Canon | EOS 250D | User manual | Canon EOS 250D User manual

Canon EOS 250D User manual
Handbok för avancerad
användning
SVENSKA
Inledning
Innan du börjar fotografera måste du läsa följande
Du kan undvika misslyckade bilder och olyckor genom att först läsa igenom
avsnitten “Säkerhetsåtgärder” (= 22) och “Försiktighetsåtgärder vid
hantering” (= 25). Om du läser den här användarhandboken vet du
hur du ska använda kameran på rätt sätt.
Ha gärna den här handboken till hands när du använder
kameran, så att du lättare kan bekanta dig med kamerans
funktioner
Samtidigt som du läser den här användarhandboken tar du några testbilder
och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för kameran. Förvara
användarhandboken så att du lätt kan ta fram den när det behövs.
Prova kameran innan du använder den och
ansvarsfriskrivning
Efter att du tagit en bild bör du visa den och kontrollera att den har
registrerats korrekt. Om bilderna inte kan registreras eller överföras till en
dator på grund av fel på kameran eller minneskortet ansvarar Canon inte
för eventuella förluster eller merarbete.
Copyright
Copyrightlagarna i det land där du bor kan innebära förbud mot allt annat
än privat användning av bilder eller upphovsrättsskyddad musik och bilder
med musik som finns på minneskortet. Lägg även märke till att fotografering
för privat bruk också kan vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga
framträdanden och utställningar.
2
Checklista för utrustning
Innan du börjar kontrollerar du att följande medföljer kameran. Om något
saknas kontaktar du återförsäljaren.
Kamera
(med ögonmussla och kamerahuslock)
Rem
Batteri
LP-E17
(med skyddshölje)
Batteriladdare
LC-E17E*
* Batteriladdare LC-E17E levereras med nätkabel.
zz Kameran levereras inte med någon cd-skiva, gränssnittskabel eller
HDMI-kabel.
zz Om du har köpt ett paket med objektiv kontrollerar du att objektiven
är med.
zz Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål.
zz Om du behöver användarhandböcker för objektiv kan du hämta dem på
Canons webbplats.
Användarhandböcker för objektiv (PDF-filer) gäller objektiv som säljs separat.
När du köper ett paket med objektiv kanske vissa medföljande tillbehör inte
stämmer överens med dem i användarhandboken för objektivet.
zz Programvara kan hämtas på Canons webbplats (= 484).
3
Snabbguide
1
(2)
(1)
Sätt i batteriet (= 37).
zz Vid köp, ladda batteriet för att börja
använda (= 35).
(2)
(1)
2
Sätt i kortet (= 37).
(1)
zz Vänd kortets etikett mot baksidan av
kameran och skjut in kortet.
(2)
3
Vit punkt
Röd punkt
Fäst objektivet (= 47).
zz Passa in objektivets vita eller röda
punkt för fastsättning med kamerans
punkt för fastsättning i samma färg för
att sätta fast objektivet.
4
4
Ställ AF-omkopplaren på objektivet
på <f> (= 47).
5
Ställ strömbrytaren på <1> och
ställ sedan inställningsratten på
<A> (Smart motivläge) (= 70).
zz Alla nödvändiga kamerainställningar
görs automatiskt.
6
Fäll ut LCD-skärmen (= 40).
7
Ställ in fokus på motivet (= 50).
zz När LCD-skärmen visar skärmen för
inställning av datum/klocka/zon går
du till sidan 43.
zz Titta genom sökaren och rikta
sökarens mittparti över motivet.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs så
fokuserar kameran på motivet.
zz Fäll upp blixten med fingrarna om det
är nödvändigt.
5
8
Ta bilden (= 50).
9
Titta på bilden.
zz Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
zz Bilden som precis har tagits visas
i cirka 2 sekunder på LCD-skärmen.
zz Om du vill visa bilden igen trycker du
på knappen <x> (= 101).
zz Mer information om att fotografera samtidigt som du tittar
på LCD-skärmen finns i “Fotografera med LCD-skärmen
(Live View-fotografering)” (= 180).
zz Information om hur du visar redan tagna bilder finns i “Bildvisning”
(= 101).
zz Information om hur du raderar bilder finns i “Radera bilder” (= 310).
6
Kompatibla kort
Följande kort kan användas med kameran oavsett kapacitet. Om kortet är
nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan kamera eller
med en dator formaterar du kortet med den här kameran (= 66).
zz Minneskort av typerna SD/SDHC*/SDXC*
*UHS-I-kort kan användas.
Kort som kan lagra filmer
När du spelar in filmer använder du ett högkapacitetskort med
tillräckligt bra prestanda (tillräckligt snabba skriv- och läshastigheter)
för filminspelningsstorleken.
I den här handboken hänvisar ”kort” till SD-minneskort, SDHCminneskort och SDXC-minneskort.
*Kameran levereras inte med något kort för registrering av foton/
filmer. Det köper du separat.
7
Kapitel
Inledning
2
Börja använda kameran och grundläggande
kamerahantering
34
Grundläggande fotografering och bildvisning
69
Ställa in metoder för autofokus och matning
103
Bildinställningar
114
Avancerad hantering av fotografiska effekter
146
Blixtfotografering
168
Fotografera med LCD-skärmen
(Live View-fotografering)
180
Spela in filmer
217
Praktiska funktioner
259
Bildvisning
280
Efterbehandla bilder
328
Trådlösa funktioner
344
Anpassa kameran
445
Övrig information
459
Programsnabbguide/Överföra bilder till datorn
483
8
Innehåll efter ändamål
Fotografering
zz Fotografera automatiskt
Î=
Î 69 - = 100 (Baszonens
metoder)
zz Använda serietagning
Î=
Î 112 (i Serietagning)
zz Ta bilder av dig själv i en grupp Î=
Î 206 (j Självutlösare)
zz Frysa rörelser
Î=
Î 149 (s Tidsförval AE)
zz Skapa oskärpa
zz Fotografera med effekter
Î=
Î 76 (Creative Assist)
zz Oskarp bakgrund
Î=
Î 152 (f Bländarförval AE)
zz Hålla bakgrunden fokuserad
zz Ställa in bildens ljusstyrka
(exponering)
Î=
Î 160 (Exponeringskompensation)
zz Fotografera i svagt ljus
Î=
Î 78, = 169
(D Blixtfotografering)
Î=
Î 118 (ISO-inställningar)
zz Fotografera utan blixt
Î=
Î 175 (b Blixt av)
zz Fotografera fyrverkerier på
kvällen
Î=
Î 157 (Bulbexponering)
zz Fotografera medan du tittar
på LCD-skärmen
Î=
Î 180 (A Live Viewfotografering)
zz Fotografera med kreativa
effekter
Î=
Î 93, = 188 (Kreativa filter)
zz Ta ett självporträtt
Î=
Î 210 (
zz Spela in filmer
Î=
Î 217 (k Filminspelning)
9
Självporträtt)
Bildkvalitet
zz Fotografera med bildeffekter Î=
Î 121 (Bildstil)
som passar med motivet
zz Göra en stor utskrift av
bilden
Î=
Î 115 (73, 83, 1, D)
zz Ta många bilder
Î=
Î 115 (7a, 8a, b)
AF (Fokusering)
zz Ändra fokuseringspunkt
Î=
Î 108 (S knapp för val av AF-punkt)
zz Fotografera ett rörligt motiv
Î=
Î 83, =84, =106 (AI Servo AF)
Bildvisning
zz Visa bilder med kameran
Î=
Î 101 (x bildvisning)
zz Söka efter bilder snabbt
Î=
Î 281 (H Indexbild)
= 285 (I bildbläddring)
zz Gradera bilder
Î=
Î 288 (Gradering)
zz Undvika att viktiga bilder
oavsiktligt tas bort
Î=
Î 307 (K Bildskydd)
zz Radera bilder som inte
behövs
Î=
Î 310 (L radera)
zz Visa bilder och filmer
Î=
Î 303 (Bildspel)
zz Visa bilder och filmer
på en TV
Î=
Î 305 (TV)
zz Ställa in LCD-skärmens
ljusstyrka
Î=
Î 262 (LCD-skärmens ljusstyrka)
zz Lägga till effekter i bilder
Î=
Î 329 (kreativa filter)
10
Trådlösa funktioner
zz Skicka bilder till en
smartphone
Î=
Î 349 (Kommunicera med
smartphone)
zz Skicka bilder till en dator
Î=
Î 378 (Använda med program)
zz Skriva ut bilder
Î=
Î 381 (Skriv ut från Wi-Fi-skrivare)
zz Dela bilder online
Î=
Î 391 (Skicka bilder till en
webbtjänst)
11
Funktionsindex
Ström
LCD-skärm
zz Batteri
zz Använda LCD-skärmen (= 40)
• Ladda (= 35)
zz LCD av/på-knapp (= 272)
• Sätta i och ta ur (= 37)
zz Justering av ljusstyrka (= 262)
• Batterinivå (= 42)
zz Touchskärm (= 63)
• Kontrollera batteriinformation
(= 460)
zz Funktionsguide (= 55)
zz Visa nivåinställningar (= 51)
zz Eluttag (= 461)
Registrera bilder
zz Automatisk avstängning (= 41)
zz Skapa/välja en mapp (= 263)
Kort
zz Filnumrering (= 265)
zz Sätta i och ta ur (= 37)
AF
zz Formatera (= 66)
zz Utlös slutaren utan kort (= 260)
zz AF-funktion (= 104)
zz Val av AF-punkt (= 108)
Objektiv
zz Manuell fokusering (= 111)
zz Fästa/ta bort (= 47)
zz Ögonavkänning AF (= 204)
zz Zooma (= 48)
zz Kontinuerlig AF (= 205)
zz Inställning av MF-peaking
(= 213)
Grundinställningar
zz Dioptriinställning (= 49)
Matning
zz Språk (= 46)
zz Datum/Klocka/Zon (= 43)
zz Matningsmetod (= 112)
zz Pipsignal (= 260)
zz Serietagning (= 112)
12
Bildkvalitet
Blixt
zz Bildregistreringskvalitet (= 115)
zz Inbyggd blixt (= 169)
zz Bildstil (= 121)
zz Extern blixt (= 174)
zz Vitbalans (= 129)
zz Blixtfunktionsinställningar (= 175)
zz Auto Lighting Optimizer (Auto
ljuskorrigering) (= 136)
Live View-fotografering
zz Brusreducering för långa
exponeringstider (= 139)
zz Live View-fotografering (= 180)
zz Sidförhållande (= 192)
zz Brusreducering för höga ISO-tal
(= 138)
zz AF-funktion (= 195)
zz AF-metod (= 197)
zz Korrigering för objektivaberration
(= 141)
zz Kreativa filter (= 188)
zz Självutlösare (= 206)
zz Högdagerprioritet (= 137)
zz Skärmavtryckare (= 208)
zz Färgrymd (= 145)
zz Självporträtt (= 210)
Fotografering
Filminspelning
zz Fotograferingsmetod (= 30)
zz Filminspelning (= 217)
zz ISO-tal (= 118)
zz AF-metod (= 197)
zz Bulb (= 157)
zz Filminspelningsstorlek (= 228)
zz Ljusmätmetod (= 158)
zz Filmservo-AF (= 253)
zz Spegellåsning (= 165)
zz Ljudinspelning (= 251)
zz Fjärrkontroll (= 463)
zz Manuell exponering (= 221)
Exponeringsjustering
zz Digital zoom (= 231)
zz HDR-filminspelning (= 234)
zz Exponeringskompensation
(= 160)
zz Kreativa filter för filmer (= 235)
zz Exponeringskompensation med
M+ISO auto (= 156)
zz Video-snapshot (= 245)
zz Timelapse-film (= 238)
zz AEB (= 162)
zz Fotografering med fjärrkontroll
(= 463)
zz AE-lås (= 164)
13
Bildvisning
Programvara
zz Bildvisningstid (= 261)
zz Programsnabbguide (= 484)
zz Enbildsvisning (= 101)
zz Användarhandbok för programvara
(= 485)
zz Fotograferingsinformation
(= 323)
Trådlösa funktioner
zz Indexbild (= 281)
zz Kommunicera med smartphone
(= 349)
zz Bildbläddring (visningshopp)
(= 282)
zz Skicka bilder automatiskt till
smartphone (= 362)
zz Förstorad bild (= 284)
zz Bildrotering (= 287)
zz Fjärrkontroll (EOS Utility) (= 374)
zz Gradering (= 288)
zz Skicka bilder automatiskt till dator
(= 378)
zz Filmvisning (= 296)
zz Bildspel (= 303)
zz Skriv ut från Wi-Fi-skrivare
(= 381)
zz Visa bilder på TV (= 305)
zz Skydda (= 307)
zz Skicka bilder till en webbtjänst
(= 391)
zz Radera (= 310)
zz Återställa alla inställningar för
trådlös funktion (= 425)
zz Touchskärmsvisning (= 285)
zz Beställa kopior (DPOF) (= 316)
zz Inställningar för Fotobok (= 320)
Bildredigering
zz Kreativa filter (= 329)
zz Ändra storlek (= 338)
zz Beskära (= 340)
Egna inställningar
zz Egen programmering (C.Fn)
(= 446)
zz Min meny (= 455)
14
Så här läser du användarhandboken
Symboler i den här handboken
<6>
: Syftar på inmatningsratten.
<W><X><Y><Z> :Ange upp, ner, vänster och höger på respektive
på respektive <V> pilknapp.
<0>
: Syftar på inställningsknappen.
*Ikoner och symboler som visas på kamerans knappar och på LCD-skärmen används
dessutom i den här användarhandboken vid beskrivning av aktuella åtgärder och
funktioner.
:Denna ikon uppe till höger om sidrubrikerna anger att funktionen
endast kan användas med metoder i den kreativa zonen (= 31).
(=***) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information.
:Varning i syfte att undvika problem vid fotografering.
: Kompletterande information.
:Tips och råd för bättre fotografering.
: Felsökningstips.
N
Grundläggande förutsättningar för driftsinstruktioner
och anteckningar på exempelfoton
zz Alla åtgärder som beskrivs i den här handboken förutsätter att
strömbrytaren står i läget <1> (= 41).
zz Det förutsätts att alla menyinställningar och funktioner för egen
programmering är inställda enligt grundinställningarna.
zz På bilderna i den här användarhandboken visas kameran med
ett EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM-objektiv.
zz Exempelbilder som visas på kameran och som används i denna
handbok är endast för illustrativa syften för att visa effekterna tydligare.
15
Innehåll
Inledning
2
Checklista för utrustning.......................................................................3
Snabbguide..........................................................................................4
Kompatibla kort.....................................................................................7
Kapitel...................................................................................................8
Innehåll efter ändamål..........................................................................9
Funktionsindex...................................................................................12
Så här läser du användarhandboken.................................................15
Innehåll...............................................................................................16
Säkerhetsåtgärder..............................................................................22
Försiktighetsåtgärder vid hantering....................................................25
Delarnas namn...................................................................................28
Börja använda kameran och grundläggande
kamerahantering
34
Ladda batteriet....................................................................................35
Sätta i och ta ur batteriet och kortet....................................................37
Använda LCD-skärmen......................................................................40
Slå på strömmen................................................................................41
Ställa in datum, klocka och tidszon....................................................43
Välja gränssnittsspråk........................................................................46
Fästa och ta bort ett objektiv..............................................................47
Grundläggande fotograferingsfunktioner............................................49
Ställa in skärmvisningsnivå................................................................51
Snabbkontroll över fotograferingsfunktioner.......................................57
Menyhantering och konfigurationer....................................................59
Hantera kameran med touchskärmen................................................63
Formatera minneskort........................................................................66
Ändra LCD-skärmens visning.............................................................68
16
Grundläggande fotografering och bildvisning
69
Fotografera med full automatik (Smart motivläge).............................70
Tekniker med full automatik (Smart motivläge)...................................74
Specialmotivläge................................................................................78
Fotografera porträtt.............................................................................79
Ta porträtt med mjuka hudtoner..........................................................80
Ta gruppfoton......................................................................................81
Fotografera landskap..........................................................................82
Fotografera rörliga motiv....................................................................83
Fotografera barn.................................................................................84
Ta närbilder.........................................................................................85
Fotografera mat..................................................................................86
Fotografera porträtt med levande ljus.................................................87
Ta kvällsporträtt (med stativ)...............................................................88
Ta nattfoton (utan stativ).....................................................................89
Fotografera miljöer med motljus.........................................................90
Fotografera med kreativa filtereffekter................................................93
Snabbkontroll......................................................................................99
Justera ljusstyrkan............................................................................100
Bildvisning........................................................................................101
Ställa in metoder för autofokus och matning
103
Ändra autofokusfunktion...................................................................104
Välja AF-punkt..................................................................................108
Motiv som är svåra att fokusera....................................................... 110
Välja matningsmetod........................................................................ 112
Bildinställningar
114
Ställa in bildkvalitet........................................................................... 115
Ställa in ISO-tal för stillbilder............................................................ 118
Välja en bildstil..................................................................................121
Anpassa en bildstil............................................................................124
Registrera en bildstil.........................................................................127
17
Välja inställning utifrån ljuskälla........................................................129
Justera färgtonen för en viss ljuskälla..............................................133
Automatisk korrigering av ljusstyrka och kontrast............................136
Högdagerprioritet..............................................................................137
Ställa in brusreducering....................................................................138
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper....141
Ställa in omfånget för reproducerbara färger....................................145
Avancerad hantering av fotografiska effekter
146
Programautomatik (Metoden P).......................................................147
Förmedla motivets rörelse (Metoden Tv)..........................................149
Ändra skärpedjup (Metoden Av).......................................................152
Manuell exponering (metoden M).....................................................155
Ändra ljusmätmetod..........................................................................158
Ställa in önskad exponeringskompensation.....................................160
Automatisk exponeringsvariation......................................................162
Låsa exponeringen...........................................................................164
Spegellåsning för att minska kamerans skakningsoskärpa..............165
Inställning av AF-hjälpbelysning.......................................................167
Blixtfotografering
168
Använda den inbyggda blixten.........................................................169
Använda en extern Speedlite...........................................................174
Ställa in blixtfunktionen.....................................................................175
Fotografera med LCD-skärmen (Live View-fotografering) 180
Fotografera med LCD-skärmen........................................................181
Inställningar av fotograferingsfunktioner...........................................187
Fotografera med kreativa filtereffekter..............................................188
Inställningar av menyfunktioner........................................................192
Ändra autofokusfunktion...................................................................195
Fokusera med AF.............................................................................197
Fokusera på personers ögon............................................................204
Ställa in Kontinuerlig AF...................................................................205
18
Använda självutlösaren....................................................................206
Fotografera med skärmavtryckaren..................................................208
Ta ett självporträtt (selfie).................................................................210
MF: Fokusera manuellt.....................................................................212
Spela in filmer
217
Spela in filmer...................................................................................218
Inställningar av fotograferingsfunktioner...........................................227
Ställa in filminspelningsstorlek..........................................................228
Använda digital filmzoom..................................................................231
Digital IS för film...............................................................................232
Spela in HDR-filmer..........................................................................234
Spela in filmer med kreativa filtereffekter..........................................235
Spela in Timelapse-filmer.................................................................238
Spela in video-snapshot...................................................................245
Inställningar av menyfunktioner........................................................250
Praktiska funktioner
259
Praktiska funktioner..........................................................................260
Automatisk sensorrengöring.............................................................273
Lägga till data för dammborttagning.................................................274
Manuell sensorrengöring..................................................................276
HDMI-upplösning för utmatning........................................................278
RAW-visning på en HDR TV.............................................................279
Bildvisning
280
Söka efter bilder snabbt....................................................................281
Förstora bilder..................................................................................284
Visa bilder med touchskärmen.........................................................285
Rotera bilden....................................................................................287
Ställa in graderingar.........................................................................288
Filtrera bilder för bildvisning..............................................................291
Snabbkontroll för bildvisning.............................................................293
Titta på filmer....................................................................................295
19
Spela upp filmer................................................................................296
Redigera första och sista scenen i en film........................................299
Hämta en bild från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer.....................301
Bildspel (Automatisk bildvisning)......................................................303
Bildvisning på en TV.........................................................................305
Skydda bilder....................................................................................307
Radera bilder....................................................................................310
Förbereda utskrift.............................................................................313
Skriva ut............................................................................................315
DPOF Digital Print Order Format......................................................316
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok.....................................320
Visning av fotograferingsinformation................................................323
Efterbehandla bilder
328
Använda kreativa filtereffekter..........................................................329
Använda dina favoriteffekter (Creative Assist)..................................332
Ta bort röda ögon.............................................................................334
Redigera album med video-snapshots.............................................335
Ändra storlek på JPEG-bilder...........................................................338
Beskära JPEG-bilder........................................................................340
Ange första bild som ska visas när bildvisningen startar..................343
Trådlösa funktioner
344
Så kan du använda funktionerna för trådlös kommunikation............345
Flikmenyer: fliken Trådlöst................................................................346
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning.....................................................347
Ansluta till en smartphone................................................................349
Ansluta till en dator via Wi-Fi............................................................374
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi........................................................381
Skicka bilder till en webbtjänst..........................................................391
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter................................................405
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll......................................................410
Återansluta via Wi-Fi........................................................................413
20
Registrera inställningar för flera anslutningar...................................415
Wi-Fi-inställningar.............................................................................416
Bluetooth-inställningar......................................................................417
Ändra namn......................................................................................418
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter.............419
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar.......................................423
Återställa inställningar för trådlös kommunikation till standard.........425
Visa informationsskärmen................................................................426
Använda det virtuella tangentbordet.................................................427
Åtgärda felmeddelanden..................................................................428
Att tänka på vid trådlös kommunikation............................................439
Säkerhet...........................................................................................441
Kontrollera nätverksinställningar......................................................442
Status för trådlös kommunikation.....................................................443
Anpassa kameran
445
Ställa in funktioner för egen programmering....................................446
Inställningar för egen programmering...............................................448
Registrera Min meny........................................................................455
Övrig information
459
Kontrollera batteriinformation...........................................................460
Använda ett eluttag...........................................................................461
Fotografering med fjärrkontroll.........................................................463
Ta bort ögonmusslan........................................................................464
Felsökningsguide..............................................................................465
Felkoder............................................................................................477
Programsnabbguide/Överföra bilder till datorn
483
Om programvaran............................................................................484
Hämta och visa användarhandböcker för programvara
(PDF-filer).........................................................................................485
Överföra bilder till en dator...............................................................486
Register............................................................................................488
21
Säkerhetsåtgärder
Följande säkerhetsåtgärder är avsedda att förhindra skada på dig eller
andra. Kontrollera att du förstår och följer dessa säkerhetsåtgärder innan
du använder produkten.
Varningar:
Följ nedanstående varningar. I annat fall kan allvarliga
personskador eller dödsfall inträffa.
zz Förhindra brand, överhettning, kemiskt läckage, explosion och elstöt genom att följa
nedanstående föreskrifter:
-- Använd bara batterier, strömkällor och tillbehör som anges i användarhandboken.
Använd inte hemmagjorda eller ändrade batterier, eller produkten om den är skadad.
-- Kortslut inte, ta inte isär och ändra inte batteriet. Hetta inte upp och applicera inte
lödtenn på batteriet. Utsätt inte batteriet för eld eller vatten. Utsätt inte batteriet för
kraftigt våld.
-- Sätt inte i batteriets plus- och minuspoler på fel sätt.
-- Ladda inte batteriet i temperaturer utanför det tillåtna termperaturintervallet för
laddning (drift). Överskrid inte laddningstiden som anges i användarhandboken.
-- För inte in främmande metallföremål i elektriska kontakter på kameran, tillbehör,
elkontakter eller dylikt.
zz När du kasserar ett batteri ska du isolera elkontakterna med tejp. Kontakt med andra
metallföremål kan orsaka eld eller explosion.
zz Om ett batteri överhettas eller börjar ryka under uppladdning måste du genast koppla
bort batteriladdaren från eluttaget så att laddningen avbryts. I annat fall kan det
orsaka brand, överhettning eller elstötar.
zz Om batteriet läcker, ändrar färg, deformeras eller avger rök måste du genast ta bort
det. Var försiktig så att du inte bränner dig. Om du fortsätter använda det kan det
orsaka brand, elstötar eller brännskador.
zz Se till att batterivätska inte kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder. Den kan
orsaka blindhet eller hudproblem. Om batterivätska kommer i kontakt med ögon,
hud eller kläder ska du skölja med rikligt med vatten utan att gnugga. Kontakta
genast läkare.
zz Lämna aldrig kablar nära en värmekälla. De kan deformeras och isoleringen smälta,
vilket kan orsaka brand eller elektriska stötar.
zz Håll inte kameran i samma ställning under längre tidsperioder. Även om kameran
inte känns alltför varm, kan långvarig kontakt med samma kroppsdel orsaka
hudrodnad eller blåsor på grund av låga temperaturer. Ett stativ rekommenderas när
du använder kameran på varma platser eller för personer med cirkulationsproblem
eller med känslig hud.
zz Avfyra inte blixten mot någon som kör bil eller annat fordon. Det kan orsaka en olycka.
zz Före förvaring av kamera eller tillbehör när de inte används tar du ut batteriet samt
kopplar ur nätkontakten och anslutningskablar. På så sätt kan du förhindra elektriska
stötar, överhettning, brand och korrosion.
22
zz Använd inte utrustningen nära lättantändlig gas. På så sätt kan du förhindra brand
och explosion.
zz Om du tappar utrustningen så att höljet går sönder och de interna delarna exponeras
ska du inte vidröra dem. Det kan orsaka elektriska stötar.
zz Montera inte isär och modifiera inte utrustningen. Interna högspänningsdelar kan
orsaka elstötar.
zz Titta aldrig på solen eller andra starka ljuskällor genom kameran eller objektivet.
Synen kan skadas.
zz Placera utrustningen utom räckhåll för barn, även när den används. Remmar och
sladdar kan oavsiktligt förorsaka kvävning, elstötar eller skador. Kvävning eller skador
kan också inträffa om ett barn oavsiktligt sväljer en kameradel eller ett tillbehör. Om
ett barn sväljer en del eller ett tillbehör måste du omedelbart konsultera en läkare.
zz Använd eller förvara inte utrustningen på fuktiga eller dammiga platser. Håll batteriet
borta från metallföremål och förvara det med skyddshöljet på för att förhindra
kortslutning. På så sätt kan du förhindra brand, överhettning, elektriska stötar
och brännskador.
zz Innan du använder kameran i ett flygplan eller på ett sjukhus måste du kontrollera
att det är tillåtet. De elektromagnetiska vågor som kameran avger kan störa planets
instrument eller sjukhusets utrustning.
zz Förhindra brand och elstötar genom att följa nedanstående föreskrifter:
-- Sätt alltid i nätkontakten ordentligt.
-- Hantera inte en nätkontakt med våta händer.
-- När du drar ut en nätkontakt ska du hålla i kontakten, inte i kabeln.
-- Se till att inte rispa, skära i eller böja kabeln kraftigt. Placera inte heller tunga
föremål på den. Sno eller knyt inte heller kablar.
-- Anslut inte för många nätkontakter till samma eluttag.
-- Använd inte kablar vars isolering har skadats.
zz Dra då och då ur nätkontakten och torka bort dammet runt eluttaget med en torr
trasa. Om den omgivande miljön är dammig, fuktig eller oljig kan dammet på
eluttaget bli fuktigt och kortsluta det så att det börjar brinna.
zz Anslut inte batteriet direkt till ett eluttag eller en bils cigarettändare. Batteriet kan läcka,
överhettas eller explodera vilket kan orsaka brand, brännskador och personskador.
zz Om barn ska använda produkten bör en vuxen noggrant beskriva hur produkten ska
användas. Ha uppsikt över barn när de använder produkten. Felaktig användning
kan orsaka elektriska stötar och personskador.
zz Lämna aldrig ett objektiv (monterat eller omonterat) utan objektivlock i solen.
Objektivet kan koncentrera solstrålarna och orsaka brand.
zz Täck aldrig över produkten med ett tygstycke. Värmen stängs inne och höljet kan
deformeras eller börja brinna.
zz Var försiktig så att kameran inte blir våt. Om du tappar produkten i vatten, eller om
vatten eller metallobjekt kommer in i produkten ska du omedelbart ta ut batterierna.
På så sätt kan du förhindra brand, elektriska stötar och brännskador.
zz Använd inte thinner, bensen eller andra organiska lösningsmedel vid rengöring av
produkten. Brand och hälsorisk kan uppstå.
23
Försiktighetsåtgärder:
Följ nedanstående försiktighetsåtgärder.
I annat fall kan skador på person eller
egendom uppstå.
zz Lämna aldrig produkten i en bil parkerad i starkt solsken eller nära en värmekälla.
Produkten kan bli varm och orsaka brännskador. Batteriet kan börja läcka eller
explodera, eller också kan batterikapaciteten och produktens livslängd minska.
zz Bär inte runt kameran monterad på ett stativ. Det kan orsaka skada eller olycka.
Kontrollera också att stativet är tillräckligt stabilt för kameran och objektivet.
zz Lämna inte produkten under en längre tid i låga temperaturer. Produkten blir kall
och kan orsaka personskada när den vidrörs.
zz Avfyra aldrig blixten nära någons ögon. Det kan skada ögonen.
24
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Skötsel av kameran
zz Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte
för stötar.
zz Kameran är inte vattentät och kan inte användas under vatten. Om du
råkar tappa kameran i vatten ska du genast ta kontakt med närmaste
Canon Service Center. Torka av vattendroppar med en torr och ren
trasa. Om kameran har utsatts för salt luft torkar du av den med en ren,
väl urvriden fuktig trasa.
zz Placera aldrig kameran nära föremål som avger starka magnetiska
fält, till exempel en magnet eller en elmotor. Undvik också att använda
eller placera kameran nära föremål som avger starka radiovågor, till
exempel en stor antenn. Starka magnetfält kan orsaka felaktig funktion
hos kameran eller förstöra bilddata.
zz Placera aldrig kameran på varma platser, till exempel i en bil i starkt
solljus. Höga temperaturer kan orsaka felfunktion hos kameran.
zz Kameran innehåller elektroniska precisionskretsar. Försök aldrig ta
isär kameran själv.
zz Undvik att blockera spegeln med fingret eller något annat föremål.
Det kan orsaka funktionsfel.
zz Använd en gummiblåsa för att blåsa bort damm från objektiv, sökare,
reflexspegel och fokuseringsskiva. Använd inte rengöringsmedel
som innehåller organiska lösningsmedel för att rengöra kamerahus
eller objektiv. Om smutsen är svår att få bort lämnar du kameran till
närmaste Canon Service Center.
zz Vidrör inte kamerans elektriska kontakter med fingrarna. På så sätt
förhindrar du att kontakterna korroderar. Korroderade kontakter kan
orsaka felfunktion hos kameran.
zz Om kameran flyttas hastigt från en kall omgivning till ett varmt rum kan
kondens bildas på kameran och dess interna delar. Du undviker kondens
genom att placera kameran i en försluten plastpåse där den får anpassa
sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen.
zz Använd inte kameran om det har bildats kondens på den. På så
sätt undviker du att kameran skadas. Om det bildas kondens tar du
bort objektivet och tar ut kortet och batteriet ur kameran. Vänta tills
kondensen har försvunnit innan du använder kameran igen.
25
zz Om kameran inte ska användas under en tid tar du ur batteriet och
förvarar kameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du
förvarar kameran ska du trycka ner avtryckaren några gånger då och
då för att kontrollera att kameran fortfarande fungerar.
zz Undvik att förvara kameran i närheten av kemikalier som kan orsaka
rost och korrosion, exempelvis i ett kemilabb.
zz Om kameran inte har använts under en tid provar du alla funktioner
innan du använder den. Om du inte har använt kameran under en tid
eller om du har en viktig fotografering på gång, t.ex. vid en resa till
utlandet, låter du antingen närmaste Canon Service Center kontrollera
den eller så kontrollerar du själv att den fungerar som den ska.
zz Om du använder serietagning, Live View-fotografering eller
filminspelning under en längre tid kan kameran bli mycket varm.
Det här är inte något funktionsfel.
zz Om det finns en stark ljuskälla inuti eller utanför bildområdet kan
spökbilder uppträda.
LCD-skärm
zz LCD-skärmen har tillverkats med teknik med mycket hög precision och
har över 99,99 % effektiva pixels, men 0,01 % eller färre pixels kan vara
döda, och det kan också finnas fläckar med svarta, röda eller andra
färger. Döda pixels är ingen felfunktion. De påverkar inte registreringen
av bilder.
zz Om LCD-skärmen lämnas påslagen under en längre tid kan
skärminbränning ske, där du ser rester av det som visats. Det är
emellertid endast tillfälligt och försvinner om du inte använder
kameran under några dagar.
zz LCD-skärmens visning kan verka långsam i låga temperaturer
eller se svart ut i höga temperaturer. Den återgår till det normala
i rumstemperatur.
Kort
Observera följande för att skydda kortet och registrerade data på det:
zz Tappa, böj eller blöt inte ner kortet. Hantera det varsamt och utsätt det
inte för stötar eller vibrationer.
zz Vidrör inte kortets elektriska kontakter med fingrarna eller något
metallföremål.
zz Fäst inga klistermärken eller dylikt på kortet.
26
zz Förvara inte och använd inte kortet i närheten av föremål som avger
starka magnetfält, till exempel en TV, högtalare eller magneter. Undvik
också platser med statisk elektricitet.
zz Placera inte kortet i starkt solljus eller nära en värmekälla.
zz Förvara kortet i en ask.
zz Förvara inte kortet på varma, dammiga eller fuktiga platser.
Smuts på sensorns framsida
Förutom damm som kommer in i kameran kan i vissa sällsynta fall
smörjmedel från kamerans interna delar lämna fläckar på sensorns
framsida. Om det kvarstår synliga fläckar på bilden rekommenderas
du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn.
Objektiv
När du tar loss objektivet från kameran ställer du det
med den bakre änden uppåt och sätter på det bakre
objektivlocket, så att du inte repar objektivet eller
elkontakterna (1).
27
(1)
Delarnas namn
(6) (7) (8) (9)
(10)
(11) (12) (8)
(16)
(17)
(18) (19)
(5)
(4)
(3)
(2)
(20) (21) (22)
(1)
(15)
(14) (13)
(23)
(1)
Objektivfattning
(13) Spegel
(2)
Låsstift för objektiv
(14) Frigöringsknapp för objektiv
(3)
Grepp
(15) Kontakter
(4)
Punkt för EF-S-objektivfattning
(16) Anslutning för fjärrutlösare
(5)
Punkt för EF-objektivfattning
(17) Extern mikrofon IN-kontakt
(6)
Avtryckare
(18) Serienummer
(7)
Inmatningsratt
(19) Stativgänga
(8)
Fäste för bärrem
(20) Kortplats-/batterilucka
(9)
Inbyggda mikrofoner
(21) Lås för kortplats-/batterilucka
(10) Inbyggd blixt/AF-hjälpbelysning
(22) Uttag för nätkabel
(11) Högtalare
(23) Kamerahuslock
(12) <V> Filmplanmärke
28
(4) (5) (6)(7) (8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)
(16)
(17)
(18)
(3)
(2)
(19)
(1)
(20)
(21)
(15)
(1)
LCD-skärm/touchskärm
Öppnas till vänster cirka 180°
och roterar upp och ned.
(2)
<B> (Info.)-knapp
(3)
<M> (Meny)-knapp
Används för att visa menyskärmar.
(4)
Ögonmussla
(5)
Sökarokular
(6)
Tillbehörsfäste
(7)
Blixtsynkroniseringskontakter
(8)
Ratt för dioptriinställning
(9)
Inställningsratt
(10) <g> Knapp för (ISO-inställning)
(23) (22)
(15) <A> Knapp för (Live View
-fotografering/filminspelning)
Växlar mellan sökarvisning och
Live View-visning. Registrering är
möjlig när strömbrytaren är inställd
på <k>.
(16) <g> Knapp för (Bländare/
exponeringskompensation)
(17) <S> Knapp för (Val av AF-punkt)/
<u> (Förstoring)
(18) <A> Knapp för (AE-lås/FE-lås)/
<I> (Indexbild/förminskning)
(19) <Q> Knapp för (Snabbkontroll)/
<0> (Inställningar)
Visar snabbkontrollskärmen.
Används också för att bekräfta
valda inställningar.
(11) <U> Knapp för (Visning)
(12) Strömbrytare
(13) HDMI mini UT-kontakt
(14) Digitalkontakt
(20) <W><X><Y><Z>: <V>
-pilknappar
(21) Åtkomstlampa
(22) <L> Knapp för (Enbildsradering)
(23) <x> (Bildvisningsknapp)
29
Inställningsratt
Inställningsratten innehåller baszonens och den kreativa zonens metoder.
(1)
(1) Baszonen
Du behöver bara trycka på avtryckaren. Alla inställningar sker automatiskt
för att passa motivet eller omgivningen för fotografering.
A : Smart motivläge (= 70)
8 : Specialscen (= 78)
2
E
q
3
5
C
v
Porträtt (= 79)
Mjuka hudtoner (= 80)
Gruppfoto (= 81)
Landskap (= 82)
Sport (= 83)
Barn (= 84)
4
P
x
6
F
G
Närbild (= 85)
Mat (= 86)
Levande ljus (= 87)
Kvällsporträtt (= 88)
Nattfoto utan stativ (= 89)
HDR-motljuskontroll (= 90)
c
A
B
C
D
Miniatyreffekt (= 96)
HDR konst standard (= 96)
HDR intensiv (= 96)
HDR oljemålning (= 96)
HDR relief (= 96)
: Kreativa filter (= 93)
G
W
X
Z
H
Grynig svartvit (= 95)
Mjuk fokus (= 95)
Fisheye-effekt (= 95)
Akvarell (= 95)
Leksakskamera (= 95)
30
(2)
(2) Kreativa zonen
Med de här metoderna får du större kontroll vid fotografering av olika motiv.
d : Programautomatik (= 147)
s : Tidsförval AE (= 149)
f : Bländarförval AE (= 152)
a : Manuell exponering (= 155)
31
Visning av sökarinformation
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8 )
(9)
(11)(12) (14) (15)(16) (18)
(10)
(17)
(13)
(1)
Fokuseringsskiva
(2)
Spotmätningscirkel
(3)
Indikator för aktiv AF-punkt
(4)
AF-punkt
(5)
Kort blixtsynkroniseringstid FE-lås/
FEB används
(6)
AE-lås/AEB används
(7)
Varningssymbol
(8)
ISO-tal
(14) Exponeringskompensation
(9)
Fokusindikator
(10) Uppladdad blixt
Felaktig FE-låsvarning
(15) Indikator för exponeringsnivå
Värde för exponeringskompensation
AEB-intervall
(11) Blixtexponeringskompensation
(16) Högdagerprioritet
(12) Slutartid
Bulbexponering (buLb)
FE-lås (FEL)
Upptagen (buSy)
Inbyggd blixt laddas upp (buSy)
Varning för inget kort (Card)
Fel på kort (Card)
Varning för fullt kort (FuLL)
Felkod (Err)
(13) Bländare
(17) ISO-tal
(18) Maximalt antal bilder i en bildserie
zz Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
32
Batteriladdare LC-E17E
Laddare för batteri LP-E17 (= 35).
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
33
(1) Batterifack
(2)Lampa för fulladdat
batteri
(3) Laddningslampa
(4) Nätkabel
(5) Uttag för nätkabel
Börja använda kameran
och grundläggande
kamerahantering
Det här kapitlet innehåller inledande anvisningar och
beskrivningar av grundläggande kamerafunktioner.
Fästa den medföljande remmen
(1)
För in remmens ände nedifrån
genom kamerans fäste för bärrem.
(2)
För den sedan genom remmens
(4)
spänne enligt bilden. Dra åt så att
remmen är spänd och kontrollera
(3)
att remmen inte kan lossna från
spännet.
34
Ladda batteriet
1
2
3
Ta bort skyddshöljet.
zz Ta bort batteriets skyddshölje.
Sätt i batteriet.
zz Fäst batteriet ordentligt vid laddaren
enligt bilden.
zz Utför momenten i omvänd ordning när
du tar ut batteriet.
Ladda batteriet.
zz Anslut nätkabeln till laddaren och sätt
i kontakten i eluttaget.
BBLaddningen startar automatiskt och
laddningslampan (1) börjar lysa orange.
BBNär batteriet är fulladdat tänds lampan
för fulladdat batteri (2) och lyser grönt.
zz Det tar cirka 2 timmar att ladda ett helt urladdat batteri vid
rumstemperatur (23 °C). Laddningstiden varierar beroende på
omgivningens temperatur och batteriets laddningsnivå.
zz Av säkerhetsskäl tar det längre tid (upp till cirka 4 timmar) att ladda
batteriet vid låga temperaturer (5 °C–10 °C).
35
Tips om hur du använder batteriet och laddaren
zz Batteriet är inte fulladdat när det levereras.
Ladda batteriet innan du använder det.
zz Ladda batteriet dagen före eller den dag du ska använda det.
Batteriet laddas gradvis ur även när du inte använder kameran.
zz När batteriet är laddat tar du loss det och kopplar bort laddaren
från eluttaget.
zz När du inte använder kameran tar du bort batteriet.
Om batteriet lämnas i kameran under en längre tid avges en liten
mängd ström vilket leder till att det laddas ur och att batterikapaciteten
minskar. Förvara batteriet med det medföljande skyddshöljet på.
Om du förvarar batteriet fulladdat kan batteriets prestanda försämras.
zz Batteriladdaren kan användas i andra länder.
Batteriladdaren är kompatibel med en strömkälla på 100 V AC
till 240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter
för respektive land eller område. Anslut inte någon bärbar
spänningstransformator till batteriladdaren. Det kan skada
batteriladdaren.
zz Om batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat,
har batteriet nått slutet på sin livslängd.
Kontrollera batteriets uppladdningsprestanda (= 460) och köp ett
nytt batteri.
zz När du har dragit ur kontakten till laddaren från eluttaget bör du inte röra
stiften under cirka 5 sekunder.
zz Ladda inte något annat batteri än batteri LP-E17.
zz Batteri LP-E17 är endast avsett för Canon-produkter. Om du använder det
med en icke-kompatibel batteriladdare eller produkt kan det leda till fel eller
olyckor som Canon inte kan hållas ansvariga för.
36
Sätta i och ta ur batteriet och kortet
Sätt i ett fulladdat LP-E17-batteri i kameran. Du kan använda kameran med
ett minneskort av typen SD, SDHC eller SDXC (säljs separat). Du kan även
använda SDHC- och SDXC-minneskort av UHS-I-hastighetsklass. De bilder
du tar lagras på kortet.
zz Se till att kortets omkopplare för skrivskydd är ställd uppåt för att tillåta
skrivning/radering.
Sätta i batteriet och kortet
(2)
1
(1)
2
Öppna luckan.
zz Skjut låsspaken i pilarnas riktning och
öppna luckan.
Sätt i batteriet.
zz Sätt i änden med batterikontakterna.
zz Skjut in batteriet tills det fäster.
(2)
(1)
3
(1)
Sätt i kortet.
zz Vänd kortets etikettsida mot baksidan
av kameran så som bilden visar och
skjut in kortet tills det klickar fast.
(2)
37
4
Stäng luckan.
zz Tryck på luckan tills den stängs.
zz När du ställer strömbrytaren i läget
<1> visas det möjliga antalet bilder
på LCD-skärmen.
zz När du öppnar kortplats-/batteriluckan bör du undvika att öppna den för
mycket. Gångjärnen kan gå sönder.
zz Möjligt antal bilder beror på kortets återstående kapacitet,
bildregistreringskvalitet, ISO-tal osv.
zz Med menyalternativet [z: Utlös slutaren utan kort] inställt på [Av]
glömmer du inte att sätta i ett kort före bildtagningen (= 260).
Ta ut batteriet och kortet
1
(2)
2
(1)
3
Ställ strömbrytaren i läget <2>
(= 41).
Öppna luckan.
zz Kontrollera att åtkomstlampan inte
blinkar och öppna sedan luckan.
zz Om [Sparar...] visas stänger du luckan.
Ta ur batteriet.
zz Tryck på låsspaken enligt pilen och ta
ur batteriet.
zz Var noga med att montera det
medföljande skyddshöljet (= 35) för
att undvika kortslutning.
38
4
5
Ta ut kortet.
zz Tryck in kortet lite grann och släpp
sedan.
zz Dra kortet rakt ut.
Stäng luckan.
zz Tryck på luckan tills den stängs.
zz När åtkomstlampan lyser eller blinkar betyder det att bilder läses till,
läses från eller raderas från kortet, eller att data överförs. Öppna inte
kortplats-/batteriluckan.
Gör heller inget av följande när åtkomstlampan lyser eller blinkar.
Det kan göra att bildkortet, minneskortet eller kameran tar skada.
-- Ta ut kortet.
-- Ta ut batteriet.
-- Skaka kameran eller låta den slå emot andra föremål.
-- Dra ur och anslut en nätkabel (när tillbehör för eluttag (säljs separat,
= 461) används).
zz Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen inte
börjar på 0001 (= 265).
zz Om ett kortrelaterat felmeddelande visas på LCD-skärmen tar du ut kortet
och sätter sedan i det igen. Om felmeddelandet är kvar bör du försöka med
ett annat kort.
Om du kan överföra bilderna på kortet till en dator överför du alla bilder och
formaterar därefter kortet med kameran (= 66). Då är det möjligt att kortet
börjar fungera normalt igen.
zz Undvik att nudda kortets kontakter med fingrar eller metallföremål. Utsätt inte
kontakterna för damm eller vatten. Om kontakterna är smutsiga kan det leda
till kontaktfel.
zz Multimediakort (MMC) kan inte användas. (Kortfel visas.)
39
Använda LCD-skärmen
När du har fällt ut LCD-skärmen kan du ställa in menyfunktioner, använda
Live View-fotografering, spela in filmer och visa foton och filmer. Du kan
ändra LCD-skärmens riktning och vinkel.
1
2
180°
90°
175°
3
Fäll ut LCD-skärmen.
Rotera LCD-skärmen.
zz När LCD-skärmen är utfälld kan du
rotera den uppåt, nedåt eller över 180°
för att rikta den mot motivet.
zz Den indikerade vinkeln är bara
ungefärlig.
Rikta den mot dig.
zz Använd vanligtvis kameran med
LCD-skärmen mot dig.
zz Var försiktig så att du inte tar i för mycket när du roterar LCD-skärmen och
lägger för stor kraft på den roterande axeln (gångjärnet).
zz När en kabel är ansluten till en kamerakontakt, kommer rotationsvinkeln på
utfälld LCD-skärm att vara begränsad.
zz Stäng LCD-skärmen med skärmen vänd inåt när du inte använder kameran.
Du kan skydda skärmen.
zz Om du riktar LCD-skärmen mot motivet vid Live View-fotografering eller
filminspelning visas bilden spegelvänt på skärmen (omvänt höger/vänster).
40
Slå på strömmen
Om du slår på strömbrytaren och skärmen för datum/klocka/zon visas
läser du sidan 43 om hur du ställer in datum/klocka/zon.
<k> :Kameran sätts på. Du kan spela in
filmer (= 218).
<1> :Kameran sätts på. Du kan ta
stillbilder.
<2> :Kameran är avstängd och kan inte
användas. Ställ in strömbrytaren
i det här läget när du inte använder
kameran.
Automatisk sensorrengöring
zz När strömbrytaren ställs i läget <1> eller <2> rengörs sensorn
automatiskt. (Ett litet ljud kan höras.) Under sensorrengöringen
visas <f> på LCD-skärmen.
zz Även under sensorrengöring, om du trycker ned avtryckaren halvvägs
(= 50), kommer rengöringen stoppas och du kan ta en bild
omedelbart.
zz Om du växlar strömbrytaren i lägena <1> och <2> flera gånger
under kort tid är det inte säkert att symbolen <f> visas. Det här är
normalt och inte något fel.
Automatisk avstängning
Om kameran inte används under en längre tid stängs strömmen
av automatiskt för att spara batteri, efter den tid som ställts in under
[5: Autom avstängn] (= 261). Om du vill starta kameran igen trycker
du bara ned avtryckaren halvvägs (= 50).
zz Om du ställer strömbrytaren på <2> medan en bild registreras på kortet
visas [Sparar...] och strömmen stängs av efter att kortet slutfört registreringen
av bilden.
41
Batteriindikator
När du sätter på kameran visar batterisymbolen hur mycket batteri som
finns kvar. Det finns fyra nivåer.
z:Batterinivån är tillräcklig.
x:Batterinivån är låg, men du kan
fortfarande använda kameran.
c:Batteriet tar snart slut.
(symbolen blinkar)
n:Ladda batteriet.
zz Följande gör att batteriet tar slut snabbare:
-- Om du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
-- Om du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
-- Om du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
-- Om du använder LCD-skärmen mycket.
-- Om du använder Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen.
zz Möjligt antal bilder kan minska beroende på de aktuella
fotograferingsförhållandena.
zz Objektivet drivs av kamerans batteri. Batteriet kan laddas ur snabbare med
vissa objektiv.
zz Under [5: Batteri-info] finns detaljerad information om batteriets status
(= 460).
42
Ställa in datum, klocka och tidszon
När du slår på strömmen första gången eller om datum/klocka/zon har
återställts visas skärmen för inställningar av datum/klocka/zon. Följ stegen
nedan för att ställa in tidszonen först. Ställ in kameran på tidszonen för
den plats där du befinner dig, så att du enkelt kan ändra inställningarna
till resmålets tidszon när du reser. Datum och klocka uppdateras då
automatiskt.
Observera att datum/tid som läggs till i bilderna baseras på den här
inställningen. Kom ihåg att ställa in rätt datum/tid.
1
2
Visa huvudflikarna.
zz Tryck på knappen <M> för att visa
huvudflikarna.
På fliken [5] väljer du [Datum/
Klocka/Zon].
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och
välj huvudfliken [5]. Tryck sedan på
<0>.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja en underflik.
zz Välj [Datum/Klocka/Zon] med
knapparna <W> <X> och tryck
sedan på <0>.
3
Ställ in tidszonen.
zz [London] är inställd som standard.
zz Tryck på <Y> <Z> för att välja
[Tidszon] och tryck sedan på <0>.
43
zz För inställningar av menyfunktioner se = 59–= 62.
zz Den tid som visas i steg 3 i [Tidszon] är tidsskillnaden jämfört med UTC-tid
(koordinerad universell tid).
zz Tryck på <0> igen.
zz Välj tidszon med knapparna <W> <X>
och tryck sedan på <0>.
zz Om din önskade tidszon inte finns
i listan trycker du på <M> och
fortsätter till nästa steg för att ställa
in den (med tidsskillnaden från
koordinerad universell tid, UTC).
zz För att ställa in tidsskillnaden från UTC,
trycker du på <Y> <Z> för att välja
en parameter (+/-/timme/minut) för
[Tidsskillnad].
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
sedan på <0> för att ställa in.
(Återgår till <s>.)
zz Efter inmatning av tidszon eller
tidsskillnad, trycker du på <Y> <Z> för
att markera [OK] och sedan på <0>.
4
Ställ in datum och klockslag.
zz Välj siffror med knapparna <Y> <Z>.
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
sedan på <0> för att ställa in.
(Återgår till <s>.)
44
5
6
Ställ in sommartid.
zz Gör inställningar efter behov.
zz Välj <Y> med knapparna [Y] <Z>.
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj [Z] med knapparna <W> <X>
och tryck sedan på <0>.
zz När sommartid ställs in på [Z] flyttas
det klockslag som ställts in i steg 4 fram
en timme. Om [Y] ställs in avbryts
sommartiden och klockslaget flyttas
tillbaka en timme.
Stäng inställningsskärmen.
zz Välj [OK] med knapparna <Y> <Z>
och tryck sedan på <0>.
BBInställningarna för datum/klocka/zon
och sommartid sparas och menyn
visas på nytt.
zz Inställningarna för datum/klocka/zon kan nollställas i följande fall. Om det
inträffar ställer du in datum/klocka/zon på nytt.
-- När kameran förvaras utan batteri.
-- När kamerabatteriet laddas ur.
-- När kameran utsätts för minusgrader under en längre tid.
zz Den inställda tiden och datumet kommer att starta från när du väljer [OK]
i steg 6.
zz Även om [5: Autom avstängn] har ställts in på [4 min.] eller mindre, är tiden
för automatisk avstängning cirka 6 min när inställningsskärmen [5: Datum/
Klocka/Zon] visas.
zz När du har ändrat tidszon eller tidsskillnadsinställning, bör du kontrollera att
rätt datum och klockslag är inställt.
45
Välja gränssnittsspråk
1
2
3
Visa huvudflikarna.
zz Tryck på knappen <M> för att visa
huvudflikarna.
På fliken [5] väljer du [SpråkK].
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och
välj huvudfliken [5]. Tryck sedan
på <0>.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja en underflik.
zz Tryck på <W> <X> för att välja
[SpråkK] och tryck sedan på <0>.
Ställ in önskat språk.
zz Välj språk med <V>-pilknapparna
och tryck sedan på <0>.
BBGränssnittsspråket ändras.
46
Fästa och ta bort ett objektiv
Kameran är kompatibel med alla Canon EF- och EF-S-objektiv. Observera
att du inte kan använda RF- eller EF-M-objektiv.
Fästa ett objektiv
1
(1)
(2)
2
Ta bort skyddslocken.
zz Ta bort det bakre objektivlocket och
kamerahuslocket genom att vrida dem
i pilarnas riktning.
Fäst objektivet.
zz Rikta in den vita eller röda punkten på
objektivet mot motsvarande punkt på
kameran. Vrid objektivet i pilens riktning
tills det klickar fast.
(1) Vit punkt
(2) Röd punkt
3
Ställ AF-omkopplaren på objektivet
på <AF>.
zz <AF> står för autofokus.
zz <MF> står för manuell fokus.
4
Ta bort det främre objektivlocket.
Tips för att undvika fläckar och damm
zz När du byter objektiv bör du göra det snabbt och på en plats med så lite damm
som möjligt.
zz När du förvarar kameran utan monterat objektiv ska du sätta på
kamerahuslocket.
zz Ta bort damm från kamerahuslocket innan du sätter på det.
47
Zooma
Vrid på objektivets zoomring med
fingrarna.
zz Zooma innan du fokuserar. Om du vrider
på zoomringen efter att du ställt in fokus
kan fokus gå förlorad igen.
Ta bort objektivet
(3)
Tryck in frigöringsknappen för
objektiv och vrid objektivet
i pilens riktning.
(2)
(1)
zz Vrid objektivet tills det tar stopp och ta
sedan bort det.
zz Sätt på det bakre objektivlocket på det
borttagna objektivet.
zz Titta aldrig direkt på solen genom ett objektiv. Du kan förlora synen.
zz När du fäster eller tar bort ett objektiv ställer du kamerans strömbrytare
på <2>.
zz Om den främre delen (fokuseringsringen) på objektivet roterar under
autofokuseringen ska du inte röra den roterande delen.
zz Bildvinkel
-- Eftersom bildområdet är mindre än bildytan på en 35-millimetersfilm
kommer den effektiva bildvinkeln på ett monterat objektiv att motsvara
vinkeln på ett objektiv med cirka 1,6x av den angivna brännvidden.
Bildområde (cirka 22,3 x 14,9 mm)
35 mm filmformat (36 x 24 mm)
zz Mer information om hur du använder objektivet finns i användarhandboken
för objektivet.
48
Grundläggande
fotograferingsfunktioner
Justera sökarens skärpa
Vrid ratten för dioptriinställning.
zz Vrid ratten åt vänster eller höger tills
AF-punkterna i sökaren ser skarpa ut.
zz Om ratten är trög tar du bort
ögonmusslan (= 464).
zz Om du inte får en tillräckligt skarp sökarbild med kamerans dioptriinställning
rekommenderas korrektionslinser i E-serien (säljs separat).
Hålla kameran
Du får skarpa bilder genom att hålla kameran stadigt, så att
kameraskakning minimeras.
Horisontell fotografering
Vertikal fotografering
(1) Ta ett stadigt tag om kameragreppet med höger hand.
(2) Håll under objektivet med vänster hand.
(3) Vila ditt högra pekfinger lätt mot avtryckaren.
(4) Tryck armarna och armbågarna lätt mot kroppens framsida.
(5) Sätt ena foten strax framför den andra så att du står stadigt.
(6) Håll kameran tätt mot ansiktet och titta genom sökaren.
zz Mer information om att fotografera samtidigt som du tittar på LCD-skärmen
finns i sidan 180.
49
Avtryckare
Avtryckaren har två steg. Du kan trycka ned avtryckaren halvvägs. Sedan
kan du trycka ned avtryckaren helt.
Trycka ned halvvägs
Autofokusering och automatisk exponering
(inställning av slutartid och bländarvärde)
aktiveras.
Exponeringsinställningen (slutartid och
bländarvärde) visas i sökaren.
När du trycker ned avtryckaren halvvägs
stängs LCD-skärmen av (= 272).
Trycka ned helt
Slutaren utlöses och en bild tas.
Undvika kameraskakning
Kamerarörelser vid exponeringstillfället kallas för kameraskakning. Det
kan resultera i suddiga bilder. Undvik kameraskakning genom att tänka
på följande:
zz Håll kameran stadigt på samma sätt som visas i “Hålla kameran”
(= 49).
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs för autofokus och tryck sedan försiktigt
ned avtryckaren helt.
zz Om du trycker ned avtryckaren helt utan att trycka ned den halvvägs först
eller om du trycker ned den halvvägs och sedan omedelbart trycker ned den
helt tas bilden efter en kort fördröjning.
zz Även vid menyvisning, bildvisning eller bildtagning kan du omedelbart göra
kameran fotograferingsklar genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
50
Ställa in skärmvisningsnivå
Du kan ställa in hur du vill att information ska visas på skärmen. Ändra
inställningarna efter egna önskemål.
1
2
Visa huvudflikarna.
zz Tryck på knappen <M> för att visa
huvudflikarna.
Välj fliken [s].
zz Tryck ned knapparna <Y> <Z> på
pilknapparna för att välja fliken [s],
tryck sedan på <0>.
Inspelningsskärm
Du kan välja [Standard] eller [Guidning] (användarvänlig visning) för
snabbkontrollskärmen när du fotograferar med sökare. Standardinställning
är [Guidning].
1
Välj [Fotograferingsskärm].
2
Välj visningsmetod.
51
zz Exempelskärmar
<v>: Guidning
<v>: Standard
<f>: Guidning
<f>: Standard
zz I kreativa zonens metoder och när [Guidning] har ställts in
visas bara funktionerna för den inställda fotograferingsmetoden
på snabbkontrollskärmen. Alternativ som inte kan ställas in på
snabbkontrollskärmen när [Guidning] har valts kan ställas in via
menyskärmen (= 60).
52
Menyvisning
Du kan välja visningstyp mellan [Standard] och [Guidning]. Om du väljer
[Guidning] visas huvudfliksbeskrivningar om du trycker på <M>.
Om du väljer [Standard] går du direkt till menyskärmen när du trycker
på <M>. Standardvärdet är [Guidning].
(1)
1
Välj [Menyvisning].
2
Välj visningstyp.
(1) Huvudflikar
zz När [Guidning] har ställts in, visas inte fliken [9 (Min meny)]. För att ställa
in Min meny (= 455), måste du ändra menyvisningsnivå till [Standard].
53
Guide till fotograferingsmetod
En kort beskrivning av fotograferingsmetoden kan visas när du byter
fotograferingsmetod. Standardvärdet är [På].
1
Välj [Lägesguide].
2
Välj [På].
3
4
Vrid inställningsratten.
BBEn beskrivning av den valda
fotograferingsmetoden visas.
Tryck på <X>.
BBResten av beskrivningen kommer att
visas.
zz Om du vill radera fotograferingsguiden
trycker du på <0>.
zz I fotograferingsmetoderna <8>
och <v>, visas skärmen för val av
fotograferingsmetod.
54
Funktionsguide
Vid användning av snabbkontroll eller inställning av menyalternativ, kan du
visa en kortfattad beskrivning av funktioner och alternativ (funktionsguide).
Standardvärdet är [På].
zz Exempelskärmar
Snabbkontrollskärm
1
Välj [Funktionsguide].
2
Välj [På].
Menyskärm
(1)
(1)
(1) Funktionsguide
zz Beskrivningen kommer att försvinna när du trycker på den eller fortsätter
användningen.
55
Tips vid fotografering
Tips vid fotografering visas om [Fotograferingsskärm] är inställd på
[Guidning] (= 51) och kamerainställningarna resulterar in någon av
följande situationer. I baszonens metoder visas tips vid fotografering
oavsett inställningen av [Fotograferingsskärm].
zz Du vill ha bakgrunden mer oskarp (genom att ställa in lägsta
bländarvärde i läget <f>).
zz Bilden kommer sannolikt att bli överexponerad.
zz Bilden kommer sannolikt att bli underexponerad.
zz Kameraskakningar kan inträffa (endast i baszonen).
1
2
3
Tryck på området inom ramen.
BBFotograferingstips visas.
zz Du kan också visa fotograferingstips
genom att trycka på <L>.
Kontrollera fotograferingstipsen.
zz Du kan bläddra upp och ner genom att
peka på skärmen.
zz Du kan också bläddra genom att trycka
på <W> <X>.
Tryck på [2].
BBFotograferingstips kommer att försvinna
och skärmen i steg 1 visas igen.
zz Du kan också dölja fotograferingstips
genom att trycka på <0>.
56
Snabbkontroll över
fotograferingsfunktioner
Du kan direkt välja och ställa in de fotograferingsfunktioner som visas på
LCD-skärmen med intuitiva åtgärder. Det kallas för snabbkontroll.
1
2
Baszonens metoder
Tryck på <Q>.
BBSnabbkontrollskärmen visas.
Ställ in önskade funktioner.
zz Tryck på pilknapparna <V> och välj en
funktion.
BBDen valda funktionens inställningar och
funktionsguide (= 55) visas.
zz Ändra inställning med ratten <6>.
Kreativa zonens metoder
3
Ta bilden.
zz Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
BBDen tagna bilden visas.
zz I steg 1 och 2, kan du även trycka på LCD-skärmen för att utföra åtgärden
(= 63).
57
Exempel på snabbkontrollskärm
zz Om [s: Fotograferingsskärm: Guidning] är inställt
(4)
(1)
(5)
(2)
(3)
(6)
(1)
Exponeringskompensation
(4)
Bländare
(2)
Återgå
(5)
AF-funktion
(3)
Matningsmetod
(6)
Val av AF-punkt
zz Om [s: Fotograferingsskärm: Standard] är inställt
( 7)
(4)
(8) (9)
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15) (16) (17) (18)
(1)
Fotograferingsmetod*
(10) ISO-tal
(2)
Exponeringskompensation/
AEB-inställning
(11) Blixtexponeringskompensation
(3)
Bildstil
(4)
Vitbalans
(13) Bildregistreringskvalitet
(5)
AF-funktion
(14) Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
(6)
Återgå
(15) Val av AF-punkt
(7)
Slutartid
16
(8)
Bländare
(17) Matningsmetod
(12) Ljusmätmetod
Vitbalanskorrigering
(9) Högdagerprioritet*
(18) Vitbalansvariation
* De här funktionerna kan inte ställas in med snabbkontrollen.
58
Menyhantering och konfigurationer
Du kan ställa in olika funktioner med menyerna, däribland
bildregistreringskvalitet, datum/tid med mera.
(1)
(3)
(4)
(2)
(1)
<M>-knapp
(3)
<0>-knapp
(2)
LCD-skärm
(4)
<V>-pilknappar
Menyskärm
De menyflikar och det innehåll som visas varierar beroende på
fotograferingsmetod.
Baszonens metoder
Filminspelnings
Kreativa zonens metoder
(1)
(3)
(2)
59
(1) Underflikar
(2) Menyalternativ
(3) Menyinställningar
Procedur för menyinställning
zz Om [s: Menyvisning: Guidning] är inställt
(1)
1
2
3
4
5
6
Visa huvudflikarna.
zz När du trycker på <M>, kommer
huvudflikarna (1) och en beskrivning
av den valda fliken visas.
Välj en huvudflik.
zz Varje gång du trycker på pilknapparna
<Y> <Z>, växlar huvudfliken
(funktionsgrupp).
Visa menyskärmen.
zz Visa menyskärmen genom att trycka
på <0>.
zz Återgå till huvudfliken genom att trycka
på <M>.
Välj en sekundär flik.
zz Välj en sekundär flik med pilknapparna
<Y> <Z>.
Välj önskat alternativ.
zz Välj objektet med pilknapparna <W>
<X> och tryck sedan på <0>.
Välj inställningen.
zz Tryck på pilknapparna <W> <X>
eller <Y> <Z> för att välja önskad
inställning. (Vissa inställningar väljs med
knapparna <W> <X> och andra väljs
med <Y> <Z>.)
zz Den aktuella inställningen visas i blått.
60
7
8
Ange inställning.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
BBOm du ändrar inställningen från
standard kommer det att anges i blått
(endast tillgängligt för menyalternativen
på fliken [z]).
Stäng inställningsskärmen.
zz Tryck på knappen <M> två gånger
för att stänga menyn och återgå till
fotografering.
zz I steg 2 kan du också använda ratten <6> och <B> i stället för
pilknapparna.
zz Du kan också gå till menyskärmen genom att trycka på [OK] i steg 3.
zz I steg 2 till 8, kan du även trycka på LCD-skärmen för att utföra åtgärden
(= 63).
zz Beskrivningen av menyfunktioner nedan förutsätter att menyskärmen visas.
zz Tryck på knappen <M> om du vill avbryta.
zz Om [s: Menyvisning: Standard] är inställt
(1)
1
2
Visa menyskärmen.
zz Tryck på knappen <M> så att
menyskärmen visas.
Välj en flik.
zz Tryck på <Y> <Z> för att välja
huvudfliken (1) och underflik.
zz De efterföljande åtgärderna är
desamma som för [s: Menyvisning:
Guidning]. Se stegen i “Procedur för
menyinställning” (= 60) från steg 5.
zz För att avsluta inställningen, trycker du
på <M> en gång.
zz I steg 2 kan du också använda ratten <6> och <B> i stället för
pilknapparna. Knappen <B> kan inte användas på underflikar.
61
Nedtonade menyalternativ
Exempel: När [Brusred. vid multitagning] är inställt
Nedtonade menyalternativ kan inte väljas.
Menyalternativet är nedtonat om en annan
funktionsinställning åsidosätter det.
Du kan se åsidosättningsfunktionen
genom att markera det nedtonade
menyalternativet och trycka på <0>.
Om du avbryter åsidosättningsfunktionens
inställning kan du välja det nedtonade
alternativet.
zz Du kanske inte kommer att se prioritetsfunktionen för vissa nedtonade
menyalternativ.
zz Med [Återställ alla kamerainst.] under [5: Återställ inställningar] kan du
återställa standardinställningarna för menyfunktionerna (= 271).
62
Hantera kameran med
touchskärmen
Du kan hantera kameran genom att trycka på LCD-skärmen (touchskärm)
med fingrarna.
Peka
Exempelskärm (snabbkontroll)
zz Använd fingret och tryck på LCDskärmen (rör hastigt vid skärmen
och ta sedan bort fingret igen).
zz Genom att peka kan du välja menyer,
symboler med mera på LCD-skärmen.
zz Om du till exempel pekar på [A] visas
snabbkontrollskärmen. Peka på [2]
när du vill gå till föregående skärm.
Det här kan du göra genom att trycka på skärmen
zz Ställa in menyfunktioner efter att du har tryckt på knappen <M>
zz Snabbkontroll
zz Ställa in funktioner när du har tryckt på knappen <g> eller <S>.
zz Tryck på AF och skärmavtryckaren vid Live View-fotografering
zz Välja AF-punkter
zz Ställa in funktioner vid Live View-fotografering och filminspelning
zz Visa bilder och filmer
zz Om [5: Pipljud] är inställd på [Pekljudn], hörs inget ljud när du pekar på
skärmen (= 260).
63
Dra
Exempelskärm (menyskärm)
zz Dra fingret samtidigt som du håller det
mot LCD-skärmen.
Exempelskärm (skalvisning)
Det här kan du göra genom att dra fingret på skärmen
zz Välja en menyflik eller alternativ efter att du har tryckt på
knappen <M>
zz Ställa in med skalvisning
zz Snabbkontroll
zz Välja AF-punkter
zz Ställa in funktioner vid Live View-fotografering och filminspelning
zz Visa bilder och filmer
64
Ställa in respons för pekskärmskontrollen
1
2
Välj [Touchkontroll].
zz På fliken [5] väljer du [Touchkontroll]
och trycker sedan på <0>.
Ställ in respons för
pekskärmskontrollen.
zz Välj önskad inställning och tryck sedan
på <0>.
zz Normalinställningen är [Standard].
zz Med [Känslig] får du en mer reaktiv
touchskärm än med [Standard]. Prova
båda inställningarna och välj den du
föredrar.
zz Om du vill avaktivera touchfunktionen
väljer du [Av].
Försiktighetsåtgärder vid användning av pekskärmskontrollen
zz LCD-skärmen är inte tryckkänslig och därför bör du undvika att peka på den
med vassa föremål, till exempel naglar eller pennor.
zz Använd inte touchkontroll med blöta fingrar.
zz Om LCD-skärmen utsätts för fukt, eller om dina fingrar är blöta, kan det
hända att touchskärmen inte svarar eller inte fungerar som den ska. I så
fall stänger du av strömmen och torkar av skärmen med en mjuk duk.
zz Om du fäster en skyddsfilm eller ett klistermärke på LCD-skärmen, kanske
skärmen svarar sämre på dina fingerrörelser.
zz Om dina fingerrörelser är snabba då [Känslig] har valts kan det hända att
skärmen svarar långsammare.
65
Formatera minneskort
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats med en annan kamera eller
med en dator, ska du formatera kortet med den här kameran.
zz När kortet formateras raderas alla bilder och data på kortet. Även
skyddade bilder raderas, så se till att där inte finns något som du vill
behålla. Vid behov kan du överföra bilder och data till exempelvis en
dator innan du formaterar kortet.
1
2
Välj [Formatera kort].
zz På fliken [5] väljer du [Formatera kort]
och trycker sedan på <0>.
Formatera kortet.
zz Välj [OK] och tryck sedan på <0>.
BBKortet formateras.
BBNär formateringen är avslutad visas
menyn igen.
zz För lågnivåformatering trycker du
på knappen <L> för att lägga
till en bockmarkering <X> till
[Lågnivåformatering] och sedan
väljer du [OK].
zz Den kapacitet som anges för minneskortet på skärmen för kortformatering
kan vara mindre än den kapacitet som anges på kortet.
zz Den här enheten är utrustad med exFAT-teknik från Microsoft.
66
Utför [Formatera kort] i följande fall:
zz Kortet är nytt.
zz Kortet har formaterats med en annan kamera eller med en dator.
zz Kortet är fullt med bilder eller data.
zz Ett felmeddelande relaterat till kortet visas (= 477).
Lågnivåformatering
zz Utför lågnivåformatering om kortets skriv- eller läsningshastighet förefaller
långsam eller om du vill radera alla data på kortet.
zz Eftersom lågnivåformatering formaterar alla registrerbara sektorer på kortet tar
det något längre tid än vid vanlig formatering.
zz Du kan stoppa lågnivåformateringen genom att välja [Avbryt]. Den vanliga
formateringen är redan klar och du kan använda kortet som vanligt.
zz Kortets filformat
SD/SDHC-kort formateras i FAT32. SDXC-kort formateras i exFAT.
När du spelar in en film med ett kort som formaterats i exFAT, spelas filmen
in som en enda fil (i stället för att delas upp i flera filer) även om den är
större än 4 GB. (Filmfilen överskrider 4 GB.)
zz Om du formaterar ett SDXC-kort med den här kameran och sedan sätter
i kortet i en annan kamera kan ett felmeddelande visas och kortet går
eventuellt inte att använda. Med vissa datorers operativsystem eller
kortläsare kan det också hända att ett kort som formaterats i exFAT-format
inte känns igen.
zz När minneskortet formateras eller raderas ändras bara
filhanteringsinformationen. Faktiska data raderas inte helt och hållet. Du bör
vara medveten om det när du säljer eller slänger kortet. Du kan undvika att
personliga data sprids genom att utföra lågnivåformatering eller klippa sönder
kortet innan du slänger det.
67
Ändra LCD-skärmens visning
På LCD-skärmen kan du visa snabbkontrollskärmen, menyskärmen, bilder
som du tagit m.m.
zz När du slår på strömmen, kommer
snabbkontrollskärmen visas. Du kan
sedan kontrollera aktuella inställningar
av fotograferingsfunktioner.
zz När du trycker ned avtryckaren
halvvägs inaktiveras visningen.
När du släpper avtryckaren aktiveras
visningen.
zz Du kan även stänga av visningen
genom att trycka på <U>. Slå på
visningen genom att trycka på knappen
en gång till.
Menyfunktioner
zz Visas när du trycker på
knappen <M>. Återgå till
föregående skärm genom att
trycka på knappen igen.
Tagen bild
zz Visas när du trycker på
knappen <x>. Återgå till
föregående skärm genom
att trycka på knappen igen.
zz Genom att välja [5: Skärm av/på-kn] kan du undvika att LCD-skärmen slås
på och av (= 272).
zz När menyskärmen eller en tagen bild visas kan du börja ta bilder omedelbart
genom att trycka på avtryckaren.
zz Du kan även stänga av visningen genom att trycka på <B>. Slå på
visningen genom att trycka på knappen en gång till.
68
Grundläggande
fotografering och
bildvisning
I det här kapitlet beskrivs hur du på bästa sätt använder
baszonens metoder på inställningsratten samt hur du
visar bilder.
När du använder baszonens metoder behöver du bara sikta
och trycka av så ställs allting in automatisk i kameran. Eftersom
avancerade inställningar av fotograferingsfunktionerna inte kan
ändras kan du ta bilder utan att behöva oroa dig för misslyckade
bilder på grund av felaktigt handhavande.
zz Innan du fotograferar med metoden <8> eller <v>
När LCD-skärmen är avstängd trycker du på <Q> (=78, =93)
för att kontrollera vilken fotograferingsmetod som är inställd och börjar
sedan fotografera.
* <8>: Specialscen
* <v>: Kreativa filter
69
Fotografera med full automatik
(Smart motivläge)
<A> är ett helautomatiskt läge. Motivet analyseras och inställningar
sker automatiskt. Fokus ställs också in automatiskt på stillastående motiv
eller motiv i rörelse genom identifiering av motivets rörelse (= 74).
1
2
Ställ inställningsratten
i läget <A>.
Rikta AF-punkten mot motivet.
zz Alla AF-punkterna (1) används för
att ställa in fokus och det närmaste
motivet hamnar normalt i fokus.
zz Om du riktar mitten av AF-punkten mot
motivet blir fokuseringen enklare.
(1)
70
3
Ställ in fokus på motivet.
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
Objektivelementen förskjuts så att
fokus ställs in.
BBNär fokus har ställts in blinkar pricken
till i rött i den AF-punkt där fokus ställts
in. Samtidigt hörs en pipsignal och
fokusindikatorn <o> (1) i sökaren
tänds.
zz Fäll upp blixten med fingrarna om det är
nödvändigt.
(1)
4
Ta bilden.
zz Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
BBDen tagna bilden visas i ungefär
2 sekunder på LCD-skärmen.
zz När du har fotograferat färdigt trycker du
ned den inbyggda blixten med fingret.
zz Innan du fäller upp blixten tar du bort alla tillbehör från tillbehörsfästet.
zz Om en beskrivning av fotograferingsmetod visas i steg 1, trycker du på
<0> för att dölja den (= 54).
zz Om du använder metoden <A> vid fotografering av naturbilder,
utomhusbilder och solnedgångar blir färgerna mer imponerande. Om du
inte får önskade färgtoner ändrar du fotograferingsmetod till kreativa zonens
metod och väljer en annan bildstil än <D> och tar om bilden (= 121).
71
Vanliga frågor
zz Fokusindikatorn <o> blinkar och fokus ställs inte in.
-- Placera AF-punkten över ett område med bra kontrast och tryck
sedan ned avtryckaren halvvägs (= 50).
-- Om du står för nära motivet backar du lite och försöker sedan ta
bilden igen.
-- Välj AF-punkten närmast där du vill ha fokus (= 108).
Standardinställningen är Automatiskt val AF.
zz Flera AF-punkter tänds samtidigt.
Fokus har ställts in vid alla punkter som blinkar i rött. Du kan ta bilden
så länge en AF-punkt som täcker motivet tänds.
zz Pipsignalen fortsätter pipa svagt. (Fokusindikatorn <o> tänds inte.)
Det betyder att kameran fokuserar kontinuerligt på ett rörligt motiv.
(Fokusindikatorn <o> tänds inte.) Du kan ta skarpa bilder av ett rörligt
föremål.
Observera att fokuseringslåset (= 74) inte fungerar i det här fallet.
zz När avtryckaren trycks ned halvvägs fokuserar inte kameran på
motivet.
Om omkopplaren för fokuseringsmetod är ställd på <MF> (manuell
fokus) byter du till <AF> (autofokus).
zz Blixten avfyras även om det råder dagsljus.
Om du tar bilder av motiv i motljus kan det hända att blixten avfyras för
att göra motivets mörka områden ljusare. Om du vill förhindra att blixten
avfyras skjuter du ned den med fingrarna.
zz Den inbyggda blixten avfyrades och bilden blev alldeles för ljus.
Ställ dig längre från motivet och ta bilden. Om motivet är för nära
kameran när du fotograferar med blixt kan bilderna bli alldeles för
ljusa (överexponerade).
zz I svagt ljus avfyrar den inbyggda blixten en serie blixtar.
Genom att trycka ned avtryckaren halvvägs kan du få den inbyggda
blixten att fyra av en serie blixtar, vilket underlättar autofokusering.
Det kallas för AF-hjälpbelysning. Den har en räckvidd på cirka 4 meter.
Observera att ett ljud hörs från den inbyggda blixten när du tar bilder
i serie. Det här är normalt och inte något fel.
72
zz När blixten användes blev den nedre delen av bilden onaturligt
mörk.
Skuggan från objektivet syns eftersom motivet var för nära kameran.
Ställ dig längre från motivet och ta bilden. Om ett motljusskydd är
monterat på objektivet bör du ta bort det innan du tar bilder med blixt.
73
Tekniker med full automatik
(Smart motivläge)
Komponera om bilden
Beroende på omgivningen placerar du motivet till vänster eller till höger för
att skapa en balanserad bakgrund och ett bra perspektiv.
När du använder metoden <A> och håller ned avtryckaren halvvägs för
att fokusera på ett stillastående motiv låses fokuseringen. Komponera om
bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs, och tryck sedan ned avtryckaren
helt för att ta bilden. Det kallas ”fokuseringslås”. Fokuseringslås kan
användas också för andra av baszonens metoder (utom <8: 5C>).
Fotografera ett rörligt motiv
Om motivet rör sig (avståndet till kameran ändras) medan eller efter att du
ställt in fokus och du använder metoden <A> aktiveras AI Servo AF och
fokus ställs in kontinuerligt. (Pipsignalen fortsätter att ljuda svagt.) Så länge
du riktar AF-punkten mot motivet samtidigt som du trycker ned avtryckaren
halvvägs är fokuseringen aktiv. När ögonblicket kommer tar du bilden
genom att trycka ned avtryckaren helt.
74
Live View-fotografering
Du kan fotografera medan du visar en bild på LCD-skärmen. Det kallas för
”Live View-fotografering”. Du kan läsa mer på sidan 180.
1
Visa Live View-bilden på
LCD-skärmen.
zz Tryck på knappen <A>.
BBLive View-bilden visas på LCD-skärmen.
2
3
Ställ in fokus på motivet.
zz Håll ned avtryckaren halvvägs så att
fokus ställs in.
BBNär fokuseringen är klar blir AF-punkten
grön och en pipsignal hörs.
Ta bilden.
zz Tryck ned avtryckaren helt.
BBBilden tas och den tagna bilden visas
på LCD-skärmen.
BBNär visningstiden är slut återgår
kameran automatiskt till Live Viewfotografering.
zz När du vill avsluta Live Viewfotograferingen trycker du på <A>.
Du kan också vrida LCD-skärmen i flera vinklar (= 40).
Normal vinkel
Låg vinkel
75
Hög vinkel
Fotografera med effekter (Creative Assist)
1
Tryck på <Q>.
zz Använd knapparna <Y> <Z> vid
fotografering via sökaren för att välja
[Creative Assist] och tryck sedan
på <0>.
zz Läs meddelandet och välj [OK] i Live
View-fotografering.
2
3
Välj en effekt.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja en effekt och tryck sedan
på <0>.
Välj effektnivå och andra detaljer.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
ställa in och tryck sedan på <0>.
zz Återställ textinmatningen genom att
trycka på <A> och sedan välja [OK].
Effekter med Creative Assist
zz [ ] Förinställning
Välj någon av de förinställda effekterna.
Observera att [Mättnad], [Färgton 1] och [Färgton 2] inte är
tillgängliga med [B&W].
] Bakgrundsoskärpa
zz [
Justera bakgrundsoskärpan. Välj högre värden för att göra bakgrunden
skarpare och lägre värden för att göra dem mer oskarpa. Med
[AUTO] justeras bakgrundsoskärpan så att den stämmer överens
med ljusstyrkan. Vissa positioner kanske inte är tillgängliga beroende
på objektivets ljusstyrka (bländartal).
76
zz [ ] Ljusstyrka
Ställ in bildens ljusstyrka.
zz [ ] Kontrast
Justera kontrasten.
zz [ ] Mättnad
Justera färgmättnaden.
] Färgton 1
zz [
Justera den blå/gula färgtonen.
] Färgton 2
zz [
Justera den grön/magenta färgtonen.
zz [ ] Monokrom
Ställ in toningseffekten för monokrom fotografering. Ställ in den på [Av]
om du ska fotografera i färg. [Mättnad], [Färgton 1] och [Färgton 2] är
inte tillgängliga med andra alternativ än [Av].
zz [Bakgrundsoskärpa] är inte tillgänglig när du använder blixt.
zz De här inställningarna återställs när du byter fotograferingsmetod eller ställer
strömbrytaren i läget <2>. Ställ in [z: Behåll Creative Assist-data] på
[Aktivera] om du vill spara inställningarna.
zz <i> visas i sökarens nedre vänstra del om du ändrar inställningarna med
[z: Behåll Creative Assist-data] inställt på [Aktivera].
Effekter vid sparande
Om du vill spara aktuell inställning i kameran trycker du på <B> på
inställningsskärmen för Creative Assist och sedan väljer du [OK]. Upp till
tre förinställningar kan sparas som [USER*]. När tre har sparats måste en
befintlig [USER*]-förinställning skrivas över för att en ny ska kunna sparas.
77
Specialmotivläge
När du väljer en fotograferingsmetod aktiveras rätt inställningar automatiskt
för det motiv du vill fånga på bild.
* <8> står för specialmotiv.
1
2
3
Ställ inställningsratten
i läget <8>.
Tryck på <Q>.
Välj en fotograferingsmetod.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja önskad fotograferingsmetod och
tryck på <0>.
zz Du kan också välja genom att vrida på
ratten <6>.
Tillgängliga fotograferingsmetoder i metoden
Fotograferingsmetod
2 Porträtt
E Mjuka hudtoner
q Gruppfoto
3 Landskap
5 Sport
C Barn
Sidan
.
Fotograferingsmetod
4 Närbild
P Mat
x Levande ljus
6 Kvällsporträtt
F Nattfoto utan stativ
G HDR-motljuskontroll
= 79
= 80
= 81
= 82
= 83
= 84
78
Sidan
= 85
= 86
= 87
= 88
= 89
= 90
Fotografera porträtt
Metoden <2> (Porträtt) gör bakgrunden oskarp så att det mänskliga
motivet blir mer framträdande. Den får även hudton och hår att se
mjukare ut.
Tips vid fotografering
zz Välj den plats där avståndet mellan motivet och bakgrunden
är störst.
Ju större avståndet är mellan motivet och bakgrunden, desto mer
oskarp kommer bakgrunden att bli. Motivet syns också bättre mot
en ren, mörk bakgrund.
zz Använd ett teleobjektiv.
Om du har ett zoomobjektiv använder du teleläget för att låta motivet
från midjan och upp fylla upp bildytan. Flytta eventuellt närmare
motivet.
zz Ställ in fokus på ansiktet.
Kontrollera att den AF-punkt som täcker ansiktet tänds. När du tar en
närbild på någons ansikte ställer du in fokus på ögonen.
zz Standardinställningen är <i> (serietagning). Om du fortsätter hålla
ned avtryckaren kan du använda serietagning av personer som ändrar
ansiktsuttryck och rör på sig.
79
Ta porträtt med mjuka hudtoner
Använd metoden <E> (Mjuka hudtoner) så att huden ser mera attraktiv ut
i porträtt. Bilder bearbetas så att huden ser mjukare ut.
Tips vid fotografering
zz Justera ansiktets storlek.
Ramar visas runt huvudmotiv som identifieras för mjuka hudtoner.
Du kan, för att få mjukare hudtoner, justera storleken så att ramen visas
på motivets ansikte.
zz Ställ in fokus på ansiktet.
Kontrollera att den AF-punkt som täcker ansiktet tänds. När du tar en
närbild på någons ansikte ställer du in fokus på ögonen.
zz Områden som inte är hudtoner kan ändras beroende på
fotograferingsförhållandena.
zz Vid fotografering via sökaren mot ljusare bakgrund, eller vid liknande
förhållanden, blir hudtoner inte så mjuka som förväntat, och ansikten kan
blir för mörka. I så fall justerar du [Ljusstyrka] eller byter till Live Viewfotografering.
80
Ta gruppfoton
Använd metoden <q> (Gruppfoto) för att ta gruppfoton. Du kan ta en bild
där både människor i förgrunden och bakgrunden är i fokus.
Tips vid fotografering
zz Använd ett vidvinkelobjektiv.
När du använder ett zoomobjektiv kan du använda högsta
vidvinkelvärde för att få alla människor i gruppen i fokus samtidigt, från
den främre raden till den bakre. Om du dessutom håller ett litet avstånd
mellan kameran och motiven (så att motivens hela kroppar är i bild),
ökar djupet i fokusområdet.
zz Ta flera bilder av gruppen.
Du rekommenderas att ta flera bilder utifall vissa personer blundar.
zz Se varningarna i sidan 91.
zz När du fotograferar inomhus eller i svagt ljus, håll kameran stadigt eller
använd ett stativ för att förhindra kameraskakningar.
zz Du kan justera bildens ljusstyrka med [Ljusstyrka].
81
Fotografera landskap
Använd metoden <3> (Landskap) för utsträckta vyer eller för att fokusera
både på nära och långt håll. För starka blå och gröna färger och väldigt
skarpa och klara bilder.
Tips vid fotografering
zz Med ett zoomobjektiv använder du högsta vidvinkelvärde.
Om du använder ett zoomobjektiv kan du ställa in objektivet på högsta
vidvinkelvärde för att få föremål i närheten och långt bort i fokus.
Det ger även landskapet en bättre bredd.
zz Ta nattfoton.
Metoden <3> är också bra för nattfoton eftersom den avaktiverar
den inbyggda blixten. När du tar nattfoton använder du ett stativ för
att undvika kameraskakning.
zz Den inbyggda blixten avfyras inte ens vid motljus eller svagt ljus.
82
Fotografera rörliga motiv
Använd metoden <5> (Sport) när du vill fotografera rörliga motiv,
exempelvis en person som springer eller ett fordon i rörelse.
Tips vid fotografering
zz Använd ett teleobjektiv.
Om du vill fotografera på avstånd rekommenderas du att använda ett
teleobjektiv.
zz Använd den centrerade AF-punkten för att ställa in fokus.
Placera den centrerade AF-punkten över motivet och tryck sedan
ned avtryckaren halvvägs så ställs fokus in automatiskt. Under den
automatiska fokuseringen fortsätter pipsignalen att ljuda svagt.
Om fokus inte kan ställas in blinkar fokusindikatorn <o>.
Standardinställningen är <i> (serietagning). När ögonblicket kommer
tar du bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Om du fortsätter
hålla ned avtryckaren bibehålls autofokus vid serietagning av personer
som rör på sig.
zz Den inbyggda blixten avfyras inte ens vid motljus eller svagt ljus.
zz Vid svagt ljus när kameraskakning lätt inträffar blinkar slutartidsvisning
i sökaren längst ned till vänster. Håll kameran stadigt och ta bilden.
zz Om du använder en extern Speedlite så avfyras den.
83
Fotografera barn
När du vill fokusera på och fotografera barn som springer omkring använder
du <C> (Barn). Hudtonen kommer att se hälsosam ut.
Tips vid fotografering
zz Använd den centrerade AF-punkten för att ställa in fokus.
Placera den centrerade AF-punkten över motivet och tryck sedan
ned avtryckaren halvvägs så ställs fokus in automatiskt. Under den
automatiska fokuseringen fortsätter pipsignalen att ljuda svagt.
Om fokus inte kan ställas in blinkar fokusindikatorn <o>.
zz Använd serietagning.
Standardinställningen är <i> (serietagning). När ögonblicket kommer
tar du bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Om du fortsätter
hålla ned avtryckaren bibehålls autofokus vid serietagning av personer
som ändrar ansiktsuttryck och rör på sig.
zz När blixten laddas uppvisas ”buSy” i sökaren och det går inte att ta någon
bild. Ta bilden när det här meddelandet inte längre visas i sökaren.
zz Se varningarna i sidan 91.
84
Ta närbilder
När du vill fotografera blommor eller små föremål på nära håll använder du
metoden <4> (Närbild). Om du vill få små föremål att verka betydligt större
använder du ett makroobjektiv (säljs separat).
Tips vid fotografering
zz Använd en enkel bakgrund.
Mot en enkel bakgrund syns exempelvis blommor bättre.
zz Flytta dig så nära motivet som möjligt.
Kontrollera objektivets minsta fokuseringsavstånd. På vissa
objektiv står angivelser som <0.25m/0.8ft>. Objektivets minsta
fokuseringsavstånd mäts från märket <V> (filmplan) överst på
kameran till motivet. Om du befinner dig för nära motivet och inte
lyckas ställa in fokus blinkar fokusindikatorn <o>.
Om den inbyggda blixten och den nedre delen av bilden ser ovanligt
mörk ut kan du flytta dig bort från motivet och försöka igen.
zz Med ett zoomobjektiv använder du teleläget.
När du använder ett zoomobjektiv och den maximala brännvidden
kommer motivet att se större ut.
85
Fotografera mat
När du fotograferar mat bör du använda <P> (Mat). Fotot får ett ljusstarkt
och aptitretande utseende. Beroende på ljuskällan försvinner den rödaktiga
tonen i bilder som tas i glödlampsljus.
Tips vid fotografering
zz Ändra färgtonen.
Du kan ändra [Färgton]. Om du vill ge maten en rödare ton ändrar du
till en [Varm ton]. Om resultatet blir för rött ändrar du till en [Kall ton].
zz Undvik att använda blixt.
Om du använder blixt kan den reflekteras i tallriken eller i maten och
ljuset ser onaturligt ut. Du rekommenderas fotografera utan blixt men
försök undvika kameraskakning vid svagt ljus.
zz Med den här metoden ställs färgtonen in för att maträtter ska se extra aptitliga
ut. Därför kan människor som fotograferas få en onormal hudton.
zz Motivets varma färgstick kan blekna.
zz Om det finns flera ljuskällor kanske bildens varma färgstick inte reduceras.
zz Om du använder blixt ändras [Färgton] till standardinställningen.
86
Fotografera porträtt med levande ljus
När du fotograferar människor med levande ljus som ljuskälla använder
du <x> (Levande ljus). Atmosfären från levande ljus återspeglas
i färgtonen i bilden.
Tips vid fotografering
zz Använd den centrerade AF-punkten för att ställa in fokus.
Sikta in den centrerade AF-punkten i sökaren på motivet och ta bilden.
zz Undvik kameraskakning om siffervisningen (slutartiden) i sökaren
blinkar.
Vid svagt ljus blinkar slutartidsvisning i sökaren. Håll kameran stadigt
eller använd ett stativ. När du använder ett zoomobjektiv kan du
minska oskärpa som orsakas av kameraskakningar genom att ställa
in objektivet till högsta vidvinkelvärde.
zz Ändra färgtonen.
Du kan ändra [Färgton]. Om du vill ge ett levande ljus en rödare ton
ändrar du till en [Varm ton]. Om resultatet blir för rött ändrar du till en
[Kall ton].
zz Live View-fotografering är inte möjlig.
zz Även om blixtfotografering inte är möjlig bör du fälla upp blixten innan du
fotograferar så att AF-hjälpbelysningen aktiveras (= 167).
87
Ta kvällsporträtt (med stativ)
Om du vill fotografera någon på kvällen och få en naturlig exponering på
bakgrunden använder du metoden <6> (Kvällsporträtt). Vi rekommenderar
att du använder ett stativ.
Tips vid fotografering
zz Använd ett vidvinkelobjektiv och ett stativ.
Om du använder ett zoomobjektiv använder du högsta vidvinkelvärde
för att få en bred kvällsvy. Eftersom kameraskakningar är benägna att
uppträda med handhållen fotografering kan du använda ett stativ.
zz Kontrollera motivets ljusstyrka.
I svagt ljus får du bättre bilder på personer om du använder blixt.
Observera att du rekommenderas att titta på den tagna bilden på plats
för att kontrollera bildens ljusstyrka. Om personen ser mörk ut ställer
du dig närmare och tar en ny bild.
zz Välj också en annan fotograferingsmetod.
Vid kvällsfotografering är det lätt att kameraskakning uppstår. Därför
kan du även testa metoderna <A> och <F>.
zz Be personerna du fotograferar att stå stilla även efter att blixten har avfyrats.
zz Se varningarna i sidan 91.
88
Ta nattfoton (utan stativ)
Bäst resultat får du om du använder ett stativ när du tar nattfoton. Men med
metoden <F> (Nattfoto utan stativ) kan du fotografera kvällsmiljöer även
när du håller kameran själv. Med den här fotograferingsmetoden tas fyra
bilder efter varandra för varje bild, vilket gör att en enda bild med mindre
kameraskakning registreras.
Tips vid fotografering
zz Håll kameran stadigt.
Håll kameran stadigt och stilla när du fotograferar. Fyra bilder justeras
och sammanfogas till en enda bild. Om någon av de fyra bilderna skiljer
sig avsevärt från de andra på grund av kameraskakning kan bilden bli
misslyckad.
zz För bilder med människor, använd blixten.
Om du ska fotografera människor lyfter du upp den inbyggda blixten
med fingrarna. Det blir en bra porträttbild när blixt används vid den
första bilden. Be personen att inte röra sig förrän alla fyra bilderna
är tagna.
zz Fotograferingsområdet är mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
zz Se varningarna i = 91 - = 92.
89
Fotografera miljöer med motljus
Om du fotograferar en miljö med både mörka och ljusa områden ger <G>
(HDR-motljuskontroll) dig de bästa förutsättningarna. När du tar en bild med
den här metoden registreras tre bilder efter varandra med olika exponering.
Detta resulterar i en bild med brett tonomfång som lättar upp de utjämnade
skuggorna som orsakas av motljus.
Tips vid fotografering
zz Håll kameran stadigt.
Håll kameran stadigt och stilla när du fotograferar. Tre bilder justeras
och sammanfogas till en enda bild. Om någon av de tre bilderna skiljer
sig avsevärt från de andra på grund av kameraskakning kan bilden bli
misslyckad.
zz Fotograferingsområdet är mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
zz Även om blixtfotografering inte är möjlig bör du fälla upp blixten innan du
fotograferar så att AF-hjälpbelysningen aktiveras (= 167).
zz Se varningarna i = 91 - = 92.
zz HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
90
Försiktighetsåtgärder vid <q> Gruppfoto
zz Eftersom distorsionskorrigering läggs på, registreras ett bildurval i kameran
som är mindre än det som visas i sökaren. (Bildens periferi är något beskuren
och upplösningen sänks något.) Även under Live View-fotografering, ändras
bildvinkeln något.
Försiktighetsåtgärder vid <C> Barn
zz Vid serietagning under Live View-fotografering kommer
serietagningshastigheten att sänkas om blixten avfyras. Även om blixten inte
avfyras för efterföljande bilder, kommer serietagningshastigheten att sänkas.
Försiktighetsåtgärder vid <6> Kvällsporträtt och <F> Nattfoto
utan stativ
zz Under Live View-fotografering kan fokus vara svårt att uppnå med
punktljuskällor som kan förekomma vid nattfoto. I så fall ställer du in
objektivets omkopplare för fokuseringsmetod på <MF> och ställer in fokus
manuellt.
zz Live View-bilden som visas ser inte exakt ut som den faktiska tagna bilden.
Försiktighetsåtgärder vid <6> Kvällsporträtt
zz Under Live View-fotografering kan fokus vara svårt att uppnå när ansiktet
på motivet ser mörkt ut. I så fall ställer du in objektivets omkopplare för
fokuseringsmetod på <MF> och ställer in fokus manuellt.
Försiktighetsåtgärder vid <F> (Nattfoto utan stativ) och <G>
(HDR-motljuskontroll)
zz RAW-bildskvalitet kan inte ställas in.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller så kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
zz Bildpassningen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster (till
exempel rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt
sammanfogade bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
zz Det tar en stund att registrera bilder på kortet eftersom de sammanfogas
när de har tagits. Under bearbetningen av bilderna visas ”buSy” i sökaren
och det går inte att ta några bilder förrän bearbetningen är klar.
91
Försiktighetsåtgärder vid <F> Nattfoto utan stativ
zz Om motivet är för nära kameran när du fotograferar med blixt kan bilderna bli
väldigt ljusa (överexponerade).
zz Vid blixtfotografering i kvällsmiljöer med begränsad belysning kan bilden bli
misslyckad. Bilden kan bli suddig.
zz Om du använder blixt när du fotograferar personer som står nära bakgrunden
och båda ljussätts med blixten kan bilden bli misslyckad. Bilden kan bli
suddig. Det kan dessutom uppstå onaturliga skuggor och felaktiga färger.
zz Blixtens täckning med en extern Speedlite:
-- När du använder en Speedlite med automatisk inställning av blixtens
täckning är zoomläget fast inställt på högsta vidvinkelvärde, oavsett
objektivets zoomläge.
-- När du använder en Speedlite med manuell inställning av blixtens täckning
ställer du blixthuvudet på normalläget.
Försiktighetsåtgärder vid <G> HDR-motljuskontroll
zz Bilden kanske inte återges med en mjuk kontrast och kan se ojämn ut eller
innehålla mycket brus.
zz HDR-motljuskontroll kanske inte fungerar vid mycket starkt motljus eller
extremt hög kontrast.
zz När du fotograferar tillräckligt ljusa motiv, till exempel normalt upplysta miljöer,
kan bilden se onaturlig ut på grund av HDR-effekten.
92
Fotografera med kreativa filtereffekter
Med metoden <v> (Kreativa filter) kan du använda något av tio
filtereffekter (Grynig svartvit*, Mjuk fokus*, Fisheye-effekt*, Akvarell*,
Leksakskamera*, Miniatyreffekt*, HDR konst standard, HDR intensiv,
HDR oljemålning och HDR relief) vid fotografering. När kameran är
inställd på Live View-fotografering kan du se effekten på skärmen innan du
fotograferar. Den enda bilden som sparas är den som kreativa filtereffekter
har tillämpats på.
* Du kan, för de effekter som markerats med asterisk, också ta en bild utan något
kreativt filter och sedan tillämpa effekten efteråt och spara bilden som en ny bild
(= 329).
1
2
3
Ställ inställningsratten i läget <v>.
Visa Live View-bilden.
zz Tryck på knappen <A> för att visa Live
View-bilden.
Välj [Kreativa filter] med
snabbkontrollen.
zz Tryck på <Q>.
zz Tryck på knapparna <W> <X> och välj
[G] uppe till vänster på skärmen och
tryck sedan på <0>.
zz Om du inte vill att Live View-bilden ska visas när du ställer in funktioner
trycker du på knappen <Q> efter steg 1 och väljer [Välj filter].
93
4
Välj en fotograferingsmetod.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja fotograferingsmetod och tryck
på <0>.
BBBilden visas med effekterna för det filter
du har valt.
Tillgängliga fotograferingsmetoder i v
Fotograferingsmetod
G Grynig svartvit
W Mjuk fokus
X Fisheye-effekt
Z Akvarell
H Leksakskamera
Sidan
Fotograferingsmetod
c Miniatyreffekt
A HDR konst standard
B HDR intensiv
C HDR oljemålning
D HDR relief
= 95
= 95
= 95
= 95
= 95
5
6
Sidan
= 96
= 96
= 96
= 96
= 96
Justera effekten.
zz Tryck på knappen <Q> och välj
symbolen nedan [Kreativa filter]
(förutom för c, A, B, C och D).
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att justera effekten och tryck sedan
på <0>.
Ta bilden.
zz Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
zz När du vill återgå till fotografering
med sökaren avslutar du Live Viewfotograferingen genom att trycka på
knappen <A>. Du tar därefter bilden
genom att trycka ned avtryckaren helt.
zz RAW-bildskvalitet kan inte ställas in.
zz Om <G>, <W>, <X>, <Z>, <H> eller <c> är inställt kan serietagning inte
ställas in.
zz Data för dammborttagning (= 274) läggs inte till på bilder som tagits med
Fisheye-effekt.
94
Under Live View-fotografering
zz Om du väljer Grynig svartvit ser den gryniga effekten på LCD-skärmen
annorlunda ut än den gryniga effekten i den faktiska bilden.
zz Om du väljer Mjuk fokus och Miniatyreffekt kan den oskarpa effekten på
LCD-skärmen se annorlunda ut än den oskarpa effekten i den faktiska bilden.
zz Histogrammet visas inte.
zz Förstorad bild är inte möjlig.
zz I Kreativa zonens metoder kan du ställa in några kreativa filter med
snabbkontrollen (= 93).
Kreativa filter
zz G Grynig svartvit
Ger gryniga svartvita bilder. Genom att justera kontrasten kan du ändra
svartviteffekten.
zz W Mjuk fokus
Ger bilden en mjuk ton. Du kan ändra mjukhetsgraden genom att
justera oskärpan.
zz X Fisheye-effekt
Gör att det ser ut som att bilderna tagits med ett fisheye-objektiv.
Bilden återges med ett slags tunndistorsion.
Hur stort området som beskärs i bildens periferi varierar beroende på
filtrets effektnivå. Eftersom filtereffekten gör att bildens mitt förstoras
kan upplösningen i mitten försämras beroende på antalet registrerade
pixels. Kontrollera bilden på skärmen medan du ställer in det här filtret.
AF-punkten kommer att fastställas till en punkt i mitten.
zz Z Akvarell
Bilden påminner om en akvarellmålning med mjuka färger. Du kan
kontrollera färgdensiteten genom att justera filtereffekten. Observera att
kvällsmotiv eller mörka motiv kanske inte återges med en mjuk kontrast
och att ojämnheter och mycket brus kan uppstå.
zz H Leksakskamera
Bilden blir mörkare längs kanterna och får en unik färgton som om den
vore tagen med en leksakskamera. Du kan ändra färgsticket genom att
anpassa färgtonen.
95
zz c Miniatyreffekt
Skapar en dioramaeffekt.
Om du vill att bildens mitt ska se skarp ut, ta bilden utan att ändra
någon inställning.
För att flytta det område som ser skarpt ut (miniatyreffektram) i Live
View-fotografering, se “Justera miniatyreffekt” (= 98). Enpunkts AF
används som AF-metod. Placering av miniatyreffektramen över
AF-punkten innan fotografering rekommenderas.
Under fotografering med sökaren riktar du den centrerade AF-punkten
över motivet och tar bilden.
zz A HDR konst standard
Utfrätta högdagrar och skuggor reduceras. Den låga kontrasten och
platta graderingen skapar en målningsliknande effekt. Motivets konturer
får ljusa (eller mörka) kanter.
zz B HDR intensiv
Färgerna är mer mättade än med [HDR konst standard] och den låga
kontrasten och dova gradationen skapar en effekt av grafisk konst.
zz C HDR oljemålning
Färgerna är som mest mättade, vilket gör att motivet står ut och bilden
ser ut som en oljemålning.
zz D HDR relief
Färgmättnad, ljusstyrka, kontrast och gradation minskas för att få bilden
att se dov ut. Bilden ser blekt och gammal ut. Motivets konturer får
bredare ljusa (eller mörka) kanter.
96
Försiktighetsåtgärder vid <A> HDR konst standard, <B> HDR
intensiv, <C> HDR oljemålning och <D> HDR relief
zz Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
zz Den Live View-bild som visas med filtret tillämpat kommer inte att se ut exakt
som den faktiska tagna bilden.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller så kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
zz Bildpassningen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster (till
exempel rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt
sammanfogade bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
zz Om du arbetar utan stativ bör du försöka förhindra kameraskakning när
du tar bilder.
zz Färggradationen av himlen eller av vita väggar kanske inte återges korrekt.
Ojämn exponering, ojämna färger eller brus kan visas.
zz Fotografering i lysrörsljus eller ljus från LED-belysning kan resultera
i onaturlig färgåtergivning på de belysta områdena.
zz Det tar en stund att registrera bilder på kortet eftersom de sammanfogas när
de har tagits. Under bearbetningen av bilderna visas ”buSy” i sökaren och det
går inte att ta några bilder förrän bearbetningen är klar.
zz Även om blixtfotografering inte är möjlig bör du fälla upp blixten vid svagt ljus
innan du fotograferar så att AF-hjälpbelysningen aktiveras (= 167).
zz För <A> <B> <C> <D> kommer utfrätta högdagrar och skuggor att
reduceras för toner med stort dynamiskt omfång även med hög kontrast. Tre
bilder tas med olika exponeringar för varje bild och slås sedan samman.
97
Justera miniatyreffekt
1
2
3
Flytta AF-punkten.
zz Flytta AF-punkten där du vill fokusera.
Flytta miniatyreffektramen.
zz Flytta miniatyreffektramen om
AF-punkten hamnat utanför så
att AF-punkten hamnar inom ramen.
zz Tryck på knappen <u> (eller på ikonen
[r] nedtill till höger på skärmen).
Miniatyreffektramen blir orange och
kan flyttas.
zz Tryck på knappen <B> (eller på
ikonen [T] längst ner till vänster
på skärmen) för att växla mellan
vertikal och horisontell riktning för
miniatyreffektramen.
zz Tryck på <0> för att ställa in
miniatyreffektramens position.
zz Tryck på <W> <X> eller <Y>
<Z> för att flytta AF-punkten eller
miniatyreffektramen. Tryck på <L>
för att återföra AF-punkten eller
miniatyreffektramen till skärmens mitt.
Ta bilden.
98
Snabbkontroll
Du kan direkt välja och göra inställningar genom att trycka på <Q>
i baszonens metoder.
1
Exempel: <G>
2
3
Ställ inställningsratten på en metod
i baszonen.
Tryck på <Q>.
BBSnabbkontrollskärmen visas.
Ställ in önskade funktioner.
zz Tryck på pilknapparna <V> och välj
en funktion.
BBDen valda funktionens inställningar
och funktionsguide (= 55) visas.
zz Ändra inställning med ratten <6>.
zz Du kan även välja den från en lista
genom att välja en funktion och trycka
på <0>.
zz Om [s: Fotograferingsskärm: Standard] har ställts in visas följande
skärm.
Exempel: <G>
99
Justera ljusstyrkan
I det här avsnittet beskrivs hur du justerar ljusstyrkan för fotografering
i <8>-metoder som inte är <8:G>. Du kan ställa in både ljus och
mörker över ett 3-stegsintervall där 0 är standard.
1
2
3
4
Ställ inställningsratten i läget <8:
2Eq35C4Px6F>.
zz Ställ in något annat läge än <G>.
Visa Live View-bilden.
zz Tryck på knappen <A> om du vill visa
Live View-bilden (utom <x>).
Välj önskad ljusstyrka med
snabbkontroll.
zz Tryck på <Q>.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
markera [wLjusstyrka] och tryck
sedan på <Y> <Z> för att välja önskad
ljusstyrka.
BBBilden med den valda ljusstyrkan visas.
Ta bilden.
zz Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
zz När du vill återgå till fotografering
med sökaren avslutar du Live Viewfotograferingen genom att trycka på
knappen <A>. Du tar därefter bilden
genom att trycka ned avtryckaren helt.
zz Om du byter fotograferingsmetod
eller ställer strömbrytaren på <2>
återställs inställningen till [0] (standard).
zz Om du inte vill att Live View-bilden ska visas när du ställer in funktioner
startar du proceduren från steg 3.
100
Bildvisning
Nedan beskrivs det enklaste sättet att visa bilder. Mer information om
visningsproceduren finns i sidan 280.
1
2
Visa bilden.
zz Tryck på knappen <x>.
BBDen senast tagna eller visade bilden
visas.
Välj en bild.
zz Om du vill visa den senast tagna bilden
först trycker du på knappen <Y>. Om
du vill visa den först tagna bilden först
trycker du på knappen <Z>.
zz Varje gång du trycker på <B>
ändras visningen.
Ingen information
Visning av
grundläggande
information
Visning av fotograferingsinformation
101
3
Avsluta bildvisningen.
zz Stäng av bildvisningen och gör kameran
klar för fotografering genom att trycka
på knappen <x>.
Visning av fotograferingsinformation
När skärmen för fotograferingsinformation visas (= 101) kan du trycka på
knapparna <W> <X> för att ändra fotograferingsinformationen som visas
längst ned på skärmen. Du kan läsa mer i = 324 - = 325.
Detaljerad information
GPS-information
Information om objektiv/histogram
Register över skickade bilder
Vitbalansinformation
Information om korrigering för objektivaberration 2
Information om bildstil 1
Information om korrigering för objektivaberration 1
Information om bildstil 2
Information om färgrymd/brusreducering
zz Vilken information som visas varierar beroende på fotograferingsmetod och
inställningar.
zz Om du använder GPS-mottagaren GP-E2 eller en smartphone till att
registrera GPS-information för bilden kommer skärmen ”GPS-information”
också visas.
102
Ställa in metoder för
autofokus och matning
Tack vare sökarens AF-punkter
kan du använda autofokusering
vid fotografering av en mängd
olika motiv och miljöer.
Du kan också ställa in den AF-funktion och matningsmetod
som bäst passar dina fotograferingsförhållanden och motiv.
zz Symbolen
N uppe till höger om sidrubriken anger att
funktionen endast kan användas med metoder i den kreativa
zonens metoder (= 31).
zz I baszonens metoder ställs AF-funktionen in automatiskt.
zz <AF> står för autofokus. <MF> står för manuell fokus.
103
Ändra autofokusfunktion
N
Du kan välja AF-funktion (autofokus) efter fotograferingsförhållanden
eller motiv. För baszonens metoder ställs den optimala AF-funktionen
in automatiskt för respektive fotograferingsmetod.
1
2
3
4
5
Ställ AF-omkopplaren på objektivet
på <AF>.
Vrid inställningsratten till en metod
i den kreativa zonen.
Välj [AF-funktion].
zz Välj [AF-funktion] på fliken [z] och
tryck sedan på <0>.
BB[AF-funktion] visas.
Välj AF-funktionen.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och
välj önskad AF-funktion. Tryck sedan
på <0>.
Ställ in fokus på motivet.
zz Placera AF-punkten över motivet
och tryck ned avtryckaren halvvägs.
Kameran ställer in fokus med den
valda AF-funktionen.
104
One-Shot AF för stillastående motiv
Lämplig för stillastående motiv.
När du trycker ned avtryckaren
halvvägs ställer kameran in fokus
endast en gång.
(1)
(2)
zz Pricken i den AF-punkt (1) där
fokus ställts in blinkar till i rött och
fokuseringsindikatorn <o> (2)
i sökaren tänds också.
zz Med evaluerande ljusmätning ställs
exponeringsinställningen när fokus
uppnås.
zz Så länge du håller avtryckaren halvvägs
nedtryckt är fokuseringen låst. Du kan
sedan komponera om bilden.
zz Om fokus inte kan ställas in blinkar fokuseringsindikatorn <o> i sökaren.
Det går då inte att ta någon bild, även om du trycker ned avtryckaren helt.
Komponera om bilden eller gå till “Motiv som är svåra att fokusera” (= 110)
och försök ställa in fokus igen.
zz Om [5: Pipljud] har ställts in på [Av] hörs ingen pipsignal när fokus har
ställts in.
zz När fokus har ställts in med One-Shot AF kan du låsa fokus på ett motiv och
komponera om bilden. Det kallas ”fokuseringslås”. Detta är praktiskt när du
vill ställa in fokus på ett motiv i periferin.
zz Om ett objektiv med funktionen elektronisk manuell fokusering används,
se sidan 107.
105
AI Servo AF för rörliga motiv
Den här AF-funktionen är avsedd för rörliga motiv med ett
fokuseringsavstånd som ändras hela tiden. När du håller avtryckaren
halvvägs nedtryckt fortsätter kameran att fokusera på motivet
kontinuerligt.
zz Exponeringen ställs in i det ögonblick bilden tas.
zz När du använder automatiskt val av AF-punkt (= 108) används
i första hand den centrerade AF-punkten. Om motivet vid
autofokusering rör sig bort från den centrerade AF-punkten fortsätter
fokus att ställas in på motivet så länge det befinner sig bakom någon
annan AF-punkt.
zz Med AI Servo AF hörs ingen pipsignal ens när fokuseringen är klar.
Fokuseringsindikatorn <o> i sökaren tänds inte heller.
AI Focus AF för automatisk växling mellan
AF-funktioner
Med metoden AI Focus AF växlar AF-funktionen automatiskt från [OneShot AF] till [AI Servo AF] om ett stillastående motiv börjar röra sig.
zz När du ställt in fokus med One-Shot AF och motivet börjar röra sig
identifierar kameran rörelserna, AF-funktionen ändras automatiskt till
AI Servo AF och kameran börjar följa motivet.
zz När fokus ställs in med AI Focus AF med Servo-åtgärden aktiverad fortsätter
pipsignalen att ljuda svagt. Fokuseringsindikatorn <o> i sökaren tänds dock
inte. Observera att fokuseringslåset inte fungerar i det här fallet.
AF-hjälpbelysning med inbyggd blixt
Om du trycker ned avtryckaren halvvägs vid fotografering i svag belysning
kan den inbyggda blixten avfyra en serie blixtar. Det här lyser upp motivet
så autofokuseringen underlättas.
zz AF-hjälpbelysning tänds inte från den inbyggda blixten med metoderna
<8: 35C>.
zz AF-hjälpbelysningen kan inte användas med AI Servo AF-funktionen.
zz Det hörs ett ljud från den inbyggda blixten när du tar bilder i serie. Det här
är normalt och inte något fel.
106
zz Den inbyggda blixtens AF-hjälpbelysning har en räckvidd på cirka 4 meter.
zz AF-hjälpbelysningen tänds vid behov när den inbyggda blixten har fällts upp.
Om du vill förhindra att den tänds ställer du in [z: Tändning med AFhjälpbelysn] på [Av] (= 167).
Ställa in objektiv med elektronisk MF
Om följande USM- och STM-objektiv är utrustade med funktionen
elektronisk manuell fokusering kan du välja att använda elektronisk manuell
fokusering i One-Shot AF-läge. Standardinställningen är [Ej möjlig efter
One-Shot AF].
1
2
Välj [Objektiv med elektronisk MF].
zz På fliken [z] väljer du [Objektiv med
elektronisk MF] och trycker på <0>.
Ställ in ett värde.
zz Välj inställning och tryck sedan
på <0>.
zz Inaktivera efter One-Shot AF
Manuell fokusering efter att AF-funktionen har inaktiverats.
zz Möjlig efter One-Shot AF
Du kan manuellt justera fokus efter AF-funktion om du håller ned
avtryckaren halvvägs.
107
Välja AF-punkt
1
2
3
Tryck på knappen <S>.
BBVald AF-punkt visas på LCD-skärmen
och i sökaren.
Välj AF-punkt.
zz Tryck på pilknapparna <V> för att välja
AF-punkt.
zz Om du vill välja AF-punkt medan du
tittar i sökaren vrider du ratten <6>
för att växla till den punkt som lyser röd.
zz När alla AF-punkter tänds ställs
automatiskt val av AF-punkt in.
AF-punkten väljs automatiskt
och fokus ställs in på motivet.
zz Om du trycker på <0> växlas valet
av AF-punkt mellan den centrerade
AF-punkten och automatiskt val av
AF-punkt.
Ställ in fokus på motivet.
zz Placera den valda AF-punkten över
motivet och tryck sedan ned avtryckaren
halvvägs så ställs fokus in.
zz Det går även att välja AF-punkten genom att peka på LCD-skärmen.
Vid manuellt val av AF-punkt kan du även peka på ikonen [C] nere
till vänster om du vill växla metod till automatiskt val av AF-punkt.
zz Om du ställer in [5: Byt S/A] på [På], kan du byta funktioner för
knapparna <S> och <A>.
108
Tips vid fotografering
zz När du fotograferar porträtt på nära håll använder du
[One-Shot AF] och fokuserar på ögonen.
Fokusera på motivets ögon innan du komponerar bilden.
zz Om det är svårt att ställa in fokus väljer du den centrerade
AF-punkten.
Den centrerade AF-punkten har bäst fokusprestanda av de nio
AF-punkterna.
zz För enklare spårning av motiv som rör sig kan du använda
[Automatiskt val] tillsammans med [AI Servo AF] för AF-funktioner
(= 106).
Den centrerade AF-punkten används först för att ställa in fokus på
motivet. Om motivet vid autofokusering rör sig bort från den centrerade
AF-punkten fortsätter fokus att ställas in på motivet så länge det
befinner sig bakom någon annan AF-punkt.
zz Om du använder en extender (säljs separat) och bländarvärdet blir större
än f/5.6 går det inte att fotografera med autofokus (gäller inte Live Viewfotografering). Mer information finns i extenderns användarhandbok.
109
Motiv som är svåra att fokusera
Ibland ställs inte fokus in automatiskt (fokuseringsindikatorn <o> blinkar
i sökaren). Det kan gälla följande typer av motiv:
zz Motiv med mycket låg kontrast (till exempel blå himmel, enfärgade och
plana ytor)
zz Motiv i mycket svagt ljus
zz Motiv i starkt motljus eller reflekterande motiv (till exempel bilar med
mycket reflekterande kaross)
zz Motiv nära och långt borta i närheten av en AF-punkt
(till exempel djur i bur)
zz Ljus källa som ljusprickar i närheten av en AF-punkt (till exempel
nattfoton osv.)
zz Motiv med upprepade mönster (till exempel fönster i skyskrapor,
tangentbord).
zz Motiv med finare mönster än en AF-punkt (till exempel ansikten eller
blommor som är lika små som, eller mindre än en AF-punkt)
I sådana fall fokuserar du på något av följande sätt:
(1)Använd One-Shot AF och ställ in fokus mot ett föremål på samma
avstånd som motivet och lås fokuseringen innan du sedan komponerar
om bilden (= 74).
(2)Ställ AF-omkopplaren på objektivet på <MF> och ställ in fokus manuellt.
zz Du kan återställa fokus genom att komponera om bilden och utföra
AF-funktionen en gång till, beroende på motivet.
zz Förhållanden som försvårar fokuseringen med AF under Live View
-fotografering eller filminspelning visas i sidan 202.
110
MF: Manuell fokusering
1
2
Ställ AF-omkopplaren på objektivet
på <MF>.
Ställ in fokus på motivet.
zz Ställ in fokus genom att vrida på
fokuseringsringen på objektivet tills
motivet ser skarpt ut i sökaren.
zz Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och fokuserar manuellt blinkar
den AF-punkt där fokus ställts in till och fokuseringsindikatorn <o> tänds
i sökaren.
111
Välja matningsmetod
Matningsmetoderna som finns att tillgå är enbild och bildserie.
1
2
3
Tryck på <Q>.
BBSnabbkontrollskärmen visas.
Välj [
].
zz Tryck på pilknapparna <V> för att välja
], tryck sedan på <0>.
[
Välj matningsmetod.
zz Välj önskad matningsmetod med
knapparna <Y> <Z> och tryck sedan
på <0>.
: Enbild
u
När du trycker ned avtryckaren helt tas bara en bild.
i
: Serietagning
När du trycker ner avtryckaren helt och håller den nedtryckt,
tas bilder kontinuerligt.
B
: Tyst enbildstagningN
När du trycker ned avtryckaren helt tas bara en bild tyst.
M
: Tyst serietagningN
När du trycker ned avtryckaren helt tas bilder kontinuerligt och
tyst medan du håller den nedtryckt.
m/Q : Självutlösare:10 s/Fjärrkontroll
(när den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 används (säljs separat))
112
l : Självutlösare: 2 s
q : Självutlösare: Serietagning
Information om fotografering med självutlösare finns i sidan 206.
Mer information om fotografering med fjärrkontrollen BR-E1 finns
i sidan 463.
zz Serietagningshastigheten kan bli lägre beroende på slutartid, bländare,
motivförhållanden, ljusstyrka, objektiv, blixtanvändning, temperatur,
strömkälla, återstående batterinivå med mera.
zz Vid Live View-fotografering kan <B> och <M> inte ställas in.
zz Serietagningshastigheten kan bli lägre om batterinivån är låg eller om du
fotograferar i svag belysning.
zz Vid användning av AI Servo AF-funktionen kan serietagningshastigheten
bli något lägre beroende på motivets förhållanden och vilket objektiv som
används.
zz Om internminnet blir fullt under serietagning kan serietagningshastigheten
sjunka eftersom fotografering tillfälligt kommer att vara inaktiverat.
zz När kameran är parkopplad med BR-E1 ändras <m> till <Q> (= 463).
113
Bildinställningar
I det här kapitlet beskrivs bildrelaterade
funktionsinställningar: Bildregistreringskvalitet,
ISO-tal, Bildstil, vitbalans, Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering), brusreducering, korrigering
för objektivaberration och andra funktioner.
zz Symbolen
N uppe till höger om sidrubriken anger att
funktionen endast kan användas med metoder i den
kreativa zonens metoder (= 31).
114
Ställa in bildkvalitet
Du kan ställa in pixelantal och bildkvalitet. JPEG-bildkvalitetsalternativ
inkluderar 73, 83, 74, 84, 7a, 8a och b. Alternativ för RAWbildskvalitet inkluderar 1 och D.
1
(1) (2)
2
Välj bildregistreringskvalitet.
zz Välj [Bildkvalitet] på fliken [z]
och tryck sedan på <0>.
BB[Bildkvalitet] visas.
Ställ in bildregistreringskvalitet.
zz För att välja RAW-kvalitet vrider
du ratten <6> och för att välja
JPEG-kvalitet trycker du på tangenterna
<Y> <Z>.
zz Välj bildregistreringskvalitet utifrån
pixelantal (1) för respektive kvalitet
samt möjligt antal bilder som visas på
skärmen (2) och tryck sedan på <0>.
zz Indikatorn för maximalt antal bilder i en bildserie ändras inte även om du
använder ett kort av UHS-I-klass.
zz Betydelsen av bildkvalitetsikoner: 1 RAW, D Kompakt RAW, JPEG,
7 Fin, 8 Normal, 3 Stor, 4 Medel, 6 Liten.
115
Vanliga frågor
zz Jag vill välja den bildregistreringskvalitet som stämmer överens
med pappersformatet för utskrift.
Pappersformat
A2 (59,4 x 42 cm)
A3 (42 x 29,7 cm)
Se diagrammet till vänster när du väljer
bildregistreringskvalitet. Om du vill
beskära bilden rekommenderar vi att
du väljer en högre kvalitet (fler pixels)
som 73, 83, 1 eller D.
b är lämpat för att visa bilderna
i en digital fotoram.
A4 (29,7 x 21 cm)
12,7 x 8,9 cm
zz Vad är skillnaden mellan 7 och 8?
De här inställningarna visar vilken bildkvalitet som fås med de olika
komprimeringsgraderna. Inställningen 7 ger högre bildkvalitet med
samma antal pixlar. Inställningen 8 ger en något lägre bildkvalitet,
men fler bilder kan sparas på kortet. b får kvaliteten 7 (hög).
zz Jag kunde ta fler bilder än möjligt antal bilder som visas.
Beroende på fotograferingsförhållandena kan du eventuellt ta fler bilder
än vad som visas. Tvärtom kan det också vara färre än vad som anges.
Möjligt antal bilder är bara en uppskattning.
zz Visar kameran maximalt maximalt antal bilder i en bildserie?
Maximalt antal bilder i en bildserie visas på höger sida i sökaren.
Indikatorn är ensiffrig 0–9 och därför visas alla tal över 8 som ”9”.
Observera att det här talet visas även om det inte finns något kort
i kameran. Se till att du inte fotograferar utan kort i kameran.
zz När ska jag använda 1 eller D?
1 och D-bilder måste bearbetas på en dator. Du kan läsa mer på
“RAW-bilder och JPEG-bilder” (= 117).
116
RAW-bilder och JPEG-bilder
zz RAW-bilder är rådata från bildsensorn som digitalt registreras på kortet
som 1 eller D (mindre än 1) filer, beroende på vad du valt.
Du kan använda Digital Photo Professional (EOS-programvara) till att
bearbeta RAW-bilder. Du kan justera dina bilder beroende på hur de
ska användas och sedan generera JPEG- eller andra typer av bilder
som återspeglar dessa justeringar.
zz Om [–] har ställts in för både RAW- och JPEG-bildformat ställs 73 in.
zz Om du väljer både RAW och JPEG varje gång du fotograferar,
registreras samma bild samtidigt på kortet både i RAW och i JPEG med
valda bildregistreringskvaliteter. De två bilderna registreras med samma
filnummer (1). Filnamnstillägget (2) är JPG för JPEG och CR3 för RAW.
RAW-bilder
0001 . CR3
JPEG-bilder
0001 . JPG
(1)
(2)
Programvara för RAW-bildbearbetning
zz Om du ska visa RAW-bilder på en dator rekommenderas du att använda
Digital Photo Professional (härefter DPP, EOS-programvara) (= 484).
zz Tidigare versioner av DPP Ver.4.x kan inte bearbeta RAW-bilder tagna med
den här kameran. Om du har en tidigare version av DPP ver.4.x installerad på
datorn hämtar och installerar du den senaste versionen av DPP på Canons
webbplats. (Den tidigare versionen kommer att skrivas över.) Tänk på att DPP
Ver.3.x och tidigare versioner inte kan bearbeta RAW-bilder tagna med den
här kameran.
zz Det är inte säkert att kommersiellt tillgänglig programvara kan användas
för att visa RAW-bilder tagna med den här kameran. Information om
kompatibilitet får du från tillverkaren av programvaran.
117
Ställa in ISO-tal för stillbilder
N
Ställ in ISO-talet (bildsensorns ljuskänslighet) så att det passar
omgivningens ljusnivå. I baszonens metoder ställs ISO-talet in automatiskt.
talet in automatiskt.
Information om ISO-tal vid filminspelning finns i = 219, = 219 och = 222.
1
2
Tryck på knappen <g>.
Ställ in ISO-talet.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> eller
vrid på ratten <6> för att välja önskat
ISO-tal medan du tittar i sökaren eller på
LCD-skärmen. Tryck sedan på <0>.
zz ISO-talet kan ställas in mellan
ISO 100 - ISO 25600.
zz Om du har ställt in [AUTO] ställs
ISO-talet in automatiskt (= 119).
zz Om du ställer in via [ISO-tal]
i [z: ISO-inställningar] (visas till
vänster), kan du trycka på <B>
för att välja [AUTO].
Guide för ISO-tal
zz Låga ISO-tal minskar bildbrus men kan öka risken för kamera-/
motivskakning eller minska fokusområdet (mindre skärpedjup) under
vissa fotograferingsförhållanden.
zz Höga ISO-tal möjliggör fotografering i svagt ljus, ett större fokusområde
(större skärpedjup) och längre räckvidd för blixten men kan öka bildens
brus.
zz Kan också ställas in via [ISO-tal] i [z: ISO-inställningar].
zz Under [5: Egen programmering(C.Fn)], och om [Utvidgat ISO] är inställt
på [1:På], kan ”H” (motsvarar ISO 51200) väljas (= 448).
118
zz Om [z: Högdagerprioritet] har ställts in på [Möjlig] eller [Förbättrad], kan
ISO 100 och ”H” (motsvarar ISO 51200) inte väljas (= 137).
zz Fotografering vid höga temperaturer kan resultera i bilder som ser korniga ut.
Lång exponeringstid kan ge ojämna färger i bilden.
zz När du har fotograferat med höga ISO-tal kan brus (till exempel ljusa prickar
och ränder) framträda på bilden.
zz Om du använder ett högt ISO-tal och blixt när du fotograferar ett motiv på
nära håll kan överexponering uppstå.
zz När du fotograferar i förhållanden som ger upphov till väldigt mycket brus,
som en kombination av högt ISO-tal, hög temperatur och lång exponeringstid,
registreras bilderna eventuellt inte korrekt.
zz Eftersom ”H” (motsvarande ISO 51200) är ett utökat ISO-inställning blir brus
(till exempel ljusa prickar och ränder) och ojämna färger mer framträdande.
Upplösningen blir också lägre än normalt.
Automatisk inställning av ISO: ISO [AUTO]
zz Om ISO-talet är inställt på [AUTO]
visas faktiskt ISO-inställning i sökaren
och LCD-skärmen när du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
zz När [AUTO] har valts anges ISO-talet
i hela steg. I själva verket ställs ISOtalet in i mindre steg. Därför kan ett
ISO-tal som ISO 125 eller ISO 640
visas i bildens fotograferingsinformation
(= 323).
119
Ställa in högsta ISO-tal för [AUTO]
Om du använder ISO auto kan du välja ett högsta ISO-tal mellan ISO 400
och 25600.
1
2
3
Välj [zISO-inställningar].
zz På fliken [z] väljer du [zISOinställningar] och trycker sedan
på <0>.
Välj [Max. för auto].
zz Välj [Max. för auto] och tryck sedan
på <0>.
Välj ISO-tal.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
120
\
Välja en bildstil
N
Genom att välja en förinställd bildstil kan du få bildegenskaper som
stämmer överens med ditt fotografiska uttryck eller motivet.
1
2
Välj [Bildstil].
zz På fliken [z] väljer du [Bildstil] och
trycker sedan på <0>.
BBMenybilden bildstil visas.
Välj en bildstil.
zz Välj en bildstil och tryck sedan
på <0>.
BBBildstilen ställs in.
Bildstilsegenskaper
D Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa motivet. Färgerna blir
kraftigare vid fotografering av blå himmel, grönska, solnedgångar och
utomhusbilder.
zz Om du inte har fått den färgton du vill ha med [Auto] väljer du en annan
bildstil.
P Standard
Bilden får kraftigare färger och blir skarp och klar. Det här är en bildstil
som är lämplig för de flesta miljöer.
Q Porträtt
För fina hudtoner. Bilden ser mjukare ut. Lämpar sig för porträtt
i närbild.
Genom att ändra [Färgton] (= 125) kan du ändra hudtonerna.
121
R Landskap
För starka blå och gröna färger och väldigt skarpa och klara bilder.
Lämplig för imponerande landskap.
u Detaljrik
Lämplig för en detaljskiss och noggrann strukturbeskrivning av motivet.
Färgerna kommer att vara något kraftiga.
S Neutral
Lämplig för användare som föredrar att efterbehandla bilder i datorn.
För naturliga färger och dämpade bilder med modest ljusstyrka och
färgmättnad.
U Naturtrogen
Lämplig för användare som föredrar att efterbehandla bilder
i datorn. Färgen på ett motiv som fotograferas i omgivande ljus
med färgtemperaturen 5200K kommer att justeras så att den matchar
motivets kolorimetriska färg. För dämpade bilder med modest ljusstyrka
och färgmättnad.
V Monokrom
Ger svartvita bilder.
zz Svartvita bilder som tagits i JPEG kan inte ändras till färgbilder. Lämna inte
inställningen [Monokrom] på när du sedan ska ta färgbilder igen.
zz Du kan ställa in kameran så att <i> visas i sökaren när [Monokrom] har
ställts in (= 450).
W Egen 1–3
Du kan registrera en grundläggande stil som [Porträtt], [Landskap],
en bildstilsfil osv. och justera den efter egna önskemål (= 127). Med
någon av de egna bildstilarna som inte redan har ställts in, tas bilderna
med samma egenskaper som med standardinställningarna för [Auto].
122
Symboler
Skärmen Bildstil har symboler för [Styrka], [Finhetsgrad] eller [Tröskel]
för [Skärpa] men även för [Kontrast] och andra parametrar. Siffrorna anger
värdena för dessa parametrar som ställts in för respektive bildstil.
Symboler
Skärpa
Styrka
J
Finhetsgrad
K
Tröskel
L
Kontrast
Färgmättnad
Färgton
Filtereffekt (Monokrom)
Toningseffekt (Monokrom)
g
h
i
j
k
l
zz Under filminspelning visas ”*” för både [Finhetsgrad] och [Tröskel] för
[Skärpa]. [Finhetsgrad] och [Tröskel] gäller inte för filmer.
123
Anpassa en bildstil
N
Du kan anpassa bildstilar. Du kan ändra eller justera inställningarna
för bildstil, till exempel [Styrka], [Finhetsgrad] eller [Tröskel] för
[Skärpa] men även [Kontrast] och andra parameterinställningar från
standardinställningarna. Ta testbilder för att se resultatet. Mer om hur
du anpassar [Monokrom] finns i sidan 126.
1
2
3
4
Välj [Bildstil].
zz På fliken [z] väljer du [Bildstil]
och trycker sedan på <0>.
BBMenybilden bildstil visas.
Välj en bildstil.
zz Välj en bildstil och tryck sedan på
knappen <B>.
Välj en parameter.
zz Välj den parameter (som [Styrka] för
[Skärpa]) som du vill ställa in och tryck
sedan på <0>.
zz Se sidan 125 för inställningar och
effekter.
Ställ in parametern.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
justera parametereffekten och tryck
på <0>.
zz Tryck på knappen <M> för att spara
den justerade parameterinställningen.
Menybilden Bildstil visas igen.
BBVärdet för parameterinställningar som
skiljer sig från grundinställningarna visas
i blått.
124
Inställningar och effekter
Skärpa
g
h
i
j
J
Styrka
K Finhetsgrad*1
L Tröskel*2
Kontrast
Färgmättnad
Färgton
0: Svag framhävning av
konturer
1: Fin
1: Låg
-4: Låg kontrast
-4: Låg färgmättnad
-4: Rödaktiga hudtoner
7: Stark framhävning av
konturer
5: Grynig
5: Hög
+4: Hög kontrast
+4: Hög färgmättnad
+4: Gulaktiga hudtoner
*1:Anger finhetsgrad för konturerna som ska framhävas. Ju lägre värdet är, desto
finare konturer kan framhävas.
*2:Anger hur mycket konturen framhävs utifrån kontrastskillnaden mellan motivet
och omgivningen. Ju lägre värdet är, desto mer framhävs konturerna när
kontrastskillnaden är låg. När värdet är lägre brukar brus däremot framträda mer.
zz För filminspelning går det inte att ställa in [Finhetsgrad] eller [Tröskel] för
[Skärpa] (visas inte).
zz Genom att välja [Grundinst.] i steg 3 kan du återställa respektive bildstil till
standardinställningarna.
zz Om du vill ta bilder med den ändrade bildstilen väljer du först den justerade
bildstilen och tar sedan bilden.
125
Monokrom inställning
Förutom effekterna som beskrivs i “Inställningar och effekter” (= 125) som
[Kontrast] eller [Styrka], [Finhetsgrad] och [Tröskel] för [Skärpa], kan
du också ställa in [Filtereffekter] och [Toningseffekt].
kFiltereffekt
Med en filtereffekt tillämpad på en
monokrom bild kan du få vita moln eller
gröna träd att framträda tydligare än
i originalet.
N
Ye
Or
R
Filter
: Ingen
: Gul
: Orange
: Röd
G
: Grön
Exempel på effekter
Vanlig svartvit bild utan filtereffekter.
En blå himmel ser mer naturlig ut och vita moln ser klarare ut.
En blå himmel ser något mörkare ut. En solnedgång får mer lyster.
En blå himmel ser mörk ut. Höstlövens färger blir starka och ljusare.
Hudton och läppar får ett mer dämpat utseende. Löven på träden får
en klar, grön färg.
zz Om du ökar värdet för [Kontrast] förstärks filtereffekten.
lToningseffekt
Genom att tillämpa en toningseffekt kan
du skapa en monokrom bild i den valda
färgen. Effektivt om du vill gör bilderna
mer effektfulla.
Du kan välja följande: [N:Ingen],
[S:Sepia], [B:Blå], [P:Magenta]
eller [G:Grön].
126
Registrera en bildstil
N
Du kan välja en grundläggande bildstil, t.ex. [Porträtt] eller [Landskap],
justera parametrarna efter egna önskemål och registrera den under
[Egen 1], [Egen 2] eller [Egen 3]. Det här är en praktisk funktion om
du vill förinställa flera bildstilar med olika inställningar.
Bildstilar som du har lagt till i kameran med EOS Utility (EOS-programvara)
kan också ändras här.
1
2
3
4
Välj [Bildstil].
zz På fliken [z] väljer du [Bildstil]
och trycker sedan på <0>.
BBMenybilden bildstil visas.
Välj [Egen].
zz Välj [Egen *] och tryck sedan
på <B>.
Tryck på <0>.
zz Med [Bildstil] vald trycker du
på <0>.
Välj grundläggande bildstil.
zz Välj grundläggande bildstil och tryck
sedan på <0>.
zz Om du vill justera parametrarna för en
bildstil som är registrerad i kameran
med EOS Utility (EOS-programvara)
väljer du bildstil här.
127
5
6
Välj en parameter.
zz Välj den parameter (som [Styrka] för
[Skärpa]) som du vill ställa in och tryck
sedan på <0>.
Ställ in parametern.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
justera parametereffekten och tryck
på <0>.
Du kan läsa mer på “Anpassa en bildstil”
(= 124).
zz Tryck på knappen <M>
för att registrera den justerade
parameterinställningen. Menybilden
Bildstil visas då igen.
BBGrundläggande bildstil anges till höger
om [Egen *].
zz Om en bildstil redan har registrerats för [Egen *] kan du radera
parameterinställningarna för den registrerade bildstilen genom att ändra
grundläggande bildstil i steg 4.
zz Om du väljer [Återställ alla kamerainst.] under [5: Radera inst.]
(= 271), kommer alla [Egen *]-stilar och inställningar att återställas till sina
standardvärden. När det gäller bildstilar som registrerats med EOS Utility
(EOS-programvara) är det endast ändrade parametrar som återställs till
standardinställningen.
zz Om du vill fotografera med en registrerad bildstil följer du instruktionerna
i steg 2 i sidan 121, väljer [Egen *] och börjar sedan fotografera.
zz Information om hur du registrerar en bildstilsfil i kameran finns i EOS Utility
användarhandbok.
128
Välja inställning utifrån ljuskälla
N
Vitbalans (VB) är till för att få vita områden att se vita ut. I normala fall får
du rätt vitbalans med inställningen Auto [Q] (Bevara känslan) eller [Qw]
(Vitprioritet). Om inställningen Auto inte ger naturliga färger kan du välja
vitbalansinställning utifrån ljuskällan eller ställa in den manuellt genom att
fotografera ett vitt föremål.
I baszonens metoder ställs [Q] (Bevara känslan) in automatiskt.
(I metoden <P> ställs [Qw] in (vitprioritet).)
1
2
Välj [Vitbalans].
zz På fliken [z] väljer du [Vitbalans]
och trycker sedan på <0>.
BB[Vitbalans] visas.
Välj en vitbalansinställning.
zz Välj önskad inställning och tryck sedan
på <0>.
zz ”Cirka ****K” (K: Kelvin) som visas för
vitbalansinställningarna <W>, <E>,
<R>, <Y> eller <U> motsvarar
respektive färgtemperatur som ska
ställas in.
Vitbalans
För ett mänskligt öga ser ett vitt föremål alltid vitt ut, oavsett typen av ljus.
Med en digitalkamera bestäms den vita referensfärgen för färgjusteringen
utifrån belysningens färgtemperatur och sedan justeras färgen med
programvara för att få vita områden att se vita ut. Med den här funktionen
kan du ta bilder med naturliga färgtoner.
129
Automatisk vitbalans
Med [Q] (Bevara känslan) kan du öka intensiteten i bildens varma
färgstick när du fotograferar miljöer med glödlampsljus. Om du väljer [Qw]
(Vitprioritet) kan du minska intensiteten i bildens varma färgstick.
Om du vill använda den automatiska vitbalansen från tidigare
EOS-kameramodeller väljer du [Q] (Bevara känslan).
1
2
3
Välj [Vitbalans].
zz På fliken [z] väljer du [Vitbalansering]
och trycker sedan på <0>.
BB[Vitbalans] visas.
Välj [Q].
zz Med [Q] valt trycker du på <B>.
Välj önskat alternativ.
zz Välj [Auto: Bevara känslan] eller
[Auto: Vitprioritet] och tryck sedan
på <0>.
Q : Auto: Bevara känslan
Qw : Auto: Vitprioritet
Försiktighetsåtgäder vid [Qw] (Vitprioritet)
zz Motivets varma färgstick kan blekna.
zz Om det finns flera ljuskällor kanske bildens varma färgstick inte reduceras.
zz När du använder blixt blir färgtonen samma som med [Q] (Bevara känslan).
130
Egen VB
Med egen vitbalans kan du ställa in vitbalansen för fotograferingsplatsens
ljuskälla. Du måste göra den här inställningen med samma ljuskälla som
du tänker fotografera med.
1
2
3
Fotografera ett vitt föremål.
zz Titta genom sökaren och rikta hela rutan
med den prickade linjen (enligt bilden)
över ett enfärgat vitt motiv.
zz Fokusera manuellt och fotografera med
standardexponeringen inställd för det
vita föremålet.
zz Du kan använda valfri
vitbalansinställning.
Välj [Egen VB].
zz Välj [Egen VB] på fliken [z] och tryck
sedan på <0>.
BBSkärmen för val av egen vitbalans visas.
Importera vitbalansdata.
zz Välj den bild som togs i steg 1 och tryck
sedan på <0>.
BBI den dialogruta som visas väljer du
[OK] så att data importeras.
131
4
Välj [O (Egen)].
zz På fliken [z] väljer du [Vitbalansering]
och trycker sedan på <0>.
zz Välj [O (Egen)] och tryck sedan
på <0>.
zz Om exponeringen från steg 1 skiljer sig mycket från standardexponeringen
kanske inte en korrekt vitbalans kan uppnås.
zz Följande bilder i steg 3 kan inte väljas. Bilder som tagits med bildstilen inställd
på [Monokrom] (= 121), bilder som tagits med ett kreativt filter, bilder som
bearbetats med ett kreativt filter efter tagning, beskurna bilder och bilder som
tagits med en annan kamera.
132
Justera färgtonen för en viss
ljuskälla
N
Du kan korrigera den vitbalans som ställts in. Korrigeringen har
samma effekt som användningen av färgtemperaturfilter eller
färgkompensationsfilter (finns i handeln). Alla färger kan korrigeras
till någon av nio nivåer.
Funktionen är till för avancerade användare som är vana vid att använda
filter för färgtemperatur och färgkompensation och som förstår deras
effekter.
Vitbalanskorrigering
1
2
Exempelinställning: A2, G1
Välj [VB variation].
zz På fliken [z] väljer du [VB variation]
och trycker på <0>.
BBSkärmen för vitbalanskompensation/
vitbalansvariation visas.
Ställ in vitbalanskorrigeringen.
zz Tryck på knapparna <W> <X> eller
<Y> <Z> för att flytta markeringen ” ”
till rätt läge.
zz B står för blå, A för gul, M för magenta
och G för grön. Bildens färgbalans
justeras mot färgen i flyttriktningen.
zz Till höger på skärmen under ”SKIFT”
anges riktning respektive styrka.
zz Om du trycker på knappen <L> raderas
alla inställningar för [VB variation].
zz Tryck på <0> för att stänga
menybilden för inställningen och
återgå till menyn.
133
zz Du kan ställa in kameran så att den visar <i> i sökaren och på LCD-skärmen
när vitbalanskorrigering har ställts in (= 450).
zz En nivås kompensation av blå/gul motsvarar ungefär 5 mired för ett
färgtemperaturfilter. (Mired: måttenhet för färgtemperatur som används för att
ange värden för exempelvis densiteten för ett färgtemperaturfilter.)
Automatisk vitbalansvariation
När du tar en bild kan du registrera tre bilder samtidigt med olika färgton.
Beroende på den aktuella vitbalansinställningens färgtemperatur varieras
bilden med blå/gul förstärkning och magenta/grön förstärkning. Det kallas
vitbalansvariation (VB-VAR). Vitbalansvariationen kan ställas in på upp till
±3 nivåer i steg om en nivå.
Ställ in vitbalansvariationen.
Förstärkning av B/A ±3 nivåer
zz I steg 2 för “Vitbalanskorrigering”
(= 133), när du vrider på ratten
<6>, ändras markeringen ” ” på
” (3 punkter).
skärmen till ”
Om du vrider ratten medurs ställs
B/A-variationen in och om du vrider
den moturs ställs M/G-variationen in.
BBTill höger anger ”VARIATI” variationens
riktning och variationsvärde.
zz Om du trycker på knappen <L> raderas
alla inställningar för [VB variation].
zz Tryck på <0> för att stänga
menybilden för inställningen och
återgå till menyn.
Variationsföljd
Variation av bilderna utförs i följande ordning: 1. standardvitbalans, 2. blå
(B) förstärkning och 3. gul (A) förstärkning eller 1. standardvitbalans,
2. magenta (M) förstärkning och 3. grön (G) förstärkning.
134
zz Vid vitbalansvariation blir det maximala antalet bilder i en bildserie lägre och
möjligt antal bilder sjunker till ungefär en tredjedel av det normala antalet.
zz Eftersom tre bilder registreras för en bild tar det längre tid att registrera bilden
på kortet.
zz Du kan också använda vitbalanskorrigering och AEB tillsammans med
vitbalansvariation. Om du använder både AEB och vitbalansvariation
registreras sammanlagt nio bilder varje gång du tar en bild.
zz Vid Live View-fotografering blinkar ikonen för vitbalans.
zz ”VARIATI” står för variation.
135
Automatisk korrigering av
ljusstyrka och kontrast
N
Om bilden blir för mörk eller om kontrasten är för låg kan bildens ljusstyrka
och kontrast korrigeras automatiskt. Den här funktionen kallas Auto Lighting
Optimizer (Auto ljuskorrigering). Standardinställningen är [Standard]. Vid
fotografering av JPEG-bilder utförs korrigeringen när bilden tas.
I baszonens metoder ställs [Standard] in automatiskt.
1
Välj [Auto Lighting Optimizer/Auto
ljuskorrigering].
zz Välj [Auto Lighting Optimizer/Auto
ljuskorrigering] på fliken [z] och tryck
sedan på <0>.
2
3
Välj inställningen.
zz Välj önskad inställning och tryck sedan
på <0>.
Ta bilden.
zz Bildens ljusstyrka och kontrast
korrigeras efter behov vid fototillfället.
zz Om [z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] eller [Förbättrad] kommer
[Auto Lighting Optimizer/Auto ljuskorrigering] att ställas in på [Av].
zz Om du har valt någon annan inställning än [Av] och försöker uppnå
en mörkare exponering med hjälp av exponeringskompensation eller
blixtexponeringskompensation kan bilden bli ljus ändå. Om du vill uppnå
en mörkare exponering måste du först välja [Av].
zz I vissa fotograferingsförhållanden kan bruset öka.
zz Med [Hög] kan maximalt antal bilder i en bildserie bli lägre och
bildregistreringen till kortet kan ta längre tid.
zz Om du trycker på knappen <B> och tar bort markeringen [X] vid [Av vid
manuell expon] i steg 2, kan Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering)
även ställas in i metoden <a>.
136
Högdagerprioritet
N
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar.
1
2
3
Välj [Högdagerprioritet].
zz På fliken [z] väljer du
[Högdagerprioritet] och trycker
på <0>.
Välj ett alternativ.
zz [På]: Förbättrar gradering i högdager.
Gradering mellan gråtoner och
högdagrar blir jämnare.
zz [Förbättrad]: Minskar överexponerade
högdagerbilder mer än [På] under vissa
fotograferingsförhållanden.
Ta bilden.
BBBilden registreras med tillämpad
högdagerprioritet.
zz Bruset kan öka något.
zz [Förbättrad] är inte tillgänglig när du spelar in film.
zz Med [Förbättrad] kan resultaten i vissa scener avvika från förväntningarna.
137
Ställa in brusreducering
N
Brusreducering för höga ISO-tal
Funktionen reducerar brus som skapats i bilden. Även om brusreducering
tillämpas vid alla ISO-tal är den speciellt effektiv vid höga ISO-tal. Om du
fotograferar med låga ISO-tal kan bruset minskas ytterligare i de mörkare
delarna (skuggområden). Anpassa inställningen efter brusets omfattning.
1
2
Välj [Brusreducering för höga ISO].
zz På fliken [z] väljer du
[Brusreducering för höga ISO] och
trycker på <0>.
Ställ in nivån.
zz Välj önskad nivå på brusreduceringen
och tryck sedan på <0>.
zz [M: Brusreducering vid multitagning]
Gäller brusreducering med högre bildkvalitet än [Hög]. För en enda
bild tas fyra bilder efter varandra som justeras och sammanfogas
automatiskt till en JPEG-bild.
Om bildkvaliteten är inställd på RAW eller RAW+JPEG kan du inte
ställa in [Brusred. vid multitagning].
3
Ta bilden.
zz Bilden registreras med brusreducering.
zz Du kan ställa in kameran så att <i> visas i sökaren när Brusreducering vid
multitagning har ställts in (= 450).
138
När [Brusred. vid multitagning] är inställd
zz Om det finns betydande fel i bilden på grund av kameraskakning kan
brusreduceringseffekten bli minimal.
zz Om du håller kameran i handen måste du hålla den stadigt för att undvika
kameraskakning. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan motivet i rörelse ge upphov till
efterbilder.
zz Bildpassningen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder) eller kontrastlösa, entonade bilder.
zz Om motivets ljusstyrka ändras medan de fyra bilderna i tas efter varandra
kan det resultera i att bildens exponering blir oregelbunden.
zz Efter att du har tagit bilden kan det ta en stund att registrera den på kortet
efter brusreducering och sammanslagning av bilder. Under bearbetningen
av bilderna visas ”buSy” i sökaren och det går inte att ta några bilder förrän
bearbetningen är klar.
zz Du kan inte använda AEB och vitbalansvariation.
zz Om [z: Brusreduc. för lång exp.tid], AEB, eller vitbalansvariation är
inställt, kan inte [Brusred. vid multitagning] ställas in.
zz Även om blixtfotografering inte är möjlig bör du fälla upp blixten vid svagt
ljus innan du fotograferar så att AF-hjälpbelysningen aktiveras.
AF-hjälpbelysningen aktiveras enligt inställningen för [z: Tändning med
AF-hjälpbelysn].
zz Det går inte att aktivera [Brusred. vid multitagning] vid bulbexponeringar.
zz Om du stänger av strömmen, ändrar fotograferingsmetod till någon av
baszonens metoder, tar bulbexponeringar eller spelar in film ändras
inställningen automatiskt till [Standard].
zz [z: Data för damm-borttagning] kan inte användas.
Brusreducering för lång exponeringstid
Brusreducering är möjlig för bilder med en exponeringstid på 1 sekund eller
längre.
1
Välj [Brusreduc. för lång exp.tid].
zz På fliken [z] väljer du [Brusreduc.
för lång exp.tid] och trycker sedan
på <0>.
139
2
Ställ in ett värde.
zz Välj önskad inställning och tryck sedan
på <0>.
zz [Auto]
För exponeringar på 1 sekund eller längre utförs brusreducering
automatiskt, om brus som är typiskt för långa exponeringar upptäcks.
Den här [Auto]-inställningen är effektiv nog i de flesta fall.
zz [På]
Brusreducering tillämpas vid alla exponeringar på 1 sekund eller längre.
Inställningen [På] kan reducera brus som annars inte upptäcks med
inställningen [Auto].
3
Ta bilden.
zz Bilden registreras med brusreducering.
zz Om [Auto] eller [På] valts kan brusreduceringen när bilden tagits ta lika lång
tid som exponeringen. Du kan inte ta en ny bild förrän brusreduceringen är
slutförd.
zz Bilder med ISO 1600 eller högre kan se kornigare ut med inställningen [On]
än med [Off] eller [Auto].
zz Om [Auto] eller [On] har valts och lång exponering används när Live Viewbilden visas, kommer ”BUSY” att visas vid brusreduceringen. Live Viewvisningen öppnas inte förrän brusreduceringen har slutförts. (Det går inte
att ta en till bild.)
140
Korrigering av objektivaberrationer N
på grund av optiska egenskaper
Vinjettering, bildförvrängning och andra problem kan orsakas av objektivets
optiska egenskaper. Kameran kan kompensera för dessa fenomen med
hjälp av [Korr. för objektivaberration].
1
2
3
4
Välj [Korr. för objektivaberration].
zz På fliken [z] väljer du [Korr. för
objektivaberration] och trycker sedan
på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Välj alternativet med <W> <X> och
tryck sedan på <0>.
Välj [På].
zz Bekräfta att namnet på det
monterade objektivet och (utom
vid diffraktionskorrigering)
[Korrigeringsdata tillgänglig] visas.
zz Om [Korrigeringsdata ej tillgänglig]
eller [ ] visas läser du “Digital
objektivoptimering” (= 143).
Ta bilden.
zz Bilden kommer att använda korrigering
för objektivaberration.
141
Korrigering av periferibelysning
Vinjettering (mörka bildhörn) kan korrigeras.
zz Beroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens periferi.
zz Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
zz Det korrigeringsvärde som tillämpas är lägre än det maximala
korrigeringsvärde som kan användas med Digital Photo Professional
(EOS-programvara).
zz Periferibelysningen korrigeras automatiskt i baszonens metoder när
korrigeringsdata registreras på kameran.
Distorsionskorrigering
Distortion (bildförvrängning) kan korrigeras.
zz Kameran tar ett smalare bildområde än bilden som ses vid bildtagningen för
att korrigera för distorsion, vilket beskär bilden något och minskar den synliga
upplösningen.
zz En distorsionskorrigering kan ändra bildvinkeln något.
zz När du förstorar bilder tillämpas inte distorsionskorrigering på bilden som visas.
zz Bilder med distorsionskorrigering har inte data för dammborttagning (= 274)
tillagt.
zz AF-punktsvisning under uppspelning vid fotografering med sökare kan bli en
aning felaktig på grund av distortion.
zz Distortion korrigeras automatiskt när metoden <8> är inställd på <q> och
korrigeringsdata registreras på kameran.
142
Digital objektivoptimering
Olika aberrationer till följd av objektivets optiska egenskaper kan korrigeras,
och även diffraktion och förlorad skärpa från lågpassfiltret.
Om [Korrigeringsdata ej tillgänglig] eller [ ] visas med [Digital
objektivoptim.] kan du använda EOS Utility för att lägga till
objektivkorrigeringsdata för kameran. Mer information finns i EOS Utility
användarhandbok.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering. Bildkanterna kan också förstärkas. Korrigera
bildstilskärpan eller ställ in [Digital objektivoptim.] på [Av] vid behov
innan du spelar in.
zz Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
zz För filminspelning kommer inte [Digital objektivoptim.] att visas.
(Korrigering är inte möjligt.)
zz När du aktiverar [Digital objektivoptim.] korrigeras såväl kromatisk
aberration som diffraktion, även om dessa alternativ inte visas.
zz Digital objektivoptimering används automatiskt i baszonens metoder när
korrigeringsdata registreras på kameran.
Korrigering av kromatisk aberration
Kromatisk aberration (färgkanter runt motivet) kan korrigeras.
zz [Kromatisk aberr.korr.] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
143
Diffraktionskorrigering
Diffraktion (förlorad skärpa på grund av bländaren) kan korrigeras.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering.
zz Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
zz För filminspelning kommer inte [Diffraktionskorrigering] att visas.
(Korrigering är inte möjligt.)
zz Med ”Diffraktionskorrigering” korrigeras försämrad upplösning på grund av
lågpassfilter m.m. förutom diffraktionen. Korrigering fungerar därför även med
ett bländartal som ligger nära öppen bländare.
zz [Diffraktionskorrigering] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
Allmänna försiktighetsåtgärder för Korrigering för objektivaberration
zz Korrigering av periferibelysning, korrigering av kromatisk aberration,
distorsionskorrigering och diffraktionskorrigering kan inte tillämpas på tagna
JPEG-bilder.
zz Om du använder ett objektiv som inte kommer från Canon bör du ställa in
korrigeringarna på [Ej möjlig] även om [Korrigeringsdata tillgänglig] visas.
zz Om du förstorar bildperiferin kan därför en del av bildurvalet visas som inte
registreras.
zz Mängden kompensation kommer att vara mindre (förutom för
diffraktionskorrigering) om objektivet som använts inte har
avståndsinformation.
Vid korrigering för objektivaberration
zz Effekten av korrigering för objektivaberration varierar beroende på vilket
objektiv som används och fotograferingsförhållandena. Dessutom kan
effekten bli svår att urskilja beroende på vilket objektiv som används,
fotograferingsförhållanden m.m.
zz Om korrigeringen är svår att urskilja, rekommenderas du att förstora och
kontrollera bilden efter fotografering.
zz Korrigering kan utföras även vid användning av en extender eller Life-size
Converter.
zz Om korrigeringsdata för det monterade objektivet inte har registrerats
i kameran blir resultatet som om korrigeringen ställts in som [Av] (förutom för
diffraktionskorrigering).
zz Mer information finns även i EOS Utility användarhandbok.
144
Ställa in omfånget för
reproducerbara färger
N
Omfånget för reproducerbara färger kallas ”färgrymd”. I den här kameran
kan du ställa in färgrymden som sRGB eller Adobe RGB. För vanlig
fotografering rekommenderar vi sRGB.
I baszonens metoder ställs [sRGB] in automatiskt.
1
2
Välj [Färgrymd].
zz På fliken [z] väljer du [Färgrymd]
och trycker på <0>.
Ställ in önskad färgrymd.
zz Välj [sRGB] eller [Adobe RGB]
och tryck sedan på <0>.
Adobe RGB
Den här färgrymden används främst för professionell tryckning och annat
yrkesmässigt bruk. Den här inställningen rekommenderas bara om du är
kunnig inom bildbehandling, Adobe RGB och Design rule for Camera File
System 2.0 (Exif 2.21 eller högre). Bilden ser väldigt dämpad ut på datorer
med sRGB och med skrivare som inte är kompatibla med Design rule for
Camera File System 2.0 (Exif 2.21 eller högre). Du måste efterbehandla
bilden med programvara på en dator.
zz Om stillbilden tas med Adobe RGB-färgrymd, är det första tecknet i filnamnet
ett understreck ”_”.
zz ICC-profilen bifogas inte. Information om ICC-profilen finns i Digital Photo
Professional användarhandbok.
145
Avancerad hantering
av fotografiska effekter
I kreativa zonens metod kan du
ändra flera av kamerans inställningar
som du vill för att få en mängd olika
fotograferingsresultat genom att
välja slutartid och/eller bländarvärde,
justera exponeringen enligt
önskemål osv.
zz När du tryckt ned avtryckaren halvvägs och släppt upp
den igen visas exponeringsinställningarna i sökaren i cirka
4 sekunder via mättimern.
zz Symbolen
N uppe till höger om sidrubriken anger att
funktionen endast kan användas med metoder i den
kreativa zonens metod.
Pekare för inmatningsratt
När pekarsymbolen <z> visas
tillsammans med slutartiden eller
bländarvärdet innebär det att du kan
vrida på ratten <6> för att justera
respektive inställning.
146
Programautomatik (Metoden P)
Slutartid och bländare ställs in automatiskt för att passa motivets ljusstyrka.
Det kallas för programautomatik.
* <d> står för program.
* AE står för automatisk exponering.
1
2
3
4
Ställ inställningsratten i läget <d>.
Ställ in fokus på motivet.
zz Titta genom sökaren och placera AFpunkten över motivet. Tryck sedan ned
avtryckaren halvvägs.
BBNär fokus har ställts in blinkar pricken till
i rött i den AF-punkt där fokus ställts in,
och fokuseringsindikatorn <o> längst
ned till höger i sökaren tänds
(med One-Shot AF).
BBSlutartid och bländarvärde ställs in
automatiskt och visas i sökaren.
Läs av displayen.
zz Du får en standardexponering så länge
den slutartid och det bländarvärde som
visas inte blinkar.
Ta bilden.
zz Komponera bilden och tryck ned
avtryckaren helt.
zz Om en beskrivning av fotograferingsmetod visas i steg 1, trycker du på
<0> för att dölja den (= 54).
147
Tips vid fotografering
zz Ändra ISO-talet. Använda den inbyggda blixten.
Du kan ändra ISO-tal (= 118) eller använda den inbyggda blixten
(= 169) så att de stämmer överens med motivet och omgivningens
ljusnivå.
zz Ändra programmet med Programförskjutning.
Efter att du tryckt ned avtryckaren halvvägs vrider du ratten <6>
för att ändra inställningskombinationen för slutartid och bländarvärde
(program). Programförskjutningen stängs av automatiskt när du tagit
en bild. Programförskjutning är inte möjlig med blixt.
zz Om slutartiden ”30"” och det lägsta bländartalet blinkar blir
bilden underexponerad. Öka ISO-talet eller använd blixt.
zz Om slutartiden ”4000” och det högsta bländarvärdet blinkar
blir bilden överexponerad. Minska ISO-talet.
zz
Skillnader mellan <d> och <A> (Smart motivläge)
zz Med metoden <A> ställs många funktioner in automatiskt, däribland AFfunktion och ljusmätmetod. På så sätt kan misslyckade bilder undvikas. Det
kan bara göra vissa inställningar själv. Med metoden <d> är det dock bara
slutartid och bländarvärde som ställs in automatiskt. Du kan själv ställa in
AF-funktion, ljusmätmetod och andra funktioner.
148
Förmedla motivets rörelse
(Metoden Tv)
Du kan antingen frysa rörelsen eller skapa rörelseoskärpa med metoden
<s> (Tidsförval AE) på inställningsratten.
* <s> står för tidsvärde.
Suddig rörelse
(Lång slutartid: 1/30 sekund)
1
2
3
Fryst rörelse
(Kort slutartid: 1/2000 sekund)
Ställ inställningsratten i läget <s>.
Ställ in önskad slutartid.
zz Råd om hur du ställer in slutartiden finns
i ”Tips vid fotografering” (= 150).
zz Vrid ratten <6> medsols för att ställa
in en kortare slutartid och vrid moturs för
en längre.
Ta bilden.
zz När du fokuserar och trycker ned
avtryckaren helt tas bilden med vald
slutartid.
149
Slutartidsvisning
zz LCD-skärmen visar slutartiden som ett bråktal. I sökaren visas dock bara
nämnaren. ”0"5” är 0,5 sekund och ”15"” är 15 sekunder.
Tips vid fotografering
zz Frysa rörelsen när motivet rör sig snabbt
Använd en kort slutartid såsom 1/4000 sek. till 1/500 sek. beroende på
hastigheten på motiv i rörelse.
zz Skapa oskärpa för ett barn som springer eller ett djur för att ge
intryck av snabb rörelse
Använd en medellång slutartid, exempelvis 1/250 sekund till
1/30 sekund. Följ det rörliga motivet genom sökaren och tryck ned
avtryckaren när du vill ta bilden. Om du använder teleobjektiv håller
du det stadigt för att undvika kameraskakning.
zz Skapa oskärpa för en strömmande flod eller fontän
Använd en lång slutartid, exempelvis 1/30 sekund eller längre. Använd
ett stativ för att undvika skakningsoskärpa, som lätt uppstår när man
håller kameran med händerna.
zz Ställa in slutartiden så att bländarvärdet slutar blinkar.
Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och ändrar
slutartiden när bländarvärdet visas, ändras även
bländarvärdet för att bibehålla samma exponering
(den mängd ljus som når bildsensorn). Vid den
här åtgärden och om bländarvärdet överstiger det
justeringsområdet, kommer det att blinka för att
indikera att standardexponering inte kan erhållas.
Om exponeringen blir för mörk blinkar den största bländaröppningen
(lägsta värdet). Om det inträffar vrider du ratten <6> moturs för att
ställa in en längre slutartid eller öka ISO-talet.
Om exponeringen blir för ljus blinkar den minsta bländaröppningen
(högsta värdet). Om det inträffar vrider du ratten <6> medurs för
att ställa in en kortare slutartid eller minska ISO-talet.
150
Använda den inbyggda blixten
Du uppnår rätt blixtexponering av huvudmotivet genom att ställa in
blixtenergin så att den automatiskt (blixtautomatik) stämmer överens
med det automatiskt inställda bländarvärdet.
151
Ändra skärpedjup (Metoden Av)
Om du vill ha en oskarp bakgrund eller få allt nära och långt borta att se
skarpt ut ställer du inställningsratten på <f> (Bländarförval AE) för att
justera skärpedjupet (avståndsomfånget med godtagbar fokus).
*<f> står för bländarvärde (storleken på bländaröppningen).
Oskarp bakgrund
(Med ett lågt bländartal: f/5.6)
1
2
3
Skarp förgrund och bakgrund
(Med ett högt bländartal: f/32)
Ställ inställningsratten i läget <f>.
Ställ in önskat bländarvärde.
zz Ju högre bländarvärde, desto större
skärpedjup och skarpare bild i såväl
förgrund som bakgrund.
zz Vrid ratten <6> medsols för att ställa
in ett högre bländarvärde (mindre
bländaröppning) och vrid den moturs
för att ställa in ett lägre bländarvärde
(större bländaröppning).
Ta bilden.
zz När du fokuserar och trycker ned
avtryckaren helt, tas bilden med
vald bländare.
152
Bländarvärdesvisning
zz Ju högre bländartalet är, desto mindre är bländaröppningen. Bländarvärdet
som visas varierar beroende på objektivet. Om inget objektiv är monterat på
kameran visas bländarvärdet ”00”.
Tips vid fotografering
zz Observera att kameraskakning kan uppstå om du använder ett
högt bländarvärde eller fotograferar i miljöer med svagt ljus.
Ett högre bländarvärde ger längre slutartid. I svagt ljus kan slutartiden
vara så lång som 30 sekunder. I sådana fall ökar du ISO-talet och håller
kameran stadigt eller använder ett stativ.
zz Skärpedjupet varierar inte bara beroende på bländarvärdet utan
också beroende på objektivet och avståndet till motivet.
Eftersom vidvinkelobjektiv har ett stort skärpedjup (avståndsomfång
med godtagbar fokus framför och bakom fokuseringspunkten)
behöver du inte ställa in ett högt bländarvärde för att få skarp bild från
förgrunden till bakgrunden. Ett teleobjektiv har å andra sidan ett litet
skärpedjup.
Och ju närmare motivet är, desto mindre är skärpedjupet. Ett motiv som
befinner sig längre bort har större skärpedjup.
zz Ställ in bländarvärdet så att slutartiden inte blinkar i sökaren.
Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och ändrar
bländarvärdet när slutartiden visas, ändras även
slutartiden för att bibehålla samma exponering
(den mängd ljus som når bildsensorn). Vid den
här åtgärden och om slutartiden överstiger det
justeringsområdet, kommer det att blinka för att
indikera att standardexponering inte kan erhållas.
Om bilden blir för mörk blinkar slutartiden ”30"” (30 sekunder).
Om det inträffar vrider du ratten <6> moturs för att ställa in ett lägre
bländarvärde eller öka ISO-talet.
Om bilden blir för ljus blinkar slutartiden ”4000” (1/4 000 sekund).
Om det inträffar vrider du ratten <6> medurs för att ställa in ett
högre bländarvärde eller minska ISO-talet.
153
Använda den inbyggda blixten
Rätt blixtexponering uppnås genom att blixtenergin ställs in automatiskt
(blixtautomatik) så att den stämmer överens med det inställda
bländarvärdet. Slutartiden ställs in automatiskt så att den stämmer
överens med ljusstyrkan i omgivningen (= 176).
I svagt ljus exponeras huvudmotivet med blixtautomatik och bakgrunden
exponeras med en lång slutartid som ställs in automatiskt. Bilden kommer
ut med standardexponering för både motivet och bakgrunden med en touch
av atmosfären (automatisk långsam blixtsynk). Om du håller kameran
i handen måste du hålla den stadigt för att undvika kameraskakning.
Du rekommenderas använda ett stativ för att förhindra kameraskakning.
Skärpedjupskontroll
Bländaröppningen ändras endast i det ögonblick som bilden tas. I övriga
lägen förblir bländaren helt öppen. Det innebär att skärpedjupet verkar
litet när du tittar på motivet genom sökaren eller på LCD-skärmen.
Du kan kontrollera skärpedjupet genom att trycka ned <0> eller <U>
när de har ställts in enligt nedan. Fokusområdet kan ses på Live View-bilder
när du justerar bländarvärdet och håller ned knappen <0> eller <U>.
-- I [5: Egen programmering(C.Fn)] ställer du in [Tilldela SET-knappen]
på [7:Skärpedjupskontroll].
-- I [5: Egen programmering(C.Fn)] ställer du in [DISP-knappens
funktion] på [1:Skärpedjupskontroll].
154
Manuell exponering (metoden M)
Du kan ställa in både slutartid och bländarvärde manuellt efter egna
önskemål. Du kan ställa in önskad exponering samtidigt som du läser av
sökarens indikator för exponeringsnivå. Metoden kallas manuell exponering.
* <a> står för manuell.
1
2
3
<6>
<g> + <6>
(1)
(2)
4
Ställ inställningsratten i läget <a>.
Ställ in ISO-talet (= 118).
Ställ in slutartid och bländarvärde.
zz Om du vill ställa in slutartiden vrider du
på ratten <6>.
zz För att ställa in bländaren, vrider
du ratten <6> medan du håller
ned <g>.
Ställ in fokus på motivet.
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
BBExponeringsinställningen visas
i sökaren.
zz Kontrollera markeringen för
exponeringsnivå <h> för att se hur långt
den aktuella exponeringsnivån är från
standardexponeringsnivån.
(1) Standardexponeringsindex
(2) Markering för exponeringsnivå
155
5
Ställ in exponeringen och ta bilden.
zz Kontrollera indikatorn för
exponeringsnivå och ställ in slutartid och
bländarvärde.
zz Om exponeringsnivån överstiger ±2 steg
från standardexponeringen visas
<I> eller <J> längst ut på indikatorn
för exponeringsnivå i sökaren. (Om
exponeringsnivån överstiger ±3 steg
visas <I> eller <J> på LCD-skärmen.)
zz Exponeringsinställningen kommer inte att behållas vid filminspelning.
Exponeringskompensation med ISO auto
Om ISO-talet är inställt på [AUTO] för manuell exponering, kan du ställa in
exponeringskompensationen (= 160) så här:
zz [z: Exp. komp./AEB]
zz [5:Exp.komp (tryck, vrid S)] med [Tilldela SET-knappen] under
[5: Egen programmering(C.Fn)] (= 452)
zz Snabbkontroll (= 57)
zz Med ISO auto inställt ändras inställningarna för ISO-inställning så att en
standardexponering erhålls, anpassat efter inställd slutartid och bländarvärde.
Därför kan det hända att du inte får önskad exponeringseffekt. I så fall ställer
du in exponeringskompensation.
zz Om du använder blixt när du ställer in ISO auto appliceras inte
exponeringskompensationen även om du ställer in ett värde för
exponeringskompensation.
zz Om du har valt [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] och
markeringen [X] för [Av vid manuell expon] är borttagen kan Auto Lighting
Optimizer (Auto ljuskorrigering) även ställas in i metoden <a> (= 136).
zz När ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa
ISO-talet.
zz Om du trycker på knappen <A> och komponerar om bilden visas
exponeringsnivåskillnaden på indikatorn för exponeringsnivå jämfört med när
du tryckte på knappen <A>.
zz Om exponeringskompensation (= 160) tillämpades i <d>, <s> eller
<f>-läge, kommer inställt värde för exponeringskompensation fortfarande
upprätthållas när fotograferingsmetoden ändras till <a> med ISO auto
inställt.
156
Använda den inbyggda blixten
Du uppnår rätt blixtexponering av huvudmotivet genom att ställa in
blixtenergin så att den automatiskt (blixtautomatik) stämmer överens med
det manuellt inställda bländarvärdet. Observera att de olika inställbara
slutartiderna kommer att begränsas inom 1/200 sek till 30 sek eller till
bulb (B).
BULB: Långa exponeringstider
(1)
En bulbexponering håller slutaren öppen
så länge som du håller ned avtryckaren.
Det här kan vara användbart när du
fotograferar fyrverkerier eller andra
motiv som kräver lång exponering.
Vrid ratten <6> åt vänster och ställ
in <BULB> i steg 3 på sidan 155. Den
förflutna exponeringstiden (1) visas
på LCD-skärmen.
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre
komponenter.
zz Eftersom långa bulbexponeringar ger mer brus än normalt kan bilden se lite
kornig ut.
zz Om ISO auto har ställts in är ISO-talet ISO 400.
zz När du fotograferar med bulbexponering, om du använder både självutlösare
och spegellåsning, fortsätter du att trycka ned avtryckaren helt (för
självutlösarens fördröjningstid + bulbexponeringstid). Om du släpper
avtryckaren under självutlösarens nedräkning hörs ett avtryckarljud men
ingen bild tas.
zz Du kan reducera brus som uppstår vid lång exponering genom att ställa in
[z: Brusreduc. för lång exp.tid] på [Auto] eller [På] (= 139).
zz Vid bulbexponering rekommenderas stativ och fjärrutlösare (säljs separat,
= 463).
zz Du kan också använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat)
= 463 för bulbexponering. När du trycker på frigöringsknappen på BR-E1
(överföringsknappen) startar bulbexponeringen genast eller efter 2 sekunder.
Tryck på knappen igen när du vill stoppa bulbexponeringen.
zz Du kan stänga av visningen av förfluten exponeringstid genom att trycka på
knappen <B>.
157
Ändra ljusmätmetod
N
Det finns fyra metoder (ljusmätmetoder) för mätning av motivets ljusstyrka.
Normalt rekommenderas evaluerande ljusmätning. I baszonens metoder
ställs evaluerande ljusmätning in automatiskt. (Med metoden <8: x>
och <v: X> ställs centrumvägd genomsnittsmätning in automatiskt.)
1
2
Välj [Ljusmätmetod].
zz På fliken [z] väljer du [Ljusmätmetod]
och trycker sedan på <0>.
Ställ in ljusmätmetoden.
zz Välj önskad ljusmätmetod och tryck
sedan på <0>.
q Evaluerande ljusmätning
Allmän ljusmätmetod som även passar för motiv
i motljus. Kameran justerar automatiskt exponeringen
för att passa motivet.
w Utsnittsmätning
Lämplig när ljuset omkring motivet är mycket ljusare
än motivet på grund av t.ex. motljus. Ljusstyrkan mäts
ungefär i det grå området i den vänstra bilden i syfte att
uppnå standardexponering.
r Spotmätning
Effektivt för att mäta ljuset på en viss del av ett motiv.
Ljusstyrkan mäts ungefär i det grå området i bilden till
vänster i syfte att uppnå standardexponering. Den här
ljusmätmetoden är till för avancerade användare.
158
e Centrumvägd genomsnittsmätning
En genomsnittlig mätning görs för hela bilden och
skärmens mitt centrumsvägd. Den här ljusmätmetoden
är till för avancerade experter.
zz Om du använder q (Evaluerande ljusmätning) kommer
exponeringsinställningen att låsas när du trycker ned avtryckaren halvvägs
och fokus ställs in. Om du använder w (Utsnittsmätning), r (Spotmätning)
och e (Centrumvägd genomsnittsmätning) ställs exponeringen in i det
ögonblick bilden tas. (Det går inte att låsa exponeringen genom att trycka
ned avtryckaren halvvägs.)
159
Ställa in önskad
exponeringskompensation
N
Ställ in exponeringskompensation om bilderna vid fotografering
utan blixt inte blir lika ljusa som förväntat. Den här funktionen kan
användas i den kreativa zonens metoder (utom <a>). Du kan ställa
in exponeringskompensation på upp till ±5 steg* i 1/3 steg.
Om läget <a> och ISO auto är inställda, se sidan 156 för information
om att ställa in exponeringskompensationen.
*Vid Live View-fotografering/filminspelning eller om [s: Fotograferingsskärm] är
inställd på [Guidning], kan exponeringskompensation ställas in på upp till ±3 steg.
1
Läs av indikatorn för
exponeringsnivå.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
och kontrollera indikatorn för
exponeringsnivå i sökaren eller
på LCD-skärmen.
Ökad exponering för
en ljusare bild
2
Minskad exponering
för en mörkare bild
3
Ställ in värdet för kompensationen.
zz Om exponeringen är för mörk vrider du
ratten <6> medurs medan du håller
ned <g> (för ökad exponering).
zz Om exponeringen är för ljus vrider du
ratten <6> moturs medan du håller
ned <g> (för minskad exponering).
Ta bilden.
zz Du stänger av
exponeringskompensationen genom att
återställa kompensationsvärdet till <E>.
zz Om [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] (= 136) är
inställd på något annat än [Av] kan bilden bli ljus även om du har ställt in
en lägre exponeringskompensation för att få en mörkare bild.
zz Inställd exponeringskompensation kommer inte att tillämpas på filminspelning.
160
zz När du ställer strömbrytaren i läget <2>, kommer inställningen för
exponeringskompensation annulleras.
zz Värdet för exponeringskompensation som visas i sökaren går endast
till ±2 steg. Om värdet för exponeringskompensation överstiger ±2 steg
visas <I> eller <J> längst ut på indikatorn för exponeringsnivå.
zz Om du vill ställa in ett värde för exponeringskompensation över ± 2 steg bör
du ställa in det med [z: Exp. komp./AEB] (= 162).
161
Automatisk exponeringsvariation
N
Den här funktionen tar exponeringskompensationen ett steg längre genom
att automatiskt variera exponeringen inom ±2 steg i 1/3 steg, med tre bilder
enligt nedan. Du kan sedan välja den bästa exponeringen.
Det här kallas för automatisk exponeringsvariation (AEB).
Standardexponering
Mörkare exponering
(Minskad exponering)
1
2
(1)
3
Ljusare exponering
(Ökad exponering)
Välj [Exp. komp./AEB].
zz Välj [Exp. komp./AEB] på fliken [z]
och tryck sedan på <0>.
Ställ in AEB-intervallet.
zz Vrid på ratten <6> och ställ in
AEB-intervallet (1).
zz Tryck på knapparna <Y>
<Z> för att ställa in värdet för
exponeringskompensation.
Om AEB kombineras med
exponeringskompensation
tillämpas AEB genom att centrera
exponeringskompensationens nivå.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
BBNär du trycker ned avtryckaren halvvägs
visas AEB-värdet i sökaren.
Ta bilden.
zz Fokusera och tryck ned avtryckaren
helt så tas bilderna i sekvensen
standardexponering, minskad
exponering och ökad exponering.
162
Stänga av AEB
zz Följ steg 1 och 2 om du vill avaktivera visningen av AEB-intervall
(ställ in på 0).
zz AEB-inställningen stängs även av automatiskt om strömbrytaren står
på <2>, om blixten har laddats upp m.m.
Tips vid fotografering
zz Använda AEB vid serietagning
Om du ställer in matningsmetoden <i> eller <M> (= 112)
och trycker ned avtryckaren helt kommer de tre bildvarianterna tas
i följd i sekvensen standardexponering, minskad exponering och
ökad exponering, och sedan kommer kameran automatiskt stoppa
bildtagningen.
zz Använda AEB med enbild (u/B)
Tryck ned avtryckaren tre gånger för att ta de tre bildvarianterna.
Bilderna tas i följande ordning: standardexponering, minskad
exponering och ökad exponering.
zz Använda AEB med självutlösare eller fjärrkontroll (säljs separat)
Med självutlösaren (<m> <l>), den trådlösa fjärrkontrollen
BR-E1 <Q> eller fjärrutlösaren RS-60E3 kan du ta tre bilder i följd
med 10 eller 2 sekunders fördröjning. Om du ställer in <q> (= 206)
tas tre gånger så många bilder i följd som du har angett.
zz Under AEB kommer <A> och AEB-intervall blinka i sökaren.
zz AEB kan inte användas tillsammans med blixt, när [Brusred. vid
multitagning] är inställt för fotografering med ett kreativt filter eller med
bulbexponeringar.
zz Om [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] (= 136)
är inställt på något annat än [Av] kan effekten av AEB bli reducerad.
163
Låsa exponeringen
N
Du kan låsa exponeringen när du vill ställa in fokus och exponering separat
eller när du ska ta flera bilder på samma exponeringsinställning. Tryck på
knappen <A> för att låsa exponeringen, komponera sedan om och ta
bilden. Det kallas för AE-lås. Metoden passar bl.a. bra för motiv i motljus.
1
2
3
Ställ in fokus på motivet.
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
BBExponeringsinställningen visas.
trycker på knappen <A>.
BBIkonen <A> tänds i sökaren och anger
att exponeringsinställningen är låst
(AE-lås).
zz Varje gång du trycker på
knappen <A> låses den aktuella
exponeringsinställningen.
Komponera om och ta bilden.
zz När du vill ha kvar AE-låset medan du
tar fler bilder håller du ned knappen
<A> och tar en ny bild genom att
trycka på avtryckaren.
AE-låseffekter
Ljusmätmetod
(= 158)
q*
wre
Valmetod för AF-punkt (= 108)
Automatiskt val
Manuellt val
AE-lås tillämpas vid den AF-punkt AE-lås tillämpas vid den valda
där fokus ställts in.
AF-punkten.
AE-lås tillämpas vid den centrerade AF-punkten.
*När AF-omkopplaren på objektivet ställs på <MF> implementeras AE-lås med
centrumvägd exponering vid den centrerade AF-punkten.
zz AE-lås kan inte användas med bulbexponeringar.
164
Spegellåsning för att minska
kamerans skakningsoskärpa
N
Du kan använda spegellåsning för att förhindra störande mekaniska
vibrationer (spegelvibration) vid fotografering med superteleobjektiv eller
närbilder (makrofotografering).
Du aktiverar spegellåsning genom att ställa in [Spegellåsning] på
[1:Möjlig] i [5: Egen programmering(C.Fn)] (= 449).
1
Ställ in fokus på motivet och tryck ned avtryckaren helt.
2
Tryck ned avtryckaren helt igen.
BBSpegeln fälls upp.
BBEn bild tas och spegeln fälls ned.
zz När du har tagit bilden ställer du in [Spegellåsning] på [0:Ej möjlig].
Tips vid fotografering
zz Använda självutlösaren <m>, <l> med spegellåsning.
När du trycker ned avtryckaren helt låses spegeln upp. Bilden tas
10 eller 2 sekunder senare.
zz Fotografering med fjärrkontroll
Fotografering med fjärrkontroll i kombination med spegellåsning ger
ännu större möjlighet att motverka skakningsoskärpa eftersom du inte
vidrör kameran (= 463).
Om den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) är inställd på
2 sekunders fördröjning trycker du på överföringsknappen för att låsa
upp spegeln. Bilden tas 2 sekunder efter detta.
Med fjärrutlösaren RS-60E3 (säljs separat) trycker du in avtryckaren
helt för att låsa upp spegeln och trycker sedan in avtryckaren helt igen
för att ta bilden.
165
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre
komponenter.
zz Vid mycket starkt ljus, till exempel en solig dag på stranden eller i skidbacken
ska du ta bilden direkt efter att spegellåsningen har stabiliserats.
zz När du fotograferar med spegellåsning, om du använder både självutlösare
och bulbexponering, fortsätter du att trycka ned avtryckaren helt (för
självutlösarens fördröjningstid + bulbexponeringstid). Om du släpper
avtryckaren under självutlösarens nedräkning hörs ett avtryckarljud men
ingen bild tas.
zz Under spegellåsningen är inställningar av fotograferingsfunktioner och
menyhantering osv. avaktiverade.
zz Kameran tar en bild i taget även om du ställer in matningsmetoden på <i>,
<M> eller <q>.
zz När [z: Brusreducering för höga ISO] är inställt på [Brusred. vid
multitagning] tas fyra bilder i rad för en bild, oavsett inställning för
[Spegellåsning].
zz Cirka 30 sekunder efter spegellåsningen fälls den ned automatiskt.
Om du trycker ned avtryckaren helt låses spegeln igen.
zz Vid fotografering med spegellåsning bör du använda ett stativ och den
trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat, = 463) eller fjärrutlösaren
RS-60E3 (säljs separat, = 463).
166
Inställning av AF-hjälpbelysning
Ange tändning med AF-hjälpbelysning med kamerans inbyggda blixt eller
en EOS Speedlite.
1
Välj [Tändning med AFhjälpbelysn].
zz På fliken [z] väljer du [Tändning med
AF-hjälpbelysn] och trycker sedan
på <0>.
2
Välj ett alternativ.
zz Välj alternativet med <W> <X> och
tryck sedan på <0>.
zz [ON] På
AF-hjälpbelysningen tänds när det behövs.
Fäll upp blixten för att tända AF-hjälpbelysningen med den inbyggda
blixten.
zz [OFF] Av
AF-hjälpbelysningen tänds inte. Välj detta om du inte vill att
AF-hjälpbelysningen ska tändas.
zz [1] Endast med extern blixt
Om en extern Speedlite har monterats på kameran tänds
AF-hjälpbelysningen vid behov.
zz [IR] Endast IR AF-hjälpbelysning
Gör att infraröd AF-hjälpbelysning tänds via extern Speedlite utrustad
med den här funktionen, när en sådan blixt har monterats.
zz Du bör fälla upp blixten i förväg och ställa in [Tändning med AFhjälpbelysn] på [Möjlig] i metoden <A>, <8> eller <v>.
zz Ingen AF-hjälpbelysning tänds via extern Speedlite med [Tändning med
AF-hjälpbelysn] Egen programmering inställd på [Ej möjlig].
167
Blixtfotografering
I det här kapitlet beskrivs hur du fotograferar med inbyggd
blixt och extern Speedlite (EL/EX-serien, säljs separat), samt
hur du ställer in blixtinställningar på kamerans menyskärm.
zz AEB kan inte användas vid blixtfotografering.
168
Använda den inbyggda blixten
Vid svagt ljus inomhus eller vid motljus i dagsljus kan du helt enkelt fälla
upp den inbyggda blixten och trycka på avtryckaren för att ta fina bilder.
Med metoden <d> ställs slutartiden (1/60 sek–1/200 sek) in automatiskt,
vilket motverkar kameraskakning.
1
2
3
Fäll upp blixten med fingret.
zz Det går alltid att fotografera med blixt
i kreativa zonens metoder när blixten
är uppfälld.
zz När blixten laddas upp visas ”buSy”
i sökaren och [BUSY] visas på
LCD-skärmen.
Håll ned avtryckaren halvvägs.
zz Längst ned till vänster i sökaren
kontrollerar du att symbolen <D> visas.
Ta bilden.
zz När fokuseringen är klar och du trycker
ned avtryckaren helt, avfyras blixten
alltid.
zz Innan du fäller upp blixten tar du bort alla tillbehör från tillbehörsfästet.
169
Tips vid fotografering
zz Vid starkt ljus minskar du ISO-talet.
Om exponeringsinställningen i sökaren blinkar minskar du ISO-talet.
zz Ta bort motljusskyddet. Gå inte för nära motivet.
Om det finns ett motljusskydd på objektivet eller om du står för nära
motivet kan den nedre delen av bilden se mörk ut eftersom blixten
blockeras. För viktiga bilder, spela upp bilden och kontrollera att bilden
inte ser onaturligt mörk i den nedre delen.
170
Blixtexponeringskompensation
N
Ställ in blixtexponeringskompensation om ljusstyrkan inte kommer ut som
önskat (du kommer vilja justera blixtenergin) vid blixtfotografering. Du kan
ställa in blixtexponeringskompensationen på upp till ±2 steg i 1/3 steg.
1
Välj [Blixtstyrning].
zz Välj [Blixtstyrning] på fliken [z] och
tryck sedan på <0>.
2
Välj [Inst. för inbyggd blixt].
3
Välj [2exp. komp.].
4
Ställ in värdet för kompensationen.
zz Om exponeringen är för mörk, trycker
du på <Z> (för ökad exponering).
Om exponeringen är för ljus, trycker
du på <Y> (för minskad exponering).
BBNär du trycker ned avtryckaren halvvägs
visas symbolen <y> i sökaren.
zz När du har tagit bilden stänger du
av blixtexponeringskompensationen
genom att återställa värdet till 0.
171
zz Om [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering] (= 136) är
inställt på något annat än [Av] kan bilden se ljus ut även om du har ställt in
en låg blixtexponeringskompensation.
zz Om blixtexponeringskompensation ställs in med en extern Speedlite (säljs
separat, = 174) kan du inte ställa in blixtexponeringskompensation
på kameran (funktionsinställningar för snabbkontroll eller extern blixt).
Om den ställs in med både kameran och extern Speedlite åsidosätts
kamerainställningen av Speedlite-inställningen.
zz Exponeringsvärdet behålls även efter att strömbrytaren ställts i läget <2>.
172
Låsa blixtexponeringen (FE-lås)
N
Om motivet befinner sig i kanten av skärmen och du använder blixten kan
motivet bli för ljust eller för mörkt beroende på bakgrund m.m. Använd i så
fall FE-låset. Efter inställning av blixtenergin för lämpligt ljus i motivet, kan
du komponera om (placera motivet mot sidan) och fotografera. Den här
funktionen kan också användas med en Speedlite i Canons EL/EX-serie.
* FE står för blixtexponering.
1
2
3
4
Fäll upp blixten med fingret.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
och kontrollera i sökaren att
symbolen <D> lyser.
Ställ in fokus på motivet.
Tryck på knappen <A>.
zz Rikta in sökarens mittparti över motivet
där blixtexponeringen ska låsas och
tryck sedan på <A>.
BBEn förblixt avfyras och värdet för den
nödvändiga blixtenergin beräknas och
sparas i minnet.
BBI sökaren visas ”FEL” en kort stund
och <d> tänds.
zz Varje gång du trycker på <A> avfyras
en förblixt och värdet för den nödvändiga
blixtenergin beräknas och sparas i minnet.
Ta bilden.
zz Komponera bilden och tryck ned
avtryckaren helt.
BBBlixten avfyras och bilden tas.
zz Om motivet är för långt bort och den tagna bilden blir mörk, blinkar
symbolen <D>. Flytta kameran närmare motivet och upprepa steg 2 till 4.
zz FE-lås kan inte användas vid Live View-fotografering.
173
Använda en extern Speedlite
Speedlite i EL/EX-serien avsett för EOS
Med en Speedlite i EL/EX-serien (säljs separat) blir det enkelt att
fotografera med blixt.
Mer information finns i användarhandboken till Speedlite-blixtar
i EL/EX-serien.
zz Funktionerna är begränsade med Speedlites i EX-serien som inte är
kompatibla med blixtfunktionsinställningarna.
zz Canon Speedlite som inte ingår i EL/EX-serien avfyras inte.
zz Om kameran används med ett blixtaggregat eller ett blixttillbehör som är
anpassat för ett annat kameramärke kan det hända att kameran inte fungerar
som den ska eller att funktionsfel uppstår.
174
Ställa in blixtfunktionen
Med den inbyggda blixten eller en extern Speedlite i EL/EX-serien som är
kompatibla med blixtfunktionsinställningarna, kan du använda kamerans
menyskärm för att ställa in blixtfunktioner och egen programmering för
extern Speedlite.
Om du använder en extern Speedlite sätter du fast Speedlite på
kameran och aktiverar Speedlite innan du ställer in blixtfunktionerna.
Mer information om blixtfunktionerna för extern Speedlite finns
i användarhandboken till Speedlite.
1
2
Välj [Blixtstyrning].
zz Välj [Blixtstyrning] på fliken [z]
och tryck sedan på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Välj det menyalternativ som ska ställas
in och tryck sedan på <0>.
Blixttändning
Ställ in det här på [a] (i baszonens
metoder eller i metoden d) om blixten
ska tändas automatiskt baserat på
fotograferingsförhållandena.
Ställ in det här på [D] om blixten alltid
ska tändas när du fotograferar.
Välj [b] (i kreativa zonens metoder) om
blixten ska vara avstängd, eller om du vill
använda AF-hjälpbelysningen.
zz Om det är svårt att ställa in fokus i svag belysning kan det hända att blixten
avfyrar en serie blixtar (“Inställning av AF-hjälpbelysning” (= 167)) trots att
[Blixttändning] är inställd på [b]. Om du vill förhindra att blixten avfyras
skjuter du ned den med fingrarna.
175
N
E-TTL II-blixtmätning
För vanlig blixtexponering ställer du
in [Evaluerande]. Om [Genomsnitt]
har ställts in görs en genomsnittlig
blixtexponeringsmätning för hela motivet.
Blixtexponeringskompensation kan
behövas, beroende på motivet. Den
här inställningen är till för avancerade
användare.
N
Lång synktid
Du kan ställa in blixtsynkroniseringstid för
fotografering i metoden <f> eller <d>.
] 1/200-30 sek. auto
zz [
Blixtsynkroniseringstiden ställs in automatiskt på ett värde mellan
1/200 sekund och 30 sekunder för att passa ljuset i motivet.
Fotografering med långsam synkronisering används under vissa
fotograferingsförhållanden och slutartiden minskas automatiskt.
] 1/200-1/60 sek. auto
zz [
Förhindrar att en lång slutartid ställs in vid svag belysning. Metoden är
effektiv när man vill förhindra oskärpa och kameraskakningar. Motivet
får rätt exponering med hjälp av blixtbelysningen, men bakgrunden kan
bli mörk.
] 1/200 sek. (fast)
zz [
Blixtsynkroniseringstiden är inställd på 1/200 sekund. Detta förhindrar
oskärpa och kameraskakningar mer effektivt än inställningen [1/2001/60sek. auto]. Svagt ljus kan emellertid leda till att bakgrunden till
motivet blir mörkare än med [1/200-1/60sek. auto].
zz För fotografering med långsam synkronisering bör du använda [1/200-30sek.
auto].
zz Höghastighetssynkronisering är inte tillgängligt med metoderna <f> eller
<d> och inställningen [1/200 sek. (fast)].
176
[Inst. för inbyggd blixt] och [Funktionsinst. extern blixt]
N
Du kan ställa in funktionerna i tabellen nedan. Funktionerna som visas
under [Funktionsinst. extern blixt] varierar beroende på vilken Speedlitemodell du använder.
zz Välj [Inst. för inbyggd blixt] eller
[Funktionsinst. extern blixt].
BBSkärmen för blixtfunktionsinställningar
visas. Med [Inst. för inbyggd blixt] kan
bara de markerade funktionerna väljas
och ställas in.
(1)
(2)
(3)
[Inst. för inbyggd blixt].
(4)
(1) Blixtmetod
(2) Blixtzoom
(blixtens täckning)
(3) Slutarsynkronisering
(4) Blixtexponeringskompensation
(5) Variation
blixtexponering
(5)
[Funktionsinst. extern blixt]
De viktigaste funktionerna för [Inst. för inbyggd blixt] och
[Funktionsinst. extern blixt]
Funktion
Blixtmetod
Slutarsynkronisering
Variation blixtexponering*
Blixtexponeringskompensation
Serieutlösning
Tändning av sändarblixt
Blixtzoom*
[Inst. för inbyggd blixt]
Normal blixt
k
k
[Funktionsinst.
extern blixt]
k
k
k
k
Sidan
= 178
= 178
= 171
k
k
k
*Information om [Variation blixtexponering] och [Blixtzoom] finns
i användarhandboken till den Speedlite som är kompatibel med funktionerna.
177
zz Blixtmetod
Med en extern Speedlite kan du välja den blixtmetod som passar dina
önskade fotoeffekter.
zz [E-TTL II-blixtmätning] är
standardmetod för automatisk
blixtfotografering med Speedlite
i EL/EX-serien.
zz [Manuell blixtinställning] lämpar sig
för erfarna användare som vill ställa in
[Blixtenergi] (1/1 till 1/128) själva.
zz Information om andra blixtmetoder finns
i användarhandboken till den Speedlite
som är kompatibel med respektive
blixtmetod.
zz Slutarsynkronisering
Vanligen inställd på [Synkronisera med 1:a ridån] så att blixten
avfyras direkt efter det att exponering har påbörjats.
Om den är inställd på [Synkronisera med 2:a ridån] utlöses blixten
precis innan avtryckaren stängs. I kombination med lång slutartid
kan du skapa ett ljusspår, till exempel efter billyktor på kvällen.
Om synkronisering med 2:a nivån är inställt tillsammans med
[E-TTL II-blixtmätning] avfyras blixten två gånger i följd: en när du
trycker på avtryckaren helt och en direkt innan exponeringen är klar.
Om slutartiden är 1/100 sek. eller snabbare tillämpas synkronisering
med första nivån automatiskt.
Om en extern Speedlite är ansluten kan du även välja
[Höghastighetssynkronisering] (e). Mer information
finns i användarhandboken till Speedlite.
zz Blixtexponeringskompensation
Du kan läsa mer på “Blixtexponeringskompensation” (= 171).
178
Ställa in funktioner för egen programmering av extern
Speedlite
N
Vilka funktioner för egen programmering som visas under [C.Fn inställn.
extern blixt] varierar beroende på vilken Speedlite-modell du använder.
1
Visa funktionen för egen
programmering.
zz När kameran är redo att ta bilder med
en extern Speedlite väljer du [C.Fn
inställn. extern blixt] och trycker
därefter på <0>.
2
Ställ in funktion för egen
programmering.
zz Välj funktionsnummer genom att trycka
på knappen <Y> <Z> och ställ sedan
in funktionen. Tillvägagångssättet
är detsamma som när du ställer
in kamerans funktioner för egen
programmering (= 446).
Återställa alla standardinställningar
1
2
N
Välj [Radera inst.].
zz Välj [Radera inst.] på fliken [z:
Blixtstyrning]. Tryck sedan på <0>.
Välj den inställning du vill radera.
zz Välj [Radera inst. inbyggd blixt],
[Radera inst. extern blixt] eller
[Radera C.Fn inst. ext. blixt] och
tryck därefter på <0>.
zz När du väljer [OK] raderas motsvarande
blixtinställning.
zz Personliga funktioner (P.Fn) för Speedlite kan inte ställas in eller avbrytas
med skärmen [Blixtstyrning] på kameran. Ställ in den direkt på Speedlite.
179
Fotografera
med LCD-skärmen
(Live View-fotografering)
Du kan fotografera medan du visar bilden på kamerans
LCD-skärmen. Det kallas för ”Live View-fotografering”.
zz Om du håller kameran i handen och tittar på LCD-skärmen
när du fotograferar kan kameraskakningar ge suddiga bilder.
Du rekommenderas i så fall använda ett stativ.
Live View-fjärrfotografering
zz Med EOS Utility (EOS-programvara = 484) installerat på datorn
kan du ansluta kameran till datorn och fjärrfotografera samtidigt
som du tittar på datorskärmen. Mer information finns i EOS Utility
användarhandbok.
180
Fotografera med LCD-skärmen
1
2
3
Visa Live View-bilden.
zz Tryck på knappen <A>.
BBLive View-bilden visas på LCD-skärmen.
När metoden <A> är vald visas en
symbol uppe till vänster på skärmen för
den miljö som kameran har identifierat
(= 186).
zz Live View-bilden visas med
den ljusstyrkenivå som närmast
överensstämmer med den faktiska
bild du tar.
Ställ in fokus på motivet.
zz När du trycker ned avtryckaren halvvägs
ställer kameran in fokus med vald
AF-metod (= 197).
zz Du kan även peka på skärmen när du
vill välja ett ansikte eller motiv (= 208).
Ta bilden.
zz Tryck ned avtryckaren helt.
BBBilden tas och den tagna bilden visas
på LCD-skärmen.
BBNär visningstiden är slut återgår
kameran automatiskt till Live Viewfotografering.
zz När du vill avsluta Live Viewfotograferingen trycker du på <A>.
181
zz Bildens synfält är cirka 100 % (när bildregistreringskvaliteten är inställd
på JPEG 73 och sidförhållandet är inställt på 3:2).
zz Du kan kontrollera skärpedjupet i de kreativa zonens metoder genom att
trycka på <0> eller <U> när de har ställts in enligt nedan.
-- I [5: Egen programmering(C.Fn)] ställer du in [Tilldela SET-knappen]
på [7:Skärpedjupskontroll].
-- I [5: Egen programmering(C.Fn)] ställer du in [DISP-knappens
funktion] på [1:Skärpedjupskontroll].
zz Du kan också använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) eller
fjärrutlösaren RS-60E3 (säljs separat) vid Live View-fotografering (= 463).
Aktivera Live View-fotografering
Ställ in [z: Live View-fotogr.] på [Möjlig].
Serietagningsvisning
Om du utför <i> serietagning med One-Shot AF under Live Viewfotografering fortsätter du att hålla ned avtryckaren helt för att visa
(spela upp) de tagna bilderna kontinuerligt. När serietagning har avslutats
(avtryckaren återgår till läget halvvägs nere) visas Live View-bilden.
zz De tagna bilderna kanske inte visas (spelas upp) kontinuerligt beroende på
fotograferingsförhållandena, t.ex. när en blixt används eller vid fotografering
med lång exponering.
zz Med metoden <8: x> är Live View-fotografering inte tillgänglig.
zz Med metoden <8: q> ändras bildvinkeln något vid Live Viewfotografering, eftersom distorsionskorrigering tillämpas.
zz Med metoderna <8: FG> och <v: ABCD> blir
fotograferingsområdet mindre.
zz Vid blixtfotografering blir serietagningshastigheten lägre.
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre
komponenter.
zz Allmänna försiktighetsåtgärder vid Live View-fotografering finns
i = 215–= 216.
182
zz När du använder blixt hörs två slutarljud, men det är bara en bild som tas.
Jämfört med fotografering med sökare tar det längre tid från det att du trycker
ned avtryckaren helt tills bilden tas.
zz Om kameran inte används stängs strömmen av automatiskt efter den tid som
ställts in under [5: Autom avstängn] (= 261). Om [5: Autom avstängn]
är inställt på [Av] avslutas Live View-fotograferingen automatiskt efter cirka
30 minuter (kameran förblir påslagen).
zz Med HDMI-kabeln kan du visa Live View-bilden på en TV-skärm (= 305).
Observera att inget ljud hörs. Om bilden inte visas på TV-skärmen kontrollerar
du att [5: Videosystem] är rätt inställt på [För NTSC] eller [För PAL]
(beroende på standarden för TV:n).
183
Informationsvisning
zz Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
(10)(11)(12) (13)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(9)
(24) (25)
(1)
Fotograferingsmetod
(2)
AF-metod
(3)
AF-funktion
(4)
Matningsmetod
(5)
Ljusmätmetod
(6)
Bildregistreringskvalitet
(7)
Bluetooth-funktion
(8)
Wi-Fi-signalstyrka
(9)
Wi-Fi-funktion
(33)
(27)
(30) (31)
(26) (28) (29)
(32)
(10) Möjligt antal bilder
(11) Maximalt antal bilder i en bildserie
(12) Batterinivå
(13) AF-punkt (Enpunkts AF)
(14) Histogramvisning
(15) Snabbkontroll
(16) Vitbalans/Vitbalanskorrigering
(17) Bildstil
(14)
(18) Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
(19) Kreativa filter
(20) Stillbildsformat
(21) Skärmavtryckare
(22) Exponeringssimulering
(23) Förstorad bild
(24) AE-lås
(25) Slutartid
(26) Uppladdad blixt/Blixt av
(27) Bländare
(28) Blixtexponeringskompensation
(29) Indikator för GPS-anslutning
(30) Indikator för exponeringsnivå/
AEB-intervall
(31) AEB/FEB/Brusreducering vid
multitagning
(32) Högdagerprioritet
(33) ISO-tal
184
zz Du kan visa histogrammet genom att trycka på <B>. Histogrammet visas
däremot inte när du trycker ned avtryckaren helt.
zz Om <g> visas i vitt betyder det att Live View-bilden noggrant återger
ljusstyrkenivån på den faktiska bild du ska ta.
zz Om <g> blinkar betyder det att Live View-bilden visas med en ljusstyrka
som inte motsvarar den tagna bilden på grund av svagt eller starkt ljus.
Den faktiska bilden kommer emellertid att återge exponeringsinställningen.
Observera att bruset kan vara mer framträdande än den faktiska bilden.
zz Exponeringssimulering utförs inte i metoderna <8: FG> när
Brusreducering vid multitagning är inställt samt när blixten eller
bulbexponering används. Symbolen <g> och histogram visas i grått.
Bilden visas på LCD-skärmen med standardljusstyrka. Det kan också hända
att histogrammet inte visas korrekt vid förhållanden med svagt eller starkt ljus.
zz Symbolen <g> kommer också att visas i grått med metoderna <v:
ABCD>. Histogrammet visas inte.
Varningar:
Håll inte kameran i samma ställning under längre tidsperioder.
Även om kameran inte känns alltför varm, kan långvarig kontakt med samma
kroppsdel orsaka hudrodnad eller blåsor på grund av låga temperaturer. Ett stativ
rekommenderas när du använder kameran på varma platser eller för personer med
cirkulationsproblem eller med känslig hud.
185
Motivsymboler
Med fotograferingsmetoden <A> upptäcks motivet i kameran och allting
ställs in automatiskt för att passa motivet. Motivtypen visas i skärmens övre
vänstra hörn.
Motiv
Porträtt
Rörelse
Bakgrund
Icke-porträtt
Bakgrundsfärg
Natur- och
Rörelse Närbild*1
utomhusmiljö
Ljus
Grå
Motljus
Innehåller blå
himmel
Ljusblå
Motljus
Solnedgång
*2
*2
Orange
Spotlight
Mörkblå
Mörk
Med stativ
* 3* 4
*
2
* 3* 4
*
2
*1:Visas när objektivet har avståndsinformation. Om du använder ett
förlängningsrör eller ett närbildsobjektiv kan det hända att symbolen
inte motsvarar den aktuella miljön.
*2:Symbolen visas för det motiv som valts från de identifierade motiven.
*3: Visas om samtliga förhållanden nedan gäller:
Fotograferingsmiljön är mörk, det är natt- eller kvällsfoto och stativ används.
*4: Visas med följande objektiv:
• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• EF-S55-250mm f/4-5.6 IS II
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer-objektiv (Bildstabilisator) som kommit under och efter 2012.
*3+*4:Om förhållandena i *3 och *4 råder blir slutartiden längre.
zz För vissa miljöer eller fotograferingsförhållanden kan det hända att ikonen inte
motsvarar den aktuella miljön.
186
Inställningar av fotograferingsfunktioner
Här beskrivs funktionsinställningar som är specifika för Live View-fotografering.
Snabbkontroll
Tryck på <Q> när en bild visas för att gå till snabbkontrollskärmen,
där du kan välja inställningar.
1
2
3
Tryck på <Q>.
BBFunktioner som kan ställas in visas.
Välj en funktion och ställ in den.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att välja en funktion.
BBDen valda funktionens inställningar och funktionsguiden (= 55)
visas på skärmen.
zz Ställ in funktionen med knapparna <Y> <Z>.
zz I metoderna <8> och <v> väljer du fotograferingsmetod i rutan
uppe till vänster på skärmen och trycker på <0> för att välja
fotograferingsmetod.
zz Välj [Q] och tryck sedan på <S/u> för att ställa in automatisk
vitbalans.
zz Om du vill ställa in matningsmetodens <q>-inställning,
vitbalanskorrigering/vitbalansvariation, bildstil eller effekter för
kreativa filter trycker du på knappen <B>.
Stäng inställningsskärmen.
zz Spara inställningen och återgå till Live View-fotografering genom att
trycka på <0>.
zz Du kan även återgå till Live View-fotografering genom att välja [2].
zz Om du använder den kreativa zonens metoder kan du ställa in ett ISO-tal
genom att trycka på <g>.
zz När du ställer in w (Utsnittsmätning) eller r (Spotmätning) visas en
mätningscirkel mitt på skärmen.
zz Vid Live View-fotografering kan du inte ställa in <B> eller <M> på
matning eller självutlösare.
187
Fotografera med kreativa
filtereffekter
N
När du visar Live View-bilden kan du tillämpa en av sju filtereffekter (grynig
svartvit, mjuk fokus, fisheye-effekt, oljemålning, akvarell, leksakskamera
och miniatyreffekt) när du ska ta bilden.
Endast den bild sparas som det kreativa filtret tillämpats på. Du kan också
ta en bild utan kreativt filter, och sedan tillämpa effekten efteråt och spara
bilden som en ny bild (= 329).
1
2
3
4
5
6
Vrid inställningsratten till en metod
i den kreativa zonen.
Tryck på <Q>.
BBSnabbkontrollskärmen visas.
Välj [x].
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
välj [x] (Kreativa filter) till höger på
skärmen.
Välj en filtereffekt.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja en filtereffekt (= 190).
BBBilden visas med effekterna för det filter
du har valt.
Justera filtereffekten.
zTryck
z
på knappen <B> (gäller inte c).
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att justera effekten och tryck sedan
på <0>.
Ta bilden.
BBBilden tas med den filtereffekt du har valt.
188
zz När du ställer in ett kreativt filter tas en bild i taget även om matningsmetoden
har ställts in på <i>.
zz Om du fotograferar med kreativa filter förhindras du att ange RAW, AEB,
vitbalansvariation eller Brusreducering vid multitagning.
zz Histogrammet visas inte när du tar bilder med kreativa filter.
189
Kreativa filter
zz G Grynig svartvit
Ger gryniga svartvita bilder. Genom att justera kontrasten kan du ändra
svartviteffekten.
zz W Mjuk fokus
Ger bilden en mjuk ton. Du kan ändra mjukhetsgraden genom att
justera oskärpan.
zz X Fisheye-effekt
Gör att det ser ut som att bilderna tagits med ett fisheye-objektiv. Bilden
återges med ett slags tunndistorsion.
Hur stort området som beskärs i bildens periferi varierar beroende på
filtrets effektnivå. Eftersom filtereffekten gör att bildens mitt förstoras
kan upplösningen i mitten försämras beroende på antalet registrerade
pixels. Kontrollera bilden på skärmen medan du ställer in det här filtret.
AF-punkten kommer att fastställas till en punkt i mitten.
zz Y Oljemålning
Bilden ser ut som en oljemålning och motivet ser mer tredimensionellt
ut. Du kan justera kontrasten och färgmättnaden. Observera att motiv
som himmel eller vita väggar kanske inte återges med en mjuk kontrast
och att det kan se ojämnt ut eller innehålla mycket brus.
zz Z Akvarell
Bilden påminner om en akvarellmålning med mjuka färger. Du kan
kontrollera färgdensiteten genom att justera filtereffekten. Observera att
kvällsmotiv eller mörka motiv kanske inte återges med en mjuk kontrast
och att ojämnheter och mycket brus kan uppstå.
zz H Leksakskamera
Bilden blir mörkare längs kanterna och får en unik färgton som om den
vore tagen med en leksakskamera. Du kan ändra färgsticket genom att
anpassa färgtonen.
190
zz c Miniatyreffekt
Skapar en dioramaeffekt.
Om du vill att bildens mitt ska se skarp ut, ta bilden utan att ändra
någon inställning.
För att flytta det område som ska vara skarpt (miniatyreffektram) läser
du avsnittet “Justera miniatyreffekt” (= 98). Enpunkts AF används
som AF-metod. Placering av miniatyreffektramen över AF-punkten
innan fotografering rekommenderas.
zz Om du väljer Grynig svartvit ser den gryniga effekten på LCD-skärmen
annorlunda ut än den gryniga effekten i den faktiska bilden.
zz Om du väljer Mjuk fokus och Miniatyreffekt kan den oskarpa effekten på
LCD-skärmen se annorlunda ut än den oskarpa effekten i den faktiska bilden.
Du kan kontrollera oskärpa före bildtagning genom att trycka på <0> eller
<U> när de har ställts in enligt nedan.
-- I [5: Egen programmering(C.Fn)] ställer du in [Tilldela SET-knappen]
på [7:Skärpedjupskontroll].
-- I [5: Egen programmering(C.Fn)] ställer du in [DISP-knappens
funktion] på [1:Skärpedjupskontroll].
191
Inställningar av menyfunktioner
Inställningar för Live View-fotografering visas på fliken [z] och [5]
i Live View-fotografering.
zz StillbildsformatN
Du kan ändra bildens sidförhållande. [3:2] ställs in som standard.
Området runt Live View-bilden är svartmarkerat när följande
sidförhållanden är inställda: [4:3] [16:9] [1:1].
JPEG-bilder sparas med inställda sidförhållanden. RAW-bilder
sparas alltid med sidförhållandet [3:2]. Information från det valda
sidförhållandet läggs till i RAW-bildfilen. När du bearbetar RAW-bilden
med Digital Photo Professional (EOS-programvara), kan du generera
en bild med samma sidförhållande som ställts in för fotografering.
Vid sidförhållandena [4:3], [16:9] och [1:1] visas linjerna som anger
sidförhållandet vid bildvisning, men de ritas inte på själva bilden.
192
Bildkvalitet
73/83
74/84
7a/8a
b
1/D
Sidförhållande och pixelantal (ungefärliga värden)
3:2
4:3
16:9
1:1
5328 x 4000*
6000 x 3368*
4000 x 4000
6000 x 4000
(24 megapixels) (21,3 megapixels) (20,2 megapixels) (16 megapixels)
3984 x 2656
3552 x 2664
3984 x 2240*
2656 x 2656
(10,6 megapixels) (9,5 megapixels) (8,9 megapixels) (7,1 megapixels)
2976 x 1984
2656 x 1992
2976 x 1680*
1984 x 1984
(5,9 megapixels) (5,3 megapixels) (5 megapixels) (3,9 megapixels)
2400 x 1600
2112 x 1600*
2400 x 1344*
1600 x 1600
(3,8 megapixels) (3,4 megapixels) (3,2 megapixels) (2,6 megapixels)
6000 x 4000
6000 x 4000
6000 x 4000
6000 x 4000
(24 megapixels) (24 megapixels) (24 megapixels) (24 megapixels)
[4:3], [16:9] och [1:1] är tillgängliga vid Live View-fotografering.
Pixelantalet avrundas till närmsta tiotusen- eller tusental.
JPEG-bilder skapas med angivet sidförhållande.
RAW-bilder tas med bildförhållandet 3:2 och märks för att ange angivet
sidförhållande.
zz Värdena för bildregistreringskvalitet och sidförhållande med en asterisk
överensstämmer inte helt med sidförhållandet.
zz
zz
zz
zz
zz MättimerN
Du kan ändra hur länge exponeringsinställningen ska visas (tid för
AE-lås). I baszonens metoder är mättimern fast inställd på 8 sekunder.
zz Skärmavtryckare (= 208)
Genom att endast trycka på LCD-skärmen kan du fokusera och ta
bilder automatiskt.
zz AF-metod (= 197)
Du kan välja [u+Följning], [Spot-AF], [Enpunkts AF] eller [Zon AF].
I metoden <A> är AF-metoden inställd på [u+Följning] och kan inte
ändras.
zz Ögonavkänning AF (= 204)
Med AF-metoden inställd på [u+Följning], kan du fotografera med
motivets ögon i fokus.
zz Kontinuerlig AF (= 205)
Gör att du inte missar plötsliga fotomöjligheter, eftersom kameran alltid
fokuserar på motiv tills du trycker ned avtryckaren halvvägs.
zz Inställning av MF-peakingN (= 213)
Kanterna på motiv i fokus kan visas i färg för att underlätta
fokuseringen.
193
zz Rutnät vid fotografering
Med [3x3 l] eller [6x4 m] kan du visa rutnät som hjälper dig att
rikta kameran rakt vertikalt eller horisontellt. Med [3x3+diag n] visas
rutnätet tillsammans med diagonala linjer så att du kan komponera med
bättre balans genom att justera kryssen över motivet.
zz Om du väljer [z: Data för damm-borttagning] eller något av [Rengör
manuellt] eller [Rengör nuf] under [5: Sensorrengöring] avbryts Live
View-fotograferingen. Du kan aktivera Live View-fotografering igen genom att
trycka på knappen <A>.
194
Ändra autofokusfunktion
N
Du kan välja AF-funktion (autofokus) efter fotograferingsförhållanden
eller motiv. För baszonens metoder ställs den optimala AF-funktionen
in automatiskt för respektive fotograferingsmetod.
1
2
3
4
Tryck på <Q>.
BBSnabbkontrollskärmen visas.
Välj [X].
zz Tryck på knapparna <W> <X> och välj
[X] (AF-funktion) till vänster
på skärmen.
Välj AF-funktionen.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och
välj önskad AF-funktion. Tryck sedan
på <0>.
X: One-Shot AF
K: Servo AF
Ställ in fokus på motivet.
zz Placera AF-punkten över motivet
och tryck ned avtryckaren halvvägs.
Kameran ställer in fokus med den
valda AF-funktionen.
zz Kan endast väljas för Live View-fotografering (kan inte väljas för
filminspelning).
zz Om fokus inte uppnås blir AF-punkten orange. Det går då inte att ta någon
bild, även om du trycker ned avtryckaren helt. Komponera om bilden och
försök ställa in fokus igen. Eller se “Fotograferingsförhållanden som försvårar
fokuseringen” (= 202).
195
One-Shot AF för stillastående motiv
Lämplig för stillastående motiv. När du trycker ned avtryckaren
halvvägs ställer kameran in fokus endast en gång.
zz När fokuseringen är klar blir AF-punkten grön och en pipsignal hörs.
zz Fokus förblir låst om du håller ned avtryckaren halvvägs och du kan
komponera om bilden innan du tar den.
zz Vid blixtfotografering blir serietagningshastigheten lägre.
zz Om [5: Pipljud] har ställts in på [Av] hörs ingen pipsignal när fokus har
ställts in.
Servo AF för rörliga motiv
Den här AF-funktionen är lämplig för motiv som rör sig. När du håller
avtryckaren halvvägs nedtryckt fortsätter kameran att fokusera på
motivet kontinuerligt.
zz Motivspårning prioriteras när matningsmetoden är inställd på <i>
för serietagning.
zz Vid blixtfotografering blir serietagningshastigheten lägre.
zz När fokus uppnås blir AF-punkten blå.
zz Exponeringen ställs in i det ögonblick bilden tas.
zz Om [AF-metod] är inställt på [u+Följning] blir fokuseringen
kontinuerlig så länge som områdesramen kan följa motivet.
zz Beroende på vilket objektiv som används, avståndet till motivet samt motivets
hastighet är det inte säkert att kameran kan ställa in korrekt fokus.
zz Vid zoomning under serietagning kan fokus gå förlorad. Zooma först,
komponera sedan om och ta sedan bilden.
zz Med Servo AF hörs ingen pipsignal ens när fokuseringen är klar.
196
Fokusera med AF
Välja AF-metod
Du kan välja AF-metod efter fotograferingsförhållanden och motiv. Som
AF-metod kan du välja [u (ansikte)+Följning] (= 198), [Spot-AF],
[Enpunkts AF] eller [Zon AF] (= 200).
Om du vill uppnå exakt fokusering ställer du omkopplaren för
fokuseringsmetod på objektivet på <MF>, förstorar bilden och
fokuserar manuellt (= 212).
Välj AF-metod.
zz Välj [AF-metod] på fliken [z].
zz Välj önskad AF-metod och tryck sedan
på <0>.
zz När Live View-bilden visas kan du välja
AF-metod på snabbkontrollskärmen
genom att trycka på <Q> (= 187).
zz Beskrivningarna på = 198–= 200 förutsätter att [AF-funktion] är inställd på
[One-shot AF] (= 196). Med [Servo AF] (= 196) inställd blir AF-punkten
blå när fokus har uppnåtts.
zz I metoderna <8: C5> ställs Servo AF in automatiskt och när fokus har
uppnåtts blir AF-punkten blå och en pipsignal hörs.
zz Endast [u+Följning] och [Enpunkts AF] är tillgänglig när 4K-filminspelning
är inställd.
zz Information om skärmavtryckaren (AF och slutarutlösning genom att trycka på
skärmen) finns på sidan 208.
197
Ansikte+Följning
Kameran identifierar människors ansikten och fokuserar på dem. Om någon
rör på sig spåras ansiktet med AF-punkten <p>.
1
2
3
Kontrollera AF-punkten.
zz När ett ansikte identifieras visas <p>
över det och fokus ställs in där.
zz Om flera ansikten hittas visas <q>.
Använd <Y> <Z> till att flytta <q>
till det ansikte du vill ställa in fokus på.
zz Du kan även trycka på LCD-skärmen
när du vill välja ett ansikte eller motiv.
Ställ in fokus på motivet.
zz Håll ned avtryckaren halvvägs så att
fokus ställs in.
BBOm inga ansikten kan upptäckas eller
om du inte trycker på skärmen, kommer
fokus att uppnås inom ramen för
AF-området.
BBNär fokuseringen är klar blir AF-punkten
grön och en pipsignal hörs.
BBOm fokus inte uppnås blir AF-punkten
orange.
Ta bilden.
zz Kontrollera fokusering och exponering
och ta bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt (= 181).
198
zz Fokusera på ett motiv som inte är ett mänskligt ansikte
När AF-punkten <z> uppnår fokus kommer den <z> att följa motivet
även om du ändrar bildens komposition eller om motivet rör sig.
zz Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet är väldigt oskarpt. Justera
fokus manuellt (= 212) så att ansiktet kan identifieras och utför sedan
autofokusering.
zz Det kan hända att ett annat objekt misstas för ett mänskligt ansikte.
zz Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet upptar för stor eller liten del
av bilden, är för ljust eller mörkt eller om det är delvis dolt.
zz <p> kanske endast täcker en del av ansiktet och inte hela ansiktet.
zz Storleken på AF-punkten ändras beroende på motivet.
199
Spot-AF/Enpunkts AF/Zon AF
Du kan ställa in AF-punkt eller ram för AF-område manuellt. Här används
Enpunkts AF-skärmarna som ett exempel.
1
Kontrollera AF-punkten.
zz AF-punkten (1) visas.
zz Med Zon-AF visas ramen för Zon-AF.
(1)
2
3
Flytta AF-punkten.
zz Du kan också flytta AF-punkten genom
att peka på skärmen eller trycka på
pilknapparna <V>.
zz Om du vill centrera AF-punkten eller
ramen för AF-område trycker du på
knappen <L>.
zz Du förstorar visningen genom att trycka
på <u>. Varje gång du trycker på <u>
ändras förstoringsgraden.
Ställ in fokus på motivet.
zz Placera AF-punkten över motivet
och tryck ned avtryckaren halvvägs.
BBNär fokuseringen är klar blir AF-punkten
grön och en pipsignal hörs.
BBOm fokus inte uppnås blir AF-punkten
orange.
200
4
Ta bilden.
zz Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt (= 181).
zz Det kan vara svårt att fokusera när du använder en perifer AF-punkt. I så fall
väljer du en AF-punkt i mitten.
Anmärkningar om AF
AF-funktion
zz Om du trycker ned avtryckaren halvvägs efter att fokus uppnåtts ställs
fokus in igen.
zz Bildens ljusstyrka kan ändras under och efter AF-funktionen.
zz Beroende på motiv och fotograferingsförhållanden kan det ta längre
tid att fokusera eller också kan serietagningshastigheten minska.
zz Om ljuskällan ändras när Live View-bilden visas kan skärmen flimra
och det kan vara svårt att ställa in fokus. Om det inträffar avslutar du
Live View-fotograferingen och använder autofokusering under den
faktiska ljuskällan som ska användas.
zz Om du inte kan ställa in fokus med autofokuseringen ställer du in AFomkopplaren på objektivet på <MF> och ställer in fokus manuellt (= 212).
zz Om du fotograferar ett motiv i periferin och det är något oskarpt kan du
komponera om för att flytta motivet (och AF-punkten) mot skärmens mitt
och ställa in fokus igen, och sedan ta bilden.
zz AF-hjälpbelysningen tänds inte. Om du däremot använder en Speedlite
i EX-serien som är utrustad med LED-belysning kan AF-hjälpbelysningen
tändas vid behov.
zz Med vissa objektiv kan det ta längre tid att uppnå fokus med autofokus, eller
så går det inte att få exakt fokusering.
201
Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
zz Motiv med låg kontrast som blå himmel, enfärgade ytor och detaljer
som utjämnas i skuggor eller högdagrar.
zz Motiv i svagt ljus.
zz Ränder och andra mönster där det bara finns kontrast i horisontell
riktning.
zz Motiv med upprepade mönster (till exempel fönster i skyskrapor,
tangentbord).
zz Tunna linjer och motivkonturer.
zz Vid alla ljuskällor där ljusstyrka, färg eller mönster förändras.
zz Nattfoton eller ljuspunkter.
zz Bilden flimrar under lysrörs- eller LED-belysning.
zz Ytterst små motiv.
zz Motiv i kanten av skärmen.
zz Motiv i starkt motljus eller reflekterande motiv (till exempel bilar med
mycket reflekterande kaross).
zz Motiv nära eller långt borta som skyms av en AF-punkt (exempelvis ett
djur i en bur osv.).
zz Motiv som rör sig inom AF-punkten och inte är stilla på grund av
kameraskakningar eller oskärpa.
zz Autofokusering när motivet är långt utanför fokuspunkten.
zz Mjuka fokuseringseffekter får du med hjälp av ett objektiv med mjukt
fokus.
zz Ett särskilt effektfilter används.
zz Brus (ljusa prickar, ränder m.m.) framträder på skärmen vid
autofokusering.
AF-område
Tillgängligt autofokusområde varierar beroende på vilket objektiv och
sidförhållande som används och om du filmar 4K-filmer eller använder
funktioner som Digital IS för film.
202
Förstorad bild
Om du vill kontrollera fokus när AFmetoden är något annat än [u+Följning],
förstorar du bilden cirka 5 eller 10 gånger
genom att trycka på <u> eller [Y] längst
ned till vänster.
Förstorad bild kan inte användas med
[u+Följning].
zz Flytta AF-punkten genom att trycka på pilknapparna <V> eller tryck
på platsen du vill förstora.
zz Antingen trycker på knappen <u> eller på [Y] för att förstora
området som täcks av förstoringsramen. Varje gång du trycker
på <u> eller [Y] ändras förstoringsförhållandet.
zz Förstoringen centreras på AF-punkten för [Spot-AF] och
[Enpunkts AF] och centreras på ramen för AF-område för [Zon AF].
zz Autofokusering sker med förstorad visning om du trycker ned
avtryckaren halvvägs med inställningen [Enpunkts AF] eller
[Spot-AF]. Om du använder andra AF-metoder sker autofokus
efter att normal visning har återställts.
zz Med Servo AF, om du trycker ned avtryckaren halvvägs i den förstorade
vyn, kommer kameran att återgå till normal vy för fokusering.
zz Om det är svårt att fokusera med förstorad bild återgår du till normal bild och
utför autofokusering.
zz Om AF utförs i normal bild och sedan använder förstorar bild, kan oskärpa
uppstå.
zz AF-hastigheten skiljer sig åt mellan normal och förstorad bild.
zz Vid förstorad bild fungerar inte Filmservo-AF (= 253).
zz Vid förstorad bild det svårare att fokusera på grund av kameraskakning.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
203
Fokusera på personers ögon
Med AF-metoden inställd på [u+Följning], kan du fotografera med
motivets ögon i fokus.
1
2
3
4
Välj [Ögonavkänning AF].
zz På fliken [z] väljer du
[Ögonavkänning AF] och trycker
på <0>.
Välj [Aktivera].
Sikta kameran mot motivet.
BBEn AF-punkt visas runt ögat.
zz Du kan även trycka på skärmen
när du vill fokusera på ett ansikte.
Hela ansiktet väljs när du trycker på
andra ansiktsdelar, till exempel näsa
eller mun. Ögon för fokusering väljs
automatiskt.
zz Du kan välja ett öga eller ett ansikte
med nycklarna <Y> <Z> när < >
eller <p> visas.
Ta bilden.
zz Det kan hända att det inte går att korrekt detektera motivets ögon beroende
på motivet och fotograferingsförhållandena.
204
Ställa in Kontinuerlig AF
Med den här funktionen behålls fokus på vanligtvis på motiven. Kameran
är klar att fokusera direkt när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
1
2
Välj [KontinuerligAF].
zz Välj [KontinuerligAF] på fliken [z]
och tryck sedan på <0>.
Välj [På].
zz När du aktiverar den här funktionen minskar antalet bilder, eftersom objektivet
drivs kontinuerligt och batteristyrkan förbrukas.
205
Använda självutlösaren
1
2
Välj [Matningsmetod].
zz På fliken [z] väljer du
[Matningsmetod] och trycker sedan
på <0>.
Välj självutlösare.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och välj
självutlösaren. Tryck sedan på <0>.
m/Q:
10 sek./fjärrkontroll
självutlösare
Bilden tas 10 sekunder efter att
du trycker ned avtryckaren.
Du kan också fotografera med
den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1
(säljs separat) (= 463).
l: 2-sek. självutlösare
Bilden tas 2 sekunder efter att
du trycker ned avtryckaren.
q:
10 sek. självutlösare samt
serietagning
10 sekunder efter att du trycker
ned avtryckaren tas det antal
bilder du har angett.
Tryck på <W> <X> om du vill
ställa in hur många bilder (2 till 10)
som ska tas med självutlösaren.
206
3
Ta bilden.
zz Ställ in fokus på motivet och tryck ned
avtryckaren helt.
BBDu kontrollerar funktionen genom
att lyssna efter pipljud eller titta på
nedräkningen (i sekunder) på LCDskärmen.
BBTvå sekunder innan bilden tas hörs
en snabbare pipsignal.
zz Med <q> kan intervallet mellan flera bilder förlängas beroende på
fotograferingsfunktionernas inställningar, till exempel bildregistreringskvalitet
och blixt.
zz Om ströljus kommer in i sökaren när du tar bilden kan exponeringen bli
felaktig. Live View-fotografering rekommenderas.
zz När du har tagit bilder med självutlösaren bör du visa bilderna (= 101) så
att du kan kontrollera fokusering och exponering.
zz Om du använder självutlösaren för att ta ett kort av dig själv tillämpar du
fokuseringslåset (= 74) på ett motiv på samma avstånd som du själv
kommer att ha.
zz Om du vill avbryta självutlösaren när den är igång trycker du på LCD-skärmen
eller på <0>.
207
Fotografera med skärmavtryckaren
Genom att endast trycka på LCD-skärmen kan du fokusera och ta bilder
automatiskt.
1
2
Aktivera skärmavtryckaren.
zz Tryck på [y].
Varje gång du pekar på symbolen
växlar du mellan [y] och [x].
zz [x] (Skärmavtryckare: På)
Kameran fokuserar på den punkt
du trycker på och sedan tas bilden.
zz [y] (Skärmavtryckare: Av)
Du kan peka på en punkt för att
fokusera på punkten (peka på AF).
Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
Peka på skärmen när du vill
fotografera.
zPeka
z
på ansiktet eller motivet på skärmen.
BBPå den plats du pekar ställs fokus in
(Touch AF) med inställd AF-metod
(= 197).
BBNär fokuseringen är klar blir AF-punkten
grön och bilden tas automatiskt.
zz Om fokuseringen misslyckas blir
AF-punkten orange och ingen bild
tas. Peka på ansiktet eller motivet
på skärmen igen.
zz Även om du ställer in matningsmetoden på <i> tar kameran en bild i taget.
zz Även om [AF-funktion] är inställt på [Servo AF] och du trycker på skärmen
kommer fokus att ställas in på bilden med [One-Shot AF].
zz Om du trycker på skärmen med förstorad bild uppnås fokus inte och bilden
tas inte.
zz Om fisheye-effektens kreativa filter är inställt kommer kameran att fokusera
med hjälp av AF-punkten i mitten på skärmen oavsett vilken plats du pekar på.
zz Om miniatyreffektens kreativa filter är inställt fungerar inte skärmavtryckaren.
208
zz Du kan även aktivera skärmavtryckaren genom att ställa in
[z: Skärmavtryckare].
zz Om du vill ta bilder med bulbexponering pekar du på skärmen två gånger.
När du pekar första gången startas bulbexponeringen. När du pekar andra
gången stoppas bulbexponeringen. Var försiktig så att du inte råkar skaka
kameran när du pekar på skärmen.
209
Ta ett självporträtt (selfie)
I självporträttsläget bearbetas bilden så att den passar mänskliga motiv.
Innan du fotograferar kan du också ange bakgrundsoskärpa, ljusstyrka
och hudtoner.
1
Rikta LCD-skärmen mot framsidan
av kameran.
zz Se bilden, fäll ut LCD-skärmen och
rikta den mot framsidan av kameran
(= 40).
2
3
4
(1) (2)
Peka på [ ] på skärmen.
zz Peka på [ ] på skärmen för att aktivera
självporträtt.
Välj inställningar för självporträtt.
zz Peka på en funktion (1) för att välja den
och ange sedan en effekt.
Ta bilden.
När du använder skärmavtryckaren:
zz Peka på [y] (2) och ställ in på [x]
(Skärmavtryckare: På) (= 208).
zz Tryck på den plats där du vill fokusera
och ta bilden.
När du använder avtryckaren:
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs för att
ställa in fokus och tryck sedan ned den
helt för att ta bilden.
210
zz När kameran har uppnått fokus ska du inte ändra avståndet mellan dig och
kameran förrän bilden har tagits.
zz Var försiktig så att du inte tappar kameran.
zz Blixtfotografering är inte möjlig. Försök att förhindra kameraskakning när du
fotograferar i svagt ljus.
zz Självporträttsläget avbryts när du ställer kamerans strömbrytare i läget <2>
eller gör något av följande:
-- trycker på [g] på skärmen
-- roterar LCD-skärmen till sin ursprungliga position
-- trycker på knappen <A>.
211
MF: Fokusera manuellt
Du kan förstora bilden och ställa in fokus mer exakt med manuell
fokusering (MF).
1
Ställ AF-omkopplaren på objektivet
på <MF>.
zz Vrid fokuseringsringen på objektivet för
grov fokusering.
2
3
4
Visa förstoringsramen.
zz Tryck på knappen <u>.
BBFörstoringsramen visas.
zz Du kan även peka på [1] på skärmen
om du vill förstora bilden.
Flytta förstoringsramen.
zz Tryck på pilknapparna <V> om du vill
flytta förstoringsramen till den plats där
du vill fokusera.
zz Tryck på <L> om du vill återställa
förstoringsramen till mitten.
Förstora bilden.
zz Varje gång du trycker på <u> ändras
bildens förstoring i följande ordning:
Normal visning → 5x → 10x
(1) (2)(3)
(1) AE-lås
(2) Läge för förstorat område
(3) Förstoring
212
5
6
Fokusera manuellt.
zz Medan du tittar på den förstorade bilden
vrider du fokuseringsringen på objektivet
för att fokusera.
zz När du ställt in fokus trycker du på
knappen <u> för att återgå till normal
visning.
Ta bilden.
zz Kontrollera fokuseringen och
exponeringen och ta bilden genom
att trycka ned avtryckaren (= 181).
zz Vid förstorad bild är exponeringen låst. (Slutartid och bländarvärde visas
i rött.)
zz Även med manuell fokusering kan du använda skärmavtryckaren för att ta
en bild.
Ställa in MF-peaking (framhävning av konturer)
Kanterna på motiv i fokus kan visas i färg för att underlätta fokuseringen.
Du kan ställa in konturfärgerna och justera känsligheten (nivån) för
kantidentifiering (förutom med metoden <A>).
1
2
Välj [Inst. av MF-peaking].
zz På fliken [z] väljer du [Inst. av MFpeaking] och trycker sedan på <0>.
Välj [Peaking].
zz Välj [Peaking] och tryck sedan
på <0>.
zz Välj [På] och tryck sedan på <0>.
213
3
Ställ in nivå och färg.
zz Gör inställningar efter behov.
zz Peaking-visning fungerar inte vid förstorad visning.
zz MF-peaking kan vara svår att urskilja vid höga ISO-tal, särskilt när utvidgat
ISO är inställt. Om det är nödvändigt kan du sänka ISO-talet eller ställa in
[Peaking] på [Av].
zz Peaking-visning som visas på LCD-skärmen registreras inte i bilderna.
214
Allmänna försiktighetsåtgärder vid Live View-fotografering
Bildkvalitet
zz När du har fotograferat med höga ISO-tal kan brus (till exempel ljusa prickar
och ränder) framträda på bilden.
zz Fotografering vid höga temperaturer kan orsaka brus och ojämna färger på
bilden.
zz Om Live View-fotografering används kontinuerligt under en längre period kan
kamerans innertemperatur stiga, och bildkvaliteten kan försämras. Stäng av
Live View-fotografering när du inte tar bilder.
zz Om du fotograferar med lång exponering när kamerans innertemperatur är
hög kan bildkvaliteten försämras. Avsluta Live View-fotograferingen och vänta
några minuter innan du fotograferar igen.
Vit <s> och röd <E> varningssymbol för innertemperatur
zz Om temperaturen inuti kameran stiger på grund av utdragen Live Viewfotografering eller hög omgivande temperatur visas en vit <s> eller en
röd <E>-symbol.
zz Den vita <s>-symbolen anger att bildkvaliteten hos stillbilder påverkas
negativt. Du bör tillfälligt stänga av Live View-fotografering och låta kameran
svalna innan du använder den igen.
zz Den röda <E>-symbolen visar att Live View-fotograferingen snart avslutas
automatiskt. Om det inträffar kan du inte spela in igen förrän temperaturen
i kameran har sjunkit. Avsluta Live View-fotograferingen tillfälligt eller stäng
av kameran och låt bli att använda den på en stund.
zz <s> och <E> visas tidigare om du använder Live View-fotografering vid
hög temperatur under en längre period. Stäng alltid av kameran när du inte
använder den.
zz Om temperaturen inuti kameran är hög kan bildkvaliteten hos bilder med
höga ISO-tal eller lång exponering försämras innan den vita <s>-symbolen
visas.
Fotograferingsresultat
zz Om du fotograferar med förstorad bild kan det hända att exponeringen inte
blir som du tänkt dig. Återgå till normal bild innan du tar bilden. Vid förstorad
bild visas slutartid och bländarvärde i rött. Även om du tar bilden med
förstorad bild kommer den att tas med bildområdet i helskärmsvy.
zz Om du använder ett TS-E-objektiv (utom TS-E17mm f/4L eller TS-E24mm
f/3.5L II) för att flytta eller luta objektivet eller använder en mellanring kan
standardexponeringen misslyckas eller bli ojämn.
215
Allmänna försiktighetsåtgärder vid Live View-fotografering
Live View-bild
zz Vid svagt eller starkt ljus kan det hända att Live View-bilden inte återger den
tagna bildens ljusstyrka.
zz Vid svagt ljus kan brus framträda när Live View-bilden visas, trots att låga
ISO-tal har använts. Men när du tar bilden registreras den med mindre brus.
(Bildkvaliteten på Live View-bilden och den lagrade bilden är inte densamma.)
zz Om ljuskällan (belysningen) i bilden ändras kan skärmen flimra. Om det
inträffar avslutar du Live View-fotograferingen och återupptar Live Viewfotograferingen under den faktiska ljuskällan.
zz Om du riktar kameran åt ett annat håll kan Live View-bildens ljusstyrka
tillfälligt förändras. Vänta tills bildens ljusstyrka stabiliserats innan du
fotograferar.
zz Om det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se svart
ut på LCD-skärmen. Det ljusa området kommer däremot att visas på rätt sätt
i den tagna bilden.
zz Om du ställer in [5: Skärm ljusstyrk.] på en ljus inställning vid fotografering
i svagt ljus kan brus eller ojämna färger uppträda i Live View-bilden. Bruset
eller de ojämna färgerna registreras emellertid inte i bilden som tas.
zz När du förstorar bilden kan bildskärpan se mer markerad ut än vad den
egentligen är.
zz Om slutartiden är 1 sekund eller långsammare visas ”BUSY” på LCDskärmen och Live View-displayen visas inte förrän exponeringen är klar.
Egen programmering
zz Vid Live View-fotografering fungerar inte vissa inställningar för egen
programmering.
Objektiv och blixt
zz Om det finns en Image Stabilizer (Bildstabilisator) på objektivet och du
ställer in omkopplaren för Image Stabilizer (Bildstabilisator) (IS) på <1>
kommer Image Stabilizer (Bildstabilisator) att vara aktiv hela tiden, även när
du inte håller ned avtryckaren halvvägs. Image Stabilizer (Bildstabilisator)
förbrukar batteri och kan minska möjligt antal bilder beroende på
fotograferingsförhållandena. När Image Stabilizer (Bildstabilisator) inte
behövs, exempelvis när du använder ett stativ, rekommenderar vi att du
ställer IS-omkopplaren på <2>.
zz Funktionen för förinställning av fokus är endast möjlig vid Live Viewfotografering när ett (super) teleobjektiv med läge för förinställning av fokus
används. Objektivet har funnits på marknaden sedan senare hälften av 2011.
zz FE-lås fungerar inte om den inbyggda blixten används. FE-lås och
inställningsljus fungerar inte om en extern Speedlite används.
216
Spela in filmer
Du kan aktivera filminspelning genom att
ställa strömbrytaren på <k>.
zz Information om kort som kan lagra filmer finns på sidan 7.
zz Om du håller kameran i handen när du spelar in filmer så
kan kameraskakningar orsaka oskarpa filmer. I så fall bör
du använda ett stativ.
zz Mer information om fotografering utan stativ finns
i sidan 75.
217
Spela in filmer
Anslut gärna kameran till en TV när du ska spela upp dina filmer (= 305).
Spela in med autoexponering
Om du har ställt in någon annan inspelningsmetod än <a> anpassas
ljusstyrkan efter det aktuella motivet med hjälp av autoexponeringskontroll.
1
2
3
4
(1)
Ställ strömbrytaren på <k>.
BBDet hörs ett ljud från reflexspegeln och
sedan visas bilden på LCD-skärmen.
Ställ inställningsratten till en annan
metod än <8>, <v> eller <a>.
Ställ in fokus på motivet.
zz Innan du spelar in en film ställer du
in fokus med hjälp av autofokus eller
manuell fokus (= 197–= 203,
= 212).
zz Standardinställningen är [FilmservoAF: På], vilket innebär att kameran alltid
ställer in fokus. Information om hur du
stänger av Filmservo-AF finns i = 253.
Spela in filmen.
zz Tryck på knappen <A> för att börja
spela in en film. Avsluta filminspelningen
genom att trycka på knappen <A>
igen.
BBMedan filmen spelas in visas
markeringen ”oREC” längst
upp till höger på skärmen.
BBLjudet spelas in med de inbyggda
mikrofonerna (1).
218
zz Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning finns
i = 257–= 258.
zz Om du vill kan du även läsa Allmänna försiktighetsåtgärder vid Live
View-fotografering i = 215–= 216.
zz För fotograferingsmetoderna <f> och <s>, är inställningarna desamma
som fotometoden <d>.
zz Vilka menyfunktioner som kan ställas in varierar mellan baszonens metoder
och den kreativa zonens metoder.
zz Slutartid, bländarvärde och ISO-tal ställs in automatiskt.
zz Med den kreativa zonens metoder kan du trycka på <A> (= 164) och
låsa exponeringen (AE-lås). Exponeringsinställningen visas i det antal
sekunder som ställts in med [z: Mättimer]. Om du har använt AE-lås vid
filminspelning kan du ta bort låset genom att trycka på <S>. (AE-låset är
aktiverat tills du trycker på <S>.)
zz I den kreativa zonens metoder kan du vrida på ratten <6> medan du håller
ned <g> för att ställa in exponeringskompensation.
zz Om du spelar in en film med autoexponering registreras inte ISO-tal, slutartid
och bländarvärde i Exif-informationen.
zz Med autoexponering vid filminspelning (utom vid inspelning av timelapsefilm), kommer kameran automatiskt att slå på Speedlitens LED-ljus vid svag
belysning. Mer information finns i användarhandboken till Speedlite
i EX-serien med LED-ljus.
ISO-tal för baszonens metoder
zz ISO-talet ställs in automatiskt in på mellan ISO 100–ISO 12800. Om
kameran är inställd för 4K-filmer blir ISO-talet ISO 100–ISO 6400.
ISO-tal i metoderna <d>, <s> och <f>
zz ISO-talet ställs in automatiskt inom ISO 100–ISO 12800. Högsta
gränsen varierar beroende på inställningen för [Max. för auto]
i inställningen [z:kISO auto] (= 254). Om kameran är inställd
för 4K-filmer blir ISO-talet ISO 100–ISO 6400.
zz Under [5: Egen programmering(C.Fn)], och om [Utvidgat ISO]
är inställt på [1:På], kan [H(25600)] också väljas för [Max. för auto].
Om kameran är inställd för 4K-filmer blir ISO-talet ISO 100–ISO 6400.
zz When [z: Högdagerprioritet] är inställt på [På], är det ISO-område
som kan ställas in ISO 200–ISO 12800. Om kameran är inställd för
4K-filmer blir ISO-talet ISO 100–ISO 6400.
219
zz När du växlar från stillbildsfotografering till filminspelning bör du kontrollera
inställningarna för ISO igen innan du spelar in filmer.
Motivsymboler
Vid filminspelning i <A> visas en symbol som representerar den miljö
som kameran har identifierat och fotograferingen anpassas efter miljön.
För vissa miljöer eller fotograferingsförhållanden kan det hända att ikonen
inte motsvarar den aktuella miljön.
Motiv
Bakgrund
Porträtt
Icke-porträtt
Natur- och
Närbild*1
utomhusmiljö
Ljus
Bakgrundsfärg
Grå
Motljus
Innehåller blå
himmel
Ljusblå
Motljus
Solnedgång
*2
*2
Spotlight
Mörkblå
Mörk
*1
*2
Orange
:Visas när objektivet har avståndsinformation. Om du använder ett
förlängningsrör eller ett närbildsobjektiv kan det hända att symbolen
inte motsvarar den aktuella miljön.
: Symbolen visas för det motiv som valts från de identifierade motiven.
220
Spela in med manuell exponering
Med metoden <a> kan du manuellt ställa in slutartid, bländarvärde
och ISO-tal för inspelning av film. Manuell exponering vid inspelning
av filmscener lämpar sig främst för mer erfarna användare.
1
Ställ strömbrytaren på <k>.
2
Ställ inställningsratten i läget <a>.
3
4
(1) (2)
5
BBDet hörs ett ljud från reflexspegeln och
sedan visas bilden på LCD-skärmen.
Ställ in ISO-talet.
zz Ställ in ISO-talet genom att trycka på
knappen <g> och på <Y> <Z> eller
genom att vrida på ratten <6>.
zz Mer information om ISO-tal finns på
sidan 222.
Ställ in slutartid och bländarvärde.
zz Om du vill ställa in slutartiden (1) vrider
du på ratten <6>.
zz Om du vill ställa in bländaren (2) vrider
du ratten <6> medan du håller
ned <g>.
Fokusera och spela in filmen.
zz Proceduren är densamma som den
i steg 3 och 4 för “Spela in filmer”
(= 218).
221
ISO-tal vid inspelning med manuell exponering
zz Med [AUTO] ställs ISO-talet in automatiskt inom ISO 100–ISO 12800.
Högsta gränsen varierar beroende på inställningen för [Max. för auto]
i inställningen [z:kISO auto] (= 254). Om kameran är inställd för
4K-filmer blir ISO-talet ISO 100–ISO 6400.
zz Du kan ställa in ISO-talet manuellt och i hela steg mellan 100 och
12800. Under [5: Egen programmering(C.Fn)], och om du ställer
in [Utvidgat ISO] på [1:På], kommer den maximala gränsen för
manuellt intervall för ISO-inställning utökas så att du också kan välja H
(motsvarande ISO 25600). Om kameran är inställd för 4K-filmer blir
ISO-talet ISO 100–ISO 6400.
zz Om [z: Högdagerprioritet] har ställts in på [På] (s.) är ISO-talet
ISO 200–12800. Om kameran är inställd för 4K-filmer blir ISO-talet
ISO 100–ISO 6400.
zz Eftersom filminspelning med ISO 25600 kan leda till mycket brus, betecknas
den som ett utökat ISO-tal vid namn ”H”.
zz När du växlar från stillbildsfotografering till filminspelning bör du kontrollera
kamerainställningarna igen innan du spelar in filmer.
zz Du rekommenderas inte att ändra slutartid eller bländarvärde under
pågående filminspelning, eftersom exponeringsändringarna kommer att
registreras.
zz Om du filmar ett rörligt föremål rekommenderas du att välja en slutartid
mellan cirka 1/30 sek och 1/125 sek. Ju kortare slutartiden är, desto ojämnare
blir föremålets rörelser.
zz Om du ändrar slutartiden när du spelar in under lysrörs- eller LED-belysning
kan bildflimmer uppstå.
zz Om du ställer in [5:Exp. komp. (tryck, vrid S)] med [Tilldela SETknappen] under [5: Egen programmering(C.Fn)] (= 452), kan du
använda exponeringskompensation med ISO auto inställt.
zz När ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa
ISO-talet.
zz Om du trycker på knappen <A> och komponerar om bilden visas
exponeringsnivåskillnaden på indikatorn för exponeringsnivå (= 223)
jämfört med när du tryckte på knappen <A>.
zz Visa histogrammet genom att trycka på <B>.
222
Informationsvisning
zz Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
(11) (12)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( )
(8) 7
(9)
(10)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22) (24)(25)
(23)
(1)
(2)
Filminspelningsmetod/Motivsymbol
y :Autoexponering
(baszonens metoder)
k :Autoexponering (kreativa
zonens metoder)
M : Manuell exponering
u : HDR-film
l : Kreativa filter
N : Timelapse-film
AF-metod
• S: u+Följning
• Q: Spot-AF
• T: Enpunkts AF
• R: Zon AF
(26)
(27) (28)(29)
(11) Återstående tid*/förfluten tid för
filminspelningen
* Gäller ett enda filmklipp.
(12) Batterinivå
(13) AF-punkt
(14) Histogram (med manuell
exponering)
(15) Snabbkontroll
(16) Vitbalans
(17) Bildstil
(18) Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
(3)
Filminspelningsstorlek
(19) Kreativa filter
(4)
Digital zoom
(20) Indikator för GPS-anslutning
(5)
Digital IS för film
(21) Förstora/digital zoom
(6)
Video-snapshot
(22) Slutartid
(7)
Inspelningsnivå (manuell)
(23) Wi-Fi-signalstyrka
(8)
Wi-Fi-funktion
(24) Bluetooth-funktion
(9)
Filmservo-AF
(25) Bländare
(10) AE-lås
(26) Indikator för exponeringsnivå
(för manuell exponering)
223
(27) Exponeringskompensation
(29) ISO-tal
(28) Högdagerprioritet
zz Rutnät eller histogram kan inte visas under filminspelning. (Visningen
försvinner när du börjar spela in en film.)
zz När filminspelningen startar ändras den återstående tiden för filminspelningen
till förfluten tid.
224
Stillbildsfotografering
Det går inte att ta stillbilder under filminspelning.
För att ta stillbilder måste du stoppa filminspelningen och fotografera med
sökaren eller med Live View-fotografering.
Försiktighetsåtgärder vid filminspelning
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre
komponenter.
zz Följande kan inträffa om du trycker ned avtryckaren halvvägs för att fokusera
automatiskt under en filminspelning.
-- Fokuseringen kan bli tillfälligt oskarp.
-- Den inspelade filmscenens ljusstyrka kan ändras.
-- Den inspelade filmen kan frysas under ett ögonblick.
-- Eventuella mekaniska ljud från objektivet spelas också in.
zz Om ISO-tal eller bländarvärde ändras under pågående filminspelning och
<Q> eller <Qw> har valts, kan vitbalansen påverkas.
zz Om du spelar in en film under lysrörs- eller LED-belysning kan flimmer uppstå
i filmbilden.
zz Du bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda
zoomning vid filminspelning. Zoomning vid filminspelning kan göra att
exponeringsändringar eller mekaniskt ljud från objektivet spelas in, eller
att bilderna blir oskarpa.
zz Du kan inte förstora bilden under filminspelning även om du trycker på <u>.
zz Var noga med att inte blockera de inbyggda mikrofonerna (= 218) med
exempelvis ett finger.
zz Om du ansluter eller kopplar loss HDMI-kabeln när du spelar in film avslutas
inspelningen.
zz Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning finns
i = 257–= 258.
zz Om du vill kan du även läsa Allmänna försiktighetsåtgärder vid Live
View-fotografering i = 215–= 216.
Varning!
Håll inte kameran i samma ställning under längre tidsperioder.
Även om kameran inte känns alltför varm, kan långvarig kontakt med samma
kroppsdel orsaka hudrodnad eller blåsor på grund av låga temperaturer. Ett stativ
rekommenderas när du använder kameran på varma platser eller för personer med
cirkulationsproblem eller med känslig hud.
225
Anmärkningar om filminspelning
zz Varje gång du spelar in en film skapas en ny filmfil på kortet.
zz Filmskärmens bildfältstäckning för 4K-, Full HD- eller HD-filmer är
cirka 100 %.
zz Stereoljud spelas in med kamerans inbyggda mikrofoner.
zz Om du ansluter den riktade stereomikrofon DM-E1 (säljs separat) till
kamerans externa mikrofon IN-kontakt (= 28), ges den externa mikrofonen
prioritet.
zz De flesta externa mikrofoner har en minikontakt på 3,5 mm i diameter som
kan användas.
zz Funktionen för förinställning av fokus är möjlig vid filminspelning när ett
(super) teleobjektiv med läge för förinställning av fokus används. Objektivet
har funnits på marknaden sedan senare hälften av 2011.
226
Inställningar av
fotograferingsfunktioner
Funktionsinställningar specifika för filminspelning beskrivs här.
Snabbkontroll
Om du trycker på knappen <Q> när bilden visas på LCD-skärmen, kan
du ställa in AF-metod, Insp.storl. film, Digital zoom, Digital IS för film, Videosnapshot, Vitbalans, Bildstil, Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering)
och Kreativa filter.
I baszonens metoder varierar de tillgängliga alternativen beroende på
fotograferingsmetod.
1
2
Tryck på <Q>.
BBFunktioner som kan ställas in visas.
Välj en funktion och ställ in den.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja en funktion.
BBDen valda funktionens inställningar
och funktionsguiden (= 55) visas
på skärmen.
zz Ställ in funktionen med
knapparna <Y> <Z>.
zz Välj [Q] och tryck sedan på <S/u>
för att ställa in automatisk vitbalans.
zz Om du vill ställa in vitbalanskorrigering,
bildstil eller kreativa filter trycker du på
knappen <B>.
zz Om du trycker på <0> återgår
kameran till filminspelning.
zz Du kan även återgå till filminspelning
genom att välja [2].
227
Ställa in filminspelningsstorlek
Med [z: Insp.storl. film] kan du ställa
in filminspelningsstorlek (bildstorlek,
bildfrekvens och komprimeringsmetod)
och andra funktioner.
Filmer spelas in i MP4-format.
zz Bildstorlek
L 3840 x 2160
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9.
L 1920 x 1080
Inspelningskvaliteten Full HD (Full High-Definition). Sidförhållandet
är 16:9.
w 1280 x 720
Inspelningskvaliteten (HD). Sidförhållandet är 16:9.
zz Normal uppspelning av 4K- och L8/7-filmer kan vara svårt på vissa
enheter eftersom uppspelningen medför stor systembelastning.
zz Den bildfrekvens som visas på skärmen för inspelningsstorlek beror på om
[5: Videosystem] har ställts in på [För NTSC] eller [För PAL].
zz Om du ändrar på inställningen [5: Videosystem] måste du ställa in
filminspelningsstorleken igen.
zz Det går inte att spela in filmer i VGA-kvalitet.
zz 4K-filminspelning
-- Inspelning av 4K-filmer kräver ett högprestandakort.
-- 4K-filmer ökar bearbetningen väsentligt, vilket kan leda till att
kamerans innertemperatur stiger snabbare eller blir högre än
för vanliga filmer.
-- Du kan ta valfri bildram från en 4K-film och spara som en JPEGstillbild med cirka 8,3 megapixel (3840 x 2160) på kortet (= 301).
zz Kontrastdetektion används för att fokusera vid inspelning av 4K-filmer.
Fokusering kan ta längre tid och bli svårare än vid inspelning av HD- och
Full HD-filmer.
228
zz Bildfrekvens (b/s: bilder per sekund)
6 29,97 b/s/8 59,94 b/s
För områden där TV-systemet är NTSC (Nordamerika, Japan, Korea,
Mexiko osv.).
5 25,00 b/s/7 50,00 b/s
För områden där TV-systemet är PAL (Europa, Ryssland, Kina,
Australien osv.).
4 23,98 b/s
Främst för rörliga bilder.
zz Komprimeringsmetod
X IPB (Standard)
Komprimerar effektivt flera bilder åt gången för registrering.
X v IPB (Lätt)
Eftersom filmen är inspelad på en låg bithastighet för uppspelning på
olika enheter, kommer filstorleken vara mindre än med IPB (Standard).
Du kan därför fotografera längre än med IPB (standard).
zz Filminspelningsformat
C MP4
Alla filmer som du spelar in med kameran spelas in som filmfiler
i MP4-format (filtillägg ”.MP4”).
Filmfiler som är större än 4 GB
Om du spelar in en film som överskrider 4 GB kan du fortsätta spela in utan
avbrott.
zz Använda SD/SDHC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SD/SDHC-kort, kommer
kameran att formatera det i FAT32.
Om du spelar in en film med ett FAT32-formaterat kort och filstorleken
överskrider 4 GB, skapas automatiskt en ny filmfil.
När du visar filmen måste varje fil spelas upp var för sig. Filmfiler kan
inte visas automatiskt i nummerföljd. När filmvisningen är slut väljer
du nästa film och visar den.
zz Använda SDXC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SDXC-kort, kommer
kameran att formatera det i exFAT.
När du använder ett exFAT-formaterat kort sparas filmen som en enda
fil (snarare än delas upp i flera filer) även om filstorleken överstiger
4 GB vid inspelningen.
229
Maximal filminspelningstid
Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är 29 minuter och
59 sekunder. När du har nått 29 minuter och 59 sekunder avbryts
inspelningen automatiskt. Du kan börja spela in en film igen genom
att trycka på knappen <A>. (Filmen spelas in som en ny filmfil.)
zz När du hämtar filmfiler som överstiger 4 GB till en dator, ska du använda
antingen EOS Utility (= 484) eller en kortläsare (= 487). Filmfiler som
överstiger 4 GB hämtas inte om du använder datorns operativsystem för
nedladdning av bilder.
230
Använda digital filmzoom
När inspelningsstorleken är L6X (NTSC) eller L5X (PAL)
kan du spela in med cirka 3x till 10x digital zoom.
1
2
3
4
Ställ inställningsratten till en annan
metod än <8> eller <v>.
Välj [Digital zoom].
zz På fliken [z] väljer du [Digital zoom]
och trycker sedan på <0>.
Välj [3-10x zoom].
zz Välj [3-10x zoom] och tryck på <0>.
zz Tryck på <M> för att stänga menyn
och återgå till filminspelningen.
Använd digital zoom.
zz Tryck på <W> <X>.
BBFältet för digital zoom visas.
zz Tryck på <W> för att zooma in eller tryck
på <X> för att zooma ut.
zz När du håller ned avtryckaren halvvägs
ställs fokus in med [Enpunkts AF]
(fast vid mitten).
zz Om du vill avbryta den digitala zoomen
ställer du in [Av] i steg 2.
zz
zz
zz
zz
zz
Du bör använda ett stativ för att undvika kameraskakning.
Timelapse-film, kreativa filter och Digital IS för film kan inte ställas in.
Det maximala ISO-talet blir ISO 6400.
Förstorad bild är inte möjlig.
Eftersom bilden bearbetas digitalt när du använder den digitala filmzoomen,
blir bilden mer grovkorning vid högre förstoringsgrad. Brus, ljusa prickar osv.
kan också framträda tydligare.
zz Motivsymbolen visas inte.
zz Du kan läsa mer på “Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen”
(= 202).
231
Digital IS för film
Kamerans funktion Digital IS för film minskar kameraskakning vid
filminspelning. Med digital IS för film kan bilderna stabiliseras även vid
användning av ett objektiv utan Image Stabilizer (Bildstabilisator). När du
använder ett objektiv med Image Stabilizer (Bildstabilisator) ska objektivets
omkopplare för Image Stabilizer (Bildstabilisator) ställas in på <1>.
1
2
Välj [Digital IS för film].
zz På fliken [z] väljer du [Digital IS för
film] och trycker sedan på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Välj objektet med pilknapparna <W>
<X> och tryck sedan på <0>.
zz Av (v)
Bildstabilisatorn med Digital IS för film är inaktiverad.
zz På (w)
Kameraskakningar kommer att korrigeras. Bilden kommer att förstoras
något.
zz Förbättrad (y)
Jämfört med när [På] är inställt, kan starkare kameraskakningar
korrigeras. Bilden kommer att förstoras.
232
zz Digital IS för film fungerar inte när omkopplaren för objektivets optiska Image
Stabilizer (Bildstabilisator) är inställd på <2>.
zz Med ett objektiv vars brännvidd är längre än 800 mm, fungerar inte digital IS
för film.
zz Digital IS för film kan inte ställas in i läget <8> eller <v> eller när digital
filmzoom, timelapse-film eller kreativt filter är inställt.
zz Ju bredare bildvinkel, desto bättre bildstabilisering. Ju smalare bildvinkel,
desto sämre bildstabilisering.
zz När du använder en TS-E fisheye-objektiv eller objektiv som inte kommer från
Canon, rekommenderas du att ställa in digital IS för film till [Av].
zz Effekter för Digital IS för film används inte för bilder under förstorad visning.
zz Eftersom Digital IS för film förstorar bilden, blir bilden grynigare. Brus, ljusa
prickar osv. kan också framträda tydligare.
zz Beroende på motivet och fotograferingsförhållandena, kan motivet få märkbar
oskärpa (motivet blir tillfälligt oskarpt) på grund av effekterna av digital IS
för film.
zz Storleken för AF-punkt ändras också när du anger Digital IS för film.
zz När du använder stativ, rekommenderas du att ställa in Digital IS för film [Av].
zz Funktionen är inte kompatibel med vissa objektiv. Mer information finns på
Canons webbplats.
233
Spela in HDR-filmer
Du kan minska utjämnade högdagrar i ljusa områden där det är svårt att
se detaljer när du spelar in film även av motiv med hög kontrast.
Inspelningsstorleken är L6X (NTSC) eller L5X (PAL).
1
2
Ställ inställningsratten i läget
<8>.
Spela in en HDR-film.
zz Eftersom flera bilder slås samman när en HDR-film skapas, kan vissa
delar av filmbilden bli förvrängda. Vid handhållen filminspelning kan
kameraskakning göra att förvrängningen blir ännu mer märkbar. Vi
rekommenderar att du använder ett stativ. Även om du använder stativ vid
filminspelningen kan efterbilder eller brus uppträda om HDR-filmen spelas
upp med en bild i taget eller i slow motion jämfört med när den spelas upp
normalt.
zz Digital filmzoom, timelapse-film och Digital IS för film kan inte ställas in.
234
Spela in filmer med kreativa
filtereffekter
Med metoden <v> (Kreativa filter) kan du spela in filmer med någon
av fem filtereffekter (Minne, Dröm, Gamla filmer, Dramatisk svartvitt och
Miniatyreffekt-film).
Inspelningsstorleken kan ställas in på L6 (NTSC) eller L5 (PAL).
1
2
3
4
Ställ inställningsratten i läget <v>.
Tryck på <Q>.
BBSnabbkontrollskärmen visas.
Välj [l].
zz Tryck på knapparna <W> <X> och välj
[l] (Fotograferingsmetod) uppe till
vänster på skärmen och tryck sedan
på <0>.
Välj en filtereffekt.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja en filtereffekt (= 236) och tryck
sedan på <0>.
BBBilden visas med effekterna för det filter
du har valt.
zz För miniatyreffektfilm flyttar du AFpunkten till den position som fokus ska
ställas in på. Flytta motivramen om
AF-punkten hamnat utanför så att
AF-punkten hamnar inom ramen.
235
5
6
Justera filtereffektnivån.
zz Tryck på knappen <Q> och välj
symbolen nedan [Fotogr.metod].
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att justera effekten och tryck sedan
på <0>.
zz När Miniatyreffekt-film är inställt väljer
du uppspelningshastighet.
Spela in filmen.
zz Förstorad bild är inte möjlig.
zz Histogrammet visas inte.
zz Digital filmzoom, video-snapshot, timelapse-film och Digital IS för film kan inte
ställas in.
zz Färggradationen av himlen eller av vita väggar kanske inte återges korrekt.
Ojämn exponering, ojämna färger eller brus kan visas.
zz I kreativa zonens metoder kan du ställa in kreativa filter med snabbkontrollen
(= 227).
Kreativa filter
zz l Dröm
Skapa en mjuk, drömlik och andlig atmosfär. Ger filmen en mjuk ton
och gör skärmens periferi oskarp. Du kan justera de oskarpa områdena
längs skärmkanterna.
zz m Gamla filmer
Skapar en atmosfär av en gammal film genom att infoga vågor, repor och
flimmereffekter i bilden. Skärmens övre och nedre del svartmarkeras.
Du kan ändra våg- och repeffekterna genom att justera filtereffekten.
zz k Minne
Skapar en atmosfär av avlägsna minnen. Ger filmen en mjuk ton och
reducerar ljusstyrkan i skärmens periferi. Du kan ändra färgmättnaden
och de mörka områdena längs skärmkanterna genom att justera
filtereffekterna.
zz n Dramatisk svartvitt
Skapar en atmosfär av dramatisk realism med hög kontrast och svartvit
effekt. Du kan justera grynigheten och den svartvita effekten.
236
zz o Miniatyreffekt-film
Du kan spela in filmer med miniatyreffekt (diorama). Välj
uppspelningshastighet och spela in.
Om du vill att bildens mitt ska se skarp ut, tar du filmen utan att ändra
någon inställning.
För att flytta det område som ska vara skarpt (miniatyreffektram) läser
du avsnittet “Justera miniatyreffekt” (= 98). Enpunkts AF används
som AF-metod. Placering av miniatyreffektramen över AF-punkten
innan fotografering rekommenderas. Vid fotografering visas varken
AF-punkten eller miniatyreffektramen.
I steg 5 ställer du in uppspelningshastigheten på [5x], [10x] eller [20x]
och sedan spelar du in.
Uppspelningshastighet och längd (för film på 1 minut)
Hastighet
5x
10x
20x
Uppspelningslängd
Cirka 12 sek
Cirka 6 sek
Cirka 3 sek
<o> (Miniatyreffekt-film)
zz Inget ljud kommer att spelas in.
zz Filmservo-AF fungerar inte.
zz Du kan inte redigera miniatyreffekt-filmer som har en kortare uppspelningstid
än 1 sekund (= 299).
237
Spela in Timelapse-filmer
Stillbilder som tagits i ett angivet intervall kan automatiskt sammanfogas till en
4K- eller Full HD-timelapse-film. En timelapse-film visar hur ett motiv ändras
under en mycket kortare tidsperiod än i verkligheten. Det är effektivt för
statiska observationer av landskap som förändras, blommor som växer etc.
Timelapse-filmer spelas in i MP4-format med följande kvalitet:
L6W (NTSC)/L5W (PAL) för 4K-inspelning och
L6W (NTSC)/L5W (PAL) för Full HD.
1
2
3
4
5
Ställ inställningsratten till en annan
metod än <8> eller <v>.
Välj [Timelapse-film].
zz På fliken [z] väljer du [Timelapsefilm] och trycker sedan på <0>.
Välj [Timelapse].
Välj en scen.
zz Välj en scen som ska passa
inspelningssituationen.
zz Välj [Egen] för att få frihet vid manuell
inställning av bildtagningsintervall och
antal bilder.
Välj [Intervall/Bilder].
zz Välj [Intervall/Bilder] och tryck sedan
på <0>.
238
6
(1)
(2)
Ställ in bildtagningsintervall.
zz Välj [Intervall] (sek.). Använd
knapparna <Y> <Z> för att ställa in
ett värde och tryck sedan på <0>.
zz Se [k: Tid som krävs] (1) och
[3: Uppspelningstid] (2) för att
ange värdet.
När [Egen] har valts:
zz Välj [Intervall] (min.:sek.).
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till <s>.)
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
7
(1)
(2)
Ställ in antal bilder.
zz Välj [Antal bilder]. Använd knapparna
<Y> <Z> för att ställa in ett värde och
tryck sedan på <0>.
zz Se [k: Tid som krävs] (1) och
[3: Uppspelningstid] (2) för att
ange värdet.
När [Egen] har valts:
zz Välj siffra.
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till <s>.)
zz Kontrollera att [3: Uppspelningstid]
inte visas i rött.
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
zz Med [Motiv**] begränsas intervall och antal bilder för att passa typen av
motiv.
zz Om antal bilder ställs in på 3600 kommer timelapse-filmen att vara cirka
2 minuter för NTSC och cirka 2 minuter och 24 sekunder för PAL.
239
8
Välj önskad filminspelningsstorlek.
zz L (3840 x 2160)
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9.
Bildfrekvensen är 29,97 b/s (6) för NTSC och 25,00 b/s (5)
för PAL och filmerna spelas in i MP4-format (C) med
ALL-I-komprimering (W).
zz L (1920 x 1080)
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD
(Full High-Definition). Sidförhållandet är 16:9.
Bildfrekvensen är 29,97 b/s (6) för NTSC och 25,00 b/s (5)
för PAL och filmerna spelas in i MP4-format (C) med
ALL-I-komprimering (W).
9
Ställ in [Autoexponering].
zz Fast 1:a bild
När du tar den första bilden utförs ljusmätning så att exponeringen
utförs automatiskt och stämmer överens med ljusstyrkan.
Exponeringsinställningen som ställs in för den första bilden kommer
även att tillämpas på efterföljande bilder. Andra fotograferingsrelaterade
inställningar som ställs in för den första bilden kommer även att
tillämpas på efterföljande bilder.
zz Varje bild
Mätning sker även för varje efterföljande bild så att exponeringen utförs
automatiskt och stämmer överens med ljusstyrkan. Observera att om
funktioner som Bildstil och vitbalans är inställda på [Auto] ställs de
automatiskt in för varje efterföljande bild. ställs de automatiskt in för
varje efterföljande bild.
240
10
Ställ in [Skärm auto av].
zz Av
Även vid inspelning av timelapse-film visas bilden. Observera att
skärmen stängs av när ca. 30 min har gått efter att fotograferingen
började.
zz På
Observera att skärmen stängs av när ca 10 sek har gått efter att
fotograferingen började.
zz Vid inspelning av timelapse-film kan du trycka på knappen <B> för att
stänga av eller sätta på skärmen.
11
12
(1)
Ställ in pipsignalen.
zz Välj [Pip när bild tas].
zz Om [Av] är inställt, så hörs ingen
pipsignal vid fotografering.
Kontrollera inställningarna.
(2)
(1) Tid som krävs
Indikerar tiden som krävs för att ta antalet bilder med det angivna
intervallet. Om tiden överskrider 24 timmar visas ”*** dagar”.
(2) Uppspelningstid
Indikerar filminspelningstid (tid som krävs för att spela upp filmen)
när du ska skapa timelapse-filmen i L 4K-film eller Full HD-film från
stillbilderna som tagits under de angivna intervallen.
241
13
14
Stäng menyn.
zz Tryck på knappen <M> så stängs
menyskärmen av.
Kontrollera tid som krävs och
intervall.
zz Tryck på <B> och kontrollera ”Tid
som krävs (1)” och ”Intervall (2)” som
visas på skärmen.
(1) (2)
15
Spela in timelapse-filmen.
zz Tryck på <A> för att starta inspelning
av timelapse-film.
zz AF fungerar inte när du spelar in
timelapse-filmen.
zz När timelapse-film spelas in visas
”oREC”.
BBNär det inställda antalet bilder har tagits
upphör inspelningen av timelapse-filmen.
zz För att avbryta inspelning av
timelapse-filmer ställer du in
[Timelapse] på [Av].
zz Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme för att registrera det angivna
antalet bilder kommer [Uppspelningstid] att visas i rött. Även om kameran
kan fortsätta spela in kommer inspelningen att avslutas när kortet blir fullt.
zz Om filmfilstorleken överstiger 4 GB med inställningen [Antal bilder] och
kortet inte har formaterats i exFAT (= 67), kommer [Uppspelningstid] att
visas i rött. Om du fortsätter att fotografera i det här läget och filmfilstorleken
når 4 GB, avbryts inspelningen av timelapse-filmen.
242
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre
komponenter.
zz Timelapse-filmer kan inte spelas in när kameran är ansluten till en dator med
gränssnittskabel eller när en HDMI-kabel är ansluten.
zz Filmservo-AF fungerar inte.
zz Zooma inte med objektivet när du spelar in en timelapse-film. Om du zoomar
med objektivet kan det resultera i en oskarp bild, att exponeringen ändras
eller att korrigeringen för objektivaberration inte fungerar ordentligt.
zz Under inspelning av timelapse-film fungerar inte funktionen för automatisk
avstängning. Du kan dessutom inte justera fotograferingsfunktioner och
inställningar av menyfunktioner, visa bilder m.m.
zz Ljud spelas inte in för timelapse-film.
zz Med [Intervall] inställt på mindre än 3 sekunder och [Autoexponering]
inställt på [Varje bild], kanske kameran inte tar bilder med inställt intervall
om ljusstyrkan skiljer sig avsevärt från föregående bild.
zz Digital IS för film kan inte användas.
zz Om tiden det tar att registrera till kortet överstiger intervallet mellan bilder som
tas på grund av fotograferingsfunktioner som ställts in eller kortets prestanda,
tas några av bilderna eventuellt inte med de angivna intervallerna.
zz Om du ansluter kameran till datorn med en gränssnittskabel och använder
EOS Utility (EOS-programvara) ska du ställa in [z: Timelapse-film]
på [Av]. Om du ställer in det på något annat än [Av] kan kameran inte
kommunicera med datorn.
zz När du spelar in en timelapse-film kommer inte objektivets Image Stabilizer
(Bildstabilisator) att fungera.
zz Inspelning av timelapse-film avbryts till exempel om strömbrytaren ställs på
<2> och inställningen ändras till [Av].
zz Även om en blixt används avfyras den inte.
zz Följande funktioner avbryter vänteläge för inspelning av timelapse-film och
ändrar inställningen till [Av].
-- Om du väljer [Rengör nuf] under [5: Sensorrengöring] eller
[Återställ alla kamerainst.] under [5: Radera inst.].
-- Om du vrider inställningsratten.
zz Om du börjar spela in en timelapse-film medan den vita <s>
temperaturvarningen (= 215) visas, kan bildkvaliteten för timelapse-filmen
försämras. Du rekommenderas att starta inspelning av timelapse-film efter
att den vita <s> försvunnit (kamerans innertemperatur har sjunkit).
243
zz Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
zz Filmskärmens synfältstäckning för timelapse-film i Full HD och 4K är
cirka 100 %.
zz För att avbryta inspelning av timelapse-film, trycker du på <A>. Den del av
timelapse-filmen som spelats in kommer att registreras på kortet.
zz Du kan spela upp den timelapse-film som spelats in med den här kameran på
samma sätt som när du spelar upp vanliga filmer.
zz Om tiden som krävs för inspelning är längre än 24 timmar men inte längre än
48 timmar kommer ”2 dagar” att visas. Om tre eller fler dagar krävs kommer
antalet dagar att visas i 24-timmarssteg.
zz Även om timelapse-filmens tidsintervall är mindre än en sekund kommer
en filmfil att skapas. För [Uppspelningstid] kommer ”00ꞌ00"” att visas.
zz Om inspelningstiden är lång bör du använda tillbehör för eluttag (säljs
separat, = 461).
zz Du kan använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) för att
starta och avbryta inspelning av timelapse-film.
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
zz Parkoppla först trådlös fjärrkontroll BR-E1 med kameran (= 410).
zz Ställ in [z: Fjärrkontroll] på [På].
244
Spela in video-snapshot
Spelar in en serie korta video-snapshot, som är några sekunder långa, och
kameran kombinerar dem sedan och skapar ett video-snapshot-album som
visar dessa glimtar från din resa eller tilldragelse.
Video-snapshot kan användas när filminspelningsstorleken är inställd på
L6X (NTSC)/L5X (PAL).
Ett album med video-snapshots kan även visas tillsammans med
bakgrundsmusik (= 337).
Skapa ett album med video-snapshots
Videosnapshot 1
Videosnapshot 2
Videosnapshot **
Album med video-snapshot
Ställa in inspelningstid för video-snapshot
1
2
3
Ställ in inställningsratten på något
annat läge än <v>.
Välj [Video-snapshot].
zz På fliken [z] väljer du [Videosnapshot] och trycker sedan
på <0>.
Välj [På].
zz Välj [Video-snapshot] och sedan [På].
245
4
5
6
7
8
Välj [Albuminställningar].
Välj [Skapa ett nytt album].
zz Läs meddelandet och välj [OK].
Ange uppspelningstid.
zz Ställ in inspelningstid per videosnapshot.
Ange uppspelningstidseffekt.
zz Den här inställningen avgör hur snabbt
album ska spelas upp.
zz Med <8> är [Uppspelningseffekt]
inte tillgänglig.
Kontrollera obligatorisk
inspelningstid.
zz Tid som krävs för att spela in varje
video-snapshot anges (1), baserat
på uppspelningstid och effekt.
(1)
246
9
Stäng menyn.
zz Tryck på knappen <M> för att
lämna menyn.
BBEtt blått streck anger inspelningstiden (1).
(1)
Skapa ett album med video-snapshots
10
11
Spela in ett första video-snapshot.
zz Tryck först på knappen <A> och spela
sedan in.
BBDet blå strecket som anger
inspelningstiden blir successivt kortare.
Inspelningen avbryts automatiskt när
inspelningstiden löper ut.
BBEn bekräftelseskärm visas (= 248).
Spara som album med videosnapshots.
zz Välj [J Spara som album] och tryck
sedan på <0>.
zz Filmklippet sparas som det första klippet
i ett album med video-snapshots.
12
Spela in fler video-snapshots.
zz Upprepa steg 10 när du vill spela in
nästa video-snapshot.
zz Välj [J Lägg till i album] och tryck
sedan på <0>.
zz Om du vill skapa ytterligare ett album
med video-snapshots väljer du
[W Spara som nytt album].
zz Upprepa steg 12 så många gånger som
behövs.
247
13
Avsluta inspelningen av videosnapshot.
zz Ställ in [Video-snapshot] på [Av].
För att kunna återgå till normal
filminspelning måste du välja [Av].
zz Tryck på <M> för att stänga menyn
och återgå till normal filminspelning.
Alternativ i steg 11 och 12
Funktion
Beskrivning
Filmklippet sparas som det första klippet i ett
album med video-snapshots.
Det video-snapshot som du just spelat in läggs till
J Lägg till i album (Steg 12)
i det album som registrerats strax innan.
Ett nytt album med video-snapshots skapas och
filmklippet sparas som det första klippet i albumet.
W Spara som nytt album (Steg 12)
Det nya albumet sparas som en annan fil än det
album som skapades tidigare.
Det video-snapshot som du just spelade in
1 Spela upp video-snapshot
spelas upp.
(steg 11 och 12)
Det video-snapshot som du just spelat in raderas
r Spara inte i album (Steg 11)
i stället för att sparas i albumet. Välj [OK]
r Ta bort utan att spara i album
i bekräftelsedialogrutan.
(steg 12)
J Spara som album (Steg 11)
zz Om du hellre vill spela in nästa video-snapshot direkt, ställer du in
[Visa meddelande] under [z: Video-snapshot] på [Av]. Med den
här inställningen kan du spela in nästa video-snapshot direkt, utan något
bekräftelsemeddelande.
248
Lägga till i befintligt album
1
2
3
4
Välj [Lägg till i befintligt album].
zz Följ steg 5 på = 246 för att välja
[Lägg till i befintligt album].
Välj ett befintligt album.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att välja ett befintligt album och tryck
sedan på <0>.
zz Välj [OK].
BBVissa inställningar för video-snapshots
ändras så att de passar det befintliga
albumets inställningar.
Stäng menyn.
zz Tryck på knappen <M> för att
lämna menyn.
BBSkärmen för video-snapshot visas.
Spela in video-snapshot.
zz Se “Skapa ett album med videosnapshots” (= 247) för att spela
in video-snapshots.
zz Du kan inte välja ett album som spelats in med en annan kamera.
Försiktighetsåtgärder vid inspelning av video-snapshots
zz Inget ljud spelas in när du ställer in [Uppspelningseffekt] på
[1/2x hastighet] eller [2x hastighet].
zz Inspelningstiden per video-snapshot är bara ungefärlig. Beroende på
bildfrekvensen är det inte säkert att den inspelningstid som visas stämmer
exakt.
249
Inställningar av menyfunktioner
Inställningar för filminspelning visas på flikarna [z] och [5] när
strömbrytaren är i läget <k>.
zz Filminspelningsstorlek (= 228)
Du kan ställa in filminspelningsstorlek (bildstorlek, bildfrekvens och
komprimeringsmetod).
zz Digital zoom (= 231)
Du kan använda digital zoom för fotografering med teleobjektiv.
250
zz LjudinspelningN
(1)
Vanligtvis kommer de inbyggda
mikrofonerna att spela in ljud i stereo. Om
du ansluter den riktade stereomikrofonen
DM-E1 (säljs separat) till kamerans externa
mikrofon IN-kontakt (= 28), ges den
externa mikrofonen prioritet.
(1) Nivåmätare
Alternativ för [Ljudinsp./Insp. nivå]
[Auto]
:Ljudinspelningsnivån justeras automatiskt. Automatisk
nivåkontroll fungerar automatiskt som svar på ljudnivån.
[Manuell]
:För avancerade användare. Du kan ställa in
ljudinspelningsnivån på någon av 64 nivåer.
Välj [Insp. nivå] och tryck på <Y> <Z> medan du
tittar på nivåmätaren och justerar ljudinspelningsnivån.
Justera nivåmätaren så att den ibland lyser upp till
höger om ”12” (-12 dB)-märket för de högsta ljuden
när du tittar på toppindikatorn (cirka 3 sekunder).
Om den överstiger ”0” förvrängs ljudet.
[Av]
: Inget ljud spelas in.
[Vindbrusfilter]
Om Vindbrusfilter är inställt på [Auto] minskas vindbruset när det
blåser ute. Den här funktionen fungerar bara när du använder
de inbyggda mikrofonerna vid filminspelning. När vindbrusfiltret
aktiveras minskas också en del låga basljud.
[Dämpare]
Minskar automatiskt de ljudförvrängningar som orsakas av höga ljud.
Ljudförvrängningar kan förekomma även om [Ljudinsp.] har ställts in
på [Auto] eller [Manuell] för inspelning. I så fall bör du ställa in [På]
i stället.
zz Om du använder Wi-Fi-funktionen (trådlös kommunikation) med en extern
mikrofon, kanske ljudbruset spelas in. Under ljudinspelning bör du inte
använda funktionen för trådlös kommunikation.
251
zz Inställningar som kan användas i baszonens metoder för [z: Ljudinspelning]
blir [På]/[Av]. Om [På] har ställts in justeras ljudinspelningsnivån automatiskt
(samma som med [Auto]) och vindbrusfilterfunktionen aktiveras.
zz Ljudvolymbalansen mellan L (vänster) och R (höger) kan inte justeras.
zz För både L och R spelas ljud in på 48 kHz/16-bitars samplingsfrekvens.
zz Digital IS för film (= 232)
Med det här alternativet minskar du kameraskakningar vid
filminspelning.
zz Korrigering för objektivaberrationN (= 141)
Du kan ställa in korrigering av periferibelysning och kromatisk
aberrationskorrigering.
zz Timelapse-film (= 238)
Du kan spela in timelapse-filmer.
zz Fjärrkontroll
Om du ställer in [På] kan du starta eller stoppa filminspelningen
med den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat = 463).
Om du använder BR-E1 ställer du in omkopplaren för utlösarläge/
filminspelning till läget <k> och trycker på frigöringsknappen.
zz Video-snapshot (= 245)
Du kan spela in video-snapshots.
zz k ISO-inställningarN (= 255)
Ställ in ISO-tal och ISO-område för filmer.
zz k Automatisk långsam slutareN (= 255)
Vid filminspelning i svagt ljus kan du välja att prioritera ljusstyrka eller
mjukhet.
zz MättimerN
Du kan ändra hur länge exponeringsinställningen ska visas (tid för
AE-lås).
zz HDMI-infovisningN (= 256)
Du kan dölja informationsöverlägg vid HDMI-visning.
zz AF-metod
AF-metoderna är desamma som de som beskrivs i “Fokusera med AF”
(= 197). Du kan välja [u+Följning], [Spot-AF], [Enpunkts AF] eller
[Zon AF].
252
zz Filmservo-AF
När funktionen är aktiverad fokuserar kameran kontinuerligt på motivet
vid filminspelning. Standardinställningen är [På].
När [På] har valts:
-- Kameran fokuserar kontinuerligt på motivet även om du inte trycker
ned avtryckaren halvvägs.
-- Om du vill fortsätta fokusera på en specifik punkt, eller om du inte
vill att ljudet från objektivet ska spelas in, kan du göra så här och
tillfälligt stoppa Filmservo-AF.
• Peka på [Z] på skärmen nere till vänster.
•Under [5: Egen programmering(C.Fn)], och om [Avtryckare/
Automatiklåsknapp] är inställd på [2:AF/AF-lås, ej AE-lås],
kan du pausa Filmservo-AF medan du håller ned <A>. När
du släpper <A> igen aktiveras Filmservo-AF på nytt.
-- Om du pausar Filmservo-AF och om du återgår till filminspelning
efter att ha tryckt på t.ex. <M> eller <x> eller ändrar AF-metod
så aktiveras Filmservo-AF på nytt.
När [Av] har ställts in:
-- Håll ned avtryckaren halvvägs så att fokus ställs in.
Observera följande när [Filmservo-AF] är inställt på [På]
zz Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
-- Ett motiv som snabbt närmar sig eller rör sig bort från kameran.
-- Ett motiv i rörelse som är nära kameran.
-- Du kan läsa mer på “Fotograferingsförhållanden som försvårar
fokuseringen” (= 202).
zz Eftersom objektivet drivs kontinuerligt och batteriet förbrukas blir den möjliga
filminspelningstiden kortare.
zz Med vissa objektiv kan ljud från objektivet spelas in vid fokusering. I så fall
kan användning av den riktade stereomikrofonen DM-E1 (säljs separat)
minska dessa ljud i filmen. Om du använder vissa USM-objektiv (till exempel
EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM) eller vissa STM-objektiv (till exempel
EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM) minskar objektivljudet som spelas in.
zz Filmservo-AF pausar vid zoomning eller förstorad bild.
zz Om motivet flyttar sig närmare eller längre bort eller om du flyttar kameran
horisontellt eller vertikalt (panorering) under filminspelningen kan det hända
att den inspelade bilden tillfälligt expanderas eller dras ihop (bildförstoringen
ändras).
zz Om du vill ställa in objektivets omkopplare för fokuseringsmetod på <MF> vid
filmservo-AF, måste du först ställa strömbrytaren på <1>.
253
zz Objektiv med elektronisk MFN (= 107)
Kan anges när du använder objektiv med stöd för elektronisk manuell
fokusering.
zz Rutnät vid fotografering
Med [3x3 l] eller [6x4 m] kan du visa rutnät som hjälper dig att
rikta kameran rakt vertikalt eller horisontellt före bildtagning. Med
[3x3+diag n] visas rutnätet tillsammans med diagonala linjer så att
du kan komponera med bättre balans genom att justera kryssen över
motivet.
Observera att rutnätet inte visas på LCD-skärmen under filminspelning.
zz Avtryckarfunktion för filmer
Du kan ställa in vilka funktioner som utförs när du trycker ned
avtryckaren halvvägs eller hela vägen när du spelar in film.
[Tryck halvvägs]
-- Kan ställas in på [Mät.+kServo AF], [Mät.+One-Shot AF] eller
[Endast ljusmätning]. ([Mät.+One-Shot AF] kan inte användas
för 4K-filmer).
[Tryck in helt]
-- Kan ställas in på [Ingen funktion] eller [Filminsp. på/av].
När du trycker in knappen helt som är inställd på [Filminsp. på/av]
kan du starta/avbryta filminspelningen genom att trycka in <A>
eller avtryckaren helt men också genom att använda fjärrutlösare
RS-60E3 (säljs separat, = 463).
zz Under filminspelning åsidosätter inställningen [5: Avtryckarens funkt
för filmer] alla funktioner som tilldelats avtryckaren med [Avtryckare/
Automatiklåsknapp] under [5: Egen programmering(C.Fn)].
254
ISO-tal under filminspelningN
Du kan ställa in ISO-talet separat för
stillbildsfotografering och filminspelning.
Ställ in i [kISO-inställningar] under
fliken [z].
zz [ISO-inställning]
Vid manuell exponering kan du ställa in ISO-talet (= 222).
zz [Max. för auto]
Du kan ställa in den övre gränsen för automatiskt ISO-tal för ISO auto
till ISO 6400 eller ISO 12800.
Under [5: Egen programmering(C.Fn)], och om [Utvidgat ISO] är
inställt på [1:På], kan du välja [H(25600)].
Automatisk långsam slutareN
Du kan välja om du vill spela in filmer som
är ljusare och med mindre brus än när
inställningen är inställd på [Av] genom
att automatiskt göra slutartiden längre
vid svagt ljus.
Används när bildfrekvensen för
filminspelningsstorleken är 8 eller 7.
zz [Av]
Låter dig spela in filmer med jämnare och mer naturliga rörelser som
påverkas mindre av motivskakning än när [På] är inställt. Observera att
filmerna kan vara mörkare i svag belysning än när inställningen är [På].
zz [På]
Du kan spela in ljusare filmer, mindre påverkade brus, än när
inställningen är [Av] genom att automatiskt minska slutartiden till max
1/30 sekunder (NTSC) eller 1/25 sekunder (PAL) under svag belysning.
zz Du rekommenderas att stänga [Av] funktionen när du filmar motiv i rörelse
med svag belysning eller när efterbilder, till exempel spår, kan uppstå.
255
Informationsvisning för HDMIN
Du kan ta fram informationsvisning för
bildvisning via en HDMI-kabel.
zz [Med info]
Bilden, fotograferingsinformation, AF-punkter och annan information
visas på den andra enheten via HDMI. Observera att kamerans skärm
stängs av.
Inspelade filmer sparas på kortet.
zz [Ren / L-ut]
HDMI-visningen består endast av 4K-filmer. Fotograferingsinformation
och AF-punkter visas också på kameran, men ingen bild registreras på
kortet. Wi-Fi-kommunikation är också tillgänglig.
zz [Ren / L-ut]
HDMI-visningen består endast av Full HD-filmer.
Fotograferingsinformation och AF-punkter visas också på kameran,
men ingen bild registreras på kortet. Wi-Fi-kommunikation är också
tillgänglig.
256
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning
Röd <E> varningssymbol för innertemperatur
zz Om en röd <E>-symbol visas under filminspelning kan kortet vara för varmt.
Avbryt inspelningen och låt kameran svalna innan du tar ut kortet. (Ta inte
bort kortet direkt.)
zz Om kamerans innertemperatur ökar på grund av utdragen filminspelning eller
hög omgivande temperatur visas en röd <E>-symbol.
zz Den röda symbolen <E> visar att filminspelningen snart avslutas
automatiskt. Om det inträffar kan du inte spela in igen förrän temperaturen
i kameran har sjunkit. Stäng av strömmen och låt kameran svalna en stund.
zz <E>-symbolen visas tidigare om du spelar in film länge vid hög temperatur.
Stäng alltid av kameran när du inte använder den.
Inspelnings- och bildkvalitet
zz Om det finns en Image Stabilizer (Bildstabilisator) på objektivet och du
ställer in omkopplaren för Image Stabilizer (Bildstabilisator) (IS) på <1>
kommer Image Stabilizer (Bildstabilisator) att vara aktiv hela tiden, även när
du inte håller ned avtryckaren halvvägs. Image Stabilizer (Bildstabilisator)
förbrukar batteri och kan bidra till att den totala filminspelningstiden minskar
beroende på inspelningsförhållandena. När Image Stabilizer (Bildstabilisator)
inte behövs, exempelvis när du använder ett stativ, rekommenderar vi att du
ställer IS-omkopplaren på <2>.
zz Kamerans inbyggda mikrofoner registrerar även ljud vid inspelning och
mekaniska ljud från kameran. Användning av den riktade stereomikrofonen
DM-E1 (säljs separat) kan minska dessa ljud i filmen.
zz Anslut inte någonting annat än en extern mikrofon till kamerans externa
IN-kontakt för mikrofon.
zz Om ljusstyrkan ändras vid filminspelning med autoexponering, kan filmbilden
tillfälligt frysas. Spela in filmer med manuell exponering i sådana fall.
zz Om det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se svart
ut på LCD-skärmen. Filmen spelas in nästan exakt så som den visas på
LCD-skärmen.
zz Vid svag belysning kan liknande brus eller oregelbundna färger förekomma
i bilden. Filmen spelas in nästan exakt så som den visas på LCD-skärmen.
zz Om du spelar upp en film med en annan enhet eller med en annan bild- eller
ljudkvalitet kan resultatet bli sämre eller också kanske det inte går att spela
upp alls (även om enheterna har funktioner för formatet MP4).
257
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning
Inspelnings- och bildkvalitet
zz Om du använder ett kort med låg skrivhastighet kan en
indikator med fem nivåer (1) visas till höger på skärmen under
filminspelningen. Den indikerar hur mycket data som ännu inte har
skrivits till kortet (återstående kapacitet i det interna buffertminnet).
Ju långsammare kort, desto snabbare stiger indikatornivån.
Om indikatorn blir full avslutas filminspelningen automatiskt.
Om kortet har en snabb skrivkapacitet visas indikatorn antingen
inte alls eller så går nivån (om den visas) knappt upp. Spela först
in några testfilmer för att se om kortet kan skriva snabbt nog.
(1)
Uppspelning och TV-anslutning
zz Om du ansluter kameran till en TV (= 305) och spelar in en film spelas inget
ljud upp i TV:n under pågående inspelning. Ljudet spelas dock in på rätt sätt.
Begränsningar för MP4-filmer
zz Vanligtvis gäller följande begränsningar för MP4-filmer.
-- Ljud spelas inte in på ungefär de två sista bilderna.
-- När du spelar upp filmer i Windows kan filmbilder och ljud ibland vara
osynkroniserade.
258
Praktiska funktioner
zz Stänga av pipsignalen (= 260)
zz Kortpåminnelse (= 260)
zz Ställa in bildvisningstid (= 261)
zz Ställa in tiden för automatisk avstängning (= 261)
zz Ställa in LCD-skärmens ljusstyrka (= 262)
zz Skapa och välja en mapp (= 263)
zz Filnumreringsmetoder (= 265)
zz Ställa in Copyright-information (= 268)
zz Ställa in automatisk rotering av vertikala bilder (= 270)
zz Återställa kamerans standardinställningar (= 271)
zz Slå på/stänga av LCD-skärmen (= 272)
zz Automatisk sensorrengöring (= 273)
zz Lägga till data för dammborttagning (= 274)
zz Manuell sensorrengöring (= 276)
zz HDMI-upplösning för utmatning (= 278)
zz RAW-visning på en HDR TV (= 279)
259
Praktiska funktioner
Stänga av pipsignalen
Du kan ställa in så att ingen pipsignal hörs när fokus har uppnåtts vid
fotografering med självutlösaren och vid användning av touchskärmen.
På fliken [5] väljer du [Pipljud], sedan
trycker du på <0>. Välj [Av] och tryck
sedan på <0>.
Om du endast vill stänga av pipsignalen
för touch-funktioner, väljer du [Pekljud n].
Kortpåminnelse
Med den här inställningen kan du förhindra fotografering om kameran
saknar kort.
På fliken [z] väljer du [Utlös slutaren
utan kort], sedan trycker du på <0>.
Välj [Av] och tryck sedan på <0>.
Om du trycker på avtryckaren och det inte
finns något kort i kameran visas ”Card”
i sökaren, och det går inte att utlösa
slutaren.
260
Ställa in bildvisningstid
Du kan ändra hur länge bilden ska visas på LCD-skärmen omedelbart
efter bildtagningen. Om [Av] har ställts in visas bilden inte omedelbart efter
bildtagningen. Om [Vänta] har ställts in visas bildvisningen tills tiden för
[Autom avstängn] har löpt ut.
Om du försöker använda dig av någon av kamerans kontroller under
bildgranskningen, genom att exempelvis trycka ned avtryckaren halvvägs,
avbryts bildvisningen.
Välj [Visningstid] på fliken [z] och tryck
sedan på <0>. Välj önskad inställning
och tryck sedan på <0>.
Ställa in tiden för automatisk avstängning
För att spara batterikapacitet stängs kameran av automatiskt efter att
inställd tid för inaktivitet förflutit. När kameran stängts av automatiskt
kan du slå på den igen genom att hålla ned avtryckaren eller liknande.
Om [Av] har valts stänger du antingen av kameran eller trycker på
knappen <U> för att stänga av LCD-skärmen och spara på batteriet.
Även om [Av] är inställt, stängs LCD-skärmen av när kameran har varit
inaktiv i ca. 30 minuter. Slå på LCD-skärmen igen genom att trycka på
knappen <U>.
På fliken [5] väljer du [Autom avstängn]
och trycker sedan på <0>. Välj önskad
inställning och tryck sedan på <0>.
zz Om [10 sek/30 sek] är inställt kommer kameran att stängas av efter att
den lämnats inaktiv i ca 10 sek. När du ställer in funktioner eller under Live
View-fotografering, filminspelning, bildvisning etc. kommer tid för automatisk
avstängning att vara ca 30 sek.
261
Ställa in LCD-skärmens ljusstyrka
Du kan justera LCD-skärmens ljusstyrka för att underlätta visning.
På fliken [5] väljer du [Skärm ljusstyrk.]
och trycker sedan på <0>. Tryck på
knapparna <Y> <Z> för att anpassa
ljusstyrkan på justeringsskärmen och
tryck sedan på <0>.
När du kontrollerar exponeringen för en bild
bör du ställa in LCD-skärmens ljusstyrka
på 4 för att på så sätt förhindra att bilden
påverkas av omgivningens ljus.
262
Skapa och välja en mapp
Du kan fritt skapa och välja en mapp där de tagna bilderna ska sparas.
Det här är inget måste eftersom det ändå skapas en mapp för tagna bilder
automatiskt.
Skapa en mapp
1
2
3
Välj [Välj mapp].
zz På fliken [5] väljer du [Välj mapp] och
trycker sedan på <0>.
Välj [Skapa mapp].
zz Välj [Skapa mapp] och tryck sedan
på <0>.
Skapa en ny mapp.
zz Välj [OK] och tryck sedan på <0>.
BBEn ny mapp skapas med löpande
numrering.
263
Välja en mapp
(1)
(3)
(2)
(4)
zz Visa menybilden för val av mapp, välj
en mapp och tryck på <0>.
BBDen mapp väljs, där de tagna bilderna
kommer att sparas.
zz Nya bilder registreras i den valda
mappen.
(1) Antal bilder i en mapp
(2) Lägsta filnummer
(3) Mappnamn
(4) Högsta filnummer
Mappar
zz Som i exemplet ”100CANON” inleds mappnamnet med tre siffror
(mappnumret) följt av fem alfanumeriska tecken. En mapp kan innehålla
upp till 9 999 bilder (filnummer 0001–9999). När en mapp blir full skapas
automatiskt en ny mapp med löpande numrering. Dessutom skapas en ny
mapp automatiskt om manuell återställning (= 267) utförs. Mappar från
100 till 999 kan skapas.
Skapa mappar med en dator
zz Öppna minneskortet på skärmen och skapa en ny mapp med namnet ”DCIM”.
Öppna mappen DCIM och skapa så många mappar som du behöver för att
spara och sortera dina bilder. Mappnamnet måste följa formatet ”100ABC_D”.
De tre första siffrorna är alltid mappnumret från 100 till 999. De fem sista
tecknen kan innehålla stora och små bokstäver (A–Z), siffror och understreck
”_”. Mellanslag kan inte användas. Observera också att två mappnamn inte
kan bestå av samma tresiffriga mappnummer (till exempel ”100ABC_D” och
”100W_XYZ”). Detta gäller även om de sista fem tecknen inte är identiska.
264
Filnumreringsmetoder
Bildfilerna numreras från 0001 till 9999 i den ordning bilderna tas och
sparas i en mapp. Du kan ändra hur filnumret tilldelas.
Filnumret visas på datorn i följande format: IMG_0001.JPG.
I [Filnumrering] på fliken [5] väljer
du [Numrering] och trycker på <0>.
Tillgängliga inställningar beskrivs nedan.
Välj alternativ och tryck sedan på <0>.
zz [Kontinuerlig]: Om du vill fortsätta filnumreringssekvensen också
när minneskortet bytts ut eller en ny mapp skapats.
Också efter att du bytt ut minneskortet eller skapat en ny mapp
fortsätter filnumreringen i följd upp till 9999. Det är praktiskt när du vill
spara bilder med tal mellan 0001 och 9999 på flera kort eller i flera
mappar i en mapp på datorn.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de
nya bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om
du vill ha kontinuerlig filnumrering rekommenderas du att använda
ett nyformaterat kort varje gång.
Filnumrering efter
byte av kort
Kort-1
Filnumrering efter
att en mapp skapats
Kort-2
Kort-1
100
0051
101
0051
0052
(1)
(1) Nästa filnummer i samma följd
265
0052
zz [Auto återst]: När du vill starta om filnumreringen från 0001 varje
gång minneskortet byts ut eller en ny mapp skapas.
När du byter kort eller skapar en mapp börjar filnumreringen om på
0001 för nya bilder. Det är praktiskt om du vill sortera bilderna efter
kort eller mappar.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya
bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill
spara bilder med en filnumrering som börjar på 0001 ska du använda
ett nyformaterat minneskort varje gång.
Filnumrering efter byte
av kort
Kort-1
Filnumrering efter att en
mapp skapats
Kort-2
Kort-1
100
0051
101
0051
0001
(1)
(1) Filnumreringen återställs
266
0001
zz [Man. återst]: När du vill återställa filnumreringen till 0001 eller
börja från filnummer 0001 i en ny mapp.
I [Filnumrering] på fliken [5] väljer
du [Man. återst] och sedan [OK]
i bekräftelsedialogrutan.
När du återställer filnumreringen manuellt skapas en ny mapp
automatiskt och filnumreringen för bilder som sparas i mappen
börjar på 0001.
Det är användbart om du till exempel vill använda olika mappar för
bilder tagna i går och bilder tagna i dag. Efter manuell återställning
återgår filnumreringen till kontinuerlig eller automatisk återställning.
(Ingen dialogruta som bekräftar den manuella återställningen visas.)
zz Om ett filnummer i mapp 999 uppnår 9999 går det inte att ta fler bilder, trots
att det finns utrymme på kortet. Ett meddelande visas på LCD-skärmen som
talar om att du måste byta kort. Byt till ett nytt kort.
zz Filnamnen för JPEG- och RAW-bilder börjar med ”IMG_”. Filmfilnamn börjar
med ”MVI_”. Filtillägget är ”.JPG” för JPEG-bilder, ”.CR3” för RAW-bilder och
”.MP4” för film.
267
Ställa in Copyright-information
N
När du ställer in copyright-information läggs den till bilden i form av Exif-data.
1
2
3
(1)
(2)
Välj [Copyright information].
zz På fliken [5] väljer du [Copyright
information] och trycker sedan
på <0>.
Välj det alternativ som ska ställas in.
zz Välj [Ange upphovsman] eller [Ange
info om copyright] och tryck sedan
på <0>.
Skriv in texten.
zz Tryck på pilknapparna <V> för att flytta
□ och välj önskat tecken. Tryck sedan
på <0> för att ange tecknet.
zz Du kan ange upp till 63 tecken.
zz Om du vill ta bort enstaka tecken
väljer du [ ] eller trycker på <L>.
zz Genom att välja [ ] kan du ändra
indatametod.
zz Om du vill flytta markören väljer du [ ]
eller [ ] i det övre vänstra hörnet eller
vrider ratten <6>.
zz Avbryt textinmatningen genom att trycka
på <M> och sedan välja [Avbryt].
(1) Inmatningsmetod
(2) Teckenpalett
268
4
Stäng inställningsskärmen.
zz När du har skrivit in texten trycker du
på <M> och väljer [OK].
BBInformationen sparas.
Kontrollera copyright-information
När du väljer [Visa info om copyright]
i steg 2 kan du kontrollera angiven
information om [Upphovsman] och
[Copyright].
Ta bort copyright-information
När du väljer [Ta bort info om copyright] i steg 2 på kan du ta bort
informationen om [Upphovsman] och [Copyright].
zz Om posten för ”Upphovsman” eller ”Copyright” är lång visas eventuellt inte
hela posten när du väljer [Visa info om copyright].
zz Du kan även ställa in eller kontrollera copyright-information med EOS Utility
(EOS-programvara) (= 484).
269
N
Ställa in automatisk rotering av vertikala bilder
Bilder tagna i vertikal riktning roteras
automatiskt i rätt riktning för visning, så att de
inte visas i horisontell riktning när de spelas
upp på kamerans LCD-skärm eller visas på en
datorskärm. Du kan ändra inställningen för den
här funktionen.
Välj [Autom rotering] på fliken [5] och
tryck på <0>. Tillgängliga inställningar
beskrivs nedan. Välj alternativ och tryck
sedan på <0>.
zz [PåzD] :Den vertikala bilden roteras automatiskt vid bildvisning både
på kamerans LCD-skärm och på datorskärmen.
zz [PåD]
:Den vertikala bilden roteras automatiskt endast på
datorskärmen.
zz [Av]
: Den vertikala bilden roteras inte automatiskt.
Vanliga frågor
zz Den vertikala bilden roteras inte vid bildgranskningen omedelbart
efter att bilden tagits.
Tryck på <x> så kommer bildvisning visa den roterade bilden.
zz [PåzD] har valts, men bilden roteras inte vid bildvisningen.
Automatisk rotering fungerar inte med vertikala bilder när [Autom
rotering] var inställt på [Av]. Om en vertikal bild har tagits med
kameran riktad uppåt eller nedåt kanske den inte roteras automatiskt
vid bildvisning. I så fall läs Rotera bilden (= 287).
zz Jag vill rotera en bild som jag har tagit på kamerans LCD-skärm
när [PåD] har ställts in.
Ställ in [PåzD] och visa sedan bilden. Bilden roteras.
zz Den vertikala bilden roteras inte på datorskärmen.
Programvaran som används är inte kompatibel med bildrotering.
Använd istället EOS-programvara.
270
Återställa kamerans standardinställningar
N
Kamerans inställningar av fotograferingsfunktioner och meny kan återställas
till standardinställningarna. Det här alternativet är tillgängligt i den kreativa
zonens metoder.
1
2
3
Välj [Återställ inställningar].
zz På fliken [5] väljer du [Återställ
inställningar] och trycker sedan
på <0>.
Välj [Återställ alla kamerainst.].
zz Välj [Återställ alla kamerainst.] och
tryck på <0>.
Välj [OK].
zz Välj [OK] och tryck sedan på <0>.
Vanliga frågor
zz Återställa alla kamerainställningar
När du är klar med ovanstående väljer du [Återställ alla C.Fn] på
menyn [5 Återställ inställningar] om du vill radera alla inställningar
för egen programmering (= 446).
271
Slå på/stänga av LCD-skärmen
Du kan ställa in kameran så att LCD-skärmen inte slås av och på om
du trycker ned avtryckaren halvvägs (eller trycker på knappen <A>).
På fliken [5] väljer du [Skärm av/på-kn]
och sedan trycker du på <0>.
Tillgängliga inställningar beskrivs nedan.
Välj alternativ och tryck sedan på <0>.
zz [Avtryckare] :När du trycker ned avtryckaren halvvägs inaktiveras
visningen. När du släpper avtryckaren aktiveras
visningen.
zz [Avtr./DISP] :När du trycker ned avtryckaren halvvägs avaktiveras
visningen. Visningen är avstängd även efter du släpper
avtryckaren. Du aktiverar visningen genom att trycka på
knappen <U>.
zz [Förblir på] :Visningen förblir på även när du trycker ned avtryckaren
halvvägs. Du stänger av visningen genom att trycka på
knappen <U>.
272
Automatisk sensorrengöring
När du ställer strömbrytaren i läget <1> eller <2> används enheten för
självrengöring av sensor för att automatiskt skaka bort damm från sensorns
framsida. Normalt behöver du inte bry dig om den här funktionen. Du kan
emellertid utföra sensorrengöring manuellt eller inaktivera enheten enligt följande.
Aktivera sensorrengöring manuellt
1
2
Välj [Sensorrengöring].
zz På fliken [5] väljer du
[Sensorrengöring] och trycker
på <0>.
Välj [Rengör nuf].
zz Välj [Rengör nuf] och tryck sedan
på <0>.
zz Välj [OK] och tryck sedan på <0>.
BBPå skärmen anges att sensorn
rengörs. (Ett litet ljud kan höras.) Trots
att det hörs ett mekaniskt slutarljud
vid rengöringen tas ingen bild.
zz När Brusreducering vid multitagning är inställt kan [Rengör nu f] inte väljas.
zz För bästa resultat bör sensorrengöringen utföras när kameran står upprätt
och stadigt på ett bord eller liknande plan yta.
zz Även om du upprepar sensorrengöringen kommer resultatet inte att förbättras
särskilt mycket. Direkt efter att sensorrengöringen är klar avaktiveras
alternativet [Rengör nuf] tillfälligt.
zz Ljusprickar kan synas på inspelningsskärmen om sensorn påverkas av
kosmisk strålning eller liknande faktorer. Om du väljer [Rengör nuf]
kan du minska deras närvaro (= 475).
Avaktivera automatisk sensorrengöring
zz I steg 2 väljer du [Auto rengöringf] och ställer in den på [Av].
BBOm du ställer strömbrytaren i läget <1> eller <2> rengörs
sensorn inte längre.
273
Lägga till data för dammborttagning N
Normalt tar enheten för självrengöring av sensor bort det mesta av
det damm som kan synas på tagna bilder. Om damm fortfarande syns
kan du lägga till data för dammborttagning i bilden för att kunna ta bort
dammfläckarna vid ett senare tillfälle. Data för dammborttagning används
av Digital Photo Professional (EOS-programvara, = 484) för automatisk
borttagning av dammfläckar.
Förberedelse
zz Ta fram ett helvitt föremål, till exempel ett pappersark.
zz Ställ in objektivets brännvidd på 50 mm eller längre.
zz Ställ AF-omkopplaren på objektivet på <MF> och ställ in fokus på
oändlighet (∞). Om objektivet inte har någon avståndsskala vrider du
kameran mot dig och vrider fokuseringsringen medsols så långt det går.
Erhålla data för dammborttagning
1
2
Välj [Data för damm-borttagning].
zz På fliken [z] väljer du [Data för
damm-borttagning] och trycker
sedan på <0>.
Välj [OK].
zz När du väljer [OK] och trycker på
<0>, kommer den automatiska
sensorrengöringen utföras och ett
meddelande visas. Trots att det hörs
ett mekaniskt slutarljud vid rengöringen
tas ingen bild.
274
3
Fotografera ett helvitt föremål.
zz Ta en bild på ett helvitt föremål utan
mönster som täcker hela sökaren från
ett avstånd på 20–30 cm.
BBBilden tas med bländarförval AE med
ett bländartal på f/22.
zz Eftersom bilden inte ska sparas kan
data tas emot även om det inte finns
något kort i kameran.
BBNär bilden tagits börjar kameran
samla in data för dammborttagning.
Ett meddelande visas när data för
dammborttagning samlas in.
Välj [OK] så visas menyn igen.
zz Om data inte tas emot som de ska visas
ett felmeddelande. När du kontrollerat
informationen i Förberedelse (= 274),
välj [OK] och fortsätt att fotografera.
Data för dammborttagning
Efter att data för dammborttagning erhållits läggs de till alla JPEG- och
RAW-bilder som tas därefter. Innan du tar en viktig bild bör du se till att
uppdatera data för dammborttagning genom att erhålla dem på nytt.
Information om hur du tar bort dammfläckar automatiskt med hjälp av
Digital Photo Professional (EOS-programvara) finns i användarhandboken
Digital Photo Professional.
De data för dammborttagning som läggs till bilden är så små att de
knappast påverkar bildens filstorlek.
zz Det är viktigt att du använder ett helt vitt föremål, till exempel ett nytt vitt
pappersark. Om det finns mönster eller motiv på objektet kan det kännas
av som dammdata och påverka dammborttagningen med EOS-programvara.
275
Manuell sensorrengöring
N
Damm som inte gick att ta bort med den automatiska sensorrengöringen
kan tas bort manuellt med en gummiblåsa (finns i handeln) eller dylikt.
Ta bort objektivet från kameran innan du rengör bildsensorn.
Bildsensorn är mycket känslig. Om sensorn behöver rengöras direkt
rekommenderar vi att du låter någon vid ett Canon Service Center
utföra det åt dig.
1
2
3
4
5
Välj [Sensorrengöring].
zz På fliken [5] väljer du
[Sensorrengöring] och trycker
på <0>.
Välj [Rengör manuellt].
zz Välj [Rengör manuellt] och tryck sedan
på <0>.
Välj [OK].
zz Välj [OK] och tryck sedan på <0>.
BBReflexspegeln låses strax i öppet läge
och slutaren öppnas.
Rengör sensorn.
Slutför rengöringen.
zz Ställ strömbrytaren i läget <2>.
zz Om du använder batteri bör du se till att det är fulladdat.
zz Du bör använda ett tillbehör för eluttag (säljs separat, = 461).
276
zz När Brusreducering vid multitagning är inställt kan [Rengör manuellt] inte
väljas.
zz Under tiden du rengör sensorn ska du aldrig göra något av följande.
Om strömmen stängs av, stängs slutaren och slutarridåerna och
bildsensorn kan skadas.
-- Strömbrytaren ställs i läget <2>.
-- Ta bort eller sätta i batteriet.
zz Bildsensorns yta är mycket känslig. Rengör sensorn försiktigt.
zz Använd en vanlig gummiblåsa utan borste. En borste kan repa sensorn.
zz För inte gummiblåsans spets längre in i kameran än till objektivfattningen.
Om strömmen stängs av stängs slutaren, och slutarridåerna och
reflexspegeln kan skadas.
zz Använd aldrig tryckluft eller tryckgas för att rengöra sensorn. Tryckluft
kan skada sensorn och sprejgasen kan frysa på sensorn och ge repor.
zz Om batterinivån blir låg när du rengör sensorn hörs en pipsignal som en
varning. Avbryt sensorrengöringen.
zz Om det kvarstår fläckar som inte kan tas bort med en gummiblåsa
rekommenderas du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn.
277
HDMI-upplösning för utmatning
Ställ in upplösningen för utgång som används när kameran är ansluten till
en TV eller extern inspelningsenhet med en HDMI-kabel.
1
2
Välj [HDMI-upplösning].
zz På fliken [5] väljer du [HDMIupplösning] och trycker på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Välj alternativet med <W> <X> och
tryck sedan på <0>.
zz Auto
Bilderna visas automatiskt med optimal upplösning på TV:n.
zz 1080p
Utdata med 1080p upplösning. Välj om du föredrar att undvika visningseller fördröjningsproblem när kameran byter upplösning.
278
RAW-visning på en HDR TV
Du kan visa RAW-bilder i HDR genom att ansluta kameran till en HDR TV.
1
2
Välj [HDMI HDR ut].
zz På fliken [5] väljer du [HDMI HDR ut]
och trycker på <0>.
Välj [På].
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja [På].
zz Kontrollera att HDR TV-apparaten är konfigurerad för HDR-ingång.
Mer information om hur du växlar ingång på TV-apparaten finns
i användarhandboken.
zz Beroende på vilken TV som används kanske inte bilderna ser ut som
förväntat.
zz Vissa bildeffekter och information kanske inte visas på en HDR TV.
279
Bildvisning
I detta kapitel beskrivs avancerad användning av
uppspelningsmetoder som beskrivs i ”Grundläggande
fotografering och bildvisning” (= 69), hur du spelar upp
och raderar de tagna bilderna (stillbilder/filmer) samt hur du
visar dem på en TV-skärm och andra uppspelningsrelaterade
funktioner.
Bilder som tagits med och sparats på en annan enhet
Det är inte säkert att det går att visa bilder som tagits med en annan
kamera, som redigerats på en dator eller vars filnamn har ändrats.
280
Söka efter bilder snabbt
Visa flera bilder på en skärm (Indexbild)
Sök efter bilder snabbt med en indexbild som visar 4, 9, 36 eller 100 bilder
på en skärmbild.
1
2
B
Visa bilden.
zz När du trycker på <x> visas den
senast tagna bilden.
Växla till indexbilden.
zz Tryck på knappen <I>.
BBEtt 4-bilders index visas. Den valda
bilden markeras med en orange ram.
zz Om du trycker på <I> växlar
visningen enligt följande: 9 bilder →
36 bilder → 100 bilder.
zz Om du trycker på <u> växlar visningen
enligt följande: 100 bilder → 36 bilder →
9 bilder → 4 bilder → 1 bild.
B
3
B
Välj en bild.
B
zz Tryck på pilknapparna <V> för att flytta
den orange ramen och välja bilden.
zz Om du vrider på ratten <6> visas
bilderna på nästa eller föregående
skärm.
zz Tryck på <0> i indexbilden
för att visa den valda bilden med
enbildsvisning.
281
Hoppa i bildvisningen (Visningshopp)
Vid enbildsvisning kan du vrida på <6> för att hoppa framåt eller bakåt
bland bilderna med den hoppmetod som du har valt.
1
2
Välj [Bildhopp med 6].
zz På fliken [x] väljer du
[Bildhopp med 6] och sedan
trycker du på <0>.
Välj hoppmetod.
zz Välj hoppmetod genom att trycka på
pilknapparna <V> och därefter trycka
på <0>.
d: Visa bilder en och en
e: Hoppa 10 bilder
r:Hoppa ett angivet antal bilder
g: Visa bilder efter datum
h: Visa bilder efter mapp
i: Visa endast filmer
j: Visa endast stillbilder
s: Visa endast skyddade bilder
k:Visa bilder efter gradering
(= 288)
Vrid på ratten <6> och välj.
zz Med [Hoppa ett angivet antal bilder], kan du vrida ratten <6> för att välja
hur många bilder som du vill hoppa (1-100).
zz Om du vill söka efter bilder efter fotograferingsdatum väljer du [Datum].
zz Om du vill söka efter bilder i en viss mapp väljer du [Mapp].
zz Om det finns både filmscener och stillbilder på kortet väljer du [Filmscener]
eller [Stillbilder] för att visa ett av alternativen.
zz Om det inte finns några bilder med vald [Gradering] går det inte att bläddra
bland bilderna med ratten <6>.
282
3
(1)
(2)
Bläddra med hopp.
zz Visa bilder genom att trycka på
knappen <x>.
zz På enbildsvisningen vrider du på
ratten <6>.
BBDu kan bläddra efter inställd metod.
(1) Hoppmetod
(2) Bildvisningsposition
283
Förstora bilder
Du kan förstora en bild 1,5 till 10 gånger på LCD-skärmen.
1
Förstora bilden.
zz Tryck på <u> under bildvisningen.
BBBilden förstoras. Det förstorade
områdets position (1) visas längst
ned till höger på skärmen.
zz Om du håller ned <u> förstoras bilden
tills den har maximal förstoring.
zz Minska förstoringen genom att trycka
på knappen <I>. Om du håller
ned knappen minskas förstoringen
till enbildsvisning.
(1)
2
Visa olika delar av bilden.
zz Om du vill visa olika delar av den
förstorade bilden kan du trycka på
pilknapparna <V>.
zz Stäng av den förstorade bilden genom
att trycka på knappen <x>. Kameran
återgår till enbildsvisning.
zz Vrid ratten <6> för att visa en annan bild med bibehållen förstorad bild.
zz Det går inte att förstora en film.
284
Visa bilder med touchskärmen
LCD-skärmen är en touchskärm, där du kan styra visningen av bilder och
filmer med fingrarna. Tryck först på knappen <x> om du vill visa
bilder.
Bläddra bland bilder
Dra med ett finger.
zz I enbildsvisning trycker du på LCDskärmen med ett finger. Du kan bläddra
till nästa eller föregående bild genom att
dra med fingret åt vänster eller åt höger.
Dra åt vänster om du vill se nästa bild
(nyare) och åt höger om du vill se
föregående bild (äldre).
zz I indexbilden trycker du också på LCDskärmen med ett finger. Du kan bläddra
till nästa eller föregående skärm genom
att dra med fingret uppåt eller nedåt.
Dra med fingret uppåt om du vill se
nästa (nyare) bild. Dra med fingret nedåt
om du vill se föregående (äldre) bild.
När du väljer en bild visas den orange
ramen. Peka på bilden igen för att visa
den som en enbild.
Hoppa i bildvisningen (Visningshopp)
Dra med två fingrar.
Tryck på LCD-skärmen med två fingrar.
Genom att dra med två fingrar åt vänster
eller höger på skärmen kan du hoppa
mellan bilder med den metod som du
har ställt in under [Bildhopp med 6]
på fliken [x].
285
Förminska bilder (indexbild)
Nyp med två fingrar.
Peka på skärmen med två fingertoppar isär
och nyp sedan ihop.
zz Varje gång du nyper ihop med fingrarna
växlar enbildsvisningen till indexbild.
zz När du väljer en bild visas den orange
ramen. Peka på bilden igen för att visa
den som en enbild.
Förstora bilder
Dra isär med två fingrar.
Peka på skärmen med två fingertoppar
och dra sedan isär fingrarna.
zz När du drar isär fingrarna förstoras
bilden.
zz Bilden kan förstoras upp till cirka
10 gånger.
Dubbeltryckning.
zz När du dubbeltrycker på bilden med
fingret, kommer den lagrade bildens
bildpunkter visas vid ca. 100 %
centrerad kring den punkt som du
tryckte på.
zz För att återgå till enbildsvisning,
dubbeltrycker du på bilden igen.
zz I indexbild kan du inte förstora bilden genom att dubbeltrycka.
zz Flytta runt i bilden genom att dra med fingrarna.
zz Om du vill göra bilden mindre nyper du ihop fingrarna på skärmen.
zz Genom att trycka på [2], kan du återgå till enbildsvisning.
286
Rotera bilden
Du kan använda den här funktionen till att rotera bilden som visas till
önskad riktning.
1
2
3
Välj [Rotera bild].
zz På fliken [x] väljer du [Rotera bild]
och trycker sedan på <0>.
Välj en bild.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska roteras.
zz Du kan även välja en bild i indexbilden
(= 281).
Rotera bilden.
zz Varje gång du trycker på <0> roteras
bilden medsols enligt följande: 90° →
270° → 0°.
zz Om du vill rotera en bild till upprepar
du steg 2 och 3.
zz Du avslutar och återgår till menyn
genom att trycka på knappen <M>.
zz Om du ställer in [5: Autom rotering] på [PåzD] (= 270) innan du tar en
vertikal bild behöver du inte rotera bilden enligt anvisningarna ovan.
zz Om den roterade bilden inte visas i roterad riktning vid bildvisning ställer du in
[5: Autom rotering] på [PåzD].
zz Det går inte att rotera en film.
287
Ställa in graderingar
Du kan gradera bilder (stillbilder och filmer) genom att förse dem med något
av fem graderingsmärken: l/m/n/o/p. Den här funktionen kallas
gradering.
* Med bildgraderingen blir det lätt att ordna bilder.
Gradera en enskild bild
1
2
3
4
Välj [Gradering].
zz Välj [Gradering] på fliken [x] och
tryck sedan på <0>.
Välj [Välj bilder].
BBEn bild visas.
Välj den bild som ska graderas.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och välj
en bild som ska graderas. Tryck sedan
på <0>.
zDu
z kan välja bilder från en trebildsvisning
genom att trycka på knappen <I>.
Om du vill återgå till enbildsvisning
trycker du på knappen <u>.
Gradera bilden.
zz Tryck på knapparna <W> <X> och välj
en gradering.
BBNär du lägger till en gradering för
bilden, ökar siffran bredvid den inställda
graderingen med ett.
zz Om du vill gradera en bild till upprepar
du steg 3 och 4.
288
Specificera omfång
Du kan ange ett omfång av bilder för att gradera alla bilderna i omfånget
på en gång.
1
2
3
4
Välj [Markera omfång].
zz Välj [Markera omfång] i [x: Gradering]
och tryck sedan på <0>.
Ange omfång av bilder.
zz Välj den första bilden (startpunkt) och
tryck på <0>.
zz Välj den sista bilden (slutpunkt) och
tryck på <0>.
BBSymbolen [X] visas på de valda
bilderna.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Om du trycker på <M> innan du
väljer en slutpunkt tas [X]-symbolerna
bort.
Bekräfta omfånget.
zz Tryck på knappen <M>.
Gradera bilden.
zz Vrid ratten <6> för att välja en
gradering och välj sedan [OK].
289
Välja alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
zz Om du väljer [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet] i [x: Gradering]
anges alla bilder i mappen eller på kortet.
zz Vrid ratten <6> för att välja en
gradering och välj sedan [OK].
zz För att avbryta gradering, väljer
du graderingsmärket [OFF].
zz Upp till 999 bilder för en angiven gradering kan visas. Om det finns 1 000 eller
fler bilder med en angiven gradering visas [###].
Fördelar med gradering
zz Med [x: Bildhopp med 6] kan du endast visa bilder med en viss
gradering.
zz Beroende på datorns operativsystem kan du se varje fils gradering som en
del av informationsvisningen eller med den medföljande standardbildvisaren
(endast JPEG-bilder).
290
Filtrera bilder för bildvisning
Du kan söka efter bilder genom att ange kriterier och visa de filtrerade
bilderna. Du kan också spela upp i ett bildspel, skydda eller radera alla
funna bilder på en gång.
1
2
Välj [Ange kriterier för bildsökn.].
zz På fliken [x] väljer du [Ange kriterier
för bildsökn.] och trycker på <0>.
Ställ in sökkriterier.
zz Tryck på knapparna <W> <X> och välj
ett kriterium.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
göra inställningen.
zz För att avbryta kriteriet trycker du på
knappen <B>.
zz Du kan även ställa in alla kriterier.
zz Om du vill avbryta alla registrerade
kriterier, trycker du på knappen <L>.
Alternativ
Inställning
9Gradering
Bilder med det valda graderingsmärket visas.
dDatum
Bilder tagna det valda fotograferingsdatumet visas.
nMapp
Bilderna i den valda mappen visas.
JSkydda
”Skyddade” eller ”oskyddade” bilder på kortet visas.
fTyp av fil
Bildfiler av den valda typen visas.
De inställbara filtyperna är [z Stillbilder], [z (RAW)],
[z (RAW, RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG)],
[z (RAW+JPEG, JPEG)], [z (JPEG)] och [k Filmer].
291
3
4
Tillämpa sökkriterier.
zz Tryck på <0>.
BBLäs meddelandet som visas och
välj [OK].
Visa de hittade bilderna.
zz Visa bilder genom att trycka på
knappen <x>.
BBBilder som matchar inställda kriterier
kommer att visas i en gul ram.
zz Om det inte finns några bilder som matchar sökkriterierna och du trycker
på <0> på skärmen i steg 2, aktiveras inte [OK]. (Du kan inte gå vidare
till steg 3.)
zz Även om [5: Autom avstängn] har ställts in på [4 min.] eller mindre, är tiden
för automatisk avstängning cirka 6 min när skärmen för sökkriterier visas.
zz När de hittade bilderna visas, kan du också utföra åtgärder (skydda, radera
beställa kopior, inställning för fotobok, gradering och bildspel) för alla funna
bilder på en gång.
zz Visningen av de hittade bilderna avbryts automatiskt med följande åtgärder:
-- Fotografering utförs.
-- Automatisk avstängning träder i kraft.
-- Strömbrytaren ställs i läget <2>.
-- Formatering av SD-kortet.
-- Lägga till en bild (t.ex. när en befintlig bild sparas som en ny bild när du har
tillämpat en filtereffekt, ändrat storlek eller beskurit den).
-- När det inte längre finns några bilder som matchar kriterierna.
292
Snabbkontroll för bildvisning
Under bildvisning kan du trycka på <Q> för att ställa in följande:
[J: Skydda bilder], [b: Rotera bild], [9: Gradering], [U: Kreativa
filter], [S: Ändra storlek (endast JPEG-bilder)], [N: Beskärning],
[e: Bildhopp med 6], [t: Bildsökning], [q: Skicka till
smartphone*] och [ : Creative Assist (endast RAW-bilder)].
Endast följande kan ställas in för filmer: [J: Skydda bilder],
[9: Gradering], [e: Bildhopp med 6], [t: Bildsökning],
[q: Skicka till smartphone*] och [7: Spela upp film].
*Kan inte väljas om [Av] är inställt för [Wi-Fi] under [k: Wi-Fi-inställningar].
1
2
Tryck på <Q>.
zz Vid bildvisning trycker du på
knappen <Q>.
BBSnabbkontrollalternativen visas.
Välj ett alternativ och ställ in det.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja en funktion.
BBNamn och inställning för vald funktion
visas längst ned på skärmen.
zz Ställ in funktionen med
knapparna <Y> <Z>.
zz För Skydda bilder (= 307) och
Gradering (= 288) trycker du på
<B> för att markera flera bilder.
zz För Kreativa filter (= 329), Ändra
storlek (= 338), Beskärning (= 340),
Bildsökning (= 291), Skicka till
smartphone (= 363), och Creative
Assist (= 332), trycker du på <0>
och ställer in funktionen.
zz Bildhopp med 6 (= 282): Om du
vill ange antalet bilder för Visningshopp
eller Gradering (= 288), trycker du
på <B>.
293
zz Tryck på <M> om du vill avbryta.
3
Stäng inställningsskärmen.
zz Tryck på <0> för att avsluta
snabbkontrollen.
zz Om du vill rotera en bild (= 287) ställer du in [5: Autom rotering] på
[PåzD]. Om [5: Autom rotering] är inställd på [PåD] eller [Av],
registreras inställningen [b Rotera bild] för bilden, men kameran roterar
inte bilden vid visning.
zz För bilder som tagits med en annan kamera kan de valbara alternativen vara
begränsade.
294
Titta på filmer
Det finns tre olika sätt att titta på filmer:
Filmvisning på TV:n (= 305)
Om du ansluter kameran till en TV med en HDMI-kabel, kan du visa
filmerna och stillbilderna som finns på kameran på TV:n.
zz Eftersom inspelningsbara DVD-spelare med hårddisk saknar HDMI INkontakt kan du inte ansluta kameran till DVD-spelaren med en HDMI-kabel.
zz Om du ansluter kameran till en inspelningsbar DVD-spelare med hårddisk via
en USB-kabel går det inte att varken visa eller spara filmer eller stillbilder.
zz Filmer kan inte spelas upp på enheter som inte stöder filmformatet MP4.
Filmvisning på kamerans LCD-skärm (= 296–= 303)
Du kan visa filmscener på kamerans LCD-skärm. Du kan även redigera bort
den första och sista scenen i en film och visa stillbilder och filmscener på
kortet i ett automatiskt bildspel.
zz En film som redigerats på en dator kan inte överföras tillbaka till kortet och
spelas upp på kameran.
Visa och redigera film på datorn
Filmer som registrerats på kortet kan överföras till en dator och visas eller
redigeras med ett förinstallerat program eller ett universalprogram som är
kompatibelt med filmens registreringsformat.
zz Om du spelar upp eller redigerar en film med kommersiellt tillgänglig
programvara ska du använda program som är kompatibla med filmer i MP4format. Om du vill veta mer om någon kommersiellt tillgänglig programvara
kontaktar du tillverkaren.
295
Spela upp filmer
1
2
3
4
Visa bilden.
zz Tryck på knappen <x> för att visa
en bild.
Välj en film.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att välja den film du vill spela upp.
zz Vid enbildsvisning anger symbolen
<s1> längst upp till vänster i bilden
att det är en film.
zz Vid visning av indexbild anger
perforeringen i bildens vänsterkant att
det är en film som visas. Eftersom
det inte går att spela upp filmer från
indexbilden trycker du på <0> för
att växla till enbildsvisning.
Vid enbildsvisning trycker du
på <0>.
Spela upp filmen.
zz Välj [7] (Spela upp film) och tryck
sedan på <0>.
BBFilmvisningen startar.
zz Du kan pausa uppspelningen och visa
panelen för filmvisning genom att trycka
på <0>.
zDu
z justerar volymen under filmvisning
genom att trycka på knapparna <W> <X>.
zz Mer information om visningsproceduren
finns i sidan 297.
(1) Högtalare
(1)
zz Det går eventuellt inte att spela upp filmer som spelats in med en annan kamera.
296
Panel för filmvisning
Alternativ
Visa bilder och filmer
7 Uppspelning
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning och paus.
8 Slow motion
Justera slow motion-hastigheten genom att trycka på
knapparna <Y> <Z>. Slow motion-hastigheten anges
uppe till höger på skärmen.
N Hoppa bakåt
Hoppar bakåt 4 sekunder varje gång du trycker på <0>.
3 Föregående bild
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>. Om du
håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
6 Nästa bild
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker
på <0>. Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
O Hoppa framåt
Hoppar framåt 4 sekunder varje gång du trycker på <0>.
X Redigera
Visar redigeringsskärmen (= 299).
M Frame Grab
Tillgänglig när du spelar upp 4K- eller 4K-timelapse-filmer. Du
kan extrahera aktuell bild och spara den som en JPEG-stillbild
(= 301).
v Bakgrundsmusik Visar filmer med bakgrundsmusik som du själv väljer (= 337).
Bildvisningsposition
mm’ ss”
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
P Volym
Använd knapparna <W> <X> för att justera högtalarvolymen
(= 296).
32
Om du trycker på <M> återgår du till enbildsvisning.
297
Panelen för filmvisning (album med Video-snapshot)
Alternativ
Visa bilder och filmer
7 Uppspelning
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning och
paus.
8 Slow motion
Justera slow motion-hastigheten genom att trycka på
knapparna <Y> <Z>. Slow motion-hastigheten anges
uppe till höger på skärmen.
N Föregående klipp Visar den första bilden i föregående video-snapshot.
3 Föregående bild
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>. Om du
håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
6 Nästa bild
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på
<0>. Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
O Nästa klipp
Visar den första bilden i nästa video-snapshot.
L Radera klipp
Raderar aktuellt video-snapshot.
X Redigera
Visar redigeringsskärmen (= 299).
v Bakgrundsmusik
Visar filmer med bakgrundsmusik som du själv väljer
(= 337).
Bildvisningsposition
mm’ ss”
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
P Volym
Använd knapparna <W> <X> för att justera högtalarvolymen
(= 296).
32
Om du trycker på <M> återgår du till enbildsvisning.
zz Justera volymen med TV-kontrollerna när kameran är ansluten till en TV för
filmvisning (= 305). (Volymen kan inte justeras med knapparna <W> <X>.)
zz Filmvisningen kan avbrytas om kortets läshastighet är för långsam eller om
filmfilerna innehåller skadade bildrutor.
298
Visa filmen med touchskärmen
Peka på [7] i mitten på skärmen.
BBFilmvisningen startar.
zz Visa snabbkontrollskärmen genom att
peka på <s1> uppe till vänster på
skärmen.
zz Om du vill pausa uppspelningen pekar
du på skärmen. Filmvisningspanelen
visas också.
Redigera första och sista scenen
i en film
Du kan redigera första och sista scenen i en film i steg om cirka 1 sekund.
1
2
Pausa filmvisning.
BBFilmvisningspanelen visas.
Välj [X] på menybilden för
filmvisning.
BBFilmredigeringspanelen visas längst ned
på skärmen.
3
Ange vilken del som ska
redigeras bort.
zz Välj antingen [U] (Klipp början) eller
[V] (Klipp slutet) och tryck sedan
på <0>.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
visa föregående eller nästa bild. Om
du håller ned knappen snabbspolas
bilderna framåt eller bakåt.
zz När du har bestämt vilken del som ska
redigeras trycker du på <0>. Den
del som visas i vitt högst upp är den
del som kommer att bli kvar.
299
4
Kontrollera den redigerade
filminspelningen.
zz Tryck på [7] för att spela upp den
redigerade filmen.
zz Om du vill ändra den redigerade delen,
återgår du till steg 2.
zz Avbryt redigeringen genom att
trycka på <M> och välja [OK]
i bekräftelsedialogrutan.
5
(1)(2)
Spara den redigerade filmen.
zz Välj [W] (1) och tryck sedan på <0>.
BBSkärmen för att spara visas.
zz Om du vill spara den som en ny film
väljer du [Ny fil]. Om du vill spara
och skriva över ursprungsfilen väljer
du [Skriv över] och sedan trycker du
på <0>.
zz Välj [ ] (2) om du vill spara en
komprimerad version av filen. 4K-filmer
konverteras till Full HD-filmer före
komprimeringen.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan och
tryck sedan på <0> för att spara
den redigerade filmen och återgå till
skärmen för filmvisning.
zz Eftersom redigeringen genomförs i steg om ungefär 1 sekund (placeringen
markeras med [Z] längst ned på skärmen) är det inte säkert att filmen
redigeras på exakt det ställe som du angett.
zz Om det inte finns tillräckligt med utrymme på kortet går det inte att välja
[Ny fil].
zz Det går inte att redigera film när batterinivån är låg. Använd ett fulladdat
batteri.
zz Filmscener som spelats in med en annan kamera kanske inte kan redigeras
med den här kameran.
300
Hämta en bild från 4K-filmer eller
4K-timelapse-filmer
Du kan välja separata bilder från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer och
spara dem som 8,3-megapixels (3840 x 2160) JPEG-stillbilder. Den här
funktionen kallas ”Frame Grab (4K-bildhämtning)”.
1
2
Visa bilden.
zz Tryck på <3>.
Välj en 4K-film eller en 4K
timelapse-film.
zz Välj med knapparna <Y> <Z>.
zz På skärmen för
fotograferingsinformation (= 326)
markeras 4K-filmer och 4K-timelapsefilmer med en [L]-ikon.
zz Med indexbilden trycker du på <0>
för att växla till enbildsvisning.
3
4
5
Vid enbildsvisning trycker du
på <0>.
Pausa filmvisning.
zz Filmvisningspanelen visas.
Välj en bild som du vill hämta.
zz Använd filmvisningspanelen för att välja
en bild som ska användas som stillbild.
zz Mer information om filmvisningspanelen
finns på = 297.
301
6
7
8
Välj [M].
zz Välj med knapparna <Y> <Z>.
Spara bilden.
zz Välj [OK] för att spara aktuell bild som
JPEG-stillbild.
Välj den bild som ska visas.
zz Kontrollera målmapp och
bildfilsnummer.
zz Välj [Visa ursprungsfilmen] eller
[Visa extraherad stillbild].
zz Det går inte att hämta bilder med filmer i Full HD, Full HD-timelapse-filmer
eller med 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer som har tagits med en annan
kamera.
302
Bildspel (Automatisk bildvisning)
Du kan automatiskt spela upp alla bilder på kortet efter varandra.
1
(1)
2
Välj [Bildspel].
zz På fliken [x] väljer du [Bildspel]
och trycker sedan på <0>.
Ställ in [Inställning] enligt önskemål.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja [Inställning] och tryck sedan
på <0>.
zz Ställ in [Tidsintervall], [Repetera]
(repeterad bildvisning), [Övergångseffekt]
(effekt när du byter bilder) och
[Bakgrundsmusik] för stillbilderna.
zz Se sidan 337 för val av
bakgrundsmusik.
zz När du är klar med inställningarna
trycker du på <M>.
(1) Antal bilder som ska visas
[Tidsintervall]
[Repetera]
[Övergångseffekt]
[Bakgrundsmusik]
303
3
4
Starta bildspelet.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja [Start] och tryck sedan på <0>.
BBNär [Laddar bild...] visats startar
bildspelet.
Avsluta bildspelet.
zz Du kan avsluta bildspelet och återgå till
skärmen för inställning genom att trycka
på knappen <M>.
zz Du pausar bildspelet genom att trycka på <0>. Under tiden som bildspelet
är pausat visas [G] längst upp till vänster i bilden. Starta bildspelet på nytt
genom att trycka på <0> igen. Du kan även pausa bildspelet genom att
peka på skärmen.
zz Under automatisk bildvisning kan du trycka på <B> för att ändra
visningsformat för stillbilder (= 101).
zz Du justerar volymen under filmvisning med knapparna <W> <X>.
zz Vid automatisk bildvisning eller paus kan du trycka på knapparna <Y> <Z>
om du vill visa en annan bild.
zz Under automatisk visning fungerar inte funktionen för automatisk
avstängning.
zz Tidsintervallet kan variera beroende på bilderna.
zz Information om hur du visar bildspelet på en TV-skärm finns i sidan 305.
zz När du visar bilder i filtrerad bildvisning med [x: Ange kriterier för
bildsökn.] kan du visa dem i ett bildspel.
304
Bildvisning på en TV
Om du ansluter kameran till en TV med en HDMI-kabel kan du visa
stillbilderna och filmerna som finns på kameran på TV:n. Vi rekommenderar
HDMI-kabeln HTC-100 (säljs separat).
Om bilden inte visas på TV-skärmen kontrollerar du att [5: Videosystem]
är rätt inställt på [För NTSC] eller [För PAL] (beroende på TV:ns
videosystem).
1
2
3
4
5
Anslut HDMI-kabeln till kameran.
zz Vänd kontaktens logotyp <▲HDMI
MINI> mot kamerans framsida och
sätt i den i kontakten <D>.
Anslut HDMI-kabeln till TV:n.
zz Anslut HDMI-kabeln till kontakten
HDMI IN på TV:n.
Starta TV:n och ställ in rätt
TV-ingång för den kontakt
kabeln är ansluten till.
Ställ kamerans strömbrytare
på <1>.
Tryck på knappen <x>.
BBBilden visas på TV-skärmen. (Ingenting
visas på kamerans LCD-skärm.)
zz Bilderna visas automatiskt med optimal
upplösning på TV:n.
zz Om du trycker på knappen <B>
ändras visningsformatet.
zz Information om hur du spelar upp filmer
finns i sidan 296.
305
zz Vid filmuppspelningen på en TV justerar du ljudnivån på TV:n. Det går inte att
justera ljudvolymen via kameran.
zz Stäng av kameran och TV:n innan du ansluter eller kopplar bort kabeln mellan
kameran och TV:n.
zz På vissa TV-apparater kan det hända att delar av bilden inte visas.
zz Anslut inte någon annan enhets utgång till kontakten <D> på
kameran. Det kan orsaka funktionsfel.
zz Vissa TV-apparater kan inte visa bilderna på grund av saknad kompatibilitet.
306
Skydda bilder
Du kan skydda bilder från att raderas oavsiktligt med kamerans
raderingsfunktion.
Skydda en enstaka bild
1
2
(1)
3
4
Välj [Skydda bilder].
zz På fliken [3] väljer du [Skydda bilder]
och trycker sedan på <0>.
Välj [Välj bilder].
BBEn bild visas.
Välj den bild du vill skydda.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska skyddas.
Skydda bilden.
zz Tryck på <0> för att skydda bilden.
Symbolen <K> (1) visas.
zz Du stänger av bildskyddet genom att
trycka på <0> igen. Symbolen <K>
försvinner.
zz Om du vill skydda en bild till upprepar
du steg 3 och 4.
307
Ange omfång av bilder som ska skyddas
Du kan ange ett omfång av bilder för att skydda alla bilderna i omfånget på
en gång.
1
2
Välj [Markera omfång].
zz Välj [Markera omfång] i [x: Skydda
bilder] och tryck sedan på <0>.
Ange omfång av bilder.
zz Välj den första bilden (startpunkt) och
tryck på <0>.
zz Välj den sista bilden (slutpunkt) och
tryck på <0>.
BBBilderna kommer att skyddas och
symbolen <K> visas.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Återgå till föregående skärm genom att
trycka på <M>.
308
Skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Om du väljer [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet] i [3: Skydda
bilder] skyddas alla bilder i mappen
eller på kortet.
Avbryt valet genom att välja [Ta bort för
alla bilder i mapp] eller [Ta bort för alla
bilder på kort].
zz Om du formaterar kortet (= 66), raderas även skyddade bilder.
zz Filmscener kan också skyddas.
zz När en bild är skyddad kan den inte raderas med kamerans raderingsfunktion.
Om du vill radera en skyddad bild måste du först stänga av skyddet.
zz Om du raderar alla bilder (= 312) blir bara de skyddade bilderna kvar.
På så sätt kan du enkelt radera alla bilder som inte är viktiga på en gång.
309
Radera bilder
Du kan antingen välja och radera onödiga bilder en i taget eller radera dem
i grupp. Skyddade bilder (= 307) raderas inte.
zz När du har raderat en bild kan du inte återställa den. Kontrollera att du
inte behöver bilden mer innan du raderar den. Om du vill undvika att
radera viktiga bilder av misstag skyddar du dem. Om du raderar en bild
som tagits med RAW+JPEG raderas både RAW- och JPEG-bilden.
Radera en enbild
1
2
3
Visa bilden som ska raderas.
Tryck på knappen <L>.
BBDå öppnas menyn Radera.
Radera bilden.
zz Välj [Radera] och tryck sedan
på <0>. Bilden som visas
kommer att raderas.
Bockmarkera <X> bilder som ska raderas samtidigt
Genom att bockmarkera de bilder som ska raderas, kan du radera alla
bilder samtidigt.
1
Välj [Radera bilder].
zz På fliken [3] väljer du [Radera bilder]
och trycker sedan på <0>.
310
2
3
4
Välj [Välj och radera bilder].
BBEn bild visas.
Välj de bilder som du vill radera.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och välj
den bild som ska raderas. Tryck sedan
på <0>.
BBEn bockmarkering, <X>, kommer att
visas uppe till vänster på skärmen.
zz Du kan välja bilder från en
trebildsvisning genom att trycka på
knappen <I>. Om du vill återgå
till enbildsvisning trycker du på
knappen <u>.
zz Om du vill välja en annan bild att radera
upprepar du steg 3.
Radera bilderna.
zz Tryck på knappen <M>.
zz Välj [OK] och tryck sedan på <0>.
BBDe valda bilderna raderas.
311
Ange omfång av bilder som ska raderas
Du kan ange ett omfång av bilder för att radera alla bilderna i omfånget på
en gång.
1
2
3
Välj [Markera omfång].
zz Välj [Markera omfång] i [3: Radera
bilder] och tryck sedan på <0>.
Ange omfång av bilder.
zz Välj den första bilden (startpunkt) och
tryck på <0>.
zz Välj den sista bilden (slutpunkt) och
tryck på <0>.
BBSymbolen [X] visas på de valda
bilderna.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Återgå till föregående skärm genom att
trycka på <M>.
Radera bilderna.
zz Tryck på knappen <M>.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan
och tryck sedan på <0>.
BBDe valda bilderna raderas.
Radera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan radera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång. Om du
ställer in [3: Radera bilder] på [Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder
på kortet] raderas alla bilder i mappen eller på kortet.
zz Om du vill radera alla bilder, inklusive skyddade bilder, formaterar du kortet
(= 66).
312
Förbereda utskrift
Du kan hantera hela direktutskriften med kameran samtidigt som du
visar inställningsskärmarna på kamerans LCD-skärm.
Ansluta kameran till en skrivare
1
2
3
Ställ in skrivaren.
zz Mer information finns i skrivarens
användarhandbok.
Anslut kameran till skrivaren.
zz Anslut dem med en gränssnittskabel
(säljs separat).
zz Anslut kabeln till kamerans digitalkontakt
med kabelkontaktens <D>-symbol mot
kamerans framsida.
zz Information om hur du ansluter
till skrivaren finns i skrivarens
användarhandbok.
Slå på skrivaren.
313
4
Ställ kamerans strömbrytare
på <1>.
BBEn del skrivare kan avge en pipsignal.
BBBilden visas och en symbol visas
längst upp till vänster. Den talar om att
kameran är ansluten till en skrivare.
zz Innan du använder skrivaren måste du kontrollera att den har en PictBridge-port.
zz Filmer kan inte skrivas ut.
zz Kameran kan inte användas med skrivare som endast är kompatibla med
CP Direct eller Bubble Jet Direct.
zz Om en lång pipsignal hörs under steg 4 betyder det att ett fel har uppstått
med skrivaren. Lös det problem som beskrivs i felmeddelandet (= 390).
zz Du kan också skriva ut RAW-bilder du tagit med kameran.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det är
fulladdat.
zz Innan du kopplar från kabeln stänger du av kameran och skrivaren. Håll
i kontakten (inte i sladden) när du drar ut kabeln.
zz För direktutskrift bör du använda strömadapter DR-E18 (säljs separat) och
nätadapter AC-E6N (säljs separat) som strömkälla.
314
Skriva ut
Skärmvisningen och inställningsalternativen skiljer sig beroende på
vilken skrivare du använder. Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga.
Mer information finns i skrivarens användarhandbok.
1
(1)
Välja den bild du vill skriva ut.
zz Kontrollera att symbolen visas längst
upp till vänster på LCD-skärmen.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att välja den bild som ska skrivas ut.
(1) Symbol för skrivaranslutning
2
Tryck på <0>.
BBSkärmen för utskriftsinställningar visas.
zz Mer information finns
i “Utskriftsinställningar” (= 386).
315
DPOF Digital Print Order Format
Med DPOF (Digital Print Order Format) kan du skriva ut bilder som finns på
kortet. Du väljer själv vilka bilder, antal kopior och så vidare. Du kan skriva
ut flera bilder i grupp eller beställa kopior från en fotobutik.
Du kan göra utskriftsinställningar som utskriftstyp, inkopiering av datum
och filnummer osv. Utskriftsinställningarna tillämpas på alla bilder som
du beställer kopior av. (De kan inte ställas in individuellt för varje bild.)
Ställa in utskriftsalternativ
1
2
3
Välj [Beställa kopior].
zz På fliken [3] väljer du [Beställa
kopior] och trycker sedan på <0>.
Välj [Inställ.].
Ställ in önskade värden för
alternativet.
zz Ställ in [Utskriftstyp], [Datum] och
[Filnummer].
zz Välj önskad post och tryck sedan
på <0>. Välj önskad inställning
och tryck sedan på <0>.
316
[Utskriftstyp]
Utskriftstyp
Datum
Filnummer
[Datum]
[Filnummer]
K
L
K
L
Standard
Register
En bild skrivs ut på ett ark.
Flera miniatyrbilder skrivs ut på ett ark.
Båda
En bild skrivs ut på ett ark och en indexbild
skrivs ut.
På
Av
På
Av
Med inställningen [På] kopieras fotograferingsdatumet in på
den tagna bilden.
Med inställningen [På] kopieras filnumret in.
4
Stäng inställningsskärmen.
zz Tryck på knappen <M>.
BBSkärmen för att beställa kopior visas igen.
zz Välj därefter [Välj bild] eller [Flera] för
att beställa de bilder som ska skrivas ut.
zz RAW-bilder eller filmer kan inte anges för utskrift.
zz Även om [Datum] och [Filnummer] är inställda på [På] kan det hända
att datumet och filnumret inte kopieras in. Detta beror utskriftstyp och
skrivarmodell.
zz Om du valt att skriva ut [Indexbild] kan inte både [Datum] och [Filnummer]
ställas in på [På].
zz När du skriver ut med DPOF använder du det kort som du använt för att
ställa in alternativen för att beställa kopior. Det går inte att skriva ut med
den angivna kopiebeställningen om du hämtar bilder från kortet för utskrift.
zz Det är inte säkert att alla DPOF-kompatibla skrivare eller fotobutiker kan
skriva ut bilderna enligt din beställning. Titta i skrivarens användarhandbok
innan du skriver ut eller fråga personalen i fotobutiken vilken typ av
beställningar för utskrift de hanterar.
zz När du installerar bilder på den här kameran ska du inte beställa kopior
igen för bilder som beställts av en annan kamera. Det kan hända att
kopiebeställningen oavsiktligt skrivs över. Det kan även hända att det
inte går att göra en kopiebeställning beroende på bildtyp.
317
Ange bilder för utskrift
Välja bilder
(1)
(3) (4)
(2)
Välj och ange bilderna en och en.
Du kan välja bilder från en trebildsvisning
genom att trycka på knappen <I>.
Om du vill återgå till enbildsvisning trycker
du på knappen <u>.
Spara kopiebeställningen på kortet genom
att trycka på <M>.
zz [Standard] [Båda]
Tryck på knapparna <W> <X> för att
ställa in antalet kopior som ska skrivas
ut av bilden som visas.
(1) Antal
(2) Totalt antal valda bilder
zz [Indexbild]
Tryck på <0> om du vill markera rutan
[X]. Bilden tas med i indexutskriften.
(3) Bockmarkering
(4) Symbol för indexbild
318
Välja flera bilder
zz Markera omfång
1
2
Välj [Markera omfång].
zz Välj [Markera omfång] i [Flera] och
tryck sedan på <0>.
Ange omfång av bilder.
zz Välj den första bilden (startpunkt) och
tryck på <0>.
zz Välj den sista bilden (slutpunkt) och
tryck på <0>.
BBSymbolen [X] visas på de valda
bilderna.
En kopia av alla de angivna bilderna
kommer att ställas in för utskrift.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Återgå till föregående skärm genom att
trycka på <M>.
zz Alla bilder i en mapp
Välj [Markera alla i mappen] och välj mapp. En kopia beställs av alla
bilder i mappen. Om du väljer [Ta bort för alla i mappen] och väljer
mappen avbryts utskriftsordern för alla bilder i mappen.
zz Alla bilder på ett kort
Om du väljer [Markera alla på kortet] beställs en kopia av alla bilder
på kortet för utskrift. Om du väljer [Ta bort för alla på kortet] avbryts
kopiebeställningen för alla bilder på kortet.
zz Observera att RAW-bilder eller filmer inte kommer att skrivas ut, även om du
anger alla bilder på en gång med [Flera].
zz Om du använder en PictBridge-kompatibel skrivare ska du inte beställa mer
än 400 bilder per beställning. Om du anger ett större antal är det inte säkert
att alla bilder skrivs ut.
319
Ange vilka bilder som ska ingå
i en fotobok
Du kan ange upp till 998 bilder för fotoboksutskrift. När du överför bilder till
en dator med EOS Utility (EOS-programvara) kopieras de angivna bilderna
för fotoboken till en särskild mapp. Det här kan vara till hjälp när du vill
beställa fotoböcker online.
Ange en bild i taget
1
2
3
Välj [Inst. för Fotobok].
zz På fliken [x] väljer du [Inst. för
Fotobok] och sedan trycker du
på <0>.
Välj [Välj bilder].
BBEn bild visas.
Välj den bild du vill ha med
i fotoboken.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild du vill använda. Tryck
sedan på <0>.
zz Upprepa för att välja fler bilder. Antalet
valda bilder visas högst upp till vänster
på skärmen.
zz Om du vill öppna trebildsvyn trycker
du på <I>. Om du vill återgå
till enbildsvisning trycker du på
knappen <u>.
zz Stäng av bildspecificeringen genom
att trycka på <0> igen.
320
Specificera omfång
Du kan ange ett omfång av bilder för att välja alla bilderna i omfånget på en
gång för fotoboken.
1
2
Välj [Markera omfång].
zz I [Flera] under [x: Inst. för fotobok],
väljer du [Markera omfång] och sedan
trycker du på <0>.
Ange omfång av bilder.
zz Välj den första bilden (startpunkt) och
tryck på <0>.
zz Välj den sista bilden (slutpunkt) och
tryck på <0>.
BBSymbolen [X] visas på de valda
bilderna.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Återgå till föregående skärm genom
att trycka på <M>.
321
Välja alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan även välja alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång för
fotoboken.
Om [Flera] under [x: Inst. för Fotobok]
är inställt på [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet] väljs alla bilder
i mappen eller på kortet för fotoboken.
Om du vill radera inställningarna väljer du
[Ta bort för alla i mappen] eller [Ta bort
för alla på kortet].
zz RAW-bilder och filmer kan inte väljas.
zz Bilder som redan har valts för en fotobok i en annan kamera ska inte väljas
igen för en fotobok med den här kameran. Alla fotoboksinställningar kan
skrivas över av misstag.
322
Visning av fotograferingsinformation
Vilken information som visas varierar beroende på fotograferingsmetod och
inställningar.
Exempel på stillbildsfotografering
zz Visning av grundläggande information
(1)
(9)
(1)
(2) (3) (5) (7)
(4) (6)
(10) (11)
(12)
(8)
(13)
Bildvisningsnummer/Totalt antal
bilder
(8)
Mappnummer - filnummer
(2)
Batterinivå
(9)
Slutartid
(3)
Wi-Fi-signalstyrka
(10) Bländare
(4)
Wi-Fi-funktion
(5)
Bluetooth-funktion
(6)
Gradering
(7)
Bildskydd
(14)
(11) Exponeringskompensationsnivå
(12) ISO-tal
(13) Högdagerprioritet
(14) Bildregistreringskvalitet
zz Visa AF-punkt
När [3: Visa AF-punkt] har ställts in på [Möjlig] blir den AF-punkt röd
där fokus ställts in. Om automatiskt val av AF-punkt har ställts in kan
flera AF-punkter visas på samma gång.
zz Om bilden togs med en annan kamera kan kanske en del
fotograferingsinformation inte visas.
zz Det går eventuellt inte att visa bilder som tagits med den här kameran på
andra kameror.
323
zz Visning av fotograferingsinformation
-- Detaljerad information
(1) (2)
(3)
(4)
(9)
(10)
(5)
(6)
(7)
(11)
(12) (13)
(14)
(15)
(8)
(16)
(1)
Fotograferingsdatum/tid
10
(2)
Histogram (Ljusstyrka/RGB)
(11) Inställningar för bildstil
(3)
Fotograferingsmetod
(4)
Slutartid
(5)
Bländare
(12) Värde för
blixtexponeringskompensation/
brusreducering vid multitagning
(6)
Exponeringskompensationsnivå
(7)
ISO-tal
(8)
Högdagerprioritet
(9)
Vitbalans
Vitbalanskorrigering
(13) Ljusmätmetod
(14) Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
(15) Bildregistreringskvalitet
(16) Filstorlek
*När du tar bilder med RAW+JPEG-bildregistreringskvalitet visas RAW-filens
filstorlek.
*Vid blixtfotografering utan blixtexponeringskompensation visas <0>.
* <M> visas för bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
*<u> visas för bilder tagna med ett kreativt filter, eller bilder som redigerats
(storleksändrats eller redigerats med ett kreativt filter eller med Creative Assist)
och sedan sparats.
* <u> och <N> visas för bilder som beskurits och sedan sparats.
324
-- Information om objektiv/histogram
(3)
(1)
(2)
(4)
(1)
Objektivnamn
(2)
Brännvidd
(3)
Histogramvisning
(ljusstyrka)
(4)
Histogramvisning (RGB)
-- Vitbalansinformation
-- Information om bildstil 1
-- Information om bildstil 2
-- Information om färgrymd/
brusreducering
-- Information om korrigering
för objektivaberration
-- Register över skickade
bilder
zz Om du använt GPS-mottagare GP-E2 eller en smartphone till att inhämta
GPS-information för bilden visas även skärmen ”GPS-information”.
325
Exempel på film
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (8)
(10) (11)
(7) (9)
(1)
Filmvisning
(6)
Filminspelningsstorlek
(2)
Bländare
(7)
Bildfrekvens
(3)
Slutartid
(8)
Komprimeringsmetod
(4)
Filminspelningsmetod/
Timelapse-film
(9)
Filminspelningsformat
Digital IS för film
(11) Filmfilsstorlek
(5)
(10) Inspelningstid, tidsintervall
*Om du använder manuell exponering visas slutartid, bländarvärde och ISO-tal
(som ställts in manuellt).
* Symbolen <t> visas för video-snapshots.
zz Under filmvisning visas ”*, *” för [Finhetsgrad] och [Tröskel] för [Bildstil]
[Skärpa].
326
zz Högdagervarning
När fotograferingsinformation visas, kommer överexponerad och utfrätta
högdagrar att blinka. Om du vill ha ett bättre resultat för blinkande
områden där kontrasten ska vara mera verklighetstrogen, ställer du in
exponeringskompensationen på ett negativt värde och tar om bilden.
zz Histogram
Ljushetshistogrammet visar exponeringsnivåns fördelning och
allmän ljusstyrka. RGB-histogrammet som visas är till för kontroll
av färgmättnad och gradering. Visningen kan ändras med
[x: Histogram].
Visning av [Ljusstyrka]
Histogrammet är ett diagram som visar
fördelningen av bildens ljusstyrka. Längs den
horisontella axeln anges ljusstyrka (mörkare
till vänster och ljusare till höger) och längs den
vertikala axeln anges antalet pixels som finns
på varje nivå för ljusstyrka. Ju fler pixels det
finns åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju fler
pixels det finns åt höger, desto ljusare är bilden.
Om det är för många pixels till vänster förlorar
de skuggade områdena sin detaljrikedom.
Om det är för många pixels till höger förlorar
högdagrarna sin detaljrikedom. Graderingen
däremellan återges. Genom att kontrollera
bilden och dess histogram för ljusstyrka kan
du se exponeringsnivåns tendens och den
övergripande graderingen.
Exempelhistogram
Mörk bild
Normal ljusstyrka
Ljus bild
Visning av [RGB]
Det här histogrammet är ett diagram som visar fördelningen av varje
primärfärgs nivå för ljusstyrka i bilden (RGB eller röd, grön och blå). Längs
den horisontella axeln anges färgens ljushet (mörkare till vänster och
ljusare till höger) och längs den vertikala axeln anges antalet pixels som
finns på varje färgs nivå för ljusstyrka. Ju fler pixels det finns åt vänster,
desto mörkare och mindre framträdande är färgen. Ju fler pixels det finns
åt höger, desto ljusare och tätare är färgen. Om det finns för många pixels
till vänster saknas respektive färginformation. Och om det finns för många
pixels till höger blir färgen för mättad utan gradering. Genom att kontrollera
bildens RGB-histogram kan du se färgmättnad och -gradering samt
vitbalansens tendens.
327
Efterbehandla bilder
Efter att ha tagit en bild, kan du använda en filtereffekt, ändra
storlek på en JPEG-bild (minska antal pixlar) eller beskära en
JPEG-bild.
zz Det kan hända att kameran inte kan hantera bilder som är tagna
med en annan kamera.
zz Efterbearbetning av bilder på det sätt som beskrivs i det här
kapitlet kan inte utföras medan kameran är ansluten till en dator
via en gränssnittskabel.
328
Använda kreativa filtereffekter
Du kan tillämpa följande kreativa filter på en bild och spara den som en
ny bild: grynig svartvit, mjuk fokus, fisheye-effekt, oljemålning, akvarell,
leksakskamera och miniatyreffekt.
1
2
3
4
Välj [Kreativa filter].
zz Välj [Kreativa filter] på fliken [x]
och tryck sedan på <0>.
BBEn bild visas.
Välj en bild.
zz Välj den bild du vill använda ett filter på.
zz Genom att trycka på <I> kan du
växla till indexbilden och välja en bild.
Välj en filtereffekt.
zz När du trycker på <0> visas de olika
kreativa filtren (= 330).
zz Välj ett filter och tryck sedan på <0>.
BBBilden visas med effekterna för det filter
du har valt.
Justera filtereffekten.
zz Justera filtereffekten och tryck sedan
på <0>.
zz Om du använder miniatyreffekten
trycker du på knapparna <W> <X> för
att flytta den vita ramen till det område
som ska vara skarpt och sedan trycker
du på <0>.
329
5
Spara bilden.
zz Välj [OK] för att spara bilden.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill tillämpa ett filter på en annan
bild upprepar du steg 2 till 5.
zz Vid fotografering av RAW-+JPEG-bilder tillämpas det kreativa filtret på
RAW-bilden, som sparas som en JPEG-bild.
zz Om ett sidförhållande har ställts in för en RAW-bild och filtereffekten tillämpas
sparas bilden med det sidförhållande som ställts in.
zz Data för dammborttagning (= 274) läggs inte till på bilder med Fisheyeeffekt.
Kreativa filter
zz G Grynig svartvit
Ger gryniga svartvita bilder. Genom att justera kontrasten kan du ändra
svartviteffekten.
zz W Mjuk fokus
Ger bilden en mjuk ton. Du kan ändra mjukhetsgraden genom att
justera oskärpan.
zz X Fisheye-effekt
Gör att det ser ut som att bilderna tagits med ett fisheye-objektiv.
Bilden återges med ett slags tunndistorsion.
Hur stort området som beskärs i bildens periferi varierar beroende på
filtrets effektnivå. Eftersom filtereffekten gör att bildens mitt förstoras
kan upplösningen i mitten försämras beroende på antalet registrerade
pixels. Ställ in filtereffekten i steg 4 och kontrollera bildresultatet.
zz Y Oljemålning
Bilden ser ut som en oljemålning och motivet ser mer tredimensionellt
ut. Du kan justera kontrasten och färgmättnaden. Observera att motiv
som himmel eller vita väggar kanske inte återges med en mjuk kontrast
och att det kan se ojämnt ut eller innehålla mycket brus.
330
zz Z Akvarell
Bilden påminner om en akvarellmålning med mjuka färger. Du kan
kontrollera färgdensiteten genom att justera filtereffekten. Observera att
kvällsmotiv eller mörka motiv kanske inte återges med en mjuk kontrast
och att ojämnheter och mycket brus kan uppstå.
zz H Leksakskamera
Bilden blir mörkare längs kanterna och får en unik färgton som om den
vore tagen med en leksakskamera. Du kan ändra färgsticket genom att
anpassa färgtonen.
zz c Miniatyreffekt
Skapar en dioramaeffekt. Du kan ändra område där du vill att bilden
ska se skarp ut. Genom att trycka på knappen <B> (eller på [T]
på skärmen) i steg 4 kan du ändra den vita ramens orientering (vertikal/
horisontell).
331
Använda dina favoriteffekter
(Creative Assist)
Du kan bearbeta RAW-bilder genom att tillämpa effekter och spara bilderna
som JPEG-bilder.
1
2
3
Välj [Creative Assist].
zz Välj [Creative Assist] på fliken [3]
och tryck sedan på <0>.
Välj en bild.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja de bilder som ska bearbetas.
Tryck sedan på <0>.
Välj en effektnivå.
zz Använd på knapparna <Y> <Z> för att
välja effekt.
zz Genom att välja [Förinställning]
och trycka på <0> kan du välja
[SKARPARE FÄRGER], [MJUK
TON] eller andra förinställda effekter.
[AUTO1], [AUTO2] och [AUTO3]
är effekter som rekommenderas av
kameran baserat på bildförhållanden.
332
zz Du kan välja effekter som [Ljusstyrka]
eller [Kontrast] genom att trycka
på <0> och sedan använda
knapparna <Y> <Z>.
zz Tryck på <0> när justeringen är klar.
zz Återställ effekterna genom att trycka på
knappen <A>.
zz Bekräfta effekterna genom att trycka på
knappen <S>.
4
Välj [OK] för att spara bilden.
333
Ta bort röda ögon
Korrigerar bilder med röda ögon. Du kan spara den korrigerade bilden som
en separat fil.
1
2
3
4
Välj [Ta bort röda ögon].
zz Välj [Ta bort röda ögon] på fliken [3]
och tryck sedan på <0>.
Välj en bild.
zz Markera bilden med
knapparna <Y> <Z>.
Korrigera bilden.
zz Du kan antingen peka på [J] eller
trycka på <0>.
BBRamar visas runt korrigerade bilder.
Välj [OK].
zz Bilden sparas nu som en ny fil.
zz Vissa bilder kanske inte korrigeras på rätt sätt.
334
Redigera album med
video-snapshots
1
2
3
4
Välj [Skapa album].
zz Välj [Skapa album] på fliken [3] och
tryck sedan på <0>.
Välj det album som ska redigeras.
zz Tryck på <0> för att markera
rutan [X].
zz Efter valet trycker du på
knappen <M>.
Välj [OK].
Välj ett redigeringsalternativ.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja ett redigeringsalternativ och tryck
sedan på <0>.
335
Alternativ
Beskrivning
Tryck på knapparna <Y> <Z> för att välja det
video-snapshot som du vill flytta och tryck sedan
på <0>. Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att flytta önskat video-snapshot och tryck sedan
på <0>.
Tryck på knapparna <Y> <Z> för att välja det
video-snapshot som du vill ta bort och tryck sedan
på <0>. Symbolen [L] visas på den videosnapshot du har valt. Om du trycker på <0>
igen tar du bort ditt val och [L] visas inte längre.
Tryck på knapparna <Y> <Z> för att välja det
video-snapshot som du vill spela upp och tryck
sedan på <0>. Använd knapparna <W> <X>
för att justera volymen.
TOrdna video-snapshots
LRadera video-snapshot
7Spela upp video-snapshot
5
6
Avsluta redigering.
zz Tryck på <M> när du är klar med
redigeringen.
zz Välj [W] (Avsluta redigering) och tryck
sedan på <0>.
Spara bilden.
zz Om du vill spela upp ett album
med bakgrundsmusik använder du
[Bakgrundsmusik] för att välja musik
(= 337).
zz Välj [Förhandsgranska] för att
kontrollera redigeringen.
zz Om du väljer [Spara] sparas det
redigerade albumet som ett nytt album.
zz Album med video-snapshot kan endast redigeras en gång.
336
Välja bakgrundsmusik
Album och bildspel kan visas med bakgrundsmusik när du har kopierat
musiken till kortet med hjälp av EOS Utility (EOS-programvara).
1
2
3
Välj [Bakgrundsmusik].
zz Ställ in [Bakgrundsmusik] på [På].
Välj bakgrundsmusik.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja musik. Tryck sedan på <0>.
För [Bildspel] kan du välja flera spår.
Spela upp bakgrundsmusiken.
zz Om du vill höra ett smakprov på
bakgrundsmusiken trycker du
på <B>.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
justera volymen. Om du vill avbryta
uppspelningen av bakgrundsmusik
trycker du på <B> igen.
zz Om du vill ta bort musiken använder
du knapparna <W> <X> och väljer den.
Därefter trycker du på knappen <L>.
zz Information om hur du kopierar bakgrundsmusik till ett kort finns i EOS Utility
användarhandbok.
337
Ändra storlek på JPEG-bilder
Du kan ändra storlek på en JPEG-bild så att pixelantalet blir mindre och
spara den som en ny bild. Det går bara att ändra storlek på JPEG- 3-, 4och a-bilder. Det går inte att ändra storlek på JPEG-boch RAW-bilder.
1
2
3
Välj [Ändra storlek].
zz Välj [Ändra storlek] på fliken [3] och
tryck sedan på <0>.
BBEn bild visas.
Välj en bild.
zz Välj den bild du vill ändra storlek på.
zz Genom att trycka på <I> kan du
växla till indexbilden och välja en bild.
Välj önskad bildstorlek.
zz Tryck på <0> så visas
bildstorlekarna.
zz Välj önskad bildstorlek (1) och tryck
sedan på <0>.
(1)
4
Spara bilden.
zz Välj [OK] för att spara bilden med den
nya storleken.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill ändra storlek på en annan
bild upprepar du steg 2 till 4.
338
Alternativ för att ändra storlek efter ursprunglig bildkvalitet
Ursprunglig
bildkvalitet
4
Tillgängliga storleksinställningar
a
b
3
k
k
k
k
k
4
k
a
zz Bilder kan bli beskurna beroende på kombinationen storleksändring och
sidförhållande.
339
Beskära JPEG-bilder
Du kan beskära en tagen JPEG-bild och spara den som en ny bild. Det går
bara att beskära en bild med JPEG-bilder. Bilder som tagits i RAW kan
inte beskäras.
1
2
3
Välj [Beskärning].
zz På fliken [x] väljer du [Beskärning]
och trycker sedan på <0>.
BBEn bild visas.
Välj en bild.
zz Välj den bild du vill beskära.
zz Genom att trycka på <I> kan du
växla till indexbilden och välja en bild.
Ställ in beskärningsramens storlek,
sidförhållande, position och
lutningskorrigering.
zz Visa beskärningsramen genom att
trycka på <0>.
BBBildytan inom beskärningsramen
beskärs.
Ändra beskärningsramens storlek
zz Tryck på någon av knapparna <u> eller <I>.
BBBeskärningsramens storlek ändras. Ju mindre beskärningsramen är,
desto mer förstoras den beskurna bilden.
340
Ändra beskärningsramens sidförhållande
].
zz Vrid på ratten <6> och välj [
BBTryck på <0> för att ändra beskärningsramens sidförhållande.
BBDet här gör även att du kan beskära en bild som har tagits i horisontell
riktning så att det ser ut som om den vore tagen i vertikal riktning.
Flytta beskärningsramen
zz Tryck på knapparna <W> <X> eller <Y> <Z>.
BBBeskärningsramen flyttas uppåt, nedåt, till höger eller vänster.
zz Du kan också peka på beskärningsramen och dra den dit du vill.
Korrigera lutning
zz Vrid på ratten <6> för att välja [O].
BBKontrollera lutningen med rutnätet som visas och vrid sedan ratten
<6> för att korrigera lutningen.
Du kan korrigera lutningen upp till ± 10° i steg om 0,1°.
BBOm du trycker på [ ] eller [ ] längst upp till vänster på skärmen,
kommer lutningen att korrigeras i steg om 0,5°.
zz Tryck på <0>.
4
Visa den beskurna bilden
i helskärm.
zz Vrid på ratten <6> och välj [
BBDen beskurna bilden visas.
zz Om du vill gå tillbaka till
ursprungsvisningen trycker
du på knappen <0> igen.
5
Spara bilden.
].
zz Vrid på ratten <6> och välj [W].
Tryck på <0> och välj [OK] för
att spara den beskurna bilden.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill beskära en annan bild
upprepar du steg 2 till 5.
341
zz Positionen och storleken på beskärningsramen kan ändras beroende på
inställd vinkel för lutningskorrigering.
zz När en beskuren bild har sparats kan den inte beskäras igen. Du kan heller
inte ändra storlek på den eller använda ett kreativt filter.
zz Information om Visa AF-punkt (= 323) och Data för dammborttagning
(= 274) tillämpas inte på de beskurna bilderna.
342
Ange första bild som ska visas när
bildvisningen startar
Du kan ange vilken bild som ska visas först när du startar bildvisningen.
1
2
Välj [Visa fr. sist visad].
zz På fliken [3] väljer du [Visa fr. sist
visad] och trycker sedan på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Tryck på knapparna <W> <X> och välj
ett alternativ.
zz [Aktivera]: Visningen återupptas från den sist visade bilden (förutom om
du just avslutat fotograferingen).
zz [Inaktivera]: Visningen återupptas från den senaste tagna bilden när
kamerans startas om.
343
Trådlösa funktioner
I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter kameran till en
smartphone trådlöst via Bluetooth® eller Wi-Fi® och skickar bilder
till enheter eller webbtjänster, men även hur du styr kameran från
en dator eller en trådlös fjärrkontroll.
344
Så kan du använda funktionerna
för trådlös kommunikation
(5) Ansluta till en trådlös
fjärrkontroll
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(1) Kommunicera
med en smartphone
(4) Överför till
webbtjänst
(3) Skriva ut bilder på
en Wi-Fi-skrivare
(2) Använda med EOS-programvara
eller annan dedikerad programvara
Viktigt
Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för förlorade eller skadade
data som härrör från felaktiga inställningar för trådlös kommunikation när
du använder kameran. Dessutom kan Canon inte heller hållas ansvarigt
för annan förlust eller skada som beror på användningen av kameran.
När du använder funktioner för trådlös kommunikation ska du upprätta
lämplig säkerhet på egen risk och eget gottfinnande. Canon ansvarar inte
för eventuella förluster eller skador som orsakats av obehörig åtkomst eller
andra säkerhetsbrister.
345
Flikmenyer: fliken Trådlöst
= 347
= 416
= 417
= 418
= 419
= 425
zz Trådlös kommunikation är inte tillgänglig när kameran är ansluten via en
gränssnittskabel till en dator eller annan enhet.
zz Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran genom
att ansluta dem med en gränssnittskabeln om kameran är ansluten till enheter
via Wi-Fi.
zz Kameran kan inte anslutas via Wi-Fi om det inte finns något kort i kameran
(med undantag för [D]). Även för [l] och webbtjänster, kan kameran inte
anslutas via Wi-Fi om det inte finns några bilder sparade på kortet.
zz Wi-Fi-anslutningen avbryts om du ställer in kamerans ström på <2> eller
öppnar kortplats-/batteriluckan.
zz Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, fungerar inte kamerans automatiska
avstängning.
346
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
1
2
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj ett alternativ för kameran som
ska anslutas.
(1) q Kommunicera med en smartphone (= 349)
Fjärrstyr kameran och bläddra genom kamerans bilder på
Wi-Fi-anslutna smartphones eller surfplattor, med den speciella
appen Camera Connect (kallas för ”smartphones” i den här
bruksanvisningen).
(2)
D Använda med EOS-programvara eller annan dedikerad
programvara (= 374)
Anslut kameran via Wi-Fi till en dator och fjärrstyr kameran med
programvaran EOS Utility (EOS-programvara). Med dedikerade
Image Transfer Utility 2 går det också att automatiskt överföra
kamerans bilder till en dator.
(3) l Skriva ut bilder på en Wi-Fi-skrivare (= 381)
Anslut kameran till en skrivare som stöder PictBridge (Trådlöst LAN)
via Wi-Fi för att skriva ut bilder.
347
(4) R Skicka bilder till en webbtjänst (= 391)
Dela bilder med släkt och vänner på sociala media eller på onlinefototjänsten CANON iMAGE GATEWAY för Canon-kunder, efter att
du har registrerat dig som medlem (utan extra kostnad).
(5) F Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
Kameran kan anslutas till den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs
separat) via Bluetooth för fotografering med fjärrkontroll (= 410).
348
Ansluta till en smartphone
Du kan göra följande efter att ha parkopplat kameran med en smartphone
som är kompatibel med lågenergi-Bluetooth (härefter ”Bluetooth”).
zz Upprätta en Wi-Fi-anslutning med endast en smartphone (= 351).
zz Upprätta en Wi-Fi-anslutning med kameran även om den är avstängd
(= 356)
zz Geomärka bilder med GPS-information från din smartphone (= 420)
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone (= 355)
Du kan också göra följande efter att ha anslutit kameran till en smartphone
via Wi-Fi.
zz Bläddra bland och spara bilder på kameran från en smartphone
(= 355).
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone (= 355)
zz Skicka bilder till en smartphone från kameran (= 363).
Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på en smartphone
Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på inställningsskärmen på din smartphone.
Parkoppling med kameran är inte möjlig från Bluetooth-inställningsskärmen
på din smartphone.
zz För att etablera en Wi-Fi-anslutning via en åtkomstpunkt, se “Wi-Fi-anslutning
via åtkomstpunkter” (= 405).
349
Installera Camera Connect på en smartphone
Den särskilda appen Camera Connect (kostnadsfri) måste vara installerad
på en smartphone där iOS eller Android är installerat.
zz Använd den senaste versionen av din smartphones operativsystem.
zz Camera Connect kan installeras från Google Play eller App Store.
Du kan även nå Google Play eller App Store via QR-koderna som
visas när kameran parkopplas eller ansluts via Wi-Fi till en smartphone.
zz Information om vilka operativsystem som kan användas med Camera
Connect finns på nedladdningssidan för Camera Connect.
zz Exempelskärmar och andra detaljer i den här användarhandboken kanske
inte överensstämmer med verkliga användargränssnitt efter uppdatering av
kamerans inbyggda programvara eller uppdateringar av Camera Connect,
Android eller iOS.
350
Ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone
via Wi-Fi
Steg på kameran (1)
1
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
2
Välj [qAnslut till smartphone].
3
Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
4
Välj ett alternativ.
zz Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
zz Om Camera Connect inte har
installerats, väljer du [Android] eller
[iOS], skanna QR-koden som visas
med din smartphone, nå Google Play
eller App Store och installera Camera
Connect.
351
5
Välj [Parkoppla via Bluetooth].
zz Tryck på <0> för att starta
parkopplingen.
zz Om du vill parkoppla med en annan
smartphone efter att ha parkopplat med
den första, välj [OK] på den vänstra
skärmen och tryck sedan på <0>.
Steg på din smartphone (1)
6
Starta Camera Connect.
7
Tryck på kameran för parkoppling.
8
BBOm du använder en Androidsmartphone går du direkt till steg 9.
Tryck på [Pair/Parkoppling]
(endast iOS).
352
Steg på kameran (2)
9
10
Välj [OK] och tryck sedan
på <0>.
Tryck på <0>.
zz Nu är parkopplingen klar och kameran
är ansluten till smartphonen via
Bluetooth.
En Bluetooth-ikon visas på
huvudskärmen för Camera Connect.
zz Kameran kan inte anslutas till två eller fler enheter samtidigt via Bluetooth.
Om du vill byta till en annan smartphone för Bluetooth-anslutningen, se
= 423.
zz Bluetooth-anslutningen förbrukar batteriet även efter att kamerans
automatiska avstängning har aktiverats. Därför kan batterinivån vara
låg när du använder kameran.
Felsökning vid parkoppling
zz Om du har parkopplingsposter för tidigare parkopplade kameror på din
smartphone kan den inte parkopplas med den här kameran. Innan du
försöker parkoppla igen måste du radera posterna för tidigare parkopplade
kameror från din smartphones Bluetooth-inställningsskärm.
zz När en Bluetooth-anslutning har upprättas, kan du använda kameran för att
skicka bilder till din smartphone (= 363).
353
Steg på din smartphone (2)
11
Välj och tryck på en Camera
Connect-funktion.
zz När ett meddelande tänds för att
bekräfta kameraanslutningen i iOS
trycker du på [Anslut].
zz För Camera Connect-funktioner,
se = 355.
zz När en Wi-Fi-anslutning upprättats
visas skärmen för vald funktion.
zz [qWi-Fi på] visas på kamerans
LCD-skärm.
zz Bluetooth- och Wi-Fi-ikonerna tänds
på huvudskärmen i Camera Connect.
Wi-Fi-anslutningen till en Bluetooth-kompatibel smartphone är nu
slutförd.
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen, se “Avbryta Wi-Fianslutningar” (= 370)
zz När Wi-Fi-anslutningen avbryts, växlar kameran till Bluetoothanslutningen.
zz Om du vill återansluta via Wi-Fi startar du Camera Connect och trycker
på den funktion du vill använda.
Skärmen [qWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan du kontrollera informationen
om felet.
354
Camera Connect-funktioner
Images on camera/Bilder på kameran
zz Du kan bläddra bland bilder, radera eller gradera dem.
zz Bilder kan sparas i en smartphone.
Live View-fjärrfotografering
zz Med det här alternativet kan du fotografera samtidigt som du visar en
bild på din smartphone.
Auto transfer/Automatisk överföring
zz Skicka bilder från kameran eller appen direkt till en smartphone när
de tas (= 362).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-fjärrkontroll)
zz Med det här alternativet kan fjärrkontrollera kameran från en
smartphone som parkopplats via Bluetooth. (Fungerar inte vid
anslutning via Wi-Fi.)
zz Innan du använder en Bluetooth-fjärrkontroll bör du kanske ställa in
en längre tid för automatisk avstängning.
Location information/Platsinformation
zz Stöds inte på den här kameran.
Camera settings/Kamerainställningar
zz Du kan ändra kamerainställningar.
355
Etablera en Wi-Fi-anslutning när kameran är av
Du kan även med kamerans strömbrytare inställd på <2>, och om
kameran är parkopplad med en smartphone via Bluetooth, använda din
smartphone för anslutning via Wi-Fi.
1
2
Välj [Bluetooth-inst.].
zz Välj [Bluetooth-inst.] på fliken [k]
och tryck sedan på <0>.
Ställ in [Ansluten vid avst.] på [På].
zz Med kamerans strömbrytare inställd
på <2> trycker du på [Images
on camera/Bilder på kameran]
på menyn i Camera Connect för
att starta Wi-Fi-anslutningen.
zz När ett meddelande tänds för att
bekräfta kameraanslutningen i iOS
trycker du på [Anslut].
En lista med bilderna i kameran visas
när Wi-Fi-anslutningen har upprättats.
zz Du kan använda Camera Connect till att spara bilder i en smartphone
och till att ta bort bilder från kameran.
zz För att avbryta Wi-Fi-anslutningen ska du trycka på [ ] på
huvudskärmen för Camera Connect (= 370).
zz Den här funktionen kan inte längre användas om inställningarna för trådlös
kommunikation återställs eller om anslutningsinformationen raderas.
356
Avbryta parkopplingen
Avbryt parkoppling med en smartphone så här.
1
2
3
4
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj [qAnslut till smartphone].
zz Om historiken (= 413) visas, växlar
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
Välj [Redigera/radera enhet].
Välj den smartphone som du vill
avbryta parkopplingen med.
zz Smartphone som är parkopplad med
kameran har märket [ ].
357
5
6
7
Välj [Radera anslutningsinformation].
Välj [OK] och tryck sedan
på <0>.
Radera kamerainformationen
på din smartphone.
zz Radera den kamerainformation
som registrerats på din smartphone
på telefonens meny för Bluetoothinställningar.
358
Wi-Fi-anslutning utan att använda Bluetooth
Steg på kameran (1)
1
2
3
4
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj [qAnslut till smartphone].
zz Om historiken (= 413) visas, växlar
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
Välj ett alternativ.
zz Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
359
5
(1)
6
Välj [Anslut via Wi-Fi].
Kontrollera SSID (nätverksnamn)
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord (2)
som visas på kamerans LCD-skärm.
zz I [k: Wi-Fi-inställningar], om du
ställer in [Lösenord] på [Inget], varken
visas eller krävs lösenordet (= 416).
(2)
zz Genom att välja [Växla nätverk] i steg 6, kan du upprätta en Wi-Fi-anslutning
via en åtkomstpunkt (= 405).
Steg på din smartphone
Smartphone-skärm
(exempel)
7
Använd din smartphone för att
upprätta en Wi-Fi-anslutning.
zz Aktivera smartphonens Wi-Fi-funktion och
tryck sedan på det SSID (nätverksnamn)
som kontrollerades i steg 6.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 6.
8
Starta Camera Connect och tryck
på den kamera som ska anslutas
via Wi-Fi.
360
Steg på kameran (2)
9
Välj [OK].
zz Tryck på <B> om du vill välja visade
bilder. Steg 5 på = 371 visar hur du
ställer in dem.
zz Huvudfönstret i Camera Connect visas
på din smartphone.
Wi-Fi-anslutningen till en
smartphone är nu slutförd.
zz Hantera kameran med Camera Connect
(= 355).
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen, se “Avbryta Wi-Fianslutningar” (= 370)
zz Om du vill återansluta Wi-Fi, se “Återansluta via Wi-Fi” (= 413).
zz Om du är ansluten via Wi-Fi kan du skicka bilder till en smartphone från
snabbkontrollskärmen under uppspelning (= 363).
361
Automatisk bildöverföring när du fotograferar
Dina bilder kan skickas automatiskt till en smartphone. Innan du följer dessa
steg kontrollerar du att kameran och smartphonen är anslutna via Wi-Fi.
1
2
3
Välj [Wi-Fi-inställningar].
zz Välj [Wi-Fi-inställningar] på fliken [k]
och tryck sedan på <0>.
Välj [Skicka till smartphone direkt].
Välj [Aktivera] för [Skicka
automatiskt].
4
Ställ in [Bildstorlek].
5
Ta bilden.
362
Skicka bilder till en smartphone från kameran
Du kan använda kameran för att skicka bilder till en smartphone som
är parkopplad via Bluetooth (endast enheter med Android) eller Wi-Fi.
1
Visa bilden.
2
Tryck på <Q>.
3
4
Välj [q].
zz Om du utför den här åtgärden när
du är ansluten via Bluetooth visas ett
meddelande och anslutningen byter till
Wi-Fi-anslutning.
Välj sändningsalternativ och skicka
bilderna.
363
(1) Skicka bilder var för sig
1
2
Välj en bild att skicka.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en bild att skicka. Tryck sedan
på <0>.
zz Genom att trycka på <I> kan du
växla till indexbilden och välja en bild.
Välj [Skicka visade].
zz I [Bildstorlek] kan du välja storleken
på bilden som ska skickas.
zz När du skickar bilder kan du välja
bildkvalitet för filmerna som ska
skickas i [Skickad kvalitet].
(2) Skicka flera valda bilder
1
Tryck på <0>.
2
Välj [Skicka valda].
364
3
Välj bilder som du vill skicka.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja bilder som ska skickas. Tryck
sedan på <0>.
zz Du kan trycka på <I> och välja en
bild i trebildsvisningen. Om du vill återgå
till enbildsvisning trycker du på <u>.
zz När du har valt bilder att skicka trycker
du på knappen <M>.
4
5
Avsluta bildval.
zz Välj [OK].
Välj [Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar filmer väljer du
bildkvalitet i [Skickad kvalitet].
6
Välj [Skicka].
365
(3) Skicka ett omfång av bilder
1
Tryck på <0>.
2
Välj [Skicka omfång].
3
4
5
Ange omfång av bilder.
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Du kan trycka på knappen <I> om
du vill ändra antalet bilder som ska visas
i indexvisningen.
Bekräfta omfånget.
zz Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
Välj [Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar filmer väljer du
bildkvalitet i [Skickad kvalitet].
366
6
Välj [Skicka].
(4) Skicka alla bilder på kortet
1
Tryck på <0>.
2
Välj [Skicka alla kort].
3
Välj [Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar filmer väljer du
bildkvalitet i [Skickad kvalitet].
4
Välj [Skicka].
367
(5) Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för
bildsökn.] samtidigt.
För [Ange kriterier för bildsökn.], se “Filtrera bilder för bildvisning” (= 291).
1
Tryck på <0>.
2
Välj [Skicka alla hitt].
3
Välj [Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar filmer väljer du
bildkvalitet i [Skickad kvalitet].
4
Välj [Skicka].
368
Avsluta bildöverföring
Skicka bilder från kamera när den är parkopplad via Bluetooth
(Android)
zz Tryck på knappen <M> på
bildöverföringsskärmen.
zz Välj [OK] på skärmen till vänster om
bildöverföringen och Wi-Fi-anslutningen.
Skicka bilder från kameran till en Wi-Fi-anslutning
zz Tryck på knappen <M>
på bildöverföringsskärmen.
zz Om du vill avbryta Wi-Fi-anslutningen,
se “Avbryta Wi-Fi-anslutningar”
(= 370).
zz Vid bildöverföring går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned
kamerans avtryckare.
zz Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, rekommenderas du att inaktivera
smartphonens energisparfunktion.
zz Om du väljer mindre storlek för stillbilder används detta för alla bilder
som skickas vid samma tillfälle. Observera att stillbilder i b-storlek inte
förminskas.
zz Om du väljer komprimering för filmer används detta för alla filmer som skickas
vid samma tillfälle.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det är
fulladdat.
369
Avbryta Wi-Fi-anslutningar
Gör på något av följande sätt.
Tryck på [ ] på Camera Connectskärmen.
På skärmen [qWi-Fi på] väljer
du [Avbryt/stäng].
zz Om [qWi-Fi på] inte visas väljer
du [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning]
på fliken [k].
zz Välj [Avbryt/stäng] och sedan [OK]
i bekräftelsedialogrutan.
Inställningar som gör bilder visningsbara på din
smartphone
Bilder kan anges efter att Wi-Fi-anslutningen avslutas.
1
2
3
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj [qAnslut till smartphone].
zz Om historiken (= 413) visas, växlar
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
Välj [Redigera/radera enhet].
370
4
5
6
Välj en smartphone.
zz Välj namnet på den smartphone som
du vill kunna se bilderna på.
Välj [Visade bilder].
Välj ett alternativ.
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
[Alla bilder]
Alla bilder i kameran blir visningsbara.
[Nyligen tagna bilder]
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på när bilderna tagits.
Du kan ange bilder som tagits inom de
senaste nio dagarna.
zz När [De senaste dagarna] väljs blir de
bilder visningsbara som tagits under
det angivna antalet dagar före dagens
datum. Använd <W> <X> för att ställa
in antalet dagar. Sedan trycker du på
<0> för att bekräfta valet.
zz När du väljer [OK] ställs de visningsbara
bilderna in.
zz Om [Visade bilder] är inställt på något annat än [Alla bilder] är fjärrstyrd
fotografering inte möjlig.
371
[Välj efter gradering]
Du kan ange vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på om de har en
gradering eller inte eller baserat på typ
av gradering.
zz När du väljer typ av gradering ställs
de visningsbara bilderna in.
[Efter filnummer] (Markera omfång)
(1)
(2)
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara genom att markera den
första och sista bilden bland bilder
ordnade i filnummerordning.
1. Öppna skärmen för
anslutningsinställningar genom
att trycka på <0>.
Markera bilden med
knapparna <Y> <Z>.
Genom att trycka på <I> kan du
växla till indexbilden och välja en bild.
2. Välj en bild som startpunkt (1).
3. Använd <Z> för att välja en bild
som slutpunkt (2).
4. Välj [OK].
372
zz Om Wi-Fi-anslutningen bryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande.
-- När strömbrytaren är inställd på <k> fortsätter filminspelningen.
-- När strömbrytaren är inställd på <1> avbryts filminspelningen.
zz När strömbrytaren är inställd på <1> och kameran är inställd på
filminspelningsmetoden Camera Connect kan du inte använda kameran för
att fotografera.
zz Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till en smartphone, är vissa funktioner inte
tillgängliga.
zz Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
zz Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller slutarutlösning
fördröjas.
zz När du sparar bilder på en smartphone kan du inte ens fotografera genom
att trycka på kamerans avtryckare. Kamerans LCD-skärm kanske stängs av.
zz Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, rekommenderas du att inaktivera
smartphonens energisparfunktion.
373
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Det här avsnittet beskriver hur du ansluter en kamera till en dator via Wi-Fi
och utföra kameraåtgärder med EOS-programvara eller annan dedikerad
programvara. Installera den senaste versionen av programvara på datorn
innan du ställer in en Wi-Fi-anslutning.
För datorinstruktioner, se bruksanvisningen för datorn.
Hantera kameran med EOS Utility
Med EOS Utility (EOS-programvara) kan du importera bilder från kameran,
kontrollera kameran och utföra andra åtgärder.
Steg på kameran (1)
1
2
3
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj [DFjärrkontroll (EOS Utility)].
zz Om historiken (= 413) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
374
(1)
4
Kontrollera SSID (nätverksnamn)
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord (2)
som visas på kamerans LCD-skärm.
zz I [k: Wi-Fi-inställningar], om du
ställer in [Lösenord] på [Inget], varken
visas eller krävs lösenordet. Du kan läsa
mer på = 416.
(2)
Steg på datorn (1)
Datorskärm (exempel)
5
Välj SSID och ange lösenordet.
zz I datorns nätverksinställningar väljer du
det SSID som kontrollerades i steg 4.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 4.
375
Steg på kameran (2)
6
Välj [OK].
BBMeddelandet nedan visas. ”******” är de
sex sista siffrorna i MAC-adressen till
kameran som ska anslutas.
Steg på datorn (2)
7
8
Starta EOS Utility.
Klicka på [Pairing over Wi-Fi/LAN/
Parkopplar över Wi-Fi/LAN] i EOS
Utility.
zz Välj [Yes/Ja] om ett brandväggsrelaterat
meddelande visas.
9
Klicka på [Connect/Anslut].
zz Välj den kamera som du vill ansluta till
och klicka sedan på [Connect/Anslut].
376
Steg på kameran (3)
10
Upprätta en Wi-Fi-anslutning.
zz Välj [OK].
Skärmen [DWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan
du kontrollera informationen om felet.
Wi-Fi-anslutningen till en dator är nu slutförd.
zz Hantera kameran med EOS Utility på datorn.
zz Om du vill återansluta Wi-Fi, se “Återansluta via Wi-Fi” (= 413).
zz Om Wi-Fi-anslutningen bryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande.
-- När strömbrytaren är inställd på <k> fortsätter filminspelningen.
-- När strömbrytaren är inställd på <1> avbryts filminspelningen.
zz Åtgärder som använder kameran är inte möjliga efter att du använder
EOS Utility för att växla från stillbildfotografering till filminspelning.
zz Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till EOS Utility, är vissa funktioner
inte tillgängliga.
zz Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
zz Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller slutarutlösning
fördröjas.
zz Vid Live View-fjärrfotografering går bildöverföringen långsammare än jämfört
med anslutning via en gränssnittskabel. Därför blir det hack i rörliga bilder.
377
Skicka bilder på kameran automatiskt
Med den dedikerade programvaran Image Transfer Utility 2 kan du skicka
bilder på kameran till en dator automatiskt.
Steg på datorn (1)
1
Anslut till datorn och
åtkomstpunkten och starta Image
Transfer Utility 2.
zz Skärmen för att konfigurera parkoppling
öppnas när du följer instruktionerna som
visas första gången du startar Image
Transfer Utility 2.
Steg på kameran (1)
2
3
Välj [Skicka automatiskt till dator].
zz Välj [Wi-Fi-inställningar] på fliken [k]
och tryck sedan på <0>.
zz Välj [Skicka automatiskt till dator].
Välj [Aktivera] för [Skicka
automatiskt].
378
4
5
Välj [OK].
Anslut till en åtkomstpunkt
via Wi-Fi.
zz Etablera en Wi-Fi-anslutning mellan
kameran och åtkomstpunkten
som är ansluten till datorn.
Anslutningsinformation finns
i “Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter”
(= 405).
6
Välj den dator som kameran
som ska parkopplas till.
Steg på datorn (2)
7
Parkoppla kameran och datorn.
zz Välj kameran och klicka på
[Parkopplar].
379
Steg på kameran (2)
8
9
10
Välj [Skicka automatiskt till dator].
zz Välj [Wi-Fi-inställningar] på fliken [k]
och tryck sedan på <0>.
zz Välj [Skicka automatiskt till dator].
Välj [Alternativ för att skicka
bilder].
Välj vad du vill skicka.
zz Om du väljer [Valda bilder] i [Intervall]
ska du ange vilka bilder du vill skicka
på skärmen [Välj bilder att skicka].
zz När inställningarna är klara stänger
du av kameran.
Bilderna på kameran skickas automatiskt till den aktiva datorn när du startar
kameran inom åtkomstpunktens räckvidd.
zz Om bilderna inte skickas automatiskt försöker du starta om kameran.
380
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
I detta avsnitt beskrivs hur du skriver ut bilder genom att direkt ansluta
kameran till en skrivare som har stöd för PictBridge (trådlöst LAN) via Wi-Fi.
För skrivarinstruktioner, se bruksanvisningen för skrivaren.
1
2
3
(1)
4
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj [lSkriv ut från Wi-Fi-skrivare].
zz Om historiken (= 413) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
Kontrollera SSID (nätverksnamn)
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord (2)
som visas på kamerans LCD-skärm.
zz I [k: Wi-Fi-inställningar], om du
ställer in [Lösenord] på [Inget], varken
visas eller krävs lösenordet (= 416).
(2)
381
5
6
Ställ in skrivaren.
zz I skrivarens Wi-Fi-inställningar väljer
du det SSID som du har kontrollerat.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 4.
Välj skrivare.
zz När en lista över upptäckta skrivare
visas väljer du den skrivare du vill
ansluta till via Wi-Fi.
zz Om din favoritskrivare inte finns med
i listan väljer du [Sök igen] så att
kameran kan hitta och visa den.
zz För att etablera en Wi-Fi-anslutning via en åtkomstpunkt, se “Wi-Fi-anslutning
via åtkomstpunkter” (= 405).
382
Utskrift av bilder
Skriva ut enskilda bilder
1
2
3
Välja den bild du vill skriva ut.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en bild som ska skrivas ut. Tryck
sedan på <0>.
zz Genom att trycka på <I> kan du
växla till indexbilden och välja en bild.
Välj [Skriv ut bild].
Skriv ut bilden.
zz Utskriftsproceduren beskrivs på
= 386.
zz Välj [Skriv ut] och sedan [OK] för att
börja skriva ut.
383
Skriva ut enligt angivna bildalternativ
1
Tryck på <0>.
2
Välj [Beställa kopior].
3
4
5
6
Ställ in utskriftsalternativen.
zz Information om utskriftsinställningar
finns i “DPOF Digital Print Order
Format” (= 316).
zz Om kopiebeställningen är klar innan
upprättande av en Wi-Fi-anslutning,
gå vidare till steg 4.
Välj [Skriv ut].
zz Du kan bara välja [Skriv ut] när en bild
har valts och skrivaren är skrivklar.
Ställ in [Pappersinst] (= 386).
Skriv ut bilden.
zz Utskriften startar när du väljer [OK].
384
zz
zz
zz
zz
zz
zz
Filminspelning fungerar inte vid anslutning till en skrivare via Wi-Fi.
Filmer kan inte skrivas ut.
Innan du skriver ut måste du välja pappersformat.
Vissa skrivare kanske inte kopierar in filnumret.
Om [Med kant] har valts kan vissa skrivare kopiera in datum i kanten.
Beroende på skrivaren kan datumet se blekt ut om det kopieras in på en ljus
bakgrund eller vit kant.
zz RAW-bilder kan inte skrivas ut med [Beställa kopior]. Välj [Skriv ut bild] vid
utskrift och skriv ut.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det är
fulladdat.
zz Beroende på bildens filstorlek och bildkvalitet kan det ta en stund efter att du
har valt [Skriv ut] innan utskriften startar.
zz Om du vill avbryta utskriften trycker du på <0> medan [Stopp] visas och
väljer sedan [OK].
zz Välj [Fortsätt] om du skriver ut med [Beställa kopior] och avbrutit utskriften
och sedan vill fortsätta skriva ut resten. Observera att utskriften inte kan
återupptas om något av följande händer.
-- Du ändrade kopiebeställningen eller raderade bilder du beställt kopior av
innan du fortsatte utskriften.
-- När indexbild ställdes in ändrade du pappersinställningarna innan du
försökte fortsätta utskriften.
zz Information om hur du löser problem som inträffar under utskrift finns på
= 390.
385
Utskriftsinställningar
Skärmvisningen och inställningsalternativen skiljer sig beroende på
vilken skrivare du använder. Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga.
Mer information finns i skrivarens användarhandbok.
Skärm för utskriftsinställningar
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)Ställer in inkopiering av datum eller filnummer (= 388).
(2)Ställer in utskriftseffekter (= 388).
(3)Väljer antal kopior att skriva ut (= 388).
(4)Ställer in utskriftsområde (= 389).
(5)Ställer in papperets format och typ samt sidlayout (= 387).
(6)Återgår till bildvalsskärmen.
(7)Startar utskriften.
(8)De inställningar du har gjort för pappersformat och -typ samt sidlayout
visas.
*Vissa inställningar kanske inte fungerar beroende på vilken skrivare du
använder.
Pappersinställningar
zz Välj [Pappersinst].
386
[Q] Ställa in pappersformat
zz Välj skrivarens pappersformat.
[Y] Ställa in papperstyp
zz Välj skrivarens papperstyp.
[U] Ställa in sidlayout
zz Välj sidolayout.
zz Om bildernas sidförhållande skiljer sig från utskriftspapperets sidförhållande
kan bilden beskäras avsevärt om du skriver ut den utan kanter. Bilderna kan
också skrivas ut med en lägre upplösning.
387
Ställa in inkopiering av datum/filnummer
zz Välj [I].
zz Välj vad du vill skriva ut.
Ställa in utskriftseffekter (Bildoptimering)
zz Välj [E].
zz Välj utskriftseffekt.
zz Om du kopierar in fotograferingsinformationen för en bild som tagits med ett
utökat ISO-tal (H) kan det hända att rätt ISO-tal inte kopieras in.
zz Inställningen [Standard] för utskriftseffekter och andra alternativ är skrivarens
standardinställningar som ställts in av tillverkaren. Information om vilka
inställningar som är angivna som grundinställningar [Standard] finns
i skrivarens användarhandbok.
Ställa in antal kopior
zz Välj [R].
zz Välj antal kopior att skriva ut.
388
Beskära bilden
Ställ in beskärningen precis
innan skriver ut. Om du ändrar
utskriftsinställningarna efter att du beskär
bilderna måste du beskära bilderna igen.
1 På skärmen för utskriftsinställningar väljer du
[Beskärning].
2 Ställ in beskärningsramens storlek, position och
sidförhållande.
zz Bildytan inom beskärningsramen skrivs ut. Ramens form
(sidförhållandet) kan ändras [Pappersinst].
Ändra beskärningsramens storlek
Använd knapparna <u> <y> för att ändra storleken på
beskärningsramen.
Flytta beskärningsramen
Om du vill flytta ramen vertikalt eller horisontellt trycker du på
pilknapparna <V>.
Ändra beskärningsramens orientering
Genom att trycka på <B> kan du växla mellan vertikal och
horisontell orientering av beskärningsramen.
3 Tryck på <0> för att avsluta beskärningen.
zz Du kan kontrollera den beskurna bildytan uppe till vänster på
skärmen för utskriftsinställning.
389
zz Beroende på skrivaren kan det hända att den beskurna bildytan inte skrivs ut
så som du har ställt in den.
zz Ju mindre du gör beskärningsramen desto lägre upplösning får bilden vid
utskriften.
Hantera skrivarfel
zz Om utskriften inte återupptas när du åtgärdat ett skrivarfel (inget bläck,
inget papper osv) och väljer [Fortsätt] fortsätter du utskriften med hjälp av
knapparna på skrivaren. Information om hur du återupptar utskriften hittar
du i skrivarens användarhandbok.
Felmeddelanden
zz Om ett fel uppstår när du skriver ut visas ett felmeddelande på kamerans
LCD-skärm. När du har åtgärdat felet kan du fortsätta utskriften.
Mer information om hur du åtgärdar ett utskriftsfel finns i skrivarens
användarhandbok.
Pappersfel
zz Kontrollera att papperet har fyllts på på rätt sätt.
Bläckfel
zz Kontrollera skrivarens bläcknivå och behållaren med kasserat bläck.
Maskinfel
zz Kontrollera om fel som inte berör papper eller bläck har uppstått.
Filfel
zz Den valda bilden kan inte skrivas ut. Det är inte säkert att det går att skriva
ut bilder som tagits med en annan kamera eller som redigerats på en dator.
390
Skicka bilder till en webbtjänst
I det här avsnittet beskrivs hur du använder webbtjänster för att skicka
bilder.
Registrera webbtjänster
Använd en smartphone eller dator för att lägga till webbtjänster i kameran.
zz Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare
och internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna
för CANON iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
zz Besök webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY för information
om webbläsarversioner (till exempel Microsoft Internet Explorer)
och inställningar som krävs för CANON iMAGE GATEWAY-åtkomst.
zz Information om länder och regioner där CANON iMAGE GATEWAY
är tillgängligt finns på Canons webbplats (http://www.canon.com/cig/).
zz I hjälpinformationen för CANON iMAGE GATEWAY finns instruktioner
och information om inställningar för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
måste du ha användarkonton även till de tjänsterna. Mer information
finns på webbplatserna för respektive webbtjänst du vill registrera
dig på.
zz Avgifter för internetanslutning och internetanslutningens åtkomstpunkt
betalas separat.
391
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Länka kameran till CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till
CANON iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst på kameran.
Du kan behöva ange en e-postadress som används på din dator eller
smartphone.
Steg på kameran (1)
1
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
2
Välj [RÖverför till webbtjänst].
3
Välj [Försäkra].
4
Upprätta en Wi-Fi-anslutning.
zz Anslut till en åtkomstpunkt via Wi-Fi.
Gå vidare till steg 7 på = 406.
392
5
6
7
Ange din e-postadress.
zz Ange din e-postadress och välj [OK].
Ange en fyrsiffrig kod.
zz Fyll i ett valfritt fyrsiffrigt nummer och
välj [OK].
Välj [OK].
BBIkonen [R] ändrar till [
393
].
Steg på datorn eller smartphonen
8
Steg på kameran (2)
9
Ställ in kamerans webblänk.
zz Gå till sidan i aviseringsmeddelandet.
zz Följ anvisningarna för att slutföra
inställningarna på sidan för kamerans
webblänkinställningar.
Lägg till CANON iMAGE GATEWAY
som destination.
zz Välj [ ].
CANON iMAGE GATEWAY har nu
lagts till.
394
Registrera andra webbtjänster
Steg på datorn eller smartphonen
1
Konfigurera den webbtjänst som
du vill använda.
zz Besök CANON iMAGE GATEWAYwebbplatsen och gå till inställningssidan
för kamerawebblänken.
zz Följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningarna för de
webbtjänster som du vill använda.
Steg på kameran
2
Lägg till webbtjänsten som du
konfigurerade som destination.
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
zz Välj [ ].
395
Skicka bilder
Du kan dela dina bilder med vänner och familj genom att skicka dem från
kameran till en webbtjänst som är registrerad i kameran eller genom att
skicka webblänkar från online-album.
Ansluta till webbtjänster via Wi-Fi
1
2
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj en webbtjänst.
zz Om historiken (= 413) visas, växlar
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Beroende på vilken typ av webbtjänst
eller webbtjänstinställningar (= 408)
du valt kan en skärm för att välja
mottagare visas.
396
Skicka bilder var för sig
1
2
Välj en bild att skicka.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en bild att skicka. Tryck sedan
på <0>.
zz Genom att trycka på <I> kan du
växla till indexbilden och välja en bild.
Välj [Skicka visade].
zz I [Bildstorlek] kan du välja storleken
på bilden som ska skickas.
zz Välj [OK] på skärmen efter att bilderna
har skickats för att avsluta Wi-Fianslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
tangenterna <W> <X>.
397
Skicka flera valda bilder
1
Tryck på <0>.
2
Välj [Skicka valda].
3
Välj bilder som du vill skicka.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en bild att skicka. Tryck sedan
på <0>.
zz Du kan välja bilder från en
trebildsvisning genom att trycka på
knappen <I>. Om du vill återgå
till enbildsvisning trycker du på
knappen <u>.
zz När du har valt bilder att skicka trycker
du på knappen <M>.
398
4
5
Välj [Bildstorlek].
zz Om du anslutit till YouTube visas inte
[Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
Välj [Skicka].
zz Välj [OK] på skärmen efter att bilderna
har skickats för att avsluta Wi-Fianslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
tangenterna <W> <X>.
399
Skicka ett omfång av bilder
Ange ett omfång av bilder för att skicka alla bilderna i omfånget på en gång.
1
Tryck på <0>.
2
Välj [Skicka omfång].
3
4
5
Ange omfång av bilder.
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
BBBilder kommer att väljas och [X] visas.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Du kan trycka på knappen <I> om
du vill ändra antalet bilder som ska visas
i indexvisningen.
Bekräfta omfånget.
zz Tryck på knappen <M>.
Välj [Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
400
6
Välj [Skicka].
zz Välj [OK] på skärmen efter att bilderna
har skickats för att avsluta Wi-Fianslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
tangenterna <W> <X>.
Skicka alla bilder på kortet
1
Tryck på <0>.
2
Välj [Skicka alla kort].
401
3
4
Välj [Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
Välj [Skicka].
zz Välj [OK] på skärmen efter att bilderna
har skickats för att avsluta Wi-Fianslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
tangenterna <W> <X>.
402
Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för
bildsökn.] samtidigt.
För [Ange kriterier för bildsökn.], se “Filtrera bilder för bildvisning”
(= 291).
1
Tryck på <0>.
2
Välj [Skicka alla hitt].
3
Välj [Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
403
4
Välj [Skicka].
zz Välj [OK] på skärmen efter att bilderna
har skickats för att avsluta Wi-Fianslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder du
tangenterna <W> <X>.
zz Med en upprättad Wi-Fi-anslutning till en webbtjänst, kan en bild inte tas även
om kamerans avtryckare trycks ned.
zz När du skickar en bild till en annan webbtjänst än CANON iMAGE GATEWAY,
kanske ett felmeddelande inte visas även om bilden inte har skickats till
webbtjänsten. Eftersom sådana fel kan kontrolleras på CANON iMAGE
GATEWAY-webbplatsen, bör du läsa igenom felinnehållet och försök sedan
skicka bilden igen.
zz Antal och typ av bilder som kan skickas samt längden på filmer är begränsat
beroende på webbtjänsten.
zz Vissa bilder kanske inte skickas med [Skicka omfång], [Skicka alla kort]
eller [Skicka alla hitt].
zz När du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas samtidigt.
Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.
zz [Reducerad] aktiveras bara för stillbilder tagna med kameror av samma
modell som den här kameran. Stillbilder som tagits med andra modeller
skickas utan att storleken ändras.
zz Om du öppnar CANON iMAGE GATEWAY kan du se överföringshistoriken för
de webbtjänster som bilderna skickats till.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det är
fulladdat.
404
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
I detta kapitel beskrivs hur du upprättar ett Wi-Fi-nätverk via
en åtkomstpunkt som är kompatibel med WPS (PBC-läge).
Kontrollera först WPS-knappens position och hur länge den ska tryckas.
Det kan ta upp till en minut att upprätta Wi-Fi-anslutningen.
1
2
3
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Om historiken (= 413) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
zz När [q] (Anslut till smartphone) väljs
visas skärmen till vänster. Om Camera
Connect redan har installerats, välj
[Visa inte].
zz På skärmen [Anslut till smartphone]
som visas väljer du [Anslut via Wi-Fi]
och sedan trycker du på <0>.
405
4
5
Välj [Växla nätverk].
zz Visas när [q], [D] eller [l] har valts.
Välj [Anslut med WPS].
zz Läs = 408 för [Kamera som åtkomstpunkt] som visas i steg 5.
6
7
Välj [WPS (PBC-läge)].
zz Välj [OK].
Anslut till åtkomstpunkten
via Wi-Fi.
zz Tryck på åtkomstpunktens WPS-knapp.
zz Välj [OK].
8
Välj [Automatisk inställning].
zz Registrera inställningen för Wi-Fifunktionen genom att välja [OK].
zz Om ett fel inträffar med [Automatisk
inställning], se = 428.
406
9
Ange inställningar för
Wi-Fi-funktionen.
[qAnslut till smartphone]
zz På smartphone-enhetens skärm för
WI-Fi-inställningar trycker du på SSID
(nätverksnamn) som visas på kameran
och sedan anger du lösenordet för
åtkomstpunkten för anslutningen.
Gå vidare till steg 8 på = 360.
[DFjärrkontroll (EOS Utility)]
Gå vidare till steg 7 eller 8 på = 376.
[lSkriv ut från Wi-Fi-skrivare]
Gå vidare till steg 6 på = 382.
Registrera CANON iMAGE
GATEWAY
Gå vidare till steg 5 på = 393.
407
Skicka till skärm
En skärm för val av destination kan visas beroende på webbtjänsten.
Du måste ange en dator för att kunna registrera eller ange inställningarna.
Mer information finns i EOS Utility användarhandbok.
zz Skärmen [Skicka till] visas kanske.
zz Välj vart du vill skicka e-post bland de
mottagare som registrerats.
zz Procedurerna för att upprätta
en anslutning och skicka bilder är
samma som för andra webbtjänster.
Kamera som åtkomstpunkt
Kamera som åtkomstpunkt är ett
anslutningssätt för anslutning av kameran
direkt till respektive enhet via Wi-Fi.
Visas när [q], [D], eller [l] har valts
i [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
Manuell inställning av IP-adress
Alternativen som visas kan variera beroende på Wi-Fi-funktionen.
1
Välj [Manuell inställning].
zz Välj [OK].
408
2
3
4
Välj ett alternativ.
zz Välj ett alternativ för att få åtkomst till
skärmen för numerisk inmatning.
zz Välj [Använd] och sedan [Adress]
för att använda en gateway.
Ange önskade värden.
zz Flytta inmatningspunkten i den övre
raden med hjälp av ratten <6> och
använd sedan knapparna <Y> <Z>
för att välja en siffra. Du flyttar den valda
siffran till inmatningspunkten genom att
trycka på <0>.
zz Om du vill ställa in angivna värden och
återgå till skärmen i steg 2 trycker du
på <M>.
Välj [OK].
zz När du har genomfört inställningarna för
nödvändiga alternativ väljer du [OK].
zz Om du inte vet vad du ska ange läser
du “Kontrollera nätverksinställningar”
(= 442) eller frågar
nätverksadministratören eller annan
nätverkskunnig person.
409
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
Kameran kan anslutas till den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat)
via Bluetooth för fotografering med fjärrkontroll (= 463).
1
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
2
Välj [F Anslut till fjärrkontroll].
3
Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
4
Parkoppla enheterna.
zz När skärmen [Parkopplar] visas
håller du ned knapparna <W> och
<T> på BR-E1 samtidigt under minst
3 sekunder.
zz När ett meddelande bekräftar att
kameran har parkopplats med BR-E1
trycker du på <0>.
410
5
Aktivera fotografering med
fjärrkontroll.
Stillbildsfotografering
zz Ställ in [Matningsmetod] på fliken [z]
på [Q] (= 112).
Filminspelning
zz I [Fjärrkontroll] på fliken [z] väljer
du [På].
zz För anvisningar efter att parkopplingen
är klar, se användarhandboken
till BR-E1.
zz Bluetooth-anslutningar förbrukar batteriet även efter att kamerans
automatiska avstängning har aktiverats.
zz När du inte använder Bluetooth-funktionen bör du ställa in den på [Av] i steg 1.
zz Automatisk avstängning aktiveras efter cirka 2 minuter när kameran är inställd
på fjärrstyrd fotografering.
411
Avbryta parkopplingen
För att parkoppla med en annan BR-E1, måste du rensa
anslutningsinformation om fjärrkontrollen som för närvarande är ansluten.
1
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
2
Välj [F Anslut till fjärrkontroll].
3
Välj [Radera anslutningsinformation].
4
Välj [OK].
412
Återansluta via Wi-Fi
Följ dessa steg för att återkoppla till enheterna eller webbtjänsterna med
registrerade anslutningsinställningar.
1
2
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Markera objektet att ansluta till via Wi-Fi
från historiken som visas. Om objektet
inte visas trycker du på <Y> <Z> för
att växla skärmbild.
zz Om [Anslutningshistorik] är inställt på
[Dölj], kommer historiken inte att visas
(= 416).
3 Använd den anslutna enheten.
[q] Smartphone
zz Starta Camera Connect.
zz Om din smartphones anslutningsmål har ändrats, återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller till
samma åtkomstpunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en smartphone via Wi-Fi visas
”_Canon0A” i slutet av SSID.
[D] Dator
zz Starta EOS-programvaran på datorn.
zz Om din dators anslutningsmål har ändrats, återställer du inställningen
för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller till samma
åtkomstpunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en dator via Wi-Fi visas
”_Canon0A” i slutet av SSID.
413
[l] Skrivare
zz Om din skrivares anslutningsmål har ändrats, återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller
till samma åtkomstpunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en skrivare via Wi-Fi visas
”_Canon0A” i slutet av SSID.
414
Registrera inställningar för flera
anslutningar
Du kan registrera upp till 10 anslutningsinställningar för de trådlösa
kommunikationsfunktionerna.
1
2
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Om historiken (= 413) visas, växlar
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Mer information om [qAnslut till
smartphone] finns i “Ansluta till en
smartphone” (= 349).
zz Mer information om [DFjärrkontroll
(EOS Utility)] finns i “Ansluta till en
dator via Wi-Fi” (= 374).
zz Mer information om [lSkriv ut från
Wi-Fi-skrivare] finns i “Ansluta till en
skrivare via Wi-Fi” (= 381).
zz Skicka bilder till en webbtjänst, se
“Skicka bilder till en webbtjänst”
(= 391).
zz Information om hur du tar bort anslutningsinställningarna finns på = 423.
415
Wi-Fi-inställningar
1
2
Välj [Wi-Fi-inställningar].
zz Välj [Wi-Fi-inställningar] på fliken [k]
och tryck sedan på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Wi-Fi
Om det inte är tillåtet att använda elektroniska och trådlösa enheter,
till exempel på flygplan eller sjukhus, väljer du [Av].
zz Lösenord
Ställ in till [Inget] för att möjliggöra en Wi-Fi-anslutning utan lösenord
(utom när ansluten till en åtkomstpunkt via Wi-Fi).
zz Anslutningshistorik
Du kan ställa in om du vill [Visa] eller [Dölj] historiken om Wi-Fianslutna enheter.
zz Skicka automatiskt till dator
Med den dedikerade programvaran Image Transfer Utility 2 kan du
skicka bilder på kameran till en dator automatiskt (= 378).
zz Skicka till smartphone direkt
Dina bilder kan skickas automatiskt (= 362) till en smartphone.
zz MAC-adress
Du kan se kamerans MAC-adress.
416
Bluetooth-inställningar
1
2
Välj [Bluetooth-inst.].
zz Välj [Bluetooth-inst.] på fliken [k] och
tryck sedan på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Bluetooth
Om du inte kommer att använda Bluetooth-funktionen, väljer du [Av].
zz Kontrollera anslutningsinformation
Du kan kontrollera namnet och kommunikationsstatus för den
parkopplade enheten.
zz Bluetooth-adress
Du kan kontrollera kamerans Bluetooth-adress.
zz Ansluten vid avst
Visas när kameran har parkopplats med en smartphone via Bluetooth.
Genom att välja [På] kan du via Wi-Fi visa bilder och manövrera
kameran på andra sätt, även när den är avstängd (= 356).
417
Ändra namn
Du kan ändra kamerans namn (visas på din smartphone och andra
kameror) efter behov.
1
2
Välj [Namn].
zz Välj [Namn] på fliken [k] och tryck
sedan på <0>.
Ange text med det virtuella
tangentbordet (= 427).
zz När du har angett tecken trycker du på
knappen <M> och väljer sedan [OK].
418
Geomärka bilder med GPSinformation från andra enheter
Du kan geomärka bilder med GPS-mottagare GP-E2 (säljs separat) eller en
smartphone med Bluetooth.
GP-E2
1
2
3
4
Anslut GP-E2 till kameran.
zz Anslut GP-E2 till kamerans
tillbehörsfäste och starta den. Mer
information finns i användarhandboken
till GP-E2.
Välj [GPS-inställningar].
zz Välj [GPS-inställningar] på fliken [k]
och tryck sedan på <0>.
I [Välj GPS-enhet] väljer du
[GPS-mottagare].
Ta bilden.
zz Mer information om [Inställning] finns
i användarhandboken för GP-E2.
Försiktighetsåtgärder vid användning av GP-E2
zz Börja med att kontrollera i vilka länder och regioner GPS-användning är
tillåten och följ de juridiska begränsningarna.
zz Uppdatera firmware i GP-E2 till version 2.0.0 eller senare. Uppdatering
av firmware kräver en gränssnittskabel. Information om hur du uppdaterar
firmware i GP-E2 finns på Canons webbplats.
zz Kabeln kan inte användas för att ansluta kameran till GP-E2.
zz Kameran registrerar inte fotograferingsriktningen.
419
Smartphone
Slutför dessa inställningar när du har installerat appen Camera Connect
(= 350) på din smartphone.
1
2
3
4
Aktivera telefonens funktion för
platsinformation.
Anslut via Bluetooth.
zz Anslut kameran till en smartphone via
Bluetooth (= 351).
Välj [GPS-inställningar].
zz Välj [GPS-inställningar] på fliken [k]
och tryck sedan på <0>.
Välj [Smartphone]
i [Välj GPS-enhet].
zz När inställningarna är klara startar
du Camera Connect.
5
Ta bilden.
zz Platsinformationen som inhämtas med
din smartphone läggs till i bilderna.
420
Visning av GPS-anslutning
Du kan kontrollera din smartphones platsstatus i GPS-anslutningsikonen
på skärmarna för stillbild eller filminspelning (= 184 respektive = 223).
zz Grå: Platstjänsten är av.
zz Blinkar: Det går inte att hämta platsinformation.
zz På: Platsinformationen har hämtats.
Mer information om indikatorn för GPS-anslutning när du använder GP-E2
finns i användarhandboken för GP-E2.
Geomärkning av bilder när du tar bilder
Bilder som du tar medan GPS-symbolen visas geomärks.
Platsinformation läggs till i bilden
På skärmen för fotograferingsinformation (= 101) kan du kontrollera den
platsinformation som läggs till i den tagna bilden.
(1) Latitud
(2) Longitud
(3) Höjd över havet
(1)
(4)UTC (Coordinated Universal Time)
( )
2
(3)
(4)
421
zz Din smartphone kan bara inhämta platsinformation när kameran är ansluten
till en smartphone via Bluetooth.
zz Riktningsinformation inhämtas inte.
zz Den inhämtade platsinformationen kanske inte stämmer beroende på yttre
förhållanden och telefonens status.
zz Det kan ta lite tid att hämta platsinformation från smartphonen efter att du har
slagit på kameran.
zz Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande åtgärder.
-- Parkoppla med en trådlös fjärrkontroll via Bluetooth.
-- Stäng av kameran.
-- Stäng Camera Connect.
-- Stäng av telefonens funktion för platsinformation.
zz Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande situationer.
-- Kameran stängs av.
-- Bluetooth-anslutningen bryts.
-- Din smartphone har låg återstående batterinivå.
zz Koordinerad universell tid, förkortad UTC (Coordinated Universal Time),
är i princip detsamma som Greenwich Mean Time.
zz När du spelar in en film läggs GPS-informationen till vid starten av
filminspelningen.
422
Ändra eller ta bort
anslutningsinställningar
Du måste avbryta Wi-Fi-anslutningen innan du kan ändra eller ta bort
anslutningsinställningar.
1
2
3
4
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj ett alternativ.
zz Om historiken (= 413) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
Välj [Redigera/radera enhet].
zz Du kan ändra Bluetooth-anslutningen
genom att välja en smartphone som
är märkt med [ ] i grått. När skärmen
[Anslut till smartphone] visas väljer du
[Parkoppla via Bluetooth] och sedan
trycker du på <0> på nästa skärm.
Välj den enhet för vilken
du vill ändra eller ta bort
anslutningsinställningarna.
423
5
Välj ett alternativ.
zz Ändra eller radera
anslutningsinställningarna på skärmen
som visas.
zz Ändra enhetsnamnet
Du kan ändra namnet genom att använda det virtuella tangentbordet
(= 427).
zz Visade bilder (= 370)
Visas när du har valt [qAnslut till smartphone]. Inställningarna visas
längst ned på skärmen.
zz Radera anslutningsinformation
När du tar bort anslutningsinformation för en parkopplad smartphone
tas också kamerainformationen bort som registrerats på din
smartphone (= 357).
zz För webbtjänster, besök CANON iMAGE GATEWAY-webbplatsen för att
radera anslutningsinställningarna.
424
Återställa inställningar för trådlös
kommunikation till standard
Alla inställningar för trådlös kommunikation kan raderas. Det kan vara bra
att radera inställningarna för trådlös kommunikation om du ska låna ut
eller ge kameran till någon annan så att den personen inte kan använda
informationen.
1
2
Välj [Radera inst. för trådlös kom.].
zz Välj [Radera inst. för trådlös kom.] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Välj [OK].
zz Om du väljer [5: Återställ alla kamerainst.] raderas inte inställningarna för
trådlös kommunikation.
zz Om du har parkopplat kameran med en smartphone raderar du på din
smartphones skärm för Bluetooth-inställningar anslutningsinformation för
den kamera där du har återställt standardvärdena för inställningar för trådlös
kommunikation.
425
Visa informationsskärmen
Du kan läsa felinnehåll och kamerans MAC-adress.
1
2
Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [Wi-Fi/Bluetooth-anslutning] på
fliken [k] och tryck sedan på <0>.
Tryck på knappen <B>.
BBSkärmen [Visa info] visas.
zz När ett fel har uppstått trycker du på <0> för att visa felinnehåll.
426
Använda det virtuella tangentbordet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1) Inmatningsområde för att skriva in text
(2)Pekartangenter för att navigera
i inmatningsområdet
(3)Antal tecken/antal tillgängliga
(4) Knappsats
(8)
(5) Byta inmatningsläge
(6) Blanksteg
(7)Ta bort ett tecken
i inmatningsområdet
(8) Avsluta textinmatningen
zz Tryck på <V>-pilknapparna för att flytta mellan 2 och 4–7.
zz Tryck på <0> för att bekräfta inmatningen eller byta inmatningsläge.
427
Åtgärda felmeddelanden
Om ett fel inträffar kan du visa information om felet på något av
nedanstående sätt. Sedan åtgärdar du felet med hjälp av exemplen som
visas i det här kapitlet.
zz Tryck på <0> (= 426) på skärmen [Visa info].
zz Välj [Felinformation] på skärmen [Wi-Fi på].
Klicka på felkodnumrets sida i nedanstående tabell så hoppar du direkt till
rätt sida.
11 (= 429)
23 (= 432)
65 (= 435)
69 (= 436)
12 (= 429)
61 (= 433)
66 (= 435)
91 (= 436)
21 (= 430)
63 (= 434)
67 (= 435)
121 (= 436)
22 (= 431)
64 (= 434)
68 (= 436)
125 (= 437)
126 (= 437)
127 (= 437)
141 (= 437)
142 (= 437)
151 (= 438)
152 (= 438)
zz Om ett fel inträffar visas [Err**] i övre högra hörnet av skärmen [k: Wi-Fi/
Bluetooth-anslutning]. Det försvinner när kamerans strömbrytare ställs in
på <2>.
428
11: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Om du valt [q], är Camera Connect igång?
BBUpprätta en anslutning med hjälp av Camera Connect (= 360).
zz Om du har valt [D]: körs programvaran för EOS?
BBStarta EOS-programvaran och återupprätta anslutningen (= 376).
zz Om du har valt [l]: är strömmen till skrivaren på?
BBSlå på skrivaren.
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
åtkomstpunkten?
BBDet här felet uppstår om lösenorden är olika när
autentiseringsmetoden för kryptering är inställd på [Öppet system].
Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran (= 427).
12: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Är strömmen till målenheten och åtkomstpunkten på?
BBSlå på målenheten och åtkomstpunkten och vänta en stund.
Om anslutningen fortfarande inte kan upprättas utför du samma
åtgärder igen för att upprätta anslutningen.
429
21:Ingen adress tilldelad av DHCP-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz IP-adressen på kameran är inställd på [Automatisk inställning].
Är det här rätt inställning?
BBOm ingen DHCP-server används ställer du in IP-adressen på
[Manuell inställning] på kameran (= 408).
Vad du behöver kontrollera på DHCP-servern
zz Är DHCP-servern påslagen?
BBSlå på DHCP-servern.
zz Finns det tillräckligt med adresser för DHCP-servern att tilldela?
BBÖka antalet adresser som tilldelas av DHCP-servern.
BBTa bort enheter som har tilldelats adresser av DHCP-servern från
nätverket så att du minskar antalet adresser som används.
zz Fungerar DHCP-servern som den ska?
BBKontrollera DHCP-serverinställningarna och se till att den fungerar
som en DHCP-server ska.
BBOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DHCP-servern är tillgänglig.
430
22: Inget svar från DNS-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Stämmer DNS-serverns IP-adressinställning på kameran med serverns
faktiska adress?
BBAnge [Manuell inställning] för IP-adressen. På kameran anger
du sedan den IP-adress som stämmer överens med adressen för
DNS-servern som används (= 408, = 442).
Vad du behöver kontrollera på DNS-servern
zz Är DNS-servern påslagen?
BBSlå på DNS-servern.
zz Är DNS-serverns inställning för IP-adresser och motsvarande namn
korrekt?
BBSe till att IP-adresser och motsvarande namn har angetts på rätt sätt
på DNS-servern.
zz Fungerar DNS-servern som den ska?
BBKontrollera DNS-serverns inställningar och se till att servern fungerar
som en DNS-server ska.
BBOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DNS-servern är tillgänglig.
Vad du behöver kontrollera på nätverket i sin helhet
zz Har nätverket som du försöker ansluta till via Wi-Fi, en router eller
liknande enhet som fungerar som en gateway?
BBOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
adressen till nätverksgatewayen och ange den på kameran
(= 408, = 442).
BBSe till att inställningen för gatewayadress har angetts på rätt sätt
på alla nätverksenheter, inklusive kameran.
431
23: Det finns en enhet med samma IP-adress på nätverket
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Har kameran och en annan enhet som är ansluten via Wi-Fi till samma
nätverk, samma IP-adress?
BBÄndra kamerans IP-adress så att du undviker att använda samma
adress som någon annan enhet på nätverket. Eller ändra IPadressen på den andra enheten som har samma adress som
kameran.
BBOm kamerans IP-adress är inställd på [Manuell inställning]
i nätverksmiljöer med en DHCP-server ändrar du inställningen
till [Automatisk inställning] (= 406).
Åtgärda felmeddelandena 21–23
zz Du bör även kontrollera nedanstående när du åtgärdar fel 21–23.
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
åtkomstpunkten?
-- Det här felet uppstår om lösenorden är olika när autentiseringsmetoden för
kryptering är inställd på [Öppet system]. Inställningen är skiftlägeskänslig,
så du måste se till att versaler och gemener stämmer. Kontrollera att rätt
lösenord för autentisering är inställt på kameran (= 427).
432
61: Valt SSID trådlöst LAN-nätverk kan inte hittas
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen på
åtkomstpunkten?
BBFlytta åtkomstpunktens antenn så att det inte finns någonting mellan
den och kameran (= 439).
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Är SSID-numret likadant på kameran som på åtkomstpunkten?
BBKontrollera SSID-numret på åtkomstpunkten och ställ sedan in
samma SSID på kameran.
Vad du behöver kontrollera på åtkomstpunkten
zz Är åtkomstpunkten påslagen?
BBSlå på åtkomstpunkten.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på åtkomstpunkten?
BBRegistrera MAC-adressen till kameran som används på
åtkomstpunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen
[Visa info] (= 426).
433
63: Trådlöst LAN kunde inte autentiseras
zz Är samma autentiseringsmetod inställd på både kameran och
åtkomstpunkten?
BBDet finns stöd för följande autentiseringsmetoder på kameran:
[Öppet system], [Delad nyckel] och [WPA/WPA2-PSK].
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
åtkomstpunkten?
BBInställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på åtkomstpunkten?
BBRegistrera MAC-adressen till kameran som används på
åtkomstpunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen
[Visa info] (= 426).
64: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
åtkomstpunkten?
BBDet finns stöd för följande krypteringsmetoder på kameran: WEP,
TKIP och AES.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på åtkomstpunkten?
BBRegistrera MAC-adressen till kameran som används på
åtkomstpunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen
[Visa info] (= 426).
434
65: Trådlös LAN-anslutning avbröts
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen på
åtkomstpunkten?
BBFlytta åtkomstpunktens antenn så att det inte finns någonting mellan
den och kameran (= 439).
zz Wi-Fi-anslutningen till det trådlösa nätverket har av någon anledning
avbrutits och anslutningen kan inte återupprättas.
BBFöljande utgör möjliga orsaker: andra enheter ansluter till
åtkomstpunkten och överbelastar den, en mikrovågsugn eller
liknande används i närheten (stör IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHzbandet)) eller regn eller hög luftfuktighet påverkar (= 439).
66: Felaktigt lösenord för trådlöst LAN
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
åtkomstpunkten?
BBInställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran.
67: Felaktig wireless LAN kodningsmetod
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
åtkomstpunkten?
BBDet finns stöd för följande krypteringsmetoder på kameran: WEP,
TKIP och AES.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på åtkomstpunkten?
BBRegistrera MAC-adressen till kameran som används på
åtkomstpunkten. MAC-adressen hittar du på skärmen
[Visa info] (= 426).
435
68:Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal. Försök igen från
början.
zz Höll du WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på åtkomstpunkten
nedtryckt så länge som anges i instruktionerna?
BBHåll WPS-knappen intryckt så länge som det står att den ska hållas
ned i användarhandboken till åtkomstpunkten.
zz Försöker du upprätta en anslutning i närheten av åtkomstpunkten?
BBFörsök upprätta en anslutning när de båda enheterna är inom
räckhåll för varandra.
69:Flera trådlösa LAN-terminaler har påträffats. Kan inte ansluta.
Försök igen från början.
zz Anslutning pågår av andra åtkomstpunkter i tryckanslutningsläge
(PBC-läge) för WPS (Wi-Fi Protected Setup).
BBVänta en stund innan du försöker skapa anslutningen.
91: Annat fel
zz Ett annat problem än felkod 11 till 69 har uppstått.
BBSlå på och av kamerans strömbrytare.
121: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på servern
zz Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på mottagande
webbserver.
BBTa bort onödiga bilder på webbservern, kontrollera hur mycket ledigt
utrymme som finns kvar och försök skicka data igen.
436
125: Kontrollera nätverksinställningarna
zz Är nätverket anslutet?
BBKontrollera om nätverket är anslutet.
126: Det gick inte att ansluta till servern
zz CANON iMAGE GATEWAY är stängt för underhåll eller är tillfälligt
överbelastat.
BBFörsök ansluta till webbtjänsten igen senare.
127: Ett fel har uppstått
zz Ett annat problem än felkod 121 till 126 har uppstått under medan
kameran anslöts till webbtjänsten.
BBFörsök att återupprätta Wi-Fi-anslutningen till webbtjänsten.
141: Skrivaren är upptagen. Anslut och testa igen.
zz Pågår det utskrift på skrivaren?
BBFörsök upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att utskriften
är klar.
zz Är en annan kamera ansluten till skrivaren via Wi-Fi?
BBFörsök att upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att
Wi-Fi-anslutningen till den andra kameran har avslutats.
142:Det går inte att hämta skrivarinformation. Anslut och
testa igen.
zz Är skrivaren påslagen?
BBFörsök att upprätta Wi-Fi-anslutning när du slår på skrivaren.
437
151:Överföringen avbröts
zz Den automatiska bildöverföringen till datorn avbröts på något vis.
BBFör att återuppta automatisk bildöverföring, ställ kamerans
strömbrytare på <2> och sedan på <1>.
152:Kort skrivskyddat
zz Är kortet skrivskyddat?
BBSkjut kortets spärr för skrivskydd till skrivläget.
438
Att tänka på vid trådlös
kommunikation
Om bildöverföringen går långsamt, om anslutningen bryts eller om andra
problem uppstår när du använder trådlös kommunikation, kan du försöka
med åtgärderna som beskrivs nedan.
Avståndet mellan kamera och smartphone
Om kameran är placerad för långt ifrån smartphonen, kan en Wi-Fi-anslutning
inte upprättas även om Bluetooth-anslutning är möjlig. Placera i så fall
kameran och din smartphone närmare varandra och upprätta sedan en
Wi-Fi-anslutning.
Installationsplats för åtkomstpunktsantenn
zz Om du är inomhus installerar du enheten i det rum där du använder
kameran.
zz Placera enheten så att det inte finns några personer eller objekt i vägen
mellan enheten och kameran.
Elektroniska apparater i närheten
Om överföringshastigheten för Wi-Fi-anslutningen blir dålig på grund av
följande elektroniska apparater som nämns nedan, ska du sluta använda
dem eller flytta längre bort för att kunna överföra kommunikation.
zz Kameran kommunicerar över Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n med
radiovågor på 2,4 GHz-bandet. Därför kan Wi-Fi-överföringen
gå långsammare om det i närheten finns Bluetooth-enheter,
mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, mikrofoner, smartphones, andra
kameror eller liknande apparater som sänder på samma frekvensband.
439
Försiktighetsåtgärder vid användning av flera kameror
zz Om du ansluter flera kameror till en åtkomstpunkt via Wi-Fi, måste
kamerorna ha olika IP-adresser.
zz Om flera kameror är anslutna till en åtkomstpunkt via Wi-Fi går
överföringen långsammare.
zz När det finns flera åtkomstpunkter som sänder enligt IEEE 802.11b/g/n
(2,4 GHz-bandet) bör det vara fem kanaler emellan var och en
av Wi-Fi-kanalerna för att det ska bli mindre störningar. Du kan till
exempel använda kanal 1, 6 och 11, kanal 2 och 7 eller kanal 3 och 8.
Använda trådlös fjärrkontroll BR-E1
zz BR-E1 kan inte användas om kameran och din smartphone är
parkopplade via Bluetooth. Ändra anslutningen till kameran till fjärrkontroll
i [FAnslut till fjärrkontroll] under [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
440
Säkerhet
Om säkerhetsinställningarna är felaktiga kan följande problem uppstå.
zz Överföringsövervakning
Tredje part med skadlig avsikt kan övervaka Wi-Fi-överföringar och
försöka komma åt de data du skickar.
zz Obehörig nätverksåtkomst
Tredje part med skadlig avsikt kan få obehörig åtkomst till det nätverk
du använder för att stjäla, ändra eller förstöra information. Du kan också
råka ut för andra typer av obehörig åtkomst, till exempel personifiering
(någon låtsas vara någon annan för att få åtkomst till obehörig
information) eller springboard-attacker (där någon får obehörig åtkomst
till ditt nätverk via en språngbräda för att sopa igen sina spår när han/
hon infiltrerar andra system).
Du rekommenderas att använda system och funktioner för att skydda ditt
nätverk ordentligt och förebygga att dessa typer av problem uppstår.
441
Kontrollera nätverksinställningar
zz Windows
Öppna [Kommandotolken] i Windows och skriv sedan ipconfig/all och
tryck på <Enter>.
Förutom IP-adress som tilldelats datorn visas även information om
nätmask, gateway och DNS-server.
zz Mac OS
Öppna programmet [Terminal] i Mac OS X, ange ifconfig -a och tryck
på <Return>. IP-adress som datorn har tilldelats visas i posten [en0]
bredvid [inet], i formatet ”***.***.***.***”.
*Mer information om programmet [Terminal] finns i hjälpavsnitten till Mac OS X.
För att inte ha samma IP-adress på datorn som på andra enheter
i nätverket ändrar du siffran längst till höger när du konfigurerar
IP-adressen som tilldelats kameran enligt instruktionerna på = 408.
Exempel: 192.168.1.10
442
Status för trådlös kommunikation
Du kan kontrollera kommunikationsstatusen på kamerans LCD-skärm.
Snabbkontrollskärm
Informationsvisningsskärm vid bildvisning
(2)
(1) (3)
(1) Trådlös
signalstyrka
(2) Wi-Fi-funktion
(3) Bluetoothfunktion
(2) (3)
(1)
Kommunikationsstatus
Inte
ansluten
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi: Av
Av
Wi-Fi: På
Ansluter
LCD-skärm
Styrka för trådlös signal
(Blinkar)
Ansluten
Skicka data
(fg)
Anslutningsfel
(Blinkar)
443
Bluetooth-indikator
Bluetooth-funktion Anslutningsstatus
Annat än [Av]
[Av]
LCD-skärm
Bluetooth anslutet
Bluetooth ej
anslutet
Bluetooth ej
anslutet
Visas inte
zz S
tatusvärdet ”Bluetooth anslutet” anges vid anslutning till smartphone
via Wi-Fi och under automatisk bildöverföring till datorer.
zz Statusvärdet ”Bluetooth ej anslutet” anges vid anslutning till datorer, skrivare
eller webbtjänster via Wi-Fi.
444
Anpassa kameran
Med hjälp av egen programmering kan finjustera olika
kamerafunktioner så att de passar dina behov. Funktioner
för egen programmering kan bara ställas in och användas
i den kreativa zonens metoder.
Kreativa zonens metoder
445
Ställa in funktioner för egen
programmering
1
(1)
2
N
Välj [Egen programmering(C.Fn)].
zz På fliken [5] väljer du [Egen
programmering(C.Fn)] och
trycker sedan på <0>.
Välj nummer för egen
programmering (1).
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja nummer för egen programmering.
Tryck sedan på <0>.
3
Ändra inställning efter egna
önskemål.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja önskad inställning (nummer).
Tryck sedan på <0>.
zz Upprepa steg 2 till 3 om du vill ställa in
fler funktioner för egen programmering.
zz Längst ned på skärmen visas aktuella
inställningar för egen programmering
under respektive funktionsnummer.
4
Stäng inställningsskärmen.
zz Tryck på knappen <M>.
BBSkärmen i steg 1 visas igen.
Återställa alla funktioner för egen programmering
Om du vill radera alla inställningar för egen programmering väljer du
[Återställ alla C.Fn] på menyn [5 Återställ inställningar] (= 271).
446
Egen programmering
A LVk
fotografering Filminspelning
C.Fn I: Exponering
1
2
3
4
Inställbara exponeringssteg
Utvidgat ISO
Säkerhetsförskjutning
Avbryt exponeringskompensation
automatiskt
= 448
= 448
= 448
k
k
k
k
= 449
k
k
k
C.Fn II: Matning
5
Spegellåsning
= 449
C.Fn III: Manövrering/Övrigt
6
7
Varningar z i sökaren
Avtryckare/Automatiklåsknapp
= 450
= 451
8
Tilldela SET-knappen
= 452
k
(Utom 3)
9
DISP-knappens funktion
= 453
k
(Utom 4)
k
k
(Endast 4
och 5*)
k
(Utom 1)
k
k
10 Skärmvisning efter ström 1
11 Dra in objektiv vid avstängning
= 453
= 454
* Inställning 4 fungerar inte under filminspelning.
zz
Gråtonade inställningar för egen programmering fungerar inte
vid Live View-fotografering (LV) eller filminspelning. (Inställningarna
är avaktiverade.)
447
Inställningar för egen
programmering
N
Funktionerna för egen programmering är indelade i tre grupper baserat på
funktionstyp: C.Fn I: Exponering, C.Fn II: Matning, C.Fn III: Manövrering/
Övrigt.
C.Fn I: Exponering
C.Fn-1
Inställbara exponeringssteg
0: 1/3 steg
1: 1/2 steg
Ställer in 1/2 steg för slutartid, bländarvärde, exponeringskompensation,
AEB, blixtexponeringskompensation m.m. Praktiskt när 1/3 steg är för små.
zz När du valt 1 visas exponeringsnivån så här i sökaren.
C.Fn-2
Utvidgat ISO
0: Av
1: På
När du ställer in ISO-tal kan du välja ”H” (motsvarande ISO 51200) för
stillbilder och på ”H” (motsvarande ISO 25600) för filmer. Observera att
om [z: Högdagerprioritet] är inställt på [Möjlig] eller [Förbättrad],
kan ”H” inte väljas.
zz För 4K-filmer är ISO-området ISO 100–6400, även om [Utvidgat ISO] är
inställt på [1: På].
C.Fn-3
Säkerhetsförskjutning
0: Inaktivera
1: Möjlig
För automatisk inställning av slutartid och bländarvärde, så att
exponeringsnivån kommer närmare standardexponeringen om denna
inte är tillgänglig på annat sätt under din slutartid eller ditt bländarvärde
i metoden <s> eller <f>.
448
C.Fn-4
Exponeringskompensation avbryts automatiskt
0: På
När du ställer strömbrytaren i läget <2>, kommer inställningen för
exponeringskompensation annulleras.
1: Av
Inställningen för exponeringskompensation behålls också efter att
strömbrytaren ställts i läget <2>.
C.Fn II: Matning
C.Fn-5
Spegellåsning
0: Ej möjlig
1: Möjlig
Du kan förhindra skakningsoskärpa på grund av mekaniska vibrationer
(spegelvibration) inuti kameran vid fotografering med superteleobjektiv
eller fotograferar närbilder (makrofotografering). Information om hur du
utför spegellåsning finns i sidan 165.
449
C.Fn III: Manövrering/Övrigt
C.Fn-6
Varningar <!> i sökaren
När någon av följande funktioner har ställts in kan symbolen <i> visas
längst ned till vänster i sökaren (= 32). Symbolen <i> visas också på
snabbkontrollskärmen (= 57).
Välj den funktion för vilken du vill att varningssymbolen ska visas, tryck
på <0> för att lägga till en bock [X] och välj sedan [OK].
När Monokrom V ställts in:
Om bildstilen har ställts in på [Monokrom] (= 121) visas
varningssymbolen.
När vitbalans är korrigerad:
Om vitbalanskorrigering har ställts in (= 133) visas
varningssymbolen.
När M är inställt:
Om [z: Brusreducering för höga ISO] är inställd till [Brusred.
vid multitagning] (= 138) visas varningssymbolen.
När spotmätaren är på:
Om [z: Ljusmätmetod] har ställts in på [Spotmätning] (= 158)
visas varningssymbolen.
zz Om [s: Fotograferingsskärm] är inställd på [Guidning], fungerar inte
egen programmering. (Inställningar aktiveras inte.)
450
C.Fn-7
Avtryckare/AE-låsknapp
0: AF/AE-lås
1: AE-lås/AF
Praktiskt när du vill ställa in fokus och mäta separat. Tryck på knappen
<A> för att autofokusera och tryck ned avtryckaren halvvägs för att
använda AE-lås.
2: AF/AF-lås, ej AE-lås
Vid AI Servo AF (eller Servo AF för Live View-fotografering) kan du
trycka på knappen <A> för att pausa AF-funktionen tillfälligt. Det här
förhindrar autofokus från att bli fel på grund av att ett objekt passerar
mellan kameran och motivet. Exponeringen ställs in i det ögonblick
bilden tas.
3: AE/AF, ej AE-lås
Det är användbart för motiv som hela tiden rör sig och stannar
upp. Om du använder AI Servo AF (eller Servo AF för Live Viewfotografering) kan du starta eller stoppa AI Servo AF-funktionen genom
att trycka på knappen <A>. Exponeringen ställs in i det ögonblick
bilden tas. Således kan du ställa in kameran att alltid ha en optimal
fokusering och exponering och vänta på det avgörande ögonblicket.
Under filminspelning
zz Om du använder inställning 1 eller 3 trycker du på <A> för funktionen
One-Shot AF.
451
C.Fn-8
Tilldela SET-knappen
Du kan tilldela <0> en funktion du använder ofta. När kameran
är redo att ta bilden och du trycker på <0> visas respektive
funktionsinställningsskärm.
0: Snabbkontrollskärm
Snabbkontrollskärmen visas (= 57) visas.
1: Bildkvalitet
Skärmen för bildkvalitetsinställningar visas.
2: Blixtexponeringskompensation
Skärmen för inställning av blixtexponeringskompensation visas.
3: Skärm På/Av
Du kan sätta på eller stänga av LCD-skärmen.
4: Visa meny
Menyskärmen visas.
5: Exponeringskompensation (tryck, vrid S)
Du kan ställa in exponeringskompensation genom att vrida på ratten
<6> medan du håller ned <0>. Användbart när du vill ställa in
exponeringskompensation vid <a> manuell exponering med ISO
auto inställt.
6: Blixtfunktionsinställningar
Skärmen för blixtfunktionsinställningar för inbyggda och externa blixtar
visas.
7: Skärpedjupskontroll
Objektivet bländar ned till det bländarvärde som har valts och du kan se
avståndsomfånget med godtagbar skärpa (skärpedjupet) i sökaren eller
Live View-bilden.
452
C.Fn-9
DISP-knappens funktion
Du kan tilldela <U> en funktion du använder ofta. När kameran
är redo att ta bilden och du trycker på <U> visas respektive
funktionsinställningsskärm.
0: Skärm På/Av
Du kan sätta på eller stänga av LCD-skärmen.
1: Skärpedjupskontroll
Objektivet bländar ned till det bländarvärde som har valts och du kan se
avståndsomfånget med godtagbar skärpa (skärpedjupet) i sökaren eller
Live View-bilden.
2: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
Inställningsskärmen för Wi-Fi/Bluetooth-anslutningar visas. Skärmen
[Wi-Fi på] visas vid anslutning via Wi-Fi.
3: Maximal skärmljusstyrka (temp)
Ökar tillfälligt skärmens ljusstyrka.
4: Pausa Filmservo-AF
Du kan pausa Filmservo-AF.
C.Fn-10 Skärm efter ström på
0: Skärm på
När du slår på strömmen kommer snabbkontrollskärmen att visas
(= 57).
1: Som vid avstängningen
När du slår på strömmen, kommer kameran att börja med LCD-skärmen
i det läge den var i när strömmen senast stängdes av. Därför, om du
stänger av kameran när LCD-skärmen är avstängd, kommer ingenting
att visas när du slår på kameran igen. Det här sparar batterikapacitet.
Menyfunktionerna och bildvisningen är tillgängliga som vanligt.
453
C.Fn-11 Dra in objektivet vid av
Det här är för att ställa in mekanismen för indragning av objektivet när
ett kugghjulsdrivet STM-objektiv (som EF40mm f/2.8 STM) har fästs
på kameran. Du kan ställa in den så att det förlängda objektivet dras
in automatiskt när kamerans strömbrytare är inställd på <2>.
0: Möjlig
1: Av
zz Med den automatiska avstängningen dras inte objektivet in, oavsett
inställning.
zz Se till att objektivet är indraget innan du tar bort det.
zz Med inställning 0 aktiveras den här funktionen oavsett hur omkopplaren för
fokuseringsmetod ställts in (AF eller MF).
454
Registrera Min meny
N
På fliken Min meny kan du registrera menyposter och egen programmering
vars inställningar du ändrar ofta. Du kan också namnge de registrerade
menyflikarna och trycka på knappen <M> för att visa fliken Min meny
först.
zz Om [s: Menyvisning] är inställd på [Guidning], visas fliken [9] inte.
Ändra [Menyvisning] till [Standard] (= 53).
Skapa och lägga till fliken Min meny
1
2
Välj [Lägg till flik i Min meny].
zz På fliken [9] väljer du [Lägg till
flik i Min meny] och trycker sedan
på <0>.
Välj [OK].
BBFliken [MY MENU1] skapas.
zz Du kan skapa upp till fem Min menyflikar genom att upprepa steg 1 och 2.
Registrera menyalternativ på Min meny-flikar
1
Välj [Konfigurera: MY MENU*].
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att välja [Konfigurera: MY MENU*]
(flik för registrering av menyposter).
Tryck sedan på <0>.
455
2
3
Välj [Välj poster att registrera].
Registrera önskade poster.
zz Välj önskad post och tryck sedan
på <0>.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
zz Du kan registrera upp till sex objekt.
zz Om du vill återgå till skärmen i steg 2
trycker du på knappen <M>.
Min meny-inställningar
Du kan sortera och ta bort objekt på
menyfliken och byta namn på eller ta
bort den.
zz Sortera registrerade poster
Du kan ändra ordningsföljden för registrerade poster i Min meny. Välj
[Sortera registrerade poster] och välj den post vars ordningsföljd
du vill ändra. Tryck sedan på <0>. När [z] visas trycker du på
knapparna <W> <X> för att ändra ordningen. Därefter trycker du
på <0>.
zz Radera valda poster/Radera alla poster på fliken
Du kan radera registrerade poster. Med [Radera valda poster] tar du
bort en post i taget och med [Radera alla poster på fliken] tar du bort
alla registrerade poster på fliken.
zz Radera flik
Du kan radera aktuell Min meny-flik. Välj [Radera flik] för att radera
fliken [MY MENU*].
456
zz Byt namn på flik
Du kan byta namn på Min meny-fliken under [MY MENU*].
1
2
3
Välj [Byt namn på flik].
Skriv in texten.
zz Tryck på <L> och ta bort eventuella
onödiga tecken.
zz Tryck på pilknapparna <V> för att
flytta □ och välj önskat tecken. Tryck
sedan på <0> för att ange tecknet.
zz Genom att välja [ ] kan du ändra
indatametod.
zz Du kan ange upp till 16 tecken.
zz Om du vill flytta markören väljer du [ ]
eller [ ] i det övre vänstra hörnet eller
vrider ratten <6>.
zz Avbryt textinmatningen genom att trycka
på <M> och sedan välja [Avbryt].
Stäng inställningsskärmen.
zz När du har skrivit in texten trycker du
på <M> och väljer [OK].
BBInformationen sparas.
457
Radera alla flikar i Min meny/Radera alla poster
Du kan ta bort alla skapade Min meny-flikar
eller Min meny-poster som registrerats
under dem.
zz Radera alla flikar i Min meny
Du kan radera alla flikar som du skapat i Min Meny. När du väljer
[Radera alla flikar i Min meny] tas alla flikar i [MY MENU1] till
[MY MENU5] bort och fliken [9] återställs till standard.
zz Radera alla poster
Du kan radera alla poster som registrerats på flikarna [MY MENU1]
till [MY MENU5]. Flikarna blir kvar. När du väljer [Radera alla poster]
raderas alla poster som registrerats på alla skapade flikar.
zz Om du väljer [Radera flik] eller [Radera alla flikar i Min meny] tas även alla
fliknamn bort som döpts om via [Byt namn på flik].
Inställningar för menyvisning
zz Under [Menyvisning] kan du ange
vilken menyskärm som ska visas först
när du trycker på knappen <M>.
zz Normal visning
Visar den senast visade menyskärmen.
zz Visa fliken Min meny
Visar med fliken [9] vald.
zz Visa endast fliken Min meny
Endast fliken [9] visas. (Flikarna [z], [3], [k], [5] och [s] visas
inte.)
458
Övrig information
Det här kapitlet ger referensinformation om kamerafunktioner,
systemtillbehör m.m.
Certifieringslogotyp
zz Välj [5: Certifieringslogo visas] och tryck på <0> så att några
av logotyperna för kamerans certifieringar visas. Du hittar andra
certifieringslogotyper i användarhandboken, på kamerahuset och
på kameraförpackningen.
459
Kontrollera batteriinformation
Du kan kontrollera status för batteriet som du använder på LCD-skärmen.
Välj [Batteri-info].
zz På fliken [5] väljer du [Batteri-info] och
trycker sedan på <0>.
(1)
(2)
(3) (4)
(1) Batteriposition
(2)Batterimodell eller strömkälla som
används.
(3)Batterinivån (= 42) visas.
(4)Batteriets uppladdningsprestanda
visas i tre nivåer.
:B
atteriets
uppladdningsprestanda är bra.
:B
atteriets
uppladdningsprestanda är
något reducerad.
:V
i rekommenderar att du köper
ett nytt batteri.
zz Användning av Canons batteri LP-E17 rekommenderas. Om du använder
batterier som inte är originalprodukter från Canon är det inte säkert att
kameran uppnår full prestanda och funktionsfel kan uppstå.
zz Om felmeddelandet om batterikommunikation visas, följer du instruktionerna
i meddelandet.
460
Använda ett eluttag
Kameran kan drivas med ett eluttag via strömadapter DR-E18 och
nätadapter AC-E6N (båda säljs separat).
1
2
(2)
(1)
3
4
Anslut strömadapterkontakten.
zz Anslut strömadapterkontakten till uttaget
på nätadaptern.
Anslut nätkabeln.
zz Anslut nätkabeln enligt bilden.
zz När du använt kameran drar du
ut nätkontakten från eluttaget.
Sätt i strömadaptern.
zz Öppna luckan och sätt i strömadaptern
ordentligt tills det låses på plats.
Skjut in nätkabeln.
zz Öppna luckan till uttaget för nätkabeln
och sätt kabeln så som bilden visar.
zz Stäng luckan.
461
zz Sätt inte i och dra inte ur nätkabeln när kamerans strömbrytare är ställd
på <1>.
462
Fotografering med fjärrkontroll
Trådlös fjärrkontroll BR-E1 (säljs separat)
Du kan fjärrfotografera på upp till cirka 5 meter från kameran.
När du har parkopplat kameran och BR-E1 ställer du in matningsmetoden
på [Q] (= 112).
Funktionsinstruktioner finns i Användarhandbok för BR-E1.
Fjärrutlösare RS-60E3 (säljs separat)
Kameran är kompatibel med fjärrutlösaren RS-60E3 som levereras med en
cirka 60 cm lång sladd. Om den ansluts till kamerans fjärrutlösarkontakt kan
den tryckas ned halvvägs och helt – precis som avtryckaren.
zz Fotografering med fjärrkontroll är också möjlig under filminspelning (= 252).
463
Ta bort ögonmusslan
zz Tryck på undersidan av ögonmusslan
när du vill ta bort den.
464
Felsökningsguide
Läs den här felsökningsguiden först om du får problem med kameran. Om
du inte finner den hjälp du behöver i den här felsökningsguiden kontaktar
du din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Strömförsörjningsrelaterade problem
Batteriet laddas inte.
zz Använd inte några andra batterier än Canons batteri LP-E17.
Batteriladdarens lampa blinkar.
zz Om (1) det uppstår problem med batteriladdaren eller batteriet
eller om (2) kommunikationen med batteriet inte fungerar (batterier
av andra märken än Canon) avbryts laddningen automatiskt och
laddningslampan blinkar i orange. I fall (1) drar du ut sladden till
laddaren ur eluttaget. Ta ur batteriet och sätt i det på nytt i laddaren.
Vänta två till tre minuter och anslut sedan nätkontakten till eluttaget
igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din återförsäljare eller
närmaste Canon Service Center.
Kameran aktiveras inte fastän strömbrytaren är ställd på <1>.
zz Kontrollera att batteriet är rätt isatt i kameran (= 37).
zz Se till att kortplats-/batteriluckan är stängd (= 37).
zz Ladda batteriet (= 35).
zz Tryck på knappen <U> (= 68).
Åtkomstlampan blinkar fortfarande när strömbrytaren
är i läget <2>.
zz Om strömmen bryts medan en bild registreras på kortet fortsätter
åtkomstlampan att lysa eller blinka i några sekunder. När
bildregistreringen är klar stängs strömmen av automatiskt.
465
[Batterikommunikationsfel. Visar det här batteriet/de här
batterierna Canon-logotypen?] visas.
zz Använd inte några andra batterier än Canons batteri LP-E17.
zz Ta bort och sätt i batteriet igen (= 37).
zz Om elkontakterna är smutsiga rengör du dem med en mjuk trasa.
Batteriet tar slut fort.
zz Använd ett fulladdat batteri (= 35).
zz Batteriets prestanda kan ha minskat. Se [5: Batteri-info] och
kontrollera batteriets uppladdningsprestanda (= 460). Om batteriets
prestanda är dåliga byter du ut batteriet mot ett nytt.
zz Möjligt antal bilder minskas i nedanstående fall:
-- Om du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
-- Om du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
-- Om du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
-- Om du använder LCD-skärmen mycket.
-- Om Live View-fotografering eller filminspelning pågår under en
längre period.
-- Med hjälp av Bluetooth-funktionen.
-- Om du använder Wi-Fi-funktionen.
Kameran stänger av sig själv.
zz Funktionen för automatisk avstängning är aktiv. Om du inte vill att
den automatiska avstängningen ska vara aktiv ställer du [5: Autom
avstängn] på [Av] (= 261).
zz Om du har ställt in [5: Autom avstängn] på [Av] stängs LCD-skärmen
ändå av om kameran inte används på cirka 30 minuter. (Kameran
stängs inte av). Tryck på knappen <U> för att slå på LCD-skärmen.
466
Fotograferingsproblem
Det går inte att sätta fast objektivet.
zz Kameran kan inte användas med RF- eller EF-M-objektiv. (= 47).
Det går inte att ta eller registrera några bilder.
zz Kontrollera att kortet är rätt isatt (= 37).
zz Skjut kortets spärr för skrivskydd till inställningen skriva/radera (= 37).
zz Om kortet är fullt byter du ut kortet eller raderar bilder som inte behövs
för att frigöra utrymme (= 37, = 310).
zz Du kan inte ta en bild när fokusindikatorn <o> i sökaren blinkar vid
fokusering med One-Shot AF. Håll ned avtryckaren halvvägs på nytt om
du vill ställa in fokus igen automatiskt eller om du vill göra det manuellt
(= 50, = 111).
Det går inte att använda kortet.
zz Om ett felmeddelande för kortet visas, se = 38 eller = 477.
Ett felmeddelande visas när kortet sätts in i en annan kamera.
zz Eftersom SDXC-kort har formaterats i exFAT och du formaterar ett kort
med den här kameran och sedan sätter in det i en annan kamera, kan
ett felmeddelande visas och det kanske inte går att använda kortet.
Bilden är oskarp eller suddig.
zz Ställ in objektivets omkopplare för fokuseringsmetod på <AF>
(= 47).
zz Tryck försiktigt ned avtryckaren för att undvika kameraskakningar
(= 49–= 50).
zz Om objektivet har Image Stabilizer (bildstabilisator) ställer du
IS-omkopplaren på <1>.
zz Vid fotografering i svag belysning kan slutartiden bli längre. Använd
en kortare slutartid (= 149), välj ett högre ISO-tal (= 118), använd
blixten (= 169) eller ett stativ.
467
Det går inte att låsa fokuseringen och komponera om bilden.
zz Ställ in AF-funktionen på One-Shot AF. Fokuseringslås kan inte
användas med metoden AI Servo AF eller när servo aktiveras
i AI Focus AF (= 195).
Horisontella ränder uppstår/exponering eller färgton ser
märklig ut.
zz Horisontella ränder (brus) eller oregelbunden exponering kan orsakas
av lysrörsbelysning, LED-lampor och andra ljuskällor vid fotografering
med sökare samt vid Live View-fotografering. Även exponering och
färgton kan påverkas negativt. Du kan eventuellt minska problemet
genom att ställa in en längre slutartid.
Det går inte att uppnå standardexponering eller exponeringen
blir ojämn.
zz Om du fotograferar med sökare eller Live View-fotograferar och
använder ett TS-E-objektiv (utom TS-E17mm f/4L eller TS-E24mm
f/3.5L II) och flyttar eller lutar objektivet eller använder en mellanring
kan standardexponeringen misslyckas eller bli ojämn.
Serietagningshastigheten är låg.
zz Högsta serietagningshastighet kan bli långsammare beroende
på slutartid, bländare, motivförhållanden, ljusstyrka, objektiv,
blixtanvändning, temperatur, batterityp, återstående batterinivå,
inställningar av fotograferingsfunktioner med mera. Mer information
finns isidan 112.
Det maximala antalet bilder i en bildserie vid serietagning
är lägre.
zz Om du fotograferar ett detaljrikt motiv, till exempel en gräsmatta,
ökar filstorleken per bild, vilket kan minska maximalt antal bilder i en
bildserie.
ISO 100 kan inte ställas in.
zz ISO 100 kan inte användas om [z: Högdagerprioritet] är inställd på
[På] eller [Förbättrad]. Om [Av] har ställts in kan ISO 100 ställas in
(= 137). Detta gäller även vid filminspelning (= 222).
468
Utökade ISO-tal kan inte väljas.
zz Om [z: Högdagerprioritet] är inställt på [På] eller [Förbättrad], är
ISO-område ISO 200–25600 (upp till ISO 12800 för filmer och 6400
för 4K-filmer), även om [Utvidgat ISO] är inställt på [1:På]. Om [Av]
är inställt för [z: Högdagerprioritet], kan [H] ställas in (= 137).
Detta gäller även vid filminspelning (= 222).
Det går inte att ställa in Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering).
zz Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) kan inte användas om
[z: Högdagerprioritet] är inställt på [På] eller [Förbättrad]. Om [Av]
har ställts in kan Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) ställas in
(= 137).
Bilden blir ljus trots att jag ställt in en lägre
exponeringskompensation.
zz Ställ in [z: Auto Lighting Optimizer/z: Auto ljuskorrigering]
på [Av]. När [Standard] [Låg] [Hög] har ställts in kan bilden se ljus
ut även om du ställt in en låg exponeringskompensation eller låg
blixtexponeringskompensation (= 136).
Den inbyggda blixten avfyras inte.
zz Om du använder den inbyggda blixten alltför ofta under för kort tid
kan det hända att blixten inte avfyras under en tid för att skydda den
ljusavgivande enheten.
Blixtexponeringskompensation kan inte ställas in för extern
Speedlite.
zz Om blixtexponeringskompensationen har ställts in med extern
Speedlite kan inte kompensationsnivå ställas in med kameran. När en
extern Speedlites blixtexponeringskompensation avbryts (ställs till 0)
kan blixtexponeringskompensation ställas in med kameran.
Det hörs ljud i kameran när jag skakar på den.
zz Ett svagt ljud hörs när kamerans interna mekanism flyttar sig något.
469
Slutaren avger två utlösningsljud vid Live View-fotografering.
zz Om du använder blixt ger slutaren ifrån sig två utlösningsljud varje gång
du fotograferar (= 182).
Vid Live View-fotografering visas en vit s eller röd E symbol.
zz Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Om den
vita <s>-symbolen visas kan bildkvaliteten hos stillbilder påverkas
negativt. Om den röda <E>-symbolen visas kommer Live Viewfotografering snart att avslutas automatiskt (= 215).
Under filminspelning visas den röda E-ikonen.
zz Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Om den
röda <E>-symbolen visas kommer filminspelning snart att avslutas
automatiskt (= 257).
Filminspelningen avslutas automatiskt.
zz Om kortets skrivhastighet är långsam kan filminspelningen
avbrytas automatiskt. Information om kort som kan lagra filmer
finns på sidan 7. Du kan kontrollera kortets skrivhastighet på
korttillverkarens webbplats m.m.
zz Om du spelar in en film i 29 min och 59 sek, kommer filminspelningen
stoppas automatiskt.
Det går inte att ställa in ISO-tal för filminspelning.
zz I alla inspelningsmetoder förutom <a> ställs ISO-talet in automatiskt.
Vid användning av metoden <a> kan du ställa in ISO-talet manuellt
(= 222).
Exponeringen ändras under filminspelning.
zz Om du ändrar slutartiden eller bländaren under filminspelning kan
ändringarna i exponeringen spelas in.
zz Objektivzoomning under filminspelning kan orsaka variationer
i exponeringen, oavsett om objektivets största bländaröppning ändras
eller inte. Detta kan leda till att exponeringsändringarna registreras.
470
Motivet ser förvrängt ut vid filminspelning.
zz Om du flyttar kameran åt vänster eller höger eller filmar ett rörligt motiv
kan bilden se förvrängd ut.
Bilden flimrar eller horisontella ränder uppstår vid filminspelning.
zz Flimmer, horisontella ränder (brus) eller oregelbunden exponering kan
orsakas av lysrörsbelysning, LED-lampor och andra ljuskällor under
filminspelning. Om du ändrar inställningarna för exponering (ljusstyrka)
eller färgton kan det hända att även ändringarna registreras. När du
använder metoden <a> kan en längre slutartid lösa problemet.
Problem med trådlösa funktioner
Kan inte parkoppla med en smartphone.
zz Använd en smartphone som är kompatibel med Bluetooth Specification
Version 4.1 eller senare.
zz Aktivera Bluetooth på inställningsskärmen på din smartphone.
zz Parkoppling med kameran är inte möjlig från Bluetoothinställningsskärmen på din smartphone. Installera appen Camera
Connect (kostnadsfri) på din smartphone (= 350).
zz En tidigare parkopplad smartphone kan inte kopplas ihop med kameran
igen om kamerans registrering finns kvar på smartphonen. I så fall
måste du ta bort kamerans registrering i Bluetooth-inställningarna
på din smartphone och försöka parkoppla igen (= 357).
Det går inte att ställa in Wi-Fi-funktionen.
zz Om kameran är ansluten till en dator eller någon annan enhet med
hjälp av en gränssnittskabel går det inte att ställa in Wi-Fi-funktioner.
Koppla bort gränssnittskabeln innan du ställer in några funktioner
(= 346).
En enhet som anslutits med gränssnittskabel kan inte användas.
zz Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran
genom att ansluta dem med en gränssnittskabeln om kameran är
ansluten till enheter via Wi-Fi. Avsluta Wi-Fi-anslutningen innan du
ansluter gränssnittskabeln.
471
Det går inte att ta och visa bilder.
zz Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, kanske funktioner som fotografering
och uppspelning inte är möjliga. Avbryt Wi-Fi-anslutningen och försök
sedan igen.
Det går inte att återansluta till en smartphone.
zz Om du har ändrat inställningarna eller valt en annan inställning kanske
anslutningen inte upprättas även om du väljer samma SSID eller har
samma kombination kamera och smartphone. I så fall raderar du
kamerans anslutningsinställningar från Wi-Fi-inställningarna på din
smartphone och upprättar sedan en anslutning igen.
zz En anslutning kan inte upprättas om Camera Connect är igång när du
gör om anslutningsinställningarna. I så fall avslutar du Camera Connect
en stund och startar sedan om den.
Driftproblem
En kameraknapp eller -ratt fungerar inte som den ska.
zz Under [5: Egen programmering(C.Fn)] kontrollerar du inställningen
för [Tilldela SET-knappen] (= 452).
zz För filminspelning kontrollerar du inställningen för [5: Avtryckarens
funkt för filmer] (= 254).
Pipsignalen hörs mindre vid användning av touchskärmen.
zz Kontrollera att du inte täcker högtalaren med fingret (= 28).
Det går inte att använda fingerrörelser.
zz Kontrollera om [5: Touchkontroll] är inställt på [Standard] eller
[Känslig] (= 65).
472
Visningsproblem
På menyskärmen visas färre flikar och alternativ.
zz Vissa flikar och menyalternativ visas inte för baszonens metoder.
Välj en fotograferingsmetod i den kreativa zonen (= 59).
zz Under fliken [9] är [Menyvisning] inställt på [Visa endast fliken
Min meny] (= 458).
Filnamnets första tecken är ett understreck (”_”).
zz Ställ in färgrymden som sRGB. Om Adobe RGB har ställts in kommer
det första tecknet att vara ett understreck (= 145).
Filnamnet börjar med ”MVI_”.
zz Detta är en filmfil (= 267).
Filnumrering börjar inte från 0001.
zz Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen
inte börjar på 0001 (= 266).
Fel fotograferingsdatum och klockslag visas.
zz Kontrollera att rätt datum och klockslag är inställt (= 43).
zz Kontrollera tidszon och sommartid (= 43).
Datum och klockslag visas inte på bilden.
zz Fotograferingsdatum och klockslag visas inte på bilden. Datum och
klockslag registreras i bilddata i form av fotograferingsinformation.
När du skriver ut kan du välja att kopiera in det datum och klockslag
som registrerats i fotograferingsinformationen (= 316).
[###] visas.
zz Om antalet bilder som registrerats på kortet överskrider det högsta
antal bilder som kameran kan visa kommer [###] att visas (= 290).
473
LCD-skärmen visar inte en tydlig bild.
zz Om LCD-skärmen är smutsig rengör du den med en mjuk trasa.
zz Vid låga eller höga temperaturer kan LCD-skärmens visning verka
långsam eller se svart ut. Den återgår till det normala i rumstemperatur.
Problem vid bildvisning
Delar av bilden blinkar svart.
zz Detta beror på högdagervarning (= 327). Överexponerade områden
med utjämnade högdagrar blinkar.
Bilden kan inte raderas.
zz Om bilden är skyddad kan den inte raderas (= 307).
Filmen kan inte spelas upp.
zz Filmer som redigerats med en dator kan inte spelas upp med kameran.
Kameraljud och objektivljud hörs vid filmvisning.
zz Om du använder kamerans rattar eller objektiv under filminspelningen
kommer detta att ge upphov till ljud som också spelas in. Du
rekommenderas använda den riktade stereomikrofonen DM-E1
(säljs separat) (= 251).
Filmen kan ibland frysas tillfälligt.
zz Om det sker en drastisk förändring i exponeringsnivån under
filminspelningen stoppar inspelningen tillfälligt tills ljusstyrkan
stabiliseras. I så fall spelar du in med metoden <a> (= 221).
Ingen bild visas på TV:n.
zz Kontrollera att [5: Videosystem] har ställts in korrekt på [För NTSC]
eller [För PAL] (beroende på TV:ns videosystem).
zz Kontrollera att HDMI-kabelns kontakt är helt intryckt (= 305).
474
Det finns flera filmfiler för en och samma filminspelning.
zz Om filmfilens storlek överskrider 4 GB skapas en ny filmfil automatiskt
(= 229). Men om du använder ett SDXC-kort som formaterats
med kameran, kan du spela in en film i en enda fil även om den
överstiger 4 GB.
Kortläsaren kan inte identifiera kortet.
zz Beroende på kortläsaren som används och datorns operativsystem,
kanske SDXC-kort inte identifieras korrekt. Om det händer ansluter du
kameran till datorn med gränssnittskabeln och importerar bilderna till
datorn med hjälp av EOS Utility (EOS-programvara).
Bilden kan inte storleksändras.
zz Med denna kamera kan du inte ändra storlek på JPEG- b eller
RAW-bilder (= 338).
Bilden kan inte beskäras.
zz Med denna kamera kan du inte beskära RAW-bilder (= 340).
En röd ruta visas på bilden.
zz [3: Visa AF-punkt] har ställts in på [Möjlig] (= 323).
En röd ruta visas inte på bilden.
zz Även om [3: Visa AF-punkt] har ställts in på [På] (= 323) visas
inte den röda rutan för följande bilder:
-- Bilder tagna med brusreducering vid multitagning (= 138)
-- Bilder tagna med <8: FG> eller <v: ABCD>
-- Beskurna bilder (= 340)
-- Bilder med Fisheye-effekt tillämpad efter fotografering (= 329)
Ljusa prickar syns på bilden.
zz Vita, röda eller blå ljusprickar kan synas på de tagna bilderna om
sensorn påverkas av kosmisk strålning eller liknande faktorer.
Utseendet kan eventuellt förbättras om du väljer [Rengör nuf]
under [5: Sensorrengöring] (= 273).
475
Problem med sensorrengöringen
Slutaren låter när sensorn rengörs.
zz När du väljer [Rengör nuf] hörs ett mekaniskt ljud från slutaren,
men ingen bild tas (= 273).
Automatisk sensorrengöring fungerar inte.
zz Om du växlar mellan strömbrytarlägena <1> och <2> flera gånger
på kort tid är det inte säkert att symbolen <f> visas (= 41).
Problem vid anslutning till dator
Kommunikationen mellan kameran och datorn fungerar inte.
zz När du använder EOS Utility (EOS-programvara) ställer du in
[z: Timelapse-film] på [Av] (= 238).
Jag kan inte överföra bilder till datorn.
zz Installera EOS-programvara på datorn (= 484).
zz När en Wi-Fi-anslutning är upprättad kan kameran inte anslutas till en
dator med en gränssnittskabel.
476
Felkoder
Om det uppstår problem med kameran
visas ett felmeddelande. Följ anvisningarna
på skärmen.
(1)
(1)Felnummer
(2)Orsak och åtgärder
(2)
Nummer
01
02
Felmeddelande och lösning
Kommunikationen mellan kameran och objektivet är felaktig. Rengör
objektivkontakterna.
Rengör de elkontakterna på kameran och objektivet, använd ett Canonobjektiv, eller ta ut och sätt i batteriet igen.
Kortet kan inte läsas. Sätt i kortet på nytt/byt kort eller formatera
kortet med kameran.
Ta ur och sätt i, byt ut eller formatera kortet.
04
06
Kan inte spara bilder eftersom kortet är fullt. Byt kort.
Byt ut kortet, radera onödiga bilder eller formatera kortet.
Sensorrengöring går inte att utföra. Stäng av kameran och starta
den igen.
Använd strömbrytaren.
07, 10
20, 30
40, 50
60, 70
80
Ett fel gjorde att det inte gick att fotografera. Stäng av kameran och
starta den igen eller ta ut och sätt i batteriet igen.
Använd strömbrytaren, sätt i batteriet igen eller använd ett Canon-objektiv.
*Om felmeddelandet fortfarande visas efter att du följt instruktionerna ovan,
anteckna felkoden och kontakta närmaste Canon Service Center.
477
Varumärken
zz Adobe är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
zz Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc.,
registrerade i USA och andra länder.
zz SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
zz HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
zz När WPS används på kamerans inställningsskärmar och i den här
användarhandboken står det för Wi-Fi Protected Setup.
zz Varumärket Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som
ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av
Canon Inc. sker under licens. Andra varumärken tillhör sina respektive
ägare.
zz Alla andra varumärken är egendom som tillhör respektive ägare.
478
Om MPEG-4-licensiering
”Denna produkt är licensierad under AT&T-patent för MPEG-4-standarden och kan
användas för kodning av MPEG-4-kompatibel video och /eller avkodning av MPEG4-kompatibel video som kodades endast (1) för privat eller icke-kommersiellt bruk
eller (2) av en videoleverantör licensierad under AT&T-patent för att tillhandahålla
MPEG-4-kompatibel video. Ingen annan licens beviljas eller underförstås för något
annat syfte för MPEG-4-standard.”
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant
video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2)
by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant
video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.
Tredjepartsprogramvara
Produkten innehåller programvara från tredje part.
●AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1.source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;
2.binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3.the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
479
Originaltillbehör från Canon rekommenderas
Kameran är utformad för att fungera optimalt med originaltillbehör från
Canon. Därför rekommenderas du använda den här produkten med
originaltillbehör.
Canon ansvarar inte för eventuella skador på produkten och/eller
olyckor som brand eller liknande som orsakats av fel på tillbehör från
andra tillverkare än Canon (till exempel ett batteri som läcker och/eller
exploderar). Observera att reparationer på grund av fel på tillbehör från
andra tillverkare än Canon inte täcks av reparationsgarantin, även om du
kan begära sådana reparationer men betala för dessa.
zz Batteri LP-E17 är endast avsett för Canon-produkter. Om du använder det
med en icke-kompatibel batteriladdare eller produkt kan det leda till fel eller
olyckor som Canon inte kan hållas ansvariga för.
480
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras
och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller
nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående
symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en
tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet
eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som
anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en
återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning
(EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som
är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en).
Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på
miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan
återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt
avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här
produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller
företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller
www.canon-europe.com/battery.
481
VAR FÖRSIKTIG
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
482
Programsnabbguide/
Överföra bilder till datorn
483
Om programvaran
Hämta och installera programvara
När du använder EOS-programvara eller annan dedikerad programvara ska
du använda den senaste tillgängliga versionen. För att hämta den måste du
ange serienumret längst ner på kameran.
zz Anslut inte kameran till en dator innan du har installerat programvaran.
Då installeras inte programvaran på rätt sätt.
zz Du kan inte installera EOS-programvara på en dator utan Internet-anslutning.
zz Tidigare versionen kan inte visa bilder från den här kameran på rätt sätt.
Det går inte heller att bearbeta RAW-bilder från den här kameran.
zz Du måste alltid uppdatera tidigare versioner av programvara som är
installerad (genom att skriva över den med den senaste versionen).
1
Hämta programvaran.
zz Anslut till internet från en dator och gå till följande Canon-webbplats.
www.canon.com/icpd
zz Välj land eller område och överför programvaran.
zz Dekomprimera den på datorn.
För Windows:Klicka på installationsfilen för att starta installationen.
För Macintosh:En dmg-fil skapas och visas. Följ anvisningarna nedan
för att starta installationen.
(1) Dubbelklicka på dmg-filen.
BBEn enhetsikon och installationsfil visas på skrivbordet.
Om installationsfilen inte visas dubbelklickar du på
enhetssymbolen.
(2) Dubbelklicka på installationsfilen.
BBInstallationen påbörjas.
2
Följ instruktionerna på skärmen för att installera.
484
Hämta och visa användarhandböcker
för programvara (PDF-filer)
Internetanslutning krävs för att hämta användarhandböcker för
programvaror (PDF-filer). Det går inte att överföra i miljöer som saknar
internetanslutning.
1
Hämta användarhandböcker för programvara (PDF-filer).
zz Anslut till internet och gå till följande Canon-webbplats.
www.canon.com/icpd
2
Visa användarhandböcker för programvara (PDF-filer).
zz Dubbelklicka på en hämtad användarhandbok (PDF-fil) för att
öppna den.
zz Du måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller andra Adobe PDFvisningsprogram (senaste version rekommenderas) för att visa
användarhandböckerna (PDF-filer).
zz Adobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
zz Mer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns
i programmets hjälpavsnitt.
485
Överföra bilder till en dator
Med hjälp av EOS-programvaran kan du överföra bilder från kameran till en
dator. Detta kan göras på två olika sätt.
Spara bilder på en ansluten dator
1
2
Installera programvaran (= 484).
Anslut kameran till datorn med
hjälp av en gränssnittskabel
(säljs separat).
zz Anslut kabeln till kamerans digitalkontakt
med kabelkontaktens <D>-symbol mot
kamerans framsida.
zz Anslut kontakten till datorns USB-port.
3
Överföra bilder med EOS Utility.
zz Information finns i EOS Utility
användarhandbok.
zz När en Wi-Fi-anslutning är upprättad kan kameran inte anslutas till en dator
med en gränssnittskabel.
486
Överföra bilder med en kortläsare
Du kan även använda en kortläsare för att överföra bilder till datorn.
1
2
3
Installera programvaran (= 484).
Sätt i kortet i kortläsaren.
Överför bilder med Digital Photo
Professional.
zz Mer information finns i Digital Photo
Professional användarhandbok.
zz Om du använder en kortläsare i stället för EOS-programvaran när du överför
bilder från kameran till datorn kopierar du mappen DCIM på kortet till datorn.
487
Register
Siffror
[4K] 3840 x 2160 (Film) : 228
10- eller 2-sek. självutlösare : 206
1280 x 720 (film) : 228
1920 x 1080 (film) : 228
Automatisk återställning : 266
Automatiskt val av AF-punkt : 108
Auto val:9 punkts AF : 108
Av (Bländarförval AE) : 152
Avtryckare : 50
A
B
<A+> (Smart motivläge) : 70
Adobe RGB : 145
AEB : 162, 448
AE-lås : 164
AF
AF-funktion : 104, 195
AF-hjälpbelysning : 106, 167
AF-metod : 197, 252
Komponera om : 74
Kontinuerlig AF : 205
Manuell fokusering : 111
Motiv som är svåra för AF : 110, 202
Oskarp bild : 49, 110, 202
Pipljud (Pipsignal) : 260
Ögonavkänning AF : 204
AF-punkt : 108
AI FOCUS (AI Focus AF) : 106
AI SERVO (AI Servo AF) : 74, 106
Akvarell : 95, 190, 331
Album med video-snapshot : 245
Album (Video-snapshot) : 335
Ansikte+Följning : 197, 198
Antal pixels : 115
Autofokus → AF
Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) : 136
Automatisk avstängning : 41, 261
Automatisk bildvisning : 303
Automatisk rotering : 270
Bakgrundsmusik : 337
Barn : 84
Baszonens metoder : 30
Batteri : 35, 37, 42
Beskära : 340
Beställa kopior (DPOF) : 316
Bilder
Automatisk bildvisning : 303
Automatisk rotering : 270
Bildspel : 303
Bildvisning : 101, 280
Filnumrering : 265
Fotograferingsinformation : 323
Förstora bilder : 284
Gradering : 288
Histogram : 327
Högdagervarning : 327
Indexbild : 281
Manuell rotering : 287
Radera : 310
Skydda : 307
Sökkriterier : 291
Visa AF-punkt : 323
Visning på TV : 295, 305
Visningshopp (Bildbläddring) : 282
Visningstid : 261
Bildfrekvens : 229
Bildkvalitet : 115
Bildspel : 303
488
Bildstil : 121, 124, 127
Bildvinkel : 48
Bildvisning : 101, 280
Bildvisningstid : 261
Bländarförval AE : 152
Blixt
Blixt av : 175
Blixtexponeringskompensation : 171
Blixtmetod : 177, 178
Blixtstyrning
(funktionsinställningar) : 175
Egen programmering : 179
Externa blixtaggregat : 174
FE-lås : 173
Inbyggd blixt : 169
Lång synktid : 176
Manuell blixt : 178
Slutarsynkronisering
(1:a/2:a ridån) : 178
Blixtexponeringskompensation : 171
Blixtmetod : 177, 178
Blixtsynkroniseringskontakter : 28
Bluetooth-funktion : 349, 410
Adress : 417
Ansluta : 351
Brusreducering
Högt ISO-tal : 138
Lång exponeringstid : 139
Brusreducering för höga ISO : 138
Brusreducering för lång
exponeringstid : 139
Brusreducering vid multitagning : 138
BULB (bulbexponering) : 157
Bulbexponering : 157
C
Centrumvägd genomsnittsmätning : 159
Copyright-information : 268
Creative Assist : 76, 332
D
Dammborttagning för bild : 273
Data för dammborttagning : 274
Datum/klocka : 43
Delarnas namn : 28
Diffraktionskorrigering : 144
Digital IS för film : 232
Digitalkontakt : 28
Digital objektivoptimering : 143
Dioptriinställning : 49
DISP.-knapp : 28, 68, 261, 272
Distorsionskorrigering : 142
DPOF : 316
Dra : 64
Dämpare : 251
E
Egen programmering : 446
Egen VB : 131
Eluttag : 461
Enbild : 112
Enbildsvisning : 101
Enpunkts AF : 108, 197, 200
Evaluerande ljusmätning : 158
exFAT : 67, 229
Exponeringskompensation : 160
Externa blixtaggregat → Blixt
F
FEB : 177
FE-lås : 173
Felmeddelanden : 477
Filmer : 217
AE-lås : 164
AF-metod : 227, 252
Album med video-snapshot : 245
Autoexponering : 218
Bildfrekvens : 229
Bildvisning : 295, 296
Digital filmzoom : 231
489
Digital IS för film : 232
Dämpare : 251
Extern mikrofon : 251
Filminspelningsstorlek : 228
Filmservo-AF : 253
Frame Grab : 301
HDMI-utgång : 278
HDR-filminspelning : 234
Informationsvisning : 223
Komprimeringsmetod : 229
Kreativa filter : 235
Ljudinspelning : 251
Manuell exponering : 221
Mättimer : 252
Mikrofon : 218, 251
Redigera första och sista scenen : 299
Redigering : 299
Rutnät : 254
Snabbkontroll : 227
Timelapse-film : 238
Titta på filmer : 295
Video-snapshot : 245
Vindbrusfilter : 251
Visa på TV : 295, 305
Filnamn : 265
Filstorlek : 324
Filtereffekt : 123, 126
Filtillägg : 267
Fingerrörelser : 63
Fisheye-effekt : 95, 190, 330
Fjärrutlösare : 463
Fokusering → AF
Fokuseringslås : 74
Fokusindikator : 70
Formatera : 66
Formatera (kortinitiering) : 66
Fotografering med fjärrkontroll : 463
Fotograferingsinformation : 323
Fotograferingsmetod : 30, 54
<A+> (Smart motivläge) : 70
Av (Bländarförval AE) : 152
Kreativa filter : 93
Akvarell : 95
Fisheye-effekt : 95
Grynig svartvit : 95
HDR intensiv : 96
HDR konst standard : 96
HDR oljemålning : 96
HDR relief : 96
Leksakskamera : 95
Miniatyreffekt : 96
Mjukt fokus : 95
M (Manuell exponering) : 155
P (Programautomatik) : 147
Specialmotivläge (SCN) : 78
Barn : 84
Gruppfoto : 81
HDR-motljuskontroll : 90
Kvällsporträtt : 88
Landskap : 82
Levande ljus : 87
Mat : 86
Mjuka hudtoner : 80
Nattfoto utan stativ : 89
Närbild : 85
Porträtt : 79
Sport : 83
Tv (Tidsförval AE) : 149
Fotograferingstips : 56
Frame Grab : 301
Full HD-upplösning (Full HD) : 228
Funktionsfel : 465
Funktionsguide : 55
Färgmättnad : 125
Färgrymd : 145
Färgtemperatur : 129
Färgton : 86, 87, 125
Förstora bilder : 212, 284
490
G
J
GPS : 419
Gradering : 288
Gruppfoto : 81
Grynig svartvit : 95, 190, 330
JPEG : 115
K
H
HD (film) : 228
HDMI : 278, 295
HDMI HDR : 279
HDR-film : 234
HDR intensiv : 96
HDR konst standard : 96
HDR-motljuskontroll : 90
HDR oljemålning : 96
HDR relief : 96
Histogram (Ljusstyrka/RGB) : 327
Hämta en 4K-bild : 301
Hög (bildkvalitet) : 115
Högdagerprioritet : 137
Högdagervarning : 327
Högtalare : 296
I
ICC-profil : 145
Inbyggd blixt : 169
Indexbild : 281
Indikator för exponeringsnivå : 32
INFO-knappen : 101, 184, 223
Inmatningsratt : 28, 146
Inspelningsskärm : 51
Inställbara exponeringssteg : 448
Inställningar för fotobok : 320
Inställningsratt : 30
IPB (lätt) : 229
IPB (Standard) : 229
ISO-tal : 118, 219, 222
Automatisk inställning (ISO auto) : 119
Utvidgat ISO : 448
Kablar : 305, 486
Kamera
Hålla kameran : 49
Kameraskakningsoskärpa : 165
Återställa kamerainställningarna till
standard : 271
Kontinuerlig : 265
Kontrast : 125
Korrigering av periferibelysning : 142
Kort : 7, 26, 37, 66
Felsökning : 38, 67
Formatera : 66
Lågnivåformatering : 67
Skrivskydd : 37
Kreativa filter : 93, 188, 235, 329
Kreativa filter för film : 235
Dramatisk svartvitt : 236
Dröm : 236
Gamla filmer : 236
Miniatyreffekt-film : 237
Minne : 236
Kreativa zonens metoder : 31
Korrigering av kromatisk aberration : 143
Kvällsporträtt : 88
Känslighet → ISO-tal
L
Ladda : 35
Laddare : 33, 35
Landskap : 82, 122
LCD-skärm : 26, 40
Bildvisning : 101, 280
Justering av ljusstyrka : 262
Menyvisning : 59
Vinkeljustering : 40, 75
Leksakskamera : 95, 190, 331
491
Levande ljus : 87
Liten (bildkvalitet) : 115, 338
Live View-fotografering : 75, 180
AF-funktion : 195
Ansikte+Följning : 198
Enpunkts AF : 200
Informationsvisning : 184
Kreativa filter : 188
Manuell fokusering : 212
Mättimer : 193
Rutnät : 194
Sidförhållande : 192
Självporträtt : 210
Snabbkontroll : 187
Spot-AF : 200
Zon-AF : 200
Ögonavkänning AF : 204
Ljudinspelningsnivå : 251
Ljusmätmetod : 158
Långa (bulb) exponeringar : 157
Miniatyreffekt : 96, 191, 331
Miniatyreffekt-film : 237
Min meny : 455
Minneskort → Kort
Minskad visning : 281
Mjukt fokus : 95, 190, 330
M (Manuell exponering) : 155
Monokrom : 122, 126
Motivsymboler : 186, 220
MP4 : 228
Mättimer : 193, 252
M
Objektiv : 27, 47
Diffraktionskorrigering : 144
Digital objektivoptimering : 143
Distorsionskorrigering : 142
Frigöringsknapp : 48
Korrigering av periferibelysning : 142
Korrigering av kromatisk aberration : 143
Oljemålning : 190, 330
Omkopplare för fokuseringsmetod : 47,
111, 212
One-Shot AF : 105, 196
Makrofotografering : 85
Manuell återställning : 267
Manuell exponering : 155, 221
Manuell fokus : 111, 212
Manuell fokusering : 111, 212
Manuellt val av AF-punkt : 108
Mat : 86
Matningsmetod : 58, 112
Maximalt antal bilder i en bildserie : 116
Medium (bildkvalitet) : 115, 338
Meny : 59
Inställningsprocedur : 60
Min meny : 455
Visningsnivå : 51
Menyvisning : 53
MF (Manuell fokusering) : 111
MF-peaking : 213
Mikrofon : 218
N
Nätadapter : 461
Nattfoton : 88, 89
Nattfoto utan stativ : 89
Normal (bildkvalitet) : 115
NTSC : 229, 305
Närbild : 85
O
P
PAL : 229
Pekljud : 260
Pipljud (Pipsignal) : 260
Platsinformation : 419
Porträtt : 79, 121
P (Programautomatik) : 147
492
Programautomatik : 147
Programförskjutning : 148
Programvara : 484
R
Radera (bilder) : 310
RAW : 58, 115, 117
RAW+JPEG : 115, 117
Rem : 34
Rengöra (bildsensor) : 273, 276
Rotera (bilder) : 270, 287
Rutnät : 194, 254
S
SD-, SDHC-, SDXC-kort → Kort
Sensorrengöring : 273, 276
Sepia (Monokrom) : 126
Serietagning : 112
Servo AF
AI SERVO (AI Servo AF) : 74, 106
Filmservo-AF : 253
SERVO (Servo AF) : 196
Självporträtt : 210
Självutlösare : 206
Skakningsoskärpa : 49
Skapa/välja mapp : 263
Skydda bilder : 307
Skärmavtryckare : 208
Skärpa : 125
Skärpedjupskontroll : 154
Slutarsynkronisering : 178
Smart motivläge : 70
Snabbkontroll : 57, 99, 187, 227, 293
Sommartid : 43
Specialmotivläge (SCN) : 78
Spegellåsning : 165, 449
Sport : 83
Spot-AF : 197, 200
Spotmätning : 158
Språk : 46
sRGB : 145
Standardinställningar : 271
Stativgänga : 28
Stillbildsformat : 192
Stor (bildkvalitet) : 115, 338
Ström
Automatisk avstängning : 261
Batteriinformation : 460
Batterinivå : 42, 460
Eluttag : 461
Ladda : 35
Uppladdningsprestanda : 460
Strömadapter : 461
Svartvita bilder : 77
Synkronisering med 1:a ridån : 178
Synkronisering med 2:a ridån : 178
Sökare : 32
Dioptriinställning : 49
T
Temperaturvarning : 215, 257
Tidsförval AE : 149
Tidszon : 43
Tillbehör : 3
Tillbehörsfäste : 28, 174
Timelapse-film : 238
Toningseffekt (Monokrom) : 126
Tonprioritet : 137
Touchskärm : 63, 285
Trådlös kommunikation : 344
Tryck halvvägs : 50
Tryck in helt : 50
Tv (Tidsförval AE) : 149
U
USB-kontakt (digital) : 486
UTC (Coordinated Universal Time) : 422
Utjämnade högdagrar : 327
Utlös slutaren utan kort : 260
Utsnittsmätning : 158
493
V
Skicka bilder som matchar
sökkriterier : 368, 403
Skicka valda : 364, 398
Skrivare : 381
Skriva ut : 383
SSID : 360, 375, 381
Växla nätverk : 406
Virtuellt tangentbord : 427
Visa bilder : 355
Visade bilder : 370
Visa informationsskärmen : 426
Wi-Fi-inställningar : 416
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 405
Återansluta : 413
Återställ inställningar : 425
Ändra storlek : 362, 366, 399
Variation : 134
Varningssymbol : 450
Video-snapshot : 245
Videosystem : 228, 305
Vindbrusfilter : 251
Vinklingsbar LCD-skärm : 40, 75
Visa på TV : 295, 305
Visningshopp : 282
Visningsnivå : 51
Vitbalans : 129
Bevara känslan (AVB) : 130
Egen : 131
Korrigering : 133
Variation : 134, 162
Vitprioritet (AVB) : 130
Vitbalans (VB) : 129
Volym (filmvisning) : 297, 298
Z
Zon-AF : 197, 200
W
Wi-Fi-funktioner : 344
Android : 350
Anmärkningar : 439
Anslutningshistorik : 413
Beställa kopior : 386
Camera Connect : 350, 355
CANON iMAGE GATEWAY : 391
EOS Utility : 374
Fjärrstyrd hantering : 355
Image Transfer Utility 2 : 378
iOS : 350
IP-adress : 408
Kamera som åtkomstpunkt : 408
MAC-adress : 426
Namn : 424
Nätverksinställningar : 442
Nätverksnamn : 360, 375, 381
PictBridge : 381
Radera anslutningsinformation : 424
Redigera enhetsinformation : 370, 423
Å
Åtkomstlampa : 38
Ä
Ändra storlek : 338
Ö
Ögonavkänning AF : 204
Ögonmussla : 28, 464
494
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna
Hänvisa till ditt garantibevis eller www.canon-europe.com/Support vid kontakt med ditt lokala
Canon-kontor.
Produkt och tillhörande garanti för europeiska länder hanteras av Canon Europa N.V.
CEL-SX6TA250
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising