Canon | EF 70-200mm f/2.8L USM | User manual | Canon EF 70-200mm f/2.8L USM User manual

Canon EF 70-200mm f/2.8L USM User manual
Terminologi
EF-zoomobjektiv
EF17-35mm f/2,8L USM
EF28-70mm f/2,8L USM
EF70-200mm f/2,8L USM
Bruksanvisning
Tack för att du köpt en Canon-produkt.
Säkerhetsföreskrifter
1. Titta aldrig mot solen eller andra starka ljuskällor genom
objektivet eller kameran. Det kan leda till synskador. Att titta
direkt på solen genom objektivet är speciellt farligt.
2. Låt aldrig objektivet ligga i solen utan linsskyddet påsatt,
oavsett om objektivet är monterat på kameran eller ej.
Detta är viktigt för att förhindra att objektivet koncentrerar
solstrålarna vilket kan leda till brand.
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Om objektivet flyttas från ett kallt ställe till ett varmt, kan det
bildas kondens (imma) på linsytan eller inuti objektivet. För
att undvika kondensbildning under sådana förhållanden kan du
stoppa objektivet i en lufttät plastpåse innan du flyttar det från
den kalla till den varma miljön. Vänta sedan tills objektivet gradvis
värmts upp innan du tar ut det ur plastpåsen. Gör på samma sätt
när du flyttar objektivet från ett varmt ställe till ett kallt.
1. Montering och avtagning av objektivet
Se bruksanvisningen till kameran för närmare anvisningar om
hur du sätter på och tar av objektivet.
• Lägg objektivet med den bakre änden upp när du tagit av det, för
att undvika repor på linsytan och på kontakterna.
• Om kontakterna blir smutsiga eller repade, eller om det kommer
fingeravtryck på dem, kan det leda till rostbildning eller dålig
kontakt. Det kan medföra att kameran och objektivet inte
fungerar som de ska.
• Om kontakterna blir smutsiga eller det kommer fingeravtryck på
dem, så torka rent dem med en mjuk duk.
• Sätt på dammskyddet när du tar av objektivet. Sätt på det på
rätt sätt genom att passa ihop objektivmonteringsmärket med
-märket på dammskyddet och vrid medurs. Utför samma
procedur i omvänd ordning för att ta av dammskyddet.
●
①
②
●
③
●
④
●
⑤
●
⑥
●
⑦
●
⑧
●
⑨
●
⑩
●
Monteringsfäste för objektivkåpa
Zoomring
Skärpeinställningsring
Zoomindex
Avståndsskala
Fokuseringsomkopplare
Objektivmonteringsmärke
Kontakter
Avståndsindikator
Infrarött index
2. Inställning av skärpeinställningsläget
För att ta bilder med autofokus (AF) ställer du in
fokuseringsomkopplaren på AF ❹ .
För att ta bilder med manuell fokusering (MF), ställer du in
fokuseringsomkopplaren på MF och ställer in skärpan genom
att vrida på skärpeinställningsringen. Skärpeinställningsringen
fungerar alltid, oavsett vilket skärpeinställningsläge som är inställt.
• När du har ställt in skärpan med autofokus i läget ONE SHOT
AF, går det att ställa in skärpan för hand genom att trycka ner
avtryckaren halvvägs och vrida på skärpeinställningsringen.
(Ständig manuell skärpeinställning)
❶
●
❺
●
❷
●
❻
●
3. Zoomning
Vrid på objektivets zoomring ❺ för att zooma.
• Var noga med att avsluta zoomningen innan du ställer in
skärpan. Om du vrider på zoomringen efter det att skärpan är
inställd kan skärpan påverkas.
4. Det infraröda indexet
Det infraröda indexet används för att korrigera skärpeinställningen
för svartvit infraröd film. Ställ in skärpan i MF-läget,
och justera sedan avståndsinställningen genom att vrida
skärpeinställningsringen till motsvarande infraröda indexmärke ❻ .
• Det infraröda indexets position är baserad på en våglängd på 800
nm.
• Var noga med att följa tillverkarens anvisningar när du använder
infraröd film.
• Använd även ett rödfilter för att ta bilderna.
❸
●
❹
●
5. Märket för oändligt avstånd
Används för att kompensera för ändringar i brännpunkten för
oändligt avstånd beroende på förändringar i temperaturen.
Oändlighetspositionen vid normal temperatur är den punkt där
det vertikala strecket i L-märket står mitt för avståndsindikatorn på
avståndsskalan.
• För noggrann skärpeinställning i MF-läget för motiv på
oändligt avstånd tittar du genom sökaren medan du vrider på
skärpeinställningsringen ❼ .
6. Objektivkåpa
Sätt på objektivkåpan genom att passa ihop monteringsmärket
på kåpan med den röda pricken framtill på objektivet, och vrid
sedan kåpan i pilens riktning tills den röda pricken hamnar mitt för
markeringen för kåpans stoppläge ❽ .
Kåpan går att sätta på bak och fram på objektivet för förvaring.
• Om kåpan monteras på fel sätt kan det hända att en del av bilden
blockeras.
7. Filter (säljs separat)
Det går att montera filter på filtergängan framtill på objektivet.
• Använd ett Canon polariseringsfilter (77 mm).
8. Ändring av skärpeområdet
(Endast EF70-200mm f/2,8L USM)
Det går att välja mellan ett skärpeområde på antingen 1,5 m
till oändlighet eller 3 m till oändlighet ❾ .
• Om du använder AF utanför det specificerade skärpeområdet,
kanske objektivet stoppar när det når omfångets gräns. Detta
är inte något fel. Om detta inträffar skall du bara trycka ned
slutaren halvvägs igen.
10. Användning av stativfästet (endast EF70-200mm
f/2,8L USM)
Genom att lossa riktningslåsratten på stativfästet, kan du vrida
kameran för att fritt komponera bilden för lodrät eller vågrät
fotografering.
Avtagning av stativfästet
Ta först bort objektivet från kameran och ta sedan bort stativfästet
från objektivet på nedanstående sätt. För att sätta på stativfästet
utför du denna procedur i omvänd ordning.
1) Lossa riktningslåsratten .
2) Passa samman den röda pricken på stativfästet med
objektivmonteringsmärket .
3) Dra av stativkragen från baksidan på objektivet .
n Objektivets längd är uppmätt från monteringsytan till objektivets
framkant. Lägg till 21,5 mm om linsskyddet och dammskyddet
E-77U ska räknas med eller 24,2 mm för E-77 II.
n Den angedda storleken och vikten gäller enbart själva objektivet,
om inget annat anges.
n Bländaren ställs in på kameran. Kameran kompenserar
automatiskt för variationer i bländarinställningen när du zoomar
in och ut.
n Alla listade data är uppmätta enligt Canons standards.
n Rätt till ändringar i produktens specifikationer och utseende
förbehålles.
❼
●
●
Stativfäste
❽
●
Riktningslåsratt
●
●
9. Extendrar (säljs separat: endast EF70-200mm f/2,8L
USM)
Autofokus fungerar med extendern EF1,4× II/EF2× II.
• Bländartal och brännvidder när en extender används är enligt
följande:
EF1,4× II: f/4, 98-280mm, EF2× II: f/5,6, 140-400mm
Sätt först extendern på objektivet, och montera därefter objektivet
på kameran. Ta loss den i omvänd ordning. Det kan uppstå fel om
extendern sätts på kameran först.
När du använder en extender, skall du använda den mittre
brännpunkten för AF. Om du använder AF med en annan
brännpunkt, kan skärpeinställningen bli felaktig.
❾
●
Tekniska data
Diagonalt
Synvinkel
Vertikalt
Horisontellt
EF17-35mm f/2.8L USM
104°-63°
70°30’-38°
EF28-70mm f/2.8L USM
75°-34°
EF70-200mm f/2.8L USM
34°-12°
CT1-8524-003
Objektivkonstruktion
Minsta
bländare
Max förstoring och synfält
Näravstånd
Filterdiameter
<max antal filter>
Max. diameter
och längd
Vikt
Objektivkåpa
Väskan
93°-54°
10-15
22
0.42 m
77 mm <1>
11-16
22
0.5 m
77 mm <1>
EW-83 BII
LP1219
19°30’-7°
29°-10°
15-18
32
1.5 m
77 mm <1>
545 g
(19.1 oz)
880 g
(30.8 oz)
1,310 g
(45.9 oz)
LP1216
65°-29°
83.5 × 95.7 mm
(3.3” × 3.8”)
83.2 × 117.6 mm
(3.3” × 4.6”)
84.6 × 193.6 mm
(3.3” × 7.6”)
EW-83 CII
46°-19°30’
0.06 -0.11× 432 × 671 mm -214 × 320 mm
(17” × 26.4”-8.4” × 12.6”)
0.08 -0.18× 298 × 452 mm -133 × 198 mm
(11.7” × 17.8”-5.2” × 7.8”)
0.06 -0.16× 409 × 617 mm -152 × 226 mm
(16.1” × 24.3”-6” × 8.9”)
ET-83II
LZ1324
1208SZ
© CANON INC. 2006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising