Canon | EOS M5 | User manual | Canon EOS M5 User manual

Canon EOS M5 User manual
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Användarhandbok för kameran
●● Var noga med att läsa handboken, och särskilt avsnittet
”Säkerhetsföreskrifter” (= 15), innan du använder kameran.
●● Den här handboken beskriver hur du använder kameran på rätt sätt.
●● Förvara handboken på en säker plats för framtida användning.
Trådlösa funktioner
●● Klicka på knapparna nere till höger om du vill gå till andra sidor.
Inställningsmenyn
: Nästa sida
Tillbehör
: Föregående sida
: Sidan innan du klickade på en länk
●● Om du vill hoppa till början av ett kapitel klickar du på kapitelrubriken
till höger.
Bilaga
Index
SVENSKA
© CANON INC. 2016
CEL-SW8AA250
1
Innan du använder
kameran
Kompatibla minneskort
Följande typer av minneskort (säljs separat) kan användas, oavsett kapacitet.
●● SD-minneskort*1
●● SDHC-minneskort*1*2
Grundläggande information
Förpackningens innehåll
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● SDXC-minneskort*1*2
Grundläggande
kamerafunktioner
*1
Auto-läge/Hybridauto-läge
*2
Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran
kan användas med samtliga minneskort på marknaden.
UHS-I-minneskort kan också användas.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen.
Kontakta återförsäljaren om någonting saknas.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Kamera
(med kamerahuslock)
Batteri
LP-E17
(med kontaktskydd)
Inställningsmenyn
Batteriladdare
LC-E17/LC-E17E
Tillbehör
Bilaga
Index
Halsrem
EM-300DB
Gränssnittskabel
IFC-600PCU
●● Utskrivet material medföljer.
●● Mer information om objektivet som ingår i objektivpaketet hittar du
i informationen om kamerapaketet.
●● Inget minneskort medföljer.
2
Allmän och juridisk information
Så här läser du handboken
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
●● Börja med att ta några testbilder och granska dem för att kontrollera
att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc., dess
underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas
ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en
kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild
inte kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
●● Användarens otillåtna fotografering eller inspelning (av video och/eller
ljud) av personer eller upphovsrättsskyddat material kan utgöra
ett intrång i dessa personers privatliv och/eller andras juridiska
rättigheter, inklusive lagar om upphovsrätt och immaterialrätt, även
om fotograferingen eller inspelningen endast har gjorts för privat bruk.
●● Information om Canons kundtjänst och garantin för din kamera finns
i garantiinformationen som medföljer kamerans handbokspaket.
●● Kamerans skärm (monitor) tillverkas med mycket hög precision
och minst 99,99 % av skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven.
I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas som röda
eller svarta punkter. Detta innebär inte att kameran är skadad och
påverkar inte de bilder som tas med kameran.
●● Kameran kan bli varm om du använder den under en längre tid.
Detta innebär inte att kameran har skadats.
●● Kamerans knappar och rattar visas med hjälp av ikoner i handboken.
●● Följande knappar och kontroller på kameran representeras av ikoner.
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Fotograferingslägen samt ikoner och text på skärmen anges inom
parentes.
●●
: Viktig information som du bör läsa
●●
: Anmärkningar och tips om avancerad kameraanvändning
●●
: Visar användning av pekskärmens funktioner
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● = xx: Sidor med relaterad information (i det här exemplet
representerar ”xx” ett sidnummer)
Trådlösa funktioner
●● Instruktionerna i den här handboken avser en kamera med
standardinställningar.
Inställningsmenyn
●● För enkelhets skulle betecknas alla typer av objektiv och
monteringsadaptrar som ”objektiv” och ”monteringsadaptrar”
oavsett om de ingår i paketet med objektiv eller säljs separat.
●● På bilderna i den här handboken visas kameran med ett
EF-M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM-objektiv.
●● För enkelhets skull betecknas samtliga typer av minneskort som stöds
av kameran som ”minneskort”.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Symbolerna ” Stillbilder” och ” Filmer” som visas under rubrikerna
anger om den aktuella funktionen används för stillbilder eller filmer.
3
Delarnas namn
(4) (5)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(8)
(9)
(1)
(2)
(10)(11)(12)(13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Innan du använder kameran
(6) (7)
(24)
(25)
(26)
(29)
(27) (28)
(30)
(18)
(21)
(17) (16)
(1)
Strömbrytare
(13) [
(2)
Sökare
(14) Indikator
(3)
Skärm (monitor)*2/touchskärm
(15) [
Handbok för avancerad
användning
(22)
(10) (19)
(11) (20)
(12)
(13)
(14)
(15)
(3)
(23)
Grundläggande handbok
Grundläggande
kamerafunktioner
(23)
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
(Wi‑Fi)]-knapp
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
(1)
Ratt för exponeringskompensation
(2)
[
(4)
Blixtsko
(16) [
(3)
Inmatningsratt
(17) Fäste för bärrem
(5)
Blixtsynkroniseringskontakter
(17) [
(4)
Avtryckare
(18) Lampa
(6)
Fjärrkontrollsensor
(19) Låsstift för objektiv
(6)
Punkt för fastsättning
för EF-M-objektiv
(20) Kontaktskydd
Bakre inmatningsratt
bildvisning: [ (förstoring)]/
(index)]
[
(18) [
(5)
(Manuell fokus)]-knapp/
(19) [
vänsterknapp
Inställningsmenyn
(21) Frigöringsknapp för objektiv
(7)
Högtalare
(20) Kontrollratt
(7)
Handgrepp
(8)
[
Tillbehör
(22) Objektivfattning
(8)
Knapp för byte av Touch och
dra AF
(23) Ratt för dioptriinställning
(9)
[
(21) [ (Snabbinställningsmeny/
Ställ in)]-knapp
Bilaga
(22) [ (Blixt)]-knapp/högerknapp
Kontakter
(24) Digitalkontakt
(10) Fäste för bärrem
(9)
(25) Kontakt för fjärrutlösare
(11) HDMITM-kontakt
(23) [
(26) Extern mikrofon IN-kontakt
(12) Filmknapp
(10) [
(Multifunktion)]-knapp
(Rattfunktion)]-knapp
(11) [ (Blixtuppfälln)]-knapp
(12) Blixt
(13) Mikrofon
(14) Frigöringsknapp för inställningsratt
(15) Inställningsratt
(16)
(27)
Filmplanmärke
(N-märke)*1
(28) Stativfäste
(29) Kontaktskydd för nätaggregat
(30) Lucka till minneskort/batteri
*1
*2
(AE-lås)]-knapp
(AF-ramväljare)]-knapp
]-knapp
Visningsläge
(Bildvisningknapp)]-knapp
(Information)]-knapp
Trådlösa funktioner
]-knapp/uppknapp
(Radera)]-knapp/nedknapp
Index
Används med NFC-funktioner (= 130).
Pekgester kanske inte identifieras lika enkelt om du använder ett skärmskydd.
Öka i så fall pekskärmens känslighet (= 160).
●● Du kan vrida kontrollratten för att utföra
de flesta åtgärder som är möjliga med
knapparna [ ][ ][ ][ ], till exempel
välja alternativ och byta bild.
4
Objektiv
EF-M-objektiv
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
(1)
Fokuseringsring
(2)
Fäste för motljusskydd
(3)
Filtergänga
(4)
Objektivindragsomkopplare
(5)
Punkt för objektivfattning
(6)
Zoomring
(7)
Objektivindragsindex
(8)
Zoomlägesindex
(9)
Kontakter
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
5
Innehållsförteckning
Innan du använder kameran
Grundläggande information.............................................. 2
Förpackningens innehåll........................................................... 2
Kompatibla minneskort.............................................................. 2
Allmän och juridisk information................................................. 3
Så här läser du handboken....................................................... 3
Delarnas namn.......................................................................... 4
Objektiv....................................................................................5
Vanliga kameraåtgärder.......................................................... 14
Säkerhetsföreskrifter............................................................... 15
Grundläggande handbok
Grundfunktioner............................................................... 18
Inledande förberedelser.......................................................... 18
Fästa remmen............................................................................18
Ta bort remmen..........................................................................19
Hålla kameran............................................................................19
Ladda batteriet............................................................................19
Sätta i batteriet och minneskortet...............................................20
Ta ur batteriet och minneskortet.............................................21
Ställa in datum och tid................................................................21
Ändra datum och tid...............................................................22
Visningsspråk.............................................................................23
Fästa ett objektiv........................................................................23
Ta bort ett objektiv..................................................................24
Användarhandböcker om objektiv..........................................24
Fästa EF- och EF-S-objektiv......................................................24
Ta bort ett objektiv..................................................................25
Använda ett stativ...................................................................25
Använda objektivet med bildstabilisering...............................26
Testa kamerans funktioner...................................................... 26
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Fotografering (Smart motivläge).................................................26
Visa.............................................................................................28
Radera bilder..........................................................................29
Auto-läge/Hybridauto-läge
Handbok för avancerad användning
Övriga fotograferingslägen
Grundläggande kamerafunktioner................................. 30
P-läge
På/Av....................................................................................... 30
Energisparfunktioner (automatisk avstängning).........................31
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Avtryckare............................................................................... 31
Visningsläge
Sökare..................................................................................... 32
Fotograferingslägen................................................................ 33
Trådlösa funktioner
Ställa in skärmens vinkel......................................................... 33
Luta skärmen nedåt................................................................33
Luta skärmen uppåt................................................................33
Inställningsmenyn
Tillbehör
Visning av fotograferingsinformation....................................... 34
Använda snabbinställningsmenyn........................................... 34
Använda pekskärmsfunktionerna för att konfigurera
inställningar................................................................................35
Bilaga
Index
Använda menyskärmen.......................................................... 35
Användning av pekskärmen.......................................................36
Tangentbordet på skärmen..................................................... 37
Indikeringslampans funktioner................................................ 38
Auto-läge/Hybridauto-läge.............................................. 39
Fotografera med automatiska inställningar............................. 39
Fotografering (Smart motivläge).................................................39
6
Fotografera med hybridauto-läget..............................................41
Spela upp filmsammandrag....................................................41
Stillbilder/filmer.......................................................................42
Stillbilder.................................................................................42
Filmer.....................................................................................42
Motivisymboler............................................................................43
Ramar som visas på skärmen....................................................44
Vanliga användbara funktioner................................................ 44
Använda självutlösaren..............................................................44
Använda självutlösaren för att förhindra
kameraskakningar..................................................................45
Anpassa självutlösaren..........................................................45
Fotografera genom att peka på skärmen
(skärmavtryckare).......................................................................46
Serietagning...............................................................................46
Funktioner för anpassning av bilder........................................ 47
Ändra bildkvalitet........................................................................47
Fotografering i RAW-format....................................................48
Använda menyn.....................................................................48
Ändra sidförhållandet..................................................................49
Ändra bildkvaliteten för film........................................................49
Praktiska fotograferingsfunktioner........................................... 50
Använda vattenpasset med dubbla axlar...................................50
Använda Auto. nivå.....................................................................51
Anpassa kamerans funktioner................................................. 51
Förhindra att AF-hjälpbelysning utlöses.....................................51
Inaktivera lampan för minskning av röda ögon...........................51
Ändra tiden för bildvisning efter fotografering.............................52
Övriga fotograferingslägen............................................. 53
Fotografera med dina favoritinställningar (Creative Assist)..... 53
Spara/ladda inställningar............................................................54
Spara inställningar..................................................................54
Ladda inställningar.................................................................55
Använda inställningar från bilder............................................55
Inställningar för visning...............................................................55
Inställningar för kreativa zonen som motsvarar
inställningar för läget Creative Assist.....................................55
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Särskilda motiv........................................................................ 56
Fotografera dig själv med optimal ansiktsigenkänning
(självporträtt)...............................................................................57
Förbättrade färger vid fotografering av mat (Mat).......................58
Förmedla en känsla av fart genom att göra bakgrunden
suddig (Panorering)....................................................................58
Fotografera motiv i motljus (HDR-motljuskontroll)......................59
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Bildeffekter (Kreativa filter)...................................................... 59
Fotografera i monokromt läge (Grynig svartvit)..........................60
Fotografera med Mjuk fokus-effekt.............................................60
Fotografera med Fisheye-objektiveffekt (Fisheye-effekt)...........60
Bilder som ser ut som oljemålningar (Oljemålning)....................61
Bilder som ser ut som akvareller (Akvarell)................................61
Fotografera med leksakskameraeffekt
(Leksakskameraeffekt)...............................................................61
Bilder som ser ut som miniatyrmodeller (Miniatyreffekt).............62
Uppspelningshastighet och uppskattad uppspelningstid
(för sekvenser på en minut)....................................................62
Fotografera motiv med stora kontraster
(stort dynamiskt omfång)............................................................63
Lägga till konstnärliga effekter................................................63
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Spela in filmer i filmläget......................................................... 64
Låsa eller ändra bildens ljusstyrka innan inspelning..................64
7
Inaktivera Auto. långsam slutare................................................65
Spela in timelapse-filmer (Timelapse-film).................................65
Ljudinställningar..........................................................................66
Justera inspelningsvolymen...................................................66
Inaktivera vindbrusfiltret.........................................................67
Använda dämparen................................................................67
P-läge................................................................................ 68
Fotografera med programautomatik ([P]-läge)........................ 68
Ställa in fotografering från enbildsskärm................................. 69
Bildens ljusstyrka (Exponering)............................................... 69
Justera bildens ljusstyrka (Exponeringskompensation)..............69
Inaktivera exponeringssimulering...........................................69
Låsa bildens ljusstyrka/exponering (AE-lås)...............................70
Ändra mätningsmetod................................................................70
Ändra ISO-tal..............................................................................71
Justera automatiska ISO-inställningar....................................71
Automatisk exponeringsvariation (AEB‑fotografering)................71
Automatisk korrigering av ljusstyrka och kontrast
(Auto ljuskorrigering)..................................................................72
Fotografera ljusa motiv (Högdagerprioritet)................................72
Färger i bilderna...................................................................... 73
Justera vitbalansen.....................................................................73
Egen VB.................................................................................73
Manuell justering av vitbalans................................................74
Manuell inställning av vitbalansens färgtemperatur...............75
Justera färger (Bildstil)................................................................75
Justera bildstilar.....................................................................76
Spara egna bildstilar...............................................................77
Fokusering.............................................................................. 77
Välja AF-metod...........................................................................77
Enpunkts-AF...........................................................................78
+Följande............................................................................78
Jämnt AF-omr........................................................................78
Välja motiv att fokusera på (Pekskärms-AF)..............................79
Fotografera med autofokuslåset.................................................79
Fotografera med Servo AF.........................................................80
Byta fokusinställning...................................................................80
Finjustera fokus..........................................................................81
Fotografera i läget för manuell fokusering..................................81
Enkel identifiering av fokuseringsområdet (MF-peaking).......82
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Blixt......................................................................................... 82
Ändra blixtläge............................................................................82
Auto........................................................................................83
På...........................................................................................83
Lång synktid...........................................................................83
Av...........................................................................................83
Justera blixtexponeringskompensationen..................................83
Fotografera med FE-lås..............................................................84
Ändra blixtsynkroniseringen.......................................................84
Ändra blixtljusmätmetoden.........................................................84
Återställa blixtinställningarna......................................................85
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Andra inställningar.................................................................. 85
Byt till andra funktioner att justera med den bakre
inmatningsratten.........................................................................85
Ändra inställningarna för bildstabilisering...................................86
Kompensera för kameraskakning vid filminspelning..............86
Korrigering för objektivaberrationer............................................87
Objektivkorrigering.................................................................87
Ändra brusreduceringsnivån.......................................................88
Använda brusreducering vid multitagning..............................88
Minska brus vid långa slutartider................................................89
Bilaga
Index
8
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge........................................... 90
Visningsläge................................................................... 103
Förval av slutartid ([Tv]-läge).................................................. 90
Visa....................................................................................... 103
Förval av bländarvärde ([Av]-läge).......................................... 91
Användning av pekskärmen.....................................................104
Byta visningsläge......................................................................105
Anpassa visningen av fotograferingsinformation..................105
Varning för överexponering (för högdagrar i bilden).............105
Visa AF-punkt.......................................................................106
Rutnät...................................................................................106
Ljusstyrkehistogram.............................................................106
RGB-histogram.....................................................................106
Visa korta filmer som skapats vid fotografering av stillbilder
(Filmsammandrag)...................................................................106
Visa efter datum...................................................................107
Skärpedjupskontroll....................................................................91
Förval av slutartider och bländarvärden ([M]-läge)................. 91
Fotografering med lång exponering (Bulb).............................. 92
Justera blixtstyrkan................................................................. 93
Filminspelning vid förvalda slutartider och bländarvärden...... 93
Anpassa kontroller och visningar............................................ 94
Anpassa informationsvisning......................................................94
Anpassa informationsvisningen..............................................95
Konfigurera Touch och dra AF....................................................95
Ändra inställningarna för Touch och dra-funktioner................95
Begränsa den yta på skärmen som är tillgänglig för Touch
och dra-funktioner..................................................................96
Ställa in anpassade funktioner...................................................96
Tilldela funktioner till knappar och rattar.................................97
Tilldela funktioner till den bakre inmatningsratten..................98
Anpassa snabbinställningsmenyn..............................................98
Välja alternativ att ta med på menyn......................................98
Ordna om menyalternativ.......................................................99
Spara fotograferingsinställningar................................................99
Inställningar som kan sparas................................................100
Spara fotograferingsmenyalternativ som används ofta
(Min meny)................................................................................100
Byta namn på flikar i Min meny............................................101
Ta bort en flik i Min meny......................................................102
Ta bort alla flikar eller alternativ i Min meny.........................102
Anpassa visning av Min meny-flik........................................102
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Bläddra och filtrera bilder...................................................... 107
Leta igenom bilderna i ett index................................................107
Användning av pekskärmen.................................................108
Förstora med dubbelpekning................................................108
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor........................108
Använda den främre ratten för att hoppa mellan bilder............109
Användning av pekskärmen................................................. 110
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Alternativ för visning av bilder................................................110
Förstora bilder.......................................................................... 110
Användning av pekskärmen................................................. 111
Visa bildspel............................................................................. 111
Bilaga
Index
Skydda bilder.........................................................................112
Använda menyn........................................................................ 112
Välja ut enskilda bilder......................................................... 112
Välja ett omfång................................................................... 113
Skydda alla bilder samtidigt.................................................. 113
Radera allt skydd samtidigt.................................................. 114
9
Radera bilder..........................................................................114
Radera flera bilder samtidigt..................................................... 115
Välja en urvalsmetod............................................................ 115
Välja ut enskilda bilder......................................................... 115
Välja ett omfång................................................................... 115
Välja alla bilder på en gång.................................................. 116
Rotera bilder...........................................................................116
Använda menyn........................................................................ 116
Inaktivera automatisk rotering.................................................. 117
Gradering av bilder (Gradering).............................................117
Använda menyn........................................................................ 117
Redigera stillbilder..................................................................118
Ändra storlek på bilder.............................................................. 118
Använda menyn................................................................... 119
Beskärning................................................................................ 119
Använda filtereffekter................................................................120
Ta bort röda ögon.....................................................................121
Bearbeta RAW-bilder med kameran..................................... 122
Ansluta via NFC när kameran är i fotograferingsläge..........130
Ansluta via NFC när kameran är i visningsläge...................131
Ansluta till en smartphone via Wi‑Fi-menyn.............................132
Använda en annan kopplingspunkt..........................................134
Kontrollera kopplingspunktens kompatibilitet.......................134
Använda WPS-kompatibla kopplingspunkter.......................134
Ansluta till kopplingspunkter i listan......................................135
Föregående kopplingspunkter..............................................136
Överföra bilder till en smartphone......................................... 128
Överföra bilder till en Bluetooth-aktiverad smartphone............128
Överföra bilder till en NFC-kompatibel smartphone.................130
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Skriva ut bilder trådlöst på en ansluten skrivare................... 141
Visningsläge
Skicka bilder till en annan kamera........................................ 143
Trådlösa funktioner
Alternativ för att skicka bilder................................................ 144
Skicka bilder automatiskt (Bildsynk)...................................... 147
Använda Wi‑Fi-funktioner.........................................................127
Använda Bluetooth®-funktioner.................................................127
Grundläggande
kamerafunktioner
Visa bilder i en mediespelare................................................ 140
Trådlösa funktioner........................................................ 127
Tillgängliga trådlösa funktioner.............................................. 127
Handbok för avancerad
användning
Registrera webbtjänster............................................................136
Registrera CANON iMAGE GATEWAY................................137
Registrera andra webbtjänster.............................................138
Överföra bilder till webbtjänster................................................139
Minska filstorlekar.....................................................................125
Redigera filmsammandrag.......................................................126
Redigera filmer...................................................................... 124
Grundläggande handbok
Skicka bilder till en registrerad webbtjänst............................ 136
Skicka flera bilder.....................................................................144
Välja ut enskilda bilder.........................................................144
Välja ett omfång...................................................................145
Skicka graderade bilder........................................................145
Att tänka på när du skickar bilder.............................................146
Välja antalet lagrade pixlar (bildstorlek)....................................146
Lägga till kommentarer.............................................................146
Använda menyn........................................................................123
Välja ut enskilda bilder.........................................................123
Välja ett omfång...................................................................124
Innan du använder kameran
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Inledande förberedelser............................................................147
Förbereda kameran..............................................................147
Förbereda datorn..................................................................147
Skicka bilder.............................................................................148
Visa bilder som har skickats via Bildsynk på en
smartphone..........................................................................148
10
Använda en smartphone för att visa kamerabilder och
styra kameran....................................................................... 149
Redigera anslutningsinformation..............................................151
Ändra ett enhetsnamn..........................................................151
Radera anslutningsinformation.............................................152
Ange vilka bilder som får visas med smartphones...............152
Ändra kamerans enhetsnamn..............................................153
Återställa inställningar för trådlös kommunikation till
standardinställningarna............................................................153
Återställ information för enheter som parkopplats
via Bluetooth.............................................................................154
Visningsspråk...........................................................................159
Stänga av kameraljud...............................................................159
Aktivera kameraljud..................................................................160
Dölja Råd och tips....................................................................160
Lista fotograferingslägen som ikoner........................................160
Justera pekskärmen.................................................................160
Rengöra bildsensorn................................................................161
Stänga av automatisk rengöring...........................................161
Aktivera sensorrengöring.....................................................161
Manuell sensorrengöring......................................................162
Kontrollera certifieringslogotyper..............................................162
Ställa in info om copyright som ska registreras i bilder............162
Ta bort all information om copyright.....................................163
Justera andra inställningar.......................................................163
Återställa kamerans standardinställningar................................163
Återställa alla standardinställningar för kameran.................163
Återställa standardinställningar för enskilda funktioner........164
Inställningsmenyn......................................................... 155
Tillbehör.......................................................................... 165
Geotagga bilder på kameran....................................................149
Fjärrstyra kameran från en smartphone...................................149
Styra kameran via Wi‑Fi.......................................................149
Styra kameran via Bluetooth................................................150
Redigera eller ta bort inställningar för trådlös
kommunikation...................................................................... 151
Justera grundläggande kamerafunktioner............................. 155
Systemkarta.......................................................................... 166
Datumbaserad bildlagring.........................................................155
Filnumrering..............................................................................155
Formatera minneskort..............................................................156
Lågnivåformatering...............................................................156
Byta videosystem.....................................................................157
Vattenpasskalibrering...............................................................157
Återställa vattenpasset.........................................................157
Använda Ekoläge.....................................................................157
Justering av energisparfunktion................................................158
Skärmens ljusstyrka.................................................................158
Byt färg på skärminformationen................................................158
Världsklocka.............................................................................159
Datum och tid...........................................................................159
Extra tillbehör........................................................................ 167
Objektiv.....................................................................................167
Strömförsörjning.......................................................................167
Blixtaggregat.............................................................................168
Mikrofon....................................................................................168
Övriga tillbehör.........................................................................168
Skrivare....................................................................................169
Lagring av bilder och film..........................................................169
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Använda extra tillbehör......................................................... 169
Visning på en tv........................................................................169
Strömförsörjning via ett vanligt eluttag.....................................170
Fjärrfotografera.........................................................................171
Använda en fjärrutlösare (säljs separat)...................................171
11
Använda blixtskon....................................................................171
Använda en extern blixt (säljs separat)....................................172
Ställa in den externa blixtens funktioner...............................172
Inställningar för egen programmering av extern blixt...........174
Återställa den externa blixtens standardinställningar...........174
Använda externa mikrofoner (säljs separat).............................174
Använda programvaran......................................................... 176
Programvara.............................................................................176
Användarhandbok för programvaran........................................176
Kontrollera datormiljön..............................................................176
Installera programvaran............................................................176
Spara bilder på en dator...........................................................177
Skriva ut bilder...................................................................... 178
Enkel utskrift.............................................................................178
Konfigurera utskriftsinställningar..............................................179
Beskära bilder innan utskrift.................................................179
Välja pappersformat och layout innan utskrift......................180
Tillgängliga layoutalternativ..................................................180
Skriva ut ID-foton..................................................................181
Skriva ut filmsekvenser.............................................................181
Utskriftsalternativ för filmsekvenser......................................181
Lägga till bilder i utskriftslistan (DPOF)....................................181
Konfigurera utskriftsinställningar..........................................182
Ställa in utskrift av enskilda bilder........................................182
Ställa in utskrift av ett bildintervall........................................183
Ställa in utskrift av alla bilder................................................183
Ta bort alla bilder från utskriftslistan.....................................183
Lägga till bilder i en fotobok......................................................183
Välja en urvalsmetod............................................................183
Lägga till bilder en och en....................................................184
Lägga till alla bilder i en fotobok...........................................184
Ta bort alla bilder ur en fotobok............................................184
Bilaga.............................................................................. 185
Felsökning............................................................................. 185
Meddelanden som visas på skärmen.................................... 189
Information på skärmen........................................................ 191
Vid fotografering.......................................................................191
Batterinivå............................................................................191
Vid uppspelning........................................................................192
Infovisning 1.........................................................................192
Infovisning 2.........................................................................192
Infovisning 3.........................................................................192
Infovisning 4.........................................................................192
Infovisning 5.........................................................................193
Infovisning 6.........................................................................193
Infovisning 7.........................................................................193
Infovisning 8.........................................................................193
Sammanfattning av kontrollpanelen för filmer......................193
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Funktioner och menytabeller................................................. 194
Tillgängliga funktioner i olika fotograferingslägen.....................194
Snabbinställningsmeny.............................................................196
Fotograferingsflik......................................................................198
Fliken C.Fn...............................................................................206
INFO. Direktkontroll..................................................................208
Fliken Inställningar....................................................................209
Fliken Min meny.......................................................................209
Fliken Bildvisning......................................................................210
Snabbinställningsmeny för visningsläget..................................210
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Försiktighetsåtgärder vid hantering........................................211
12
Tekniska data........................................................................ 212
Typ........................................................................................212
Bildsensor.............................................................................212
Fokuskontroll........................................................................212
Exponeringsinställning.........................................................212
Vitbalans...............................................................................212
Slutare..................................................................................213
Blixt.......................................................................................213
Sökare/Bildskärm.................................................................213
Fotografering........................................................................213
Inspelning.............................................................................214
Bildvisning............................................................................215
Anpassa...............................................................................215
Ström....................................................................................216
Gränssnitt.............................................................................216
Driftsmiljö..............................................................................216
Mått (CIPA-kompatibelt).......................................................216
Vikt (CIPA-kompatibel).........................................................216
Batteri LP-E17......................................................................216
Batteriladdare LC‑E17/ LC‑E17E.........................................217
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Index..................................................................................... 218
Försiktighetsåtgärder för trådlösa funktioner
(Wi‑Fi, Bluetooth och Övriga)...............................................220
Föreskrifter avseende radiovågsstörningar..........................220
Säkerhetsföreskrifter............................................................220
Programvara från tredje part................................................221
Personlig information och säkerhetsåtgärder.......................221
Varumärken och licensiering................................................221
Ansvarsfriskrivning...............................................................222
Bilaga
Index
13
Vanliga kameraåtgärder
Fotografera
●● Fotografera med automatiska inställningar (Auto-läge, Hybridauto-läge)
-- = 39, = 41
●● Använda egna effekter (Creative Assist)
-- = 53
●● Skapa oskarp bakgrund, håll bakgrunden fokuserad (Av-läge)
-- = 91
●● Frysa rörelsen, göra rörelsen oskarp (Tv-läge)
-- = 90
●● Fotografera dig själv med optimal ansiktsigenkänning (självporträtt)
-- = 57
●● Använda specialeffekter (Kreativa filter)
-- = 59
●● Fotografera en bildserie (serietagning)
-- = 46
●● Utan att använda blixten (Blixt av)
-- = 39
●● Ta bilder där du själv är med (självutlösare)
-- = 44
Visa
●● Visa bilder (visningsläge)
-- = 103
●● Automatisk bildvisning (bildspel)
-- = 111
●● Bläddra igenom bilder snabbt
-- = 107
●● Radera bilder
-- = 114
Spela in/visa filmer
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Spela in filmer
-- = 39, = 64
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Visa filmer (visningsläge)
-- = 103
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Skriva ut
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Skriva ut bilder
-- = 178
Visningsläge
Spara
Trådlösa funktioner
●● Spara bilder till en dator
-- = 177
Inställningsmenyn
Tillbehör
Använda trådlösa funktioner
●● Skicka bilder till en smartphone
-- = 128
●● Dela bilder online
-- = 136
Bilaga
Index
●● Skicka bilder till en dator
-- = 147
●● Visa bilder på en tv
-- = 169
●● Visa bilder på en dator
-- = 176
14
Säkerhetsföreskrifter
●● Innan du använder produkten bör du ha läst igenom de
säkerhetsföreskrifter som beskrivs nedan. Använd alltid produkten
på rätt sätt.
●● Dessa säkerhetsföreskrifter är avsedda att förhindra att du eller andra
personer skadas eller att materiella skador uppstår.
●● Läs även handböckerna som följer med eventuella separat inköpta
tillbehör som du använder.
Varning!
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
●● Utlös inte blixten nära ögonen.
Ögonen kan skadas.
●● Placera utrustningen utom räckhåll för barn.
Om en rem hamnar runt halsen på ett barn kan den orsaka kvävning.
Om produkten är ansluten med en nätkabel och kabeln råkar sno sig
om halsen på ett barn kan detta leda till kvävning.
Blixtskoskyddet är farligt att svälja. Kontakta omedelbart läkare om
det händer.
●●
●●
●●
●●
●●
Använd endast rekommenderade strömkällor.
Ta inte isär, ändra inte och hetta inte upp produkten.
Dra inte bort det självhäftande skyddet om batteriet har ett sådant.
Undvik att tappa produkten och utsätt den inte för hårda stötar.
Vidrör inte produktens inre delar om den är trasig, till exempel om
du har tappat den.
●● Sluta omedelbart använda produkten om det kommer rök eller konstig
lukt från den eller om den på annat sätt fungerar onormalt.
●● Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller
thinner när du rengör produkten.
●● Undvik att produkten kommer i kontakt med vätskor, och låt inte
vätskor eller främmande objekt komma in i produkten.
Det kan orsaka elstöt eller eldsvåda.
Om produkten blir blöt eller om vätskor eller främmande objekt kommer
in i produkten ska du omedelbart ta ur batteriet/batterierna eller koppla
ur nätkabeln.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Om din modell har en sökare eller ett utbytbart objektiv ska du inte titta
i sökaren eller objektivet mot starka ljuskällor (t.ex. solen en molnfri
dag eller en stark lampa).
Det kan skada synen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Om modellen har ett utbytbart objektiv ska du inte lämna objektivet
eller kameran med objektivet i solen utan objektivlock.
Det kan orsaka en eldsvåda.
P-läge
●● Rör inte produkten under ett pågående åskväder om den är inkopplad
till elnätet.
Det kan orsaka elstöt eller eldsvåda. Sluta omedelbart använda produkten
och håll dig på säkert avstånd från den.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Använd endast det batteri/de batterier som rekommenderas.
●● Placera inte batteriet/batterierna nära eller i en öppen låga.
Batteriet/batterierna kan explodera eller börja läcka, vilket kan orsaka
elstöt, eldsvåda eller personskador. Om ett batteri läcker och batteriets
innehåll kommer i kontakt med ögon, mun, hud eller kläder ska
kontaktområdet omedelbart sköljas med vatten.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
15
●● Om en batteriladdare används tillsammans med produkten ska du
tänka på nedanstående av säkerhetsskäl.
-- Dra då och då ut nätkabeln ur eluttaget och använd en torr trasa
för att torka bort eventuellt damm och smuts som har samlats på
kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området.
-- Hantera inte nätkabeln med blöta händer.
-- Använd inte utrustningen på ett sätt som överskrider den nominella
kapaciteten på eluttaget eller de tillhörande kablarna. Använd inte
produkten om nätkabelns kontakt är skadad eller inte helt isatt
i eluttaget.
-- Låt inte damm eller metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) komma
i kontakt med kontakterna eller stickkontakten.
-- Om din modell levereras med en nätkabel ska du inte skära i eller
modifiera kabeln. Du bör inte heller placera tunga objekt på nätkabeln.
Det kan orsaka elstöt eller eldsvåda.
●● Stäng av kameran när du befinner dig på platser där du inte får
fotografera.
Kameran avger elektromagnetisk strålning som kan störa elektroniska
instrument och annan apparatur. Använd produkten med försiktighet
på platser där elektronik endast får användas i begränsad omfattning,
t.ex. i flygplan och inom sjukvården.
●● Låt inte kameran komma i kontakt med huden under en längre tid.
Även om kameran inte känns varm kan detta ge upphov till
lågtemperaturbrännskador, vilket kan resultera i hudrodnader eller blåsor.
Använd ett stativ vid fotografering på varma platser eller om du har dålig
blodcirkulation eller nedsatt känsel i huden.
Akta!
Visas vid risk för personskada.
●● När du använder blixten ska du se till att den inte skyms av dina fingrar
eller kläder.
Det kan leda till brännskador eller skador på blixten.
●● Undvik att använda, placera eller förvara produkten på följande platser:
-- Platser med direkt solljus
-- Platser med temperaturer över 40 °C
-- Utrymmen som är fuktiga eller dammiga
Det kan göra att batteriet/batterierna börjar läcka, överhettas eller
exploderar, vilket kan ge upphov till elstötar, brand, brännskador eller
andra personskador.
Överhettning och skada på produkten kan orsaka elstöt, brand, brännskador
eller andra personskador.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● De övergångseffekter som används vid visning av bildspel på kamerans
skärm kan orsaka obehag om du tittar på bildspel under långa stunder.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● När du använder tillbehör i form av objektiv, objektivfilter och filteradaptrar
ser du till att tillbehören sitter fast ordentligt.
Om objektivtillbehöret sitter löst och faller i marken kan det gå sönder och
glasskärvorna kan orsaka skärsår.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Se till så du inte klämmer fingrarna när blixten fälls ned på produkter
där blixten fälls upp och ned automatiskt.
Du kan skada dig.
Akta!
Inställningsmenyn
Tillbehör
Visas vid risk för materiell skada.
●● Rikta inte kameran mot starka ljuskällor, t.ex. mot solen en molnfri dag
eller mot en stark lampa.
Om du gör det kan bildsensorn eller andra interna komponenter skadas.
●● Var försiktig så att produkten inte slår i, utsätts för slag och stötar eller
fastnar i andra objekt när du bär den i remmen.
●● Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du
använder den på stranden eller på en blåsig plats.
●● Var försiktig så att du inte stöter till eller trycker hårt på objektivet.
Detta kan leda till personskador eller skador på kameran.
●● På produkter där blixten fälls upp och ned automatiskt ska du inte själv
trycka ned blixten eller försöka bända upp den.
Det kan orsaka funktionsfel.
●● Utsätt inte skärmen för stötar.
Om skärmen går sönder kan skärvorna orsaka personskador.
Innan du använder kameran
Bilaga
Index
16
●● Torka av smuts eller andra partiklar som har fastnat på blixten med en
bomullstops eller en mjuk trasa.
Den värme som avges från blixten kan annars orsaka att sådana partiklar
avger rök eller att fel uppstår på produkten.
●● Ta ur och förvara batteriet/batterierna på annan plats när du inte
använder produkten.
Batteriläckage kan orsaka skador på produkten.
●● Fäst inte några hårda föremål på produkten.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger
batteriet/batterierna.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Batteriladdaren ska endast vara inkopplad när den används. Täck inte
över den med t.ex. kläder eller annat när den används.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och
skadas, vilket kan leda till eldsvåda.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● Förvara batterier utom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage,
överhettning eller explosion, vilket kan orsaka brand eller skador.
Trådlösa funktioner
●● Om flera batterier används i produkten ska du inte använda batterier
med olika laddningsnivåer eller gamla och nya batterier samtidigt.
Sätt inte i batterierna med polerna för + och - vända åt fel håll.
Det kan orsaka funktionsfel.
●● Sätt dig inte ned om kameran ligger i byxfickan.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.
●● Om du lägger kameran i en väska ska du kontrollera att hårda föremål
inte kan komma i kontakt med skärmen. Stäng också skärmen
(mot kamerahuset) om produkten har en skärm som går att stänga.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
17
Grundläggande
handbok
Inledande förberedelser
Förbered kameran för användning enligt nedan.
Fästa remmen
Grundfunktioner
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
1
Förbered remmen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Dra ut skyddet i riktningen för (1)
samtidigt som du håller i ringen.
Grundläggande information och instruktioner, från inledande förberedelser
till fotografering och bildvisning
Övriga fotograferingslägen
●● Rotera ringen i riktning (2).
P-läge
(2)
(1)
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
2
Fäst ringen.
Trådlösa funktioner
●● För ringens ände genom hållaren som
bilden visar.
3
Inställningsmenyn
Tillbehör
Vänd på ringen.
●● Rotera ringen i riktning (1).
●● Var försiktig så att du inte för remmen
genom öppningen i ringen när du
roterar den.
Bilaga
Index
(1)
18
4
Fäst ringen.
●● Fäst ringen genom att skjuta skyddet
i riktning (1) tills det klickar på plats.
(1)
Hålla kameran
●● Häng remmen runt halsen.
●● Fästa ringen på samma sätt på kamerans
andra sida.
●● Följ alltid de här stegen för att fästa remmen ordentligt. Du kan
tappa kameran om remmen inte är ordentligt fäst.
Innan du använder kameran
●● Håll armarna mot kroppen och håll
kameran i ett fast grepp när du
fotograferar för att förhindra att den
rör sig. Vila inte dina fingrar på blixten
när du har den uppfälld.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Ladda batteriet
Övriga fotograferingslägen
Ladda batteriet med den medföljande laddaren innan du använder kameran.
Glöm inte att ladda batteriet när det är nytt eftersom det inte är laddat vid
inköpstillfället.
Ta bort remmen
1
1
Lossa skyddet.
●● Dra ut skyddet i riktning (1) för att lossa
det från ringen.
2
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Ladda batteriet.
Tillbehör
●● LC-E17: Vrid ut stickproppen (1) och
anslut laddaren till ett eluttag (2).
Avlägsna ringen.
●● Rotera ringen i riktning (1).
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Sätt i batteriet.
●● Ta bort batteriets kontaktskydd och rikta
in -märkena på batteriet och laddaren
mot varandra. Sätt sedan i batteriet
genom att trycka det inåt (1) och
nedåt (2).
(1)
2
P-läge
LC-E17
●● För ringens ände (genom öppningen)
ut ur hållaren för att avlägsna ringen.
●● LC-E17E: Anslut nätkabeln till laddaren
och anslut sedan nätkabelns stickpropp
till ett eluttag.
Bilaga
Index
●● Laddningslampan lyser orange och
laddningen startar.
(1)
LC-E17E
●● Lampan växlar färg till grönt när batteriet
är fulladdat.
19
3
Ta ur batteriet.
●● Koppla ur batteriladdaren ur eluttaget och
ta sedan ur batteriet genom att trycka det
inåt (1) och uppåt (2).
●● Du kan skydda batteriet och hålla det i bästa möjliga kondition
genom att inte ladda det längre än 24 timmar åt gången.
●● För batteriladdare som använder nätkabel: Anslut inte laddaren
eller kabeln till andra föremål. Det kan leda till att produkten inte
fungerar som den ska eller skadas.
●● Problem med batteriladdaren kan aktivera en skyddskrets som
avbryter laddningen. Laddningslampan blinkar då med ett orange
ljus. Koppla ifrån batteriladdarens kontakt ur eluttaget och ta ur
batteriet om detta inträffar. Sätt i batteriet i laddaren igen och
vänta en stund innan laddaren ansluts till ett eluttag.
Sätta i batteriet och minneskortet
Sätt i det medföljande batteriet och ett minneskort (säljs separat).
Innan du använder ett minneskort som är nytt eller som har formaterats
i en annan enhet måste du formatera kortet i den här kameran (= 156).
1
(2)
(1)
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Öppna luckan.
●● Skjut luckan utåt (1) och öppna den (2).
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Sätt i batteriet.
P-läge
●● Med batteriets kontakter (1) i den position
som visas håller du batterilåset mot (2)
och sätter in batteriet tills låset klickar fast.
(1)
(2)
●● Mer information om laddningstid finns i ”Batteriladdare LC‑E17/
LC‑E17E” (= 217) och mer information om antal bilder och
inspelningstid med ett fulladdat batteri finns i ”Ström” (= 216).
●● Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om de inte
används. Ladda batteriet samma dag (eller dagen innan) det ska
användas.
●● Du kan visa batteriets laddningsstatus genom att sätta fast
syns på ett laddat batteri och inte syns
batteriluckan så att
på ett urladdat batteri.
●● Batteriladdaren kan användas i områden med 100–240 V
växelspänning (50/60 Hz). Om kontakten inte passar i uttaget
använder du en adapter (finns i fackhandeln). Använd aldrig
transformatorer för resebruk eftersom de kan skada batteriet.
Innan du använder kameran
(1)
●● Om du försöker sätta i batteriet åt fel
håll kan det inte låsas fast i kameran.
Kontrollera alltid att batteriet är vänt åt
rätt håll när du sätter i det och att det
låses fast.
3
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Kontrollera minneskortets spärr för
skrivskydd och sätt i minneskortet.
●● Om minneskortet är utrustat med en
spärr för skrivskydd och spärren är
i låst läge kan du inte ta några bilder.
Flytta omkopplaren mot (1).
(2)
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Tillbehör
Bilaga
Index
●● För in minneskortet med etiketten (2)
vänd enligt bilden tills det låses fast med
ett klick.
●● Kontrollera alltid att minneskortet är åt
rätt håll när du sätter i det i kameran.
Om du sätter i ett minneskort åt fel håll
kan du skada kameran.
20
4
(1)
(2)
Stäng luckan.
●● Stäng luckan (1) och tryck den nedåt
samtidigt som du skjuter omkoppplaren
inåt tills den låses fast med ett klick (2).
●● Du kan kontrollera antalet bilder och inspelningstiden per
minneskort i informationen som visas (= 26).
Ta ur batteriet och minneskortet
Ta ur batteriet.
●● Öppna luckan och skjut batterilåset
i pilens riktning.
●● Batteriet kommer att fjädra upp.
Ställa in datum och tid
Innan du använder kameran
Ställ in rätt datum och klockslag på följande sätt om skärmen [Datum/tid]
visas när du slår på kameran. Information som anges på detta sätt
registreras i bildegenskaperna när du fotograferar, och informationen
används när du hanterar bilder efter fotograferingsdatum eller skriver ut
bilder som visar datumet.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Slå på kameran.
●● Flytta strömbrytaren till [
Auto-läge/Hybridauto-läge
].
Övriga fotograferingslägen
●● Skärmen [Datum/tid] visas.
P-läge
2
Ställ in datum och tid.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna.
Visningsläge
●● Ange datum och tid med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
●● Tryck på [
Trådlösa funktioner
]-knappen när du är klar.
Inställningsmenyn
Ta ur minneskortet.
●● Tryck på minneskortet tills du hör ett
klickljud och släpp det sedan försiktigt.
●● Minneskortet kommer att fjädra upp.
Tillbehör
3
Bilaga
Ställa in din hemtidszon.
●● Ange din hemtidszon med hjälp av
[ ][ ]-knapparna.
Index
21
4
Ändra datum och tid
Slutför inställningarna.
●● Tryck på [ ]-knappen när du är klar.
Ett bekräftelsemeddelande visas innan
inställningsskärmen stängs.
●● Flytta strömbrytaren till [
stänga av kameran.
] för att
●● Om du inte har ställt in datum, tid och hemtidszon kommer
skärmen [Datum/tid] att visas varje gång du slår på kameran.
Ange rätt information.
●● Du kan ställa in klockan på sommartid (1 timme framåt)
genom att välja [ ] i steg 2 och sedan välja [ ] med hjälp
av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
●● Du kan även ställa in datum och tid genom att peka önskat
alternativ på skärmen i steg 2 och sedan peka på [ ][ ] följt
]. På samma sätt kan du ställa in din hemtidszon genom
av [
].
att peka på [ ][ ] på skärmen i steg 3, följt av [
Innan du använder kameran
Ställ in datum och tid enligt beskrivningen nedan.
1
Grundläggande handbok
Öppna menyskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen.
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Välj [Datum/tid].
●● Välj [ 2]-fliken med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [
]-ratten.
Övriga fotograferingslägen
●● Välj [Datum/tid] med [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan på
[ ]-knappen.
3
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Ändra datum och tid.
Visningsläge
●● Justera inställningarna genom att följa
anvisningarna i steg 2 under ”Ställa in
datum och tid” (= 21).
●● Tryck på [
menyskärmen.
Trådlösa funktioner
]-knappen för att stänga
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Kameran har ett inbyggt klockbatteri (backupbatteri) som behåller
inställningarna för datum/tid i cirka tre veckor efter att kamerans
batteri har tagits ur.
●● Klockbatteriet laddas på omkring fyra timmar, även om kameran
är avstängd, när du har satt i ett laddat batteri, eller när du sätter
i ett nätaggregat och ansluter en nätadapter (båda säljs separat,
= 167).
●● Om klockbatteriet är urladdat visas skärmen [Datum/tid] när
du slår på kameran. Ställ in datum och tid enligt beskrivningen
i ”Ställa in datum och tid” (= 21).
Bilaga
Index
22
Visningsspråk
Fästa ett objektiv
Om det behövs kan du ändra visningsspråket.
1
Gå till visningsläget.
●● Tryck på [
2
Kameran är kompatibel med EF-M-objektiv. Den extra monteringsadaptern
EF-EOS M kan också fästas om du vill använda EF- och EF-S-objektiv
(= 24).
]-knappen.
(1)
Öppna inställningsskärmen.
●● Håll ned [ ]-knappen och tryck sedan
på [
]-knappen.
3
Innan du använder kameran
( 2)
1
2
Handbok för avancerad
användning
Se till att kameran är avstängd.
Grundläggande
kamerafunktioner
Ta bort skyddslocken.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Ta bort objektivlocket och
kamerahuslocket genom att vrida
dem i riktningarna som visas.
3
Ställ in visningsspråket.
Grundläggande handbok
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Fäst objektivet.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Passa in punkten för fastsättning
(vita prickar) på objektivet mot
motsvarande punkt på kameran och
vrid sedan objektivet i riktningen som
visas tills det klickar fast.
●● Välj ett språk med hjälp av
[ ][ ][ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● När visningsspråket har ställts in stängs
inställningsskärmen.
4
(1)
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Ta bort det främre objektivlocket.
Inställningsmenyn
Tillbehör
(2)
●● Du kan även ändra visningsspråket genom att trycka på
]-knappen och välja [Språk
] på [ 3]-fliken.
[
●● Du kan även ställa in visningsspråket genom att peka på ett språk
i steg 3 och sedan peka på det igen.
Bilaga
(1)
5
Förbered för fotografering.
Index
●● Passa in objektivindragsindexet
mot zoomlägesindexet, håll
objektivindragsomkopplaren mot [ ] och
vrid zoomringen något i riktningen som
visas, och släpp sedan omkopplaren.
●● Fortsätt att vrida zoomringen tills den
klickar till, vilket visar att objektivet är
klart för fotografering.
23
●● Dra in objektivet genom att hålla
objektivindragsomkopplaren
mot [ ] och vrida zoomringen.
Passa in objektivindragsindexet mot
zoomlägesindexet och släpp sedan
omkopplaren.
●● Du zoomar genom att vrida objektivets
zoomring med fingrarna.
●● Om du vill zooma bör du göra det innan
du fokuserar. Om du vrider zoomringen
efter att du har ställt in fokus kan det
hända att fokus ändras något.
●● Se till att skydda objektivet med objektivlocket när kameran inte
används.
●● Vissa objektiv kan orsaka vinjettering om den inbyggda blixten
används.
●● Se till att kameran är avstängd.
(3)
(1)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Eftersom bildsensorstorleken är mindre än 35 mm-filmformatet
ser det ut som att objektivets brännvidd ökar med ungefär 1,6×.
Brännvidden för ett objektiv på 15–45 mm motsvarar till exempel
ungefär en brännvidd på 24–72 mm på en 35-millimeterskamera.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Användarhandböcker om objektiv
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Hämta objektivhandböcker på följande sida.
http://www.canon.com/icpd/
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Fästa EF- och EF-S-objektiv
Inställningsmenyn
Fäst den extra monteringsadaptern EF-EOS M om du vill använda EFoch EF-S-objektiv.
Ta bort ett objektiv
(2)
●● Minska risken för damm
-- När du byter objektiv bör du göra det snabbt och på en plats
med så lite damm som möjligt.
-- När du förvarar kameran utan monterat objektiv ska du sätta
på kamerahuslocket.
-- Ta bort damm från kamerahuslocket innan du sätter på det.
●● Håll frigöringsknappen för objektivet (1)
intryckt och vrid objektivet i riktningen
som visas (2).
●● Vrid objektivet tills det tar stopp och ta
sedan bort det i riktningen som visas (3).
1
2
Tillbehör
Se till att kameran är avstängd.
Ta bort skyddslocken.
●● Ta bort skyddslocken genom att följa
anvisningarna i steg 2 i ”Fästa ett
objektiv” (= 23).
Bilaga
Index
●● Sätt på objektivlocket på objektivet när
det har tagits bort.
24
3
Fäst objektivet på adaptern.
Ta bort ett objektiv
●● Om du vill montera ett EF-objektiv passar
du in den röda punkten för fastsättning
på objektivet mot motsvarande punkt
på adaptern och vrider objektivet i den
riktning som visas tills det klickar fast.
1
●● Håll inne frigöringsknappen för objektiv
och vrid adaptern (med objektivet
fastsatt) i riktningen som visas.
●● Om du använder ett objektiv som är tyngre än kameran ska
du använda de stöd som finns för objektivet.
●● Adaptrar kan öka objektivets minsta fokuseringsavstånd eller
ändra det största förstoringsförhållandet eller räckvidden.
●● Om den främre delen (fokuseringsringen) på objektivet roterar
under autofokuseringen ska du inte röra den roterande delen.
●● På vissa superteleobjektiv finns det ingen funktion för
förinställning av fokus.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Vrid adaptern tills det tar stopp och
ta sedan bort den.
2
Anslut adaptern till kameran.
●● Passa in punkten för fastsättning (vita
prickar) på adaptern mot motsvarande
punkt på kameran och vrid sedan
objektivet i riktningen som visas tills
det klickar fast.
Ta bort adaptern.
●● Se till att kameran är avstängd.
●● Om du vill fästa ett EF-S-objektiv passar
du in den vita punkten för fastsättning
på objektivet mot motsvarande punkt
på adaptern och vrider objektivet i den
riktning som visas tills det klickar fast.
4
Innan du använder kameran
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Ta bort objektivet.
●● Vrid objektivet motsols samtidigt som du
håller ner frigörningsreglaget på adaptern.
P-läge
●● Vrid objektivet till det tar stopp och ta
sedan bort det.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Sätt på objektivlocket på objektivet när
det har tagits bort.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Använda ett stativ
Inställningsmenyn
När adaptern är fäst vid kameran och används med ett stativ ska stativfästet
som medföljer adaptern användas. Använd inte kamerans stativgänga.
Tillbehör
●● Sätt adaptern på stativfästet. Vrid på
ratten tills det sitter ordentligt på plats.
Bilaga
●● Fäst stativet på fästgängan för stativet.
Index
●● För EF-objektiv som har ett stativfäste (som superteleobjektiv)
ska stativet anslutas till objektivets stativfäste.
25
Använda objektivet med bildstabilisering
Kompensera för kameraskakning genom att använda ett objektiv med
inbyggd bildstabiliseringsfunktion. Objektiv med inbyggd bildstabilisering
har IS i namnet.
●● Flytta knappen för objektivets
bildstabilisator till läget [ON].
Testa kamerans funktioner
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
De här instruktionerna talar om hur du slår på kameran, tar stillbilder eller
spelar in filmer och sedan visar detta på kameraskärmen.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Fotografering (Smart motivläge)
Auto-läge/Hybridauto-läge
I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena
och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
1
Övriga fotograferingslägen
Slå på kameran.
●● Flytta strömbrytaren till [
P-läge
].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
2
Gå till läget [
].
Trådlösa funktioner
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [ ].
Inställningsmenyn
●● En motivsymbol (1) visas i skärmens
övre vänstra hörn.
Tillbehör
●● Längst upp på skärmen visas
hur många bilder (2) och hur långa
filmer (3) minneskortet kan lagra.
Bilaga
●● Ramar visas runt de ansikten och motiv
som har identifierats av kameran och är
i fokus.
3
Index
Komponera bilden.
●● När du använder ett zoomobjektiv
zoomar du genom att vrida objektivets
zoomring med fingrarna.
26
4
Fotografera.
Ta stillbilder
1) Fokusera.
●● Fokusera genom att försiktigt trycka ned
avtryckaren halvvägs. Kameran piper
två gånger när den har fokuserat och
autofokusramar visas för att ange vilka
delar av bilden som är i fokus.
Spela in filmer
1) Starta inspelningen.
●● Tryck på filmknappen. Inspelningen börjar
och [ INSP] samt inspelningstiden visas
på skärmen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● Svarta staplar visas längst upp och längst
ned på skärmen för att ange vilka delar
av motivet som inte kommer med i filmen.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Ramar visas runt de ansikten som har
identifierats av kameran och är i fokus.
Övriga fotograferingslägen
●● Ta bort fingret från filmknappen när
inspelningen börjar.
P-läge
2) Avsluta inspelningen.
●● Om [Fäll upp blixten] visas trycker du
på [ ]-knappen för att fälla upp blixten.
Blixten utlöses när du tar en bild. Om du
inte vill använda blixten trycker du ned
den igen.
2) Fotografera.
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera. (Vid svagt ljus avfyras blixten
automatiskt om du har den uppfälld.)
●● Den tagna bilden visas på skärmen i cirka
två sekunder.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● En orange autofokusram visas tillsammans med [ ] om kameran
inte kan fokusera när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Ingen
bild tas, även om du trycker ned avtryckaren helt.
●● När inspelningen börjar minskas bildvisningsområdet och motiv
förstoras.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan ta en till bild genom att trycka ned
avtryckaren igen, även om en bild visas
på skärmen.
27
3
Visa
När du har tagit bilder eller filmer kan du visa dem på skärmen enligt nedan.
1
Gå till visningsläget.
●● Tryck på [
]-knappen.
●● Den senast tagna bilden visas.
2
Välj bilder.
●● Tryck på [ ]-knappen eller vrid [ ]-ratten
motsols för att visa föregående bild. Tryck
på [ ]-knappen, eller vrid [ ]-ratten
medsols för att visa nästa bild.
●● Håll ned någon av [ ][ ]-knapparna
för att bläddra snabbt bland bilderna.
Spela upp filmer.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] med hjälp
av [ ][ ]-knapparna och tryck sedan
på [ ]-knappen igen.
●● Uppspelningen startar. När uppspelningen
].
av filmen är klar visas [
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Justera volymen under uppspelningen
med hjälp av [ ][ ]-knapparna.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Du kan växla från visningsläget till fotograferingsläget genom att
]-knappen
trycka ned avtryckaren halvvägs (= 31), trycka på [
eller filmknappen eller vrida inställningsratten.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Det går även att starta visningen av filmen genom att peka
på [ ]. Du kan justera volymen vid visning genom att snabbt
dra uppåt eller nedåt över skärmen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Du kan även öppna den här skärmen
(bläddringsvyn) genom att vrida snabbt
på [ ]-ratten. Vrid sedan på [ ]-ratten
för att bläddra bland bilderna i det här
läget.
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill återgå
till enbildsvisning.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Filmer är märkta med ikonen [
].
Gå till steg 3 om du vill spela upp filmer.
28
Radera bilder
Innan du använder kameran
Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget. Var försiktig
när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka.
1
Välj en bild som ska raderas.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● Välj en bild med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
2
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Radera bilden.
●● Tryck på [
]-knappen.
Övriga fotograferingslägen
●● När [Radera?] visas väljer du [Radera]
med hjälp av [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten och trycker sedan på
[ ]-knappen.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Den aktuella bilden raderas nu.
●● Du kan avbryta raderingen genom
att välja [Avbryt] med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och sedan trycka på [ ]-knappen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt (= 115).
Tillbehör
●● Du kan även radera den aktuella bilden genom att peka på
[Radera] på skärmen i steg 2.
Bilaga
Index
29
Handbok för
avancerad användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Fler grundläggande funktioner, olika sätt att använda din kamera samt
alternativ för fotografering och visning
På/Av
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Fotograferingsläge
●● Skjut strömbrytaren till [
] för att slå
på kameran i fotograferingsläge.
●● Flytta strömbrytaren till [
stänga av kameran.
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
] för att
Auto-läge/Hybridauto-läge
Visningsläge
Övriga fotograferingslägen
●● Håll ned [
]-knappen och skjut
strömbrytaren till [
] för att starta
kameran i visningsläge.
P-läge
●● Växla till fotograferingsläge genom
]-knappen igen.
att trycka på [
●● Flytta strömbrytaren till [
stänga av kameran.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
] för att
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● När ett EF-M-objektiv har monterats på kameran och strömmen
är avstängd minskas bländaröppningen för att begränsa mängden
ljus som når kameran för att på så sätt skydda kamerans insida.
Följaktligen hörs ett lågt ljud från kameran när den slås på eller
stängs av då bländarvärdet justeras.
●● Bildsensorn rengörs när kameran slås på eller stängs av vilket
] visas även när kameran
också kan orsaka ett lågt ljud. [
är avstängd då bildsensorn rengjorts. Om du snabbt växlar
mellan att slå på och stänga av kameran visas emellertid inte
]-ikonen.
[
●● Du kan växla från visningsläget till fotograferingsläget genom
att trycka ned avtryckaren halvvägs (= 31), trycka på
]-knappen eller filmknappen eller vrida inställningsratten.
[
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
30
Energisparfunktioner (automatisk avstängning)
●● Om kameran inte används stängs skärmen automatiskt av efter en
stund (Skärm av) för att spara på batteriet. Efter ytterligare en stunds
inaktivitet stängs även kameran av.
●● Skärmen stängs automatiskt av när kameran inte har använts under
en minut, och kameran stänger av sig själv efter ytterligare omkring en
minut. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs (= 31) när skärmen
har stängts av, slås skärmen på och du kan fortsätta fotografera.
●● Om skärmen slocknar i visningsläge kan du också nå
fotograferingsskärmen genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
●● Om du vill kan du inaktivera Automatisk avstängning och justera
tiden för Skärm av (= 158).
●● Energisparläget är inte aktivt när kameran är ansluten till andra
enheter via Wi‑Fi (= 127) eller när den är ansluten till en dator
(= 177).
Avtryckare
Innan du använder kameran
Om du vill vara säker på att motivet är i fokus ska du alltid börja med att hålla
ned avtryckaren halvvägs. När motivet är i fokus trycker du ned den helt.
I den här handboken beskrivs användningen av avtryckaren på två sätt:
du kan antingen trycka ned avtryckaren halvvägs eller trycka ned den helt.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Tryck ned halvvägs. (Tryck lätt för
att fokusera.)
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs. Kameran
piper två gånger och ramar visas runt de
delar av bilden som är i fokus.
2
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Tryck ned avtryckaren helt. (När du
har tryckt ned avtryckaren halvvägs
trycker du sedan ned den helt, utan
att släppa upp den först, för att ta
bilden.)
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Kameran tar nu bilden.
Tillbehör
●● Om du tar bilder utan att först trycka ned avtryckaren halvvägs
kan det avsedda motivet bli oskarpt.
Bilaga
Index
31
Sökare
Det är enklare att fotografera med en sökare som hjälper dig att hålla
motiv i fokus.
1
Växla mellan att använda skärmen
och sökaren efter behov.
●● Om du flyttar sökaren i närheten
av ögat aktiveras dess visning och
kameraskärmen inaktiveras.
●● Om du flyttar sökaren bort från
ögat inaktiveras dess visning och
kameraskärmen aktiveras.
2
Justera dioptrin.
●● Flytta knappen så att sökarbilderna
får skarpt fokus.
●● Den sökarvisningen och kameraskärmen kan inte aktiveras
samtidigt.
●● Kamerans sökare tillverkas med mycket hög precision och
minst 99,99 % av skärmens pixlar uppfyller tillverkningskraven.
I sällsynta fall kan dock vissa pixlar vara defekta och synas
som röda eller svarta punkter. Detta innebär inte att kameran
är skadad och påverkar inte de bilder som tas med kameran.
●● Vid vissa inställningar för sidförhållanden (= 49) kan svarta
staplar visas högst upp och längst ned eller på vänster och höger
sida av skärmen. De här områdena registreras inte.
●● Skärmen aktiveras inte när du flyttar bort ögat från sökaren om
du har valt MENU (= 35) > [ 1]-fliken > [Visningsinställn.] >
[Visningskontroll] > [Manuell] och sedan [Manuell visning] >
[Sökare].
●● Visningen av fotograferingsinformation justeras inte när du håller
kameran vertikalt om du har valt MENU (= 35) > [ 1]-fliken >
[Display för fotograferingsinfo.] > [Vert. visn. av sökare] > [Av].
]-, [
]- eller
●● Du kan spara på batteriet i [ ]-, [ ]-, [
[ ]-läget genom att välja MENU (= 35) > [ 2]-fliken >
[Visningsläge] > [Visningsförval] > [Energispar], men sökaroch skärmvisningen kan bli hackigare.
●● Visningen växlar till kameraskärmen om du öppnar Wi‑Fi-menyn
(= 127) under sökarvisning.
●● Du kan konfigurera visningens ljusstyrka (= 158) separat för
sökaren och kameraskärmen.
●● Om du vill minska fotograferingsskärmen väljer du MENU
(= 35) > [ 2]-fliken > [Sökarvisn.form.] > [Visning 2].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
32
Fotograferingslägen
Ställa in skärmens vinkel
Använd inställningsratten för att använda fotograferingslägena. Håll ned
frigöringsknappen i mitten av ratten när du vrider inställningsratten.
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
Filmläge
För inspelning av filmer (= 64,
= 93). Genom att trycka på
filmknappen kan du spela in filmer
även när inställningsratten inte är
inställd på filmläge.
(2)
Läget Kreativa filter
Lägg till olika effekter när du
fotograferar (= 59).
(3)
Specialmotivläge
Fotografera med optimala
inställningar för specifika motiv
(= 56).
Du kan justera skärmens vinkel och läge efter motivet eller sättet du
fotograferar.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Luta skärmen nedåt
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Skärmen kan öppnas till en vinkel på
cirka 180°.
●● När du själv ska vara med på bilder kan
du visa en spegelbild av dig själv genom
att vrida runt skärmen mot kamerans
framsida.
(6)
(4)
(5)
(6)
P-, Tv-, Av-, M-, C1- och C2lägena
Ta olika bilder med dina önskade
inställningar (= 68, = 90,
= 91, = 91, = 99).
Smart motivläge/Hybridauto-läge
Fotografera med full automatik,
med automatiska inställningar
(= 39, = 41).
Creative Assist-läge
Förhandsgranska lättfattliga
bildjusteringar när du fotograferar.
Inställningarna kan också sparas
och användas igen (= 53).
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Luta skärmen uppåt
Trådlösa funktioner
●● Lyft upp skärmens nederkant mot dig.
Inställningsmenyn
●● Skärmen kan öppnas till en vinkel på
cirka 85°.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan vrida inställningsratten för att växla till fotograferingsläget
från visningsläget.
●● Se till att skärmen är stängd när kameran inte används.
●● Tvinga inte upp bildskärmen för långt då det kan skada kameran.
●● Om du vill spegelvända visningen väljer du MENU (= 35) >
[ 1]-fliken > [Spegelv. skärm] > [Av].
33
Visning av
fotograferingsinformation
Tryck på [
]-knappen för att visa eller dölja fotograferingsinformation,
hjälplinjer eller vattenpass.
Via [ 1]-fliken > [Display för fotograferingsinfo.] (= 94) kan du
konfigurerar skärmvisningen mer detaljerat.
●● Nattvisningsfunktionen ökar automatiskt skärmens ljusstyrka
när du fotograferar i svagt ljus för att du enklare ska kunna
komponera bilderna. Den ljushet som bilden på skärmen har kan
dock skilja sig från bildernas faktiska ljusstyrka. Observera att
förvrängningar och hackiga rörelser på skärmen inte påverkar
bilderna du tar.
●● Information om alternativ för visningsläget finns i ”Byta visningsläge”
(= 105).
Använda snabbinställningsmenyn
Anpassa funktioner som används ofta i
menyn (Snabbinställning).
Observera att menyinnehållet och menyalternativen varierar beroende
på fotograferingsläge (= 196) och visningsläge (= 210).
1
Öppna menyn
●● Tryck på [
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
.
]-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
2
Välj ett menyalternativ.
P-läge
●● Välj ett menyalternativ (1) med hjälp
av [ ][ ]-knapparna.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● De tillgängliga alternativen (2) visas
i skärmens nederkant.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
3
Välj ett alternativ.
Inställningsmenyn
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]- eller
[
]-ratten.
●● Du kan konfigurera alternativ som är
] genom
markerade med ikonen [
att trycka på [
]-knappen.
4
Tillbehör
Bilaga
Index
Bekräfta ditt val och avsluta.
●● Tryck på [
]-knappen.
●● Den skärm som visades innan du
tryckte på [ ]-knappen i steg 1 visas
igen. Du kan nu se det alternativ du har
konfigurerat.
34
●● Du kan också välja ett alternativ i steg 3 genom vrida [
]-ratten.
●● Om du har råkat ändra en inställning av misstag kan du återställa
kamerans standardinställningar (= 163).
●● Du kan även avsluta genom att välja [ ] i menyalternativen och
trycka på knappen [ ].
Använda menyskärmen
Här kan du konfigurera ett antal olika kamerafunktioner via menyskärmen.
1
Öppna menyskärmen.
●● Tryck på [
Använda pekskärmsfunktionerna för att
konfigurera inställningar
●● Peka på [ ] i skärmens övre högra hörn
för att komma till snabbinställningsmenyn.
●● Peka på ett menyval och välj sedan ett
alternativ för att göra inställningen.
●● Peka på menyalternativet [ ] eller
det önskade valet igen för att återgå
till föregående skärm.
●● Du kan öppna skärmen för alternativ
]
som är märkta med ikonen [
genom att peka på [
].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
]-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
2
Välj en flik.
Övriga fotograferingslägen
●● Välj en flik med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [
]-ratten.
P-läge
●● Flikarna representerar funktioner
eller sidor för funktioner (2) (1) som
fotografering ([ ]), uppspelning ([ ])
eller inställningar ([ ]). I den här
handboken identifieras flikar genom en
kombination av funktionen och sidan,
som i [ 1].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
3
Tillbehör
Välj ett menyalternativ.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja ett alternativ och
tryck sedan på [ ]-knappen.
Bilaga
Index
●● För menyalternativ med alternativ som
inte visas trycker du först på [ ]-knappen
för att växla till en annan skärm. Sedan
väljer du menyalternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
]-knappen om du vill
●● Tryck på [
gå tillbaka till föregående skärm.
35
4
Välj ett alternativ.
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
när alternativen listas vertikalt.
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten när
alternativen listas horisontellt.
5
Bekräfta ditt val och avsluta.
●● Tryck på knappen [ ] för att bekräfta ditt
val och komma tillbaka till alternativvalen.
]-knappen. Du kommer
●● Tryck på [
nu tillbaka till skärmbilden som visades
]-knappen
innan du tryckte på [
i steg 1.
●● Du kan också välja funktionsflikar genom att trycka på
]-knappen i steg 2.
[
●● Du kan också välja ett objekt eller alternativ i steg 3 och 4 genom
]-ratten.
att vrida [
●● Om du har råkat ändra en inställning av misstag kan du återställa
kamerans standardinställningar (= 163).
●● Tillgängliga menyalternativ varierar beroende på det valda
fotograferings- eller visningsläget (= 198–= 210).
Användning av pekskärmen
●● Tryck på [
]-knappen för att komma till menyskärmen och välja
flikar. Peka sedan på önskad funktionsflik och sidflik.
●● Peka på ett alternativ för att välja det och peka sedan på det igen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● Peka på ett alternativ för att slutföra inställningen och återgå till
menyvalsskärmen.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Om du vill konfigurera menyalternativ som det inte visas några
alternativ för börjar du med att peka på menyalternativet för att
] för att gå tillbaka till
öppna inställningsskärmen. Peka på [
föregående skärm.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Du kan även peka på inmatningsobjekt (som kryssrutor eller textfält) för
att välja dem och du kan mata in text genom att peka på tangentbordet
på skärmen.
P-läge
●● Att peka på [
på knapparna [
], [
●● Tryck på [
]-knappen igen för att stänga menyn.
Övriga fotograferingslägen
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
] eller [
] har samma effekt som att trycka
], [
] eller [ ] var för sig.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
36
Tangentbordet på skärmen
Använd tangentbordet på skärmen för att ange inställningar för trådlös
kommunikation (= 127) och annan information. Observera att längden
på och typen av information du kan ange varierar beroende på vilken
funktion du använder.
(1)
Ange tecken
●● Peka på tecknen för att mata in dem.
●● Hur mycket information du kan ange (1)
varierar beroende på vilken funktion du
använder.
Bekräfta inmatningen och återgå till den
föregående skärmen
●● Tryck på [
●● För vissa funktioner visas inte [
]-knappen.
] och kan inte användas.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Ett annat sätt att använda tangentbordet på är genom att trycka
]-rattarna för att
på [ ][ ][ ][ ]-knapparna eller vrida [ ][
välja tecken eller ikoner, och sedan trycka på [ ]-knappen. Du
]-ratten. Tryck
kan även flytta markören genom att vrida på [
]-knappen om du vill gå tillbaka till föregående skärm.
på [
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Flytta markören
●● Peka på [
][
Visningsläge
].
Trådlösa funktioner
Ange radbrytningar
●● Peka på [
Inställningsmenyn
].
Tillbehör
Byta inmatningsläge
Bilaga
●● Peka på [ ] för att växla till siffror och
symboler.
●● Peka på [ ] för att ange versaler.
Index
●● De tillgängliga lägena för inmatning
varierar beroende på vilken funktion
du använder.
Ta bort tecken
●● Peka på [
tecken.
] för att radera föregående
]
●● Genom att peka på och hålla [
intryckt tas fem tecken bort per gång.
37
Indikeringslampans funktioner
Indikeringslampan på kamerans baksida (= 4) blinkar grönt vid
följande tillfällen.
●● Ansluten till en dator (= 177)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Skärm av (= 31, = 157, = 158)
●● Startar, registrerar eller läser
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Kommunicerar med andra enheter
●● Fotograferar med lång exponering (= 90, = 91)
Övriga fotograferingslägen
●● Ansluter/överför via Wi‑Fi
P-läge
●● Stäng inte av kameran, öppna inte luckan till minneskortet/
batteriet och skaka inte kameran när strömindikatorn blinkar
grönt. Det kan skada bilderna, kameran eller minneskortet.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
38
Fotografera med automatiska
inställningar
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena
och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Ett bekvämt läge för enkel fotografering som ger dig en större kontroll
över dina bilder
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Fotografering (Smart motivläge)
Auto-läge/Hybridauto-läge
Stillbilder
1
Filmer
Övriga fotograferingslägen
Slå på kameran.
●● Flytta strömbrytaren till [
P-läge
].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
2
Visningsläge
Gå till läget [
].
Trådlösa funktioner
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [ ].
Inställningsmenyn
●● En motivsymbol visas i skärmens övre
vänstra hörn (= 43).
●● Ramar visas runt de ansikten och motiv
som har identifierats av kameran och är
i fokus.
3
Tillbehör
Bilaga
Index
Komponera bilden.
●● När du använder ett zoomobjektiv
zoomar du genom att vrida objektivets
zoomring med fingrarna.
39
4
Fotografera.
Ta stillbilder
1) Fokusera.
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs. Kameran
piper två gånger när den har fokuserat
och autofokusramar visas för att ange
vilka delar av bilden som är i fokus.
Spela in filmer
1) Starta inspelningen.
●● Tryck på filmknappen. Inspelningen börjar
och [ INSP] samt inspelningstiden visas
på skärmen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● Svarta staplar visas längst upp och längst
ned på skärmen för att ange vilka delar
av motivet som inte kommer med i filmen.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Ramar visas runt de ansikten som har
identifierats av kameran och är i fokus.
Övriga fotograferingslägen
●● Ta bort fingret från filmknappen när
inspelningen börjar.
●● Om [Fäll upp blixten] visas trycker du
på [ ]-knappen för att fälla upp blixten.
Blixten utlöses när du tar en bild. Om du
inte vill använda blixten trycker du ned
den igen.
2) Fotografera.
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera. (Vid svagt ljus avfyras blixten
automatiskt om du har den uppfälld.)
●● Den tagna bilden visas på skärmen i cirka
två sekunder.
●● Du kan ta en till bild genom att trycka ned
avtryckaren igen, även om en bild visas
på skärmen.
P-läge
2)Ändra motivets storlek och
komponera om motivet vid behov.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Du ändrar motivets storlek genom
att upprepa anvisningarna i steg 3.
Observera att de manöverljud som hörs
när du hanterar kameran kommer att
spelas in.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Om du ändrar bildens komposition under
en pågående inspelning justeras fokus,
ljusstyrkan och färgtonen automatiskt.
Tillbehör
Bilaga
3) Avsluta inspelningen.
●● Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
Index
●● Om minneskortet blir fullt avbryts
inspelningen automatiskt.
40
Fotografera med hybridauto-läget
Stillbilder
Filmer
Du kan skapa en kort film som sammanfattar en hel dag med hjälp
av de stillbilder du har tagit. Kameran spelar in filmsekvenser under
2–4 sekunder innan varje bild tas. Dessa filmsekvenser kombineras
senare till ett filmsammandrag.
1
Gå till läget [
Komponera bilden.
●● Följ anvisningarna i steg 3–4 under
”Fotografering (Smart motivläge)”
(= 39) för att komponera bilden och
fokusera.
●● Om du vill få bättre resultat när du skapar
filmsammandrag ska du rikta kameran
mot motivet i cirka fyra sekunder innan
du börjar ta stillbilder.
3
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
].
●● Följ anvisningarna i steg 2 under
”Fotografering (Smart motivläge)”
(= 39) och välj [ ].
2
●● Batterikapaciteten är lägre i det här läget än i [ ] eftersom ett
filmsammandrag spelas in för varje bild du tar.
●● Ett filmsammandrag kanske inte spelas in om du tar en stillbild
] eller använder
direkt efter att du slår på kameran, väljer [
kameran på andra sätt.
●● Alla ljud och vibrationer från kameran eller objektivet blir
inspelade i filmsammandrag.
Fotografera.
●● Följ anvisningarna i steg 4 under
”Fotografering (Smart motivläge)”
(= 39) för att ta en stillbild.
●● Kameran tar en stillbild och spelar in
ett filmklipp. Filmsekvensen, som slutar
med stillbilden och ett slutarljud, bildar
ett avsnitt i filmsammandraget.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Kvaliteten på filmsammandrag är [
] i NTSC och [
]
i PAL. Detta varierar beroende på videoutdataformatet (= 157).
●● Inga ljud spelas upp när du trycker ned avtryckaren halvvägs eller
använder självutlösaren.
●● I följande fall sparas filmsammandrag som separata filmfiler
]-läget under samma dag.
även om de spelades in i [
-- Om filmsammandraget får en filstorlek på cirka 4 GB eller
den totala inspelningstiden överstiger cirka 16 minuter och
40 sekunder.
-- Om filmsammandraget är skyddat (= 112).
-- Om ändringar genomförs i inställningarna för sommartid
(= 21), videosystem (= 157), tidszon (= 159) eller om
copyright-informationen (= 162) ändras.
-- Om en ny mapp skapas (= 155).
●● Inspelade slutarljud kan inte ändras eller raderas.
●● Om du föredrar att spela in filmsammandrag utan stillbilder
ska du justera inställningen i förväg. Välj MENU (= 35) >
fliken [ 6] > [Typ av sam.drag] > [Inga stillb.] (= 35).
●● Enskilda avsnitt kan redigeras (= 126).
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Spela upp filmsammandrag
Spela upp filmsammandrag genom att visa en stillbild som tagits i läget [ ]
samma dag eller genom att ange datumet för det filmsammandrag som ska
spelas upp (= 106).
41
Stillbilder/filmer
●● Om inga driftljud hörs från kameran kan det bero på att den var
]-knappen trycktes ner. Du aktiverar kameraljuden
på när [
]-knappen, välja [Pipljud] på
genom att trycka på [
[ 3]-fliken och sedan välja [På] med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten.
●● Vinjettering kommer att synas på skärmen direkt efter
fotografering och innan den slutliga sparade bilden visas.
●● Du kan ändra hur länge en bild ska visas efter fotograferingen
(= 52).
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Auto-läge/Hybridauto-läge
Stillbilder
●● En orange autofokusram visas tillsammans med [ ] om kameran
inte kan fokusera när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Ingen bild tas, även om du trycker ned avtryckaren helt.
●● Om inga människor eller motiv hittas, om motivet är mörkt eller
saknar kontrast eller om omgivningen är mycket ljus kan det ta
längre tid att ställa in fokus eller göra att det inte går att fokusera alls.
●● En blinkande [ ]-ikon varnar dig om att det är sannolikt att
bilderna blir suddiga på grund av kameraskakningar. Montera i så
fall kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
den stilla.
●● Om bilderna blir för mörka trots att blixten utlöses går du närmare
motivet. Mer information om blixtens räckvidd finns i ”Blixt” (= 213).
●● När du fotograferar vid svagt ljus kan lampan tändas för att minska
förekomsten av röda ögon och hjälpa kameran att ställa in fokus.
●● Vid användning av vissa objektiv kan vinjettering eller mörka
bildområden uppstå om blixten utlöses.
●● Om en blinkande [ ]-ikon visas när du försöker ta en bild betyder
det att du inte kan ta bilden förrän blixten har laddats upp.
Du kan fortsätta fotografera så snart blixten är klar genom att
trycka ned avtryckaren helt och vänta eller släppa och trycka
på avtryckaren igen.
●● Du kan visserligen fotografera igen innan fotograferingsskärmen
visas, men den föregående bilden kan komma att avgöra vilket
fokus, vilken ljusstyrka och vilka färger som används.
●● Kameran kan bli varm om du spelar in filmer flera gånger under
en längre tid. Detta innebär inte att kameran har skadats.
●● Se till att dina fingrar inte blockerar mikrofonen (1) när du spelar
in filmer. Om du råkar blockera mikrofonen kan ljudet bli dämpat
eller inte spelas in alls.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
(1 )
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● Undvik att röra någon annan av kamerans kontroller än
filmknappen och pekskärmskontrollerna när du spelar in filmer
eftersom kamerans manöverljud då spelas in. Använd om möjligt
pekskärmskontrollerna för att justera inställningar eller för att
utföra andra funktioner.
●● Mekaniska ljud från kameran och objektivet spelas också in.
De här ljuden kan märkas mindre om du använder en extra
extern mikrofon (= 174).
●● När du börjar spela in en film ändras bildvisningsområdet och
motiven förstoras för att kraftiga kameraskakningar ska kunna
korrigeras. Om du vill spela in filmer och behålla motivens storlek
kan du justera inställningarna för bildstabiliseringen (= 86).
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
42
●● Ljudet spelas in i stereo.
●● Under filminspelning med autofokusering kan även ljud från
objektivet spelas in. Objektivljud kan märkas mindre om du
använder en extra extern mikrofon. Om du inte vill spela in
ljud inaktiverar du detta via MENU (= 35) > [ 7]-fliken >
[Ljudinspelning] > [Av].
●● Om du vill låsa fokus under filminspelningen väljer du MENU
(= 35) > [ 7]-fliken > [Filmservo-AF] > [Av].
●● Filmer som blir större än 4 GB delas upp i flera filer. Inspelningstiden
på inspelningsskärmen blinkar i cirka 30 sekunder innan filmen
når storleken 4 GB för att göra dig uppmärksam på detta. Om du
fortsätter att filma och överskrider 4 GB skapar kameran automatiskt
en ny filmfil och blinkandet slutar. Det går inte att automatiskt spela
upp delade filmfiler i en följd. Varje film måste spelas upp för sig.
Stillbilder
Filmer
Vid fotografering i lägena [ ] och [ ] visar kameran en ikon för
den identifierade motivtypen och väljer sedan automatiskt optimala
inställningar för fokus, ljus i motivet och färg.
Bakgrund
Ta bilder av
människor
Ikonbakgrundsfärg
Människor I rörelse
Ljus
Grå
Ljus och motljus
Med blå himmel
Andra
motiv
I rörelse
På kort
avstånd
Ljus
Ikonbakgrundsfärg
Grå
Ljus och motljus
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Med blå himmel
Blå himmel
och motljus
Solnedgångar
–
Spotlights
–
–
Ljusblå
Auto-läge/Hybridauto-läge
Orange
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Mörk
Mörk, användning
av stativ
Motivisymboler
Innan du använder kameran
Ta bilder av andra motiv
Bakgrund
Mörkblå
–
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
–
Visningsläge
●● Ikonen I rörelse visas inte om självutlösaren (= 44) är aktiverad,
när kameran är i [ ]-läget eller när du filmar.
Trådlösa funktioner
●● Ikonerna Ta bilder av människor och I rörelse visas inte när objektivet
är inställt på [MF] eller om du använder ett objektiv som inte har
autofokus.
Inställningsmenyn
●● Försök fotografera med [ ]-läget (= 68) om motivsymbolen
inte stämmer överens med de aktuella fotograferingsförhållandena
eller om det inte går att ta bilder med den förväntade effekten,
färgen eller ljusstyrkan.
Tillbehör
Bilaga
Index
Ljusblå
Blå himmel och motljus
Spotlights
–
Mörk
–
Mörk, användning av stativ
–
Mörkblå
43
Ramar som visas på skärmen
Vanliga användbara funktioner
Stillbilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Filmer
Olika sorters ramar kan visas när kameran identifierar de motiv du riktar
kameran mot.
●● En vit ram visas runt det motiv (eller det ansikte) som kameran
identifierar som huvudmotiv. Ramen följer rörliga motiv inom ett visst
område för att hålla dem i fokus.
●● Ramen blir grön när avtryckaren trycks ner halvvägs och motivet
är i fokus.
●● Ramar blir blåa och fokus och ljusstyrka justeras med Servo AF om
du trycker ned avtryckaren halvvägs när motivrörelser identifieras
i [ ]-läge.
●● En orange ram visas tillsammans med [ ] om kameran inte kan
fokusera på motiv när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Handbok för avancerad
användning
Använda självutlösaren
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Du kan använda självutlösaren för att ta en gruppbild där du själv är
med eller bilder där en fördröjning behövs. Kameran tar bilden cirka
10 sekunder efter att du har tryckt ned avtryckaren.
1
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [
och välj sedan [ ] (= 34).
P-läge
] på menyn
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● När du är klar med inställningen visas [ ].
Visningsläge
●● Försök fotografera med [ ]-läget (= 68) om inga ramar visas,
om inga ramar visas runt motiven i bilden eller om ramarna visas
mot bakgrunden eller andra områden.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Ställ in [AF-autoomkoppl] på [Av] på [ 6]-fliken om du vill
stänga av Servo AF. Observera att ikoner för ”I rörelse” (= 43)
inte längre visas. [AF-autoomkoppl] är automatiskt inställd på [Av]
om självutlösaren (= 44) är inställd på något annat än [ ] och
kan inte ändras.
2
Tillbehör
Fotografera.
●● För stillbilder: Tryck först ned avtryckaren
halvvägs för att ställa in fokus på motivet
och tryck sedan ned den helt.
●● För filmer: Tryck på filmknappen.
Bilaga
Index
●● Välj ett motiv att fokusera på genom att peka på det önskade
motivet på skärmen. [ ] visas och kameran aktiverar pekskärmsAF-läget.
44
●● När du startar självutlösaren blinkar
lampan och självutlösarljudet hörs.
●● Två sekunder innan bilden tas
börjar lampan blinka snabbare och
självutlösarljudet hörs med kortare intervall.
(Lampan förblir tänd om blixten utlöses.)
●● Om du vill avbryta fotograferingen efter
att du har utlöst självutlösaren trycker du
]-knappen.
på [
●● Välj [ ] enligt anvisningarna i steg 1 för
att återställa ursprungsinställningen.
Använda självutlösaren för att förhindra
kameraskakningar
Stillbilder
Filmer
Det här alternativet fördröjer utlösningen av slutaren med cirka två sekunder
när du trycker på avtryckaren. Om kameran inte är helt stilla när du trycker
ned avtryckaren påverkas alltså inte bilden.
●● Följ anvisningarna i steg 1 under ”Använda
självutlösaren” (= 44) och välj [ ].
●● När du är klar med inställningen visas [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 2 under ”Använda
självutlösaren” (= 44) för att fotografera.
Anpassa självutlösaren
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Du kan ange fördröjningen (0–30 sek.) och antal bilder (1–10).
1
Välj [ ].
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Följ anvisningarna i steg 1 under
”Använda självutlösaren” (= 44),
välj [ ] och tryck på [
]-knappen.
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Konfigurera inställningen.
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna för att ange
fördröjningstid eller antal bilder.
P-läge
●● Välj ett värde med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten och
tryck sedan två gånger på [ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● När du är klar med inställningen visas [ ].
Visningsläge
●● Följ anvisningarna i steg 2 under ”Använda
självutlösaren” (= 44) för att fotografera.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Vid inspelning med självutlösare påbörjas inspelningen efter din
inställda fördröjningstid, men det går inte att välja antal bilder.
Tillbehör
Bilaga
●● När du anger flera bilder baseras den ljushet och vitbalans som
tillämpas på den första bilden. Det kan behövas längre tid mellan
bilderna om blixten utlöses eller om du har ställt in tagning av
många bilder. Om minneskortet blir fullt avbryts filminspelningen
automatiskt.
●● När en fördröjning på mer än två sekunder angivits börjar lampan
blinka snabbare och självutlösarljudet hörs med kortare intervall två
sekunder innan bilden tas. (Lampan förblir tänd om blixten utlöses.)
Index
45
Fotografera genom att peka på skärmen
(skärmavtryckare)
Stillbilder
Serietagning
Stillbilder
Filmer
Med den här funktionen kan du ta bilder genom att peka snabbt på skärmen
i stället för att trycka på avtryckaren. Kameran fokuserar automatiskt på
motiven och justerar ljusheten i bilden.
1
Innan du använder kameran
Aktivera skärmavtryckaren.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Skärmavtryckare] på [ 2]-fliken
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Filmer
I läget [ ] kan du trycka ned avtryckaren helt för serietagning.
Mer information om serietagningshastighet finns i ”Fotografering” (= 213).
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan [
] eller [ ]
(= 34).
●● När du är klar med inställningen visas [
eller [ ].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
]
P-läge
●● Välj [Skärmavtryckare] och välj sedan [På].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
2
2
Fotografera.
Visningsläge
Fotografera.
Trådlösa funktioner
●● Tryck ned avtryckaren helt för
serietagning.
Inställningsmenyn
●● Peka på motivet på skärmen om du
vill fotografera.
Tillbehör
●● Välj [Av] i steg 1 om du vill avbryta
skärmavtryckaren.
●● En orange autofokusram visas om kameran inte kunde fokusera
på motivet. Ingen bild kommer tas.
Bilaga
Index
●● Även om bilden som du har tagit fortfarande visas kan du förbereda
kameran för att ta nästa bild genom att peka på [ ].
46
●● Under serietagning låses fokus i den position som identifierades
när du tryckte ned avtryckaren halvvägs.
●● Kan inte användas tillsammans med självutlösaren (= 44).
●● Beroende på fotograferingsförhållandena, kamerainställningarna
och zoomläget kan kameran sluta ta bilder tillfälligt eller så kan
bildserietagningen bli långsammare.
●● När fler bilder har tagits kan bilderna tas långsammare.
●● Det kan uppstå en fördröjning efter bildserietagningen innan
du kan fotografera igen beroende på fotograferingsförhållanden,
typ av minneskort och hur många bilder du tog.
●● Fotograferingen kan gå långsammare om blixten utlöses.
●● Med Skärmavtryckare (= 46) tar kameran bildserier när du
pekar på skärmen. Fokus förblir konstant under serietagning
efter att det har ställts in för den första bilden.
●● Bilderna som visas på skärmen när bildserien tas ser annorlunda
ut jämfört med de faktiska bilderna och kan verka oskarpa.
Vissa objektiv kan också få bilderna som visas på skärmen att
se mörkare ut vid bildserietagning. Bilderna sparas dock med
standardljusstyrka.
Funktioner för anpassning av bilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Ändra bildkvalitet
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Välj mellan sju storlekskombinationer (antal pixlar) och komprimering
(bildkvalitet). Ange även om du vill ha bilderna i RAW-format (= 48).
Mer information om hur många bilder av varje sort som får plats på ett
minneskort finns i ”Inspelning” (= 214).
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och välj sedan ett alternativ (= 34).
P-läge
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen
men i stället välja [ ].
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Om antal möjliga bilder i en bildserie är nio eller färre visas
antal kvarvarande bilder i en bildserie till höger om totalt antal
kvarvarande bilder längst upp på skärmen (= 191). Detta visas
inte om du kan ta 10 eller fler bilder i en bildserie.
●● Vid vissa fotograferingsförhållanden eller kamerainställningar kan
det hända att antalet bilder som kan tas är färre.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● [ ] och [ ] visar olika nivåer av bildkvalitet beroende på
komprimeringsgrad. Vid samma storlek (antal pixlar) ger [ ]
bättre bildkvalitet. [ ] ger något sämre bildkvalitet, men du kan ta
fler bilder. Observera att bilder med [ ]-storlek har kvaliteten [ ].
]-läget.
●● Inte tillgängligt i [
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 35) > [ 1]-fliken > [Bildkvalitet].
Bilaga
Index
47
Om du väljer upplösning baserat på pappersformat kan följande tabell
användas som en guide (när sidförhållandet 3:2 används).
A2 (420 × 594 mm)
●● Använd alltid programvaran EOS Utility (= 176) när du överför
RAW-bilder (eller RAW- och JPEG-bilder som har sparats
tillsammans) till en dator.
A3 (297 × 420 mm)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
A4 (210 × 297 mm)
90 × 130 mm, 130 × 180 mm, vykort
Fotografering i RAW-format
Kameran kan ta bilder i JPEG och RAW-format.
JPEGbilder
Bearbetas i kameran för optimal bildkvalitet
och komprimeras för att minska filstorleken.
Komprimeringsprocessen är dock oåterkallelig, och bilderna
kan inte återställas till det ursprungliga, obearbetade läget.
Bildbearbetningen kan också försämra bildkvaliteten.
RAWbilder
”Råa” (obearbetade) data som har sparats i princip utan
förlust av bildkvalitet från kamerans bildbearbetning.
Det går inte att använda data i detta format för visning på
en dator eller för utskrift. Du måst först bearbeta dem i den
här kameran (= 122) eller använda appen Digital Photo
Professional (= 176) för att konvertera bilderna till vanliga
JPEG- eller TIFF-filer. Bilderna kan justeras med minimala
försämringar av bildkvaliteten.
●● Tryck på [ ]-knappen och välj sedan [ ]
på menyn (= 34).
●● Välj alternativet [ ] för att endast spara
bilderna i RAW-format.
●● Välj JPEG-bildkvalitet och tryck sedan
] -knappen för att ta bilder
på [
i både JPEG och RAW-format samtidigt.
En [ ] visas bredvid [RAW]. Följ samma
steg och ta bort [ ] bredvid [RAW]
för att återgå till att spara med
standardmetoden.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Mer information om upplösning och hur många bilder som får
plats på ett minneskort finns i ”Inspelning” (= 214).
●● Filändelsen för JPEG-bilder är .JPG och filändelsen för RAWbilder är .CR2. Filnamn för JPEG och RAW-bilder som tagits
samtidigt har samma bildnummer.
●● Mer information om Digital Photo Professional och programvaran
EOS Utility finns i ”Programvara” (= 176). Hämta
användarhandböcker för programvara på Canons webbplats efter
behov. Nedladdningsanvisningar finns i ”Användarhandbok för
programvaran” (= 176).
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Använda menyn
Trådlösa funktioner
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Bildkvalitet] på [ 1]-fliken och tryck
sedan på [ ]-knappen (= 35).
Inställningsmenyn
]-ratten och välj [ ] under
●● Vrid på [
[RAW] för att samtidigt ta bilder i RAWformat. Observera att det endast går att
ta JPEG-bilder när [−] har valts.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [JPEG] och välj
sedan bildstorlek och kvalitet. Observera
att det endast går att ta RAW-bilder när [−]
har valts.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Tryck på [ ]-knappen för att komma
tillbaka till menyskärmen när du är klar.
●● Det går inte att ställa in både [RAW] och [JPEG] på [−] samtidigt.
48
Ändra sidförhållandet
Ändra bildkvaliteten för film
Stillbilder
Filmer
Du kan ändra sidförhållandet (förhållandet mellan bredd och höjd).
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och välj sedan ett alternativ (= 34).
●● När du är klar med inställningen ändras
skärmens sidförhållande.
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Justera bildkvaliteten för film (bildstorlek och bildfrekvens). Bildfrekvensen
anger antalet bilder som spelas in per sekund och bestäms automatiskt
baserat på inställningarna för NTSC och PAL (= 157). En uppskattning
av den totala inspelningstiden för film som kan lagras på ett minneskort
vid användning av olika bildkvaliteter finns i ”Inspelning” (= 214).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [Insp.storl.
video] på menyn och välj sedan ett
alternativ (= 34).
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen
men i stället välja [ ].
Övriga fotograferingslägen
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Används för bilder som ska visas på en HDTV eller liknande enhet.
Kameraskärmens standardsidförhållande är samma som för
35 mm-film. Används för utskrifter i formatet 130 × 180 mm och
vykortsstorlek.
Används även för utskrifter i formatet 90 × 130 mm och i A-format.
Sidförhållandet är kvadratiskt.
●● Inte tillgängligt i [
]-läget.
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 35) > [ 1]-fliken > [Sidförh. för stillbilder].
Trådlösa funktioner
För NTSC-film
Bildkvalitet
Antal lagrade
pixlar
Inställningsmenyn
Bildfrekvens
1920 x 1080
59,94 b/s
1920 x 1080
29,97 b/s
1920 x 1080
23,98 b/s
Information
För inspelning av
filmer i full HD-kvalitet.
[
] ger en filmisk
bildfrekvens.
1280 x 720
59,94 b/s
För inspelning av filmer
i HD-kvalitet.
640 x 480
29,97 b/s
För inspelning av filmer
med standardupplösning.
Tillbehör
Bilaga
Index
49
För PAL-film
Bildkvalitet
Antal lagrade
pixlar
Bildfrekvens
Information
1920 x 1080
50,00 b/s
1920 x 1080
25,00 b/s
1280 x 720
50,00 b/s
För inspelning av filmer
i HD-kvalitet.
25,00 b/s
För inspelning
av filmer med
standardupplösning.
640 x 480
För inspelning av filmer
i full HD-kvalitet.
●● Svarta staplar (visas till vänster och höger vid lägena [
]
] och längst upp och längst ned vid lägena
och [
], [
], [
], [
], [
],
[
] och [
]) anger vilka delar av motivet som inte
[
kommer med i filmen.
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 35) > [ 7]-fliken > [Insp.storl. video].
Praktiska fotograferingsfunktioner
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Använda vattenpasset med dubbla axlar
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Ett vattenpass kan visas som en riktlinje för att säkerställa att kameran
är i jämn nivå framifrån och bakåt och från vänster till höger.
1
Auto-läge/Hybridauto-läge
Visa vattenpasset.
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [
]-knappen flera gånger
för att visa vattenpasset.
2
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Räta upp kameran.
Visningsläge
●● (1) anger orienteringen framåt-bakåt och
(2) anger vänster-höger-orienteringen.
Trådlösa funktioner
●● Om kameran lutar flyttar du den så att
den röda linjen blir grön.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Om vattenpasset inte visas i steg 1 kontrollerar du inställningen
i MENU (= 35) > [ 1]-fliken > [Display för fotograferingsinfo.]
(= 94).
]-läge eller under filminspelning.
●● Vattenpasset visas inte i [
●● Om du håller kameran vertikalt uppdateras vattenpassets
orientering automatiskt för att överensstämma med
kameraorienteringen.
●● Kalibrera vattenpasset om det inte verkar hjälpa dig att nivellera
kameran (= 157).
Bilaga
Index
50
Använda Auto. nivå
Anpassa kamerans funktioner
Stillbilder
Filmer
Autonivå håller filmer på rät nivå.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[ Auto. nivå] på [ 4]-fliken och
tryck sedan på [ ]-knappen (= 35).
●● Välj [På] och tryck sedan på [
igen (= 35).
]-knappen
Du kan anpassa kamerans fotograferingsfunktioner på menyskärmens
flik [ ].
Mer information om menyfunktioner finns i ”Använda menyskärmen”
(= 35).
●● När inspelningen börjar minskas bildvisningsområdet och motiv
förstoras (= 86).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Förhindra att AF-hjälpbelysning utlöses
Stillbilder
●● När du ställer in [Digital IS] till [På] eller [Förbättrad] (= 86),
Auto. nivå] in på [Av] och kan inte ändras.
ställs [
Innan du använder kameran
Auto-läge/Hybridauto-läge
Filmer
Övriga fotograferingslägen
Du kan inaktivera lampan som vanligtvis tänds för att hjälpa dig fokusera
när du trycker ned avtryckaren halvvägs i svagt ljus.
P-läge
]-knappen, välj
●● Tryck på [
[AF‑hjälpbelysning (LED)] på [ 3]-fliken
och välj sedan [Av].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen,
men i stället välja [På].
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Inaktivera lampan för minskning av röda ögon
Stillbilder
Tillbehör
Filmer
Bilaga
Du kan inaktivera lampan för minskning av röda ögon som används vid
fotografering med blixt i svagt ljus.
1
Öppna skärmen [Blixtstyrning].
Index
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Blixtstyrning] på [ 5]-fliken och tryck
sedan på [ ]-knappen (= 35).
51
2
Konfigurera inställningen.
Innan du använder kameran
●● Välj [Röda ögon min] och välj sedan [Av]
(= 35).
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen,
men i stället välja [På].
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Ändra tiden för bildvisning efter fotografering
Stillbilder
Auto-läge/Hybridauto-läge
Filmer
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Visningstid] på [ 2]-fliken och välj
sedan ett alternativ.
P-läge
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen,
men i stället välja [2 sek.].
2 sek., 4 sek.,
8 sek.
Bilderna visas under den inställda tiden. Du kan ta en
till bild genom att trycka ned avtryckaren halvvägs igen,
även om en bild visas på skärmen.
Hold
Bilderna visas tills du trycker ned avtryckaren halvvägs.
Av
Inga bilder visas efter fotograferingen.
●● Om du trycker på [
]-knappen när en bild visas efter
fotograferingen kan du byta visningsinformation.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
52
Fotografera med dina
favoritinställningar (Creative Assist)
Övriga fotograferingslägen
Fotografera olika motiv mer effektivt, och ta bilder som förbättras med
unika bildeffekter eller specialfunktioner
Ta bilder som blir precis som du tänkt dig utan att du behöver känna till
några fotografiska termer. Välj mellan lättfattliga alternativ för att få en
bakgrund med oskärpa, justera ljusstyrkan eller på andra sätt anpassa
bilder medan du tittar på skärmen. När du har sparat inställningar du gillar
kan du enkelt använda dem igen vid ett senare tillfälle. Du kan dessutom
använda inställningar från foton du tagit tidigare i [ ]-läget.
I det här läget är det enklare att lära dig mer om fotograferingslägen i den
kreativa zonen ([ ], [
], [
], och [ ]), eftersom du kan kontrollera de
motsvarande inställningarna för dessa lägen när bilder tas i läget [ ].
Anpassa bilder så här.
Bakgrund
Ljusstyrka
Kontrast
Färgmättnad
Färgton
Monokrom
Justera bakgrundens utseende. Ju högre detta
värde är, desto skarpare bakgrund. Ju lägre detta
värde är, desto suddigare bakgrund.
Justera ljusheten i bilden. Ju högre detta värde är,
desto ljusare blir bilden.
Justera kontrasten. Ju högre detta värde är, desto
större blir kontrasten.
Justera färgintensiteten. Ju högre detta värde är,
desto mer färgstark blir bilden. Ju lägre det är desto
mer dämpad blir bilden.
Justera färgtoner. Höga värden ger varmare färger,
medan låga värden gör att färgerna uppfattas som
kallare.
Välj mellan fem alternativ i monokrom: [ Svartvitt],
[ Sepia], [ Blå], [ Lila] eller [ Grön]. Är inställt
på [ ] för färgfotografering. Observera att
[Färgmättnad] och [Färgton] inte är tillgängliga för
andra alternativ än [ ].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
53
1
Gå till läget [
].
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [ ].
2
Konfigurera inställningarna.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj ett alternativ
med hjälp av [ ][ ]-knapparna och
justera sedan inställningen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [
][ ]-rattarna
(= 34).
]-knappen för att återgå
●● Tryck på [
till fotograferingsskärmen när du har
slutfört justeringen av varje alternativ.
3
Fotografera.
●● [Bakgrund] är inte tillgänglig när blixten används.
●● Inställningsalternativ som har [
] på fotograferingsskärmen
]-ratten. Genom att trycka på
kan justeras genom att vrida [
] för att byta till ett
[ ][ ]-knapparna kan du också flytta [
annat justeringsalternativ.
●● För att förhindra att dina inställningar återställs när kameran är
inst.] på fliken [ 6] vara inställd på [På].
avstängd ska [Behåll
Spara/ladda inställningar
Spara dina favoritinställningar och använd dem igen vid behov.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Spara inställningar
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Följ steg 1–2 i ”Fotografera med
dina favoritinställningar (Creative
Assist)” (= 53) för att välja [ ] och
konfigurera önskade inställningar.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Tryck på [ ]-knappen, tryck på
[ ][ ]-knapparna för att välja [ ]
och välj sedan en profil att spara
inställningarna i genom att trycka
på [ ][ ]-knapparna eller vrida på
[ ][
]-rattarna.
Övriga fotograferingslägen
●● Du kan spara inställningar för upp till
sex profiler.
Visningsläge
Jämför] visas om du redan har
●● [
sparat den valda profilen. Om du trycker
på [
]-knappen med den här profilen
vald visas de inställningar du har sparat
tidigare så att du kan jämföra dem med
dina nya inställningar.
Trådlösa funktioner
●● Tryck på [ ]-knappen, tryck på
[ ][ ]-knapparna eller vrid [ ]-ratten för
att välja [OK] efter bekräftelsemeddelandet
och tryck sedan på [ ]-knappen.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan även öppna inställningsskärmen genom att peka
på [ ] uppe till höger, och du kan peka på alternativ på
inställningsskärmen för att justera dem. Peka på [ ] för att
komma tillbaka till fotograferingsskärmen.
54
Ladda inställningar
Inställningar för visning
●● Följ anvisningarna i steg 1 under
”Fotografera med dina favoritinställningar
(Creative Assist)” (= 53) och välj [ ].
●● Tryck på knappen [ ], tryck på
[ ][ ]-knapparna för att välja [ ]
och välj sedan vilken profil som ska
läsas in genom att antingen trycka
på [ ][ ]-knapparna eller vrida på
[ ][
]-rattarna.
●● Tryck på [ ]-knappen för att tillämpa
de sparade inställningarna.
Innan du använder kameran
●● Om du vill kontrollera inställningarna
för bilder som du visar som har tagits
i [ ]-läge trycker du på [
]-knappen.
Skärmen till vänster visas.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Inställningar för kreativa zonen som motsvarar
inställningar för läget Creative Assist
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Om du vill gå tillbaka utan att tillämpa
några inställningar väljer du [-] och
trycker på [ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Använda inställningar från bilder
Läs in inställningar från bilder som tagits i [
vid fotografering.
Visningsläge
]-läget för att använda dem
●● Följ anvisningarna i steg 1 under
”Fotografera med dina favoritinställningar
(Creative Assist)” (= 53) och välj [ ].
●● Gå till visningsläget genom att trycka på
]-knappen, och välj sedan en bild att
[
visa som tagits i [ ]-läget.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Inställning,
[ ]-läget
Inställning, kreativa zonen
(A) Bakgrund
(a) Bländarvärde (= 91)
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och tryck sedan på [ ]-knappen igen.
(B) Ljusstyrka
(b) Exponeringskompensation (= 69)
Vid bilder tagna med blixt är (b'),
blixtexponeringskompensation (= 83)
●● Inställningarna tillämpas och kamerans
fotograferingsläge aktiveras.
(C) Färgton
(c) Vitbalanskorrigering (= 73)
●● Inställningarna kan inte användas inställningsratten är inställd på
ett annat läge än [ ]. Ett felmeddelande visas i andra lägen och
kameran förblir i visningsläge. Ställ in inställningsratten på [ ]
för att använda inställningarna.
●● [ ] visas inte för bilder som har tagits i andra lägen än [ ]-läget.
(D) Kontrast
(d) Kontrast för bildstil (= 76)
(E) Färgmättnad
(e) Färgmättnad för bildstil (= 76)
(F) Monokrom
(f) Filter och toningseffekt för bildstil
Tillbehör
Bilaga
Index
(= 76)
55
Fotografera närbilder (närbild)
Särskilda motiv
Stillbilder
●● Ta närbilder på blommor och andra små
motiv så de ser stora ut på dina bilder.
Välj en metod som passar motivet som fotograferas, så konfigurerar
kameran inställningarna automatiskt för optimala bilder.
1
Gå till läget [
●● Om du vill få små motiv att verka mycket
större använder du ett makroobjektiv
(säljs separat).
].
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [
].
2
Välj ett fotograferingsläge.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och välj sedan ett fotograferingsläge
(= 34).
3
Filmer
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Kontrollera minsta fokuseringsavstånd för
det objektiv som används för att avgöra
hur nära motivet du kan fotografera.
Objektivets minsta fokuseringsavstånd
mäts från markeringen
] (filmplanmärket) överst på kameran
[
till motivet.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Motiv i rörelse (Sport)
Fotografera.
Stillbilder
●● Du kan också välja ett fotograferingsläge genom att peka
på [ ] högst upp till vänster när du har ställt in inställningsratten
].
på [
Fotografera porträtt (Porträtt)
Stillbilder
Filmer
●● Ta bilder på människor med en mjukare
effekt.
Fotografera landskap (Landskap)
Stillbilder
Filmer
Visningsläge
Filmer
Trådlösa funktioner
●● Fotografera bildserier medan kameran
håller motivet i fokus.
Ta nattfoto utan stativ
(Nattfoto utan stativ)
Stillbilder
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Filmer
●● Ta vackra kvällsbilder, även porträtt,
utan att behöva hålla kameran väldigt
stilla (som med ett stativ).
Index
●● Flera bilder i en bildserie kombineras
till en enda bild för att minska
kameraskakningar och bildbrus.
●● När du tar bilder på öppna landskap eller
liknande miljöer kan du fokusera nära
eller långt bort och få livfulla bilder på blå
himmel och gröna omgivningar.
56
3
●● Motiven verkar större i [ ] än i andra lägen.
●● I lägena [ ] och [ ] kan bilderna bli gryniga eftersom ISO-talet
(= 71) ökas för att passa fotograferingsförhållandena.
●● Håll kameran still medan du fotograferar, eftersom den tar bilder
kontinuerligt i läget [ ].
●● När [ ] används kan stora rörelser i motivet eller vissa
fotograferingsförhållanden orsaka att du kanske inte får de
förväntade resultaten.
●● När du tar kvällsbilder och använder ett stativ ger [
resultat än [ ] (= 39).
●● Välj önskat alternativ.
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Peka på [ ] för att gå tillbaka till
föregående skärm.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
4
Filmer
P-läge
Fotografera.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Information
Välj från [
Bildanpassningsfunktionen för självporträtt ger möjlighet att justera
hudtonen, ljusstyrkan och bakgrunden i bilden för att du ska bli så
framträdande som möjligt.
] eller en av fem nivåer av oskärpa för bakgrund.
Visningsläge
Välj mellan fem olika nivåer av ljusstyrka.
Trådlösa funktioner
Välj mellan fem olika hudtonsnivåer. Hudtonsoptimeringen är
anpassad för huvudmotivets ansikte.
Inställningsmenyn
Välj [ ] för att använda skärmavtryckaren.
Tillbehör
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Särskilda motiv” (= 56) och välj [ ].
2
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Objekt
Stillbilder
Välj [
Innan du använder kameran
] bättre
Fotografera dig själv med optimal
ansiktsigenkänning (självporträtt)
1
Konfigurera inställningen.
●● Peka på ikonen för inställningar på
skärmen för att konfigurera.
Öppna skärmen.
●● Andra områden än personers hudton kan ändras vid vissa
fotograferingsförhållanden.
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
Bilaga
Index
●● Öppna skärmen som bilden visar.
●● I [ ] är blixtläget [ ] inställt på [
] och kan inte ändras.
●● I [ ]-läget visas i skärmens övre del hur lång tid det är kvar före
bildtagning när du aktiverar självutlösaren genom att välja [ ]
eller genom att välja [ ] och ställer in tiden på 3 sekunder eller
längre.
57
Förbättrade färger vid fotografering av mat (Mat)
Stillbilder
Filmer
Välj [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Särskilda motiv” (= 56) och välj [ ].
2
Ändra färgtonen.
●● Vrid på [
färgtonen.
3
]-ratten för att justera
Fotografera.
●● Dessa färgtoner kanske inte är lämpliga när de används på bilder
av människor.
●● För bilder tagna med blixt används automatiskt
standardinställningarna för färgtoner.
Förmedla en känsla av fart genom att göra
bakgrunden suddig (Panorering)
Stillbilder
Filmer
Med panorering kan du göra bakgrunden suddig för att förmedla en
känsla av fart.
Genom att montera ett objektiv som är kompatibelt med [ ]-läget blir
det möjligt att identifiera och korrigera suddiga motiv, vilket göra motiven
tydliga och skarpa.
Mer information om objektiv som är kompatibla med [ ]-läget finns på
Canons webbplats.
Välj [
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Särskilda motiv” (= 56) och välj [ ].
2
Justera färgtonerna för att få mat att se fräsch och aptitlig ut.
1
1
Fotografera.
●● Innan du fotograferar trycker du ned
avtryckaren halvvägs medan du röra
kameran så att den följer motivet.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Håll det rörliga motivet inom ramen som
visas och tryck ned avtryckaren helt.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Fortsätt att följa motivet med kameran
även efter att du har tryck ned
avtryckaren helt.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Suddig motiv blir inte mindre suddiga om inte objektivet är
kompatibelt med [ ]-läget, men slutartiden justeras automatiskt
så att den passar effektnivån.
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
●● I ljusa motiv kanske det inte går att använda effekten på din
angivna nivå.
●● Vrid [
]-ratten för att justera effektnivån.
●● Du kan flytta ramen genom att dra den eller peka på skärmen.
●● Bästa resultat uppnås om du håller kameran stadigt i båda
händerna med armbågarna nära kroppen och roterar hela
kroppen för att följa motivet.
●● Funktionen är mer effektiv för motiv som rör sig horisontellt,
till exempel bilar eller tåg.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
58
Fotografera motiv i motljus (HDR-motljuskontroll)
Stillbilder
Filmer
Varje gång du fotograferar tar kameran tre bilder i följd med olika nivåer
av ljusstyrka. Sedan kombinerar kameran de bildområden som har
optimal ljusstyrka i en enda bild. Med den här metoden kan du minska de
detaljlösa skuggpartier som brukar uppstå i bilder med blandade ljusa och
mörka bildområden.
1
Välj [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Särskilda motiv” (= 56) och välj [ ].
2
Fotografera.
●● Håll kameran stadigt när du fotograferar.
När du trycker ned avtryckaren helt tar
kameran tre bilder och kombinerar dem.
●● Motiven visas större än i andra lägen.
●● Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan
göra att du kanske inte får de förväntade resultaten.
Bildeffekter (Kreativa filter)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Lägg till olika effekter när du fotograferar.
1
Handbok för avancerad
användning
Gå till läget [ ].
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [ ].
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Välj ett fotograferingsläge.
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och välj sedan ett fotograferingsläge
(= 34).
3
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Fotografera.
●● Du kan också välja ett fotograferingsläge genom att peka på [
högst upp till vänster när du har ställt in inställningsratten på [
Trådlösa funktioner
]
].
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
●● Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
kameran stilla om kraftiga kameraskakningar påverkar resultatet
negativt. Stäng av bildstabiliseringen i detta fall (= 86).
●● Motiv i rörelse gör att bilder ser suddiga ut.
●● Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom
kameran bearbetar och kombinerar bilderna.
Index
59
Fotografera i monokromt läge (Grynig svartvit)
Stillbilder
Filmer
Ta bilder med en grovkornig monokrom effekt.
1
Välj [
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 59)
och välj [ ].
2
Välj en effektnivå.
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Fotografera.
Stillbilder
Filmer
Med den här funktionen får du en effekt på bilderna som om du hade ett
filter för mjuk fokus på kameran. Du kan själv justera effektnivån.
Välj [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 59)
och välj [ ].
2
Handbok för avancerad
användning
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Auto-läge/Hybridauto-läge
Fotografera med samma förvrängningseffekt som genom ett fisheye-objektiv.
Välj [
Övriga fotograferingslägen
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 59)
och välj [ ].
2
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Välj en effektnivå.
Visningsläge
●● Välj en effektnivå med hjälp av
[
]-ratten.
Fotografera med Mjuk fokus-effekt
1
Grundläggande handbok
Fotografera med Fisheye-objektiveffekt
(Fisheye-effekt)
1
●● Välj en effektnivå med hjälp av
[
]-ratten.
Innan du använder kameran
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat
du förväntar dig.
Trådlösa funktioner
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Inställningsmenyn
Fotografera.
Tillbehör
Bilaga
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat
du förväntar dig.
Index
Välj en effektnivå.
●● Välj en effektnivå med hjälp av
[
]-ratten.
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Fotografera.
60
Bilder som ser ut som oljemålningar (Oljemålning)
Stillbilder
Filmer
Fotografera med leksakskameraeffekt
(Leksakskameraeffekt)
Stillbilder
Framhäv motivets karaktär som motiv i oljemålningar.
1
Välj [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 59)
och välj [ ].
2
1
2
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
Fotografera.
].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Välj en färgton.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Filmer
Gör färgerna mjukare för att foton ska likna akvarellmålningar.
Välj [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 59)
och välj [ ].
2
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj en färgton med hjälp av
[
]-ratten.
Bilder som ser ut som akvareller (Akvarell)
1
Välj [
Handbok för avancerad
användning
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 59)
och välj [
].
Välj en effektnivå.
Stillbilder
Grundläggande handbok
Filmer
Den här effekten gör så att bilden ser ut att vara tagen med en
leksakskamera genom att vinjettera (mörkare, oskarpa bildhörn)
och ändra färgerna.
●● Välj en effektnivå med hjälp av
[
]-ratten.
3
Innan du använder kameran
Välj en effektnivå.
Standard
Varm
Kall
Trådlösa funktioner
Fotografera.
Inställningsmenyn
Bilderna ser ut som om de är tagna med en
leksakskamera.
Tillbehör
Bilderna får en varmare färgton än med [Standard].
Bilderna får en kallare färgton än med [Standard].
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat
du förväntar dig.
Bilaga
Index
●● Välj en effektnivå med hjälp av
[
]-ratten.
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
3
Fotografera.
61
Uppspelningshastighet och uppskattad
uppspelningstid (för sekvenser på en minut)
Bilder som ser ut som miniatyrmodeller
(Miniatyreffekt)
Stillbilder
Grundläggande handbok
Filmer
Skapar en effekt som påminner om en miniatyrmodell genom att
bildområden görs suddiga ovanför och nedanför det markerade området.
Du kan också skapa filmer som ser ut som scener i miniatyrmodeller
genom att välja uppspelningshastighet innan du spelar in filmen. Personer
och objekt i scenen rör sig snabbt vid uppspelningen. Observera att inget
ljud spelas in.
1
Välj [
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 59)
och välj [ ].
●● En vit ram visas och anger vilket
bildområde som inte blir suddigt.
2
Välj det område som ska vara
i fokus.
●● Tryck på [
]-knappen.
]-knappen för att ändra
●● Tryck på [
storleken på ramen, och flytta på den
med hjälp av [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten.
3
För filmer väljer du
filmuppspelningshastighet.
●● Välj en hastighet med hjälp av
[
]-ratten.
4
Innan du använder kameran
Hastighet
Uppspelningstid
Cirka 12 sek.
Handbok för avancerad
användning
Cirka 6 sek.
Grundläggande
kamerafunktioner
Cirka 3 sek.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Ta några testbilder först och kontrollera att du får de resultat du
förväntar dig.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Om du vill byta till vertikal orientering för ramen trycker du på
[ ][ ]-knapparna i steg 2. Tryck på [ ][ ]-knapparna igen om du
vill flytta ramen. Tryck på [ ][ ]-knapparna om du vill att ramen
ska återgå till horisontell orientering.
●● Om du håller kameran vertikalt ändras ramens orientering.
●● Filmkvaliteten varier beroende på vilket videosystem (= 157)
som används och sidförhållandet för stillbilder (= 49).
] vid ett sidförhållande
-- Med [NTSC] är filmkvaliteten [
].
på [
] vid ett sidförhållande
-- Med [PAL] är filmkvaliteten [
].
på [
●● Du kan även flytta ramen genom att peka på eller dra längs
skärmen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Återgå till fotograferingsskärmen
och fotografera.
●● Tryck på [ ]-knappen för att komma
tillbaka till fotograferingsskärmen och
fotografera sedan.
62
Lägga till konstnärliga effekter
Fotografera motiv med stora kontraster
(stort dynamiskt omfång)
Stillbilder
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 59)
och välj [ ].
Filmer
Varje gång du fotograferar tar kameran tre bilder i följd med olika nivåer
av ljusstyrka. Sedan kombinerar kameran de bildområden som har
optimal ljusstyrka i en enda bild. Med den här metoden kan du minska
de urblekta högdagrar och detaljlösa skuggpartier som brukar uppstå
vid fotografering av motiv med hög kontrast.
1
Välj [
].
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Bildeffekter (Kreativa filter)” (= 59)
och välj [ ].
2
Fotografera.
●● Välj en effekt genom att vrida på
]-ratten.
[
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● En förhandsgranskning visas på hur
bilden ser ut när effekten tillämpas.
Naturlig
Bilderna blir naturtrogna och levande.
Konst std.
Bilderna liknar målningar, med dämpade kontraster.
Intensiv
Bilderna liknar intensiva illustrationer.
Oljemålning
Bilderna liknar oljemålningar med tydliga kanter.
Relief
Bilderna liknar gamla foton med tydliga kanter och
mörk atmosfär.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● Håll kameran stadigt när du fotograferar.
När du trycker ned avtryckaren helt tar
kameran tre bilder och kombinerar dem.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Stora rörelser i motivet eller vissa fotograferingsförhållanden kan
göra att du kanske inte får de förväntade resultaten.
Bilaga
●● Montera kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
kameran stilla om kraftiga kameraskakningar påverkar resultatet
negativt. Stäng av bildstabiliseringen i detta fall (= 86).
●● Motiv i rörelse gör att bilder ser suddiga ut.
●● Det blir en fördröjning innan du kan fotografera igen, eftersom
kameran bearbetar och kombinerar bilderna.
Index
63
Spela in filmer i filmläget
Stillbilder
1
Gå till läget [
Filmer
].
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [ ].
●● Svarta staplar visas längst upp och längst
ned på skärmen för att ange vilka delar
av motivet som inte kommer med i filmen.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan [ ] (= 34).
2
Konfigurera inställningarna så att
de passar filmen (= 194).
3
Fotografera.
●● Tryck på filmknappen.
●● Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
●● I [
]-läget minskas bildvisningsområdet och motiv förstoras.
●● Om du vill justera fokus och exponering när du spelar in en film
trycker du ned avtryckaren halvvägs. (Kameran avger inget pipljud.)
●● Du kan låsa fokus under inspelning genom att peka på [
].
] visas.
[
] på skärmen innan eller under inspelning för att
●● Peka på [
växla mellan automatiskt eller låst fokus. (Autofokus indikeras
].) Observera
av en grön [ ] överst till vänster om ikonen [
att denna ikon inte visas när [Filmservo-AF] (= 42) är inställd
på [Av] på [ 8]-fliken på menyn.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Låsa eller ändra bildens ljusstyrka innan
inspelning
Stillbilder
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Filmer
Före eller under inspelningen kan du låsa exponeringen eller justera den
i steg om 1/3 i intervallet –3 till +3 steg.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Tryck på [ ]-knappen för att låsa
exponeringen. Tryck på [ ]-knappen
igen för att låsa upp exponeringen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Titta på skärmen och justera samtidigt
exponeringen med hjälp av ratten för
exponeringskompensation.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Du kan även låsa eller låsa upp exponeringen genom att peka
på [ ].
●● Du kan även justera exponeringen under inspelning genom att
peka på exponeringskompensationslisten i skärmens nedre del
och sedan peka på [ ][ ].
●● Hur mycket exponeringen justeras när du pekar på skärmen skiljer
sig från det som är inställt med exponeringskompensationsratten.
Kontrollera bilden som visas.
Bilaga
Index
64
1
Inaktivera Auto. långsam slutare
Stillbilder
Filmer
Auto. långsam slutare kan inaktiveras om rörelsen i filmer är hackig.
I svagt ljus kan dock filmerna se mörka ut.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[ Auto. långsam slutare] på [ 8]-fliken
och välj sedan [A-SLOW OFF] (= 35).
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen,
men i stället välja [A-SLOW ON].
Välj [
].
Innan du använder kameran
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [ ].
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan [ ] (= 34).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Svarta staplar visas längst upp och längst
ned på skärmen för att ange vilka delar
av motivet som inte kommer med i filmen.
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Konfigurera filminställningarna.
●● Tryck på [
Övriga fotograferingslägen
]-knappen.
P-läge
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
Välj önskat alternativ och tryck sedan
på [
]-knappen.
3
●● Auto. långsam slutare är tillgängligt för [
]- och [
]-filmer.
[
]-, [
]-,
Stillbilder
Visningsläge
Placera kameran så att den står
stadigt.
Trådlösa funktioner
●● Fäst kameran på ett stativ eller utför andra
åtgärder för att hålla kameran helt stilla.
4
Spela in timelapse-filmer (Timelapse-film)
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Inställningsmenyn
Fotografera.
Tillbehör
●● Tryck på filmknappen för att starta
inspelningen.
Filmer
●● Rubba inte kameran under inspelningen.
Timelapse-filmer kombinerar bilder som tas automatiskt med ett angivet
intervall. Alla gradvisa förändringar av motivet (till exempel förändringar i ett
landskap) spelas upp i fast motion. Du kan justera bildtagningsintervallet
och antalet bilder.
●● Tryck på filmknappen igen för att stoppa
fotograferingen.
Bilaga
Index
●● Kameran är i Ekoläge (= 157) under
fotograferingen.
65
Objekt
Information
Ljudinställningar
Innan du använder kameran
Fotograferingsmotiv Välj mellan fyra typer av motiv.
Intervall/Bilder
Välj bildtagningsintervall (i sekunder) och totalt
antal bilder.
Exponering
Välj om exponeringen ska bestämmas av den
första bilden eller justeras för varje bild.
Granska bild
Visa den föregående bilden i upp till 2 sekunder.
Objekt
Tid som krävs
Uppspelningstid
Information
Inspelningssessionens längd. Varierar beroende
på bildtagningsintervallet och antalet bilder.
-- Motiv 1: Upp till 1 timme
-- Motiv 2 och 3: Upp till 2 timmar
-- Egen: Upp till 7,5 timmar
Uppspelningstiden för den film som har skapats
av fotograferade stillbilder.
●● Snabbrörliga motiv kan se förvrängda ut i filmer.
●● När [Exponering] är inställt på [Fast] kan exponeringen också
låsas genom att trycka på [ ]-knappen före fotografering.
●● Inget ljud spelas in.
●● Fokus förblir konstant under fotografering efter att det har ställts
in för den första bilden.
●● Filmkvaliteten är [ ] och kan inte ändras.
]
●● Timelapse-filmens bildfrekvens ställs automatiskt in på [
] för PAL och kan inte ändras (= 157).
för NTSC eller [
●● Du kan också konfigurera den här inställningen genom att välja
MENU (= 35) > [ 6]-fliken > [Inställn. för Timelapse-film].
Stillbilder
Filmer
Justera inspelningsvolymen
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Även om inspelningsnivån (volymen) justeras automatiskt kan du även
ställa in nivån manuellt så att den passar inspelningsmiljön.
1
Auto-läge/Hybridauto-läge
Öppna skärmen [Ljudinspelning].
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Ljudinspelning] på [ 8]-fliken och tryck
sedan på [ ]-knappen (= 35).
2
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Konfigurera inställningen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Välj [Ljudinspelning], tryck på
[ ]-knappen, välj [Manuell] på nästa
skärm (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och tryck sedan på
[ ]-knappen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Välj [Insp. nivå] med hjälp av [ ]-knappen
och tryck sedan på [ ]-knappen.
På nästa skärm justerar du ljudnivån med
hjälp av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och trycker sedan på [ ]-knappen.
●● Du kan återställa ursprungsinställningen
genom att upprepa den här processen,
men i stället välja [Auto].
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
66
Inaktivera vindbrusfiltret
Brus som uppstår på grund av stark vind kan reduceras. Ljudet kan dock
bli onaturligt om funktionen används på platser utan vind. Du kan stänga
av vindbrusfiltret i dessa situationer.
●● Öppna skärmen [Ljudinspelning]
enligt anvisningarna i steg 1 under
”Justera inspelningsvolymen” (= 66).
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj [Vindbrusfilter/dämpare] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Övriga fotograferingslägen
●● Välj först [Vindbrusfilter] och sedan [Av]
P-läge
Använda dämparen
Ställ in på [Auto] för att minska ljudstörningarna genom att automatiskt
aktivera och inaktivera dämparen efter fotograferingsförhållandena.
Dämparen kan också ställas in manuellt på [På] och [Av].
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● Öppna skärmen [Ljudinspelning] enligt
anvisningarna i steg 1 under ”Justera
inspelningsvolymen” (= 66).
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Välj [Vindbrusfilter/dämpare] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Tillbehör
●● Välj först [Dämpare] och sedan [På]
eller [Av].
Bilaga
Index
67
Fotografera med
programautomatik ([P]-läge)
Stillbilder
P-läge
Mer omdömesgilla bilder, i den stil du föredrar
Grundläggande handbok
Filmer
Handbok för avancerad
användning
Du kan anpassa många funktionsinställningar till din fotograferingsstil.
1
Grundläggande
kamerafunktioner
Gå till läget [ ].
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [ ].
2
●● Instruktionerna i det här kapitlet avser en kamera med
inställningsratten i läget [ ].
Innan du använder kameran
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Anpassa inställningarna
(= 69–= 89) och fotografera.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Du kan även spela in filmer i [ ]-läget genom att trycka på
filmknappen. Vissa menyinställningar (= 34, = 35) kan
dock justeras automatiskt för filminspelning.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● [ ]: Programautomatik; AE: Automatisk exponering
●● Innan du försöker ta en bild med en funktion som förklaras i det här
kapitlet med andra metoder än [ ] bör du kontrollera att funktionen
kan användas med den metoden (= 194).
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
68
Ställa in fotografering från
enbildsskärm
Skärmen INFO. Direktkontroll ger dig bekvämt tillgång till en rad olika
fotograferingsinställningar med hjälp av en enda skärm.
1
Välj en inställning som ska
konfigureras.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Justera bildens ljusstyrka
(Exponeringskompensation)
Stillbilder
Öppna skärmen INFO. Direktkontroll.
●● Tryck på [
]-knappen flera gånger
för att visa skärmen INFO. Direktkontroll.
2
Bildens ljusstyrka (Exponering)
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Auto-läge/Hybridauto-läge
Standardinställningen för exponering som görs av kameran kan justeras
i steg om 1/3 EV i intervallet −3 till +3 EV.
Övriga fotograferingslägen
●● Titta på skärmen och justera samtidigt
ljusstyrkan med hjälp av ratten för
exponeringskompensation.
P-läge
●● Välj ett alternativ med
[ ][ ][ ][ ]-knapparna
om du vill se en beskrivning.
][ ]-rattarna om du vill justera
●● Vrid [
en inställning.
●● Alternativen som visas och är konfigurerbara varierar för olika
inspelningsmetoder.
●● Vissa inställningar konfigureras på en annan skärm som öppnas
när du väljer inställningen och klickar på [ ]-knappen. Alternativ
] på den andra skärmen kan konfigureras genom
som har [
]-knappen. För att komma tillbaka till INFO.
att trycka på [
Direktkontrollskärmen, tryck på [ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Inaktivera exponeringssimulering
Trådlösa funktioner
Stillbilder
Filmer
Inställningsmenyn
Bilderna visas med en ljusstyrka som simulerar den faktiska fotograferade
ljusstyrkan. Därför justeras också skärmens ljusstyrka till följd av ändringar
i exponeringskompensationen. Den här funktionen kan inaktiveras för
att hålla skärmens ljusstyrka på lämplig en lämplig nivå för fotografering,
opåverkad av exponeringskompensationen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Expo. simulering] på fliken [ 1]
och välj sedan [Av] (= 35).
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan också öppna inställningsskärmarna genom att peka
på en inställning på skärmen INFO. Direktkontroll och sedan
peka på inställningen igen. För att komma tillbaka till INFO.
Direktkontrollskärmen, peka på [ ]
●● Peka på [ ] uppe i högra hörnet av en beskrivning för en
inställning för att stänga den.
69
Låsa bildens ljusstyrka/exponering (AE-lås)
Stillbilder
Ändra mätningsmetod
Filmer
Innan du fotograferar kan du låsa exponeringen eller ställa in fokus och
exponering separat.
1
Stillbilder
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan ett alternativ
(= 34).
●● Rikta kameran mot det motiv som du
vill fotografera med låst exponering,
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
Övriga fotograferingslägen
] visas och exponeringen låses.
●● För att låsa upp AE trycker du på
[ ]-knappen igen. [ ] visas inte längre.
2
Filmer
Ändra mätningsmetoden (hur ljusstyrka mäts) så att den passar olika
fotograferingsförhållanden.
Lås exponeringen.
●● [
Innan du använder kameran
Komponera och ta bilden.
●● AE: Automatisk exponering
●● När du har låst exponeringen kan du justera kombinationen
]-ratten
av slutartid och bländarvärde genom att vrida [
(Programskifte).
För fotografering vid normala förhållanden,
inklusive motljus. Anpassar automatiskt
standardexponeringen så att den passar
fotograferingsförhållandena.
P-läge
Evaluerande
ljusmätning
Effektivt när bakgrunden är mycket ljusare än
motivet p.g.a. exempelvis motljus. Mätningen
begränsas till området inom den runda
mätningsramen som visas i mitten av skärmen.
Visningsläge
Utsnittsmätning
Inställningsmenyn
Spotmätning
Används för att mäta ljuset vid en viss punkt
i ett motiv. Mätningen begränsas till området
inom den runda spotmätningsramen som visas
i mitten av skärmen.
Centrumvägd
genomsnitt
Identifierar den genomsnittliga ljusstyrkan i hela
bildområdet, som beräknas genom att behandla
ljusstyrkan i mittområdet som viktigast.
Bilaga
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Trådlösa funktioner
Tillbehör
Index
●● I läget [
] är exponeringen låst på den inställning som
bestämdes när du tryckte ner avtryckaren halvvägs. I lägena
], [
], och [
] är inte exponeringen låst när du trycker ner
[
avtryckaren halvvägs och bestäms i det ögonblick du tar bilden.
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 35) > [ 5]-fliken > [Ljusmätmetod].
70
2
Ändra ISO-tal
Stillbilder
Filmer
Ställ in ISO-talet på [AUTO] för automatisk justering som passar
fotograferingsläget och fotograferingsförhållandena. Ställ annars in ett
högre ISO-tal för högre fotograferingskänslighet och ett lägre värde för
lägre fotograferingskänslighet.
●● Vrid på [
inställning.
]-ratten för att justera en
Justera automatiska ISO-inställningar
Grundläggande handbok
Grundläggande
kamerafunktioner
Automatisk exponeringsvariation
(AEB‑fotografering)
Auto-läge/Hybridauto-läge
Stillbilder
Filmer
Övriga fotograferingslägen
Kameran tar tre bilder i följd med olika exponeringsnivåer
(standardexponering, underexponering och överexponering) varje gång
du tar en bild. Du kan justera storleken på under- och överexponeringen
(i förhållande till standardexponering) från –2 till +2 EV i steg om 1/3 EV.
1
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Öppna inställningsskärmen.
Visningsläge
●● Tryck på [
]-knappen, välj [AEB]
på fliken [ 4] och tryck sedan på
[ ]-knappen (= 35).
2
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Konfigurera inställningen.
●● Justera inställningen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
Tillbehör
●● Följ steg 1–2 och ställ in AEB-värdet
till 0 om du vill avbryta AEB.
Bilaga
Index
Stillbilder
Du kan begränsa ISO-talet när ISO-talet är inställt på [AUTO].
1
Innan du använder kameran
Handbok för avancerad
användning
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
●● Du kan visa det automatiskt inställda ISO-talet när du har ställt in
ISO-talet på [AUTO] genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
●● Du kan få mindre gryniga bilder genom att sänka ISO-talet, men
det finns en ökad risk för suddiga motiv och kameraskakningar
under vissa fotograferingsförhållanden.
●● Om du väljer ett högre ISO-tal blir slutartiden kortare, vilket kan
minska risken för suddiga motiv och kameraskakningar och öka
blixtens räckvidd. Däremot kan bilderna se gryniga ut.
●● Du kan även ställa in ISO-talet via MENU (= 35) > [ 5]-fliken
> [ISO-tal] > [ISO-tal].
Konfigurera inställningen.
●● Välj [ISO auto] och sedan ett alternativ
(= 35).
Öppna inställningsskärmen.
Filmer
●● AEB är inte tillgängligt om blixtinställningen är en annan än [ ]
när Brusred. vid multitagning är på (= 88) eller vid serietagning
eller bulbfotografering.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[ISO-tal] på fliken [ 5] och tryck
sedan på [ ]-knappen (= 35).
71
●● Om exponeringskompensation redan används (= 69)
behandlas värdet som har angetts för den funktionen som
standardexponeringsnivå för den här funktionen. Du kan också
justera exponeringskompensation genom att vrida ratten för
exponeringskompensation i steg 2.
Stillbilder
Förbättra gradation i ljusa bildområden för att undvika detaljförluster
i motivs högdagrar.
Innan du använder kameran
Filmer
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Högdagerprioritet] på fliken [ 5]
och välj sedan [D+] (= 35).
Automatisk korrigering av ljusstyrka och
kontrast (Auto ljuskorrigering)
Stillbilder
Fotografera ljusa motiv (Högdagerprioritet)
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Filmer
Korrigera ljusstyrka och kontrast automatiskt för att undvika att bilder blir
för mörka eller saknar kontrast.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan ett alternativ
(= 34).
P-läge
●● Med [D+] går det inte att ange lägre ISO-tal än 200. Auto
ljuskorrigering är också inaktiverad i detta fall.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Den här funktionen kan öka bruset under vissa
fotograferingsförhållanden.
●● Om effekten för Auto ljuskorrigering är för stark och bilden blir för
ljus ställer du in [Låg] eller [Av].
●● Vid andra inställningar än [Av] kan bilderna bli ljusa och AEBbaserad exponeringskompensation kan ha liten effekt, även
om du minskar exponeringen i inställningarna för exponeringseller blixtexponeringskompensation. Om du själv vill ställa in
din önskade ljusstyrka ska den här funktionen anges till [Av].
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 35) > [ 5]-fliken > [Auto ljuskorrigering].
72
Egen VB
Färger i bilderna
Innan du använder kameran
Om du vill att bildfärgerna ska se naturliga ut i det ljus som du fotograferar
i justerar du vitbalansen så att den passar ljuskällan där du fotograferar.
Ställ in vitbalansen under samma ljuskälla som kommer att belysa ditt motiv.
Justera vitbalansen
Stillbilder
Filmer
Genom att justera vitbalansen kan du få bildfärgerna att se mer naturliga
ut för motivet som du fotograferar.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och välj sedan ett alternativ (= 34).
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
1
Fotografera ett vitt motiv.
Väljer automatiskt optimal vitbalans för rådande
fotograferingsförhållanden.
Dagsljus
För fotografering utomhus i vackert väder.
Skugga
För fotografering i skuggan.
Moln
För fotografering i molnigt väder och
i skymningsljus.
Glödlampa
Vid fotografering med vanlig
glödlampsbelysning.
Lysrör
För fotografering i vitt lysrörsljus.
Blixt
Fotografering med blixt.
Egen
Manuell inställning av egen VB.
Färgtemperatur
Manuell inställning av vitbalansens
färgtemperatur.
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Rikta kameran mot ett pappersblad eller
något annat helt vitt motiv så att det
täcker hela skärmen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Fokusera manuellt och fotografera
(= 81).
2
Övriga fotograferingslägen
Välj [Egen VB].
P-läge
●● Välj [Egen VB] på fliken [
sedan på [ ]-knappen.
Auto
Grundläggande handbok
6] och tryck
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Menybilden för val av egen VB visas.
3
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Läs in vita data.
●● Välj din bild från steg 1 och tryck sedan
på [ ].
Inställningsmenyn
●● På bekräftelseskärmen trycker du på
[ ][ ]-knapparna eller vrider [ ]-ratten
för att välja [OK] och trycker sedan på
[ ]-knappen.
Tillbehör
●● Tryck på [
menyn.
4
Välj [
]-knappen för att stänga
Bilaga
Index
].
●● Följ stegen under ”Justera vitbalansen”
(= 73) om du vill välja [ ].
73
●● Om bilder i steg 1 är för ljusa eller mörka kan det leda till att
vitbalansen inte ställs in korrekt.
●● Ett meddelande visas om du väljer en bild i steg 3 som inte är
lämplig för att ladda vita data. Välj [Avbryt] för att välja en annan
bild. Välj [OK] för att använda bilden till att läsa in vita data, men
observera att vitbalansen som skapas kanske inte är lämplig.
●● Välj [OK] om [Bilden kan inte väljas.] visas i steg 3 för att ta bort
meddelandet och välja en annan bild.
”] visas i steg 3, tryck på
●● Om [Ställ in vitbalansen på ”
].
[ ]-knappen för att återgå till menyskärmen och välj sedan [
●● I stället för ett vitt motiv kan ett gråkort eller gråreflex 18 %
(finns i handeln) ge mer korrekt vitbalans.
●● Den aktuella vitbalansen och relaterade inställningar ignoreras
när du fotograferar i steg 1.
Manuell justering av vitbalans
Stillbilder
Filmer
Du kan justera vitbalansen manuellt. Den här justeringen kan ge samma
effekt som att använda ett färgtemperaturfilter eller objektivfilter för
färgkompensation (finns i handeln).
1
Konfigurera inställningen.
●● Välj ett alternativ för vitbalans genom
att följa anvisningarna i stegen under
”Justera vitbalansen” (= 73).
2
Konfigurera avancerade
inställningar.
●● Du kan göra mer avancerade inställningar
genom att trycka på [
]-knappen
och vrida [
]- eller [
]-ratten för
att justera korrigeringsnivån.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill
återställa korrigeringsnivån.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Slutför inställningen genom att trycka
på [ ]-knappen.
Övriga fotograferingslägen
●● Alla korrigeringsvärden som ställts in sparas även om alternativ
för vitbalans i steg 1 ändras.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● B: blå; A: gul (amber); M: magenta; G: grön
●● En korrigering av en nivå för blått/gult motsvarar en korrigering
på omkring 5 mired på ett färgtemperaturfilter. (Mired: En
färgtemperaturenhet som representerar densiteten hos
färgtemperaturfilter)
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 35) > [ 6]-fliken > [VB-korrigering].
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Du kan även välja korrektionsnivå genom att peka på eller dra
stapeln i steg 1 eller ramen i steg 2.
]
●● Du kan även öppna skärmen i steg 2 genom att peka på [
i steg 1.
Bilaga
Index
●● Justera korrigeringsnivån för B och A med
]-ratten.
hjälp av [
74
Manuell inställning av vitbalansens färgtemperatur
Stillbilder
Filmer
Du kan ställa in ett värde som representerar vitbalansens färgtemperatur.
●● Följ stegen under ”Justera vitbalansen”
(= 73) om du vill välja [ ].
●● Tryck på [ ]-knappen och justera
inställningen genom att trycka på
[ ][ ]-knapparna eller vrida [ ]-ratten.
●● Färgtemperaturen kan ställas in i steg om 100 K i intervallet
2 500–10 000 K.
Justera färger (Bildstil)
Stillbilder
Filmer
Välj en bildstil med färginställningar som framhäver stämningar eller motiv.
Det finns åtta olika bildstilar som alla kan justeras ytterligare.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [
] på
menyn och välj sedan ett alternativ
(= 34).
Porträtt
För mjuka hudtoner. Bilden ser mjukare ut. Lämpar
sig för porträtt i närbild. Ändra [Färgton] om du vill
justera hudtoner (= 76).
Landskap
För kraftigare blå och gröna färger och väldigt skarpa
och klara bilder. Lämplig för imponerande landskap.
Detaljrik
För detaljerad återgivning av fina motivkonturera
och subtila texturer. Gör bilderna lite mer intensiva.
Neutral
För retuschering vid ett senare tillfälle. Gör bilderna
mer dämpade, med lägre kontrast och naturliga
färgtoner.
Naturtrogen
För retuschering vid ett senare tillfälle. Naturtrogen
färgåtergivning så att färgerna matchar motivets
färger vid tagning under en färgtemperatur på
5 200 K. Kraftiga färger dämpas för en mer diskret
karaktär.
Monokrom
Skapar svartvita bilder.
Egen
Du kan lägga till en ny stil baserad på förinställningar
för [Porträtt], [Landskap] eller en Bildstilsfil och sedan
justera den efter dina önskemål.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Om ingen bildstil läggs till för [
], [
] eller [
] blir
inställningarna desamma som standardinställningarna för [Auto].
●● Denna inställning kan även justeras genom att öppna MENU
(= 35) > [ 6]-fliken > [Bildstil].
Tillbehör
Bilaga
Index
Auto
Färgtonen justeras automatiskt för att passa
motivet. Färgerna blir mer levande, särskilt vid
fotografering av blå himmel, grönska, solnedgångar
och utomhusbilder.
Standard
Bilden får kraftigare färger och blir skarp och klar.
Lämplig för de flesta miljöer.
75
Justera bildstilar
Toningseffekt*2
Justera de här bildstilsinställningarna efter behov.
Styrka
Justera nivån på kantförbättringen. Lägre
värden ger mjuka (mer oskarpa) effekter
och högre värden ger skarpare resultat.
Finhetsgrad
Anger vilken finhetsgrad på kanten som
förbättringen gäller för. Välj lägre värden
för mer förbättrade detaljer.
Tröskel
Kontrasttröskel mellan kanter och
omgivande bildområden som bestämmer
kantförbättringen. Välj lägre värden för att
förbättra kanter som inte är så framträdande
från omgivande områden. Observera att
med lägre värden kan även brus förstärkas.
Skärpa
*1
*2
Ej tillgängligt med [
].
Endast tillgängligt med [
Du kan välja följande monokroma färger:
[N:Ingen], [S:Sepia], [B:Blå], [P:Magenta]
eller [G:Grön].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
].
Grundläggande
kamerafunktioner
●● I [Skärpa] används inte inställningarna [Finhetsgrad] och [Tröskel]
för filmer.
1
Auto-läge/Hybridauto-läge
Öppna inställningsskärmen.
Övriga fotograferingslägen
●● Välj en bildstil enligt anvisningarna
i ”Justera färger (Bildstil)” (= 75).
●● Tryck på [
2
P-läge
]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Konfigurera inställningen.
Kontrast
Justera kontrasten. Välj lägre värden för
att minska kontrasten och högre värden
för att öka den.
Färgmättnad*1
Justera färgmättnaden. Välj lägre värden
för att få ljusare färger och högre värden
för mörkare färger.
●● Välj ett objekt med hjälp av
[ ][ ]-knapparna och välj sedan
ett alternativ genom att trycka
på [ ][ ]-knapparna eller vrida
[ ][
]-rattarna.
Färgton*1
Justera hudtonen. Välj lägre värden för
rödare färgton och högre värden för mer
gula färger.
●● Tryck på [
Filtereffekter*2
Förstärker vita moln i monokroma bilder,
trädens grönska eller andra färger.
N: Vanlig svartvit bild utan filtereffekter.
Ye: En blå himmel ser mer naturlig ut och
vita moln ser klarare ut.
Or: En blå himmel ser något mörkare ut.
Solnedgångar får mer lyster.
R: En blå himmel ser mörk ut. Höstlövens
färger blir starka och ljusare.
G: Hudton och läppar får ett mer dämpat
utseende. Löven på träden får en klar,
grön färg.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
]-knappen om du vill
●● Tryck på [
ångra en ändring.
Tillbehör
]-knappen när du är klar.
Bilaga
●● [Filtereffekter] blir mer framträdande med högre [Kontrast]-värden.
Index
76
Spara egna bildstilar
Spara dina anpassade förinställningar (till exempel [
] eller [
])
som nya bildstilar. Du kan skapa flera bildstilar med olika inställningar för
parametrar som exempelvis skärpa och kontrast.
1
Ge bildstilen ett nummer.
●● Välj [
], [
] eller [
] enligt
beskrivningen i ”Justera färger (Bildstil)”
(= 75).
2
Välj vilken bildstil som justeras.
●● Tryck på [
Justera bildstilen.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna för att
välja ett alternativ att justera och tryck
därefter på [ ][ ]-knapparna eller vrid
på [
][ ]-rattarna för att genomföra
ändringarna.
●● Tryck på [
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Välja AF-metod
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Välj en AF-metod för motivet och miljön du vill fotografera.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [
]
på menyn och välj sedan ett alternativ
(= 34).
Övriga fotograferingslägen
P-läge
]-knappen.
●● Välj den bildstil som ska användas
som grund genom att trycka
på [ ][ ]-knapparna eller vrida
[ ][
]-rattarna.
3
Fokusering
]-knappen när du är klar.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● Under väldigt ljusa förhållanden eller när man använder EF- eller
EF-S-objektiv kan fokuseringen ta längre tid eller bli felaktig för
mörka motiv eller för motiv som saknar kontrast. Mer information
om objektiv finns på Canons webbplats.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Denna inställning kan även justeras genom att öppna MENU
(= 35) > [ 3]-fliken > [AF-metod].
Bilaga
Index
●● Du kan även välja att lägga till stilar till kameran i steg 2 med hjälp
av EOS Utility (= 176).
●● Hämta användarhandböcker för programvara på Canons
webbplats efter behov. Nedladdningsanvisningar finns
i ”Användarhandbok för programvaran” (= 176).
77
Enpunkts-AF
●● Kameran fokuserar med hjälp av en enda AF-ram. Effektivt för pålitlig
fokusering.
●● Ramen blir grön när avtryckaren trycks ner halvvägs och motivet är
i fokus.
●● Flytta ramen efter behov (= 79). När du vill komponera
bilder med motiv placerade vid en kant eller ett hörn utan att
flytta ramen kan du först rikta kameran för att få motivet i en
autofokusram och sedan hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs.
Fortsätt att hålla avtryckaren nedtryckt halvvägs, komponera om
bilden och tryck sedan ner avtryckaren helt (Fokuseringslås).
●● Följ anvisningarna i steg 2–4 under ”Fotografera i läget för manuell
fokusering” (= 81) om du vill förstora autofokusramens position.
Observera att det inte går att använda skärmavtryckare här.
●● Välj MENU (= 35) > [ 3]-fliken > [AF Ram Storlek] > [Liten]
om du vill minska ramens storlek. Observera att Servo AF
(= 80) och Kontinuerlig AF (= 80) inte är tillgängliga.
+Följande
●● När du har riktat kameran mot motivet visas en vit ram runt den persons
ansikte som kameran identifierar som huvudmotivet. Du kan också välja
motiv själv (= 79).
●● När kameran identifierar rörelser följer ramarna motiv som rör sig,
inom ett visst område.
●● Ramen blir grön när avtryckaren trycks ner halvvägs och motivet är
i fokus.
●● Om kameran inte kan identifiera några ansikten i bilden visas gröna
ramar runt andra områden i fokus när avtryckaren trycks ned halvvägs.
●● Exempel på ansikten som kameran inte kan identifiera:
-- Motiv som är långt bort eller mycket nära
-- Motiv som är mörka eller ljusa
-- Ansikten i profil, i vinkel eller som är delvis dolda
●● Kameran kan ibland felaktigt identifiera icke-mänskliga motiv
som ansikten.
●● En orange ram visas tillsammans med [ ] om kameran inte kan
fokusera på motiv när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
●● Det går inte att fokusera på ansikten som identifieras vid skärmens
utkant (som visas med gråa ramar) även om du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Jämnt AF-omr.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Kameran fokuserar inom det angivna området. Effektivt när motivet är
svårt att fotografera med +Följande eller Enpunkts- AF eftersom du
kan ange var fokus ska vara. Kameran fokuserar inom den vita ram
som visas. Du kan flytta den vita ramen genom att dra den eller peka
på skärmen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas upp till nio gröna ramar
runt positioner som är i fokus inom den vita ramen.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● En orange ram visas tillsammans med [ ] om kameran inte kan
fokusera på motiv när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
●● Ramens storlek varierar beroende på inställningarna för Bildstab.
och Auto. nivå.
●● Blåa ramar visas runt positioner i fokus när du väljer MENU
(= 35) > [ 3]-fliken > [AF-funktion] > [Servo AF].
Bilaga
Index
78
Välja motiv att fokusera på (Pekskärms-AF)
Stillbilder
Filmer
Du kan fotografera när kameran har fokuserat på motivet, ansiktet eller
platsen som du har valt och som visas på skärmen.
1
Välj ett motiv, ett ansikte eller en
plats att fokusera på.
●● Peka på motivet eller personen på
skärmen.
] har valts för
●● När alternativet [
AF‑metoden visas en autofokusram
på den plats där du pekade.
]
●● När AF-metoden är inställd på [
visas [ ] när ett ansikte identifieras och
fokus bibehålls även om motivet rör sig.
Om du vill avbryta Pekskärms-AF pekar
du på [ ].
2
Fotografera.
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs. När
kameran har fokuserat visas [ ] i grönt.
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera.
●● Om du inte vill att kameran ska fotografera när du pekar på skärmen
väljer du MENU (= 35) > [ 2]-fliken > [Skärmavtryckare] och
ställer in [Skärmavtryckare] på [Av].
●● Kameran kan kanske inte följa motivet om det är för litet, rör sig
för snabbt eller om kontrasten mellan motiven och bakgrunden
är för liten.
●● Du kan också byta ansikten och flytta autofokusramen genom att
]-knappen.
trycka på [
-- Om du vill flytta ramen när AF-metoden har inställningen
] trycker du på [ ][ ][ ][ ]-knapparna när du har
[
]-knappen. Tryck på [ ]-knappen för att komma
tryckt på [
tillbaka till fotograferingsskärmen. Om du vill centrera ramen
]-knappen i minst två sekunder på
igen håller du ned [
fotograferingsskärmen eller ramjusteringsskärmen.
] trycker du på
-- När AF-metoden har inställningen [
]-knappen för att visa [Ansiktsval: På]. En ansiktsram
[
[ ] visas runt det ansikte som kameran identifierar som
]-knappen igen för att flytta
huvudmotiv. Tryck på [
ansiktsramen [ ] till ett annat identifierat ansikte. När du har
bläddrat genom alla identifierade ansikten visas [Ansiktsval: Av]
och Ansiktsval avbryts.
●● Om du vill att ramen ska vara kvar i samma position (där du pekade)
efter fotograferingen när [Skärmavtryckare] har inställningen [På]
(= 46) väljer du MENU (= 35) > [ 2]-fliken >
[Skärmavtryckare] > [AF-ramsposition] > [Touch-punkt].
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Fotografera med autofokuslåset
Inställningsmenyn
Stillbilder
Tillbehör
Filmer
Du kan låsa kamerans fokusering. När du har låst fokus ändras inte
fokuspunkten även om du tar bort fingret från avtryckaren.
1
Lås fokus.
Bilaga
Index
●● Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs och
tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Fokus är nu låst och [
skärmen.
] visas på
●● Lås upp fokus genom att släppa
avtryckaren och trycka på [ ]-knappen
igen. I det här fallet visas inte [
] längre.
2
Komponera och ta bilden.
79
Fotografera med Servo AF
Stillbilder
●● Exponeringen är inte låst i Servo AF-läge när du trycker ned
avtryckaren halvvägs och den bestäms inte förrän du tar bilden,
oavsett inställningar för ljusmätmetod (= 70).
●● Serietagning (= 46) med autofokus är möjligt när du anger
Servo AF. Observera att detta minskar serietagningshastigheten.
Observera även att om du använder zoomfunktionen under
serietagning kan fokuseringen avbrytas.
●● Beroende på vilket objektiv som används, avståndet till motivet
samt motivets hastighet är det inte säkert att kameran kan ställa
in korrekt fokus.
●● Denna inställning kan även justeras genom att öppna
MENU(= 35) > [ 3]-fliken > [AF-funktion].
Filmer
Med den här metoden undviker du att missa bilder av motiv som rör sig,
eftersom kameran fortsätter fokusera på motivet och justerar exponeringen
så länge du håller ned avtryckaren halvvägs.
1
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ONE SHOT]
på menyn och välj sedan [SERVO]
(= 34).
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
2
Fokusera.
●● Fokus och exponering behålls där den
blå autofokusramen visas när du trycker
ned avtryckaren halvvägs.
●● Kameran kanske inte kan fotografera medan den fokuserar, även
om du trycker ned avtryckaren hela vägen. Håll ned avtryckaren
medan du följer motivet.
●● En orange autofokusram visas när kameran inte kan fokusera
på motiven.
●● När du använder självutlösaren (= 44) begränsas AF-läget till
[ONE SHOT].
●● Om du väljer MENU (= 35) > [ 3]-fliken > [AF Ram Storlek] >
[Liten] begränsas läget till [ONE SHOT].
Byta fokusinställning
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Stillbilder
Filmer
Visningsläge
Du kan ändra kamerans standardfunktion, det vill säga att kameran
fokuserar på motiv som den riktas mot även om avtryckaren inte trycks ned.
I stället kan du begränsa kamerans fokusering till det ögonblick då du trycker
ned avtryckaren halvvägs.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Kontinuerlig AF] på fliken [ 3]
och välj sedan [Av] (= 35).
Tillbehör
Bilaga
Index
På
Hjälper dig att inte missa plötsliga fototillfällen, eftersom
kameran hela tiden fokuserar på motiv tills du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
Av
Sparar på batteriet eftersom kameran inte fokuserar hela
tiden. Detta kan orsaka en fördröjd fokusering.
●● Om du väljer MENU (= 35) > [
[Liten] begränsas läget till [Av].
3]-fliken > [AF Ram Storlek] >
80
Finjustera fokus
Fotografera i läget för manuell fokusering
Stillbilder
Filmer
När ett EF-M-objektiv används kan autofokus finjusteras genom att vrida
på fokuseringsringen.
1
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Fokusläge] på fliken [ 3] och
välj sedan [AF+MF] (= 35).
2
Stillbilder
Innan du använder kameran
Filmer
När det inte går att använda autofokus använder du manuell fokusering.
Det blir enklare att fokusera om du förstorar visningen.
1
Välj [
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
].
●● EF-M-objektiv: Tryck på [ ]-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Andra objektiv: Stäng av kameran, vrid
objektivomkopplaren till [Manuell fok.]
och slå sedan på kameran igen.
Övriga fotograferingslägen
●● [MF] visas.
P-läge
Fokusera.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Tryck ned avtryckaren halvvägs så
att skärpan ställs in och håll knappen
halvvägs nedtryckt.
3
Finjustera fokus.
●● Vrid på fokuseringsringen på objektivet
för att justera fokus.
●● [MF] blinkar på skärmen.
●● Släpp avtryckaren för att avbryta
fokuseringen.
4
Fotografera.
●● Tryck ned avtryckaren helt för att
fotografera.
●● Kan inte användas med Servo AF (= 80).
●● Ej tillgänglig för andra objektiv än EF-M-objektiv.
Visningsläge
2
Trådlösa funktioner
Visa förstoringsramen.
●● Tryck på [
]-knappen.
Inställningsmenyn
●● Förstoringsramen visas mitt på skärmen.
3
●● Tryck på [ ][ ][ ][ ]-knapparna för att
flytta ramen till ett område som du vill
förstora.
●● Tryck på [
ramen igen.
4
Tillbehör
Välj området som ska förstoras.
Bilaga
Index
]-knappen för att centrera
Aktivera förstoringen.
●● Vrid [
]-ratten för att växla förstoringen
mellan 1x (ingen förstoring), 5x och 10x.
81
5
Fokusera.
●● Medan du tittar på den förstorade bilden
vrider du på fokuseringsringen på
objektivet för att fokusera.
6
Fotografera.
Blixt
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Ändra blixtläge
Stillbilder
●● Du kan även flytta förstoringsramen i steg 3 genom att dra den
på skärmen.
●● Genom att peka på [ ] längst ned till höger kan du också justera
förstoringsförhållandet och dra för att flytta det förstorade området.
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Du kan ändra blixtläget efter motivet som fotograferas. Mer information
om blixtens räckvidd finns i ”Blixt” (= 213).
1
Auto-läge/Hybridauto-läge
Fäll upp blixten.
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [ ]-knappen.
Enkel identifiering av fokuseringsområdet (MF-peaking)
Stillbilder
Filmer
Kanterna på motiv i fokus visas i färg för att underlätta den manuella
fokuseringen. Du kan justera färgerna och känsligheten (nivån) för
kantidentifiering efter behov.
1
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj [Inst.
av MF-peaking] på fliken [ 4] och ställ
sedan in [Peaking] till [På] (= 35).
2
Konfigurera inställningen.
2
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Tryck på [ ]-knappen, välj ett blixtläge
(med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och tryck sedan på
[ ]-knappen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Alternativet som du konfigurerade visas.
Inställningsmenyn
●● Du kan inte öppna inställningsskärmen genom att trycka på
[ ]-knappen när blixten är nedfälld. Fäll upp blixten genom att
trycka på [ ]-knappen och konfigurera sedan inställningen.
●● Om blixten utlöses kan vinjettering uppstå. Om blixten utlöses
kan även vinjettering eller mörka bildområden uppstå beroende
på objektiv.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Välj ett menyalternativ att konfigurera och
välj sedan önskat alternativ (= 35).
●● Färger som visas för MF-peaking läggs inte till i dina bilder.
P-läge
Konfigurera inställningen.
●● Om det finns risk för överexponering ändrar kameran automatiskt
slutartiden och ISO-talet när bilder tas med blixt för att minska
antalet urblekta högdagrar och fotografera med optimal exponering.
När du fotograferar med blixt kan det därför hända att slutartiden
och ISO-talen, som visas när du trycker ned avtryckaren halvvägs,
inte matchar fotograferingsinställningarna.
●● Du kan konfigurera den här inställningen genom att välja MENU
(= 35) > [ 5]-fliken >[Blixtstyrning] > [Blixttändning].
82
Auto
Justera blixtexponeringskompensationen
Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus.
På
Blixten avfyras för varje bild.
Lång synktid
Blixten avfyras för att huvudmotivet ska belysas (till exempel människor)
när kameran fotograferar med lång slutartid för att öka ljusheten för den
bakgrund som ligger utanför blixtens räckvidd.
●● När [ ] används bör du fästa kameran på ett stativ eller vidta andra
åtgärder för att hålla den stilla och förhindra kameraskakningar.
Stäng av bildstabiliseringen i detta fall (= 86).
●● I [ ]-läget ska du se till att huvudmotivet inte rör sig innan
slutarljudet har tystnat, även om blixten utlöses.
Av
För fotografering utan blixt.
Stillbilder
Innan du använder kameran
Filmer
På samma sätt som med vanlig exponeringskompensation (= 69) kan
du justera blixtexponeringen från –2 till +2 EV i steg om 1/3 EV.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● Fäll upp blixten, tryck på [ ]-knappen
och välj sedan omedelbart en
kompensationsnivå med hjälp av
[
]-ratten. Tryck slutligen på
[ ]-knappen.
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Korrigeringsnivån som du angav visas.
P-läge
●● Om det finns risk för överexponering ändrar kameran automatiskt
slutartiden och bländarvärdet när bilder tas med blixt för att
minska antalet urblekta högdagrar och fotografera med optimal
exponering. Du kan inaktivera automatisk justering av slutartid
och bländarvärde genom att öppna MENU (= 35) och välja
[ 5]-fliken > [Blixtstyrning] > [Korr. blixtexp] > [Av].
●● Du kan även konfigurera blixtexponeringskompensationen
genom att öppna MENU (= 35) och välja fliken [ 5] >
exp. komp].
[Blixtstyrning] > [Inst. för inbyggd blixt] > [
●● Du kan även öppna skärmen [Blixtstyrning] (= 35) enligt nedan.
-- Håll ned [ ]-knappen i minst en sekund.
-- När blixten är uppfälld trycker du först på [ ]-knappen och
]-knappen.
sedan omedelbart på [
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan även öppna skärmen [Blixtstyrning] (= 35) genom att
].
trycka på [ ]-knappen och peka på [
83
Fotografera med FE-lås
Ändra blixtsynkroniseringen
Stillbilder
Filmer
På samma sätt som med AE-låset (= 70) kan du låsa exponeringen för
bilder tagna med blixt.
1
Fäll upp blixten och ställ in den
på [ ] (= 82).
2
Lås blixtexponeringen.
●● Rikta kameran mot det motiv som du
vill fotografera med låst exponering,
och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Blixten utlöses och när [ ] visas har
blixtnivåregleringen låsts.
●● Du kan låsa upp FE genom att trycka på
[ ]-knappen igen. [ ] visas inte längre.
3
Komponera och ta bilden.
●● FE: Blixtexponering
●● Arbetsområdet visas med en cirkel i mitten på skärmen när FE
är låst.
●● [ ] blinkar när standardexponering inte är möjligt (även om
blixten har löst ut i steg 2). Följ anvisningarna i steg 2 när motiven
är inom blixtens räckvidd.
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Ändra inställningen för blixten och slutaren så här.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Blixtstyrning] på fliken [ 5] och
välj sedan [Inst. för inbyggd blixt].
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [Blixtsynk] och välj sedan önskat
alternativ (= 35).
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
1:a ridån
Blixten utlöses omedelbart efter att slutaren har öppnats.
2:a ridån
Blixten utlöses omedelbart innan slutaren stängs.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● [1:a ridån] används när slutartiden är inställd på 1/100 eller
snabbare även om du väljer [2:a ridån].
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Ändra blixtljusmätmetoden
Stillbilder
Inställningsmenyn
Filmer
Tillbehör
[Evaluerande] blixtljusmätning som används för standardblixtexponering
kan ändras till en genomsnittlig blixtmätningsmetod för hela
exponeringsområdet, till exempel när en blixt som mäts externt används.
●● Tryck på [
]-knappen och välj
[Blixtstyrning] på fliken [ 5].
Välj [E-TTL II mätare] and sedan
[Genomsnitt].
Bilaga
Index
●● Justera blixtexponeringskompensationen när [Genomsnitt]
används så att den passar för rådande fotograferingsförhållanden.
84
Återställa blixtinställningarna
Andra inställningar
Stillbilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Filmer
Återställ [Inst. för inbyggd blixt] till standardvärden.
]-knappen, välj
●● Tryck på [
[Blixtstyrning] på fliken [ 5] och
välj sedan [Radera inst.].
●● Välj [Radera inst. inbyggd blixt], tryck
på [ ]-knappen, välj [OK] på nästa
skärm (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och tryck sedan på
[ ]-knappen.
Handbok för avancerad
användning
Byt till andra funktioner att justera med den
bakre inmatningsratten
Stillbilder
Du kan växla mellan funktioner som kan justeras med [
genom att trycka upprepade gånger på [ ]-knappen.
1
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Auto-läge/Hybridauto-läge
]-ratten
Övriga fotograferingslägen
Välj en funktion.
●● Tryck på [
P-läge
]-knappen.
●● Ikonen (1) för funktionen som kan
justeras med [
]-ratten visas.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
2
Inställningsmenyn
Ställ in önskat alternativ.
Tillbehör
●● Vrid [
]-ratten för att ställa in önskat
alternativ när funktionsikonen visas.
●● När du har ställt in önskat alternativ
återgår kameran till standardfunktionen
justerad med den bakre inmatningsratten.
●● Kameran återgår till standardfunktionen justerad med [
efter ett tag, även om inga alternativ har angetts.
Bilaga
Index
]-knappen
85
●● Funktioner som du kan byta till genom att trycka på [ ]-knappen
kan ändras enligt beskrivningen under ”Tilldela funktioner till den
bakre inmatningsratten” (= 98).
●● Den här funktionen är inte tillgängliga i läget [ ] eller [ ].
●● De funktioner som är tillgängliga när du spelar in filmer i [ ]-läge
], [
] och [
].
är [
Ändra inställningarna för bildstabilisering
Stillbilder
Filmer
Kompensera för kameraskakning vid filminspelning
Stillbilder
Inbyggd bildstabilisering kompenserar för kameraskakning när du spelar
in film. Kameraskakningar kan kompenseras även utan ett objektiv som
är utrustat med bildstabilisering.
Det går att få en ännu mer effektiv kompensation genom att använda
ett objektiv med kombinerad bildstabilisering, som kombinerar
objektivbildstabilisering med inbyggd digital bildstabilisering.
Mer information om objektiv som är kompatibla med kombinerad
bildstabilisering finns på Canons webbplats.
Öppna inställningsskärmen.
Konfigurera inställningen.
Kamerarörelser eller kameraskakningar korrigeras via
inbyggd bildstabilisering i objektivet.
Av
Stänger av bildstabilisering.
●● Om bildstabilisering inte förhindrar kameraskakningar kan du
fästa kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att hålla
den stilla. Välj i så fall [Av] för funktionen [Bildstab.].
●● [Bildstab.] visas endast för EF-M-objektiv. Använd
bildstabiliseringsomkopplaren på objektivet istället (= 26).
●● Objektiv med inbyggd bildstabilisering har IS i namnet. IS står för
Image Stabilizer (Bildstabilisator).
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
På
●● Välj [Bildstab.] och välj sedan önskat
alternativ (= 35).
Kontinuerlig
Grundläggande handbok
●● Välj [Digital IS] och välj sedan önskat
alternativ (= 35).
●● Tryck på [
]-knappen och välj
sedan [Inst. f bildstab.] på fliken [ 4].
Tryck slutligen på [ ]-knappen (= 35).
2
Innan du använder kameran
●● Följ steg 1 under ”Ändra inställningarna
för bildstabilisering” (= 86) för att
öppna skärmen [Inst. f bildstab.].
Bildstabilisering konfigureras via kameramenyn när ett EF-M-objektiv
används i kombination med bildstabilisering.
1
Filmer
Förbättrad
Av
(Vid användning
av objektiv som
stöder kombinerad
bildstabilisering)
(Vid användning
av objektiv som
stöder kombinerad
bildstabilisering)
Kompenserar för
kameraskakning
vid filminspelning.
Bildvisningsområdet minskas
och motiv förstoras något.
Kompenserar för stark
kameraskakning vid
filminspelning. Motiv
förstoras ytterligare.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
–
●● Ta några testbilder först och kontrollera effekten med det objektiv
du använder.
●● [Förbättrad] är bara tillgängligt i lägena [ ] och [ ].
●● När du ställer in [Digital IS] till [På] eller [Förbättrad] ställs
Auto. nivå] in på [Av] och kan inte ändras.
[
86
Korrigering för objektivaberrationer
Stillbilder
Filmer
Korrigera vinjettering och kromatisk aberration av motiv på grund av
objektivets egenskaper eller avsaknad av bildskärpa på grund av bländare.
Observera att när [Korrigeringsdata ej tillgänglig] visas
på inställningsskärmen har inga korrigeringsdata lagts till
i kameran. Mer information om att lägga till korrigeringsdata finns
i ”Objektivkorrigering” (= 87).
1
Välj [Korr. för objektivaberration].
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Korr. för objektivaberration] på
[ 4]-fliken och välj sedan ett
alternativ (= 35).
2
Bekräfta att korrigeringsdata finns
tillgängliga.
●● Se till att [Korrigeringsdata tillgänglig]
visas under objektivets namn.
3
Tillämpa korrigering.
●● Välj ett alternativ och tryck på
[ ]-knappen för att använda
inställningen (= 35).
●● Beroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens
periferi om [Periferibelysning] är inställd på [På].
●● Tänk på följande när du ställer in [Diffraktion] på [På].
-- När objektivaberrations korrigeras kan den här
funktionen också göra att bruset märks mer under vissa
fotograferingsförhållanden.
-- Ju högre ISO-talet är desto lägre blir korrigeringsvärdet.
-- Korrigering används inte på filmer.
●● Effekten av korrigering av periferibelysning är något mindre än
effekten av den största korrigeringen i Digital Photo Professional.
●● Ju högre ISO-talet är desto lägre blir korrigeringsvärdet för
periferibelysningen.
●● [Diffraktion] korrigerar skärpeförlust, inte enbart från diffraktion utan
även från lågpassfiltret och andra faktorer. Därmed är korrigeringen
även effektiv för exponeringar med bländaren helt öppen.
●● Hämta användarhandböcker för programvara på Canons webbplats
efter behov. Nedladdningsanvisningar finns i ”Användarhandbok för
programvaran” (= 176).
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Objektivkorrigering
P-läge
Objektivkorrigering för objektiv som är kompatibla med den här
funktionen är registrerad (lagrad) i kameran. Ange [Periferibelysning]
och [Kromatisk aberr.] till [På] för automatisk korrigering.
Med EOS Utility kan du kontrollera vilka objektiv som har korrigeringsdata
registrerade i kameran. Du kan också registrera korrigeringsdata för
objektiv som inte har registrerats ännu. Mer information finns i EOS Utility
Användarhandbok (= 176).
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
* Observera att du inte behöver registrera information för EF-M-objektiv eller för
EF‑objektiv som har egna korrigeringsdata.
●● Befintliga JPEG-bilder kan inte korrigeras.
●● Effekterna av korrigering av periferibelysning och kromatisk
aberrationsjustering visas inte vid fotografering med en
förstorad bild. På liknande sätt visas inte effekten av
diffraktionskorrigering under fotograferingen.
●● Korrigeringsvärdet (utom diffraktionskorrigering) är lägre för
objektiv som inte tillhandahåller avståndsinformation.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
87
●● Effekterna av korrigering för objektivaberration varierar mellan
objektiv och fotograferingsförhållanden. Med vissa objektiv och
i vissa fotograferingsförhållanden kan effekterna vara mindre
märkbara.
●● Om effekterna av korrigeringen är svåra att se kan du förstora
bilden och kontrollera igen.
●● Resultaten av att fotografera utan att registrera korrigeringsdata
för objektivet i kameran är desamma som att fotografera med
[Periferibelysning] och [Kromatisk aberr.] inställda på [Av].
Ändra brusreduceringsnivån
Stillbilder
Filmer
Du kan välja mellan tre brusreduceringsnivåer: [Standard], [Hög] och [Låg].
Denna funktion är särskilt effektiv vid fotografering med höga ISO-tal.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Brusreducering för höga ISO]
på fliken [ 6] och välj ett alternativ
(= 35).
2
Fotografera.
●● Håll kameran stadigt när du fotograferar.
När du trycker ned avtryckaren helt tar
kameran fyra bilder och kombinerar dem.
●● Fel i bilder (på grund av exempelvis kameraskakning) kan ge
oväntade resultat. Fäst kameran på ett stativ eller vidta andra
åtgärder för att hålla kameran helt stilla.
●● Om du fotograferar ett motiv i rörelse kan rörelsen ge upphov
till efterbilder eller så kan det omgivande området runt motivet
bli mörkt.
●● Beroende på fotograferingsförhållanden kan brus uppstå i bildens
periferi.
●● Ej tillgängligt med AEB eller [Brusreduc. för lång exp.tid] eller vid
fotografering av RAW-bilder eller bulbexponeringar. Om någon av
dessa funktioner används kommer inte [Brusred. vid multitagning]
att vara tillgänglig.
●● Fotografering med blixt ej möjlig.
●● Registrering av bilden på kortet tar längre tid än vid vanlig
fotografering. Du kan inte ta en annan bild förrän processen
är slutförd.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Använda brusreducering vid multitagning
Kombinera automatiskt fyra bilder som har tagits samtidigt för bättre
brusreducering än med alternativet [Hög] i [Brusreducering för höga ISO].
1
Välj [
Bilaga
Index
].
●● Följ stegen under ”Ändra
brusreduceringsnivån” (= 88)
om du vill välja [ ].
88
Minska brus vid långa slutartider
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Minska brus från långa exponeringar vid slutartider på en sekund eller
längre.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Brusreduc. för lång exp.tid] på fliken [
och välj sedan ett alternativ (= 35).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
6]
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
OFF
P-läge
Inaktiverar brusreducering för långa exponeringar.
Använder brusreducering vid upptäckt av det brus som tenderar
AUTO uppkomma vid långa exponeringar med slutartider på en sekund
eller längre.
ON
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Använder alltid brusreducering vid slutartider på en sekund eller
längre.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Det kan uppstå en fördröjning innan du kan fotografera igen,
eftersom kameran minskar bildbruset i bilderna.
●● Bildresultatet kan bli mer grynigt om du fotograferar med ett ISOtal på 1600 eller högre och det här alternativet är inställt på [ON]
istället för på [OFF] eller [AUTO].
Tillbehör
Bilaga
Index
89
Förval av slutartid ([Tv]-läge)
Stillbilder
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Innan du använder kameran
Filmer
Ställ in önskad slutartid innan du fotograferar. Kameran justerar automatiskt
bländarvärdet så att det passar slutartiden.
Mer information om tillgängliga slutartider finns i ”Slutare” (= 213).
1
Gå till läget [
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
].
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [
].
Ta smartare, mer sofistikerade bilder och anpassa kameran efter din
fotograferingsstil
Övriga fotograferingslägen
P-läge
2
Ange slutartiden.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Ställ in slutartiden genom att vrida
på [
]-ratten.
●● Instruktionerna i det här kapitlet gäller när kameran är inställd på de
olika lägena.
●● Det kan bli en fördröjning innan du kan fotografera igen när
[Brusreduc. för lång exp.tid] är inställd på [ON] eller [AUTO] och
slutartiden är 1 sekund eller långsammare eftersom kameran
bearbetar bilderna för att ta bort bildbruset.
●● Vi rekommenderar att bildstabilisering inaktiveras vid fotografering
med lång slutartid och stativ (= 86).
●● Den maximala slutartiden med blixt är 1/200 sek. Om du anger
en kortare slutartid återställer kameran automatiskt tiden till
1/200 sek. innan bilden tas.
●● Om bländarvärden visas i orange färg när du trycker ner
avtryckaren halvvägs betyder det att inställningarna avviker från
standardexponeringen. Justera slutartiden tills bländarvärdet
visas i vitt eller använd säkerhetsförskjutning (= 96).
●● [
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
]: Tidsvärde
90
Förval av bländarvärde ([Av]-läge)
Stillbilder
Filmer
Ställ in önskat bländarvärde innan du fotograferar. Kameran justerar
automatiskt slutartiden så att den passar bländarvärdet.
Vilket bländarvärde som tillåts varierar beroende på objektiv.
1
Gå till läget [
].
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [
].
2
Ställ in bländarvärdet.
●● Ställ in bländarvärdet genom att vrida
på [
]-ratten.
●● Om slutartiden visas i orange färg när du trycker ner
avtryckaren halvvägs betyder det att inställningarna avviker från
standardexponeringen. Justera bländarvärdet tills slutartiden
visas i vitt eller använd säkerhetsförskjutning (= 96).
●● Den maximala slutartiden med blixt är 1/200 sek. Vid fotografering
med blixt kan kameran justera bländarvärdet så att slutartiden blir
högst 1/200 sek.
●● [
]: Bländarvärde (storleken på bländaröppningen i objektivet)
Skärpedjupskontroll
Bländaren ändrar bara storlek i det ögonblick bilden tas och är öppen vid
alla andra tillfällen. Därför kan skärpedjupet se smalare (grundare) ut.
Lägg till [ ] (skärpedjupskontroll) till en knapp (= 97) och tryck på den
för att kontrollera området som är i fokus.
Förval av slutartider och
bländarvärden ([M]-läge)
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Stillbilder
Filmer
Handbok för avancerad
användning
Ange inställningarna för slutartid och bländarvärde för att få önska
exponering.
Mer information om tillgängliga slutartider finns i ”Slutare” (= 213).
Vilket bländarvärde som tillåts varierar beroende på objektiv.
1
Gå till läget [
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
].
Övriga fotograferingslägen
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [ ].
2
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Konfigurera inställningen.
Visningsläge
●● Ställ in slutartiden (1) genom att vrida på
[
]-ratten.
Trådlösa funktioner
●● Ställ in bländarvärdet (2) genom att vrida
]-ratten.
på [
●● Tryck på [ ]-knappen och vrid [
för att ange ISO-tal (3).
Inställningsmenyn
]-ratten
●● Om ISO-talet är låst visar indikatorn
för exponeringsnivå en markering för
exponeringsnivå (5) för det värde du
har angett så att du kan jämföra det
med standardexponeringsnivån (4).
Markeringen för exponeringsnivån visas
som [ ] eller [ ] när avvikelsen från
standardexponeringen är mer än tre steg.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Om du trycker ner avtryckaren halvvägs
när ISO-talet är inställt på [AUTO] så
låses det och skärmens ljusstyrka ändras.
Om det inte går att få standardexponering
med den slutartid och det bländarvärde
som definierats så visas ISO-talet
i orange färg.
91
●● När du har ställt in slutartiden och bländarvärdet kan
exponeringsnivån ändras om du justerar zoomen eller
komponerar om bilden.
●● Om ISO-talet är låst kan skärmens ljusstyrka ändras beroende
på vilken slutartid och vilket bländarvärde du anger. Skärmens
ljusstyrka förblir däremot densamma när blixten är uppfälld och
du använder [ ].
●● Exponeringen kanske inte blir den förväntade när ISO-talet
har inställningen [AUTO] eftersom ISO-talet justeras för att
säkerställa en standardexponering i förhållande till slutartiden
och bländarvärdet som du har angett.
●● Auto ljuskorrigering kan ändra ljusheten för bilden (= 72).
Om du vill behålla Auto ljuskorrigering inaktiverat i [ ]-läget
]-knappen på inställningsskärmen för Auto
trycker du på [
ljuskorrigering för lägga till en [ ]-markering vid [Av vid manuell
expon].
●● [ ]: Manuell
●● Beräkningen av standardexponeringen baseras på den angivna
mätningsmetoden (= 70).
●● Du kan anpassa kameran så att slutartiden justeras när du
vrider på [ ]-ratten och bländarvärdet justeras när du vrider
]-ratten (= 97).
på [
●● Följande åtgärder finns tillgängliga om ISO-talet är inställt på [AUTO].
-- Justera exponeringen genom att vrida ratten för
exponeringskompensation.
-- Tryck på [ ]-knappen för att låsa ISO-talet. Skärmens ljusstyrka
ändras i enlighet med inställningarna.
●● Inställningarna kan även justeras längst ner på skärmen genom
att peka på ett alternativ för att välja det och sedan antingen peka
på/dra listen eller peka på [ ][ ].
Fotografering med lång
exponering (Bulb)
Vid bulbexponeringar exponeras bilderna så länge du håller ned avtryckaren.
1
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Ange bulbexponering.
●● Ställ in slutartiden på [BULB] enligt
steg 1–2 under ”Förval av slutartider och
bländarvärden ([M]-läge)” (= 91).
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Fotografera.
P-läge
●● Bilderna exponeras så länge som du
håller ned avtryckaren helt. Den förflutna
exponeringstiden visas under
exponeringen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● Fäst kameran på ett stativ eller vidta andra åtgärder för att
hålla den stilla och förhindra kameraskakningar. Stäng av
bildstabiliseringen i detta fall (= 86).
●● Bilder från bulbexponeringar kan ha mer brus och se gryniga ut.
Mängden brus kan reduceras genom att ställa in [Brusreduc. för
lång exp.tid] på [AUTO] eller [ON] (= 89).
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
●● Du kan också använda en fjärrkontroll (säljs separat) för
bulbexponering (= 171).
Index
●● När [Skärmavtryckare] är inställd på [På] startas fotograferingen
när du trycker på skärmen en gång, och stoppas när du trycker
på den igen. Var försiktig så att du inte flyttar kameran när du
pekar på skärmen.
92
Justera blixtstyrkan
Stillbilder
Välj mellan tre blixtnivåer när du använder lägena [
1
][
] och [
Filmer
].
Ställ in blixtläget på [Manuell inst].
●● Tryck på [
]-knappen och välj
[Blixtstyrning] på fliken [ 5]. I [Inst. för
inbyggd blixt] ställer du in [Blixtläge] på
[Manuell inst.] (= 35).
2
Filminspelning vid förvalda
slutartider och bländarvärden
Konfigurera inställningen.
●● Fäll upp blixten, tryck på [ ]-knappen och
välj sedan omedelbart en blixtnivå med
hjälp av [
]-ratten. Tryck slutligen på
[ ]-knappen.
●● När du är klar med inställningen visas
blixtnivåregleringen.
]: Minimum, [
]: Medium,
[
[
]: Max. antal
●● Blixtnivåer kan även justeras genom MENU (= 35), [ 5]-fliken >
blixtenergi].
[Blixtstyrning] > [Inst. för inbyggd blixt] > [
●● Du kan även öppna skärmen [Blixtstyrning] (= 35) enligt nedan.
-- Håll ned [ ]-knappen i minst en sekund.
-- När blixten är uppfälld trycker du först på [ ]-knappen och
]-knappen.
sedan omedelbart på [
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Stillbilder
Filmer
Handbok för avancerad
användning
Ange de inställningar du vill ha för slutartid, bländarvärde och ISO-tal.
Mer information om tillgängliga slutartider finns i ”Slutare” (= 213).
Vilket bländarvärde som tillåts varierar beroende på objektiv.
1
Gå till läget [
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
].
Övriga fotograferingslägen
●● Håll ned frigöringsknappen
för inställningsratten och vrid
inställningsratten till [ ].
P-läge
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj sedan [ ] (= 34).
2
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Konfigurera inställningarna.
●● Ställ in slutartiden genom att vrida på
[
]-ratten.
Trådlösa funktioner
●● Ställ in bländarvärdet genom att vrida
]-ratten.
på [
Inställningsmenyn
●● Tryck på [ ]-knappen och vrid [
för att ange ISO-tal.
Tillbehör
]-ratten
●● Beroende på slutartid kan det hända att bilden flimrar om du
fotograferar i lysrörs- eller LED-belysning, vilket kan visas på fotot.
●● Med höga bländarvärden kan det ta längre tid att ställa in fokus
eller göra att det inte går att fokusera alls.
Bilaga
Index
●● Du kan även öppna skärmen [Blixtstyrning] (= 35) genom att
].
trycka på [ ]-knappen och peka på [
93
●● Om ISO-talet är låst visar indikatorn för exponeringsnivå en
markering för exponeringsnivå för det värde du har angett så att
du kan jämföra det med standardexponeringsnivån. Markeringen
för exponeringsnivån visas som [ ] eller [ ] när avvikelsen från
standardexponeringen är mer än tre steg.
●● Du kan markera ISO-talet i [AUTO]-läge genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs. Om det inte går att få standardexponering
med den slutartid och det bländarvärde som du har angetts flyttas
markeringen för exponeringsnivån och anger skillnaden jämfört
med standardexponeringen. Markeringen för exponeringsnivån
visas som [ ] eller [ ] när avvikelsen från standardexponeringen
är mer än tre steg.
●● Inställningarna kan även justeras längst ner på skärmen genom
att peka på ett alternativ för att välja det och sedan antingen peka
på/dra listen eller peka på [ ][ ].
].
●● Fokus kan låsas under inspelning genom att peka på [
] visas.
[
Anpassa kontroller och visningar
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Anpassa informationsvisning
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Justera vilken skärm som ska visas när du trycker på [
]-knappen på
fotograferingsskärmen. Du kan även anpassa vilken information som ska
visas på skärmarna.
1
Auto-läge/Hybridauto-läge
Öppna inställningsskärmen.
Övriga fotograferingslägen
●● På [ 1]-fliken väljer du [Skärminfo/
växla inställningar] eller [Sökarinfo/
växla inställningar] i [Display för
fotograferingsinfo.] och trycker sedan
på [ ]-knappen (= 35).
2
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Konfigurera inställningen.
●● Välj vilka skärmar som du inte vill ska
visas med hjälp av [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten och tryck sedan på [ ]-knappen
för att ta bort [ ]-markeringen. Om du
trycker på [ ]-knappen igen läggs
[ ]-markeringen till, vilket anger att
skärmen har valts för visning.
]-knappen för att komma
●● Tryck på [
tillbaka till menyskärmen.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● I visningsexemplet till vänster kan du se hur alternativet du valde
i steg 2 kommer att se ut.
●● Visningen kan inte konfigureras med alla [ ]-markeringar
borttagna, eller med enbart [INFO. Direktkontroll] valt.
94
2
Anpassa informationsvisningen
●● Följ anvisningarna i steg 1–2 under
”Anpassa informationsvisning” (= 94)
för att välja [Sökarinställn. 1] eller
[Sökarinställn. 2] och tryck sedan
på [
]-knappen.
Grundläggande handbok
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Den här funktionen är inte tillgängliga i följande fall.
-- När skärmen är öppen 180°
-- När MENU (= 35) > [ 3]-fliken > [Pekfunktioner] är inställt
på [Av]
●● Autofokusramar kanske inte visas korrekt om du växlar till
sökarvisning när du pekar på skärmen. Lyft i så fall fingret
och peka på skärmen igen.
●● Om du vill se ett exempel på visning
]-knappen för att
trycker du på [
återgå till skärmen [Skärminfo/växla
inställningar] eller [Sökarinfo/växla
inställningar].
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Du kan också ändra inställningar för Touch och dra AF genom att
]-knappen.
trycka på [
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Ändra inställningarna för Touch och dra-funktioner
Inställningsmenyn
●● Välj [Positionsmetod] i steg 1 under
”Konfigurera Touch och dra AF” (= 95)
och välj önskat alternativ.
Konfigurera Touch och dra AF
Tillbehör
Bilaga
Index
Stillbilder
Filmer
Med Touch och dra AF kan du flytta autofokusramen genom att peka och
dra på skärmen medan du tittar i sökaren.
1
Innan du använder kameran
Handbok för avancerad
användning
●● Välj den information som du vill ska
visas med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan
på [ ]-knappen för att lägga till
[ ]-markeringen.
●● Om du vill ha ett mindre rutnät öppnar du [ 1]-fliken >
[Display för fotograferingsinfo.] > [Rutnät].
●● Följande inställningar är tillgängliga när du väljer [ 1]-fliken >
[Display för fotograferingsinfo.] > [Histogram].
-- Växla från ett histogram för ljusstyrka till ett RGB-histogram.
-- Minska storleken på histogramvisningen.
Konfigurera inställningen.
●● Välj [Touch och dra AF], välj [På] och
tryck sedan på [ ]-knappen.
Öppna inställningsskärmen.
●● Välj [Touch och dra AF-inställningar]
på [ 2]-fliken och tryck sedan på
[ ]-knappen (= 35).
Absolut
Autofokusramen flyttas till den position som du har pekat
på eller dragit till på skärmen.
Relativ
Autofokusramen flyttas i den riktning som du drar, i relation
till hur långt du drar, oavsett var du pekar på skärmen.
95
Begränsa den yta på skärmen som är tillgänglig för
Touch och dra-funktioner
Funktionstyp
●● Välj [Aktiv touchyta] i steg 1 under
”Konfigurera Touch och dra AF” (= 95).
●● Välj den yta som ska vara tillgänglig för
den här funktionen.
Funktion
Utvidgat ISO
Ställ in på [1:På] för alternativet att
ställa in ISO-talet till [H] i [ ]-läge.
[H] motsvarar ISO 12800.
Säkerhetsförskjutning
Om kameran är inställd på [1:På] och
det inte går att få standardexponering
med den slutartid och det
bländarvärde som definierats för läget
[
] eller [
] kommer kameran
automatiskt att ändra slutartid och
bländarvärde för att komma närmare
standardexponeringen.
Exponering
Ställa in anpassade funktioner
Anpassa kamerans funktioner på [ 1]-fliken på menyn (= 35) så
att de passar dina behov. Du kan dessutom tilldela funktioner du ofta
använder till särskilda rattar och knappar.
1
Välj vilken typ av funktion du vill
anpassa.
●● Tryck på [
]-knappen och välj
fliken [ 1] (= 35).
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja en typ av funktion
([Exponering] eller [Övriga]) och tryck
sedan på [ ]-knappen.
2
Välj funktion.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[
][ ]-rattarna för att välja en funktion
och tryck sedan på [ ]-knappen.
3
Välj ett alternativ.
●● Välj ett alternativ med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
●● Tryck på [ ]-knappen för att komma
tillbaka till föregående skärmbild när
du är klar.
Övriga
Beskrivning
Rattriktning för
Tv/Av
Ställ in på [1:Omvänd riktning] för
att byta riktning för inställning av
slutartiden eller bländarvärdet i [
]-,
[
]- eller [ ]-läget med [
]-,
[
]- eller [ ]-ratten.
Egna
Inställningar
Tilldela funktioner du använder ofta
till rattar och knappar (= 97).
Utlös slutaren
utan optik
Ställ in på [1:På] för att möjliggöra
fotografering utan objektiv på
kameran, antingen genom att trycka
på avtryckaren eller filmknappen.
Dra in objektiv
vid avstängning
Ange om objektivet ska dras in
automatiskt när kameran stängs av.
●● Om du vill ta bort alla ändringar på fliken [ 1] och återgå till
standardinställningarna ska du välja [Återställ alla C.Fn] på
skärmen i steg 1, välja [OK] (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och trycka på [ ]-knappen.
●● [H] är tillgängligt när [Högdagerprioritet] är inställt på [D+]
(= 72) även om [Utvidgat ISO] är inställt på [1:På].
●● Säkerhetsförskjutningen inaktiveras när blixten utlöses.
●● Automatisk objektivindragning vid avstängning är möjlig för
objektiv som har stöd för denna funktion.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
96
Tilldela funktioner till knappar och rattar
Aktivera exponeringslås genom att
trycka på [ ]-knappen efter att du
[AF/AE-lås] har fokuserat genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs.
Tilldela andra funktioner till avtryckaren, [ ]-knappen eller [
]-, [ ]eller [
]-rattarna, eller tilldela funktioner som du ofta använder till
[
]-knappen, filmknappen eller andra knappar.
1
Öppna skärmen för att tilldela
funktioner.
●● Följ steg 1–2 under ”Ställa in anpassade
funktioner” (= 96) och välj [Egna
Inställningar] i [Övriga].
2
Avtryckare eller
[ ]-knapp
Tilldela funktionen.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[
][ ]-rattarna för att välja en ratt
eller knapp att tilldela och tryck sedan
på [ ]-knappen.
●● När du tilldelar avtryckaren
eller [ ]-knappen trycker du på
[ ][ ]-knapparna eller vrider [ ]-ratten
för att välja en funktion.
][
[
[
([
]-rattar
]
]-knapp)
][ ][
]-rattarna
●● När du tilldelar [
väljer du [Rattar] och väljer sedan en
funktion.
[
●● Mer information om att tilldela
]-ratten finns i ”Tilldela funktioner till
[
den bakre inmatningsratten” (= 98).
Knapp för byte
av Touch och
dra AF
]-knappen,
●● När du tilldelar [
filmknappen, knappen för byte av Touch
och dra AF, [
]-knappen, [ ]-knappen,
[
]-knappen eller [ ]-knappen trycker
du på [ ][ ][ ][ ]-knapparna eller
vrider [
][ ]-rattarna för att välja
en funktion.
Aktivera exponeringslås genom att
trycka på ned avtryckaren halvvägs
[AE-lås/AF] och fokusera genom att trycka på
[ ]-knappen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
[AF/AF-lås,
ej AE-lås]
Aktivera fokuseringslås genom att
trycka på [ ]-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Aktivera exponeringskompensation
genom att trycka på ned avtryckaren
halvvägs och fokusera genom att
trycka på [ ]-knappen.
Övriga fotograferingslägen
[AE/AF, ej
AE-lås]
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Genom att tilldela [Av/Tv] kan du i [ ]-läget ställa
in bländarvärdet med [
]-ratten och slutartiden
med [ ]-ratten.
Visningsläge
Anpassa de tillgängliga funktionerna och deras
ordning genom att trycka på [ ]-knappen i läget
[
], [
], [ ], [ ] eller [ ].
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
]-knapp
Tillbehör
Filmknapp
Tryck på knappen för att aktivera den tilldelade
]-knapp) funktionen.
[
] ([
[
] ([ ]-knapp)
[ ] ([
Bilaga
Index
]-knapp)
[ ] ([ ]-knapp)
●● Tryck på [ ]-knappen för att komma
tillbaka till föregående skärmbild när
du är klar.
97
●● Om du vill återställa standardfunktionerna för [
]-, film-, byte
]-, [ ]-, [
]- och [ ]-knapparna
av Touch och dra AF-, [
], [
], [ ], [
] och [ ].
väljer du [ ], [ ], [
●● Om du inte vill tilldela några funktioner till nappen väljer du [ ].
●● Ikoner som är märkta med [ ] när knappar tilldelas anger att
funktionen inte är tillgänglig med de aktuella funktionsförhållandena.
●● Om du vill ange om bilder ska tas i både JPEG- och RAW-format
samtidigt varje gång en knapp trycks ned tilldelar du [ ].
●● Om du vill förhandsgranska skärpedjupet med ditt specificerade
bländarvärde när du trycker ner en knapp tilldelar du [ ].
●● Om du vill inaktivera skärmvisningen när en knapp trycks ned
tilldelar du [ ].
Tilldela funktioner till den bakre inmatningsratten
Lägg till eller ändra ordningen på funktioner för [
justeras genom att trycka på [ ]-knappen.
1
]-ratten som kan
Öppna skärmen för att tilldela
funktioner.
●● Följ steg 1–2 under ”Tilldela funktioner
till knappar och rattar” (= 97) och välj
[Ställ in
-funkt.].
2
3
Ordna om funktionerna vid behov.
●● Välj [Sortera] och tryck på [
●● Välj en fotograferingsmetod genom att
trycka på [ ][ ]-knapparna.
●● Välj en funktion att flytta (med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten) och
tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Välj en fotograferingsmetod genom att
trycka på [ ][ ]-knapparna.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja en funktion att
lägga till och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● [
] visas.
●● Du kan avbryta sparandet genom att trycka
på [ ]-knappen. [ ] visas inte längre.
●● Tryck på [
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Ändra ordningen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Standardinställningarna för fotografering
används för funktioner som är märkta
med [Normal].
●● Tryck på [
P-läge
]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● På [Registr.]-skärmen för att spara eller radera alternativ kan
du även välja alternativ genom att peka på dem.
●● På [Sortera]-skärmen kan du även dra alternativ för att ändra
visningsordningen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Anpassa snabbinställningsmenyn
Tilldela funktionen.
●● Välj [Registr.] och tryck sedan på
[ ]-knappen.
]-knappen.
Tillbehör
Stillbilder
Filmer
Bilaga
Visningen av alternativ på snabbinställningsmenyn kan anpassas.
Välja alternativ att ta med på menyn
1
Index
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Layout f. snabbinställn.] på fliken [ 2]
och tryck sedan på [ ]-knappen (= 35).
]-knappen.
98
2
Ordna om menyalternativ
Välj ikoner att ta med på menyn.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja en ikon, och
tryck sedan på [ ]-knappen för att
märka ikonerna som du vill visa på
snabbinställningsmenyn med [ ].
●● De valda alternativen (märkta med [
tas med i visningen.
1
])
●● Alternativ utan [ ] kan konfigureras på
fliken [ ] på menyskärmen.
3
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[OK] (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och tryck sedan på
[ ]-knappen.
●● Upp till elva alternativ kan visas på menyn.
●● Du kan också öppna skärmen i steg 2 genom att hålla ned
[ ]-knappen när snabbinställningsmenyn visas.
●● Du kan även välja ikoner på skärmen i steg 2 genom att peka
på dem.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen på skärmen
i steg 2 under ”Välja alternativ att ta med
på menyn” (= 98).
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj en ikon att flytta med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten och
tryck sedan på [ ]-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj den nya placeringen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten och
tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Konfigurera inställningen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[OK] (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och tryck sedan på
[ ]-knappen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Du kan även ordna om ikoner genom att dra dem.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Spara fotograferingsinställningar
Stillbilder
Bilaga
Filmer
Spara fotograferingslägen som du använder ofta och de funktionsinställningar
som du har konfigurerat. Du kan nå sparade inställningar senare genom att
vrida inställningsratten till [ ] eller [
]. Även inställningar som vanligtvis
rensas bort när du byter fotograferingsläge eller stänger av kameran
(till exempel inställningar för självutlösaren) kan behållas på det här sättet.
Index
99
Inställningar som kan sparas
●● Fotograferingslägena ([ ], [
], [
●● Inställningar gjorda i lägena [ ], [
] och [
], [
])
] eller [
] (= 69–= 91)
●● Inställningar i fotograferingsmenyn
●● Min meny-inställningar (= 100)
1
Gå till ett fotograferingsläge med
inställningar som du vill spara
och ändra inställningarna.
2
Öppna skärmen för att tilldela
funktioner.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Egen kamerainst. (C1, C2)] på fliken [ 4]
och tryck sedan på [ ]-knappen.
3
Spara inställningarna.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [Lagra inställningar]
och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller
vrid [ ]-ratten för att välja en egen
kamerainställning att lägga till och
tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] efter
bekräftelsemeddelandet och tryck
sedan på [ ]-knappen.
●● Om du vill återställa de sparade inställningarna till
standardinställningarna väljer du [Återställ inställningarna] på
skärmen i steg 3, trycker på [ ]-knappen och väljer sedan egen
kamerainställning. På bekräftelseskärmen som visas sedan väljer
du [OK] och trycker på [ ]-knappen.
●● Om du vill uppdatera dina sparade inställningar automatiskt med
]- eller [
]-läge
de ändringar som du gör när du fotograferar i [
ställer du in [Uppdatera autom] på [På] på skärmen i steg 3.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Spara fotograferingsmenyalternativ som
används ofta (Min meny)
Stillbilder
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Filmer
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Du kan spara upp till sex fotograferingsmenyalternativ som används ofta
på fliken [ 1]. Genom att anpassa fliken [ 1] kan du snabbt öppna
alternativen från en och samma skärm.
1
Visningsläge
Öppna inställningsskärmen.
Trådlösa funktioner
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Lägg till flik i Min meny] på fliken
[ 1] och tryck sedan på [ ]-knappen
(= 35).
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
●● Välj [Inställning MY MENU1] på fliken
[ 1] och tryck sedan på [ ]-knappen.
Bilaga
Index
●● Om du vill redigera sparade inställningar (förutom deras
] eller [
], ändrar
fotograferingsläge) väljer du [
inställningarna och upprepar steg 2–3. De här inställningarna
används inte i andra fotograferingslägen.
100
2
Konfigurera inställningen.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller
vrid [ ]-ratten för att välja [Välj post
att registrera] och tryck sedan på
[ ]-knappen.
●● Välj menyalternativ som du vill spara
(max. sex alternativ) med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten och
tryck sedan på [ ]-knappen för att spara.
●● [
] visas.
●● Du kan avbryta sparandet genom att trycka
på [ ]-knappen. [ ] visas inte längre.
●● Tryck på [
3
]-knappen.
Ordna om menyalternativen
vid behov.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller
vrid [ ]-ratten för att välja [Sortera
registrerade poster] och tryck sedan
på [ ]-knappen.
●● Använd [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten för att välja ett menyalternativ
som ska flyttas och tryck sedan på
[ ]-knappen.
●● Ändra ordningen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Tryck på [
]-knappen.
●● Du kan lägga till upp till [ 5] genom att upprepa den här
processen från steg 1.
●● Om du väljer [Radera alla poster på fliken] på skärmen i steg 2
raderas alla alternativ på fliken.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● På [Välj post att registrera]-skärmen för att spara eller radera
alternativ kan du även välja alternativ genom att peka på dem.
●● På [Sortera registrerade poster]-skärmen kan du även dra
alternativ för att ändra visningsordningen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Byta namn på flikar i Min meny
1
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Välj [Byt namn på flik].
●● Välj [Byt namn på flik] enligt
anvisningarna i steg 2 under ”Spara
fotograferingsmenyalternativ som
används ofta (Min meny)” (= 100)
och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Ändra flikens namn.
Tillbehör
●● Använd tangentbordet som visas för
att ange ett nytt fliknamn (= 37).
●● Välj [Ja] med [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan
på [ ]-knappen.
Bilaga
Index
●● Nedtonade objekt i steg 2 kan också anges men de kanske inte
är tillgängliga i vissa fotograferingslägen.
101
Ta bort en flik i Min meny
1
Välj [Radera flik].
Anpassa visning av Min meny-flik
Ange vilken skärm som ska visas när du trycker på [
i fotograferingsläge.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Ta bort alternativet.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Ta bort alla flikar eller alternativ i Min meny
1
]-knappen
●● Välj [Menyvisning] på skärmen i steg 1
under ”Spara fotograferingsmenyalternativ
som används ofta (Min meny)” (= 100)
och välj sedan ett alternativ.
●● Välj [Radera flik] enligt
anvisningarna i steg 2 under ”Spara
fotograferingsmenyalternativ som
används ofta (Min meny)” (= 100)
och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Innan du använder kameran
Välj ett alternativ.
Normal visning
Visa den senaste menyn, så som den
visades för din föregående åtgärd.
Visa fliken Min meny
Starta visningen från skärmar med
[ ]-flikar.
Visa endast fliken Min meny
Begränsa visningen till skärmar med
[ ]-flikar.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● Välj [Radera alla flikar i Min meny]
eller [Radera alla poster] på
skärmen i steg 1 under ”Spara
fotograferingsmenyalternativ som
används ofta (Min meny)” (= 100).
2
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Ta bort alternativet.
●● Om du väljer [Radera alla flikar i Min meny]
raderas alla flikar i Min meny och
standardfliken [ ] återställs.
Bilaga
Index
●● Om du väljer [Radera alla poster]
raderas alla poster som har lagts till
på flikarna [ 1] till [ 5].
102
Visa
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
När du har tagit bilder eller filmer kan du visa dem på skärmen enligt nedan.
Visningsläge
Ha roligt när du tittar på dina bilder, bläddrar i dem och redigerar dem
på alla möjliga olika sätt
●● Börja med att växla till visningsläget genom att trycka på
]-knappen.
[
●● Det är inte säkert att det går att visa eller redigera bilder som har
fått sina filnamn ändrade, som redan har redigerats på en dator
eller som har tagits med en annan kamera.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Gå till visningsläget.
●● Flytta strömbrytaren till [
●● Tryck på [
].
Auto-läge/Hybridauto-läge
]-knappen.
●● Den senast tagna bilden visas.
2
Övriga fotograferingslägen
Välj bilder.
P-läge
●● Tryck på [ ]-knappen eller vrid [ ]-ratten
motsols för att visa föregående bild. Tryck
på [ ]-knappen, eller vrid [ ]-ratten
medsols för att visa nästa bild.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● Håll ned någon av [ ][ ]-knapparna
för att bläddra snabbt bland bilderna.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Du kan även öppna den här skärmen
(bläddringsvyn) genom att vrida
snabbt på [ ]-ratten. Tryck sedan på
[ ][ ]-knapparna eller vrid på [ ]-ratten
för att bläddra bland bilderna i det här läget.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill återgå
till enbildsvisning.
●● Om du trycker på [ ][ ]-knapparna
i bläddringsvyn kan du visa
bilderna indelade i grupper efter
fotograferingsdatum.
●● Filmer är märkta med ikonen [
].
Gå till steg 3 om du vill spela upp filmer.
103
3
Spela upp filmer.
●● Starta uppspelningen genom att trycka
på [ ]-knappen, välj [ ] med hjälp av
[ ][ ]-knapparna och tryck sedan på
[ ]-knappen igen.
4
●● Dra till vänster över skärmen om du vill
visa nästa bild, och till höger om du vill
visa föregående bild.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Justera volymen.
●● Justera volymen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna.
●● När volymindikatorn (1) inte längre visas
kan du justera volymen med hjälp av
[ ][ ]-knapparna.
5
Användning av pekskärmen
Pausa uppspelningen.
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill pausa
eller återuppta uppspelningen.
●● När uppspelningen av filmen är klar
].
visas [
●● Om du vill växla till fotograferingsläget från visningsläget trycker
du ned avtryckaren halvvägs.
●● Vita linjer som anger sidförhållandet visas när du visar RAWbilder. Linjerna visas högst upp och längst ned i bilder som har
] och till vänster och höger om
tagits med sidförhållandet [
] eller [
].
bilder som har tagits med sidförhållandet [
●● Du kan inaktivera bläddringsvyn genom att välja MENU
(= 35) > [ 4]- fliken > [Bläddringsvy] > [Av].
●● Om du vill att den senast tagna bilden ska visas när du startar
visningsläget väljer du MENU (= 35) > [ 5]-fliken > [Återgå] >
[Sist tagen].
●● Om du vill ändra den övergångseffekt som visas mellan bilderna
öppnar du MENU (= 35) och väljer en effekt på [ 4]-fliken >
[Övergångseffekt].
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Dra snabbt åt vänster eller höger
upprepade gånger för att öppna
bläddringsvyn.
Övriga fotograferingslägen
●● Du kan även visa bilder i bläddringsvyn
genom att dra åt vänster eller höger.
P-läge
●● Du återgår till enbildsvisningen genom
att peka på bilden i mitten.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
●● I bläddringsvyn kan du snabbt dra uppåt
eller nedåt för att bläddra bland bilder
grupperade efter fotograferingsdatum.
Trådlösa funktioner
●● Starta filmvisningen genom att peka
på [ ] i steg 3 under ”Visa” (= 103).
Inställningsmenyn
●● Du kan justera volymen under en
filmuppspelning genom att snabbt
dra uppåt eller nedåt över skärmen.
Tillbehör
Bilaga
Index
104
●● Peka på skärmen om du vill avbryta
filmuppspelningen. Den här skärmen
visas och kameran är redo för nästa
kommando.
-- Peka på [ ] för att visa volympanelen
och peka sedan på [ ][ ] för att
justera volymen.
-- Peka på rullningslisten eller dra den åt
vänster eller höger om du vill förflytta
dig mellan bildrutorna.
-- Peka på [ ] när du vill starta
uppspelningen igen.
-- Peka på [ ] för att komma tillbaka till
skärmen i steg 2 under ”Visa” (= 103).
2
Välj vilken information som ska visas.
●● Välj den information som du vill ska
visas med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan
på [ ]-knappen för att lägga till
[ ]-markeringen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
]-knappen för att komma
●● Tryck på [
tillbaka till menyskärmen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● I visningsexemplet till vänster kan du se hur alternativet du valde
i steg 2 kommer att se ut.
●● För att visa lägesinställningar för [ ] lägger du till en [ ]
till [Infovisning 2]. Denna inställningsinformation, följd av
]-knappen.
[Infovisning 2], visas när du trycker på [
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Byta visningsläge
Varning för överexponering (för högdagrar i bilden)
Tryck på [
]-knappen i visningsläget för att växla mellan ”ingen
infovisning” till ”infovisning 1” (grundläggande info) och ”infovisning 2”
(detaljerat).
●● Det går inte att byta visningsläge när kameran är ansluten till
andra enheter än skrivare via Wi‑Fi.
Stillbilder
Visningsläge
Filmer
Trådlösa funktioner
Visa överexponerade högdagrar i bilder som blinkande områden.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Högdagervarn.] på [ 4]-fliken
och välj sedan [På].
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Anpassa visningen av fotograferingsinformation
Anpassa informationen som visas på varje skärm. Mer information om
vilken information som finns tillgänglig finns i ”Vid uppspelning” (= 192).
1
Index
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Visningsinformationsdisplay] på
[ 5]-fliken och tryck sedan på
[ ]-knappen.
105
Visa AF-punkt
RGB-histogram
Stillbilder
Kontrollera autofokusramen som var i fokus för en bild genom att visa den
med en röd kontur.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Visa AF-punkt] på [ 4]-fliken och
välj sedan [På].
Rutnät
Stillbilder
Innan du använder kameran
Filmer
Filmer
Visa ett rutnät.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Visa med rutnät] på [ 4]-fliken
och välj sedan ett alternativ.
Stillbilder
Filmer
●● Informationsvisning 3 visar ett RGBhistogram med fördelningen av färgerna
rött, grönt och blått i bilder. Den horisontella
axeln visar mängden ljushet för rött, grönt
eller blått, och den vertikala axeln visar
hur mycket av bilden som har den nivån
av ljusstyrka. Genom att titta på det här
histogrammet kan du kontrollera bildens
färgegenskaper.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Ett RGB-histogram kan också visas högst upp
i informationsvisningarna 2–8. Välj ett informationsvisningsalternativ
mellan 2 och 8 i [Visningsinformationsdisplay] på [ 5]-fliken, tryck
]-knappen, välj [RGB] (med hjälp av [ ][ ]-knapparna
på [
eller [ ]-ratten) och tryck sedan på [ ]-knappen. Observera att
informationsvisning 3 visar ett histogram för ljusstyrka längst ned
på skärmen.
●● Histogrammet kan även visas när du fotograferar (= 191).
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Visa korta filmer som skapats vid fotografering
av stillbilder (Filmsammandrag)
Ljusstyrkehistogram
Stillbilder
Filmer
●● Diagrammet som visas överst
i informationsvisningen 2–8 är ett
histogram som visar hur ljusstyrkan
fördelas i bilder. Den horisontella axeln
visar mängden ljusstyrka, och den
vertikala axeln visar hur mycket av bilden
som finns på varje nivå av ljusstyrka.
Att titta på histogrammet är ett sätt att
kontrollera exponeringen.
Stillbilder
Du kan visa filmsammandrag som spelats in automatiskt i läget [
(= 41) under en dags stillbildsfotografering.
1
Tillbehör
Bilaga
Filmer
]
Index
Välj en bild.
●● Stillbilder som tas i läget [
med symbolen [
].
] markeras
●● Välj en stillbild som är märkt
] och tryck sedan
med [
på [ ]-knappen.
106
2
Spela upp filmen.
●● Tryck på [ ]-knappen och välj sedan
[ ] på menyn (= 34).
●● Filmen som har spelats in automatiskt på
samma dag som stillbildsfotograferingen
spelas upp från början.
●● Efter en stund kommer [
] inte längre att visas när du
använder kameran med inaktiverad informationsvisning (= 105).
Bläddra och filtrera bilder
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Leta igenom bilderna i ett index
Stillbilder
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Du kan lätt hitta de bilder du letar efter genom att visa flera bilder i taget
i ett index.
1
●● Du kan även spela upp filmsammandrag genom att peka
] på skärmen i steg 1 och peka på [
] på
på [
skärmen i steg 2.
Innan du använder kameran
Auto-läge/Hybridauto-läge
Visa bilderna som i ett index.
Övriga fotograferingslägen
●● Vrid [
]-ratten medsols för att visa
bilder som i ett index. Vrid ratten igen
för att visa fler bilder på en gång.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
]-ratten motsols för att visa
●● Vrid [
färre bilder på en gång. För varje gång
du vrider ratten visas färre bilder.
Visa efter datum
Filmsammandrag kan visas efter datum.
1
Välj en film.
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Lista/visa filmsam.] på fliken [ 2]
och välj sedan ett datum (= 35).
2
Spela upp filmen.
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill starta
uppspelningen.
2
Visningsläge
Välj en bild.
●● Använd [
bilderna.
Trådlösa funktioner
]-ratten för att bläddra bland
Inställningsmenyn
●● Välj en bild med hjälp av
[ ][ ][ ][ ]-knapparna.
Tillbehör
●● En orange ram visas runt den markerade
bilden.
Bilaga
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill visa den
markerade bilden med enbildsvisning.
Index
●● Om du vill använda [ ]- och [
]-knapparna som du använder
]-ratten i steg 1 väljer du MENU (= 35) > [ 5]-fliken >
[
storleksändra] > [På].
[
●● Du kan inaktivera 3D-visningseffekten (visas om du håller
[ ][ ]-knapparna nedtryckta eller vrider snabbt på [ ]-ratten)
genom att välja MENU (= 35) > fliken [ 4] > [Indexeffekt] > [Av].
107
Användning av pekskärmen
●● Nyp ihop fingrarna för att växla från
enbildsvisning till indexbild.
●● Nyp ihop igen för att visa fler miniatyrer
på skärmen.
●● Du kan bläddra igenom de bilder som
visas genom att dra uppåt eller nedåt
på skärmen.
●● Sära på fingrarna för att visa färre
miniatyrer på skärmen.
●● Peka på en bild om du vill markera den,
och peka sedan på den en gång till om
du vill visa den med enbildsvisning.
Förstora med dubbelpekning
●● Peka snabbt på skärmen två gånger
för att förstora bilden cirka 3x.
●● Peka snabbt på skärmen två gånger
för att återgå till enbildsvisning från
den förstorade visningen.
Söka efter bilder som matchar särskilda villkor
Stillbilder
Filmer
Du kan snabbt hitta bilder på ett minneskort med många bilder genom att
filtrera bildvisningen för att endast visa bilder som matchar dina angivna
villkor. Du kan även skydda (= 112) eller ta bort (= 114) uppsättningar
av filtrerade bilder på en och samma gång.
Gradering
Visa bilder som du har graderat (= 117).
Datum
Visar bilder som tagits ett visst datum.
Människor
Visar bilder där ansikten identifierats.
Stillbild/film
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Visar stillbilder, filmer eller filmer som har tagits
med [ ] (= 41).
1
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Ange det första villkoret.
Visningsläge
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och tryck sedan på [ ]-knappen.
Ange ett villkor med hjälp av
[ ][ ]-knapparna.
●● När [ ] är valt kan du bara visa bilder
som matchar det här villkoret genom att
trycka på [ ][ ]-knapparna eller vrida
[ ]-ratten. Du kan utföra en åtgärd för
alla dessa bilder samtidigt genom att
trycka på [ ]-knappen och gå till steg 3.
2
Välj det andra villkoret och visa de
filtrerade bilderna.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● När du har valt [ ], [ ] eller [ ] som
det första villkoret väljer du det andra
genom att trycka på [ ][ ]-knapparna,
och vrid sedan [ ]-ratten för att bra visa
matchande bilder.
●● Tryck på [ ]-knappen och gå till steg 3
om du vill visa de filtrerade bilderna.
108
3
Visa de filtrerade bilderna.
●● De bilder som matchar dina sökvillkor
visas med en gul ram. Använd
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
om du endast vill visa dessa bilder.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och tryck sedan på [ ]-knappen
för att avbryta filtrerad visning.
●● Om kameran inte hittar några bilder som motsvarar vissa villkor
kommer dessa villkor inte att vara tillgängliga.
●● Bland alternativen för att visa filtrerade bilder (steg 3) finns ”Leta
igenom bilderna i ett index” (= 107), ”Förstora bilder” (= 110)
och ”Visa bildspel” (= 111). Du kan använda bildfunktioner på
alla bilder som visas genom att välja [Skydda alla bilder i sökning]
i ”Skydda bilder” (= 112) eller [Välj alla bilder i sökningen]
i ”Radera flera bilder samtidigt” (= 115), ”Lägga till bilder
i utskriftslistan (DPOF)” (= 181) eller ”Lägga till bilder i en
fotobok” (= 183).
●● Om du redigerar bilder och sparar dem som nya bilder
(= 118–= 121) visas ett meddelande och bilderna som
hittades visas inte längre.
]-knappen
●● Du kan göra samma sak genom att trycka på [
och välja [ 2]-fliken > [Bildsökning].
Använda den främre ratten för att hoppa
mellan bilder
Använd inmatningsratten för att snabbt hitta och bläddra mellan bilder
genom att filtrera bildvisningen efter de villkor du har specificerat.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Visa bilder som du har graderat (= 117).
Grundläggande
kamerafunktioner
Hoppar till den första bilden i varje bildgrupp med
samma fotograferingsdatum.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Hoppar fram 10 bilder i taget.
Övriga fotograferingslägen
Hoppar fram 100 bilder i taget.
1
P-läge
Välj ett villkor.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Ställ in kameran på enbildsvisning och
välj ett villkor (eller en hoppmetod)
genom att vrida på [
]-ratten och
sedan trycka på [ ][ ]-knapparna.
2
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Visa bilder som matchar ditt
angivna villkor eller hoppa det
angivna antalet bilder.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Använd [
]-ratten för att endast visa
bilder som matchar villkoret eller hoppa
ett angivet antal bilder framåt eller bakåt.
Bilaga
Index
●● Du kan även ange villkor genom att peka på skärmen i steg 1
och 2.
●● Använd [ ] för att hoppa mellan bilder med alla typer av
graderingar.
]-ratten när du bläddrar i indexbilder
●● Genom att vrida på [
kan du hoppa till föregående eller nästa bild enligt den hoppmetod
du valde i enbildsvisningen.
●● Du kan ställa in villkoret (eller hoppmetoden) genom att välja
].
MENU (= 35) > [ 5]-fliken > [Bildhopp med
109
Användning av pekskärmen
●● Du kan även hoppa till föregående
eller nästa bild enligt den hoppmetod
du valde i steg 1 under ”Använda den
främre ratten för att hoppa mellan bilder”
(= 109) genom att dra åt vänster eller
höger med två fingrar.
Alternativ för visning av bilder
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Förstora bilder
Stillbilder
1
Grundläggande
kamerafunktioner
Filmer
Auto-läge/Hybridauto-läge
Förstora en bild.
●● Varje gång du vrider [
]-ratten motsols
förstoras bilderna upp till tio gånger.
Övriga fotograferingslägen
●● Den ungefärliga placeringen av den
visade delen (1) visas som en jämförelse.
P-läge
]-ratten medsols om du vill visa
●● Vrid [
mindre bilder.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
2
Visningsläge
Flytta förstoringspositionen och
växla mellan bilder efter behov.
Trådlösa funktioner
●● Flytta förstoringspositionen med hjälp
av [ ][ ][ ][ ]-knapparna. Tryck
på [ ]-knappen om du vill flytta den
autofokusram som var i fokus vid
fotograferingen.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Du kan använda [ ]-ratten för att växla
till andra bilder när du har zoomat in.
Bilaga
Index
110
●● När bilden är förstorad kan du komma tillbaka till enbildsvisningen
]-knappen.
genom att trycka på [
●● I [Förstoring (ca)] på fliken [ 5] kan du ställa in förstoringen
]-ratten i vrids motsols. Ställ in på
i enbildsvisning när [
[Återanv. senaste förstoring] om du vill förstora till den förstoring
som användes den senaste gången, innan du tryckte på
]-knappen. Ställ in på [Verklig storlek (från valt pkt)] för
[
visning med bildpixlar visade med ungefär full storlek, centrerade
på autofokusramen i fokus.
]-knapparna som du använder
●● Om du vill använda [ ]- och [
]-ratten i steg 1 väljer du MENU (= 35) > [ 5]-fliken >
[
storleksändra] > [På].
[
Användning av pekskärmen
Visa bildspel
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Så här spelar du automatiskt upp bilder från ett minneskort.
●● Tryck på [
]-knappen och välj
[Bildspel] på fliken [ 1] (= 35).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [Starta] med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Bildspelet startar några sekunder efter
att meddelandet [Laddar bild] visas.
Övriga fotograferingslägen
]-knappen om du vill
●● Tryck på [
avsluta bildspelet.
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Kamerans energisparfunktioner (= 31) inaktiveras under bildspel.
●● Sära på fingrarna (utåt) för att zooma in.
●● Du kan förstora bilder upp till cirka
10 gånger genom att upprepa denna
åtgärd.
●● Flytta förstoringspositionen genom att
dra över skärmen.
●● Nyp ihop fingrarna för att zooma ut.
●● Peka på [
] om du vill återgå till
enbildsvisning.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill pausa eller återuppta ett bildspel.
●● Du kan använda [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten för att växla
till andra bilder under visningen. Du kan även snabbspola framåt
eller bakåt genom att hålla [ ][ ]-knapparna nedtryckta.
●● Du kan välja upprepning för bildspel, visningstid per bild och
övergångseffekterna mellan bilderna i bildspelet genom att
välja [Inställning] och trycka på [ ]-knappen (= 35).
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan även avbryta ett bildspel genom att peka på skärmen.
111
Välja ut enskilda bilder
Skydda bilder
Stillbilder
Filmer
Skydda viktiga bilder så att det inte går att radera dem av misstag (= 114).
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [
] på
menyn och välj sedan [
] (tryck
antingen på [ ][ ]-knapparna eller
vrid på [ ]-ratten). [ ] visas.
●● Välj [ ] för att inaktivera skyddet.
[ ] visas inte längre.
●● Om du formaterar ett minneskort raderas även de skyddade
bilderna på kortet (= 156).
●● Skyddade bilder kan inte raderas med hjälp av kamerans
raderingsfunktion. Du måste inaktivera skyddet om du vill
kunna radera dem i kameran.
1
Välj alternativet [Välj].
●● Välj [Välj] enligt anvisningarna i steg 2
under ”Använda menyn” (= 112) och
tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en bild.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj en bild med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten och
tryck sedan på [ ]-knappen. [ ] visas.
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [ ]-knappen igen om du vill ta
bort markeringen. [ ] visas inte längre.
P-läge
●● Upprepa den här proceduren om du vill
välja andra bilder.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
3
Visningsläge
Skydda bilden.
●● Tryck på [
]-knappen.
Ett bekräftelsemeddelande visas.
Trådlösa funktioner
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Använda menyn
1
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen och välj
[Skydda] på fliken [ 1] (= 35).
2
Välj en urvalsmetod.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Bilderna kommer inte att skyddas om du växlar till fotograferingsläge
eller stänger av kameran innan du har slutfört inställningarna i steg 3.
Bilaga
Index
●● Du kan även välja eller rensa bilder genom att peka på skärmen
i steg 2, och du kan öppna bekräftelseskärmen genom att peka
].
på [
●● Du kan även skydda bilder genom att peka på [OK] på skärmen
i steg 3.
●● Välj önskat alternativ (= 35).
]-knappen för att komma
●● Tryck på [
tillbaka till menyskärmen.
112
4
Välja ett omfång
1
Välj [Markera omfång].
Skydda bilderna.
●● Välj [Skydda] med hjälp av [ ]-knappen
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Välj en startbild.
●● Tryck på [
]-knappen.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● Välj [Markera omfång] enligt anvisningarna
i steg 2 under ”Använda menyn” (= 112)
och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Innan du använder kameran
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Du kan även välja den första och sista bilden genom att vrida
på [ ]-ratten när den övre skärmen i steg 2 och 3 visas.
●● Om du vill ta bort skyddet på grupper av bilder väljer du [Lås upp]
i steg 4.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Välj en bild med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
3
●● Du kan även visa skärmen för val av den första eller sista bilden
genom att peka på en bild upptill på skärmen i steg 2 och 3.
●● Du kan även skydda bilder genom att peka på [Skydda] på
skärmen i steg 4.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Skydda alla bilder samtidigt
Välj en avslutningsbild.
●● Välj [Sista bild] genom att trycka
på [ ]-knappen och tryck sedan
på [ ]-knappen.
●● Välj en bild med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Bilder före den första bilden kan inte
väljas som sista bild.
1
Inställningsmenyn
Välj [Skydda alla bilder].
●● Välj [Skydda alla bilder] enligt
anvisningarna i steg 2 under
”Använda menyn” (= 112) och
tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Skydda bilderna.
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
113
Radera allt skydd samtidigt
Du kan radera skydd för alla bilder samtidigt.
Om du vill radera skydd väljer du [Ta bort skydd för alla bilder] i steg 1
under ”Skydda alla bilder samtidigt” (= 113) och slutför sedan steg 2.
Radera bilder
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Du kan välja bilder du inte behöver och radera dessa en i taget. Var försiktig
när du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka. Skyddade bilder
(= 112) kan däremot inte raderas.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en bild som ska raderas.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Välj en bild med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
2
Övriga fotograferingslägen
Radera bilden.
●● Tryck på [
P-läge
]-knappen.
●● När [Radera?] visas väljer du [Radera]
med hjälp av [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten och trycker sedan på
[ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Den aktuella bilden raderas nu.
Trådlösa funktioner
Visningsläge
●● Du kan avbryta raderingen genom
att välja [Avbryt] med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten och
sedan trycka på [ ]-knappen.
●● Om bilder har sparats i både RAW och JPEG-format får du
genom att trycka ner [ ]-knappen när bilden visas alternativet
att välja [Radera ], [Radera JPEG] eller [Radera +JPEG]
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
●● Du kan även radera den aktuella bilden genom att peka
på [Radera] på skärmen i steg 2.
114
2
Radera flera bilder samtidigt
Du kan välja flera bilder som ska raderas samtidigt. Var försiktig när
du raderar bilder, eftersom de inte går att få tillbaka. Skyddade bilder
(= 112) kan däremot inte raderas.
●● Tryck på [ ]-knappen igen om du vill ta
bort markeringen. [ ] visas inte längre.
Välja en urvalsmetod
1
Öppna inställningsskärmen.
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
3
Auto-läge/Hybridauto-läge
Radera bilderna.
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [
]-knappen.
Ett bekräftelsemeddelande visas.
P-läge
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Välj en urvalsmetod.
●● Välj en urvalsmetod med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
]-knappen för att komma
●● Tryck på [
tillbaka till menyskärmen.
Välja ut enskilda bilder
1
Innan du använder kameran
●● Upprepa den här proceduren om du vill
välja andra bilder.
●● Tryck på [
]-knappen och välj
sedan [Radera] på fliken [ 1] (= 35).
2
Välj en bild.
●● När du har valt en bild enligt
anvisningarna i steg 2 under ”Välja ut
enskilda bilder” (= 112) visas [ ].
Välj alternativet [Välj].
●● Välj [Välj] enligt anvisningarna i steg 2
under ”Välja en urvalsmetod” (= 115)
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Visningsläge
●● Om du väljer en bild som har sparats både i RAW och JPEGformat raderas båda versionerna.
Trådlösa funktioner
Välja ett omfång
Inställningsmenyn
1
●● Välj [Markera omfång] enligt anvisningarna
i steg 2 under ”Välja en urvalsmetod”
(= 115) och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Tillbehör
Välj [Markera omfång].
Bilaga
Index
Välj bilder.
●● Följ anvisningarna i steg 2–3 under ”Välja
ett omfång” (= 113) för att ange bilder.
115
3
Radera bilderna.
●● Välj [Radera] med hjälp av [ ]-knappen
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Rotera bilder
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Du kan ändra orienteringen för en bild och spara den.
1
Välja alla bilder på en gång
1
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj [ ].
●● Tryck på [ ]-knappen och välj sedan [ ]
på menyn (= 34).
Auto-läge/Hybridauto-läge
Välj alternativet [Välj alla bilder].
Övriga fotograferingslägen
●● Välj [Välj alla bilder] enligt anvisningarna
i steg 2 under ”Välja en urvalsmetod”
(= 115) och tryck sedan på
[ ]-knappen.
2
Grundläggande handbok
2
P-läge
Rotera bilden.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [ ] eller [ ]
för att vrida bilden 90° i vald riktning.
Slutför inställningen genom att trycka
på [ ]-knappen.
Radera bilderna.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Bilder kan inte roteras när [Autom rotering] är inställd på [Av]
(= 117).
Inställningsmenyn
Tillbehör
Använda menyn
Bilaga
1
Välj [Rotera].
Index
●● Tryck på [
]-knappen och välj
[Rotera] på fliken [
1] (= 35).
116
2
Rotera bilden.
●● Välj en bild med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten.
Gradering av bilder (Gradering)
Stillbilder
Innan du använder kameran
Filmer
●● Tryck på [ ]-knappen om du vill rotera
bilden 90° medsols. Tryck igen för
att vrida bilden 90° motsols och en
tredje gång för att återställa bilden
till ursprungsläget.
Organisera bilder genom att gradera dem på en skala mellan 1 och 5
([ ], [ ], [ ], [ ], [ ] eller [ ]). Genom att endast visa bilder
med en viss gradering kan du begränsa följande funktioner till att endast
inkludera bilder med denna gradering.
]-knappen för att komma
●● Tryck på [
tillbaka till menyskärmen.
●● ”Visa” (= 103), ”Visa bildspel” (= 111), ”Skydda bilder” (= 112),
”Radera bilder” (= 114), ”Lägga till bilder i utskriftslistan (DPOF)”
(= 181), ”Lägga till bilder i en fotobok” (= 183)
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
●● Om du vill ta bort graderingar gör du
samma sak igen, men väljer [ ] och
trycker sedan på [ ]-knappen.
Inaktivera automatisk rotering
●● Tryck på [
]-knappen, välj
[Autom rotering] på fliken [ 4]
och välj sedan [Av] (= 35).
Handbok för avancerad
användning
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och gradera sedan bilden (= 34).
●● På skärmen i steg 2 kan du även peka på [
] för att rotera
] för att återgå till menyskärmen.
bilder eller på [
Följ de här stegen om du vill inaktivera den automatiska bildroteringen som
gör att bilder roteras på grundval av den aktuella kameraorienteringen.
Grundläggande handbok
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Använda menyn
Inställningsmenyn
1
Välj [Gradering].
Tillbehör
●● Tryck på [
]-knappen och välj
[Gradering] på fliken [ 1] (= 35).
Bilaga
Index
●● Bilderna kan inte roteras (= 116) när du har ställt in [Autom
rotering] på [Av]. Dessutom kommer redan roterade bilder att
visas i den orientering som de ursprungligen togs i.
2
Välj en bild och ge den en gradering.
●● Välj en bild (med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten) och
tryck sedan på [ ][ ]-knapparna för
att välja en gradering.
117
3
Konfigurera inställningen.
Redigera stillbilder
●● Tryck på [
]-knappen.
Ett bekräftelsemeddelande visas.
Grundläggande handbok
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
●● Graderingarna används inte om du växlar till fotograferingsläge eller
stänger av kameran innan du har slutfört inställningarna i steg 3.
●● Du kan dessutom gradera bilder genom att peka på [
längst ner på skärmen i steg 2.
][
Innan du använder kameran
]
Handbok för avancerad
användning
●● Bildredigering (= 118–= 121) är bara tillgängligt när det finns
tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet.
●● När [
] visas på skärmen kan du om du vill peka på [
i stället för att trycka på [ ]-knappen.
] visas på skärmen kan du om du vill peka på [
●● När [
]-knappen.
i stället för att trycka på [
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
]
Övriga fotograferingslägen
]
P-läge
Ändra storlek på bilder
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Stillbilder
Visningsläge
Filmer
Spara en kopia av bilderna i ett lägre antal inspelade pixlar.
1
Trådlösa funktioner
Välj en bildstorlek.
Inställningsmenyn
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på
menyn och välj en bildstorlek (= 34).
●● Tryck på [
Tillbehör
]-knappen.
Bilaga
2
Spara den nya bilden.
Index
●● När [Spara ny bild?] visas väljer du [OK]
med hjälp av [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten och trycker sedan på
[ ]-knappen.
118
3
4
Granska den nya bilden.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [Bearbetad bild]
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Använda menyn
1
●● Tryck på [
]-knappen och välj
[Storleksändra] på fliken [ 3] (= 35).
2
Välj en bild.
●● Välj en bild med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan på
[ ]-knappen.
3
Välj en bildstorlek.
●● Välj en storlek med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Grundläggande
kamerafunktioner
Beskärning
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Filmer
Du kan markera en del av en bild och spara denna som en separat bildfil.
1
P-läge
Öppna inställningsskärmen.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och tryck sedan på [ ]-knappen (= 34).
2
Välj [Storleksändra].
Handbok för avancerad
användning
]-knappen och
●● Tryck på [
följ anvisningarna i steg 3 under
”Ändra storlek på bilder” (= 118).
Stillbilder
●● Det går inte att ändra storleken på en bild till ett högre antal
lagrade pixlar.
●● Om du väljer [Ursprungsbild] i steg 3 visas ursprungsbilden.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
●● Följ anvisningarna i steg 2 under
”Ändra storlek på bilder” (= 118).
●● Den sparade bilden visas nu.
●● Det går inte att redigera bilder som har tagits med en inställning
för antal lagrade pixlar på [ ] (= 47).
●● RAW-bilder kan inte redigeras.
Spara bilden som en ny bild och
granska den.
Visningsläge
Storleksändra, flytta, and
justera sidförhållandet för
beskärningsramen.
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
●● Storleksändra ramen genom att vrida
på [
]-ratten.
●● Du kan använda [ ][
för att flytta ramen.
Tillbehör
][ ][ ]-knapparna
●● Ändra ramens orientering genom att vrida
på [ ]-ratten för att välja [ ] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Bilaga
Index
●● Ändra ramens sidförhållande genom
att vrida [ ]-ratten för att välja [ ].
Du byter mellan sidförhållandena ([ ],
[
], [ ], och [ ]) genom att trycka
på [ ]-knappen upprepade gånger.
119
3
Förhandsgranska den beskurna
bilden.
●● Välj [
] med hjälp av [
]-ratten.
●● Tryck på [ ]-knappen upprepade gånger
för att växla mellan visningen av den
beskurna bilden och beskärningsramen.
4
Spara bilden som en ny bild och
granska den.
●● Välj [ ] med hjälp [ ]-ratten och tryck
sedan på [ ]-knappen.
●● Följ anvisningarna i steg 2–3 under
”Ändra storlek på bilder” (= 118).
●● RAW-bilder kan inte redigeras.
●● Det går inte att beskära bilder som redan har beskurits en gång.
●● Det går inte att ändra storlek eller använda kreativa filter på
beskurna bilder.
●● Beskurna bilder kommer att ha ett lägre antal lagrade pixlar än
obeskurna bilder.
●● Vid förhandsgranskningen av den beskurna bilden i steg 3
kan du ändra storlek, flytta och justera sidförhållandet för
beskärningsramen.
●● Det är även möjligt att använda funktionerna i steg 2 genom att
]-knappen, välja [
3]-fliken > [Beskärning],
trycka på [
trycka på [ ]-knappen, välja en bild och trycka på [ ]-knappen
igen.
Använda filtereffekter
Du kan använda samma effekter på dina bilder som vid fotografering
i lägena [ ], [ ], [ ], [ ], [ ], [
], och [ ] och spara dem som
separata bilder.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en effekt.
●● Tryck på [ ]-knappen, välj [ ] på menyn
och välj en effekttyp (= 34).
●● Tryck på [
2
Auto-läge/Hybridauto-läge
]-knappen.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Justera effekten efter dina önskemål.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● [ ]: Justera kontrasten med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
Visningsläge
●● [ ]: Justera oskärpan med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
Trådlösa funktioner
●● [ ] eller [ ]: Justera effektnivån
med hjälp av [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten.
Inställningsmenyn
●● [ ]: Justera färgmättnaden med hjälp
av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
Tillbehör
]: Justera färgtonen med hjälp
●● [
av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
Bilaga
]-knappen för
●● [ ]: Tryck på [
att ändra ramens storlek och tryck på
[ ][ ]-knapparna för att flytta den.
3
●● Du kan även flytta beskärningsramen i steg 2 genom att dra den
på skärmen. Du kan även storleksändra ramar genom att nypa
ihop eller sära fingrarna (= 111) på skärmen.
●● Det går även att komma åt funktionerna genom att trycka på [ ],
], och [ ] högst upp på skärmen i steg 2.
[ ], [
Innan du använder kameran
Index
Spara bilden som en ny bild och
granska den.
●● Tryck på [
]-knappen.
●● Följ anvisningarna i steg 2–3 under
”Ändra storlek på bilder” (= 118).
120
●● [ ]: Om du vill byta till vertikal orientering för ramen trycker du på
[ ][ ]-knapparna på skärmen i steg 2. Tryck på [ ][ ]-knapparna
igen om du vill flytta ramen. Tryck på [ ][ ]-knapparna om du vill
att ramen ska återgå till horisontell orientering.
●● Samma funktioner går att komma åt genom att trycka på
]-knappen och välja [ 2]-fliken > [Kreativa filter],
[
välja en bild och trycka på [ ]-knappen.
3
]-knappen.
●● Röda ögon som identifieras av kameran
korrigeras och ramar visas runt de
korrigerade delarna av bilden.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
●● Förstora eller förminska bilderna efter
behov. Följ anvisningarna i stegen under
”Förstora bilder” (= 110).
4
●● Du kan även ändra effekten genom att peka på eller dra listen
längst ner på skärmen i steg 2. Du kan för [ ] även flytta
ramen genom att peka på den eller dra den längs skärmen.
Korrigera bilden.
●● Tryck på [
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Spara bilden som en ny bild och
granska den.
Övriga fotograferingslägen
●● Välj [Ny fil] med hjälp av
[ ][ ][ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Ta bort röda ögon
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Bilden sparas som en ny fil.
Stillbilder
Filmer
Korrigerar automatiskt bilder där ögon blivit röda. Du kan spara den
korrigerade bilden som en separat fil.
1
Välj [Ta bort röda ögon].
●● Tryck på [
]-knappen och välj
sedan [Ta bort röda ögon] på fliken [
(= 35).
2
3]
]-knappen och
●● Tryck på [
följ anvisningarna i steg 3 under
”Ändra storlek på bilder” (= 118).
Trådlösa funktioner
●● Vissa bilder korrigeras eventuellt inte korrekt.
●● Om du vill skriva över ursprungsbilden med den korrigerade
bilden väljer du [Skriv över] i steg 4. Då tas ursprungsbilden bort.
●● Det går inte att skriva över skyddade bilder.
●● RAW-bilder kan inte redigeras på det här sättet.
●● Det går att ta bort röda ögon i JPEG-bilder som också sparats
i RAW-format, men ursprungsbilden kan inte skrivas över.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
Välj en bild.
●● Välj en bild med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
Visningsläge
●● Du kan också spara bilder genom att peka på [Ny fil] eller
[Skriv över] på skärmen i steg 4.
121
5
Bearbeta RAW-bilder med
kameran
Stillbilder
Filmer
Bearbeta bilder tagna med RAW-format i kameran. Den ursprungliga
RAW-bilden behålls och en kopia sparas som en JPEG.
1
Välj RAW-bild.
●● Gå till steg 5 när du väljer [
].
Ställ in bearbetningsvillkoren.
●● Om du har valt [ ] trycker du
på [ ]-knappen, trycker på
[ ][ ][ ][ ]-knapparna för att välja
ett alternativ och trycker sedan på
[ ]-knappen.
4
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [ ]-knappen och välj sedan [ ]
på menyn. Välj ett alternativ (med hjälp
av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten).
3
Innan du använder kameran
●● Om du har valt [ ] väljer du [OK] med
hjälp av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och trycker sedan på [ ]-knappen.
●● Välj en RAW-bild med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten.
2
Spara bilden.
●● Om du har valt [ ] trycker du på
[ ][ ][ ][ ]-knapparna för att välja [ ].
Tryck på [ ]-knappen, välj [OK]
(med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten) och tryck sedan
på [ ]-knappen igen.
Konfigurera avancerade inställningar.
Justering av ljusstyrka Justera ljusstyrkan.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
Vitbalans
Välj en vitbalans.
Bildstil
Välj en bildstil.
Auto ljuskorrigering
Ställ in detaljer för automatisk ljuskorrigering.
Brusreducering för
höga ISO
Ställ in detaljer för brusreducering.
Bildkvalitet
Ställ in bildkvalitetnivån för JPEG-bilden.
Periferibelysn.korr.
Korrigera vinjettering från objektivets egenskaper.
Tillbehör
Kromatisk aberr.korr.
Korrigera kromatisk aberration från objektivets
egenskaper.
Bilaga
Diffraktionskorrigering Korrigera skärpeförlust på grund av diffraktion.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Inställningsmenyn
Index
●● Välj en effekt (med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten)
och tryck sedan på [ ]-knappen för
att återgå till skärmen i steg 3.
122
●● Du kan även välja en effekt för ett valt bearbetningsvillkor på
skärmen i steg 3 genom att vrida [ ]-ratten.
●● Om du vill visa en förstorad bild på skärmen i steg 3 vrider du
]-ratten motsols.
[
●● Du kan jämföra den aktuella bilden med ursprungsbilden genom
]-knappen och vrida [ ]-ratten på skärmen
att trycka på [
]-knappen om du vill återgå till
i steg 3. Tryck på [
skärmen för inställningar.
●● Om du vill återställa ursprungsinställningarna trycker du på
]-knappen på skärmen i steg 3, väljer [OK] (med hjälp
[
av [ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten) och trycker sedan på
[ ]-knappen.
●● Du kan konfigurera avancerade alternativ för funktioner som är
] på skärmen i steg 4 genom att trycka
markerade med [
]-knappen.
på [
Välja ut enskilda bilder
1
Välj alternativet [Välj].
●● Välj alternativet [Välj] enligt anvisningarna
i ”Använda menyn” (= 123) och tryck
sedan på [ ]-knappen.
2
1
Öppna inställningsskärmen.
●● Tryck på [
]-knappen och
välj sedan [RAW-bildbehandling]
på fliken [ 3] (= 35).
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj en bild.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● När du har valt en bild enligt
anvisningarna i steg 2 under ”Välja ut
enskilda bilder” (= 112) visas [ ].
Övriga fotograferingslägen
●● Tryck på [ ]-knappen igen om du vill ta
bort markeringen. [ ] visas inte längre.
P-läge
●● Upprepa den här proceduren om du
vill välja andra bilder.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Tryck på [
nästa skärm.
Använda menyn
Innan du använder kameran
3
]-knappen för gå till
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Bearbeta bilden.
●● Följ anvisningarna i steg 2–5 under
”Bearbeta RAW-bilder med kameran”
(= 122) för att bearbeta bilden.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
2
Välj en urvalsmetod.
Index
●● Välj önskat alternativ (= 35).
]-knappen för att komma
●● Tryck på [
tillbaka till menyskärmen.
123
Välja ett omfång
Redigera filmer
1
Välj [Markera omfång].
●● Välj alternativet [Markera omfång]
enligt anvisningarna i ”Använda
menyn” (= 119) och tryck sedan
på [ ]-knappen.
2
Välj bilder.
●● Följ anvisningarna i steg 2–3 under ”Välja
ett omfång” (= 113) för att ange bilder.
3
Bearbeta bilden.
●● Följ anvisningarna i steg 2–5 under
”Bearbeta RAW-bilder med kameran”
(= 122) för att bearbeta bilden.
●● Bilder som skapas med bearbetning i kameran matchar inte exakt
de bilder som bearbetas med Digital Photo Professional.
●● Upp till 500 bilder kan väljas samtidigt.
●● Välj ett önskat alternativ med [ ][ ]-knapparna när du bearbetar
bilder från menyn.
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Du kan ta bort delar du inte behöver från början och slutet av filmer
(inklusive filmsammandrag, = 41).
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj [ ].
●● Följ anvisningarna i steg 1–5 under ”Visa”
(= 103), välj [ ] och tryck sedan på
[ ]-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
●● Redigeringspanelen och redigeringslisten
för filmer visas.
2
P-läge
Ange vilka delar som ska
klippas bort.
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● (1) är redigeringspanelen och (2) är
redigeringslisten för filmer.
Visningsläge
●● Välj [ ] eller [ ] med hjälp av
[ ][ ]-knapparna.
Trådlösa funktioner
●● För att ange en del som ska klippas
bort (visas med [ ]) trycker du på
[ ][ ]-knapparna eller vrider [ ]-ratten
för att flytta den orange [ ]- eller
[ ]-ikonen. Klipp bort början av filmen
(från [ ]) genom att välja [ ] och klipp
bort slutet av filmen genom att välja [ ].
●● Om du flyttar [ ] eller [ ] till en annan
position än ett [ ]-märke i [ ] beskärs
delen närmast [ ]-märket till vänster.
I [ ] beskärs delen närmast [ ]-märket
till höger.
Inställningsmenyn
Tillbehör
Bilaga
Index
124
3
Granska den redigerade filmen.
●● Välj [ ] med hjälp av [ ][ ]-knapparna
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Den redigerade filmen spelas upp.
●● Om du vill redigera filmen igen upprepar
du steg 2.
Minska filstorlekar
Du kan minska storleken på filmfiler genom att komprimera filmerna
enligt nedan.
●● Välj [ ] på skärmen i steg 4 under
”Redigera filmer” (= 124). Välj [Ny fil]
och tryck sedan på [ ]-knappen.
●● Om du vill avbryta redigeringen trycker
]-knappen, väljer [OK]
du på [
(med hjälp av [ ][ ]-knapparna eller
[ ]-ratten) och trycker sedan på
[ ]-knappen.
4
Spara den redigerade filmen.
●● Välj [ ] med hjälp av [ ][ ]-knapparna
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
●● Välj [Kompr. & spara] och tryck sedan
på [ ]-knappen.
Auto-läge/Hybridauto-läge
Övriga fotograferingslägen
Bildkvaliteten efter kompression är enligt nedan.
Före kompression
P-läge
Efter kompression
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Välj [Ny fil] med hjälp av
[ ][ ][ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
Visningsläge
Trådlösa funktioner
●● Välj [Spar utan komp] och tryck sedan
på [ ]-knappen.
Inställningsmenyn
●● Filmen sparas som en ny fil.
Tillbehör
●● Om du vill skriva över originalfilmen med den redigerade filmen
väljer du [Skriv över] i steg 4. Då tas originalfilmen bort.
●● Om det inte finns tillräckligt med utrymme på minneskortet är
bara [Skriv över] tillgängligt.
●● Om batteriet laddas ur helt medan filmen sparas kan det hända
att filmen inte sparas.
●● När du redigerar filmer bör du om möjligt använda ett fulladdat
batteri, eller sätta i ett nätaggregat och ansluta en nätadapter
(båda säljs separat, = 167).
●● [
]- och [
]-filmer kan inte komprimeras.
●● Redigerade filmer kan inte sparas i komprimerat format om du
väljer [Skriv över].
Bilaga
Index
125
Redigera filmsammandrag
Innan du använder kameran
Stillbilder
Filmer
Enskilda kapitel (sekvenser) (= 41) som har spelats in med [ ] kan
raderas vid behov. Var försiktig när du raderar sekvenser eftersom de
inte går att få tillbaka.
1
Grundläggande handbok
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Välj den sekvens du vill ta bort.
Auto-läge/Hybridauto-läge
●● Spela upp en film som spelats in
i [ ]-läge enligt anvisningarna
i steg 1–2 under ”Visa korta filmer som
skapats vid fotografering av stillbilder
(Filmsammandrag)” (= 106) och tryck
sedan på [ ]-knappen för att öppna
filmkontrollpanelen.
Övriga fotograferingslägen
P-läge
Tv-, Av-, M-, C1- och C2-läge
●● Välj [ ] eller [ ] med hjälp av
[ ][ ]-knapparna eller [ ]-ratten
och tryck sedan på [ ]-knappen.
2
Visningsläge
Trådlösa funktioner
Välj [ ].
●● Välj [ ] med hjälp av [ ][ ]-knapparna
eller [ ]-ratten och tryck sedan på
[ ]-knappen.
Inställningsmenyn
Tillbehör
●● Den markerade sekvensen spelas upp
om och om igen.
3
Bekräfta raderingen.
●● Tryck på [ ][ ]-knapparna eller vrid
[ ]-ratten för att välja [OK] och tryck
sedan på [ ]-knappen.
Bilaga
Index
●● Sekvensen raderas och den korta filmen
skrivs över.
●● [ ] visas inte om du markerar en sekvens när kameran är
ansluten till en skrivare.
126
Tillgängliga trådlösa funktioner
Innan du använder kameran
Grundläggande handbok
Använda Wi‑Fi-funktioner
Trådlösa funktioner
Skicka bilder trådlöst från kameran till en rad olika kompatibla enheter och
använd kameran tillsammans med webbtjänster
●● Läs ”Försiktighetsåtgärder för trådlösa funktioner (Wi‑Fi,
Bluetooth och Övriga)” (= 220) innan du använder trådlösa
funktioner.
Handbok för avancerad
användning
Grundläggande
kamerafunktioner
Du kan skicka och ta emot bilder och fjärrstyra kameran genom att ansluta
den till dessa enheter och tjänster via Wi‑F
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising