Canon | Drop-In Filter Mount Adapter EF-EOS R | User manual | Canon Drop-In Filter Mount Adapter EF-EOS R User manual

Canon Drop-In Filter Mount Adapter EF-EOS R User manual
CT1-B080-A
Drop-in-filter Objektivadapter
SWE EF-EOS R
Bruksanvisning
Terminologi
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
Objektivfrigöringsspak
Monteringsmärke (EF-objektiv)
Monteringsmärke (EF-S-objektiv)
Främre fattning
Främre kontakter
Monteringsmärke (kamerasidan)
Bakre fattning
Bakre kontakter
⑨ Gummiring
⑩ Transparent filter
⑪ Variabelt ND-filter
⑫ Cirkulärt polarisationsfilter
⑬ Frigöringsknapp
⑭ Justeringsratt
⑮ Vit linje
Tack för att du köpt en Canon-produkt.
Canon Drop-in-filter Objektivadapter EF-EOS R är utformad för att
objektiv i EF-serien *1 ska kunna användas med EOS R-kameror.
Den möjliggör användning av automatisk fokusering, bildstabilisering
och andra funktioner som erbjuds av objektivet som monterats på
kameran *2.
*1 Omfattar inte RF-objektiv, EF-M-objektiv eller CN-E-objektiv (EF
Cinema-objektiv).
*2 Det kan finnas begränsningar beroende på objektivet och kameran som
används.
Försiktigt
■ Montering och avtagning av adaptern
Montering
1. Stäng av kameran.
2. Montera objektivet på adaptern.
Rikta in monteringsmärket på objektivet med samma märke på
adaptern, och vrid objektivet medurs tills du hör ett klick.
(Fig. ❶-A för EF-objektiv, Fig. ❶-B för EF-S-objektiv)
3. Montera adaptern med påmonterat objektiv på kameran.
Rikta in monteringsmärket på adaptern med samma märke på
kameran, och vrid adaptern medurs tills du hör ett klick. (Fig. ❷)
Avtagning
1. Stäng av kameran.
2. Ta av adaptern med påmonterat objektiv från kameran.
Vrid adaptern moturs samtidigt som du trycker in kamerans
objektivlåsknapp. Ta bort adaptern när den inte kan vridas längre.
(Fig. ❸)
3. Ta bort objektivet från adaptern.
Vrid objektivet moturs samtidigt som du trycker på
objektivfrigöringsspaken på adaptern. Ta bort objektivet när det inte
kan vridas längre. (Fig. ❹)
①
⑥
❶-B
⑦
⑧
❷
⑨
②
③
❸
Information om risker som kan leda till personskador.
●● Lämna inte produkten på platser som är utsatta för extremt höga
eller låga temperaturer. Produkten kan orsaka brännskador eller andra
personskador vid beröring.
●● Stick inte in handen eller fingrarna i produkten. Detta kan leda till
personskador.
❶-A
④
⑤
Konventioner som används i denna bruksanvisning
Varning för att förhindra felfunktion eller skador på objektivet eller
kameran.
Kompletterande anvisningar om användning av adaptern och
fotografering.
❹
zz Håll objektivet ordentligt om du använder ett objektiv som är tyngre än
kameran.
zz När du tar av adaptern, ska du sätta på fram- och baklocken för att skydda
kontakterna. Passa samman monteringsmärkena på adaptern och locken
när du sätter på locken.
zz Kontakter som är repade, smutsiga eller har fingeravtryck på sig kan
resultera i bristfällig anslutning samt korrosion, vilket i sin tur kan leda till
felfunktion. Om kontakterna blir smutsiga kan du rengöra dem med en mjuk
trasa.
zz Eftersom objektivets minsta fokuseringsavstånd blir längre när adaptern är
monterad kan maximal förstoring och synfältet ändras.
zz Adapterns bakre fattning har en gummiring som förbättrar damm- och
vattentätningen. Gummiringen kan avsätta friktionsmärken runt kamerans
objektivfattning, men detta inverkar inte på användningen.
zz Gummiringen kan bytas hos en Canon-återförsäljare (mot debitering).
SWE-1
i
■ Sätta i och ta ut drop-in filtret
Isättning: Tryck drop-in filtret nedåt tills du hör ett klick. (Fig. iv)
Urtagning: Dra ut drop-in filtret samtidigt som du trycker på
frigöringsknappen.
⑩
■ Drop-in filter
⑬
i. Transparent filter A (Fig. i)
Transparent glasfilter
ii. Variabelt ND-filter A (Fig. ii)
Opaciteten kan justeras genom att vrida på justeringsratten.
Justeringsområde: ND3 till ND500 (motsvarande 1,5 till 9 f-steg)
iii. Cirkulärt polarisationsfilter A (Fig. iii)
Polarisationsvinkeln kan justeras genom att vrida på justeringsratten.
zz Sätt i/ta ut drop-in filtret innan du monterar objektivadaptern på kameran.
zz Du måste sätta i ett av drop-in filtren i adaptern. Om du inte använder ett
filter kommer bilden att påverkas av ströljus m.m.
zz Bildkvaliteten kan försämras på grund av filtereffekten.
zz När den vita linjen på justeringsratten inte längre syns (ND250 eller högre)
kan ett blåaktigt färgstick eller ojämn opacitet uppstå. (ii)
zz Filtrets färgstick och opacitet kan ändras allteftersom filtret åldras. (ii)
⑮
⑬
⑭
iii
■ Specifikationer
Kompatibla objektiv: Objektiv i EF-serien *1
Kompatibla kameror: Canon EOS R-kameror
Fattningar: Främre fattning: Canon EF-fattning
Bakre fattning: Canon RF-fattning
Framlock: Kameralock R-F-3
Baklock: Objektivlock RF
Max diameter och längd: Adapter: 73,2 x 24,7 mm
Vikt: Adapter: Ca 121 g
Drop-in filter: i: Ca 17 g, ii: Ca 18 g, iii: Ca 18 g
Tillbehör: Framlock, baklock, fodral
⑫
⑬
⑭
iv
• Maximal diameter samt längd och vikt som anges gäller endast för
adaptern.
• Alla data som anges har mätts upp enligt Canons standarder.
• Produktspecifikationer och -utformning kan ändras utan föregående
meddelande.
0918Ni
⑪
ii
© CANON INC. 2018
SWE-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising