Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
SVENSKA
Handbok för avancerad användning
Introduktion
Innan du börjar fotografera måste du läsa följande
Läs avsnitten ”Försiktighetsåtgärder vid hantering” (=31) och
”Säkerhetsanvisningar” (=28) för att undvika problem och olyckor
i samband med fotograferingen. Om du läser den här användarhandboken
vet du hur du ska använda kameran på rätt sätt.
Ha gärna den här handboken till hands när du använder
kameran, så att du lättare kan bekanta dig med
kamerans funktioner
Samtidigt som du läser den här användarhandboken tar du några provbilder
och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för kameran. Förvara
användarhandboken så att du lätt kan ta fram den när det behövs.
Prova kameran innan du använder den och ansvarsfriskrivning
Efter att du tagit en bild bör du visa den och kontrollera att den har
registrerats korrekt. Om bilderna inte kan registreras eller överföras till en
dator på grund av fel på kameran eller minneskortet ansvarar Canon inte
för eventuella förluster eller merarbete.
Copyright
Copyright-lagarna i vissa länder kan innebära förbud mot användning av
bilder tagna med kameran (eller musik överförd till minneskortet) annat än
för privat bruk. Lägg även märke till att fotografering för privat bruk också
kan vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga framträdanden och
utställningar.
2
Checklista för utrustning
Innan du börjar kontrollerar du att följande medföljer kameran.
Om något saknas kontaktar du återförsäljaren.
Kamera
(med kamerahuslock)
Batteri LP-E17
(med skyddshölje)
Batteriladdare
LC-E17E*
Rem
* Batteriladdaren LC-E17E levereras med nätkabel.
zz Kameran levereras inte med ett minneskort (=11), en gränssnittskabel eller
en HDMI-kabel.
zz Information om Handboken för avancerad användning och användarhandböckerna
finns under ”Användarhandböcker” (=4).
zz Om du har köpt ett paket med objektiv kontrollerar du att objektiven är med.
zz Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål.
zz Om du behöver användarhandböcker för objektiv kan du hämta dem
på Canons webbplats (=4).
zz Användarhandböcker för objektiv (PDF-filer) gäller objektiv som säljs separat.
När du köper ett paket med objektiv kanske vissa medföljande tillbehör inte
stämmer överens med dem i användarhandboken för objektivet.
3
Användarhandböcker
Användarhandboken som levereras med kameran
innehåller grundläggande instruktioner för kameran
och Wi-Fi-funktioner.
Handbok för avancerad användning (den här PDF-filen)
innehåller fullständiga instruktioner för kameran och kan
laddas ned från Canons webbplats till en dator eller till en
annan enhet.
Hämta Handbok för avancerad användning/Användarhandböcker
Handbok för avancerad användning och användarhandböcker för objektiv
och programvara (PDF-filer) kan hämtas från Canons webbplats till en dator
eller till en annan enhet.
zz Nedladdningssida
Handbok för avancerad användning/kompletterande
information
www.canon.com/icpd
Användarhandbok för objektiv
www.canon.com/icpd
Användarhandbok för programvara
www.canon.com/icpd
zz Du måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller något annat
Adobe PDF‑visningsprogram (senaste versionen rekommenderas)
för att visa PDF‑filerna.
zz Adobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
zz Dubbelklicka på den hämtade PDF-filen för att öppna den.
zz Mer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns i programmets
hjälpavsnitt eller liknande.
4
Användarhandböcker
Hämta Handbok för avancerad användning/
Användarhandböcker med hjälp av QR-kod
Handbok för avancerad användning och användarhandböcker för objektiv
och programvara (PDF-filer) kan hämtas till en smartphone eller surfplatta
med hjälp av QR-koden.
www.canon.com/icpd
zz Det krävs en app för att läsa QR-koden.
zz Välj land eller region och hämta sedan Handbok för avancerad användning/
användarhandböckerna.
zz Välj [5: URL för bruksanv./programvara] för att visa QR-koden på
kamerans skärm.
5
Snabbguide
1
Sätt i batteriet (=42).
zz Vid köp, ladda batteriet för att börja
använda (=40).
2
Sätt i minneskortet (=42).
zz Sätt i minneskortet med etiketten
vänd mot kamerans framsida.
3
Fäst objektivet (=49).
zz Rikta in objektivets vita punkt för
fastsättning mot kamerans vita
punkt för fastsättning för att fästa
objektivet.
zz Ta bort objektivlocket.
4
Förbered för fotografering.
(2)
6
(1)
zz Tryck på (1) samtidigt som du vrider
lätt på (2) och släpp sedan (1).
zz Vrid lite till på (2) tills det klickar.
Snabbguide
5
Ställ strömbrytaren i läget
<1> (=47).
6
Ställ omkopplaren för
fokuseringsmetod på <AF>.
zz <AF> står för autofokus.
zz <MF> står för manuell fokus.
Autofokus fungerar inte.
7
Ställ inställningsratten i läget
<A> (=70).
zz Alla nödvändiga
kamerainställningar görs
automatiskt.
8
Ställ in fokus på motivet
(=58).
zz [p] (en AF-punkt) visas över
de ansikten som identifierats.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs så
fokuserar kameran på motivet.
7
Snabbguide
9
10
Ta bilden (=58).
zz Du tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
Titta på bilden.
zz Bilden som precis har tagits visas
i cirka 2 sekunder på skärmen.
zz Om du vill visa bilden igen trycker
du på knappen <x> (=304).
zz Information om hur du visar tidigare tagna bilder finns i ”Bildvisning”
(=304).
zz Information om hur du raderar bilder finns i ”Radera bilder” (=327).
8
Om den här handboken
Symboler i den här handboken
<6>
<5>
<W> <X> <Y> <Z>
<5>
<Q> <0>
*
: Syftar på inmatningsratten.
: Syftar på den bakre inmatningsratten.
: Syftar på motsvarande riktning för pilknapparna <V>.
: Syftar på kontrollratten.
: Syftar på knappen för snabbkontroll/inställningar
: Syftar på hur lång tid (* sekunder) som valts för den
funktion som är kopplad till den aktuella knappen
och som aktiveras när du släpper knappen.
yyIkoner och symboler som visas på kamerans knappar och på skärmen används
dessutom i den här användarhandboken vid beskrivning av aktuella åtgärder
och funktioner.
M (i sidrubriker)
=***
: Funktioner som endast är tillgängliga i den kreativa
zonens metoder (metoderna <t>, <d>, <s>,
<f> eller <a>) eller för filmer inspelade med
manuell exponering.
:Hänvisning till sidor med fördjupande information.
: Varning för att förhindra problem vid fotografering.
: Kompletterande information.
: Tips och råd för bättre fotografering.
: Felsökningstips.
9
Om den här handboken
Grundläggande förutsättningar för driftsinstruktioner,
exempelfoton
zz Innan du följer instruktionerna i den här handboken måste du se till
att strömbrytaren är inställd på <1> (=47).
zz Det förutsätts att alla menyinställningar och funktioner för egen
programmering är inställda enligt grundinställningarna.
zz Exempelbilderna i den handboken visar kameran med objektivet
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM monterat.
zz Exempelbilder som visas på kameran och som används i denna handbok
är endast för illustrativa syften.
zz Hänvisningar till användning av kameran tillsammans med EF- eller
EF-S-objektiv förutsätter användning av en monteringsadapter.
10
Kompatibla kort
Följande kort kan användas med kameran oavsett kapacitet. Om kortet
är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan kamera
eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran (=490).
zz SD-/SDHC-/SDXC-minneskort
UHS-II- och UHS-I-kort kan användas i kameran.
Kort som kan lagra filmer
När du spelar in filmer använder du ett högkapacitetskort med
tillräckligt bra prestanda (tillräckligt snabba skriv- och läshastigheter)
för filminspelningsstorleken. Du kan läsa mer på =579.
I den här handboken hänvisar ”kort” till SD-minneskort,
SDHC‑minneskort och SDXC-minneskort.
* Kameran levereras utan minneskort. Det köper du separat.
11
Kapitel
Introduktion
2
Förberedelse och grundfunktioner
39
Baszonen
69
Kreativa zonen
103
Fotografering
115
Blixtfotografering
283
Visning
301
Trådlösa funktioner
375
Inställningar
481
Egen programmering/Min meny
525
Övrig information
549
12
Innehåll
Introduktion
2
Checklista för utrustning.........................................................................3
Användarhandböcker..............................................................................4
Snabbguide.............................................................................................6
Om den här handboken..........................................................................9
Kompatibla kort.....................................................................................11
Kapitel...................................................................................................12
Innehåll.................................................................................................13
Funktionsindex......................................................................................23
Säkerhetsanvisningar...........................................................................28
Försiktighetsåtgärder vid hantering.......................................................31
Delarnas namn......................................................................................34
Förberedelse och grundfunktioner
39
Ladda batteriet......................................................................................40
Sätta i/ta ut batteriet och kortet.............................................................42
Använda skärmen.................................................................................46
Slå på kameran.....................................................................................47
Fästa och ta bort ett objektiv.................................................................49
Fästa och ta bort EF/EF-S-objektiv.......................................................51
Använda en elektronisk sökare (säljs separat).....................................54
Grundfunktioner....................................................................................57
Menyhantering och inställningar...........................................................62
Touchskärmsfunktioner.........................................................................66
Direktkontroll.........................................................................................67
13
Innehåll
Baszonen
69
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)...............................70
Läget Specialscen (SCN)......................................................................78
Självporträtt...........................................................................................80
Porträttläget..........................................................................................81
Slät hud.................................................................................................82
Landskap..............................................................................................83
Sport.....................................................................................................84
Panorering............................................................................................85
Närbild...................................................................................................87
Mat........................................................................................................88
Kvällsporträtt.........................................................................................89
Nattfoto utan stativ................................................................................90
HDR-motljuskontroll..............................................................................91
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>........................................92
Metoden Kreativa filter..........................................................................96
Kreativa zonen
103
Programautomatik (P-läget)................................................................104
Tidsförval AE (Tv-läget).......................................................................106
Bländarförval AE (Av-läget).................................................................108
Manuell exponering (M-läget).............................................................110
Flexibel-prioritet AE (Fv).....................................................................112
14
Innehåll
Fotografering
Stillbildsfotografering
115
116
Flikmenyer: Stillbildsfotografering.......................................................117
Bildkvalitet...........................................................................................122
Sidförhållande för stillbilder.................................................................125
Bildvisningstid.....................................................................................127
Korrigering av objektivaberration........................................................128
Matningsmetod...................................................................................133
Självutlösare.......................................................................................135
RAW-sekvensläge...............................................................................137
Exponeringskompensation..................................................................140
Automatisk exponeringsvariation........................................................141
ISO-inställningar.................................................................................143
Auto ljuskorrigering.............................................................................149
Högdagerprioritet................................................................................150
Ljusmätmetod.....................................................................................151
Mättimer..............................................................................................153
Exponeringssimulering........................................................................154
Vitbalans.............................................................................................155
Vitbalanskorrigering/Variation.............................................................160
Färgrymd.............................................................................................162
Val av bildstil.......................................................................................163
Anpassa en bildstil..............................................................................166
Registrering av bildstil.........................................................................169
Brusreducering för lång exponeringstid..............................................171
15
Innehåll
Brusreducering för höga ISO-tal.........................................................172
Hämtning av data för dammborttagning..............................................174
HDR-läge............................................................................................176
Fokusgaffling.......................................................................................180
Skärmavtryckare.................................................................................184
Metod för slutarutlösning.....................................................................186
Intervalltimer.......................................................................................187
Långa exponeringstider (Bulb)............................................................190
Flimmerreducering..............................................................................193
AF-funktion..........................................................................................195
AF-metod............................................................................................198
Ögonavkänning AF.............................................................................209
Kontinuerlig AF....................................................................................211
Touch och dra AF................................................................................212
Fokusera manuellt med ett objektiv efter att autofokus har utförts.....214
Tändning med AF-hjälpbelysn............................................................215
Bildstabilisering...................................................................................216
Exponeringslås (AE-lås).....................................................................217
Manuell fokusering..............................................................................218
MF-peaking (framhävning av konturer)...............................................220
Växling av fokuseringsmetod..............................................................221
Typ av filmsammandrag......................................................................222
Fotografering med fjärrkontroll............................................................223
Allmänna försiktighetsåtgärder vid stillbildsfotografering....................224
16
Innehåll
Filminspelning
227
Flikmenyer: Filminspelning.................................................................228
Filmläge..............................................................................................232
HDR-filmläge.......................................................................................239
Filmkvalitet..........................................................................................241
Ljudinspelning.....................................................................................248
Timelapse-filmer..................................................................................250
Video-snapshot...................................................................................261
Miniatyreffekt-film ...............................................................................266
IS för film.............................................................................................268
Automatisk nivå för filmer....................................................................270
Filmservo-AF.......................................................................................271
Andra menyfunktioner.........................................................................276
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning...............................280
Blixtfotografering
283
Fotografera med kamerans inbyggda blixt..........................................284
Blixtfunktionsinställningar....................................................................289
Fotografera med externa Speedlite-blixtar..........................................300
Visning
301
Flikmenyer: Visning.............................................................................302
Bildvisning...........................................................................................304
Förstorad bildvisning...........................................................................307
Indexvisning (Visa flera bilder)............................................................308
17
Innehåll
Filmvisning..........................................................................................309
Redigera den första och sista scenen i en film...................................313
Extrahering av bildruta........................................................................315
Redigering av filmsammandrag..........................................................317
Extrahering av stillbilder från RAW‑sekvensbilder..............................319
Visning på en tv...................................................................................321
Skydda bilder......................................................................................323
Rotera bilder.......................................................................................326
Radera bilder......................................................................................327
Beställa kopior....................................................................................331
Inst. för Fotobok..................................................................................335
Kreativa filter.......................................................................................338
RAW-bildbearbetning..........................................................................341
Creative Assist....................................................................................347
Snabbkontroll RAW-bearbetning.........................................................349
Ta bort röda ögon................................................................................350
Skapa album.......................................................................................351
Beskärning..........................................................................................354
Ändra storlek.......................................................................................356
Gradering............................................................................................358
Bildspel...............................................................................................361
Ange kriterier för bildsökning..............................................................363
Bläddra med inmatningsratten............................................................365
Visningsinformationsdisplay................................................................367
Högdagervarning................................................................................369
Visa AF-punkt......................................................................................370
18
Innehåll
Visa med rutnät...................................................................................371
Visa från sist visad..............................................................................372
Förstoring (ca).....................................................................................373
Trådlösa funktioner
375
Flikmenyer: Fliken Trådlöst.................................................................376
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning.......................................................377
Ansluta till en smartphone...................................................................379
Ansluta till en dator via Wi-Fi..............................................................408
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi..........................................................416
Skicka bilder till en webbtjänst............................................................426
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter...................................................441
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll........................................................446
Återansluta via Wi‑Fi...........................................................................449
Registrera inställningar för flera anslutningar.....................................451
Wi-Fi-inställningar...............................................................................452
Bluetooth-inställningar........................................................................453
Ändra namnet.....................................................................................454
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter...............455
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar.........................................458
Återställa inställningar för trådlös kommunikation till
standardinställningarna.......................................................................460
Visa informationsskärmen...................................................................461
Använda det virtuella tangentbordet...................................................462
Åtgärda felmeddelanden.....................................................................463
Att tänka på vid trådlös kommunikation..............................................474
19
Innehåll
Säkerhet..............................................................................................476
Kontrollera nätverksinställningar.........................................................477
Statusen för trådlös kommunikation....................................................478
Inställningar
481
Flikmenyer: Inställningar.....................................................................482
Välj mapp............................................................................................484
Filnumrering........................................................................................486
Autom rotering....................................................................................489
Formatera kort....................................................................................490
Lägesguide.........................................................................................492
Funktionsguide....................................................................................493
Ekoläge...............................................................................................494
Energispar...........................................................................................495
Skärmens ljusstyrka............................................................................496
Datum/Klocka/Zon..............................................................................497
Språk...................................................................................................500
Omkopplare för fokuseringsmetod (AF/MF)........................................501
Videosystem........................................................................................502
Sensorrengöring.................................................................................503
Touchkontroll.......................................................................................507
Pipljud.................................................................................................508
HDMI-upplösning................................................................................509
HDMI HDR ut......................................................................................510
Avtryckarens funktion för filmer...........................................................511
Visning av fotograferingsinformation...................................................512
20
Innehåll
Visningsprestanda...............................................................................515
Sökarens visningsformat.....................................................................515
Visningsinställningar...........................................................................516
Spegelvänd skärm..............................................................................517
Hjälpfunktioner....................................................................................518
Egna fotograferingsmetoder (C1/C2)..................................................519
Återställ kamera..................................................................................520
Copyrightinformation...........................................................................521
Övrig information.................................................................................523
Egen programmering/Min meny
525
Flikmenyer: Egna inställningar............................................................526
Ställa in funktioner för egen programmering.......................................527
Inställningsposter för egen programmering........................................528
Återställa inställningar för egen programmering.................................542
Flikmenyer: Min meny.........................................................................543
Registrera Min meny...........................................................................544
Övrig information
549
Programvara.......................................................................................550
Importera bilder till en dator................................................................552
Ladda ett batteri direkt i kameran.......................................................554
Tillbehör för att driva kameran direkt från ett eluttag...........................555
Felsökningsguide................................................................................556
21
Innehåll
Felkoder..............................................................................................575
Prestandadata.....................................................................................576
Informationsvisning.............................................................................583
Index...................................................................................................596
22
Funktionsindex
Ström
Bildskärm
zz Ladda batteriet (=40)
zz Luta skärmen (=46)
zz Batterinivå (=48)
zz Pekskärmskontroll (=66)
zz Ekoläge (=494)
zz Funktionsguide (=493)
zz Energisparläge (=495)
Kort
zz Formatera (=490)
zz Kort kompatibla med filminspelning
(=579)
Objektiv
zz Fäst (=49, =51)
zz Ta bort (=50, =53)
zz Utlösa slutaren utan objektiv
(=541)
Grundinställningar
zz Datum/Klocka/Zon (=497)
zz Språk (=500)
zz Pipsignal (=508)
zz Återställ alla kamerainställningar
(=520)
zz Copyright-information (=521)
zz Ljusstyrka (=496)
zz Elektronisk nivå (=512)
zz Hjälp (=518)
AF
zz AF-funktion (=195)
zz AF-metod (=198)
zz Val av AF-punkt (=203)
zz Ögonavkänning AF (=209)
zz Kontinuerlig AF (=211)
zz Toucha och dra AF (=212)
zz Elektronisk manuell fokusering
(=214)
zz AF-hjälpbelysning (=215)
zz Manuell fokusering (=218)
zz Inställning av MF-peaking
(=220)
Ljusmätning
zz Ljusmätmetod (=151)
Matning
zz Maximalt antal bilder i en bildserie
(=124)
zz Matningsmetod (=133)
zz Självutlösare (=135)
23
Funktionsindex
Bildtagningsinställningar
Fotografering
zz Skapa/välja en mapp (=484)
zz Fotograferingsmetod (=36)
zz Filnumrering (=486)
zz Snabbkontroll (=67)
Bildkvalitet
zz Bildkvalitet (=122)
zz Sidförhållande för stillbilder
(=125)
zz Korrigering för objektivaberration
(=128)
zz ISO-tal (stillbilder) (=143)
zz Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) (=149)
zz Högdagerprioritet (=150)
zz Vitbalans (=155)
zz Färgrymd (=162)
zz Bildstil (=163)
zz Brusreducering för långa
exponeringstider (=171)
zz Brusreducering för höga ISO-tal
(=172)
zz Flimmerreducering (=193)
24
zz Creative Assist (=76)
zz Kreativa filter (=96)
zz Skärpedjupskontroll (=109)
zz RAW-sekvensläge (=137)
zz HDR-läge (=176)
zz Fokusgaffling (=180)
zz Skärmavtryckare (=184)
zz Intervalltimer (=187)
zz Bulbtimer (=191)
zz Förstorad bild (=205)
zz Fjärrkontroll (=223)
zz Fjärrutlösare (=223)
zz Visning av fotograferingsinformation
(=512)
zz Rutnät (=513)
zz Felkoder (=575)
Funktionsindex
Exponering
Filminspelning
zz Exponeringskompensation med
M+ISO auto (=111)
zz Spela in med autoexponering
(=232)
zz Exponeringskompensation
(=140)
zz Spela in med manuell exponering
(=234)
zz AEB (=141)
zz HDR-film (=239)
zz Exponeringssimulering (=154)
zz Filminspelningsstorlek (=241)
zz AE-lås (=217)
zz Ljudinspelning (=248)
zz Säkerhetsförskjutning (=531)
zz Vindbrusfilter (=248)
Blixt
zz Inbyggd blixt (=284)
zz Blixtexponeringskompensation
(=286)
zz FE-lås (=287)
zz Funktionsinställningar för inbyggd
blixt (=292)
zz Inställning av funktioner för extern
blixt (=294)
zz Egna funktioner för extern blixt
(=298)
zz Extern blixt (=300)
zz Dämpare (=249)
zz Mikrofon (=249)
zz Timelapse-film (=250)
zz Video-snapshot (=261)
zz Filmservo-AF (=271)
zz Filmservo-AF-känslighet (=273)
zz Filmservo-AF-hastighet (=274)
zz Fotografering med fjärrkontroll
(=276)
zz ISO-tal (film) (=277)
zz HDMI-utgång (=278)
zz Automatisk långsam slutare
(=279)
25
Funktionsindex
Visning
Bildredigering
zz Bildvisningstid (=127)
zz Kreativa filter (=338)
zz Enbildsvisning (=304)
zz RAW-bildbearbetning (=341)
zz Touchskärmsvisning (=306)
zz Ta bort röda ögon (=350)
zz Förstorad bild (=307)
zz Video-snapshotalbum (=351)
zz Indexvisning (=308)
zz Beskära JPEG-bilder (=354)
zz Filmvisning (=309)
zz Ändra storlek på JPEG-bilder
(=356)
zz Redigera första och sista scenen
i en film (=313)
zz Frame Grab (4K) (=315)
zz Extrahering av stillbilder
(RAW‑sekvensbilder) (=319)
zz Visa bilder på en TV (=321)
zz Skydda (=323)
zz Bildrotering (=326)
zz Radera (=327)
Beställa kopior
zz Beställa kopior (DPOF) (=331)
zz Inställningar för Fotobok (=335)
Egna inställningar
zz Egen fotograferingsmetod
(=519)
zz Bildspel (=361)
zz Egen programmering (C.Fn)
(=526)
zz Ange kriterier för bildsökning
(=363)
zz Egna rattfunktioner (=540)
zz Gradering (=358)
zz Bildbläddring (visningshopp)
(=365)
zz Visningsinformationsdisplay
(=367)
zz Högdagervarning (=369)
zz Visa AF-punkt (=370)
zz Rutnät (=371)
zz HDMI-upplösning (=509)
zz HDR-utgång (=510)
zz Visning av fotograferingsinformation
(=588)
26
zz Egna knappfunktioner (=535)
zz Min meny (=544)
Funktionsindex
Sensorrengöring och
dammreducering
zz Hämtning av data för
dammborttagning (=174)
zz Sensorrengöring (=503)
zz Manuell sensorrengöring (=505)
Programvara
zz Hämta och installera (=550)
zz Användarhandböcker för
programvara (=551)
Trådlösa funktioner
zz Anslut till smartphone (=379)
zz Skicka bilder automatiskt till
smartphone (=394)
zz Fjärrkontroll (EOS Utility) (=408)
zz Skicka bilder automatiskt till dator
(=413)
zz Utskrift från Wi-Fi-skrivare
(=416)
zz Överför till webbtjänst (=426)
zz Anslut till fjärrkontroll (=446)
zz Geomärkning av bilder (=455)
zz Återställa alla inställningar för
trådlös funktion (=460)
27
Säkerhetsanvisningar
Läs de här anvisningarna för att använda produkten på ett säkert sätt.
Följ de här anvisningarna för att förhindra personskador eller skador på
produktens användare eller andra.
VARNING!
Visas vid risk för allvarlig personskada eller död.
zz Håll utrustningen utom räckhåll för barn.
Om en rem hamnar runt halsen på en person kan den orsaka strypning.
Kamerans delar eller medföljande tillbehör är farliga att svälja. Om det skulle råka
sväljas, sök omedelbart läkarvård.
Batterier är farliga att svälja. Om det skulle råka sväljas, sök omedelbart läkarvård.
zz Använd endast strömkällor som anges i den här användarhandboken tillsammans
med produkten.
zz Ta inte isär och ändra inte produkten.
zz Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibration.
zz Rör inte vid exponerade interna delar.
zz Sluta använda produkten under ovanliga förhållanden, till exempel om det kommer
rök eller konstig lukt från den.
zz Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när
du rengör produkten.
zz Låt inte produkten bli blöt. För inte in främmande föremål eller vätskor i produkten.
zz Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
zz Lämna aldrig ett objektiv eller en kamera med objektivet monterat utan objektivlock
i solen.
Objektivet kan koncentrera solstrålarna och orsaka brand.
zz Vidrör inte en produkt som är ansluten till en strömkälla vid åskväder.
Detta kan resultera i elstöt.
zz Följ anvisningarna nedan när du använder medföljande batterier eller batterier som
finns i handeln.
• Använd endast batterierna tillsammans med den angivna produkten.
• Hetta inte upp batterierna och utsätt dem inte för eld.
• Ladda inte batterierna med icke godkända batteriladdare.
• Utsätt inte kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med metallstift
eller andra metallföremål.
• Använd inte läckande batterier.
• Isolera kontakterna med tejp eller på annat sätt innan du slänger batterierna.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
Om ett batteri läcker och materialet kommer i kontakt med hud eller kläder sköljer
du det exponerade området noggrant med rinnande vatten. I händelse av kontakt
med ögonen sköljer du noggrant med stora mängder rinnande rent vatten och
söker omedelbart medicinsk hjälp.
28
Säkerhetsanvisningar
zz Följ anvisningarna nedan när du använder en batteriladdare eller nätadapter.
• Avlägsna regelbundet eventuellt damm från nätkontakten och väggkontakten
med en torr trasa.
• Sätt inte i eller dra ut produktens kontakt med våta händer.
• Använd inte produkten om nätkontakten inte är helt isatt i väggkontakten.
• Utsätt inte nätkontakten och kontakterna för smuts och låt dem inte komma
i kontakt med metallstift eller andra metallföremål.
zz Rör inte vid batteriladdaren eller nätadaptern som är ansluten till en väggkontakt
under åskväder.
zz Placera inte tunga föremål på nätkabeln. Skada inte, bryt inte sönder och ändra
inte nätkabeln.
zz Linda inte in produkten i tyg eller andra material när den används eller kort efter
användning, när produkten fortfarande är varm.
zz Dra inte i nätkabeln när du drar ut produkten.
zz Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tid.
zz Ladda inte batterier i omgivningstemperaturer utanför intervallet 5–40 °C.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
zz Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under en längre tid
vid användning.
Det kan leda till lågtemperaturbrännskador, bland annat hudrodnad och blåsor,
även om inte produkten känns varm. Du rekommenderas att använda ett stativ
eller liknande utrustning när du använder produkten på varma platser, eller om
du har cirkulationsproblem eller mindre känslig hud.
zz Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där det är förbjudet
att använda den.
Om du inte gör det kan det orsaka funktionsfel på annan utrustning på grund
av elektromagnetisk strålning, och även leda till olyckor.
29
Säkerhetsanvisningar
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
zz Utlös inte blixten nära ögonen.
Ögonen kan skadas.
zz Titta inte på skärmen eller genom sökaren under långa perioder.
Detta kan resultera i symtom liknande åksjuka. I så fall slutar du använda
produkten omedelbart och vilar en stund innan du fortsätter använda den.
zz Blixten avger höga temperaturer när den utlöses. Håll fingrar och andra kroppsdelar
och objekt borta från blixten när du tar bilder.
Det kan orsaka brännskador eller funktionsfel på blixten.
zz Lämna inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm/kall och orsaka brännskador eller personskador
vid beröring.
zz Remmen är endast avsedd för användning på kroppen. Produkten kan skadas om
någon annan produkt fästs på remmen och remmen hängs på en krok eller något
annat föremål. Skaka inte heller produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar.
zz Utsätt inte objektivet för starkt tryck och låt inte något föremål slå till det.
Det kan orsaka personskador eller skador på produkten.
zz Montera bara produkten på ett stativ som är tillräckligt stabilt.
zz Bär inte runt produkten om den är monterad på ett stativ.
Det kan resultera i skada eller olycka.
zz Vidrör inte delar inuti produkten.
Detta kan resultera i personskada.
zz Sluta genast använda produkten och sök medicinsk hjälp om du drabbas
av onormala hudreaktioner eller hudirritationer i samband med eller efter användning
av produkten.
30
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Skötsel av kameran
zz Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den
inte för stötar.
zz Kameran är inte vattentät och kan inte användas under vatten.
Kontakta närmaste Canon Service Center om kameran blir blöt.
Torka av eventuella vattendroppar från kameran med en ren och torr
trasa. Om kameran har utsatts för salt luft torkar du av den med en ren
och väl urvriden fuktig trasa.
zz Om du använder kameran på en plats med mycket smuts och damm
kanske den inte fungerar som den ska.
zz Du bör rengöra kameran efter användning. Om smuts, damm, vatten eller
salt får stanna kvar i kameran kanske den inte fungerar som den ska.
zz Placera aldrig kameran nära föremål som avger starka magnetiska fält,
till exempel en magnet eller en elmotor. Undvik också att använda eller
placera kameran nära föremål som avger starka radiovågor, till exempel
en stor antenn. Starka magnetfält kan orsaka felaktig funktion hos
kameran eller förstöra bilddata.
zz Placera aldrig kameran på varma platser, till exempel i en bil i starkt
solljus. Höga temperaturer kan orsaka felfunktion hos kameran.
zz Kameran innehåller elektroniska precisionskretsar. Försök aldrig ta isär
kameran själv.
zz Blockera aldrig slutaren eller kamerans inbyggda blixt med ett finger eller
något annat föremål. Det kan orsaka funktionsfel.
zz Använd en blåsborste (säljs i fackhandeln) för att ta bort damm från
objektivet och kamerans olika delar. Använd aldrig rengöringsmedel
som innehåller organiska lösningsmedel för att rengöra kamerahuset
eller objektivet. Om smutsen är svår att få bort lämnar du kameran till
närmaste Canon Service Center.
zz Vidrör inte kamerans elektriska kontakter med fingrarna. På så sätt
förhindrar du att kontakterna korroderar. Korroderade kontakter kan
orsaka felfunktion hos kameran.
zz Om kameran flyttas hastigt från en kall omgivning till ett varmt rum kan
kondens bildas på kameran och dess inre komponenter. Du undviker
kondens genom att placera kameran i en försluten plastpåse där den får
anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen.
31
Försiktighetsåtgärder vid hantering
zz Om det har bildats kondens på kameran bör du inte använda kameran
eller också tar du bort objektivet, kortet eller batteriet för att undvika
att kameran skadas. Stäng av kameran och vänta tills kondensen har
dunstat innan du använder kameran igen.
Även om kameran är helt torr men fortfarande kall inuti tar du inte bort
objektivet, kortet eller batteriet förrän kameran har anpassat sig till den
omgivande temperaturen.
zz Om kameran inte ska användas under en tid tar du ur batteriet och
förvarar kameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du
förvarar kameran ska du trycka ner avtryckaren några gånger då och då
för att kontrollera att kameran fortfarande fungerar.
zz Undvik att förvara kameran i närheten av kemikalier som kan orsaka rost
och korrosion, exempelvis i ett kemilabb.
zz Om kameran inte har använts under en tid provar du alla funktioner innan
du använder den. Om du inte har använt kameran under en tid eller
om du har en viktig fotografering på gång, t.ex. vid en resa till utlandet,
låter du antingen närmaste Canon Service Center kontrollera den eller
så kontrollerar du själv att den fungerar som den ska.
zz Kameran kan bli mycket varm om du använder serietagning eller
stillbildstagning/filminspelning under en längre tid. Detta innebär inte
att det har uppstått ett fel.
zz Om det finns en stark ljuskälla inuti eller utanför bildområdet kan
spökbilder uppträda.
Bildskärm
zz Skärmen är tillverkad med mycket hög precision och har över 99,99 %
effektiva pixlar, men 0,01 % eller färre av pixlarna kan vara döda.
Det kan även finnas fläckar med pixlar som är svarta, röda eller har
andra färger. Detta innebär inte att det har uppstått ett fel. De påverkar
inte registreringen av bilder.
zz Om skärmen lämnas påslagen under en längre tid kan skärminbränning
ske, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt
och försvinner om du inte använder kameran under några dagar.
zz Skärmens visning kan verka långsam i låga temperaturer eller se svart ut
i höga temperaturer. Den återgår till det normala i rumstemperatur.
32
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Kort
Observera följande för att skydda kortet och registrerade data på det:
zz Tappa, böj eller blöt inte ner kortet. Hantera det varsamt och utsätt
det inte för stötar eller vibrationer.
zz Vidrör inte kortets elektriska kontakter med fingrarna eller något
metallföremål.
zz Fäst inga klistermärken eller dylikt på kortet.
zz Förvara inte och använd inte kortet i närheten av föremål som
avger starka magnetfält, till exempel TV, högtalare eller magneter.
Undvik också platser med statisk elektricitet.
zz Placera inte kortet i starkt solljus eller nära en värmekälla.
zz Förvara kortet i en ask.
zz Förvara inte kortet på varma, dammiga eller fuktiga platser.
Fläckar på bildsensorn
zz Förutom damm som kommer in i kameran kan i sällsynta fall smörjmedel
från kamerans inre komponenter ge upphov till fläckar på kamerans
bildsensor. Om dina bilder har tydliga fläckar på samma ställe bör du
lämna in kameran till ett Canon Service Center för rengöring av sensorn.
Objektiv
zz När du tar loss objektivet från kameran ställer du det
med den bakre änden uppåt och sätter på det bakre
objektivlocket, så att du inte repar objektivet eller
elektriska kontakter (1).
(1)
33
Delarnas namn
(8) (9) (10)
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 11)
(19)
( 12)
( 13)
( 14)
(20)
( 15)
( 16)
( 17)
( 18)
( 21)
( 22) ( 23)
( 24)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
<5> Bakre inmatningsratt
<B> Flerfunktionsknapp
Avtryckare
<6> Inmatningsratt
Punkt för fastsättning
av EF-M‑objektiv
Handgrepp
Kontakter
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
< > Rattfunktionsknapp
Inställningsratt
Bildsensor
Inbyggd blixt
Fäste för bärrem
<I> Blixtuppfällningsreglage
34
(14) Lampa för AF-hjälpbelysning/
minskning av röda ögon/
självutlösare/fjärrkontroll
(15) Kontaktskydd
(16) Frigöringsknapp för objektiv
(17) Låsstift för objektiv
(18) Objektivfattning
(19) <Y> Extern mikrofon
IN‑kontakt
(20) <F> Anslutning för fjärrkontroll
(21) Stativgänga
(22) Genomföring för strömadapterns
kabel
(23) Kortplats-/batterilucka
(24) Kamerahuslock
Delarnas namn
(11)
(3)
(4)
(1)
(3)
(12)
(5) (6)
(2)
(13)
(10)
(14)
(15)
(16)
(9)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(8) (7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
<V> Filmplanmärke
Blixtsko
Mikrofon
Blixtsynkroniseringskontakter
Strömbrytare
Högtalare
<S> Knapp för AF-punkt
<A> Knapp för AE-lås/FE-lås
Serienummer (kamerahusnummer)
Skärm
<g> Digitalkontakt
<D> HDMI UT-kontakt
<B> Info.-knapp
(14) <W/O> Uppknapp/knapp för
exponeringskompensation
(15) <Y/j> Vänsterknapp/knapp
för matningsmetod
(16) <X/L> Nedknapp/raderingsknapp
(17) <x> Visningsknapp
(18) AF-startknapp
(19) Omkopplare för fokuseringsmetod
(20) Filminspelningsknapp
(21) Åtkomstlampa
(22) <Z/I> Högerknapp/blixtknapp
(23) <Q/0> Knapp för
snabbkontroll/inställningar
(24) <V/5> Pilknappar/kontrollratt
(25) <M> Menyknapp
35
Delarnas namn
Inställningsratt
Inställningsratten omfattar baszonens metoder, kreativa zonens metoder
och filminspelningsläget.
( 1)
(1) Baszonen
Du behöver bara trycka på avtryckaren. Alla inställningar sker automatiskt
för att passa motivet eller omgivningen för fotografering.
A/D : Smart motivläge/hybridauto (=70)
8 : Specialscen (=78)
J
Självporträtt (=80)
4
2
Porträtt (=81)
P
Mat (=88)
K
Slät hud (=82)
6
Kvällsporträtt (=89)
Nattfoto utan stativ (=90)
HDR-motljuskontroll
(=91)
3
Landskap (=83)
F
5
Sport (=84)
G
r
Panorering (=85)
Närbild (=87)
U : Kreativa filter (=96)
36
I
Grynig svartvit (=98)
c
Miniatyreffekt (=99)
G
Mjuk fokus (=98)
A
HDR konst standard (=99)
X
Fisheye-effekt (=98)
B
HDR intensiv (=99)
K
Akvarell (=98)
C
HDR oljemålning (=99)
H
Leksakskamera (=98)
D
HDR relief (=99)
Delarnas namn
( 2)
( 3)
( 4)
(2) Kreativa zonen
Med de här metoderna får du större kontroll vid fotografering av olika motiv.
t
Flexibel-prioritet AE (=112)
d
Programautomatik (=104)
s
Tidsförval AE (=106)
f
Bländarförval AE (=108)
a
Manuell exponering (=110)
(3) Egna kamerainställningar
Du kan tilldela <t>, <d>, <s>, <f>, <a>, AF-funktion,
menyfunktioner m.m. till <w> eller <x> (=519).
(4) k: Filminspelning (=232)
37
Delarnas namn
Batteriladdare LC-E17E
Laddare för batteri LP-E17 (=40).
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Batterifack
Lampa för
fulladdat batteri
Laddningslampa
Nätkabel
Uttag för nätkabel
(5)
Fästa remmen
För in remmens ände nedifrån genom
kamerans fäste för bärrem. För den
sedan genom remmens spänne enligt
bilden. Dra åt så att remmen är spänd och
kontrollera att remmen inte kan lossna
från spännet.
38
Förberedelse och
grundfunktioner
Det här kapitlet innehåller inledande anvisningar och beskrivningar
av grundläggande kamerafunktioner.
39
Ladda batteriet
1Ta bort batteriets skyddshölje.
i batteriet ordentligt i laddaren.
2zSätt
z Gör tvärtom för att ta ut batteriet.
batteriet.
3zLadda
z Anslut nätkabeln till laddaren och sätt
(1)
(2)
40
i kontakten i eluttaget.
zz Laddningen startar automatiskt och
laddningslampan (1) börjar lysa orange.
zz När batteriet är fulladdat tänds lampan
för fulladdat batteri (2) och lyser grönt.
zz Det tar cirka 2 timmar att ladda ett helt
urladdat batteri vid rumstemperatur
(23 °C). Laddningstiden varierar
beroende på omgivningens temperatur
och batteriets laddningsnivå.
zz Av säkerhetsskäl tar det längre tid
(upp till cirka 4 timmar) att ladda batteriet
vid lägre temperaturer (5–10 °C).
Ladda batteriet
zz Batteriet är inte fulladdat när det levereras.
Ladda batteriet innan du använder det.
zz Ladda batteriet dagen före eller den dag du ska använda det.
Batteriet laddas gradvis ur även när du inte använder kameran.
zz När batteriet är laddat tar du ut det och kopplar bort
laddaren från eluttaget.
zz När du inte använder kameran tar du bort batteriet.
Om batteriet lämnas i kameran under en längre tid avges en liten mängd
ström vilket leder till att det laddas ur och att batterikapaciteten minskar.
Förvara batteriet med skyddshöljet på. Om du förvarar batteriet fulladdat
kan batteriets prestanda försämras.
zz Batteriladdaren kan användas i andra länder.
Batteriladdaren är kompatibel med en strömkälla på 100 V AC till
240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter (finns
i fackhandeln) för respektive land eller område. Anslut inte någon
bärbar spänningstransformator till batteriladdaren. Det kan skada
batteriladdaren.
zz Om batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat,
har batteriet nått slutet på sin livslängd.
Köp ett nytt batteri.
zz När du har dragit ur kontakten till laddaren från eluttaget bör du inte röra stiften
under cirka 5 sekunder.
zz Den medföljande laddaren kan endast ladda batteriet LP-E17.
41
Sätta i/ta ut batteriet och kortet
Sätt i ett fulladdat LP-E17-batteri i kameran.
zz Se till att kortets spärr för skrivskydd (1) är ställd uppåt för att tillåta
skrivning och radering.
Isättning
spärren för kamerans
1Skjut
kortplats-/batterilucka åt sidan och
öppna luckan.
i batteriet.
2zSätt
z Sätt i änden med de elektriska
kontakterna.
zz Skjut in batteriet tills det fäster.
(1)
i minneskortet.
3zSätt
z Sätt i minneskortet med etiketten vänd
mot kamerans framsida enligt bilden
och tryck ned kortet tills det fäster med
ett klick.
42
Sätta i/ta ut batteriet och kortet
luckan.
4zStäng
z Tryck på luckan tills den stängs.
zz Du kan inte använda andra batterier än LP-E17.
zz När du öppnar kortplats-/batteriluckan bör du undvika att öppna den för mycket.
Gångjärnen kan gå sönder.
Borttagning
(1)
kortplats-/batteriluckan.
1zÖppna
z Ställ strömbrytaren i läget <2>.
zz Kontrollera att åtkomstlampan (1) är
släckt och öppna sedan luckan.
zz Om [Sparar...] visas på skärmen
stänger du luckan.
ur batteriet.
2zTaz Tryck
på låsspaken enligt pilen och
ta ur batteriet.
zz Var noga med att montera det
medföljande skyddshöljet (=40) för
att undvika kortslutning.
43
Sätta i/ta ut batteriet och kortet
ut kortet.
3zTaz Tryck
försiktigt på kortet och släpp
sedan.
zz Dra kortet rakt ut.
luckan.
4zStäng
z Tryck på luckan tills den stängs.
44
Sätta i/ta ut batteriet och kortet
Formatera kortet
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan
kamera eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran
(=490).
zz Möjligt antal bilder beror på kortets återstående kapacitet, inställningarna
för bildkvalitet, ISO-tal osv.
zz När åtkomstlampan lyser eller blinkar betyder det att bilder läses till, läses
från eller raderas från kortet, eller att data överförs. Öppna inte kortplats-/
batteriluckan. Gör heller inget av följande när åtkomstlampan lyser eller
blinkar. Det kan göra att bildkortet, minneskortet eller kameran tar skada.
yyTa ut kortet.
yyTa ut batteriet.
yySkaka eller stöta kameran.
yyDra ur eller anslut en nätkabel (när tillbehör för att driva kameran direkt från
ett eluttag (säljs separat) används).
zz Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen inte
börjar på 0001 (=486).
zz Om ett kortrelaterat felmeddelande visas på skärmen tar du ut kortet och sätter
sedan i det igen. Om felmeddelandet är kvar bör du försöka med ett annat kort.
Om du kan överföra bilderna på kortet till en dator överför du alla bilder och
formaterar därefter kortet med kameran (=490). Då är det möjligt att kortet
börjar fungera normalt igen.
zz Undvik att nudda kortets kontakter med fingrar eller metallföremål. Utsätt inte
kontakterna för damm eller vatten. Om kontakterna är smutsiga kan det leda
till kontaktfel.
zz Multimediakort (MMC) kan inte användas. (Kortfel visas.)
zz Vi rekommenderar att du inte använder UHS-II microSDHC/SDXC-minneskort
tillsammans med en microSD till SD-adapter. Använd UHS-II-minneskort av
SDHC/SDXC-typ.
45
Använda skärmen
Du kan ändra skärmens riktning och vinkel.
Luta skärmen nedåt
zz Dra skärmens överkant nedåt mot dig.
zz Skärmen öppnas till en vinkel på
cirka 45°.
Luta skärmen uppåt
zz Skärmen lyfts uppåt och öppnas till
en vinkel på cirka 180°.
zz När du själv ska vara med på bilder kan
du visa en spegelbild av dig själv genom
att vrida runt skärmen mot kamerans
framsida.
zz Se till att skärmen är stängd när kameran inte används.
zz Tvinga inte upp bildskärmen för långt då det kan skada kameran.
46
Slå på kameran
zz <1>
Kameran sätts på.
zz <2>
Kameran är avstängd och går inte att
använda. Ställ in strömbrytaren i det här
läget när du inte använder kameran.
Ställa in datum, klocka och tidszon
Om du slår på strömbrytaren och menybilden för datum/klocka/zon visas
läser du =497 om hur du ställer in datum/klocka/zon.
Byta gränssnittsspråk
Information om hur du byter gränssnittsspråk finns på =500.
Automatisk sensorrengöring
zz Varje gång strömbrytaren ställs i något av lägena <1> eller
<2> rengörs sensorn automatiskt. (Ett litet ljud kan höras.)
Under sensorrengöringen visas [f] på kamerans skärm.
zz Om du växlar strömbrytaren snabbt mellan lägena <1> och <2>
flera gånger visas kanske inte ikonen [f]. Det här är normalt och
inte något fel.
zz Om du ställer strömbrytaren på <2> medan en bild registreras på kortet
visas [Sparar...] och strömmen stängs av efter att kortet slutfört registreringen
av bilden.
47
Slå på kameran
Batterinivåindikator
: Batterinivån är tillräcklig.
:B
atterinivån är låg, men du kan
fortfarande använda kameran.
:B
atteriet är snart urladdat.
(symbolen blinkar)
: Ladda batteriet.
zz Följande gör att batteriet tar slut snabbare:
yyOm du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
yyOm du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
yyOm du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
yyOm du använder kamerans Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion.
zz Möjligt antal bilder kan minska beroende på de aktuella
fotograferingsförhållandena.
zz Objektivet drivs av kamerans batteri. Batteriet kan laddas ur snabbare
med vissa objektiv.
zz I en omgivning med låg temperatur kanske fotografering inte är möjlig ens
med tillräcklig batterinivå.
48
Fästa och ta bort ett objektiv
Kameran är kompatibel med EF-M-objektiv. Du kan även använda EF- och
EF-S-objektiv tillsammans med EF-EOS M-monteringsadaptern (tillval).
Fästa ett objektiv
1zTaz Tabortbortskyddslocken.
det bakre objektivlocket och
kamerahuslocket genom att vrida dem
i pilarnas riktning.
objektivet.
2zFäst
z Rikta in objektivets vita punkt för
fastsättning mot kamerans vita punkt för
fastsättning och vrid objektivet i pilens
riktning tills det fäster med ett klick
i kamerahuset.
3Ta bort det främre objektivlocket.
för fotografering.
4zFörbered
z Tryck på (1) samtidigt som du vrider
(2)
(1)
lätt på (2) och släpp sedan (1).
zz Vrid lite till på (2) tills det klickar.
49
Fästa och ta bort ett objektiv
Ta bort objektivet
Tryck in frigöringsknappen för
objektiv och vrid objektivet
i pilens riktning.
zz Vrid objektivet till det tar stopp och
ta sedan bort det.
zz Sätt på det bakre objektivlocket
på det borttagna objektivet.
zz Titta aldrig direkt på solen genom ett objektiv. Du kan förlora synen.
zz När du fäster eller tar bort ett objektiv ställer du kamerans strömbrytare
på <2>.
zz Om den främre delen (fokuseringsringen) på objektivet roterar under
autofokuseringen ska du inte röra den roterande delen.
zz Bildvinkel
-- Eftersom bildsensorns storlek är mindre än 35 mm-filmformatet motsvarar
den effektiva bildvinkeln den hos ett objektiv med cirka 1,6× längre brännvidd
än objektivets angivna brännvidd.
Bildområde (ungefärligt) (14,8 × 22,3 mm)
35 mm-filmformatet (24 × 36 mm)
zz Mer information om hur du använder objektivet finns i användarhandboken
till objektivet (=4).
Tips för att undvika fläckar och damm
När du byter objektiv bör du göra det snabbt och på en plats med så lite damm
som möjligt.
När du förvarar kameran utan monterat objektiv ska du sätta på
kamerahuslocket.
Ta bort damm från kamerahuslocket innan du sätter på det.
50
Fästa och ta bort EF/EF-S-objektiv
EF-EOS M-monteringsadaptern (tillval) gör det möjligt att använda EF- och
EF-S-objektiv med din kamera.
Fästa ett objektiv
1zTaz Tabortbortskyddslocken.
skyddslocken från objektivet,
adaptern och kamerahuset.
(1)
(2)
fast objektivet på adaptern.
2zSätt
z Rikta in objektivets röda eller vita punkt
för fastsättning mot motsvarande punkt
på adaptern och vrid objektivet i pilens
riktning tills det fäster med ett klick
i adaptern.
(1)
(2)
(3)
Röd punkt
Vit punkt
fast adaptern på kameran.
3zSätt
z Rikta in adapterns och kamerans vita
punkter för fastsättning (3) mot varandra
och vrid objektivet och adaptern i pilens
riktning tills de fäster med ett klick
i kameran.
51
Fästa och ta bort EF/EF-S-objektiv
AF-omkopplaren på objektivet
4Ställ
på <AF>.
zz <AF> står för autofokus.
zz <MF> står för manuell fokus.
Autofokus fungerar inte.
5Ta bort det främre objektivlocket.
52
Fästa och ta bort EF/EF-S-objektiv
Ta bort objektivet
in frigöringsknappen
1Tryck
för objektiv och vrid adaptern
i pilens riktning.
zz Vrid adaptern tills det tar stopp och
ta sedan bort den.
bort objektivet från adaptern.
2zTaz Håll
ned frigöringsknappen för objektiv
på adaptern och vrid objektivet motsols.
zz Vrid objektivet till det tar stopp och
ta sedan bort det.
zz Sätt på objektivlocket på objektivet
när det har tagits bort.
zz Objektivhantering beskrivs på =50.
zz Kamerans omkopplare för fokuseringsmetod har ingen funktion vid användning
av EF-och EF-S-objektiv.
zz Om du använder ett objektiv som är tyngre än kameran bör du även hålla
i objektivet när du fotograferar eller bär kameran.
zz För EF-objektiv som har ett stativfäste (som superteleobjektiv) ska stativet
anslutas till objektivets stativfäste. Vid användning av objektiv som saknar
stativfäste fäster du stativet i monteringsadapterns stativfäste.
53
Använda en elektronisk sökare (säljs separat)
Det är enklare att fotografera med en extra elektronisk sökare som hjälper
dig att hålla motiv i fokus.
Observera att du kan ta färre bilder och spela in kortare tid när du använder
skärmen (LCD-skärm) på kamerans baksida.
1Se till att kameran är avstängd.
den elektroniska sökaren
2Fäst
på blixtskon.
zz Ta bort locket från blixtskon.
zz Ta bort sökarens skydd.
zz För in sökarens anslutningskomponent
i tillbehörsfästet (=35) som bilden
visar tills den klickar fast.
den elektroniska sökaren
3Justera
till önskad vinkel.
zz Du kan justera sökarens vinkel upp till
omkring 90 grader efter motivet eller
sättet du fotograferar.
54
Använda en elektronisk sökare (säljs separat)
på kameran och växla mellan
4Slå
att använda skärmen och sökaren
efter behov.
zz Om du flyttar sökaren i närheten
av ögat aktiveras dess visning och
kameraskärmen inaktiveras.
zz Om du flyttar sökaren bort från
ögat inaktiveras dess visning och
kameraskärmen aktiveras.
dioptrin.
5zJustera
z Vrid ratten så att sökarbilderna får
skarpt fokus.
EVF-DC1
EVF-DC2
bort den elektroniska sökaren
6Ta
när du är klar.
zz Om du vill ta bort sökaren från kameran
stänger du av kameran och håller
sökarens <UNLOCK>-knapp intryckt
medan du tar bort sökaren.
zz Ta ur och förvara sökaren på annan
plats när du inte använder den.
55
Använda en elektronisk sökare (säljs separat)
zz Visning för sökaren och kamerans skärm kan inte vara aktiva samtidigt.
zz Pekfunktionerna på kameraskärmen kan inte användas när sökarvisning används.
zz Sökaren tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 % av pixlarna
uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta
och synas som röda eller svarta punkter. Det betyder inte att det är något fel
på kameran, och påverkar inte bilderna som lagras.
zz Vid vissa inställningar för sidförhållanden (=125) kan svarta staplar
visas högst upp och längst ned eller på vänster och höger sida av skärmen.
De här områdena registreras inte.
zz Du kan växla mellan sökar- och skärmvisning genom att trycka på sökarens
< >-knapp.
zz Skärmen aktiveras inte när du flyttar ögat från sökaren om du har
valt inställningen [Sökare] för [Manuell visning] efter att du har valt
[5: Visningsinställn.] och sedan valt inställningen [Manuell] för
[Visningskontroll]. Du måste i så fall trycka på sökarens < >-knapp för att
aktivera skärmen.
zz Visningen av fotograferingsinformation justeras inte när du håller kameran
vertikalt om du har valt inställningen [Av] för [Vert. visn. av sökare] efter att
ha valt [5: Fotograferingsinfo].
zz Du kan konfigurera visningens ljusstyrka (=496) separat för sökaren och
kameraskärmen.
zz Du kan minska fotograferingsskärmen genom att ställa in [5: Sökarvisn.form.]
på [Visning 2].
zz Vinkeljustering är inte möjlig med EVF-DC2.
56
Grundfunktioner
Hålla kameran
Du kan luta skärmen när du fotograferar. Du kan läsa mer på =46.
Normal vinkel
Låg vinkel
Hög vinkel
57
Grundfunktioner
Avtryckare
Avtryckaren har två steg. Du kan trycka ned avtryckaren halvvägs.
Sedan kan du trycka ned avtryckaren helt.
Trycka ned halvvägs
Autofokusering och automatisk exponering
(inställning av slutartid och bländarvärde)
aktiveras.
Exponeringsinställningen (slutartiden och
bländarvärdet) visas under cirka 8 sekunder
eller enligt inställningen för mättimern.*
* Som standard är mättimern inställd
på 8 sekunder.
Trycka ned helt
Med den här åtgärden tas bilden.
zz Undvika kameraskakning
Kamerarörelser vid exponeringstillfället kallas för kameraskakning.
Det kan resultera i suddiga bilder. Undvik kameraskakning genom
att tänka på följande:
Håll kameran stadigt.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för autofokus och tryck sedan
försiktigt ned avtryckaren helt.
58
Grundfunktioner
zz Om du trycker ned avtryckaren helt utan att trycka ned den halvvägs först eller
om du trycker ned den halvvägs och sedan omedelbart trycker ned den helt tas
bilden efter en kort fördröjning.
zz Även vid menyvisning eller bildvisning kan du återgå till fotograferingsklart läge
genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
<6> Inmatningsratt
Titta på skärmen och vrid samtidigt
på <6>-ratten.
Använd den här ratten för att ställa in
slutartid, bländarvärde m.m.
<5> Bakre inmatningsratt
Titta på skärmen och vrid samtidigt
på <5>-ratten.
Du kan förstora bilderna eller växla till
indexvisning under en pågående visning.
AF-startknapp
I den kreativa zonens metoder är
det detsamma som att trycka ned
avtryckaren halvvägs.
59
Grundfunktioner
<B> Flerfunktionsknapp
Du kan även justera ISO-inställningen
genom att trycka på <B>-knappen och
vrida på <5>-ratten.
<5> Kontrollratt
Du kan använda kontrollratten för att välja
inställningsalternativ, växla bilder eller
utföra andra åtgärder. Du kan även utföra
de flesta åtgärder som kan utföras med
hjälp av <W> <X> <Y> <Z>-knapparna.
Du kan även tilldela vanliga funktioner till
kontrollratten (=540).
60
Grundfunktioner
INFO-knapp
Varje gång du trycker på <B> ändras
informationen.
Följande exempelskärmar gäller stillbilder.
61
Menyhantering och inställningar
(6)
(1)
(2)
(4) (7)
(5)
(3)
(1)
(2)
(3)
Knappen <B>
Bildskärm
<V>-pilknappar/kontrollratt
(4)
(5)
(6)
(7)
<M>-knapp
Knappen <0>
Inmatningsratt
Bakre inmatningsratt
Menyskärm för baszonens metoder
* Vissa flikar och menyalternativ visas inte i baszonens metoder.
62
Menyhantering och inställningar
Menyskärm för kreativa zonens metoder
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Huvudflikar
Underflikar
Menyalternativ
z: Fotografering
3: Visning
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
k: Trådlösa funktioner
5: Inställningar
8: Egen programmering
9: Min meny
Menyinställningar
Procedur för menyinställning
menyskärmen.
1zVisa
z Tryck på knappen <M>.
en flik.
2zVälj
z Tryck på knappen <B> för att växla
mellan huvudflikarna.
zz Välj en underflik genom att vrida
på ratten <6>.
63
Menyhantering och inställningar
ett alternativ.
3zVälj
z Vrid på ratten <5> för att välja ett
alternativ och tryck sedan på <0>.
ett alternativ.
4zVälj
z Vrid på ratten <5> och välj ett
alternativ.
zz Den aktuella inställningen visas i blått.
ett alternativ.
5zVälj
z Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
inställningsskärmen.
6zStäng
z Tryck på <M> för att blir klar och
förbereda fotograferingen.
zz Följande beskrivning av olika menyfunktioner utgår ifrån att du har tryckt
på knappen <M> så att menyskärmen visas.
zz Du kan även utföra menyåtgärder genom att trycka på menyskärmen,
använda <V>-pilknapparna eller vrida på kontrollratten.
zz Tryck på knappen <M> om du vill avbryta.
64
Menyhantering och inställningar
Nedtonade menyalternativ
Exempel: Högdagerprioritet
Nedtonade menyalternativ kan inte väljas.
Menyalternativet är nedtonat om en annan
funktionsinställning åsidosätter det.
Du kan se åsidosättningsfunktionen genom
att markera det nedtonade menyalternativet
och trycka på <0>.
Om du avbryter åsidosättningsfunktionens
inställning kan du välja det nedtonade
alternativet.
zz Du kanske inte kommer att se prioritetsfunktionen för vissa nedtonade
menyalternativ.
zz [Grundinst.] i [5: Återställ kamera] gör det möjligt att återställa kamerans
menyfunktioner till standardinställningarna (=520).
65
Touchskärmsfunktioner
Du kan hantera kameran genom att trycka eller dra på skärmen (touchskärm)
med fingrarna.
Peka
Exempelskärm (snabbkontroll)
zz Använd fingret och tryck på skärmen
(rör hastigt vid skärmen och ta sedan
bort fingret igen).
zz Om du till exempel pekar på [Q] visas
snabbkontrollskärmen. Peka på [2] när
du vill gå till föregående skärm.
Dra
Exempelskärm (menyskärm)
zz Dra fingret samtidigt som du håller
det mot skärmen.
zz Om [5: Pipljud] är inställd på [Pekljud ] hörs inga ljud när du pekar
på skärmen (=508).
zz Respons för touchskärmskontrollen kan justeras (=507).
66
Direktkontroll
Du kan direkt välja och ställa in de inställningar som visas på skärmen.
Det här kallas snabbkontroll (förutom i läget <A>).
1Tryck på knappen <Q> (7).
ett inställningsalternativ.
2zVälj
z Tryck på knapparna <W> <X> för
att välja.
zz När skärmen till vänster visas trycker du
på <W> <X> <Y> <Z> för att välja.
ett alternativ.
3zVälj
z Ändra inställningen genom att vrida
på ratten <6> eller <5> eller
trycka på knapparna <Y> <Z>.
Vissa inställningar väljs genom att
du trycker på en knapp efter att ha
gjort detta.
zz Tryck på <0> för att spara
inställningen och gå tillbaka till
föregående skärm.
zz Du kan även peka på skärmen för snabbkontrollsinställningar (=66).
67
68
Baszonen
I det här kapitlet beskrivs hur du använder baszonens metoder
på inställningsratten för bästa resultat.
När du använder baszonens metoder behöver du bara sikta
och trycka av så ställs allting in automatisk i kameran.
69
Smart motivläge/Hybridauto
(helautomatiskt läge)
<A> <D> är ett helautomatiskt läge. Motivet analyseras och
inställningar sker automatiskt. Fokus ställs också in automatiskt på
stillastående motiv eller motiv i rörelse genom identifiering av motivets rörelse.
Du kan använda <D> för att skapa en kort film som sammanfattar en hel
dag med hjälp av de stillbilder du har tagit. Kameran spelar in filmsekvenser
under 2–4 sekunder innan varje bild tas. Dessa filmsekvenser kombineras
sedan till ett filmsammandrag (=222, =317).
inställningsratten i läget <A>
1Ställ
eller <D>.
på <0>.
2zTryck
z Läs meddelandet och välj [OK].
kameran mot det du vill
3Rikta
fotografera (motivet).
zz Under somliga tagningsförhållanden
kan det visas en ram runt motivet.
zz AF-punkter visas över de ansikten
som identifierats.
70
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
in fokus på motivet.
4zStäll
z Håll ned avtryckaren halvvägs så
att fokus ställs in.
zz Om [D] blinkar använder du <D>‑reglaget
för att fälla upp kamerans inbyggda blixt.
zz Du kan även fokusera genom att peka
på en persons ansikte eller något
annat motiv på skärmen (Touch AF)
när [z: Kontinuerlig AF] är inställd
på [Av].
zz I svag belysning aktiveras automatiskt
AF-hjälpbelysningen (=215) om
det behövs.
zz För stillastående motiv visas AF-punkten
i grönt när motivet är i fokus, och
kameran avger ett pipljud. (One-Shot
AF/gäller endast <A>)
zz För rörliga motiv visas AF-punkten i blått
(gäller endast <A>) och följer motivets
rörelser. Kameran avger inget pipljud.
(Servo AF)
5zTaz Dubilden.
tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
zz Bilden som precis har tagits visas i cirka
2 sekunder på skärmen.
zz Du fäller ned den inbyggda blixten
genom att trycka ned den med
dina fingrar.
zz Motiv i rörelse (om motivet rör sig eller står stilla) kan identifieras felaktigt
för vissa motiv eller fotograferingsförhållanden.
71
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
zz AF-funktion (One-Shot AF eller Servo AF) ställs in automatiskt om du trycker
ner avtryckaren halvvägs. Kameran växlar till Servo AF, även när den
automatiskt ställts in på One-Shot AF, om motivrörelser identifieras när du
trycker ned avtryckaren halvvägs (gäller endast <A>).
zz Om du använder metoden <A> vid fotografering av naturbilder, utomhusbilder
och solnedgångar blir färgerna mer imponerande. Om bilderna inte får de
önskade färgtonerna växlar du till en metod i kreativa zonen (=37),
väljer en annan bildstil än [D] och tar sedan bilden igen (=163).
D: Hybridauto
zz Om du vill få bättre resultat när du skapar filmsammandrag ska du rikta
kameran mot motivet i cirka fyra sekunder innan du börjar ta stillbilder.
zz Batterikapaciteten blir lägre när du använder den här metoden än A eftersom
en kort film för filmsammandrag spelas in för varje bild du tar.
zz Ett filmsammandrag kanske inte spelas in om du tar en stillbild direkt efter att
du har startat kameran, väljer <D> eller använder kameran på andra sätt.
zz Alla ljud och vibrationer från kameran eller objektivet blir inspelade
i filmsammandrag.
zz Bildkvaliteten för filmsammandrag är [L6] för NTSC och [L5] för
PAL. Detta varierar beroende på inställningen för videosystem.
zz Inga ljud spelas upp när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller använder
självutlösaren.
zz I följande fall sparas filmsammandrag som separata videofiler även om de
spelades in med <D>-metoden under samma dag.
yyInspelningstiden för ett filmsammandrag uppnår cirka 29 minuter och
59 sekunder. (Kan även sparas som separata filer om storleken överskrider
cirka 4 GB.)
yyOm filmsammandraget är skyddat.
yyOm inställningarna för sommartid, videosystem eller tidszon har ändrats.
zz Inspelade slutarljud kan inte ändras eller raderas.
72
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
Minimera oskarpa foton
zz Använd ett stadigt stativ som kan bära fotograferingsutrustningens vikt.
Montera kameran ordentligt på stativet.
zz Använd en fjärrutlösare (säljs separat, =223) eller en trådlös
fjärrkontroll (säljs separat, =223).
Vanliga frågor
zz Det går inte att fokusera (anges av en orange AF-punkt).
Rikta kameran mot ett område med bra kontrast och tryck sedan ned
avtryckaren halvvägs (=58). Om du står för nära motivet backar du
lite och försöker sedan ta bilden igen.
zz Flera AF-punkter visas samtidigt.
Om flera AF-punkter visas samtidigt är alla dessa positioner i fokus.
Så länge som en AF-punkt visas på motivet kan du ta bilden.
zz När avtryckaren trycks ned halvvägs fokuserar inte kameran
på motivet.
Om fokusläget MF används ändrar du inställningen till AF.
zz Slutartidsvisningen blinkar.
Eftersom det är för mörkt kan motivet bli suddigt på grund av
skakningsoskärpa. Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller
en Speedlite i Canons EL/EX-serien (säljs separat, =300).
zz När den externa blixten användes blev den nedre delen
av bilden onaturligt mörk.
Om ett motljusskydd fästs på objektivet kan det blockera blixtljuset.
Om motivet är nära tar du bort motljusskyddet innan du tar bilden
med blixt.
73
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
Komponera om bilden
Beroende på omgivningen placerar du motivet till vänster eller till höger för
att skapa en balanserad bakgrund och ett bra perspektiv.
Om du håller ned avtryckaren halvvägs för att fokusera på ett stillastående
motiv låses fokuseringen. Komponera om bilden och tryck ned avtryckaren
halvvägs, och tryck sedan ned avtryckaren helt för att ta bilden. Det kallas
”fokuseringslås”.
Fotografera ett rörligt motiv (gäller endast <A>)
Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och en blå AF-punkt visas,
identifierar kameran motivets rörelser och fokuserar med Servo AF.
Håll kvar motivet på skärmen medan du håller ned avtryckaren halvvägs
och i rätt ögonblick trycker du ned avtryckaren helt.
74
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
Motivsymboler
Motivtypen identifieras i kameran och allting
ställs in automatiskt för att passa motivet.
Motivtypen visas i skärmens övre vänstra
hörn. Mer information finns på =587.
Justera inställningar genom att peka på skärmen
Du kan justera inställningarna genom
att trycka på ikonerna.
75
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
Fotografera med effekter (Creative Assist)
på <Q>.
1zTryck
z Läs meddelandet och välj [OK].
en effekt.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja en effekt och tryck sedan
på <0>.
effektnivå och andra detaljer.
3zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
ställa in och tryck sedan på <0>.
zz Återställ textinmatningen genom att
trycka på <A> och sedan välja [OK].
Effekter med Creative Assist
zz [
] Förinställning
zz [
] Bakgrundsoskärpa
Välj någon av de förinställda effekterna.
Observera att [Mättnad], [Färgton 1] och [Färgton 2] inte är tillgängliga
med [B&W].
Justera bakgrundsoskärpa. Ju högre detta värde är, desto skarpare
bakgrund. Ju lägre detta värde är, desto suddigare bakgrund. [Auto]
justerar bakgrundsoskärpan så att den matchar motivets ljushet.
Vissa lägen är kanske inte tillgängliga beroende på objektivets ljusstyrka
(f/-nummer).
76
Smart motivläge/Hybridauto (helautomatiskt läge)
zz [
] Ljusstyrka
zz [
] Kontrast
zz [
] Mättnad
Ställ in bildens ljusstyrka.
Justera kontrasten.
Justera färgmättnaden.
zz [
] Färgton 1
zz [
] Färgton 2
zz [
] Monokrom
Justera den blå/gula färgtonen.
Justera den grön/magenta färgtonen.
Ställ in toningseffekten för monokrom fotografering. Ställ in på [Av] om
du vill fotografera i färg. [Mättnad], [Färgton 1] och [Färgton 2] endast
är tillgängliga när inställningen [Av] har valts.
zz [Bakgrundsoskärpa] är inte tillgänglig när du använder blixt.
zz De här inställningarna återställs när du byter fotograferingsmetod eller ställer
strömbrytaren i läget <2>. Du sparar inställningarna genom att ställa in
[z: Behåll Creative Assist-data] på [På].
Spara effekter
Du kan spara den aktuella inställningen i kameran genom att trycka på
<B>-knappen på inställningsskärmen för Creative Assist och sedan välja
[OK]. Du kan spara upp till tre förinställningar som [USER*]. När du har
sparat tre förinställningar måste en befintlig [USER*]-förinställning skrivas
över för att du ska kunna spara en ny förinställning.
77
Läget Specialscen (SCN)
När du väljer en fotograferingsmetod aktiveras rätt inställningar automatiskt
för det motiv du vill fånga på bild.
* <8> står för Specialscen.
inställningsratten i läget
1Ställ
<8>.
2Tryck på <0>.
en fotograferingsmetod.
3zVälj
z Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja fotograferingsmetod och tryck
sedan på <0>.
zz Försiktighetsåtgärder för respektive fotograferingsmetod visas tillsammans
(=92). Läs dessa innan du fotograferar.
zz Snabbkontrollskärmen visas efter steg 2 när [5: Lägesguide] är inställd på
[Av]. Använd <Y> <Z>-knapparna för att välja en fotograferingsmetod.
zz Ta gärna några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
78
Läget Specialscen (SCN)
Tillgängliga fotograferingsmetoder i metoden 8
Fotograferingsmetod
Sidan
Fotograferingsmetod
Sidan
J
Självporträtt
=80
4
Närbild
2
Porträtt
=81
P
Mat
=88
K
Slät hud
=82
6
Kvällsporträtt
=89
=87
3 Landskap
=83
F
Nattfoto utan stativ
=90
5 Sport
=84
G
HDR-motljuskontroll
=91
r Panorering
=85
zz Du kan även ställa in fotograferingsmetoden från [z: Fotogr.metod] efter att
ha ställt inställningsratten i <8>-läget.
79
Självporträtt
Använd metoden [J] (Självporträtt) för att ta bilder av dig själv. Vrid upp
skärmen så att den är riktad mot kamerans framsida. Den anpassningsbara
bildbearbetningen gör det möjligt att både jämna ut hudtoner, justera bildens
ljushet och bakgrund för att du själv ska bli så framträdande som möjligt.
Tips vid fotografering
zz Ställ in ljusstyrkan och slät hud-effekten.
Du kan ställa in [Ljusstyrka] och [Slät hud-effekt] i fem olika nivåer.
[Bakgrund] gör det möjligt att justera nivån av bakgrundsoskärpa.
zz Peka på skärmen när du vill fotografera.
Du kan inte bara ta bilder genom att trycka ned avtryckaren helt. Du kan
även ta bilder genom att peka på kamerans skärm efter att ha aktiverat
funktionen Skärmavtryckare genom att trycka på [y] för att ändra den
till [x].
80
Porträttläget
Metoden [2] (Porträtt) gör bakgrunden oskarp så att det mänskliga motivet
blir mer framträdande. Den får även hudton och hår att se mjukare ut.
Tips vid fotografering
zz Välj den plats där avståndet mellan motivet och bakgrunden
är störst.
Ju större avståndet är mellan motivet och bakgrunden, desto mer oskarp
kommer bakgrunden att bli. Motivet syns också bättre mot en ren,
mörk bakgrund.
zz Använd ett teleobjektiv.
Om du har ett zoomobjektiv använder du teleläget för att låta motivet från
midjan och upp fylla upp bildytan.
zz Ställ in fokus på ansiktet.
När du ställer in fokus måste du se till att AF-punkten på ansiktet är
grön innan du tar bilden. När du tar närbilder på ansiktet kan du ställa in
[z: Ögonavkänning AF] på [På] för att fotografera med motivets ögon
i fokus.
zz Använd serietagning.
Standardinställningen är [i] (långsam serietagning). Om du fortsätter
hålla ned avtryckaren kan du använda serietagning av personer som
ändrar ansiktsuttryck och rör på sig.
81
Slät hud
Använd metoden [K] (Slät hud) för att göra hudtoner mer attraktiva.
Bildbearbetningen gör att hud ser slätare ut.
Tips vid fotografering
zz Justera ansiktets storlek.
Ramar visas runt de ansikten som identifierats som lämpliga för
bearbetning för slät hud. Du kan göra bearbetningen mer effektiv genom
att justera storleken så att ramen visas på motivets ansikte.
zz Ställ in fokus på ansiktet.
När du ställer in fokus måste du se till att AF-punkten på ansiktet är
grön innan du tar bilden. När du tar närbilder på ansiktet kan du ställa in
[z: Ögonavkänning AF] på [På] för att fotografera med motivets ögon
i fokus.
82
Landskap
Använd metoden [3] (Landskap) när du fotograferar vidsträckta vyer eller
vill ta bilder med stor djupskärpa. För kraftigare blå och gröna färger och
väldigt skarpa och klara bilder.
Tips vid fotografering
zz Med ett zoomobjektiv använder du högsta vidvinkelvärde.
Om du använder ett zoomobjektiv kan du ställa in objektivet på högsta
vidvinkelvärde för att få föremål i närheten och långt bort i fokus. Det ger
även landskapet en bättre bredd.
zz Se till att hålla kameran stilla när du fotograferar kvällseller nattmotiv.
Om du fotograferar utan stativ med [3] kan kameraskakningar uppstå.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
83
Sport
Använd metoden [5] (Sport) när du vill fotografera rörliga motiv,
till exempel en person som springer eller ett fordon i rörelse.
(1)
Tips vid fotografering
zz Använd ett teleobjektiv.
Om du vill fotografera på avstånd rekommenderas du att använda
ett teleobjektiv.
zz Följ motivet med ramen för AF-område.
Som standard är [z: AF-metod] inställd på [u+Följning]. En ram
för AF-område (1) visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
När motivet är i fokus skiftar AF-punkten till grönt.
zz Använd serietagning.
Standardinställningen är [o] (snabb serietagning). När ögonblicket
kommer tar du bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Om du vill
följa motivet och fånga förändringar i motivets rörelser fortsätter du att
hålla ned avtryckaren och tar en bildserie.
84
Panorering
Använd metoden [r] (Panorering) för att ta bilder med en känsla av
hastighet och en oskarp rörelseeffekt i bakgrunden. Om du använder
ett objektiv som stöder [r] kommer motivets oskärpa att identifieras,
korrigeras och reduceras.
Tips vid fotografering
zz Vrid kameran och följ ett motiv i rörelse.
Vid fotograferingen vrider du kameran försiktigt vartefter du följer motivet.
Rikta AF-punkten över den del av motivet där du vill fokusera, tryck
sedan ned avtryckaren halvvägs och håll den nere när du vrider kameran
för att följa motivets hastighet och rörelse. Du tar bilden genom att trycka
ned avtryckaren helt medan du rör kameran. Fortsätt att följa motivet
med kameran.
85
Panorering
zz Ange nivå för bakgrundsoskärpan vid rörelse.
[Effekt] gör det möjligt att ange en nivå för bakgrundsoskärpan vid
rörelse. Inställningen [Max] ställer in en längre slutartid för att öka
bakgrundsoskärpan runt motivet. Om även motivet blir för oskarpt
väljer du i stället inställningen [Med] eller [Min] för [Effekt] för att
minska oskärpan.
zz Använd serietagning.
[i] (Långsam serietagning) är vald som standard. När ögonblicket
kommer tar du bilden genom att trycka ned avtryckaren helt. Du kan följa
rörliga motiv genom att panorera kameran samtidigt som du håller ned
avtryckaren och använda serietagning.
zz Information om vilka objektiv som stöder [r] finns på Canons webbplats.
zz När du använder objektiv som stöder [r] korrigerar kameran automatiskt
motivoskärpa och (baserat på inställningen för [Effekt]) justerar slutartiden
oberoende av objektivets IS-inställning.
zz AF-metoden kan bara ställas in på [Enpunkts AF] eller [Zon AF]. AF-metoden
är som standard inställd på [Zon AF], med zonen i skärmens mitt vald.
zz För att förhindra kameraskakning bör du hålla kameran med båda händerna,
ha armarna nära kroppen och försiktigt följa motivets rörelser när du
tar bilderna.
zz Den här effekten är mest effektiv med tåg, bilar osv. som rör sig med konstant
hastighet och i en riktning.
zz Du bör ta testbilder eller kontrollera bilden genom att visa den direkt efter
fotograferingen.
zz Var försiktig så att inte kameraskakningar och motivoskärpa uppstår vid
användning av teleobjektiv. Använd gärna ett stativ för att förhindra att
kameraskakningar uppstår.
zz Vid serietagning med [r] tar kameran upp till cirka 4,0 bilder/sekund).
86
Närbild
Använd metoden [4] (Närbild) när du vill fotografera blommor eller små
föremål på nära håll. Om du vill få små föremål att verka betydligt större
använder du ett makroobjektiv (säljs separat).
Tips vid fotografering
zz Använd en enkel bakgrund.
Mot en enkel bakgrund syns exempelvis blommor bättre.
zz Flytta dig så nära motivet som möjligt.
Kontrollera objektivets minsta fokuseringsavstånd. Objektivets minsta
fokuseringsavstånd mäts från märket <V> (filmplan) överst på kameran
till motivet. Du kan inte ställa in fokus om du är för nära.
zz Med ett zoomobjektiv använder du teleläget.
Om du har ett zoomobjektiv och använder teleläget kommer motivet
att se större ut.
87
Mat
Använd metoden [P] (Mat) när du vill fotografera mat. Fotot får ett ljusstarkt
och aptitretande utseende. Beroende på ljuskällan försvinner den rödaktiga
tonen i bilder som tas i glödlampsljus.
Tips vid fotografering
zz Ändra färgtonen.
Du kan ändra bildens [Färgton]. Du kan ge motivet en rödare ton genom
att välja en inställning mot [Varm ton]. Välj en inställning mot [Kall ton]
om motivet blir för rött.
88
Kvällsporträtt
Använd metoden [6] (Kvällsporträtt) om du vill fotografera någon på
kvällen och även få en naturlig exponering av bakgrunden. Observera att
den här metoden kräver användning av kamerans inbyggda blixt eller
en extern Speedlite-blixt. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
Tips vid fotografering
zz Använd ett vidvinkelobjektiv och ett stativ.
Om du använder ett zoomobjektiv använder du högsta vidvinkelvärde
för att få en bred kvällsvy. Eftersom kameraskakningar är benägna att
uppträda med handhållen fotografering kan du använda ett stativ.
zz Kontrollera bildens ljusstyrka.
Vi rekommenderar att du studerar den tagna bilden direkt på plats för
att kontrollera bildens ljushet. Om personen ser mörk ut ställer du dig
närmare och tar en ny bild.
zz Välj också en annan fotograferingsmetod.
Kameraskakningar uppstår lätt vid kvällsfotografering. Prova därför även
att använda <A>.
zz Om du använder självutlösaren tillsammans med en blixt tänds
självutlösarlampan ett kort ögonblick efter att bilden tagits.
89
Nattfoto utan stativ
Metoden [F] (Nattfoto utan stativ) gör det möjligt att fotografera kvälls- och
nattmotiv även utan att använda stativ. Med den här fotograferingsmetoden
tas fyra bilder efter varandra för varje bild, vilket gör att en enda bild med
mindre kameraskakning registreras.
Tips vid fotografering
zz Håll kameran stadigt.
Håll kameran stadigt och stilla när du fotograferar. Fyra bilder justeras
och sammanfogas till en enda bild. Om någon av de fyra bilderna skiljer
sig avsevärt från de andra på grund av kameraskakning kan bilden bli
misslyckad.
90
HDR-motljuskontroll
Använd [G] (HDR-motljuskontroll) när du fotograferar miljöer som
innehåller både mörka och ljusa områden. När du tar en bild med den
här metoden registreras tre bilder efter varandra med olika exponering.
Detta resulterar i en bild med brett tonomfång som lättar upp de utjämnade
skuggorna som orsakas av motljus.
* HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
Tips vid fotografering
zz Håll kameran stadigt.
Håll kameran stadigt och stilla när du fotograferar. Tre bilder justeras
och sammanfogas till en enda bild. Om någon av de tre bilderna skiljer
sig avsevärt från de andra på grund av kameraskakning kan bilden bli
misslyckad.
91
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
J: Självporträtt
zz Andra områden än personers hudton kan ändras vid vissa
fotograferingsförhållanden.
zz Den inställning för [Slät hud-effekt] som specificerats i [J] används inte i [K].
zz [Bakgrund] är inställd på [Auto] och kan inte ändras i blixtmetoden [I] när
du har fällt upp blixten.
K: Slät hud
zz Andra områden än personers hudton kan ändras vid vissa
fotograferingsförhållanden.
zz Inställningarna i [K] tillämpas inte i [J].
3: Landskap
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
5: Sport
zz Vid svagt ljus när kameraskakning lätt inträffar blinkar slutartidsvärdet längst
ned till vänster. Håll kameran stadigt och ta bilden.
zz Den inbyggda blixten utlöses inte. Om du använder en extern Speedlite
kommer serietagningshastigheten att sänkas.
r: Panorering
zz Slutartiden blir därför längre. Den här metoden passar därför bara för panorering.
zz [i] ställs in som standard. Observera att [E] eller [o] inte kan väljas.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
zz Även om objektivets bildstabilisering används för bilder som tas med
objektiv som stöder [r] visas inte effekten på skärmen när du tar bilden.
(IS och oskärpekorrigering aktiveras när du fotograferar, oavsett objektivets
IS‑inställning.)
zz Om objektivet inte stöder [r] korrigeras inte motivets oskärpa. Den automatiska
slutartidsjusteringen aktiveras dock enligt inställningarna i [Effekt].
zz Om du fotograferar i starkt ljus, t.ex. en solig sommardag, eller fotograferar
ett långsamt motiv, kanske den inställda panoreringseffekten inte erhålls.
92
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
r: Panorering (forts.)
zz Om du använder ett objektiv som stöder [r] kan motivets oskärpa kanske
inte korrigeras korrekt vid fotografering av följande motiv eller under följande
fotograferingsförhållanden:
yyMotiv med mycket låg kontrast.
yyMotiv i svagt ljus.
yyMotiv i kraftigt motljus eller reflekterande motiv.
yyMotiv med upprepade mönster.
yyMotiv med mindre mönster eller monotona mönster.
yyMotiv med reflexer (bilder som t.ex. reflekteras i glas).
yyMotiv som är mindre än ramen för AF-området.
yyNär det är flera motiv i rörelse inom ramen för AF-området.
yyMotiv i rörelse i oregelbundna riktningar eller i oregelbundna hastigheter.
yyMotiv vars rörelser är delvis oregelbundna. (Till exempel en löparens
vertikala rörelser.)
yyMotiv vars hastighet ändras dramatiskt. (Till exempel direkt efter rörelsens
påbörjan eller i en kurva.)
yyNär du rör kameran för snabbt eller för långsamt.
yyNär kamerans rörelser inte stämmer överens med motivets rörelser.
yyNär objektivets brännvidd är för lång.
P: Mat
zz Motivets varma färgsättning kan blekna.
zz Om det finns flera ljuskällor i miljön, kanske bildens varma färgsättning
inte nedtonas.
zz Om du använder en blixt ställs [Färgton] in på Standard.
zz Om det finns personer i bilden kanske hudtonen inte återges på rätt sätt.
93
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
6: Kvällsporträtt
zz Be motivet hålla sig stilla efter att blixten avfyrats.
zz Det kan vara svårt att ställa in fokus när motivets ansikte ser mörkt ut. I det här
fallet ställer du in fokusläget på MF och fokuserar manuellt (=7, =52).
zz Autofokusering på kvällen eller med mörka motiv kan bli svårt när ljuspunkter
ligger inom AF-punkten. I det här fallet ställer du in fokusläget på MF och
fokuserar manuellt (=7, =52).
zz De tagna bilderna kan skilja sig något från bilderna som visas på skärmen.
zz Om det finns risk för överexponering ändrar kameran automatiskt slutartiden
och ISO-talet när bilder tas med blixt för att minska antalet urblekta högdagrar
och fotografera med optimal exponering. Beroende på vilket objektiv du
använder vid blixtfotografering kan det hända att den slutartid och det ISO‑tal
som visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs inte matchar de valda
fotograferingsinställningarna. Det kan ändra ljusheten hos bakgrunder som
befinner sig utanför blixtens räckvidd.
F: Nattfoto utan stativ
zz Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
zz RAW-bildskvalitet kan inte ställas in.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
zz Autofokusering på kvällen eller med mörka motiv kan bli svårt när ljuspunkter
ligger inom AF-punkten. I det här fallet ställer du in fokusläget på MF och
fokuserar manuellt (=7, =52).
zz De tagna bilderna kan skilja sig något från bilderna som visas på skärmen.
94
Försiktighetsåtgärder för metoderna <SCN>
F: Nattfoto utan stativ (forts.)
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
zz Bildjusteringen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster (till exempel
rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt sammanfogade
bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
zz Bilderna sammanfogas efter fotograferingen och det kan därför ta lite tid att
spara bilderna på minneskortet. [BUSY] visas på skärmen. Du kan inte ta
några nya bilder förrän bearbetningen är klar.
G: HDR-motljuskontroll
zz Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
zz RAW-bildskvalitet kan inte ställas in.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
zz Observera att bilden kanske inte återges med en mjuk kontrast och att den kan
se ojämn ut eller innehålla mycket brus.
zz HDR-motljuskontroll kanske inte fungerar vid mycket starkt motljus eller extremt
hög kontrast.
zz När du fotograferar tillräckligt ljusa motiv, till exempel normalt upplysta miljöer,
kan bilden se onaturlig ut på grund av HDR-effekten.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
zz Bildjusteringen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster (till exempel
rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt sammanfogade
bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
zz Bilderna sammanfogas efter fotograferingen och det kan därför ta lite tid att
spara bilderna på minneskortet. [BUSY] visas på skärmen. Du kan inte ta
några nya bilder förrän bearbetningen är klar.
95
Metoden Kreativa filter
Du kan fotografera med valda filtereffekter. Du kan förhandsgranska
filtereffekterna innan du fotograferar.
1Ställ inställningsratten i läget <U>.
2Tryck på <0>.
en filtereffekt.
3zVälj
z Använd <W> <X>-knapparna för att
välja en filtereffekt (=98–=99)
och tryck sedan på <0>.
zz Bilden visas med den med valda
filtereffekten.
effekten och fotografera.
4zJustera
z Tryck på <Q>-knappen och välj en ikon
under [Kreativa filter] (förutom c, A,
B, C eller D).
zz Använd <Y> <Z>-knapparna för
att justera effekten och tryck sedan
på <0>.
96
Metoden Kreativa filter
zz RAW och RAW+JPEG är inte tillgängliga. När bildkvaliteten RAW är vald
sparas bilderna med bildkvaliteten 73. När bildkvaliteten RAW+JPEG är vald
sparas bilderna med den valda JPEG-bildkvaliteten.
zz Du kan inte göra serietagningar när [I], [G], [X], [K], [H] eller [c] har valts.
zz Data för damm-borttagning (=174) läggs inte till för [X]-bilder.
zz Den korniga förhandsvisningen i [I] skiljer sig något från de slutliga bildernas
utseende.
zz Förhandsvisningen för mjuk fokus för alternativen [G] och [c] kan skilja sig
något från de slutliga bildernas utseende.
zz Inget histogram visas.
zz Den förstorade visningen är inte tillgänglig.
zz Följande inställningar är tillgängliga via snabbkontrollskärmen i den kreativa
zonens metoder: [I], [G], [X], [J], [K], [H] och [c].
zz Ta gärna några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
97
Metoden Kreativa filter
Egenskaper för kreativa filter
zz I Grynig svartvit
Gör bilderna korniga och svartvita. Du kan ändra den svartvita effekten
genom att justera kontrasten.
zz G Mjuk fokus
Ger bilden ett mjukare utseende. Du kan ändra graden av mjukhet
genom att justera oskärpan.
zz X Fisheye-effekt
Gör att bilden ser ut att vara tagen med ett fisheye-objektiv. Bilden får
en tunnformig förvrängning.
Det område som beskärs längs bildens kanter varierar beroende på
vilken nivå du väljer för filtereffekten. Eftersom den här filtereffekten
förstorar bildens mitt kan den upplevda upplösningen av bildens
mitt sänkas beroende på antalet lagrade pixlar. Du bör därför ställa
in filtereffekten samtidigt som du studerar den resulterande bilden.
En enda fast, centrerad AF-punkt används.
zz K Akvarell
Gör att bilden ser ut som en akvarellmålning med mjuka färger. Du kan
ändra bildens färgdensitet genom att justera effekten. Observera att
nattbilder eller mörka motiv kanske inte återges med en mjuk kontrast
och därför kan se ojämna ut eller innehålla mycket brus.
zz H Leksakskamera
Förändrar färgerna till färger som är typiska för leksakskameror och
gör bildens alla hörn mörkare. Du kan använda de olika alternativen för
färgtoner för att skapa färgförskjutningar.
98
Metoden Kreativa filter
zz c Miniatyreffekt
Skapar en dioramaeffekt.
Bildens mitt blir skarp om du fotograferar med standardinställningarna
Du kan flytta det område som ska vara skarpt (motivramen) enligt
beskrivningen i ”Funktioner vid fotografering med miniatyreffekt”
(=101). Enpunkts AF används som AF-metod. Vi rekommenderar
att motivramen överlappar AF-punkten när du fotograferar.
zz A HDR konst standard
Dina bilder får fler detaljer i både högdagrar och skuggor.
Den reducerade kontrasten och dämpade graderingen gör att bilden
påminner om en målning. Motivets konturer får ljusa (eller mörka) kanter.
zz B HDR intensiv
Färgerna är mer mättade än med [HDR konst standard] och den låga
kontrasten och dämpade gradationen skapar en effekt av grafisk konst.
zz C HDR oljemålning
Färgerna är som mest mättade, vilket gör att motivet står ut och bilden
ser ut som en oljemålning.
zz D HDR relief
Färgmättnad, ljusstyrka, kontrast och gradation minskas för att få bilden
att se dov ut. Bilden ser blekt och gammal ut. Motivets konturer får ljusa
(eller mörka) kanter.
zz [A], [B], [C] och [D] gör det möjligt att ta foton med stort dynamiskt
omfång och bibehållna detaljer i både högdagrar och skuggor i scener med
hög kontrast. Varje gång du fotograferar tar kameran tre bilder i följd med
olika nivåer av ljushet. Kameran kombinerar sedan de områden som har
optimal ljushet i de tre bilderna till en enda bild. Läs den viktiga informationen
på =100.
99
Metoden Kreativa filter
Anmärkningar om [A], [B], [C] och [D]
zz Bildområdet blir mindre jämfört med andra fotograferingsmetoder.
zz Förhandsvisningarna av filtereffekter är inte identiska med de slutliga
bildernas utseende.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till efterbilder,
eller också kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
zz Bildjusteringen kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster (till exempel
rutor och ränder), kontrastlösa eller entonade bilder eller dåligt sammanfogade
bilder om problemen har orsakats av kameraskakning.
zz Var försiktig så att inte kameraskakningar uppstår när du fotograferar
utan stativ.
zz Färggradationen av himlen eller av vita väggar kanske inte återges korrekt.
Ojämna färger, ojämn exponering eller brus kan visas.
zz Fotografering i lysrörsljus eller ljus från LED-belysning kan ge upphov till
onaturlig färgåtergivning i de belysta områdena.
zz Bilderna sammanfogas efter fotograferingen och det kan därför ta lite tid att
spara bilderna på minneskortet. [BUSY] visas på skärmen. Du kan inte ta
några nya bilder förrän bearbetningen är klar.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
100
Metoden Kreativa filter
Funktioner vid fotografering med miniatyreffekt
AF-punkten.
1zFlytta
z Tryck två gånger på <S>-knappen för
att aktivera funktionen för flyttning av
AF-punkten, som blir orange.
zz Använd <V>-pilknapparna för att
flytta AF-punkten till den position du
vill fokusera på.
motivramen.
2zFlytta
z Om AF-punkten befinner sig utanför
motivramen flyttar du motivramen så att
AF-punkten hamnar inuti ramen.
zz Du kan göra motivramen flyttbar
(visas i orange) genom att trycka på
<S>‑knappen eller trycka på [r]
i skärmens nedre högra del.
zz Du kan även växla mellan vertikal och
horisontell orientering för motivramen
genom att trycka på [T].
zz Du kan växla motivramens orientering
med hjälp av <Y> <Z>‑knapparna
vid horisontell orientering och
<W> <X>‑knapparna vid
vertikal orientering.
zz Använd <W> <X>- eller
<Y> <Z>‑knapparna för att flytta
motivramen. Du kan även centrera
motivramen igen genom att trycka
på <B>-knappen.
zz Du bekräftar motivramens position
genom att trycka på <0>.
3Ta bilden.
101
102
Kreativa zonen
Med kreativa zonens metoder kan du
fotografera på olika sätt genom att ställa in
slutartid, bländarvärde, exponering m.m.
zz Om du vill ta bort den beskrivning av fotograferingsmetoden
som visas när du vrider på inställningsratten trycker du på
<0> (=492).
103
Programautomatik (P-läget)
Slutartid och bländare ställs in automatiskt för att passa motivets ljusstyrka.
* <d> står för program.
* AE står för automatisk exponering.
1Ställ inställningsratten i läget <d>.
in fokus på motivet.
2zStäll
z Placera AF-punkten över motivet och
tryck ned avtryckaren halvvägs.
på skärmen och ta bilden.
3zTitta
z Så länge slutartiden inte blinkar får
du standardexponering.
zz Om slutartiden ”30"” och det lägsta bländartalet blinkar blir bilden
underexponerad.
Öka ISO-talet eller använd blixt.
zz Om slutartiden ”1/4000” och det högsta bländartalet blinkar blir bilden
överexponerad.
Minska ISO-talet eller använd ett ND-filter (säljs separat) för att minska
mängden ljus som tränger in i objektivet.
104
Programautomatik (P-läget)
Skillnaden mellan metoderna <d> och <A>
zz Med metoden <A> ställs många funktioner in automatiskt, däribland
AF‑metod och ljusmätmetod. På så sätt kan misslyckade bilder undvikas.
Det kan bara göra vissa inställningar själv. Med metoden <d> är det dock
bara slutartid och bländarvärde som ställs in automatiskt. Du kan själv ställa
in AF‑metod, ljusmätmetod och andra funktioner.
Programförskjutning
zz Du kan justera kombinationen av slutartid och bländarvärde men behålla
samma exponering genom att trycka ned avtryckaren halvvägs och vrida
på <6>-ratten. Det kallas programförskjutning.
zz Programförskjutningen avbryts automatiskt när mättimern slutar
(exponeringsinställningsskärmen stängs av).
zz Programförskjutning kan inte användas tillsammans med blixt.
105
Tidsförval AE (Tv-läget)
Med den här metoden ställer du själv in slutartiden, medan bländaren
automatiskt ställs in på en standardexponering som passar motivets
ljusstyrka. En kortare slutartid kan frysa rörelserna hos ett motiv som
rör sig. En längre slutartid kan skapa en oskarp effekt, vilket ger ett intryck
av rörelse.
* <s> står för tidsvärde.
Suddig rörelse
(Lång slutartid: 1/30 sek.)
Fryst rörelse
(Kort slutartid: 1/2000 sek.)
1Ställ inställningsratten i läget <s>.
in önskad slutartid.
2zStäll
z Vrid ratten <6> för att ställa in den.
in fokus på motivet.
3zStäll
z Tryck ned avtryckaren halvvägs.
på skärmen och ta bilden.
4zTitta
z Kameran kan uppnå standardexponering
så länge bländarvärdet inte blinkar.
106
Tidsförval AE (Tv-läget)
zz Om det lägsta bländarvärdet blinkar blir bilden underexponerad.
Vrid på ratten <6> och ställ in en längre slutartid tills bländarvärdet slutar
blinka, eller ställ in ett högre ISO-tal.
zz Om det högsta bländarvärdet blinkar blir bilden överexponerad.
Vrid på ratten <6> och ställ in en kortare slutartid tills bländarvärdet slutar
blinka, eller ställ in ett lägre ISO-tal.
Slutartidsvisning
zz Exempel: ”0"5” är 0,5 sekund och ”15"” är 15 sekunder.
107
Bländarförval AE (Av-läget)
Med den här metoden ställer du själv in bländarvärdet, och så ställs
slutartiden in automatiskt för att ge en standardexponering som passar
motivets ljusstyrka. Med ett högt bländartal (liten bländaröppning) får du
godtagbar fokusering på en större del av för- och bakgrunden. Ett lägre
bländartal (större bländaröppning) innebär att du får godtagbar fokusering
på en mindre del av för- och bakgrunden.
* <f> står för bländarvärde (bländaröppning).
Oskarp bakgrund
(Med ett lågt bländartal
(f/-nummer): f/5.6)
Skarp förgrund och bakgrund
(Med ett högt bländartal
(f/-nummer): f/32)
1Ställ inställningsratten i läget <f>.
in önskat bländarvärde.
2zStäll
z Vrid ratten <6> för att ställa in den.
in fokus på motivet.
3zStäll
z Tryck ned avtryckaren halvvägs.
på skärmen och ta bilden.
4zTitta
z Så länge slutartiden inte blinkar används
standardexponeringen.
108
Bländarförval AE (Av-läget)
zz Om slutartiden ”30"” blinkar blir bilden underexponerad.
Vrid på ratten <6> och ställ in en större bländaröppning (lägre bländarvärde)
tills slutartiden slutar blinka, eller ställ in ett högre ISO-tal.
zz Om slutartiden ”1/4000” blinkar blir bilden överexponerad.
Vrid på ratten <6> mot mindre bländare (högre bländarvärde) tills slutartiden
slutar blinka eller ställ in ett lägre ISO-tal.
Bländarvärdesvisning
zz Ju högre bländartalet är, desto mindre är bländaröppningen. Bländarvärdet
som visas varierar beroende på objektivet. Om inget objektiv är monterat på
kameran visas bländarvärdet ”F00”.
Kontrollera fokusområdetM
Tryck på den knapp du har tilldelat funktionen för skärpedjupskontroll
(med hjälp av [8: C.Fn III-2: Anpassa knappar], (=535)) för att
blända ned objektivet till den valda bländarinställningen och kontrollera
fokusområdet (skärpedjup).
zz Ju större bländarvärde desto bredare fokusområde, från förgrund till bakgrund.
zz Exponeringen låses (AE-lås) när du håller knappen för skärpedjupskontroll
intryckt.
zz Om du trycker på knappen för skärpedjupskontroll när en Speedlite 470EX-AI
är monterad på kameran och <X>-omkopplaren är inställd på <Z>
(full automatik) startar den helautomatiska AI.B-avståndsmätningen.
109
Manuell exponering (M-läget)
Med den här metoden kan du ställa in både slutartid och bländare efter eget
önskemål. Bestäm lämpligt exponeringsvärde genom att läsa av indikatorn
för exponeringsnivå också använda en separat ljusmätare finns i handeln.
* <a> står för manuell.
1Ställ inställningsratten i läget <a>.
in ISO-talet (=143).
2zStäll
z Exponeringskompensation kan ställas
in med ISO auto (=111).
3zz Om du vill ställa in slutartiden vrider
Ställ in slutartid och bländarvärde.
du på ratten <6>. Om du vill ställa in
bländarvärdet vrider du på ratten <5>.
in fokus på motivet.
4zStäll
z Tryck ned avtryckaren halvvägs.
zz Kontrollera markeringen för
exponeringsnivå [N] för att se skillnaden
mellan den aktuella exponeringsnivån
och standardexponeringsnivån.
(2) (1)
(1)
(2)
Standardexponeringsindex
Markering för exponeringsnivå
in exponeringen och ta bilden.
5zStäll
z Kontrollera indikatorn för exponeringsnivå
och ställ in slutartid och bländarvärde.
110
Manuell exponering (M-läget)
Exponeringskompensation med ISO auto
Om ISO-talet är inställt på [AUTO] för manuell exponering, kan du ställa
in exponeringskompensationen (=140) så här:
Tryck på indikatorn för exponeringsnivå
[z: Exp. komp./AEB]
från snabbkontrollskärmen
zz Med ISO auto inställt ändras inställningarna för ISO-inställning så att en
standardexponering erhålls, anpassat efter inställd slutartid och bländarvärde.
Därför kan det hända att du inte får önskad exponeringseffekt. I så fall ställer
du in exponeringskompensation.
zz När kameran är inställd på <a>-läget + ISO auto + [q] (Evaluerande
ljusmätning) och [8: C.Fn I-7: AE-låst mätläge efter fokus] är inställd på
standardinställningen (=531) och du håller ned avtryckaren halvvägs låses
ISO-inställningen när fokus har ställts in med One-Shot AF.
zz När ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa ISO-talet.
zz Om du vill jämföra den aktuella exponeringen med exponeringen när du trycker
ner knappen <A> med manuellt inställt ISO-tal trycker du på knappen <A>,
komponerar om bilden och läser av indikatorn för exponeringsnivå.
zz När ISO auto är valt och [8: C.Fn I-1: Inställbara exponeringssteg] är
inställt på [1/2 steg] implementeras vilken 1/2-stegsexponeringskompensation
som helst för ISO-talet (1/3 steg) och slutartiden. Den slutartid som visas
ändras däremot inte.
111
Flexibel-prioritet AE (Fv)
I det här läget kan du ställa in slutartid, bländare och ISO-tal manuellt
eller automatiskt och kombinera dessa inställningar med ditt val av
exponeringskompensation. Fotografering med metoden <t> med kontroll
över alla dessa parametrar motsvarar att fotografera med metoderna <d>,
<s>, <f> eller <a>.
* <t> står för flexibelt värde.
1Ställ inställningsratten i läget <t>.
slutartid, bländarvärde och
2Ange
ISO-tal.
zz Vrid på ratten <5> och välj ett
alternativ. Ikonen [6] visas till vänster
om det valda objektet.
zz Vrid ratten <6> för att ställa in
alternativet.
zz Du kan även återställa inställningen
till [AUTO] genom att trycka på
<X>‑knappen.
in mängden
3Ställ
exponeringskompensation.
zz Vrid ratten <5> och välj indikatorn för
exponeringsnivå. Ikonen [6] visas
till vänster om den valda indikatorn för
exponeringsnivå.
zz Vrid ratten <6> för att ställa in
alternativet.
zz Du kan även återställa inställningen till
[±0] genom att trycka på <X>-knappen.
112
Flexibel-prioritet AE (Fv)
Kombination av funktioner i metoden <t>
Slutartid
Bländarvärde
[AUTO]
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
[AUTO]
Manuellt val
Manuellt val
Manuellt val
ISO-tal
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
Manuellt val
Exponeringskompensation
Fotograferingsmetod
Tillgänglig
Liknar <d>
Tillgänglig
Liknar <s>
Tillgänglig
Liknar <f>
Tillgänglig
―
Liknar <a>
zz Blinkande värden anger att värdena kommer att orsaka under- eller
överexponering. Justera exponeringen tills värdet slutar blinka.
zz Lång synktid används inte i svagt ljus när du har ställt in metoden <t>
för att efterlikna metoderna <f> eller <d>, även om [Lång synktid]
i [z: Blixtstyrning] är inställd på [1/200-30sek. auto].
zz Värden för slutartid, bländare och ISO-tal som är inställda på [AUTO]
är understrukna.
113
114
Fotografering
Det här kapitlet beskriver fotografering och introducerar
menyinställningar på fliken fotografering ([z]).
115
Stillbildsfotografering
zz En M-ikon till höger om en sidrubrik anger att funktionen endast är
tillgänglig i kreativa zonens metoder: <t>, <d>, <s>, <f>
eller <a>.
116
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zz Fotografering 1
=122
=125
=127
=128
=289
=133
=137
zz Fotografering 2
=140, 141
=143
=277
=149
=150
zz Fotografering 3
=151
=153
=154
117
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zz Fotografering 4
=155
=158
=160
=162
=163, 166, 169
zz Fotografering 5
=171
=172
=174
=176
=180
zz Fotografering 6
=184
=186
=187
=190
=193
118
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zz Fotografering 7
=195
=198
=209
=211
=212
=214
=215
zz Fotografering 8
=220
=216
=270
=221
zz Fotografering 9
=241
=248
=271
=279
zz [Touch och dra AF-inställningar] visas om en elektronisk sökare (tillval) är
monterad på kameran.
119
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
För baszonens metoder visas följande skärmar.
zz Fotografering 1
=78, 96
=122
=125
=127
=289
=133
zz Fotografering 2
=76
=184
=187
=222
zz [Fotogr.metod] och [AF-metod] är tillgängliga i <8> och <U>.
zz [Behåll Creative Assist-data] är tillgängligt i metoden <A>.
zz [Typ av sam.drag] är tillgänglig i <D>.
120
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zz Fotografering 3
=198
=209
=211
=212
=215
zz Fotografering 4
=220
=216
=270
=221
zz Fotografering 5
=241
=248
=271
zz [Touch och dra AF-inställningar] visas om en elektronisk sökare (tillval)
är monterad på kameran.
zz [Inst. av MF-peaking] är tillgänglig i <8> eller <U>.
121
Bildkvalitet
Du kan ställa in pixelantal och bildkvalitet.
1Välj [z: Bildkvalitet].
in bildkvalitet.
2zStäll
z För att välja RAW-kvalitet vrider
du ratten <6> och för att välja
JPEG‑kvalitet trycker du på tangenterna
<Y> <Z>.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
zz Antalet bilder som är tillgängliga enligt indikationen i [****] på
inställningsskärmen för bildkvalitet gäller för inställningen [3:2], oavsett det
valda sidförhållandet (=125).
zz Om [–] har ställts in för både RAW- och JPEG-bildformat ställs 73 in.
zz Om du väljer både RAW och JPEG varje gång du fotograferar, registreras
samma bild samtidigt på kortet både i RAW och i JPEG med valda
bildregistreringskvaliteter. De två bilderna registreras med samma filnummer
(filtillägg: .JPG för JPEG och .CR3 för RAW).
zz b får kvaliteten 7 (Hög).
zz Översikt över ikonerna för bildkvalitet: 1 RAW, F Kompakt RAW, JPEG,
7 Fin, 8 Normal, 3 Stor, 4 Medel, 6 Liten.
122
Bildkvalitet
RAW-bilder
RAW-bilder innehåller obearbetade rådata från kamerans bildsensor.
Dessa rådata lagras digitalt som 1- eller F-filer (mindre än 1)
beroende på dina val.
RAW-bilder kan bearbetas med hjälp av [3: RAW-bildbearbetning]
(=341) och sedan sparas i JPEG-format. Själva RAW-bilden ändras inte,
så du kan bearbeta den efter olika förhållanden och skapa flera JPEG-bilder
utifrån den.
Du kan använda Digital Photo Professional (EOS-programvara) till att
bearbeta RAW-bilder. Du kan justera dina bilder beroende på hur de ska
användas och sedan generera JPEG- eller andra typer av bilder som
återspeglar dessa justeringar.
Programvara för RAW-bildbearbetning
zz Om du ska visa RAW-bilder på en dator rekommenderas du att använda Digital
Photo Professional (härefter DPP, EOS-programvara).
zz Tidigare versioner av DPP Ver.4.x kan inte bearbeta RAW-bilder tagna med
den här kameran. Om du har en tidigare version av DPP (Ver.4.x) installerad
på datorn hämtar du den senaste versionen av DPP från Canons webbplats
(=550) och installerar den. (Den tidigare versionen kommer att skrivas över.)
Tänk på att DPP Ver.3.x och tidigare versioner inte kan bearbeta RAW-bilder
tagna med den här kameran.
zz Det är inte säkert att kommersiellt tillgänglig programvara kan användas för att
visa RAW-bilder tagna med den här kameran. Information om kompatibilitet får
du från tillverkaren av programvaran.
Guide för inställning av olika bildkvaliteter
Riktlinjer om filstorlekar, antal möjliga bilder och maximalt antal bilder i en
bildserie finns på =577.
123
Bildkvalitet
Maximalt antal bilder vid serietagning
Det uppskattade maximala antalet bilder vid
serietagning visas i fotograferingsskärmens
överkant.
zz Om det maximala antalet bilder i en bildserie är ”99” anger detta att du kan
ta 99 bilder eller fler i följd. Värdet börjar minskas när det når 98 eller mindre.
Om [BUSY] visas betyder det att internminnet är fullt och att fotograferingen
avbryts tillfälligt. Om du inte tar bildserier kommer det maximala antalet bilder
att öka. När alla bilder har skrivits till minneskortet kan du återgå till att ta
bildserier och ta så många bilder som anges i tabellen på =577.
124
Sidförhållande för stillbilder
Du kan ändra bildens sidförhållande.
1Välj [z: Stillbildsformat].
in sidförhållandet.
2zStäll
z Välj ett sidförhållande och tryck sedan
på <0>.
zz JPEG-bilder
Bilderna sparas med det valda sidförhållandet.
zz RAW-bilder
Bilderna sparas alltid med sidförhållandet [3:2]. Informationen om
det valda sidförhållandet läggs till i bildens RAW-fil. När du bearbetar
RAW‑bilden i Digital Photo Professional (EOS-programvara) kan
du skapa en bild med samma sidförhållande som ställdes in inför
fotograferingen.
125
Sidförhållande för stillbilder
Sidförhållande
4:3
16:9
1:1
zz Om du visar RAW-bilder som har tagits med sidförhållandena [4:3], [16:9] eller
[1:1] visas de med linjer som anger respektive sidförhållande. (Dessa linjer
sparas inte i bildfilerna.)
126
Bildvisningstid
Välj alternativet [Vänta] om du vill att en tagen bild ska visas direkt efter
fotograferingen eller välj alternativet [Av] om du inte vill att de tagna
bilderna ska visas.
1Välj [z: Visningstid].
2Välj ett tidsalternativ.
zz När [Vänta] har ställts in visas bilderna under den tid som har angetts
i [5: Energispar].
127
Korrigering av objektivaberration
M
Objektivets optiska egenskaper kan ge upphov till vinjettering,
bildförvrängningar och andra fel. Kameran kan använda [Korr. för
objektivaberration] för att kompensera för dessa fenomen.
[z: Korr. för
1Välj
objektivaberration].
2Välj ett alternativ.
[På].
3zVälj
z Bekräfta att namnet på det
monterade objektivet och (utom
vid diffraktionskorrigering)
[Korrigeringsdata tillgänglig] visas.
zz Se ”Digital objektivoptimering” (=130)
om [Korrigeringsdata ej tillgänglig]
eller [ ] visas.
128
Korrigering av objektivaberration
Korrigering av periferibelysning
Vinjettering (mörka bildhörn) kan korrigeras.
zz Beroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens periferi.
zz Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
zz Det korrigeringsvärde som tillämpas är lägre än det maximala korrigeringsvärde
som kan användas med Digital Photo Professional (EOS-programvara).
zz Periferibelysningen korrigeras automatiskt i baszonens metoder när
korrigeringsdata registreras på kameran.
Distorsionskorrigering
Distortion (bildförvrängning) kan korrigeras.
zz Kameran tar ett smalare bildområde än bilden som ses vid bildtagningen för
att korrigera för distorsion, vilket beskär bilden något och minskar den synliga
upplösningen.
zz En distorsionskorrigering kan ändra bildvinkeln något.
zz När du förstorar bilder tillämpas inte distorsionskorrigering på bilden som visas.
zz Distorsionskorrigering används inte för filminspelning.
zz Bilder med distorsionskorrigering har inte data för dammborttagning
(=174) tillagt. AF-punkten kan dessutom visas i fel position, i förhållande till
fotograferingstiden.
129
Korrigering av objektivaberration
Digital objektivoptimering
Olika aberrationer till följd av objektivets optiska egenskaper kan korrigeras,
och även diffraktion och förlorad skärpa från lågpassfiltret.
Om [Korrigeringsdata ej tillgänglig] eller [ ] visas med [Digital
objektivoptim.] kan du använda EOS Utility för att lägga till
objektivkorrigeringsdata för kameran. Mer information finns i EOS Utility
användarhandbok.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering. Bildernas kanter kan även framhävas. Justera
bildstilens skärpa eller ställ in [Digital objektivoptim.] på [Av] efter behov
innan du börjar fotografera.
zz Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
zz För filminspelning kommer inte [Digital objektivoptim.] att visas.
(Korrigering är inte möjligt.)
zz När du aktiverar [Digital objektivoptim.] korrigeras såväl kromatisk aberration
som diffraktion, även om dessa alternativ inte visas.
zz Digital objektivoptimering används automatiskt i baszonens metoder när
korrigeringsdata registreras på kameran.
130
Korrigering av objektivaberration
Korrigering av kromatisk aberration
Kromatisk aberration (färgkanter runt motivet) kan korrigeras.
zz [Kromatisk aberr.korr.] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
Diffraktionskorrigering
Diffraktion (förlorad skärpa på grund av bländaren) kan korrigeras.
zz Beroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering.
zz Ju högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
zz För filminspelning kommer inte [Diffraktionskorrigering] att visas.
(Korrigering är inte möjligt.)
zz Med ”Diffraktionskorrigering” korrigeras försämrad upplösning på grund av
lågpassfilter m.m. förutom diffraktionen. Korrigering fungerar därför även med
ett bländartal som ligger nära öppen bländare.
zz [Diffraktionskorrigering] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
131
Korrigering av objektivaberration
Allmänna försiktighetsåtgärder för Korrigering
för objektivaberration
zz Korrigering av periferibelysning, korrigering av kromatisk aberration,
distorsionskorrigering och diffraktionskorrigering kan inte tillämpas på tagna
JPEG-bilder.
zz Om du använder ett objektiv från någon annan tillverkare än Canon bör du
ställa in korrigeringarna på [Av] även om [Korrigeringsdata tillgänglig] visas.
zz Om du förstorar bildperiferin kan därför en del av bildurvalet visas som inte
registreras.
zz Mängden kompensation kommer att vara mindre (förutom för
diffraktionskorrigering) om objektivet som använts inte har avståndsinformation.
Vid korrigering för objektivaberration
zz Effekten av korrigering för objektivaberration varierar beroende på vilket objektiv
som används och fotograferingsförhållandena. Dessutom kan effekten bli svår
att urskilja beroende på vilket objektiv som används, fotograferingsförhållanden
m.m.
zz Om korrigeringen är svår att urskilja, rekommenderas du att förstora och
kontrollera bilden efter fotografering.
zz Korrigering kan utföras även vid användning av en extender eller Life-size
Converter.
zz Om korrigeringsdata för det använda objektivet inte har registrerats
i kameran blir resultatet som om korrigeringen ställts in som [Av]
(förutom för diffraktionskorrigering).
zz Mer information finns även i EOS Utility användarhandbok.
132
Matningsmetod
Matningsmetoderna som finns att tillgå är enbild och bildserie. Du kan välja
den matningsmetod som passar för motivet.
1Välj [z: Matningsmetod].
2Ställ in matningsmetoden.
zz [u] Enbild
När du trycker ned avtryckaren helt tas bara en bild.
zz [E] Snabb serietagning +/[o] Snabb serietagning
Kameran tar en snabb serie med bilder under den tid du håller ned
avtryckaren helt. [E] tar upp till cirka 14 bilder per sekund, och [o]
tar upp till cirka 7,0 bilder per sekund. Högsta bildfrekvensen för
serietagning kan bli lägre under följande förhållanden:
När flimmerreducering är på:
Seriebildstagningen sker med en hastighet av upp till cirka 5,2 bilder
per sekund.
zz [i] Långsam serietagning
När du håller avtryckaren helt nedtryckt kan du ta bildserier på upp till
cirka 3,0 bilder per sekund.
133
Matningsmetod
zz [m/Q] Självutlösare: 10 sek./fjärrkontroll
zz [l/k] Självutlösare: 2 sek./fjärrkontroll
zz [q] Självutlösare: Serietagning
zz Följande förhållanden gäller för den maximala hastigheten för snabb
serietagning (=133) för [E] eller [o]: fotografering med ett fulladdat
batteri, slutartider på 1/1000 sek. eller kortare, maximal bländare (varierar
beroende på vilket objektiv som används), vid rumstemperatur (23 °C) och
med funktionen för flimmerreducering avstängd.
zz Den maximala hastigheten för snabb serietagning med [E] och [o]
kan bli lägre beroende på olika förhållanden som batterinivå, temperatur,
flimmerreducering, slutartid, bländarvärde, motivförhållanden, ljusstyrka,
AF‑funktion, typ av objektiv, blixtanvändning och fotograferingsinställningar.
zz Vid användning av Servo AF-funktionen kan den maximala
serietagningshastigheten bli lägre beroende på motivet och vilket objektiv
som används.
zz När [z: Flimmerreducering] är inställd på [På] (=193) kan fotografering
i flimrande ljus minska den maximala serietagningshastigheten. Dessutom kan
bildserieintervall bli oregelbundna och avtryckarfördröjningen bli längre.
zz Även vid långsam serietagning kan serietagningshastighet vara långsammare
beroende på fotograferingsförhållandet.
zz Om internminnet blir fullt under serietagning kan serietagningshastigheten
sjunka eftersom fotografering tillfälligt kommer att vara inaktiverat (=124).
zz Motivföljning är enklare i [E] och [i] eftersom realtidsbilder visas mellan
de bilder som tas vid serietagningen.
zz Information om fotografering med självutlösare finns på =135.
Mer information om fotografering med fjärrkontroll finns på =223.
134
Självutlösare
Använd självutlösaren när du själv vill vara med på bilden, t.ex. för en
jubileumsbild.
1Välj [z: Matningsmetod].
in självutlösaren.
2zStäll
z m (Q): Ta en bild efter 10 sek.
l (k): Ta en bild efter 2 sek.
q: Använd serietagning under
10 sek. för angivet antal bilder*
* Använd <6>-ratten för att ställa in antalet
bilder (2–10) i serietagningen.
zz Ikonerna Q och k visas när
kameran är parkopplad med en trådlös
fjärrkontroll (säljs separat, =223).
bilden.
3zTaz Ställ
in fokus på motivet och tryck ned
avtryckaren helt.
zz Du kontrollerar funktionen genom att
titta på självutlösarlampan, lyssna efter
pipljud eller kontrollera nedräkningen
i sekunder på skärmen.
zz Självutlösarlampan blinkar snabbare och
kameran avger pipljud cirka 2 sekunder
innan bilden tas.
135
Självutlösare
zz Fotograferingsintervallet kan bli längre i [q], beroende på bildkvaliteten,
användning av extern blixt och andra fotograferingsförhållanden.
zz [l] gör det möjligt att ta bilder utan att röra vid kameran när den är monterad
på ett stativ. På så sätt kan du undvika kameraskakning i stillbilder och vid
långa exponeringstider.
zz När du har tagit bilder med självutlösaren bör du visa bilderna (=304) så att
du kan kontrollera fokusering och exponering.
zz Om du använder självutlösaren för att ta ett kort av dig själv tillämpar du
fokuseringslåset (=74) på ett motiv på samma avstånd som du själv
kommer att ha.
zz Om du vill avbryta självutlösaren när den är igång trycker du på skärmen eller
på <0>.
zz Automatisk avstängning kan utökas när kameran är inställd på fotografering
med fjärrkontroll.
136
RAW-sekvensläge
M
Möjliggör snabb serietagning av RAW-bilder. Den här funktionen är praktisk
när du vill kunna välja den bästa bilden, som tagits i exakt rätt ögonblick,
bland dina tagna bilder. De tagna bilderna sparas i en enda fil (sekvens).
Du kan extrahera en valfri bild från sekvensen och spara den separat
(=319).
1Välj [z: RAW-sekvensläge].
2Välj [RAW-sekvensläge].
[På].
3zVälj
z När du har valt [På] visas [
du fotograferar.
] när
4Välj [För-fotografering].
137
RAW-sekvensläge
ett alternativ.
5zVälj
z [På]: Fotograferingen börjar strax innan
(upp till cirka 0,5 sekund innan) du
trycker ned avtryckaren helt efter att du
tidigare tillfälligt har hållit den halvvägs
nedtryckt.
[ ] visas när du fotograferar.
zz [Av]: Fotograferingen börjar när
du trycker ned avtryckaren helt.
[ ] visas när du fotograferar.
6zTaz Enbilden.
indikator på skärmen visar
buffertminnets status.
zz När du trycker ned avtryckaren helt tar
kameran en bildserie som avslutas först
när buffertminnet blir fullt eller när du
släpper avtryckaren.
138
RAW-sekvensläge
zz Använd minneskort med minst 4 GB ledigt utrymme.
zz Bilderna sparas kanske inte korrekt om batteriet tar slut under en pågående
bildbearbetning när du fotograferar i RAW-sekvensläge och använder ett
minneskort med låg skrivhastighet och ett batteri som håller på att ta slut.
zz Skärmen pausar när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
zz Kameraskakning eller rörelseoskärpa kan göra bilden suddig.
zz ISO auto används vid fotografering med <d>, <s> eller <f>.
zz Slutartider längre än 1/30 sek. är inte tillgängliga i <s>, <a> eller <t>.
zz Cirka 17,9 megapixlar (5184×3456) används för fotografering.
zz Bilderna tas med kamerans elektroniska slutare. Vi rekommenderar att du läser
”Metod för slutarutlösning” (=186) innan du börjar fotografera.
zz De sparade bilderna får en något smalare bildvinkel.
zz Om du vill visa bilder från sekvenser på en dator kan du extrahera JPEG-bilder
eller använda EOS-programmet Digital Photo Professional.
zz Om du ansluter kameran till en dator och använder EOS Utility (EOS-programvara)
ställer du in [z: RAW-sekvensläge] på [Av]. Kameran kan inte kommunicera
med datorn om alternativet [På] är valt.
zz Det maximala antalet bilder i en bildserie kan bli lägre vid fotografering
i svagt ljus.
zz När du använder RAW-sekvensläge ändras bländarvärdet om du zoomar
samtidigt som du håller avtryckaren nedtryckt till hälften eller helt nedtryckt
och använder ett zoomobjektiv med en variabel maximal bländare. Du bör
därför använda ISO auto när du fotograferar med <a> för att behålla samma
exponeringsnivå.
zz När du använder RAW-sekvensläge kan exponeringen till och med ändras
om du zoomar samtidigt som du håller avtryckaren nedtryckt till hälften eller
helt nedtryckt och använder ett zoomobjektiv med en fast maximal bländare.
Mer information finns på Canons webbplats.
zz UHS-II-minneskort med SD Speed Class 10 eller högre bör användas.
zz De tagna RAW-bilderna sparas i en enda fil (sekvens). Filnamnen börjar med
CSI_ och slutar med filnamnstillägget .CR3.
zz De inställningar för bildstil, vitbalans och Auto ljuskorrigering som ställdes
in för den första bilden används för alla bilder.
zz Kameran avger inga pipljud när du fotograferar.
zz [RAW-sekvensläge] växlar till [Av] när strömbrytaren ställs in på <2>.
139
Exponeringskompensation
M
Med exponeringskompensation kan du göra den standardexponering
som har ställts in för kameran ljusare (ökad exponering) eller mörkare
(minskad exponering).
Exponeringskompensation kan ställas in med fotograferingsmetoderna
<t>, <d>, <s>, <f> och <a>. Du kan ställa in
exponeringskompensation på upp till ±3 steg i 1/3 steg.
För information om exponeringskompensation när metoden <a> och ISO
auto är inställt, se =111 och =112 för metoden <t>.
in värdet för kompensationen.
1zStäll
z Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt, titta
på skärmen och ställ in ett värde med
hjälp av <5>-ratten.
zz En [O]-ikon visas för att ange
att du har ställt in ett värde för
exponeringskompensation.
bilden.
2zTaz Om
du vill avbryta
exponeringskompensationen ställer du
in indikatorn för exponeringsnivå [N] på
standardexponeringsnivån ([C]).
zz Om [z: Auto ljuskorrigering] (=149) är inställd på något annat än [Av]
kan bilden bli ljus även om du har ställt in en lägre exponeringskompensation
för att få en mörkare bild.
zz Värdet för exponeringskompensation behålls också efter att strömbrytaren
ställts i läget <2>.
140
Automatisk exponeringsvariation
M
Du kan låta kameran ta tre olika bilder med olika inställningar för slutartid,
bländarvärde och ISO-tal. Det kallas för AEB.
* AEB står för Auto Exposure Bracketing (automatisk exponeringsvariation).
1Välj [z: Exp. komp./AEB].
in AEB-intervallet.
2zStäll
z Vrid på ratten <6> och ställ in
(1)
AEB‑intervallet (1). Tryck på knapparna
<Y> <Z> för att ställa in nivån för
exponeringskompensation.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
zz När du stänger menyn visas
AEB‑intervallet på skärmen.
bilden.
3zTaz Tre
bilder med olika inställningar
tas med den matningsmetod som
är inställd för den här sekvensen.
Standardexponering, minskad
exponering och ökad exponering.
zz AEB avbryts inte automatiskt. Om du
vill avbryta AEB följer du steg 2 för att
stänga av visningen av AEB-intervallet.
141
Automatisk exponeringsvariation
zz Om [z: Auto ljuskorrigering] (=149) är inställt på något annat än [Av]
kan effekten av AEB bli reducerad.
zz [A] blinkar i skärmens nedre vänstra hörn under AEB-fotografering.
zz Om matningsmetoden ställts in på [u] trycker du ned avtryckaren sammanlagt
tre gånger. När [E], [o] eller [i] har ställts in och du håller ned
avtryckaren helt tas de tre bildvarianterna i snabb följd och kameran avbryter
sedan fotograferingen automatiskt. När [m] eller [l] har ställts in tas de
tre bildvarianterna i snabb följd efter en fördröjning på 10 eller 2 sekunder.
När [q] har ställts in tas tre gånger det valda antalet bilder vid serietagning.
zz Du kan ställa in AEB i kombination med exponeringskompensation.
zz AEB kan inte användas tillsammans med blixt, brusreducering vid multitagning,
fokusgaffling, HDR-läge eller RAW-sekvensläge.
zz AEB stängs av automatiskt om något av följande inträffar: strömbrytaren ställs
i <2>-läget eller när blixten är fulladdad.
142
ISO-inställningar
M
Ställ in ISO-talet (bildsensorns ljuskänslighet) så att det passar
omgivningens ljusnivå. I baszonens metoder ställs ISO-talet in automatiskt.
Se =277 och =581 för mer information om ISO-tal under filminspelning.
på knappen <B> (9).
1zTryck
z När en bild visas på skärmen trycker
du på knappen <B>.
in ISO-talet.
2zStäll
z Vrid <6>-ratten.
zz Välj [AUTO] om du vill ställa in ISO-tal
automatiskt.
143
ISO-inställningar
Guide för ISO-tal
zz Låga ISO-tal minskar bildbrus men kan öka risken för kamera-/
motivskakning eller minska fokusområdet (mindre skärpedjup) under
vissa fotograferingsförhållanden.
zz Höga ISO-tal möjliggör fotografering i svagt ljus, ett större fokusområde
(större skärpedjup) och längre räckvidd för blixten men kan öka
bildens brus.
zz Bildbruset (till exempel ljusa prickar och ränder) kan öka och den upplevda
upplösningen minska om du väljer H (motsvarar ISO 51200) eftersom detta
är ett utökat ISO-tal.
zz Om [z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] eller [Förbättrad] (=150)
kan inte ISO 100, 125, 160 eller H (motsvarar ISO 51200) väljas.
zz När du fotograferar med höga ISO-tal, vid höga temperaturer eller med långa
exponeringar kan bildbrus (grova korn, ljusa prickar, ränder m.m.) samt
oregelbundna eller ojämna färger bli märkbara.
zz När du fotograferar i förhållanden som ger upphov till väldigt mycket brus,
som en kombination av högt ISO-tal, hög temperatur och lång exponeringstid,
registreras bilderna eventuellt inte korrekt.
zz Om du använder ett högt ISO-tal och blixt när du fotograferar ett motiv på nära
håll kan överexponering uppstå.
144
ISO-inställningar
ISO-område vid manuell inställning
1Välj [z: zISO-inställningar].
2Välj [ISO-område].
in minimumgränsen.
3zStäll
z Välj rutan för minimumgräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
in maximumgränsen.
4zStäll
z Välj rutan för maximumgräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
5Välj [OK].
145
ISO-inställningar
ISO-område vid användning av ISO auto
1Välj [Auto område].
in minimumgränsen.
2zStäll
z Välj rutan för minimumgräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
in maximumgränsen.
3zStäll
z Välj rutan för maximumgräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
4Välj [OK].
zz Inställningarna för [Minimum] och [Maximum] fungerar också som
säkerhetsförskjutningens minimum och maximum för ISO-tal (=531).
146
ISO-inställningar
Kortaste slutartid för ISO auto
Du kan ställa in minsta slutartid för ISO auto.
Detta kan minska kameraskakningar och oskärpa i metoderna <d> och
<f> när du använder ett vidvinkelobjektiv för att fotografera ett rörligt
motiv eller när du använder ett teleobjektiv.
1Välj [Min.slutartid].
Ställs in automatiskt
in önskad minsta slutartid.
2zStäll
z Om du väljer [Auto] ställer du in kortare
eller längre slutartid genom att vrida
på ratten <6> och sedan trycker
du på <0>.
Ställs in manuellt
zz Om du väljer [Manuellt] vrider du ratten
<6> till önskad slutartid och trycker
sedan på <0>.
147
ISO-inställningar
zz Om rätt exponering inte kan ställas in med ISO-talets maximigräns som
ställts in med [Auto område] ställs en slutartid in som är kortare än vad
[Min.slutartid] ställts in på för att få standardexponering.
zz Den här funktionen gäller inte för blixtfotografering eller för filminspelning.
zz När [Auto(Standard)] har ställts in anpassas den kortaste slutartiden till
objektivets brännvidd. En steg mellan [Långsam] och [Snabb] motsvarar
ett steg för slutartiden.
148
Auto ljuskorrigering
M
Ljusstyrka och kontrast kan korrigeras automatiskt om bilderna ser mörka
ut eller om kontrasten är för låg eller för hög.
1Välj [z: Auto ljuskorrigering].
2Välj ett korrigeringsalternativ.
zz Brus kan öka och skärpan kan förändras under vissa fotograferingsförhållanden.
zz Om effekten hos Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) är för stark och
bilden blir för ljus ställer du in [Låg] eller [Av].
zz Om du har valt någon annan inställning än [Av] och försöker skapa
en mörkare exponering med hjälp av exponeringskompensation eller
blixtexponeringskompensation kan bilden bli ljus ändå. Ställ in den här
funktionen på [Av] om du vill få en mörkare exponering.
zz Maximalt antal bilder i en bildserie är [Hög]. Bildtagningen till kortet tar också
längre tid.
zz Om du i steg 2 trycker på <B>-knappen och tar bort bockmarkeringen [X]
för inställningen [Av vid manuell expon] kan [z: Auto ljuskorrigering] till
och med användas i <a>.
149
Högdagerprioritet
M
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar.
1Välj [z: Högdagerprioritet].
ett alternativ.
2zVälj
z [På]: Förbättrar graderingen i högdager.
Gradering mellan gråtoner och
högdagrar blir jämnare.
zz [Förbättrad]: Minskar överexponerade
högdagerbilder ännu mer än [På] under
vissa fotograferingsförhållanden.
zz Bruset kan öka något.
zz Det tillgängliga ISO-området börjar vid ISO 200. Utökade ISO-tal kan inte
ställas in.
zz [Förbättrad] är inte tillgänglig när du spelar in film.
zz Med [Förbättrad] kan resultaten i vissa scener avvika från förväntningarna.
150
Ljusmätmetod
M
Du kan välja en av följande fyra metoder för att mäta motivets ljusstyrka.
I baszonens metoder ställs evaluerande ljusmätning in automatiskt.
1Välj [z: Ljusmätmetod].
2Ställ in ljusmätmetoden.
zz [q] Evaluerande ljusmätning
Allmän ljusmätmetod som även passar för motiv i motljus.
Kameran justerar automatiskt exponeringen för att passa motivet.
zz [w] Utsnittsmätning
Metoden ger bra resultat när motivet är mycket mer belyst, till exempel
på grund av motljus. Utsnittsmätningen täcker cirka 4,5 % av sökarbilden
vid skärmens mittpunkt. Utsnittsmätningsområdet visas på skärmen.
zz [r] Spotmätning
Effektivt för att mäta ljuset på en viss del av ett motiv. Täcker cirka
2,6 % av området vid skärmens mittpunkt. Spotmätningsområdet visas
på skärmen.
zz [e] Centrumvägd genomsnittsmätning
Mätningen över skärmen är genomsnittlig där centrum vägs tyngre.
151
Ljusmätmetod
zz Som standard ställer kameran in exponering enligt nedan.
När du använder [q] kan du hålla ned avtryckaren halvvägs för att låsa
exponeringsinställningen (AE-lås) när fokus har ställts in med One-Shot AF.
När du använder [w], [r] eller [e] ställs exponeringen in i det ögonblick
bilden tas. (Det går inte att låsa exponeringen genom att trycka ned avtryckaren
halvvägs.)
zz När du använder [8: C.Fn I-7: AE-låst mätläge efter fokus] kan du ange
om du vill låsa exponeringen (AE-lås) när fokus har ställts in med One-Shot AF
(=531).
152
Mättimer
M
Du kan välja hur länge mättimern pågår (vilket avgör exponeringen/
AE-låsets längd) efter att den utlöses av en handling, till exempel att
avtryckaren trycks ner halvvägs.
1Välj [z: Mättimer].
2Välj ett tidsalternativ.
153
Exponeringssimulering
M
Vid exponeringssimulering simuleras och visas den aktuella bildens
(exponeringens) ljusstyrka.
1Välj [z: Expo. simulering].
2Välj ett alternativ.
zz På (g)
Ljusstyrkan som visas är snarlik den faktiska ljusstyrkan hos den bild
(exponering) som tas. Om du ställt in exponeringskompensation kommer
bildens ljusstyrka att ändras i enlighet med det.
zz Under e
Bilden visas vanligtvis med standardljusstyrka för att den ska bli enklare
att se (E). Bildens ljusstyrka kommer endast att vara nära den
resulterande bildens verkliga ljusstyrka (exponering) medan du håller
ned den knapp du har tilldelat till [Skärpedjupskontroll] (med hjälp
av [8: C.Fn III-2 : Anpassa knappar], (=535)) (g).
zz Av (E)
Bilden visas med standardljusstyrka för att det ska bli enklare att se
den. Även om du ställer in exponeringskompensation visas bilden med
standardljusstyrka.
154
Vitbalans
M
Vitbalans (VB) är till för att få vita områden att se vita ut. I normala fall får
du rätt vitbalans med inställningen Auto [Q] (Bevara känslan) eller [Qw]
(Vitprioritet). Om inställningen Auto inte ger naturliga färger kan du välja
vitbalansinställning utifrån ljuskällan eller ställa in den manuellt genom att
fotografera ett vitt föremål.
1Välj [z: Vitbalansering].
2Välj ett alternativ.
(Ungefärliga värden)
Visa
Q
Qw
Metod
Auto (Bevara känslan, =157)
Auto (Vitprioritet, =157)
Färgtemperatur (K: Kelvin)
3000–7000
W
Dagsljus
5200
E
Skugga
7000
R
Moln
6000
Y
Glödlampa
3200
U
Lysrör
D
Blixt
4000
Ställs in automatiskt*
O
Egen (=158)
2000–10000
P
Färgtemperatur (=159)
2500–10000
* Gäller för Speedlite med en överföringsfunktion för färgtemperatur. Annars ställs den
in på cirka 6000 K.
155
Vitbalans
Vitbalans
För ett mänskligt öga ser ett vitt föremål alltid vitt ut, oavsett typen av ljus.
Med en digitalkamera bestäms den vita referensfärgen för färgjusteringen
utifrån belysningens färgtemperatur och sedan justeras färgen med
programvara för att få vita områden att se vita ut. Med den här funktionen
kan du ta bilder med naturliga färgtoner.
156
Vitbalans
[Q] Automatisk vitbalans
[Q] gör det möjligt att öka intensiteten i bildens varma ton något när
du fotograferar miljöer som är upplysta med glödlampsljus.
Om du väljer [Qw] kan du minska intensiteten i bildens varma ton.
1Välj [z: Vitbalansering].
[Q].
2zVälj
z Med [Q] valt trycker du på <B>.
3Välj ett alternativ.
Viktigt att veta om användningen av [Qw]
zz Motivets varma färgsättning kan blekna.
zz Om det finns flera ljuskällor i miljön, kanske bildens varma färgsättning
inte nedtonas.
zz När du använder blixt blir färgtonen densamma som med [Q].
157
Vitbalans
[O] Egen vitbalans
Med egen vitbalans kan du manuellt ställa in vitbalansen för
fotograferingsplatsens ljuskälla. Du måste göra den här inställningen med
samma ljuskälla som du tänker fotografera med.
ett vitt föremål.
1zFotografera
z Rikta kameran mot ett tomt vitt motiv
så att det vita fyller skärmen.
zz Fokusera manuellt och fotografera med
standardexponeringen inställd för det
vita föremålet.
zz Du kan använda valfri
vitbalansinställning.
2Välj [z: Egen VB].
vitbalansdata.
3zImportera
z Tryck på knapparna <Y> <Z> och välj
bilden du vill ta i steg 1. Tryck sedan
på <0>.
Välj [OK] för att importera data.
4Välj [z: Vitbalans].
egen vitbalans.
5zVälj
z Välj [O].
158
Vitbalans
zz Om exponeringen från steg 1 skiljer sig mycket från standardexponeringen
kanske inte en korrekt vitbalans kan uppnås.
zz Följande typer av bilder kan inte väljas: bilder tagna med bildstilen [Monokrom],
bilder som har bearbetats med ett kreativt filter i samband med eller efter
fotograferingen, beskurna bilder och bilder tagna med andra kameror.
zz Bilder som inte kan användas i inställningen kan kanske visas.
zz I stället för att fotografera ett vitt föremål kan du fotografera ett gråkort eller en
reflektor av standardtyp (18 procent) (säljs i fackhandeln).
[P] Färgtemperatur
1Välj [z: Vitbalansering].
in färgtemperaturen.
2zStäll
z Välj [P].
zz Ställ in färgtemperaturen genom att vrida
på ratten <6> och tryck på <0>.
zz Du kan ställa in färgtemperaturen
mellan cirka 2500 K och 10000 K i steg
om 100 K.
zz När du använder färgtemperaturen för en artificiell ljuskälla ställer du in
vitbalanskorrigeringen (magenta eller grön förstärkning) i mån av behov.
zz Om du ställer in [P] enligt ett värde från en färgtemperaturmätare
(finns i handeln) så tar du provbilder och anpassar inställningen så att du
kompenserar för skillnaden mellan färgtemperaturmätarens värde och
kamerans värde för färgtemperatur.
159
Vitbalanskorrigering/Variation
M
Korrigeringen av vitbalans har samma effekt som användningen av
färgtemperaturfilter eller färgkompensationsfilter (säljs i fackhandeln).
Vitbalanskorrigering
1Välj [z: VB variation].
in vitbalanskorrigeringen.
2zStäll
z Använd <V>-pilknapparna för att flytta
Exempelinställning: A2, G1
[■]-markeringen till det önskade läget.
zz B står för blå, A för gul, M för magenta
och G för grön. Bildens färgbalans
justeras mot färgen i flyttriktningen.
Under [SKIFT] på skärmens högra sida
anges riktning respektive styrka.
zz Om du trycker på <B>-knappen
raderas alla inställningar för
[VB variation].
zz Tryck på <0> så avslutas
inställningarna.
zz En nivås kompensation av blå/gul motsvarar ungefär 5 mired för ett
färgtemperaturfilter. (Mired: måttenhet för färgtemperatur som används för
att ange värden som densiteten för ett färgtemperaturfilter.)
160
Vitbalanskorrigering/Variation
Automatisk vitbalansvariation
Vitbalansvariation (VB-var) gör det möjligt att ta tre bilder i följd med
olika färgtoner.
Förstärkning av B/A ±3 nivåer
Ställ in vitbalansvariationen.
zz När du vrider på <5>-ratten i steg 2
under ”Vitbalanskorrigering” (=160)
ändras [■]-markeringen på skärmen till
[■ ■ ■] (3 punkter).
zz Om du vrider ratten medurs ställs
B/A-variationen in och om du vrider den
moturs ställs M/G-variationen in.
Till höger anger [VARIATI] variationens
riktning och variationsvärde.
zz Om du trycker på <B>-knappen
raderas alla inställningar för
[VB variation].
zz Tryck på <0> så avslutas
inställningarna.
zz Vid vitbalansvariation minskar det maximala antalet bilder i en bildserie
för serietagning.
zz Eftersom tre bilder registreras för en bild tar det längre tid att registrera bilden
på kortet.
zz Bilderna varieras i följande ordning: 1. standardvitbalans, 2. blå (B) förstärkning
och 3. gul (A) förstärkning eller 1. standardvitbalans, 2. magenta (M)
förstärkning och 3. grön (G) förstärkning.
zz Du kan också använda vitbalanskorrigering och AEB tillsammans med
vitbalansvariation. Om du använder både AEB och vitbalansvariation
registreras sammanlagt nio bilder varje gång du tar en bild.
zz Vitbalansikonen blinkar när vitbalansvariation ställs in.
zz [VARIATI] står för variation.
161
Färgrymd
M
Omfånget för reproducerbara färger kallas ”färgrymd”. För vanlig
fotografering rekommenderar vi sRGB.
1Välj [z: Färgrymd].
2Ställ in ett alternativ för färgrymd.
Adobe RGB
Den här färgrymden används främst för professionell tryckning och
annat yrkesmässigt bruk. Rekommenderas när du använder utrustning
som Adobe RGB-kompatibla skärmar eller DCF 2.0-kompatibla skrivare
(Exif 2.21 eller senare).
zz Om stillbilden tas med Adobe RGB-färgrymd, är det första tecknet i filnamnet
ett understreck ”_”.
zz ICC-profilen bifogas inte. Information om ICC-profilen finns i Digital Photo
Professional användarhandbok (EOS-programvara).
zz I baszonens metoder ställs [sRGB] in automatiskt.
162
Val av bildstil
M
Genom att välja en förinställd bildstil kan du få bildegenskaper som stämmer
överens med ditt fotografiska uttryck eller motivet.
1Välj [z: Bildstil].
2Välj en bildstil.
Bildstilsegenskaper
zz [D] Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa motivet. Färgerna blir
kraftigare vid fotografering av blå himmel, grönska, solnedgångar och
utomhusbilder.
zz Om du inte har fått den färgton du vill ha med [Auto] väljer du en annan bildstil.
zz [P] Standard
Bilden får kraftigare färger och blir skarp och klar. Det här är en bildstil
som är lämplig för de flesta miljöer.
zz [Q] Porträtt
För fina hudtoner. Bilden ser mjukare ut. Lämpar sig för porträtt i närbild.
Genom att ändra [Färgton] (=167) kan du ändra hudtonerna.
163
Val av bildstil
zz [R] Landskap
För kraftigare blå och gröna färger och väldigt skarpa och klara bilder.
Lämplig för imponerande landskap.
zz [u] Detaljrik
Lämplig för en detaljskiss och noggrann strukturbeskrivning av motivet.
Färgerna kommer att vara något kraftiga.
zz [S] Neutral
Lämpligt när bilden bearbetas i en dator. För naturliga färger och
dämpade bilder med modest ljusstyrka och färgmättnad.
zz [U] Naturtrogen
Lämpligt när bilden bearbetas i en dator. Färgen på ett motiv som
fotograferas i solljus med färgtemperaturen 5200K kommer att justeras
så att den matchar motivets kolorimetriska färg. För dämpade bilder med
modest ljusstyrka och färgmättnad.
zz [V] Monokrom
Ger svartvita bilder.
zz Färgbilder kan inte återställas från JPEG-bilder som har tagits med bildstilen
[Monokrom].
zz [W] Egen 1–3
Du kan registrera en grundläggande stil som [Porträtt], [Landskap] en
Bildstilsfil m.m. och sedan justera den efter dina önskemål (=169).
Om du väljer någon av de egna bildstilarna som inte redan har ställts
in tas bilderna med samma egenskaper som standardinställningarna
för [Auto].
164
Val av bildstil
Symboler
Menybilden Bildstil har symboler för [Styrka], [Finhetsgrad] och [Tröskel]
för [Skärpa] men även för [Kontrast] och andra parametrar. Numret anger
värdena för dessa inställningar för respektive bildstil.
Skärpa
g
A
Styrka
B
Finhetsgrad
h
C Tröskel
Kontrast
i
Färgmättnad
j
Färgton
k
Filtereffekt (Monokrom)
l
Toningseffekt (Monokrom)
zz Under filminspelningar visas en asterisk (*) för både [Finhetsgrad] och
[Tröskel] för [Skärpa]. [Finhetsgrad] och [Tröskel] används inte för filmer.
165
Anpassa en bildstil
M
Du kan anpassa en valfri bildstil genom att ändra den från
standardinställningarna. =168 innehåller mer information om hur du
anpassar [Monokrom].
1Välj [z: Bildstil].
en bildstil.
2zVälj
z Välj en bildstil som ska justeras och
tryck sedan på knappen <B>.
ett alternativ.
3zVälj
z Mer information om inställningar och
effekter finns på ”Inställningar och
effekter” (=167).
166
Anpassa en bildstil
4Ställ in effektnivån.
zz Tryck på knappen <M> för att spara
de ändrade inställningarna och återgå
till bildstilsskärmen.
zz Alla inställningar som skiljer sig från
grundinställningarna visas i blått.
Inställningar och effekter
Skärpa
g
h
A Styrka
1
B Finhetsgrad*
C Tröskel*
Kontrast
i Färgmättnad
j Färgton
2
0: Svag framhävning
av konturer
7: Stark framhävning
av konturer
1: Fin
5: Grynig
1: Lågt
5: Högt
–4: Låg kontrast
+4: Hög kontrast
–4: Låg färgmättnad
+4: Hög färgmättnad
–4: Rödaktiga hudtoner
+4: Gulaktiga hudtoner
*1: Anger finhetsgrad för konturerna som ska framhävas. Ju lägre värdet är,
desto finare konturer kan framhävas.
*2: Anger hur mycket konturen framhävs utifrån kontrastskillnaden mellan motivet
och omgivningen. Ju lägre värdet är, desto mer framhävs konturerna när
kontrastskillnaden är låg. När värdet är lägre brukar brus däremot framträda mer.
zz För filminspelning går det inte att ställa in [Finhetsgrad] eller [Tröskel] för
[Skärpa] (visas inte).
zz Genom att välja [Grundinst.] i steg 3 kan du återställa respektive bildstil till
standardinställningarna.
zz Om du vill ta bilder med den ändrade bildstilen väljer du först den justerade
bildstilen och tar sedan bilden.
167
Anpassa en bildstil
[V] Monokrom inställning
Förutom alternativen [Styrka], [Finhetsgrad] och [Tröskel] för
[Skärpa] och [Kontrast] som beskrivs på =167 kan du även ställa in
[Filtereffekter] och [Toningseffekt].
[k] Filtereffekter
Filter
N: Ingen
Ye: Gul
Or: Orange
R: Röd
G: Grön
Med en filtereffekt tillämpad på en
monokrom bild kan du få vita moln eller
gröna träd att framträda tydligare.
Exempel på effekter
Vanlig svartvit bild utan filtereffekter.
En blå himmel ser mer naturlig ut och vita moln ser klarare ut.
En blå himmel ser något mörkare ut. Solnedgångar får mer lyster.
En blå himmel ser mörk ut. Höstlövens färger blir starka och ljusare.
Hudton och läppar får ett mer dämpat utseende. Löven på träden får
en klar, grön färg.
zz Om du ökar värdet för [Kontrast] förstärks filtereffekten.
[l] Toningseffekt
Genom att tillämpa en toningseffekt kan
du skapa en monokrom bild i den valda
färgen. Effektivt om du vill gör bilderna
mer effektfulla.
168
Registrering av bildstil
M
Du kan välja en grundläggande bildstil, t.ex. [Porträtt] eller [Landskap],
justera parametrarna efter egna önskemål och registrera den under
[Egen 1], [Egen 2] eller [Egen 3]. Användbart när du skapar flera bildstilar
med olika inställningar.
Bildstilar som du har lagt till i kameran med EOS Utility (EOS-programvara)
kan också ändras här.
1Välj [z: Bildstil].
[Egen *].
2zVälj
z Välj [Egen *] och tryck sedan
på <B>-knappen.
på <0>.
3zTryck
z Med [Bildstil] vald trycker du på <0>.
grundläggande bildstil.
4zVälj
z Välj grundläggande bildstil.
zz Välj även stilar på detta sätt när du
ändrar stilar som har registrerats
för kameran med EOS Utility
(EOS‑programvara).
169
Registrering av bildstil
5Välj ett alternativ.
in effektnivån.
6zStäll
z Du kan läsa mer på ”Anpassa en bildstil”
(=166).
zz Tryck på knappen <M> för att spara
de ändrade inställningarna och återgå
till bildstilsskärmen.
Den grundläggande bildstilen anges till
höger om [Egen *].
Blå stilnamn indikerar att du har ändrat
inställningarna från standardvärden.
zz Om en bildstil redan har registrerats för [Egen *] kan du radera
parameterinställningarna för den redan registrerade egna bildstilen genom
att ändra den grundläggande bildstilen.
zz Om du väljer [Grundinst.] i [5: Återställ kamera] (=520) återställs alla
[Egen *]-inställningar till standardåterställningarna.
zz Om du vill fotografera med en registrerad bildstil väljer du den registrerade
[Egen *] och tar sedan bilden.
zz Information om hur du registrerar en bildstilsfil i kameran finns i EOS Utility
användarhandbok.
170
Brusreducering för lång exponeringstid
M
För bilder som exponerats för 1 sekund eller längre kan brus (ljusa prickar
och ränder) som är typiskt för långa exponeringar minska.
[z: Brusreduc. för lång
1Välj
exp.tid].
2Välj ett reduceringsalternativ.
zz [AUTO] Auto
Vid exponeringar på 1 sekund eller längre utförs brusreducering
automatiskt, om brus som är typiskt för långa exponeringar upptäcks.
Den här [Auto]-inställningen är tillräckligt effektiv i de flesta fall.
zz [ON] På
Brusreducering utförs för alla exponeringar som är 1 sekund eller längre.
Inställningen [På] kan reducera brus som annars inte upptäcks med
inställningen [Auto].
zz Om [Auto] eller [På] valts kan brusreduceringen när bilden tagits ta lika lång
tid som exponeringen.
zz Bilder kan se kornigare ut med inställningen [På] än med [Av] eller [Auto].
zz [BUSY] visas när bruset minskar och bildtagningsskärmen visas inte förrän
bearbetningen har slutförts och du kan ta bilder på nytt.
171
Brusreducering för höga ISO-tal
M
Funktionen reducerar brus som skapats i bilden. Funktionen är särskilt
användbar vid fotografering med höga ISO-tal. Om du fotograferar med låga
ISO-tal kan bruset minskas ytterligare i de mörkare delarna (skuggområden).
[z: Brusreducering för
1Välj
höga ISO].
2Ställ in nivån.
zz [M] Brusred. vid multitagning
Gäller brusreducering med högre bildkvalitet än [Hög]. För en enda bild
tas fyra bilder efter varandra som justeras och sammanfogas automatiskt
till en JPEG-bild.
Om bildregistreringskvaliteten är inställd på RAW eller RAW+JPEG kan
du inte ställa in [Brusred. vid multitagning].
172
Brusreducering för höga ISO-tal
Försiktighetsåtgärder vid brusreducering vid multitagning
zz Om det finns betydande fel i bilden på grund av kameraskakning kan
brusreduceringseffekten bli minimal.
zz Om du håller kameran i handen måste du hålla den stadigt för att undvika
kameraskakning. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan motivet i rörelse ge upphov
till efterbilder.
zz Automatisk bildpassning kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder) eller kontrastlösa, entonade bilder.
zz Om motivets ljusstyrka ändras medan de fyra bilderna i tas efter varandra kan
det resultera i att bildens exponering blir oregelbunden.
zz När du har fotograferat kan det ta en stund att spara en bild på minneskortet
eftersom brusreducering och sammanfogning av bilderna utförs. [BUSY] visas
på skärmen. Du kan inte ta några nya bilder förrän bearbetningen är klar.
zz [Brusred. vid multitagning] är inte tillgänglig vid bulbfotografering,
fotografering med AEB- eller VB-variation, fotografering av RAW- eller
RAW + JPEG-bilder, eller med funktioner som brusreducering för lång
exponeringstid eller HDR-läge.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
zz [Brusred. vid multitagning] är inte tillgängligt (visas inte) när du spelar in film.
zz Kameran växlar automatiskt till [Standard] om du ställer strömbrytaren
i läget <2>, byter batteri eller minneskort, växlar till en av baszonens
fotograferingsmetoder eller till filminspelning.
173
Hämtning av data för dammborttagning
M
Data för dammborttagning som använts för att radera dammfläckar kan
läggas till i bilder om sensorrengöring lämnar damm på sensorn. Data för
dammborttagning används av Digital Photo Professional (EOS-programvara)
för att automatiskt ta bort dammfläckar.
Förberedelse
zz Ta fram ett helvitt föremål, till exempel ett pappersark.
zz Ställ in brännvidden på 50 mm eller längre.
zz Växla till manuell fokusering och ställ in fokus på oändlighet (∞).
Hämtning av data för dammborttagning
1 Välj [z: Data för damm-borttagning].
[OK].
2zVälj
z När den automatiska självrengöringen
av sensorn är klar visas ett meddelande.
Trots att det hörs ett mekaniskt slutarljud
vid rengöringen tas ingen bild.
ett helt vitt föremål.
3zFotografera
z Fotografera ett helt vitt föremål (till
exempel ett rent, vitt papper) som fyller
hela skärmen, på 20–30 cm avstånd.
zz Eftersom bilden inte ska sparas kan data
tas emot även om det inte finns något
kort i kameran.
174
Hämtning av data för dammborttagning
När bilden tagits börjar kameran
samla in data för dammborttagning.
Ett meddelande visas när data för
dammborttagning samlas in.
zz Ett felmeddelande visas om hämtningen
av data inte kunde utföras. När du har
studerat informationen i ”Förberedelse”
(=174) väljer du [OK] och tar sedan
en bild till.
Lägga till data för dammborttagning
Kameran lägger till de data för dammborttagning som hämtas till alla
bilder från och med nu. Hämta data för dammborttagning före bildtagning
rekommenderas.
Information om hur du tar bort dammfläckar automatiskt med hjälp av Digital
Photo Professional (EOS-programvara) finns i användarhandboken Digital
Photo Professional.
Filstorleken påverkas inte med data för dammborttagning infogade i bilderna.
zz Om det finns mönster eller motiv på objektet kan det kännas av som
dammdata och påverka dammborttagningen med Digital Photo Professional
(EOS‑programvara) negativt.
zz Data för dammborttagning läggs inte till vid användning av [RAW-sekvensläge].
175
HDR-läge
M
Du kan ta stillbilder med utfrätta högdagrar och skuggor reducerade för toner
med stort dynamiskt omfång även med hög kontrast. HDR‑fotografering
passar för landskaps- och stillbildsfotografering.
Vid HDR-fotografering tas tre bilder med olika exponering
(standardexponering, underexponering och överexponering) för varje
bild som sedan automatiskt slås samman. HDR-bilden registreras som
en JPEG-bild.
* HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
1Välj [z: HDR-läge].
in [Just dynam. omf.].
2zStäll
z Inställningen [Auto] gör att det
dynamiska omfånget ställs in
automatiskt beroende på bildens
allmänna tonomfång.
zz Ju högre siffra desto bredare blir
det dynamiska omfånget.
3Ställ in [Effekt].
176
HDR-läge
Effekter
zz [P] Naturlig
För bilder där du vill bevara ett brett tonomfång, där detaljer i högdagrar
och skuggor annars skulle gå förlorade. Utfrätta högdagrar och skuggor
reduceras.
zz [A] Konst standard
Även om utfrätta högdagrar och skuggor reduceras mer än med
[Naturlig] blir kontrasten lägre och gradationen dovare för att få bilden
att se ut som en målning. Motivets konturer får ljusa (eller mörka) kanter.
zz [B] Intensiv
Färgerna är mer mättade än med [Konst std.] och den låga kontrasten
och dova gradationen skapar en effekt av grafisk konst.
zz [C] Oljemålning
Färgerna är som mest mättade, vilket gör att motivet står ut och bilden
ser ut som en oljemålning.
zz [D] Relief
Färgmättnad, ljusstyrka, kontrast och gradation minskas för att få bilden
att se dov ut. Bilden ser blekt och gammal ut. Motivets konturer får ljusa
(eller mörka) kanter.
Färgmättnad
Framhävning
av konturer
ljusstyrk.
Ton
Konst std.
Standard
Intensiv
Högt
Oljemålning
Högre
Lågt
Relief
Standard
Svag
Kraftig
Kraftigare
Standard
Dov
Standard
Dov
Standard
Dov
Mörk
Dovare
zz Varje effekt tillämpas baserat på egenskaperna för den aktuella bildstilen
(=163).
177
HDR-läge
in alternativ för
4Ställ
[Kontinuerlig HDR].
zz Med [Bara 1 bild] avbryts
HDR‑fotograferingen automatiskt efter
att fotograferingen är klar.
zz Med [Varje bild] fortsätter
HDR‑fotograferingen tills inställningen
i steg 2 ställs in på [HDR Av].
in [Auto bildpassning]
5Ställ
och fotografera.
zz Välj [På] för fotografering utan stativ.
Välj [Av] när du använder ett stativ.
zz RAW HDR-bilder tas med bildkvaliteten JPEG 73. RAW+JPEG HDR-bilder
tas med den specifika bildkvaliteten JPEG.
zz HDR-fotografering kan inte göras med utökade ISO-tal (H). HDR-fotografering
kan göras i intervallet 100–25600 ISO (varierar beroende på inställningarna
[Minimum] och [Maximum] för [ISO-område]).
zz AEB-fotografering och blixtfotografering är inte tillgängliga.
zz Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan motivet i rörelse ge upphov
till efterbilder.
zz I HDR-fotografering tas tre bilder med olika slutartid som ställs in automatiskt.
Även i <t>, <s> och <a> ändras slutartiden därför i relation till din
angivna slutartid.
zz För att förhindra kameraskakningar kan du ställa in ett högt ISO-tal.
178
HDR-läge
zz Om du tar HDR-bilder med [Auto bildpassning] inställt på [På] kommer
information om AF-punktvisning (=370) och data för dammborttagning
(=174) inte att läggas till i bilden.
zz Om du HDR-fotograferar utan stativ medan [Auto bildpassning] är inställt på
[På] blir bildens periferi en aning beskuren och upplösningen blir något lägre.
Om bilderna inte kan passas in rätt på grund av kameraskakning osv, kan
det hända att den automatiska bildpassningen inte aktiveras. Observera att
automatisk bildpassning kanske inte fungerar ordentligt om du fotograferar med
väldigt ljusa (eller mörka) exponeringsinställningar.
zz Om du tar HDR-bilder med handhållen kamera när [Auto bildpassning]
har ställts in på [Av] kan det hända att de tre bilderna inte passas in rätt och
HDR‑effekten blir mindre. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
zz Automatisk bildpassning kanske inte fungerar korrekt vid upprepade mönster
(till exempel rutor och ränder) eller kontrastlösa, entonade bilder.
zz Färggradationen av himlen eller av vita väggar kanske inte återges korrekt.
Ojämna färger, ojämn exponering eller brus kan visas.
zz HDR-fotografering i lysrörsljus eller ljus från LED-belysning kan resultera
i onaturlig färgåtergivning på de belysta områdena.
zz Med HDR-fotografering slås bilderna samman och sparas sedan på kortet
vilket kan ta litet tid. [BUSY] visas på skärmen. Du kan inte ta några nya bilder
förrän bearbetningen är klar.
179
Fokusgaffling
M
Med fokusgaffling* möjliggörs serietagning med brännvidden ändrad
automatiskt efter en bild. Från dessa bilder kan du skapa en enda bild
i fokus över ett brett område genom att använda en app som har stöd för
djupkomposition, till exempel Digital Photo Professional (EOS-programvara).
* ”VARIATI” står för variation.
1Välj [z: Fokusgaffling].
[Fokusgaffling].
2zVälj
z Välj [På].
in antal bilder.
3zStäll
z Ange antal bilder som tagits ber
fotografering.
zz Kan ställas in som ett intervall
mellan [2]–[999].
180
Fokusgaffling
in [Fokussteg].
4zStäll
z Ange hur mycket fokuseringen ska
förskjutas. Värde justeras automatiskt
så att det passar bländarvärdet vid
fotograferingen.
Eftersom höga bländarvärden ökar
fokusförskjutningen, täcker fokusgaffling
ett större område med samma inställning
för [Fokussteg] och [Antal bilder]
i aktuellt fall.
zz När du är klar med inställningarna
trycker du på <0>.
in [Utjämna exponering].
5zStäll
z Du kan dämpa ändringar i bildens
ljushet under fokusgaffling genom att
ställa in [Utjämna exponering] på [På],
vilket justerar ändringar i förhållande till
det aktuella bländarvärdet (f/-nummer)
som ändras med fokuspositionen.
bilden.
6zTaz Om
du vill spara bilderna i en ny mapp
trycker du på [
] och väljer [OK].
zz Fokusera på närmsta ände av önskat
brännviddsomfång och tryck sedan
ned avtryckaren helt.
zz När fotograferingen startar släpper
du upp avtryckaren.
zz Kameran använder serietagning och
förskjuter brännvidden mot oändlighet.
zz Fotograferingen avslutas när du angett
antal bilder eller vid den bortersta änden
av brännviddsomfånget.
181
Fokusgaffling
zz Fokusgaffling är avsedd för stillbildsfotografering med stativ.
zz Du rekommenderas använda en bredare bildvinkel. Efter djupkomposition kan
du beskära bilden efter behov.
zz Följande objektiv kan användas (från och med april 2019).
yyEF16-35mm f/4L IS USM
yyEF24-70mm f/4L IS USM
yyEF100mm f/2.8L MACRO IS USM
yyEF180mm f/3.5L MACRO USM
yyEF-M28mm f/3.5 MACRO IS STM
yyEF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
yyEF-M18-150mm f/3.5-6.3 IS STM
yyEF-S35mm f/2.8 MACRO IS STM
yyEF-S60mm f/2.8 MACRO USM
yyEF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM
zz Ställ in [Utjämna exponering] på [Av] med följande objektiv, eftersom de kan
orsaka förändringar i bildens ljusstyrka.
yyEF100mm f/2.8 L MACRO IS USM
yyEF180mm f/3.5 L MACRO USM
yyEF-S60mm f/2.8 MACRO USM
zz Lämpliga inställningar för [Fokussteg] varierar beroende på motivet.
En olämplig inställning för [Fokussteg] kan skapa ojämnheter i sammanfogade
bilder eller så kan fotograferingen ta längre tid eftersom fler bilder behöver tas.
Ta några testbilder för att avgöra en lämplig inställning för [Fokussteg].
zz Kombinerade bilder kan ta längre tid när [Antal bilder] är högt.
zz Blixtfotografering är inte möjlig.
zz Fotografering under flimrande ljus kan ge ojämna bilder. Att sänka slutartiden
kan ge bättre resultat.
zz Har ingen effekt (fokuspunkten ändras inte) i MF-fokusläge.
zz Om du av bryter pågående fotografering kan det ge exponeringsproblem i den
sista bilden. Undvik att använda den sista bilden när du kombinerar bilder
i Digital Photo Professional.
182
Fokusgaffling
zz Du rekommenderas använda ett stativ, en fjärrutlösare (säljs separat, =223)
eller en trådlös fjärrkontroll (säljs separat, =223).
zz För bästa resultat ställer du in bländarvärdet i omfånget f/5.6–11 före bildtagning.
zz Detaljer som slutartid, bländarvärde och ISO-tal bestäms av förhållandena för
den första bilden.
zz Tryck ned avtryckaren helt igen för att avbryta fotograferingen.
zz [Fokusgaffling] byter till [Av] när strömbrytaren står i läget <2>.
zz Om [z: Bildstil] är inställd på [Auto] används [Standard] för fotograferingen.
183
Skärmavtryckare
Genom att endast trycka på skärmen kan du fokusera och ta bilder automatiskt.
skärmavtryckaren.
1zAktivera
z Peka på [y] på skärmen nere
till vänster.
zz Varje gång du pekar på symbolen växlar
du mellan [y] och [x].
zz [x] (Skärmavtryckare: På)
Kameran fokuserar på den punkt du
trycker på och sedan tas bilden.
zz [y] (Skärmavtryckare: Av)
Du kan peka på en punkt för att fokusera
på punkten. Du tar bilden genom att
trycka ned avtryckaren helt.
på skärmen när du vill
2Peka
fotografera.
zz Peka på ansiktet eller motivet
på skärmen.
zz På den plats du pekar ställs fokus in
(Touch AF) med inställd AF-metod
(=198).
zz När [x] är inställt blir AF-punkten
grön när fokus har uppnåtts och bilden
tas automatiskt.
zz Om fokuseringen misslyckas blir
AF‑punkten orange och ingen bild
tas. Peka på ansiktet eller motivet
på skärmen igen.
184
Skärmavtryckare
zz Kameran använder enbildstagning även om du ställer in matningsmetoden
[E], [o] eller [i].
zz Även om [AF-funktion] är inställt på [Servo AF] och du trycker på skärmen
kommer fokus att ställas in på bilden med [One-Shot AF].
zz Om du trycker på skärmen med förstorad bild uppnås fokus inte och bilden
tas inte.
zz Om du fotograferar genom att peka på skärmen och [z: Visningstid] är
inställd på [Vänta] kan du trycka ned avtryckaren halvvägs för att ta nästa kort.
zz Om du vill ta bilder med bulbexponering pekar du på skärmen två gånger.
När du pekar första gången startas bulbexponeringen. När du trycker andra
gången stoppas bulbexponeringen. Var försiktig så att du inte råkar skaka
kameran när du pekar på skärmen.
185
Metod för slutarutlösning
M
Du kan välja hur slutaren ska utlösas.
1Välj [z: Slutarläge].
2Välj ett alternativ.
zz Mekaniskt
Fotografering aktiverar kamerans mekaniska slutare. Var noga med
att ställa in den på [Mekaniskt] om du använder ett TS-E-objektiv
(med undantag för TS-E17mm f/4L eller TS-E24mm f/3.5L II) om
du förskjuter eller lutar objektivet eller använder en mellanring.
Om du har ställt in [Elektroniskt] går det kanske inte att uppnå en
standardexponering eller så kan exponeringsresultaten bli ojämna.
zz Elektroniskt
Gör det möjligt att använda slutartider ned till 1/16000 sek. utan att några
slutarljud hörs från kameran.
Tillgänglig för alla matningsmetoder utom [E], [o], [i] eller [q].
Blixtfotografering är inte möjlig.
zz Vid användning av [Elektroniskt] kan kameraskakningar eller rörelseoskärpa
göra bilden suddig.
zz Om du väljer slutarläget [Elektroniskt] kan flimrande ljus ge upphov till en
tydligt flimrande skärmbild och bilderna kan få horisontella ränder (brus) eller
ojämn exponering.
186
Intervalltimer
Med intervalltimern kan du ställa in fotograferingsintervall och antal bilder,
så att kameran tar individuella bilder upprepade gånger enligt intervallet tills
det inställda antalet bilder har tagits.
1Välj [z: Intervalltimer].
[På].
2zVälj
z Välj [På] och tryck sedan på <B>.
in bildtagningsintervall och
3Ställ
antal bilder.
zz Välj ett alternativ att ställa in (timmar :
minuter : sekunder/antal bilder).
zz Tryck på <0> för att visa [r].
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till [s].)
zz Intervall
Kan ställas in som ett intervall mellan [00:00:01]–[99:59:59].
zz Antal bilder
Kan ställas in som ett intervall mellan [01]–[99]. Välj [00] om du vill att
intervalltimern ska vara inställd på oändligt till dess att du avbryter den.
187
Intervalltimer
(1)
(2)
[OK].
4zVälj
z Intervalltimerinställningarna visas
på menyskärmen.
(1)
(2)
Intervall
Antal bilder
bilden.
5zTaz Den
första bilden tas och
fotograferingen fortsätter enligt
intervalltimerinställningarna.
zz Under fotograferingen med
intervalltimern blinkar [H].
zz När det inställda antalet bilder har
tagits upphör fotograferingen med
intervalltimern och avbryts automatiskt.
zz Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
zz Vi rekommenderar att du tar testbilder i förväg.
zz Även under intervalltimerfotografering kan du fortfarande fotografera som
vanligt genom att trycka ned avtryckaren helt. Observera att kameran
förbereder för nästa intervalltimerbild cirka 5 sekunder i förväg, vilket tillfälligt
förhindrar funktioner som att ändra fotograferingsinställningar, öppna menyer
och visa bilder.
zz Om nästa schemalagd intervalltimerbild inte kan tas på grund av att kameran
fotograferar eller bearbetar bilder, kommer den att hoppas över. Därför tas färre
bilder än angivet.
zz Även under intervalltimerfotografering kommer automatisk avstängning att
aktiveras efter cirka 8 sekunders inaktivitet, så länge som [Autom avstängn]
under [5: Energispar] inte är inställd på [Av]. Kameran startas automatiskt
igen cirka 1 minut innan nästa bild tas.
zz Kan också kombineras med AEB, vitbalansvariation och HDR-läge.
zz Du kan avbryta intervalltimerfotografering genom att ställa strömbrytaren
i läget <2>.
188
Intervalltimer
zz Vid användning av vissa objektiv kan fokuspunkten ändras om automatisk
avstängning aktiveras under intervalltimerfotografering. Mer information finns
på Canons webbplats.
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
zz Om du byter till AF-fokusmetoden kan kameran bara fotografera om motiven
är i fokus. Överväg att välja metoden för manuell fokusering och fokusera
manuellt innan fotograferingen.
zz Om du vill fotografera under längre perioder bör du använda ett eluttag
(säljs separat).
zz Om du fotograferar med långa exponeringstider eller använder slutartider som
är längre än det inställda fotograferingsintervallet, kan kameran inte fotografera
med det inställda intervallet. Därför tas färre bilder än angivet. Om du använder
slutartider som är ungefär samma som det inställda intervallet kan det också
minska antalet bilder.
zz Om tiden det tar att registrera till kortet överstiger bildtagningsintervallet
på grund av fotograferingsfunktioner som ställts in eller kortets prestanda,
tas några av bilderna eventuellt inte med de angivna intervallerna.
zz Om du använder blixt vid intervalltimerfotografering ska du ställa in ett intervall
som är längre än blixtens laddningstid. Intervall som är för korta kan förhindra
att blixten tänds.
zz Intervall som är för korta kan förhindra fotografering eller automatisk fokusering.
zz En pågående intervalltimerfotografering kan avbrytas och återställas till [Av]
genom att du ställer strömbrytaren i läget <2>, ställer in fotograferingsmetoden
på <w/x> eller använder EOS Utility (EOS‑programvara).
zz Vid intervalltimerfotografering kan du inte använda fotografering med fjärrkontroll
(=223) eller fotografera med självutlösarfunktion med en Speedlite.
189
Långa exponeringstider (Bulb)
M
Med den här metoden förblir slutaren öppen så länge som du håller
avtryckaren helt nedtryckt och stängs när du släpper upp avtryckaren.
Använd bulbexponering för nattbilder, fyrverkerier, bilder av himlen och
andra motiv som kräver långa exponeringstider.
1Ställ inställningsratten i läget <a>.
in slutartiden på [BULB].
2zStäll
z Vrid ratten <6> för att ställa in den.
bilden.
3zTaz Exponeringen
fortsätter så länge du
håller avtryckaren nedtryckt.
zz Den förflutna exponeringstiden visas
på skärmen.
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
zz Långa bulbexponeringar ger mer brus än vanligt i bilden.
zz Om du har valt ISO auto ställs ISO 400 in (=576).
zz När du gör bulbexponeringar och använder självutlösaren i stället för bulbtimern
fortsätter du att hålla avtryckaren helt nedtryckt.
190
Långa exponeringstider (Bulb)
zz Du kan använda [z: Brusreduc. för lång exp.tid] för att minska mängden
brus som skapas vid långa exponeringstider (=171).
zz Du kan förhindra att kameraskakningar uppstår genom att använda ett stativ
och en fjärrkontroll (fjärrutlösaren RS-60E3 eller den trådlösa fjärrkontrollen
BR-E1) eller bulbtimern.
Bulbtimer
Om du använder bulbtimer behöver du inte hålla ned avtryckaren under
exponeringen.
Observera att bulbtimern endast är tillgänglig i <a> och när slutartiden
är inställd på [BULB].
1Välj [z: Bulbtimer].
[På].
2zVälj
z Välj [På] och tryck sedan på <B>.
191
Långa exponeringstider (Bulb)
in önskad exponeringstid.
3zStäll
z Välj timme, minut eller sekund.
zz Tryck på <0> för att visa [r].
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till [s].)
4Välj [OK].
bilden.
5zTaz Tryck
ned avtryckaren helt och släpp
den sedan när fotograferingen börjar.
zz [H] och exponeringstiden visas.
zz Du avslutar en pågående fotografering
genom att trycka ned avtryckaren helt
igen och sedan släppa den.
zz Om du vill avbryta timerinställningen
ställer du in [Av] i steg 2.
zz Om du fortsätter hålla ned avtryckaren helt fortsätter bulbexponeringen även
efter att den inställda exponeringstiden löpt ut.
zz Om du ändrar fotograferingsmetod återställs bulbtimerns inställning till [Av].
192
Flimmerreducering
M
Om du tar en bild med kort slutartid under en ljuskälla, till exempel lysrör,
leder ljuskällans blinkningar till flimmer och bilden kan bli ojämnt exponerad
vertikalt. Om du använder serietagning under dessa förhållanden
kan det leda till ojämn exponering eller ojämna färger på bilderna.
Med flimmerreducering kan du ta bilder när exponering och färger är mindre
påverkade av flimmer.
1Välj [z: Flimmerreducering].
2Välj [På].
bilden.
3zTaz När
du har ställt in [På] eller när
ljuskällan ändras före bildtagningen,
kan du identifiera flimmer genom
att trycka på knappen <Q>, välja
[Flimmerreducering] och sedan trycka
på knappen <B>.
zz Bilden tas med reducerad ojämnhet för
exponering eller färgton som orsakas
av flimmer.
193
Flimmerreducering
zz När funktionen är [På] är avtryckarfördröjningen längre än om du tar bilder
under en flimrande ljuskälla. Serietagningshastigheten kan dessutom bli
långsammare, och bildfrekvensen kan bli oregelbunden.
zz Den här funktionen används inte för filminspelning.
zz Flimmer på andra frekvenser än 100 Hz och 120 Hz kan inte upptäckas.
Om ljuskällans flimmerfrekvens ändras vid serietagning går det inte att påverka
flimrets effekter.
zz Om slutartiden ändras vid serietagning eller om du tar flera bilder av samma
motiv med olika slutartider i metoden <t>, <d> eller <f> kan färgtonen
bli inkonsekvent. Förhindra att färgtoner blir inkonsekventa genom att använda
<t>, <a> eller <s> med en fast slutartid.
zz Bildernas färgtoner kan växla mellan [På] och [Av].
zz Slutartid, bländarvärde och ISO-tal kan ändras när du börjar ta bilder
(även med AE-lås).
zz Om motivet står framför en mörk bakgrund eller om det finns en stark ljuskälla
i bilden kan flimmer eventuellt inte upptäckas på rätt sätt.
zz Flimmerreducering kan vara otillgängligt under viss belysning.
zz Beroende på ljuskällan kan flimret eventuellt inte upptäckas.
zz Även om du använder den här funktionen finns det en risk att det
förväntade resultatet inte uppnås, beroende på ljuskällorna eller
fotograferingsförhållandena.
zz Vi rekommenderar att du tar testbilder i förväg.
zz Flimmer minskas inte med baszonens metoder.
zz Flimmerreducering fungerar även med blixtfotografering. Däremot går det
eventuellt inte att uppnå önskat resultat vid fotografering med trådlös blixt.
194
AF-funktion
M
Du kan välja egenskaper för AF-funktionen efter fotograferingsförhållanden
eller motiv.
1Välj [z: AF-funktion].
2Välj ett inställningsalternativ.
zz Om fokus inte uppnås blir AF-punkten orange. Det går då inte att ta någon
bild, även om du trycker ned avtryckaren helt. Komponera om bilden och
försök ställa in fokus igen. Du kan även läsa ”Fotograferingsförhållanden som
försvårar fokuseringen” (=208).
195
AF-funktion
One-Shot AF för stillastående motiv (ONE SHOT)
Den här AF-funktionen är lämplig för stillastående motiv. När du trycker ned
avtryckaren halvvägs ställer kameran in fokus endast en gång.
zz När fokuseringen är klar blir AF-punkten grön och en pipsignal hörs.
zz Fokus förblir låst om du håller ned avtryckaren halvvägs och du kan
komponera om bilden innan du tar den.
zz Information om serietagningshastighet för serietagning finns på =133.
zz Om [5: Pipljud] har ställts in på [Av] hörs ingen pipsignal när fokus har ställts in.
Servo AF för rörliga motiv (SERVO)
Den här AF-funktionen är lämplig för motiv som rör sig. När du håller
avtryckaren halvvägs nedtryckt fortsätter kameran att fokusera på motivet
kontinuerligt.
zz När fokus uppnås blir AF-punkten blå.
zz Exponeringen ställs in i det ögonblick bilden tas.
zz Information om serietagningshastighet för serietagning finns på =133.
zz Beroende på vilket objektiv som används, avståndet till motivet samt motivets
hastighet är det inte säkert att kameran kan ställa in korrekt fokus.
zz Vid zoomning under serietagning kan fokus gå förlorad. Zooma först,
komponera sedan om och ta sedan bilden.
zz Pipsignalen hörs inte ens när fokuseringen är klar.
196
AF-funktion
AF-hjälpbelysning
AF-hjälpbelysningen (=34) kan tändas när du trycker ned avtryckaren
halvvägs vid fotografering i svagt ljus eller liknande, vilket underlättar
fokuseringen.
zz AF-hjälpbelysningen tänds inte när [z: AF-funktion] är inställd på [Servo AF].
zz När du använder en Speedlite-blixt som har en inbyggd AF-hjälpbelysning
utlöser Speedlite-blixten en AF-hjälpbelysning vid behov.
197
AF-metod
Du kan välja AF-metod utifrån fotograferingsförhållandena eller motivet.
Kameran försöker fokusera på ansikten i en AF-punkt eller i ramen för
AF‑området. Med metoden <A> ställs [u+Följning] in automatiskt.
Information om hur du väljer en AF-metod finns på =200.
AF-metod
: Ansikte+Följande
Kameran identifierar människors ansikten
och fokuserar på dem. [p] (en AF-punkt)
visas över de ansikten som identifieras och
sedan följs.
Om inget ansikte hittas används hela AF-området för automatiskt AF-val.
Med Servo AF kan du ställa in startposition för Servo AF (=206).
Fokuseringen behålls så länge Ram för AF-område kan följa motivet under
fotograferingen.
: Spot-AF
Kameran fokuserar ett smalare område
än enpunkts AF.
: Enpunkts AF
Kameran fokuserar med hjälp av en enda
AF-punkt [S].
198
AF-metod
: Zon AF
Använder automatiskt val av AF i ramar
för Zon AF för att täcka ett större område,
vilket underlättar fokuseringen.
Prioriterar fokusering på närmaste motiv. Människors ansikten inom ramen
för AF-området prioriteras också vid fokusering.
De AF-punkter som är i fokus visas med [S].
199
AF-metod
Välja AF-metod
Du kan välja AF-metod utifrån fotograferingsförhållandena eller motivet.
Om du föredrar att fokusera manuellt läser du =218.
1Välj [z: AF-metod].
2Välj ett inställningsalternativ.
zz När du ska ställa in AF-metoden kan du även öppna skärmen för AF-metod
genom att trycka på <S> och sedan på <B>.
zz Beskrivningarna på =201–=204 förutsätter att AF-funktionen är inställd på
[One-Shot AF] (=196). När [Servo AF] (=196) är inställt blir AF-punkten
blå när fokus har ställts in.
zz Information om skärmavtryckaren (AF och slutarutlösning genom att trycka
på skärmen) finns på =184.
200
AF-metod
zz u(ansikte)+Följning: c
Kameran identifierar människors ansikten och fokuserar på dem.
Om ett ansikte rör på sig flyttas även AF-punkten [p] och följer ansiktet.
AF-punkten.
1zKontrollera
z [p] (en AF-punkt) visas över de
ansikten som identifierats.
zz Du kan välja ett ansikte med
<Y> <Z>‑knapparna när [h] visas
efter att du tryckt på <S>-knappen.
in fokus på motivet.
2zStäll
z När du trycker ned avtryckaren halvvägs
och motivet är i fokus blir AF-punkten
grön och kameran piper.
zz En orange AF-punkt anger att kameran
inte kan fokusera på motiv.
3Ta bilden.
201
AF-metod
Trycka på ett ansikte för fokusering
Om du trycker på ett ansikte eller ett motiv ändras AF-punkten till [ ] och
kameran fokuserar där du trycker.
Om ansiktet eller motivet rör sig på skärmen flyttas AF-punkten [ ] för att
följa det.
zz Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet är väldigt oskarpt. Justera fokus
manuellt (=218) så att ansiktet kan identifieras och utför sedan autofokusering.
zz Det kan hända att ett annat objekt misstas för ett mänskligt ansikte.
zz Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet upptar för stor eller liten del
av bilden, är för ljust eller mörkt eller om det är delvis dolt.
zz AF kan inte känna igen motiv eller personers ansikten i skärmens kanter.
Komponera om bilden så att motivet kommer i mitten eller låt motivet komma
närmare mitten.
zz [p] täcker kanske endast en del av ansiktet – inte hela ansiktet.
zz Storleken på AF-punkten ändras beroende på motivet.
202
AF-metod
zz Spot-AF/Enpunkts AF/Zon AF
Du kan ställa in AF-punkt eller ram för AF-område manuellt. Här används
Enpunkts AF-skärmarna som ett exempel.
AF-punkten.
1zKontrollera
z AF-punkten (1) visas.
Med Zon-AF visas ramen för Zon-AF.
(1)
AF-punkten.
2zFlytta
z Tryck på knappen <S>.
zz Använd <V>-pilknapparna för att flytta
AF-punkten till den position där du vill
fokusera. (Observera att AF-punkten
inte kan flyttas ut till skärmens kant vid
användning av vissa objektiv.)
zz Du kan även flytta AF-punkten genom
att trycka på skärmen.
zz Du kan centrera AF-punkten eller
ramen för Zon AF genom att trycka på
<B>‑knappen.
zz Du kan förstora bilden genom att vrida
på <5>-ratten. Varje gång du vrider på
<5>-ratten ändras förstoringsgraden.
203
AF-metod
in fokus på motivet.
3zStäll
z Placera AF-punkten över motivet och
tryck ned avtryckaren halvvägs.
När fokuseringen är klar blir AF-punkten
grön och en pipsignal hörs.
Om fokus inte uppnås blir AF-punkten
orange.
4Ta bilden.
zz AF-punkter kan kanske inte följa motiven under vissa inspelningsförhållanden
när Servo AF används tillsammans med Zon AF.
zz Det kan vara svårt att fokusera med AF-hjälpbelysning när du använder en
perifer AF-punkt. I så fall väljer du en AF-punkt i mitten.
zz När du använder [8: C.Fn II-2: Orienteringslänkad AF-punkt] kan du ställa
in separata AF-punkter för vertikal och horisontell fotografering (=532).
204
AF-metod
Förstorad bild
Du kan kontrollera fokus genom att trycka på [u] för att förstora bilden cirka
5 eller 10 gånger. En förstorad bild kan inte användas för [u+Följning].
zz Förstoringen centreras på AF-punkten för [Spot-AF] eller [Enpunkts AF]
och på ramen för Zon AF [Zon AF].
zz Autofokusering sker med förstorad visning om du trycker ned
avtryckaren halvvägs med inställningen [Enpunkts AF] och [Spot-AF].
När inställningen [Zon AF] har valts aktiveras autofokusfunktionen när
normal visning har återställts.
zz Med Servo AF, om du trycker ned avtryckaren halvvägs i den förstorade
vyn, kommer kameran att återgå till normal vy för fokusering.
zz Om det är svårt att fokusera med förstorad bild återgår du till normal bild och
utför autofokusering.
zz Om AF utförs i normal bild och sedan använder förstorar vy, kan oskärpa uppstå.
zz AF-hastigheten skiljer sig åt för en normal och en förstorad bild.
zz Kontinuerlig AF och Filmservo-AF kan inte användas när visningen är förstorad.
zz Vid förstorad bild det svårare att fokusera på grund av kameraskakning.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
205
AF-metod
Ställa in startposition för Servo AF
1.Ställ in [8: C.Fn II-3: Initial Servo AF-pkt för c] på ett annat
alternativ än [Auto].
2.Ett ram för AF-område (1) och en AF-punkt (2) visas.
(1)
(2)
3.Tryck på <S>-knappen och använd sedan <6> <5>-rattarna eller
<V>-pilknapparna för att flytta AF-punkten till den position där du vill
fokusera. Tryck på knappen <B> om du vill återställa AF-punkten
till skärmens mitt. Du kan även flytta AF-punkten genom att trycka
på skärmen.
4.Du kan ange den aktuella positionen som startposition för Servo
AF genom att trycka på <0>-knappen efter att du har tryckt på
<S>‑knappen.
206
AF-metod
Tips vid fotografering med autofokus
zz Om du trycker ned avtryckaren halvvägs efter att fokus uppnåtts ställs
fokus in igen.
zz Bildens ljusstyrka kan ändras vid autofokus.
zz Beroende på motiv och fotograferingsförhållanden kan det ta längre tid
att fokusera eller också kan serietagningshastigheten minska.
zz Om ljuskällan ändras när du fotograferar, kan skärmen flimra och det
kan vara svårt att ställa in fokus. I så fall startar du om kameran och
återupptar fotograferingen med AF under önskad ljuskälla.
zz Om det inte går att fokusera med AF kan du fokusera manuellt (=218).
zz Om motiven finns i kanten av skärmen och det är svårt att ställa in
fokus, kan du försöka centrera motivet (eller AF-punkten eller ramen för
AF‑området) så att de hamnar i fokus och sedan komponera om bilden
innan du tar den.
zz Med vissa objektiv kan det ta längre tid att uppnå fokus med autofokus,
eller så går det inte att få exakt fokusering.
207
AF-metod
Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
zz Motiv med låg kontrast som blå himmel, enfärgade ytor och detaljer som
utjämnas i skuggor eller högdagrar.
zz Motiv i svagt ljus.
zz Ränder och andra mönster där det bara finns kontrast i horisontell riktning.
zz Motiv med upprepade mönster (exempel: fönster i skyskrapor eller
datortangentbord).
zz Tunna linjer och motivkonturer.
zz Vid alla ljuskällor där ljusstyrka, färg eller mönster förändras.
zz Nattfoton eller ljuspunkter.
zz Bilden flimrar under lysrörs- eller LED-belysning.
zz Ytterst små motiv.
zz Motiv i kanten av skärmen.
zz Motiv i kraftigt motljus eller reflekterande motiv (exempel: en bil med en
kaross som avger många reflexer).
zz Motiv nära eller långt borta som skyms av en AF-punkt (exempel: ett djur
i en bur).
zz Motiv som rör sig inom AF-punkten och inte är stilla på grund av
kameraskakningar eller oskärpa.
zz Autofokusering när motivet är långt utanför fokuspunkten.
zz Mjuka fokuseringseffekter får du med hjälp av ett objektiv med mjukt fokus.
zz Ett särskilt effektfilter används.
zz Brus (ljusa prickar, ränder m.m.) framträder på skärmen vid
autofokusering.
AF-område
Det tillgängliga autofokusområdet varierar beroende på vilket objektiv och
sidförhållande som används och om du använder funktioner som Digital IS
för film.
208
Ögonavkänning AF
När AF-metoden är inställd på [u+Följning] kan kameran fokusera på
människors ögon.
1Välj [z: Ögonavkänning AF].
2Välj [På].
kameran mot motivet.
3zSikta
z En AF-punkt visas runt ögat.
zz Du kan även trycka på skärmen när
du vill fokusera på ett ansikte.
zz Hela ansiktet väljs när du trycker på
andra ansiktsdelar, till exempel näsa
eller mun. Ögon för fokusering väljs
automatiskt.
zz Beroende på inställningen för
[Ögonavkänning AF] kan du använda
<Y> <Z>-knapparna för att välja
ett öga eller ansikte att fokusera på
när [h] visas efter att du tryckt på
<S>‑knappen.
4Ta bilden.
209
Ögonavkänning AF
zz Det kan hända att det inte går att korrekt detektera motivets ögon beroende
på motivet och fotograferingsförhållandena.
zz Om du vill inaktivera Ögonavkänning AF utan att använda menyalternativ
trycker du på följande knappar i tur och ordning: <S>, <B> och <B>.
När du vill återuppta Ögonavkänning AF trycker du på <B> igen.
210
Kontinuerlig AF
Med den här funktionen behålls fokus på vanligtvis på motiven. Kameran är
klar att fokusera direkt när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
1Välj [z: Kontinuerlig AF].
2Välj [På].
zz När du aktiverar den här funktionen minskar antalet bilder, eftersom objektivet
drivs kontinuerligt och batteristyrkan förbrukas.
211
Touch och dra AF
Du kan flytta AF-punkter eller ramar för Zon AF genom att trycka och dra på
skärmen samtidigt som du tittar i den optiska elektroniska sökaren.
Aktivera Touch och dra AF
[z: Touch och dra
1Välj
AF‑inställningar].
[Touch och dra AF].
2zVälj
z Välj [På].
Positionsmetod
Du kan ställa in hur positioner ska anges genom att toucha och dra.
1Ställ in positionsmetod.
zz [Absolut]
AF-punkten flyttas till den position på skärmen som du touchad eller dragit.
zz [Relativ]
AF-punkten flyttas i riktningen som du drar enligt hur mycket du drar,
oavsett var på skärmen du touchar.
212
Touch och dra AF
Aktiv touchyta
Du kan ange skärmytan som används för toucha och dra-funktioner.
1Ställ in aktiv touchyta.
zz Om du pekar på skärmen när [u+Följning] är inställd visas en rund orange
ram [ ]. När du lyft fingret vid den position som AF-punkten ska flyttas till,
visas [ ] och detta motiv följs. Du kan avbryta motivvalet genom att trycka
på <S>-knappen.
213
Fokusera manuellt med ett objektiv efter
att autofokus har utförts
M
För EF-M-, EF- eller EF-S-objektiv som är utrustade med elektronisk
manuell fokusering kan du ange hur manuell fokusjustering ska användas
med One-Shot AF.
[z: Objektiv med
1Välj
elektronisk MF].
2Välj ett alternativ.
zz [
] Ej möjlig efter One-Shot AF
zz [
] Möjlig efter One-Shot AF
Manuell fokusering efter att AF-funktionen har inaktiverats.
Du kan manuellt justera fokus efter AF-funktion om du håller ned
avtryckaren halvvägs.
zz Mer information om objektivets manuella fokusspecifikationer finns
i användarhandboken till objektivet.
214
Tändning med AF-hjälpbelysn
Du kan använda kamerans eller den externa Speedlite-blixtens
AF‑hjälpbelysning.
[z: Tändning med
1Välj
AF‑hjälpbelysn].
2Välj ett alternativ.
zz [ON] På
Aktiverar utlösningen av kamerans eller en extern Speedlite-blixts
LED‑AF-hjälpbelysning vid behov.
zz [OFF] Av
Omöjliggör tändning med AF-hjälpbelysning.
215
Bildstabilisering
Du kan justera inställningen för bildstabilisatorn (IS) för objektiv som är
utrustade med optisk bildstabilisering. Mer information om [k Digital IS]
finns på =268.
1Välj [z: Inst. f bildstab.].
2Välj [Bildstab.].
3Välj ett alternativ.
zz [Av]
Stänger av bildstabilisering.
zz [På]
Kameraskakningar kommer att korrigeras.
zz Om bildstabilisering inte förhindrar kameraskakningar kan du fästa kameran
på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla. Du bör också välja
[Av] för [Bildstab.] om du använder stativ eller på något annat sätt försöker
fästa kameran.
216
Exponeringslås (AE-lås)
M
Du kan låsa exponeringen när du vill ställa in fokus och exponering separat
eller när du ska ta flera bilder på samma exponeringsinställning. Tryck på
knappen <A> för att låsa exponeringen, komponera sedan om och ta
bilden. Metoden passar bl.a. bra för motiv i motljus.
in fokus på motivet.
1zStäll
z Tryck ned avtryckaren halvvägs.
på knappen <A> (4).
2zTryck
z En [A]-ikon visas i skärmens nedre
vänstra hörn för att visa att exponeringen
är låst (AE-lås).
zz Varje gång du trycker på
knappen <A> låses den aktuella
exponeringsinställningen.
om och ta bilden.
3zKomponera
z När du vill ha kvar AE-låset medan
du tar fler bilder håller du ned knappen
<A> och tar en ny bild genom att trycka
på avtryckaren.
AE-låseffekter
Ljusmät­
metod
q
wre
Valmetod för AF-punkt
Automatiskt val
Centrerad exponering på den
valda AF-punkten har låsts.
Manuellt val
Centrerad exponering på den
valda AF-punkten har låsts.
Exponering på skärmens centrum har låsts.
* När manuell fokusering är inställd på [q] är exponeringen låst på skärmens centrum.
217
Manuell fokusering
Om det inte går att fokusera med autofokus kan du förstora bilden och
fokusera manuellt.
omkopplaren för
1Ställ
fokuseringsmetod på <MF>.
zz Vrid fokuseringsringen på objektivet
för grov fokusering.
vilket område som
2Bestäm
ska förstoras.
zz Tryck på <S>-knappen för att aktivera
förstorad visning. Använd sedan
<6>-ratten eller <V>-pilknapparna
för att placera det där du vill fokusera.
zz Centrera det förstorade området genom
att trycka på <B>-knappen.
bilden.
3zFörstora
z Varje gång du vrider på <5>-ratten
ändras skärmen enligt följande.
1× ↔ 5× ↔ 10×
(1) (2) (3)
218
(1)
(2)
(3)
AE-lås
Läge för förstorat område
Förstoring (ungefärlig)
Manuell fokusering
manuellt.
4zFokusera
z Medan du tittar på den förstorade bilden
vrider du på fokuseringsringen på
objektivet för att fokusera.
zz När du ställt in fokus trycker du på
<0> för att återgå till normal visning.
5Ta bilden.
zz Om du inte använder EF-M-objektiv ställer du in objektivets omkopplare för
fokuseringsmetod till <MF> i steg 1.
zz När [AF] visas i steg 1 under en filminspelning och du använder ett EF-M-objektiv
kan du trycka på ikonen för att ändra den till en [MF]-ikon. Inga driftljud hörs och
du kan därför växla till manuell fokusering utan att några sådana ljud spelas in
på filmen.
zz Även med manuell fokusering kan du använda skärmavtryckaren för att ta
en bild.
219
MF-peaking (framhävning av konturer)
Kanterna på motiv i fokus kan visas i färg för att underlätta den manuella
fokuseringen. Du kan ställa in konturfärgerna och justera känsligheten
(nivån) för kantidentifiering (förutom med metoden <A>).
1Välj [z: Inst. av MF-peaking].
[Peaking].
2zVälj
z Välj [På].
in nivå och färg.
3zStäll
z Gör inställningar efter behov.
zz Peaking-visning fungerar inte vid förstorad visning.
zz MF-peaking kan vara svår att urskilja vid höga ISO-tal, framförallt när utökade
ISO-tal används. Vid behov kan du sänka ISO-talet eller ställa in [Peaking]
på [Av].
zz Peaking-visning som visas på skärmen registreras inte i bilderna.
220
Växling av fokuseringsmetod
Du kan aktivera menybaserad växling av fokuseringsmetod genom att
inaktivera omkopplaren för fokuseringsmetod på EF-M-objektiv.
1Välj [5:
-omkoppl. (AF/MF)].
[Av].
2zVälj
z Menyinställningen [z: Fokusläge]
aktiveras nu i stället för omkopplaren för
fokuseringsmetod, som inaktiveras.
3Välj [z: Fokusläge].
ett inställningsalternativ.
4zVälj
z [AF]: Autofokus
zz [MF]: Manuell fokusering
Observera att autofokus alltid används
i vissa metoder i baszonen, oberoende
av den här inställningen.
221
Typ av filmsammandrag
Både stillbilder och klipp sparas när du har valt att använda <D>, men du
kan ange om stillbilderna ska läggas till i det slutliga filmsammandraget.
1Gå till <D>-läget.
2Välj [z: Typ av sam.drag].
3Välj ett alternativ.
zz [Inkl. stillb.]
Filmsammandragen innehåller stillbilder.
zz [Inga stillb.]
Filmsammandragen innehåller inga stillbilder.
222
Fotografering med fjärrkontroll
Fotografering med fjärrkontroll stöds tillsammans med den trådlösa
Bluetooth-fjärrkontrollen BR-E1 eller kabelanslutna fjärrutlösaren RS-60E3
(båda säljs separat).
Trådlös fjärrkontroll BR-E1
Du kan fjärrstyra kameran på upp till cirka fem meters avstånd.
Parkoppla kameran och BR-E1 (=446) och välj sedan matningsmetoden
[Q] eller [k] (=135).
Mer information om användningen finns i användarhandboken för BR-E1.
zz Om kameran är inställd på fotografering med fjärrkontroll aktiveras den
automatiska avstängningen efter cirka två minuter.
zz Fjärrkontrollen kan även användas för filminspelning (=276).
Fjärrutlösare RS-60E3
När du har anslutit fjärrutlösaren till kameran kan du fjärrstyra kameran via
en kabelanslutning.
Mer information om användningen finns i användarhandboken för RS-60E3.
1Öppna kamerans kontaktskydd.
kontakten till anslutningen
2Anslut
för fjärrkontroll.
223
Allmänna försiktighetsåtgärder vid
stillbildsfotografering
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
Bildkvalitet
zz När du har fotograferat med höga ISO-tal kan brus (till exempel ljusa prickar
och ränder) framträda på bilden.
zz Fotografering vid höga temperaturer kan orsaka brus och ojämna färger
på bilden.
zz Frekvent fotografering över en längre tid kan leda till att kamerans
innertemperatur stiger vilket påverkar bildkvaliteten. Stäng alltid av kameran
när du inte använder den.
zz Om du fotograferar med lång exponering när kamerans innertemperatur är hög
kan bildkvaliteten försämras. Avbryt fotograferingen och vänta några minuter
innan du fotograferar igen.
Vita [s] och röda [E] varningsikoner för hög innertemperatur.
zz Om kamerans innertemperatur ökar på grund av en längre fotografering eller
hög omgivningstemperatur visas en vit [s]-ikon eller en röd [E]-ikon.
zz Den vita [s]-ikonen anger att bildkvaliteten hos stillbilder påverkas negativt.
Du bör sluta ta bilder en stund och låta kameran svalna.
zz Den röda [E]-ikonen visar att fotograferingen/filmningen snart avslutas
automatiskt. Det går inte att ta bilder förrän kamerans innertemperatur sjunker,
så sluta ta bilder en stund eller stäng av kameran och låt den svalna.
zz Om du använder kameran en längre tid i varma miljöer kan den vita [s]‑ikonen
eller röda [E]-ikonen visas tidigare. Stäng alltid av kameran när du inte
använder den.
zz Om kamerans innertemperatur är hög kan bildkvaliteten hos bilder som tas med
höga ISO-tal eller lång exponering försämras redan innan den vita [s]‑ikonen
visas.
Fotograferingsresultat
zz Om du använder förstorad visning visas både slutartid och bländarvärde i rött.
Om du fotograferar med förstorad bild kan det hända att exponeringen inte blir
som du tänkt dig. Återgå till normal bild innan du tar bilden.
zz Även om du tar bilden i förstorad vy kommer den att tas med bildområdet
i helskärmsvy.
224
Allmänna försiktighetsåtgärder vid stillbildsfotografering
Bilder och skärm
zz Vid svagt eller starkt ljus kan det hända att den visade bilden inte återger den
tagna bildens ljusstyrka.
zz Vid svagt ljus kan brus synas i bildvisningen, även med låga ISO-tal, men det
är mindre brus i dina bilder eftersom bildkvaliteten varierar mellan skärmen och
den tagna bilden.
zz Skärmen eller exponeringsvärdet kan flimra om ljuskällan (belysningen) ändras.
Om detta sker bör du tillfälligt sluta ta bilder och återuppta fotograferingen när
du har rätt ljusförhållanden.
zz Om du pekar kameran i en annan riktning kan fel ljusstyrka tillfälligt visas.
Vänta tills bildens ljusstyrka stabiliserats innan du fotograferar.
zz Om det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se svart
ut på skärmen. Det ljusa området kommer däremot att visas på rätt sätt i den
tagna bilden.
zz Om du använder kameran i svagt ljus och ställer in [5: Skärm ljusstyrk.] på
en ljus inställning kan brus eller ojämna färger uppträda i bilden. Bruset eller
de ojämna färgerna registreras emellertid inte i bilden som tas.
zz När du förstorar bilden kan bildskärpan se mer markerad ut än vad den
egentligen är.
Objektiv
zz Bildstabilisatorn är alltid aktiv, även om du inte har tryckt ned avtryckaren
halvvägs, när du använder ett EF-M-objektiv med [Bildstab.]
i [z: Inst. f bildstab.] inställd på [På] eller ett EF- eller EF-S-objektiv
med bildstabilisatorns omkopplare inställd på <1>. Image Stabilizer
(Bildstabilisator) förbrukar batteri och kan minska möjligt antal bilder beroende
på fotograferingsförhållandena. När Image Stabilizer (Bildstabilisator) inte
behövs, exempelvis när du använder ett stativ, rekommenderar vi att du ställer
IS-omkopplaren på <2>.
zz Med EF-objektiv är förinställt fokus under fotografering endast tillgängligt om du
använder (super) teleobjektiv som har utrustats med den här funktionen som
har lanserats efter slutet av 2011.
zz Du kan använda en HDMI-kabel (tillval; kamerakontakt: typ D) för att visa bilder
på en tv (=321). Observera att inget ljud hörs.
225
Allmänna försiktighetsåtgärder vid stillbildsfotografering
Informationsvisning
Se =583 för information om ikonerna för stillbildsfotografering.
zz Om [g] visas i vitt betyder det att bilden noggrant återger ljushetsnivån hos
den faktiska bild du ska ta.
zz Om [g] blinkar betyder det att bilden visas med en ljushet som inte
motsvarar den tagna bilden på grund av svagt eller starkt ljus. Den faktiska
bilden kommer emellertid att återge exponeringsinställningen. Observera att
bruset kan vara mer framträdande än den faktiska bilden.
zz Exponeringssimulering kan inte utföras med vissa fotograferingsinställningar.
[g]-ikonen och histogrammet visas i grått. Bilden visas på skärmen med
standardljusstyrka. Det kan hända att histogrammet inte visas korrekt vid
förhållanden med svagt eller starkt ljus.
zz Histogrammet kan visas när [z: Expo. simulering] är inställd på [På]
(=154).
226
Filminspelning
För filminspelning, ställ inställningsratten på <k>.
zz Du kan spela in filmer genom att trycka på knappen för filminspelning medan
du tar stillbilder.
zz Du kan även ange ett filminspelningsläge i [z: Fotogr.metod] efter att
ha ställt inställningsratten i <k>-läget.
227
Flikmenyer: Filminspelning
zz Fotografering 1
=232
=241
=248
=128
=223
=250
=261
zz Fotografering 2
=140
=277
=149
=150
=153
zz Fotografering 3
=155
=158
=160
=163
=172
228
Flikmenyer: Filminspelning
zz Fotografering 4
=198
=209
=212
=214
zz Fotografering 5
=220
=216
=270
=221
=278
zz Fotografering 6
=271
=279
=273
=274
229
Flikmenyer: Filminspelning
När du spelar in filmer i metoden [u] visas följande skärmar.
zz Fotografering 1
=239
=248
=223
=261
zz Fotografering 2
=198
=209
=212
zz Fotografering 3
=220
=216
=221
230
Flikmenyer: Filminspelning
zz Fotografering 4
=271
231
Filmläge
Spela in med [Automatisk filmexp.]
Autoexponering sker för att passa motivets aktuella ljusstyrka.
1Ställ inställningsratten på <k>.
2Tryck på <0>.
[k].
3zVälj
z Använd knapparna <W> <X> för att
välja [k (Automatisk filmexp.)] och
tryck sedan på <0>.
in fokus på motivet.
4zStäll
z Innan du spelar in en film ställer du
in fokus med hjälp av autofokus eller
manuell fokus (=200–=208,
=218).
zz Som standard är [z: Filmservo-AF]
inställt på [På] så att kameran alltid
fokuserar (=271).
zz När du trycker ned avtryckaren halvvägs
ställer kameran in fokus med vald
AF‑metod.
232
Filmläge
in filmen.
5zSpela
z Starta filminspelningen genom att trycka
(1)
på knappen för filminspelning.
zz När filmen spelas in visas markeringen
[oREC] (1) i skärmens övre högra hörn.
zz Ljudet spelas in av mikrofonerna på
de markerade platserna (2).
zz När du vill sluta spela in trycker du på
knappen för filminspelning igen.
(2)
zz Snabbkontrollskärmen visas efter steg 2 när [5: Lägesguide] är inställd på
[Av]. Använd knapparna <Y> <Z> för att välja [k].
zz Du kan låsa exponeringen (AE-lås) genom att trycka på <A>-knappen.
Om du har använt AE-lås vid filminspelning kan du ta bort låset genom att
trycka på <S>. (AE-låset är aktiverat tills du trycker på <S>.)
zz Exponeringskompensation kan ställas in i ett intervall på upp till ±3 steg.
zz ISO-talet, slutartiden och bländarvärdet sparas inte i filmens Exif-information.
zz Kameran är kompatibel med Speedlite-funktioner för att aktivera LED-ljuset
automatiskt i svag belysning vid filminspelning med automatisk exponering.
Mer information finns i användarhandboken till Speedlite i med LED-ljus.
ISO-tal i metoden [Filmscener]
ISO-tal ställs in automatiskt. Mer information om ISO-tal finns på =277
och =581.
233
Filmläge
Spela in med [Manuell filmexp.]
Du kan ställa in slutartid, bländarvärde och ISO-tal manuellt för filminspelning.
1Ställ inställningsratten på <k>.
2Tryck på <0>.
[M].
3zVälj
z Använd <W> <X>-knapparna för att
välja [M (Manuell filmexp.)] och tryck
sedan på <0>.
in ISO-talet.
4zStäll
z Tryck på knappen <B>.
zz Använd <Y> <Z>-knapparna för
att välja ett värde.
234
Filmläge
slutartid (1) och
5Ange
bländarvärde (2).
zz Om du vill ställa in slutartiden vrider du
på ratten <6>. Ställ in bländarvärdet
med hjälp av <5>-ratten.
zz Slutartid kan ställas in inom intervallet
1/4000 sek.–1/8 sek.
(1)
(2)
och spela in filmen.
6zFokusera
z Du gör på samma sätt som i steg 4
och 5 för ”Spela in med [Automatisk
filmexp.]” (=232).
zz Snabbkontrollskärmen visas efter steg 2 när [5: Lägesguide] är inställd
på [Av]. Använd knapparna <Y> <Z> för att välja [M].
235
Filmläge
zz När du växlar från stillbildsfotografering till filminspelning bör du kontrollera
kamerainställningarna igen innan du spelar in filmer.
zz Undvik att ändra slutartid eller bländare under filminspelning. Om du gör det
kan ändringarna registreras i exponeringen eller skapa mer brus vid höga
ISO‑tal.
zz Om du filmar ett rörligt föremål rekommenderas du att välja en slutartid mellan
cirka 1/25 sek och 1/125 sek. Ju kortare slutartiden är, desto ojämnare blir
föremålets rörelser.
zz Om du ändrar slutartiden när du spelar in under lysrörs- eller LED-belysning
kan bildflimmer uppstå.
zz Med ISO auto kan exponeringskompensation ställas in i intervall om ±3 steg.
zz När ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa
ISO‑talet. Om du har låst ISO-talet vid filminspelning kan du ta bort låset
genom att trycka på <S>. (ISO-talslåset är aktiverat tills du trycker på <S>.)
zz Om du trycker på knappen <A> och komponerar om bilden visas
exponeringsnivåskillnaden på indikatorn för exponeringsnivå jämfört med när
du tryckte på knappen <A>.
zz Histogrammet visas när kameran är redo att ta bilder i metoden [M] och
du trycker på knappen <B>.
ISO-tal för [Manuell filmexp.]
Du kan ställa in ISO-tal manuellt eller välja [AUTO] för att ställa in det
automatiskt. Mer information om ISO-tal finns på =277 och =581.
Stillbildsfotografering
Det går inte att ta stillbilder i filminspelningsläget. Vrid inställningsratten
för att ändra fotograferingsmetod när du ska ta stillbilder.
Informationsvisning (Filminspelning)
Se =585 för information om ikonerna för filminspelning.
236
Filmläge
Försiktighetsåtgärder vid filminspelning
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
zz Om du fotograferar ett detaljrikt motiv kan det resultera i moarémönster eller
falska färger.
zz Om [Q] eller [Qw] har valts och ISO-talet eller bländarvärdet ändras under
en pågående filminspelning kan även vitbalansen ändras.
zz Om du spelar in en film under lysrörs- eller LED-belysning kan flimmer uppstå
i filmbilden.
zz Om du autofokuserar med USM-objektiv under filminspelning i svagt ljus kan
horisontella ränder spelas in i filmen. Samma typ av brus kan uppstå om du
fokuserar manuellt med vissa objektiv som är utrustade med en elektronisk
fokuseringsring.
zz Du bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda
zoomning vid en filminspelning. Om du zoomar när du filmar kan oväntade
exponeringsändringar eller objektivljud spelas in, ljudnivån bli ojämn eller
fokuseringen försämras.
zz Med höga bländarvärden kan det ta längre tid att ställa in fokus eller göra att
det inte går att fokusera alls.
zz Om du använder autofokusfunktionen under filminspelning kan något av
följande inträffa: Fokuseringen kan tillfälligt bli felaktig, förändringar i motivets
ljushet kan spelas in, filminspelningen kan avbrytas tillfälligt eller mekaniska
ljud från objektivet spelas in.
zz Undvik att täcka de inbyggda mikrofonerna (=233) med dina fingrar eller
andra föremål.
zz ”Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning” finns på =280–=281.
zz Vid behov bör du även läsa ”Allmänna försiktighetsåtgärder för
stillbildsfotografering” på =224–=226.
237
Filmläge
Anmärkningar om filminspelning
zz Varje gång du spelar in en film skapas en ny filmfil på kortet.
zz Filmskärmens bildfältstäckning för 4K-, Full HD- eller HD-filmer är cirka 100 %.
zz Du kan även ställa in fokus genom att trycka på AF-startknappen.
zz Du kan välja att kunna starta och stoppa filminspelningar genom att trycka ned
avtryckaren helt genom att ställa in [Tryck in helt] för [5: Avtryckarens funkt
för filmer] på [Filminsp. på/av].
zz Stereoljud spelas in med kamerans inbyggda mikrofon (=233).
zz Externa mikrofoner, till exempel den riktade stereomikrofonen DM-E1
(säljs separat), som ansluts till kamerans externa mikrofon IN-kontakt används
i stället för de inbyggda mikrofonerna (=249).
zz De flesta externa mikrofoner har en minikontakt på 3,5 mm i diameter som
kan användas.
zz Med EF-objektiv är förinställt fokus under fotografering endast tillgängligt om du
använder (super) teleobjektiv som har utrustats med den här funktionen som
har lanserats efter slutet av 2011.
zz YCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och insp. ITU-R BT.709-färgrymden
används för 4K-, Full HD- och HD-filmer.
238
HDR-filmläge
Du kan spela in filmer med stort dynamiskt omfång som bibehåller detaljer
i högdagrer i scener med hög kontrast.
1Ställ inställningsratten på <k>.
2Tryck på <0>.
[u].
3zVälj
z Använd knapparna <W> <X> för att
välja [u (HDR-film)] och tryck sedan
på <0>.
in en HDR-film.
4zSpela
z Spela in filmen på samma sätt som
med normal filminspelning.
zz För information om tillgängliga
filstorlekar och inspelningstider,
se tabellen på =580.
239
HDR-filmläge
zz Eftersom flera bilder slås samman när en HDR-film skapas, kan vissa delar av
filmen bli förvrängda. Vid handhållen filminspelning kan kameraskakning göra
att förvrängningen blir ännu mer märkbar. Vi rekommenderar att du använder
ett stativ. Även om du använder stativ vid filminspelningen kan efterbilder eller
brus uppträda om HDR-filmen spelas upp med en bild i taget eller i slow motion
jämfört med när den spelas upp normalt.
zz Bildfärg och ljusstyrka kan ändras avsevärt för en stund om du ändra
inställningarna för HDR-filminspelning. Det kommer också att dröja en stund för
filmen att uppdateras och bilden stannar tillfälligt. Var medveten om detta när
du spelar in film på externa enheter via HDMI.
zz Inspelningsstorleken är L6X (NTSC) eller L5X (PAL).
zz ISO-tal ställs in automatiskt när du spelar in HDR-film.
240
Filmkvalitet
På fliken [z: Filmkvalitet] väljer
du [Insp.storl. film] för att ställa in
bildstorleken, bildfrekvensen och
komprimeringsmetoden. Filmen spelas
in som en MP4-fil.
Bildfrekvensen som visas på skärmen
[Insp.storl. film] växlar automatiskt
beroende på inställningen för
[5: Videosystem] (=502).
zz Vilka kortskrivnings- och kortläsningshastigheter som krävs för
inspelning av filmer (prestandakrav för kort) varierar beroende på
filmstorleken. Innan du spelar in filmer bör du läsa =579 för att
kontrollera kortets prestandakrav.
Bildstorlek
zz [H] 3840×2160
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9. Endast tillgänglig
om inställningsratten är inställd på <k>.
zz [L] 1920×1080
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD (Full High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9.
zz [w] 1280×720
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten HD (High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9.
zz Om du ändrar inställningen [5: Videosystem] måste du även ställa in
[Insp.storl. film] under [z: Filmkvalitet] igen.
zz Normal uppspelning av 4K- och L8/7-filmer kan vara svårt på vissa
enheter eftersom uppspelningen medför stor systembelastning.
zz Skärpa och brus kan variera beroende på filmens inspelningsstorlek och vilket
objektiv som används.
zz Det går inte att spela in filmer i VGA-kvalitet.
241
Filmkvalitet
4K-filminspelning
zz Inspelning av 4K-filmer kräver ett högprestandakort. Du kan läsa mer
på ”Kort som kan lagra filmer” (=579).
zz 4K-filmer ökar bearbetningen väsentligt, vilket kan leda till att kamerans
inre temperatur stiger snabbare eller blir högre än för vanliga filmer.
Om en röd [E]-ikon eller [F] visas under filminspelning kan
minneskortet vara för varmt. Avbryt i så fall inspelningen och
låt kameran svalna innan du tar ur minneskortet. (Ta inte bort
kortet direkt.)
zz Du kan ta valfri bildram från en 4K-film och spara som en JPEG-stillbild
med cirka 8,3 megapixel (3840×2160) på kortet (=315).
242
Filmkvalitet
Bildfrekvens (bps: bilder per sekund)
zz [2] 119,88 b/s/[8] 59,94 b/s/[6] 29,97 b/s
För områden där TV-systemet är NTSC (Nordamerika, Japan, Korea,
Mexiko osv.).
zz [3] 100,00 b/s/[7] 50,00 b/s/[5] 25,00 b/s
För områden där TV-systemet är PAL (Europa, Ryssland, Kina,
Australien osv.).
Komprimeringsmetod
zz [X] IPB (Standard)
Komprimerar effektivt flera bilder åt gången för registrering.
zz [W] ALL-I (för redigering/I-only)
Använder ALL-I-komprimering för inspelning av timelapse-film (=250).
Komprimerar en bild åt gången, för inspelning. Även filstorleken är större
än med IPB (Standard) lämpar sig filmen bättre för redigering.
zz [
] IPB (lätt)
Eftersom filmen spelas in med en lägre överföringskapacitet än med
IPB (Standard), blir filstorleken mindre än med IPB (Standard) och
visningskompatibiliteten blir högre. Detta gör att möjlig inspelningstid blir
längre med IPB (Standard) (med ett kort som har samma kapacitet).
Filminspelningsformat
zz [C] MP4
Alla filmer som du spelar in med kameran spelas in som filmfiler
i MP4‑format (filtillägg ”.MP4”).
243
Filmkvalitet
Kort som kan lagra filmer
Information om vilka kort du kan använda för olika filminspelningsstorlekar
finns på =579.
När du spelar in filmer bör du använda ett minneskort med hög kapacitet
med en skriv-/läshastighet (enligt obligatoriska prestanda för minneskort)
som anges i tabellen på =579 eller är högre än standardspecifikationen.
Testa kortet genom att spela in ett par filmer och kontrollera att de kan
spela in korrekt vid angiven storlek (=241).
zz Formatera minneskort innan du spelar in 4K-filmer (=490).
zz Om du använder ett kort med långsam skrivning för inspelning av filmer kanske
filmen inte spelas in på rätt sätt. Om du visar en film på ett kort med långsam
läshastighet kanske den inte visas på rätt sätt.
zz När du spelar in film ska du använda ett högprestandakort med en
skrivhastighet som är betydligt högre än bithastigheten.
zz Om filmer inte kan spelas in normalt formaterar du kortet och försöker igen.
Om du formaterar kortet och det inte löser problemet kan du få mer information
på korttillverkarens webbplats m.m.
zz Du kan optimera minneskortets prestanda genom att alltid formatera kortet
i kameran innan du spelar in filmer (=490).
zz Du kan kontrollera kortets skriv-/läshastighet på korttillverkarens webbplats m.m.
244
Filmkvalitet
Hög bildfrekvens
Du kan spela in Full HD-filmer med en hög bildfrekvens på 119,88 eller
100,00 b/s. genom att ställa in [Hög bildfrekvens] under [z: Filmkvalitet]
på [På]. Den här funktionen är användbar vid inspelning av filmer som ska
spelas upp i slow motion. Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är
7 minuter och 29 sekunder.
Inspelningsområde
Filmerna spelas in som L2X
eller L3X. De beskärs runt
fotograferingsskärmens mitt när de
spelas in.
Filmservo-AF och Digital IS för film har
ingen inverkan när du filmar med hög
bildfrekvens. AF används inte för att
fokusera.
(1) Full HD-inspelning
(2) Filminspelning med hög bildfrekvens
(1)
(2)
Eftersom en film med hög bildfrekvens spelas in som en videofil på
29,97 b/s/25,00 b/s spelas den upp i slow motion vid 1/4 hastighet.
zz Kontrollera inställningen [Insp.storl. film] om du återställer den här
inställningen på [Av].
zz Skärmen kan flimra när du spelar in filmer med hög bildfrekvens
i lysrörsbelysning eller LED-belysning.
zz När du börjar eller slutar spela in en film med hög bildfrekvens uppdateras inte
filmen och bildramen slutar visas under några ögonblick. Var medveten om
detta när du spelar in film på externa enheter via HDMI.
zz Bildfrekvensen för filmen som visas på skärmen när du spelar in film med hög
bildfrekvens överensstämmer inte med bildfrekvensen för filmen som spelas in.
zz Inget ljud spelas in.
245
Filmkvalitet
Filmfiler som är större än 4 GB
Om du spelar in en film som överskrider 4 GB kan du fortsätta spela in
utan avbrott.
zz Använda SD/SDHC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SD/SDHC-kort,
kommer kameran att formatera det i FAT32.
Om du spelar in en film med ett FAT32-formaterat kort och filstorleken
överskrider 4 GB, skapas automatiskt en ny filmfil.
När du visar filmen måste varje fil spelas upp var för sig. Filmfiler kan inte
visas automatiskt i nummerföljd. När filmvisningen är slut väljer du nästa
film och visar den.
zz Använda SDXC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SDXC-kort, kommer
kameran att formatera det i exFAT.
När du använder ett exFAT-formaterat kort sparas filmen som en enda fil
(snarare än delas upp i flera filer) även om filstorleken överstiger 4 GB
vid inspelningen.
zz När du importerar filmfiler som överstiger 4 GB till en dator, ska du använda
antingen EOS Utility eller en kortläsare (=553). Det går kanske inte att spara
filmfiler som är större än 4 GB med hjälp av standardfunktionerna i datorns
operativsystem.
246
Filmkvalitet
Total filminspelningstid och filstorlek per minut
För information om tillgängliga filstorlekar och inspelningstider vid respektive
filminspelningsstorlek finns på =580.
Maximal filminspelningstid
zz När du filmar utan att använda hög bildfrekvens
Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är 29 minuter och
59 sekunder. När inspelningen har uppnått 29 minuter och 59 sekunder
avslutas den automatiskt. Du kan börja spela in en film igen genom att
trycka på filminspelningsknappen (som spelar in filmen som en ny fil).
zz När du filmar med hög bildfrekvens
Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är 7 minuter och
29 sekunder. När inspelningen har uppnått 7 minuter och 29 sekunder
avslutas den automatiskt. Du kan börja spela in en film med hög
bildfrekvens igen genom att trycka på filminspelningsknappen (som spelar
in filmen som en ny fil).
247
Ljudinspelning
Du kan spela in film samtidigt som du spelar
in ljud med den inbyggda stereomikrofonen
eller med en extern stereomikrofon. Du kan
också fritt justera ljudinspelningsnivån.
Använd [z: Ljudinspelning] för att ställa
in funktionerna för ljudinspelning.
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå
zz Auto
Ljudinspelningsnivån justeras automatiskt. Automatisk nivåkontroll
fungerar automatiskt som svar på ljudnivån.
zz Manuell
Du kan ändra ljudinspelningsnivån vid behov.
Välj [Insp. nivå] och tryck på <Y> <Z> medan du tittar på nivåmätaren
och justerar ljudinspelningsnivån. Justera nivåmätaren så att den ibland
når till höger om [12]-märket (-12 dB) för de högsta ljuden när du tittar på
toppindikatorn. Om den når förbi [0] blir ljudet förvrängt.
zz Av
Inget ljud kommer att spelas in.
Vindbrusfilter
Ställ in på [Auto] för att minska vindbrus automatiskt när det är blåser
utomhus. Endast aktiverad när kamerans inbyggda mikrofon används.
När vindbrusfiltret aktiveras minskas också en del låga basljud.
248
Ljudinspelning
Dämpare
Minskar automatiskt de ljudförvrängningar som orsakas av höga ljud.
Ljudförvrängningar kan dock förekomma vid mycket höga ljud även
om [Ljudinsp.] har ställts in på [Auto] eller [Manuell] för inspelning.
Om detta inträffar bör du välja alternativet [På].
Extern mikrofon
I vanliga fall spelar kamerans inbyggda mikrofon in stereoljud.
Om en extern mikrofon med en minikontakt (3,5 mm i diameter) är
ansluten till kamerans IN-kontakt för extern mikrofon används den
i stället vid ljudinspelning. Vi rekommenderar att du använder den riktade
stereomikrofonen DM-E1 (säljs separat).
zz Ljud från Wi-Fi-funktioner kan fångas upp av inbyggda eller externa mikrofoner.
Under ljudinspelning bör du inte använda funktionen för trådlös kommunikation.
zz Sätt i kontakten ordentligt när du ansluter en extern mikrofon till kameran.
zz Kamerans inbyggda mikrofon registrerar även ljud vid inspelning och
mekaniska ljud från kameran. Användning av den riktade stereomikrofonen
DM-E1 (säljs separat) kan minska dessa ljud i filmen.
zz Anslut inte någonting annat än en extern mikrofon till kamerans externa
IN‑kontakt för mikrofon.
zz I baszonen eller vid användning av [u]-metoderna är de tillgängliga
inställningarna för [Ljudinspelning] [På] eller [Av]. Välj [På] om du vill
att ljudinspelningsnivån ska justeras automatiskt.
zz Ljud spelas också upp när kameran är ansluten till en TV via HDMI,
utom när [Ljudinsp.] är [Av].
zz Ljudvolymbalansen mellan L (vänster) och R (höger) kan inte justeras.
zz Ljudet spelas in med en samplingsfrekvens på 48 kHz/16 bitar.
249
Timelapse-filmer
Stillbilder som tagits i ett angivet intervall kan automatiskt sammanfogas
till en 4K- eller Full HD-timelapse-film. En timelapse-film visar hur ett motiv
ändras under en mycket kortare tidsperiod än i verkligheten. Det är effektivt
för statiska observationer av landskap som förändras, blommor som växer,
månens rörelser etc.
Timelapse-filmer spelas in i MP4-format med följande kvalitet:
H6W (NTSC)/H5W (PAL) för 4K-inspelningar och
L 6 W (NTSC)/L 5 W (PAL) för Full HD-inspelningar.
Observera att bildfrekvensen växlar automatiskt beroende på inställningen
för [5: Videosystem] (=502).
en fotograferingsmetod.
1zVälj
z Välj [k] (=232) eller [M] (=234).
2Välj [z: Timelapse-film].
3Välj [Timelapse].
en scen.
4zVälj
z Välj en scen som ska passa
inspelningssituationen.
zz Välj [Egen] för att få frihet vid manuell
inställning av inspelningsintervall och
antal bilder.
250
Timelapse-filmer
in inspelningsintervall.
5zStäll
z Välj [Intervall/Bilder].
zz Välj [Intervall] (sek.). Använd knapparna
<Y> <Z> för att ställa in ett värde och
tryck sedan på <0>.
zz Information om hur du ställer in värdet
finns i [k: Tid som krävs] (1) och
[3: Uppspelningstid].
(1)
(2)
När [Egen] har valts:
zz Välj [Intervall] (min.:sek.). (Ett intervall
på en gång per sekund är inte
tillgängligt.)
zz Tryck på <0> för att visa [r].
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till [s].)
zz Registrera inställningen genom
att välja [OK].
in antal bilder.
6zStäll
z Välj [Antal bilder]. Använd knapparna
<Y> <Z> för att ställa in ett värde och
tryck sedan på <0>.
zz Information om hur du ställer in värdet
finns i [k: Tid som krävs] och
[3: Uppspelningstid].
När [Egen] har valts:
zz Välj siffra.
zz Tryck på <0> för att visa [r].
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till [s].)
zz Kontrollera att [3: Uppspelningstid]
inte visas i rött.
zz Registrera inställningen genom
att välja [OK].
251
Timelapse-filmer
zz Med [Motiv**] begränsas intervall och antal bilder för att passa typen av motiv.
zz Bithastigheten för H6/H5 är cirka 300 Mbps och bithastigheten för
L6/L5 är cirka 90 Mbps. Använd ett minneskort med tillräckligt
hög läshastighet.
zz Om antalet bilder ställs in på 3 600 blir timelapse-filmen cirka 2 minuter om
du har valt NTSC och cirka 2 minuter och 24 sekunder om du har valt PAL.
7Välj önskad filminspelningsstorlek.
zz H (3840×2160)
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9. Bildfrekvensen är
29,97 b/s (6) för NTSC och 25,00 b/s (5) för PAL. Filmerna spelas
in i MP4-format (C) med ALL-I-komprimering (W).
zz L (1920×1080)
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD (Full High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9. Bildfrekvensen är 29,97 b/s (6) för NTSC
och 25,00 b/s (5) för PAL. Filmerna spelas in i MP4-format (C) med
ALL-I-komprimering (W).
252
Timelapse-filmer
8Ställ in [Autoexponering].
zz Fast 1:a bild
När du tar den första bilden utförs ljusmätning så att exponeringen
utförs automatiskt och stämmer överens med ljusstyrkan.
Exponeringsinställningen som ställs in för den första bilden kommer
även att tillämpas på efterföljande bilder. Andra fotograferingsrelaterade
inställningar som ställs in för den första bilden kommer även att tillämpas
på efterföljande bilder.
zz Varje bild
Ljusmätningen utförs även för varje efterföljande bild för att ställa in
exponeringen automatiskt efter motivets ljushet. Observera att om du
väljer alternativet [Auto] för funktioner som bildstil och vitbalans ställs
dessa in automatiskt för varje efterföljande bild.
9Ställ in [Skärm auto av].
zz Av
Även vid inspelning av timelapse-film visas bilden. (Skärmen stängs
av bara vid tiden för inspelning.) Observera att skärmen stängs av när
ca. 30 min har gått efter att fotograferingen började.
zz På
Observera att skärmen stängs av när ca 10 sek har gått efter att
fotograferingen började.
zz Vid inspelning av timelapse-film kan du trycka på knappen <B> för att
stänga av eller sätta på skärmen.
253
Timelapse-filmer
in pipsignalen.
10 zStäll
z Välj [Pip när bild tas].
zz Om [Av] är inställt, så hörs ingen
pipsignal vid fotografering.
11 Kontrollera inställningarna.
(1)
(2)
(1) Tid som krävs
Indikerar tiden som krävs för att ta antalet bilder med det angivna
intervallet. Om tiden överskrider 24 timmar visas ”*** dagar”.
(2) Uppspelningstid
Indikerar filminspelningstid (tid som krävs för att spela upp filmen)
när du ska skapa timelapse-filmen i L 4K-film eller Full HD-film från
stillbilderna som tagits under de angivna intervallen.
menyn.
12 zStäng
z Tryck på knappen <M> så stängs
menyskärmen av.
254
Timelapse-filmer
meddelandet.
13 zLäs
z Läs meddelandet och välj [OK].
14 zTaz Påtestbilder.
samma sätt som med fotografering
ställer du in exponerings- och
fotograferingsfunktionerna och sedan
trycker du ned avtryckaren halvvägs
för att fokusera.
zz Du tar testbilder genom att trycka ned
avtryckaren helt. Stillbilderna registreras
på kortet.
zz Om du inte hittar några fel med
testbilderna går du till nästa steg.
zz Ta testbilder igen genom att upprepa
det här steget.
zz Testbilder tas i JPEG 73-kvalitet.
zz Du kan ställa in maxgränsen för ISO auto för [k] eller [M] med ISO auto
i [aMax. för auto] under [z: kISO-inställningar] (=277).
zz Om du har ställt in [Tryck halvvägs] under [5: Avtryckarens funkt för filmer]
på [Mät.+k Servo AF] ändras den automatiskt till [Mät.+One-Shot AF] när
du ställer in inspelning av timelapse-film.
255
Timelapse-filmer
på knappen för
15 Tryck
filminspelning.
zz Kameran är redo att spela in en
timelapse-film.
zz Återgå till steg 14 genom att trycka på
knappen för filminspelning igen.
in timelapse-filmen.
16 zSpela
z Tryck på <B> och kontrollera
(1)
256
(2)
”Tid som krävs (1)” och ”Intervall (2)”
som visas på skärmen.
zz Tryck ned avtryckaren helt för att
börja spela in timelapse-filmen.
zz AF fungerar inte när du spelar in
timelapse-film.
zz När en timelapse-film spelas in visas
[oREC].
zz När det inställda antalet bilder
har tagits upphör inspelningen
av timelapse‑filmen.
zz För att avbryta inspelning av
timelapse-filmer ställer du in
[Timelapse] på [Av].
Timelapse-filmer
zz Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme för att registrera det angivna
antalet bilder kommer [Uppspelningstid] att visas i rött. Även om kameran kan
fortsätta spela in kommer inspelningen att avslutas när kortet blir fullt.
zz Om filmens filstorlek överstiger 4 GB när inställningen [Antal bilder] har
valts och minneskortet inte har formaterats till exFAT-format (=491) visas
[Uppspelningstid] i rött. Om du fortsätter fotografera i det här läget och
filmens filstorlek uppnår 4 GB avbryts inspelningen av timelapse-filmen.
zz Rikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
zz Timelapse-filmer kan inte spelas in när kameran är ansluten till en dator med
gränssnittskabel eller när en HDMI-kabel är ansluten.
zz Filmservo-AF fungerar inte.
zz Om slutartiden är 1/30 sekunder eller långsammare kommer exponeringen för
filmen eventuellt inte att visas korrekt (kan skilja sig från resulterande filmen).
zz Zooma inte med objektivet medan du spelar in en timelapse-film. Om du
zoomar med objektivet kan det resultera i en oskarp bild, att exponeringen
ändras eller att korrigeringen för objektivaberration inte fungerar ordentligt.
zz När du spelar in en timelapse-film vid flimrande ljus kan märkbart flimrande
bild, horisontella streck (brus) eller oregelbunden exponering spelas in.
zz Bilder som visas när timelapse-film spelas in kan se annorlunda ut jämfört
med filmen. (Där kan finnas en oregelbunden ljusstyrka på grund av flimrande
ljuskällor eller brus från högt ISO-tal.)
zz När du spelar in en timelapse-film i svagt ljus kan den bild som visas under
inspelningen skilja sig från den som faktiskt spelas in till filmen. Om detta
inträffar blinkar ikonen [g].
zz Om du flyttar kameran från vänster till höger (panorering) eller spelar in ett
motiv som rör sig när du spelar in en timelapse-film, kan bilden se extremt
förvrängd ut.
zz Under inspelning av timelapse-film fungerar inte funktionen för automatisk
avstängning. Du kan dessutom inte justera fotograferingsfunktioner och
inställningar av menyfunktioner, visa bilder m.m.
zz Ljud spelas inte in för timelapse-film.
zz Vid inspelning av timelapse-film kan du trycka ned avtryckaren helt för att starta
eller avbryta filminspelningen oavsett inställningen för [5: Avtryckarens funkt
för filmer].
zz Med [Intervall] inställt på mindre än 3 sekunder och [Autoexponering]
inställt på [Varje bild], kanske kameran inte tar bilder med inställt intervall om
ljusstyrkan skiljer sig avsevärt från föregående bild.
257
Timelapse-filmer
zz Om slutartiden är längre än bildtagningsintervallet, (t.ex. vid lång exponering),
eller om en lång slutartid ställs in automatiskt, kan kameran kanske inte
ta bilder med inställt intervall. Filminspelning kan också förhindras av
bildtagningsintervall som är nästan samma som slutartiden.
zz Om nästa schemalagda bild inte kan tas kommer den att hoppas över.
Detta kan förkorta inspelningstiden för den skapade timelapse-filmen.
zz Om tiden det tar att registrera till kortet överstiger bildtagningsintervallet på
grund av fotograferingsfunktioner som ställts in eller kortets prestanda, tas
några av bilderna eventuellt inte med de angivna intervallerna.
zz Även om [Skärm auto av] är inställt på [Av], stängs skärmen av under
exponeringen. Bilderna kanske inte visas om intervallet mellan bilderna är
för kort.
zz Bilderna som inte kan tas kommer inte att registreras som stillbilder. Även om
du avbryter timelapse-filmen efter endast en bild kommer den att registreras
som en filmfil.
zz Om du ansluter kameran till en dator via en gränssnittskabel och använder
EOS Utility (EOS-programvara) ställer du in [z: Timelapse-film] på [Av].
Kameran kan endast kommunicera med datorn om alternativet [Av] är valt.
zz När du spelar in en timelapse-film kommer inte objektivets Image Stabilizer
(Bildstabilisator) att fungera.
zz Inspelningen av timelapse-film avbryts och inställningen ändras till [Av] om du
ställer in strömbrytaren på <2> eller om automatisk avstängning aktiveras.
zz Även om en blixt används avfyras den inte.
zz Följande funktioner avbryter vänteläge för inspelning av timelapse-film och
ändrar inställningen till [Av].
yyOm du väljer [Rengör nuf] under [5: Sensorrengöring] eller väljer
[Grundinst.] under [5: Återställ kamera].
yyOm du vrider inställningsratten.
zz Om du börjar spela in en timelapse-film medan den vita
[s]‑temperaturvarningen (=224) visas kan timelapse-filmens bildkvalitet
försämras. Vi rekommenderar att du väntar med att starta inspelningen av
timelapse-film till dess att den vita [s]-temperaturvarningen inte längre visas
(kamerans innertemperatur har sjunkit).
zz När [Autoexponering] är inställd på [Varje bild] lagras kanske inte ISO-talet,
slutartiden och bländarvärdet i timelapse-filmens Exif-information när vissa
metoder används.
258
Timelapse-filmer
zz Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
zz Du rekommenderas att ta testbilder som i steg 14 och att ta testfilmer för
timelapse-filmer i förväg.
zz Filmskärmens synfältstäckning för timelapse-film i Full HD och 4K är cirka 100 %.
zz Avbryt inspelningen av timelapse-filmen som pågår genom att antingen trycka
ned avtryckaren helt eller genom att trycka på knappen för filminspelning.
Den del av timelapse-filmen som spelats in kommer att registreras på kortet.
zz Om tiden som krävs för inspelning är längre än 24 timmar men inte längre än
48 timmar kommer ”2 dagar” att visas. Om tre eller fler dagar krävs kommer
antalet dagar att visas i 24-timmarssteg.
zz En filmfil skapas även om timelapse-filmens uppspelningstid är kortare än
en sekund. ”00'00"” visas för [Uppspelningstid].
zz Om du vill fotografera under längre perioder bör du använda ett eluttag
(säljs separat).
zz YCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och insp. ITU-R BT.709-färgrymden
används för timelapse-filmer i Full HD och 4K.
259
Timelapse-filmer
zz Du kan använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat) för att starta
och avbryta inspelningen av timelapse-film.
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
yyBörja med att parkoppla den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 med kameran
(=446).
yyKontrollera att [z: Fjärrkontroll] är inställd på [På].
yyTa några testbilder och när kameran är klar för fotografering (enligt steg 15 på
=256) ställer du in omkopplaren för utlösarläge/filminspelning på BR-E1 på
<o> (utlös omedelbart) eller <2> (utlös efter 2 sekunders fördröjning).
yyOm fjärrkontrollens omkopplare är inställd på <k>, kan inspelning av
timelapse-film inte starta.
Inställning av
kamerastatus/
fjärrkontroll
Testfotograferingsskärm
<o> Utlös omedelbart
<2> 2 sek. fördröjning
<k> Filminspelning
Testfotografering
Till fotograferingsklart
Fotograferingsklart
Startar inspelningen
Till testfotograferings­
skärmen
Under inspelning av
timelapse-film
Avslutar inspelningen
Avslutar inspelningen
260
Video-snapshot
Spelar in en serie korta video-snapshot, som är några sekunder långa, och
kameran kombinerar dem sedan och skapar ett video-snapshot-album som
visar dessa glimtar från din resa eller tilldragelse.
Video-snapshot kan användas när filminspelningsstorleken är inställd på
L6X (NTSC) eller L5X (PAL).
Ett album med video-snapshot kan även visas tillsammans med
bakgrundsmusik (=353).
Skapa ett album med video-snapshots
Videosnapshot 1
Videosnapshot 2
Videosnapshot **
Album med video-snapshot
en fotograferingsmetod.
1zVälj
z Välj [k] (=232) eller [M] (=234).
2Välj [z: Video snapshot].
3Välj [På].
261
Video-snapshot
4Välj [Albuminställningar].
[Skapa ett nytt album].
5zVälj
z Läs meddelandet och välj [OK].
uppspelningstid.
6zAnge
z Ställ in inspelningstid per
video‑snapshot.
uppspelningstidseffekt.
7zAnge
z Den här inställningen avgör hur snabbt
album ska spelas upp.
obligatorisk
8Kontrollera
inspelningstid.
zz Tid som krävs för att spela in varje
video-snapshot anges (1), baserat på
uppspelningstid och effekt.
(1)
262
Video-snapshot
menyn.
9zStäng
z Tryck på knappen <M> för
att stänga menyn.
zz Ett blått streck anger
inspelningstiden (2).
(2)
in ett första video-snapshot.
10 zSpela
z Starta filminspelningen genom att trycka
på knappen för filminspelning.
zz De blå strecket som anger
inspelningstiden minskar gradvis och
efter att angiven tid förflutit avbryts
inspelningen automatiskt.
zz Ett bekräftelsemeddelande visas
(=264).
som album med
11 Spara
video‑snapshots.
zz Välj [J Spara som album].
zz Klippet sparas som första
video‑snapshot i albumet.
in nästa video-snapshot.
12 zSpela
z Upprepa steg 10 när du vill spela in
nästa video-snapshot.
zz Välj [J Lägg till i album].
zz Om du vill skapa ytterligare ett album
väljer du [W Spara som nytt album].
zz Upprepa steg 12 så många gånger som
behövs.
263
Video-snapshot
inspelningen av
13 Avbryt
video‑snapshot.
zz Ställ in [Video-snapshot] på [Av].
För att kunna återgå till normal
filminspelning måste du välja [Av].
zz Tryck på <M> för att stänga menyn
och återgå till vanlig filminspelning.
Alternativ i steg 11 och 12
Funktion
Beskrivning
Klippet sparas som första video-snapshot
i albumet.
Lägger till aktuellt video-snapshot i albumet som
JLägg till i album (steg 12)
spelats in senast.
Skapar ett nytt album och sparar klippet som
WSpara som nytt album (steg 12) första video-snapshot. Den här albumfilen är
annorlunda än den som spelats in sist.
JSpara som album (steg 11)
1Spela upp video-snapshot
(steg 11 och 12)
Det video-snapshot som du just spelade in
spelas upp.
rSpara inte i album (steg 11)
rTa bort utan att spara i album
(steg 12)
Raderar en nyligen inspelad video-snapshot
utan att spara den i ett album. Välj [OK]
i bekräftelsedialogrutan.
zz Om du hellre vill spela in nästa video-snapshot direkt ställer du in [Visa
meddelande] under [z: Video-snapshot] på [Av]. Med den här inställningen
kan du spela in nästa video-snapshot direkt, utan något bekräftelsemeddelande.
264
Video-snapshot
Lägga till i befintligt album
[Lägg till i befintligt album].
1zVälj
z Följ steg 5 på =262 för att välja
[Lägg till i befintligt album].
ett befintligt album.
2zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja ett befintligt album och tryck sedan
på <0>.
zz Välj [OK].
zz Vissa inställningar för video-snapshot
uppdateras för att matcha inställningarna
för aktuellt album.
menyn.
3zStäng
z Tryck på knappen <M> för
att stänga menyn.
zz Inspelningsskärmen för video-snapshot
visas.
in video-snapshot.
4zSpela
z Spela in din video-snapshot enligt
anvisningarna i steg 10 under ”Videosnapshot” (=261).
zz Du kan inte välja ett album som har tagits med en annan kamera.
Allmänna försiktighetsåtgärder vid video-snapshot
zz Inget ljud spelas in när du ställer in [Uppspelningseffekt] på [1/2x hastighet]
eller [2x hastighet].
zz Inspelningstiden per video-snapshot är bara ungefärlig. Den kan skilja sig en
aning från den verkliga inspelningstid som anges vid uppspelning på grund av
bildhastigheten och andra faktorer.
265
Miniatyreffekt-film
Du kan spela in filmer med en miniatyreffekt genom att ge ett område
i bilden full skärpa och göra övriga områden suddiga.
en fotograferingsmetod.
1zVälj
z Välj [k] (=232) eller [M] (=234).
[c].
2zVälj
z Tryck på <0> och välj sedan [c] för
[
] på snabbkontrollskärmen.
motivramen.
3zFlytta
z Du kan göra motivramen flyttbar
(visas i orange) genom att trycka på
<S>‑knappen eller trycka på [r]
i skärmens nedre högra del.
zz Du kan även växla mellan vertikal och
horisontell orientering för motivramen
genom att trycka på [T].
zz Du kan växla motivramens orientering
med hjälp av <Y> <Z>-knapparna
vid horisontell orientering och
<W> <X>‑knapparna vid vertikal
orientering.
zz Använd <W> <X>- eller
<Y> <Z>‑knapparna för att flytta
motivramen. Du kan även centrera
motivramen igen genom att trycka på
<B>-knappen.
zz Bekräfta motivramens position genom
att trycka på <0>.
266
Miniatyreffekt-film
AF-punkten.
4zFlytta
z Använd <V>-pilknapparna för att
flytta AF-punkten till den position du vill
fokusera på och tryck sedan på <0>.
5Spela in filmen.
Uppskattad uppspelningshastighet och -tid för en film som
spelats in under en minut
Hastighet
Uppspelningstid
Cirka 12 sek.
Cirka 6 sek.
Cirka 3 sek.
zz Inget ljud spelas in.
zz Du kan ändra hastigheten genom att trycka på <B>-knappen i steg 2.
zz Om du vill att människor och föremål i motivet ska röra sig snabbt under
uppspelningen väljer du [ ], [ ] eller [ ] innan du spelar in filmen.
Motivet kommer att se ut som en miniatyrmodell.
267
IS för film
Bildstabilisatorn i kameran korrigerar kameraskakningar elektroniskt under
filminspelning. Denna funktion kallas ”IS för film”. Med digital IS för film
kan bilderna stabiliseras även vid användning av ett objektiv utan Image
Stabilizer (Bildstabilisator). När du använder ett objektiv med inbyggd optisk
Image Stabilizer (Bildstabilisator) ska objektivets omkopplare för Image
Stabilizer (Bildstabilisator) ställas in på <1>.
1Välj [z: Inst. f bildstab.].
2Välj [k Digital IS].
3Välj ett inställningsalternativ.
zz Av (v)
Bildstabilisatorn med Digital IS för film är inaktiverad.
zz På (w)
ameraskakningar kommer att korrigeras. Bilden kommer att
K
förstoras något.
zz Förbättrad (x) (Visas inte vid stillbildsfotografering.)
Jämfört med när [På] är inställt, kan starkare kameraskakningar
korrigeras. Bilden kommer att förstoras.
268
IS för film
Kombinations-IS
Även mer effektiv korrigering är möjlig genom att filma med digital IS för film
och ett objektiv som är kompatibelt med kombinations-IS, vilket kombinerar
optisk och digital bildstabilisering hos objektivet och kameran.
zz Digital IS för film fungerar inte när omkopplaren för objektivets optiska Image
Stabilizer (Bildstabilisator) är inställd på <2>.
zz Med ett objektiv vars brännvidd är längre än 800 mm, fungerar inte digital IS
för film.
zz Stabilisering med digital IS för film kan vara mindre effektivt med vissa
filmstorlekar.
zz Ju bredare bildvinkel (vidvinkel), desto bättre bildstabilisering. Ju smalare
bildvinkel (telefoto), desto sämre bildstabilisering.
zz När du använder stativ, rekommenderas du att ställa in Digital IS för film [Av].
zz Beroende på motivet och fotograferingsförhållandena, kan motivet få märkbar
oskärpa (motivet blir tillfälligt oskarpt) på grund av effekterna av digital IS
för film.
zz Vi rekommenderar att du ställer in Digital IS för film på [Av] när du använder
TS-E-objektiv, fisheye-objektiv eller objektiv från andra tillverkare än Canon.
zz Eftersom Digital IS för film förstorar bilden, blir bilden grynigare.
Brus, ljusa prickar osv. kan också framträda tydligare.
zz Mer information om objektiv som är kompatibla med kombinerad
bildstabilisering finns på Canons webbplats.
zz ”+” visas framför symbolen för digital IS för film (=268) när ett objektiv
som är kompatibelt med kombinations-IS används.
269
Automatisk nivå för filmer
Genom automatisk nivå får du hjälp att hålla kameran lodrätt medan du
spelar in. När inspelningen börjar minskas visningsområdet och motiv
kan förstoras.
1Välj [z: k Auto. nivå].
2Välj [På].
zz Tillgänglig när [k Digital IS] är inställd på [Av].
270
Filmservo-AF
När funktionen är aktiverad fokuserar kameran kontinuerligt på motivet
vid filminspelning.
1Välj [z: Filmservo-AF].
2Välj [På].
zz När [På] har valts:
zz Kameran fokuserar kontinuerligt på motivet även om du inte trycker
ned avtryckaren halvvägs.
zz Om du vill behålla fokus i en viss position, eller om du inte vill spela in
mekaniska ljud från objektivet, kan du tillfälligt avbryta Filmservo-AF
genom att peka på [Z] i skärmens nedre vänstra del.
zz Om du pausar Filmservo-AF och om du återgår till filminspelning efter
att ha tryckt på t.ex. <M> eller <x> eller ändrar AF-metod så
aktiveras Filmservo-AF på nytt.
zz När [Av] har ställts in:
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på AF-startknappen för
att fokusera.
271
Filmservo-AF
Observera följande när [Filmservo-AF] är inställt på [På]
zz Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
yyEtt motiv som snabbt närmar sig eller rör sig bort från kameran.
yyEtt motiv i rörelse som är nära kameran.
yyNär du fotograferar med ett högre f/-tal.
yySe även ”Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen” (=208).
zz Eftersom objektivet drivs kontinuerligt och batteriet förbrukas blir den möjliga
filminspelningstiden (=580) kortare.
zz Med vissa objektiv kan ljud från objektivet spelas in vid fokusering. Om detta
inträffar kan du använda den riktade stereomikrofonen DM-E1 (säljs separat)
för att minska dessa ljud i filmen.
zz Filmservo-AF pausar vid zoomning eller förstorad bild.
zz Om motivet flyttar sig närmare eller längre bort eller om du flyttar kameran
horisontellt eller vertikalt (panorering) under filminspelningen kan det
hända att den inspelade bilden tillfälligt expanderas eller dras ihop
(bildförstoringen ändras).
272
Filmservo-AF
Filmservo-AF-känslighet
Du kan justera spårningskänsligheten (med sju olika nivåer), vilket påverkar
känsligheten om motivet kommer bort från AF-punkten vid filmservo-AF,
som när störande motiv rör sig över AF-punkter när du panorerar.
1Välj [z: Filmservo-AF-känslighet].
zz Låst på: –3/–2/–1
Med den här inställningen kommer
kameran sannolikt inte att följa ett annat
motiv om huvudmotivet kommer bort från
AF-punkten. Ju närmare minustecknet
(-) inställningen är, desto mer krävs för
att kameran ska spåra ett annat motiv.
Det här är bra om du vill förhindra att
autofokuspunkterna snabbt spårar något
som inte ska vara med i motivet under
panorering, eller om någonting passerar
framför autofokuspunkterna.
Responsiv: +1/+2/+3
Det här gör att kameran svarar snabbare när du spårar ett motiv som
täcker autofokuspunkten. Ju närmare plustecknet (+) inställningen
är, desto mer responsiv är kameran. Det är bra om du vill fortsätta att
spåra ett motiv när dess avstånd från kameran ändras, eller om du
snabbt vill fokusera på ett annat motiv.
zz Tillgänglig när [z: Filmservo-AF] är inställd på [På] och [z: AF-metod]
är inställd på [Enpunkts AF].
zz Användning när [z: AF-metod] är inställd på ett annat alternativ än
[Enpunkts AF] och motsvarar inställningen [0].
273
Filmservo-AF
Filmservo-AF-hastighet
Du kan ställa in autofokushastighet för Filmservo-AF och driftsförhållanden.
Den här funktionen är aktiverad när du använder ett objektiv som är
kompatibelt med långsam fokusövergång vid filminspelning*.
1Välj [z: Filmservo-AF-hastighet].
zz Aktiv när:
Du kan ställa in [Alltid på] så att
AF-hastigheten alltid aktiveras
för filminspelning (före och under
filminspelning) eller ställa in [Under
inspelning] så att AF-hastigheten bara
aktiveras vid filminspelning.
zz AF-hastighet:
Du kan ställa in AF-hastigheten
(fokusövergångshastigheten) från
standard (0) till långsam (sju olika
nivåer) eller snabb (två nivåer) så att
du får önskad effekt.
* Objektiv som kan användas med långsam fokusövergång
vid filminspelning
USM- och STM-objektiv som lanserats under och efter 2009 är
kompatibla. Mer information finns på Canons webbplats.
274
Filmservo-AF
zz Med vissa objektiv ändras hastigheten inte ens om AF-hastigheten justeras.
zz Tillgänglig när [z: Filmservo-AF] är inställd på [På] och [z: AF-metod]
är inställd på [Enpunkts AF].
zz Användning när [z: AF-metod] är inställd på ett annat alternativ än
[Enpunkts AF] och motsvarar inställningen [Standard (0)] för [AF-hastighet].
zz En asterisk till höger om [z: Filmservo-AF-hastighet] anger att
standardinställningen har ändrats.
275
Andra menyfunktioner
[z1]
zz Korrigering för objektivaberration
Periferibelysning och kromatisk aberration kan korrigeras när du spelar
in filmer. Mer information om korrigering för objektivaberration finns på
=128.
zz Fotografering med fjärrkontroll
Om du väljer alternativet [På] kan du starta eller stoppa filminspelningen
med den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat). Börja med att
parkoppla BR-E1 med kameran (=446).
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
Vid normal filminspelning ställer du in omkopplaren för utlösarläge/
filminspelning på BR-E1 i läget <k> och trycker sedan på
fjärrkontrollens avtryckare.
Mer information om inspelning av timelapse-film finns på =260.
276
Andra menyfunktioner
[z2]
zz k Inställningar för ISO-tal
ISO-talM
Vid användning av metoden [M] kan du ställa in ISO-talet manuellt.
Du kan också välja ISO auto.
ISO-område
När du spelar in filmer kan du ställa in ett manuellt intervall för
ISO‑inställning (min- och maxgränser).
Max. för auto
Du kan ställa in maxgränsen för ISO auto vid filminspelning i metoden
[k] eller i metoden [M] med ISO auto.
aMax. för auto
Du kan ställa in maxgränsen för ISO auto vid inspelning av
timelapse‑film i metoden [k] eller i metoden [M] med ISO auto.
zz ISO 25600 för filminspelning är ett utökat ISO-tal (som anges med [H]).
zz Högdagerprioritet
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar när du spelar in
filmer. Mer information om högdagerprioritet finns på =150.
zz [Förbättrad] är inte tillgänglig (visas inte) när du spelar in filmer med
[z: Högdagerprioritet].
277
Andra menyfunktioner
[z5]
zz HDMI-informationsvisning
Du kan ta fram informationsvisning för
bildvisning via en HDMI-kabel.
Med info
Bilden, fotograferingsinformation, AF-punkter och annan information
visas på den andra enheten via HDMI. Observera att kamerans skärm
stängs av. Inspelade filmer sparas på kortet.
Ren / H-ut
HDMI-visningen består endast av 4K-filmer. Fotograferingsinformation
och AF-punkter visas också på kameran, men ingen bild registreras
på kortet. Observera att Wi-Fi-kommunikation inte är tillgänglig.
Ren / L-ut
HDMI-visningen består endast av Full HD-filmer.
Fotograferingsinformation och AF-punkter visas också på kameran,
men ingen bild registreras på kortet. Observera att Wi-Fi-kommunikation
inte är tillgänglig.
278
Andra menyfunktioner
[z6]
zz k Auto. långsam slutare
Du kan välja om du vill spela in filmer som
är ljusare än när alternativet [Av] har valts
genom att automatiskt använda längre
slutartider vid svagt ljus.
Används när bildhastigheten för
filminspelningsstorleken är 8 eller 7.
Av
Låter dig spela in filmer med jämnare och mer naturliga rörelser som
påverkas mindre av motivskakningar än när alternativet [På] är valt.
Observera att filmerna kan bli mörkare i svagt ljus än när alternativet
[På] har valts.
På
Gör det möjligt att spela in ljusare filmer än när alternativet [Av] har
valts genom att automatiskt minska slutartiden till 1/30 sek. (NTSC)
eller 1/25 sek. (PAL) i svagt ljus.
zz Du rekommenderas att stänga [Av] funktionen när du filmar motiv i rörelse med
svag belysning eller när efterbilder, till exempel spår, kan uppstå.
279
Allmänna försiktighetsåtgärder
vid filminspelning
Röd [E]-varningssymbol för innertemperatur
zz En röd [E]-ikon visas om kamerans innertemperatur ökar på grund av en
längre filminspelning eller hög omgivningstemperatur.
zz Den röda [E]-ikonen anger att filminspelningen snart avslutas automatiskt.
Om det inträffar kan du inte spela in igen förrän temperaturen i kameran har
sjunkit. Stäng av strömmen och låt kameran svalna en stund.
zz Den röda [E]-ikonen visas tidigare om du spelar in längre filmer i en hög
omgivningstemperatur. Stäng alltid av kameran när du inte använder den.
zz Se =565 om [F] visas.
Inspelnings- och bildkvalitet
zz Bildstabilisatorn är alltid aktiv, även om du inte har tryckt ned avtryckaren
halvvägs, när du använder ett EF-M-objektiv med [Bildstab.] i [z: Inst.
f bildstab.] inställd på [På] eller ett EF- eller EF-S-objektiv med bildstabilisatorns
omkopplare inställd på <1>. Image Stabilizer (Bildstabilisator) drar batteri
och kan bidra till att den totala filminspelningstiden minskar beroende på
inspelningsförhållandena. När Image Stabilizer (Bildstabilisator) inte behövs,
exempelvis när du använder ett stativ, rekommenderar vi att du ställer
IS‑omkopplaren på <2>.
zz Om ljusstyrkan ändras när du spelar in en film med automatisk exponering
kan det verka som om filmen avbryts tillfälligt. Spela in filmer med manuell
exponering i sådana fall.
zz Om det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se svart ut
på skärmen. Filmerna spelas in nästan exakt så som de visas på skärmen.
zz Bildbrus eller ojämna färger kan inträffa när du filmar med höga ISO-tal, hög
temperatur, långa slutartider eller i svagt ljus. Filmerna spelas in nästan exakt
så som de visas på skärmen, förutom vid inspelning av timelapse-filmer.
zz Om du spelar upp en film med en annan enhet eller med en annan bild- eller
ljudkvalitet kan resultatet bli sämre eller också kanske det inte går att spela upp
alls (även om enheterna har funktioner för formatet MP4).
280
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning
Inspelnings- och bildkvalitet
zz Om du använder ett kort med låg skrivhastighet
kan en indikator visas till höger på skärmen under
filminspelningen. Den indikerar hur mycket data som
ännu inte har skrivits till kortet (återstående kapacitet
i det interna buffertminnet). Ju långsammare kort, desto
(1)
snabbare stiger indikatornivån. Om indikatorn (1) blir full
avslutas filminspelningen automatiskt.
zz Om kortet har en snabb skrivkapacitet visas indikatorn antingen inte alls eller
så går nivån (om den visas) knappt upp. Spela först in några testfilmer för att
kontrollera att minneskortets skrivhastighet är tillräckligt hög.
zz Om indikatorn visar att kortet är fullt och filminspelningen stoppar automatiskt
så kanske ljudet inte spelas in som det ska mot slutet av filmen.
zz Om kortets skrivhastighet (på grund av fragmentering) är låg och indikatorn
visas kan formatering av kortet göra att skrivhastigheten ökar.
Ljudbegränsningar
zz Följande begränsningar gäller vid inspelning av filmer med ljud:
yyLjud spelas inte in på ungefär de två sista bilderna.
yyNär du spelar upp filmer i Windows kan filmbilder och ljud ibland vara
osynkroniserade.
281
282
Blixtfotografering
Det här kapitlet beskriver hur du fotograferar med inbyggda kameran
inbyggda blixt eller en extern blixt (Speedlite-blixtar i EL/EX-serierna).
zz Du kan inte använda blixten när du spelar in filmer.
zz AEB är inte tillgängligt vid blixtfotografering.
283
Fotografera med kamerans inbyggda blixt
Du bör använda kamerans inbyggda blixt när ikonen [I] visas på skärmen,
när du fotograferar motiv i motljus under dagtid och när du fotograferar i
svagt ljus.
<I>-reglaget för att fälla
1Använd
upp kamerans inbyggda blixt.
ned avtryckaren halvvägs.
2zTryck
z Kontrollera att en [I]-ikon visas
på skärmen.
bilden.
3zTaz Kamerans
inbyggda blixt utlöses
enligt inställningen för [Blixttändning]
(=290).
zz När du inte längre behöver använda
den inbyggda blixten fäller du ned
den genom att trycka ned den med ett
par fingrar till dess att den låses fast
i kamerahuset med ett klick.
Ungefärlig räckvidd för inbyggd blixt
(Längsta ungefärliga räckvidd i meter)
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
ISO-tal
(=143)
Maximalt vidvinkelläge
f/3.5
f/6.3
400
2.6 / 8.6
1.5 / 4.8
3200
7.4 / 24.4
4.1 / 13.6
Maximalt teleläge
* Det går kanske inte att uppnå en standardexponering vid användning av höga ISO-tal
vid fotografering av avlägsna motiv eller under vissa fotograferingsförhållanden.
284
Fotografera med kamerans inbyggda blixt
Slutartider och bländarvärden vid fotografering med blixt
Fotograferingsmetod
d
s
f
4
Slutartid
Auto (1/200–30 sek.)*
Manuell (1/200–30 sek.)
Bländarvärde
Ställs in
automatiskt
Ställs in
automatiskt
Auto (1/200–30 sek.)*
Ställs in manuellt
Manuell (1/200–30 sek.)
Ställs in manuellt
* När [Lång synktid] under [z: Blixtstyrning] är inställd på [1/200-30sek. auto].
zz Använd endast kamerans inbyggda blixt om den är helt uppfälld.
zz Bildernas nederdel kan bli mörka om ett motljusskydd eller ett föremål som
befinner sig nära kameran skymmer den inbyggda blixtens ljus.
zz Om bildernas nederdel blir mörk när du använder superteleobjektiv eller
objektiv med stor diameter bör du använda en extern Speedlite-blixt
(säljs separat, =300).
Blixtfotografering i <f>-läget
Blixtenergin justeras automatiskt för att ge en korrekt exponeringsnivå för
det valda bländarvärdet.
Vid fotografering i svagt ljus exponeras huvudmotivet med automatiskt
blixtmätning medan bakgrunden exponeras med en lång slutartid. Den här
kombinationen gör det möjligt att uppnå standardexponering för både
huvudmotivet och bakgrunden. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
285
Fotografera med kamerans inbyggda blixt
BlixtexponeringskompensationM
Du kan justera den inbyggda blixtens ljusmängd på ungefär samma sätt
som när du använder exponeringskompensationen vid fotografering
utan blixt.
1Tryck på <D>-knappen.
2Tryck på knappen <M>.
3Välj [2exp. komp.].
in värdet för kompensationen.
4zStäll
z Du kan göra blixtexponeringen ljusare
genom att välja en kompensationsmängd
i området mot [Ljusare] (positiv
kompensation) eller mörkare genom att
välja en kompensationsmängd i området
mot [Mörkare] (negativ kompensation).
zz Följ steg 1–4 för att återställa
kompensationsmängden till noll när
du har fotograferat klart.
286
Fotografera med kamerans inbyggda blixt
zz När [z: Auto ljuskorrigering] (=149) har en annan inställning än [Av] kan
bilderna bli ljusa även om du har ställt in en negativ kompensation.
zz Värdet för exponeringskompensation behålls också efter att strömbrytaren
ställts i läget <2>.
zz Du kan även justera blixtexponeringskompensationen via [Inst. för inbyggd
blixt] i [z: Blixtstyrning] (=292).
zz Du kan även ställa in blixtexponeringskompensation för en extern Speedliteblixt via kamerans menyer, på samma sätt som för kamerans inbyggda blixt.
FE-låsM
Funktionen FE-lås (lås av blixtexponeringen) gör det möjligt att få en önskad
exponering av en vald del av motivet.
<I>-reglaget för att fälla
1Använd
upp kamerans inbyggda blixt.
ned avtryckaren halvvägs.
2zTryck
z Tryck ned avtryckaren halvvägs
och kontrollera att [I]-ikonen visas
på skärmen.
287
Fotografera med kamerans inbyggda blixt
på knappen <A> (8).
3zTryck
z Centrera motivet på skärmen och tryck
sedan på <A>-knappen.
zz Kameran utlöser en förblixt och låser
blixtens effekt vid en korrekt nivå.
zz [d] blinkar.
zz Varje gång du trycker på <A>-knappen
utlöser kameran en förblixt och låser
blixtens effekt vid en korrekt nivå för
det aktuella motivet.
bilden.
4zTaz Komponera
bilden och tryck ned
avtryckaren helt.
zz [D]-ikonen blinkar när motiven befinner sig så långt från kameran att dina bilder
riskerar att bli mörka. Förflytta dig närmare motivet och upprepa steg 2–4.
288
Blixtfunktionsinställningar
Du kan ställa in funktionerna för den inbyggda blixten eller funktionerna för
blixtar i Speedlite EL/EX-serierna via kamerans menyskärmar.
Du måste sätta fast en extern Speedlite-blixt på kameran och slå på den
innan du kan ställa in blixtfunktionerna för den.
Mer information om funktionerna hos externa Speedlite-blixtar finns
i användarhandboken för respektive blixt.
1Välj [z: Blixtstyrning].
2Välj ett alternativ.
289
Blixtfunktionsinställningar
Blixttändning
Välj inställningen [a] om du vill att kameran
ska utlösa blixten automatiskt beroende på
de aktuella fotograferingsförhållandena.
Välj inställningen [D] om du vill att kameran
alltid ska utlösa blixten när du fotograferar.
Välj inställningen [b] om du vill inaktivera
användningen av blixten.
E-TTL II-blixtmätningM
Välj [Evaluerande] för att få normala
blixtexponeringar. Om du väljer
[Genomsnitt] görs en genomsnittlig
blixtexponeringsmätning för hela motivet.
Minskning av röda ögon
Välj [På] om du vill minska risken för röda
ögon i motivet genom att låta kameran
tända lampan för minskning av röda ögon
innan blixten utlöses.
290
Blixtfunktionsinställningar
Lång synktidM
Du kan ställa in blixtsynkroniseringstid för
fotografering i metoden <f> bländarförval
AE eller <d> programautomatik.
zz [
] 1/200-30 sek. auto
zz [
] 1/200-1/60 sek. auto
zz [
] 1/200 sek. (fast)
Blixtsynkroniseringstiden ställs in automatiskt på ett värde mellan
1/200 sekund och 30 sekunder för att passa ljuset i motivet.
Fotografering med långsam synkronisering används under vissa
fotograferingsförhållanden och slutartiden minskas automatiskt.
Förhindrar att en lång slutartid ställs in automatiskt vid svag belysning.
Metoden är effektiv när man vill förhindra oskärpa och kameraskakningar.
Motivet får rätt exponering med hjälp av blixtbelysningen,
men bakgrunden kan bli mörk.
Blixtens synkroniseringstid ställs automatiskt in på 1/200 sek. Den här
inställningen motverkar motivoskärpa och kameraskakningar på ett
effektivt sätt jämfört med användningen av [1/200-1/60sek. auto].
Den kan däremot göra att motivets bakgrund blir mörkare än när du
använder [1/200-1/60sek. auto].
zz För fotografering med långsam synkronisering med metoderna <f> eller
<d> bör du använda [1/200-30sek. auto].
291
Blixtfunktionsinställningar
Funktionsinställningar för kamerans inbyggda blixtM
zz Blixtmetod
Välj [E-TTL II] om du vill fotografera
med den helautomatiska blixtmetoden
E-TTL II/E-TTL.
Välj [Manuell inst] om du vill kunna ange
ett manuellt värde för blixtenergin.
Den här funktionen är tillgänglig vid
användning av metoderna <s>, <f>,
<a> och <t>.
292
Blixtfunktionsinställningar
zz Slutarsynkronisering
Den här funktionen är normalt inställd på
[1:a ridån], vilket innebär att blixten avfyras
direkt efter att exponeringen har påbörjats.
Välj inställningen [2:a ridån] och använd
längre slutartider för att få foton med
naturliga rörelseeffekter, till exempel
ljusspår från strålkastare på fordon.
zz Välj slutartider på 1/80 sek. eller längre när du använder synkronisering med
andra ridån vid blixtfotografering. Om slutartiden är 1/100 sek. eller kortare
används synkronisering med första ridån automatiskt även om [2:a ridån]
har valts.
zz Blixtexponeringskompensation
Du kan justera den inbyggda blixtens
ljusmängd på ungefär samma sätt som du
använder exponeringskompensationen vid
fotografering utan blixt (=286).
293
Blixtfunktionsinställningar
Inställning av funktioner för en extern blixtM
Den visade informationen, skärmens position och tillgängliga
alternativ varierar beroende på Speedlite-modellen, dess anpassade
funktionsinställningar, blixtläget och andra faktorer. Utförlig information om
den externa blixtens funktioner finns i användarhandboken för blixten.
Exempel på visning
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
Blixtläge
Trådlösa funktioner/serieutlösning
Blixtzoom (blixtens täckning)
(4)
(5)
(6)
Slutarsynkronisering
Blixtexponeringskompensation
Variation blixtexponering
zz Funktionerna är begränsade med Speedlites i EX-serien som inte är kompatibla
med blixtfunktionsinställningarna.
294
Blixtfunktionsinställningar
zz Blixtmetod
Du kan välja den blixtmetod som passar bäst för din blixtfotografering.
[E-TTL II] är standardmetoden för
automatisk blixtfotografering med blixtar
i Speedlite i EL/EX-serierna.
[Manuell inst.] gör det möjligt att
ställa in en önskad [Blixtenergi] för en
Speedlite‑blixt.
[CSP] (prioritetsläge för serietagning) är tillgängligt om du använder en
kompatibel extern Speedlite-blixt. Den här metoden minskar automatiskt
blixtenergin med ett steg och ökar ISO-talet med ett steg. Detta är
användbart vid serietagning och sparar batteristyrka.
Information om andra blixtmetoder finns i användarhandboken till den
Speedlite som är kompatibel med respektive blixtmetod.
zz Justera eventuellt exponeringskompensationen (=140) om bilderna blir
överexponerade vid blixtfotografering med [CSP] och metoderna <s>
eller <a>
zz Vid användning av [CSP] ställs ISO-talet automatiskt in på [Auto].
295
Blixtfunktionsinställningar
zz Trådlösa funktioner
Trådlös blixtfotografering med flera
blixtar är möjlig via kommunikation med
radiosignaler eller optiska signaler.
Mer information om trådlös blixt finns
i användarhandboken till den Speedlite som
är kompatibel med trådlös blixtfotografering.
zz Serieutlösning
Du kan välja en inställning för serieutlösning
om du använder en makroblixt.
Du kan läsa mer om serieutlösning
i användarhandboken till makroblixten.
zz Blixtzoom (blixtens täckning)
Om du använder en Speedlite-blixt med
zoomfunktion kan du ställa in blixthuvudets
zoomomfång.
296
Blixtfunktionsinställningar
zz Slutarsynkronisering
Vanligen inställd på [Synkronisera med 1:a ridån] så att blixten avfyras
direkt efter det att exponering har påbörjats.
Välj inställningen [Synkronisera med 2:a ridån] och använd längre
slutartider för att få foton med naturliga rörelseeffekter, till exempel ljusspår
från strålkastare på fordon.
Välj inställningen [Höghastighetssynkronisering] för att ta blixtbilder med
slutartider som är kortare än den kortaste slutartiden för blixtsynkronisering.
Det kan till exempel vara effektivt när du använder stora bländaröppningar
i fotograferingsmetoden <f> för att skapa bakgrundsoskärpa bakom
motiv vid fotografering utomhus i dagsljus.
zz Välj slutartider på 1/80 sek. eller längre när du använder synkronisering med
andra ridån vid blixtfotografering. Om slutartiden är 1/100 sek. eller kortare
används synkronisering med första ridån automatiskt även om [Synkronisera
med 2:a ridån] har valts.
zz Blixtexponeringskompensation
Du kan justera externa Speedlite-blixtars
ljusmängd på ungefär samma sätt som när
du använder exponeringskompensationen
vid fotografering utan blixt.
zz Om blixtexponeringskompensation ställs in med en Speedlite kan du inte ställa
in blixtexponeringskompensation på kameran. Observera att en inställning som
gjorts för Speedlite-blixten åsidosätter inställningar som har gjorts via kameran
om de båda inställningarna gjordes samtidigt.
297
Blixtfunktionsinställningar
zz Variation blixtexponering
Externa Speedlite-blixtar som har stöd för
funktionen FEB (Variation blixtexponering)
kan variera blixtenergin automatiskt när tre
bilder tas i följd.
Egen programmering för externa blixtar
Mer information om egen programmering
för externa Speedlite-blixtar finns
i användarhandboken för respektive blixt.
zz Vid användning av Speedlite-blixtar i EL/EX-serierna utlöses blixten alltid med
full effekt om den egna programmeringen för [Blixtljusmätmetod] är inställd
på [TTL-blixtmätning] (blixtautomatik).
zz Personliga funktioner (P.Fn) för en extern Speedlite-blixt kan inte ställas
in eller avbrytas via kamerans [z: C.Fn inställn. extern blixt]-skärm.
Gör inställningen direkt på den externa Speedlite-blixten.
298
Blixtfunktionsinställningar
Radera blixtfunktionsinställningar/C.Fn blixtinställningarM
1Välj [Radera inst.].
den inställning du vill radera.
2zVälj
z Välj [Radera inst. inbyggd blixt],
[Radera inst. extern blixt] eller
[Radera C.Fn inst. ext. blixt].
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
Blixtinställningarna och inställningarna
för Egen programmering tas bort.
299
Fotografera med externa Speedlite-blixtar
Speedlite i EX-/EL-serien för EOS-kameror
Kameran stöder blixtfotografering med alla funktioner hos blixtarna
i Speedlite EL/EX-serierna (säljs separat).
Mer information finns i användarhandboken till Speedlite-blixtar i EL/EX-serien.
Canon Speedlite som inte ingår i EL-/EX-serien
zz Om du använder en Speedlite-blixt i EZ-, E-, EG-, ML- eller TL-serien
och har ställt in den på A-TTL- eller TTL-blixtautomatik kan blixten endast
avfyras med full effekt.
Ställ in kamerans fotograferingsmetod på <a> eller <f> och ställ in
bländarvärdet innan du fotograferar.
zz När du använder en Speedlite som har manuell blixtmetod fotograferar
du med den.
Blixtaggregat som inte kommer från Canon
Synkroniseringstid
Kameran kan synkroniseras med enkla blixtaggregat från andra tillverkare
i upp till 1/200 sek. Om du använder en stor studioblixt blir blixtens
varaktighet längre än med enkla blixtaggregat och varierar beroende på
modell. Se till att kontrollera om blixtsynktiden är rätt inställd innan du
fotograferar genom att testfotografera vid en synkroniseringstid på cirka
1/60 till 1/30 sekund.
zz Fäll ned den inbyggda blixten innan du fäster en extern Speedlite-blixt
på kameran.
zz Ställ in [z: Slutarläge] på en annan inställning än [Elektroniskt] (=186)
när du fotograferar med en extern Speedlite-blixt.
zz Om kameran används med ett blixtaggregat eller ett blixttillbehör som är
anpassat för ett annat kameramärke kan det hända att kameran inte fungerar
som den ska eller att funktionsfel uppstår.
zz Anslut inte ett blixtaggregat som kräver hög spänning till kamerans
tillbehörsfäste. Det är inte säkert att aggregatet utlöses.
300
Visning
I det här kapitlet beskrivs visning – visning av stillbilder och filmer –
och menyinställningar på fliken Visning ([x]).
zz Normal visning eller normalt val på den här kameran kanske inte
fungerar för bilder som hämtats på andra kameror, eller bilder från
den här kameran som har redigeras eller namnändrats på en dator.
zz Bilderna som visas kan kanske inte användas med vissa
visningsfunktioner.
301
Flikmenyer: Visning
zz Visning 1
=323
=326
=327
=331
=335
=338
zz Visning 2
=341
=347
=349
=350
=351
=354
=356
zz Visning 3
=358
=361
=363
=365
zz [3: RAW-bildbearbetning] och [3: Snabbkontroll RAW-bearbetning]
visas inte i baszonens metoder.
302
Flikmenyer: Visning
zz Visning 4
=367
=369
=370
=371
=372
=373
303
Bildvisning
Enbildsvisning
bilden.
1zVisa
z Tryck på knappen <x>.
en bild.
2zVälj
z Om du vill visa nya bilder trycker du på
<Z> och om du vill visa gamla bilder
trycker du på <Y>.
zz Varje gång du trycker på <B>
ändras visningen.
Ingen information
Visning av grundläggande information
Visning av
fotograferingsinformation
bildvisningen.
3zAvsluta
z Tryck på knappen <x> för att avsluta
bildvisningen.
304
Bildvisning
Visning av fotograferingsinformation
Du kan ändra den information som visas på skärmen för
fotograferingsinformation genom att trycka på <B>-knappen. Du kan
även anpassa vilken information som ska visas genom att ändra
inställningarna i [x: Visningsinformationsdisplay] (=367).
305
Bildvisning
Toucha visning
Kameran har en touchskärm som du touchar för att styra visningen.
Touchfunktionerna liknar dem som används med smartphones och
liknande enheter. Tryck först på knappen <x> för att förbereda
touchskärmsvisningen.
Bildbläddring
Visningshopp
Indexvisning
Förstorad bild
zz Du kan också förstora visningen genom att dubbelklicka med ett finger.
306
Förstorad bildvisning
Du kan förstora dina tagna bilder.
bilden.
1zFörstora
z Vrid på <5>-ratten för att förstora
bilden eller visa indexvisning. När du
har förstorat en bild visas det förstorade
områdets position (1) i bilden längst ned
till höger på skärmen.
(1)
olika delar av bilden.
2zVisa
z Om du vill visa bilden vertikalt
eller horisontellt trycker du på
pilknapparna <V>.
307
Indexvisning (Visa flera bilder)
till indexvisning.
1zVäxla
z Vrid <5>-ratten motsols under
bildvisningen.
zz Ett 4-bilders index visas. Den valda
bilden markeras med en orange ram.
Om du fortsätter vrida <5>-ratten
motsols växlar indexvisningen till 9, 36
och 100 bilder.
Om du vrider ratten åt andra hållet
växlar indexvisningen till 100, 36, 9 och
4 bilder och slutligen till enbildsvisning.
B
B
B
B
en bild.
2zVälj
z Tryck på pilknapparna <V> för att flytta
den orange ramen och välja bilden.
zz Tryck på <0> för att visa den valda
bilden i en indexvisning.
308
Filmvisning
bilden.
1zVisa
z Tryck på knappen <x>.
en film.
2zVälj
z Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den film du vill spela upp.
zz Vid enbildsvisning anger ikonen [s1]
längst upp till vänster i bilden att det är
en film.
zz Vid indexvisning anger perforeringen
i bildens vänsterkant att det är en film
som visas. Eftersom det inte går att
spela upp rullar från indexvisningen
trycker du på <0> för att växla till
enbildsvisning.
enbildsvisning trycker
3Vid
du på <0>.
309
Filmvisning
på <0> för att spela
4Tryck
upp filmen.
zz Filmvisningen startar.
zz Du kan pausa uppspelningen och visa
panelen för filmvisning genom att trycka
på <0>. Tryck på den igen för att
återuppta uppspelningen.
zz Du kan också justera volymen
under filmvisning med hjälp av
knapparna <W> <X>.
(1)
(1)
310
Högtalare
Filmvisning
Panel för filmvisning
Objekt
7 Uppspelning
8 Slow motion
T Hoppa bakåt
3 Föregående bild
6 Nästa bild
v Hoppa framåt
X Redigera
I Frame Grab
y Bakgrundsmusik
mm’ ss”
Volym
Visa bilder och filmer
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning
och paus.
Justera slow motion med knapparna <Y> <Z>.
Slow motion-hastigheten anges uppe till höger på skärmen.
Hoppar cirka 4 sekunder bakåt varje gång du trycker
på <0>.
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>.
Om du håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på
<0>. Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
Hoppar cirka 4 sekunder framåt varje gång du trycker
på <0>.
Visar redigeringsskärmen (=313).
Tillgänglig när du spelar upp 4K- eller 4K-timelapsefilmer. Du kan extrahera aktuell bild och spara den som en
JPEG‑stillbild (=315).
Visar filmer med bakgrundsmusik som du själv väljer
(=353).
Visningsposition
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
Använd knapparna <W> <X> för att justera högtalarvolymen
(=309).
311
Filmvisning
Panelen för filmvisning (album med video-snapshot och
filmsammandrag)
Objekt
7 Uppspelning
8 Slow motion
T Föregående klipp
3 Föregående bild
6 Nästa bild
v Nästa klipp
Visa bilder och filmer
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning
och paus.
Justera slow motion med knapparna <Y> <Z>.
Slow motion-hastigheten anges uppe till höger på skärmen.
Visar den första bilden i föregående klipp eller videosnapshot.
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>.
Om du håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på
<0>. Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
Visar den första bilden i nästa klipp eller video-snapshot.
L Radera klipp
Raderar valt klipp eller video-snapshot.
X Redigera
Visar redigeringsskärmen (=317).
Visar ett album med bakgrundsmusik som du själv väljer
(=353).
Visningsposition
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
y Bakgrundsmusik
mm’ ss”
Volym
Använd knapparna <W> <X> för att justera högtalarvolymen
(=309).
zz Justera volymen med TV-kontrollerna när kameran är ansluten till en TV för
filmvisning (=321). (Volymen kan inte justeras med knapparna <W> <X>.)
zz Filmvisningen kan avbrytas om kortets läshastighet är för långsam eller om
filmfilerna innehåller skadade bildrutor.
zz Mer information om tillgänglig filminspelningstid finns på =580.
312
Redigera den första och sista scenen
i en film
Du kan redigera första och sista scenen i en film i steg om cirka 1 sekund.
filmvisning.
1zPausa
z Filmvisningspanelen visas.
2Välj [X] på filmvisningspanelen.
vilken del som ska
3Ange
redigeras bort.
zz Välj antingen [U] (Klipp början) eller
[V] (Klipp slutet).
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> om
du vill visa bildruta för bildruta.
zz När du har bestämt vilken del som ska
redigeras trycker du på <0>. Den del
som visas med en linje längst ned på
skärmen är den del som blir kvar.
den redigerade
4Kontrollera
filminspelningen.
zz Tryck på [7] för att spela upp den
redigerade filmen.
zz Om du vill ändra den redigerade delen,
återgår du till steg 3.
zz Tryck på knappen <M> om du vill
avbryta redigeringen.
313
Redigera den första och sista scenen i en film
bilden.
5zSpara
z Välj [W] (1).
(1) (2)
zz Menybilden för att spara visas.
zz Du kan spara den som en ny sekvens
genom att välja [Ny fil]. Välj [Skriv över]
om du vill spara den och skriva över
ursprungsfilen.
] (2) om du vill spara en
zz Välj [
komprimerad version av filen. 4K-filmer
konverteras till Full HD-filmer före
komprimeringen.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan för att
spara den redigerade filmen och återgå
till filmvisningsskärmen.
zz Eftersom redigeringen genomförs i steg om ungefär 1 sekund (positionen
markeras med [ ] längst ned på skärmen) är det inte säkert att filmen
redigeras på exakt det ställe du har angett.
zz Filmscener som spelats in med en annan kamera kanske inte kan redigeras
med den här kameran.
zz Det går inte att redigera en film när kameran är ansluten till en dator.
zz Komprimera och spara går inte med filminspelningsstorlekarna L6V
(NTSC) eller L5V (PAL).
zz Information om hur du redigerar video-snapshotalbum finns i ”Skapa album”
(=351).
314
Extrahering av bildruta
Du kan välja separata bilder från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer och
spara dem som 8,3-megapixels (3840×2160) JPEG-stillbilder. Den här
funktionen kallas ”Frame Grab (4K-bildhämtning)”.
bilden.
1zVisa
z Tryck på <3>.
en 4K-film.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en 4K- eller en 4K-timelapse-film.
zz På skärmen för fotograferingsinformation
(=590) markeras 4K-filmer och
4K-timelapse-filmer med en [H]-ikon.
zz I indexvisning trycker du på <0> för
att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker du
3Vid
på <0>.
filmvisning.
4zPausa
z Filmvisningspanelen visas.
en bild som du vill hämta.
5zVälj
z Använd filmvisningspanelen för att välja
en bild som ska användas som stillbild.
zz Mer information om filmvisningspanelen
finns på =311.
315
Extrahering av bildruta
[I].
6zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja [I].
bilden.
7zSpara
z Välj [OK] för att spara aktuell bild som
JPEG-stillbild.
den bild som ska visas.
8zVälj
z Kontrollera målmapp och bildfilsnummer.
zz Välj [Visa ursprungsfilmen] eller
[Visa extraherad stillbild].
zz Det går inte att hämta bilder från Full HD-filmer, timelapse-filmer i Full
HD, HD-filmer, 4K-filmer eller timelapse-filmer i 4K som har tagits med en
annan kamera.
316
Redigering av filmsammandrag
Du kan radera enskilda kapitel (klipp) som har spelats in med <D>.
Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de inte går att få tillbaka.
bilden.
1zVisa
z Tryck på knappen <x>.
ett filmsammandrag.
2zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för
att välja filmsammandraget.
zz Filmsammandrag är märkta med
[sD] i enbildbildsvisningar.
zz I indexvisning trycker du på <0>
för att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker du
3Vid
på <0>.
[D].
4zVälj
z Filmsammandraget börjar spelas upp.
pausar filmsammandraget
5Du
genom att trycka på <0>.
zz Filmvisningspanelen visas.
ett klipp.
6zVälj
z Välj [T] eller [v] för att välja ett klipp.
7Välj [L].
317
Redigering av filmsammandrag
[OK] och tryck sedan på <0>.
8zVälj
z Klippet raderas och filmsammandraget
skrivs över.
zz Du kan även redigera video-snapshotalbum. Du kan inte redigera album
som skapats med [x: Skapa album].
zz Ytterligare anvisningar för hur du använder panelen för filmvisning för
filmsammandrag finns i ”Panelen för filmvisning (album med video-snapshot
och filmsammandrag)” (=312).
318
Extrahering av stillbilder från
RAW‑sekvensbilder
Du kan extrahera valfria stillbilder (i JPEG- eller RAW-format) från
sekvenser (rullar, =137) som tagits i RAW-sekvensläge.
bilden.
1zVisa
z Tryck på knappen <x>.
en sekvens.
2zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för
att välja filen för en sekvens.
zz Vid enbildsvisning anger ikonen
[si] längst upp till vänster i bilden
att det är en sekvens.
zz I indexvisning trycker du på <0>
för att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker
3Vid
du på <0>.
[i].
4zVälj
z Sekvensen visas.
en bild.
5zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja den bild du vill extrahera.
zz Du kan ta bort oönskade partier i början
och slutet av sekvensen genom att
trycka på <X>.
319
Extrahering av stillbilder från RAW‑sekvensbilder
6Tryck på <0>.
och spara bilden som
7Välj
ska extraheras.
zz Använd <Y> <Z>-knapparna för
att välja [Extrah som JPEG] eller
[Extrah som 1].
zz [Extrah som JPEG] ger dig möjlighet
att välja [Red och spara] och använda
RAW-bildbearbetning (=341) innan
du sparar bilden.
zz Bilder som sparats när [Extrah som JPEG] har valts får kvaliteten [73]
(18 megapixlar).
zz Kreativa filter, beskärning och storleksändring är inte tillgängliga för JPEG‑bilder
som extraherats från RAW-sekvensbilder eller har skapats genom bearbetning
av en RAW-bild.
320
Visning på en tv
Du kan visa dina bilder och filmer på en tv genom att ansluta kameran till
tv:n via en HDMI-kabel (högst 2,5 m lång, med en kamerakontakt av Typ D).
Om ingen bild visas på tv:n kontrollerar du om [5: Videosystem] är
korrekt inställt på [För NTSC] eller [För PAL] (beroende på den anslutna
tv:ns videosystem).
HDMI-kabeln till kameran.
1zAnslut
z Anslut HDMI-kabeln till kamerans
<D>-kontakt.
HDMI-kabeln till TV:n.
2zAnslut
z Anslut HDMI-kabeln till HDMI IN-porten
på TV:n.
TV:n och ställ in rätt
3Starta
TV‑ingång för den kontakt kabeln
är ansluten till.
kamerans strömbrytare
4Ställ
på <1>.
på knappen <x>.
5zTryck
z Bilden visas på TV-skärmen. (Ingenting
visas på kamerans skärm.)
zz Bilderna visas automatiskt med
optimal upplösning som motsvarar den
anslutna TV:n.
321
Visning på en tv
zz Justera filmens ljudnivå på tv:n. Det går inte att justera ljudvolymen via kameran.
zz Stäng av kameran och TV:n innan du ansluter eller kopplar bort kabeln mellan
kameran och TV:n.
zz På vissa TV-apparater kan det hända att delar av bilden inte visas.
zz Anslut inte någon annan enhets utgång till kontakten <D> på
kameran. Det kan orsaka funktionsfel.
zz Vissa TV-apparater kan inte visa bilderna på grund av saknad kompatibilitet.
zz Det kan ta en stund innan bilderna visas. Du kan undvika fördröjningar genom
att ställa in [5: HDMI-upplösning] på [1080p] (=509).
zz Pekskärmsfunktionerna kan inte användas när kameran är ansluten till en TV.
322
Skydda bilder
Du kan skydda bilder från att raderas oavsiktligt.
Skydda en enstaka bild
1Välj [3: Skydda bilder].
2Välj [Välja bilder].
en bild.
3zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja den bild som ska skyddas.
(1)
bilden.
4zSkydda
z Tryck på <0> för att skydda den
valda bilden. [K]-ikonen (1) visas
längst upp på skärmen.
zz Du stänger av bildskyddet genom att
trycka på <0> igen. [K]-ikonen
försvinner.
zz Om du vill skydda en bild till upprepar
du steg 3 och 4.
323
Skydda bilder
Ange omfång av bilder som ska skyddas
När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast skydda alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1zVälj
z Välj [Markera omfång]
i [3: Skydda bilder].
omfång av bilder.
2zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
zz Bilderna i omfånget skyddas och
[J]‑ikonen visas.
zz Om du vill välja en annan bild att skydda
upprepar du steg 2.
324
Skydda bilder
Skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Om du väljer [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet] i [3: Skydda
bilder] skyddas alla bilder i mappen eller
på minneskortet.
Avbryt valet genom att välja [Ta bort för
alla bilder i mapp] eller [Ta bort för alla
bilder på kort].
Om sökvillkoren har angetts med hjälp av [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=363) ändras visningen till [Alla hittade bilder] och [Lås upp hittade].
Om du väljer [Alla hittade bilder] skyddas
alla bilder som filtrerats med hjälp av
sökkriterierna.
Om du väljer [Lås upp hittade] tas skyddet
bort för alla filtrerade bilder.
zz Om du formaterar minneskortet (=490) raderas även alla skyddade bilder.
zz När en bild är skyddad kan den inte raderas med kamerans raderingsfunktion.
Om du vill radera en skyddad bild måste du först stänga av skyddet.
zz Om du raderar alla bilder (=330) blir bara de skyddade bilderna kvar.
På så sätt kan du enkelt radera alla bilder som inte är viktiga på en gång.
325
Rotera bilder
Du kan använda den här funktionen till att rotera bilden som visas till önskad
riktning.
1Välj [3: Rotera bild].
en bild.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska roteras.
bilden.
3zRotera
z Varje gång du trycker på <0> roteras
bilden medsols enligt följande: 90° →
270° → 0°.
zz Om du vill rotera en bild till upprepar
du steg 2 och 3.
zz Om du ställer in [5: Autom rotering] på [PåzD] (=489) innan du
tar bilder med vertikal orientering behöver du inte rotera bilden med den
här funktionen.
zz Om den roterade bilden inte visas med roterad orientering vid bildvisning ställer
du in [5: Autom rotering] på [PåzD].
326
Radera bilder
Du kan antingen välja och radera onödiga bilder en i taget eller radera dem
i grupp. Skyddade bilder (=323) raderas inte.
zz När du har raderat en bild kan du inte återställa den. Kontrollera att du
inte behöver bilden mer innan du raderar den. Om du vill undvika att
radera viktiga bilder av misstag skyddar du dem.
Radera en enbild
den bild som ska raderas.
1zVälj
z Tryck på knappen <x>.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja den bild som ska raderas.
2Tryck på knappen <L>.
3Radera bilderna.
JPEG- eller RAW-bilder eller filmer
zz Välj [Radera].
RAW+JPEG-bilder
zz Välj ett alternativ.
327
Radera bilder
Bockmarkera [X] bilder som ska raderas samtidigt
Genom att bockmarkera de bilder som ska raderas, kan du radera alla
bilder samtidigt.
1Välj [3: Radera bilder].
2Välj [Välj och radera bilder].
en bild.
3zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för
att välja den bild som ska raderas.
Tryck sedan på <0>.
zz Om du vill välja en annan bild att radera
upprepar du steg 3.
bilderna.
4zRadera
z Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
328
Radera bilder
Ange omfång av bilder som ska raderas
När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast radera alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1zVälj
z Välj [Markera omfång]
i [3: Radera bilder].
omfång av bilder.
2zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
3Tryck på knappen <M>.
bilderna.
4zRadera
z Välj [OK].
329
Radera bilder
Radera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan radera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Om du ställer in [3: Radera bilder] på
[Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på
kortet] raderas alla bilder i mappen eller
på minneskortet.
Om sökvillkoren har angetts med hjälp av [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=363) ändras visningen till [Alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder]
raderas alla bilder som filtrerats med hjälp
av sökkriterierna.
zz Om du vill radera alla bilder, inklusive skyddade bilder, formaterar du kortet
(=490).
330
Beställa kopior
Med DPOF (Digital Print Order Format) kan du skriva ut bilder som finns på
kortet. Du väljer själv vilka bilder, antal kopior och så vidare. Du kan skriva
ut flera bilder i grupp eller beställa kopior från en fotobutik.
Du kan göra utskriftsinställningar som utskriftstyp, inkopiering av datum
och filnummer osv. Utskriftsinställningarna tillämpas på alla bilder som
du beställer kopior av. (De kan inte ställas in individuellt för varje bild.)
Ställa in utskriftsalternativ
1Välj [3: Beställa kopior].
2Välj [Inställ.].
in önskade värden för
3Ställ
alternativet.
zz Ställ in [Utskriftstyp], [Datum] och
[Filnummer].
Utskriftstyp
K Standard
En bild skrivs ut på ett ark.
L Index
Flera miniatyrbilder skrivs ut på ett ark.
K
En bild skrivs ut på ett ark och en indexbild
skrivs ut.
L
Datum
Filnummer
Båda
På
Av
På
Av
Med inställningen [På] kopieras fotograferingsdatumet
in på den tagna bilden.
Med inställningen [På] kopieras filnumret in.
331
Beställa kopior
inställningsskärmen.
4zStäng
z Tryck på knappen <M>.
zz Välj därefter [Välj bild] eller [Flera] för
att ange de bilder som ska skrivas ut.
zz Om du skriver ut en bild med stor bildstorlek med inställningen [Indexbild]
eller [Båda] (=331) kommer indexutskriften kanske inte att skrivas ut med
vissa skrivare. Om det händer ändrar du storlek på bilden (=356) och skriver
sedan ut indexutskriften.
zz Även om alternativen [Datum] och [Filnummer] är inställda på [På] kan det
hända att datumet och filnumret inte kopieras in. Det beror på utskriftstyp
och skrivare.
zz Om du valt att skriva ut [Indexbild] kan inte både [Datum] och [Filnummer]
ställas in på [På].
zz När du skriver ut med DPOF använder du det kort som du använde för att ställa
in specifikationerna för att beställa kopior. Det går inte att skriva ut med den
angivna kopiebeställningen om du hämtar bilder från kortet för utskrift.
zz Det är inte säkert att alla DPOF-kompatibla skrivare eller fotobutiker kan skriva
ut bilderna enligt din beställning. Titta i skrivarens användarhandbok innan du
skriver ut eller fråga personalen i fotobutiken vilken typ av beställningar för
utskrift de hanterar.
zz Använd inte kameran till att konfigurera skrivarinställningar för bilder med
DPOF-inställningar som ställts in på någon annan kamera. Det kan hända att
kopiebeställningen oavsiktligt skrivs över. Det kan även hända att det inte går
att göra en kopiebeställning beroende på bildtyp.
332
Beställa kopior
Ange bilder för utskrift
zz Välja bilder
Välj och ange bilderna en och en.
Spara kopiebeställningen på kortet genom
att trycka på <M>.
zz Standard/Båda
(1)
(2)
Tryck på <0> för att skriva ut en
kopia av den visade bilden. Genom att
trycka på <W> <X> kan du ställa in
hur många kopior som ska skrivas ut,
upp till 99.
(1)
(2)
Antal
Totalt antal valda bilder
zz Index
(3) (4)
Tryck på <0> om du vill
markera rutan [X]. Bilden tas med
i indexutskriften.
(3)
(4)
Bockmarkering
Symbol för indexbild
zz Välja flera bilder
Markera omfång
Under [Flera] väljer du [Markera
omfång]. Om du bockmarkerar [X]
första och sista bilden i omfånget kommer
ett exemplar av varje bild att skrivas ut.
333
Beställa kopior
Alla bilder i en mapp
Välj [Markera alla i mappen] och välj mappen. En kopiebeställning
för en kopia av alla bilder i mappen anges.
Om du väljer [Ta bort för alla i mappen] och väljer mappen kommer
utskriftsbeställningen för alla bilder i mappen att avbrytas.
Alla bilder på ett kort
Om du väljer [Markera alla på kortet] skrivs en kopia ut av samtliga
bilder på kortet.
Om du väljer [Ta bort för alla på kortet] raderas utskriftsbeställningen
för samtliga bilder på kortet.
Om sökvillkoren har angetts med hjälp av [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=363) och du väljer [Flera] ändras visningen till [Markera alla hittade
bilder] och [Ta bort för alla hittade bilder].
Alla hittade bilder
Om du väljer [Markera alla hittade bilder] beställs ett exemplar för
utskrift av alla bilder som filtrerats av sökkriterierna.
Om du väljer [Ta bort för alla hittade bilder] tas utskriftsbeställningen
bort för alla filtrerade bilder.
zz RAW-bilder eller filmer kan inte anges för utskrift. Observera att RAW-bilder
eller filmer inte väljs för utskrift även om du väljer alternativet [Flera] för
Alla bilder.
zz Om du använder en PictBridge-kompatibel skrivare ska du inte beställa mer
än 400 bilder per beställning. Om du anger ett större antal är det inte säkert att
alla bilder skrivs ut.
334
Inst. för Fotobok
Du kan ange upp till 998 bilder för fotoboksutskrift. När du importerar bilder
till datorn med EOS Utility (EOS-programvara) kopieras de angivna bilderna
för fotoboken till en särskild mapp. Det här kan vara till hjälp när du vill
beställa fotoböcker online.
Ange en bild i taget
1Välj [3: Inst. för Fotobok].
2Välj [Välja bilder].
den bild du vill ha med
3Välj
i fotoboken.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en bild och tryck sedan på <0>.
zz Upprepa steg 3 om du vill välja andra
bilder för en fotobok.
335
Inst. för Fotobok
Ange bildurval för en fotobok
När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange urvalet (den första och
sista bilden) för bilderna som ska anges för fotoboken.
[Flera].
1zVälj
z Under [3: Inst. för Fotobok] väljer
du [Flera].
2Välj [Markera omfång].
omfång av bilder.
3zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
zz En bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista bilden.
336
Inst. för Fotobok
Välja alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan välja alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång för en fotobok.
Under [x: Inst. för Fotobok] kan du
ställa in [Flera] på [Alla bilder i mappen]
eller [Alla bilder på kortet] för att välja alla
bilder i mappen eller på minneskortet för
en fotobok.
Om du vill avbryta inställningen väljer du
[Ta bort för alla i mappen] eller [Ta bort
för alla på kortet].
Om sökvillkoren har angetts med hjälp av [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=363) och du väljer [Flera] ändras visningen till [Alla hittade bilder] och
[Ta bort för alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] markeras
alla bilder för fotoboken vilka filtrerats med
hjälp av sökkriterierna.
Om du väljer [Ta bort för alla hittade
bilder] tas fotoboksbeställningen bort
för alla filtrerade bilder.
zz RAW-bilder eller filmer kan inte anges för fotoboken. Observera att RAW-bilder
eller filmer inte väljs för fotoboken även om du väljer alternativet [Flera] för
Alla bilder.
zz Använd inte kameran till att konfigurera fotoboksinställningar för bilder
med fotoboksinställningar som ställts in på någon annan kamera. Alla
fotoboksinställningar kan skrivas över av misstag.
337
Kreativa filter
Du kan använda följande filter för att bearbeta en bild och spara den som
en separat bildfil: Grynig svartvit, Mjuk fokus, Fisheye-effekt, Oljemålning,
Akvarell, Leksakskamera och Miniatyreffekt.
1Välj [3: Kreativa filter].
en bild.
2zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja bilder och tryck sedan på <0>.
zz Du kan även använda <5>-ratten för
att välja bilden i indexvisningen.
3Välj en filtereffekt (=339).
filtereffekten.
4zJustera
z Justera filtereffekten och tryck sedan
på <0>.
zz Om du lägger till en miniatyreffekt
använder du <W> <X> <Y> <Z>knapparna för att flytta den vita ram som
anger det område som ska se skarpt ut
och trycker sedan på <0>.
338
Kreativa filter
bilden.
5zSpara
z Välj [OK].
zz Kontrollera den målmapp och det
bildfilsnummer som visas och välj
sedan [OK].
zz Om du vill använda filter för fler bilder
upprepar du steg 2–5.
zz När du tar bilder med RAW+JPEG bearbetas RAW-bilden med hjälp av filter
och resultatet sparas som en JPEG-fil.
zz När du tar RAW-bilder med ett angivet sidförhållande sparas den resulterande
bilden med det valda sidförhållandet efter att ha betabetats med hjälp av filter.
zz Bilder som bearbetats med filtret för fisheye-effekt saknar tillagda data för
dammborttagning (=174).
Egenskaper för kreativa filter
zz I Grynig svartvit
Gör bilderna korniga och svartvita. Du kan ändra den svartvita effekten
genom att justera kontrasten.
zz G Mjuk fokus
Ger bilden ett mjukare utseende. Du kan ändra graden av mjukhet
genom att justera oskärpan.
zz X Fisheye-effekt
Gör att bilden ser ut att vara tagen med ett fisheye-objektiv. Bilden får
en tunnformig förvrängning.
Det område som beskärs längs bildens kanter varierar beroende på
vilken nivå du väljer för filtereffekten. Eftersom den här filtereffekten
förstorar bildens mitt kan den upplevda upplösningen av bildens mitt
sänkas beroende på antalet lagrade pixlar. Du bör därför ställa in
filtereffekten i steg 4 samtidigt som du studerar den resulterande bilden.
339
Kreativa filter
zz J Oljemålning
Gör att bilden ser ut som en oljemålning och gör att motivet får en mer
tredimensionell look. Du kan ändra bildens kontrast och färgmättnad
genom att justera effekten. Observera att delar av motiv, till exempel en
himmel eller vita väggar, kanske inte återges med en mjuk kontrast och
därför kan se ojämna ut eller innehålla mycket brus.
zz K Akvarell
Gör att bilden ser ut som en akvarellmålning med mjuka färger. Du kan
ändra bildens färgdensitet genom att justera effekten. Observera att
nattbilder eller mörka motiv kanske inte återges med en mjuk kontrast
och därför kan se ojämna ut eller innehålla mycket brus.
zz H Leksakskamera
Förändrar färgerna till färger som är typiska för leksakskameror och
gör bildens alla hörn mörkare. Du kan använda de olika alternativen
för färgtoner för att skapa färgförskjutningar.
zz c Miniatyreffekt
Skapar en dioramaeffekt. Du kan välja vilken del av bilden som ska
vara skarp. Du kan ändra orienteringen för det skarpa området (den vita
ramen) i steg 4 genom att använda <Y> <Z>-knapparna för att växla
från horisontell orientering eller <W> <X>-knapparna för att växla från
vertikal orientering (eller trycka på [T] på skärmen).
340
RAW-bildbearbetning
M
Du kan bearbeta 1- eller F-bilder med kameran och skapa
JPEG‑bilder. RAW-bilder påverkas inte och olika förhållanden kan tillämpas
för att skapa JPEG-bilder.
Du kan också använda Digital Photo Professional (EOS-programvara) till att
bearbeta RAW-bilder.
1Välj [3: RAW-bildbearbetning].
ett alternativ och välj
2Välj
sedan bilder.
zz Du kan välja flera bilder som ska
bearbetas samtidigt.
Välja bilder
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja de bilder som ska bearbetas.
Tryck sedan på <0>.
zz Tryck på knappen <M>.
Markera omfång
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
zz Tryck på knappen <M>.
341
RAW-bildbearbetning
in önskade
3Ställ
bearbetningsalternativ.
Använd fotoinställningar
zz Bilderna bearbetas med de
bildinställningar som fanns vid
fotograferingstillfället.
Egen RAW-inställning
zz Använd knapparna
<W> <X> <Y> <Z> för att
välja ett alternativ.
zz Använd <6>-ratten för att ändra
inställningen.
zz Tryck på <0> så visas skärmen
för inställningar.
zz Tryck på <S>-knappen om du
vill återgå till bildinställningarna vid
fotograferingstillfället.
Jämförelseskärm
zz Du kan växla mellan skärmarna
[Efter ändring] och [Fotoinställningar]
genom att trycka på <B> och vrida
på ratten <5>.
zz Alternativ i orange på skärmen
[Efter ändring] har ändrats efter
fotograferingstillfället.
zz Tryck på knappen <M>.
bilden.
4zSpara
z När du använder [Egen RAW-
inställning] väljer du [W] (Spara).
zz Läs meddelandet och välj [OK].
zz Om du vill bearbeta fler bilder väljer
du [Ja] och upprepar steg 2–4.
342
RAW-bildbearbetning
den bild som ska visas.
5zVälj
z Välj [Ursprungsbild] eller
[Bearbetad bild].
Förstorad bild
Du kan använda <5>-ratten för att förstora de bilder som visas för
funktionen [Egen RAW-inställning]. Förstoringen varierar beroende på
inställningen för [Bildkvalitet]. Om du vill visa den förstorade bilden vertikalt
eller horisontellt använder du pilknapparna <V>.
Du kan avbryta den förstorade visningen genom att vrida <5>-ratten
åt andra hållet.
Bilder med angivna sidförhållanden
JPEG-bilder med det angivna sidförhållandet skapas när du bearbetar
RAW-bilder som tagits med [z: Stillbildsformat] (=125) inställd på
andra alternativ än [3:2].
343
RAW-bildbearbetning
Alternativ för RAW-bildbearbetning
zz [
] Justering av ljusstyrka
zz [
] Vitbalans (=155)
zz [
] Bildstil (=163)
Du kan justera ljusstyrkan upp till ±1 steg i 1/3 steg.
Du kan välja vitbalans. Om du väljer [Q] kan du välja [Auto: Bevara
känslan] eller [Auto: Vitprioritet]. Om du väljer [P] kan du ställa in
färgtemperaturen.
Du kan välja bildstil. Du kan justera skärpa, kontrast och andra parametrar.
zz [
] Auto ljuskorrigering (=149)
zz [
] Brusreducering för höga ISO-tal (=172)
Du kan ställa in Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering).
Här kan du ställa in brusreduceringen för höga ISO-tal. Om det är svårt
att se effekten förstorar du bilden (=307).
zz [73] Bildkvalitet (=122)
Du kan ställa in bildkvaliteten när du skapar en JPEG-bild.
344
RAW-bildbearbetning
zz [
] Färgrymd (=162)
zz [
] Korrigering för objektivaberration
Du kan välja antingen sRGB eller Adobe RGB. Eftersom kamerans
skärm inte är kompatibel med Adobe RGB kommer bilden inte att se så
annorlunda ut oavsett vilken färgrymd som används.
[
] Vinjetteringskorr. (=129)
[
] Distorsionskorrig. (=129)
[
] Digital objektivoptim. (=130)
Gör det möjligt att korrigera det ljusbortfall i bildens hörn som kan
uppstå till följd av objektivets optiska egenskaper. Om [På] är valt
visas den korrigerade bilden. Om det är svårt att se effekten förstorar
du bilden (=307) och kontrollerar de fyra hörnen. Den korrigering
av periferibelysningen som tillämpas med kameran är mindre tydlig än
den som tillämpas med Digital Photo Professional (EOS-programvara)
med maximalt korrigeringsvärde. Om effekten av korrigeringen inte
är tydlig, använder du Digital Photo Professional för att tillämpa
korrigering av periferibelysningen.
Du kan korrigera bildförvrängning som kan uppstå till följd av
objektivets optiska egenskaper. Om [På] är valt visas den korrigerade
bilden. Bildens periferi kommer att beskäras i den korrigerade bilden.
Eftersom bildupplösningen kan se något lägre ut kan du om det
behövs justera skärpan med parametern [Skärpa] under Bildstil.
Korrigera objektivaberration, diffraktion och förlorad skärpa från
lågpassfiltret genom att lägga på andra optiska effekter. Förstora
bilderna (=307) för att kontrollera effekterna av att välja alternativet
[På]. Effekten av Digital objektivoptimering visas inte när bilden inte
är förstorad. När du väljer alternativet [På] korrigeras såväl kromatisk
aberration som diffraktion, även om dessa alternativ inte visas.
345
RAW-bildbearbetning
[
] Korrigering av kromatisk aberration (=131)
[
] Diffraktionskorrigering (=131)
Du kan korrigera kromatisk aberration (färgkanter runt motivets konturer)
som orsakas av objektivet. Om [På] är valt visas den korrigerade bilden.
Om det är svårt att se effekten förstorar du bilden (=307).
Du kan korrigera den diffraktion som gör att bländaren försämrar
bildskärpan. Om [På] är valt visas den korrigerade bilden. Om det
är svårt att se effekten förstorar du bilden (=307).
zz Om du bearbetar RAW-bilder i kameran får du inte samma resultat som om du
bearbetar RAW-bilder med Digital Photo Professional (EOS-programvara).
zz Om du väljer [Justera ljusstyrka] kanske brus, ränder m.m. intensifieras som
ett resultat av justeringen.
zz När [Digital objektivoptim.] har valts kan bruset intensifieras till följd av
effekterna av korrigering. Bildernas kanter kan även framhävas. Justera
bildstilens skärpa eller ställ in [Digital objektivoptim.] på [Av] efter behov.
zz Effekten av korrigering för objektivaberration varierar beroende på vilket objektiv
som används och fotograferingsförhållandena. Dessutom kan effekten bli svår
att urskilja beroende på vilket objektiv som används, fotograferingsförhållanden
m.m.
346
Creative Assist
Du kan bearbeta RAW-bilder genom att tillämpa effekter och spara bilderna
som JPEG-bilder.
1Välj [3: Creative Assist].
en bild.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja de bilder som ska bearbetas.
Tryck sedan på <0>.
en effektnivå.
3zVälj
z Använd på knapparna <Y> <Z> för
att välja effekt.
zz Om du väljer [Förinställning] och
trycker på <0> kan du välja [VIVID],
[SOFT] eller andra förinställda effekter.
Kameran kan rekommendera effekterna
[AUTO1], [AUTO2] och [AUTO3]
beroende på bildförhållandena.
347
Creative Assist
zz Du kan justera effekter som [Ljusstyrka]
eller [Kontrast] genom att trycka
på <0> och sedan använda
knapparna <Y> <Z>.
zz Tryck på <0> när justeringen är klar.
zz Du kan återställa effekterna genom att
trycka på <A>-knappen.
zz Bekräfta effekterna genom att trycka
på knappen <S>.
bilden.
4zSpara
z Välj [OK].
348
Snabbkontroll RAW-bearbetning
M
Du kan välja typ av RAW-bildbearbetning på snabbkontrollskärmen.
[3: Snabbkontroll
1Välj
RAW‑bearbetning].
ett alternativ.
2zVälj
z Creative Assist
RAW-bearbetning som använder din
favoriteffekt (=347).
zz RAW-bildbearbetning
RAW-bearbetning enligt de förhållanden
du anger (=341).
349
Ta bort röda ögon
Korrigerar automatiskt de delar av bilder där användningen av blixt har gjort
att ögon har blivit röda. Du kan spara bilden som en separat fil.
1Välj [3: Ta bort röda ögon].
<Y> <Z> för att välja
2Använd
en bild.
zz När du har valt en bild trycker du på [E]
eller <0>.
zz Vita ramar visas runt de korrigerade
delarna av bilden.
bilden.
3zSpara
z Välj [OK].
zz Bilden sparas som en separat fil.
zz Vissa bilder korrigeras eventuellt inte korrekt.
350
Skapa album
Du kan organisera om, ta bort eller spela upp albumets video-snapshots.
1Välj [3: Skapa album].
det album som ska redigeras.
2zVälj
z Tryck på <0> för att markera
rutan [X].
zz Efter valet trycker du på
knappen <M>.
3Välj [OK].
4Välj ett redigeringsalternativ.
351
Skapa album
Alternativ
Beskrivning
T Ordna videosnapshots
Använd knapparna <Y> <Z> för att välja en video-snapshot
som ska flyttas och tryck sedan på <0>. Använd knapparna
<Y> <Z> för att flytta det och tryck sedan på <0>.
L Ta bort videosnapshot
Använd knapparna <Y> <Z> för att välja en video-snapshot
som ska raderas och tryck sedan på <0>. Valda videosnapshots markeras [L]. Om du vill ångra valet och ta bort [L]
trycker du på <0> igen.
Använd knapparna <Y> <Z> för att välja en video-snapshot
7 Spela upp videosom ska spelas upp och tryck sedan på <0>. Använd
snapshot
knapparna <W> <X> för att justera volymen.
redigering.
5zAvsluta
z Tryck på <M> när du är klar med
redigeringen.
zz Välj [W] (Avsluta redigering).
bilden.
6zSpara
z Välj [Förhandsgranska] för att
kontrollera redigeringen.
zz Om du vill spela upp ett album
med bakgrundsmusik använder du
[Bakgrundsmusik] för att välja musik
(=353).
zz Om du väljer [Spara] sparas det
redigerade albumet som ett nytt album.
zz Album med video-snapshot kan endast redigeras en gång.
352
Skapa album
Val av bakgrundsmusik
Album och bildspel kan visas med bakgrundsmusik när du har kopierat
musiken till kortet med hjälp av EOS Utility (EOS-programvara).
[Bakgrundsmusik].
1zVälj
z Ställ in [Bakgrundsmusik] på [På].
bakgrundsmusik.
2zVälj
z Använd <W> <X>-knapparna för
att välja musik och tryck sedan på
<0>. Du kan välja flera olika spår
för [Bildspel].
på ett smakprov.
3zLyssna
z Om du vill höra ett smakprov trycker
du på <B>.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
justera volymen. Tryck på <B> igen
för att avbryta uppspelningen.
zz Du kan ta bort musiken genom att
använda <W> <X>-knapparna för
att välja den och sedan trycka på
<S>‑knappen.
zz Information om hur du kopierar bakgrundsmusik till kort finns i EOS Utility
användarhandbok.
353
Beskärning
Du kan beskära en tagen JPEG-bild och spara den som en ny bild.
Det går bara att beskära en bild med JPEG-bilder. Bilder som tagits i RAW
kan inte beskäras.
1Välj [x: Beskärning].
en bild.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska beskäras.
in beskärningsramen.
3zStäll
z Visa beskärningsramen genom att trycka
på <0>.
zz Bildytan inom beskärningsramen
beskärs.
zz Ändra beskärningsramens storlek
Vrid på ratten <5> och ändra beskärningsramens storlek. Ju mindre
beskärningsramen är, desto mer förstoras den beskurna bilden.
zz Ändra sidförhållande och orientering
Använd <5>-ratten för att välja [e
beskärningsramens sidförhållande.
354
]. Tryck på <0> för att ändra
Beskärning
zz Flytta beskärningsramen
Om du vill flytta ramen vertikalt eller horisontellt trycker du på
pilknapparna <V>. Flytta beskärningsramen tills den täcker det önskade
bildområdet.
zz Korrigera lutning
Du kan korrigera bildens lutning med ±10°. Använd <5>-ratten för att
välja [c] och tryck sedan på <0>. När du kontrollerar lutningen
i rutnätet vrider du ratten <5> (i steg om 0,1°) eller trycker på vänster
eller höger kant (i steg om 0,5°) i skärmens övre vänstra del för att
korrigera lutningen. När du korrigerat lutningen trycker du på <0>.
bildområdet som
4Kontrollera
ska beskäras.
zz Använd <5>-ratten för att välja [b].
zz Bildområdet som ska beskäras visas.
bilden.
5zSpara
z Använd <5>-ratten för att välja [W].
zz Välj [OK] för att spara den
beskurna bilden.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill beskära en annan bild
upprepar du steg 2 till 5.
zz Positionen och storleken på beskärningsramen kan ändras beroende på
inställd vinkel för lutningskorrigering.
zz När en beskuren bild har sparats kan den inte beskäras igen eller
storleksändras.
zz Information om Visa AF-punkt (=370) och Data för dammborttagning
(=174) tillämpas inte på de beskurna bilderna.
355
Ändra storlek
Du kan ändra storlek på en JPEG-bild så att pixelantalet blir mindre och spara
den som en ny bild. Det går bara att ändra storlek på JPEG- 3-, 4‑ och
a-bilder. Du kan inte ändra storleken på JPEG b- och RAW-bilder.
1Välj [3: Ändra storlek].
en bild.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska storleksändras.
önskad bildstorlek.
3zVälj
z Tryck på <0> så visas bildstorlekarna.
zz Välj önskad bildstorlek (1).
(1)
356
Ändra storlek
bilden.
4zSpara
z Välj [OK] för att spara bilden med den
nya storleken.
zz Kontrollera målmapp och bildfilsnummer
och välj sedan [OK].
zz Om du vill ändra storlek på en annan
bild upprepar du steg 2 till 4.
zz Mer information om bildstorlekar på bilder i annan storlek finns på =582.
357
Gradering
Du kan gradera bilder på en skala från 1–5 (l/m/n/o/p). Den här
funktionen kallas gradering.
* Gradering kan hjälpa dig att organisera dina bilder.
Gradera en enskild bild
1Välj [3: Gradering].
2Välj [Välja bilder].
den bild som ska graderas.
3zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska graderas.
bilden.
4zGradera
z Tryck på <0>. En blå markeringsram
visas, enligt skärmbilden till vänster.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja ett graderingsmärke och tryck
sedan på <0>.
zz När du lägger till en gradering för
bilden, ökar siffran bredvid den inställda
graderingen med ett.
zz Om du vill gradera en bild till upprepar
du steg 3 och 4.
358
Gradering
Gradering genom att ange omfånget
När du tittar på bilderna i indexvisning kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast gradera alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1zVälj
z Välj [Markera omfång]
i [3: Gradering].
omfång av bilder.
2zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt).
zz En bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista bilden.
3Tryck på knappen <M>.
bilden.
4zGradera
z Vrid ratten <6> för att välja en
gradering och välj sedan [OK].
zz Alla bilder i omfånget graderas
(samma gradering) direkt.
359
Gradering
Gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Under [3: Gradering], när du väljer
[Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på
kortet], graderas alla bilder i mappen eller
på minneskortet.
Vrid ratten <6> för att välja en gradering
och välj sedan [OK].
Om du inte vill gradera bilderna eller
avbryter graderingen, väljer du [OFF].
Om sökvillkoren har angetts med hjälp av [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=363) ändras visningen till [Alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder] graderas
alla hittade bilder som filtrerats med hjälp
av sökkriterierna.
zz Värden vid graderingar visas som [###] om fler än 1 000 bilder har
denna gradering.
zz När du använder [3: Ange kriterier för bildsökn.] och [3: Bildhopp
med 6] kan du bara visa de bilder som har en viss gradering.
360
Bildspel
Du kan visa bilderna på kortet i ett automatiskt bildspel.
de bilder du vill visa.
1zVälj
z Om du vill visa alla bilderna på kortet
går du till steg 2.
zz Du kan ange vilka bilder som ska visas
i bildspelet genom att filtrera dem med
[3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=363).
2Välj [3: Bildspel].
in önskad visning.
3zStäll
z Välj [Inställning].
zz Ställ in [Tidsintervall], [Repetera]
(repeterad visning) och
[Övergångseffekt] (effekt när du byter
bilder) för stillbilderna.
zz Om du vill spela upp bakgrundsmusik
använder du [Bakgrundsmusik] för att
välja musik (=353).
zz När du är klar med inställningarna
trycker du på <M>.
361
Bildspel
Tidsintervall
Repetera
Övergångseffekt
Bakgrundsmusik
bildspelet.
4zStarta
z Välj [Start].
När [Laddar bild...] visats startar
bildspelet.
bildspelet.
5zAvsluta
z Du kan avsluta bildspelet och återgå
till menybilden för inställning genom att
trycka på knappen <M>.
zz Du pausar bildspelet genom att trycka på <0>. Under tiden som bildspelet är
pausat visas [G] längst upp till vänster i bilden. Starta bildspelet på nytt genom
att trycka på <0> igen.
zz Vid automatisk visning av stillbilder kan du ändra visningsformatet genom
att trycka på <B> (=304).
zz Du justerar volymen under filmvisning genom att trycka på knapparna <W> <X>.
zz Vid automatisk visning eller paus kan du trycka på knapparna <Y> <Z> om
du vill visa en annan bild.
zz Under automatisk visning fungerar inte funktionen för automatisk avstängning.
zz Tidsintervallet kan variera beroende på bilderna.
362
Ange kriterier för bildsökning
Du kan filtrera bildvisningen efter dina sökkriterier. Om du angett
bildsökningskriterier kan du bara visa de hittade bilderna.
Du kan också skydda, gradera, radera, spela upp ett bildspel och använda
andra funktioner på filtrerade bilder.
[3: Ange kriterier
1Välj
för bildsökn.].
in sökkriterier.
2zStäll
z Använd knapparna <W> <X> för att
välja ett alternativ.
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
göra inställningen.
En bock [X] (1) infogas till vänster om
alternativet. (Anges som sökkriterium.)
zz Om du väljer alternativet och trycker
på <B> raderas bocken [X].
(Sökkriteriet avbryts.)
(1)
Objekt
9Gradering
Beskrivning
Visar bilder med valt (gradering) kriterium.
dDatum
Visar bilder tagna det valda fotograferingsdatumet.
nMapp
Visar bilder i vald mapp.
JSkydda
Visar bilder med valt (skydda) kriterium.
fTyp av fil
Visar bilder med vald filtyp.
363
Ange kriterier för bildsökning
sökkriterier.
3zTillämpa
z Tryck på <0> och läs det visade
meddelandet.
zz Välj [OK].
zz Sökkriteriet anges.
de hittade bilderna.
4zVisa
z Tryck på <3>.
zz Endast de bilder som matchar inställda
kriterier (filtrerats) visas.
zz När bilderna filtrerats för visning får
skärmen en gul yttre ram (2).
(2)
Rensa sökkriterierna
Gå till skärmen i steg 2 och tryck sedan på <S>-knappen för att radera alla
bockmarkeringar [X]. Rensa sökkriterierna genom att trycka på <0>.
zz Om ingen bild matchar sökkriterierna visas [OK] inte på skärmen i steg 2.
zz Sökkriterierna kanske raderas om du utför ström-, kort- eller
bildredigeringsåtgärder.
zz Tiden för automatisk avstängning kan utökas när skärmen [3: Ange kriterier
för bildsökn.] visas.
364
Bläddra med inmatningsratten
Vid enbildsvisning kan du vrida på <6> för att hoppa framåt eller bakåt
bland bilderna med den hoppmetod som du har valt.
1Välj [x: Bildhopp med 6].
2Välj hoppmetod.
zz Med [Hoppa ett angivet antal bilder] kan du vrida ratten <6> för att välja
hur många bilder som du vill hoppa.
zz Om du väljer [Visa bilder efter gradering] vrider du ratten <6> för att ange
gradering (=358). Om du bläddrar bland bilderna med 9 valt, visas alla
graderade bilder.
365
Bläddra med inmatningsratten
med hopp.
3zBläddra
z Tryck på knappen <x>.
zz På enbildsvisningen vrider du på
ratten <6>.
zz Du kan bläddra efter inställd metod.
(1)
(2)
(1)
(2)
Hoppmetod
Visningsposition
zz Du kan göra en bildsökning efter fotograferingsdatum genom att välja
[g: Datum].
zz Du kan söka efter bilder i en viss mapp genom att välja [h: Mapp].
zz Om minneskortet innehåller både filmer och stillbilder väljer du [i: Filmscener]
eller [j: Stillbilder] för att visa det önskade alternativet.
366
Visningsinformationsdisplay
Du kan ange vilka skärmar och vilken information som ska visas under
bildvisning.
[3: Visningsinformations­
1Välj
display].
till en bock [X] vid den siffra
2Lägg
som anger skärmar som ska visas.
zz Använd knapparna <W> <X> för att
välja en siffra.
zz Tryck på <0> för att markera
rutan [X].
zz Upprepa dessa steg för att lägga till en
bock [X] vid siffran för varje skärm som
ska visas och välj sedan [OK].
zz Du kan visa den valda informationen
genom att trycka på <B>-knappen
under visningen.
Histogram
Ljushetshistogrammet visar
exponeringsnivåns fördelning och allmän
ljusstyrka. RGB-histogrammet som
visas är till för kontroll av färgmättnad
och gradering. Du kan växla mellan
visningen av olika histogram genom att
trycka på <B>-knappen när [z]
visas i skärmens nedre vänstra del
[x: Visningsinformationsdisplay].
367
Visningsinformationsdisplay
zz Visning av [Ljusstyrka]
Histogrammet är ett diagram som visar
fördelningen av bildens ljusstyrka. Längs den
horisontella axeln anges ljusstyrka (mörkare
till vänster och ljusare till höger) och längs den
vertikala axeln anges antalet pixels som finns
på varje nivå för ljusstyrka. Ju fler pixels det
finns åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju fler
pixels det finns åt höger, desto ljusare är bilden.
Om det är för många pixels till vänster förlorar
de skuggade områdena sin detaljrikedom.
Om det är för många pixels till höger förlorar
högdagrarna sin detaljrikedom. Graderingen
däremellan återges. Genom att kontrollera
bilden och dess histogram för ljusstyrka kan
du se exponeringsnivåns tendens och den
övergripande graderingen.
zz Visning av [RGB]
Exempelhistogram
Mörk bild
Normal ljusstyrka
Ljus bild
Det här histogrammet är ett diagram som visar fördelningen av varje
primärfärgs nivå för ljusstyrka i bilden (RGB eller röd, grön och blå).
Längs den horisontella axeln anges färgens ljushet (mörkare till vänster
och ljusare till höger) och längs den vertikala axeln anges antalet pixels
som finns på varje färgs nivå för ljusstyrka. Ju fler pixels det finns åt
vänster, desto mörkare och mindre framträdande är färgen. Ju fler pixels
det finns åt höger, desto ljusare och tätare är färgen. Om det finns för
många pixels till vänster saknas respektive färginformation. Och om det
finns för många pixels till höger blir färgen för mättad utan gradering.
Genom att kontrollera bildens RGB-histogram kan du se färgmättnad och
-gradering samt vitbalansens tendens.
368
Högdagervarning
Du kan ange att överexponerade högdagrar ska blinka på visningsskärmen.
Om du vill ha mer detaljerad kontrast i blinkande områden där kontrasten
ska vara mera verklighetstrogen, ställer du in exponeringskompensationen
på ett negativt värde och tar om bilden för att få ett bättre resultat.
1Välj [3: Högdagervarning].
2Välj [På].
369
Visa AF-punkt
Du kan visa vilka AF-punkter som används för fokusering, och dessa
framhävs med rött på visningsskärmen. Om automatiskt val av AF-punkt har
ställts in kan flera AF-punkter visas.
1Välj [3: Visa AF-punkt].
2Välj [På].
370
Visa med rutnät
Du kan visa ett rutnät över stillbilder som visas som enbildsvisning på
visningsskärmen. Funktionen är praktisk om du vill kontrollera bildens
vertikala och horisontella lutning samt komposition.
1Välj [3: Visa med rutnät].
2Välj ett alternativ.
371
Visa från sist visad
Du kan ange vilken bild som ska visas först när du startar bildvisningen.
1Välj [3: Visa fr. sist visad].
ett alternativ.
2zVälj
z [På]: Visningen återupptas från den
sist visade bilden (förutom om du just
avslutat fotograferingen).
zz [Av]: Visningen återupptas från den
senast tagna bilden när kameran
startas om.
372
Förstoring (ca)
Du kan ställa in inledande förstoringsförhållande och position för den
förstorade bilden.
1Välj [3: Förstoring (ca)].
2Välj ett alternativ.
zz 2x, 4x, 8x, 10x (förstora från bildcentrum)
Den förstorade visningen börjar från bildens centrum med vald förstoring.
zz Verklig storlek (från valt pkt)
Den registrerade bildens pixels visas med cirka 100 %. Den förstorade
visningen börjar från den AF-punkt där fokus ställts in.
zz Som senaste förstoring (centr)
Förstoringen förblir densamma som när du senast avslutade den
förstorade visningen med <M>- eller <x>-knappen. Den förstorade
visningen startar i mitten av bilden.
zz Den förstorade visningen startar från mitten av bilder som tagits med manuell
fokusering eller utan fokusering, även om [Verklig storlek (från valt pkt)]
har valts.
373
374
Trådlösa funktioner
Det här kapitlet beskriver hur du ansluter kameran trådlöst till
en smartphone via en Bluetooth®- eller Wi-Fi®-anslutning och
skickar bilder till olika enheter och webbtjänster. Det beskriver
även hur du styr kameran eller andra åtgärder från en dator eller
en fjärrkontroll.
Viktigt
Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för förlorade eller
skadade data som härrör från felaktiga inställningar för trådlös
kommunikation när du använder kameran. Dessutom kan Canon
inte heller hållas ansvarigt för annan förlust eller skada som beror
på användningen av kameran.
När du använder funktioner för trådlös kommunikation ska du
upprätta lämplig säkerhet på egen risk och eget gottfinnande.
Canon ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som
orsakats av obehörig åtkomst eller andra säkerhetsbrister.
375
Flikmenyer: Fliken Trådlöst
zz Trådlöst 1
=377
=452
=453
=454
=455
=460
zz Trådlös kommunikation är inte tillgänglig om kameran är ansluten till en dator
eller en annan enhet via en gränssnittskabel.
zz Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran genom
att ansluta dem via en gränssnittskabel om kameran är ansluten till enheter
via Wi-Fi.
zz Kameran kan inte ansluta till en annan enhet via Wi-Fi om det inte finns
något minneskort i kameran (med undantag för [D]). När det gäller [l] och
webbtjänster kan kameran inte heller anslutas via Wi-Fi om det inte finns några
bilder sparade på minneskortet.
zz Wi-Fi-anslutningen avbryts om du ställer in kamerans strömbrytare på <2>
eller öppnar kortplats-/batteriluckan.
zz Kamerans automatiska avstängning inaktiveras när en Wi-Fi-anslutning
är upprättad.
376
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
vilken typ av anslutning du
2Välj
vill skapa.
q Anslut till smartphone (=379)
Använd appen Camera Connect för att fjärrstyra kameran och bläddra bland
kamerans bilder från en Wi-Fi-ansluten smartphone eller surfplatta (kallas
för ”smartphones” i den här användarhandboken).
D Använd kameran tillsammans med EOS-programvaran
eller en annan dedikerad programvara (=408)
Anslut kameran till en dator via Wi-Fi och fjärrstyr kameran med
programvaran EOS Utility (EOS-programvara). Med dedikerade Image
Transfer Utility 2 går det också att automatiskt överföra kamerans bilder
till en dator.
l Skriv ut från Wi-Fi-skrivare (=416)
Anslut kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare (trådlöst LAN) via
Wi-Fi för att skriva ut bilder.
377
Val av Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
R Överför till webbtjänst (=426)
Dela bilder med släkt och vänner på sociala media eller på onlinefototjänsten CANON iMAGE GATEWAY för Canon-kunder, efter att du har
registrerat dig som medlem (utan extra kostnad).
K Anslut till fjärrkontroll (=446)
Kameran kan även anslutas till den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1
(säljs separat) via Bluetooth för fotografering med fjärrkontroll.
378
Ansluta till en smartphone
Du kan göra följande efter att ha parkopplat kameran med en smartphone
som är kompatibel med Bluetooth-lågenergiteknik (kallas i fortsättningen
för ”Bluetooth”):
zz Upprätta en Wi-Fi-anslutning genom att endast använda din smartphone
(=381).
zz Upprätta en Wi-Fi-anslutning till kameran även om den är avstängd
(=387).
zz Geomärka bilder med GPS-information från din smartphone (=455).
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone (=386).
Du kan även göra följande efter att ha anslutit kameran till en smartphone
via Wi-Fi:
zz Använda en smartphone för att bläddra bland bilderna i kameran och
spara dem (=386).
zz Fjärrstyra kameran från en smartphone (=386).
zz Skicka bilder till en smartphone från kameran (=395).
Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på en smartphone
Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på inställningsskärmen på din smartphone.
Parkoppling med kameran är inte möjlig från Bluetooth-inställningsskärmen
på din smartphone.
zz Information om hur du upprättar en Wi-Fi-anslutning via en kopplingspunkt
finns i ”Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter” (=441).
379
Ansluta till en smartphone
Installera Camera Connect på en smartphone
Du måste installera den dedikerade (kostnadsfria) appen Camera Connect
på en smartphone med operativsystemet Android eller iOS.
zz Använd den senaste versionen av din smartphones operativsystem.
zz Camera Connect kan installeras från Google Play eller App Store.
Du kan även använda de QR-koder som visas när kameran parkopplas
eller ansluts till en smartphone via Wi-Fi för att gå till Google Play eller
App Store.
zz Information om vilka operativsystem som kan användas med Camera Connect
finns på nedladdningssidan för Camera Connect.
zz Exempelbilderna och andra detaljer i den här handboken ser kanske inte alltid
ut som det faktiska gränssnittet om kamerans firmware, Camera Connect,
Android eller iOS har uppdaterats.
380
Ansluta till en smartphone
Ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi
Steg på kameran (1)
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
2Välj [qAnslut till smartphone].
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
381
Ansluta till en smartphone
ett alternativ.
4zVälj
z Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
zz Om Camera Connect inte har
installerats, väljer du [Android] eller
[iOS], skanna QR-koden som visas
med din smartphone, nå Google
Play eller App Store och installera
Camera Connect.
[Parkoppla via Bluetooth].
5zVälj
z Parkopplingen startar.
zz Välj [OK] på skärmen till vänster om du
vill parkoppla kameran med ytterligare
en telefon när parkopplingen är slutförd.
382
Ansluta till en smartphone
Steg på din smartphone (1)
6Starta Camera Connect.
på den kamera du vill
7Tryck
parkoppla din smartphone med.
zz Om du använder en Android-smartphone
går du direkt till steg 9.
på [Pair/Parkoppling]
8Tryck
(endast iOS).
Steg på kameran (2)
9Välj [OK].
383
Ansluta till en smartphone
på <0>.
10 zTryck
z Nu är parkopplingen klar och kameran är
ansluten till smartphonen via Bluetooth.
En Bluetooth-ikon tänds på
huvudskärmen i Camera Connect.
zz Kameran kan inte anslutas till två eller fler enheter samtidigt via Bluetooth.
Information om hur du växlar till en annan Bluetooth-ansluten smartphone
finns i =458.
zz Bluetooth-anslutningen förbrukar batteriet även efter att kamerans automatiska
avstängning har aktiverats. Därför kan batterinivån vara låg när du använder
kameran.
Felsökning vid parkoppling
zz Om du har parkopplingsposter för tidigare parkopplade kameror på din
smartphone kan den inte parkopplas med den här kameran. Du måste radera
posterna för tidigare parkopplade kameror från Bluetooth-inställningsskärmen
på din smartphone innan du försöker genomföra en ny parkoppling
zz När en Bluetooth-anslutning har upprättas, kan du använda kameran för
att skicka bilder till din smartphone (=395).
384
Ansluta till en smartphone
Steg på smartphonen (2)
på en funktion i
11 Tryck
Camera Connect.
zz När ett meddelande om att bekräfta
kameraanslutningen visas i iOS väljer
du [Join/Anslut].
zz För Camera Connect-funktioner,
se =386.
zz När en Wi-Fi-anslutning upprättats visas
skärmen för den valda funktionen.
zz [qWi-Fi på] visas på kameran.
zz Bluetooth- och Wi-Fi-ikonerna visas
på huvudskärmen i Camera Connect.
Wi-Fi-anslutningen till en Bluetooth-kompatibel smartphone är nu slutförd.
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen finns i ”Avbryta Wi-Fianslutningar” (=403).
zz När Wi-Fi-anslutningen avbryts växlar kameran till Bluetooth-anslutningen.
zz Du återansluter via Wi-Fi genom att starta Camera Connect och välja
den funktion du vill använda.
385
Ansluta till en smartphone
Skärmen [qWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar kan du kontrollera informationen
om felet.
Funktioner i Camera Connect
Images on camera (Bilder på kameran)
zz Du kan bläddra bland, ta bort eller gradera bilder.
zz Du kan spara bilderna på en smartphone.
Remote live view shooting (Live View-fjärrfotografering)
zz Gör det möjligt att fjärrfotografera med en livebild på din smartphone.
Auto transfer (Automatisk överföring)
zz Skicka bilder från kameran eller appen direkt till en smartphone när
de tas (=394).
Bluetooth remote controller (Bluetooth-fjärrkontroll)
zz Gör det möjligt att fjärrstyra kameran från en Bluetooth-parkopplad
smartphone. (Ej tillgänglig vid anslutning via Wi-Fi.)
zz Funktionen för automatisk avstängning inaktiveras när du fjärrstyr
kameran via Bluetooth.
Location information (Platsinformation)
zz Stöds inte på den här kameran.
Camera settings (Kamerainställningar)
zz Du kan ändra kamerainställningar.
386
Ansluta till en smartphone
Behålla en Wi-Fi-anslutning när kameran är avstängd.
När kameran är parkopplad med en smartphone via Bluetooth kan du
använda din smartphone för att ansluta till kameran via Wi-Fi, även när
kamerans strömbrytare är i läget <2>.
1Välj [k: Bluetooth-inst.].
2Ställ in [Ansluten vid avst.] på [På].
zz När kamerans strömbrytare är i läget
<2> trycker du på [Images on
camera/Bilder på kameran] på
Camera Connect-menyn för att starta
Wi-Fi‑anslutningen.
zz När ett meddelande om att bekräfta
kameraanslutningen visas i iOS väljer
du [Join/Anslut].
En lista över bilderna i kameran visas
när Wi-Fi-anslutningen har upprättats.
387
Ansluta till en smartphone
zz Du kan använda Camera Connect för att spara kamerabilderna på en
smartphone samt ta bort bilder från kameran.
zz Du avbryter Wi-Fi-anslutningen genom att trycka på [ ] på
huvudskärmen för Camera Connect (=403).
zz Den här funktionen kan inte längre användas om inställningarna för trådlös
kommunikation återställs eller om anslutningsinformationen raderas.
Avbryta parkopplingen
Du avbryter parkopplingen till en smartphone på följande sätt:
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
[qAnslut till smartphone].
2zVälj
z Om historiken (=449) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Redigera/radera enhet].
388
Ansluta till en smartphone
den smartphone du vill avbryta
4Välj
parkopplingen med.
zz De smartphoneenheter som är
parkopplade med kameran är markerade
med en [s]-symbol.
[Radera
5Välj
anslutningsinformation].
6Välj [OK].
bort informationen om kameran
7Ta
i din smartphone.
zz Ta bort den information om kameran
som registrerats i Bluetoothinställningarna för din smartphone.
389
Ansluta till en smartphone
Upprätta en Wi-Fi-anslutning utan att använda Bluetooth.
Steg på kameran (1)
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
[qAnslut till smartphone].
2zVälj
z Om historiken (=449) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
ett alternativ.
4zVälj
z Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
390
Ansluta till en smartphone
5Välj [Anslut via Wi-Fi].
(1)
(2)
SSID (nätverksnamn)
6Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord som
(2) visas på kameraskärmen.
zz Om du väljer alternativet [Inget] för
[Lösenord] under [Wi-Fi-inställningar]
varken visas eller krävs lösenordet
(=452).
zz Genom att välja [Växla nätverk] i steg 6 kan du upprätta en Wi-Fi-anslutning
via en kopplingspunkt (=441).
391
Ansluta till en smartphone
Steg på din smartphone
Smartphone-skärm
(exempel)
Wi-Fi-anslutningen på
7Aktivera
din smartphone.
zz Aktivera Wi-Fi-funktionen på din
smartphone och tryck sedan på det
SSID (nätverksnamn) du kontrollerade
i steg 6.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 6.
Camera Connect och tryck
8Starta
på den kamera du vill ansluta till
via Wi-Fi.
Steg på kameran (2)
[OK].
9zVälj
z Tryck på <B> om du vill välja visade
bilder. Steg 5 på =405 visar hur du
ställer in dem.
392
Ansluta till en smartphone
zz Huvudfönstret i Camera Connect visas
på din smartphone.
Wi-Fi-anslutningen till en smartphone
är nu slutförd.
zz Hantera kameran via Camera Connect
(=386).
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen finns i ”Avbryta Wi-Fianslutningar” (=403).
zz Information om hur du återansluter via Wi-Fi finns i ”Återansluta via
Wi‑Fi” (=449).
zz Om du är ansluten via Wi-Fi kan du skicka bilder till en smartphone från
snabbkontrollskärmen under visning (=395).
393
Ansluta till en smartphone
Automatisk överföring av bilder under fotograferingen
Dina bilder kan skickas automatiskt till en smartphone. Innan du följer
stegen nedan kontrollerar du att kameran är ansluten till din smartphone
via Wi-Fi.
1Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
2Välj [Skicka till smartphone direkt].
3Välj [På] för [Skicka automatiskt].
4Ställ in [Bildstorlek].
5Ta bilden.
394
Ansluta till en smartphone
Skicka bilder till en smartphone från kameran
Du kan skicka bilder från kameran till en smartphone som är parkopplad via
Bluetooth (gäller endast Android-enheter) eller Wi-Fi.
1Visa bilden.
2Tryck på <Q>.
[qSkicka till smartphone].
3zVälj
z Om du utför den här åtgärden när
kameran är ansluten via Bluetooth visas
ett meddelande och kameran växlar till
en Wi-Fi-anslutning.
sändningsalternativ och skicka
4Välj
bilderna.
395
Ansluta till en smartphone
(1) Skicka bilder var för sig
en bild att skicka.
1zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja de bilder som ska skickas och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <5>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
[Skicka visade].
2zVälj
z I [Bildstorlek] kan du välja storleken
på bilden som ska skickas.
zz När du skickar bilder kan du välja
bildkvalitet för filmerna som ska skickas
i [Skickad kvalitet].
(2) Skicka flera valda bilder
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka valda].
396
Ansluta till en smartphone
bilder som du vill skicka.
3zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja de bilder som ska skickas och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <5>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
Vrid <5>-ratten medsols om du vill
återgå till enbildsvisningen.
zz När du har valt bilder att skicka trycker
du på knappen <M>.
bildval.
4zAvsluta
z Välj [OK].
[Bildstorlek].
5zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
397
Ansluta till en smartphone
6Välj [Skicka].
(3) Skicka ett omfång av bilder
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka omfång].
omfång av bilder.
3zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Du kan ändra antalet bilder
i indexvisningen genom att vrida
<5>-ratten åt olika håll.
398
Ansluta till en smartphone
omfånget.
4zBekräfta
z Tryck på knappen <M>.
bildval.
5zAvsluta
z Välj [OK].
[Bildstorlek].
6zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
7Välj [Skicka].
399
Ansluta till en smartphone
(4) Skicka alla bilder på kortet
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka alla kort].
[Bildstorlek].
3zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
4Välj [Skicka].
400
Ansluta till en smartphone
(5) Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för bildsökn.]
samtidigt.
Information om [Ange kriterier för bildsökn.] finns i ”Ange kriterier för
bildsökning” (=363).
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka alla hitt].
[Bildstorlek].
3zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
zz När du skickar bilder väljer du bildkvalitet
i [Skickad kvalitet].
4Välj [Skicka].
401
Ansluta till en smartphone
Avsluta bildöverföring
Skicka bilder från kamera när den är parkopplad via Bluetooth (Android)
zz Tryck på knappen <M>
på bildöverföringsskärmen.
zz Välj [OK] på skärmen till vänster för att
avsluta bildöverföringen och avbryta
Wi-Fi-anslutningen.
Skicka bilder från kameran till en Wi-Fi-anslutning
zz Tryck på knappen <M> på
bildöverföringsskärmen.
zz Information om hur du avbryter en
Wi-Fi-anslutning finns i ”Avbryta Wi-Fianslutningar” (=403).
402
Ansluta till en smartphone
zz Vid bildöverföring går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned
kamerans avtryckare.
zz Du kan avbryta bildöverföringen genom att välja [Avbryt] under överföringen.
zz Du kan välja upp till 999 filer åt gången.
zz Vi rekommenderar att du inaktiverar energisparfunktionen på din smartphone
när en Wi-Fi-anslutning har upprättats.
zz Om du väljer mindre storlek för stillbilder används detta för alla bilder som
skickas vid samma tillfälle. Observera att stillbilder i b-storlek inte förminskas.
zz Om du väljer komprimering för filmer används detta för alla filmer som skickas
vid samma tillfälle.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det
är fulladdat.
Avbryta Wi-Fi-anslutningar
Utför någon av följande åtgärder:
Tryck på [ ] på Camera Connectskärmen.
Välj [Avbryt/stäng] på skärmen
[qWi-Fi på].
zz Om skärmen [qWi-Fi på] inte visas
väljer du [k: Wi-Fi/Bluetoothanslutning].
zz Välj [Avbryt/stäng] och sedan [OK]
i bekräftelsedialogrutan.
403
Ansluta till en smartphone
Ange vilka bilder som kan visas på en smartphone
Bilder kan anges efter att Wi-Fi-anslutningen avbrutits.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
[qAnslut till smartphone].
2zVälj
z Om historiken (=449) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Redigera/radera enhet].
en smartphone.
4zVälj
z Välj namnet på den smartphone som
du vill kunna se bilderna på.
404
Ansluta till en smartphone
5Välj [Visade bilder].
ett alternativ.
6zVälj
z Registrera inställningen genom att
välja [OK].
[Alla bilder]
Alla bilder i kameran blir visningsbara.
[Nyligen tagna bilder]
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på när bilderna tagits.
Du kan ange bilder som tagits inom de
senaste nio dagarna.
zz När [De senaste dagarna] väljs blir de
bilder visningsbara som tagits under
det angivna antalet dagar före dagens
datum. Använd <W> <X> för att ställa
in antalet dagar. Sedan trycker du på
<0> för att bekräfta valet.
zz När du väljer [OK] ställs de visningsbara
bilderna in.
zz Om [Visade bilder] är inställt på något annat än [Alla bilder] är fjärrstyrd
fotografering inte möjlig.
405
Ansluta till en smartphone
[Välj efter gradering]
Du kan ange vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på om de har en
gradering eller inte eller baserat på typ
av gradering.
zz När du väljer typ av gradering ställs
de visningsbara bilderna in.
[Efter filnummer] (Markera omfång)
(1)
406
(2)
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara genom att markera den första
och sista bilden bland bilder ordnade
i filnummerordning.
1. Öppna skärmen för
anslutningsinställningar genom att trycka
på <0>.
Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja bilden.
Du kan även vrida <5>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
2. Välj en bild som startpunkt (1).
3. Använd <Z> för att välja en bild som
slutpunkt (2).
4. Välj [OK].
Ansluta till en smartphone
zz Om Wi-Fi-anslutningen avbryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande:
yyPågående filminspelningar i filminspelningsläge kommer att fortsätta.
yyPågående filminspelningar i stillbildsläge kommer att avslutas.
zz Vissa funktioner är inte tillgängliga när en Wi-Fi-anslutning har upprättats
mellan kameran och en smartphone.
zz Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
zz Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller slutarutlösning
fördröjas.
zz När du sparar bilder på en smartphone kan du inte ens fotografera genom
att trycka på kamerans avtryckare. Kamerans skärm kanske stängs av.
zz Vi rekommenderar att du inaktiverar energisparfunktionen på din smartphone
när en Wi-Fi-anslutning har upprättats.
407
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Det här avsnittet beskriver hur du ansluter kameran till en dator via
Wi-Fi och utför kameraåtgärder med hjälp av EOS-programvaran eller
andra dedikerade programvaror. Installera den senaste versionen av
programvaran på datorn innan du konfigurerar en Wi-Fi-anslutning.
För datorinstruktioner, se användarhandboken för datorn.
Hantera kameran med EOS Utility
Du kan använda EOS Utility (EOS-programvaran) för att importera bilder
från kameran, styra kameran och utföra andra åtgärder.
Steg på kameran (1)
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
[DFjärrkontroll (EOS Utility)].
2zVälj
z Om historiken (=449) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
408
Ansluta till en dator via Wi-Fi
(1)
(2)
SSID (nätverksnamn)
4Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord som
(2) visas på kameraskärmen.
zz Om du väljer alternativet [Inget] för
[Lösenord] under [Wi-Fi-inställningar]
varken visas eller krävs lösenordet.
Du kan läsa mer på =452.
Steg på datorn (1)
Datorskärm (exempel)
SSID och ange lösenordet.
5zVälj
z I datorns nätverksinställningar väljer
du det SSID du kontrollerade i steg 4.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 4.
409
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
[OK].
6zVälj
z Meddelandet nedan visas. ”******” är de
sex sista siffrorna i MAC-adressen till
kameran som ska anslutas.
Steg på datorn (2)
7Starta EOS Utility.
på [Pairing over Wi-Fi/
8Klicka
LAN/Parkoppla via Wi-Fi/LAN]
i EOS Utility.
zz Välj [Yes/Ja] om ett brandväggsrelaterat
meddelande visas.
på [Connect/Anslut].
9zKlicka
z Välj den kamera som du vill ansluta till
och klicka sedan på [Connect/Anslut].
410
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (3)
en Wi-Fi-anslutning.
10 zUpprätta
z Välj [OK].
Skärmen [DWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar kan
du kontrollera informationen om felet.
Wi-Fi-anslutningen till en dator är nu upprättad.
zz Hantera kameran med EOS Utility på datorn.
zz Information om hur du återansluter via Wi-Fi finns i ”Återansluta via
Wi‑Fi” (=449).
411
Ansluta till en dator via Wi-Fi
zz
zz Om Wi-Fi-anslutningen avbryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande:
yyPågående filminspelningar i filminspelningsläge kommer att fortsätta.
yyPågående filminspelningar i stillbildsläge kommer att avslutas.
zz Åtgärder som utförs via kameran är inte möjliga efter att du har använt
EOS Utility för att växla från stillbildsläge till filminspelningsläge.
zz Vissa funktioner är inte tillgängliga när en Wi-Fi-anslutning har upprättats
mellan kameran och EOS Utility.
zz Vid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
zz Beroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller slutarutlösning
fördröjas.
zz Vid Live View-fjärrfotografering går bildöverföringen långsammare än jämfört
med anslutning via en gränssnittskabel. Därför blir det hack i rörliga bilder.
412
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Skicka bilder automatiskt från kameran
Med den dedikerade programvaran Image Transfer Utility 2 kan du skicka
bilder på kameran till en dator automatiskt.
Steg på datorn (1)
till datorn och
1Anslut
åtkomstpunkten och starta Image
Transfer Utility 2.
zz Skärmen för att konfigurera parkoppling
öppnas när du följer instruktionerna som
visas första gången du startar Image
Transfer Utility 2.
Steg på kameran (1)
[Skicka automatiskt till dator].
2zVälj
z Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
zz Välj [Skicka automatiskt till dator].
3Välj [På] för [Skicka automatiskt].
413
Ansluta till en dator via Wi-Fi
4Välj [OK].
till en kopplingspunkt
5Anslut
via Wi-Fi.
zz Etablera en Wi-Fi-anslutning mellan
kameran och åtkomstpunkten som
är ansluten till datorn. Instruktioner
om hur du skapar en anslutning
finns i ”Wi-Fi-anslutning via
åtkomstpunkter” (=441).
den dator som kameran
6Välj
som ska parkopplas till.
Steg på datorn (2)
kameran och datorn.
7zParkoppla
z Välj kameran och klicka på
[Parkopplar].
414
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
[Skicka automatiskt till dator].
8zVälj
z Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
zz Välj [Skicka automatiskt till dator].
9Välj [Alternativ för att skicka bilder].
vad du vill skicka.
10 zVälj
z Om du väljer [Valda bilder] i [Intervall]
ska du ange vilka bilder du vill skicka på
skärmen [Välj bilder att skicka].
zz Stäng av kameran när du har slutfört
inställningarna.
Bilderna i kameran skickas automatiskt till den aktiva datorn när du startar
kameran inom åtkomstpunktens räckvidd.
zz Om bilderna inte skickas automatiskt försöker du starta om kameran.
415
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Det här avsnittet beskriver hur du skriver ut bilder genom att ansluta
kameran direkt till en PictBridge-kompatibel skrivare via Wi-Fi.
För skrivarinstruktioner, se användarhandboken för skrivaren.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
[lSkriv ut från Wi-Fi-skrivare].
2zVälj
z Om historiken (=449) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
416
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
(1)
(2)
SSID (nätverksnamn)
4Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord som
(2) visas på kameraskärmen.
zz Om du väljer alternativet [Inget] för
[Lösenord] under [Wi-Fi-inställningar]
varken visas eller krävs lösenordet
(=452).
in skrivaren.
5zStäll
z Öppna skrivarens Wi-Fi-inställningar och
välj det SSID du har kontrollerat.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 4.
skrivare.
6zVälj
z När en lista över identifierade skrivare
visas väljer du den skrivare du vill
ansluta till via Wi-Fi.
zz Om din favoritskrivare inte finns med
i listan väljer du [Sök igen] så att
kameran kan hitta och visa den.
zz Information om hur du upprättar en Wi-Fi-anslutning via en kopplingspunkt
finns i ”Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter” (=441).
417
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Skriva ut bilder
Skriva ut enskilda bilder
den bild du vill skriva ut.
1zVälja
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja de bilder du vill skriva ut och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <5>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
2Välj [Skriv ut bild].
ut bilden.
3zSkriv
z Utskriftsproceduren beskrivs på
=421.
zz Välj [Skriv ut] och sedan [OK] för
att börja skriva ut.
418
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Utskrifter enligt angivna bildalternativ
1Tryck på <0>.
2Välj [Beställa kopior].
in utskriftsalternativ.
3zStäll
z Utskriftsproceduren beskrivs på
”Beställa kopior” (=331).
zz Om utskriftsbeställningen är klar innan
du har upprättat en Wi-Fi-anslutning går
du vidare till steg 4.
[Skriv ut].
4zVälj
z Du kan bara välja [Skriv ut] när en bild
har valts och skrivaren är skrivklar.
5Ställ in [Pappersinst] (=421).
419
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
ut bilden.
6zSkriv
z Utskriften startar när du väljer [OK].
zz Du kan inte fotografera när kameran är ansluten till en skrivare via Wi-Fi.
zz Filmer kan inte skrivas ut.
zz Innan du skriver ut måste du välja pappersformat.
zz Vissa skrivare kanske inte kopierar in filnumret.
zz Om [Med kant] har valts kan vissa skrivare kopiera in datum i kanten.
zz Beroende på skrivaren kan datumet se blekt ut om det kopieras in på en ljus
bakgrund eller vit kant.
zz Du kan inte skriva ut RAW-bilder genom att välja [Beställa kopior].
Välj [Skriv ut bild] för att skriva ut bilden.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det
är fulladdat.
zz Beroende på bildens filstorlek och bildkvalitet kan det ta en stund efter att
du har valt [Skriv ut] innan utskriften startar.
zz Om du vill avbryta utskriften trycker du på <0> medan [Stopp] visas och
väljer sedan [OK].
zz Välj [Fortsätt] om du skriver ut med [Beställa kopior] och avbrutit utskriften
och sedan vill fortsätta skriva ut resten. Observera att utskriften inte kan
återupptas om något av följande händer.
yyDu ändrade kopiebeställningen eller raderade bilder du beställt kopior
av innan du fortsatte utskriften.
yyNär indexbild ställdes in ändrade du pappersinställningarna innan du försökte
fortsätta utskriften.
zz Information om hur du löser problem som inträffar under utskrift finns
på =425.
420
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Utskriftsinställningar
Skärmvisningen och inställningsalternativen skiljer sig beroende på
vilken skrivare du använder. Vissa inställningar kanske inte är tillgängliga.
Mer information finns i skrivarens användarhandbok.
Menybild för utskriftsinställningar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Ställ in inkopiering av datum eller filnummer (=423).
Ställ in utskriftseffekter (=423).
Välj antal kopior att skriva ut (=423).
Ställ in utskriftsområdet (=424).
Ställ in papperets format och typ samt sidlayout (=422).
Återgår till bildvalsskärmen.
Starta utskrift.
De inställningar du har gjort för pappersformat och -typ samt sidlayout
visas.
* Vissa inställningar kanske inte fungerar beroende på vilken skrivare du använder.
421
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Pappersinställningar
zz Välj [Pappersinst].
[Q] Ställa in pappersformat
zz Välj skrivarens pappersformat.
[Y] Ställa in papperstyp
zz Välj skrivarens papperstyp.
[U] Ställa in sidlayout
zz Välj sidolayout.
zz Om bildernas sidförhållande skiljer sig från utskriftspapperets sidförhållande
kan bilden beskäras avsevärt om du skriver ut den utan kanter. Bilderna kan
också skrivas ut med en lägre upplösning.
422
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
[I] Ställa in inkopiering av datum/filnummer
zz Välj [I].
zz Välj vad du vill skriva ut.
[E] Ställa in utskriftseffekter (Bildoptimering)
zz Välj [E].
zz Välj utskriftseffekt.
zz Om du kopierar in fotograferingsinformationen för en bild som tagits med ett
utökat ISO-tal (H) kan det hända att rätt ISO-tal inte kopieras in.
zz Inställningen [Standard] för utskriftseffekter och andra alternativ är skrivarens
standardinställningar som har ställts in av tillverkaren. Information om vilka
inställningar som är angivna som standardinställningar [Standard] finns
i skrivarens användarhandbok.
[R] Ställa in antalet kopior
zz Välj [R].
zz Välj antal kopior att skriva ut.
423
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Beskära bilden
Ställ in beskärningen precis
innan skriver ut. Om du ändrar
utskriftsinställningarna efter att du beskär
bilderna måste du beskära bilderna igen.
menybilden för utskriftsinställningar väljer
1På
du [Beskärning].
in beskärningsramens storlek, position och
2Ställ
sidförhållande.
zz Bildytan inom beskärningsramen skrivs ut. Du kan ändra
beskärningsramens form (sidförhållande) med hjälp av [Pappersinst].
Ändra beskärningsramens storlek
Använd <5>-ratten för att ändra beskärningsramens storlek.
Flytta beskärningsramen
Använd <V>-pilknapparna för att flytta ramen vertikalt eller horisontellt.
Ändra beskärningsramens orientering
Genom att trycka på <B> kan du växla mellan vertikal och
horisontell orientering av beskärningsramen.
på <0> för att avsluta beskärningen.
3zTryck
z Du kan kontrollera den beskurna bildytan uppe till vänster
på menybilden för utskriftsinställning.
424
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
zz Beroende på skrivaren kan det hända att den beskurna bildytan inte skrivs
ut så som du har ställt in den.
zz Ju mindre du gör beskärningsramen desto lägre upplösning får bilden
vid utskriften.
Hantera skrivarfel
zz Om utskriften inte återupptas när du åtgärdat ett skrivarfel (inget bläck,
inget papper osv) och väljer [Fortsätt] fortsätter du utskriften med hjälp av
knapparna på skrivaren. Information om hur du återupptar utskriften hittar du
i skrivarens användarhandbok.
Felmeddelanden
zz Om ett fel uppstår när du skriver ut visas ett felmeddelande på kamerans
skärm. När du har åtgärdat felet kan du fortsätta utskriften. Mer information om
hur du åtgärdar ett utskriftsfel finns i skrivarens användarhandbok.
Pappersfel
zz Kontrollera att papperet har fyllts på på rätt sätt.
Bläckfel
zz Kontrollera skrivarens bläcknivå och behållaren med kasserat bläck.
Maskinfel
zz Kontrollera om fel som inte berör papper eller bläck har uppstått.
Filfel
zz Den valda bilden kan inte skrivas ut. Det är inte säkert att det går att skriva ut
bilder som tagits med en annan kamera eller som redigerats på en dator.
425
Skicka bilder till en webbtjänst
I det här avsnittet beskrivs hur du använder webbtjänster för att skicka bilder.
Registrera webbtjänster
Använd en smartphone eller dator för att lägga till webbtjänster i kameran.
zz Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare
och internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna för
CANON iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
zz Besök webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY för information
om webbläsarversioner (till exempel Microsoft Internet Explorer) och
inställningar som krävs för CANON iMAGE GATEWAY-åtkomst.
zz Information om länder och regioner där CANON iMAGE GATEWAY är
tillgängligt finns på Canons webbplats (http://www.canon.com/cig/).
zz I hjälpinformationen för CANON iMAGE GATEWAY finns instruktioner
och information om inställningar för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
måste du ha användarkonton även till de tjänsterna. Mer information
finns på webbplatserna för respektive webbtjänst du vill registrera dig på.
zz Avgifter för internetanslutning och internetanslutningens kopplingspunkt
betalas separat.
426
Skicka bilder till en webbtjänst
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Länka kameran till CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till CANON
iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst på kameran.
Du kan behöva ange en e-postadress som används på din dator
eller smartphone.
Steg på kameran (1)
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
2Välj [RÖverför till webbtjänst].
3Välj [Försäkra].
en Wi-Fi-anslutning.
4zUpprätta
z Anslut till en kopplingspunkt via Wi-Fi.
Gå vidare till steg 7 på =442.
427
Skicka bilder till en webbtjänst
din e-postadress.
5zAnge
z Ange din e-postadress och välj [OK].
en fyrsiffrig kod.
6zAnge
z Fyll i ett valfritt fyrsiffrigt nummer och
välj [OK].
[OK].
7zVälj
z Ikonen [R] ändrar till [
428
].
Skicka bilder till en webbtjänst
Steg på datorn eller smartphonen
in kamerans webblänk.
8zStäll
z Gå till sidan i aviseringsmeddelandet.
zz Följ anvisningarna för att slutföra
inställningarna på sidan för kamerans
webblänkinställningar.
Steg på kameran (2)
till CANON iMAGE GATEWAY
9Lägg
som destination.
zz Välj [ ].
CANON iMAGE GATEWAY har nu
lagts till.
429
Skicka bilder till en webbtjänst
Registrera andra webbtjänster
Steg på datorn eller smartphonen
den webbtjänst som
1Konfigurera
du vill använda.
zz Besök CANON iMAGE GATEWAYwebbplatsen och gå till inställningssidan
för kamerawebblänken.
zz Följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningarna för de
webbtjänster som du vill använda.
Steg på kameran
till webbtjänsten som du
2Lägg
konfigurerade som destination.
zz Välj [k: Wi-Fi/Bluetooth-anslutning].
zz Välj [ ].
430
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder
Du kan dela dina bilder med vänner och familj genom att skicka dem från
kameran till en webbtjänst som är registrerad i kameran eller genom att
skicka webblänkar från online-album.
Ansluta till webbtjänster via Wi-Fi
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
en webbtjänst.
2zVälj
z Om historiken (=449) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Beroende på vilken typ av webbtjänst
eller webbtjänstinställningar (=444)
du valt kan en menybild för att välja
mottagare visas.
431
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder var för sig
en bild att skicka.
1zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja de bilder som ska skickas och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <5>-ratten moturs
för att välja bilder i indexvisningen.
[Skicka visade].
2zVälj
z I [Bildstorlek] kan du välja storleken
på bilden som ska skickas.
zz När bilderna har skickats väljer du
[OK] på skärmen för att avbryta
Wi-Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
432
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka flera valda bilder
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka valda].
bilder som du vill skicka.
3zVälj
z Använd <Y> <Z>-knapparna för att
välja de bilder som ska skickas och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan även vrida <5>-ratten motsols
för att välja att använda trebildsvisning.
Vrid <5>-ratten medsols om du vill
återgå till enbildsvisningen.
zz När du har valt bilder att skicka trycker
du på knappen <M>.
433
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
4zVälj
z Om du anslutit till YouTube visas inte
[Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
5zVälj
z När bilderna har skickats väljer du
[OK] på skärmen för att avbryta
Wi-Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
434
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka ett omfång av bilder
Ange ett omfång av bilder för att skicka alla bilderna i omfånget på en gång.
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka omfång].
omfång av bilder.
3zAnge
z Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
Bilder kommer att väljas och [X] visas.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Du kan ändra antalet bilder
i indexvisningen genom att vrida
<5>-ratten åt olika håll.
omfånget.
4zBekräfta
z Tryck på knappen <M>.
435
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
5zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
6zVälj
z När bilderna har skickats väljer du
[OK] på skärmen för att avbryta
Wi-Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
436
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka alla bilder på kortet
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka alla kort].
[Bildstorlek].
3zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
[Skicka].
4zVälj
z När bilderna har skickats väljer du
[OK] på skärmen för att avbryta
Wi-Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
437
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för bildsökn.]
samtidigt.
Information om [Ange kriterier för bildsökn.] finns i ”Ange kriterier för
bildsökning” (=363).
1Tryck på <0>.
2Välj [Skicka alla hitt].
[Bildstorlek].
3zVälj
z Välj bildstorlek på den visade skärmen.
438
Skicka bilder till en webbtjänst
[Skicka].
4zVälj
z När bilderna har skickats väljer du
[OK] på skärmen för att avbryta
Wi-Fi‑anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när skärmen
[Användarvillkor] visas och välj sedan
[Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
439
Skicka bilder till en webbtjänst
zz Det går inte att ta några bilder – inte ens genom att trycka ned kamerans
avtryckare – när en Wi-Fi-anslutning har upprättats till en webbtjänst.
zz När du skickar en bild till en annan webbtjänst än CANON iMAGE GATEWAY,
kanske ett felmeddelande inte visas även om bilden inte har skickats till
webbtjänsten. Eftersom sådana fel kan kontrolleras på CANON iMAGE
GATEWAY-webbplatsen, bör du läsa igenom felinnehållet och försök sedan
skicka bilden igen.
zz Antal och typ av bilder som kan skickas samt längden på filmer är begränsat
beroende på webbtjänsten.
zz Vissa bilder kanske inte skickas med [Skicka omfång], [Skicka alla kort] eller
[Skicka alla hitt].
zz När du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas samtidigt.
Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.
zz [Reducerad] aktiveras bara för stillbilder tagna med kameror av samma modell
som den här kameran. Stillbilder som tagits med andra modeller skickas utan
att storleken ändras.
zz Om du öppnar CANON iMAGE GATEWAY kan du se överföringshistoriken
för de webbtjänster bilderna skickats till.
zz När du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att det
är fulladdat.
440
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Det här avsnittet beskriver hur du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk via en
kopplingspunkt som är kompatibel med WPS (PBC-läge).
Kontrollera först WPS-knappens position och hur länge den ska tryckas.
Det kan ta upp till en minut att upprätta Wi-Fi-anslutningen.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
ett alternativ.
2zVälj
z Om historiken (=449) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
zz Skärmen till vänster visas när du har valt
[qAnslut till smartphone]. Om Camera
Connect redan har installerats, välj
[Visa inte].
zz Välj [Anslut via Wi-Fi] på skärmen
[Anslut till smartphone] som visas.
441
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
[Växla nätverk].
4zVälj
z Visas när [q], [D] eller [l] har valts.
5Välj [Anslut med WPS].
zz Läs =444 för [Kamera som åtkomstpunkt] som visas i steg 5.
[WPS (PBC-läge)].
6zVälj
z Välj [OK].
till kopplingspunkten
7Anslut
via Wi-Fi.
zz Tryck på kopplingspunktens
WPS‑knapp.
zz Välj [OK].
442
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
[Automatisk inställning].
8zVälj
z Välj [OK] för att öppna
inställningsskärmen för Wi-Fi-funktionen.
zz Om ett fel inträffar med [Automatisk
inställning], se =444.
inställningar för
9Ange
Wi-Fi‑funktionen.
[qAnslut till smartphone]
Öppna inställningsskärmen för Wi-Fi
på din smartphone, tryck på det SSID
(nätverksnamn) som visas på kameran
och ange sedan lösenordet för den
kopplingspunkt du ska ansluta till.
Gå vidare till steg 8 på =392.
[DFjärrkontroll (EOS Utility)]
Gå vidare till steg 7 eller 8 på =410.
[lSkriv ut från Wi-Fi-skrivare]
Gå vidare till steg 6 på =417.
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Gå vidare till steg 5 på =428.
443
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Skicka till skärm
En skärm för val av destination kan visas beroende på webbtjänsten.
Du måste ange en dator för att kunna registrera eller ange inställningarna.
Mer information finns i EOS Utility användarhandbok.
zz Skärmen [Skicka till] visas kanske.
zz Välj vart du vill skicka e-post bland de
mottagare som registrerats.
zz Procedurerna för att upprätta en
anslutning och skicka bilder är samma
som för andra webbtjänster.
Kamera som åtkomstpunkt
Kamera som åtkomstpunkt är ett
anslutningsläge som gör det möjligt att
ansluta kameran direkt till olika enheter
via Wi-Fi.
Visas när [q], [D] eller [l] har valts
i [Wi-Fi-funktion].
Manuell inställning av IP-adressen
Vilka alternativ som visas kan variera beroende på Wi-Fi-funktionen.
[Manuell inställning].
1zVälj
z Välj [OK].
444
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
ett alternativ.
2zVälj
z Välj ett alternativ för att få åtkomst till
skärmen för numerisk inmatning.
zz Välj [På] och sedan [Adress] för att
använda en gateway.
önskade värden.
3zAnge
z Använd <6>-ratten för att flytta
inmatningspunkten i den övre raden
och <Y> <Z>-knapparna för att välja
en siffra. Du flyttar den valda siffran till
inmatningspunkten genom att trycka
på <0>.
zz Tryck på [OK] för att spara de angivna
värdena och återgå till skärmen i steg 2.
[OK].
4zVälj
z När du har genomfört inställningarna för
nödvändiga alternativ väljer du [OK].
zz Om du inte vet vad du ska ange
kan du läsa avsnittet ”Kontrollera
nätverksinställningar” (=477). Du kan
även fråga din nätverksadministratör
eller någon annan som har information
om nätverket.
445
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
Kameran kan även anslutas till den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1
(säljs separat) via Bluetooth för fotografering med fjärrkontroll (=223).
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
2Välj [KAnslut till fjärrkontroll].
3Välj [Lägg till en enhet att ansl. till].
enheterna.
4zParkoppla
z När skärmen [Parkopplar] visas
håller du ned knapparna <W> och
<T> på BR-E1 samtidigt under minst
tre sekunder.
zz Tryck på <0> när ett meddelande
som bekräftar att kameran är parkopplad
med BR-E1 visas.
446
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
kameran för
5Konfigurera
fotografering med fjärrkontroll.
zz Välj matningsmetoden (=135) [Q]
eller [k] när du tar stillbilder.
zz Ställ in [z: Fjärrkontroll] på [På] när
du spelar in filmer.
zz Anvisningar om vad du gör när
parkopplingen är slutförd finns
i användarhandboken för BR-E1.
zz Bluetooth-anslutningar förbrukar batteriet även efter att kamerans automatiska
avstängning har aktiverats.
zz När du inte använder Bluetooth-funktionen bör du välja alternativet [Av]
för [Bluetooth-inst.] i steg 1.
447
Ansluta till en trådlös fjärrkontroll
Avbryta parkopplingen
Återställ informationen om den anslutna fjärrkontrollen innan du parkopplar
kameran med en annan BR-E1.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
2Välj [KAnslut till fjärrkontroll].
[Radera
3Välj
anslutningsinformation].
4Välj [OK].
448
Återansluta via Wi‑Fi
Följ dessa steg för att återkoppla till enheterna eller webbtjänsterna med
registrerade anslutningsinställningar.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
ett alternativ.
2zVälj
z Markera den enhet du vill ansluta till via
Wi-Fi i historiken som visas. Om objektet
inte visas trycker du på <Y> <Z> för
att växla skärmbild.
zz Om [Anslutningshistorik] är inställt på
[Dölj], kommer historiken inte att visas
(=452).
den anslutna enheten.
3Använd
[q] Smartphone
zz Starta Camera Connect.
zz Om din smartphones anslutningsdestination har ändrats återställer
du inställningen för att kunna ansluta till kameran eller till samma
kopplingspunkt som kameran via Wi-Fi.
När du ansluter kameran direkt till en smartphone via Wi-Fi visas
”_Canon0A” i slutet av SSID:t.
449
Återansluta via Wi‑Fi
[D] Dator
zz Starta EOS-programvaran på datorn.
zz Om datorns anslutningsdestination har ändrats återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran eller till samma
kopplingspunkt som kameran via Wi-Fi.
När du ansluter kameran direkt till en dator via Wi-Fi visas
”_Canon0A” i slutet av SSID:t.
[l] Skrivare
zz Om skrivarens anslutningsdestination har ändrats återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran eller till samma
kopplingspunkt som kameran via Wi-Fi.
När du ansluter kameran direkt till en skrivare via Wi-Fi visas
”_Canon0A” i slutet av SSID:t.
450
Registrera inställningar för flera anslutningar
Du kan registrera upp till 10 anslutningsinställningar för trådlös kommunikation.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
ett alternativ.
2zVälj
z Om historiken (=449) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Mer information om [qAnslut till
smartphone] finns i ”Ansluta till en
smartphone” (=379).
zz Mer information om [DFjärrkontroll
(EOS Utility)] finns i ”Ansluta till en
dator via Wi-Fi” (=408).
zz Mer information om [lSkriv ut från
Wi-Fi-skrivare] finns i ”Ansluta till en
skrivare via Wi-Fi” (=416).
zz Information om hur du skickar bilder till
en webbtjänst finns i ”Skicka bilder till en
webbtjänst” (=426).
zz Information om hur du tar bort anslutningsinställningarna finns på =458.
451
Wi-Fi-inställningar
1Välj [k: Wi-Fi-inställningar].
2Välj ett alternativ.
zz Wi-Fi
Om det inte är tillåtet att använda elektroniska och trådlösa enheter,
till exempel på flygplan eller sjukhus, väljer du [Av].
zz Lösenord
Välj [Inget] om du vill tillåta att en Wi-Fi-anslutning upprättas utan att ett
lösenord behöver anges (förutom vid anslutning till en kopplingspunkt
via Wi-Fi).
zz Anslutningshistorik
Du kan välja alternativen [Visa] eller [Dölj] för historiken för enheter som
anslutits via Wi-Fi.
zz Skicka automatiskt till dator
Med den dedikerade programvaran Image Transfer Utility 2 kan du
skicka bilder på kameran till en dator automatiskt (=413).
zz Skicka till smartphone direkt
Dina bilder kan skickas automatiskt (=394) till en smartphone.
zz MAC-adress
Du kan se kamerans MAC-adress.
452
Bluetooth-inställningar
1Välj [k: Bluetooth-inst.].
2Välj ett alternativ.
zz Bluetooth
Om du inte kommer att använda Bluetooth-funktionen, väljer du [Av].
zz Kontr. anslutningsinformation
Du kan kontrollera namnet och kommunikationsstatus för den
parkopplade enheten.
zz Bluetooth-adress
Du kan kontrollera kamerans Bluetooth-adress.
zz Ansluten vid avst.
Visas efter att kameran har parkopplats med en smartphone via
Bluetooth.
Alternativet [På] gör det möjligt att visa bilderna i kameran och styra
kameran på andra sätt genom att ansluta till den via Wi-Fi, även när
kameran är avstängd (=387).
453
Ändra namnet
Du kan vid behov ändra kamerans namn (det namn som visas på
smartphones och andra kameror).
1Välj [k: Namn].
text med hjälp av det virtuella
2Ange
tangentbordet (=462).
zz Tryck på <M>-knappen när du har
skrivit texten.
454
Geomärka bilder med GPS-information från
andra enheter
Du kan geomärka bilder med hjälp av en smartphone som är ansluten
via Bluetooth.
Installera appen Camera Connect på din smartphone (=380) och gör
följande inställningar.
platstjänsten på din
1Aktivera
smartphone.
en Bluetooth-anslutning.
2zUpprätta
z Anslut kameran till en smartphone via
3
Bluetooth (=381).
Välj [k: GPS-inställningar].
in [GPS via mobil] på [På].
4zStäll
z Starta Camera Connect när du har
slutfört inställningarna.
bilden.
5zTaz Bilderna
geomärks med information från
din smartphone.
455
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter
GPS-anslutningsskärm
Du kan kontrollera din smartphones platsstatus i GPS-anslutningsikonen på
skärmarna för stillbild eller filminspelning (=583 respektive =585).
zz Grå: Platstjänsten är av
zz Blinkar: Det går inte att hämta någon platsinformation
zz På: Platsinformation har hämtats
Geomärk bilder medan du fotograferar
Bilder som du tar medan GPS-symbolen visas geomärks.
Geomärkningsinformation
Du kan kontrollera platsinformationen för dina bilder på
fotograferingsinformationsskärmen (=304, =367).
(1) Latitud
(2) Longitud
(3) Höjd över havet
(1)
(4) UTC (Coordinated
(2)
Universal Time)
(3)
(4)
456
Geomärka bilder med GPS-information från andra enheter
zz Din smartphone kan bara inhämta platsinformation när kameran är ansluten
till en smartphone via Bluetooth.
zz Riktningsinformation inhämtas inte.
zz Inhämtad platsinformation kanske inte stämmer, beroende på yttre förhållanden
och telefonens status.
zz Det kan ta lite tid att hämta platsinformation från smartphonen efter att du har
slagit på kameran.
zz Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande åtgärder.
yyParkoppling med en trådlös fjärrkontroll via Bluetooth
yyStäng av kameran
yyStäng av Camera Connect
yyStäng av platstjänster på smartphone
zz Platsinformation krävs inte längre efter någon av följande situationer.
yyKameran stängs av
yyBluetooth-anslutningen har anslutits
yyDin smartphone har låg återstående batterinivå
zz Koordinerad universell tid, förkortad UTC (Coordinated Universal Time),
är i princip detsamma som Greenwich Mean Time.
zz För filmer läggs den ursprungliga GPS-informationen till.
457
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
Du måste avbryta Wi-Fi-anslutningen innan du kan ändra eller ta bort
anslutningsinställningar.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
ett alternativ.
2zVälj
z Om historiken (=449) visas, växlar du
skärm med knapparna <Y> <Z>.
[Redigera/radera enhet].
3zVälj
z Du kan ändra Bluetooth-anslutningen
genom att välja en smartphone som
är märkt med [s] i grått. När skärmen
[Anslut till smartphone] visas väljer du
[Parkoppla via Bluetooth] och trycker
sedan på <0> på nästa skärm.
den enhet för vilken
4Välj
du vill ändra eller ta bort
anslutningsinställningarna.
458
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
ett alternativ.
5zVälj
z Ändra eller radera
anslutningsinställningarna på skärmen
som visas.
zz Ändra enhetsnamnet
Du kan ändra namnet genom att använda det virtuella tangentbordet
(=462).
zz Visade bilder (=404)
Visas när du har valt [qAnslut till smartphone]. Inställningarna visas
längst ned på skärmen.
zz Radera anslutningsinformation
När du raderar anslutningsinformationen för en parkopplad smartphone
i kameran bör du även radera den information om kameran som
registrerats i din smartphone (=388).
zz För webbtjänster, besök CANON iMAGE GATEWAY-webbplatsen för att radera
anslutningsinställningarna.
459
Återställa inställningar för trådlös
kommunikation till standardinställningarna
Alla inställningar för trådlös kommunikation kan raderas. Det kan vara bra
att radera inställningarna för trådlös kommunikation om du ska låna ut
eller ge kameran till någon annan så att den personen inte kan använda
informationen.
[k: Radera inst. för
1Välj
trådlös kom.].
2Välj [OK].
zz Om du väljer [5: Återställ alla kamerainst.] raderas inte inställningarna för
trådlös kommunikation.
zz Om du har parkopplat kameran med en smartphone bör du öppna telefonens
Bluetooth-inställningar och radera all anslutningsinformation för den kamera
du har återställt inställningarna för trådlös kommunikation för.
460
Visa informationsskärmen
Du kan kontrollera felinformation och kamerans MAC-adress.
[k: Wi-Fi/Bluetooth1Välj
anslutning].
på knappen <B>.
2zTryck
z Skärmen [Visa info] visas.
zz När ett fel har uppstått trycker du på <0> för att visa felinnehåll.
461
Använda det virtuella tangentbordet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Inmatningsområde för att skriva
in text
Pekartangenter för att navigera
i inmatningsområdet
Antal tecken/antal tillgängliga
Knappsats
(7)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
Byta inmatningsläge
Blanksteg
Ta bort ett tecken
i inmatningsområdet
Avsluta textinmatningen
zz Använd <5> <5>-rattarna eller <V>-pilknapparna för att flytta
mellan 2 och 4–7.
zz Tryck på <0> för att bekräfta inmatningen eller byta inmatningsläge.
462
Åtgärda felmeddelanden
Om ett fel inträffar kan du visa information om felet på något av
nedanstående sätt. Sedan åtgärdar du felet med hjälp av exemplen som
visas i det här kapitlet.
zz Tryck på <0> (=461) på skärmen [Visa info].
zz Välj [Felinformation] på skärmen [Wi-Fi på].
Klicka på felkodnumrets sida i nedanstående tabell så hoppar du direkt till
rätt sida.
11 (=464)
12 (=464)
21 (=465)
22 (=466)
23 (=467)
61 (=468)
63 (=469)
64 (=469)
65 (=470)
66 (=470)
67 (=470)
68 (=471)
69 (=471)
91 (=471)
121 (=471)
125 (=472)
126 (=472)
127 (=472)
141 (=472)
142 (=472)
151 (=473)
152 (=473)
zz Om ett fel inträffar visas [Err **] i skärmens övre högra hörn [Wi-Fi/Bluetoothanslutning]. Det försvinner när kamerans strömbrytare ställs in på <2>.
463
Åtgärda felmeddelanden
11: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Om du valt [q], är Camera Connect igång?
BBUpprätta en anslutning med hjälp av Camera Connect (=392).
zz Om du har valt [D]: körs programvaran för EOS?
BBStarta EOS-programvaran och återupprätta anslutningen (=410).
zz Om du har valt [l]: är strömmen till skrivaren på?
BBSlå på skrivaren.
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
BBDet här felet uppstår om lösenorden är olika när
autentiseringsmetoden för kryptering är inställd på [Öppet system].
Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran (=462).
12: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Är strömmen till målenheten och kopplingspunkten på?
BBSlå på målenheten och kopplingspunkten och vänta en stund.
Om anslutningen fortfarande inte kan upprättas utför du samma
åtgärder igen för att upprätta anslutningen.
464
Åtgärda felmeddelanden
21: Ingen adress tilldelad av DHCP-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz IP-adressen på kameran är inställd på [Automatisk inställning].
Är det här rätt inställning?
BBOm ingen DHCP-server används ställer du in IP-adressen på
[Manuell inställning] på kameran (=444).
Vad du behöver kontrollera på DHCP-servern
zz Är DHCP-servern påslagen?
BBSlå på DHCP-servern.
zz Finns det tillräckligt med adresser för DHCP-servern att tilldela?
BBÖka antalet adresser som tilldelas av DHCP-servern.
BBTa bort enheter som har tilldelats adresser av DHCP-servern från
nätverket så att du minskar antalet adresser som används.
zz Fungerar DHCP-servern som den ska?
BBKontrollera DHCP-serverinställningarna och se till att den fungerar
som en DHCP-server ska.
BBOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DHCP-servern är tillgänglig.
465
Åtgärda felmeddelanden
22: Inget svar från DNS-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Stämmer DNS-serverns IP-adressinställning på kameran med serverns
faktiska adress?
BBAnge [Manuell inställning] för IP-adressen. På kameran anger
du sedan den IP-adress som stämmer överens med adressen för
DNS‑servern som används (=444, =477).
Vad du behöver kontrollera på DNS-servern
zz Är DNS-servern påslagen?
BBSlå på DNS-servern.
zz Är DNS-serverns inställning för IP-adresser och motsvarande namn
korrekt?
BBSe till att IP-adresser och motsvarande namn har angetts på rätt sätt
på DNS-servern.
zz Fungerar DNS-servern som den ska?
BBKontrollera DNS-serverns inställningar och se till att servern fungerar
som en DNS-server ska.
BBOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DNS‑servern är tillgänglig.
Vad du behöver kontrollera på nätverket i sin helhet
zz Finns det en router eller liknande enhet som fungerar som en gateway
i det nätverk du försöker ansluta till via Wi-Fi?
BBOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
adressen till nätverksgatewayen och ange den på kameran
(=444, =477).
BBSe till att inställningen för gatewayadress har angetts på rätt sätt på
alla nätverksenheter, inklusive kameran.
466
Åtgärda felmeddelanden
23: Enhet med samma IP adress finns i valt nätverk
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Har kameran och en annan enhet som är anslutna via Wi-Fi till samma
nätverk samma IP-adress?
BBÄndra kamerans IP-adress så att du undviker att använda
samma adress som någon annan enhet på nätverket. Eller ändra
IP‑adressen på den andra enheten som har samma adress
som kameran.
BBOm kamerans IP-adress är inställd på [Manuell inställning]
i nätverksmiljöer med en DHCP-server ändrar du inställningen till
[Automatisk inställning] (=443).
Åtgärda felmeddelandena 21–23
zz Du bör även kontrollera nedanstående när du åtgärdar fel 21–23.
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
yyDet här felet uppstår om lösenorden är olika när autentiseringsmetoden för
kryptering är inställd på [Öppet system]. Inställningen är skiftlägeskänslig,
så du måste se till att versaler och gemener stämmer. Kontrollera att rätt
lösenord för autentisering är inställt på kameran (=462).
467
Åtgärda felmeddelanden
61: Valt SSID trådlöst LAN nätverk kan inte hittas
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen på
kopplingspunkten?
BBFlytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting
mellan den och kameran (=474).
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Är SSID-numret likadant på kameran som på kopplingspunkten?
BBKontrollera SSID-numret på kopplingspunkten och ställ sedan in
samma SSID på kameran.
Vad du behöver kontrollera på kopplingspunkten
zz Är kopplingspunkten påslagen?
BBSlå på kopplingspunkten.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
BBRegistrera kamerans MAC-adress på kopplingspunkten. Du kan
kontrollera kamerans MAC-adress på skärmen [Visa info] (=461).
468
Åtgärda felmeddelanden
63: Trådlöst LAN kunde inte autentiseras
zz Är samma autentiseringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
BBKameran stöder följande autentiseringsmetoder: [Öppet system],
[Delad nyckel] och [WPA/WPA2-PSK].
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
BBInställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
BBRegistrera kamerans MAC-adress på kopplingspunkten. Du kan
kontrollera kamerans MAC-adress på skärmen [Visa info] (=461).
64: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
BBKameran stöder följande krypteringsmetoder: WEP, TKIP och AES.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
BBRegistrera kamerans MAC-adress på kopplingspunkten. Du kan
kontrollera kamerans MAC-adress på skärmen [Visa info] (=461).
469
Åtgärda felmeddelanden
65: Trådlös LAN-anslutning avbröts
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen på
kopplingspunkten?
BBFlytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting
mellan den och kameran (=474).
zz Wi-Fi-anslutningen har avbrutits av någon anledning och anslutningen
kan inte återupprättas.
BBDet kan bero på följande orsaker: andra enheter ansluter till
kopplingspunkten och överbelastar den, en mikrovågsugn eller
liknande används i närheten (stör IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHzbandet)) eller regn eller hög luftfuktighet påverkar (=474).
66: Felaktigt lösenord för trådlöst LAN
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
BBInställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att versaler och
gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för autentisering är
inställt på kameran.
67: Felaktig wireless LAN kodningsmetod
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
BBKameran stöder följande krypteringsmetoder: WEP, TKIP och AES.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till kameran
som används registrerad på kopplingspunkten?
BBRegistrera kamerans MAC-adress på kopplingspunkten. Du kan
kontrollera kamerans MAC-adress på skärmen [Visa info] (=461).
470
Åtgärda felmeddelanden
68: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal. Försök igen
från början.
zz Höll du kopplingspunktens WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup) intryckt
så länge som anges i instruktionerna?
BBHåll WPS-knappen intryckt så länge som det står att den ska hållas
ned i användarhandboken till kopplingspunkten.
zz Försöker du upprätta en anslutning i närheten av kopplingspunkten?
BBFörsök upprätta en anslutning när de båda enheterna är inom
räckhåll för varandra.
69: Flera trådlösa LAN-terminaler har påträffats. Kan inte ansluta.
Försök igen från början.
zz Anslutning pågår för andra kopplingspunkter i tryckknappskonfigurationsläge
(PBC-läge) för WPS (Wi-Fi Protected Setup).
BBVänta en stund innan du försöker skapa anslutningen.
91: Annat fel
zz Ett annat problem än felkod 11 till 69 har uppstått.
BBSlå på och av kamerans strömbrytare.
121: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på servern
zz Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på mottagande webbserver.
BBTa bort onödiga bilder på webbservern, kontrollera hur mycket ledigt
utrymme som finns kvar och försök skicka data igen.
471
Åtgärda felmeddelanden
125: Kontrollera nätverksinställningarna
zz Är nätverket anslutet?
BBKontrollera om nätverket är anslutet.
126: Det gick inte att ansluta till servern
zz CANON iMAGE GATEWAY är stängt för underhåll eller är tillfälligt
överbelastat.
BBFörsök ansluta till webbtjänsten igen senare.
127: Ett fel har uppstått
zz Ett annat problem än felkod 121 till 126 har uppstått under medan
kameran anslöts till webbtjänsten.
BBFörsök återupprätta Wi-Fi-anslutningen till webbtjänsten.
141: Skrivaren är upptagen. Försök ansluta igen.
zz Pågår det utskrift på skrivaren?
BBFörsök upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren när utskriften
har slutförts.
zz Är en annan kamera ansluten till skrivaren via Wi-Fi?
BBFörsök upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att Wi-Fianslutningen till den andra kameran har avslutats.
142: Det gick inte att hämta skrivarinformationen. Återanslut och
försök igen.
zz Är skrivaren påslagen?
BBFörsök upprätta Wi-Fi-anslutningen igen när du har startat skrivaren.
472
Åtgärda felmeddelanden
151: Överföringen avbröts
zz Den automatiska bildöverföringen till datorn avbröts på något vis.
BBFör att återuppta automatisk bildöverföring, ställ kamerans
strömbrytare på <2> och sedan på <1>.
152: Kort skrivskyddat
zz Är kortet skrivskyddat?
BBSkjut kortets spärr för skrivskydd till skrivläget.
473
Att tänka på vid trådlös kommunikation
Om bildöverföringen går långsamt, om anslutningen bryts eller om andra
problem uppstår när du använder trådlös kommunikation, kan du försöka
med åtgärderna som beskrivs nedan.
Avståndet mellan kamera och smartphone
Om kameran är placerad för långt från din smartphone kan en Wi-Fi-anslutning
kanske inte upprättas även om en Bluetooth-anslutning är möjlig. Placera i så
fall kameran och din smartphone närmare varandra och upprätta sedan en
Wi-Fi-anslutning.
Installationsplats för kopplingspunktsantenn
zz Om du är inomhus installerar du enheten i det rum där du använder
kameran.
zz Placera enheten så att det inte finns några personer eller objekt i vägen
mellan enheten och kameran.
Elektroniska apparater i närheten
Om överföringshastigheten för Wi-Fi-anslutningen sjunker till följd av
påverkan från följande elektroniska apparater bör du sluta använda
dem eller flytta dig till en plats längre bort från dem för att förbättra
kommunikationen.
zz Kameran kommunicerar över Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n och radiovågor
på 2,4 GHz-bandet. Wi-Fi-överföringen kan därför bli långsammare
om det finns Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar, trådlösa telefoner,
mikrofoner, smartphones, andra kameror eller liknande apparater som
sänder på samma frekvensband i närheten.
474
Att tänka på vid trådlös kommunikation
Försiktighetsåtgärder vid användning av flera kameror
zz Om du ansluter flera kameror till en kopplingspunkt via Wi-Fi måste
kamerorna ha olika IP-adresser.
zz Om flera kameror är anslutna till samma kopplingspunkt via Wi-Fi sjunker
överföringshastigheten.
zz Om det finns flera kopplingspunkter som använder IEEE 802.11b/g/n
(2,4 GHz-bandet) bör det vara fem kanaler emellan varje Wi-Fi-kanal som
används för att minska risken för störningar mellan kopplingspunkterna.
Du kan till exempel använda kanal 1, 6 och 11, kanal 2 och 7 eller
kanal 3 och 8.
Använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1
zz Du kan inte använda BR-E1 om kameran och din smartphone är
parkopplade via Bluetooth. Ändra kamerans anslutning till den trådlösa
fjärrkontrollen i [KAnslut till fjärrkontroll] under
[k: Wi-Fi/Bluetooth‑anslutning].
475
Säkerhet
Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå:
zz Överföringsövervakning
Obehöriga personer med skadliga avsikter kan övervaka Wi-Fiöverföringar och försöka komma åt de data du skickar.
zz Obehörig nätverksåtkomst
Tredje part med skadlig avsikt kan få obehörig åtkomst till det nätverk du
använder för att stjäla, ändra eller förstöra information. Du kan även råka
ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som utger sig
för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig information)
eller s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig tillgång till ditt
nätverk och använder det som språngbräda för att dölja sina egna spår
vid infiltrering av andra system).
Du rekommenderas att använda system och funktioner för att skydda ditt
nätverk ordentligt och förebygga att dessa typer av problem uppstår.
476
Kontrollera nätverksinställningar
zz Windows
Öppna [Kommandotolken] i Windows och skriv sedan ipconfig/all och
tryck på <Enter>.
Förutom IP-adress som tilldelats datorn visas även information om
nätmask, gateway och DNS-server.
zz Mac OS
Öppna programmet [Terminal] i Mac OS X, skriv ”ifconfig -a” och tryck
sedan på <Retur>tangenten. Den IP-adress som datorn har tilldelats
visas i posten [en0] bredvid [inet] och har formatet ***.***.***.***.
* Mer information om programmet [Terminal] finns i hjälpavsnitten till Mac OS X.
För att inte ha samma IP-adress på datorn som på andra enheter i nätverket
ändrar du siffran längst till höger när du konfigurerar IP-adressen som
tilldelats kameran enligt instruktionerna på =444.
Exempel: 192.168.1.10
477
Statusen för trådlös kommunikation
Du kan kontrollera statusen för den trådlösa kommunikationen på skärmen.
(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
478
(2)
Wi-Fi-funktion
Bluetooth-funktion
Styrka för trådlös signal
(2)
Statusen för trådlös kommunikation
Kommunikationsstatus
Wi-Fi-funktion
Bildskärm
Styrka för trådlös signal
Wi-Fi: Av
Inte
ansluten
Av
Wi-Fi: På
Ansluter
(Blinkar)
Ansluten
Skicka data
Anslutningsfel
(fg)
(Blinkar)
Bluetooth-indikator
Bluetooth-funktion
[På]
[Av]
Anslutningsstatus
Bildskärm
Bluetooth anslutet
Bluetooth ej anslutet
s
s
Bluetooth ej anslutet
Visas inte
zz Statusen ”Bluetooth inte anslutet” visas när kameran är ansluten till datorer,
skrivare eller webbtjänster via Wi-Fi.
479
480
Inställningar
Det här kapitlet beskriver menyinställningarna på fliken
inställningar ([5]).
zz En M-ikon till höger om en sidrubrik anger att funktionen
endast är tillgänglig med metoderna <t>, <d>, <s>,
<f> eller <a>.
481
Flikmenyer: Inställningar
zz Inställningar 1
=484
=486
=489
=490
=492
=493
zz Inställningar 2
=494
=495
=496
=497
=500
=502
=503
zz Inställningar 3
=507
=508
=509
=510
=511
=501
482
Flikmenyer: Inställningar
zz Inställningar 4
=512
=515
=515
=516
=517
=518
zz Inställningar 5
=519
=520
=521
=523
=523
=523
483
Välj mapp
Du kan fritt skapa och välja en mapp där de tagna bilderna ska sparas.
Skapa en mapp
1Välj [5: Välj mapp].
2Välj [Skapa mapp].
3Välj [OK].
484
Välj mapp
Välja en mapp
(1)
(3)
(2)
zz Välj en mapp på menybilden för val
av mapp.
zz Tagna bilder lagras i den valda mappen.
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Antal bilder i en mapp
Lägsta filnummer
Mappnamn
Högsta filnummer
Mappar
zz En mapp kan innehålla upp till 9999 bilder (filnummer 0001–9999).
När en mapp blir full skapas automatiskt en ny mapp med löpande numrering.
Dessutom skapas en ny mapp automatiskt om manuell återställning (=488)
utförs. Mappar från 100 till 999 kan skapas.
Skapa mappar med en dator
zz Öppna minneskortet på skärmen och skapa en ny mapp med namnet ”DCIM”.
Öppna mappen DCIM och skapa så många mappar som du behöver för att
spara och sortera dina bilder. Mappnamnet måste följa formatet ”100ABC_D”.
De tre första siffrorna är alltid mappnumret från 100 till 999. De fem sista
tecknen kan innehålla stora och små bokstäver (A–Z), siffror och understreck
”_”. Mellanslag kan inte användas. Observera också att två mappnamn inte
kan bestå av samma tresiffriga mappnummer (till exempel ”100ABC_D” och
”100W_XYZ”). Detta gäller även om övriga fem tecken skiljer sig åt.
485
Filnumrering
De tagna bilderna sparas i en mapp som
har tilldelats ett filnummer från 0001
till 9999. Du kan välja hur bildfilerna
numreras.
(Exempel) IMG_0001.JPG
Filnummer
1Välj [5: Filnumrering].
objektet.
2zVälj
z Välj [Numrering].
zz Välj [Kontinuerlig] eller [Auto återst].
zz Om du vill återställa filnumreringen väljer
du [Man. återst] (=488).
zz Välj [OK] för att skapa en ny mapp och
sedan börjar filnumren med 0001.
zz Om ett filnummer i mapp 999 uppnår 9999 går det inte att ta fler bilder, trots att
det finns utrymme på kortet. Ett meddelande visas på skärmen som talar om
att du måste byta kort. Byt till ett nytt kort.
486
Filnumrering
Kontinuerlig
Om du vill fortsätta filnumreringssekvensen också när
minneskortet bytts ut eller en ny mapp skapats.
Också efter att du bytt ut minneskortet eller skapat en ny mapp fortsätter
filnumreringen i följd upp till 9999. Det är praktiskt när du vill spara bilder
med tal mellan 0001 och 9999 på flera kort eller i flera mappar i en mapp
på datorn.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya
bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill ha
kontinuerlig filnumrering rekommenderas du att använda ett nyformaterat
kort varje gång.
Filnumrering efter byte av kort
Kort 1
Filnumrering efter att en mapp skapats
Kort 2
Kort 1
100
0051
0052
101
0051
0052
(1)
(1)
Nästa filnummer i samma följd
487
Filnumrering
Automatisk återställning
När du vill starta om filnumreringen från 0001 varje gång
minneskortet byts ut eller en ny mapp skapas.
När du byter kort eller skapar en mapp börjar filnumreringen om på 0001 för
nya bilder. Det är praktiskt om du vill sortera bilderna efter kort eller mappar.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya
bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill
spara bilder med en filnumrering som börjar på 0001 ska du använda ett
nyformaterat minneskort varje gång.
Filnumrering efter byte av kort
Kort 1
Filnumrering efter att en mapp skapats
Kort 2
Kort 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Filnumreringen återställs
Manuell återställning
När du vill återställa filnumreringen till 0001 eller börja från
filnummer 0001 i en ny mapp.
När du återställer filnumreringen manuellt skapas en ny mapp automatiskt
och filnumreringen för bilder som sparas i mappen börjar på 0001.
Det är användbart om du till exempel vill använda olika mappar för bilder
tagna i går och bilder tagna i dag.
488
Autom rotering
Du kan ändra inställningen för automatisk rotering som
rätar ut bilderna vertikalt när de visas.
1Välj [5: Autom rotering].
2Välj ett alternativ.
zz PåzD
Rotera bilder automatiskt under visning på både kamera och datorer.
zz PåD
Rotera bilder automatiskt under visning på datorer.
zz Av
zz Vertikala bilder som tagits med automatisk rotering inställd på [Av] roteras inte
ens under visning om du senare ställer in automatisk rotering på [På].
zz Om en bild tas när kameran är riktad uppåt eller nedåt utförs kanske inte
automatisk rotering på rätt sätt för visning.
zz Om bilderna inte roteras automatiskt på en dator kan du försöka med
EOS‑programvara.
489
Formatera kort
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan
kamera eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran.
zz När kortet formateras raderas alla bilder och data på kortet.
Även skyddade bilder raderas, så se till att där inte finns något som du
vill behålla. Vid behov kan du överföra bilder och data till exempelvis en
dator innan du formaterar kortet.
1Välj [5: Formatera kort].
kortet.
2zFormatera
z Välj [OK].
zz Om du vill göra en lågnivåformatering
trycker du på <B>-knappen för
att lägga till en bockmarkering (<X>)
vid [Lågnivåformatering] och väljer
sedan [OK].
zz Den kapacitet som anges för minneskortet på menybilden för kortformatering
kan vara mindre än den kapacitet som anges på kortet.
zz Den här enheten innehåller exFAT-teknik under licens från Microsoft.
490
Formatera kort
Formatera kortet i följande fall:
zz Kortet är nytt.
zz Kortet har formaterats med en annan kamera eller med en dator.
zz Kortet är fullt med bilder eller data.
zz Ett felmeddelande visas för kortet (=575).
Lågnivåformatering
zz Utför lågnivåformatering om kortets skriv- eller läsningshastighet
förefaller långsam eller om du vill radera alla data på kortet.
zz Eftersom lågnivåformatering formaterar alla registrerbara sektorer på
kortet tar det längre tid än vid vanlig formatering.
zz Vid lågnivåformatering kan du avbryta formateringen genom att välja
[Avbryt]. Den vanliga formateringen är redan klar och du kan använda
kortet som vanligt.
Kortets filformat
zz SD/SDHC-kort formateras i FAT32. SDXC-kort formateras i exFAT.
zz När du spelar in en film med ett kort som formaterats i exFAT, spelas
filmen in som en enda fil (i stället för att delas upp i flera filer) även om
den är större än 4 GB. (Filmfilen överskrider 4 GB.)
zz Det går eventuellt inte att använda SDXC-kort som har formaterats på den
här kameran på andra kameror. Observera också att exFAT-formaterade kort
kanske kan kännas igen av vissa datorers operativsystem eller kortläsare.
zz Alla data tas inte bort helt när du formaterar eller raderar data från ett
kort. Du bör vara medveten om det när du säljer eller slänger kortet.
När minneskortet kasseras bör du se till att den personliga informationen på
kortet är skyddad, till exempel genom att fysiskt förstöra kortet.
491
Lägesguide
En kort beskrivning av fotograferingsmetoden kan visas när du byter
fotograferingsmetod.
1Välj [5: Lägesguide].
2Välj [På].
inställningsratten.
3zVrid
z En kort beskrivning av den valda
fotograferingsmetoden visas.
zz Om du vill visa mer information trycker
du på <X>.
zz Om du vill radera fotograferingsguiden
trycker du på <0>. I metoderna
<8>, <U> och <k> visas skärmen
för val av fotograferingsmetod.
492
Funktionsguide
En kort beskrivning av funktioner och alternativ kan visas när du använder
snabbkontrollsinställningar.
1Välj [5: Funktionsguide].
2Välj [På].
zz Om du vill radera en beskrivning trycker du på den eller fortsätter att använda
funktioner.
493
Ekoläge
Den här funktionen gör det möjligt att förlänga kamerans drifttid när
fotograferingsskärmen visas. När kameran inte används blir skärmen
snabbt mörk för att spara på batteriet.
1Välj [5: Ekoläge].
[På].
2zVälj
z Skärmen blir mörk när kameran inte har
använts under cirka två sekunder och
stängs sedan av efter cirka tio sekunder.
zz Om du trycker ned avtryckaren
halvvägs när skärmen har stängts av,
slås skärmen på och du kan fortsätta
fotografera.
494
Energispar
Du kan justera tidpunkten för när skärmen och kameran ska stängas av
automatiskt ([Skärm av] och [Autom avstängn]).
1Välj [5: Energispar].
2Välj ett alternativ.
zz Även om [Autom avstängn] är [Av] kommer skärmen att stängas av efter den
inställda tiden i [Skärm av].
zz [Skärm av] och [Autom avstängn] är inte tillgängliga om du har valt
inställningen [På] för Ekoläge.
zz [Sökaren av] läggs till om du använder en elektronisk sökare (tillval) och
gör det möjligt att justera tiden för sökarens avstängning.
495
Skärmens ljusstyrka
Du kan justera skärmens ljusstyrka. Om du använder en elektronisk sökare
(tillval) kan både skärmens och sökarens ljusstyrka justeras separat.
1Välj [5: Skärm ljusstyrk].
justeringen.
2zUtför
z Jämför med gråskalan och justera
ljusstyrkan genom att använda
<Y> <Z>. Tryck sedan på <0>.
zz Vi rekommenderar att du studerar histogrammet för att kontrollera bildens
exponering (=367).
496
Datum/Klocka/Zon
När du slår på strömmen första gången eller om datum/klocka/zon har
återställts visas skärmen för att ställa in tidszonen.
När du ställer in tidszonen först kan du enkelt justera inställningen vid behov
och tiden/datumet kommer att uppdateras därefter.
Eftersom bilderna kommer att märkas med bildtagnings- och tidinformation
bör du ställa in tid/datum.
1Välj [5: Datum/Klocka/Zon].
in tidszonen.
2zStäll
z Använd knappen <Y> <Z> för att
välja [Tidszon].
zz Tryck på <0>.
zz Välj tidszon med knapparna <W> <X>
och tryck sedan på <0>.
zz Om din tidszon inte finns i listan kan du
trycka på knappen <M> och ställa
in skillnaden från UTC i [Tidsskillnad].
497
Datum/Klocka/Zon
zz Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja en [Tidsskillnad] (+/-/timmar/
minuter) och tryck på <0>.
zz Använd knapparna <W> <X> och sedan
<0> för att ställa in.
zz Efter inmatning av tidszon eller
tidsskillnad, trycker du på <Y> <Z> för
att markera [OK] och sedan på <0>.
in datum och klockslag.
3zStäll
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zz Använd knapparna <W> <X> och sedan
<0> för att ställa in.
in sommartid.
4zStäll
z Gör inställningar efter behov.
zz Välj [Y] med hjälp av <Y> <Z>knapparna och tryck sedan på <0>.
zz Välj [Z] med hjälp av <W> <X>knapparna och tryck sedan på <0>.
zz När sommartid ställs in på [Z] flyttas
det klockslag som ställts in i steg 3 fram
en timme. Om [Y] ställs in avbryts
sommartiden och klockslaget flyttas
tillbaka en timme.
inställningsskärmen.
5zStäng
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja [OK].
498
Datum/Klocka/Zon
zz Inställningarna för datum/klocka/zon kan återställas när kameran förvaras utan
batteri, när batteriet laddats ur eller när det utsätts för minusgrader under en
längre tid. Ställ in dem på nytt om detta sker.
zz När du har ändrat [Zon/tidsskillnad] bör du kontrollera att rätt datum och
klockslag är inställt.
zz Tiden för automatisk avstängning kan utökas när skärmen [5: Datum/Klocka/
Zon] visas.
499
Språk
1Välj [5: SpråkK].
2Ställ in önskat språk.
500
Omkopplare för fokuseringsmetod (AF/MF)
Du kan aktivera eller inaktivera växlingen mellan manuell fokus och
autofokus via omkopplaren för fokuseringsmetod på monterade
EF-M‑objektiv.
1Välj [5:
-omkopplare (AF/MF)].
ett alternativ.
2zVälj
z På
Omkopplaren för fokuseringsmetod
aktiveras i stället för menyinställningen
[z: Fokusläge].
zz Av
Menyinställningen [z: Fokusläge]
aktiveras i stället för omkopplaren för
fokuseringsmetod, som inaktiveras.
501
Videosystem
Ställ in videosystemet för TV:n som ska användas för visning. Den här
inställningen bestämmer bildhastigheten som är tillgänglig när du spelar
in filmer.
1Välj [5: Videosystem].
ett alternativ.
2zVälj
z För NTSC
För områden där TV-systemet är
NTSC (Nordamerika, Japan, Korea,
Mexiko osv.).
zz För PAL
För områden där TV-systemet
är PAL (Europa, Ryssland, Kina,
Australien osv.).
502
Sensorrengöring
Kamerans funktion för sensorrengöring rengör framsidan av bildsensorn.
Aktivera omedelbar rengöring
1Välj [5: Sensorrengöring].
[Rengör nuf].
2zVälj
z Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
503
Sensorrengöring
Ställa in automatisk rengöring
1Välj [Auto rengöringf].
ett alternativ.
2zVälj
z Använd knapparna <Y> <Z> för att
välja ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zz Rengör kameran stående på ett skrivbord eller annan yta för bästa resultat.
zz Även om du upprepar sensorrengöringen kommer resultatet inte att förbättras
särskilt mycket. Observera att [Rengör nuf] inte är tillgängligt direkt efter
en rengöring.
zz Ljusprickar kan synas på de tagna bilderna eller på inspelningsskärmen om
sensorn påverkas av kosmisk strålning eller liknande faktorer. Om du väljer
[Rengör nuf] kan du minska deras närvaro (=503).
504
Sensorrengöring
Manuell sensorrengöring
Damm som inte gick ta bort med den automatiska sensorrengöringen kan
tas bort manuellt med en vanlig gummiblåsa som kan köpas i handeln eller
liknande verktyg.
Bildsensorn är mycket känslig. Om sensorn behöver rengöras direkt
rekommenderar vi att du låter någon vid ett Canon Service Center utföra
det åt dig.
1Ställ strömbrytaren i läget <2>.
bort objektivet och rengör
2Ta
sensorn.
rengöringen.
3zSlutför
z Fäst objektivet eller kamerahuslocket.
505
Sensorrengöring
zz Växla aldrig strömbrytarens läge till <1> under en pågående
sensorrengöring. Då rör sig slutaren vilket kan skada bildsensorn
eller slutarridåerna.
zz Bildsensorns yta är mycket känslig. Rengör sensorn försiktigt.
zz Använd en vanlig gummiblåsa utan borste. Sensorn kan skadas av borsten.
zz För inte in gummiblåsans spets i kamerans objektivfattning. Detta kan skada
slutarridåerna.
zz Använd aldrig tryckluft eller tryckgas för att rengöra sensorn. Tryckluft kan
skada sensorn och sprejgasen kan frysa på sensorn och ge repor.
zz Om det kvarstår fläckar som inte kan tas bort med en gummiblåsa
rekommenderas du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn.
506
Touchkontroll
1Välj [5: Touchkontroll].
ett alternativ.
2zVälj
z Normalinställningen är [Standard].
zz Med [Känslig] får du en mer reaktiv
touchskärm än med [Standard].
zz Om du vill avaktivera touchfunktionen
väljer du [Av].
Försiktighetsåtgärder vid användning av pekskärmskontrollen
zz Använd inte skarpa föremål, till exempel naglar och pennor, för touchfunktioner.
zz Använd inte touchkontroll med blöta fingrar. Om skärmen utsätts för fukt, eller
om dina fingrar är blöta, kan det hända att touchskärmen inte svarar eller inte
fungerar som den ska. I så fall stänger du av strömmen och torkar av skärmen
med en mjuk duk.
zz Om du fäster en skyddsfilm eller ett klistermärke på skärmen, kanske skärmen
svarar sämre på dina fingerrörelser.
zz Om dina fingerrörelser är snabba då [Känslig] har valts kan det hända att
skärmen svarar långsammare.
507
Pipljud
Du kan avaktivera pipljud när objekten är i fokus eller för andra funktioner.
1Välj [5: Pipljud].
ett alternativ.
2Välj
Pekljud
Pipsignalen kommer endast att vara tyst
när du pekar på skärmen.
Av
Avaktiverar pipljud när objekten är i fokus,
när du tar bilder med självutlösare och
när du använder pekskärmsfunktioner.
508
HDMI-upplösning
Ställ in upplösningen för utgång som används när kameran är ansluten till
en TV eller extern inspelningsenhet med en HDMI-kabel.
1Välj [5: HDMI-upplösning].
ett alternativ.
2Välj
Auto
Bilderna visas automatiskt med
optimal upplösning som motsvarar den
anslutna TV:n.
1080p
Utdata med 1080p upplösning. Välj om
du föredrar att undvika visnings- eller
fördröjningsproblem när kameran byter
upplösning.
509
HDMI HDR ut
Du kan visa RAW-bilder i HDR genom att ansluta kameran till en HDR TV.
1Välj [5: HDMI HDR ut].
2Välj [På].
zz Bildfunktioner, till exempel RAW-bearbetning, är inte tillgängliga vid
HDR‑visning.
zz Kontrollera att HDR TV-apparaten är konfigurerad för HDR-ingång.
Mer information om hur du växlar ingång på TV-apparaten finns
i användarhandboken.
zz Beroende på vilken TV som används kanske inte bilderna ser ut som förväntat.
zz Vissa bildeffekter och information kanske inte visas på en HDR TV.
510
Avtryckarens funktion för filmer
Du kan ställa in vilka funktioner som utförs när du trycker ned avtryckaren
halvvägs eller hela vägen när du spelar in film.
[5: Avtryckarens funkt
1Välj
för filmer].
ett alternativ.
2zVälj
z Tryck halvvägs
Ange vilken funktion som utförs när du
trycker ned avtryckaren till hälften.
zz Tryck in helt
Det här alternativet visas om
inställningsratten är inställd på <k>.
Ange vilken funktion som utförs när du
trycker ned avtryckaren helt.
När [Tryck in helt] är inställd på [Filminsp. på/av] kan du inte bara starta/
stoppa en filminspelning med hjälp av filminspelningsknappen utan även
genom att trycka in avtryckaren helt eller använda fjärrutlösaren RS-60E3
(säljs separat, =223).
zz Även om du ställer in [Tryck in helt] på [Ingen funktion] kommer kameran
att börja eller sluta spela in timelapse-filmer om avtryckaren trycks in helt när
kameran är inställd på timelapse-film.
511
Visning av fotograferingsinformation
Du kan anpassa informationen och informationsskärmarna som visas på
kameran när du tar bilder.
Välj [5: Fotograferingsinfo].
Anpassa informationen på skärmen
1Välj [Skärminformation].
skärmar.
2zVälj
z Använd knapparna <W> <X> och välj
vilka informationsskärmar som ska visas
på kameran.
zz För information som inte ska visas
trycker du på <0> för att ta bort
bocken [X].
zz För att redigera skärmen trycker du på
knappen <B>.
512
Visning av fotograferingsinformation
skärmen.
3zRedigera
z Använd knapparna <W> <X> och
välj vilka alternativ som ska visas
på skärmen.
zz För alternativ som inte ska visas
trycker du på <0> för att ta återställa
bocken [X].
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
Konfigurera visningen på en elektronisk sökare (tillval)
zz Välj [5: Sökarinfo/växla inställningar] i steg 1.
zz Under [5: Vert. visn. av sökare] kan du välja hur informationen ska visas när
du tar stillbilder med vertikal orientering.
Rutnät
1Välj [Rutnät].
2Välj ett alternativ.
513
Visning av fotograferingsinformation
Ställa in histogram
1Välj [Histogram].
ett alternativ.
2zVälj
z Välj innehåll ([Ljusstyrka] eller [RGB])
och visningsstorlek ([Stor] eller [Liten]).
zz Tryck på knappen <M> för att
bekräfta inställningen.
Återställ inställningar
1Välj [Återställ].
2Välj [OK].
514
Visningsprestanda
Du kan välja mellan alternativen Jämn visning och Energisparläge för
skärmen vid stillbildsfotografering.
1Välj [5: Visningsprestanda].
2Välj ett alternativ.
Sökarens visningsformat
Om du använder en elektronisk sökare (tillval) kan du välja vilket
visningsformat som ska användas för sökaren.
1Välj [5: Sökarvisn.form].
ett alternativ.
2zVälj
z Använd knapparna <W> <X> för att
välja ett alternativ.
zz Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
515
Visningsinställningar
Om du använder en elektronisk sökare (tillval) kan du välja vilket
visningsformat som ska användas för fotograferingsskärmarna.
1Välj [5: Visningsinställn.].
ett alternativ.
2zVälj
z Auto
Använd skärmen som display normalt
men växla till sökaren när du tittar i den.
zz Manuell
Du kan begränsa visningen strikt till
skärmen eller sökaren.
att visa med skärm eller sökare.
3zVälj
z Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
516
Spegelvänd skärm
Kamerans skärm kan visa en spegelbild vid fotografering med skärmen
vänd mot motivet (mot kamerans framsida).
1Välj [5: Spegelv. skärm].
[På].
2zVälj
z Välj [Av] om du inte vill att skärmen ska
visa en spegelbild när den är vänd mot
kamerans framsida.
517
Hjälpfunktioner
När [zHjälp] visas under en meny kan du visa en beskrivning av
funktionen genom att trycka på knappen <B>. Tryck på knappen igen
för att stänga av hjälpskärmen. Tryck på knapparna <W> <X> eller vrid
på ratten <5> för att bläddra på skärmen när en rullningslist (1) visas
till höger.
zz Exempel: [z: Brusreducering för höga ISO]
<B>
B
(1)
Hjälptextstorlek
Du kan ändra textstorlek för hjälpvisningen.
1Välj [5: Hjälptextstorlek].
2Välj ett alternativ.
518
Egna fotograferingsmetoder (C1/C2)
M
Du kan registrera aktuella kamerainställningar, till exempel
fotograferingsinställningar, menyinställningar och inställningar för egen
programmering, som egna kamerainställningar.
1Välj [5: Egen kamerainst. (C1, C2)].
2Välj [Lagra inställningar].
önskade poster.
3zRegistrera
z På skärmen [Lagra inställningar] väljer
du [Eget fotoläge: C*] och trycker
sedan på <0>.
zz Välj [OK] på skärmen
[Eget fotoläge: C*].
De aktuella kamerainställningarna
är registrerade på Egen
kamerainställning C*.
Automatisk uppdatering av registrerade inställningar
Om du ändrar en inställning medan du använder Egen fotograferingsmetod
kan metoden uppdateras automatiskt med den nya inställningen
(Auto uppdat.). Du aktiverar den automatiska uppdateringen genom att
välja [På] för [Uppdatera autom] i steg 2.
Avbryta registrerade egna kamerainställningar
Om du väljer [Återställ inställningarna] i steg 2 kan standardinställningarna
för respektive läge återställas utan några registrerade egna kamerainställningar.
zz Du kan även ändra inställningar för fotografering och meny i din egen
kamerainställning.
519
Återställ kamera
M
Du kan återställa kamerans standardinställningar i metoderna <t> <d>
<s> <f> <a> och <k>.
1Välj [5: Återställ kamera].
[Grundinst.].
2zVälj
z Du återställer andra inställningar genom
att välja [Andra inställn.] och sedan
välja ett alternativ.
3Välj [OK].
zz ”Återställa inställningar för egen programmering” (=542) återställer
även inställningarna för egen programmering (C.Fn) och anpassade
kontrollinställningar.
zz Grundinställningar som [SpråkK] och [Datum/Klocka/Zon] återställs inte till
standardinställningarna.
520
Copyrightinformation
M
När du ställer in information om copyright registreras den i bilden i form
av Exif-data.
1Välj [5: Copyright information].
2Välj ett alternativ.
in texten.
3zSkriv
z Välj ett tecken med hjälp av
<V>‑pilknapparna eller <5>-ratten
och infoga tecknet genom att trycka
på <0>.
zz Genom att välja [ ] kan du ändra
indatametod.
zz Du kan ta bort det föregående tecknet
genom att välja [ ] och trycka
på <0>.
inställningsskärmen.
4zStäng
z Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
521
Copyrightinformation
Kontrollera informationen om copyright
När du väljer [Visa info om copyright]
i steg 2 kan du kontrollera angiven
information om [Upphovsman]
och [Copyright].
Ta bort informationen om copyright
När du väljer [Ta bort info om copyright] i steg 2 på kan du ta bort
informationen om [Upphovsman] och [Copyright].
zz Om posten för ”Upphovsman” eller ”Copyright” är lång visas eventuellt inte hela
posten när du väljer [Visa info om copyright].
zz Du kan även ställa in eller kontrollera copyright-information med EOS Utility
(EOS-programvara).
522
Övrig information
zz URL för bruksanv./programvara
Du kan ladda ned användarhandböcker genom att välja [5: URL för
bruksanv./programvara] och använda en smartphone för att skanna
den QR-kod som visas på kamerans skärm.
Du kan även använda en dator för att gå till den webbadress som visas
för att hämta programvaror.
zz Certifieringslogo visasM
Välj [5: Certifieringslogo visas] för att visa några av logotyperna
för kamerans certifieringar. Du hittar andra certifieringslogotyper
i användarhandboken, på kamerahuset och på kameraförpackningen.
zz FirmwareM
Välj [5: Firmware] för att uppdatera kamerans eller det monterade
objektivets firmware.
523
524
Egen programmering/
Min meny
Du kan finjustera kamerafunktioner och ändra funktionaliteten för
knappar och rattar så att de passar dina önskemål om bildtagning.
Du kan också lägga till menyalternativ och funktioner för egen
programmering som du justerar med jämna mellanrum på flikarna
i Min Meny.
525
Flikmenyer: Egna inställningar
=528
=532
=534
=542
=542
526
Ställa in funktioner för egen
programmering
M
[C.Fn I: Exponering],
1Välj
[C.Fn II: Autofokus] eller
[C.Fn III: Manövrering/Övrigt].
(1)
nummer för egen
2Välj
programmering.
zz Använd knapparna <Y> <Z>
för att välja nummer för egen
programmering (1).
inställning efter egna
3Ändra
önskemål.
zz Använd knapparna <W> <X> för
att välja en inställning (siffra).
zz Upprepa steg 2–3 för att ställa in en
annan funktion för egen programmering.
zz Längst ned på skärmen visas aktuella
inställningar för funktion för egen
programmering under respektive
funktionsnummer.
zz Alla inställningar som skiljer sig från
grundinställningarna visas i blått.
inställningsskärmen.
4zStäng
z Tryck på knappen <M>.
zz Skärmen i steg 1 visas igen.
527
Inställningsposter för egen
programmering
M
Du kan anpassa kamerafunktioner på fliken [8] så att de passar dina
fotograferingsönskemål.
C.Fn I: Exponering
C.Fn I-1: Inställbara exponeringssteg
Ställer in 1/2 steg för slutartid, bländarvärde, exponeringskompensation,
AEB, blixtexponeringskompensation m.m.
zz 0: 1/3 steg
zz 1: 1/2 steg
zz När [1/2 steg] har ställts in visas som på bilden nedan.
C.Fn I-2: ISO-inställningssteg
Du kan ändra manuella ISO-inställningssteg till hela steg.
zz 0: 1/3 steg
zz 1: 1 steg
zz Även om [1 steg] har ställts in kommer ISO-talet att ställas in automatiskt
i 1/3-stegsintervall när ISO auto har ställts in.
528
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn I-3: Variation avbryts automatiskt
Du kan ange att avbryta AEB och vitbalansvariation när strömbrytaren
är ställd på <2>.
zz 0: På
zz 1: Av
C.Fn I-4: Variationsföljd
Fotograferingsföljden för AEB och följden för vitbalansvariation kan ändras.
zz 0: 0, –, +
zz 1: –, 0, +
zz 2: +, 0, –
0 : Standardexponering
– : Underexponering
Vitbalansvariation
B/A-riktning
M/G-riktning
0 : Standardvitbalans
0 : Standardvitbalans
– : Blå förstärkning
– : Magenta-förstärkning
+ : Överexponering
+ : Gul förstärkning
AEB
+ : Grön förstärkning
529
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn I-5: Antal bilder med variation
Antal bilder tagna med AEB och vitbalansvariation kan ändras.
När [Variationsföljd] är inställt på [0, –, +], tas bildvarianterna i enlighet
med vad som visas i tabellen nedan.
zz 0: 3 bilder
zz 1: 2 bilder
zz 2: 5 bilder
zz 3: 7 bilder
(1-steg)
1:a bilden
3: 3 bilder Standard (0)
2:a
bilden
–1
3:e
bilden
+1
4:e
bilden
5:e
bilden
2: 2 bilder Standard (0)
±1
5: 5 bilder Standard (0)
–2
–1
+1
+2
7: 7 bilder Standard (0)
–3
–2
–1
+1
6:e
bilden
7:e
bilden
+2
+3
zz Om [2 bilder] har ställts in kan du välja sidan + eller - när du ställer in
AEB‑intervallet. Med vitbalansvariation kommer den andra bilden att justeras
mot antingen B/A- eller M/G-riktningen.
530
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn I-6: Säkerhetsförskjutning
Om motivets ljushet ändras och det inte går att uppnå en standardexponering
inom området för autoexponering ändrar kameran automatiskt den manuellt
valda inställningen för att uppnå en standardexponering. Den här inställningen
används för metoderna <s> och <f> om [Slutartid/Bländare] har valts.
Den här inställningen används för metoderna <d>, <s> och <f> om
[ISO-inställning] har valts.
zz 0: Av
zz 1: Slutartid/Bländare
zz 2: ISO-tal
zz Under [z: zISO-inställningar] åsidosätts den av säkerhetsförskjutningen
om en standardexponering inte kan uppnås, även om [ISO-område] eller
[Min.slutartid] ändras från standardinställningen.
zz Säkerhetsförskjutningens min- och maxgränser för ISO-talet bestäms av
[Auto område] (=146). Om det manuellt inställda ISO-talet däremot hamnar
utanför [Auto område] aktiveras säkerhetsförskjutningen uppåt eller nedåt till
det manuellt inställda ISO-talet.
zz När det behövs sker säkerhetsförskjutningen även när blixten används.
C.Fn I-7: Ljusmätmetod för AE-lås efter fokus
För varje ljusmätmetod kan du ange om
exponeringen ska låsas (AE-lås) när
motivet är i fokus med One-Shot AF.
Exponeringen är låst medan du håller
ned avtryckaren halvvägs.
Välj ljusmätmetoder för AE-lås och lägg
till en bockmarkering [X]. Registrera
inställningen genom att välja [OK].
531
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn II: Autofokus
C.Fn II-1: Begränsa AF-metod
Du kan begränsa till de AF-metoder du
vill använda.
Mer information om AF-metoder finns på
=198–=200.
Lägg till en bockmarkering [X] för de
AF-metoder som ska vara tillgängliga.
Registrera inställningen genom att
välja [OK].
zz Bockmarkeringen [X] kan inte tas bort från [Enpunkts AF].
C.Fn II-2: Orienteringslänkad AF-punkt
Du kan tilldela olika positioner AF-punkter eller ramar för AF-område baserat
på om du fotograferar vertikalt och horisontellt.
zz 0: Samma för både vert./horis.
AF-punkter eller ramar för AF-område i samma position används för
både vertikal och horisontell fotografering.
zz 1: Separat AF-punkt: pkt
Separat AF-punkt eller rampositioner kan tilldelas för varje
kameraorientering (1. Horisontell, 2. Vertikal med kameragreppet uppåt,
3. Vertikal med kameragreppet nedåt. Användbart när du automatiskt
byter till AF-punkter eller ramar för AF-område i andra positioner baserat
på kameraorientering.
AF-punkter eller ramar för AF-område som kopplats till de tre
kameraorienteringarna sparas.
532
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn II-3: Initial Servo AF-pkt för c
Du kan ställa in initial AF-punkt för Servo AF när AF-metoden är inställd
på [u+Följning].
zz 0: Auto
Den initiala AF-punkten för Servo AF för [u+Följning] ställs in
automatiskt i enlighet med fotograferingsförhållandena.
zz 1: Initial AF-pkt satt för c
Servo AF startar från den manuellt inställda AF-punkten när AF-funktionen
är inställd på [Servo AF] och AF-metoden är inställd på [u+Följning].
zz 2: AF-punkt satt för
Om du växlar från [Spot-AF] eller [Enpunkts AF] till [u+Följning]
startar Servo AF från den AF-punkt som valdes manuellt innan du
växlade funktion. Användbart när du startar Servo AF från den AF-punkt
som du valt innan du byter till [u+Följning].
533
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn III: Manövrering/Övrigt
C.Fn III-1: Rattriktning för Tv/Av
Du kan vända på rattens vridriktning när du ställer in slutartid och bländarvärde.
När du använder fotograferingsmetoden <a> är vridriktningen för
rattarna <6> och <5> omvänd. För övriga fotograferingsmetoder är
det bara vridriktningen för ratten <6> som är omvänd. Riktningen för
ratten <5> i metoden <a> matchar riktningen för att ställa in
exponeringskompensation i metoderna <d>, <s> och <f>.
zz 0: Normal
zz 1: Omvänd riktning
534
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn III-2: Anpassa knappar
Du kan tilldela vanliga funktioner, till exempel <V> eller <B>, till knappar.
Olika funktioner som används vid tagning av stillbilder eller filmer,
kan tilldelas samma knapp.
1Välj en del i listen.
en funktion att tilldela.
2zVälj
z Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
535
Inställningsposter för egen programmering
Funktioner som är tillgängliga för knappar
Funktion
Starta ljusmätning och AF
L
k
k
k
Stoppa AF
k
k
Val av AF-punkt
k
k
Sätt AF-punkt till centrerad
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
AF-metod*1
k
k
Toucha och dra AF
k
k
Direktval av AF-punkt
AF
Ögonavkänning AF*1
k
k
Peaking
k
k
AE-lås
k
k
AE-lås (Håll in)
k
k
AE-lås (när knapp trycks)
Exponering
Filmer
536
O
g
AE-lås/FE-lås*1
k
k
Exponeringskompensation
k
k
k
k
Ljusmätmetod*1
k
k
Blixtfunktionsinställningar*1
k
k
Blixttändning*1
k
k
FE-lås*1
k
k
Filminspelning
k
k
Pausa Filmservo-AF
k
k
ISO-tal
Starta ljusmätning*1
k
k
k
Inställningsposter för egen programmering
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
537
Inställningsposter för egen programmering
Funktion
Tryck ned knapparna direkt
Q
Meny
k
k
Skärpedjupskontroll*1
k
k
Återställ valt objekt till Fv*1
k
k
Återställ Tv/Av/ /ISO till Fv*1
k
k
från snabbkontrollskärmen
k
k
Förstora/förminska
k
k
Menyvisning
k
k
Bildkvalitet*1
k
k
Sidförhållande för stillbilder*1
k
k
Matningsmetod*1
k
k
Auto ljuskorrigering
k
k
Bildstil
k
k
Skärmavtryckare*1
k
k
RAW-sekvensläge*1
k
k
Välja mapp
k
k
Skapa mapp*1
k
k
Maximal skärmljusstyrka (temp)
k
k
Skärm av
k
k
Ekoläge
k
k
Wi-Fi/Bluetooth-anslutning
k
k
Ingen funktion (ej möjlig)
k
k
*1: Kan inte tilldelas som en funktion vid filminspelning.
538
L
Rattfunktionsinställningar
Inställningsposter för egen programmering
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
539
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn III-3: Anpassa rattar
Du kan tilldela vanliga funktioner, till exempel <5>, <6> eller <5>,
till rattar.
1Välj en del i listen.
en funktion att tilldela.
2zVälj
z Bekräfta inställningen genom att trycka
på <0>.
Funktioner som är tillgängliga för rattar
Funktion
6
5
Slutarhastighetsinställning i M-läget
k
k
Bländarinställning i M-läget
k
k
Ändra bländare
k
Ändra slutartid
k
Sätt ISO-hastighet
k
Exponeringskompensation
Ingen funktion (ej möjlig)
540
5
k
k
k
k
Inställningsposter för egen programmering
C.Fn III-4: Utlös slutaren utan objektiv
Du kan ange om det ska gå att ta stillbilder eller filmer utan att något
objektiv har monterats på kameran.
zz 0: Av
zz 1: På
C.Fn III-5: Dra in objektiv vid avstängning
Inställning för att dra in kugghjulsdrivna EF- eller EF-S STM-objektiv
(till exempel EF 40mm f/2.8 STM) som fästs på kameran. Du kan ange om
objektiv som använts i förlängt läge ska dras in automatiskt när kameran
stängs av.
zz 0: På
zz 1: Av
zz Funktionen för indragning aktiveras inte vid automatisk avstängning
(med undantag för EF-M-objektiv).
zz Se till att objektivet är indraget innan du tar bort det.
zz När [0:På] har ställts in aktiveras den här funktionen oavsett hur omkopplaren
för fokuseringsmetod ställts in (AF eller MF).
541
Återställa inställningar för egen
programmering
zz Återställa alla inställningar för egen programmering
Genom att välja [8: Återställ alla C.Fn (C.Fn)] kan du återställa
alla inställningar för Egen programmering förutom inställningarna för
[Anpassa knappar] och [Anpassa rattar].
zz Återställa inställningar för [Anpassa knappar] och
[Anpassa rattar]
Genom att välja [8: Radera egna inställningar] kan du återställa
inställningarna för [Anpassa knappar] och [Anpassa rattar].
542
Flikmenyer: Min meny
=544
=547
=547
=548
543
Registrera Min meny
M
På fliken Min meny kan du registrera menyposter och egen programmering
vars inställningar du ändrar ofta.
Skapa och lägga till fliken Min meny
1Välj [Lägg till flik i Min meny].
[OK].
2zVälj
z Du kan skapa upp till fem Min meny-
flikar genom att upprepa steg 1 och 2.
Registrera menyalternativ på Min meny-flikar
1Välj [9: Konfigurera].
544
Registrera Min meny
2Välj [Välj poster att registrera].
önskade poster.
3zRegistrera
z Välj den post som ska ställas in och
tryck på <0>.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
zz Du kan registrera upp till sex objekt.
zz Om du vill återgå till menybilden i steg 2
trycker du på knappen <M>.
Min meny-inställningar
Du kan sortera och ta bort objekt på
menyfliken och byta namn på eller ta
bort den.
zz Sortera registrerade poster
Du kan ändra ordningen för de registrerade posterna på Min meny.
Välj [Sortera registrerade poster], välj den post du vill flytta och tryck
sedan på <0>. När [z] visas använder du knapparna <W> <X> för
att flytta posten. Därefter trycker du på <0>.
zz Radera valda poster/Radera alla poster på fliken
Du kan radera valfria registrerade poster. Välj [Radera valda poster]
för att ta bort en post i taget och [Radera alla poster på fliken] för att
ta bort alla registrerade poster från en flik.
545
Registrera Min meny
zz Radera flik
Du kan ta bort den aktuella Min meny-fliken. Välj [Radera flik] för att
ta bort fliken [MY MENU*].
zz Byt namn på flik
Du kan byta namn på Min meny-fliken under [MY MENU*].
1Välj [Byt namn på flik].
in texten.
2zSkriv
z Välj [ ] för att ta bort eventuella
onödiga tecken.
zz Använd pilknapparna <V> eller ratten
<5> för att välja ett tecken och tryck
sedan på <0>.
zz Genom att välja [ ] kan du ändra
indatametod.
det du har skrivit.
3zBekräfta
z Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
546
Registrera Min meny
Radera alla flikar i Min meny/Radera alla poster
Du kan ta bort alla skapade Min meny-flikar
eller Min meny-poster som registrerats
under dem.
zz Radera alla flikar i Min meny
Du kan ta bort alla flikar du har skapat i Min meny. När du väljer [Radera
alla flikar i Min meny] tas alla flikar i [MY MENU1] till [MY MENU5] bort
och fliken [9] återställs till standardläget.
zz Radera alla poster
Du kan ta bort alla poster som registrerats på flikarna i [MY MENU1] till
[MY MENU5]. Flikarna tas inte bort. Om du väljer [Radera alla poster]
tas alla poster som registrerats på alla skapade flikar bort.
zz Om du väljer [Radera flik] eller [Radera alla flikar i Min meny] tas även alla
fliknamn bort som döpts om via [Byt namn på flik].
547
Registrera Min meny
Inställningar för menyvisning
Under [Menyvisning] kan du ange vilken
menyskärm som ska visas först när du
trycker på knappen <M>.
zz Normal visning
Visar den senast visade menyskärmen.
zz Visa fliken Min meny
Visar med fliken [9] vald.
zz Visa endast fliken Min meny
Endast fliken [9] visas. (Flikarna [z], [3], [k], [5] och [8]
visas inte.)
548
Övrig information
I det här kapitlet beskrivs information om kamerafunktioner.
549
Programvara
Ladda ned och använda EOS-programvaran eller annan
dedikerad programvara
Installera alltid den senaste versionen av programvaran.
Uppdatera tidigare versioner som är installerade genom att skriva över den
med den senaste versionen.
zz Anslut inte kameran till en dator innan du har installerat programvaran.
Då installeras inte programvaran på rätt sätt.
zz Programvaran måste installeras på en Internetansluten dator.
zz Tidigare versionen kan inte visa bilder från den här kameran på rätt sätt.
Det går inte heller att bearbeta RAW-bilder från den här kameran.
programvaran.
1zHämta
z Anslut till internet från en dator och gå till följande Canon-webbplats.
www.canon.com/icpd
zz Ange det serienummer som visas på skärmen och ladda sedan
ned programvaran.
zz Dekomprimera den på datorn.
För Windows
Klicka på installationsfilen för att starta installationen.
För Macintosh
En dmg-fil skapas och visas. Följ anvisningarna nedan för
att starta installationen.
550
Programvara
(1) Dubbelklicka på dmg-filen.
BBEn enhetsikon och installationsfil visas på skrivbordet.
Om installationsfilen inte visas dubbelklickar du på
enhetssymbolen.
(2) Dubbelklicka på installationsfilen.
BBInstallationen påbörjas.
instruktionerna på skärmen för att installera
2Följ
programvaran.
Hämta och visa användarhandböcker för programvara
Användarhandböcker för programvara (PDF-filer) kan hämtas till datorn från
Canons webbplats.
zz Webbplats för användarhandbok för programvara
www.canon.com/icpd
zz Du måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller något annat Adobe PDFvisningsprogram (senaste versionen rekommenderas) för att visa
användarhandböckerna (PDF-filer).
zz Adobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
zz Dubbelklicka på den hämtade användarhandboken (PDF-fil) för att öppna den.
zz Mer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns i programmets
hjälpavsnitt eller liknande.
551
Importera bilder till en dator
Med hjälp av EOS-programvaran kan du importera bilder från kameran till
en dator. Detta kan göras på tre olika sätt.
Ansluta till en dator via en gränssnittskabel
1Installera programvaran (=550).
kameran till datorn via
2Anslut
gränssnittskabeln IFC-100U
(säljs separat; kontakt på
datorsidan: USB typ C).
zz Anslut kabelns ena kontakt till kamerans
digitalkontakt.
zz Anslut kabelns andra kontakt till datorns
USB-kontakt.
EOS Utility för att
3Använd
importera bilder.
zz Information finns i EOS Utility
användarhandbok.
zz Om en Wi-Fi-anslutning är aktiv kan kameran inte kommunicera med datorn –
inte ens om de är anslutna via en gränssnittskabel.
552
Importera bilder till en dator
Kortläsare
Du kan även använda en kortläsare för att överföra bilder till datorn.
1Installera programvaran (=550).
2Sätt i kortet i kortläsaren.
bilder med Digital Photo
3Importera
Professional.
zz Mer information finns i Digital Photo
Professional användarhandbok.
zz Om du använder en kortläsare i stället för EOS-programvaran när du överför
bilder från kameran till datorn kopierar du mappen DCIM på minneskortet
till datorn.
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Du kan ansluta kameran till en dator via Wi-Fi och importera bilder till datorn
(=408).
553
Ladda ett batteri direkt i kameran
Du kan använda USB-nätadaptern PD-E1 (säljs separat) för att ladda
batteriet LP-E17 utan att ta ut det ur kameran. Laddningen kommer att
upphöra om du använder kameran.
USB-nätadaptern.
1zAnslut
z När kamerans strömbrytare är ställd på
<2> ska du sätta in USB-nätadaptern
helt i digitalkontakten.
nätkabeln.
2zAnslut
z Anslut nätkabeln till USB-nätadaptern
och sätt i kontakten i eluttaget.
zz Laddningen startar och åtkomstlampan
(1) lyser orange.
zz När laddningen är klar släcks
åtkomstlampan. Koppla ur nätkabeln
och USB-nätadaptern från kameran.
(1)
zz Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom att inte
ladda det längre än 24 timmar åt gången.
zz Om laddningsproblem uppstår börjar åtkomstlampan blinka orange och en
skyddskrets avbryter laddningen. Om detta sker ska du koppla ur strömkabeln,
sätta in batteriet igen och vänta ett par minuter innan du kopplar in den
igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din återförsäljare eller närmaste
Canon Service Center.
554
Tillbehör för att driva kameran direkt från ett eluttag
zz Försök att dra ur USB-nätadaptern och koppla in den på nytt om
åtkomstlampan inte lyser.
zz Laddningstiden och laddningsnivån beror på temperaturförhållanden och
återstående kapacitet.
zz Av säkerhetsskäl tar det därför längre tid att ladda batteriet vid låga
temperaturer (0–10 °C).
zz Batterierna laddas inte när kameran är ansluten till en annan enhet via Wi-Fi
eller om kortplats-/batteriluckan är öppen.
Tillbehör för att driva kameran direkt från
ett eluttag
Du kan driva kameran direkt från ett eluttag genom att använda
strömadaptern DR-E17 tillsammans med nätadaptern CA-PS700
(båda säljs separat). Instruktioner för användning av dessa tillbehör finns
i användarhandböckerna för DR-E17 och CA-PS700.
zz Använd endast nätadaptern CA-PS700.
zz Anslut eller koppla inte från nätsladden eller kontakten när kameran är påslagen.
Du får inte heller koppla från strömadaptern när kameran är påslagen.
zz Dra ur nätkontakten ur vägguttaget när du inte längre använder kameran.
555
Felsökningsguide
Om du får problem med kameran läs först den här felsökningsguiden.
Om du inte finner den hjälp du behöver i den här felsökningsguiden
kontaktar du din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Strömförsörjningsrelaterade problem
Batterierna kan inte laddas med laddaren.
zz Använd inte några andra batterier än Canons originalbatteri LP-E17.
Batteriladdarens lampa blinkar snabbt.
zz Om (1) problem med batteriladdaren eller batteriet uppstår eller om
(2) kommunikationen med batteriet inte fungerar (vid användning
av batterier från andra tillverkare än Canon) avbryts laddningen
automatiskt och laddningslampan blinkar orange. I fall (1) drar du ut
sladden till laddaren ur vägguttaget. Ta ur batteriet och sätt i det på
nytt i laddaren. Vänta några minuter och sätt sedan i sladden igen.
Om problemet kvarstår kontaktar du din återförsäljare eller närmaste
Canon Service Center.
Laddningslampan blinkar inte.
zz Om den inre temperaturen hos batteriet som sitter i laddaren
är för hög laddas det av säkerhetsskäl inte (lampan är släckt).
Om batteritemperaturen av någon anledning blir för hög under
laddningen stoppas uppladdningen automatiskt (lampan blinkar).
När batteriets temperatur sjunker återupptas laddningen automatiskt.
556
Felsökningsguide
Batterierna kan inte laddas med USB-nätadaptern (säljs separat).
zz Batterierna laddas inte medan kamerans strömbrytare är inställd på <1>.
zz Om du använder kameran avbryts laddningen.
Åtkomstlampan lyser medan du laddar med USB-nätadaptern.
zz Om laddningsproblem uppstår börjar åtkomstlampan blinka med grönt
ljus och en skyddskrets avbryter laddningen. Om detta sker ska du
koppla ur strömkabeln, sätta in batteriet igen och vänta ett par minuter
innan du kopplar in den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din
återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Åtkomstlampan lyser inte medan du laddar med
USB‑nätadaptern.
zz Försök att dra ur USB-nätadaptern och koppla in den på nytt.
Kameran aktiveras inte fastän strömbrytaren är ställd på <1>.
zz Se till att kortplats-/batteriluckan är stängd (=42).
zz Kontrollera att batteriet är rätt isatt i kameran (=42).
zz Ladda batteriet (=40).
Åtkomstlampan lyser fortfarande eller blinkar när strömbrytaren
är i läget <2>.
zz Om strömmen bryts medan en bild registreras på kortet fortsätter
åtkomstlampan att lysa eller blinka i några sekunder. När
bildregistreringen är klar stängs strömmen av automatiskt.
557
Felsökningsguide
[Visar det här batteriet/de här batterierna Canon-logotypen?]
visas.
zz Använd inte några andra batterier än Canons originalbatteri LP-E17.
zz Ta bort och sätt i batteriet igen (=42).
zz Om polerna är smutsiga rengör du dem med en mjuk trasa.
Batteriet tar slut fort.
zz Använd ett fulladdat batteri (=40).
zz Batteriets prestanda kan ha minskat. Om batteriets prestanda är dåliga
byter du ut batteriet mot ett nytt.
zz Möjligt antal bilder minskas i nedanstående fall:
Om du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
Om du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
Om du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
Om du använder kamerans Wi-Fi/Bluetooth-funktioner (trådlös
kommunikation).
Kameran stänger av sig själv.
zz Automatisk avstängning är aktiverad Du kan stänga av funktionen
för automatisk avstängning genom att välja inställningen [Av] för
[Autom avstängn] under [5: Energispar] (=495).
zz Även om du har valt [Av] för [Autom avstängn] stängs skärmen av när
kameran inte används under den tidsperiod som angetts för [Skärm av],
men kameran förblir på.
zz Välj alternativet [Av] för [5: Ekoläge].
558
Felsökningsguide
Fotograferingsproblem
Det går inte att sätta fast objektivet.
zz Du behöver en monteringsadapter för att kunna fästa EF- eller EF-Sobjektiv på kameran. Kameran kan inte användas med RF-objektiv.
Det går inte att ta eller registrera några bilder.
zz Kontrollera att kortet är rätt isatt (=42).
zz Skjut kortets spärr för skrivskydd till inställningen skriva/radera (=42).
zz Om kortet är fullt byter du ut kortet eller raderar bilder som inte behövs
för att frigöra utrymme (=42, =327).
zz Det går inte att ta bilder om AF-punkten blir orange när du försöker
fokusera. Håll ned avtryckaren halvvägs på nytt om du vill ställa in fokus
igen automatiskt eller om du vill göra det manuellt (=58, =218).
Det går inte att använda kortet.
zz Om ett felmeddelande för kortet visas, se =45 eller =575.
Ett felmeddelande visas när kortet sätts in i en annan kamera.
zz Eftersom SDXC-kort har formaterats i exFAT och du formaterar ett kort
med den här kameran och sedan sätter in det i en annan kamera, kan ett
felmeddelande visas och det kanske inte går att använda kortet.
559
Felsökningsguide
Bilden är oskarp eller suddig.
zz Växla till AF-fokusläge (=7, =52).
zz Tryck försiktigt ned avtryckaren för att undvika kameraskakningar
(=58).
zz Om objektivet har Image Stabilizer (Bildstabilisator) ställer du
IS‑omkopplaren på <1>.
zz Vid fotografering i svag belysning kan slutartiden bli längre.
Använd en kortare slutartid (=106), välj ett högre ISO-tal (=143),
använd blixten (=283) eller ett stativ.
zz Se ”Minimera oskarpa foton” på =73.
Det går inte att låsa fokuseringen och komponera om bilden.
zz Ställ in AF-funktionen på One-Shot AF. Det går inte att ta bilder med
fokuseringslås med Servo AF (=74).
Serietagningshastigheten är låg.
zz Fotograferingshastigheten vid snabb serietagning kan ibland
sjunka, till exempel beroende på följande förhållanden: batterinivå,
temperatur, flimmerreducering, slutartid, bländare, motivförhållanden,
ljushet, AF‑funktion, typ av objektiv, blixtanvändning och
fotograferingsinställningar (=134).
560
Felsökningsguide
Det maximala antalet bilder i en bildserie vid serietagning är lägre.
zz Om du fotograferar ett motiv med fina detaljer (till exempel en gräsmatta)
blir filstorleken större och det maximala antalet bilder i en bildserie kan
bli lägre än det antal som anges på =577.
Även om jag har bytt kort ändras inte det maximala antalet bilder
i en bildserie.
zz Det maximala antalet bilder i en bildserie ändras inte när du byter ut
kortet, även om det är ett kort med hög hastighet. Det maximala antalet
bilder som visas i tabellen på =577 baseras på Canons testkort.
(Ju snabbare skrivhastighet kortet har desto högre blir faktiskt maximalt
antal bilder i en bildserie.) Av den anledningen kan det visade maximala
antalet bilder i en bildserie skilja sig från det faktiska maximala antalet
bilder i bildserien.
Bilden blir ljus trots att jag ställt in en lägre
exponeringskompensation.
zz Ställ in [z: Auto ljuskorrigering] på [Av] (=149). Om [Låg],
[Standard] eller [Hög] har valts kan bilden bli ljus även om en lägre
exponeringskompensation eller en lägre blixtexponeringskompensation
har ställts in.
Jag kan inte ställa in exponeringskompensation när både
manuell exponering och ISO auto är inställda.
zz Se =111 om hur du ställer in exponeringskompensation.
561
Felsökningsguide
Alla alternativ visas inte för korrigering för objektivaberration.
zz Även om [Kromatisk aberr.korr.] och [Diffraktionskorrigering] inte
visas när [Digital objektivoptim.] är inställd på [På], används båda
funktionerna vid fotografering, som vid inställningen [På].
zz [Digital objektivoptim.] eller [Diffraktionskorrigering] visas inte under
filminspelningar.
Om du använder blixt i metoderna <f> eller <d> minskar
slutartiden.
zz Under [z: Blixtstyrning] ställer du in [Lång synktid] på
[1/200‑1/60sek. auto] eller [1/200 sek. (fast)] (=291).
Blixten utlöses inte.
zz Kontrollera att en extern Speedlite-blixt som används är ordentligt
fastsatt i kameran.
zz Fotograferingen med blixt kan inaktiveras tillfälligt för att skydda
blixthuvudet om kamerans inbyggda blixt används upprepade gånger
under en kort tidsperiod.
Blixten utlöses alltid med full energi.
zz Andra blixtenheter än Speedlite i EL/EX-serien som används
i automatiskt blixtläge har alltid maximal uteffekt (=300).
zz När inställningarna för egen programmering av blixt för
[Blixtljusmätmetod] är inställd på [TTL-blixtmätning] (blixtautomatik)
utlöses blixten alltid med full effekt (=298).
Blixtexponeringskompensation kan inte ställas in.
zz Om blixtexponeringskompensationen redan har ställts in med
Speedlite kan den inte ställas in med kameran. När en extern
Speedlites blixtexponeringskompensation avbryts (ställs till 0) kan
blixtexponeringskompensation ställas in med kameran.
562
Felsökningsguide
Den angivna exponeringen ändras när jag fotograferar med
ISO auto och blixt.
zz Om det finns risk för överexponering vid blixtfotografering ändras
slutartiden och ISO-talet automatiskt för att minska risken för urblekta
högdagrar och för att uppnå standardexponering. När du använder vissa
objektiv vid blixtfotografering kan det hända att den slutartid och det
ISO-tal som visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs inte matchar
de valda fotograferingsinställningarna. Det kan ändra ljusheten hos
bakgrunder som befinner sig utanför blixtens räckvidd.
zz Använd ett manuellt inställt ISO-tal om du vill undvika att andra slutartider
eller ISO-tal än de som visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs
används vid fotografering med metoderna <d>, <s>, <f>, <a>
eller <t>.
Det går inte att fotografera med fjärrkontroll.
zz Välj matningsmetoden [Q] eller [k] (=135) när du tar stillbilder
med en trådlös fjärrkontroll. Ställ in [z: Fjärrkontroll] på [På] (=276)
när du spelar in filmer.
zz Kontrollera positionen för fjärrkontrollens frigöringsomkopplare.
zz Se =223, =446 om du använder den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1.
zz Information om hur du använder en fjärrkontroll för inspelning av
timelapse-film finns på =260.
En vit s -eller röd E-ikon visas vid fotografering.
zz Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Bildkvaliteten
hos stillbilder kan bli sämre när en vit [s]-ikon visas. Om den röda
[E]‑ikonen visas kommer fotograferingen snart att avslutas automatiskt
(=224).
563
Felsökningsguide
Under filminspelning visas den röda E-ikonen.
zz Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Om den röda
[E]-ikonen visas kommer filminspelningen snart att avslutas automatiskt
(=280).
Filminspelningen avslutas automatiskt.
zz Om kortets skrivhastighet är långsam kan filminspelningen avbrytas
automatiskt. Information om kort som kan lagra filmer finns på =579.
Du kan kontrollera kortets skrivhastighet på korttillverkarens
webbplats m.m.
zz Om du spelar in en film i 29 min och 59 sek, kommer filminspelningen
att stoppas automatiskt.
Det går inte att ställa in ISO-tal för filminspelning.
zz I alla inspelningsmetoder förutom [M] ställs ISO-talet in automatiskt.
Vid användning av [M] kan du ställa in ISO-talet manuellt
(=277, =581).
ISO 100 kan inte ställas in eller utökat ISO kan inte väljas under
filminspelning.
zz När [z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] väljer kameran
ISO‑värden på ISO 200 och högre.
zz När [z: Högdagerprioritet] är inställd på [På] är H (utökat ISO-tal)
inte tillgängligt.
zz När [z: Högdagerprioritet] är inställt på [Av] kan du ställa in
ISO 100,125,160 eller H (utökat ISO-tal).
564
Felsökningsguide
[F] visas.
zz [F] kan visas om du har valt att ha kameran i standbyläge för
filminspelning under längre tidsperioder eller efter upprepade
filminspelningar med följande inställningar:
4K-filminspelning
Filminspelning med hög bildfrekvens
Filminspelning medan kameran har varit ansluten via Wi-Fi
zz Kameran stängs automatiskt av efter cirka 3 minuter om du fortsätter
spela in när [F] visas. Kameran kan även stängas av automatiskt om
den befinner sig i standbyläge när [F] visas.
zz Stäng av kameran och låt den svalna när [F] visas.
Exponeringen ändras under filminspelning.
zz Om du ändrar slutartiden eller bländaren under filminspelning kan
ändringarna i exponeringen spelas in.
zz Du bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda
zoomning vid filminspelning. Om du zoomar när du filmar kan oväntade
exponeringsändringar eller objektivljud spelas in, ljudnivån bli ojämn eller
fokuseringen försämras.
Bilden flimrar eller horisontella ränder uppstår vid filminspelning.
zz Flimmer, horisontella ränder (brus) eller oregelbunden exponering
kan orsakas av lysrörsbelysning, LED-lampor och andra ljuskällor
under filminspelning. Om du ändrar inställningarna för exponering
(ljusstyrka) eller färgton kan det hända att även ändringarna registreras.
Vid användning av metoden [M] kan en långsam slutartid lösa
problemet. Problemet kan märkas mer när du spelar in en timelapse-film.
565
Felsökningsguide
Motivet ser förvrängt ut vid filminspelning.
zz Om du flyttar kameran åt vänster eller höger (panorering) eller filmar ett
rörligt motiv kan bilden se förvrängd ut. Problemet kan märkas mer när
du spelar in en timelapse-film.
Jag kan inte ta stillbilder under filminspelning.
zz Det går inte att ta stillbilder under filminspelning. Innan du tar stillbilder
ska du sluta spela in filmen och sedan välja en fotograferingsmetod
för stillbilder.
566
Felsökningsguide
Problem med trådlösa funktioner
Kan inte parkoppla med en smartphone.
zz Använd en smartphone som är kompatibel med Bluetooth Specification
Version 4.1 eller senare.
zz Aktivera Bluetooth på inställningsskärmen på din smartphone.
zz Parkoppling med kameran är inte möjlig från Bluetoothinställningsskärmen på din smartphone. Installera appen Camera
Connect (kostnadsfri) på din smartphone (=380).
zz En tidigare parkopplad smartphone kan inte kopplas ihop med kameran
igen om kamerans registrering finns kvar på smartphonen. I så fall
måste du ta bort kamerans registrering i Bluetooth-inställningarna på din
smartphone och försöka parkoppla igen (=388).
Det går inte att ställa in Wi-Fi-funktionen.
zz Om kameran är ansluten till en dator eller någon annan enhet via en
gränssnittskabel går det inte att ställa in kamerans Wi-Fi-funktioner.
Koppla bort gränssnittskabeln innan du ställer in några funktioner
(=376).
En enhet som anslutits med gränssnittskabel kan inte användas.
zz Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran
genom att ansluta dem via en gränssnittskabel om kameran är ansluten
till enheter via Wi-Fi. Avsluta Wi-Fi-anslutningen innan du ansluter
gränssnittskabeln till kameran.
Det går inte att ta och visa bilder.
zz Om en Wi-Fi-anslutning är aktiv går det kanske inte att använda
funktioner som fotografering och visning.
Avsluta Wi-Fi-anslutningen och utför sedan funktionen igen.
567
Felsökningsguide
Det går inte att återansluta till en smartphone.
zz Om du har ändrat inställningarna eller valt en annan inställning kanske
anslutningen inte upprättas även om du väljer samma SSID eller har
samma kombination kamera och smartphone. I så fall raderar du
kamerans anslutningsinställningar från Wi-Fi-inställningarna på din
smartphone och konfigurerar sedan en ny anslutning.
zz En anslutning kan inte upprättas om Camera Connect är igång när du
gör om anslutningsinställningarna. I så fall avslutar du Camera Connect
en stund och startar sedan om den.
Driftproblem
Det går inte att använda fingerrörelser.
zz Kontrollera att [5: Touchkontroll] är inställd på [Standard] eller
[Känslig] (=507).
En kameraknapp eller -ratt fungerar inte som den ska.
zz Om du spelar in film kontrollerar du inställningen [5: Avtryckarens
funkt för filmer] (=511).
zz Kontrollera inställningarna [8: C.Fn III-2: Anpassa knappar] och
[8: C.Fn III-3: Anpassa rattar] (=535, =540).
568
Felsökningsguide
Visningsproblem
På menyskärmen visas färre flikar och alternativ.
zz I baszonens metoder visas vissa menyflikar och alternativ inte. Flikar och
alternativ på menyskärmen varierar också mellan stillbilder och filmer.
Visningen börjar med [9] Min meny eller också visas endast
fliken [9].
zz På fliken [9] är [Menyvisning] inställt på [Visa fliken Min meny] eller
[Visa endast fliken Min meny]. Ställ in [Normal visning] (=548).
Filnamnets första tecken är ett understreck (”_”).
zz Ställ in [z: Färgrymd] på [sRGB]. Om [Adobe RGB] har ställts in
kommer det första tecknet att vara ett understreck (=162).
Filnamnet börjar med ”MVI_”.
zz Detta är en filmfil.
Filnumrering börjar inte från 0001.
zz Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen
inte börjar på 0001 (=486).
569
Felsökningsguide
Fel fotograferingsdatum och klockslag visas.
zz Kontrollera att rätt datum och klockslag är inställt (=497).
zz Kontrollera tidszon och sommartid (=497).
Datum och klockslag visas inte på bilden.
zz Fotograferingsdatum och klockslag visas inte på bilden. Datum och
klockslag registreras i bilddata i form av fotograferingsinformation.
När du skriver ut kan du välja att kopiera in det datum och klockslag som
registrerats i fotograferingsinformationen (=331).
[###] visas.
zz Om antalet bilder som registrerats på kortet överskrider det högsta antal
bilder som kameran kan visa kommer [###] att visas.
Skärmen visar inte en tydlig bild.
zz Om skärmen är smutsig rengör du den med en mjuk trasa.
zz Skärmens visning kan verka långsam i låga temperaturer eller se svart
ut i höga temperaturer. Den återgår till det normala i rumstemperatur.
570
Felsökningsguide
Problem vid visning
Delar av bilden blinkar svart.
zz [3: Högdagervarning] är inställd på [På] (=369).
En röd ruta visas på bilden.
zz [3: Visa AF-punkt] är inställd på [På] (=370).
Vid bildvisning visas inte AF-punkterna.
zz AF-punkterna visas inte när följande typer av bilder visas:
Bilder tagna med metoderna <8: FG>.
Bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
Beskurna bilder.
Bilder som har tagits med [Auto bildpassning] [På] med
HDR‑fotografering.
Bilden kan inte raderas.
zz Om bilden är skyddad kan den inte raderas (=323).
Stillbilder och filmer kan inte spelas upp.
zz Det går eventuellt inte att visa bilder som har tagits med en annan kamera.
zz Filmer som redigerats med en dator kan inte spelas upp med kameran.
Endast några få bilder kan visas.
zz Bilderna har filtrerats för visning med [3: Ange kriterier för bildsökn.]
(=363). Rensa kriterierna för bildsökning.
571
Felsökningsguide
Kameraljud och objektivljud hörs vid filmvisning.
zz Om du använder kamerans rattar eller objektiv under filminspelningen
kommer detta att ge upphov till ljud som också spelas in.
Vi rekommenderar att du använder den riktade stereomikrofonen DM-E1
(säljs separat) (=249).
Filmen kan ibland frysas tillfälligt.
zz Om det sker en drastisk förändring i exponeringsnivån under
filminspelningen stoppar inspelningen tillfälligt tills ljusstyrkan stabiliseras.
I så fall spelar du in med metoden [M] (=234).
Ingen bild visas på TV:n.
zz Kontrollera att [5: Videosystem] är korrekt inställd på [För NTSC] eller
[För PAL] för att passa den anslutna tv:ns videosystem (=502).
zz Kontrollera att HDMI-kabelns kontakt är helt intryckt (=321).
Det finns flera filmfiler för en och samma filminspelning.
zz Om filmfilens storlek överskrider 4 GB skapas en ny filmfil automatiskt
(=246). Men om du använder ett SDXC-kort som formaterats med
kameran, kan du spela in en film i en enda fil även om den överstiger
4 GB.
572
Felsökningsguide
Kortläsaren kan inte identifiera kortet.
zz Beroende på kortläsaren som används och datorns operativsystem,
kanske SDXC-kort inte identifieras korrekt. Om det händer ansluter du
kameran till datorn med gränssnittskabeln och importerar bilderna till
datorn med hjälp av EOS Utility (EOS-programvara).
Bilden kan inte storleksändras.
zz Med denna kamera kan du inte ändra storlek på JPEG- b eller
RAW‑bilder (=356).
Bilden kan inte beskäras.
zz Med denna kamera kan du inte beskära RAW-bilder (=354).
Ljusa prickar syns på bilden.
zz Vita, röda eller blå ljusprickar kan synas på de tagna bilderna eller på
inspelningsskärmen om sensorn påverkas av kosmisk strålning eller
liknande faktorer. Bildernas utseende kan eventuellt förbättras genom att
du utför [Rengör nuf] under [5: Sensorrengöring] (=503).
573
Felsökningsguide
Problem med sensorrengöringen
Slutaren låter när sensorn rengörs.
zz Om du navigerar till [5: Sensorrengöring] och väljer [Rengör nuf]
hörs ett mekaniskt ljud från slutaren under rengöringen men ingen bild
lagras på minneskortet (=174, =503).
Automatisk sensorrengöring fungerar inte.
zz Om du växlar strömbrytaren snabbt mellan lägena <1> och <2>
flera gånger visas kanske inte ikonen [f] (=47).
Problem vid anslutning till dator
Jag kan inte överföra bilder till datorn.
zz Installera EOS Utility (EOS-programvara) på datorn (=550).
zz Om kameran redan är ansluten via Wi-Fi kan den inte kommunicera
med en dator som är ansluten via en gränssnittskabel.
Kommunikationen mellan kameran och datorn fungerar inte.
zz När du använder EOS Utility (EOS-programvara) ställer du in
[z: Timelapse-film] på [Av] (=250).
574
Felkoder
(1)
Om det uppstår problem med kameran
visas ett felmeddelande. Följ anvisningarna
på skärmen. Om problemet kvarstår
antecknar du felkoden (Err xx) och
kontaktar ett Canon Service Center.
(1)
(2)
Felnummer
Orsak och åtgärder
(2)
575
Prestandadata
Stillbildsfotografering
zz Möjligt antal bilder
Cirka 305 bilder (vid en omgivningstemperatur på 23 °C)
• Baserat på användning av skärmen och ett fulladdat LP-E17-batteri enligt
CIPA‑teststandarder (Camera & Imaging Products Association).
zz Intervall för ISO auto
Fotograferingsmetod
t/d/s/f/a
ISO-tal
Ingen blixt
Med blixt
ISO 100–25600*
ISO 100–1600*
* Det faktiska ISO-området beror på vilka inställningar som har gjorts för [Minimum]
och [Maximum] i [Auto område].
• I baszonens metoder ställs ISO-talet in automatiskt.
• Vid bulbexponering ställs värdet ISO 400 automatiskt in.
576
Prestandadata
zz Guide för inställning av olika bildkvaliteter
Bildkvalitet
Registrerade pixlar
Filstorlek
(MB)
Möjligt antal
bilder
(Ungefärliga värden)
Maximalt antal bilder
i en bildserie
Standard
Hög
hastighet
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
32M
15M
8,1M
3,8M
11,1
2720
54
54
5,6
5380
54
54
5,8
5190
54
54
3,0
9860
54
54
3,6
8390
54
54
2,0
14600
54
54
1,6
18390
54
54
1
32M
35,6
850
23
23
F
32M
20,4
1490
34
36
1
73
32M
32M
35,6+11,1
650
23
23
F
73
32M
32M
20,4+11,1
960
34
36
RAW+JPEG
• Möjligt antal bilder baseras på Canons teststandarder och ett kort på 32 GB.
• Maximalt antal bilder i en bildserie enligt följande villkor och med ett SD-minneskort
som uppfyller Canons teststandarder (standard: 32 GB/hög hastighet: 32 GB UHSII-minneskort, kameran inställd på [o] snabb serietagning, sidförhållandet 3:2,
ISO 100 och bildstilen standard).
• Filstorleken, det möjliga antalet bilder och det maximala antalet bilder i en
bildserie varierar beroende på motiv, minneskortets tillverkare, sidförhållande,
ISO-tal, bildstil, egen programmering och andra inställningar.
zz Indikatorn för maximalt antal bilder i en bildserie ändras inte ens om du
använder ett snabbt SD-kort. I stället gäller tabellen för maximala antalet bilder
i en bildserie.
577
Prestandadata
zz Antalet pixlar vid olika sidförhållanden
(Ungefärliga pixels)
Bildkvalitet
3:2
4:3
1/F
6960×4640 (32,3 megapixlar)
6960×4640 (32,3 megapixlar)
3
6960×4640 (32,3 megapixlar)
6160×4640* (28,6 megapixlar)
a
4800×3200 (15,4 megapixlar)
4256×3200* (13,6 megapixlar)
a
3472×2320* (8,1 megapixlar)
3072×2320* (7,1 megapixlar)
b
2400×1600 (3,8 megapixlar)
2112×1600* (3,4 megapixlar)
Bildkvalitet
16:9
1:1
1/F
6960×4640 (32,3 megapixlar)
6960×4640 (32,3 megapixlar)
3
6960×3904* (27,2 megapixlar)
4640×4640 (21,5 megapixlar)
a
4800×2688* (12,9 megapixlar)
3200×3200 (10,2 megapixlar)
a
3472×1952* (6,8 megapixlar)
2320×2320 (5,4 megapixlar)
b
2400×1344* (3,2 megapixlar)
1600×1600 (2,6 megapixlar)
zz Det bildområde som visas för ett bildförhållande som markerats med en
asterisk (*) kan skilja sig något från det faktiska bildområdet. Kontrollera de
tagna bilderna på kameran LCD-skärm under fotograferingen.
zz Det verkliga sidförhållandet för bilder i de storlekar som markerats med en
asterisk ”*” kommer att skilja sig från angivet sidförhållande.
zz Mer information om filstorlekarna för JPEG-filer finns på =577.
Vid fotografering under likartade fotograferingsförhållanden blir filstorlekarna
mindre när [z: Stillbildsformat] är inställd på [3:2].
578
Prestandadata
Filminspelning
zz Kort som kan lagra filmer
Filminspelningsstorlek
H
L
w
SD-kort
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 eller högre
23
X
UHS-I, UHS Speed Class 3 eller högre
87
X
SD-Speed Class 10 eller snabbare
65
65
X
HDR-film
65
V
87
X
SD-Speed Class 4 eller snabbare
• När [k Digital IS] är inaktiverad.
• Den här tabellen anger kortets skriv- och läshastighet som krävs för att spela in film
(kortprestandakrav).
579
Prestandadata
zz Total filminspelningstid och filstorlek per minut
(Ungefärliga värden)
FilmInspelningsSTORLEK
H
L
Total möjlig inspelningstid på kort
8 GB
32 GB
128 GB
Filstorlek
65
X
8 min.
35 min.
2 tim. 21 min.
860 MB/min
23
X
8 min.
35 min.
2 tim. 22 min.
858 MB/min
87
X
17 min.
1 tim. 10 min. 4 tim. 43 min.
431 MB/min
65 X
HDR-film
35 min.
2 tim. 20 min. 9 tim. 23 min.
216 MB/min
65 V 1 tim. 26 min. 5 tim. 47 min.
w 87
X
40 min.
2 tim. 42 min.
23 tim. 11
min.
10 tim. 49
min.
87 MB/min
187 MB/min
• När [k Digital IS] är inaktiverad.
zz Om kamerans innertemperatur ökar kan filminspelningen stoppas innan den
totala möjliga inspelningstid som visas i tabellen ovan uppnås (=280).
zz Möjlig total tid för filminspelning
Cirka 80 min. (vid en omgivningstemperatur på 23 °C)
• Med ett fulladdat LP-E17-batteri.
• När [Insp.storl. film] under [z: Filmkvalitet] är inställd på L6X (NTSC)
eller L5X (PAL), och [z: Filmservo-AF] är inställd på [På].
580
Prestandadata
ISO-tal under filminspelning
I metoden [k]
zz ISO-talet ställs automatiskt in i intervallet 100–12800.
zz Under [z: kISO-inställningar] utökar alternativet [H(25600)] för
[Max. för auto] (=277) det högsta värdet för automatisk inställning
av ISO-område till H (motsvarande ISO 25600).
Med metoden [M]
zz När alternativet [AUTO] har valts för ISO-inställningen ställs ett
ISO‑värde i intervallet ISO 100–12800 automatiskt in.
zz Under [z: kISO-inställningar] utökar alternativet [H(25600)] för
[Max. för auto] (=277) det högsta värdet för automatisk inställning
av ISO-område till H (motsvarande ISO 25600).
zz ISO-talet kan ställas in manuellt i intervallet ISO 100–12800. Observera
att under [z: kISO-inställningar] utökar alternativet [H(25600)] för
[ISO-område] (=277) det högsta värdet för manuell inställning av
ISO-område till H (motsvarande ISO 25600).
581
Prestandadata
Bildvisning
zz Alternativ för att ändra storlek efter ursprunglig bildkvalitet
Tillgängliga storleksinställningar
Ursprunglig
bildkvalitet
4
a
3*
k
k
k
k
k
4
b
k
a
zz Storlek på bilder med ändrad storlek
(Ungefärliga pixels)
Bildkvalitet
3:2
4:3
4
4800×3200 (15,4 megapixlar)
4256×3200* (13,6 megapixlar)
a
3472×2320* (8,1 megapixlar)
3072×2320* (7,1 megapixlar)
b
2400×1600 (3,8 megapixlar)
2112×1600* (3,4 megapixlar)
Bildkvalitet
16:9
1:1
4
4800×2688* (12,9 megapixlar)
3200×3200 (10,2 megapixlar)
a
3472×1952* (6,8 megapixlar)
2320×2320 (5,4 megapixlar)
b
2400×1344* (3,2 megapixlar)
1600×1600 (2,6 megapixlar)
zz Det verkliga sidförhållandet för bilder i de storlekar som markerats med en
asterisk (*) kommer att skilja sig från angivet sidförhållande.
zz Bilden kan beskäras något beroende på storleksändringsförhållandena.
582
Informationsvisning
Skärm för stillbildsfotografering
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
zz Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Tillgänglig inspelningstid för film
Maximalt antal bilder i en bildserie
Möjligt antal bilder/sekunder tills
självutlösaren utlöses
Fokusgaffling/HDR/
Brusreducering vid multitagning/
Bulbtimer/Intervalltimer/
RAW‑sekvenstagning
Fotograferingsmetod/
Motivsymbol
AF-metod
AF-funktion
Ljusmätmetod
Bildkvalitet
Filminspelningsstorlek
Sidförhållande för stillbilder
AF-punkt (Enpunkts AF)
Batterinivå
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(14) Antal bilder kvar för fokusgaffling/
intervalltimer
(15) Temperaturvarning
(16) Vattenpass
(17) Histogram
(18) Direktkontroll
(19) Flimmerreducering
(20) Vitbalans/Vitbalanskorrigering
(21) Bildstil
(22) Auto ljuskorrigering
(23) Kreativa filter
(24) Skapa mapp
(25) Knapp för förstoring
(26) Exponeringssimulering
(27) Status för GPS
583
Informationsvisning
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(34)
(43)
(35)
(36)
(37)
(28) 1 indikator
(29) Blixt redo/FE-lås/
höghastighetssynkronisering
(30) Elektroniskt
(31) Matningsmetod
(32) Skärmavtryckare
(33) AE-lås
(34) Slutartid
(35) Bländarvärde
(44)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
Blixtexponeringskompensation
Indikator för exponeringsnivå
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi-signalstyrka
Bluetooth-funktion
ISO-tal
Högdagerprioritet
Exponeringskompensation
AEB/FEB
zz Du kan ställa in vad som ska visas när du trycker på <B> (=512).
zz Vattenpasset visas inte när du har valt AF-metoden [u+Följning] eller när
kameran är ansluten till en tv via en HDMI-kabel.
zz Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
584
Informationsvisning
Filminspelningsskärm
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
zz Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
Vattenpass
Batterinivå
Tillgänglig inspelningstid/använd
inspelningstid
(4) Filminspelningsläge/
timelapse-film/motivsymbol
(5) AF-metod
(6) Filminspelningsstorlek
(7) Digital film-IS
(8) Ljudinspelningsnivå (manuell)
(9) Filmservo-AF
(10) Temperaturvarning
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(11) AF-punkt (Enpunkts AF)
(12) Filminspelning inte möjlig
(13) Histogram (med manuell
exponering)
(14) Direktkontrollknapp
(15) Vitbalans/Vitbalanskorrigering
(16) Bildstil
(17) Auto ljuskorrigering
(18) Kreativa filter
(19) Video-snapshot
(20) Status för GPS
(21) Knapp för förstoring
585
Informationsvisning
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(22) Indikator för ljudinspelningsnivå
(manuell)
(23) AE-lås
(24) Slutartid
(25) Bländarvärde
(26) Indikator för exponeringsnivå
(27) Filminspelning pågår
(32)
(33)
(34)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
Val av AF/MF
Wi-Fi-signalstyrka
Bluetooth-funktion
ISO-tal
Högdagerprioritet
Wi-Fi-funktion
Exponeringskompensation
zz Du kan ställa in vad som ska visas när du trycker på <B> (=512).
zz Vattenpasset visas inte när du har valt AF-metoden [u+Följning] eller
när kameran är ansluten till en tv via en HDMI-kabel.
zz Den elektroniska nivån, rutnät eller histogram kan inte visas under
filminspelning. (Visningen försvinner när du börjar spela in en film.)
zz När filminspelningen startar ändras den återstående tiden för filminspelningen
till förfluten tid.
zz Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
586
Informationsvisning
Motivsymboler
Med fotograferingsmetoden <A> upptäcks motivet i kameran och allting
ställs in automatiskt för att passa motivet. Motivtypen visas i skärmens övre
vänstra hörn.
Motiv
Porträtt
Icke-porträtt
BakgrundsNatur-/
I
färg
I rörelse* utomhusNärbild*2
rörelse*1
miljö
1
Bakgrund
Ljus
Grå
Motljus
Innehåller blå
himmel
Ljusblå
Motljus
*3
Solnedgång
*3
Orange
Spotlight
Mörk
Med stativ*
Mörkblå
1
* 4* 5
*
3
* 4* 5
*
3
*1: Visas inte vid filminspelning.
*2: Visas när objektivet har avståndsinformation. Om du använder ett förlängningsrör
eller ett närbildsobjektiv kan det hända att symbolen inte motsvarar den aktuella
miljön.
*3: Symbolen visas för det motiv som valts från de identifierade motiven.
*4: Visas om samtliga förhållanden nedan gäller:
Fotograferingsmiljön är mörk, det är en natt- eller kvällsbild och stativ används.
*5: Visas med något av objektiven nedan:
• EF300mm f/2.8L IS II USM
• EF400mm f/2.8L IS II USM
• EF500mm f/4L IS II USM
• EF600mm f/4L IS II USM
• Image Stabilizer-objektiv (Bildstabilisator) som kommit under och efter 2012.
*4+*5: Om förhållandena i både *4 och *5 uppfylls blir slutartiden längre.
zz För vissa miljöer eller fotograferingsförhållanden kan det hända att ikonen inte
motsvarar den aktuella miljön.
587
Informationsvisning
Visningsskärm
zz Visningsskärm för grundinformation för stillbilder
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi-signalstyrka
Batterinivå
Visningsnr/Totalt antal bilder/
Antal hittade bilder
Slutartid
Bländarvärde
Värde för
exponeringskompensation
Bluetooth-funktion
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Redan skickad till en dator/
smartphone
Gradering
Bildskydd
Mappnummer – filnummer
Bildkvalitet/redigerad bild/
beskärning
Högdagerprioritet
ISO-tal
zz Om bilden togs med en annan kamera kan kanske en del information inte visas.
zz Det går eventuellt inte att visa bilder som tagits med den här kameran på
andra kameror.
588
Informationsvisning
zz Visningsskärm för detaljerad information för stillbilder
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(2)
(3)
(13)
(14)
(4)
(15)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Bländarvärde
Slutartid
Fotograferingsmetod
Vitbalans
Auto ljuskorrigering
Vitbalanskorrigering
Bildstil/inställningar
Värde för
exponeringskompensation
Fotograferingsdatum och
-klockslag
(16)
(10)
(11)
(12)
(13)
Histogram (ljusstyrka/RGB)
ISO-tal
Högdagerprioritet
Blixtexponeringskompensation/
Studsblixt/HDR-fotografering/
Brusreducering vid multitagning
(14) Ljusmätmetod
(15) Filstorlek
(16) Bildkvalitet/redigerad bild/
beskärning
* När du tar bilder med RAW+JPEG-bildkvalitet visas RAW-filens filstorlek.
* Linjer som anger bildområdet visas för bilder som tagits där sidförhållande ställts
in (=125) och RAW eller RAW+JPEG har ställts in för bildkvalitet.
* Vid blixtfotografering utan blixtexponeringskompensation visas [0].
* [ ] visas för bilder tagna med indirekt blixtbelysning.
* En symbol för effekten (=177) och justeringsvärdet för dynamiskt omfång visas
för bilder som tagits med HDR-fotografering.
* [M] visas för bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
* [u] visas för bilder som skapats efter RAW-bildbearbetning, extraherats från
RAW‑sekvensbilder, storleksändrats, beskurits eller sparats med Creative Assist.
* [N] visas för bilder som beskurits och sedan sparats.
589
Informationsvisning
zz Visningsskärm för detaljerad information för film
(1)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
Filmvisning
Filminspelningsläge/
timelapse-film/Video-snapshot
Bildstorlek
Bildhastighet
(3)
(4)
(7)
(8)
(5)
(6)
(7)
(8)
Komprimeringsmetod
Digital film-IS
Inspelningstid
Filminspelningsformat
* [G] visas för stillbilder tagna som testbilder för timelapse-filmer.
zz Under filmvisning visas ”*, *” för [Finhetsgrad] och [Tröskel] för [Bildstil]
[Skärpa].
590
Varumärken
zz Adobe är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.
zz Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
zz Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade
i USA och andra länder.
zz SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
zz HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
zz Wi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi Protected Setup-märket är varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
zz När WPS används på kamerans inställningsskärmar och i den här
användarhandboken står det för Wi-Fi Protected Setup.
zz Bluetooth®-ordets märke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Canon Inc. sker med
licens. Övriga varumärken och handelsnamn tillhör sina respektive ägare.
zz Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.
591
Om MPEG-4-licensiering
”This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use
for MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (”AVC VIDEO”) AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
Tredjepartsprogramvara
Produkten innehåller programvara från tredje part.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights
reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this
software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided ‘as is’ with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
592
● CMSIS-kärnhuvudfiler
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS ”AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE.
593
● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS ”AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
594
Originaltillbehör från Canon rekommenderas
Kameran är utformad för att fungera optimalt med originaltillbehör
från Canon. Därför rekommenderas du använda den här produkten
med originaltillbehör.
Canon ansvarar inte för eventuella skador på produkten och/eller olyckor
som brand eller liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra
tillverkare än Canon (till exempel ett batteri som läcker och/eller exploderar).
Observera att reparationer på grund av fel på tillbehör från andra tillverkare
än Canon inte täcks av reparationsgarantin, även om du kan begära sådana
reparationer men betala för dessa.
zz Batteri LP-E17 är endast avsett för Canon-produkter. Om du använder det med
en icke-kompatibel batteriladdare eller produkt kan det leda till fel eller olyckor
som Canon inte kan hållas ansvariga för.
595
Index
Tal
[4K] 3840×2160 (Film) : 241
A
Adobe RGB : 162
AEB (Automatisk
exponeringsvariation) : 141
AE-lås : 217, 233, 531
AF
AF-funktion : 195
AF-hastighet : 274
AF-hjälpbelysning : 197, 215
AF-metod : 198
Begränsa AF-metod : 532
Komponera om : 74
Kontinuerlig AF : 211
Manuell fokusering : 218
Objektiv med elektronisk MF : 214
Orienteringslänkad AF-punkt : 532
Pipljud (Pipsignal) : 508
Ram för AF-område : 84, 206
Touch och dra AF : 212
Val av AF-punkt : 203
Ögonavkänning AF : 209
AF-startknapp : 59
Akvarell : 98, 340
Album (Video-snapshot) : 261, 351
ALL-I : 250
Anpassa knappar : 536
Ansikte+Följning : 198, 201
Anslutning för fjärrutlösare : 223
Antal pixels : 122, 577
<A+> (Smart motivläge) : 70
Autofokus → AF
Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) : 149
Automatisk avstängning : 495
Automatisk nivå : 270
Automatisk rotering : 489
596
Automatisk återställning : 488
Av (Bländarförval AE) : 108
Avtryckare : 58, 511
Avtryckarfunktioner : 511
B
Bakgrundsmusik : 311, 312, 353
Bakre inmatningsratt : 34, 59
Baszonen : 36
Batteri → Ström
Beskärning (bilder) : 354
Bevara känslan (AVB) : 155, 157
Bildbläddring (Visningshopp) : 365
Bilder
Automatisk återställning : 488
Automatisk rotering : 489
Filnumrering : 486
Förstora bilder : 307
Fotograferingsinformation : 305, 589
Gradering : 358
Histogram : 367
Högdagervarning : 369
Importera (till dator) : 552
Indexvisning : 308
Kontinuerlig (filnumrering) : 487
Manuell återställning : 488
Manuell rotering : 326
Radera : 327
Skydda bilder : 323
Sökkriterier : 363
Visa AF-punkt : 370
Visning : 301
Visningshopp (Bildbläddring) : 365
Bildhastighet : 243, 502
Bildkvalitet : 122, 577
Bildsökning : 363
Bildspel : 361
Bildstabilisering : 216
Bildstil : 163, 166, 169
Index
Bildvisningstid : 127
Blixt
Blixtexponeringskompensation :
286, 293
Blixtaggregat från annan tillverkare
än Canon : 300
Blixtexponeringskompensation : 286, 293
Blixtmetod : 292, 295
Blixt (Speedlite)
Blixtexponeringskompensation : 293
Blixtstyrning
(funktionsinställningar) : 289
Effektiv räckvidd : 284
Egen programmering : 298
Externa blixtaggregat : 300
FEB (Variation blixtexponering) : 298
FE-lås : 287
Inbyggd blixt : 284
Lång synktid : 291
Manuell blixt : 292, 295
Minskning av röda ögon : 290
Slutarsynkronisering
(1:a/2:a ridån) : 293, 297
Synkroniseringstid : 300
Trådlöst : 296
Bluetooth-funktion : 379, 446, 453
Adress : 453
Ansluta : 381
Bländarförval AE : 108
Brusreducering
Högt ISO-tal : 172
Långa (bulb) exponeringar : 171
Brusreducering för höga ISO : 172
Brusreducering för lång
exponeringstid : 171
Brusreducering vid multitagning : 172
Bulbexponering : 190
Bulbtimer : 191
C
<C1>/<C2>
(Egna kamerainställningar) : 519
Centrumvägd genomsnittsmätning : 151
Certifieringslogotyp : 523
Copyright-information : 521
Creative Assist : 76, 347
D
Data för dammborttagning : 174
Datum/klocka : 497
Delarnas namn : 34
Diffraktionskorrigering : 131, 346
Digitalkontakt : 552
Digital objektivoptimering : 130, 345
Distorsionskorrigering : 129, 345
DPOF (Digital Print Order Format) : 331
Dra : 66
Dubbeltryckning : 306
Dämpare : 249
E
Egen programmering : 525
Egen VB : 158
Egna kamerainställningar : 519
Ekoläge : 494
Elektronisk nivå : 583, 584
Eluttag : 555
Enbild : 133
Enbildsvisning : 304
Energispar : 495
Enpunkts AF : 198, 203
Err (felkoder) : 575
Evaluerande ljusmätning : 151
exFAT : 246, 491
Exponeringskompensation : 140
Exponeringskompensation
i metod M med ISO auto : 111
Exponeringssimulering : 154
597
Index
Extern mikrofon : 249
Extern Speedlite → Blixt (Speedlite)
Extrahering av stillbilder : 319
F
FAT32 : 246, 491
FEB (Variation blixtexponering) : 298
FE-lås : 287
Felmeddelanden : 575
Felsökning : 556
[FHD] 1920×1080 (Film) : 241
Filmer : 227
AE-lås : 233
Automatisk långsam slutare : 279
Automatisk nivå för filmer : 270
Bildhastighet : 243
Digital IS för film : 268
Dämpare : 249
Extern mikrofon : 249
Filminspelningsstorlek : 241
Filmsammandrag : 222, 317
Filmservo-AF : 271, 273, 274
Filmservo-AF-hastighet : 274
Filstorlek : 246, 580
Frame Grab : 315
HDMI-utgång : 278, 509
HDR-filminspelning : 239
Informationsvisning : 585
Inspelning med manuell
exponering : 234
Inspelningstid : 247, 580
Komprimeringsmetod : 243
Kort som kan lagra filmer : 579
Ljudinspelning/
Ljudinspelningsnivå : 248
Mikrofon : 233, 249
Redigera första och sista scenen : 313
Redigering : 313, 317
Rutnät : 513
598
Skärpeföljningskänslighet
för filmservo-AF : 273
Spela in med autoexponering : 232
Timelapse-film : 250
Video-snapshot : 261
Vindbrusfilter : 248
Visning : 309
Filmsammandrag : 222, 317
Filnamnstillägg : 122, 243
Filstorlek : 246, 577, 580
Filtereffekt (Monokrom) : 168
Fingerrörelser : 66, 306, 507
Firmware : 523
Fisheye-effekt : 98, 339
Fjärrkontroll : 223
Fjärrutlösare : 223
Flerfunktion : 34, 60
Flexibel-prioritet AE : 112
Flimmerreducering : 193
Fokusering → AF
Fokuseringslås : 74
Fokusgaffling : 180
Formatera : 45, 490
Formatera (kortinitiering) : 45, 490
Fotograferingsguide : 492
Fotograferingsmetod
<A+> (Smart motivläge) : 70
Av (Bländarförval AE) : 108
[C1]/[C2]
(Egna kamerainställningar) : 519
Fv (Flexibel-prioritet AE) : 112
Kreativa filter : 96
Akvarell : 98
Fisheye-effekt : 98
Grynig svartvit : 98
HDR konst standard : 99
HDR oljemålning : 99
HDR relief : 99
Leksakskameraeffekt : 98
Index
Miniatyreffekt : 99
Mjuk fokus : 98
M (Manuell exponering) : 110
P (Programautomatik) : 104
Specialmotivläge (SCN) : 78
HDR-motljuskontroll : 91
Kvällsporträtt : 89
Landskap : 83
Mat : 88
Nattfoto utan stativ : 90
Närbild : 87
Panorering : 85
Porträtt : 81
Självporträtt : 80
Slät hud : 82
Sport : 84
Tv (Tidsförval AE) : 106
Frame Grab : 315
Funktionsfel : 556
Funktionsguide : 493
Fv (Flexibel-prioritet AE) : 112
Färgmättnad : 167
Färgrymd : 162, 345
Färgtemperatur : 159
Färgton : 88, 167
Förstora bilder : 205, 218, 307
Förstoring : 373
G
GPS : 455
Gradering : 358
Grynig svartvit : 98, 339
H
[HD] 1280×720 (film) : 241
HDMI : 278, 321, 509
HDMI HDR : 510
HDMI-utgång : 278
HDR-filminspelning : 239
HDR-fotografering : 176
HDR konst standard : 99
HDR-motljuskontroll : 91
HDR oljemålning : 99
HDR relief : 99
Histogram : 367, 514
Hjälp : 518
Textstorlek : 518
Hämta en 4K-bild : 315
Hög (bildkvalitet) : 122
Högdagerprioritet : 150
Högdagervarning : 369
I
ICC-profil : 162
Importera bilder till en dator : 552
Inbyggd blixt : 284
Indexvisning : 308
Indikator för exponeringsnivå : 584, 586
INFO-knappen : 61
Inmatningsratt : 34, 59
Inställbara exponeringssteg : 528
Inställningar för fotobok : 335
Inställningsratt : 36
Intervalltimer : 187
IPB : 243
ISO-tal : 143, 277
Automatiskt ISO-område : 146, 576
Auto område (stillbilder) : 146
ISO-område : 145, 277
Minsta slutartid för ISO auto
(stillbilder) : 147
J
JPEG : 577
599
Index
K
Kamera
Hålla kameran : 57
Kameraskakningsoskärpa : 136, 191
Återställ inställningar : 520
Kombinations-IS : 269
Kontinuerlig (filnumrering) : 487
Kontrast : 149, 167
Korrigering av kromatisk aberration : 131
Korrigering av periferibelysning : 129, 345
Kort : 11, 33, 42
Felsökning : 45, 559
Formatera : 45, 490
Lågnivåformatering : 490
Skrivskydd : 42
Kortkrav : 244, 579
Kreativa filter : 96, 338
Kreativa zonen : 37
Kromatisk aberrationsjustering : 346
Kvällsporträtt : 89
Känslighet → ISO-tal
L
Ladda : 40, 554
Laddare : 38, 40
Landskap : 83
Leksakskameraeffekt : 98, 340
Liten (bildkvalitet) : 122
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå : 248
Ljusmätmetod : 151
Lutningskorrigering : 355
Långa (bulb) exponeringar : 190
Långsam serietagning : 133
M
M (Manuell exponering) : 110
Manuell exponering : 110, 234
Manuell fokusering : 218
Manuell återställning : 488
600
Mat : 88
Matningsmetod : 133
Maximalt antal bilder
i en bildserie : 124, 577
Medium (bildkvalitet) : 122
Meny : 62
Egen programmering : 526
Filminspelning : 228
Funktionsinställningar : 482
Inställningsprocedur : 63
Min meny : 543
Nedtonade menyalternativ : 65
Stillbildsfotografering : 117
Trådlösa
kommunikationsfunktioner : 376
Visning : 302
Metod för slutarutlösning : 186
MF (Manuell fokusering) : 218
M-Fn-knapp : 34, 60
MF-peaking : 220
Mikrofon : 233, 249
Miniatyreffekt : 99, 101, 340
Miniatyreffekt-film : 266
Min meny : 544
Minneskort → Kort
Minskad visning : 308
Minskning av röda ögon : 290
Mjuk fokus : 98, 339
Monokrom : 164, 168
Motivsymboler : 75, 587
MP4 : 243
Mättimer : 153
Möjlig inspelningstid (film) : 580
Möjligt antal bilder : 576
N
Nattfoto utan stativ : 90
Normal (bildkvalitet) : 122
NTSC : 243, 502
Index
Närbild : 87
Nätadapter : 555
Nätaggregat : 555
O
Objektiv : 49, 51
Diffraktionskorrigering : 131, 346
Digital objektivoptimering : 130, 345
Distorsionskorrigering : 129, 345
Frigöringsknapp : 50, 53
Korrigering av kromatisk
aberration : 131
Korrigering av
periferibelysning : 129, 345
Kromatisk aberrationsjustering : 346
Omkopplare för
fokuseringsmetod : 52, 219
Optisk
aberrationsjustering : 128, 276, 345
Objektiv med elektronisk MF : 214
Oljemålning : 340
Omkopplare för fokuseringsmetod :
7, 35, 52, 218, 221, 501
One-Shot AF : 196
Orienteringslänkad AF-punkt : 532
P
P (Programautomatik) : 104
PAL : 243, 502
Panorering : 85
Pekljud : 508
Pipljud (Pipsignal) : 508
Platsinformation : 455
Porträtt : 81
Programautomatik : 104
Programförskjutning : 105
Programvara : 550
Användarhandbok : 551
Q
[Q] (Snabbkontroll) : 67
R
Radera (bilder) : 327
Ram för AF-område : 84, 206
RAW : 123
RAW-bildbearbetning : 341
RAW+JPEG : 122, 577
RAW-sekvensläge : 137
Rem : 38
Rotera (bilder) : 326, 489
Rutnät : 371, 513
S
<SCN> (Metoden Specialscen) : 36, 78
SD/SDHC/SDXC-kort → Kort
Sensorrengöring : 503
Sepia (monokrom) : 168
Serietagning : 133
Servo AF
Filmservo-AF : 271, 273, 274
Initial AF-punkt : 533
SERVO : 196
SERVO (Servo AF) : 196
Sidförhållande → Stillbildsformat
Sidförhållande för stillbilder : 125, 578
Självporträtt : 80
Självutlösare : 135
Skakningsoskärpa : 58, 73
Skapa/välja mapp : 484
Skriva ut
Beställa kopior : 331
Inställningar för fotobok : 335
Skydda bilder : 323
Skärm : 32, 46
Ljusstyrka : 496
Vinkeljustering : 46
Skärm av : 495
601
Index
Skärmavtryckare : 184
Skärpa : 167
Skärpedjupskontroll : 109
Skärpeföljn känslighet : 273
Slutarsynkronisering : 293, 297
Slät hud : 82
Smart motivläge : 70
Snabbkontroll : 67
Snabb serietagning : 133
Sommartid : 498
Specialmotivläge (SCN) : 78
Sport : 84
Spot-AF : 198, 203
Spotmätning : 151
Språk : 500
sRGB : 162
Standardinställningar
Anpassa funktioner : 542
Blixtfunktionsinställningar : 299
Egen programmering : 542
Min meny : 547
Trådlös kommunikation : 460
Stor (bildkvalitet) : 122
Stort dynamiskt omfång →
HDR-fotografering
Ström : 47
Automatisk avstängning : 495
Batterinivå : 48
Eluttag : 555
Ladda : 40, 554
Möjligt antal bilder : 576
Symboler : 9
Synkronisering med 1:a ridån : 297
Synkronisering med 2:a ridån : 293, 297
Säkerhetsanvisningar : 28
Säkerhetsförskjutning : 531
Sökare
Visningsformat : 515
602
T
Ta bort röda ögon : 350
Temperaturvarning : 224, 280
Tidsförval AE : 106
Tidszon : 497
Tillbehör : 3
Tillbehörsfäste : 35, 300
Timelapse-film : 250
Toningseffekt (Monokrom) : 168
Tonprioritet : 150
Trycka ned halvvägs : 58, 511
Trycka ned helt : 58, 511
Trådlös kommunikation : 375
Tv (Tidsförval AE) : 106
U
UHS-II/UHS-I : 11
UPPTAGEN : 124
USB-kontakt (digital) : 552
UTC (Coordinated Universal Time) : 457
Utjämnade högdagrar : 369
Utsnittsmätning : 151
Utökat ISO-tal : 143, 145, 277, 581
V
Variation
AEB (Automatisk
exponeringsvariation) : 141
FEB (Variation blixtexponering) : 298
Fokusgaffling : 180
Vitbalansvariation : 161
VB (Vitbalans) : 155
Video-snapshot : 261
Videosystem : 502
Vindbrusfilter : 248
Visa AF-punkt : 370
Visning : 301
Visning av
fotograferingsinformation : 512, 583
Index
Visning av grundläggande
information : 588
Visning på TV : 321
Visningshopp : 365
Visningsinställningar : 516
Vitbalans (VB) : 155
Auto : 157
Bevara känslan : 155, 157
Egen : 158
Inställning av färgtemperatur : 159
Korrigering : 160
Variation : 161
Vitprioritet : 155
Vitprioritet (AVB) : 155, 157
Volym (filmvisning) : 311, 312
Rensa inställningar för trådlös
kommunikation : 460
Skicka alla bilder på kortet : 400, 437
Skicka bilder som matchar
sökkriterier : 401, 438
Skicka valda : 396, 433
Skrivare : 416
Skriva ut : 418
SSID : 391, 409, 417
Virtuellt tangentbord : 462
Visa bilder : 386
Visade bilder : 404
Visa informationsskärmen : 461
Växla nätverk : 442
Wi-Fi-inställningar : 452
WPS (Wi-Fi Protected Setup) : 441
Återansluta : 449
Ändra storlek : 394, 399, 434
W
Wi-Fi-funktion : 375
Android : 380
Anmärkningar : 474
Anslutningshistorik : 449, 452
Beställa kopior : 421
Camera Connect : 380, 386
CANON iMAGE GATEWAY : 426
EOS Utility : 408
Fjärrstyrd hantering : 386
Image Transfer Utility 2 : 413
iOS : 380
IP-adress : 444
Kamera som åtkomstpunkt : 444
Lösenord : 452
MAC-adress : 461
Namn : 459
Nätverk : 391, 409, 417
Nätverksinställningar : 477
Parkoppling : 382
PictBridge : 416
Radera anslutningsinformation : 459
Redigera enhetsinformation : 404, 458
Z
Zon-AF : 199, 203
Å
Återställ inställningar : 520
Egna kamerainställningar : 519
Visning av
fotograferingsinformation : 514
Åtkomstlampa : 43
Ä
Ändra storlek : 356
Ö
Ögonavkänning AF : 209
603
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna
Hänvisa till ditt garantibevis eller www.canon-europe.com/Support vid kontakt med ditt lokala
Canon-kontor.
Produkt och tillhörande garanti för europeiska länder hanteras av Canon Europa N.V.
Beskrivningarna i den här användarhandboken gäller från och med juli 2019.
Om du vill ha information om kompatibilitet med eventuella produkter som
lanseras därefter kan du kontakta ett Canon Service Center. Den senaste
versionen av användarhandboken hittar du på Canons webbplats.
CEL-SX7WA250
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising