Canon | EF 75-300mm f/4-5.6 III | User manual | Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III User manual

Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III User manual
Terminologi
EF-zoomobjektiv
EF80-200mm f/4,5-5,6 II
EF75-300mm f/4-5,6 II
EF75-300mm f/4-5,6 III
EF90-300mm f/4,5-5,6
●
①
②
●
③
●
④
●
⑤
●
⑥
●
Zoomring
Zoomindex
Kontakter
Objektivmonteringsmärke
Fokuseringsomkopplare
Skärpeinställningsring
EF80-200mm f/4.5-5.6 II
Bruksanvisning
Tack för att du köpt en Canon-produkt.
Säkerhetsföreskrifter
1. Titta aldrig mot solen eller andra starka ljuskällor
genom objektivet eller kameran. Det kan leda till
synskador. Att titta direkt på solen genom objektivet är
speciellt farligt.
2. Låt aldrig objektivet ligga i solen utan linsskyddet
påsatt, oavsett om objektivet är monterat på kameran
eller ej. Detta är viktigt för att förhindra att objektivet
koncentrerar solstrålarna vilket kan leda till brand.
Försiktighetsåtgärder vid hantering
Om objektivet flyttas från ett kallt ställe till ett varmt,
kan det bildas kondens (imma) på linsytan eller inuti
objektivet. För att undvika kondensbildning under
sådana förhållanden kan du stoppa objektivet i en lufttät
plastpåse innan du flyttar det från den kalla till den
varma miljön. Vänta sedan tills objektivet gradvis värmts
upp innan du tar ut det ur plastpåsen. Gör på samma sätt
när du flyttar objektivet från ett varmt ställe till ett kallt.
1. Montering och avtagning av objektivet
Se bruksanvisningen till kameran för närmare
anvisningar om hur du sätter på och tar av objektivet.
• Lägg objektivet med den bakre änden upp när du tagit av
det, för att undvika repor på linsytan och på kontakterna.
• Om kontakterna blir smutsiga eller repade, eller om
det kommer fingeravtryck på dem, kan det leda till
rostbildning eller dålig kontakt. Det kan medföra att
kameran och objektivet inte fungerar som de ska.
• Om kontakterna blir smutsiga eller det kommer
fingeravtryck på dem, så torka rent dem med en mjuk
duk.
• Sätt på dammskyddet när du tar av objektivet.
Sätt på det på rätt sätt genom att passa ihop
objektivmonteringsmärket med -märket på
dammskyddet och vrid medurs. Utför samma procedur i
omvänd ordning för att ta av dammskyddet.
2. Inställning av skärpeinställningsläget
För att ta bilder med autofokus (AF) ställer du in
fokuseringsomkopplaren på AF ❹ .
För att ta bilder med manuell fokusering (MF), ställer du
in fokuseringsomkopplaren på MF och ställer in skärpan
genom att vrida på skärpeinställningsringen.
• Endast på EF75-300mm f/4-5,6 II/III och EF90-300mm
f/4,5-5,6 är fokuseringsringen den ring som finns längst
fram på objektivet.
• Rör inte vid objektivets roterande delar medan AF är
igång.
• Försök inte ställa in skärpan i MF-läget när
fokuseringsomkopplaren är inställd på AF.
• Om en kåpa (säljs separat) är monterad på EF80-200mm
f/4,5-5,6 II, går det att vrida på kåpan för att ställa in
skärpan med MF.
❶
●
❸
●
❷-●
●
Ⓐ
❹
●
❷-●
●
Ⓑ
❺
●
3. Zoomning
Vrid på objektivets zoomring ❺ för att zooma.
• Var noga med att avsluta zoomningen innan du ställer
in skärpan. Om du vrider på zoomringen efter det att
skärpan är inställd kan skärpan påverkas.
❻
●
4. Objektivkåpa
Objektivkåpan förhindrar att oönskat ljus kommer in i
objektivet, och skyddar det även mot regn, snö och damm.
Sätt objektivkåpan på monteringsfästet för objektivkåpan
och vrid sedan kåpan i pilens riktning för att sätta fast den
ordentligt ❻ .
Kåpan går att sätta på bak och fram på objektivet för
förvaring ❼ .
• Om kåpan monteras på fel sätt kan det hända att en del
av bilden blockeras.
• Håll i kåpans bas för att vrida den, när du sätter på eller
tar av den. Håll aldrig i kanten när du vrider runt kåpan,
eftersom den då kan bli deformerad.
❼
●
5. Filter
Det går att montera filter på filtergängan framtill på
objektivet.
• Det går bara att använda ett filter åt gången.
• Använd ett Canon polariseringsfilter.
n Objektivets längd är uppmätt från monteringsytan till
objektivets framkant. Lägg till 21,5 mm om linsskyddet
och dammskyddet E-58 ska räknas med eller 24,2 mm för
E-58 II.
n Den angedda storleken och vikten gäller enbart själva
objektivet, om inget annat anges.
n Bländaren ställs in på kameran. Kameran kompenserar
automatiskt för variationer i bländarinställningen när du
zoomar in och ut.
n Alla listade data är uppmätta enligt Canons standards.
n Rätt till ändringar i produktens specifikationer och
utseende förbehålles.
n Väska och objektivkåpa medföljer inte vissa modeller.
n Filter säljs separat.
Tekniska data
EF80-200mm f/4.5-5.6 II
Diagonalt
Synvinkel
Vertikalt
Horisontellt
30°-12°
17°-7°
Objektivkonstruktion
Minsta
bländare
Max förstoring och synfält
Näravstånd
Filterdiameter
25°-10°
7-10
22-27
80 mm:0.07X/368 × 548 mm (14.5”×21.6”)
200 mm:0.16X/152 × 225 mm (6”×8.9”)
75 mm:0.07X/371 × 555 mm (14.6”×21.9”)
300 mm:0.25X/96 × 142 mm (3.8”×5.6”)
75 mm:0.07X/372 × 558 mm (14.6”×22”)
300 mm:0.25X/95 × 142 mm (3.7”×5.6”)
90 mm:0.08X/311 × 464 mm (12.2”×19.4”)
300 mm:0.25X/95 × 141 mm (3.7”×5.6”)
1.5 m/4.92 ft
52 mm
1.5 m/4.92 ft
58 mm
1.5 m/4.92 ft
58 mm
1.5 m/4.92 ft
58 mm
EF75-300mm f/4-5.6 II
32°11’-8°15’ 18°11’-4°35’
27°-6°50’
9-13
32-45
EF75-300mm f/4-5.6 III
32°11’-8°15’ 18°11’-4°35’
27°-6°50’
9-13
32-45
9-13
38-45
EF90-300mm f/4.5-5.6
CT1-8532-003
27°-8°15’
15°10’-4°35’ 22°40’-6°50’
1208SZ
© CANON INC. 2006
Max. diameter
och längd
Vikt
69 × 78.5 mm
250 g/8.8 oz
(2.7”×3.1”)
73.8 × 122 mm 500 g/17.6 oz
(2.9”×4.8”)
71 × 122 mm
480 g/16.8 oz
(2.8”×4.8”)
71 × 114.7 mm 420 g/14.8 oz
(2.8”×4.5”)
Objektivkåpa
Väskan
ET-54
LP1014
ET-60
LP1019
ET-60
LP1019
ET-60
LP1019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising