Canon | EF 70-200mm f/4L IS USM | User manual | Canon EF 70-200mm f/4L IS USM User manual

Canon EF 70-200mm f/4L IS USM User manual
EF70-200mm f/4L IS USM
SWE
Bruksanvisning
Tack för att du köpt en Canon-produkt.
Canons objektiv EF70-200mm f/4L IS USM är ett
lätt och kompakt telezoomobjektiv med
bildstabilisator och höga prestanda för EOSkameror.
• "IS" står för Image Stabilizer, dvs. bildstabilisator.
• "USM" står för Ultrasonic Motor, dvs "ultraljudsmotor".
Symboler som används i den här
bruksanvisningen
Varning för att undvika fel eller skador på
objektivet eller kameran.
Ytterligare anmärkningar om hur du använder
objektivet för att ta bilder.
Funktioner
1. Bildstabilisatorn ger en effekt motsvarande en
fyra steg snabbare slutartid*.
Objektivet har även ett andra
bildstabilisatorläge som är speciellt avsett för
att följa rörliga motiv.
2. Enastående bildkonturer tack vare
fluoritelement och UD-linselement.
3. Ultraljudsmotor (USM) för snabb och tyst
autofokus.
4. Skärpan går att ställa in manuellt efter det att
den har ställts in på motivet i autofokusläget
(ONE SHOT AF).
5. Ett helt runt bländarhål som gör bakgrunden
suddig på ett jämnare sätt.
6. Objektivet är kompatibelt med extendrarna
EF1,4X ll och EF2X ll.
7. Tätt förseglad struktur som skyddar ordentligt
mot damm och vattenstänk.
* Baserat på [1/brännvidden] sekund. I allmänhet krävs
det en slutartid på [1/brännvidden] sekund eller
snabbare för att förhindra skakningsoskärpa.
SWE-1
a Säkerhetsföreskrifter
a Säkerhetsföreskrifter
Försiktighetsåtgärder vid hantering
• Titta aldrig mot solen eller andra starka
ljuskällor genom objektivet eller kameran. Det
kan leda till synskador. Att titta direkt på solen
genom objektivet är speciellt farligt.
• Rikta inte objektivet eller kameran mot solen,
och fotografera den inte. Detta eftersom
objektivet koncentrerar solens strålar även när
solen är utanför bildområdet eller vid fotografering i
motljus, vilket kan orsaka fel eller brand.
• Låt aldrig objektivet ligga i solen utan
linsskyddet påsatt, oavsett om objektivet är
monterat på kameran eller ej. Detta är viktigt för
att förhindra att objektivet koncentrerar solstrålarna
vilket kan leda till brand.
• Om objektivet flyttas från ett kallt ställe till ett
varmt kan det bildas kondens (imma) på
linsytan eller inuti objektivet. För att undvika
kondensbildning under sådana förhållanden kan du
stoppa objektivet i en lufttät plastpåse innan du
flyttar det från den kalla till den varma miljön. Vänta
sedan tills objektivet gradvis värmts upp innan du
tar ut det ur plastpåsen. Gör på samma sätt när du
flyttar objektivet från ett varmt ställe till ett kallt.
• Låt aldrig objektivet ligga på ställen där det kan bli
väldigt varmt, som t.ex. i en bil som står parkerad i
solen. Höga temperaturer kan leda till fel på
objektivet.
SWE-2
Terminologi
Omkopplare för skärpeområdet (→ 5)
Monteringsfäste för
objektivkåpa (→ 6)
Avståndsskala (→ 10)
Zoomring (→ 6)
Gummiring (→ 4)
Filtergänga
(→ 12)
Kontakter (→ 4)
Skärpeinställningsring (→ 5)
Fokuseringsomkopplare (→ 5)
Bildstabilisator-omkopplare (→ 7)
Bildstabilisatoromkopplare (→ 7)
Objektivmonteringsmärke
(→ 4)
Stativmonteringsplats
(→ 11)
Se sidhänvisningarna inom parentes (→ **) för närmare detaljer.
SWE-3
1. Montering och avtagning av objektivet
Se bruksanvisningen till kameran för närmare
anvisningar om hur du sätter på och tar av objektivet.
Objektivmonteringsfästet har en gummiring för
ökat skydd mot vatten och damm. Gummiringen
kan orsaka mindre repor runt objektivfästet på
kameran, men det medför inga problem. Om
gummiringen blir sliten byter Canons
Servicecenter ut den mot en avgift.
• Lägg objektivet med den bakre änden upp när
du tagit av det, för att undvika repor på linsytan
och på de elektriska kontakterna.
• Om kontakterna blir smutsiga eller repade, eller
om det kommer fingeravtryck på dem kan det
leda till rostbildning eller dålig kontakt. Det kan i
sin tur medföra att kameran och objektivet inte
fungerar som de ska.
• Om kontakterna blir smutsiga eller det kommer fingeravtryck
på dem så torka rent dem med en mjuk duk.
• Sätt på dammskyddet när du tar av objektivet.
Sätt på det på rätt sätt genom att passa ihop
objektivmonteringsmärket med K-märket på
dammskyddet på det sätt som visas i figuren,
och vrid medurs. Utför samma procedur i
omvänd ordning för att ta av dammskyddet.
SWE-4
2. Inställning av
skärpeinställningsläget
För att ta bilder med autofokus (AF) ställer du in
fokuseringsomkopplaren på AF.
För att enbart ställa in skärpan för hand ställer
du in fokuseringsomkopplaren på MF (manuell
fokusering) och ställer sedan in skärpan genom
att vrida på skärpeinställningsringen.
Skärpeinställningsringen fungerar alltid, oavsett
vilket skärpeläge som är inställt.
3. Ändring av
skärpeområdet
Det går det att välja mellan ett
skärpeinställningsområde på antingen 1,2 m till
oändligheten eller 3 m till oändligheten.
Genom att ställa in lämpligt skärpeområde går
det att minska tiden det tar för autofokusen att
ställa in skärpan.
Efter att man har ställt in skärpan med autofokusen i
läget ONE SHOT AF går det att ställa in skärpan för
hand genom att trycka ner avtryckaren halvvägs och
vrida på skärpeinställningsringen. (Ständig manuell
skärpeinställning)
SWE-5
4. Zoomning
Vrid på objektivets zoomring för att zooma.
Var noga med att avsluta zoomningen innan du
ställer in skärpan. Om man zoomar efter det att
skärpan är inställd kan skärpan påverkas.
5. Objektivkåpa
Kåpan ET-74 hjälper till att förhindra att oönskat
ljus kommer in i objektivet, och skyddar även
objektivet från regn, snö och damm.
Passa in och sätt på kåpan på kåpfästet framtill
på objektivet, och vrid sedan kåpan i pilens
riktning så att den sitter ordentligt fast.
Kåpan går att sätta på bak och fram på
objektivet för förvaring.
• Om kåpan monteras på fel sätt kan det hända
att en del av bilden blockeras.
• Håll i kåpans bas när du sätter på eller tar av
den. Håll aldrig i kanten när du vrider runt
kåpan, eftersom den då kan bli deformerad.
SWE-6
6. Bildstabilisatorinställningar
Bildstabilisatorn går att använda i AF-läget och MF-läget.
Ställ in STABILIZERomkopplaren på
.
• Om du inte vill använda
bildstabilisatorfunktionen så
ställer du in omkopplaren på
.
Val av bildstabilisatorläge.
• LÄGE 1: Vibrationer i alla
riktningar korrigeras. Detta
läge är främst avsett för
fotografering av stillastående
motiv.
• LÄGE 2: Bildstabilisatorn
kompenserar för vertikala
kameraskakningar under
tagningar där kameran följer
motivet i sidled, och för
horisontella kameraskakningar
när kameran följer motivet i
höjdled.
När du trycker ner
avtryckaren halvvägs
aktiveras bildstabilisatorn.
• Kontrollera att bilden i sökaren
är stabil, och tryck sedan ner
avtryckaren helt för att ta
bilden.
SWE-7
7. Tips om hur man använder bildstabilisatorn
Bildstabilisatorn i det här objektivet är speciellt effektiv när man håller kameran med händerna och
tar bilder under följande förhållanden.
● LÄGE 1
● LÄGE 2
• I svag belysning, t.ex. vid skymningen eller
inomhus
• På platser som konstgallerier eller teatrar där
det är förbjudet att använda blixt
• När man står ostadigt
• I situationer där snabba slutartider inte går att
använda
• Vid kontinuerlig tagning av ett rörligt motiv
SWE-8
Tips om hur man använder bildstabilisatorn
• Bildstabilisatorn kan inte kompensera för
suddighet som beror på att själva motivet rör sig.
• Ställ in STABILIZER-omkopplaren på
när
du använder Bulb-läget (lång exponeringstid).
Om STABILIZER-omkopplaren står på
i det
läget kan det hända att det uppstår fel på grund
av bildstabilisatorfunktionen.
• Det kan hända att bildstabilisatorn inte har
någon större effekt i följande fall:
• När man tar bilder inifrån en bil som kör på en
gropig väg.
• När man flyttar kameran alltför kraftigt för en
panorering i Läge 1.
• När man tar andra sorters bilder än att följa ett
rörligt motiv i Läge 2.
• Bildstabilisatorn drar mer ström än vid normal
tagning, vilket gör att det inte går att ta lika
många bilder när den funktionen är påslagen.
• Bildstabilisatorn fortsätter att fungera i ungefär
två sekunder även om man släpper avtryckaren.
Ta inte av objektivet medan bildstabilisatorn är
igång. Det kommer att leda till fel på objektivet.
• Med EOS-1V/HS, 3, ELAN 7E/ELAN 7/30/33,
ELAN 7NE/ELAN 7N/30V/33V, ELAN II/ELAN
IIE/50/50E, REBEL 2000/300, IX, och D30
fungerar inte bildstabilisatorn medan
självutlösaren används.
• Om du använder stativ så stäng av bildstabilisatorn
för att spara batteriström.
• Bildstabilisatorn fungerar såväl när man håller
kameran med händerna som när man använder ett
enbensstativ.
• Bildstabilisatorn fungerar även när objektivet
används tillsammans med förlängningsröret EF12 II
eller EF25 II och extendern EF1,4X II.
• När extendern EF2X II är monterad på objektivet
fungerar bildstabilisatorn tillsammans med följande
kameror:
EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds, EOS-1D
Mark lll, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D,
EOS 40D, 30D, 20D, 20Da, 10D, 5D, DIGITAL REBEL
XSi/450D, DIGITAL REBEL XTi/400D DIGITAL, DIGITAL
REBEL XT/350D DIGITAL, DIGITAL REBEL/300D
DIGITAL, D60, D30, EOS DCS1, DCS3, D2000, D6000,
EOS-1V/HS, EOS-1N/DP/HS/RS, 3, ELAN 7E/ELAN
7/30/33, ELAN 7NE/ELAN 7N/30V/33V, ELAN II/ELAN
IIE/50/50E, REBEL X/REBEL XS/500, REBEL G/500N,
REBEL 2000/300, REBEL Ti/300V, REBEL T2/300X,
REBEL K2/3000V, IX, IX Lite/IX7, 3000/88, 5000/888
• Bilden kan se förvrängd ut precis efter tagningen
beroende på kameran, men det påverkar inte själva
tagningen.
• Om man använder kamerans Custom-funktion för att
ställa in en viss knapp på att styra autofokusen,
kommer bildstabilisatorn att aktiveras när man trycker
på den nyinställda AF-knappen.
SWE-9
8. Märket för oändligt avstånd
9. Det infraröda indexet
Märket för oändligt avstånd
Avståndsindikator
Används för att kompensera för ändringar i
brännpunkten för oändligt avstånd beroende på
förändringar i temperaturen.
Oändlighetspositionen vid normal temperatur är
den punkt där det vertikala strecket i L-märket
står mitt för avståndsindikatorn på
avståndsskalan.
För noggrann manuell skärpeinställning för motiv
på oändligt avstånd tittar du genom sökaren
medan du vrider på skärpeinställningsringen.
Det infraröda indexet används för att korrigera
skärpeinställningen för svartvit infraröd film. Ställ in
skärpan för hand, och justera sedan avståndsinställningen
genom att vrida skärpeinställningsringen till motsvarande
infraröda indexmärke.
Infraröd film går inte att använda i somliga EOSkameror. Se bruksanvisningen till din EOS-kamera.
• Det infraröda indexets position är baserad på en
våglängd på 800 nm.
• Kompensationsmängden beror på brännvidden.
Använd den angivna brännvidden som riktmärke
när du ställer in kompensationsmängden.
• Var noga med att följa tillverkarens anvisningar
när du använder infraröd film.
• Använd ett rödfilter för att ta bilder.
SWE-10
10. Stativfästet
(säljs separat)
Justering av det vridbara fästet
Detta objektiv kan användas med den separat tillgängliga stativmonteringsringen A II (W).
Det går att lossa riktningslåsratten på stativfästet och vrida runt det efter behov så att det passar till
en viss kameramodell för att växla mellan vertikalt och horisontellt läge.
Avtagning
Gör på följande sätt för att ta av och sätta på stativfästet.
Vrid låsratten moturs tills
den lossnar (ca. 3 varv), och
dra sedan ratten i pilens
riktning för att lossa kragen.
Ta av stativfästet med
kragen i öppet läge.
För att sätta på stativfästet
håller man låsratten
utdragen, återför kragen till
sitt ursprungsläge och drar
åt låsratten ordentligt.
Stativkragen går att sätta på och ta av från objektivet med objektivet monterat på kameran.
SWE-11
11. Filter
(säljs separat)
Det går att montera filter på filtergängan framtill
på objektivet.
12. Extendrar
(säljs separat)
Det går att montera extendern EF12 II eller EF25
II för ökad förstoring. Tagningsavstånd och
förstoring visas nedan.
• Om du behöver ett polariseringsfilter så använd
Canons runda polariseringsfilter (67 mm).
• Om polariseringsfiltret behöver justeras så ta
först av objektivkåpan.
EF12 ll
EF25 ll
70
200
70
200
mm
mm
mm
mm
Avstånd till
motivet (mm)
När
Fjärr
554
627
1008
3467
407
410
879
1790
Förstoring
När
0,23×
0,28×
0,42×
0,37×
Fjärr
0,17×
0,06×
0,38×
0,14×
Vi rekommenderar att du ställer in skärpan för
hand för att den ska bli rätt inställd.
SWE-12
13. Extendrar
(säljs separat)
När extendern EF1,4X II eller EF2X II är monterad ändras objektivets specifikationer på följande sätt:
Punkt
Med extendern EF1,4X ll
Med extendern EF2X ll
Brännvidd (mm)
98 – 280
140 – 400
Bländare
f/5,6 – 45
f/8 – 64
25°20’ – 8°50’
16°20’ – 6°10’
Diagonalt
Synvinkel
Vertikalt
13°50’ – 4°55’
9°10’ – 3°30’
Horisontellt
20°50’ – 7°20’
13°40’ – 5°10’
0,31
0,45
Maximal förstoring (×)
• Montera först extendern på objektivet, och montera sedan objektivet på kameran. Gör på
omvänt sätt för att ta av dem från kameran. Om man sätter på objektivet på kameran först kan
det uppstå funktionsfel.
• Med extendern EF2X II monterad på objektivet går det bara att ställa in skärpan för hand. På en
EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark ll, EOS-1Ds, EOS-1D Mark lll, EOS-1D Mark ll N, EOS-1D Mark
ll, EOS-1D, EOS-1V/HS, EOS-3-kamera går det dock att använda autofokus med central fokusering.
• Det går bara att montera en extender i taget på objektivet och kameran.
• Om du använder en extender på objektivet tillsammans med en EOS A/A2E/5 så ställ in
exponeringskompensationen på -1/2 steg för EF1,4X II, respektive -1 steg för EF2X II.
• Autofokus fungerar även med extendern EF1,4X II monterad.
• När en extender är monterad sjunker autofokushastigheten för att bibehålla rätt
autofokuskontroll.
SWE-13
14.Tekniska data
Brännvidd/bländare
70 – 200 mm, f/4
Objektivkonstruktion
15 grupper, 20 element
Minsta bländare
f/32
Synvinkel
Diagonalt: 34° – 12°
Näravstånd
1,2 m
Max. förstoring
0,21 × (vid 200 mm)
Synfält
305 × 459 – 112 × 166 mm (vid 1,2 m)
Filterdiameter
67 mm
Max. diameter och längd
76 × 172 mm
Vikt
760 g
Objektivkåpa
ET-74
Linsskydd
E-67U/E-67 II
Väska
LP 1224
Stativkrage (säljs separat)
Stativmonteringsfäste av ringtyp A II (W)
Vertikalt: 19°30’ – 7°
Horisontellt: 29° –10°
• Objektivets längd är uppmätt från monteringsytan till objektivets framkant. Lägg till 21,5 mm om linsskyddet och
dammskyddet E-67U ska räknas med eller 24,2 mm för E-67 II.
• Storleken och vikten gäller enbart själva objektivet, om inget annat anges.
• Det finns ingen passande storlek bland makroobjektiven 250D/500D.
• Bländaren ställs in på kameran.
• Alla listade data är uppmätta enligt Canons standarder.
• Rätt till ändringar i produktens specifikationer och utseende förbehålles.
SWE-14
CT1-8545-004
0812Ni
© CANON INC. 2006
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising