Canon | EOS M6 Mark II | User manual | Canon EOS M6 Mark II User manual

Canon EOS M6 Mark II User manual
Kompletterande information
SVENSKA
CEL-SX7XA250
© CANON INC. 2019
Systemkarta
Elektronisk
ST-E3-RT 270EX II EL-100 430EX III-RT/ 470EX-AI 600EX II-RT Macro Ring Lite Macro Twin Lite sökare
MR-14EX II
MT-26EX-RT EVF-DC1
430EX III
Medföljande tillbehör
Rem
Halsrem
EM-E2
Skyddande
tyg
PC-E1/E2
Batteri
LP-E17
USBnätadapter
PD-E1
2
Batteriladdare
LC-E17E
Strömadapter
DR-E17
Nätadapter
CA-PS700
Systemkarta
Elektronisk Fjärrut­
sökare
lösare
EVF-DC2 RS-60E3
Trådlös
fjärr­
kontroll
BR-E1
EF-M-objektiv
EF-objektiv
EF-S-objektiv
Timer­
fjärrkontroll
TC-80N3
Monteringsadapter
EF-EOS M
Riktad stereomikrofon
DM-E1
Fjärrkontrolladapter
RA-E3
HDMI-kabel*1
TV/bildskärm
Gränssnittskabel IFC-100U/400U
(Ca 1 m/4 m)*2
USB-port
SD/SDHC/SDXCminneskort
Kortläsare
Kortplats
*1:
*2:
Dator
Använd en kommersiellt tillgänglig kabel som inte är längre än 2,5 m.
Kamerakontakten är av typ D.
Kamera- och datorkontakt: USB typ C.
3
Tekniska data
■■ Typ
Typ:
Lagringsmedia:
Bildsensorstorlek:
Kompatibla objektiv:
Objektivfattning:
Kompakt digital systemkamera med autofokus och
exponeringsautomatik
SD/SDHC/SDXC-minneskort
* UHS-II- och UHS-I- kort kan användas.
Cirka 22,3 × 14,8 mm
Canon EF-M-objektiv
* EF/EF-S-objektiv med en monteringsadapter
(RF-objektiv kan inte användas)
(Effektiv bildvinkel är ca 1,6 gånger den angivna
brännvidden.)
Canon EF-M-fattning
■■ Bildsensor
Typ:
Effektiva pixlar:
Sidförhållande:
Dammborttagning:
CMOS-sensor (kan använda Dual Pixel CMOS AF)
Cirka 32,5 megapixlar
* Avrundat till närmaste 100 000.
3:2
Auto, Lägga till data för dammborttagning
■■ Registreringssystem
Registreringsformat:
Bildtyp:
Registrerade pixlar:
Sidförhållande:
Välja och skapa mappar:
Filnumrering:
4
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (CR3, ett Canon 14-bitars RAW-format)
RAW+JPEG samtidig registrering möjlig
* Serietagna RAW-bilder bearbetas med 12-bitars
AD‑konvertering.
L (stor)
: Ca 32,3 megapixlar (6 960 × 4 640)
M (medium) : Ca 15,4 megapixlar (4 800 × 3 200)
S1 (liten 1)
: Ca 8,1 megapixlar (3 472 × 2 320)
S2 (liten 2)
: Ca 3,8 megapixlar (2 400 × 1 600)
RAW
: Ca 32,3 megapixlar (6 960 × 4 640)
C-RAW
: Ca 32,3 megapixlar (6 960 × 4 640)
* Avrundat till närmaste 100 000.
3:2, 4:3, 16:9, 1:1
Tillgänglig
Kontinuerlig, automatisk återställning, manuell återställning
Tekniska data
■■ Bildbearbetning vid fotografering
Bildstil:
Vitbalansering:
Automatisk korrigering
av ljusstyrkan i bild:
Brusreducering:
Högdagerprioritet:
Korrigering av
objektivaberration:
Auto, Standard, Porträtt, Landskap, Detaljrik, Neutral,
Naturtrogen, Monokrom, Egen 1–3
Auto (Bevara känslan), Auto (Vitprioritet), Förinställd
(Dagsljus, Skugga, Moln, Glödlampa, Lysrör, Blixt), Egen,
Färgtemperatur (cirka 2 500–10 000 K)
Funktion för vitbalanskorrigering och vitbalansvariation finns
* Överföring av information om färgtemperatur för blixt
är möjlig
Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) medföljer
Gäller för höga ISO-tal och långa exponeringstider
Tillgänglig
Korrigering av periferibelysning, Distorsionskorrigering,
Digital objektivoptimering, Korrigering av kromatisk
aberration, Diffraktionskorrigering
■■ Autofokus
Fokuseringsmetod:
AF-metod:
Tillgängliga AFpunktspositioner:
Tillgängliga AF-områden
vid automatiskt val:
Toucha och dra AF:
Förstorad bild:
Manuell fokus (MF):
Dual Pixel CMOS AF
Ansikte+följande, Spot-AF, Enpunkts AF, Zon-AF
Max. 5 481
* Vid val med pilknappar
Max. 143
Tillgänglig
Cirka 5×/10×
MF-peaking
5
Tekniska data
[Stillbildsfotografering]
AF-funktion:
Ögonavkänning AF:
Kontinuerlig AF:
AF-område:
Intervall för
fokuseringsljusstyrka:
Fokusgaffling:
AF-hjälpbelysning:
One-Shot AF, Servo AF
Tillgänglig
Tillgänglig
Horisontellt: ca 88 %, vertikalt: ca 100 %
Horisontellt: ca 80 %, vertikalt: ca 80 %
* Varierar beroende på t.ex. vilket objektiv och
sidförhållande som används
EV -5 till 18
(f/1.4, centrerad AF-punkt, vid rumstemperatur, ISO 100,
One-Shot AF)
Tillgänglig
Inbyggd LED-belysning
[Filminspelning]
AF-område:
Intervall för
fokuseringsljusstyrka:
Filmservo-AF:
Egenskaper för
Filmservo-AF:
6
Horisontellt: ca 88 %, vertikalt: ca 100 %
Horisontellt: ca 80 %, vertikalt: ca 80 %
* Varierar beroende på t.ex. vilket objektiv som används
[4K] EV –2,5 till 18
[Full HD/HD] EV –3 till 18
(f/1.4, centrerad AF-punkt, vid rumstemperatur, ISO 100,
One-Shot AF, 29,97 bps/25,00 bps)
Tillgänglig
Skärpeföljningskänslighet, AF-hastighet
Tekniska data
■■ Exponeringsinställning
Ljusmätmetod:
Intervall för mätning
av ljushet:
Slutare:
Slutartid:
Fotograferingsmetod:
Realtidsmätning med bildsensor
384-zonsmätning (24 × 16)
Stillbildsfotografering:
• Evaluerande ljusmätning (länkad till alla AF-punkter)
• Utsnittsmätning (cirka 4,5 % av skärmen vid mitten)
• Spotmätning (cirka 2,6 % av skärmen vid mitten)
• Centrumvägd genomsnittsmätning
Filminspelning:
Centrumvägd genomsnittsmätning och evaluerande
ljusmätning med bildsensor
* Ställs in automatiskt med fokuseringsmetoden
Stillbildsfotografering: EV –2 till 20 (vid rumstemperatur,
ISO 100)
Filminspelning: EV 0 till 20 (vid rumstemperatur, ISO 100)
Elektronisk ridåslutare
1/4000 s till 30 s (totalt slutartidsområde; tillgängligt intervall
varierar beroende på fotograferingsmetod), Bulb (B),
blixtsynkronisering vid 1/200 sekund
* Inställningsområde blir annorlunda vid filminspelning
Baszonen:
Smart motivläge, Specialscen (Självporträtt, Porträtt,
Slät hud, Landskap, Sport, Panorering, Närbild, Mat,
Kvällsporträtt, Nattfoto utan stativ, HDR-motljuskontroll),
Kreativa filter (Grynig svartvit, Mjuk fokus, Fisheye-effekt,
Akvarell, Leksakskamera, Miniatyreffekt, HDR konst
standard, HDR intensiv, HDR oljemålning, HDR relief)
Kreativa zonen:
Flexibel-prioritet AE, Programautomatik, Tidsförval AE,
Bländarförval AE, Manuell exponering
Egna kamerainställningar: C1, C2
Filminspelning:
Automatisk filmexponering, Manuell filmexponering,
HDR‑film
7
Tekniska data
ISO-tal:
(rekommenderat
exponeringsindex)
ISO-inställningar:
Exponeringskompensation:
AE-lås:
8
Baszonen: ISO-talet ställs in automatiskt
Kreativa zonen: ISO auto, ställs in automatiskt mellan
ISO 100 och ISO 25600 (i steg om 1/3 eller 1 steg),
expanderbart till H (motsvarande ISO 51200)
* Med högdagerprioritet inställt blir lägsta värdet ISO 200
Filminspelning:
Automatisk filmexponering: ISO-talet ställs automatiskt in,
expanderbart till H (motsvarande ISO 25600)
Filminspelning med manuell exponering: ISO auto, ställs in
manuellt mellan ISO 100 och ISO 12800 (i steg om 1/3 eller
1 steg), expanderbart till H (motsvarande ISO 25600)
HDR-film: ISO-talet ställs in automatiskt
* Med högdagerprioritet inställt blir lägsta värdet ISO 200
Stillbildsfotografering:
ISO-område, Auto område, Minsta slutartid
Filminspelning:
ISO-område, Max. för auto, Timelapse Max för auto
Stillbildsfotografering:
Manuell: ±3 steg i 1/3- eller 1/2-steg
AEB: ±3 steg i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras med
manuell exponeringskompensation)
Filminspelning: ±3 steg i 1/3- eller 1/2-steg
Stillbildsfotografering:
Auto: AE-lås med fokus inställt kan aktiveras eller
inaktiveras för varje ljusmätmetod med egen programmering
Manuell: Med AE-låsknapp
Filminspelning: Med AE-låsknapp
Tekniska data
Flimmerreducering:
Bulbtimer:
Intervalltimer:
HDR-fotografering:
Skärmavtryckare:
Finns i stillbildsfotografering
Bulbexponeringstid kan ställas in
Bildtagningsintervall och antal bilder kan ställas in
Justering av dynamiskt omfång: Auto, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV
Effekter: Naturlig, Konst std., Intensiv, Oljemålning, Relief
Auto bildpassning: Tillgänglig
Tillgänglig
■■ Matningssystem
Matningsmetod:
Serietagningshastighet:
Enbild, Snabb serietagning+, Snabb serietagning,
Långsam serietagning, Självutlösare: 10 sek./fjärrkontroll,
Självutlösare: 2 sek./fjärrkontroll, Självutlösare: Kontinuerlig
Snabb serietagning+: Max. ca 14 bilder/sekund.
Snabb serietagning: Max. ca 7,0 bilder/sekund.
* Lägre serietagningshastighet vid flimmerreducering eller
vid blixtfotografering.
* Fotograferingshastigheten vid snabb serietagning
kan ibland sjunka, till exempel beroende på följande
förhållanden: batterinivå, temperatur, flimmerreducering,
slutartid, bländare, motivförhållanden, ljushet,
AF‑funktion, typ av objektiv, blixtanvändning och
fotograferingsinställningar.
Långsam serietagning: Max. ca 3,0 bilder/sekund.
9
Tekniska data
Maximalt antal bilder
i en bildserie:
JPEG stor/hög: Ca 54 bilder (ca 54 bilder)
RAW: Ca 23 bilder (ca 23 bilder)
C-RAW: Ca 34 bilder (ca 36 bilder)
RAW+JPEG stor/hög: Ca 23 bilder (ca 23 bilder)
C-RAW+JPEG stor/hög: Ca 34 bilder (ca 36 bilder)
* Uppmätt med ett SD-kort som uppfyller Canons
teststandarder (standard: 32 GB UHS-I-kort/snabb:
32 GB UHS-II-kort) och under förhållanden som uppfyller
standarder (snabb serietagning, sidförhållandet 3:2,
ISO 100, bildstilen Standard).
* Siffror inom parentes är antalet bilder när ett UHS-II-kort
för Canons standardtest av SD-kort används.
■■ Blixt
Inbyggd blixt:
Ledtal:
Extern Speedlite:
Blixmätning:
Automatisk blixttändning:
Blixtexponerings­
kompensation:
FE-lås:
Metoden
Serietagningsprioritet:
PC-kontakt:
Blixtstyrning:
10
Blixt med manuell uppfällning
Ca 4,6/15,1 (ISO 100, meter)
Blixtens täckning: Ca 15 mm objektivbildvinkel
Återladdningstid: Cirka 4 sek.
Speedlite EL/EX-serierna stöds
E-TTL II blixtautomatik
Tillgänglig med Speedlites utrustad med den här funktionen
±2 steg i 1/3- eller 1/2-steg
Tillgänglig
Tillgänglig med Speedlites utrustad med den här funktionen
Finns inte
Inställningar för inbyggd blixt, inställningar av funktioner
för extern blixt, egen programmering för externa blixtar
Tekniska data
■■ Filminspelning
Registreringsformat:
Video:
Ljud:
Filminspelningsstorlek:
Bildfrekvens:
Komprimeringsmetod:
Överföringskapacitet/
prestandakrav för kort:
(skriv-/läshastighet)
MP4
MPEG-4 AVC/H.264, variabel (genomsnittlig)
överföringskapacitet
AAC
4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)
HDR-film: Full HD
Timelapse-filmer: 4K/Full HD
119,88 p/59,94 p/29,97 p (med NTSC)
100,00 p/50,00 p/25,00 p (med PAL)
Standard (IPB), Lätt (IPB)
* Med Hybridauto-metoden eller vid inspelning av
timelapse-film: ALL-I
4K (29,97 p/25,00 p)/Standard (IPB)
: Ca 120 Mbps/UHS-I, UHS Speed Class 3 eller högre
Full HD och hög bildfrekvens (119,88 p/100,00 p)/
Standard (IPB)
: Ca 120 Mbps/UHS-I, UHS Speed Class 3 eller högre
Full HD (59,94p/50,00p)/Standard (IPB)
: Ca 60 Mbps/SD Speed Class 10 eller högre
Full HD (29,97p/25,00p)/Standard (IPB)
: Ca 30 Mbps/SD Speed Class 4 eller högre
Full HD (29,97p/25,00p)/Lätt (IPB)
: Ca 12 Mbps/SD Speed Class 4 eller högre
HD (59,94p/50,00p)/Standard (IPB)
: Ca 26 Mbps/SD Speed Class 4 eller högre
4K Timelapse-film (29,97 p/25,00 p)
: 40 MB/s eller snabbare (läshastighet)
Time-lapse film (29,97 p/25,00 p)
: 20 MB/s eller snabbare (läshastighet)
11
Tekniska data
Ljudinspelning:
Digital film-IS:
HDR-film:
Video-snapshot:
Timelapse-filmer:
HDMI-utgång:
Fotografering med
fjärrkontroll:
Stillbildsfotografering:
Det finns inbyggda stereomikrofoner och kontakt för extern
stereomikrofon
Justerbar ljudinspelningsnivå, vindbrusfilter, dämpare
Tillgänglig (På/Förbättrad)
Tillgänglig
Tillgänglig
4K eller Full HD
Bildvisning utan informationsvisning
* 4K-visning kan användas; Auto/1080p valbar
Tillgänglig
Inte tillgänglig vid filminspelning
■■ Bildskärm
Typ:
Skärmens storlek
och antal punkter:
Synfält (täckning):
Vinkeljustering:
Justering av ljusstyrka:
Visningsinställningar:
Gränssnittsspråk:
Touchskärm:
12
TFT-färgskärm med flytande kristaller
Cirka 7,5 cm (3,0 tum) (3:2) med cirka 1,04 miljon punkter
Stillbildsfotografering: Ca 100 % vertikal/horisontell
(vid inställt på JPEG stor/hög)
Filminspelning: Ca 100 % vertikal/horisontell
Lutning: Ca 180° uppåt och 45° nedåt
Manuell (7 nivåer)
Lägesguide, funktionsguide
29
Kapacitiv
Tekniska data
■■ Uppspelning
Bildvisningsformat:
Högdagervarning:
Visa AF-punkt:
Rutnät:
Förstorad bild:
Bildsök:
Bildbläddringsmetod:
Bildrotering:
Bildskydd:
Gradering:
Filmvisning:
Starta/avsluta redigering
av filmscen:
Frame Grab för 4K-film:
Bildspel:
RAW-bildbearbetning
i kameran:
Enbildsvisning (utan fotograferingsinformation),
Enbildsvisning (med grundläggande information),
Enbildsvisning (fotograferingsinformation som visas:
detaljerad information, objektiv/histogram, vitbalans,
bildstil 1, bildstil 2, färgrymd/brusreducering, korrigering för
objektivaberration 1, korrigering för objektivaberration 2,
GPS-information), indexvisning (4/9/36/100 bilder)
* Anpassbar visning av fotograferingsinformation
Överexponerade högdagrar blinkar
Tillgänglig
3 typer
Cirka 2×–10×, inledande förstoring och position inställbara
Inställbara sökkriterier (efter gradering, datum, mapp,
skyddad, typ av fil)
En bild, 10 bilder, visst antal, datum, mapp, filmer, stillbilder,
skyddad, gradering
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Extrahering av angivna filmbilder och sparade som
JPEG‑bilder
Alla bilder eller bilder som matchar sökkriterierna visas
automatiskt.
Creative Assist, RAW- och C-RAW-bildbearbetning möjlig
Justering av ljusstyrka, vitbalans, bildstil, Auto Lighting
Optimizer (Auto ljuskorrigering), brusreducering för höga
ISO-tal, JPEG-bildregistreringskvalitet, färgrymd, korrigering
för objektivaberration (korrigering av periferibelysning,
distorsionskorrigering, digital objektivoptimering, korrigering
av kromatisk aberration, diffraktionskorrigering)
13
Tekniska data
Ändra storlek:
Beskärning:
Beställa kopior:
Tillgänglig
Tillgänglig
Kompatibel med version 1.1 av DPOF
■■ Anpassningsfunktioner
Egen programmering:
Egna kamerainställningar:
Min meny:
Copyright-information:
15 funktioner
Registrerad på C1/C2 på inställningsratten
Upp till fem skärmar kan registreras
Textinmatning och tillägg möjligt
■■ Gränssnitt
Digitalkontakt:
Motsvarande Hi-Speed USB; terminalform: USB typ C
Anslutning för datorkommunikation, laddning med
USB‑nätadapter PD-E1
HDMI OUT-kontakt:
Typ CD (automatisk växling av upplösning)
Extern mikrofon
Stereominikontakt, 3,5 mm i diameter
Riktad stereomikrofon DM-E1 eller extern mikrofon
IN-kontakt:
(finns i handeln)
Anslutning för fjärrkontroll: Kompatibel med fjärrutlösare RS-60E3
Trådlös fjärrkontroll:
Kompatibel med den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1
(via Bluetooth)
14
Tekniska data
■■ Trådlösa funktioner
[Wi-Fi]
Standarder som uppfylls:
Överföringsmetod:
Överföringsfrekvens
(mittfrekvens):
Anslutningsmetod:
Säkerhet:
Kompatibla enheter/
tjänster:
IEEE 802.11b/g/n
DS-SS-modulering (IEEE 802.11b), OFDM-modulering
(IEEE 802.11g/n)
Frekvens: 2 412 till 2 462 MHz
Kanaler: 1–11
Kamera som åtkomstpunkt, infrastruktur*
* Stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Autentiseringsmetod: öppet system, delad nyckel eller
WPA/WPA2-PSK
Kryptering: WEP, TKIP, AES
Smartphones, datorer, Wi-Fi-skrivare, webbtjänster
[Bluetooth]
Standarder som uppfylls:
Överföringsmetod:
Kompatibla enheter:
Kompatibel med Bluetooth Specification Version 4.1
(lågenergi-Bluetooth)
GFSK-modulering
Smartphones, trådlösa fjärrkontroller
15
Tekniska data
■■ Ström
Batteri:
Möjligt antal bilder:
Tillgänglig
filminspelningstid:
Batteri LP-E17 (1 styck)
* Nätström möjlig med eluttag.
* Med USB-nätadapter PD-E1 kan LP-E17 laddas i kameran.
Ca 305 bilder (vid en omgivningstemperatur på 23 °C)
* I energisparläge och med ett fulladdat batteri LP-E17
Cirka 1 tim. och 20 min. vid rumstemperatur (23 °C)
* Med standardinställningar för automatisk filmexponering
och med ett fulladdat batteri LP-E17
■■ Mått och vikt
Mått (B × H × D):
Vikt:
Ca 119,6 × 70,0 × 49,2 mm
Ca 408 g (inklusive batteri och kort)/Ca 361 g
(endast kamerahus)
* Gäller både svarta och silverfärgade modeller
■■ Driftsmiljö
Driftstemperatur:
Luftfuktighet:
0–40° C
85 % eller lägre
ooAlla ovanstående data baseras på Canons teststandarder och CIPA:s
(Camera & Imaging Products Association) teststandarder och riktlinjer.
ooMått och vikt listad ovan baseras på CIPA:s riktlinjer (utom vikt för
enbart kamerahuset).
ooProduktspecifikationer och exteriören kan komma att ändras utan
föregående avisering.
ooOm det uppstår problem när du monterar ett objektiv som inte kommer
från Canon på kameran kontaktar du tillverkaren av objektivet.
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising