Canon | EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | User manual | Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM User manual

Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM User manual
CT1-8598-000
SWE
Bruksanvisning till EF-M-OBJEKTIV
EF-M55-200mm f/4,5-6,3 IS STM
②
①
⑦
⑥
③
Försiktighetsåtgärder vid hantering
• Om objektivet flyttas från ett kallt ställe till ett varmt,
kan det bildas kondens (imma) på linsytan eller inuti
objektivet. För att undvika kondensbildning under sådana
förhållanden kan du stoppa objektivet i en lufttät plastpåse
innan du flyttar det från den kalla till den varma miljön. Vänta
sedan tills objektivet gradvis värmts upp innan du tar ut det ur
plastpåsen. Gör på samma sätt när du flyttar objektivet från ett
varmt ställe till ett kallt.
• Låt aldrig objektivet ligga på ställen där det kan bli väldigt
varmt, som t.ex. i en bil som står parkerad i solen. Höga
temperaturer kan leda till fel på objektivet.
• Se även säkerhetsföreskrifterna som finns i din kameras
bruksanvisning.
Symboler som används i bruksanvisningen
Varning för att undvika fel eller skador på objektivet eller
kameran.
④
⑤
Terminologi
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
Skärpeinställningsring
Monteringsfäste för objektivkåpa
Filtergänga
Objektivmonteringsmärke
Kontakter
Zoomlägesmarkering
Zoomring
Tack för att du köpt en Canon-produkt.
Canons objektiv EF-M55-200mm f/4,5-6,3 IS STM är ett
telezoomobjektiv som utvecklats för digitalkameror som är
kompatibla med EF-M-objektiv*.
* Endast följande kameror är kompatibla med EF-M-objektiv
(från februari 2014):
EOS M, EOS M2*1
*1: Ej tillgänglig i vissa länder och regioner.
• "IS" står för Image Stabilizer, dvs. bildstabilisator.
• "STM" står för stepping motor (stegmotor).
Säkerhetsföreskrifter
• Titta aldrig mot solen eller andra starka ljuskällor genom
objektivet. Det kan leda till synnedsättning eller blindhet.
• Låt aldrig objektivet ligga i solen utan linsskyddet påsatt,
oavsett om objektivet är monterat på kameran eller ej.
Detta är viktigt för att förhindra att objektivet koncentrerar
solstrålarna vilket kan leda till brand.
Ytterligare anmärkningar om hur du använder objektivet
för att ta bilder.
1. Montering och avtagning av objektivet
Se bruksanvisningen till kameran för närmare anvisningar om hur
du sätter på och tar av objektivet.
• Lägg objektivet med den bakre änden upp när du tagit av
det, för att undvika repor på linsytan och på kontakterna.
(fig.❶)
• Om kontakterna blir smutsiga eller repade, eller om det
kommer fingeravtryck på dem, kan det leda till rostbildning
eller dålig kontakt. Det kan medföra att kameran och
objektivet inte fungerar som de ska.
• Om kontakterna blir smutsiga eller det kommer fingeravtryck
på dem, så torka rent dem med en mjuk duk.
• Sätt på dammskyddet när du tar av objektivet. Sätt på det
på rätt sätt genom att passa ihop objektivmonteringsmärket
med -märket på dammskyddet på det sätt som visas i figur
och vrid medurs. (fig.❷) Utför samma procedur i figuren
ordning för att ta av dammskyddet.
2. Zoomning
Vrid på objektivets zoomring för att justera storleken på synfältet
eller motiv. (fig.❸)
• För vidare bilder, vrid zoomringen mot den breda änden.
• För närmare bilder, vrid zoomringen mot telefoto-änden.
• Var noga med att avsluta zoomningen innan du ställer in
skärpan. Om man zoomar efter det att skärpan är inställd
kan skärpan påverkas.
• Om zoomringen vrids snabbt kan fokus tillfälligt bli oskarpt.
• Vid zooming när en stillbild exponeras kan det ta ett tag att
slutföra fokuseringen. Detta gör att alla ljusstråk som fångats
in under exponeringen blir oskarpa.
3. Manuell Fokus
När kamerans skärpeinställningsläge är satt till [MF] sker
fokusering manuellt genom att vrida på fokusringen. (fig.❹)
❶
Om fokusringen vrids snabbt kan det ta ett tag innan
fokuseringen är slutförd.
• Skärpeinställningsläge ställs in på kameran, se kamerans
bruksanvisning.
• När du har ställt in skärpan med autofokus i läget [AF+MF]
går det att ställa in skärpan för hand genom att trycka ner
avtryckaren halvvägs och vrida på skärpeinställningsringen
(konstant manuell fokusering).
4. Bildstabilisator
Det här objektivet är utrustat med en bildstabilisator. Den här
funktionen korrigerar kameraskakningar vilket gör det möjligt för
användare ta skarpa bilder. Den används också för att stabilisera
bilden på bästa möjliga sätt efter tagningsförhållandena (t.ex. vid
tagning av stillastående motiv och när man följer ett motiv som rör
sig). Vänligen ställ in bildstabilisatorn på ON (PÅ) eller OFF (AV)
med hjälp av kamerainställningarna. Se kamerans bruksanvisning
för mer information.
• Bildstabilisator kan inte kompensera för suddighet som beror
på att själva motivet rör sig.
• Det kan hända att bildstabilisator inte har någon större effekt
när man tar bilder inifrån en bil eller ett annat fordon som
skakar kraftigt.
• Bildstabilisatorn drar mer ström än normal fotografering,
vilket leder till färre bilder och en kortare tid för
filminspelning.
• Vid fotografering av stillastående föremål kompenserar
bildstabilisatorn för kamerarörelser i alla riktningar.
• Bildstabilisatorn kompenserar för vertikala kameraskakningar
under tagningar där kameran följer motivet i sidled, och för
horisontella kameraskakningar när kameran följer motivet i
höjdled.
• Om du använder stativ så stäng av bildstabilisator för att
spara batteriström.
• Med ett enbensstativ fungerar bildstabilisator lika bra som
när man håller kameran med händerna. Beroende på
tagningsförhållandena kan det dock hända att bildstabilisator
effekt minskar.
❷
❸
Breda området
Telefoto området
Zoomring
❹
SWE-1
5. Motljusskydd (säljs separat)
❺
Motljusskyddet ET-54B tar bort oönskat ljus och skyddar objektivet
mot regn, snö och damm.
Montera på motljusskyddet genom att passa ihop
monteringsmärket på skyddet med den röda pricken framtill på
objektivet, och vrid sedan motljusskyddet i pilens riktning tills den
röda pricken hamnar mitt för motljusskyddets stopplägesmärke.
(fig.❺)
Motljusskyddet går att sätta på bak och fram på objektivet för
förvaring.
• Om motljusskyddet inte monteras korrekt kan vinjettering
(skuggning av kanterna på bilden) inträffa.
• Håll i motljusskyddets bakända och vrid när du monterar
eller tar av skyddet. Håll aldrig i framkanten när du vrider
runt motljusskyddet, eftersom det då kan deformeras.
6. Filter (säljs separat)
Det går att montera filter på filtergängan framtill på objektivet.
Endast ett filter kan monteras.
Tekniska data
Brännvidd/bländare
55-200mm f/4,5-6,3
Objektivkonstruktion
11 grupper, 17 element
Minsta bländare
f/22-32
Synvinkel
Diagonalt: 27°50'-7°50'
Vertikalt: 15°40'-4°20'
Horisontellt: 23°20'-6°30'
Näravstånd
1,0 m
Max. förstoring
0,21x (vid 200 mm)
Synfält
Ca 248 x 375 - 73 x 109 mm
(vid 1,0 m)
Filterdiameter
52 mm
Max. diameter och längd
60, 9 x 86,5 mm
Vikt
Ca 260 g
Objektivkåpa
ET-54B (säljs separat)
Linsskydd
E-52 II
Dammskydd
Objektivets dammskydd EB
Väskan
LP816 (säljs separat)
• Motsvarar 88-320 mm för 35 mm filmformat.
• Objektivets längd mäts från monteringsytan till objektivets
framkant. Lägg till 20 mm om linsskyddet och dammskyddet ska
räknas med.
• Den angivna storleken och vikten gäller enbart själva objektivet,
om inget annat anges.
• Det går inte att använda extendrar tillsammans med detta
objektiv.
• Bländaren ställs in på kameran. Kameran kompenserar för
variationer i bländarinställningen när man zoomar in och ut.
• Alla listade data är uppmätta enligt Canons standarder.
• Rätt till ändringar i produktens specifikationer och utseende
förbehålles.
0214Ni
© CANON INC. 2014
SWE-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising