ljusförhållandena. I baszonens metoder ställs ISO-talet in automatiskt.
Se =620 för ISO-tal under filminspelning.
på <i> (9).
1 Tryck
zz Du kan också trycka på <Q> och
göra den här inställningen på
snabbkontrollskärmen.
in ISO-talet.
2 Ställ
zz Vrid på ratten <6> eller <5>.
zz Välj [A] eller [AUTO] om du vill ställa in
ISO-tal automatiskt (=614).
Guide för ISO-tal
zz Låga ISO-tal minskar bildbrus men kan öka risken för kamera-/
motivskakning eller minska fokusområdet (mindre skärpedjup) under
vissa fotograferingsförhållanden.
zz Höga ISO-tal möjliggör fotografering i svagt ljus, ett större fokusområde
(större skärpedjup) och längre räckvidd för blixten men kan öka bildens brus.
213
ISO-inställning för stillbilder
oo Bildbrus (t.ex. ljusa prickar och ränder) kan öka och den synliga upplösningen kan
minska vid H (motsvarande ISO 51200), eftersom det här är ett utökat ISO‑tal.
oo ISO 100/125/160 eller ett utökat ISO-tal kan inte väljas om
[z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] eller [Förbättrad] (=219).
oo När du fotograferar med höga ISO-tal, hög temperatur, lång exponering eller
multiexponering kan bildbrus (grova korn, ljusa prickar, ränder osv.) samt
oregelbundna eller ojämna färger blir märkbara.
oo När du fotograferar i förhållanden som ger upphov till väldigt mycket brus,
som en kombination av högt ISO-tal, hög temperatur och lång exponeringstid,
registreras bilderna eventuellt inte korrekt.
oo Om du använder ett högt ISO-tal och blixt när du fotograferar ett motiv på nära
håll kan överexponering uppstå.
214
ISO-inställning för stillbilder
ISO-område manuellt inställt
1 Välj [z: zISO-inställningar].
2 Välj [ISO-område].
in minimigränsen.
3 Ställ
zz Välj rutan för minimigräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
in maximigränsen.
4 Ställ
zz Välj rutan för maximigräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
5 Välj [OK].
215
ISO-inställning för stillbilder
ISO-område använt med ISO auto
1 Välj [Auto område].
in minimigränsen.
2 Ställ
zz Välj rutan för minimigräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
in maximigränsen.
3 Ställ
zz Välj rutan för maximigräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
4 Välj [OK].
oo Inställningarna för [Minimum] och [Maximum] fungerar också som
säkerhetsförskjutningens minimum och maximum för ISO-tal (=558).
216
ISO-inställning för stillbilder
Minsta slutartid för ISO auto
Detta kan minska kameraskakningar och oskärpa i metoderna <d> och <f>
när du använder ett vidvinkelobjektiv för att fotografera ett motiv i rörelse
eller när du använder ett teleobjektiv.
1 Välj [Min.slutartid].
Ställs in automatiskt
in önskad minsta slutartid.
2 Ställ
zz Om du väljer [Auto] ställer du in kortare
eller längre slutartid genom att vrida på
ratten <6> och sedan trycker du på <0>.
Ställs in manuellt
zz Om du väljer [Manuellt] vrider du ratten
<6> till önskad slutartid och trycker
sedan på <0>.
oo Om rätt exponering inte kan ställas in med ISO-talets maximigräns som ställts
in med [Auto område] ställs en slutartid in som är kortare än vad
[Min.slutartid] ställts in på för att få standardexponering.
oo Den här funktionen gäller inte för blixtfotografering eller för filminspelning.
oo När [Auto(Standard)] ställs in är den minsta slutartiden samma som
objektivets brännvidd. Ett enda steg från [Långsam] till [Snabb] motsvarar ett
steg för slutartiden.
217
Automatisk korrigering av ljusstyrka
och kontrast (Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering))
M
Ljusstyrka och kontrast kan korrigeras automatiskt om bilderna ser mörka
ut eller om kontrasten är för låg eller för hög.
[z: Auto Lighting
1 Välj
Optimizer/z: Auto ljuskorrigering].
2 Välj ett korrigeringsalternativ.
oo Brus kan öka och skärpan kan förändras under vissa fotograferingsförhållanden.
oo Om effekten hos Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) är för stark och
bilden blir för ljus ställer du in [Låg] eller [Av].
oo Om du har valt någon annan inställning än [Av] och försöker uppnå
en mörkare exponering med hjälp av exponeringskompensation eller
blixtexponeringskompensation kan bilden bli ljus ändå. Om du vill uppnå en
mörkare exponering måste du först välja [Av].
oo Maximalt antal bilder i en bildserie är [Hög]. Bildtagningen till kortet tar också
längre tid.
oo Om du i steg 2 trycker på <B> och avmarkerar [X] för inställningen
[Av i M- och B-lägen], kan [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto
ljuskorrigering] också väljas i metoderna <a> och <F>.
218
Inställningar för högdagerprioritet
M
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar.
1 Välj [z: Högdagerprioritet].
ett alternativ.
2 Välj
zz [På]: Förbättrar gradering i högdager.
Gradering mellan gråtoner och
högdagrar blir jämnare.
zz [Förbättrad]: Minskar överexponerade
högdagerbilder mer än [På] under vissa
fotograferingsförhållanden.
oo Bruset kan öka något.
oo Det tillgängliga ISO-området börjar vid ISO 200. Utökade ISO-tal kan inte
ställas in.
oo [Förbättrad] är inte tillgänglig när du spelar in film.
oo Med [Förbättrad] kan resultaten i vissa scener avvika från förväntningarna.
219
Mättimer (Live View-fotografering)
Du kan välja hur länge mättimern pågår (vilket avgör exponeringen/
AE-låsets längd) efter att den utlöses av en handling, till exempel att
avtryckaren trycks ner halvvägs.
1 Välj [z: Mättimer].
2 Välj ett tidsalternativ.
220
M
Exponeringssimulering
(Live View‑fotografering)
M
Vid exponeringssimulering simuleras och visas den aktuella bildens
(exponeringens) ljusstyrka.
1 Välj [z: Expo. simulering].
2 Välj ett alternativ.
zzPå (g)
Bildens ljusstyrka som visas är snarlik den faktiska ljusstyrkan hos den
bild (exponering) som tas. Om du ställt in exponeringskompensation
kommer bildens ljusstyrka att ändras i enlighet med den.
zzUnder e
Vanligtvis visas bilden med standardljusstyrka, så att den är lätt att se
(E). Bildens ljusstyrka kommer endast att vara nära bildens verkliga
ljusstyrka (exponering) medan du håller ner knappen som du har tilldelat
till [Skärpedjupskontroll] (med [8 C.Fn III-3 : Anpassa knappar],
(=571)) (g).
zzAv (E)
Bilden visas med standardljusstyrka för att det ska bli enklare att se
den. Även om du ställer in exponeringskompensation visas bilden med
standardljusstyrka.
221
Vitbalansinställningar
M
Vitbalans (VB) är till för att få vita områden att se vita ut. I normala fall får
du rätt vitbalans med inställningen Auto [Q] (Bevara känslan) eller [Qw]
(Vitprioritet). Om inställningen Auto inte ger naturliga färger kan du välja
vitbalansinställning utifrån ljuskällan eller ställa in den manuellt genom att
fotografera ett vitt föremål.
1 Välj [z: Vitbalansering].
2 Välj ett alternativ.
(Ungefärliga värden)
Visning
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
Inställning
Auto (Bevara känslan, =224)
Auto (Vitprioritet, =224)
Dagsljus
Skugga
Moln, skymning, solnedgång
Glödlampa
Lysrör
Blixt
Färgtemperatur (K: Kelvin)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Ställs in automatiskt*
O
Egen (=225)
2000–10000
P
Färgtemperatur (=226)
2500–10000
* Gäller för Speedlite med en överföringsfunktion för färgtemperatur. Annars ställs den
in på cirka 6000K.
222
Vitbalansinställningar
Vitbalans
För ett mänskligt öga ser ett vitt föremål alltid vitt ut, oavsett typen av ljus.
Med en digitalkamera bestäms den vita referensfärgen för färgjusteringen
utifrån belysningens färgtemperatur och sedan justeras färgen med
programvara för att få vita områden att se vita ut. Med den här funktionen
kan du ta bilder med naturliga färgtoner.
223
Vitbalansinställningar
[Q] Automatisk vitbalans
Med [Q] kan du öka intensiteten i bildens varma färgstick när du fotograferar
miljöer med glödlampsljus. Om du väljer [Qw] kan du minska intensiteten
i bildens varma färgstick.
1 Välj [z: Vitbalansering].
[Q].
2 Välj
zz Med [Q] valt trycker du på <B>.
3 Välj ett alternativ.
Försiktighetsåtgärder vid inställning av [Qw]
oo Motivets varma färgstick kan blekna.
oo Om det finns flera ljuskällor i miljön, kanske bildens varma färgstick inte
nedtonas.
oo När du använder blixt blir färgtonen samma som med [Q].
224
Vitbalansinställningar
[O] Egen vitbalans
Med egen vitbalans kan du manuellt ställa in vitbalansen för
fotograferingsplatsens ljuskälla. Du måste göra den här inställningen med
samma ljuskälla som du tänker fotografera med.
ett vitt föremål.
1 Fotografera
zz Rikta kameran mot ett tomt vitt motiv så
att det vita fyller skärmen.
zz Fokusera manuellt och fotografera med
standardexponeringen inställd för det
vita föremålet.
zz Du kan använda valfri
vitbalansinställning.
2 Välj [z: Egen VB].
vitbalansdata.
3 Importera
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och välj
bilden du vill ta i steg 1. Tryck sedan
på <0>.
Välj [OK] för att importera data.
4 Välj [z: Vitbalans].
egen vitbalans.
5 Välj
zz Välj [O].
225
Vitbalansinställningar
oo Om exponeringen från steg 1 skiljer sig mycket från standardexponeringen
kanske inte en korrekt vitbalans kan uppnås.
oo Dessa bilder kan inte väljas: bilder som tagits med bildstilen inställd
på [Monokrom], bilder som tagits med ett kreativt filter före eller efter
fotografering, multiexponeringsbilder, beskurna bilder och bilder som tagits
med en annan kamera.
oo Bilder som inte kan användas med inställningen kanske visas.
oo I stället för att fotografera ett vitt föremål kan du också fotografera ett gråkort
eller en standardgråreflex 18 % (finns i handeln).
[P] Färgtemperatur
1 Välj [z: Vitbalansering].
in färgtemperaturen.
2 Ställ
zz Välj [P].
zz Ställ in färgtemperaturen genom att
vrida på ratten <6> och tryck på <0>.
zz Du kan ställa in färgtemperaturen mellan
cirka 2500K och 10000K i steg om 100K.
oo När du använder färgtemperaturen för en artificiell ljuskälla ställer du in
vitbalanskorrigeringen (magenta eller grön förstärkning) i mån av behov.
oo Om du ställer in [P] enligt ett värde från en färgtemperaturmätare
(finns i handeln) så tar du testbilder och anpassar inställningen så att du
kompenserar för skillnaden mellan färgtemperaturmätarens värde och
kamerans värde för färgtemperatur.
226
Vitbalanskorrigering
M
Vitbalanskorrigeringen har samma effekt som användningen
av färgtemperaturfilter eller färgkompensationsfilter (finns i handeln).
Vitbalanskorrigering
1 Välj [z: VB variation].
in vitbalanskorrigeringen.
2 Ställ
zz Använd <j> <9> för att flytta
Exempelinställning: A2, G1
markeringen ”■” till önskat läge.
zz B står för blå, A för gul, M för magenta
och G för grön. Bildens färgbalans
justeras mot färgen i flyttriktningen.
Till höger på skärmen under ”SKIFT”
anges riktning respektive styrka.
zz Om du trycker på knappen <L> raderas
alla inställningar för [VB variation].
zz Tryck på <0> så avslutas
inställningarna.
oo En nivås kompensation av blå/gul motsvarar ungefär 5 mired för ett
färgtemperaturfilter. (Mired: måttenhet för färgtemperatur som används för att
ange värden för exempelvis densiteten för ett färgtemperaturfilter.)
227
Vitbalanskorrigering
Automatisk vitbalansvariation
Med vitbalansvariation (VB-VAR) kan du ta tre bilder i taget med olika färgtoner.
Förstärkning av B/A ±3 nivåer
Ställ in vitbalansvariationen.
zz När du vrider på ratten <5> i steg 2
i ”Vitbalanskorrigering” ändras
markeringen ”■” på skärmen till ”■ ■ ■”
(3 punkter).
zz Om du vrider ratten medurs ställs
B/A-variationen in och om du vrider den
moturs ställs M/G-variationen in.
Till höger anger ”VARIATI” variationens
riktning och variationsvärde.
zz Om du trycker på knappen <L> raderas
alla inställningar för [VB variation].
zz Tryck på <0> så avslutas
inställningarna.
oo Vid vitbalansvariation minskar det maximala antalet bilder i en bildserie
för serietagning.
oo Eftersom tre bilder registreras för en bild tar det längre tid att registrera bilden
på kortet.
oo Variation av bilderna utförs i följande ordning: 1. standardvitbalans, 2. blå (B)
förstärkning och 3. gul (A) förstärkning eller 1. standardvitbalans, 2. magenta
(M) förstärkning och 3. grön (G) förstärkning.
oo Du kan också använda vitbalanskorrigering och AEB tillsammans med
vitbalansvariation. Om du använder både AEB och vitbalansvariation
registreras sammanlagt nio bilder varje gång du tar en bild.
oo Vitbalansikonen blinkar när vitbalansvariation ställs in vid Live View-fotografering.
oo ”VARIATI” står för variation.
228
Ställa in färgrymd
M
Omfånget för reproducerbara färger kallas ”färgrymd”. För vanlig fotografering
rekommenderar vi sRGB.
1 Välj [z: Färgrymd].
2 Ställ in ett alternativ för färgrymd.
Adobe RGB
Den här färgrymden används främst för professionell tryckning och annat
yrkesmässigt bruk. Rekommenderas när du använder utrustning som
Adobe RGB-kompatibla skärmar eller DCF 2.0-kompatibla skrivare (Exif 2.21
eller senare).
oo Om stillbilden tas med Adobe RGB-färgrymd, är det första tecknet i filnamnet
ett understreck ”_”.
oo ICC-profilen bifogas inte. Information om ICC-profilen finns i Digital Photo
Professional användarhandbok (EOS-programvara).
oo I baszonens metoder ställs [sRGB] in automatiskt.
229
Välja bildstil
M
Genom att välja en förinställd bildstil kan du få bildegenskaper som stämmer
överens med ditt fotografiska uttryck eller motivet.
1 Välj [z: Bildstil].
2 Välj en bildstil.
Bildstilsegenskaper
zz[D] Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa motivet. Färgerna blir
kraftigare vid fotografering av blå himmel, grönska, solnedgångar och
utomhusbilder.
oo Om du inte har fått den färgton du vill ha med [Auto] väljer du en annan bildstil.
zz[P] Standard
Bilden får kraftigare färger och blir skarp och klar. Det här är en bildstil
som är lämplig för de flesta miljöer.
zz[Q] Porträtt
För fina hudtoner. Bilden ser mjukare ut. Lämpar sig för porträtt i närbild.
Genom att ändra [Färgton] (=234) kan du ändra hudtonerna.
230
Välja bildstil
zz[R] Landskap
För starka blå och gröna färger och väldigt skarpa och klara bilder.
Lämplig för imponerande landskap.
zz[u] Detaljrik
Lämplig för en detaljskiss och noggrann strukturbeskrivning av motivet.
Färgerna kommer att vara något kraftiga.
zz[S] Neutral
Lämpligt när bilden bearbetas i en dator. För naturliga färger och dämpade
bilder med modest ljusstyrka och färgmättnad.
zz[U] Naturtrogen
Lämpligt när bilden bearbetas i en dator. Färgen på ett motiv som
fotograferas i solljus med färgtemperaturen 5200K kommer att justeras
så att den matchar motivets kolorimetriska färg. För dämpade bilder med
modest ljusstyrka och färgmättnad.
zz[V] Monokrom
Ger svartvita bilder.
oo Färgbilder kan inte återställas från JPEG-bilder som har tagits med bildstilen
[Monokrom].
oo Du kan ställa in kameran så att <z> visas i sökaren när [Monokrom] har
ställts in (=570).
zz[W] Egen 1–3
Du kan registrera en grundläggande stil som [Porträtt], [Landskap],
en bildstilsfil osv. och justera den efter egna önskemål (=236).
Med någon av de egna bildstilarna som inte redan har ställts in, tas bilderna
med samma egenskaper som med standardinställningarna för [Auto].
231
Välja bildstil
Symboler
Bildstilsskärmen har symboler för [Styrka], [Finhetsgrad] och [Tröskel]
för [Skärpa] men även för [Kontrast] och andra parametrar. Numret anger
värdena för dessa inställningar för respektive bildstil.
Skärpa
g
h
i
j
k
l
A Styrka
B Finhetsgrad
C Tröskel
Kontrast
Färgmättnad
Färgton
Filtereffekt (Monokrom)
Toningseffekt (Monokrom)
oo Under filminspelning visas en asterisk ”*” för både [Finhetsgrad] och [Tröskel]
för [Skärpa]. [Finhetsgrad] och [Tröskel] gäller inte för filmer.
232
Anpassa bildstil
M
Du kan anpassa en bildstil genom att ändra standardinställningarna. Om du
vill anpassa [Monokrom] läser du =235.
1 Välj [z: Bildstil].
en bildstil.
2 Välj
zz Välj en bildstil som ska justeras och
tryck sedan på knappen <B>.
ett alternativ.
3 Välj
zz På nästa sida kan du läsa mer om
inställningar och effekter.
233
Anpassa bildstil
4 Ställ in effektnivån.
zz Tryck på knappen <M> för att spara
de ändrade inställningarna och återgå
till bildstilsskärmen.
zz Alla inställningar som skiljer sig från
grundinställningarna visas i blått.
Inställningar och effekter
Skärpa
A Styrka
g
1
B Finhetsgrad*
2
C Tröskel*
h Kontrast
i Färgmättnad
j Färgton
0: Svag framhävning
av konturer
1: Fin
1: Låg
-4: Låg kontrast
-4: Låg färgmättnad
-4: Rödaktiga hudtoner
7: Stark framhävning
av konturer
5: Grynig
5: Hög
+4: Hög kontrast
+4: Hög färgmättnad
+4: Gulaktiga hudtoner
*1: Anger finhetsgrad för konturerna som ska framhävas. Ju lägre värdet är, desto
finare konturer kan framhävas.
*2: Anger hur mycket konturen framhävs utifrån kontrastskillnaden mellan motivet
och omgivningen. Ju lägre värdet är, desto mer framhävs konturerna när
kontrastskillnaden är låg. När värdet är lägre brukar brus däremot framträda mer.
oo För filminspelning går det inte att ställa in [Finhetsgrad] eller [Tröskel] för
[Skärpa] (visas inte).
oo Genom att välja [Grundinst.] i steg 3 kan du återställa respektive bildstil till
standardinställningarna.
oo Om du vill ta bilder med den ändrade bildstilen väljer du först den justerade
bildstilen och tar sedan bilden.
234
Anpassa bildstil
[V] Monokrom inställning
[k] Filtereffekter
Filter
N: Ingen
Ye: Gul
Or: Orange
R: Röd
G: Grön
Med en filtereffekt tillämpad på en
monokrom bild kan du få vita moln eller
gröna träd att framträda tydligare.
Exempel på effekter
Vanlig svartvit bild utan filtereffekter.
En blå himmel ser mer naturlig ut och vita moln ser klarare ut.
En blå himmel ser något mörkare ut. En solnedgång får mer lyster.
En blå himmel ser mörk ut. Höstlövens färger blir starka och ljusare.
Hudton och läppar får ett mer dämpat utseende. Löven på träden får
en klar, grön färg.
oo Om du ökar värdet för [Kontrast] förstärks filtereffekten.
[l] Toningseffekt
Genom att tillämpa en toningseffekt kan
du skapa en monokrom bild i den valda
färgen. Effektivt om du vill gör bilderna mer
effektfulla.
235
Registrera bildstil
M
Du kan välja en grundläggande bildstil, t.ex. [Porträtt] eller [Landskap],
justera parametrarna efter egna önskemål och registrera den under [Egen 1],
[Egen 2] eller [Egen 3]. Användbart när du skapar flera bildstilar med olika
inställningar.
Bildstilar som du har lagt till i kameran med EOS Utility (EOS-programvara)
kan också ändras här.
1 Välj [z: Bildstil].
[Egen].
2 Välj
zz Välj [Egen *] och tryck sedan på <B>.
på <0>.
3 Tryck
zz Med [Bildstil] vald trycker du på <0>.
grundläggande bildstil.
4 Välj
zz Välj grundläggande bildstil.
zz Välj även stilar på detta sätt när du
ändrar stilar som har registrerats
för kameran med EOS Utility
(EOS‑programvara).
236
Registrera bildstil
5 Välj ett alternativ.
in effektnivån.
6 Ställ
zz Mer information finns i ”Anpassa bildstil”
(=233).
zz Tryck på knappen <M> för att spara de
ändrade inställningarna och återgå till
bildstilsskärmen.
Grundläggande bildstil anges till höger
om [Egen *].
Blå stilnamn indikerar att du har ändrat
inställningarna från standardvärden.
oo Om en bildstil redan har registrerats för [Egen *] kan du radera
parameterinställningarna för den registrerade bildstilen genom att ändra
grundläggande bildstil.
oo Om du väljer [5: Återställ alla kamerainst.] (=547), återställs alla
standardinställningar för [Egen *].
oo Om du vill fotografera med en registrerad bildstil väljer du den registrerade
[Egen *] och tar sedan bilden.
oo Information om hur du registrerar en bildstilsfil i kameran finns i EOS Utility
användarhandbok.
237
Ställa in brusreducering
M
Brusreducering för lång exponeringstid
För bilder som exponerats för 1 sekund eller längre kan brus (ljusa prickar
och ränder) som är typiskt för långa exponeringar minska.
1 Välj [z: Brusreduc. för lång exp.tid].
2 Välj ett reduceringsalternativ.
zz[AUTO] Auto
För exponeringar på 1 sekund eller längre utförs brusreducering
automatiskt, om brus som är typiskt för långa exponeringar upptäcks.
Den här [Auto]-inställningen är effektiv nog i de flesta fall.
zz[ON] På
Brusreducering tillämpas vid alla exponeringar på 1 sekund eller längre.
Inställningen [På] kan reducera brus som annars inte upptäcks med
inställningen [Auto].
oo Om [Auto] eller [På] valts kan brusreduceringen när bilden tagits ta lika lång
tid som exponeringen.
oo Bilder kan se kornigare ut med inställningen [På] än med [Av] eller [Auto].
oo Med [På] inställt kommer brusreducering (anges med ”buSY”) när du
fotograferar med långa exponeringstider vid Live View-visning att pausa Live
View-visning och du kan inte fotografera förrän bearbetningen är klar.
238
Ställa in brusreducering
Brusreducering för höga ISO-tal
Funktionen reducerar brus som skapats i bilden. Funktionen är särskilt
användbar vid fotografering med höga ISO-tal. Om du fotograferar med låga
ISO-tal kan bruset minskas ytterligare i de mörkare delarna (skuggområden).
[z: Brusreducering för
1 Välj
höga ISO].
2 Ställ in nivån.
zz[M] Brusreducering vid multitagning
Gäller brusreducering med högre bildkvalitet än [Hög]. För en enda bild
tas fyra bilder efter varandra som justeras och sammanfogas automatiskt
till en JPEG-bild.
Om bildkvaliteten är inställd på RAW eller RAW+JPEG kan du inte ställa
in [Brusred. vid multitagning].
239
Ställa in brusreducering
Försiktighetsåtgärder vid brusreducering vid multitagning
oo Om det finns betydande fel i bilden på grund av kameraskakning kan
brusreduceringseffekten bli minimal.
oo Om du håller kameran i handen måste du hålla den stadigt för att undvika
kameraskakning. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
oo Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan motivet i rörelse ge upphov
till efterbilder.
oo Automatisk bildpassning kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder) eller kontrastlösa, entonade bilder.
oo Om motivets ljusstyrka ändras medan de fyra bilderna i tas efter varandra kan
det resultera i att bildens exponering blir oregelbunden.
oo Efter att du har tagit bilden kan det ta en stund att registrera den på kortet
efter brusreducering och sammanslagning av bilder. ”buSY” visas i sökaren
och på LCD-displayen när bilderna bearbetas och det går inte att fotografera
förrän bearbetningen är klar.
oo [Brusred. vid multitagning] är inte tillgängligt med bulbbildtagning, bildtagning
med AEB- eller VB-variation, RAW- eller RAW + JPEG-bild, eller med funktioner
som brusreducering för lång exponeringstid, multiexponeringar eller HDR-läge.
oo Blixtfotografering är inte möjlig. Observera att AF-hjälpbelysning för extern
Speedlite för EOS aktiveras enligt inställningen för [z: Tändning med
AF‑hjälpbelysn].
oo [Brusred. vid multitagning] är inte tillgängligt (visas inte) när du spelar in film.
oo Byter automatiskt till [Standard] om du sätter strömbrytaren i läget <2>, byter
batteri eller kort, byter till en av baszonens metoder eller till fotograferingsmetod
<F> eller byter till filminspelning.
240
Lägga till data för dammborttagning
M
Data för dammborttagning som använts för att radera dammfläckar kan
läggas till i bilder om sensorrengöring lämnar damm på sensorn. Data för
dammborttagning används av Digital Photo Professional (EOS-programvara)
så att dammfläckar tas bort automatiskt.
Förberedelse
zz Ta fram ett helvitt föremål, till exempel ett pappersark.
zz Ställ in brännvidden på 50 mm eller längre.
zz Ställ AF-omkopplaren på objektivet på <MF> och ställ in fokus på
oändlighet (∞).
Insamling av data för dammborttagning
[z: Data för
1 Välj
damm‑borttagning].
[OK].
2 Välj
zz När den automatiska självrengöringen
av sensorn är klar visas ett meddelande.
Trots att det hörs ett mekaniskt slutarljud
vid rengöringen tas ingen bild.
241
Lägga till data för dammborttagning
ett helt vitt föremål.
3 Fotografera
zz Fotografera med ett helt vitt föremål
(till exempel ett rent, vitt papper) som fyller
skärmen, på ett avstånd av 20–30 cm.
zz Eftersom bilden inte ska sparas kan data
tas emot även om det inte finns något
kort i kameran.
När bilden tagits börjar kameran
samla in data för dammborttagning.
Ett meddelande visas när data för
dammborttagning samlas in.
zz Om data inte tas emot som de ska visas
ett felmeddelande. Följ proceduren
under ”Förberedelse” på föregående
sida och välj sedan [OK]. Ta bilden igen.
Lägga till data för dammborttagning
Kameran lägger till de data för dammborttagning som hämtas till alla
bilder från och med nu. Hämta data för dammborttagning före bildtagning
rekommenderas.
Information om hur du tar bort dammfläckar automatiskt med hjälp av Digital
Photo Professional (EOS-programvara) finns i användarhandboken Digital
Photo Professional.
Filstorleken påverkas inte med data för dammborttagning infogade i bilderna.
oo Om det finns mönster eller motiv på objektet kan det kännas av som
dammdata och påverka dammborttagningen med Digital Photo Professional
(EOS-programvara) negativt.
242
Slutarutlösningsmetod
(Live View‑fotografering)
M
Du kan välja hur slutaren ska utlösas vid Live View-fotografering.
1 Välj [z: Slutarläge].
2 Välj ett alternativ.
zzMekaniskt
Fotografering aktiverar den mekaniska slutaren. Du måste ställa in den
på [Mekaniskt] om du använder ett TS-E-objektiv (utom TS-E17mm f/4L
eller TS-E24mm f/3.5L II) för att flytta eller luta objektivet eller använder
en mellanring. Om [Elek. 1:a ridå] eller [Elektroniskt] är inställt kan
standardexponeringen misslyckas eller bli oregelbunden.
zzElek. 1:a ridå
Fotografering aktiverar endast 2:a ridåns slutare. Slutaren är tystare än
med [Mekaniskt].
zzElektronisk
Med det här alternativet kan du fotografera med högst 1/16000 sek.
slutartid utan slutarljud.
Kan användas med andra matningsmetoder än <o>, <i> och <q>.
Blixtfotografering är inte möjlig.
243
Slutarutlösningsmetod (Live View‑fotografering)
oo [Elektroniskt] gäller inte vid fotografering via sökaren med matningsmetod
inställd på <o>, <i> eller <B>.
oo Suddiga bildområden kan vara ofullständiga när du tar bilder nära maximal
bländare med kort slutartid, beroende på fotograferingsförhållandena. Om du
ogillar hur de suddiga bildområdena ser ut kan det vara bättre att använda
följande metoder.
• Fotografera utan elektronisk 1:a ridå.
• Använd längre slutartid.
• Öka bländarvärdet.
oo Med [Elektroniskt] kan kameraskakning eller motivrörelse orsaka
bildförvrängning.
oo Om du ställer in slutarläget på [Elektroniskt] under flimrande ljus kan det
orsaka märkbart skärmflimmer och bilderna kan tas med horisontella ränder
(brus) eller oregelbunden exponering.
244
Multiexponeringar
M
Du kan göra flera exponeringar och sammanfoga till en enda bild. Om du
tar multiexponeringsbilder med Live View-fotografering kan du se hur de
enskilda exponeringarna slås samman.
1 Välj [z: Multiexponering].
in alternativet [Multiexponering].
2 Ställ
zz Välj [På].
zz Avbryt multiexponeringsfotograferingen
genom att välja [Av].
3 Ställ in [Multiexpo. kontr.].
zzLägg till
Exponeringen av varje enskild bild läggs till kumulativt. Baserat på
[Exponeringsantal] ställer du in en negativ exponeringskompensation. Följ
den grundläggande guiden nedan för att ställa in exponeringskompensationen.
Instruktioner för inställning av exponeringskompensation efter
antalet exponeringar
Två exponeringar: -1 steg, tre exponeringar: -1,5 steg, fyra exponeringar:
-2 steg
zzMedelvärde
Baserat på [Exponeringsantal] ställs negativ exponeringskompensation
in automatiskt när du tar multiexponeringar. Om du tar flera exponeringar
av samma motiv styrs exponeringen automatiskt av motivets bakgrund
för att få standardexponeringen.
245
Multiexponeringar
in [Exponeringsantal].
4 Ställ
zz Välj antal exponeringar och tryck sedan
på <0>.
in alternativet [Forts. multiexpo.].
5 Ställ
zz Med [1 bild bara] avbryts
fotograferingen med multiexponering
automatiskt när fotograferingen är klar.
zz Med [Kontinuerlig] fortsätter
multiexponeringsfotograferingen tills
inställningen i steg 2 ställs in på [Av].
(1)
den första exponeringen.
6 Tazz Den
tagna bilden visas.
zz I (1) på skärmen kan du kontrollera hur
många exponeringar som är kvar.
zz Om du trycker på knappen <x> visas
den tagna bilden (=249).
nästa exponering.
7 Tazz Tagna
bilder visas sammanfogade.
Du visas bara bilderna genom att trycka
på <B> flera gånger.
zz Om du vill se multiexponeringsbilden
så långt kontrollerar du exponeringen
och ser hur bilderna sammanfogats,
håller sedan ner knappen för
skärpedjupskontroll (eller den knapp
som tilldelats till [Skärpedjupskontroll])
vid Live View‑fotografering.
zz Multiexponeringsfotografering avslutas
när antalet angivna exponeringar tagits.
246
Multiexponeringar
oo Vid bildserietagning minskar serietagningshastigheten avsevärt.
oo Det är endast den sammanslagna multiexponeringsbilden som sparas.
De bilder som tas i steg 6 och 7 för multiexponeringsbilden sparas inte.
oo Bildkvalitet, ISO-tal, bildstil, brusreducering för höga ISO, färgrymd osv. som
ställts in för den första enskilda exponeringen ställs även in för efterföljande
exponeringar.
oo Du kan inte ställa in sidförhållande för multiexponeringsfotografering. Bilder tas
med sidförhållandet 3:2.
oo Om vitbalansvariation, brusreducering vid multitagning, HDR-läge eller
kreativa filter har ställts in, kan multiexponeringsfotografering inte ställas in.
oo Vid multiexponeringsfotografering ändras inställningarna för [z: Korr.
för objektivaberration], [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto
ljuskorrigering] och [z: Högdagerprioritet] till [Av].
oo Om [z: Bildstil] är inställd på [Auto] används [Standard] för fotograferingen.
oo För multiexponeringar gäller att ju fler exponeringar som finns desto mer
framträdande blir brus, ojämna färger och ränder.
oo Om [Lägg till] har ställts in kommer bildbehandlingen efter multiexponeringen
att ta tid. (Åtkomstlampan lyser längre än vanligt.)
oo Om du använder Live View-fotografering när [Lägg till] har ställts in avbryts
Live View-funktionen automatiskt när multiexponeringsfotograferingen är klar.
oo I steg 7 skiljer sig ljusstyrkan och bruset i multiexponeringsbilden som visas
vid fotografering från ljusstyrkan och bruset i den slutliga multiexponeringsbild
som registrerats.
oo Multiexponeringsfotografering avbryts om du ställer strömbrytaren på <2>
eller byter batterier eller kort.
oo Multiexponeringsfotograferingen avbryts om du byter till baszonens metoder
eller till <w/x>.
oo Om du ansluter kameran till en dator går det inte att använda
multiexponeringsfotografering. Om du ansluter kameran till en dator medan du
fotograferar avbryts multiexponeringsfotograferingen.
oo Fotograferingsinformationen för den senast tagna bilden registreras och
bifogas multiexponeringsbilden.
247
Multiexponeringar
Slå samman multiexponeringar med en RAW-bild som
registrerats på kortet
Du kan välja en RAW-bild som registrerats på kortet som den första enskilda
exponeringen. Den valda RAW-bilden förblir intakt.
1 Välj [Välj bild för multiexponering].
den första bilden.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att välja
den första bilden och tryck sedan på <0>.
zz Välj [OK].
Filnumret för den valda bilden visas
längst ned på skärmen.
bilden.
3 Tazz När
du väljer den första bilden kommer
antalet återstående exponeringar som
ställts in med [Exponeringsantal] att
minskas med 1.
oo JPEG-bilder kan inte väljas.
oo Följande kan inte väljas som första enskilda exponering: bilder som tagits med
[z: Högdagerprioritet] inställt på [På] eller [Förbättrad], eller bilder med
[z: Stillbildsformat] som inte är inställt på [3:2].
oo Inställningen [Av] tillämpas på [z: Korr. för objektivaberration]
och [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] oavsett
inställningarna för den bild som valts för första enskilda exponering.
oo ISO-tal, bildstil, brusreducering för höga ISO och färgrymd osv. som ställts in
för den första bilden tillämpas även för efterföljande bilder.
oo För bilder tagna med [Auto] för 1-bilden som valts som första 1-bild tillämpas
[Standard] under fotograferingen.
oo Du kan inte välja en bild som tagits med en annan kamera.
oo Bilder som inte kan sammanfogas kanske visas.
oo Du kan även välja en RAW-bild som används för multiexponeringsfotografering.
oo Välj [Avmarkera] för att ångra bildvalet.
248
Multiexponeringar
Kontrollera och ta bort multiexponeringar under fotografering
Innan du slutar ta ditt angivna antal bilder
kan du trycka på knappen <x> för att visa
multiexponeringsbilden hittills, kontrollera
exponeringen och se hur bilderna
sammanfogas.
Om du trycker på knappen <L> visas
vilka åtgärder som är möjliga under
multiexponeringsfotografering.
Manövrering
2 Återgå till
föregående skärm
q Ångra senaste
bilden
W Spara och stäng
r Stänga utan
att spara
Beskrivning
Den skärm som visades innan du tryckte på knappen <L>
visas igen.
Tar bort den senaste bilden som du tog (ta en annan bild).
Antalet återstående exponeringar ökar med 1.
Sparar bilder tagna hittills som en multiexponeringsbild och
avslutar multiexponeringsfotografering.
Multiexponeringsfotograferingen avslutas utan att
bilden sparas.
oo Vid multiexponeringsfotografering kan du endast visa multiexponeringsbilder.
249
Multiexponeringar
Vanliga frågor
zzFinns det begränsningar på bildkvaliteten?
Alla enskilda exponeringar och multiexponeringsbilder tas med din valda
bildkvalitet.
zzKan jag slå samman bilder som är registrerade på kortet?
Med [Välj bild för multiexponering] kan du välja den första enskilda
exponeringen från de bilder som finns registrerade på kortet (=248).
Observera att du inte kan slå samman flera bilder som redan registrerats
på kortet.
zzKommer automatisk avstängning att aktiveras under
multiexponeringsfotografering?
Under multiexponeringsfotografering fungerar inte funktionen för automatisk
avstängning.
Innan du påbörjar multiexponeringen kommer den automatiska
avstängningen att börja gälla enligt den tid som angetts i kameran och
inställningarna för multiexponering avbryts.
250
Fotografering med stort dynamiskt omfång M
(High Dynamic Range, HDR)
Du kan ta stillbilder med utfrätta högdagrar och skuggor reducerade för toner
med stort dynamiskt omfång även med hög kontrast. HDR‑fotografering
passar för landskaps- och stillbildsfotografering.
Vid HDR-fotografering tas tre bilder med olika exponering (standardexponering,
underexponering och överexponering) för varje bild som sedan automatiskt
slås samman. HDR-bilden registreras som en JPEG-bild.
* HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
1 Välj [z: HDR-läge].
in [Just dynam. omf.].
2 Ställ
zz Inställningen [Auto] gör att det
dynamiska omfånget ställs in
automatiskt beroende på bildens
allmänna tonomfång.
zz Ju högre siffra desto bredare blir det
dynamiska omfånget.
3 Ställ in [Effekt].
251
Fotografering med stort dynamiskt omfång (High Dynamic Range, HDR)
Effekter
zz[P] Naturlig
För bilder där du vill bevara ett brett tonomfång, där detaljer i högdagrar
och skuggor annars skulle gå förlorade. Utfrätta högdagrar och skuggor
reduceras.
zz[A] Konst standard
Även om utfrätta högdagrar och skuggor reduceras mer än med [Naturlig]
blir kontrasten lägre och gradationen dovare för att få bilden att se ut som
en målning. Motivets konturer får ljusa (eller mörka) kanter.
zz[B] Intensiv
Färgerna är mer mättade än med [Konst std.] och den låga kontrasten
och dova gradationen skapar en effekt av grafisk konst.
zz[C] Oljemålning
Färgerna är som mest mättade, vilket gör att motivet står ut och bilden
ser ut som en oljemålning.
zz[D] Relief
Färgmättnad, ljusstyrka, kontrast och gradation minskas för att få bilden
att se dov ut. Bilden ser blek och gammal ut. Motivets konturer får ljusa
(eller mörka) kanter.
Färgmättnad
Framhävning
av konturer
Ljusstyrka
Ton
Konst std.
Standard
Hög
Intensiv
Oljemålning
Högre
Låg
Relief
Standard
Svag
Kraftig
Kraftigare
Standard
Dov
Standard
Dov
Standard
Dov
Mörk
Dovare
oo Varje effekt tillämpas baserat på egenskaperna för den aktuella bildstilen (=230).
252
Fotografering med stort dynamiskt omfång (High Dynamic Range, HDR)
in alternativ för
4 Ställ
[Kontinuerlig HDR].
zz Med [Bara 1 bild] avbryts
HDR‑fotograferingen automatiskt efter
att fotograferingen är klar.
zz Med [Varje bild] fortsätter
HDR‑fotograferingen tills inställningen
i steg 2 ställs in på [HDR Av].
in [Auto bildpassning] och
5 Ställ
ta bilden.
zz För handhållen bildtagning väljer du [På].
Om du använder ett stativ väljer du [Av].
oo RAW HDR-bilder tas med bildkvaliteten JPEG 73. RAW+JPEG HDR-bilder
tas med den specifika bildkvaliteten JPEG.
oo HDR-fotografering kan inte användas med utvidgade ISO-tal (H).
oo HDR-fotografering får automatiskt följande inställt på [Av]: [Distorsionskorrig.]
under [z: Korr. för objektivaberration], [z: Auto Lighting Optimizer/
z: Auto ljuskorrigering] och [z: Högdagerprioritet].
oo AEB-fotografering och blixtfotografering är inte tillgängliga.
oo Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan motivet i rörelse ge upphov
till efterbilder.
oo I HDR-fotografering tas tre bilder med olika slutartid som ställs in automatiskt.
Därför förskjuts slutartiden även i fotograferingsmetoderna <s> och <a>
baserat på den slutartid du ställt in.
oo För att förhindra kameraskakningar kan du ställa in ett högt ISO-tal.
Vid Live View-fotografering
oo Live View-förhandsgranskningar av filtereffekter ser inte likadana ut som
dina bilder.
253
Fotografering med stort dynamiskt omfång (High Dynamic Range, HDR)
oo Om du tar HDR-bilder med [Auto bildpassning] inställt på [På] kommer
information om AF-punktvisning (=392) och data för dammborttagning
(=241) inte att läggas till i bilden.
oo Om du HDR-fotograferar utan stativ medan [Auto bildpassning] är inställt
på [På] blir bildens periferi en aning beskuren och upplösningen blir något
lägre. Om bilderna inte kan passas in rätt på grund av kameraskakning osv,
kan det hända att den automatiska bildpassningen inte aktiveras. Observera
att automatisk bildpassning kanske inte fungerar ordentligt om du fotograferar
med väldigt ljusa (eller mörka) exponeringsinställningar.
oo Om du tar HDR-bilder med handhållen kamera när [Auto bildpassning]
har ställts in på [Av] kan det hända att de tre bilderna inte passas in rätt och
HDR‑effekten blir mindre. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
oo Automatisk bildpassning kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder) eller kontrastlösa, entonade bilder.
oo Färggradationen av himlen eller av vita väggar kanske inte återges korrekt.
Ojämna färger, oregelbunden exponering eller brus kan visas.
oo HDR-fotografering i lysrörsljus eller ljus från LED-belysning kan resultera
i onaturlig färgåtergivning på de belysta områdena.
oo Med HDR-fotografering slås bilderna samman och sparas sedan på kortet vilket
kan ta litet tid. Under bearbetningen av bilderna visas ”buSY” i sökaren och på
LCD-displayen och det går inte att ta några bilder förrän bearbetningen är klar.
254
Fokusgaffling (Live View-fotografering)
M
Med fokusgaffling* möjliggörs serietagning med brännvidden ändrad
automatiskt efter en bild. Från dessa bilder kan du skapa en enda bild
i fokus över ett brett område genom att använda en app som har stöd för
djupkomposition, till exempel Digital Photo Professional (EOS-programvara).
* ”VARIATI” står för variation.
1 Välj [z: Fokusgaffling].
[Fokusgaffling].
2 Välj
zz Välj [På].
in antal bilder.
3 Ställ
zz Ange antal bilder som tagits per
fotografering.
zz Kan ställas in som ett intervall mellan
[2]–[999].
255
Fokusgaffling (Live View-fotografering)
in [Fokussteg].
4 Ställ
zz Ange hur mycket fokuseringen ska
förskjutas. Värdet justeras automatiskt
så att det passar bländarvärdet vid
fotograferingen.
Eftersom höga bländarvärden ökar
fokusförskjutningen, täcker fokusgaffling
ett större område med samma inställning
för [Fokussteg] och [Antal bilder]
i aktuellt fall.
zz När du är klar med inställningarna
trycker du på <0>.
in [Utjämna exponering].
5 Ställ
zz Du kan dämpa ändringar i bildens
ljusstyrka under fokusgaffling genom
att ställa in [Utjämna exponering] på
[På], vilket justerar ändringar i aktuellt
bländarvärde (effektivt bländartal) som
ändras med fokuspositionen.
bilden.
6 Tazz Om
du vill spara bilderna i en ny mapp
] och väljer [OK].
trycker du på [
zz Fokusera på närmsta ände av önskat
brännviddsomfång och tryck sedan ned
avtryckaren helt.
zz När fotograferingen startar släpper du
upp avtryckaren.
zz Kameran använder serietagning och
förskjuter brännvidden mot oändlighet.
zz Fotograferingen avslutas när du angett
antal bilder eller vid den bortersta änden
av brännviddsomfånget.
256
Fokusgaffling (Live View-fotografering)
oo Fokusgaffling är avsedd för stillbildsfotografering med stativ.
oo Du rekommenderas använda en bredare bildvinkel. Efter djupkomposition kan
du beskära bilden efter behov.
oo Följande objektiv kan användas (från och med april 2019).
• EF16-35mm f/4L IS USM
• EF24-70mm f/4L IS USM
• EF100mm f/2.8L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5L MACRO USM
• EF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
oo Ställ in [Utjämna exponering] på [Av] med följande objektiv, eftersom de kan
orsaka förändringar i bildens ljusstyrka.
• EF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
• EF180mm f/3.5 L MACRO USM
• EF-S60mm f/2.8 MACRO USM
oo Lämpliga inställningar för [Fokussteg] kan variera efter motiven. En olämplig
inställning för [Fokussteg] kan resultera i ojämnhet i komponerade bilder
eller också kan fotograferingen ta längre tid eftersom flera bilder tas. Ta några
testbilder och bestäm en lämplig inställning för [Fokussteg].
oo Kombinerade bilder kan ta längre tid när [Antal bilder] är högt.
oo Blixtfotografering är inte möjlig.
oo Fotografering under flimrande ljus kan ge ojämna bilder. Att sänka slutartiden
kan ge bättre resultat.
oo Fokusgaffling är inaktiverad när objektivets omkopplare för fokuseringsmetod
är inställd på <MF>.
oo Om du avbryter pågående fotografering kan det ge exponeringsproblem i den
sista bilden. Undvik att använda den sista bilden när du kombinerar bilder
i Digital Photo Professional.
oo Du rekommenderas använda ett stativ, en fjärrutlösare (säljs separat, =156)
eller en trådlös fjärrkontroll (säljs separat, =156).
oo För bästa resultat ställer du in bländarvärdet i omfånget f/5.6–11 före bildtagning.
oo Detaljer som slutartid, bländarvärde och ISO-tal bestäms av förhållandena för
den första bilden.
oo Tryck ned avtryckaren helt igen för att avbryta fotograferingen.
oo [Fokusgaffling] byter till [Av] när strömbrytaren står i läget <2>.
257
Intervalltimerfotografering
Vid fotografering via sökaren kan du med intervalltimern ställa in
bildtagningsintervall och antal bilder så att kameran upprepade gånger
fotograferar med det inställda intervallet.
1 Välj [z: Intervalltimer].
[På].
2 Välj
zz Välj [På] och tryck sedan på <B>.
in bildtagningsintervall och
3 Ställ
antal bilder.
zz Välj ett alternativ som ska ställas in
(timmar : minuter : sekunder/antal bilder).
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan på
<0>. (Återgår till <s>.)
zzIntervall
Kan ställas in i intervallet [00:00:01]–[99:59:59].
zzAntal bilder
Kan ställas in i intervallet [01]–[99]. Välj [00] om du vill att intervalltimern
ska vara inställd på oändligt.
258
Intervalltimerfotografering
(1)
(2)
[OK].
4 Välj
zz Intervalltimerinställningarna visas på
menyskärmen.
(1)
(2)
Intervall
Antal bilder
bilden.
5 Tazz Den
första bilden tas och
fotograferingen fortsätter enligt
intervalltimerinställningarna.
zz Under intervalltimerfotografering blinkar
<H> på LCD-displayen.
zz När det inställda antalet bilder
har tagits upphör och avbryts
intervalltimerfotograferingen automatiskt.
oo Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
oo Vi rekommenderar att du tar testbilder i förväg.
oo Även under intervalltimerfotografering kan du fortfarande fotografera som
vanligt genom att trycka ned avtryckaren helt. Observera att kameran
förbereder för nästa intervalltimerbild cirka 5 sekunder i förväg, vilket tillfälligt
förhindrar funktioner som att ändra fotograferingsinställningar, öppna menyer
och visa bilder.
oo Om nästa schemalagd intervalltimerbild inte kan tas på grund av att kameran
fotograferar eller bearbetar bilder, kommer den att hoppas över.
oo Även under intervalltimerfotografering kommer automatisk avstängning att
aktiveras efter cirka 8 sekunders inaktivitet, så länge som [5: Autom avstängn]
inte är inställt på [Av]. Kameran slås på automatiskt igen cirka 1 minut innan
nästa bild tas.
oo Kan också kombineras med AEB, vitbalansvariation, multiexponeringar
och HDR-läge.
oo Du kan avbryta intervalltimerfotografering genom att ställa strömbrytaren
i läget <2>.
259
Intervalltimerfotografering
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
oo Om du ställer in AF-omkopplaren på objektivet på <AF> kan kameran bara
fotografera om motiven är i fokus. Vi rekommenderar att du ställer in den på
<MF> och fokuserar manuellt före fotografering.
oo Om du vill fotografera under längre perioder bör du använda ett tillbehör för
eluttag (säljs separat).
oo Om du fotograferar med långa exponeringstider eller använder slutartider som
är längre än det inställda bildtagningsintervallet, kan kameran inte fotografera
med det inställda intervallet. Därför tas färre bilder än angivet. Om du
använder slutartider som är ungefär samma som det inställda intervallet kan
det också minska antalet bilder.
oo Om tiden det tar att registrera till kortet överstiger bildtagningsintervallet
på grund av fotograferingsfunktioner som ställts in eller kortets prestanda,
tas några av bilderna eventuellt inte med de angivna intervallerna.
oo Om du använder blixt vid intervalltimerfotografering ska du ställa in ett intervall
som är längre än blixtens laddningstid. Intervall som är för korta kan förhindra
att blixten tänds.
oo Intervall som är för korta kan förhindra fotografering eller automatisk fokusering.
oo Intervalltimerfotografering kan avbrytas och återställas till [Av] om du ställer
strömbrytaren i läget <2>, ställer in fotograferingsmetoden på <F> eller
<w/x> eller använder EOS Utility (EOS-programvara).
oo Vid intervalltimerfotografering kan du inte använda fotografering med fjärrkontroll
(=155) eller fotografera med självutlösarfunktion med en Speedlite.
260
Flimmerreducering
M
Om du tar en bild med kort slutartid under en ljuskälla, till exempel lysrör,
leder ljuskällans blinkningar till flimmer och bilden kan bli ojämnt exponerad
vertikalt. Om du använder serietagning under dessa förhållanden
kan det leda till ojämn exponering eller ojämna färger på bilderna.
Med flimmerreducering kan du använda fotografering via sökaren när
exponering och färger är mindre påverkade av flimmer.
1 Välj [z: Flimmerreducering].
2 Välj [På].
3 Ta bilden.
oo När [På] har ställts in och du fotograferar vid ljuskällor som flimrar kan
slutarfördröjningen bli längre. Serietagningshastigheten kan dessutom bli
långsammare, och bildfrekvensen kan bli oregelbunden.
oo Gäller inte bilder tagna med spegellåsning, Live View-fotografering och
filminspelning.
oo Flimmer på andra frekvenser än 100 Hz och 120 Hz kan inte upptäckas.
Om ljuskällans flimmerfrekvens ändras vid serietagning går det inte att
påverka flimrets effekter.
261
Flimmerreducering
oo Om slutartiden ändras vid serietagning eller om du tar flera bilder av samma
motiv med olika slutartider i metoden <d> eller <f> kan färgtonen bli
inkonsekvent. Förhindra att färgtoner blir inkonsekventa genom att använda
metoderna <a> eller <s> med en fast slutartid.
oo Bildernas färgtoner kan växla mellan [På] och [Av].
oo Slutartid, bländarvärde och ISO-tal kan ändras när du börjar ta bilder med AE-lås.
oo Om motivet står framför en mörk bakgrund eller om det finns en stark ljuskälla
i bilden kan flimmer eventuellt inte upptäckas på rätt sätt.
oo Flimmerreducering kan vara otillgängligt under viss belysning.
oo Beroende på ljuskällan kan flimret eventuellt inte upptäckas.
oo Även om du använder den här funktionen finns det en risk att det
förväntade resultatet inte uppnås, beroende på ljuskällorna eller
fotograferingsförhållandena.
oo Vi rekommenderar att du tar testbilder i förväg.
oo När du fotograferar med flimmerreducering, tänds <G>. Om <G>
inte visas i sökaren ställer du in [Flimmervarning] vid [Sökarvisning] på
[Visa] (=536). <G> visas inte vid ljuskällor som inte flimrar eller om
inget flimmer upptäcks.
oo Även om du ställer in [z: Flimmerreducering] på [Av], med [Flimmervarning]
inställd på [Visa], kommer <G> i sökaren att blinka för att varna dig om
kameran mäter under en flimrande ljuskälla.
oo Även om <G> inte visas i baszonens metoder minskas effekterna ändå
av flimmer när du fotograferar.
oo Det går eventuellt inte att uppnå önskat resultat vid fotografering med trådlös blixt.
262
Spegellåsning
M
Med spegellåsning fälls spegeln upp vid fotografering via sökaren för att
minska oskärpa från spegelrörelser. Funktionen är praktisk när du tar
närbilder (makrofotografering), använder superteleobjektiv och fotograferar
med långa slutartider.
1 Välj [z: Spegellåsning].
2 Välj [På].
in fokus på motivet och tryck
3 Ställ
ned avtryckaren helt.
zz Spegeln fälls upp.
ned avtryckaren helt igen.
4 Tryck
zz En bild tas och spegeln fälls ned.
263
Spegellåsning
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
oo Vid mycket starkt ljus, till exempel en solig dag på stranden eller i skidbacken
ska du ta bilden direkt efter att spegellåsningen har stabiliserats.
oo Under spegellåsningen är inställningar av fotograferingsfunktioner och meny
inaktiverade.
oo Matningsmetoden Enbild används när den här funktionen har aktiverats.
oo Du kan också använda självutlösaren med spegellåsning.
oo Cirka 30 sekunder efter spegellåsningen fälls den ned automatiskt. Om du
trycker ned avtryckaren helt låses spegeln igen.
oo Du bör använda ett stativ och en fjärrkontroll (fjärrutlösare RS-60E3,
fjärrkontroll RC-6 eller trådlös fjärrkontroll BR-E1, alla säljs separat).
264
Kontinuerlig AF (Live View-fotografering)
Med den här funktionen behålls fokus vanligtvis på motiven vid
Live View‑fotografering. Kameran är klar att fokusera direkt när du trycker
ned avtryckaren halvvägs.
1 Välj [z: Kontinuerlig AF].
2 Välj [På].
oo När du aktiverar den här funktionen minskar antalet bilder, eftersom objektivet
drivs kontinuerligt och batteristyrkan förbrukas.
265
Inställningar för objektiv med
elektronisk MF
M
För EF- eller EF-S-objektiv utrustade med elektronisk manuell fokusering
kan du ange hur manuell fokusjustering ska användas med One-Shot AF.
[z: Objektiv med
1 Välj
elektronisk MF].
2 Välj ett alternativ.
zzEj möjlig efter One-Shot AF
Manuell fokusering efter att AF-funktionen har inaktiverats.
zzMöjlig efter One-Shot AF
Du kan manuellt justera fokus efter AF-funktionen om du håller ned
avtryckaren halvvägs.
oo Mer information om objektivets manuella fokusspecifikationer finns
i användarhandboken för objektivet.
266
Inställningar för AF-Hjälpbelysning
Du kan ange att använda AF-hjälpbelysning för den inbyggda blixten eller
en Speedlite vid fotografering via sökaren.
[z: Tändning med
1 Välj
AF‑hjälpbelysn].
2 Välj ett alternativ.
zz[ON] På
Möjliggör tändning med AF-hjälpbelysning, vid behov.
Tryck på <D> för att tända AF-hjälpbelysningen från den inbyggda blixten.
zz[OFF] Av
Omöjliggör tändning med AF-hjälpbelysning. Välj detta om du inte vill att
AF-hjälpbelysningen ska tändas.
zz[1] Endast med extern blixt
Aktiverar tändning av AF-hjälpbelysningen vid behov, bara när extern
Speedlite används.
zz[IR] Endast IR AF-hjälpbelysning
Gör att infraröd AF-hjälpbelysning tänds via extern Speedlite utrustad
med den här funktionen, när en sådan blixt har monterats.
267
Inställningar för AF-Hjälpbelysning
oo Om den egna programmeringen [Tändning med AF-hjälpbelysn] för den
separata Speedlite-blixten är inställd på [Av] tänds AF-hjälpbelysningen inte.
oo AF-hjälpbelysningen för en monterad Speedlite i EX-serien utrustad
med ett LED-ljus tänds efter behov från din Speedlites LED-ljus vid
Live View‑fotografering när du anger [På] eller [Endast med extern blixt].
268
Allmänna försiktighetsåtgärder vid
stillbildsfotografering
Gäller för både fotografering via sökaren och
Live View‑fotografering
Bildkvalitet
oo När du har fotograferat med höga ISO-tal kan brus (till exempel ljusa prickar
och ränder) framträda på bilden.
oo Fotografering vid höga temperaturer kan orsaka brus och ojämna färger på bilden.
Vid Live View-fotografering
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
Bildkvalitet
oo Frekvent fotografering över en längre tid kan leda till att kamerans
innertemperatur stiger vilket påverkar bildkvaliteten. Stäng alltid av kameran
när du inte använder den.
oo Om du fotograferar med lång exponering när kamerans innertemperatur är
hög kan bildkvaliteten försämras. Avbryt fotograferingen och vänta några
minuter innan du fotograferar igen.
Vita [s] och röda [E] ikoner
oo Om temperaturen inuti kameran stiger på grund av utdragen Live View-fotografering
eller hög omgivande temperatur visas en vit [s] eller en röd [E]-symbol.
oo Den vita [s]-symbolen anger att bildkvaliteten hos stillbilder påverkas
negativt. Du bör sluta ta bilder en stund och låta kameran svalna.
oo Du rekommenderas att fotografera med låga i stället för höga ISO-tal när en
vit [s]-ikon visas.
oo Den röda symbolen [E] visar att bildtagningen snart avslutas automatiskt.
Det går inte att ta bilder förrän kamerans innertemperatur sjunker, så sluta ta
bilder en stund eller stäng av kameran och låt den svalna.
oo Om du fotograferar en längre tid eller i varma miljöer kan den vita symbolen
[s] eller den röda symbolen [E] visas tidigare. Stäng alltid av kameran när
du inte använder den.
oo Om temperaturen inuti kameran är hög kan bildkvaliteten hos bilder med höga
ISO-tal eller lång exponering försämras innan den vita [s]-symbolen visas.
Fotograferingsresultat
oo Vid förstorad bild visas slutartid och bländarvärde i rött. Om du fotograferar
med förstorad bild kan det hända att exponeringen inte blir som du tänkt dig.
Återgå till normal vy innan du tar bilden.
oo Även om du tar bilden med förstorad bild kommer den att tas med bildområdet i normal vy.
269
Allmänna försiktighetsåtgärder vid stillbildsfotografering
Bilder och skärm
oo Vid svagt eller starkt ljus kan det hända att den visade bilden inte återger den
tagna bildens ljusstyrka.
oo Vid svagt ljus kan brus synas i bildvisningen, även med låga ISO-tal, men det
är mindre brus i dina bilder eftersom bildkvaliteten varierar mellan skärmen
och den tagna bilden.
oo Skärmen eller exponeringsvärdet kan flimra om ljuskällan (belysningen)
ändras. Om detta sker bör du tillfälligt sluta ta bilder och återuppta
fotograferingen när du har rätt ljusförhållanden.
oo Om du pekar kameran i en annan riktning kan fel ljusstyrka tillfälligt visas.
Vänta tills bildens ljusstyrka stabiliserats innan du fotograferar.
oo Om det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se svart
ut på skärmen. Det ljusa området kommer däremot att visas på rätt sätt i den
tagna bilden.
oo Om du ställer in [5: Skärm ljusstyrk.] på en ljus inställning vid fotografering
i svagt ljus kan brus eller ojämna färger uppträda i bilden. Bruset eller de
ojämna färgerna registreras emellertid inte i bilden som tas.
oo När du förstorar bilden kan bildskärpan se mer markerad ut än vad den
egentligen är.
Egen programmering
oo Vissa funktioner för egen programmering är inte tillgängliga (vissa inställningar
gäller inte).
Objektiv och blixt
oo Om det finns en Image Stabilizer (Bildstabilisator) på objektivet och du ställer in
omkopplaren för Image Stabilizer (Bildstabilisator) (IS) på <1> kommer Image
Stabilizer (Bildstabilisator) att vara aktiv hela tiden, även när du inte håller ned
avtryckaren halvvägs. Image Stabilizer (Bildstabilisator) förbrukar batteri och kan
minska möjligt antal bilder beroende på fotograferingsförhållandena. När Image
Stabilizer (Bildstabilisator) inte behövs, exempelvis när du använder ett stativ,
rekommenderar vi att du ställer IS-omkopplaren på <2>.
oo Med EF-objektiv är förinställt fokus under fotografering endast tillgängligt om
du använder (super) teleobjektiv som har utrustats med den här funktionen
som har lanserats efter slutet av 2011.
oo FE-lås är inte tillgängligt med den inbyggda blixten. FE-lås och inställningsljus
fungerar inte om en extern Speedlite används.
270
Allmänna försiktighetsåtgärder vid stillbildsfotografering
oo Om du har HDMI-kabeln HTC-100 (säljs separat) kan du visa bilder på en
TV‑skärm (=344). Observera att inget ljud hörs.
Informationsvisning vid Live View-fotografering
Se =623 för information om ikonerna för stillbildsfotografering.
oo Om [g] visas i vitt betyder det att bilden noggrant återger ljushetsnivån på
den faktiska bild du ska ta.
oo Om [g] blinkar betyder det att bilden visas med en ljusstyrka som inte
motsvarar den tagna bilden på grund av svagt eller starkt ljus. Den faktiska
bilden kommer emellertid att återge exponeringsinställningen. Observera att
bruset kan vara mer framträdande än den faktiska bilden.
oo Exponeringssimulering kan inte utföras med vissa fotograferingsinställningar.
Symbolen [g] och histogram visas i grått. Bilden visas på skärmen med
standardljusstyrka. Det kan hända att histogrammet inte visas korrekt vid
förhållanden med svagt eller starkt ljus.
oo Histogrammet kan visas när [z: Expo. simulering] är inställt på [På]
(=221).
271
272
Filminspelning
Vid filminspelning ställer du omkopplaren för
Live View-fotografering/filminspelning i läget <k>.
zz En M-ikon till höger om sidorubriken anger att funktionen endast kan
användas i den kreativa zonen.
oo När du växlar från stillbildsfotografering till filminspelning bör du kontrollera
kamerainställningarna igen innan du spelar in filmer.
273
Flikmenyer: Filminspelning
zzFotografering 1
=288
=295
=298
=322
=300
=322
=312
zzFotografering 2
=211
=322
=218
=323
=324
=220
zzFotografering 3
=224
=225
=227
=230
=238
=325
274
Flikmenyer: Filminspelning
zzFotografering 4
=135
=317
=142
=266
=319
=320
=149
275
Flikmenyer: Filminspelning
För baszonens metoder visas följande skärmar. Tillgängliga
inställningar varierar med fotograferingsmetod.
zzFotografering 1
=288
=295
=298
=300
=322
=312
zzFotografering 2
=135
=317
=142
=149
276
Filminspelning
y/k Spela in med autoexponering
Autoexponeringskontroll sker för att passa motivets aktuella ljusstyrka.
in inställningsratten på en
1 Ställ
annan metod än <8>, <U>
2
eller <a>.
Ställ omkopplaren för Live Viewfotografering/filminspelning i läget
<k>.
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Innan du spelar in en film ställer du
in fokus med hjälp av autofokus eller
manuell fokus (=135, =147).
zz Som standard är [z: Filmservo-AF]
inställt på [På] så att kameran alltid
fokuserar (=317).
zz När du trycker ned avtryckaren halvvägs
ställer kameran in fokus med vald
AF‑metod.
in filmen.
4 Spela
zz Starta filminspelningen genom att trycka
på knappen <0>.
zz När filmen spelas in visas markeringen
”oREC” längst upp till höger på skärmen.
zz Ljud spelas in med kamerans inbyggda
mikrofon (=31).
zz När du vill sluta spela in film trycker du
på <0> igen.
277
Filminspelning
ISO-tal för baszonens metoder
zz ISO-talet ställs in automatiskt inom ISO 100–12800.
ISO-tal i metoderna <d>, <s>, <f> och <F>
zz Ställs in enligt alternativen i [z: kISO-inställningar] (=322).
oo När metoden <8> har valts aktiveras HDR-filminspelning (=284).
oo Även om du ställer in metoden <s> eller <f>, kan filminspelning inte
utföras med prioritet på slutartid eller bländare. Inspelning med autoexponering
aktiveras som med metoden <d>.
oo Information om ISO-tal för timelapse-film finns på =322.
oo Inspelning i baszonens metoder ger samma resultat som med metoden
<A>. När metoden <A> är vald visas en motivsymbol som kameran
upptäckt uppe till vänster på skärmen (=627).
oo Med den kreativa zonens metoder kan du trycka på <A> (=161) och låsa
exponeringen (AE-lås). Om du har använt AE-lås vid filminspelning kan du
ta bort låset genom att trycka på <S>. (AE-låset är aktiverat tills du trycker
på <S>.)
oo Exponeringskompensation i kreativa zonens metoder kan ställas in i ett intervall
på upp till ±3 steg.
oo ISO-tal, slutartid och bländaren sparas inte i filmens Exif-information.
oo Om du spelar in med autoexponering (förutom vid timelapse-filminspelning)
kan den här kameran använda Speedlite-funktionen för automatisk aktivering
av LED-ljus vid svagt ljus. Mer information finns i användarhandboken till
Speedlite i EX-serien med LED-ljus.
278
Filminspelning
M Inspelning med manuell exponering
Du kan ställa in slutartid, bländarvärde och ISO-tal manuellt för filminspelning.
omkopplaren för Live View1 Ställ
fotografering/filminspelning i läget
2
<k>.
Ställ inställningsratten i läget <a>.
in ISO-talet.
3 Ställ
zz Tryck på knappen <i>.
ISO-inställningen visas på skärmen.
zz Ställ in med ratten <6> eller <5>.
in slutartid och bländarvärde.
4 Ställ
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
och kontrollera indikatorn för
exponeringsnivå.
zz Om du vill ställa in slutartiden (1)
vrider du på ratten <6>. Om du vill
ställa in bländarvärdet (2) vrider du på
ratten <5>.
(1)
och spela in filmen.
5 Fokusera
zz Proceduren är densamma som den
i steg 3 och 4 för ”Spela in med
autoexponering” (=277).
(2)
279
Filminspelning
oo Undvik att ändra slutartid, bländare eller ISO-tal under filminspelning. Om du
gör det kan ändringarna registreras i exponeringen eller skapa mer brus vid
höga ISO-tal.
oo Om du filmar ett motiv i rörelse rekommenderas du att välja en slutartid mellan
cirka 1/25 sek och 1/125 sek. Ju kortare slutartiden är, desto ojämnare blir
föremålets rörelser.
oo Om du ändrar slutartiden när du spelar in under lysrörs- eller LED-belysning
kan bildflimmer uppstå.
oo Med ISO auto kan exponeringskompensation ställas in i intervall om ±3 steg.
oo När ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa ISO‑talet.
Om du har låst ISO-talet vid filminspelning kan du ta bort låset genom att trycka
på <S>. (ISO-talslåset är aktiverat tills du trycker på <S>.)
oo Om du trycker på knappen <A> och komponerar om bilden visas
exponeringsnivåskillnaden på indikatorn för exponeringsnivå jämfört med när
du tryckte på knappen <A>.
oo Histogrammet visas när kameran är redo att ta bilder i metoden <4> och du
trycker på knappen <B>.
ISO-tal i metoden <a>
Du kan ställa in ISO-tal manuellt eller välja [AUTO]. Mer information om
ISO-tal finns på =620.
280
Filminspelning
Tillgängliga slutartider
Slutartiden i metoden <a> kan ställas in inom intervallet 1/4000 sek.–1/8 sek.
oo Tillgängliga slutartider varierar för inspelning av timelapse-film (=300).
Stillbildsfotografering
Det går inte att ta stillbilder under filminspelning. För att ta stillbilder måste
du stoppa filminspelningen och fotografera med sökaren eller Live View.
Informationsvisning (Filminspelning)
Se =625 för information om ikonerna för filminspelning.
281
Filminspelning
Försiktighetsåtgärder vid filminspelning
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
oo Om du fotograferar ett detaljrikt motiv kan det resultera i moarémönster eller
falska färger.
oo Om ISO-tal eller bländarvärde ändras under pågående filminspelning och [Q]
eller [Qw] har valts, kan vitbalansen påverkas.
oo Om du spelar in en film under lysrörs- eller LED-belysning kan flimmer uppstå
i filmbilden.
oo Om du autofokuserar med USM-objektiv under filminspelning i svagt ljus kan
horisontella ränder spelas in i filmen. Samma typ av brus kan uppstå om du
fokuserar manuellt med vissa objektiv som är utrustade med en elektronisk
fokuseringsring.
oo Du bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda zoomning vid
filminspelning. Om du zoomar när du filmar kan oväntade exponeringsändringar
eller objektivljud spelas in, ljudnivån bli ojämn eller fokuseringen försämras.
oo Med höga bländarvärden kan det ta längre tid att ställa in fokus eller göra att
det inte går att fokusera alls.
oo Om du trycker ned avtryckaren halvvägs för att autofokusera under filminspelning
kan något av följande inträffa: fokus kan tillfälligt förändras avsevärt, förändringar
i filmljusstyrkan spelas in, filminspelningen avbryts tillfälligt eller objektivljud
spelas in.
oo Undvik att täcka de inbyggda mikrofonerna (=277) med dina fingrar eller
andra föremål.
oo ”Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning” finns på =326–=327.
oo Om du vill kan du även läsa ”Allmänna försiktighetsåtgärder vid
stillbildsfotografering” på =269–=271.
282
Filminspelning
Anmärkningar om filminspelning
oo Varje gång du spelar in en film skapas en ny filmfil på kortet.
oo Filmskärmens bildfältstäckning för 4K-, Full HD- eller HD-filmer är cirka 100 %.
oo För att starta eller avbryta filminspelning genom att trycka ner avtryckaren helt, ställ
in [Tryck in helt] för [5: Avtryckarens funkt för filmer] på [Filminsp. på/av].
oo Stereoljud spelas in med kamerans inbyggda mikrofon (=277).
oo Externa mikrofoner, till exempel riktad stereomikrofon DM-E1 (säljs separat)
som ansluts till kamerans externa mikrofon IN-kontakt används i stället för de
inbyggda mikrofonerna (=296).
oo De flesta externa mikrofoner har en minikontakt på 3,5 mm i diameter som kan
användas.
oo Med EF-objektiv är förinställt fokus under filminspelning endast tillgängligt om
du använder (super) teleobjektiv som har utrustats med den här funktionen
som har lanserats efter slutet av 2011.
oo YCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och insp. ITU-R BT.709 färgrymd används
för 4K-, Full HD- och HD-filmer.
283
HDR-filminspelning
Du kan spela in filmer med stort dynamiskt omfång som bibehåller detaljer
i högdagrar i scener med hög kontrast.
1 Ställ inställningsratten i läget <8>.
in en HDR-film.
2 Spela
zz Spela in filmen på samma sätt som med
normal filminspelning.
oo Eftersom flera bilder slås samman när en HDR-film skapas, kan vissa delar av
filmen bli förvrängda. Detta märks mer i bilder som påverkats av kameraskakning.
Du bör därför använda ett stativ. Även om du använder stativ vid filminspelningen
kan efterbilder eller brus uppträda om HDR-filmen spelas upp med en bild i taget
eller i slow motion jämfört med när den spelas upp normalt.
oo Inspelningsstorleken är L6X (NTSC) eller L5X (PAL).
oo ISO-tal ställs in automatiskt när du spelar in HDR-film.
284
Spela in film med filtereffekter
I metoden <U> (kreativa filter) kan du spela in filmer med filtereffekter.
1 Ställ inställningsratten i läget <U>.
på <Q> (7).
2 Tryck
zz Snabbkontrollskärmen visas.
[f].
3 Välj
zz Använd knapparna <W> <X> för att välja
[f] (fotograferingsmetod) i övre vänstra
hörnet och tryck sedan på <0>.
en filtereffekt.
4 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja en filtereffekt (=286–=287) och
tryck sedan på <0>.
zz Bilden visas med den filtereffekt du
har valt.
zz För miniatyreffektfilm flyttar du
AF‑punkten till den position som fokus
ska ställas in på. Flytta motivramen
om AF-punkten hamnat utanför så att
AF‑punkten hamnar inom ramen.
285
Spela in film med filtereffekter
filtereffektnivån.
5 Justera
zz Tryck på knappen <Q> och välj
symbolen nedan [Fotogr.metod].
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
justera effekten och tryck sedan på <0>.
zz När du ställer in miniatyreffekt-filmer
väljer du uppspelningshastighet.
6 Spela in filmen.
oo Förstorad bild är inte möjlig.
oo Inget histogram visas.
oo Inte möjligt för video-snapshot, timelapse-film eller Digital IS för film.
oo I Kreativa zonens metoder är kreativa filterinställningar tillgängliga på
snabbkontrollskärmen (=103).
Egenskaper för kreativa filter
zzf Dröm
Ger ett mjukt, drömlikt och utomjordiskt utseende. Ger filmen en mjuk ton
och gör skärmens periferi oskarp. Du kan justera de oskarpa områdena
längs skärmkanterna.
zzq Gamla filmer
Skapar en atmosfär av en gammal film genom att infoga vågor, repor och
flimmereffekter i bilden. Skärmens övre och nedre del svartmarkeras.
Du kan ändra våg- och repeffekterna genom att justera filtereffekten.
zzp Minne
Skapar en atmosfär av avlägsna minnen. Ger filmen en mjuk ton och
reducerar ljusstyrkan i skärmens periferi. Du kan ändra färgmättnaden och
de mörka områdena längs skärmkanterna genom att justera filtereffekterna.
286
Spela in film med filtereffekter
zzn Dramatisk svartvitt
Skapar en atmosfär av dramatisk realism med hög kontrast och svartvit
effekt. Du kan justera grynigheten och den svartvita effekten.
zzo Miniatyreffekt-film
Du kan spela in filmer med miniatyreffekt (diorama). Välj uppspelningshastighet
och spela in. Om du vill att motivramen ska vara flyttbar trycker du på <v>
i steg 4 (eller pekar på [r] i skärmens nedre högra hörn), och när den
blivit orange flyttar du den med knapparna <W> <X>. Om du vill centrera
motivramen igen trycker du på <B>. Om du vill växla mellan vertikal och
horisontell motivramsorientering, pekar du på [i] i skärmens nedre vänstra
hörn. Tryck på <0> för att bekräfta motivramens position. I steg 5 ställer
du in uppspelningshastigheten på [5x], [10x] eller [20x] före inspelningen.
Live enpunkts AF används som AF-metod med fokus på motiv centrerade
i den vita ramen. Den vita ramen döljs vid inspelningen.
Hastighet och uppspelningstid (för en 1-minutsfilm)
Hastighet
Uppspelningstid
5x
10x
20x
Cirka 12 sek
Cirka 6 sek
Cirka 3 sek
oo Färggradationen av himlen eller av vita väggar kanske inte återges korrekt.
Ojämna färger, oregelbunden exponering eller brus kan visas.
[o] (Miniatyreffekt-film)
oo Inget ljud spelas in.
oo Filmservo-AF fungerar inte.
oo Redigering är inte möjlig för filmer med en uppspelningstid kortare än
1 sekund (=338).
287
Inställningar för filmkvalitet
Under fliken [z: Filmkvalitet] väljer
du bildstorlek, bildhastighet och
komprimeringsmetod. Filmen spelas in som
en MP4-fil.
Bildhastigheten som visas på skärmen
[Insp.storl. film] växlar automatiskt
beroende på inställningen för
[5: Videosystem] (=520).
oo Vilka kortskrivnings- och kortläsningshastigheter som krävs för
inspelning av filmer (prestandakrav för kort) varierar beroende på
filmstorleken. Innan du spelar in filmer bör du läsa =617 för att
kontrollera kortets prestandakrav.
Bildstorlek
zz[H] 3840×2160
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9.
zz[L] 1920×1080
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD-upplösning.
Sidförhållandet är 16:9.
zz[w] 1280×720
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten HD (High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9.
288
Inställningar för filmkvalitet
oo Om du ändrar inställningen [5: Videosystem], måste du också ställa in
[z: Insp.storl. film] igen.
oo Normal uppspelning av 4K- och L8/7-filmer kan vara svårt på vissa
enheter eftersom uppspelningen medför stor systembelastning.
oo Skärpa och brus beror på inställningar för filmkvalitet och beskuren film.
oo Det går inte att spela in filmer i VGA-kvalitet.
4K-filminspelning
zz Inspelning av 4K-filmer kräver ett högprestandakort. Mer information finns
i ”Kort som kan lagra filmer” på =617.
zz 4K-filmer ökar belastningen väsentligt, vilket kan leda till att kamerans
inre temperatur stiger snabbare eller blir högre än för vanliga filmer.
Om en röd E-ikon eller [x] visas under filminspelning kan kortet
vara för varmt. Avbryt inspelningen och låt kameran svalna innan du
tar ut kortet. (Ta inte bort kortet direkt.)
zz Du kan ta valfri bildram från en 4K-film och spara som en JPEG-stillbild
med cirka 8,3 megapixel (3840 × 2160) på kortet (=342).
zz Med [H beskärning] inställt på [På] kan du spela in film beskurna runt
skärmens mitt, som om du använt ett teleobjektiv. Timelapse-filmer
spelas inte in beskurna ens om [På] är inställt.
Inspelningsområde
(1)
(2)
(1) [Av]
(2) [På]
289
Inställningar för filmkvalitet
Bildhastighet (b/s: bilder per sekund)
zz[8] 59,94 b/s/[6] 29,97 b/s
För områden där TV-systemet är NTSC (Nordamerika, Japan, Korea,
Mexiko osv.).
zz[7] 50,00 b/s/[5] 25,00 b/s
För områden där TV-systemet är PAL (Europa, Ryssland, Kina, Australien osv.).
Komprimeringsmetod
zz[X] IPB (Standard)
Komprimerar effektivt flera bilder åt gången för registrering.
zz[
] IPB (Lätt)
Eftersom filmen spelas in med en lägre överföringskapacitet än med
IPB (Standard), blir filstorleken mindre än med IPB (Standard) och
visningskompatibiliteten blir högre. Detta gör att möjlig inspelningstid blir
längre med IPB (Standard) (med ett kort som har samma kapacitet).
Filminspelningsformat
zz[C] MP4
Alla filmer som du spelar in med kameran spelas in som filmfiler
i MP4‑format (filtillägg ”.MP4”).
290
Inställningar för filmkvalitet
Kort som kan lagra filmer
Information om vilka kort du kan använda för olika filminspelningsstorlekar
finns på =617.
När du spelar in filmer använder du ett högkapacitetskort med en skriv-/
läshastighet (obligatoriska kortprestanda) som anges i tabellen på =617
eller högre än standardspecifikationen. Testa kortet genom att spela in
ett par filmer och kontrollera att de kan spela in korrekt vid angiven
storlek (=288).
oo Formatera kort innan du spelar in filmer i 4K (=511).
oo Om du använder ett kort med långsam skrivning för inspelning av filmer
kanske filmen inte spelas in på rätt sätt. Om du visar en film på ett långsamt
minneskort kanske den inte visas på rätt sätt.
oo När du spelar in film ska du använda ett högprestandakort med en
skrivhastighet som är betydligt högre än bithastigheten.
oo Om filmer inte kan spelas in normalt formaterar du kortet och försöker igen.
Om du formaterar kortet och det inte löser problemet kan du få mer information
på korttillverkarens webbplats m.m.
oo För att höja kortets prestanda bör du formatera kortet med kameran innan du
spelar in filmer (=511).
oo Du kan kontrollera kortets skriv-/läshastighet på korttillverkarens webbplats m.m.
291
Inställningar för filmkvalitet
Hög bildfrekvens
Du kan spela in filmer med Full HD med en hög bildfrekvens på 119,88
eller 100,0 b/s. Det här är idealiskt vid inspelning av filmer som ska spelas
upp i slow motion. Den maximala inspelningstiden per film är 7 minuter och
29 sekunder.
Filmer spelas in som L2X eller
L3X. De spelas in beskurna runt
fotograferingsskärmens mitt.
Filmservo-AF och Digital IS för film har
ingen effekt vid inspelning av filmer med
hög bildfrekvens. AF används inte för att
ställa in fokus.
(1) Inspelning med full HD
(2) Inspelning med hög bildfrekvens
(1)
(2)
Eftersom filmer med hög bildfrekvens spelas in som filmfiler på
29,97 b/s/25,00 b/s spelas de upp i slow motion med 1/4 hastighet.
oo Kontrollera inställningen för [Insp.storl. film] om du ändrar tillbaka
inställningen till [Av].
oo Skärmen kanske flimrar om du spelar in filmer med hög bildfrekvens under
lysrörs- eller LED-belysning.
oo En kort stund när du startar och stoppar inspelning av filmer med hög
bildfrekvens uppdateras filmen inte och bilden stannar tillfälligt. Var medveten
om detta när du spelar in film på externa enheter via HDMI.
oo Filmens bildhastighet som visas på skärmen när du spelar in filmer med hög
bildfrekvens motsvarar inte bildhastigheten för den inspelade filmen.
oo Inget ljud spelas in.
292
Inställningar för filmkvalitet
Filmfiler som överskrider 4 GB
Även om du spelar in en film som överskrider 4 GB kan du fortsätta spela in
utan avbrott.
zzAnvända SD/SDHC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SD/SDHC-kort, kommer
kameran att formatera det i FAT32.
Om du spelar in en film med ett FAT32-formaterat kort och filstorleken
överskrider 4 GB, skapas automatiskt en ny filmfil.
När du visar filmen måste varje fil spelas upp var för sig. Filmfiler kan inte
visas automatiskt i nummerföljd. När filmvisningen är slut väljer du nästa
film och visar den.
zzAnvända SDXC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SDXC-kort, kommer kameran
att formatera det i exFAT.
När du använder ett exFAT-formaterat kort sparas filmen som en enda fil
(snarare än delas upp i flera filer) även om filstorleken överstiger 4 GB
vid inspelningen.
oo När du importerar filmfiler som överstiger 4 GB till en dator, ska du använda
antingen EOS Utility eller en kortläsare (=593). Det kan vara svårt att spara
filmfiler som är större än 4 GB om du försöker att använda standardfunktionen
för datorns operativsystem.
293
Inställningar för filmkvalitet
Total filminspelningstid och filstorlek per minut
Information om tillgängliga filstorlekar och inspelningstider vid respektive
filminspelningsstorlek finns på =618.
Maximal filminspelningstid
zz Vid inspelning av filmer utan hög bildfrekvens
Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är 29 minuter och 59 sekunder.
När du har nått 29 minuter och 59 sekunder avbryts inspelningen automatiskt.
Du kan börja spela in en film igen genom att trycka på filminspelningsknappen
(som spelar in filmen som en ny fil).
zz Vid inspelning av filmer med hög bildfrekvens
Den maximala inspelningstiden för är film är 7 minuter och 29 sekunder.
När du har nått 7 minuter och 29 sekunder avbryts inspelningen
automatiskt. Du kan börja spela in en film med hög bildfrekvens igen genom
att trycka på filminspelningsknappen (som spelar in filmen som en ny fil).
294
Ställa in ljudinspelning
Du kan spela in film samtidigt som du spelar
in ljud med den inbyggda stereomikrofonen
eller med en extern stereomikrofon. Du kan
också fritt justera ljudinspelningsnivån.
Använd [z: Ljudinspelning] för att ställa in
ljudinspelningsfunktionerna.
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå
zzAuto
Ljudinspelningsnivån justeras automatiskt. Automatisk nivåkontroll
fungerar automatiskt som svar på ljudnivån.
zzManuell
Du kan ändra ljudinspelningsnivån vid behov.
Välj [Insp. nivå] och tryck på <Y> <Z> medan du tittar på nivåmätaren
och justerar ljudinspelningsnivån. Justera nivåmätaren så att den ibland
lyser upp till höger om ”12” (-12 dB)-märket för de högsta ljuden när du
tittar på toppindikatorn. Om den överstiger ”0” förvrängs ljudet.
zzAv
Inget ljud kommer att spelas in.
Vindbrusfilter
Ställ in på [Auto] för att minska vindbrus automatiskt när det är blåser
utomhus. Endast aktiverad när kamerans inbyggda mikrofon används.
När vindbrusfiltret aktiveras minskas också en del låga basljud.
295
Ställa in ljudinspelning
Dämpare
Minskar automatiskt de ljudförvrängningar som orsakas av höga ljud. Ställ in
[Ljudinsp.] på [På] om förvrängningar uppstår vid inställningen [Auto] eller
[Manuell].
Extern mikrofon
Om en extern mikrofon med en minikontakt (3,5 mm i diameter) är ansluten
till kamerans IN-kontakt för extern mikrofon används den i stället vid
ljudinspelning. Du rekommenderas använda den riktade stereomikrofonen
DM-E1 (säljs separat).
Hörlurar
Om du ansluter stereohörlurar (finns i handeln) utrustade med en 3,5 mm
minikontakt som ansluts till kamerans hörlurskontakt kan du lyssna på ljudet
under filminspelningen eller uppspelningen. Du justerar hörlursvolymen
genom att välja [5: Hörlursvolym] (=523) eller trycka på <Q>. Välj [n],
och justera sedan med knapparna <Y> <Z>.
296
Ställa in ljudinspelning
oo Ljud från Wi-Fi-funktioner kan fångas upp av inbyggda eller externa mikrofoner.
Under ljudinspelning bör du inte använda funktionen för trådlös kommunikation.
oo När du ansluter en extern mikrofon eller hörlurar till kameran måste du se till
att kontakten är ordentligt isatt.
oo Kamerans inbyggda mikrofon registrerar även ljud vid inspelning och
mekaniska ljud från kameran. Användning av den riktade stereomikrofonen
DM-E1 (säljs separat) kan minska dessa ljud i filmen.
oo Anslut inte någonting annat än en extern mikrofon till kamerans externa
IN‑kontakt för mikrofon.
oo Eftersom brusreducering inte används på ljud som spelas upp via hörlurar,
kommer det därför att låta annorlunda jämfört med ljudet som spelas in med
filmen.
oo Ändra inte inställningarna för [Ljudinspelning] när du lyssnar med hörlurar.
Detta kan orsaka plötsligt starka ljud som kan skada dina öron.
oo I baszonens metoder är de tillgängliga inställningarna för [Ljudinspelning]
[På] eller [Av]. Ställ in [På] för automatisk justering av inspelningsnivån.
oo Ljud spelas också upp när kameran är ansluten till en TV via HDMI, utom när
[Ljudinsp.] är [Av].
oo Ljudvolymbalansen mellan L (vänster) och R (höger) kan inte justeras.
oo Ljudet spelas in med en samplingsfrekvens på 48 kHz/16 bitar.
297
Digital IS för film
Kamerans funktion Digital IS för film minskar kameraskakning vid
filminspelning. Digital IS för film kan ge effektiv stabilitet även om objektivet
inte är utrustat med Image Stabilizer (Bildstabilisator). När du använder ett
objektiv med Image Stabilizer (Bildstabilisator) ska objektivets omkopplare
för Image Stabilizer (Bildstabilisator) ställas in på <1>.
1 Välj [z: Digital IS för film].
2 Välj ett alternativ.
zzAv (v)
Bildstabilisatorn med Digital IS för film är inaktiverad.
zzPå (w)
Kameraskakningar kommer att korrigeras. Bilden kommer att förstoras något.
zzFörbättrad (x)
Jämfört med när [På] är inställt, kan starkare kameraskakningar
korrigeras. Bilden kommer att förstoras.
298
Digital IS för film
oo Digital IS för film fungerar inte när omkopplaren för objektivets Image Stabilizer
(bildstabilisator) är inställd på <2>.
oo Med ett objektiv vars brännvidd är längre än 800 mm, fungerar inte digital IS
för film.
oo Digital IS för film kan inte ställas in i metoden <8> eller <U> eller när hög
bildfrekvens, timelapse-film eller kreativt filter är inställt.
oo Ju bredare bildvinkel, desto bättre bildstabilisering. Ju smalare bildvinkel,
desto sämre bildstabilisering.
oo När du använder ett TS-E fisheye-objektiv eller objektiv som inte kommer från
Canon, rekommenderas du att ställa in digital IS för film till [Av].
oo Effekter för Digital IS för film används inte för bilder under förstorad visning.
oo Eftersom Digital IS för film förstorar bilden, blir bilden grynigare. Brus,
ljusa prickar osv. kan också framträda tydligare.
oo Beroende på motivet och fotograferingsförhållandena, kan motivet få märkbar
oskärpa (motivet blir tillfälligt oskarpt) på grund av effekterna av digital IS för film.
oo När digital film-IS har ställts in, kommer även storleken på AF-punkter att förändras.
oo När du använder stativ, rekommenderas du att ställa in Digital IS för film på [Av].
oo Vissa objektiv stöder inte den här funktionen. Mer information finns på Canons
webbplats.
299
Spela in timelapse-filmer
Stillbilder som tagits i ett angivet intervall kan automatiskt sammanfogas
till en 4K- eller Full HD-timelapse-film. En timelapse-film visar hur ett motiv
ändras under en mycket kortare tidsperiod än i verkligheten. Det är effektivt
för statiska observationer av landskap som förändras, blommor som växer,
månens rörelser etc.
Timelapse-filmer spelas in i MP4-format med följande kvalitet:
H6W (NTSC)/H5W (PAL) för 4K-inspelning och L 6
W (NTSC)/L 5 W (PAL) för Full HD-inspelning.
Observera att bildhastigheten växlar automatiskt beroende på inställningen
i [5: Videosystem] (=520).
en fotograferingsmetod.
1 Välj
zz Inspelning med autoexponering används
med metoderna <A>, <d>, <s>,
<f>, och <F>.
zz Inspelning med manuell exponering
används med metoden <4>.
omkopplaren för Live View2 Ställ
fotografering/filminspelning i läget
3
<k>.
Välj [z: Timelapse-film].
4 Välj [Timelapse].
300
Spela in timelapse-filmer
en scen.
5 Välj
zz Välj en scen som ska passa
inspelningssituationen.
zz Välj [Egen] för att få frihet vid manuell
inställning av bildtagningsintervall och
antal bilder.
in inspelningsintervall.
6 Ställ
zz Välj [Intervall/Bilder].
(1)
(2)
zz Välj [Intervall] (sek.). Använd knapparna
<Y> <Z> för att ställa in ett värde och
tryck sedan på <0>.
zz Se [k: Tid som krävs] (1) och
[3: Uppspelningstid] (2) för att ange
värdet.
När [Egen] har valts:
zz Välj [Intervall] (min.:sek.). (Ett intervall på
en gång per sekund är inte tillgängligt.)
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Ange önskat nummer med knapparna
<W> <X> och tryck sedan på <0>.
(Återgår till <s>.)
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
301
Spela in timelapse-filmer
in antal bilder.
7 Ställ
zz Välj [Antal bilder]. Använd knapparna
<Y> <Z> för att ställa in ett värde och
tryck sedan på <0>.
zz Se [k: Tid som krävs] och
[3: Uppspelningstid] för att ange
värdet.
När [Egen] har valts:
zz Välj siffra.
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Ange önskat nummer med knapparna
<W> <X> och tryck sedan på <0>.
(Återgår till <s>.)
zz Kontrollera att [3: Uppspelningstid]
inte visas i rött.
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
oo Med [Motiv**] begränsas intervall och antal bilder för att passa typen av motiv.
oo Information om kort som kan lagra timelapse-film (kortprestandakrav) finns
på =617.
oo Om antal bilder ställs in på 3600 kommer timelapse-filmen att vara cirka
2 minuter för NTSC och cirka 2 minuter och 24 sekunder för PAL.
302
Spela in timelapse-filmer
8 Välj önskad filminspelningsstorlek.
zzH (3840×2160)
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9.
Bildhastigheten är 29,97 b/s (6) för NTSC och 25,00 b/s (5) för PAL
och filmerna spelas in i MP4-format (C) med ALL-I-komprimering (W).
Timelapse-filmer spelas inte in beskurna ens om [H beskärning] är
inställt på [På] i [Insp.storl. film].
zzL (1920×1080)
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD-upplösning.
Sidförhållandet är 16:9.
Bildhastigheten är 29,97 b/s (6) för NTSC och 25,00 b/s (5) för PAL
och filmerna spelas in i MP4-format (C) med ALL-I-komprimering (W).
303
Spela in timelapse-filmer
9 Ställ in [Autoexponering].
zzFast 1:a bild
När du tar den första bilden utförs ljusmätning så att exponeringen
utförs automatiskt och stämmer överens med ljusstyrkan.
Exponeringsinställningen som ställs in för den första bilden kommer
även att tillämpas på efterföljande bilder. Andra fotograferingsrelaterade
inställningar som ställs in för den första bilden kommer även att tillämpas
på efterföljande bilder.
zzVarje bild
Mätning sker även för varje efterföljande bild så att exponeringen utförs
automatiskt och stämmer överens med ljusstyrkan. Observera att om
funktioner som Bildstil och vitbalans är inställda på [Auto] ställs de
automatiskt in för varje efterföljande bild. ställs de automatiskt in för varje
efterföljande bild.
10Ställ in [Skärm auto av].
zzAv
Även vid inspelning av timelapse-film visas bilden. (Skärmen stängs
av bara vid tiden för inspelning.) Observera att skärmen stängs av när
ca. 30 min har gått efter att fotograferingen började.
zzPå
Observera att skärmen stängs av när ca 10 sek har gått efter att
fotograferingen började.
oo Vid inspelning av timelapse-film kan du trycka på knappen <B> för att
stänga av eller sätta på skärmen.
304
Spela in timelapse-filmer
in pipsignalen.
11 Ställ
zz Välj [Pip när bild tas].
zz Om [Av] är inställt, så hörs ingen
pipsignal vid fotografering.
12 Kontrollera inställningarna.
(1)
(2)
(1) Tid som krävs
Indikerar tiden som krävs för att ta antalet bilder med det angivna
intervallet. Om tiden överskrider 24 timmar visas ”*** dagar”.
(2) Uppspelningstid
Indikerar filminspelningstid (tid som krävs för att spela upp filmen)
när du ska skapa timelapse-filmen i L 4K-film eller Full HD-film från
stillbilderna som tagits under de angivna intervallen.
menyn.
13 Stäng
zz Tryck på knappen <M> så stängs
menyskärmen av.
305
Spela in timelapse-filmer
meddelandet.
14 Läs
zz Läs meddelandet och välj [OK].
15 Tazz Påtestbilder.
samma sätt som med fotografering
ställer du in exponerings- och
fotograferingsfunktionerna och sedan
trycker du ned avtryckaren halvvägs för
att fokusera.
zz Du tar testbilder genom att trycka ned
avtryckaren helt. Stillbilderna registreras
på kortet.
zz Om du inte hittar några fel med
testbilderna går du till nästa steg.
zz Ta testbilder igen genom att upprepa det
här steget.
oo Testbilder tas i JPEG 73-kvalitet.
oo Om du har angett [Tryck halvvägs] under [5: Avtryckarens funkt för filmer]
till [Mät.+k Servo AF], ändras den automatiskt till [Mät.+One-Shot AF] när
du ställer in inspelning av timelapse-film.
306
Spela in timelapse-filmer
på <0>.
16 Tryck
zz Kameran är redo att spela in en
timelapse-film.
zz Återgå till steg 15 genom att trycka på
knappen för filminspelning igen.
in timelapse-filmen.
17 Spela
zz Tryck på <B> och kontrollera ”Tid som
(1)
(2)
krävs (1)” och ”Intervall (2)” som visas
på skärmen.
zz Tryck ned avtryckaren helt för att börja
spela in timelapse-filmen.
zz AF fungerar inte när du spelar in
timelapse-film.
zz När timelapse-filmer spelas in visas
markeringen ”oREC” i skärmens
övre högra hörn och <a> blinkar på
LCD‑displayen.
zz För att avbryta inspelning av
timelapse‑filmer ställer du in
[Timelapse] på [Av].
307
Spela in timelapse-filmer
oo Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme för att registrera det angivna
antalet bilder kommer [Uppspelningstid] att visas i rött. Även om kameran
kan fortsätta spela in kommer inspelningen att avslutas när kortet blir fullt.
oo Om filmfilstorleken överstiger 4 GB med inställningen [Antal bilder] och kortet
inte har formaterats i exFAT (=512), kommer [Uppspelningstid] att visas
i rött. Om du fortsätter att fotografera i det här läget och filmfilstorleken når
4 GB, avbryts inspelningen av timelapse-filmen.
oo Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
oo [Timelapse-film] kan inte spelas in med något annat alternativ än [Av] när
kameran är ansluten till en dator med gränssnittskabel eller när en HDMI‑kabel
är ansluten.
oo Filmservo-AF fungerar inte.
oo Om slutartiden är 1/30 sekunder eller långsammare kommer exponeringen för
filmen eventuellt inte att visas korrekt (kan skilja sig från resulterande filmen).
oo Zooma inte med objektivet medan du spelar in en timelapse-film. Om du
zoomar med objektivet kan det resultera i en oskarp bild, att exponeringen
ändras eller att korrigeringen för objektivaberration inte fungerar ordentligt.
oo När du spelar in en timelapse-film vid flimrande ljus kan märkbart flimrande
bild, horisontella streck (brus) eller oregelbunden exponering spelas in.
oo Bilder som visas när timelapse-film spelas in kan se annorlunda ut jämfört
med filmen. (Där kan finnas en oregelbunden ljusstyrka på grund av flimrande
ljuskällor eller brus från högt ISO-tal.)
oo När du spelar in en timelapse-film i svagt ljus kan den bild som visas under
inspelningen skilja sig från den som faktiskt spelas in till filmen. I så fall blinkar
symbolen [g].
oo Om du flyttar kameran från vänster till höger (panorering) eller spelar in
ett motiv i rörelse när du spelar in en timelapse-film, kan bilden se extremt
förvrängd ut.
oo Under inspelning av timelapse-film fungerar inte funktionen för automatisk
avstängning. Du kan dessutom inte justera fotograferingsfunktioner och
inställningar av menyfunktioner, visa bilder m.m.
oo Ljud spelas inte in för timelapse-film.
oo Vid inspelning av timelapse-film kan du trycka ned avtryckaren helt för att
starta eller avbryta filminspelningen oavsett inställningen för [5: Avtryckarens
funkt för filmer].
oo Med [Intervall] inställt på mindre än 3 sekunder och [Autoexponering]
inställt på [Varje bild], kanske kameran inte tar bilder med inställt intervall om
ljusstyrkan skiljer sig avsevärt från föregående bild.
308
Spela in timelapse-filmer
oo Om slutartiden är längre än bildtagningsintervallet, (t.ex. vid lång exponering),
eller om en lång slutartid ställs in automatiskt, kan kameran kanske inte
ta bilder med inställt intervall. Filminspelning kan också förhindras av
bildtagningsintervall som är nästan samma som slutartiden.
oo Om nästa schemalagda bild inte kan tas kommer den att hoppas över.
Detta kan förkorta inspelningstiden för den skapade timelapse-filmen.
oo Om tiden det tar att registrera till kortet överstiger bildtagningsintervallet
på grund av fotograferingsfunktioner som ställts in eller kortets prestanda,
tas några av bilderna eventuellt inte med de angivna intervallerna.
oo Även om [Skärm auto av] är inställt på [Av], stängs skärmen av under
exponeringen. Bilderna kanske inte visas om intervallet mellan bilderna är för kort.
oo Bilderna som inte kan tas kommer inte att registreras som stillbilder. Även om
du avbryter timelapse-filmen efter endast en bild kommer den att registreras
som en filmfil.
oo Om du ansluter kameran till datorn med gränssnittskabeln och använder
EOS Utility (EOS-programvara) ska du ställa in [z: Timelapse-film] på [Av].
Om du ställer in det på något annat än [Av] kan kameran inte kommunicera
med datorn.
oo När du spelar in en timelapse-film kommer inte objektivets Image Stabilizer
(Bildstabilisator) att fungera.
oo Inspelning av timelapse-film avbryts till exempel om strömbrytaren ställs på
<2> eller om automatisk avstängd är aktiverad och inställningen ändras till [Av].
oo Även om en blixt används avfyras den inte.
oo Följande funktioner avbryter vänteläge för inspelning av timelapse-film och
ändrar inställningen till [Av].
• Om du väljer antingen [Rengör nuf] under [5: Sensorrengöring] eller
väljer [5: Återställ alla kamerainst.].
• Ställ in inställningsratten på <8> eller <U>.
309
Spela in timelapse-filmer
oo Om du börjar spela in en timelapse-film medan den vita ikonen [s] (=326)
visas kan bildkvaliteten för timelapse-filmen försämras. Du rekommenderas
att starta inspelning av timelapse-film efter att den vita ikonen [s] försvunnit
(kamerans innertemperatur har sjunkit).
oo När [Autoexponering] är inställd på [Varje bild] kommer ISO-tal, slutartid och
bländarvärde inte att sparas i timelapse-filmens Exif-information med vissa
metoder.
oo Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
oo Du rekommenderas att ta testbilder som i steg 15 och att ta testfilmer för
timelapse-filmer i förväg.
oo Filmskärmens synfältstäckning för timelapse-film i Full HD och 4K är cirka 100 %.
oo Avbryt inspelningen av timelapse-filmen som pågår genom att antingen
trycka ned avtryckaren helt eller genom att trycka på <0>. Den del av
timelapse‑filmen som spelats in kommer att registreras på kortet.
oo Om tiden som krävs för inspelning är längre än 24 timmar men inte längre än
48 timmar kommer ”2 dagar” att visas. Om tre eller fler dagar krävs kommer
antalet dagar att visas i 24-timmarssteg.
oo Även om timelapse-filmens tidsintervall är mindre än en sekund kommer en
filmfil att skapas. För [Uppspelningstid] kommer ”00'00"” att visas.
oo Om du vill fotografera under längre perioder bör du använda ett tillbehör för
eluttag (säljs separat).
oo YCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och insp. ITU-R BT.709 färgrymd används
för timelapse-filmer i Full HD och 4K.
310
Spela in timelapse-filmer
Du kan använda den trådlösa fjärrkontrollen RC-6 (säljs separat) eller den
trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) för att starta och stoppa inspelning
av timelapse-film. Ställ in [z: Fjärrkontroll] på [På] i förväg.
zz Med fjärrkontroll RC-6
Inställning av kamerastatus/
<2> 2-sek.
<o> Direktfrigöring
fjärrkontroll
fördröjning
Testfotograferingsskärm
Till fotograferingsklart Stillbildsfotografering
Till
Fotograferingsklart
Startar inspelningen
testfotograferingsskärmen
Under inspelning av
Avslutar inspelningen Avslutar inspelningen
timelapse-film
zz Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
• Parkoppla först BR-E1 med kameran (=464).
• Ta testbilder och när kameran är klar för bildtagning (som i steg 16 på =307),
ställer du in BR-E1:s omkopplare för frigöringsläge/filminspelning på <o>
(direktfrigöring) eller <2> (frigör efter 2 sek. fördröjning).
• Om fjärrkontrollens omkopplare är inställd på <k>, kan inspelning av
timelapse-film inte starta.
Inställning av kamerastatus/
fjärrkontroll
Testfotograferingsskärm
Fotograferingsklart
Under inspelning av
timelapse-film
<o> Direktfrigöring
<2> 2-sek.
<k> Filminspelning
fördröjning
Stillbildsfotografering Till fotograferingsklart
Till
Startar inspelningen
testfotograferingsskärmen
Avslutar inspelningen Avslutar inspelningen
Möjlig total tid för inspelning av timelapse-film
Se =619 för riktlinjer om hur länge du kan spela in timelapse-filmer
(innan batteriet tar slut).
311
Spela in video-snapshot
Spelar in en serie korta video-snapshot, som är några sekunder långa,
och kameran kombinerar dem sedan och skapar ett video-snapshot-album
som visar dessa glimtar från din resa eller tilldragelse.
Video-snapshot kan användas när filminspelningsstorleken är inställd på L6X
(NTSC)/L5X (PAL).
Ett album med video-snapshot kan även visas tillsammans med
bakgrundsmusik (=376).
Skapa ett album med video-snapshots
Videosnapshot 1
Videosnapshot 2
Videosnapshot **
Album med video-snapshot
Konfigurera inställningar för video-snapshot
in inställningsratten på något
1 Ställ
annat läge än <U>.
[z: Video-snapshot].
2 Ange
zz Välj [På].
[Albuminställningar].
3 Ange
zz Välj [Skapa ett nytt album].
zz Läs meddelandet och välj [OK].
312
Spela in video-snapshot
[Uppspelningstid].
4 Ange
zz Ställ in uppspelningstid per
video‑snapshot.
[Uppspelningseffekt].
5 Ange
zz Den här inställningen avgör hur snabbt
album ska spelas upp.
[Visa meddelande].
6 Ange
zz Välj [På].
obligatorisk
7 Kontrollera
inspelningstid.
zz Tid som krävs för att spela in varje
video-snapshot anges (1), baserat på
uppspelningstid och effekt.
(1)
313
Spela in video-snapshot
menyn.
8 Stäng
zz Tryck på knappen <M> för att
stänga menyn.
zz Ett blått streck anger
inspelningstiden (2).
(2)
Skapa ett album med video-snapshots
in ett första video-snapshot.
9 Spela
zz Starta filminspelningen genom att trycka
på knappen för filminspelning.
zz De blå strecket som anger
inspelningstiden minskar gradvis och
efter att angiven tid förflutit avbryts
inspelningen automatiskt.
zz Ett bekräftelsemeddelande visas
(=315).
som album med
10Spara
video‑snapshots.
zz Välj [J Spara som album].
zz Klippet sparas som första
video‑snapshot i albumet.
in nästa video-snapshot.
11 Spela
zz Upprepa steg 9 när du vill spela in nästa
video-snapshot.
zz Välj [J Lägg till i album].
zz Om du vill skapa ytterligare ett album
väljer du [W Spara som nytt album].
zz Upprepa steg 11 så många gånger som
behövs.
314
Spela in video-snapshot
inspelningen av
12 Avbryt
video‑snapshot.
zz Ställ in [Video-snapshot] på [Av].
För att kunna återgå till normal
filminspelning måste du välja [Av].
zz Tryck på <M> för att stänga menyn och
återgå till vanlig filminspelning.
Alternativ i steg 10 och 11
Funktion
Beskrivning
Klippet sparas som första video-snapshot i albumet.
Lägger till aktuellt video-snapshot i albumet som
J Lägg till i album (steg 11)
spelats in senast.
Skapar ett nytt album och sparar klippet som
W Spara som nytt album (steg 11) första video-snapshot. Den här albumfilen är
annorlunda än den som spelats in sist.
Det video-snapshot som du just spelade in
W Spela upp video-snapshot
spelas upp.
(steg 10, 11)
Raderar nyligen inspelat video-snapshot
r Spara inte i album (steg 10)
utan att spara det i ett album. Välj [OK]
r Ta bort utan att spara i album
(steg 11)
i bekräftelsedialogrutan.
J Spara som album (steg 10)
oo Om du hellre vill spela in nästa video-snapshot direkt, ställer du in
[Visa meddelande] under [z: Video-snapshot] på [Av]. Med den här
inställningen kan du spela in nästa video-snapshot direkt, utan något
bekräftelsemeddelande.
315
Spela in video-snapshot
Lägga till i befintligt album
[Lägg till i befintligt album].
1 Välj
zz Följ steg 3 på =312 för att välja
[Lägg till i befintligt album].
ett befintligt album.
2 Välj
zz Välj ett album med ratten <5> och tryck
sedan på <0>.
zz Välj [OK].
Vissa inställningar för video-snapshot
uppdateras för att matcha inställningarna
för befintligt album.
menyn.
3 Stäng
zz Tryck på knappen <M> för att stänga
menyn.
Inspelningsskärmen förvideo-snapshot
visas.
in video-snapshot.
4 Spela
zz Spela in video-snapshot enligt ”Skapa
ett album med video-snapshots” (=314).
oo Du kan inte välja ett album som spelats in med en annan kamera.
Allmänna försiktighetsåtgärder vid video-snapshot
oo Inget ljud spelas in när du ställer in [Uppspelningseffekt] på [1/2x hastighet]
eller [2x hastighet].
oo Inspelningstiden per video-snapshot är bara ungefärlig. Den kan skilja sig en
aning från den verkliga inspelningstid som anges vid uppspelning på grund av
bildhastigheten och andra faktorer.
316
Filmservo-AF
När funktionen är aktiverad fokuserar kameran kontinuerligt på motivet
vid filminspelning.
1 Välj [z: Filmservo-AF].
2 Välj [På].
zzNär [På] har valts:
Kameran fokuserar kontinuerligt på motivet även om du inte trycker
ned avtryckaren halvvägs.
Om du vill behålla fokus i en viss position, eller om du inte vill spela in
objektivljud, kan du tillfälligt avbryta Filmservo-AF genom att peka på [Z]
i skärmens nedre vänstra del.
Om du pausar Filmservo-AF och om du återgår till filminspelning efter
att ha tryckt på t.ex. <M> eller <x> eller ändrar AF-metod så aktiveras
Filmservo-AF på nytt.
zzNär [Av] har ställts in:
Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på <p> för att fokusera.
317
Filmservo-AF
Observera följande när [Filmservo-AF] är inställt på [På]
oo Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
• Ett motiv som snabbt närmar sig eller rör sig bort från kameran.
• Ett motiv i rörelse som är nära kameran.
• När du fotograferar med ett högre f/-tal.
• Se även ”Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen” på =146.
oo Eftersom objektivet drivs kontinuerligt och batteriet förbrukas blir den möjliga
filminspelningstiden (=618) kortare.
oo Med vissa objektiv kan ljud från objektivet spelas in vid fokusering. I så fall kan
användning av den riktade stereomikrofonen DM-E1 (säljs separat) minska
dessa ljud i filmen.
oo Filmservo-AF pausar vid zoomning eller förstorad bild.
oo Om motivet flyttar sig närmare eller längre bort eller om du flyttar kameran
horisontellt eller vertikalt (panorering) under filminspelningen kan det hända att
den inspelade bilden tillfälligt expanderas eller dras ihop (bildförstoringen ändras).
318
Filmservo-AF-känslighet
M
Du kan justera skärpeföljningskänsligheten (med sju olika nivåer), vilket
påverkar känsligheten om motivet kommer bort från AF-punkten vid
filmservo‑AF, som när störande motiv rör sig över AF-punkter när du panorerar.
1 Välj [z: Filmservo-AF-känslighet].
Låst på: -3/-2/-1
Med den här inställningen kommer
kameran sannolikt inte att följa ett annat
motiv om huvudmotivet kommer bort från
AF-punkten. Ju närmare minustecknet
(-) inställningen är, desto mer krävs för
att kameran ska följa ett annat motiv.
Det här är bra om du vill förhindra att
AF‑punkterna snabbt följer något som inte
ska vara med i motivet under panorering,
eller om någonting passerar framför
autofokuspunkterna.
Responsiv: +1/+2/+3
Det här gör att kameran svarar snabbare när du följer ett motiv som
täcker AF-punkten. Ju närmare plustecknet (+) inställningen är, desto
mer responsiv är kameran. Det är bra om du vill fortsätta att följa ett
motiv när dess avstånd från kameran ändras, eller om du snabbt vill
fokusera på ett annat motiv.
oo Tillgänglig när [z: Filmservo-AF] är inställt på [På] och [z: AF-metod] är
inställt på [Enpunkts AF].
oo Användning när [z: AF-metod] är inställd på ett annat alternativ än
[Enpunkts AF] och motsvarar inställningen [0].
319
Filmservo-AF-hastighet
M
Du kan ställa in AF-hastigheten för Filmservo-AF och driftsförhållanden.
Den här funktionen är aktiverad när du använder ett objektiv som
är kompatibelt med långsam fokusövergång vid filminspelning*.
1 Välj [z: Filmservo-AF-hastighet].
Aktiv när:
Du kan ställa in [Alltid på] så att
AF-hastigheten alltid aktiveras
för filminspelning (före och under
filminspelning) eller ställa in
[Under inspelning] så att AF-hastigheten
bara aktiveras vid filminspelning.
AF-hastighet:
Du kan ställa in AF-hastigheten
(fokusövergångshastigheten) från
standard (0) till långsam (sju olika nivåer)
eller snabb (två nivåer) så att du får
önskad effekt.
* Objektiv som kan användas med långsam fokusövergång
vid filminspelning
USM- och STM-objektiv som lanserats under och efter 2009 är
kompatibla. Mer information finns på Canons webbplats.
320
Filmservo-AF-hastighet
oo Med vissa objektiv ändras hastigheten inte ens om AF-hastigheten justeras.
oo Tillgänglig när [z: Filmservo-AF] är inställt på [På] och [z: AF-metod]
är inställt på [Enpunkts AF].
oo Användning när [z: AF-metod] är inställd på ett annat alternativ än
[Enpunkts AF] och motsvarar inställningen [Standard (0)] för [AF-hastighet].
oo En asterisk till höger om [z: Filmservo-AF-hastighet] anger att
standardinställningen har ändrats.
321
Andra menyfunktioner
[z1]
zzKorrigering för objektivaberrationM
Periferibelysning och kromatisk aberration kan korrigeras när du spelar in
filmer. Mer information om korrigering för objektivaberration finns på =206.
zzFotografering med fjärrkontroll
Om du ställer in [På] kan du starta eller stoppa filminspelningen med
fjärrkontroll RC-6 eller trådlös fjärrkontroll BR-E1 (säljs separat).
Med fjärrkontroll RC-6
[R] visas på LCD-displayen. Ställ frigöringsomkopplaren i läget <2> och
tryck på överföringsknappen. Om du valt läget <o> (direktfotografering)
följer åtgärden inställningen för [5: Avtryckarens funkt för filmer].
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
Parkoppla först BR-E1 med kameran (=464).
Ställ in omkopplaren utlösarläge/filminspelning i läget <k> och tryck på
frigöringsknappen.
Mer information om inspelning av timelapse-film finns på =311.
[z2]
zzkISO-inställningM
ISO-tal
Vid användning av metoden [M] kan du ställa in ISO-talet manuellt.
Du kan också välja ISO auto.
ISO-område
Vid filminspelning kan du ställa in manuellt intervall för ISO-tal
(minimi‑ och maximigränser).
Max. för auto
Du kan ställa in maximigränsen för ISO auto vid filminspelning
i metoden [k] eller i metoden [M] med ISO auto.
322
Andra menyfunktioner
aMax. för auto
Du kan ställa in maximigränsen för ISO auto vid 4K timelapse-/Full
HD-timelapse-filminspelning i metoden [k] eller i metoden [M] med
ISO auto.
oo ISO 25600 är ett utökat ISO-tal (ange med [H]).
oo ISO 25600 är inte tillgänglig vid inspelning av 4K-filmer, 4K-timelapse-filmer
eller timelapse-filmer i Full HD.
zzHögdagerprioritetM
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar när du spelar in
filmer. Mer information om högdagerprioritet finns på =219.
oo [Förbättrad] är inte tillgänglig (visas inte) när du spelar in film med
[z: Högdagerprioritet].
323
Andra menyfunktioner
zzkAutomatisk långsam slutareM
Du kan välja om du vill spela in filmer som
är ljusare och med mindre brus än när
inställningen är inställd på [Av] genom att
automatiskt göra slutaren långsammare vid
svagt ljus.
Tillgänglig för fotograferingsmetoden
[k]. Används när bildhastigheten för
filminspelningsstorleken är 8 eller 7.
Av
Låter dig spela in filmer med jämnare och mer naturliga rörelser som
påverkas mindre av motivskakning än när [På] är inställt. Observera att
filmerna kan vara mörkare i svag belysning än när inställningen är [På].
På
Du kan spela in ljusare filmer än när inställningen är [Av] genom att
automatiskt minska slutartiden till max 1/30 sekunder (NTSC) eller
1/25 sekunder (PAL) under svag belysning.
oo Du rekommenderas att stänga [Av] funktionen när du filmar motiv i rörelse
med svag belysning eller när efterbilder, till exempel spår, kan uppstå.
324
Andra menyfunktioner
[z3]
zzHDMI-infovisningM
Du kan ta fram informationsvisning för
bildvisning via en HDMI-kabel.
Med info
Bilden, fotograferingsinformation, AF-punkter och annan information
visas på den andra enheten via HDMI. Observera att kamerans skärm
stängs av.
Inspelade filmer sparas på kortet.
Ren / H-ut
HDMI-visningen består endast av 4K-filmer. Fotograferingsinformation
och AF-punkter visas också på kameran, men ingen bild registreras
på kortet. Wi-Fi-kommunikation är också tillgänglig.
Ren / L-ut
HDMI-visningen består endast av Full HD-filmer.
Fotograferingsinformation och AF-punkter visas också på kameran,
men ingen bild registreras på kortet. Wi-Fi-kommunikation är också
tillgänglig.
325
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning
Röd [E] varningssymbol för innertemperatur
oo Om kamerans innertemperatur ökar på grund av utdragen filminspelning eller
hög omgivande temperatur visas en röd [E]-symbol.
oo Den röda [E]-symbolen visar att filminspelningen snart avslutas automatiskt.
Om det inträffar kan du inte spela in igen förrän temperaturen i kameran
har sjunkit. Stäng av strömmen och låt kameran svalna en stund. Tiden tills
filminspelningen avbryts automatiskt när den röda [E]-symbolen visas varierar
beroende på fotograferingsförhållandena.
oo Den röda [E]-symbolen visas tidigare om du spelar in film länge vid hög
temperatur. Stäng alltid av kameran när du inte använder den.
[x] Visa
oo Kamerans innertemperatur kan öka och [x] kan visas efter en lång
filminspelning eller efter utökad Live View-användning med [H beskärning]
inställt på [På]. Filminspelning är inte möjlig så länge som [x] visas. Om [x]
visas under filminspelning, stängs kameran av automatiskt inom cirka 3 minuter.
oo Vänta och låt kameran svalna om [x] visas eller om kameran avbryter
filminspelningen, antingen genom att stänga av kameran eller att avbryta
filminspelningsläget.
Inspelnings- och bildkvalitet
oo Om det finns en Image Stabilizer (Bildstabilisator) på objektivet och du ställer
in omkopplaren för Image Stabilizer (Bildstabilisator) (IS) på <1> kommer
Image Stabilizer (Bildstabilisator) att vara aktiv hela tiden, även när du inte
håller ned avtryckaren halvvägs. Image Stabilizer (Bildstabilisator) förbrukar
batteri och kan bidra till att den totala filminspelningstiden minskar beroende
på inspelningsförhållandena. När Image Stabilizer (Bildstabilisator) inte
behövs, exempelvis när du använder ett stativ, rekommenderar vi att du ställer
IS-omkopplaren på <2>.
oo Om ljusstyrkan ändras när du spelar in en film med automatisk exponering
kan det verka som om filmen avbryts tillfälligt. Spela in filmer med manuell
exponering i sådana fall.
oo Om det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se svart
ut på skärmen. Filmerna spelas in nästan exakt så som de visas på skärmen.
oo Bildkvaliteten kan bli sämre vid inspelning av film under en kombination av
förhållanden, t.ex. höga ISO, hög temperatur, långa slutartider och svag belysning.
oo Filminspelning över en längre tid kan leda till att kamerans innertemperatur
stiger vilket påverkar bildkvaliteten. Stäng av kameran så fort det är möjligt om
du inte spelar in film.
oo Om du spelar upp en film med en annan enhet eller med en annan bild- eller
ljudkvalitet kan resultatet bli sämre eller också kanske det inte går att spela
upp alls (även om enheterna har funktioner för MP4-format).
326
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning
Inspelnings- och bildkvalitet
oo Om du använder ett kort med låg skrivhastighet
kan en indikator visas till höger på skärmen under
filminspelningen. Den indikerar hur mycket data som
ännu inte har skrivits till kortet (återstående kapacitet
i det interna buffertminnet). Ju långsammare kort, desto
snabbare stiger indikatornivån. Om indikatorn (1) blir full
(1)
avslutas filminspelningen automatiskt.
oo Om det är ett snabbt minneskort visas indikatorn
antingen inte alls eller också går nivån (om den visas) knappt upp. Spela först
in några testfilmer för att se om kortet kan skriva snabbt nog.
oo Om indikatorn visar att kortet är fullt och filminspelningen stoppar automatiskt
så kanske ljudet inte spelas in som det ska mot slutet av filmen.
oo Om kortets skrivhastighet (på grund av fragmentering) är låg och indikatorn
visas kan formatering av kortet göra att skrivhastigheten ökar.
Ljudbegränsningar
oo Följande begränsningar gäller när [Insp.storl. film] är inställt på L6V
(NTSC) eller L5V (PAL), när [8C.Fn III-9: Ljudkomprimering] är
inställt på [På] och för baszonen och video-snapshot.
• Ljud spelas inte in på ungefär de två sista bilderna.
• När du spelar upp filmer i Windows kan filmbilder och ljud ibland vara
osynkroniserade.
327
328
Bildvisning
I det här kapitlet beskrivs bildvisning - visning av stillbilder och
filmer - och menyinställningar på fliken Bildvisning ([x]).
oo Normal visning eller normalt val på den här kameran kanske inte
fungerar för bilder som hämtats på andra kameror, eller bilder från
den här kameran som har redigeras eller namnändrats på en dator.
oo Bilder som inte kan användas med uppspelningsfunktioner
kanske visas.
329
Flikmenyer: Bildvisning
zzBildvisning 1
=346
=349
=350
=354
=358
=361
zzBildvisning 2
=364
=370
=372
=373
=374
zzBildvisning 3
=377
=379
=380
=383
=385
=387
oo [3: RAW-bildbearbetning] och [3: Snabbkontroll RAW-bearbetning] visas
inte i baszonens metoder.
330
Flikmenyer: Bildvisning
zzBildvisning 4
=389
=391
=392
=393
=394
331
Bildvisning
Enbildsvisning
bilden.
1 Visa
zz Tryck på knappen <x>.
Den senast tagna eller visade bilden visas.
en bild.
2 Välj
zz Du visar bilderna med den senast tagna
bilden först genom att vrida ratten <5>
motsols. Du visar bilder med den tidigast
tagna bilden först genom att vrida ratten
medsols.
zz Bilder kan också väljas med <9>.
zz Varje gång du trycker på <B> ändras
visningen.
Ingen information
Visning av
grundläggande
information
Visning av
fotograferingsinformation
332
Bildvisning
bildvisningen.
3 Avsluta
zz Stäng av bildvisningen och gör kameran
klar för fotografering genom att trycka på
knappen <x>.
oo Om RAW-bilder visas som tagits med [z: Stillbildsformat] inställt på ett
annat alternativ än [3:2] (=202) visas ramlinjer som anger bildområdet.
oo Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.] (=385),
visas bara de filtrerade bilderna.
Visning av fotograferingsinformation
När skärmen för fotograferingsinformation visas (=332) kan du trycka på
knapparna <W> <X> för att ändra fotograferingsinformationen som visas
längst ned på skärmen.
Detaljerad information
GPS-information
Information om objektiv/
histogram
Register över
skickade bilder
Vitbalansinformation
Korrigeringsinformation 2
för objektivaberration
Information om bildstil 1
Korrigeringsinformation 1
för objektivaberration
Information om bildstil 2
Färgrymd/
Brusreduceringsinformation
333
Indexbild (Visa flera bilder)
till indexbilden.
1 Växla
zz Vid bildvisning trycker du på
knappen <r>.
zz Ett 4-bilders index visas. Den valda
bilden markeras med en orange ram.
Genom att trycka på knappen <r>
igen växlar du mellan 9 bilder och 36
och sedan till 100.
Genom att trycka på knappen <v>
växlar du mellan 100 bilder till 36, 9,
4 och sedan till enbildsvisning.
B
B
B
B
en bild.
2 Välj
zz Vrid på ratten <6> eller <5> för att
flytta den orange ramen och välja bilden.
zz Tryck på <0> i indexbilden för att visa
den valda bilden med enbildsvisning.
334
Indexbild (Visa flera bilder)
Toucha bildvisning
Kameran har en touchskärm som du touchar för att styra bildvisningen.
Touchfunktionerna liknar dem som används med smartphones och liknande
enheter. Tryck först på knappen <x> för att förbereda touchskärmsvisningen.
Bildbläddring
Visningshopp
Indexbild
Förstorad bild
oo Du kan också förstora bilderna genom att dubbelklicka med ett finger.
335
Förstorad bildvisning
bilden.
1 Förstora
zz Vid bildvisning trycker du på
knappen <v>.
Den förstorade bilden visas.
Det förstorade områdets position (1)
visas längst ned till höger på skärmen.
zz Varje gång du trycker på <v> förstoras
bilden.
zz Varje gång du trycker på <r>
förminskas bilden. För indexbild
(=334), tryck på <r> igen efter
den slutliga förminskningen.
(1)
olika delar av bilden.
2 Visa
zz Använd <j> <9> för att visa olika
delar av bilden vertikalt och horisontellt.
zz Om du vill avsluta den förstorade
bilden trycker du på <x> eller pekar
du på [2].
336
Filmvisning
bilden.
1 Visa
zz Tryck på knappen <x>.
en film.
2 Välj
zz Välj den film du vill spela upp genom att
vrida på ratten <5>.
zz Vid enbildsvisning anger symbolen
<s1> längst upp till vänster i bilden
att det är en film.
zz Vid visning av indexbild anger
perforeringen i bildens vänsterkant
att det är en film som visas. Eftersom
det inte går att spela upp filmer från
indexbilden trycker du på <0> för att
växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker du
3 Vid
på <0>.
på <0> för att spela upp filmen.
4 Tryck
zz Filmvisningen startar.
zz Du kan pausa uppspelningen och
visa panelen för filmvisning genom att
trycka på <0>. Tryck på den igen för att
återuppta uppspelningen.
zz Du kan också justera volymen under
filmvisning med hjälp av knapparna
<W> <X>.
(1)
Högtalare
(1)
337
Filmvisning
Panel för filmvisning
Alternativ
7 Uppspelning
8 Slow motion
T Hoppa bakåt
3 Föregående bild
6 Nästa bild
v Hoppa framåt
X Redigera
I Frame Grab
y Bakgrundsmusik
mm’ ss”
Volym
338
Visa bilder och filmer
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning och paus.
Hastigheten på slow motion-funktionen justeras med ratten
<5>. Slow motion-hastigheten anges uppe till höger på
skärmen.
Hoppar bakåt 4 sekunder varje gång du trycker på <0>.
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>.
Om du håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på <0>.
Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
Hoppar framåt 4 sekunder varje gång du trycker på <0>.
Visar redigeringsskärmen (=340).
Tillgänglig när du spelar upp 4K- eller 4K-timelapse‑filmer.
Du kan extrahera aktuell bild och spara den som en
JPEG‑stillbild (=342).
Visar filmer med bakgrundsmusik som du själv väljer (=376).
Bildvisningsposition
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
Använd knapparna <W> <X> för att justera högtalarvolymen
(=337).
Filmvisning
Panelen för filmvisning (album med video-snapshot)
Alternativ
7 Uppspelning
8 Slow motion
Visa bilder och filmer
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning och paus.
Hastigheten på slow motion-funktionen justeras med ratten <5>.
Slow motion-hastigheten anges uppe till höger på skärmen.
T Föregående klipp
Visar den första bilden i föregående video-snapshot.
3 Föregående bild
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>. Om du
håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
6 Nästa bild
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på <0>.
Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
Visar den första bilden i nästa video-snapshot.
v Nästa klipp
Radera klipp
Raderar aktuellt video-snapshot.
X Redigera
Visar redigeringsskärmen (=340).
y Bakgrundsmusik
Visar ett album med bakgrundsmusik som du själv väljer (=376).
Bildvisningsposition
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
mm’ ss”
Volym
Använd knapparna <W> <X> för att justera högtalarvolymen
(=337).
oo Justera volymen med TV-kontrollerna när kameran är ansluten till en TV för
filmvisning (=344). (Volymen kan inte justeras med knapparna <W> <X>.)
oo Filmvisningen kan avbrytas om kortets läshastighet är för långsam eller om
filmfilerna innehåller skadade bildrutor.
oo Mer information om tillgänglig filminspelningstid finns på =618.
339
Redigera första och sista scenen i en film
enbildsvisning trycker du
1 Vid
på <0>.
zz Filmvisningspanelen visas.
2 Välj [X] på filmvisningspanelen.
vilken del som ska
3 Ange
redigeras bort.
zz Välj antingen [U] (Klipp början) eller [V]
(Klipp slutet).
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
gå bakåt eller framåt en bild (eller ett
video‑snapshot) i taget. Håll ned knappen
<Z> för att snabbspola bilderna.
zz När du har bestämt vilken del som ska
redigeras trycker du på <0>. Den del
som visas med en linje längst ned på
skärmen är den del som blir kvar.
den redigerade filmen.
4 Kontrollera
zz Tryck på [7] för att spela upp den
redigerade filmen.
zz Om du vill ändra den redigerade delen,
återgår du till steg 3.
zz Tryck på knappen <M> om du vill
avbryta redigeringen.
340
Redigera första och sista scenen i en film
bilden.
5 Spara
zz Välj [W] (1).
(1) (2)
zz Menybilden för att spara visas.
zz Om du vill spara den som en ny film
väljer du [Ny fil]. Om du vill spara och
skriva över ursprungsfilen väljer du
[Skriv över].
] (2) om du vill spara en
zz Välj [
komprimerad version av filen. 4K-filmer
konverteras till Full HD-filmer före
komprimeringen.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan för att
spara den redigerade filmen och återgå
till filmvisningsskärmen.
oo Eftersom redigeringen genomförs i steg om ungefär 1 sekund (placeringen
markeras med [ ] längst ned på skärmen) är det inte säkert att filmen
redigeras på exakt det ställe som du angett.
oo Filmscener som spelats in med en annan kamera kanske inte kan redigeras
med den här kameran.
oo Det går inte att redigera en film när kameran är ansluten till en dator.
oo Komprimera och spara går inte med filminspelningsstorlekarna L6V
(NTSC) eller L5V (PAL).
oo Instruktioner om hur du redigerar album med video-snapshot finns i ”Redigera
album med video-snapshots” (=374).
341
Bildextrahering från 4K-filmer eller
4K-timelapse-filmer
Du kan välja separata bilder från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer och
spara dem som 8,3-megapixels (3840 × 2160) JPEG-stillbilder. Den här
funktionen kallas ”Frame Grab (4K-bildhämtning)”.
bilden.
1 Visa
zz Tryck på <3>.
en 4K-film eller en 4K
2 Välj
timelapse-film.
zz Välj med <5>.
zz På skärmen för
fotograferingsinformation
(=631) markeras 4K-filmer och
4K-timelapse‑filmer med en [H]-ikon.
zz Med indexbilden trycker du på <0> för
att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker du
3 Vid
på <0>.
zz Filmvisningspanelen visas.
4 zz Använd filmvisningspanelen för att välja
Välj en bild som du vill hämta.
en bild som ska användas som stillbild.
zz Mer information om filmvisningspanelen
finns på =338.
5 Välj [I].
342
Bildextrahering från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer
bilden.
6 Spara
zz Välj [OK] för att spara aktuell bild som
JPEG-stillbild.
den bild som ska visas.
7 Välj
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer.
zz Välj [Visa ursprungsfilmen] eller
[Visa extraherad stillbild].
oo Det går inte att hämta bilder med filmer i Full HD, Full HD-timelapse-filmer eller
med 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer som har tagits med en annan kamera.
343
Filmvisning på TV:n
Om du ansluter kameran till en TV med en HDMI-kabel kan du visa
stillbilderna och filmerna som finns på kameran på TV:n. HDMI-kabel
HTC‑100 (säljs separat) rekommenderas.
Om bilden inte visas på TV-skärmen kontrollerar du att
[5: Videosystem] är rätt inställt för [För NTSC] eller [För PAL]
(beroende på TV:ns videosystem).
HDMI-kabeln till kameran.
1 Anslut
zz Vänd kontaktens logotyp <dHDMI MINI>
mot kamerans framsida och sätt i den
i kontakten <D>.
HDMI-kabeln till TV:n.
2 Anslut
zz Anslut HDMI-kabeln till HDMI IN-porten
på TV:n.
TV:n och ställ in rätt
3 Starta
TV‑ingång för den kontakt kabeln är
4
ansluten till.
Ställ kamerans strömbrytare
på <1>.
på knappen <x>.
5 Tryck
zz Bilden visas på TV-skärmen. (Ingenting
visas på kamerans skärm.)
zz Bilderna visas automatiskt med
optimal upplösning som motsvarar den
anslutna TV:n.
344
Filmvisning på TV:n
oo Vid filmuppspelningen på en TV justerar du ljudnivån på TV:n. Det går inte att
justera ljudvolymen via kameran.
oo Stäng av kameran och TV:n innan du ansluter eller kopplar bort kabeln mellan
kameran och TV:n.
oo På vissa TV-apparater kan det hända att delar av bilden inte visas.
oo Anslut inte någon annan enhets utgång till kontakten <D> på kameran.
Det kan orsaka funktionsfel.
oo Vissa TV-apparater kan inte visa bilderna på grund av saknad kompatibilitet.
oo Det kan ta en stund innan bilderna visas. Om du vill undvika fördröjning ställer
du in [5: HDMI-upplösning] på [1080p] (=543).
oo Pekskärmsfunktionerna kan inte användas när kameran är ansluten till en TV.
345
Skydda bilder
Du kan skydda bilder från att raderas oavsiktligt.
Skydda en enstaka bild
1 Välj [3: Skydda bilder].
2 Välj [Välja bilder].
en bild.
3 Välj
zz Välj den bild du vill skydda genom att
vrida på ratten <5>.
(1)
4 zz Tryck på <0> för att skydda den valda
Skydda bilden.
bilden. Symbolen <K> (1) visas längst
upp på skärmen.
zz Du stänger av bildskyddet genom att
trycka på <0> igen. Symbolen <K>
försvinner.
zz Om du vill skydda en bild till upprepar
du steg 3 och 4.
346
Skydda bilder
Ange omfång av bilder som ska skyddas
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast skydda alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1 Välj
zz Välj [Markera omfång] i [3: Skydda
bilder].
omfång av bilder.
2 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
Bilderna i omfånget kommer att skyddas
och symbolen <J> visas.
zz Om du vill välja en annan bild att skydda
upprepar du steg 2.
347
Skydda bilder
Skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Om du väljer [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet] i [3: Skydda
bilder] skyddas alla bilder i mappen eller
på kortet.
Avbryt valet genom att välja [Ta bort för
alla bilder i mapp] eller [Ta bort för alla
bilder på kort].
Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.] (=385),
ändras visningen till [Alla hittade bilder] och [Lås upp hittade].
Om du väljer [Alla hittade bilder] skyddas
alla bilder som filtrerats med hjälp av
sökkriterierna.
Om du väljer [Lås upp hittade] tas skyddet
bort för alla filtrerade bilder.
oo Om du formaterar kortet (=511), raderas även skyddade bilder.
oo När en bild är skyddad kan den inte raderas med kamerans raderingsfunktion.
Om du vill radera en skyddad bild måste du först stänga av skyddet.
oo Om du raderar alla bilder (=353) blir bara de skyddade bilderna kvar.
På så sätt kan du på en gång radera alla bilder som inte är viktiga.
348
Bildrotering
Du kan använda den här funktionen till att rotera bilden som visas till
önskad riktning.
1 Välj [3: Rotera bild].
en bild.
2 Välj
zz Välj med <5>.
bilden.
3 Rotera
zz Varje gång du trycker på <0> roteras
bilden medsols enligt följande: 90° →
270° → 0°.
zz Om du vill rotera en bild till upprepar du
steg 2 och 3.
oo Om du ställer in [5: Autom rotering] på [PåzD] (=510) innan du tar en
vertikal bild behöver du inte rotera bilden med den här funktionen.
oo Om den roterade bilden inte visas i roterad riktning vid bildvisning ställer du in
[5: Autom rotering] på [PåzD].
349
Radera bilder
Du kan antingen välja och radera onödiga bilder en i taget eller radera dem
i grupp. Skyddade bilder (=346) raderas inte.
oo När du har raderat en bild kan du inte återställa den. Kontrollera att du
inte behöver bilden mer innan du raderar den. Om du vill undvika att
radera viktiga bilder av misstag skyddar du dem.
Radera en enbild
den bild som ska raderas.
1 Välj
zz Tryck på knappen <x>.
zz Välj med <5>.
2 Tryck på knappen <L>.
3 Radera bilderna.
JPEG- eller RAW-bilder eller filmer
zz Välj [Radera].
RAW+JPEG-bilder
zz Välj ett alternativ.
350
Radera bilder
Bockmarkera [X] bilder som ska raderas samtidigt
Genom att bockmarkera de bilder som ska raderas, kan du radera alla
bilder samtidigt.
1 Välj [3: Radera bilder].
2 Välj [Välj och radera bilder].
en bild.
3 Välj
zz Välj den bild du vill radera genom att
vrida på ratten <5> och tryck sedan
på <0>.
zz Om du vill välja en annan bild att radera
upprepar du steg 3.
bilderna.
4 Radera
zz Tryck på knappen <L> och sedan
på [OK].
351
Radera bilder
Ange omfång av bilder som ska raderas
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast radera alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1 Välj
zz Välj [Markera omfång].
omfång av bilder.
2 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
3 Tryck på knappen <L>.
bilderna.
4 Radera
zz Välj [OK].
352
Radera bilder
Radera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Om du ställer in [3: Radera bilder] på
[Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på
kortet] raderas alla bilder i mappen eller
på kortet.
Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.] (=385),
ändras visningen till [Alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] raderas
alla bilder som filtrerats med hjälp av
sökkriterierna.
oo Om du vill radera alla bilder, inklusive skyddade bilder, formaterar du kortet
(=511).
353
Digital Print Order Format (DPOF)
Med DPOF (Digital Print Order Format) kan du skriva ut bilder som finns på
kortet. Du väljer själv vilka bilder, antal kopior och så vidare. Du kan skriva
ut flera bilder i grupp eller beställa kopior från en fotobutik.
Du kan göra utskriftsinställningar som utskriftstyp, inkopiering av datum
och filnummer osv. Utskriftsinställningarna tillämpas på alla bilder som du
beställer kopior av. (De kan inte ställas in individuellt för varje bild.)
Utskriftsalternativ
1 Välj [3: Beställa kopior].
2 Välj [Inställ.].
in önskade värden
3 Ställ
för alternativet.
zz Ställ in [Utskriftstyp], [Datum] och
[Filnummer].
Utskriftstyp
K Standard
En bild skrivs ut på ett ark.
L Indexbild
Flera miniatyrbilder skrivs ut på ett ark.
K
En bild skrivs ut på ett ark och en indexbild
skrivs ut.
L
Datum
Filnummer
354
Båda
På
Av
På
Av
Med inställningen [På] kopieras fotograferingsdatumet
in på den tagna bilden.
Med inställningen [På] kopieras filnumret in.
Digital Print Order Format (DPOF)
inställningsskärmen.
4 Stäng
zz Tryck på knappen <M>.
zz Välj därefter [Välj bild] eller [Flera] för
att ange de bilder som ska skrivas ut.
oo Om du skriver ut en bild med stor bildstorlek med inställningen [Indexbild]
eller [Båda] (=354) kommer indexutskriften kanske inte att skrivas ut med
vissa skrivare. Om det händer ändrar du storlek på bilden (=379) och
skriver sedan ut indexutskriften.
oo Även om alternativen [Datum] och [Filnummer] är inställda på [På] kan det
hända att datumet och filnumret inte kopieras in. Det beror på utskriftstyp och
skrivare.
oo Om du valt att skriva ut [Indexbild] kan inte både [Datum] och [Filnummer]
ställas in på [På].
oo När du skriver ut med DPOF använder du det kort som du använde för att
ställa in specifikationerna för att beställa kopior. Det går inte att skriva ut med
den angivna kopiebeställningen om du hämtar bilder från kortet för utskrift.
oo Det är inte säkert att alla DPOF-kompatibla skrivare eller fotobutiker kan skriva
ut bilderna enligt din beställning. Titta i skrivarens användarhandbok innan du
skriver ut eller fråga personalen i fotobutiken vilken typ av beställningar för
utskrift de hanterar.
oo Använd inte kameran till att konfigurera utskriftsinställningar för bilder med
DPOF-inställningar som ställts in på någon annan kamera. Det kan hända att
kopiebeställningen oavsiktligt skrivs över. Det kan även hända att det inte går
att göra en kopiebeställning beroende på bildtyp.
355
Digital Print Order Format (DPOF)
Val av bilder för utskrift
zzVälja bilder
Välj och ange bilderna en i taget.
Spara kopiebeställningen på kortet
genom att trycka på <M>.
Standard/Båda
(1)
(2)
Tryck på <0> för att skriva ut en kopia
av den visade bilden. Genom att vrida på
ratten <5> kan du ange att skriva ut upp
till 99 kopior.
(1)
(2)
Antal
Totalt antal valda bilder
Indexbild
(3) (4)
Tryck på <0> om du vill markera rutan [X].
Bilden tas med i indexutskriften.
(3)
(4)
Bockmarkering
Symbol för indexbild
zzVälja flera bilder
Markera omfång
Under [Flera] väljer du [Markera
omfång]. Om du bockmarkerar [X]
första och sista bilden i omfånget kommer
ett exemplar av varje bild att skrivas ut.
356
Digital Print Order Format (DPOF)
Alla bilder i en mapp
Välj [Markera alla i mappen] och välj mappen. En kopiebeställning
för en kopia av alla bilder i mappen anges.
Om du väljer [Ta bort för alla i mappen] och väljer mappen kommer
kopiebeställningen för alla bilder i mappen att avbrytas.
Alla bilder på ett kort
Om du väljer [Markera alla på kortet] skrivs en kopia ut av samtliga
bilder på kortet.
Om du väljer [Ta bort för alla på kortet] raderas kopiebeställningen
för samtliga bilder på kortet.
Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.] (=385)
och du väljer [Flera], ändras visningen till [Markera alla hittade bilder] och
[Ta bort för alla hittade bilder].
Alla hittade bilder
Om du väljer [Markera alla hittade bilder] beställs ett exemplar för
utskrift av alla bilder som filtrerats av sökkriterierna.
Om du väljer [Ta bort för alla hittade bilder] tas kopiebeställningen
bort för alla filtrerade bilder.
oo RAW-bilder eller filmer kan inte anges för utskrift. Observera att RAW-bilder
eller filmer inte kommer att skrivas ut, även om du anger alla bilder med [Flera].
oo Om du använder en PictBridge-kompatibel skrivare ska du inte beställa mer
än 400 bilder per beställning. Om du anger ett större antal är det inte säkert
att alla bilder skrivs ut.
357
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok
Du kan ange upp till 998 bilder för fotoboksutskrift. När du importerar bilder
till datorn med EOS Utility (EOS-programvara) kopieras de angivna bilderna
för fotoboken till en särskild mapp. Det här kan vara till hjälp när du vill
beställa fotoböcker online.
Ange en bild i taget
1 Välj [3: Inst. för Fotobok].
2 Välj [Välja bilder].
den bild du vill ha med
3 Välj
i fotoboken.
zz Välj den bild du vill ha för en fotobok
med genom att vrida på ratten <5> och
tryck sedan på <0>.
zz Upprepa steg 3 om du vill välja andra
bilder för en fotobok.
358
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok
Ange bildurval för en fotobok
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange urvalet (den första och
sista bilden) för bilderna som ska anges för fotoboken.
[Flera].
1 Välj
zz Under [3: Inst. för Fotobok] väljer
du [Flera].
2 Välj [Markera omfång].
omfång av bilder.
3 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
En bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista bilden.
359
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok
Välja alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan välja alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång för en fotobok.
Under [x: Inst. för Fotobok] kan du ställa
in [Flera] på [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet] för att välja alla bilder
i mappen eller på kortet för en fotobok.
Om du vill avbryta inställningen väljer du
[Ta bort för alla i mappen] eller [Ta bort
för alla på kortet].
Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.] (=385)
och du väljer [Flera], ändras visningen till [Markera alla hittade bilder] och
[Ta bort för alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] markeras
alla bilder för fotoboken vilka filtrerats med
hjälp av sökkriterierna.
Om du väljer [Ta bort för alla hittade
bilder] tas fotoboksbeställningen bort för
alla filtrerade bilder.
oo RAW-bilder eller filmer kan inte anges för fotoboken. Observera att RAW‑bilder
eller filmer inte kommer att anges för fotoboken ens om du anger alla bilder
med [Flera].
oo Använd inte kameran till att konfigurera fotoboksinställningar för bilder
med fotoboksinställningar som ställts in på någon annan kamera.
Alla fotoboksinställningar kan skrivas över av misstag.
360
Kreativa filtereffekter
Du kan tillämpa följande filterbearbetning på en bild och spara den som
en separat bild: grynig svartvit, mjukt fokus, fisheye-effekt, oljemålning,
akvarell, leksakskamera och miniatyreffekt.
1 Välj [3: Kreativa filter].
en bild.
2 Välj
zz Välj en bild med <5> och tryck sedan
på <0>.
zz Du kan trycka på <Hy> och välja bilden
med indexbilden.
3 Välj en filtereffekt (=362).
filtereffekten.
4 Justera
zz Justera filtereffekten och tryck sedan
på <0>.
zz Om du använder miniatyreffekten trycker
du på knapparna <W> <X> <Y>
<Z> för att flytta den vita ramen till det
område som ser skarpt ut och sedan
trycker du på <0>.
361
Kreativa filtereffekter
bilden.
5 Spara
zz Välj [OK].
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
som visas och välj sedan [OK].
zz Om du vill tillämpa filterbearbetning på
andra bilder upprepar du steg 2 till 5.
oo För bilder som tagits under RAW+JPEG-fotografering tillämpas
filterbearbetning på RAW-bilden och resultatet sparas som en JPEG-bild.
oo För RAW-bilder som tagits med ett angivet sidförhållande, sparas resultatet
med det sidförhållandet efter filterbearbetningen.
oo Bilder som bearbetats med fisheye-effektsfilter har inte data för
dammborttagning (=241) tillagda.
Egenskaper för kreativa filter
zzI Grynig svartvit
Gör bilden grynig och svartvit. Genom att justera kontrasten kan du ändra
den svartvita effekten.
zzW Mjukt fokus
Ger bilden en mjuk ton. Du kan ändra mjukhetsgraden genom att justera
suddigheten.
362
Kreativa filtereffekter
zzX Fisheye-effekt
Gör att det ser ut som att bilderna tagits med ett fisheye-objektiv.
Bilden återges med ett slags tunndistorsion.
Hur stort området som beskärs i bildens periferi varierar beroende
på filtrets effektnivå. Eftersom den här filtereffekten förstorar bildens
mittpunkt, kan den synliga upplösningen vid mitten reduceras beroende
på antalet registrerade pixels, och du bör ställa in filtereffekten i steg 4
när du kontrollerat den slutgiltiga bilden.
zzY Oljemålning
Bilden ser ut som en oljemålning och motivet ser mer tredimensionellt
ut. Genom att justera effekten kan du ändra kontrast och färgmättnad.
Observera att motiv som himmel eller vita väggar kanske inte återges med
en mjuk kontrast och att det kan se ojämnt ut eller innehålla mycket brus.
zzZ Akvarell
Bilden påminner om en akvarellmålning med mjuka färger. Du kan ändra
effekten genom att justera färgdensiteten. Observera att kvällsmotiv
eller mörka motiv kanske inte återges med en mjuk kontrast och att
ojämnheter och mycket brus kan uppstå.
zzH Leksakskamera
Byter färg till dem som liknar en leksakskameras och gör bildens fyra
hörn mörkare. Färgtonsalternativ kan användas för att ändra färgsticket.
zzc Miniatyreffekt
Skapar en dioramaeffekt. Du kan ändra område där du vill att bilden ska
se skarp ut. Om du vill växla mellan vertikal och horisontell orientering för
det skarpa området (vit ram), trycker du på <B> i steg 4 (eller pekar på [T]
på skärmen).
363
RAW-bildbearbetning
M
Du kan bearbeta 1- eller F -bilder med kameran och skapa
JPEG‑bilder. RAW-bilder påverkas inte och olika förhållanden kan tillämpas
för att skapa JPEG-bilder.
Du kan också använda Digital Photo Professional (EOS-programvara) till att
bearbeta RAW-bilder.
1 Välj [3: RAW-bildbearbetning].
ett alternativ och välj
2 Välj
sedan bilder.
zz Du kan välja flera bilder som ska
bearbetas samtidigt.
Välja bilder
zz Vrid på ratten <5> för att välja bilder som
ska bearbetas och tryck sedan på <0>.
zz Tryck på <Q>.
Markera omfång
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
zz Tryck på <Q>.
364
RAW-bildbearbetning
in önskade
3 Ställ
bearbetningsalternativ.
Använd fotoinställningar
zz Bilderna bearbetas med de
bildinställningar som fanns vid
fotograferingstillfället.
Egen RAW-inställning
zz Välj ett alternativ med <j> <9>.
zz Ändra inställning med ratten <6>
eller <5>.
zz Tryck på <0> så att skärmen för
funktionsinställningar visas.
zz Tryck på <L> om du vill återgå
till bildinställningarna vid
fotograferingstillfället.
Jämförelseskärm
zz Du kan växla mellan skärmarna [Efter
ändring] och [Fotoinställningar]
genom att trycka på <B> och vrida
på ratten <5>.
zz Alternativ i orange på skärmen
[Efter ändring] har ändrats efter
fotograferingstillfället.
zz Tryck på knappen <M>.
bilden.
4 Spara
zz När du använder [Egen RAW-inställning]
väljer du [W] (Spara).
zz Läs meddelandet och välj [OK].
zz Om du vill bearbeta fler bilder väljer du
[Ja] och upprepar steg 2–4.
365
RAW-bildbearbetning
den bild som ska visas.
5 Välj
zz Välj [Ursprungsbild] eller
[Bearbetad bild].
Förstorad bild
Du kan förstora bilder som visas för [Egen RAW-inställning] genom
att trycka på <v>. Förstoringen varierar beroende på inställningen för
[Bildkvalitet]. Med <j> <9> kan du flytta dig runt i den förstorade bilden.
Om du vill avsluta den förstorade bilden pekar du på [2] eller trycker på <r>.
Bearbeta bilder med angivna sidförhållanden
JPEG-bilder med angivna bildförhållanden skapas när du bearbetar
RAW‑bilder tagna med [z: Stillbildsformat] (=202) inställt på något
annat än [3:2].
oo Vissa inställningar kan inte ändras när multiexponerade 1- eller F-bilder
bearbetas.
366
RAW-bildbearbetning
Alternativ för RAW-bildbearbetning
zz[
] Justering av ljusstyrka
zz[
] Vitbalans (=222)
zz[
] Bildstil (=230)
Du kan justera bildens ljusstyrka upp till ±1 steg i 1/3 steg.
Du kan välja vitbalans. Om du väljer [Q] kan du välja [Auto: Bevara
känslan] eller [Auto: Vitprioritet]. Om du väljer [P] kan du ställa in
färgtemperaturen.
Du kan välja bildstil. Du kan justera skärpa, kontrast och andra parametrar.
zz[
] Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) (=218)
zz[
] Brusreducering för höga ISO (=239)
Du kan ställa in Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering).
Här kan du ställa in brusreduceringen för höga ISO-tal. Om det är svårt
att se effekten förstorar du bilden (=336).
zz[73] Bildkvalitet (=199)
Du kan ställa in bildkvaliteten när du skapar en JPEG-bild.
367
RAW-bildbearbetning
zz[
] Färgrymd (=229)
zz[
] Korrigering för objektivaberration
Du kan välja antingen sRGB eller Adobe RGB. Eftersom kamerans
skärm inte är kompatibel med Adobe RGB kommer bilden inte att se så
annorlunda ut oavsett vilken färgrymd som används.
[
] Korrigering av periferibelysning (=207)
[
] Distorsionskorrigering (=207)
[
] Digital objektivoptimering (=208)
Ett fenomen som innebär att bildhörnen blir mörkare till följd av
objektivets egenskaper kan korrigeras. Om [På] har valts kommer den
korrigerade bilden att visas. Om det är svårt att se effekten förstorar
du bilden (=336) och kontrollerar de fyra hörnen. Den korrigering
av periferibelysningen som tillämpas med kameran är mindre tydlig än
den som tillämpas med Digital Photo Professional (EOS-programvara)
med högsta korrigeringsvärde. Om effekten av korrigeringen inte
är tydlig, använder du Digital Photo Professional för att tillämpa
korrigering av periferibelysningen.
Bildförvrängning till följd av objektivets egenskaper kan korrigeras.
Om [På] har valts kommer den korrigerade bilden att visas.
Bildens periferi kommer att beskäras i den korrigerade bilden.
Eftersom bildupplösningen kan se något lägre ut kan du om det
behövs justera skärpan med parametern [Skärpa] under Bildstil.
Korrigera objektivaberration, diffraktion och förlorad skärpa från
lågpassfiltret genom att lägga på andra optiska effekter. Om du väljer
[På] korrigeras både kromatisk aberration och diffraktion, även om
dessa alternativ inte visas.
368
RAW-bildbearbetning
[
] Korrigering av kromatisk aberration (=209)
[
] Diffraktionskorrigering (=209)
Kromatisk aberration (färgkanter längs motivets ytterlinjer) till följd av
objektivets egenskaper kan korrigeras. Om [På] har valts kommer den
korrigerade bilden att visas. Om det är svårt att se effekten förstorar
du bilden (=336).
Diffraktion från bländaröppningen som försämrar bildskärpan kan
korrigeras. Om [På] har valts kommer den korrigerade bilden att
visas. Om det är svårt att se effekten förstorar du bilden (=336).
oo Om du bearbetar RAW-bilder i kameran får du inte samma resultat som om du
bearbetar RAW-bilder med Digital Photo Professional (EOS-programvara).
oo Om du väljer [Justera ljusstyrka] kanske brus, ränder m.m. intensifieras som
ett resultat av justeringen.
oo När [Digital objektivoptim.] har ställts in kan bruset intensifieras tillsammans
med effekten av korrigeringen. Bildkanterna kan också framhävas. Korrigera
bildstilens skärpa eller ställ in [Digital objektivoptim.] på [Av] efter behov.
oo Effekten av korrigering för objektivaberration varierar beroende på vilket
objektiv som används och fotograferingsförhållandena. Dessutom kan
effekten bli svår att urskilja beroende på vilket objektiv som används,
fotograferingsförhållanden m.m.
369
Bearbetning med önskade effekter
(Creative Assist)
Du kan bearbeta RAW-bilder genom att tillämpa effekter och spara bilderna
som JPEG-bilder.
1 Välj [3: Creative Assist].
en bild.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> för att välja bilder
som ska bearbetas och tryck sedan
på <0>.
en effektnivå.
3 Välj
zz Använd på knapparna <Y> <Z> för att
välja effekt.
zz Genom att välja [Förinställning] och
trycka på <0> kan du välja [VIVID],
[SOFT] eller andra förinställda effekter.
[AUTO1], [AUTO2] och [AUTO3]
är effekter som rekommenderas av
kameran baserat på bildförhållanden.
370
Bearbetning med önskade effekter (Creative Assist)
zz Du kan välja effekter som [Ljusstyrka]
eller [Kontrast] genom att trycka
på <0> och sedan använda knapparna
<Y> <Z>.
zz Tryck på <0> när justeringen är klar.
zz Återställ effekterna genom att trycka på
knappen <A>.
zz Bekräfta effekterna genom att trycka på
knappen <S>.
4 Välj [OK] för att spara bilden.
371
Välja typ av RAW-bildbearbetning
Du kan välja typ av RAW-bildbearbetning på snabbkontrollskärmen.
[3: Snabbkontroll
1 Välj
RAW‑bearbetning].
ett alternativ.
2 Välj
Creative Assist
RAW-bearbetning som använder din
favoriteffekt (=370).
RAW-bildbearbetning
RAW-bearbetning enligt de förhållanden
du anger (=364).
372
Minskning av röda ögon
Korrigerar automatiskt relevanta delar av bilder med röda ögon. Bilden kan
sparas som en separat fil.
1 Välj [3: Ta bort röda ögon].
en bild med <5>.
2 Välj
zz När du valt bild pekar du på [E] eller
trycker på <0>.
zz Vita ramar visas runt det korrigerade
bildområdet.
[OK].
3 Välj
zz Bilden sparas som en separat fil.
oo Vissa bilder kanske inte korrigeras på rätt sätt.
373
Redigera album med video-snapshots
1 Välj [3: Skapa album].
det album som ska redigeras.
2 Välj
zz Tryck på <0> för att markera rutan [X].
zz Efter valet trycker du på knappen <Q>.
3 Välj ett redigeringsalternativ.
374
Redigera album med video-snapshots
Alternativ
T Ordna
video‑snapshots
L Radera
video‑snapshot
7 Spela upp
video‑snapshot
Beskrivning
Vrid på ratten <5> och välj det video-snapshot som ska flyttas,
och tryck sedan på <0>. Vrid på ratten <5> för att flytta det
och tryck sedan på <0>.
Vrid på ratten <5> och välj det video-snapshot som ska raderas,
och tryck sedan på <0>. Valda video-snapshots markeras [L].
Om du vill ångra valet och ta bort [L] trycker du på <0> igen.
Vrid på ratten <5> och välj det video-snapshot som ska spelas
upp, och tryck sedan på <0>. Använd knapparna <W> <X> för
att justera volymen.
redigering.
4 Avsluta
zz Tryck på <M> när du är klar med
redigeringen.
zz Välj [W] (Avsluta redigering).
bilden.
5 Spara
zz Om du vill spela upp ett album
med bakgrundsmusik använder du
[Bakgrundsmusik] för att välja musik
(=376).
zz Välj [Förhandsgranska] för att
kontrollera redigeringen.
zz Om du väljer [Spara] sparas det
redigerade albumet som ett nytt album.
oo Album med video-snapshot kan endast redigeras en gång.
375
Redigera album med video-snapshots
Val av bakgrundsmusik
Album och bildspel kan visas med bakgrundsmusik när du har kopierat
musiken till kortet med hjälp av EOS Utility (EOS-programvara).
[Bakgrundsmusik].
1 Välj
zz Ställ in [Bakgrundsmusik] på [På].
bakgrundsmusik.
2 Välj
zz Vrid på ratten <6> för att välja musik.
Tryck sedan på <0>. För [Bildspel] kan
du välja flera spår.
på ett smakprov.
3 Lyssna
zz Om du vill höra ett smakprov trycker du
på <B>.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
justera volymen. Tryck på <B> igen
för att avbryta uppspelningen.
zz Om du vill ta bort musiken vrider du på
ratten <6> och väljer den. Därefter
trycker du på <L>.
oo Information om hur du kopierar bakgrundsmusik till kort finns i EOS Utility
användarhandbok.
376
Beskära JPEG-bilder
Du kan beskära en tagen JPEG-bild och spara den som en ny bild. Det går
bara att beskära JPEG-bilder. Bilder som tagits i RAW kan inte beskäras.
1 Välj [x: Beskärning].
en bild.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj den bild som
du vill beskära.
in beskärningsramen.
3 Ställ
zz Visa beskärningsramen genom att
trycka på <0>.
zz Bildområdet inom beskärningsramen
beskärs.
zzÄndra beskärningsramens storlek
Tryck på <v> och ändra beskärningsramens storlek. Ju mindre
beskärningsramen är, desto mer förstoras den beskurna bilden.
zzÄndra sidförhållande och orientering
Vrid på ratten <5> och välj <e>. Tryck på <0> för att ändra
beskärningsramens sidförhållande.
377
Beskära JPEG-bilder
zzFlytta beskärningsramen
Använd <j> <9> för att flytta ramen vertikalt eller horisontellt.
Flytta beskärningsramen tills den täcker det önskade bildområdet.
zzKorrigera lutning
Du kan korrigera bildens lutning med ±10°. Vrid på ratten <5> för att
välja <c> och tryck sedan på <0>. När du kontrollerar lutningen
i rutnätet vrider du ratten <5> (i steg om 0,1°) eller trycker på vänster
eller höger kant (i steg om 0,5°) i skärmens övre vänstra del för att
korrigera lutningen. När du korrigerat lutningen trycker du på <0>.
bildområdet som
4 Kontrollera
ska beskäras.
zz Vrid på ratten <5> och välj <b>.
Bildområdet som ska beskäras visas.
bilden.
5 Spara
zz Vrid på ratten <5> och välj <W>.
zz Välj [OK] för att spara den
beskurna bilden.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill beskära en annan bild
upprepar du steg 2 till 5.
oo Positionen och storleken på beskärningsramen kan ändras beroende på
inställd vinkel för lutningskorrigering.
oo När en beskuren bild har sparats kan den inte beskäras igen eller storleksändras.
oo Information om Visa AF-punkt (=392) och Data för dammborttagning
(=241) tillämpas inte på de beskurna bilderna.
378
Ändra storlek på JPEG-bilder
Du kan ändra storlek på en JPEG-bild så att pixelantalet blir mindre och
spara den som en ny bild. Det går bara att ändra storlek på JPEG- 3-, 4- och
a-bilder. Det går inte att ändra storlek på JPEG- b och RAW-bilder.
1 Välj [3: Ändra storlek].
en bild.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj den bild som
du vill ändra storlek på.
önskad bildstorlek.
3 Välj
zz Tryck på <0> så visas bildstorlekarna.
zz Välj önskad bildstorlek (1).
(1)
bilden.
4 Spara
zz Välj [OK] för att spara bilden med den
nya storleken.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill ändra storlek på en annan
bild upprepar du steg 2 till 4.
oo Mer information om bildstorlekar på bilder i annan storlek finns på =621.
379
Bildgradering
Du kan gradera bilder på en skala från 1–5 (l/m/n/o/p). Den här
funktionen kallas gradering.
* Med bildgraderingen blir det lätt att ordna bilder.
Gradera en enskild bild
1 Välj [3: Gradering].
2 Välj [Välja bilder].
den bild som ska graderas.
3 Välj
zz Välj den bild som ska graderas genom
att vrida på ratten <5>.
bilden.
4 Gradera
zz Tryck på <0>. En blå markeringsram
visas, enligt skärmbilden till vänster.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja ett graderingsmärke och tryck
sedan på <0>.
När du lägger till en gradering för
bilden, ökar siffran bredvid den inställda
graderingen med ett.
zz Om du vill gradera en bild till upprepar
du steg 3 och 4.
380
Bildgradering
Gradering genom att ange omfånget
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast gradera alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1 Välj
zz Välj [Markera omfång]
i [3: Gradering].
omfång av bilder.
2 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
En bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista bilden.
3 Tryck på <Q>.
bilden.
4 Gradera
zz Vrid ratten <6> för att välja ett
graderingsmärke och välj sedan [OK].
Alla bilder i omfånget graderas (samma
gradering) direkt.
381
Bildgradering
Gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Under [3: Gradering], när du väljer
[Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på
kortet], graderas alla bilder i mappen eller
på kortet.
Vrid ratten <6> för att välja en gradering och
välj sedan [OK].
Om du inte vill gradera bilderna eller
avbryter graderingen, väljer du [OFF].
Om sökkriterierna ställts in med [3: Ange kriterier för bildsökn.] (=385),
ändras visningen till [Alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] graderas
alla hittade bilder som filtrerats med hjälp
av sökkriterierna.
oo Värden vid graderingar visas som [###] om fler än 1 000 bilder har
denna gradering.
oo Med [3: Ange kriterier för bildsökn.] och [3: Bildhopp med 6] kan du
bara visa de bilder som har en viss gradering.
382
Bildspel (Automatisk bildvisning)
Du kan visa bilderna på kortet i ett automatiskt bildspel.
de bilder du vill visa.
1 Välj
zz Om du vill visa alla bilderna på kortet
går du till steg 2.
zz Om du vill ange vilka bilder som ska
visas i bildspelet, filtrerar du bilderna
med [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=385).
2 Välj [3: Bildspel].
in önskad visning.
3 Ställ
zz Välj [Inställning].
zz Ställ in [Tidsintervall], [Repetera]
(repeterad bildvisning) och
[Övergångseffekt] (effekt när du byter
bilder) för stillbilderna.
zz Om du vill spela upp bakgrundsmusik
använder du [Bakgrundsmusik] för att
välja musik (=376).
zz När du är klar med inställningarna
trycker du på <M>.
383
Bildspel (Automatisk bildvisning)
Tidsintervall
Repetera
Övergångseffekt
Bakgrundsmusik
bildspelet.
4 Starta
zz Välj [Start].
När [Laddar bild...] visats startar
bildspelet.
bildspelet.
5 Avsluta
zz Du kan avsluta bildspelet och återgå till
menybilden för inställningar genom att
trycka på knappen <M>.
oo Du pausar bildspelet genom att trycka på <0>. Under tiden som bildspelet
är pausat visas [G] längst upp till vänster i bilden. Starta bildspelet på nytt
genom att trycka på <0> igen.
oo Vid automatisk visning av stillbilder kan du ändra visningsformatet genom att
trycka på <B> (=332).
oo Du justerar volymen under filmvisning genom att vrida på rattarna <W> <X>.
oo Under automatisk visning eller paus kan du vrida på ratten <5> för att visa
en annan bild.
oo Under automatisk visning fungerar inte funktionen för automatisk avstängning.
oo Tidsintervallet kan variera beroende på bilderna.
384
Filtrera bilder för uppspelning
Du kan filtrera bildvisningen efter dina sökkriterier. Om du angett
bildsökningskriterier kan du bara visa de hittade bilderna.
Du kan också skydda, gradera, radera, spela upp ett bildspel och använda
andra funktioner på filtrerade bilder.
[3: Ange kriterier
1 Välj
för bildsökn.].
in sökkriterier.
2 Ställ
zz Vrid på ratten <5> och välj ett alternativ.
zz Vrid ratten <6> för att ställa in
alternativet.
zz En bock [X] (1) infogas till vänster om
alternativet. (Anges som sökkriterium.)
zz Om du väljer alternativet och trycker
på <B> raderas bocken [X].
(Sökkriteriet avbryts.)
(1)
Alternativ
Beskrivning
9Gradering
dDatum
Visar bilder med valt (gradering) kriterium.
nMapp
JSkydda
Visar bilder i vald mapp.
fTyp av fil
Visar bilder med vald filtyp.
Visar bilder tagna det valda fotograferingsdatumet.
Visar bilder med valt (skydda) kriterium.
385
Filtrera bilder för uppspelning
sökkriterier.
3 Tillämpa
zz Tryck på <0> och läs det visade
meddelandet.
zz Välj [OK].
Sökkriteriet anges.
de hittade bilderna.
4 Visa
zz Tryck på <3>.
Endast de bilder som matchar inställda
kriterier (filtrerats) visas.
När bilderna filtrerats för visning får
skärmen en gul yttre ram (2).
(2)
Rensa sökkriterierna
Visa skärmen i steg 2, tryck sedan på <L> för att radera alla sökkriterier.
oo Om ingen bild matchar sökkriterierna kan du inte trycka på <0> i steg 3.
oo Sökkriterierna kanske raderas om du utför ström-, kort- eller
bildredigeringsåtgärder.
oo Tiden för automatisk avstängning kan utökas medan skärmen [3: Ange
kriterier för bildsökn.] visas.
386
Visningshopp (Hoppa mellan bilder)
Vid enbildsvisning kan du vrida på <6> för att hoppa framåt eller bakåt
bland bilderna med den hoppmetod som du har valt.
1 Välj [x: Bildhopp med 6].
2 Välj hoppmetod.
oo Med [Hoppa ett angivet antal bilder] kan du vrida ratten <6> för att välja
hur många bilder som du vill hoppa.
oo Om du väljer [Visa bilder efter gradering] vrider du ratten <6> för att ange
gradering (=380). Om du bläddrar bland bilderna med 9 valt, visas alla
graderade bilder.
387
Visningshopp (Hoppa mellan bilder)
med hopp.
3 Bläddra
zz Tryck på knappen <x>.
zz På enbildsvisningen vrider du på
ratten <6>.
Du kan bläddra efter inställd metod.
(1)
(2)
(1)
(2)
Hoppmetod
Bildvisningsposition
oo Om du vill söka efter bilder efter fotograferingsdatum väljer du [g: Datum].
oo Om du vill söka efter bilder i en viss mapp väljer du [h: Mapp].
oo Om det finns både filmer och stillbilder på kortet väljer du [i: Filmscener]
eller [j: Stillbilder] för att visa ett av alternativen.
388
Anpassa visningsinformationsdisplayen
Du kan ange vilka skärmar och vilken information som ska visas
under bildvisning.
1 Välj
[3: Visningsinformationsdisplay].
till en bock [X] vid den siffra
2 Lägg
som anger skärmar som ska visas.
zz Välj siffror med <5>.
zz Tryck på <0> för att markera rutan [X].
zz Upprepa dessa steg för att lägga till en
bock [X] vid siffran för varje skärm som
ska visas och välj sedan [OK].
zz Du tar fram den valda informationen
genom att trycka på <B>
vid bildvisning eller genom att
använda knapparna <W> <X> när
fotograferingsinformationen visas.
Histogram
Histogrammet för ljusstyrka visar
exponeringsnivåns fördelning och allmän
ljusstyrka. RGB-histogrammet som visas är
till för kontroll av färgmättnad och gradering.
Du kan växla histogram som ska visas
genom att trycka på <B> när <z>
visas i nedre vänstra hörnet av skärmen
[x: Visningsinformationsdisplay].
389
Anpassa visningsinformationsdisplayen
zzVisning av [Ljusstyrka]
Histogrammet är ett diagram som visar
fördelningen av bildens ljusstyrka. Längs den
horisontella axeln anges ljusstyrka (mörkare
till vänster och ljusare till höger) och längs den
vertikala axeln anges antalet pixels som finns på
varje nivå för ljusstyrka. Ju fler pixels det finns åt
vänster, desto mörkare är bilden. Ju fler pixels det
finns åt höger, desto ljusare är bilden. Om det är
för många pixels till vänster förlorar de skuggade
områdena sin detaljrikedom. Om det är för
många pixels till höger förlorar högdagrarna sin
detaljrikedom. Graderingen däremellan återges.
Genom att kontrollera bilden och dess histogram
för ljusstyrka kan du se exponeringsnivåns
tendens och den övergripande graderingen.
Exempelhistogram
Mörk bild
Normal ljusstyrka
Ljus bild
zzVisning av [RGB]
Det här histogrammet är ett diagram som visar fördelningen av varje
primärfärgs nivå för ljusstyrka i bilden (RGB eller röd, grön och blå).
Längs den horisontella axeln anges färgens ljushet (mörkare till vänster
och ljusare till höger) och längs den vertikala axeln anges antalet pixels
som finns på varje färgs nivå för ljusstyrka. Ju fler pixels det finns åt
vänster, desto mörkare och mindre framträdande är färgen. Ju fler pixels
det finns åt höger, desto ljusare och tätare är färgen. Om det finns för
många pixels till vänster saknas respektive färginformation. Och om det
finns för många pixels till höger blir färgen för mättad utan gradering.
Genom att kontrollera bildens RGB-histogram kan du se färgmättnad och
-gradering samt vitbalansens tendens.
390
Visa högdagervarning
Du kan ange att överexponerade högdagrar ska blinka på visningsskärmen.
Om du vill ha mer detaljerad kontrast i blinkande områden där kontrasten
ska vara mera verklighetstrogen, ställer du in exponeringskompensationen
på ett negativt värde och tar om bilden för att få ett bättre resultat.
1 Välj [3: Högdagervarning].
2 Välj [På].
391
Visa AF-punkt
Du kan visa vilka AF-punkter som används för fokusering, och dessa
framhävs med rött på visningsskärmen. Om automatiskt val av AF-punkt har
ställts in kan flera AF-punkter visas.
1 Välj [3: Visa AF-punkt].
2 Välj [På].
392
Rutnät
Du kan visa ett rutnät över stillbilder som visas som enbildsvisning på
visningsskärmen. Funktionen är praktisk om du vill kontrollera bildens
vertikala och horisontella lutning samt komposition.
1 Välj [3: Visa med rutnät].
2 Välj ett alternativ.
393
Ange första bild som ska visas när
bildvisningen startar
1 Välj [3: Visa fr. sist visad].
ett alternativ.
2 Välj
zz [På]: Visningen återupptas från den
sist visade bilden (förutom om du just
avslutat fotograferingen).
zz [Av]: Visningen återupptas från den
senaste tagna bilden när kamerans
startas om.
394
Trådlösa funktioner
I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter kameran till en
smartphone trådlöst via Bluetooth® eller Wi-Fi® och skickar bilder
till enheter eller webbtjänster, hur du styr kameran från en dator
eller en trådlös fjärrkontroll och andra funktioner.
Viktigt
Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för förlorade eller
skadade data som härrör från felaktiga inställningar för trådlös
kommunikation när du använder kameran. Dessutom kan Canon
inte heller hållas ansvarigt för annan förlust eller skada som beror
på användningen av kameran.
När du använder funktioner för trådlös kommunikation ska du
upprätta lämplig säkerhet på egen risk och eget gottfinnande.
Canon ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som
orsakats av obehörig åtkomst eller andra säkerhetsbrister.
395
Flikmenyer: fliken Trådlöst
zzTrådlöst 1
=397
=470
=471
=472
=473
=480
oo Trådlös kommunikation är inte tillgänglig när kameran är ansluten via en
gränssnittskabel till en dator eller annan enhet.
oo Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran genom
att ansluta dem med en gränssnittskabeln om kameran är ansluten till enheter
via Wi-Fi.
oo Kameran kan inte anslutas via Wi-Fi om det inte finns något kort i kameran
(med undantag för [D]). Även för [l] och webbtjänster, kan kameran inte
anslutas via Wi-Fi om det inte finns några bilder sparade på kortet.
oo Wi-Fi-anslutningen avbryts om du ställer in kamerans ström på <2> eller
öppnar kortplats-/batteriluckan.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning fungerar inte kamerans automatiska
avstängning.
396
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
1 Välj[k:Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
ett alternativ för kameran som
2 Välj
ska anslutas.
q Ansluta till smartphone (=399)
Fjärrstyr kameran och bläddra genom kamerans bilder på Wi-Fi-anslutna
smartphones eller surfplattor, med den speciella Camera Connect-appen
(kallas för ”smartphones” i den här bruksanvisningen).
D Använda med EOS-programvara eller annan dedikerad
programvara (=426)
Anslut kameran via Wi-Fi till en dator och fjärrstyr kameran med programvaran
EOS Utility (EOS-programvara). Med dedikerade Image Transfer Utility 2 går
det också att automatiskt överföra kamerans bilder till en dator.
lSkriva ut från Wi-Fi-skrivare (=434)
Anslut kameran till en skrivare som stöder PictBridge (Trådlöst LAN) via
Wi‑Fi för att skriva ut bilder.
397
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
R Överföra till webbtjänst (=444)
Dela bilder med släkt och vänner på sociala media eller på online-fototjänsten
CANON iMAGE GATEWAY för Canon-kunder, efter att du har registrerat dig
som medlem (utan extra kostnad).
K Ansluta till fjärrkontroll
Kameran kan anslutas till den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat)
via Bluetooth för fotografering med fjärrkontroll (=464).
398
Ansluta till en smartphone
Du kan göra följande efter att ha parkopplat kameran med en smartphone
som är kompatibel med lågenergi-Bluetooth (härefter ”Bluetooth”).
zz Upprätta en Wi-Fi-anslutning med endast en smartphone (=400).
zz Upprätta en Wi-Fi-anslutning med kameran även om den är avstängd (=405)
zz Geomärka bilder med GPS-information från din smartphone (=475)
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone (=404)
Du kan också göra följande efter att ha anslutit kameran till en smartphone
via Wi-Fi.
zz Bläddra bland och spara bilder på kameran från en smartphone (=404).
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone (=404)
zz Skicka bilder till en smartphone från kameran (=413).
Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på en smartphone
Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på inställningsskärmen på din smartphone.
Parkoppling med kameran är inte möjlig från Bluetooth-inställningsskärmen
på din smartphone.
oo För att etablera en Wi-Fi-anslutning via en kopplingspunkt se ”Wi-Fi-anslutning
via kopplingspunkter” (=458).
Installera Camera Connect på en smartphone
Den särskilda appen Camera Connect (kostnadsfri) måste vara installerad
på en smartphone där iOS eller Android är installerat.
zz Använd den senaste versionen av din smartphones operativsystem.
zz Camera Connect kan installeras från Google Play eller App Store. Du kan
även nå Google Play eller App Store via QR-koderna som visas när
kameran parkopplas eller ansluts via Wi-Fi till en smartphone.
oo Information om vilka operativsystem som kan användas med Camera Connect
finns på nedladdningssidan för Camera Connect.
oo Exempelskärmar och andra detaljer i den här användarhandboken kanske
inte överensstämmer med verkliga användargränssnitt efter uppdatering
av kamerans inbyggda programvara eller uppdateringar av Camera Connect,
Android eller iOS.
399
Ansluta till en smartphone
Ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi
Steg på kameran (1)
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
2 Välj [qAnslut till smartphone].
3 Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
ett alternativ.
4 Välj
zz Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
zz Om Camera Connect inte har
installerats, välj [Android] eller [iOS],
skanna QR‑koden som visas med din
smartphone, öppna Google Play eller
App Store och installera Camera Connect.
400
Ansluta till en smartphone
[Parkoppla via Bluetooth].
5 Välj
zz Parkopplingen startar.
zz Om du vill parkoppla med en annan
smartphone efter att ha parkopplat med
den första, välj [OK] på den vänstra
skärmen.
Steg på din smartphone (1)
6 Starta Camera Connect.
på kameran för parkoppling.
7 Tryck
zz Om du använder en Android-smartphone
går du direkt till steg 9.
på [Pair/Parkoppling]
8 Tryck
(endast iOS).
401
Ansluta till en smartphone
Steg på kameran (2)
9 Välj [OK].
på <0>.
10Tryck
zz Nu är parkopplingen klar och kameran är
ansluten till smartphonen via Bluetooth.
En Bluetooth-ikon visas på
huvudskärmen för Camera Connect.
oo Kameran kan inte anslutas till två eller fler enheter samtidigt via Bluetooth.
Om du vill byta till en annan smartphone för Bluetooth-anslutningen, se =478.
oo Bluetooth-anslutningen förbrukar batteriet även efter att kamerans automatiska
avstängning har aktiverats. Därför kan batterinivån vara låg när du använder
kameran.
Felsökning vid parkoppling
oo Om du har parkopplingsposter för tidigare parkopplade kameror på din
smartphone kan den inte parkopplas med den här kameran. Innan du försöker
parkoppla igen måste du radera posterna för tidigare parkopplade kameror
från din smartphones Bluetooth-inställningsskärm.
oo När en Bluetooth-anslutning har upprättas, kan du använda kameran för att
skicka bilder till din smartphone (=413).
402
Ansluta till en smartphone
Steg på din smartphone (2)
på en Camera Connect11 Peka
funktion.
zz När ett meddelande tänds för att
bekräfta kameraanslutningen i iOS
trycker du på [Anslut].
zz För Camera Connect-funktioner,
se =404.
zz När en Wi-Fi-anslutning upprättats visas
skärmen för vald funktion.
zz [qWi-Fi på] visas på kameran.
zz Bluetooth- och Wi-Fi-ikonerna tänds på
huvudskärmen i Camera Connect.
Wi-Fi-anslutningen till en Bluetooth-kompatibel smartphone är
nu slutförd.
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen, se ”Avbryta
Wi‑Fi‑anslutningar” (=421).
zz När Wi-Fi-anslutningen avbryts, växlar kameran till Bluetooth‑anslutningen.
zz Om du vill återansluta via Wi-Fi startar du Camera Connect och trycker
på den funktion du vill använda.
Skärmen [qWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan du kontrollera informationen om felet.
403
Ansluta till en smartphone
Camera Connect-funktioner
Images on camera (Bilder på kameran)
zz Du kan bläddra bland, radera eller gradera bilder.
zz Bilder kan sparas i en smartphone.
Remote live view shooting (Live View-fjärrfotografering)
zz Med det här alternativet kan du fotografera samtidigt som du visar en bild
på din smartphone.
Auto transfer (Automatisk överföring)
zz Skicka bilder från kameran eller appen direkt till en smartphone när
de tas (=412).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-fjärrkontroll)
zz Med det här alternativet kan du fjärrkontrollera kameran från en smartphone
som parkopplats via Bluetooth. (Fungerar inte vid anslutning via Wi-Fi.)
zz Automatisk avstängning är inaktiverad när du använder funktionen
Bluetooth-fjärrkontroll.
Location information (Platsinformation)
zz Stöds inte på den här kameran.
Camera settings (Kamerainställningar)
zz Du kan ändra kamerainställningar.
404
Ansluta till en smartphone
Bibehålla en Wi-Fi-anslutning när kameran är avstängd
Du kan även med kamerans strömbrytare inställd på <2>, och om
kameran är parkopplad med en smartphone via Bluetooth, använda din
smartphone för anslutning via Wi-Fi.
1 Välj [k: Bluetooth-inst.].
2 Ställ in [Ansluten vid avst.] på [På].
zz Med kamerans strömbrytare inställd
på <2> trycker du på [Images
on camera/Bilder på kameran] på
menyn i Camera Connect för att starta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz När ett meddelande tänds för att bekräfta
kameraanslutningen i iOS trycker du
på [Anslut]. En lista med bilderna
i kameran visas när Wi‑Fi‑anslutningen
har upprättats.
zz Du kan använda Camera Connect till att spara bilder i en smartphone och
till att ta bort bilder från kameran.
zz För att avbryta Wi-Fi-anslutningen ska du peka på [ ] på huvudskärmen
för Camera Connect (=421).
oo Den här funktionen kan inte längre användas om inställningarna för trådlös
kommunikation återställs eller om anslutningsinformationen raderas.
405
Ansluta till en smartphone
Avbryta parkopplingen
Avbryt parkoppling med en smartphone så här.
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
[qAnslut till smartphone].
2 Välj
zz Om historiken (=467) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3 Välj [Redigera/radera enhet].
den smartphone som du vill
4 Välj
avbryta parkopplingen med.
zz Smartphone som är parkopplad med
kameran har märket [s].
406
Ansluta till en smartphone
[Radera
5 Välj
anslutningsinformation].
6 Välj [OK].
kamerainformationen
7 Radera
på din smartphone.
zz Radera den kamerainformation
som registrerats på din smartphone
på telefonens meny för
Bluetooth‑inställningar.
407
Ansluta till en smartphone
Wi-Fi-anslutning utan att använda Bluetooth
Steg på kameran (1)
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
[qAnslut till smartphone].
2 Välj
zz Om historiken (=467) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3 Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
ett alternativ.
4 Välj
zz Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
408
Ansluta till en smartphone
5 Välj [Anslut via Wi-Fi].
(1)
SSID (nätverksnamn)
6 Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord som
(2) visas på kameraskärmen.
zz I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer
in [Lösenord] på [Inget], varken visas
eller krävs lösenordet (=470).
(2)
oo Genom att välja [Växla nätverk] i steg 6, kan du upprätta en Wi-Fi-anslutning
via en kopplingspunkt (=458).
409
Ansluta till en smartphone
Steg på din smartphone
Smartphone-skärm
(exempel)
din smartphone för att
7 Använd
upprätta en Wi-Fi-anslutning.
zz Aktivera smartphonens Wi-Fi-funktion och
tryck sedan på det SSID (nätverksnamn)
som kontrollerades i steg 6.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 6.
Camera Connect och tryck
8 Starta
på den kamera som ska anslutas
via Wi-Fi.
Steg på kameran (2)
[OK].
9 Välj
zz Tryck på <B> om du vill välja visade
bilder. Steg 5 på =423 visar hur du
ställer in dem.
410
Ansluta till en smartphone
zz Huvudfönstret i Camera Connect visas
på din smartphone.
Wi-Fi-anslutningen till en smartphone är
nu slutförd.
zz Hantera kameran med Camera Connect
(=404).
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen, se ”Avbryta
Wi‑Fi‑anslutningar” (=421).
zz För att återansluta via Wi-Fi, se ”Återansluta via Wi-Fi” (=467).
oo Om du är ansluten via Wi-Fi kan du skicka bilder till en smartphone från
snabbkontrollskärmen under uppspelning (=413).
411
Ansluta till en smartphone
Automatisk bildöverföring när du fotograferar
Dina bilder kan skickas automatiskt till en smartphone. Innan du följer dessa
steg kontrollerar du att kameran och smartphonen är anslutna via Wi-Fi.
1 Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
2 Välj [Skicka till smartphone direkt].
3 Välj [På] för [Skicka automatiskt].
4 Ställ in [Bildstorlek].
5 Ta bilden.
412
Ansluta till en smartphone
Skicka bilder till en smartphone från kameran
Du kan använda kameran för att skicka bilder till en smartphone som är
parkopplad via Bluetooth (endast enheter med Android) eller Wi-Fi.
1 Visa bilden.
2 Tryck på <Q>.
[qSkicka till smartphone].
3 Välj
zz Om du utför den här åtgärden när du
är ansluten via Bluetooth visas ett
meddelande och anslutningen byter till
Wi-Fi-anslutning.
sändningsalternativ och
4 Välj
skicka bilderna.
413
Ansluta till en smartphone
(1) Skicka bilder var för sig
en bild att skicka.
1 Välj
zz Välj önskad bild att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <r> och välja
bilden med indexbilden.
[Skicka visade].
2 Välj
zz I [Bildstorlek] kan du välja storleken på
bilden som ska skickas.
zz När du skickar bilder kan du välja
bildkvalitet för filmerna som ska skickas
i [Skickad kvalitet].
(2) Skicka flera valda bilder
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka valda].
414
Ansluta till en smartphone
bilder som du vill skicka.
3 Välj
zz Välj önskade bilder att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <r> och välja
bilder i trebildsvisningen. Om du vill
återgå till enbildsvisning trycker du
på knappen <v>.
zz När du har valt bilder att skicka trycker
du på <Q>.
[Bildstorlek].
4 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar filmer väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
5 Välj [Skicka].
415
Ansluta till en smartphone
(3) Skicka ett omfång av bilder
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka omfång].
omfång av bilder.
3 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Du kan trycka på knappen <r> om
du vill ändra antalet bilder som ska visas
i indexvisningen.
omfånget.
4 Bekräfta
zz Tryck på knappen <M>.
416
Ansluta till en smartphone
[Bildstorlek].
5 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar filmer väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
6 Välj [Skicka].
417
Ansluta till en smartphone
(4) Skicka alla bilder på kortet
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla kort].
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar filmer väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
4 Välj [Skicka].
418
Ansluta till en smartphone
(5) Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för bildsökn.]
samtidigt.
För att [Ange kriterier för bildsökn.], se ”Filtrera bilder för uppspelning”
(=385).
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla hitt].
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar filmer väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
4 Välj [Skicka].
419
Ansluta till en smartphone
Avsluta bildöverföring
Skicka bilder från kamera när den är parkopplad via Bluetooth (Android)
zz Tryck på knappen <M>
på bildöverföringsskärmen.
zz Välj [OK] på skärmen till vänster om
bildöverföringen och Wi-Fi-anslutningen.
Skicka bilder från kameran till en Wi-Fi-anslutning
zz Tryck på knappen <M> på
bildöverföringsskärmen.
zz Information om hur du avbryter
Wi‑Fi‑anslutningen, se ”Avbryta
Wi‑Fi‑anslutningar” (=421).
420
Ansluta till en smartphone
oo Vid bildöverföring går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned
kamerans avtryckare.
oo Du kan avbryta bildöverföringen genom att välja [Avbryt] under överföringen.
oo Du kan välja upp till 999 filer åt gången.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning rekommenderas du att inaktivera
smartphonens energisparfunktion.
oo Om du väljer mindre storlek för stillbilder används detta för alla bilder som
skickas vid samma tillfälle. Observera att stillbilder i b-storlek inte förminskas.
oo Om du väljer komprimering för filmer används detta för alla filmer som skickas
vid samma tillfälle.
oo När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det är
fulladdat.
Avbryta Wi-Fi-anslutningar
Gör på något av följande sätt.
Peka på [ ] på Camera
Connect‑skärmen.
På skärmen [qWi-Fi på] väljer du
[Avbryt/stäng].
zz Om skärmen [qWi-Fi på] inte visas väljer
du [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Avbryt/stäng] och sedan [OK]
i bekräftelsedialogrutan.
421
Ansluta till en smartphone
Inställningar som gör bilder visningsbara på din smartphone
Bilder kan anges efter att Wi-Fi-anslutningen avslutas.
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
[qAnslut till smartphone].
2 Välj
zz Om historiken (=467) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3 Välj [Redigera/radera enhet].
en smartphone.
4 Välj
zz Välj namnet på den smartphone som du
vill kunna se bilderna på.
422
Ansluta till en smartphone
5 Välj [Visade bilder].
ett alternativ.
6 Välj
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
[Alla bilder]
Alla bilder i kameran blir visningsbara.
[Nyligen tagna bilder]
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på när bilderna tagits.
Du kan ange bilder som tagits inom de
senaste nio dagarna.
zz När [De senaste dagarna] väljs blir de
bilder visningsbara som tagits under
det angivna antalet dagar före dagens
datum. Använd <W> <X> för att ställa in
antalet dagar. Sedan trycker du på <0>
för att bekräfta valet.
zz När du väljer [OK] ställs de visningsbara
bilderna in.
oo Om [Visade bilder] är inställt på något annat än [Alla bilder] är fjärrstyrd
fotografering inte möjlig.
423
Ansluta till en smartphone
[Välj efter gradering]
Du kan ange vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på om de har en
gradering eller inte eller baserat på typ
av gradering.
zz När du väljer typ av gradering ställs de
visningsbara bilderna in.
[Efter filnummer] (Markera omfång)
(1)
424
(2)
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara genom att markera den första
och sista bilden bland bilder ordnade
i filnummerordning.
1. Öppna bildvalsskärmen genom att
trycka på <0>.
Välj en bild med knapparna <Y> <Z>
eller ratten <5>.
Du kan trycka på <r> och välja bilden
med indexbilden.
2. Välj en bild som startpunkt (1).
3. Använd <Z> för att välja en bild som
slutpunkt (2).
4. Välj [OK].
Ansluta till en smartphone
oo Om Wi-Fi-anslutningen bryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande.
• Om Live View-fotografering/filminspelning är inställt på <k> fortsätter
filminspelningen.
• Om Live View-fotografering/filminspelning är inställt på <A> avbryts
filminspelningen.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till en smartphone, är vissa funktioner inte
tillgängliga.
oo Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
oo Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller
slutarutlösning fördröjas.
oo När du sparar bilder på en smartphone kan du inte ens fotografera genom att
trycka på kamerans avtryckare. Kamerans skärm kanske stängs av.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning rekommenderas du att inaktivera
smartphonens energisparfunktion.
425
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Det här avsnittet beskriver hur du ansluter en kamera till en dator via Wi-Fi
och utföra kameraåtgärder med EOS-programvara eller annan dedikerad
programvara. Installera den senaste versionen av programvara på datorn
innan du ställer in en Wi-Fi-anslutning.
För datorinstruktioner, se bruksanvisningen för datorn.
Hantera kameran med EOS Utility (EOS-programvara)
Med EOS Utility (EOS-programvara) kan du importera bilder från kameran,
kontrollera kameran och utföra andra åtgärder.
Steg på kameran (1)
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
[DFjärrkontroll (EOS Utility)].
2 Välj
zz Om historiken (=467) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3 Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
426
Ansluta till en dator via Wi-Fi
(1)
SSID (nätverksnamn)
4 Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord som
(2) visas på kameraskärmen.
zz I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer
in [Lösenord] på [Inget], varken visas
eller krävs lösenordet. Du kan läsa mer
på =470.
(2)
Steg på datorn (1)
Datorskärm (exempel)
SSID och ange lösenordet.
5 Välj
zz I datorns nätverksinställningar väljer du
det SSID som kontrollerades i steg 4.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 4.
427
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
[OK].
6 Välj
zz Meddelandet nedan visas. ”******” är de
sex sista siffrorna i MAC-adressen till
kameran som ska anslutas.
Steg på datorn (2)
7 Starta EOS Utility.
på [Pairing over Wi-Fi/
8 Klicka
LAN/Parkopplar över Wi-Fi/LAN]
i EOS Utility.
zz Välj [Yes/Ja] om ett brandväggsrelaterat
meddelande visas.
på [Connect/Anslut].
9 Klicka
zz Välj den kamera som du vill ansluta till
och klicka sedan på [Connect/Anslut].
428
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
en Wi-Fi-anslutning.
10Upprätta
zz Välj [OK].
Skärmen [DWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar,
kan du kontrollera informationen om felet.
Wi-Fi-anslutningen till en dator är nu slutförd.
zz Hantera kameran med EOS Utility på datorn.
zz För att återansluta via Wi-Fi, se ”Återansluta via Wi-Fi” (=467).
429
Ansluta till en dator via Wi-Fi
oo Om Wi-Fi-anslutningen bryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande.
• Om Live View-fotografering/filminspelning är inställt på <k> fortsätter
filminspelningen.
• Om Live View-fotografering/filminspelning är inställt på <A> avbryts
filminspelningen.
oo Om Live View-fotografering/filminspelning är inställt på <k> och kameran
är inställd på filminspelningsmetod med EOS Utility, kan du inte använda
kameran för att fotografera.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till EOS Utility, är vissa funktioner inte
tillgängliga.
oo Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
oo Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller slutarutlösning
fördröjas.
oo Vid Live View-fjärrfotografering går bildöverföringen långsammare än jämfört
med anslutning via en gränssnittskabel. Därför blir det hack i rörliga bilder.
430
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Skicka bilder på kameran automatiskt
Med den dedikerade programvaran Image Transfer Utility 2 kan du automatiskt
skicka bilder på kameran till en dator ().
Steg på datorn (1)
till datorn och
1 Anslut
kopplingspunkten och starta Image
Transfer Utility 2.
zz Skärmen för att konfigurera parkoppling
öppnas när du följer instruktionerna som
visas första gången du startar Image
Transfer Utility 2.
Steg på kameran (1)
[Skicka automatiskt till dator].
2 Välj
zz Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
zz Välj [Skicka automatiskt till dator].
[Aktivera] för
3 Välj
[Skicka automatiskt].
4 Välj [OK].
431
Ansluta till en dator via Wi-Fi
till en kopplingspunkt
5 Anslut
via Wi-Fi.
zz Etablera en Wi-Fi-anslutning mellan
kameran och kopplingspunkten som är
ansluten till datorn. Se ”Wi‑Fi‑anslutning
via kopplingspunkter” för
anslutningsanvisningar (=458).
den dator som kameran som
6 Välj
ska parkopplas till.
Steg på datorn (2)
kameran och datorn.
7 Parkoppla
zz Välj kameran och klicka
på [Parkopplar].
432
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
[Skicka automatiskt till dator].
8 Välj
zz Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
zz Välj [Skicka automatiskt till dator].
9 Välj [Alternativ för att skicka bilder].
vad du vill skicka.
10Välj
zz Om du väljer [Valda bilder] i [Intervall]
ska du ange vilka bilder du vill skicka på
skärmen [Välj bilder att skicka].
zz När inställningarna är klara stänger du
av kameran.
Bilderna på kameran skickas automatiskt till den aktiva datorn när du startar
kameran inom kopplingspunktens räckvidd.
oo Om bilderna inte skickas automatiskt försöker du starta om kameran.
433
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
I detta avsnitt beskrivs hur du skriver ut bilder genom att direkt ansluta
kameran till en skrivare som har stöd för PictBridge (trådlöst LAN) via Wi-Fi.
För skrivarinstruktioner, se bruksanvisningen för skrivaren.
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
[lSkriv ut från Wi-Fi-skrivare].
2 Välj
zz Om historiken (=467) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3 Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
(1)
SSID (nätverksnamn)
4 Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord som
(2) visas på kameraskärmen.
zz I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer
in [Lösenord] på [Inget], varken visas
eller krävs lösenordet (=470).
(2)
434
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
in skrivaren.
5 Ställ
zz I skrivarens Wi-Fi-inställningar väljer du
det SSID som du har kontrollerat.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 4.
skrivare.
6 Välj
zz När en lista över upptäckta skrivare
visas väljer du den skrivare du vill
ansluta till via Wi-Fi.
zz Om din favoritskrivare inte finns med
i listan väljer du [Sök igen] så att
kameran kan hitta och visa den.
oo För att etablera en Wi-Fi-anslutning via en kopplingspunkt se ”Wi-Fi-anslutning
via kopplingspunkter” (=458).
435
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Utskrift av bilder
Skriva ut enskilda bilder
den bild du vill skriva ut.
1 Välj
zz Välj önskad bild att skriva ut genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <r> och välja
bilden med indexbilden.
2 Välj [Skriv ut bild].
ut bilden.
3 Skriv
zz Utskriftsproceduren beskrivs på =439.
zz Välj [Skriv ut] och sedan [OK] för att
börja skriva ut.
436
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Skriva ut enligt angivna bildalternativ
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Beställa kopior].
in utskriftsalternativ.
3 Ställ
zz Inställningsprocedurer beskrivs i ”Digital
Print Order Format (DPOF)” (=354).
zz Om utskriftsbeställningen är klar innan
upprättande av en Wi-Fi-anslutning,
gå vidare till steg 4.
[Skriv ut].
4 Välj
zz Du kan bara välja [Skriv ut] när en bild
5
har valts och skrivaren är skrivklar.
Ställ in [Pappersinst] (=439).
437
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
ut bilden.
6 Skriv
zz Utskriften startar när du väljer [OK].
oo Filminspelning fungerar inte vid anslutning till en skrivare via Wi-Fi.
oo Filmer kan inte skrivas ut.
oo Innan du skriver ut måste du välja pappersformat.
oo Vissa skrivare kanske inte kopierar in filnumret.
oo Om [Med kant] har valts kan vissa skrivare kopiera in datum i kanten.
oo Beroende på skrivaren kan datumet se blekt ut om det kopieras in på en ljus
bakgrund eller vit kant.
oo RAW-bilder kan inte skrivas ut med [Beställa kopior]. Välj [Skriv ut bild]
vid utskrift och skriv ut.
oo När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det
är fulladdat.
oo Beroende på bildens filstorlek och bildkvalitet kan det ta en stund efter att du
har valt [Skriv ut] innan utskriften startar.
oo Om du vill avbryta utskriften trycker du på <0> medan [Stopp] visas och
väljer sedan [OK].
oo Välj [Fortsätt] om du skriver ut med [Beställa kopior] och avbrutit utskriften
och sedan vill fortsätta skriva ut resten. Observera att utskriften inte kan
återupptas om något av följande händer.
• Du ändrade kopiebeställningen eller raderade bilder du beställt kopior av
innan du fortsatte utskriften.
• När indexbild ställdes in ändrade du pappersinställningarna innan du
försökte fortsätta utskriften.
oo Information om hur du löser problem som inträffar under utskrift finns på =443.
438
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Utskriftsinställningar
Skärmvisningen och inställningsalternativen skiljer sig beroende på
vilken skrivare du använder. Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga.
Mer information finns i skrivarens användarhandbok.
Menybild för utskriftsinställningar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Ställ in inkopiering av datum eller filnummer (=441).
Ställ in utskriftseffekter (=441).
Välj antal kopior att skriva ut (=441).
Ställ in utskriftsområdet (=442).
Ställ in papperets format och typ samt sidlayout (=440).
Återgår till bildvalsskärmen.
Starta utskrift.
De inställningar du har gjort för pappersformat och -typ samt
sidlayout visas.
* Vissa inställningar kanske inte fungerar beroende på vilken skrivare
du använder.
Pappersinställningar
zz Välj [Pappersinst].
439
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
[Q] Ställa in pappersformat
zz Välj skrivarens pappersformat.
[Y] Ställa in papperstyp
zz Välj skrivarens papperstyp.
[U] Ställa in sidlayout
zz Välj sidlayout.
oo Om bildernas sidförhållande skiljer sig från utskriftspapperets sidförhållande
kan bilden beskäras avsevärt om du skriver ut den utan kanter. Bilderna kan
också skrivas ut med en lägre upplösning.
440
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
[I] Ställa in inkopiering av datum/filnummer
zz Välj [I].
zz Välj vad du vill skriva ut.
[E] Ställa in utskriftseffekter (Bildoptimering)
zz Välj [E].
zz Välj utskriftseffekt.
oo Om du kopierar in fotograferingsinformationen för en bild som tagits med ett
utökat ISO-tal (H) kan det hända att rätt ISO-tal inte kopieras in.
oo Inställningen [Standard] för utskriftseffekter och andra alternativ är skrivarens
standardinställningar som ställts in av tillverkaren. Information om vilka
inställningar som är angivna som grundinställningar [Standard] finns
i skrivarens användarhandbok.
[R] Ställa in antal kopior
zz Välj [R].
zz Välj antal kopior att skriva ut.
441
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Beskära bilden
Ställ in beskärningen precis
innan du skriver ut. Om du ändrar
utskriftsinställningarna efter att du beskär
bilderna måste du beskära bilderna igen.
menybilden för utskriftsinställningar väljer
1 På
du [Beskärning].
in beskärningsramens storlek, position och
2 Ställ
sidförhållande.
zz Bildområdet inom beskärningsramen skrivs ut. Ramens form
(sidförhållandet) kan ändras med [Pappersinst].
Ändra beskärningsramens storlek
Vrid på ratten <v> <r> och ändra beskärningsramens storlek.
Flytta beskärningsramen
Använd <j> <9> för att flytta ramen vertikalt eller horisontellt.
Ändra beskärningsramens orientering
Genom att trycka på <B> kan du växla mellan vertikal och
horisontell orientering av beskärningsramen.
på <0> för att avsluta beskärningen.
3 Tryck
zz Du kan kontrollera det beskurna bildområdet uppe till vänster på
menybilden för utskriftsinställning.
442
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
oo Beroende på skrivaren kan det hända att det beskurna bildområdet inte skrivs
ut så som du har ställt in det.
oo Ju mindre du gör beskärningsramen desto lägre upplösning får bilden vid
utskriften.
Hantera skrivarfel
oo Om utskriften inte återupptas när du åtgärdat ett skrivarfel (inget bläck, inget
papper osv) och väljer [Fortsätt] fortsätter du utskriften med hjälp av knapparna
på skrivaren. Information om hur du återupptar utskriften hittar du i skrivarens
användarhandbok.
Felmeddelanden
oo Om ett fel uppstår när du skriver ut visas ett felmeddelande på kamerans
skärm. När du har åtgärdat felet kan du fortsätta utskriften. Mer information
om hur du åtgärdar ett utskriftsfel finns i skrivarens användarhandbok.
Pappersfel
oo Kontrollera att papperet har fyllts på rätt sätt.
Bläckfel
oo Kontrollera skrivarens bläcknivå och behållaren med kasserat bläck.
Maskinfel
oo Kontrollera om fel som inte berör papper eller bläck har uppstått.
Filfel
oo Den valda bilden kan inte skrivas ut. Det är inte säkert att det går att skriva ut
bilder som tagits med en annan kamera eller som redigerats på en dator.
443
Skicka bilder till en webbtjänst
I det här avsnittet beskrivs hur du använder webbtjänster för att skicka bilder.
Registrera webbtjänster
Använd en smartphone eller dator för att lägga till webbtjänster i kameran.
zz Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare
och internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna för
CANON iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
zz Besök webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY för information
om webbläsarversioner (till exempel Microsoft Internet Explorer) och
inställningar som krävs för CANON iMAGE GATEWAY-åtkomst.
zz Information om länder och regioner där CANON iMAGE GATEWAY
är tillgängligt finns på Canons webbplats (http://www.canon.com/cig/).
zz I hjälpinformationen för CANON iMAGE GATEWAY finns instruktioner och
information om inställningar för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
måste du ha användarkonton även till de tjänsterna. Mer information finns
på webbplatserna för respektive webbtjänst du vill registrera dig på.
zz Avgifter för internetanslutning och internetanslutningens kopplingspunkt
betalas separat.
444
Skicka bilder till en webbtjänst
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Länka kameran till CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till
CANON iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst på kameran.
Du kan behöva ange en e-postadress som används på din dator
eller smartphone.
Steg på kameran (1)
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
2 Välj [RÖverför till webbtjänst].
3 Välj [Försäkra].
en Wi-Fi-anslutning.
4 Upprätta
zz Anslut till en kopplingspunkt via Wi-Fi.
Gå vidare till steg 6 på =460.
445
Skicka bilder till en webbtjänst
din e-postadress.
5 Ange
zz Ange din e-postadress och välj [OK].
en fyrsiffrig kod.
6 Ange
zz Fyll i ett valfritt fyrsiffrigt nummer och
välj [OK].
[OK].
7 Välj
zz Ikonen [R] ändras till [
446
].
Skicka bilder till en webbtjänst
Steg på datorn eller smartphonen
in kamerans webblänk.
8 Ställ
zz Gå till sidan i aviseringsmeddelandet.
zz Följ anvisningarna för att slutföra
inställningarna på sidan för kamerans
webblänkinställningar.
Steg på kameran (2)
till CANON iMAGE GATEWAY
9 Lägg
som destination.
zz Välj [ ].
CANON iMAGE GATEWAY har nu
lagts till.
447
Skicka bilder till en webbtjänst
Registrera andra webbtjänster
Steg på datorn eller smartphonen
den webbtjänst som
1 Konfigurera
du vill använda.
zz Besök CANON iMAGE
GATEWAY‑webbplatsen och gå till
inställningssidan för kamerawebblänken.
zz Följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningarna för de
webbtjänster som du vill använda.
Steg på kameran
till webbtjänsten som du
2 Lägg
konfigurerade som destination.
zz Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [ ].
448
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder
Du kan dela dina bilder med vänner och familj genom att skicka dem från
kameran till en webbtjänst som är registrerad i kameran eller genom att
skicka webblänkar från online-album.
Ansluta till webbtjänster via Wi-Fi
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
en webbtjänst.
2 Välj
zz Om historiken (=467) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Beroende på vilken typ av webbtjänst
eller webbtjänstinställningar (=462)
du valt kan en menybild för att välja
mottagare visas.
449
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder var för sig
en bild att skicka.
1 Välj
zz Välj önskad bild att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <r> och välja bilden
med indexbilden.
[Skicka visade].
2 Välj
zz I [Bildstorlek] kan du välja storleken på
bilden som ska skickas.
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
knapparna <W> <X>.
450
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka flera valda bilder
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka valda].
bilder som du vill skicka.
3 Välj
zz Välj önskade bilder att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <r> och välja
bilden i trebildsvisningen. Om du vill
återgå till enbildsvisning trycker du på
knappen <v>.
zz När du har valt bilder att skicka trycker
du på <Q>.
451
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
4 Välj
zz Om du anslutit till YouTube visas inte
[Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
5 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
knapparna <W> <X>.
452
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka ett omfång av bilder
Ange ett omfång av bilder för att skicka alla bilderna i omfånget på en gång.
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka omfång].
omfång av bilder.
3 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
Bilder kommer att väljas och [X] visas.
zz För att avbryta valet upprepar du
detta steg.
zz Du kan trycka på knappen <r> om
du vill ändra antalet bilder som ska visas
i indexvisningen.
omfånget.
4 Bekräfta
zz Tryck på <Q>.
453
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
5 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
6 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
knapparna <W> <X>.
Skicka alla bilder på kortet
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla kort].
454
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
4 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
knapparna <W> <X>.
455
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för bildsökn.]
samtidigt.
För att [Ange kriterier för bildsökn.], se ”Filtrera bilder för uppspelning” (=385).
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla hitt].
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
456
Skicka bilder till en webbtjänst
[Skicka].
4 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi‑Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
knapparna <W> <X>.
oo Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till en webbtjänst, kan en bild inte tas ens
om kamerans avtryckare trycks ned.
oo När du skickar en bild till en annan webbtjänst än CANON iMAGE GATEWAY,
kanske ett felmeddelande inte visas ens om bilden inte har skickats till
webbtjänsten. Eftersom sådana fel kan kontrolleras på CANON iMAGE
GATEWAY-webbplatsen, bör du läsa igenom felinnehållet och försök sedan
skicka bilden igen.
oo Antal och typ av bilder som kan skickas samt längden på filmer är begränsat
beroende på webbtjänsten.
oo Vissa bilder kanske inte skickas med [Skicka omfång], [Skicka alla kort]
eller [Skicka alla hitt].
oo När du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas samtidigt.
Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.
oo [Reducerad] aktiveras bara för stillbilder tagna med kameror av samma
modell som den här kameran. Stillbilder som tagits med andra modeller
skickas utan att storleken ändras.
oo Om du öppnar CANON iMAGE GATEWAY kan du se överföringshistoriken för
de webbtjänster som bilderna skickats till.
oo När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det
är fulladdat.
457
Wi-Fi-anslutning via kopplingspunkter
I detta kapitel beskrivs hur du upprättar ett Wi-Fi-nätverk via en
kopplingspunkt som är kompatibel med WPS (PBC-läge).
Kontrollera först WPS-knappens position och hur länge den ska tryckas.
Det kan ta upp till en minut att upprätta Wi-Fi-anslutningen.
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
ett alternativ.
2 Välj
zz Om historiken (=467) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3 Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
zz När [qAnslut till smartphone] väljs
visas skärmen till vänster. Om Camera
Connect redan har installerats väljer du
[Visa inte].
zz På skärmen [Anslut till smartphone]
som visas väljer du [Anslut via Wi-Fi].
458
Wi-Fi-anslutning via kopplingspunkter
[Växla nätverk].
4 Välj
zz Visas när [q], [D] eller [l] har valts.
5 Välj [Anslut med WPS].
oo Läs =462 för [Kamera som åtkomstpunkt] som visas i steg 5.
459
Wi-Fi-anslutning via kopplingspunkter
[WPS (PBC-läge)].
6 Välj
zz Välj [OK].
till kopplingspunkten
7 Anslut
via Wi‑Fi.
zz Tryck på kopplingspunktens WPS‑knapp.
zz Välj [OK].
[Automatisk inställning].
8 Välj
zz Registrera inställningen för
Wi‑Fi‑funktionen genom att välja [OK].
zz Om ett fel inträffar med [Automatisk
inställning], se =462.
460
Wi-Fi-anslutning via kopplingspunkter
inställningar för
9 Ange
Wi‑Fi‑funktionen.
[qAnslut till smartphone]
zz På smartphone-enhetens skärm för
Wi-Fi-inställningar trycker du på SSID
(nätverksnamn) som visas på kameran
och sedan anger du lösenordet för
kopplingspunkten för anslutningen.
Gå vidare till steg 8 på =410.
[DFjärrkontroll (EOS Utility)]
Gå vidare till steg 7 eller 8 på =428.
[lSkriv ut från Wi-Fi-skrivare]
Gå vidare till steg 6 på =435.
Registrera CANON iMAGE
GATEWAY
Gå vidare till steg 5 på =446.
461
Wi-Fi-anslutning via kopplingspunkter
Skicka till skärm
En skärm för val av destination kan visas beroende på webbtjänsten.
Du måste ange en dator för att kunna registrera eller ange inställningarna.
Mer information finns i EOS Utility användarhandbok.
zz Skärmen [Skicka till] visas kanske.
zz Välj vart du vill skicka e-post bland de
mottagare som registrerats.
zz Procedurerna för att upprätta en
anslutning och skicka bilder är samma
som för andra webbtjänster.
Kamera som åtkomstpunkt
Kamera som åtkomstpunkt är ett
anslutningssätt för anslutning av kameran
direkt till respektive enhet via Wi-Fi.
Visas när [q], [D] eller [l] har valts
i [Wi-Fi‑funktion].
Manuell inställning av IP-adress
Alternativen som visas kan variera beroende på Wi-Fi-funktionen.
[Manuell inställning].
1 Välj
zz Välj [OK].
462
Wi-Fi-anslutning via kopplingspunkter
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj ett alternativ för att få åtkomst till
skärmen för numerisk inmatning.
zz Välj [Använd] och sedan [Adress] för
att använda en gateway.
önskade värden.
3 Ange
zz Flytta inmatningspunkten i den övre
raden med hjälp av ratten <6> och
använd sedan knapparna <Y> <Z> för
att välja en siffra. Du flyttar den valda
siffran till inmatningspunkten genom att
trycka på <0>.
zz Om du vill ställa in angivna värden och
återgå till skärmen i steg 2 trycker du
på <M>.
[OK].
4 Välj
zz När du har genomfört inställningarna för
nödvändiga alternativ väljer du [OK].
zz Om du inte vet vad du ska ange
kan du läsa i avsnittet ”Kontrollera
nätverksinställningar” (=497) eller
fråga din nätverksadministratör eller
någon annan som har information om
nätverket.
463
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
Kameran kan anslutas till den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat)
via Bluetooth för fotografering med fjärrkontroll (=156).
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
2 Välj [KAnslut till fjärrkontroll].
3 Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
4 Tryck på <0>.
enheterna.
5 Parkoppla
zz När skärmen [Parkopplar] visas
håller du ned knapparna <W> och
<T> på BR‑E1 samtidigt under minst
3 sekunder.
zz När ett meddelande bekräftar att
kameran har parkopplats med BR-E1
trycker du på <0>.
464
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
kameran för
6 Konfigurera
fotografering med fjärrkontroll.
zz När du tar stillbilder väljer du [Q] eller
[k] som matningsmetod (=153).
zz När du spelar in filmer ställer du in
[z: Fjärrkontroll] på [På].
zz För anvisningar efter att parkopplingen
är klar, se användarhandboken till
BR‑E1.
oo Bluetooth-anslutningar förbrukar batteriet även efter att kamerans automatiska
avstängning har aktiverats.
oo När du inte använder Bluetooth-funktionen bör du ställa in den på [Av] i steg 1.
465
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
Avbryta parkopplingen
Återställ informationen om den anslutna fjärrkontrollen innan du parkopplar
med en annan BR-E1.
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
2 Välj [KAnslut till fjärrkontroll].
[Radera
3 Välj
anslutningsinformation].
4 Välj [OK].
466
Återansluta via Wi-Fi
Följ dessa steg för att återkoppla till enheterna eller webbtjänsterna med
registrerade anslutningsinställningar.
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
ett alternativ.
2 Välj
zz Markera objektet att ansluta till via Wi-Fi
från historiken som visas. Om objektet
inte visas trycker du på <Y> <Z> för
att växla skärmbild.
zz Om [Anslutningshistorik] är inställt
på [Dölj], kommer historiken inte att
visas (=470).
den anslutna enheten.
3 Använd
[q] Smartphone
zz Starta Camera Connect.
zz Om din smartphones anslutningsmål har ändrats, återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller till
samma kopplingspunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en smartphone via Wi-Fi,
visas ”_Canon0A” i slutet av SSID.
467
Återansluta via Wi-Fi
[D] Dator
zz Starta EOS-programvaran på datorn.
zz Om din dators anslutningsmål har ändrats, återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller till
samma kopplingspunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en dator via Wi-Fi
visas ”_Canon0A” i slutet av SSID.
[l] Skrivare
zz Om din skrivares anslutningsmål har ändrats, återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller till
samma kopplingspunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en skrivare via Wi-Fi
visas ”_Canon0A” i slutet av SSID.
468
Registrera inställningar för flera anslutningar
Du kan registrera upp till 10 anslutningsinställningar för funktioner för trådlös
kommunikation
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
ett alternativ.
2 Välj
zz Om historiken (=467) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Mer information om [qAnslut till
smartphone] finns i ”Ansluta till en
smartphone” (=399).
zz Mer information om [DFjärrkontroll
(EOS Utility)] finns i ”Ansluta till en
dator via Wi-Fi” (=426).
zz Mer information om [lSkriv ut från
Wi-Fi-skrivare] finns i ”Ansluta till en
skrivare via Wi-Fi” (=434).
zz När du skickar bilder till en webbtjänst,
se ”Skicka bilder till en webbtjänst”
(=444).
oo Information om hur du tar bort anslutningsinställningarna finns på =478.
469
Wi-Fi-inställningar
1 Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
2 Välj ett alternativ.
zz Wi-Fi
Om det inte är tillåtet att använda elektroniska och trådlösa enheter,
till exempel på flygplan eller sjukhus, väljer du [Av].
zz Lösenord
Ställ in till [Inget] för att möjliggöra en Wi-Fi-anslutning utan lösenord
(utom när ansluten till en kopplingspunkt via Wi-Fi).
zz Anslutningshistorik
Du kan ställa in om du vill [Visa] eller [Dölj] historiken om Wi-Fi-anslutna
enheter.
zz Skicka automatiskt till dator
Med den dedikerade programvaran Image Transfer Utility 2 kan du skicka
bilder på kameran till en dator automatiskt (=431).
zz Skicka till smartphone direkt
Dina bilder kan skickas automatiskt (=412) till en smartphone.
zz MAC-adress
Du kan se kamerans MAC-adress.
470
Bluetooth-inställningar
1 Välj [k: Bluetooth-inst.].
2 Välj ett alternativ.
zz Bluetooth
Om du inte kommer att använda Bluetooth-funktionen, väljer du [Av].
zz Kontrollera anslutningsinformation
Du kan kontrollera namnet och kommunikationsstatus för den
parkopplade enheten.
zz Bluetooth-adress
Du kan kontrollera kamerans Bluetooth-adress.
zz Ansluten vid avst
Visas när kameran har parkopplats med en smartphone via Bluetooth.
Genom att välja [På] kan du via Wi-Fi visa bilder och manövrera kameran
på andra sätt, även när den är avstängd (=405).
471
Ändra namn
Du kan ändra kamerans namn (visas på din smartphone och andra kameror)
efter behov.
1 Välj [k: Namn].
text med det virtuella
2 Ange
tangentbordet (=482).
zz När du har angett tecken trycker du på
knappen <M>.
472
Geomärka bilder med GPS-information från
andra enheter
Du kan geomärka bilder med GPS-mottagare GP-E2 (säljs separat) eller en
smartphone med Bluetooth.
GP-E2
GP-E2 till kameran.
1 Anslut
zz Anslut GP-E2 till kamerans
tillbehörsfäste och starta
den. Mer information finns
i användarhandboken till GP-E2.
2 Välj [k: GPS-inställningar].
[Välj GPS-enhet] väljer du
3 I[GPS‑mottagare].
bilden.
4 Tazz Mer
information om [Inställning] finns
i användarhandboken för GP-E2.
473
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter
Försiktighetsåtgärder när du använder GP-E2
oo Du bör kontrollera vad som gäller för de länder och områden där du får
använda den och använda funktionen enligt de lagar och bestämmelser som
finns i landet eller området.
oo Kontrollera att GP-E2-firmware är uppdaterad till version 2.0.0 eller senare.
Uppdatering av firmware kräver en gränssnittskabel. Mer anvisningar om
uppdatering finns på Canons webbplats.
oo Kabeln kan inte användas för att ansluta kameran till GP-E2.
oo Kameran registrerar inte fotograferingsriktningen.
474
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter
Smartphone
Slutför dessa inställningar när du har installerat Camera Connect-appen
(=399) på din smartphone.
platstjänsten på din
1 Aktivera
smartphone.
en Bluetooth-anslutning.
2 Upprätta
zz Anslut kameran till en smartphone via
3
Bluetooth (=400).
Välj [k: GPS-inställningar].
[Smartphone] i [Välj GPS‑enhet].
4 Välj
zz När inställningarna är klara startar du
Camera Connect.
bilden.
5 Tazz Bilderna
geomärks med information från
din smartphone.
475
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter
Visning av GPS-anslutning
Du kan kontrollera din smartphones platsstatus i GPS-anslutningsikonen
på skärmarna för stillbild eller filminspelning (=623 respektive =625).
zz Grå: Platstjänsten är av
zz Blinkar: Det går inte att hämta platsinformation
zz På: Platsinformationen har hämtats
Mer information om hur GPS-anslutningsstatus visas när GP-E2 används
finns i användarhandboken för GP-E2.
Geomärk bilder medan du fotograferar
Bilder som du tar medan GPS-symbolen visas geomärks.
Geomärkningsinformation
Du kan kontrollera platsinformationen för dina bilder på skärmen för
fotograferingsinformation (=332, =389).
(1)
(2)
(3)
(4)
476
(1)
(2)
(3)
(4)
Latitud
Longitud
Höjd över havet
UTC (Koordinerad universell tid)
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter
oo Din smartphone kan bara inhämta platsinformation när kameran är ansluten
till en smartphone via Bluetooth.
oo Riktningsinformation inhämtas inte.
oo Inhämtad platsinformation kanske inte stämmer, beroende på yttre
förhållanden och telefonens status.
oo Det kan ta lite tid att hämta platsinformation från smartphonen efter att du har
slagit på kameran.
oo Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande åtgärder.
• Parkoppla med en trådlös fjärrkontroll via Bluetooth.
• Stäng av kameran
• Stäng av Camera Connect
• Stäng av platstjänster på smartphone
oo Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande situationer.
• Kameran stängs av
• Bluetooth-anslutningen har anslutits
• Din smartphone har låg återstående batterinivå
oo Koordinerad universell tid, förkortad UTC (Coordinated Universal Time),
är i princip detsamma som Greenwich Mean Time.
oo För filmer läggs den ursprungliga GPS-informationen till.
477
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
Du måste avbryta Wi-Fi-anslutningen innan du kan ändra eller ta bort
anslutningsinställningar.
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
ett alternativ.
2 Välj
zz Om historiken (=467) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
[Redigera/radera enhet].
3 Välj
zz Du kan ändra Bluetooth-anslutningen
genom att välja en smartphone som
är märkt med [s] i grått. När skärmen
[Anslut till smartphone] visas väljer du
[Parkoppla via Bluetooth] och sedan
trycker du på <0> på nästa skärm.
den enhet för vilken
4 Välj
du vill ändra eller ta bort
anslutningsinställningarna.
478
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
ett alternativ.
5 Välj
zz Ändra eller radera
anslutningsinställningarna på skärmen
som visas.
zzÄndra enhetsnamnet
Du kan ändra namnet genom att använda det virtuella tangentbordet (=482).
zzVisade bilder (=422)
Visas när du har valt [qAnslut till smartphone]. Inställningarna visas
längst ned på skärmen.
zzRadera anslutningsinformation
När du tar bort anslutningsinformation för en parkopplad smartphone tas
också kamerainformationen bort som registrerats på din smartphone (=406).
oo För webbtjänster, besök CANON iMAGE GATEWAY-webbplatsen för att
radera anslutningsinställningarna.
479
Återställa inställningar för trådlös
kommunikation till standard
Alla inställningar för trådlös kommunikation kan raderas. Det kan vara bra
att radera inställningarna för trådlös kommunikation om du ska låna ut
eller ge kameran till någon annan så att den personen inte kan använda
informationen.
[k: Radera inst. för
1 Välj
trådlös kom.].
2 Välj [OK].
oo Om du väljer [5: Återställ alla kamerainst.] raderas inte inställningarna för
trådlös kommunikation.
oo Om du har parkopplat kameran med en smartphone raderar du på din
smartphones skärm för Bluetooth-inställningar anslutningsinformation för
den kamera där du har återställt standardvärdena för inställningar för trådlös
kommunikation.
480
Visa informationsskärmen
Du kan läsa felinnehåll och kamerans MAC-adress.
[k: Wi-Fi/
1 Välj
Bluetooth‑anslutning].
på <B>.
2 Tryck
zz Skärmen [Visa info] visas.
zz När ett fel har uppstått trycker du på <0> för att visa felinnehåll.
481
Använda det virtuella tangentbordet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (8)
Inmatningsområde för att
skriva in text
Pekartangenter för att navigera
i inmatningsområdet
Antal tecken/antal tillgängliga
Knappsats
Byta indatametod
(9)
(6)
(7)
(8)
(9)
Blanksteg
Ta bort ett tecken
i inmatningsområdet
Ändra tangentbordstyp
Avsluta textinmatningen
zz Använd <j> <9> för att gå inom 2 och 4–8.
zz Tryck på <0> för att bekräfta inmatningen eller byta indatametod.
482
Åtgärda felmeddelanden
Om ett fel inträffar kan du visa information om felet på något av nedanstående
sätt. Sedan åtgärdar du felet med hjälp av exemplen som visas i det här kapitlet.
zz Tryck på <0> (=481) på skärmen [Visa info].
zz Välj [Felinformation] på skärmen [Wi-Fi på].
Klicka på felkodnumrets sida i nedanstående tabell så hoppar du direkt till
rätt sida.
11 (=484)
12 (=484)
21 (=485)
22 (=486)
23 (=487)
61 (=488)
63 (=489)
64 (=489)
65 (=490)
66 (=490)
67 (=490)
68 (=491)
69 (=491)
91 (=491)
121 (=491)
125 (=492)
126 (=492)
127 (=492)
141 (=492)
142 (=492)
151 (=493)
152 (=493)
oo Om ett fel inträffar visas [Err**] i övre högra hörnet av skärmen [Wi-Fi/
Bluetooth-anslutning]. Det försvinner när kamerans strömbrytare ställs in
på <2>.
483
Åtgärda felmeddelanden
11: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Om du valt [q], är Camera Connect igång?
ggUpprätta en anslutning med hjälp av Camera Connect (=410).
zz Om du har valt [D]: körs EOS-programvaran?
ggStarta EOS-programvaran och återupprätta anslutningen (=428).
zz Om du har valt [l]: är strömmen till skrivaren på?
ggSlå på skrivaren.
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
ggDet här felet uppstår om lösenorden är olika när autentiseringsmetoden
för kryptering är inställd på [Öppet system].
Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran (=482).
12: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Är strömmen till målenheten och kopplingspunkten på?
ggSlå på målenheten och kopplingspunkten och vänta en stund.
Om anslutningen fortfarande inte kan upprättas utför du samma
åtgärder igen för att upprätta anslutningen.
484
Åtgärda felmeddelanden
21: Ingen adress tilldelad av DHCP-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz IP-adressen på kameran är inställd på [Automatisk inställning]. Är det
här rätt inställning?
ggOm ingen DHCP-server används ställer du in IP-adressen på
[Manuell inställning] på kameran (=462).
Vad du behöver kontrollera på DHCP-servern
zz Är DHCP-servern påslagen?
ggSlå på DHCP-servern.
zz Finns det tillräckligt med adresser för DHCP-servern att tilldela?
ggÖka antalet adresser som tilldelas av DHCP-servern.
ggTa bort enheter som har tilldelats adresser av DHCP-servern från
nätverket så att du minskar antalet adresser som används.
zz Fungerar DHCP-servern som den ska?
ggKontrollera DHCP-serverinställningarna och se till att den fungerar
som en DHCP-server ska.
ggOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DHCP-servern är tillgänglig.
485
Åtgärda felmeddelanden
22: Inget svar från DNS-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Stämmer DNS-serverns IP-adressinställning på kameran med serverns
faktiska adress?
ggAnge [Manuell inställning] för IP-adressen. På kameran anger
du sedan den IP-adress som stämmer överens med adressen för
DNS-servern som används (=497, =462).
Vad du behöver kontrollera på DNS-servern
zz Är DNS-servern påslagen?
ggSlå på DNS-servern.
zz Är DNS-serverinställningarna för IP-adresser och motsvarande namn
korrekta?
ggSe till att IP-adresser och motsvarande namn har angetts på rätt sätt
på DNS-servern.
zz Fungerar DNS-servern som den ska?
ggKontrollera DNS-serverns inställningar och se till att servern fungerar
som en DNS-server ska.
ggOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DNS‑servern är tillgänglig.
Vad du behöver kontrollera på nätverket i sin helhet
zz Har nätverket som du försöker ansluta till via Wi-Fi, en router eller liknande
enhet som fungerar som en gateway?
ggOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om adressen
till nätverksgatewayen och ange den på kameran (=497, =462).
ggSe till att inställningen för gatewayadress har angetts på rätt sätt på
alla nätverksenheter, inklusive kameran.
486
Åtgärda felmeddelanden
23: Det finns en enhet med samma IP-adress på nätverket
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Har kameran och en annan enhet som är ansluten via Wi-Fi till samma
nätverk, samma IP-adress?
ggÄndra kamerans IP-adress så att du undviker att använda samma
adress som någon annan enhet på nätverket. Eller ändra IP-adressen
på den andra enheten som har samma adress som kameran.
ggOm kamerans IP-adress är inställd på [Manuell inställning]
i nätverksmiljöer med en DHCP-server ändrar du inställningen till
[Automatisk inställning] (=460).
Åtgärda felmeddelandena 21–23
oo Du bör även kontrollera nedanstående när du åtgärdar fel 21–23.
oo Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
• Det här felet uppstår om lösenorden är olika när autentiseringsmetoden för
kryptering är inställd på [Öppet system]. Inställningen är skiftlägeskänslig,
så du måste se till att versaler och gemener stämmer. Kontrollera att rätt
lösenord för autentisering är inställt på kameran (=482).
487
Åtgärda felmeddelanden
61: Valt SSID trådlöst LAN-nätverk kan inte hittas
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen på
kopplingspunkten?
ggFlytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting
mellan den och kameran (=494).
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Är SSID-numret likadant på kameran som på kopplingspunkten?
ggKontrollera SSID-numret på kopplingspunkten och ställ sedan in
samma SSID på kameran.
Vad du behöver kontrollera på kopplingspunkten
zz Är kopplingspunkten påslagen?
ggSlå på kopplingspunkten.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
ggRegistrera MAC-adressen till kameran som används på kopplingspunkten.
MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] (=481).
488
Åtgärda felmeddelanden
63: Trådlöst LAN kunde inte autentiseras
zz Är samma autentiseringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
ggDet finns stöd för följande autentiseringsmetoder på kameran:
[Öppet system], [Delad nyckel] och [WPA/WPA2-PSK].
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
ggInställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
ggRegistrera MAC-adressen till kameran som används på kopplingspunkten.
MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] (=481).
64: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
ggDet finns stöd för följande krypteringsmetoder på kameran: WEP,
TKIP och AES.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
ggRegistrera MAC-adressen till kameran som används på kopplingspunkten.
MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] (=481).
489
Åtgärda felmeddelanden
65: Trådlös LAN-anslutning avbröts
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen på
kopplingspunkten?
ggFlytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting
mellan den och kameran (=494).
zz Wi-Fi-anslutningen till det trådlösa nätverket har av någon anledning
avbrutits och anslutningen kan inte återupprättas.
ggFöljande utgör möjliga orsaker: andra enheter ansluter
till kopplingspunkten och överbelastar den, en mikrovågsugn eller
liknande används i närheten (stör IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz‑bandet))
eller regn eller hög luftfuktighet påverkar (=494).
66: Felaktigt lösenord för trådlöst LAN
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
ggInställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran.
67: Felaktig kodningsmetod för trådlöst LAN
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
ggDet finns stöd för följande krypteringsmetoder på kameran: WEP,
TKIP och AES.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
ggRegistrera MAC-adressen till kameran som används på kopplingspunkten.
MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] (=481).
490
Åtgärda felmeddelanden
68: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal. Försök igen från början.
zz Höll du WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på kopplingspunkten
nedtryckt så länge som anges i instruktionerna?
ggHåll WPS-knappen intryckt så länge som det står att den ska hållas
ned i användarhandboken till kopplingspunkten.
zz Försöker du upprätta en anslutning i närheten av kopplingspunkten?
ggFörsök upprätta en anslutning när de båda enheterna är inom
räckhåll för varandra.
69: Flera trådlösa LAN-terminaler har påträffats. Kan inte ansluta.
Försök igen från början.
zz Anslutning pågår av andra kopplingspunkter vid anslutning via knapptryck
(PBC-läge) för WPS (Wi-Fi Protected Setup).
ggVänta en stund innan du försöker skapa anslutningen.
91: Annat fel
zz Ett annat problem än felkod 11 till 69 har uppstått.
ggSlå på och av kamerans strömbrytare.
121: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på servern
zz Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på mottagande webbserver.
ggTa bort onödiga bilder på webbservern, kontrollera hur mycket ledigt
utrymme som finns kvar och försök skicka data igen.
491
Åtgärda felmeddelanden
125: Kontrollera nätverksinställningarna
zz Är nätverket anslutet?
ggKontrollera om nätverket är anslutet.
126: Det gick inte att ansluta till servern
zz CANON iMAGE GATEWAY är stängt för underhåll eller är tillfälligt
överbelastat.
ggFörsök ansluta till webbtjänsten igen senare.
127: Ett fel har uppstått
zz Ett annat problem än felkod 121 till 126 har uppstått medan kameran
anslöts till webbtjänsten.
ggFörsök att återupprätta Wi-Fi-anslutningen till webbtjänsten.
141: Skrivaren är upptagen. Försök ansluta igen.
zz Pågår det utskrift på skrivaren?
ggFörsök upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att utskriften är klar.
zz Är en annan kamera ansluten till skrivaren via Wi-Fi?
ggFörsök att upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att
Wi‑Fi‑anslutningen till den andra kameran har avslutats.
142: Det går inte att hämta skrivarinformation. Anslut och testa igen.
zz Är skrivaren påslagen?
ggFörsök att upprätta Wi-Fi-anslutning när du slår på skrivaren.
492
Åtgärda felmeddelanden
151: Överföringen avbröts
zz Den automatiska bildöverföringen till datorn avbröts på något vis.
ggFör att återuppta automatisk bildöverföring, ställ kamerans
strömbrytare på <2> och sedan på <1>.
152: Kort skrivskyddat
zz Är kortet skrivskyddat?
ggSkjut kortets spärr för skrivskydd till skrivläget.
493
Att tänka på vid trådlös kommunikation
Om bildöverföringen går långsamt, om anslutningen bryts eller om andra
problem uppstår när du använder trådlös kommunikation, kan du försöka
med åtgärderna som beskrivs nedan.
Avståndet mellan kamera och smartphone
Om kameran är placerad för långt ifrån smartphonen, kan en Wi-Fi-anslutning
inte upprättas även om Bluetooth-anslutning är möjlig. Placera i så fall
kameran och din smartphone närmare varandra och upprätta sedan en
Wi‑Fi‑anslutning.
Installationsplats för kopplingspunktsantenn
zz Om du är inomhus installerar du enheten i det rum där du använder kameran.
zz Placera enheten så att det inte finns några personer eller objekt i vägen
mellan enheten och kameran.
Elektroniska apparater i närheten
Om överföringshastigheten för Wi-Fi-anslutningen blir dålig på grund av
följande elektroniska apparater som nämns nedan, ska du sluta använda
dem eller flytta längre bort för att kunna överföra kommunikation.
zz Kameran kommunicerar över Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n med radiovågor
på 2,4 GHz-bandet. Därför kan Wi-Fi-överföringen gå långsammare om
det i närheten finns Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar, trådlösa telefoner,
mikrofoner, smartphones, andra kameror eller liknande apparater som
sänder på samma frekvensband.
Försiktighetsåtgärder vid användning av flera kameror
zz Om du ansluter flera kameror till en kopplingspunkt via Wi-Fi, måste
kamerorna ha olika IP-adresser.
zz Om flera kameror är anslutna till en kopplingspunkt via Wi-Fi går
överföringen långsammare.
zz När det finns flera kopplingspunkter som sänder enligt IEEE 802.11b/g/n
(2,4 GHz-bandet) bör det vara fem kanaler emellan var och en av
Wi‑Fi‑kanalerna för att det ska bli mindre störningar. Du kan till exempel
använda kanal 1, 6 och 11, kanal 2 och 7 eller kanal 3 och 8.
494
Att tänka på vid trådlös kommunikation
Använda trådlös fjärrkontroll BR-E1
zz BR-E1 kan inte användas när kameran och din smartphone
är parkopplade via Bluetooth. Ändra kamerans anslutning till
trådlös fjärrkontroll i [Anslut till fjärrkontroll] under [k: Wi-Fi/
Bluetooth‑anslutning].
495
Säkerhet
Om säkerhetsinställningarna är felaktiga kan följande problem uppstå.
zzÖverföringsövervakning
Tredje part med skadlig avsikt kan övervaka Wi-Fi-överföringar och
försöka komma åt de data du skickar.
zzObehörig nätverksåtkomst
Tredje part med skadlig avsikt kan få obehörig åtkomst till det nätverk
du använder för att stjäla, ändra eller förstöra information. Du kan också
råka ut för andra typer av obehörig åtkomst, till exempel personifiering
(någon låtsas vara någon annan för att få åtkomst till obehörig
information) eller springboard-attacker (där någon får obehörig åtkomst
till ditt nätverk via en språngbräda för att sopa igen sina spår när han/hon
infiltrerar andra system).
Du rekommenderas att använda system och funktioner för att skydda ditt
nätverk ordentligt och förebygga att dessa typer av problem uppstår.
496
Kontrollera nätverksinställningar
zzWindows
Öppna [Kommandotolken] i Windows och skriv sedan ipconfig/all och
tryck på <Enter>.
Förutom IP-adress som tilldelats datorn visas även information om nätmask,
gateway och DNS-server.
zzMac OS
Öppna programmet [Terminal] i Mac OS X, ange ifconfig -a och tryck
på <Return>. IP-adress som datorn har tilldelats visas i posten [en0]
bredvid [inet], i formatet ”***.***.***.***”.
* Mer information om programmet [Terminal] finns i hjälpavsnitten till Mac OS X.
För att inte ha samma IP-adress på datorn som på andra enheter i nätverket
ändrar du siffran längst till höger när du konfigurerar IP-adressen som
tilldelats kameran enligt instruktionerna på =462.
Exempel: 192.168.1.10
497
Status för trådlös kommunikation
Du kan kontrollera kommunikationsstatusen på skärmen och LCD-displayen.
Bildskärm
Snabbkontrollskärm
Informationsvisningsskärm
under uppspelning
(1)
(3)
(2)
(1)
(3)
LCD-display
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
498
Wi-Fi-funktion
Bluetooth-funktion
Styrka för trådlös signal
(2)
Status för trådlös kommunikation
Kommunikationsstatus
Inte
ansluten
Bildskärm
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi: Av
Wi-Fi-funktion
Av
Wi-Fi: På
Ansluter
LCD-display
Styrka för
trådlös signal
(Blinkar)
(Blinkar)
Ansluten
Skicka data
(fg)
Anslutningsfel
(Blinkar)
(Blinkar)
Bluetooth-indikator
Bluetooth-funktion Anslutningsstatus
[På]
[Av]
Bluetooth anslutet
Bluetooth
ej anslutet
Bluetooth
ej anslutet
Bildskärm
LCD-display
s
s
s
s
Visas inte
Visas inte
oo Statusvärdet ”Bluetooth anslutet” anges vid anslutning till smartphone via
Wi‑Fi och under automatisk bildöverföring till datorer.
oo Statusvärdet ”Bluetooth ej anslutet” anges vid anslutning till datorer,
skrivare eller webbtjänster via Wi-Fi.
499
500
Inställningar
Det här kapitlet beskriver menyinställningarna på fliken
inställningar ([5]).
zz En M-ikon till höger om sidorubriken anger att funktionen endast
kan användas i den kreativa zonen.
501
Flikmenyer: Inställning
zzInställningar 1
=505
=507
=510
=511
zzInställningar 2
=513
=514
=515
=516
=519
zzInställningar 3
=520
=521
=522
=523
=524
=528
502
Flikmenyer: Inställning
zzInställningar 4
=532
=533
=535
=536
=538
=543
=544
zzInställningar 5
=545
=546
=547
=548
=550
=550
=550
Vid Live View-fotografering visas följande skäm för [54].
=532
=533
=535
=539
=543
=544
503
Flikmenyer: Inställning
När du spelar in filmer visas följande skärm för [54].
=532
=533
=535
=539
=542
=543
=544
I baszonens metoder och i metoden [HDR-film] visas följande
skärm för [55].
=545
=550
504
Skapa och välja en mapp
Du kan fritt skapa och välja en mapp där de tagna bilderna ska sparas.
Skapa en mapp
1 Välj [5: Välj mapp].
2 Välj [Skapa mapp].
3 Välj [OK].
505
Skapa och välja en mapp
Välja en mapp
(1)
(2)
zz Välj en mapp på menybilden för val
av mapp.
zz Tagna bilder lagras i den valda mappen.
(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
Antal bilder i en mapp
Lägsta filnummer
Mappnamn
Högsta filnummer
(4)
Mappar
oo En mapp kan innehålla upp till 9999 bilder (filnummer 0001–9999). När en
mapp blir full skapas automatiskt en ny mapp med löpande numrering.
Dessutom skapas en ny mapp automatiskt om manuell återställning (=509)
utförs. Mappar från 100 till 999 kan skapas.
Skapa mappar med en dator
oo Öppna minneskortet på skärmen och skapa en ny mapp med namnet ”DCIM”.
Öppna mappen DCIM och skapa så många mappar som du behöver för att
spara och sortera dina bilder. Mappnamnet måste följa formatet ”100ABC_D”.
De tre första siffrorna är alltid mappnumret från 100 till 999. De fem sista
tecknen kan innehålla stora och små bokstäver (A–Z), siffror och understreck
”_”. Mellanslag kan inte användas. Observera också att två mappnamn inte
kan bestå av samma tresiffriga mappnummer (till exempel ”100ABC_D” och
”100W_XYZ”). Detta gäller även om övriga fem tecken skiljer sig åt.
506
Filnumreringsmetoder
De tagna bilderna sparas i en mapp som har (Exempel) IMG_0001.JPG
tilldelats ett filnummer från 0001 till 9999.
Du kan välja hur bildfilerna numreras.
Filnummer
1 Välj [5: Filnumrering].
objektet.
2 Välj
zz Välj [Numrering].
zz Välj [Kontinuerlig] eller [Auto återst].
zz Om du vill återställa filnumreringen
väljer du [Man. återst] (=509).
zz Välj [OK] för att skapa en ny mapp och
sedan börjar filnumren med 0001.
oo Om ett filnummer i mapp 999 uppnår 9999 går det inte att ta fler bilder, trots att
det finns utrymme på kortet. Ett meddelande visas på skärmen som talar om
att du måste byta kort. Byt till ett nytt kort.
507
Filnumreringsmetoder
Kontinuerlig
Om du vill fortsätta filnumreringssekvensen också när
minneskortet bytts ut eller en ny mapp skapats.
Också efter att du bytt ut minneskortet eller skapat en ny mapp fortsätter
filnumreringen i följd upp till 9999. Det är praktiskt när du vill spara bilder
med tal mellan 0001 och 9999 på flera kort eller i flera mappar i en mapp
på datorn.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya
bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill ha
kontinuerlig filnumrering rekommenderas du att använda ett nyformaterat
kort varje gång.
Filnumrering efter byte av kort
Kort 1
Filnumrering efter att
en mapp skapats
Kort 2
Kort 1
100
0051
0052
(1)
(1)
508
Nästa filnummer i samma följd
101
0051
0052
Filnumreringsmetoder
Automatisk återställning
När du vill starta om filnumreringen från 0001 varje gång
minneskortet byts ut eller en ny mapp skapas.
När du byter kort eller skapar en mapp börjar filnumreringen om på 0001 för
nya bilder. Det är praktiskt om du vill sortera bilderna efter kort eller mappar.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya
bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill
spara bilder med en filnumrering som börjar på 0001 ska du använda ett
nyformaterat minneskort varje gång.
Filnumrering efter byte av kort
Kort 1
Filnumrering efter att
en mapp skapats
Kort 2
Kort 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Filnumreringen återställs
Manuell återställning
När du vill återställa filnumreringen till 0001 eller börja från
filnummer 0001 i en ny mapp.
När du återställer filnumreringen manuellt skapas en ny mapp automatiskt
och filnumreringen för bilder som sparas i mappen börjar på 0001.
Det är användbart om du till exempel vill använda olika mappar för bilder
tagna i går och bilder tagna i dag.
509
Automatisk rotering av vertikala bilder
Du kan ändra inställningen för automatisk rotering som
rätar ut bilderna vertikalt när de visas.
1 Välj [5: Autom rotering].
2 Välj ett alternativ.
zzPåzD
Rotera bilder automatiskt under visning på både kamera och datorer.
zzPåD
Rotera bilder automatiskt under visning på datorer.
zzAv
oo Vertikala bilder som tagits med automatisk rotering inställd på [Av] roteras inte
ens under bildvisning om du senare ställer in automatisk rotering på [På].
oo Om en bild tas när kameran är riktad uppåt eller nedåt utförs kanske inte
automatisk rotering på rätt sätt för visning.
oo Om bilderna inte roteras automatiskt på en dator kan du försöka med
EOS‑programvara.
510
Formatera minneskort
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan
kamera eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran.
oo När kortet formateras raderas alla bilder och data på kortet.
Även skyddade bilder raderas, så se till att där inte finns något som du
vill behålla. Vid behov kan du överföra bilder och data till exempelvis en
dator innan du formaterar kortet.
1 Välj [5: Formatera kort].
kortet.
2 Formatera
zz Välj [OK].
zz För lågnivåformatering trycker du
på knappen <L> för att lägga
till en bockmarkering <X> till
[Lågnivåformatering] och sedan väljer
du [OK].
oo Den kapacitet som anges för minneskortet på menybilden för kortformatering
kan vara mindre än den kapacitet som anges på kortet.
oo Den här enheten är utrustad med exFAT-teknik från Microsoft.
511
Formatera minneskort
Förhållanden som kräver kortformatering
zz Kortet är nytt.
zz Kortet har formaterats med en annan kamera eller med en dator.
zz Kortet är fullt med bilder eller data.
zz Ett felmeddelande relaterat till kortet visas (=613).
Lågnivåformatering
zz Utför lågnivåformatering om kortets skriv- eller läsningshastighet förefaller
långsam eller om du vill radera alla data på kortet.
zz Eftersom lågnivåformatering formaterar alla registrerbara sektorer på
kortet tar det längre tid än vid vanlig formatering.
zz Vid lågnivåformatering kan du avbryta formateringen genom att välja
[Avbryt]. Den vanliga formateringen är redan klar och du kan använda
kortet som vanligt.
Kortets filformat
zz SD/SDHC-kort formateras i FAT32. SDXC-kort formateras i exFAT.
zz När du spelar in en film med ett kort som formaterats i exFAT, spelas
filmen in som en enda fil (i stället för att delas upp i flera filer) även om
den är större än 4 GB. (Filmfilen överskrider 4 GB.)
oo Det går eventuellt inte att använda SDXC-kort som har formaterats på den
här kameran på andra kameror. Observera också att exFAT-formaterade kort
kanske kan kännas igen av vissa datorers operativsystem eller kortläsare.
oo Alla data tas inte bort helt när du formaterar eller raderar data från ett
kort. Du bör vara medveten om det när du säljer eller slänger kortet.
När minneskortet kasseras bör du se till att den personliga informationen på
kortet är skyddad, till exempel genom att fysiskt förstöra kortet.
512
Automatisk avstängning
Du kan ändra kamerans tid för automatisk avstängning.
1 Välj [5: Autom avstängn].
2 Välj ett alternativ.
oo Skärmen stängs av i cirka 30 minuter även om inställningen är [OFF].
Observera att kameran förblir påslagen.
513
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj [5: Skärm ljusstyrk.].
justeringen.
2 Utför
zz Jämför med gråskalan och justera
ljusstyrkan genom att använda <Y>
<Z>. Tryck sedan på <0>.
oo Om du vill kontrollera bildens exponering rekommenderas du att titta på
histogrammet (=389).
514
Sätta på/stänga av skärmen
Du kan ställa in kameran så att skärmen inte stängs av och sätts på om du
trycker ned avtryckaren halvvägs vid fotografering via sökaren.
1 Välj [5: Skärm av/på-kn].
2 Välj ett alternativ.
zzFörblir på
Skärmen stängs inte av när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Du stänger av skärmen genom att trycka på <B>.
zzAvtryckare
Skärmen stängs av när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du sätter
på skärmen genom att släppa upp knappen.
515
Ställa in datum, klocka och tidszon
När du slår på strömmen första gången eller om datum/klocka/zon har
återställts visas skärmen för att ställa in tidszonen.
När du ställer in tidszonen först kan du enkelt justera inställningen vid behov
och tiden/datumet kommer att uppdateras därefter.
Eftersom bilderna kommer att märkas med bildtagnings- och tidinformation
bör du ställa in tid/datum.
1 Välj [5: Datum/Klocka/Zon].
in tidszonen.
2 Ställ
zz Använd knappen <Y> <Z> för att välja
[Tidszon].
zz Tryck på <0>.
zz Tryck på <0>.
zz Välj tidszon med knapparna <W> <X>
och tryck sedan på <0>.
zz Om din tidszon inte finns i listan kan du
trycka på knappen <M> och ställa
in skillnaden från UTC i [Tidsskillnad].
516
Ställa in datum, klocka och tidszon
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att välja
en [Tidsskillnad] (+/-/timmar/minuter) och
tryck på <0>.
zz Använd knapparna <W> <X> och sedan
<0> för att ställa in.
zz Efter inmatning av tidszon eller
tidsskillnad, trycker du på <Y> <Z> för
att markera [OK] och sedan på <0>.
in datum och klockslag.
3 Ställ
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att välja
ett alternativ och tryck sedan på <0>.
zz Använd knapparna <W> <X> och sedan
<0> för att ställa in.
in sommartid.
4 Ställ
zz Gör inställningar efter behov.
zz Välj [Y] med knapparna <Y> <Z> och
tryck sedan på <0>.
zz Välj [Z] med knapparna <W> <X> och
tryck sedan på <0>.
zz När sommartid ställs in på [Z] flyttas
det klockslag som ställts in i steg 3
fram en timme. Om [Y] ställs in avbryts
sommartiden och klockslaget flyttas
tillbaka en timme.
inställningsskärmen.
5 Stäng
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja [OK].
517
Ställa in datum, klocka och tidszon
oo Inställningarna för datum/klocka/zon kan återställas när kameran förvaras utan
batteri, när batteriet laddats ur eller när det utsätts för minusgrader under en
längre tid. Ställ in dem på nytt om detta sker.
oo När du har ändrat [Zon/tidsskillnad] bör du kontrollera att rätt datum och
klockslag är inställt.
oo Automatisk avstängningstid kan utökas när skärmen [5: Datum/Klocka/Zon]
visas.
518
Gränssnittsspråk
1 Välj [5: SpråkK].
2 Ställ in önskat språk.
519
Videosystem
Ställ in videosystemet för TV:n som ska användas för visning. Den här
inställningen bestämmer bildhastigheten som är tillgänglig när du spelar
in filmer.
1 Välj [5: Videosystem].
ett alternativ.
2 Välj
zz För NTSC
För områden där TV-systemet är NTSC
(Nordamerika, Japan, Korea, Mexiko osv.).
zz För PAL
För områden där TV-systemet är PAL
(Europa, Ryssland, Kina, Australien osv.).
520
Ställa in touchfunktionens känslighet
1 Välj [5: Touchkontroll].
ett alternativ.
2 Välj
zz Med [Känslig] får du en mer reaktiv
touchskärm än med [Standard].
zz Om du vill avaktivera touchfunktionen
väljer du [Av].
Försiktighetsåtgärder vid användning av pekskärmskontrollen
oo Använd inte skarpa föremål, till exempel naglar och pennor, för touchfunktioner.
oo Använd inte touchkontroll med blöta fingrar. Om skärmen utsätts för fukt, eller
om dina fingrar är blöta, kan det hända att pekskärmen inte svarar eller inte
fungerar som den ska. I så fall stänger du av strömmen och torkar av skärmen
med en mjuk duk.
oo Om du fäster en skyddsfilm eller ett klistermärke på skärmen, kanske skärmen
svarar sämre på dina fingerrörelser.
oo Om dina fingerrörelser är snabba då [Känslig] har valts kan det hända att
skärmen svarar långsammare.
521
Pipljud för kamerafunktioner
1 Välj [5: Pipljud].
ett alternativ.
2 Välj
Pekljud
Stänger av pipljudet för touchfunktionerna.
Av
Stänger av pipljudet för fokusbekräftelse,
fotografering med självutlösare och
touchfunktioner.
522
Hörlursvolym
1 Välj [5: Hörlursvolym].
justeringen.
2 Utför
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
justera den och tryck sedan på <0>.
oo Du kan kontrollera ljudet med den inbyggda mikrofonen eller med en extern
mikrofon på hörlurar när [z: Ljudinspelning] är inställd på något annat än [Av].
523
Kontrollera batteriinformation
Du kan kontrollera status för batteriet som du använder. Genom att
registrera flera batterier för kameran kan du kontrollera deras ungefärliga
återstående kapacitet och driftshistorik.
1 Välj [5: Batteri-info].
(1)
(2)
(1)
(2)
(3) (3)
(4)
(5)
(4)
(5)
Batteriposition
Beteckningen på det batteri eller den
strömkälla som används.
Batteriindikatorn (=53) visas
tillsammans med återstående
batterinivå som visas i steg om 1 %.
Det antal bilder som tagits med
aktuellt batteri. Antalet återställs när
du laddar batteriet.
Batteriets uppladdningsprestanda visas.
(Grön) :Batteriets
uppladdningsprestanda
är bra.
(Grön) :Batteriets
uppladdningsprestanda
är något reducerade.
(Röd) :Du rekommenderas att
köpa ett nytt batteri.
oo Användning av Canons batteri LP-E6N/LP-E6 rekommenderas. Om du
använder batterier som inte är originalprodukter från Canon är det inte säkert
att kameran uppnår full prestanda och funktionsfel kan uppstå.
524
Kontrollera batteriinformation
oo Antal exponeringar är det antal stillbilder som har tagits. (Filminspelning
räknas inte.)
oo Batteriinformation visas också när du använder batterihandgrepp BG-E14
(säljs separat) med batteri LP-E6N/LP-E6. Med AA/R6-batterier visas endast
batterinivån.
oo Om felmeddelandet om batterikommunikation visas, följer du instruktionerna
i meddelandet.
Batteriregistrering
Du kan registrera upp till sex LP-E6N/LP-E6-batterier för kameran. Om du
vill registrera flera batterier följer du anvisningarna nedan för varje batteri.
på <B>.
1 Tryck
zz När batteriinformationsskärmen visas
kan du trycka på knappen <B>.
Om du inte registrerat batteriet är
namnet nedtonat.
2 Välj [Registrera].
[OK].
3 Välj
zz Batteriet visas nu i vitt.
oo Batteriet kan inte registreras när ett tillbehör för eluttag används.
525
Kontrollera batteriinformation
Märka batterier med serienummer
Det kan vara bra att märka LP-E6N/LP-E6-batterier med respektive
serienummer. Etiketter finns i handeln.
in serienumret (1) på en
1 Skriv
etikett med den ungefärliga
(1)
storleken 25×15 mm.
7c40
0300
fast etiketten.
2 Sätt
zz Ställ strömbrytaren i läget <2>.
zz Avlägsna batteriet från kameran.
zz Sätt fast etiketten enligt bilden (på sidan
utan poler).
oo Fäst inte etiketten på någon annan del än den som visas i bilden i steg 2.
Om etiketten är felplacerad kan det bli svårt att sätta in batteriet eller omöjligt
att slå på strömmen.
oo Om du använder batterihandgrepp BG-E14 (säljs separat) kan etiketten lossna
när du sätter i och tar ur batteriet i batterimagasinet. Fäst en ny etikett om den
faller av.
526
Kontrollera batteriinformation
Kontrollera återstående kapacitet hos ett registrerat batteri
Du kan kontrollera återstående kapacitet hos batterier som inte används,
och även vilket datum de senast användes.
(1)
(3)
Sök rätt på serienumret.
zz Läs på batteriets serienummeretikett
och sök rätt på numret (1) på
batterihistorikskärmen.
Du kan kontrollera respektive batteris
ungefärliga återstående kapacitet (2) och
vilket datum det senast användes (3).
(2)
Borttagning av batteriinformation
[Ta bort info].
1 Välj
zz Följ steg 2 på =525 för att välja [Ta bort info].
den batteriinformation du vill ta bort.
2 Välj
zz [X] visas.
på knappen <L>.
3 Tryck
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
527
Sensorrengöring
Aktivera omedelbar rengöring
1 Välj [5: Sensorrengöring].
[Rengör nuf].
2 Välj
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
528
Sensorrengöring
Ställa in automatisk rengöring
1 Välj [Auto rengöringf].
ett alternativ.
2 Välj
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
oo Rengör kameran stående på ett skrivbord eller annan yta för bästa resultat.
oo Även om du upprepar sensorrengöringen kommer resultatet inte att förbättras
särskilt mycket. Observera att [Rengör nuf] inte är tillgängligt direkt efter en
rengöring.
oo Ljusprickar kan synas på de tagna bilderna eller på inspelningsskärmen om
sensorn påverkas av kosmisk strålning eller liknande faktorer. Om du väljer
[Rengör nuf] kan du minska deras närvaro (=528).
529
Sensorrengöring
Manuell sensorrengöring M
Damm som inte gick bort med den automatiska sensorrengöringen kan tas
bort manuellt med en vanlig gummiblåsa som kan köpas i handeln eller med
liknande verktyg.
Använd alltid ett fulladdat batteri.
Bildsensorn är mycket känslig. Om sensorn behöver rengöras direkt
rekommenderar vi att du låter någon vid ett Canon Service Center utföra
det åt dig.
1 Välj [5: Sensorrengöring].
2 Välj [Rengör manuellt].
[OK].
3 Välj
zz ”CLn” blinkar på LCD-displayen.
bort objektivet och rengör
4 Ta
sensorn.
rengöringen.
5 Slutför
zz Ställ strömbrytaren i läget <2>.
oo Du bör använda ett tillbehör för eluttag (säljs separat).
530
Sensorrengöring
oo Under tiden du rengör sensorn ska du aldrig göra något av följande.
Om strömmen stängs av stängs slutaren och reflexspegeln går
tillbaka. Det kan resultera i skada på bildsensorn, slutarridåerna och
reflexspegeln.
• Strömbrytaren ställs i läget <2>.
• Ta bort eller sätta i batteriet.
oo Bildsensorns yta är mycket känslig. Rengör sensorn försiktigt.
oo Använd en vanlig gummiblåsa utan borste. En borste kan repa sensorn.
oo För inte gummiblåsans spets längre in i kameran än till objektivfattningen.
Om strömmen stängs av stängs slutaren, och slutarridåerna och reflexspegeln
kan skadas.
oo Använd aldrig tryckluft eller tryckgas för att rengöra sensorn. Tryckluft kan
skada sensorn och sprejgasen kan frysa på sensorn och ge repor.
oo Om batterinivån blir låg när du rengör sensorn hörs en pipsignal som en varning.
Avbryt sensorrengöringen.
oo Om det kvarstår fläckar som inte kan tas bort med en gummiblåsa
rekommenderas du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn.
531
Visa en fotograferingsguide
En kort beskrivning av fotograferingsmetoden kan visas när du byter
fotograferingsmetod.
1 Välj [5: Lägesguide].
2 Välj [På].
inställningsratten.
3 Vrid
zz En kort beskrivning av den valda
fotograferingsmetoden visas.
zz Om du vill visa mer information trycker
du på <X>.
zz Om du vill radera fotograferingsguiden
trycker du på <0>. I metoden <8>
eller <U> visas skärmen för val av
fotograferingsmetod.
532
Funktionsguide
En kort beskrivning av funktioner och alternativ kan visas när du använder
snabbkontrollsinställningar.
1 Välj [5: Funktionsguide].
2 Välj [På].
oo Om du vill radera en beskrivning trycker du på den eller fortsätter att använda
funktioner.
533
Hjälpfunktioner
När [zHjälp] visas kan du visa en beskrivning av funktionen genom att
trycka på <B>. Tryck på knappen igen för att stänga av hjälpskärmen.
Vrid på ratten <5> för att bläddra på skärmen när en rullningslist (1) visas
till höger.
zzExempel: [z: Brusreducering för höga ISO]
<B>
B
(1)
zzExempel: [5: Flerfunktionslås]
<B>
B
534
Hjälpfunktioner
Justera textstorleken
1 Välj [5: Hjälptextstorlek].
2 Välj ett alternativ.
535
Anpassa information i sökaren
1 Välj [5: Sökarvisning].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj med knapparna <W> <X> och tryck
sedan på <0>.
Visning av elektronisk nivå
Den elektroniska nivån (1) visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Den här nivån fungerar också vid vertikal fotografering.
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
536
Horisontell
(3)
Lutad 1°
(4)
Lutad 2° eller mer
Anpassa information i sökaren
oo Endast horisontell lutning kan kontrolleras. (Framåt-/bakåtlutning visas inte.)
oo Det kan finnas en felmarginal på cirka ±1°.
oo En asterisk vid [5: Sökarvisning] anger att standardinställningen för
sökarvisning har ändrats.
Rutnät
Du kan visa ett rutnät i sökaren som hjälp för att kontrollera kamerans
lutning eller när du komponerar bilden.
oo Du kan visa ett rutnät på skärmen under Live View-fotografering och innan du
börjar spela in en film (=540).
Visa flimmervarning M
Om du ställer in den här funktionen kommer <G> att visas i sökaren
när kameran identifierar flimmer som orsakas av ljuskällans blinkningar.
oo Om du ställer in [z: Flimmerreducering] på [På] kan du fotografera med
reducerad ojämnhet för exponering som orsakas av flimmer (=261).
537
Visningsalternativ <B>-knapp
Du kan välja vilken information som ska visas på skärmen om du trycker
ned <B> när kameran är klar för fotografering.
1 Välj [5: Visningsalt. B-knapp].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj önskat alternativ och lägg till
en bock [X].
zz Välj [OK].
Visning av elektronisk nivå
Den röda linjen blir grön när bilden är rak.
Horisontell
oo Det kan finnas en felmarginal på cirka ±1°.
oo Om kameran lutas mycket blir felmarginalen för den elektroniska nivån större.
oo Den elektroniska nivån visas inte vid Live View-fotografering när AF-metoden
är inställd på [u+Följning].
oo Information om [Snabbkontrollskärm] finns på =622.
538
Anpassa information på skärmen
Du kan anpassa skärmvisningen vid Live View-fotografering eller
filminspelning.
Välj [5: Fotograferingsinfo].
Anpassa informationen på skärmen
1 Välj [Skärminformation].
skärmar.
2 Välj
zz Använd knapparna <W> <X> och välj
vilka informationsskärmar som ska visas
på kameran.
zz För information som inte ska visas trycker
du på <0> för att ta bort bocken [X].
zz För att redigera skärmen trycker du på
knappen <B>.
skärmen.
3 Redigera
zz Använd knapparna <W> <X> och
välj vilka alternativ som ska visas på
skärmen.
zz För alternativ som inte ska visas trycker
du på <0> för att ta återställa bocken [X].
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
539
Anpassa information på skärmen
Rutnät
1 Välj [Rutnät].
2 Välj ett alternativ.
Ställa in histogram
1 Välj [Histogram].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj innehåll ([Ljusstyrka] eller [RGB])
och visningsstorlek ([Stor] eller [Liten]).
zz Tryck på knappen <M> för att
bekräfta inställningen.
540
Anpassa information på skärmen
Återställ inställningar
1 Välj [Återställ].
2 Välj [OK].
541
Anpassa avtryckaren för filminspelning
Du kan ställa in vilka funktioner som utförs när du trycker ned avtryckaren
halvvägs eller hela vägen när du spelar in film.
[5: Avtryckarens funkt
1 Välj
för filmer].
ett alternativ.
2 Välj
Tryck halvvägs
Ange vilken funktion som utförs när du
trycker ned avtryckaren till hälften.
Tryck in helt
Ange vilken funktion som utförs när du
trycker ned avtryckaren helt.
När [Tryck in helt] är inställd på [Filminsp. på/av] kan du starta/avbryta
filminspelning genom att trycka in knappen för filminspelning men också
genom att trycka ned avtryckaren helt eller använda fjärrkontroll RC-6,
trådlös fjärrkontroll BR-E1 eller fjärrutlösare RS-60E3.
oo Även om du ställer in [Tryck in helt] på [Ingen funktion] kommer kameran
att börja eller sluta spela in timelapse-filmer om avtryckaren trycks in helt när
kameran är inställd på timelapse-film.
542
HDMI-upplösning för utmatning
Ställ in upplösningen för utgång som används när kameran är ansluten till
en TV eller extern inspelningsenhet med en HDMI-kabel.
1 Välj [5: HDMI-upplösning].
ett alternativ.
2 Välj
Auto
Bilderna visas automatiskt med
optimal upplösning som motsvarar den
anslutna TV:n.
1080p
Utdata med 1080p upplösning. Välj om
du föredrar att undvika visnings- eller
fördröjningsproblem när kameran byter
upplösning.
543
RAW-bildvisning på HDR-TV
Du kan visa RAW-bilder i HDR genom att ansluta kameran till en HDR TV.
1 Välj [5: HDMI HDR ut].
2 Välj [På].
oo Bildfunktioner, till exempel RAW-bearbetning, är inte tillgängliga vid
HDR‑visning.
oo JPEG-värden används för HDR-visning av RAW-bilder med multiexponering.
oo Kontrollera att HDR TV-apparaten är konfigurerad för HDR-ingång.
Mer information om hur du växlar ingång på TV-apparaten finns
i användarhandboken.
oo Beroende på vilken TV som används kanske inte bilderna ser ut som förväntat.
oo Vissa bildeffekter och information kanske inte visas på en HDR TV.
544
Flerfunktionslås
Ange vilka kamerakontroller som ska låsas när flerfunktionslåset är på.
Detta kan förebygga att du ändrar inställningar av misstag.
1 Välj [5: Flerfunktionslås].
in vilka kamerakontroller som
2 Ställ
ska låsas.
zz Tryck på <0> för att markera rutan [X].
zz Välj [OK].
Om du ställer in <R>-omkopplaren
på <R> låses de valda [X]
kamerakontrollerna.
oo I baszonens metoder kan bara [Touchkontroll] ställas in. Observera att med
metoden <U> kan du också använda ratten <6> eller <5>.
oo Om det ändras från standardinställningen visas en asterisk ”*” på höger sida
av [5: Flerfunktionslås].
545
Registrera egna kamerainställningar
M
Aktuella kamerainställningar, t.ex. fotografering, meny och inställningar för
Egen programmering, kan registreras som egna kamerainställningar.
1 Välj [5: Egen kamerainst. (C1, C2)].
2 Välj [Lagra inställningar].
önskade poster.
3 Registrera
zz På skärmen [Lagra inställningar] väljer
du [C*] och sedan trycker du på <0>.
zz Välj [OK] på skärmen [Eget fotoläge: C*].
De aktuella kamerainställningarna
är registrerade på Egen
kamerainställning C*.
Automatisk uppdatering av registrerade inställningar
Om du ändrar en inställning medan du använder din Egen kamerainställning
kan metoden uppdateras automatiskt med den nya inställningen (Automatisk
uppdatering). Den automatiska uppdateringen genom att ställa in [Uppdatera
autom] på [På] i steg 2.
Avbryta registrerade egna kamerainställningar
Om du väljer [Återställ inställningarna] i steg 2 kan standardinställningarna
för respektive läge återställas utan några registrerade egna kamerainställningar.
oo Du kan även ändra inställningar för fotografering och meny i din egen
kamerainställning.
546
Återställa standardvärden för kameran
M
Kamerainställningarna för fotograferingsfunktioner och menyfunktioner
kan återställas till sina standardvärden.
1 Välj [5: Återställ alla kamerainst.].
2 Välj [OK].
oo Mer information om hur du raderar alla inställningar för egen programmering
och anpassade kontrollinställningar finns på =581.
547
Copyright-information
M
När du ställer in copyright-informationen registreras den i bilden i form
av Exif-information.
1 Välj [5: Copyright information].
2 Välj ett alternativ.
in texten.
3 Skriv
zz Använd <j> <9> eller ratten <5> för
att välja ett tecken och tryck sedan på
<0> för att ange det.
zz Genom att välja [ ] kan du ändra
indatametod.
zz Om du vill ta bort enstaka tecken väljer
du [ ] eller trycker på <L>.
inställningsskärmen.
4 Stäng
zz Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
548
Copyright-information
Kontrollera copyright-informationen
När du väljer [Visa info om copyright]
i steg 2 kan du kontrollera angiven
information om [Upphovsman] och
[Copyright].
Ta bort copyright-informationen
När du väljer [Ta bort info om copyright] i steg 2 på kan du ta bort
informationen om [Upphovsman] och [Copyright].
oo Om posten för ”Upphovsman” eller ”Copyright” är lång visas eventuellt inte
hela posten när du väljer [Visa info om copyright].
oo Du kan även ställa in eller kontrollera copyright-information med EOS Utility
(EOS-programvara).
549
Övrig information
zzHämta användarhandböcker eller programvara
Om du vill hämta användarhandböcker väljer du [5: URL för bruksanv./
programvara] och scannar QR-koden med en smartphone.
Du kan också använda en dator för att öppna webbplatsen på den
URL‑adress som visas och hämta programvara.
zzVisa certifieringslogotyperM
Välj [5: Certifieringslogo visas] så att några av logotyperna för
kamerans certifieringar visas. Du hittar andra certifieringslogotyper
i användarhandboken, på kamerahuset och på kameraförpackningen.
zzFirmware-versionM
Välj [5: Firmware] för att uppdatera kamerans eller objektivets firmware.
550
Egen programmering/
Min meny
Du kan finjustera kamerafunktioner och ändra funktionaliteten för
knappar och rattar så att de passar dina önskemål om bildtagning.
Du kan också lägga till menyalternativ och funktioner för egen
programmering som du justerar med jämna mellanrum på flikarna
i Min Meny.
551
Flikmenyer: Anpassning
=556
=559
=570
=581
552
M
Ställa in funktioner för egen programmering
[C.Fn I:Exponering],
1 Välj
[C.Fn II:Autofokus] eller
[C.Fn III:Manövrering/Övrigt].
(1)
nummer för egen
2 Välj
programmering.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja nummer för egen programmering (1).
inställning efter egna
3 Ändra
önskemål.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja en inställning (siffra).
zz Upprepa steg 2–3 för att ställa in en
annan funktion för egen programmering.
zz Längst ned på skärmen visas aktuella
inställningar för funktion för egen
programmering under respektive
funktionsnummer.
zz Alla inställningar som skiljer sig från
grundinställningarna visas i blått.
inställningsskärmen.
4 Stäng
zz Tryck på knappen <M>.
Skärmen i steg 1 visas igen.
553
Egen programmering
M
Egen programmering som anges med
har ingen effekt (inställningen
inaktiveras) vid Live View (LV)-fotografering och filminspelning.
C.Fn I: Exponering
ALVfotografering
kFilminspelning
1
Inställbara exponeringssteg
=556
k
k
2
ISO inställningssteg
=556
k
a-metod
3
Variation avbryts automatiskt
=556
k
4
Variationsföljd
=557
k
5
Antal bilder med variation
=557
k
6
Säkerhetsförskjutning
=558
k
7
Exponeringskompensation avbryts
automatiskt
AE-låst mätläge efter fokus
=558
k
=558
k
8
C.Fn II: Autofokus
ALVfotografering
1
Skärpeföljningskänslighet
=559
k
2
Accelerera/bromsa följning
=560
k
3
Automatiskt byte av AF-punkt
=561
k
4
AI servo 1:a bild prioritet
=561
5
AI servo 2:a bild prioritet
=562
6
Objektivdrift när AF är omöjlig
=563
7
Välj väljarläge för AF-område
=563
8
Begränsa AF-metod*
9
Valmetod för AF-område
kFilminspelning
k
k
=564
k
k
=564
k
k
10 Orienteringslänkad AF-punkt
=565
k
11
=566
k
Initial Servo AF-punkt,
/c
12 Auto val av AF-punkt: EOS iTR AF
=567
13 Alt. vid val av AF-punkt
=568
14 Fokusering m inspegl AF-punkt
=568
15 Upplyst sökarvisning
=569
16 AF Mikrojustering
=569
* Funktionen används för Live View-fotografering.
554
Egen programmering
C.Fn III: Manövrering/Övrigt
1
Varningar z i sökaren
=570
2
Rattriktning för Tv/Av
=570
3
Egna inställningar
=571
4
Dra in objektivet vid av
=574
5
Ljudkomprimering
=574
ALVfotografering
kFilminspelning
k
k
Varierar beroende på inställning
k
k
k
555
Inställningar för egen programmering
M
Du kan anpassa kamerafunktioner på fliken [8] så att de passar dina
fotograferingsönskemål.
C.Fn I:Exponering
C.Fn I-1: Inställbara exponeringssteg
Ställer in 1/2 steg för slutartid, bländarvärde, exponeringskompensation,
AEB, blixtexponeringskompensation m.m.
zz 0: 1/3 steg
zz 1: 1/2 steg
oo När [1/2 steg] har ställts in visas som på bilden nedan.
C.Fn I-2: ISO inställningssteg
Du kan ändra manuella ISO-inställningssteg till hela steg.
zz 0: 1/3 steg
zz 1: 1 steg
oo Även om [1 steg] har ställts in kommer ISO-talet att ställas in automatiskt
i 1/3-stegsintervall när ISO auto har ställts in.
C.Fn I-3: Variation avbryts automatiskt
Du kan ange att avbryta AEB och vitbalansvariation när strömbrytaren
är ställd på <2>.
zz 0: På
zz 1: Av
556
Inställningar för egen programmering
C.Fn I-4: Variationsföljd
Fotograferingsföljden för AEB och följden för vitbalansvariation kan ändras.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
Vitbalansvariation
B/A-riktning
M/G-riktning
0 : Standardexponering 0 : Standardvitbalans
0 : Standardvitbalans
– : Underexponering
– : Blå förstärkning
– : Magenta-förstärkning
AEB
+ : Överexponering
+ : Gul förstärkning
+ : Grön förstärkning
C.Fn I-5: Antal bilder med variation
Antal bilder tagna med AEB och vitbalansvariation kan ändras.
När [Variationsföljd] är inställt på [0, –, +], tas bildvarianterna i enlighet
med vad som visas i tabellen nedan.
zz 0: 3 bilder
zz 1: 2 bilder
zz 2: 5 bilder
zz 3: 7 bilder
(1-steg)
3: 3
bilder
2: 2
bilder
5: 5
bilder
7: 7
bilder
1:a
bilden
Standard
(0)
Standard
(0)
Standard
(0)
Standard
(0)
2:a
bilden
3:e
bilden
-1
+1
4:e
bilden
5:e
bilden
6:e
bilden
7:e
bilden
+2
+3
±1
-2
-1
+1
+2
-3
-2
-1
+1
oo Om [2 bilder] har ställts in kan du välja sidan + eller - när du ställer in
AEB‑intervallet. Med vitbalansvariation kommer den andra bilden att justeras
mot antingen B/A- eller M/G-riktningen.
557
Inställningar för egen programmering
C.Fn I-6: Säkerhetsförskjutning
Om motivets ljusstyrka ändras och det inte går att uppnå standardexponering
inom autoexponeringsområdet ändrar kameran automatiskt den manuellt
valda inställningen för att uppnå standardexponeringen. När inställningen är
[Slutartid/Bländare] gäller metoderna <s> och <f>. När inställningen
är [ISO-inställning] gäller den här inställningen metoderna <d>, <s>
och <f>.
zz 0: Av
zz 1: Slutartid/Bländare
zz 2: ISO-tal
oo Under [z: zISO-inställningar], även om [ISO-område] eller [Min.slutartid]
ändras från standardinställningen, åsidosätts den av säkerhetsförskjutningen
om standardexponeringen inte kan uppnås.
oo Minsta och högsta värdet för säkerhetsförskjutning med ISO-talet bestäms
av [Auto område] (=216). Om det manuellt inställda ISO-talet däremot
överstiger [Auto område] aktiveras säkerhetsförskjutningen uppåt eller nedåt
till det manuellt inställda ISO-talet.
oo När det behövs sker säkerhetsförskjutningen även när blixten används.
C.Fn I-7: Exponeringskompensation avbryts automatiskt
zz 0: Av
Inställningen för exponeringskompensation avbryts inte ens efter att
strömbrytaren ställts i läget <2>.
zz 1: På
När du ställer strömbrytaren i läget <2>, kommer inställningen för
exponeringskompensation annulleras.
C.Fn I-8: AE-låst mätläge efter fokus
558
För varje ljusmätmetod kan du ange om
exponeringen ska låsas (AE-lås) när
motivet är i fokus med One-Shot AF.
Exponeringen är låst medan du håller ned
avtryckaren halvvägs.
Välj ljusmätmetoder för AE-lås och lägg till
en bock [X]. Välj [OK] för att registrera
inställningen.
Inställningar för egen programmering
C.Fn II: Autofokus
C.Fn II-1: Skärpeföljningskänslighet
Du kan ställa in känsligheten hos skärpeföljningen vilket påverkar
känsligheten för störande motiv som rör sig över AF-punkter eller motiv som
kommer bort från AF-punkter under Al Servo AF/Servo AF.
zz 0
Standardinställning. Lämplig för ett motiv i rörelse i allmänhet.
zz Låst på: -2/Låst på: -1
Kameran försöker fortsätta fokusera på motivet även om ett hinder
plötsligt dyker upp i AF-punkterna eller om motivet kommer bort från
AF‑punkterna. Inställningen -2 gör att kameran följer motivet längre än
med inställningen -1.
Om kameran emellertid fokuserar på fel motiv kan det ta något längre tid
att växla tillbaka och fokusera på målmotivet.
zz Responsiv: +2/Responsiv: +1
Kameran kan fokusera på flera motiv efter varandra på olika avstånd
som täcks av AF-punkter. Praktiskt även när du alltid vill fokusera på det
närmaste motivet. Inställningen +2 blir mer responsiv än +1 vid fokusering
på nästa motiv.
Kameran fokuserar dock lättare på ett oavsiktligt motiv.
559
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-2: Accelerera/bromsa följning
Ställer in Al Servo AF-/Servo AF-känsligheten för motiv som genom att flytta
eller stoppa plötsligt ändrar hastighet.
zz 0
Passar för motiv som rör sig i en och samma takt (mindre förändringar
i rörelsehastighet).
zz -2 / -1
Passar för motiv som rör sig i en och samma takt (mindre förändringar
i rörelsehastighet). Detta är effektivt när inställningen 0 gör skärpan
instabil på grund av motivets små rörelser eller ett hinder framför motivet.
zz +2 / +1
Praktisk för motiv som har plötsliga rörelser, plötslig acceleration/
inbromsning eller som plötsligt stannar. Även om det rörliga motivets
hastighet plötsligt ändras mycket fortsätter kameran att fokusera
på motivet. Kameran kommer sannolikt inte att fokusera bakom ett motiv
som plötsligt börjar närma sig dig, eller framför ett motiv som närmar sig
dig och som plötsligt slutar röra på sig. Med inställningen +2 kan du följa
stora ändringar i det rörliga motivets hastighet bättre än med +1.
Eftersom kameran blir känslig för till och med små rörelser hos motivet
kan fokuseringen dock bli instabil under korta stunder.
560
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-3: Automatiskt byte av AF-punkt
Här ställs växlingskänsligheten för AF-punkterna in när de följer motivet som
rör sig mycket uppåt, nedåt, till vänster eller till höger.
Används i väljarlägena för AF-område [Automatiskt val av AF], [Zon AF]
eller [Stor zon AF] eller med AF-metoderna [u+Följning] eller [Zon AF].
zz 0
Standardinställning för gradvis växling av AF-punkt.
zz +2 / +1
Även om motivet rör sig mycket uppåt, nedåt, till vänster eller till höger
och rör sig bort från AF-punkten, växlar kameran fokus till omgivande
AF-punkter så att fokus hålls kvar på motivet. Kameran växlar till den
AF-punkt som mest sannolikt kommer att fokusera på motivet baserat
på motivets fortsatta rörelse, kontrast osv. Med inställningen +2 växlar
kameran AF-punkt lättare än med +1.
Med ett vidvinkelobjektiv som har ett stort skärpedjup eller om motivet är
för litet i ramen kan kameran dock fokusera med en oavsiktlig AF-punkt.
C.Fn II-4: AI servo 1:a bild prioritet
Med AI Servo AF kan du ställa in egenskaper för autofokus och
slutarutlösningens fördröjning för den första bilden.
zz Samma prioritet
Samma prioritet ges för fokusering och slutarutlösning.
zz Avtryckarprioritet
När du trycker på avtryckaren tas bilden omedelbart även om fokus inte
ställts in. Detta är användbart när det är viktigare att ta bilden än att fokus
ställts in.
zz Fokusprioritet
När du trycker på avtryckaren tas inte bilden förrän fokus ställts in.
Det här är praktisk om du vill uppnå fokus innan du tar bilden.
561
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-5: AI servo 2:a bild prioritet
Med AI Servo AF för serietagning kan du förinställa egenskaper för autofokus
och slutarutlösningens fördröjning för efterföljande bilder som ska tas efter
den första vid serietagning.
zz Samma prioritet
Samma prioritet ges för fokusering och serietagningshastighet. I svagt
ljus eller för motiv med låg kontrast kan serietagningshastigheten minska.
zz Serietagningshastighetsprioritet
Prioritet ges serietagningshastighet istället för att uppnå fokus.
zz Fokusprioritet
Prioritet ges för att uppnå fokus istället för serietagningshastighet.
Bilden tas inte förrän fokus ställts in.
oo Även om [Hastighetsprioritet] är inställt kan serietagningshastigheten
bli lägre eller bildtagningsintervallet bli oregelbundet, under
fotograferingsförhållanden som aktiverar flimmerreducering (=261).
oo Om fokus inte uppnås i svagt ljus när [Samma prioritet] är inställd, kan det
ge bättre resultat att ställa in [Fokusprioritet].
562
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-6: Objektivdrift när AF är omöjlig
Du kan ange objektivfunktion i de fall kameran inte kan fokusera på ett motiv.
zz 0: Fokussökning på
Om fokus inte går att ställa in med autofokus drivs objektivet att söka
efter exakt fokus.
zz 1: Fokussökning av
Om autofokus påbörjas och fokus är mycket ur fas eller om fokus inte går
att ställa in stannar objektivdriften. Det här förhindrar att objektivet helt
misslyckas med fokuseringen på grund av fokussökning.
oo [1:Fokussökning av] rekommenderas för superteleobjektiv eller andra
objektiv som täcker ett större område, om man vill undvika fördröjning från
fokussökningen om fokuseringen misslyckas.
C.Fn II-7: Välj väljarläge för AF-område
Du kan begränsa väljarläget för valbart
AF-område så att det passar dina
fotograferingsönskemål. Välj önskat
väljarläge för AF-område och tryck på <0>
för att lägga till en bock [X]. Välj [OK] för
att registrera inställningen.
Väljarlägena för AF-området beskrivs på
=128–=129.
oo Bockmarkeringen [X] kan inte tas bort från [Manuellt val:Enpunkts-AF].
oo Du kan inte använda vissa väljarlägen för AF-område ens om du lägger till en
bock [X] i [Välj väljarläget för AF-omr.].
563
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-8: Begränsa AF-metod
Du kan begränsa till de AF-metoder du vill använda.
Mer information om AF-metoder finns på =135–=137.
Lägg till en bock [X] för AF-metoderna. Välj [OK] för att registrera inställningen.
oo Bockmarkeringen [X] kan inte tas bort från [Enpunkts AF].
C.Fn II-9: Valmetod för AF-område
zz 0: S 9 Knapp för val av AF-område
När du har tryckt på knappen <S> eller <G> kan väljarläget för AF-område
ändras med knappen <G>.
zz 1: S 9 Inmatningsratt
När du tryckt på knappen <S> eller <G> ändras väljarläget för AF-område
varje gång du vrider på ratten <6>.
oo När [1:S9Inmatningsratt] har ställts in använder du <j> <9> för att
flytta AF-punkten horisontellt.
564
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-10: Orienteringslänkad AF-punkt
zz 0: Samma för vert./horis.
Samma väljarläge för AF-område eller manuellt valda AF-punkter
(eller AF-punkter eller ramar för AF-områden i samma position) används
för både vertikal och horisontell fotografering.
zz 1: Separat AF-punkt: G+S (S i LV)
Väljarläget för AF-område och AF-punkt eller ram för AF-område kan
ställas in separat för kamerans orientering (1. Horisontell, 2. Vertikal med
kameragreppet uppåt, 3. Vertikal med kameragreppet nedåt).
När du manuellt väljer väljarläge för AF-område och AF-punkt (eller zon)
för var och en av de tre kameraorienteringarna registreras de för
respektive orientering. När du byter kameraorientering vid fotografering
växlar kameran till det väljarläge för AF-område och den manuellt valda
AF-punkt eller ramen för AF-området som ställts in för den orienteringen.
zz 2: Separat AF-punkt: endast S
Separat AF-punkt eller rampositioner kan tilldelas för varje
kameraorientering (1. Horisontell, 2. Vertikal med kameragreppet uppåt,
3. Vertikal med kameragreppet nedåt. Användbart när du automatiskt
byter till AF-punkter eller ramar för AF-område i andra positioner baserat
på kameraorientering.
AF-punkter eller ramar för AF-område som kopplats till de tre
kameraorienteringarna sparas.
oo Om [8: Återställ alla C.Fn] har ställts in (=581), raderas inställningarna
för orienteringarna 1., 2. och 3.
oo Inställningen kanske raderas om ett objektiv monterats som inte används
vid inställningen.
565
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-11: Initial Servo AF-punkt,
/c
Du kan ställa in Initial AF-punkt för AI Servo AF eller Servo AF när Väljarläge
för AF-område är inställt på [Automatiskt val av AF] eller när AF-metod
är inställt på [u+Följning].
zz 0: Auto
AF-punkten som AI Servo AF eller Servo AF startar med ställs in
automatiskt i enlighet med fotograferingsförhållandena.
/c
zz 1: Initial Servo AF-punkt för
AI Servo AF eller Servo AF startar från den manuellt inställda AF-punkten
när AF-funktionen är inställd på [AI Servo AF] och när väljarläget för
AF‑område är inställt på [Automatiskt val av AF] eller när AF-funktionen
är inställd på [Servo AF] och AF-metoden är inställd på [u+Följning].
zz 2: AF-punkt inställd för
Om du byter från [Spot-AF] eller [Enpunkts AF] till [Automatiskt val
av AF] eller [u+Följning], startar AI Servo AF eller Servo AF från den
AF-punkt som manuellt ställts in före bytet. Användbart om du vill starta
AI Servo AF eller Servo AF från den AF-punkt som ställts in före byte till
[Automatiskt val av AF] eller [u+Följning].
566
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-12: Auto val av AF-punkt: EOS iTR AF
Använd den här funktionen för autofokus vid fotografering via sökaren
genom att identifiera personer. Funktionen fungerar när väljarläget
för AF‑området är inställt på Zon-AF (manuellt zonval), Stor zon-AF
(manuellt zonval) eller Automatiskt AF-val.
zz 0: EOS iTR AF (ansiktsprioritet)
Ansikten ges större prioritet än med [1:På] när kameran väljer AF‑punkter.
I metoden One-Shot AF blir det enklare att ställa in fokus på ansikten på
stillastående människor i AF-området.
Det blir också enklare att ställa in fokus på ansikten i AF-området
i metoden AI Servo AF.
När fokus har ställts in väljs AF-punkter automatiskt för att behålla fokus
på de ansikten som först var i fokus.
zz 1: På
Kameran väljer AF-punkter automatiskt baserat på AF-information och
information om identifierade människor.
Med metoden One-Shot AF blir fokusering på en stillastående människa
i AF-området mycket enklare.
Med metoden AI Servo AF blir fokusering på en människa i AF-området
mycket enklare. Om inga människor identifieras kommer kameran
att fokusera på närmaste motiv. När fokus är inställt väljs AF-punkter
automatiskt så att kameran fortsätter att fokusera på den färg som det
första fokusområdet har.
zz 2: Av
AF-punkter väljs automatiskt, enbart baserat på AF-informationen.
oo Med inställningen [0:EOS iTR AF (ansiktsprioritet)] eller [1:På] tar
fokuseringen lite längre tid än med inställningen [2:Av].
oo Även om du ställer in [0:EOS iTR AF (ansiktsprioritet)] eller [1:På] så
finns det risk för att det förväntade resultatet inte uppnås under vissa
fotograferingsförhållanden och för vissa motiv.
oo I svag belysning och där extern Speedlite för EOS-kameror automatiskt
tänder en AF-hjälpbelysning, väljs AF-punkter automatiskt enbart baserat på
AF‑information. (Information om identifierade personer används inte för AF.)
567
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-13: Alt. vid val av AF-punkt (fotografering via sökaren)
zz 0: Stoppar vid AF-omr kanter
Användbart om du ofta använder den AF-punkt som ligger vid yttre kanten.
zz 1: Kontinuerlig
I stället för att stanna vid ytterkanten fortsätter valet av AF-punkten till
motstående sida.
oo Används också när initial AF-punkt för AI Servo AF har valts med [8C.Fn II-11:
/c] inställd på [1:Initial AF-punkt satt för
/c].
Initial Servo AF-punkt,
C.Fn II-14: Fokusering m inspegl AF-punkt (fotografering via sökaren)
Du kan ställa in om du vill visa AF-punkt(er) när AF-punkt har valts, innan
AF startar (fotograferingsklar) när AF startar, vid autofokus när fokus har
ställts in och medan mättimern är aktiv när fokus har ställts in.
k: Visas, l: Visas inte
Fokusering m inspegl AF-punkt
Med AFpunkten
vald
Innan AF startar
Startar från AF
(fotograferingsklar)
0: Valda (konstant)
k
k
k
1: Alla (konstant)
k
k
k
2: Valda (före AF, fokus)
k
k
k
3: Vald AF-punkt (fokus)
k
l
k
4: Visa inte
k
l
l
Vid AF
Fokus inställt
Mätning aktiv
med fokus
inställt
0: Valda (konstant)
k
k
k
1: Alla (konstant)
k
k
k
2: Valda (före AF, fokus)
l
k
k
3: Vald AF-punkt (fokus)
l
k
l
4: Visa inte
l
l
l
Fokusering m inspegl AF-punkt
568
Inställningar för egen programmering
C.Fn II-15: Upplyst sökarvisning
zz 0: Auto
AF-punkter där fokus ställs in i svagt ljus eller med ett mörkt föremål,
lyser automatiskt rött.
zz 1: På
AF-punkterna lyser rött, oavsett ljusförhållandena.
zz 2: Av
AF-punkterna lyser inte i rött.
När [Auto] eller [På] har valts kan du välja om AF-punkterna ska lysa rött
när du trycker på <Q> vid AI Servo AF.
zz OFF: Ingen belysning
AF-punkterna lyser inte vid AI Servo AF.
zz ON: Belysning
AF-punkterna för fokusering lyser rött vid AI Servo AF. AF-punkterna lyser
också vid serietagning.
Funktionen fungerar inte om den är inställd på [2:Av].
oo När du trycker på <S> eller <G> lyser AF-punkterna i rött oavsett den här
inställningen.
oo Sidförhållandelinjerna, den elektroniska nivån och rutnätet i sökaren lyser
också i rött.
C.Fn II-16: AF Mikrojustering
Du kan finjustera autofokusens fokuspunkt (=575).
569
Inställningar för egen programmering
C.Fn III: Manövrering/Övrigt
C.Fn III-1: Varningar z i sökaren
När någon av följande funktioner har ställts in kan symbolen <z> visas
i sökaren och på LCD-displayen (=34).
Välj den funktion för vilken du vill att varningssymbolen ska visas,
tryck sedan på <0> för att lägga till en bock [X]. Välj [OK] för att
registrera inställningen.
zz När Monokrom V har ställts in
När [z: Bildstil] har ställts in på [Monokrom] (=231) visas
varningssymbolen.
zz När VB är korrigerad
Om vitbalanskorrigering har ställts in (=227) visas varningssymbolen.
zz När M är vald
Om [z: Brusreducering för höga ISO] är inställd till [Brusred. vid
multitagning] (=238) visas varningssymbolen.
zz När HDR är vald
Om [z: HDR-läge] är inställt (=251) visas varningssymbolen.
oo När du ställer in någon av de bockmarkerade funktionerna [X] visas
dessutom <z> för inställningarna som visas på skärmen för den kreativa
zonen (=67).
C.Fn III-2: Rattriktning för Tv/Av
Du kan vända på rattens vridriktning när du ställer in slutartid och
bländarvärde.
I fotograferingsmetoden <a> är vridriktningen för ratten <6> och <5>
omvänd. För övriga fotograferingsmetoder är det bara vridriktningen för
ratten <6> som är omvänd. Riktningen för ratten <5> i metoden <a>
matchar riktningen för att ställa in exponeringskompensation i metoderna
<d>, <s> och <f>.
zz 0: Normal
zz 1: Omvänd riktning
570
Inställningar för egen programmering
C.Fn III-3: Egna inställningar
Du kan tilldela funktioner som du ofta använder till kamerans knappar och
rattar för enkel användning efter dina egna önskemål.
1 Välj en del i listen.
en funktion att tilldela.
2 Välj
zz Bekräfta inställningen genom att
trycka på <0>.
oo Om skärmen i steg 1 visas kan du trycka på <L> för att återställa
standardinställningarna för Egna inställningar. Anpassade funktioner raderas
inte om du väljer [Återställ alla C.Fn].
571
Inställningar för egen programmering
Funktioner som är tillgängliga för kamerakontroller
Funktion
Starta ljusmätning och AF
k
k
AF
Stoppa AF
k
ONE SHOT z AI SERVO/SERVO
k
Direktval av AF-punkt
Pausa Filmservo-AF
Starta ljusmätning
k
AE-lås/FE-lås
k
AE-lås (Håll in)
k
Exponering
AE-lås
k
AE-lås (när knapp trycks)
k
FE-lås
Ange ISO-tal (tryck, vrid
k
)
Exponeringskompensation (tryck, vrid
k
)
k
Blixtexponeringskompensation
Slutartidsinställning i M-läget
Bländarinställning i M-läget
Bildkvalitet
Bild
Bildstil
Vitbalans
Skapa mapp
Skärpedjupskontroll
Manövrering
Starta bildstabilisator
Menyvisning
Blixtfunktionsinställningar
Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
Ingen funktion (ej möjlig)
572
k
Inställningar för egen programmering
j
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
> står för ”AF-stoppknapp” och den finns på superteleobjektiv utrustade
oo <
med Image Stabilizer (Bildstabilisator).
573
Inställningar för egen programmering
C.Fn III-4: Dra in objektivet vid av
Du kan ställa in så att objektiv av typen STM (t.ex. EF40mm f/2.8 STM) dras
in automatiskt när kamerans strömbrytare är ställd på <2>.
zz 0: På
zz 1: Av
oo Med den automatiska avstängningen dras inte objektivet in, oavsett inställning.
oo Se till att objektivet är indraget innan du tar bort det.
oo När [0:På] har ställts in aktiveras den här funktionen oavsett hur
AF‑omkopplaren på objektivet ställts in (AF eller MF).
C.Fn III-5: Ljudkomprimering
Ställer in ljudkomprimering för filminspelning. [1:Av] ger högre ljudkvalitet
än när ljudet är komprimerat, men filerna blir större.
zz 0: På
zz 1: Av
oo Om du redigerar filmfiler som spelats in med [1:Av] och sparar dem med
komprimering, komprimeras även ljudet.
oo Ljudet komprimeras även om [1:Av] har valts när [Insp.storl. film] är inställt
på L6V (NTSC) eller L5V (PAL).
oo Ljudet för baszonen eller video-snapshots komprimeras även om [1:Av] har valts.
574
Finjustering av AF-position
(AF Mikrojustering)
M
Finjustering av fokuspunkten är möjlig med autofokus vid fotografering
via sökaren.
oo Vanligtvis behövs inte AF Mikrojustering. Gör bara justeringen om det är
nödvändigt. Observera att om du utför den här justeringen kan det hända
att korrekt fokus inte kan ställas in.
1: Ställ alla objektiv lika
Gör olika justeringar manuellt, fotografera och kontrollera resultatet tills
du fått önskat resultat. Vid autofokus, oavsett vilket objektiv som används,
förskjuts fokuspunkten alltid med justeringsvärdet.
1 Välj [C.Fn II:Autofokus].
2 Välj [16: AF Mikrojustering].
3 Välj [1:Alla lika mycket].
4 Tryck på <Q>.
575
Finjustering av AF-position (AF Mikrojustering)
justeringen.
5 Utför
zz Om du ställer in mot ”-:
”
förskjuts fokuspunkten framför
standardfokuspunkten.
zz Om du ställer in mot ”+: ”
förskjuts fokuspunkten bakom
standardfokuspunkten.
zz När justeringen är klar trycker du på <0>.
zz Tryck på <0> igen.
resultatet
6 Kontrollera
av justeringen.
zz Ta en bild för att se resultatet av
justeringen.
zz Upprepa justeringarna vid behov.
oo Om [1:Alla lika mycket] har valts är separat justering av autofokus inte möjlig
för minsta brännvidd och maximal brännvidd för zoomobjektiv.
576
Finjustering av AF-position (AF Mikrojustering)
2: Per objektivtyp
Du kan göra justeringen för varje objektiv och registrera justeringen i kameran.
Du kan registrera justeringar för upp till 40 objektiv. När du autofokuserar
med ett objektiv vars justering registrerats förskjuts alltid fokuspunkten enligt
justeringsvärdet.
Gör olika justeringar manuellt, fotografera och kontrollera resultatet tills du fått
önskat resultat. Om du använder ett zoomobjektiv gör du justeringen för minsta
brännvidd (W) och maximal brännvidd (T).
1 Välj [2:Per objektivtyp].
2 Tryck på <Q>.
och ändra
3 Kontrollera
objektivinformationen.
Visa objektivinformationen
(1)
zz Tryck på <B> för att visa objektivnamn och
ett 10-siffrigt serienummer. När serienumret
visas väljer du [OK] och går till steg 4.
zz Om objektivets serienummer inte kan
bekräftas visas ”0000000000”. I det här
fallet anger du numret genom att följa
instruktionerna på nästa sida.
zz Se nästa sida för information om
asterisken ”*” som visas framför vissa
objektivs serienummer.
(1)
Registrerat nummer
577
Finjustering av AF-position (AF Mikrojustering)
Ange serienumret
zz Välj siffran du vill ange och tryck sedan
på <0> så att <r> visas.
zz Ange siffran och tryck sedan på <0>.
zz När du har angett alla siffror väljer
du [OK].
Objektivets serienummer
zz Om ”*” visas framför objektivets 10-siffriga serienummer i steg
3 kan du endast registrera en enhet av samma objektivmodell.
Asterisken (*) visas även om du anger serienumret.
zz Objektivets serienummer på objektivet kan skilja sig från serienumret
som visas på menybilden i steg 3. Det här är inte något funktionsfel.
zz Om objektivets serienummer innehåller bokstäver anger du endast siffrorna.
zz Om objektivets serienummer har elva siffror eller fler anger du endast de
tio sista siffrorna.
zz Serienumrets placering varierar beroende på objektiv.
zz På vissa objektiv står inget serienummer. Om du vill registrera ett objektiv
där det inte står något serienummer anger du ett valfritt serienummer.
oo Om [2: Per objektivtyp] har valts och en extender används, registreras
justeringen för kombinationen av objektiv och extender.
oo Om 40 objektiv redan har registrerats visas ett meddelande. När du valt
ett objektiv vars registrering ska tas bort (skrivas över) kan du registrera
ytterligare ett objektiv.
578
Finjustering av AF-position (AF Mikrojustering)
Objektiv med fast brännvidd
Zoomobjektiv
justeringen.
4 Utför
zz För zoomobjektiv väljer du minsta
brännvidd (W) eller maximal brännvidd
(T). Om du trycker på <0> stängs
den orangefärgade ramen av och gör
justering möjlig.
zz Ange justeringsmängden och tryck
sedan på <0>.
zz Om du ställer in mot ”-: ”
förskjuts fokuspunkten framför
standardfokuspunkten.
zz Om du ställer in mot ”+: ”
förskjuts fokuspunkten bakom
standardfokuspunkten.
zz För ett zoomobjektiv upprepar du den
här proceduren och justerar det för
minsta brännvidd (W) och maximal
brännvidd (T).
zz När du är klar med justeringen trycker du
på <M> för att återgå till menybilden
i steg 1.
resultatet
5 Kontrollera
av justeringen.
zz Ta en bild för att se resultatet av
justeringen.
zz Upprepa justeringarna vid behov.
579
Finjustering av AF-position (AF Mikrojustering)
oo När du fotograferar med mellanområdet (brännvidd) på ett zoomobjektiv
korrigeras autofokusens fokuspunkt automatiskt relativt de justeringar som
gjorts för minsta och maximal brännvidd. Även om minsta eller maximal
brännvidd justeras görs en korrigering automatiskt för mellanläget.
Återställa alla AF Mikrojusteringar
När [ Rad. alla] visas längst ned på skärmen och du trycker på knappen
<L> raderas alla justeringar som gjorts för [1:Alla lika mycket] och
[2:Per objektivtyp].
Försiktighetsåtgärder för AF Mikrojustering
oo Autofokusens fokuspunkt varierar något beroende på motivets förhållanden,
ljusstyrka, zoomläge och andra fotograferingsförhållanden. Även om du utför
AF Mikrojustering kan det därför hända att fokuseringen ändå inte ställs in på
lämplig position.
oo Justeringsvärdet för ett steg varierar beroende på objektivets maximala
bländarvärde. Fortsätt justera, fotografera och kontrollera fokus upprepade
gånger för att justera autofokusens fokuspunkt.
oo Justeringen tillämpas inte på AF under Live View-fotografering eller vid
filminspelning.
oo Justeringarna kvarstår även om du utför [8: Återställ alla C.Fn] (=581).
Inställningen blir emellertid [0:Av].
oo Ställ in fokus med One-Shot AF för att kontrollera resultatet av justeringen.
Anmärkningar om AF Mikrojustering
oo Det bästa är att utföra justeringen på den plats där fotograferingen ska ske.
Det ger en mer exakt justering.
oo Vi rekommenderar att du använder stativ när du gör justeringen.
oo När du gör justeringar rekommenderar vi att du fotograferar med
bildregistreringskvaliteten 73.
580
Återställa inställningar för egen
programmering
Om du väljer [8: Återställ alla C.Fn] raderas alla inställningar för Egen
programmering. Observera att [Egna inställningar] inte raderas.
581
Flikmenyer: Min meny
=583
=586
=586
=587
582
Registrera Min meny
M
På fliken Min meny kan du registrera menyalternativ och egen
programmering vars inställningar du ändrar ofta.
Skapa och lägga till fliken Min meny
1 Välj [Lägg till flik i Min meny].
[OK].
2 Välj
zz Du kan skapa upp till fem Min meny‑flikar
genom att upprepa steg 1 och 2.
Registrera menyalternativ på Min meny-flikar
1 Välj [MY MENU*: Konfigurera].
583
Registrera Min meny
2 Välj [Välj poster att registrera].
önskade poster.
3 Registrera
zz Välj den post som ska ställas in och
tryck på <0>.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
zz Du kan registrera upp till sex objekt.
zz Om du vill återgå till menybilden i steg 2
trycker du på knappen <M>.
Min meny-inställningar
Du kan sortera och ta bort objekt på
menyfliken och byta namn på eller ta
bort den.
zzSortera registrerade poster
Du kan ändra ordningsföljden för registrerade poster i Min meny.
Välj [Sortera registrerade poster] och välj den post vars ordningsföljd
du vill ändra och tryck sedan på <0>. När [z] visas flyttar du
alternativet genom att vrida på ratten <5>. Tryck sedan på <0>.
zzRadera valda poster/Radera alla poster på fliken
Du kan radera registrerade poster. Med [Radera valda poster] tar du
bort en post i taget och med [Radera alla poster på fliken] tar du bort
alla registrerade poster på fliken.
584
Registrera Min meny
zzRadera flik
Du kan radera aktuell Min meny-flik. Välj [Radera flik] för att radera fliken
[MY MENU*].
zzByt namn på flik
Du kan byta namn på Min meny-fliken under [MY MENU*].
1 Välj [Byt namn på flik].
in texten.
2 Skriv
zz Välj [ ] eller knappen <L> för att ta
bort onödiga tecken.
zz Använd <j> <9> för att välja ett
tecken och tryck sedan på <0>.
zz Genom att välja [ ] kan du ändra
indatametod.
det du har skrivit.
3 Bekräfta
zz Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
585
Registrera Min meny
Radera alla flikar i Min meny/Radera alla poster
Du kan ta bort alla skapade Min meny-flikar
eller Min meny-alternativ som registrerats
under dem.
zzRadera alla flikar i Min meny
Du kan radera alla flikar som du skapat i Min Meny. När du väljer [Radera
alla flikar i Min meny] tas alla flikar i [MY MENU1] till [MY MENU5] bort
och fliken [9] återställs till standard.
zzRadera alla poster
Du kan radera alla poster som registrerats på flikarna [MY MENU1]
till [MY MENU5]. Flikarna blir kvar. När du väljer [Radera alla poster]
raderas alla poster som registrerats på alla skapade flikar.
oo Om du väljer [Radera flik] eller [Radera alla flikar i Min meny] tas även alla
fliknamn bort som döpts om via [Byt namn på flik].
586
Registrera Min meny
Inställningar för menyvisning
Under [Menyvisning] kan du ange vilken
menyskärm som ska visas först när du
trycker på knappen <M>.
zzNormal visning
Visar den senast visade menyskärmen.
zzVisa fliken Min meny
Visar med fliken [9] vald.
zzVisa endast fliken Min meny
Endast fliken [9] visas. (Flikarna [z], [3], [k], [5] och [8] visas inte.)
587
588
Övrig information
I det här kapitlet beskrivs information om kamerafunktioner.
589
Programvara
Hämta och installera EOS-programvara eller annan dedikerad
programvara
Installera alltid den senaste versionen av programvaran.
Du måste uppdatera tidigare version som är installerad genom att skriva
över den med den senaste versionen.
oo Anslut inte kameran till en dator innan du har installerat programvaran.
Då installeras inte programvaran på rätt sätt.
oo Programmet kan bara installeras om datorn är ansluten till internet.
oo Tidigare versionen kan inte visa bilder från den här kameran på rätt sätt.
Det går inte heller att bearbeta RAW-bilder från den här kameran.
programvaran.
1 Hämta
zz Anslut till internet från en dator och gå till följande Canon-webbplats.
www.canon.com/icpd
zz Ange det serienummer som finns på kamerans underdel och hämta
programvaran.
zz Dekomprimera den på datorn.
För Windows
Klicka på installationsfilen för att starta installationen.
För Macintosh
En dmg-fil skapas och visas. Följ anvisningarna nedan för att
starta installationen.
590
Programvara
(1) Dubbelklicka på dmg-filen.
gg En enhetsikon och installationsfil visas på skrivbordet.
Om installationsfilen inte visas dubbelklickar du på
enhetsikonen.
(2) Dubbelklicka på installationsfilen.
gg Installationen påbörjas.
instruktionerna på skärmen för att installera
2 Följ
programvaran.
Hämta och visa användarhandböcker för programvaror
Användarhandböcker för programvaror (PDF-filer) kan hämtas till datorn
från Canons webbplats.
zzWebbplats för användarhandbok för programvara
www.canon.com/icpd
oo Du måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller något annat
Adobe PDF‑visningsprogram (senaste versionen rekommenderas) för att
visa användarhandböckerna (PDF-filer).
oo Adobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
oo Dubbelklicka på den hämtade användarhandboken (PDF-fil) för att öppna den.
oo Mer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns i programmets
hjälpavsnitt.
591
Importera bilder till en dator
Med hjälp av EOS-programvaran kan du importera bilder från kameran till
en dator. Detta kan göras på tre olika sätt.
Anslut till en dator via en gränssnittskabel (säljs separat)
1 Installera programvaran (=590).
kameran till datorn med
2 Anslut
gränssnittskabel IFC-600PCU
(datorn: USB Typ-A).
zz Sätt i kontakten i kamerans
digitalkontakt.
zz Anslut kontakten till datorns USB-port.
EOS Utility för att
3 Använd
importera bilder.
zz Information finns i EOS Utility
användarhandbok.
oo Inte ens om kameran och datorn är anslutna med en gränssnittskabel och
Wi‑Fi-anslutning är upprättad, kan kameran kommunicera med datorn.
592
Importera bilder till en dator
Kortläsare
Du kan även använda en kortläsare för att överföra bilder till datorn.
1 Installera programvaran (=590).
2 Sätt i kortet i kortläsaren.
bilder med Digital Photo
3 Importera
Professional.
zz Mer information finns i Digital Photo
Professional användarhandbok.
oo Om du använder en kortläsare i stället för EOS-programvaran när du överför
bilder från kameran till datorn kopierar du DCIM-mappen på kortet till datorn.
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Du kan ansluta kameran till datorn via Wi-Fi och importera bilder till
datorn (=426).
593
Batterihandgrepp BG-E14
BG-E14 är ett batterihandgrepp som du kan använda med två LP-E6N/
LP‑E6-batterier eller med AA/R6-batterier. Det har kontroller som du
använder vid vertikal fotografering, t.ex. en avtryckare och en inmatningsratt.
Mer information om hur du monterar och använder batterihandgreppet finns
i användarhandboken för BG-E14.
Tillbehör för eluttag
Kameran kan drivas med ett eluttag via strömadapter DR-E6 och strömadapter
AC-E6N (båda säljs separat). Mer information om hur du monterar och
använder tillbehöret finns i användarhandboken för DR-E6 och AC-E6N.
oo Använd ingen annan nätadapter än AC-E6N.
oo När kamerans strömbrytare är påslagen ska du inte ansluta eller koppla från
nätkabeln eller kontakten och inte koppla bort strömadaptern.
oo När du använt kameran drar du ut nätkontakten från väggkontakten.
oo Nätadaptersats ACK-E6 kan också användas.
594
Felsökningsguide
Om du får problem med kameran läser du först den här felsökningsguiden.
Om du inte finner den hjälp du behöver i den här felsökningsguiden
kontaktar du din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Strömförsörjningsrelaterade problem
Batteriet laddas inte.
zz Om batteriets återstående kapacitet (=524) är 94 % eller högre
behöver du inte ladda batteriet.
zz Använd inte några andra batterier än Canons batteri LP-E6N/LP-E6.
Batteriladdarens lampa blinkar snabbt.
zz Om (1) det uppstår problem med batteriladdaren eller batteriet eller om (2)
kommunikationen med batteriet inte fungerar (batterier av andra märken
än Canon) avbryts laddningen automatiskt och laddningslampan blinkar
konstant snabbt i orange. I fall (1) drar du ut sladden till laddaren ur
väggkontakten. Ta ur batteriet och sätt i det på nytt i laddaren. Vänta några
minuter och sätt sedan i sladden igen. Om problemet kvarstår kontaktar du
din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Laddningslampan blinkar inte.
zz Om den inre temperaturen hos batteriet som sitter i laddaren
är för hög laddas det av säkerhetsskäl inte (lampan är släckt).
Om batteritemperaturen av någon anledning blir för hög under laddningen
stoppas uppladdningen automatiskt (lampan blinkar). När batteriets
temperatur sjunker återupptas laddningen automatiskt.
Kameran aktiveras inte fastän strömbrytaren är ställd på <1>.
zz Se till att batteriluckan är stängd (=47).
zz Kontrollera att batteriet är rätt isatt i kameran (=47).
zz Ladda batteriet (=44).
zz Se till att minneskortsluckan är stängd (=48).
595
Felsökningsguide
Åtkomstlampan lyser fortfarande eller blinkar när strömbrytaren
är i läget <2>.
zz Om strömmen bryts medan en bild registreras på kortet fortsätter
åtkomstlampan att lysa eller blinka i några sekunder. När bildtagningen
är klar stängs strömmen av automatiskt.
[Visar det här batteriet/de här batterierna Canon-logotypen?] visas.
zz Använd inte några andra batterier än Canons batteri LP-E6N/LP-E6.
zz Ta bort och sätt i batteriet igen (=47).
zz Om polerna är smutsiga rengör du dem med en mjuk trasa.
Batteriet tar slut fort.
zz Använd ett fulladdat batteri (=44).
zz Batteriets prestanda kan ha minskat. Se [5: Batteri-info] och kontrollera
batteriets uppladdningsprestanda (=524). Om batteriets prestanda är
dåliga byter du ut batteriet mot ett nytt.
zz Möjligt antal bilder minskas i nedanstående fall:
Om du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
Om du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
Om du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
Om du använder skärmen ofta.
Om Live View-fotografering eller filminspelning pågår under en längre period.
Om du använder funktioner för trådlös kommunikation.
Kameran stänger av sig själv.
zz Funktionen för automatisk avstängning är aktiv. Om du vill inaktivera
automatisk avstängning ställer du in [5: Autom avstängn] på [Av] (=513).
zz Om du har ställt in [5: Autom avstängn] på [Av] stängs skärmen ändå av
om kameran inte används på cirka 30 minuter. (Kameran stängs inte av).
Kameran fungerar inte med AA/R6-batterier i batterihandgreppet.
zz Om du installerar om batterimagasinet och startar om kameran kanske
kameran fungerar igen.
596
Felsökningsguide
Fotograferingsproblem
Det går inte att sätta fast objektivet.
zz Kameran kan inte användas med RF- eller EF-M-objektiv. (=54).
Det är svart i sökaren.
zz Sätt i ett uppladdat batteri i kameran (=44).
Det går inte att ta eller registrera några bilder.
zz Kontrollera att kortet är rätt isatt (=48).
zz Skjut kortets spärr för skrivskydd till inställningen skriva/radera (=48).
zz Om kortet är fullt byter du ut kortet eller raderar bilder som inte behövs för
att frigöra utrymme (=48, =350).
zz Du kan inte ta en bild när du fokuserar med One-Shot AF och
fokusindikatorn <o> i sökaren blinkar eller om AF-punkten är orange
vid Live View-fotografering/filminspelning. Håll ned avtryckaren halvvägs
på nytt om du vill ställa in fokus igen automatiskt eller om du vill göra det
manuellt (=57, =147).
597
Felsökningsguide
Det går inte att använda kortet.
zz Om ett felmeddelande för kortet visas, se =50 eller =613.
Ett felmeddelande visas när kortet sätts in i en annan kamera.
zz Eftersom SDXC-kort har formaterats i exFAT och du formaterar ett kort
med den här kameran och sedan sätter in det i en annan kamera, kan ett
felmeddelande visas och det kanske inte går att använda kortet.
Jag måste trycka ned avtryckaren två gånger för att ta en bild.
zz Ställ in [z: Spegellåsning] på [Av].
Bilden är oskarp eller suddig.
zz Ställ in objektivets omkopplare för fokuseringsmetod på <AF> (=54).
zz Tryck försiktigt ned avtryckaren för att undvika kameraskakningar
(=56, =57).
zz Om objektivet har Image Stabilizer (Bildstabilisator) ställer du
IS‑omkopplaren på <1>.
zz Vid fotografering i svag belysning kan slutartiden bli längre. Använd en
kortare slutartid (=112), välj ett högre ISO-tal (=213), använd blixten
(=164, =179) eller använd ett stativ.
zz Se ”Minimera oskarpa foton” på =78.
Det visas färre AF-punkter eller ramen för AF-området är
annorlunda.
zz Beroende på vilket objektiv som används, varierar antalet AF-punkter,
AF-punktmönster och ramar för AF-områden m.m. som du kan använda.
598
Felsökningsguide
AF-punkten blinkar eller två AF-punkter visas.
zz Angående AF-punkter som tänds eller blinkar när du trycker på <S>
eller <G>, se sidan =133.
AF-punkterna lyser inte i rött.
zz AF-punkterna lyser rött när du fotograferar i svagt ljus eller när fokus
uppnås på ett mörkt föremål.
zz Med metoderna <d>, <s>, <f>, <a> eller <F> kan du ange om
du vill att AF-punkterna ska lysa rött när fokus ställts in (=569).
Det går inte att låsa fokuseringen och komponera om bilden.
zz Ställ in AF-funktionen på One-Shot AF. Fokuseringslås kan inte användas
med metoden AI Servo AF/Servo AF eller när servo aktiveras i AI Focus AF
(=80, =125).
Serietagningshastigheten är låg.
zz Serietagningshastigheten för snabb serietagning kan bli lägre beroende
på olika förhållanden: temperatur, batterinivå, flimmerreducering, slutartid,
bländare, motivets förhållanden, ljusstyrka, AF-funktion, typ av objektiv,
Live View-fotografering, blixtanvändning och fotograferingsinställningar.
Mer information finns i =150 eller =152.
Det maximala antalet bilder i en bildserie vid serietagning är lägre.
zz Om du fotograferar ett detaljrikt motiv (till exempel en gräsmatta) blir
filstorleken större och det maximala antalet bilder i en bildserie kan bli
lägre än det antal som anges på =615.
599
Felsökningsguide
Även om jag har bytt kort ändras inte det maximala antalet bilder
i en bildserie.
zz Det maximala antalet bilder i en bildserie ändras inte när du byter ut
kortet, även om det är ett höghastighetskort. Det maximala antalet bilder
som visas i tabellen på =615 baseras på Canons testkort. (Ju snabbare
skrivhastighet kortet har desto högre blir faktiskt maximalt antal bilder i en
bildserie.) Av den anledningen kan det visade maximala antalet bilder i en
bildserie skilja sig från det faktiska maximala antalet bilder i bildserien.
Bilden blir ljus trots att jag ställt in en lägre
exponeringskompensation.
zz Ställ in [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] på [Av]
(=218). När [Låg] [Standard] eller [Hög] har ställts in kan bilden se
ljus ut även om du ställt in en låg exponeringskompensation eller låg
blixtexponeringskompensation.
Jag kan inte ställa in exponeringskompensation när både
manuell exponering och ISO auto är inställda.
zz Se =118 om hur du ställer in exponeringskompensation.
Alla alternativ visas inte för korrigering för objektivaberration.
zz Även om [Kromatisk aberr.korr.] och [Diffraktionskorrigering] inte
visas när [Digital objektivoptim.] är inställd på [På], används båda
funktionerna vid fotografering, som vid inställningen [På].
zz Vid filminspelning visas inte [Digital objektivoptim.],
[Diffraktionskorrigering] eller [Distorsionskorrig.].
Den inbyggda blixten avfyras inte.
zz Fotografering med blixt kan temporärt inaktiveras för att skydda blixthuvudet
om den inbyggda blixten används upprepade gånger under en kort period.
600
Felsökningsguide
Din externa Speedlite avfyras inte.
zz Kontrollera att din externa Speedlite är ordentligt ansluten till kameran.
zz När du använder blixtenheter som inte kommer från Canon vid Live
View-fotografering, ställer du in [z: Slutarläge] på ett annat alternativ än
[Elektroniskt] (=243).
Din externa Speedlite utlöses alltid med full energi.
zz Om du använder ett annat blixtaggregat än en Speedlite i EL/EX-serien
utlöses alltid blixten med full energi (=179).
zz När [Blixtljusmätmetod] i den externa blixtens inställningar för Egen
programmering är inställd på [TTL-blixtmätning] (blixtautomatik), utlöses
blixten alltid med full energi (=179).
Exponeringskompensation för den externa blixten kan inte ställas in.
zz Om exponeringskompensation för den externa blixten redan har ställts
in på din Speedlite, kan den inte ställas in på kameran. När en extern
Speedlites blixtexponeringskompensation avbryts (ställs till 0) kan
blixtexponeringskompensation ställas in med kameran.
Det går inte att fotografera med fjärrkontroll.
zz När du tar stillbilder ställer du in matningsmetod på <Q> eller <k>
(=151). När du spelar in filmer ställer du in [z: Fjärrkontroll]
på [På] (=322).
zz Kontrollera positionen för fjärrkontrollens frigöringsomkopplare.
zz Om du använder trådlös fjärrkontroll BR-E1, se =156.
zz Infraröda fjärrkontroller, t.ex. RC-6, kan inte användas för fotografering
med fjärrkontroll när kameran är parkopplad via Bluetooth med en
smartphone eller trådlös fjärrkontroll. Ställ in [Bluetooth-inst.] på [Av].
zz Information om hur du använder en fjärrkontroll för inspelning av
timelapse-film finns på =311.
601
Felsökningsguide
Aktivera Live View-fotografering
zz Ställ in [z: Live View-fotogr.] på [Möjlig].
Slutaren avger två ljud vid Live View-fotografering.
zz Om du använder blixt med Live View-fotografering ger slutaren ifrån sig
två utlösningsljud varje gång du fotograferar.
Vid Live View-fotografering visas en vit s eller röd E symbol.
zz Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Bildkvaliteten
hos stillbilder kan vara sämre när en vit [s]-ikon visas. Om den röda
[E]-symbolen visas kommer Live View-fotografering snart att avslutas
automatiskt (=269).
Utökade ISO-tal kan inte väljas för stillbildsfotografering.
zz Välj [ISO-område] under [z: zISO-inställningar].
zz Utökade ISO-tal är inte tillgängligt när [z: Högdagerprioritet] är inställd
på [På] eller [Förbättrad].
Under filminspelning visas den röda E-ikonen.
zz Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Om den röda
[E]‑ikonen visas kommer filminspelning snart att avslutas automatiskt
(=326).
Vid filminspelning visas [x].
zz Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Filminspelning
är inte möjlig så länge som [x] visas. Om [x] visas under filminspelning,
stängs kameran av automatiskt inom cirka 3 minuter. (=326).
602
Felsökningsguide
Filminspelningen avslutas automatiskt.
zz Om kortets skrivhastighet är långsam kan filminspelningen avbrytas
automatiskt. Information om kort som kan lagra filmer finns på =617.
Du kan kontrollera kortets skrivhastighet på korttillverkarens webbplats m.m.
zz Om du spelar in en film i 29 min och 59 sek, kommer filminspelningen att
stoppas automatiskt.
Det går inte att ställa in ISO-tal för filminspelning.
zz I alla inspelningsmetoder förutom <a> ställs ISO-talet in automatiskt.
Vid användning av metoden <a> kan du ställa in ISO-talet manuellt (=280).
Det manuellt inställda ISO-talet ändras vid växling till
filminspelning.
zz För fotografering via sökaren och Live View-fotografering ställs ISOtalet in enligt [ISO-område] under [z: zISO-inställningar] (=215).
För filminspelning ställs ISO-talet in enligt [ISO-område] under
[z: kISO-inställningar] (=322).
Det går inte att ställa in utökade ISO-tal för filminspelning.
zz Kontrollera [ISO-område] under [z: kISO-inställningar].
zz Utökade ISO-tal är inte tillgängligt när [z: Högdagerprioritet] är
inställd på [På].
Exponeringen ändras under filminspelning.
zz Om du ändrar slutartiden eller bländaren under filminspelning kan
ändringarna i exponeringen spelas in.
zz Du bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda
zoomning vid filminspelning. Zoomning vid filminspelning kan göra att
exponeringsändringar eller objektivljud spelas in, eller att bilderna blir
oskarpa.
603
Felsökningsguide
Bilden flimrar eller horisontella ränder uppstår vid filminspelning.
zz Flimmer, horisontella ränder (brus) eller oregelbunden exponering
kan orsakas av lysrörsbelysning, LED-lampor och andra ljuskällor
under filminspelning. Om du ändrar inställningarna för exponering
(ljusstyrka) eller färgton kan det hända att även ändringarna registreras.
Vid användning av metoden <a> kan en lång slutartid lösa problemet.
Problemet kan märkas mer när du spelar in en timelapse-film.
Motivet ser förvrängt ut vid filminspelning.
zz Om du flyttar kameran åt vänster eller höger (panorering) eller filmar ett
rörligt motiv kan bilden se förvrängd ut.
Jag kan inte ta stillbilder under filminspelning.
zz Det går inte att ta stillbilder under filminspelning. För att ta stillbilder måste
du stoppa filminspelningen och fotografera med sökaren eller Live View.
604
Felsökningsguide
Problem med trådlösa funktioner
Kan inte parkoppla med en smartphone.
zz Använd en smartphone som är kompatibel med Bluetooth Specification
Version 4.1 eller senare.
zz Aktivera Bluetooth på inställningsskärmen på din smartphone.
zz Parkoppling med kameran är inte möjlig från Bluetooth‑inställningsskärmen
på din smartphone. Installera appen Camera Connect (kostnadsfri) på din
smartphone (=399).
zz En tidigare parkopplad smartphone kan inte kopplas ihop med kameran
igen om kamerans registrering finns kvar på smartphonen. I så fall
måste du ta bort kamerans registrering i Bluetooth-inställningarna på din
smartphone och försöka parkoppla igen (=406).
Det går inte att ställa in Wi-Fi-funktionen.
zz Om kameran är ansluten till en dator eller någon annan enhet med hjälp
av en gränssnittskabel går det inte att ställa in Wi-Fi-funktioner. Koppla
bort gränssnittskabeln innan du ställer in några funktioner (=396).
En enhet som anslutits med gränssnittskabel kan inte användas.
zz Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran
genom att ansluta dem med en gränssnittskabel om kameran är ansluten
till enheter via Wi-Fi. Avsluta Wi-Fi-anslutningen innan du ansluter
gränssnittskabeln.
Det går inte att ta och visa bilder.
zz Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, kanske funktioner som fotografering
och uppspelning inte är möjliga.
Avbryt Wi-Fi-anslutningen och försök sedan igen.
605
Felsökningsguide
Det går inte att återansluta till en smartphone.
zz Om du har ändrat inställningarna eller valt en annan inställning kanske
anslutningen inte upprättas ens om du väljer samma SSID eller har
samma kombination kamera och smartphone. I så fall raderar du
kamerans anslutningsinställningar från Wi-Fi-inställningarna på din
smartphone och upprättar sedan en anslutning igen.
zz En anslutning kan inte upprättas om Camera Connect är igång när du gör
om anslutningsinställningarna. I så fall avslutar du Camera Connect en
stund och startar sedan om den.
606
Felsökningsguide
Driftproblem
Jag kan inte ändra inställningen med <6>, <5>, <j>, <9>
eller <d>.
zz Ställ omkopplaren <R> nedåt (frigöringsknapp) (=60).
zz Kontrollera inställningen [5: Flerfunktionslås] (=545).
Det går inte att använda fingerrörelser.
zz Kontrollera om [5: Touchkontroll] är inställt på [Standard]
eller [Känslig] (=521).
En kameraknapp eller -ratt fungerar inte som den ska.
zz Kontrollera dessa inställningar: [8: C.Fn II-7: Välj väljarläget för
AF-omr.], [8: C.Fn II-9: Valmetod för AF-område] och [8: Egna
inställningar] (=563, =564, =571).
Visningsproblem
På menyskärmen visas färre flikar och alternativ.
zz Vissa flikar och alternativ visas inte i baszonen eller vid
Live View‑fotografering och filminspelning.
Visningen börjar med [9] Min meny eller också visas endast
fliken [9].
zz På fliken [9] är [Menyvisning] inställt på [Visa fliken Min meny] eller
[Visa endast fliken Min meny]. Ställ in [Normal visning] (=587).
Filnamnets första tecken är ett understreck (”_”).
zz Ställ in [z: Färgrymd] på [sRGB]. Om [Adobe RGB] har ställts in
kommer det första tecknet att vara ett understreck (=229).
607
Felsökningsguide
Filnamnet börjar med ”MVI_”.
zz Detta är en filmfil (=507).
Filnumrering börjar inte från 0001.
zz Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen
inte börjar på 0001 (=507).
Fel fotograferingsdatum och klockslag visas.
zz Kontrollera att rätt datum och klockslag är inställt (=516).
zz Kontrollera tidszon och sommartid (=516, =517).
Datum och klockslag visas inte på bilden.
zz Fotograferingsdatum och klockslag visas inte på bilden. Datum och
klockslag registreras i bilddata i form av fotograferingsinformation.
När du skriver ut kan du välja att kopiera in det datum och klockslag som
registrerats i fotograferingsinformationen (=354).
[###] visas.
zz Om antalet bilder som registrerats på kortet överskrider det högsta antal
bilder som kameran kan visa kommer [###] att visas.
Visningshastigheten för AF-punkter i sökaren är låg.
zz Vid låga temperaturer kan visningshastigheter för AF-punkter bli lägre på
grund av egenskaperna hos enheten för visning av AF-punkt (flytande
kristaller). Visningshastigheten återgår till det normala i rumstemperatur.
Skärmen visar inte en tydlig bild.
zz Om skärmen är smutsig rengör du den med en mjuk trasa.
zz Skärmvisningen kan verka långsam i låga temperaturer eller se svart ut
i höga temperaturer. Den återgår till det normala i rumstemperatur.
608
Felsökningsguide
Problem vid bildvisning
Delar av bilden blinkar svart.
zz [3: Högdagervarning] har ställts in på [På] (=391).
En röd ruta visas på bilden.
zz [3: Visa AF-punkt] har ställts in på [På] (=392).
Vid bildvisning visas inte AF-punkterna.
zz AF-punkterna visas inte när följande typer av bilder visas:
Bilder tagna med metoderna <8: FG>.
Bilder tagna med HDR-läge.
Bilder tagna med metoderna <U: ABCD>.
Bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
Beskurna bilder.
Bilden kan inte raderas.
zz Om bilden är skyddad kan den inte raderas (=346).
Stillbilder och filmer kan inte spelas upp.
zz Det går eventuellt inte att visa bilder som har tagits med en
annan kamera.
zz Filmer som redigerats med en dator kan inte spelas upp med kameran.
Endast några få bilder kan visas.
zz Bilderna har filtrerats för bildvisning med [3: Ange kriterier för
bildsökn.] (=385). Rensa kriterierna för bildsökning.
609
Felsökningsguide
Kameraljud och objektivljud hörs vid filmvisning.
zz Om du använder kamerans rattar eller objektiv under filminspelningen
kommer detta att ge upphov till ljud som också spelas in.
Du rekommenderas använda den riktade stereomikrofonen DM-E1
(säljs separat) (=296).
Filmen kan ibland frysas tillfälligt.
zz Om det sker en drastisk förändring i exponeringsnivån under
filminspelningen stoppar inspelningen tillfälligt tills ljusstyrkan stabiliseras.
I så fall spelar du in med metoden <a> (=279).
Ingen bild visas på TV:n.
zz Kontrollera att [5: Videosystem] har ställts in korrekt på [För NTSC]
eller [För PAL] för TV:ns videosystem.
zz Kontrollera att HDMI-kabelns kontakt är helt intryckt (=344).
Det finns flera filmfiler för en och samma filminspelning.
zz Om filmfilens storlek överskrider 4 GB skapas en ny filmfil automatiskt
(=293). Men om du använder ett SDXC-kort som formaterats med
kameran, kan du spela in en film i en enda fil även om den överstiger
4 GB.
610
Felsökningsguide
Kortläsaren kan inte identifiera kortet.
zz Beroende på kortläsaren som används och datorns operativsystem,
kanske SDXC-kort inte identifieras korrekt. I så fall ansluter du kameran
till en dator med en gränssnittskabel (säljs separat) och använder
EOS Utility (EOS-programvara, =590) eller också ansluter du kameran
till en dator via Wi-Fi (=426) och importerar bilderna på kameran.
Bilden kan inte storleksändras.
zz Med denna kamera kan du inte ändra storlek på JPEG b- eller
RAW‑bilder (=379).
Bilden kan inte beskäras.
zz Med denna kamera kan du inte beskära RAW-bilder (=377).
Ljusa prickar syns på bilden.
zz Vita, röda eller blå ljusprickar kan synas på de tagna bilderna om
sensorn påverkas av kosmisk strålning eller liknande faktorer.
Utseendet kan eventuellt förbättras om du väljer [Rengör nuf] under
[5: Sensorrengöring] (=528).
611
Problem med sensorrengöringen
Slutaren låter när sensorn rengörs.
zz Om du under [5: Sensorrengöring] väljer [Rengör nuf], hörs ett
mekaniskt ljud från slutaren vid rengöringen men bilden lagras inte på
kortet (=528).
Automatisk sensorrengöring fungerar inte.
zz Om du växlar mellan strömbrytarlägena <1> och <2> flera gånger
på kort tid är det inte säkert att symbolen <f> visas (=52).
Problem vid anslutning till dator
Jag kan inte överföra bilder till datorn.
zz Installera EOS Utility (EOS-programvara) på datorn (=590).
zz Om kameran redan är ansluten via Wi-Fi kan den inte kommunicera med
en dator som är ansluten med en gränssnittskabel (säljs separat).
Kommunikationen mellan kameran och datorn fungerar inte.
zz När du använder EOS Utility (EOS-programvara) ställer du in
[z: Timelapse-film] på [Av] (=301).
612
Felkoder
(1)
Om det uppstår problem med kameran
visas ett felmeddelande. Följ anvisningarna
på skärmen. Om problemet kvarstår skriver
du ned felkoden (Errxx) och kontaktar
kundtjänst.
(1)
(2)
Felnummer
Orsak och åtgärder
(2)
613
Prestandadata
Stillbildsfotografering
zzMöjligt antal bilder
Temperatur
Ingen blixt
Blixtenergi:
50 %
Vid fotografering
via sökare
Vid Live Viewfotografering
Vid fotografering
via sökare
Vid Live Viewfotografering
Rumstemperatur
(23 °C)
Låg temperatur
(0 °C)
Cirka 1860 bilder
Cirka 1850 bilder
Cirka 510 bilder
Cirka 500 bilder
Cirka 1300 bilder
Cirka 1200 bilder
Cirka 450 bilder
Cirka 440 bilder
• Med ett fulladdat batteri LP-E6N
• Baserat på CIPAs (Camera & Imaging Products Association) standardtestmetoder
• Beräknade bilder med batterihandgrepp BG-E14 (säljs separat):
Med två LP-E6N-batterier: cirka dubbelt så många bilder som med enbart kameran
Med alkaliska batterier AA/LR6 (vid en rumstemperatur på 23 °C): vid fotografering
via sökaren, cirka 210 bilder utan blixt eller 200 bilder med 50 % blixtenergi och vid
Live View-fotografering, cirka 50 bilder utan blixt eller 50 bilder vid 50 % blixtenergi.
zzIntervall för ISO auto
Fotograferingsmetod
d/s/f/a
F
ISO-tal
Ingen blixt
ISO 100–25600*
ISO 400*
Med blixt
ISO 100–1600*
ISO 400*
* Det faktiska ISO-området beror på vilka inställningar som har gjorts för [Minimum]
och [Maximum] i [Auto område].
• I baszonens metoder ställs ISO-talet in automatiskt.
614
Prestandadata
zzGuide för inställning av bildkvalitet
Bildkvalitet
Registrerade
pixlar
Filstorlek
(MB)
Möjligt antal
bilder
11,1
5,6
5,8
3,0
3,6
2,0
1,6
2720
5380
5190
9860
8390
14600
18390
(Ungefärliga värden)
Maximalt antal bilder
i en bildserie
Standard
Hög
hastighet
57
57
55
57
57
57
57
58
58
55
56
57
57
57
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32M
15 M
8,1M
3,8 M
1
32M
35,6
850
24
25
F
RAW+JPEG
32M
20,4
1490
39
39
1
73
F
73
32M
32M
32M
32M
35,6
11,1
20,4
11,1
650
23
24
960
37
36
• Möjligt antal bilder baseras på Canons teststandarder och ett kort på 32 GB.
• Maximalt antal bilder i en bildserie uppmätt under förhållanden och med ett SD‑kort
som uppfyller Canons teststandarder (32 GB standard-/UHS-II-kort, <o> Snabb
serietagning, 3:2 sidförhållande, ISO 100, Bildstilen standard).
• Filstorleken, möjligt antal bilder och maximalt antal bilder i en bildserie
varierar beroende på motiv, typ av kort, stillbildsformat, ISO-tal, bildstil,
egen programmering och andra inställningar.
oo Indikatorn för maximalt antal bilder i en bildserie ändras inte ens om du
använder ett snabbt SD-kort. I stället gäller tabellen för maximala antalet bilder
i en bildserie.
615
Prestandadata
zzPixelantal vid angivet sidförhållande
(Ungefärliga pixels)
Bildkvalitet
3:2
4:3
1/F
3
a
6960 × 4640 (32,3 megapixels)
6960 × 4640 (32,3 megapixels)
4800 × 3200 (15,4 megapixels)
6960 × 4640 (32,3 megapixels)
6160 × 4640 (28,6 megapixels)*
4256 × 3200 (13,6 megapixels)*
a
3472 × 2320 (8,1 megapixels)*
3072 × 2320 (7,1 megapixels)*
b
2400 × 1600 (3,8 megapixels)
2112 × 1600 (3,4 megapixels)*
Bildkvalitet
16:9
1:1
1/F
3
a
a
b
6960 × 4640 (32,3 megapixels)
6960 × 3904 (27,2 megapixels)*
4800 × 2688 (12,9 megapixels)*
3472 × 1952 (6,8 megapixels)*
2400 × 1344 (3,2 megapixels)*
6960 × 4640 (32,3 megapixels)
4640 × 4640 (21,5 megapixels)
3200 × 3200 (10,2 megapixels)
2320 × 2320 (5,4 megapixels)
1600 × 1600 (2,6 megapixels)
oo Det verkliga sidförhållandet för bilder i de storlekar som markerats med en
asterisk ”*” kommer att skilja sig från angivet sidförhållande.
oo För bildområdet med en asterisk ”*” är det sidförhållande som visas något
annorlunda än det registrerade bildområdet. Kontrollera de tagna bilderna på
LCD-skärmen när du fotograferar.
oo Mer information om filstorlekar finns i värdena på =615. Under motsvarande
fotograferingsförhållanden är filstorlekarna mindre än när [z: Stillbildsformat]
är inställt på [3:2].
616
Prestandadata
Filminspelning
zzKort som kan lagra filmer
Filminspelningsstorlek
H
L
w
SD-kort
65
23
87
65
HDR-film
X
X
X
X
65
V
87
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 eller snabbare
SD Speed Class 10 eller snabbare
SD Speed Class 4 eller snabbare
4K-timelapse-film
Läshastighet på 40 Mbps eller snabbare
Timelapse-film i full HD
Läshastighet på 20 Mbps eller snabbare
• När Digital IS för film är inaktiverat.
617
Prestandadata
zzTotal filminspelningstid och filstorlek per minut
(Ungefärliga värden)
Filminspelningsstorlek
H
L
w
Total möjlig inspelningstid på kort
Filstorlek
8 GB
32 GB
128 GB
35 min.
35 min.
1 tim.
10 min.
2 tim. 21 min.
2 tim. 22 min.
860 MB/min
858 MB/min
4 tim. 43 min.
431 MB/min
9 tim. 23 min.
216 MB/min
23 tim. 11 min.
87 MB/min
65
23
X
X
8 min.
8 min.
87
X
17 min.
65
X
HDR-film
35 min.
65
V
1 tim.
26 min.
87
X
40 min.
2 tim.
20 min.
5 tim.
47 min.
2 tim.
42 min.
10 tim. 49 min. 187 MB/min
• När Digital IS för film är inaktiverat.
oo Om kamerans innertemperatur ökar kan filminspelningen stoppas före total
inspelningstid som visas i tabellen ovan (=326).
zzMöjlig total tid för filminspelning
Temperatur
Möjlig inspelningstid
Rumstemperatur
(23 °C)
2 tim. 40 min.
(Ungefärliga värden)
Låg temperatur
(0 °C)
2 tim. 30 min.
• Med ett fulladdat batteri LP-E6N.
• Med [z: Insp.storl. film] inställt på H eller L och [z: Filmservo-AF] inställt
på [På].
618
Prestandadata
zzMöjlig total tid för inspelning av timelapse-film
(Ungefärliga värden)
Inspelning av timelapse-film
Intervall
Skärm auto av
Av
2 sek.
På
Av
10 sek.
På
Rumstemperatur
(23 °C)
Låg temperatur
(0 °C)
5 tim. 10 min.
7 tim. 30 min.
4 tim. 10 min.
8 tim. 40 min.
5 tim. 10 min.
7 tim. 30 min.
4 tim. 10 min.
8 tim. 40 min.
• Med ett fulladdat batteri LP-E6N.
• Möjlig filminspelningstid varierar beroende på fotograferingsförhållandena.
619
Prestandadata
ISO-tal under filminspelning
I metoden [k]
zz ISO-talet ställs in automatiskt inom ISO 100–12800.
zz Under [z: kISO-inställningar], om du ställer in [Max. för auto] på
[H (25600)] (=322), utökas högsta värdet för automatisk inställning av
ISO-område till H (motsvarande ISO 25600).
Med metoden [M]
zz Med ISO-talet på [AUTO] ställs hastigheten automatiskt in på intervallet
ISO 100–12800.
zz Om ISO auto är inställt, under [z: kISO-inställningar], om du ställer
in [Max. för auto] på [H (25600)] (=322), utökas högsta värdet för
automatisk inställning av ISO-område till H (motsvarande ISO 25600).
zz ISO-talet kan ställas in manuellt inom intervallet ISO 100–12800.
Observera att under [z: kISO-inställningar], om du ställer in
[ISO‑område] på [H (25600)] (=322), utökas högsta värdet för manuell
inställning av ISO-tal till H (motsvarande ISO 25600).
oo [H (25600)] är inte tillgänglig vid inspelning av 4K-filmer, 4K-timelapse-filmer
eller timelapse-filmer i Full HD.
620
Prestandadata
Bildvisning
zzAlternativ för att ändra storlek efter ursprunglig bildkvalitet
Tillgängliga storleksinställningar
Ursprunglig
bildkvalitet
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
k
a
zzStorlek på bilder med ändrad storlek
Bildkvalitet
4
a
b
Bildkvalitet
4
a
b
b
(Ungefärliga pixels)
3:2
15,4 megapixels (4800 × 3200)
8,1 megapixels (3472 × 2320)
3,8 megapixels (2400 × 1600)
4:3
3,4 megapixels (2112 × 1600)
16:9
12,9 megapixels (4800 × 2688)
6,8 megapixels (3472 × 1952)
3,2 megapixels (2400 × 1344)
1:1
10,2 megapixels (3200 × 3200)
5,4 megapixels (2320 × 2320)
2,6 megapixels (1600 × 1600)
oo Det verkliga sidförhållandet för bilder i de storlekar som markerats med en
asterisk ”*” kommer att skilja sig från angivet sidförhållande.
oo Bilden kan beskäras något beroende på storleksändringsförhållandena.
621
Informationsvisning
Snabbkontrollskärm (vid fotografering via sökaren)
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
zz Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(16)
(17)
(18)
(4)
(5)
(6)
(19)
(20)
(21)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
Bländarvärde
Slutartid
Fotograferingsmetod
Indikator för exponeringsnivå
Exponeringskompensation
Vitbalanskorrigering
Bildstil
AF-funktion
Batterinivå
Snabbkontrollsymbol
Vitbalans
Wi-Fi-funktion
Väljarläge för AF-område/
Val av fokuseringspunkt
(14) Styrka för trådlös signal
(15) Bluetooth-funktion
622
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
AE-lås
Högdagerprioritet
ISO-tal
Blixtexponeringskompensation
Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
Vitbalansvariation
Egna inställningar
Bildkvalitet
Maximalt antal bilder i en bildserie/
återstående antal multiexponeringar
Möjligt antal bilder/automatisk
rengöring
Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
Multiexponeringar/HDR/
Brusreducering vid multitagning
Matningsmetod
Sökstatus för GPS
Ljusmätmetod
Informationsvisning
Skärm för Live View-fotografering
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
zz Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
Maximalt antal bilder i en bildserie
Möjligt antal bilder/sekunder tills
självutlösaren utlöses
(3) Fokusgaffling/HDR/
Multiexponeringar/Brusred.
vid multitagning/Bulbtimer/
Intervalltimer
(4) Fotograferingsmetod/
Motivsymbol
(5) AF-metod
(6) AF-funktion
(7) Matningsmetod
(8) Ljusmätmetod
(9) Bildkvalitet
(10) AF-punkt (Enpunkts AF)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(11) Batterinivå
(12) Antal bilder kvar för fokusgaffling/
multiexponeringar/intervalltimer
(13) Temperaturvarning
(14) Elektronisk nivå
(15) Histogram
(16) Snabbkontrollsknapp
(17) Vitbalans/Vitbalanskorrigering
(18) Bildstil
(19) Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
(20) Kreativa filter
(21) Skapa mapp
623
Informationsvisning
(22)
(23)
(24)
(25)
(31)
(32)
(33)
(34)
(26)
(27)
(28)
(35)
(36)
(37)
(38)
(29)
(30)
(22) Varning för att använda blixt
(blinkar)/Uppladdad blixt (på)/FE‑lås/
Höghastighetssynkronisering
(23) Elektronisk
(24) Skärmavtryckare
(25) AE-lås
(26) Slutartid/varning
för flerfunktionslås
(27) Blixtexponeringskompensation
(28) Bländarvärde
(29) AEB/FEB
(30) Indikator för exponeringsnivå
(39)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
Sökstatus för GPS
Wi-Fi-funktion
Knapp för förstoring
ISO-tal
Högdagerprioritet
Exponeringssimulering
Exponeringskompensation
Bluetooth-funktion
Wi-Fi-signalstyrka
oo Du kan ställa in vad som ska visas när du trycker på <B> (=539).
oo Den elektroniska nivån visas inte när du har valt AF-metoden [u+Följning]
eller kameran är ansluten via HDMI till en TV.
oo Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
624
Informationsvisning
Filminspelningsskärm
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
zz Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(1)
(2)
(11)
(12)
(3)
(13)
(4)
(14)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(10)
(1)
(2)
(3)
Temperaturvarning
Batterinivå
Tillgänglig inspelningstid/använd
inspelningstid
(4) Filminspelningsmetod/
timelapse‑film/motivsymbol
(5) AF-metod
(6) Filminspelningsstorlek
(7) Digital IS för film
(8) Ljudinspelningsnivå (manuell)
(9) Hörlursvolym
(10) Filmservo-AF
(11) AF-punkt (Enpunkts AF)
(12) 4K-filmbeskärning ej tillåten
(13) Histogram (med manuell
exponering)
(14) Filminspelning pågår
(15) Vitbalans/Vitbalanskorrigering
(16) Bildstil
(17) Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
(18) Kreativa filter
(19) Video-snapshot
(20) Elektronisk nivå
(21) Knapp för förstoring
625
Informationsvisning
(27)
(22)
(28)
(29)
(23)
(24)
(25)
(26)
(30)
(31)
(32)
(33)
(22) Indikator för ljudinspelningsnivå
(manuell)
(23) AE-lås
(24) Slutartid
(25) Bländarvärde
(26) Exponeringskompensation
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Indikator för exponeringsnivå
Sökstatus för GPS
Bluetooth-funktion
ISO-tal
Högdagerprioritet
Wi-Fi-signalstyrka
Wi-Fi-funktion
oo Du kan ställa in vad som ska visas när du trycker på <B> (=539).
oo Den elektroniska nivån visas inte när du har valt AF-metoden [u+Följning]
eller kameran är ansluten via HDMI till en TV.
oo Den elektroniska nivån, rutnät eller histogram kan inte visas under
filminspelning. (Visningen försvinner när du börjar spela in en film.)
oo När filminspelningen startar ändras den återstående tiden för filminspelningen
till förfluten tid.
oo Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
626
Informationsvisning
Motivsymboler
Med metoden <A> och vid Live View-fotografering eller vid filminspelning
identifieras motivtypen i kameran och allting ställs in automatiskt för att
passa motivet. Motivtypen visas i skärmens övre vänstra hörn.
Motiv
Porträtt
Icke-porträtt
Natur-/
Bakgrundsfärg
I
I
Närbild*2
utomhusrörelse*1
rörelse*1
miljö
Bakgrund
Ljus
Grå
Motljus
Innehåller
blå himmel
Ljusblå
Motljus
*3
Solnedgång
*3
Orange
Spotlight
Mörk
Med stativ*
Mörkblå
1
* 4* 5
*
3
* 4* 5
*
3
*1: Visas inte vid filminspelning.
*2: Visas när objektivet har avståndsinformation. Om du använder en mellanring eller
ett närbildsobjektiv kan det hända att symbolen inte motsvarar den aktuella miljön.
*3: Symbolen visas för det motiv som valts från de identifierade motiven.
oo För vissa miljöer eller fotograferingsförhållanden kan det hända att ikonen inte
motsvarar den aktuella miljön.
627
Informationsvisning
*4: Visas om samtliga förhållanden nedan gäller:
Fotograferingsmiljön är mörk, det är en natt- eller kvällsbild och stativ används.
*5: Visas med något av objektiven nedan:
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer-objektiv (Bildstabilisator) som kommit under och efter 2012.
*4+*5: Om förhållandena i *4 och *5 råder blir slutartiden längre.
628
Informationsvisning
Uppspelningsskärm
zzVisningsskärm för grundinformation för stillbilder
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi-signalstyrka
Batterinivå
Uppspelningsnr/Totalt antal bilder/
Antal hittade bilder
Slutartid
Bländarvärde
Värde för
exponeringskompensation
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Bluetooth-funktion
Redan skickad till en dator/
smartphone
Gradering
Bildskydd
Mappnummer – filnummer
Bildkvalitet/redigerad bild/
beskärning
Högdagerprioritet
ISO-tal
oo Om bilden togs med en annan kamera kan kanske en del information inte visas.
oo Det går eventuellt inte att visa bilder som tagits med den här kameran på
andra kameror.
629
Informationsvisning
zzVisningsskärm för detaljerad information för stillbilder
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Bländarvärde
Slutartid
Fotograferingsmetod/multiexponering
Vitbalans
Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
(6) Vitbalanskorrigering
(7) Bildstil/inställningar
(8) Värde för exponeringskompensation
(9) Fotograferingsdatum och -klockslag
(10) Histogram (ljusstyrka/RGB)
(17)
(11)
(12)
(13)
(14)
ISO-tal
Högdagerprioritet
Rullningslist
Blixtexponeringskompensation/
Studsblixt/HDR-fotografering/
Brusreducering vid multitagning
(15) Ljusmätmetod
(16) Filstorlek
(17) Bildkvalitet/redigerad bild/
beskärning
* När du tar bilder med RAW+JPEG-format visas RAW-filens filstorlek.
* Linjer som anger bildområdet visas för bilder som tagits där sidförhållande ställts
in (=202) och RAW eller RAW+JPEG har ställts in för bildkvalitet.
* Vid blixtfotografering utan blixtexponeringskompensation visas <0>.
* < > visas för bilder tagna med studsblixtfotografering.
* En symbol för effekten (=252) och justeringsvärdet för dynamiskt omfång visas för
bilder som tagits med HDR-fotografering.
* <P> visas för bilder tagna med multiexponeringsfotografering.
* <M> visas för bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
* <u> visas för bilder skapade och sparade efter RAW-bildbearbetning, storleksändring,
beskärning eller Creative Assist.
* <N> visas för bilder som beskurits och sedan sparats.
630
Informationsvisning
zzVisningsskärm för detaljerad information för film
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
Filmvisning
Filminspelningsmetod/timelapsefilm/Video-snapshot
Bildstorlek
Bildhastighet
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Komprimeringsmetod
Digital IS för film
Inspelningstid
Filminspelningsformat
* <G> visas för stillbilder tagna som testbilder för timelapse-filmer.
oo Under filmvisning visas ”*, *” för [Finhetsgrad] och [Tröskel] för [Bildstil]
[Skärpa].
631
Varumärken
oo Adobe är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.
oo Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
oo Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA
och andra länder.
oo SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
oo HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
oo Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi Protected Setup-märket är varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
oo När WPS används på kamerans inställningsskärmar och i den här
användarhandboken står det för Wi-Fi Protected Setup.
oo Varumärket Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som ägs
av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Canon Inc.
sker under licens. Andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
oo Alla andra varumärken är egendom som tillhör respektive ägare.
Om MPEG-4-licensiering
”Denna produkt är licensierad under AT&T-patent för MPEG-4-standarden
och kan användas för kodning av MPEG-4-kompatibel video och /eller
avkodning av MPEG-4-kompatibel video som kodades endast (1) för privat
eller icke‑kommersiellt bruk eller (2) av en videoleverantör licensierad under
AT&T‑patent för att tillhandahålla MPEG-4-kompatibel video. Ingen annan
licens beviljas eller underförstås för något annat syfte för MPEG-4-standard.”
DENNA PRODUKT TILLHANDAHÅLLES PÅ LICENS UNDER
AVC‑PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH
ICKE‑KOMMERSIELLT BRUK, OCH GER KUNDEN RÄTT ATT (i) KODA
VIDEOMATERIAL ENLIGT AVC-STANDARDEN (”AVC-VIDEO”) OCH/
ELLER (ii) AVKODA AVC-VIDEOMATERIAL SOM KODATS AV EN
ANNAN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONLIGA AKTIVITETER OCH/
ELLER HAR ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS
ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEOMATERIAL. INGEN LICENS GES
VARE SIG EXPLICIT ELLER IMPLICIT FÖR NÅGRA ANDRA ÄNDAMÅL.
YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C.
SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
632
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (‘’AVC VIDEO’’) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Meddelandet visas enligt krav på engelska.
Tredjepartsprogramvara
Produkten innehåller programvara från tredje part.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
633
Originaltillbehör från Canon rekommenderas
Kameran är utformad för att fungera optimalt med originaltillbehör från
Canon. Därför rekommenderas du använda den här produkten med
originaltillbehör.
Canon ansvarar inte för eventuella skador på produkten och/eller olyckor
som brand eller liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra
tillverkare än Canon (till exempel ett batteri som läcker och/eller exploderar).
Observera att reparationer på grund av fel på tillbehör från andra tillverkare
än Canon inte täcks av reparationsgarantin, även om du kan begära sådana
reparationer men betala för dessa.
oo Batteri LP-E6N/LP-E6 är speciellt tillverkat för Canon-produkter. Om du
använder det med en icke-kompatibel batteriladdare eller produkt kan det leda
till fel eller olyckor som Canon inte kan hållas ansvariga för.
634
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island
och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras
och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller
nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående
symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en
tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet
eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som
anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en
återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning
(EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som
är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en).
Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på
miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som
kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till
en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av
naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här
produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller
företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller
www.canon-europe.com/battery.
635
AKTA!
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
636
Register
Siffror
4K (film) : 288
Ansikte+Följning : 135, 138
Anslutning för fjärrutlösare : 156
Antal pixels : 615
A
Autofokus → AF
<A+> (Smart motivläge) : 76
Auto Lighting Optimizer
Accel/bromsa följning : 560
(Auto ljuskorrigering) : 218
Adobe RGB : 229
Automatisk avstängning : 513
AEB (Automatisk
Automatisk bildvisning : 383
exponeringsvariation) : 211, 556
Automatisk rotering : 510
AE-lås : 161
Automatiskt byte av AF-punkt : 561
AF
Automatiskt val (AF) : 129
AF-funktion : 124, 145
Automatiskt val av AF-punkt : 129
AF-hastighet : 320
Automatisk återställning : 509
AF-hjälpbelysning : 126
Av (Bländarförval AE) : 114
AF-metod : 135
Avtryckare : 57
AF Mikrojustering : 575
Avtryckarfunktioner : 542
AF-punkter lyser rött : 127
Begränsa AF-metod : 564
Komponera om : 80
Kontinuerlig AF : 265
Manuell fokusering : 147
Obj.drift när AF är omöjlig : 563
Objektiv med elektronisk MF : 266
Pipljud (Pipsignal) : 522
Ram för AF-område : 89, 90
Val av AF-punkt : 132, 140
Väljarläge för AF-område : 128, 131
Ögonavkänning AF : 142
AI FOCUS (AI Focus AF) : 126
AI SERVO (AI Servo AF) : 125
Skärpeföljn känslighet : 559, 561
Akvarell : 105, 363
Album (Video-snapshot) : 312, 374
Anpassa knappar : 571
B
B (Bulb) : 119
Bakgrundsmusik : 376
Bakgrundsoskärpa : 83
Bakre inmatningsratt : 59
Barn : 90
Baszonen : 38
Batteri → Ström
Batterihandgrepp : 594
Beskärning (bilder) : 377
Bevara känslan (AVB) : 224
Bildbläddring (Visningshopp) : 387
Bilder
Automatisk bildvisning : 383
Automatisk rotering : 510
Automatisk återställning : 509
Bildspel : 383
Bildvisning : 329
Bildvisningstid : 204
637
Register
Filnumrering : 507
FE-lås : 166
Fotograferingsinformation : 333, 630
Inbyggd blixt : 164
Förstora bilder : 336
Lång synktid : 170
Gradering : 380
Manuell blixt : 171, 174
Histogram : 389
Minskning av röda ögon : 169
Högdagervarning : 391
Räckvidd : 164
Importera (till dator) : 592
Slutarsynkronisering
Indexbild : 334
(1:a/2:a ridån) : 171, 176
Kontinuerlig (filnumrering) : 508
Trådlöst : 172, 175
Manuell rotering : 349
Blixtsynkroniseringskontakter : 31
Manuell återställning : 509
Bluetooth-funktion : 399, 464
Radera : 350
Adress : 471
Skydda bilder : 346
Ansluta : 400
Sökkriterier : 385
Bländarförval AE : 114
Visa AF-punkt : 392
Brusreducering
Högt ISO-tal : 239
Visning på TV : 344
Visningshopp (Bildbläddring) : 387
Långa exponeringstider : 238
Bildhastighet : 290, 520
Brusreducering för höga ISO : 239
Bildkvalitet : 199, 615
Brusreducering för lång
Bildspel : 383
exponeringstid : 238
Bildstil : 230, 233, 236
Brusreducering vid multitagning : 239
Bildsökning : 385
Bulbexponering : 119
Bildvisning : 329
Bildvisningstid : 204
Blixtaggregat från annan
tillverkare än Canon : 179
Blixtexponeringskompensation : 166, 172
Blixtmetod : 171, 174
Blixt (Speedlite)
Blixtexponeringskompensation : 172
Blixtstyrning
(funktionsinställningar) : 168
Blixtsynkroniseringstid : 179
Egen programmering : 177
Externa blixtaggregat : 179
FEB (Variation blixtexponering) : 177
638
Bulbtimer : 120
buSY : 201
C
[C1]/[C2] (Egen kamerainställning) : 546
Centrumvägd genomsnittsmätning : 158
Certifieringslogotyp : 550
Copyright-information : 548
Creative Assist : 82, 370
D
Data för dammborttagning : 241
Datum/klocka : 516
Delarnas namn : 31
Register
Diffraktionskorrigering : 209, 369
Felsökning : 595
Digitalkontakt : 32, 592
Filmer : 273
Digital objektivoptimering : 208, 368
AE-lås : 278
Dioptriinställning : 56
AF-metod : 135
Direktval (AF-punkt) : 572
Album med video-snapshot : 312
Distorsionskorrigering : 207, 368
Auto. långsam slutare : 324
DPOF (Digital Print Order Format) : 354
Bildhastighet : 290
Dra : 70
Bildvisning : 337
Dubbeltryckning : 335
Digital IS för film : 298
Dämpare : 296
E
Egen kamerainställning : 546
Egen programmering : 551
Egen VB : 225
Egna Inställningar : 571
Elektronisk nivå : 539
Eluttag : 594
Enbild : 150
Enbildsvisning : 332
Enpunkts AF : 128, 135, 140
Err (felkoder) : 613
Evaluerande ljusmätning : 158
exFAT : 293, 512
Exponeringskompensation : 211
Exponeringskompensation
i metod M med ISO auto : 118
Exponeringssimulering : 221
Extern mikrofon : 296
Extern Speedlite → Blixt
F
FAT32 : 293, 512
FEB (Variation blixtexponering) : 177
FE-lås : 167
Felmeddelanden : 613
Dämpare : 296
Extern mikrofon : 296
Filminspelningsstorlek : 288
Filmservo-AF : 317, 319, 320
Filstorlek : 293, 618
Frame Grab : 342
HDMI-utgång : 325, 543
HDR-filminspelning : 284
Hörlurar : 296
Informationsvisning : 622, 625
Inspelning med
manuell exponering : 279
Inspelningsområde : 289
Inspelningstid : 294, 618
Knapp för filminspelning : 33
Komprimeringsmetod : 290
Kort som kan lagra filmer : 617
Kreativa filter : 285
Ljudinspelning/
Ljudinspelningsnivå : 295
Mikrofon : 296
Mättimer : 220
Redigera första och sista scenen : 340
Redigering : 340
Rutnät : 540
Servo AF-hastighet : 320
Servo AF-känslighet : 319
639
Register
Snabbkontroll : 67
Full High-Definition (Full HD) (film) : 288
Spela in med autoexponering : 277
Funktionsfel : 595
Timelapse-film : 300
Funktionsguide : 533
Video-snapshot : 312
Färgmättnad : 234
Vindbrusfilter : 295
Färgrymd : 229, 368
Visning på TV : 344
Färgtemperatur : 226
Filnamn : 507
Färgton : 234
Filnamnstillägg : 199, 290
Förstora bilder : 144, 147
Filstorlek : 293, 615, 618
Filtereffekt (Monokrom) : 235
Fingerrörelser : 70, 335, 521
Firmware : 550
Fisheye-effekt : 105, 363
Fjärrkontroll : 155
Fjärrutlösare : 156
Flerfunktionslås : 545
Flimmerreducering : 261
Fokusering → AF
Fokuseringslås : 80
Fokuseringspunkt (AF-punkt) : 128
Fokusgaffling : 255
Formatera : 511
Formatera (kortinitiering) : 511
Fotograferingsmetod : 532
<A+> (Smart motivläge) : 76
Av (Bländarförval AE) : 114
B (Bulb) : 119
[C1]/[C2] (Egen
kamerainställning) : 546
Kreativa filter : 103
M (Manuell exponering) : 117
P (Programautomatik) : 110
SCN (Specialmotivläge) : 84
Tv (Tidsförval AE) : 112
Frame Grab : 342
Full HD-upplösning (Full HD) : 288
640
G
GPS : 473
Gradering : 380
Gruppfoto : 87
Grynig svartvit : 105, 362
H
HD-film (High-Definition) : 288
HDMI : 325, 344, 543
HDMI HDR : 544
HDMI-utgång : 325
HDR-filminspelning : 284
HDR-fotografering : 251
HDR intensiv : 106
HDR konst std. : 106
HDR-motljuskontroll : 98
HDR oljemålning : 106
HDR relief : 106
HD-upplösning : 288
Histogram : 389, 540
Hjälp : 534
Textstorlek : 535
Hämta en 4K-bild : 342
Hög (bildkvalitet) : 199
Högdagerprioritet : 219
Register
Högdagervarning : 391
Högtalare : 32
Hörlurar : 296
K
Kamera
Hålla kameran : 56
Kameraskakningsoskärpa : 120,
I
154, 156
ICC-profil : 229
Importera bilder till en dator : 592
Inbyggd blixt : 164
Indexbild : 334
Indikator för exponeringsnivå : 624
INFO-knappen : 62, 332, 538,
622, 623, 625
Inmatningsratt : 58
Inställbara exponeringssteg : 556
Standardinställningar : 547
Knappen AF start : 61
Kontinuerlig (filnumrering) : 508
Kontrast : 218, 234
Korrigering av kromatisk aberration : 369
Korrigering av
periferibelysning : 207, 368
Kort : 10, 30, 48
Felsökning : 50, 598
Inställningar för fotobok : 358
Formatera : 511
Inställningsratt : 38, 58
Kortpåminnelse : 205
Intervalltimer : 258
Lågnivåformatering : 511
IPB : 290
ISO-tal : 213, 322
Automatiskt ISO-område : 216, 614
Auto område (stillbilder) : 216
Inställningssteg : 556
ISO-område : 322
Minsta slutartid för
Skrivskydd : 48
Kortkrav : 291, 617
Kreativa filter : 103, 285, 361
Kreativa filter för film : 285
Kreativa zonen : 39
Kvällsporträtt : 96
ISO auto (stillbilder) : 217
Känslighet → ISO-tal
Område för
L
automatisk inställning : 216
Område för manuell inställning : 215
Utvidgat ISO : 215
J
JPEG : 615
Ladda : 44
Laddare : 40, 44
Landskap : 88
LCD-display : 36
Leksakskamera : 105, 363
Levande ljus : 95
Liten (bildkvalitet) : 199
Live View-fotografering : 71, 77
AF-funktion : 124
AF-metod : 135
641
Register
Ansikte+Följning : 138
Meny : 63
Enpunkts AF : 135
Bildvisning : 330
Exponeringssimulering : 221
Egen programmering : 552
Fokusgaffling : 255
Filminspelning : 274
Informationsvisning : 622
Funktioner för trådlös
Kreativa filter : 103
kommunikation : 396
Manuell fokusering : 147
Funktionsinställningar : 502
Mättimer : 220
Inställningsprocedur : 64
Möjligt antal bilder : 614
Min meny : 583
Ögonavkänning AF : 142
Nedtonade menyalternativ : 66
Rutnät : 393, 540
Stillbildsfotografering : 193
Sidförhållande : 202
MF (Manuell fokusering) : 147
Snabbkontroll : 67
MF-peaking : 149
Spot-AF : 135
Mikrofon : 296
Zon-AF : 136
Miniatyreffekt : 106, 108, 363
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå : 295
Miniatyreffekt-film : 287
Ljusmätmetod : 158
Min meny : 583
LOCK : 545
Minneskort → Kort
Lutningskorrigering : 378
Minskad visning : 334
Långa (bulb) exponeringar : 119
Minskning av röda ögon : 169
Långsam serietagning : 151
Mjukt fokus : 105, 362
M
M (Manuell exponering) : 117
Makrofotografering : 93
Manuell exponering : 117
Manuell fokusering : 147
Manuellt val (AF-punkt) : 132
Manuell återställning : 509
Mat : 94
Monokrom : 83, 231, 235
Motivsymboler : 81, 627
MP4 : 290
Multiexponering : 245
Multikontroll 1/Multikontroll 2 : 60
Mättimer : 220
Möjlig inspelningstid (film) : 618
Möjligt antal bilder : 614
Matningsmetod : 150
N
Maximalt antal bilder
Nattfoto utan stativ : 97
i en bildserie : 201, 615
Normal (bildkvalitet) : 199
Medium (bildkvalitet) : 199
NTSC : 290, 520
Närbild : 93
642
Register
O
R
Objektiv
Diffraktionskorrigering : 209, 369
Radera (bilder) : 350
Ram för AF-område : 89, 90
Digital objektivoptimering : 208, 368
RAW : 199, 200
Distorsionskorrigering : 207, 368
RAW+JPEG : 199, 615
Frigöringsknapp : 55
RAW-bildbearbetning : 364
Korrigering av kromatisk
Rem : 41
aberration : 209, 369
Rengöra (bildsensor) : 528
Korrigering av
Rotera (bilder) : 349, 510
periferibelysning : 207, 368
Rutnät : 393, 540
Omkopplare för fokuseringsmetod : 54
Optisk aberrationsjustering : 206, 368
Objektiv med elektronisk MF : 266
Okularlock : 41
Oljemålning : 363
Omkopplare för fokuseringsmetod : 54
One-Shot AF : 125
P
S
<SCN> (Specialmotivläge) : 38, 84
SD/SDHC/SDXC-kort → Kort
Sensorrengöring : 528
Sepia (Monokrom) : 235
Serienummer : 33
Serietagning : 150
Servo AF
PAL : 290, 520
Filmservo-AF : 317, 319, 320
Panorering : 91
Initial AF-punkt : 566
P (Programautomatik) : 110
SERVO : 125
Pekljud : 522
SERVO (Servo AF) : 125
Pipljud (Pipsignal) : 522
Sidförhållande → Stillbildsformat
Platsinformation : 473
Självutlösare : 153
Porträtt : 86
Skakningsoskärpa : 78
Positioneringshål : 33
Skapa/välja mapp : 505
Programautomatik : 110
Skriva ut
Programförskjutning : 111
Programvara : 590
Användarhandbok : 591
Q
[Q] (Snabbkontroll) : 67
Beställa kopior (DPOF) : 354
Inställningar för fotobok : 358
Skydda bilder : 346
Skärm : 30, 51
Ljusstyrka : 514
Vinkeljustering : 51
Skärmavtryckare : 72
Skärpa : 234
643
Register
Skärpedjup : 116
Synkronisering med 1:a ridån : 176
Skärpedjupskontroll : 116
Säkerhetsanvisningar : 25
Skärpeföljn känslighet : 559
Säkerhetsförskjutning : 558
Slutarsynkronisering : 171, 176
Sökare
Smart motivläge : 76
Dioptriinställning : 56
Snabbkontroll : 67
Elektronisk nivå : 536
Snabb serietagning : 150
Informationsvisning : 536
Sommartid : 517
Rutnät : 540
Specialmotivläge (SCN) : 84
Spegellåsning : 263
Sport : 89
Spot-AF : 128, 135, 140
Spotmätning : 158
Språk : 519
sRGB : 229
Standardinställningar : 547
Anpassa funktioner : 581
Blixtfunktionsinställningar : 178
Egen kamerainställning : 546
Egen programmering : 581
Min meny : 586
Stativgänga : 33
Stillbildsformat : 202, 616
Stor (bildkvalitet) : 199
Stort dynamiskt omfång → HDR
Stor zon-AF : 129
Ström : 52
Automatisk avstängning : 513
Batteriinformation : 524
Batterinivå : 53
Eluttag : 594
Ladda : 44
Uppladdningsprestanda : 524
Strömadapter : 594
Symboler : 8
Synkronisera med 2:a ridån : 171, 176
644
T
Temperaturvarning : 269, 326
Tidsförval AE : 112
Tidszon : 516
Tillbehör : 3
Tillbehörsfäste : 31, 179
Timelapse-film : 300
Toningseffekt (Monokrom) : 235
Tonprioritet : 219
Trycka ned halvvägs : 57, 542
Trycka ned helt : 57
Tryck halvvägs : 542
Tryck in helt : 542
Trådlös blixtfotografering : 180
Trådlös kommunikation : 395
Tv (Tidsförval AE) : 112
U
UHS-II/UHS-I : 10
USB-kontakt (digital) : 592
UTC (Koordinerad universell tid) : 477
Utfrätta högdagrar : 391
Utlös slutaren utan kort : 205
Utsnittsmätning : 158
Utökat ISO-tal : 213, 215, 322, 620
Register
CANON iMAGE GATEWAY : 444
V
Variation
AEB (Automatisk
exponeringsvariation) : 211
FEB (Variation blixtexponering) : 177
Fokusgaffling : 255
Vitbalansvariation : 228
Varningssymbol : 570
VB (Vitbalans) : 222
Video-snapshot : 312
Videosystem : 520
Vindbrusfilter : 295
Vinklingsbar skärm : 51
Visning av
fotograferingsinformation : 539, 622
Visning av grundläggande
information : 629
Visning på TV : 344
Visningshopp : 387
Vitbalans (VB) : 222
Auto : 224
Bevara känslan : 224
Egen : 225
Inställning av färgtemperatur : 226
Korrigering : 227
Variation : 228
Vitprioritet (AVB) : 224
Volym (filmvisning) : 338, 339
Väljarläge för AF-område : 128, 131
Wi-Fi-funktion : 395
Android : 399
Anmärkningar : 494
EOS Utility : 426
Fjärrstyrd hantering : 404
Image Transfer Utility 2 : 431
iOS : 399
IP-adress : 462
Kamera som åtkomstpunkt : 462
MAC-adress : 481
Namn : 479
Nätverk : 409, 427, 434
Nätverksinställningar : 497
PictBridge : 434
Radera anslutningsinformation : 479
Redigera enhetsinformation : 422, 478
Rensa inställningar
för trådlös kommunikation : 480
Skicka alla bilder på kortet : 418, 454
Skicka bilder som
matchar sökkriterier : 419, 456
Skicka valda : 414, 451
Skrivare : 434
Skriva ut : 436
SSID : 409, 427, 434
Virtuellt tangentbord : 482
Visa bilder : 404
Visade bilder : 422
Visa informationsskärmen : 481
Växla nätverk : 459
Wi-Fi-inställningar : 470
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 458
Återansluta : 467
Ändra storlek : 412, 417, 452
Anslutningshistorik : 467
Beställa kopior : 439
Camera Connect : 399, 404
645
Register
Z
Zon-AF : 128, 136, 140
Å
Åtkomstlampa : 49
Ä
Ändra storlek : 379
Ö
Ögonavkänning AF : 142
Ögonmussla : 157
646
647
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna
Hänvisa till ditt garantibevis eller www.canon-europe.com/Support vid kontakt med ditt lokala
Canon-kontor.
Produkt och tillhörande garanti för europeiska länder hanteras av Canon Europa N.V.
Beskrivningarna i den här användarhandboken gäller från och med juni 2019.
Om du vill ha information om kompatibilitet med eventuella produkter som
lanseras därefter kan du kontakta ett Canon Service Center. Den senaste
versionen av användarhandboken hittar du på Canons webbplats.
CEL-SX8NA250
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising