Canon | EOS 90D | User manual | Canon EOS 90D User manual

Canon EOS 90D User manual
Kompletterande information
CEL-SX8PA250
© CANON INC. 2019
SVENSKA
AF-sensor
45 AF-punkter är tillgängliga vid fotografering via sökaren.
Diagram
Korslagd fokusering: f/5.6 vertikal + f/5.6 horisontell
(vissa stöder också f/8)
Dubbel korslagd fokusering:
f/2.8 höger diagonalt + f/2.8 vänster diagonalt
f/5.6 vertikal + f/5.6 horisontell
(stöder även f/8)
Den här fokuseringssensorn är anpassad för att erhålla
fokus med högre precision med objektiv med maximalt
bländarvärde så lågt som f/2.8. Ett diagonalt korsmönster
gör det lättare att ställa in skärpan på motiv som kan
vara svåra att fokusera. Det tillämpas vid den centrerade
AF‑punkten.
Dessa fokuseringssensorer är anpassade för objektiv
med maximalt bländarvärde så lågt som f/5.6 (och vissa
stöder f/8). Det horisontella mönstret gör att vertikala
linjer kan upptäckas. De täcker alla 45 AF-punkter.
Dessa fokuseringssensorer är anpassade för objektiv
med maximalt bländarvärde så lågt som f/5.6 (och vissa
stöder f/8). Det vertikala mönstret gör att horisontella
linjer kan upptäckas. De täcker alla 45 AF-punkter.
2
Objektiv och AF-punkter som kan användas
Antalet tillgängliga AF-punkter och fokuseringsmönster som används
varierar efter objektivgrupp (A–H). Färre AF-punkter är tillgängliga för
objektiv i grupperna E–H.
zz AF-punkter i [ ] blinkar när du trycker ned knappen <S> eller <G>
(medan [ / ]-punkterna fortsätter lysa.)
zz Antalet AF-punkter varierar beroende på angivet stillbildsformat.
Grupp A
Autofokusering med 45 punkter är möjlig. Alla väljarlägen för AF-område är
valbara.
:D
ubbel korslagd AF-punkt.
Skärpeföljningens prestanda är överlägsen
och fokuseringsprecisionen är högre än
med andra AF-punkter.
:K
orslagd AF-punkt. Skärpeföljningens
prestanda är överlägsen och fokusering
med hög precision uppnås.
Grupp B
Autofokusering med 45 punkter är möjlig. Alla väljarlägen för AF-område är
valbara.
:K
orslagd AF-punkt. Skärpeföljningens
prestanda är överlägsen och fokusering
med hög precision uppnås.
3
Objektiv och AF-punkter som kan användas
Grupp C
Autofokusering med 45 punkter är möjlig. Alla väljarlägen för AF-område är
valbara.
:K
orslagd AF-punkt. Skärpeföljningens
prestanda är överlägsen och fokusering
med hög precision uppnås.
: AF-punkter som är känsliga för horisontella
linjer.
Grupp D
Autofokusering med 45 punkter är möjlig. Alla väljarlägen för AF-område är
valbara.
:K
orslagd AF-punkt. Skärpeföljningens
prestanda är överlägsen och fokusering
med hög precision uppnås.
: AF-punkter som är känsliga för horisontella
linjer.
Grupp E
Autofokusering med 35 punkter är möjlig. (Inte möjlig med alla
45 AF‑punkter.) Alla väljarlägen för AF-område är valbara. Vid automatiskt
val av AF-punkt skiljer sig den yttre ramen som markerar AF-området
(Ram för AF‑område) från automatiskt val av 45-punkts AF.
:K
orslagd AF-punkt. Skärpeföljningens
prestanda är överlägsen och fokusering
med hög precision uppnås.
: AF-punkter som är känsliga för horisontella
linjer.
:E
j möjliga AF-punkter (visas inte).
4
Objektiv och AF-punkter som kan användas
Grupp F
Autofokusering med 35 punkter är möjlig. (Inte möjlig med alla 45 AFpunkter.) Alla väljarlägen för AF-område är valbara. Vid automatiskt val av
AF-punkt skiljer sig den yttre ramen som markerar AF-området (Ram för AFområde) från automatiskt val av 45-punkts AF.
:K
orslagd AF-punkt. Skärpeföljningens
prestanda är överlägsen och fokusering
med hög precision uppnås.
: AF-punkter som är känsliga för vertikala
linjer (AF-punkter i den horisontella
uppställningen längst upp och längst ned)
eller horisontella linjer (AF-punkter i en
vertikal uppställning till vänster och till
höger).
:E
j möjliga AF-punkter (visas inte).
Grupp G
Autofokusering med 27 punkter är möjlig. (Inte möjlig med alla 45 AFpunkter.) Stor Zon-AF (manuellt zonval) kan inte väljas i Väljarläge för
AF-område. Vid automatiskt val av AF-punkt skiljer sig den yttre ramen
som markerar AF-området (Ram för AF-område) från automatiskt val av
45-punkts AF.
:K
orslagd AF-punkt. Skärpeföljningens
prestanda är överlägsen och fokusering
med hög precision uppnås.
: AF-punkter som är känsliga för horisontella
linjer.
:E
j möjliga AF-punkter (visas inte).
Grupp H
Autofokusering är endast möjlig med den centrerade AF-punkten.
:K
orslagd AF-punkt. Skärpeföljningens
prestanda är överlägsen och fokusering
med hög precision uppnås.
:E
j möjliga AF-punkter (visas inte).
5
Objektiv och AF-punkter som kan användas
oo Om högsta bländarvärde är långsammare än f/5.6 (större än f/5.6 men
överstiger inte f/8) är autofokusering inte möjlig vid fotografering av motiv med
låg kontrast eller vid svagt ljus.
oo Om högsta bländarvärde är långsammare än f/8 (större än f/8) är
autofokusering inte möjlig vid fotografering med sökare.
oo Uppdateringar för ”Gruppklassificering av objektiv” finns på Canons webbsida
eller på andra sidor.
6
Objektiv och AF-punkter som kan användas
Gruppklassificering av objektiv
EF-S24mm f/2.8 STM
EF-S35mm f/2.8 Macro IS STM
EF-S60mm f/2.8 Macro USM
EF-S10-18mm f/4.5-5.6 IS STM
EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM
EF-S15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S17-55mm f/2.8 IS USM
EF-S17-85mm f/4-5.6 IS USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 II USM
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 III
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM
EF14mm f/2.8L USM
EF14mm f/2.8L II USM
EF15mm f/2.8 Fisheye
EF20mm f/2.8 USM
EF24mm f/1.4L USM
EF24mm f/1.4L II USM
EF24mm f/2.8
EF24mm f/2.8 IS USM
EF28mm f/1.8 USM
EF28mm f/2.8
EF28mm f/2.8 IS USM
EF35mm f/1.4L USM
EF35mm f/1.4L II USM
A
B
B
D
B
B
A
B
C
C
C
C
B
C
B
B
D
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
EF35mm f/2
EF35mm f/2 IS USM
EF40mm f/2.8 STM
EF50mm f/1.0L USM
EF50mm f/1.2L USM
EF50mm f/1.4 USM
EF50mm f/1.8
EF50mm f/1.8 II
EF50mm f/1.8 STM
EF50mm f/2.5 Compact Macro
EF50mm f/2.5 Compact Macro
+ LIFE SIZE Converter
EF85mm f/1.2L USM
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
EF85mm f/1.2L II USM
EF85mm f/1.4L IS USM
EF85mm f/1.8 USM
EF100mm f/2 USM
EF100mm f/2.8 Macro
EF100mm f/2.8 Macro USM
EF100mm f/2.8L Macro IS USM
EF135mm f/2L USM
EF135mm f/2L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF135mm f/2L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF135mm f/2.8 (Softfocus)
EF180mm f/3.5L Macro USM
EF180mm f/3.5L Macro USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/1.8L USM
EF200mm f/1.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/1.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF200mm f/2L IS USM
EF200mm f/2L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/2L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
A
A
A
A
B
E
B
A
A
A
B
A
B
F
A
A*
B*
A
A
B
7
Objektiv och AF-punkter som kan användas
EF200mm f/2.8L USM
EF200mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF200mm f/2.8L II USM
EF200mm f/2.8L II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200mm f/2.8L II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/2.8L USM
EF300mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS USM
EF300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS II USM
EF300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/4L USM
EF300mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/4L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF300mm f/4L IS USM
EF300mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF300mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L USM
EF400mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L II USM
EF400mm f/2.8L II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
8
A
B
B
A
B
B
A
B*
B*
A
B
B
A
B
B
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
A
B*
B*
A
B*
EF400mm f/2.8L II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS USM
EF400mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS II USM
B*
EF400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS III USM
EF400mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS USM
EF400mm f/4 DO IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS II USM
EF400mm f/4 DO IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF400mm f/4 DO IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF400mm f/5.6L USM
EF400mm f/5.6L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF500mm f/4L IS USM
EF500mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF500mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF500mm f/4L IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF500mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF500mm f/4.5L USM
EF500mm f/4.5L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
B
A
B
B
A
B
A
B
B
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
H (f/8)*
Objektiv och AF-punkter som kan användas
EF600mm f/4L USM
EF600mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF600mm f/4L IS USM
EF600mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF600mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF600mm f/4L IS III USM
EF600mm f/4L IS III USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF600mm f/4L IS III USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF800mm f/5.6L IS USM
EF800mm f/5.6L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF1200mm f/5.6L USM
EF1200mm f/5.6L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF8-15mm f/4L Fisheye USM
EF11-24mm f/4L USM
EF16-35mm f/2.8L USM
EF16-35mm f/2.8L II USM
EF16-35mm f/2.8L III USM
EF16-35mm f/4L IS USM
EF17-35mm f/2.8L USM
EF17-40mm f/4L USM
EF20-35mm f/2.8L
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM
EF22-55mm f/4-5.6 USM
EF24-70mm f/2.8L USM
EF24-70mm f/2.8L II USM
EF24-70mm f/4L IS USM
EF24-85mm f/3.5-4.5 USM
B
B*
H (f/8)*
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
B
H
E
H (f/8)
E
H (f/8)*
B
C
A
A
A
B
A
B
A
C
F
A
A
B
D
EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM
EF24-105mm f/4L IS USM
EF24-105mm f/4L IS II USM
EF28-70mm f/2.8L USM
EF28-70mm f/3.5-4.5
EF28-70mm f/3.5-4.5 II
EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF28-80mm f/3.5-5.6
EF28-80mm f/3.5-5.6 USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 II
EF28-80mm f/3.5-5.6 II USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 III USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 V USM
EF28-90mm f/4-5.6
EF28-90mm f/4-5.6 USM
EF28-90mm f/4-5.6 II
EF28-90mm f/4-5.6 II USM
EF28-90mm f/4-5.6 III
EF28-105mm f/3.5-4.5 USM
EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM
EF28-105mm f/4-5.6
EF28-105mm f/4-5.6 USM
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
EF28-200mm f/3.5-5.6
EF28-200mm f/3.5-5.6 USM
EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
EF35-70mm f/3.5-4.5
EF35-70mm f/3.5-4.5A
EF35-80mm f/4-5.6
EF35-80mm f/4-5.6 PZ
EF35-80mm f/4-5.6 USM
EF35-80mm f/4-5.6 II
EF35-80mm f/4-5.6 III
EF35-105mm f/3.5-4.5
EF35-105mm f/4.5-5.6
EF35-105mm f/4.5-5.6 USM
EF35-135mm f/3.5-4.5
B
B
B
A
E
E
B
E
E
E
E
E
E
E
B
B
B
B
B
B
B
F
F
B
B
B
B
E
E
F
E
F
E
F
B
H
H
B
9
Objektiv och AF-punkter som kan användas
EF35-135mm f/4-5.6 USM
EF35-350mm f/3.5-5.6L USM
EF38-76mm f/4.5-5.6
EF50-200mm f/3.5-4.5
EF50-200mm f/3.5-4.5L
EF55-200mm f/4.5-5.6 USM
EF55-200mm f/4.5-5.6 II USM
EF70-200mm f/2.8L USM
EF70-200mm f/2.8L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS USM
EF70-200mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/2.8L IS III USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/4L USM
EF70-200mm f/4L USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/4L USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS USM
EF70-200mm f/4L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS II USM
EF70-200mm f/4L IS II USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF70-200mm f/4L IS II USM
+ Extender EF2x I/II/III
10
C
D
E
B
B
D
D
A
B**
B**
A
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
H (f/8)
B
B
H (f/8)
B
B
H
EF70-210mm f/3.5-4.5 USM
EF70-210mm f/4
EF70-300mm f/4-5.6 IS USM
EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM
EF70-300mm f/4-5.6L IS USM
EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS
USM
EF75-300mm f/4-5.6
EF75-300mm f/4-5.6 USM
EF75-300mm f/4-5.6 II
EF75-300mm f/4-5.6 II USM
EF75-300mm f/4-5.6 III
EF75-300mm f/4-5.6 III USM
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM
EF80-200mm f/2.8L
EF80-200mm f/4.5-5.6
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM
EF80-200mm f/4.5-5.6 II
EF90-300mm f/4.5-5.6
EF90-300mm f/4.5-5.6 USM
EF100-200mm f/4.5A
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM
EF100-300mm f/5.6
EF100-300mm f/5.6L
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II
USM
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II
USM + Extender EF1.4x I/II
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS II
USM + Extender EF1.4x III
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x:
med inbyggd Ext. 1,4x
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x + Extender EF1.4x
I/II/III
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
A
D
E
E
D
D
B
C
B
B
B
H (f/8)
B
H (f/8)
G (f/8)
B
B
B
Objektiv och AF-punkter som kan användas
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x:
med inbyggd Ext. 1,4x
+ Extender EF1.4x I/II/III
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x + Extender EF2x I/II
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x + Extender EF2x III
TS-E17mm f/4L
TS-E24mm f/3.5L
TS-E24mm f/3.5L II
TS-E45mm f/2.8
TS-E50mm f/2.8L Macro
TS-E90mm f/2.8
TS-E90mm f/2.8L Macro
TS-E135mm f/4L Macro
H (f/8)
H (f/8)
G (f/8)
B
B
B
A
B
A
B
B
oo När Extender EF2x (I/II/III) är fäst på EF180mm f/3.5L Macro USM-objektivet
är autofokus inte möjlig.
oo När du använder ett objektiv och Extender EF1.4x III/EF2x III i en kombination
som är markerad med en asterisk (”*”) eller ett objektiv och extender i en
kombination som är markerad med två asterisker (”**”) kan exakt fokus inte
uppnås med autofokus. Läs i så fall i användarhandboken för det objektiv eller
den extender du använder.
oo Om du använder ett TS-E-objektiv krävs manuell fokusering.
Gruppklassificeringen för TS-E-objektiv gäller endast när du inte använder
lutnings- eller förskjutningsfunktionen.
oo Vissa objektiv är kanske inte tillgängliga i vissa länder eller områden.
11
Systemkarta
ST-E2 ST-E3-RT EL-100
270EX II
470EX-AI 600EX II-RT Macro Ring Lite Macro Twin Lite
430EX
III-RT/430EX
MR-14EX II
MT-26EX-RT
Medlevererade
tillbehör
Förstorare
MG-Eb
Ögonmussla Eb
Okularförlängare
EP-EX15
Gummiram Eb
Rem
Korrektionslinser
i E-serien
Batteri
LP-E6N*1
Batteriladdare
LC-E6E
Vinkelsökare C
Nätadapter Strömadapter
AC-E6N*2
DR-E6 *2
Batterihandgrepp
BG-E14
Bilbatterikabel CB-570
Skyddande tyg
PC-E1/E2
Läderväska EH21-L
12
Handrem E2
Batterimagasin
BGM-E14L för
LP-E6N/LP-E6
(fästs på BG-E14)
Batterimagasin
BGM-E14A för
AA/LR6-batterier
(fästs på BG-E14)
Bilbatteriladdare
CBC-E6
Systemkarta
Hörlurar
GPS- Trådlös
mottagare fjärrkontroll
GP-E2
BR-E1
Fjärrkontroll
RC-6
Fjärrutlösare
RS-60E3
Timerfjärrkontroll
TC-80N3
EF-objektiv
EF-S-objektiv
Fjärrkontrolladapter RA-E3
Riktad stereomikrofon
DM-E1
HDMI-kabel HTC-100
(Cirka 2,9 m)
TV/video
Gränssnittskabel
IFC-600PCU
(Cirka 1 m) *3
USB-port
SD/SDHC/SDXCminneskort
Kortläsare
Kortplats
Dator
*1: Batteri LP-E6 kan också användas.
*2: Nätadaptersats ACK-E6 kan också användas.
*3: Kamera: USB Micro-B; datorn: USB Typ-A.
* Trådlös filsändare WFT-E7 (ver.2), WFT-E7 kan inte användas.
* Alla angivna kabellängder är ungefärliga.
13
Tekniska data
■■ Typ
Typ:
Lagringsmedia:
Bildsensorstorlek:
Kompatibla objektiv:
Objektivfattning:
Digital enögd spegelreflexkamera med autofokus,
exponeringsautomatik och inbyggd blixt
Minneskort av typerna SD/SDHC*/SDXC*
* UHS-II- och UHS-I- kort kan användas.
Cirka 22,3 × 14,8 mm
Canon EF-objektiv (inklusive EF-S-objektiv)
* Exklusive EF-M-objektiv (effektiv bildvinkel är cirka 1,6 ggr
angiven brännvidd)
Canon EF-fattning
■■ Bildsensor
Typ:
Effektiva pixels:
Sidförhållande:
Dammborttagning:
CMOS-sensor (kan använda Dual Pixel CMOS AF)
Cirka 32,5 megapixels
* Avrundat till närmaste 100 000.
3:2
Auto/Manuell/Bifoga data för dammborttagning
■■ Registreringssystem
Registreringsformat:
Bildtyp:
Registrerade pixels:
Sidförhållande:
Välja och skapa mappar:
Filnumrering:
14
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (14 bitar, Canon original)
RAW+JPEG samtidig registrering möjlig
: Cirka 32,3 megapixels (6960 × 4640)
L (stor)
M (medium) : Cirka 15,4 megapixels (4800 × 3200)
S1 (liten 1) : Cirka 8,1 megapixels (3472 × 2320)
S2 (liten 2) : Cirka 3,8 megapixels (2400 × 1600)
RAW/C-RAW : Cirka 32,3 megapixels (6960 × 4640)
* Avrundat till närmaste 100 000.
3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Tillgänglig
Kontinuerlig, automatisk återställning, manuell återställning
Tekniska data
■■ Bildbearbetning vid fotografering
Bildstil:
Auto, Standard, Porträtt, Landskap, Detaljrik, Neutral,
Naturtrogen, Monokrom, Egen 1–3
Vitbalans:
Auto (Bevara känslan), Auto (Vitprioritet), Förinställd
(Dagsljus, Skugga, Moln, Glödlampa, Lysrör, Blixt), Egen,
Färgtemperatur (cirka 2500–10000 K)
Funktion för vitbalanskorrigering och vitbalansvariation finns
* Överföring av information om färgtemperatur för blixt är
möjlig
Automatisk korrigering av Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) medföljer
ljusstyrkan i bild:
Brusreducering:
Gäller för höga ISO-tal och långa exponeringstider
Högdagerprioritet:
Tillgänglig
Korrigering för
Korrigering av periferibelysning, Distorsionskorrigering,
objektivaberration:
Digital objektivoptimering, Korrigering av kromatisk
aberration, Diffraktionskorrigering
■■ Sökare
Typ:
Synfält (täckning):
Förstoring:
Ögonavstånd:
Dioptriinställning:
Fokuseringsskiva:
Rutnät:
Elektronisk nivå:
Visning vid
funktionsinställning:
Spegel:
Skärpedjupskontroll:
Pentaprism på ögonnivå
Vertikalt/horisontellt ca. 100 % (med ögonpunkt ca 22 mm
och sidförhållande inställt på 3:2)
Cirka 0,95× (-1 m-1 med 50 mm-objektiv vid oändlighet)
Cirka 22 mm (från okularets linsslut vid -1 m-1)
Cirka -3,0 till +1,0 m-1 (dpt)
Fast
Tillgänglig
Tillgänglig
Batterinivå (återstående kapacitet), Fotograferingsmetod,
AF-funktion, Bildkvalitet (Bildtyp), Matningsmetod,
Ljusmätmetod, Flimmervarning, Varning!-visning
Snabbt återgående
Tillgänglig
15
Tekniska data
■■ Autofokus
[Fotografering via sökaren]
Typ:
TTL-registrering i sekundär bild, fasskillnadsdetektion med
särskild AF-sensor
AF-punkter:
Korslagd AF-punkt: högst 45 punkter
* Antal tillgängliga AF-punkter, dubbla punkter av korstyp
och punkter av korstyp varierar beroende på objektiv.
* Dubbel korslagd fokusering vid f/2.8 med centrerad AFpunkt när grupp A-objektiv (i AF-grupperna) används.
Intervall för
EV -3 till 18 (med centrerad f/2.8-känslig AF-punkt, Onefokuseringsljusstyrka:
Shot AF, rumstemperatur, ISO 100)
Fokusfunktion:
One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, manuell fokusering
(MF)
Väljarläge för AF-område: Enpunkts Spot-AF (manuellt val), Enpunkts-AF (manuellt
val), Zon-AF (manuellt zonval), Stor zon AF (manuellt
zonval), Automatiskt val AF
Kriterier för automatiskt
Möjligt automatiskt val av AF-punkt baserat på
val av AF-punkt:
färginformation
Egenskaper för AI Servo Egenskaperna kan ställas in med Egen programmering
AF:
för Skärpeföljningskänslighet, Accelerations-/
bromsningsföljning och automatiskt byte av AF-punkt.
AF Finjustering:
AF Mikrojustering (Lika mycket för alla objektiv, Per
objektivtyp)
AF-hjälpbelysning:
Serie med små blixtar som tänds av den inbyggda blixten,
med en räckvidd på cirka 4,0 m
[Live View-fotografering]
Fokuseringsmetod:
AF-metod:
Tillgängliga AFpunktspositioner:
Tillgängliga AF-områden
vid automatiskt val:
Förstorad bild:
16
Dual Pixel CMOS AF
Ansikte+Följning, Spot-AF, enpunkts-AF, Zon-AF
Max. 5 481
* Valts med pilknappar
Max. 143
Cirka 5×/10×
Tekniska data
AF-funktion:
Auto AF-funktionsbyte:
Ögonavkänning AF:
Kontinuerlig AF:
AF-område:
One-Shot AF, Servo AF
I smart motivläge
Tillgänglig
Tillgänglig
Horisontell: Cirka 88 %, vertikal: Cirka 100 %
Horisontell: Cirka 80 %, vertikal: Cirka 80 %
* Varierar beroende på t.ex. vilket objektiv och
sidförhållande som används
Intervall för
EV -5 till 18
fokuseringsljusstyrka:
(f/1.2, centrerad AF-punkt, vid rumstemperatur, ISO 100,
One-Shot AF)
Egenskaper för Servo AF: Skärpeföljningskänslighet, accelerations-/
bromsningsföljning och automatiskt byte av AF-punkt
[Filminspelning]
AF-område:
Intervall för
fokuseringsljusstyrka:
Filmservo-AF:
Egenskaper för
Filmservo-AF:
Horisontell: Cirka 88 %, vertikal: Cirka 100 %
Horisontell: Cirka 80 %, vertikal: Cirka 80 %
* Varierar beroende på det objektiv som används
EV -5 till 18
(f/1.2, centrerad AF-punkt, vid rumstemperatur, ISO 100,
One-Shot AF, 29,97p)
Tillgänglig
Skärpeföljningskänslighet, AF-hastighet
17
Tekniska data
■■ Exponeringsinställning
Ljusmätmetod:
Fotografering via sökaren: TTL-mätning med öppen
bländare med en cirka 220 000-pixels RGB+IR-mätsensor
216-zonsmätning (18 x 12)
Live View-fotografering/filminspelning: Realtidsmätning med
bildsensor
384-zonsmätning (24 x 16)
Ljusmätmetod:
Stillbildsfotografering: Evaluerande ljusmätning (länkas
till alla AF-punkter), Utsnittsmätning (cirka 6,5 % av
sökarbilden, vid mitten/4,5 % av Live View-skärmen),
Spotmätning (cirka 2,0 % av sökarbilden, vid mitten/2,6 %
av Live View-skärmen), Centrumvägd genomsnittsmätning
Filminspelning: Centrumvägd genomsnittsmätning,
Evaluerande ljusmätning
* Ställs in automatiskt med fokusmetoden
Intervall för mätljusstyrka: Fotografering via sökaren: EV 1 till 20 (vid rumstemperatur,
ISO 100)
Live View-fotografering: EV -2 till 20 (vid rumstemperatur,
ISO 100)
Filminspelning: EV 0 till 20 (vid rumstemperatur, ISO 100)
Exponerings­
Manuell: ±5 steg i 1/3 eller 1/2 steg (fotografering via
kompensation:
sökaren) eller ±3 steg i 1/3 eller 1/2 steg (Live Viewfotografering, filminspelning)
AEB: ±3 steg i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras med
manuell exponeringskompensation)
AE-lås:
Auto: För varje ljusmätmetod kan en egen programmering
användas för att aktivera/inaktivera AE-låset efter fokusering
vid stillbildsfotografering
Manuell: Med AE-låsknapp vid stillbildsfotografering
Filminspelning: Med AE-låsknapp
Flimmerreducering:
Tillgänglig vid fotografering via sökaren
Spegellåsning:
Tillgänglig vid fotografering via sökaren
Bulbtimer:
Bulbexponeringstid kan ställas in
Intervalltimer:
Bildtagningsintervall och antal bilder kan ställas in
18
Tekniska data
■■ Fotograferingsmetod
Baszonen:
Kreativa zonen:
Smart motivläge
Specialmotivläge (porträtt, gruppfoto, landskap, sport, barn,
panorering, närbild, mat, levande ljus, kvällsporträtt, nattfoto
utan stativ, HDR-motljuskontroll), kreativa filter (grynig
svartvit, mjukt fokus, fisheye-effekt, akvarell, leksakskamera,
miniatyreffekt, HDR konst standard, HDR intensiv, HDR
oljemålning, HDR relief)
Programautomatik, tidsförval AE, bländarförval
AE, manuell exponering, bulbexponering, egna
kamerainställningar (C1/C2)
■■ ISO-tal (rekommenderat exponeringsindex)
Baszonen:
Kreativa zonen:
ISO-inställning:
ISO-tal ställs in automatiskt
Stillbildsfotografering: ISO auto (ställs in automatiskt mellan
ISO 100 och ISO 25600), ställs in manuellt mellan ISO 100
och ISO 25600 (i steg om 1/3 eller 1 steg) och expanderbart
till H (motsvarande ISO 51200)
Filminspelning: ISO auto (ställs in automatiskt mellan
ISO 100 och ISO 12800), ställs in manuellt mellan ISO 100
och ISO 12800 (i steg om 1/3 eller 1 steg) och expanderbart
till H (motsvarande ISO 25600)
HDR-film: ISO-talet ställs in automatiskt
Stillbildsfotografering: ISO-område kan ställas in och även
område och minsta slutartid för auto
Filminspelning: ISO-område kan ställas in och även högsta
tal för auto och för timelapse-film som spelas in med auto
■■ HDR-fotografering
Justering av dynamiskt
omfång:
Effekter:
Auto bildpassning:
Auto, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV
Naturlig, Konst std., Intensiv, Oljemålning, Relief
Tillgänglig
■■ Multiexponeringar
Antal multiexponeringar:
Multiexponeringskontroll:
2 till 9 exponeringar
Lägg till, Medelvärde
19
Tekniska data
■■ Slutare
Typ:
Slutartid:
Elektronisk ridåslutare
Fotografering via sökaren: 1/8000 s till 30 s (fullt
slutartidsområde; tillgängligt intervall varierar beroende
på fotograferingsmetod), Bulb (B), blixtsynkronisering vid
1/250 sekund
Live View-fotografering: 1/16000 s till 30 s (fullt
slutartidsområde; tillgängligt intervall varierar beroende
på fotograferingsmetod med 1/16000 till 1/10000 s för
elektronisk slutare), Bulb (B), blixtsynkronisering vid
1/250 sekund
* Inställningsområde blir annorlunda vid filminspelning
■■ Matningssystem
Matningsmetod:
Serietagningshastighet:
20
Enbild, snabb serietagning, långsam serietagning,
serietagning med panoreringmetod, tyst enbildstagning, tyst
serietagning, Självutlösare: 10 s/fjärrkontroll, Självutlösare:
2 s/fjärrkontroll, Självutlösare: serietagning
Snabb serietagning: Max. cirka 10 bilder/sek vid fotografering
via sökaren och 11 bilder/sek vid Live View-fotografering
* Serietagningshastigheten minskar vid flimmerreducering,
vid Live View-fotografering med Servo AF och vid
Live View-fotografering med en extern Speedlite.
* Serietagningshastigheten för snabb serietagning kan
bli lägre beroende på olika förhållanden: temperatur,
batterinivå, flimmerreducering, slutartid, bländarvärde,
motivets förhållanden, ljusstyrka, AF-funktion, objektiv,
blixtanvändning och fotograferingsinställningar.
Långsam serietagning: maximalt cirka 3,0 bilder/sekund
* Serietagningshastigheten minskar vid Live Viewfotografering med en extern Speedlite.
Serietagning med panoreringsmetod:
Max. cirka 5,7 bilder/sekund vid fotografering via sökaren
och 4,3 bilder/sekund vid Live View-fotografering (vid en
slutartid på 1/125 sek och maximalt bländarvärde)
Tyst serietagning: maximalt cirka 3,0 bilder/sekund
Tekniska data
Maximalt antal bilder i en
bildserie:
JPEG stor/hög: cirka 57 bilder (cirka 58 bilder)
RAW: Cirka 24 bilder (cirka 25 bilder)
C-RAW: Cirka 39 bilder (cirka 39 bilder)
RAW+JPEG stor/hög: Cirka 23 bilder (cirka 24 bilder)
C-RAW+JPEG stor/hög: Cirka 37 bilder (cirka 36 bilder)
* Uppmätt med ett SD-kort som uppfyller Canons
teststandarder (standard: 32 GB UHS-I-kort/snabb:
32 GB UHS-II-kort) och under förhållanden som uppfyller
standarder (snabb serietagning vid ISO 100 med bildstilen
Standard).
* Siffror inom parentes är antalet bilder när ett UHS-II-kort
för Canons standardtest av SD-kort används.
■■ Blixt
Inbyggd blixt:
Ledtal:
Extern Speedlite:
Blixtmätning:
Blixtexponerings­
kompensation:
FE-lås:
Metoden
Serietagningsprioritet:
PC-kontakt:
Blixtstyrning:
Nedfällbar manuell blixt med automatisk uppfällning
Cirka 12 (ISO 100/m)
Blixtens täckning:objektivets bildvinkel, cirka 17 mm
Uppladdningstid:cirka 3 sekunder
Speedlite i EL-/EX-serien stöds
E-TTL II blixtautomatik
±3 steg i 1/3- eller 1/2-steg
Tillgänglig vid fotografering via sökaren
Tillgänglig (med Speedlite utrustad med den här funktionen)
Finns inte
Inställningar för inbyggd blixt, funktionsinställningar för
extern blixt, inställningar för Egen programmering av extern
blixt
Trådlös blixtstyrning via optisk överföring
■■ Live View-fotografering
MF-peaking:
Fokusgaffling:
Elektronisk slutare:
Skärmavtryckare:
Rutnät:
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
3 typer
21
Tekniska data
■■ Filminspelning
Registreringsformat:
Video:
Ljud:
Filmkvalitet:
Bildhastighet:
Komprimeringsmetod:
Bithastighet/
kortprestandakrav:
(skriv-/läshastighet)
Ljudinspelning:
22
MP4
MPEG-4 AVC/H264, variabel (genomsnittlig)
överföringskapacitet
AAC (när [C.Fn III-5: Ljudkomprimering] är inställt på [0: På])
Linjär PCM (när [C.Fn III-5: Ljudkomprimering] är inställt på
[1: Av])
4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)
HDR-filmer: Full HD
Timelapse-filmer: 4K/Full HD
119,88p/59,94p/29,97p (med NTSC)
100,00p/50,00p/25,00p (med PAL)
Standard (IPB), Lätt (IPB)
* Timelapse-filmer: ALL-I
4K (29,97p/25,00p)/Standard (IPB)
: Cirka 120 Mbps/UHS-I, UHS-hastighetsklass 3 eller högre
Full HD Hög bildhastighet(119,88p/100,00p)/Standard (IPB)
: Cirka 120 Mbps/UHS-I, UHS-hastighetsklass 3 eller högre
Full HD (59,94p/50,00p)/Standard (IPB)
: Cirka 60 Mbps/SD Speed Class 10 eller högre
Full HD (29,97p/25,00p)/Standard (IPB)
: Cirka 30 Mbps/SD Speed Class 4 eller högre
Full HD (29,97p/25,00p)/Lätt (IPB)
: Cirka 12 Mbps/SD Speed Class 4 eller högre
HD (59,94p/50,00p)/Standard (IPB)
: Cirka 26 Mbps/SD Speed Class 4 eller högre
4K-timelapse-film (29,97p/25,00p)
: Cirka 40 Mbps eller snabbare (läshastighet)
Timelapse-film (29,97p/25,00p)
: Cirka 20 Mbps eller snabbare (läshastighet)
Det finns inbyggda stereomikrofoner och kontakt för extern
stereomikrofon
Justerbar ljudinspelningsnivå, vindbrusfilter, dämpare
Tekniska data
Hörlur:
4K-filmbeskärning:
Digital IS för film:
HDR-film:
Video-snapshot:
Timelapse-filmer:
HDMI-utgång:
Fotografering med
fjärrkontroll:
Stillbildsfotografering
under filminspelning:
Hörlurskontakt, volym kan justeras
Tillgänglig
Tillgänglig (På/Förbättrad)
Tillgänglig (i specialmotivläge)
Tillgänglig
4K eller Full HD
Bildvisning utan informationsvisning
* 4K-visning kan användas; Auto/1080p valbar
Tillgänglig
Inte tillgänglig
■■ Bildskärm
Typ:
Skärmens storlek och
antal punkter:
Synfält (täckning):
Vinkeljustering:
Justering av ljusstyrka:
Visningsinställningar:
Gränssnittsspråk:
Pekskärm:
TFT-färgskärm med flytande kristaller
Bredd, 3,0-tums (3:2) med cirka 1,04 miljoner punkter
Stillbildsfotografering: Cirka 100 % vertikal/horisontell
(vid inställt på JPEG Stor)
Filminspelning: Cirka 100 % vertikal/horisontell
Öppning: Cirka 0–175°
Rotation: Cirka 0–90° framåt, cirka 0–180° bakåt
Manuell (7 nivåer)
Lägesguide, funktionsguide
29
Kapacitiv
23
Tekniska data
■■ Bildvisning
Bildvisningsformat:
Högdagervarning:
Visa AF-punkt:
Rutnät:
Förstorad bild:
Bildsök:
Bildbläddringsmetod:
Bildrotering:
Bildskydd:
Gradering:
Filmvisning:
Starta/avsluta redigering
av filmscen:
Frame Grab för 4K-film:
Bildspel:
RAW-bildbearbetning i
kameran:
Ändra storlek:
Beskärning:
Beställa kopior:
24
Enbildsvisning (utan fotograferingsinformation),
enbildsvisning (med grundläggande information),
enbildsvisning (fotograferingsinformation som visas:
detaljerad information, objektiv/histogram, vitbalans,
bildstil 1, bildstil 2, färgrymd/brusreducering, korrigering för
objektivaberration 1, korrigering för objektivaberration 2,
GPS-information), indexvisning (4/9/36/100 bilder)
* Anpassbar visning av fotograferingsinformation
Överexponerade högdagrar blinkar
Tillgänglig
3 typer
Cirka 1,5×–10×, inledande förstoring och position inställbara
Inställbara sökkriterier (efter gradering, datum, mapp,
skyddad, typ av fil)
En bild, 10 bilder, visst antal, datum, mapp, filmer, stillbilder,
skyddad, gradering
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Extrahering av angivna filmbilder och sparade som JPEGbilder
Alla bilder eller bilder som matchar sökkriterierna visas
automatiskt.
Creative Assist, RAW- och C-RAW-bildbearbetning möjlig
Justering av ljusstyrka, vitbalans, bildstil, Auto Lighting
Optimizer (Auto ljuskorrigering), brusreducering för höga
ISO-tal, JPEG-bildregistreringskvalitet, färgrymd, korrigering
för objektivaberration (korrigering av periferibelysning,
distorsionskorrigering, digital objektivoptimering, korrigering
av kromatisk aberration, diffraktionskorrigering)
Tillgänglig
Tillgänglig
Kompatibel med version 1.1 av DPOF
Tekniska data
■■ Anpassningsfunktioner
Egen programmering:
Egna kamerainställningar:
Min meny:
Copyright-information:
29 typer
Registrerad på C1/C2 på inställningsratten
Upp till 5 skärmar
Textinmatning och tillägg möjligt
■■ Gränssnitt
Digitalkontakt:
HDMI mini UT-kontakt:
Extern mikrofon INkontakt:
Anslutning för
fjärrutlösare:
Trådlös fjärrkontroll:
Motsvarande Hi-Speed USB; terminalform: USB-Micro-B
Datorkommunikation
Typ C (automatisk växling av upplösning)
Stereominikontakt, 3,5 mm i diameter
Riktad stereomikrofon DM-E1 eller extern mikrofon (finns
i handeln)
Kompatibel med fjärrutlösare RS-60E3
Kompatibel med den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1
(via Bluetooth)
■■ Trådlösa funktioner
[Wi-Fi]
Standarder som uppfylls:
Överföringsmetod:
Överföringsfrekvens
(mittfrekvens):
Anslutningsmetod:
Säkerhet:
Kompatibla enheter/
tjänster:
IEEE 802.11b/g/n
DS-SS-modulering (IEEE 802.11b), OFDM-modulering
(IEEE 802.11g/n)
Frekvens: 2412 till 2462 MHz
Kanaler: 1–11
Kamera som åtkomstpunkt, infrastruktur*
* Stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Autentiseringsmetod: öppet system, delad nyckel eller WPA/
WPA2-PSK
Kryptering: WEP, TKIP, AES
Smartphones, datorer, Wi-Fi-skrivare, webbtjänster
[Bluetooth]
Standarder som uppfylls:
Överföringsmetod:
Kompatibla enheter:
Kompatibel med Bluetooth Specification Version 4.1
(lågenergi-Bluetooth)
GFSK-modulering
Smartphones, trådlösa fjärrkontroller
25
Tekniska data
■■ Ström
Batteri:
Batteriinformation:
Möjligt antal bilder:
Tillgänglig
filminspelningstid:
Batteri LP-E6N/LP-E6, 1 styck
* Nätström möjlig med tillbehör för eluttag.
Strömkälla, batterinivå, antal exponeringar,
uppladdningsprestanda, batteriregistrering möjlig
Fotografering via sökaren: Cirka 1 860 bilder vid
rumstemperatur (+23 °C), cirka 1 850 bilder vid låg
temperatur (0 °C)
Live View-fotografering: Cirka 510 bilder vid rumstemperatur
(+23 °C), cirka 500 bilder vid låg temperatur (0 °C)
* Med ett fulladdat batteri LP-E6N.
Totalt cirka 3 timmar och 30 min. (inställt på Full HD 29,97p
IPB (NTSC)) eller 3 tim. 50 min. (inställt på Full HD 25,00p
IPB (PAL))
* Vid rumstemperatur (+23 °C) eller vid låg temperatur
(0 °C) med ett fulladdat batteri LP-E6N och Filmservo-AF
inaktiverad
■■ Mått och vikt
Mått (B × H × D):
Vikt:
Cirka 140,7 × 104,8 × 76,8 mm
Cirka 701g (inklusive batteri och kort)/Cirka 619 g (endast
kamerahus)
■■ Driftsmiljö
Driftstemperatur:
Luftfuktighet:
0–40 °C
85 % eller lägre
ooOvanstående uppgifter baseras på Canons teststandarder och CIPA:s (Camera
& Imaging Products Association) teststandarder och riktlinjer.
ooMått och vikt listad ovan baseras på CIPA:s riktlinjer (utom vikt för enbart
kamerahuset).
ooProduktspecifikationer och yttre kan ändras utan föregående meddelande.
ooOm det uppstår problem när du monterar ett objektiv som inte kommer från Canon
på kameran kontaktar du tillverkaren av objektivet.
26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising