Canon | EOS R | User manual | Canon EOS R User manual

Canon EOS R User manual
zz Den här användarhandboken är
avsedd för EOS R med firmwareversion 1.3.0 eller senare installerad.
SVENSKA
Handbok för avancerad användning
Inledning
Innan du börjar fotografera måste du läsa följande
Genom att först läsa igenom avsnitten ”Säkerhetsanvisningar”
(s. 25–27) och ”Försiktighetsåtgärder vid hantering”
(s. 28–30) kan du undvika fotograferingsproblem och olyckor.
Om du läser den här användarhandboken vet du hur du ska använda
kameran på rätt sätt.
Ha gärna den här handboken till hands när du använder kameran,
så att du lättare kan bekanta dig med kamerans funktioner
Samtidigt som du läser den här användarhandboken tar du några
provbilder och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för
kameran. Förvara användarhandboken så att du lätt kan ta fram den
när det behövs.
Prova kameran innan du använder den och ansvarsfriskrivning
Efter att du tagit en bild bör du visa den och kontrollera att den har
registrerats korrekt. Om bilderna inte kan registreras eller importeras
till en dator på grund av fel på kameran eller minneskortet ansvarar
Canon inte för eventuella förluster eller merarbete.
Copyright
Lagarna om copyright i ditt land kan innehålla förbud mot användning
av bilder på personer och vissa motiv annat än för privat bruk. Lägg
även märke till att fotografering för privat bruk också kan vara förbjudet,
till exempel vid vissa offentliga framträdanden och utställningar.
Ansluta till andra enheter
Använd den medföljande gränssnittskabeln eller en originalkabel från Canon
när du ansluter kameran till en dator eller till en annan enhet. När du ansluter en
gränssnittskabel ska du också använda det medföljande kabelskyddet (s. 37).
2
Checklista för utrustning
Innan du börjar kontrollerar du att följande medföljer kameran.
Om något saknas kontaktar du återförsäljaren.
Kamera
(med ögonmussla
och kamerahuslock)
Rem
Batteri LP-E6N
(med skyddshölje)
Gränssnittskabel
Batteriladdare
LC-E6E*
Kabelskydd
* Batteriladdare LC-E6E levereras med nätkabel.
ooKameran levereras inte med ett minneskort (s. 10) eller en HDMI-kabel.
ooInformation om Handbok för avancerad användning och användarhandböcker
finns på nästa sida.
ooOm du har köpt ett paket med objektiv kontrollerar du att objektiven är med.
ooSe till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål.
Om du behöver Användarhandböcker för objektiv kan du hämta dem på
Canons webbplats (s. 4).
Användarhandböcker för objektiv (PDF-filer) gäller objektiv som säljs separat.
När du köper ett paket med objektiv kanske vissa medföljande tillbehör inte
stämmer överens med dem i användarhandboken för objektivet.
3
Användarhandböcker
Användarhandboken som levereras med kameran
innehåller grundläggande instruktioner för kameran
och Wi-Fi-funktioner.
Handbok för avancerad användning (den här PDF-filen),
som innehåller fullständiga instruktioner, kan hämtas från
Canons webbplats till en dator eller till en annan enhet.
Hämta Handbok för avancerad användning/Användarhandböcker
Handbok för avancerad användning och användarhandböcker
för objektiv och programvara (PDF-filer) kan hämtas från Canons
webbplats till en dator eller till en annan enhet.
zzNedladdningssida
Handbok för avancerad användning
Användarhandbok för objektiv
Användarhandbok för programvara
ggwww.canon.com/icpd
ooDu måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller något annat Adobe
PDF-visningsprogram (senaste versionen rekommenderas) för att
visa PDF-filerna.
ooAdobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
ooDubbelklicka på den hämtade PDF-filen för att öppna den.
ooMer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns
i programmets hjälpavsnitt eller liknande.
4
Användarhandböcker
Hämta Handbok för avancerad användning/
Användarhandböcker med hjälp av QR-kod
Handbok för avancerad användning och användarhandböcker för
objektiv och programvara (PDF-filer) kan hämtas till en smartphone
eller surfplatta med hjälp av QR-koden.
ggwww.canon.com/icpd
ooDet krävs en app för att läsa QR-koden.
ooVälj land eller region och hämta sedan Handbok för avancerad
användning/användarhandböckerna.
ooVälj [URL för bruksanv./programvara] på fliken [56] för att visa
QR‑koden på kamerans skärm.
5
Snabbguide
1
2
3
4
5
6
Sätt i batteriet (s. 43).
zz Vid köp, ladda batteriet för att
börja använda (s. 40).
Sätt i kortet (s. 44).
zz Vänd kortets etikett mot
baksidan av kameran och
skjut in kortet.
Fäst objektivet (s. 50).
zz Passa in den röda punkten för
fastsättning på objektivet med
den röda punkten för fastsättning
på kameran.
zz Se till att AF-omkopplaren på
objektivet är inställd på <2>
(s. 50).
Ställ strömbrytaren på <1>
(s. 48).
Fäll ut skärmen (s. 47).
zz När skärmen för inställning av
datum/tid/zon visas går du till
sidan 380.
Snabbguide
6
7
8
9
Ställ in fotograferingsmetoden
på [A] (s. 123).
zz Tryck på <W> och vrid på
ratten <6> för att välja [A].
Tryck sedan på <0>.
zz Alla nödvändiga
kamerainställningar görs
automatiskt.
Ställ in fokus på motivet (s. 56).
zz <p> (en AF-punkt) visas på ett
identifierat ansikte.
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
så fokuserar kameran på motivet.
Ta bilden (s. 56).
zz Du tar bilden genom att trycka
ned avtryckaren helt.
Titta på bilden.
zz Bilden som precis har tagits visas
i cirka 2 sekunder på skärmen.
zz Om du vill visa bilden igen trycker
du på knappen <x> (s. 304).
zz Information om hur du visar redan tagna bilder finns i ”Bildvisning” (s. 304).
zz Information om hur du raderar bilder finns i ”Radera bilder” (s. 335).
7
Om den här handboken
Kapitelinnehåll
Kapitel 2–7 motsvarar funktionerna på kamerans menyer.
Symboler i den här handboken
: Syftar på metodknappen.
<W>
: Syftar på Inmatningsratten.
<6>
: Syftar på den bakre inmatningsratten.
<5>
<W><X><Y><Z> : Syftar på motsvarande riktning på pilknapparna <V>.
<m>
: Syftar på <B> flerfunktionslisten.
<T>
: Syftar på objektivkontrollringen.
<0>
: Syftar på Inställningsknappen.
: Syftar på hur lång tid (i sekunder) du tryckt ned
*
knappen, vilket mäts när du släpper upp den.
• Ikoner och symboler som visas på kamerans knappar och på skärmen används
dessutom i den här användarhandboken vid beskrivning av aktuella åtgärder
och funktioner.
: Ikonen M till höger om en sidorubrik anger att funktionen endast
är tillgänglig i lägena [t], [d], [s], [f], [a] eller [BULB].
(s. ***) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information.
: Varning i syfte att undvika problem vid fotografering.
: Kompletterande information.
: Tips och råd för bättre fotografering.
: Felsökningstips.
M
8
Om den här handboken
Grundläggande förutsättningar för driftsinstruktioner,
exempelfoton
zz Innan du följer instruktionerna måste du se till att strömbrytaren
är inställd på <1> och att inga kontroller är låsta med
flerfunktionslåset (s. 48, 60).
zz Det förutsätts att alla menyinställningar och funktioner för egen
programmering är inställda enligt grundinställningarna.
zz På bilderna i den här användarhandboken visas kameran med ett
RF24-105mm F4 L IS USM-objektiv som exempel.
zz Exempelbilder som används i denna handbok är endast för
illustrativa syften.
zz Om du använder EF- eller EF-S-objektiv förutsätts att du använder
en monteringsadapter.
9
Kompatibla kort
Följande kort kan användas med kameran oavsett kapacitet. Om kortet
är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan kamera
eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran
(s. 373).
zzSD/SDHC/SDXC-minneskort
* UHS-II- och UHS-I-kort kan användas.
Kort som kan lagra filmer
När du spelar in filmer använder du ett högkapacitetskort med
tillräckligt bra prestanda (tillräckligt snabba skriv- och läshastigheter)
för att hantera filmkvalitet. Mer information finns på sidan 611.
I den här handboken hänvisar ”kort” till SD-minneskort,
SDHC‑minneskort och SDXC-minneskort.
* Kameran levereras inte med något kort för registrering
av foton/filmer. Det köper du separat.
10
Kapitel
Inledning
2
1
Förberedelse och grundfunktioner
39
2
Fotografering
69
3
AF
255
4
Bildvisning
301
5
Inställningar
361
6
Wi-Fi-funktioner (trådlös kommunikation)
423
7
Egen programmering/Min meny
539
8
Övrig information
571
11
Innehåll
Inledning
2
Checklista för utrustning............................................................. 3
Användarhandböcker................................................................. 4
Snabbguide................................................................................ 6
Om den här handboken............................................................. 8
Kompatibla kort........................................................................ 10
Kapitel...................................................................................... 11
Funktionsindex......................................................................... 21
Säkerhetsanvisningar............................................................... 25
Försiktighetsåtgärder vid hantering.......................................... 28
Delarnas namn......................................................................... 31
1
Förberedelse och grundfunktioner
39
Ladda batteriet......................................................................... 40
Sätta i/Ta ur batteriet................................................................ 43
Sätta i och ta ur kortet.............................................................. 44
Använda skärmen.................................................................... 47
Slå på strömmen...................................................................... 48
Fästa och ta bort ett objektiv.................................................... 50
Fästa och ta bort EF/EF-S-objektiv.......................................... 52
Använda sökaren..................................................................... 54
Grundfunktioner....................................................................... 55
Menyhantering och inställningar.............................................. 63
12
Innehåll
d Touchskärmsfunktioner........................................................ 67
Q Snabbkontroll...................................................................... 68
2
Fotografering
2-1 Ta stillbilder
69
70
Flikmenyer: Stillbildsfotografering............................................ 71
Funktionsindex: Stillbildsfotografering...................................... 74
Ändra bildkvalitet...................................................................... 75
Inställning av bildtagning med Dual Pixel RAW....................... 78
Ställa in Utsnitt/sidförhållande.................................................. 80
i: Ställa in ISO-tal för stillbilder................................................ 83
Välja en bildstil......................................................................... 88
Anpassa en bildstil................................................................... 92
Registrera en bildstil................................................................. 95
B: Ställa in vitbalans............................................................ 97
u Vitbalanskorrigering.......................................................... 102
Automatisk korrigering av ljusstyrka och kontrast.................. 104
Ställa in brusreducering......................................................... 105
Högdagerprioritet................................................................... 109
Korrigering av objektivaberrationer på grund
av optiska egenskaper........................................................... 110
Reducera flimmer................................................................... 115
Ställa in färgrymd................................................................... 117
13
Innehåll
Kortpåminnelse...................................................................... 118
Ställa in bildvisningstid........................................................... 118
Ställa in Mättimer................................................................... 119
Exponeringssimulering........................................................... 120
Lägga till data för dammborttagning....................................... 121
A Fotografera med full automatik (Smart motivläge).......... 123
A Tekniker med full automatik (Smart motivläge)................ 126
x Fotografera med skärmavtryckaren................................. 130
d: Programautomatik............................................................ 132
s: Tidsförval AE.................................................................. 134
f: Bländarförval AE............................................................ 136
a: Manuell exponering......................................................... 138
t: Flexibel-prioritet AE......................................................... 140
i Välja matningsmetod........................................................ 144
j Använda självutlösaren..................................................... 147
Välja visningshastighet för snabb serietagning...................... 149
Tyst Live View-fotografering................................................... 150
Tyst fotografering................................................................... 151
q Välj ljusmätmetod............................................................. 152
O Ställa in önskad exponeringskompensation...................... 154
h Automatisk exponeringsvariation (AEB).......................... 155
A Låsa exponering för fotografering (AE-lås)....................... 157
BULB: Långa exponeringstider (bulb)................................... 158
14
Innehåll
w: HDR-fotografering (High Dynamic Range).................. 161
P Multiexponeringar............................................................. 166
Fotografering med fjärrkontroll............................................... 174
Använda fjärrutlösaren........................................................... 176
D Blixtfotografering................................................................ 177
Ställa in blixtfunktioner........................................................... 179
2-2 Spela in filmer
188
Flikmenyer: filminspelning...................................................... 189
Funktionsindex: Filminspelning.............................................. 191
Ställa in filmkvalitet................................................................. 192
Ställa in ljudinspelning............................................................ 202
Ställa in tidkoden.................................................................... 205
k Spela in filmer.................................................................. 209
Filmbeskärning....................................................................... 219
Digital IS för film..................................................................... 220
Spela in HDR-filmer............................................................... 222
a Spela in timelapse-filmer................................................ 224
Inspelning av filmer i Canon Log............................................ 236
Inställningar av menyfunktioner............................................. 244
3
AF
255
Flikmenyer: AF (stillbilder)...................................................... 256
Flikmenyer: AF (filmer)........................................................... 259
15
Innehåll
Välja AF-funktion.................................................................... 262
Välja AF-metod....................................................................... 265
Ställa in storlek för AF-punkt.................................................. 276
Fokusera på personers ögon................................................. 277
Ställa in Kontinuerlig AF......................................................... 278
Ställa in Touch och dra AF...................................................... 279
MF: Fokusera manuellt.......................................................... 281
Ställa in Filmservo-AF............................................................ 286
Anpassa AF-funktioner........................................................... 288
4
Bildvisning
301
Flikmenyer: Bildvisning.......................................................... 302
Funktionsindex: Bildvisning och relaterade funktioner........... 303
x Bildvisning........................................................................ 304
Anpassa visningsinformationsdisplayen................................ 307
H Indexbild (Visa flera bilder)............................................... 310
e Visningshopp (Hoppa mellan bilder)........................................311
t Filtrera bilder för uppspelning.......................................... 313
u Förstora bilder................................................................... 315
b Rotera bilder...................................................................... 317
K Skydda bilder.................................................................... 318
p Ställa in graderingar......................................................... 321
k Titta på filmer.................................................................... 324
16
Innehåll
k Spela upp filmer............................................................... 325
XRedigera första och sista scenen i en film...............................327
I Hämta en bild från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer.... 329
Bildspel (Automatisk bildvisning)............................................ 331
Visa bilder på en TV............................................................... 333
L Radera bilder..................................................................... 335
R Bearbeta RAW-bilder med kameran............................... 339
S Ändra storlek på JPEG-bilder........................................... 345
N Beskära JPEG-bilder........................................................ 346
d Överföra bilder till en dator/FTP-server............................ 348
W Digital Print Order Format (DPOF).................................. 353
p Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok.............................357
5
Inställningar
361
Flikmenyer: Inställning........................................................... 362
Skapa och välja en mapp....................................................... 365
Filnumreringsmetod............................................................... 367
Byta namn på filer.................................................................. 370
Ställa in automatisk rotering av vertikala bilder...................... 372
Formatera kortet..................................................................... 373
Ställa in ekoläge..................................................................... 376
Justera energisparfunktioner.................................................. 377
Ställa in skärmens ljusstyrka.................................................. 378
17
Innehåll
Ställa in skärmens färgton...................................................... 379
Ställa in datum, klocka och tidszon........................................ 380
Ställa in gränssnittsspråk....................................................... 383
Ställa in videosystem............................................................. 384
Ställa in respons för pekskärmskontrollen............................. 385
Avaktivera pipljud för kamerafunktioner................................. 386
Kontrollera batteriinformation................................................. 387
f Sensorrengöring............................................................. 391
Ställa in HDMI-utgångsupplösning......................................... 395
RAW-visning på en HDR TV.................................................. 396
Anpassa visad information vid bildtagning............................. 397
Ställa in en prioritet för fotograferingsprestanda.................... 402
Ställa in sökarens visningsformat........................................... 402
Ställa in visningsläge.............................................................. 403
Egen avtryckarfunktion........................................................... 404
1 Hjälp.................................................................................. 405
Ställa in trådlösa funktioner.................................................... 407
Geomärkning av bilder........................................................... 411
R Ställa in flerfunktionslås................................................ 416
w: Registrera egna kamerainställningar............................... 417
Återställa kameran till standardinställningarna....................... 419
Ställa in Copyright-information............................................... 420
Kontrollera övrig information.................................................. 422
18
Innehåll
6
Wi-Fi-funktioner (trådlös kommunikation)
423
Så kan du använda Wi-Fi-funktionerna
(trådlös kommunikation)......................................................... 424
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi....................................... 427
Ansluta till en dator via Wi-Fi.................................................. 461
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi............................................. 469
Skicka bilder till en webbtjänst............................................... 481
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter...................................... 496
Återansluta via Wi-Fi.............................................................. 509
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar............................ 513
Återställa inställningar för trådlös kommunikation
till standard............................................................................. 515
Visa informationsskärmen...................................................... 516
Åtgärda felmeddelanden........................................................ 517
Att tänka på vid trådlös kommunikation................................. 528
Säkerhet................................................................................. 530
Kontrollera nätverksinställningar............................................ 531
Skärmen [Inst. för trådlös kommunikation]........................ 532
Skärmen [Wi-Fi-inställningar].............................................. 533
Använda det virtuella tangentbordet...................................... 534
Ställa in IP-adressen manuellt............................................... 535
Statusskärm för Wi-Fi/Bluetooth............................................ 537
19
Innehåll
7
Egen programmering/Min meny
539
Flikmenyer: Anpassning......................................................... 540
Inställningar för egen programmering.................................... 542
Anpassa funktioner................................................................ 555
Flikmenyer: Min meny............................................................ 565
Registrera Min meny.............................................................. 566
8
Övrig information
571
Om programvaran.................................................................. 572
Importera bilder till en dator................................................... 574
Ladda ett batteri i kameran.................................................... 576
Använda batterihandgreppet.................................................. 578
Felsökningsguide................................................................... 588
Felkoder................................................................................. 607
Prestandadata........................................................................ 608
Informationsvisning................................................................ 617
Register.................................................................................. 633
20
Funktionsindex
Ström
Sökare
zz Ladda batteriet
B s. 40
zz Dioptriinställning
B s. 54
zz Batterinivå
B s. 49
zz Kontrollera batteriinformation
zz Informationsvisning
i sökaren
B s. 397
B s. 387
zz Eluttag
B s. 582
zz Sökarens vertikala
visning
B s. 399
zz Ekoläge
B s. 376
zz Energisparfunktion
B s. 377
zz Sökarens
visningsformat
B s. 402
zz Formatering
B s. 373
zz Vinklingsbar
B s. 47
zz Utlösa slutaren
utan kort
zz Pekskärmskontroll
B s. 67
B s. 118
zz Färgton
B s. 379
zz Kort kompatibla med
filminspelning
zz Ljusstyrka
B s. 378
B s. 611
zz Visningsinställningar
B s. 403
zz Elektronisk nivå
B s. 397
zz Hjälp
B s. 405
Bildskärm
Kort
Objektiv
zz Fästa
B s. 50, 52
zz Ta loss
B s. 51, 53
zz Utlösa slutaren
utan objektiv
B s. 551
Grundinställningar
zz Språk
B s. 383
zz Datum/klocka/zon
B s. 380
zz Pipsignal
B s. 386
zz Copyright-information B s. 420
zz Återställa alla
kamerainställningar
B s. 419
AF
zz AF-funktion
B s. 262
zz AF-metod
B s. 265
zz Val av AF-punkt
B s. 271
zz AF Ram Storlek
B s. 276
zz Ögonavkänning AF
B s. 277
zz Kontinuerlig AF
B s. 278
zz Toucha och dra AF
B s. 279
zz Inställning av
MF-peaking
B s. 283
zz Fokusguide
B s. 284
zz Anpassa AF-funktioner B s. 288
zz Manuell fokusering
B s. 281
zz Elektronisk manuell
fokusering
B s. 293
21
Funktionsindex
Ljusmätning
zz Ljusmätmetod
Fotografering
B s. 152
Matning
zz Matningsmetod
B s. 144
zz Självutlösare
B s. 147
zz Tyst LV-fotografering
B s. 150
zz Tyst fotografering
B s. 151
zz Maximalt antal bilder
i en bildserie
B s. 77
Bildtagningsinställningar
zz Fotograferingsmetod
B s. 70
zz HDR-läge
B s. 161
zz Multiexponeringar
B s. 166
zz Bulbtimer
B s. 159
zz Skärpedjupskontroll
B s. 137
zz Fjärrutlösare
B s. 176
zz Fjärrkontroll
B s. 174
• Parkoppling
B s. 408
zz Snabbkontroll
B s. 68
zz Skärmavtryckare
B s. 130
zz Skapa/välja en mapp
B s. 365
zz Förstorad bild
B s. 273
zz Filnumrering
B s. 367
zz Rutnät
B s. 399
Bildkvalitet
zz Bildkvalitet
B s. 75
zz Dual Pixel RAW
B s. 78
zz Utsnitt/sidförhållande B s. 80
zz ISO-tal (stillbilder)
B s. 83
zz Bildstil
B s. 88
zz Vitbalans
B s. 97
zz Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) B s. 104
zz Brusreducering
för höga ISO-tal
zz Visning av fotograferingsinformation
B s. 397
zz Visningsinställningar
B s. 403
zz Flerfunktionslås
B s. 60
zz Felkoder
B s. 607
Exponering
zz Exponeringskompensation
B s. 154
zz Exponeringskompensation
med M+ISO auto
B s. 139
zz AEB
B s. 155
zz Brusreducering för långa
exponeringstider
B s. 107
zz AE-lås
B s. 157
zz Högdagerprioritet
B s. 109
zz Korrigering för
objektivaberration
zz Exponeringssimulering
B s. 110
zz Reducera flimmer
B s. 115
zz Färgrymd
B s. 117
22
B s. 105
zz Säkerhetsförskjutning B s. 545
B s. 120
Funktionsindex
zz Mikrofon
B s. 203
zz Extern blixt
B s. 177
zz Vindbrusfilter
B s. 202
zz Blixtexponeringskompensation
zz Dämpare
B s. 203
B s. 177
zz Tidkod
B s. 205
zz FE-lås
B s. 177
zz Auto. långsam slutare B s. 248
zz Blixtfunktionsinställningar
zz Av 1/8 steg
B s. 249
B s. 182
zz HDMI-utgång
B s. 251
B s. 187
zz Fotografering med
fjärrkontroll
B s. 245
Blixt
zz Egna blixtfunktionsinställningar
Bildvisning
Filminspelning
zz Bildvisningstid
B s. 118
B s. 209
zz Enbildsvisning
B s. 304
zz Fotografering med
tidsförval AE
B s. 210
zz Visning av fotograferingsinformation
B s. 305
zz Fotografering med
bländarförval AE
B s. 211
zz Spela in med
autoexponering
zz Fotografering med
manuell exponering
B s. 213
zz ISO-tal (film)
B s. 246
zz Filmservo-AF
B s. 286
zz FilmservoAF-känslighet
B s. 291
zz FilmservoAF-hastighet
B s. 292
zz Filmkvalitet
B s. 192
zz 24,00p
B s. 198
zz Hög bildfrekvens
B s. 199
zz Fotografering med
filmbeskärning
B s. 219
zz HDR-film
B s. 222
zz Timelapse-film
B s. 224
zz Canon Log
B s. 236
zz Ljudinspelning
B s. 202
zz Rutnät
B s. 305
zz Pekskärmsvisning
B s. 306
zz Visningsinformationsdisplay
B s. 307
zz Indexbild
B s. 310
zz Bildbläddring
(visningshopp)
B s. 311
zz Ställa in bildsökningsvillkor
B s. 313
zz Förstorad bild
B s. 315
zz Bildrotering
B s. 317
zz Skydda
B s. 318
zz Gradering
B s. 321
zz Filmvisning
B s. 325
zz Redigera första och
sista scenen i en film
B s. 327
zz Frame Grab (4K)
B s. 329
zz Bildspel
B s. 331
23
Funktionsindex
zz Visa bilder på en TV
B s. 333
zz Radera
B s. 335
Bildredigering
zz RAW-bildbearbetning B s. 339
zz Ändra storlek på
JPEG-bilder
B s. 345
zz Beskära JPEG-bilder
B s. 346
Bildöverföring/Beställa kopior
zz Överföra bilder till
en dator/FTP-server
B s. 348
zz Beställa kopior (DPOF) B s. 353
zz Inställningar
för fotobok
B s. 357
Egna inställningar
zz Egen programmering
(C.Fn)
B s. 542
zz Anpassa funktioner
B s. 555
zz Min meny
B s. 566
zz Egen kamerainställning
B s. 417
Sensorrengöring och
dammreducering
zz Sensorrengöring
B s. 391
zz Lägga till data för
dammborttagning
B s. 121
zz Manuell sensorrengöring
B s. 393
24
Programvara
zz Hämta och installera
B s. 572
zz Användarhandböcker
för programvaror
B s. 573
Trådlösa funktioner
zz Ansluta till smartphoneB s. 427
zz Skicka bilder automatiskt
till smartphone
B s. 446
zz Fjärrkontroll
(EOS Utility)
B s. 461
zz Skicka bilder automatiskt
till datorer
B s. 466
zz Skriva ut från
Wi-Fi-skrivare
B s. 469
zz Överföra till
webbtjänster
B s. 481
zz Återställa alla inställningar
för trådlös funktion
B s. 515
Säkerhetsanvisningar
Läs dessa instruktioner om du vill kunna hantera produkten på ett
säkert sätt.
Följ instruktionerna för att förhindra skada på dig eller andra.
VARNING!
Anger risker för allvarlig skada eller dödsfall.
oo Håll alltid produkten utom räckhåll för små barn.
Om remmen hamnar runt halsen på en person kan det leda till kvävning.
Kamerans delar eller medföljande föremål är farliga att svälja. Om de sväljs måste du
omedelbart konsultera en läkare.
Batterier är farliga att svälja. Om de sväljs måste du omedelbart konsultera en läkare.
oo Använd endast strömkällor som anges i den här användarhandboken tillsammans
med produkten.
oo Montera inte isär och modifiera inte produkten.
oo Utsätt inte produkten för kraftigt våld eller för vibrationer.
oo Vidrör inte interna delar.
oo Sluta använda produkten vid t.ex. rökutveckling eller konstig lukt.
oo Använd inte organiska lösningsmedel, t.ex. alkohol, bensin eller thinner, för att
rengöra produkten.
oo Var försiktig så att produkten inte blir våt. För inte in främmande föremål eller vätskor
i produkten.
oo Använd inte produkten där det förekommer eldfarliga gaser.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
oo Lämna aldrig ett objektiv eller en kamera med objektivet monterat utan objektivlock
i solen.
Objektivet kan koncentrera solstrålarna och orsaka brand.
oo Vidrör inte en produkt som är ansluten till en strömkälla vid åskväder.
Detta kan resultera i elstöt.
oo Tänk på följande när du använder batterier som inköpts i handeln eller som medföljer.
• Använd endast batterier som är avsedda för produkten.
• Hetta inte upp batterier och utsätt dem inte för eld.
• Ladda batterierna endast med auktoriserade batteriladdare.
• Utsätt inte kontakterna för smuts och låt dem inte komma i kontakt med metallstift
eller metallföremål.
• Använd inte läckande batterier.
• När du ska avyttra batterier måste du isolera kontakterna med tejp eller på annat sätt.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
Om ett batteri läcker och materialet kommer i kontakt med din hud eller dina kläder,
måste du skölja det utsatta området rikligt med vatten. Om materialet kommer i kontakt
med ögonen sköljer du rikligt med rinnande vatten och kontaktar omedelbart en läkare.
25
Säkerhetsanvisningar
oo Följ nedanstående anvisningar när du använder en batteriladdare eller nätadapter.
• Torka regelbundet bort damm från nätkontakten och eluttaget med hjälp av en torr duk.
• Sätt inte i och dra inte ut kontakten med våta händer.
• Använd inte produkten om nätkontakten inte är helt isatt i eluttaget.
• Utsätt inte nätkontakten eller kontakterna för smuts och låt dem inte komma
i kontakt med metallstift eller metallföremål.
oo Vidrör inte batteriladdaren eller nätadaptern som är ansluten till en strömkälla vid
åskväder.
oo Placera inte tunga föremål på nätkabeln. Se till att inte skada, bryta eller modifiera nätkabeln.
oo Täck aldrig över produkten med ett tygstycke eller annat material när den används
eller kort efter användning och den fortfarande är varm.
oo Dra inte i nätkabeln när du drar ut produkten.
oo Lämna inte produkten ansluten till en strömkälla under långa perioder.
oo Ladda inte batterierna om temperaturen ligger utanför intervallet 5 °C–40 °C.
Detta kan annars resultera i elstöt, explosion eller brand.
oo Låt inte produkten komma i kontakt med samma kroppsdel under lång tid vid användning.
Det kan orsaka lindriga brännskador, hudrodnad eller blåsor, även om produkten inte
känns het. Du bör använda ett stativ om du använder kameran på mycket varma platser
eller om du har problem med dålig blodcirkulation eller känslig hud.
oo Följ alla anvisningar och stäng av produkten på platser där användning är förbjuden.
I annat fall kan det resultera i att annan utrustning inte fungerar på grund av
elektromagnetiska vågor eller i olyckor.
oo Förhindra brand, överhettning, kemiskt läckage, explosion och elstöt genom att följa
nedanstående föreskrifter:
• Sätt inte i batteriets plus- och minuspoler på fel sätt.
oo Lämna aldrig kablar nära en värmekälla.
De kan deformeras och isoleringen smälta, vilket kan orsaka brand eller elektriska stötar.
oo Avfyra inte blixten mot någon som kör bil eller annat fordon.
Det kan orsaka en olycka.
oo Använd eller förvara inte utrustningen på fuktiga eller dammiga platser. Håll batteriet
borta från metallföremål och förvara det med skyddshöljet på för att förhindra kortslutning.
På så sätt kan du förhindra brand, överhettning, elektriska stötar och brännskador.
oo Förhindra brand och elstötar genom att följa nedanstående föreskrifter:
• Anslut inte för många nätkontakter till samma eluttag.
• Använd inte kablar vars isolering har skadats.
oo Anslut inte batteriet direkt till ett eluttag eller en bils cigarettändare.
Batteriet kan läcka, överhettas eller explodera vilket kan orsaka brand, brännskador och
personskador.
oo Om barn ska använda produkten bör en vuxen noggrant beskriva hur produkten ska
användas. Ha uppsikt över barn när de använder produkten.
Felaktig användning kan orsaka elektriska stötar och personskador.
26
Säkerhetsanvisningar
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!
Anger risk för skada.
oo Avfyra aldrig blixten nära någons ögon.
Det kan skada ögonen.
oo Remmen är endast avsedd för användning på kroppen. Häng inte en produkt med
remmen på en krok eller annat föremål eftersom det kan skada produkten. Skaka
inte produkten och utsätt den inte för kraftigt våld.
oo Tryck inte hårt på objektivet och se till att föremål inte kastas mot objektivet.
Detta kan resultera i skada på produkten.
oo När blixten tänds alstras hög temperatur. Håll fingrar eller andra delar av kroppen
och föremål borta från blixten när du tar bilder.
Det kan annars resultera i brännskador eller att blixten inte fungerar.
oo Lämna inte produkten på platser som utsätts för extremt hög eller låg temperatur.
Produkten kan blir extremt varm/kall och förorsaka brännskador eller skada när den
vidrörs.
oo Montera bara produkten på ett stativ som är tillräckligt stabilt.
oo Bär inte runt produkten om den är monterad på ett stativ.
Det kan resultera i skada eller olycka.
oo Titta inte på skärmen eller genom sökaren under långa perioder.
Detta kan resultera i symtom liknande åksjuka. I så fall slutar du använda produkten
omedelbart och vilar en stund innan du fortsätter använda den.
oo Vidrör inte delar inuti produkten.
Detta kan resultera i personskada.
27
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Skötsel av kameran
zz Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den
inte för stötar.
zz Kameran är inte vattentät och kan inte användas under vatten.
zz Om du vill maximera kamerans damm- och droppresistens måste du
se till att kontaktskydd, batterilucka, minneskortslucka och alla andra
luckor är stängda.
zz Kameran är utformad för att vara att damm- och droppresistent
och ska förhindra att sand, damm, smuts och vatten som faller på
den inte hamnar på insidan, men det är omöjligt att helt förhindra
att smuts, damm, vatten eller salt kommer in i den. Så långt det
är möjligt, se till att smuts, damm, vatten och salt inte kommer in
i kameran.
zz Om det kommer in vatten i kameran torkar du bort det med en torr
och ren tygduk. Om det kommer in smuts, damm eller salt i kameran
torkar du bort det med en ren och urvriden tygduk.
zz Om du använder kameran på en plats med mycket smuts och damm
kanske den inte fungerar som den ska.
zz Du bör rengöra kameran efter användning. Om smuts, damm, vatten
eller salt får stanna kvar i kameran kanske den inte fungerar som
den ska.
zz Om du oavsiktligt tappar kameran i vatten eller tror att fukt (vatten),
smuts, damm eller salt har kommit in i kameran, bör du snarast
rådfråga närmaste Canon Service Center.
zz Placera aldrig kameran nära föremål som avger starka magnetiska
fält, till exempel en magnet eller en elmotor. Undvik också att
använda eller placera kameran nära föremål som avger starka
radiovågor, till exempel en stor antenn. Starka magnetfält kan orsaka
felaktig funktion hos kameran eller förstöra bilddata.
zz Placera aldrig kameran på varma platser, till exempel i en bil i starkt
solljus. Höga temperaturer kan orsaka felfunktion hos kameran.
zz Kameran innehåller elektroniska precisionskretsar. Försök aldrig ta
isär kameran själv.
28
Försiktighetsåtgärder vid hantering
zz Undvik att blockera slutaren med fingret eller något annat föremål.
Det kan orsaka funktionsfel.
zz Använd en gummiblåsa för att blåsa bort damm från objektiv,
sökare m.m. Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska
lösningsmedel för att rengöra kamerahus eller objektiv. Om smutsen är
svår att få bort lämnar du kameran till närmaste Canon Service Center.
zz Vidrör inte kamerans elektriska kontakter med fingrarna. På så sätt
förhindrar du att kontakterna korroderar. Korroderade kontakter kan
orsaka felfunktion hos kameran.
zz Om kameran flyttas hastigt från en kall omgivning till ett varmt
rum kan kondens bildas på kameran och dess inre komponenter.
Du undviker kondens genom att placera kameran i en försluten
plastpåse där den får anpassa sig till den varmare temperaturen
innan du tar ut den ur påsen.
zz Använd inte kameran om det har bildats kondens på den. På så
sätt undviker du att kameran skadas. Om det bildas kondens tar du
bort objektivet och tar ut kortet och batteriet ur kameran. Vänta tills
kondensen har försvunnit innan du använder kameran igen.
zz Om kameran inte ska användas under en tid tar du ur batteriet och
förvarar kameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när
du förvarar kameran ska du trycka ner avtryckaren några gånger då
och då för att kontrollera att kameran fortfarande fungerar.
zz Undvik att förvara kameran i närheten av kemikalier som kan orsaka
rost och korrosion, exempelvis i ett kemilabb.
zz Om kameran inte har använts under en tid provar du alla funktioner
innan du använder den. Om du inte har använt kameran under en tid
eller om du har en viktig fotografering på gång, t.ex. vid en resa till
utlandet, låter du antingen närmaste Canon Service Center kontrollera
den eller så kontrollerar du själv att den fungerar som den ska.
zz Kameran kan bli mycket varm om du använder serietagning eller
stillbildstagning/filminspelning under en längre tid. Det här är inte
något funktionsfel.
zz Om det finns en stark ljuskälla inuti eller utanför bildområdet kan
spökbilder uppträda.
29
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Skärm, sökare och LCD-display
zz Skärmen och sökaren har tillverkats med teknik med mycket hög
precision och har över 99,99 % effektiva pixels, men 0,01 % eller
färre pixels kan vara döda, och det kan också finnas fläckar med
svarta, röda eller andra färger. Det här är inte något funktionsfel.
De påverkar inte registreringen av bilder.
zz Om skärmen lämnas påslagen under en längre tid kan
skärminbränning ske, där du ser rester av det som visats.
Det är emellertid endast tillfälligt och försvinner om du inte
använder kameran under några dagar.
zz Skärmens visning kan verka långsam i låga temperaturer eller se svart
ut i höga temperaturer. Den återgår till det normala i rumstemperatur.
Slutare
zz Slutarbladen kan bli slitna, men detta innebär inte att kameran har
skadats.
Kort
Observera följande för att skydda kortet och registrerade data på det:
zz Tappa, böj eller blöt inte ner kortet. Hantera det varsamt och utsätt
det inte för stötar eller vibrationer.
zz Vidrör inte kortets elektriska kontakter med fingrarna eller något
metallföremål.
zz Fäst inga klistermärken eller dylikt på kortet.
zz Förvara inte och använd inte kortet i närheten av föremål som avger
starka magnetfält, till exempel TV, högtalare eller magneter. Undvik
också platser med statisk elektricitet.
zz Placera inte kortet i starkt solljus eller nära en värmekälla.
zz Förvara kortet i en ask.
zz Förvara inte kortet på varma, dammiga eller fuktiga platser.
Objektiv
zz När du tar loss objektivet från kameran ställer du
det med den bakre änden uppåt och sätter på det
bakre objektivlocket, så att du inte repar objektivet
eller elektriska kontakter (1).
30
(1)
Delarnas namn
(1)
(12)
(13)
(14)
(2)
(15)
(3)
(4)
(5)
(16)
(17)
(6)
(7)
(18)
(19)
(8)
(20)
(21)
(9)
(22)
(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
<W>-knappen
Knapp för filminspelning
<6> Inmatningsratt
<B> Flerfunktionsknapp
Avtryckare
<U> Knapp för byte av
LCD‑displayinfo/belysning
(7) Lampa för AF-hjälpbelysning/
självutlösare/fjärrkontroll
(8) Handgrepp (batteriutrymme)
(9) Kontakt för strömadapter
(10) Kontakter
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Objektivfattning
Blixtsynkroniseringskontakter
Tillbehörsfäste
Punkt för RF-objektivfattning
Högtalare
<V> Filmplanmärke
Fäste för bärrem
Mikrofon
Slutarridå/bildsensor
Frigöringsknapp för objektiv
Låsstift för objektiv
Kamerahuslock
31
Delarnas namn
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(5)
(10)
(15)
(11)
(16)
(17)
(12)
(18)
(19)
(13)
(14)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
32
Ögonmussla
Sökarokular
Ratt för dioptriinställning
Strömbrytare
Kontaktskydd
LCD-display
<R> Knapp för flerfunktionslås
<5> Bakre inmatningsratt
<p> AF-startknapp
Sökarsensor
(11) <B> Info.-knapp
(12) Åtkomstlampa
(13) <Q/0> Knapp för
snabbkontroll/inställningar
(14) <M> Menyknapp
(15) <F> Anslutning för fjärrutlösare
(16) <g> Digitalkontakt
(17) <Y> Extern mikrofon
IN‑kontakt
(18) <D> HDMI mini
UT‑kontakt
(19) <n> Hörlurskontakt
Delarnas namn
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(14)
(15)
(16)
(17)
Kontaktskydd
Positionshål för tillbehör
Bildskärm
Stativgänga
<W><X><Y><Z>:
<V>‑pilknappar
Serienummer
<x> Bildvisningsknapp
<B> Flerfunktionslist
<A> Knapp för AE-lås/FE-lås
(13)
(10) <S/u> Knapp för val av
AF‑punkt/index/förstora/förminska
(11) Fäste för bärrem
(12) Minneskortlucka
(13) Kortplats
(14) Lås för batterilucka
(15) Batterilucka
(16) <L> Raderingsknapp
(17) Positionshål för tillbehör
33
Delarnas namn
LCD-display
Exempel på visning
Informationen ändras beroende på
kamerans status. Mer information
om ikoner finns på sidan 617.
Visning av sökarinformation
Exempel på visning
34
Informationen ändras beroende på
kamerans status.
Delarnas namn
Batteriladdare LC-E6E
Laddare för batteri LP-E6N/LP-E6 (s. 40).
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
Laddningslampa
Batterifack
Nätkabel
Uttag för nätkabel
(2)
(4)
35
Delarnas namn
Fästa remmen
För in remmens ände nedifrån genom
kamerans fäste för bärrem. För den
sedan genom remmens spänne enligt
bilden. Dra åt så att remmen är spänd
och kontrollera att remmen inte kan
lossna från spännet.
36
Delarnas namn
Använda kabelskydd
När du ansluter kameran till en dator ska du använda den medföljande
gränssnittskabeln eller en kabel från Canon.
När du ansluter gränssnittskabeln ska du också använda det
medföljande kabelskyddet. Om du använder kabelskyddet förhindrar
du att kabeln oavsiktligt kopplas bort eller att kontakten skadas.
Använda den medföljande gränssnittskabeln och en HDMIkabel från Canon (säljs separat)
1
2
(1)
(2)
3
4
(3)
5
(1)
(2)
(3)
(4)
Kabelskydd
Klämma
Medföljande
gränssnittskabel
HDMI-kabel (säljs separat)
(4)
37
Delarnas namn
Använda en originalgränssnittskabel från Canon
Om du använder en
originalgränssnittskabel (säljs separat)
drar du kabeln genom klämman (5) enligt
bilden innan du sätter fast klämman på
kabelskyddet.
(5)
ooDigitalkontakten kan skadas om gränssnittskabeln ansluts utan kabelskydd.
ooKontrollera att gränssnittskabeln är rätt ansluten till digitalkontakten.
När du ansluter kameran till en TV bör du ha en HDMI-kabel HTC-100 (säljs
separat). Använd också ett kabelskydd när du ansluter en HDMI-kabel.
38
1
Förberedelse och
grundfunktioner
Det här kapitlet innehåller inledande anvisningar och
beskrivningar av grundläggande kamerafunktioner.
39
Ladda batteriet
1 Ta bort batteriets skyddshölje.
2 Sätt i batteriet ordentligt i laddaren.
zz Gör tvärtom för att ta ut batteriet.
batteriet.
3 Ladda
zz Anslut nätkabeln till laddaren och sätt
i kontakten i eluttaget.
ggLaddningen startar automatiskt och
laddningslampan börjar blinka orange.
40
Ladda batteriet
Laddningsnivå
Laddningslampa
Färg
0–49 %
50–74 %
Orange
75 % eller mer
Fulladdat
Grön
Visning
Blinkar en gång
per sekund
Blinkar två gånger
per sekund
Blinkar tre gånger
per sekund
Påslagen
zz Det tar cirka två timmar och 30 minuter att ladda ett helt urladdat
batteri vid rumstemperatur (23 °C). Laddningstiden varierar
beroende på omgivningens temperatur och batteriets laddningsnivå.
zz Av säkerhetsskäl tar det längre tid (upp till cirka 4 timmar) att ladda
batteriet vid låga temperaturer (5 °C–10 °C).
41
Ladda batteriet
zz Batteriet är inte fulladdat när det levereras.
Ladda batteriet innan du använder det.
zz Ladda batteriet dagen före eller den dag du ska använda det.
Batteriet laddas gradvis ur även när du inte använder kameran.
zz När batteriet är laddat tar du ut det och kopplar bort laddaren från
eluttaget.
zz Du kan sätta på skyddshöljet åt olika håll för att
bättre kunna se om batteriet är laddat eller inte.
Om batteriet är laddat sätter du på skyddshöljet
så att det batteriformade hålet < > hamnar över
batteriets blå dekal. Om batteriet är urladdat sätter
du skyddshöljet åt andra hållet.
zz När du inte använder kameran tar du bort batteriet.
Om batteriet lämnas i kameran under en längre tid avges en liten mängd
ström vilket leder till att det laddas ur och att batterikapaciteten minskar.
Förvara batteriet med skyddshöljet på. Om du förvarar batteriet fulladdat
kan batteriets prestanda försämras.
zz Batteriladdaren kan användas i andra länder.
Batteriladdaren är kompatibel med en strömkälla på 100 V AC till
240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter (finns
i fackhandeln) för respektive land eller område. Anslut inte någon
bärbar spänningstransformator till batteriladdaren. Det kan skada
batteriladdaren.
zz Om batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat, har batteriet
nått slutet på sin livslängd.
Kontrollera batteriets uppladdningsprestanda (s. 387) och köp ett nytt
batteri.
ooNär du har dragit ur kontakten till laddaren från eluttaget bör du inte röra
stiften under cirka 10 sekunder.
ooOm batteriets återstående kapacitet (s. 387) är 94 % eller högre
behöver du inte ladda batteriet.
ooDen medföljande laddaren kan bara ladda batteri LP-E6N/LP-E6.
42
Sätta i/Ta ur batteriet
Sätt i ett fulladdat batteri av typen LP-E6N (eller LP-E6) i kameran.
Isättning
låset för batteriluckan och
1 Skjut
öppna luckan.
i batteriet.
2 Sätt
zz Sätt i änden med de elektriska
kontakterna.
zz Skjut in batteriet tills det fäster.
luckan.
3 Stäng
zz Tryck på luckan tills den stängs.
Du kan inte använda andra batterier än LP-E6N och LP-E6.
Borttagning
Öppna luckan och ta ur batteriet.
zz Tryck på låsspaken enligt pilen och
ta ur batteriet.
zz Var noga med att montera det
medföljande skyddshöljet (s. 40)
för att undvika kortslutning.
43
Sätta i och ta ur kortet
De bilder du tar lagras på kortet.
Se till att kortets spärr för skrivskydd (1) är ställd uppåt för att tillåta
skrivning och radering.
Isättning
1 Skjut luckan för att öppna den.
(1)
i kortet.
2 Sätt
zz Håll kortets etikettsida mot dig,
så som bilden visar, och skjut
in kortet tills det klickar fast.
luckan.
3 Stäng
zz Stäng luckan och för den i pilens
riktning tills den klickar fast.
44
Sätta i och ta ur kortet
Borttagning
luckan.
1 Öppna
zz Ställ strömbrytaren i läget <2>.
(1)
zz Kontrollera att åtkomstlampan (1)
är släckt och öppna sedan luckan.
zz Om [Sparar...] visas på skärmen
stänger du luckan.
ut kortet.
2 TazzTryck
försiktigt på kortet och släpp
sedan.
zz Dra kortet rakt ut och stäng sedan
luckan.
Formatera kortet
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan
kamera eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran
(s. 373).
ooMöjligt antal bilder beror på kortets återstående kapacitet, inställningarna
för bildkvalitet, ISO-tal osv.
ooMed menyalternativet [z1: Utlös slutaren utan kort] inställt på [Av]
glömmer du inte att sätta i ett kort (s. 118).
45
Sätta i och ta ur kortet
ooNär åtkomstlampan lyser eller blinkar betyder det att bilder läses
till, läses från eller raderas från kortet, eller att data överförs. Öppna
inte minneskortsluckan så länge åtkomstlampan lyser eller blinkar.
Gör heller inget av följande när åtkomstlampan lyser eller blinkar.
Det kan göra att bildkortet, minneskortet eller kameran tar skada.
• Ta ut kortet.
• Ta ur batteriet.
• Skaka eller stöta kameran.
• Dra ur och ansluta en nätkabel (när eluttagstillbehör (säljs separat)
används).
ooOm det redan finns bilder på kortet kan det hända att bildnumreringen
inte börjar på 0001 (s. 367).
ooOm ett kortrelaterat felmeddelande visas på skärmen tar du ut kortet och
sätter sedan i det igen. Om felmeddelandet är kvar bör du försöka med
ett annat kort.
Om du kan överföra bilderna på kortet till en dator överför du alla bilder
och formaterar därefter kortet med kameran (s. 373). Då är det möjligt
att kortet börjar fungera normalt igen.
ooUndvik att nudda kortets kontakter med fingrar eller metallföremål. Utsätt
inte kontakterna för damm eller vatten. Om kontakterna är smutsiga kan
det leda till kontaktfel.
ooMultimediakort (MMC) kan inte användas. (Kortfel visas.)
ooAtt använda UHS-II microSDHC/SDXC-kort med en microSD till
SD‑adapter rekommenderas inte. När du använder UHS-II-kort ska
du använda SDHC/SDXC-kort.
46
Använda skärmen
Du kan ändra skärmens riktning och vinkel.
1 Fäll ut skärmen.
skärmen.
2 Rotera
zz När skärmen är utfälld kan du rotera
180°
90°
175°
den uppåt, nedåt eller över 180° för
att rikta den mot motivet.
zz Den indikerade vinkeln är bara
ungefärlig.
den mot dig.
3 Rikta
zz Använd vanligtvis kameran med
skärmen riktad mot dig.
ooVar försiktig så att du inte tar i för mycket när du roterar skärmen och
lägger för stor kraft på den roterande axeln (gångjärnet).
ooNär en kabel är ansluten till en kamerakontakt, kommer rotationsvinkeln
på utfälld skärm att vara begränsad.
ooStäng skärmen vänd inåt när du inte använder kameran. Du kan
skydda skärmen.
ooEn spegelvänd bild (omvänt höger/vänster) av motiven visas när
skärmen vänds mot motiv framför kameran.
47
Slå på strömmen
zz <1>
Kameran sätts på och ljudet
när slutarridån öppnas hörs.
Bländaröppningen hörs också när
ett RF-objekt är fäst.
zz <2>
Kameran stängs av och ljudet
när slutarridån stängs hörs. Ställ
in strömbrytaren i det här läget
när du inte använder kameran.
Bländaröppningen hörs också
när ett RF-objekt är fäst.
Ställa in datum, klocka och zon
Om du slår på strömbrytaren och menybilden för datum/klocka/zon
visas läser du på sidan 380 om hur du ställer in datum/klocka/zon.
Byta gränssnittsspråk
Information om hur du byter gränssnittsspråk finns på sidan 383.
Automatisk sensorrengöring
zz När strömbrytaren ställs i läget <2> rengörs sensorn automatiskt.
(Ett litet ljud kan höras.) Under sensorrengöringen visas <f>
på skärmen. Om du även vill att automatisk sensorrengöring ska
aktiveras när strömbrytaren är inställd på <1> ställer du in detta
i [53: Sensorrengöring] (s. 392).
zz Om du växlar strömbrytaren i lägena <1>/<2> flera gånger
under kort tid är det inte säkert att symbolen <f> visas. Det här
är normalt och inte något fel.
Om du ställer strömbrytaren på <2> medan en bild registreras på
kortet visas [Sparar...] och strömmen stängs av efter att kortet slutfört
registreringen av bilden.
48
Slå på strömmen
z Batteriindikator
När strömbrytaren ställs i läget <1> visas batteriets laddningsnivå
som någon av följande sex nivåer. En blinkande batterisymbol <b>
anger att batteriet snart är urladdat.
Visning
Nivå (%)
100–70
69–50
49–20
19–10
9–1
0
Visning
Nivå (%)
ooFöljande gör att batteriet tar slut snabbare:
• Om du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
• Om du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
• Om du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
• Om du använder Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen.
ooMöjligt antal bilder kan minska beroende på de aktuella
fotograferingsförhållandena.
ooObjektivet drivs av kamerans batteri. Batteriet kan laddas ur snabbare
med vissa objektiv.
ooI en omgivning med låg temperatur kanske fotografering inte är möjlig
ens med tillräcklig batterinivå.
Under [53: Batteri-info] finns information om batteriets status (s. 387).
49
Fästa och ta bort ett objektiv
Fästa ett objektiv
1 TazzTabortbortskyddslocken.
det bakre objektivlocket och
kamerahuslocket genom att vrida
dem i pilarnas riktning.
objektivet.
2 Fäst
zz Passa in den röda punkten för
fastsättning på objektivet mot
motsvarande röda punkt på kameran
och vrid objektivet enligt pilen tills det
klickar fast.
AF-omkopplaren på objektivet
3 Ställ
på <AF>.
zz <AF> står för autofokus.
zz <MF> står för manuell fokus.
Autofokus fungerar inte.
zz För RF-objektiv utan omkopplare för
fokuseringsmetod, ställ in på [AF]
eller [MF] på kamerans meny,
i [21: Fokusläge].
4 Ta bort det främre objektivlocket.
50
Fästa och ta bort ett objektiv
Ta bort objektivet
Tryck in frigöringsknappen för
objektiv och vrid objektivet
i pilens riktning.
zz Vrid objektivet tills det tar stopp och
ta sedan bort det.
zz Sätt på det bakre objektivlocket på
det borttagna objektivet.
ooTitta aldrig direkt på solen genom ett objektiv. Du kan förlora synen.
ooNär du fäster eller tar bort ett objektiv ställer du kamerans strömbrytare
på <2>.
ooOm den främre delen (fokuseringsringen) på objektivet roterar under
autofokuseringen ska du inte röra den roterande delen.
Mer information om hur du använder objektivet finns i användarhandboken
till objektivet (s. 4).
Tips för att undvika fläckar och damm
ooNär du byter objektiv bör du göra det snabbt och på en plats med så lite
damm som möjligt.
ooNär du förvarar kameran utan monterat objektiv ska du sätta på
kamerahuslocket.
ooTa bort damm från kamerahuslocket innan du sätter på det.
51
Fästa och ta bort EF/EF-S-objektiv
Alla EF- och EF-S-objektiv kan användas med hjälp av tillvalet EF-EOS Rmonteringsadapter. Kameran kan inte användas med EF-M-objektiv.
Fästa ett objektiv
1 TazzTabortbortskyddslocken.
det bakre objektivlocket och
kamerahuslocket genom att vrida
dem i pilarnas riktning.
(1)
(2)
fast objektivet på adaptern.
2 Sätt
zz Passa in den röda eller vita punkten
för fastsättning på objektivet mot
motsvarande punkt på adaptern och
vrid objektivet enligt pilen tills det
klickar fast.
(1)
(2)
(3)
(3)
Röd punkt
Vit punkt
fast adaptern på kameran.
3 Sätt
zz Passa in punkterna för fastsättning (3)
på adaptern och på kameran och vrid
objektivet enligt pilen tills det klickar
fast.
52
Fästa och ta bort EF/EF-S-objektiv
AF-omkopplaren på objektivet
4 Ställ
på <AF>.
zz <AF> står för autofokus.
zz <MF> står för manuell fokus.
Autofokus fungerar inte.
5 Ta bort det främre objektivlocket.
Ta bort objektivet
1
Tryck in frigöringsknappen för objektiv
och vrid adaptern i pilens riktning.
zz Vrid adaptern tills det tar stopp och ta
sedan bort den.
bort objektivet från adaptern.
2 TazzHåll
ned frigöringsknappen för objektiv
på adaptern och vrid objektivet
motsols.
zz Vrid objektivet tills det tar stopp och ta
sedan bort det.
zz Sätt på det bakre objektivlocket på
det borttagna objektivet.
Objektivhantering beskrivs på sidan 51.
53
Använda sökaren
Titta genom sökaren för att aktivera den. Du kan också begränsa
visningen till antingen skärmen eller sökaren (s. 403).
Justera sökarens skärpa
Vrid ratten för dioptriinställning.
zz Vrid ratten åt vänster eller till höger
tills sökarvisningen blir skarp.
ooSökarvisning och kamerans skärm kan inte vara aktiva samtidigt.
ooVid vissa sidförhållanden visas svarta staplar på skärmens övre och
nedre eller vänstra och högra kanter. Dessa kommer inte att synas på
bilden.
54
Grundfunktioner
Hålla kameran
zzVisa skärmen när du fotograferar
Du kan luta skärmen när du fotograferar. Mer information finns på
sidan 47.
Normal vinkel
Låg vinkel
Hög vinkel
zzFotografera genom sökaren
Du får skarpa bilder genom att hålla kameran stadigt, så att
kameraskakning minimeras.
Horisontell fotografering
Vertikal fotografering
1. Ta ett stadigt tag om kameragreppet med höger hand.
2. Håll under objektivet med vänster hand.
3. Vila ditt högra pekfinger lätt mot avtryckaren.
4. Tryck armarna och armbågarna lätt mot kroppens framsida.
5. Sätt ena foten strax framför den andra så att du står stadigt.
6. Håll kameran tätt mot ansiktet och titta genom sökaren.
55
Grundfunktioner
Avtryckare
Avtryckaren har två steg. Du kan trycka ned avtryckaren halvvägs.
Sedan kan du trycka ned avtryckaren helt.
Trycka ned halvvägs
Autofokusering och automatisk
exponering (inställning av slutartid
och bländarvärde) aktiveras.
Exponeringsinställningen (slutartid
och bländarvärde) visas på skärmen,
i sökaren eller på LCD-displayen under
cirka 8 sekunder eller enligt inställningen
för mättimer.*
* Som standard är mättimern inställd på
8 sekunder.
Trycka ned helt
Med den här åtgärden tas bilden.
zzUndvika kameraskakning
Kamerarörelser vid exponeringstillfället kallas för kameraskakning.
Det kan resultera i suddiga bilder. Undvik kameraskakning genom att
tänka på följande:
●●Håll kameran stadigt.
●●Tryck ned avtryckaren halvvägs för autofokus och tryck sedan
försiktigt ned avtryckaren helt.
ooOm du trycker ned avtryckaren helt utan att trycka ned den halvvägs
först eller om du trycker ned den halvvägs och sedan omedelbart trycker
ned den helt tas bilden efter en kort fördröjning.
ooÄven vid menyvisning eller bildvisning kan du återgå till
fotograferingsklart läge genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
56
Grundfunktioner
<W> Mode-knapp
Du kan ställa in fotograferingsmetod.
Tryck på <W> och vrid på ratten
<6> för att välja fotograferingsmetod.
Tryck på <W> och sedan på <B>
för att växla mellan stillbilder och film.
<p> AF-startknapp
Ger samma resultat som om du
trycker ned avtryckaren halvvägs med
fotograferingsmetoden [t], [d], [s],
[f], [a] eller [BULB].
<B> Flerfunktionsknapp
Genom att trycka på <B> och vrida
ratten <5> kan du ställa in ISO-tal,
matningsmetod, AF-funktion, vitbalans
och blixtexponeringskompensation.
57
Grundfunktioner
<6> Inmatningsratt
(1) När du har tryckt på en knapp vrider
du ratten <6>.
Tryck på en knapp som <W> eller
<B> och vrid sedan ratten <6>.
När du trycker ned avtryckaren
halvvägs går kameran tillbaka till
fotograferingsklart läge.
(2) Vrid bara ratten <6>.
Vrid på ratten <6> medan du tittar
på skärmen, i sökaren eller på LCDdisplayen.
Använd ratten för att ställa in slutartid,
bländare osv.
Steg (1) kan utföras även när kontrollerna är låsta med flerfunktionslåset
(s. 60).
58
Grundfunktioner
<5> Bakre inmatningsratt
(1) När du har tryckt på en knapp vrider
du ratten <5>.
Tryck på en knapp som <W> eller
<B> och vrid sedan ratten <5>.
När du trycker ned avtryckaren
halvvägs går kameran tillbaka till
fotograferingsklart läge.
(2) Vrid bara ratten <5>.
Vrid på ratten <5> medan du
tittar på skärmen, i sökaren eller
på LCD‑displayen.
Den här ratten använder du till
att ställa in bland annat värdet för
exponeringskompensation och
bländarvärde för manuella exponeringar.
Steg (1) kan utföras även när kontrollerna är låsta med flerfunktionslåset
(s. 60).
59
Grundfunktioner
<R> Knapp för flerfunktionslås
Genom att ställa in [56: Flerfunktionslås]
och trycka på <R> kan du förhindra
att inställningarna ändras när du
oavsiktligt kommer åt inmatningsratten,
bakre inmatningsratten, M-Fn-listen eller
kontrollringen eller om du råkar trycka på
touchskärmen. Lås upp kontrollerna genom
att trycka på knappen <R> igen. Mer
information om [56: Flerfunktionslås]
finns på sidan 416.
<U> Knapp för byte av LCD-displayinfo/belysning
zz Varje gång du trycker på <U> ändras
informationen på LCD-displayen.
zz Tänd LCD-displayen genom att hålla
ned <U> (9).
Om du trycker ned avtryckaren helt vid en bulbexponering, släcks
LCD‑displayens belysning.
<T> Kontrollring
Som standard ställer du in bländarvärdet
genom att vrida kontrollringen på RFobjektiv eller monteringsadaptrar
samtidigt som du trycker ned avtryckaren
halvvägs i metoden [t], [f], [a]
eller [BULB]. Du kan också tilldela
kontrollringen en annan funktion genom
att anpassa funktioner i [84: Anpassa
rattar] (s. 555).
60
Grundfunktioner
<m> M-Fn-list (Flerfunktion)M
Du kan tilldela vanliga funktioner till
dragning på <m>-listen och tryckning
på respektive ände. Ingen funktion
är som standard tilldelad.
Efter inköp eller om ingen funktion har
tilldelats kan du öppna en genvägsskärm
för inställningsmenyn för [84: Anpassa
M-Fn-list] genom att trycka på vänster
kant på <m>. Välj [Ja] för att öppna
skärmen för inställningar (s. 561).
Grundfunktioner
Dra
Dra fingret till vänster eller till höger
direkt efter att du har pekat på <m>.
Tryck på (vänster kant)
Tryck på vänster kant av <m>,
och lyft sedan fingret direkt.
Tryck på (höger kant)
Tryck på höger kant av <m>,
och lyft sedan fingret direkt.
Åtgärderna avbryts såvida du inte flyttar fingret omedelbart efter att ha
tryckt på <m>.
61
Grundfunktioner
INFO-knapp
Varje gång du trycker på <B>
ändras informationen.
Följande exempelskärmar gäller
stillbilder.
62
Menyhantering och inställningar
(1)
(2)
(3)
(6) (7)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
<M>-knapp
Knappen <B>
Bildskärm
<V> pilknappar
(5)
(6)
(7)
Knappen <0>
Bakre inmatningsratt
Inmatningsratt
Menyskärm för metoden [A]
* Vissa flikar och menyalternativ visas inte med metoden [A].
63
Menyhantering och inställningar
Skärm med metoderna [t], [d], [s], [f], [a] och [BULB]
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Huvudflikar
Underflikar
Menyalternativ
z: Fotografering
2: Autofokus
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
3 : Bildvisning
5 : Inställningar
8 : Egen programmering
9 : Min meny
Menyinställningar
Procedur för menyinställning
menyskärmen.
1 Visa
zz Tryck på knappen <M>.
en flik.
2 Välj
zz Tryck på knappen <B> för att
växla mellan huvudflikarna.
zz Välj en underflik genom att vrida
på ratten <6>.
zz Fliken [z4] i den här handboken
hänvisar till exempel till den
skärm som visas när z-flikens
(fotografering) fjärde punkt [ ] från
vänster är vald.
64
Menyhantering och inställningar
ett alternativ.
3 Välj
zz Vrid på ratten <5> för att välja ett
alternativ och tryck sedan på <0>.
ett alternativ.
4 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj ett
alternativ.
zz Den aktuella inställningen visas i blått.
alternativet.
5 Bekräfta
zz Bekräfta inställningen genom att
trycka på <0>.
inställningsskärmen.
6 Stäng
zz Tryck på <M> för att blir klar
och förbereda fotograferingen.
ooFöljande beskrivning av olika menyfunktioner utgår ifrån att du har tryckt
på knappen <M> så att menyskärmen visas.
ooDu kan också trycka på menyskärmen eller på piltangenterna <V> för
att hantera menyn.
ooTryck på <M> om du vill avbryta.
65
Menyhantering och inställningar
Nedtonade menyalternativ
Exempel: Högdagerprioritet
Nedtonade menyalternativ kan inte
väljas. Menyalternativet är nedtonat
om en annan funktionsinställning
åsidosätter det.
Du kan se åsidosättningsfunktionen
genom att markera det nedtonade
menyalternativet och trycka på <0>.
Om du avbryter
åsidosättningsfunktionens inställning kan
du välja det nedtonade alternativet.
Du kanske inte kommer att se prioritetsfunktionen för vissa nedtonade
menyalternativ.
Med [56: Återställ alla kamerainst.] kan du återställa menyfunktionernas
standardinställningar (s. 419).
66
d Touchskärmsfunktioner
Du kan hantera kameran genom att trycka eller dra på skärmen
(touchskärm) med fingrarna.
Peka
Exempelskärm (snabbkontroll)
zz Använd fingret och tryck på skärmen
(rör hastigt vid skärmen och ta sedan
bort fingret igen).
zz Om du till exempel pekar på [Q]
visas snabbkontrollskärmen. Peka
på [2] när du vill gå till föregående
skärm.
Dra
Exempelskärm (menyskärm)
zz Dra fingret samtidigt som du håller det
mot skärmen.
ooOm [53: Pipljud] är inställd på [Pekljud ], hörs inget ljud när du pekar
på skärmen (s. 386).
ooRespons för pekskärmskontrollen kan justeras (s. 385).
67
Q Snabbkontroll
Du kan direkt välja och ställa in de inställningar som visas på skärmen.
Det kallas för snabbkontroll.
1 Tryck på knappen <Q> (7).
ett inställningsalternativ.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X>
och välj ett alternativ.
zz När skärmen till vänster visas trycker
du på <W> <X> <Y> <Z> för att
välja.
ett alternativ.
3 Välj
zz Ändra inställningen genom att vrida
på ratten <6> eller <5> eller
trycka på knapparna <Y> <Z>. Det
finns även funktioner som ställs in
med en knapp efter dessa åtgärder.
zz Tryck på <0> för att spara
inställningen och gå tillbaka till
föregående skärm.
Du kan även peka på skärmen för snabbkontrollsinställningar (s. 67).
68
2
Fotografering
Det här kapitlet beskriver fotografering och introducerar
menyinställningar på fliken fotografering ([z]).
zz Ikonen M till höger om en sidorubrik anger att funktionen
endast är tillgänglig i lägena [t], [d], [s], [f], [a]
eller [BULB].
69
2
-1 Ta stillbilder
[Fotogr.metod] Inställningar för stillbilder
För att förbereda stillbilder trycker du på
knappen <W> och därefter <B>
för att få åtkomst till skärmen [Fotogr.
metod] till vänster.
[A] : Smart motivläge (s. 123)
[t] : Flexibel-prioritet AE (s. 140)
[d] : Programautomatik (s. 132)
[s] : Tidsförval AE (s. 134)
[f] : Bländarförval AE (s. 136)
[a] : Manuell exponering (s. 138)
[BULB]
: Bulb (s. 158)
[w/x/y] : Egen kamerainställning
(s. 417)
70
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zzFotografering 1
s. 75
s. 78
s. 80
s. 118
s. 118
zzFotografering 2
s. 110
s. 179
zzFotografering 3
s. 155
s. 85
s. 104
s. 109
s. 119
s. 120
71
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
zzFotografering 4
s. 97
s. 100
s. 102
s. 117
s. 88, 92, 95,
zzFotografering 5
s. 107
s. 105
s. 121
s. 130
s. 166
s. 161
zzFotografering 6
s. 159
s. 115
s. 151
s. 150
s. 149
72
Flikmenyer: Stillbildsfotografering
Med metoden [A] visas följande skärm.
zzFotografering 1
s. 75
s. 78
s. 118
s. 118
s. 130
s. 192
73
Funktionsindex: Stillbildsfotografering
zz Exponeringssimulering
B s. 120
zz Data för dammborttagning
B s. 121
zz Skärmavtryckare
B s. 130
zz Matningsmetod
B s. 144
zz Självutlösare
B s. 147
zz Tyst LV-fotografering
B s. 150
zz Tyst slutare
B s. 151
zz Ljusmätmetod
B s. 152
zz Exponeringskompensation
B s. 154
zz AEB
B s. 155
zz AE-lås
B s. 157
zz Bulbtimer
B s. 159
zz HDR-läge
B s. 161
zz Multiexponeringar
B s. 166
zz Vitbalansskift/variation B s. 102
zz Fjärrkontroll
B s. 174
zz Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) B s. 104
zz Fjärrutlösare
B s. 176
zz Extern blixt
B s. 177
zz Blixtfunktionsinställningar
B s. 179
zz Egna blixtfunktionsinställningar
B s. 187
Fotograferingsmetoder
zz Metoden [A]
B s. 123
zz Metoden [t]
B s. 140
zz Metoden [d]
B s. 132
zz Metoden [s]
B s. 134
zz Metoden [f]
B s. 136
zz Metoden [a]
B s. 138
zz Metoden [BULB]
B s. 158
Meny-/fotograferingsfunktioner
zz Bildkvalitet
B s. 75
zz Dual Pixel RAW
B s. 78
zz Utsnitt/sidförhållande B s. 80
zz ISO-tal (stillbilder)
B s. 83
zz Bildstil
B s. 88
zz Vitbalans
B s. 97
zz Egen vitbalans
B s. 100
zz Brusreducering för
höga ISO-tal
B s. 105
zz Brusreducering för långa
exponeringstider
B s. 107
zz Högdagerprioritet
B s. 109
zz Korrigering för
objektivaberration
B s. 110
zz Reducera flimmer
B s. 115
zz Färgrymd
B s. 117
zz Utlösa slutaren
utan kort
B s. 118
zz Bildvisningstid
B s. 118
zz Mättimer
B s. 119
74
Ändra bildkvalitet
Du kan ställa in pixelantal och bildkvalitet. JPEG-bildkvalitetsalternativ
inkluderar 73, 83, 74, 84, 7a, 8a och b. Alternativ för
RAW‑format inkluderar 1 och F.
1 Välj [z1: Bildkvalitet].
in bildkvalitet.
2 Ställ
zz För att välja RAW-kvalitet vrider du
ratten <6> och för att välja JPEGkvalitet trycker du på tangenterna
<Y> <Z>.
zz Bekräfta inställningen genom att
trycka på <0>.
Antalet tillgängliga bilder som är tillgängliga enligt indikationen i [****] på
inställningsskärmen för bildkvalitet gäller för inställningen [Fullformat],
oavsett det aktuella sidförhållandet (s. 80).
ooOm [–] har ställts in för både RAW- och JPEG-bildformat ställs 73 in.
ooOm du väljer både RAW och JPEG varje gång du fotograferar,
registreras samma bild samtidigt på kortet både i RAW och i JPEG med
vald bildkvalitet. De två bilderna registreras med samma filnummer
(filtillägg: .JPG för JPEG och .CR3 för RAW).
oob får kvaliteten 7 (Hög).
ooBetydelsen av bildkvalitetikoner: 1 RAW, F Kompakt RAW, JPEG,
7 Fin, 8 Normal, 3 Stor, 4 Medel, 6 Liten.
75
Ändra bildkvalitet
RAW-bilder
En RAW-bild är de rådata som matas ut från bildsensorn omvandlade
till digitala data. De registreras på kortet i befintligt skick och du kan
välja kvalitet enligt följande: 1 eller F. F skapar RAW-bilder
med mindre filstorlekar än 1.
RAW-bilder kan bearbetas med [31: RAW-bildbearbetning] (s. 339)
och sparas som en JPEG-bild. (Precis som för 1 är alla JPEGstorleksalterantiv tillgängliga för F.) Själva RAW-bilden ändras inte,
så du kan bearbeta den efter olika förhållanden och skapa flera JPEGbilder utifrån den.
Du kan använda Digital Photo Professional (EOS-programvara) till att
bearbeta RAW-bilder. Du kan justera dina bilder beroende på hur de
ska användas och sedan generera JPEG- eller andra typer av bilder
som återspeglar dessa justeringar.
Programvara för RAW-bildbearbetning
ooOm du ska visa RAW-bilder på en dator rekommenderas du att använda
Digital Photo Professional (härefter DPP, EOS-programvara).
ooTidigare versioner av DPP Ver.4.x kan inte bearbeta RAW-bilder tagna
med den här kameran. Om du har en tidigare version av DPP ver.4.x
installerad på datorn hämtar och installerar du den senaste versionen
av DPP på Canons webbplats (s. 572). (Den tidigare versionen kommer
att skrivas över.) Tänk på att DPP Ver.3.x och tidigare versioner inte kan
bearbeta RAW-bilder tagna med den här kameran.
ooDet är inte säkert att kommersiellt tillgänglig programvara kan användas
för att visa RAW-bilder tagna med den här kameran. Information om
kompatibilitet får du från tillverkaren av programvaran.
76
Ändra bildkvalitet
Riktlinjer för att välja bildkvalitet
För riktlinjer om filstorlekar, antal möjliga bilder och maximalt antal
bilder i en bildserie, se sidan 609.
Maximalt antal bilder för serietagning
Det lämpliga maximala antalet bilder
i en bildserie visas längst upp till vänster
i inspelningsskärmen.
Om det maximala antalet bilder
i bildserier är 99 eller högre står det ”99”.
Om det maximala antalet bilder i en bildserie är ”99” anger detta att du
kan ta 99 bilder eller fler i följd. Värdet börjar minskas när det når 98 eller
mindre. [BUSY] på skärmen och LCD-skärmen anger att det interna
buffertminnet är fullt och inspelningen kommer att avbrytas tillfälligt. Om
du inte tar bildserier kommer det maximala antalet bilder att öka. När alla
bilder har skrivits till minneskortet kan du återgå till att ta bildserier och ta
så många bilder som anges i tabellen på sidan 609.
77
Inställning av bildtagning med Dual Pixel RAW
Bildtagning av 1 eller F med den här funktionen aktiverad
ger speciella Dual Pixel RAW-bilder med dual pixel-information från
bildsensorn. Detta kallas Bildtagning med Dual Pixel RAW.
När dessa bilder produceras i Digital Photo Professional-programvaran för
EOS-kameror kan du dra nytta av Dual Pixel-data för att finjustera skärpa
(med djupinformation), justera kamerans vinkel och minska spökbilder.
Resultaten kommer att variera baserat på fotograferings­
förhållanden. Innan du börjar använda den här funktionen ska
du se användarhandvoken för Digital Photo Professional för
information om Dual Pixel RAW-egenskaper och bildbearbetning.
1 Välj [z1: Dual Pixel RAW].
[På].
2 Välj
zz Tryck på <B> och läs på
hjälpskärmen (s. 405) innan du går
vidare.
in bildregistreringskvaliteten
3 Ställ
på 1 eller F.
zz Ställ in bildregistreringskvaliteten
på 1, 1+JPEG, F eller
F+JPEG.
78
Inställning av bildtagning med Dual Pixel RAW
4 TaggEnbilden.
RAW-bild som har Dual Pixel-
data infogade (Dual Pixel RAW-bild)
registreras.
ooDet tar längre tid att starta när strömbrytaren växlas till <1> eller
kameran startar om efter automatisk avstängning.
ooSerietagningshastighet är långsammare när du använder Dual Pixel
RAW (s. 144). Maximalt antal bilder i en bildserie minskar också.
ooMatningsmetoden <o> är inte tillgänglig. Om metoden ställs in
på <o> övergår den till <i>.
ooBrus kan noteras tydligare i RAW- eller RAW + JPEG-bilder.
ooBildkvalitetsinställning med ett tryck är inte tillgängligt.
Mängd och effekt av Dual Pixel RAW-korrigering
ooStörre objektivbländare minskar mängden och effekten av korrigering.
ooVärdet och korrigeringseffekten kan vara otillräckligt med vissa objektiv
och för vissa inspelningsscener.
ooVärdet och korrigeringseffekten varierar beroende på
kameraorienteringen (vertikal eller horisontell).
ooVärdet och korrigeringseffekten kan vara otillräckligt under vissa
fotograferingsförhållanden.
79
Ställa in Utsnitt/sidförhållandeN
Normalt med RF- eller EF-objektiv tas bilder med en sensorstorlek
på cirka 36,0 x 24,0 mm vid fullformatfotografering men vid beskuren
fotografering kan du isolera och förstora bildens centrum cirka 1,6x (APSC-storlek) som om du använder ett teleobjektiv, eller du kan ställa in ett
sidförhållande som passar för din fotograferingsapp innan du fotograferar.
För EF-S-linser fångas ett 3:2-sidförhållande i mitten med cirka 1,6x
(APS-C-storlek) förstoring.
1 Välj [z1: zUtsnitt/sidförhållande].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj [Fullformat], [1,6x (utsnitt)], [1:1
(sidförhållande)], [4:3 (sidförhållande)]
eller [16:9 (sidförhållande)].
zz Med EF-S-objektiv anges [1,6x
(utsnitt)] automatiskt och det finns
inga andra tillgängliga alternativ.
zz Om du inte ska ändra fotoområdet
trycker du på <0> och går sedan
till steg 4.
3 Välj hur fotoområdet ska visas.
zz På menybilden i steg 2 trycker du på
knappen <B>.
zz Välj visningsmetod och tryck på <0>.
oo74/84/7a/8a bildkvalitetsalternativen är inte tillgängliga när
[1,6x (utsnitt)] är inställt, eller med EF-S-objektiv.
ooBeskuren fotografering med bildkvaliteten på 74/84/7a/8a skapar
73/83/b/b bilder, respektive.
ooBildtagning med ett EF-S-objektiv med [1:1 (sidförhållande)], [4:3
(sidförhållande)] eller [16:9 (sidförhållande)] återställer automatiskt
inställningen och tar bilden med [1,6x (utsnitt)] med 3:2 sidförhållande.
80
Ställa in Utsnitt/sidförhållande
Ställ in exempel
Y-uppsättning
U-uppsättning eller
EF-S-objektiv används
bilden.
4 TazzNär
[1,6x (utsnitt)] har valts eller ett
EF-S-objektiv används visas en bild
med cirka 1,6x förstoring.
zz När [1:1 (sidförhållande)],
[4:3 (sidförhållande)] eller
[16:9 (sidförhållande)] har ställts
in tas en bild på det som ryms i det
svartmarkerade eller inramade
området.
V och S-uppsättning
W och R-uppsättning
81
Ställa in Utsnitt/sidförhållande
ooOmråden utanför det beskurna området spelas inte in med RAWbildtagning när [1,6x (utsnitt)] ställs in, eller med EF-s-objektiv.
oo[Fotoområde] påverkar inte visningen när [1,6x (utsnitt)] används, eller
med EF-S-objektiv.
oo[85: Lägg till beskärningsinfo] är endast tillgängligt med [Fullformat].
ooInställningen [z1: zUtsnitt/sidförhållande] används inte som grund
för automatisk blixzoom (automatisk justering av blixtens täckning) av en
extern Speedlite.
ooMer information om antal bildpunkter i samband med beskärning
eller inställning av sidförhållande finns på sidan 610.
ooNästan 100 % av synfältet bibehålls vertikalt och horisontellt vid
beskärning eller inställning av sidförhållande.
ooInformation om sidförhållande läggs till i RAW-bilder när ett
sidförhållande ställs in, vilket fångas i full storlek. När RAW-bilderna
visas indikeras bildområdet vid bildtagningen med linjer. Observera att
det endast är bildtagningsområdet som visas i bildspelen (s. 331).
82
i: Ställa in ISO-tal för stillbilderN
Ställ in ISO-talet (bildsensorns ljuskänslighet) så att det passar omgivningens
ljusnivå. För metoden [A] är ISO-talet automatiskt (s. 608).
Se sidan 614 för ISO-tal under filminspelning.
på knappen <B> (9).
1 Tryck
zz När en bild visas på skärmen trycker du
på knappen <B>.
ISO-tal.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj ISO-tal.
in ISO-talet.
3 Ställ
zz Vrid ratten <6> för att ställa in den.
zz ISO-tal kan anges inom
ISO 100–40000 i 1/3-steg.
zz Välj [AUTO] om du vill ställa in
ISO‑tal automatiskt.
zz Mer information om automatiskt
ISO-området finns på sidan 608.
Om du vill utöka det tillgängliga ISO-området från L (motsvarar ISO 50) till
H1 (motsvarar ISO 51200) eller H2 (motsvarar ISO 102400) ska du justera
[ISO-område] under [z3: zISO-inställningar] (s. 85).
83
Ställa in ISO-tal för stillbilder
Guide för ISO-tal
zz Låga ISO-tal minskar bildbrus men kan öka risken för kamera-/
motivskakning eller minska fokusområdet (mindre skärpedjup)
under vissa fotograferingsförhållanden.
zz Höga ISO-tal möjliggör fotografering i svagt ljus, ett större
fokusområde (större skärpedjup) och längre räckvidd för blixten
men kan öka bildens brus.
ooEftersom H1 (motsvarar ISO 51200) och H2 (motsvarar ISO 102400)
är utökade ISO-talsinställningar blir brus (ljusa prickar, ränder osv.) och
ojämna färger mer framträdande och upplösningen lägre jämfört med
standardinställningen.
ooEftersom L (motsvarande ISO 50) är en utökad inställning för
ISO-tal blir det dynamiska omfånget något snävare jämfört med
standardinställningen.
ooOm [z3: Högdagerprioritet] är inställt på [På] eller [Förbättrad]
(s. 109) går det inte att välja L (motsvarande ISO 50), ISO 100/125/160,
H1 (motsvarande ISO 51200) och H2 (motsvarande ISO 102400).
ooNär du fotograferar med höga ISO-tal, hög temperatur, lång exponering
eller multiexponering kan bildbrus (grova korn, ljusa prickar, ränder osv.)
samt oregelbundna eller ojämna färger blir märkbara.
ooNär du fotograferar i förhållanden som ger upphov till väldigt mycket
brus, som en kombination av högt ISO-tal, hög temperatur och lång
exponeringstid, registreras bilderna eventuellt inte korrekt.
ooOm du använder ett högt ISO-tal och blixt när du fotograferar ett motiv
på nära håll kan överexponering uppstå.
84
Ställa in ISO-tal för stillbilder
Ställa in det manuellt inställbara ISO-området
Du kan ställa in det manuellt inställbara ISO-området (minimum- och
maximumgränser). Du kan ställa in minimigränsen inom L (motsvarande
ISO 50) till H1 (motsvarande ISO 51200) och maximigränsen mellan
ISO 100 och H2 (motsvarande ISO 102400).
1 Välj [z3: zISO-inställningar].
2 Välj [ISO-område].
in minimumgränsen.
3 Ställ
zz Välj rutan för minimumgräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
in maximumgränsen.
4 Ställ
zz Välj rutan för maximumgräns och
tryck sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
5 Välj [OK].
85
Ställa in ISO-tal för stillbilder
Ställa in ISO-området för ISO auto
Du kan ställa in det automatiska ISO-området för ISO auto mellan
ISO 100 och ISO–40000. Du kan ställa in minimumgränsen mellan
ISO 100 och ISO 25600 och maximumgränsen mellan ISO 200 och
ISO 40000.
1 Välj [Auto område].
in minimumgränsen.
2 Ställ
zz Välj rutan för minimumgräns och tryck
sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
in maximumgränsen.
3 Ställ
zz Välj rutan för maximumgräns och
tryck sedan på <0>.
zz Välj ISO-tal och tryck sedan på <0>.
4 Välj [OK].
Inställningarna för [Minimum] och [Maximum] fungerar också som
säkerhetsförskjutningens minimum och maximum för ISO-tal (s. 545).
86
Ställa in ISO-tal för stillbilder
Ställa in minsta slutartid för ISO auto
Du kan ställa in den minsta slutartiden så att slutartiden som ställs in
automatiskt inte är för långsam när ISO auto har ställts in.
Det här är effektivt med metoderna [d] och [f] när du använder ett
vidvinkelobjektiv för att fotografera ett rörligt motiv eller när du använder
ett teleobjektiv. Det hjälper till att förhindra kameraskakningar och oskärpa.
1 Välj [Min.slutartid].
Ställs in automatiskt
2 Ställ in önskad minsta slutartid.
zz Välj [Auto] eller [Manuellt].
zz Om du väljer [Auto] ställer du in önskad
slutartid, snabbare eller långsammare,
jämfört med standardtiden, genom att
vrida på ratten <6> och trycker sedan
på <0>.
Ställs in manuellt
zz Om du väljer [Manuellt] vrider du
ratten <6> till önskad slutartid och
trycker sedan på <0>.
ooOm rätt exponering inte kan ställas in med ISO-talets maximigräns som
ställts in med [Auto område] ställs en slutartid in som är långsammare
än vad [Min.slutartid] ställts in på för att få standardexponering.
ooDen här funktionen gäller inte för blixtfotografering eller för filminspelning.
När [Auto(Standard)] ställs in är den minsta slutartiden samma som
objektivets brännvidd. Ett enda steg från [Långsam] till [Snabb] motsvarar
ett steg för slutartiden.
87
Välja en bildstilN
Genom att välja en förinställd bildstil kan du få bildegenskaper som
stämmer överens med ditt fotografiska uttryck eller motivet.
För metoden [A] ställs [D] (Auto) in automatiskt.
1 Välj [z4: Bildstil].
en bildstil.
2 Välj
zz Välj en bildstil och tryck sedan på <0>.
88
Välja en bildstil
Bildstilsegenskaper
zz[D] Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa motivet. Färgerna blir
kraftigare vid fotografering av blå himmel, grönska, solnedgångar
och utomhusbilder.
Om du inte har fått den färgton du vill ha med [Auto] väljer du en annan
bildstil.
zz[P] Standard
Bilden får kraftigare färger och blir skarp och klar. Det här är en
bildstil som är lämplig för de flesta miljöer.
zz[Q] Stående
För fina hudtoner. Bilden ser mjukare ut. Lämpar sig för porträtt
i närbild.
Genom att ändra [Färgton] (s. 93) kan du ändra hudtonerna.
zz[R] Landskap
För starka blå och gröna färger och väldigt skarpa och klara bilder.
Lämplig för imponerande landskap.
zz[u] Detaljrik
Lämplig för en detaljskiss och noggrann strukturbeskrivning av
motivet. Färgerna kommer att vara något kraftiga.
zz[S] Neutral
Lämpligt när bilden bearbetas i en dator. För naturliga färger och
dämpade bilder med modest ljusstyrka och färgmättnad.
89
Välja en bildstil
zz[U] Naturtrogen
Lämpligt när bilden bearbetas i en dator. Färgen på ett motiv
som fotograferas i solljus med färgtemperaturen 5200K kommer
att justeras så att den matchar motivets kolorimetriska färg. För
dämpade bilder med modest ljusstyrka och färgmättnad.
zz[V] Monokrom
Ger svartvita bilder.
Färgbilder kan inte återställas från JPEG-bilder som har tagits med
bildstilen [Monokrom].
zz[W] Egen 1–3
Du kan registrera en grundläggande stil som [Porträtt], [Landskap],
en bildstilsfil osv. och justera den efter egna önskemål (s. 95).
Med någon av de egna bildstilarna som inte redan har ställts in, tas
bilderna med samma egenskaper som med standardinställningarna
för [Standard].
90
Välja en bildstil
Symboler
Menybilden Bildstil har symboler för [Styrka], [Finhetsgrad] och
[Tröskel] för [Skärpa] men även för [Kontrast] och andra parametrar.
Numret anger värdena för dessa inställningar för respektive bildstil.
Symboler
Skärpa
g
h
i
j
k
l
A Styrka
B Finhetsgrad
C Tröskel
Kontrast
Färgmättnad
Färgton
Filtereffekt (Monokrom)
Toningseffekt (Monokrom)
Under filminspelning visas en asterisk ”*” för både [Finhetsgrad] och
[Tröskel] för [Skärpa]. [Finhetsgrad] och [Tröskel] gäller inte för filmer.
91
Anpassa en bildstilN
Du kan anpassa bildstilerna. Du kan justera inställningarna för bildstil,
till exempel [Kontrast] eller [Skärpa] ([Styrka], [Finhetsgrad] och
[Tröskel]). För att se effekterna kan du ta testbilderna. Se sidan 94
för att anpassa [Monokrom].
1 Välj [z4: Bildstil].
en bildstil.
2 Välj
zz Välj en bildstil som ska justeras och
tryck sedan på knappen <B>.
ett alternativ.
3 Välj
zz Välj ett alternativ (som [Styrka] i
[Skärpa]) och tryck sedan på <0>.
zz På nästa sida kan du läsa mer om
inställningar och effekter.
92
Anpassa en bildstil
alterantivet.
4 Ändra
zz Ändra effektnivån, tryck sedan på <0>.
zz Tryck på knappen <M> för att
spara de ändrade inställningarna och
återgå till bildstilsskärmen.
ggAlla inställningar som skiljer sig från
grundinställningarna visas i blått.
Inställningar och effekter
Skärpa
g
A Styrka
B Finhetsgrad*
2
C Tröskel*
Kontrast
h
i Färgmättnad
j Färgton
1
0: Svag framhävning
av konturer
1: Fin
1: Låg
-4: Låg kontrast
-4: Låg färgmättnad
-4: Rödaktiga hudtoner
7: Stark framhävning
av konturer
5: Grynig
5: Hög
+4: Hög kontrast
+4: Hög färgmättnad
+4: Gulaktiga hudtoner
*1: Anger finhetsgrad för konturerna som ska framhävas. Ju lägre värdet är, desto
finare konturer kan framhävas.
*2: Anger hur mycket konturen framhävs utifrån kontrastskillnaden mellan motivet
och omgivningen. Ju lägre värdet är, desto mer framhävs konturerna när
kontrastskillnaden är låg. När värdet är lägre brukar brus däremot framträda mer.
ooFör filminspelning går det inte att ställa in [Finhetsgrad] eller [Tröskel]
för [Skärpa] (visas inte).
ooGenom att välja [Grundinst.] i steg 3 kan du återställa respektive bildstil
till standardinställningarna.
ooOm du vill ta bilder med den ändrade bildstilen väljer du först den
justerade bildstilen och tar sedan bilden.
93
Anpassa en bildstil
[V] Monokrom inställning
Förutom effekterna som beskrivs på föregående sida som [Kontrast]
eller [Styrka], [Finhetsgrad] och [Tröskel] för [Skärpa], kan du också
ställa in [Filtereffekter] och [Toningseffekt].
[k] Filtereffekter
N:
Ye:
Or:
R:
Filter
None
Yellow
Orange
Red
G: Green
Med en filtereffekt tillämpad på en
monokrom bild kan du få vita moln eller
gröna träd att framträda tydligare.
Exempel på effekter
Vanlig svartvit bild utan filtereffekter.
En blå himmel ser mer naturlig ut och vita moln ser klarare ut.
En blå himmel ser något mörkare ut. En solnedgång får mer lyster.
En blå himmel ser mörk ut. Höstlövens färger blir starka och ljusare.
Hudton och läppar får ett mer dämpat utseende. Löven på
träden får en klar, grön färg.
Om du ökar värdet för [Kontrast] förstärks filtereffekten.
[l] Toningseffekt
94
Genom att tillämpa en toningseffekt kan
du skapa en monokrom bild i den valda
färgen. Effektivt om du vill gör bilderna
mer effektfulla.
Registrera en bildstilN
Du kan välja en grundläggande bildstil, t.ex. [Porträtt] eller [Landskap],
justera parametrarna efter egna önskemål och registrera den under
[Egen 1], [Egen 2] eller [Egen 3]. Användbart när du skapar flera
bildstilar med olika inställningar.
Bildstilar som du har lagt till i kameran med EOS Utility
(EOS‑programvara) kan också ändras här.
1 Välj [z4: Bildstil].
[Egen *].
2 Välj
zz Välj [Egen *] och tryck sedan
på <B>.
på <0>.
3 Tryck
zz Med [Bildstil] vald trycker du på <0>.
grundläggande bildstil.
4 Välj
zz Välj grundläggande bildstil och tryck
sedan på <0>.
zz Välj även stilar på detta sätt när du
ändrar stilar som har registrerats
för kameran med EOS Utility
(EOS‑programvara).
95
Registrera en bildstil
ett alternativ.
5 Välj
zz Välj ett alternativ (som [Styrka]
i [Skärpa]) och tryck sedan
på <0>.
alterantivet.
6 Ändra
zz Ändra effektnivån, tryck sedan
på <0>.
zz Mer information finns i ”Anpassa en
bildstil” (s. 92).
zz Tryck på knappen <M> för att
spara de ändrade inställningarna och
återgå till bildstilsskärmen.
ggGrundläggande bildstil anges till
höger om [Egen *].
ggBlå stilnamn indikerar att du har ändrat
inställningarna från standardvärden.
ooOm en bildstil redan har registrerats för [Egen *] kan du radera
parameterinställningarna för den registrerade bildstilen genom att ändra
grundläggande bildstil.
ooOm du väljer [56: Återställ alla kamerainst.] (s. 419), återställs alla
standardinställningar för [Egen *].
ooOm du vill fotografera med en registrerad bildstil väljer du den
registrerade [Egen *] och tar sedan bilden.
ooInformation om hur du registrerar en bildstilsfil i kameran finns i EOS
Utility användarhandbok.
96
B: Ställa in vitbalansN
Vitbalans (VB) är till för att få vita områden att se vita ut. I normala fall
får du rätt vitbalans med inställningen Auto [Q] (Bevara känslan) eller
[Qw] (Vitprioritet). Om inställningen Auto inte ger naturliga färger kan
du välja vitbalansinställning utifrån ljuskällan eller ställa in den manuellt
genom att fotografera ett vitt föremål.
I metoden [A] ställs [Q] (Bevara känslan) in automatiskt.
på knappen <B> (9).
1 Tryck
zz När en bild visas på skärmen trycker du
på knappen <B>.
alternativ för vitbalans.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj
alternativ för vitbalans.
en vitbalansinställning.
3 Välj
zz Välj genom att vrida på ratten <6>.
ooMer informaiton om inställningarna [Q] och [Qw] finns på sidan 99.
ooVälj [P] i [z4: Vitbalansering] för att ange önskad färgtemperatur
och vrid sedan ratten <6>.
97
Ställa in vitbalans
(Ungefärliga värden)
Visning
Q
Qw
W
E
R
Y
U
D
O
P
Inställning
Auto (Bevara känslan, s. 99)
Auto (Vitprioritet, s. 99)
Dagsljus
Skugga
Moln, skymning, solnedgång
Glödlampa
Lysrör
Med blixt
Egen (s. 100)
Färgtemperatur (s. 101)
Färgtemperatur (K: Kelvin)
3000–7000
5200
7000
6000
3200
4000
Ställs in automatiskt*
2000–10000
2500–10000
* Gäller för Speedlite med en överföringsfunktion för färgtemperatur. Annars
ställs den in på cirka 6000 K.
Vitbalans
För ett mänskligt öga ser ett vitt föremål alltid vitt ut, oavsett typen
av ljus. Med en digitalkamera bestäms den vita referensfärgen för
färgjusteringen utifrån belysningens färgtemperatur och sedan justeras
färgen med programvara för att få vita områden att se vita ut. Med den
här funktionen kan du ta bilder med naturliga färgtoner.
98
Ställa in vitbalans
[Q] Automatisk vitbalans
Med [Q] (Bevara känslan) kan du öka intensiteten i bildens varma
ton när du fotograferar miljöer med glödlampsljus. Om du väljer [Qw]
(Vitprioritet) kan du minska intensiteten i bildens varma ton.
Om du vill använda den automatiska vitbalansen från tidigare
EOS‑kameramodeller väljer du [Q] (Bevara känslan).
1 Välj [z4: Vitbalansering].
[Q].
2 Välj
zz Med [Q] valt trycker du på <B>.
ett alternativ.
3 Välj
zz Välj alternativ och tryck sedan på <0>.
Försiktighetsåtgäder vid [Qw] (Vitprioritet)
ooMotivets varma färgsättning kan blekna.
ooOm det finns flera ljuskällor i miljön, kanske bildens varma färgsättning
inte nedtonas.
ooNär du använder blixt blir färgtonen samma som med [Q] (Bevara känslan).
99
Ställa in vitbalans
[O] Egen vitbalans
Med egen vitbalans kan du manuellt ställa in vitbalansen för
fotograferingsplatsens ljuskälla. Du måste göra den här inställningen
med samma ljuskälla som du tänker fotografera med.
ett vitt föremål.
1 Fotografera
zz Rikta kameran mot ett tomt vitt motiv
så att det vita fyller skärmen.
zz Fokusera manuellt och fotografera
med standardexponeringen inställd
för det vita föremålet.
zz Du kan använda valfri
vitbalansinställning.
2 Välj [z4: Egen VB].
vitbalansdata.
3 Importera
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och välj
bilden du vill ta i steg 1. Tryck sedan
på <0>.
ggVälj [OK] för att importera data.
4 Välj [z4: Vitbalansering].
egen vitbalans.
5 Välj
zz Välj [O] och tryck sedan på <0>.
100
Ställa in vitbalans
ooOm exponeringen från steg 1 skiljer sig mycket från
standardexponeringen kanske inte en korrekt vitbalans kan uppnås.
ooFöljande bilder kan inte väljas: bilder tagna med bildstilen inställd på
[Monokrom], multiexponeringsbilder, beskurna bilder och bilder tagna
med en annan kamera.
I stället för att fotografera ett vitt föremål kan du också fotografera ett
gråkort eller en standardgråreflex 18 % (finns i handeln).
[P] Ställa in färgtemperatur
Du kan ställa in vitbalansens färgtemperatur som ett numeriskt värde.
Det här är en funktion för avancerade användare.
1 Välj [z4: Vitbalansering].
in färgtemperaturen.
2 Ställ
zz Välj [P].
zz Ställ in färgtemperaturen genom
att vrida på ratten <6> och tryck
på <0>.
zz Du kan ställa in färgtemperaturen
mellan cirka 2500 K och 10000 K
i steg om 100 K.
ooNär du använder färgtemperaturen för en artificiell ljuskälla ställer du in
vitbalanskorrigeringen (magenta eller grön förstärkning) i mån av behov.
ooOm du ställer in [P] enligt ett värde från en färgtemperaturmätare
(finns i handeln) så tar du provbilder och anpassar inställningen så att du
kompenserar för skillnaden mellan färgtemperaturmätarens värde och
kamerans värde för färgtemperatur.
101
u VitbalanskorrigeringN
Du kan korrigera den vitbalans som ställts in. Korrigeringen har
samma effekt som användningen av färgtemperaturfilter eller
färgkompensationsfilter (finns i handeln). Alla färger kan korrigeras
till någon av nio nivåer.
Funktionen är till för avancerade användare som är vana vid att använda
filter för färgtemperatur och färgkompensation och som förstår deras
effekter.
Vitbalanskorrigering
1 Välj [z4: VB variation].
in vitbalanskorrigeringen.
2 Ställ
zz Tryck på pilknapparna <V> för att
Exempelinställning: A2, G1
flytta markeringen ”■ ” till rätt läge.
zz B står för blå, A för gul, M för magenta
och G för grön. Bildens färgbalans
justeras mot färgen i flyttriktningen.
ggTill höger på skärmen under ”SKIFT”
anges riktning respektive styrka.
zz Om du trycker på knappen <L>
raderas alla inställningar för
[VB variation].
zz Tryck på <0> så avslutas
inställningarna.
En nivås kompensation av blå/gul motsvarar ungefär 5 mired för ett
färgtemperaturfilter. (Mired: måttenhet för färgtemperatur som används för
att ange värden för exempelvis densiteten för ett färgtemperaturfilter.)
102
Vitbalanskorrigering
Automatisk vitbalansvariation
När du tar en bild kan du registrera tre bilder samtidigt med olika färgton.
Beroende på den aktuella vitbalansinställningens färgtemperatur varieras
bilden med blå/gul förstärkning och magenta/grön förstärkning. Det
kallas vitbalansvariation (VB-VAR). Vitbalansvariationen kan ställas in på
upp till ±3 nivåer i steg om en nivå.
Förstärkning
av B/A ±3 nivåer
Ställ in vitbalansvariationen.
zz När du vrider på ratten <5> i steg 2 i
”Vitbalanskorrigering” ändras markeringen
”■” på skärmen till ”■ ■ ■” (3 punkter).
zz Om du vrider ratten medurs ställs B/Avariationen in och om du vrider den
moturs ställs M/G-variationen in.
ggTill höger anger ”VARIATI” variationens
riktning och kompensationsvärde.
zz Om du trycker på knappen <L>
raderas alla inställningar för
[VB variation].
zz Tryck på <0> så avslutas
inställningarna.
ooVid vitbalansvariation minskar det maximala antalet bilder i en bildserie
för serietagning.
ooEftersom tre bilder registreras för en bild tar det längre tid att registrera
bilden på kortet.
ooVariation av bilderna utförs i följande ordning: 1. standardvitbalans, 2. blå
(B) förstärkning och 3. gul (A) förstärkning eller 1. standardvitbalans,
2. magenta (M) förstärkning och 3. grön (G) förstärkning.
ooDu kan också använda vitbalanskorrigering och AEB tillsammans med
vitbalansvariation. Om du använder både AEB och vitbalansvariation
registreras sammanlagt nio bilder varje gång du tar en bild.
ooVitbalansikonen blinkar när VB-variation ställs in.
oo”VARIATI” står för variation.
103
Automatisk korrigering av ljusstyrka och kontrastN
Ljusstyrka och kontrast kan korrigeras automatiskt om bilderna
är mörka eller om kontrasten är för låg eller för hög. Den här
funktionen kallas Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering).
Standardinställningen är [Standard].
För metoden [A] ställs [Standard] in automatiskt.
[z3: Auto Lighting Optimizer/
1 Välj
z3: Auto ljuskorrigering].
ett korrigeringsalternativ.
2 Välj
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
bilden.
3 TaggBildens
ljusstyrka och kontrast
korrigeras efter behov vid fototillfället.
ooBrus kan öka och skärpan kan förändras under vissa fotograferings­
förhållanden.
ooOm effekten hos Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) är för
stark och bilden blir för ljus ställer du in [Låg] eller [Av].
ooOm du har valt någon annan inställning än [Av] och försöker uppnå
en mörkare exponering med hjälp av exponeringskompensation eller
blixtexponeringskompensation kan bilden bli ljus ändå. Om du vill uppnå
en mörkare exponering måste du först välja [Av].
ooMaximalt antal bilder i en bildserie är [Hög]. Bildtagningen till kortet tar
också längre tid.
Om du i steg 2 trycker på <B> och avmarkerar [X] för inställningen
[Av i M- och B-lägen] kan [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto
ljuskorrigering] väljas i metoderna [a] och [BULB].
104
Ställa in brusreduceringN
Brusreducering för höga ISO-tal
Funktionen reducerar brus som skapats i bilden. Den är särskilt
användbar för höga ISO-tal. Om du fotograferar med låga ISO-tal kan
bruset minskas ytterligare i de mörkare delarna (skuggområden).
[z5: Brusreducering för
1 Välj
höga ISO].
in nivån.
2 Ställ
zz Välj önskad nivå på brusreduceringen
och tryck sedan på <0>.
zz[M] Brusreducering vid multitagning
Gäller brusreducering med högre bildkvalitet än [Hög]. För en enda
bild tas fyra bilder efter varandra som justeras och sammanfogas
automatiskt till en JPEG-bild.
Om bildregistreringskvaliteten är inställd på RAW eller RAW+JPEG
kan du inte ställa in [Brusred. vid multitagning].
bilden.
3 TaggBilden
registreras med
brusreducering.
105
Ställa in brusreducering
Försiktighetsåtgärder vid brusreducering vid multitagning
ooOm det finns betydande fel i bilden på grund av kameraskakning kan
brusreduceringseffekten bli minimal.
ooOm du håller kameran i handen måste du hålla den stadigt för att
undvika kameraskakning. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
ooOm du fotograferar ett motiv i rörelse kan motivet i rörelse ge upphov till
efterbilder.
ooAutomatisk bildpassning kanske inte fungerar korrekt vid upprepade
mönster (till exempel rutor och ränder) eller kontrastlösa, entonade bilder.
ooOm motivets ljusstyrka ändras medan de fyra bilderna i tas efter
varandra kan det resultera i att bildens exponering blir oregelbunden.
ooEfter att du har tagit bilden kan det ta en stund att registrera den på kortet
efter brusreducering och sammanslagning av bilder. [BUSY] visas medan
bilderna bearbetas och det går inte att ta bilder förrän bearbetningen är klar.
ooAEB är inte tillgängligt.
oo[Brusred. vid multitagning] är inte tillgängligt med bulbbildtagning,
Servo AF, tyst slutare, bildtagning med AEB- eller WB-variation, RAWeller RAW + JPEG-bild, eller med funktioner som brusreducering för lång
exponeringstid, multiexponeringar eller HDR-läge.
ooBlixtfotografering är inte möjlig. Observera att AF-hjälpbelysning
för extern Speedlite för EOS aktiveras enligt inställningen för
[24: Tändning med AF-hjälpbelysn].
oo[Brusred. vid multitagning] är inte tillgängligt (visas inte) när du spelar
in film.
oo[Standard] ställs in automatiskt om du gör något av följande: ställer in
strömbrytaren på <2>, byter kort eller ställer in fotograferingsmetod
på något annat än [t], [d], [s], [f] eller [a].
106
Ställa in brusreducering
Brusreducering för lång exponeringstid
För bilder som exponerats för 1 sekund eller längre kan brus (ljusa
prickar och ränder) som är typiskt för långa exponeringar minska.
1
Välj [z5: Brusreduc. för lång exp.tid].
ett reduceringsalternativ.
2 Välj
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zz[AUTO] Auto
För exponeringar på 1 sekund eller längre utförs brusreducering
automatiskt, om brus som är typiskt för långa exponeringar upptäcks.
Den här [Auto]-inställningen är effektiv nog i de flesta fall.
zz[ON] På
Brusreducering tillämpas vid alla exponeringar på 1 sekund eller
längre. Inställningen [På] kan reducera brus som annars inte
upptäcks med inställningen [Auto].
bilden.
3 TaggBilden
registreras med
brusreducering.
107
Ställa in brusreducering
ooOm [Auto] eller [På] valts kan brusreduceringen när bilden tagits ta lika
lång tid som exponeringen.
ooBilder kan se kornigare ut med inställningen [På] än med [Av] eller [Auto].
oo[BUSY] visas när bruset minskar och bildtagningsskärmen visas inte
förrän bearbetningen har slutförts och du kan ta bilder på nytt.
108
Högdagerprioritet N
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar.
1 Välj [z3: Högdagerprioritet].
ett alternativ.
2 Välj
zz [På]: Förbättrar gradering i högdager.
Det dynamiska intervallet utökas från
standardvärdet 18 % grått till ljusa
högdagrar. Gradering mellan gråtoner
och högdagrar blir jämnare.
zz [Förbättrad]: Minskar
överexponerade högdagerbilder
mer än [På] under vissa
fotograferingsförhållanden.
bilden.
3 TaggBilden
registreras med tillämpad
högdagerprioritet.
ooBruset kan öka något.
ooDet tillgängliga ISO-området börjar vid ISO 200. Utökade ISO-tal kan
inte ställas in.
oo[Förbättrad] är inte tillgänglig (visas inte) när du spelar in film.
ooMed [Förbättrad] kan resultaten i vissa scener avvika från förväntningarna.
109
Korrigering av objektivaberrationer
på grund av optiska egenskaperN
Vinjettering innebär ljusbortfall i bildhörnen till följd av objektivets
optiska egenskaper. Bildförvrängning på grund av objektivets
optiska egenskaper kallas distorsion. Färgkanter längs motivets
ytterlinjer kallas för kromatisk aberration. Och minskad bildskärpa
på grund av bländaren kallas diffraktionsfenomen. Båda typerna
av objektivaberrationer kan justeras. Du kan även använda digital
objektivoptimering för att korrigera objektivaberrationer, diffraktion
och förlust av skärpa från lågpassfilter.
Som standard är [Periferibelysn.korr.] och [Digital objektivoptim.]
([Kromatisk aberr.korr.] och [Diffraktionskorrigering]) inställda på
[På] och [Distorsionskorrig.] är inställt på [Av].
Periferibelysningskorrigering och digital objektivoptimering tillämpas till
och med på metoden [A] när objektivets korrigeringsdata registreras
(sparas) på kameran.
1
Välj [z2: Korr. för objektivaberration].
2 Välj ett alternativ.
110
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
[På].
3 Välj
zz Bekräfta att namnet på det
monterade objektivet och (utom
vid diffraktionskorrigering)
[Korrigeringsdata tillgänglig] visas.
zz Välj [På] och tryck sedan på <0>.
bilden.
4 TazzBilden
kommer att använda
korrigering för objektivaberration.
Korrigering av periferibelysning
ooBeroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens periferi.
ooJu högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
Det korrigeringsvärde som tillämpas är lägre än det maximala korrigerings­
värde som kan användas med Digital Photo Professional (EOS-programvara).
Distorsionskorrigering
ooKameran tar ett smalare bildområde än bilden som ses vid bildtagningen
för att korrigera för distorsion, vilket beskär bilden något och minskar den
synliga upplösningen.
ooEn distorsionskorrigering kan ändra bildvinkeln något.
ooDen beskurna delen av bilden kan vara olika stor hos stillbilder och filmer.
ooNär du förstorar bilder tillämpas inte distorsionskorrigering på bilden som
visas.
ooBilder med distorsionskorrigering har inte data för dammborttagning
(s. 121) tillagt.
Med RF-objektiv fungerar distortionskorrigering under filminspelning.
111
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Digital objektivoptimering
ooBeroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering. Bildkanterna kan också förstärkas. Korrigera
bildstilskärpan eller ställ in [Digital objektivoptim.] på [Av] vid behov
innan du spelar in.
ooJu högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
ooFör filminspelning kommer inte [Digital objektivoptim.] att visas.
(Korrigering är inte möjligt.)
När du aktiverar [Digital objektivoptim.] korrigeras såväl kromatisk
aberration som diffraktion, även om dessa alternativ inte visas.
112
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Kromatisk aberrationsjustering
[Kromatisk aberr.korr.] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
Diffraktionskorrigering
ooBeroende på fotograferingsförhållandena kan bruset intensifieras med
effekterna av korrigering.
ooJu högre ISO-tal som används, desto lägre blir korrigeringsvärdet.
ooFör filminspelning kommer inte [Diffraktionskorrigering] att visas.
(Korrigering är inte möjligt.)
ooMed ”Diffraktionskorrigering” korrigeras försämrad upplösning på grund
av lågpassfilter m.m. förutom diffraktionen. Korrigering fungerar därför
även med ett bländartal som ligger nära öppen bländare.
oo[Diffraktionskorrigering] visas inte när [Digital objektivoptim.] är på.
113
Korrigering av objektivaberrationer på grund av optiska egenskaper
Objektivs korrigeringsdata
Objektivets korrigeringsdata för objektivaberrationer finns registrerade
(lagrade) i kameran. Med [På] valt tillämpas korrigering av periferibelysning,
distorsionskorrigering, digital objektivoptimering, kromatisk
aberrationsjustering och diffraktionskorrigering automatiskt.
För objektiv som innehåller korrigeringsdata behöver du inte registrera
korrigeringsdata på kameran.
Allmänna försiktighetsåtgärder för Korrigering för
objektivaberration
ooKorrigering av periferibelysning, korrigering av kromatisk aberration,
distorsionskorrigering och diffraktionskorrigering kan inte tillämpas på
tagna JPEG-bilder.
ooOm du använder ett objektiv från någon annan tillverkare än Canon bör
du ställa in korrigeringarna på [Ej möjlig] även om [Korrigeringsdata
tillgänglig] visas.
ooOm du förstorar bildperiferin kan därför en del av bildurvalet visas som
inte registreras.
ooMängden kompensation kommer att vara mindre (förutom för diffraktions­
korrigering) om objektivet som använts inte har avståndsinformation.
Vid korrigering för objektivaberration
ooEffekten av korrigering för objektivaberration varierar beroende på vilket
objektiv som används och fotograferingsförhållandena. Dessutom kan
effekten bli svår att urskilja beroende på vilket objektiv som används,
fotograferingsförhållanden m.m.
ooOm korrigeringen är svår att urskilja, rekommenderas du att förstora
och kontrollera bilden efter fotografering.
ooKorrigering kan utföras även vid användning av en extender eller
Life‑size Converter.
ooOm korrigeringsdata för det använda objektivet inte har registrerats
i kameran blir resultatet som om korrigeringen ställts in som [Av]
(förutom för diffraktionskorrigering).
ooMer information finns även i EOS Utility användarhandbok.
114
Reducera flimmerN
Om du tar en bild med kort slutartid under en ljuskälla, till exempel
lysrör, leder ljuskällans blinkningar till flimmer och bilden kan bli ojämnt
exponerad vertikalt. Om du använder serietagning under dessa
förhållanden kan det leda till ojämn exponering eller ojämna färger på
bilderna. Det gör att kameran kan upptäcka flimmerfrekvensen och ta
bilder när exponeringen och färgerna påverkas mindre av flimret.
1 Välj [z6: Flimmerreducering].
2 Välj [På].
bilden.
3 TazzFör
att detektera flimmer manuellt
efter att ha ställt in [På] eller när
ljuskällan ändras innan bildtagningen,
tryck på knappen <Q>, välj
[Flimmerreducering] och tryck
sedan på knappen <B>.
zz Bilden tas med reducerad ojämnhet
för exponering eller färgton som
orsakas av flimmer.
ooNär funktionen är [På] är avtryckarfördröjningen längre än om du
tar bilder under en flimrande ljuskälla. Serietagningshastigheten kan
dessutom bli långsammare, och bildfrekvensen kan bli oregelbunden.
ooFlimmer på andra frekvenser än 100 Hz och 120 Hz kan inte upptäckas.
Om ljuskällans flimmerfrekvens ändras vid serietagning går det inte att
påverka flimrets effekter.
115
Reducera flimmer
ooOm slutartiden ändras vid serietagning eller om du tar flera bilder av
samma motiv med olika slutartider i metoden [t], [d] eller [f] kan
färgtonen bli inkonsekvent. Förhindra att färgtoner blir inkonsekventa
genom att använda metoderna [t], [s] eller [a] med en fast slutartid.
ooBildernas färgtoner kan växla mellan [På] och [Av].
ooSlutartid, bländarvärde och ISO-tal kan ändras när du börjar ta bilder
(även med AE-lås).
ooOm motivet står framför en mörk bakgrund eller om det finns en stark
ljuskälla i bilden kan flimmer eventuellt inte upptäckas på rätt sätt.
ooFlimmerreducering kan vara otillgängligt under viss belysning.
ooBeroende på ljuskällan kan flimret eventuellt inte upptäckas.
ooÄven om du använder den här funktionen finns det en risk att det
förväntade resultatet inte uppnås, beroende på ljuskällorna eller
fotograferingsförhållandena.
ooVi rekommenderar att du tar testbilder i förväg.
ooFör att detektera flimmer manuellt (t.ex. när ljuskällan ändras före
bildtagningen), tryck på knappen <Q>, välj [Flimmerreducering]
och tryck sedan på knappen <B>.
ooFlimmer minskas inte med metoden [A].
ooFlimmerreducering fungerar även med blixtfotografering. Däremot går det
eventuellt inte att uppnå önskat resultat vid fotografering med trådlös blixt.
116
Ställa in färgrymdN
Omfånget för reproducerbara färger kallas ”färgrymd”. I den här kameran
kan du ställa in färgrymden som sRGB eller Adobe RGB. För vanlig
fotografering rekommenderar vi sRGB.
För metoden [A] ställs [sRGB] in automatiskt.
1 Välj [z4: Färgrymd].
in ett alternativ för färgrymd.
2 Ställ
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
Adobe RGB
Den här färgrymden används främst för professionell tryckning och
annat yrkesmässigt bruk. Den här inställningen rekommenderas
bara om du är kunnig inom bildbehandling, Adobe RGB och Design
rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 eller högre). Bilden ser
väldigt dämpad ut på datorer med sRGB och med skrivare som inte är
kompatibla med Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21 eller
högre). Du måste efterbehandla bilden med programvara på en dator.
ooOm stillbilden tas med Adobe RGB-färgrymd, är det första tecknet
i filnamnet ett understreck ”_”.
ooICC-profilen bifogas inte. Information om ICC-profilen finns i Digital
Photo Professional användarhandbok (EOS-programvara).
117
Kortpåminnelse
Du kan ställa in att kameran inte ska ta en bild om det inte finns något
kort på plats. Standardinställningen är [På].
1 Välj [z1: Utlös slutaren utan kort].
[Av].
2 Välj
zz Välj [Av] och tryck sedan på <0>.
Ställa in bildvisningstid
Du kan ställa in hur länge bilden ska fortsätta visas. Om du vill att den
tagna bilden ska fortsätta visas ställer du in [Vänta]. Om du inte vill att
bilden ska visas ställer du in [Av].
1 Välj [z1: Visningstid].
ett tidsalternativ.
2 Välj
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
När [Vänta] har ställts in visas bilderna så längs som tiden som anges
i [52: Energispar].
118
Ställa in MättimerN
Du kan välja hur länge mättimern pågår (vilket avgör exponeringen/
AE‑låsets längd) efter att den utlöses av en handling, till exempel att
avtryckaren trycks ner halvvägs.
1 Välj [z3: Mättimer].
ett tidsalternativ.
2 Välj
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
119
ExponeringssimuleringN
Vid exponeringssimulering simuleras och visas den aktuella bildens
(exponeringens) ljusstyrka.
1 Välj [z3: Expo. simulering].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zzMöjlig (g)
Ljusstyrkan som visas är snarlik den faktiska ljusstyrkan hos den
bild (exponering) som tas. Om du ställt in exponeringskompensation
kommer bildens ljusstyrka att ändras i enlighet med det.
zzUnder e
Vanligtvis visas bilden med standardljusstyrka, så att den är lätt
att se (E). Bildljusstyrkan kommer endast att vara nära bildens
verkliga ljusstyrka (exponering) medan du håller ner knappen som
du har tilldelat till [Skärpedjupskontroll] med [84: Anpassa
knappar], (s. 555) (g).
zzEj möjlig (E)
Bilden visas med standardljusstyrka för att det ska bli enklare att se
den. Även om du ställer in exponeringskompensation visas bilden
med standardljusstyrka.
120
Lägga till data för dammborttagningN
Normalt tar enheten för självrengöring av sensor bort det mesta av
det damm som kan synas på tagna bilder. Om damm fortfarande syns
kan du lägga till data för dammborttagning i bilden för att kunna ta
bort dammfläckarna vid ett senare tillfälle. Data för dammborttagning
används av Digital Photo Professional (EOS-programvara) för att
automatiskt ta bort dammfläckar.
Förberedelse
zz Använd ett RF- eller EF-objektiv.
zz Ta fram ett helvitt föremål, till exempel ett pappersark.
zz Ställ in brännvidden på 50 mm eller längre.
zz Ställ AF-omkopplaren på objektivet på <MF> och ställ in fokus på
oändlighet (∞). Om objektivet inte har någon avståndsskala vrider du
kameran mot dig och vrider fokuseringsringen medsols så långt det går.
Erhålla data för dammborttagning
1
Välj [z5: Data för damm-borttagning].
[OK].
2 Välj
ggNär den automatiska självrengöringen
av sensorn är klar visas ett meddelande.
Trots att det hörs ett mekaniskt
slutarljud vid rengöringen tas ingen bild.
121
Lägga till data för dammborttagning
ett helvitt föremål.
3 Fotografera
zz Ta en bild på ett helvitt föremål utan
mönster som täcker hela sökaren från
ett avstånd på 20–30 cm.
zz Eftersom bilden inte ska sparas kan
data tas emot även om det inte finns
något kort i kameran.
ggNär bilden tagits börjar kameran
samla in data för dammborttagning.
Ett meddelande visas när data för
dammborttagning samlas in.
zz Om data inte tas emot som de
ska visas ett felmeddelande. Följ
proceduren under ”Förberedelse”
på föregående sida och välj
sedan [OK]. Ta bilden igen.
Data för dammborttagning
Efter att data för dammborttagning erhållits läggs de till i alla JPEG- och
RAW-bilder som tas därefter. Innan du tar en viktig bild bör du se till att
uppdatera data för dammborttagning genom att erhålla dem på nytt.
Information om hur du tar bort dammfläckar automatiskt med
hjälp av Digital Photo Professional (EOS-programvara) finns
i användarhandboken Digital Photo Professional.
De data för dammborttagning som läggs till bilden är så små att de
knappast påverkar bildens filstorlek.
ooData för dammborttagning erhålls inte när EF-S-objektiv används eller
om [z1: zUtsnitt/sidförhållande] är [1,6x (utsnitt)].
ooDet är viktigt att du använder ett helt vitt föremål, till exempel ett nytt vitt
pappersark. Om det finns mönster eller motiv på objektet kan det kännas
av som dammdata och påverka dammborttagningen med Digital Photo
Professional (EOS-programvara) negativt.
122
A Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
[A] är ett helautomatiskt läge. Motivet analyseras och inställningar
sker automatiskt. Fokus ställs också in automatiskt på stillastående
motiv eller motiv i rörelse genom identifiering av motivets rörelse (s. 126).
1
Ställ in fotograferingsmetoden på [A].
zz Tryck på <W>.
zz Vrid på ratten <6> och välj [A],
tryck sedan på <0>.
kameran mot det du vill ta en
2 Rikta
bild på (motivet).
zz En ram kan visas runt motivet under
visa fotograferingsförhållanden.
zz När AF-punkten visas på skärmen ska
du rikta det mot motivet.
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs så att
fokus ställs in.
zz Du kan också fokusera genom att röra
vid en persons ansikte eller något
annat motiv på skärmen (Touch AF).
zz Vid svagt ljus aktiveras
AF‑hjälpbelysningen (s. 264)
automatiskt.
ggFör motiv som inte rör sig visas
AF‑punkten med grönt ljus när motivet
är i fokus och kameran avger ett
pipljud (One-Shot AF).
123
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
ggFör motiv i rörelse visas AF-punkten
med blått ljus och följer subjektets
rörelse. Kameran avger inget pipljud.
(Servo AF)
4 TazzDubilden.
tar bilden genom att trycka ned
avtryckaren helt.
ggBilden som precis har tagits visas
i cirka 2 sekunder på skärmen.
Motiv i rörelse (om motivet rör sig eller står stilla) kan detekteras felaktigt
för vissa motiv eller fotograferingsförhållanden.
ooOm du vanligtvis föredrar att fotografera med One-Shot AF ska du ställa
in [AF1: A Autoservo] på [Av].
ooAF-funktion (One-Shot AF eller Servo AF) ställs in automatiskt om du
trycker ner avtryckaren halvvägs. Observera att AF-funktion inte kan
växlas under pågående fotografering.
ooOm du använder metoden [A] vid fotografering av naturbilder,
utomhusbilder och solnedgångar blir färgerna mer imponerande. Om
du föredrar andra färgtoner, ställ in fotograferingsmetoden på [t], [d],
[s], [f] eller [a] och välj en annan bildstil än <D> innan du
fotograferar (s. 88).
Minimera oskarpa foton
zz Använd ett stadigt stativ som kan bära fotograferingsutrustningens
vikt. Montera kameran ordentligt på stativet.
zz Använd en fjärrutlösare (säljs separat, s. 176) eller en trådlös
fjärrkontroll (säljs separat, s. 174).
124
Fotografera med full automatik (Smart motivläge)
Vanliga frågor
zzDet går inte att fokusera (anges av en orange AF-punkt).
Placera AF-punkten över ett område med bra kontrast och tryck
sedan ned avtryckaren halvvägs (s. 56). Om du står för nära
motivet backar du lite och försöker sedan ta bilden igen.
zzFlera AF-punkter visas samtidigt.
Om flera AF-punkter visas samtidigt är alla dessa positioner i fokus.
Så länge som en AF-punkt visas på motivet kan du ta bilden.
zzNär avtryckaren trycks ned halvvägs fokuserar inte kameran
på motivet.
Om omkopplaren för fokuseringsmetod är ställd på <MF> (manuell
fokus) byter du till <AF> (autofokus).
zzSlutartidsvisningen blinkar.
Eftersom det är för mörkt kan motivet bli suddigt på grund av
skakningsoskärpa. Vi rekommenderar att du använder ett stativ
eller en Speedlite i Canons EL/EX-serien (säljs separat, s. 177).
zzNär den externa blixten användes blev den nedre delen av
bilden onaturligt mörk.
Om ett motljusskydd fästs på objektivet kan det blockera blixtljuset.
Om motivet är nära tar du bort motljusskyddet innan du tar bilden
med blixt.
125
A Tekniker med full automatik (Smart motivläge)
Komponera om bilden
Beroende på omgivningen placerar du motivet till vänster eller till höger
för att skapa en balanserad bakgrund och ett bra perspektiv.
När du använder metoden [A] och håller ned avtryckaren halvvägs för
att fokusera på ett stillastående motiv låses fokuseringen. Komponera
om bilden och tryck ned avtryckaren halvvägs, och tryck sedan ned
avtryckaren helt för att ta bilden. Det kallas för ”fokuseringslås”.
Fotografera ett rörligt motiv
Med [21: AAutoservo] på [På], förblir motiv i rörelse i med Servo
AF när du komponerar en bild med ett motiv i rörelse och trycker ner
avtryckaren halvvägs. Så länge du håller AF-punkten över motivet
medan du trycker ner avtryckaren halvvägs kommer kameran att
fortsätta att fokusera på den, vilket visas av en blå AF-punkt som följer
motivets rörelse. När ögonblicket kommer tar du bilden genom att
trycka ned avtryckaren helt.
126
Tekniker med full automatik (Smart motivläge)
Motivsymboler
Med fotograferingsmetoden [A]
upptäcks motivet i kameran och allting
ställs in automatiskt för att passa
motivet. Motivtypen visas i skärmens
övre vänstra hörn. Mer information om
ikoner finns på sidan 623.
127
Informationsvisning (Stillbildsfotografering)
Se sidan 619 för information om ikonerna för stillbildsfotografering.
ooOm <g> visas i vitt betyder det att bilden noggrant återger
ljushetsnivån på den faktiska bild du ska ta.
ooOm <g> blinkar betyder det att bilden visas med en ljusstyrka som
inte motsvarar den tagna bilden på grund av svagt eller starkt ljus. Den
faktiska bilden kommer emellertid att återge exponeringsinställningen.
Observera att bruset kan vara mer framträdande än den faktiska bilden.
ooExponeringssimulering kan inte utföras med vissa fotograferings­
inställningar. Symbolen <g> och histogram visas i grått. Bilden visas
på skärmen med standardljusstyrka. Det kan hända att histogrammet
inte visas korrekt vid förhållanden med svagt eller starkt ljus.
ooHistogrammet kan visas när [z3: Expo. simulering] är inställt
på [Möjlig] (s. 120).
128
Försiktighetsåtgärder för stillbildsfotografering
ooRikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre
komponenter.
oo”Allmänna försiktighetsåtgärder för stillbildsfotografering” finns
på sidorna 142–143.
Anteckningar för stillbildsfotografering
ooBildfältstäckningen är cirka 100 % (när bildregistreringskvaliteten är
inställd JPEG 73).
ooOm kameran inte används under en viss tid kommer skärmen att
stängas av automatiskt efter den tid som har angivits i [Skärm av]
eller [Sökaren av] under [52: Energispar]. Kameran stängs sedan av
automatiskt efter tiden som anges i [Automatisk avstängning] (s. 377).
ooOm du har HDMI-kabeln HTC-100 (säljs separat) kan du visa-bilder
på en TV-skärm (s. 333). Observera att inget ljud hörs.
ooDu kan också fotografera med en fjärrutlösare (säljs separat s. 176)
eller trådlös fjärrkontroll (säljs separat, s. 174).
129
x Fotografera med skärmavtryckaren
Genom att endast trycka på skärmen kan du fokusera och ta bilder
automatiskt.
skärmavtryckaren.
1 Aktivera
zz Peka på [y] på skärmen nere till
vänster.
Varje gång du pekar på symbolen
växlar du mellan [y] och [x].
zz [x] (Skärmavtryckare: På)
Kameran fokuserar på den punkt
du trycker på och sedan tas bilden.
zz [y] (Skärmavtryckare: Av)
Du kan peka på en punkt för att
fokusera på punkten. Du tar bilden
genom att trycka ned avtryckaren helt.
på skärmen när du vill fotografera.
2 Peka
zz Peka på ansiktet eller motivet på
skärmen.
ggPå den plats du pekar ställs fokus
in (Touch AF) med inställd AF-metod
(s. 265).
ggNär [x] är inställt blir AF-punkten
grön när fokus har uppnåtts och
bilden tas automatiskt.
ggOm fokuseringen misslyckas blir
AF‑punkten orange och ingen bild
tas. Peka på ansiktet eller motivet på
skärmen igen.
130
Fotografera med skärmavtryckaren
ooÄven om du ställer in matningsmetoden på <o> eller <i> använder
kameran fotograferingsmetoden med en bild i taget.
ooÄven om [AF-funktion] är inställt på [Servo AF] och du trycker på
skärmen kommer fokus att ställas in på bilden med [One-Shot AF].
ooOm du trycker på skärmen med förstorad bild uppnås fokus inte och
bilden tas inte.
ooOm du fotograferar genom att trycka på skärmen med [z1: Visningstid]
inställt på [Vänta], kan du trycka ned avtryckaren halvvägs för att ta
nästa bild.
Om du vill ta bilder med bulbexponering pekar du på skärmen två gånger.
När du pekar första gången startas bulbexponeringen. När du trycker andra
gången stoppas bulbexponeringen. Var försiktig så att du inte råkar skaka
kameran när du pekar på skärmen.
131
d: Programautomatik
Slutartid och bländare ställs in automatiskt för att passa motivets
ljusstyrka. Det kallas för programautomatik.
* [d] står för program.
* AE står för automatisk exponering.
1
Ställ in fotograferingsmetoden på [d].
in fokus på motivet.
2 Ställ
zz Placera AF-punkten över motivet och
tryck ned avtryckaren halvvägs.
ggNär subjektet är i fokus skiftar AFpunkten till grönt (med One-Shot AF).
ggSlutartid och bländarvärde ställs in
automatiskt.
av displayen.
3 Läs
zz Så länge slutartiden inte blinkar får du
standardexponering.
bilden.
4 TazzKomponera
bilden och tryck ned
avtryckaren helt.
132
Programautomatik
ooOm slutartiden ”30"” och det lägsta bländarvärdet
blinkar blir bilden underexponerad.
Öka ISO-talet eller använd blixt.
ooOm slutartiden ”1/8000” och det högsta bländarvärdet
blinkar blir bilden överexponerad.
Minska ISO-talet eller använd ett ND-filter (säljs separat)
för att minska mängden ljus som tränger in i objektivet.
Skillnaden mellan metoderna [d] och [A]
ooMed metoden [A] ställs många funktioner in automatiskt, däribland AFfunktion och ljusmätmetod. På så sätt kan misslyckade bilder undvikas.
Det kan bara göra vissa inställningar själv. Med metoden [d] är det dock
bara slutartid och bländarvärde som ställs in automatiskt. Du kan själv
ställa in AF-funktion, ljusmätmetod och andra funktioner.
Programförskjutning
ooMed metoden [d] kan du fritt ändra kombinationen av slutartid och
bländare (program) som ställts in automatiskt i kameran och ändå
behålla samma exponering. Det kallas programförskjutning.
ooProgramförskjutningen ställer du in genom att trycka ned avtryckaren
halvvägs och vrida på ratten <6> tills önskad slutartid eller bländare visas.
ooProgramförskjutningen avbryts automatiskt när mättimern slutar
(exponeringsinställningsskärmen stängs av).
ooProgramförskjutning kan inte användas tillsammans med blixt.
133
s: Tidsförval AE
Med den här metoden ställer du själv in slutartiden, medan bländaren
automatiskt ställs in på en standardexponering som passar motivets
ljusstyrka. Det kallas tidsförval AE. En kortare slutartid kan frysa
rörelserna hos ett motiv som rör sig. En längre slutartid kan skapa
en oskarp effekt, vilket ger ett intryck av rörelse.
* [s] står för tidsvärde.
Suddig rörelse
(Lång slutartid: 1/30 sekund)
1
Fryst rörelse
(Kort slutartid: 1/2000 sekund)
Ställ in fotograferingsmetoden på [s].
in önskad slutartid.
2 Ställ
zz Vrid ratten <6> för att ställa in den.
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
ggBländaren ställs in automatiskt.
på skärmen och ta bilden.
4 Titta
zz Så länge bländaren inte blinkar
används standardexponeringen.
134
Tidsförval AE
ooOm det lägsta bländarvärdet blinkar blir bilden
underexponerad.
Vrid på ratten <6> och ställ in en längre slutartid tills
bländarvärdet slutar blinka, eller ställ in ett högre ISO-tal.
ooOm det högsta bländarvärdet blinkar blir bilden
överexponerad.
Vrid på ratten <6> och ställ in en kortare slutartid tills
bländarvärdet slutar blinka, eller ställ in ett lägre ISO-tal.
Slutartidsvisning
ooTill exempel, ”1/125” eller ”125” betyder till exempel 1/125 sekund,
”0"5” betyder 0,5 sekunder och ”15"” betyder 15 sekunder.
ooSlutartidsvärdena ”8000” till ”4” på LCD-displayen anger tiden som delar
av en sekund.
135
f: Bländarförval AE
Med den här metoden ställer du själv in bländarvärdet, och så ställs
slutartiden in automatiskt för att ge en standardexponering som
passar motivets ljusstyrka. Det kallas bländarförval AE. Med ett högt
bländarvärde (liten bländaröppning) får du godtagbar fokusering på
en större del av för- och bakgrunden. Ett lägre bländarvärde (större
bländaröppning) innebär att du får godtagbar fokusering på en mindre
del av för- och bakgrunden.
* [f] står för bländarvärde (bländaröppning).
Oskarp bakgrund
(Med ett lågt bländarvärde: f/5.6)
1
Skarp förgrund och bakgrund
(Med ett högt bländarvärde: f/32)
Ställ in fotograferingsmetoden på [f].
in önskat bländarvärde.
2 Ställ
zz Vrid ratten <6> för att ställa in den.
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
ggSlutartiden ställs in automatiskt.
på skärmen och ta bilden.
4 Titta
zz Så länge slutartiden inte blinkar
används standardexponeringen.
136
Bländarförval AE
ooOm slutartiden ”30"” blinkar blir bilden underexponerad.
Vrid på ratten <6> och ställ in en större
bländaröppning (lägre bländarvärde) tills slutartiden
slutar blinka, eller ställ in ett högre ISO-tal.
ooOm slutartiden ”1/8000” blinkar betyder det att motivet
är överexponerat.
Vrid på ratten <6> mot mindre bländare (högre
bländarvärde) tills slutartiden slutar blinka eller ställ
in ett lägre ISO-tal.
Bländarvärdesvisning
Ju högre bländarvärdet är, desto mindre är bländaröppningen.
Bländarvärdet som visas varierar beroende på objektivet. Om inget objektiv
är monterat på kameran visas bländarvärdet ”F00”.
SkärpedjupskontrollM
Tryck på knappen som du har tilldelat till skärpedjupskontroll
(med [84: Anpassa knappar], (s. 555)) för att minska linsen
till den aktuella bländarinställningen och kontrollera fokusområdet
(skärpedjup).
ooJu större bländarvärde desto bredare fokusområde, från förgrund
till bakgrund.
ooSkärpedjupseffekten syns tydligt på bilder när du ändrar
bländaröppningen och trycker på knappen för skärpedjupskontroll.
ooExponeringen låses (AE-lås) när du håller ner knappen för
skärpedjupskontroll.
137
a: Manuell exponering
Med den här metoden kan du ställa in både slutartid och bländare efter
eget önskemål. Bestäm lämpligt exponeringsvärde genom att läsa
av indikatorn för exponeringsnivå. Du kan också använda en separat
ljusmätare som finns i handeln. Metoden kallas manuell exponering.
* [a] står för manuell.
1 Ställ in fotograferingsmetoden på [a].
2 Ställ in ISO-talet (s. 83).
zz Exponeringskompensationen kan
ställas in med ISO auto (s. 139).
in slutartid och bländarvärde.
3 Ställ
zz Om du vill ställa in slutartiden vrider
du på ratten <6>. Om du vill
ställa in bländarvärdet vrider du
på ratten <5>.
(1)
(2)
in fokus på motivet.
4 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
ggExponeringsinställningen visas.
zz Kontrollera markeringen för
exponeringsnivå <s> för att se hur
långt den aktuella exponeringsnivån
är från standardexponeringsnivån.
(1)
(2)
Standardexponeringsindex
Markering för exponeringsnivå
5 Ställ in exponeringen och ta bilden.
zz Kontrollera indikatorn för exponerings­
nivå och ställ in slutartid och
bländarvärde.
138
Manuell exponering
Exponeringskompensation med ISO auto
Om ISO-talet är inställt på [AUTO] för manuell exponering,
kan du ställa in exponeringskompensationen (s. 154) så här:
●●Tryck på indikatorn för exponeringsnivå
●●[z3: Exp. komp./AEB]
●●Snabbkontrollskärm
Med ISO auto inställt ändras inställningarna för ISO-tal så att
en standardexponering erhålls, anpassat efter inställd slutartid
och bländarvärde. Därför kan det hända att du inte får önskad
exponeringseffekt. I så fall ställer du in exponeringskompensation.
ooMed kameran inställd på metoden [a] + ISO auto + <q> (evaluerande
ljusmätning) och med [82: Mätmetod, AE-lås efter fokus] inställd på
standardinställning (s. 548), och du håller ned avtryckaren halvvägs
låses ISO-talet när fokus har uppnåtts med One-Shot AF.
ooNär ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa
ISO-talet.
ooOm du vill jämföra den aktuella exponeringen med exponeringen när du
trycker ner knappen <A> med manuellt inställt ISO-tal trycker du på knappen
<A>, komponerar om bilden och läser av indikatorn för exponeringsnivå.
ooOm ISO auto är inställd och [81: Inställbara exponeringssteg] inställt
på [1/2 steg], implementeras vilken 1/2-stegsexponeringskompensation
som helst med det ISO-talet (1/3 steg) och slutartid. Den slutartid som
visas ändras däremot inte.
139
t: Flexibel-prioritet AE
I det här läget kan du ställa in slutartid, bländare och ISO-tal manuellt
eller automatiskt och kombinera dessa inställningar med ditt val av
exponeringskompensation. Fotografering med metoden [t] med
kontroll över alla dessa parametrar motsvarar att fotografera med
metoderna [d], [s], [f] eller [a].
* [t] står för flexibelt värde.
1
Ställ in fotograferingsmetoden på [t].
slutartid, bländarvärde
2 Ange
och ISO-tal.
zz Vrid på ratten <5> och välj ett
alternativ. Ikonen [6] visas till
vänster om det valda objektet.
zz Vrid ratten <6> för att ställa
in alternativet.
zz Tryck på tangenten <W> eller <Y> för
att återställa inställningen till [AUTO].
in mängden exponerings­
3 Ställ
kompensation.
zz Vrid ratten <5> och välj indikatorn
för exponeringsnivå. Ikonen [6]
visas till vänster om den valda
indikatorn för exponeringsnivå.
zz Vrid ratten <6> för att ställa
in alternativet.
zz Tryck på tangenten <W> eller <Y>
för att återställa inställningen till [±0].
140
Flexibel-prioritet AE
Kombination av funktioner i metoden [t]
Slutartid
Bländare
[AUTO]
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
[AUTO]
Manuellt val
Manuellt val Manuellt val
ISO-tal
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
Manuellt val
[AUTO]
Manuellt val
Exponeringskompensation
Fotograferingsmetod
Tillgänglig
Liknar [d]
Tillgänglig
Liknar [s]
Tillgänglig
Liknar [f]
Tillgänglig
–
Liknar [a]
ooBlinkande värden anger att värdena kommer att orsaka under- eller
överexponering. Justera exponeringen tills värdet slutar blinka.
ooLång synktid används inte under svag belysning när du har ställt in metoden
[t] för att efterlikna metoderna [f] på [d], även om [Lång synktid]
i [z2: Styrn. av separat Speedlite] är inställd på [1/200-30sek. auto].
ooVärden för slutartid, bländare och ISO-tal som är inställda på [AUTO]
är understrukna.
ooDu kan ställa in slutartid, bländarvärde och ISO-tal på [AUTO] och
exponeringskompensation på [±0] i steg 2 eller 3 genom att trycka
på knapparna <X> eller <Z>.
141
Allmänna försiktighetsåtgärder för stillbildsfotografering
Bildkvalitet
ooNär du har fotograferat med höga ISO-tal kan brus (till exempel ljusa
prickar och ränder) framträda på bilden.
ooFotografering vid höga temperaturer kan orsaka brus och ojämna färger
på bilden.
ooSerietagning över en längre tid kan leda till att kamerans innertemperatur
vilket påverkar bildkvalieten. Avbryt fotograferingen då och då.
ooOm du fotograferar med lång exponering när kamerans innertemperatur
är hög kan bildkvaliteten försämras. Avbryt fotograferingen och vänta
några minuter innan du fotograferar igen.
Vit <s>- och röd <E>-symbol för intern temperaturvarning
ooOm temperaturen inuti kameran stiger på grund av utdragen Live Viewfotografering eller hög omgivande temperatur visas en vit <s> eller
en röd <E>-symbol.
ooDen vita <s>-symbolen anger att bildkvaliteten hos stillbilder påverkas
negativt. Du bör sluta ta bilder en stund och låta kameran svalna.
ooDen röda symbolen <E> visar att bildtagningen snart avslutas automatiskt.
Det går inte att ta bilder förrän kamerans innertemperatur sjunker, så sluta
ta bilder en stund eller stäng av kameran och låt den svalna.
ooOm du fotograferar en längre tid eller i varma miljöer kan den vita
symbolen <s> eller den röda symbolen <E> visas tidigare. Stäng alltid
av kameran när du inte använder den.
ooOm temperaturen inuti kameran är hög kan bildkvaliteten hos bilder
med höga ISO-tal eller lång exponering försämras innan den vita
<s>‑symbolen visas.
Fotograferingsresultat
ooOm du fotograferar med förstorad bild kan det hända att exponeringen
inte blir som du tänkt dig. Återgå till normal bild innan du tar bilden.
ooÄven om du tar bilden i förstorad vy kommer den att tas med bildområdet
i helskärmsvy.
142
Allmänna försiktighetsåtgärder för stillbildsfotografering
Bilder och skärm
ooVid svagt eller starkt ljus kan det hända att den visade bilden inte återger
den tagna bildens ljusstyrka.
ooVid svagt ljus kan brus synas i bildvisningen, även med låga ISO-tal,
men det är mindre brus i dina bilder eftersom bildkvaliteten varierar
mellan skärmen och den tagna bilden.
ooSkärmen eller exponeringsvärdet kan flimra om ljuskällan (belysningen)
ändras. Om detta sker bör du tillfälligt sluta ta bilder och återuppta
fotograferingen när du har rätt ljusförhållanden.
ooOm du pekar kameran i en annan riktning kan fel ljusstyrka tillfälligt
visas. Vänta tills bildens ljusstyrka stabiliserats innan du fotograferar.
ooOm det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se
svart ut på skärmen. Det ljusa området kommer däremot att visas på rätt
sätt i den tagna bilden.
ooOm du ställer in [52: Skärm ljusstyrk.] på en ljus inställning vid
fotografering i svagt ljus kan brus eller ojämna färger uppträda i bilden.
Bruset eller de ojämna färgerna registreras emellertid inte i bilden som tas.
ooNär du förstorar bilden kan bildskärpan se mer markerad ut än vad den
egentligen är.
Objektiv
ooOm det finns en Image Stabilizer (Bildstabilisator) på objektivet och
du ställer in omkopplaren för Image Stabilizer (IS, bildstabilisator)
på <1> kommer Image Stabilizer (Bildstabilisator) att vara aktiv
hela tiden, även när du inte håller ned avtryckaren halvvägs. Image
Stabilizer (Bildstabilisator) förbrukar batteri och kan minska möjligt antal
bilder beroende på fotograferingsförhållandena. När Image Stabilizer
(Bildstabilisator) inte behövs, exempelvis när du använder ett stativ,
rekommenderar vi att du ställer IS-omkopplaren på <2>.
ooMed EF-objektiv är förinställt fokus under fotografering endast tillgängligt
om du använder (super) teleobjektiv som har utrustats med den här
funktionen som har lanserats efter slutet av 2011.
143
i Välja matningsmetod
Matningsmetoderna som finns att tillgå är enbild och bildserie.
Du kan välja den matningsmetod som passar för motivet.
på knappen <B> (9).
1 Tryck
zz När en bild visas på skärmen trycker
du på knappen <B>.
alternativ för matningsmetod.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj
matningsmetod.
matningsmetod.
3 Välj
zz Välj genom att vrida på ratten <6>.
zz[u] Enbild
När du trycker ned avtryckaren helt tas bara en bild.
zz[o] Snabb serietagning
När du håller ned avtryckaren helt kan du ta max. cirka
8,0 bilder/sek. medan du håller ned avtryckaren.
Högsta bildfrekvensen för serietagning kan bli lägre under följande
förhållanden:
När flimmerreducering är på:
Seriebildstagningen sker med en hastighet av max. cirka
5,4 bilder/sek.
När Dual Pixel RAW är på:
Växlar automatiskt till långsam serietagning.
144
Välja matningsmetod
Fotografering med Servo AF:
När [AF-funktion] är inställt på [Servo AF], prioriteras
serietagningshastigheten max. cirka 5,0 bilder/sek.
Med tyst bildtagning:
När [z6: Tyst slutare] är inställd på [På] blir
serietagningshastigheten max. cirka 5,0 bilder/sek.
För blixtfotografering:
Med Speedlite i EX-/EL-serien sker seriebildstagningen med en
hastighet av max. cirka 3,0 bilder/sek.
zz[i] Långsam serietagning
När du håller ned avtryckaren helt kan du ta max.
cirka 3,0 bilder/sek. medan du håller ned avtryckaren.
När [AF-funktion] är inställt på [Servo AF], prioriteras
motivspårning med serietagningshastigheten max.
cirka 3,0 bilder/sek.
När Dual Pixel RAW används är detta max.
cirka 2,2 bilder/sekund.
zz[m] Självutlösare: 10 s/fjärrkontroll
zz[l] Självutlösare, 2 s/fjärrkontroll
Information om fotografering med självutlösare finns på
sidan 147. Mer information om fotografering med fjärrkontroll
finns på sidan 174.
Under <o> snabb serietagning varierar högsta bildfrekvensen för
serietagning beroende på fotograferingsförhållandena. Mer information
finns på nästa sida.
145
Välja matningsmetod
ooDen högsta <o> serietagningshastigheten (s. 144) under dessa
förhållanden är cirka 8,0 bilder/sekund, med fulladdat batteri och
metoden One-Shot AF på cirka 1/1000 sek. eller kort slutartid och
maximal bländare (beroende på objektivet*) vid rumstemperatur (23 °C)
med flimmerreducering, Dual Pixel RAW-bildtagning och avaktiverad
Tyst slutare.
* Med metoden One-Shot AF och Image Stabilizer (Bildstabilisator) när
följande objektiv används: EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm
f/3.5-5.6 IS USM, EF75-300mm f/4-5.6 IS USM, EF100-400mm
f/4.5-5.6L IS USM.
ooSerietagningshastigheten för <o> snabb serietagning kan vara
lägre beroende på följande förhållanden: batterinivå, temperatur,
flimmerreduktion, Dual Pixel RAW-bildtagning, tyst LV-bildtagning,
tyst bildtagning, slutartid, bländare, motivets förhållande,
ljusstyrka, AF‑funktion, objektivtyp, användning av blixt och
bildtagningsinställningar.
ooVid användning av Servo AF-funktionen kan den maximala
serietagningshastigheten bli lägre beroende på motivet och vilket objektiv
som används. Med alternativet [z6: Tyst LV-exp.] [Av] och Servo AF
minskar den högsta bildfrekvensen för serietagning.
ooMed [z6: Flimmerreducering] inställt på [På] (s. 115), minskar
fotografering med flimrande ljus den högsta serietagningshastigheten.
Dessutom kan bildserieintervall bli oregelbundna och
avtryckarfördröjningen bli längre.
ooDen högsta bildfrekvensen för serietagning kan också sjunka till cirka
6,0 bilder/sek. om ett kallt batteri används i kall miljö eller om batterinivån
är låg.
ooÄven vid långsam serietagning kan serietagningshastighet vara
långsammare beroende på fotograferingsförhållandet.
ooOm internminnet blir fullt under serietagning kan serietagnings­
hastigheten sjunka eftersom fotografering tillfälligt kommer att vara
inaktiverat (s. 77).
146
j Använda självutlösaren
Använd självutlösaren när du själv vill vara med på bilden, t.ex. för en
jubileumsbild.
på knappen <B> (9).
1 Tryck
zz När en bild visas på skärmen trycker
du på knappen <B>.
alternativ för matningsmetod.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj
matningsmetod.
självutlösare.
3 Välj
zz Välj självutlösare genom att vrida på
ratten <6>.
m: Ta en bild efter 10 sek.
l: Ta en bild efter 2 sek.
zz <Q> <k> visas är kameran
är parkopplad med en trådlös
fjärrkontroll (säljs separat, s. 174).
bilden.
4 TazzStäll
in fokus på motivet och tryck ned
avtryckaren helt.
ggDu kan kontrollera självutlösaren med
hjälp av självutlösarlampan, pipsignalen
och visning av nedräkning (i sekunder)
på LCD-displayen.
ggSjälvutlösarlampan blinkar snabbare och
kamaran avger pipljud cirka 2 sekunder
innan bilden tas.
147
Använda självutlösaren
ooTack vare <l> kan du ta bilder utan att röra vid kameran när den
är monterad på ett stativ. På så sätt kan du undvika kameraskakning
i stillbilder och vid långa exponeringstider.
ooNär du har tagit bilder med självutlösaren bör du visa bilderna (s. 304)
så att du kan kontrollera fokusering och exponering.
ooOm du använder självutlösaren för att ta ett kort av dig själv tillämpar du
fokuseringslåset (s. 126) på ett motiv på samma avstånd som du själv
kommer att ha.
ooDu kan stänga av självutlösaren efter att den startats genom att trycka
på <0>.
ooAutomatisk avstängning kan utökas när kameran är inställd på fjärrstyrd
fotografering.
148
Välja visningshastighet för snabb serietagningN
Höghastighetsvisning som växlar mellan din bild och livebilden är
tillgänglig när du tar bilder med RF-objektiv, med [21: AF-funktion]
inställd på [Servo AF] och med matningsmetoden inställd på <o>
[Snabb serietagning]. Visningen är mer följsam vilket gör det enklare
att följa motiv som rör sig snabbt.
1 Välj [z6:
Snabbtagsvisning].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj [På] för en visning som växlar
mellan varje bildserietagning och
livebilden.
ooBilderna kan flimra eller förlora skärpa vid höghastighetsvisning.
Detta sker ofta med kortare slutartid. Det påverkar dock inte
fotograferingsresultatet.
ooHöghastighetsvisning sker inte under följande förhållanden.
Det kan även avbrytas medan du tar bilder.
• Långsammare slutartid än 1/30 sek, högre bländarvärden än f/11,
förhållanden som försvårar autofokus, blixtfotografering och utvidgat ISO
[På] är tillgängligt när alla dessa förhållanden gäller.
• Ett RF-objektiv, [AF-funktion] inställd på [Servo AF] (s. 262),
matningsmetod inställd på [Snabb serietagning] (s. 144),
[Flimmerreducering] är inställd på [Av] (s. 115), [Expo. simulering]
är inställd på [Möjlig] (s. 120), [Tyst slutare] inställd på [Av] (s. 151)
149
Tyst Live View-fotograferingN
Du kan ändra kamerans matnings- och slutaregenskaper i förhållande
till fotograferingsförhållandet eller objektivet.
1 Välj [z6: Tyst LV-exp.].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zzMetod 1 (standardinställning)
zzMetod 2
När du trycker ned avtryckaren helt tas bara en bild. Så länge du
håller avtryckaren nedtryckt kan du inte göra några inställningar
i kameran. Detta möjliggör tystare fotografering och funktionen
återupptas när du återställer avtryckaren till halvvägsläget. Även
om serietagning har ställts in tas bara en bild.
zzAv
Om du använder ett TS-E-objektiv för förskjutning eller lutning av
objektivet eller om du använder ett förlängningsrör måste funktionen
vara [Av]. Om [Metod 1] eller [Metod 2] har ställts in är det inte
säkert att standardexponering kan uppnås och exponeringen kan
bli oregelbunden.
ooSuddiga bildområden kan vara ofullständiga när du tar bilder nära
maximal bländare med kort slutartid. Om du ogillar hur de suddiga
bildområdena ser ut kan det vara bättre att använda följande metoder.
• Ta bilder med [z6: Tyst LV-exp.] [Av].
• Ta bilderna med tyst slutare.
• Använd längre slutartid.
• Öka bländarvärdet.
ooOm [Metod 2] har ställts in och du fotograferar med trådlös fjärrkontroll
(säljs separat, s. 174) blir resultatet detsamma som om du hade
använt [Metod 1].
150
Tyst fotograferingN
Du kan välja tyst fotografering med sensorns elektroniska slutare
istället för den mekaniska slutaren som vanligtvis används för stillbilder.
Serietagning också möjlig. Detta är användbart när du tar bilder där
kameran måste vara tyst.
Tillgänglig för matningsmetoderna <u>, <o>, <m> eller <l>.
1 Välj [z6: Tyst slutare].
2 Välj [På].
matningsmetod (s. 144).
3 Välj
zz Välj <u>, <o>, <m>
eller <l>.
bilden.
4 TaggNär
du tar bilderna visas en vit ram runt
skärmen.
ooVisa hänsyn när du använder tyst bildtagning och respektera motivens
integritet- och porträtträttigheter.
ooMed motiv i rörelse kan bilderna bli förvrängda och med en bildserie med
Servo AF (s. 263) kan bilderna bli oskarpa.
ooMed vissa objektiv och under vissa fotograferingsförhållanden kan
objektivfokusering och bländarjustering bli hörbara.
ooNär du använder tyst bildtagning, och om blixten från en annan kamera
avfyras eller om tyst bildtagning används under flimrande ljuskällor, t.ex.
lysrör, kan ljusa ränder registreras i bilden på grund av skillnader i ljusstyrka.
ooAEB-fotografering och blixtfotografering är inte tillgängliga.
ooHöghastighetsvisning (s. 149) används inte vid tyst bildtagning, inte ens
om matningsmetoden är inställd på <o>.
Om [z6: Tyst slutare] stängs [Av] återställs grundinställningen för
[z6: Tyst LV-exp.].
151
q Välj ljusmätmetodN
Du kan välja en av följande fyra metoder för att mäta motivets ljusstyrka.
Med metoden [A] ställs evaluerande ljusmätning in automatiskt.
på knappen <Q> (7).
1 Tryck
zz Tryck på knappen <Q> medan
en bild visas.
ljusmätmetod.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
välj ett alternativ.
zz Tryck på knappen <Y> <Z> och
välj ljusmätmetod.
[q]: Evaluerande ljusmätning
[w]: Utsnittsmätning
[r]: Spotmätning
[e]: Centrumvägd
genomsnittsmätning
[q] Evaluerande ljusmätning
Allmän ljusmätmetod som även passar för motiv i motljus. Kameran
justerar automatiskt exponeringen för att passa motivet.
[w] Utsnittsmätning
Metoden ger bra resultat när motivet är mycket mer belyst, till
exempel på grund av motljus. Utsnittsmätningen täcker cirka 6,1 % av
sökarbilden vid skärmens mittpunkt. Utsnittsmätningsområdet visas på
skärmen.
[r] Spotmätning
Effektivt för att mäta ljuset på en viss del av ett motiv. Täcker cirka 2,7 %
av området vid skärmens mittpunkt. Spotmätningsområdet visas på
skärmen.
[e] Centrumvägd genomsnittsmätning
Mätningen över skärmen är genomsnittlig där centrum vägs tyngre.
152
Välj ljusmätmetod
ooSom standard ställer kameran in exponering enligt nedan.
Välj [q] (evaluerande ljusmätning) och håll ned avtryckaren halvvägs
så låses exponeringsinställningen (AE-lås) när fokus har ställts in
med One‑Shot AF. Om du använder [w] (Utsnittsmätning), [r]
(Spotmätning) och [e] (Centrumvägd genomsnittsmätning) ställs
exponeringen in i det ögonblick bilden tas. (Det går inte att låsa
exponeringen genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.)
ooMed [82: Mätmetod, AE-lås efter fokus] kan du ange om du vill låsa
exponeringen (AE-lås) när fokus har ställts in med One-Shot AF (s. 548).
153
O Ställa in önskad exponeringskompensationN
Med exponeringskompensation kan du göra den standardexponering
som har ställts in för kameran ljusare (ökad exponering) eller mörkare
(minskad exponering).
Exponeringskompensation kan ställas in på fotograferingsmetoderna
[t], [d], [s], [f] och [a]. Du kan ställa in
exponeringskompensation på upp till ±3 steg i 1/3 steg.
För information om exponeringskompensation med metoden [a]
och ISO Auto, se sidan 139 samt sidan 140 för metoden [t].
exponeringen.
1 Kontrollera
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
och kontrollera indikatorn för
exponeringsnivå.
Ökad exponering för
en ljusare bild
Minskad exponering för
en mörkare bild
in värdet för kompensationen.
2 Ställ
zz Titta på skärmen och vrid på ratten
<5> för att ställa in värdet.
ggIkonen <O> visas för att ange
exponeringskompensationen.
bilden.
3 TazzOm
du vill avbryta exponerings­
kompensationen ställer du in
indikatorn för exponeringsnivå <N>
på standardexponeringsnivån (<C>).
Om [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto ljuskorrigering] (s. 104)
är inställd på något annat än [Av] kan bilden bli ljus även om du har ställt
in en lägre exponeringskompensation för att få en mörkare bild.
Värdet för exponeringskompensation behålls också efter att strömbrytaren
ställts i läget <2>.
154
h Automatisk exponeringsvariation (AEB)N
Genom att ändra slutartiden, bländarvärdet eller ISO-inställningen
automatiskt kan du variera exponeringen upp till ±3 steg i 1/3 steg
för tre varianter av samma bild. Det kallas för AEB.
* AEB står för Auto Exposure Bracketing (automatisk exponeringsvariation).
1 Välj [z3: Exp. komp./AEB].
in AEB-intervallet.
2 Ställ
zz Vrid på ratten <6> och ställ in AEB-
(1)
Standardexponering
Minskad exponering
Ökad exponering
intervallet (1). Tryck på knapparna
<Y> <Z> för att ställa in värdet för
exponeringskompensation.
zz Bekräfta inställningen genom att
trycka på <0>.
ggNär du stänger menyn visas
AEB‑intervallet på skärmen.
bilden.
3 TazzTre
bildvarianter tas i enlighet med
inställd matningsmetod och i följande
ordning: standardexponering,
minskad exponering och ökad
exponering.
zz AEB avbryts inte automatiskt. Om
du vill avbryta AEB följer du steg 2
för att stänga av visningen av
AEB‑intervallet.
155
Automatisk exponeringsvariation (AEB)
Om [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto ljuskorrigering] (s. 104)
är inställt på något annat än [Ej möjlig], kan effekten av AEB bli reducerad.
oo<A> blinkar i det nedre vänstra hörnet av skärmen under AEB-fotografering.
ooOm matningsmetoden ställts in som <u> trycker du ned avtryckaren
tre gånger för varje bild. När <o> eller <i> har ställts in och du
håller ned avtryckaren helt tas de tre bildvarianterna i serie och kameran
avbryter fotograferingen automatiskt. När <m> eller <l> är inställt
tas de tre bildvarianterna efter 10 eller 2 sekunder.
ooDu kan ställa in AEB i kombination med exponeringskompensation.
ooFotograferingsmetoden kan inte ändras under AEB-fotografering.
ooDet går inte att använda AEB tillsammans med blixt, kombinerad
brusreducering eller HDR-läge.
ooAEB stängs av automatiskt om du gör något av följande: ställer
strömbrytaren i läget <2> eller om blixten är fulladdad.
156
A Låsa exponering för fotografering (AE-lås)N
Du kan låsa exponeringen när du vill ställa in fokus och exponering
separat eller när du ska ta flera bilder på samma exponeringsinställning.
Tryck på knappen <A> för att låsa exponeringen, komponera sedan
om och ta bilden. Det kallas för AE-lås. Metoden passar bl.a. bra för
motiv i motljus.
in fokus på motivet.
1 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs.
ggExponeringsinställningen visas.
2 ggIkonen <A> visas i skärmens
Tryck på knappen <A> (4).
nedre vänstra hörn för att visa att
exponeringen är låst (AE-lås).
zz Varje gång du trycker på
knappen <A> låses den aktuella
exponeringsinställningen.
om och ta bilden.
3 Komponera
zz När du vill ha kvar AE-låset medan du
tar fler bilder håller du ned knappen
<A> och tar en ny bild genom att
trycka på avtryckaren.
AE-låseffekter
Ljusmätmetod
q
wre
Valmetod för AF-punkt
Automatiskt val
Manuellt val
Centrerad exponering på den
Centrerad exponering på den
valda AF-fokuspunkten har låsts. valda AF-punkten har låsts.
Exponering på skärmens centrum har låsts.
* Med metoden [q] med objektivets omkopplare för fokuseringsmetod inställd
på <MF> är exponeringen låst på skärmens centrum.
157
BULB: Långa exponeringstider (bulb)
Med den här metoden förblir slutaren öppen så länge som du håller
avtryckaren helt nedtryckt och stängs när du släpper upp avtryckaren.
Den här fotografiska tekniken kallas ”bulbexponering”. Använd
bulbexponering för nattbilder, fyrverkerier, bilder av himlen och
andra motiv som kräver långa exponeringstider.
in fotograferingsmetoden
1 Ställ
på [BULB].
in önskat bländarvärde.
2 Ställ
zz Vrid ratten <6> för att ställa in den.
bilden.
3 TazzExponeringen
fortsätter så länge
du håller avtryckaren nedtryckt.
ggDen förflutna exponeringstiden visas
på LCD-displayen.
ooRikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre
komponenter.
ooLånga bulbexponeringar ger mer brus än vanligt i bilden.
ooOm du har valt ISO auto ställs ISO 400 in (s. 608).
ooNär du fotograferar med bulbexponering med självutlösare
istället för bulbtimer fortsätter du trycka ned avtryckaren helt
(för självutlösarfördröjningstid och bulbexponeringstid).
158
Långa exponeringstider (bulb)
ooMed [z5: Brusreduc. för lång exp.tid] kan du minska mängden brus
som skapas vid långa exponeringstider (s. 107).
ooVid bulbexponering bör du använda stativ och bulbtimer.
ooDu kan fotografera bulbexponeringar med fjärrutlösare RS-60E3
(säljs separat, s. 176).
ooDu kan också använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs
separat, s. 174) för bulbexponering. När du trycker på fjärrkontrollens
överföringsknapp startar bulbexponeringen genast eller efter 2 sekunder.
Tryck på knappen igen när du vill stoppa bulbexponeringen.
BulbtimerM
Du kan förinställa exponeringstiden för bulbexponeringen. Om du
använder bulbtimer behöver du inte hålla ned avtryckaren under
bulbexponeringen. Det innebär att kameraskakning mindre.
Bulbtimern kan bara ställas in i [BULB] (bulbexponering).
Den kan inte ställas in och den fungerar inte i andra lägen.
1 Välj [z6: Bulbtimer].
[På].
2 Välj
zz Välj [På] och tryck sedan på <B>.
159
Långa exponeringstider (bulb)
in önskad exponeringstid.
3 Ställ
zz Välj timme, minut eller sekund.
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till <s>.)
4 Välj [OK].
bilden.
5 TaggTryck
ned avtryckaren helt.
Bulbexponeringen startar och
fortsätter under den inställda tiden.
zz [H] och exponeringstiden visas
på LCD-displayen vid fotografering
med bulbtimer.
zz Om du vill avbryta timerinställningen
ställer du in [Av] i steg 2.
ooNär bulbtimern är igång och du trycker ned avtryckaren helt och släpper
den, avbryts bulbexponeringen.
ooOm du fortsätter att hålla ned avtryckaren när exponeringen startar,
fortsätter bulbexponeringen även efter att den inställda exponeringstiden
löpt ut. (Bulbexponeringen avbryts inte automatiskt när den inställda
exponeringstiden löper ut.)
ooOm du ändrar fotograferingsmetod avbryts bulbtimern och inställningen
återgår till [Av].
160
w: HDR-fotografering (High Dynamic Range)N
Du kan ta stillbilder med utfrätta högdagrar och skuggor reducerade
för toner med stort dynamiskt omfång även med hög kontrast.
HDR‑fotografering passar för landskaps- och stillbildsfotografering.
Vid HDR-fotografering tas tre bilder med olika exponering
(standardexponering, underexponering och överexponering)
för varje bild som sedan automatiskt slås samman. HDR-bilden
registreras som en JPEG-bild.
* HDR står för High Dynamic Range (stort dynamiskt omfång).
1 Välj [z5: HDR-läge].
in [Just dynam. omf.].
2 Ställ
zz Välj intervall och tryck sedan på <0>.
zz Inställningen [Auto] gör att det
dynamiska omfånget ställs in
automatiskt beroende på bildens
allmänna tonomfång.
zz Ju högre siffra desto bredare blir
det dynamiska omfånget.
zz Om du vill avbryta HDRfotograferingen väljer du [HDR Av].
in [Effekt].
3 Ställ
zz Välj effekt och tryck sedan på <0>.
161
HDR-fotografering (High Dynamic Range)
Effekter
zz[P] Naturlig
För bilder där du vill bevara ett brett tonomfång, där detaljer
i högdagrar och skuggor annars skulle gå förlorade. Utfrätta
högdagrar och skuggor reduceras.
zz[A] Konst standard
Även om utfrätta högdagrar och skuggor reduceras mer än med
[Naturlig] blir kontrasten lägre och gradationen dovare för att få bilden
att se ut som en målning. Motivets konturer får ljusa (eller mörka) kanter.
zz[B] Intensiv
Färgerna är mer mättade än med [Konst std.] och den låga
kontrasten och dova gradationen skapar en effekt av grafisk konst.
zz[C] Oljemålning
Färgerna är som mest mättade, vilket gör att motivet står ut och
bilden ser ut som en oljemålning.
zz[D] Relief
Färgmättnad, ljusstyrka, kontrast och gradation minskas för att
få bilden att se dov ut. Bilden ser blekt och gammal ut. Motivets
konturer får ljusa (eller mörka) kanter.
Färgmättnad
Framhävning
av konturer
Ljusstyrka
Ton
Konst std.
Standard
Intensiv
Hög
Oljemålning
Relief
Högre
Låg
Standard
Svag
Kraftig
Kraftigare
Standard
Dov
Standard
Dov
Standard
Dov
Mörk
Dovare
Varje effekt tillämpas baserat på egenskaperna för den aktuella bildstilen (s. 88).
162
HDR-fotografering (High Dynamic Range)
in alternativ för [Kontinuerlig HDR].
4 Ställ
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zz Med [Bara 1 bild] avbryts HDRfotograferingen automatiskt efter att
fotograferingen är klar.
zz Med [Varje bild] fortsätter HDRfotograferingen tills inställningen
i steg 2 ställs in på [HDR Av].
in [Auto bildpassning].
5 Ställ
zz För handhållen bildtagning väljer du
[På]. Om du använder ett stativ väljer
du [Av] och trycker sedan på <0>.
vilka bilder du vill spara.
6 Välj
zz Om du vill spara alla tre bilderna och
den sammanslagna HDR-bilden väljer
du [Alla bilder] och trycker sedan
på <0>.
zz Om du endast vill spara HDR-bilden
väljer du [End HDR-bild] och trycker
sedan på <0>.
bilden.
7 TazzNär
du trycker ned avtryckaren helt
tas tre bilder i följd och HDR-bilden
registreras på kortet.
163
HDR-fotografering (High Dynamic Range)
ooRAW HDR-bilder tas med bildkvaliteten JPEG73. RAW+JPEG HDRbilder tas med den specifika bildkvaliteten JPEG. De tre bilderna som tas
för att skapa en HDR-bild har också samma bildkvalitet.
ooHDR-fotografering kan inte användas med utökade ISO-tal (L, H1, H2).
HDR-fotografering kan användas med ISO 100–40000 (varierar beroende
på inställningarna för [Minimum] och [Maximum] för [ISO‑område]).
ooBlixten avfyras inte vid HDR-fotografering.
ooAEB är inte tillgängligt.
ooOm du fotograferar ett motiv i rörelse kan motivet i rörelse ge upphov
till efterbilder.
ooI HDR-fotografering tas tre bilder med olika slutartid som ställs in
automatiskt. Därför förskjuts slutartiden även i fotograferingsmetoderna
[t], [s] och [a] baserat på den slutartid du ställt in.
ooFör att förhindra kameraskakningar kan du ställa in ett högt ISO-tal.
164
HDR-fotografering (High Dynamic Range)
ooOm du tar HDR-bilder med [Auto bildpassning] inställt på [På] kommer
information om AF-punktvisning (s. 309) och data för dammborttagning
(s. 121) inte att läggas till i bilden.
ooOm du HDR-fotograferar utan stativ medan [Auto bildpassning] är
inställt på [På] blir bildens periferi en aning beskuren och upplösningen
blir något lägre. Om bilderna inte kan passas in rätt på grund av
kameraskakning osv, kan det hända att den automatiska bildpassningen
inte aktiveras. Observera att automatisk bildpassning kanske inte
fungerar ordentligt om du fotograferar med väldigt ljusa (eller mörka)
exponeringsinställningar.
ooOm du tar HDR-bilder med handhållen kamera när [Auto bildpassning]
har ställts in på [Av] kan det hända att de tre bilderna inte passas in rätt
och HDR-effekten blir mindre. Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
ooAutomatisk bildpassning kanske inte fungerar korrekt vid upprepade
mönster (till exempel rutor och ränder) eller kontrastlösa, entonade bilder.
ooFärggradationen av himlen eller av vita väggar kanske inte återges
korrekt. Ojämna färger, ojämn exponering eller brus kan visas.
ooHDR-fotografering i lysrörsljus eller ljus från LED-belysning kan resultera
i onaturlig färgåtergivning på de belysta områdena.
ooMed HDR-fotografering slås bilderna samman och sparas sedan på
kortet vilket kan ta litet tid. [BUSY] visas på skärmen och LCD‑displayen
medan bilderna bearbetas och det går inte att ta bilder förrän
bearbetningen är klar.
165
P MultiexponeringarN
När du tar multiexponeringar (2–9) kan du se hur bilderna kommer att
sammanfogas till en enda bild.
1 Välj [z5: Multiexponering].
in alternativet [Multiexponering].
2 Ställ
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zz Avbryt multiexponerings­
fotograferingen genom att välja [Av].
zzPå: Funk/kont (funktions- och kontrollprioritet)
Praktiskt när du tar multiexponeringar gradvis eftersom du kan
kontrollera resultaten. Vid bildserietagning minskar bildfrekvensen
för bildserie avsevärt.
zzPå: Serietag (bildserieprioritet)
Används för kontinuerliga multiexponeringar för motiv i rörelse.
Bildserie kan användas, men utan följande åtgärder: menyvisning,
efter att bilden tagits, bildvisning och ångra senaste bild (s. 172).
Bilder som har tagits visas inte tillsammans.
Endast multiexponeringsbilden sparas. (Enskilda exponeringar som
används för multiexponeringsbilden raderas.)
Multiexponeringsfotografering kanske inte fungerar med vissa objektiv.
166
Multiexponeringar
in [Multiexpo. kontr.].
3 Ställ
zz Välj önskad kontrollmetod för multi­
exponering och tryck sedan på <0>.
zzLägg till
Exponeringen av varje enskild bild läggs till kumulativt.
Baseat på [Exponeringsantal] ställer du in en negativ
exponeringskompensation. Följ den grundläggande guiden nedan för
att ställa in exponeringskompensationen.
Instruktioner för inställning av exponeringskompensation efter
antalet exponeringar
Två exponeringar: -1 steg, tre exponeringar: -1,5 steg, fyra
exponeringar: -2 steg
zzMedelvärde
Baserat på [Exponeringsantal] ställs negativ exponerings­
kompensation in automatiskt när du tar multiexponeringar. Om du tar
flera exponeringar av samma motiv styrs exponeringen automatiskt
av motivets bakgrund för att få standardexponeringen.
zzLjusast/Mörkast
Ljusstyrka (eller mörker) för grundbilden och ytterligare bilder jämförs
med samma position och ljusa (eller mörka) delar bibehålls. Vissa
överlappande färger kan blandas, baserat på bildernas relativa
ljustyrka (eller mörker).
in [Exponeringsantal].
4 Ställ
zz Välj antal exponeringar och tryck
sedan på <0>.
zz Du kan ställa in från 2 till
9 exponeringar.
167
Multiexponeringar
vilka bilder du vill spara.
5 Välj
zz Om du vill spara alla enskilda
exponeringar och den multi­
exponeringsbilden väljer du [Alla
bilder] och trycker sedan på <0>.
zz Om du endast vill spara multi­
exponeringsbilden väljer du
[Slutresultat] och trycker sedan
på <0>.
in alternativet [Forts. multiexpo.].
6 Ställ
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zz Med [1 bild bara] avbryts
fotograferingen med multiexponering
automatiskt när fotograferingen
är klar.
zz Med [Kontinuerlig] fortsätter
multiexponeringsfotograferingen tills
inställningen i steg 2 ställs in på [Av].
(1)
den första exponeringen.
7 TaggNär
[På:Funk/kont] har ställts in
visas den tagna bilden.
zz Du kan kontrollera de återstående
exponeringarna som visas på
skärmen (1).
zz Om du trycker på knappen <x>
visas den tagna bilden (s. 172).
168
Multiexponeringar
nästa exponering.
8 TazzNär
[På:Funk/kont] har ställts in
visas tagna bilder sammanfogade.
För att endast visa den aktuella bilden
trycker du på knappen <B> flera
gånger.
zz Multiexponeringsfotografering
avslutas när antalet angivna
exponeringar tagits.
ooNär [På:Funk/kont] används kan du trycka på knappen <x> och visa
de multiexponeringar som tagits hittills eller ta bort den föregående
enskilda exponeringen (s. 172).
ooFotograferingsinformationen för den senast tagna bilden registreras och
bifogas multiexponeringsbilden.
169
Multiexponeringar
ooBildregistreringskvalitet, ISO-tal, bildstil, brusreducering för höga ISO,
färgrymd osv. som ställts in för den första enskilda exponeringen ställs
även in för efterföljande exponeringar.
ooOm [z4: Bildstil] är inställd på [Auto] används [Standard] för
fotograferingen.
ooNär [På:Funk/kont] och [Lägg till] har ställts in kommer brus, oväntade
färger, ränder eller liknande problem som påverkar bilderna se
annorlunda ut i den slutliga multiexponeringsbilden.
ooFör multiexponeringar gäller att ju fler exponeringar som finns desto
mer framträdande blir brus, ojämna färger och ränder.
ooOm [Lägg till] har ställts in kommer bildbehandlingen efter
multiexponeringen att ta tid. (Åtkomstlampan lyser längre än vanligt.)
ooI steg 8 skiljer sig ljusstyrkan och bruset i multiexponeringsbilden
som visas vid fotografering från ljusstyrkan och bruset i den slutliga
multiexponeringsbild som registrerats.
ooMultiexponeringsfotografering avbryts om du ställer strömbrytaren
på <2> eller byter batterier eller kort.
ooOm du växlar till [A]-fotograferingsmetod avbryts
multiexponeringsfotografering.
170
Multiexponeringar
Slå samman multiexponeringar med en bild som registrerats på kortet
Du kan välja en RAW-bild som registrerats på kortet som den första
enskilda exponeringen. Den valda RAW-bildens bilddata förblir intakta.
Endast 1- eller F-bilder kan användas. JPEG-bilder kan
inte väljas. Bilderna som du anger beror också på vilket objektiv du
använder. Mer information finns i nedanstående tabell.
1 Välj [Välj bild för multiexponering].
den första bilden.
2 Välj
zz Tryck på <Y> <Z> och välj den bild som
ska användas som den första enskilda
exponeringen och tryck sedan på <0>.
zz Välj [OK].
ggFilnumret för den valda bilden visas
längst ned i menybilden.
bilden.
3 TazzNär
du väljer den första bilden kommer
antalet återstående exponeringar som
ställts in med [Exponeringsantal] att
minskas med 1.
zzBilder som du kan välja
Objektiv som
används
RF-/
EF-objektiv
EF-S-objektiv
Fotografering med
Valbara bilder
beskärning
Av
RAW-bilder som har tagits i fullstorlek
På
RAW-bilder från beskuren fotografering
eller som har tagits med ett EF-S-objektiv
–
ooFöljande kan inte väljas som första enskilda exponering: bilder som
tagits med [z3: Högdagerprioritet] inställt på [På] eller [Förbättrad],
eller bilder med [z1: zUtsnitt/sidförhållande] som inte är inställt på
[Fullformat] [1,6x (utsnitt)].
ooInställningen [Av] tillämpas på [z2: Korr. för objektivaberration] och
[z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto ljuskorrigering] oavsett
inställningarna för den bild som valts för första enskilda exponering.
171
Multiexponeringar
ooISO-tal, bildstil, brusreducering för höga ISO och färgrymd osv. som ställts
in för den första bilden tillämpas även för efterföljande bilder.
ooBilder tagna med [Auto] för 1-bilden som valts som första 1-bild tillämpas
[Standard] under fotograferingen.
ooDu kan inte välja en bild som tagits med en annan kamera.
ooBilder som tagits med objektiv som inte är kompatibla med
multiexponeringsfotografering kan inte väljas (som första enskilda
exponering).
oo[Välj bild för multiexponering] är inte tillgängligt utan objektiv.
ooDu kan även välja en RAW-bild som används för multiexponeringsfotografering.
ooVälj [Avmarkera] för att ångra bildvalet.
Kontrollera och ta bort multiexponeringar under fotografering
Innan du slutar ta ditt angiva antal bilder med
[På:Funk/kont] (inte med [På:Serietag]),
kan du trycka på knappen <x> för att visa
multiexponeringsbilden hittils, kontrollera
exponeringen och se bildlagren.
Om du trycker på knappen <L> visas
vilka åtgärder som är möjliga under
multiexponeringsfotografering.
Manövrering
Beskrivning
2 Återgå till föregående Den skärm som visades innan du tryckte på
skärm
knappen <L> visas igen.
Tar bort den senaste bilden som du tog (ta en annan
q Ångra senaste bilden
bild). Antalet återstående exponeringar ökar med 1.
Om [Spara källbilder: Alla bilder] har ställts
in sparas alla enskilda exponeringar och den
multiexponeringsbilden före stängning.
W Spara och stäng
Om [Spara källbilder: Slutresultat] har
ställts in sparas bara den hittills sammanslagna
multiexponeringsbilden före stängning.
Multiexponeringsfotograferingen avslutas utan att
Stäng
utan
att
spara
r
bilden sparas.
Vid multiexponeringsfotografering kan du endast visa multiexponeringsbilder.
172
Multiexponeringar
Vanliga frågor
zzFinns det begränsningar för bildkvaliteten?
Alla enskilda exponeringar och multiexponeringsbilder tas med din valda
bildkvalitet. Du kan välja alla bildkvalitetsinställningar för JPEG-bilder.
zzKan jag slå samman bilder som är registrerade på kortet?
Med [Välj bild för multiexponering] kan du välja den första
enskilda exponeringen från de bilder som finns registrerade på kortet
(s. 171). Observera att du inte kan slå samman flera bilder som
redan registrerats på kortet.
zzHur numreras multiexponeringsbilder?
När kameran är inställd på att spara alla bilder får
multiexponeringsbildfiler namn med siffror enligt den sista enskilda
exponeringen som användes för att skapa dem.
zzKommer automatisk avstängning att aktiveras under
multexponeringsfotografering?
Så länge som [Automatisk avstängning] under [52: Energispar]
inte är [Av] stängs kameran av automatiskt efter cirka 30 minuter
vilket avbryter multiexponeringsfotografering och återställer
inställningar för multiexponering.
173
Fotografering med fjärrkontroll
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1 (säljs separat) kompatibel med
Bluetooth®-lågenergiteknik tillåts fotografering med fjärrkontroll på
upp till 5 meter från kameran.
Parkoppla
För att använda BR-E1 måste du först parkoppla (ansluta och
registrera) kameran och fjärrkontrollen. Parkopplingsinformation
finns på sidan 408.
Gör följande när enheterna har parkopplats.
på knappen <B> (9).
1 Tryck
zz När en bild visas på skärmen trycker
du på knappen <B>.
alternativ för matningsmetod.
2 Välj
zz Vrid på ratten <5> och välj
matningsmetod.
självutlösare/fjärrkontroll.
3 Välj
zz Vrid på ratten <6> för att välja <Q>
eller <k>.
174
Fotografering med fjärrkontroll
bilden.
4 TazzGenom
att trycka på knappen <2> på
fjärrkontrollen kan du dessutom använda
autofokus.
zz För att ta bilden trycker du på
fjärrkontrollen avtryckare.
zz Mer information om
parkoppling hittar du också
i användarhandboken till BR-E1.
Du kan inte använda infraröda fjärrkontroller som Fjärrkontroll RC-6.
ooOm det inte går att fokusera med AF kan du fokusera manuellt innan du
tar bilder (s. 281).
ooAutomatisk avstängning kan utökas när kameran är inställd på fjärrstyrd
fotografering.
ooFjärrkontrollen kan även användas för filminspelning (s. 245).
175
Använda fjärrutlösaren
Du kan fotografera genom att ansluta
fjärrutlösaren RS-60E3 (säljs separat).
Detaljerade instruktioner finns
i användarhandboken till fjärrutlösaren.
1 Öppna kamerans kontaktskydd.
kontakten till anslutningen
2 Anslut
för fjärrutlösare.
176
D Blixtfotografering
Speedlite i EX-/EL-serien för EOS-kameror
Med en Speedlite i EX-/EL-serien (säljs separat) blir det enkelt att
fotografera med blixt.
Mer information finns i användarhandboken till Speedlite-blixtar
i EL/EX-serien. Det här är en kamera av typ A och alla funktioner hos
Speedlite i EL/EX-serien kan användas.
Mer information om hur du ställer in blixtfunktioner och egen
programmering av blixt med hjälp av kameramenyskärmen finns
på sidan 179.
zzBlixtexponeringskompensation
Du kan ändra blixtenergin (blixtexponeringskompensationen). När
en bild visas på skärmen trycker du på knappen <B>, vrider ratten
<5> för att välja alternativet blixtexponeringskompensation och sedan
ratten <6> för att ange blixtexponeringskompensationsnivån. Du kan
ställa in blixtexponeringskompensation på upp till ±3 steg i 1/3 steg.
zzFE-lås
Med det här låset kan du få en korrekt blixtexponering för en viss del
av motivet. Rikta sökarens mittparti över motivet, tryck på knappen
<A>, komponera sedan bilden och ta bilden.
Även om du ställer in negativ blixtexponeringskompensation (för att göra
bilderna mörkare) kan ljusa bilder fortfarande uppstå om inte [z3: Auto
Lighting Optimizer/z3: Auto ljuskorrigering] (s. 104) är [Av].
ooSpeedlite kommer automatiskt att aktivera AF-hjälpbelysning om
autofokus förhindras av svag belysning.
ooDu kan justera blixtexponeringskompensationen med Snabbkontroll
(s. 68) eller med [Blixtfunktionsinställningar] under [z2: Styrn.
av separat Speedlite] (s. 182).
ooKameran kan aktivera en Speedlite automatiskt när den startas.
Se användarhandboken för Speedlites med stöd för den här funktionen.
177
Blixtfotografering
Canon Speedlite som inte ingår i EL-/EX-serien
zz Om du använder en Speedlite i EZ-/E-/EG-/ML-/TL-serien inställd
för A-TTL- eller TTL-blixtautomatik kan blixten endast avfyras
med full energi.
Ställ in kamerans fotograferingsmetod på [a] (manuell exponering) eller
[f] (bländarförval AE) och ställ in bländarvärdet innan du fotograferar.
zz När du använder en Speedlite som har manuell blixtmetod
fotograferar du med den.
Blixtaggregat som inte kommer från Canon
zzSynkroniseringstid
Kameran kan synkroniseras med enkla blixtaggregat från andra
tillverkare än Canon vid slutartiden 1/200 sek och långsammare.
Om du använder en stor studioblixt blir blixtens varaktighet längre
än med enkla blixtaggregat och varierar beroende på modell. Se till
att kontrollera om blixtsynktiden är rätt inställd innan du fotograferar
genom att testfotografera vid en synkroniseringstid på cirka 1/60 till
1/30 sekund.
ooOm kameran används med ett blixtaggregat eller ett blixttillbehör som
är anpassat för ett annat kameramärke kan det hända att kameran
inte fungerar som den ska eller att funktionsfel uppstår.
ooAnslut inte ett blixtaggregat som kräver hög spänning till kamerans
tillbehörsfäste. Det är inte säkert att aggregatet utlöses.
Blixtfotografering med PC-kontakten är möjligt med batterihandgrepp
BG‑E22 (säljs separat).
178
Ställa in blixtfunktionerN
Med en Speedlite i EL/EX-serien som har kompatibla
blixtfunktionsinställningar kan du använda kamerans menyskärm
för att ställa in funktioner och egen programmering för Speedlite. Sätt
fast en Speedlite på kameran och aktivera den innan du ställer
in blixtfunktionerna.
Mer information om funktionerna för Speedlite finns i
användarhandboken till Speedlite.
1
Välj [z2: Styrn. av separat Speedlite].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj alternativ och tryck sedan på <0>.
179
Ställa in blixtfunktioner
Blixttändning
Ställ in på [På] för att aktivera
fotografering med blixt. För att avaktivera
blixttändning eller endast aktivera
AF‑hjälpbelysningen väljer du [Av].
När en Speedlite med stöd för automatisk blixttändning är ansluten kan
du även konfigurera följande inställningar för att aktivera automatiskt
blixttändning för fotograferingsförhållandet.
●●Ställ in [Blixttändning] på [På].
●●Ställ in Speedlite på automatisk blixtmetod.
●●Ställ in kamerans inspelningsmetod på [A] eller [d].
För detaljerade anvisningar om bildtagning, se bruksanvisningen
för Speedlite med stöd för automatisk blixt.
E-TTL II-blixtmätning
För vanlig blixtexponering ställer du
in [Evaluerande]. Om [Genomsnitt]
har ställts in görs en genomsnittlig
blixtexponeringsmätning för hela
motivet. Blixtexponeringskompensation
kan behövas, beroende på motivet. Den
här inställningen är till för avancerade
användare.
180
Ställa in blixtfunktioner
Lång synktid
Du kan ställa in blixtsynkroniseringstid för
fotografering i metoden [f] bländarförval
AE eller [d] programautomatik.
zz[
] 1/200-30 sek. auto
zz[
] 1/200-1/60 sek. auto
zz[
] 1/200 sek. (fast)
Blixtsynkroniseringstiden ställs in automatiskt på ett värde mellan
1/200 sekund och 30 sekunder för att passa ljuset i motivet.
Fotografering med långsam synkronisering används under vissa
fotograferingsförhållanden och slutartiden minskas automatiskt.
Förhindrar att en lång slutartid ställs in vid svag belysning. Metoden
är effektiv när man vill förhindra oskärpa och kameraskakningar.
Motivet får rätt exponering med hjälp av blixtbelysningen, men
bakgrunden kan bli mörk.
Blixtsynkroniseringstiden är inställd på 1/200 sekund. Detta förhindrar
oskärpa och kameraskakningar mer effektivt än inställningen [1/2001/60sek. auto]. Svagt ljus kan emellertid leda till att bakgrunden till
motivet blir mörkare än med [1/200-1/60 sek. auto].
ooSom standard är det [1/200-1/60sek. auto]. För långsam synkronisering
med metoderna [f] eller [d] bör du använda [1/200-30sek. auto].
ooHöghastighetssynkronisering är inte tillgängligt med metoderna [f]
eller [d] och inställningen [1/200 sek. (fast)].
181
Ställa in blixtfunktioner
Korrigering blixtexponering
För att undvika överexponering från
blixttändningen under tagen eller på
nära håll kan kameran automatiskt
minska ISO-talet och ta bilden med
standardmotivexponering när ISO
Auto är på.
Blixtfunktionsinställningar
Den visade informationen, skärmens position och tillgängliga
alternativ varierar beroende på Speedlite-modellen, dess
anpassade funktionsinställningar, blixtläget och andra
faktorer. Mer information om funktionerna för Speedlite finns
i användarhandboken till Speedlite.
Exempel på visning
(2)
(1)
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
Blixtmetod
Trådlösa funktioner/kontroll
av blixtförhållande
Blixtzoom (blixtens täckning)
(3)
(4)
(5)
(6)
Slutarsynkronisering
Blixtexponeringskompensation
Variation blixtexponering
Funktionerna är begränsade med Speedlites i EX-serien som inte är
kompatibla med blixtfunktionsinställningarna.
182
Ställa in blixtfunktioner
zzBlixtmetod
Du kan välja den blixtmetod som passar bäst för din blixtfotografering.
[E-TTL II-blixtmätning] är
standardmetoden för automatisk
blixtfotografering med Speedlite
i EL/EX-serien.
Med [Manuell blixtinställning] kan du
själv ställa in [Blixtnivåreglering] för
Speedlite.
[CSP] (prioritetsmetod för serietagning) minskar blixtenergin med
ett steg och ökar ISO-talet med ett steg. Detta är användbart vid
serietagning och sparar batteristyrka.
Information om andra blixtmetoder finns i användarhandboken till den
Speedlite som är kompatibel med respektive blixtmetod.
Justera exponeringskompensationen (s. 154) vid behov i fall av överexponering
från blixtfotografering med [CSP] och metoderna [t], [s] eller [a].
Om du använder [CSP] ställs ISO-talet automatiskt på [Auto]. [Korr.
blixtexp] är också [På] automatiskt. När du har avbrutit [CSP] bör du
kontrollera ISO-talet och inställningarna för [Korr. blixtexp].
183
Ställa in blixtfunktioner
zzTrådlösa funktioner/Blixtgruppkontroll
Trådlös blixtfotografering (flera blixtar)
är möjlig via radioöverföring eller optisk
överföring.
Mer information om trådlös blixt finns
i användarhandboken till den Speedlite
som är kompatibel med trådlös
blixtfotografering.
Med en makroblixt (MR-14EX II eller
liknande) som är kompatibel med
funktionsinställningar för blixt kan
du ställa in blixtförhållandet mellan
blixttuberna eller blixthuvudena A och B
eller använda en trådlös blixt med extra
mottagarenheter.
Du kan läsa mer om kontroll av
blixtförhållande i användarhandboken till
makroblixten.
zzBlixtzoom (blixtens täckning)
Med Speedlite som har blixthuvud med
zoom kan du ställa in blixtljus. Vanligen
ställer du in på [AUTO] så att kameran
automatiskt ställer in blixtljuset så att
det stämmer överens med objektivets
brännvidd.
184
Ställa in blixtfunktioner
zzSlutarsynkronisering
Vanligen inställd på [Synkronisera med
1:a ridån] så att blixten avfyras direkt
efter det att exponering har påbörjats.
Om den är inställd på [Synkronisera med 2:a ridån] utlöses blixten
precis innan avtryckaren stängs. I kombination med lång slutartid kan du
skapa ett ljusspår, till exempel efter billyktor på kvällen. Om synkronisering
med 2:a nivån är inställt tillsammans med [E-TTL II-blixtmätning] avfyras
blixten två gånger i följd: en när du trycker på avtryckaren helt och en
direkt innan exponeringen är klar.
Om [Höghastighetssynkronisering] har ställts in kan blixten
användas för alla slutartider. Det är effektivt när du vill fotografera
med bakgrundsoskärpa (öppen bländare) utomhus i dagsljus eller
på liknande platser.
När du använder synkronisering med andra ridån ställer du in slutartiden
som 1/80 sekund eller långsammare. Om slutartiden är 1/90 sek. eller
snabbare tillämpas synkronisering med första nivån automatiskt även
om [Synkronisera med 2:a ridån] har ställts in.
185
Ställa in blixtfunktioner
zzBlixtexponeringskompensation
Du kan ställa in blixtexponerings­
kompensation på upp till ±3 steg
i 1/3 steg.
Mer information finns i
användarhandboken till Speedlite.
Om blixtexponeringskompensation ställs in med en Speedlite kan du inte
ställa in blixtexponeringskompensation på kameran. Om den ställs in med
både kameran och Speedlite åsidosätts kamerainställningen av Speedliteinställningen.
zzVariation blixtexponering
När du ändrar blixtenergin automatiskt
tas tre bilder.
Mer information finns i användar­
handboken till Speedlite med funktioner
för blixtexponeringskompensation.
186
Ställa in blixtfunktioner
Egna blixtfunktionsinställningar
Mer information om egen programmering för Speedlite (säljs separat)
finns i användarhandboken till Speedlite.
1 Välj [C.Fn blixtinställningar].
in önskade funktioner.
2 Ställ
zz Välj nummer och tryck sedan på <0>.
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
ooMed en Speedlite i EL/EX-serien utlöses Speedlite alltid med full energi
om [Blixtljusmätmetod] i Egen programmering är inställt på [TTL]
(blixtautomatik).
ooPersonliga funktioner (P.Fn) för Speedlite kan inte ställas in eller avbrytas
med menybilden [z2: Styrn. av separat Speedlite] på kameran.
Ställ in den direkt på Speedlite.
Radera blixtfunktionsinställningar/C.Fn blixtinställningar
1 Välj [Radera inst.].
den inställning du vill radera.
2 Välj
zz Välj [Återställ blixtinställningar]
eller [Radera alla Speedlite C.Fn]
och tryck på <0>.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
Blixtinställningarna och inställningarna
för Egen programmering tas bort.
187
2
-2 Spela in filmer
[Fotogr.metod] Inställningar för filmer
För att förbereda filminspelning trycker
du på knappen <W> och därefter
<B> för att få åtkomst till skärmen
[Fotogr.metod] till vänster.
[y]
[k]
[t]
[v]
[M]
[ /
: Smart motivläge (s. 209)
: Programautomatik (s. 209)
: Tidsförval AE (s. 210)
: Bländarförval AE (s. 211)
: Manuell exponering (s. 213)
/ ]: Egen kamerainställning
(s. 417)
Du kan dessutom spela in filmer genom att trycka på knappen för
filminspelning medan du tar stillbilder. Om detta sker med metoden [A]
spelas filmerna in med metoden [A] och inställningarna som anges
i [z1: Filmkvalitet]. För andra inspelningsmetoder spelas filmerna in
med metoden [ ] (film C3).
188
Flikmenyer: filminspelning
zzFotografering 1
s. 192
s. 219
s. 202
s. 205
s. 220
zzFotografering 2
s. 245
s. 224
s. 245
zzFotografering 3
s. 246
s. 246
s. 247
s. 247
s. 248
s. 249
s. 249
189
Flikmenyer: filminspelning
zzFotografering 4
s. 250
s. 250
s. 250
s. 250
s. 236
s. 250
s. 251
När du spelar in filmer i läget [y] visas följande skärm.
zzFotografering 1
s. 192
s. 202
s. 205
s. 220
zzFotografering 2
s. 224
s. 245
s. 251
190
Funktionsindex: Filminspelning
Fotograferingsmetod
zz Metoden [y] [k]
B s. 209
zz Metoden [t]
B s. 210
zz Metoden [v]
B s. 211
zz Metoden [M]
B s. 213
zz Bildstil
B s. 250
zz Brusreducering
för höga ISO-tal
B s. 250
zz HDMI-visning
B s. 251
Meny-/fotograferingsfunktioner
zz Filmkvalitet
B s. 192
zz 24,00p
B s. 198
zz Hög bildfrekvens
B s. 199
zz Ljudinspelning
B s. 202
zz Tidkod
B s. 205
zz Filmklippning
B s. 219
zz Digital IS för film
B s. 220
zz HDR-film
B s. 222
zz Timelapse-film
B s. 224
zz Canon Log
B s. 236
zz Korrigering för
objektivaberration
B s. 245
zz Fotografering med
fjärrkontroll
B s. 245
zz Exponeringskompensation
B s. 246
zz ISO-tal (film)
B s. 246
zz Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering) B s. 247
zz Högdagerprioritet
B s. 247
zz Auto. långsam slutare B s. 248
zz Mättimer
B s. 249
zz Av 1/8 steg
B s. 249
zz Vitbalans
B s. 250
zz Egen vitbalans
B s. 250
zz Vitbalanskorrigering
B s. 250
191
Ställa in filmkvalitet
Under fliken [z1: Filmkvalitet] väljer
du [Insp.storl. film] för att bestämma
bildstorleken, bildhastigheten och
kompressionsmetoden. Filmen spelas
in som en MP4-fil.
Bildhastigheten som visas på skärmen
[Insp.storl. film] växlar automatiskt
beroende på inställningen för
[53: Videosystem] (s. 384).
Vilka kortskrivnings- och kortläsningshastigheter som krävs för
inspelning av filmer (prestandakrav för kort) varierar beroende på
filmkvaliteten. Innan du spelar in filmer bör du läsa sidan 611 för att
kontrollera kortets prestandakrav.
Filminspelningsstorlek
zzBildstorlek
[H] 3840 x 2160
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9. När du
spelar in HW filmer bör du använda ett UHS-II SD-kort
(s. 611).
[L] 1920 x 1080
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD (Full HighDefinition). Sidförhållandet är 16:9.
[w] 1280 x 720
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten HD (High-Definition).
Sidförhållandet är 16:9.
192
Ställa in filmkvalitet
ooOm du ändrar inställningen [53: Videosystem], måste du också ställa
in [z1: Filmkvalitet] igen.
ooNormal uppspelning av filmer med 4K, L8/7 samt filmer med
hög bildfrekvens kan vara svårt på vissa enheter eftersom uppspelningen
medför stor systembelastning.
ooSkärpa och brus för filmer beror på filmens inspelningskvalitet,
inställningarna för utsnittsfilmning och vilket objektiv som används.
ooFör att höja kortets prestanda bör du formatera kortet med kameran
innan du spelar in filmer (s. 373).
ooAlternativen för bildhastighet för filminspelningsstorlek beror på om
[53: Videosystem] har ställts in på [För NTSC] eller [För PAL].
ooDet går inte att spela in filmer i VGA-kvalitet.
4K-filminspelning
zz Inspelning av 4K-filmer kräver ett högprestandakort. Mer information
finns i ”Kort som kan lagra filmer” på sidan 611.
zz 4K-filmer eller filmer med hög bildfrekvens ökar bearbetningen
väsentligt, vilket kan leda till att kamerans inre temperatur stiger
snabbare eller blir högre än för vanliga filmer. Om en röd E-ikon
visas under filminspelning kan kortet vara för varmt. Avbryt
inspelningen och låt kameran svalna innan du tar ut kortet.
(Ta inte bort kortet direkt.)
zz Du kan ta valfri bildram från en 4K-film och spara som en JPEGstillbild med cirka 8,3 megapixel (3840 x 2160) på kortet (s. 329).
193
Ställa in filmkvalitet
Filminspelningsområde
Bildsensortäckningen för filmer beror på filmens inspelningskvalitet,
inställningarna för beskuren filmning och vilket objektiv som används.
Med EF-S-objektiv beskärs filmer runt bildens centrum.
zzRF- eller EF-objektiv: Med [z1: Beskära film] [Av]
(1)
(1)
(2)
(2)
Full HD
HD
4K Timelapse
Timelapse i Full HD
4K
zzRF- eller EF-objektiv: Med [z1: Beskära film] [På]
zzEF-S-objektiv
(3)
(3)
(4)
(4)
4K Timelapse
Timelapse i Full HD
4K
Full HD
HD
ooDet går inte att spela in filmer med L8W, L8X,
L7W, L7X samt med hög bildfrekvens med EF-Sobjektiv eller när [z1: Beskära film] är [På].
ooInspelning med Digital IS för film (s. 220) beskär bilden ytterligare
omkring skärmens centrum.
194
Ställa in filmkvalitet
zzBildhastighet (b/s: bilder per sekund)
[2] 119,9 b/s/[8] 59,94 b/s/[6] 29,97 b/s
För områden där TV-systemet är NTSC (Nordamerika, Japan, Korea,
Mexiko osv.). Mer information om 2 finns på sidan 199.
[3] 100,0 b/s/[7] 50,00 b/s/[5] 25,00 b/s
För områden där TV-systemet är PAL (Europa, Ryssland, Kina,
Australien osv.). Mer information om 3 finns på sidan 199.
[4] 23,98 b/s/[B] 24,00 b/s
Främst för rörliga bilder. 4 (23,98 b/s) tillgänglig när [53:
Videosystem] är inställt på [För NTSC]. För B se sidan 198.
zzKomprimeringsmetod
[W] ALL-I (För redigering/I-only)
Komprimerar en bild åt gången, för inspelning. Även filstorleken är
större än med IPB (Standard) lämpar sig filmen bättre för redigering.
[X] IPB (Standard)
Komprimerar effektivt flera bilder åt gången för registrering. Eftersom
filstorleken är mindre än med ALL-I (för redigering) kan du aktivera
inspelning över längre perioder (med ett kort med samma kapacitet).
[
] IPB (Lätt)
Eftersom filmen spelas in med en lägre överföringskapacitet än
med IPB (Standard), blir filstorleken mindre än med IPB (Standard)
och visningskompatibiliteten blir högre. Detta gör att möjlig
fotograferingstid blir längre med IPB (Standard) (med ett kort
som har samma kapacitet).
195
Ställa in filmkvalitet
zzFilminspelningsformat
[C] MP4
Alla filmer som du spelar in med kameran spelas in som filmfiler
i MP4-format (filtillägg ”.MP4”). Filformatet ger högre kompatibilitet
för uppspelning än med MOV.
196
Ställa in filmkvalitet
Kort som kan lagra filmer
För information om kort som kan lagra varje filminspelningskvalitetsnivå,
se sidan 611.
När du spelar in filmer använder du ett högkapacitetskort med en skriv-/
läshastighet (obligatoriska kortprestanda) som anges i tabellen på
sidan 611 eller högre än standardspecifikationen. Testa kortet genom
att ta några filmer i önskad kvalitet (s. 192) och kontrollera att kortet
kan spela in filmen.
ooFormatera kort innan du spelar in filmer i 4K (s. 373).
ooOm du använder ett kort med långsam skrivning för inspelning av filmer
kanske filmen inte spelas in på rätt sätt. Om du visar en film på ett kort
med långsam läshastighet kanske den inte visas på rätt sätt.
ooNär du spelar in film ska du använda ett högprestandakort med
en skrivhastighet som är betydligt högre än bithastigheten.
ooOm filmer inte kan spelas in normalt formaterar du kortet och försöker
igen. Om du formaterar kortet och det inte löser problemet kan du få
mer information på korttillverkarens webbplats m.m.
ooFör att höja kortets prestanda bör du formatera kortet med kameran
innan du spelar in filmer (s. 373).
ooDu kan kontrollera kortets skriv-/läshastighet på korttillverkarens
webbplats m.m.
197
Ställa in filmkvalitet
24,00p
Spelar in filmen med en bildfrekvens 24,00 b/s.
När du väljer [På] kan du välja filmens
filmkvalitet enligt följande: HBW,
HBX, LBW eller
LBX.
Om du ställt in [Insp.storl. film] och
sedan ställer in [24,00p] på [På],
ställer du in [Insp.storl. film] igen.
Försiktighetsåtgärder för [24,00p: På]
ooHDMI-videoutgång är 2160/24,00p eller 1080/24,00p, beroende på din
valda filminspelningskvalitet. Filmerna kanske inte visas om en kamera
inte har anslutits via HDMI till en TV eller annan enhet som är kompatibel
med signalen 1080/24,00p.
ooKontrollera inställningen [Insp.storl. film] om du återställer den här
inställningen på [Av].
198
Ställa in filmkvalitet
Hög bildfrekvens
Du kan spela in HD-filmer med en hög bildfrekvens på 119,9 eller 100,0 b/s.
Det här är en användbar funktion vid inspelning av filmer som ska spelas
upp i slow motion. Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är
7 minuter och 29 sekunder.
Filmerna spelas in som w2W
eller w3W.
Filmservo-AF och Digital IS för film har
ingen inverkan när du filmar med hög
bildfrekvens. AF fokusering tillämpas
inte heller vid hög bildfrekvens vid
filminspelning.
Ljud spelas inte in i filmer med hög
bildfrekvens.
Filmtidkod visas under inspelning med 4 sekunder per sekund.
Eftersom en film med hög bildfrekvens spelas in som en videofil på
29,97 b/s/25,00 b/s spelas den upp i slow motion vid 1/4 hastighet.
Försiktighetsåtgärder vid [Hög bildfrekvens: På]
ooTidkoder sparas inte när [Räkna framåt] är inställt på [Alltid] under
[z1: Tidkod] (s. 205).
ooKontrollera inställningen [Insp.storl. film] om du återställer den här
inställningen på [Av].
ooSkärmen kan flimra när du spelar in film med hög bildfrekvens
i lysrörsbelysning eller LED-belysning.
ooNär du börjar eller slutar spela in en film med hög bildfrekvens
uppdateras inte filmen eller bildramen avbryts för en stund. Var
medveten om detta när du spelar in film på externa enheter via HDMI.
ooBildhastigheten för filmen som visas på skärmen när du spelar in film
med hög bildfrekvens överensstämmer inte med bildhastigheten för
filmen som spelas in.
ooHörlurar kan inte användas eftersom det inte finns något hörbart ljud.
199
Ställa in filmkvalitet
Filmfiler som är större än 4 GB
Om du spelar in en film som överskrider 4 GB kan du fortsätta spela
in utan avbrott.
zzAnvända SD/SDHC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SD/SDHC-kort,
kommer kameran att formatera det i FAT32.
Om du spelar in en film med ett FAT32-formaterat kort och
filstorleken överskrider 4 GB, skapas automatiskt en ny filmfil.
När du visar filmen måste varje fil spelas upp var för sig. Filmfiler kan
inte visas automatiskt i nummerföljd. När filmvisningen är slut väljer
du nästa film och visar den.
zzAnvända SDXC-kort formaterade med kameran
Om du använder kameran för att formatera ett SDXC-kort, kommer
kameran att formatera det i exFAT.
När du använder ett exFAT-formaterat kort sparas filmen som en
enda fil (snarare än delas upp i flera filer) även om filstorleken
överstiger 4 GB vid inspelningen.
När du importerar filmfiler som överstiger 4 GB till en dator, ska du
använda antingen EOS Utility eller en kortläsare (s. 575). Det kan vara
svårt att spara filmfiler som är större än 4 GB om du försöker att använda
standardfunktionen för datorns operativsystem.
200
Ställa in filmkvalitet
Total filminspelningstid och filstorlek per minut
För information om tillgängliga filstorlekar och inspelningstider,
se tabellen på sidan 612.
Maximal filminspelningstid
zzNär du filmar utan hög bildfrekvens
Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är 29 minuter och
59 sekunder. När du har nått 29 minuter och 59 sekunder avbryts
inspelningen automatiskt. Du kan börja spela in en film igen genom att
trycka på filminspelningsknappen (som spelar in filmen som en ny fil).
zzInspelning av film med hög bildfrekvens
Den maximala inspelningstiden för ett filmklipp är 7 minuter och
29 sekunder. När du har nått 7 minuter och 29 sekunder avbryts
inspelningen automatiskt. Du kan börja spela in en film med hög
bildfrekvens igen genom att trycka på filminspelningsknappen
(som spelar in filmen som en ny fil).
201
Ställa in ljudinspelning
Du kan spela in film samtidigt som
du spelar in ljud med den inbyggda
stereomikrofonen eller med en extern
stereomikrofon. Du kan också fritt justera
ljudinspelningsnivån.
Använd [z1: Ljudinspelning] för att
ställa in ljudinspelningsfunktionerna.
Ljud spelas in i LPCM-format för filmer med ALL-I-kompression och
AAC för filmer med IPB-kompression.
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå
zzAuto
Ljudinspelningsnivån justeras automatiskt. Automatisk nivåkontroll
fungerar automatiskt som svar på ljudnivån.
zzManuell
För avancerade användare. Du kan ändra ljudinspelningsnivån
vid behov.
Välj [Insp. nivå] och tryck på <Y> <Z> medan du tittar på
nivåmätaren och justerar ljudinspelningsnivån. Justera nivåmätaren
så att den ibland lyser upp till höger om ”12” (-12 dB)-märket för de
högsta ljuden när du tittar på toppindikatorn. Om den överstiger ”0”
förvrängs ljudet.
zzAv
Inget ljud kommer att spelas in.
Vindbrusfilter
Ställ in på [Auto] för att minska vindbrus när det är blåser utomhus.
Endast aktiverad när kamerans inbyggda mikrofon används.
När vindbrusfiltret aktiveras minskas också en del låga basljud.
202
Ställa in ljudinspelning
Dämpare
Minskar automatiskt de ljudförvrängningar som orsakas av höga ljud.
Ljudförvrängningar kan förekomma även om [Ljudinsp.] har ställts in på
[Auto] eller [Manuell] för inspelning. I så fall bör du ställa in [På] i stället.
zzAnvända mikrofon
I vanliga fall spelar kamerans inbyggda mikrofon in stereoljud.
Om en extern stereomikrofon med en minikontakt (3,5 mm i diameter)
är ansluten till kamerans IN-kontakt för extern mikrofon används den
i stället vid ljudinspelning. Du rekommenderas använda den riktade
stereomikrofonen DM-E1 (säljs separat).
zzAnvända hörlurar
Om du ansluter stereohörlurar (finns i handeln) utrustade med
en 3,5 mm minikontakt som ansluts till kamerans hörlurskontakt
kan du lyssna på ljudet under videoinspelningen. Du kan lyssna i
stereo när du använder den inbyggda mikrofonen eller en extern
stereomikrofon. För att ändra hörlurarnas volym ska du trycka på
knappen <Q>, välja [n] och vrida ratten <6>.
Du kan också använda hörlurar vid filmvisning.
203
Ställa in ljudinspelning
ooLjud från Wi-Fi-funktioner kan fångas upp av inbyggda eller externa
mikrofoner. Under ljudinspelning bör du inte använda funktionen för
trådlös kommunikation.
ooNär du ansluter en extern mikrofon eller hörlurar till kameran måste
du se till att sätta i kontakten ordentligt.
ooKamerans inbyggda mikrofon registrerar även ljud vid inspelning
och mekaniska ljud från kameran. Användning av den riktade
stereomikrofonen DM-E1 (säljs separat) kan minska dessa ljud i filmen.
ooAnslut inte någonting annat än en extern mikrofon till kamerans externa
IN-kontakt för mikrofon.
ooBrusreducering tillämpas inte på ljud som spelas upp i hörlurarna.
Därmed kommer ljudet som spelas in i filmen att vara annorlunda.
ooÄndra inte inställningarna för [Ljudinspelning] när du lyssnar med
hörlurar. Detta kan orsaka plötsligt starka ljud som kan skada dina öron.
ooMed metoden [A] är de tillgängliga inställningarna för [Ljudinspelning]
[På] eller [Av]. Ställ in [På] för automatisk justering av inspelningsnivån.
ooLjud spelas också upp när kameran är ansluten till en TV via HDMI,
utom när [Ljudinsp.] är [Av].
ooLjudvolymbalansen mellan L (vänster) och R (höger) kan inte justeras.
ooLjudet spelas in med en samplingsfrekvens på 48 kHz/16 bitar.
204
Ställa in tidkoden
När filmerna spelas in sparas en
tidkod automatiskt för att hålla koll på
synkroniseringstiden. Tidkoderna sparas
alltid i timmar, minuter, sekunder och
bildramar. De används framför allt när
filmerna redigeras.
Använd [z1: Tidkod] för att ställa
in tidkoden.
Räkna framåt
zzVid insp
Tidkoden räknar framåt endast när du spelar in film. Det ursprungliga
tidkodvärdet i varje filmfil fortsätter från värdet i föregående fil.
zzAlltid
Tidkoden räknar framåt även när du inte spelar in film.
Starttid
Du kan ställa in den ursprungliga starttiden för tidkoden.
zzManuell starttid
Låter dig ställa in valfri startid i timmar, minuter, sekunder och bildrutor.
zzÅterställ
Återställer tiden som ställts in med [Manuell starttid] och [Sätt till
kamerans tid] till ”00:00:00.” eller ”00:00:00:” (s. 208).
zzSätt till kamerans tid
Matchar kamerans tid i timmar, minuter och sekunder. Ställer
in bildrutevärdet på ”00”.
ooNär [Alltid] är inställt läggs tidkoder inte till i filmer med hög bildfrekvens
som du spelar in.
ooNär [Alltid] är inställt kommer tidkoder att påverkas av ändrade
inställningar för tid, tidszon eller sommartid (s. 380).
ooTidkoderna kanske inte visas korrekt om dina filmer spelas upp på andra
enheter än kameran.
205
Ställa in tidkoden
Filminspelning räkne.
Du kan välja hur tid visas på filminspelningsskärmen.
zzInsp. tid
Visar hur lång tid som har gått sedan du började spela in filmen.
zzTidkod
Visar tidkoden under filminspelningen.
Filmuppspelning räkne.
Du kan välja hur tid visas på filmvisningsskärmen.
zzInsp. tid
Visar inspelningstid och tidsintervall under filmvisningen.
zzTidkod
Visar tidkoden under filmvisningen.
Med [Tidkod] inställd
Under filminspelning
Under filmuppspelning
ooTidkoderna spelas alltid in på filmfiler (utom för filmer med hög
bildfrekvens som är inställda på [Alltid]), oavsett inställningen
för [Filminsp. räkne.].
ooInställningen [Filmupps. räkne.] under [z1: Tidkod] kopplas till
inställningen [x3: Filmupps. räkne.] så att dessa inställningar
alltid överensstämmer.
ooBildhastigheten visas inte under filminspelning eller -uppspelning.
206
Ställa in tidkoden
HDMI
zzTidkod
Tidkoder kan läggas till i filmer när du spelar in dem på en extern
enhet via HDMI.
Av
Tidkoden läggs inte till i HDMI-videon.
På
Lägger till en tidkod i HDMI-videon. När [På] har valts visas
[Insp. kommando].
zzInspelningskommando
För HDMI-video som har spelats in med en extern inspelningsenhet
kan du synkronisera inspelningen med när du börjar och slutar spela
in filmen på kameran.
Av
Inspelningen startas och avbryts av den externa enheten.
På
Inspelning med en extern inspelningsenhet synkroniseras när du
börjar och slutar spela in en film.
ooTidkoder läggs inte till i HDMI-videoutgång när du spelar in film med
hög bildfrekvens med [Räkna framåt] i [Tidkod] inställt på [Alltid].
ooKontakta tillverkaren om du behöver ta reda på om din externa
inspelningsenhet är kompatibel med [Tidkod] eller [Insp. kommando].
ooÄven med [Tidkod] inställt på [Av] kan externa inspelningsenhet lägga
till tidkoder i filmer, baserat på deras inställningar. För information
om enhetsspecifikationer som är relevanta för att lägga till tidkoder
i HDMI‑indata ska du fråga enhetstillverkaren.
ooBeroende på stöd för extern inspelningsenhet kan [Insp. kommando]
inte fungera korrekt om du börjar spela in filmer genom att trycka på
knappen för filminspelning under stillbildsfotografering.
207
Ställa in tidkoden
Justera tid
Tidkoden motsvarar inte den verkliga tiden när bildrutorna räknas
i tidkoden om bildhastigheten är 2 (119,9 b/s), 8 (59,94 b/s),
på 6 (29,97 b/s). Avvikelsen åtgärdas automatiskt när [På] är inställt.
Korrigeringsfunktionen kallas ”Justera tid”. Det är avsett för användning
av avancerade användare för filmredigering eller andra program.
zzPå
Korrigerar avvikelsen automatiskt genom att hoppa över
tidkodnummer (DF: Justera tid).
zzAv
Avvikelsen korrigeras inte (NDF: Justera inte tid).
Tidkoder visas enligt följande.
På (DF)
00:00:00. (Uppspelningstid: 00:00:00.00)
Av (NDF)
00:00:00: (Uppspelningstid: 00:00:00:00)
Justera tid används inte när bildhastigheten är 3 (100,0 b/s), 7 (50,00 b/s),
5 (25,00 b/s), B (24,00 b/s), på 4 (23,98 b/s). (Alternativet [Justera tid]
visas inte när 3/7/5/B/4 har ställts in eller när [53: Videosystem]
är inställt på [För PAL].)
208
k Spela in filmer
y/k Spela in med autoexponering
När fotograferingsmetoden är inställd på [y] eller [k], aktiveras den
autoexponeringskontroll som passar till scenens aktuella ljusstyrka.
in fotograferingsmetoden på
1 Ställ
[y] eller [k].
zz Tryck på <W>.
zz Vrid på ratten <6> för att välja [y]
eller [k].
in fokus på motivet.
2 Ställ
zz Innan du spelar in en film ställer du in
skärpan med hjälp av autofokus eller
manuell fokus (s. 268–275, 281).
zz Som standard är [21: FilmservoAF] inställt på [På] så att kameran
alltid fokuserar (s. 286).
zz När du trycker ned avtryckaren
halvvägs ställer kameran in fokus
med vald AF-metod.
in filmen.
3 Spela
zz Tryck på knappen filminspelning
(1)
för att börja spela in en film.
ggMedan filmen spelas in visas
markeringen ”oREC” (1) längst upp
till höger på skärmen.
ggLjud spelas in av mikrofonerna på de
angivna positionerna (2).
zz När du vill sluta spela in trycker du på
knappen för filminspelning igen.
(2)
209
Spela in filmer
t Tidsförval AE
Med metoden [t] kan du ställa in önskad slutartid för filmer. ISO-tal
och bländarvärde ställs in automatiskt för att passa ljusstyrkan och få
standardexponering.
1
Ställ in fotograferingsmetoden på [t].
in önskad slutartid (1).
2 Ställ
zz Vrid ratten <6> medan du tittar på
skärmen.
zz Vilka slutartider du kan välja varierar
beroende på bildhastigheten.
(1)
och spela in filmen.
3 Fokusera
zz Proceduren är densamma som den
i steg 2 och 3 för ”Spela in med
autoexponering” (s. 209).
ooUndvik att ändra slutartiden medan du spelar in en film, då detta kan
leda till att den ändrade exponeringen spelas in.
ooOm du filmar ett rörligt föremål rekommenderas du att välja en slutartid
mellan cirka 1/25 sek och 1/125 sek. Ju kortare slutartiden är, desto
ojämnare blir föremålets rörelser.
ooOm du ändrar slutartiden när du spelar in under lysrörs- eller LEDbelysning kan bildflimmer uppstå.
210
Spela in filmer
v Bländarförval AE
Med metoden [v] kan du ställa in önskad bländare för filmer. ISO‑tal
och slutartid ställs in automatiskt för att passa ljusstyrkan och få
standardexponering.
1
Ställ in fotograferingsmetoden på [v].
in önskat bländarvärde (1).
2 Ställ
zz Vrid ratten <6> medan du tittar på
skärmen.
(1)
och spela in filmen.
3 Fokusera
zz Proceduren är densamma som den
i steg 2 och 3 för ”Spela in med
autoexponering” (s. 209).
Undvik att ändra bländaren medan du spelar in en film, då detta kan leda
till att den ändrade exponeringen spelas in.
211
Spela in filmer
Anteckningar för metoderna [y], [k], [t] och [v]
ooNär metoden [y] är vald visas en symbol uppe till vänster på skärmen
för den miljö som kameran har identifierat (s. 623).
ooDu kan låsa exponeringen (AE-lås) genom att trycka på knappen
<A> (förutom i metoden [A], s. 157). Om du har använt AE-lås vid
filminspelning kan du ta bort låset genom att trycka på <S>. (AE-låset
är aktiverat tills du trycker på <S>.)
ooExponeringskompensation kan ställas in i ett intervall på upp till ±3 steg
(utom med metoden [A]).
ooISO-tal, slutartid och bländaren sparas inte i filmens Exif-information
med metoderna [y] eller [k].
ooKameran är kompatibel med Speedlite-funktioner för att aktivera LEDljuset automatiskt i svag belysning vid filminspelning med metoden [y],
[k], [t] eller [v]. Mer information finns i användarhandboken till
Speedlite i med LED-ljus.
ISO-tal för metoderna [y], [k], [t] och [v]
ISO-tal för metoderna [y], [k], [t] och [v] ställs in automatiskt.
Mer information om ISO-tal finns på sidan 614.
Motivsymboler
Med fotograferingsmetoden [y]
upptäcks motivet i kameran och allting
ställs in automatiskt för att passa
motivet. Motivtypen visas i skärmens
övre vänstra hörn. Mer information om
ikoner finns på sidan 623.
212
Spela in filmer
M Spela in med manuell exponering
Du kan ställa in slutartid, bländarvärde och ISO-tal manuellt för
filminspelning. Manuell exponering vid inspelning av filmscener
lämpar sig främst för mer erfarna användare.
1
Ställ in fotograferingsmetoden på [M].
in ISO-talet.
2 Ställ
zz Tryck på knappen <B>.
zz Vrid på ratten <5> och välj ISO-tal.
zz Vrid ratten <6> för att ställa in den.
in slutartid (1) och
3 Ställ
bländarvärde (2).
zz Tryck ned avtryckaren halvvägs
och kontrollera indikatorn för
exponeringsnivå.
zz Om du vill ställa in slutartiden vrider du
på ratten <6>. Om du vill ställa in
bländarvärdet vrider du på ratten <5>.
zz Vilka slutartider du kan välja varierar
beroende på bildhastigheten.
(1)
(2)
och spela in filmen.
4 Fokusera
zz Proceduren är densamma som den
i steg 2 och 3 för ”Spela in med
autoexponering” (s. 209).
213
Spela in filmer
ooFör filminspelning kan ISO-talet inte utökas till L (motsvarande ISO 50).
ooNär du växlar från stillbildsfotografering till filminspelning bör du
kontrollera kamerainställningarna igen innan du spelar in filmer.
ooUndvik att ändra slutartid eller bländare under filminspelning. Om du gör
det kan ändringarna registreras i exponeringen eller skapa mer brus vid
höga ISO-tal.
ooOm du filmar ett rörligt föremål rekommenderas du att välja en slutartid
mellan cirka 1/25 sek och 1/125 sek. Ju kortare slutartiden är, desto
ojämnare blir föremålets rörelser.
ooOm du ändrar slutartiden när du spelar in under lysrörs- eller LEDbelysning kan bildflimmer uppstå.
ooMed ISO auto kan exponeringskompensation ställas in i intervall om
±3 steg.
ooNär ISO auto har ställts in kan du trycka på knappen <A> för att låsa ISOtalet. Om du har låst ISO-talet vid filminspelning kan du ta bort låset genom
att trycka på <S>. (ISO-talslåset är aktiverat tills du trycker på <S>.)
ooOm du trycker på knappen <A> och komponerar om bilden visas
exponeringsnivåskillnaden på indikatorn för exponeringsnivå jämfört
med när du tryckte på knappen <A>.
ooHistogrammet visas när kameran är redo att ta bilder i metoden [M]
och du trycker på knappen <B>.
ooDu kan ändra ISO-tal medan du spelar in en film genom att trycka på
knappen <B> och använda ratten <6>.
214
Spela in filmer
ISO-tal i [M]-läge
I [M]-läget kan du ställa in ISO-tal manuellt eller välja [AUTO] för att
ställa in det automatiskt. Mer information om ISO-tal finns på sidan 614.
Slutartid
Tillgängliga slutartider fotograferingsmetoderna [t] (tidsförval AE) och
[M] (manuell exponering) varierar beroende på filmkvalitetens bildfrekvens.
Bild­
frekvens
2
3
8
7
Normal
filminspelning
–
Slutartid (sek.)
Hög bildfrekvens
vid filminspelning
1/4000–1/125
1/4000–1/100
6
1/4000–1/8
5
B
4
–
HDR-filminspelning
–
[s] 1/4000–1/60
[a] 1/1000–1/60
[s] 1/4000–1/50
[a] 1/1000–1/50
–
215
Spela in filmer
Stillbildsfotografering
Det går inte att ta stillbilder under filminspelning. För att ta
stillbilder ska du sluta spela in och ändra inställningen [Fotogr.metod]
till stillbilder (s. 70).
Informationsvisning (Filminspelning)
Se sidan 621 för information om ikonerna för filminspelning.
216
Försiktighetsåtgärder vid filminspelning
ooRikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
ooOm du fotograferar ett detaljrikt motiv kan det resultera i moarémönster
eller falska färger.
ooOm ISO-tal eller bländarvärde ändras under pågående filminspelning
och <Q> eller <Qw> har valts, kan vitbalansen påverkas.
ooOm du spelar in en film under lysrörs- eller LED-belysning kan flimmer
uppstå i filmbilden.
ooOm du autofokuserar med USM-objektiv under filminspelning i svagt ljus
kan horisontella ränder spelas in i filmen. Samma typ av brus kan uppstå
om du fokuserar manuellt med vissa objektiv som är utrustade med en
elektronisk fokuseringsring.
ooDu bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda
zoomning vid filminspelning. Om du zoomar när du filmar kan oväntade
exponeringsändringar eller linsljud spelas in, ljudnivån bli ojämn eller
fokuseringen försämras.
ooMed höga bländarvärden kan det ta längre tid att ställa in fokus eller
göra att det inte går att fokusera alls.
ooOm du autofokuserar under filminspelning kan något av följande inträffa:
fokus kan tillfälligt förändras avsevärt, förändringar i filmljusstyrkan
spelas in, filminspelningen avbryts tillfälligt eller mekaniska ljud från
objektivet spelas in.
ooUndvik att täcka de inbyggda mikrofonerna (s. 209) med dina fingrar
eller andra föremål.
ooAllmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning finns på sidorna 253.
ooVid behov bör du även läsa ”Allmänna försiktighetsåtgärder för
stillbildsfotografering” på sidan 142.
217
Anmärkningar om filminspelning
ooVarje gång du spelar in en film skapas en ny filmfil på kortet.
ooFilmskärmens bildfältstäckning för 4K-, Full HD- eller HD-filmer är cirka 100 %.
ooDu kan även ställa in fokus genom att trycka på <p>.
ooFör att starta eller avbryta filminspelning genom att trycka ner
avtryckaren helt, ställ in [Tryck in helt] för [54: V-knappsfunkt]
på [Filminsp. på/av].
ooStereoljud spelas in med kamerans inbyggda mikrofoner (s. 209).
ooExterna mikrofoner, till exempel riktad stereomikrofon DM-E1 (säljs
separat) somansluts till kamerans externa mikrofon IN-kontakt in
används istället för den inbyggda mikrofonen (s. 203).
ooDe flesta externa mikrofoner har en minikontakt på 3,5 mm i diameter
som kan användas.
ooMed EF-objektiv är förinställt fokus under fotografering endast tillgängligt
om du använder (super) teleobjektiv som har utrustats med den här
funktionen som har lanserats efter slutet av 2011.
ooYCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och insp. ITU-R BT.709 färgrymd
används för 4K-, Full HD- och HD-filmer.
218
FilmbeskärningN
Med RF- eller EF-objektiv kan filmer beskäras runt bildens centrum,
som om du använde ett teleobjektiv.
Filminspelning med EF-S-objektiv har samma effekt som den här
filmbeskärningsmetoden.
1 Välj [z1: Beskära film].
[På].
2 Välj
ggMittområdet har förstorats.
ooDet går inte att spela in filmer med L8W, L8X,
L7W, L7X samt med hög bildfrekvens med filmutsnitt.
ooSkärmens centrum beskärs ytterligare, vilket minskar fotoområdet,
när [z1: Digital IS för film] är inställd på [På] eller [Förbättrad].
ooDet tillgängliga fotoområdet med filmutsnitt är samma när du spelar in
film med EF-S-objektiv.
ooFilmer i 4K spelas alltid in med beskuret centrum av inspelningsskärmen
och funktionen [z1: Beskära film] förändrar inte bildvinkeln.
ooMer information om fotoområdet finns på sidan 194.
219
Digital IS för film
Image Stabilizer (Bildstabilisator) i kameran korrigerar kameraskakningar
elektroniskt under filminspelning. Denna funktion kallas ”Digital IS för film”.
Med Digital IS för film kan bilderna stabiliseras även vid användning av ett
objektiv utan Image Stabilizer (Bildstabilisator). När du använder ett objektiv
med inbyggd optisk Image Stabilizer (Bildstabilisator) ska objektivets
omkopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) ställas in på <1>.
1 Välj [z1: Digital IS för film].
2 Välj ett alternativ.
zzAv (v)
Image Stabilizer (Bildstabilisator) med Digital IS för film är inaktiverat.
zzPå (w)
Kameraskakningar kommer att korrigeras. Bilden kommer att
förstoras något.
zzFörbättrad (x)
Jämfört med när [På] är inställt, kan starkare kameraskakningar
korrigeras. Bilden kommer att förstoras.
220
Digital IS för film
Kombinations-IS
Även mer effektiv korrigering är möjlig genom att filma med Digital IS
för film och ett objektiv som är kompatibelt med kombinations-IS, vilket
kombinerar optisk och digital bildstabilisering hos objektivet och kameran.
ooDigital IS för film fungerar inte när omkopplaren för objektivets optiska
Image Stabilizer (Bildstabilisator) är inställd på <2>.
ooMedan filmer också kan spelas in med Digital IS för film med
EF‑S‑objektiv eller filmutsnitt minskas fotoområdet ytterligare.
ooMed ett objektiv vars brännvidd är längre än 800 mm, fungerar inte
Digital IS för film.
ooStabilisering med Digital IS för film kan vara mindre effektivt med vissa
inställningar för filmkvalitet.
ooJu bredare bildvinkel (vidvinkel), desto bättre bildstabilisering. Ju smalare
bildvinkel (telefoto), desto sämre bildstabilisering.
ooNär du använder stativ, rekommenderas du att ställa in Digital IS för film
till [Av].
ooBeroende på motivet och fotograferingsförhållandena, kan motivet få
märkbar oskärpa (motivet blir tillfälligt oskarpt) på grund av effekterna av
Digital IS för film.
ooNär du använder en TS-E fisheye-objektiv eller objektiv som inte kommer
från Canon, rekommenderas du att ställa in Digital IS för film på [Av].
ooEftersom Digital IS för film förstorar bilden, blir bilden grynigare.
Brus, ljusa prickar osv. kan också framträda tydligare.
ooMer information om objektiv som är kompatibla med kombinerad
bildstabilisering finns på Canons webbplats.
oo”+” visas framför symbolen för Digital IS för film (se s. 220) när ett
objektiv som är kompatibelt med kombinations-IS används.
221
Spela in HDR-filmer
Du kan spela in filmer med stort dynamiskt omfång som bibehåller
detaljer i högdagrer i scener med hög kontrast.
Du kan välja att spela in HDR-filmer från snabbkontrollskärmen
när du använder RF- eller EF-objektiv med [Insp.storl. film] under
[z1: Inspelningskvalitet för film] inställt på L6X (NTSC) eller
L5X (PAL) eller när du använder EF-S-linser eller filmbeskärning
med den här inställningen på w6X (NTSC) eller w5X (PAL).
[Insp.storl. film].
1 Kontrollera
zz Kontrollera att [Insp.storl. film] under
[z1: Filmkvalitet] är inställt på en
storlek som anges ovan.
2 Tryck på knappen <Q> (7).
[4].
3 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
välj [4] (HDR-filminspelning) längst
ner på skärmen.
[5] (På).
4 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja [5] (På).
222
Spela in HDR-filmer
in en HDR-film.
5 Spela
zz Spela in filmen på samma sätt som
med normal filminspelning.
zz För information om tillgängliga
filstorlekar och inspelningstider,
se tabellen på sidan 612.
ooFilmer spelas in i HD (Full HD är inte tillgängligt) när EF-S-objektiv eller
filmutsnitt används.
ooISO-tal för HDR-film har ett inst på ISO 100–25600, oavsett om detta
anges automatiskt eller manuellt. Utvidgat ISO är inte tillgängligt.
ooMer information om slutartid finns på sidan 215.
ooLägsta ISO-tal med metoden [t] är ISO 400.
ooHDR-filminspelning är inte tillgängligt med [z1: Digital IS för film],
[z2: Timelapse-film], [z3: Högdagerprioritet] eller [Canon Log].
ooBilderna kan fortfarande flimra vid HDR-filminspelning även om en
lämplig slutartid har ställts in.
ooEftersom flera bilder slås samman när en HDR-film skapas, kan
vissa delar av filmen bli förvrängda. Vid handhållen filminspelning
kan kameraskakning göra att förvrängningen blir ännu mer märkbar.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ. Även om du använder stativ
vid filminspelningen kan efterbilder eller brus uppträda om HDR‑filmen
spelas upp med en bild i taget eller i slow motion jämfört med när den
spelas upp normalt.
ooBildfärg och ljusstyrka kan ändras avsevärt för en stund om du ändra
inställningarna för HDR-filminspelning. Det kommer också att dröja en
stund för filmen att uppdateras och bilden stannar tillfälligt. Var medveten
om detta när du spelar in film på externa enheter via HDMI.
223
a Spela in timelapse-filmer
Stillbilder som tagits i ett angivet intervall kan automatiskt
sammanfogas till en 4K- eller Full HD-timelapse-film. En timelapsefilm visar hur ett motiv ändras under en mycket kortare tidsperiod än
i verkligheten. Det är effektivt för statiska observationer av landskap
som förändras, blommor som växer, månens rörelser etc.
Timelapse-filmer spelas in i MP4-format med följande kvalitet: H6W
(NTSC) /H5W (PAL) för 4K-inspelning och L 6 W (NTSC)/
L 5 W (PAL) för Full HD.
Observera att bildhastigheten växlar automatiskt beroende på
inställningen i [53: Videosystem] (s. 384).
1 Välj en fotograferingsmetod.
2 Välj [z2: Timelapse-film].
3 Välj [Timelapse].
4 Välj önskad filminspelningsstorlek.
zz Välj bildstorlek och tryck sedan
på <0>.
224
Spela in timelapse-filmer
zzPåH (3840 x 2160)
Filmen spelas in i 4K-format. Sidförhållandet är 16:9. Bildhastigheten
är 29,97 b/s (6) för NTSC och 25,00 b/s (5) för PAL och
filmerna spelas in i MP4-format (C) med ALL-I-komprimering (W).
zzPåL (1920 x 1080)
Filmen spelas in med inspelningskvaliteten Full HD (Full HighDefinition). Sidförhållandet är 16:9. Bildhastigheten är 29,97 b/s
(6) för NTSC och 25,00 b/s (5) för PAL och filmerna spelas
in i MP4-format (C) med ALL-I-komprimering (W).
in inspelningsintervall.
5 Ställ
zz Välj [Intervall].
(1)
(2)
zz Se [k: Tid som krävs] (1) och
[3: Uppspelningstid] (2) för att
ange värdet.
zz Välj timme, minut eller sekund.
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till <s>.)
zz Kan ställas in som ett intervall mellan
[00:00:02]–[99:59:59]. (Ett intervall
på en gång per sekund är inte
tillgängligt.)
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
225
Spela in timelapse-filmer
in antal bilder.
6 Ställ
zz Välj [Antal bilder].
zz Se [k: Tid som krävs] och
[3: Uppspelningstid] för att ange
värdet.
zz Välj siffra.
zz Tryck på <0> så att <r> visas.
zz Välj önskat antal och tryck sedan
på <0>. (Återgår till <s>.)
zz Kan ställas in som ett intervall
mellan [0002]–[3600].
zz Kontrollera att [3:
Uppspelningstid] inte visas i rött.
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
ooInformation om kort som kan lagra timelapse-film (kortprestandakrav)
finns på sidan 611.
ooOm antal bilder ställs in på 3600 kommer timelapse-filmen att vara cirka
2 minuter för NTSC och cirka 2 minuter och 24 sekunder för PAL.
226
Spela in timelapse-filmer
7 Välj exponeringsinställningsmetod.
zz Välj [Autoexponering].
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zzFast 1:a bild
När du tar den första bilden utförs ljusmätning så att exponeringen utförs
automatiskt och stämmer överens med ljusstyrkan. Exponerings­inställningen
som ställs in för den första bilden kommer även att tillämpas på efterföljande
bilder. Andra fotograferingsrelaterade inställningar som ställs in för den första
bilden kommer även att tillämpas på efterföljande bilder.
zzVarje bild
Mätning sker även för varje efterföljande bild så att exponeringen
utförs automatiskt och stämmer överens med ljusstyrkan. Observera
att om funktioner som Bildstil och vitbalans är inställda på [Auto]
ställs de automatiskt in för varje efterföljande bild. ställs de
automatiskt in för varje efterföljande bild.
8 Ange om bilden ska visas.
zz Välj [Skärm auto av].
zz Välj ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zzAv
Även vid inspelning av timelapse-film visas bilden. (Skärmen stängs
av bara vid tiden för inspelning.) Observera att skärmen stängs av
när ca. 30 min har gått efter att fotograferingen började.
zzPå
Observera att skärmen stängs av när ca 10 sek har gått efter att
fotograferingen började.
Vid inspelning av timelapse-film kan du trycka på knappen <B> för att
stänga av eller sätta på skärmen.
227
Spela in timelapse-filmer
in pipsignalen.
9 Ställ
zz Välj [Pip när bild tas].
zz Om [Av] är inställt, så hörs ingen
pipsignal vid fotografering.
10 Kontrollera inställningarna.
(1)
(2)
(1) Tid som krävs
Indikerar tiden som krävs för att ta antalet bilder med det angivna
intervallet. Om tiden överskrider 24 timmar visas ”*** dagar”.
(2) Uppspelningstid
Indikerar filminspelningstid (tid som krävs för att spela upp filmen)
när du ska skapa timelapse-filmen i L 4K-film eller Full HD-film från
stillbilderna som tagits under de angivna intervallen.
menyn.
11 Stäng
zz Tryck på knappen <M> så stängs
menyskärmen av.
228
Spela in timelapse-filmer
meddelandet.
12 Läs
zz Läs meddelandet och välj [OK].
13 TazzPåtestbilder.
samma sätt som med fotografering
ställer du in exponerings- och
fotograferingsfunktionerna och sedan
trycker du ned avtryckaren halvvägs
för att fokusera.
zz Du tar testbilder genom att trycka
ned avtryckaren helt. Stillbilderna
registreras på kortet.
zz Om du inte hittar några fel med
testbilderna går du till nästa steg.
zz Ta testbilder igen genom att upprepa
det här steget.
ooTestbilder tas i JPEG 73-kvalitet.
ooMed metoden [t] eller [M] kan du ställa in slutartiden i intervallet
1/4000 sek. till 30 sek.
ooDu kan ställa in det högsta värdet för ISO auto med metoden [k], [t]
eller [v] med metoden [M] med ISO auto i [aISO auto] under [z3:
kISO-inställningar] (s. 246).
ooVid fotografering med manuel exponering utökar inställningen [Max] för
[ISO-område] eller [Område för H] under [z3: kISO-inställningar]
på [H2(102400)] maxgränsen för det manuella inställningsområdet till H2
(motsvarar ISO 102400).
ooOm du har angett [Tryck halvvägs] under [54: V-knappsfunkt] på
[Mät.+k Servo AF], ändras den autoamtiskt till [Mät.+One-Shot AF]
när du ställer in inspelning av timelapse-film.
229
Spela in timelapse-filmer
på knappen för
14 Tryck
filminspelning.
ggKameran är redo att spela in en
timelapse-film.
zz Återgå till steg 13 genom att trycka
på knappen för filminspelning igen.
in timelapse-filmen.
15 Spela
zz Tryck på <B> och kontrollera ”Tid
(1)
230
(2)
som krävs (1)” och ”Intervall (2)” som
visas på skärmen.
zz Tryck ned avtryckaren helt för att
börja spela in timelapse-filmen.
zz AF fungerar inte när du spelar in
timelapse-filmen.
zz Medan timelapse-filmen spelas in
visas ”oREC” uppe till höger på
skärmen.
zz Eftersom den elektroniska slutaren
används för inspelning hörs inga
mekaniska ljud från slutaren när du
spelar in timelapse-filmer.
ggNär det inställda antalet bilder
har tagits upphör inspelningen
av timelapse-filmen.
zz För att avbryta inspelning av
timelapse-filmer stänegr du [Av]
[Timelapse].
Spela in timelapse-filmer
ooVi rekommenderar att du använder ett stativ.
ooDu rekommenderas att ta testbilder som i steg 13 och att ta testfilmer för
timelapse-filmer i förväg.
ooOavsett inställningen för [Insp.storl. film] under [z1: Filmkvalitet]
spelas 4K-timelapse-filmer in i H6W (NTSC)/H5W (PAL),
medan timelapse-filmer i Full HD spelas in i L 6 W (NTSC)/L
5 W (PAL).
ooFilmskärmens synfältstäckning för timelapse i Full HD och 4K är cirka 100 %.
ooAvbryt inspelningen av timelapse-filmen som pågår genom att antingen
trycka ned avtryckaren helt eller genom att trycka på knappen för
filminspelning. Den del av timelapse-filmen som spelats in kommer att
registreras på kortet.
ooOm tiden som krävs för inspelning är längre än 24 timmar men inte
längre än 48 timmar kommer ”2 dagar” att visas. Om tre eller fler dagar
krävs kommer antalet dagar att visas i 24-timmarssteg.
ooÄven om timelapse-filmens tidsintervall är mindre än en sekund kommer
en filmfil att skapas. För [Uppspelningstid] kommer ”00:00:00” att visas.
ooOm du vill fotografera under längre perioder bör du använda ett eluttag
(säljs separat).
ooYCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och insp. ITU-R BT.709 färgrymd
används för timelapse-filmer i Full HD och 4K.
ooOm det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme för att registrera det
angivna antalet bilder kommer [Uppspelningstid] att visas i rött. Även
om kameran kan fortsätta spela in kommer inspelningen att avslutas när
kortet blir fullt.
ooOm filmfilstorleken överstiger 4 GB med inställningen [Antal bilder] och
kortet inte har formaterats i exFAT (s. 374), kommer [Uppspelningstid]
att visas i rött. Om du fortsätter att fotografera i det här läget och
filmfilstorleken når 4 GB, avbryts inspelningen av timelapse-filmen.
231
Spela in timelapse-filmer
ooRikta inte kameran mot en intensiv ljuskälla, som solen eller en intensiv
artificiell ljuskälla. Det kan skada bildsensorn eller kamerans inre komponenter.
ooOm kameran har anslutits till en dator med gränssnittskabeln, eller om
en HDMI-kabel har anslutits till kameran, kan du inte välja [På].
ooFilmservo-AF fungerar inte.
ooFör timelapse-film med metoden [t] (Bländarautomatik AE)
är bländaren fast och exponeringen kontrolleras med ISO-tal.
ooOm slutartiden är 1/30 sekunder eller långsammare kommer exponeringen
för filmen eventuellt inte att visas korrekt (kan skilja sig från resulterande
filmen).
ooZooma inte med objektivet medan du spelar in en timelapse-film.
Om du zoomar med objektivet kan det resultera i en oskarp bild, att
exponeringen ändras eller att korrigeringen för objektivaberration inte
fungerar ordentligt.
ooNär du spelar in en timelapse-film vid flimrande ljus kan märkbart
flimrande bild, horisontella streck (brus) eller oregelbunden exponering
spelas in.
ooBilder som visas som timelapse-film kan se annorlunda ut jämfört med
filmen (i detaljer som inkonsekvent ljusstyrka från flimrande ljuskällor
eller brus från högt ISO-tal).
ooNär du spelar in en timelapse-film i svagt ljus kan den bild som visas
under inspelningen skilja sig från den som faktiskt spelas in till filmen.
I så fall blinkar symbolen <g>.
ooOm du flyttar kameran från vänster till höger (panorering) eller spelar in
ett motiv som rör sig när du spelar in en timelapse-film, kan bilden se
extremt förvrängd ut.
ooUnder inspelning av timelapse-film fungerar inte funktionen för automatisk
avstängning. Du kan dessutom inte justera fotograferingsfunktioner och
inställningar av menyfunktioner, visa bilder m.m.
ooLjud och tidkod spelas inte in på timelapse-filmer.
ooVid inspelning av timelapse-film kan du trycka ned avtryckaren helt
för att starta eller avbryta filminspelningen oavsett inställningen för
[54: V-knappsfunkt].
ooMed [Intervall] inställt på mindre än 3 sekunder och [Autoexponering]
inställt på [Varje bild], kanske kameran inte tar bilder med inställt
intervall om ljusstyrkan skiljer sig avsevärt från föregående bild.
232
Spela in timelapse-filmer
ooOm slutartiden är längre än bildtagningsintervallet, (t.ex. vid lång
exponering), eller om en lång slutartid ställs in automatiskt, kan kameran
inte ta bilder med inställt intervall. Filminspelning kan också förhindras
av bildtagningsintervall som är nästan samma som slutartiden.
ooOm nästa schemalagda bild inte kan tas kommer den att hoppas över.
Detta kan förkorta inspelningstiden för den skapade timelapse-filmen.
ooOm tiden det tar att registrera till kortet överstiger bildtagningsintervallet
på grund av fotograferingsfunktioner som ställts in eller kortets
prestanda, tas några av bilderna eventuellt inte med de angivna
intervallerna.
ooÄven om [Skärm auto av] är inställt på [Av], stängs skärmen av under
exponeringen.
ooÄven om [Skärm auto av] är inställt på [Av], kanske bilden inte visas
för det korta intervallet före nästa bild.
ooOm tiden det tar att registrera till kortet överstiger bildtagningsintervallet på
grund av fotograferingsfunktioner som ställts in eller kortets prestanda, tas
några av bilderna eventuellt inte med de angivna intervallerna.
ooBilderna som inte kan tas kommer inte att registreras som stillbilder.
Även om du avbryter timelapse-filmen efter endast en bild kommer den
att registreras som en filmfil.
ooOm du ansluter kameran till datorn med gränssnittskabeln och använder
EOS Utility (EOS-programvara) ska du ställa in [z2: Timelapse-film]
på [Av]. Om du ställer in det på [På] kan kameran inte kommunicera
med datorn.
ooNär du spelar in en timelapse-film kommer inte objektivets Image
Stabilizer (Bildstabilisator) att fungera.
ooInspelning av timelapse-film avbryts till exempel om strömbrytaren ställs
på <2> och inställningen ändras till [Av].
ooÄven om en blixt används avfyras den inte.
ooFöljande funktioner avbryter vänteläge för inspelning av timelapse-film
och ändrar inställningen till [Av].
• Om du väljer antingen [Rengör manuellt] eller [Rengör nuf] under
[53: Sensorrengöring] eller väljer [56: Återställ alla kamerainst.].
233
Spela in timelapse-filmer
ooOm du börjar spela in en timelapse-film medan det vita <s>
temperaturvarning (s. 253) visas, kan bildkvaliteten för timelapse-filmen
försämras. Du rekommenderas att starta inspelning av timelapse-film
efter att den vita <s> försvunnit (kamerans innertemperatur har sjunkit).
ooNär [Autoexponering] är inställd på [Varje bild] kommer ISO‑tal,
slutartid och bländarvärde inte att sparas i timelapse-filmens
Exif‑information med vissa metoder.
234
Spela in timelapse-filmer
Du kan använda den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat, s. 174)
för att starta och avbryta inspelning av timelapse-film.
zz Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
• Parkoppla först trådlös fjärrkontroll BR-E1 med kameran (s. 408).
• Ställ in [z2: Fjärrkontroll] på [På].
• Ta testbilder och när kameran är klar för bildtagning
(som i steg 14 på sidan 230), ställer du in BR-E1:s
omkopplare för frigöringsläge/filminspelning på <o>
(direktfrigöring) eller <2> (frigör efter 2 sek. fördröjning).
• Om fjärrkontrollens omkopplare är inställd på [k],
kan inspelning av timelapse-film inte starta.
Inställning av
kamerastatus/
fjärrkontroll
Testfotograferings­
skärm
Fotograferingsklart
Vid inspelning av
timelapse-film
<2> 2-sek.
fördröjning
<o> Direktfrigöring
[k] Videoinspelning
Testfotografering
Till fotograferingsklart
Startar inspelningen
Till testfotograferingsskärmen
Avslutar inspelningen
Avslutar inspelningen
Ungefärlig tillgänglig tid för inspelning av timelapse-film
Se sidan 613 för riktlinjer om hur länge du kan spela in timelapse-filmer.
235
Inspelning av filmer i Canon LogN
Gammagrafen i Canon Log använder bildsensoregenskaper för att
registrera ett brett dynamiskt område för film som bearbetas senare
i efterproduktionen. Med minimal detaljförlust av skuggor och högdagrar
bibehåller filmerna mer visuell information över det dynamiska området.
Om du vill arbeta med Canon Log-filmer i efterproduktionen kan du
tillämpa söktabeller (LUT). LUT-data kan hämtas på Canons webbplats.
1
Ställ in fotograferingsmetoden på [M].
zz Inställningarna efter steg 3 är endast
tillgängliga med inspelningsmetod [M].
2 Välj [z4: Canon Log-inställningar].
[Canon Log].
3 Välj
zz Tryck på <0>.
[På (8bit)] eller [På (10bit)]
4 Välj
(s. 238).
zz Välj [På (8bit)] när du spelar in film
till kortet.
zz Välj antingen [På (8bit)] eller [På
(10bit)] när du spelar in på en extern
inspelningsenhet via HDMI.
236
Inspelning av filmer i Canon Log
in önskade värden för alternativet.
5 Ställ
zz Ställ in [View Assist.], [Color
Matrix] [Egenskaper] och [HDMIfärgrymd]. Mer information finns på
sidorna 239–241.
in bildtagning.
6 Ställ
zz Ställ in ISO-bildtagning manuellt (s. 242).
7
zz Ställ in slutartid och bländarvärde.
Spela in filmen.
zz Innan du spelar in film till ett kort, se
sidan 611.
zz Anslut enheterna med en HDMI-kabel
när du spelar in filmer på en extern
enhet via HDMI.
zz Anvisningar för extern inspelning via
HDMI finns i användarhandboken för
den externa enheten.
237
Inspelning av filmer i Canon Log
zzCanon Log
zz På (8bit)
Välj när du spelar in filmer med
Canon Log till kortet. Du kan också
spela in på en extern enhet via HDMI.
Inspelningskvalitet via HDMI växlar
automatiskt baserat på inställningen
[z1: Filmkvalitet].
På (10bit)
Välj för 10 bitars 4K-inspelning (3840 x 2160) via HDMI till en
extern enhet med stöd för 10 bitars inspelning i 4K. Det går
inte att spela in filmer på kortet. [z4: HDMI-visning] ställs
in automatiskt på [A+a].
ooKameran skickar inga HDMI-utdata när den är inställd på [På (10bit)]
om den externa inspelningsenheten inte har stöd för 10 bitars inspelning
med 4K. Om det inte finns några utdata från videon ska du kontrollera att
den externa inspelningsenheten har stöd för signalerna.
ooUtdata i Full HD eller HD är inte tillgängliga på [På (10bit)].
ooOm du trycker på knappen för filminspelning (s. 209) startar inte
filminspelningen om du tar stillbilder med någon annan metod än
[A] och [På (10bit)] är inställd för [ ] (film C3).
YCbCr 4:2:0 (8-bitars) färgsampling och insp. ITU-R BT.709 färgrymd
används vid inspelning med Canon Log till kortet, precis som vid vanlig
filminspelning.
238
Inspelning av filmer i Canon Log
zzView Assist.
När dessa filmer spelas upp på kameran
kan de se mörkare ut och ha lägre
kontrast än filmer som spelas in med
bildstil tillämpat. Detta beror på Canon
Logs bildegenskaper, som har utformats
för att säkerställa ett brett dynamiskt
omfång.
För en tydligare bild som gör det enklare
att kontrllera detaljer ska du ställa in
[View Assist.] på [På].
●●Filmer som har spelats in på kortet påverkas inte när den här
funktionen ställs in på [På], eftersom de spelas in med Canon Log.
På liknande vis har HDMI-videoutgången Canon Log-egenskaper
och View Assist används inte.
oo[V.Assist] visas på informationsskärmen när View Assist används.
ooNär den är [På] används View Assist också med förstorad vy.
239
Inspelning av filmer i Canon Log
zzFärgmatris
Med en färgmatris kan du avgöra hur
färger återskapas så att du kan planera
efterbearbetningen.
Cinema EOS Original
Återskapar [Cinema EOS Original] färger som används på
professionella Cinema EOS-kameror.
Neutral
Återskapar [Neutral] färger som används på professionella
Cinema EOS-kameror. Liknar motivens verkliga färger.
240
Inspelning av filmer i Canon Log
zzEgenskaper
Justera vid behov. Välj ett objekt
([Skärpa: Styrka], [Färgmättnad]
eller [Nyans]), justera effektnivån och
tryck på <0>.
Skärpa: Styrka
Färgmättnad
Röd
Nyans* Grön
Blå
0: Svag framhävning av konturer
-4: Låg
-4: Mot magenta
-4: Mot gul
-4: Mot cyan
7: Stark framhävning av konturer
+4: Hög
+4: Mot gul
+4: Mot cyan
+4: Mot magenta
* Röd, grön och blå kan inte justeras separat.
zzHDMI-färgrymd
[HDMI-färgrymd] kan ställas in när
[Canon Log] är inställd på [På (10bit)]
och [Color Matrix] på [Neutral].
Välj [BT.709] eller [BT.2020] som
färgrymd för HDMI-utgång.
241
Inspelning av filmer i Canon Log
Fotograferingsinställningar
zz Fotografering med ISO auto är inte möjligt och om inställningen
ISO auto väljs tillsammans med Canon Log ändras inställningen
till ISO 400. Ställ in ISO-talet manuellt.
zz Om du ställer in ISO-talet till 100–320 manuellt blir det dynamiska
omfånget smalare.
zz Canon Logs dynamiska omfång är cirka 800 % vid ISO 400 eller högre.
zz Med Canon Log är autofokus svårare för motiv med svagt ljus eller
motiv med liten kontrast.
Utökade ISO-tal för inspelning med Canon Log är ISO 100, 125, 160, 200,
250 och 320. [L] visas när ett ISO-tal ställs in.
Bildkvalitet med Canon Log
zz Med Canon Log kan filmer påverkas av horisontell lutning, beroende
på motiv eller fotograferingsförhållande. Spela in ett par testfilmer
och kontrollera resultaten i förväg. Framför allt kan buller bli mer
märkbart om du förbättrar kontrasten när du färggraderar dina filmer.
zz Med Canon Log kan himmlar, vita väggar och liknande motiv
påverkas av buller eller ojämn gradation, exponering eller färger.
zz Horisontell bandning uppstår mer sannolikt när du tar bilder på
mörkare och planare motiv. Detta bildbrus kan även uppstå vid
relativt låga ISO-tal omkring ISO 400.
zz Om bruset är märkbart kan du försöka ta bilderna under ljusare
förhållanden och justera ljusstyrkan vid färggraderingen. Brus kan
även reduceras genom att ta bilder med ISO-tal under ISO 400 men
det dynamiska omfånget är smalare.
242
Inspelning av filmer i Canon Log
Allmänna försiktighetsåtgärder för inspelning med Canon Log
ooHDR-film är inte tillgängligt med Canon Log.
ooNär du väljer Canon Log stängs [Periferibelysn.korr.] under [z2: Korr.
för objektivaberration] [Av].
ooCanon Log 2 och Canon Log 3 stöds inte.
Spela upp filmer som har spelats in med Canon Log
View Assist används inte under filmvisning.
243
Inställningar av menyfunktioner
Detta avsnitt beskriver menyer som används för att spela in filmer.
[z1]
zzFilmkvalitet
För information om filminspelningskvalitet, se sidan 192.
zzFilmbeskärningM
Mer information om filmbeskärning finns på sidan 219.
zzLjudinspelning
Mer information om ljudinspelning finns på sidan 202.
zzTidkod
Information om tidkoder finns på sidan 205.
zzDigital IS för film
Mer information om Digital IS för film finns på sidan 220.
244
Inställningar av menyfunktioner
[z2]
zzKorrigering för objektivaberrationM
Periferibelysning, distortion och kromatisk aberration kan korrigeras
när du spelar in filmer. Mer information om korrigering för
objektivaberration finns på sidan 110.
zzTimelapse-film
Mer information om inspelning av timelapse-filmer finns på sidan 224.
zzFotografering med fjärrkontroll
Om du ställer in [På] kan du starta eller stoppa filminspelningen med
den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat, s. 174). Parkoppla
först BR-E1 med kameran (s. 408).
Med trådlös fjärrkontroll BR-E1
Ställ in omkopplaren utlösarläge/filminspelning till läget <k> och
tryck på frigöringsknappen.
Mer information om inspelning av timelapse-film finns på sidan 235.
245
Inställningar av menyfunktioner
[z3]M
zzExponeringskompensationM
Exponeringskompensation är tillgängligt i ±3 steg i 1/3 delsteg.
Mer information om exponeringskompensation finns på sidan 154.
zzkInställningar för ISO-talM
ISO-tal
Vid användning av metoden [M] kan du ställa in ISO-talet
manuellt. Du kan också välja ISO auto.
ISO-område
När du spelar in filmer i HD/Full HD eller timelapse-filmer i Full HD
kan du ställa in ISO-området (minsta och högsta). Som standard
är det ISO 100–25600. Du kan ställa in minimigränsen mellan
ISO 100 och H1 (motsvarande ISO 51200) och maximigränsen
mellan ISO 200 och H2 (motsvarande ISO 102400).
Intervall för H
När du spelar in filmer i 4K eller timelapse-filmer i 4K kan du
ställa in ISO-området (minsta och högsta). Som standard är det
ISO 100–12800. Du kan ställa in minimigränsen mellan ISO 100
och H1 (motsvarande ISO 51200) och maximigränsen mellan
ISO 200 och H2 (motsvarande ISO 102400).
ISO Auto
Du kan ställa in maximigränsen för ISO Auto för filminspelning
i HD eller Full HD med metoderna [k], [t] och [v] eller med
metoderna [M] med ISO Auto. Som standard är värdet [Max.:
25600]. Du kan ställa in maximigränsen mellan [Max.:6400]
och [Max.:H2(102400)].
246
Inställningar av menyfunktioner
HISO Auto
Du kan ställa in maximigränsen för ISO Auto för filminspelning i 4K
med metoderna [k], [t] och [v] eller med metoderna [M]
med ISO Auto. Som standard är värdet [Max.:12800]. Du kan ställa
in maximigränsen mellan [Max.:6400] och [Max.:H2(102400)].
aISO Auto
Du kan ställa in maximigränsen för ISO Auto för filminspelning i 4K/
Full HD med metoderna [k], [t] och [v] eller med metoderna
[M] med ISO Auto. Som standard är värdet [Max.:12800]. Du kan
ställa in maximigränsen mellan [Max.:400] och [Max.: 25600].
Utökade ISO-tal (indikeras av [H]) är ISO 32000/40000 för filmer med HD/
Full HD och ISO 16000/20000/25600/32000/40000 för 4K-filmer.
zzAuto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering)M
Ljusstyrka och kontrast och korrigeras autoamtiskt. Mer information
om Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) finns på sidan 104.
zzHögdagerprioritetM
Du kan minimera överexponerade, utfrätta högdagrar när du spelar
in filmer. Mer information om högdagerprioritet finns på sidan 109.
[Förbättrad] är inte tillgänglig (visas inte) när du spelar in film med
[z3: Högdagerprioritet].
247
Inställningar av menyfunktioner
zzk Automatisk långsam slutareM
Du kan välja om du vill spela in filmer
som är ljusare och med mindre brus
än när inställningen är inställd på [Av]
genom att automatiskt göra slutaren
långsammare vid svagt ljus.
Tillgänglig för fotograferingsmetoderna
[k] och [v]. Gäller för filmer som har
spelats in med en bildhastighet på 7
eller 8.
Av
Låter dig spela in filmer med jämnare och mer naturliga rörelser
som påverkas mindre av motivskakning än när [På] är inställt.
Observera att filrmerna kan vara mörkare i svag belysning än när
inställningen är [På].
På
Du kan spela in ljusare, mindre brusiga filmer än när inställningen är
[Av] genom att automatiskt minska slutartiden till max 1/30 sekunder
(NTSC) eller 1/25 sekunder (PAL) under svag belysning.
Du rekommenderas att stänga [Av] funktionen när du filmar motiv i rörelse
med svag belysning eller när efterbilder, till exempel spår, kan uppstå.
248
Inställningar av menyfunktioner
zzMättimerM
Mer information om mättimern finns på sidan 119.
zzkAV 1/8-stegM
Du kan ställa in bländarvärden på en mer
exakt skala när du tar bilder med en RF-lins.
Välj [På] för att ändra bländaröknings­
stegen från 1/3 steg (eller 1/2 steg) till
1/8 steg med metoden [v] eller [M].
oo[kAv 1/8-steg] är inte tillgängligt (visas inte) när du använder EFeller EF-S-objektiv.
ooÄven när funktionen är [På] kan bländaren inte ställas in på
1/8-stegsökning med EF- eller EF-S-objektiv.
ooNär funktionen är [På] avaktiveras alternativen i [81: Inställbara
exponeringssteg] och har ingen verkan.
249
Inställningar av menyfunktioner
[z4]M
zzVitbalansM
Mer information om vitbalans finns på sidan 97.
zzEgen vitbalansM
Mer information om egen vitbalans finns på sidan 100.
zzVitbalanskorrigeringM
Mer information om vitbalanskorrigering finns på sidan 102.
zzBildstilM
Mer information om bildstilar finns på sidan 88.
zzCanon Log-inställningarM
Mer information om Canon Log finns på sidan 236.
zzBrusreducering för höga ISOM
Mer information om brusreducering för höga ISO-tal finns på
sidan 105.
250
Inställningar av menyfunktioner
zzHDMI-visning
Du kan ange hur filmer ska visas när
de spelas in via HDMI till en extern
enhet. Själva filmen är antingen
4K (3840 x 2160) eller Full HD
(1920 x 1080), beroende på inställningen
[Insp.storl. film].
Standardinställningen för HDMI-visning
är [A+a].
zzA+a
●●Aktiverar filmvisning på såväl kameraskärmen som på den andra
enheten via HDMI-utgång.
●●Kamerafunktioner, till exempel bildvisning och menyvisning,
visas på den andra enheten via HDMI, men inte på kameran.
zza
●●Avaktiverar kameraskärmen vid anslutning till HDMI-utgång så att
skärmen är tom.
●●Inspelningsinformation, AF-punkter och annan information visas på
den andra enheten via HDMI, men eftersom du tittar på en extern
skärm eller annan enhet som är ansluten till inspelningsenheten
kan du avbryta sändningen av informationen genom att trycka på
knappen <B>.
●●Innan du spelar in filmer på en extern enhet ska du
bekräfta att ingen information skickas av kameran så att
inspelningsinformationen, AF-punkter med mera visas på
den externa skärmen eller enheten.
251
Inställningar av menyfunktioner
För längre HDMI-utgång
För att förlänga HDMI-utgången i längre än 30 minuter ska du
välja [A+a] och därefter [Automatisk avstängning] under
[52: Energispar] på [Av] (s. 377). HDMI-utgången fortsätter efter
att skärmen stängs när tiden för [Skärm av] går ut.
ooHDMI-utgång utan information förhindrar att varningar om kortutrymme,
batterinivå eller hög innertemperatur (s. 253) visas via HDMI.
ooNär du använder HDMI-utgången kan det ta lite tid att visa nästa bild om
du växlar mellan filmer med olika inspelningskvalitet och bildhastighet.
ooUndvik att använda kamerans funktioner när du spelar in film på en
extern enhet, då denna information kan visas i HDMI-videoutgången.
ooFilmens ljusstyrka och färg kan se annorlunda ut jämfört med HDMIvideoutgångens inspelning med en extern inspelningsenhet, beroende
på visningsmiljön.
ooDu kan ändra informationen som visas genom att trycka på knappen <B>.
ooTidkoder kan läggas till i HDMI-videoutgången (s. 207).
ooLjud spelas också upp via HDMI, utom när [Ljudinsp.] är [Av].
252
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning
Röd <E>-varningssymbol för intern temperatur
ooOm kamerans innertemperatur ökar på grund av utdragen filminspelning
eller hög omgivande temperatur visas en röd <E>-symbol.
ooDen röda symbolen <E> visar att filminspelningen snart avslutas
automatiskt. Om det inträffar kan du inte spela in igen förrän
temperaturen i kameran har sjunkit. Stäng av strömmen och låt
kameran svalna en stund.
ooDen röda <E>-symbolen visas tidigare om du spelar in film länge vid
hög temperatur. Stäng alltid av kameran när du inte använder den.
Inspelnings- och bildkvalitet
ooOm det finns en Image Stabilizer (Bildstabilisator) på objektivet och du
ställer in omkopplaren för Image Stabilizer (IS, bildstabilisator) på <1>
kommer Image Stabilizer (Bildstabilisator) att vara aktiv hela tiden, även när
du inte håller ned avtryckaren halvvägs. Image Stabilizer (Bildstabilisator)
drar batteri och kan bidra till att den totala filminspelningstiden minskar
beroende på inspelningsförhållandena. När Image Stabilizer (Bildstabilisator)
inte behövs, exempelvis när du använder ett stativ, rekommenderar vi att du
ställer IS-omkopplaren på <2>.
ooOm ljusstyrkan ändras när du spelar in en film med automatisk
exponering eller bländarautomatik kan det verka som om filmen avbryts
tillfälligt. Spela in filmer med manuell exponering i sådana fall.
ooOm det finns en mycket stark ljuskälla i bilden kan det ljusa området se
svart ut på skärmen. Filmen spelas in nästan exakt så som den visas på
skärmen.
ooVid svag belysning kan liknande brus eller oregelbundna färger förekomma
i bilden. Filmer spelas in nästan exakt så som de visas på skärmen, utom
vid inspelning av timelapse-film eller med Canon Log View Assist.
ooOm du spelar upp en film med en annan enhet eller med en annan bildeller ljudkvalitet kan resultatet bli sämre eller också kanske det inte går
att spela upp alls (även om enheterna har funktioner för formatet MP4).
253
Allmänna försiktighetsåtgärder vid filminspelning
Inspelnings- och bildkvalitet
ooOm du använder ett kort med låg skrivhastighet
kan en indikator visas till höger på skärmen
under filminspelningen. Den indikerar hur
mycket data som ännu inte har skrivits till kortet
(återstående kapacitet i det interna buffertminnet).
(1)
Ju långsammare kort, desto snabbare stiger
indikatornivån. Om indikatorn (1) blir full avslutas
filminspelningen automatiskt.
ooOm kortet har en snabb skrivkapacitet visas indikatorn antingen inte
alls eller så går nivån (om den visas) knappt upp. Spela först in några
testfilmer för att se om kortet kan skriva snabbt nog.
ooOm indikatorn visar att kortet är fullt och filminspelningen stoppar
automatiskt så kanske ljudet inte spelas in som det ska mot slutet av
filmen.
ooOm kortets skrivhastighet (på grund av fragmentering) är låg och
indikatorn visas kan formatering av kortet göra att skrivhastigheten ökar.
Begränsningar vid IPB-inspelning
Observera att följande begränsningar gäller när kompressionsmetoden
för filmkvalitet är X eller V (ljud: AAC).
ooLjud spelas inte in på ungefär de två sista bilderna.
ooNär du spelar upp filmer i Windows kan filmbilder och ljud ibland vara
osynkroniserade.
254
3
AF
I detta kapitel beskrivs autofokusfunktionen och menyinställningar
på fliken AF ([2]).
zz Ikonen M till höger om en sidorubrik anger att funktionen endast
är tillgänglig i lägena [t], [d], [s], [f], [a] eller [BULB].
<AF> står för autofokus. <MF> står för manuell fokus.
255
Flikmenyer: AF (stillbilder)
zzAF1
s. 262
s. 265
s. 276
s. 277
s. 278
s. 279
zzAF2
s. 283
s. 284
Om RF-objektiv utan omkopplare för fokuseringsmetod används visas
[Fokusläge] på fliken [21].
256
Flikmenyer: AF (stillbilder)
zzAF3
s. 288
s. 289
s. 290
zzAF4
s. 293
s. 295
s. 296
zzAF5
s. 297
s. 298
s. 299
s. 300
Funktionerna i menyerna [23], [24] och [25] beskrivs i kamerans
hjälpsystem (s. 405).
257
Flikmenyer: AF (stillbilder)
Med metoden [A] visas följande skärm.
zzAF1
s. 277
s. 278
s. 279
s. 263
s. 284
258
Flikmenyer: AF (filmer)
zzAF1
s. 265
s. 276
s. 277
s. 279
s. 286
zzAF2
s. 283
s. 284
Om RF-objektiv utan omkopplare för fokuseringsmetod används visas
[Fokusläge] på fliken [21].
259
Flikmenyer: AF (filmer)
zzAF3
s. 291
s. 292
zzAF4
s. 293
zzAF5
s. 297
s. 298
Funktionerna i menyerna [23], [24] och [25] beskrivs i kamerans
hjälpsystem (s. 405).
260
Flikmenyer: AF (filmer)
Med metoden [y] visas följande skärm.
zzAF1
s. 277
s. 279
s. 286
s. 284
261
Välja AF-funktionN
Du kan välja egenskaper för AF-funktionen efter
fotograferingsförhållanden eller motiv.
1 Välj [21: AF-funktion].
2 Välj ett alternativ.
Om fokus inte uppnås blir AF-punkten orange. Det går då inte att ta någon
bild, även om du trycker ned avtryckaren helt. Komponera om bilden
och försök ställa in fokus igen. Se även ”Fotograferingsförhållanden
som försvårar fokuseringen” (s. 275).
262
Välja AF-funktion
One-Shot AF för stillastående motiv (ONE SHOT)
Lämplig för stillastående motiv. När du trycker ned avtryckaren
halvvägs ställer kameran in fokus endast en gång.
zz När fokuseringen är klar blir AF-punkten grön och en pipsignal hörs.
zz Fokus förblir låst om du håller ned avtryckaren halvvägs och du kan
komponera om bilden innan du tar den.
zz Information om serietagningshastighet för serietagning finns på s. 144.
Om [53: Pipljud] har ställts in på [Av] hörs ingen pipsignal när fokus har
ställts in.
Servo AF för rörliga motiv (SERVO)
Den här AF-funktionen är lämplig för motiv som rör sig. När
du håller avtryckaren halvvägs nedtryckt fortsätter kameran att
fokusera på motivet kontinuerligt.
zz När fokus uppnås blir AF-punkten blå.
zz Exponeringen ställs in i det ögonblick bilden tas.
zz Information om serietagningshastighet för serietagning finns på s. 144.
ooBeroende på vilket objektiv som används, avståndet till motivet samt
motivets hastighet är det inte säkert att kameran kan ställa in korrekt fokus.
ooVid zoomning under serietagning kan fokus gå förlorad. Zooma först,
komponera sedan om och ta sedan bilden.
ooOm [Servo AF] är inställt och [Brusred. vid multitagning] är inställt
(s. 105), växlar [z5: Brusreducering för höga ISO] automatiskt till
[Standard].
ooMed Servo AF hörs ingen pipsignal ens när fokuseringen är klar.
ooMed metoden [A] byter kameran som standard automatiskt till Servo AF
som svar på motivets rörelse. Om du vanligtvis föredrar att fotografera med
One-Shot AF ställer du in [21: A Autoservo] på [Av].
263
Välja AF-funktion
AF-hjälpbelysning
AF-hjälpbelysningen kan tändas kontinuerligt vid svagt ljus när du trycker
ned avtryckaren halvvägs. Det blir då enklare att fokusera med AF.
ooAF-hjälpbelysningen tänds inte om [21: AF-funktion] är inställd
på [Servo AF].
ooAF-hjälpbelysningen tänds inte om tryck på AF används
(när [z5: Skärmavtryckare] är inställd på [Av]).
ooKorta blixtar avfyras av externa blixtenheter utrustade med IR AFhjälpbelysning. Blixten tänds inte om du använder en Speedlite 90EX,
Macro Ring Lite eller Macro Twin Lite, eller när du använder trådlös
blixtfotografering med radioöverföring eller optisk överföring.
ooKorta blixtar avfyras även om du ställer in den externa blixtens AFhjälpbelysnings emissionsmetod i Personliga funktioner på tändning med
AF-hjälpbelysning. Om du vill inaktivera tändning med AF-hjälpbelysning
ställer du in [24: Tändning med AF-hjälpbelysn] på [Ej möjlig] (s. 295).
ooFokusområdet med AF-hjälpbelysning är vanligtvis inte mer än 4 meter.
ooTändning med AF-hjälpbelysning med metoderna [t], [d], [s], [f],
[a] och [BULB] påverkas av inställningen i [24: Tändning med AFhjälpbelysn] (s. 295).
264
Välja AF-metod
Du kan välja AF-metod utifrån fotograferingsförhållandena eller motivet.
Kameran försöker fokusera på ansikten i en AF-punkt eller i ramen för
AF-området. Med metoden [A] ställs [u+Följning] in automatiskt.
Information om hur du väljer en AF-metod finns på sidan 268.
AF-metod
: Ansikte+Följande
Kameran identifierar människors
ansikten och fokuserar på dem.
AF‑punkten <p> visas över ett hittat
ansikte som sedan följs.
Om inget ansikte hittas används hela AF-området för automatiskt AF‑val.
Med Servo AF kan du ställa in startposition för Servo AF (s. 270).
Fokuseringen behålls så länge Ram för AF-område kan följa motivet
under fotograferingen.
: Enpunkts AF
Kameran fokuserar med hjälp av en
enda AF-punkt <S>.
265
Välja AF-metod
: Expandera AF-område (Z)
Fokuseringen använder en AF-punkt
<S> och pekar ovanför, under och till
vänster och till höger <w>. Effektivt för
rörliga motiv som är svåra att följa med
Enpunkts AF.
Även om Servo AF kräver att du först fokuserar på ett motiv med en
AF-punkt <S>, är fokusering enklare med den här AF-metoden än
med Zon AF.
: Expandera AF-område: Omgivn
Fokusering använder en AF-punkt <S>
och omgivande punkter <w>.
Möjliggör fokusering över ett större
område än med Z AF-punktsexpansion.
Effektivt för rörliga motiv som är svåra
att följa med Enpunkts AF.
Servo AF-funktionen är samma som
för Z AF-punktsexpansion.
: Zon AF
Använder automatiskt val av AF i ramar
för AF-område för att täcka ett större
område än med AF-punktsexpansion,
vilket gör fokuseringen enklare än med
Enpunkts AF/AF-punktsexpansion och
också effektiv för motiv i rörelse.
Fokuserar vanligtvis på närmaste motiv. Observera att kameran
försöker fokusera på ansikten i ramen för AF-området.
AF-punkter i fokus visas med <S>.
266
Välja AF-metod
: Stor zon AF: Vertikal
Använder automatiskt val av AF i vertikal
ram för Stor zon AF för att täcka ett
större område än med Zon AF, vilket gör
fokuseringen enklare än med Enpunkts
AF/AF-punktsexpansion och också
effektiv för motiv i rörelse.
Fokuserar vanligtvis på närmaste motiv. Observera att kameran
försöker fokusera på ansikten i ramen för AF-området.
AF-punkter i fokus visas med <S>.
: Stor zon AF: Horisontell
Använder automatiskt val av AF
i horisontell ram för Stor zon AF för att
täcka ett större område än med Zon AF,
vilket gör fokuseringen enklare än med
Enpunkts AF/AF-punktsexpansion och
också effektiv för motiv i rörelse.
Fokuserar vanligtvis på närmaste motiv. Observera att kameran
försöker fokusera på ansikten i ramen för AF-området.
AF-punkter i fokus visas med <S>.
267
Välja AF-metod
Välja AF-metodM
Du kan välja AF-metod utifrån fotograferingsförhållandena eller motivet.
Om du föredrar att fokusera manuellt läser du sidan 281.
1 Välj [21: AF-metod].
2 Välj ett alternativ.
ooNär du ska ställa in AF-metoden kan du även öppna skärmen för
AF‑metod genom att trycka på <S> och sedan på <B>.
ooBeskrivningarna på sidorna 269–272 förutsätter att [21: AFfunktion] är inställd på [One-Shot AF] (s. 263). Med [Servo AF]
(s. 263) inställd blir AF-punkten blå när fokus har uppnåtts.
ooInformation om skärmavtryckaren (AF och slutarutlösning genom
att trycka på skärmen) finns på sidan 130.
268
Välja AF-metod
zzu(ansikte)+Följande: c
Kameran identifierar människors ansikten och fokuserar på dem.
Om någon rör på sig spåras ansiktet med AF-punkten <p>.
AF-punkten.
1 Kontrollera
gg<p> (en AF-punkt) visas på ett
identifierat ansikte.
zz Om du vill välja ett annat ansikte
trycker du först på knappen <S>
så att <h> visas när flera ansikten
identifieras. Använd <Y> <Z> för att
flytta <h> till det ansikte som du vill
ställa in fokus på.
zz För att växla mellan [Aktivera] och
[Inaktivera] för [Ögonavkänning
AF] trycker du på <B> upprepade
gånger efter att ha tryckt på <B>
(s. 277).
zz Du kan även peka på skärmen när du
vill välja ett ansikte eller motiv. När du
pekar på skärmen ändras AF-punkten
till < >.
in fokus på motivet.
2 Ställ
zz Håll ned avtryckaren halvvägs så
att fokus ställs in.
ggNär fokuseringen är klar blir AF‑punkten
grön och en pipsignal hörs.
ggEn orange AF-punkt visas om
kameran inte kan ställa in fokus.
3 Ta bilden.
269
Välja AF-metod
Ange ett motiv för fokusering
Peka på skärmen där du vill ställa in fokus, vare sig det är ett motiv
eller en viss position.
När AF-punkten < > uppnår fokus kommer den att följa motivet även
om du ändrar bildens komposition eller om motivet rör sig.
oo Ansiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet är väldigt oskarpt. Justera fokus
manuellt (s. 281) så att ansiktet kan identifieras och utför sedan autofokusering.
ooDet kan hända att ett annat objekt misstas för ett mänskligt ansikte.
ooAnsiktsigenkänning fungerar inte om ansiktet upptar för stor eller liten
del av bilden, är för ljust eller för mörkt eller om det är delvis dolt.
oo<p> kanske endast täcker en del av ansiktet och inte hela ansiktet.
ooAF kan inte känna igen motiv eller personers ansikten i skärmens kanter.
Komponera om bilden så att motivet kommer i mitten eller låt motivet
komma närmare mitten.
ooStorleken på AF-punkten ändras beroende på motivet.
Ställa in startposition för Servo AF
1. Ställ in [25: Initial Servo AF-pkt för c] på ett annat alternativ än
[Automatiskt].
2. Ett ram för AF-område (1) och en AF-punkt (2) visas.
(1)
(2)
3. Tryck på knappen <S> och vrid sedan på ratten <6> eller <5> för att
flytta AF-punkten till den position som fokus ska ställas in på. Du kan också
flytta AF-punkten genom att peka på skärmen eller trycka på pilknapparna
<V>. Tryck på knappen <L> om du vill återställa AF-punkten till mitten.
4. Tryck på <0> för att ange aktuell position som startposition för
Servo AF.
270
Välja AF-metod
zzEnpunkts AF/Expandera AF-område (Z)/Expandera AF-område:
Runt/Zon AF/Stor zon AF: Vertikal/Stor zon AF: HorisontellM
Du kan ställa in AF-punkt eller ram för AF-område manuellt. Här
används Enpunkts AF-skärmarna som ett exempel.
1
(1)
Kontrollera AF-punkten.
ggAF-punkten (1) visas.
zz Med Expandera AF-område (Z) och
Expandera AF-område: Runt visas
även intilliggande AF-punkter.
zz Med Zon AF, Stor zon AF (Vertikal)
eller Stor zon AF (Horisontell) visas
angiven ram för AF-område.
AF-punkten.
2 Flytta
zz Tryck på knappen <S>.
zz Placera AF-punkten där fokus ska
ställas in genom att vrida på ratten
<6> för att flytta horisontellt eller på
<5> för att flytta vertikalt. (Den kan
inte flyttas till kanten av skärmen med
vissa objektiv.)
zz Du kan också flytta AF-punkten
genom att peka på skärmen eller
trycka på pilknapparna <V>.
zz Om du vill centrera AF-punkten eller
ramen för AF-område trycker du på
knappen <L>.
zz Du förstorar visningen genom att
trycka på <B>. Varje gång
du trycker på <B> ändras
förstoringsgraden.
271
Välja AF-metod
in fokus på motivet.
3 Ställ
zz Placera AF-punkten över motivet
och tryck ned avtryckaren halvvägs.
ggNär fokuseringen är klar blir AFpunkten grön och en pipsignal hörs.
ggOm fokus inte uppnås blir AF-punkten
orange.
4 Ta bilden.
ooKameran fortsätter att flytta den aktiva AF-punkten <S> för att följa motiv
för Zon AF, Stor zon AF: Vertikal eller Stor zon AF: Horisontell när Servo
AF-funktionen används, men under vissa fotograferingsförhållanden
(t.ex. när motiven är små), går det kanske inte att följa motivet.
ooDet kan vara svårt att fokusera med AF-hjälpbelysning när du använder
en perifer AF-punkt. I så fall väljer du en AF-punkt i mitten.
Med [25: Orienteringslänkad AF-punkt] kan du ställa in separata
AF‑punkter för vertikal och horisontell fotografering (s. 299).
272
Välja AF-metod
Förstorad bild
Du kan kontrollera fokus genom att förstora bilden cirka 5 eller 10 gånger.
Förstorad bild kan inte användas med [u+Följning].
zz Förstoringen centreras på AF-punkten för [Enpunkts AF],
[Expandera AF-omr (Z)] och [Expandera AF-omr: Omgivn]
och centreras på ramen för AF-område för [Zon AF], [Stor zon AF:
Vertikal] och [Stor zon AF: Horisontell].
zz Autofokusering sker med förstorad visning om du trycker ned
avtryckaren halvvägs med inställningen [Enpunkts AF]. Om du
använder andra AF-metoder sker autofokus efter att normal visning
har återställts.
zz Med Servo AF, om du trycker ned avtryckaren halvvägs i den
förstorade vyn, kommer kameran att återgå till normal vy för
fokusering.
ooOm det är svårt att fokusera med förstorad bild återgår du till normal bild
och utför autofokusering.
ooOm AF utförs i normal bild och sedan använder förstorar vy, kan oskärpa
uppstå.
ooAF-hastigheten skiljer sig åt mellan normal och förstorad bild.
ooKontinuerlig AF och Filmservo-AF kan inte användas när visningen är
förstorad.
ooVid förstorad bild det svårare att fokusera på grund av kameraskakning.
Vi rekommenderar att du använder ett stativ.
273
Välja AF-metod
Anmärkningar om AF
AF-funktion
zz Om du trycker ned avtryckaren halvvägs efter att fokus uppnåtts
ställs fokus in igen.
zz Bildens ljusstyrka kan ändras vid autofokus.
zz Beroende på motiv och fotograferingsförhållanden kan det ta längre
tid att fokusera eller också kan serietagningshastigheten minska.
zz Om ljuskällan ändras när du fotograferar, kan skärmen flimra och det
kan vara svårt att ställa in fokus. I så fall startar du om kameran och
återupptar fotograferingen med AF under önskad ljuskälla.
ooOm det inte går att fokusera med AF kan du fokusera manuellt (s. 281).
ooOm motiven finns i kanten av skärmen och det är svårt att ställa in
fokus, kan du försöka centrera motivet (eller AF-punkten eller ramen för
AF‑området) så att de hamnar i fokus och sedan komponera om bilden
innan du tar den.
ooMed vissa objektiv kan det ta längre tid att uppnå fokus med autofokus,
eller så går det inte att få exakt fokusering.
274
Välja AF-metod
Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
zz Motiv med låg kontrast som blå himmel, enfärgade ytor och detaljer
som utjämnas i skuggor eller högdagrar.
zz Motiv i svagt ljus.
zz Ränder och andra mönster där det bara finns kontrast i horisontell
riktning.
zz Motiv med upprepade mönster (till exempel fönster i skyskrapor,
tangentbord).
zz Tunna linjer och motivkonturer.
zz Vid alla ljuskällor där ljusstyrka, färg eller mönster förändras.
zz Nattfoton eller ljuspunkter.
zz Bilden flimrar under lysrörs- eller LED-belysning.
zz Ytterst små motiv.
zz Motiv i kanten av skärmen.
zz Motiv i starkt motljus eller reflekterande motiv (till exempel bilar med
mycket reflekterande kaross).
zz Motiv nära eller långt borta som skyms av en AF-punkt (exempelvis
ett djur i en bur osv.).
zz Motiv som rör sig inom AF-punkten och inte är stilla på grund
av kameraskakningar eller oskärpa.
zz Autofokusering när motivet är långt utanför fokuspunkten.
zz Mjuka fokuseringseffekter får du med hjälp av ett objektiv med
mjukt fokus.
zz Ett särskilt effektfilter används.
zz Brus (ljusa prickar, ränder m.m.) framträder på skärmen vid
autofokusering.
AF-område
Tillgängligt autofokusområde varierar beroende på vilket objektiv och
sidförhållande som används och om du filmar 4K-filmer eller använder
funktioner som Filmbeskärning eller Digital IS för film.
275
Ställa in storlek för AF-punktN
Du kan ställa in [AF Ram Storlek] på [Liten] för noggrann fokusering.
1 Välj [21: AF Ram Storlek].
2 Välj ett alternativ.
Bara tillgänglig om [21: AF-metod] är inställd på [Enpunkts AF].
276
Fokusera på personers ögon
Med AF-metoden inställd på [u+Följning], kan du fotografera med
motivets ögon i fokus.
1 Välj [21: Ögonavkänning AF].
2 Välj [Aktivera].
kameran mot motivet.
3 Sikta
ggEn AF-punkt visas runt ögat.
zz Du kan även trycka på skärmen när
du vill fokusera på ett ansikte.
Ögon för fokusering väljs automatiskt.
zz Beroende på inställningen för
[Ögonavkänning AF] kan du välja ett
öga eller ansikte för fokusering med
knapparna <Y> <Z> när < > visas
efter att du tryckt på knappen <S>.
4 Ta bilden.
Det kan hända att det inte går att korrekt detektera motivets ögon beroende
på motivet och fotograferingsförhållandena.
Om du vill inaktivera Ögonavkänning AF utan att använda menyalternativ
trycker du på de här knapparna i tur och ordning: <S>, <B> och
<B>. När du vill återuppta Ögonavkänning AF trycker du på <B> igen.
277
Ställa in Kontinuerlig AF
Med den här funktionen behålls fokus på vanligtvis på motiven. Kameran
är klar att fokusera direkt när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
1
Välj [21: KontinuerligAF].
2
Välj [På].
ooNär du aktiverar den här funktionen minskar antalet bilder, eftersom
objektivet drivs kontinuerligt och batteristyrkan förbrukas.
ooInnan du ställer in AF-omkopplaren på objektivet på <MF> vid
Kontinuerlig AF, måste du först ställa strömbrytaren på <2>.
278
Ställa in Touch och dra AF
Du kan flytta AF-punkten eller ramen för AF-område genom att toucha
och dra på skärmen samtidigt som du tittar i sökaren.
Aktivera Touch och dra AF
[21: Touch och dra
1 Välj
AF‑inställningar].
[Touch och dra AF].
2 Välj
zz Välj [På].
Positionsmetod
Du kan ställa in hur positioner ska anges genom att toucha och dra.
in positionsmetod.
1 Ställ
zz Välj ett alternativ.
zz [Absolut]
AF-punkten flyttas till den position på skärmen som du touchad eller
dragit.
zz [Relativ]
AF-punkten flyttas i riktningen som du drar enligt hur mycket du drar,
oavsett var på skärmen du touchar.
279
Ställa in Touch och dra AF
Aktiv touchyta
Du kan ange skärmytan som används för toucha och dra-funktioner.
in aktiv touchyta.
1 Ställ
zz Välj ett alternativ.
Om du pekar på skärmen när [u+Följning] är inställd visas en rund
orange ram < >. När du lyft fingret vid den position som AF-punkten ska
flyttas till, visas < > och detta motiv följs. Om du vill avbryta motivvalet
trycker du på knappen <L>.
280
MF: Fokusera manuellt
Om det inte går att fokusera med autofokus kan du förstora bilden och
fokusera manuellt.
AF-omkopplaren på objektivet
1 Ställ
på <MF>.
zz Vrid fokuseringsringen på objektivet
för grov fokusering.
bilden.
2 Förstora
zz Tryck på <u> och sedan på <B>.
det förstorade området.
3 Flytta
zz Flytta området horisontellt genom att
(1)
(2)
(3)
(1) AE-lås
(2) Läge för förstorat område
(3) Förstoring (ca)
vrida på ratten <6> och vertikalt
genom att vrida på ratten <5>. Du
kan också flytta området genom att
trycka på pilknapparna <V>.
zz Centrera det förstorade området igen
genom att trycka på <L>-knappen.
281
MF: Fokusera manuellt
förstoring.
4 Justera
zz Varje gång du trycker på <B>
ändras förstoringsgraden enligt
följande.
1x → 5x → 10x
manuellt.
5 Fokusera
zz Medan du tittar på den förstorade
bilden vrider du fokuseringsringen
på objektivet för att fokusera.
zz När du ställt in fokus trycker du
på <0> för att återgå till normal
visning.
6 Ta bilden.
ooVid förstorad bild är exponeringen låst.
ooÄven med manuell fokusering kan du använda skärmavtryckaren för att
ta en bild.
282
MF: Fokusera manuellt
Inställning av MF-peaking (framhävning av konturer)M
Kanterna på motiv i fokus kan visas i färg för att underlätta
fokuseringen. Du kan ställa in konturfärgerna och justera känsligheten
(nivån) för kantidentifiering.
1 Välj [22: Inst. av MF-peaking].
[Peaking].
2 zVälj
z Välj [På].
3
Ställ in nivå och färg.
zz Gör inställningar efter behov.
ooPeaking-visning fungerar inte vid förstorad visning.
ooMF-peaking kan vara svår att urskilja vid höga ISO-tal, särskilt när
utvidgat ISO är inställt. Om det är nödvändigt kan du sänka ISO-talet
eller ställa in [Peaking] på [Av].
ooPeaking-visning som visas på skärmen registreras inte i bilderna.
ooMF-peaking kan vara svår att urskilja när Canon Log är inställd.
Om det är nödvändigt ställer du in [View Assist.] på [På].
283
MF: Fokusera manuellt
Fokusguide
Om du ställer in [Fokusguide] på [På] visas en visuell guide som
visar i vilken riktning fokus ska justeras och hur stor justering som
krävs. Guideramen visas i närheten av ögon som avkänns för
huvudmotivet när [21: AF-metod] är inställt på [u+Följning]
och [21: Ögonavkänning AF] är inställt på [Aktivera].
[22: Fokusguide].
1 Välj
zz Med metoden [A] visas den
på fliken [21].
[På].
2 zVälj
z Om du vill flytta guideramen
trycker du på <S> och sedan
på pilknapparna <V>.
zz Det går även att flytta guideramen
genom att trycka på skärmen.
zz Centrera guiden genom att trycka
på <L>-knappen.
Guideramen anger riktning och hur stor justering som krävs.
Mycket oskarp
bild mot
oändlighet
Justerings­
information inte
identifierad
284
Lätt oskarp
bild mot
oändlighet
I fokus
Lätt oskarp
bild mot
närområde
Mycket oskarp
bild mot
närområde
MF: Fokusera manuellt
ooUnder svåra fotograferingsförhållanden för AF (s. 275) kanske
guideramen inte visas korrekt.
ooInga AF-punkter visas när guideramen visas.
ooIngen justeringsinformation identifieras för bländarvärden mörkare än f/8
när MP-E 65mm f/2.8 1-5x Makro Photo används eller mörkare än f/11
för andra objektiv, enligt fokusguiden.
ooGuideramen visas inte i dessa situationer.
• När objektivets fokusläge är inställt på <f>
• När visningen är förstorad
• När du spelar in film med hög bildfrekvens
ooGuideramen visas inte korrekt när du bytt eller lutat ett TS-E-objektiv.
Kamerans mätare för automatisk avstängning mäter inte tid som använts
för justering av fokus med ett objektivs elektroniska fokuseringsring.
285
Ställa in Filmservo-AF
När funktionen är aktiverad fokuserar kameran kontinuerligt på motivet
vid filminspelning.
1 Välj [21: Filmservo-AF].
2 Välj [På].
zzNär [På] har valts:
●●Kameran fokuserar kontinuerligt på motivet även om du inte trycker
ned avtryckaren halvvägs.
●●Om du vill behålla fokus i en viss position, eller om du inte vill spela
in mekaniska ljud från objektivet, kan du tillfälligt avbryta FilmservoAF genom att peka på [Z] i skärmens nedre vänstra del.
●●Om du pausar Filmservo-AF och om du återgår till filminspelning
efter att ha tryckt på t.ex. <M> eller <x> eller ändrar
AF‑metod så aktiveras Filmservo-AF på nytt.
zzNär [Av] har ställts in:
●●Tryck ned avtryckaren halvvägs eller tryck på <p> för att fokusera.
286
Ställa in Filmservo-AF
Observera följande när [Filmservo-AF] är inställt på [Aktivera]
ooFotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen
• Ett motiv som snabbt närmar sig eller rör sig bort från kameran.
• Ett motiv i rörelse som är nära kameran.
• När du fotograferar med ett högre f/-tal.
• Se även ”Fotograferingsförhållanden som försvårar fokuseringen”
på sidan 275.
ooEftersom objektivet drivs kontinuerligt och batteriet förbrukas blir den
möjliga filminspelningstiden (s. 612) kortare.
ooMed vissa objektiv kan ljud från objektivet spelas in vid fokusering.
I så fall kan användning av den riktade stereomikrofonen DM-E1
(säljs separat) minska dessa ljud i filmen.
ooFilmservo-AF pausar vid zoomning eller förstorad bild.
ooOm motivet flyttar sig närmare eller längre bort eller om du flyttar
kameran horisontellt eller vertikalt (panorering) under filminspelningen
kan det hända att den inspelade bilden tillfälligt expanderas eller dras
ihop (bildförstoringen ändras).
ooInnan du ställer in AF-omkopplare på objektivet på <MF> vid FilmservoAF, måste du först ställa strömbrytaren på <2>.
287
Anpassa AF-funktionerN
[23]
zzSkärpeföljningskänslighet
Du kan ställa in känsligheten hos
skärpeföljningen vilket påverkar
känsligheten för störande motiv som
rör sig över AF-punkter eller motiv som
kommer bort från AF-punkter under
Servo AF.
0
Standardinställning. Lämplig för rörliga motiv i allmänhet.
Låst på: -2/Låst på: -1
Kameran försöker fortsätta fokusera på motivet även om ett
hinder plötsligt dyker upp i AF-punkterna eller om motivet kommer
bort från AF-punkterna. Inställningen -2 gör att kameran följer
motivet längre än med inställningen -1.
Om kameran emellertid fokuserar på fel motiv kan det ta något
längre tid att växla tillbaka och fokusera på ursprungsmotivet.
Responsiv: +2/Responsiv: +1
Kameran kan fokusera på flera motiv efter varandra på olika
avstånd som täcks av AF-punkter. Praktiskt även när du alltid
vill fokusera på det närmaste motivet. Inställningen +2 blir mer
responsiv än +1 vid fokusering på nästa motiv.
Kameran fokuserar dock lättare på ett oavsiktligt motiv.
288
Anpassa AF-funktioner
zzAccelerera/bromsa följning
Ställer in servo AF-känsligheten för motiv
som genom att flytta eller stoppa plötsligt
ändrar hastighet.
0
Passar för motiv som rör sig i en och samma takt
(mindre förändringar i rörelsehastighet).
-2 / -1
Passar för motiv som rör sig i en och samma takt (mindre
förändringar i rörelsehastighet). Detta är effektivt när inställningen
0 gör skärpan instabil på grund av motivets små rörelser eller ett
hinder framför motivet.
+2 / +1
Praktisk för motiv som har plötsliga rörelser, plötslig acceleration/
inbromsning eller som plötsligt stannar. Även om det rörliga
motivets hastighet plötsligt ändras mycket fortsätter kameran att
fokusera på motivet. Kameran kommer sannolikt inte att fokusera
bakom ett motiv som plötsligt börjar närma sig dig, eller framför
ett motiv som närmar sig dig och som plötsligt slutar röra på sig.
Med inställningen +2 kan du följa stora ändringar i det rörliga
motivets hastighet bättre än med +1.
Eftersom kameran blir känslig för till och med små rörelser hos
motivet kan fokuseringen dock bli instabil under korta stunder.
289
Anpassa AF-funktioner
zzAutomatiskt byte av AF-punkt
Här ställs växlingskänsligheten för
AF‑punkterna in när de följer motivet
som rör sig mycket uppåt, nedåt, till
vänster eller till höger.
Aktiveras när [21: AF-metod]
är inställt på [Face+Följning],
[Expandera AF-omr:Z], [Expandera
AF-omr: Omgivn], [Zon AF], [Stor
zon AF: Vertikal] eller [Stor zon AF:
Horisontell].
0
Standardinställning för gradvis växling av AF-punkt.
+2 / +1
Även om motivet rör sig mycket uppåt, nedåt, till vänster eller till
höger och rör sig bort från AF-punkten, växlar kameran fokus till
omgivande AF-punkter så att fokus hålls kvar på motivet. Kameran
växlar till den AF-punkt som mest sannolikt kommer att fokusera
på motivet baserat på motivets fortsatta rörelse, kontrast osv. Med
inställningen +2 växlar kameran AF-punkt lättare än med +1.
Med ett vidvinkelobjektiv som har ett stort skärpedjup eller om
motivet är för litet i ramen kan kameran dock fokusera med en
oavsiktlig AF-punkt.
290
Anpassa AF-funktioner
zzFilmservo-AF-känslighet
Du kan justera spårningskänsligheten
(med sju olika nivåer), vilket påverkar
känsligheten om motivet kommer bort
från AF-punkten vid filmservo-AF,
som när störande motiv rör sig över
AF‑punkter när du panorerar.
Du kan ställa in den här funktionen när
[21: Filmservo-AF] är inställt på [På]
och [21: AF-metod] är inställt på
[Enpunkts AF].
Låst på: -3/-2/-1
Med den här inställningen kommer kameran sannolikt inte att följa
ett annat motiv om huvudmotivet kommer bort från AF-punkten.
Ju närmare minustecknet (-) inställningen är, desto mer krävs
för att kameran ska spåra ett annat motiv. Det här är bra om du
vill förhindra att autofokuspunkterna snabbt spårar något som
inte ska vara med i motivet under panorering, eller om någonting
passerar framför autofokuspunkterna.
Responsiv: +1/+2/+3
Det här gör att kameran svarar snabbare när du spårar ett
motiv som täcker autofokuspunkten. Ju närmare plustecknet (+)
inställningen är, desto mer responsiv är kameran. Det är bra om
du vill fortsätta att spåra ett motiv när dess avstånd från kameran
ändras, eller om du snabbt vill fokusera på ett annat motiv.
Användning när [21: AF-metod] är inställd på ett annat alternativ än
[Enpunkts AF] motsvarar inställningen [0].
291
Anpassa AF-funktioner
zzFilmservo-AF-hastighet
Du kan ställa in autofokushastighet för
Filmservo-AF och driftsförhållanden.
Du kan ställa in den här funktionen när
[21: Filmservo-AF] är inställt på [På]
och [21: AF-metod] är inställt på
[Enpunkts AF].
Den här funktionen är dessutom
aktiverad när du använder ett objektiv
som är kompatibelt med långsam
fokusövergång vid filminspelning*.
Vid aktivering:
Du kan ställa in [Alltid på] så att AF-hastigheten alltid aktiveras för
filminspelning (före och under filminspelning) eller ställa in [Under
inspelning] så att AF-hastigheten bara aktiveras vid filminspelning.
AF-hastighet:
Du kan ställa in AF-hastigheten (fokusövergångshastigheten) från
standard (0) till långsam (sju olika nivåer) eller snabb (två nivåer)
så att du får önskad effekt.
* Objektiv som kan användas med långsam
fokusövergång vid filminspelning
USM- och STM-objektiv som lanserats under och efter 2009 är
kompatibla. Mer information finns på Canons webbplats.
Med vissa objektiv ändras hastigheten inte ens om AF-hastigheten justeras.
ooAnvändning när [21: AF-metod] är inställd på ett annat alternativ än
[Enpunkts AF] motsvarar inställningen [Standard (0)] för [AF-hastighet].
ooEn asterisk till höger om [23: Filmservo-AF-hastighet] anger att
standardinställningen har ändrats.
292
Anpassa AF-funktioner
[24]
zzObjektiv med elektronisk MF
Om USM- och STM-objektiv är utrustade med elektronisk manuell
fokusering kan du välja att använda elektronisk manuell fokusering
efter autofokusering i One-Shot AF-läge.
1
Välj [24: Objektiv med elektronisk MF].
2 Välj ett alternativ.
[
] Ej möjlig efter One-Shot
Manuell fokusering efter att AF-funktionen har inaktiverats.
[
] One-Shot→på
Du kan manuellt justera fokus efter AF-funktion om du håller ned
avtryckaren halvvägs.
[
] One-Shot→på (förstora)
Du kan manuellt justera fokus efter AF-funktionen om du håller
ned avtryckaren halvvägs och du kan förstora området som
är i fokus genom att vrida fokuseringsringen på objektivet när
avtryckaren är nedtryckt halvvägs.
293
Anpassa AF-funktioner
[
] Ej möjlig i AF läge
Manuell fokusjustering är inaktiverad när objektivets omkopplare
för fokuseringsmetod är inställd på <AF>.
Med [One-Shot9aktiverad (förstora)] kanske visningen inte förstoras
ens om du vrider objektivets fokuseringsring och trycker ned avtryckaren
halvvägs omedelbart efter fotografering. I så fall kan du förstora visningen
genom att släppa upp avtryckaren, vänta på att <u> visas och sedan
trycka ned avtryckaren halvvägs och vrida fokuseringsringen på objektivet.
Mer information om huruvida objektivet har stöd för elektronisk manuell
fokus finns i användarhandboken till objektivet.
294
Anpassa AF-funktioner
zzTändning med AF-hjälpbelysning
Aktiverar eller inaktiverar kamerans AF-hjälpbelysning eller en extern
Speedlite för EOS-kameror.
[24: Tändning med
1 Välj
AF‑hjälpbelysn].
2 Välj ett alternativ.
[ON] På
Möjliggör tändning med AF-hjälpbelysning, vid behov.
[OFF] Av
Omöjliggör tändning med AF-hjälpbelysning. Välj detta om
du inte vill tända AF-hjälpbelysning från kameran och externa
blixtenheter.
[LED] Endast LED AF-hjälpbelysning
En LED AF-hjälpbelysning tänds av LED-utrustade externa
blixtenheter. Om din externa blixt inte är LED-utrustad tänds
kamerans AF-hjälpbelysning i stället.
Om den egna programmeringen [Tändning med AF-hjälpbelysn] för den
separata Speedlite-blixten är inställd på [Av] åsidosätts inställningarna för
den här funktionen och AF-hjälpbelysningen tänds inte.
295
Anpassa AF-funktioner
zzOne-Shot AF avtryckarprio
Du kan ange om fokus eller avtryckarfördröjning för One-Shot AF
ska prioriteras (utom när du fotograferar med skärmavtryckare).
[24: One-Shot AF
1 Välj
avtryckarprio].
2 Välj ett alternativ.
[ ] Fokusprioritet
Bilden tas inte förrän fokus ställts in. Det här är praktisk om du vill
uppnå fokus innan du tar bilden.
[ ] Avtryckarprioritet
Avtryckarprioritet prioriteras framför fokusering. Användbart när
det är viktigare att ta bilden än att fokusera.
Bilden tas oavsett om motivet är i fokus.
296
Anpassa AF-funktioner
[25]
zzObjektivdrift när AF är omöjlig
Om fokus inte går att ställa in med autofokus kan du få kameran att
fortsätta söka efter rätt fokus eller få den att sluta söka.
1 Välj [25: Obj.drift när AF är omöjlig].
2 Välj ett alternativ.
[ON] Fokussökning på
Om fokus inte går att ställa in med autofokus drivs objektivet att
söka efter rätt fokus.
[OFF] Fokussökning av
Om autofokus påbörjas och fokus är mycket ur fas eller om fokus
inte går att ställa in stannar objektivdriften. Det här förhindrar
att objektivet helt misslyckas med fokuseringen på grund av
fokussökning.
När fokussökning utförts med ett superteleobjektiv eller ett objektiv med brett
fokuseringsintervall, kan fokuseringen bli suddig och det kan ta längre tid att
uppnå fokus nästa gång. Du rekommenderas att ställa in [Fokussökning av].
297
Anpassa AF-funktioner
zzBegränsa AF-metod
Du kan begränsa till de AF-metoder du vill använda.
Mer information om AF-metoder finns på sidan 265.
1 Välj [25: Begränsa AF-metod].
du vill begränsa tillgängliga
2 Om
AF‑metoder lägger du till en
bock [X] vid dem som ska visas.
Bockmarkeringen [X] kan inte tas bort från [Enpunkts AF].
En asterisk till höger om [25: Begränsa AF-metod] anger att
standardinställningen har ändrats.
298
Anpassa AF-funktioner
zzOrienteringslänkad AF-punkt
Du kan tilldela olika positioner AF-punkter eller ramar för AF-område
baserat på om du fotograferar vertikalt och horisontellt.
[25: Orienteringslänkad
1 Välj
AF‑punkt].
2 Välj ett alternativ.
[ ] Samma för vert./horis
AF-punkter eller ramar för AF-område i samma position används
för både vertikal och horisontell fotografering.
[
] Separat AF-punkt: pkt
Separat AF-punkt eller rampositioner kan tilldelas för varje
kameraorientering (1. Horisontell, 2. Vertikal med kameragreppet
uppåt, 3. Vertikal med kameragreppet nedåt.
Användbart när du automatiskt byter till AF-punkter eller ramar för
AF-område i andra positioner baserat på kameraorientering.
AF-punkter eller ramar för AF-område som kopplats till de tre
kameraorienteringarna sparas.
Återställ alla kamerainställningar (s. 419) återställer den här inställningen till
[Samma för vert./horis]. Inställningarna för orienteringarna 1–3 återställs och
kameran kommer att använda den centrerade AF-punkten i Enpunkts AF.
299
Anpassa AF-funktioner
zzInitial Servo AF-pkt för c
Du kan ställa in initial AF-punkt för Servo AF när AF-metoden är
inställd på [Face+Följning].
1
Välj [25: Initial Servo AF-pkt för c].
2 Välj ett alternativ.
[ ] Initial AF-pkt satt för c
Servo AF startar från den manuellt inställda AF-punkten när
AF‑funktionen är inställd på [Servo AF] och AF-metoden är
inställd på [u+Följning].
[ ] AF-punkt satt för
Om du byter från Enpunkts AF, Expandera AF-område ( ) eller
Expandera AF-område: Runt till [u+Följning], startar Servo AF
från den manuellt inställda AF-punkten. Användbart när du startar
Servo AF från angiven AF-punkt innan du byter till [u+Följning].
[AUTO] Automatiskt
Den initiala AF-punkten för Servo AF för [u+Följning] ställs in
automatiskt i enlighet med fotograferingsförhållandena.
300
4
Bildvisning
I det här kapitlet beskrivs bildvisning - visning av stillbilder och
filmer - och menyinställningar på fliken Bildvisning ([x]).
Bilder som tagits med och sparats på en annan enhet
Normal visning eller normalt val på den här kameran kanske inte
fungerar för bilder som hämtats på andra kameror, eller bilder från
den här kameran som har redigeras eller namnändrats på en dator.
301
Flikmenyer: Bildvisning
zzBildvisning 1
s. 318
s. 317
s. 335
s. 353
s. 357
s. 348
s. 339
zzBildvisning 2
s. 346
s. 345
s. 321
s. 331
s. 313
s. 311
zzBildvisning 3
s. 307
s. 309
s. 309
s. 305
s. 206
s. 305
s. 316
[31: RAW-bildbearbetning] visas inte med metoden [A] eller [y].
302
Funktionsindex: Bildvisning och relaterade funktioner
Bildvisning
zz Enbildsvisning
Bildöverföring
B s. 304
zz Visning av fotograferingsinformation
B s. 305
zz Rutnät
B s. 305
zz Pekskärmsvisning
B s. 306
zz Överföra bilder till
en dator/FTP-server
B s. 348
zz Beställa kopior (DPOF) B s. 353
zz Inställningar
för fotobok
B s. 357
zz Visningsinformationsdisplay
B s. 307
zz Indexbild
B s. 310
zz Bildbläddring
(visningshopp)
B s. 311
zz Ställa in bildsökningsvillkor
B s. 313
zz Förstorad bild
B s. 315
zz Bildrotering
B s. 317
zz Skydda
B s. 318
zz Gradering
B s. 321
zz Filmvisning
B s. 325
zz Redigera första och
sista scenen i en film
B s. 327
zz Frame Grab (4K)
B s. 329
zz Bildspel
B s. 331
zz Visa bilder på en TV
B s. 333
zz Radera
B s. 335
Bildredigering
zz RAW-bildbearbetning B s. 339
zz Ändra storlek
på JPEG-bilder
B s. 345
zz Beskära JPEG-bilder
B s. 346
303
x Bildvisning
Enbildsvisning
bilden.
1 Visa
zz Tryck på knappen <x>.
en bild.
2 Välj
zz Om du vill visa nya bilder trycker du
på <Z> och om du vill visa gamla
bilder trycker du på <Y>.
zz Varje gång du trycker på <B>
ändras visningen.
Ingen information
Visning av
grundläggande
information
Visning av fotograferingsinformation
bildvisningen.
3 Avsluta
zz Tryck på knappen <x> för att
avsluta bildvisningen.
304
Bildvisning
Visning av fotograferingsinformation
När skärmen för fotograferingsinformation visas kan du
trycka på knapparna <W> <X> för att ändra den visade
informationen. Du kan också anpassa den visade information
i [x3: Visningsinformationsdisplay] (s. 307).
Ange första bild som ska visas när bildvisningen startar
Du kan ange vilken bild som ska visas
först när du startar bildvisningen.
Bildvisningen återupptas från den sista bilden som visats (förutom när
du precis har avslutat fotografering) när [x3: Visa fr. sist visad]
är inställt på [Aktivera]. Om du vill återuppta bildvisningen från den
senaste tagningen ställer du in [Inaktivera] och startar om kameran.
Rutnät
Vid enbildsvisning kan du visa ett rutnät
över de bilder du visar.
Du kan välja typ av rutnät
i [33: Visa med rutnät].
Funktionen är praktisk om du vill
kontrollera bildens vertikala och
horisontella lutning samt komposition.
Rutnätet visas inte under filmvisning.
305
Bildvisning
Toucha bildvisning
Kameran har en touchskärm som du touchar för att styra bildvisningen.
Touchfunktionerna liknar dem som används med smartphones och
liknande enheter. Tryck först på knappen <x> för att förbereda
touchskärmsvisningen.
Bläddra bland bilder
Visningshopp
Indexbild
Förstorad bild
Du kan också förstora visningen genom att dubbelklicka med ett finger.
306
Anpassa visningsinformationsdisplayen
Du kan ange vilka skärmar och vilken information som ska visas under
bildvisning.
[33: Visningsinformations­
1 Välj
display].
till en bock [X] vid den siffra
2 Lägg
som anger skärmar som ska visas.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja en siffra.
zz Tryck på <0> för att markera
rutan [X].
zz Upprepa dessa steg för att lägga till
en bock [X] vid siffran för varje skärm
som ska visas och välj sedan [OK].
ggDu tar fram den valda informationen
genom att trycka på <B> vid
bildvisning eller genom att trycka
på knapparna <W> <X> när
fotograferingsinformationen visas.
Histogram
Ljushetshistogrammet visar
exponeringsnivåns fördelning och
allmän ljusstyrka. RGB-histogrammet
som visas är till för kontroll av
färgmättnad och gradering. Du kan
växla histogram som ska visas genom
att trycka på <B> när <z> visas
i nedre vänstra hörnet av skärmen
[x3: Visningsinformationsdisplay].
307
Anpassa visningsinformationsdisplayen
zzVisning av [Ljusstyrka]
Histogrammet är ett diagram som visar
fördelningen av bildens ljusstyrka. Längs den
horisontella axeln anges ljusstyrka (mörkare
till vänster och ljusare till höger) och längs
den vertikala axeln anges antalet pixels som
finns på varje nivå för ljusstyrka. Ju fler pixels
det finns åt vänster, desto mörkare är bilden.
Ju fler pixels det finns åt höger, desto ljusare
är bilden. Om det är för många pixels till
vänster förlorar de skuggade områdena sin
detaljrikedom. Om det är för många pixels till
höger förlorar högdagrarna sin detaljrikedom.
Graderingen däremellan återges. Genom
att kontrollera bilden och dess histogram
för ljusstyrka kan du se exponeringsnivåns
tendens och den övergripande graderingen.
zzVisning av [RGB]
Exempelhistogram
Mörk bild
Normal ljusstyrka
Ljus bild
Det här histogrammet är ett diagram som visar fördelningen av varje
primärfärgs nivå för ljusstyrka i bilden (RGB eller röd, grön och blå).
Längs den horisontella axeln anges färgens ljushet (mörkare till
vänster och ljusare till höger) och längs den vertikala axeln anges
antalet pixels som finns på varje färgs nivå för ljusstyrka. Ju fler
pixels det finns åt vänster, desto mörkare och mindre framträdande
är färgen. Ju fler pixels det finns åt höger, desto ljusare och
tätare är färgen. Om det finns för många pixels till vänster saknas
respektive färginformation. Och om det finns för många pixels till
höger blir färgen för mättad utan gradering. Genom att kontrollera
bildens RGB-histogram kan du se färgmättnad och -gradering samt
vitbalansens tendens.
308
Anpassa visningsinformationsdisplayen
Högdagervarning
Om [33: Högdagervarning] har ställts
in på [Möjlig], överexponerad, blinkar
områden med utjämnade högdagrar.
Om du vill ha mer detaljerad kontrast
i blinkande områden där kontrasten ska
vara mera verklighetstrogen, ställer du
in exponeringskompensationen på ett
negativt värde och tar om bilden för att
få ett bättre resultat.
Visa AF-punkt
När [33: Visa AF-punkt] har ställts
in på [Möjlig] blir den AF-punkt röd där
fokus ställts in. Flera AF-punkter kanske
visas när AF-punkterna väljs automatiskt.
309
H Indexbild (Visa flera bilder)
Sök efter bilder snabbt med en indexbild som visar 4, 9, 36 eller
100 bilder på en skärmbild.
på knappen <u>.
1 Tryck
zz Tryck på knappen <u> under
bildvisning.
gg[6u] visas längst ned till höger
på skärmen.
till indexbilden.
2 Växla
zz Vrid ratten <6> motsols.
ggEtt 4-bilders index visas. Den valda
bilden markeras med en orange ram.
zz Om du vrider ratten <6> ytterligare
motsols växlar visningen mellan
9 bilder, 36 bilder och 100 bilder. Om
du vrider ratten medsols roterar den
mellan visning av 100, 36, 9, 4 bilder
och enbildsvisning.
B
B
B
B
en bild.
3 Välj
zz Tryck på pilknapparna <V> för att
flytta den orange ramen och välja
bilden.
zz Tryck på <0> i indexbilden för att
visa den valda bilden som en enbild.
310
e Visningshopp (Hoppa mellan bilder)
Vid enbildsvisning kan du vrida på <6> för att hoppa framåt eller
bakåt bland bilderna med den hoppmetod som du har valt.
1 Välj [x2: Bildhopp med 6].
hoppmetod.
2 Välj
[d] Visa en bild i taget
[e] Hoppa 10 bilder
[r] Hoppa ett angivet antal bilder
[g] Visa bilder efter datum
[h] Visa bilder efter mapp
[i] Visa endast filmer
[j] Visa endast stillbilder
[P] Visa endast skyddade bilder
[k] Visa bilder efter gradering
(s. 321)
ooMed [Hoppa ett angivet antal bilder] kan du vrida ratten <6> för att
välja hur många bilder som du vill hoppa.
ooOm du väljer [Visa bilder efter gradering] vrider du ratten <6> för att
ange gradering. Om du bläddrar bland bilderna med 9 valt, visas alla
graderade bilder.
311
Visningshopp (Hoppa mellan bilder)
med hopp.
3 Bläddra
zz Tryck på knappen <x>.
zz På enbildsvisningen vrider du
på ratten <6>.
ggDu kan bläddra efter inställd metod.
(1)
(2)
(1)
(2)
Hoppmetod
Bildvisningsposition
ooOm du vill söka efter bilder efter fotograferingsdatum väljer du [g: Datum].
ooOm du vill söka efter bilder i en viss mapp väljer du [h: Mapp].
ooOm det finns både filmer och stillbilder på kortet väljer du [i: Filmscener]
eller [j: Stillbilder] för att visa ett av alternativen.
312
t Filtrera bilder för uppspelning
Du kan filtrera bildvisningen efter dina sökkriterier. Om du angett
bildsökningskriterier kan du bara visa de hittade bilderna.
Du kan också skydda, gradera, radera, spela upp ett bildspel och
använda andra funktioner på filtrerade bilder. Med den här funktionen
kan du snabbt utföra en åtgärd på de hittade bilderna i varje sats.
[32: Ange kriterier för
1 Välj
bildsökn.].
in sökkriterier.
2 Ställ
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
välj ett alternativ.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja ett alternativ.
ggEn bock [X] (1) infogas till vänster
om alternativet. (Anges som
sökkriterium.)
zz Om du väljer alternativet och trycker
på <B> raderas bocken [X].
(Sökkriteriet avbryts.)
(1)
Alternativ
9Gradering
dDatum
nMapp
JSkydda
fTyp av fil
Beskrivning
Visar bilder med valt (gradering) kriterium.
Visar bilder tagna det valda fotograferingsdatumet.
Visar bilder i vald mapp.
Visar bilder med valt (skydda) kriterium.
Visar bilder med vald filtyp.
[z Stillbilder], [z (RAW)], [z (RAW, RAW+JPEG)],
[z (RAW+JPEG)], [z (RAW+JPEG, JPEG)],
[z (JPEG)] och [k Filmscener]
313
Filtrera bilder för uppspelning
sökkriterier.
3 Tillämpa
zz Tryck på <0> och läs det visade
meddelandet.
zz Välj [OK].
ggSökkriteriet anges.
de hittade bilderna.
4 Visa
zz Tryck på <3>.
ggEndast de bilder som matchar
inställda kriterier (filtrerats) visas.
ggNär bilderna filtrerats för visning får
skärmen en gul yttre ram (2).
(2)
Rensa sökkriterierna
Visa skärmen i steg 2, tryck sedan på <L> för att radera alla bockar
[X]. Rensa sökkriterierna genom att trycka på <0>.
Om ingen bild matchar sökkriterierna visas [OK] inte på skärmen i steg 2.
ooSökkriterierna kanske raderas om du utför ström-, kort- eller
bildredigerings­åtgärder.
ooTiden för automatisk avstängning kan utökas medan skärmen
[32: Ange kriterier för bildsökn.] visas.
314
u Förstora bilder
Du kan förstora dina tagna bilder.
bilden.
1 Förstora
zz Tryck på knappen <u> under
(1)
bildvisning.
ggDen förstorade bilden visas. Det
förstorade områdets position (1) och
[6u] visas längst ned till höger på
skärmen.
zz Förstora bilder genom att vrida på
ratten <6> medsols.
zz Minska förstoringen genom att vrida
på ratten <6> motsols. Fortsätt att
vrida på ratten för att visa indexbild
(s. 310).
olika delar av bilden.
2 Visa
zz Om du vill visa bilden vertikalt
eller horisontellt trycker du på
pilknapparna <V>.
zz Om du vill avsluta den förstorade
visningen trycker du på
knappen <u>.
315
Förstora bilder
Ställa in inledande förstoringsförhållande och position
Om du väljer [33: Förstoring (ca)]
kan du ställa in inledande
förstoringsförhållande och position
för den förstorade bilden.
zz1x (ingen förstoring)
Bilden förstoras inte. Den förstorade visningen börjar med enbildsvisning.
zz2x, 4x, 8x, 10x (förstora från bildcentrum)
Den förstorade visningen börjar från bildens centrum med vald
förstoring.
zzVerklig storlek (från valt pkt)
Den registrerade bildens pixels visas med cirka 100 %. Den förstorade
visningen börjar från den AF-punkt där fokus ställts in. Om bilden har
tagits med manuell fokus börjar den förstorade visningen från bildens
centrum.
zzSom senaste förstoring (centr)
Förstoringen är densamma som sist du avslutade den förstorade
visningen med knappen <u>. Den förstorade visningen startar
i mitten av bilden.
Vid vissa AF-metodsinställningar utökas den förstorade bilden från mitten
av bilden även om [Verklig storlek (från valt pkt)] har ställts in.
316
b Rotera bilder
Du kan använda den här funktionen till att rotera bilden som visas till
önskad riktning.
1 Välj [31: Rotera bild].
en bild.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska roteras.
bilden.
3 Rotera
zz Varje gång du trycker på <0>
roteras bilden medsols enligt följande:
90° → 270° → 0°.
zz Om du vill rotera en bild till upprepar
du steg 2 och 3.
ooOm du ställer in [51: Autom rotering] på [PåzD] (s. 372) innan du
tar en vertikal bild behöver du inte rotera bilden med den här funktionen.
ooOm den roterade bilden inte visas i roterad riktning vid bildvisning ställer
du in [51: Autom rotering] på [PåzD].
317
K Skydda bilder
Du kan skydda bilder från att raderas oavsiktligt.
Skydda en enstaka bild
1 Välj [31: Skydda bilder].
2 Välj [Välja bilder].
en bild.
3 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska skyddas.
(1)
bilden.
4 Skydda
zz Tryck på <0> för att skydda den
valda bilden. Symbolen <K> (1)
visas längst upp på skärmen.
zz Du stänger av bildskyddet
genom att trycka på <0> igen.
Symbolen <K> försvinner.
zz Om du vill skydda en bild till upprepar
du steg 3 och 4.
318
Skydda bilder
Ange omfång av bilder som ska skyddas
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast skydda alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1 Välj
zz Välj [Markera omfång]
i [31: Skydda bilder].
omfång av bilder.
2 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt)
och tryck på <0>.
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt)
och tryck på <0>.
ggBilderna i omfånget kommer att
skyddas och symbolen <J> visas.
zz Om du vill välja en annan bild att
skydda upprepar du steg 2.
319
Skydda bilder
Skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan skydda alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Om du väljer [Alla bilder i mappen] eller
[Alla bilder på kortet] i [31: Skydda
bilder] skyddas alla bilder i mappen eller
på kortet.
Avbryt valet genom att välja [Ta bort för
alla bilder i mapp] eller [Ta bort för alla
bilder på kort].
Om sökkriterierna ställts in med [32: Ange kriterier för bildsökn.]
(s. 313), ändras visningen till [Alla hittade bilder] och [Lås upp hittade].
Om du väljer [Alla hittade bilder]
skyddas alla bilder som filtrerats
med hjälp av sökkriterierna.
Om du väljer [Lås upp hittade] tas
skyddet bort för alla filtrerade bilder.
Om du formaterar kortet (s. 373) raderas även skyddade bilder.
ooNär en bild är skyddad kan den inte raderas med kamerans raderings­
funktion. Om du vill radera en skyddad bild måste du först stänga av
skyddet.
ooOm du raderar alla bilder (s. 338) blir bara de skyddade bilderna kvar. På
så sätt kan du enkelt radera alla bilder som inte är viktiga på en gång.
320
p Ställa in graderingar
Du kan gradera bilder på en skala från 1–5 (l/m/n/o/p).
Den här funktionen kallas gradering.
Gradera en enskild bild
1 Välj [32: Gradering].
2 Välj [Välja bilder].
den bild som ska graderas.
3 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska graderas.
bilden.
4 Gradera
zz Tryck på <0>. En blå
markeringsram visas, enligt
skärmbilden till vänster.
zz Tryck på knapparna <W> <X> för att
välja ett graderingsmärke och tryck
sedan på <0>.
ggNär du lägger till en gradering för
bilden, ökar siffran bredvid den
inställda graderingen med ett.
zz Om du vill gradera en bild till
upprepar du steg 3 och 4.
321
Ställa in graderingar
Gradering genom att ange omfånget
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast gradera alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1 Välj
zz Välj [Markera omfång]
i [32: Gradering].
omfånget.
2 Specificera
zz Välj den första bilden (startpunkt)
och tryck på <0>.
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt)
och tryck på <0>.
zz En bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista
bilden.
3 Tryck på knappen <M>.
bilden.
4 Gradera
zz Vrid ratten <6> för att välja en
gradering och välj sedan [OK].
ggAlla bilder i omfånget graderas
(samma gradering) direkt.
322
Ställa in graderingar
Gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan gradera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Under [32: Gradering], när du väljer
[Alla bilder i mappen] eller [Alla bilder
på kortet], graderas alla bilder i mappen
eller på kortet.
Vrid ratten <6> för att välja en
gradering och välj sedan [OK].
Om du inte vill gradera bilderna eller
avbryter graderingen, väljer du [OFF].
Om sökkriterierna ställts in med [32: Ange kriterier för bildsökn.]
(s. 313), ändras visningen till [Alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder]
graderas alla hittade bilder som filtrerats
med hjälp av sökkriterierna.
ooVärden vid graderingar visas som [###] om fler än 1 000 bilder har
denna gradering.
ooMed [32: Ange kriterier för bildsökn.] och [32: Bildhopp med 6]
kan du bara visa de bilder som har en viss gradering.
323
k Titta på filmer
Du kan spela upp och titta på filmer på följande tre sätt.
Spela upp på en TV (s. 333)
Om du ansluter kameran till en TV med
en HDMI-kabel kan du visa stillbilderna
och filmerna som finns på kameran
på TV:n. HDMI-kabel HTC-100 (säljs
separat) rekommenderas.
Om du ansluter kameran till en inspelningsbar DVD-spelare med hårddisk via
en gränssnittskabel går det inte att visa eller spara varken filmer eller stillbilder.
Spela upp på kameran (s. 325)
Du kan spela upp filmer på kamerans
skärm. Du kan även redigera bort den
första och sista scenen i en film och visa
stillbilder och filmscener på kortet i ett
automatiskt bildspel.
Visa och redigera film på datorn
Filmfiler som registrerats på kortet kan
importeras till en dator och visas eller
redigeras med förinstallerad eller allmän
programvara.
Om du vill spela upp eller redigera filmer med kommersiellt tillgänglig
programvara, använder du programvara som är kompatibel med det
filformat som filmerna har. Om du vill veta mer om någon kommersiellt
tillgänglig programvara kontaktar du tillverkaren.
324
k Spela upp filmer
bilden.
1 Visa
zz Tryck på knappen <x>.
en film.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den film du vill spela upp.
zz Vid enbildsvisning anger symbolen
<s1> längst upp till vänster
i bilden att det är en film.
zz Vid visning av indexbild anger
perforeringen i bildens vänsterkant att
det är en film som visas. Eftersom
det inte går att spela upp filmer från
indexbilden trycker du på <0>
för att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker du
3 Vid
på <0>.
på <0> för att spela upp filmen.
4 Tryck
ggFilmvisningen startar.
(1)
zz Du kan pausa uppspelningen och
visa panelen för filmvisning genom att
trycka på <0>. Tryck på den igen
för att återuppta uppspelningen.
zz Du kan justera ljudvolymen även
under filmvisning genom att vrida på
ratten <6>.
(1)
Högtalare
325
Spela upp filmer
Panel för filmvisning
Alternativ
7 Uppspelning
8 Slow motion
5 Första bilden
3 Föregående bild
6 Nästa bild
4 Sista bilden
X Redigera
I Frame Grab
mm’ ss”
Volym
Visa bilder och filmer
Tryck på <0> om du vill växla mellan uppspelning
och paus.
Justerar hastigheten på slow motion-funktionen när du
vrider på ratten <5>. Slow motion-hastigheten anges
uppe till höger på skärmen.
Visar den första bildrutan i filmen.
Visar föregående bild varje gång du trycker på <0>.
Om du håller ned <0>, spolas filmen tillbaka.
Visar filmen med en bild i taget varje gång du trycker på
<0>. Om du håller ned <0>, spolas filmen framåt.
Visar den sista bilden i filmen.
Menybilden för redigering visas (s. 327).
Tillgänglig när du spelar upp 4K- eller 4K-timelapse-filmer.
Du kan extrahera aktuell bild och spara den som en
JPEG-stillbild (s. 329).
Bildvisningsposition
Uppspelningstid (minuter:sekunder)
Vrid ratten <6> för att justera volymen på kamerans
högtalare (s. 325).
ooDet går eventuellt inte att spela upp filmer som spelats in med en annan
kamera.
ooOm du ansluter kameran till en TV för att spela upp en film (s. 333)
ställer du in ljudet på TV:n. (Ljudvolymen ändras inte om du vrider på
ratten <6>.)
ooFilmvisningen kan avbrytas om kortets läshastighet är för långsam eller
om filmfilerna innehåller skadade bildrutor.
326
XRedigera första och sista scenen i en film
Du kan redigera första och sista scenen i en film i steg om cirka 1 sekund.
filmvisning.
1 Pausa
ggFilmvisningspanelen visas.
2 Välj [X] på filmvisningspanelen.
vilken del som ska redigeras bort.
3 Ange
zz Välj antingen [U] (Klipp början) eller [V]
(Klipp slutet) och tryck sedan på <0>.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
visa föregående eller nästa bild. Om
du håller ned knappen snabbspolas
bilderna framåt eller bakåt. Vrid på
ratten <5> om du vill visa bildruta
för bildruta.
zz När du har bestämt vilken del som ska
redigeras trycker du på <0>. Den del
som visas med en linje längst ned på
skärmen är den del som blir kvar.
den redigerade
4 Kontrollera
filminspelningen.
zz Välj [7] och tryck på <0>
för att spela upp den redigerade
filminspelningen.
zz Om du vill ändra den redigerade
delen, återgår du till steg 3.
zz Tryck på knappen <M> om du
vill avbryta redigeringen.
327
Redigera första och sista scenen i en film
den redigerade filmen.
5 Spara
zz Välj [W] och tryck sedan på <0>.
zz Menybilden för att spara visas.
zz Om du vill spara den som en ny film
väljer du [Ny fil]. Om du vill spara
och skriva över ursprungsfilen väljer
du [Skriv över] och sedan trycker
du på <0>.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan för
att spara den redigerade filmen och
återgå till filmvisningsskärmen.
ooEftersom redigeringen genomförs i steg om ungefär 1 sekund
(placeringen markeras med [ ] längst ned på skärmen) är det inte
säkert att filmen redigeras på exakt det ställe som du angett.
ooFilmscener som spelats in med en annan kamera kanske inte kan
redigeras med den här kameran.
ooDet går inte att redigera en film när kameran är ansluten till en dator.
328
I Hämta en bild från 4K-filmer eller
4K-timelapse-filmer
Du kan välja separata bilder från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer och
spara dem som 8,3-megapixels (3840 x 2160) JPEG-stillbilder. Den här
funktionen kallas ”Frame Grab (4K-bildhämtning)”.
bilden.
1 Visa
zz Tryck på <3>.
en 4K-film.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja en 4K- eller en 4K-timelapse-film.
zz På skärmen för fotograferings­
information markeras 4K-filmer och
4K-timelapse-filmer med en [H]-ikon.
zz Med indexbilden trycker du på <0>
för att växla till enbildsvisning.
enbildsvisning trycker du
3 Vid
på <0>.
upp och pausa filmen.
4 Spela
ggFilmvisningspanelen visas.
en bild som du vill hämta.
5 Välj
zz Använd filmvisningspanelen för att
välja en bild som ska användas
som stillbild.
zz Mer information om filmvisnings­
panelen finns på sidan 326.
[I].
6 Välj
zz Tryck på <Y> <Z> för att välja [I]
och tryck sedan på <0>.
329
Hämta en bild från 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer
bilden.
7 Spara
zz Välj [OK] för att spara aktuell bild som
JPEG-stillbild.
den bild som ska visas.
8 Välj
zz Kontrollera målmapp och
bildfilsnummer.
zz Välj [Visa ursprungsfilmen] eller
[Visa extraherad stillbild].
ggDen valda bilden visas.
Det går inte att hämta bilder med filmer i Full HD, Full HD-timelapse-filmer
eller med 4K-filmer eller 4K-timelapse-filmer som har tagits med en annan
kamera.
330
Bildspel (Automatisk bildvisning)
Du kan visa bilderna på kortet i ett automatiskt bildspel.
de bilder du vill visa.
1 Välj
zz Om du vill visa alla bilderna på kortet
går du till steg 2.
zz Om du vill ange vilka bilder som ska
visas i bildspelet, filtrerar du bilderna
med [32: Ange kriterier för
bildsökn.] (s. 313).
2 Välj [32: Bildspel].
in önskad visning.
3 Ställ
zz Välj [Inställning] och tryck sedan
på <0>.
zz Ställ in [Tidsintervall], [Repetera]
(repeterad bildvisning) och
[Övergångseffekt] (effekt när
du byter bilder) för stillbilderna.
zz När du är klar med inställningarna
trycker du på <M>.
Tidsintervall
Repetera
Övergångseffekt
331
Bildspel (Automatisk bildvisning)
bildspelet.
4 Starta
zz Välj [Start] och tryck sedan
på <0>.
ggNär [Laddar bild...] visats startar
bildspelet.
bildspelet.
5 Avsluta
zz Du kan avsluta bildspelet och återgå
till menybilden för inställning genom
att trycka på knappen <M>.
ooDu pausar bildspelet genom att trycka på <0>. Under tiden som
bildspelet är pausat visas [G] längst upp till vänster i bilden. Starta
bildspelet på nytt genom att trycka på <0> igen.
ooVid automatisk visning av stillbilder kan du ändra visningsformatet
genom att trycka på <B> (s. 304).
ooDu kan också justera ljudvolymen vid filmvisning genom att vrida
på ratten <6>.
ooVid automatisk bildvisning eller paus kan du trycka på knapparna
<Y> <Z> om du vill visa en annan bild.
ooUnder automatisk visning fungerar inte funktionen för automatisk avstängning.
ooTidsintervallet kan variera beroende på bilderna.
332
Visa bilder på en TV
Om du ansluter kameran till en TV med en HDMI-kabel kan du visa
stillbilderna och filmerna som finns på kameran på TV:n. HDMI-kabel
HTC-100 (säljs separat) rekommenderas.
Om bilden inte visas på TV-skärmen kontrollerar du att [53: Videosystem]
är rätt inställt på [För NTSC] eller [För PAL] (beroende på TV:ns
videosystem).
HDMI-kabeln till kameran.
1 Anslut
zz Vänd kontaktens logotyp <dHDMI
MINI> mot kamerans framsida och
sätt i den i kontakten <D>.
HDMI-kabeln till TV:n.
2 Anslut
zz Anslut HDMI-kabeln till HDMI
IN‑porten på TV:n.
TV:n och ställ in rätt TV3 Starta
ingång för den kontakt kabeln är
ansluten till.
4 Ställ kamerans strömbrytare på <1>.
på knappen <x>.
5 Tryck
ggBilden visas på TV-skärmen.
(Ingenting visas på kamerans skärm.)
zz Bilderna visas automatiskt med
optimal upplösning som motsvarar
den anslutna TV:n.
333
Visa bilder på en TV
ooJustera filmens ljudnivå på TV:n. Det går inte att justera ljudvolymen via
kameran.
ooStäng av kameran och TV:n innan du ansluter eller kopplar bort kabeln
mellan kameran och TV:n.
ooPå vissa TV-apparater kan det hända att delar av bilden inte visas.
ooAnslut inte någon annan enhets utgång till kontakten <D>
på kameran. Det kan orsaka funktionsfel.
ooVissa TV-apparater kan inte visa bilderna på grund av saknad kompatibilitet.
ooDet kan ta en stund innan bilderna visas. Om du vill undvika fördröjning
ställer du in [53: HDMI-upplösning] på [1080p] (s. 395).
ooPekskärmsfunktionerna kan inte användas när kameran är ansluten
till en TV.
334
L Radera bilder
Du kan antingen välja och radera onödiga bilder en i taget eller radera
dem i grupp. Skyddade bilder (s. 318) raderas inte.
När du har raderat en bild kan du inte återställa den. Kontrollera att du
inte behöver bilden mer innan du raderar den. Om du vill undvika att
radera viktiga bilder av misstag skyddar du dem.
Radera en enbild
den bild som ska raderas.
1 Välj
zz Tryck på knappen <x>.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som ska raderas.
2 Tryck på knappen <L>.
3 Radera bilden.
JPEG- eller RAW-bilder eller filmer
zz Välj [Radera] och tryck sedan på <0>.
RAW+JPEG-bilder
zz Välj alternativ och tryck sedan på <0>.
335
Radera bilder
Bockmarkera [X] bilder som ska raderas samtidigt
Genom att bockmarkera de bilder som ska raderas, kan du radera alla
bilder samtidigt.
1 Välj [31: Radera bilder].
2 Välj [Välj och radera bilder].
en bild.
3 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> och
välj den bild som ska raderas. Tryck
sedan på <0>.
ggEn bockmarkering, [X], visas uppe
till vänster på skärmen.
zz Om du vill välja en annan bild att
radera upprepar du steg 3.
bilderna.
4 Radera
zz Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
ggDe valda bilderna raderas direkt.
336
Radera bilder
Ange omfång av bilder som ska raderas
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange den första och sista
bilden i ett omfång för att genast radera alla angivna bilder.
[Markera omfång].
1 Välj
zz Välj [Markera omfång]
i [31: Radera bilder].
omfång av bilder.
2 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt)
och tryck på <0>.
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt)
och tryck på <0>.
ggEn bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista
bilden.
3 Tryck på knappen <M>.
bilderna.
4 Radera
zz Välj [OK].
ggBilderna i det valda omfånget raderas.
337
Radera bilder
Radera alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan radera alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång.
Om du ställer in [31: Radera bilder]
på [Alla bilder i mappen] eller [Alla
bilder på kortet] raderas alla bilder
i mappen eller på kortet.
Om sökkriterierna ställts in med [32: Ange kriterier för bildsökn.]
(s. 313), ändras visningen till [Alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder]
raderas alla bilder som filtrerats
med hjälp av sökkriterierna.
Om du vill radera alla bilder, inklusive skyddade bilder, formaterar du kortet
(s. 373).
338
R Bearbeta RAW-bilder med kameranN
Du kan bearbeta 1- eller F-bilder med kameran och spara dem
som JPEG-bilder. Själva RAW-bilden ändras inte, så du kan bearbeta
den efter olika förhållanden och skapa flera JPEG-bilder utifrån den.
Du kan också använda Digital Photo Professional (EOS-programvara)
till att bearbeta RAW-bilder.
1 Välj [31: RAW-bildbearbetning].
ett alternativ och välj sedan bilder.
2 Välj
zz Du kan välja flera bilder som ska
bearbetas samtidigt.
[Välja bilder]
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att välja de bilder som ska bearbetas.
Tryck sedan på <0>.
ggEn bockmarkering, [X], visas uppe
till vänster på skärmen.
zz Tryck på knappen <M>.
[Markera omfång]
zz Välj den första bilden (startpunkt) och
tryck på <0>.
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt)
och tryck på <0>.
ggEn bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista
bilden.
zz Tryck på knappen <M>.
339
Bearbeta RAW-bilder med kameran
in önskade
3 Ställ
bearbetningsalternativ.
[Använd fotoinställningen]
zz Bilderna bearbetas med de
bildinställningar som fanns vid
fotograferingstillfället.
[Egen RAW-inställning]
zz Tryck på knapparna <W> <X> <Y>
<Z> för att välja ett alternativ.
zz Ändra inställning med ratten <6>
eller <5>.
zz Tryck på <0> så visas skärmen
för inställningar.
zz Tryck på <L> om du vill
återgå till bildinställningarna vid
fotograferingstillfället.
Jämförelseskärm
zz Du kan växla mellan skärmarna [Efter
ändring] och [Fotoinställningar]
genom att trycka på <B> och vrida
på ratten <5>.
zz Alternativ i orange på skärmen
[Efter ändring] har ändrats efter
fotograferingstillfället.
zz Tryck på knappen <M>.
bilden.
4 Spara
zz När du använder [Egen RAW-
inställning] väljer du [W] (Spara).
zz Läs meddelandet och välj [OK].
zz Om du vill bearbeta fler bilder väljer
du [Ja] och upprepar steg 2–4.
340
Bearbeta RAW-bilder med kameran
den bild som ska visas.
5 Välj
zz Välj [Ursprungsbild] eller
[Bearbetad bild].
ggDen valda bilden visas.
Förstorad bild
Du kan förstora bilder som visas för [Egen RAW-inställning] genom
att trycka på <u>. Förstoringen varierar beroende på inställningen
för [Bildkvalitet]. Om du vill visa den förstorade bilden vertikalt eller
horisontellt använder du pilknapparna <V>.
Om du vill avbryta den förstorade bilden trycker du på knappen <u> igen.
Bilder med inställning för sidförhållande
Bildområdet inom sidförhållandelinjerna bearbetas för bilder som
tagits med [z1: zUtsnitt/sidförhållande] (s. 80) inställt på [1:1
(sidförhållande)], [4:3 (sidförhållande)] eller [16:9 (sidförhållande)].
JPEG-bilder som skapas utifrån RAW-bilder sparas med det inställda
sidförhållandet.
Dual Pixel RAW-bilder
Även om du också kan använda kameran för att bearbeta RAW-bilder
som tagits med [z1: Dual Pixel RAW] inställt på [På] (s. 78), kan
kameran inte utnyttja Dual Pixel-data vid bearbetningen.
När du bearbetar multiexponerade 1-bilder eller F-bilder kan vissa
inställningar inte ändras.
341
Bearbeta RAW-bilder med kameran
Alternativ för RAW-bildbearbetning
zz[
] Justering av ljusstyrka
zz[
] Vitbalans (s. 97)
zz[
] Bildstil (s. 88)
Du kan justera ljusstyrkan upp till ±1 steg i 1/3 steg.
Du kan välja vitbalans. Om du väljer [Q] kan du välja [Auto:
Bevara känslan] eller [Auto: Vitprioritet]. Om du väljer [P]
kan du ställa in färgtemperaturen.
Du kan välja bildstil. Du kan justera skärpa, kontrast och andra
parametrar.
zz[
] Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) (s. 104)
zz[
] Brusreducering för höga ISO (s. 105)
Du kan ställa in Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering).
Här kan du ställa in brusreduceringen för höga ISO-tal. Om det är
svårt att se effekten förstorar du bilden (s. 341).
zz[73] Bildkvalitet (s. 75)
Du kan ställa in bildkvaliteten när du skapar en JPEG-bild. Endast
73/83/b är tillgängliga för RAW-bilder som tagits vid fotografering
med utsnitt eller med EF-S-objektiv.
342
Bearbeta RAW-bilder med kameran
zz[
] Färgrymd (s. 117)
zz[
] Korrigering för objektivaberration
Du kan välja antingen sRGB eller Adobe RGB. Eftersom kamerans
skärm inte är kompatibel med Adobe RGB kommer bilden inte att se
så annorlunda ut oavsett vilken färgrymd som används.
[
] Korrigering av periferibelysning (s. 111)
Ett fenomen som innebär att bildhörnen blir mörkare till följd av
objektivets egenskaper kan korrigeras. Om [På] har valts kommer
den korrigerade bilden att visas. Om det är svårt att se effekten
förstorar du bilden (s. 341) och kontrollerar de fyra hörnen. Den
korrigering av periferibelysningen som tillämpas med kameran är
mindre tydlig än den som tillämpas med Digital Photo Professional
(EOS-programvara) med maximalt korrigeringsvärde. Om
effekten av korrigeringen inte är tydlig, använder du Digital Photo
Professional för att tillämpa korrigering av periferibelysningen.
[
] Distorsionskorrigering (s. 111)
Bildförvrängning till följd av objektivets egenskaper kan korrigeras.
Om [På] har valts kommer den korrigerade bilden att visas. Bildens
periferi kommer att beskäras i den korrigerade bilden.
Eftersom bildupplösningen kan se något lägre ut kan du om det
behövs justera skärpan med parametern [Skärpa] under Bildstil.
[ ] Digital objektivoptimering (s. 112)
Korrigera objektivaberration, diffraktion och förlorad skärpa från
lågpassfiltret genom att lägga på andra optiska effekter. Förstora
bilderna (s. 341) för att kontrollera effekterna av att ställa in det
här alternativet på [På]. Utan förstoring visas inte effekten av digital
objektivoptimering. Om du väljer [På] korrigeras både kromatisk
aberration och diffraktion, även om dessa alternativ inte visas.
343
Bearbeta RAW-bilder med kameran
[
] Kromatisk aberrationsjustering (s. 113)
Kromatisk aberration (färgkanter längs motivets ytterlinjer) till
följd av objektivets egenskaper kan korrigeras. Om [På] har valts
kommer den korrigerade bilden att visas. Om det är svårt att se
effekten förstorar du bilden (s. 341).
[
] Diffraktionskorrigering (s. 113)
Diffraktion från bländaröppningen som försämrar bildskärpan kan
korrigeras. Om [På] har valts kommer den korrigerade bilden att
visas. Om det är svårt att se effekten förstorar du bilden (s. 341).
ooOm du bearbetar RAW-bilder i kameran får du inte samma resultat
som om du bearbetar RAW-bilder med Digital Photo Professional
(EOS‑programvara).
ooOm du väljer [Justera ljusstyrka] kanske brus, ränder m.m. intensifieras
som ett resultat av justeringen.
ooNär [Digital objektivoptim.] har ställts in kan bruset intensifieras
tillsammans med effekten av korrigeringen. Bildkanterna kan också
framhävas. Korrigera bildstilens skärpa eller ställ in [Digital objektivoptim.]
på [Av] efter behov.
ooObjektivets korrigeringsdata för objektivaberrationer finns registrerade
(lagrade) i kameran.
ooEffekten av korrigering för objektivaberration varierar beroende på vilket
objektiv som används och fotograferingsförhållandena. Dessutom kan
effekten bli svår att urskilja beroende på vilket objektiv som används,
fotograferingsförhållanden m.m.
ooMer information om korrigeringsdata som används med Digital
objektivoptimering finns på sidan 112.
344
S Ändra storlek på JPEG-bilder
Du kan ändra storlek på en JPEG-bild så att pixelantalet blir mindre och
spara den som en ny bild. Det går bara att ändra storlek på JPEG- 3-, 4och a-bilder. Det går inte att ändra storlek på JPEG- b- och RAW-bilder.
1 Välj [32: Ändra storlek].
en bild.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att välja den bild som du vill ändra
storlek på.
önskad bildstorlek.
3 Välj
zz Tryck på <0> så visas
(1)
bildstorlekarna.
zz Välj önskad bildstorlek (1) och tryck
sedan på <0>.
zz Storleksändring till b är endast
tillgänglig för JPEG-bilder som tagits
vid fotografering med utsnitt eller med
EF-S-objektiv.
bilden.
4 Spara
zz Välj [OK] för att spara bilden med den
nya storleken.
zz Kontrollera målmapp och
bildfilsnummer och välj sedan [OK].
zz Om du vill ändra storlek på en annan
bild upprepar du steg 2 till 4.
Mer information om bildstorlekar på bilder i annan storlek finns på sidan 616.
345
N Beskära JPEG-bilder
Du kan beskära en tagen JPEG-bild och spara den som en ny bild.
Det går bara att beskära en bild med JPEG-bilder. Bilder som tagits
i RAW kan inte beskäras.
1 Välj [x2: Beskärning].
en bild.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild som du vill beskära.
in beskärningsramen
3 Ställ
zz Visa beskärningsramen genom att
trycka på <0>.
zz Bildytan inom beskärningsramen
beskärs.
zzÄndra beskärningsramens storlek
Vrid på ratten <6> och ändra beskärningsramens storlek. Ju mindre
beskärningsramen är, desto mer förstoras den beskurna bilden.
zzÄndra sidförhållande och orientering
Vrid på ratten <5> och välj <e>. Tryck på <0> för att ändra
beskärningsramens sidförhållande. Du kan välja sidförhållande enligt
följande: [3:2], [16:9], [4:3], [1:1], [2:3], [9:16] eller [3:4].
346
Beskära JPEG-bilder
zzFlytta beskärningsramen
Om du vill flytta ramen vertikalt eller horisontellt trycker du på
pilknapparna <V>. Flytta beskärningsramen tills den täcker det
önskade bildområdet.
zzKorrigera lutning
Du kan korrigera bildens lutning med ±10°. Vrid på ratten <5>
för att välja <c> och tryck sedan på <0>. När du kontrollerar
lutningen i rutnätet vrider du ratten <5> (i steg om 0,1°) eller
trycker på vänster eller höger kant (i steg om 0,5°) i skärmens övre
vänstra del för att korrigera lutningen. När du korrigerat lutningen
trycker du på <0>.
bildområdet som ska
4 Kontrollera
beskäras.
zz Vrid på ratten <5> och välj <b>.
ggBildområdet som ska beskäras visas.
bilden.
5 Spara
zz Vrid på ratten <5> och välj <W>.
zz Välj [OK] för att spara den beskurna
bilden.
zz Kontrollera målmapp och
bildfilsnummer och välj sedan [OK].
zz Om du vill beskära en annan bild
upprepar du steg 2 till 5.
ooPositionen och storleken på beskärningsramen kan ändras beroende
på inställd vinkel för lutningskorrigering.
ooNär en beskuren bild har sparats kan den inte beskäras igen eller
storleksändras.
ooInformation om Visa AF-punkt (s. 309) och Data för dammborttagning
(s. 121) tillämpas inte på de beskurna bilderna.
347
d Överföra bilder till en dator/FTP-server
Du kan ansluta kameran till en dator och använda kameran till att
överföra bilder från kortet till datorn. Du kan också ansluta kameran
till en trådlös filsändare (säljs separat) och överföra bilder till en
FTP‑server. Den här funktionen kallas direkt bildöverföring.
Direkt bildöverföring utförs från kameran när du tittar på kamerans
skärm.
I detta avsnitt beskrivs hur du överför bilder genom att ansluta kameran
till en dator via en gränssnittskabel. Mer information om bildöverföring
till FTP-servrar finns i användarhandboken till den trådlösa filsändaren.
Bilder överförda till en dator sparas i mappar efter fotograferingsdatum
i mappen [Bilder] eller [Mina bilder].
Innan du ansluter kameran till en dator bör du installera EOS Utility
(EOS-programvara) på datorn (s. 572).
Förberedelser för bildöverföring
1 Ställ kamerans strömbrytare på <2>.
kameran till datorn.
2 Anslut
zz Använd den gränssnittskabel som
medföljer kameran.
zz När du ansluter kabeln till kameran
använder du kabelskyddet (s. 37) och
sätter in kontakten i digitalkontakten.
zz Anslut den andra änden av kabeln till
datorns USB-terminal (Typ-C).
Som gränssnittskabel använder du antingen medföljande kabel eller en
kabel från Canon.
348
Överföra bilder till en dator/FTP-server
strömbrytaren i läget <1>.
3 Ställ
zz Om ett meddelande visas på datorn
om att du ska välja ett program,
välj [EOS Utility].
ggSkärmen EOS Utility visas på datorn.
Efter att skärmen EOS Utility visats ska du inte använda EOS Utility.
[Direktöverföring] i steg 6 på sidan 351 visas bara om huvudskärmen
för EOS Utility visas, vilket förhindrar bildöverföring till datorn.
ooInformation om vad du gör om skärmen EOS Utility inte visas finns
i EOS Utility användarhandbok.
ooStäng av kameran innan du kopplar bort kabeln och håll kabeln med
kontakten när du kopplar bort den.
Överföra RAW+JPEG-bilder
För RAW+JPEG-bilder kan du ange
vilken bild som ska överföras.
Välj [RAW+JPEG överför.] i steg 2 på
nästa sida och ange sedan vilken typ av
bild som ska överföras.
349
Överföra bilder till en dator/FTP-server
Välja bilder för överföring
zzVälja bilder
1 Välj [x1: Bildöverföring].
2 Välj [Välj/överför bild].
en överföringsmetod.
3 Välj
zz Välj [Direktöverföring] för
bildöverföring till en dator.
4 Välj [Välj bild].
de bilder som ska överföras.
5 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att välja de bilder som ska överföras.
Tryck sedan på <0>.
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
lägg till en [X] uppe till vänster på
skärmen. Tryck sedan på <0>.
zz Upprepa steg 5 om du vill välja andra
bilder för överföring.
zz När du har valt bilder trycker du
på <M>.
350
Överföra bilder till en dator/FTP-server
bilden.
6 Överför
zz Bekräfta att skärmen EOS Utility
visas på datorn.
zz Välj [Direktöverföring] och tryck
sedan på <0>.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan för
att överföra bilderna till datorn.
zz Du kan också överföra bilder som
valts med [Flera] på det här sättet.
ooNär [Välj bild] har valts kan du kontrollera status för bildöverföringen
högst upp till vänster på skärmen: Ingen markering: Inte vald. X: Vald
för överföring. l: Överföringen utfördes inte. k: Överföringen utförd.
ooDu kan också följa instruktionerna för [RAW+JPEG överför.] (s. 349)
och steg 1–5 på föregående sida när kameran inte är ansluten till någon
dator.
zzVälja flera bilder
zz Markera omfång
Under [Flera] väljer du [Markera
omfång]. Om du bockmarkerar
första och sista bilden i omfånget [X]
kommer ett exemplar av varje bild att
skickas.
351
Överföra bilder till en dator/FTP-server
I en mapp
Om du väljer [Mappbilder ej överförda] markeras alla bilder
i mappen som inte skickats.
Om du väljer [Mappbilder överföringsfel] markeras alla bilder
i mappen som inte kunde överföras.
Om du väljer [Radera mappöverför.historik] raderas
överföringshistoriken för bilderna i mappen. När du raderat
överföringshistoriken kan du välja [Mappbilder ej överförda]
och överföra alla bilder i mappen igen.
På ett kort
En beskrivning av [Kortbilder ej överförda], [Kortbilder
överföringsfel] och [Radera kortöverför.historik] finns
i ”o I en mapp”.
oo[Direktöverföring] visas bara om huvudskärmen för EOS Utility visas
på datorn.
ooVissa menyalternativ är inte tillgängliga vid bildöverföring.
ooDu kan också överföra filmer.
ooDet går också att fotografera under bildöverföringen.
ooMer information om [Överför med bildtext] under [x1: Bildöverföring]
finns i användarhandboken till Trådlös filsändare WFT-E7 (ver. 2) (sälj
separat).
352
W Digital Print Order Format (DPOF)
Med DPOF (Digital Print Order Format) kan du skriva ut bilder som finns
på kortet. Du väljer själv vilka bilder, antal kopior och så vidare. Du kan
skriva ut flera bilder i grupp eller beställa kopior från en fotobutik.
Du kan göra utskriftsinställningar som utskriftstyp, inkopiering av datum
och filnummer osv. Utskriftsinställningarna tillämpas på alla bilder som
du beställer kopior av. (De kan inte ställas in individuellt för varje bild.)
Ställa in utskriftsalternativ
1 Välj [31: Beställa kopior].
2 Välj [Inställ.].
in önskade värden för alternativet.
3 Ställ
zz Ställ in [Utskriftstyp], [Datum]
och [Filnummer].
Utskriftstyp
K Standard
L Index
En bild skrivs ut på ett ark.
K
En bild skrivs ut på ett ark och en indexbild
skrivs ut.
L
Datum
Filnummer
Båda
På
Av
På
Av
Flera miniatyrbilder skrivs ut på ett ark.
Med inställningen [På] kopieras
fotograferingsdatumet in på den tagna bilden.
Med inställningen [På] kopieras filnumret in.
353
Digital Print Order Format (DPOF)
inställningsskärmen.
4 Stäng
zz Tryck på knappen <M>.
zz Välj därefter [Välj bild] eller [Flera]
för att ange de bilder som ska
skrivas ut.
ooRAW-bilder eller filmer kan inte anges för utskrift.
ooOm du skriver ut en bild med stor bildstorlek med inställningen
[Indexbild] eller [Båda] (s. 353) kommer indexutskriften kanske inte att
skrivas ut med vissa skrivare. Om det händer ändrar du storlek på bilden
(s. 345) och skriver sedan ut indexutskriften.
ooÄven om alternativen [Datum] och [Filnummer] är inställda på [På]
kan det hända att datumet och filnumret inte kopieras in. Det beror
på utskriftstyp och skrivare.
ooOm du valt att skriva ut [Indexbild] kan inte både [Datum] och
[Filnummer] ställas in på [På].
ooNär du skriver ut med DPOF använder du det kort som du använde för
att ställa in specifikationerna för att beställa kopior. Det går inte att skriva
ut med den angivna kopiebeställningen om du hämtar bilder från kortet
för utskrift.
ooDet är inte säkert att alla DPOF-kompatibla skrivare eller fotobutiker
kan skriva ut bilderna enligt din beställning. Titta i skrivarens
användarhandbok innan du skriver ut eller fråga personalen
i fotobutiken vilken typ av beställningar för utskrift de hanterar.
ooAnvänd inte kameran till att konfigurera skrivarinställningar för bilder
med DPOF-inställningar som ställts in på någon annan kamera. Det kan
hända att kopiebeställningen oavsiktligt skrivs över. Det kan även hända
att det inte går att göra en kopiebeställning beroende på bildtyp.
Du kan skicka bilder från kameran via Wi-Fi till en PictBridge-kompatibel
skrivare (trådlöst LAN) och skriva ut bilderna (direktutskrift) (s. 469).
354
Digital Print Order Format (DPOF)
Ange bilder för utskrift
zzVälja bilder
Välj och ange bilderna en och en.
Spara kopiebeställningen på kortet
genom att trycka på <M>.
(1)
(2)
Standard/Båda
Tryck på <0> för att skriva ut en
kopia av den visade bilden. Genom att
trycka på <W> <X> kan du ställa in
hur många kopior som ska skrivas ut,
upp till 99.
(1)
(2)
(3) (4)
Antal
Totalt antal valda bilder
Indexbild
Tryck på <0> om du vill markera rutan
[X]. Bilden tas med i indexutskriften.
(3)
(4)
Bockmarkering
Symbol för indexbild
zzVälja flera bilder
Markera omfång
Under [Flera] väljer du [Markera
omfång]. Om du bockmarkerar [X]
första och sista bilden i omfånget
kommer ett exemplar av varje bild att
skrivas ut.
355
Digital Print Order Format (DPOF)
Alla bilder i en mapp
Välj [Markera alla i mappen] och välj mappen. En kopiebeställning
för en kopia av alla bilder i mappen anges.
Om du väljer [Ta bort för alla i mappen] och väljer mappen
kommer utskriftsbeställningen för alla bilder i mappen att avbrytas.
Alla bilder på ett kort
Om du väljer [Markera alla på kortet] skrivs en kopia ut
av samtliga bilder på kortet.
Om du väljer [Ta bort för alla på kortet] raderas
utskriftsbeställningen för samtliga bilder på kortet.
Om sökkriterierna ställts in med [32: Ange kriterier för bildsökn.]
(s. 313) och du väljer [Flera], ändras visningen till [Markera alla
hittade bilder] och [Ta bort för alla hittade bilder].
Alla hittade bilder
Om du väljer [Markera alla hittade bilder] beställs ett exemplar
för utskrift av alla bilder som filtrerats av sökkriterierna.
Om du väljer [Ta bort för alla hittade bilder] tas
utskriftsbeställningen bort för alla filtrerade bilder.
ooRAW-bilder eller filmer kan inte anges för utskrift. Observera att RAWbilder eller filmer inte kommer att skrivas ut, även om du anger alla bilder
med [Flera].
ooOm du använder en PictBridge-kompatibel skrivare ska du inte beställa
mer än 400 bilder per beställning. Om du anger ett större antal är det
inte säkert att alla bilder skrivs ut.
356
p Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok
Du kan ange upp till 998 bilder för fotoboksutskrift. När du importerar
bilder till datorn med EOS Utility (EOS-programvara) kopieras de
angivna bilderna för fotoboken till en särskild mapp. Det här kan vara
till hjälp när du vill beställa fotoböcker online.
Ange en bild i taget
1 Välj [31: Inst. för Fotobok].
2 Välj [Välja bilder].
den bild du vill ha med
3 Välj
i fotoboken.
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för att
välja den bild du vill använda. Tryck
sedan på <0>.
zz Upprepa steg 3 om du vill välja andra
bilder för en fotobok.
357
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok
Ange bildurval för en fotobok
När du tittar på bilderna i indexbilden kan du ange urvalet (den första
och sista bilden) för bilderna som ska anges för fotoboken.
[Flera].
1 Välj
zz Under [31: Inst. för Fotobok] väljer
du [Flera].
2 Välj [Markera omfång].
omfång av bilder.
3 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt)
och tryck på <0>.
zz Välj sedan den sista bilden (slutpunkt)
och tryck på <0>.
ggEn bock [X] visas vid alla bilder
i omfånget mellan första och sista
bilden.
358
Ange vilka bilder som ska ingå i en fotobok
Välja alla bilder i en mapp eller på ett kort
Du kan välja alla bilder i en mapp eller på ett kort på en gång för en fotobok.
Under [x1: Inst. för Fotobok] kan
du ställa in [Flera] på [Alla bilder i
mappen] eller [Alla bilder på kortet]
för att välja alla bilder i mappen eller på
kortet för en fotobok.
Om du vill avbryta inställningen väljer du
[Ta bort för alla i mappen] eller [Ta bort
för alla på kortet].
Om sökkriterierna ställts in med [32: Ange kriterier för bildsökn.]
(s. 313) och du väljer [Flera], ändras visningen till [Alla hittade
bilder] och [Ta bort för alla hittade bilder].
Om du väljer [Alla hittade bilder]
markeras alla bilder för fotoboken vilka
filtrerats med hjälp av sökkriterierna.
Om du väljer [Ta bort för alla hittade
bilder] tas fotoboksbeställningen bort för
alla filtrerade bilder.
ooRAW-bilder eller filmer kan inte anges för fotoboken. Observera att RAWbilder eller filmer inte kommer att anges för fotoboken, även om du anger
alla bilder med [Flera].
ooAnvänd inte kameran till att konfigurera fotoboksinställningar för bilder
med fotoboksinställningar som ställts in på någon annan kamera. Alla
fotoboksinställningar kan skrivas över av misstag.
359
360
5
Inställningar
Det här kapitlet beskriver menyinställningarna på fliken
inställningar ([5]).
zz Ikonen M till höger om en sidorubrik anger att funktionen
endast är tillgänglig i lägena [t], [d], [s], [f], [a]
eller [BULB].
361
Flikmenyer: Inställning
zzInställningar 1
s. 365
s. 367
s. 370
s. 372
s. 373
zzInställningar 2
s. 376
s. 377
s. 378
s. 379
s. 380
s. 383
zzInställningar 3
s. 384
s. 385
s. 386
s. 387
s. 391
s. 395
s. 396
362
Flikmenyer: Inställning
zzInställningar 4
s. 397
s. 402
s. 402
s. 403
s. 406
zzInställningar 5
s. 407
s. 411
zzInställningar 6
s. 416
s. 417
s. 419
s. 420
s. 422
s. 422
s. 422 (visas inte
i filmläge)
363
Flikmenyer: Inställning
När du spelar in filmer visas följande skärm för [54].
s. 397
s. 402
s. 403
s. 404
s. 406
När du spelar in filmer i lägena [A] och [y] visas följande
skärm för [56].
s. 416
s. 422
364
Skapa och välja en mapp
Du kan fritt skapa och välja en mapp där de tagna bilderna ska sparas.
Skapa en mapp
1 Välj [51: Välj mapp].
2 Välj [Skapa mapp].
3 Välj [OK].
365
Skapa och välja en mapp
Välja en mapp
(1)
(2)
zz Välj en mapp på menybilden för val
av mapp.
zz Tagna bilder lagras i den valda mappen.
(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
Antal bilder i en mapp
Lägsta filnummer
Mappnamn
Högsta filnummer
(4)
Mappar
En mapp kan innehålla upp till 9999 bilder (filnummer 0001–9999). När
en mapp blir full skapas automatiskt en ny mapp med löpande numrering.
Dessutom skapas en ny mapp automatiskt om manuell återställning
(s. 369) utförs. Mappar från 100 till 999 kan skapas.
Skapa mappar med en dator
Öppna minneskortet på skärmen och skapa en ny mapp med namnet
”DCIM”. Öppna mappen DCIM och skapa så många mappar som du
behöver för att spara och sortera dina bilder. Mappnamnet måste följa
formatet ”100ABC_D”. De tre första siffrorna är alltid mappnumret från
100 till 999. De fem sista tecknen kan innehålla stora och små bokstäver
(A–Z), siffror och understreck ”_”. Mellanslag kan inte användas. Observera
också att två mappnamn inte kan bestå av samma tresiffriga mappnummer
(till exempel ”100ABC_D” och ”100W_XYZ”). Detta gäller även om övriga
fem tecken skiljer sig åt.
366
Filnumreringsmetod
De tagna bilderna sparas i en mapp som
har tilldelats ett filnummer från 0001
till 9999. Du kan välja hur bildfilerna
numreras.
(Exempel) BE3B0001.JPG
Filnummer
1 Välj [51: Filnumrering].
objektet.
2 Välj
zz Välj [Numrering].
zz Välj [Kontinuerlig] eller [Auto återst].
zz Om du vill återställa filnumreringen
väljer du [Man. återst] (s. 369).
zz Välj [OK] för att skapa en ny mapp
och sedan börjar filnumren med 0001.
Om ett filnummer i mapp 999 uppnår 9999 går det inte att ta fler bilder, trots
att det finns utrymme på kortet. Ett meddelande visas på skärmen som
talar om att du måste byta kort. Byt till ett nytt kort.
367
Filnumreringsmetod
Kontinuerlig
Om du vill fortsätta filnumreringssekvensen också när
minneskortet bytts ut eller en ny mapp skapats.
Också efter att du bytt ut minneskortet eller skapat en ny mapp
fortsätter filnumreringen i följd upp till 9999. Det är praktiskt när du
vill spara bilder med tal mellan 0001 och 9999 på flera kort eller i flera
mappar i en mapp på datorn.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de
nya bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om
du vill ha kontinuerlig filnumrering rekommenderas du att använda ett
nyformaterat kort varje gång.
Filnumrering efter byte av kort
Kort 1
Filnumrering efter att en mapp skapats
Kort 2
Kort 1
100
0051
0052
(1)
(1)
368
Nästa filnummer i samma följd
101
0051
0052
Filnumreringsmetod
Automatisk återställning
När du vill starta om filnumreringen från 0001 varje gång
minneskortet byts ut eller en ny mapp skapas.
När du byter kort eller skapar en mapp börjar filnumreringen om på
0001 för nya bilder. Det är praktiskt om du vill sortera bilderna efter kort
eller mappar.
Om det nya minneskortet eller den aktuella mappen redan innehåller
tidigare registrerade bilder kan det hända att filnumreringen för de nya
bilderna fortsätter enligt de befintliga bildernas numrering. Om du vill
spara bilder med en filnumrering som börjar på 0001 ska du använda
ett nyformaterat minneskort varje gång.
Filnumrering efter byte av kort
Kort 1
Filnumrering efter att en mapp skapats
Kort 2
Kort 1
100
0051
0001
101
0051
0001
(1)
(1)
Filnumreringen återställs
Manuell återställning
När du vill återställa filnumreringen till 0001 eller börja från
filnummer 0001 i en ny mapp.
När du återställer filnumreringen manuellt skapas en ny mapp automatiskt
och filnumreringen för bilder som sparas i mappen börjar på 0001.
Det är användbart om du till exempel vill använda olika mappar för
bilder tagna i går och bilder tagna i dag.
369
Byta namn på filer
Filnamnet har fyra alfanumeriska tecken,
åtföljda av ett fyrsiffrigt nummer (s. 367) (Exempel) BE3B0001.JPG
och filtillägg. Du kan ändra de första fyra
tecknen.
Registrera/ändra filnamn
1 Välj [51: Filnamn].
[Ändra användarinställning*].
2 Välj
zz [Användarinst1]
Du kan registrera fyra valfria tecken.
zz [Användarinst2]
Du kan registrera tre valfria tecken.
Det fjärde tecknet för bildkvaliteten
(s. 371) tilldelas automatiskt.
tecknen och siffrorna för ditt
3 Ange
valda filnamn.
zz Ange knappen [ ] eller <L> för att
ta bort onödiga tecken.
370
Byta namn på filer
zz Välj ett tecken med hjälp av ratten
<5> eller pilknapparna <V> och
infoga tecknet genom att trycka
på <0>.
] kan du ändra
zz Genom att välja [
indatametod.
inställningsskärmen.
4 Stäng
zz Tryck på knappen <M> och tryck
5
sedan på [OK].
Välj det registrerade filnamnet.
zz Välj [Filnamn].
zz Välj det registrerade filnamnet.
Ett understreck kan inte användas som första tecken.
ooNär du väljer ”*** + bildstorlek” enligt registreringen i användarinställning
2 och tar bilder kommer ett tecken som representerar den aktuella
bildkvaliteten att läggas till som det fjärde tecknet i filnamnet.
”***M” = 74/84
”***L” = 73/83/1
”***T” = b
”***S” = 7a/8a
”***C” = F
Med det fjärde tecknet kan du utläsa bildstorleken (kvaliteten) om du
importerar bilderna till en dator eller en annan enhet. Med filtillägget kan
du också skilja mellan RAW- och JPEG-bilder.
ooFiltillägget är ”.JPG” för JPEG-bilder, ”.CR3” för RAW-bilder och ”.MP4”
för film.
371
Ställa in automatisk rotering av vertikala bilder
Du kan ändra inställningen för automatisk rotering
som rätar ut bilderna vertikalt när de visas.
1 Välj [51: Autom rotering].
2 Välj ett alternativ.
zzPåzD
Rotera bilder automatiskt under visning på både kamera och datorer.
zzPåD
Rotera bilder automatiskt under visning på datorer.
zzAv
Vertikala bilder som tagits med automatisk rotering inställd på [Av] roteras
inte ens under bildvisning om du senare ställer in automatisk rotering på [På].
ooOm en bild tas när kameran är riktad uppåt eller nedåt utförs kanske inte
automatisk rotering på rätt sätt för visning.
ooOm bilderna inte roteras automatiskt på en dator kan du försöka med
EOS-programvara.
372
Formatera kortet
Om kortet är nytt eller tidigare har formaterats (initierats) med en annan
kamera eller med en dator formaterar du kortet med den här kameran.
När kortet formateras raderas alla bilder och data på kortet. Även
skyddade bilder raderas, så se till att där inte finns något som du vill
behålla. Vid behov kan du överföra bilder och data till exempelvis en
dator innan du formaterar kortet.
1 Välj [51: Formatera kort].
kortet.
2 Formatera
zz Välj [OK].
zz För lågnivåformatering trycker du
på knappen <L> för att lägga
till en bockmarkering <X> till
[Lågnivåformatering]. Välj sedan [OK].
ooDen kapacitet som anges för minneskortet på menybilden för
kortformatering kan vara mindre än den kapacitet som anges på kortet.
ooDen här enheten är utrustad med exFAT-teknik från Microsoft.
373
Formatera kortet
Formatera kortet i följande fall:
zz Kortet är nytt.
zz Kortet har formaterats med en annan kamera eller med en dator.
zz Kortet är fullt med bilder eller data.
zz Ett felmeddelande relaterat till kortet visas (s. 607).
Lågnivåformatering
zz Utför lågnivåformatering om kortets skriv- eller läsningshastighet
förefaller långsam eller om du vill radera alla data på kortet.
zz Eftersom lågnivåformatering formaterar alla registrerbara sektorer
på kortet tar det längre tid än vid vanlig formatering.
zz Vid lågnivåformatering kan du avbryta formateringen genom att
välja [Avbryt]. Den vanliga formateringen är redan klar och du kan
använda kortet som vanligt.
Kortets filformat
zz SD/SDHC-kort formateras i FAT32. SDXC-kort formateras i exFAT.
zz När du spelar in en film med ett kort som formaterats i exFAT, spelas
filmen in som en enda fil (i stället för att delas upp i flera filer) även
om den är större än 4 GB. (Filmfilen överskrider 4 GB.)
374
Formatera kortet
ooDet går eventuellt inte att använda SDXC-kort som har formaterats
på den här kameran på andra kameror. Observera också att
exFAT-formaterade kort kanske kan kännas igen av vissa datorers
operativsystem eller kortläsare.
ooAlla data tas inte bort helt när du formaterar eller raderar data från ett
kort. Du bör vara medveten om det när du säljer eller slänger kortet. När
minneskortet kasseras bör du se till att den personliga informationen på
kortet är skyddad, till exempel genom att fysiskt förstöra kortet.
375
Ställa in ekoläge
Med den här funktionen kan du spara på batteriet när du fotograferar. När
kameran inte används blir skärmen snabbt mörk för att spara på batteriet.
1 Välj [52: Ekoläge].
[På].
2 Välj
zz Skärmen blir mörk när kameran inte
används i cirka två sekunder. Cirka tio
sekunder senare stängs skärmen av.
zz Om du trycker ned avtryckaren
halvvägs när skärmen har stängts av,
slås skärmen på och du kan fortsätta
fotografera.
376
Justera energisparfunktioner
Du kan justera tidpunkten när skärmen, kameran och sökaren stängs av
automatiskt (Skärm av, Automatisk avstängning och Sökaren av).
1 Välj [52: Energispar].
ett alternativ.
2 Välj
zz Även om [Autom avstängn] är [Av]
kommer skärmen att stängas av efter
den inställda tiden i [Skärm av].
[Skärm av] och [Autom avstängn] är inte tillgängliga om du har valt
inställningen [På] för Ekoläge.
377
Ställa in skärmens ljusstyrka
Sökarens och skärmens ljusstyrka kan ställas in separat.
1 Välj [52: Skärm ljusstyrk.].
justeringen.
2 Utför
zz Jämför med gråskalan och justera
ljusstyrkan genom att trycka på
<Y> <Z>. Tryck sedan på <0>.
zz Titta i sökaren medan du ställer
in dess ljusstyrka.
Du rekommenderas att läsa histogrammet (s. 307) för att kontrollera
bildens exponering.
378
Ställa in skärmens färgton
Sökarens och skärmens färgton kan ställas in separat.
1 Välj [52: Visa färgton].
justeringen.
2 Utför
zz Välj önskat objekt genom att trycka
på knapparna <W> <X> eller vrida
på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Titta i sökaren medan du ställer in
dess färgton.
379
Ställa in datum, klocka och tidszon
När du slår på strömmen första gången eller om datum/klocka/zon har
återställts visas skärmen där du kan ställa in tidszonen.
När du ställer in tidszonen först kan du enkelt justera inställningen
vid behov och tiden/datumet kommer att uppdateras därefter.
Eftersom bilderna kommer att märkas med bildtagningsoch tidinformation bör du ställa in tid/datum.
1 Välj [52: Datum/Klocka/Zon].
in tidszonen.
2 Ställ
zz Tryck på knappen <Y> <Z> för att
välja [Tidszon].
zz Tryck på <0>.
zz Välj tidszon med knapparna <W> <X>
och tryck sedan på <0>.
zz Om din tidszon inte finns i listan
kan du trycka på knappen <M>
och ställa in skillnaden från UTC
i [Tidsskillnad].
380
Ställa in datum, klocka och tidszon
zz Tryck på <Y> <Z>, välj
[Tidsskillnad] (+/-/timmar/minuter)
och tryck på <0>.
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
sedan på <0> för att ställa in.
zz Efter inmatning av tidszon eller
tidsskillnad, trycker du på <Y> <Z>
för att markera [OK] och sedan
på <0>.
in datum och klockslag.
3 Ställ
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att välja ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
sedan på <0> för att ställa in.
in sommartid.
4 Ställ
zz Gör inställningar efter behov.
zz Välj [Y] med knapparna <Y> <Z>
och tryck sedan på <0>.
zz Välj [Z] med knapparna <W> <X>
och tryck sedan på <0>.
zz Om sommartiden ställs in på [Z]
flyttas tiden som du ställde in i steg
3 framåt 1 timme. Om [Y] ställs in
avbryts sommartiden och klockslaget
flyttas tillbaka en timme.
inställningsskärmen.
5 Stäng
zz Välj [OK] med knapparna <Y> <Z>.
381
Ställa in datum, klocka och tidszon
ooInställningarna för datum/klocka/zon kan återställas när kameran
förvaras utan batteri, när batteriet laddats ur eller när det utsätts för
minusgrader under en längre tid. Ställ in dem på nytt om detta sker.
ooNär du har ändrat [Zon/tidsskillnad] bör du kontrollera att rätt datum
och klockslag är inställt.
Automatisk avstängningstid kan utökas när skärmen [52: Datum/Klocka/
Zon] visas.
382
Ställa in gränssnittsspråk
1 Välj [52: SpråkK].
2 Ställ in önskat språk.
383
Ställa in videosystem
Ställ in videosystemet för TV:n som ska användas för visning. Den här
inställningen bestämmer bildhastigheten som är tillgänglig när du spelar
in filmer.
1 Välj [53: Videosystem].
ett alternativ.
2 Välj
zz NTSC
För områden där TV-systemet är
NTSC (Nordamerika, Japan, Korea,
Mexiko osv.).
zz PAL
För områden där TV-systemet är PAL
(Europa, Ryssland, Kina, Australien osv.).
384
Ställa in respons för pekskärmskontrollen
1 Välj [53: Touchkontroll].
ett alternativ.
2 Välj
zz Normalinställningen är [Standard].
zz Med [Känslig] får du en mer reaktiv
touchskärm än med [Standard].
zz Om du vill avaktivera touchfunktionen
väljer du [Av].
Försiktighetsåtgärder vid användning av pekskärmskontrollen
ooLCD-skärmen är inte tryckkänslig och därför bör du undvika att peka på
den med vassa föremål, till exempel naglar eller pennor.
ooAnvänd inte touchkontroll med blöta fingrar.
ooOm skärmen utsätts för fukt, eller om dina fingrar är blöta, kan det hända
att pekskärmen inte svarar eller inte fungerar som den ska. I så fall
stänger du av strömmen och torkar av skärmen med en mjuk duk.
ooOm du fäster en skyddsfilm eller ett klistermärke på skärmen, kanske
skärmen svarar sämre på dina fingerrörelser.
ooOm dina fingerrörelser är snabba då [Känslig] har valts kan det hända
att skärmen svarar långsammare.
385
Avaktivera pipljud för kamerafunktioner
Du kan avaktivera pipljud när objekten är i fokus eller för andra funktioner.
1 Välj [53: Pipljud].
ett alternativ.
2 Välj
zz Pekljud
Pipsignalen kommer endast att vara
tyst när du pekar på skärmen.
zz Av
Avaktiverar pipljud när objekten
är i fokus, när du tar bilder med
självutlösare och när du använder
pekskärmsfunktioner.
386
Kontrollera batteriinformation
Du kan kontrollera status för batteriet som du använder. Genom
att registrera flera batterier för kameran kan du kontrollera deras
återstående kapacitet och användningshistorik.
Välj [53: Batteri-info].
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3) (5)
(4)
(5)
Batteriposition
Batterimodell eller strömkälla som
används.
Batterinivåindikatorn (s. 49)
visas tillsammans med återstående
batterinivå som visas i steg om 1 %.
Det antal bilder som tagits med
aktuellt batteri. Antalet återställs
när du laddar batteriet.
Batteriets uppladdningsprestanda
visas i tre nivåer.
(Grön) :
Batteriets uppladdningsprestanda
är bra.
(Grön) :
Batteriets uppladdningsprestanda
är något reducerade.
(Röd) :
Vi rekommenderar att du köper ett
nytt batteri.
Användning av Canons batteri LP-E6N/LP-E6 rekommenderas. Om du
använder batterier som inte är originalprodukter från Canon är det inte
säkert att kameran uppnår fulla prestanda och funktionsfel kan uppstå.
ooAntal exponeringar är det antal stillbilder som har tagits. (Filminspelning
räknas inte.)
ooBatteriinformationen visas också när du använder batterihandgrepp
BG‑E22 (säljs separat).
ooOm felmeddelandet om batterikommunikation visas, följer du
instruktionerna i meddelandet.
387
Kontrollera batteriinformation
Registrera batterier för kameran
Du kan registrera upp till sex LP-E6N/LP-E6-batterier för kameran. Om du
vill registrera flera batterier följer du anvisningarna nedan för varje batteri.
på knappen <B>.
1 Tryck
zz När batteriinformationsskärmen visas
kan du trycka på knappen <B>.
ggOm du inte registrerat batteriet är
namnet nedtonat.
2 Välj [Registrera].
[OK].
3 Välj
ggBatteriet visas nu i vitt.
Batteriet kan inte registreras när ett eluttag (säljs separat, s. 582) används.
388
Kontrollera batteriinformation
Märkning av batterier med serienummer
Det kan vara bra att märka registrerade LP-E6N/LP-E6-batterier med
respektive serienummer. Etiketter finns i handeln.
serienumret (1) på en cirka
1 Skriv
25 x 15 mm stor etikett.
(1)
7c40
0300
etiketten.
2 Fäst
zz Ställ strömbrytaren i läget <2>.
zz Ta ur batteriet från kameran.
zz Klistra fast etiketten enligt bilden
(på sidan utan poler).
ooFäst inte etiketten på någon annan del än den som visas i bilden i steg 2.
Om etiketten är felplacerad kan det bli svårt att sätta in batteriet eller
omöjligt att slå på kameran.
ooOm du använder batterihandgrepp BG-E22 (säljs separat) kan etiketten
lossna när du sätter i och tar ur batteriet i batterimagasinet. Fäst en ny
etikett om den faller av.
389
Kontrollera batteriinformation
Kontrollera återstående kapacitet hos ett registrerat batteri
Du kan kontrollera återstående kapacitet för batterier som inte används
för tillfället samt deras utgångsdatum.
(1)
(3)
Sök rätt på serienumret.
zz Läs på batteriets serienummeretikett
(1) och sök rätt på numret på
batterihistorikskärmen.
ggDu kan kontrollera respektive batteris
ungefärliga återstående kapacitet (2) och
vilket datum det användes senast (3).
(2)
Ta bort information om det registrerade batteriet
[Ta bort info].
1 Välj
zz Följ steg 2 på sidan 387 och välj [Ta bort info].
den batteriinformation du vill ta bort.
2 Välj
gg[X] visas.
på knappen <L>.
3 Tryck
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
390
f Sensorrengöring
Självrengöring på sensorns framsida sker när du ställer in
strömbrytaren på <2>.
Du kan även aktivera sensorrengöring manuellt.
Aktivera omedelbar rengöring
1 Välj [53: Sensorrengöring].
[Rengör nuf].
2 Välj
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
391
Sensorrengöring
Ställa in automatisk rengöring
1 Välj [Auto rengöringf].
ett alternativ.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <Y> <Z> för
att välja ett alternativ och tryck sedan
på <0>.
ooRengör kameran stående på ett skrivbord eller annan yta för bästa resultat.
ooÄven om du upprepar sensorrengöringen kommer resultatet inte att
förbättras särskilt mycket. Observera att [Rengör nuf] inte är
tillgängligt direkt efter en rengöring.
ooLjusprickar kan synas på de tagna bilderna eller på inspelningsskärmen
om sensorn påverkas av kosmisk strålning eller liknande faktorer. Om du
väljer [Rengör nuf] kan du minska deras närvaro (s. 391).
392
Sensorrengöring
Manuell sensorrengöringM
Damm som inte gick ta bort med den automatiska sensorrengöringen
kan tas bort manuellt med en vanlig gummiblåsa som kan köpas
i handeln eller liknande verktyg.
Bildsensorn är mycket känslig. Om sensorn behöver rengöras
direkt rekommenderar vi att du låter någon vid ett Canon Service
Center utföra det åt dig.
1 Välj [Rengör manuellt].
2 Välj [OK].
bort objektivet och rengör
3 Ta
sensorn.
rengöringen.
4 Slutför
zz Ställ strömbrytaren i läget <2>.
Om du vill rengöra sensorn manuellt måste du se till att batteriet är fulladdat.
Du bör använda ett eluttag (säljs separat).
393
Sensorrengöring
ooUnder tiden du rengör sensorn ska du aldrig göra något av följande.
Slutaren kommer att stängas om strömmen bryts. Detta kan skada
bildsensorn eller slutarridåerna.
• Strömbrytaren ställs i läget <2>.
• Ta bort eller sätta i batteriet.
ooBildsensorns yta är mycket känslig. Rengör sensorn försiktigt.
ooAnvänd en vanlig gummiblåsa utan borste. En borste kan repa sensorn.
ooFör inte gummiblåsans spets längre in i kameran än till objektivfattningen.
Slutaren kommer att stängas och slutarridåerna kan skadas om
strömmen bryts.
ooAnvänd aldrig tryckluft eller tryckgas för att rengöra sensorn. Tryckluft
kan skada sensorn och sprejgasen kan frysa på sensorn och ge repor.
ooOm batterinivån blir låg när du rengör sensorn hörs en pipsignal som en
varning. Avbryt sensorrengöringen.
ooOm det kvarstår fläckar som inte kan tas bort med en gummiblåsa
rekommenderas du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn.
394
Ställa in HDMI-utgångsupplösning
Ställ in upplösningen för utdata som används när kameran är ansluten
till en TV eller extern inspelningsenhet med en HDMI-kabel.
1 Välj [53: HDMI-upplösning].
ett alternativ.
2 Välj
zz Auto
Bilderna visas automatiskt med
optimal upplösning som motsvarar
den anslutna TV:n.
zz 1080p
Utdata med 1080p upplösning. Välj
om du föredrar att undvika visningseller fördröjningsproblem när kameran
byter upplösning.
395
RAW-visning på en HDR TV
Du kan visa RAW-bilder i HDR genom att ansluta kameran till en HDR TV.
1 Välj [53: HDMI HDR ut].
2 Välj [På].
ooBildfunktioner, till exempel RAW-bearbetning, är inte tillgängliga vid
HDR-visning.
ooJPEG-värden används för HDR-visning av L-bilder (ISO 50-motsvarande)
eller RAW-bilder med multiexponering.
ooKontrollera att HDR TV-apparaten är konfigurerad för HDR-ingång.
Mer information om hur du växlar ingång på TV-apparaten finns
i användarhandboken.
ooBeroende på vilken TV som används kanske inte bilderna ser ut som
förväntat.
ooVissa bildeffekter och information kanske inte visas på en HDR TV.
396
Anpassa visad information vid bildtagning
Du kan anpassa informationen och informationsskärmarna som visas
på kameran eller i sökaren när du tar bilder.
Välj [54: Fotograferingsinfo].
Anpassa informationen på skärmen
1 Välj [Skärminformation].
skärmar.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
välj vilka informationsskärmar som
ska visas på kameran.
zz För skärmar som inte ska visas
trycker du på <0> för att ta
återställa bocken [X].
zz För att redigera skärmen trycker
du på knappen <B>.
skärmen.
3 Redigera
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
välj vilka alternativ som ska visas
på skärmar.
zz För alternativ som inte ska visas
trycker du på <0> för att ta
återställa bocken [X].
zz Registrera inställningen genom
att välja [OK].
397
Anpassa visad information vid bildtagning
Anpassa information i sökaren
1 Välj [Sökarinfo/växla inställningar].
skärmar.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
välj vilka informationsskärmar som
ska visas i sökaren.
zz För skärmar som inte ska visas
trycker du på <0> för att ta
återställa bocken [X].
zz För att redigera skärmen trycker
du på knappen <B>.
skärmen.
3 Redigera
zz Tryck på knapparna <W> <X> och
välj vilka alternativ som ska visas
i sökaren.
zz För alternativ som inte ska visas
trycker du på <0> för att ta
återställa bocken [X].
zz Registrera inställningen genom
att välja [OK].
398
Anpassa visad information vid bildtagning
Vertikal visning i sökaren
Du kan välja hur informationen i sökaren ska visas när du tar stillbilder
vertikalt.
1 Välj [Vert. visn. av sökare].
ett alternativ.
2 Välj
zz På
Informationen roteras automatiskt
vilket gör det enklare att läsa den.
zz Av
Informationen roters inte automatiskt.
Rutnät
Ett rutnät kan visas på skärmen och i sökaren.
1 Välj [Rutnät].
2 Välj ett alternativ.
399
Anpassa visad information vid bildtagning
Välj Histogram
Du kan välja visningsstorleken och innehållet för histogrammet.
1 Välj [Histogram].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj innehåll ([Ljusstyrka] eller
[RGB]) och visningsstorlek ([Stor]
eller [Liten]).
zz Tryck på knappen <M> för att
bekräfta inställningen.
Visa fokuseringsavstånd
Du kan välja fokuseringsavstånd när du använder RF-objektiv. Under
Visa fokusavstånd kan du välja visning och mätenhet.
1 Välj [Visa fokusavstånd].
2 Välj visning.
mätenhet.
3 Välj
zz Tryck på knappen <M> för att
bekräfta inställningen.
400
Anpassa visad information vid bildtagning
Återställ inställningar
Du kan återställa standardvärden för [Fotograferingsinfo].
1 Välj [Återställ].
2 Välj [OK].
401
Ställa in en prioritet för fotograferingsprestanda
Du kan välja en prestandaparameter att prioritera på
inspelningsskärmen för stillbilder.
1 Välj [54: Visningsprestanda].
2 Välj ett alternativ.
Ställa in sökarens visningsformat
Du kan ställa in sökarens visningsformat.
1 Välj [54: Sökarvisn.form.].
ett alternativ.
2 Välj
zz Tryck på knapparna <W> <X> för
att välja.
zz Bekräfta inställningen genom att
trycka på <0>.
402
Ställa in visningsläge
Du kan ställa in visningsläget för inspelningsskärmarna.
1 Välj [54: Visningsinställn.].
ett alternativ.
2 Välj
zz Auto
Använd skärmen som display normalt
men växla till sökaren när du tittar
i den.
zz Manuell
Du kan begränsa visningen strikt till
skärmen eller sökaren.
att visa med skärm eller sökare.
3 Välj
zz Tryck på <0> för att bekräfta
inställningen.
403
Egen avtryckarfunktion
Du kan ställa in vilka funktioner som utförs när du trycker ned
avtryckaren halvvägs eller hela vägen när du spelar in film.
1 Välj [54: V-knappsfunkt].
ett alternativ.
2 Välj
zz Tryck halvvägs
Avgör om mätning, mätning och
filmservo-AF eller mätning och
One‑Shot AF ska startas när du
trycker ner avtryckaren halvvägs.
zz Tryck in helt
Avgör om inspelning ska påbörjas/
avslutas när du trycker ner
avtryckaren helt eller om detta
ska bortses.
När [Tryck in helt] är inställd på [Filminsp. på/av] kan du starta/
avbryta filminspelning genom att trycka in avtryckaren helt eller
använda fjärrutlösare RS-60E3 (säljs separat, s. 176), utöver
knappen för filminspelning.
Även om du ställer in [Tryck in helt] på [Ingen funktion] kommer kameran
att börja eller sluta spela in timelapse-filmer om avtryckaren trycks in helt
när kameran är inställd på timelapse-film.
404
1 Hjälp
När [zHjälp] visas under en meny kan du visa en beskrivning av
funktionen genom att trycka på knappen <B>. Tryck på knappen igen
för att stänga av hjälpskärmen. Tryck på knapparna <W> <X> eller vrid
på ratten <5> för att bläddra på skärmen när en rullningslist (1) visas
till höger.
zzExempel: [z5: Brusreducering för höga ISO]
B
B
(1)
zzExempel: [56: Flerfunktionslås]
B
B
zzExempel: [23: Skärpeföljn känslighet]
B
B
405
Hjälp
Hjälptextstorlek
Du kan ändra textstorlek för hjälpvisningen.
1 Välj [54: Hjälptextstorlek].
2 Välj ett alternativ.
zzExempel: [z5: Brusreducering för höga ISO]
Textstorlek: Liten
406
Textstorlek: Standard
Ställa in trådlösa funktioner
Du kan ansluta kameran trådlöst till en smartphone eller dator och
skicka dina bilder eller kontrollera kameran på distans.
[55: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
objektet.
2 Välj
zz Mer information finns i kapitel 6 ”Wi-Fifunktioner (trådlös kommunikation)”.
407
Ställa in trådlösa funktioner
Ta bilder med fjärrkontroll
När du parkopplar kameran via Bluetooth med en trådlös fjärrkontroll
BR-E1 (säljs separat med stöd för lågenergi Bluetooth) kan du ta bilder
med fjärrstyrning på upp till 5 meters avstånd från kameran.
Parkoppling
För att använda BR-E1 måste du först parkoppla (ansluta och
registrera) kameran och fjärrkontrollen.
[55: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
2 Välj [Bluetooth-funktion].
3 Välj [Bluetooth-funktion].
[Fjärrkontroll].
4 Välj
zz Om meddelandet ”Registrera ett
namn för att identifiera kameran.”
visas, ska du registrera ett namn
enligt anvisningarna på sidan 430.
408
Ställa in trådlösa funktioner
[Parkopplar].
5 Välj
zz Välj [Parkopplar].
zz Håll ned knappen <W> och <T> på
BR-E1 samtidigt i tre sekunder eller
längre.
ggParkopplingen påbörjas. När
parkopplingen är klar är BR-E1
registrerad i kameran.
Ta stillbilder
kameran för
6 Konfigurera
fotografering med fjärrkontroll.
zz Välj [Q] eller [k] som
matningsmetod (s. 144).
När du spelar in filmer
zz Välj [På] i [z2: Fjärrkontroll].
zz För anvisningar efter att parkopplingen
är klar, se användarhandboken till
BR-E1.
Bluetooth-anslutningen förbrukar batteriet även efter att kamerans
automatiska avstängning har aktiverats.
ooNär du inte använder Bluetooth-funktionen bör du ställa in den på [Av]
i steg 4. Välj [Fjärrkontroll] igen om du vill använda fjärrkontrollen på nytt.
ooAutomatisk avstängning kan utökas när kameran är inställd på fjärrstyrd
fotografering.
409
Ställa in trådlösa funktioner
Avbryta parkopplingen
Återställ informationen om den anslutna fjärrkontrollen innan du
parkopplar med en annan BR-E1.
[55: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
2 Välj [Bluetooth-funktion].
3 Välj [Kontrollera/återställ info].
4 Tryck på knappen <B>.
anslutningsinformationen.
5 Rensa
zz Välj [OK].
410
Geomärkning av bilder
Du kan geomärka bilder med GPS-mottagare GP-E2 (säljs separat)
eller en smartphone med Bluetooth.
Så här använder du GP-E2
GP-E2 till kameran.
1 Anslut
zz Anslut GP-E2 till kamerans
tillbehörsfäste och starta
den. Mer information finns
i användarhandboken till GP-E2.
2 Välj [55: GPS-inställningar].
3 Välj [GPS-mottagare].
bilden.
4 TazzMer
information om [Inställning] finns
i användarhandboken för GP-E2.
Försiktighetsåtgärder när du använder GP-E2
ooDu bör kontrollera vad som gäller för de länder och områden där du får
använda den och använda funktionen enligt de lagar och bestämmelser
som finns i landet eller området.
ooKontrollera att GP-E2-firmware är uppdaterad till version 2.0.0
eller senare. Uppdatering av firmware kräver en gränssnittskabel.
Mer anvisningar om uppdatering finns på Canons webbplats.
ooKabeln kan inte användas för att ansluta kameran till GP-E2.
ooDen digitala kompassen kan inte användas med kameran och
fotograferingsriktningen registreras inte.
411
Geomärkning av bilder
Så här använder du en smartphone
Först måste du installera appen Camera Connect (kostnadsfri) på din
smartphone. Mer information om att installera Camera Connect finns
på sidan 427.
Ange att smartphonen är en GPS-enhet
platstjänsten på din
1 Aktivera
smartphone.
en Bluetooth-anslutning.
2 Upprätta
zz Anslut kameran till en smartphone via
Bluetooth. Mer information finns på
sidan 429.
3 Välj [55: GPS-inställningar].
412
Geomärkning av bilder
[Smartphone].
4 Välj
zz Välj [Smartphone] i [Välj GPS-enhet].
ggNu kan du få platsinformation från din
smartphone.
zz För att hämta geomärknings­
information (latitud, longitud, höjd
och koordinerad universell tid) väljer
du [GPS-informationsvisning] på
skärmen [GPS-inställningar].
bilden.
5 TazzBilderna
geomärks med information
från din smartphone.
413
Geomärkning av bilder
Skärm för GPS-anslutning
Du kan kontrollera din smartphones platsstatus på skärmarna
för stillbild eller filminspelning (s. 619 respektive s. 621).
●●Grå: Platstjänsten är av
●●Blinkar: Det går inte att hämta platsinformation
●●På: Platsinformationen har hämtats
Mer information om hur GPS-anslutningsstatus visas när GP-E2
används finns i användarhandboken för GP-E2.
Geomärk bilder medan du fotograferar
Bilder som du tar medan GPS-symbolen visas geomärks.
Geomärkningsinformation
Du kan kontrollera platsinformationen för dina bilder på
fotograferingsinformationsskärmen (s. 304, 307).
(1)
(2)
(3)
(4)
414
(1)
(2)
(3)
(4)
Latitud
Longitud
Höjd över havet
UTC (Coordinated Universal
Time)
Geomärkning av bilder
ooDin smartphone kan bara inhämta platsinformation när kameran
är ansluten till en smartphone via Bluetooth.
ooRiktningsinformation inhämtas inte.
ooInhämtad platsinformation kanske inte stämmer, beroende på yttre
förhållanden och telefonens status.
ooDet kan ta lite tid att hämta platsinformation från smartphonen efter
att du har slagit på kameran.
ooPlatsinformation krävs inte längre efter någon av följande åtgärder.
• Ställ in [Bluetooth-funktion] på ett annat alternativ än [Smartphone]
• Stäng av kameran
• Stäng av Camera Connect
• Stäng av platstjänster på smartphone
ooPlatsinformation krävs inte längre efter någon av följande situationer.
• Kameran stängs av.
• Bluetooth-anslutningen har anslutits
• Din smartphone har låg återstående batterinivå.
ooKoordinerad universell tid, förkortad UTC (Coordinated Universal Time),
är i princip detsamma som Greenwich Mean Time.
ooFör filmer läggs den ursprungliga GPS-informationen till.
415
R Ställa in flerfunktionslås
Ange vilka kamerakontroller som ska låsas när flerfunktionslåset är på.
Detta kan förebygga att du ändrar inställningar av misstag.
1 Välj [56: Flerfunktionslås].
in vilka kamerakontroller som
2 Ställ
ska låsas.
zz Tryck på <0> för att markera
rutan [X].
zz Välj [OK].
ggOm du trycker på knappen
<R> låser du de valda [X]
kamerakontrollerna.
ooMed metoden [A] kan bara [Touchkontroll] ställas in.
ooOm det ändras från standardinställningen visas en asterisk ”*” på höger
sida av [56: Flerfunktionslås].
416
w: Registrera egna kamerainställningarN
Du kan registrera aktuella kamerainställningar, t.ex.
fotograferingsfunktioner, menyfunktioner och inställningar för egen
programmering, som egna kamerainställningar med metoderna <w>
och <y>. Du kan registrera olika funktioner för stilbilder eller film.
1 Välj [56: Egen kamerainst. (C1-C3)].
2 Välj [Lagra inställningar].
önskade poster.
3 Registrera
zz Välj Egen kamerainställning för
att registrera på välj seda [OK]
på registreringsskärmen.
ggDe aktuella kamerainställningarna
är registrerade på Egen
kamerainställning C*.
Automatisk uppdatering av registrerade inställningar
Om du ändrar en inställning medan du använder din Egen
kamerainställning kan metoden uppdateras automatiskt med den nya
inställningen (Automatisk uppdatering). Den automatiska uppdateringen
genom att ställa in [Uppdatera autom] på [På] i steg 2.
Avbryta registrerade egna kamerainställningar
Om du väljer [Återställ inställningarna] i steg 2 kan
standardinställningarna för respektive läge återställas utan
några registrerade egna kamerainställningar.
417
Registrera egna kamerainställningar
Inställningar för Min meny registreras inte vid Egna kamerainställningar.
Du kan även ändra inställningar för fotografering och meny i din egen
kamerainställning.
418
Återställa kameran till standardinställningarnaN
Kamerainställningarna för fotograferingsfunktioner och menyfunktioner
kan återställas till standardvärden.
1 Välj [56: Återställ alla kamerainst.].
2 Välj [OK].
Information om hur du rensar alla inställningar för egen programmering
finns på sidan 554.
419
Ställa in Copyright-informationN
När du ställer in information om copyright registreras den i bilden i form
av Exif-data.
1 Välj [56: Copyright information].
2 Välj ett alternativ.
in texten.
3 Skriv
zz Välj ett tecken med hjälp av ratten
<5> eller pilknapparna <V> och
infoga tecknet genom att trycka
på <0>.
zz Genom att välja [ ] kan du ändra
indatametod.
zz Du kan ange upp till 63 tecken.
zz Välj [ ] eller knappen <L> för att
ta bort onödiga tecken.
inställningsskärmen.
4 Stäng
zz Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
420
Ställa in Copyright-information
Kontrollera informationen om copyright
När du väljer [Visa info om copyright]
i steg 2 kan du kontrollera angiven
information om [Upphovsman]
och [Copyright].
Ta bort informationen om copyright
När du väljer [Ta bort info om copyright] i steg 2 på kan du ta bort
informationen om [Upphovsman] och [Copyright].
Om posten för ”Upphovsman” eller ”Copyright” är lång visas eventuellt inte
hela posten när du väljer [Visa info om copyright].
Du kan även ställa in eller kontrollera copyright-information med EOS Utility
(EOS-programvara).
421
Kontrollera övrig information
zzHämta användarhandbok
För att hämta användarhandböcker väljer du [56: URL för
bruksanv./programvara] och scannar QR-koden med en
smartphone. Du behöver en app för att scanna QR-koder.
zzVisa certifieringslogotyperM
Välj [56: Certifieringslogo visas] så att några av logotyperna för
kamerans certifieringar visas. Du hittar andra certifieringslogotyper
i användarhandboken, på kamerahuset och på kameraförpackningen.
zzFirmware-versionM
Välj [56: Firmware] för att uppdatera kameran eller objektivets firmware.
422
6
Wi-Fi-funktioner
(trådlös kommunikation)
I det här kapitlet lär du dig att skicka bilder via Wi-Fi® från
kameran till ett antal kompatibla enheter och att använda
webbtjänster.
423
Så kan du använda Wi-Fi-funktionerna
(trådlös kommunikation)
(CANON iMAGE
GATEWAY)
(4) Skicka bilder till
en webbtjänst
(3) Skriv ut bilder på en
Wi-Fi-skrivare
(1) Kommunicera
med en smartphone
(2) Använd med
EOS-programvara
eller annan dedikerad
programvara
Viktigt
Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för förlorade eller
skadade data som härrör från felaktiga inställningar för trådlös
kommunikation när du använder kameran. Dessutom kan Canon
inte heller hållas ansvarigt för annan förlust eller skada som beror
på användningen av kameran.
När du använder funktioner för trådlös kommunikation ska du upprätta
lämplig säkerhet på egen risk och eget gottfinnande. Canon ansvarar
inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av obehörig
åtkomst eller andra säkerhetsbrister.
424
Så kan du använda Wi-Fi-funktionerna (trådlös kommunikation)
(1) q Kommunicera med en smartphone (s. 427)
Fjärrstyr kameran och bläddra genom kamerans bilder på Wi-Fianslutna smartphones eller surfplattor, med den speciella appen
Camera Connect (kallas för ”smartphones” i den här bruksanvisningen).
(2) D Använd med EOS-programvara eller annan dedikerad
programvara (s. 461)
Anslut kameran via Wi-Fi till en dator och fjärrstyr kameran med
programvaran EOS Utility (EOS-programvara). Med dedikerade
Image Transfer Utility 2 går det också att automatiskt överföra
kamerans bilder till en dator.
(3) l Skriva ut bilder på en Wi-Fi-skrivare (s. 469)
Anslut kameran till en skrivare som stöder PictBridge (Trådlöst LAN)
via Wi-Fi för att skriva ut bilder.
(4) R Skicka bilder till en webbtjänst (s. 481)
Dela bilder med släkt och vänner på sociala media eller på onlinefototjänsten CANON iMAGE GATEWAY för Canon-kunder, efter att
du har registrerat dig som medlem (utan extra kostnad).
425
Så kan du använda Wi-Fi-funktionerna (trådlös kommunikation)
Bluetooth®-funktioner
Genom att parkoppla kameran med en smartphone som är kompatibel
med lågenergi-Bluetooth (härefter ”Bluetooth”) kan du:
●●Ansluta till Wi-Fi, antingen från kameran eller din smartphone
(s. 448, 511)
●●Etablera en Wi-Fi-anslutning med kameran även om den är
avstängd (s. 437)
●●Geotagga bilder med GPS-information från din smartphone (s. 412)
Kameran kan anslutas till trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (säljs separat)
via Bluetooth för fjärrkontrollstyrning (s. 174).
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
För att etablera en Wi-Fi-anslutning med smartphones eller datorer
som redan finns på ett Wi-Fi-nätverk, se ”Wi-Fi-anslutning via
åtkomstpunkter” (s. 496).
Försiktighetsåtgärder vid anslutning av gränssnittskabel
ooAndra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med kameran genom
att du ansluter dem med en gränssnittskabel om kameran är ansluten till
enheter via Wi-Fi. Avsluta anslutningen innan du ansluter gränssnittskabeln.
ooOm kameran är ansluten till en dator eller någon annan enhet med hjälp
av en gränssnittskabel, går det inte att ställa in [55: Inst. för trådlös
kommunikation]. Du måste dra ur gränssnittskabeln innan du kan
ändra några inställningar.
Kort
ooKameran kan inte anslutas via Wi-Fi om det inte finns något kort i kameran
(med undantag för [D]). Även för [l] och webbtjänster, kan kameran inte
anslutas via Wi-Fi om det inte finns några bilder sparade på kortet.
Använda kameran med etablerad Wi-Fi-anslutning
ooOm du vill prioritera Wi-Fi-anslutningen ska du inte använda
strömbrytaren, minneskortsluckan, batteriluckan eller andra delar.
I så fall kommer Wi-Fi-anslutningen att avslutas.
426
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Detta avsnitt beskriver hur du direkt ansluter kameran till en
smartphone via Wi-Fi.
zz Med en anslutning till en smartphone via Wi-Fi kan du utföra följande:
●●Visa bilder som lagrats i kameran på en smartphone eller spara
visade bilder på en smartphone.
●●Hantera kameran för att ta en bild eller ändra kamerainställningar
med en smartphone.
●●Skicka bilder till en smartphone från kameran.
zz För att etablera en Wi-Fi-anslutning via en åtkomstpunkt,
se ”Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter” (s. 496).
Välja Wi-Fi-anslutningsmetod
Ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi (s. 429)
Genom att i förväg ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone via
Bluetooth kan du ansluta via Wi-Fi genom att helt enkelt använda en
funktion på kameran eller på din smartphone.
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi från [Wi-Fi-funktion]menyn (s. 440)
Du kan använda Wi-Fi till att ansluta till en smartphone som inte är
kompatibel med Bluetooth eller en smartphone som inte kan använda
sin Bluetooth-funktion.
Installera Camera Connect på en smartphone
För att ansluta kameran till en smartphone, måste telefonen ha
operativsystemet Android eller iOS. Du måste först installera den
dedikerade appen Camera Connect (kostnadsfri) på din smartphone.
427
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
zz Använd den senaste versionen av din smartphones operativsystem.
zz Camera Connect kan installeras från Google Play eller App Store. Du
kan även nå Google Play eller App Store via QR-koderna som visas
när kameran parkopplas eller ansluts via Wi-Fi till en smartphone.
Android
iOS
ooInformation om vilka operativsystem som kan användas med Camera
Connect finns på nedladdningssidan för Camera Connect.
ooGränssnittet eller funktionerna i Camera Connect kan komma att ändras
på grund av firmware-uppdateringar av appen Camera Connect, iOS,
Android, etc. I sådana fall kan funktionerna i Camera Connect skilja sig
åt från exempelskärmarna eller användningsinstruktionerna i den här
handboken.
ooEn programvara krävs för att läsa ut QR-koder.
428
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ansluta till en Bluetooth-kompatibel smartphone via Wi-Fi
Steg på kameran (1)
[55: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
2 Välj [Wi-Fi-inställningar].
3 Välj [Wi-Fi].
[På].
4 Välj
zz Efter att skärmen [Wi-Fi-inställningar]
visas tryck på knappen <M>
för att återgå till skärmen [Inst. för
trådlös kommunikation].
429
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
5 Välj [Bluetooth-funktion].
6 Välj [Bluetooth-funktion].
7 Välj [Smartphone].
8 Registrera [Namn].
zz När du använder det visade namnet
trycker du på knappen <M>.
zz Du kan ändra namnet vid behov
(s. 514).
430
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
9 Välj [OK].
10 Välj [Parkopplar].
ett alternativ.
11 Välj
zz Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
zz Om Camera Connect inte har
installerats, väljer du [Android] eller
[iOS], skanna QR-koden som visas
med din smartphone, nå Google Play
eller App Store och installera Camera
Connect.
ggParkopplingen påbörjas.
431
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Steg på smartphonen (1)
12 Aktivera Bluetooth-funktionen.
13 Starta Camera Connect.
den kamera som ska parkopplas.
14 Välj
ggOm du använder en Android-smartphone
går du direkt till steg 16.
på [Pair/Parkoppling]
15 Tryck
(endast iOS).
432
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
16 Välj [OK].
på <0>.
17 Tryck
zz Nu är parkopplingen klar och kameran är
ansluten till smartphonen via Bluetooth.
ggEn Bluetooth-ikon visas på
huvudskärmen för Camera Connect.
ooParkoppling och Bluetooth-anslutning är inte möjlig om kameran är
ansluten till en dator eller en annan enhet med en gränssnittskabel.
ooKameran kan inte anslutas till två eller fler enheter samtidigt via Bluetooth.
ooBluetooth-anslutningen förbrukar batteriet även efter att kamerans
automatiska avstängning har aktiverats. Därför kan batterinivån vara
låg när du använder kameran.
När en Bluetooth-anslutning har upprättas, kan du använda kameran för att
skicka bilder till smartphonen. Mer information finns på sidan 448.
433
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Steg på smartphonen (2)
en Camera Connect-funktion.
18 Välj
zz I iOS, välj [Anslut] när ett
meddelande visas för att bekräfta
kameraanslutningen.
zz För Camera Connect-funktioner,
se sidan 444.
ggNär en Wi-Fi-anslutning upprättats
visas skärmen för vald funktion.
gg[qWi-Fi på] visas på kameran.
ggEn Bluetooth- och Wi-Fi-ikon visas på
huvudskärmen för Camera Connect.
Wi-Fi-anslutningen till en Bluetooth-kompatibel smartphone är nu
slutförd.
434
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen, se ”Avbryta
Wi‑Fi-anslutningen” (s. 457).
zz När Wi-Fi-anslutningen avbryts, växlar kameran till Bluetooth-anslutningen.
zz För att återansluta via Wi-Fi, se ”Återansluta via Wi-Fi” (s. 509).
Skärmen [qWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan du kontrollera informationen
om felet.
435
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Skärmen [Bluetooth-funktion]
På skärmen [Bluetooth-funktion] kan du ändra eller kontrollera
inställningarna för Bluetooth-funktionen.
Bluetooth-funktion
zz Välj enhet att parkoppla med
kameran.
zz Om du inte kommer att använda
Bluetooth-funktionen, väljer du [Av].
Parkoppla
zz Parkoppla kameran med enheten
som är vald i [Bluetooth-funktion].
Kontrollera/återställ info
zz Du kan kontrollera namnet och
kommunikationsstatus för den
parkopplade enheten.
zz För att ta bort registreringen av
den parkopplade enheten, trycker
du på knappen <B>. För mer
information, se ”Ta bort en parkopplad
enhets registrering” (s. 439).
Bluetooth-adress
zz Du kan kontrollera kamerans
Bluetooth-adress.
436
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ansluten vid avst
zz Genom att välja [På] kan du via Wi-Fi
visa bilder och manövrera kameran på
andra sätt, även när den är avstängd.
Mer information finns i ”Etablera en
Wi-Fi-anslutning när kameran är av”.
Etablera en Wi-Fi-anslutning när kameran är av
När enheterna har parkopplats kan du använda en smartphone för att
ansluta via Wi-Fi och överför bilderna från kameran, även om den är av.
Inställningen [Ansluten vid avst.]
[Bluetooth-funktion].
1 Välj
zz Välj [Bluetooth-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
in [Ansluten vid avst.] på [På].
2 Ställ
zz Ställ in [Ansluten vid avst.] på [På]
på skärmen [Bluetooth-funktion].
Även om kameran är av kommer
den att förbli parkopplad med
smartphonen via Bluetooth.
437
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Etablera en Wi-Fi-anslutning när kameran är av
Camera Connect.
1 Starta
zz Starta Camera Connect på en
smartphone som är parkopplad till
kameran via Bluetooth.
[Images on camera/Bilder på
2 Välj
kameran].
zz Peka på [Images on camera/Bilder
på kameran] i menyn för Camera
Connect.
I iOS, välj [Anslut] när ett
meddelande visas för att bekräfta
kameraanslutningen.
En lista med bilderna i kameran visas
när Wi-Fi-anslutningen har upprättats.
Använda Camera Connect
zz Du kan använda Camera Connect till att överföra bilder till en
smartphone och du kan ta bort och gradera bilder i kameran.
zz För att avbryta Wi-Fi-anslutningen ska du trycka på [ ] på
huvudskärmen för Camera Connect (s. 457).
ooFunktionen är endast tillgänglig om kameran och smartphonen är
parkopplade via Bluetooth.
ooDen här funktionen kan inte längre användas om inställningarna för trådlös
kommunikation återställs eller om anslutningsinformationen raderas.
438
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ta bort en parkopplad enhets registrering
För att parkoppla en kamera med en annan smartphone måste
du rensa den parkopplade enhetens registrering på skärmen
[Bluetooth‑funktion] (s. 436).
Steg på kameran
1 Välj [Kontrollera/återställ info].
2 Tryck på knappen <B>.
anslutningsinformationen.
3 Rensa
zz Välj [OK].
Steg på smartphonen
kamerans registrering.
4 TazzIbort
Bluetooth-inställningarna på
din smartphone väljer du namnet
på kameran som du vill ta bort
registrering för.
439
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi från [Wi-Fi-funktion]menyn
Steg på kameran (1)
in Wi-Fi-inställningar på [På].
1 Ställ
zz Se steg 1–4 på sidan 429.
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett namn
3 Registrera
zz Om skärmen [Namn] visas ska
du registrera ett namn (s. 430).
4 zzOm historiken (s. 509) visas, växlar
Välj [q] (Anslut till smartphone).
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
5 Välj [Registrera enhet för anslutning].
440
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
ett alternativ.
6 Välj
zz Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
zz Om Camera Connect inte har
installerats, väljer du [Android]
eller [iOS] på skärmen till vänster,
skanna QR-koden som visas med din
smartphone, nå Google Play eller App
Store och installera Camera Connect.
(1)
(2)
SSID (nätverksnamn)
7 Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord
som (2) visas på kameraskärmen.
”_Canon0A” visas i slutet av SSID.
zz I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer
in [Lösenord] på [Inget], varken
visas eller krävs lösenordet. Mer
information finns på sidan 533.
Genom att välja [Växla nätverk] i steg 7, kan du upprätta en Wi-Fi-anslutning
via en kopplingspunkt (s. 496).
441
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Steg på smartphonen
Smartphone-skärm
(exempel)
smartphonen för att
8 Använd
upprätta en Wi-Fi-anslutning.
zz Aktivera smartphonens Wi-Fifunktion och välj sedan det SSID
(nätverksnamn) som kontrollerades
i steg 7.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 7.
Camera Connect.
9 Starta
zz Starta Camera Connect på din
smartphone när skärmen [Väntar
på anslutning] visas på kameran.
den kamera som du vill ansluta
10 Välj
via Wi-Fi.
zz Välj och tryck på den kamera som
ska anslutas via Wi-Fi från [Cameras/
Kameror] på Camera Connect.
Steg på kameran (2)
en Wi-Fi-anslutning.
11 Upprätta
zz Välj [OK].
zz Tryck på <B> om du vill välja
visade bilder. Steg 5 på sidan 459
visar hur du ställer in dem.
442
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
ggHuvudfönstret i Camera Connect
visas på din smartphone.
Wi-Fi-anslutningen till en smartphone
är nu slutförd.
zz Hantera kameran med Camera
Connect. Mer information finns
på sidan 444.
zz Information om hur du avbryter Wi-Fi-anslutningen, se ”Avbryta
Wi‑Fi-anslutningen” (s. 457).
zz För att återansluta via Wi-Fi, se ”Återansluta via Wi-Fi” (s. 509).
Skärmen [qWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar, kan du kontrollera informationen
om felet.
Med en upprättad Wi-Fi-anslutning kan du skicka bilder till en smartphone från
kameramenyn ([Skicka till smartphone]) eller från snabbkontrollskärmen
under bildvisning. Mer information finns på sidan 448.
443
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Hantera kameran med hjälp av en smartphone
Nedan beskrivs huvudfunktionerna i Camera Connect.
Images on camera (Bilder på kameran)
zz Du kan visa bilder som lagras
på kameran.
zz Du kan spara bilder från kameran
till en smartphone.
zz Du kan utföra åtgärder, som
borttagning, på bilder som lagras på
kameran.
Remote live view shooting (Live View-fjärrfotografering)
zz Du kan visa kamerans Live View-bild på en smartphone.
zz Du kan ta bilder via fjärrstyrning.
Auto transfer (Automatisk överföring)
zz Skicka bilder från kameran eller appen direkt till en smartphone när
de tas (s. 446).
Location information (Platsinformation)
zz Stöds inte på den här kameran.
Camera settings (Kamerainställningar)
zz Du kan ändra kamerainställningar.
444
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
ooOm Wi-Fi-anslutningen bryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande.
• Pågående filminspelningar i fotograferingsläge kommer att fortsätta.
• Pågående filminspelningar i stillbildsläge kommer att avslutas.
ooDu kan inte ta bilder med kameran efter att du har använt Camera
Connect för att växla från stillbilder till filminspelning.
ooMed en upprättad Wi-Fi-anslutning till en smartphone, är vissa funktioner
inte tillgängliga.
ooVid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
ooBeroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller
slutarutlösning fördröjas.
ooNär du sparar bilder på en smartphone kan du inte ens fotografera genom
att trycka på kamerans avtryckare. Kamerans skärm kanske stängs av.
ooWi-Fi-anslutningen avbryts om du ställer in kamerans strömbrytare på
<2> eller öppnar minneskortsluckan eller batteriluckan.
ooRAW-bilder kan inte sparas på en smartphone. När en RAW-bild väljs
kommer den att sparas som en JPEG-bild.
ooMed en upprättad Wi-Fi-anslutning, fungerar inte kamerans automatiska
avstängning.
Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, rekommenderas du att inaktivera
smartphonens energisparfunktion.
445
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Skicka bilder till smartphonen automatiskt medan du fotograferar
Dina bilder kan skickas automatiskt. Innan du följer dessa steg
kontrollerar du att kameran och smartphonen är anslutna via Wi-Fi.
[55: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
2 Välj [Wi-Fi-inställningar].
3 Välj [Skicka till smartphone direkt].
in [Skicka automatiskt] på
4 Ställ
[Aktivera].
446
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
in [Bildstorlek].
5 Ställ
zz Välj bildstorlek och tryck sedan
på <0>.
6 Ta bilden.
447
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Skicka bilder till en smartphone från kameran
Du kan använda kameran för att skicka bilder till en smartphone som är
parkopplad via Bluetooth (endast enheter med Android) eller Wi-Fi.
(1) Välj [Skicka till smartphone] för att skicka bilder
[55: Inst. för trådlös
1 Välj
kommunikation].
[Skicka till smartphone].
2 Välj
ggOm du utför den här åtgärden när du
är ansluten via Bluetooth visas ett
meddelande och anslutningen byter
till Wi-Fi-anslutning.
sändningsalterantiv och skicka
3 Välj
bilderna.
448
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
(2) Skicka bilder från snabbkontrollskärmen under bildvisning
1 Visa bilden.
2 Tryck på <Q>.
[q].
3 Välj
ggOm du utför den här åtgärden när du
är ansluten via Bluetooth visas ett
meddelande och anslutningen byter
till Wi-Fi-anslutning.
sändningsalternativ och skicka
4 Välj
bilderna.
449
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
(3) Välj sändningsalternativ och skicka bilderna.
Skicka bilder var för sig
en bild att skicka.
1 Välj
zz Välj önskad bild att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <1> och vrida på
<6> motsols för att välja bilder som
ska skickas med indexbilden.
[Skicka visade].
2 Välj
zz I [Bildstorlek] kan du välja storleken
på bilden som ska skickas.
450
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Skicka flera valda bilder
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka valda].
bilder som du vill skicka.
3 Välj
zz Välj önskad bild att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <1> och vrida på
<6> motsols för att välja bilder
som ska skickas med trebildsvisning.
Om du vill återgå till enbildsvisning,
trycker du också på <1> och vrider
på ratten <6>.
zz När du har valt bilder att skicka
trycker du på knappen <M>.
451
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
bildval.
4 Avsluta
zz Välj [OK].
[Bildstorlek].
5 Välj
zz Gör inställningar efter behov.
zz Välj bildstorlek på den visade
skärmen.
6 Välj [Skicka].
Skicka ett omfång av bilder
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka omfång].
452
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
omfång av bilder.
3 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt)
och tryck på <0>.
zz Välj den sista bilden (slutpunkt)
och tryck på <0>.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Du kan trycka på <1> och vrida på
<6> för att ändra antalet bilder som
ska visas i indexbilden.
omfånget.
4 Bekräfta
zz Tryck på knappen <M>.
[Bildstorlek].
5 Välj
zz Gör inställningar efter behov.
zz Välj bildstorlek på den visade skärmen.
6 Välj [Skicka].
453
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Skicka alla bilder på kortet
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla kort].
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade
skärmen.
4 Välj [Skicka].
454
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för
bildsökn.] samtidigt.
För information om att [Ange kriterier för bildsökn.], se ”Filtrera bilder
för uppspelning” (s. 313).
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla hitt].
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade
skärmen.
4 Välj [Skicka].
455
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Avsluta bildöverföring
Skicka bilder från kamera när den är parkopplad via Bluetooth (Android)
zz Tryck på knappen <M> på
bildöverföringsskärmen.
zz Välj [OK] på skärmen till vänster om
bildöverföringen och Wi-Fi-anslutning.
Skicka bilder från kameran till en Wi-Fi-anslutning
zz Tryck på knappen <M>
på bildöverföringsskärmen.
zz Information om hur du avbryter Wi‑Fianslutningen, se ”Avbryta Wi-Fianslutningen” (s. 457).
456
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
ooVid bildöverföring går det inte att ta någon bild, även om du trycker ned
kamerans avtryckare.
ooKameran kan inte anslutas till flera smartphones via Wi-Fi när den är
ansluten till en annan enhet via Wi-Fi.
ooDu kan avbryta bildöverföringen genom att välja [Avbryt] under överföringen.
ooDu kan välja upp till 999 filer åt gången.
ooMed en upprättad Wi-Fi-anslutning, rekommenderas du att inaktivera
smartphonens energisparfunktion.
ooNär du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas
samtidigt. Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.
ooNär du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att
det är fulladdat.
ooMed en upprättad Wi-Fi-anslutning, fungerar inte kamerans automatiska
avstängning.
Avbryta Wi-Fi-anslutningen
Om du vill avbryta Wi-Fi-anslutningen gör du något av nedanstående.
Tryck på [ ] på Camera Connectskärmen.
På skärmen [qWi-Fi på] väljer
du [Avbryt/stäng].
zz Om skärmen [qWi-Fi på] inte
visas, välj [Wi-Fi-funktion] på
skärmen [55: Inst. för trådlös
kommunikation].
zz Välj [Avbryt/stäng] och sedan [OK]
i bekräftelsedialogrutan.
457
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
Ange visningsbara bilder
Du kan ställa in i kameran vilka bilder som ska vara visningsbara på en
smartphone. Bilder kan anges efter att Wi-Fi-anslutningen avslutas.
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
[q].
2 Välj
zz Om historiken (s. 509) visas, växlar
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
3 Välj [Redigera enhetsinformation].
en smartphone.
4 Välj
zz Välj namnet på den smartphone som
du vill kunna se bilderna på.
458
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
5 Välj [Visade bilder].
ett alternativ.
6 Välj
zz Registrera inställningen genom att
välja [OK].
[Alla bilder]
Alla bilder i kameran blir visningsbara.
[Nyligen tagna bilder]
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på när bilderna
tagits. Du kan ange bilder som tagits
inom de senaste nio dagarna.
zz Välj ett alternativ.
zz När [De senaste dagarna] väljs blir de
bilder visningsbara som tagits under
det angivna antalet dagar före dagens
datum. Tryck på <W> <X> för att
ställa in antalet dagar. Sedan trycker
du på <0> för att bekräfta valet.
zz När du väljer [OK] ställs de
visningsbara bilderna in.
Om [Visade bilder] är inställt på något annat än [Alla bilder] är fjärrstyrd
fotografering inte möjlig.
459
Ansluta till en smartphone via Wi-Fi
[Välj efter gradering]
Du kan ange vilka bilder som ska vara
visningsbara baserat på om de har en
gradering eller inte eller baserat på typ
av gradering.
zz När du väljer typ av gradering ställs
de visningsbara bilderna in.
[Efter filnummer] (Markera omfång)
Du anger vilka bilder som ska vara
visningsbara genom att markera den
första och sista bilden bland bilder
ordnade i filnummerordning.
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(4)
460
Öppna skärmen för
anslutningsinställningar genom att
trycka på <0>.
Välj en bild med knapparna <Y> <Z>
eller ratten <5>.
Du kan trycka på <1> och vrida på
<6> motsols för att välja bilder som
ska skickas med indexbilden.
Välj den första bilden (1) och tryck
på <0>.
Tryck på knapparna <Z> för att
den sista bilden (2) och tryck sedan
på <0>.
Välj [OK].
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Det här avsnittet beskriver hur du ansluter en kamera till en dator
via Wi-Fi och utföra kameraåtgärder med EOS-programvara eller
annan dedikerad programvara. Installera den senaste versionen av
EOS‑programvaran eller annan dedikerad programvara på datorn
innan du ställer in en Wi-Fi-anslutning.
För datorinstruktioner, se bruksanvisningen för datorn.
Hantera kameran med EOS Utility
Med EOS Utility (EOS-programvaran) kan du utföra ett antal kameraåtgärder.
Steg på kameran (1)
in Wi-Fi-inställningar på [På].
1 Ställ
zz Se steg 1–4 på sidan 429.
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett namn
3 Registrera
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (s. 430).
4 Välj [D] (Fjärrkontroll (EOS Utility)).
zz Om historiken (s. 509) visas, växlar
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
461
Ansluta till en dator via Wi-Fi
[Registrera enhet för
5 Välj
anslutning].
(1)
(2)
SSID (nätverksnamn)
6 Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord
som (2) visas på kameraskärmen.
zz I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer
in [Lösenord] på [Inget], varken
visas eller krävs lösenordet. Mer
information finns på sidan 533.
Steg på datorn (1)
Datorskärm (exempel)
SSID och ange lösenordet.
7 Välj
zz I datorns nätverksinställningar väljer
du det SSID som kontrollerades
i steg 6. ”_Canon0A” visas i slutet
av SSID.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 6.
462
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
[OK].
8 Välj
ggMeddelandet nedan visas. ”******” är
de sex sista siffrorna i MAC-adressen
till kameran som ska anslutas.
Steg på datorn (2)
9 Starta EOS Utility.
på [Pairing over Wi-Fi/LAN/
10 Klicka
Parkopplar över Wi-Fi/LAN] i EOS
Utility.
zz Välj [Yes/Ja] om ett brandväggs­
relaterat meddelande visas.
på [Connect/Anslut].
11 Klicka
zz Välj den kamera som du vill ansluta
till och klicka sedan på [Connect/
Anslut].
463
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Steg på kameran (2)
en Wi-Fi-anslutning.
12 Upprätta
zz Välj [OK].
Skärmen [DWi-Fi på]
Avbryt/stäng
zz Avbryter Wi-Fi-anslutningen.
Bekräfta inst.
zz Du kan kontrollera inställningarna.
Felinformation
zz När ett Wi-Fi-anslutningsfel inträffar,
kan du kontrollera informationen
om felet.
Wi-Fi-anslutningen till en dator är nu slutförd.
zz Hantera kameran med EOS Utility på datorn.
zz För att återansluta via Wi-Fi, se ”Återansluta via Wi-Fi” (s. 509).
464
Ansluta till en dator via Wi-Fi
ooOm Wi-Fi-anslutningen bryts medan du spelar in en film med fjärrstyrd
fotografering händer följande.
• Pågående filminspelningar i fotograferingsläge kommer att fortsätta.
• Pågående filminspelningar i stillbildsläge kommer att avslutas.
ooÅtgärder som använder kameran är inte möjliga efter att du använder
EOS Utility för att växla från stillbildstagningsläge till filminspelningsläge.
ooMed en upprättad Wi-Fi-anslutning till EOS Utility, är vissa funktioner inte
tillgängliga.
ooVid fotografering med fjärrkontroll kan AF-hastigheten bli långsammare.
ooBeroende på kommunikationsstatusen, kan bildvisning eller
slutarutlösning fördröjas.
ooVid Live View-fjärrfotografering går bildöverföringen långsammare än
jämfört med anslutning via en gränssnittskabel. Därför blir det hack
i rörliga bilder.
ooWi-Fi-anslutningen avbryts om du ställer in kamerans strömbrytare
på <2> eller öppnar minneskortsluckan eller batteriluckan.
465
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Skicka bilder automatiskt till datorer
Med den dedikerade programvaran Image Transfer Utility 2 kan du
skicka bilder på kameran till en dator automatiskt.
Steg på datorn (1)
1
Anslut till datorn och åtkomstpunkten
och starta Image Transfer Utility 2.
zz I Image Transfer Utility 2 öppnar du
skärmen för parkopplingsinställningar.
zz Skärmen för att konfigurera
parkoppling öppnas när du följer
instruktionerna som visas första
gången du startar Image Transfer
Utility 2.
Steg på kameran
[Skicka automatiskt till dator].
2 Välj
zz Välj [Wi-Fi-inställningar] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
zz Välj [Skicka automatiskt till dator]
på skärmen [Wi-Fi-inställningar].
[Aktivera] för [Skicka
3 Välj
automatiskt].
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (s. 430).
466
Ansluta till en dator via Wi-Fi
4 Välj [OK].
till en kopplingspunkt
5 Anslut
via Wi-Fi.
zz Etablera en Wi-Fi-anslutning mellan
kameran och åtkomstpunkten som
är ansluten till datorn. Se ”Wi-Fianslutning via åtkomstpunkter” för
anslutningsanvisningar (s. 496).
den dator som kameran som
6 Välj
ska parkopplas till.
Steg på datorn (2)
kameran och datorn.
7 Parkoppla
zz Välj kameran och klicka på [Parkopplar].
467
Ansluta till en dator via Wi-Fi
Skicka bilder på kameran till en dator automatiskt
[Skicka automatiskt till dator]
1 Välj
på skärmen [Wi-Fi-inställningar].
2 Välj [Alternativ för att skicka bilder].
vad du vill skicka.
3 Välj
zz Om du väljer [Valda bilder]
i [Intervall] ska du ange vilka bilder
du vill skicka på skärmen [Välj bilder
att skicka].
till datorn och
4 Anslut
åtkomstpunkten via Wi-Fi och
starta Image Transfer Utility 2.
zz Bilderna skickas automatiskt till
datorn när du startar kameran
inom åtkomstpunktens räckvidd.
ooAutomatisk avstängning är inaktiverad
ooAlla bilder som tas efter den automatiska överföringen skickas
automatiskt efter att kameran har startats om.
ooOm den automatiska bildöverföringen inte börjar automatiskt försöker
du starta om kameran.
Alla bilder som tas under den automatiska överföringen skickas också automatiskt.
468
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
I detta avsnitt beskrivs hur du skriver ut bilder genom att direkt
ansluta kameran till en skrivare via Wi-Fi. För skrivarinstruktioner,
se bruksanvisningen för skrivaren.
Upprätta en Wi-Fi-anslutning
in Wi-Fi-inställningar på [På].
1 Ställ
zz Se steg 1–4 på sidan 429.
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett namn
3 Registrera
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (s. 430).
4 zzOm historiken (s. 509) visas, växlar
Välj [l] (Skriv ut från Wi-Fi-skrivare).
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
[Registrera enhet för
5 Välj
anslutning].
469
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
(1)
(2)
SSID (nätverksnamn)
6 Kontrollera
och lösenord.
zz Kontrollera SSID (1) och lösenord
som (2) visas på kameraskärmen.
zz I [Wi-Fi-inställningar], om du ställer
in [Lösenord] på [Inget], varken
visas eller krävs lösenordet. Mer
information finns på sidan 533.
in skrivaren.
7 Ställ
zz I skrivarens Wi-Fi-inställningar väljer
du det SSID som du har kontrollerat.
”_Canon0A” visas i slutet av SSID.
zz Som lösenord anger du det som
kontrollerats i steg 6.
skrivare.
8 Välj
zz När en lista över upptäckta skrivare
visas väljer du den skrivare du vill
ansluta till via Wi-Fi.
zz Om 16 eller fler skrivare hittas, eller
om sökningen tar mer än tre minuter,
kan du välja [Sök igen].
9 Skriva ut bilder (s. 472).
470
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Det går att ansluta Wi-Fi-skrivare som har stöd för PictBridge (trådlöst LAN).
För att etablera en Wi-Fi-anslutning via en åtkomstpunkt, se ”Wi-Fi-anslutning
via åtkomstpunkter” (s. 496).
471
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Skriva ut bilder
Skriva ut enskilda bilder
den bild du vill skriva ut.
1 Välj
zz Välj önskad bild att skriva ut genom
att trycka på knapparna <Y> <Z>
eller vrida på ratten <5>. Tryck
därefter på <0>.
zz Du kan trycka på <u> och vrida
på <6> motsols för att välja bilder
som ska skickas med indexbilden.
2 Välj [Skriv ut bild].
ut bilden.
3 Skriv
zz Utskriftsproceduren beskrivs på
sidan 475.
zz Välj [Skriv ut] och sedan [OK] för att
börja skriva ut.
472
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Skriva ut genom att ange olika alternativ
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Beställa kopior].
in utskriftsalternativ.
3 Ställ
zz Inställningsprocedurer beskrivs
i ”Digital Print Order Format (DPOF)”
(s. 353).
zz Om utskriftsbeställningen är klar innan
upprättande av en Wi-Fi-anslutning,
gå vidare till steg 4.
[Skriv ut].
4 Välj
zz Du kan bara välja [Skriv ut] när
en bild har valts och skrivaren är
skrivklar.
5 Ställ in [Pappersinst] (s. 475).
473
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
ut bilden.
6 Skriv
zz Utskriften startar när du väljer [OK].
ooMed en upprättad Wi-Fi-anslutning till en skrivare, kan en bild inte tas
även om kamerans avtryckare trycks ned.
ooFilmer kan inte skrivas ut.
ooInnan du skriver ut måste du välja pappersformat.
ooVissa skrivare kanske inte kopierar in filnumret.
ooOm [Med kant] har valts kan vissa skrivare kopiera in datum i kanten.
ooBeroende på skrivaren kan datumet se blekt ut om det kopieras in på en
ljus bakgrund eller vit kant.
ooRAW-bilder kan inte skrivas ut med [Beställa kopior]. Välj [Skriv ut
bild] vid utskrift och skriv ut.
ooNär du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att
det är fulladdat.
ooBeroende på bildens filstorlek och bildkvalitet kan det ta en stund efter
att du har valt [Skriv ut] innan utskriften startar.
ooOm du vill avbryta utskriften trycker du på <0> medan [Stopp] visas
och väljer sedan [OK].
ooVälj [Fortsätt] om du skriver ut med [Beställa kopior] och avbrutit
utskriften och sedan vill fortsätta skriva ut resten. Observera att utskriften
inte kan återupptas om något av följande händer.
• Du ändrade kopiebeställningen eller raderade bilder du beställt kopior
av innan du fortsatte utskriften.
• När indexbild ställdes in ändrade du pappersinställningarna innan
du försökte fortsätta utskriften.
• Kortets återstående kapacitet var låg när du pausade utskriften.
ooInformation om hur du löser problem som inträffar under utskrift finns på
sidan 480.
474
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Utskriftsinställningar
Skärmvisningen och inställningsalternativen skiljer sig beroende
på vilken skrivare du använder. Vissa inställningar kanske inte är
tillgängliga. Mer information finns i skrivarens användarhandbok.
Menybild för utskriftsinställningar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(7)
Ställ in inkopiering av datum eller filnummer som på eller av (s. 477).
Anger utskriftseffekter (s. 477).
Ställ in det antal kopior som ska skrivas ut (s. 478).
Ställ in utskriftsområdet (s. 479).
Ställ in pappersformat och -typ samt sidlayout (s. 476).
Återgår till bildvalsskärmen.
Starta utskrift.
De inställningar du har gjort för pappersformat och -typ samt sidlayout
visas.
* Beroende på skrivaren kanske vissa inställningar, t.ex. inkopiering av
datum och filnummer samt beskärning, inte kan väljas.
Pappersinställningar
zz Välj [Pappersinst].
475
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
[Q] Ställa in pappersformat
zz Välj skrivarens pappersformat.
[Y] Ställa in papperstyp
zz Välj skrivarens papperstyp.
[U] Ställa in sidlayout
zz Välj sidolayout.
Utan kant
Med kant
Multi xx
Standard
Skriver ut utan kanter. Om skrivaren inte kan skriva ut utan kant
får utskriften kant.
Skriver ut med vit ram längs kanterna.
Alternativ för att skriva ut 2, 4, 8, 9, 16, 20 eller 35 bilder på ett ark.
Sidlayouten varierar beroende på skrivarmodell eller skrivarinställningar.
Om bildernas sidförhållande skiljer sig från utskriftspapperets sidförhållande
kan bilden beskäras avsevärt om du skriver ut den utan kanter. Om bilden
beskärs kan utskriften se kornigare på grund av lägre antal pixels.
476
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Ställa in inkopiering av datum/filnummer
zz Välj [I].
zz Välj vad du vill skriva ut.
Ställa in utskriftseffekter (Bildoptimering)
Olika innehåll visas på skärmen beroende på skrivaren.
zz Välj [E].
zz Välj utskriftseffekt
Alternativ
[E] Standard
[E] På
Utskriftseffekt
Utskrifteffekterna varierar beroende på vilken skrivare du
använder. Mer information finns i skrivarens användarhandbok.
Skriver ut med skrivarens standardfärger. Bildens Exifinformation används för att utföra automatiska korrigeringar.
[E] Av
Ingen automatisk korrigering tillämpas.
[E] Rödögon1
Praktisk i bilder där blixt använts och motivet har röda
ögon. Röda ögon korrigeras för utskrift.
Om du kopierar in fotograferingsinformationen för en bild som tagits med
ett utökat ISO-tal (H) kan det hända att rätt ISO-tal inte kopieras in.
477
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Ställa in antal kopior
zz Välj [R].
zz Välj antal kopior att skriva ut.
Inställningen [Standard] för utskriftseffekter och andra alternativ är skrivarens
standardinställningar som ställts in av tillverkaren. Information om vilka
inställningar som är angivna som grundinställningar [Standard] finns
i skrivarens användarhandbok.
478
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
Beskära bilden
Ställ in beskärningen precis
innan skriver ut. Om du ändrar
utskriftsinställningarna efter att du beskär
bilderna måste du beskära bilderna igen.
1 På menybilden för utskriftsinställningar väljer du [Beskärning].
in beskärningsramens storlek, position och sidförhållande.
2 Ställ
zz Bildytan inom beskärningsramen skrivs ut. Ramens form
(sidförhållandet) kan ändras [Pappersinst].
Ändra beskärningsramens storlek
Vrid på ratten <6> och ändra beskärningsramens storlek.
Flytta beskärningsramen
Tryck på knapparna <W> <X> eller <Y> <Z> för att flytta ramen
över bilden vertikalt eller horisontellt.
Ändra beskärningsramens orientering
Genom att trycka på <B> kan du växla mellan vertikal och
horisontell orientering av beskärningsramen.
3
Tryck på <0> för att avsluta beskärningen.
zz Du kan kontrollera den beskurna bildytan uppe till vänster på
menybilden för utskriftsinställning.
479
Ansluta till en skrivare via Wi-Fi
ooBeroende på skrivaren kan det hända att den beskurna bildytan inte
skrivs ut så som du har ställt in den.
ooJu mindre du gör beskärningsramen, desto kornigare kommer bilden att
se ut på utskriften.
Hantera skrivarfel
Om utskriften inte återupptas när du åtgärdat ett skrivarfel (inget bläck,
inget papper osv) och väljer [Fortsätt] fortsätter du utskriften med hjälp av
knapparna på skrivaren. Information om hur du återupptar utskriften hittar
du i skrivarens användarhandbok.
Felmeddelanden
Om ett fel uppstår när du skriver ut visas ett felmeddelande på kamerans
skärm. När du har åtgärdat felet kan du fortsätta utskriften. Mer information
om hur du åtgärdar ett utskriftsfel finns i skrivarens användarhandbok.
Pappersfel
Kontrollera att papperet är korrekt påfyllt i skrivaren.
Bläckfel
Kontrollera skrivarens bläcknivå och behållaren med kasserat bläck.
Maskinfel
Kontrollera om fel som inte berör papper eller bläck har uppstått.
Filfel
Den valda bilden kan inte skrivas ut. Det är inte säkert att det går att skriva
ut bilder som tagits med en annan kamera eller som redigerats på en dator.
480
Skicka bilder till en webbtjänst
I det här avsnittet beskrivs hur du använder webbtjänster för att skicka
bilder.
Registrera webbtjänster
Använd en smartphone eller dator för att lägga till webbtjänster
i kameran.
zz Du behöver en smartphone eller dator med en webbläsare och
internetanslutning för att slutföra kamerainställningarna för CANON
iMAGE GATEWAY och andra webbtjänster.
zz Besök webbplatsen för CANON iMAGE GATEWAY för information
om webbläsarversioner (till exempel Microsoft Internet Explorer) och
inställningar som krävs för CANON iMAGE GATEWAY-åtkomst.
zz Information om länder och regioner där CANON iMAGE GATEWAY är
tillgängligt finns på Canons webbplats (http://www.canon.com/cig/).
zz I hjälpinformationen för CANON iMAGE GATEWAY finns instruktioner
och information om inställningar för CANON iMAGE GATEWAY.
zz Om du vill använda andra webbtjänster än CANON iMAGE
GATEWAY måste du ha användarkonton även till de tjänsterna. Mer
information finns på webbplatserna för respektive webbtjänst du vill
registrera dig på.
zz Avgifter för internetanslutning och internetanslutningens
kopplingspunkt betalas separat.
481
Skicka bilder till en webbtjänst
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Länka kameran till CANON iMAGE GATEWAY genom att lägga till
CANON iMAGE GATEWAY som en målwebbtjänst på kameran.
Du kan behöva ange en e-postadress som används på din dator eller
smartphone.
Steg på kameran (1)
in Wi-Fi-inställningar på [På].
1 Ställ
zz Se steg 1–4 på sidan 429.
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett namn
3 Registrera
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (s. 430).
4 Välj [R].
5 Välj [Försäkra].
482
Skicka bilder till en webbtjänst
en Wi-Fi-anslutning.
6 Upprätta
zz Gå till steg 7 på sidan 498 (PBC-
läge), steg 7 på sidan 502 (PIN-läge)
eller steg 7 på sidan 505 (manuellt).
din e-postadress.
7 Ange
zz Ange din e-postadress och välj [OK].
en fyrsiffrig kod.
8 Ange
zz Fyll i ett valfritt fyrsiffrigt nummer
och välj [OK].
[OK].
9 Välj
ggIkonen [R] ändrar till [
].
483
Skicka bilder till en webbtjänst
Steg på datorn eller smartphonen
in kamerans webblänk.
10 Ställ
zz Gå till sidan i aviseringsmeddelandet.
zz Följ anvisningarna för att slutföra
inställningarna på sidan för kamerans
webblänkinställningar.
Steg på kameran (2)
till CANON iMAGE GATEWAY
11 Lägg
som destination.
zz Välj [ ].
ggCANON iMAGE GATEWAY har nu
lagts till.
484
Skicka bilder till en webbtjänst
Registrera andra webbtjänster
Steg på datorn eller smartphonen
den webbtjänst som
1 Konfigurera
du vill använda.
zz Besök CANON iMAGE
GATEWAY-webbplatsen och
gå till inställningssidan för
kamerawebblänken.
zz Följ anvisningarna på skärmen för
att slutföra inställningarna för de
webbtjänster som du vill använda.
Steg på kameran
till webbtjänsten som du
2 Lägg
konfigurerade som destination.
zz På skärmen [Wi-Fi-funktion] väljer
du [ ].
485
Skicka bilder till en webbtjänst
Upprätta en Wi-Fi-anslutning
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
en webbtjänst.
2 Välj
zz Om historiken (s. 509) visas, växlar
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Beroende på vilken typ av webbtjänst
eller webbtjänstinställningar (s. 508)
du valt kan en menybild för att välja
mottagare visas.
486
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder till en webbtjänst
Du kan dela dina bilder med vänner och familj genom att skicka dem
från kameran till en webbtjänst som är registrerad i kameran eller
genom att skicka webblänkar från online-album.
Skicka bilder var för sig
en bild att skicka.
1 Välj
zz Välj önskad bild att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <1> och vrida på
<6> motsols för att välja bilder som
ska skickas med indexbilden.
[Skicka visade].
2 Välj
zz I [Bildstorlek] kan du välja storleken
på bilden som ska skickas.
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi-Fi-anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när
skärmen [Användarvillkor] visas och
välj sedan [Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
487
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka flera valda bilder
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka valda].
de bilder som du vill skicka.
3 Välj
zz Välj önskad bild att skicka genom att
trycka på knapparna <Y> <Z> eller
vrida på ratten <5>. Tryck därefter
på <0>.
zz Du kan trycka på <1> och vrida på
<6> motsols för att välja bilder
som ska skickas med trebildsvisning.
Om du vill återgå till enbildsvisning,
trycker du också på <1> och vrider
på ratten <6>.
zz När du har valt bilder att skicka
trycker du på knappen <M>.
488
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
4 Välj
zz Om du anslutit till YouTube visas inte
[Bildstorlek].
zz Välj bildstorlek på den visade
skärmen.
[Skicka].
5 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi-Fi-anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när
skärmen [Användarvillkor] visas
och välj sedan [Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
489
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka ett omfång av bilder
Ange ett omfång av bilder för att skicka alla bilderna i omfånget på en gång.
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka omfång].
omfång av bilder.
3 Ange
zz Välj den första bilden (startpunkt).
zz Välj den sista bilden (slutpunkt).
ggBilder kommer att väljas och [X] visas.
zz För att avbryta valet, upprepar du
detta steg.
zz Du kan trycka på <1> och vrida på
<6> för att ändra antalet bilder som
ska visas i indexbilden.
omfånget.
4 Bekräfta
zz Tryck på knappen <M>.
490
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
5 Välj
zz Välj bildstorlek på den visade
skärmen.
[Skicka].
6 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi-Fi-anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när
skärmen [Användarvillkor] visas
och välj sedan [Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
Skicka alla bilder på kortet
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla kort].
491
Skicka bilder till en webbtjänst
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Gör inställningar efter behov.
zz Välj bildstorlek på den visade
skärmen.
[Skicka].
4 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi-Fi-anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när
skärmen [Användarvillkor] visas
och välj sedan [Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
492
Skicka bilder till en webbtjänst
Skicka bilder som matchar sökkriterierna
Skicka alla bilder som matchar sökkriterierna i [Ange kriterier för
bildsökn.] samtidigt.
För att [Ange kriterier för bildsökn.], se ”Filtrera bilder för
uppspelning” (s. 313).
1 Tryck på <0>.
2 Välj [Skicka alla hitt].
[Bildstorlek].
3 Välj
zz Gör inställningar efter behov.
zz Välj bildstorlek på den visade
skärmen.
493
Skicka bilder till en webbtjänst
[Skicka].
4 Välj
zz Välj [OK] på skärmen efter att
bilderna har skickats för att avsluta
Wi-Fi-anslutningen.
zz Läs meddelandet noggrant när
skärmen [Användarvillkor] visas
och välj sedan [Försäkra].
zz För att bläddra på skärmen använder
du tangenterna <W> <X>.
494
Skicka bilder till en webbtjänst
ooMed en upprättad Wi-Fi-anslutning till en webbtjänst, kan en bild inte
tas även om kamerans avtryckare trycks ned.
ooNär du skickar en bild till en annan webbtjänst än CANON iMAGE
GATEWAY, kanske ett felmeddelande inte visas även om bilden inte
har skickats till webbtjänsten. Eftersom sådana fel kan kontrolleras
på CANON iMAGE GATEWAY-webbplatsen, bör du läsa igenom
felinnehållet och försök sedan skicka bilden igen.
ooAntal och typ av bilder som kan skickas samt längden på filmer är
begränsat beroende på webbtjänsten.
ooVissa bilder kanske inte skickas med [Skicka omfång], [Skicka alla kort]
eller [Skicka alla hitt].
ooNär du minskar bildstorleken ändras alla bilder som ska skickas
samtidigt. Observera att filmer och stillbilder i b-storlek inte minskas.
oo[Reducerad] aktiveras bara för stillbilder tagna med kameror av samma
modell som den här kameran. Stillbilder som tagits med andra modeller
skickas utan att storleken ändras.
ooOm du öppnar CANON iMAGE GATEWAY på en dator eller annan enhet
kan du se överföringshistoriken för de webbtjänster som bilderna skickats till.
ooTryck på <M> på skärmen för steg 1 för att avbryta Wi-Fi-anslutningen
utan att skicka bilden.
ooNär du använder ett batteri som strömkälla i kameran bör du se till att
det är fulladdat.
495
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Detta kapitel beskriver hur du upprättar ett Wi-Fi-nätverk av en
kopplingspunkt.
Kontrollera typ av kopplingspunkt
Avgör om kopplingspunkten för Wi-Fi-anslutningen är kompatibel med
WPS (Wi-Fi Protected Setup) enligt beskrivningen i bruksanvisningen
för kopplingspunkten eller annan dokumentation.
zzNär det finns stöd för WPS
Följande två Wi-Fi-anslutningsmetoder kan användas. Anslutningen
upprättas lättare med WPS (PBC-läge).
WPS (PBC-läge):
Följ stegen längst upp på sidan 497.
WPS (PIN-läge):
Följ stegen längst upp på sidan 501.
zzNär det inte finns stöd för WPS
Följ stegen längst upp på sidan 504. I det här fallet måste kryptering
för kopplingspunkten ställas in som något av följande.
[Autentisering]:
öppet system, delad nyckel eller WPA/WPA2-PSK
[Krypteringsinställningar]:
WEP, TKIP eller AES
oo Om kopplingspunktens osynlighetsfunktioner är aktiva går det kanske inte
att upprätta någon Wi-Fi-anslutning. Stäng av osynlighetsfunktionerna.
ooOm du ansluter till ett nätverk som har en nätverksadministratör kan du
be administratören om mer detaljerade inställningsprocedurer.
Om nätverket du använder filtrerar med MAC-adress, registrera kamerans
MAC-adress som kopplingspunkt. MAC-adressen hittar du på skärmen
[Visa info] (s. 516).
496
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Upprätta en Wi-Fi-anslutning med WPS (PBC-läge)
Kontrollera först WPS-knappens position och hur länge den ska tryckas.
Det kan ta upp till en minut att upprätta Wi-Fi-anslutningen.
Om flera kopplingspunkter är aktiva i närheten och du inte kan etablera en
Wi-Fi-anslutning ska du försöka etablera anslutningen i [WPS (PIN-läge)].
in Wi-Fi-inställningar på [På].
1 Ställ
zz Se steg 1–4 på sidan 429.
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett namn
3 Registrera
zz Om skärmen [Namn] visas ska
du registrera ett namn (s. 430).
4 zzOm historiken (s. 509) visas, växlar
Välj ett alternativ.
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Tryck på knapparna <W> <X> eller
<Y> <Z> för att välja ett alternativ.
497
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
5 Välj [Registrera enhet för anslutning].
zz När [q] (Anslut till smartphone)
väljs visas skärmen till vänster.
Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
[Växla nätverk].
6 Välj
zz Visas när [q], [D] eller [l] har valts.
7 Välj [Anslut med WPS].
Läs sidan 508 för [Kamera som åtkomstpunkt] som visas på skärmen
i steg 7.
498
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
[WPS (PBC-läge)].
8 Välj
zz Välj [OK].
till kopplingspunkten via Wi-Fi.
9 Anslut
zz Tryck på kopplingspunktens
WPS‑knapp.
zz Välj [OK].
[Automatisk inställning].
10 Välj
zz Registrera inställningen för Wi-Fi-
funktionen genom att välja [OK].
zz Om det blir fel när du använder
[Automatisk inställning], eller om du
vill ange inställningarna manuellt, går
du till sidan 535.
inställningar för Wi-Fi11 Ange
funktionen.
IP-adressen kan dock endast ställas in automatiskt i miljöer med DHCPserver eller kopplingspunkter eller routrar med DHCP-serverfunktion där
IP‑adresser m.m. tilldelas automatiskt.
499
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
[qAnslut till smartphone]
Gå vidare till steg 9 på sidan 442.
[DFjärrkontroll (EOS Utility)]
Gå vidare till steg 8 på sidan 463.
[lSkriv ut från Wi-Fi-skrivare]
Gå vidare till steg 8 på sidan 470.
Registrera CANON iMAGE GATEWAY
Gå vidare till steg 7 på sidan 483.
500
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Upprätta en Wi-Fi-anslutning med WPS (PIN-läge)
Kontrollera hur du anger en PIN-kod på kopplingspunkten.
Det kan ta upp till en minut att upprätta Wi-Fi-anslutningen.
in Wi-Fi-inställningar på [På].
1 Ställ
zz Se steg 1–4 på sidan 429.
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett namn
3 Registrera
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (s. 430).
4 zzOm historiken (s. 509) visas, växlar
Välj ett alternativ.
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Tryck på knapparna <W> <X> eller
<Y> <Z> för att välja ett alternativ.
5 Välj [Registrera enhet för anslutning].
501
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
zz När [q] (Anslut till smartphone)
väljs visas skärmen till vänster.
Om Camera Connect redan har
installerats, välj [Visa inte].
[Växla nätverk].
6 Välj
zz Visas när [q], [D] eller [l] har valts.
7 Välj [Anslut med WPS].
[WPS (PIN-läge)].
8 Välj
zz Välj [OK].
502
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
PIN-koden på kopplingspunkten.
9 Ange
zz Gå till kopplingspunkten och ange
PIN-koden som visas på kamerans
skärm.
zz När du har angett PIN-koden väljer
du [OK].
till kopplingspunkten via Wi-Fi.
10 Anslut
zz Välj [OK].
[Automatisk inställning].
11 Välj
zz Registrera inställningen för Wi-Fi-
funktionen genom att välja [OK].
zz Om det blir fel när du använder
[Automatisk inställning], eller om du
vill ange inställningarna manuellt, går
du till sidan 535.
inställningar för Wi-Fi12 Ange
funktionen (s. 500).
Läs sidan 508 för [Kamera som åtkomstpunkt] som visas i steg 7.
IP-adressen kan dock endast ställas in automatiskt i miljöer med DHCPserver eller kopplingspunkter eller routrar med DHCP-serverfunktion där
IP‑adresser m.m. tilldelas automatiskt.
503
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Upprätta en Wi-Fi-anslutning manuellt
Upprätta en Wi-Fi-anslutning genom att välja SSID (eller ESS-ID) för
den kopplingspunkt som ska anslutas via Wi-Fi från en lista med aktiva
kopplingspunkter i närheten.
Välja kopplingspunkt
in Wi-Fi-inställningar på [På].
1 Ställ
zz Se steg 1–4 på sidan 429.
[Wi-Fi-funktion].
2 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett namn
3 Registrera
zz Om skärmen [Namn] visas ska du
registrera ett namn (s. 430).
ett alternativ.
4 Välj
zz Om historiken (s. 509) visas, växlar
du skärm med knapparna <Y> <Z>.
zz Tryck på knapparna <W> <X> eller
<Y> <Z> för att välja ett alternativ.
5 Välj [Registrera enhet för anslutning].
504
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
[Växla nätverk].
6 Välj
zz Visas när [q], [D] eller [l] har valts.
(1)
(2) (3)
kopplingspunkt.
7 Välj
zz Tryck på <W> <X> för att välja den
kopplingspunkt som ska anslutas via
Wi-Fi från listan med kopplingspunkter.
(1) SSID
(2) En ikon visar om kopplingspunkten är krypterad
(3) Kanal som används
Uppdatera och manuella inställningar
zz Bläddra nedåt på skärmen i steg 7 för att visa [Manuella inställningar].
zz Välj [Uppdatera] för att söka efter kopplingspunkt igen.
zz Om du vill konfigurera inställningarna för kopplingspunkten manuellt
väljer du [Manuella inställningar]. Ange SSID-namnet med det
virtuella tangentbordet och följ sedan anvisningarna som visas för att
konfigurera inställningarna.
505
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Ange lösenordet för kopplingspunkten
zz Ange lösenordet för kopplingspunkten. Information om lösenordet för
kopplingspunkten finns i användarhandboken till kopplingspunkten.
zz Skärmarna som visas i steg 8 till 9 nedan ser olika ut beroende på
vilken autentisering och kryptering som angetts för kopplingspunkten.
zz Gå till steg 10 när skärmen [Ange IP-adress] visas i stället för
skärmarna för steg 8 till 9.
ett nyckelindex.
8 Välj
zz Menybilden [Nyckelindex] visas
endast om WEP-kryptering används
på kopplingspunkten.
zz Välj det nyckelindexnummer som
angetts för kopplingspunkten.
zz Välj [OK].
lösenordet.
9 Ange
zz Ange lösenordet med det virtuella
tangentbordet (s. 534).
506
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Ställa in IP-adressen
[Automatisk inställning].
10 Välj
zz Registrera inställningen för Wi-Fi-
funktionen genom att välja [OK].
zz Om det blir fel när du använder
[Automatisk inställning], eller om
du vill ange inställningarna manuellt,
går du till sidan 535.
inställningar för Wi-Fi11 Ange
funktionen (s. 500).
IP-adressen kan dock endast ställas in automatiskt i miljöer med DHCPserver eller kopplingspunkter eller routrar med DHCP-serverfunktion där
IP‑adresser m.m. tilldelas automatiskt.
507
Wi-Fi-anslutning via åtkomstpunkter
Skicka till skärm
En skärm för val av destination kan visas beroende på webbtjänsten.
Du måste ange en dator för att kunna registrera eller ange
inställningarna. Mer information finns i EOS Utility användarhandbok.
zz Om du väljer [m] (e-post) eller
annan tjänst på skärmen [Överför till
webbtjänst] visas kanske skärmen
[Skicka till].
zz Välj vart du vill skicka e-post bland
de mottagare som registrerats.
zz Procedurerna för att upprätta en
anslutning och skicka bilder är samma
som för andra webbtjänster.
Kamera som åtkomstpunkt
Kamera som åtkomstpunkt är ett
anslutningssätt för anslutning av
kameran direkt till respektive enhet
via Wi-Fi.
Visas när [q], [D] eller [l] har valts
i [Wi-Fi-funktion].
508
Återansluta via Wi-Fi
Följ dessa steg för att återkoppla till enheterna eller webbtjänsterna
med regstrerade anslutningsinställningar.
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett alternativ.
2 Välj
zz Markera objektet att ansluta till via
Wi-Fi från historiken som visas.
Om objektet inte visas trycker du på
<Y> <Z> för att växla skärmbild.
zz Om [Anslutningshistorik] är inställt
på [Dölj], kommer historiken inte
visas (s. 533).
den anslutna enheten.
3 Använd
[q] Smartphone
zz Aktivera din smartphones Wi-Fi-funktion och starta Camera Connect.
zz Om din smartphones anslutningsmottagare har ändrats,
återställer du inställningen för att kunna ansluta till kameran
via Wi-Fi eller till samma kopplingspunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en smartphone via Wi-Fi,
visas ”_Canon0A” i slutet av SSID.
509
Återansluta via Wi-Fi
[D] Dator
zz Starta EOS-programvaran på datorn.
zz Om din dators anslutningsmottagare har ändrats, återställer du
inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller till
samma kopplingspunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en dator via Wi-Fi, visas
”_Canon0A” i slutet av SSID.
[l] Skrivare
zz Om din skrivares anslutningsmottagare har ändrats, återställer
du inställningen för att kunna ansluta till kameran via Wi-Fi eller
till samma kopplingspunkt som kameran.
När du ansluter kameran direkt till en skrivare via Wi-Fi, visas
”_Canon0A” i slutet av SSID.
I anslutningshistoriken visas upp till tre objekt i den ordning de registrerades.
När en anslutningsinställning läggs till kommer den äldsta posten tas bort
från historiken.
510
Återansluta via Wi-Fi
Ansluta till en Bluetooth-ansluten smartphone via Wi-Fi
Camera Connect.
1 Starta
zz Tryck på Camera Connect-symbolen
på din smartphone för att starta
programmet.
en Camera Connect-funktion.
2 Välj
zz Välj den Camera Connect-funktion
som ska användas.
zz En Wi-Fi-anslutning kommer att
upprättas automatiskt.
zz I iOS, välj [Anslut] när ett
meddelande visas för att bekräfta
kameraanslutningen.
När en Wi-Fi-anslutning upprättats
visas skärmen för vald funktion.
zz För Camera Connect-funktioner,
se sidan 444.
511
Återansluta via Wi-Fi
Registrera inställningar för flera anslutningar
Du kan registrera upp till 20 anslutningsinställningar för Wi-Fi-funktionen.
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett alternativ.
2 Välj
zz När skärmen till vänster visas,
trycker du på <Y> <Z> för att växla
skärmbild.
zz Markera objektet för att på nytt ansluta
till via Wi-Fi från skärmen till vänster.
zz Mer information om [q] (Anslut
till smartphone), se ”Ansluta till en
smartphone via Wi-Fi från [Wi-Fifunktion]-menyn” (s. 427).
zz För [D] (Fjärrkontroll (EOS Utility)), se
”Ansluta till en dator via Wi-Fi” (s. 461).
zz För information om [l] (Skriv ut från
Wi-Fi-skrivare), se ”Ansluta till en
skrivare via Wi-Fi” (s. 469).
zz När du skickar bilder till en webbtjänst,
se ”Skicka bilder till en webbtjänst”
(s. 481).
Information om hur du tar bort anslutningsinställningarna finns på sidan 513.
512
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar som sparats i kameran.
Du måste avbryta Wi-Fi-anslutningen innan du kan ändra eller ta bort
anslutningsinställningar.
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett alternativ.
2 Välj
zz När skärmen till vänster visas,
trycker du på <Y> <Z> för att växla
skärmbild.
zz Från skärmen till vänster väljer du det
alternativ för vilket du vill ändra eller
ta bort anslutningsinställningarna.
3 Välj [Redigera enhetsinformation].
en enhet.
4 Välj
zz Välj den enhet för vilken
du vill ändra eller ta bort
anslutningsinställningarna.
513
Ändra eller ta bort anslutningsinställningar
eller ändra
5 Kontrollera
anslutningsinställningarna.
zz Välj ett alternativ och ändra eller
radera anslutningsinställningarna
på skärmen som visas.
zzÄndra enhetsnamnet
Du kan ändra namnet genom att använda det virtuella tangentbordet
(s. 534).
zzVisade bilder (s. 458)
Visas när du har valt [q] (Anslut till smartphone). Inställningarna
visas längst ned på skärmen.
zzRadera anslutningsinformation
Du kan ändra eller ta bort anslutningsinställningar som sparats
i kameran.
För webbtjänster, besök CANON iMAGE GATEWAY-webbplatsen
för att radera anslutningsinställningarna.
514
Återställa inställningar för trådlös
kommunikation till standard
Alla inställningar för trådlös kommunikation kan raderas. Det kan vara
bra att radera inställningarna för trådlös kommunikation om du ska
låna ut eller ge kameran till någon annan så att den personen inte
kan använda informationen.
1 Välj [Radera inställningar].
[OK].
2 Välj
ggInställningarna för trådlös
kommunikation raderas som
standard, och skärmen [Inst. för
trådlös kommunikation] visas igen.
Om du väljer att [56: Återställ alla kamerainst.] raderas inte
inställningarna för trådlös kommunikation.
515
Visa informationsskärmen
På skärmen [Visa info] kan du läsa felinnehåll och kamerans MAC-adress.
[Wi-Fi-funktion].
1 Välj
zz Välj [Wi-Fi-funktion] på skärmen
[Inst. för trådlös kommunikation].
ett alternativ och tryck
2 Välj
på knappen <B>.
ggSkärmen [Visa info] visas.
zz När ett fel har uppstått trycker du på <0> för att visa felinnehåll.
516
Åtgärda felmeddelanden
Om ett fel inträffar kan du visa information om felet på något av
nedanstående sätt. Sedan åtgärdar du felet med hjälp av exemplen
som visas i det här kapitlet.
zz Tryck på <0> (s. 516) på skärmen [Visa info].
zz Välj [Felinformation] på skärmen [Wi-Fi på].
Klicka på felkodnumrets sida i nedanstående tabell så hoppar du direkt
till rätt sida.
11 (s. 518)
21 (s. 519)
61 (s. 522)
67 (s. 524)
91 (s. 525)
125 (s. 526)
126 (s. 526)
141 (s. 526)
151 (s. 527)
12 (s. 518)
22 (s. 520)
63 (s. 523)
68 (s. 525)
121 (s. 525)
23 (s. 521)
64 (s. 523)
69 (s. 525)
65 (s. 524)
66 (s. 524)
127 (s. 526)
142 (s. 526)
152 (s. 527)
Om ett fel inträffar visas [Err**] längst uppe till höger på skärmen [Wi-Fifunktion]. Det försvinner när kamerans strömbrytare ställs in på <2>.
517
Åtgärda felmeddelanden
11: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Om du valt [q]: är Camera Connect igång?
ggUpprätta en anslutning med hjälp av Camera Connect (s. 442).
zz Om du har valt [l]: är strömmen till skrivaren på?
ggSlå på skrivaren.
zz Om du har valt [D]: körs programvaran för EOS?
ggStarta EOS-programvaran och återupprätta anslutningen (s. 463).
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både
kameran och kopplingspunkten?
ggDet här felet uppstår om lösenorden är olika när autentiserings­
metoden för kryptering är inställd på [Öppet system].
Inställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att
versaler och gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för
autentisering är inställt på kameran (s. 506).
12: Anslutningsmål ej upptäckt
zz Är strömmen till målenheten och kopplingspunkten på?
ggSlå på målenheten och kopplingspunkten och vänta en stund.
Om anslutningen fortfarande inte kan upprättas utför du samma
åtgärder igen för att upprätta anslutningen.
518
Åtgärda felmeddelanden
21: Ingen adress tilldelad av DHCP-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz IP-adressen på kameran är inställd på [Automatisk inställning].
Är det här rätt inställning?
ggOm ingen DHCP-server används ställer du in IP-adressen
på [Manuell inställning] på kameran (s. 535).
Vad du behöver kontrollera på DHCP-servern
zz Är DHCP-servern påslagen?
ggSlå på DHCP-servern.
zz Finns det tillräckligt med adresser för DHCP-servern att
tilldela?
ggÖka antalet adresser som tilldelas av DHCP-servern.
ggTa bort enheter som har tilldelats adresser av DHCP-servern från
nätverket så att du minskar antalet adresser som används.
zz Fungerar DHCP-servern som den ska?
ggKontrollera DHCP-serverinställningarna och se till att den fungerar
som en DHCP-server ska.
ggOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DHCP-servern är tillgänglig.
519
Åtgärda felmeddelanden
22: Inget svar från DNS-server
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Stämmer DNS-serverns IP-adressinställning på kameran med
serverns faktiska adress?
ggAnge [Manuell inställning] för IP-adressen. På kameran anger
du sedan den IP-adress som stämmer överens med adressen för
DNS-servern som används (s. 531, 535).
Vad du behöver kontrollera på DNS-servern
zz Är DNS-servern påslagen?
ggSlå på DNS-servern.
zz Är DNS-serverns inställning för IP-adresser och motsvarande
namn korrekt?
ggSe till att IP-adresser och motsvarande namn har angetts på rätt
sätt på DNS-servern.
zz Fungerar DNS-servern som den ska?
ggKontrollera DNS-serverns inställningar och se till att servern
fungerar som en DNS-server ska.
ggOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne om
DNS-servern är tillgänglig.
Vad du behöver kontrollera på nätverket i sin helhet
zz Har nätverket som du försöker ansluta till via Wi-Fi, en router
eller liknande enhet som fungerar som en gateway?
ggOm det finns en nätverksadministratör kan du fråga denne
om adressen till nätverksgatewayen och ange den på kameran
(s. 531, 535).
ggSe till att inställningen för gatewayadress har angetts på rätt sätt
på alla nätverksenheter, inklusive kameran.
520
Åtgärda felmeddelanden
23: Det finns en enhet med samma IP-adress på nätverket
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Har kameran och en annan enhet som är ansluten via Wi-Fi
till samma nätverk, samma IP-adress?
ggÄndra kamerans IP-adress så att du undviker att använda
samma adress som någon annan enhet på nätverket. Eller ändra
IP‑adressen på den andra enheten som har samma adress som
kameran.
ggOm kamerans IP-adress är inställd på [Manuell inställning]
i nätverksmiljöer med en DHCP-server ändrar du inställningen
till [Automatisk inställning] (s. 507).
Åtgärda felmeddelandena 21–23
Du bör även kontrollera nedanstående när du åtgärdar fel 21–23.
Är samma lösenord för autentisering inställt på både kameran och
kopplingspunkten?
ggDet här felet uppstår om lösenorden är olika när autentiseringsmetoden för
kryptering är inställd på [Öppet system]. Inställningen är skiftlägeskänslig,
så du måste se till att versaler och gemener stämmer. Kontrollera att rätt
lösenord för autentisering är inställt på kameran (s. 506).
521
Åtgärda felmeddelanden
61: Valt SSID trådlöst LAN-nätverk kan inte hittas
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen
på kopplingspunkten?
ggFlytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting
mellan den och kameran (s. 528).
Vad du behöver kontrollera på kameran
zz Är SSID-numret likadant på kameran som på kopplingspunkten?
ggKontrollera SSID-numret på kopplingspunkten och ställ sedan in
samma SSID på kameran (s. 505).
Vad du behöver kontrollera på kopplingspunkten
zz Är kopplingspunkten påslagen?
ggSlå på kopplingspunkten.
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till
kameran som används registrerad på kopplingspunkten?
ggRegistrera MAC-adressen till kameran som används på kopplings­
punkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] (s. 516).
522
Åtgärda felmeddelanden
63: Trådlöst LAN kunde inte autentiseras
zz Är samma autentiseringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
ggDet finns stöd för följande autentiseringsmetoder på kameran:
[Öppet system], [Delad nyckel] och [WPA/WPA2-PSK] (s. 496).
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både
kameran och kopplingspunkten?
ggInställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att
versaler och gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för
autentisering är inställt på kameran (s. 506).
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till
kameran som används registrerad på kopplingspunkten?
ggRegistrera MAC-adressen till kameran som används på kopplings­
punkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] (s. 516).
64: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
ggDet finns stöd för följande krypteringsmetoder på kameran: WEP,
TKIP och AES (s. 496).
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till
kameran som används registrerad på kopplingspunkten?
ggRegistrera MAC-adressen till kameran som används på kopplings­
punkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] (s. 516).
523
Åtgärda felmeddelanden
65: Trådlös LAN-anslutning avbröts
zz Finns det några hinder i vägen mellan kameran och antennen
på kopplingspunkten?
ggFlytta kopplingspunktens antenn så att det inte finns någonting
mellan den och kameran (s. 528).
zz Wi-Fi-anslutningen till det trådlösa nätverket har av någon
anledning avbrutits och anslutningen kan inte återupprättas.
ggFöljande utgör möjliga orsaker: andra enheter ansluter till
kopplingspunkten och överbelastar den, en mikrovågsugn eller
liknande används i närheten (stör IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHzbandet)) eller regn eller hög luftfuktighet påverkar (s. 528).
66: Felaktigt lösenord för trådlöst LAN
zz Är samma lösenord för autentisering inställt på både
kameran och kopplingspunkten?
ggInställningen är skiftlägeskänslig, så du måste se till att
versaler och gemener stämmer. Kontrollera att rätt lösenord för
autentisering är inställt på kameran (s. 506).
67: Felaktig wireless LAN kodningsmetod
zz Är samma krypteringsmetod inställd på både kameran och
kopplingspunkten?
ggDet finns stöd för följande krypteringsmetoder på kameran: WEP,
TKIP och AES (s. 496).
zz Om filtrering efter MAC-adress är aktiv: är MAC-adressen till
kameran som används registrerad på kopplingspunkten?
ggRegistrera MAC-adressen till kameran som används på kopplings­
punkten. MAC-adressen hittar du på skärmen [Visa info] (s. 516).
524
Åtgärda felmeddelanden
68: Kan inte ansluta till trådlös LAN-terminal. Försök igen från
början.
zz Höll du WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på kopplings­
punkten nedtryckt så länge som anges i instruktionerna?
ggHåll WPS-knappen intryckt så länge som det står att den ska
hållas ned i användarhandboken till kopplingspunkten.
zz Försöker du upprätta en anslutning i närheten av
kopplingspunkten?
ggFörsök upprätta en anslutning när de båda enheterna är inom
räckhåll för varandra.
69: Flera trådlösa LAN-terminaler har påträffats. Kan inte
ansluta. Försök igen från början.
zz Anslutning pågår av andra kopplingspunkter i tryck­
anslutningsläge (PBC-läge) för WPS (Wi-Fi Protected Setup).
ggVänta ett tag och försök sedan upprätta en anslutning på nytt eller
försök ansluta i PIN-kodsläge (s. 501).
91: Annat fel
zz Ett annat problem än felkod 11 till 69 har uppstått.
ggSlå på och av kamerans strömbrytare.
121: Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på servern
zz Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på mottagande
webbserver.
ggTa bort onödiga bilder på webbservern, kontrollera hur mycket
ledigt utrymme som finns kvar och försök skicka data igen.
525
Åtgärda felmeddelanden
125: Kontrollera nätverksinställningarna
zz Är nätverket anslutet?
ggKontrollera om nätverket är anslutet.
126: Det gick inte att ansluta till servern
zz CANON iMAGE GATEWAY är stängt för underhåll eller är
tillfälligt överbelastat.
ggFörsök ansluta till webbtjänsten igen senare.
127: Ett fel har uppstått
zz Ett annat problem än felkod 121 till 126 har uppstått under
medan kameran anslöts till webbtjänsten.
ggFörsök att återupprätta Wi-Fi-anslutningen till webbtjänsten.
141: Skrivaren är upptagen. Försök ansluta igen.
zz Pågår det utskrift på skrivaren?
ggFörsök upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att utskriften
är klar.
zz Är en annan kamera ansluten till skrivaren via Wi-Fi?
ggFörsök att upprätta Wi-Fi-anslutningen till skrivaren efter att Wi-Fianslutningen till den andra kameran har avslutats.
142: Det går inte att hämta skrivarinformation. Anslut och testa igen.
zz Är skrivaren påslagen?
ggFörsök att upprätta Wi-Fi-anslutning när du slår på skrivaren.
526
Åtgärda felmeddelanden
151: Överföringen avbröts
zz Den automatiska bildöverföringen till datorn avbröts på något vis.
ggFör att återuppta automatisk bildöverföring, ställ kamerans
strömbrytare på <2> och sedan på <1>.
152: Kort skrivskyddat
zz Är kortet skrivskyddat?
ggSkjut kortets spärr för skrivskydd till skrivläget.
527
Att tänka på vid trådlös kommunikation
Om bildöverföringen går långsamt, om anslutningen bryts eller om andra
problem uppstår när du använder trådlös kommunikation, kan du försöka
med åtgärderna som beskrivs nedan.
Avståndet mellan kamera och smartphone
Om kameran är placerad för långt ifrån smartphonen, kan en Wi-Fianslutning inte upprättas även om Bluetooth-anslutning är möjlig.
Placera i så fall kameran och smartphonen närmare varandra och
upprätta sedan en Wi-Fi-anslutning.
Installationsplats för kopplingspunktsantenn
zz Om du är inomhus installerar du enheten i det rum där du
använder kameran.
zz Placera enheten så att det inte finns några personer eller objekt
i vägen mellan enheten och kameran.
Elektroniska apparater i närheten
Om överföringshastigheten för Wi-Fi-anslutningen blir dålig på grund av
följande elektroniska apparater som nämns nedan, ska du sluta använda
dem eller flytta längre bort för att kunna överföra kommunikation.
zz Kameran kommunicerar över Wi-Fi via IEEE 802.11b/g/n med
radiovågor på 2,4 GHz-bandet. Därför kan Wi-Fi-överföringen
gå långsammare om det i närheten finns Bluetooth-enheter,
mikrovågsugnar, trådlösa telefoner, mikrofoner, smartphones, andra
kameror eller liknande apparater som sänder på samma frekvensband.
528
Att tänka på vid trådlös kommunikation
Försiktighetsåtgärder vid användning av flera kameror
zz Om du ansluter flera kameror till en kopplingspunkt via Wi-Fi,
måste kamerorna ha olika IP-adresser.
zz Om flera kameror är anslutna till en kopplingspunkt via Wi-Fi går
överföringen långsammare.
zz När det finns flera kopplingspunkter som sänder enligt IEEE
802.11b/g/n (2,4 GHz-bandet) bör det vara fem kanaler emellan
var och en av Wi-Fi-kanalerna för att det ska bli mindre störningar.
Du kan till exempel använda kanal 1, 6 och 11, kanal 2 och 7 eller
kanal 3 och 8.
Använda trådlös fjärrkontroll BR-E1
zz Om [Bluetooth-funktion] är inställt på [Fjärrkontroll] för
användning av trådlös fjärrkontroll BR-E1, kan kameran inte
ansluta till en smartphone via Bluetooth.
529
Säkerhet
Om säkerhetsinställningarna är felaktiga kan följande problem uppstå.
zzÖverföringsövervakning
Tredje part med skadlig avsikt kan övervaka Wi-Fi-överföringar och
försöka komma åt de data du skickar.
zzObehörig nätverksåtkomst
Tredje part med skadlig avsikt kan få obehörig åtkomst till det nätverk
du använder för att stjäla, ändra eller förstöra information. Du kan
också råka ut för andra typer av obehörig åtkomst, till exempel
personifiering (någon låtsas vara någon annan för att få åtkomst
till obehörig information) eller springboard-attacker (där någon får
obehörig åtkomst till ditt nätverk via en språngbräda för att sopa igen
sina spår när han/hon infiltrerar andra system).
Du rekommenderas att använda system och funktioner för att skydda ditt
nätverk ordentligt och förebygga att dessa typer av problem uppstår.
530
Kontrollera nätverksinställningar
zzWindows
Öppna [Kommandotolken] i Windows och skriv sedan ipconfig/all
och tryck på <Enter>.
Förutom IP-adress som tilldelats datorn visas även information om
nätmask, gateway och DNS-server.
zzMac OS
Öppna programmet [Terminal] i Mac OS X, ange ifconfig -a och
tryck på <Return>. IP-adress som datorn har tilldelats visas
i posten [en0] bredvid [inet], i formatet ”***.***.***.***”.
* Mer information om programmet [Terminal] finns i hjälpavsnitten till Mac OS X.
För att inte ha samma IP-adress på datorn som på andra enheter
i nätverket ändrar du siffran längst till höger när du konfigurerar
IP‑adressen som tilldelats kameran enligt instruktionerna på sidan 535.
Exempel: 192.168.1.10
531
Skärmen [Inst. för trådlös kommunikation]
På skärmen [Inst. för trådlös kommunikation] kan du ändra
inställningarna för trådlös kommunikation.
Välj [55: Inst. för trådlös kommunikation].
Wi-Fi-inställningar
zz Se nästa sida.
Wi-Fi-funktion
Följande Wi-Fi-funktioner är tillgängliga:
zz Kommunicera med smartphone
zz Fjärrkontroll (EOS Utility)
zz Skriv ut från Wi-Fi-skrivare
zz Skicka bilder till webbtjänst
Bluetooth-funktion (s. 436)
Visar skärmen [Bluetooth-funktion]
där du kan ställa in eller kontrollera
Bluetooth-funktionerna.
Skicka till smartphone (s. 448)
Om kameran är ansluten till en
smartphone, använder du funktionen för
att skicka bilder som lagrats i kameran
till en smartphone.
Namn
Du kan ändra namnet genom att använda
det virtuella tangentbordet (s. 534).
Radera inställningar (s. 515)
Återställ alla inställningar för trådlös
kommunikation.
532
Skärmen [Wi-Fi-inställningar]
Wi-Fi
zz Du kan ställa in trådlös kommunikation
på [På] eller [Av].
zz Om det inte är tillåtet att använda
elektroniska och trådlösa enheter,
till exempel på flygplan eller sjukhus,
väljer du [Av].
Lösenord
Ställ in till [Inget] för att möjliggöra en
Wi-Fi-anslutning utan lösenord (utom när
ansluten till en kopplingspunkt via Wi-Fi).
Anslutningshistorik
Du kan ställa in om du vill [Visa] eller
[Dölj] historiken om Wi-Fi-anslutna
enheter.
Skicka automatiskt till dator
Med den dedikerade programvaran
Image Transfer Utility 2 kan du
skicka bilder på kameran till en dator
automatiskt (s. 466).
Skicka till smartphone direkt
Dina bilder kan skickas automatiskt
(s. 446).
MAC-adress
Du kan se kamerans MAC-adress.
533
Använda det virtuella tangentbordet
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
Inmatningsområde för att skriva
in text
Pekartangenter för att navigera
i inmatningsområdet
Antal tecken/antal tillgängliga
Knappsats
(7) (8)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9)
Byta inmatningsläge
Blanksteg
Ta bort ett tecken
i inmatningsområdet
Ändra tangentbordstyp
Avsluta textinmatningen
zz Tryck på knapparna <W> <X> <Y> <Z> för att flytta mellan 2 och 4–8.
zz Tryck på <0> för att bekräfta inmatningen eller byta inmatningsläge.
534
Ställa in IP-adressen manuellt
Ställ in IP-adressen manuellt. Alternativen som visas kan variera
beroende på Wi-Fi-funktionen.
[Manuell inställning].
1 Välj
zz Välj [OK].
ett alternativ.
2 Välj
zz Välj ett alternativ för att få åtkomst till
skärmen för numerisk inmatning.
zz Välj [På] och sedan [Adress] för att
använda en gateway.
önskade värden.
3 Ange
zz Flytta inmatningspunkten i den övre
raden med hjälp av ratten <6> och
välj siffra med ratten <5>. Du flyttar
den valda siffran till inmatningspunkten
genom att trycka på <0>.
zz Om du vill ställa in angivna värden
och återgå till skärmen i steg 2 trycker
du på <M>.
535
Ställa in IP-adressen manuellt
[OK].
4 Välj
zz När du har genomfört inställningarna
för nödvändiga alternativ väljer
du [OK].
zz Om du inte vet vad du ska ange
kan du läsa i avsnittet ”Kontrollera
nätverksinställningar” (s. 531) eller
fråga din nätverksadministratör eller
någon annan som har information om
nätverket.
536
Statusskärm för Wi-Fi/Bluetooth
Du kan kontrollera kommunikationsstatusen på kamerans skärm och
LCD-display.
(2)
(1)
(3)
(3)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
Wi-Fi-funktion
Bluetooth-funktion
Styrka för trådlös signal
Kommunikationsstatus
Inte
ansluten
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi: Av
Av
Wi-Fi: På
Ansluter
Styrka för
trådlös signal
LCD-display
Wi-Fi-funktion
Visas inte
(Blinkar)
Ansluten
Skicka data
Anslutningsfel
(fg)
(Blinkar)
537
Statusskärm för Wi-Fi/Bluetooth
Bluetooth-indikator
Bluetoothfunktion
Annat än [Av]
[Av]
538
Anslutningsstatus
Bildskärm
LCD-display
Visas inte
Visas inte
Bluetooth anslutet
Bluetooth ej anslutet
Bluetooth ej anslutet
7
Egen programmering/
Min meny
Du kan finjustera kamerafunktioner och ändra funktionaliteten
för knappar och rattar så att de passar dina önskemål om
bildtagning med hjälp av funktionerna för egen programmering
och kontrollanpassning.
Du kan också lägga till menyalternativ och funktioner för egen
programmering som du justerar med jämna mellanrum på
flikarna i Min Meny.
539
Flikmenyer: Anpassning
zzC.Fn1
s. 542
s. 542
s. 543
s. 543
s. 544
s. 545
s. 546
zzC.Fn2
s. 547
s. 547
s. 548
zzC.Fn3
s. 548
s. 548
s. 549
s. 549
540
Flikmenyer: Anpassning
zzC.Fn4
s. 555
s. 555
s. 561
s. 555
zzC.Fn5
s. 550
s. 551
s. 551
s. 552
s. 553
zzC.Fn6
s. 554
541
Inställningar för egen programmeringN
Du kan anpassa kamerafunktioner på fliken [8] så att de passar
dina fotograferingsönskemål. Alla inställningar som skiljer sig från
grundinställningarna visas i blått.
C.Fn1
Inställbara exponeringssteg
Ställer in 1/2 steg för slutartid, bländarvärde, exponeringskompensation,
AEB, blixtexponeringskompensation m.m.
[1/3] 1/3 steg
[1/2] 1/2 steg
När [1/2 steg] har ställts in visas som på bilden nedan.
ISO-inställningssteg
Du kan ändra manuella ISO-inställningssteg till hela steg.
[1/3] 1/3 steg
[1/1] 1 steg
ooÄven om [1 steg] har ställts in kommer ISO-talet att ställas in
automatiskt i 1/3-stegsintervall när ISO auto har ställts in.
ooÄven om [1 steg] har ställts in kan du ställa in ISO 40000
(för stillbildsfotografering).
542
Inställningar för egen programmering
Variation avbryts automatiskt
Ange om inställningarna för AEB- och vitbalansvariation ska avbrytas när du
ställer strömbrytaren på <2> eller byter till filminspelning.
[ON] På
[OFF] Av
Variationsföljd
Fotograferingsföljden för AEB och följden för vitbalansvariation kan ändras.
[0–+] 0 → – → +
[–0+] – → 0 → +
[+0–] + → 0 → –
0
–
: Standardexponering
: Minskad exponering
0
–
Vitbalansvariation
B/A-riktning
M/G-riktning
: Standardvitbalans
0 : Standardvitbalans
: Blå förstärkning
– : Magenta-förstärkning
+
: Ökad exponering
+
: Gul förstärkning
AEB
+
: Grön förstärkning
543
Inställningar för egen programmering
Antal bilder med variation
Antalet bilder som tas med AEB och vitbalansvariation kan ändras från
standardinställningen 3 bilder till 2, 5 eller 7 bilder.
När [81: Variationsföljd] är inställt på [0, -, +], tas bildvarianterna
i enlighet med vad som visas i tabellen nedan.
[3] 3 bilder
[2] 2 bilder
[5] 5 bilder
[7] 7 bilder
(1-steg)
1:a bilden 2:a bilden 3:e bilden 4:e bilden 5:e bilden 6:e bilden 7:e bilden
3:3 bilder Standard (0)
-1
2:2 bilder Standard (0)
±1
+1
5:5 bilder Standard (0)
-2
-1
+1
+2
7:7 bilder Standard (0)
-3
-2
-1
+1
+2
Om [2 bilder] har ställts in kan du välja sidan + eller - när du ställer in
AEB‑intervallet. Med vitbalansvariation kommer den andra bilden att
justeras mot antingen B/A- eller M/G-riktningen.
544
+3
Inställningar för egen programmering
Säkerhetsförskjutning
Om motivets ljusstyrka ändras och det inte går att uppnå standardexponering
inom autoexponeringsområdet ändrar kameran automatiskt den manuellt
valda inställningen för att uppnå standardexponeringen. När inställningen är
[Slutartid/Bländare] gäller metoden [s] och [f]. När inställningen är
[ISO-inställning] gäller metoden [d], [s] och [f].
[OFF] Av
[Tv/Av] Slutartid/Bländare
[ISO] ISO-inställning
ooUnder [z3: zISO-inställningar], även om [ISO-område] eller
[Min.slutartid] ändras från grundinställningen, åsidosätts den av
säkerhetsförskjutningen om standardexponeringen inte kan uppnås.
ooMinsta och högsta värdet för säkerhetsförskjutning med ISO-talet
bestäms av [Auto område] (s. 86). Om det manuellt inställda ISO-talet
däremot överstiger [Auto område] aktiveras säkerhetsförskjutningen
uppåt eller nedåt till det manuellt inställda ISO-talet.
ooNär det behövs sker säkerhetsförskjutningen även när blixten används.
545
Inställningar för egen programmering
Samma exponering för ny bländare
Högsta bländarvärdet kan bli lägre (lägsta f/tal kan öka) med metoden
[a] (fotografering med manuell exponering) med manuell ISO-inställning
(förutom vid inställningen ISO auto) om du 1. Ändrar inställningar, 2. Sätter
fast en extender, eller 3. Använder ett zoomobjektiv med variabelt
högsta bländarvärde. Med den här funktionen förhindrar du motsvarande
underexponering genom att justera ISO-talet eller slutartiden (Tv)
automatiskt för att bibehålla samma exponering som före 1, 2 eller 3.
[OFF] Av
[ISO] ISO-inställning
[ISO/Tv] ISO-inställning/slutartid
[Tv] Slutartid
ooSvarar inte på ändringar i effektivt bländarvärde från ändringar
i förstoring när makroobjektiv används.
ooKan inte uppnå samma exponering som före 1, 2 eller 3 om [ISO-tal] har
ställts in och exponeringen inte kan uppnås vid tal inom [ISO-område].
ooKan inte uppnå samma exponering som före 1, 2 eller 3 om [Slutartid]
har ställts in och exponeringen inte kan uppnås vid tal inom [82: Ställ
in slutartidsområde].
ooStandardexponeringen uppdateras till den exponering som kameran hade
vid avstängning om kameran stängs av (genom att ställa ström­brytaren på
<2>) och bibehåller exponeringen när du har utfört 1, 2 eller 3.
ooSvarar också på ändringar i högsta f/-nummer (minsta bländare).
ooDen ursprungliga exponeringsinställningen återställs om du utför 1, 2
eller 3 med [ISO-tal] eller [Slutartid] inställt och inte justerar ISO-talet,
slutartiden eller bländaren innan kameran återställs till ursprungliga
inställningar före 1, 2 eller 3.
ooSlutartiden kan ändras för att bibehålla exponeringen om ISO-talet höjs
till en expanderad ISO-inställning när [ISO-tal] har ställts in.
546
Inställningar för egen programmering
C.Fn2
Ställ in slutartidsområde
Du kan ställa in slutartidsområde. Med metoderna [t], [s] och [a] kan
du ställa in slutartiden manuellt inom det område som du har ställt in. Med
metoderna [d] och [f] eller med metoden [t] med slutartiden inställd
på [AUTO], ställs slutartiden in automatiskt inom det område som du har
ställt in (förutom vid filminspelning). Välj [OK] för att registrera inställningen.
[Längsta slutartid]
Kan ställas in inom intervallet 30 sek.–1/4000 sek.
[Kortaste slutartid]
Kan ställas in inom intervallet 1/8000 sek.–15 sek.
Ställ in bländarområde
Du kan ställa in bländarområde. Med metoderna [t], [f], [a] och
[BULB] kan du ställa in bländarvärdet manuellt inom det område som du
har ställt in. Med metoderna [d] och [s] eller med metoden [t] med
bländaren inställd på [AUTO], ställs bländaren in automatiskt inom det
område som du har ställt in. Välj [OK] för att registrera inställningen.
[Max bländ.öppn (min f/)]
Kan ställas in inom intervallet f/1.0–f/64.
[Min bländ.öppn (max f/)]
Kan ställas in inom intervallet f/91–f/1.4.
Det tillgängliga bländarområdet varierar beroende på objektivets minsta
och största bländare.
547
Inställningar för egen programmering
Ljusmätmetod för AE-lås efter fokus
För varje ljusmätmetod kan du ställa in
om exponeringens ska låsas (AE-lås)
när fokus har uppnåtts med One-Shot
AF genom att trycka ned avtryckaren
halvvägs. Exponeringen är låst medan
du håller ned avtryckaren halvvägs.
Bockmarkera [X] ljusmätmetoderna
för när AE-låset ska användas. Välj
en ljusmätmetod [q/w/r/e] och
tryck sedan på <0> för att lägga till
en bock [X]. Välj [OK] för att registrera
inställningen.
C.Fn3
Rattriktning för Tv/Av
Du kan vända på rattens vridriktning när du ställer in slutartid och bländarvärde.
Med fotograferingsmetoden [a] är vridriktningen för ratten <6> och
<5> omvänd. För övriga fotograferingsmetoder är det bara vridriktningen
för ratten <6> som är omvänd. Vridriktningen för ratten <5> med
metoden [a] och vridriktningen för inställning av exponeringskompensation
med metoderna [d], [s] och [f] förblir densamma.
[ ] Normal
[
] Omvänd riktning
Vridning av kontrollring
Vridningsriktningen kan bli omvänd för RF-objektivs och monterings­
adapterns kontrollring när du ställer in slutartid och bländarvärde.
[ ] Normal
[
] Omvänd riktning
548
Inställningar för egen programmering
Vridning av fokusring
Vridningsriktningen kan bli omvänd för RF-objektivs fokusring.
[ ] Normal
[
] Omvänd riktning
RF-objektivs MF fokusringskänslighet
Känsligheten kan ställas in för RF-objektivs fokusring.
[
] Varierar med vridhastighet
[
] Beror på vridning
C.Fn4
Mer information om fliken [84] finns i ”Anpassa funktioner” (s. 555).
549
Inställningar för egen programmering
C.Fn5
Lägg till beskärningsinfo
Om du lägger till beskärningsinfo visas vertikala linjer för ditt angivna
sidförhållande, så att du kan komponera bilderna som om du fotograferar
med en kamera med ett medelstort eller stort format (6 x 6 cm, osv.).
I stället för att beskära bilder som registrerats på kortet när du fotograferar
lägger kameran till sidförhållandeinfo för bilder för beskärning i Digital Photo
Professional (EOS-programvara).
Du kan importera bilder till en dator och använda Digital Photo Professional
för att enkelt beskära bilderna till det sidförhållande som var inställt vid
fotograferingen.
[6:7] Sidförhållande 6:7
[OFF] Av
[6:6] Sidförhållande 6:6
[5:6] Sidförhållande 10:12
[3:4] Sidförhållande 3:4
[5:7] Sidförhållande 5:7
[4:5] Sidförhållande 4:5
ooBeskärningsinfo läggs bara till när [z1: zUtsnitt/sidförhållande]
är inställt på [Fullformat].
ooJPEG-filer sparas inte i beskärningsstorleken om du bearbetar RAW‑bilder
med beskärningsinfo på kameran (s. 346). I så fall skapar RAWbildbearbetningen JPEG-filer med beskärningsinfo.
550
Inställningar för egen programmering
Standardval Radera
Du kan ställa in standardvalet på raderingsmenyn (s. 335) som du öppnar
genom att trycka på <L> vid bildvisning eller granska efter fotografering.
Du kan radera bilden omedelbart genom att trycka på <0>.
[ ] [Avbryt] är vald
[ ] [Radera]/[Radera1+JPEG] är vald
[
] [Radera1] är vald
[
] [RaderaJPEG] är vald
Var försiktig så att du inte raderar bilder av misstag när något annat
alternativ än [Avbryt] ställs in.
Utlös slutaren utan objektiv
Du kan ange om det ska gå att ta stillbilder eller filmer utan att något
objektiv har monterats.
[OFF] Av
[ON] På
551
Inställningar för egen programmering
Dra in objektiv vid avstängning
Det här är för att ställa in mekanismen för indragning av objektivet när
ett kugghjulsdrivet STM-objektiv (som EF40mm f/2.8 STM) har fästs
på kameran. Du kan ställa in så att det förlängda objektivet dras in
automatiskt när kamerans strömbrytare är inställd på <2>.
[ON] På
[OFF] Av
ooMed den automatiska avstängningen dras inte objektivet in, oavsett
inställning.
ooSe till att objektivet är indraget innan du tar bort det.
När [På] har ställts in aktiveras den här funktionen oavsett hur omkopplaren
för fokuseringsmetod ställts in (AF eller MF).
552
Inställningar för egen programmering
Lägg till IPTC-information
Registrera IPTC-information (International Press Telecommunications
Council) för kameran med EOS Utility (EOS-programvara) så att du
kan registrera (lägga till) denna information i JPEG/RAW-stillbilder vid
fotograferingen. Praktiskt vid filhantering och andra uppgifter som
använder IPTC-information.
Anvisningar om hur du registrerar IPTC-information för kameran och
detaljer om vilken information du kan registrera finns i EOS Utility
Användarhandbok.
[OFF] Av
[ON] På
IPTC-information läggs inte till när du tar filmer.
ooUnder bildvisning kan du kontrollera om IPTC-information har lagts till.
ooDu kan använda Digital Photo Professional (EOS-programvara) till att
kontrollera IPTC-information i bilder.
ooIPTC-information som registrerats i kameran raderas inte om du väljer
[86: Återställ alla C.Fn] (s. 554), men inställningen ändras till [Av].
553
Inställningar för egen programmering
C.Fn6
Återställ alla inställningar för Egen programmering (C.Fn)
Om du väljer [86: Återställ alla C.Fn] återställs alla inställningar för
Egen programmering.
Anpassade funktioner för [84] återställs inte om du väljer [86: Återställ
alla C.Fn]. Även om information som lagts till med [85: Lägg till IPTCinformation] bibehålls ändras inställningen till [Av].
554
Anpassa funktionerN
Du kan tilldela funktioner som du ofta använder till kamerans knappar
och rattar för enkel användning efter dina egna önskemål.
ett alternativ på fliken [84].
1 Välj
zz [Anpassa knappar]:
Tilldela funktioner till knappar,
t.ex. <V> eller <p>.
zz [Anpassa rattar]:
Tilldela funktioner till rattarna <6>
<5> eller kontrollringen (<T>).
zz [Anpassa M-Fn-list] (s. 561):
Tilldelar funktioner till <m>-listen.
en kamerakontroll.
2 Välj
zz Med [Anpassa knappar] kan en
knapp tilldelas för att aktivera en
funktion när du fotograferar stillbilder
och en annan funktion när du spelar
in filmer.
en funktion att tilldela.
3 Ange
zz Tryck på <0> och återgå till
skärmen i steg 2.
zz Avsluta genom att trycka på <M>.
Anpassade funktioner återställs inte om du väljer [86: Återställ alla C.Fn].
Du återställer inställningarna genom att välja [84: Radera egna inställningar].
555
Anpassa funktioner
Funktioner som är tillgängliga för knappar
Funktion
L
Starta ljusmätning och AF
k
k
k
k
Stoppa AF
k
k
k
AE-lås, Stoppa AF
k
k
k
Val av AF-punkt
k
k
k
Direktval av AF-punkt
AF
Sätt AF-punkt till centrerad
k
k
k
Direktval av AF-metod*1
k
k
k
One-Shot AFzServo AF*1
k
k
k
Toucha och dra AF
k
k
k
Ögonavkänning AF*1
k
k
k
k
k
k
AE-lås
k
k
k
AE-lås (Håll in)
k
k
k
k
k
k
Blixtfunktionsinställningar*1
k
k
k
FE-lås*1
k
k
k
k
k
k
k
k
Fokusguide
Starta ljusmätning
k
Exponering
AE-lås (när knapp trycks)
AE-lås/FE-lås*1
Exponeringskompensation
)
(tryck, vrid
Ange ISO-tal (tryck, vrid
Filmscener
556
k
k
Filmscener
Pausa Filmservo-AF*
2
)
Anpassa funktioner
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
557
Anpassa funktioner
Funktion
Rattfunktionsinställningar
L
k
Tryck ned knapparna direkt
Kort tryckning: Byte av LCD-information
Lång tryckning: LCD-belysning
k
LCD-displaybelysning
k
k
k
Byte av LCD-displaybelysning
k
k
k
Inställningar fotoläge
k
k
k
k
Meny
Skärpedjupskontroll*1
k
k
k
Återställ valt objekt till Fv*1
k
k
k
Återställ Tv/Av/O/ISO till Fv*1
k
k
k
Snabbkontrollskärm
k
k
k
Förstora/förminska
k
k
k
Menyvisning
k
k
k
Bildkvalitet*1
k
k
k
Bildkvalitetsinställning med ett tryck*1
k
k
k
Återställ bildkvalitet med ett tryck*1
k
k
k
Bildstil
k
k
k
Skydda
k
k
k
Gradering
k
k
k
Välja mapp
k
k
k
Maximal skärmljusstyrka (temp)
k
k
k
Skärm av
k
k
k
Växla mellan sökare/skärm
k
k
k
Ekoläge
k
k
k
Wi-Fi-funktion
k
k
k
Ingen funktion (ej möjlig)
k
k
k
*1: Kan inte tilldelas som en funktion vid filminspelning.
*2: Kan inte tilldelas som en funktion vid fotografering av stillbilder.
558
k
k
Byt till egen kamerainställning
9
k
Kort tryckning: LCD-belysning
Lång tryckning: Byte av LCD-information
Anpassa funktioner
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
<
> står för ”AF-stoppknapp” och den finns på superteleobjektiv
utrustade med Image Stabilizer (Bildstabilisator).
559
Anpassa funktioner
Funktioner som är tillgängliga för rattar
Funktion
6
5
Slutarhastighetsinställning i M-läget
k
k
Bländarinställning i M-läget
k
k
Ange ISO-tal (5under ljusmätning)
k
Ändra bländare (tryck mätknapp)
k
Ändra slutartid (tryck mätknapp)
k
Sätt ISO-hastighet (tryck mätknapp)
k
Exponeringskompensation (tryck mätknapp)
k
Ändra bländare
k
Ändra slutartid
k
Sätt ISO-hastighet
k
Exponeringskompensation
Ingen funktion (ej möjlig)
k
k
<T>: Kontrollring på RF-objektiv och monteringsadaptrar
560
T
k
k
Anpassa funktioner
Anpassa M-Fn-list (flerfunktion)
1 Välj [84: Anpassa M-Fn-list].
[z] (för fotografering)
2 Välj
eller [x] (för bildvisning).
zz Du kan tilldela olika funktioner för
varje.
en funktion att tilldela.
3 Välj
zz Om du väljer [z] (för fotografering)
eller [x] (för bildvisning) visas en
skärm med tillgängliga funktioner. Välj
i listan funktioner som ska tilldelas.
zz Beroende på den valda funktionen
kan olika funktioner tilldelas för att dra
<m> eller peka på ändarna.
561
Anpassa funktioner
funktioner för att dra <m>
4 Sätt
eller peka på ändarna.
] (dra), [
] (peka
zz Om du väljer [
på vänster kant) eller [
] (peka på
höger kant) visas en skärm där du
kan tilldela funktioner.
zz Välj alternativ för att tilldela respektive
funktion.
zzzM-Fn-list säkerhetslås
Om du vill förhindra oavsiktliga <m>-funktioner under fotografering
kan säkerhetslåset aktiveras som standard. Funktionerna kan alltid
användas under bildvisning.
●●Om du vill aktivera <m> under fotografering trycker du
] visas i vitt.
i vänsterkanten på <m> tills [
●●Om du vill inaktivera <m> trycker du i vänsterkanten på <m>
tills [
] visas i vitt.
●●<m> inaktiveras automatiskt om det inte används inom cirka
10 sekunder.
Inaktivera säkerhetslåset
Inaktivera säkerhetslåset om du vill ha
<m> aktiverad under fotografering.
zz Du ändrar inställningen genom
att välja [Av (alltid på)] och
trycka på <0> för att markera
alternativknappen.
562
Anpassa funktioner
zzHeltäckande
När [Heltäckande] har aktiverats kan du ta fram skärmen för
M-Fn-listanpassning genom att täcka <m> helt.
●●Du konfigurerar den här inställningen genom att trycka på <B>
på skärmen i steg 2.
ooOm du inte vill använda <m> alls väljer du [Inte satt] i steg 3.
ooDen aktuella åtgärden anges på skärmen när du använder <m>.
ooDu tilldelar vanliga funktioner till listfunktioner genom att välja
[Användaranpassning] när du tilldelar funktioner. När du väljer
[Användaranpassning] kan du också välja vilken funktion som ska
användas som grund för användaranpassning genom att trycka på
<B> på skärmen i steg 4.
563
Anpassa funktioner
Funktioner som är tillgängliga för M-Fn-listen
Funktion
ISO-tal
ISO-tal
Vitbalans
Vitbalansval
Inställning av färgtemperatur
Kontrollera
Dra för förminska/förstora
fokus/visa info
z
x
Film­
inspelning
Ljudinspelningsnivå
Volym
Bländarinställning
Flexibelprioritet AE
Välj genom att dra [t]
AF
Ställ in autofokusmetod
Användar­
anpassning
Funktions­
genväg
Bildbläddring
Manuellt val
564
Manuellt val
Gradering
Skydda
Föregående bild
Nästa bild
Dra för att bläddra bilder
Dra för att bläddra bilder
* [Inte satt] finns också som funktion. För [
funktion (ej möjlig)] också tillgänglig.
Ändra värde/valt objekt
Automatisk ISO-hastighet
Anpassad ISO-hastighet (***)
Ändra värde/valt objekt
Auto: Vitprioritet 89
Egen vitbalans: (***)
Vitbalansskift/variation
Ändra värde/valt objekt
Förstora/förminska
Fokusguide
MF-peaking
Elektronisk nivå
Histogram
Ändra värde/valt objekt
MF-peaking
Fokusguide
Pausa Filmservo-AF
Elektronisk nivå
Histogram
Ändra värde/valt objekt
Återställ alla objekt [t]
Återställ valda objekt [t]
Välj *** [t]
Ändra värde/valt objekt
Ögonavkänning AF
AF Ram Storlek
Touch och dra AF-inställningar
Fokusguide
], [
] och [
] är [
Ingen
Flikmenyer: Min meny
s. 566
s. 569
s. 569
s. 570
565
Registrera Min menyN
På fliken Min meny kan du registrera menyposter och egen
programmering vars inställningar du ändrar ofta.
Skapa och lägga till fliken Min meny
1 Välj [Lägg till flik i Min meny].
[OK].
2 Välj
zz Du kan skapa upp till fem Min meny-
flikar genom att upprepa steg 1 och 2.
Registrera menyalternativ på Min meny-flikar
1 Välj [MY MENU*: Konfigurera].
566
Registrera Min meny
2 Välj [Välj poster att registrera].
önskade poster.
3 Registrera
zz Välj den post som ska ställas in
och tryck på <0>.
zz Välj [OK] i bekräftelsedialogrutan.
zz Du kan registrera upp till sex objekt.
zz Om du vill återgå till menybilden i steg
2 trycker du på knappen <M>.
Min meny-inställningar
Du kan sortera och ta bort objekt på
menyfliken och byta namn på eller ta
bort den.
zzSortera registrerade poster
Du kan ändra ordningsföljden för registrerade poster i Min meny. Välj
[Sortera registrerade poster] och välj den post vars ordningsföljd
du vill ändra. Tryck sedan på <0>. När [z] visas trycker du på
knapparna <W> <X> för att ändra ordningen. Därefter trycker du
på <0>.
zzRadera valda poster/Radera alla poster på fliken
Du kan radera registrerade poster. Med [Radera valda poster] tar
du bort en post i taget och med [Radera alla poster på fliken] tar
du bort alla registrerade poster på fliken.
567
Registrera Min meny
zzRadera flik
Du kan radera aktuell Min meny-flik. Välj [Radera flik] för att radera
fliken [MY MENU*].
zzByt namn på flik
Du kan byta namn på Min meny-fliken under [MY MENU*].
1 Välj [Byt namn på flik].
in texten.
2 Skriv
zz Tryck på <L> och ta bort eventuella
onödiga tecken.
zz Använd pilknapparna <V> eller
ratten <5> för att välja ett tecken
och tryck sedan på <0>.
zz Genom att välja [ ] kan du
ändra indatametod.
zz Du kan ange upp till 16 tecken.
det du har skrivit.
3 Bekräfta
zz Tryck på knappen <M> och tryck
sedan på [OK].
568
Registrera Min meny
Radera alla flikar i Min meny/Radera alla poster
Du kan ta bort alla skapade Min menyflikar eller Min meny-poster som
registrerats under dem.
zzRadera alla flikar i Min meny
Du kan radera alla flikar som du skapat i Min Meny. När du väljer
[Radera alla flikar i Min meny] tas alla flikar i [MY MENU1] till
[MY MENU5] bort och fliken [9] återställs till standard.
zzRadera alla poster
Du kan radera alla poster som registrerats på flikarna [MY MENU1]
till [MY MENU5]. Flikarna blir kvar. När du väljer [Radera alla
poster] raderas alla poster som registrerats på alla skapade flikar.
Om du väljer [Radera flik] eller [Radera alla flikar i Min meny] tas även
alla fliknamn bort som döpts om via [Byt namn på flik].
569
Registrera Min meny
Inställningar för menyvisning
Under [Menyvisning] kan du ange
vilken menyskärm som ska visas först
när du trycker på knappen <M>.
zzNormal visning
Visar den senast visade menyskärmen.
zzVisa fliken Min meny
Visar med fliken [9] vald.
zzVisa endast fliken Min meny
Endast fliken [9] visas. (Flikarna [z], [2], [3], [5] och [8]
visas inte.)
570
8
Övrig information
I det här kapitlet beskrivs information om kamerafunktioner.
571
Om programvaran
Du kan ladda ner den senaste versionen av EOS-programvaran eller
annan dedikerad programvara från Canons webbplats.
Hämta och installera programvara
När du använder EOS-programvara eller annan dedikerad programvara
ska du använda den senaste tillgängliga versionen. För att hämta den
måste du ange serienumret längst ner på kameran.
ooAnslut inte kameran till en dator innan du har installerat
programvaran. Då installeras inte programvaran på rätt sätt.
ooDu kan inte installera EOS-programvara på en dator utan Internetanslutning.
ooÄven om du har en tidigare version av programvaran installerad på
datorn måste du följa anvisningarna nedan för att installera den senaste
versionen. (Den tidigare versionen kommer att skrivas över.)
programvaran.
1 Hämta
zz Anslut till internet från en dator och gå till följande Canonwebbplats.
ggwww.canon.com/icpd
zz Välj land eller område och överför programvaran.
zz Dekomprimera den på datorn.
För Windows :
Klicka på installationsfilen för att starta installationen.
För Macintosh :
En dmg-fil skapas och visas. Följ anvisningarna nedan för att
starta installationen.
572
Om programvaran
(1) Dubbelklicka på dmg-filen.
ggEn enhetsikon och installationsfil visas på skrivbordet.
Om installationsfilen inte visas dubbelklickar du på
enhetssymbolen.
(2) Dubbelklicka på installationsfilen.
ggInstallationen påbörjas.
instruktionerna på skärmen för att installera
2 Följ
programvaran.
Hämta och visa användarhandböcker för programvara
Användarhandböcker för programvara (PDF-filer) kan hämtas till datorn
från Canons webbplats.
zzWebbplats för användarhandbok för programvara
ggwww.canon.com/icpd
ooDu måste ha Adobe Acrobat Reader DC eller något annat Adobe
PDF-visningsprogram (senaste versionen rekommenderas) för
att visa användarhandböckerna (PDF-filer).
ooAdobe Acrobat Reader DC kan hämtas kostnadsfritt från internet.
ooDubbelklicka på den hämtade användarhandboken (PDF-fil) för att
öppna den.
ooMer information om hur du använder PDF-visningsprogram finns
i programmets hjälpavsnitt.
573
Importera bilder till en dator
Med hjälp av EOS-programvaran kan du importera bilder från kameran
till en dator. Detta kan göras på två olika sätt.
Importera genom att ansluta kameran till datorn
1 Installera programvaran (s. 572).
2 Anslut kameran till datorn.
zz Använd den gränssnittskabel som
medföljer kameran.
zz När du ansluter kabeln till kameran
använder du kabelskyddet (s. 37) och
sätter in kontakten i digitalkontakten.
zz Anslut den andra änden av kabeln till
datorns USB-terminal (Typ-C).
EOS Utility för att importera
3 Använd
bilder.
zz Information finns i EOS Utility
användarhandbok.
Inte ens om kameran och datorn är anslutna med en gränssnittskabel och
Wi-Fi-anslutning är upprättad, kan kameran kommunicera med datorn.
574
Importera bilder till en dator
Importera bilder med en kortläsare
Du kan även använda en kortläsare för att överföra bilder till datorn.
1 Installera programvaran (s. 572).
2 Sätt i kortet i kortläsaren.
bilder med Digital Photo
3 Importera
Professional.
zz Mer information finns i Digital Photo
Professional användarhandbok.
Om du använder en kortläsare i stället för EOS-programvaran när du överför
bilder från kameran till datorn kopierar du mappen DCIM på kortet till datorn.
575
Ladda ett batteri i kameran
Med USB-adaptern PD-E1 (säljs separat) kan du ladda batteriet LP‑E6N
utan att ta bort den från kameran. Observera att batteri LP‑E6 inte kan
laddas på detta sätt. Laddningen kommer också att upphöra om du
använder kameran.
USB-kabeln.
1 Anslut
zz När kamerans strömbrytare är <2>
ska du sätta in USB-nätkabeln helt
i digitalkontakten.
nätkabeln.
2 Anslut
zz Anslut nätkabeln till USB-nätadaptern
och sätt i kontakten i eluttaget.
ggLaddningen påbörjas och
åtkomstlampan (1) lyser med grönt
ljus. LCD-displayen indikerar att
laddning pågå.
zz När laddningen har slutförts släcks
åtkomstlampan och [FULL] visas på
LCD-displayen. Koppla ur nätkabeln
och USB-adaptern från kameran.
(1)
ooDu kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom
att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
ooOm laddningsproblem uppstår börjar åtkomstlampan blinka med
grönt ljus, [Err] visas på LCD-displayen och en skyddskrets avbryter
laddningen. Om detta sker ska du koppla ur strömkablen, sätta in
batteriet igen och vänta ett par minuter innan du kopplar in den igen.
Om problemet kvarstår kontaktar du din återförsäljare eller närmaste
Canon Service Center.
576
Ladda ett batteri i kameran
ooFörsök att dra ur USB-nätadaptern och koppla in den på nytt om
åtkomstlampan inte lyser.
ooLaddningstiden och laddningsnivån beror på temperaturförhållanden
och återstående kapacitet.
ooOm batteriets återstående kapacitet (s. 387) är 90 % eller högre
behöver du inte ladda batteriet.
ooAv säkerhetsskäl tar det längre tid att ladda batteriet vid låga
temperaturer (5 °C–10 °C).
ooBatterierna laddas inte när kameran ansluts via Wi-Fi eller om
minneskortsluckan är öppen.
577
Använda batterihandgreppet
Batterihandgreppet BG-E22 (säljs separat) har knappar och rattar för
vertikal fotografering och är ett EOS R-tillbehör som kan strömsätta
kameran med två batterier och ladda LP-E6N via en USB-strömadapter
(säljs separat).
1 TazzTabortbortkontakthöljena
kontakthöljena från
(1)
kamerans nedre del (1) och på
batterihandgreppet (2), (3).
(2)
(3)
zz Fäst kontakthöljet för batterihand­
greppet (2) på (3) för förvaring.
zz Fäst kamerakontakthöljet (1) på
batterihandgreppet enligt illustrationen
till vänster.
578
Använda batterihandgreppet
bort batteriluckan.
2 TazzStäng
av kameran och ta bort
batteriluckan.
zz När batteriluckan har avlägsnats
kan du lyfta ur batteriet (s. 43).
zz Fäst luckan på batterihandgreppet.
zz Skjut upp reglaget för att frigöra
batteriluckan och utför stegen för
att fästa den i omvänd ordning.
och låsa batterihandgreppet.
3 Fästa
zz Sätt i batterihandgreppets kontakter
i kameran och vrid ratten för att fästa/
lossa tills det sitter på plats.
579
Använda batterihandgreppet
4 Ta ur batterimagasinet.
ooNär du sätter tillbaka batteriluckan på kameran ska den fästas vid minst
90 ° vinkel.
ooVidrör inte kamerans eller batterihandgreppets kontakter.
580
Använda batterihandgreppet
Sätt i batterier
i batterierna.
1 Sätt
zz Sätt in batterierna enligt bilden.
zz Om du endast använder ett batteri
kan det sättas i valfri position.
zz Tryck batteriet i pilarnas riktning tills
de sitter stadigt.
zz Tryck på batterimagasinreglaget
i pilens riktning för att ta bort batteriet.
fast batterimagasinet.
2 Sätt
zz För in batterimagasinet hela vägen
tills det sitter stadigt.
581
Använda batterihandgreppet
ooSe till att elkontakterna är rena när du sätter i batterier. Torka av
eventuell smuts med en mjuk trasa.
ooSätt in batterierna efter att du har satt fast batterihandgrepp på kameran.
Om batterihandgreppet fästs på kameran med batterierna kan det leda
till att batterikontrollen visar ett felaktigt resultat.
ooInnan du tar bort batterihandgreppet ska du stänga av kameran och ta
ur batterierna.
ooSätt tillbaka kamerans skyddshöljen och batterihandgreppets kontakter
efter att du har tagit bort batterihandgreppet. Om batterihandgreppet ska
användas på ett tag ska du ta ur batterierna.
ooOm felmeddelandet om batterikommunikation visas när du sätter
i batterihandgreppet, följer du instruktionerna i meddelandet. Om
kameran inte strömsätts tillräckligt ska du ta loss och sätt tillbaka
batterimagasinet och starta om kameran.
Använda ett eluttag
OPEN
i strömadaptern.
1 Sätt
zz Sätt i strömadapter DR-E6
(säljs separat) på samma sätt
som batterierna.
zz För strömadapterkabeln genom
batterimagasinets sladdfåra.
zz För in batterimagasinet hela
vägen tills det sitter stadigt.
582
Använda batterihandgreppet
fast batterimagasinet.
2 Sätt
zz För ut sladdens ände via sladdhålet.
strömadaptern till nätadaptern.
3 Anslut
zz Anslut strömadaptern ordentligt
till uttaget på nätadaptern AC-E6
(säljs separat).
nätkabeln.
4 Anslut
zz Anslut nätkabeln till nätadaptern och
sätt i kontakten i eluttaget.
ooNär kameran är påslagen ska du inte ansluta eller koppla från
nätsladden eller kontakten eller koppla bort batterimagasinet.
ooSe till att strömadapterkabeln inte fastnar mellan batterihandgreppet
och batterimagasinet.
583
Använda batterihandgreppet
Knapp- och rattfunktioner
zz Ställ omkopplaren för vertikalt
handgrepp (4) i läget ON för att
använda knappar och rattar.
zz Knapparna och rattarna används på
samma vis som motsvarande knappar
och rattar på kameran.
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(8)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
584
Avtryckare
<B> Flerfunktionsknapp
<6> Inmatningsratt
Omkopplare för vertikalt handgrepp
<p> AF-startknapp
(6)
(7)
(8)
<A> Knapp för AE-lås/FE-lås
<S/u> Knapp för val av
AF‑punkt/index/förstora/förminska
<5> Bakre inmatningsratt
Använda batterihandgreppet
Använda blixt med PC-synkroniseringskabel
zz Med PC-kontakten kan du
använda blixtenheter med en
PC‑synkroniseringskabel.
zz PC-synkroniseringskabeln kan
användas för alla polariteter.
zz När du ställer in inställningarna ska
du använda cirka 1/60–1/30 sek.
som riktlinje för synkroniseringstiden.
Bekräfta i förväg att blixtenheten har
synkroniserats korrekt.
Anslut inte blixtaggregat med högre uteffekt än 250 V till PC-kontakten.
Du kan använda ett blixtaggregat som är anslutet till tillbehörsfästet och ett
annat blixtaggregat som är anslutet till PC-kontakten samtidigt.
585
Använda batterihandgreppet
Ladda batterierna i batterihandgreppet
Du kan ladda LP-E6N-batterierna med USB-nätadapter PD-E1 utan att
avlägsna dem från batterihandgreppet.
ooDu kan även ladda ett LP-E6N-batteri åt gången. Du kan också ladda
själva batterihandgreppet.
ooDet går inte att ladda LP-E6 på detta vis. Om du ansluter både LP-E6N
och LP-E6 kommer inte någon att laddas.
ooLaddningen kommer att upphöra om du använder kameran.
USB-kabeln.
1 Anslut
zz När kamerans strömbrytare är <2>
ska du sätta in USB-nätkabeln helt
i batterihandgreppets kontakt.
batterierna.
2 Ladda
zz Anslut nätkabeln till USB-nätadaptern
och sätt i kontakten i eluttaget.
CHARGE
586
ggLaddningen påbörjas och
laddningslampan börjar lysa.
zz När laddningen är klar släcks lampan.
Koppla ur nätkabeln och USBadaptern från batterihandgreppet.
Använda batterihandgreppet
ooDu kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition genom
att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
ooOm laddningsproblem uppstår börjar åtkomstlampan blinka och en
skyddskrets avbryter laddningen. Om detta sker ska du koppla ur
strömkablen, sätta in batteriet igen och vänta ett par minuter innan
du kopplar in den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din
återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
ooFörsök att dra ur USB-nätadaptern och koppla in den på nytt om
laddningslampan inte lyser.
ooLaddningstiden och laddningsnivån beror på temperaturförhållanden
och återstående kapacitet.
ooOm batteriets återstående kapacitet (s. 387) är 90 % eller högre
behöver du inte ladda batteriet.
ooAv säkerhetsskäl tar det längre tid att ladda batteriet vid låga
temperaturer (5 °C–10 °C).
ooBatterierna laddas ett i taget när du har anslutit två.
587
Felsökningsguide
Om du får problem med kameran läs först den här felsökningsguiden.
Om du inte finner den hjälp du behöver i den här felsökningsguiden
kontaktar du din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Strömförsörjningsrelaterade problem
Batterierna kan inte laddas med laddaren.
●●Om batteriets återstående kapacitet (s. 387) är 94 % eller högre
behöver du inte ladda batteriet.
●●Använd inte några andra batterier än Canons batteri LP-E6N/LP-E6.
Batteriladdarens lampa blinkar snabbt.
●●Om (1) det uppstår problem med batteriladdaren eller batteriet
eller om (2) kommunikationen med batteriet inte fungerar (batterier
av andra märken än Canon) avbryts laddningen automatiskt och
laddningslampan blinkar konstant snabbt i orange. I fall (1) drar du
ut sladden till laddaren ur vägguttaget. Ta ur batteriet och sätt i det
på nytt i laddaren. Vänta några minuter och sätt sedan i sladden
igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din återförsäljare eller
närmaste Canon Service Center.
Laddningslampan blinkar inte.
●●Om den inre temperaturen hos batteriet som sitter i laddaren
är för hög laddas det av säkerhetsskäl inte (lampan är släckt).
Om batteritemperaturen av någon anledning blir för hög under
laddningen stoppas uppladdningen automatiskt (lampan blinkar).
När batteriets temperatur sjunker återupptas laddningen automatiskt.
588
Felsökningsguide
Batterierna kan inte laddas med USB-adaptern (säljs separat).
●●Batterierna laddas inte medan kamerans strömbrytare är inställd
på <1>.
●●Observera att batteri LP-E6 inte kan laddas på detta sätt.
●●Om batteriets återstående kapacitet är omkring 90 % eller högre
behöver du inte ladda batteriet.
●●Om du använder kameran avbryts laddningen.
●●När du använder ett batterihandgrepp ska du sätta in USBnätadaptersladden i batterihandgreppets kontakt för att ladda
batterierna.
Åtkomstlampan lyser medan du laddar med USB-adaptern.
●●Om laddningsproblem uppstår börjar åtkomstlampan blinka med
grönt ljus och en skyddskrets avbryter laddningen. Om detta sker
ska du koppla ur strömkablen, sätta in batteriet igen och vänta ett
par minuter innan du kopplar in den igen. Om problemet kvarstår
kontaktar du din återförsäljare eller närmaste Canon Service Center.
Åtkomstlampan lyser inte medan du laddar med USB-adaptern.
●●Försök att dra ur USB-nätadaptern och koppla in den på nytt.
Kameran aktiveras inte fastän strömbrytaren är ställd på <1>.
●●Se till att batteriluckan är stängd (s. 43).
●●Kontrollera att batteriet är rätt isatt i kameran (s. 43).
●●Ladda batteriet (s. 40).
●●Se till att minneskortsluckan är stängd (s. 44).
589
Felsökningsguide
Åtkomstlampan lyser fortfarande eller blinkar när strömbrytaren
är i läget <2>.
●●Om strömmen bryts medan en bild registreras på kortet fortsätter
åtkomstlampan att lysa eller blinka i några sekunder. När
bildregistreringen är klar stängs strömmen av automatiskt.
[Visar det här batteriet/de här batterierna Canon-logotypen?] visas.
●●Använd inte några andra batterier än Canons batteri LP-E6N/LP-E6.
●●Ta bort och sätt i batteriet igen (s. 43).
●●Om polerna är smutsiga rengör du dem med en mjuk trasa.
Batteriet tar slut fort.
●●Använd ett fulladdat batteri (s. 40).
●●Batteriets prestanda kan ha minskat. Se [53: Batteri-info]
och kontrollera batteriets uppladdningsprestanda (s. 387). Om
batteriets prestanda är dåliga byter du ut batteriet mot ett nytt.
●●Möjligt antal bilder minskas i nedanstående fall:
• Om du håller ned avtryckaren halvvägs en längre stund.
• Om du aktiverar autofokusering ofta utan att ta bilder.
• Om du använder objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator).
• Om du använder Wi-Fi/Bluetooth (trådlös kommunikation).
Kameran stänger av sig själv.
●●Funktionen för automatisk avstängning är aktiv. Om du vill
avaktivera automatisk avstängning ställer du in [Automatisk
avstängning] under [52: Energispar] på [Av] (s. 377).
●●Även om [Autom avstängn] är [Av] stängs skärmen och sökaren
av när kameran inte används under en tidsperiod som anges
i [Skärm av] och [Sökaren av], men kameran förblir på.
●●Ställ in [52: Ekoläge] på [Av].
590
Felsökningsguide
Fotograferingsrelaterade problem
Det går inte att sätta fast objektivet.
●●Du behöver en monteringsadapter för att fästa EF- eller EF-Sobjektiv. Kameran kan inte användas med EF-M-objektiv.
Det går inte att ta eller registrera några bilder.
●●Kontrollera att kortet är rätt isatt (s. 44).
●●Skjut kortets spärr för skrivskydd till inställningen skriva/radera (s. 44).
●●Om kortet är fullt byter du ut kortet eller raderar bilder som inte
behövs för att frigöra utrymme (s. 44, 335).
●●Det går inte att ta bilder om AF-punkten blir orange när du försöker
fokusera. Håll ned avtryckaren halvvägs på nytt om du vill ställa in
fokus igen automatiskt eller om du vill göra det manuellt (s. 56, 281).
Det går inte att använda kortet.
●●Information om vad du gör om ett felmeddelande för kortet visas
finns på sidan 46 och 607.
Ett felmeddelande visas när kortet sätts in i en annan kamera.
●●Eftersom SDXC-kort har formaterats i exFAT och du formaterar
ett kort med den här kameran och sedan sätter in det i en annan
kamera, kan ett felmeddelande visas och det kanske inte går att
använda kortet.
591
Felsökningsguide
Bilden är oskarp eller suddig.
●●Ställ AF-omkopplaren på objektivet på <AF> (s. 50, 53).
●●Tryck försiktigt ned avtryckaren för att undvika kameraskakningar
(s. 56).
●●Om objektivet har Image Stabilizer (Bildstabilisator) ställer du
IS‑omkopplaren på <1>.
●●Vid fotografering i svag belysning kan slutartiden bli längre.
Använd en kortare slutartid (s. 134), välj ett högre ISO-tal
(s. 83), använd blixten (s. 177) eller ett stativ.
●●Se ”Minimera oskarpa foton” på sidan 124.
Det går inte att låsa fokuseringen och komponera om bilden.
●●Ställ in AF-funktionen på One-Shot AF. Det går inte att ta bilder
med fokuseringslås med Servo AF (s. 126, 262).
Serietagningshastigheten är låg.
●●Serietagningshastigheten för snabb serietagning kan vara lägre
beroende på följande förhållanden: batterinivå, temperatur,
flimmerreduktion, Dual Pixel RAW-bildtagning, tyst LV-fotografering,
slutartid, bländare, motivets förhållande, ljusstyrka, AF-funktion,
objektivtyp, användning av blixt och bildtagningsinställningar (s. 144).
592
Felsökningsguide
Det maximala antalet bilder i en bildserie vid serietagning
är lägre.
●●Om du fotograferar ett motiv med fina detaljer (till exempel en
gräsmatta) blir filstorleken större och det maximala antalet bilder
i en bildserie kan bli lägre än det antal som anges på sidan 609.
Även om jag har bytt kort ändras inte det maximala antalet bilder
i en bildserie.
●●Det maximala antalet bilder i en bildserie ändras inte när du byter
ut kortet, även om det är ett kort med hög hastighet. Det maximala
antalet bilder som visas i tabellen på sidan 609 baseras på
Canons testkort. (Ju snabbare skrivhastighet kortet har desto högre
blir faktiskt maximalt antal bilder i en bildserie.) Av den anledningen
kan det visade maximala antalet bilder i en bildserie skilja sig från
det faktiska maximala antalet bilder i bildserien.
Höghastighetsvisning är inte tillgängligt under snabb serietagning.
●●Se kraven för höghastighetsvisning på sidan 149.
Vissa bildkvalitetsalternativ är inte tillgängliga med beskuren
bildkvalitet.
●●Bildkvalitetsalternativen 74/84/7a/8a är inte tillgängliga när
[1,6x (utsnitt)] är inställt, eller med EF-S-objektiv.
Sidförhållandet kan inte ställas in.
●●Med EF-S-objektiv anges [1,6x (utsnitt)] automatiskt och det finns
inga andra tillgängliga sidförhållanden.
●●Sidförhållanden kan anges när [85: Lägg till beskärningsinfo]
är inställt på andra alternativ än [Av].
593
Felsökningsguide
ISO 100 kan inte ställas in. Utvidgat ISO kan inte väljas.
●●Välj [ISO-område] under [z3: zISO-inställningar].
●●Om [z3: Högdagerprioritet] är inställt till [På] eller [Förbättrad]
är det ISO-område som kan ställas in ISO 200–40000 för
stillbildsfotografering. Även om du ställer in [ISO-område] under
[zISO-inställningar] för att utöka området kan du inte välja
L (motsvarande ISO 50), H1 (motsvarande ISO 51200) eller
H2 (motsvarande ISO 102400). När [z3: Högdagerprioritet]
är inställt på [Av] (s. 109) kan du ställa in ISO 100/125/160,
L och H1/H2.
Bilden blir ljus trots att jag ställt in en lägre
exponeringskompensation.
●●Ställ in [z3: Auto Lighting Optimizer/z3: Auto ljuskorrigering]
på [Ej möjlig] (s. 104). Om [Låg], [Standard] eller [Hög] har
valts kan bilden bli ljus även om en lägre exponeringskompensation
eller en lägre blixtexponeringskompensation har ställts in.
Jag kan inte ställa in exponeringskompensation när både manuell
exponering och ISO auto är inställda.
●●Se sidan 139 om hur du ställer in exponeringskompensation.
Alla alternativ visas inte för korrigering för objektivaberration.
●●När du aktiverar [Digital objektivoptim.] korrigeras såväl kromatisk
aberration som diffraktion, även om dessa alternativ inte visas.
●●Vid filminspelning visas inte [Digital objektivoptim.] eller
[Diffraktionskorrigering].
594
Felsökningsguide
Om du använder blixt i lägena [f] eller [d] minskar slutartiden.
●●Under [z2: Styrn. av separat Speedlite] ställer du in [Lång
synktid] på [1/200-1/60sek. auto] eller [1/200 sek. (fast)] (s. 181).
Blixten utlöses inte.
●●Kontrollera att blixten är ordentligt ansluten till kameran.
Blixten utlöses alltid med full energi.
●●Andra blixtenheter än Speedlite i EL/EX-serien som används
i automatiskt blixläge har alltid maximal uteffekt (s. 178).
●●När inställningarna för egen programmering av blixt för
[Blixtljusmätmetod] är inställd på [TTL] (blixtautomatik)
utlöses blixten alltid med full energi (s. 187).
Blixtexponeringskompensation kan inte ställas in.
●●Om blixtexponeringskompensationen redan har ställts in med
Speedlite kan den inte ställas in med kameran. När en extern
Speedlites blixtexponeringskompensation avbryts (ställs till 0)
kan blixtexponeringskompensation ställas in med kameran.
595
Felsökningsguide
Höghastighetssynkronisering är inte tillgängligt i lägena [f]
eller [d].
●●Under [z2: Styrn. av separat Speedlite] ställer du in [Lång synktid]
på [1/200-30sek. auto] eller [1/200-1/60sek. auto] (s. 181).
Det går inte att fotografera med fjärrkontroll.
●●När du tar stillbilder ställer du in matningsmetod på <Q>
eller <k> (s. 147). När du spelar in filmer ställer du in
[z2: Fjärrkontroll] på [På] (s. 245).
●●Kontrollera positionen för fjärrkontrollens frigöringsomkopplare.
●●Om du använder trådlös fjärrkontroll BR-E1, se sidan 174 och 408.
●●Information om hur du använder en fjärrkontroll för inspelning av
timelapse-film finns på sidan 235.
En vit s- eller röd E-ikon visas vid fotografering.
●●Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög.
Bildkvaliteten hos stillbilder kan vara sämre när en vit <s>-ikon
visas. Om en röd <E>-ikon visas innebär det att inspelningen
snart kommer att avbrytas automatiskt (s. 253).
Under filminspelning visas den röda E-ikonen.
●●Ikonen anger att temperaturen inuti kameran är för hög. Om den
röda <E>-ikonen visas kommer filminspelning snart att avslutas
automatiskt (s. 253).
596
Felsökningsguide
Filminspelningen avslutas automatiskt.
●●Om kortets skrivhastighet är långsam kan filminspelningen
avbrytas automatiskt. Information om kort som kan lagra filmer
finns på sidan 611. Du kan kontrollera kortets skrivhastighet på
korttillverkarens webbplats m.m.
●●Inspelningen avbryts automatiskt när din film når 29 minuter 59 sekunder
(eller 7 minuter, 29 sekunder för en film med hög bildfrekvens).
Det går inte att ställa in ISO-tal för filminspelning.
●●I alla inspelningsmetoder förutom [M] ställs ISO-talet in automatiskt.
Vid användning av metoden [M] kan du ställa in ISO-talet manuellt
(s. 615).
ISO 100 kan inte ställas in eller utökat ISO kan inte väljas under
filminspelning.
●●När [z3: Högdagerprioritet] är inställt på [På] börjar det
tillgängliga ISO-intervallet på ISO 200. Utökade ISO-tal kan inte
väljas även om du ställer in ett utökat intervall för [ISO-område]
eller [Område för H] under [z3: kISO-inställningar]. Om
[z3: Högdagerprioritet] är inställt på [Av] (s. 109), kan du ställa
in ISO 100/125/160 eller ett utökat ISO-tal.
●●Kontrollera inställningarna för [ISO-område] och [Område för H]
under [z3: kISO-inställningar].
597
Felsökningsguide
Exponeringen ändras under filminspelning.
●●Om du ändrar slutartiden eller bländaren under filminspelning kan
ändringarna i exponeringen spelas in.
●●Du bör spela in några testfilmer om du har för avsikt att använda
zoomning vid filminspelning. Om du zoomar när du filmar kan
oväntade exponeringsändringar eller linsljud spelas in, ljudnivån
bli ojämn eller fokuseringen försämras.
Bilden flimrar eller horisontella ränder uppstår vid filminspelning.
●●Flimmer, horisontella ränder (brus) eller oregelbunden exponering
kan orsakas av lysrörsbelysning, LED-lampor och andra ljuskällor
under filminspelning. Om du ändrar inställningarna för exponering
(ljusstyrka) eller färgton kan det hända att även ändringarna
registreras. Vid användning av metoden [M] kan en långsam
slutartid lösa problemet. Problemet kan märkas mer när du spelar
in en timelapse-film.
Motivet ser förvrängt ut vid filminspelning.
●●Om du flyttar kameran åt vänster eller höger (panorering) eller
filmar ett rörligt motiv kan bilden se förvrängd ut. Problemet kan
märkas mer när du spelar in en timelapse-film.
Jag kan inte ta stillbilder under filminspelning.
●●Det går inte att ta stillbilder under filminspelning. Innan du
tar stillbilder ska du sluta spela in filmen och sedan välja en
fotograferingsmetod för stillbilder.
10 bitars HDMI-utgång är inte tillgänglig med Canon Log.
●●Kameran skickar inga HDMI-utdata när den är inställd på [På (10bit)]
om den externa inspelningsenheten inte har stöd för 10 bitars
inspelning med 4K.
598
Felsökningsguide
Problem med trådlösa funktioner
Det går inte att ställa in Wi-Fi-funktionen.
●●Om kameran är ansluten till en dator eller någon annan enhet
med hjälp av en gränssnittskabel går det inte att ställa in Wi-Fifunktioner. Koppla bort gränssnittskabeln innan du ställer in några
funktioner (s. 426).
En enhet som anslutits med gränssnittskabel kan inte användas.
●●Andra enheter, till exempel datorer, kan inte användas med
kameran genom att ansluta dem med en gränssnittskabeln
om kameran är ansluten till enheter via Wi-Fi. Avsluta Wi-Fianslutningen innan du ansluter gränssnittskabeln.
Det går inte att ta och visa bilder.
●●Med en upprättad Wi-Fi-anslutning, kanske funktioner som
fotografering och uppspelning inte är möjliga.
Avbryt Wi-Fi-anslutningen och försök sedan igen.
Det går inte att återansluta till en smartphone.
●●Om du har ändrat inställningarna eller valt en annan inställning kanske
anslutningen inte upprättas även om du väljer samma SSID eller har
samma kombination kamera och smartphone. I så fall raderar du
kamerans anslutningsinställningar från Wi-Fi-inställningarna på din
smartphone och upprättar sedan en anslutning igen.
●●Om Camera Connect fortfarande är igång när du försöker upprätta
anslutningen igen, kanske anslutningen inte upprättas. I så fall
startar du om Camera Connect.
599
Felsökningsguide
Kan inte parkoppla med en smartphone.
●●En tidigare parkopplad smartphone kan inte kopplas ihop med
kameran igen om kamerans registrering finns kvar på smartphonen.
I ett sådant fall måste du ta bort kamerans registrering i Bluetoothinställningarna på smartphonen och försöka parkoppla igen (s. 439).
Driftproblem
Jag kan inte ändra inställningen med <6>, <5>, <d>, <m>
eller <T>.
●●Tryck på <R> för att använda kontrollerna (s. 60).
●●Kontrollera inställningen [56: Flerfunktionslås] (s. 416).
Det går inte att använda fingerrörelser.
●●Kontrollera om [53: Touchkontroll] är inställt på [Standard] eller
[Känslig] (s. 385).
En kameraknapp eller -ratt fungerar inte som den ska.
●●Under filminspelningen, kontrollera [54: V-knappsfunkt] (s. 404).
●●Kontrollera flikinställningarna [8C.Fn4] (s. 555).
600
Felsökningsguide
Visningsproblem
På menyskärmen visas färre flikar och alternativ.
●●I metoden [A] visas vissa menyflikar och alternativ inte. Flikar och
alternativ på menyskärmen varierar också mellan stillbilder och filmer.
Visningen börjar med [9] Min meny eller också visas endast
fliken [9].
●●[9Inställning: Menyvisning] är inställt på [Visa fliken Min meny]
eller [Visa endast fliken Min meny]. Ställ in [Normal visning] (s. 570).
Filnamnets första tecken är ett understreck (”_”).
●●Ställ in [z4: Färgrymd] på [sRGB]. Om [Adobe RGB] har ställts
in kommer det första tecknet att vara ett understreck (s. 117).
Det fjärde tecknet i filnamnet ändras.
●●[51: Filnamn] är inställt på [*** + bildstorl]. Välj kamerans unika
filnamn (förinställd kod) eller det filnamn som har registrerats
i Användarinst 1 (s. 370).
Filnumrering börjar inte från 0001.
●●Om det redan finns bilder på kortet kan det hända att
bildnumreringen inte börjar på 0001 (s. 367).
601
Felsökningsguide
Fel fotograferingsdatum och klockslag visas.
●●Kontrollera att rätt datum och klockslag är inställt (s. 380).
●●Kontrollera tidszon och sommartid (s. 380).
Datum och klockslag visas inte på bilden.
●●Fotograferingsdatum och klockslag visas inte på bilden. Datum och
klockslag registreras i bilddata i form av fotograferingsinformation.
När du skriver ut kan du välja att kopiera in det datum och klockslag
som registrerats i fotograferingsinformationen (s. 353).
[###] visas.
●●Om antalet bilder som registrerats på kortet överskrider det högsta
antal bilder som kameran kan visa kommer [###] att visas.
Skärmen visar inte en tydlig bild.
●●Om skärmen är smutsig rengör du den med en mjuk trasa.
●●Skärmens visning kan verka långsam i låga temperaturer eller
se svart ut i höga temperaturer. Den återgår till det normala
i rumstemperatur.
602
Felsökningsguide
Problem vid bildvisning
Delar av bilden blinkar svart.
●●[33: Högdagervarning] har ställts in på [Möjlig] (s. 309).
En röd ruta visas på bilden.
●●[33: Visa AF-punkt] har ställts in på [Möjlig] (s. 309).
Vid bildvisning visas inte AF-punkterna.
●●AF-punkterna visas inte när följande typer av bilder visas:
• Bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
• Beskurna bilder.
• Bilder som har tagits med [Auto bildpassning] [På] med
HDR‑fotografering.
Bilden kan inte raderas.
●●Om bilden är skyddad kan den inte raderas (s. 318).
Stillbilder och filmer kan inte spelas upp.
●●Det går eventuellt inte att visa bilder som har tagits med en annan
kamera.
●●Filmer som redigerats med en dator kan inte spelas upp med kameran.
Endast några få bilder kan visas.
●●Bilderna har filtrerats för bildvisning med [32: Ange kriterier för
bildsökn.] (s. 313). Rensa kriterierna för bildsökning.
603
Felsökningsguide
Kameraljud och objektivljud hörs vid filmvisning.
●●Om du använder kamerans rattar eller objektiv under
filminspelningen kommer detta att ge upphov till ljud som
också spelas in. Du rekommenderas använda den riktade
stereomikrofonen DM-E1 (säljs separat) (s. 202).
Filmen kan ibland frysas tillfälligt.
●●Om det sker en drastisk förändring i exponeringsnivån under
filminspelningen stoppar inspelningen tillfälligt tills ljusstyrkan
stabiliseras. I så fall spelar du in med metoden [M] (s. 213).
Ingen bild visas på TV:n.
●●Kontrollera att [53: Videosystem] har ställts in på [För NTSC]
eller [För PAL] för TV:ns videosystem (s. 384).
●●Kontrollera att HDMI-kabelns kontakt är helt intryckt (s. 333).
Det finns flera filmfiler för en och samma filminspelning.
●●Om filmfilens storlek överskrider 4 GB skapas en ny filmfil
automatiskt (s. 200). Men om du använder ett SDXC-kort som
formaterats med kameran, kan du spela in en film i en enda fil även
om den överstiger 4 GB.
604
Felsökningsguide
Kortläsaren kan inte identifiera kortet.
●●Beroende på kortläsaren som används och datorns operativsystem,
kanske SDXC-kort inte identifieras korrekt. Om det händer ansluter
du kameran till datorn med gränssnittskabeln och importera
bilderna till datorn med hjälp av EOS Utility (EOS-programvara).
Bilden kan inte storleksändras.
●●Med denna kamera kan du inte ändra storlek på JPEG- b eller
RAW-bilder (s. 345).
Bilden kan inte beskäras.
●●Med denna kamera kan du inte beskära RAW-bilder (s. 346).
Ljusa prickar syns på bilden.
●●Vita, röda eller blå ljusprickar kan synas på de tagna bilderna eller
på inspelningsskärmen om sensorn påverkas av kosmisk strålning
eller liknande faktorer. Utseendet kan eventuellt förbättras om du
väljer [Rengör nuf] under [53: Sensorrengöring] (s. 391).
605
Felsökningsguide
Problem med sensorrengöringen
Slutaren låter när sensorn rengörs.
●●Om du under [53: Sensorrengöring] väljer [Rengör nuf],
hörs ett mekaniskt ljud från slutaren vid rengöringen men bilden
lagras inte på kortet (s. 391).
Automatisk sensorrengöring fungerar inte.
●●Om du växlar mellan strömbrytarlägena <1> och <2> flera gånger
på kort tid är det inte säkert att symbolen <f> visas (s. 48).
Problem vid anslutning till dator
Jag kan inte överföra bilder till datorn.
●●Installera EOS Utility (EOS-programvara) på datorn (s. 572).
●●Om kameran redan är ansluten via Wi-Fi kan den inte kommunicera
med en dator som är ansluten med en gränssnittskabel.
Kommunikationen mellan kameran och datorn fungerar inte.
●●När du använder EOS Utility (EOS-programvara) ställer du in
[z2: Timelapse-film] på [Av] (s. 224).
606
Felkoder
(1)
Om det uppstår problem med kameran
visas ett felmeddelande. Följ anvisningarna
på skärmen. Om problemet kvarstår skriver
du ned felkoden (Errxx) och kontaktar
kundtjänst.
(1)
(2)
Felnummer
Orsak och åtgärder
(2)
607
Prestandadata
Stillbildsfotografering
zzMöjligt antal bilder
Rumstemperatur
(23 °C)
Cirka 370 bilder
Temperatur
Möjligt antal bilder
Låg temperatur
(0 °C)
Cirka 350 bilder
• Baserat på användning av skärmen och ett fulladdat batteri (LP-E6N) med
[54: Visningsprestanda] på [Jämn visning] och i överensstämmelse
med teststandarder för CIPA (Camera & Imaging Products Association).
• Med batterihandgrepp BG-E22 (säljs separat) laddat med batteri LP-E6N
kommer möjligt antal bilder att ungefär dubbleras.
• Med [54: Visningsprestanda] på [Energisparläge] kan cirka 450 bilder
tas i rumstemperatur och cirka 430 i lägre temperaturer.
zzIntervall för ISO Auto
Fotograferingsmetod
A
t/d/s/f/a
BULB
ISO-tal
Ingen blixt
ISO 100–12800
ISO 100–40000*
ISO 400*
Med blixt
ISO 100–1600
ISO 100–1600*
ISO 400*
* Det faktiska ISO-talsområdet beror på vilka inställningar som har gjorts för
[Minimum] och [Maximum] i [Auto område].
608
Prestandadata
zzAnvisningar för Bildkvalitetsinställningar
Bildkvalitet
JPEG
73
83
74
84
7a
8a
b
RAW
1
1:U
F
F:U
RAW+JPEG
1
73
F
73
Registre­
rade pixlar
(Cirka)
Maximalt antal bilder
i en bildserie
Hög
Standard
hastighet
Filstorlek
(MB)
Möjligt
antal bilder
3,8M
8,4
4,4
4,7
2,6
3,1
1,8
1,6
3570
6770
6460
11510
9700
16040
18830
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
30M
30M
30M
30M
31,3
55,2
17,3
27,8
970
520
1770
1000
34
17
61
150
47
Full
78
Full
30M
30M
30M
30M
31,3
8,4
17,3
8,4
760
34
39
1180
55
56
30M
13M
7,5M
• Möjligt antal bilder baseras på Canons teststandarder och ett kort på 32 GB.
• Maximalt antal bilder i en bildserie vid serietagning baseras på Canons
standardtest av SD-kort (Standard: 32 GB, Snabb: UHS-II 32 GB) och
teststandarder (<o> Snabb serietagning, utsnitt/sidförhållande för stillbild,
fullformat, ISO 100, utan Dual Pixel RAW, standardbildstil).
• Filstorleken, möjligt antal bilder och maximalt antal bilder i en bildserie
varierar beroende på motiv, typ av kort, utsnitt/sidförhållande för
stillbilder, ISO-tal, bildstil, egen programmering och andra inställningar.
• Ställs in automatiskt på <i>serietagning med låg hastighet vid bildtagning
med Dual Pixel RAW.
• ”Full” anger att det går att fotografera med de aktuella förhållandena tills kortet
blir fullt.
Indikatorn för maximalt antal bilder i en bildserie ändras inte även om du använder
ett snabbt SD-kort. I stället gäller tabellen för maximala antalet bilder i en bildserie.
609
Prestandadata
zzPixelantal när stillbildens utsnitt/sidförhållande är inställt
(Ungefärliga pixels)
Bildkvalitet
Fullformat (3:2)
1,6x (utsnitt)
3/1/F 6720 x 4480 (30,1 megapixels) 4176 x 2784 (11,6 megapixels)
–
4464 x 2976 (13,3 megapixels)
a
3360 x 2240 (7,5 megapixels)
–
a
b
Bildkvalitet
3/1/F
a
a
b
2400 x 1600 (3,8 megapixels)
1:1
(sidförhållande)
4480 x 4480
(20,1 megapixels)
2976 x 2976
(8,9 megapixels)
2240 x 2240
(5,0 megapixels)
1600 x 1600
(2,6 megapixels)
2400 x 1600 (3,8 megapixels)
4:3
(sidförhållande)
5952 x 4480
(26,7 megapixels)*
3968 x 2976
(11,8 megapixels)
2976 x 2240
(6,7 megapixels)*
2112 x 1600
(3,4 megapixels)*
16:9
(sidförhållande)
6720 x 3776
(25,4 megapixels)*
4464 x 2512
(11,2 megapixels)*
3360 x 1888
(6,3 megapixels)*
2400 x 1344
(3,2 megapixels)*
ooDet verkliga sidförhållandet för bilder i de storlekar som markerats
med en asterisk ”*” kommer att skilja sig från angivet sidförhållande.
ooMer information om filstorlekar för JPEG-fler finns i fullformatvärdena
på sidan 609. Under motsvarande fotograferingsförhållanden är
filstorlekarna mindre än när [z1: zUtsnitt/sidförhållande] är
inställt på [Fullformat].
610
Prestandadata
Filminspelning
zzKort som kan lagra filmer
Filmkvalitet
H
65B4
87
L
5
65B4
65B4
HDR-film
65
87
w
65
HDR-film
23
W
X
W
X
W
X
SD-kort
UHS-II, Video Speed Class 60 eller snabbare
UHS-I, UHS Speed Class 3 eller snabbare
UHS-I, UHS Speed Class 3 eller snabbare
SD-Speed Class 10 eller snabbare
UHS-I, UHS Speed Class 3 eller snabbare
SD-Speed Class 4 eller snabbare
V
W
X
X
SD-Speed Class 4 eller snabbare
SD-Speed Class 10 eller snabbare
SD-Speed Class 4 eller snabbare
W
UHS-I, UHS Speed Class 3 eller snabbare
SD-Speed Class 4 eller snabbare
• När filmutsnitt och Digital IS för film är inaktiverade.
• Den här tabellen anger kortets skriv- och läshastighet som krävs för att
spela in film (kortprestandakrav). För timelapse-film i Full HD/4K gäller
kortprestandakraven läshastigheten.
611
Prestandadata
zzTotal filminspelningstid och filstorlek per minut
Filmkvalitet
H
65
B4
87
L
5
W
X
W
X
65
W
B4
65
X
B4
HDR-film
w
11 min.
46 min.
3 tim 06 min.
654 MB/min.
35 min.
2 tim 20 min.
9 tim 23 min.
216 MB/min.
V 1 tim 26 min.
13 min.
W
87
40 min.
X
65
X
1 tim 20 min.
HDR-film
6 min.
23
W
65
(Cirka)
Total möjlig inspelningstid på kort
Filstorlek
8 GB
32 GB
128 GB
2 min.
8 min.
35 min.
3444 MB/min.
8 min.
35 min.
2 tim 21 min. 860 MB/min.
5 min.
23 min.
1 tim 34 min. 1298 MB/min.
17 min.
1 tim 10 min. 4 tim 43 min. 431 MB/min.
5 tim 47 min. 23 tim 11 min. 87 MB/min.
52 min.
3 tim 29 min. 583 MB/min.
2 tim 42 min. 10 tim 49 min. 187 MB/min.
5 tim 21 min. 21 tim 26 min.
26 min.
94 MB/min.
1 tim 46 min. 1144 MB/min.
• När filmutsnitt och Digital IS för film är inaktiverade.
Om kamerans innertemperatur ökar kan filminspelningen stoppas före total
inspelningstid som visas i tabellen ovan (s. 253).
zzMöjlig total tid för inspelning av film
Temperatur
Möjlig inspelningstid
Rumstemperatur
(23 °C)
2 tim 20 min.
(Cirka)
Låg temperatur
(0 °C)
2 tim 10 min.
• Med ett fulladdat LP-E6N-batteri
• Med [Insp.storl. film] under [z1: Filmkvalitet] på H L och
[21: Filmservo-AF] [På].
612
Prestandadata
zzMöjlig total tid för inspelning av timelapse-film
Inspelning av timelapse-film
Intervall
Skärm auto av
Av
2 sek.
På
Av
10 sek.
På
(Cirka)
Rumstemperatur
(23 °C)
Låg temperatur
(0 °C)
4 tim. 30 min.
7 tim. 10 min.
4 tim. 20 min.
7 tim. 30 min.
4 tim.
6 tim. 30 min.
3 tim. 50 min.
6 tim. 50 min.
• Med ett fulladdat LP-E6N-batteri
• Möjlig filminspelningstid varierar beroende på fotograferingsförhållandena.
613
Prestandadata
ISO-tal underfilminspelning
Med metoden [y]
zz För filmer med HD/Full HD och hög bildfrekvens ställs ISO-talet
automatiskt in på ISO 100–25600.
zz För filmer i 4K ställs ISO-talet automatiskt in på ISO 100–12800.
Med metoderna [k], [t] och [v]
zz För filmer med HD/Full HD och hög bildfrekvens ställs ISO-talet
automatiskt in på ISO 100–25600.
zz För filmer i 4K ställs ISO-talet automatiskt in på ISO 100–12800.
zz Under [z3: kISO-inställningar], och om du ställer in [ISO auto]
[HISO auto] på [Max.:H2(102400)] (s. 246), kommer högsta
värdet för automatisk inställning av ISO-område att utökas till H2
(motsvarar ISO 102400). Du kan minska maxvärdet för att minska
den automatiska inställningen av ISO-område.
zz Med [z3: Högdagerprioritet] [På] (s. 109), är det automatiska
ISO-talet ISO 200–25600 för HD/Full HD och film med hög
bildfrekvens samt ISO 200–12800 för 4K-filmer.
614
Prestandadata
Med metoden [M]
zz För filmer med HD/Full HD och hög bildfrekvens och ISO-tal
på [AUTO] ställs ISO-talet automatiskt in på ISO 100–25600.
zz För filmer i 4K med ISO-talet på [AUTO] ställs det automatiskt in
på ISO 100–12800.
zz När ISO auto ställs in innebär [ISO auto] eller [HISO auto] under
[z3: kISO-inställningar] till [Max.:H2(102400)] (s. 246) utökas
maxhastigheten för automatisk inställning av ISO-område till H2
(motsvarar ISO 102400). Du kan minska maxvärdet för att minska
den automatiska inställningen av ISO-område.
zz Du kan ställa in ISO-talet manuellt i intervallet ISO 100-25600 för
HD/Full HD och film med hög bildfrekvens samt ISO 100–12800
för 4K-filmer. Observera att inställningen under [z3: kISOinställningar], [Max] för [ISO-område] eller [Hrange] på
[H2 (102400)] (s. 246) utökar maxhastigheten för manuellt ISO-tal
till H2 (motsvarar ISO 102400). Observera att du kan ställa in [Max]
och [Min] till ett smalare intervall än standardintervallet.
zz Om [z3: Högdagerprioritet] har ställts in på [På] (s. 109), blir det
lägsta värdet för automatisk och manuell inställning av ISO-område
ISO 200. Maximumgränsen kommer inte att utökas även när det
utvidgade ISO-talet har bestämts.
615
Prestandadata
Bildvisning
zzAlternativ för att ändra storlek efter ursprunglig bildkvalitet
Tillgängliga storleksinställningar
Ursprunglig
bildkvalitet
4
a
b
3*
k
k
k
k
k
4
k
a
* Endast b är tillgängligt för bilder som ahr tagits med [z1: zUtsnitt/
sidförhållande] på [1,6x (utsnitt)].
zzStorlek på bilder med ändrad storlek
Bildkvalitet
4
a
b
Bildkvalitet
4
a
b
Fullformat (3:2)
4464 x 2976 (13,3 megapixels)
3360 x 2240 (7,5 megapixels)
2400 x 1600 (3,8 megapixels)
1:1
(sidförhållande)
2976 x 2976
(8,9 megapixels)
2240 x 2240
(5,0 megapixels)
1600 x 1600
(2,6 megapixels)
(Ungefärliga pixels)
1,6x (utsnitt)
–
–
2400 x 1600 (3,8 megapixels)
4:3
(sidförhållande)
3968 x 2976
(11,8 megapixels)
2976 x 2240
(6,7 megapixels)*
2112 x 1600
(3,4 megapixels)*
16:9
(sidförhållande)
4464 x 2512
(11,2 megapixels)*
3360 x 1888
(6,3 megapixels)*
2400 x 1344
(3,2 megapixels)*
ooDet verkliga sidförhållandet för bilder i de storlekar som markerats med
en asterisk ”*” kommer att skilja sig från angivet sidförhållande.
ooBilden kan beskäras något beroende på storleksändringsförhållandena.
616
Informationsvisning
LCD-display
Skärm för stillbild/standby 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Flerfunktionslås
Fotograferingsmetod
Batterinivå
Blixtexponeringskompensation
Exponeringskompensation
Bluetooth-funktion
Wi-Fi-funktion
Slutartid
Bländare
Film Av 1/8 steg
Indikator för
exponeringsnivå/Värde för
exponeringskompensation/
AEB‑intervall
(12) ISO-tal
(13) Högdagerprioritet/Utvidgat ISO
Standbyskärm stillbild 2
(1)
(3)
(6)
(7)
(8)
(4)
(9)
(5)
(10)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Matningsmetod
AF-metod
AF-funktion
Bildregistreringskvalitet för stillbild
Filminspelningsmetod
Vitbalans
Ljusmätmetod
Bildstil
Möjligt antal bilder
Filmkvalitet
617
Informationsvisning
Standbyskärm för film 2
(1)
(4)
(2)
(5)
(6)
(3)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
AF-metod
Digital IS för film
Bildstorlek
Vitbalans
Canon Log
Tillgänglig inspelningstid för film
Bildhastighet
(1)
(2)
Förfluten inspelningstid
Inspelning pågår/extern
inspelning pågår (HDMI,
10-bitar)
Filminspelning pågår
(2)
(1)
618
Informationsvisning
Skärm för stillbildsfotografering
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
zz Sökarvisningspositioner varierar för vissa objekt.
zz Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(12)
(13)
(14)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
Tillgänglig inspelningstid för film
Maximalt antal bilder i en bildserie
Möjligt antal bilder/sekunder tills
självutlösaren utlöses
(4) HDR/multiexponeringar/Dual Pixel
RAW/brusred. vid multitagning
(5) Fotograferingsmetod/
Motivsymbol
(6) AF-metod
(7) AF-funktion
(8) Matningsmetod
(9) Ljusmätmetod
(10) Flimmerreducering
(11) AF-punkt (Enpunkts AF)
(15)
(16)
(17)
(23)
(12) Batterinivå
(13) Återstående antal
multiexponeringar
(14) Temperaturvarning
(15) Elektronisk nivå
(16) Histogram
(17) Direktkontrollknapp
(18) Bildkvalitet
(19) Vitbalans/Vitbalanskorrigering
(20) Bildstil
(21) Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
(22) Stillbildsutsnitt/sidförhållande
(23) Status för GPS
619
Informationsvisning
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(30)
(37)
(38)
(39)
(40)
(31)
(41)
(29)
(24) Blixt redo/blixt av/FE-lås/
höghastighetssynkronisering
(25) Tyst slutare
(26) Skärmavtryckare
(27) AE-lås
(28) Slutartid/varning för flerfunktionslås
(29) Blixtexponeringskompensation
(30) Bländare
(31) Indikator för exponeringsnivå
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
Fokusdistansvisning
Bluetooth-funktion
Exponeringssimulering
Knapp för förstoring
ISO-tal
Högdagerprioritet
Wi-Fi-signalstyrka
Exponeringskompensation
Wi-Fi-funktion
AEB/FEB
ooDu kan ställa in vad som ska visas när du trycker på <B> (s. 397).
ooDen elektroniska nivån visas inte när du har valt AF-metoden
[u+Följning] eller kameran är ansluten via HDMI till en TV.
ooAndra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
620
Informationsvisning
Videoinspelningsskärm
Varje gång du trycker på <B> ändras informationsvisningen.
zz Sökarvisningspositioner varierar för vissa objekt.
zz Endast de inställningar visas, som för tillfället används.
(1)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(2)
(3)
(4)
(17)
(18)
(19)
(20)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(1)
(2)
(3)
Temperaturvarning
Batterinivå
Tillgänglig inspelningstid/
använd inspelningstid
(4) Filminspelningsmetod/
timelapse-film/motivsymbol
(5) AF-metod
(6) Filminspelningsstorlek/
Bildfrekvens
(7) Komprimeringsgrad
(8) Ljudinspelningsnivå (manuell)
(9) Hörlursvolym
(10) Digital IS för film
(11) Filmservo-AF
(21)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
Elektronisk nivå
AF-punkt (Enpunkts AF)
Tidkod
Histogram (med metoden M)
Inspelning pågår/extern
inspelning pågår (HDMI, 10-bitar)
Vitbalans/Vitbalanskorrigering
Bildstil
Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
HDR-film
Knapp för förstoring
621
Informationsvisning
(22)
(29)
(23)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(22) Indikator för ljudinspelningsnivå
(manuell)
(23) Canon Log
(24) AE-lås
(25) Slutartid
(26) View Assist
(27) Wi-Fi-funktion
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
Bländare
Indikator för exponeringsnivå
ISO-tal
Högdagerprioritet
Exponeringskompensation
Visa fokuseringsavstånd
Bluetooth-funktion
ooDu kan ställa in vad som ska visas när du trycker på <B> (s. 397).
ooDen elektroniska nivån visas inte när du har valt AF-metoden
[u+Följning] eller kameran är ansluten via HDMI till en TV.
ooDen elektroniska nivån, rutnät eller histogram kan inte visas under
filminspelning. (Visningen försvinner när du börjar spela in en film.)
ooNär filminspelningen startar ändras den återstående tiden för
filminspelningen till förfluten tid.
Andra ikoner kan visas tillfälligt efter ändrade inställningar.
622
Informationsvisning
Motivsymboler
Med fotograferingsmetoden [A] eller [y] känner kameran igen
typen av motiv och alla inställningar konfigureras därefter. Motivtypen
visas i skärmens övre vänstra hörn.
Motiv
Stående*1
Rörelse*2
Bakgrund
Icke-porträtt
Natur- och
Rörelse*2
utomhusmiljö
Närbild*3
Ljus
Bakgrundsfärg
Grå
Motljus
Innehåller
blå himmel
Ljusblå
Motljus
*4
Solnedgång
*4
Orange
Spotlight
Mörk
Med
stativ*2
Mörkblå
5 6
**
*
4
5 6
**
*
4
*1: Under inspelning av timelapse-film, kommer symbolen ”Ej porträtt” visas även om
en person upptäcks.
*2: Visas inte för filminspelning.
*3: Visas när objektivet har avståndsinformation. Om du använder ett förlängningsrör eller
ett närbildsobjektiv kan det hända att symbolen inte motsvarar den aktuella miljön.
För vissa miljöer eller fotograferingsförhållanden kan det hända att ikonen
inte motsvarar den aktuella miljön.
623
Informationsvisning
*4: Symbolen visas för det motiv som valts från de identifierade motiven.
*5: Visas om samtliga förhållanden nedan gäller:
Fotograferingsmiljön är mörk, det är en natt- eller kvällsbild och stativ används.
*6: Visas med något av objektiven nedan:
•
•
•
•
EF300mm f/2.8L IS II USM
EF400mm f/2.8L IS II USM
EF500mm f/4L IS II USM
EF600mm f/4L IS II USM
• Objektivets Image Stabilizer (Bildstabilisator) som kommit under och efter 2012.
*5+*6: Om förhållandena i *5 och *6 råder blir slutartiden längre.
624
Informationsvisning
Uppspelningsskärm
zzVisningsskärm för grundinformation för stillbilder
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(5)
(6)
(7)
(13)
(14)
(15)
Wi-Fi-funktion
Wi-Fi-signalstyrka
Batterinivå
Uppspelningsnr/Totalt antal bilder/
Antal hittade bilder
Slutartid
Bländare
Värde för exponerings­
kompensation
Bluetooth-funktion
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Redan skickad till en dator/
smartphone
Gradering
Bildskydd
Mappnummer – filnummer
Bildkvalitet/redigerad bild/
beskärning
Högdagerprioritet
ISO-tal
ooOm bilden togs med en annan kamera kan kanske en del information
inte visas.
ooDet går eventuellt inte att visa bilder som tagits med den här kameran
på andra kameror.
625
Informationsvisning
zzVisningsskärm för detaljerad information för stillbilder
(8)
(1)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(2)
(3)
(4)
(16)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Bländare
Slutartid
Fotograferingsmetod/
multiexponering/timelapse-film
Vitbalans
Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
Vitbalanskorrigering
Bildstil/inställningar
Värde för exponeringskompensation
Fotograferingsdatum och -klockslag
(17)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Histogram (ljusstyrka/RGB)
ISO-tal
Högdagerprioritet
Bläddringsfält
Blixtexponeringskompensation/
Studsblixt/HDR-fotografering/
Brusreducering vid multitagning
(15) Ljusmätmetod
(16) Filstorlek
(17) Bildkvalitet/redigerad bild/beskärning
* När du tar bilder med RAW+JPEG-bildkvalitet visas RAW-filens filstorlek.
* Linjer som anger bildområdet visas för bilder som tagits där sidförhållande
ställts in (s. 80) och RAW eller RAW+JPEG har ställts in för bildkvalitet.
* Vid blixtfotografering utan blixtexponeringskompensation visas <0>.
* < > visas för bilder tagna med studsblixtfotografering.
* En symbol för effekten (s. 162) och justeringsvärdet för dynamiskt omfång
visas för bilder som tagits med HDR-fotografering.
* <P> visas för bilder tagna med fotografering med multiexponering.
* <M> visas för bilder tagna med brusreducering vid multitagning.
* <G> visas för stillbilder tagna som testbilder för timelapse-filmer.
* <u> visar för bilder skapade och sparade efter RAW-bildbearbetning,
storleksändring, beskärning och Frame Grab.
* <N> visas för bilder som beskurits och sedan sparats.
626
Informationsvisning
zzVisningsskärm för detaljerad information för film
(1)
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(6)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
Filmvisning
Bildstil: inställningar
Canon Log: egenskaper
Filminspelningsstorlek
Bildfrekvens
(5)
(6)
(7)
(8)
Komprimeringsgrad
HDR-film/Digital IS för film
Inspelningstid
Filminspelningsformat
Under filmvisning visas ”*, *” för [Finhetsgrad] och [Tröskel] för [Bildstil]
[Skärpa].
627
Varumärken
ooAdobe är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.
ooMicrosoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
ooMacintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade
i USA och andra länder.
ooSDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
ooHDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
ooWi-Fi CERTIFIED-logotypen och Wi-Fi Protected Setup-märket är varumärken
som tillhör Wi-Fi Alliance.
ooNär WPS används på kamerans inställningsskärmar och i den här
användarhandboken står det för Wi-Fi Protected Setup.
ooVarumärket Bluetooth® och logotyper är registrerade varumärken som ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Canon Inc. sker
under licens. Andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
ooAlla andra varumärken är egendom som tillhör respektive ägare.
Om MPEG-4-licensiering
”Denna produkt är licensierad under AT&T-patent för MPEG-4-standarden
och kan användas för kodning av MPEG-4-kompatibel video och /eller
avkodning av MPEG-4-kompatibel video som kodades endast (1) för privat
eller icke‑kommersiellt bruk eller (2) av en videoleverantör licensierad under
AT&T‑patent för att tillhandahålla MPEG-4-kompatibel video. Ingen annan
licens beviljas eller underförstås för något annat syfte för MPEG-4-standard.”
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSENSIERAD UNDER AVC-PATENTETS
PORTFÖLJLICENS FÖR PRIVAT BRUK AV EN KONSUMENT ELLER ANNAT
BRUK SOM INTE HAR ERHÅLLITS ERSÄTTNING FÖR (i) KODNING AV
VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OCH/ELLER
(ii) AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT
SOM UTFÖRT PRIVAT AKTIVITET OCH/ELLER INHANDLATS FRÅN EN
VIDEODISTRIBUTÖR SOM ÄR LINCENSIERAD ATT LEVERERA AVCVIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER KAN TILLÄMPAS FÖR NÅGOT
ANNAT SYFTE.
YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
628
About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4
compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide
MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for
MPEG-4 standard.”
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES
IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE
VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/
OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM
A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS
GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
* Notice displayed in English as required.
Tredjepartsprogramvara
Produkten innehåller programvara från tredje part.
● AES-128 Library
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS
The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed
without the payment of fees or royalties provided that:
1. source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;
2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer in their documentation;
3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using
this software without specific written permission.
DISCLAIMER
This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of
its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
629
Originaltillbehör från Canon rekommenderas
Kameran är utformad för att fungera optimalt med originaltillbehör från
Canon. Därför rekommenderas du använda den här produkten med
originaltillbehör.
Canon ansvarar inte för eventuella skador på produkten och/eller
olyckor som brand eller liknande som orsakats av fel på tillbehör från
andra tillverkare än Canon (till exempel ett batteri som läcker och/eller
exploderar). Observera att reparationer på grund av fel på tillbehör från
andra tillverkare än Canon inte täcks av reparationsgarantin, även om du
kan begära sådana reparationer men betala för dessa.
Batteriet LP-E6N/LP-E6 är speciellt tillverkat för Canon-produkter. Om du
använder det med en icke-kompatibel batteriladdare eller produkt kan det
leda till fel eller olyckor som Canon inte kan hållas ansvariga för.
630
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och
Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras
och slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet
(2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller
nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående
symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver,
Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en
koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en
återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning
(EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som
är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en).
Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan
på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen
som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan
till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning
av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här
produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller
företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee,
eller www.canon-europe.com/battery.
631
VAR FÖRSIKTIG
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
632
Register
Symboler
[4K] 3840 x 2160 (Film)..................... 192
[4K] 3840 x 2160 (Timelapse-film)..... 225
[A+] (Smart motivläge)....................... 123
[C1]/[C2] (Egen kamerainställning).... 417
AF-hastighet.................................... 292
AF-hjälpbelysning.................... 264, 295
AF-metod......................................... 265
Begränsa AF-metod........................ 298
Komponera om................................ 126
Kontinuerlig AF................................ 278
[FHD] 1920 x 1080 (Film)................... 192
Manuell fokusering.......................... 281
[FHD] 1920 x 1080
Objektivdrift när AF är omöjlig......... 297
(HDR-fotografering)............................ 222
[FHD] 1920 x 1080
(Timelapse-film).................................. 225
[HD] 1280 x 720 (Film)....................... 192
[HD] 1280 x 720
(HDR-fotografering)............................ 222
[Q] (Snabbkontroll)............................... 68
Numbers
Objektiv med elektronisk MF........... 293
One-Shot AF avtryckarprio.............. 296
Orienteringslänkad AF-punkt........... 299
Oskarp bild........................................ 54
Pipsignal.......................................... 386
Ram för AF-område................. 265, 270
Storlek för AF-punkt......................... 276
Toucha och dra AF.......................... 279
Val av AF-punkt............................... 271
Ögonavkänning AF.......................... 277
4, 9, 36 eller 100 bilder....................... 310
AF-punktexpansion.................... 266, 271
8bit (Canon Log)................................. 238
AF-startknapp....................................... 57
10bit (Canon Log)............................... 238
ALL-I (För redigering/I-only)............... 195
10 s eller 2 s självutlösare.................. 147
Alltid.................................................... 205
Roman
A
Anpassa funktioner............................. 555
Ansikte+Följande........................ 265, 269
Anslutning för fjärrutlösare........... 32, 176
Auto...................................................... 89
Accelerera/bromsa följning................. 289
Auto återst.......................................... 369
Adobe RGB.........................................117
Autofokus 9 AF
AEB (Automatisk
Auto Lighting Optimizer (Auto
exponeringsvariation)......................... 155
ljuskorrigering).................................... 104
AE-lås................................................. 157
Automatisk avstängning..................... 377
AF....................................................... 255
Automatiskt byte av AF-punkt............. 290
AF-funktion.............................. 262, 274
Automatisk vertikal bildrotering.......... 372
AF-funktionsanpassning.................. 288
Avtryckare............................................. 56
633
Register
Avtryckarfunktioner............................. 404
B
Bakre inmatningsratt............................ 59
Batteri 9 Ström
Batterihandgrepp................................ 578
Belysning (LCD-display)....................... 60
Beskärning (bilder)............................. 346
Beskärningsinfo.................................. 550
Bevara känslan (AWB)......................... 99
Bibehållen exponering
för ny bländare................................... 546
Bildbläddring (visningshopp)...............311
Bilder
Auto återst....................................... 369
Automatisk rotering......................... 372
Bildkvalitet................................. 75, 609
Bildserie (filnumrering).................... 368
Bildsök............................................. 313
Bildspel............................................ 331
Bildvisning....................................... 301
Filnumrering.................................... 367
Förstora bilder................................. 315
Visa bilder på en TV................ 324, 333
Visning av........................ 305, 307, 625
Visningshopp (bildbläddring)............311
Bildhastighet............................... 195, 384
Bildregistreringskvalitet................ 75, 609
Bildserie (filnumrering)....................... 368
Bildskärm........................................ 30, 47
Bildvisning....................................... 304
Elektronisk nivå............................... 397
Färgton............................................ 379
Justeringsvinkel........................... 47, 55
Ljusstyrka........................................ 378
Menyvisning...................................... 63
Snabbkontroll.................................... 68
Bildspel............................................... 331
Bildstil....................................... 88, 92, 95
Bildvisning.......................................... 301
Bildvisningstid......................................118
Blixtaggregat från andra tillverkare
än Canon............................................ 178
Blixtexponeringskompensation... 177, 186
Blixtmetod........................................... 183
Blixt (Speedlite).................................. 177
Gradering........................................ 321
Blixtexponeringskompensation....... 177,
Histogram........................................ 307
186
Högdagervarning............................. 309
Blixtstyrning
Importera (till dator)......................... 574
(funktionsinställningar).................... 179
Indexbild.......................................... 310
Blixtsynkroniseringstid..................... 178
Manuell återställning....................... 369
Egen programmering....................... 187
Manuell rotering............................... 317
FEB (Blixtexponeringsvariation)...... 186
Överföring........................................ 348
FE-lås.............................................. 177
Radera............................................. 335
Korrigering blixtexponering.............. 182
Skydda............................................ 318
Lång synktid.................................... 181
Visa AF-punkt.................................. 309
Manuell inst..................................... 183
634
Register
Slutarsynkronisering
Digital objektivoptimering............112, 343
(1:a/2:a ridån).................................. 185
Dioptriinställning................................... 54
Trådlös............................................ 184
Blixtsynkroniseringskontakter............... 31
Bluetooth-funktion...................... 408, 426
Adress............................................. 436
Ansluter........................................... 429
Brusreducering
Höga ISO-tal.................................... 105
Långa exponeringstider................... 107
Brusreducering för höga ISO.............. 105
Brusreducering för lång
exponeringstid.................................... 107
Brusreducering vid multitagning......... 105
BULB (Bulb)....................................... 158
Bulbexponeringar............................... 158
Bulbtimer......................................... 159
BUSY.................................................... 77
C
Canon Log.......................................... 236
Centrumvägd genomsnittsmätning..... 152
Certifieringslogotyp............................. 422
Copyright-information......................... 420
D
D+....................................................... 109
Data för dammborttagning.................. 121
Datum/Klocka..................................... 380
Delarnas namn..................................... 31
Detaljrik................................................ 89
Distorsionskorrigering.................. 111, 343
DPOF (Digital Print Order Format)..... 353
Dra........................................................ 67
Dual Pixel RAW.................................... 78
Dubbeltryckning.................................. 306
Dämpare............................................. 203
E
Egen..................................................... 90
Egen kamerainställning...................... 417
Egen programmering.......................... 539
Egen vitbalans.................................... 100
Ekoläge.............................................. 376
Elektronisk nivå.................................. 397
Eluttag................................................ 582
Enbild................................................. 144
Enbildsvisning.................................... 304
Energisparläge................................... 377
Enpunkts-AF....................................... 265
Err (felkoder)...................................... 607
Evaluerande ljusmätning.................... 152
exFAT......................................... 200, 374
Exponeringskompensation................. 155
Exponeringskompensation
i M-läge med ISO auto....................... 139
Exponeringssimulering....................... 120
Extern mikrofon.................................. 203
Extern Speedlite 9 Blixt
Diffraktionskorrigering..................113, 344
Digitalkontakt........................ 32, 348, 574
635
Register
F
FAT32......................................... 200, 374
FEB (Blixtexponeringsvariation)......... 186
Fel...................................................... 588
Justera tid........................................ 208
Knapp för filminspelning.................. 209
Komprimeringsmetod...................... 195
Kort för videoinspelning....................611
Ljudinspelning/
FE-lås................................................. 177
Ljudinspelningsnivå......................... 202
Felsökning.......................................... 588
Mikrofon........................................... 203
Filmscener.......................................... 188
Mättimer.......................................... 249
24,00p............................................. 198
Redigering....................................... 327
AE-lås.............................................. 212
AF-hastighet under
Filmservo-AF................................... 292
Alltid................................................. 205
Auto. långsam slutare...................... 248
Av 1/8 steg...................................... 249
Bildhastighet.................................... 195
Bildvisning............................... 324, 325
Canon Log....................................... 236
Digital IS för film.............................. 220
Dämpare.......................................... 203
Extern mikrofon............................... 203
Filmservo-AF................... 286, 291, 292
Filmservo-AF-känslighet.................. 291
Filstorlek.................................. 200, 612
Fotografering med beskärning........ 219
Redigering av första
och sista scenen.............................. 327
Slutartid........................................... 215
Spela in med autoexponering.......... 209
Spela in med manuell
exponering....................................... 213
Tidkod.............................................. 205
Tidsautomatik...................................211
Tidsförval AE................................... 210
Timelapse-film......................... 224, 613
Titta på filmer................................... 324
Uppspelningsräknare...................... 206
Vid insp............................................ 205
Vindbrusfilter................................... 202
Visa bilder på en TV................ 324, 333
Filnamn............................................... 370
Frame Grab..................................... 329
Understreck ”_”.................................117
HDMI-utgång........................... 251, 395
Filnamnstillägg................................... 371
HDR-filminspelning.......................... 222
Filstorlek............................. 200, 609, 612
Hög bildfrekvens.............................. 199
Filtereffekt (Monokrom)........................ 94
Hörlurar........................................... 203
Fin (bildregistreringskvalitet)................ 75
Informationsvisning......................... 621
Inspelningskvalitet (storlek)............. 192
Inspelningsområde.......................... 194
Inspelningsräknare.......................... 206
Inspelningstid.......................... 201, 612
636
Finhetsgrad (Skärpa)............................ 93
Firmware............................................. 422
Fjärrkontroll........................................ 174
Fjärrutlösare....................................... 176
Flerfunktion........................................... 57
Register
Flerfunktionslås............................ 60, 416
Flerfunktionslist.................................... 61
Egna inställningar............................ 561
Flexibel-prioritet AE............................ 140
Flimmerreducering..............................115
Fokusering 9 AF
Fokuseringslås................................... 126
Fokusguide......................................... 284
Formatering (förberedelse av kort)..... 373
Fotograferingsmetoder................. 70, 188
G
GPS.....................................................411
Gradering........................................... 321
Graderingsmärke................................ 321
H
H1/H2 (Utökat ISO-tal)......................... 85
HD (Film med hög bildfrekvens)......... 199
HDMI.......................... 207, 251, 333, 395
Anslutningsindikator........................ 252
[A+] (Smart motivläge).................... 123
Inspelningskommando.................... 207
BULB (Bulb).................................... 158
Tidkod.............................................. 207
[C1]/[C2] (Egen
kamerainställning)........................... 417
Fv (Flexibel-prioritet AE).................. 140
Medel (Bländarförval AE)................ 136
M (Manuell exponering)................. 138
P (Programautomatik)..................... 132
Utgång............................................. 252
HDMI HDR.......................................... 396
HDR-filminspelning............................. 222
HDR-fotografering.............................. 161
HD-upplösning.................................... 192
Tv (Tidsförval AE)............................ 134
Histogram................................... 307, 400
Fotoområde........................................ 400
Hjälp................................................... 405
Frame Grab........................................ 329
Textstorlek....................................... 406
Full automatik..................................... 123
Hämta en 4K-bild................................ 329
Full HD-upplösning (film)............ 192, 225
Hög bildfrekvens................................. 199
Full HD-upplösning
Hög (bildregistreringskvalitet)............... 75
(timelapse-film)................................... 224
Högdagerprioritet................................ 109
Fv (Flexibel-prioritet AE)..................... 140
Högdagervarning................................ 309
Färgmättnad......................................... 93
Höghastighetsvisning......................... 149
Färgrymd.....................................117, 343
Högtalare...................................... 31, 325
Färgtemperatur................................... 101
Hörlurar.............................................. 203
Färgton................................................. 93
För redigering (ALL-I)......................... 195
Förstora bilder.................... 273, 281, 315
I
ICC-profil.............................................117
Ikoner..................................................... 8
637
Register
Importera bilder till en dator................ 574
Kamera
Indexbild............................................. 310
Hålla kameran................................... 55
Indikator för
Oskärpa vid kameravibrationer....... 125
exponeringsnivå................. 138, 617, 620
INFO-knapp.......................................... 62
Initial AF-punkt.................................... 300
Inledande förstoringsförhållande/
position............................................... 316
Inmatningsratt....................................... 58
Inställbara exponeringssteg............... 542
Inställningar för fotobok...................... 357
Inställningar för trådlös
kommunikation........................... 407, 423
IPB...................................................... 195
IPTC-information................................ 553
ISO-tal.......................................... 83, 246
Auto-område (stillbilder).................... 86
Inställningssteg................................ 542
Intervall för ISO Auto......... 86, 246, 608
ISO auto (film)................................. 246
ISO-område............................... 85, 246
Minsta slutartid för ISO auto
(stillbilder).......................................... 87
Standardinställningar....................... 419
Kameraskakning................................. 125
Kombinations-IS................................. 221
Kontrast........................................ 93, 104
Kontrollring........................................... 60
Korrigering av
periferibelysning.......................... 111, 343
Kort............................10, 30, 44, 373, 611
Felsökning................................. 46, 591
Formatera........................................ 373
Kortpåminnelse................................118
Lågnivåformatering.......................... 373
Spärr för skrivskydd........................... 44
Krav för kort.................................197, 611
Kromatisk aberrationsjustering....113, 344
Känslighet 9 ISO-tal........................ 158
L
Ladda........................................... 40, 576
Laddare.......................................... 35, 40
Område för manuell inställning.......... 85
Landskap.............................................. 89
Timelapse ISO auto......................... 247
LCD-display........................................ 617
Utvidgat ISO...................................... 85
J
JPEG............................................ 75, 609
K
Kabelskydd........................................... 37
Belysning........................................... 60
Liten (bildregistreringskvalitet).............. 75
Ljudinspelning/Ljudinspelningsnivå.... 202
Ljus (IPB)............................................ 195
Ljusmätmetod..................................... 152
LOCK............................................ 60, 416
Lutningskorrigering............................. 347
Långsam serietagning........................ 145
638
Register
M
N
Manuell exponering............................ 138
Naturtrogen.......................................... 90
Manuell fokus..................................... 255
Neutral.................................................. 89
Manuell fokusering............................. 281
Normal (bildregistreringskvalitet).......... 75
Manuell återställning.......................... 369
NTSC.......................................... 195, 384
Matningsmetod................................... 144
Nätadapter.......................................... 583
Maximalt antal bilder i en bildserie....... 77
Medel (bildregistreringskvalitet)............ 75
O
Medel (Bländarförval AE)................... 136
Objektiv.......................................... 50, 52
Meny..................................................... 63
Diffraktionskorrigering..............113, 344
Inställning.......................................... 64
Min meny......................................... 566
Nedtonade menyalternativ................ 66
MF (Manuell fokusering)..................... 281
M-Fn-knapp.......................................... 57
M-Fn-list.......................................... 59, 61
MF-peaking........................................ 283
Mikrofon.............................................. 203
Min meny............................................ 566
Minneskort 9 Kort
Minskad visning.................................. 310
M (Manuell exponering).................... 138
Mode-knapp......................................... 57
Monokrom...................................... 90, 94
Motivsymboler............................ 127, 623
MP4.................................................... 196
Multiexponering.................................. 166
Digital objektivoptimering.........112, 343
Distorsionskorrigering............... 111, 343
Frigöringsknapp........................... 51, 53
Korrigering av
periferibelysning....................... 111, 343
Kromatisk
aberrationsjustering..................113, 344
Omkopplare för
fokuseringsmetod........................ 50, 53
Optisk aberrationsjustering.......110, 343
Objektiv med elektronisk MF.............. 293
Omkopplare för
fokuseringsmetod........................... 50, 53
One-Shot AF....................................... 263
ONE SHOT (One-Shot AF)................. 263
Orienteringslänkad AF-punkt.............. 299
P
Mättimer...............................................119
PAL............................................. 195, 384
Möjlig inspelningstid (film).................. 612
PC-kontakt.......................................... 585
Möjligt antal bilder.............................. 608
Pekljud................................................ 386
Pekskärmsfunktion............... 67, 306, 385
Pipljud (Pipsignal)............................... 386
639
Register
Pixelantal...................................... 75, 609
Sidförhållande 9 Stillbildsutsnitt/
Platsinformation...................................411
sidförhållande
Positionshål.......................................... 33
Självutlösare....................................... 147
P (Programautomatik)........................ 132
Skapa/välja mapp............................... 365
Programautomatik.............................. 132
Skriva ut
Programförskjutning........................ 133
Beställa kopior (DPOF)................... 353
Programvara....................................... 572
Inställningar för fotobok................... 357
Användarhandbok........................... 573
Skydda bilder...................................... 318
R
Skärm av............................................ 377
Skärmavtryckare................................ 130
Radera bilder...................................... 335
Skärpa.................................................. 93
Ram för AF-område.................... 265, 270
Skärpedjupskontroll............................ 137
Rattar
Skärpeföljningskänslighet................... 288
Bakre inmatningsratt......................... 59
Slutarsynkronisering........................... 185
Inmatningsratt.................................... 58
Smart motivläge................................. 123
RAW............................................... 75, 76
RAW+JPEG.................................. 75, 609
RAW-bildbearbetning......................... 339
Rem...................................................... 36
Rengöring av bildsensor..................... 391
Repetera (bildspel)............................. 331
Rotering (bild)............................. 317, 372
Rutnät......................................... 305, 399
S
Snabbkontroll....................................... 68
Snabb serietagning............................ 144
Sommartid.......................................... 381
Spotmätning....................................... 152
Språk.................................................. 383
sRGB...................................................117
Standard............................................... 89
Standardinställningar.......................... 419
Anpassa funktioner.......................... 555
Blixtfunktionsinställningar................ 187
SD-, SDHC-, SDXC-kort 9 Kort
Egen kamerainställning................... 417
Sensorrengöring................................. 391
Egen programmering....................... 554
Serienummer................................ 33, 389
Kamerainställningar......................... 419
Serietagning....................................... 144
SERVO............................................... 263
Servo AF
Filmservo-AF................... 286, 291, 292
SERVO............................................ 263
640
Min meny......................................... 569
Standard (IPB).................................... 195
Stativgänga.......................................... 33
Stillbildsutsnitt/sidförhållande....... 80, 610
M-ikon..................................................... 8
Register
Stort dynamiskt omfång 9 HDR
Tillbehör.................................................. 3
Stor zon AF................................. 267, 271
Tillbehörsfäste...................................... 31
Ström.................................................... 48
Timelapse-film.................................... 224
Automatisk avstängning.................. 377
Toningseffekt (Monokrom).................... 94
Batteriinformation............................ 387
Tonprioritet.......................................... 109
Batterinivå................................. 49, 387
Eluttag............................................. 582
Ladda........................................ 40, 576
Möjligt antal bilder........................... 608
Uppladdningsprestanda.................. 387
Strömadapter...................................... 582
Styrka (skärpa)..................................... 93
Stående................................................ 89
Svartvita bilder................................ 90, 94
Svartvitt.......................................... 90, 94
Synkronisering med 1:a ridån............. 185
Synkronisering med 2:a ridån............. 185
Säkerhetsanvisningar........................... 25
Säkerhetsförskjutning......................... 545
Sökare
Dioptriinställning................................ 54
Informationsvisning......................... 398
Rutnät.............................................. 399
Vertikal visning................................ 399
Visningsformat................................. 402
Sökaren är av..................................... 377
Sökkriterier......................................... 313
T
Temperaturvarning..................... 142, 253
Tidkod................................................. 205
Tidsautomatik..................................... 136
Tidsförval AE...................................... 134
Tidszon............................................... 380
Trycka ned halvvägs..................... 56, 404
Trycka ned helt............................. 56, 404
Tröskel (skärpa).................................... 93
Tv (Tidsförval AE)............................... 134
Tyst bildtagning.................................. 151
Tyst LV-fotografering........................... 150
U
UHS...................................................... 10
Understreck ”_”....................................117
USB-kontakt (digital)............ 32, 348, 574
UTC (Coordinated Universal Time).... 415
Utfrätta högdagrar.............................. 309
Utlös slutaren utan kort.......................118
Utsnittsmätning................................... 152
Utökat ISO-tal................. 83, 85, 246, 614
V
Variation
AEB (Automatisk
exponeringsvariation)...................... 155
FEB (Blixtexponeringsvariation)...... 186
Vitbalansvariation............................ 103
Videosystem....................................... 384
Vid insp............................................... 205
Vindbrusfilter....................................... 202
Vinklingsbar skärm......................... 47, 55
Visa bilder på en TV................... 324, 333
641
Register
Visning av
Kamera som åtkomstpunkt.............. 508
fotograferingsinformation............ 397, 619
Kommunicera med en
Visning av grundläggande
smartphone..................................... 427
information.......................................... 625
Visningshopp.......................................311
Visningsinställningar........................... 403
Vitbalans (VB)....................................... 97
Auto................................................... 99
Egen................................................ 100
Inställning av färgtemperatur........... 101
Kompensation................................. 102
Variation.......................................... 103
Vitprioritet (AWB).................................. 99
Volym (filmvisning)............................. 326
Kopplingspunkt................................ 496
Kryptering..................................... 496
Lösenord................................. 506, 533
MAC-adress............................ 496, 516
Namn............................................... 514
Nätverk............................ 441, 462, 470
Nätverksinställningar....................... 531
Parkoppla........................................ 431
PictBridge........................................ 471
Radera anslutningsinformation........ 514
Radera inställningar för trådlös
kommunikation................................ 515
Wi-Fi-funktion..................................... 423
Redigera enhetsinformation.... 458, 513
Ändra storlek på bild........ 447, 453, 489
Skicka alla bilder på kortet...... 454, 491
Android............................................ 427
Skicka bilder som matchar
Anslutningshistorik.................. 509, 533
sökkriterierna........................... 455, 493
Anteckningar om trådlös
Skicka bilder till en webbtjänst........ 481
kommunikation................................ 528
Skicka till smartphone..................... 448
Använd med EOS-programvara...... 461
Skicka valda............................ 451, 488
EOS Utility.................................... 461
Skicka visade bilder................. 450, 487
Image Transfer Utility 2................ 466
Skrivare/utskrift................................ 472
Skicka automatiskt....................... 466
Skriv ut bilder................................... 472
Återansluta...................................... 509
Snabbkontroll.................................. 449
Autentisering................................... 496
SSID................................ 441, 462, 470
Beställa kopior................................. 475
Utskriftsinställningar
Byt nätverk...................... 498, 502, 505
Antal kopior.................................. 478
Camera Connect..................... 427, 444
Beskärning................................... 479
CANON iMAGE GATEWAY............. 481
Bildoptimering.............................. 477
Fjärråtgärd....................................... 444
Fil-/datumnummer........................ 477
Gränssnittskabel.............................. 426
Pappersinställningar..................... 475
iOS.................................................. 427
Virtuellt tangentbord........................ 534
IP-adress......................... 499, 503, 507
Visa bilder........................................ 444
Manuell inställning........................ 535
Visa informationsskärmen............... 516
642
Register
Visningsbara bilder.......................... 458
Wi-Fi-inställningar.................... 429, 533
Wi-Fi-skrivare.................................. 469
WPS (Wi-Fi Protected Setup).......... 496
PBC-läge...................................... 497
PIN-läge....................................... 501
Z
Zon-AF....................................... 266, 271
Å
Åtkomstlampa....................................... 45
Ä
Ändra storlek...................................... 345
Ö
Övergångseffekt (bildspel).................. 331
643
CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Europa, Afrika och Mellanöstern
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna
Hänvisa till ditt garantibevis eller www.canon-europe.com/Support vid kontakt med ditt lokala
Canon‑kontor
Produkt och tillhörande garanti för europeiska länder hanteras av Canon Europa N.V.
Beskrivningarna i den här användarhandboken är aktuella från och med
juni 2019. Om du vill ha information om kompatibilitet med eventuella produkter
som lanseras därefter kan du kontakta ett Canon Service Center. Den senaste
versionen av användarhandboken hittar du på Canons webbplats.
CEL-SX5DA254
© CANON INC. 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising