Canon | EOS RP | User manual | Canon EOS RP User manual

Canon EOS RP User manual
Kompletterande
information
zz Den här handboken gäller EOS RP med firmware version 1.2.0 eller senare
installerad.
CEL-SX6KA252
© CANON INC. 2019
SVENSKA
Systemkarta
270EX II
EL-100
ST-E3-RT
430EX III-RT/ 470EX-AI 600EX II-RT Macro Ring Lite Macro Twin Lite
430EX III
MR-14EX II
MT-26EX-RT
Medlevererade
tillbehör
ST-E2*1
Rem
Handrem E2
Batteri
LP-E17
Skyddande tyg
PC-E1/E2
Nätadapter Strömadapter
AC-E6N*2
DR-E18*2
*1:
*2:
2
USB-nätadapter
PD-E1
Förlängningsgrepp
EG-E1
Ingen AF-hjälpbelysning från Speedlite-sändare ST-E2.
Nätadaptersats ACK-E18 kan också användas.
Batteriladdare
LC-E17E
Systemkarta
Hörlur
Riktad
GPS-mottagare
GP-E2*3 stereomikrofon
DM-E1
RFobjektiv
EFobjektiv
EF-Sobjektiv
Timerfjärrkontroll
TC-80N3
Monteringsadapter
Fjärrkontrolladapter RA-E3
HDMI-kabel
HTC-100 (cirka 2,9 m)
TV/skärm
Trådlös
fjärrkontroll
BR-E1
Fjärrutlösare
RS-60E3
Gränssnittskabel
IFC-100U/400U
(cirka 1 m/4 m)*4
USB-port
SD/SDHC/SDXCKortläsare
minneskort
Kortplats
*3:
*4:
Dator
Den digitala kompassen kan inte användas med kameran och fotograferingsriktningen
registreras inte.
Kamera och dator: USB Typ-C.
3
Tabell över funktionstillgänglighet efter fotograferingsmetod
Stillbildsfotografering (baszonens metoder)
o: Ställs in automatiskt
k: Ställs in av användaren
P
k
k
6 F G I
k
k
k k k k
Ställs in
automatiskt/Auto o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
RAW
Bildkvalitet
JPEG
Utsnitt/sidförhållande
ISO-tal
: Kan inte väljas/avaktiverad
8
2 q 3 5 C r 4
k k k k k k k
k k k k k k k
Funktion
Ställs in manuellt
Auto
Bildstil
Manuellt val
Ljusstyrka
Färgton
Panoreringseffekt
Creative Assist
Auto
Förinställd
VitEgen
balans
Inställning av
A
k
k
k
k
k
Q Q Q Q Q Q Q Q Qw Q Q Q Q
färgtemperatur
Korrigering/variation
Auto Lighting Optimizer
(Auto ljuskorrigering)
Brusreducering för höga ISO
Brusreducering för lång
exponeringstid
Högdagerprioritet
Korrigering för
objektiv­
aberra­
tion
Korrigering av
periferibelysning
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Distorsionskorrigering
Digital objektiv­
optimering
Kromatisk aber­
rationsjustering
Diffraktionskorrigering
Flimmerreducering
Fokusgaffling
sRGB
Färg­
rymd
Adobe RGB
One-Shot AF
AF-funkServo AF
tion
A+ Autoservo
4
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Tabell över funktionstillgänglighet efter fotograferingsmetod
Funktion
AF
Matning
Kontinuerlig AF
AF-metod
Ögonavkänning AF
Toucha och dra AF
Manuell
fokusering (MF)
MF-peaking
Enbild
Snabb
serietagning
Långsam
serietagning
Självutlösare:
10 s/fjärrkontroll
Självutlösare:
2 s/fjärrkontroll
Självutlösare:
serietagning
Evaluerande
ljusmätning
Ljusmät- Utsnittsmätning
ning
Spotmätning
Centrumvägd genomsnittsmätning
Programförskjutning
Exponeringskompensation
AEB
Expone- AE-lås
ring
HDR-fotografering
Multiexponering
Intervalltimer
Bulbtimer
Automatisk blixt
Blixt av
Extern
blixt
k
o
k
k
8
2 q 3 5 C r 4
k k k k k k k
1
k k k k k k* k
k k k k k
k
k k k k k k k
P
k
k
k
k
6 F G I
k k k k
k k k k
k k k k
k k k k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
k
k
A
o
Blixtfunktionsinställningar
Inställningar
för egen
programmering
Filminspelning under
stillbildsfotografering
k
k
k
k
o
k
k
k
k
k
k
k
*1: Kan bara ställas in på [Enpunkts AF] eller [Zon AF].
5
Tabell över funktionstillgänglighet efter fotograferingsmetod
Stillbildsfotografering (kreativa zonen)
o: Ställs in automatiskt
k: Ställs in av användaren
Funktion
: Kan inte väljas/avaktiverad
t
d
s
f
a
F
RAW
k
k
k
k
k
k
JPEG
k
k
k
k
k
k
Utsnitt/sidförhållande
k
k
k
k
k
k
Ställs in automatiskt/Auto
k
k
k
k
k
k
Ställs in manuellt
k
k
k
k
k
k
Auto
k
k
k
k
k
k
Manuellt val
k
k
k
k
k
k
Auto
k
k
k
k
k
k
Förinställd
k
k
k
k
k
k
Egen
k
k
k
k
k
k
Inställning av färgtemperatur
k
k
k
k
k
k
Korrigering/variation
k
k
k
k
k
k
Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering)
k
k
k
k
k
k
Brusreducering för höga ISO
k
k
k
k
k
k
Brusreducering för lång exponeringstid
k
k
k
k
k
k
Högdagerprioritet
k
k
k
k
k
k
Korrigering av periferibelysning
k
k
k
k
k
k
Distorsionskorrigering
k
k
k
k
k
k
Digital objektivoptimering
k
k
k
k
k
k
Kromatisk aberrationsjustering
k
k
k
k
k
k
Diffraktionskorrigering
k
k
k
k
k
k
Flimmerreducering
k
k
k
k
k
k
Fokusgaffling
k
k
k
k
k
sRGB
k
k
k
k
k
k
Adobe RGB
k
k
k
k
k
k
AF-funktion
k
k
k
k
k
k
Kontinuerlig AF
k
k
k
k
k
k
AF-metod
k
k
k
k
k
k
Ögonavkänning AF
k
k
k
k
k
k
Toucha och dra AF
k
k
k
k
k
k
Manuell fokusering (MF)
k
k
k
k
k
k
MF-peaking
k
k
k
k
k
k
Bildkvalitet
ISO-tal
Bildstil
Vitbalans
Korrigering
för objektiv­
aberration
Färgrymd
AF
6
Tabell över funktionstillgänglighet efter fotograferingsmetod
Funktion
Matning
Ljusmätning
t
d
s
f
a
F
Enbild
k
k
k
k
k
k
Snabb serietagning
k
k
k
k
k
k
Långsam serietagning
k
k
k
k
k
k
Självutlösare: 10 s/fjärrkontroll
k
k
k
k
k
k
Självutlösare: 2 s/fjärrkontroll
k
k
k
k
k
k
Självutl: serietagning
k
k
k
k
k
k
Evaluerande ljusmätning
k
k
k
k
k
k
Utsnittsmätning
k
k
k
k
k
k
Spotmätning
k
k
k
k
k
k
Centrumvägd
genomsnittsmätning
k
k
k
k
k
k
Programförskjutning
Exponering
k
Exponeringskompensation
k
k
k
k
k*
AEB
k
k
k
k
k
1
AE-lås
k
k
k
k
k*
HDR-fotografering
k
k
k
k
k
Multiexponeringar
k
k
k
k
k
Intervalltimer
k
k
k
k
k
Blixtexponeringskompensation
k
k
k
k
k
k
FE-lås
k
k
k
k
k
k
Blixtfunktionsinställningar
k
k
k
k
k
k
Inställningar för egen
programmering
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
2
Bulbtimer
Extern blixt
Filminspelning under stillbildsfotografering
k
k
*1: Exponeringskompensation kan ställas in med ISO auto.
*2: Ett fast ISO-tal kan ställas in med ISO auto.
7
Tabell över funktionstillgänglighet efter fotograferingsmetod
Filminspelning
o: Ställs in automatiskt
k: Ställs in av användaren
Funktion
Filminspelningsstorlek
4K
: Kan inte väljas/avaktiverad
k
M
k
k
Full HD
k
k
HD
k
k
Filmbeskärning
k
k
Digital film-IS
k
k
Video-snapshot
k
k
4K
k
k
Full HD
k
k
Auto
k
k
Manuell
k
k
Vindbrusfilter
k
k
Dämpare
k
k
Ställs in automatiskt/Auto
o
k
Timelapse-film
Ljudinspelning
ISO-tal
Bildstil
Ställs in manuellt
u
o*
k
o
o
o
k
Ställs in automatiskt/Auto
k
k
Manuellt val
k
k
o
Auto
k
k
Förinställd
k
k
Egen
k
k
Inställning av färgtemperatur
k
k
Kompensation
k
k
Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering)
k
k
o
Brusreducering för höga ISO
k
k
o
Högdagerprioritet
k
k
Vitbalans
Korrigering för
objektivaberration
Korrigering av periferibelysning
k
k
Distorsionskorrigering
k
k
Kromatisk aberrationsjustering
k
k
*1: Filmer spelas in i HD när EF-S-objektiv används.
8
o
o
1
Tabell över funktionstillgänglighet efter fotograferingsmetod
k
M
u
Filmservo-AF
k
k
k
AF-metod
k
k
k
Ögonavkänning AF
k
k
k
Toucha och dra AF
k
k
k
Manuell fokusering (MF)
k
k
k
MF-peaking
k
k
o
o
Exponeringskompensation
k
k*
2
AE-lås
k
k*
3
Auto. långsam slutare
k
Funktion
AF
Ljusmätning
Exponering
HDMI-infovisning
k
o
k
*2: Exponeringskompensation kan ställas in med ISO auto.
*3: Ett fast ISO-tal kan ställas in med ISO auto.
9
Tekniska data
■■ Typ
Typ:
Lagringsmedia:
Bildsensorstorlek:
Kompatibla objektiv:
Effektiv bildvinkel:
Objektivfattning:
Kompakt digital systemkamera med autofokus och
exponeringsautomatik
SD/SDHC/SDXC-minneskort
* UHS-II- och UHS-I- kort kan användas.
Cirka 35,9 × 24,0 mm
Canon-objektiv i grupperna RF och EF
* EF/EF-S-objektiv med en monteringsadapter (EF-Mobjektiv kan inte användas)
Med RF/EF-objektiv: motsvarar ungefär den angivna
brännvidden
Med EF-S-objektiv: ungefär 1,6 gånger den angivna
brännvidden
Canon RF-fattning
■■ Bildsensor
Typ:
Effektiva pixlar:
Sidförhållande:
Dammborttagning:
CMOS-sensor (kan använda Dual Pixel CMOS AF)
Upp till cirka 26,2 megapixlar (med RF/EF-objektiv)
* Avrundat till närmaste 100 000.
* Färre effektiva pixlar kan användas med vissa objektiv
och vid bildbearbetning.
3:2
Auto, Lägga till data för dammborttagning
■■ Registreringssystem
Registreringsformat:
Bildtyp:
Registrerade pixlar:
Utsnitt/sidförhållande:
Välja och skapa mappar:
Filnumrering:
10
Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
JPEG, RAW (CR3, ett Canon 14-bitars RAW-format)
RAW+JPEG samtidig registrering möjlig
L (stor)
: Cirka 26,0 megapixlar (6240 × 4160)
M (medium) : Cirka 11,5 megapixlar (4160 × 2768)
S1 (liten 1) : Cirka 6,5 megapixlar (3120 × 2080)
S2 (liten 2) : Cirka 3,8 megapixlar (2400 × 1600)
RAW
: Cirka 26,0 megapixlar (6240 × 4160)
C-RAW
: Cirka 26,0 megapixlar (6240 × 4160)
* Avrundat till närmaste 100 000.
Fotografering med utsnitt och sidförhållande kan ställas in
Fullformat, cirka 1,6× (utsnitt), 1:1 (sidförhållande),
4:3 (sidförhållande), 16:9 (sidförhållande)
Tillgänglig
Kontinuerlig, automatisk återställning, manuell återställning
Tekniska data
■■ Bildbearbetning vid fotografering
Bildstil:
Auto, Standard, Porträtt, Landskap, Detaljrik, Neutral,
Naturtrogen, Monokrom, Egen 1–3
Vitbalans:
Auto (Bevara känslan), Auto (Vitprioritet), Förinställd
(Dagsljus, Skugga, Moln, Glödlampa, Lysrör, Blixt), Egen,
Färgtemperatur (cirka 2500–10000 K)
Funktion för vitbalanskorrigering och vitbalansvariation finns
* Överföring av information om färgtemperatur för blixt är
möjlig
Automatisk korrigering av Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering) medföljer
ljusstyrkan i bild:
Brusreducering:
Gäller för höga ISO-tal och långa exponeringstider
Högdagerprioritet:
Tillgänglig
Korrigering för
Korrigering av periferibelysning, Distorsionskorrigering,
objektivaberration:
Digital objektivoptimering, Kromatisk aberrationsjustering,
Diffraktionskorrigering
■■ Autofokus
Fokuseringsmetod:
AF-metod:
Tillgängliga AFpunktspositioner:
Tillgängliga AF-områden
vid automatiskt val:
Toucha och dra AF:
Förstorad bild:
Fokusavstånd:
Manuell fokus (MF):
Dual Pixel CMOS AF
Kontrast-AF (för inspelning av 4K-film)
Ansikte+följande, Spot-AF, Enpunkts AF, Expandera
AF‑område (vertikalt/horisontellt), Expandera AF-område
(omgivning), Zon-AF
Max. 4 779
* Vid val med pilknappar
Max. 143
Tillgänglig
Cirka 5×/10×
Med RF-objektiv
MF-peaking
11
Tekniska data
■■ Stillbildsfotografering
AF-funktion:
Auto AF-funktionsbyte:
Ögonavkänning AF:
Kontinuerlig AF:
AF-område:
One-Shot AF, Servo AF
I smart motivläge; kan ställas in på en meny
Tillgänglig
Tillgänglig
Horisontell: Cirka 88 %, vertikal: Cirka 100 %
Horisontell: Cirka 80 %, vertikal: Cirka 80 %
* Varierar beroende på t.ex. vilket objektiv och
sidförhållande som används
Intervall för
EV -5 till 18
fokuseringsljusstyrka:
(f/1.2, centrerad AF-punkt, vid rumstemperatur, ISO 100,
One-Shot AF)
Egenskaper för Servo AF: Skärpeföljningskänslighet, accelerations-/
bromsningsföljning och automatiskt byte av AF-punkt
Fokusgaffling:
Tillgänglig
AF-hjälpbelysning:
Inbyggd LED-belysning
■■ Filminspelning
AF-område:
Intervall för
fokuseringsljusstyrka:
Filmservo-AF:
Egenskaper för
Filmservo‑AF:
12
[4K] Horisontell: Cirka 88 %, vertikal: Cirka 100 %
[Full HD/HD] Horisontell: Cirka 88 %, vertikal: Cirka 100 %
EV -2,5 till 18
(f/1.2, centrerad AF-punkt, vid rumstemperatur, ISO 100,
One-Shot AF, 29,97p)
Tillgänglig
Skärpeföljningskänslighet, AF-hastighet
Tekniska data
■■ Exponeringsinställning
Ljusmätmetod:
Intervall för
fokuseringsljusstyrka:
Slutare:
Slutartid:
Fotograferingsmetod:
Realtidsmätning med bildsensor
384-zonsmätning (24 × 16)
Stillbildsfotografering:
• Evaluerande ljusmätning (länkad till alla AF-punkter)
• Utsnittsmätning (cirka 5,5 % av skärmen vid mitten)
• Spotmätning (cirka 2,7 % av skärmen vid mitten)
• Centrumvägd genomsnittsmätning
Filminspelning:
Centrumvägd genomsnittsmätning och evaluerande
ljusmätning med bildsensor
* Ställs in automatiskt med fokuseringsmetoden
Stillbildsfotografering: EV -3 till 20 (vid rumstemperatur,
ISO 100)
Filminspelning: EV -1 till 20 (vid rumstemperatur, ISO 100,
centrumvägd genomsnittsmätning)
Elektronisk ridåslutare
1/4000 s till 30 s (totalt slutartidsområde; tillgängligt intervall
varierar beroende på fotograferingsmetod), Bulb (B),
blixtsynkronisering vid 1/180 sekund
* Inställningsområde blir annorlunda vid filminspelning
Baszonen:
Smart motivläge, Specialscen (Porträtt, Gruppfoto,
Landskap, Sport, Barn, Panorering, Närbild, Mat,
Kvällsporträtt, Nattfoto utan stativ, HDR-motljuskontroll,
Tyst läge)
Kreativa zonen:
Flexibel-prioritet AE, Programautomatik, Tidsförval AE,
Bländarförval AE, Manuell exponering, Bulbexponering,
Egna kamerainställningar (C1/C2/C3)
Filminspelning:
Automatisk filmexponering, Manuell filmexponering,
HDR‑film
13
Tekniska data
ISO-tal:
(rekommenderat
exponeringsindex)
Baszonen: ISO-talet ställs in automatiskt
Kreativa zonen: ISO auto, ställs in manuellt mellan ISO 100
och ISO 40000 (i steg om 1/3 eller 1 steg), utökning till L
(motsvarande ISO 50), H1 (motsvarande ISO 51200) eller
H2 (motsvarande ISO 102400)
* Med högdagerprioritet inställt blir lägsta värdet ISO 200
Filminspelning:
[4K]
Automatisk filmexponering: ISO-talet ställs automatiskt in,
expanderbart till H2 (motsvarande ISO 102400)
Filminspelning med manuell exponering: ISO auto (ställs
in automatiskt mellan ISO 100 och ISO 12800), ställs in
manuellt mellan ISO 100 och ISO 12800 (i steg om 1/3 eller
1 steg), expanderbart till H2 (motsvarande ISO 102400)
[Full HD/HD]
Automatisk filmexponering: ISO-talet ställs automatiskt in,
expanderbart till H2 (motsvarande ISO 102400)
Filminspelning med manuell exponering: ISO auto (ställs
in automatiskt mellan ISO 100 och ISO 25600), ställs in
manuellt mellan ISO 100 och ISO 25600 (i steg om 1/3 eller
1 steg), expanderbart till H2 (motsvarande ISO 102400)
HDR-film: ISO-talet ställs in automatiskt
* Med högdagerprioritet inställt blir lägsta värdet ISO 200
* Inställningsområde blir annorlunda vid inspelning av
timelapse-film
Inställningar för ISO-tal:
Stillbildsfotografering:
ISO-område, Auto område, Minsta slutartid
Filminspelning:
ISO-område, Område för 4K, Max. för auto, 4K Max. för
auto, Timelapse Max för auto
Exponeringskompensation: Stillbildsfotografering:
Manuell: ±3 steg i 1/3 eller 1/2 steg
AEB: ±3 steg i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras med
manuell exponeringskompensation)
Filminspelning: ±3 steg i 1/3 eller 1/2 steg
14
Tekniska data
AE-lås:
Flimmerreducering:
Bulbtimer:
Intervalltimer:
HDR-fotografering:
Multiexponeringar:
Skärmavtryckare:
Av 1/8 steg:
Stillbildsfotografering:
Auto: AE-lås med fokus inställt kan aktiveras eller
inaktiveras för varje ljusmätmetod med egen programmering
Manuell: Med AE-låsknapp
Filminspelning: Med AE-låsknapp
Finns i stillbildsfotografering
Bulbexponeringstid kan ställas in
Bildtagningsintervall och antal bilder kan ställas in
Justering av dynamiskt omfång: Auto, ±1, ±2, ±3
Effekter: Naturlig, Konst std., Intensiv, Oljemålning, Relief
Auto bildpassning: Tillgänglig
Antal multiexponeringar: 2 till 9 exponeringar
Multiexponeringskontroll: Lägg till, Medelvärde
Tillgänglig
Tillgänglig i filminspelning
■■ Matningssystem
Matningsmetod:
Serietagningshastighet:
Enbild, Snabb serietagning, Långsam serietagning,
Självutlösare: 10 sek./fjärrkontroll, Självutlösare: 2 sek./
fjärrkontroll, Självutlösare: serietagning
Snabb serietagning: maximalt cirka 5,0 bilder/sekund
* Lägre serietagningshastighet vid flimmerreducering, vid
inställt Servo AF eller vid blixtfotografering.
* Serietagningshastigheten för snabb serietagning kan
bli lägre beroende på olika förhållanden: batterinivå,
temperatur, flimmerreducering, slutartid, bländare,
motivets förhållanden, ljusstyrka, AF-funktion, objektiv,
blixtanvändning och fotograferingsinställningar.
Långsam serietagning: maximalt cirka 2,6 bilder/sekund
15
Tekniska data
Maximalt antal bilder i en
bildserie:
Höghastighetsvisning:
JPEG stor/hög: fullt kort (fullt kort)
RAW: Cirka 50 bilder (fullt kort)
RAW+JPEG stor/hög: cirka 42 bilder (cirka 98 bilder)
* Uppmätt med ett SD-kort som uppfyller Canons
teststandarder (standard: 32 GB UHS-I-kort/snabb: 32
GB UHS-II-kort) och under förhållanden som uppfyller
standarder (snabb serietagning, fullformatsstillbilder
utsnitt/sidförhållande, ISO 100, bildstilen Standard).
* Siffror inom parentes är antalet bilder när ett UHS-II-kort
för Canons standardtest av SD-kort används.
* ”Fullt kort” anger att det går att fotografera tills kortet
är fullt.
Tillgänglig
■■ Extern Speedlite
Kompatibla Speedlite:
Speedlite i EL-/EX-serien
Blixtljusmätning:
E-TTL II blixtautomatik
Automatisk blixttändning: Tillgänglig med Speedlites utrustade med den här funktionen
Korrigering blixtexponering:Tillgänglig
Blixtexponerings±3 steg i 1/3- eller 1/2-steg
kompensation:
FE-lås:
Tillgänglig
Metoden
Tillgänglig med Speedlites utrustade med den här funktionen
Serietagningsprioritet:
PC-kontakt:
Finns inte
Blixtstyrning:
Blixtfunktionsinställningar, Egna blixtfunktionsinställningar
■■ Filminspelning
Registreringsformat:
Video:
Ljud:
16
MP4
MPEG-4 AVC/H.264, variabel (genomsnittlig)
överföringskapacitet
AAC (när [C.Fn III-9: Ljudkomprimering] är inställt på [0: På])
Linjär PCM (när [C.Fn III-9: Ljudkomprimering] är inställt på
[1: Av])
Tekniska data
Filminspelningsstorlek:
Bildfrekvens:
Komprimeringsmetod:
Överföringskapacitet/
prestandakrav för kort:
(skriv-/läshastighet)
Ljudinspelning:
Hörlur:
Filmbeskärning:
Digital film-IS:
HDR-film:
Video-snapshot:
Timelapse-filmer:
HDMI-utgång:
Fotografering med
fjärrkontroll:
Stillbildsfotografering:
4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)
* Visas med 4K-upplösning (UHD) via bildbearbetning vid
inspelning av 4K-filmer.
HDR-film:
• Med RF/EF-objektiv: Full HD
• Med EF-S-objektiv och filmbeskärning: HD
Timelapse-filmer: 4K/Full HD
59,94p/29,97p/23,98p (med NTSC)
50,00p/25,00p (med PAL)
Standard (IPB), Lätt (IPB)
* Timelapse-filmer: ALL-I
4K (23,98p/25,00p)/Standard (IPB)
: Cirka 120 Mbps/UHS-I, UHS-hastighetsklass 3 eller högre
Full HD (59,94p/50,00p)/Standard (IPB)
: Cirka 60 Mbps/SD Speed Class 10 eller högre
Full HD (29,97p/25,00p)/Standard (IPB)
: Cirka 30 Mbps/SD Speed Class 4 eller högre
Full HD (29,97p/25,00p)/Lätt (IPB)
: Cirka 12 Mbps/SD Speed Class 4 eller högre
HD (59,94p/50,00p)/Standard (IPB)
: Cirka 26 Mbps/SD Speed Class 4 eller högre
HD (29,97p/25,00p)/Standard (IPB)
: Cirka 13 Mbps/SD Speed Class 4 eller högre
Det finns inbyggda stereomikrofoner och kontakt för extern
stereomikrofon
Justerbar ljudinspelningsnivå, vindbrusfilter, dämpare
Hörlurskontakt, volym kan justeras
Tillgänglig
Tillgänglig (På/Förbättrad)
Tillgänglig
Tillgänglig
4K eller Full HD
Bildvisning utan informationsvisning
* 4K-visning kan användas; Auto/1080p valbar
Tillgänglig
Inte tillgänglig vid filminspelning
17
Tekniska data
■■ Bildskärm
Typ:
Skärmens storlek och
antal punkter:
Synfält (täckning):
Vinkeljustering:
Justering av ljusstyrka:
Visningsinställningar:
Gränssnittsspråk:
Pekskärm:
TFT-färgskärm med flytande kristaller
Cirka 7,5 cm (3,0 tum) (3:2) med cirka 1,04 miljon punkter
Stillbildsfotografering: Cirka 100 % vertikal/horisontell
(vid inställning JPEG Stor)
Filminspelning: Cirka 100 % vertikal/horisontell
Öppning: Cirka 0–175°
Rotation: Cirka 0–90° framåt, cirka 0–180° bakåt
Manuell (7 nivåer)
Lägesguide, funktionsguide
29
Kapacitiv
■■ Sökare
Typ:
Skärmens storlek och
antal punkter:
Synfält (täckning):
Förstoring:
Ögonavstånd:
Dioptriinställning:
Justering av ljusstyrka:
Visningsprestanda:
18
Elektronisk OLED-sökare i färg
0,39-tums (4:3) med cirka 2,36 miljoner punkter
Stillbildsfotografering: Cirka 100 % vertikal/horisontell
(ögonavstånd: cirka 22 mm, vid inställning JPEG Stor)
Filminspelning: Cirka 100 % vertikal/horisontell
Cirka 0,70× (-1 m-1 med 50 mm-objektiv vid oändlighet)
Cirka 22 mm (från okularets linsslut vid -1 m-1)
Cirka -4,0 till +1,0 m-1 (dpt)
Manuell (5 nivåer)
Energisparläge, Mjuk
Tekniska data
■■ Bildvisning
Bildvisningsformat:
Högdagervarning:
Visa AF-punkt:
Rutnät:
Förstorad bild:
Bildsök:
Bildbläddringsmetod:
Bildrotering:
Bildskydd:
Gradering:
Filmvisning:
Starta/avsluta redigering
av filmscen:
Frame Grab för 4K-film:
Bildspel:
RAW-bildbearbetning i
kameran:
Ändra storlek:
Beskärning:
Beställa kopior:
Enbildsvisning (utan fotograferingsinformation),
enbildsvisning (med grundläggande information),
enbildsvisning (fotograferingsinformation som visas:
detaljerad information, objektiv/histogram, vitbalans,
bildstil 1, bildstil 2, färgrymd/brusreducering, korrigering för
objektivaberration 1, korrigering för objektivaberration 2,
GPS-information), indexbild (4/9/36/100 bilder)
* Anpassbar visning av fotograferingsinformation
Överexponerade högdagrar blinkar
Tillgänglig
3 typer
Cirka 1,5×–10×, inledande förstoring och position inställbara
Inställbara sökkriterier (efter gradering, datum, mapp,
skyddad, typ av fil)
En bild, 10 bilder, visst antal, datum, mapp, filmer, stillbilder,
skyddad, gradering
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Tillgänglig
Extrahering av angivna filmbilder och sparade som JPEGbilder
Alla bilder eller bilder som matchar sökkriterierna visas
automatiskt.
Creative Assist, RAW- och C-RAW-bildbearbetning möjlig
Justering av ljusstyrka, vitbalans, bildstil, Auto Lighting
Optimizer (Auto ljuskorrigering), brusreducering för höga
ISO-tal, JPEG-bildregistreringskvalitet, färgrymd, korrigering
för objektivaberration (korrigering av periferibelysning,
distorsionskorrigering, digital objektivoptimering, kromatisk
aberrationsjustering, diffraktionskorrigering)
Tillgänglig
Tillgänglig
Kompatibel med version 1.1 av DPOF
19
Tekniska data
■■ Anpassningsfunktioner
Egen programmering:
Egna kamerainställningar:
Min meny:
Copyright-information:
23 funktioner
Registrerad på C1/C2/C3 på inställningsratten
Upp till fem skärmar kan registreras
Textinmatning och tillägg möjligt
■■ Gränssnitt
Digitalkontakt:
Motsvarande Hi-Speed USB; terminalform: USB-typ-C
Anslutning för datorkommunikation, laddning med USBnätadapter PD-E1
HDMI mini UT-kontakt:
Typ C (automatisk växling av upplösning)
Extern mikrofon
Stereominikontakt, 3,5 mm i diameter
IN-kontakt:
Riktad stereomikrofon DM-E1 eller extern mikrofon (finns i
handeln)
Anslutning för fjärrutlösare: Kompatibel med fjärrutlösare RS-60E3
Trådlös fjärrkontroll:
Kompatibel med den trådlösa fjärrkontrollen BR-E1 (via
Bluetooth)
■■ Trådlösa funktioner
[Wi-Fi]
Standarder som uppfylls:
Överföringsmetod:
Överföringsfrekvens
(mittfrekvens):
Anslutningsmetod:
Säkerhet:
Kompatibla enheter/
tjänster:
IEEE 802.11b/g/n
DS-SS-modulering (IEEE 802.11b), OFDM-modulering
(IEEE 802.11g/n)
Frekvens: 2412 till 2462 MHz
Kanaler: 1–11
Kamera som åtkomstpunkt, infrastruktur*
* Stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Autentiseringsmetod: öppet system, delad nyckel eller WPA/
WPA2-PSK
Kryptering: WEP, TKIP, AES
Smartphones, datorer, Wi-Fi-skrivare, webbtjänster
[Bluetooth]
Standarder som uppfylls:
Överföringsmetod:
Kompatibla enheter:
20
Kompatibel med Bluetooth Specification Version 4.1
(lågenergi-Bluetooth)
GFSK-modulering
Smartphones, trådlösa fjärrkontroller
Tekniska data
■■ Ström
Batteri:
Batteriinformation:
Möjligt antal bilder:
Tillgänglig
filminspelningstid:
Batteri LP-E17 (1 styck)
* Nätström möjlig med eluttag.
* Med USB-nätadapter PD-E1 kan LP-E17 laddas
i kameran.
Strömkälla, batterinivå, uppladdningsprestanda möjlig
Cirka 250 bilder vid rumstemperatur (+23 °C),
cirka 240 bilder vid låg temperatur (0 °C)
* Med ett fulladdat batteri LP-E17
Totalt cirka 1 timmar och 40 min. vid rumstemperatur
(+23 °C).
Totalt cirka 1 timmar och 30 min. vid låga temperaturer
(0 °C).
* Med ett fulladdat batteri LP-E17, filmservo-AF aktiverad
och full HD 29,97P IPB (NTSC)/Full HD 25,00P IPB (PAL)
inställt.
■■ Mått och vikt
Mått (B × H × D):
Vikt:
Cirka 132,5 × 85,0 × 70,0 mm
Cirka 485 g (inklusive batteri och kort)/Cirka 440 g (endast
kamerahus)
■■ Driftsmiljö
Driftstemperatur:
Luftfuktighet:
0–40 °C
85 % eller lägre
■■ Förlängningsgrepp EG-E1
Mått (B × H × D):
Vikt:
Cirka 132,8 × 22,2 × 59,3 mm
Cirka 86 g
oo Ovanstående uppgifter baseras på Canons teststandarder och CIPA:s (Camera &
Imaging Products Association) teststandarder och riktlinjer.
oo Mått och vikt listad ovan baseras på CIPA:s riktlinjer (utom vikt för enbart
kamerahuset).
oo Produktspecifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.
oo Om det uppstår problem när du monterar ett objektiv som inte kommer från Canon
på kameran kontaktar du tillverkaren av objektivet.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising