Canon | EOS M50 | User manual | Canon EOS M50 User manual

Canon EOS M50 User manual
Trådlösa funktioner/tillbehör
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Hjälphandbok
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
SVENSKA
© CANON INC. 2018
CEL-SX3MA251
1
Trådlösa funktioner/tillbehör
Allmän och juridisk information
●● Börja med att ta några testbilder och granska dem för att kontrollera
att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess
underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas
ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en
kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild
inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
●● Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (av video och/eller
ljud) av personer eller copyrightskyddat material kan utgöra ett intrång
i dessa personers privatliv och/eller andras juridiska rättigheter,
inklusive lagar om copyright och immaterialrätt. Observera att
begränsningarna kan gälla även om fotograferingen eller inspelningen
endast har gjorts för privat bruk.
●● Information om kundtjänst och garantin för din kamera finns
i garantiinformationen som medföljer kamerans handbokspaket.
●● Kamerans skärm tillverkas med mycket hög precision och minst
99,99 % av skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta
fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta
punkter. Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte
de bilder som tas med kameran.
●● Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid.
Detta innebär inte att kameran har skadats.
Så här läser du handboken
●● Kamerans knappar och rattar visas med hjälp av ikoner i handboken.
●● Följande knappar och kontroller på kameran representeras av ikoner.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
●● Ikoner och text på skärmen anges inom parentes.
●●
: Viktig information som du bör läsa
●●
: Anmärkningar och tips om avancerad kameraanvändning
Uppspelning
Inställningar
●● = xx: Sidor med relaterad information (i det här exemplet representerar
”xx” ett sidnummer)
Felsökning
●● Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med
standardinställningar.
Fel och varningar
●● För enkelhets skull kallas alla typer av objektiv och monteringsadaptrar
för ”objektiv” och ”monteringsadaptrar” oavsett om de ingår i paketet
med objektiv eller säljs separat.
●● På bilderna i den här handboken visas kameran med ett
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM-objektiv.
Bilaga
Index
●● För enkelhets skull kallas samtliga typer av minneskort som stöds
av kameran för ”minneskort”.
2
Trådlösa funktioner/tillbehör
Innehållsförteckning
Allmän och juridisk information................................................. 2
Så här läser du handboken....................................................... 2
Del 1: Trådlösa funktioner/tillbehör
Trådlösa funktioner............................................................ 7
Tillgängliga trådlösa funktioner.................................................. 7
Förbereda för att använda trådlösa funktioner.......................... 8
Förbereda kameran......................................................................8
Förbereda smartphones...............................................................9
Ansluta till Bluetooth-aktiverade smartphones via Wi‑Fi........... 9
Ansluta kameran och smartphonen via Wi‑Fi...............................9
Skicka bilder till smartphonen från kameramenyn...................... 11
Skicka bilder till smartphones under visning............................... 11
Skicka bilder till smartphonen automatiskt medan
du fotograferar............................................................................ 11
Skärmen [Bluetooth-funktion].....................................................12
Geotagga bilder medan du fotograferar.................................. 13
Ansluta till smartphones via Wi‑Fi med Wi‑Fi-knappen........... 18
Skicka bilder till smartphonen från kameramenyn......................19
Skicka bilder till smartphones under visning...............................19
Skicka bilder till smartphonen automatiskt medan
du fotograferar............................................................................20
Ansluta via Wi‑Fi.........................................................................21
Fjärrstyra kameran från EOS Utility............................................23
Skicka bilder automatiskt till datorer........................................ 23
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Skriva ut trådlöst från skrivare som är anslutna via Wi‑Fi....... 25
Inställningar
Ansluta via Wi‑Fi.........................................................................25
Överföra bilder till webbtjänster............................................... 27
Registrera webbtjänster..............................................................27
Överföra bilder till webbtjänster..................................................29
Återansluta via Wi‑Fi............................................................... 30
Ansluta till Bluetooth-anslutna smartphones via Wi‑Fi............ 31
Ändra namnet.......................................................................... 32
Parkoppla med den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1................. 14
Återställa grundinställningar för trådlöst.................................. 33
Ansluta via Wi‑Fi och använda appen........................................16
Skicka bilder till smartphones under visning (1).........................16
Skicka bilder till smartphones under visning (2).........................17
Skicka bilder till smartphonen från kameramenyn......................17
Skicka bilder till smartphonen automatiskt medan
du fotograferar............................................................................17
Lära känna kameran
Ansluta via Wi‑Fi.........................................................................23
Skicka bilder automatiskt från kameran till datorer.....................24
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar............................. 32
Ansluta till NFC-kompatibla smartphones via Wi‑Fi................ 15
Tillbehör
Ansluta till datorer via Wi‑Fi och använda EOS Utility............ 21
Kontrollera platsinformation........................................................13
Fjärrstyra kameran från en smartphone.................................. 14
Trådlösa funktioner
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Återställ inställningarna..............................................................33
Återställ information för enheter som parkopplats
via Bluetooth........................................................................... 33
Tillbehör............................................................................ 34
Systemkarta............................................................................ 35
Extra tillbehör.......................................................................... 36
Objektiv.......................................................................................36
Strömförsörjning.........................................................................36
Blixt.............................................................................................37
Mikrofon......................................................................................37
3
Trådlösa funktioner/tillbehör
Övriga tillbehör...........................................................................37
Skrivare......................................................................................38
Sökare..................................................................................... 50
Använda extra tillbehör........................................................... 38
Ramar på fotograferingsskärmen............................................ 50
Visning på en tv..........................................................................38
RAW-visning på en HDR tv........................................................39
Strömförsörjning via ett vanligt eluttag.......................................39
Använda tillbehörsfästet.............................................................40
Använda en extern blixt (säljs separat)......................................40
Skärmens vinkel och läge....................................................... 50
Snabbkontrollskärm................................................................ 50
Menyskärm.............................................................................. 50
Tangentbordet på skärmen..................................................... 51
Indikatorlampa......................................................................... 51
Använda programvaran........................................................... 42
Fotografering.................................................................... 52
Programvara...............................................................................42
Kontrollera datormiljön................................................................42
Installera programvaran..............................................................42
Spara bilder på en dator.............................................................43
Autoläge.................................................................................. 52
Skriva ut bilder........................................................................ 44
Enkel utskrift...............................................................................44
Konfigurera utskriftsinställningar................................................45
Lägga till bilder i utskriftslistan (DPOF)......................................45
Lägga till bilder i en fotobok........................................................46
Del 2: Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta............................................. 47
Försiktighetsåtgärder vid hantering......................................... 47
Inledande förberedelser.......................................................... 48
Ladda batteriet............................................................................48
Sätta i/ta ut batteriet och minneskortet.......................................48
Ställa in datum, klocka och tidszon............................................48
Använda ett objektiv...................................................................49
Fästa EF- och EF-S-objektiv......................................................49
Hålla kameran............................................................................49
På/av....................................................................................... 49
Avtryckare............................................................................... 50
Fotografera med Hybridauto-metoden.......................................52
Stillbilder.....................................................................................53
Filmer..........................................................................................53
Motivikoner.................................................................................53
Fotografera med dina favoritinställningar (Creative Assist)........54
Särskilda motiv........................................................................ 54
Självporträtt................................................................................54
Slät hud......................................................................................54
Sport...........................................................................................55
Närbild........................................................................................55
Mat..............................................................................................55
Panorering..................................................................................55
Nattfoto utan stativ......................................................................55
HDR-motljuskontroll....................................................................55
Tyst läge.....................................................................................55
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Använda specialeffekter.......................................................... 56
Mjuk fokus..................................................................................56
Fisheye-effekt.............................................................................56
Leksakskamera..........................................................................56
Miniatyreffekt..............................................................................56
HDR konst standard, HDR intensiv, HDR oljemålning
och HDR relief............................................................................56
4
Trådlösa funktioner/tillbehör
Manuellt läge........................................................................... 56
Skydda bilder.......................................................................... 72
Ställa in fotografering från enbildsskärm....................................56
Bildens ljusstyrka (Exponering)..................................................56
Färger i bilderna.........................................................................58
Fokusering..................................................................................60
Blixt.............................................................................................61
Andra inställningar......................................................................62
Förval av slutartider och bländarvärden.....................................65
Anpassa kameran.......................................................................66
Skydda enstaka bilder................................................................72
Skydda flera bilder......................................................................72
Spela in filmer......................................................................... 67
Spela in filmer i filmläget.............................................................67
Spela in Timelapse-filmer (Timelapse-film)................................67
Filma med effekten av en miniatyrmodell (Miniatyreffekt-film)...67
Justera inspelningsvolymen.......................................................67
Praktiska funktioner................................................................. 68
Använda självutlösaren..............................................................68
Fotografera genom att peka på skärmen (Skärmavtryckare).....68
Serietagning...............................................................................68
Ändra bildkvalitet........................................................................68
Ta bilder i RAW-format................................................................69
Ändra sidförhållandet..................................................................69
Ändra bildkvaliteten för filmer.....................................................69
Uppspelning..................................................................... 70
Uppspelning............................................................................ 70
Visa stillbilder och filmer.............................................................70
Visning med pekfunktioner.........................................................71
Visa bildspel...............................................................................71
Visa filmsammandrag.................................................................71
Bläddra och söka i bilder......................................................... 71
Leta genom bilderna i ett index..................................................71
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor..........................71
Söka efter bilder med inmatningsratten......................................72
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Gradera bilder......................................................................... 72
Radera bilder........................................................................... 72
Lära känna kameran
Radera flera bilder......................................................................72
Redigera stillbilder................................................................... 73
Rotera bilder...............................................................................73
Ändra storlek på bilder................................................................73
Beskärning..................................................................................73
Använda filtereffekter..................................................................73
Ta bort röda ögon.......................................................................73
Lägga på dina favoriteffekter (Creative Assist)........................ 73
Bearbeta RAW-bilder med kameran....................................... 73
Bearbeta flera bilder...................................................................74
Redigera filmer........................................................................ 74
Ta bort början/slutet av filmer.....................................................74
Extrahera bildrutor från 4K-filmer som stillbilder.........................74
Minska filstorlekar.......................................................................74
Redigera filmsammandrag.........................................................74
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Inställningar...................................................................... 75
Justera grundläggande kamerafunktioner............................... 75
Ändra tiden för uppspelning efter fotografering..........................75
Skapa eller välja mappar............................................................75
Filnumrering................................................................................75
Formatera minneskort................................................................76
Använda Ekoläge.......................................................................76
Energisparfunktion......................................................................76
Anpassa skärmens fotograferingsinformation............................76
Anpassa skärmens visningsinformation.....................................76
Justera touchskärmen................................................................76
Rengöra bildsensorn..................................................................77
5
Trådlösa funktioner/tillbehör
Ställa in registrering av copyrightinformation på bilder...............77
Återställa kamerans standardinställningar..................................77
Felsökning........................................................................ 78
Fel och varningar............................................................. 80
Del 3: Bilaga
Information som visas på skärmen......................................... 82
Vid fotografering.........................................................................82
Under uppspelning.....................................................................83
Tekniska data.......................................................................... 85
Index....................................................................................... 92
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
6
Trådlösa funktioner/tillbehör
Tillgängliga trådlösa funktioner
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
(1)Anslut till smartphone
Del 1:
(3)Skriv ut från
Wi‑Fi-skrivare
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Trådlösa funktioner/tillbehör
Uppspelning
Inställningar
(2)Använd med programmet EOS
(1)
Trådlösa funktioner
Skicka bilder trådlöst till en rad olika kompatibla enheter eller dela dem
via webbtjänster.
(CANON iMAGE GATEWAY)
(4) Överför till webbtjänst
Anslut till smartphone (= 14)
Fjärrstyr kameran och bläddra genom kamerans bilder på Wi‑Fianslutna smartphones eller surfplattor, med den speciella appen
Camera Connect.
Du kan också geotagga bilder och använda andra funktioner när du
är ansluten med Bluetooth®*.
För enkelhetens skull används beteckningen ”smartphone” som ett
gemensamt namn för smartphones, surfplattor och andra kompatibla
enheter i den här handboken.
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
* Lågenergitekniken Bluetooth (kallas härefter för Bluetooth)
(2)
Använd med programmet EOS (= 21, = 23)
Fjärrstyr kameran från en Wi‑Fi-ansluten dator genom att använda
EOS Utility, programmet som används med EOS-kameror.
Med Image Transfer Utility 2 går det också att automatiskt överföra
kamerans bilder till en dator.
(3)
Skriva ut från Wi‑Fi-skrivare (= 25)
Skriv ut bilder med Wi‑Fi-anslutna skrivare som är kompatibla med
tekniken PictBridge (trådlöst LAN).
7
Trådlösa funktioner/tillbehör
(4)
Överför till webbtjänst (= 27)
Dela bilder med släkt och vänner på sociala media eller på onlinefototjänsten CANON iMAGE GATEWAY för Canon-kunder, efter att
du har registrerat dig som medlem (utan extra kostnad).
Förbereda för att använda trådlösa funktioner
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Förbereda kameran
1
Med påslagen kamera trycker du
på -knappen.
●● Om skärmen för trådlösa inställningar inte
visas direkt när du trycker på -knappen
trycker du igen på -knappen.
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
2
Ställ in Wi‑Fi på [På].
●● Välj [På] och tryck sedan på
-knappen.
●● Ett meddelande om namn visas.
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
3
Kontrollera inställningen för [Namn].
●● Tryck på -knappen och kontrollera
namnet (kamerans namn).
Bilaga
Index
8
Trådlösa funktioner/tillbehör
4
Återgå till menyn för
funktionsinställningar.
●● När du har kontrollerat återgår du
till menyn för funktionsinställningar:
-knappen → [OK] →
-knappen.
●● Namn består av 1–8 tecken och kan
ändras senare.
●● Så här stänger du av överföring av Wi‑Fi- och Bluetooth-signaler.
-knappen och välj [ ] → [ 1] →
-- Wi‑Fi: Tryck på
[Inst. för trådlös kommunikation] → [Wi‑Fi-inställningar] →
[Wi‑Fi] → [Av].
-knappen och välj [ ] → [ 1] →
-- Bluetooth: Tryck på
[Inst. för trådlös kommunikation] → [Bluetooth-funktion] →
[Bluetooth-funktion] → [Av].
Förbereda smartphones
●● Innan du ansluter kameran till en smartphone måste du först installera
den särskilda (kostnadsfria) appen Camera Connect på din smartphone.
●● Mer information om det här programmet (smartphones som stöds och
funktioner som ingår) finns på Canons webbplats.
●● Du kan hämta och installera Camera Connect från Google Play eller
App Store. Du kan också öppna Google Play eller App Store från en
QR-kod som du kan visa på kameran när du registrerar smartphonen
på kameran.
Ansluta till Bluetooth-aktiverade smartphones
via Wi‑Fi
Ansluta kameran och smartphonen via Wi‑Fi
Steg på kameran (1)
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
1
Förbered för att använda trådlösa
funktioner.
●● Se ”Förbereda för att använda trådlösa
funktioner” (= 8) (eller gå till nästa
steg om du är klar).
2
Välj [Inst. för trådlös kommunikation].
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation].
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
3
Välj [Smartphone].
Index
●● Välj [Bluetooth-funktion] (två gånger) →
[Smartphone] → -knappen.
4
Parkoppla enheterna.
●● Välj [Parkopplar] → [Visa inte].
●● Ett meddelande visas som anger att
parkoppling pågår.
●● Från smartphonen parkopplar du kamera
och smartphone enligt beskrivning
i följande steg.
9
Trådlösa funktioner/tillbehör
Steg på smartphonen (1)
Steg på smartphonen (2)
5
6
På smartphonen aktiverar
du Bluetooth.
Trådlösa funktioner
●● I Android
1
Tillbehör
Välj en Camera Connect-funktion.
●● Välj någon annan funktion än
[Bluetooth remote controller/
Bluetooth-fjärrkontroll].
Starta Camera Connect.
●● Inom kort kommer en Wi‑Fi-anslutning
att upprättas och en skärm för den valda
funktionen visas på smartphonen.
●● [Wi‑Fi på] visas på kameran.
7
Välj kameran som du vill
parkoppla med.
●● Parkoppla genom att peka på kamerans
namn.
●● I Android går du till steg 9.
8
Peka på [Pair/Parkoppla]
(endast iOS).
●● I iOS
1
Välj en Camera Connect-funktion.
●● Välj någon annan funktion än
[Bluetooth remote controller/
Bluetooth-fjärrkontroll].
2
Använd smartphonen för att ansluta
via Wi‑Fi.
●● Peka på knappen som visas på
smartphonen för att kopiera lösenordet,
enligt anvisningarna.
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● I de Wi‑Fi-inställningar som visas väljer
du att ansluta till kamerans SSID.
Steg på kameran (2)
9
Slutför parkopplingen på kameran.
●● Välj [OK] när ett meddelande om att
bekräfta parkopplingen visas.
●● På meddelandeskärmen för parkoppling
trycker du på -knappen.
●● Nu är parkopplingen klar och kameran är
ansluten till smartphonen via Bluetooth.
●● Peka på lösenordsfältet och klistra in
lösenordet för att upprätta en anslutning.
●● Visa skärmen för Camera Connect.
●● Inom kort kommer en Wi‑Fi-anslutning
att upprättas och en skärm för den valda
funktionen visas på smartphonen.
●● [Wi‑Fi på] visas på kameran.
●● Gå till nästa steg och upprätta en
Wi‑Fi-anslutning.
10
Trådlösa funktioner/tillbehör
3
Använd Camera Connect.
3
Välj [ ].
Trådlösa funktioner
●● Använd Camera Connect för att
fotografera fjärrstyrt, bläddra bland
bilder på kameran eller spara dem
till smartphonen.
Skicka bilder till smartphonen från kameramenyn
Innan du följer dessa steg kontrollerar du att kameran och smartphonen
är anslutna via Wi‑Fi (= 9).
1
Öppna menyn.
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Skicka till smartphone].
●● Bilder visas.
2
3
Öppna den översta skärmen
i Camera Connect.
Välj en bild.
●● Välj en bild och tryck på
-knappen.
●● När du har valt något annat alternativ
för skickande på den skärm som visas
skickas bilden till smartphonen.
Skicka bilder till smartphones under visning
Innan du följer dessa steg kontrollerar du att kameran och smartphonen
är anslutna via Wi‑Fi (= 9).
1
2
Visa bilder.
Tryck på
-knappen.
Tillbehör
Lära känna kameran
4
Välj en bild.
●● Välj en bild och tryck på
-knappen.
●● När du har valt något annat alternativ
för skickande på den skärm som visas
skickas bilden till smartphonen.
Skicka bilder till smartphonen automatiskt medan
du fotograferar
Dina bilder kan skickas automatiskt. Innan du följer dessa steg kontrollerar
du att kameran och smartphonen är anslutna via Wi‑Fi (= 9).
1
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Välj [Skicka till smartphone direkt].
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-inställningar] → [Skicka till
smartphone direkt].
2
Konfiguration och basfakta
Bilaga
Index
Konfigurera automatiskt skickande.
●● Ställ in [Skicka automatiskt] på [Aktivera].
●● Välj en storlek i [Bildstorlek].
3
Öppna den översta skärmen
i Camera Connect.
4
Fotografera.
●● Så länge enheterna är anslutna via
Wi‑Fi kommer bilderna att skickas till
smartphonen.
11
Trådlösa funktioner/tillbehör
Ange visningsbara bilder
Förbli ansluten när kameran är avstängd
Trådlösa funktioner
●● Ange vilka bilder som ska kunna visas på smartphoner enligt följande.
Koppla tillfälligt bort enheterna från varandra. Tryck på -knappen
och välj [Avbryt/stäng] → [OK].
Med påslagen kamera trycker du på -knappen och väljer [ ] →
[Redigera enhetsinformation] → smartphonens namn → [Visade bilder].
Ange visningsbara bilder på den skärm som visas.
●● Genom att välja [Aktivera] kan du via Wi‑Fi visa bilder och manövrera
kameran på andra sätt, även när den är avstängd.
Tillbehör
●● Om du inte kan fotografera med fjärrstyrning i Camera Connect trots att
det finns Wi‑Fi-anslutning väljer du [Alla bilder] enligt beskrivning ovan.
●● Batterikapaciteten kan vara lägre när du använder kameran
efter parkoppling, eftersom energi förbrukas även när energispar
är aktiverat.
Skärmen [Bluetooth-funktion]
●● Funktionen är endast tillgänglig om kameran och smartphonen
är parkopplade via Bluetooth.
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bluetooth-funktion
●● Välj vilken enhet som ska parkopplas med kameran.
●● Välj [Inaktivera] om du inte vill använda Bluetooth.
Bilaga
Index
Parkoppla
●● Parkoppla kameran med enheten som är vald i [Bluetooth-funktion].
Kontrollera/återställ info
●● Här kan du kontrollera namn och anslutning på parkopplade enheter.
●● Innan du parkopplar med någon annan smartphone tar du bort
anslutningsinformationen för enheten som för tillfället är parkopplad
via Bluetooth (= 33).
Bluetooth-adress
●● Här kan du kontrollera kamerans Bluetooth-adress.
12
Trådlösa funktioner/tillbehör
Geotagga bilder medan du fotograferar
Dina fotografier kan geotaggas med GPS-information (t.ex. latitud, longitud
och höjd) från en Bluetooth-aktiverad smartphone.
1
Parkoppla kameran och
smartphonen via Bluetooth.
●● Följ stegen i ”Steg på kameran (1)”,
”Steg på smartphonen (1)” och ”Steg
på kameran (2)” i ”Ansluta till Bluetoothaktiverade smartphones via Wi‑Fi”
(= 9).
●● Hoppa över de stegen om enheterna
redan är parkopplade.
2
Avsluta Wi‑Fi-anslutningen.
●● Om kameran är uppkopplad till Wi‑Fi
bryter du anslutningen.
3
Starta Camera Connect.
●● Håll smartphonen med aktivt Camera
Connect inom armlängds avstånd.
4
Slå på GPS.
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [GPS-inställning].
●● Ställ in [GPS via mobil] på [Aktivera].
5
Fotografera.
●● Innan du fotograferar bekräftar du att
ikonerna och
visas på kameran.
Om ikonerna inte visas trycker du flera
gånger på
-knappen.
●● Nu är fotografierna geotaggade.
●● Från och med nu kommer dina tagna
bilder bli geotaggade om Camera
Connect är aktivt.
Kontrollera platsinformation
●● För att anpassa vilka skärmar som visar latitud, longitud, höjd och UTC,
öppnar du skärmen [Visningsinformationsdisplay]:
-knappen →
[ ] → [ 4]. Tryck på
-knappen under bildvisning för att visa
informationen.
●● Datum och tid för UTC är i praktiken samma sak som för Greenwich
Mean Time.
●● Genom att använda programmet Map Utility kan du visa
platsinformationen på en karta.
●● GPS-informationen som läggs till i filmen hämtas från start,
när du börjar filma.
●● Bilderna kanske inte geotaggas om du ansluter via NFC eller
Bluetooth när kameran är avstängd.
●● Andra kan hitta eller identifiera dig genom att använda platsdata
i dina geotaggade stillbilder och filmer. Var försiktig när du delar
bilderna med andra och när du publicerar bilder online där många
kan se dem.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
13
Trådlösa funktioner/tillbehör
Parkoppla med den trådlösa
fjärrkontrollen BR-E1
Du förbereder för att använda tillvalet BR-E1 genom att parkoppla
enheterna enligt följande.
Mer information finns i handboken till BR-E1.
1
Parkoppla enheterna.
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Bluetooth-funktion] (två gånger) →
[Fjärrkontroll] → [Parkopplar] →
-knappen.
2
Håll nere båda knapparna W och T
på BR-E1 under minst tre sekunder.
●● Nu är enheterna parkopplade.
3
Konfigurera kameran för
fotografering med fjärrkontroll.
●● Stillbilder: Ställ in matningsmetod
på [Självutlösare: 10s/fjärr].
-knappen → [ ] →
●● Filmer:
[ 1] → [Fjärrkontroll] → [Aktivera] →
-knappen.
●● Automatisk avstängning utlöses om cirka två minuter även om
du har ställt in det på en minut.
●● Mer information om hur du raderar inställningar för parkoppling
finns i = 33.
Fjärrstyra kameran från en smartphone
Du kan manövrera kameran genom att använda en Bluetooth-aktiverad
smartphone som fjärrkontroll.
1
Parkoppla kameran och
smartphonen via Bluetooth.
●● Följ stegen i ”Steg på kameran (1)”,
”Steg på smartphonen (1)” och ”Steg
på kameran (2)” i ”Ansluta till Bluetoothaktiverade smartphones via Wi‑Fi”
(= 9).
●● Hoppa över de stegen om enheterna
redan är parkopplade.
2
Avsluta Wi‑Fi-anslutningen.
●● Bryt eventuell Wi‑Fi-anslutning mellan
kameran och smartphonen.
3
Manövrera kameran från
smartphonen.
●● I Camera Connect pekar du på
[Bluetooth remote controller/
Bluetooth-fjärrkontroll].
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Fotografera eller visa bilder på
kontrollskärmen som visas. Titta på den
simulerade kameraskärmen medan du
manövrerar kameran.
14
Trådlösa funktioner/tillbehör
●● Om kameran blir tillfälligt överhettad under längre tids
4K-inspelning visas [ ] och inspelningen stoppas. I sådana fall
går det inte att spela in filmer även om du trycker på filmknappen.
Följ instruktionerna som visas. Antingen väljer du en annan
] eller slår av kameran för
filminspelningsstorlek än [
att låta den svalna innan du fortsätter filma.
●● Om du använder Bluetooth-funktionerna förbrukas batteriet även
efter att kameran är avstängd med automatisk avstängning.
Om du vill stänga av Bluetooth när du inte behöver det trycker
-knappen och väljer [ ] → [ 1] → [Inst. för trådlös
du på
kommunikation] → [Bluetooth-funktion] (två gånger) → [Av].
Ansluta till NFC-kompatibla smartphones
via Wi‑Fi
Det är enkelt att ansluta till kameran genom att använda NFC på Androidsmartphones som har den funktionen.
●● Stäng av Bluetooth genom att trycka på
-knappen
och välja [ ] → [ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Bluetooth-funktion] (två gånger) → [Av].
●● Tänk på följande vid användning av NFC-funktionen.
-- Var försiktig så att inte kameran och din smartphone stöter ihop
för hårt. Det kan skada enheterna.
-- Beroende på vilken smartphonemodell du använder upptäcker
kanske inte enheterna varandra omedelbart. Om detta inträffar
kan du försöka hålla de båda enheterna mot varandra i olika
positioner. Om det inte går att upprätta en anslutning håller
du ihop enheterna tills kameraskärmen ändras.
-- Placera inte några andra objekt mellan kameran och din
smartphone. Observera att fodral, väskor och liknande
tillbehör kan blockera kommunikationen mellan enheterna.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Det måste finnas ett minneskort i kameran för att en anslutning
ska kunna upprättas.
●● Om du vill inaktivera NFC-anslutningar väljer du [ 1]-fliken →
[Inst. för trådlös kommunikation] → [Wi‑Fi-inställningar] →
[NFC-anslutning] → [Inaktivera].
15
Trådlösa funktioner/tillbehör
Ansluta via Wi‑Fi och använda appen
1
Förbered för att använda trådlösa
funktioner.
●● Se ”Förbereda för att använda trådlösa
funktioner” (= 8) (eller gå till nästa
steg om du är klar).
2
Starta NFC på kameran och
smartphonen.
●● Du startar NFC på kameran genom att
trycka på
-knappen och välja [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-inställningar] → [NFC-anslutning] →
[Aktivera].
3
Upprätta en anslutning.
●● Håll din smartphone som har Camera
Connect installerat mot kamerans
N-märke ( ).
●● Genom att föra samman enheterna
under bildvisning kan du välja vilka
bilder på kameran som ska skickas
till smartphonen.
●● Camera Connect startar nu på
smartphonen och anslutningen
är upprättad.
4
5
Använd Camera Connect.
●● Använd Camera Connect för att
fotografera fjärrstyrt, bläddra bland
bilder på kameran eller spara dem
till smartphonen.
Skicka bilder till smartphones under visning (1)
Om du, när du visar bilder på kameran, vidrör smartphonen så skickas
bilderna till smartphonen.
1
2
Visa bilder.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Upprätta en anslutning.
●● Håll din smartphone som har Camera
Connect installerat mot kamerans
N-märke ( ).
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
3
Bilaga
Välj en bild.
●● Välj en bild och tryck på
-knappen.
●● När du har valt något annat alternativ
för skickande på den skärm som visas
skickas bilden till smartphonen.
Index
Justera sekretessinställningen.
●● När skärmen till vänster visas väljer du
[Alla bilder] och trycker på -knappen.
●● [Wi‑Fi på] visas på kameran.
16
Trådlösa funktioner/tillbehör
Skicka bilder till smartphones under visning (2)
När du inte visar bilder kan du använda NFC till att ansluta till kameran
och smartphonen via Wi‑Fi.
1
2
3
Visa bilder.
Tryck på
Skicka bilder till smartphonen automatiskt medan
du fotograferar
Dina bilder kan automatiskt skickas till en smartphone som är ansluten
via Wi‑Fi (gäller inte filmer). När du inte visar bilder kan du använda NFC
till att ansluta till kameran och smartphonen via Wi‑Fi.
1
-knappen.
Välj [ ].
2
4
-knappen.
●● När du har valt något annat alternativ
för skickande på den skärm som visas
skickas bilden till smartphonen.
Skicka bilder till smartphonen från kameramenyn
När du inte visar bilder kan du använda NFC till att ansluta till kameran
och smartphonen via Wi‑Fi.
1
Konfigurera automatiskt skickande.
●● Ställ in [Skicka automatiskt] på [Aktivera].
Välj en bild.
●● Välj en bild och tryck på
Välj [Skicka till smartphone direkt].
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-inställningar] → [Skicka till
smartphone direkt].
●● Välj en storlek i [Bildstorlek].
3
Öppna den översta skärmen
i Camera Connect.
4
Fotografera.
●● Så länge enheterna är anslutna via
Wi‑Fi kommer bilderna att skickas
till smartphonen.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Välj [Skicka till smartphone].
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Skicka till smartphone].
●● Bilder visas.
2
Välj en bild.
●● Välj en bild och tryck på
-knappen.
●● När du har valt något annat alternativ
för skickande på den skärm som visas
skickas bilden till smartphonen.
17
Trådlösa funktioner/tillbehör
Ange visningsbara bilder
●● Ange vilka bilder som ska kunna visas på smartphoner enligt följande.
Koppla tillfälligt bort enheterna från varandra. Tryck på -knappen
och välj [Avbryt/stäng] → [OK].
Med påslagen kamera trycker du på -knappen och väljer [ ] →
[Redigera enhetsinformation] → smartphonens namn → [Visade bilder].
Ange visningsbara bilder på den skärm som visas.
Ansluta till smartphones via Wi‑Fi med
Wi‑Fi-knappen
Steg på kameran (1)
Tillbehör
Lära känna kameran
1
●● Om du inte kan fotografera med fjärrstyrning i Camera Connect trots att
det finns Wi‑Fi-anslutning väljer du [Alla bilder] enligt beskrivning ovan.
Trådlösa funktioner
Förbered för att använda trådlösa
funktioner.
●● Se ”Förbereda för att använda trådlösa
funktioner” (= 8) (eller gå till nästa
steg om du är klar).
2
Med påslagen kamera trycker du
på -knappen.
●● Välj [ ].
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
3
Välj [Registrera enhet för anslutning].
●● Välj [Registrera enhet för anslutning] →
[Visa inte].
SSID (nätverksnamn)
4
Bilaga
Index
Kontrollera SSID och lösenord.
●● SSID-namnet har _Canon0A på slutet.
Lösenord
18
Trådlösa funktioner/tillbehör
Skicka bilder till smartphonen från kameramenyn
Steg på smartphonen
5
Anslut din smartphone till nätverket.
●● Kontrollera vilket SSID (nätverksnamn)
som visas i kamerans menyer och välj
sedan detta namn på Wi‑Fi-menyn
på din smartphone för att upprätta
en anslutning.
●● Ange det lösenord som visas på kameran
i lösenordsfältet på smartphonen.
6
Starta Camera Connect.
●● När [Starta Canon-appen/programmet på
en smartphone] visas på kameran startar
Camera Connect på smartphonen.
7
Välj en kamera att ansluta till.
●● I listan [Cameras/Kameror] i Camera
Connect, pekar du på den kamera du
vill ansluta till via Wi‑Fi.
Steg på kameran (2)
8
Upprätta en Wi‑Fi-anslutning.
●● Välj [OK] och tryck på
-knappen.
●● [Wi‑Fi på] visas på kameran.
9
Använd Camera Connect.
●● Använd Camera Connect för att
fotografera fjärrstyrt, bläddra bland
bilder på kameran eller spara dem
till smartphonen.
Innan du följer dessa steg kontrollerar du att kameran och smartphonen
är anslutna via Wi‑Fi (= 18).
1
Öppna menyn.
●● Bilder visas.
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Välj en bild.
●● Välj en bild och tryck på
-knappen.
●● När du har valt något annat alternativ
för skickande på den skärm som visas
skickas bilden till smartphonen.
Skicka bilder till smartphones under visning
1
2
3
Visa bilder.
4
Välj en bild.
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Innan du följer dessa steg kontrollerar du att kameran och smartphonen
är anslutna via Wi‑Fi (= 18).
Tryck på
Tillbehör
Lära känna kameran
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Skicka till smartphone].
2
Trådlösa funktioner
Bilaga
Index
-knappen.
Välj [ ].
●● Välj en bild och tryck på
-knappen.
●● När du har valt något annat alternativ
för skickande på den skärm som visas
skickas bilden till smartphonen.
19
Trådlösa funktioner/tillbehör
Skicka bilder till smartphonen automatiskt medan
du fotograferar
Dina bilder kan automatiskt skickas till en smartphone som är ansluten
via Wi‑Fi (gäller inte filmer). När du inte visar bilder kan du använda NFC
till att ansluta till kameran och smartphonen via Wi‑Fi (= 18).
1
Välj [Skicka till smartphone direkt].
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-inställningar] → [Skicka till
smartphone direkt].
2
Konfigurera automatiskt skickande.
●● Ställ in [Skicka automatiskt] på [Aktivera].
●● Välj en storlek i [Bildstorlek].
3
Öppna den översta skärmen
i Camera Connect.
4
Fotografera.
●● Så länge enheterna är anslutna via
Wi‑Fi kommer bilderna att skickas
till smartphonen.
Ange visningsbara bilder
Trådlösa funktioner
●● Ange vilka bilder som ska kunna visas på smartphoner enligt följande.
Koppla tillfälligt bort enheterna från varandra. Tryck på -knappen
och välj [Avbryt/stäng] → [OK].
Med påslagen kamera trycker du på -knappen och väljer [ ] →
[Redigera enhetsinformation] → smartphonens namn → [Visade bilder].
Ange visningsbara bilder på den skärm som visas.
●● Om du inte kan fotografera med fjärrstyrning i Camera Connect trots att
det finns Wi‑Fi-anslutning väljer du [Alla bilder] enligt beskrivning ovan.
Upprätta en anslutning via en kopplingspunkt
Anslut enheterna intill kopplingspunkten eftersom du kommer att behöva
trycka på WPS-knappen.
1
Förbered för att använda trådlösa
funktioner.
●● Se ”Förbereda för att använda trådlösa
funktioner” (= 8) (eller gå till nästa
steg om du är klar).
2
Välj [WPS (PBC-läge)].
●● Tyck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-funktion] → [ ] → [Registrera enhet
för anslutning] → [Visa inte] →
[Växla nätverk] → [Anslut med WPS] →
[WPS (PBC-läge)] → [OK] → [OK].
3
Tryck på WPS-knappen på
kopplingspunkten.
4
Välj [Automatisk inställning] på
kamerans skärm [Ange IP-adress].
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Nu försöker kameran och
kopplingspunkten att ansluta till varandra.
20
Trådlösa funktioner/tillbehör
5
När anslutningen är upprättad
går du till steg 6 i ”Ansluta till
smartphones via Wi‑Fi med
Wi‑Fi-knappen” (= 18).
Ansluta till datorer via Wi‑Fi och använda
EOS Utility
Fjärrstyr kameran från en Wi‑Fi-ansluten dator genom att använda EOS
Utility, programmet som används med EOS-kameror. Installera EOS Utility
på datorn innan du konfigurerar inställningarna för att ansluta via Wi‑Fi.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Ansluta via Wi‑Fi
Fotografering
Steg på kameran (1)
1
Förbered för att använda trådlösa
funktioner.
●● Se ”Förbereda för att använda trådlösa
funktioner” (= 8) (eller gå till nästa
steg om du är klar).
2
Med påslagen kamera trycker du
på -knappen.
●● Välj [
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
].
Index
3
Välj [Registrera enhet för anslutning].
21
Trådlösa funktioner/tillbehör
SSID (nätverksnamn)
4
Kontrollera SSID och lösenord.
Steg på datorn (2)
Trådlösa funktioner
7
Starta EOS Utility.
8
I EOS Utility klickar du på
[Pairing over Wi‑Fi/LAN /
Parkoppling via Wi-Fi/LAN].
Lösenord
Tillbehör
Lära känna kameran
●● Fönstret för parkoppling visas i EOSprogrammet.
Steg på datorn (1)
5
9
Anslut datorn till nätverket.
●● I datorns Wi‑Fi-inställningar väljer du
det SSID (nätverksnamn) som visas på
kameran för att upprätta en anslutning.
●● Ange det lösenord som visas på kameran
i lösenordsfältet på datorn.
Klicka på [Connect/Anslut].
●● Välj den kamera du vill ansluta till och
klicka på [Connect/Anslut].
Steg på kameran (3)
6
Parkoppla enheterna.
●● När lösenordet är autentiserat på datorn
visas [Starta parningsenheter] på kameran.
●● Välj [OK], tryck på
EOS Utility.
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
10 Upprätta en Wi‑Fi-anslutning.
Steg på kameran (2)
Konfiguration och basfakta
●● Välj [OK] och tryck på
-knappen.
●● [Wi‑Fi på] visas på kameran.
Bilaga
Index
●● Nu är kameran och datorn anslutna
via Wi‑Fi.
-knappen och starta
22
Trådlösa funktioner/tillbehör
Upprätta en anslutning via en kopplingspunkt
Anslut enheterna intill kopplingspunkten eftersom du kommer att behöva
trycka på WPS-knappen.
1
Välj [WPS (PBC-läge)].
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-funktion] → [ ] → [Registrera
enhet för anslutning] → [Växla nätverk] →
[Anslut med WPS] → [WPS (PBC-läge)] →
[OK] → [OK].
2
Tryck på WPS-knappen på
kopplingspunkten.
3
Välj [Automatisk inställning] på
kamerans skärm [Ange IP-adress].
Skicka bilder automatiskt till datorer
Bilder på kameran kan automatiskt skickas till en dator.
●● Anslut datorn med det speciella programmet Image Transfer Utility 2
till kopplingspunkten som kameran ansluter till via Wi‑Fi.
●● Anslut enheterna intill kopplingspunkten eftersom du kommer att
behöva trycka på WPS-knappen.
När anslutningen är upprättad
går du till ”Steg på kameran (2)”
(= 22).
Fjärrstyra kameran från EOS Utility
Mer information om hur du använder EOS Utility finns i EOS Utility
användarhandbok. Fotografering med fjärrkontroll är bara en av många
tillgängliga kamerafunktioner.
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Ansluta via Wi‑Fi
Fotografering
Steg på datorn (1)
Uppspelning
1
2
●● Nu försöker kameran och
kopplingspunkten att ansluta till varandra.
4
Trådlösa funktioner
Starta Image Transfer Utility 2.
Inställningar
I Image Transfer Utility 2
öppnar du skärmen för
parkopplingsinställningar.
Felsökning
●● Skärmen för att konfigurera parkoppling
öppnas när du följer instruktionerna som
visas första gången du startar Image
Transfer Utility 2.
Fel och varningar
Bilaga
Index
Steg på kameran (1)
3
Förbered för att använda trådlösa
funktioner.
●● Se ”Förbereda för att använda trådlösa
funktioner” (= 8) (eller gå till nästa
steg om du är klar).
4
Välj [Skicka automatiskt till dator].
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-inställningar] → [Skicka automatiskt
till dator].
23
Trådlösa funktioner/tillbehör
5
Anslut till datorn via Wi‑Fi.
●● Välj [Skicka automatiskt] → [Aktivera].
●● Välj [OK] och tryck på
-knappen.
●● Välj [Anslut med WPS] →
[WPS (PBC-läge)] → [OK] → [OK].
Steg på kopplingspunkten
6
Tryck på WPS-knappen.
●● Tryck på WPS-knappen på
kopplingspunkten för att låta
kameran ansluta.
Steg på kameran (2)
7
Välj en dator.
●● Namn visas på datorer som du kan
ansluta till.
●● Välj den dator som du vill ansluta till.
Steg på datorn (2)
8
Välj kameran som du vill
parkoppla med.
●● Kamerans namn visas på
parkopplingsskärmen i Image
Transfer Utility 2.
●● Välj kameran som du vill ansluta till och
klicka på [Parkopplar] för att ansluta
datorn och kameran.
Skicka bilder automatiskt från kameran till datorer
1
Förbered för att använda trådlösa
funktioner.
●● Se ”Förbereda för att använda trådlösa
funktioner” (= 8) (eller gå till nästa
steg om du är klar).
2
På kameran väljer du
[Alternativ för att skicka bilder].
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-inställningar] → [Skicka automatiskt
till dator] → [Alternativ för att skicka bilder].
●● Välj eller specificera de poster som visas.
3
Skicka bilderna automatiskt
till datorn.
●● Kontrollera att du är inloggad på datorn
som är ansluten till kopplingspunkten.
●● Starta kameran inom räckvidd för
kopplingspunkten.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Bilderna skickas automatiskt till datorn
enligt de alternativ för skickande som
du har ställt in i steg 2.
●● Om du använder automatisk bildöverföring bör du kontrollera att
batteriet är tillräckligt laddat. Automatisk avstängning inaktiveras
under automatisk bildöverföring.
●● I det läget skickas inte bilder till datorn om de är tagna efter
den automatiska bildöverföringen. De skickas automatiskt när
kameran startas om.
24
Trådlösa funktioner/tillbehör
●● Automatisk bildöverföring till en dator utlöses när kameran
startas inom räckhåll för kopplingspunkten. Om den automatiska
bildöverföringen inte börjar automatiskt försöker du starta
om kameran.
Skriva ut trådlöst från skrivare som är anslutna
via Wi‑Fi
Ansluta via Wi‑Fi
Tillbehör
Lära känna kameran
1
Inaktivera automatisk bildöverföring
Om du inte längre vill att bilderna ska skickas automatiskt trycker
du på
-knappen och väljer [ ] → [ 1] → [Inst. för trådlös
kommunikation] → [Wi‑Fi-inställningar] → [Skicka automatiskt till dator] →
[Skicka automatiskt] → [Inaktivera].
Trådlösa funktioner
Förbered för att använda trådlösa
funktioner.
●● Se ”Förbereda för att använda trådlösa
funktioner” (= 8) (eller gå till nästa
steg om du är klar).
2
Med påslagen kamera trycker du
på -knappen.
3
Välj [ ].
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
SSID (nätverksnamn)
Index
4
Välj [Registrera enhet för anslutning].
5
Kontrollera SSID och lösenord.
Lösenord
25
Trådlösa funktioner/tillbehör
6
Använd skrivaren för att ansluta till
kameran via Wi‑Fi.
●● Kontrollera vilket SSID (nätverksnamn)
som visas i kamerans menyer och välj
sedan detta namn på Wi‑Fi-menyn på din
skrivare för att upprätta en anslutning.
●● Ange det lösenord som visas på kameran
i lösenordsfältet på skrivaren.
7
Välj vilken skrivare du vill ansluta
till via Wi‑Fi.
●● Välj den skrivare du vill använda och
tryck på -knappen.
●● Bilderna på minneskortet visas efter
att enheterna är anslutna via Wi‑Fi.
8
Välj en bild som ska skrivas ut.
●● Välj en bild och tryck på
-knappen.
●● Välj eller specificera de poster som visas
och skriv sedan ut (= 44).
Upprätta en anslutning via en kopplingspunkt
Anslut enheterna intill kopplingspunkten eftersom du kommer att behöva
trycka på WPS-knappen.
1
Välj [WPS (PBC-läge)].
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Wi‑Fi-funktion] → [ ] → [Registrera enhet
för anslutning] → [Växla nätverk] →
[Anslut med WPS] → [WPS (PBC-läge)] →
[OK] → [OK].
2
Tryck på WPS-knappen på
kopplingspunkten.
3
Välj [Automatisk inställning] på
kamerans skärm [Ange IP-adress].
●● Nu försöker kameran och
kopplingspunkten att ansluta till varandra.
4
När anslutningen är upprättad går
du till steg 7 i ”Ansluta via Wi‑Fi”
(= 25).
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
26
Trådlösa funktioner/tillbehör
Överföra bilder till webbtjänster
Registrera webbtjänster
Använd en smartphone eller dator för att lägga till webbtjänster i kameran.
●● Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare och
internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna för CANON
iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
●● Mer information om krav på webbläsaren (t.ex. Microsoft Internet
Explorer), inklusive inställningar och versionsinformation, finns på
webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY.
●● Information om länder och regioner där CANON iMAGE GATEWAY
är tillgängligt finns på Canons webbplats (http://www.canon.com/cig/).
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Trådlösa funktioner
Anslut enheterna intill kopplingspunkten eftersom du kommer att behöva
trycka på WPS-knappen.
Länka kameran till CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till
CANON iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst på kameran.
Observera att du måste ange en e-postadress som används på din
dator eller smartphone så att du kan ta emot ett meddelande för att
slutföra länkinställningarna.
1
Förbered för att använda trådlösa
funktioner.
●● Se ”Förbereda för att använda trådlösa
funktioner” (= 8) (eller gå till nästa
steg om du är klar).
●● I hjälpinformationen för CANON iMAGE GATEWAY finns instruktioner
och information om inställningar för CANON iMAGE GATEWAY.
2
●● Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
måste du ha ett konto för dem. Mer information finns på webbplatserna
för respektive webbtjänst du vill registrera dig på.
Med påslagen kamera trycker du
på -knappen.
3
Välj [
].
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
●● Separata avgifter kan förekomma för internetanslutning respektive
kopplingspunkter.
Index
4
Acceptera avtalet för att ange en
e-postadress.
●● Läs avtalet som visas och välj [Försäkra].
27
Trådlösa funktioner/tillbehör
5
Skapa en anslutning till en
kopplingspunkt.
9
Öppna sidan i meddelandet och
slutför kameralänkens inställningar.
●● Välj [Anslut med WPS] →
[WPS (PBC-läge)] → [OK] → [OK].
●● Öppna sidan som är länkad i meddelandet
från en dator eller smartphone.
●● Tryck på WPS-knappen på
kopplingspunkten.
●● Följ anvisningarna för att slutföra
inställningarna på sidan för
kameralänkinställningarna.
●● Välj [Automatisk inställning] på kamerans
skärm [Ange IP-adress] om du vill ansluta
kameran till kopplingspunkten.
6
Ange din e-postadress.
●● När kameran är ansluten till CANON
iMAGE GATEWAY visas en skärm
där du anger en e-postadress.
10
Slutför CANON iMAGE GATEWAYinställningarna på kameran.
●● Välj [
] och tryck på
-knappen.
●● Nu har CANON iMAGE GATEWAY lagts
till som en destination för webbtjänst.
●● Ange din e-postadress och fortsätt.
7
●● Du behöver den fyrsiffriga koden när
du sedan ställer in länken till CANON
iMAGE GATEWAY i steg 9.
8
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Ange en fyrsiffrig kod.
●● Fyll i ett valfritt fyrsiffrigt nummer
och fortsätt.
Trådlösa funktioner
●● Börja med att kontrollera att datorns eller smartphonens
e-postprogram inte är konfigurerat att spärra e-post från relevanta
domäner, eftersom det kan förhindra att du får meddelandet.
Bilaga
Index
Kontrollera att du har fått
meddelandet.
●● När information har skickats till CANON
iMAGE GATEWAY får du ett meddelande
till den e-postadress som du angav
i steg 6.
●● Tryck på -knappen på nästa skärm
som anger att meddelandet har skickats.
●● [
] ändras nu till [
].
28
Trådlösa funktioner/tillbehör
Överföra bilder till webbtjänster
Registrera andra webbtjänster
Du kan även lägga till andra webbtjänster än CANON iMAGE GATEWAY
på kameran.
1
●● Följ anvisningarna som visas på
din smartphone eller dator för att
konfigurera webbtjänsten.
3
●● Tryck på
2
].
Välj en plats.
●● Välj en ikon för webbtjänst och tryck på
-knappen.
●● Om flera mottagare eller
delningsalternativ används med en
webbtjänst väljer du en post på skärmen
som visas för att ange mottagare,
och trycker sedan på -knappen.
3
].
-knappen och välj [
-knappen.
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Konfigurera den webbtjänst som
du vill använda.
Välj [
Välj [Wi‑Fi-funktion].
●● Tryck på
Logga in på CANON
iMAGE GATEWAY och
öppna länken till sidan för
kamerawebblänkinställningar.
●● På en dator eller smartphone går du till
http://www.canon.com/cig/ om du vill
öppna CANON iMAGE GATEWAY.
2
1
Trådlösa funktioner
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Skicka en bild.
●● Välj alternativ för att skicka och överför
bilden.
●● Om du vill göra en överföring till YouTube
läser du villkoren, väljer [Försäkra] och
trycker sedan på -knappen.
●● Om några konfigurerade inställningar ändras ska du upprepa
dessa steg för att uppdatera kamerainställningarna.
Fotografering
Bilaga
Index
●● När bilden har skickats visas [OK].
Tryck på -knappen för att komma
tillbaka till visningsskärmen.
●● Prova den dedikerade appen Canon Online Photo Album om du
vill se bilder som har överförts till CANON iMAGE GATEWAY på
en smartphone. Hämta och installera appen Canon Online Photo
Album för iPhone eller iPad från App Store eller från Google Play
för Android-enheter.
29
Trådlösa funktioner/tillbehör
Återansluta via Wi‑Fi
Det går att återansluta till enheter eller webbtjänster via Wi‑Fi så snart
anslutningsinställningarna är registrerade.
1
Med påslagen kamera trycker du
på -knappen.
2
Välj en post.
●● Från de senaste anslutningarna som
visas väljer du en post att ansluta till
via Wi‑Fi och trycker på -knappen.
Om posten inte visas trycker du på
/ -knapparna för att växla till andra
skärmar.
●● Om [Anslutningshistorik] är inställt
på [Dölj] visas inte de senaste
anslutningarna.
Webbtjänster
EOS Utility
●● Starta EOS Utility på datorn.
●● Om datorns inställningar har ändrats för
att ansluta till andra enheter återställer du
inställningarna för att ansluta till kameran
eller kamerans kopplingspunkt via Wi‑Fi.
●● I direkta Wi‑Fi-anslutningar mellan
kameran och datorer slutar SSID-namnet
med _Canon0A.
Skrivare
●● Om skrivarens inställningar har ändrats
för att ansluta till andra enheter återställer
du inställningarna för att ansluta till
kameran eller kamerans kopplingspunkt
via Wi‑Fi.
●● I direkta Wi‑Fi-anslutningar mellan
kameran och skrivare slutar SSIDnamnet med _Canon0A.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
●● Steg 3 behövs inte.
3
Förbered den andra enheten.
Index
Smartphones
●● På smartphonen aktiverar du Wi‑Fi och
startar Camera Connect.
●● Om smartphonens inställningar har
ändrats för att ansluta till andra enheter
återställer du inställningarna för att
ansluta till kameran eller kamerans
kopplingspunkt via Wi‑Fi.
●● I direkta Wi‑Fi-anslutningar mellan
kameran och smartphoner innehåller
SSID-namnet _Canon0A på slutet.
30
Trådlösa funktioner/tillbehör
Ansluta till Bluetooth-anslutna smartphones
via Wi‑Fi
Återanslut via Wi‑Fi till en smartphone som redan är parkopplad med
Bluetooth enligt följande.
I Android
1
Starta Camera Connect.
●● Peka på ikonen för Camera Connect
på smartphonen för att starta appen.
2
Välj en Camera Connect-funktion.
●● Välj en Camera Connect-funktion som
du vill använda.
●● En anslutning upprättas automatiskt.
När enheterna är anslutna visas ett
fönster för den valda funktionen.
I iOS
3
Använd smartphonen för att ansluta
via Wi‑Fi.
●● Peka på knappen som visas på
smartphonen för att kopiera lösenordet,
enligt anvisningarna.
●● I de Wi‑Fi-inställningar som visas väljer
du att ansluta till kamerans SSID.
●● Peka på lösenordsfältet och klistra in
lösenordet för att upprätta en anslutning.
●● Visa skärmen för Camera Connect.
●● Inom kort kommer en Wi‑Fi-anslutning
att upprättas och en skärm för den valda
funktionen visas på smartphonen.
●● [Wi‑Fi på] visas på kameran.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
1
Starta Camera Connect.
2
Välj en Camera Connect-funktion.
31
Trådlösa funktioner/tillbehör
Ändra namnet
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
Om det behövs kan du ändra namnet.
1
Öppna namnskärmen.
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Namn] → -knappen.
2
Ändra namnet.
●● Ändra namnet med tangentbordet
som visas.
Anslutningsinställningar som är sparade på kameran kan ändras eller
raderas. Innan du ändrar eller tar bort anslutningsinställningar bryter
du Wi‑Fi-anslutningen.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
1
Med påslagen kamera trycker du
på -knappen.
Konfiguration och basfakta
2
Välj en post.
Fotografering
●● Från skärmen till vänster kan du växla
till andra skärmar genom att trycka på
/ -knapparna.
●● På skärmen till vänster väljer du den
post där du vill ändra eller ta bort
anslutningsinställningarna.
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
3
Välj [Redigera enhetsinformation].
Index
●● På skärmen som visas väljer du den
enhet som har anslutningsinställningar
som du vill ändra eller ta bort och utför
sedan åtgärderna.
32
Trådlösa funktioner/tillbehör
Återställa grundinställningar för trådlöst
Alla trådlösa inställningar kan raderas. Därmed kan du hindra information
från att spridas om du lånar ut kameran eller säljer den.
Återställ inställningarna
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] →
[ 1] → [Inst. för trådlös kommunikation] →
[Radera inställningar] → [OK].
Återställ information för enheter som
parkopplats via Bluetooth
Återställ informationen om anslutna smartphones innan du parkopplar
med en annan smartphone.
Steg på kameran
●● Tryck på
-knappen och välj [ ] → [ 1] → [Inst. för trådlös
kommunikation] → [Bluetooth-funktion] → [Kontrollera/återställ info] →
-knappen → [OK] → -knappen.
Steg på smartphonen
●● Återställ kamerainformation som registrerats i smartphonen via
smartphonens meny för Bluetooth-inställningar.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
33
Trådlösa funktioner/tillbehör
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Tillbehör
Index
Använd din kamera på flera sätt med extra tillbehör från Canon och
kompatibla tillbehör från andra tillverkare.
Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör.
Canon ansvarar inte för eventuella skador på produkten och/eller
olyckor som brand eller liknande som orsakats av fel på tillbehör från
andra tillverkare än Canon (till exempel ett batteri som läcker och/eller
exploderar). Observera att reparationer som din Canon-produkt kan
behöva på grund av sådana fel inte täcks av garantin och medför en avgift.
34
Trådlösa funktioner/tillbehör
Systemkarta
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
600EX
II-RT
600EX-RT 430EX III-RT/ 430EX II
430EX III
270EX II ST-E3-RT ST-E2*1
Macro Twin Lite
MT-26EX-RT
Macro Ring Lite
MR-14EX II
Trådlös fjärrkontroll
BR-E1
Konfiguration och basfakta
EF-M-objektiv
Medföljande tillbehör
EF-objektiv
EF-S-objektiv
Fotografering
Uppspelning
Monteringsadapter
EF-EOS M
Inställningar
Felsökning
Riktad stereomikrofon
DM-E1
Halsrem
EM-200DB*2
USB-kabel
(kamerakontakt:
Micro-B)*3
Halsrem
EM-E2
Batteri
LP-E12*2
Batteriladdare
LC-E12-serien*2
Ström­
adapter
DR-E12
HDMI-kabel
(kamerakontakt: Typ D)
TV/bildskärm
PictBridge-kompatibla
skrivare
Bilaga
Index
USB-port
Nätadapter
CA-PS700
Kamerahusskydd
EH32-CJ
*1
*2
*3
Fel och varningar
SD/SDHC/SDXCminneskort
Kortläsare
Kortplats
Dator
Till vissa objektiv kan det krävas en OC-E3-förlängningskabel.
Kan även köpas separat.
Ett originaltillbehör från Canon finns också (gränssnittskabel IFC-600PCU).
35
Trådlösa funktioner/tillbehör
Nätadapter CA-PS700
Extra tillbehör
Nedanstående kameratillbehör kan köpas separat. Observera att vissa
tillbehör inte säljs överallt eller kan ha utgått ur sortimentet.
Objektiv
EF-M, EF och EF-S-objektiv
●● Byt objektiv efter motivet eller efter din
fotograferingsstil. Observera att EF- och
EF-S-objektiv kräver monteringsadapter
EF-EOS M.
Monteringsadapter EF-EOS M
●● Använd denna monteringsadapter för
montering av EF- och EF-S-objektiv.
●● För strömförsörjning via ett vanligt
eluttag. Rekommenderas om kameran
ska användas kontinuerligt en längre
tid eller när den ansluts till en dator
eller skrivare. Kan inte användas för
att ladda batteriet i kameran.
Strömadapter DR-E12
●● Används med en nätadapter.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
●● Batteriladdaren och nätadaptern kan användas på platser
med 100–240 V växelspänning (50/60 Hz).
●● Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter
(finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk
eftersom de kan skada batteriet.
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Strömförsörjning
Index
Batteri LP-E12
●● Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Batteriladdare i LC-E12-serien
●● Laddare för batteri LP-E12
●● Batteriet har ett praktiskt skyddslock som du kan fästa så att du
syns på ett
enkelt ser laddningsstatusen. Fäst locket så att
inte syns på ett urladdat batteri.
laddat batteri och fäst det så att
36
Trådlösa funktioner/tillbehör
Blixt
Mikrofon
Speedlite 600EX II-RT/600EX-RT/
430EX III-RT/430EX III/430EX II/270EX II
●● Blixtaggregat som monteras på blixtskon
och möjliggör många olika slags
blixtfotografering. Speedlite 580EX II,
580EX, 550EX, 430EX, 420EX, 380EX,
320EX, 270EX, 220EX och 90EX kan
också användas.
Speedlite Transmitter ST-E3-RT/ST-E2
●● För fjärrstyrning av Speedlite-blixtenheter
(förutom Speedlite 220EX/270EX).
Trådlösa funktioner
Riktad stereomikrofon DM-E1
●● När du spelar in filmer blir alla ljud från
kameran eller objektivet som registreras
av mikrofonen tystare.
●● Extern blixtenhet för närbilder
som möjliggör många olika slags
närbildsfotografering. MR-14EX
kan också användas.
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Övriga tillbehör
Uppspelning
Trådlös fjärrkontroll BR-E1
●● Bluetooth-aktiverad trådlös fjärrkontroll.
Inställningar
Felsökning
●● Förlängningskabeln OC-E3 kan behövas
när ST-E2 används till vissa objektiv.
Macro Twin Lite MT-26EX-RT
Macro Ring Lite MR-14EX II
Tillbehör
Fel och varningar
Kamerahusskydd EH32-CJ
●● Fästs vid kameran för att skydda den
från damm och repor och ge den ett
nytt utseende.
Bilaga
Index
Halsrem EM-E2
●● En mjuk och bekväm halsrem.
Förlängningskabel OC-E3
●● Anslutningskabel så att en Speedlite kan
användas utan att monteras på kameran.
Gränssnittskabel IFC-600PCU
●● För att ansluta kameran till en dator
eller skrivare.
37
Trådlösa funktioner/tillbehör
Skrivare
Använda extra tillbehör
Canon PictBridge-kompatibla skrivare
●● Du kan ansluta kameran direkt till en
skrivare om du vill skriva ut bilder och
inte använder en dator.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Visning på en tv
Du kan visa dina bilder på en tv genom att ansluta kameran till en tv
med en HDMI-kabel som finns i fackhandeln (inte över 2,5 m, med en
kamerakontakt av Typ D).
Mer information om hur du ansluter eller växlar ingång finns
i användarhandboken för tv:n.
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
1
Se till att kameran och tv:n är
avstängda.
Uppspelning
2
Anslut kameran till tv:n.
Inställningar
●● För in kabelkontakten helt i tv:ns
HDMI-kontakt, som bilden visar.
Felsökning
Fel och varningar
●● Öppna kamerans kontaktskydd och för
in kabelkontakten helt i kamerans uttag.
Bilaga
Index
3
Slå på tv:n och växla till den externa
ingången.
●● Växla tv-ingången till den externa
ingången som du anslöt kabeln till i steg 2.
38
Trådlösa funktioner/tillbehör
4
Slå på kameran.
●● Flytta ON/OFF-brytaren till [ON].
●● Tryck på
-knappen.
●● Bilder från kameran visas nu på tv:n.
(Ingenting visas på kamerans skärm.)
Strömförsörjning via ett vanligt eluttag
Om du förser kameran med ström med både nätadaptern CA-PS700 och
strömadaptern DR-E12 (säljs separat) behöver du inte hålla reda på hur
mycket batteritid som återstår.
●● När du är klar, stäng av kameran och tv:n
innan du drar ut kabeln.
(1)
●● Pekskärmsfunktionerna kan inte användas när kameran är
ansluten till en tv.
●● När du använder HDMI-utgången kan det ta lite tid att visa nästa
bild om du växlar mellan 4K- och HD-filmer eller filmer med olika
bildfrekvens.
(2)
RAW-visning på en HDR tv
●● Kontrollera att HDR tv-apparaten är konfigurerad för HDR-ingång.
Mer information om hur du växlar ingång på tv-apparaten finns
i användarhandboken.
●● Beroende på vilken tv som används kanske inte bilderna ser
ut som förväntat.
●● Vissa bildeffekter och information kanske inte visas på en HDR tv.
(2)
(1)
Se till att kameran är avstängd.
Sätt i adaptern.
●● Med luckan öppen och adapterns
kontakter (1) i den position som visas
håller du batterilåset mot (2) och sätter
i adaptern.
●● Stäng luckan.
3
●● När kameran är ansluten till tv:n kan du även ta bilder medan
du granskar dem på tv:ns större skärm.
Du kan visa RAW-bilder i HDR genom att ansluta kameran till en HDR tv.
Om du vill visa bildernas färger på ett sätt som matchar HDR tvegenskaperna väljer du [
3]-fliken → [HDMI HDR ut] → [På].
1
2
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Anslut nätadaptern till
strömadaptern.
●● Öppna skyddet och för in
nätadapterkontakten helt i strömadaptern.
4
Trådlösa funktioner
Fel och varningar
Bilaga
Index
Anslut nätkabeln.
●● Anslut ena änden av nätkabeln till
adaptern och änden med stickkontakt
till ett eluttag.
●● Slå på kameran och använd den.
●● Stäng av kameran och dra ut nätkabeln
ur eluttaget när du är klar.
●● Dra inte ur adaptern eller nätkabeln när kameran är påslagen.
Det kan leda till att bilder raderas eller att kameran skadas.
●● Anslut inte nätadaptern eller dess sladd till några andra enheter.
Det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska
eller skadas.
39
Trådlösa funktioner/tillbehör
Använda tillbehörsfästet
Fäst en alternativ extern blixt eller mikrofon i tillbehörsfästet.
1
Ta bort locket från tillbehörsfästet.
●● Dra ut locket enligt bilden.
●● För att du inte ska tappa locket kan du
lägga det i väskan till den externa blixten
eller mikrofonen.
2
Sätt tillbaka locket på
tillbehörsfästet.
●● När du har tagit bort den externa blixten
eller mikrofonen sätter du tillbaka locket
för att skydda tillbehörsfästet.
1
2
Anslut blixten.
Trådlösa funktioner
Ställ in fotograferingsmetoden
på ,
,
eller .
Tillbehör
●● Med andra metoder kan du inte ändra
blixtinställningarna eftersom blixten
justeras och utlöses automatiskt.
3
Konfigurera den externa blixten.
●● Se till att kablarna (från Macro Ring Lite eller Macro Twin Lite,
liksom förlängningskabeln) hålls på avstånd från blixthuvudet.
●● När du använder ett stativ justerar du benens position för att
hindra att blixthuvudet kommer i kontakt med benen.
Du kan bli mer avancerad i din blixtfotografering med en tillbehörsblixt
i Speedlite EX-serien.
●● Andra Canon-blixtaggregat än sådana från EX-serien kanske inte
utlöses ordentligt eller i vissa fall inte alls.
●● Om du använder blixtaggregat eller blixttillbehör som inte kommer
från Canon (särskilt med högspänning) kan det göra att kameran
inte fungerar som vanligt och t.o.m. skadas.
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
●● Sätt in locket enligt bilden.
Använda en extern blixt (säljs separat)
Lära känna kameran
●● Du kan inte konfigurera inställningar för inbyggd blixt samtidigt
som blixten i Speedlite EX-serien är ansluten eftersom
inställningsskärmen då inte längre är åtkomlig.
●● Den externa blixtens AF-hjälpbelysning kommer inte att tändas.
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Mer information finns i instruktionsboken till Speedlite EX-serien.
Denna kamera är av Typ A och är konfigurerad för alla funktioner
från Speedlites EX-serien.
40
Trådlösa funktioner/tillbehör
Ställa in funktioner för extern blixt
När du har anslutit en extern blixt konfigurerar du följande inställningar
i [Blixtstyrning] på [ 1]-fliken.
●● Blixttändning
●● E-TTL II-mätning
●● Lång synktid
●● Korrigering blixtexponering
●● Inställning av funktioner för extern blixt (= 41)
●● Inställning av egna funktioner för extern blixt (= 41)
●● Återställ inställningar (= 41)
●● Välj [ 1] → [Blixtstyrning] →
[Funktionsinst. extern blixt] och
tryck på -knappen.
●● Skärmen till vänster visas.
●● Välj en post, tryck på -knappen, välj ett
alternativ och tryck igen på -knappen.
●● [Inst. för inbyggd blixt] är inte åtkomligt om en extern blixt
är ansluten.
●● Informationen som visas och tillgängliga inställningsposter
varierar beroende på typ av blixt, aktuell blixtmetod, egen
blixtprogrammering och andra faktorer. Mer information om
vilka funktioner som är tillgängliga med ditt blixtaggregat finns
i blixtens bruksanvisning.
●● Om du har en Speedlite i EX-serien som inte är kompatibel med
blixtfunktionsinställningarna kan endast [Blixtexponeringskomp.]
justeras. (på vissa Speedlite i EX-serien går det också att ställa in
[Slutarsynkronisering]).
Göra egna programmeringar för extern blixt
Mer information om egna programmeringar av blixtenheter finns i blixtens
bruksanvisning (blixten säljs separat).
●● Välj [ 1] → [Blixtstyrning] →
[C.Fn inställn. extern blixt] och
tryck på -knappen.
●● Välj en post, tryck på -knappen, välj ett
alternativ och tryck igen på -knappen.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
●● Om du vill ha maximal blixttändning när du fotograferar med
Speedlite i EX-serien ställer du in [Blixtljusmätmetod] på [1:TTL]
(automatisk blixtmätning).
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Återställa standardinställningar för extern blixt
Återställ standardinställningarna för [Funktionsinst. extern blixt] och
[C.Fn inställn. extern blixt].
●● Välj [ 1] → [Blixtstyrning] →
[Radera inst.] och tryck sedan
på -knappen.
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Välj en post, tryck på -knappen, välj
[OK] och tryck sedan på -knappen igen.
41
Trådlösa funktioner/tillbehör
Använda programvaran
Följande avsnitt beskriver de programvaror som kan laddas ned från Canons
webbplats, hur du installerar programvarorna och sparar bilder på din dator.
Programvara
När programvaran är installerad kan du göra följande saker på din dator.
●● EOS Utility
-- Importera bilder och ändra kamerainställningar
●● Digital Photo Professional
-- Bläddra bland bilder, inklusive RAW-bilder, samt bearbeta och
redigera dem
●● Picture Style Editor
-- Redigera bildstilar samt skapa och spara bildstilsfiler
●● Image Transfer Utility 2
-- Skicka bilder automatiskt till en dator
●● Map Utility
-- Använda en karta för att visa GPS-information som har lagts till i bilder
●● Filmer som har importerats till din dator kan visas och redigeras
med programvara som har stöd för filmerna från din kamera.
Kontrollera datormiljön
Trådlösa funktioner
Mer information om programvarukrav, kompatibilitet och stöd för nya
operativsystem finns på Canons webbplats.
Installera programvaran
1
Lära känna kameran
Hämta programvaran.
●● Använd en dator som är ansluten
till internet och gå till
http://www.canon.com/icpd/.
●● Välj webbplatsen för ditt land eller
din region.
●● Hämta programvaran.
2
Tillbehör
Följ anvisningarna som visas.
●● Dubbelklicka på den hämtade filen för
att installera den.
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Hämta och installera den senaste programvaran från Canons
webbplats.
42
Trådlösa funktioner/tillbehör
3
Spara bilder på en dator
Använd en USB-kabel (säljs separat, kamerakontakt: Micro-B) för att
ansluta kameran och spara bilderna på en dator.
(1)
(2)
1
Anslut kameran till datorn.
●● Öppna luckan (1) när kameran är
avstängd. För in kabelns mindre
stickkontakt i kamerakontakten (2)
i den riktning som visas.
●● Anslut kabelns större stickkontakt till
datorns USB-port. Mer information
om datorns USB-anslutningar finns
i användarhandboken för datorn.
2
Slå på kameran och starta
EOS Utility.
●● Flytta ON/OFF-brytaren till [ON].
●● Windows: Dubbelklicka på EOS Utilityikonen på skrivbordet.
●● Mac OS: Klicka på EOS Utility-ikonen
i Dock.
●● Nästa gång du ansluter kameran till
datorn och slår på kameran kommer
EOS Utility att starta automatiskt.
Spara bilderna på datorn.
●● Klicka på [Download images to computer/
Överför bilder till dator] → [Start automatic
download/Börja automatisk överföring].
●● När bilder sparas i bildmappen på datorn
(i separata mappar sorterade efter
datum) startar Digital Photo Professional
automatiskt och visar de överförda
bilderna.
●● När alla bilder är sparade stänger du
EOS Utility, stänger av kameran och
drar ur kabeln.
●● Använd Digital Photo Professional för att
visa bilderna på din dator. Filmer som har
importerats till din dator kan visas med
programvara som har stöd för filmerna
från din kamera.
●● När kameran ansluts till datorn första gången installeras
drivrutinerna. Det kan därför ta några minuter innan det går
att överföra bilder.
●● Du kan enkelt spara bilder på datorn genom att bara ansluta
kameran till datorn och inte använda den medföljande
programvaran, men observera följande.
-- När kameran har anslutits till datorn kan det ta några minuter
innan det går att överföra bilder.
-- Bilder som är tagna i vertikal orientering kan eventuellt sparas
i horisontell orientering.
-- RAW-bilder (eller JPEG-bilder som har tagits samtidigt som
RAW-bilder) kanske inte kan sparas.
-- Bildernas skyddsinställningar kan förloras under överföringen
till en dator.
-- Det kan uppstå problem med att spara bilder eller bildinformation
beroende på operativsystemets version, filstorlek eller använd
programvara.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
43
Trådlösa funktioner/tillbehör
4
Skriva ut bilder
Du kan enkelt skriva ut dina bilder genom att ansluta kameran till en
skrivare. På kameran kan du välja bilder för grupputskrift, göra i ordning
beställningar till fotolabb och förbereda eller skriva ut order eller bilder
för fotoböcker.
En kompakt fotoskrivare i Canon SELPHY CP Series används här som
exempel. Skärmbilderna och de tillgängliga funktionerna kan variera
mellan olika skrivare. Se även instruktionsboken till skrivaren för mer
information.
Slå på kameran.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
5
6
Välj en bild.
Gå till utskriftsskärmen.
●● Tryck på -knappen, välj [Skriv ut bild]
och tryck sedan på -knappen igen.
Enkel utskrift
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Du skriver enkelt ut dina bilder genom att ansluta kameran till en
PictBridge-kompatibel skrivare (säljs separat) med en USB-kabel
(säljs separat, kamerakontakt: Micro-B).
1
2
Se till att kameran och skrivaren
är avstängda.
Anslut kameran till skrivaren.
●● Öppna kontaktskyddet och tryck in den
mindre kontakten helt i kamerans uttag
åt det håll som visas.
●● Anslut den större kabelkontakten
till skrivaren. Mer information om
anslutningar finns i skrivarens
användarhandbok.
3
7
Skriv ut bilden.
●● Välj [Skriv ut] och tryck sedan på
-knappen.
●● Nu påbörjas utskriften.
●● Om du vill skriva ut fler bilder efter
utskriften upprepar du processen
från steg 5.
●● När du är klar stänger du av kameran
och skrivaren och kopplar från kabeln.
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Slå på skrivaren.
44
Trådlösa funktioner/tillbehör
Konfigurera utskriftsinställningar
1
Gå till utskriftsskärmen.
●● Följ anvisningarna i steg 1–6 under
”Enkel utskrift” (= 44) så öppnas
skärmen till vänster.
2
Konfigurera utskriftsinställningar
Så här anger du utskriftsformatet, oavsett om du vill lägga till datum,
filnummer eller andra inställningar. Inställningarna gäller alla bilder
i utskriftslistan.
1
Välj [Beställa kopior].
●● Välj [Beställa kopior] på [ 1]-fliken och
tryck sedan på -knappen.
Konfigurera inställningarna.
●● Välj en post och tryck sedan på
-knappen.
●● Välj ett alternativ på nästa skärm och
tryck sedan på -knappen för att återgå
till utskriftsskärmen.
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
2
Välj [Inställ.].
●● Välj [Inställ.] och tryck sedan på
-knappen.
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Lägga till bilder i utskriftslistan (DPOF)
Det går att ställa in kameran för grupputskrifter och för att beställa
utskrifter från fotolabb.
Så här väljer du upp till 998 bilder på ett minneskort och ställer in
de relevanta inställningarna (= 46), till exempel antalet kopior.
Den utskriftsinformation som du förbereder på det här sättet uppfyller
DPOF-standarderna (Digital Print Order Format).
Trådlösa funktioner
Fel och varningar
●● Välj en post och tryck sedan på
-knappen.
●● Välj ett alternativ på nästa skärm och
-knappen för
tryck sedan på
att återgå till utskriftsskärmen.
Bilaga
Index
●● Du kan inte välja RAW-bilder och filmer.
●● Det är inte säkert att alla dina DPOF-inställningar kan användas
av skrivaren eller fotolabbet.
●● Använd inte kameran till att konfigurera skrivarinställningar för
bilder med DPOF-inställningar som tagits med någon annan
kamera. Om du ändrar utskriftsinställningarna med hjälp av den
här kameran kan det hända att alla tidigare inställningar skrivs över.
●● Om [Datum] ställs in på [På] kan vissa skrivare skriva ut datumet
två gånger.
45
Trådlösa funktioner/tillbehör
3
Specificera vilka bilder som ska skrivas ut
1
Välj vilka bilder som ska skrivas ut.
●● [
●● Följ steg 1 under ”Konfigurera
utskriftsinställningar” (= 45) så
öppnas skärmen till vänster.
●● Följ anvisningarna som visas för att
lägga till bilder för utskrift.
Fotoböcker kan skapas i kameran genom att du väljer upp till 998 bilder på
ett minneskort och överför dem till programvaran på datorn, där de lagras
i en egen mapp. Den här funktionen är användbar för att beställa tryckta
fotoböcker online och för att skriva ut fotoböcker på din egen skrivare.
Lägga till bilder en och en
2
] visas.
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
-knappen för att komma
●● Tryck på
tillbaka till menyskärmen när du är klar.
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
●● I steg 2 i ”Lägga till bilder en och en”
(= 46) väljer du [Flera] så öppnas
skärmen till vänster.
●● Välj en post och tryck sedan på
-knappen.
●● Följ anvisningarna som visas för att
lägga till bilder.
Välj [Inst. för Fotobok].
Tillbehör
●● Upprepa den här proceduren om du vill
välja andra bilder.
Lägga till flera bilder i taget
Lägga till bilder i en fotobok
●● Tryck på
-knappen, välj [
[Inst. för Fotobok] och tryck på
-knappen.
Trådlösa funktioner
-knappen.
●● Om du vill ta bort bilden ur fotoboken
trycker du på -knappen igen.
[ ] visas inte längre.
●● Välj [Välj bild] eller [Flera] och tryck
sedan på -knappen.
1
Välj en bild.
●● Välj en bild och tryck på
1] →
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Använd inte kameran till att konfigurera skrivarinställningar för
bilder med DPOF-inställningar som tagits med någon annan
kamera. Om du ändrar utskriftsinställningarna med hjälp av den
här kameran kan det hända att alla tidigare inställningar skrivs över.
Välj [Välja bilder].
●● Välj [Välja bilder] och tryck på
-knappen.
●● Du kan inte välja RAW-bilder och filmer.
46
Trådlösa funktioner/tillbehör
Försiktighetsåtgärder vid hantering
●● Kameran innehåller avancerad elektronik. Undvik att tappa den eller
utsätta den för stötar.
Del 2:
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Lär dig hur du konfigurerar kameran och utför kamerans
grundfunktioner.
●● Förvara aldrig kameran i närheten av magneter, motorer eller
andra enheter som genererar starka elektromagnetiska fält. Starka
elektromagnetiska fält kan störa funktioner eller radera bilddata.
●● Om kameran eller skärmen blir smutsig eller får vattenstänk på
sig torkar du av dem med en torr och mjuk trasa, till exempel en
glasögonduk. Gnid inte för hårt.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
●● Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller organiska
lösningsmedel när du rengör kameran eller skärmen.
Uppspelning
●● Använd en blåsborste för att avlägsna damm från objektivet.
Kontakta kundtjänst om du får problem med rengöringen.
Inställningar
●● Förvara oanvända batterier i en plastpåse eller annan behållare.
Om du inte kommer använda batteriet under en längre tid ska du en
gång om året ladda det och sedan använda kameran tills batteriet
tar slut innan du lägger undan det för förvaring igen. På detta sätt
bibehålls batteriets prestanda.
Felsökning
●● Vidrör inte kamerans eller objektivets elektriska kontakter. Det kan
orsaka funktionsfel i kameran.
●● Vidrör inte bildsensorn när du har tagit bort objektivet eftersom den
lätt kan skadas när den är exponerad.
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Undvik att blockera slutaren med ett finger eller något annat föremål.
Det kan orsaka funktionsfel.
●● När du tar loss objektivet från kameran ställer du det med den bakre
änden uppåt och sätter på objektivlocket, så att du inte repar objektivet
eller de elektriska kontakterna.
●● Förutom damm som kommer in i kameran kan i vissa sällsynta
fall smörjmedel från kamerans inre komponenter lämna fläckar
på sensorns framsida. Om det finns kvar fläckar efter den
automatiska sensorrengöringen ska du kontakta kundtjänst
för att få hjälp med sensorrengöring.
●● Användaren rekommenderas att regelbundet rengöra kamerahuset
och objektivfattningen med en mjuk torkduk.
47
Trådlösa funktioner/tillbehör
Inledande förberedelser
Ladda batteriet
●● Ladda batteriet med den medföljande laddaren innan du använder
kameran. Glöm inte att ladda batteriet när det är nytt eftersom det
inte är laddat vid inköpstillfället.
●● Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom
att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
●● Problem med batteriladdaren kan aktivera en skyddskrets som
avbryter laddningen. Laddningslampan blinkar då med ett orange ljus.
Koppla ifrån batteriladdarens kontakt ur eluttaget och ta ur batteriet om
detta inträffar. Sätt i batteriet i laddaren igen och vänta en stund innan
laddaren ansluts till ett eluttag.
●● Batteriladdaren kan användas i områden med 100–240 V växelspänning
(50/60 Hz). Om kontakten inte passar i uttaget använder du en adapter
(finns i fackhandeln). Använd aldrig transformatorer för resebruk
eftersom de kan skada batteriet.
●● Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte
används. Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska
användas.
●● Du kan visa batteriets laddningsstatus genom att sätta fast batteriluckan
syns på ett laddat batteri och inte syns på ett urladdat batteri.
så att
Sätta i/ta ut batteriet och minneskortet
Trådlösa funktioner
●● Om du försöker sätta i batteriet åt fel håll kan det inte låsas fast
i kameran. Kontrollera alltid att batteriet är vänt åt rätt håll när du
sätter i det och att det låses fast.
Tillbehör
Lära känna kameran
●● Den inställning som du justerar kan förloras om du tar bort batteriet
när kameran är påslagen.
Konfiguration och basfakta
●● Innan du använder ett nytt minneskort eller ett minneskort som har
formaterats i en annan enhet måste du formatera kortet i den här
kameran.
Fotografering
●● Om minneskortet är utrustat med en spärr för skrivskydd och spärren
är i låst läge kan du inte ta några bilder. Skjut omkopplaren för att låsa
upp den.
●● Kontrollera alltid att minneskortet är åt rätt håll när du sätter i det
i kameran. Om du sätter i ett minneskort åt fel håll kan du skada
kameran.
Inställningar
Felsökning
Ställa in datum, klocka och tidszon
Fel och varningar
●● Ställ in rätt datum, tid och zon om skärmen [Datum/Klocka/Zon]
visas när du startar kameran. Information som anges på detta sätt
registreras i bildegenskaperna när du fotograferar, och informationen
används när du hanterar bilder efter fotograferingsdatum eller skriver
ut bilder som visar datumet.
●● Om du vill ställa in sommartid (1 timme framåt) ställer du in [
på skärmen [Datum/Klocka/Zon].
Uppspelning
] på [
Bilaga
Index
]
●● Om inställningarna för datum/klocka/tid har raderats ställer du in
dem igen.
48
Trådlösa funktioner/tillbehör
Använda ett objektiv
●● Du bör zooma innan du fokuserar. Fokuseringen kan rubbas om du
vrider på zoomringen efter att ha fokuserat på motivet.
●● Se till att skydda objektivet med objektivlocket när kameran inte används.
●● Vissa objektiv kan orsaka vinjettering om den inbyggda blixten används.
●● Tips för att slippa damm och fläckar
-- När du byter objektiv bör du göra det snabbt och på en plats med
så lite damm som möjligt.
-- När du förvarar kameran med borttaget objektiv ska du alltid sätta
på kamerahuslocket.
-- Torka av eventuellt damm eller smuts från kamerahuslocket innan
du ansluter det.
●● Eftersom bildsensorstorleken är mindre än 35 mm-filmformatet ser det
ut som att objektivets brännvidd ökar med ungefär 1,6×. Brännvidden för
ett objektiv på 15–45 mm motsvarar till exempel ungefär en brännvidd
på 24–72 mm på en 35-millimeterskamera.
Fästa EF- och EF-S-objektiv
●● Om du vill använda EF- och EF-S-objektiv fäster du tillvalet
EF-EOS M-monteringsadapter.
●● Om du bär eller använder en kamera med ett objektiv som är tyngre
än kameran ska du använda de stöd som finns för objektivet.
●● Kompensera för kameraskakning genom att använda ett objektiv
med inbyggd bildstabiliseringsfunktion. Objektiv med inbyggd
bildstabilisering har IS i namnet. IS står för Image Stabilizer
(Bildstabilisator).
Hålla kameran
●● Vila inte dina fingrar på blixten när du har den uppfälld.
På/av
●● När ett EF-M-objektiv har monterats på kameran och strömmen
är avstängd minskas bländaröppningen för att begränsa mängden
ljus som når kameran för att på så sätt skydda kamerans insida.
Följaktligen hörs ett lågt ljud från kameran när den slås på eller
stängs av då bländarvärdet justeras.
●● Bildsensorn rengörs när kameran slås på eller stängs av vilket också
kan orsaka ett lågt ljud. [ ] visas även när kameran är avstängd
då bildsensorn rengjorts. Om du snabbt växlar mellan att slå på och
stänga av kameran visas emellertid inte [ ]-ikonen.
●● Du kan växla till en fotograferingsmetod under visning genom
-knappen eller
att trycka ned avtryckaren halvvägs, trycka på
filmknappen eller vrida på inställningsratten.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Adaptrar kan öka objektivets minsta fokuseringsavstånd eller ändra
det största förstoringsförhållandet eller räckvidden.
●● Om den främre delen (fokuseringsringen) på objektivet roterar under
autofokuseringen ska du inte röra den roterande delen.
●● På vissa superteleobjektiv finns det ingen funktion för förinställning
av fokus.
●● När adaptern är fäst vid kameran och används med ett stativ ska
stativfästet som medföljer adaptern användas. Använd inte kamerans
stativgänga.
●● För EF-objektiv som har ett stativfäste (som superteleobjektiv) ska
stativet anslutas till objektivets stativfäste.
49
Trådlösa funktioner/tillbehör
Avtryckare
●● Om du vill vara säker på att motivet är i fokus ska du alltid börja med
att hålla ned avtryckaren halvvägs. När motivet är i fokus trycker du
ned den helt.
●● Om du tar bilder utan att först trycka ned avtryckaren halvvägs kan
det avsedda motivet bli oskarpt.
Sökare
●● Sökaren tillverkas med mycket hög precision och minst 99,99 %
av pixlarna uppfyller tillverkningskraven. I sällsynta fall kan dock
vissa pixlar vara defekta och synas som röda eller svarta punkter.
Detta innebär inte att kameran är skadad och påverkar inte de bilder
som tas med kameran.
●● Visning för sökaren och kamerans skärm kan inte vara aktiva samtidigt.
●● I vissa inställningar av sidförhållanden kan det hända att svarta staplar
visas på skärmens övre och nedre eller vänstra och högra kanter.
Dessa kommer inte att synas på bilden.
●● Skärmen aktiveras inte när du flyttar bort ögat från sökaren om du har
valt [ 4]-fliken → [Visningsinställn.] → [Visningskontroll] → [Manuell]
och sedan [Manuell visning] → [Sökare].
●● Du kan spara på batteriet genom att ställa in [Visningsprestanda] på
[ 4]-fliken till [Energispar], men sökaren och skärmvisningen kan bli
grynigare.
Skärmens vinkel och läge
Trådlösa funktioner
●● När du själv ska vara med på bilder kan du visa en spegelbild av
dig själv genom att vrida runt skärmen mot kamerans framsida.
Om du vill avbryta spegelvänd visning väljer du [ 4]-fliken →
[Spegelv. skärm] → [Av].
Tillbehör
Lära känna kameran
●● För att skärmen inte ska skadas ser du till att den alltid är stängd och
riktad mot kamerahuset, när du inte använder kameran.
Konfiguration och basfakta
●● Försök inte öka bildskärmsöppningen med våld, det kan skada kameran.
Fotografering
Ramar på fotograferingsskärmen
Uppspelning
●● Försök fotografera med -metoden om inga ramar visas, inga ramar
visas runt motiven i bilden eller om ramarna visas mot bakgrunden
eller andra områden.
Felsökning
Fel och varningar
Snabbkontrollskärm
●● Du kan också välja alternativ genom vrida på
Inställningar
-ratten.
Menyskärm
Bilaga
Index
●● Tillgängliga menyposter varierar beroende på den valda
fotograferingsmetoden.
●● Du kan konfigurera sökare och skärmljusstyrka separat
i [Skärm ljusstyrk.] på [ 2]-fliken.
●● Om du vill minska fotograferingsskärmen väljer du [ 4]-fliken →
[Sökarvisn.form.] → [Visning 2].
50
Trådlösa funktioner/tillbehör
Tangentbordet på skärmen
●● Observera att längden på och typen av information du kan ange
varierar beroende på vilken funktion du använder.
] för att radera föregående tecken. Genom att peka
●● Peka på [
på och hålla [
] intryckt tas fem tecken bort per gång.
●● För vissa funktioner visas inte [
] och kan inte användas.
●● Du kan också fylla i tecken genom att trycka på / / / -knapparna
för att välja tecken eller ikoner och sedan trycka på -knappen.
Indikatorlampa
●● Stäng inte av kameran, öppna inte luckan till minneskortet/batteriet
och skaka inte kameran när strömindikatorn är tänd eller blinkar.
Det kan skada bilderna, kameran eller minneskortet.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
51
Trådlösa funktioner/tillbehör
Autoläge
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Fotografera med Hybridauto-metoden
●● Om du vill få bättre resultat när du skapar filmsammandrag ska du rikta
kameran mot motivet i cirka fyra sekunder innan du börjar ta stillbilder.
●● Kameran tar en stillbild och spelar in ett filmklipp. Filmsekvensen,
som slutar med stillbilden och ett slutarljud, bildar ett avsnitt
i filmsammandraget.
-metoden
●● Batterikapaciteten är lägre med den här metoden än med
eftersom ett filmsammandrag spelas in för varje bild du tar.
●● Ett filmsammandrag kanske inte spelas in om du tar en stillbild direkt
eller använder kameran på
efter att du slår på kameran, väljer
andra sätt.
●● Alla ljud och vibrationer från kameran eller objektivet blir inspelade
i filmsammandrag.
] i NTSC och [
●● Kvaliteten på filmsammandrag är [
Detta varierar beroende på videoformatet.
Fotografering
Lär dig olika fotograferingsmetoder för stillbilder och filmer.
] i PAL.
●● Inga ljud spelas upp när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller
använder självutlösaren.
●● I följande fall sparas filmsammandrag som separata videofiler även
-metoden under samma dag.
om de spelades in med
-- Om filmsammandraget får en filstorlek på cirka 4 GB eller den totala
inspelningstiden överstiger cirka 29 minuter och 59 sekunder.
-- Om filmsammandraget är skyddat.
-- Om inställningarna för sommartid, videosystem, tidszon eller
copyrightinformationen har ändrats.
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Inspelade slutarljud kan inte ändras eller raderas.
●● Om du föredrar att spela in filmsammandrag utan stillbilder ska du
justera inställningen i förväg. Välj [ 2]-fliken → [Typ av sam.drag] →
[Inga stillb.].
52
Trådlösa funktioner/tillbehör
Stillbilder
●● En orange autofokusram visas om kameran inte kan fokusera när
du trycker ned avtryckaren halvvägs. I så fall tas ingen bild även
om du trycker ned avtryckaren helt.
●● Om inga människor eller motiv hittas, om motivet är mörkt eller saknar
kontrast eller om omgivningen är mycket ljus kan det ta längre tid att
ställa in fokus eller göra att det inte går att fokusera alls.
●● Blinkande slutartid och bländarvärden varnar dig om att bilderna
troligen kommer att bli suddiga på grund av kameraskakningar.
Montera i så fall kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder
för att hålla den stilla.
●● Om bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses går du närmare
motivet.
●● Om du vill ha hjälp med att ställa in skärpan kan en lampa tändas när
du trycker ned avtryckaren halvvägs, för att underlätta vid svagt ljus.
●● Vid användning av vissa objektiv kan vinjettering eller mörka
bildområden uppstå om blixten utlöses.
●● Du kan visserligen fotografera igen innan fotograferingsskärmen visas,
men den föregående bilden kan komma att avgöra vilket fokus, vilken
ljusstyrka och vilka färger som används.
Filmer
●● De svarta staplarna längst upp och längst ned på skärmen kommer
inte med på filmen.
●● När inspelningen börjar minskas uppspelningsområdet och motiv
förstoras.
●● Undvik att röra någon annan av kamerans kontroller än filmknappen
och pekskärmskontrollerna när du spelar in filmer eftersom kamerans
manöverljud då spelas in. Använd om möjligt touchskärmskontrollerna
för att justera inställningar eller för att utföra andra funktioner.
●● Mekaniska ljud från kameran och objektivet spelas också in.
●● När du börjar spela in en film ändras uppspelningsområdet och motiven
förstoras för att kraftiga kameraskakningar ska kunna korrigeras.
Om du vill spela in filmer och behålla motivens storlek kan du justera
inställningarna för bildstabiliseringen.
●● Ljudet spelas in i stereo.
●● Under filminspelning med autofokusering kan även ljud från objektivet
spelas in. Om du inte vill spela in ljud väljer du [ 5]-fliken →
[Ljudinspelning] → [Inaktivera].
●● Om du vill låsa fokus under filminspelningen väljer du [
[Filmservo-AF] → [Av].
5]-fliken →
●● Filmer som blir större än 4 GB kan delas upp i flera filer. Det finns inga
funktioner för att automatiskt spela upp filmdelarna i följd. Varje film
måste spelas upp för sig.
Motivikoner
●● Vid fotografering med metoderna
och
visar kameran en ikon
för den identifierade motivtypen och väljer sedan automatiskt optimala
inställningar för fokus, ljus i motivet och färg.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Försök fotografera med -metoden om motivsymbolen inte stämmer
överens med aktuella fotograferingsförhållanden eller om det inte går
att ta bilder med den effekten, färgen eller ljusstyrkan som du önskar.
●● Om du ändrar bildens komposition under en pågående inspelning
justeras fokus, ljusstyrka och färgton automatiskt.
●● Om minneskortet blir fullt avbryts inspelningen automatiskt.
●● Kameran kan bli varm om du spelar in filmer flera gånger under en
längre tid. Detta utgör dock inget problem.
●● Se till att dina fingrar inte blockerar mikrofonen när du spelar in filmer.
Om du råkar blockera mikrofonen kan ljudet bli dämpat eller inte
spelas in alls.
53
Trådlösa funktioner/tillbehör
Fotografera med dina favoritinställningar (Creative Assist)
●● Ta bilder som blir precis som du tänkt dig utan att du behöver känna
till några fotografiska termer. Välj mellan lättfattliga alternativ för att
medan du tittar på skärmen få en oskarp bakgrund, kunna justera
ljusstyrkan eller på andra sätt anpassa bilderna.
Justera bakgrundsoskärpa. Ju högre detta
Bakgrundsoskärpa värde är, desto skarpare bakgrund. Ju lägre
detta värde är, desto suddigare bakgrund.
Justera
ljusheten i bilden. Ju högre detta
Ljusstyrka
värde är, desto ljusare blir bilden.
Justera kontrasten. Ju högre detta värde är,
Kontrast
desto större blir kontrasten.
Justera färgintensiteten. Ju högre detta
Mättnad
värde är, desto mer färgstark blir bilden.
Ju lägre det är desto mer dämpad blir bilden.
Justera färgtoner. Välj lägre värden för att öka
Färgton1
gultoner eller lägre värden för att öka blåtoner.
Justera färgtoner. Välj lägre värden för att
Färgton 2
öka gröntoner eller lägre värden för att öka
magentatoner.
Välj mellan fem alternativ i monokrom:
[Svartvitt], [Sepia], [Blå], [Lila] eller [Grön].
Ställ in på [Av] om du vill fotografera i färg.
Monokrom
Observera att [Mättnad], [Färgton 1] och
[Färgton 2] endast är tillgängligt med
inställningen [Av].
●● [Bakgrundsoskärpa] är inte tillgängligt när blixten används.
●● För att förhindra att inställningarna återställs när du byter metoder
eller stänger av kameran ställer du in [Behåll Creative Assist-data]
på [ 2]-fliken på [Aktivera].
Spara Creative Assist-inställningar
Trådlösa funktioner
●● Du kan också specificera föredragna effekter som [Ljusstyrka],
[Kontrast], [Mättnad], [Färgton 1], [Färgton 2], [Bakgrundsoskärpa]
och [Monokrom].
●● Du kan spara upp till tre anpassade inställningar som förinställningar.
●● När du har sparat tre förinställningar kommer de du sparar därefter att
skriva över de befintliga förinställningarna. Observera att du inte kan
återställa de överskrivna förinställningarna.
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Särskilda motiv
Uppspelning
Självporträtt
Inställningar
●● Andra områden än personers hudton kan ändras vid vissa
fotograferingsförhållanden.
Felsökning
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
Fel och varningar
-ratten när
●● Du kan också anpassa effekter genom att vrida på
du har valt [ ]-metoden, trycka på -knappen och välja en effekt
som [Slät hud] eller [Oskärpa bak].
●● Inställningen för [Slät hud] som specificerats för [
inte användas med [ ]-metoden.
]-metoden kan
Bilaga
Index
] och kan inte ändras med
●● [Oskärpa bak] är inställt på [
[ ]-blixtmetoden när du har höjt blixten.
●● Om det är någon extern blixt ansluten kommer den inte att utlösas.
Slät hud
●● Andra områden än personers hudton kan ändras vid vissa
fotograferingsförhållanden.
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
●● Om du ställer in information med [ ]-metoden tillämpas den inte
med [ ]-metoden.
54
Trådlösa funktioner/tillbehör
Sport
Nattfoto utan stativ
●● Bilderna kan se korniga ut eftersom ISO-talet ökas för att passa
fotograferingssituationen.
●● Bilderna kan se korniga ut eftersom ISO-talet ökas för att passa
fotograferingssituationen.
Närbild
●● Kontrollera minsta fokuseringsavstånd för det objektiv som används
för att avgöra hur nära motivet du kan fotografera. Objektivets minsta
fokuseringsavstånd mäts mellan markeringen
(filmplanmärket)
överst på kameran och motivet.
●● Om du vill få små motiv att verka mycket större använder du ett
makroobjektiv (säljs separat).
Mat
●● Du kan också ställa in föredragen effekt genom att vrida på
-ratten
när du har valt [ ]-metoden, trycka på -knappen och välja [Färgton].
●● Dessa färgtoner kanske inte är lämpliga när de används på bilder
av människor.
●● För bilder tagna med blixt används automatiskt standardinställningarna
för färgtoner.
Panorering
●● Mer information om objektiv som är kompatibla med [
finns på Canons webbplats.
●● Bildbrus reduceras genom att flera fotograferingar kombineras till
en enda bild.
●● Håll kameran stadigt när du gör serietagningar.
●● Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan
göra att du kanske inte får de förväntade resultaten.
●● Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom
kameran bearbetar och kombinerar bilderna.
●● Försök att hålla kameran stilla om du använder blixt, eftersom
slutartiden kan vara långsammare.
HDR-motljuskontroll
●● Håll kameran stadigt när du gör serietagningar.
●● Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan göra
att du kanske inte får de förväntade resultaten.
●● Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
kameran stilla om kraftiga kameraskakningar påverkar resultatet
negativt. Stäng av bildstabiliseringen i detta fall.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Motiv i rörelse gör att bilder ser suddiga ut.
]-metoden
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
●● För bästa resultat håller du kameran stadigt i båda händerna,
med armbågarna nära kroppen och följer motivet genom att
rotera hela kroppen.
●● Det sättet att fotografera är mest effektivt för motiv som rör sig
horisontellt, som bilar eller tåg.
●● Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom
kameran bearbetar och kombinerar bilderna.
Tyst läge
●● Kan inte användas tillsammans med blixtfotografering eller serietagning.
●● En ram visas runt skärmen när bilderna tas.
●● Kameraskakning eller rörelseoskärpa kan göra bilden suddig.
55
Trådlösa funktioner/tillbehör
Använda specialeffekter
Mjuk fokus
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
Trådlösa funktioner
●● Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan
göra att du kanske inte får de förväntade resultaten.
Tillbehör
●● Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
kameran stilla om kraftiga kameraskakningar påverkar resultatet
negativt. Stäng av bildstabiliseringen i detta fall.
●● Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom
kameran bearbetar och kombinerar bilderna.
Fisheye-effekt
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
Leksakskamera
●● Följande effekter kan tillämpas på bilder med [
●● När du trycker ned avtryckaren helt tar kameran tre bilder och
kombinerar dem. Håll kameran stadigt när du fotograferar.
]-metoden.
Manuellt läge
Ställa in fotografering från enbildsskärm
Standard
Bilderna ser ut som om de är tagna med en
leksakskamera.
●● Alternativen som visas och är konfigurerbara varierar för olika
inspelningsmetoder.
Varm
Bilderna får en varmare färgton än med [Standard].
Kall
Bilderna får en kallare färgton än med [Standard].
●● Vissa inställningar konfigureras på en annan skärm som öppnas
när du väljer inställningen och klickar på -knappen. Poster som
är märkta med [
] på den andra skärmen kan konfigureras om
du trycker på
-knappen. Tryck på -knappen för att återgå
till Information från snabbkontrollskärmen.
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
Miniatyreffekt
●● En vit ram visas när du har valt [ ]-metoden vilket indikerar det
bildområde som inte kommer att bli suddigt.
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
HDR konst standard, HDR intensiv, HDR oljemålning
och HDR relief
●● Med den här metoden kan du minska de urblekta högdagrar och
detaljlösa skuggpartier som brukar uppstå vid fotografering av motiv
med hög kontrast.
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Bildens ljusstyrka (Exponering)
Justera bildens ljusstyrka (Exponeringskompensation)
●● Du kan också konfigurera den inställningen genom att välja
[ 2]-fliken → [Exp. komp./AEB].
Automatisk exponeringsvariation (AEB-fotografering)
●● Om du vill ta bort AEB-inställningen ställer du in AEB på 0, och följer
konfigureringsprocessen.
●● AEB kan inte användas tillsammans med blixt, brusreducering vid
multitagning, kreativa filter eller bulbfotografering.
●● Om exponeringskompensation redan används behandlas värdet för
den funktionen som standardexponeringsnivån för AEB.
56
Trådlösa funktioner/tillbehör
Automatisk korrigering av ljusstyrka och kontrast
(Auto ljuskorrigering)
Låsa bildens ljushet/exponering (AE-lås)
●● AE: Automatisk exponering
●● När du har låst exponeringen kan du justera kombinationen av slutartid
-ratten (Programskifte).
och bländarvärde genom att vrida på
,
eller
visas ett exponeringsvärde baserat
●● Med metoden ,
på tiden som är inställd i [Mättimer] på [ 3]-fliken.
Ändra ljusmätmetod
●● I läget [ ] är exponeringen låst på den inställning som bestämdes
när du tryckte ner avtryckaren halvvägs. I lägena [ ], [ ], och [ ]
är inte exponeringen låst när du trycker ner avtryckaren halvvägs och
bestäms i det ögonblick du tar bilden.
●● Du kan också konfigurera ljusmätmetod genom att välja [
[Ljusmätmetod].
3]-fliken →
Ändra ISO-talet
●● Du kan få mindre gryniga bilder genom att sänka ISO-talet, men det
finns en ökad risk för suddiga motiv och kameraskakningar under
vissa fotograferingsförhållanden.
●● Om du väljer ett högre ISO-tal blir slutartiden kortare, vilket kan minska
risken för suddiga motiv och kameraskakningar och öka blixtens
räckvidd. Däremot kan bilderna se gryniga ut.
●● Du kan också justera ISO-tal genom att trycka på
●● Du kan också justera ISO-tal genom att välja [
[ ISO-inställningar] → [ISO-inställning].
-knappen.
2]-fliken →
●● Korrigera ljusstyrka och kontrast automatiskt för att undvika att bilderna
blir för mörka eller får för lite eller för mycket kontrast.
●● Den här funktionen kan öka bruset under vissa
fotograferingsförhållanden.
●● Om effekten för Auto ljuskorrigering är för stark och bilderna blir för
ljusa ställer du in [ ] eller [ ].
●● Bilderna kan fortfarande bli för ljusa eller inte visa någon effekt från
exponeringskompensation under en annan inställning än [ ] om
du använder en mörkare inställning för exponeringskompensation
eller blixtexponeringskompensation. Om du själv vill ställa in önskad
ljusstyrka ska den här funktionen anges till [ ].
●● Du kan också konfigurera automatisk korrigering av ljusstyrka och
kontrast genom att välja [ 2]-fliken → [Auto ljuskorrigering].
●● Det kan finnas alternativ för serietagning med färre bilder när
inställningen är på [ ].
Fotografera ljusa motiv (Högdagerprioritet)
●● Om du ställer högdagerprioritet på [D+] eller [D+2] går det inte att
ställa in ISO-tal på mindre än 160. Auto ljuskorrigering är också inställt
på [ ] i detta fall och kan inte ändras.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Under vissa fotograferingsförhållanden kanske inte bilderna ser ut som
väntat om du väljer [D+2].
57
Trådlösa funktioner/tillbehör
Färger i bilderna
Justera vitbalans
●● Du kan välja [Auto: Bevara känslan] eller [Auto: Vitprioritet] när du
har valt [ ] och trycka på
-knappen.
●● Du kan också konfigurera den inställningen genom att välja
[ 4]-fliken → [Vitbalansering].
Egen vitbalans
●● Om du fotograferar ett vitt föremål som är för ljust eller för mörkt kan
det leda till att vitbalansen inte ställs in korrekt.
●● Välj [Avbryt] för att välja en annan bild. Välj [OK] för att använda bilden
till att läsa in vita data, men observera att vitbalansen som skapas
kanske inte är lämplig.
●● I stället för ett vitt motiv kan ett gråkort eller gråreflex 18 % (finns
i handeln) ge mer korrekt vitbalans.
●● Den aktuella vitbalansen och relaterade inställningar ignoreras när
du fotograferar ett vitt föremål.
Manuell justering av vitbalans
●● Alla korrigeringsvärden som ställts in sparas även om alternativen för
vitbalans ändras.
●● På skärmen för avancerade inställningar betyder B blått, A gult (amber)
M magenta och G grönt.
●● En korrigering av en nivå för blått/gult motsvarar en korrigering
på omkring 5 mired på ett färgtemperaturfilter. (Mired: En
färgtemperaturenhet som representerar densiteten hos
färgtemperaturfilter)
●● Du kan också konfigurera korrigeringsnivån genom att välja
[ 4]-fliken → [VB variation].
●● Du kan fotografera med automatiskt justerad vitbalans (VB-variation)
-ratten på korrigeringsskärmen. Tre bilder tas
genom att vrida på
för varje fotografering, var och en med olika färgtoner.
Manuell inställning av vitbalansens färgtemperatur
Trådlösa funktioner
●● Färgtemperaturen kan ställas in i steg om 100 K i intervallet
2 500–10 000 K.
Tillbehör
Färgrymd
Lära känna kameran
●● Adobe RGB färgrymd används oftast professionellt, exempelvis till
reklamtryck. Det rekommenderas bara om du behärskar bildbehandling,
Adobe RGB och DCF 2.0 (Exif 2.21 eller senare). Bilderna som tas
med denna färgrymd måste behandlas på en dator för att de inte ska se
alltför bleka ut på sRGB-datorer eller när de skrivs ut med skrivare som
inte är kompatibla med DCF 2.0 (Exif 2.21 eller senare).
●● Filnamnen på stillbilder som tas i Adobe RGB Färgrymd börjar med
●● ICC-profiler är inte inlagda. Mer information om ICC-profiler finns
i Digital Photo Professional användarhandbok.
●● Följande poster för bildstil är tillgängliga.
Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa
motivet. Färgerna blir mer levande, särskilt
vid fotografering av blå himmel, grönska,
solnedgångar och utomhusbilder.
Standard
Bilden får kraftigare färger och blir skarp och
klar. Lämplig för de flesta miljöer.
Landskap
Detaljrik
Neutral
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Justera färger (Bildstil)
Porträtt
Konfiguration och basfakta
Fel och varningar
Bilaga
Index
För mjuka hudtoner, med något mindre skärpa.
Lämpar sig för porträtt i närbild. Om du vill
ändra hudtoner justerar du [Färgton].
För kraftigare blå och gröna färger
och väldigt skarpa och klara bilder.
Lämplig för imponerande landskap.
För detaljerad återgivning av fina
motivkonturera och subtila texturer.
Gör bilderna lite mer intensiva.
För retuschering vid ett senare tillfälle.
Gör bilderna mer dämpade, med lägre
kontrast och naturliga färgtoner.
58
Trådlösa funktioner/tillbehör
Naturtrogen
För retuschering vid ett senare tillfälle.
Naturtrogen färgåtergivning så att färgerna
matchar motivets färger vid tagning med en
färgtemperatur på 5 200 K. Intensiva färger
dämpas för ett mjukare utseende.
Monokrom
Skapar svartvita bilder.
Egen
Du kan lägga till en ny stil baserad på
förinställningar för [Porträtt], [Landskap] eller
en Bildstilsfil och sedan justera den efter dina
önskemål.
Färgton*1
Filtereffekter*2
●● Om ingen bildstil läggs till för [
], [
] eller [
] blir
inställningarna desamma som standardinställningarna för [Auto].
●● Du kan också konfigurera bildstil genom att välja [
[Bildstil].
4]-fliken →
Anpassa bildstilar
Toningseffekt*2
●● Följande poster för bildstil är justerbara.
Styrka
Finhetsgrad
Skärpa
Tröskel
Kontrast
Färgmättnad*1
Justera nivån på kantförbättringen. Lägre
värden ger mjuka (mer oskarpa) effekter
och högre värden ger skarpare resultat.
Anger vilken finhetsgrad på kanten som
förbättringen gäller för. Välj lägre värden
för mer förbättrade detaljer.
Kontrasttröskel mellan kanter och
omgivande bildområden som bestämmer
kantförbättringen. Välj lägre värden
för att förbättra kanter som inte är så
framträdande från omgivande områden.
Observera att med lägre värden kan även
brus förstärkas.
Justera kontrasten. Välj lägre värden för
att minska kontrasten och högre värden
för att öka den.
Justera färgmättnaden. Välj lägre värden
för att få ljusare färger och högre värden
för mörkare färger.
*1
*2
Ej tillgängligt med [
].
Endast tillgängligt med [
Justera hudtonen. Välj lägre värden för
rödare färgton och högre värden för mer
gula färger.
Förstärker vita moln, trädens grönska
eller andra färger i monokroma bilder.
N: Vanlig svartvit bild utan filtereffekter.
Ye: En blå himmel ser mer naturlig ut och
vita moln ser klarare ut.
Or: En blå himmel ser något mörkare ut.
Solnedgångar får mer lyster.
R: En blå himmel ser mörk ut. Höstlövens
färger blir starka och ljusare.
G: Hudton och läppar får ett mer dämpat
utseende. Löven på träden får en
klar, grön färg.
Du kan välja följande monokroma färger:
[N:Ingen], [S:Sepia], [B:Blå], [P:Magenta]
eller [G:Grön].
].
●● I [Skärpa] används inte inställningarna [Finhetsgrad] och [Tröskel]
för filmer.
●● Om du ångrar några ändringar efter att ha justerat bildstilarna trycker
-knappen.
du på
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● [Filtereffekter] blir mer framträdande med högre [Kontrast]-värden.
Spara egna bildstilar
●● Bildstilar som du har lagt till i kameran med EOS Utility kan också
ändras.
●● Hämta användarhandböcker för programvara på Canons webbplats efter
behov. Instruktioner om nedladdning finns i ”Installera programvaran”
(= 42).
59
Trådlösa funktioner/tillbehör
Fokusering
Enkel identifiering av fokusområdet (MF-peaking)
●● Färger som visas för MF-peaking läggs inte till i dina bilder.
Välja AF-metod
●● Under väldigt ljusa förhållanden eller när man använder EF- eller
EF-S-objektiv kan fokuseringen ta längre tid eller bli felaktig för mörka
motiv eller för motiv som saknar kontrast. Mer information om objektiv
finns på Canons webbplats.
●● Du kan också ändra metoden för autofokus (AF) genom att välja
[ 6]-fliken → [AF-metod].
●● En orange autofokusram visas om kameran inte kan fokusera när
du trycker ned avtryckaren halvvägs. I så fall tas ingen bild även
om du trycker ned avtryckaren helt.
+Följande
●● När du har riktat kameran mot motivet visas en vit ram runt den
persons ansikte som kameran identifierar som huvudmotivet.
●● När kameran identifierar rörelser följer ramarna motiv som rör sig,
inom ett visst område.
●● Om det inte finns några ansikten att detektera när du riktar kameran
mot människor trycker du ned avtryckaren halvvägs så visas gröna
ramar runt andra fokusområden.
Zon AF
Trådlösa funktioner
●● Kameran fokuserar inom det angivna området. Effektivt om motivet
är svårt att fånga med [ +Följande] eller [Enpunkts-AF] eftersom du
kan ange var fokus ska ligga. Kameran fokuserar inom den vita ram
som visas. Du kan flytta den vita ramen genom att dra den eller peka
på skärmen.
●● Blå ramar visas runt de positioner som ligger i fokus om du väljer
[ 6]-fliken → [AF-funktion] → [Servo AF].
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Enpunkts-AF
●● Kameran fokuserar med hjälp av en enda AF-punkt. Effektivt för
pålitlig fokusering.
●● Du kan även flytta ramen och ange var fokus ska ligga genom att
peka på skärmen. När du vill komponera bilder med motiv placerade
vid en kant eller ett hörn utan att flytta ramen kan du först rikta
kameran för att få motivet i en autofokuspunkt och sedan hålla
avtryckaren nedtryckt halvvägs. Fortsätt att hålla avtryckaren nedtryckt
halvvägs, komponera om bilden och tryck sedan ner avtryckaren helt
(Fokuseringslås).
Förstora visningen för att kontrollera skärpan
●● Du kan också förstora visningen genom att peka på [
när AF-metoden är inställd på [
] eller [
].
Tillbehör
] på skärmen
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Med följande motiv går det inte att detektera ansikten.
-- Motiv som är långt bort eller mycket nära
-- Motiv som är mörka eller ljusa
-- Ansikten i profil, i vinkel eller som är delvis dolda
●● Kameran kan ibland felaktigt identifiera icke-mänskliga motiv som
ansikten.
-knappen visas [Ansiktsval: På] och en
●● Om du trycker på
ansiktsram ( ) visas runt ansiktet som har detekterats som huvudmotiv.
Om du trycker på
-knappen igen växlar ansiktsramen [ ] till något
annat detekterat ansikte. När du har gått igenom alla detekterade
ansikten visas [Ansiktsval: Av] och ansiktsval avbryts.
60
Trådlösa funktioner/tillbehör
Fotografera med skärpa på motivets ögon
Byta fokusinställning
●● Det kan hända att det inte går att korrekt detektera motivets ögon
beroende på motivet och fotograferingsförhållandena.
●● Om du ändrar inställningen för Kontinuerlig AF får det följande effekt.
●● Det visas ingen ram runt ögonen om inte kameran kan detektera
motivets ansikte eller ögon.
På
●● Ögonavkänning AF är inte tillgängligt om AF-metod är inställt
] eller [
] eller om AF-funktion är inställt på [
på [
Av
●● Aktivering av [Ögonavkänning AF] inaktiverar [
].
Autoservo].
●● Du kan också välja det ena ögat genom att peka på det på
skärmen och sedan växla fokus till det andra ögat genom att
-knappen.
trycka på
Fotografera med Servo AF
●● Fokus och exponering behålls där den blå autofokuspunkten visas när
du trycker ned avtryckaren halvvägs.
●● Kameran kanske inte kan fotografera medan den fokuserar, även om
du trycker ned avtryckaren hela vägen. Håll ned avtryckaren medan du
följer motivet.
●● Exponeringen är inte låst med Servo AF-metoden när du trycker
ned avtryckaren halvvägs och den bestäms inte förrän du tar bilden,
oavsett inställningar för ljusmätmetod.
●● Det går att utföra serietagningar med autofokus när du anger Servo AF.
Observera att detta minskar serietagningshastigheten. Observera
även att om du använder zoomfunktionen under serietagning kan
fokuseringen avbrytas.
●● Beroende på vilket objektiv som används, avståndet till motivet
samt motivets hastighet är det inte säkert att kameran kan ställa
in korrekt fokus.
●● En orange autofokusram visas om kameran inte kan fokusera när
du trycker ned avtryckaren halvvägs. I så fall tas ingen bild även
om du trycker ned avtryckaren helt.
●● Du kan också konfigurera Servo AF genom att välja [
[AF-funktion].
6]-fliken →
Hjälper dig att inte missa plötsliga fototillfällen, eftersom
kameran hela tiden fokuserar på motiv tills du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
Sparar på batteriet eftersom kameran inte fokuserar hela
tiden. Detta kan orsaka en fördröjd fokusering.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
●● Om kontinuerlig AF inaktiveras kan du peka på motiv för att välja dem
och ställa in fokus där.
Fotografering
Välj motiv genom att peka
Uppspelning
●● Kameran kan kanske inte följa motivet om det är för litet, rör sig för
snabbt eller om kontrasten mellan motiven och bakgrunden är för liten.
Inställningar
Blixt
●● [Inst. för inbyggd blixt] kan ställas in på standard. Välj [ 1]-fliken →
[Blixtstyrning] → [Radera inst.] → [Radera inst. inbyggd blixt].
Ändra blixtläge
●● Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå. När blixten utlöses kan
vissa objektiv också orsaka vinjettering eller mörka bildområden.
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Om det finns risk för överexponering ändrar kameran automatiskt
slutartiden och ISO-talet när bilder tas med blixt för att minska
antalet urblekta högdagrar och fotografera med optimal exponering.
När du fotograferar med blixt kan det därför hända att slutartiden
och ISO‑talen, som visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs,
inte matchar fotograferingsinställningarna.
●● Du kan också konfigurera den inställningen genom att välja
[ 1]-fliken → [Blixtstyrning] → [Blixttändning].
●● Automatisk blixt [ ]
-- Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
●● Blixt på [ ]
-- Blixten avfyras för varje bild.
●● Blixt av [ ]
-- För fotografering utan blixt.
61
Trådlösa funktioner/tillbehör
Korrigering blixtexponering
Ändra ljusmätläge för blixt
Trådlösa funktioner
●● Om det finns risk för överexponering ändrar kameran ISO-talet
automatiskt vid blixtfotografering för få färre utfrätta högdagrar
och fotografera med optimal exponering. Du kan dock inaktivera
automatisk justering av ISO-talet genom att välja [ 1]-fliken →
[Blixtstyrning] → [Korr. blixtexp] → [Av].
●● Justera blixtexponeringskompensationen när [Genomsnitt] används
så att den passar för rådande fotograferingsförhållanden.
Tillbehör
Justera blixtexponeringskompensationen
●● Även efter att blixten är utlöst ska du se till att huvudmotivet inte
rör sig innan slutarljudet har tystnat.
●● Du kan även konfigurera blixtexponeringskompensation genom
att välja fliken [ 1] → [Blixtstyrning] → [Inst. för inbyggd blixt] →
[ exp. komp].
●● Du kan även öppna skärmen [Inst. för inbyggd blixt] enligt nedan.
-- När blixten är uppfälld trycker du först på -knappen och trycker
-knappen.
sedan omedelbart på
].
-- Tryck på -knappen och välj sedan [
Fotografera med FE-lås
●● FE: Blixtexponering
●● Arbetsområdet visas med en cirkel i mitten på skärmen när FE är låst.
●● [ ] blinkar när standardexponering inte är möjligt, även om du trycker
på -knappen för att utlösa blixten. Inaktivera FE-lås genom att
trycka på -knappen när motiven ligger inom blixtavstånd.
Ändra blixtsynkroniseringen
●● [1:a ridån] används när slutartiden är inställd på 1/100 eller snabbare
även om du väljer [2:a ridån].
●● Fäst kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
den stilla och förhindra kameraskakningar. Stäng också av
bildstabiliseringen i detta fall (= 62).
Andra inställningar
Ändra inställningarna för bildstabilisering
●● Följande [Bildstab.]-poster är tillgängliga.
På
Av
Kamerarörelser eller kameraskakningar korrigeras
via inbyggd bildstabilisering i objektivet.
Stänger av bildstabilisering.
●● Bildstabilisering tillämpas endast vid fotograferingsögonblicket
med [ ]-metoden, oberoende av objektivets IS-inställning.
●● Om bildstabilisering inte förhindrar kameraskakningar kan du fästa
kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den stilla.
Du bör också välja [Av] för [Bildstab.] om du använder stativ eller på
något annat sätt försöker fästa kameran.
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● [Bildstab.] visas endast för EF-M-objektiv. Använd
bildstabiliseringsomkopplaren på objektivet istället.
62
Trådlösa funktioner/tillbehör
Kompensera för kameraskakning vid filminspelning
Korrigering för objektivaberrationer
●● Det går att få en ännu mer effektiv kompensation genom att använda
ett objektiv med kombinerad bildstabilisering, som kombinerar
objektivbildstabilisering med inbyggd digital bildstabilisering.
Mer information om objektiv som är kompatibla med kombinerad
bildstabilisering finns på Canons webbplats.
●● Följande [
Periferibelysnings­
korrigering
Digital IS]-poster är tillgängliga.
På
Förbättrad
(Vid användning
av objektiv
som stöder
kombinerad
bildstabilisering)
(Vid användning
av objektiv
som stöder
kombinerad
bildstabilisering)
Korrigera kameraskakning
vid filminspelning.
Uppspelningsområdet
minskas och motiv förstoras
något.
Kompenserar för kraftig
kameraskakning vid
filminspelning. Motiv förstoras
ytterligare.
Av
Digital
objektivoptimering
–
●● Ta några testbilder först och kontrollera effekten med det objektiv
du använder.
●● [Förbättrad] är endast tillgängligt med
Distorsions­
korrigering
-metoden.
Kromatisk
aberrations­
korrigering
Automatisk nivå
●● När du ställer in [
Digital IS] på [Aktivera] eller [Förbättrad]
är [ Auto. nivå] inställd på [Av] och kan inte ändras.
●● När inspelningen börjar minskas Uppspelningsområdet och motiv
förstoras.
Diffraktions­
korrigering
Korrigerar vinjettering som orsakas av
objektivets egenskaper. Välj [Aktivera] om du
vill visa korrigerade bilder. Mindre korrigering
utförs än den maximala mängden i Digital Photo
Professional. Om du har svårt att se effekter
från korrigeringen lägger du på periferibelysning
i Digital Photo Professional.
Korrigerar distortion som orsakas av objektivets
egenskaper. Välj [Aktivera] om du vill visa
korrigerade bilder. Observera att bilder som
korrigeras med den här metoden blir beskurna.
Om du vill kompensera för att skärpan blir något
sämre efter korrigeringen korrigerar du Bildstil
[Skärpa] efter behov.
Korrigera objektivaberration, diffraktion och
förlorad skärpa från lågpassfiltret genom att
lägga på andra optiska effekter. Om det här
alternativet aktiveras utförs korrigering med
både kromatisk aberration och diffraktion vilka
inte längre syns i menyn.
Korrigerar kromatisk aberration (kantavfärgning
runt motiv) som orsakas av objektivet. Välj
[Aktivera] om du vill visa korrigerade bilder.
Om effekterna av korrigeringen är svåra att se
kan du kontrollera genom att förstora visningen.
Korrigerar skärpeförlust från objektivets bländare.
Välj [Aktivera] om du vill visa korrigerade bilder.
Om effekterna av korrigeringen är svåra att se
kan du kontrollera genom att förstora visningen.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Beroende på fotograferingsförhållandena kan det uppstå brus i bildens
periferi om [Periferibelysn.korr.] är inställt på [Aktivera].
●● Ju högre ISO-talet är desto lägre blir korrigeringsvärdet för
periferibelysningen.
63
Trådlösa funktioner/tillbehör
●● Observera följande när du aktiverar [Digital objektivoptim.] eller
[Diffraktionskorrigering].
-- När objektivaberrations korrigeras kan den här funktionen också
göra att bruset märks mer under vissa fotograferingsförhållanden.
-- Ju högre ISO-talet är desto lägre blir korrigeringsvärdet.
-- Korrigering används inte på filmer.
Använda brusreducering vid multitagning
Trådlösa funktioner
●● Fel i bilder (på grund av exempelvis kameraskakning) kan ge oväntade
resultat. Fäst kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att
hålla kameran helt stilla.
Tillbehör
●● [Diffraktionskorrigering] korrigerar skärpeförlust, inte enbart från
diffraktion utan även från lågpassfiltret och andra faktorer. Därmed är
korrigeringen även effektiv för exponeringar med bländaren helt öppen.
●● Beroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens
periferi.
Konfiguration och basfakta
●● Fotografering med blixt ej möjlig.
Fotografering
●● Registrering av bilden på kortet tar längre tid än vid vanlig fotografering.
Du kan inte ta en annan bild förrän processen är slutförd.
Uppspelning
Lägga till data för dammborttagning på bilder
Inställningar
●● När data för dammborttagning har hämtats appliceras det på alla
tagna JPEG- och RAW-bilder. Om du ska ta viktiga bilder är det en
bra idé att hämta data för dammborttagning igen eller uppdatera dem.
Felsökning
Korrigeringsdata för objektiv
●● När [Korrigeringsdata ej tillgänglig] visas på inställningsskärmen har
inga korrigeringsdata lagts till i kameran. Observera följande om att
lägga till korrigeringsdata.
-- Objektivkorrigering för objektiv som är kompatibla med den här
funktionen är registrerad (lagrad) i kameran. Korrigeringen utförs
automatiskt när du aktiverar [Periferibelysn.korr.], [Distorsionskorrig.],
[Digital objektivoptim.] eller [Kromatisk aberr.korr.].
-- Med EOS Utility kan du kontrollera vilka objektiv som har
korrigeringsdata registrerade i kameran. Du kan också registrera
korrigeringsdata för objektiv som inte har registrerats ännu.
Om objektivet har intern korrigering av data behöver du inte
registrera informationen i kameran. Mer information hittar du
i EOS Utility användarhandbok.
-- Befintliga JPEG-bilder kan inte korrigeras.
-- Det syns inga effekter från korrigeringen på bilder när
du fotograferar med förstorad visning med funktionerna
[Periferibelysn.korr.], [Distorsionskorrig.], [Digital objektivoptim.]
eller [Diffraktionskorrigering].
-- Korrigeringsvärdet (utom diffraktionskorrigering) är lägre för objektiv
som inte tillhandahåller avståndsinformation.
-- Effekterna av korrigering för objektivaberration varierar mellan
objektiv och fotograferingsförhållanden. Med vissa objektiv och i vissa
fotograferingsförhållanden kan effekterna vara mindre märkbara.
-- Resultaten av att fotografera utan att registrera korrigeringsdata
för objektivet i kameran är desamma som att fotografera med
[Periferibelysn.korr.], [Distorsionskorrig.], [Digital objektivoptim.]
och [Kromatisk aberr.korr.] inställt på [Inaktivera].
●● Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov till
efterbilder eller så kan det omgivande området runt motivet bli mörkt.
●● Mer information om hur du använder Digital Photo Professional
(program som används med EOS-kameror) för att automatiskt sudda
bort dammkorn finns i Digital Photo Professional användarhandbok.
●● Storleken på data för dammborttagning som läggs på bilder är
försumbar och påverkar knappt bildfilens storlek.
Lära känna kameran
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Fotografera ett helvitt föremål, t.ex. ett nytt ark med vitt papper.
Eventuella mönster eller former kan misstolkas som dammdata
och påverka dammborttagningens noggrannhet.
Minska brus vid långa slutartider
●● Det kan uppstå en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom
kameran minskar bildbruset i bilderna.
●● Bildresultatet kan bli mer grynigt om du fotograferar med ett ISO-tal
på 1 600 eller högre och [Brusreduc. för lång exp.tid] inställt på [ON]
istället för på [OFF] eller [AUTO].
64
Trådlösa funktioner/tillbehör
Förval av slutartider och bländarvärden
Förval av slutartid (Tv-metod)
●●
: Tidsvärde
●● Det kan bli en fördröjning innan du kan fotografera igen när
[Brusreduc. för lång exp.tid] är inställd på [ON] eller [AUTO] och
slutartiden är 1 sekund eller långsammare eftersom kameran
bearbetar bilderna för att ta bort bildbruset.
●● Vi rekommenderar att bildstabilisering inaktiveras vid fotografering
med lång slutartid och stativ.
●● Den maximala slutartiden med blixt är 1/200 sek. Om du anger en
kortare slutartid återställer kameran automatiskt tiden till 1/200 sek.
innan bilden tas.
●● Om bländarvärdena blinkar när du trycker ner avtryckaren halvvägs
betyder det att inställningarna avviker från standardexponeringen.
Justera slutartiden tills bländarvärdet visas i vitt eller använd
säkerhetsförskjutning.
Förval av bländarvärde (Av-metod)
●●
: Bländarvärde (storleken på bländaröppningen i objektivet)
●● Om slutartiden blinkar när du trycker ner avtryckaren halvvägs
betyder det att inställningarna avviker från standardexponeringen.
Justera slutartiden tills bländarvärdet visas i vitt eller använd
säkerhetsförskjutning.
●● Den maximala slutartiden med blixt är 1/200 sek. Vid fotografering
med blixt kan kameran justera bländarvärdet så att slutartiden blir
högst 1/200 sek.
●● Bländaren ändrar bara storlek i det ögonblick bilden tas och är öppen
vid alla andra tillfällen. Därför kan skärpedjupet se smalare (grundare)
ut. Lägg till [ ] (skärpedjupskontroll) till en knapp och tryck på den för
att kontrollera området som är i fokus.
Förval av slutartider och bländarvärden (M-metoden)
●●
: Manuell
●● Vilket bländarvärde som tillåts varierar beroende på objektiv.
●● När ISO-talet är fast kan du jämföra ditt förvalda värde (anges
av positionen dit exponeringsnivåmärket flyttat sig) med
standardexponeringsnivån genom att trycka ned slutarknappen
halvvägs. Markeringen för exponeringsnivån visas som [ ] eller [ ]
när avvikelsen från standardexponeringen är mer än tre steg.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
●● När du har ställt in slutartiden och bländarvärdet kan exponeringsnivån
ändras om du justerar zoomen eller komponerar om bilden.
Fotografering
●● Om ISO-talet är låst kan skärmens ljusstyrka ändras beroende på
vilken slutartid och vilket bländarvärde du anger. Skärmens ljusstyrka
förblir däremot densamma när blixten är uppfälld och du använder [ ].
Uppspelning
●● Exponeringen kanske inte blir den förväntade när ISO-talet har
inställningen [AUTO] eftersom ISO-talet justeras för att säkerställa en
standardexponering i förhållande till slutartiden och bländarvärdet som
du har angett.
●● Auto ljuskorrigering kan ändra bildens ljushet. Om du vill behålla
Auto ljuskorrigering inaktiverat med -metoden lägger du till en
[ ]-markering vid [Av vid manuell expon] på inställningsskärmen
för Auto ljuskorrigering.
●● Beräkningen av standardexponeringen baseras på den angivna
ljusmätmetoden.
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Följande åtgärder finns tillgängliga om ISO-talet är inställt på [AUTO].
-ratten när [
] visas på
-- Vrid
exponeringskompensationslisten för att justera exponeringen.
-- Tryck på -knappen för att låsa ISO-talet. Skärmens ljusstyrka
ändras i enlighet med inställningarna.
65
Trådlösa funktioner/tillbehör
Fotografering med lång exponering (Bulb)
●● Bilderna exponeras så länge som du håller ned avtryckaren helt.
Den förflutna exponeringstiden visas under exponeringen.
●● Fäst kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla den
stilla och förhindra kameraskakningar. Stäng av bildstabiliseringen
i detta fall.
●● Bilder med lång bulbexponering kan ha mer brus och se gryniga ut.
Mängden brus kan reduceras om du väljer [ 5]-fliken →
[Brusreduc. för lång exp.tid] → [AUTO] eller [PÅ].
●● När [Skärmavtryckare] är inställd på [På] startas fotograferingen när du
trycker på skärmen en gång, och stoppas när du trycker på den igen.
Var försiktig så att du inte flyttar kameran när du pekar på skärmen.
Justera Blixtenergi
●● Du kan även öppna skärmen [Inst. för inbyggd blixt] när blixten
är uppe genom att trycka på -knappen och omedelbart trycka
på
-knappen.
Spela in filmer med förvalda slutartider och bländarvärden
(film med manuell exponering)
Anpassa kameran
Konfigurera Toucha och dra AF
●● Denna funktion är inte tillgänglig om [ 3]-fliken → [Touchkontroll] är
inställt på [Inaktivera].
●● Inställningar för touch och dra kan justeras på [ 5]-fliken →
[Touch och dra AF-inställningar] → [Positionsmetod]. Det går också att
ändra området som är tillgängligt för att toucha eller dra på kompatibla
skärmar i [Aktiv touchyta].
Absolut
Relativ
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
●● Följande poster för [Egen programmering(C.Fn)] på fliken [ 5] kan
konfigureras.
Fel och varningar
Funktionstyp
●● Med höga bländarvärden kan det ta längre tid att ställa in fokus eller
göra att det inte går att fokusera alls.
●● Du kan markera ISO-talet med [AUTO]-metoden genom att trycka
ned avtryckaren halvvägs. Om det inte går att få standardexponering
med den slutartid och det bländarvärde som du har angetts flyttas
markeringen för exponeringsnivån och anger skillnaden jämfört med
standardexponeringen. Markeringen för exponeringsnivån visas som [ ]
eller [ ] när avvikelsen från standardexponeringen är mer än tre steg.
Tillbehör
Konfigurera egen programmering
●● Beroende på slutartid kan det hända att det flimrar om du fotograferar
i lysrörs- eller LED-belysning, vilket kan synas på filmen.
●● När ISO-talet är fast kan du jämföra ditt förvalda värde (anges
av positionen dit exponeringsnivåmärket flyttat sig) med
standardexponeringsnivån genom att trycka ned slutarknappen
halvvägs. Markeringen för exponeringsnivån visas som [ ] eller [ ]
när avvikelsen från standardexponeringen är mer än tre steg.
AF-punkten flyttas dit du har touchat eller dragit på
skärmen.
AF-punkten flyttas i riktningen som du drar enligt hur
mycket du drar, oavsett var på skärmen du touchar.
Trådlösa funktioner
C.Fn I:
Exponering
Funktion
Beskrivning
Ställ in på [1:På] för alternativet att
ställa in ISO-talet till [H].
Utvidgat ISO [H] motsvarar ISO 51200 för
stillbilder eller ISO 25600 för filmer
] eller [
]).
(utom [
Om kameran är inställd på [1:Aktivera]
och det inte går att nå en
standardexponering med den slutartid
och det bländarvärde som definierats
Säkerhets­
eller
kommer
förskjutning för metoden
kameran automatiskt att ändra slutartid
och bländarvärde för att komma
närmare standardexponeringen.
Bilaga
Index
66
Trådlösa funktioner/tillbehör
Funktionstyp
C.Fn II:
Övriga
Funktion
Beskrivning
Ställ in på [1:På] för att möjliggöra
Utlös
fotografering utan objektiv på kameran,
slutaren
antingen genom att trycka på
utan objektiv
avtryckaren eller filmknappen.
Dra in
Ange om objektivet ska dras in
objektiv vid
automatiskt när kameran stängs av.
avstängning
Tryck på knappen
]/[ ]/[ ]/
[
för att aktivera
Egna
[ ]/[ ]/[ ]/[ ]/
den tilldelade
inställningar
[ ]
funktionen.
●● Peka på [
] eller tryck på -knappen på skärmen innan eller under
inspelning för att växla mellan automatiskt eller låst fokus. (Autofokus
indikeras av en grön [ ] överst till vänster om ikonen [
].)
Observera att denna ikon inte visas när [Filmservo-AF] är inställt
på [Av] på [ 4]-fliken.
●● Enligt hur du konfigurerar posterna visas tiden som krävs (
tiden för filmuppspelning (
).
●● Tryck på filmknappen igen för att stoppa filmningen.
●● Snabbrörliga motiv kan se förvrängda ut i filmer.
●● Inget ljud spelas in.
Filma med effekten av en miniatyrmodell (Miniatyreffekt-film)
]
●● Om du vill återställa standard för [Egna inställningar] väljer du fliken
[ 5] → [Egen programmering(C.Fn)] → [Egna Inställningar], trycker
på -knappen och trycker sedan på
-knappen på nästa skärm.
Spela in filmer
●● Om du vill att människor och föremål i motivet ska röra sig snabbt
under uppspelningen väljer du [
], [
] eller [
] innan du spelar
in filmen. Motivet kommer att se ut som en miniatyrmodell.
●● Inget ljud spelas in.
●● Uppskattad uppspelningshastighet och tid för en film som spelas in
under en minut är enligt följande.
Hastighet
Lära känna kameran
●● Svarta staplar visas längst upp och längst ned på skärmen med
-metoden. De svarta staplarna anger de bildområden som inte
kommer att tas med.
-metoden minskas bildvisningsområdet och motiv förstoras.
●● Om du vill justera fokus och exponering när du spelar in en film trycker
du ned avtryckaren halvvägs (kameran avger inget pipljud).
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Uppspelningstid
Cirka 12 sek.
Spela in filmer i filmläget
●● Med
) och
●● Rubba inte kameran under inspelningen.
●● [H] är inte tillgängligt som ISO-tal när [Högdagerprioritet] är inställt
på [D+] eller [D+2], även om [Utvidgat ISO] är inställt på [1:På].
-metoden går det inte att ställa in [Egna Inställningar] på [
].
Tillbehör
Spela in Timelapse-filmer (Timelapse-film)
●● Om du vill ta bort [Egen programmering(C.Fn)], väljer du [ 5]-fliken →
[Återställ inställningar] → [Återställ alla C.Fn].
●● Med
eller [
Trådlösa funktioner
Cirka 6 sek.
Cirka 3 sek.
Justera inspelningsvolymen
●● Du kan återställa den ursprungliga inpelningsvolymen genom att välja
[Auto] på inspelningsskärmen.
67
Trådlösa funktioner/tillbehör
Serietagning
Praktiska funktioner
●● Under serietagning låses fokus i den position som identifierades
när du tryckte ned avtryckaren halvvägs.
Använda självutlösaren
●● När du startar självutlösaren blinkar lampan och självutlösarljudet hörs.
●● Om du använder trådlös fjärrkontroll BR-E1, väljer du [ 1]-fliken →
[Inst. för trådlös kommunikation] → [Bluetooth-funktion] →
[Fjärrkontroll]. [ ] ändras till [ ] så snart enheterna är parkopplade
och du kan använda fjärrkontrollen till fotografering. Mer information
om parkoppling hittar du också i användarhandboken till BR-E1.
●● När du fotograferar fjärrstyrt med metoden
på [ 1]-fliken till [Aktivera].
Trådlösa funktioner
ställer du in [Fjärrkontroll]
●● Du kan också konfigurera den inställningen genom att välja
[ 1]-fliken → [Matningsmetod].
Anpassa självutlösaren
●● Även om självutlösaren är inställd har den ingen effekt om du trycker
på filmknappen för att börja spela in.
●● Det kan behövas längre tid mellan bilderna om blixten utlöses eller
om du har ställt in tagning av många bilder. Om minneskortet blir fullt
avbryts filminspelningen automatiskt.
●● När en fördröjning på mer än två sekunder angivits börjar lampan
blinka snabbare och självutlösarljudet hörs med kortare intervall två
sekunder innan bilden tas (lampan förblir tänd om blixten utlöses).
Fotografera genom att peka på skärmen (Skärmavtryckare)
●● Du kan konfigurera inställningarna för självutlösaren genom att välja
[ 5]-fliken → [Skärmavtryckare].
●● Beroende på fotograferingsförhållanden och kamerainställningar
kan kameran sluta ta bilder tillfälligt eller så kan serietagningen
bli långsammare.
Tillbehör
Lära känna kameran
●● När fler bilder har tagits kan bilderna tas långsammare.
Konfiguration och basfakta
●● Det kan uppstå en fördröjning efter bildserietagningen innan du kan
fotografera igen beroende på fotograferingsförhållanden, typ av
minneskort och hur många bilder du tog.
Fotografering
●● Fotograferingen kan gå långsammare om blixten utlöses.
●● Bilderna som visas på skärmen vid serietagning ser annorlunda ut
jämfört med de faktiska bilderna och kan verka oskarpa. Vissa objektiv
kan också få bilderna som visas på skärmen att se mörkare ut vid
bildserietagning. Bilderna sparas dock med standardljusstyrka.
●● Vid vissa fotograferingsförhållanden eller kamerainställningar kan det
hända att antalet bilder som kan tas är färre.
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Ändra bildkvalitet
●● [ ] och [ ] visar olika nivåer av bildkvalitet beroende på
komprimeringsgrad. Vid samma storlek (pixelantal) ger [ ] bättre
bildkvalitet. [ ] ger något sämre bildkvalitet, men fler bilder ryms på
minneskortet. Observera att bilder med [ ]-storlek har kvaliteten [ ].
●● Det går inte att konfigurera bildkvaliteten i
Uppspelning
Index
-metoden.
●● Du kan också konfigurera den inställningen genom att välja
[ 1]-fliken → [Bildkvalitet].
●● En orange AF-punkt indikerar att kameran inte kunde fokusera på
motivet. Ingen bild kommer tas.
68
Trådlösa funktioner/tillbehör
Ta bilder i RAW-format
Ändra bildkvaliteten för filmer
●● Kameran kan ta bilder i JPEG och RAW-format.
●● [
[
●● [
] producerar RAW-bilder med maximal bildkvalitet.
] producerar RAW-bilder med mer kompakta filstorlekar.
●● Det går inte att använda RAW-bilddata i befintligt skick för visning på
en dator eller för utskrift. Du måste först bearbeta dem i kameran eller
använda appen Digital Photo Professional för att konvertera bilderna
till vanliga JPEG- eller TIFF-filer.
●● Om du vill spara RAW-bilder (eller RAW- och JPEG-bilder som har
tagits tillsammans) till en dator ska du alltid använda programvaran
EOS Utility.
●● Mer information om relationen mellan pixelantal och antalet bilder
som får plats på ett minneskort finns i ”Inspelning” (= 88).
●● Filändelsen för JPEG-bilder är .JPG och filändelsen för RAW-bilder
är .CR3. Filnamn för JPEG och RAW-bilder som tagits samtidigt har
samma bildnummer.
●● Mer information om Digital Photo Professional och programvaran
EOS Utility finns i ”Programvara” (= 42). Hämta användarhandböcker
för programvara på Canons webbplats efter behov. Instruktioner om
nedladdning finns i ”Installera programvaran” (= 42).
●● Du kan också konfigurera den inställningen genom att välja
[ 1]-fliken → [Bildkvalitet]. Om du samtidigt vill ta bilder i både
JPEG- och RAW-format väljer du [
] eller [
] i [RAW].
●● Med [
] och [
] eller [
] är endast tillgängligt med
Trådlösa funktioner
-metoden.
] kan det ta längre tid att fokusera.
] eller [
] än vid bildkvaliteter
●● Motiven ser större ut med [
på andra nivåer. Dessutom kanske vissa funktioner inte är tillgängliga.
●● Du kan konfigurera den inställningen genom att välja [
[Filmkvalitet].
1]-fliken →
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Endast JPEG-bilder tas när [RAW] är inställt på [−] på skärmen
[Bildkvalitet] och endast RAW-bilder tas när [JPEG] är inställt på [−].
Ändra sidförhållandet
●● Det går inte att konfigurera sidförhållandet med
-metoden.
●● Du kan också konfigurera inställningen genom att välja [
[Stillbildsformat].
1]-fliken →
69
Trådlösa funktioner/tillbehör
Uppspelning
Visa stillbilder och filmer
●● Det är inte säkert att det går att visa eller redigera bilder som har fått
sina filnamn ändrade, som redan har redigerats på en dator eller som
har tagits med en annan kamera.
●● Tryck på
-knappen om du vill pausa eller fortsätta filmvisningen.
●● Du kan växla till en fotograferingsmetod under visning genom
-knappen eller
att trycka ned avtryckaren halvvägs, trycka på
filmknappen eller vrida på inställningsratten.
●● När du öppnar RAW-bilder visas linjer som anger sidförhållandet.
Linjerna visas högst upp och längst ned i bilder som har tagits med
] och till vänster och höger om bilder som har tagits
sidförhållandet [
med sidförhållandet [ ] eller [ ].
●● Om du föredrar att visa senaste bilden när du startar uppspelning efter
4]-fliken → [Visa fr. sist visad] →
att ha startat kameran väljer du [
[Inaktivera].
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Varning för överexponering (för högdagrar i bilden)
Uppspelning
Lär dig hur du visar dina stillbilder och filmer på kameran.
●● Utfrätta högdagrar blinkar på skärmen för informationsvisning när
du trycker på
-knappen under visning för att se detaljerad
information.
Index
Ljusstyrkehistogram
●● Om du trycker på
-knappen under visning för att se detaljerad
information syns ett diagram som kallas för ljusstyrkehistogram
högst upp på skärmen, med ljusstyrkans fördelning på bilderna.
Den horisontella axeln visar mängden ljusstyrka, och den vertikala
axeln visar hur mycket av bilden som finns på varje nivå av ljusstyrka.
Genom att titta på histogrammet kan du kontrollera exponeringen.
70
Trådlösa funktioner/tillbehör
RGB-histogram
Visa efter datum
●● Om du trycker på
-knappen under visning för att se detaljerad
information öppnas ett RGB-histogram med fördelning av rött, grönt
och blått på bilderna. Den horisontella axeln visar mängden ljushet
för rött, grönt eller blått, och den vertikala axeln visar hur mycket av
bilden som har den nivån av ljusstyrka. Genom att titta på det här
histogrammet kan du kontrollera bildens färgegenskaper.
●● Filmsammandrag kan visas efter datum.
Visning med pekfunktioner
●● Du kan också visa filmuppspelningspanelen om du pekar på skärmen
under filmuppspelning.
●● Under indexvisning drar du uppåt eller nedåt för att bläddra genom bilder.
●● Dra för att flytta visningspositionen under förstorad visning.
Visa bildspel
●● När du har startat visning och [Laddar bild] visas börjar bildspelet
inom några sekunder.
●● Tryck på
-knappen om du vill avsluta bildspelet.
●● Kamerans energisparfunktioner inaktiveras under bildspel.
●● Tryck på
-knappen om du vill pausa eller återuppta ett bildspel.
●● Under ett bildspel kan du också göra paus i visningen genom att peka
på skärmen.
●● Du kan använda / -knapparna för att växla till andra bilder under
uppspelningen. Du kan även snabbmata framåt eller bakåt genom
att hålla / -knapparna nedtryckta.
●● På startskärmen för bildspelet kan du välja [Inställ.] om du vill konfigurera
att bildspelet ska upprepas, visningstid per bild och övergångseffekterna
mellan bilderna.
Visa filmsammandrag
●● Filmen som har spelats in automatiskt på samma dag som
stillbildsfotograferingen spelas upp från början.
] inte längre att visas om du använder
●● Efter en stund kommer [
kameran med inaktiverad informationsvisning.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Bläddra och söka i bilder
Lära känna kameran
Leta genom bilderna i ett index
Konfiguration och basfakta
●● Tryck på
-knappen om du vill visa bilder i ett index. Antalet bilder
som visas ökas med varje tryckning på
-knappen.
●● Antalet bilder som visas minskas med varje tryckning på
-knappen.
●● En orange ram visas runt den markerade bilden.
●● Tryck på -knappen om du vill visa den markerade bilden som
enbildsvisning.
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor
●● Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder genom
att filtrera uppspelningen för att endast visa bilder som matchar dina
angivna villkor. Du kan även skydda eller radera alla bilderna samtidigt.
Gradering
Visa bilder som du har graderat.
Datum
Visa bilder som tagits ett visst datum.
Mapp
Visa bilder i en viss mapp.
Skyddad
Typ av fil
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Visa skyddade eller oskyddade bilder
på minneskortet.
Stillbilder], [
(RAW)],
Visa [
[
(RAW, RAW+JPEG)], [
(RAW+JPEG)],
[
(RAW+JPEG, JPEG)], [
(JPEG)],
[
Filmer] eller [
Filmsam.].
●● Om du vill radera sökningen trycker du på
inställningsskärmen.
-knappen på
●● Om du trycker på -knappen kan du också skydda, rotera, gradera
eller lägga på andra funktioner på endast bilder som matchar villkoren,
vilka visas med gul ram.
71
Trådlösa funktioner/tillbehör
●● Om du redigerar bilder och sparar dem som nya bilder visas ett
meddelande och bilderna som hittades visas inte längre.
●● Du kan göra samma sak genom att välja [
[Ange kriterier för bildsökn.].
3]-fliken →
Söka efter bilder med inmatningsratten
●● Om du vrider på
-ratten under visning av enstaka bilder kan
du hoppa framåt eller bakåt mellan bilderna enligt vald metod.
-ratten för att endast
●● När du har valt [ ] eller [ ], vrider du på
visa bilder som matchar villkoret eller hoppa ett angivet antal bilder
framåt eller bakåt.
●● Med [ ] kan du bara hoppa mellan bilder om det finns några som
uppfyller villkoren.
Skydda bilder
●● Om du formaterar ett minneskort raderas även skyddade bilder
från kortet.
●● Skyddade bilder kan inte raderas med hjälp av kamerans
raderingsfunktion. Du måste inaktivera skyddet om du vill
kunna radera dem i kameran.
●● Du kan även skydda bilder genom att välja [
[Skydda bilder].
1]-fliken →
Skydda enstaka bilder
●● [ ] visas när du väljer [
1]-fliken → [Skydda bilder] → [Välja bilder]
och trycker på -knappen. Gör så här om du vill ta bort skyddet (och
ta bort [ ]-visningen) – när [ ] visas trycker du på -knappen igen.
Skydda flera bilder
Gradera bilder
Trådlösa funktioner
●● Organisera bilder genom att gradera dem på en skala mellan 1 och 5
([ ], [ ], [ ], [ ], [ ] eller [ ]). Genom att endast visa bilder
med en viss gradering kan du begränsa följande funktioner till att
endast inkludera bilder med denna gradering.
-- Visning, visning av bildspel, skydd, radering eller tillägg av bilder
i en utskriftslista eller fotobok
●● Om du vill ta bort graderingar trycker du på
inställningsposten [ ] i [ ] och trycker på
-knappen, väljer
-knappen.
●● Du kan också konfigurera inställningen genom att välja [
[Gradering].
3]-fliken →
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Radera bilder
Felsökning
●● Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget.
Var försiktig när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.
Fel och varningar
●● Det går inte att radera skyddade bilder.
●● Under uppspelning av bilder som sparats i både RAW- och JPEG],
format kan du trycka på -knappen för att visa [Radera
[Radera JPEG] och [Radera
+JPEG]. Välj ett alternativ för att
radera bilden.
●● Du kan även radera bilder genom att välja [
[Radera bilder].
Bilaga
Index
1]-fliken →
Radera flera bilder
●● Så här rensar du urvalet (och tar bort [
trycker du på -knappen igen.
]-visningen) – när [
] visas
●● Om du väljer en bild som har sparats både i RAW och JPEG-format
raderas båda versionerna.
●● Du kan också ange bilder genom att välja [Skydda bilder] och sedan
[Markera omfång], [Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder på kortet].
72
Trådlösa funktioner/tillbehör
●● Du kan också ange storlek, position, orientering och sidförhållande
på beskärningsramen genom att välja [
2]-fliken → [Beskärning],
välja en bild och trycka på -knappen.
Redigera stillbilder
●● Bildredigering är bara tillgängligt när det finns tillräckligt med ledigt
utrymme på minneskortet.
Använda filtereffekter
1]-fliken → [Rotera bild].
Inaktivera automatisk rotering
●● Följande rotationsalternativ är tillgängliga för bilder med vertikal
orientering.
På
På
Av
Tillbehör
●● Du kan även flytta beskärningsramen genom att dra den på skärmen.
Rotera bilder
●● Du kan även rotera bilder genom att välja [
Trådlösa funktioner
●● För [
] kan du också välja typ av filtereffekt.
●● Du kan för [ ] även flytta ramen genom att peka på den eller dra den
längs skärmen.
Ta bort röda ögon
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Rotera bilder automatiskt under visning på både
kamera och datorer.
●● När röda ögon har korrigerats visas ramar runt de korrigerade delarna
av bilden.
Inställningar
Rotera bilder automatiskt under visning på datorer.
●● Vissa bilder korrigeras eventuellt inte korrekt.
Felsökning
Rotera inte bilder automatiskt.
Lägga på dina favoriteffekter (Creative Assist)
Ändra storlek på bilder
●● Det går inte att redigera bilder som har tagits med ett pixelantal på [
].
●● RAW-bilder kan inte redigeras.
●● Det går inte att ändra storleken på bilder till ett högre pixelantal.
●● Du kan också konfigurera den inställningen genom att välja
2]-fliken → [Ändra storlek].
[
Beskärning
●● RAW-bilder kan inte redigeras.
●● När kameran har analyserat bilden visas [AUTO1], [AUTO2] eller
[AUTO3] som en rekommenderad förinställning.
●● Du kan också specificera föredragna effekter som [Ljusstyrka],
[Kontrast], [Mättnad], [Färgton 1], [Färgton 2] och [Monokrom].
Bilaga
Index
Bearbeta RAW-bilder med kameran
●● Bilder som skapas med bearbetning i kameran matchar inte exakt
de bilder som bearbetas med Digital Photo Professional.
●● Det går inte att beskära bilder som redan har beskurits en gång.
●● På skärmen för bearbetningsvillkor kan du även välja en effekt för
-ratten.
valt bearbetningsvillkor genom att vrida
●● Det går inte att ändra storlek eller använda kreativa filter på
beskurna bilder.
●● Om du vill visa en förstorad bild på skärmen för bearbetningsvillkor
trycker du på -knappen.
●● Beskurna bilder kommer att ha ett lägre pixelantal än obeskurna bilder.
●● Det går också att ställa in kameran för RAW-bildbearbetning
2]-fliken →
från snabbkontrollskärmen genom att välja [
[Snabbkontroll RAW-bearbetning] → [RAW-bildbearbetning].
●● Vid förhandsgranskningen av den beskurna bilden kan du ändra
beskärningsramens storlek, flytta den eller justera sidförhållandet.
Fel och varningar
73
Trådlösa funktioner/tillbehör
Bearbeta flera bilder
Minska filstorlekar
●● Välj [
2]-fliken → [RAW-bildbearbetning] → [Välja bilder], tryck på
-knappen och tryck sedan på / -knapparna för att välja en bild.
Tryck på -knappen om du vill markera posten som vald ([ ]).
Upprepa den här proceduren om du vill välja andra bilder. Bearbeta
bilderna när du är klar.
●● Tryck på
-knappen igen om du vill ta bort valet. [
] visas inte längre.
Trådlösa funktioner
●● Bildkvaliteten efter kompression är enligt nedan.
Före kompression
Efter kompression
,
Lära känna kameran
,
,
,
Bearbeta en serie bilder
Konfiguration och basfakta
Fotografering
●● Välj [
2]-fliken → [RAW-bildbearbetning] → [Markera omfång],
tryck på -knappen och specificera sedan en serie bilder. Bearbeta
bilderna när du är klar.
Redigera filmer
●● Redigerade filmer kan inte sparas i komprimerat format om du väljer
[Skriv över].
Redigera filmsammandrag
●● När [Radera klippet?] visas raderas kapitlet och filmsammandraget
skrivs över när du väljer [OK] och trycker på -knappen.
Ta bort början/slutet av filmer
●● Om du vill avbryta redigering trycker du på
och trycker sedan på -knappen.
Tillbehör
-knappen, väljer [OK]
●● Om du vill radera och skriva över ursprungsfilmen med den redigerade
filmen väljer du [Skriv över] på skärmen för att spara redigerade filmer.
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
●● Om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet är bara
[Skriv över] tillgängligt.
●● Om batteriet laddas ur helt medan filmen sparas kan det hända att
filmen inte sparas.
●● När du redigerar filmer bör du om möjligt använda ett fulladdat batteri,
eller sätta i en strömadapter och ansluta en nätadapter (båda säljs
separat).
Extrahera bildrutor från 4K-filmer som stillbilder
●● Välj [ ] på skärmen för bildredigering om du vill spara en bildruta
som stillbild.
74
Trådlösa funktioner/tillbehör
Justera grundläggande kamerafunktioner
●● Dessa inställningar konfigureras på flikarna [ ] och [ ]. Om du vill kan
du anpassa vanliga funktioner så att kameran blir lättare att använda.
Ändra tiden för uppspelning efter fotografering
●● Följande poster är tillgängliga.
2 sek.,
4 sek.,
8 sek.
Vänta
Av
Bilder visas under den specificerade tiden. Du kan ta en
till bild genom att trycka ned avtryckaren halvvägs igen,
även om en bild visas på skärmen.
Bilder visas tills du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Inga bilder visas efter fotograferingen.
Skapa eller välja mappar
●● Mapparna får sina namn enligt modellen 100CANON, ett tresiffrigt
mappnamn följt av fem bokstäver eller siffror.
●● Det går att skapa mappar som numreras enligt intervallet 100–999.
Inställningar
Lär dig att konfigurera kamerans grundfunktioner.
Gör kameran enklare att använda genom att anpassa eller justera
grundfunktionerna.
Filnumrering
●● De bilder du tar numreras automatiskt i den ordning de tas (0001–9999)
och sparas i mappar med upp till 2 000 bilder i varje. Du kan ändra hur
kameran tilldelar filnummer. Följande poster är tillgängliga.
Kontinuerlig
Auto återst
Man. återst
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Bilder numreras i nummerordning (tills en bild
med nummer 9999 tas/sparas), även om du byter
minneskort.
Numreringen återställs till 0001 när du byter
minneskort eller när en ny mapp skapas.
Automatisk återställning utförs manuellt.
●● Oavsett vilket alternativ som valts här kan bilder numreras
i nummerordning från det sista numret på de befintliga bilder som
finns på ett nyinsatt minneskort. Använd ett tomt (eller formaterat)
minneskort om du vill börja spara bilder från 0001.
75
Trådlösa funktioner/tillbehör
Formatera minneskort
●● Om du formaterar eller raderar data på minneskortet ändras kortets
filhanteringsinformation. Data på kortet tas inte bort fullständigt.
När minneskortet kasseras eller byter ägare bör du se till att den
personliga informationen på kortet är skyddad, till exempel genom
att fysiskt förstöra kortet.
●● Den uppgift om minneskortets totala kapacitet som visas på
formateringsskärmen kan vara mindre än den angivna kapaciteten.
Lågnivåformatering
●● En lågnivåformatering tar längre tid än den första formateringen,
eftersom data raderas från alla lagringsområden på minneskortet.
●● Du kan avbryta en lågnivåformatering som pågår genom att välja
[Avbryt]. Då kommer alla data att ha raderats, men det går att
använda minneskortet som vanligt.
Använda Ekoläge
●● Skärmen blir mörk cirka två sekunder efter att du slutat använda
kameran. Cirka tio sekunder senare stängs skärmen av. Kameran
stängs av när den inte har använts på tre minuter.
●● Om du trycker ned avtryckaren halvvägs när skärmen har stängts av,
slås skärmen på och du kan fortsätta fotografera.
Energisparfunktion
●● För att spara på batteriet ska du normalt välja [ 2]-fliken →
[Energispar] → [Autom avstängn] → [1 min.] och ställa in [Skärm av]
på [1 min.] eller mindre.
●● [Skärm av] och [Autom avstängn] är inte tillgängliga om du har valt
inställningen [På] för Ekoläge.
Anpassa skärmens fotograferingsinformation
●● Du kan helt anpassa vilken information som visas när du trycker
på
-knappen om du väljer [ 4]-fliken → [Fotograferingsinfo] →
[Skärminformation].
●● Om du vill visa ett mindre rutnät väljer du [ 4]-fliken →
[Fotograferingsinfo] → [Rutnät].
●● Om du vill växla från ett ljusstyrkehistogram till ett RGB-histogram eller
justera visningsstorleken väljer du [ 4]-fliken → [Fotograferingsinfo] →
[Histogram].
●● Du kan byta format på sökarvisningen genom att välja [ 4]-fliken →
[Sökarvisn.form.].
Anpassa skärmens visningsinformation
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
●● Till vänster på skärmen för anpassad visning kan du se ett exempel
på en anpassad visning.
Felsökning
●● Om du vill visa information om inställningar för Creative Assist lägger du
till ett [ ]-märke till [2] i [ 4]-fliken → [Visningsinformationsdisplay].
Nu visas informationen när du trycker på
-knappen.
Fel och varningar
Justera touchskärmen
●● Öka känsligheten på touchskärmen om din beröring inte enkelt
detekteras av kameran.
Bilaga
Index
●● Vidta följande försiktighetsåtgärder när du använder touchskärmen.
-- Skärmen är inte tryckkänslig. Använd inte skarpa objekt som naglar
eller kulspetspennor för pekfunktioner.
-- Utför inga pekfunktioner med våta fingrar.
-- Om du utför pekfunktioner när skärmen eller dina fingrar är våta kan
det hända att kameran inte reagerar, eller inte fungerar som den
ska. Stäng i så fall av kameran och torka av skärmen med en trasa.
-- Använd inte skärmskydd eller självhäftande film som är köpt separat.
Det kan göra att pekfunktionerna fungerar sämre.
●● Kameran kan vara mindre responsiv om du utför pekfunktioner snabbt
när inställningen är inställd på [Känslig].
76
Trådlösa funktioner/tillbehör
Rengöra bildsensorn
Ställa in registrering av copyrightinformation på bilder
Trådlösa funktioner
Aktivera sensorrengöring
●● Informationen som du fyller i på skärmen för copyrightinformation
registreras på de bilder du tar.
●● Sensorrengöringen fungerar även när inget objektiv är fäst. Om inget
objektiv är fäst ska du inte föra in fingret eller spetsen på en gummiblåsa
längre än till objektivfattningen, eftersom det kan skada slutarridåerna.
●● Om du vill kontrollera den ifyllda informationen väljer du [ 5]-fliken >
[Copyright information] > [Visa info om copyright] och trycker sedan
på -knappen.
●● Rengör kameran stående på ett skrivbord eller annan yta för bästa
resultat.
●● Du kan också använda EOS Utility när du vill ange, ändra och ta bort
information om copyright på kameran. Vissa tecken som har skrivits
in från programvaran kanske inte visas på kameran men kommer att
lagras korrekt i bilderna.
Konfiguration och basfakta
●● När du har sparat bilderna på en dator kan du använda programvaran
för att kontrollera den copyright-information som registrerats i bilderna.
Uppspelning
●● Upprepad rengöring leder inte till märkbart bättre resultat. Observera
] inte är tillgängligt direkt efter en rengöring.
att [Rengör nu
●● Kontakta kundtjänst om det finns damm eller något annat material
på bildsensorn som inte avlägsnas med rengöringsfunktionen.
Manuell sensorrengöring
●● Bildsensorn är mycket känslig. Rengör sensorn försiktigt.
●● Använd inte en borstförsedd gummiblåsa. Sensorn kan skadas
av borsten.
●● För inte in gummiblåsans spets i kamerans objektivfattning. Det kan
skada slutarridåerna.
●● Använd aldrig tryckluft eller gas för att rengöra sensorn. Kraften
i tryckluften kan skada sensorn och eventuell gas som fäster och
fryser på sensorn kan också skada den.
●● Om sensorn inte blir ren med hjälp av gummiblåsan rekommenderas
att du låter den rengöras av kundtjänst.
Tillbehör
Lära känna kameran
Fotografering
●● Hämta EOS Utility användarhandbok från Canons webbplats om det
behövs. Instruktioner om nedladdning finns i ”Installera programvaran”
(= 42).
Inställningar
Ta bort all information om copyright
Fel och varningar
●● Du kan samtidigt ta bort information om upphovsman och copyright men
copyrightinformation som redan är registrerad på bilder tas inte bort.
Återställa kamerans standardinställningar
Felsökning
Bilaga
Index
Återställa kamerans standardinställningar
●● Grundinställningar som [Språk
inte till standard.
] och [Datum/Klocka/Zon] återställs
77
Trådlösa funktioner/tillbehör
Trådlösa funktioner
Ström
Tillbehör
Det går inte att ladda batteriet.
●● Använd inga andra batterier än Canon-batteriet LP-E12 i original.
Batteriladdarens lampa blinkar.
●● Laddarlampan blinkar orange och en skyddskrets slutar ladda ifall (1) det
uppstår problem med batteriladdaren eller batteriet eller (2) om det inte går
att kommunicera med batteriet (när annat än Canon-batteri används). Om (1)
uppstår kopplar du bort laddaren, sätter tillbaka batteriet och väntar 2–3 minuter
innan du ansluter laddaren igen. Om problemet kvarstår kontaktar du kundtjänst.
Skärmen ser märklig ut vid svagt ljus.
●● Skärmljusstyrkan ökar automatiskt när du fotograferar i svagt ljus för att du bättre
ska kunna se bildernas komposition. Den ljushet som bilden på skärmen har kan
dock skilja sig från bildernas faktiska ljusstyrka. Observera att förvrängningar och
hackiga rörelser på skärmen inte påverkar bilderna du tar.
Skärmen ser märklig ut vid fotografering.
Felsök problem med kameran enligt beskrivning i detta avsnitt.
Om problemet kvarstår kontaktar du kundtjänst.
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Fotografering
Felsökning
Lära känna kameran
●● Observera att följande visningsproblem inte lagras i stillbilder, men spelas in
i filmer.
-- Skärmen kan flimra och vågräta staplar synas när du fotograferar
i lysrörsbelysning eller LED-belysning.
●● Kameran kan inte fokusera om du är närmare motivet än objektivets minsta
fokuseringsavstånd. Objektivets minsta fokuseringsavstånd står tryckt på
objektivet. Objektivets minsta fokuseringsavstånd mäts mellan markeringen
(filmplanmärket) överst på kameran och motivet.
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Serietagningen avbryts plötsligt.
●● Serietagning avbryts automatiskt efter ca 1 000 bilder under samma tagning för
att skydda kameran. Lyft fingret från avtryckaren ett ögonblick innan du fortsätter
fotografera.
Filminspelning eller uppspelning avbryts plötsligt.
●● För [
] eller [
UHS‑hastighetsklass 3.
] använder du ett minneskort med
78
Trådlösa funktioner/tillbehör
Bilder innehåller linjeformigt brus eller ett moarémönster.
●● Beroende på motiv kan vissa bilder uppvisa linjeformigt brus eller ett
moarémönster.
Detta kan särskilt inträffa under följande förhållanden.
-- När motiv har smala horisontella ränder eller rutiga mönster.
-- När det finns solsken eller andra starka ljuskällor som lyser i eller i närheten
av fotograferingsskärmen.
I dessa situationer kan brus och moaré minskas med hjälp av följande åtgärder.
-- Ändra storlek på motivet genom att justera fokuseringsavståndet eller
zooma in/ut.
-- Komponera om bilden så att de starka ljuskällorna inte syns
i fotograferingsskärmen.
-- Använd ett motljusskydd för att förhindra att det starka ljuset når objektivet.
●● Om du flyttar eller lutar objektivet när du använder ett TS-E-objektiv kan
linjeformigt brus eller moarémönster uppstå i bilden.
Kan inte ansluta till kopplingspunkten.
●● Kontrollera att kanalen för kopplingspunkten är inställd på en kanal som
stöds av kameran (= 90). Obs! Vi rekommenderar att du anger en kanal
som stöds manuellt i stället för att använda automatisk tilldelning av kanal.
Det går inte att parkoppla med en smartphone via Bluetooth.
●● Det går inte att parkoppla med en smartphone via Bluetooth om du använder den
trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 med [Bluetooth-funktion] inställt på [Fjärrkontroll].
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Spela in filmer
Felsökning
Motiven ser förvrängda ut.
●● Motiv som passerar framför kameran med hög hastighet kan se förvrängda ut.
Visa
Fel och varningar
Bilaga
[###] visas.
●● [###] visas när antalet bilder på ett minneskort överskrider det antal som kan visas.
Index
Wi‑Fi
Det går inte att öppna Wi‑Fi-menyn genom att trycka på
-knappen.
●● Wi‑Fi-menyn är inte tillgänglig när kameran är ansluten till en dator eller skrivare
med kabel. Koppla från kabeln.
Det tar lång tid att skicka bilder. / Den trådlösa anslutningen är bruten.
●● Använd inte kameran i närheten av källor som kan störa Wi‑Fi-signalerna,
till exempel mikrovågsugnar eller annan utrustning som använder sig av
2,4 GHz-bandet.
●● Håll kameran närmare den andra enheten du försöker att ansluta till (t.ex. en
kopplingspunkt) och se till att det inte finns några hinder mellan enheterna.
79
Trådlösa funktioner/tillbehör
Trådlösa funktioner
Felkoder
●● Om det uppstår problem med kameran visas felkoder (i formatet Errxx) och
rekommenderade åtgärder.
Nummer
01
02
Meddelande och åtgärd
Kommunikationen mellan kameran och objektivet är felaktig.
Rengör objektivkontakterna.
→ ‌Rengör de elektriska kontakterna på kamera och objektiv,
använd ett Canon-objektiv eller sätt tillbaka batteriet.
Kortet kan inte läsas. Sätt i kortet på nytt/byt kort eller
formatera kortet med kameran.
→ Sätt tillbaka minneskortet, använd ett annat kort eller
formatera kortet.
Kan inte spara bilder eftersom kortet är fullt. Byt kort.
04
10, 20, 30,
40, 50, 60,
70, 80, 99
Fel och varningar
→ Använd ett annat minneskort, radera bilder som inte
behövs eller formatera kortet.
Ett fel uppstod under fotograferingen. Stäng av kameran och
starta den igen eller återinstallera batteriet.
→ ‌Använd ON/OFF-brytaren, sätt tillbaka batteriet eller
använd ett Canon-objektiv.
*Om problemet kvarstår skriver du ner felkoden (Errxx) och kontaktar kundtjänst.
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Om det visas ett felmeddelande ska du göra följande.
80
Trådlösa funktioner/tillbehör
Wi‑Fi
Enhet med samma IP adress finns i valt nätverk
●● Återställ IP-adressen så att alla konflikter med andra enheter elimineras.
Frånkopplad/Det gick inte att skicka bilden
●● Du kanske befinner dig på en plats där Wi‑Fi-signalerna störs.
●● Använd inte kamerans Wi‑Fi-funktion i närheten av mikrovågsugnar eller andra
enheter som använder sig av 2,4 GHz-bandet.
●● Håll kameran närmare den andra enheten du försöker att ansluta till (t.ex. en
kopplingspunkt) och se till att det inte finns några hinder mellan enheterna.
●● Kontrollera om det är fel på den anslutna enheten.
Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på servern
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
●● Ta bort bilder som du inte behöver från servern och kontrollera det lediga
utrymmet innan du börjar överföra igen.
Inställningar
Kontrollera nätverksinställningarna
Felsökning
●● Kontrollera att det går att ansluta datorn till internet med de aktuella
nätverksinställningarna.
Fel och varningar
Bilaga
Index
81
Trådlösa funktioner/tillbehör
Information som visas på skärmen
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Vid fotografering
(39)
(16)
(19)
(14) (15) (17) (18)
Del 3:
Bilaga
(1)
(38)
(4)
(20)
(40)
(41)
(21)
(22)
Konfiguration och basfakta
(2)
(23)
(3)
(24)
(42)
(25)
(43)
(26)
(27)
(5)
(6)
( 7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(29)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(28)
(30)
Uppspelning
Inställningar
Fel och varningar
(36) (37)
(45) (46) (47) (48)
Fotografering
Felsökning
Bilaga
(54)
(44)
Lära känna kameran
(55)
Index
(49) (50) (51) (52) (53)
Nyttig information vid användning av kameran.
(1)
Fotograferingsläge, motivsymbol
(2)
AF-metod
(3)
AF-funktion
(10) Wi‑Fi-signalstyrka
(4)
Hjälplinjer
(11) Skärmavtryckare
(5)
Matningsmetod/självutlösare
(12) Bluetooth-anslutningsstatus
(6)
Ljusmätmetod
(13) AE-lås
(7)
Vattenpass
(14) Brusreducering för höga ISO
(8)
Stillbildskvalitet
(komprimering, pixelantal)
(15) Antal bilder som kan tas
(9)
Filmkvalitet (pixelantal,
bildfrekvens)
(16) Maximalt antal bilder i en bildserie
82
Trådlösa funktioner/tillbehör
(17) Återstående tid
(36) Bluetooth-anslutning
av smartphone,
GPS‑hämtningsstatus
(18) Batterinivå
(19) AF-punkt
(37) Högdagerprioritet
(20) Histogram
Under uppspelning
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Infovisning 1
(38) Manuell fokusering
(21) Ram för ljusmätning
(22) Snabbkontrollskärm
(23) Vitbalans
(24) Bildstil
(39)
Antal bilder
(40)
Tid som krävs
(41)
Intervall
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
(42) Vitbalanskorrigering
(25) Auto ljuskorrigering
(43) Miniatyreffekt-film
(26) Kreativa filter
(27) Sidförhållande för stillbilder
(28) Blixtläge
(29) Blixtexponeringskompensation/
blixtnivåreglering
(44) Filmservo-AF
(45) Visningsprestanda
(46) Ekoläge
(47) Bildstabilisering
(30) Förstora
(48) Digital IS för filmer
(31) Exponeringssimulering
(49) Ljudinspelningsläge
(32) ISO-tal
(50) Vindbrusfilter
(33) Slutartid
(51) Dämpare
(34) Bländarvärde
(52)
(35) Exponeringskompensation
(53) Automatisk nivå
Automatisk långsam slutare
Uppspelning
(1)
Bild som visas/antal bilder totalt
(8)
Slutartid
(2)
Batterinivå
(9)
Bländarvärde
(3)
Wi‑Fi-signalstyrka
(10) Nivå för exponeringskompensation
(4)
Bluetooth-anslutningsstatus
(11) ISO-tal
(5)
Gradering
(12) Högdagerprioritet
(6)
Skydd
(13) Bildkvalitet*
(7)
Mappnummer - filnummer
*Bilder som tas med kreativa filter, storleksändring, beskärning eller borttagning
]. Beskurna bilder är märkta med [ ].
av röda ögon är märkta med [
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
(54) AE-lås för filmer
(55) AF/MF-indikator
Batterinivå
En ikon eller ett meddelande på skärmen anger batteriets laddningsnivå.
Visa
Information
Tillräckligt laddat
Något urladdat, men tillräckligt
(blinkar rött)
Nästan helt urladdat - ladda batteriet snart
Urladdat - ladda batteriet omedelbart
83
Trådlösa funktioner/tillbehör
Infovisning 2
Infovisning 5
Visar information bildstilsinformation. Informationen överst på skärmen
är samma information som visas på skärmen Infovisning 2.
Infovisning 6
Visar brusreduceringsinställningar för lång exponeringstid och höga
ISO‑tal. Informationen överst på skärmen är samma information som
visas på skärmen Infovisning 2.
Infovisning 7
(1)
Fotograferingsdatum/-tid
(10) Vitbalanskorrigering
(2)
Histogram
(11) Bildstilsinställningar
(3)
Fotograferingsläge
(12) Blixtexponeringskompensation
(4)
Slutartid
(13) Ljusmätmetod
(5)
Bländarvärde
(14) Auto ljuskorrigering
(6)
Nivå för exponeringskompensation
(15) Redigerad*1
(7)
ISO-tal
(16) Bildkvalitet*2
(8)
Högdagerprioritet
(17) Inspelningstid för film
(9)
Vitbalans
(18) Bildstorlek
*1
*2
Visas på bilder med kreativa filter, storleksändringar, beskärning eller minskning
av röda ögon applicerat.
Beskurna bilder är märkta med [ ].
Visar objektivets korrigeringsdata samt information om korrigering av
periferibelysning, kromatisk aberration och diffraktion. Informationen
överst på skärmen är samma information som visas på skärmen
Infovisning 2.
Infovisning 8
Visar information om bildmottagare och status för skickandet.
Informationen överst på skärmen är samma information som
visas på skärmen Infovisning 2.
Infovisning 9
Visar GPS-information. Informationen överst på skärmen är samma
information som visas på skärmen Infovisning 2.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Infovisning 3
Visar objektivnamn, brännvidd och ett RGB-histogram. Observera att hela
objektivnamnet kanske inte får plats på skärmen. Informationen överst på
skärmen är samma information som visas på skärmen Infovisning 2.
Infovisning 4
Visar information om vitbalans. Informationen överst på skärmen är
samma information som visas på skärmen Infovisning 2.
84
Trådlösa funktioner/tillbehör
Tekniska data
Typ
Kategori.................................................Kompakt systemkamera
med autofokus och
exponeringsautomatik
Bildsensor
Bildstorlek
Fotograferingsskärmens storlek
(storlek på tagen bild).............................Cirka 22,3x14,9 mm
Antal pixlar
Effektiva pixlar på kameran
(pixelantalet kan minska pga
bildbehandling)......................................Cirka 24,1 megapixlar
Totalt pixelantal..................................Cirka 25,8 megapixlar
Sidförhållande........................................3:2
Fokusfunktion
Stillbild
TTL-autofokus...............................One-Shot AF, Servo AF
Kontinuerlig AF..............................Finns
MF (manuell fokusering)....................MF peaking, elektronisk
manuell fokusering på objektiv
(fokus justeras manuellt efter
One-Shot AF)
Film
MF (manuell fokusering)....................MF peaking, elektronisk
manuell fokusering på objektiv
(fokus justeras manuellt efter
One‑Shot AF)
Filmservo-AF (fixerat på AF för
filmer med hög bildfrekvens)...............Finns
Förstorad visning i Live View.............Cirka 5x / cirka 10x
Toucha och dra AF.................................Finns
Ögonavkänning AF
(fixerat på One-Shot AF).............................Finns
AF-hjälpbelysning..................................Inbyggd LED-belysning
Rengöringsfunktion (Auto/Manuell)..........Finns
Exponeringsinställning
Fokuskontroll
AF-metod...............................................Ansikte+Följande AF, Zon AF,
Enpunkts-AF
Ansikte+Följande AF
AF-punkter (max.)
(ändras automatiskt beroende
på objektivtyp)...................................143/99 punkter
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Ljusmätmetod
Stillbild...............................................Realtidsmätning med bildsensorn
(Evaluerande ljusmätning,
Utsnittsmätning, Spotmätning,
Centrumvägd genomsnitt)
Film....................................................Realtidsmätning med bildsensorn
(Centrumvägd genomsnitt)
Zon AF
Autofokusramar (max.)....................25 ramar
Intervall för fokuseringsljusstyrka
Intervall för mätning av ljusstyrka (rumstemperatur 23 °C, ISO 100)
Stillbild
EV-värde.......................0–20
Film
EV-värde.......................0–20
(rumstemperatur 23 °C, ISO 100,
när du använder EF-M22mm F2 STM)
Exponeringsinställning
Stillbild...............................................Programautomatik, Tidsförval AE,
Bländarförval AE, Manuell
exponering
EV-värde........................................–2–18
Trådlösa funktioner
85
Trådlösa funktioner/tillbehör
Exponeringsinställning
Stillbild
Exponeringskompensation............±3 steg i 1/3-steg
Programskifte................................Finns
AE-lås............................................Manuell/Auto
Automatisk
exponeringsvariation.....................±2 steg i 1/3-steg (kan användas
tillsammans med manuell
kompensation)
Film
Exponeringskompensation............±3 steg i 1/3-steg
AE-lås............................................Manuell
ISO-tal (rekommenderat exponeringsindex)
Stillbild
Intervall för ISO Auto
Lägsta tal (metoden Auto).............ISO 100
Högsta tal (metoden Auto)............ISO 6 400
Inställning av gräns för
högsta tal i ISO Auto..................Metoderna P, Tv, Av och M när
manuell filmexponering har valts
Tillgängliga inställningar av tal (P-metod)
Lägsta tal...................................ISO 100
Högsta tal..................................ISO 25 600
Utökning....................................ISO 51 200
Antal steg som kan ställas in.....1/3-steg
Film
4K (3840 x 2160)
Automatiska inställningar
Lägsta tal...............................ISO 100
Högsta tal..............................ISO 6 400
Manuella inställningar
Lägsta tal...............................ISO 100
Högsta tal..............................ISO 6 400
Utökning................................ISO 6 400
Full HD (1920 x 1080)
Automatiska inställningar
Lägsta tal...............................ISO 100
Högsta tal..............................ISO 12 800
Manuella inställningar
Lägsta tal...............................ISO 100
Högsta tal..............................ISO 12 800
Utökning................................ISO 25 600
HD (1280 x 720)
Automatiska inställningar
Lägsta tal...............................ISO 100
Högsta tal..............................ISO 12 800
Manuella inställningar
Lägsta tal...............................ISO 100
Högsta tal..............................ISO 12 800
Utökning................................ISO 25 600
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
86
Trådlösa funktioner/tillbehör
Vitbalans
Inställningar för vitbalans.......................Auto, (Bevara känslan, Vitprioritet)
Dagsljus, Skugga, Moln,
Glödlampa, Lysrör, Blixt, Egen,
Färgtemperatur
Vitbalanskorrigering...............................Finns
Slutare
Metod.....................................................Elektroniskt styrd filmplanslutare
(filmplan, skärmavtryckare)
Tyst slutare............................................Finns
Slutartid
BULB (fotograferingsmetod: endast M)....Finns
Totalt intervall för slutartid
Max. Tv..........................................30 sek.
Min. Tv...........................................1/4000 sek.
Snabbaste synkroniserade
slutartid med blixt...............................1/200 sek.
Blixt
Inbyggd blixt
Typ.....................................................Blixt med manuell uppfällning
Tekniska data
Ledtal (ISO 100/m)...........................Ledtal Cirka 5
Blixtstyrning.......................................E-TTL II-mätning, Minskning av
röda ögon
Sökare/skärm
Elektronisk sökare i färg
Skärmstorlek......................................Typ 0,39 tum
Antal punkter.....................................Cirka 2,36 miljoner punkter
Bildskärm
Typ.....................................................TFT-färgbildskärm med flytande
kristaller
Skärmstorlek......................................7,5 cm (3,0 tum)
Antal punkter.....................................Cirka 1,04 miljoner punkter
Skärpedjupskontroll...............................Finns
Fotografering
Bildbehandling
Brusreducering
Bilder med lång exponering...........Med exponering på en
sekund eller längre och
med bulbexponering
Bilder med höga ISO-tal................Med valfritt ISO-tal
Bildkorrigering
Auto ljuskorrigering........................Finns
Högdagerprioritet...........................Finns
Objektivkorrigering
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
(EF-M-objektiv har data
för intern korrigering)..............................Korrigering med periferibelysning,
distorsionskorrigering, digital
objektivoptimering, kromatisk
aberrationskorrigering,
diffraktionskorrigering
Bildstil................................................Auto, Standard, Porträtt,
Landskap, Detaljrik, Neutral,
Naturtrogen, Monokrom, Egen1,
Egen2, Egen3
87
Trådlösa funktioner/tillbehör
Serietagning
Matningsmetod..................................Enbildsfotografering, snabb
serietagning, långsam serietagning
Fotograferingshastighet
One-Shot AF
Hastighet för snabb
serietagning...............................Max.: cirka 10,0 bilder/sek.
Hastighet för långsam
serietagning...............................Max.: cirka 4,0 bilder/sek.
Servo AF
Hastighet för snabb
serietagning...............................Max.: cirka 7,4 bilder/sek.
Hastighet för långsam
serietagning...............................Max.: cirka 4,0 bilder/sek.
Maximalt antal bilder i en bildserie
Cirka 33 bilder
Cirka 30 bilder
Cirka 29 bilder
Inspelning
Trådlösa funktioner
Filformat.................................................DCF-kompatibelt DPOFkompatibelt (Version 1.1)
Datatyp
Stillbilder
Inspelningsformat..........................Exif 2.31 (DCF 2.0)
Bild (RAW-bilder tagna med
serietagning AD-konverteras
till 12-bitsformat)................................JPEG/RAW (CR3 ett 14-bitars
RAW-format från Canon)
Filmer
Inspelningsformat..........................MP4
Video.............................................MPEG-4 AVC/H.264
Variabel (genomsnittlig)
överföringskapacitet
Ljud................................................MPEG-4 AAC-LC (stereo)
Inbyggd mikrofon.......................Stereo
Justering av inspelningsnivå......Finns
Vindfilter
(när den inbyggda
mikrofonen används).....................Finns
Dämpare....................................Finns
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Cirka 30 bilder
Cirka 10 bilder
88
Trådlösa funktioner/tillbehör
Antal bilder per minneskort
Stillbild (mätt vid ISO 100)
Med ett 32 GB-minneskort (UHS-I)
Bildkvalitet
Lagringsmedia.......................................SD-/SDHC-/SDXC-minneskort
Skapa mapp...........................................Omedelbart, val av mapp
Antal bilder per minneskort (cirka)
3 651 bilder
6 782 bilder
6 645 bilder
Filmuppspelning.....................................Inbyggd högtalare
16 874 bilder
Högdagervarning/överexponerade
högdagrar blinkar...................................Finns
Inställningar
Gradering...............................................Finns
Felsökning
Filmer
Med ett 32 GB-minneskort (UHS-I)
Inspelningsbar tid per
minneskort (cirka)
15 000 KB/sek.
35 min 33 sek.
7 500 KB/sek.
1 tim. 11 min 7 sek.
3 750 KB/sek.
2 tim. 22 min 13 sek.
,
6 500 KB/sek.
1 tim. 22 min 3 sek.
,
3 250 KB/sek.
2 tim. 44 min 6 sek.
,
Skyddad.................................................Finns
RAW-bildbearbetning på kameran.........Finns
Filstorlek för inspelning
(cirka)
,
Konfiguration och basfakta
16 455 bilder
835 bilder
,
Lära känna kameran
9 948 bilder
1 084 bilder
,
Uppspelning
Tillbehör
Zoomförstoringsvisning
Zoomförstoring..................................Min.: cirka 1,5 x
Max.: cirka 10,0 x
11 741 bilder
Bildkvalitet
Filnumrering...........................................Kontinuerlig, Automatisk
återställning, Manuell återställning
Trådlösa funktioner
●● Det går att fotografera med serietagning (spela in) tills antingen
minneskortet blir fullt eller en enstaka inspelning når 29 minuter
och 59 sekunder
(eller när en enstaka inspelning med [
] eller [
] når
cirka 7 minuter och 29 sekunder).
Frame Grab (endast 4K-filmer)..................Finns
Bildbläddringsmetoder...........................Enbild, hoppa 10 bilder, ställ
in antal bilder, datum, mapp,
filmer, stillbilder, skyddade bilder,
bildsökning (gradering, datum,
skyddade bilder, typ av fil)
Fotografering
Uppspelning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Bildspel..................................................Alla bilder, bildspel med bilder
efter urval från söklistan
Efterbehandling av bilder
(Möjligt endast med bilder som är tagna
med samma kameramodell).......................Kreativa filter (Grynig svartvit,
Mjuk fokus, Fisheye-effekt,
Oljemålning, Akvarell,
Leksakskamera, Miniatyreffekt),
Ändra storlek, Beskärning
(lutningskorrigering), Ta bort
röda ögon
89
Trådlösa funktioner/tillbehör
Anpassa
Anpassbara knappar och kontroller.......Avtryckare, pilknapp (upp, ned,
vänster, höger), AE-låsknapp,
M-Fn-knapp, filmknapp
Info om copyright...................................Finns
Ström
Batteri....................................................LP-E12
Antal stillbilder
(CIPA-kompatibelt : rumstemperatur 23 °C)
Bildskärm På.................................Cirka 235 bilder (cirka 290 bilder
med aktivt energisparläge)
Elektronisk sökare i färg På...........Cirka 235 bilder (cirka 290 bilder
med aktivt energisparläge)
Antal stillbilder (Ekoläge På)
Bildskärm På.................................Cirka 370 bilder (cirka 425 bilder
med aktivt energisparläge)
Tid för filminspelning
(CIPA-kompatibelt: rumstemperatur 23 °C)
Bildskärm På.................................Cirka 85 min.
Elektronisk sökare i färg På...........Cirka 85 min.
Filminspelningstid (serietagning)*
Bildskärm På.................................Cirka 130 min.
Elektronisk sökare i färg På...........Cirka 130 min.
* Total fotograferingstid vid fotografering under följande förhållanden:
- Standardinställd Auto-metod används
- Zoom eller andra funktioner används inte
-När maximal inspelningstid per film är uppnådd och inspelningen
stannar/fortsätter automatiskt
Uppspelningstid (tid för uppspelning
av ett bildspel med stillbilder)...................Cirka 4 h
Gränssnitt
Trådlösa funktioner
Trådanslutet
Digitalkontakt
Tillbehör
(Hi-Speed USB-kompatibelt)...................Mikro-USB
HDMI UT-kontakt...............................Typ D
HDMI-utgång under inspelning (fotograferingsskärm utan ljud)
HDMI-utgång till HDR-kompatibla TV-apparater (kan inte användas
till filmuppspelning. JPEG-bilder visas inte i HDR)
Trådlöst
NFC...................................................NFC Forum Type
3/4-taggkompatibelt (dynamiskt)
Bluetooth
Standarder som uppfylls................Bluetooth Ver. 4.1
(lågenergi-Bluetooth)
Överföringsschema.......................GFSK-moduleringsschema
Wi‑Fi
Standarder som uppfylls................IEEE 802.11b (DS-SS-modulering),
IEEE 802.11g (OFDM-modulering),
IEEE 802.11n (OFDM-modulering)
Överföringsfrekvens
Frekvens....................................2 401–2 473 MHz
Kanaler......................................1–11 kanaler
Säkerhet
Infrastrukturläge.........................WPA2-PSK (AES/TKIP),
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
* kompatibelt med Wi‑Fi-skyddad
konfiguration
Kamera som åtkomstpunkt........WPA2-PSK (AES)
90
Trådlösa funktioner/tillbehör
Driftsmiljö
Temperatur.............................................Min.: 0 °C,
Max.: 40 °C
Luftfuktighet...........................................Tillgänglig fuktighet:
85 % eller lägre
Mått (CIPA-kompatibelt)
Batteriladdare i LC-E12-serien
Kompatibla batterier...............................Batteri LP-E12
Laddningstid..........................................Cirka 2 timmar
(vid rumstemperatur)
Nominell inspänning..............................100–240 V AC (50/60 Hz)
Nominell utspänning..............................8,4 V DC/540 mA
Driftstemperatur.....................................5–40 °C
B............................................................Cirka 116,3 mm
H............................................................Cirka 88,1 mm
D............................................................Cirka 58,7 mm
Vikt (CIPA-kompatibel)
Svart
Med batteri,
Minneskort.........................................Cirka 387 g
Endast kamerahus.............................Cirka 351 g
Vit
Med batteri,
Minneskort.........................................Cirka 390 g
Endast kamerahus.............................Cirka 354 g
●● Alla ovanstående data baseras på Canons teststandarder och CIPA:s
(Camera & Imaging Products Association) teststandarder och riktlinjer.
●● Mått, maximal diameter, längd och vikt som anges ovan baseras på
CIPA:s riktlinjer (förutom vikten för endast kamerahus).
●● Produktspecifikationer och exteriören kan komma att ändras utan
föregående avisering.
●● Om det uppstår problem när du monterar ett objektiv som inte kommer
från Canon på kameran kontaktar du tillverkaren av objektivet.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Batteri LP-E12
Typ.........................................................Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Nominell spänning.................................7,2 V DC
Batterikapacitet......................................875 mAh
Driftstemperatur.....................................Laddas: 5–40 °C
Fotografering: 0–40 °C
91
Trådlösa funktioner/tillbehör
F
Index
A
AE-lås 57
AEB-fotografering 56
AF-punkt zoom 60
AF-punkter 60
Ansikte+Följande 60
Ansluta till datorer via Wi-Fi 21, 23
Auto ljuskorrigering 57
Auto-metod (fotograferingsmetod) 52
Automatisk rotering 73
Av (fotograferingsmetod) 65
B
Batteri
Ekoläge 76
Ladda 48
Nivå 83
Batteriladdare 36
Beskärning 73
Bilder
Uppspelning → Visa
Visningstid 75
Bildkvalitet 68
Bildspel 71
Bildstabilisering 62
Bildstil 58
Blixt
Blixt av 61
Blixtexponeringskompensation 62
Lång synktid 41
Blixt av 61
Blixtexponeringskompensation 62
Bluetooth 7
Brusreducering
Lång exponeringstid 64
Brusreducering för lång
exponeringstid 64
Brusreducering vid multitagning 64
Bulbexponering 66
C
Camera Connect 7
CANON iMAGE GATEWAY 27
Creative Assist
(fotograferingsmetod) 54
D
Dammborttagning för bild 77
Data för dammborttagning 64
Datum/Klocka/Zon
Inställningar 48
Diffraktionskorrigering 63
Digital objektivoptimering 63
Distorsionskorrigering 63
DPOF 45
E
Egen VB 58
Ekoläge 76
Energisparfunktion 76
Enpunkts-AF 60
Exponering
AE-lås 57
FE-lås 62
Favoriter 72
FE-lås 62
Felmeddelanden 80
Felsökning 78
Filmer
Bildkvalitet (pixelantal/
bildfrekvens) 69
Redigering 74
Filnumrering 75
Fisheye-effekt
(fotograferingsmetod) 56
Flerfunktionsknapp 66
Fokusering
AF-punkter 60
MF-peaking 60
Servo AF 61
Fokuseringslås 60
Fotografering
Fotograferingsinformation 82
Färg (vitbalans) 58
Färgrymd 58
Färgtemperatur 58
Färgtonprioritet 57
G
Gradering 72
H
HDMI-kabel 38
HDR intensiv (fotograferingsmetod) 56
HDR konst standard
(fotograferingsmetod) 56
HDR oljemålning
(fotograferingsmetod) 56
HDR relief (fotograferingsmetod) 56
HDR-motljuskontroll
(fotograferingsmetod) 55
Hjälplinjer 76
Hybridauto (fotograferingsmetod) 52
Högdagerprioritet 57
I
Ikoner 82, 83
Indexvisning 71
Indikator 51
Installation 42
Inställningar för fotobok 46
ISO-tal 57
K
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Kamera
Återställa 77
Kontakt 38, 39, 44
Korrigering av periferibelysning 63
Kreativa filter (fotograferingsmetod) 56
Kromatisk aberrationsjustering 63
L
Ladda 48
Leksakskamera
(fotograferingsmetod) 56
Lång exponeringstid 66
Lång synktid 41
92
Trådlösa funktioner/tillbehör
M
M (fotograferingsmetod) 65
Makrofotografering 55
Mat (fotograferingsmetod) 55
Meny
Grundläggande funktioner 50
MF-peaking 60
Miniatyreffekt
(fotograferingsmetod) 56
Miniatyreffekt-film
(fotograferingsmetod) 67
Minneskort 48
Mjuk fokus (fotograferingsmetod) 56
Mätningsmetod 57
N
Nattfoto utan stativ
(fotograferingsmetod) 55
Nivå 83
Närbild (fotograferingsmetod) 55
Nätadapter 36, 39
Nätström 39
P
Panorering (fotograferingsmetod) 55
PictBridge 38, 44
Programvara
Installation 42
Spara bilder på en dator 43
R
Radera 72
RAW 69
RAW-bildbearbetning 73
Redigering
Beskärning 73
Ta bort röda ögon 73
Ändra storlek på bilder 73
Rengöring (bildsensor) 77
Rotera 73
S
Sensorrengöring 77
Servo AF 61
Sidförhållande 69
Självporträtt (fotograferingsmetod) 54
Självutlösare 68
Anpassa självutlösaren 68
Skicka bilder 27
Skicka bilder till en smartphone 7
Skicka bilder till webbtjänster 27
Skydda 72
Skydda bilder 72
Skärm
Ikoner 82, 83
Skärmavtryckare 68
Slät hud (fotograferingsmetod) 54
Snabbkontrollskärm
Grundläggande funktioner 50
Spara bilder på en dator 43
Sport (fotograferingsmetod) 55
Standard → Återställning
Strömadapter 36, 39
Strömförsörjning 36
→ Batteri
→ Batteriladdare
→ Nätadapter
Sökning 71
Z
T
Ä
Ta bort röda ögon 73
Tillbehör 36
Timelapse-film
(fotograferingsmetod) 67
Tv (fotograferingsmetod) 65
Tyst läge (fotograferingsmetod) 55
Zon AF 60
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Å
Återställa 33, 77
Ändra eller ta bort
anslutningsinställningar 32
Ändra storlek på bilder 73
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
U
Uppspelning → Visa
Utskrift 44
Utvidgat ISO 66
V
Visa 70
Bildspel 71
Bildsökning 71
Indexvisning 71
Visa på en tv 38
Visningshopp 72
Visa på en tv 38
Visningshopp 72
Visningstid 75
Vitbalans (färg) 58
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
93
Trådlösa funktioner/tillbehör
Säkerhetsföreskrifter
Eftersom Wi‑Fi använder radiovågor för att överföra signaler krävs
striktare säkerhetsföreskrifter än vid användning av LAN-kabel.
Kom ihåg följande när du använder Wi‑Fi:
●● Använd endast de nätverk som du har behörighet att använda.
Den här produkten söker efter Wi‑Fi-nätverk i närheten och visar
resultatet på skärmen. Nätverk som du inte har behörighet att använda
(okända nätverk) kan också visas. Användning av, eller försök att
ansluta till, sådana nätverk kan utgöra obehörig åtkomst. Använd
endast de nätverk som du har behörighet att använda, och försök
aldrig att ansluta till andra okända nätverk.
Om säkerhetsinställningarna inte är korrekta kan följande problem uppstå:
●● Avläsning av överföringen
Hackare kan övervaka dataöverföringar som sker via Wi‑Fi och
försöka läsa av data som du skickar.
●● Obehörig nätverksåtkomst
Hackare kan skaffa sig obehörig åtkomst till nätverket du använder
i syfte att stjäla, modifiera eller förstöra information. Du kan även
råka ut för andra slags obehörig åtkomst, till exempel personer som
utger sig för att vara någon annan (i syfte att få tillgång till obehörig
information) eller s.k. springboard-angrepp (där någon skaffar sig
tillgång till ditt nätverk och använder det som språngbräda för att
dölja sina egna spår vid infiltrering av andra system).
Programvara från tredje part
●● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK.
All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes)
is allowed without the payment of fees or royalties provided that:
1. ‌source code distributions include the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer;
2. ‌binary distributions include the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in their documentation;
3. ‌the name of the copyright holder is not used to endorse products
built using this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided “as is” with no explicit or implied warranties
in respect of its properties, including, but not limited to, correctness
and/or fitness for purpose.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
Se alltid till att hålla ditt Wi‑Fi-nätverk skyddat och säkert så att du
undviker sådana angrepp.
Om du använder Wi‑Fi-funktionen i den här kameran måste du vara väl
insatt i Wi‑Fi-säkerhet och kunna väga risker och fördelar mot varandra
när du justerar säkerhetsinställningarna.
94
Trådlösa funktioner/tillbehör
●● CMSIS Core header files
Copyright (C) 2009-2015 ARM Limited.
Alle rettigheder forbeholdes.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
-- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
-- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
-- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
●● KSDK Peripheral Drivers, Flash / NVM, KSDK H/W Abstraction Layer
(HAL)
(c) Copyright 2010-2015 Freescale Semiconductor, Inc.
ALL RIGHTS RESERVED.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the <organization> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
<COPYRIGHT HOLDER> BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
95
Trådlösa funktioner/tillbehör
Personlig information och säkerhetsåtgärder
Var uppmärksam på att personlig information och/eller säkerhetsinställningar
för Wi‑Fi, till exempel lösenord, osv. som sparas i kameran kan finnas kvar
i kameran.
Om kameran säljs eller skänks till en annan person, bortskaffas eller
skickas på reparation ska du vidta följande åtgärder för att förhindra
att sådan information och inställningar sprids.
●● Radera sparad Wi‑Fi-säkerhetsinformation genom att välja
[Radera inställningar] i Wi‑Fi-inställningarna.
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Lära känna kameran
Konfiguration och basfakta
Fotografering
Uppspelning
Inställningar
Felsökning
Fel och varningar
Bilaga
Index
96
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising