Canon | EOS M6 | User guide | Canon EOS M6 User guide

Canon EOS M6 User guide
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Användarhandbok för kameran
●● Var noga med att läsa handboken, och särskilt avsnittet
”Säkerhetsanvisningar” (= 14), innan du använder kameran.
●● Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt.
●● Förvara handboken på en säker plats för framtida användning.
Trådlösa funktioner
●● Klicka på knapparna nere till höger om du vill gå till andra sidor.
Inställningsmenyn
: Nästa sida
Tillbehör
: Föregående sida
: Sidan innan du klickade på en länk
●● Om du vill hoppa till början av ett kapitel klickar du på kapitelrubriken
till höger.
Bilaga
Index
SVENSKA
© CANON INC. 2017
CEL-SW9TA250
1
Innan du använder
kameran
Kompatibla minneskort
Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas, oavsett
kapacitet.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● SD-minneskort*1
Grundläggande information
Förpackningens innehåll
Grundläggande
kamerafunktioner
●● SDHC-minneskort*1*2
●● SDXC-minneskort*1*2
*1
*2
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran
kan användas med samtliga minneskort på marknaden.
UHS-I-minneskort kan också användas.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen.
Kontakta återförsäljaren om någonting saknas.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Kamera
(med kamerahuslock)
Batteri LP-E17
(med kontaktskydd)
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Batteriladdare
LC-E17E
Halsrem
EM-300DB
Index
●● Utskrivet material medföljer.
●● Mer information om objektivet som ingår i objektivpaketet hittar
du i informationen om kamerapaketet.
●● Inget minneskort medföljer.
2
Allmän och juridisk information
Så här läser du handboken
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
●● Börja med att ta några testbilder och granska dem för att kontrollera
att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess
underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas
ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter
i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att
en bild inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är
maskinläsbart.
●● Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (av video och/eller
ljud) av personer eller upphovsrättsskyddat material kan utgöra ett intrång
i dessa personers privatliv och/eller andras juridiska rättigheter, inklusive
lagar om upphovsrätt och immaterialrätt, även om fotograferingen eller
inspelningen endast har gjorts för privat bruk.
●● Information om Canons kundtjänst och garantin för din kamera finns
i garantiinformationen som medföljer kamerans handbokspaket.
●● Kamerans skärm (monitor) tillverkas med mycket hög precision
och minst 99,99 % av skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven.
I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas som röda
eller svarta punkter. Detta innebär inte att kameran är skadad och
påverkar inte de bilder som tas med kameran.
●● Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid.
Detta innebär inte att kameran har skadats.
●● Kamerans knappar och rattar visas med hjälp av ikoner i handboken.
●● Följande knappar och kontroller på kameran representeras av ikoner.
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Fotograferingslägen samt ikoner och text på skärmen anges inom
parentes.
●●
: Viktig information som du bör läsa
●●
: Anmärkningar och tips om avancerad kameraanvändning
●●
: Visar användning av pekskärmens funktioner
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
●● = xx: Sidor med relaterad information (i det här exemplet representerar
”xx” ett sidnummer)
Trådlösa funktioner
●● Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med
standardinställningar.
Inställningsmenyn
●● För enkelhets skulle betecknas alla typer av objektiv och
monteringsadaptrar som ”objektiv” och ”monteringsadaptrar” oavsett
om de ingår i paketet med objektiv eller säljs separat.
●● På bilderna i den här handboken visas kameran med ett EF-M15-45mm
f/3.5-6.3 IS STM-objektiv.
●● För enkelhets skull betecknas samtliga typer av minneskort som stöds
av kameran som ”minneskort”.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Symbolerna ” Stillbilder” och ” Filmer” som visas under rubrikerna
anger om den aktuella funktionen används för stillbilder eller filmer.
3
Delarnas namn
(3)(4)
Innan du använder kameran
(5) (6)
Grundläggande handbok
(1)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(10)
(19)
(20)
(21)
(7)
(8)
(2)
(17) (16) (15) (14) (13)
(19)
(9) (20)
(10)
(11)
(12)
(1)
Blixtsko
(13) [
(2)
Skärm (monitor)*2/touchskärm
(14) Indikator
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(22)
(23) (24) (25)
Filmplanmärke
(3)
(15) [
(21)
Avtryckare
(15) Kontaktskydd
(4)
Fjärrkontrollsensor
(16) Frigöringsknapp för objektiv
(5)
Inmatningsratt
(17) Låsstift för objektiv
(6)
Strömbrytare
(18) Objektivfattning
(7)
Fäste för bärrem
(20) [
(19) Extern mikrofon IN-kontakt
(8)
Kontakt för fjärrutlösare
HDMI -kontakt
(21) [ (Snabbinställningsmeny/
Ställ in)]-knapp
(6)
Punkt för fastsättning
för EF‑M‑objektiv
(16) [
Bakre inmatningsratt
Uppspelning: [ (förstoring)]/
(index)]
[
(17) [
(7)
Handgrepp
(20) Högtalare
(9)
(8)
Kontakter
(21) Lucka till minneskort/batteri
(10) [
(9)
Inställningsratt
(22) Digitalkontakt
(11) Filmknapp
(10) Mikrofon
(23)
(N-märke)*1
(11) Blixt
(24) Stativfäste
(12) Fäste för bärrem
(25) Kontaktskydd för nätaggregat
TM
(12) [
*1
*2
(Wi-Fi)]-knapp
(18) [
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
(Information)]-knapp
(3)
Blixtsynkroniseringskontakter
P-läge
(Bildvisningknapp)]-knapp
[
(5)
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
(2)
(4)
Grundläggande
kamerafunktioner
(23)
Ratt för exponeringskompensation
(14) Lampa
Handbok för avancerad användning
(22)
(1)
(Multifunktion)]-knapp
(13) [ (Blixtuppfälln)]-omkopplare
(18)
(AF-ramväljare)]-knapp
Visningsläge
(AE-lås)]-knapp
Trådlösa funktioner
]-knapp/uppknapp
(Manuell fokus)]-knapp/
(19) [
vänsterknapp
Inställningsmenyn
(Radera)]-knapp/nedknapp
Tillbehör
Bilaga
(22) [ (Blixt)]-knapp/högerknapp
(23) Kontrollratt
Index
]-knapp
Används med NFC-funktioner (= 127).
Pekgester kanske inte identifieras lika enkelt om du använder ett skärmskydd.
Öka i så fall pekskärmens känslighet (= 157).
●● Du kan vrida kontrollratten för att utföra
de flesta åtgärder som är möjliga med
knapparna [ ][ ][ ][ ], till exempel
välja alternativ och byta bild.
4
Objektiv
EF-M-objektiv
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
(1)
Fokuseringsring
(2)
Fäste för motljusskydd
(3)
Filtergänga
(4)
Objektivindragsomkopplare
(5)
Punkt för objektivfattning
(6)
Zoomring
(7)
Objektivindragsindex
(8)
Zoomlägesindex
(9)
Kontakter
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
5
Innehållsförteckning
Använda ett stativ...................................................................24
Använda objektivet med bildstabilisering...............................25
Testa kamerans funktioner...................................................... 25
Innan du använder kameran
Grundläggande information.............................................. 2
Förpackningens innehåll........................................................... 2
Kompatibla minneskort.............................................................. 2
Allmän och juridisk information................................................. 3
Så här läser du handboken....................................................... 3
Delarnas namn.......................................................................... 4
Objektiv....................................................................................5
Vanliga kameraåtgärder.......................................................... 13
Säkerhetsanvisningar.............................................................. 14
Grundläggande handbok
Grundfunktioner............................................................... 17
Inledande förberedelser.......................................................... 17
Fästa remmen............................................................................17
Ta bort remmen..........................................................................18
Hålla kameran............................................................................18
Ladda batteriet............................................................................18
Sätta i batteriet och minneskortet...............................................19
Ta ur batteriet och minneskortet.............................................20
Ställa in datum och tid................................................................20
Ändra datum och tid...............................................................21
Visningsspråk.............................................................................22
Fästa ett objektiv........................................................................22
Ta bort ett objektiv..................................................................23
Användarhandböcker om objektiv..........................................23
Fästa EF- och EF-S-objektiv......................................................23
Ta bort ett objektiv..................................................................24
Fotografering (Smart motivläge).................................................25
Visa.............................................................................................27
Radera bilder..........................................................................28
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Handbok för avancerad användning
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Grundläggande kamerafunktioner................................. 29
Övriga fotograferingslägen
På/Av....................................................................................... 29
Energisparfunktioner (automatisk avstängning).........................30
P-läge
Avtryckare............................................................................... 30
Fotograferingslägen................................................................ 31
Ställa in skärmens vinkel......................................................... 31
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Luta skärmen nedåt................................................................31
Luta skärmen uppåt................................................................31
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Visning av fotograferingsinformation....................................... 32
Använda snabbinställningsmenyn........................................... 32
Inställningsmenyn
Använda pekskärmsfunktionerna för att konfigurera
inställningar................................................................................33
Tillbehör
Använda menyskärmen.......................................................... 33
Användning av pekskärmen.......................................................34
Tangentbordet på skärmen..................................................... 35
Indikeringslampans funktioner................................................ 36
Bilaga
Index
Auto-läge/Hybridauto-läge.............................................. 37
Fotografera med automatiska inställningar............................. 37
Fotografering (Smart motivläge).................................................37
Fotografera med hybridauto-läget..............................................39
Spela upp filmsammandrag....................................................39
Stillbilder/filmer.......................................................................40
Stillbilder.................................................................................40
Filmer.....................................................................................40
6
Motivsymboler............................................................................41
Ramar som visas på skärmen....................................................42
Vanliga användbara funktioner................................................ 42
Använda självutlösaren..............................................................42
Använda självutlösaren för att förhindra
kameraskakningar..................................................................43
Anpassa självutlösaren..........................................................43
Fotografera genom att peka på skärmen (skärmavtryckare)......44
Serietagning...............................................................................44
Funktioner för anpassning av bilder........................................ 45
Ändra bildkvalitet........................................................................45
Fotografering i RAW-format....................................................46
Använda menyn.....................................................................47
Ändra sidförhållandet..................................................................47
Ändra bildkvaliteten för film........................................................48
Praktiska fotograferingsfunktioner........................................... 49
Använda vattenpasset med dubbla axlar...................................49
Använda Auto. nivå.....................................................................49
Anpassa kamerans funktioner................................................. 50
Förhindra att AF-hjälpbelysning utlöses.....................................50
Inaktivera lampan för minskning av röda ögon...........................50
Ändra tiden för bildvisning efter fotografering.............................50
Övriga fotograferingslägen............................................. 51
Fotografera med dina favoritinställningar (Creative Assist)......... 51
Spara/ladda inställningar............................................................52
Spara inställningar..................................................................52
Ladda inställningar.................................................................53
Använda inställningar från bilder............................................53
Inställningar för visning...............................................................53
Inställningar för kreativa zonen som motsvarar
inställningar för läget Creative Assist.....................................53
Särskilda motiv........................................................................ 54
Fotografera dig själv med optimal ansiktsigenkänning
(självporträtt)...............................................................................55
Förbättrade färger vid fotografering av mat (Mat).......................56
Förmedla en känsla av fart genom att göra bakgrunden
suddig (Panorering)....................................................................56
Fotografera motiv i motljus (HDR‑motljuskontroll)......................57
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Bildeffekter (Kreativa filter)...................................................... 58
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Fotografera i monokromt läge (Grynig svartvit)..........................58
Fotografera med Mjuk fokus-effekt.............................................58
Fotografera med Fisheye-objektiveffekt (Fisheye-effekt)...........59
Bilder som ser ut som oljemålningar (Oljemålning)....................59
Bilder som ser ut som akvareller (Akvarell)................................59
Fotografera med leksakskameraeffekt
(Leksakskameraeffekt)...............................................................60
Bilder som ser ut som miniatyrmodeller (Miniatyreffekt).............60
Uppspelningshastighet och uppskattad uppspelningstid
(för sekvenser på en minut)....................................................61
Fotografera motiv med stora kontraster (stort dynamiskt
omfång)......................................................................................61
Lägga till konstnärliga effekter................................................62
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Spela in filmer i filmläget......................................................... 62
Låsa eller ändra bildens ljusstyrka.............................................63
Inaktivera Auto. långsam slutare................................................63
Spela in timelapse-filmer (Timelapse-film).................................64
Ljudinställningar..........................................................................65
Justera inspelningsvolymen...................................................65
Inaktivera vindbrusfiltret.........................................................65
Använda dämparen................................................................65
Bilaga
Index
P-läge................................................................................ 66
Fotografera med programautomatik ([P]-läge)........................ 66
Ställa in fotografering från enbildsskärm................................. 67
7
Bildens ljusstyrka (Exponering)............................................... 67
Blixt......................................................................................... 81
Justera bildens ljusstyrka (Exponeringskompensation)..............67
Inaktivera exponeringssimulering...........................................67
Låsa bildens ljusstyrka/exponering (AE-lås)...............................68
Ändra mätningsmetod................................................................68
Ändra ISO-tal..............................................................................69
Justera automatiska ISO-inställningar....................................69
Automatisk exponeringsvariation (AEB‑fotografering)................69
Automatisk korrigering av ljusstyrka och kontrast
(Auto ljuskorrigering)..................................................................70
Fotografera ljusa motiv (Högdagerprioritet)................................70
Ändra blixtläge............................................................................81
Auto........................................................................................81
På...........................................................................................81
Lång synktid...........................................................................81
Av...........................................................................................81
Justera blixtexponeringskompensationen..................................82
Fotografera med FE-lås..............................................................82
Ändra blixtsynkroniseringen.......................................................83
Ändra blixtljusmätmetoden.........................................................83
Återställa blixtinställningarna......................................................83
Färger i bilderna...................................................................... 71
Andra inställningar.................................................................. 84
Justera vitbalansen.....................................................................71
Egen VB.................................................................................71
Manuell justering av vitbalans................................................72
Manuell inställning av vitbalansens färgtemperatur...............73
Justera färger (Bildstil)................................................................73
Justera bildstilar.....................................................................74
Spara egna bildstilar...............................................................75
Ändra inställningarna för bildstabilisering...................................84
Kompensera för kameraskakning vid filminspelning..............84
Korrigering för objektivaberrationer............................................85
Objektivkorrigering.................................................................85
Ändra brusreduceringsnivån.......................................................86
Använda brusreducering vid multitagning..............................86
Minska brus vid långa slutartider................................................87
Fokusering.............................................................................. 75
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena....................................... 88
Välja AF-metod...........................................................................75
Enpunkts-AF...........................................................................76
+Följande............................................................................76
Jämnt AF-omr.........................................................................76
Välja motiv att fokusera på (Pekskärms-AF)..............................77
Fotografera med autofokuslåset.................................................78
Fotografera med Servo AF.........................................................78
Byta fokusinställning...................................................................79
Finjustera fokus..........................................................................79
Fotografera i läget för manuell fokusering..................................80
Enkel identifiering av fokuseringsområdet (MF‑peaking).......80
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Förval av slutartid ([Tv]-läge).................................................. 88
Förval av bländarvärde ([Av]-läge).......................................... 89
Tillbehör
Bilaga
Skärpedjupskontroll....................................................................89
Förval av slutartider och bländarvärden ([M]-läge)................. 89
Fotografering med lång exponering (Bulb).............................. 90
Justera blixtenergin................................................................. 91
Filminspelning vid förvalda slutartider och bländarvärden...... 91
Anpassa kontroller och visningar............................................ 92
Index
Anpassa informationsvisning......................................................92
Anpassa informationsvisningen..............................................93
Ställa in egna funktioner.............................................................93
Tilldela funktioner till knappar och rattar.................................94
8
Anpassa snabbinställningsmenyn..............................................96
Välja alternativ att ta med på menyn......................................96
Ordna om menyalternativ.......................................................96
Spara fotograferingsinställningar................................................97
Inställningar som kan sparas..................................................97
Spara fotograferingsmenyalternativ som används ofta
(Min meny)..................................................................................98
Byta namn på flikar i Min meny..............................................99
Ta bort en flik i Min meny........................................................99
Ta bort alla flikar eller alternativ i Min meny...........................99
Anpassa visning av Min meny-flik..........................................99
Alternativ för visning av bilder............................................... 107
Visningsläge................................................................... 100
Radera flera bilder samtidigt..................................................... 112
Välja en urvalsmetod............................................................ 112
Välja ut enskilda bilder......................................................... 112
Välja ett omfång................................................................... 112
Välja alla bilder på en gång.................................................. 113
Visa....................................................................................... 100
Användning av pekskärmen.....................................................101
Byta visningsläge......................................................................102
Anpassa visningen av fotograferingsinformation..................102
Varning för överexponering (för högdagrar i bilden).............102
Visa AF-punkt.......................................................................102
Rutnät...................................................................................102
Ljusstyrkehistogram.............................................................103
RGB-histogram.....................................................................103
Visa korta filmer som skapats vid fotografering av stillbilder
(Filmsammandrag)...................................................................103
Visa efter datum...................................................................104
Bläddra och filtrera bilder...................................................... 104
Leta igenom bilderna i ett index................................................104
Användning av pekskärmen.................................................105
Förstora med dubbelpekning................................................105
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor........................105
Använda inmatningsratten för att hoppa mellan bilder.............106
Användning av pekskärmen.................................................107
Förstora bilder..........................................................................107
Användning av pekskärmen.................................................108
Visa bildspel.............................................................................108
Skydda bilder........................................................................ 109
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Använda menyn........................................................................109
Välja ut enskilda bilder.........................................................109
Välja ett omfång................................................................... 110
Skydda alla bilder samtidigt.................................................. 110
Radera allt skydd samtidigt.................................................. 111
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Radera bilder.......................................................................... 111
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Rotera bilder...........................................................................113
Trådlösa funktioner
Använda menyn........................................................................ 113
Inaktivera automatisk rotering.................................................. 114
Inställningsmenyn
Gradering av bilder (Gradering).............................................114
Använda menyn........................................................................ 114
Tillbehör
Redigera stillbilder..................................................................115
Ändra storlek på bilder.............................................................. 115
Använda menyn................................................................... 116
Beskärning................................................................................ 116
Använda filtereffekter................................................................ 117
Ta bort röda ögon..................................................................... 118
Bilaga
Index
Bearbeta RAW-bilder med kameran......................................119
Använda menyn........................................................................120
Välja ut enskilda bilder.........................................................120
Välja ett omfång...................................................................121
Redigera filmer...................................................................... 121
Minska filstorlekar.....................................................................122
Redigera filmsammandrag.......................................................123
9
Trådlösa funktioner........................................................ 124
Tillgängliga trådlösa funktioner.............................................. 124
Använda Wi-Fi-funktioner.........................................................124
Använda Bluetooth®-funktioner.................................................124
Överföra bilder till en smartphone......................................... 125
Överföra bilder till en Bluetooth-aktiverad smartphone............125
Överföra bilder till en NFC-kompatibel smartphone.................127
Ansluta via NFC när kameran är i fotograferingsläge..........127
Ansluta via NFC när kameran är i visningsläge...................129
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi-menyn.............................129
Använda en annan kopplingspunkt..........................................131
Kontrollera kopplingspunktens kompatibilitet.......................131
Använda WPS‑kompatibla kopplingspunkter.......................132
Ansluta till kopplingspunkter i listan......................................133
Föregående kopplingspunkter..............................................133
Skicka bilder till en registrerad webbtjänst............................ 134
Registrera webbtjänster............................................................134
Registrera CANON iMAGE GATEWAY................................134
Registrera andra webbtjänster.............................................136
Överföra bilder till webbtjänster................................................136
Visa bilder i en mediespelare................................................ 137
Skriva ut bilder trådlöst på en ansluten skrivare................... 139
Skicka bilder till en annan kamera........................................ 140
Alternativ för att skicka bilder................................................ 141
Skicka flera bilder.....................................................................141
Välja ut enskilda bilder.........................................................141
Välja ett omfång...................................................................142
Skicka graderade bilder........................................................142
Att tänka på när du skickar bilder.............................................143
Välja antalet lagrade pixlar (bildstorlek)....................................143
Lägga till kommentarer.............................................................143
Skicka bilder automatiskt (Bildsynk)...................................... 144
Inledande förberedelser............................................................144
Förbereda kameran..............................................................144
Förbereda datorn..................................................................144
Skicka bilder.............................................................................145
Visa bilder som har skickats via Bildsynk
på en smartphone................................................................145
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Använda en smartphone för att visa kamerabilder
och styra kameran................................................................. 146
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Geotagga bilder på kameran....................................................146
Fjärrstyra kameran från en smartphone...................................146
Styra kameran via Wi-Fi.......................................................146
Styra kameran via Bluetooth................................................147
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Redigera eller ta bort inställningar för trådlös
kommunikation...................................................................... 148
Visningsläge
Redigera anslutningsinformation..............................................148
Ändra ett enhetsnamn..........................................................148
Radera anslutningsinformation.............................................149
Ange vilka bilder som får visas med smartphones...............149
Ändra kamerans enhetsnamn..............................................150
Återställa inställningar för trådlös kommunikation
till standardinställningarna........................................................150
Återställ information för enheter som parkopplats
via Bluetooth.............................................................................151
Inställningsmenyn......................................................... 152
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Justera grundläggande kamerafunktioner............................. 152
Datumbaserad bildlagring.........................................................152
Filnumrering..............................................................................152
Formatera minneskort..............................................................153
Lågnivåformatering...............................................................153
Byta videosystem.....................................................................154
Vattenpasskalibrering...............................................................154
Återställa vattenpasset.........................................................154
10
Använda Ekoläge.....................................................................154
Justering av energisparfunktion................................................155
Skärmens ljusstyrka.................................................................155
Byt färg på skärminformationen................................................155
Världsklocka.............................................................................156
Datum och tid...........................................................................156
Visningsspråk...........................................................................156
Stänga av kameraljud...............................................................156
Aktivera kameraljud..................................................................157
Dölja Råd och tips....................................................................157
Lista fotograferingslägen som ikoner........................................157
Justera pekskärmen.................................................................157
Rengöra bildsensorn................................................................158
Stänga av automatisk rengöring...........................................158
Aktivera sensorrengöring.....................................................158
Manuell sensorrengöring......................................................158
Kontrollera certifieringslogotyper..............................................159
Ställa in info om copyright som ska registreras i bilder............159
Ta bort all information om copyright.....................................160
Justera andra inställningar.......................................................160
Återställa kamerans standardinställningar................................160
Återställa alla standardinställningar för kameran.................160
Återställa standardinställningar för enskilda funktioner........161
Tillbehör.......................................................................... 162
Systemkarta.......................................................................... 163
Extra tillbehör........................................................................ 164
Objektiv.....................................................................................164
Strömförsörjning.......................................................................164
Blixtaggregat.............................................................................165
Mikrofon....................................................................................165
Övriga tillbehör.........................................................................165
Skrivare....................................................................................166
Lagring av bilder och film..........................................................166
Använda extra tillbehör......................................................... 167
Visning på en tv........................................................................167
Strömförsörjning via ett vanligt eluttag.....................................168
Fjärrfotografera.........................................................................168
Använda en fjärrutlösare (säljs separat)...................................169
Använda blixtskon....................................................................169
Använda en elektronisk sökare (säljs separat).........................169
Använda en extern blixt (säljs separat)....................................171
Ställa in den externa blixtens funktioner...............................171
Inställningar för egen programmering av extern blixt...........173
Återställa den externa blixtens standardinställningar...........173
Använda externa mikrofoner (säljs separat).............................173
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Använda programvaran......................................................... 175
Programvara.............................................................................175
Användarhandbok för programvaran........................................175
Kontrollera datormiljön..............................................................175
Installera programvaran............................................................175
Spara bilder på en dator...........................................................176
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Skriva ut bilder...................................................................... 177
Enkel utskrift.............................................................................177
Konfigurera utskriftsinställningar..............................................178
Beskära bilder innan utskrift.................................................178
Välja pappersformat och layout innan utskrift......................179
Tillgängliga layoutalternativ..................................................179
Skriva ut ID-foton..................................................................179
Skriva ut filmsekvenser.............................................................180
Utskriftsalternativ för filmsekvenser......................................180
Lägga till bilder i utskriftslistan (DPOF)....................................180
Konfigurera utskriftsinställningar..........................................181
Ställa in utskrift av enskilda bilder........................................182
Ställa in utskrift av ett bildintervall........................................182
Ställa in utskrift av alla bilder................................................182
Ta bort alla bilder från utskriftslistan.....................................182
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
11
Lägga till bilder i en fotobok......................................................183
Välja en urvalsmetod............................................................183
Lägga till bilder en och en....................................................183
Lägga till alla bilder i en fotobok...........................................183
Ta bort alla bilder ur en fotobok............................................183
Bilaga.............................................................................. 184
Felsökning............................................................................. 184
Meddelanden som visas på skärmen.................................... 188
Information på skärmen........................................................ 190
Vid fotografering.......................................................................190
Batterinivå............................................................................190
Vid uppspelning........................................................................191
Infovisning 1.........................................................................191
Infovisning 2.........................................................................191
Infovisning 3.........................................................................191
Infovisning 4.........................................................................191
Infovisning 5.........................................................................192
Infovisning 6.........................................................................192
Infovisning 7.........................................................................192
Infovisning 8.........................................................................192
Sammanfattning av kontrollpanelen för filmer......................192
Funktioner och menytabeller................................................. 193
Tillgängliga funktioner i olika fotograferingslägen.....................193
Snabbinställningsmeny.............................................................195
Fotograferingsflik......................................................................197
Fliken C.Fn...............................................................................204
INFO. Direktkontroll..................................................................206
Fliken Inställningar....................................................................207
Fliken Min meny.......................................................................207
Fliken Bildvisning......................................................................208
Snabbinställningsmeny för visningsläget..................................208
Försiktighetsåtgärder vid hantering....................................... 209
Tekniska data........................................................................ 210
Typ........................................................................................210
Bildsensor.............................................................................210
Fokuskontroll........................................................................210
Exponeringsinställning.........................................................210
Vitbalans............................................................................... 211
Slutare.................................................................................. 211
Blixt.......................................................................................212
Bildskärm..............................................................................212
Fotografering........................................................................212
Inspelning.............................................................................213
Bildvisning............................................................................214
Anpassa...............................................................................214
Ström....................................................................................215
Gränssnitt.............................................................................215
Driftsmiljö..............................................................................215
Mått (CIPA-kompatibelt).......................................................216
Vikt (CIPA-kompatibel).........................................................216
Batteri LP-E17......................................................................216
Batteriladdare LC‑E17E.......................................................216
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Index..................................................................................... 217
Försiktighetsåtgärder för trådlösa funktioner
(Wi‑Fi, Bluetooth och Övriga)...............................................219
Föreskrifter avseende radiovågsstörningar..........................219
Säkerhetsföreskrifter............................................................219
Programvara från tredje part................................................220
Personlig information och säkerhetsåtgärder.......................220
Varumärken och licensiering................................................220
Ansvarsfriskrivning...............................................................221
Bilaga
Index
12
Vanliga kameraåtgärder
Fotografera
●● Fotografera med automatiska inställningar (Auto-läge, Hybridauto-läge)
-- = 37, = 39
●● Använda egna effekter (Creative Assist)
-- = 51
●● Skapa oskarp bakgrund, håll bakgrunden fokuserad (Av-läge)
-- = 89
●● Frysa rörelsen, göra rörelsen oskarp (Tv-läge)
-- = 88
●● Fotografera dig själv med optimal ansiktsigenkänning (självporträtt)
-- = 55
●● Använda specialeffekter (Kreativa filter)
-- = 58
●● Fotografera en bildserie (serietagning)
-- = 44
●● Utan att använda blixten (Blixt av)
-- = 37
●● Ta bilder där du själv är med (självutlösare)
-- = 42
Visa
●● Visa bilder (visningsläge)
-- = 100
●● Automatisk bildvisning (bildspel)
-- = 108
●● Bläddra igenom bilder snabbt
-- = 104
●● Radera bilder
-- = 111
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Spela in/visa filmer
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Spela in filmer
-- = 37, = 62
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Visa filmer (visningsläge)
-- = 100
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Skriva ut
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Skriva ut bilder
-- = 177
Visningsläge
Spara
Trådlösa funktioner
●● Spara bilder till en dator
-- = 176
Inställningsmenyn
Tillbehör
Använda trådlösa funktioner
●● Skicka bilder till en smartphone
-- = 125
●● Dela bilder online
-- = 134
Bilaga
Index
●● Skicka bilder till en dator
-- = 144
●● Visa bilder på en tv
-- = 167
●● Visa bilder på en dator
-- = 175
13
Säkerhetsanvisningar
Läs de här anvisningarna för att använda produkten på ett säkert sätt.
Följ de här anvisningarna för att förhindra personskador eller skador
på produktens användare eller andra.
VARNING!
Visas vid risk för allvarlig personskada eller död.
●● Håll utrustningen utom räckhåll för barn.
Om en rem hamnar runt halsen på en person kan den orsaka strypning.
Tillbehörsskoskyddet är farligt att svälja. Sök medicinsk hjälp omedelbart
om det sväljs.
●● Använd endast strömkällor som anges i den här användarhandboken
tillsammans med produkten.
●● Ta inte isär och ändra inte produkten.
●● Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibration.
●● Rör inte vid exponerade interna delar.
●● Sluta använda produkten under ovanliga förhållanden, till exempel
om det kommer rök eller konstig lukt från den.
●● Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller
thinner när du rengör produkten.
●● Låt inte produkten bli blöt. För inte in främmande föremål eller vätskor
i produkten.
●● Använd inte produkten där det kan finnas lättantändliga gaser.
Det kan orsaka elstötar, explosioner eller eldsvådor.
●● För produkter som har en sökare ska du inte titta i sökaren mot starka
ljuskällor, till exempel solen en klar dag, lasrar eller andra starka
artificiella ljuskällor.
Det kan skada din syn.
●● Följ anvisningarna nedan när du använder medföljande batterier eller
batterier som finns i handeln.
-- Använd endast batterierna tillsammans med den angivna produkten.
-- Hetta inte upp batterierna och utsätt dem inte för eld.
-- Ladda inte batterierna med icke godkända batteriladdare.
-- Utsätt inte kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt
med metallstift eller andra metallföremål.
-- Använd inte läckande batterier.
-- Isolera kontakterna med tejp eller på annat sätt innan du slänger
batterierna.
Det kan orsaka elstötar, explosioner eller eldsvådor.
Om ett batteri läcker och materialet kommer i kontakt med hud eller
kläder sköljer du det exponerade området noggrant med rinnande vatten.
I händelse av kontakt med ögonen sköljer du noggrant med stora mängder
rinnande rent vatten och söker omedelbart medicinsk hjälp.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Följ anvisningarna nedan när du använder en batteriladdare.
Visningsläge
●● Följ anvisningarna nedan när du använder en batteriladdare eller
nätadapter.
-- Avlägsna regelbundet eventuellt damm från nätkontakten och
väggkontakten med en torr trasa.
-- Sätt inte i eller dra ut produktens kontakt med våta händer.
-- Använd inte produkten om nätkontakten inte är helt isatt
i väggkontakten.
-- Utsätt inte nätkontakten och kontakterna för smuts och låt dem
inte komma i kontakt med metallstift eller andra metallföremål.
●● Rör inte vid batteriladdaren eller nätadaptern som är ansluten till
en väggkontakt under åskväder.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Placera inte tunga föremål på nätkabeln. Skada inte, bryt inte sönder
och ändra inte nätkabeln.
●● Linda inte in produkten i tyg eller andra material när den används
eller kort efter användning, när produkten fortfarande är varm.
●● Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tid.
Det kan orsaka elstötar, explosioner eller eldsvådor.
14
●● Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under
en längre tid vid användning.
Det kan leda till lågtemperaturbrännskador, bland annat hudrodnad och
blåsor, även om inte produkten känns varm. Du rekommenderas att använda
ett stativ eller liknande utrustning när du använder produkten på varma
platser, eller om du har cirkulationsproblem eller mindre känslig hud.
●● Följ alla anvisningar om att stänga av produkten på platser där det
är förbjudet att använda den.
Om du inte gör det kan det orsaka funktionsfel på annan utrustning
på grund av elektromagnetisk strålning, och även leda till olyckor.
AKTA!
Visas vid risk för personskada.
Akta!
Visas vid risk för materiell skada.
●● Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, t.ex. mot solen en molnfri
dag eller mot en stark lampa.
Om du gör det kan bildsensorn eller andra interna komponenter skadas.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du
använder den på stranden eller på en blåsig plats.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Torka av smuts eller andra partiklar som har fastnat på blixten med
en bomullstops eller en mjuk trasa.
Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar
avger rök eller att fel uppstår på produkten.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Utlös inte blixten nära ögonen.
Ögonen kan skadas.
●● Ta ur och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte
använder produkten.
Batteriläckage kan orsaka skador på produkten.
●● Remmen är endast avsedd för användning på kroppen. Produkten kan
skadas om någon annan produkt fästs på remmen och remmen hängs
på en krok eller något annat föremål. Skaka inte heller produkten och
utsätt den inte för kraftiga stötar.
●● Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger
batteriet/batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
Visningsläge
●● Batteriladdaren ska endast vara inkopplad när den används.
Täck inte över den med t.ex. kläder eller annat när den används.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas
och skadas, vilket kan leda till eldsvåda.
Inställningsmenyn
●● Utsätt inte objektivet för starkt tryck och låt inte något föremål slå till det.
Det kan orsaka personskador eller skador på produkten.
●● Blixten avger höga temperaturer när den utlöses. Håll fingrar och
andra kroppsdelar och objekt borta från blixten när du tar bilder.
Det kan orsaka brännskador eller funktionsfel på blixten.
●● Lämna inte produkten på platser med extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan bli extremt varm/kall och orsaka brännskador eller
personskador vid beröring.
●● Förvara batterier utom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage,
överhettning eller explosion, vilket kan orsaka brand eller skador.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier
med olika laddningsnivåer eller gamla och nya batterier samtidigt.
Sätt inte i batterierna med polerna för + och - vända åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
●● Sätt dig inte ned om kameran ligger i byxfickan.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.
15
●● Om du lägger kameran i en väska ska du kontrollera att hårda föremål
inte kan komma i kontakt med skärmen. Stäng också skärmen (mot
kamerahuset) om produkten har en skärm som går att stänga.
●● Fäst inte några hårda föremål på produkten.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
16
Grundläggande
handbok
Inledande förberedelser
Förbered kameran för användning enligt nedan.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Fästa remmen
Grundfunktioner
Innan du använder kameran
Grundläggande
kamerafunktioner
1
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Förbered remmen.
●● Dra ut skyddet i riktningen för (1)
samtidigt som du håller i ringen.
Grundläggande information och instruktioner, från inledande förberedelser
till fotografering och bildvisning
Övriga fotograferingslägen
●● Rotera ringen i riktning (2).
P-läge
(2)
(1)
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
2
Fäst ringen.
Trådlösa funktioner
●● För ringens ände genom hållaren som
bilden visar.
3
Inställningsmenyn
Tillbehör
Vänd på ringen.
●● Rotera ringen i riktning (1).
●● Var försiktig så att du inte för remmen
genom öppningen i ringen när du roterar
den.
Bilaga
Index
(1)
17
4
Fäst ringen.
●● Fäst ringen genom att skjuta skyddet
i riktning (1) tills det klickar på plats.
(1)
Hålla kameran
●● Häng remmen runt halsen.
●● Fästa ringen på samma sätt på kamerans
andra sida.
●● Följ alltid de här stegen för att fästa remmen ordentligt.
Du kan tappa kameran om remmen inte är ordentligt fäst.
●● Håll armarna mot kroppen och håll
kameran i ett fast grepp när du fotograferar
för att förhindra att den rör sig. Vila inte
dina fingrar på blixten när du har den
uppfälld.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Ladda batteriet
Övriga fotograferingslägen
Ladda batteriet med den medföljande laddaren innan du använder
kameran. Glöm inte att ladda batteriet när det är nytt eftersom det inte
är laddat vid inköpstillfället.
Ta bort remmen
1
1
Lossa skyddet.
2
(1)
2
Avlägsna ringen.
●● Rotera ringen i riktning (1).
●● För ringens ände (genom öppningen)
ut ur hållaren för att avlägsna ringen.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Sätt i batteriet.
Visningsläge
●● Ta bort batteriets kontaktskydd och rikta
in -märkena på batteriet och laddaren
mot varandra. Sätt sedan i batteriet genom
att trycka det inåt (1) och nedåt (2).
●● Dra ut skyddet i riktning (1) för att lossa
det från ringen.
(1)
Innan du använder kameran
LC-E17E
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Ladda batteriet.
Tillbehör
●● LC-E17E: Anslut nätkabeln till laddaren
och anslut sedan nätkabelns stickpropp
till ett eluttag.
●● Laddningslampan lyser orange och
laddningen startar.
Bilaga
Index
●● Lampan växlar färg till grönt när batteriet
är fulladdat.
18
3
Ta ur batteriet.
●● Koppla ur batteriladdaren ur eluttaget och
ta sedan ur batteriet genom att trycka det
inåt (1) och uppåt (2).
●● Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition
genom att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
●● För batteriladdare som använder nätkabel: Anslut inte laddaren
eller kabeln till andra föremål. Det kan leda till att produkten inte
fungerar som den ska eller skadas.
●● Problem med batteriladdaren kan aktivera en skyddskrets som
avbryter laddningen. Laddningslampan blinkar då med ett orange
ljus. Koppla ifrån batteriladdarens kontakt ur eluttaget och ta ur
batteriet om detta inträffar. Sätt i batteriet i laddaren igen och
vänta en stund innan laddaren ansluts till ett eluttag.
Sätta i batteriet och minneskortet
Sätt i det medföljande batteriet och ett minneskort (säljs separat).
Innan du använder ett minneskort som är nytt eller som har formaterats
i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran (= 153).
1
(2)
(1)
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Öppna luckan.
●● Skjut luckan utåt (1) och öppna den (2).
2
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Sätt i batteriet.
P-läge
●● Med batteriets kontakter (1) i den position
som visas håller du batterilåset mot (2)
och sätter in batteriet tills låset klickar fast.
(1)
(2)
●● Mer information om laddningstid finns i ”Batteriladdare LC‑E17E”
(= 216) och mer information om antal bilder och inspelningstid
med ett fulladdat batteri finns i ”Ström” (= 215).
●● Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte
används. Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska
användas.
●● Du kan visa batteriets laddningsstatus genom att sätta fast
syns på ett laddat batteri och inte syns
batteriluckan så att
på ett urladdat batteri.
●● Batteriladdaren kan användas i områden med 100–240 V
växelspänning (50/60 Hz). Om kontakten inte passar i uttaget
använder du en adapter (finns i fackhandeln). Använd aldrig
transformatorer för resebruk eftersom de kan skada batteriet.
Innan du använder kameran
(1)
3
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Kontrollera minneskortets spärr för
skrivskydd och sätt i minneskortet.
●● Om minneskortet är utrustat med
en spärr för skrivskydd och spärren
är i låst läge kan du inte ta några bilder.
Flytta omkopplaren mot (1).
(2)
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Om du försöker sätta i batteriet åt fel
håll kan det inte låsas fast i kameran.
Kontrollera alltid att batteriet är vänt åt
rätt håll när du sätter i det och att det
låses fast.
●● För in minneskortet med etiketten (2)
vänd enligt bilden tills det låses fast
med ett klick.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Kontrollera alltid att minneskortet är
åt rätt håll när du sätter i det i kameran.
Om du sätter i ett minneskort åt fel håll
kan du skada kameran.
19
4
(1)
(2)
Stäng luckan.
●● Stäng luckan (1) och tryck den nedåt
samtidigt som du skjuter omkoppplaren
inåt tills den låses fast med ett klick (2).
●● Du kan kontrollera antalet bilder och inspelningstiden per
minneskort i informationen som visas (= 25).
Ta ur batteriet och minneskortet
1
Se till att kameran är avstängd.
Ställa in datum och tid
Innan du använder kameran
Ställ in rätt datum och klockslag på följande sätt om skärmen [Datum/tid]
visas när du slår på kameran. Information som anges på detta sätt registreras
i bildegenskaperna när du fotograferar, och informationen används när du
hanterar bilder efter fotograferingsdatum eller skriver ut bilder som visar
datumet.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Slå på kameran.
●● Flytta strömbrytaren till [
Auto-läge/
Hybridauto-läge
].
Övriga fotograferingslägen
●● Skärmen [Datum/tid] visas.
2
P-läge
Ställ in datum och tid.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Välj ett alternativ med hjälp
av [ ][ ]-knapparna.
2
Ta ur batteriet eller minneskortet.
Ta ur batteriet.
Visningsläge
●● Ange datum och tid med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
●● Tryck på [
Trådlösa funktioner
]-knappen när du är klar.
Inställningsmenyn
●● Öppna luckan och skjut batterilåset
i pilens riktning.
Tillbehör
●● Batteriet kommer att fjädra upp.
3
Ta ur minneskortet.
Bilaga
Ställa in din hemtidszon.
●● Ange din hemtidszon med hjälp
av [ ][ ]-knapparna.
Index
●● Tryck på minneskortet tills du hör ett
klickljud och släpp det sedan försiktigt.
●● Minneskortet kommer att fjädra upp.
●● Den inställning som du justerar kan förloras om du tar bort
batteriet när kameran är påslagen.
20
4
Ändra datum och tid
Slutför inställningarna.
●● Tryck på [ ]-knappen när du är klar.
Ett bekräftelsemeddelande visas innan
inställningsskärmen stängs.
●● Flytta strömbrytaren till [
stänga av kameran.
] för att
●● Om du inte har ställt in datum, tid och hemtidszon kommer
skärmen [Datum/tid] att visas varje gång du slår på kameran.
Ange rätt information.
●● Du kan ställa in klockan på sommartid (1 timme framåt)
genom att välja [ ] i steg 2 och sedan välja [ ] med hjälp
av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
●● Du kan även ställa in datum och tid genom att peka önskat
alternativ på skärmen i steg 2 och sedan peka på [ ][ ] följt
]. På samma sätt kan du ställa in din hemtidszon genom
av [
].
att peka på [ ][ ] på skärmen i steg 3, följt av [
Innan du använder kameran
Ställ in datum och tid enligt beskrivningen nedan.
1
Grundläggande handbok
Öppna menyskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen.
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
2
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Välj [Datum/tid].
●● Välj [ 2]-fliken med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [
]-ratten.
Övriga fotograferingslägen
●● Välj [Datum/tid] med [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan på
[ ]-knappen.
3
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Ändra datum och tid.
Visningsläge
●● Justera inställningarna genom att följa
anvisningarna i steg 2 under ”Ställa in
datum och tid” (= 20).
●● Tryck på [
menyskärmen.
Trådlösa funktioner
]-knappen för att stänga
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Kameran har ett inbyggt klockbatteri (backupbatteri) som behåller
inställningarna för datum/tid i cirka tre veckor efter att kamerans
batteri har tagits ur.
●● Klockbatteriet laddas på omkring fyra timmar, även om kameran
är avstängd, när du har satt i ett laddat batteri, eller när du sätter
i ett nätaggregat och ansluter en nätadapter (båda säljs separat,
= 164).
●● Om klockbatteriet är urladdat visas skärmen [Datum/tid] när
du slår på kameran. Ställ in datum och tid enligt beskrivningen
i ”Ställa in datum och tid” (= 20).
Bilaga
Index
21
Visningsspråk
Fästa ett objektiv
Om det behövs kan du ändra visningsspråket.
1
Gå till visningsläget.
●● Tryck på [
2
Kameran är kompatibel med EF-M-objektiv. Den extra monteringsadaptern
EF-EOS M kan också fästas om du vill använda EF- och EF-S-objektiv
(= 23).
]-knappen.
(1)
Öppna inställningsskärmen.
●● Håll ned [ ]-knappen och tryck sedan
på [
]-knappen.
3
Innan du använder kameran
(2)
1
2
Handbok för avancerad användning
Se till att kameran är avstängd.
Grundläggande
kamerafunktioner
Ta bort skyddslocken.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Ta bort objektivlocket och kamerahuslocket
genom att vrida dem i riktningarna som
visas.
3
Ställ in visningsspråket.
Grundläggande handbok
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Fäst objektivet.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Passa in punkten för fastsättning (vita
prickar) på objektivet mot motsvarande
punkt på kameran och vrid sedan
objektivet i riktningen som visas tills
det klickar fast.
●● Välj ett språk med hjälp av [ ][ ][ ][ ]knapparna eller [ ]-ratten och tryck
sedan på [ ]-knappen.
●● När visningsspråket har ställts in stängs
inställningsskärmen.
4
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Ta bort det främre objektivlocket.
Inställningsmenyn
(1)
(2)
●● Du kan även ändra visningsspråket genom att trycka på
]-knappen och välja [Språk
] på [ 3]-fliken.
[
●● Du kan även ställa in visningsspråket genom att peka på ett språk
i steg 3 och sedan peka på det igen.
Tillbehör
Bilaga
(1)
5
Förbered för fotografering.
Index
●● Passa in objektivindragsindexet
mot zoomlägesindexet, håll
objektivindragsomkopplaren mot [ ] och
vrid zoomringen något i riktningen som
visas, och släpp sedan omkopplaren.
●● Fortsätt att vrida zoomringen tills den
klickar till, vilket visar att objektivet är
klart för fotografering.
22
●● Dra in objektivet genom att hålla
objektivindragsomkopplaren
mot [ ] och vrida zoomringen.
Passa in objektivindragsindexet
mot zoomlägesindexet och släpp
sedan omkopplaren.
●● Du zoomar genom att vrida objektivets
zoomring med fingrarna.
●● Om du vill zooma bör du göra det innan
du fokuserar. Om du vrider zoomringen
efter att du har ställt in fokus kan det
hända att fokus ändras något.
●● Se till att skydda objektivet med objektivlocket när kameran
inte används.
●● Vissa objektiv kan orsaka vinjettering om den inbyggda blixten
används.
●● Se till att kameran är avstängd.
(3)
(1)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Eftersom bildsensorstorleken är mindre än 35 mm-filmformatet
ser det ut som att objektivets brännvidd ökar med ungefär 1,6×.
Brännvidden för ett objektiv på 15–45 mm motsvarar till exempel
ungefär en brännvidd på 24–72 mm på en 35-millimeterskamera.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Användarhandböcker om objektiv
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Hämta objektivhandböcker på följande sida.
http://www.canon.com/icpd/
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Fästa EF- och EF-S-objektiv
Inställningsmenyn
Fäst den extra monteringsadaptern EF-EOS M om du vill använda
EF- och EF-S-objektiv.
Ta bort ett objektiv
(2)
●● Minska risken för damm
-- När du byter objektiv bör du göra det snabbt och på en plats
med så lite damm som möjligt.
-- När du förvarar kameran utan monterat objektiv ska du sätta
på kamerahuslocket.
-- Ta bort damm från kamerahuslocket innan du sätter på det.
●● Håll frigöringsknappen för objektivet (1)
intryckt och vrid objektivet i riktningen
som visas (2).
●● Vrid objektivet tills det tar stopp och ta
sedan bort det i riktningen som visas (3).
1
2
Tillbehör
Se till att kameran är avstängd.
Ta bort skyddslocken.
●● Ta bort skyddslocken genom att följa
anvisningarna i steg 2 i ”Fästa ett
objektiv” (= 22).
Bilaga
Index
●● Sätt på objektivlocket på objektivet när
det har tagits bort.
23
3
Fäst objektivet på adaptern.
Ta bort ett objektiv
●● Om du vill montera ett EF-objektiv passar
du in den röda punkten för fastsättning
på objektivet mot motsvarande punkt
på adaptern och vrider objektivet i den
riktning som visas tills det klickar fast.
1
Ta bort adaptern.
●● Se till att kameran är avstängd.
●● Håll inne frigöringsknappen för objektiv
och vrid adaptern (med objektivet
fastsatt) i riktningen som visas.
●● Om du vill fästa ett EF-S-objektiv passar
du in den vita punkten för fastsättning
på objektivet mot motsvarande punkt
på adaptern och vrider objektivet i den
riktning som visas tills det klickar fast.
4
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Vrid adaptern tills det tar stopp och
ta sedan bort den.
2
Övriga fotograferingslägen
Ta bort objektivet.
●● Vrid objektivet motsols samtidigt
som du håller ner frigörningsreglaget
på adaptern.
Anslut adaptern till kameran.
●● Passa in punkten för fastsättning (vita
prickar) på adaptern mot motsvarande
punkt på kameran och vrid sedan
objektivet i riktningen som visas tills
det klickar fast.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Vrid objektivet till det tar stopp och
ta sedan bort det.
Visningsläge
●● Sätt på objektivlocket på objektivet
när det har tagits bort.
Trådlösa funktioner
Använda ett stativ
●● Om du bär eller använder en kamera med ett objektiv som
är tyngre än kameran ska du använda de stöd som finns för
objektivet.
●● Adaptrar kan öka objektivets minsta fokuseringsavstånd eller
ändra det största förstoringsförhållandet eller räckvidden.
●● Om den främre delen (fokuseringsringen) på objektivet roterar
under autofokuseringen ska du inte röra den roterande delen.
●● På vissa superteleobjektiv finns det ingen funktion för
förinställning av fokus.
Inställningsmenyn
När adaptern är fäst vid kameran och används med ett stativ ska stativfästet
som medföljer adaptern användas. Använd inte kamerans stativgänga.
Tillbehör
●● Sätt adaptern på stativfästet. Vrid på
ratten tills det sitter ordentligt på plats.
●● Fäst stativet på fästgängan för stativet.
Bilaga
Index
●● För EF-objektiv som har ett stativfäste (som superteleobjektiv)
ska stativet anslutas till objektivets stativfäste.
24
Använda objektivet med bildstabilisering
Kompensera för kameraskakning genom att använda ett objektiv med
inbyggd bildstabiliseringsfunktion. Objektiv med inbyggd bildstabilisering
har IS i namnet.
●● Flytta knappen för objektivets
bildstabilisator till läget [ON].
Testa kamerans funktioner
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Testa kameran genom att slå på den, ta några stillbilder eller spela
in några filmer och sedan visa dem.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Fotografering (Smart motivläge)
Auto-läge/
Hybridauto-läge
I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena
och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
1
Slå på kameran.
●● Flytta strömbrytaren till [
2
Övriga fotograferingslägen
P-läge
].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Gå till läget [
].
●● Ställ in inställningsratten på [
Trådlösa funktioner
].
●● En motivsymbol (1) visas i skärmens
övre vänstra hörn.
Inställningsmenyn
●● Längst upp på skärmen visas hur många
bilder (2) och hur långa filmer (3)
minneskortet kan lagra.
Tillbehör
●● Ramar visas runt de ansikten och motiv
som har identifierats av kameran och är
i fokus.
3
Bilaga
Index
Komponera bilden.
●● När du använder ett zoomobjektiv
zoomar du genom att vrida objektivets
zoomring med fingrarna.
25
4
Fotografera.
Ta stillbilder
1) Fokusera.
●● Fokusera genom att försiktigt trycka
ned avtryckaren halvvägs. Kameran
piper två gånger när den har fokuserat
och autofokusramar visas för att ange
vilka delar av bilden som är i fokus.
Spela in filmer
1) Starta inspelningen.
●● Tryck på filmknappen. Inspelningen börjar
och [ INSP] samt inspelningstiden visas
på skärmen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Svarta staplar visas längst upp och längst
ned på skärmen för att ange vilka delar
av motivet som inte kommer med i filmen.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Ramar visas runt de ansikten som har
identifierats av kameran och är i fokus.
Övriga fotograferingslägen
●● Ta bort fingret från filmknappen när
inspelningen börjar.
P-läge
2) Avsluta inspelningen.
●● Om [Fäll upp blixten] visas, flytta
omkopplaren [ ] för att fälla upp blixten.
Blixten utlöses när du tar en bild. Om du
inte vill använda blixten trycker du ned
den igen.
2) Fotografera.
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera. (Vid svagt ljus avfyras blixten
automatiskt om du har den uppfälld.)
●● Den tagna bilden visas på skärmen i cirka
två sekunder.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● En orange autofokusram visas tillsammans med [ ] om kameran
inte kan fokusera när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Ingen
bild tas, även om du trycker ned avtryckaren helt.
●● När inspelningen börjar minskas bildvisningsområdet och motiv
förstoras.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan ta en till bild genom att trycka ned
avtryckaren igen, även om en bild visas
på skärmen.
26
3
Visa
När du har tagit bilder eller filmer kan du visa dem på skärmen enligt nedan.
1
Gå till visningsläget.
●● Tryck på [
]-knappen.
●● Den senast tagna bilden visas.
2
Välj bilder.
●● Tryck på [ ]-knappen eller vrid [ ]-ratten
motsols för att visa föregående bild. Tryck
på [ ]-knappen, eller vrid [ ]-ratten
medsols för att visa nästa bild.
●● Håll ned någon av [ ][ ]-knapparna
för att bläddra snabbt bland bilderna.
Spela upp filmer.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] med hjälp
av [ ][ ]-knapparna och tryck sedan
på [ ]-knappen igen.
●● Uppspelningen startar. När uppspelningen
].
av filmen är klar visas [
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Justera volymen under uppspelningen
med hjälp av [ ][ ]-knapparna.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Du kan växla från visningsläget till fotograferingsläget genom att
]-knappen
trycka ned avtryckaren halvvägs (= 30), trycka på [
eller filmknappen eller vrida inställningsratten.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Det går även att starta visningen av filmen genom att peka
på [ ]. Du kan justera volymen vid visning genom att snabbt
dra uppåt eller nedåt över skärmen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Du kan även öppna den här skärmen
(bläddringsvyn) genom att vrida snabbt
på [ ]-ratten. Vrid sedan på [ ]-ratten
för att bläddra bland bilderna i det här
läget.
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill återgå
till enbildsvisning.
Tillbehör
Bilaga
Index
].
●● Filmer är märkta med ikonen [
Gå till steg 3 om du vill spela upp filmer.
27
Radera bilder
Innan du använder kameran
Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget.
Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.
1
Välj en bild som ska raderas.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Välj en bild med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten.
2
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Radera bilden.
●● Tryck på [
]-knappen.
Övriga fotograferingslägen
●● När [Radera?] visas väljer du [Radera] med
hjälp av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och trycker sedan på [ ]-knappen.
P-läge
●● Den aktuella bilden raderas nu.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Du kan avbryta raderingen genom att välja
[Avbryt] med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och sedan trycka på
[ ]-knappen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt (= 112).
Tillbehör
●● Du kan även radera den aktuella bilden genom att peka på
[Radera] på skärmen i steg 2.
Bilaga
Index
28
Handbok för
avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Fler grundläggande funktioner, olika sätt att använda din kamera
samt alternativ för fotografering och visning
På/Av
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Fotograferingsläge
●● Skjut strömbrytaren till [
] för att
slå på kameran i fotograferingsläge.
●● Flytta strömbrytaren till [
stänga av kameran.
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
] för att
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Visningsläge
Övriga fotograferingslägen
●● Håll ned [
]-knappen och skjut
strömbrytaren till [
] för att starta
kameran i visningsläge.
P-läge
●● Växla till fotograferingsläge genom
]-knappen igen.
att trycka på [
●● Flytta strömbrytaren till [
stänga av kameran.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
] för att
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● När ett EF-M-objektiv har monterats på kameran och strömmen
är avstängd minskas bländaröppningen för att begränsa mängden
ljus som når kameran för att på så sätt skydda kamerans insida.
Följaktligen hörs ett lågt ljud från kameran när den slås på eller
stängs av då bländarvärdet justeras.
●● Bildsensorn rengörs när kameran slås på eller stängs av vilket
] visas även när kameran
också kan orsaka ett lågt ljud. [
är avstängd då bildsensorn rengjorts. Om du snabbt växlar
mellan att slå på och stänga av kameran visas emellertid inte
]-ikonen.
[
●● Du kan växla från visningsläget till fotograferingsläget genom
att trycka ned avtryckaren halvvägs (= 30), trycka på
]-knappen eller filmknappen eller vrida inställningsratten.
[
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
29
Energisparfunktioner (automatisk avstängning)
●● Om kameran inte används stängs skärmen automatiskt av efter en
stund (Skärm av) för att spara på batteriet. Efter ytterligare en stunds
inaktivitet stängs även kameran av.
●● Skärmen stängs automatiskt av när kameran inte har använts under
en minut, och kameran stänger av sig själv efter ytterligare omkring en
minut. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs (= 30) när skärmen
har stängts av, slås skärmen på och du kan fortsätta fotografera.
●● Om skärmen slocknar i visningsläge kan du också nå
fotograferingsskärmen genom att trycka ned avtryckaren
halvvägs.
●● Om du vill kan du inaktivera Automatisk avstängning
och justera tiden för Skärm av (= 155).
Avtryckare
Innan du använder kameran
Om du vill vara säker på att motivet är i fokus ska du alltid börja med
att hålla ned avtryckaren halvvägs. När motivet är i fokus trycker du
ned den helt.
I den här handboken beskrivs användningen av avtryckaren på två sätt:
du kan antingen trycka ned avtryckaren halvvägs eller trycka ned den helt.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Tryck ned halvvägs. (Tryck lätt för
att fokusera.)
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs.
Kameran piper två gånger och ramar
visas runt de delar av bilden som är
i fokus.
2
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Tryck ned avtryckaren helt.
(När du har tryckt ned avtryckaren
halvvägs trycker du sedan ned den
helt, utan att släppa upp den först,
för att ta bilden.)
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Kameran tar nu bilden.
Tillbehör
Bilaga
●● Om du tar bilder utan att först trycka ned avtryckaren halvvägs
kan det avsedda motivet bli oskarpt.
Index
30
Fotograferingslägen
Ställa in skärmens vinkel
Använd inställningsratten för att använda fotograferingslägena.
(3)
(1 )
Smart motivläge/Hybridauto-läge
Fotografera med full automatik,
med automatiska inställningar
(= 37, = 39).
(2)
Creative Assist-läge
Förhandsgranska lättfattliga
bildjusteringar när du fotograferar.
Inställningarna kan också sparas
och användas igen (= 51).
(3)
P-, Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Ta olika bilder med dina önskade
inställningar (= 66, =88,
=89, =89, =97).
(4)
(5)
(6)
Filmläge
För inspelning av filmer (= 62,
= 91). Genom att trycka på
filmknappen kan du spela in
filmer även när inställningsratten
inte är inställd på filmläge.
Läget Kreativa filter
Lägg till olika effekter när
du fotograferar (= 58).
Specialmotivläge
Fotografera med optimala
inställningar för specifika
motiv (= 54).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Luta skärmen nedåt
(4)
(5)
(6)
(2 )
(1)
Du kan justera skärmens vinkel och läge efter motivet eller sättet
du fotograferar.
Innan du använder kameran
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Dra skärmens överkant nedåt mot dig.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Skärmen kan öppnas till en vinkel
på cirka 45°.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Luta skärmen uppåt
Trådlösa funktioner
●● Skärmen lyfts uppåt och öppnas till en
vinkel på cirka 180°.
Inställningsmenyn
●● När du själv ska vara med på bilder kan
du visa en spegelbild av dig själv genom
att vrida runt skärmen mot kamerans
framsida.
●● Du kan vrida inställningsratten för att växla till fotograferingsläget
från visningsläget.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Se till att skärmen är stängd när kameran inte används.
●● Tvinga inte upp bildskärmen för långt då det kan skada kameran.
●● Om du vill spegelvända visningen väljer du MENU (= 33) >
[ 1]-fliken > [Spegelv. skärm] > [Av].
31
Visning av
fotograferingsinformation
Tryck på [
]-knappen för att visa eller dölja fotograferingsinformation,
hjälplinjer eller vattenpass.
Via [ 1]-fliken > [Display för fotograferingsinfo.] (= 92) kan du
konfigurerar skärmvisningen mer detaljerat.
●● Nattvisningsfunktionen ökar automatiskt skärmens ljusstyrka
när du fotograferar i svagt ljus för att du enklare ska kunna
komponera bilderna. Den ljushet som bilden på skärmen har kan
dock skilja sig från bildernas faktiska ljusstyrka. Observera att
förvrängningar och hackiga rörelser på skärmen inte påverkar
bilderna du tar.
●● Information om alternativ för visningsläget finns i ”Byta visningsläge”
(= 102).
]-, [
]- eller
●● Du kan spara på batteriet i [ ]-, [ ]-, [
[ ]-läget genom att välja MENU (= 33) > [ 2]-fliken >
[Visningsläge] > [Visningsförval] > [Energispar], men
skärmvisningen kan bli hackigare.
Använda snabbinställningsmenyn
Anpassa funktioner som används ofta i
menyn (Snabbinställning).
Observera att menyinnehållet och menyalternativen varierar beroende
på fotograferingsläge (= 195) och visningsläge (= 208).
1
Öppna menyn
●● Tryck på [
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
]-knappen.
Övriga fotograferingslägen
2
Välj ett menyalternativ.
P-läge
●● Välj ett menyalternativ (1) med hjälp
av [ ][ ]-knapparna.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● De tillgängliga alternativen (2) visas
i skärmens nederkant.
3
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Välj ett alternativ.
Inställningsmenyn
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]- eller
[
]-ratten.
●● Du kan konfigurera alternativ som är
] genom
markerade med ikonen [
att trycka på [
]-knappen.
4
Tillbehör
Bilaga
Index
Bekräfta ditt val och avsluta.
●● Tryck på [
]-knappen.
●● Den skärm som visades innan du
tryckte på [ ]-knappen i steg 1 visas
igen. Du kan nu se det alternativ du
har konfigurerat.
32
●● Du kan också välja ett alternativ i steg 3 genom vrida [
]-ratten.
●● Om du har råkat ändra en inställning av misstag kan du återställa
kamerans standardinställningar (= 160).
●● Du kan även avsluta genom att välja [ ] i menyalternativen och
trycka på knappen [ ].
Använda pekskärmsfunktionerna
för att konfigurera inställningar
●● Peka på [ ] i skärmens övre högra hörn
för att komma till snabbinställningsmenyn.
●● Peka på ett menyval och välj sedan
ett alternativ för att göra inställningen.
●● Peka på menyalternativet [ ] eller
det önskade valet igen för att återgå
till föregående skärm.
●● Du kan öppna skärmen för alternativ som
] genom att
är märkta med ikonen [
peka på [
].
Använda menyskärmen
Innan du använder kameran
Här kan du konfigurera ett antal olika kamerafunktioner via menyskärmen.
1
Öppna menyskärmen.
●● Tryck på [
2
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
]-knappen.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Välj en flik.
Övriga fotograferingslägen
●● Välj en flik med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [
]-ratten.
P-läge
●● Flikarna representerar funktioner
eller sidor för funktioner (2) (1) som
fotografering ([ ]), uppspelning ([ ])
eller inställningar ([ ]). I den här handboken
identifieras flikar genom en kombination
av funktionen och sidan, som i [ 1].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
3
Tillbehör
Välj ett menyalternativ.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja ett alternativ och
tryck sedan på [ ]-knappen.
Bilaga
Index
●● För menyalternativ med alternativ som
inte visas trycker du först på [ ]-knappen
för att växla till en annan skärm. Sedan
väljer du menyalternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
]-knappen om du
●● Tryck på [
vill gå tillbaka till föregående skärm.
33
4
Välj ett alternativ.
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
när alternativen listas vertikalt.
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
när alternativen listas horisontellt.
5
Bekräfta ditt val och avsluta.
●● Tryck på knappen [ ] för att bekräfta ditt
val och komma tillbaka till alternativvalen.
]-knappen. Du kommer
●● Tryck på [
nu tillbaka till skärmbilden som visades
]-knappen
innan du tryckte på [
i steg 1.
●● Du kan också välja funktionsflikar genom att trycka
]-knappen i steg 2.
på [
●● Du kan också välja ett objekt eller alternativ i steg 3 och 4 genom
]-ratten.
att vrida [
●● Om du har råkat ändra en inställning av misstag kan du återställa
kamerans standardinställningar (= 160).
●● Tillgängliga menyalternativ varierar beroende på det valda
fotograferings- eller visningsläget (= 197–= 208).
Användning av pekskärmen
●● Tryck på [
]-knappen för att komma till menyskärmen och
välja flikar. Peka sedan på önskad funktionsflik och sidflik.
●● Peka på ett alternativ för att välja det och peka sedan på det igen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Peka på ett alternativ för att slutföra inställningen och återgå till
menyvalsskärmen.
●● Om du vill konfigurera menyalternativ som det inte visas några
alternativ för börjar du med att peka på menyalternativet för att
] för att gå tillbaka
öppna inställningsskärmen. Peka på [
till föregående skärm.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Du kan även peka på inmatningsobjekt (som kryssrutor eller
textfält) för att välja dem och du kan mata in text genom att peka
på tangentbordet på skärmen.
P-läge
], [
] eller [
●● Att peka på [
att trycka på knapparna [
], [
●● Tryck på [
Övriga fotograferingslägen
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
] har samma effekt som
] eller [ ] var för sig.
Visningsläge
]-knappen igen för att stänga menyn.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
34
Tangentbordet på skärmen
Använd tangentbordet på skärmen för att ange inställningar för trådlös
kommunikation (= 124) och annan information. Observera att längden
på och typen av information du kan ange varierar beroende på vilken
funktion du använder.
(1)
Ange tecken
●● Peka på tecknen för att mata in dem.
●● Hur mycket information du kan ange (1)
varierar beroende på vilken funktion du
använder.
Bekräfta inmatningen och återgå till den
föregående skärmen
●● Tryck på [
●● För vissa funktioner visas inte [
]-knappen.
] och kan inte användas.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Ett annat sätt att använda tangentbordet på är genom att trycka
]-rattarna för
på [ ][ ][ ][ ]-knapparna eller vrida [ ][
att välja tecken eller ikoner, och sedan trycka på [ ]-knappen.
]-ratten.
Du kan även flytta markören genom att vrida på [
]-knappen om du vill gå tillbaka till föregående
Tryck på [
skärm.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Flytta markören
●● Peka på [
][
Visningsläge
].
Trådlösa funktioner
Ange radbrytningar
●● Peka på [
Inställningsmenyn
].
Tillbehör
Byta inmatningsläge
●● Peka på [ ] för att växla till siffror
och symboler.
●● Peka på [ ] för att ange versaler.
Bilaga
Index
●● De tillgängliga lägena för inmatning
varierar beroende på vilken funktion
du använder.
Ta bort tecken
●● Peka på [
tecken.
] för att radera föregående
]
●● Genom att peka på och hålla [
intryckt tas fem tecken bort per gång.
35
Indikeringslampans funktioner
Indikeringslampan på kamerans baksida (= 4) blinkar grönt
vid följande tillfällen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Ansluten till en dator (= 176)
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Skärm av (= 30, = 154, = 155)
●● Startar, registrerar eller läser
●● Kommunicerar med andra enheter
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Fotograferar med lång exponering (= 88, = 89)
Övriga fotograferingslägen
●● Ansluter/överför via Wi-Fi
P-läge
●● Stäng inte av kameran, öppna inte luckan till minneskortet/
batteriet och skaka inte kameran när strömindikatorn blinkar
grönt. Det kan skada bilderna, kameran eller minneskortet.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
36
Fotografera med automatiska
inställningar
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena
och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Ett bekvämt läge för enkel fotografering som ger dig en större kontroll
över dina bilder
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Fotografering (Smart motivläge)
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Stillbilder
1
Filmer
Övriga fotograferingslägen
Slå på kameran.
●● Flytta strömbrytaren till [
P-läge
].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
2
Visningsläge
Gå till läget [
].
●● Ställ in inställningsratten på [
Trådlösa funktioner
].
●● En motivsymbol visas i skärmens övre
vänstra hörn (= 41).
Inställningsmenyn
●● Ramar visas runt de ansikten och
motiv som har identifierats av kameran
och är i fokus.
Tillbehör
Bilaga
Index
3
Komponera bilden.
●● När du använder ett zoomobjektiv
zoomar du genom att vrida objektivets
zoomring med fingrarna.
37
4
Fotografera.
Ta stillbilder
1) Fokusera.
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs.
Kameran piper två gånger när den
har fokuserat och autofokusramar
visas för att ange vilka delar av bilden
som är i fokus.
Spela in filmer
1) Starta inspelningen.
●● Tryck på filmknappen. Inspelningen börjar
och [ INSP] samt inspelningstiden visas
på skärmen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Svarta staplar visas längst upp och längst
ned på skärmen för att ange vilka delar
av motivet som inte kommer med i filmen.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Ramar visas runt de ansikten som har
identifierats av kameran och är i fokus.
Övriga fotograferingslägen
●● Ta bort fingret från filmknappen när
inspelningen börjar.
●● Om [Fäll upp blixten] visas, flytta
[ ]-omkopplaren för att fälla upp blixten.
Blixten utlöses när du tar en bild. Om du
inte vill använda blixten trycker du ned
den igen.
2) Fotografera.
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera. (Vid svagt ljus avfyras blixten
automatiskt om du har den uppfälld.)
●● Den tagna bilden visas på skärmen
i cirka två sekunder.
●● Du kan ta en till bild genom att trycka
ned avtryckaren igen, även om en bild
visas på skärmen.
P-läge
2)Ändra motivets storlek och
komponera om motivet vid behov.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Du ändrar motivets storlek genom att
upprepa anvisningarna i steg 3.
Observera att de manöverljud som hörs
när du hanterar kameran kommer att
spelas in.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Om du ändrar bildens komposition under
en pågående inspelning justeras fokus,
ljusstyrkan och färgtonen automatiskt.
Tillbehör
Bilaga
3) Avsluta inspelningen.
●● Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
Index
●● Om minneskortet blir fullt avbryts
inspelningen automatiskt.
38
Fotografera med hybridauto-läget
Stillbilder
Filmer
Du kan skapa en kort film som sammanfattar en hel dag med hjälp av de
stillbilder du har tagit. Kameran spelar in filmsekvenser under 2–4 sekunder
innan varje bild tas. Dessa filmsekvenser kombineras senare till ett
filmsammandrag.
1
Gå till läget [
Komponera bilden.
●● Följ anvisningarna i steg 3–4 under
”Fotografering (Smart motivläge)”
(= 37) för att komponera bilden och
fokusera.
●● Om du vill få bättre resultat när du skapar
filmsammandrag ska du rikta kameran
mot motivet i cirka fyra sekunder innan
du börjar ta stillbilder.
3
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
].
●● Följ anvisningarna i steg 2 under
”Fotografering (Smart motivläge)”
(= 37) och välj [ ].
2
●● Batterikapaciteten är lägre i det här läget än i [ ] eftersom
ett filmsammandrag spelas in för varje bild du tar.
●● Ett filmsammandrag kanske inte spelas in om du tar en stillbild
] eller använder
direkt efter att du slår på kameran, väljer [
kameran på andra sätt.
●● Alla ljud och vibrationer från kameran eller objektivet blir inspelade
i filmsammandrag.
Fotografera.
●● Följ anvisningarna i steg 4 under
”Fotografering (Smart motivläge)”
(= 37) för att ta en stillbild.
●● Kameran tar en stillbild och spelar in
ett filmklipp. Filmsekvensen, som slutar
med stillbilden och ett slutarljud, bildar
ett avsnitt i filmsammandraget.
●● Kvaliteten på filmsammandrag är [
] i NTSC och [
]
i PAL. Detta varierar beroende på videoutdataformatet (= 154).
●● Inga ljud spelas upp när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller
använder självutlösaren.
●● I följande fall sparas filmsammandrag som separata videofiler
]-läget under samma dag.
även om de spelades in i [
-- Om filmsammandraget får en filstorlek på cirka 4 GB eller
den totala inspelningstiden överstiger cirka 16 minuter och
40 sekunder.
-- Om filmsammandraget är skyddat (= 109).
-- Om ändringar genomförs i inställningarna för sommartid
(= 20), videosystem (= 154), tidszon (= 156) eller om
copyright-informationen (= 159) ändras.
-- Om en ny mapp skapas (= 152).
●● Inspelade slutarljud kan inte ändras eller raderas.
●● Om du föredrar att spela in filmsammandrag utan stillbilder
ska du justera inställningen i förväg. Välj MENU (= 33) >
[ 6]-fliken > [Typ av sam.drag] > [Inga stillb.].
●● Enskilda avsnitt kan redigeras (= 123).
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Spela upp filmsammandrag
Spela upp filmsammandrag genom att visa en stillbild som tagits i läget
[ ] samma dag eller genom att ange datumet för det filmsammandrag
som ska spelas upp (= 103).
39
Stillbilder/filmer
●● Om inga driftljud hörs från kameran kan det bero på att den var
]-knappen trycktes ner. Du aktiverar kameraljuden
på när [
]-knappen, välja [Pipljud] på [ 3]-fliken
genom att trycka på [
och sedan trycka på [ ][ ]-knapparna eller vrida [ ]-ratten för
att välja [På].
Stillbilder
●● En orange autofokusram visas tillsammans med [ ] om kameran
inte kan fokusera när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Ingen
bild tas, även om du trycker ned avtryckaren helt.
●● Om inga människor eller motiv hittas, om motivet är mörkt eller
saknar kontrast eller om omgivningen är mycket ljus kan det ta
längre tid att ställa in fokus eller göra att det inte går att fokusera
alls.
●● En blinkande [ ]-ikon varnar dig om att det är sannolikt att
bilderna blir suddiga på grund av kameraskakningar. Montera
i så fall kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att
hålla den stilla.
●● Om bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses går du närmare
motivet. Mer information om blixtens räckvidd finns i ”Blixt”
(= 212).
●● När du fotograferar vid svagt ljus kan lampan tändas för att minska
förekomsten av röda ögon och hjälpa kameran att ställa in fokus.
●● Vid användning av vissa objektiv kan vinjettering eller mörka
bildområden uppstå om blixten utlöses.
●● Om en blinkande [ ]-ikon visas när du försöker ta en bild betyder
det att du inte kan ta bilden förrän blixten har laddats upp. Du kan
fortsätta fotografera så snart blixten är klar genom att trycka ned
avtryckaren helt och vänta eller släppa och trycka på avtryckaren
igen.
●● Du kan visserligen fotografera igen innan fotograferingsskärmen
visas, men den föregående bilden kan komma att avgöra vilket
fokus, vilken ljusstyrka och vilka färger som används.
●● Vinjettering kommer att synas på skärmen direkt efter
fotografering och innan den slutliga sparade bilden visas.
●● Du kan ändra hur länge en bild ska visas efter fotograferingen
(= 50).
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Kameran kan bli varm om du spelar in filmer flera gånger under
en längre tid. Detta innebär inte att kameran har skadats.
●● Se till att dina fingrar inte blockerar mikrofonen (1) när du spelar
in filmer. Om du råkar blockera mikrofonen kan ljudet bli dämpat
eller inte spelas in alls.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
(1)
Visningsläge
●● Undvik att röra någon annan av kamerans kontroller än
filmknappen och pekskärmskontrollerna när du spelar in filmer
eftersom kamerans manöverljud då spelas in. Använd om möjligt
pekskärmskontrollerna för att justera inställningar eller för att
utföra andra funktioner.
●● Mekaniska ljud från kameran och objektivet spelas också in.
De här ljuden kan märkas mindre om du använder en extra
extern mikrofon (= 173).
●● När du börjar spela in en film ändras bildvisningsområdet och
motiven förstoras för att kraftiga kameraskakningar ska kunna
korrigeras. Om du vill spela in filmer och behålla motivens storlek
kan du justera inställningarna för bildstabiliseringen (=84).
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
40
●● Ljudet spelas in i stereo.
●● Under filminspelning med autofokusering kan även ljud från
objektivet spelas in. Objektivljud kan märkas mindre om du
använder en extra extern mikrofon. Om du inte vill spela in
ljud inaktiverar du detta via MENU (= 33) > [ 7]-fliken >
[Ljudinspelning] > [Av].
●● Om du vill låsa fokus under filminspelningen väljer du MENU
(= 33) > [ 7]-fliken > [Filmservo-AF] > [Av].
●● Filmer som blir större än 4 GB delas upp i flera filer. Inspelningstiden
på inspelningsskärmen blinkar i cirka 30 sekunder innan filmen
når storleken 4 GB för att göra dig uppmärksam på detta.
Om du fortsätter att filma och överskrider 4 GB skapar kameran
automatiskt en ny videofil och blinkandet slutar. Det går inte att
automatiskt spela upp delade videofiler i en följd. Varje film måste
spelas upp för sig.
Ta bilder av andra motiv
Bakgrund
På kort
avstånd
Grå
Ljus och motljus
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Med blå himmel
Blå himmel och motljus
Solnedgångar
–
Spotlights
–
–
Mörk
Ljusblå
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Orange
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Mörkblå
–
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
–
Visningsläge
●● Ikonen I rörelse visas inte om självutlösaren (= 42) är aktiverad när
du filmar.
Stillbilder
Filmer
Vid fotografering i lägena [ ] och [ ] visar kameran en ikon för
den identifierade motivtypen och väljer sedan automatiskt optimala
inställningar för fokus, ljus i motivet och färg.
Bakgrund
I rörelse
Ljus
Mörk, användning av stativ
Motivsymboler
Andra
motiv
Ikonbakgrundsfärg
Ta bilder av människor
Människor
I rörelse
Ljus
Ikonbakgrundsfärg
Grå
Ljus och motljus
Med blå himmel
Trådlösa funktioner
●● Ikonerna Ta bilder av människor och I rörelse visas inte när objektivet
är inställt på [MF] eller om du använder ett objektiv som inte har
autofokus.
●● Försök fotografera med [ ]-läget (= 66) om motivsymbolen inte
stämmer överens med de aktuella fotograferingsförhållandena
eller om det inte går att ta bilder med den förväntade effekten,
färgen eller ljusstyrkan.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Ljusblå
Blå himmel och motljus
Spotlights
–
Mörk
–
Mörk, användning av stativ
–
Mörkblå
41
Ramar som visas på skärmen
Vanliga användbara funktioner
Stillbilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Filmer
Olika sorters ramar kan visas när kameran identifierar de motiv du riktar
kameran mot.
●● En vit ram visas runt det motiv (eller det ansikte) som kameran
identifierar som huvudmotiv. Ramen följer rörliga motiv inom ett
visst område för att hålla dem i fokus.
●● Ramen blir grön när avtryckaren trycks ner halvvägs och motivet
är i fokus.
●● Ramar blir blåa och fokus och ljusstyrka justeras med Servo AF om
du trycker ned avtryckaren halvvägs när motivrörelser identifieras
i [ ]-läge.
●● En orange ram visas tillsammans med [ ] om kameran inte kan
fokusera på motiv när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Använda självutlösaren
Handbok för avancerad användning
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Du kan använda självutlösaren för att ta en gruppbild där du själv är
med eller bilder där en fördröjning behövs. Kameran tar bilden cirka
10 sekunder efter att du har tryckt ned avtryckaren.
1
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [
och välj sedan [ ] (= 32).
P-läge
] på menyn
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● När du är klar med inställningen visas [ ].
Visningsläge
●● Försök fotografera med [ ]-läget (= 66) om inga ramar visas,
om inga ramar visas runt motiven i bilden eller om ramarna visas
mot bakgrunden eller andra områden.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Ställ in [AF-autoomkoppl] på [Av] på [ 6]-fliken om du vill
stänga av Servo AF. Observera att ikoner för ”I rörelse” (= 41)
inte längre visas. [AF-autoomkoppl] är automatiskt inställd på [Av]
om självutlösaren (= 42) är inställd på något annat än [ ] och
kan inte ändras.
2
Tillbehör
Fotografera.
●● För stillbilder: Tryck först ned avtryckaren
halvvägs för att ställa in fokus på motivet
och tryck sedan ned den helt.
●● För filmer: Tryck på filmknappen.
Bilaga
Index
●● Välj ett motiv att fokusera på genom att peka på det önskade
motivet på skärmen. [ ] visas och kameran aktiverar
pekskärms‑AF-läget.
42
●● När du startar självutlösaren blinkar
lampan och självutlösarljudet hörs.
●● Två sekunder innan bilden tas
börjar lampan blinka snabbare och
självutlösarljudet hörs med kortare
intervall. (Lampan förblir tänd om
blixten utlöses.)
1
●● Välj [ ] enligt anvisningarna i steg 1
för att återställa ursprungsinställningen.
Använda självutlösaren för att förhindra
kameraskakningar
Filmer
Det här alternativet fördröjer utlösningen av slutaren med cirka två
sekunder när du trycker på avtryckaren. Om kameran inte är helt stilla
när du trycker ned avtryckaren påverkas alltså inte bilden.
●● Följ anvisningarna i steg 1 under
”Använda självutlösaren” (= 42)
och välj [ ].
●● När du är klar med inställningen
visas [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 2 under
”Använda självutlösaren” (= 42)
för att fotografera.
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Du kan ange fördröjningen (0–30 sek.) och antal bilder (1–10).
●● Om du vill avbryta fotograferingen efter
att du har utlöst självutlösaren trycker
]-knappen.
du på [
Stillbilder
Anpassa självutlösaren
Välj [ ].
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Följ anvisningarna i steg 1 under
”Använda självutlösaren” (= 42),
välj [ ] och tryck på [
]-knappen.
2
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Konfigurera inställningen.
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna för att
ange fördröjningstid eller antal bilder.
P-läge
●● Välj ett värde med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan två gånger på
[ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
●● När du är klar med inställningen
visas [ ].
Trådlösa funktioner
●● Följ anvisningarna i steg 2 under
”Använda självutlösaren” (= 42)
för att fotografera.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Vid inspelning med självutlösare påbörjas inspelningen efter din
inställda fördröjningstid, men det går inte att välja antal bilder.
Bilaga
Index
●● När du anger flera bilder baseras bildernas ljusstyrka och färgton
på den första bilden. Det kan behövas längre tid mellan bilderna
om blixten utlöses eller om du har ställt in tagning av många bilder.
Om minneskortet blir fullt avbryts filminspelningen automatiskt.
●● När en fördröjning på mer än två sekunder angivits börjar lampan
blinka snabbare och självutlösarljudet hörs med kortare intervall
två sekunder innan bilden tas. (Lampan förblir tänd om blixten
utlöses.)
43
Fotografera genom att peka på skärmen
(skärmavtryckare)
Stillbilder
Serietagning
Stillbilder
Filmer
Med den här funktionen kan du ta bilder genom att peka snabbt
på skärmen i stället för att trycka på avtryckaren. Kameran fokuserar
automatiskt på motiven och justerar ljusheten i bilden.
1
Innan du använder kameran
I läget [ ] kan du trycka ned avtryckaren helt för serietagning.
Mer information om serietagningshastighet finns i ”Fotografering” (= 212).
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan [
] eller [ ]
(= 32).
Aktivera skärmavtryckaren.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Skärmavtryckare] på [ 2]-fliken
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● När du är klar med inställningen
] eller [ ].
visas [
●● Välj [Skärmavtryckare] och välj
sedan [På].
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
2
2
Filmer
Visningsläge
Fotografera.
Trådlösa funktioner
●● Tryck ned avtryckaren helt för
serietagning.
Fotografera.
Inställningsmenyn
●● Peka på motivet på skärmen om
du vill fotografera.
Tillbehör
●● Välj [Av] i steg 1 om du vill avbryta
skärmavtryckaren.
Bilaga
●● En orange autofokusram visas om kameran inte kunde fokusera
på motivet. Ingen bild kommer tas.
●● Även om bilden som du har tagit fortfarande visas kan du
förbereda kameran för att ta nästa bild genom att peka på [
Index
].
44
●● Under serietagning låses fokus i den position som identifierades
när du tryckte ned avtryckaren halvvägs.
●● Kan inte användas tillsammans med självutlösaren (= 42).
●● Beroende på fotograferingsförhållandena, kamerainställningarna
och zoomläget kan kameran sluta ta bilder tillfälligt eller så kan
bildserietagningen bli långsammare.
●● När fler bilder har tagits kan bilderna tas långsammare.
●● Det kan uppstå en fördröjning efter bildserietagningen innan
du kan fotografera igen beroende på fotograferingsförhållanden,
typ av minneskort och hur många bilder du tog.
●● Fotograferingen kan gå långsammare om blixten utlöses.
●● Med Skärmavtryckare (= 44) tar kameran bildserier när du
pekar på skärmen. Fokus förblir konstant under serietagning
efter att det har ställts in för den första bilden.
●● Bilderna som visas på skärmen nvid serietagning ser annorlunda
ut jämfört med de faktiska bilderna och kan verka oskarpa.
Vissa objektiv kan också få bilderna som visas på skärmen att
se mörkare ut vid bildserietagning. Bilderna sparas dock med
standardljusstyrka.
●● Om antal möjliga bilder i en bildserie är nio eller färre visas
antal kvarvarande bilder i en bildserie till höger om totalt antal
kvarvarande bilder längst upp på skärmen (= 190). Detta visas
inte om du kan ta 10 eller fler bilder i en bildserie.
●● Vid vissa fotograferingsförhållanden eller kamerainställningar
kan det hända att antalet bilder som kan tas är färre.
Funktioner för anpassning
av bilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Ändra bildkvalitet
Grundläggande
kamerafunktioner
Stillbilder
Filmer
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Välj mellan sju storlekskombinationer (antal pixlar) och komprimering
(bildkvalitet). Ange även om du vill ha bilderna i RAW-format (= 46).
Mer information om hur många bilder av varje sort som får plats på ett
minneskort finns i ”Inspelning” (= 213).
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och välj sedan ett alternativ (=32).
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
Visningsläge
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen
men i stället välja [ ].
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
●● [ ] och [ ] visar olika nivåer av bildkvalitet beroende på
komprimeringsgrad. Vid samma storlek (antal pixlar) ger [ ]
bättre bildkvalitet. [ ] ger något sämre bildkvalitet, men du
kan ta fler bilder. Observera att bilder med [ ]-storlek har
kvaliteten [ ].
]-läget.
●● Inte tillgängligt i [
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 33) > [ 1]-fliken > [Bildkvalitet].
Index
45
Om du väljer upplösning baserat på pappersformat kan följande tabell
användas som en guide (när sidförhållandet 3:2 används).
A2 (420 × 594 mm)
A3 (297 × 420 mm)
A4 (210 × 297 mm)
90 × 130 mm, 130 × 180 mm, vykort
Fotografering i RAW-format
Kameran kan ta bilder i JPEG och RAW-format.
JPEG-bilder
RAW-bilder
Bearbetas i kameran för optimal bildkvalitet
och komprimeras för att minska filstorleken.
Komprimeringsprocessen är dock oåterkallelig,
och bilderna kan inte återställas till det ursprungliga,
obearbetade läget. Bildbearbetningen kan också
försämra bildkvaliteten.
”Råa” (obearbetade) data som har sparats i princip utan
förlust av bildkvalitet från kamerans bildbearbetning.
Det går inte att använda data i detta format för visning
på en dator eller för utskrift. Du måst först bearbeta
dem i den här kameran (= 119) eller använda appen
Digital Photo Professional (= 175) för att konvertera
bilderna till vanliga JPEG- eller TIFF-filer. Bilderna kan
justeras med minimala försämringar av bildkvaliteten
under bearbetning.
●● Tryck på [ ]-knappen och välj sedan [ ]
på menyn (= 32).
●● Välj alternativet [ ] för att endast spara
bilderna i RAW-format.
●● Välj JPEG-bildkvalitet och tryck sedan
] -knappen för att ta bilder
på [
i både JPEG och RAW-format samtidigt.
En [ ] visas bredvid [RAW]. Följ samma
steg och ta bort [ ] bredvid [RAW] för att
återgå till att spara med standardmetoden.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Om du vill överföra RAW-bilder (eller RAW- och JPEG som
har tagits tillsammans) till en dator ska du alltid använda
programvaran EOS Utility (= 175).
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
●● Mer information om upplösning och hur många bilder som
får plats på ett minneskort finns i ”Inspelning” (= 213).
●● Filändelsen för JPEG-bilder är .JPG och filändelsen för
RAW‑bilder är .CR2. Filnamn för JPEG och RAW-bilder som
tagits samtidigt har samma bildnummer.
●● Mer information om Digital Photo Professional och programvaran
EOS Utility finns i ”Programvara” (= 175). Hämta
användarhandböcker för programvara på Canons webbplats
efter behov. Nedladdningsanvisningar finns i ”Användarhandbok
för programvaran” (= 175).
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
46
Använda menyn
Ändra sidförhållandet
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Bildkvalitet] på [ 1]-fliken och tryck
sedan på [ ]-knappen (= 33).
]-ratten och välj [ ]
●● Vrid på [
under [RAW] för att samtidigt ta bilder
i RAW‑format. Observera att det endast
går att ta JPEG-bilder när [−] har valts.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [JPEG] och välj
sedan bildstorlek och kvalitet. Observera
att det endast går att ta RAW-bilder
när [−] har valts.
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Du kan ändra sidförhållandet (förhållandet mellan bredd och höjd).
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan ett alternativ
(= 32).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● När du är klar med inställningen ändras
skärmens sidförhållande.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen
men i stället välja [ ].
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Tryck på [ ]-knappen för att komma
tillbaka till menyskärmen när du är klar.
●● Det går inte att ställa in både [RAW] och [JPEG] på [−] samtidigt.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Används för bilder som ska visas på en HDTV eller liknande enhet.
Kameraskärmens standardsidförhållande är samma som för
35 mm-film. Används för utskrifter i formatet 130 × 180 mm och
vykortsstorlek.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Används även för utskrifter i formatet 90 × 130 mm och i A-format.
Tillbehör
Sidförhållandet är kvadratiskt.
Bilaga
●● Inte tillgängligt i [
]-läget.
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 33) > [ 1]-fliken > [Sidförh. för stillbilder].
Index
47
Ändra bildkvaliteten för film
För PAL-film
Stillbilder
Filmer
Justera bildkvaliteten för film (bildstorlek och bildfrekvens). Bildfrekvensen
anger antalet bilder som spelas in per sekund och bestäms automatiskt
baserat på inställningarna för NTSC och PAL (= 154). En uppskattning
av den totala inspelningstiden för film som kan lagras på ett minneskort
vid användning av olika bildkvaliteter finns i ”Inspelning” (= 213).
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [Insp.storl.
video] på menyn och välj sedan ett
alternativ (= 32).
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
Bildkvalitet
Innan du använder kameran
Antal lagrade
pixlar
Bildfrekvens
1920 x 1080
50,00 b/s
1920 x 1080
25,00 b/s
1280 x 720
50,00 b/s
För inspelning av filmer
i HD-kvalitet.
640 x 480
25,00 b/s
För inspelning av filmer
med standardupplösning.
Information
För inspelning av filmer
i full HD-kvalitet.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Svarta staplar (visas till vänster och höger vid lägena
] och [
] och längst upp och längst ned vid
[
], [
], [
], [
], [
],
lägena [
] och [
]) anger vilka delar av motivet som inte
[
kommer med i filmen.
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 33) > [ 7]-fliken > [Insp.storl. video].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
För NTSC-film
Bildkvalitet
Inställningsmenyn
Antal lagrade
pixlar
Bildfrekvens
1920 x 1080
59,94 b/s
1920 x 1080
29,97 b/s
1920 x 1080
23,98 b/s
Information
För inspelning av filmer
i full HD-kvalitet. [
]
ger en filmisk bildfrekvens.
1280 x 720
59,94 b/s
För inspelning av filmer
i HD-kvalitet.
640 x 480
29,97 b/s
För inspelning av filmer
med standardupplösning.
Tillbehör
Bilaga
Index
48
Använda Auto. nivå
Praktiska
fotograferingsfunktioner
Stillbilder
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[ Auto. nivå] på [ 4]-fliken och
tryck sedan på [ ]-knappen (= 33).
Stillbilder
Filmer
Ett vattenpass kan visas som en riktlinje för att säkerställa att kameran
är i jämn nivå framifrån och bakåt och från vänster till höger.
Visa vattenpasset.
●● Tryck på [
]-knappen flera gånger
för att visa vattenpasset.
2
Filmer
Autonivå håller filmer på rät nivå.
Använda vattenpasset med dubbla axlar
1
Innan du använder kameran
Räta upp kameran.
●● (1) anger orienteringen framåt-bakåt och
(2) anger vänster-höger-orienteringen.
●● Välj [På] och tryck sedan på [
igen (= 33).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
]-knappen
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● När du ställer in [Digital IS] till [På] eller [Förbättrad] (= 84),
Auto. nivå] in på [Av] och kan inte ändras.
ställs [
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
●● När inspelningen börjar minskas bildvisningsområdet och motiv
förstoras (= 84).
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Om kameran lutar flyttar du den så att
den röda linjen blir grön.
Tillbehör
Bilaga
●● Om vattenpasset inte visas i steg 1 kontrollerar du inställningen
i MENU (= 33) > [ 1]-fliken > [Display för fotograferingsinfo.]
(= 92).
]-läge eller under filminspelning.
●● Vattenpasset visas inte i [
●● Om du håller kameran vertikalt uppdateras vattenpassets orientering
automatiskt för att överensstämma med kameraorienteringen.
●● Kalibrera vattenpasset om det inte verkar hjälpa dig att nivellera
kameran (= 154).
Index
49
2
Anpassa kamerans funktioner
Du kan anpassa kamerans fotograferingsfunktioner på menyskärmens
flik [ ].
Mer information om menyfunktioner finns i ”Använda menyskärmen”
(= 33).
Förhindra att AF-hjälpbelysning utlöses
Stillbilder
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Ändra tiden för bildvisning efter fotografering
Filmer
Stillbilder
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen,
men i stället välja [På].
Inaktivera lampan för minskning av röda ögon
Filmer
Du kan inaktivera lampan för minskning av röda ögon som används
vid fotografering med blixt i svagt ljus.
Öppna skärmen [Blixtstyrning].
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Filmer
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Visningstid] på [ 2]-fliken och välj
sedan ett alternativ.
]-knappen, välj
●● Tryck på [
[AF‑hjälpbelysning (LED)] på [ 3]-fliken
och välj sedan [Av].
1
Innan du använder kameran
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen,
men i stället välja [På].
Du kan inaktivera lampan som vanligtvis tänds för att hjälpa dig fokusera
när du trycker ned avtryckaren halvvägs i svagt ljus.
Stillbilder
Konfigurera inställningen.
●● Välj [Röda ögon min] och välj sedan [Av]
(= 33).
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen,
men i stället välja [2 sek.].
2 sek.,
4 sek.,
8 sek.
Bilderna visas under den inställda tiden. Du kan ta en
till bild genom att trycka ned avtryckaren halvvägs igen,
även om en bild visas på skärmen.
Hold
Bilderna visas tills du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Av
Inga bilder visas efter fotograferingen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
●● Om du trycker på [
]-knappen när en bild visas efter
fotograferingen kan du byta visningsinformation.
Index
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Blixtstyrning] på [ 5]-fliken och
tryck sedan på [ ]-knappen (= 33).
50
Fotografera med dina
favoritinställningar (Creative Assist)
Övriga fotograferingslägen
Fotografera olika motiv mer effektivt, och ta bilder som förbättras
med unika bildeffekter eller specialfunktioner
Ta bilder som blir precis som du tänkt dig utan att du behöver känna till
några fotografiska termer. Välj mellan lättfattliga alternativ för att få en
bakgrund med oskärpa, justera ljusstyrkan eller på andra sätt anpassa
bilder medan du tittar på skärmen. När du har sparat inställningar du gillar
kan du enkelt använda dem igen vid ett senare tillfälle. Du kan dessutom
använda inställningar från foton du tagit tidigare i [ ]-läget.
I det här läget är det enklare att lära dig mer om fotograferingslägen i den
kreativa zonen ([ ], [
], [
], och [ ]), eftersom du kan kontrollera
de motsvarande inställningarna för dessa lägen när bilder tas i läget [ ].
Anpassa bilder så här.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Bakgrund
Justera bakgrundens utseende. Ju högre detta
värde är, desto skarpare bakgrund. Ju lägre detta
värde är, desto suddigare bakgrund.
Ljusstyrka
Justera ljusheten i bilden. Ju högre detta värde är,
desto ljusare blir bilden.
Trådlösa funktioner
Kontrast
Justera kontrasten. Ju högre detta värde är, desto
större blir kontrasten.
Inställningsmenyn
Färgmättnad
Justera färgintensiteten. Ju högre detta värde är,
desto mer färgstark blir bilden. Ju lägre det är desto
mer dämpad blir bilden.
Färgton
Justera färgtoner. Höga värden ger varmare färger,
medan låga värden gör att färgerna uppfattas som
kallare.
Monokrom
Välj mellan fem alternativ i monokrom: [ Svartvitt],
[ Sepia], [ Blå], [ Lila] eller [ Grön]. Är inställt
på [ ] för färgfotografering. Observera att
[Färgmättnad] och [Färgton] inte är tillgängliga för
andra alternativ än [ ].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Tillbehör
Bilaga
Index
51
1
Gå till läget [
].
●● Ställ in inställningsratten på [
].
Spara/ladda inställningar
Spara dina favoritinställningar och använd dem igen vid behov.
2
Konfigurera inställningarna.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj ett alternativ
med hjälp av [ ][ ]-knapparna och
justera sedan inställningen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [
][ ]-rattarna
(= 32).
]-knappen för att återgå
●● Tryck på [
till fotograferingsskärmen när du har
slutfört justeringen av varje alternativ.
3
Fotografera.
●● [Bakgrund] är inte tillgänglig när blixten används.
●● Inställningsalternativ som har [
] på fotograferingsskärmen
]-ratten. Genom att trycka
kan justeras genom att vrida [
] för att byta
på [ ][ ]-knapparna kan du också flytta [
till ett annat justeringsalternativ.
●● För att förhindra att dina inställningar återställs när kameran
inst.] på fliken [ 6] vara inställd
är avstängd ska [Behåll
på [På].
Spara inställningar
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Följ steg 1–2 i ”Fotografera med dina
favoritinställningar (Creative Assist)”
(= 51) för att välja [ ] och konfigurera
önskade inställningar.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Tryck på [ ]-knappen, tryck på
[ ][ ]-knapparna för att välja [ ] och
välj sedan en profil att spara inställningarna
i genom att trycka på [ ][ ]-knapparna
eller vrida på [ ][
]-rattarna.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Du kan spara inställningar för upp till
sex profiler.
Visningsläge
Jämför] visas om du redan har
●● [
sparat den valda profilen. Om du håller
ned [
]-knappen med den här
profilen vald visas de inställningar du
har sparat tidigare så att du kan jämföra
dem med dina nya inställningar.
●● Tryck på [ ]-knappen, tryck på
[ ][ ]-knapparna eller vrid [ ]-ratten för
att välja [OK] efter bekräftelsemeddelandet
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan även öppna inställningsskärmen genom att peka
på [ ] uppe till höger, och du kan peka på alternativ på
inställningsskärmen för att justera dem. Peka på [ ] för
att komma tillbaka till fotograferingsskärmen.
52
Ladda inställningar
Inställningar för visning
●● Följ anvisningarna i steg 1 under
”Fotografera med dina favoritinställningar
(Creative Assist)” (= 51) och välj [ ].
●● Tryck på knappen [ ], tryck på
[ ][ ]-knapparna för att välja [ ] och välj
sedan vilken profil som ska läsas in genom
att antingen trycka på [ ][ ]-knapparna
eller vrida på [ ][
]-rattarna.
●● Tryck på [ ]-knappen för att tillämpa
de sparade inställningarna.
Innan du använder kameran
●● Om du vill kontrollera inställningarna
för bilder som du visar som har tagits
i [ ]-läge trycker du på [
]-knappen.
Skärmen till vänster visas.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Inställningar för kreativa zonen som motsvarar
inställningar för läget Creative Assist
Övriga fotograferingslägen
●● Om du vill gå tillbaka utan att tillämpa
några inställningar väljer du [-] och
trycker på [ ]-knappen.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Använda inställningar från bilder
Läs in inställningar från bilder som tagits i [
vid fotografering.
Visningsläge
]-läget för att använda dem
●● Följ anvisningarna i steg 1 under
”Fotografera med dina favoritinställningar
(Creative Assist)” (= 51) och välj [ ].
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Inställning,
[ ]-läget
Inställning, kreativa zonen
●● Gå till visningsläget genom att trycka
]-knappen, och välj sedan en bild
på [
att visa som tagits i [ ]-läget.
(A) Bakgrund
(a) Bländarvärde (= 89)
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och tryck sedan på [ ]-knappen igen.
(B) Ljusstyrka
●● Inställningarna tillämpas och kamerans
fotograferingsläge aktiveras.
(b) Exponeringskompensation (= 67)
Vid bilder tagna med blixt är (b’),
blixtexponeringskompensation (= 82)
(C) Färgton
(c) Vitbalanskorrigering (= 71)
●● Inställningarna kan inte användas inställningsratten är inställd på
ett annat läge än [ ]. Ett felmeddelande visas i andra lägen och
kameran förblir i visningsläge. Ställ in inställningsratten på [ ]
för att använda inställningarna.
●● [ ] visas inte för bilder som har tagits i andra lägen än [ ]-läget.
(D) Kontrast
(d) Kontrast för bildstil (= 74)
(E) Färgmättnad
(e) Färgmättnad för bildstil (= 74)
(F) Monokrom
(f) Filter och toningseffekt för bildstil
Tillbehör
Bilaga
Index
(= 74)
53
F
otografera landskap (Landskap)
Särskilda motiv
Stillbilder
●● När du tar bilder på öppna landskap
eller liknande miljöer kan du fokusera
nära eller långt bort och få livfulla bilder
på blå himmel och gröna omgivningar.
Välj en metod som passar motivet som fotograferas, så konfigurerar
kameran inställningarna automatiskt för optimala bilder.
1
Gå till läget [
].
●● Ställ in inställningsratten på [
].
Välj ett fotograferingsläge.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och välj sedan ett fotograferingsläge
(= 32).
3
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Fotografera närbilder (närbild)
Stillbilder
2
Filmer
Fotografera.
●● Du kan också välja ett fotograferingsläge genom att peka
på [ ] högst upp till vänster när du har ställt in inställningsratten
].
på [
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Filmer
Övriga fotograferingslägen
●● Ta närbilder på blommor och andra små
motiv så de ser stora ut på dina bilder.
P-läge
●● Om du vill få små motiv att verka mycket
större använder du ett makroobjektiv
(säljs separat).
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Kontrollera minsta fokuseringsavstånd
för det objektiv som används för
att avgöra hur nära motivet du kan
fotografera. Objektivets minsta
fokuseringsavstånd mäts från
] (filmplanmärket)
markeringen [
överst på kameran till motivet.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Motiv i rörelse (Sport)
Stillbilder
Fotografera porträtt (Porträtt)
Stillbilder
Filmer
●● Ta bilder på människor med en mjukare
effekt.
Bilaga
Filmer
●● Fotografera bildserier medan kameran
håller motivet i fokus.
Index
54
a nattfoto utan stativ (Nattfoto utan
T
stativ)
Stillbilder
Filmer
●● Ta vackra kvällsbilder, även porträtt,
utan att behöva hålla kameran väldigt
stilla (som med ett stativ).
●● Flera bilder i en bildserie kombineras
till en enda bild för att minska
kameraskakningar och bildbrus.
●● Motiven verkar större i [ ] än i andra lägen.
●● I lägena [ ] och [ ] kan bilderna bli gryniga eftersom ISO-talet
(= 69) ökas för att passa fotograferingsförhållandena.
●● Håll kameran still medan du fotograferar, eftersom den tar bilder
kontinuerligt i läget [ ].
●● När [ ] används kan stora rörelser i motivet eller vissa
fotograferingsförhållanden orsaka att du kanske inte får
de förväntade resultaten.
●● När du tar kvällsbilder och använder ett stativ ger [
resultat än [ ] (= 37).
] bättre
Fotografera dig själv med optimal
ansiktsigenkänning (självporträtt)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Stillbilder
Filmer
Bildanpassningsfunktionen för självporträtt ger möjlighet att justera
hudtonen, ljusstyrkan och bakgrunden i bilden för att du ska bli så
framträdande som möjligt.
1
Välj [
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Särskilda motiv” (= 54) och välj [ ].
2
Övriga fotograferingslägen
Öppna skärmen.
P-läge
●● Öppna skärmen som bilden visar.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
3
Inställningsmenyn
Konfigurera inställningen.
Tillbehör
●● Peka på ikonen för inställningar
på skärmen för att konfigurera.
Bilaga
Index
●● Välj önskat alternativ.
●● Peka på [ ] för att gå tillbaka
till föregående skärm.
4
Fotografera.
55
Objekt
Information
Välj från [
Förbättrade färger vid fotografering av mat (Mat)
] eller en av fem nivåer av oskärpa för bakgrund.
Välj mellan fem olika nivåer av ljusstyrka.
Välj mellan fem olika hudtonsnivåer. Hudtonsoptimeringen
är anpassad för huvudmotivets ansikte.
Välj [ ] för att använda skärmavtryckaren.
●● Andra områden än personers hudton kan ändras vid vissa
fotograferingsförhållanden.
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat
du förväntar dig.
●● I [ ] är blixtläget [ ] inställt på [
] och kan inte ändras.
●● I [ ]-läget visas i skärmens övre del hur lång tid det är kvar före
bildtagning när du aktiverar självutlösaren genom att välja [ ]
eller genom att välja [ ] och ställer in tiden på 3 sekunder eller
längre.
Stillbilder
Filmer
Justera färgtonerna för att få mat att se fräsch och aptitlig ut.
1
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Välj [ ].
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Särskilda motiv” (= 54) och välj [ ].
2
Ändra färgtonen.
●● Vrid på [
färgtonen.
3
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
]-ratten för att justera
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Fotografera.
Visningsläge
●● Dessa färgtoner kanske inte är lämpliga när de används
på bilder av människor.
●● För bilder tagna med blixt används automatiskt
standardinställningarna för färgtoner.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Förmedla en känsla av fart genom att göra
bakgrunden suddig (Panorering)
Stillbilder
Bilaga
Filmer
Index
Med panorering kan du göra bakgrunden suddig för att förmedla en
känsla av fart.
Genom att montera ett objektiv som är kompatibelt med [ ]-läget blir
det möjligt att identifiera och korrigera suddiga motiv, vilket göra motiven
tydliga och skarpa.
Mer information om objektiv som är kompatibla med [ ]-läget finns
på Canons webbplats.
56
1
Välj [
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Särskilda motiv” (= 54) och välj [ ].
2
Fotografera.
●● Innan du fotograferar trycker du ned
avtryckaren halvvägs medan du röra
kameran så att den följer motivet.
●● Håll det rörliga motivet inom ramen som
visas och tryck ned avtryckaren helt.
●● Fortsätt att följa motivet med kameran
även efter att du har tryck ned avtryckaren
helt.
●● Suddig motiv blir inte mindre suddiga om inte objektivet
är kompatibelt med [ ]-läget, men slutartiden justeras
automatiskt så att den passar effektnivån.
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat
du förväntar dig.
●● I ljusa motiv kanske det inte går att använda effekten på din
angivna nivå.
●● Vrid [
]-ratten för att justera effektnivån.
●● Du kan flytta ramen genom att dra den eller peka på skärmen.
●● Bästa resultat uppnås om du håller kameran stadigt i båda
händerna med armbågarna nära kroppen och roterar hela
kroppen för att följa motivet.
●● Funktionen är mer effektiv för motiv som rör sig horisontellt,
till exempel bilar eller tåg.
Fotografera motiv i motljus (HDR‑motljuskontroll)
Stillbilder
Filmer
Varje gång du fotograferar tar kameran tre bilder i följd med olika nivåer
av ljusstyrka. Sedan kombinerar kameran de bildområden som har
optimal ljusstyrka i en enda bild. Med den här metoden kan du minska
de detaljlösa skuggpartier som brukar uppstå i bilder med blandade ljusa
och mörka bildområden.
1
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Välj [ ].
Övriga fotograferingslägen
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Särskilda motiv” (= 54) och välj [ ].
2
P-läge
Fotografera.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Håll kameran stadigt när du fotograferar.
När du trycker ned avtryckaren helt tar
kameran tre bilder och kombinerar dem.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Motiven visas större än i andra lägen.
●● Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan
göra att du kanske inte får de förväntade resultaten.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
●● Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att
hålla kameran stilla om kraftiga kameraskakningar påverkar
resultatet negativt. Stäng av bildstabiliseringen i detta fall
(= 84).
●● Motiv i rörelse gör att bilder ser suddiga ut.
●● Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom
kameran bearbetar och kombinerar bilderna.
Index
57
2
Bildeffekter (Kreativa filter)
Lägg till olika effekter när du fotograferar.
1
Gå till läget [ ].
●● Ställ in inställningsratten på [
2
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Fotografera.
Välj ett fotograferingsläge.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Stillbilder
]
1
Fotografera.
]
].
Fotografera i monokromt läge (Grynig svartvit)
Stillbilder
Filmer
Ta bilder med en grovkornig monokrom effekt.
Välj [
Övriga fotograferingslägen
Filmer
Med den här funktionen får du en effekt på bilderna som om du hade
ett filter för mjuk fokus på kameran. Du kan själv justera effektnivån.
●● Du kan också välja ett fotograferingsläge genom att peka på [
högst upp till vänster när du har ställt in inställningsratten på [
1
Grundläggande handbok
Fotografera med Mjuk fokus-effekt
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [
på menyn och välj sedan ett
fotograferingsläge (= 32).
3
Innan du använder kameran
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
].
Välj en effektnivå.
●● Välj en effektnivå med hjälp
av [
]-ratten.
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 58)
och välj [ ].
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Välj [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 58)
och välj [ ].
2
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Välj en effektnivå.
Inställningsmenyn
●● Välj en effektnivå med hjälp
av [
]-ratten.
Tillbehör
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Fotografera.
Bilaga
Index
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat
du förväntar dig.
58
Fotografera med Fisheye-objektiveffekt
(Fisheye-effekt)
Stillbilder
Bilder som ser ut som oljemålningar
(Oljemålning)
Filmer
Fotografera med samma förvrängningseffekt som genom ett fisheyeobjektiv.
1
Välj [
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 58)
och välj [ ].
2
Välj en effektnivå.
●● Välj en effektnivå med hjälp
av [
]-ratten.
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Fotografera.
Stillbilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Filmer
Framhäv motivets karaktär som motiv i oljemålningar.
1
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 58)
och välj [ ].
2
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Välj en effektnivå.
P-läge
●● Välj en effektnivå med hjälp
av [
]-ratten.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Visningsläge
Fotografera.
Trådlösa funktioner
Bilder som ser ut som akvareller (Akvarell)
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat
du förväntar dig.
Stillbilder
Inställningsmenyn
Filmer
Tillbehör
Gör färgerna mjukare för att foton ska likna akvarellmålningar.
1
Välj [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 58)
och välj [ ].
2
Bilaga
Index
Välj en effektnivå.
●● Välj en effektnivå med hjälp
av [
]-ratten.
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Fotografera.
59
Fotografera med leksakskameraeffekt
(Leksakskameraeffekt)
Stillbilder
Bilder som ser ut som miniatyrmodeller
(Miniatyreffekt)
Filmer
Den här effekten gör så att bilden ser ut att vara tagen med en
leksakskamera genom att vinjettera (mörkare, oskarpa bildhörn)
och ändra färgerna.
1
Välj [
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 58)
och välj [
].
2
Välj en färgton.
●● Välj en färgton med hjälp
av [
]-ratten.
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Standard
Varm
Kall
Fotografera.
Bilderna ser ut som om de är tagna med en leksakskamera.
Bilderna får en varmare färgton än med [Standard].
Bilderna får en kallare färgton än med [Standard].
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat
du förväntar dig.
Stillbilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Filmer
Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell genom att
bildområden görs suddiga ovanför och nedanför det markerade området.
Du kan också skapa filmer som ser ut som scener i miniatyrmodeller
genom att välja uppspelningshastighet innan du spelar in filmen. Personer
och objekt i scenen rör sig snabbt vid uppspelningen. Observera att inget
ljud spelas in.
1
Välj [
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
].
P-läge
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 58)
och välj [ ].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● En vit ram visas och anger vilket
bildområde som inte blir suddigt.
2
Visningsläge
Välj det område som ska vara
i fokus.
●● Tryck på [
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
]-knappen.
]-knappen för att ändra
●● Tryck på [
storleken på ramen, och flytta på den
med hjälp av [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten.
3
För filmer väljer du
filmuppspelningshastighet.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Välj en hastighet med hjälp
av [
]-ratten.
4
Återgå till fotograferingsskärmen
och fotografera.
●● Tryck på [ ]-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen och
fotografera sedan.
60
Uppspelningshastighet och uppskattad
uppspelningstid (för sekvenser på en minut)
Hastighet
Fotografera motiv med stora kontraster
(stort dynamiskt omfång)
Uppspelningstid
Cirka 12 sek.
Cirka 6 sek.
Cirka 3 sek.
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat
du förväntar dig.
●● Om du vill byta till vertikal orientering för ramen trycker du på
[ ][ ]-knapparna i steg 2. Tryck på [ ][ ]-knapparna igen om
du vill flytta ramen. Tryck på [ ][ ]-knapparna om du vill att
ramen ska återgå till horisontell orientering.
●● Om du håller kameran vertikalt ändras ramens orientering.
●● Filmkvaliteten varier beroende på vilket videosystem (= 154)
som används och sidförhållandet för stillbilder (= 47).
] vid ett sidförhållande
-- Med [NTSC] är filmkvaliteten [
].
på [
] vid ett sidförhållande
-- Med [PAL] är filmkvaliteten [
].
på [
●● Du kan även flytta ramen genom att peka på eller dra längs
skärmen.
Stillbilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Filmer
Varje gång du fotograferar tar kameran tre bilder i följd med olika nivåer
av ljusstyrka. Sedan kombinerar kameran de bildområden som har optimal
ljusstyrka i en enda bild. Med den här metoden kan du minska de urblekta
högdagrar och detaljlösa skuggpartier som brukar uppstå vid fotografering
av motiv med hög kontrast.
1
Välj [
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
].
Övriga fotograferingslägen
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 58)
och välj [ ].
2
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Fotografera.
Visningsläge
●● Håll kameran stadigt när du fotograferar.
När du trycker ned avtryckaren helt tar
kameran tre bilder och kombinerar dem.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden
kan göra att du kanske inte får de förväntade resultaten.
Bilaga
●● Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att
hålla kameran stilla om kraftiga kameraskakningar påverkar
resultatet negativt. Stäng av bildstabiliseringen i detta fall
(= 84).
●● Motiv i rörelse gör att bilder ser suddiga ut.
●● Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom
kameran bearbetar och kombinerar bilderna.
Index
61
Lägga till konstnärliga effekter
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 58)
och välj [ ].
Spela in filmer i filmläget
Stillbilder
1
●● Välj en effekt genom att vrida
]-ratten.
på [
Bilderna blir naturtrogna och levande.
Konst std.
Bilderna liknar målningar, med dämpade kontraster.
Intensiv
Bilderna liknar intensiva illustrationer.
Oljemålning
Bilderna liknar oljemålningar med tydliga kanter.
Relief
Bilderna liknar gamla foton med tydliga kanter och
mörk atmosfär.
Gå till läget [
Filmer
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
].
●● Ställ in inställningsratten på [
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
Naturlig
Innan du använder kameran
Grundläggande
kamerafunktioner
].
●● Svarta staplar visas längst upp och längst
ned på skärmen för att ange vilka delar
av motivet som inte kommer med i filmen.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan [ ] (= 32).
2
Konfigurera inställningarna så att
de passar filmen (= 193).
3
Fotografera.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
●● Tryck på filmknappen.
Trådlösa funktioner
●● Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
●● I [
Inställningsmenyn
]-läget minskas bildvisningsområdet och motiv förstoras.
●● Om du vill justera fokus och exponering när du spelar in en film
trycker du ned avtryckaren halvvägs. (Kameran avger inget pipljud.)
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan låsa fokus under inspelning genom att peka på [
].
] visas.
[
] på skärmen innan eller under inspelning för att
●● Peka på [
växla mellan automatiskt eller låst fokus. (Autofokus indikeras
].) Observera
av en grön [ ] överst till vänster om ikonen [
att denna ikon inte visas när [Filmservo-AF] (= 40) är inställd
på [Av] på [ 8]-fliken på menyn.
62
Låsa eller ändra bildens ljusstyrka
Inaktivera Auto. långsam slutare
Stillbilder
Filmer
Före eller under inspelningen kan du låsa exponeringen eller justera den
i steg om 1/3 i intervallet -3 till +3 steg.
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Auto. långsam slutare kan inaktiveras om rörelsen i filmer är hackig.
I svagt ljus kan dock filmerna se mörka ut.
Handbok för avancerad användning
●● Tryck på [ ]-knappen för att låsa
exponeringen. Tryck på [ ]-knappen
igen för att låsa upp exponeringen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[ Auto. långsam slutare] på [ 8]-fliken
och välj sedan [A-SLOW OFF] (= 33).
●● Titta på skärmen och justera samtidigt
exponeringen med hjälp av ratten för
exponeringskompensation.
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen,
men i stället välja [A-SLOW ON].
●● Du kan även låsa eller låsa upp exponeringen genom att peka
på [ ].
●● Du kan även justera exponeringen under inspelning genom att
peka på exponeringskompensationslisten i skärmens nedre del
och sedan peka på [ ][ ].
●● Hur mycket exponeringen justeras när du pekar på skärmen skiljer
sig från det som är inställt med exponeringskompensationsratten.
Kontrollera bilden som visas.
Grundläggande handbok
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Auto. långsam slutare är tillgängligt för [
]- och [
]-filmer.
[
]-, [
]-,
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
63
4
Spela in timelapse-filmer (Timelapse-film)
Stillbilder
Filmer
●● Rubba inte kameran under inspelningen.
Timelapse-filmer kombinerar bilder som tas automatiskt med ett
angivet intervall. Alla gradvisa förändringar av motivet (till exempel
förändringar i ett landskap) spelas upp i fast motion. Du kan justera
bildtagningsintervallet och antalet bilder.
1
Välj [
●● Ställ in inställningsratten på [
].
●● Svarta staplar visas längst upp och
längst ned på skärmen för att ange
vilka delar av motivet som inte kommer
med i filmen.
2
Konfigurera filminställningarna.
●● Tryck på [
]-knappen.
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
Välj önskat alternativ och tryck sedan
på [
]-knappen.
3
●● Tryck på filmknappen igen för att stoppa
fotograferingen.
Placera kameran så att den står
stadigt.
●● Fäst kameran på ett stativ eller utför
andra åtgärder för att hålla kameran
helt stilla.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Kameran är i Ekoläge (= 154) under
fotograferingen.
].
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan [ ] (= 32).
Fotografera.
●● Tryck på filmknappen för att starta
inspelningen.
Objekt
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Information
Fotograferingsmotiv
Välj mellan fyra typer av motiv.
Övriga fotograferingslägen
Intervall/Bilder
Välj bildtagningsintervall (i sekunder) och totalt
antal bilder.
P-läge
Exponering
Välj om exponeringen ska bestämmas av den
första bilden eller justeras för varje bild.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Granska bild
Visa den föregående bilden i upp till 2 sekunder.
Visningsläge
Objekt
Trådlösa funktioner
Information
Tid som krävs
Inspelningssessionens längd. Varierar beroende
på bildtagningsintervallet och antalet bilder.
-- Motiv 1: Upp till 1 timme
-- Motiv 2 och 3: Upp till 2 timmar
-- Egen: Upp till 7,5 timmar
Uppspelningstid
Uppspelningstiden för den film som har skapats
av fotograferade stillbilder.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Snabbrörliga motiv kan se förvrängda ut i filmer.
64
●● När [Expon.] är inställt på [Fast] kan exponeringen också låsas
genom att trycka på [ ]-knappen före fotografering.
●● Inget ljud spelas in.
●● Fokus förblir konstant under fotografering efter att det har ställts
in för den första bilden.
●● Filmkvaliteten är [ ] och kan inte ändras.
]
●● Timelapse-filmens bildfrekvens ställs automatiskt in på [
] för PAL och kan inte ändras (= 154).
för NTSC eller [
●● Du kan också konfigurera den här inställningen genom att välja
MENU (= 33) > [ 6]-fliken > [Inställn. för Timelapse-film].
●● När du spelar in under en längre tid bör du om möjligt sätta
i ett nätaggregat och ansluta en nätadapter (båda säljs separat,
= 164).
●● Välj [Insp. nivå] med hjälp av [ ]-knappen
och tryck sedan på [ ]-knappen. På nästa
skärm justerar du ljudnivån med hjälp
av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och trycker sedan på [ ]-knappen.
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen,
men i stället välja [Auto].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Inaktivera vindbrusfiltret
Brus som uppstår på grund av stark vind kan reduceras. Ljudet kan dock
bli onaturligt om funktionen används på platser utan vind. Du kan stänga
av vindbrusfiltret i dessa situationer.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Öppna skärmen [Ljudinspelning] enligt
anvisningarna i steg 1 under ”Justera
inspelningsvolymen” (= 65).
Ljudinställningar
Stillbilder
Filmer
Justera inspelningsvolymen
Även om inspelningsnivån (volymen) justeras automatiskt i inställningen
Auto kan du även ställa in nivån manuellt så att den passar inspelningsmiljön.
1
Öppna skärmen [Ljudinspelning].
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Ljudinspelning] på [ 8]-fliken och
tryck sedan på [ ]-knappen (= 33).
2
Konfigurera inställningen.
●● Välj [Ljudinspelning], tryck på
[ ]-knappen, välj [Manuell] på nästa
skärm (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och tryck sedan på
[ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Välj [Vindbrusfilter/dämpare] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Visningsläge
●● Välj först [Vindbrusfilter] och sedan [Av]
Trådlösa funktioner
Använda dämparen
Inställningsmenyn
Ställ in på [Auto] för att minska ljudstörningarna genom att automatiskt
aktivera och inaktivera dämparen efter fotograferingsförhållandena.
Dämparen kan också ställas in manuellt på [På] och [Av].
●● Öppna skärmen [Ljudinspelning] enligt
anvisningarna i steg 1 under ”Justera
inspelningsvolymen” (= 65).
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Välj [Vindbrusfilter/dämpare] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
●● Välj först [Dämpare] och sedan [På]
eller [Av].
65
Fotografera med
programautomatik ([P]-läge)
Stillbilder
P-läge
Mer omdömesgilla bilder, i den stil du föredrar
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Filmer
Handbok för avancerad användning
Du kan anpassa många funktionsinställningar till din fotograferingsstil.
1
Grundläggande
kamerafunktioner
Gå till läget [ ].
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Ställ in inställningsratten på [ ].
2
Övriga fotograferingslägen
Anpassa inställningarna
(= 67–= 87) och fotografera.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Instruktionerna i det här kapitlet avser en kamera med
inställningsratten i läget [ ].
●● Du kan även spela in filmer i [ ]-läget genom att trycka
på filmknappen. Vissa menyinställningar (= 32, = 33)
kan dock justeras automatiskt för filminspelning.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● [ ]: Programautomatik; AE: Automatisk exponering
●● Innan du försöker ta en bild med en funktion som förklaras i det här
kapitlet med andra metoder än [ ] bör du kontrollera att funktionen
kan användas med den metoden (= 193).
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
66
Ställa in fotografering från
enbildsskärm
Skärmen INFO. Direktkontroll ger dig bekvämt tillgång till en rad olika
fotograferingsinställningar med hjälp av en enda skärm.
1
Välj en inställning som ska
konfigureras.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Justera bildens ljusstyrka
(Exponeringskompensation)
Öppna skärmen INFO. Direktkontroll.
●● Tryck på [
]-knappen flera gånger
för att visa skärmen INFO. Direktkontroll.
2
Bildens ljusstyrka (Exponering)
Handbok för avancerad användning
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Standardinställningen för exponering som görs av kameran kan justeras
i steg om 1/3 EV i intervallet -3 till +3 EV.
Övriga fotograferingslägen
●● Titta på skärmen och justera samtidigt
ljusstyrkan med hjälp av ratten för
exponeringskompensation.
P-läge
●● Välj ett alternativ med [ ][ ][ ][ ]knapparna om du vill se en beskrivning.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
][ ]-rattarna om du vill justera
●● Vrid [
en inställning.
Visningsläge
●● Alternativen som visas och är konfigurerbara varierar för olika
inspelningsmetoder.
●● Vissa inställningar konfigureras på en annan skärm som öppnas
när du väljer inställningen och klickar på [ ]-knappen. Alternativ
] på den andra skärmen kan konfigureras genom
som har [
]-knappen. För att komma tillbaka till INFO.
att trycka på [
Direktkontrollskärmen, tryck på [ ]-knappen.
Inaktivera exponeringssimulering
Trådlösa funktioner
Stillbilder
Filmer
Inställningsmenyn
Bilderna visas med en ljusstyrka som simulerar den faktiska fotograferade
ljusstyrkan. Därför justeras också skärmens ljusstyrka till följd av ändringar
i exponeringskompensationen. Den här funktionen kan inaktiveras för
att hålla skärmens ljusstyrka på lämplig en lämplig nivå för fotografering,
opåverkad av exponeringskompensationen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Expo. simulering] på fliken [ 1]
och välj sedan [Av] (= 33).
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan också öppna inställningsskärmarna genom att peka
på en inställning på skärmen INFO. Direktkontroll och sedan
peka på inställningen igen. För att komma tillbaka till INFO.
Direktkontrollskärmen, peka på [ ]
●● Peka på [ ] uppe i högra hörnet av en beskrivning för en
inställning för att stänga den.
67
Låsa bildens ljusstyrka/exponering (AE-lås)
Stillbilder
Filmer
För fotografering vid normala förhållanden,
inklusive motljus. Anpassar automatiskt
standardexponeringen så att den passar
fotograferingsförhållandena.
Innan du använder kameran
Evaluerande
ljusmätning
Handbok för avancerad användning
Utsnittsmätning
Effektivt när bakgrunden är mycket ljusare än
motivet p.g.a. exempelvis motljus. Mätningen
begränsas till området inom den runda
mätningsramen som visas i mitten av skärmen.
Spotmätning
Används för att mäta ljuset vid en viss punkt
i ett motiv. Mätningen begränsas till området
inom den runda spotmätningsramen som visas
i mitten av skärmen.
Centrumvägd
genomsnitt
Identifierar den genomsnittliga ljusstyrkan i hela
bildområdet, som beräknas genom att behandla
ljusstyrkan i mittområdet som viktigast.
Innan du fotograferar kan du låsa exponeringen eller ställa in fokus
och exponering separat.
1
Lås exponeringen.
●● Rikta kameran mot det motiv som
du vill fotografera med låst exponering,
och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● [
] visas och exponeringen låses.
●● För att låsa upp AE trycker du på
[ ]-knappen igen. [ ] visas inte längre.
2
Komponera och ta bilden.
●● AE: Automatisk exponering
●● När du har låst exponeringen kan du justera kombinationen
]-ratten
av slutartid och bländarvärde genom att vrida [
(Programskifte).
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
●● I läget [
] är exponeringen låst på den inställning som bestämdes
], [
], och
när du tryckte ner avtryckaren halvvägs. I lägena [
] är inte exponeringen låst när du trycker ner avtryckaren
[
halvvägs och bestäms i det ögonblick du tar bilden.
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 33) > [ 5]-fliken > [Ljusmätmetod].
Ändra mätningsmetod
Stillbilder
Grundläggande handbok
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Filmer
Ändra mätningsmetoden (hur ljusstyrka mäts) så att den passar olika
fotograferingsförhållanden.
Index
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan ett alternativ
(= 32).
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
68
2
Ändra ISO-tal
Stillbilder
Filmer
Ställ in ISO-talet på [AUTO] för automatisk justering som passar
fotograferingsläget och fotograferingsförhållandena. Ställ annars
in ett högre ISO-tal för högre fotograferingskänslighet och ett lägre
värde för lägre fotograferingskänslighet.
Konfigurera inställningen.
Innan du använder kameran
●● Välj [ISO auto] och sedan ett alternativ
(= 33).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Automatisk exponeringsvariation
(AEB‑fotografering)
●● Vrid på [
]-ratten för att justera
en inställning.
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Stillbilder
Filmer
Övriga fotograferingslägen
Kameran tar tre bilder i följd med olika exponeringsnivåer
(standardexponering, underexponering och överexponering) varje gång
du tar en bild. Du kan justera storleken på under- och överexponeringen
(i förhållande till standardexponering) från -2 till +2 EV i steg om 1/3 EV.
●● Du kan visa det automatiskt inställda ISO-talet när du har ställt in
ISO-talet på [AUTO] genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
●● Du kan få mindre gryniga bilder genom att sänka ISO-talet, men
det finns en ökad risk för suddiga motiv och kameraskakningar
under vissa fotograferingsförhållanden.
●● Om du väljer ett högre ISO-tal blir slutartiden kortare, vilket kan
minska risken för suddiga motiv och kameraskakningar och öka
blixtens räckvidd. Däremot kan bilderna se gryniga ut.
●● Du kan även ställa in ISO-talet via MENU (= 33) >
[ 5]-fliken > [ISO-tal] > [ISO-tal].
1
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Öppna inställningsskärmen.
Visningsläge
●● Tryck på [
]-knappen, välj [AEB]
på fliken [ 4] och tryck sedan på
[ ]-knappen (= 33).
2
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Konfigurera inställningen.
●● Justera inställningen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
Tillbehör
●● Följ steg 1–2 och ställ in AEB-värdet
till 0 om du vill avbryta AEB.
Bilaga
Justera automatiska ISO-inställningar
Index
Stillbilder
Du kan begränsa ISO-talet när ISO-talet är inställt på [AUTO].
1
P-läge
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[ISO‑tal] på fliken [ 5] och tryck
sedan på [ ]-knappen (= 33).
Filmer
●● AEB är inte tillgängligt om blixtinställningen är en annan än [ ]
när Brusred. vid multitagning är på (= 86) eller vid serietagning
eller bulbfotografering.
●● Om exponeringskompensation redan används (= 67)
behandlas värdet som har angetts för den funktionen som
standardexponeringsnivå för den här funktionen. Du kan också
justera exponeringskompensation genom att vrida ratten för
exponeringskompensation i steg 2.
69
Automatisk korrigering av ljusstyrka och
kontrast (Auto ljuskorrigering)
Stillbilder
Fotografera ljusa motiv (Högdagerprioritet)
Stillbilder
Filmer
Korrigera ljusstyrka och kontrast automatiskt för att undvika att bilder blir
för mörka eller saknar kontrast.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan ett alternativ
(= 32).
Förbättra gradation i ljusa bildområden för att undvika detaljförluster
i motivs högdagrar.
Innan du använder kameran
Filmer
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Högdagerprioritet] på fliken [ 5]
och välj sedan [D+] (= 33).
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Den här funktionen kan öka bruset under vissa
fotograferingsförhållanden.
●● Om effekten för Auto ljuskorrigering är för stark och bilden blir
för ljus ställer du in [Låg] eller [Av].
●● Vid andra inställningar än [Av] kan bilderna bli ljusa och AEBbaserad exponeringskompensation kan ha liten effekt, även om
du minskar exponeringen i inställningarna för exponerings- eller
blixtexponeringskompensation. Om du själv vill ställa in din
önskade ljusstyrka ska den här funktionen anges till [Av].
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 33) > [ 5]-fliken > [Auto ljuskorrigering].
●● Med [D+] går det inte att ange lägre ISO-tal än 200.
Auto ljuskorrigering är också inaktiverad i detta fall.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
70
Egen VB
Färger i bilderna
Innan du använder kameran
Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du fotograferar
i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan där du fotograferar.
Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla som kommer att belysa ditt motiv.
Justera vitbalansen
Stillbilder
Filmer
Genom att justera vitbalansen kan du få bildfärgerna att se mer naturliga
ut för motivet som du fotograferar.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och välj sedan ett alternativ (=32).
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Fotografera ett vitt motiv.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Rikta kameran mot ett pappersblad
eller något annat helt vitt motiv så att
det täcker hela skärmen.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Fokusera manuellt och fotografera
(= 80).
2
Övriga fotograferingslägen
Välj [Egen VB].
P-läge
●● Välj [Egen VB] på fliken [ 6] och
tryck sedan på [ ]-knappen.
Auto
Väljer automatiskt optimal vitbalans för rådande
fotograferingsförhållanden.
Dagsljus
För fotografering utomhus i vackert väder.
Skugga
För fotografering i skuggan.
Moln
För fotografering i molnigt väder och
i skymningsljus.
Glödlampa
Vid fotografering med vanlig glödlampsbelysning.
Lysrör
För fotografering i vitt lysrörsljus.
Blixt
Fotografering med blixt.
Egen
Manuell inställning av egen VB.
Färgtemperatur
Manuell inställning av vitbalansens färgtemperatur.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Menybilden för val av egen VB visas.
3
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Läs in vita data.
●● Välj din bild från steg 1 och tryck
sedan på [ ].
Inställningsmenyn
●● På bekräftelseskärmen trycker du på
[ ][ ]-knapparna eller vrider [ ]-ratten
för att välja [OK] och trycker sedan
på [ ]-knappen.
Tillbehör
●● Tryck på [
menyn.
4
Välj [
]-knappen för att stänga
Bilaga
Index
].
●● Följ stegen under ”Justera vitbalansen”
(= 71) om du vill välja [ ].
71
●● Om bilder i steg 1 är för ljusa eller mörka kan det leda till att
vitbalansen inte ställs in korrekt.
●● Ett meddelande visas om du väljer en bild i steg 3 som inte är
lämplig för att ladda vita data. Välj [Avbryt] för att välja en annan
bild. Välj [OK] för att använda bilden till att läsa in vita data, men
observera att vitbalansen som skapas kanske inte är lämplig.
●● Välj [OK] om [Bilden kan inte väljas.] visas i steg 3 för att ta bort
meddelandet och välja en annan bild.
”] visas i steg 3, tryck på
●● Om [Ställ in vitbalansen på ”
].
[ ]-knappen för att återgå till menyskärmen och välj sedan [
●● I stället för ett vitt motiv kan ett gråkort eller gråreflex 18 %
(finns i handeln) ge mer korrekt vitbalans.
●● Den aktuella vitbalansen och relaterade inställningar ignoreras
när du fotograferar i steg 1.
Manuell justering av vitbalans
Stillbilder
Filmer
Du kan justera vitbalansen manuellt. Den här justeringen kan ge samma
effekt som att använda ett färgtemperaturfilter eller objektivfilter för
färgkompensation (finns i handeln).
1
Konfigurera inställningen.
●● Välj ett alternativ för vitbalans genom
att följa anvisningarna i stegen under
”Justera vitbalansen” (= 71).
2
Konfigurera avancerade inställningar.
●● Du kan göra mer avancerade inställningar
genom att trycka på [
]-knappen
och vrida [
]- eller [
]-ratten för
att justera korrigeringsnivån.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill
återställa korrigeringsnivån.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Slutför inställningen genom att trycka
på [ ]-knappen.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Alla korrigeringsvärden som ställts in sparas även om alternativ
för vitbalans i steg 1 ändras.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● B: blå; A: gul (amber); M: magenta; G: grön
●● En korrigering av en nivå för blått/gult motsvarar en
korrigering på omkring 5 mired på ett färgtemperaturfilter.
(Mired: En färgtemperaturenhet som representerar densiteten
hos färgtemperaturfilter)
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 33) > [ 6]-fliken > [VB-korrigering].
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Du kan även välja korrektionsnivå genom att peka på eller dra
stapeln i steg 1 eller ramen i steg 2.
]
●● Du kan även öppna skärmen i steg 2 genom att peka på [
i steg 1.
Bilaga
Index
●● Justera korrigeringsnivån för B och A
]-ratten.
med hjälp av [
72
Manuell inställning av vitbalansens färgtemperatur
Stillbilder
Filmer
Innan du använder kameran
Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa motivet.
Färgerna blir mer levande, särskilt vid fotografering
av blå himmel, grönska, solnedgångar och
utomhusbilder.
Standard
Bilden får kraftigare färger och blir skarp och klar.
Lämplig för de flesta miljöer.
Handbok för avancerad användning
Porträtt
För mjuka hudtoner. Bilden ser mjukare ut. Lämpar
sig för porträtt i närbild. Ändra [Färgton] om du vill
justera hudtoner (= 74).
Landskap
För kraftigare blå och gröna färger och väldigt
skarpa och klara bilder. Lämplig för imponerande
landskap.
Detaljrik
För detaljerad återgivning av fina motivkonturera
och subtila texturer. Gör bilderna lite mer intensiva.
Neutral
För retuschering vid ett senare tillfälle. Gör bilderna
mer dämpade, med lägre kontrast och naturliga
färgtoner.
För retuschering vid ett senare tillfälle. Naturtrogen
färgåtergivning så att färgerna matchar motivets
färger vid tagning under en färgtemperatur på 5 200K.
Kraftiga färger dämpas för en mer diskret karaktär.
Trådlösa funktioner
Naturtrogen
Monokrom
Skapar svartvita bilder.
Tillbehör
Egen
Du kan lägga till en ny stil baserad på förinställningar
för [Porträtt], [Landskap] eller en Bildstilsfil och sedan
justera den efter dina önskemål.
Du kan ställa in ett värde som representerar vitbalansens färgtemperatur.
●● Följ stegen under ”Justera vitbalansen”
(= 71) om du vill välja [ ].
●● Tryck på [ ]-knappen och justera
inställningen genom att trycka på
[ ][ ]-knapparna eller vrida [ ]-ratten.
●● Färgtemperaturen kan ställas in i steg om 100 K i intervallet
2 500–10 000 K.
Justera färger (Bildstil)
Stillbilder
Filmer
Välj en bildstil med färginställningar som framhäver stämningar eller motiv.
Det finns åtta olika bildstilar som alla kan justeras ytterligare.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [
] på
menyn och välj sedan ett alternativ
(= 32).
Grundläggande handbok
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Inställningsmenyn
Bilaga
Index
●● Om ingen bildstil läggs till för [
], [
] eller [
] blir
inställningarna desamma som standardinställningarna för [Auto].
●● Denna inställning kan även justeras genom att öppna MENU
(= 33) > [ 6]-fliken > [Bildstil].
73
Justera bildstilar
Toningseffekt*2
Justera de här bildstilsinställningarna efter behov.
Styrka
Justera nivån på kantförbättringen. Lägre
värden ger mjuka (mer oskarpa) effekter
och högre värden ger skarpare resultat.
Finhetsgrad
Anger vilken finhetsgrad på kanten som
förbättringen gäller för. Välj lägre värden
för mer förbättrade detaljer.
Tröskel
Kontrasttröskel mellan kanter och
omgivande bildområden som bestämmer
kantförbättringen. Välj lägre värden för att
förbättra kanter som inte är så framträdande
från omgivande områden. Observera att med
lägre värden kan även brus förstärkas.
Skärpa
Kontrast
Justera kontrasten. Välj lägre värden för att
minska kontrasten och högre värden för att
öka den.
Färgmättnad*1
Justera färgmättnaden. Välj lägre värden
för att få ljusare färger och högre värden
för mörkare färger.
Färgton*1
Justera hudtonen. Välj lägre värden för rödare
färgton och högre värden för mer gula färger.
Filtereffekter*2
Förstärker vita moln, trädens grönska eller
andra färger i monokroma bilder.
N: Vanlig svartvit bild utan filtereffekter.
Ye: En blå himmel ser mer naturlig ut och
vita moln ser klarare ut.
Or: En blå himmel ser något mörkare ut.
Solnedgångar får mer lyster.
R: En blå himmel ser mörk ut. Höstlövens
färger blir starka och ljusare.
G: Hudton och läppar får ett mer dämpat
utseende. Löven på träden får en klar,
grön färg.
*1
*2
Ej tillgängligt med [
].
Endast tillgängligt med [
Du kan välja följande monokroma färger:
[N:Ingen], [S:Sepia], [B:Blå], [P:Magenta]
eller [G:Grön].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
].
Grundläggande
kamerafunktioner
●● I [Skärpa] används inte inställningarna [Finhetsgrad] och [Tröskel]
för filmer.
1
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Öppna inställningsskärmen.
Övriga fotograferingslägen
●● Välj en bildstil enligt anvisningarna
i ”Justera färger (Bildstil)” (= 73).
●● Tryck på [
2
P-läge
]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Konfigurera inställningen.
Visningsläge
●● Välj ett objekt med hjälp av [ ][ ]knapparna och välj sedan ett alternativ
genom att trycka på [ ][ ]-knapparna
eller vrida [ ][
]-rattarna.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
]-knappen om du vill
●● Tryck på [
ångra en ändring.
●● Tryck på [
Tillbehör
]-knappen när du är klar.
Bilaga
●● [Filtereffekter] blir mer framträdande med högre [Kontrast]-värden.
Index
74
Spara egna bildstilar
Spara dina anpassade förinställningar (till exempel [
] eller [
])
som nya bildstilar. Du kan skapa flera bildstilar med olika inställningar
för parametrar som exempelvis skärpa och kontrast.
1
Ge bildstilen ett nummer.
●● Välj [
], [
] eller [
] enligt
beskrivningen i ”Justera färger (Bildstil)”
(= 73).
2
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Välja AF-metod
Handbok för avancerad användning
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Välj en AF-metod för motivet och miljön du vill fotografera.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [
]
på menyn och välj sedan ett alternativ
(= 32).
Övriga fotograferingslägen
Välj vilken bildstil som justeras.
●● Tryck på [
Justera bildstilen.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna för att
välja ett alternativ att justera och tryck
därefter på [ ][ ]-knapparna eller vrid
på [
][ ]-rattarna för att genomföra
ändringarna.
●● Tryck på [
P-läge
]-knappen.
●● Välj den bildstil som ska användas
som grund genom att trycka
på [ ][ ]-knapparna eller vrida
[ ][
]-rattarna.
3
Fokusering
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
●● Under väldigt ljusa förhållanden eller när man använder EF- eller
EF-S-objektiv kan fokuseringen ta längre tid eller bli felaktig för
mörka motiv eller för motiv som saknar kontrast. Mer information
om objektiv finns på Canons webbplats.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Denna inställning kan även justeras genom att öppna MENU
(= 33) > [ 3]-fliken > [AF-metod].
Bilaga
]-knappen när du är klar.
Index
●● Du kan även välja att lägga till stilar till kameran i steg 2 med
hjälp av EOS Utility (= 175).
●● Hämta användarhandböcker för programvara på Canons
webbplats efter behov. Nedladdningsanvisningar finns
i ”Användarhandbok för programvaran” (= 175).
75
Enpunkts-AF
●● Kameran fokuserar med hjälp av en enda AF-ram. Effektivt för pålitlig
fokusering.
●● Ramen blir grön när avtryckaren trycks ner halvvägs och motivet är
i fokus.
●● Flytta ramen efter behov (= 77). När du vill komponera
bilder med motiv placerade vid en kant eller ett hörn utan att
flytta ramen kan du först rikta kameran för att få motivet i en
autofokusram och sedan hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs.
Fortsätt att hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs, komponera
om bilden och tryck sedan ner avtryckaren helt (Fokuseringslås).
●● Följ anvisningarna i steg 2–4 under ”Fotografera i läget för
manuell fokusering” (= 80) om du vill förstora autofokusramens
position. Observera att det inte går att använda skärmavtryckare
här.
●● Välj MENU (= 33) > [ 3]-fliken > [AF Ram Storlek] > [Liten]
om du vill minska ramens storlek. Observera att Servo AF
(= 78) och Kontinuerlig AF (= 79) inte är tillgängliga.
+Följande
●● När du har riktat kameran mot motivet visas en vit ram runt den
persons ansikte som kameran identifierar som huvudmotivet.
Du kan också välja motiv själv (= 77).
●● När kameran identifierar rörelser följer ramarna motiv som rör sig,
inom ett visst område.
●● Ramen blir grön när avtryckaren trycks ner halvvägs och motivet
är i fokus.
●● Om kameran inte kan identifiera några ansikten i bilden visas gröna
ramar runt andra områden i fokus när avtryckaren trycks ned halvvägs.
●● Exempel på ansikten som kameran inte kan identifiera:
-- Motiv som är långt bort eller mycket nära
-- Motiv som är mörka eller ljusa
-- Ansikten i profil, i vinkel eller som är delvis dolda
●● Kameran kan ibland felaktigt identifiera icke-mänskliga motiv
som ansikten.
●● En orange ram visas tillsammans med [ ] om kameran inte
kan fokusera på motiv när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
●● Det går inte att fokusera på ansikten som identifieras vid skärmens
utkant (som visas med gråa ramar) även om du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Jämnt AF-omr.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Kameran fokuserar inom det angivna området. Effektivt när motivet
är svårt att fotografera med +Följande eller Enpunkts- AF eftersom
du kan ange var fokus ska vara. Kameran fokuserar inom den vita ram
som visas. Du kan flytta den vita ramen genom att dra den eller peka
på skärmen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas upp till nio gröna ramar
runt positioner som är i fokus inom den vita ramen.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● En orange ram visas tillsammans med [ ] om kameran inte
kan fokusera på motiv när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
●● Ramens storlek varierar beroende på inställningarna för Bildstab.
och Auto. nivå.
●● Blåa ramar visas runt positioner i fokus när du väljer MENU
(= 33) > [ 3]-fliken > [AF-funktion] > [Servo AF].
Bilaga
Index
76
Välja motiv att fokusera på (Pekskärms-AF)
Stillbilder
Filmer
Du kan fotografera när kameran har fokuserat på motivet, ansiktet
eller platsen som du har valt och som visas på skärmen.
1
Välj ett motiv, ett ansikte eller
en plats att fokusera på.
●● Peka på motivet eller personen
på skärmen.
] har valts för
●● När alternativet [
AF‑metoden visas en autofokusram
på den plats där du pekade.
●● När AF-metoden är inställd
] visas [ ] när ett ansikte
på [
identifieras och fokus bibehålls även
om motivet rör sig. Om du vill avbryta
Pekskärms-AF pekar du på [ ].
2
●● Du kan också byta ansikten och flytta autofokusramen genom
]-knappen.
att trycka på [
-- Om du vill flytta ramen när AF-metoden har inställningen
] trycker du på [ ][ ][ ][ ]-knapparna när du har
[
]-knappen. Tryck på [ ]-knappen för att komma
tryckt på [
tillbaka till fotograferingsskärmen. Om du vill centrera ramen
]-knappen i minst två sekunder på
igen håller du ned [
fotograferingsskärmen eller ramjusteringsskärmen.
] trycker du på
-- När AF-metoden har inställningen [
]-knappen för att visa [Ansiktsval: På]. En ansiktsram [ ]
[
visas runt det ansikte som kameran identifierar som huvudmotiv.
]-knappen igen för att flytta ansiktsramen [ ]
Tryck på [
till ett annat identifierat ansikte. När du har bläddrat genom
alla identifierade ansikten visas [Ansiktsval: Av] och Ansiktsval
avbryts.
●● Om du vill att ramen ska vara kvar i samma position (där du pekade)
efter fotograferingen när [Skärmavtryckare] har inställningen
[På] (= 44) väljer du MENU (= 33) > [ 2]-fliken >
[Skärmavtryckare] > [AF-ramsposition] > [Touch-punkt].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Fotografera.
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs.
När kameran har fokuserat visas [
i grönt.
Inställningsmenyn
]
Tillbehör
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera.
●● Om du inte vill att kameran ska fotografera när du pekar
på skärmen väljer du MENU (= 33) > [ 2]-fliken >
[Skärmavtryckare] och ställer in [Skärmavtryckare] på [Av].
●● Kameran kan kanske inte följa motivet om det är för litet,
rör sig för snabbt eller om kontrasten mellan motiven och
bakgrunden är för liten.
Bilaga
Index
77
Fotografera med autofokuslåset
Stillbilder
Filmer
Du kan låsa kamerans fokusering. När du har låst fokus ändras inte
fokuspunkten även om du tar bort fingret från avtryckaren.
1
Lås fokus.
●● Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs
och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Fokus är nu låst och [
skärmen.
Komponera och ta bilden.
Stillbilder
Filmer
Med den här metoden undviker du att missa bilder av motiv som rör
sig, eftersom kameran fortsätter fokusera på motivet och justerar
exponeringen så länge du håller ned avtryckaren halvvägs.
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Exponeringen är inte låst i Servo AF-läge när du trycker ned
avtryckaren halvvägs och den bestäms inte förrän du tar bilden,
oavsett inställningar för ljusmätmetod (= 68).
●● Serietagning (= 44) med autofokus är möjligt när du anger
Servo AF. Observera att detta minskar serietagningshastigheten.
Observera även att om du använder zoomfunktionen under
serietagning kan fokuseringen avbrytas.
●● Beroende på vilket objektiv som används, avståndet till motivet
samt motivets hastighet är det inte säkert att kameran kan ställa
in korrekt fokus.
●● Denna inställning kan även justeras genom att öppna MENU
(= 33) > [ 3]-fliken > [AF-funktion].
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ONE SHOT]
på menyn och välj sedan [SERVO]
(= 32).
2
Grundläggande handbok
Övriga fotograferingslägen
Fotografera med Servo AF
1
Innan du använder kameran
] visas på
●● Lås upp fokus genom att släppa
avtryckaren och trycka på [ ]-knappen
] längre.
igen. I det här fallet visas inte [
2
●● Kameran kanske inte kan fotografera medan den fokuserar, även
om du trycker ned avtryckaren hela vägen. Håll ned avtryckaren
medan du följer motivet.
●● En orange autofokusram visas när kameran inte kan fokusera
på motiven.
●● När du använder självutlösaren (= 42) begränsas AF-läget till
[ONE SHOT].
●● Om du väljer MENU (= 33) > [ 3]-fliken > [AF Ram Storlek] >
[Liten] begränsas läget till [ONE SHOT].
Bilaga
Index
Fokusera.
●● Fokus och exponering behålls där den
blå autofokusramen visas när du trycker
ned avtryckaren halvvägs.
78
Byta fokusinställning
Finjustera fokus
Stillbilder
Innan du använder kameran
Filmer
Du kan ändra kamerans standardfunktion, det vill säga att kameran
fokuserar på motiv som den riktas mot även om avtryckaren inte trycks
ned. I stället kan du begränsa kamerans fokusering till det ögonblick
då du trycker ned avtryckaren halvvägs.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Kontinuerlig AF] på fliken [ 3]
och välj sedan [Av] (= 33).
Stillbilder
När ett EF-M-objektiv används kan autofokus finjusteras genom att vrida
på fokuseringsringen.
1
Hjälper dig att inte missa plötsliga fototillfällen, eftersom
kameran hela tiden fokuserar på motiv tills du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
Av
Sparar på batteriet eftersom kameran inte fokuserar hela
tiden. Detta kan orsaka en fördröjd fokusering.
●● Om du väljer MENU (= 33) > [
[Liten] begränsas läget till [Av].
3]-fliken > [AF Ram Storlek] >
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Fokusläge] på fliken [ 3] och välj
sedan [AF+MF] (= 33).
2
På
Filmer
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Fokusera.
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs så
att skärpan ställs in och håll knappen
halvvägs nedtryckt.
3
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Finjustera fokus.
Trådlösa funktioner
●● Vrid på fokuseringsringen på objektivet
för att justera fokus.
Inställningsmenyn
●● [MF] blinkar på skärmen.
Tillbehör
●● Släpp avtryckaren för att avbryta
fokuseringen.
4
Bilaga
Fotografera.
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera.
Index
●● Kan inte användas med Servo AF (= 78).
●● Ej tillgänglig för andra objektiv än EF-M-objektiv.
79
5
Fotografera i läget för manuell fokusering
Stillbilder
Filmer
När det inte går att använda autofokus använder du manuell fokusering.
Det blir enklare att fokusera om du förstorar visningen.
1
Välj [
].
●● EF-M-objektiv: Tryck på [ ]-knappen.
●● Andra objektiv: Stäng av kameran, vrid
objektivomkopplaren till [Manuell fok.]
och slå sedan på kameran igen.
●● [MF] visas.
Fokusera.
Innan du använder kameran
●● Medan du tittar på den förstorade
bilden vrider du på fokuseringsringen
på objektivet för att fokusera.
6
Handbok för avancerad användning
Fotografera.
]-knappen.
●● Förstoringsramen visas mitt på skärmen.
3
Välj området som ska förstoras.
●● Tryck på [ ][ ][ ][ ]-knapparna för
att flytta ramen till ett område som du
vill förstora.
●● Tryck på [
ramen igen.
4
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Enkel identifiering av fokuseringsområdet
(MF‑peaking)
Visa förstoringsramen.
●● Tryck på [
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Du kan även flytta förstoringsramen i steg 3 genom att dra den
på skärmen.
●● Genom att peka på [ ] längst ned till höger kan du också justera
förstoringsförhållandet och dra för att flytta det förstorade området.
Stillbilder
2
Grundläggande handbok
]-knappen för att centrera
Aktivera förstoringen.
●● Vrid [
]-ratten för att växla
förstoringen mellan 1x (ingen förstoring),
5x och 10x.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Filmer
Visningsläge
Kanterna på motiv i fokus visas i färg för att underlätta den manuella
fokuseringen. Du kan justera färgerna och känsligheten (nivån) för
kantidentifiering efter behov.
1
Trådlösa funktioner
Öppna inställningsskärmen.
Inställningsmenyn
●● Tryck på [
]-knappen, välj [Inst.
av MF-peaking] på fliken [ 4] och ställ
sedan in [Peaking] till [På] (= 33).
2
Konfigurera inställningen.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Välj ett menyalternativ att konfigurera
och välj sedan önskat alternativ (= 33).
●● Färger som visas för MF-peaking läggs inte till i dina bilder.
80
Auto
Blixt
Innan du använder kameran
Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
På
Ändra blixtläge
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Blixten avfyras för varje bild.
Stillbilder
Filmer
Du kan ändra blixtläget efter motivet som fotograferas. Mer information
om blixtens räckvidd finns i ”Blixt” (= 212).
1
Fäll upp blixten.
●● Flytta [ ]-omkopplaren.
2
Grundläggande
kamerafunktioner
Lång synktid
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Blixten avfyras för att huvudmotivet ska belysas (till exempel människor)
när kameran fotograferar med lång slutartid för att öka ljusheten för den
bakgrund som ligger utanför blixtens räckvidd.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● När [ ] används bör du fästa kameran på ett stativ eller
vidta andra åtgärder för att hålla den stilla och förhindra
kameraskakningar. Stäng av bildstabiliseringen i detta fall
(= 84).
●● I [ ]-läget ska du se till att huvudmotivet inte rör sig innan
slutarljudet har tystnat, även om blixten utlöses.
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj ett blixtläge
(med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och tryck sedan
på [ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
●● Du kan inte öppna inställningsskärmen genom att trycka på
[ ]-knappen när blixten är nedfälld. Flytta [ ]-omkopplaren
för att fälla upp blixten, och konfigurera sedan inställningen.
●● Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå. Om blixten utlöses
kan även vinjettering eller mörka bildområden uppstå beroende
på objektiv.
Av
Inställningsmenyn
För fotografering utan blixt.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Om det finns risk för överexponering ändrar kameran automatiskt
slutartiden och ISO-talet när bilder tas med blixt för att minska
antalet urblekta högdagrar och fotografera med optimal
exponering. När du fotograferar med blixt kan det därför hända
att slutartiden och ISO-talen, som visas när du trycker ned
avtryckaren halvvägs, inte matchar fotograferingsinställningarna.
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 33) > [ 5]-fliken > [Blixtstyrning] > [Blixttändning].
81
Justera blixtexponeringskompensationen
Stillbilder
Fotografera med FE-lås
Filmer
På samma sätt som med vanlig exponeringskompensation (= 67)
kan du justera blixtexponeringen från -2 till +2 EV i steg om 1/3 EV.
●● Fäll upp blixten, tryck på [ ]-knappen
och välj sedan omedelbart en
kompensationsnivå med hjälp
av [
]-ratten. Tryck slutligen
på [ ]-knappen.
●● Korrigeringsnivån som du angav visas.
●● Om det finns risk för överexponering ändrar kameran
automatiskt slutartiden och bländarvärdet när bilder tas med
blixt för att minska antalet urblekta högdagrar och fotografera
med optimal exponering. Du kan inaktivera automatisk justering
av slutartid och bländarvärde genom att öppna MENU (= 33)
och välja [ 5]-fliken > [Blixtstyrning] > [Korr. blixtexp] > [Av].
●● Du kan även konfigurera blixtexponeringskompensationen
genom att öppna MENU (= 33) och välja fliken [ 5] >
exp. komp].
[Blixtstyrning] > [Inst. för inbyggd blixt] > [
●● Du kan även öppna skärmen [Blixtstyrning] (= 33) enligt
nedan.
-- Håll ned [ ]-knappen i minst en sekund.
-- När blixten är uppfälld trycker du först på [ ]-knappen
]-knappen.
och sedan omedelbart på [
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
På samma sätt som med AE-låset (= 68) kan du låsa exponeringen
för bilder tagna med blixt.
1
Fäll upp blixten och ställ in den
på [ ] (= 81).
2
Lås blixtexponeringen.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Rikta kameran mot det motiv som du
vill fotografera med låst exponering,
och tryck sedan på [ ]-knappen.
P-läge
●● Blixten utlöses och när [ ] visas har
blixtnivåregleringen låsts.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Du kan låsa upp FE genom att trycka på
[ ]-knappen igen. [ ] visas inte längre.
Visningsläge
3
Komponera och ta bilden.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● FE: Blixtexponering
●● Arbetsområdet visas med en cirkel i mitten på skärmen när FE
är låst.
●● [ ] blinkar när standardexponering inte är möjligt (även om blixten
har löst ut i steg 2). Följ anvisningarna i steg 2 när motiven är inom
blixtens räckvidd.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan även öppna skärmen [Blixtstyrning] (= 33) genom
].
att trycka på [ ]-knappen och peka på [
82
Ändra blixtsynkroniseringen
Återställa blixtinställningarna
Stillbilder
Filmer
Ändra inställningen för blixten och slutaren så här.
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Återställ [Inst. för inbyggd blixt] till standardvärden.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Blixtstyrning] på fliken [ 5] och
välj sedan [Inst. för inbyggd blixt].
]-knappen, välj
●● Tryck på [
[Blixtstyrning] på fliken [ 5] och
välj sedan [Radera inst.].
●● Välj [Blixtsynk] och välj sedan önskat
alternativ (= 33).
●● Välj [Radera inst. inbyggd blixt], tryck
på [ ]-knappen, välj [OK] på nästa
skärm (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och tryck sedan
på [ ]-knappen.
1:a ridån
Blixten utlöses omedelbart efter att slutaren har öppnats.
2:a ridån
Blixten utlöses omedelbart innan slutaren stängs.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● [1:a ridån] används när slutartiden är inställd på 1/100 eller
snabbare även om du väljer [2:a ridån].
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Ändra blixtljusmätmetoden
Stillbilder
Inställningsmenyn
Filmer
Tillbehör
[Evaluerande] blixtljusmätning som används för standardblixtexponering kan
ändras till en genomsnittlig blixtmätningsmetod för hela exponeringsområdet,
till exempel när en blixt som mäts externt används.
●● Tryck på [
]-knappen och
välj [Blixtstyrning] på fliken [ 5].
Välj [E-TTL II mätare] and sedan
[Genomsnitt].
Bilaga
Index
●● Justera blixtexponeringskompensationen när [Genomsnitt]
används så att den passar för rådande fotograferingsförhållanden.
83
Kompensera för kameraskakning vid filminspelning
Andra inställningar
Stillbilder
Ändra inställningarna för bildstabilisering
Stillbilder
Filmer
Bildstabilisering konfigureras via kameramenyn när ett EF-M-objektiv
används i kombination med bildstabilisering.
1
Öppna inställningsskärmen.
Inbyggd bildstabilisering kompenserar för kameraskakning när du spelar
in film. Kameraskakningar kan kompenseras även utan ett objektiv som
är utrustat med bildstabilisering.
Det går att få en ännu mer effektiv kompensation genom att använda
ett objektiv med kombinerad bildstabilisering, som kombinerar
objektivbildstabilisering med inbyggd digital bildstabilisering.
Mer information om objektiv som är kompatibla med kombinerad
bildstabilisering finns på Canons webbplats.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Följ steg 1 under ”Ändra inställningarna
för bildstabilisering” (= 84) för att
öppna skärmen [Inst. f bildstab.].
●● Tryck på [
]-knappen och välj
sedan [Inst. f bildstab.] på fliken [ 4].
Tryck slutligen på [ ]-knappen (= 33).
2
Filmer
P-läge
●● Välj [Digital IS] och välj sedan önskat
alternativ (= 33).
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Konfigurera inställningen.
●● Välj [Bildstab.] och välj sedan önskat
alternativ (= 33).
Kontinuerlig
Kamerarörelser eller kameraskakningar korrigeras
via inbyggd bildstabilisering i objektivet.
Av
Stänger av bildstabilisering.
●● Om bildstabilisering inte förhindrar kameraskakningar kan
du fästa kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för
att hålla den stilla. Välj i så fall [Av] för funktionen [Bildstab.].
●● [Bildstab.] visas endast för EF-M-objektiv. Använd
bildstabiliseringsomkopplaren på objektivet istället (= 25).
●● Objektiv med inbyggd bildstabilisering har IS i namnet.
IS står för Image Stabilizer (Bildstabilisator).
Visningsläge
På
Förbättrad
Av
(Vid användning
av objektiv som
stöder kombinerad
bildstabilisering)
(Vid användning
av objektiv som
stöder kombinerad
bildstabilisering)
Kompenserar för kameraskakning vid filminspelning.
Bildvisningsområdet minskas
och motiv förstoras något.
Kompenserar för
stark kameraskakning
vid filminspelning. Motiv
förstoras ytterligare.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
–
●● Ta några testbilder först och kontrollera effekten med det objektiv
du använder.
●● [Förbättrad] är bara tillgängligt i lägena [ ] och [ ].
●● När du ställer in [Digital IS] till [På] eller [Förbättrad] ställs
Auto. nivå] in på [Av] och kan inte ändras.
[
84
Korrigering för objektivaberrationer
Stillbilder
Filmer
Korrigera vinjettering och kromatisk aberration av motiv på grund av
objektivets egenskaper eller avsaknad av bildskärpa på grund av bländare.
Observera att när [Korrigeringsdata ej tillgänglig] visas på inställningsskärmen
har inga korrigeringsdata lagts till i kameran. Mer information om att lägga
till korrigeringsdata finns i ”Objektivkorrigering” (= 85).
1
Välj [Korr. för objektivaberration].
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Korr. för objektivaberration] på [ 4]-fliken
och välj sedan ett alternativ (= 33).
2
Bekräfta att korrigeringsdata finns
tillgängliga.
●● Se till att [Korrigeringsdata tillgänglig]
visas under objektivets namn.
3
Tillämpa korrigering.
●● Välj ett alternativ och tryck på [ ]-knappen
för att använda inställningen (= 33).
●● Beroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens
periferi om [Periferibelysning] är inställd på [På].
●● Tänk på följande när du ställer in [Diffraktion] på [På].
-- När objektivaberrations korrigeras kan den här funktionen också
göra att bruset märks mer under vissa fotograferingsförhållanden.
-- Ju högre ISO-talet är desto lägre blir korrigeringsvärdet.
-- Korrigering används inte på filmer.
●● Effekten av korrigering av periferibelysning är något mindre än
effekten av den största korrigeringen i Digital Photo Professional.
●● Ju högre ISO-talet är desto lägre blir korrigeringsvärdet för
periferibelysningen.
●● [Diffraktion] korrigerar skärpeförlust, inte enbart från diffraktion
utan även från lågpassfiltret och andra faktorer. Därmed är
korrigeringen även effektiv för exponeringar med bländaren
helt öppen.
●● Hämta användarhandböcker för programvara på Canons
webbplats efter behov. Nedladdningsanvisningar finns
i ”Användarhandbok för programvaran” (= 175).
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Objektivkorrigering
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Objektivkorrigering för objektiv som är kompatibla med den här funktionen
är registrerad (lagrad) i kameran. Ange [Periferibelysning] och [Kromatisk
aberr.] till [På] för automatisk korrigering.
Med EOS Utility kan du kontrollera vilka objektiv som har korrigeringsdata
registrerade i kameran. Du kan också registrera korrigeringsdata för objektiv
som inte har registrerats ännu. Mer information finns i EOS Utility
Användarhandbok (= 175).
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
* Observera att du inte behöver registrera information för EF-M-objektiv eller
för EF‑objektiv som har egna korrigeringsdata.
●● Befintliga JPEG-bilder kan inte korrigeras.
●● Effekterna av korrigering av periferibelysning och kromatisk
aberrationsjustering visas inte vid fotografering med en förstorad
bild. På liknande sätt visas inte effekten av diffraktionskorrigering
under fotograferingen.
●● Korrigeringsvärdet (utom diffraktionskorrigering) är lägre för objektiv
som inte tillhandahåller avståndsinformation.
Tillbehör
Bilaga
Index
85
●● Effekterna av korrigering för objektivaberration varierar mellan
objektiv och fotograferingsförhållanden. Med vissa objektiv och
i vissa fotograferingsförhållanden kan effekterna vara mindre
märkbara.
●● Om effekterna av korrigeringen är svåra att se kan du förstora
bilden och kontrollera igen.
●● Resultaten av att fotografera utan att registrera korrigeringsdata
för objektivet i kameran är desamma som att fotografera med
[Periferibelysning] och [Kromatisk aberr.] inställda på [Av].
Ändra brusreduceringsnivån
Stillbilder
Filmer
Du kan välja mellan tre brusreduceringsnivåer: [Standard], [Hög] och [Låg].
Denna funktion är särskilt effektiv vid fotografering med höga ISO-tal.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Brusreducering för höga ISO] på fliken
[ 6] och välj ett alternativ (= 33).
Använda brusreducering vid multitagning
Kombinera automatiskt fyra bilder som har tagits samtidigt för bättre
brusreducering än med alternativet [Hög] i [Brusreducering för höga ISO].
1
Välj [
].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Följ stegen under ”Ändra
brusreduceringsnivån” (= 86)
om du vill välja [ ].
2
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Fotografera.
Övriga fotograferingslägen
●● Håll kameran stadigt när du fotograferar.
När du trycker ned avtryckaren helt tar
kameran fyra bilder och kombinerar dem.
●● Fel i bilder (på grund av exempelvis kameraskakning) kan ge
oväntade resultat. Fäst kameran på ett stativ eller vidta andra
åtgärder för att hålla kameran helt stilla.
●● Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov
till efterbilder eller så kan det omgivande området runt motivet
bli mörkt.
●● Beroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens
periferi.
●● Ej tillgängligt med AEB eller [Brusreduc. för lång exp.tid] eller vid
fotografering av RAW-bilder eller bulbexponeringar. Om någon av
dessa funktioner används kommer inte [Brusred. vid multitagning]
att vara tillgänglig.
●● Fotografering med blixt ej möjlig.
●● Registrering av bilden på kortet tar längre tid än vid vanlig
fotografering. Du kan inte ta en annan bild förrän processen
är slutförd.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
86
Minska brus vid långa slutartider
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Minska brus från långa exponeringar vid slutartider på en sekund
eller längre.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Tryck på [
]-knappen,
välj [Brusreduc. för lång exp.tid]
på fliken [ 6] och välj sedan ett
alternativ (= 33).
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
OFF
Inaktiverar brusreducering för långa exponeringar.
AUTO
Använder brusreducering vid upptäckt av det brus som
tenderar uppkomma vid långa exponeringar med slutartider
på en sekund eller längre.
ON
Använder alltid brusreducering vid slutartider på en sekund
eller längre.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Det kan uppstå en fördröjning innan du kan fotografera igen,
eftersom kameran minskar bildbruset i bilderna.
●● Bildresultatet kan bli mer grynigt om du fotograferar med ett
ISO‑tal på 1600 eller högre och det här alternativet är inställt
på [ON] istället för på [OFF] eller [AUTO].
Tillbehör
Bilaga
Index
87
Förval av slutartid ([Tv]-läge)
Innan du använder kameran
Stillbilder
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Filmer
Ställ in önskad slutartid innan du fotograferar. Kameran justerar
automatiskt bländarvärdet så att det passar slutartiden.
Mer information om tillgängliga slutartider finns i ”Slutare” (= 211).
1
Gå till läget [
2
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
].
●● Ställ in inställningsratten på [
Ta smartare, mer sofistikerade bilder och anpassa kameran efter
din fotograferingsstil
Grundläggande handbok
Auto-läge/
Hybridauto-läge
].
Övriga fotograferingslägen
Ange slutartiden.
●● Ställ in slutartiden genom att vrida
på [
]-ratten.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Instruktionerna i det här kapitlet gäller när kameran är inställd
på de olika lägena.
●● Det kan bli en fördröjning innan du kan fotografera igen när
[Brusreduc. för lång exp.tid] är inställd på [ON] eller [AUTO] och
slutartiden är 1 sekund eller långsammare eftersom kameran
bearbetar bilderna för att ta bort bildbruset.
●● Vi rekommenderar att bildstabilisering inaktiveras vid fotografering
med lång slutartid och stativ (= 84).
●● Den maximala slutartiden med blixt är 1/200 sek. Om du anger
en kortare slutartid återställer kameran automatiskt tiden till
1/200 sek. innan bilden tas.
●● Om bländarvärden visas i orange färg när du trycker ner
avtryckaren halvvägs betyder det att inställningarna avviker från
standardexponeringen. Justera slutartiden tills bländarvärdet
visas i vitt eller använd säkerhetsförskjutning (= 93).
●● [
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
]: Tidsvärde
88
Förval av bländarvärde ([Av]-läge)
Stillbilder
Filmer
Ställ in önskat bländarvärde innan du fotograferar. Kameran justerar
automatiskt slutartiden så att den passar bländarvärdet.
Vilket bländarvärde som tillåts varierar beroende på objektiv.
1
Gå till läget [
].
●● Ställ in inställningsratten på [
2
].
Ställ in bländarvärdet.
●● Ställ in bländarvärdet genom att vrida
på [
]-ratten.
●● Om slutartiden visas i orange färg när du trycker ner
avtryckaren halvvägs betyder det att inställningarna avviker från
standardexponeringen. Justera bländarvärdet tills slutartiden
visas i vitt eller använd säkerhetsförskjutning (= 93).
●● Den maximala slutartiden med blixt är 1/200 sek. Vid fotografering
med blixt kan kameran justera bländarvärdet så att slutartiden blir
högst 1/200 sek.
●● [
]: Bländarvärde (storleken på bländaröppningen i objektivet)
Skärpedjupskontroll
Bländaren ändrar bara storlek i det ögonblick bilden tas och är öppen
vid alla andra tillfällen. Därför kan skärpedjupet se smalare (grundare) ut.
Lägg till [ ] (skärpedjupskontroll) till en knapp (= 94) och tryck på den
för att kontrollera området som är i fokus.
Förval av slutartider
och bländarvärden ([M]-läge)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Stillbilder
Filmer
Handbok för avancerad användning
Ange inställningarna för slutartid och bländarvärde för att få önska
exponering.
Mer information om tillgängliga slutartider finns i ”Slutare” (= 211).
Vilket bländarvärde som tillåts varierar beroende på objektiv.
1
Gå till läget [
Auto-läge/
Hybridauto-läge
].
●● Ställ in inställningsratten på [
2
Grundläggande
kamerafunktioner
Övriga fotograferingslägen
].
P-läge
Konfigurera inställningen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Ställ in slutartiden (1) genom att vrida
på [
]-ratten.
Visningsläge
●● Ställ in bländarvärdet (2) genom att vrida
]-ratten.
på [
●● Tryck på [ ]-knappen och vrid [
för att ange ISO-tal (3).
Trådlösa funktioner
]-ratten
●● Om ISO-talet är låst visar indikatorn
för exponeringsnivå en markering för
exponeringsnivå (5) för det värde du
har angett så att du kan jämföra det
med standardexponeringsnivån (4).
Markeringen för exponeringsnivån visas
som [ ] eller [ ] när avvikelsen från
standardexponeringen är mer än tre steg.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Om du trycker ner avtryckaren halvvägs
när ISO-talet är inställt på [AUTO] så
låses det och skärmens ljusstyrka ändras.
Om det inte går att få standardexponering
med den slutartid och det bländarvärde
som definierats så visas ISO-talet
i orange färg.
89
●● När du har ställt in slutartiden och bländarvärdet kan
exponeringsnivån ändras om du justerar zoomen eller
komponerar om bilden.
●● Om ISO-talet är låst kan skärmens ljusstyrka ändras beroende
på vilken slutartid och vilket bländarvärde du anger. Skärmens
ljusstyrka förblir däremot densamma när blixten är uppfälld och
du använder [ ].
●● Exponeringen kanske inte blir den förväntade när ISO-talet
har inställningen [AUTO] eftersom ISO-talet justeras för att
säkerställa en standardexponering i förhållande till slutartiden
och bländarvärdet som du har angett.
●● Auto ljuskorrigering kan ändra ljusheten för bilden (= 70).
Om du vill behålla Auto ljuskorrigering inaktiverat i [ ]-läget
]-knappen på inställningsskärmen
trycker du på [
för Auto ljuskorrigering för lägga till en [ ]-markering
vid [Av vid manuell expon].
●● [ ]: Manuell
●● Beräkningen av standardexponeringen baseras på den angivna
mätningsmetoden (= 68).
●● Du kan anpassa kameran så att slutartiden justeras när du
vrider på [ ]-ratten och bländarvärdet justeras när du vrider
]-ratten (= 94).
på [
●● Följande åtgärder finns tillgängliga om ISO-talet är inställt
på [AUTO].
-- Justera exponeringen genom att vrida ratten för
exponeringskompensation.
-- Tryck på [ ]-knappen för att låsa ISO-talet. Skärmens
ljusstyrka ändras i enlighet med inställningarna.
●● Inställningarna kan även justeras längst ner på skärmen genom
att peka på ett alternativ för att välja det och sedan antingen peka
på/dra listen eller peka på [ ][ ].
Fotografering med lång
exponering (Bulb)
Vid bulbexponeringar exponeras bilderna så länge du håller ned
avtryckaren.
1
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Ange bulbexponering.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Ställ in slutartiden på [BULB] enligt
steg 1–2 under ”Förval av slutartider
och bländarvärden ([M]-läge)” (= 89).
2
Övriga fotograferingslägen
Fotografera.
P-läge
●● Bilderna exponeras så länge som
du håller ned avtryckaren helt. Den
förflutna exponeringstiden visas under
exponeringen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Fäst kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att
hålla den stilla och förhindra kameraskakningar. Stäng av
bildstabiliseringen i detta fall (= 84).
●● Bilder från bulbexponeringar kan ha mer brus och se gryniga
ut. Mängden brus kan reduceras genom att ställa in [Brusreduc.
för lång exp.tid] på [AUTO] eller [ON] (= 87).
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
●● Du kan också använda en fjärrkontroll (säljs separat)
för bulbexponering (= 168).
Index
●● När [Skärmavtryckare] är inställd på [På] startas fotograferingen
när du trycker på skärmen en gång, och stoppas när du trycker
på den igen. Var försiktig så att du inte flyttar kameran när du
pekar på skärmen.
90
Justera blixtenergin
Stillbilder
Välj mellan tre blixtnivåer när du använder lägena [
1
][
] och [
Filmer
].
Ställ in blixtläget på [Manuell inst].
●● Tryck på [
]-knappen och välj
[Blixtstyrning] på fliken [ 5]. Välj [Inst.
för inbyggd blixt] och ställ in [Blixtläge]
på [Manuell inst.] (= 33).
2
Konfigurera inställningen.
●● Fäll upp blixten, tryck på [ ]-knappen
och välj sedan omedelbart en blixtnivå
med hjälp av [
]-ratten. Tryck slutligen
på [ ]-knappen.
●● När du är klar med inställningen visas
blixtnivåregleringen.
]: Minimum, [
]: Medium,
[
[
]: Max. antal
●● Blixtnivåer kan även justeras genom MENU (= 33),
[ 5]-fliken > [Blixtstyrning] > [Inst. för inbyggd blixt] >
blixtenergi].
[
●● Du kan även öppna skärmen [Blixtstyrning] (= 33) enligt
nedan.
-- Håll ned [ ]-knappen i minst en sekund.
-- När blixten är uppfälld trycker du först på [ ]-knappen
]-knappen.
och sedan omedelbart på [
Filminspelning vid förvalda
slutartider och bländarvärden
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Stillbilder
Filmer
Handbok för avancerad användning
Ange de inställningar du vill ha för slutartid, bländarvärde och ISO-tal.
Mer information om tillgängliga slutartider finns i ”Slutare” (= 211).
Vilket bländarvärde som tillåts varierar beroende på objektiv.
1
Gå till läget [
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
].
●● Ställ in inställningsratten på [
Övriga fotograferingslägen
].
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan [ ] (= 32).
2
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Konfigurera inställningarna.
●● Ställ in slutartiden genom att vrida
på [
]-ratten.
Visningsläge
●● Ställ in bländarvärdet genom att vrida
]-ratten.
på [
Trådlösa funktioner
●● Tryck på [ ]-knappen och vrid [
för att ange ISO-tal.
Inställningsmenyn
]-ratten
Tillbehör
●● Beroende på slutartid kan det hända att bilden flimrar om
du fotograferar i lysrörs- eller LED-belysning, vilket kan visas
på fotot.
●● Med höga bländarvärden kan det ta längre tid att ställa in fokus
eller göra att det inte går att fokusera alls.
Bilaga
Index
●● Du kan även öppna skärmen [Blixtstyrning] (= 33) genom
].
att trycka på [ ]-knappen och peka på [
91
●● Om ISO-talet är låst visar indikatorn för exponeringsnivå en
markering för exponeringsnivå för det värde du har angett så att
du kan jämföra det med standardexponeringsnivån. Markeringen
för exponeringsnivån visas som [ ] eller [ ] när avvikelsen från
standardexponeringen är mer än tre steg.
●● Du kan markera ISO-talet i [AUTO]-läge genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs. Om det inte går att få standardexponering
med den slutartid och det bländarvärde som du har angetts flyttas
markeringen för exponeringsnivån och anger skillnaden jämfört
med standardexponeringen. Markeringen för exponeringsnivån
visas som [ ] eller [ ] när avvikelsen från standardexponeringen
är mer än tre steg.
●● Inställningarna kan även justeras längst ner på skärmen genom
att peka på ett alternativ för att välja det och sedan antingen peka
på/dra listen eller peka på [ ][ ].
].
●● Fokus kan låsas under inspelning genom att peka på [
] visas.
[
Anpassa kontroller och visningar
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Anpassa informationsvisning
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Justera vilken skärm som ska visas när du trycker på [
]-knappen
på fotograferingsskärmen. Du kan även anpassa vilken information som
ska visas på skärmarna.
1
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Öppna inställningsskärmen.
Övriga fotograferingslägen
●● På [ 1]-fliken väljer du [Skärminfo/
växla inställningar] i [Display för
fotograferingsinfo.] och trycker på
[ ]-knappen (= 33).
2
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Konfigurera inställningen.
Visningsläge
●● Välj vilka skärmar som du inte vill ska
visas med hjälp av [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten och tryck sedan på [ ]-knappen
för att ta bort [ ]-markeringen. Om du
trycker på [ ]-knappen igen läggs
[ ]-markeringen till, vilket anger att
skärmen har valts för visning.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
]-knappen för att komma
●● Tryck på [
tillbaka till menyskärmen.
●● I visningsexemplet till vänster kan du se hur alternativet du valde
i steg 2 kommer att se ut.
●● Visningen kan inte konfigureras med alla [ ]-markeringar
borttagna, eller med enbart [INFO. Direktkontroll] valt.
Bilaga
Index
92
Anpassa informationsvisningen
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Anpassa informationsvisning” (= 92)
för att välja [Sökarinställn. 1] eller
[Sökarinställn. 2] och tryck sedan
på [
]-knappen.
●● Välj den information som du vill ska
visas med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan
på [ ]-knappen för att lägga till
[ ]-markeringen.
●● Om du vill se ett exempel på visning
]-knappen för att
trycker du på [
återgå till skärmen [Skärminfo/växla
inställningar].
●● Om du vill ha ett mindre rutnät öppnar du [ 1]-fliken >
[Display för fotograferingsinfo.] > [Rutnät].
●● Följande inställningar är tillgängliga när du väljer [ 1]-fliken >
[Display för fotograferingsinfo.] > [Histogram].
-- Växla från ett histogram för ljusstyrka till ett RGB-histogram.
-- Minska storleken på histogramvisningen.
Ställa in egna funktioner
Anpassa kamerans funktioner på [ 1]-fliken på menyn (= 33) så
att de passar dina behov. Du kan dessutom tilldela funktioner du ofta
använder till särskilda rattar och knappar.
1
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj vilken typ av funktion
du vill anpassa.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Tryck på [
]-knappen och
välj fliken [ 1] (= 33).
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja en typ av funktion
([Expon.] eller [Övriga]) och tryck sedan
på [ ]-knappen.
2
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Välj funktion.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[
][ ]-rattarna för att välja en funktion
och tryck sedan på [ ]-knappen.
3
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Välj ett alternativ.
Tillbehör
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
●● Tryck på [ ]-knappen för att komma
tillbaka till föregående skärmbild när
du är klar.
Bilaga
Index
93
Funktionstyp
Funktion
Utvidgat ISO
Ställ in på [1:På] för alternativet att
ställa in ISO-talet till [H] i [ ]-läge.
[H] motsvarar ISO 12800.
Säkerhetsförskjutning
Om kameran är inställd på [1:På] och
det inte går att få standardexponering
med den slutartid och det bländarvärde
] eller [
]
som definierats för läget [
kommer kameran automatiskt att ändra
slutartid och bländarvärde för att komma
närmare standardexponeringen.
Rattriktning
för Tv/Av
Ställ in på [1:Omvänd riktning] för att
byta riktning för inställning av slutartiden
]-, [
]- eller
eller bländarvärdet i [
[ ]-läget med [
]-, [
]- eller
[ ]-ratten.
Egna
Inställningar
Tilldela funktioner du använder ofta till
rattar och knappar (= 94).
Utlös slutaren
utan optik
Ställ in på [1:På] för att möjliggöra
fotografering utan objektiv på kameran,
antingen genom att trycka på avtryckaren
eller filmknappen.
Dra in objektiv
vid avstängning
Ange om objektivet ska dras in
automatiskt när kameran stängs av.
Exponering
Övriga
Beskrivning
●● Om du vill ta bort alla ändringar på fliken [ 1] och återgå
till standardinställningarna ska du välja [Återställ alla C.Fn]
på skärmen i steg 1, välja [OK] (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och trycka på [ ]-knappen.
●● [H] är tillgängligt när [Högdagerprioritet] är inställt på [D+]
(= 70) även om [Utvidgat ISO] är inställt på [1:På].
●● Säkerhetsförskjutningen inaktiveras när blixten utlöses.
●● Automatisk objektivindragning vid avstängning är möjlig
för objektiv som har stöd för denna funktion.
Tilldela funktioner till knappar och rattar
Tilldela andra funktioner till avtryckaren, [ ]-knappen eller [
]-, [ ]eller [
]-rattarna, eller tilldela funktioner som du ofta använder till
[
]-knappen, filmknappen eller andra knappar.
1
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Öppna skärmen för att tilldela
funktioner.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Följ steg 1–2 under ”Ställa in egna
funktioner” (= 93) och välj [Egna
Inställningar] i [Övriga].
2
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Tilldela funktionen.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[
][ ]-rattarna för att välja en ratt
eller knapp att tilldela och tryck sedan
på [ ]-knappen.
●● När du tilldelar avtryckaren eller [ ]knappen trycker du på [ ][ ]-knapparna
eller vrider [ ]-ratten för att välja en
funktion.
][ ][
]-rattarna
●● När du tilldelar [
väljer du [Rattar] och väljer sedan en
funktion.
]-ratten trycker
●● När du tilldelar [
du på [ ][ ]-knapparna för att välja
fotograferingsmetod, väljer en funktion
att tilldela (tryck på [ ][ ]-knapparna
eller vrid [ ]-ratten) och trycker sedan
på [ ]-knappen.
]-, film-, [
]-,
●● När du tilldelar [
[ ]-, [
]- eller [ ]-knapp trycker du
på [ ][ ][ ][ ]-knapparna eller vrider
[
][ ]-rattarna för att välja en funktion.
●● Tryck på [ ]-knappen för att komma
tillbaka till föregående skärmbild när du
är klar. För [Ställ in
-funkt.], tryck på
[
]-knappen för att komma tillbaka
till föregående skärmbild.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
94
Avtryckare eller
[ ]-knapp
[
][
]-rattar
[
]-ratt
[
]-knapp
[AF/AE-lås]
Aktivera exponeringslås genom att
trycka på [ ]-knappen efter att du
har fokuserat genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs.
[AE-lås/AF]
Aktivera exponeringslås genom att
trycka på ned avtryckaren halvvägs
och fokusera genom att trycka på
[ ]-knappen.
[AF/AF-lås,
ej AE-lås]
Aktivera fokuseringslås genom att
trycka på [ ]-knappen.
[AE/AF,
ej AE‑lås]
Aktivera exponeringskompensation
genom att trycka på ned avtryckaren
halvvägs och fokusera genom att
trycka på [ ]-knappen.
●● Om du vill återställa standardfunktionerna för [
]-knappen,
]-knappen, [ ]-knappen, [
]-knappen och
filmknappen, [
], [ ], [
] och [ ].
[ ]-knappen väljer du [ ], [ ], [
●● Om du inte vill tilldela några funktioner till nappen väljer du [ ].
●● Ikoner som är märkta med [ ] när knappar tilldelas anger att
funktionen inte är tillgänglig med de aktuella funktionsförhållandena.
●● Om du vill ange om bilder ska tas i både JPEG- och RAW-format
samtidigt varje gång en knapp trycks ned tilldelar du [ ].
●● Om du vill förhandsgranska skärpedjupet med ditt specificerade
bländarvärde när du trycker ner en knapp tilldelar du [ ].
●● Om du vill inaktivera skärmvisningen när en knapp trycks ned
tilldelar du [ ].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Genom att tilldela [Av/Tv] kan du i [ ]-läget ställa
in bländarvärdet med [
]-ratten och slutartiden
med [ ]-ratten.
Visningsläge
Aktivera konfiguration av den tilldelade funktionen
i[
]-, [
]-, [ ]-, [ ]- eller [ ]-läge genom att
vrida [
]-ratten.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Filmknapp
[
] ([
[
] ([ ]-knapp)
[ ] ([
]-knapp)
]-knapp)
Tryck på knappen för att aktivera den tilldelade
funktionen.
Bilaga
Index
[ ] ([ ]-knapp)
95
Ordna om menyalternativ
Anpassa snabbinställningsmenyn
Stillbilder
Filmer
Visningen av alternativ på snabbinställningsmenyn kan anpassas.
Välja alternativ att ta med på menyn
1
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Layout f. snabbinställn.] på fliken
[ 2] och tryck sedan på [ ]-knappen
(= 33).
2
Välj ikoner att ta med på menyn.
●● Tryck på [ ][ ][ ][ ]-knapparna
eller vrid [ ]-ratten för att välja en ikon
och tryck sedan på [ ]-knappen för
att märka ikonerna som du vill visa på
snabbinställningsmenyn med [ ].
●● De valda alternativen (märkta med [ ])
tas med i visningen.
●● Alternativ utan [ ] kan konfigureras
på fliken [ ] på menyskärmen.
3
1
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen på skärmen
i steg 2 under ”Välja alternativ att ta med
på menyn” (= 96).
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj en ikon att flytta med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Välj den nya placeringen med hjälp
av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Bekräfta ditt val och avsluta.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[OK] (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och tryck sedan på
[ ]-knappen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Du kan även ordna om ikoner genom att dra dem.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Bekräfta ditt val och avsluta.
●● Tryck på [
]-knappen, välj [OK] (med
hjälp av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten)
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Index
●● Upp till elva alternativ kan visas på menyn.
●● Du kan också öppna skärmen i steg 2 genom att hålla
ned [ ]-knappen när snabbinställningsmenyn visas.
●● Du kan även välja ikoner på skärmen i steg 2 genom att peka
på dem.
96
3
Spara fotograferingsinställningar
Stillbilder
Filmer
Spara fotograferingslägen som du använder ofta och de funktionsinställningar
som du har konfigurerat. Du kan nå sparade inställningar senare genom
att vrida inställningsratten till [ ] eller [
]. Även inställningar som
vanligtvis rensas bort när du byter fotograferingsläge eller stänger av
kameran (till exempel inställningar för självutlösaren) kan behållas på
det här sättet.
Inställningar som kan sparas
●● Fotograferingslägena ([ ], [
], [
●● Inställningar gjorda i lägena [ ], [
(= 67–= 89)
] och [
], [
])
] eller [
●● Min meny-inställningar (= 98)
2
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller
vrid [ ]-ratten för att välja en egen
kamerainställning att lägga till och
tryck sedan på [ ]-knappen.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller
vrid [ ]-ratten för att välja [OK] efter
bekräftelsemeddelandet och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
]
●● Inställningar i fotograferingsmenyn
1
Spara inställningarna.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller
vrid [ ]-ratten för att välja [Lagra
inställningar] och tryck sedan på
[ ]-knappen.
Gå till ett fotograferingsläge med
inställningar som du vill spara och
ändra inställningarna.
Öppna skärmen för att tilldela
funktioner.
●● Tryck på [
]-knappen, välj [Egen
kamerainst. (C1, C2)] på [ 4]-fliken och
tryck sedan på [ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Om du vill redigera sparade inställningar (förutom deras
] eller [
], ändrar inställningarna
fotograferingsläge) väljer du [
och upprepar steg 2–3. De här inställningarna används inte
i andra fotograferingslägen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Om du vill återställa de sparade inställningarna till
standardinställningarna väljer du [Återställ inställningarna] på
skärmen i steg 3, trycker på [ ]-knappen och väljer sedan egen
kamerainställning. På bekräftelseskärmen som visas sedan väljer
du [OK] och trycker på [ ]-knappen.
●● Om du vill uppdatera dina sparade inställningar automatiskt
]- eller
med de ändringar som du gör när du fotograferar i [
]-läge ställer du in [Uppdatera autom] på [På] på skärmen
[
i steg 3.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
97
3
Spara fotograferingsmenyalternativ som
används ofta (Min meny)
Stillbilder
Filmer
Du kan spara upp till sex fotograferingsmenyalternativ som används
ofta på [ 1]-fliken. Genom att anpassa fliken [ 1] kan du snabbt öppna
alternativen från en och samma skärm.
1
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj [Lägg
till flik i Min meny] på fliken [ 1] och
tryck sedan på [ ]-knappen (= 33).
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
●● Välj [Inställning MY MENU1] på fliken
[ 1] och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller
vrid [ ]-ratten för att välja [Välj post
att registrera] och tryck sedan på
[ ]-knappen.
●● Välj menyalternativ som du vill spara
(max. sex alternativ) med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten och
tryck sedan på [ ]-knappen för att spara.
●● [
Ordna om menyalternativen
vid behov.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller
vrid [ ]-ratten för att välja [Sortera
registrerade poster] och tryck sedan
på [ ]-knappen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Använd [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
för att välja ett menyalternativ som ska
flyttas och tryck sedan på [ ]-knappen.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Ändra ordningen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Tryck på [
Övriga fotograferingslägen
P-läge
]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Nedtonade objekt i steg 2 kan också anges men de kanske inte
är tillgängliga i vissa fotograferingslägen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Du kan lägga till upp till [ 5] genom att upprepa den här
processen från steg 1.
●● Om du väljer [Radera alla poster på fliken] på skärmen i steg 2
raderas alla alternativ på fliken.
●● På [Välj post att registrera]-skärmen för att spara eller radera
alternativ kan du även välja alternativ genom att peka på dem.
●● På [Sortera registrerade poster]-skärmen kan du även dra
alternativ för att ändra visningsordningen.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
] visas.
●● Du kan avbryta sparandet genom att
trycka på [ ]-knappen. [ ] visas inte
längre.
●● Tryck på [
]-knappen.
98
Byta namn på flikar i Min meny
1
Ta bort alla flikar eller alternativ i Min meny
1
Välj [Byt namn på flik].
●● Välj [Byt namn på flik] enligt
anvisningarna i steg 2 under
”Spara fotograferingsmenyalternativ
som används ofta (Min meny)” (= 98)
och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Välj ett alternativ.
●● Välj [Radera alla flikar i Min meny] eller
[Radera alla poster] på skärmen i steg 1
under ”Spara fotograferingsmenyalternativ
som används ofta (Min meny)” (= 98).
2
Ändra flikens namn.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Om du väljer [Radera alla flikar
i Min meny] raderas alla flikar i Min
meny och standardfliken [ ] återställs.
●● Välj [Ja] med [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan
på [ ]-knappen.
●● Om du väljer [Radera alla poster]
raderas alla poster som har lagts
till på flikarna [ 1] till [ 5].
1
Välj [Radera flik].
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Ange vilken skärm som ska visas när du trycker på [
i fotograferingsläge.
Visningsläge
]-knappen
Trådlösa funktioner
●● Välj [Menyvisning] på skärmen i steg 1
under ”Spara fotograferingsmenyalternativ
som används ofta (Min meny)” (= 98)
och välj sedan ett alternativ.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Ta bort alternativet.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Övriga fotograferingslägen
Anpassa visning av Min meny-flik
●● Välj [Radera flik] enligt anvisningarna
i steg 2 under ”Spara fotograferingsmenyalternativ som används ofta
(Min meny)” (= 98) och tryck sedan
på [ ]-knappen.
2
Grundläggande
kamerafunktioner
Ta bort alternativet.
●● Använd tangentbordet som visas
för att ange ett nytt fliknamn (= 35).
Ta bort en flik i Min meny
Handbok för avancerad användning
Normal visning
Visa den senaste menyn, så som den
visades för din föregående åtgärd.
Visa fliken Min meny
Starta visningen från skärmar med
[ ]-flikar.
Visa endast fliken Min meny
Begränsa visningen till skärmar med
[ ]-flikar.
Index
99
Visa
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
När du har tagit bilder eller filmer kan du visa dem på skärmen enligt nedan.
1
Visningsläge
●● Börja med att växla till visningsläget genom att trycka på [
●● Flytta strömbrytaren till [
]-knappen.
●● Det är inte säkert att det går att visa eller redigera bilder som har
fått sina filnamn ändrade, som redan har redigerats på en dator
eller som har tagits med en annan kamera.
Handbok för avancerad användning
Gå till visningsläget.
●● Tryck på [
Ha roligt när du tittar på dina bilder, bläddrar i dem och redigerar dem
på alla möjliga olika sätt
Grundläggande handbok
Grundläggande
kamerafunktioner
].
Auto-läge/
Hybridauto-läge
]-knappen.
●● Den senast tagna bilden visas.
2
Övriga fotograferingslägen
Välj bilder.
P-läge
●● Tryck på [ ]-knappen eller vrid [ ]-ratten
motsols för att visa föregående bild. Tryck
på [ ]-knappen, eller vrid [ ]-ratten
medsols för att visa nästa bild.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
●● Håll ned någon av [ ][ ]-knapparna
för att bläddra snabbt bland bilderna.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Du kan även öppna den här skärmen
(bläddringsvyn) genom att vrida snabbt
på [ ]-ratten. Tryck sedan på [ ][ ]knapparna eller vrid på [ ]-ratten för att
bläddra bland bilderna i det här läget.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill återgå
till enbildsvisning.
●● Om du trycker på [ ][ ]-knapparna
i bläddringsvyn kan du visa bilderna
indelade i grupper efter fotograferingsdatum.
●● Filmer är märkta med ikonen [
].
Gå till steg 3 om du vill spela upp filmer.
100
3
Spela upp filmer.
●● Starta uppspelningen genom att trycka
på [ ]-knappen, välj [ ] med hjälp av
[ ][ ]-knapparna och tryck sedan
på [ ]-knappen igen.
4
●● Dra till vänster över skärmen om du vill
visa nästa bild, och till höger om du vill
visa föregående bild.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Justera volymen.
●● Justera volymen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna.
●● När volymindikatorn (1) inte längre
visas kan du justera volymen med
hjälp av [ ][ ]-knapparna.
5
Användning av pekskärmen
Pausa uppspelningen.
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill
pausa eller återuppta uppspelningen.
●● När uppspelningen av filmen är klar
].
visas [
●● Om du vill växla till fotograferingsläget från visningsläget trycker
du ned avtryckaren halvvägs.
●● Vita linjer som anger sidförhållandet visas när du visar RAWbilder. Linjerna visas högst upp och längst ned i bilder som har
] och till vänster och höger om
tagits med sidförhållandet [
] eller [
].
bilder som har tagits med sidförhållandet [
●● Du kan inaktivera bläddringsvyn genom att välja MENU (= 33) >
4]- fliken > [Bläddringsvy] > [Av].
[
●● Om du vill att den senast tagna bilden ska visas när du startar
5]-fliken > [Återgå] >
visningsläget väljer du MENU (= 33) > [
[Sist tagen].
●● Om du vill ändra den övergångseffekt som visas mellan bilderna
4]-fliken >
öppnar du MENU (= 33) och väljer en effekt på [
[Övergångseffekt].
●● Dra snabbt åt vänster eller höger upprepade
gånger för att öppna bläddringsvyn.
●● Du kan även visa bilder i bläddringsvyn
genom att dra åt vänster eller höger.
●● Du återgår till enbildsvisningen genom
att peka på bilden i mitten.
●● I bläddringsvyn kan du snabbt dra uppåt
eller nedåt för att bläddra bland bilder
grupperade efter fotograferingsdatum.
●● Starta filmvisningen genom att peka
på [ ] i steg 3 under ”Visa” (= 100).
●● Du kan justera volymen under en
filmuppspelning genom att snabbt
dra uppåt eller nedåt över skärmen.
●● Peka på skärmen om du vill avbryta
filmuppspelningen. Den här skärmen
visas och kameran är redo för nästa
kommando.
-- Peka på [ ] för att visa volympanelen
och peka sedan på [ ][ ] för att
justera volymen.
-- Peka på rullningslisten eller dra
den åt vänster eller höger om du
vill förflytta dig mellan bildrutorna.
-- Peka på [ ] när du vill starta
uppspelningen igen.
-- Peka på [ ] för att komma tillbaka till
skärmen i steg 2 under ”Visa” (= 100).
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
101
Varning för överexponering (för högdagrar i bilden)
Byta visningsläge
Tryck på [
]-knappen i visningsläget för att växla mellan ”ingen
infovisning” till ”infovisning 1” (grundläggande info) och ”infovisning 2”
(detaljerat).
Stillbilder
Visa överexponerade högdagrar i bilder som blinkande områden.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Högdagervarn.] på [
4]-fliken
och välj sedan [På].
●● Det går inte att byta visningsläge när kameran är ansluten
till andra enheter än skrivare via Wi-Fi.
Anpassa visningen av fotograferingsinformation
Anpassa informationen som visas på varje skärm. Mer information om
vilken information som finns tillgänglig finns i ”Vid uppspelning” (= 191).
1
Öppna inställningsskärmen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Visa AF-punkt
Stillbilder
P-läge
Filmer
Kontrollera autofokusramen som var i fokus för en bild genom att visa den
med en röd kontur.
●● Tryck på [
]-knappen,
välj [Visningsinformationsdisplay]
på [
5]-fliken och tryck sedan
på [ ]-knappen.
2
Filmer
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Visa AF‑punkt] på [
4]-fliken
och välj sedan [På].
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Välj vilken information som
ska visas.
●● Välj den information som du vill ska
visas med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan
på [ ]-knappen för att lägga till
[ ]-markeringen.
]-knappen för att
●● Tryck på [
komma tillbaka till menyskärmen.
Tillbehör
Rutnät
Stillbilder
Visa ett rutnät.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Visa med rutnät] på [
4]-fliken
och välj sedan ett alternativ.
Bilaga
Filmer
Index
●● I visningsexemplet till vänster kan du se hur alternativet du valde
i steg 2 kommer att se ut.
●● För att visa lägesinställningar för [ ] lägger du till en [ ] till
[Infovisning 2]. Denna inställningsinformation, följd av [Infovisning 2],
]-knappen.
visas när du trycker på [
102
Ljusstyrkehistogram
Stillbilder
Filmer
●● Diagrammet som visas överst
i informationsvisningen 2–8 är ett
histogram som visar hur ljusstyrkan
fördelas i bilder. Den horisontella axeln
visar mängden ljusstyrka, och den
vertikala axeln visar hur mycket av bilden
som finns på varje nivå av ljusstyrka.
Att titta på histogrammet är ett sätt att
kontrollera exponeringen.
RGB-histogram
Stillbilder
Filmer
●● Informationsvisning 3 visar ett
RGB‑histogram med fördelningen
av färgerna rött, grönt och blått i bilder.
Den horisontella axeln visar mängden
ljushet för rött, grönt eller blått, och den
vertikala axeln visar hur mycket av bilden
som har den nivån av ljusstyrka. Genom
att titta på det här histogrammet kan du
kontrollera bildens färgegenskaper.
●● Ett RGB-histogram kan också visas högst upp i informationsvisningarna 2–8. Välj ett informationsvisningsalternativ mellan 2
5]-fliken, tryck på
och 8 i [Visningsinformationsdisplay] på [
]-knappen, välj [RGB] (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
[
eller [ ]-ratten) och tryck sedan på [ ]-knappen. Observera
att informationsvisning 3 visar ett histogram för ljusstyrka längst
ned på skärmen.
●● Histogrammet kan även visas när du fotograferar (= 190).
Visa korta filmer som skapats vid fotografering
av stillbilder (Filmsammandrag)
Stillbilder
Du kan visa filmsammandrag som spelats in automatiskt i läget [
(= 39) under en dags stillbildsfotografering.
1
Grundläggande handbok
Filmer
]
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en bild.
●● Stillbilder som tas i läget [
med symbolen [
].
Auto-läge/
Hybridauto-läge
] markeras
●● Välj en stillbild som är märkt med [
och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Innan du använder kameran
Övriga fotograferingslägen
]
P-läge
Spela upp filmen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Tryck på [ ]-knappen och välj sedan
[ ] på menyn (= 32).
Visningsläge
●● Filmen som har spelats in automatiskt på
samma dag som stillbildsfotograferingen
spelas upp från början.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Efter en stund kommer [
] inte längre att visas när
du använder kameran med inaktiverad informationsvisning
(= 102).
●● Du kan även spela upp filmsammandrag genom att peka
] på skärmen i steg 1 och peka på [
]
på [
på skärmen i steg 2.
Tillbehör
Bilaga
Index
103
Visa efter datum
Filmsammandrag kan visas efter datum.
1
Välj en film.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Lista/visa filmsam.] på fliken [
2]
och välj sedan ett datum (= 33).
2
Spela upp filmen.
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill starta
uppspelningen.
Bläddra och filtrera bilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Leta igenom bilderna i ett index
Handbok för avancerad användning
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Du kan lätt hitta de bilder du letar efter genom att visa flera bilder i taget
i ett index.
1
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Visa bilderna som i ett index.
Övriga fotograferingslägen
●● Vrid [
]-ratten medsols för att visa
bilder som i ett index. Vrid ratten igen
för att visa fler bilder på en gång.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
]-ratten motsols för att visa
●● Vrid [
färre bilder på en gång. För varje gång
du vrider ratten visas färre bilder.
2
Visningsläge
Välj en bild.
●● Använd [
bilderna.
Trådlösa funktioner
]-ratten för att bläddra bland
●● Välj en bild med hjälp av [
knapparna.
Inställningsmenyn
][
][ ][ ]-
Tillbehör
●● En orange ram visas runt den markerade
bilden.
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill visa den
markerade bilden med enbildsvisning.
Bilaga
Index
●● Om du vill använda [ ]- och [
]-knapparna som du använder
]-ratten i steg 1 väljer du MENU (= 33) > [
5]-fliken >
[
änd. strl.] > [På].
Storleksändra [
●● Du kan inaktivera 3D-visningseffekten (visas om du håller
[ ][ ]-knapparna nedtryckta eller vrider snabbt på [ ]-ratten)
4] > [Indexeffekt] >
genom att välja MENU (= 33) > fliken [
[Av].
104
Användning av pekskärmen
●● Nyp ihop fingrarna för att växla från
enbildsvisning till indexbild.
●● Nyp ihop igen för att visa fler miniatyrer
på skärmen.
●● Du kan bläddra igenom de bilder som
visas genom att dra uppåt eller nedåt
på skärmen.
●● Sära på fingrarna för att visa färre
miniatyrer på skärmen.
●● Peka på en bild om du vill markera den,
och peka sedan på den en gång till om
du vill visa den med enbildsvisning.
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor
Stillbilder
Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder genom att
filtrera bildvisningen för att endast visa bilder som matchar dina angivna
villkor. Du kan även skydda (= 109) eller ta bort (= 111) uppsättningar
av filtrerade bilder på en och samma gång.
●● Peka snabbt på skärmen två gånger
för att förstora bilden cirka 3x.
●● Peka snabbt på skärmen två gånger
för att återgå till enbildsvisning från
den förstorade visningen.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Gradering
Visa bilder som du har graderat (= 114).
Datum
Visar bilder som tagits ett visst datum.
Människor
Visar bilder där ansikten identifierats.
Övriga fotograferingslägen
Visar stillbilder, filmer eller filmer som har tagits
med [ ] (= 39).
P-läge
Stillbild/film
1
Förstora med dubbelpekning
Filmer
Innan du använder kameran
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Ange det första villkoret.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och tryck sedan på [ ]-knappen.
Ange ett villkor med hjälp av
[ ][ ]-knapparna.
Visningsläge
●● När [ ] är valt kan du bara visa bilder
som matchar det här villkoret genom
att trycka på [ ][ ]-knapparna eller
vrida [ ]-ratten. Du kan utföra en åtgärd
för alla dessa bilder samtidigt genom att
trycka på [ ]-knappen och gå till steg 3.
Inställningsmenyn
2
Välj det andra villkoret och visa
de filtrerade bilderna.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Bilaga
Index
●● När du har valt [ ], [ ] eller [ ] som
det första villkoret väljer du det andra
genom att trycka på [ ][ ]-knapparna,
och vrid sedan [ ]-ratten för att bra visa
matchande bilder.
●● Tryck på [ ]-knappen och gå till steg 3
om du vill visa de filtrerade bilderna.
105
3
Visa de filtrerade bilderna.
●● De bilder som matchar dina sökvillkor visas
med en gul ram. Använd [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten om du endast vill visa
dessa bilder.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och tryck sedan på [ ]-knappen
för att avbryta filtrerad visning.
●● Om kameran inte hittar några bilder som motsvarar vissa villkor
kommer dessa villkor inte att vara tillgängliga.
●● Bland alternativen för att visa filtrerade bilder (steg 3) finns ”Leta
igenom bilderna i ett index” (= 104), ”Förstora bilder” (= 107)
och ”Visa bildspel” (= 108). Du kan använda bildfunktioner
på alla bilder som visas genom att välja [Skydda alla bilder]
i ”Skydda bilder” (= 109) eller [Välj alla bilder] i ”Radera flera
bilder samtidigt” (= 112), ”Lägga till bilder i utskriftslistan
(DPOF)” (= 180) eller ”Lägga till bilder i en fotobok” (= 183).
●● Om du redigerar bilder och sparar dem som nya bilder
(= 115–= 118) visas ett meddelande och bilderna som
hittades visas inte längre.
]-knappen
●● Du kan göra samma sak genom att trycka på [
2]-fliken > [Bildsökning].
och välja [
●● Du kan även ange villkor genom att peka på skärmen i steg 1
och 2.
Använda inmatningsratten för att hoppa
mellan bilder
Använd inmatningsratten för att snabbt hitta och bläddra mellan bilder
genom att filtrera bildvisningen efter de villkor du har specificerat.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Visa bilder som du har graderat (= 114).
Grundläggande
kamerafunktioner
Hoppar till den första bilden i varje bildgrupp
med samma fotograferingsdatum.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Hoppar fram 10 bilder i taget.
Övriga fotograferingslägen
Hoppar fram 100 bilder i taget.
1
P-läge
Välj ett villkor.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Ställ in kameran på enbildsvisning och
välj ett villkor (eller en hoppmetod)
genom att vrida på [
]-ratten och
sedan trycka på [ ][ ]-knapparna.
2
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Visa bilder som matchar ditt
angivna villkor eller hoppa det
angivna antalet bilder.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Använd [
]-ratten för att endast visa
bilder som matchar villkoret eller hoppa
ett angivet antal bilder framåt eller bakåt.
Bilaga
Index
●● Använd [ ] för att hoppa mellan bilder med alla typer av
graderingar.
]-ratten när du bläddrar i indexbilder
●● Genom att vrida på [
kan du hoppa till föregående eller nästa bild enligt den hoppmetod
du valde i enbildsvisningen.
●● Du kan ställa in villkoret (eller hoppmetoden) genom att välja
5]-fliken > [Bildhopp med
].
MENU (= 33) > [
106
Användning av pekskärmen
●● Du kan även hoppa till föregående eller
nästa bild enligt den hoppmetod du valde
i steg 1 under ”Använda inmatningsratten
för att hoppa mellan bilder” (= 106)
genom att dra åt vänster eller höger
med två fingrar.
Alternativ för visning av bilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Förstora bilder
Handbok för avancerad användning
Stillbilder
1
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Förstora en bild.
●● Varje gång du vrider [
]-ratten motsols
förstoras bilderna upp till tio gånger.
Övriga fotograferingslägen
●● Den ungefärliga placeringen av den
visade delen (1) visas som en jämförelse.
P-läge
]-ratten medsols om du vill visa
●● Vrid [
mindre bilder.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
2
Visningsläge
Flytta förstoringspositionen och
växla mellan bilder efter behov.
Trådlösa funktioner
●● Flytta förstoringspositionen med
hjälp av [ ][ ][ ][ ]-knapparna.
Tryck på [ ]-knappen om du vill flytta
den autofokusram som var i fokus vid
fotograferingen.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Du kan använda [ ]-ratten för att växla
till andra bilder när du har zoomat in.
Bilaga
Index
107
●● När bilden är förstorad kan du komma tillbaka till enbildsvisningen
]-knappen.
genom att trycka på [
5] kan du ställa in förstoringen
●● I [Förstoring (ca)] på fliken [
]-ratten i vrids motsols. Ställ in på
i enbildsvisning när [
[Återanv. senaste förstoring] om du vill förstora till den förstoring
som användes den senaste gången, innan du tryckte på
]-knappen. Ställ in på [Verklig storlek (från valt pkt)]
[
för visning med bildpixlar visade med ungefär full storlek,
centrerade på autofokusramen i fokus.
]-knapparna som du använder
●● Om du vill använda [ ]- och [
]-ratten i steg 1 väljer du MENU (= 33) > [
5]-fliken >
[
änd. strl.] > [På].
Storleksändra [
Användning av pekskärmen
●● Sära på fingrarna (utåt) för att zooma in.
●● Du kan förstora bilder upp till cirka
10 gånger genom att upprepa denna
åtgärd.
●● Flytta förstoringspositionen genom
att dra över skärmen.
●● Nyp ihop fingrarna för att zooma ut.
●● Peka på [
] om du vill återgå till
enbildsvisning.
Visa bildspel
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Så här spelar du automatiskt upp bilder från ett minneskort.
●● Tryck på [
]-knappen och välj
[Bildspel] på fliken [
1] (= 33).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [Starta] med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Bildspelet startar några sekunder efter
att meddelandet [Laddar bild] visas.
Övriga fotograferingslägen
]-knappen om du vill
●● Tryck på [
avsluta bildspelet.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Kamerans energisparfunktioner (= 30) inaktiveras under
bildspel.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill pausa eller återuppta ett bildspel.
●● Du kan använda [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten för att växla
till andra bilder under visningen. Du kan även snabbspola framåt
eller bakåt genom att hålla [ ][ ]-knapparna nedtryckta.
●● Du kan välja upprepning för bildspel, visningstid per bild och
övergångseffekterna mellan bilderna i bildspelet genom att välja
[Inställning] och trycka på [ ]-knappen (= 33).
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan även avbryta ett bildspel genom att peka på skärmen.
108
Välja ut enskilda bilder
Skydda bilder
Stillbilder
Filmer
Skydda viktiga bilder så att det inte går att radera dem av misstag (= 111).
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [
]
på menyn och välj sedan [
]
(tryck antingen på [ ][ ]-knapparna
eller vrid på [ ]-ratten). [ ] visas.
●● Välj [ ] för att inaktivera skyddet.
[ ] visas inte längre.
●● Om du formaterar ett minneskort raderas även de skyddade
bilderna på kortet (= 153).
●● Skyddade bilder kan inte raderas med hjälp av kamerans
raderingsfunktion. Du måste inaktivera skyddet om du vill kunna
radera dem i kameran.
1
Välj alternativet [Välj].
●● Välj [Välj] enligt anvisningarna i steg 2
under ”Använda menyn” (= 109) och
tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en bild.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Välj en bild med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan på
[ ]-knappen. [ ] visas.
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [ ]-knappen igen om du vill ta
bort markeringen. [ ] visas inte längre.
P-läge
●● Upprepa den här proceduren om du vill
välja andra bilder.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
3
Visningsläge
Skydda bilden.
●● Tryck på [
]-knappen.
Ett bekräftelsemeddelande visas.
Trådlösa funktioner
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Använda menyn
1
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen och
välj [Skydda] på fliken [
1] (= 33).
2
Välj en urvalsmetod.
●● Välj önskat alternativ (= 33).
●● Bilderna kommer inte att skyddas om du växlar till fotograferingsläge
eller stänger av kameran innan du har slutfört inställningarna i steg 3.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan även välja eller rensa bilder genom att peka på skärmen
i steg 2, och du kan öppna bekräftelseskärmen genom att peka
].
på [
●● Du kan även skydda bilder genom att peka på [OK] på skärmen
i steg 3.
]-knappen för att
●● Tryck på [
komma tillbaka till menyskärmen.
109
4
Välja ett omfång
1
Välj [Markera omfång].
Skydda bilderna.
●● Välj [Skydda] med hjälp av [ ]-knappen
och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Välj [Markera omfång] enligt anvisningarna
i steg 2 under ”Använda menyn” (= 109)
och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Välj en startbild.
●● Tryck på [
]-knappen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Du kan även välja den första och sista bilden genom att vrida
på [ ]-ratten när den övre skärmen i steg 2 och 3 visas.
●● Om du vill ta bort skyddet på grupper av bilder väljer du [Lås upp]
i steg 4.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Välj en bild med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan på
[ ]-knappen.
3
●● Du kan även visa skärmen för val av den första eller sista bilden
genom att peka på en bild upptill på skärmen i steg 2 och 3.
●● Du kan även skydda bilder genom att peka på [Skydda] på skärmen
i steg 4.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Skydda alla bilder samtidigt
Välj en avslutningsbild.
●● Välj [Sista bild] genom att trycka
på [ ]-knappen och tryck sedan
på [ ]-knappen.
●● Välj en bild med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan på
[ ]-knappen.
●● Bilder före den första bilden kan inte
väljas som sista bild.
1
Inställningsmenyn
Välj [Skydda alla bilder].
●● Välj [Skydda alla bilder] enligt
anvisningarna i steg 2 under
”Använda menyn” (= 109) och
tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Skydda bilderna.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller
vrid [ ]-ratten för att välja [OK]
och tryck sedan på [ ]-knappen.
110
Radera allt skydd samtidigt
Du kan radera skydd för alla bilder samtidigt.
Om du vill radera skydd väljer du [Ta bort skydd för alla bilder] i steg 1
under ”Skydda alla bilder samtidigt” (= 110) och slutför sedan steg 2.
Radera bilder
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget.
Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.
Skyddade bilder (= 109) kan däremot inte raderas.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en bild som ska raderas.
Auto-läge/
Hybridauto-läge
●● Välj en bild med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten.
2
Övriga fotograferingslägen
Radera bilden.
●● Tryck på [
P-läge
]-knappen.
●● När [Radera?] visas väljer du [Radera]
med hjälp av [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten och trycker sedan på
[ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-lägena
●● Den aktuella bilden raderas nu.
Trådlösa funktioner
Visningsläge
●● Du kan avbryta raderingen genom att välja
[Avbryt] med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och sedan trycka på
[ ]-knappen.
●● Om bilder har sparats i både RAW och JPEG-format får du
genom att trycka ner [ ]-knappen när bilden visas alternativet
att välja [Radera ], [Radera JPEG] eller [Radera +JPEG]
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan även radera den aktuella bilden genom att peka
på [Radera] på skärmen i steg 2.
111
3
Radera flera bilder samtidigt
Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt. Var försiktig när
du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka. Skyddade bilder
(= 109) kan däremot inte raderas.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Välja en urvalsmetod
1
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen och välj
sedan [Radera] på fliken [
1] (= 33).
2
Välj en urvalsmetod.
●● Välj en urvalsmetod med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
]-knappen för att
●● Tryck på [
komma tillbaka till menyskärmen.
Välja ut enskilda bilder
1
Välj alternativet [Välj].
●● Välj [Välj] enligt anvisningarna i steg 2
under ”Välja en urvalsmetod” (= 112)
och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Radera bilderna.
●● Tryck på [
]-knappen.
Ett bekräftelsemeddelande visas.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Om du väljer en bild som 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising