Canon | XA40 | User manual | Canon XA40 User manual

Canon XA40 User manual
CEL-SX7EA250
4K-kamera
Användarhandbok
UPPHOVSRÄTTSVARNING
Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter och strida mot
gällande upphovsrättslagstiftning.
2
Varumärken
•
•
•
•
•
•
•
•
Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
macOS är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA och andra länder.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och i andra länder.
Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag.
Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens från Microsoft.
”Full HD 1080” syftar på Canon-kameror som är kompatibla med högupplöst video, bestående av 1 080 vertikala
pixlar (skanningslinjer).
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4
compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is
granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
Viktiga funktioner
4K-kameran Canon XA45/XA40 har hög prestanda och ett kompakt format som gör den idealisk för
en mängd olika situationer. Nedan presenterar vi ett litet urval av kamerans alla funktioner.
4K-inspelning
Bekvämlighet och funktionalitet
CMOS-sensor och DIGIC DV 6bildprocessor
Inspelning under utökade perioder
Kameran har en 1/2,3-typ CMOS-sensor som
spelar in video med ett effektivt pixeltal på cirka
8,29 megapixlar (3 840 × 2 160).
Videosekvenserna bearbetas sedan av
kamerans DIGIC DV 6-bildprocessor. Kameran
kan inte bara spela in 4K-video. Den har även
en översamplingsfunktion för att spela in video
i Full HD-format.
Vidvinkelzoom och bländare
med åtta blad
Objektivet har 20x optisk zoom med en
maximal vidvinkelbrännvidd på 29,3 mm*
(motsvarande 35 mm-formatet) som gör
kameran mångsidig i en mängd olika
fotograferingssituationer. Bländaren med åtta
blad ger dina filmer en behaglig
bakgrundsoskärpa (bokeh).
* Vid användning av upplösningen
3 840 × 2 160 och en annan
bildstabiliseringsinställning än Dynamic IS.
Brännvidden motsvarar 30,6 mm vid
användning av Dynamisk IS.
4K-inspelning med 25.00P och
HD-inspelning med 50.00P
Kameran kan spela in sekvenser i MP4-format
med upplösningen 3 840 × 2 160 och
bildfrekvensen 25.00P eller upplösningen
1 920 × 1 080 och bildfrekvensen 50.00P.
Det ger dig friheten att välja den
videokonfiguration som passar varje projekt
bäst. Kameran kan dessutom spela in ljud som
4-kanaligt linjärt PCM-ljud eller 2-kanaligt
AAC-ljud.
Kameran har två SD-kortplatser, vilket gör att
du kan använda dual-inspelning (A 32) för att
spela in samma sekvens på två SD-kort eller
växla minne för att automatiskt växla till det
andra SD-kortet när det kort som används blir
fullt. Dual-inspelningar är ett praktiskt sätt att
skapa säkerhetskopior av dina inspelningar,
medan funktionen för minnesväxling effektivt
förlänger den tillgängliga inspelningstiden.
Betonar flexibiliteten
Med den här kamerans funktioner kan den
användas som huvudkamera, samtidigt som
den är smidig att ha med sig tack vare sitt
kompakta format. Den avancerade femaxliga
bildstabiliseringen (A 63) gör kameran
praktisk och användbar på fältet.
Det löstagbara handtaget ger tillgång till fler
ljudalternativ och infrarödfunktion, men kan
även tas bort när du behöver bättre bärbarhet.
Sökaren och LCD-panelen med pekskärm kan
vinklas i en mängd olika lägen, till exempel för
att underlätta filmning i trånga utrymmen.
Manuella kontroller inom räckhåll
Fokus-/zoomringen ger dig den skärpa du
söker. Du kan även enkelt ändra ringens
funktion till att manövrera zoomen.
De funktioner du använder mest kan tilldelas en
anpassningsbar knapp och funktionerna kan
sedan justeras med en särskild ratt (A 83).
Kameran har dessutom fem programmerbara
knappar och en programmerbar skärmknapp
som kan tilldelas olika funktioner för att enkelt
kunna nås (A 84).
3
4
Spåra/känna igen ansikte (A 61)
Övriga funktioner
När ett ansikte identifieras i ett motiv kan
kameran fokusera på och till och med spåra
ansiktet. Du kan även se till att viktiga motiv
alltid är skarpa genom att använda kameran
i manuellt fokuseringsläge och växla till
autofokus först när ett ansikte identifieras.
• Batterier som är kompatibla med Intelligent
System gör det möjligt att visa en
uppskattning (i minuter) av kvarvarande
inspelningstid.
• Kameran är kompatibel med GPSmottagaren GP-E2 (extra tillbehör) som kan
användas för att geotagga dina inspelningar
(A 81).
• Kameran är kompatibel med RC-V100fjärrkontroll (extra tillbehör) (A 80) som är
en fjärrkontroll för professionellt bruk.
Infraröd inspelning
Använd funktionen för infraröd inspelning för
att spela in i mörker (A 79). Med hjälp av den
inbyggda infraröda lampan på handtaget kan
du spela in nattdjur i deras naturliga miljö
eller liknande.
Kreativitet och artistiskt uttryck
Specialinspelningslägen (A 38, 77)
Du kan ändra inspelningsfrekvensen för att få
”fast eller slow motion”-effekt. Du kan också
använda förinspelning för att spela in tre
sekunder innan inspelningen startar, för att
du säkert inte ska missa ett bra tillfälle.
Utseenden (A 51)
Du kan justera olika aspekter av videobilden,
till exempel dess färgdjup, skärpa och ljushet,
för att skapa önskade utseenden.
Förbättrade ljudfunktioner (A 67)
Det löstagbara handtaget ger tillgång till fler
ljudalternativ. Det har två INPUT-anslutningar
för externa mikrofoner (balanserade ingångar),
reglage för manuell kontroll av inspelningsnivån
för ljud och möjlighet till fantommatning av en
extern mikrofon.
Innehållsförteckning
1 Inledning 7
Om den här handboken 7
Så här läser du handboken 7
Medföljande tillbehör 9
Namn på delar 10
2 Förberedelser 15
Montera ferritkärnan 15
Ladda batteriet 15
Förberedelse av kameran 18
Montera mikrofonhållaren 18
Montera handtaget 18
Använda motljusskyddet 19
Justera LCD-skärmen 19
Använda sökaren 20
Handrem och hals-/axelrem 21
Kamerans grundläggande funktioner 23
Starta och stänga av kameran 23
Ställa in kameraläget 24
Använda MENU-knappen och
joysticken 24
Inställningar när du startar kameran
första gången 25
Ställa in datum och klockslag 25
Byta språk 26
Byta tidszon 26
Använda menyerna 27
Inställningsmenyer 27
FUNC-menyn 28
Använda SD-kort 30
Kompatibla SD-kort 30
Sätta i och ta ur ett SD-kort 31
Formatera ett SD-kort 32
Välja SD-kort för lagring av
inspelningar 32
Dubbel inspelning och
minnesväxling 32
Återskapa sekvenser 33
3 Inspelning 34
Spela in videosekvenser och ta
stillbilder 34
Grundläggande inspelning 34
Granska den senaste inspelningen 36
Videokonfiguration: Upplösning,
bitfrekvens och bildfrekvens 37
Välja upplösning och bitfrekvens 37
Val av bildfrekvens 37
Slow & fast motion-inspelning 38
Filmlägen 39
Inspelningsprogram för specialmotiv 40
Justera exponeringen 42
Man. exponering (n) 42
Automatisk exponering 43
Pekexponering 44
Exponeringslås (AE-lås) 45
Exponeringskompensation 45
ND-filter 46
Använda zebramönster 46
Motljuskompensation 47
Gräns för automatisk
förstärkarkontroll (AGC) 48
Vitbalans 49
Använda utseenden 51
Zooma 52
Använda fokus-/zoomringen 52
Använda zoomspakarna 53
Använda pekskärmens
zoomkontroller 55
Använda en fjärrkontroll
(extra tillbehör) 55
Mjuk zoomkontroll 55
Digital telekonverter 56
Justera fokus 57
Manuell fokusering 57
Autofokus 60
Spåra/känna igen ansikte 61
Bildstabilisering 63
Dynamisk IS eller Standard IS 63
Ställa in tidkoden 64
Välja tidkodsläge 64
Inställning av User Bit 66
Ljudinspelning 67
Välja ljudinspelningsformat 67
Ljudinställningar och inspelade
ljudkanaler 68
Ansluta extern mikrofon eller extern
ljudkälla till kameran 69
Använda linjeingången eller ansluta
en extern mikrofon till en
INPUT-anslutning 70
5
6
Ljudinspelningsnivå
(INPUT-anslutningar) 71
Justera mikrofonens känslighet
(INPUT-anslutningarna) 71
Mikrofondämpare
(INPUT-anslutningar) 72
Använda den inbyggda mikrofonen
eller en extern mikrofon ansluten
till MIC-anslutningen 72
Ljudinspelningsnivå (Inbyggd mikrofon/
MIC-anslutning) 73
Mikrofonens känslighet
(inbyggd mikrofon) 73
Mikrofondämpare (inbyggd mikrofon
eller MIC-anslutning) 74
Lowcut-filter (inbyggd mikrofon
eller MIC-anslutning) 74
Använda hörlurar 75
Färgbalkar/Ljudreferenssignal 76
Spela in färgbalkar 76
Spela in en ljudreferenssignal 76
Förinspelning 77
Skärminfo 78
Infraröd inspelning 79
Använda fjärrkontrollen RC-V100
(extra tillbehör) 80
Använda GPS-mottagaren GP-E2 81
Ansluta GPS-mottagaren 81
4 Anpassning 83
CUSTOM-ratt och -knapp 83
Programmerbara knappar 84
Spara och ladda menyinställningar 86
Spara kamerainställningar 86
Läsa in kamerainställningar 86
5 Uppspelning 87
Grundläggande uppspelning 87
Uppspelningskontroller 89
Justera volymen 90
Visa sekvensinformation 90
Funktioner för sekvenser och
stillbilder 91
Radera sekvenser och stillbilder 91
Klippa sekvenser 92
6 Externa anslutningar 93
Konfiguration av videoutgångar 93
Ansluta till extern monitor 95
Kopplingsschema 95
s Välja anslutning för utgående
signal 95
s Använda SDI OUTanslutningen 96
Använda HDMI OUT-anslutningen 96
Utmatning av ljud 98
Välja ljudkanaler för hörlurs- eller
högtalarutgången 98
Välja ljudkanaler för HDMI-utgången 98
7 Spara sekvenser 99
Arbeta med videosekvenser
på en dator 99
Kopiera sekvenser och stillbilder
mellan SD-kort 100
8 Övrig information 101
Menyalternativ 101
FUNC-menyn 101
Inställningsmenyer 102
Bilaga: Ikoner och information
på skärmen 111
Felsökning 115
Lista över meddelanden 119
Säkerhetsanvisningar och
hanteringsföreskrifter 121
Kamera 122
Batteri 123
SD-kort 123
Inbyggt uppladdningsbart
litiumbatteri 124
Avyttring 124
Underhåll/Övrigt 125
Rengöring 125
Kondens 125
Visa certifieringslogo 125
Använda kameran utomlands 126
Extra tillbehör 127
Tekniska data 130
Referenstabeller 133
Ungefärliga inspelningstider 133
Laddnings-, inspelnings- och
uppspelningstider 133
Index 135
1
Inledning
Om den här handboken
Inledning
Om den här handboken
Tack för att du har valt en Canon XA45/XA40. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder
kameran och spara den sedan som referensmaterial. Om din kamera inte fungerar korrekt kan du läsa
kapitlet Felsökning (A 115).
Så här läser du handboken
•
VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift.
•
OBS: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna.
• A: Sidhänvisning i den här handboken.
• s: Används som förkortning för den modell som anges i ikonen. Ikonen syftar på text
och bilder som gäller endast angiven modell.
• Vi har använt följande termer i den här handboken:
”SD-kort” syftar på SD-, SDHC- eller SDXC-minneskort.
”Skärm” syftar på LCD-skärmen och sökarens skärm.
”Sekvens” avser en inspelad videosekvens, från det att du tryckte på START/STOP-knappen
för att starta inspelningen till dess att du tryckte igen för att pausa inspelningen.
Termerna ”bild” och ”stillbild” har samma innebörd.
• Bilderna i den här handboken är simulerade stillbilder som har tagits med stillbildskamera.
Om inget annat anges visas bilder och menyikoner från s i den här handboken.
• Vissa skärmdumpar i den här handboken har förenklats, så att bara relevanta ikoner visas.
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser eller blinkar. Annars kan du förlora data
eller skada minnet.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Öppna inte luckan till SD-kortsfacket.
- Ändra inte kamerans kameraläge.
- Ställ inte in kameran på MEDIA-läge.
- Koppla inte ur USB-kabeln om den är ansluten till kameran.
7
Om den här handboken
Följande ikoner visar kamerans funktionsläge och om en funktion är tillgänglig i respektive läge.
8
: Anger om kameran är inställd
på inspelning (CAMERA) eller uppspelning
(MEDIA). I det här exemplet är funktionen
endast tillgänglig i
-läget.
Mer information finns i Starta och stänga
av kameran (A 23).
: Anger kameraläget.
Mer information finns i Ställa in
inspelningsläge (A 24).
Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC)
Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC)
När du spelar in i svagt ljus gör kameran automatiskt en gain-ökning för att du ska få en ljusare bild.
Du kan ställa in ett högsta gain-värde för att begränsa mängden brus i bilden och ge den ett mörkare
utseende. Den här funktionen kan endast användas med filmlägena ’, ‚ och “.
Funktionslägen:
8
1 Öppna menyn för justering av AGC-gräns.
[FUNC] > [
AGC Limit] > [n]
• En justeringsmätare visas på skärmen.
• Välj [n] igen om du vill återställa kameran till funktionen för automatisk förstärkarkontroll.
2 Dra fingret längs skalan för att välja ett högsta gain-värde.
• Du kan välja en AGC-gräns i intervallet 0,0–23,0 dB. En lägre inställning innebär en lägre AGC-gräns.
3 Välj [X].
• När AGC-gränsen är inställd visas
och det högsta gain-värdet på skärmens vänstra del.
OBS
• AGC-gränsen kan inte ställas in i följande fall:
- När exponeringen är låst (A 45).
- När infraröd inspelning är aktiverad.
• Du kan även använda CUSTOM-ratten för att justera AGC-gränsen (A 83).
Hakparenteser [ ] används
för att symbolisera
skärmknappar och valbara
menyalternativ samt övrig
skärminformation.
Pilen > används vid förkortade
menyalternativ. Mer information om hur
du använder menyerna finns i avsnittet
Använda menyerna (A 27).
En sammanställning över tillgängliga
menyalternativ och inställningar finns
i bilagan Menyalternativ (A 101).
Medföljande tillbehör
Medföljande tillbehör
De här tillbehören får du tillsammans med kameran:
9
CA-570 Nätadapter
(inkl. nätkabel)
Ferritkärna
BP-820 Batteri
Mikrofonhållare
(inkl. skruvar)
Handtag (inkl. skruvar)
Motljusskydd med frontkåpa
Linsskydd
Snabbguide
Namn på delar
Namn på delar
Från vänster
10
2
3
1
4
5
1
2
3
4
5
6
7
6
7
Brytare på frontkåpan (A 34)
SD-kortplats 2 (A 30)
SD-kortplats 3 (A 30)
u-knapp (granska inspelning)
(A 36)/Anpassningsbar knapp 5
(A 84)
Motljusskydd (A 19)
Fokus-/zoomring (A 52, 57)
CUSTOM-ratt (anpassningsbar)
(A 83)
8
9
8
10
11
CUSTOM-knapp (anpassningsbar)
(A 83)
9 INFRARED-omkopplare
(infrarödfunktion) (A 79)
10 Lucka till SD-kortfack
11 DISP-knapp (skärminformation)
(A 78)/BATT. INFO-knapp
(batteriinformation) (A 17)
Namn på delar
Från höger
1
11
8
9
6
2
7
3
4
5
1
2
3
4
Inbyggd högtalare (A 90)
MIC-anslutning (mikrofon) (A 67)
HDMI OUT-anslutning (A 95, 96)
REMOTE-anslutning (fjärrkontroll)
(A 80)
För anslutning av vanliga
fjärrkontroller.
5
6
7
8
9
s SDI OUT-anslutning (A 96)
×-anslutning (hörlurar) (A 75)
USB-kontakt (A 81)
DC IN-anslutning (A 15)
Handrem (A 21)
Namn på delar
Framifrån
12
1
6
Bakifrån
4
5
7
8
9
2
3
10 11 12
13 14
15
1
2
3
4
5
6
Instant AF-sensor (A 60, 125)
AF/MF-knapp (A 57)/
Anpassningsbar knapp 1 (A 84)
PRE REC-knapp (förinspelning)
(A 77)/
Anpassningsbar knapp 2 (A 84)
LCD-pekskärm (A 19)
Omkopplare för fokus-/zoomringen
(A 52, 57)
Sökare (A 20)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dioptrijustering (A 20)
Joystick/SET-knapp (A 24)
Fäste för hals-/axelrem (A 21)
Anpassningsbar knapp 3 (A 84)
Anpassningsbar knapp 4 (A 84)
Batterifäste (A 15)
START/STOP-knapp (A 34)
MENU-knapp (meny) (A 27)
Tillverkningsnummer
Namn på delar
Ovanifrån
Underifrån
3
13
9
4
5
1
6
2
7
10
11
12
8
1
2
3
4
5
6
7
Strömbrytare (A 23)
POWER/CHG-indikator
(batteriladdning) (A 15)
Inbyggd stereomikrofon (A 67)
Tillbehörssko
Kameralägesomkopplare (A 24)
Zoomspak (A 53)
ACCESS-indikator (åtkomstindikator
för SD-kort) (A 34)
8
9
Handtagsfäste (A 18)
Markering för montering
av motljusskydd
10 Stativfäste
För montering av kameran på
ett stativ med en fästskruv som
är 6,5 mm eller kortare.
11 BATTERY RELEASE-knapp
(frigöring av batteriet) (A 16)
12 Ögonmussla (A 20)
Namn på delar
Handtag
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
1
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13 14
Mikrofonhållare (A 67)
Låsskruv till mikrofonadapter (A 67)
Tillbehörssko
Bärhandtagets zoomspak (A 53)
START/STOP-låsspak (C) (A 35)
START/STOP-knapp (A 34)
Omkopplare för val av känslighet
för INPUT 1 och INPUT 2 (A 70)
INPUT-anslutningens ON/OFF-knapp
(A 72)
Ljudnivåomkopplare för CH1
och CH2 (A 71)
15
16
10 Ljudnivårattar för CH1 och CH2
(A 71)
11 Klämma för mikrofonkabel (A 69)
12 Anslutningarna INPUT 1 och INPUT 2
(benämns gemensamt INPUTanslutningar) (A 70)
13 Infrarött ljus (A 79)
14 Kontrollampa (A 34)
15 Handtagets främre skruv (A 18)
16 Handtagets bakre skruvar (A 18)
2
Montera ferritkärnan
Förberedelser
Förberedelser
Montera ferritkärnan
Innan du ansluter nätadaptern till kameran måste du montera den bifogade ferritkärnan.
Fäst ferritkärnan ca 6 cm från kamerakontakten (den kontakt
som ansluts till kameran) på nätadapterns kabel.
Dra kabeln igenom kärnans mitt och vira den runt kärnan
(enligt bilden), stäng sedan kärnan tills du hör ett klickljud.
Ladda batteriet
Kameran kan drivas av ett laddningsbart batteri eller den medföljande nätadaptern CA-570.
1 Anslut nätadaptern till kameran och nätkabeln
till ett eluttag.
DC IN-anslutning
2 Fäst det laddningsbara batteriet på kameran.
• Tryck försiktigt in batteriet i batterifästet och skjut det framåt
tills det fäster med ett klickljud.
15
Ladda batteriet
3 Laddningen startar när kameran stängs av.
16
POWER/CHG-indikator (batteriladdning)
• Om kameran är i gång släcks den gröna POWER/CHGindikatorn när du stänger av kameran. Efter en stund tänds
POWER/CHG-indikatorn och lyser då rött (batteriet laddas).
Den röda POWER/CHG-indikatorn släcks när batteriet
är fulladdat.
• Om indikatorn blinkar läser du avsnittet om Felsökning
(A 117).
Lossa det laddningsbara batteriet
1 Tryck BATTERY RELEASE-knappen i pilens riktning och håll
den nedtryckt (햲).
2 Skjut batteriet utåt och dra ut det ur fästet (햳).
BATTERY
RELEASEknapp
VIKTIGT
• Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar ur nätadaptern. När du stänger av kameran
uppdateras viktiga data på SD-kortet. Vänta alltid tills den gröna POWER/CHG-indikatorn släcks.
• När du använder nätadaptern bör du inte fästa den permanent på en plats eftersom det kan orsaka
att den fungerar felaktigt.
• Anslut aldrig elektrisk utrustning som inte uttryckligen rekommenderas för användning med
kameran till DC IN-anslutningen eller nätadaptern.
• Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande nätadapter till
spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar eller
till växelriktare o.s.v.
OBS
• Vi rekommenderar att du laddar batteriet i temperaturer mellan 10 °C och 30 °C.
Om omgivningstemperaturen eller batteriets temperatur är under 0 °C eller över 40 °C startar
inte laddningen.
• Batteriet laddas bara när kameran är avstängd.
• Om du kopplade ur nätadaptern medan batteriet laddades bör du kontrollera att POWER/CHGindikatorn har slocknat innan du ansluter nätadaptern till kameran igen.
Ladda batteriet
• Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätadaptern så att
batteriets laddning inte förbrukas.
• Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal
laddning bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
• Den första gången du använder ett batteri bör du ladda det fullt och sedan använda kameran till
dess att batteriet är helt urladdat. På så sätt får du en korrekt återgivning av återstående
inspelningstid.
• Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
• Säkerhetsanvisningar för hanteringen av batteriet finns under Säkerhetsanvisningar (A 121).
• Information om ungefärliga användningstider finns i avsnittet med referenstabeller (A 133).
Kontrollera återstående batteriladdning
När kameran är avstängd trycker du på BATT. INFO-knappen. En skärm med ungefärlig
batteriladdningsnivå och en uppskattning av återstående inspelningstid visas under cirka fem
sekunder. Observera att informationsfönstret inte visas om batteriets laddningsnivå är för låg.
17
Förberedelse av kameran
Förberedelse av kameran
Det här avsnittet beskriver de grundläggande kameraförberedelserna, till exempel montering
av handtaget och motljusskyddet samt justering av sökaren och LCD-panelen.
VIKTIGT
18
• Var försiktig så att du inte tappar kameran när du fäster, tar bort eller justerar olika tillbehör.
Placera gärna kameran på ett bord eller en annan stabil yta när du gör dessa saker.
Montera mikrofonhållaren
Montera mikrofonhållaren på handtaget med de medföljande
skruvarna.
Montera handtaget
1 För in handtagets främre del i tillbehörsskon enligt
bilden. Skjut sedan handtaget så långt framåt
som möjligt.
• Kontrollera att den främre och bakre skruven inte
är intryckta när du skjuter in handtaget.
2 Fäst handtaget genom att skruva åt den främre skruven
och de båda bakre skruvarna.
OBS
• Kameran kan användas även utan handtag. När du använder
kameran utan handtag kan du inte använda vissa ljudalternativ
(A 67), det infraröda ljuset (A 79) och kontrollampan.
Förberedelse av kameran
Använda motljusskyddet
Det medföljande motljusskyddet och frontkåpan reducerar
ströljus som kan orsaka ljusreflexer och spökbilder i dina
inspelningar. Och genom att stänga frontkåpan kan man
hjälpa till att undvika fingeravtryck och smuts på linsen.
1 Ta av linsskyddet.
2 Passa in motljusskyddets markering mot markeringen
för montering av motljusskydd på kameran (햲) och
vrid sedan motljusskyddet medurs till dess att det
fäster med ett klickljud (햳).
• Var försiktig så att motljusskyddet inte deformeras.
• Se till att motljusskyddet löper i gängan.
• Vrid moturs för att lossa motljusskyddet.
OBS
Om linsskyddet:
• Använd det medföljande linsskyddet när du transporterar kameran eller vid förvaring.
• Tänk på att linsskyddet och motljusskyddet med frontkåpa inte kan användas samtidigt.
Justera LCD-skärmen
Fäll ut LCD-panelen 90 grader.
• Panelen kan vridas nedåt eller mot objektivet.
• Möjligheten att vrida LCD-skärmen mot objektivet gör det möjligt för motivet att se LCD-skärmen
medan du använder sökaren.
Motivet kan se sig själv på LCD-skärmen
OBS
• Du kan justera LCD-panelens ljusstyrka med inställningen
> [£ Displayinställningar] >
[Bildskärmens ljusstyrka] eller [LCD-ljusstyrka]. Du kan även växla mellan alternativen Hög och
Normal för inställningen [LCD-ljusstyrka] genom att hålla DISP.-knappen nedtryckt under mer
än två sekunder.
• Justeringen av ljusstyrkan påverkar inte inspelningarnas ljushet.
19
Förberedelse av kameran
20
• En mer ljusstark inställning förkortar batteriets användningstid.
• När LCD-panelen är vänd 180 grader och riktad mot motivet kan du använda inställningen
> [£ Displayinställningar] > [LCD spegelbild] för att vända panelens bild horisontellt
och visa en spegelbild av motivet.
• Mer information om hur du sköter LCD-panelen finns under Säkerhetsanvisningar (A 122) och
Rengöring (A 125).
• Om LCD-skärmen och sökarens skärm: Skärmarna tillverkas med extremt hög precision och över
99,99 % av pixlarna fungerar enligt specifikationen. Pixlar kan i sällsynta fall tändas av misstag eller
tändas permanent och synas som vita punkter. Detta är normalt och har ingen betydelse för den
inspelade bilden.
Använda sökaren
Om det är svårt att använda LCD-skärmen, använd sökaren och vinkla den 45° uppåt.
1
2
3
4
Starta kameran med strömbrytaren (A 23).
Stäng LCD-panelen. (햲).
Dra ut sökaren och justera den till en lämplig vinkel (햳).
Använd dioptrijusteringen för att justera sökaren (햴).
햳
햳
햲
Dioptrijustering
햴
OBS
• Du kan justera sökarens ljusstyrka med inställningen
> [£ Displayinställningar] >
[Sökarljusstyrka].
• Justeringen av ljusstyrkan påverkar inte inspelningarnas ljushet.
• En mer ljusstark inställning förkortar batteriets användningstid.
• Du kan inte använda LCD-skärmen och sökaren samtidigt.
Förberedelse av kameran
• Se till att ögonmusslan sitter på plats när du använder
kameran.
Om du har glasögon blir det enklare att använda sökaren
om du viker in ögonmusslans ytterkant mot kameran.
• Mer information om hur du sköter din sökare finns i
Säkerhetsanvisningar (A 122) och Rengöring (A 125).
21
Handrem och hals-/axelrem
Fäst handremmen.
• Justera handremmen så att du når zoomspaken med
pekfingret och START/STOP-knappen med tummen.
Montera en extra handledsrem
Fäst handledsremmen i handremmens fäste för hals-/axelrem,
justera längden och dra åt.
• Använd båda för ökad säkerhet och användarvänlighet.
Förberedelse av kameran
Montera en extra axelrem
Trä axelremmens ändar genom
handremmens fäste och justera
remmens längd.
22
Kamerans grundläggande funktioner
Kamerans grundläggande funktioner
Starta och stänga av kameran
Du kan välja att starta kameran i CAMERA-läge (
) för att spela in eller i MEDIA-läge (
för att spela upp. Välj funktionsläge med strömbrytaren.
)
23
Sätta på kameran
Ställ in strömbrytaren på CAMERA för
-läget (A 34)
eller MEDIA för
-läget (A 87).
• POWER/CHG-indikatorn tänds och lyser grönt.
-läge
-läge
POWER/CHG-indikator
Stänga av kameran
Ställ in strömbrytaren på OFF.
• POWER/CHG-indikatorn släcks.
OBS
• Inställningen
> [B Systeminställningar] > [POWER LED] gör det möjligt att stänga
av strömindikatorn.
Kamerans grundläggande funktioner
Ställa in kameraläget
Du kan byta kameraläge till ett läge som passar din
inspelningsstil när du spelar in video.
24
-läge (Auto)
Ställ in kameralägesomkopplaren på N. När du använder det här läget tar
kameran hand om alla inställningar och du kan koncentrera dig på inspelningen
(A 35). Det här funktionsläget är perfekt om du vill slippa fundera över
kamerans mer detaljerade inställningar.
-läge (Manuell)
Ställ in kameralägesväljaren på n. När du använder det här läget har du tillgång
till alla menyer, inställningar och avancerade funktioner.
Använda MENU-knappen och joysticken
Du kan använda MENU-knappen och joysticken för att navigera i vissa av kamerans menyer i stället
för att använda pekskärmen.
Joystick/SET-knapp
Du kan använda joysticken för att flytta den orange
urvalsramen och välja ett menyalternativ.
Tryck sedan på joystickens SET-knapp för att välja
det menyalternativ som markeras med en orange
urvalsram.
MENU-knappen
Tryck på den här knappen för att öppna
inställningsmenyerna. När du har slutfört alla
inställningar stänger du menyn genom att trycka
på knappen igen.
Inställningar när du startar kameran första gången
Inställningar när du startar kameran första gången
Ställa in datum och klockslag
Innan du börjar använda kameran måste du ställa in datum och
tid. Skärmen [Date/Time/Datum/Klockslag] (inställningsskärm för
datum och klockslag) öppnas automatiskt om kamerans klocka
inte är inställd.
Funktionslägen:
1 Starta kameran med strömbrytaren.
• Fönstret [Date/Time/Datum/Klockslag] visas.
2 Peka på det fält som ska ändras (år, månad, dag, timmar eller minuter).
• Du kan även trycka på joysticken (ÏÐ) för att hoppa mellan fälten.
3 Peka på [Í] eller [Î] för att byta fält.
• Du kan även trycka på joysticken (ÍÎ) för att byta fält.
4 Ställ in rätt datum och klockslag genom att justera respektive fält.
5 Välj ett önskat datumformat genom att peka på [Y.M.D/Å.M.D], [M.D.Y/M.D.Å] eller
[D.M.Y/D.M.Å].
• I vissa fönster visas ett förkortat datum (siffror i stället för månadens namn eller bara dag och
månad), men det följer fortfarande angivet datumformat.
6 Peka på [24H] om du vill använda 24-timmarsformat, eller låt rutan vara omarkerad om
du vill använda 12-timmarsformat (FM/EM).
7 Peka på [OK] för att starta klockan och stänga av inställningsmenyn.
OBS
• Följande inställningar kan användas för att när som helst ändra tidszon, datum och klockslag.
Du kan också ändra kamerans datumformat och tidsformat (12 eller 24 timmar).
> [B Systeminställningar] > [Tidszon/Sommartid]
> [B Systeminställningar] > [Datum/Klockslag]
• Om du inte använder kameran på cirka 3 månader har det inbyggda, återuppladdningsbara
litiumbatteriet laddat ur helt och inställningen av datum och klockslag är borta. Du måste då ladda
upp det inbyggda litiumbatteriet (A 124) och sedan ställa in tidszon, datum och klockslag igen.
• Om du har anslutit GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) till kameran kan tiden ställas in
automatiskt med hjälp av den UTC-information om datum och klockslag som tas emot via
GPS-signalen (A 81).
25
Inställningar när du startar kameran första gången
Byta språk
Kamerans standardspråk är engelska. Du kan välja mellan
27 språk.
Information om hur du navigerar i menyerna för att ändra den
här inställningen finns i Inställningsmenyerna (A 27).
26
Funktionslägen:
1 Öppna menyn [Language
/Språk].
> [B ! System Setup/Systeminställningar] > [Language
/Språk]
2 Välj ett språk och välj sedan [OK].
3 Stäng menyn genom att välja [X].
OBS
• Vissa skärmknappar, till exempel [ZOOM], [FUNC.] eller [MENU], visas på engelska oavsett vilket
språk du har valt.
Byta tidszon
Byt tidszon vid behov. Standardinställningen är Paris. Du kan även lägga till och spara ytterligare en
tidszon i kameran. Praktiskt när du reser, eftersom kameran då kan ställas in efter tiden på din hemort
eller på resmålet.
Information om hur du navigerar i menyerna för att ändra den här inställningen finns i
Inställningsmenyerna (A 27).
Funktionslägen:
1 Öppna fönstret [Tidszon/Sommartid].
> [B ! Systeminställningar] > [Tidszon/Sommartid]
2 Välj ["] för att ställa in en lokal tidszon eller välj [#] för att ställa in tidszonen för
ditt resmål.
3 Välj [Ï] eller [Ð] för att ställa in den önskade tidszonen. Du kan även justera inställningen
för sommartid genom att välja [$].
4 Stäng menyn genom att välja [X].
Använda menyerna
Använda menyerna
Kamerans funktioner kan justeras via inställningsmenyerna som öppnas med MENU-knappen.
De kan även justeras via FUNC-menyn som öppnas genom att du väljer eller pekar på [FUNC]knappen på skärmen. Mer information om de tillgängliga menyalternativen och inställningarna finns
under Menyalternativ (A 101).
27
Inställningsmenyer
Här följer en ingående beskrivning av hur du gör för att välja ett alternativ i någon av kamerans
inställningsmenyer. Vissa menyalternativ kan kräva ytterligare steg. Dessa eventuella åtgärder beskrivs
i respektive avsnitt i handboken.
Referenser till menyinställningar visas på följande förkortade sätt för att göra den här handboken
mer lättläst:
> [B ! Systeminställningar] > [Språk
] > Önskat alternativ
Använda pekskärmen
1 Tryck på MENU-knappen.
2 Peka på ikonen för en önskad inställningsmeny på den översta raden.
• I exemplet ovan motsvarar ikonen B menyn [Systeminställningar].
3 Peka på en önskad menypost ([Språk
] i exemplet).
• Om den önskade menyposten inte visas på den menysida som öppnas drar du fingret åt vänster/
höger för att bläddra bland de övriga menysidorna.
• När det gäller huvudfunktioner kan sidnumret anges i handboken (! i exemplet). Om du redan
vet sidnumret kan du peka på någon av nummerikonerna längs skärmens överkant för att öppna
den önskade menysidan direkt.
• Sidnumren kan variera beroende på om kameran är i
- eller
-läget. Den här handboken
visar det sidnummer som används i
-läget för funktioner som kan användas i båda lägena.
4 Peka på det önskade inställningsalternativet och peka sedan på [X] för att stänga menyn.
• Du kan gå tillbaka till föregående meny genom att peka på [L].
Använda menyerna
Använda joysticken
1 Tryck på MENU-knappen.
2 Använd joysticken (Þ) för att välja ikonen för en önskad inställningsmeny.
• I exemplet ovan motsvarar ikonen B menyn [Systeminställningar].
• Om ingen av ikonerna i den övre raden har valts när du öppnar menyn börjar du med att använda
joysticken (Ý) för att flytta den orange urvalsramen till någon av de här ikonerna.
28
3 Använd joysticken (Ý) för att välja en önskad menypost ([Språk
tryck sedan på SET.
] i exemplet) och
• Om den önskade menyposten inte visas på den menysida som öppnas använder du joysticken
(Þ) för att bläddra bland de övriga menysidorna.
• När det gäller huvudfunktioner kan sidnumret anges i handboken (! i exemplet), vilket gör
det enklare att hitta en önskad menysida.
4 Använd joysticken (Ý) för att välja ett inställningsalternativ och tryck sedan på SET.
5 Tryck på MENU-knappen för att stänga menyn.
• Du kan använda joysticken för att markera knappen [L] och sedan trycka på SET för att återgå
till föregående menysida. Du kan även markera knappen [X] och sedan trycka på SET för att
stänga menyn.
OBS
• Du kan när som helst stänga menyn genom att peka på [X] eller trycka på MENU-knappen.
• Gråmarkerade alternativ är inte tillgängliga.
FUNC-menyn
I
-läget kan du använda FUNC-menyn för att snabbt styra olika filmrelaterade funktioner,
till exempel vitbalans, exponering och fokus. De tillgängliga funktionerna är mer begränsade
i
-läget.
Använda pekskärmen
1 Peka på [FUNC] på inspelningsskärmen.
2 Peka på ikonen för en önskad funktion
i kolumnen till vänster.
• Vi behov kan du bläddra uppåt/nedåt genom
att trycka på [
]/[
].
3 Peka på ikonen för en önskad inställning
i raden längs skärmens nederkant.
4 Peka på [X] för att stänga FUNC-menyn eller
peka på [L] för att gå tillbaka till kolumnen till vänster.
FUNC-menyn i
-läget
Använda menyerna
Använda joysticken
1 På inspelningsskärmen använder du joysticken för att välja [FUNC] och trycker sedan
på SET.
2 Använd joysticken (Ý) för att välja en önskad ikon i kolumnen till vänster och tryck
sedan på SET.
3 Använd joysticken (Þ) för att välja en önskad ikon i raden längs skärmens nederkant
och tryck sedan på SET.
• Om du vill välja ett värde på en justeringsratt använder du först joysticken (Î) för att markera
ratten i orange och sedan (Þ) för att välja ett önskat värde.
4 Välj [X] för att stänga FUNC-menyn eller välj [L] för att gå tillbaka till kolumnen
till vänster.
• Om du befinner dig i kolumnen till vänster använder du joysticken (Ð) för att välja ikonen [X] och
trycker sedan på SET. Om du befinner dig på raden längs skärmens nederkant trycker du på
joysticken (Í) en gång och använder sedan (Þ) för att välja den önskade ikonen.
OBS
• Beroende på vilken funktion som är vald kan även andra knappar, justeringsrattar och kontroller
visas på skärmen. Dessa beskrivs i respektive avsnitt i handboken.
29
Använda SD-kort
Använda SD-kort
Kameran spelar in videosekvenser och stillbilder på Secure Digital-kort (SD-kort)1 som kan köpas
i handeln. Kameran har två SD-kortplatser. Du kan använda två SD-kort (benämns ”SD-kort A” och
”SD-kort B” i handboken) för att spela in på båda korten samtidigt eller automatiskt växla till det andra
SD-kortet när det SD-kort som används blir fullt (A 32).
Formatera SD-kort (A 32) innan du använder dem i den här kameran för första gången.
30
1
SD-kortet används även för att lagra kamerans menyinställningsfiler.
Kompatibla SD-kort
Följande typer av SD-kort2 kan användas med den här kameran. Aktuell information om vilka SD-kort
som har testats tillsammans med den här kameran finns på din lokala Canon-webbplats.
Typ av SD-kort:
.
/
0
SD-kort
SDHC-kort
SDXC-kort
Hastighetsklass U1
Hastighetsklass U3
SD-hastighetsklass3:
UHS-hastighetsklass3:
2
3
Från och med februari 2019 testas funktionen för inspelning av videosekvenser med SD-kort tillverkade
av Panasonic, Toshiba och SanDisk.
UHS- och SD-hastighetsklasserna är standarder som anger den lägsta garanterade
dataöverföringshastigheten för SD-kort.
Om du spelar in 4K-sekvenser med upplösningen 3 840 × 2 160 (A 37) eller skapar sekvenser med
slow & fast motion-inspelningar (A 38) rekommenderar vi att du använder SD-kort med UHShastighetsklass U3.
VIKTIGT
• Efter upprepade inspelningar, raderingar och redigeringar av sekvenser (om SD-kortet har blivit
fragmenterat) kan det ta allt längre tid att spara inspelningar på kortet, och inspelningar kan till och
med avbrytas. Om detta inträffar bör du säkerhetskopiera dina inspelningar och sedan formatera
kortet i kameran. Var noga med att formatera SD-korten innan du ska spela in viktiga sekvenser.
• Om SDXC-kort: Du kan använda SDXC-kort i den här kameran, men kameran formaterar SDXC-kort
med filsystemet exFAT.
- Om du tänker använda exFAT-formaterade kort tillsammans med andra enheter (till exempel
digitala inspelningsenheter eller kortläsare) bör du först kontrollera att den externa enheten är
kompatibel med exFAT. Aktuell information om kompatibilitet kan fås från tillverkaren av datorn,
operativsystemet eller minneskortet.
- Om du använder exFAT-formaterade kort i en dator med ett operativsystem som saknar stöd för
exFAT kan du bli ombedd att formatera kortet. I så fall ska du avbryta åtgärden för att undvika
att drabbas av dataförlust.
OBS
• Vi kan inte garantera att alla SD-kort fungerar korrekt i kameran.
Använda SD-kort
Sätta i och ta ur ett SD-kort
1 Stäng av kameran (햲).
• Kontrollera att POWER/CHG-indikatorn släcks.
2 Öppna SD-kortsfackets lucka (햳).
3 Tryck SD-kortet rakt inåt med etiketten vänd mot
kamerans framsida. Tryck kortet hela vägen in
i SD-kortplatsen (햴).
• Du kan även att använda två SD-kort – ett i varje
SD-kortplats.
4 Stäng luckan till SD-kortsfacket.
• Ta inte i för hårt när du stänger luckan om SD-kortet inte
skulle vara korrekt isatt.
Ta ur SD-kortet
1 Kontrollera att åtkomstindikatorn (ACCESS) är släckt.
2 Tryck SD-kortet inåt för att ta ut det ur kortplatsen. När SD-kortet fjädrar ut tar du tag
i kortet och drar det rakt ut.
ACCESS-indikator (åtkomst till SD-kortet)
Åtkomstindikator för SD-kort
SD-kortets status
Röd (tänd eller blinkar)
Kameran kommunicerar med SD-kortet/SD-korten.
Av
Inget SD-kort används eller inga SD-kort är isatta
i kameran.
Om du väljer inställningen [j Av] för
är åtkomstindikatorn (ACCESS) alltid släckt.
> [B Systeminställningar] > [ACCESS LED]
VIKTIGT
• Stäng alltid av kameran innan du sätter i eller tar ur ett SD-kort. Om du sätter i eller tar ur ett kort
när kameran är i gång kan det orsaka permanent dataförlust.
• Tänk på att SD-korten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Kameran kan skadas
om SD-kortet sätts i åt fel håll. Var noga med att sätta i SD-kortet i kameran enligt anvisningarna
i steg 3.
31
Använda SD-kort
Formatera ett SD-kort
SD-kort ska formateras innan de används i den här kameran för första gången. Du kan även formatera
ett kort för att radera alla inspelningar permanent.
Funktionslägen:
1 Välj [Formatera] för önskat SD-kort.
32
> [3 " Inspelningsinställning] > [Formatera 8] > [6 Minneskort A] eller
[7 Minneskort B] > [Formatera]
2 Välj [Ja].
3 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas och välj sedan [X].
VIKTIGT
• När du formaterar ett SD-kort raderas alla inspelningar permanent. Förlorade data kan inte
återskapas. Var noga med att spara kopior av alla viktiga inspelningar i förväg (A 99).
• En formatering kan, beroende på SD-kortet, ta upp till några minuter.
Välja SD-kort för lagring av inspelningar
Du kan välja vilket SD-kort som ska användas för att lagra dina videosekvenser och stillbilder.
Funktionslägen:
1 Välj [Inspelningsmedia].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Inspelningsmedia]
2 Välj ett SD-kort ([6 Minneskort A] eller [7 Minneskort B]) för inspelning
av videosekvenser ([v Insp.media för video]) och/eller för stillbildsfotografering
([{ Insp.media för foton]).
3 Välj [X].
• När du har stängt menyn visas ikonen för det SD-kort du har valt för inspelningen
av videosekvenser.
Dubbel inspelning och minnesväxling
Kameran har två praktiska inspelningsmetoder som kan användas när båda kortplatserna innehåller
ett SD-kort: dual-inspelning och växla minne.
Dual-inspelning: den här inspelningsmetoden spelar in samma sekvens samtidigt på båda SD-korten,
vilket är praktiskt om du vill skapa en säkerhetskopia av en inspelning samtidigt som du spelar in.
Minnesväxling: den här inspelningsmetoden gör det möjligt att fortsätta spela in på det andra
SD-kortet utan några avbrott när det SD-kort du använder blir fullt.
Funktionslägen:
1 Välj [Dual/växla minne].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Dual/växla minne]
Använda SD-kort
2 Välj [4 Dual-inspelning] eller [
Växla minne] (eller [
Växla minne]) och välj sedan [X].
• När dual-inspelning är aktiverad visas statusen för båda SD-korten i skärmens övre högra hörn.
• Välj [Standardinspelning] om du inte vill använda någon av dessa funktioner.
OBS
• Minnesväxling kan göras från SD-kortplats A till SD-kortplats B och tvärtom, men växlingen utförs
endast en gång.
• När du har överfört sekvenser som har spelats in med minnesväxling på olika SD-kort till en dator
kan du använda programvaran MP4 Join Tool för att sammanfoga filerna och spara dem som en
enda sekvens (A 99).
• Om ett SD-kort blir fullt under en dual-inspelning avbryts inspelningen på båda korten. Om ett fel
å andra sidan inträffar på det ena SD-kortet fortsätter inspelningen på det andra kortet.
• Dual-inspelning kan inte användas tillsammans med slow & fast motion-inspelning.
Återskapa sekvenser
Om du utför vissa åtgärder, till exempel stänger av kameran eller tar ut SD-kortet ur kameran samtidigt
som data överförs, kan det orsaka datafel på den inspelade sekvensen. Du kan eventuellt återskapa
sekvenserna med felaktiga data genom att göra på följande sätt.
Funktionslägen:
1 Öppna det indexfönster som innehåller den sekvens du vill återskapa (A 87).
2 Välj den skadade sekvensen (en sekvens med ikonen
i stället för en miniatyrbild).
3 Välj [Ja] när kameran frågar om den ska försöka återskapa data.
• Kameran försöker nu återskapa skadade data.
4 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
OBS
• Återskapade sekvenser visas med en speciell uppspelningsikon i stället för den vanliga
miniatyrbilden i indexfönstret.
• Den här funktionen kan radera de sekvenser som är kortare än 0,5 sekunder.
• I vissa fall är det inte möjligt att återskapa data på ett minneskort. Risken för att detta ska inträffa
är större om filsystemet är skadat eller om SD-kortet har skadats fysiskt.
• Endast sekvenser som har spelats in med den här kameran kan återskapas. Stillbilder kan
inte återskapas.
33
Spela in videosekvenser och ta stillbilder
3
Inspelning
Inspelning
Spela in videosekvenser och ta stillbilder
34
Det här avsnittet beskriver grunderna för hur du spelar in videosekvenser* och tar stillbilder.
Mer information om ljudinspelning finns under Ljudinspelning (A 67).
Innan du börjar göra viktiga inspelningar bör du göra testinspelningar med de videokonfigurationer
du planerar att använda för att kontrollera att kameran fungerar korrekt. Om din kamera inte fungerar
korrekt bör du läsa kapitlet Felsökning (A 115).
* ”Klipp” avser en enstaka filmsekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle.
Grundläggande inspelning
Om du väljer
-läget när du ska spela in video och ta stillbilder, justerar kameran automatiskt
diverse inställningar åt dig.
-läget gör det möjligt att justera fokus, exponering och många andra
inställningar manuellt för att passa dina behov och din smak.
Funktionslägen:
1 Öppna frontkåpan.
Brytare på
frontkåpan
• Ställ in frontkåpans brytare på OPEN.
Åtkomstindikator (ACCESS)
2 Ställ in kamerans programväljare i önskat läge.
• Ställ in den på N (
-läge) eller n (
beroende på hur du vill använda kameran.
-läge)
3 Ställ in strömbrytaren på CAMERA.
• POWER/CHG-indikatorn tänds och lyser grönt.
Spela in video
Starta inspelningen genom att trycka på
[PHOTO]
START/STOP-knappen.
• Under inspelning visas Ü på skärmen. Om handtaget är
monterat på kameran tänds dessutom kontrollampan.
• Åtkomstindikatorn (ACCESS) blinkar ibland medan en
sekvens spelas in.
POWER/CHG• Tryck på START/STOP igen för att pausa inspelningen. indikator
Ü ändras till Ñ och sekvensen spelas in på det SD-kort
du har valt för inspelning av videosekvenser. Kameran
övergår till standbyläget för inspelning. Kontrollampan slocknar också.
• Du kan även trycka på START/STOP-knappen på kamerans handtag.
Ta stillbilder
Peka på [PHOTO] när kameran är i standbyläget för inspelning.
• En grön ikon (g) visas på skärmens nedre del. I skärmens övre högra hörn visas dessutom {Ð
och ikonen för det SD-kort du har valt för lagring av stillbilder. Åtkomstindikatorn tänds tillfälligt
medan stillbilden sparas.
Spela in videosekvenser och ta stillbilder
När du är klar med inspelningen
1 Stäng frontkåpan genom att ställa in dess brytare på CLOSED.
2 Kontrollera att åtkomstindikatorn (ACCESS) är släckt.
3 Ställ in strömbrytaren på OFF.
4 Stäng LCD-panelen och skjut in sökaren.
VIKTIGT
• Glöm inte att säkerhetskopiera dina inspelningar regelbundet (A 99), framförallt när du har spelat
in en riktigt viktig händelse. Canon ansvarar inte för förlust av data eller förstörda data.
OBS
• START/STOP-knappen på handtaget har en låsknapp som förhindrar oavsiktlig manövrering.
Ställ in låsknappen i läget C om du vill undvika att drabbas av en oavsiktlig paus i inspelningen eller
inte tänker använda den här START/STOP-knappen. Ställ låsspaken i olåst läge om du vill kunna
använda START/STOP-knappen igen.
• Du kan välja inställningen [i På] för
> [3 Inspelningsinställning] > [Inspel. kommando]
och [HDMI tidkod] om du vill att kamerans START/STOP-knapp även ska kunna styra inspelningen
på en kompatibel extern inspelare som är ansluten till SDI OUT-anslutningen (gäller endast s)
eller HDMI OUT-anslutningen.
• Den längsta kontinuerliga inspelningstiden för en enstaka sekvens är 6 timmar. Efter denna tid
skapas en ny sekvens automatiskt och inspelningen fortsätter som en separat sekvens.
• Om
-läget: När kameran är inställd på
-läget justerar den automatiskt inställningar som
fokus, exponering (bländare, slutartid och gain) och vitbalans beroende på det aktuella motivet.
När ett ansikte har identifierats kommer kameran dessutom automatiskt att behålla detta motiv
i fokus och optimera exponeringen.
• En videoinspelning sparas som flera separata sekvenser i följande fall:
- Om funktionen för att växla minne gör att kameran automatiskt växlar till det andra SD-kortet
när du spelar in video (A 32).
- Videofilen (strömmen) i sekvensen delas upp i delar om cirka 4 GB. Uppspelningen i kameran
blir kontinuerlig.
När du har sparat de separata sekvenserna på en dator kan du använda programvaran MP4
Join Tool för att sammanfoga filerna och spara dem som en enda sekvens (A 99).
• Stillbilder sparas som JPG-filer. Kameran kan ta stillbilder i standbyläget för inspelning.
• Kameran kan inte ta stillbilder när funktionen för förinspelning är aktiverad.
• Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCD-skärmen. I dessa fall kan
du använda sökaren eller justera skärmens ljusstyrka (A 107).
• Om du ska göra en lång inspelning med kameran monterad på stativ kan du, för att få längre
batteritid, stänga LCD-panelen och bara använda sökaren (A 20).
35
Spela in videosekvenser och ta stillbilder
Granska den senaste inspelningen
Du kan granska de fyra sista sekunderna av den senast inspelade sekvensen utan att behöva växla till
-läget. Inget ljud spelas upp från kamerans inbyggda högtalare under visningen av sekvensen.
1 Spela in en videosekvens.
2 Tryck på u-knappen när du har avslutat
inspelningen av en sekvens.
36
Videokonfiguration: Upplösning, bitfrekvens och bildfrekvens
Videokonfiguration: Upplösning, bitfrekvens och bildfrekvens
Du kan ställa in den videokonfiguration som ska användas för inspelning av videosekvenser. Välj den
kombination av upplösning/bitfrekvens och bildfrekvensinställningar som bäst matchar dina kreativa
behov. Färgsamplingen YCbCr 4:2:0, 8 bitar, används. De tillgängliga alternativen för vissa inställningar
kan ändras beroende på föregående val av andra inställningar. En sammanfattning visas i tabellen
längre ned.
Mer information om ljudinspelning finns under Ljudinspelning (A 67).
Funktionslägen:
Välja upplösning och bitfrekvens
1 Välj [¸ Upplösning].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [¸ Upplösning]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Den valda upplösningen och bitfrekvensen visas på skärmens högra sida.
Val av bildfrekvens
1 Välj [¸ Bildfrekvens].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [¸ Bildfrekvens]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Ikonen för den valda bildfrekvensen visas på skärmens högra sida.
Tillgängliga inställningar för videokonfiguration
Upplösning (bitfrekvens*)
Bildfrekvens
50.00P
25.00P
3 840 × 2 160 (150 Mbps)
—
●
1 920 × 1 080 (35 Mbps)
●
●
1 920 × 1 080 (17 Mbps)
●
●
* Kameran använder en variabel bitfrekvens (VBR).
OBS
• Information om ungefärliga inspelningstider finns i Ungefärliga inspelningstider (A 133).
37
Slow & fast motion-inspelning
Slow & fast motion-inspelning
Du kan spela in sekvenser som får en slow motion- eller fast motion-effekt under uppspelningen
genom att helt enkelt välja en önskad slow/fast motion-hastighet. De tillgängliga slow/fast motionhastigheterna varierar beroende på den valda upplösningen och bildfrekvensen. Inget ljud spelas in när
slow & fast motion-inspelning är aktiverad.
Funktionslägen:
38
1 Välj [Slow & Fast motion].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Slow & Fast Motion]
2 Välj en slow/fast motion-hastighet och välj sedan [X].
• Välj [j] för att stänga av slow & fast motion-inspelning.
•
eller
och den valda hastigheten visas på skärmens högra sida.
Tillgängliga slow/fast motion-hastigheter
Upplösning
Bildfrekvens
3 840 × 2 160
25.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
Tillgängliga slow/fast motion-hastigheter
1 920 × 1 080
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P
x0.5
OBS
• Slow & fast motion-inspelning kan inte användas tillsammans med följande funktioner:
•
•
•
•
- Dubbel inspelning
- Förinspelning
- Minnesväxling
- Färgbalkar
Den maximala kontinuerliga inspelningstiden för en enstaka sekvens inspelad i slow motion
motsvarar 6 timmars uppspelningstid, då inspelningen stoppas. Om du har valt hastigheten [x0.5]
blir alltså den maximala kontinuerliga inspelningstiden 3 timmar (vilket motsvarar 6 timmars
uppspelningstid vid slow motion-hastigheten x0,5). Fast motion-inspelningar avslutas på
motsvarande omvänt sätt.
Slow & fast motion-inspelningen inaktiveras om du ändrar videokonfigurationen.
När slow & fast motion-inspelning är aktiv matas inga inspelningskommandosignaler ut via
SDI OUT-anslutningen (gäller endast s) eller HDMI OUT-anslutningen.
Om tidkod när slow & fast motion-inspelning är aktiverad:
- Tidkodsläget [
Regen.] eller [
Preset] kan ställas in med körläget [
Rec Run].
- Om du valt körläget [
Free Run] för tidkoden ändras körläget automatiskt till
[
Rec Run] när slow & fast motion-inspelningsläget aktiveras.
- När slow & fast motion-inspelningsläget inaktiveras återgår tidkodens körläge till föregående
inställning.
- Tidkodsignalen kan inte matas ut från SDI OUT-anslutningen (gäller endast s) eller
HDMI OUT-anslutningen.
Filmlägen
Filmlägen
När du väljer
-läget får du tillgång till ett antal filmlägen som ger dig olika grad av kontroll över
kamerans inställningar. Välj det filmläge som passar dina behov eller din kreativa vision bäst,
välj vilka inställningar du vill kontrollera manuellt och låt kameran ta hand om resten.
Filmlägen kan inte användas när infraröd inspelning är aktiverad.
Funktionslägen:
39
1 Välj filmlägesknappen.
Filmlägesknapp
2 Välj ett filmläge och välj sedan [X].
• Filmlägesknappen visar ikonen för det
valda läget.
Inspelningsprogram för specialmotiv
Tillgängliga filmlägen
Information om andra filmlägen än inspelningsprogrammen för specialmotiv finns under
Justera exponeringen (A 42).
Filmläge
Beskrivning
A
’ (Prog.automatik)
Kameran ställer automatiskt in rätt slutartid, bländare och gain.
43
‚ (Tidsförval AE)
Du väljer själv slutartid och låter kameran ställa in bländare och gain
automatiskt.
43
“ (Bländarförval AE)
Du väljer själv bländare och ND-filter och låter kameran ställa in slutartid och
gain automatiskt.
43
n (Man. exponering)
Du väljer själv slutartid, bländare och gain för att få full kontroll över
exponeringen.
42
Inspelningsprogram för
specialmotiv
Dessa lägen har förinställda kombinationer av inställningar som är optimerade
för specifika situationer.
40
Filmlägen
Inspelningsprogram för specialmotiv
Användning av inspelningsprogram för specialmotiv är ett enkelt och bekvämt alternativ till att göra
detaljerade exponeringsinställningar.
[HPorträtt] Kameran använder en stor bländare för att göra motivet skarpt
samtidigt som bakgrunden blir oskarp.
40
[ûSport]
För inspelning av sportscener, till exempel sportevenemang eller
dansscener.
[Q Kvällsmotiv]
För inspelning av nattvyer med mindre brus.
[K Snö] För inspelning i ljusa snölandskap utan att motivet blir
underexponerat.
[L Strand] För inspelning i soliga strandmiljöer utan att motivet blir
underexponerat.
[M Solnedgång]
[R Svagt ljus]
[S Spotlight]
För inspelning av färgsprakande solnedgångar.
För inspelning i miljöer med svagt ljus.
För inspelning av en spotlightbelysta miljöer.
Filmlägen
[T Fyrverkerier]
För inspelning av fyrverkerier.
OBS
• [H Porträtt]/[û Sport]/[K Snö]/[L Strand]: Bilden kan bli ojämn vid uppspelning.
• [H Porträtt]: Bakgrundsoskärpan ökar ju mer du zoomar in (S).
• [K Snö]/[L Strand]: Bilden kan bli överexponerad om det är molnigt eller om du befinner
dig i skugga. Kontrollera bilden på skärmen.
• [R Svagt ljus]:
- Rörliga motiv kan få störande eftersläpningar.
- Bildkvaliteten blir eventuellt lite sämre än med andra program.
- Vita prickar kan visas på skärmen.
- Ibland fungerar inte autofokusen lika bra som vanligt. Justera i så fall fokus manuellt.
• [R Svagt ljus]/[T Fyrverkerier]: För att undvika oskärpa (beroende på att kameran rör sig)
rekommenderar vi att du använder stativ.
41
Justera exponeringen
Justera exponeringen
Ibland passar den övergripande exponering som görs automatiskt av kameran kanske inte bäst för ditt
motiv. Du kan välja ett filmläge som ger dig olika grad av kontroll över bländare, slutartid och gain –
från delvis till fullständig kontroll – samtidigt som kameran automatiskt justerar övriga inställningar.
Funktionslägen:
42
Man. exponering (n)
Det här filmläget ger dig störst kontroll över inställningarna eftersom du kan ställa in bländare,
slutartid och förstärkning för att få den exponering du vill.
1 Välj filmläget [n Man. exponering] (A 39).
• Bländarvärdet, slutartiden och gain-värdet visas på skärmens vänstra sida.
2 Ställ in bländare, slutartid och gain.
Bländare: [FUNC] > [
Bländare]
Slutartid: [FUNC] > [
Slutarhastighet]
Gain: [FUNC] > [
Förstärkning]
• En justeringsmätare visas på skärmen.
3 Dra fingret längs skalan för att välja ett värde.
• Du kan välja [
] för att visa zebramönstret (A 46, steg 2) och kontrollera om det finns några
överexponerade områden.
4 Upprepa vid behov steg 2 och 3 för att justera exponeringen till en önskad nivå.
5 Välj [X].
Tillgängliga inställningar
Bländare1
F1.8, F2.0, F2.2, F2.4, F2.6, F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3,
F8.0
ND-filter Vid F4.0 eller större bländare: ND1/2, ND1/4, ND1/8
Slutarhastighet2 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90,
1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800,
1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Förstärkning
1
2
0,0–24,0 dB (i steg om 1 dB)
De tillgängliga värdena varierar beroende på det valda zoomläget. De bländarvärden som visas på
skärmen anges endast i referenssyfte.
De tillgängliga värdena i slow och fast motion-inspelningsläget varierar beroende på den valda
slow/fast motion-hastigheten.
Justera exponeringen
Exponeringsvisaren
När filmläget n används visas exponeringsvisaren på skärmen.
Den visar optimal automatisk exponering och den aktuella
exponeringen. När skillnaden mellan den aktuella och den optimala
exponeringen är större än ±2 EV blinkar indikatorn i kanten
av exponeringsvisaren.
Optimal exponering AE±0
Aktuell exponering
OBS
• Du kan använda CUSTOM-ratten (A 83) för att justera bländare, slutartid och gain.
Automatisk exponering
Programautomatik (’)
Kameran ställer automatiskt in slutartid, bländare och gain (för sekvenser), men du kan även använda
andra funktioner som inte är tillgängliga i
-läget.
Välj filmläget [’ Prog.automatik].
Tidsförval AE (‚)
Det här filmläget gör det möjligt att ställa in slutartiden manuellt för att till exempel få motiv som rör sig
snabbt att bli skarpa eller för att få ljusare bilder vid filmning i svagt ljus. Kameran justerar automatiskt
övriga inställningar för att uppnå en korrekt exponering.
1 Välj filmläget [‚ Tidsförval AE] (A 39).
• Slutartiden visas på skärmens vänstra del.
2 Öppna skärmen för val av slutartid.
[FUNC] > [
Slutarhastighet]
• En justeringsmätare visas på skärmen.
• Du kan välja [
] för att visa zebramönstret (A 46, steg 2) och kontrollera om det finns några
överexponerade områden.
3 Dra fingret längs skalan för att välja en slutartid.
• Du kan även använda CUSTOM-ratten (A 83) för att justera slutartiden.
• De tillgängliga slutartiderna finns i tabellen för manuell exponering (A 42).
4 Välj [X].
Bländarförval AE (“)
Det här filmläget gör det möjligt att ställa in bländarvärdet manuellt för att styra skärpedjupet,
till exempel för att betona motivet genom att göra bakgrunden suddig. Kameran justerar automatiskt
övriga inställningar för att uppnå en korrekt exponering.
1 Välj filmläget [“ Bländarförval AE] (A 39).
• Bländarvärdet visas på skärmens vänstra del.
43
Justera exponeringen
2 Öppna skärmen för val av bländare.
[FUNC] > [
Bländare]
• En justeringsmätare visas på skärmen.
• Du kan välja [
] för att visa zebramönstret (A 46, steg 2) och kontrollera om det finns några
överexponerade områden.
3 Dra fingret längs skalan för att välja ett bländarvärde.
44
• Du kan även använda CUSTOM-ratten (A 83) för att justera bländarvärdet.
• De tillgängliga bländarvärdena finns i tabellen för manuell exponering (A 42)
4 Välj [X].
OBS
• När filmläget ‚ eller “ används kan kameran eventuellt, beroende på motivets ljushet, inte ställa
in en lämplig exponering. Om detta inträffar blinkar slutartiden (‚) eller bländarvärdet (“) på
skärmen. Ändra bländarvärdet/slutartiden efter behov.
Pekexponering
Du kan optimera exponeringen för ett specifikt motiv eller område genom att peka på skärmen.
Kameran justerar automatiskt exponeringen för den valda punkten och låser
exponeringsinställningarna. Du kan även peka på ett ljust område i bilden för att försöka undvika
överexponering (Högdagrar AE). Den här funktionen kan endast användas med filmlägena ’, ‚
och “ samt inspelningsprogrammen för specialmotiv, med undantag för [T Fyrverkerier].
1 Öppna exponeringsskärmen.
[FUNC] > [y Exponeringskomp.]
• En justeringsmätare visas på skärmen.
• Du kan välja [
] för att visa zebramönstret (A 46, steg 2) och kontrollera om det finns några
överexponerade områden.
2 Ändra inställningarna för pekexponering för att använda funktionen Högdagrar AE.
[i] > [
Högdagrar] > [L]
3 Peka på ett område på LCD-skärmen för att optimera och låsa exponeringen.
• I-markeringen blinkar och exponeringen justeras automatiskt så att den del av bilden
du pekade på får rätt exponering.
• Exponeringskompensationsvärdet ±0 och
visas på skärmen. [ ] visas dessutom för att ange
att exponeringen har låsts.
• Välj [ ] för att återställa kameran till automatisk exponering.
4 Vid behov kan du dra fingret längs skalan för att kompensera exponeringen.
• Du kan välja en kompensationsnivå från –3 till +3 i steg om 1/4 EV.
5 Välj [X].
• Exponeringskompensationsvärdet och
visas på skärmens vänstra del.
Justera exponeringen
Exponeringslås (AE-lås)
Du kan låsa en aktuell exponeringsinställning och använda den när du komponerar om bilden.
Den här funktionen kan endast användas med filmlägena ’, ‚ och “ samt
inspelningsprogrammen för specialmotiv, med undantag för [T Fyrverkerier].
1 Öppna exponeringsskärmen.
[FUNC] > [y Exponeringskomp.]
• En justeringsmätare visas på skärmen.
• Du kan välja [
] för att visa zebramönstret (A 46, steg 2) och kontrollera om det finns några
överexponerade områden.
2 Välj [
] för att låsa den aktuella exponeringen.
• Exponeringskompensationsvärdet ±0 och
visas på skärmen. [
att exponeringen har låsts.
• Välj [ ] igen för att återställa kameran till automatisk exponering.
] visas dessutom för att ange
3 Du kan även dra fingret längs skalan för att kompensera exponeringen ytterligare.
• Du kan välja en kompensationsnivå från –3 till +3 i steg om 1/4 EV.
• Beroende på bildens ljushet och den låsta exponeringen är vissa värden kanske inte tillgängliga
och det tillgängliga området för exponeringskompensation kan variera.
4 Välj [X].
• Exponeringskompensationsvärdet och
visas på skärmens vänstra del.
Exponeringskompensation
Du kan kompensera den exponering som har valts med funktionen för automatisk bländare för
att göra bilden mörkare eller ljusare.
Den här funktionen kan endast användas med filmlägena ’, ‚ och “.
1 Öppna exponeringsskärmen.
[FUNC] > [y Exponeringskomp.]
• Om exponeringen är låst kan du välja [ ] för att återgå till den automatiska exponeringen.
• En justeringsmätare visas på skärmen.
• Du kan välja [
] för att visa zebramönstret (A 46, steg 2) och kontrollera om det finns några
överexponerade områden.
2 Du kan även dra fingret längs skalan för att kompensera exponeringen.
• Du kan välja en kompensationsnivå från –2 till +2 i steg om 1/4 EV.
3 Välj [X].
• [AE] och exponeringskompensationsvärdet visas på skärmens vänstra del.
OBS
• Det går inte att ställa in exponeringskompensation i infrarött läge.
• Du kan använda CUSTOM-ratten (A 83) för att justera exponeringskompensationsvärdet.
• Den låsta exponeringen återgår till automatisk exponering i följande fall:
- Om du använder POWER-väljaren, kameralägesomkopplaren eller INFRARED-omkopplaren.
- Om du byter filmläge.
- Om du ändrar videokonfigurationen.
45
Justera exponeringen
ND-filter
Du kan använda ND-filtret för att kunna utnyttja större bländaröppningar och få kortare skärpedjup
även vid inspelning i ljusa miljöer. Du kan även använda ND-filtret för att motverka den försämring av
skärpan som orsakas av diffraktion vid användning av små bländaröppningar. ND-filtret kan användas
vid bländarvärdet F4.0.
Den här funktionen kan endast användas med filmlägena ’, ‚, “ och n.
46
1 Välj [ND Filter].
> [v # Kamerainställningar] > [ND Filter]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
ND-filtrets funktion
Alternativ för
ND-filtret
Filmläge
[k Automatisk]
“, n
En inställning för ND-filtret kan väljas manuellt vid bländarvärdet F4.0.
’, ‚
Kameran aktiverar ND-filtret automatiskt när automatisk exponering är vald.
“, n
ND-filtret används inte.
’, ‚
Kameran använder inte ND-filtret när automatisk exponering är vald.
[j Av]
Beskrivning
OBS
• ND-filtret är inte tillgängligt när inspelningsprogrammet [T Fyrverkerier] för specialmotiv har valts.
• ND-filtret ställs in på [k Automatisk] när kameraläget
används eller när filmläget är inställt på
ett inspelningsprogram för specialmotiv (med undantag för [T Fyrverkerier]).
Använda zebramönster
Zebramönstret kan användas för att identifiera områden som riskerar att överexponeras och som
behöver korrigeras. Kameran har två alternativa zebramönster: Med 100 % identifieras endast de delar
av högdagrarna som tappar detaljer, med 70 % identifieras även delar som är nära att tappa detaljer.
1 Välj bländare, slutartid. gain eller exponeringskompensation.
Bländare: [FUNC] > [
Bländare]
Slutartid: [FUNC] > [
Slutarhastighet]
Gain: [FUNC] > [
Förstärkning]
Exponeringskompensation: [FUNC] > [y Exponeringskomp.]
2 Välj en zebranivå.
[
] > [z 70%] eller [{ 100%] > [X]
• Om du vill stänga av zebramönstret väljer du [
Av] i stället.
• Välj [L] i stället för [X] om du vill gå tillbaka till den föregående skärmen och justera andra
inställningar.
• Zebramönstret uppträder i de överexponerade delarna av bilden.
OBS
• Zebramönstret påverkar inte dina inspelningar.
Justera exponeringen
Motljuskompensation
Om du behöver spela in en videosekvens under förhållanden med konstant motljus kan du använda
motljuskompensation för att göra bilden, framförallt mörka områden, ljusare.
Den här funktionen kan inte användas i filmläget [T Fyrverkerier].
1 Välj [
BLC alltid på].
[FUNC] > [
2 Välj [
BLC alltid på]
På] och välj sedan [X].
•
visas på skärmens vänstra del och exponeringen anpassas till filmning i motljus.
• Du kan även tilldela en programmerbar knapp funktionen [ BLC alltid på] (A 84). Du trycker
då på den programmerbara knappen för att slå på och av motljuskompensationen.
OBS
• Kameran har även en funktion för automatisk motljuskompensation som aktiveras via inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Automatisk motljuskomp.].
• Funktionen för motljuskompensation är inte tillgänglig i infrarött läge.
• Funktionen för motljuskompensation inaktiveras i följande fall:
- Om du använder POWER-väljaren, kameralägesomkopplaren eller INFRARED-omkopplaren.
- Om du byter filmläge.
- Om bildfrekvensen ändras.
47
Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC)
Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC)
När du spelar in i svagt ljus gör kameran automatiskt en gain-ökning för att du ska få en ljusare bild.
Du kan ställa in ett högsta gain-värde för att begränsa mängden brus i bilden och ge den ett mörkare
utseende. Den här funktionen kan endast användas med filmlägena ’, ‚ och “.
Funktionslägen:
48
1 Öppna menyn för justering av AGC-gräns.
[FUNC] > [
AGC Limit] > [n]
• En justeringsmätare visas på skärmen.
• Välj [n] igen om du vill återställa kameran till funktionen för automatisk förstärkarkontroll.
2 Dra fingret längs skalan för att välja ett högsta gain-värde.
• Du kan välja en AGC-gräns i intervallet 0,0–23,0 dB. En lägre inställning innebär en lägre AGC-gräns.
3 Välj [X].
• När AGC-gränsen är inställd visas
och det högsta gain-värdet på skärmens vänstra del.
OBS
• AGC-gränsen kan inte ställas in i följande fall:
- När exponeringen är låst (A 45).
- När infraröd inspelning är aktiverad.
• Du kan även använda CUSTOM-ratten för att justera AGC-gränsen (A 83).
Vitbalans
Vitbalans
Kameran använder en elektronisk vitbalansprocess för att kalibrera bilden och skapa en korrekt
färgåtergivning vid olika ljusförhållanden. Den här funktionen kan endast användas med filmlägena ’,
‚, “ och n.
Funktionslägen:
1 Välj [
49
Vitbalans].
[FUNC] > [
Vitbalans]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Om du har valt [ Färgtemperatur], [
Inställning 1] eller [
Inställning 2] och vill ändra
färgtemperaturvärdet eller registrera en ny egen vitbalansering fortsätter du enligt nedan i stället
för att välja [X].
• Ikonen för den valda alternativet visas på skärmens vänstra del.
Ställa in färgtemperaturen ([
Färgtemperatur])
3 Välj [i].
• En justeringsmätare visas på skärmen.
4 Dra fingret längs skalan för att välja ett färgtemperaturvärde.
5 Välj [X].
Ställa in egen vitbalansering ([
Inställning 1] eller [
Inställning 2])
3 Rikta in kameran mot ett gråkort eller ett vitt objekt så att det fyller ut ramen i mitten
av skärmen. Välj sedan [Å].
• När Å-ikonen slutar blinka är inställningen klar. Inställningen sparas även om kameran stängs av.
4 Välj [X].
Alternativ
[
Automatisk]: Kameran ställer automatiskt in vitbalansen för att skapa filmer och stillbilder
med mer naturliga färger.
[¼ Dagsljus]:
För inspelning utomhus under soliga dagar.
[É Glödlampa]:
För inspelning i glödlampsljus eller liknande 3-våglängdsbelysning.
[
Färgtemperatur]:
Gör det möjligt att välja en färgtemperatur mellan 2 000 och 15 000 K.
[
Inställning 1], [
Inställning 2]:
Använd en egen vitbalansering för att få äkta vita nyanser i färgad belysning.
Vitbalans
OBS
50
• Om du väljer egen vitbalansering:
- Välj inte en zoominställning i det digitala zoomintervallet (zoomindikatorns ljusblå del).
- Återställ vitbalansen om du byter inspelningsplats eller om belysning eller andra förutsättningar
förändras.
- Å fortsätter ibland blinka beroende på ljuskällan. Resultatet blir trots allt bättre än om du
använder [
Automatisk].
• Om inställningen [Å Reg. vitbal.] (A 84) har tilldelats en programmerbar knapp kan du trycka på
denna knapp för att registrera en egen vitbalans efter att du har riktat in kameran mot ett gråkort
eller ett vitt objekt.
• I följande situationer kan en egen vitbalansering ge ett bättre resultat:
- Föränderliga ljusförhållanden.
- Närbilder.
- Motiv med en övervägande färg (himmel, hav eller skog).
- I belysning från kvicksilverlampor, vissa typer av lysrör och LED-lampor
• Funktionen för justering av vitbalans är inte tillgänglig när infraröd inspelning är aktiverad.
• Om inställningen [Ä Vitbalansprioritet] (A 84) har tilldelats en programmerbar knapp kan du
trycka på denna knapp för att växla till en ofta använd vitbalans som har förvalts med
>
[v Kamerainställningar] > [Ange vitbalansprioritet].
Använda utseenden
Använda utseenden
Du kan lägga till ett ”utseende” i dina inspelningar. Ett utseende är en kombination av olika
bildinställningar, till exempel färgdjup och skärpa, som kan förbättra kvaliteten på en inspelning.
Den här funktionen kan endast användas med filmlägena ’, ‚, “ och n.
Funktionslägen:
1 Öppna skärmen för utseenden.
[FUNC] > [
Utseenden]
2 Justera de detaljerade inställningarna.
[i] > Välj [–] eller [+] för att justera värdet
• Du kan även dra fingret längs justeringsmätaren.
• Du kan justera skärpan, kontrasten och färgdjupet enligt följande:
[Skärpa]: 0 (mjukare bild) till 7 (skarpare bild)
[Kontrast]: –4 (låg kontrast) till +4 (hög kontrast)
[Färgdjup]: –4 (blekare färger) till +4 (fylligare färger)
3 Välj [X].
OBS
• Utseenden är inte tillgängliga i infrarött läge.
51
Zooma
Zooma
Funktionslägen:
52
Du kan zooma in och ut med hjälp av fokus-/zoomringen, zoomspakarna på kameran och handtaget
eller zoomkontrollerna på pekskärmen. Du kan även använda fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör)
för att zooma (A 80).
Du kan, förutom att använda kamerans 20x optiska zoom, även aktivera den digitala zoomen* (400x)
via inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Digital zoom]. Kameran har även en digital
telekonverter, vilket betyder att du kan förstora bilden på skärmen på digital väg.
* Digital zoom är inte tillgänglig i
-läget eller när
> [v Kamerainställningar] >
[Konverteringslins] är inställd på [¿ WA-H58].
Använda fokus-/zoomringen
1 Ställ in omkopplaren för fokus-/zoomringen på ZOOM. Fokus-/zoomring
2 Justera zoomen genom att vrida på fokus-/zoomringen.
• Vrid långsamt på fokus-/zoomringen för en långsammare
zoom, och vrid snabbt för en snabbare zoom.
• Den zoomindikator som syns på skärmen anger ungefärligt
zoomläge.
OBS
• Inställningen
> [v Kamerainställningar] >
[Hantering fokus-/zoomring] gör det möjligt att inaktivera
fokus-/zoomringens funktion. Inställningen
>
[v Kamerainställningar] > [Zoomring riktning] gör det möjligt
att ange fokus-/zoomringens riktning när den används
för zoomning.
• Om du vrider för snabbt på fokus-/zoomringen kan inte
kameran zooma direkt. I så fall zoomar kameran när du har
slutat vrida på ringen.
Zooma
Använda zoomspakarna
Zooma ut genom att trycka zoomspaken på kameran eller
handtaget mot T (vidvinkel). Zooma in genom att trycka
den mot S (telefoto).
• Bärhandtagets zoomspak (zoomspaken vid handremmen)
använder variabel hastighet som standard – tryck lätt för
långsam zoom eller tryck hårdare för snabbare zoom.
Du kan justera zoomhastigheten och välja en konstant
hastighet genom att göra följande.
53
OBS
• Inställningen
> [v Kamerainställningar] >
[Hantering handtagszoom] gör det möjligt att inaktivera
handtagets zoomspak.
Ställa in zoomhastigheten
Du kan ställa in zoomhastigheten för zoomspaken.
Ställa in zoomhastigheten för handtagets zoomspak
W Zooma ut
T Zooma in
Välj först allmän zoomhastighet – välj en av tre nivåer. Välj sedan om zoomspaken ska ha variabel eller
konstant hastighet. I tabellen nedan finns en översikt över zoomhastigheter.
1 Välj en generell zoomhastighetsnivå.
> [v ! Kamerainställningar] > [Zoomhastighetsnivå] > Önskad zoomhastighetsnivå
> [L]
• Välj någon av de tre nivåerna [Z Snabb], [[ Normal] eller [] Långsam].
2 Välj om du vill använda variabel eller konstant zoomhastighet.
[Greppzoomshastighet] > [Y] (Variabel) eller [X] (Konstant)
• Gå vidare till steg 4 om du valde [Y].
3 Välj [Ï] eller [Ð], eller dra fingret längs justeringsmätaren för att ställa in en konstant hastighet.
4 Välj [X].
OBS
• När [Zoomhastighetsnivå] är inställd på [Z Snabb] kan kameran råka fånga upp och spela in ljud
från användningen av zoomen.
• Om du använder en extern mikrofon kan de ljud som kameran avger vid zoomning spelas
in i videosekvensen.
• Inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Hantering greppzoom] gör det möjligt
att inaktivera bärhandtagets zoomspak.
Zooma
Ungefärliga zoomhastigheter* (bärhandtagets zoomspak)
Inställningen
[Greppzoomshastighet]
Vald konstant
hastighet
[Y] (variabel)
–
Inställningen [Zoomhastighetsnivå]
[] Långsam]
3 sek. till 3 min. 25 sek. 2,5 sek. till 2 min. 10 sek.
[X] (konstant) 1 (långsammast)
54
[[ Normal]
16 (snabbast)
[Z Snabb]
1,8 sek.** till 45 sek.
3 min. 25 sek.
2 min. 10 sek.
45 sek.
3 sek.
2,5 sek.
1,8 sek.**
* Uppmätt från maximal vidvinkel till maximalt telefoto.
** Kameran kommer att få svårare att fokusera automatiskt under zoomning.
Använda höghastighetszoom i standbyläge
Om funktionen för höghastighetszoom är aktiverad och
> [v Kamerainställningar] >
[Greppzoomshastighet] är inställd på [Y] (variabel zoomhastighet) kan du zooma med den högsta
tillgängliga hastigheten ([Z Snabb]) i standbyläget för inspelning. När du börjar spela in anpassas
zoomhastigheten dock automatiskt till den valda inställningen för [Zoomhastighetsnivå].
1 Välj [Höghastighetszoom].
> [v " Kamerainställningar] > [Höghastighetszoom]
2 Välj [i På] och välj sedan [X].
OBS
• Om funktionen för förinspelning aktiveras styr inställningen [Zoomhastighetsnivå] zoomhastigheten
även i standbyläget för inspelning.
• Om [Zoomhastighetsnivå] är inställd på [Z Snabb] ändras inte zoomhastigheten ens
i standbyläget för inspelning.
Ställa in hastigheten för bärhandtagets zoomspak
Börja med att välja någon av de tre generella zoomhastighetsnivåerna för bärhandtagets zoomspak.
Zoomspaken använder en konstant hastighet, som du kan välja själv. Om du ska använda
zoomspaken måste du först montera handtaget på kameran. I tabellen nedan finns en översikt över
zoomhastigheter.
1 Välj en generell zoomhastighetsnivå (steg 1, A 53).
2 Välj [Handtagszoomshastighet].
> [v " Kamerainställningar] > [Handtagszoomshastighet]
3 Välj [Ï] eller [Ð], eller dra fingret längs justeringsmätaren för att ställa in en konstant hastighet.
4 Välj [X].
Ungefärliga zoomhastigheter* (handtagets zoomspak)
Inställningen [Zoomhastighetsnivå]
Vald
konstant hastighet
[] Långsam]
[[ Normal]
[Z Snabb]
1 (långsammast)
3 min. 25 sek.
2 min. 10 sek.
45 sek.
16 (snabbast)
3 sek.
2,5 sek.
1,8 sek.**
* Uppmätt från maximal vidvinkel till maximalt telefoto.
** Kameran kommer att få svårare att fokusera automatiskt under zoomning.
Zooma
Använda pekskärmens zoomkontroller
1 Öppna zoomkontrollerna på skärmen.
[FUNC] > [R Zoom]
• Zoomkontrollerna visas längst ned på skärmen.
2 Styr zoomen genom att peka på zoomkontrollerna.
• Peka var som helst inom V-området för att zooma ut,
eller var som helst inom U-området för att zooma in.
Peka närmare mitten för att zooma långsammare och
närmare V/U-ikonerna för att zooma snabbare.
3 Välj [X].
Använda en fjärrkontroll (extra tillbehör)
Zoomhastigheterna varierar när fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) eller en kompatibel fjärrkontroll
från en annan tillverkare används och ansluts till REMOTE-anslutningen.
Zoomhastighet för fjärrstyrning
Tillbehör
Zoomhastighet
Fjärrkontrollen RC-V100
(extra tillbehör)
Variabel hastighet: Ju mer du vrider ZOOM-ratten på RC-V100 från mittläget,
desto snabbare blir zoomningen.
Fjärrkontroller från andra
tillverkare
Om din fjärrkontroll saknar stöd för variabel zoom: konstant zoomhastighet.
Om din fjärrkontroll har stöd för variabel zoom: variabel zoom enligt fjärrkontrollens
inställningar.
OBS
• Om du ansluter fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran kan du zooma med hjälp
av fjärrkontrollens ZOOM-ratt. Som standard vrider du ratten åt höger för att zooma in (S) och
åt vänster för att zooma ut (T).
Mjuk zoomkontroll
Med mjuk zoomkontroll kan du starta och/eller stoppa zoomen gradvis.
1 Välj [Mjuk zoomkontroll].
> [v ! Kamerainställningar] > [Mjuk zoomkontroll]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[j Av]:
Välj den här inställningen om du inte vill använda mjuk zoomkontroll.
[¬ Start]:
Zoomfunktionen startar gradvis.
[® Stopp]:
Zoomfunktionen stoppar gradvis.
[¯ Start och stopp]: Zoomfunktionen startar och stoppar gradvis.
55
Zooma
Digital telekonverter
Den digitala telekonvertern gör det möjligt att öka kamerans brännvidd digitalt med en faktor på cirka
2, och spela in den förstorade bilden.
Funktionslägen:
1 Välj [Digital zoom].
> [v ! Kamerainställningar] > [Digital zoom]
56
2 Välj [
Digital telekonv.] och välj sedan [X].
3 Öppna zoomkontrollerna.
[FUNC] > [R Zoom]
4 Välj [
] (digital telekonverter) och välj sedan [X].
• Skärmens mitt förstoras cirka 2 gånger och
-ikonen visas.
• Du kan inaktivera den digitala telekonvertern genom att välja [
] igen innan du stänger skärmen.
OBS
• Du kan montera den medföljande telekonvertern och använda den tillsammans med den
här funktionen, för ökad effekt.
• Den digitala telekonvertern kan inte aktiveras medan du spelar in eller när
>
[v Kamerainställningar] > [Konverteringslins] är inställd på [¿ WA-H58].
• Bilden bearbetas digitalt, det vill säga dess kvalitet sjunker något längs zoomområdet.
• Den digitala telekonvertern inaktiveras om upplösningen ändras från 3 840 × 2 160 till 1 920 × 1 080.
Justera fokus
Justera fokus
Du kan justera fokus manuellt eller automatiskt. När du använder manuell fokusering kan du ta hjälp av
funktionerna förinställt fokus och peaking. När du använder autofokus kan du använda funktionerna
för ansiktsigenkänning och spårning för att se till att motivet hålls i fokus.
Manuell fokusering
57
Använd fokus-/zoomringen för att fokusera manuellt. Du kan använda manuell fokusering även efter
att ha pekat på skärmen för att justera fokus automatiskt.
Funktionslägen:
*
* Du kan endast justera fokus med hjälp av fokus-/zoomringen.
1 Ställ in omkopplaren för fokus-/zoomringen på FOCUS. Fokus-/zoomring
Fokusera endast med hjälp av fokus-/zoomringen
2 Tryck på AF/MF-knappen.
• [MF] visas på skärmen.
3 Justera fokus genom att vrida på fokus-/zoomringen.
Fokusera genom att peka på motivet på skärmen
2 Öppna fokuskontrollerna.
[FUNC] > [< Fokus]
• Skärmen för fokusjustering visas.
3 Peka på ett motiv inuti ramen.
• Touch AF-markeringen (I) blinkar och
fokuseringsavståndet justeras automatiskt.
• Du kan återgå till autofokusläget genom att peka på m.
4 Vrid vid behov på fokus-/zoomringen för att justera fokus.
5 Peka på [X] för att stänga skärmen för fokusjustering.
OBS
• Om du zoomar efter att ha justerat fokus kan du behöva justera fokus igen.
• Om du fokuserar manuellt och sedan lämnar kameran påslagen kan kameran förlora
fokusinställningen efter ett tag. Denna eventuella fokusförändring orsakas av att kamerans
innertemperatur stiger. Kontrollera fokus innan du fortsätter spela in.
• Inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Hantering fokus-/zoomring] gör det möjligt
att inaktivera fokus-/zoomringens funktion. Inställningarna
> [v Kamerainställningar] >
[Fokusring riktning] och [Fokusring respons] gör det möjligt att ändra riktningen och responsen
för fokus-/zoomringen när den används för att justera fokus.
Justera fokus
Förinställt fokus
När manuell fokusering är aktiverad kan du registrera en
specifik fokusposition och sedan, när du fokuserar
manuellt någon annanstans, låta kameran återgå till den
förinställda fokuspositionen.
Aktuellt
fokuseringsavstånd
Välj för att återgå till
förinställt fokus
Funktionslägen:
58
1 Aktivera manuell fokusering och justera fokus till
önskat läge (A 57).
• Det ungefärliga aktuella fokuseringsavståndet visas
i fokuseringsramen och på knappen för förinställt
fokus.
Knapp för förinställt fokus Förinställd
2 Välj knappen för förinställt fokus för att spara den
(i orange: förinställt fokusposition
aktuella fokuspositionen.
fokus aktiverat)
• Indikatorn i knappen växlar till orange färg för att
ange att funktionen för förinställt fokus har aktiverats.
• Välj knappen för förinställt fokus en gång till för att stänga av funktionen.
3 Använd vid behov Touch AF eller fokus-/zoomringen för att justera fokus.
4 Välj [
] för att återgå till den förinställda fokuspositionen.
• [
] gråmarkeras vid justering av fokus eller zoom.
• Välj knappen för förinställt fokus för att avsluta funktionen för förinställt fokus.
OBS
• Förinställt fokus återkallas när kameran stängs av.
• Fokuseringsavståndet är ungefärligt. Du kan ändra de avståndsenheter som används via
inställningen
> [£ Displayinställningar] > [Avståndsenheter].
• Inställningen
> [v Kamerainställningar] > [Förinställd fokushastighet] gör det möjligt
att ställa in hastigheten för kamerans återgång till den förinställda fokuspositionen.
Använda funktionerna för fokuseringshjälp
Du kan använda två olika funktioner för att få en mer korrekt justering av fokus: peaking som ger
tydligare kontraster genom att förstärka motivets konturer och förstoring som förstorar bilden på
skärmen. För bästa möjliga effekt kan båda funktionerna användas samtidigt.
Justera fokus
Peaking
När peaking har aktiverats röd-, blå- eller gulmarkeras konturerna på de objekt som är i fokus på
skärmen. Du kan även välja att växla till en svartvit skärm medan peaking är aktiverat, för att framhäva
konturerna ytterligare.
1 Öppna fokuskontrollerna.
[FUNC] > [< Fokus]
2 Ändra peakinginställningarna vid behov.
[i] > Önskade alternativ > [L]
• För svartvit inställning: Välj [Av] eller [På]. För peakingfärg: Välj [Röd], [Blå] eller [Gul].
3 Välj [O] och välj sedan [X].
• Peakingen aktiveras och kanterna accentueras.
• Välj [O] igen (innan du stänger menyn) om du vill stänga av peakingeffekten.
Förstoring
1 Aktivera förstoring.
[FUNC] > [^ Förstoring] > [OK]
• ^ visas på skärmens nedre högra del och bilden i skärmens mitt* förstoras två gånger.
• Den ram som visas längst ned till höger på skärmen (förstoringsramen) visar den ungefärliga
del av bilden som är förstorad.
2 Du kan vid behov flytta runt förstoringsramen för att kontrollera bildens övriga delar.
• Dra fingret över LCD-skärmen eller tryck på joysticken (ÝÞ).
3 Du kan avbryta funktionen för förstoring genom att välja [X].
* Om ansiktsigenkänningsramen eller spårningsramen visas på skärmen förstoras området runt denna
ram i stället.
OBS
• Om peaking/förstoring:
- Hjälpfunktionerna visas bara på kamerans skärm. De läggs inte till i signalen från kamerans
videoutgång och påverkar inte heller dina inspelningar.
- Funktionen för förstoring är inte tillgänglig när färgbalkarna visas.
• Om [^ Förstoring] (A 84) har tilldelats en programmerbar knapp kan du aktivera
förstoringsfunktionen genom att trycka på denna knapp.
• Förstoringen inaktiveras när du börjar spela in en videosekvens men du kan aktivera och inaktivera
den igen under inspelningen.
59
Justera fokus
Autofokus
När autofokus aktiveras ställer kameran kontinuerligt in fokus på motivet mitt på skärmen.
Fokuseringsintervallet är 1 cm (vid maximalt vidvinkelläge, mätt från objektivets framkant) till G och
60 cm (genom hela zoomområdet, mätt från objektivets framkant) till G. Så här ställer du in
hastigheten på kamerans autofokus.
Funktionslägen:
60
1 Under manuell fokusering: Tryck på AF/MF-knappen.
2 Välj [AF-läge].
> [v " Kamerainställningar] > [AF-läge]
3 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[= Instant AF]:
Ställer in autofokusläget Instant AF. Fokuseringen justeras med högsta hastighet.
Det här läget är användbart när du spelar in i mycket ljusa miljöer eller miljöer med
svagt ljus. Det här läget använder både TTL-systemet och en extern fokussensor.
[? Medium AF]: Ställer in autofokusläget Medium AF. Kameran fokuserar mjukare på motivet än
när inställningen [= Instant AF] används. Det här läget använder både
TTL-systemet och en extern fokussensor.
[@ Normal AF]:
Ställer in autofokusläget Normal AF. Den automatiska fokuseringen görs med en
fast hastighet.
OBS
• Det går inte att välja AF-läge i följande fall:
- När
> [v Kamerainställningar] > [Konverteringslins] är inställd på ett annat alternativ
än [j Av].
- När infraröd inspelning är aktiverad.
• Vid autofokus kan du vrida på fokus-/zoomringen om du behöver fokusera manuellt. När du släpper
ringen återgår kameran till autofokus. Detta kan vara användbart när du till exempel vill fokusera på
ett motiv som befinner sig på andra sidan av en glasruta.
• Om du har valt filmläget [T Fyrverkerier] ställs fokus in på G och kan inte ändras.
• Autofokusen fokuserar långsammare vid bildfrekvensen 25.00P än vid bildfrekvensen 50.00P.
Justera fokus
• Om försämring av skärpan vid användning av små bländaröppningar: Vid inspelning i starkt ljus
minskar kameran bländaröppningen. Detta kan skapa oskärpa i bilden, vilket blir mer tydligt när du
närmar dig zoomens maximala vidvinkelinställning. Om detta inträffar i
-läget väljer du filmläget
[’ Prog.automatik], [‚ Tidsförval AE], [“ Bländarförval AE] eller [n Man. exponering] och väljer
inställningen [k Automatisk] för
> [v Kamerainställningar] > [ND Filter].
• Om du spelar in i svagt ljus begränsas fokuseringsintervallet och bilden kan bli suddig.
• Autofokusen fungerar eventuellt inte för nedanstående motiv och situationer. Fokusera i så
fall manuellt.
- Reflekterande ytor
- Genom smutsiga eller våta fönster
- Motiv med låg kontrast eller utan vertikala linjer
- Kvällsmotiv
- Snabbrörliga motiv
- När flera motiv befinner sig på olika avstånd från kameran.
Spåra/känna igen ansikte
Under den automatiska fokuseringen identifierar kameran automatiskt människors ansikten och
använder informationen för att ställa in optimal skärpa och exponering. Om inget ansikte identifieras
kan kameran använda autofokus för att justera fokus. Om flera ansikten identifieras kan du använda
spårning för att låta kameran spåra och optimera inställningarna för en annan person. Du kan även
använda spåra för att optimera inställningar för rörliga motiv, som t.ex. husdjur. Använd pekskärmen
för att välja motiv.
Funktionen spåra/känna igen ansikte är aktiverad som standard. Om den har stängts av startar du från
steg 1 för att aktivera den. I
-läget är spåra/känna igen ansikte alltid aktiverat och kan inte
stängas av.
Funktionslägen:
1 Aktivera spåra/känna igen ansikte.
> [v " Kamerainställningar] > [Spåra/känna
igen ansikte] > [i På}] > [X]
• } visas på skärmens vänstra sida.
2 Rikta kameran mot motivet.
• En vit ram visas runt huvudmotivets ansikte.
Övriga ansikten får grå ramar.
Huvudmotiv
3 Du kan vid behov välja ett annat huvudmotiv genom
att peka på ett annat motiv på skärmen.
• Välja en annan person: Peka på ett ansikte som omges av en grå ram. Ramen för
ansiktsigenkänning ändras nu till en dubbel vit ram £ (spårningsram). Kameran kommer
att spåra motivet om det rör sig.
• Välja andra rörliga motiv: I autofokusläget kan du peka på [£] och sedan peka på ett motiv
i rörelse, till exempel ett husdjur. Ramen ändras nu till en vit dubbel ram £ (spårningsram).
Kameran kommer att spåra motivet om det rör sig.
• Peka på [
] om du vill ta bort ramen och avbryta spårningen.
61
Justera fokus
Begränsa autofokus till ansikten
Du kan välja att begränsa autofokusfunktionen till situationer då motivets ansikte har identifierats,
och använda manuell fokusering i alla övriga sekvenser. Kameran justerar även ljusstyrkan vid
automatisk fokusering på motivets ansikte.
62
Tilldela en programmerbar knapp till [~ Autofokus ansikte] (A 84) och tryck på knappen.
• ~ visas på skärmen.
OBS
• Kameran kan ibland, av misstag, identifiera icke-mänskliga ansikten. Stäng i så fall av funktionen.
• När du har aktiverat ansiktsigenkänningen och spårningen kan kameran inte använda en längre
slutartid än 1/25.
• I vissa lägen blir det svårt att få en korrekt ansiktsidentifiering. Exempel på sådana situationer:
- Extremt små, stora, mörka eller ljusa ansikten jämfört med övriga bilden.
- Ansikten vända åt sidan, upp- och nervända, diagonala eller delvis dolda ansikten.
• I följande fall kan inte spåra/känna igen ansikten användas.
- När du använder filmläget [Q Kvällsmotiv], [R Svagt ljus] eller [T Fyrverkerier].
- Om den angivna slutartiden är längre än 1/25.
- När den digitala zoomen är inställd på över 80x zoom.
- I infrarött läge.
• Om du pekar på en unik färg eller ett unikt mönster på motivet blir det enklare att spåra. Men om det
finns ett annat motiv med liknande färger/mönster i bilden kan kameran börja spåra fel motiv.
Peka i så fall på skärmen igen för att göra om valet av motiv.
• I vissa fall kan kameran inte spåra motivet. Exempel på sådana situationer:
- Motiv som är mycket små eller stora i förhållande till hela bilden.
- Motiv som är alltför lika bakgrunden.
- Motiv som saknar tillräcklig kontrast.
- Snabbrörliga motiv.
- När du fotograferar inomhus i mycket svagt ljus.
• Den ansiktsbegränsade autofokusfunktionen inaktiveras i följande fall:
- Om du använder POWER-väljaren, kameralägesomkopplaren eller INFRARED-omkopplaren.
- Funktionen för att spåra/känna igen ansikten kan inte heller användas i dessa fall (se ovan).
- Om du växlar mellan att använda autofokus och manuell fokusering.
- Om [~ Autofokus ansikte] inte längre är tilldelad den programmerbara knappen.
Bildstabilisering
Bildstabilisering
Bildstabilisatorn kompenserar för kameraskakningar och ger stabilare bilder. Kameran har tre metoder
för bildstabilisering.
Standard IS (Å): Standard IS kompenserar för mindre kraftiga kameraskakningar, till exempel vid
handhållen filmning när du står stilla, och passar bra när du vill få inspelningar med ett mer naturligt
utseende.
Dynamisk IS (Ä): Dynamisk IS kompenserar för en kraftigare typ av kameraskakningar, till exempel
inspelning under gång, och är mer effektiv när zoomen närmar sig maximalt vidvinkelläge.
Powered IS (Ç): Powered IS är mest effektiv när du står stilla och zoomar in kraftigt på avlägsna
motiv (när du närmar dig läget för maximalt telefoto). Den här funktionen lämpar sig inte för inspelning
med en lutande eller panorerande kamera.
Funktionslägen:
Dynamisk IS eller Standard IS
1 Välj [Bildstabilisator].
> [v # Kamerainställningar] > [Bildstabilisator]
2 Välj [¯ Standard] (Standard IS) eller [° Dynamisk] (Dynamisk IS) och välj sedan [X].
• Du kan även välja [® Av] för att stänga av bildstabiliseringen, till exempel när kameran är fäst
på ett stativ.
• Ikonen för det valda läget visas i mitten av skärmens övre del.
Powered IS
För att du ska kunna använda Powered IS måste du först tilldela en programmerbar knapp
funktionen [È Powered IS].
1 Tilldela en programmerbar knapp funktionen [È Powered IS] (A 84).
2 Tryck in och håll kvar den programmerbara knappen så länge du vill att Powered IS ska
vara aktivt.
• È visas i gult när Powered IS är aktiv.
• Du kan ändra funktionen för den programmerbara knapp som har tilldelats [È Powered IS]
(lång tryckning eller av/på) med hjälp av inställningen
> [v Kamerainställningar] >
[Powered IS-knapp].
• Powered IS kan även väljas om [Bildstabilisator] är inställd på [® Av].
OBS
• Bildstabilisatorn klarar inte att kompensera alltför kraftiga kameraskakningar.
• För kontroll av inspelningar när du panorerar med horisontellt eller vertikalt med kameran
rekommenderar vi att du ställer in [Bildstabilisator] på [Ä Dynamisk] eller [Å Standard].
• Powered IS inaktiveras automatiskt när du stänger av kameran.
• Om Dynamisk IS:
- Bildvinkeln förändras när en annan inställning än [Ä Dynamisk] väljs för [Bildstabilisator].
- Vid användning av funktionen Dynamic IS kan bildens kanter påverkas negativt (spökbilder,
artefakter och/eller mörka områden kan till exempel uppstå) vid kompensation av kraftigare
kameraskakningar.
63
Ställa in tidkoden
Ställa in tidkoden
Kameran skapar en tidkodsignal och lagrar den tillsammans med de inspelade sekvenserna.
Tidkodsignalen kan matas ut via SDI OUT-anslutningen (gäller endast s) och HDMI OUTanslutningen.
Funktionslägen:
64
Välja tidkodsläge
1 Välj [Tidkodsläge].
> [3 " Inspelningsinställning] > [Tidkodsläge]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Om du väljer [
Regen.] behöver du inte konfigurera tidkodens körläge eller tidkodens
startvärde enligt nedan.
Alternativ
[
Preset]:
Tidkoden startar från ett startvärde du kan ange i förväg. Standardvärdet för initial
tidskod är 00:00:00:00.
Konfigurationen av tidkodens körläge och tidkodens startvärde beskrivs nedan.
[
Regen.]:
Kameran läser av det valda SD-kortet och tidkoden fortsätter från den senaste
tidkod som registrerats på minneskortet. Tidkoden körs endast under
inspelningar, vilket betyder att efterföljande sekvenser som spelats in på samma
minneskort får kontinuerliga tidkoder.
Ställa in tidkodens körläge
Du kan välja tidkodens körläge genom att välja läget [
Preset] för tidkod.
1 Välj [Tidkod körläge].
> [3 " Inspelningsinställning] > [Tidkod körläge]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[
[
Rec Run]:
Tidkoden körs endast under inspelningar, vilket betyder att efterföljande sekvenser
som spelats in på samma minneskort får kontinuerliga tidkoder.
Free Run]: Körningen av tidkoden startar i det ögonblick du bekräftar valet och fortsätter
sedan köras oberoende av hur kameran används.
Ställa in tidkoden
Ställa in tidkodens startvärde
Om du väljer körläget [
Preset] kan du ställa in tidkodens startvärde.
1 Välj [Initial tidskod].
> [3 # Inspelningsinställning] > [Initial tidskod]
• Skärmen för inställning av tidkod öppnas och en orange urvalsram visas runt timindikatorn.
• Välj [Nollställ] för att återställa tidkoden till [00:00:00:00] och gå tillbaka till föregående skärm.
Om körläget är inställt på [
Free Run] återställs tidkoden i det ögonblick du väljer knappen
och körs sedan kontinuerligt från 00:00:00:00.
2 Välj [Í] eller [Î] för att ställa in värdet för timmar och välj sedan minutfältet.
• Ställ in övriga fält (minuter, sekunder, bildrutor) på samma sätt.
3 Välj [OK] när du har ställt in alla fälten för tidkoden.
• Du kan även välja [Avbryt] för att stänga menyn utan att ändra tidkoden.
• Om körläget är inställt på [
Free Run] startar körningen av tidkoden från den angivna
tidkoden i det ögonblick du väljer [OK].
4 Välj [X].
OBS
• Inställningen
> [3 Inspelningsinställning] > [HDMI tidkod] gör det möjligt att aktivera/
inaktivera utmatningen av tidkod via HDMI OUT-anslutningen.
• När slow & fast motion-inspelningsläget är aktiverat kan du inte välja körläget [
Free Run].
Om förinspelningsläget är aktiverat ställs [
Free Run] in automatiskt och kan inte ändras.
• När slow & fast motion-inspelning är aktiverad kan tidkodsignalen inte matas ut från SDI OUTanslutningen (gäller endast s) eller HDMI OUT-anslutningen.
• När du använder körläget [
Free Run] kommer tidkoden fortsätta köras så länge det inbyggda
extrabatteriet har energi kvar, även om alla andra strömkällor kopplas ifrån. Tidkoden blir dock
mindre exakt än när kameran är påslagen.
65
Inställning av User Bit
Inställning av User Bit
User Bit kan utgöras av inspelningens datum eller klockslag, eller av en id-kod bestående av åtta
hexadecimala tecken. Du kan använda sexton olika tecken: siffrorna 0 till 9 och bokstäverna A till F.
User bit matas ut via SDI OUT-anslutningen (gäller endast s) och HDMI OUT-anslutningen.
Funktionslägen:
66
1 Öppna skärmen [User Bit-Inställningar].
> [3 # Inspelningsinställning] > [User Bit-typ] > [i]
• För att ange tiden för user bit, välj i stället [
Klockslag]; för att ange datumet för user bit,
välj [
Datum]. Välj sedan [X]. Resten av proceduren är inte nödvändig.
• Menyn för inställning av user bit öppnas med en orange urvalsram vid den vänstra siffran.
• Du kan även återställa user bit till [00 00 00 00] genom att i stället välja [Nollställ].
• Välj [Avbryt] om du vill stänga skärmen utan att göra några inställningar för user bit.
2
3
4
5
Välj den siffra du vill ändra och välj sedan [Í] eller [Î] för att ändra siffran.
Välj en annan siffra som ska ändras.
Lägg in övriga tecken på samma sätt.
Välj [OK] och välj sedan [X].
OBS
• User bit lagras inte tillsammans med videosekvenser som spelas in på ett SD-kort.
Ljudinspelning
Ljudinspelning
Kameran kan spela in och upp 4-kanaligt linjärt PCM-ljud eller 2-kanaligt MPEG-4 AAC-LC-ljud.
Samplingsfrekvensen är 48 kHz och bitdjupet är 16 bitar.
Du kan spela in ljud med den inbyggda stereomikrofonen, en vanlig extern mikrofon som köps
i handeln (INPUT 1-/INPUT 2-anslutningar*, MIC-anslutning) eller linjeingång (INPUT 1-/INPUT 2anslutningar*). Med INPUT 1-/INPUT 2-anslutningar kan du välja separat ljudingång för kanal 1 (CH1)
och kanal 2 (CH2).
Ljudsignalen matas ut tillsammans med videosignalen via SDI OUT-anslutningen (gäller endast s)
och HDMI OUT-anslutningen. Du kan spela in den här ljudsignalen med hjälp av extern
inspelningsutrustning.
* Endast tillgängligt när handtaget är monterat på kameran.
Funktionslägen:
Välja ljudinspelningsformat
Du kan välja ljudinspelningsformatet AAC (2 kanaler, 16 bitar) eller linjär PCM (4 kanaler, 16 bitar).
1 Välj [(¸)-ljudformat].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [(¸)-ljudformat]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[
AAC 16bit 2CH]:
Sekvensen spelas in med 2-kanaligt AAC-ljud. Det här formatet är mer flexibelt
och möjliggör uppspelning av sekvensen på olika typer av enheter.
[
LPCM 16bit 4CH]:
Sekvensen spelas in med 4-kanaligt linjärt PCM-ljud. Det här formatet
är okomprimerat och ger en högre ljudkvalitet.
67
Ljudinspelning
Ljudinställningar och inspelade ljudkanaler
Vilka ljudingångar som spelas in på vilka ljudkanaler avgörs av en kombination av
menyinställningar, om handtaget är fäst på kameran samt andra ljudrelaterade kontroller
på kameran. Följande tabell visar en översikt över de möjliga kombinationerna.
68
Ljudformat
Handtaget
monterat
på
kameran
Inställningen för
INPUTanslutningens ON/
OFF-knapp
Mikrofon
ansluten till
MIC-anslutningen
Inspelade ljudkanaler/ljudkällor
[CH2
ingående]1
CH1
INPUT 2anslutning
INPUT 2
Ja
INPUT 1
ON
INPUT 2
INPUT 1anslutning
Nej
Ja
MICanslutning
(V)
MICanslutning
(H)
Nej
Inbyggd
mikrofon
(V)
Inbyggd
mikrofon
(H)
Ja
MICanslutning
(V)
MICanslutning
(H)
Nej
Inbyggd
mikrofon
(V)
Inbyggd
mikrofon
(H)
–
–
INPUT 2
ON
–
INPUT 1
Ja
Nej
Inbyggd
mikrofon
(V)
Inbyggd
mikrofon
(H)
Ja
MICanslutning
(V)
MICanslutning
(H)
Inbyggd
mikrofon
(V)
Inbyggd
mikrofon
(H)
–
–
Nej
1
[¡ Ljudinställningar] > [CH2 ingående].
MICanslutning
(H)
Inbyggd
mikrofon
(V)
Inbyggd
mikrofon
(H)
–
–
INPUT 1anslutning
Nej
–
MICanslutning
(V)
INPUT 2anslutning
MICanslutning
(H)
OFF
[AAC
16bit 2CH]
INPUT 1anslutning
MICanslutning
(V)
Ja
CH4
INPUT 2anslutning
Ja
OFF
Nej
INPUT 1anslutning
CH3
INPUT 1anslutning
INPUT 1
[LPCM
16bit 4CH]
CH2
Ljudinspelning
Ansluta extern mikrofon eller extern ljudkälla till kameran
Du kan ansluta mikrofoner (extra tillbehör) eller analoga ingångskällor till de båda INPUT-ingångarnas
XLR-kontakter. Handtaget måste vara korrekt fäst i kameran för att INPUT-anslutningarna och
mikrofonhållaren ska kunna användas. Kamerans MIC-anslutning gör det möjligt att ansluta
kondensatormikrofoner (extra tillbehör) med egen strömförsörjning och en ∅ 3,5 mm
ministereokontakt.
Följ anvisningarna nedan för att ansluta en extern mikrofon (se även bilden nedan). Anslut en extern
enhet till kameran genom att koppla enhetens kabel till önskad INPUT-anslutning (햵).
1 Lossa mikrofonens låsskruv (햲), öppna mikrofonhållaren och för in mikrofonen (햳).
2 Skruva åt låsskruven och för mikrofonkabeln genom kabelklämman under
mikrofonhållaren (햴).
3 Anslut mikrofonkabeln eller kabeln från den externa enheten till en önskad INPUTanslutning (햵) eller MIC-anslutningen (햶).
INPUT 1-/INPUT 2-kontakter
Mikrofonens låsskruv
Kabelklämma
MIC-anslutning
69
Ljudinspelning
Använda linjeingången eller ansluta en extern mikrofon till en
INPUT-anslutning
1 Ställ INPUT-anslutningens ON/OFF-knapp på ON.
2 Ställ in omkopplarna för val av känslighet för INPUT 1/
INPUT 2 i läget LINE eller MIC.
• Om mikrofonen ska fantommatas ställer du i stället
omkopplaren i läget MIC+48V. Var noga med att ansluta
mikrofonen innan du aktiverar fantommatningen. När du
är klar med inspelningen stänger du av fantommatningen
innan du kopplar ur mikrofonen.
70
Spela in samma ljudingång till två ljudkanaler
När du använder INPUT-anslutningarna spelas ljudet från de båda ingångarna som standard in på
separata ljudkanaler (signalen från INPUT 1 spelas in på CH1 och signalen från INPUT 2 spelas in på
CH2). Du kan vid behov (om du till exempel vill skapa en säkerhetskopia av en ljudinspelning) välja att
spela in ljudet från INPUT 1-kontakten på de båda ljudkanalerna CH1 och CH2. När du använder den
här funktionen kan du justera ljudinspelningsnivån separat för varje kanal.
1 Välj [CH2 ingående].
> [C ! Ljudinställningar] > [CH2 ingående]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[
INPUT 2]:
Spelar in ljud separat på respektive kanal. Ljud som matas in via INPUT 1 spelas in
på CH1 och ljud som matas in via INPUT 2 spelas in på CH2.
[
INPUT 1]:
Ljud som matas in via INPUT 1 spelas in på båda kanalerna. Ljud som matas in via
INPUT 2 spelas inte in.
OBS
• Även om du väljer [
INPUT 1] styrs ljudinspelningsnivån av ljudnivåväljaren/-ratten för INPUT 2.
Ljudinspelning
Ljudinspelningsnivå (INPUT-anslutningar)
Du kan välja att använda automatisk eller manuell ljudinspelningsnivå, separat för varje kanal.
När du justerar ljudinspelningsnivån manuellt kan du ange nivån (från –G till 18 dB) oberoende för
de båda kanalerna.
1 Ställ in ljudnivåväljaren för önskad kanal på A
(automatisk) eller M (manuell).
• Om du ställer in väljaren på A justeras ljudnivån automatiskt
och du behöver inte göra något mer. Om du ställer in
väljaren på M, fortsätt enligt anvisningarna för att ange
ljudinspelningsnivå.
2 Vrid på motsvarande ljudnivåratt.
• Som referens motsvarar MIN –G, den större markeringen
i mitten av skalan motsvarar 0 dB och MAX motsvarar
+18 dB.
• En riktlinje kan sägas vara att ljudinspelningsnivån ska
ställas in så att ljudnivåmätaren väldigt sällan hamnar till
höger om –18 dB-markeringen (en markering till höger om
–20 dB-markeringen).
Automatisk nivåkontroll (ALC) för CH1 och CH2 från INPUT-anslutningarna
När omkopplarna för INPUT 1 och INPUT 2 är inställda på samma typ av ljudkälla (linjeingång eller
mikrofon) kan du länka justeringen av ljudnivån för båda ingångarna via inställningen
>
[C Ljudinställningar] > [INPUT ALC-länk].
När alternativet [
Länkad] är valt kan du justera båda ljudkanalerna med CH1ljudnivåomkopplaren och CH1-ljudnivåratten.
OBS
• När ljudnivåmätaren når den röda punkten (0 dB) kan ljudet bli förvrängt.
• Om ljudnivåmätaren på skärmen visar normala värden men ljudet ändå är förvrängt bör du aktivera
mikrofondämparen (A 72).
• Vi rekommenderar att du använder hörlurar för att kontrollera ljudinspelningsnivån eller då
mikrofondämparen har aktiverats.
• Om minst en av kanalerna är inställd på manuell justering kan du aktivera audio peak limiter via
inställningen
> [¡ Ljudinställningar] > [INPUT 1/2-begränsare]. När den har aktiverats
visas æ på skärmen och audio peak limitern begränsar ljudsignalens amplitud om signalerna blir
så höga att distorsion uppstår.
Justera mikrofonens känslighet (INPUT-anslutningarna)
När INPUT-anslutningarna är valda för en av ljudkanalerna och motsvarande känslighetsomkopplare
är inställd på MIC eller MIC+48V kan du ställa in den externa mikrofonens känslighet.
1 Välj en känslighet för INPUT-anslutningen.
> [C ! Ljudinställningar] > [INPUT 1 Mik Anpassning] eller [INPUT 2 Mik Anpassning]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Du kan välja mellan fem olika känslighetsnivåer från –12 dB till +12 dB.
71
Ljudinspelning
Mikrofondämpare (INPUT-anslutningar)
När en av ljudkanalerna är kopplad till INPUT-anslutningarna och motsvarande känslighetsomkopplare
är inställd på MIC eller MIC+48V kan du aktivera den externa mikrofonens dämpare (20 dB).
1 Välj en känslighet för INPUT-anslutningen.
> [C ! Ljudinställningar] > [INPUT 1 Mik att.] eller [INPUT 2 Mik att.]
72
2 Välj [i På] och välj sedan [X].
• å visas på skärmens högra sida.
Använda den inbyggda mikrofonen eller en extern mikrofon ansluten
till MIC-anslutningen
Om handtaget är monterat på kameran men du inte tänker
ansluta en extern mikrofon till en INPUT-anslutning följer du
anvisningarna nedan för att använda den inbyggda mikrofonen
eller en extern mikrofon som ansluts till MIC-anslutningen.
När du ansluter en extern mikrofon till kameran växlar den
automatiskt från den inbyggda mikrofonen till den externa
mikrofonen.
Ställ in INPUT-anslutningens ON/OFF-knapp på OFF.
• Om du ansluter en mikrofon till MIC-anslutningen växlar
kameran automatiskt från den inbyggda mikrofonen till
den externa mikrofonen.
Använda externa mikrofoner (extra tillbehör) som strömförsörjs av kameran
1 Välj [MIC-power].
> [¡ # Ljudinställningar] > [MIC-power]
2 Välj [i På] och välj sedan [X].
VIKTIGT
• Om du aktiverar funktionen för strömförsörjning av en mikrofon som saknar denna funktion kan
du skada mikrofonen.
Justera vänster och höger kanal för MIC-anslutningen separat
Inställningen
> [¡ Ljudinställningar] > [MIC ALC Link] gör det möjligt att separera
ljudnivåerna för vänster och höger kanal för en extern mikrofon som anslutits till MIC-anslutningen
och justera ljudnivån för varje kanal separat.
Ljudinspelning
Ljudinspelningsnivå (Inbyggd mikrofon/MIC-anslutning)
Du kan justera ljudinspelningsnivån för inbyggd mikrofon eller för en extern mikrofon kopplad till
MIC-anslutningen.
1 Öppna ljudskärmen.
[FUNC] > [C Ljud]
2 Välj [CH1/2] eller [CH3/4] för att ändra de två ljudkanaler du vill justera.
• När
> [C Ljudinställningar] > [MIC ALC Link] är inställd på [
Separerad] väljer du
den ljudkanal du vill justera och upprepar vid behov sedan steg 2–4 för den andra ljudkanalen.
3 Välj [
Automatisk] eller [ö Manuell].
• Om du valde automatisk justering går du vidare till steg 5. Om du valde manuell justering följer
du nedanstående steg för att justera ljudinspelningsnivån.
4 Justera inspelningsnivån efter behov genom att peka och hålla kvar fingret på [Ï] eller [Ð].
• En tumregel är att justera ljudinspelningsnivån så att ljudnivåmätaren på skärmen väldigt sällan
hamnar till höger om –18 dB-markeringen (en markering till höger om –20 dB-markeringen).
5 Välj [X].
OBS
• När ljudnivåmätaren når den röda punkten (0 dB) kan ljudet bli förvrängt.
• Om ljudnivåmätaren på skärmen visar normala värden men ljudet ändå är förvrängt bör du aktivera
mikrofondämparen (A 72).
• Vi rekommenderar att du använder hörlurar för att kontrollera ljudinspelningsnivån eller
då mikrofondämparen har aktiverats.
Mikrofonens känslighet (inbyggd mikrofon)
Du kan öka den inbyggda mikrofonens känslighet.
1 Välj [Intern mikrofon-känslighet].
> [C " Ljudinställningar] > [Intern mikrofon-känslighet]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
Alternativ
[h Normal]:
För ljudinspelningar under normala förhållanden.
[
För ljudinspelningar vid en högre volym (+6 dB).
Hög]:
73
Ljudinspelning
Mikrofondämpare (inbyggd mikrofon eller MIC-anslutning)
Om ljudnivån är för hög och ljudet förvrängs vid inspelningen via den inbyggda eller externa
mikrofonen (MIC-anslutningen) kan du aktivera mikrofondämparen (20 dB) för respektive mikrofon.
1 Välj [Intern mikrofon-att.] eller [MIC att.].
> [C ! Ljudinställningar] > [Intern mikrofon-att.] eller [MIC att.]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
74
Alternativ
[2 Automatisk]:
Kameran aktiverar mikrofondämparen automatiskt vid behov för att ge optimala
inspelningsnivåer och bra ljud även vid höga ljudnivåer.
[i På]:
Mikrofondämparen aktiveras alltid för att ge en mer naturtrogen ljudåtergivning.
å visas på skärmen.
[j Av]:
Mikrofondämparen är alltid avstängd.
visas på skärmen.
Lowcut-filter (inbyggd mikrofon eller MIC-anslutning)
Du kan aktivera lowcut-filtret för att minska störande ljud orsakade av vind, bilmotorer och andra
omgivningsljud. Vi rekommenderar att du inaktiverar lowcut-filtret om du spelar in i miljöer som inte
påverkas av vind eller om du vill spela in lågfrekventa ljud.
1 Välj [Intern mikrofon-lowcut] eller [MIC low-cut].+
> [C ! Ljudinställningar] > [Intern mikrofon-lowcut] eller [MIC low-cut]
2 Välj [i På] och välj sedan [X].
Använda hörlurar
Använda hörlurar
Använd hörlurar vid uppspelning eller för att kontrollera ljudnivån vid inspelning. Här beskriver vi hur
man justerar volymen.
Funktionslägen:
75
1 Välj [Hörlursvolym].
> [C # Ljudinställningar] > [Hörlursvolym]
2 Välj [Ô] eller [Õ] för att justera volymen och välj sedan [X].
• Du kan även dra med fingret längs volymreglaget.
Justera volymen vid uppspelning
Vid uppspelning kan du justera hörlursvolymen på samma sätt som när du ställer in högtalarvolymen
(A 90).
VIKTIGT
• När du använder hörlurarna bör du välja en lämplig ljudnivå.
OBS
• Använd vanliga hörlurar med ett ∅ 3,5 mm minijack.
Färgbalkar/Ljudreferenssignal
Färgbalkar/Ljudreferenssignal
Du kan låta kameran mata och spela in färgbalkar och en 1 kHz-ljudreferenssignal, och sedan mata ut
detta via HDMI OUT-anslutningen, SDI OUT-anslutningen (gäller endast s) och ×-anslutningen
(hörlursuttaget) (endast ljudreferenssignalen).
Funktionslägen:
76
Spela in färgbalkar
Du kan välja mellan EBU- och SMPTE-färgbalkar.
1 Välj [Färgbalkar].
> [3 # Inspelningsinställning] > [Färgbalkar]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• De valda färgbalkarna visas på skärmen och spelas in när du trycker på START/STOP-knappen.
OBS
• Den här funktionen kan inte användas tillsammans med slow & fast motion-inspelning.
Spela in en ljudreferenssignal
Kameran kan mata ut en 1 kHz ljudreferenssignal tillsammans med färgbalkarna.
1 Välj [1 kHz-signal].
> [3 # Inspelningsinställning] > [1 kHz-signal]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Du kan välja en av tre ljudnivåer (–12 dB, –18 dB, –20 dB) eller välja [j Av] om du vill stänga
av signalen.
• Signalen matas ut med den angivna nivån och spelas in när du trycker på START/STOP-knappen.
Förinspelning
Förinspelning
När du aktiverar förinspelningen börjar kameran spela in kontinuerligt på en minnesbuffert
(som rymmer cirka tre sekunder), vilket betyder att när du trycker på START/STOP-knappen har
några sekunder ljud och bild redan spelats in.
Funktionslägen:
1 Tryck på PRE REC-knappen.
• Förinspelningen aktiveras och z visas längst upp
på skärmen.
• Tryck på knappen igen för att inaktivera förinspelningen.
2 Tryck på START/STOP-knappen.
• Den sekvens som spelas in på kortet kommer att innehålla
några sekunder video och ljud som spelats in innan
START/STOP-knappen trycktes ned.
OBS
• Kameran kan inte spela in under de 3 sekunderna innan du trycker på START/STOPP-knappen
om den trycks in inom 3 sekunder efter att du har aktiverat förinspelningen eller har avslutat
föregående inspelning.
• Den här funktionen kan inte användas tillsammans med slow & fast motion-inspelning.
• Funktionen för förinspelning kan inaktiveras i följande fall:
- Om du använder POWER-väljaren eller kameralägesomkopplaren.
- Om en meny öppnas.
- Om filmläget, vitbalanseringen eller utseenden ändras.
- Om luckan till SD-kortsfacket öppnas eller om det SD-kort som används för inspelning blir fullt.
• Om tidkod när förinspelning är aktiverad:
- Tidkoden för sekvensen startar några sekunder innan START/STOP-knappen trycks in.
- Om tidkodsläget ställts in till [
Regen.] eller till [
Preset] med körläget [
Rec Run]
kommer tidkodens körläge automatiskt att ändras till [
Free Run] när förinspelningen
aktiveras.
- När förinspelningen inaktiveras återgår körläget för tidkod till föregående inställning.
77
Skärminfo
Skärminfo
Du kan stänga av eller aktivera de flesta ikonerna.
Funktionslägen:
78
Tryck upprepade gånger på DISP-knappen för att aktivera/inaktivera skärminformationen
enligt följande sekvens:
-läge:
• All information visas
• Skärmmarkörer1
• Bildskärmar av
-läge2:
• Endast datakod på
• All information visas
1
2
Skärmmarkörerna visas bara om
>
[£ Displayinställningar] > [Skärmmarkörer] har en annan
inställning än [j Av].
Att trycka på DISP-knappen har samma effekt som att peka
på skärmen. Vid enbildsvisning och vid uppspelning av
en videosekvens visas uppspelningskontrollerna under
några ögonblick.
Infraröd inspelning
Infraröd inspelning
När du aktiverar det infraröda läget ökar kamerans känslighet för infrarött ljus, vilket gör det möjligt
att spela in i mörka miljöer. Du kan även använda den infraröda lampa som finns inbyggd i kamerans
handtag för att fortsätta spela in även under mycket mörka förhållanden. Du kan dessutom välja
om de ljusare områdena i bilden ska visas i grönt eller vitt.
Funktionslägen:
79
1 Ställ INFRARED-väljaren på ON.
• ; och = visas på skärmens övre vänstra del.
2 Du kan ändra färgen på högdagrarna i den infraröda
bilden genom att välja [IR inspelningsfärg].
> [v % Kamerainställningar] >
[IR inspelningsfärg]
3 Välj [± Vit] eller [² Grön] och välj sedan [X].
4 Välj [IR ljus] för att aktivera det infraröda ljuset.
> [v $ Kamerainställningar] > [IR ljus]
5 Välj [i På] och välj sedan [X].
• = ändras till
.
OBS
• Följande gäller när kamerans infraröda läge är aktiverat:
- Bländaren är helt öppen och ND-filtret används inte. Kameran växlar dessutom till automatisk
justering av slutartid och gain.
- Exponeringsjustering, AGC-gräns, motljuskompensation (både automatisk och konstant)
och spåra/känna igen ansikte inaktiveras.
- Kameran växlar initialt till autofokus men du kan ändra fokusläget för att fokusera manuellt.
Visningen av fokuseringsavstånd gråmarkeras.
- Vitbalansfunktionen växlar till en inställning för infrarött läge.
- Du kan inte välja filmläge eller utseenden.
• Autofokusen fungerar eventuellt inte så bra vid zoomning, beroende på ljuskälla.
• I infrarött läge är kamerans sensor mycket känsligare för ljus som ligger nära infrarött ljus. Rikta inte
kameran mot starka ljuskällor eller värmekällor när infraröd inspelning är aktiverad. Täck över
kamerans objektiv innan du växlar till infrarött läge om motivet innehåller sådana ljus- och/eller
värmekällor.
• Om inställningen [< IR ljus] (A 84) har tilldelats en programmerbar knapp kan du trycka
på knappen för att aktivera/inaktivera det infraröda ljuset.
Använda fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör)
Använda fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör)
Du kan ansluta fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kamerans REMOTE-anslutning för att
fjärrstyra kameran (inklusive dess avancerade inspelningsfunktioner). Du kan använda fjärrkontrollen
för att sätta i gång kameran, navigera i menyerna, fjärrstyra bländaren och slutartiden m.m.
Använd den medföljande kabeln för att ansluta fjärrkontrollen till kameran. Information om hur
du ansluter och använder fjärrkontrollen finns i dess användarhandbok.
80
Funktionslägen:
Till REMOTE A-anslutningen
på RC-V100
Fjärrkabel
(medföljer RC-V100)
1 Stäng av kameran och anslut fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran.
2 Starta kameran i
-läget och välj [REMOTE-terminal].
> [B " Systeminställningar] > [REMOTE-terminal]
3 Välj [
RC-V100 (REMOTE A)] och välj sedan [X].
Alternativ
[
RC-V100 (REMOTE A)]:
Välj det här alternativet om du vill använda fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör).
[
Standard]:
Välj det här alternativet om du vill kunna använda kompatibla fjärrkontroller från
andra tillverkare.
OBS
• Följande kontroller på fjärrkontrollen kommer inte att kunna styra kameran:
-
CANCEL-knappen
ND-knappen
AGC-knappen
AUTO KNEE-knappen
BLACK GAMMA LEVEL-ratten
WHITE BALANCE R- och B-rattarna
MASTER PEDESTAL-ratten
-
AUTO IRIS-knappen
SHUTTER SELECT-knappen
CUSTOM PICT.-knappen
KNEE POINT-, KNEE SLOPE-rattarna
SHARPNESS LEVEL-ratten
MASTER BLACK R- och B-rattarna
Använda GPS-mottagaren GP-E2
Använda GPS-mottagaren GP-E2
När GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kamerans USB-anslutning lagrar kameran
automatiskt GPS-information (longitud, latitud och höjd) och koordinerad universell tid (UTC) för alla
dina inspelade sekvenser och tagna stillbilder. Du kan kontrollera den lagrade GPS-informationen via
skärmen med sekvensinformation eller skärmen för bildvisning (enbildsvisning).
Funktionslägen:
81
Ansluta GPS-mottagaren
Stäng av kameran och mottagaren. Anslut mottagaren till kamerans USB-kontakt via USB-kabeln*.
Placera mottagaren i förvaringsväskan* och fäst den i kamerans handrem eller bär den på dig.
Mer information om hur du ansluter och använder mottagaren finns i användarhandboken för GP-E2.
* Medföljer GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör).
Aktivera GPS-mottagaren
Slå på kameran och mottagaren.
• Ikonen
visas på skärmens vänstra del och blinkar när mottagaren försöker ta emot
satellitsignaler.
• När mottagaren tar emot satellitsignaler visas ikonen
kontinuerligt. GPS-funktionerna aktiveras
och samtliga videosekvenser och stillbilder geotaggas i fortsättningen.
Justera datum och klockslag automatiskt med hjälp av GPS-data
Ställ in
> [B Systeminställningar] > [GPS Auto tidinställn.] på [i Auto uppdatering]
om du vill att kameran automatiskt ska justera datum och klockslag med hjälp av den information
som tas emot via GPS-signalen. Datum och klockslag kommer att uppdateras automatiskt första
gången en korrekt GPS-signal tas emot efter att kameran satts i gång.
• När den automatiska justeringen av datum/klockslag är aktiverad blir inställningen
>
[B Systeminställningar] > [Datum/Klockslag] kanske inte tillgänglig.
• Tiden uppdateras inte under en pågående inspelning.
Använda GPS-mottagaren GP-E2
VIKTIGT
82
• Vissa länder och regioner kan ha lagliga restriktioner för användningen av GPS-enheter. Var därför
noga med att använda din GPS-mottagare i enlighet med den lokala lagstiftningen i respektive land
eller region. Var särskilt försiktig när du reser utanför ditt hemland.
• Var försiktig med att använda GPS-mottagaren i miljöer där användningen av elektroniska enheter
är begränsad.
• Den GPS-information som lagras i dina sekvenser och stillbilder kan innehålla data som kan göra
det möjligt för andra att lokalisera den plats du befinner dig på eller identifiera dig. Var därför försiktig
när du delar geotaggade videosekvenser eller stillbilder med andra, eller när du delar dem
via Internet.
• Placera inte GPS-mottagaren nära enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla
magneter och motorer.
OBS
• Den GPS-information som lagras för sekvenser motsvarar positionen vid inspelningens start.
• Placera inga kablar som är anslutna till SDI OUT-anslutningen (gäller endast s) eller
HDMI OUT-anslutningen nära mottagaren. Det kan ha en negativ inverkan på GPS-signalen.
• När du har bytt ut mottagarens batteri eller startar mottagaren efter att den har varit avstängd
en längre tid kan det ta längre tid än normalt innan den tar emot en GPS-signal.
• Kameran är inte kompatibel med mottagarens digitala kompass och funktioner för
positioneringsintervall. Alternativet [Ställ in nu] är inte heller tillgängligt för inställningen
[GPS Auto tidinställn.].
4
Anpassning
CUSTOM-ratt och -knapp
Anpassning
CUSTOM-ratt och -knapp
Du kan tilldela CUSTOM-knappen och -ratten en av flera ofta använda funktioner. Du kan sedan
använda CUSTOM-knappen och -ratten för att justera den valda funktionen direkt, utan att behöva
öppna menyn.
Funktionslägen:
1 Välj [CUSTOM Ring & Knapp].
> [B # Systeminställningar] > [CUSTOM Ring
& Knapp]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
3 Tryck på CUSTOM-knappen och vrid CUSTOM-ratten
för att använda den tilldelade funktionen enligt följande
beskrivningar.
• Värdet för den funktion som kan justeras med CUSTOMratten markeras i orange på kamerans skärm.
Alternativ
När filmläget ‚ eller “ är valt kan du använda CUSTOM-ratten för att justera
slutartiden respektive bländarvärdet.
När filmläget n är valt trycker du på CUSTOM-knappen upprepade gånger för
att välja det värde du vill justera (bländarvärde → slutartid → gain-värde).
När det önskade värdet visas i orange kan du justera det med ratten.
[
Tv/Av/M]:
[
AGC Limit]: Tryck på CUSTOM-knappen för att aktivera/inaktivera funktionen för AGC-gräns.
När funktionen AGC-gräns är aktiverad ställer du in högsta gain-värde med hjälp
av ratten.
[y Exponeringskomp.]:
Tryck på CUSTOM-knappen för att låsa exponeringen. Du kan använda ratten för
att kompensera exponeringen, oberoende av om exponeringen är låst eller inte.
[j Av]:
Inaktiverar CUSTOM-knappen och -ratten.
OBS
• Du kan även, i stället för att göra ovanstående, hålla CUSTOM-knappen intryckt för att visa en
snabbmeny med de tillgängliga alternativen. Välj ett alternativ med hjälp av CUSTOM-ratten och
tryck sedan på CUSTOM-knappen.
83
Programmerbara knappar
Programmerbara knappar
84
Videokameran har 5 programmerbara knappar och en anpassningsbar skärmknapp (pekfunktion) som
du kan tilldela olika funktioner (programmerbara knappar). Tilldela ofta använda funktioner till lämpliga
knappar för att anpassa kameran till dina behov och ditt användningssätt.
De fysiska knapparna är även märkta med namnet på den funktion som är tilldelad knappen som
standard. Den anpassningsbara skärmknappen visar endast ikonen för den tilldelade funktionen.
De tilldelade funktionerna kan endast ändras när kameran är i
-läget. När kameran är
i
-läget kan endast knappar som har tilldelats funktionen [œ Monitor-kanaler] eller
[
Meny] användas.
Funktionslägen:
Anpassningsbar
skärmknapp
1 Fysiska knappar: Håll MENU-knappen intryckt och tryck samtidigt på den
programmerbara knapp vars funktion du vill ändra.
Anpassningsbar skärmknapp: Öppna skärmen för val av funktion:
> [B # Systeminställningar] > [Anpassningsbar skärmknapp]
• En lista över tillgängliga funktioner visas. Den aktuella tilldelade funktionen är markerad i listan.
• Du kan även använda menyn för de programmerbara fysiska knapparna. De olika inställningarna
([Anpassningsbar knapp 1] till [Anpassningsbar knapp 5]) finns på sidan " på menyn
[B Systeminställningar].
2 Välj en funktion och välj sedan [X].
• Du kan vid behov välja [Í]/[Î] för att bläddra uppåt/nedåt.
3 Tryck på den programmerbara knappen (eller peka på den anpassningsbara
skärmknappen) för att använda den tilldelade funktionen enligt beskrivningarna
i följande tabell.
Programmerbara knappar
Programmerbara funktioner
Funktionens namn
Beskrivning
A
[B AF/MF]
Växlar mellan autofokus och manuell fokusering.
57
[~ Autofokus ansikte]
Växlar mellan standardautofokus och användning av autofokus endast
när ett ansikte identifieras.
62
[^ Förstoring]
Aktiverar/inaktiverar förstoringsfunktionen.
59
[
Aktiverar/inaktiverar den konstanta funktionen för motljuskompensation.
47
[± Powered IS]
Aktiverar/inaktiverar Powered IS.
63
[Å Reg. vitbal.]
Registrerar en inställning för egen vitbalansering. Den här funktionen kan
inte tilldelas den anpassningsbara skärmknappen.
49
[Ä Vitbalansprioritet]
Växlar mellan den aktuella inställningen för vitbalansering och en prioriterad
inställning för vitbalansering som har registrerats via
>
[v Kamerainställningar] > [Ange vitbalansprioritet].
102
[< IR ljus]*
När infraröd inspelning aktiveras tänds/släcks kamerans osynliga
infraröda ljus.
79
[z Pre REC]
Aktiverar/inaktiverar funktionen för förinspelning.
77
[
Visar den senast inspelade sekvensen för granskning.
36
Tar en stillbild.
34
[
BLC alltid på]
Granska insp.]
Foto]
[œ Monitor-kanaler]
Ändrar utmatningen av ljudkanaler via ×-anslutningen (hörlursuttaget).
98
[
Visar/döljer menyn.
101
Ingen funktion tilldelad – knappen är inaktiverad.
—
Meny]
[j Av]
* Kräver att handtaget är korrekt fäst på kameran.
85
Spara och ladda menyinställningar
Spara och ladda menyinställningar
När du har justerat de olika menyerna kan du spara dina inställningar på ett SD-kort. Du kan sedan
läsa in de sparade inställningarna vid ett senare tillfälle eller läsa in dem till en annan XA45/XA40kamera för att kunna använda den på samma sätt som din egen kamera.
Kamerainställningarna kan endast sparas på eller hämtas från SD-kortet i kortplats B.
Funktionslägen:
86
Spara kamerainställningar
1 Sätt i SD-kortet i SD-kortplats B när du vill spara kamerans inställningar.
2 Välj [Spara].
> [B # Systeminställningar] > [Backupmeny inst 7] > [Spara]
3 Välj [Ja].
• Kamerans menyinställningar sparas på minneskortet. Om menyinställningarna redan har sparats
vid ett tidigare tillfälle skrivs den gamla filen över med de aktuella menyinställningarna.
4 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Läsa in kamerainställningar
1 Sätt i ett SD-kort som innehåller sparade kamerainställningar i SD-kortplats B.
2 Välj [Ladda].
> [B # Systeminställningar] > [Backupmeny inst 7] > [Ladda]
3 Välj [Ja].
• Kamerans menyinställningar byts nu ut mot de inställningar som fanns sparade på minneskortet.
Skärmen blir svart under några ögonblick och kameran startas om.
5
Grundläggande uppspelning
Uppspelning
Uppspelning
Grundläggande uppspelning
Det här avsnittet beskriver hur du spelar upp sekvenser och visar stillbilder. Information om hur du visar
inspelningar på en extern monitor finns under Ansluta till en extern monitor (A 95).
87
Funktionslägen:
1 Ställ in strömbrytaren på MEDIA.
• Kameran växlar till
-läget och indexfönstret med
videosekvenser öppnas.
2 Sök efter den sekvens eller stillbild du vill visa.
• Dra åt vänster/höger eller välj [Ï]/[Ð] för att visa andra
indexsidor.
• Byt indexfönster om du vill se stillbilder eller spela upp
inspelningar som finns lagrade på det andra SD-kortet.
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexfönstret för videosekvenser.
}: Indexfönstret för stillbilder.
Visa nästa/föregående indexsida.
Du kan även dra åt vänster/höger på
skärmen.
Knapp för indexfönster: Använd den här
knappen för att byta indexfönster. Välj vilket
minneskort (6 eller 7) du vill använda och
vilken typ av material (y¸-sekvenser
eller }-stillbilder) du vill visa.
5
6
4
5
6
[FUNC]-knappen: Funktioner för sekvenser
och stillbilder (A 91).
Mappnamn. De sista fyra siffrorna anger
inspelningsdatumet (1025 = 25 oktober)
(A 106).
Gäller endast sekvenser:
Sekvensinformation (A 90).
3 Tryck på indexskärmens miniatyrbild av den inspelning du vill visa.
• Sekvenser: Uppspelningen startar från den valda sekvensen och fortsätter till indexfönstrets sista
sekvens.
Stillbilder: Den valda stillbilden visas. Dra åt vänster/höger för att visa andra stillbilder.
Grundläggande uppspelning
4 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna.
• Under videouppspelning eller bildvisning försvinner uppspelningskontrollerna automatiskt efter
några sekunder. Om du har pausat videouppspelningen kan du peka på skärmen igen för att
dölja uppspelningskontrollerna.
• Mer information om uppspelningskontrollerna finns under Uppspelningskontroller (A 89).
4
88
1
2
5
6
7
8
9
10
11
3
12
9
10
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
[FUNC]-knappen: Funktioner för sekvenser
och stillbilder (A 91)
Uppspelningskontroller för sekvenser (A 89)
Volym (A 90)
Uppspelningsfunktioner för sekvenser
(A 89)
Återstående batteriladdning (A 112)
Tidkod (A 64)
Bildfrekvens (A 37) och filmformat
Upplösning och bitfrekvens (A 37)
9
10
11
12
13
14
14
Sekvenser: Klippnummer
Stillbilder: Stillbilder: stillbildens nummer/
totalt antal stillbilder
Filnummer (A 106)
Valt SD-kort för uppspelning (A 87)
Datakod (A 104)
Återgå till indexfönstret för stillbilder
Hoppa (A 89)
VIKTIGT
• Kameran kan kanske inte spela upp videosekvenser som har spelats in på ett SD-kort
i en annan enhet.
OBS
• De här bildfilstyperna kan skapa problem vid visning.
- Bilder som inte har spelats in med den här kameran.
- Bilder som har redigerats med dator.
- Bilder vars filnamn har ändrats.
• Inställningen
> [É Uppspelningsinställningar] > [Datakod] gör det möjligt att stänga
av visningen av inspelningsdatum och -klockslag och ändra vilken information som ska visas.
Observera att de tillgängliga alternativen varierar beroende på typen av inspelning.
• Beroende på inspelningssituationen kan ett kort avbrott i video- eller ljuduppspelningen ibland
uppstå mellan två sekvenser.
Grundläggande uppspelning
Uppspelningskontroller
Följande uppspelningstyper är tillgängliga via kontrollerna på skärmen. Använd joysticken för att välja
en knapp och tryck sedan på joystickens SET-knapp.
Uppspelningskontroller för sekvenser
Uppspelningstyp
Funktion
Skärmikon
Välj [Ø] / [×] under en pågående uppspelning.
• Välj knappen upprepade gånger för att öka uppspelningshastigheten
till cirka 5x → 15x → 60x av den normala hastigheten.
• Under snabb uppspelning kan du återgå till normal hastighet genom
att välja [Ð].
x00×
Øx00
Långsam uppspelning*
Välj [Ö] / [Õ].
• Peka flera gånger för att ändra uppspelningshastigheten till cirka 1/4
→ 1/8 av den normala hastigheten.
x1/0Õ
Öx1/0
Bildruteuppspelning
bakåt/framåt*
Välj [
Hoppa till början av den
aktuella sekvensen
Välj [Ú].
Hoppa till början av
föregående sekvens
Välj [Ú] två gånger.
Hoppa till början av
nästa sekvens
Välj [Ù].
Pausa/återuppta
uppspelningen
Du kan pausa en pågående uppspelning genom att välja [Ý].
Under en uppspelningspaus kan du återgå till normal uppspelning
genom att välja [Ð].
Ý
Ð
Avbryt uppspelningen
Välj [Ñ] för att avbryta uppspelningen och återgå till indexfönstret.
—
Snabb uppspelning*
]/[
89
] under en paus i en pågående uppspelning.
—
—
—
* Inget ljud spelas upp under det här uppspelningsläget.
Uppspelningskontroller för stilbilder
Uppspelningstyp
Funktion
Återgå till indexfönstret
för stillbilder
Välj [f].
Hoppa
Välj [h] för att visa rullningslisten. Välj [Ï]/[Ð] eller dra fingret längs
rullningslisten för att hitta den önskade stillbilden. Välj [L] för att
återgå till läget för enbildsvisning av stillbilder.
OBS
• Snabb/långsam uppspelning kan orsaka problem med uppspelningsbilden (fyrkantiga störningar,
ränder etc.).
• Den hastighet som anges på skärmen är ungefärlig.
• Långsam uppspelning bakåt får samma effekt som kontinuerlig uppspelning bildruta för
bildruta bakåt.
Grundläggande uppspelning
Justera volymen
Vid uppspelning matas ljudet ut via den inbyggda monohögtalaren. Du kan ansluta ett par hörlurar
till ×-anslutningen (hörlursuttaget) för att lyssna på ljudet i stereo.
1 Peka på skärmen vid uppspelning för att få fram uppspelningskontrollerna.
2 Välj [Ó/ ].
3 Välj [Ø]/[Ô] eller [Ù]/[Õ] för att justera volymen och välj sedan [K].
90
• Du kan även dra fingret längs respektive volymreglage.
Visa sekvensinformation
1 Öppna indexfönstret, välj [I] och välj sedan en sekvens.
• Skärmen [Klippinfo] visas.
• Välj [Ï]/[Ð] för att visa informationen för föregående/nästa sekvens.
2 Välj [L] två gånger för att återgå till indexfönstret.
1
2
4
5
6
7
3
8
1
2
3
4
Filnummer (A 106)
Visa informationen för föregående/nästa
sekvens
Klippnummer/totalt antal klipp
Datum och klockslag vid inspelningens början
5
6
7
8
Sekvensens längd
Bildfrekvens (A 37) och filmformat
Upplösning och bitfrekvens (A 37)
GPS-information* (A 81)
(platsen för inspelningens början)
*Endast när GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) användes under inspelningen av sekvensen.
Funktioner för sekvenser och stillbilder
Funktioner för sekvenser och stillbilder
Radera sekvenser och stillbilder
Du kan radera de sekvenser och stillbilder du inte vill behålla.
Funktionslägen:
91
Radera sekvenser och stillbilder från indexfönstret
1 Öppna det önskade indexfönstret (A 87).
• Dra fingret åt vänster/höger till dess att du hittat den sekvens eller stillbild du vill radera.
2 Välj [Radera].
[FUNC] > [Radera]
3 Välj ett alternativ och välj sedan [Ja].
• Om du väljer [Välj] kan du göra på följande sätt för att välja de enstaka inspelningar som ska
raderas innan du väljer [Ja].
• Du kan avbryta en pågående process genom att välja [Stopp]. Vissa inspelningar kan dock
raderas ändå.
4 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Välja enstaka inspelningar
1 Välj de sekvenser/stillbilder du vill radera.
• En bockmarkering ! visas vid de valda inspelningarna. Det totala antalet valda sekvenser/
stillbilder visas bredvid "-ikonen.
• Du kan ta bort bockmarkeringen genom att välja en markerad sekvens eller stillbild igen.
Du kan även ta bort alla bockmarkeringar samtidigt genom att välja [Ta bort alla] > [Ja].
2 Välj [OK] när du har markerat alla önskade inspelningar.
Alternativ
<mappnamn>:
Raderar alla sekvenser eller stillbilder som tagits ett visst datum. Mappnamnets
fyra sista siffror visar vilket datum inspelningarna gjordes (1025 = 25 oktober).
[Välj]:
Du kan välja de enskilda sekvenser eller stillbilder du vill radera.
[Alla klipp], [Alla bilder]:
Raderar samtliga sekvenser eller stillbilder.
Radera en sekvens under en uppspelning
1 Spela upp den önskade sekvensen (A 87).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och radera sedan sekvensen.
[Ý] > [FUNC] > [Radera] > [Ja]
3 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Funktioner för sekvenser och stillbilder
Radera en stillbild under en uppspelning
1 Hitta den önskade stillbilden (A 87).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och radera sedan stillbilden.
[FUNC] > [Radera] > [¸ Fortsätt] > [Ja]
3 Dra fingret åt vänster/höger om du vill välja en annan stillbild att radera eller välj [X].
92
VIKTIGT
• Var försiktig när du raderar inspelningar. De kan inte återställas när du har raderat dem.
• Spara kopior av alla viktiga inspelningar innan du raderar dem från ett minneskort (A 99).
OBS
• Stillbilder som har skrivskyddats med annan utrustning kan inte raderas med den här kameran.
• Om du vill radera alla inspelningar för att frigöra minnesutrymme kan du i stället välja att formatera
SD-kortet (A 32).
Klippa sekvenser
Du kan klippa i sekvenser genom att ta bort allt innehåll fram till en viss punkt eller allt innehåll
efter en viss punkt.
Funktionslägen:
1 Spela upp den önskade sekvensen (A 87).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och öppna sedan skärmen
för klippning av sekvenser.
[Ý] > [FUNC] > [Klipp]
3 Vid behov kan du välja en exakt punkt i sekvensen.
• Den punkt där sekvensen ska klippas anges med en -markering.
• Uppspelningskontrollerna visas på skärmen (A 89). Använd eventuellt de speciella
uppspelningslägena för att hitta rätt punkt i videosekvensen.
4 Välj ett önskat alternativ för klippning och klipp sedan sekvensen.
[Klipp] > [Klipp början] eller [Klipp slutet] > [Spara som ny] eller [Skriv över]
• Den första uppsättningen alternativ ger dig möjlighet att klippa bort allt innan eller efter
´-markeringen.
Den andra uppsättningen alternativ gör det möjligt att spara den klippta sekvensen som
en ny sekvens eller skriva över befintliga sekvensen.
• Om du har valt [Spara som ny] kan du välja [Stopp] och sedan välja [OK] för att avbryta
en pågående funktion.
OBS
• Sekvenser som har klippts med alternativet [Klipp början] visas med en speciell uppspelningsikon
i stället för den vanliga miniatyrbilden i indexfönstret.
• Varje tryckning på knappen för bildruteuppspelning bakåt/framåt på skärmen för klippning av
sekvenser gör att markeringen hoppar en bildruta bakåt/framåt. Sekvensen kan klippas vid
positioner med mellanrum på 1 GOP (cirka 0,5 sekunder).
• Sekvensen klipps i början/slutet av den GOP som innehåller den bildruta som angetts med markören.
6
Konfiguration av videoutgångar
Externa anslutningar
Externa anslutningar
Konfiguration av videoutgångar
Vilken videosignal som matas ut från kamerans SDI OUT-anslutning (gäller endast s)
och HDMI™ OUT-anslutning varierar beroende på sekvensens videokonfiguration och olika
menyinställningar. Videosignalen från HDMI OUT-anslutningen kan även ändras beroende
på den anslutna monitorns egenskaper.
s Kameran kan inte mata ut videosignaler via SDI OUT-anslutningen och HDMI OUTanslutningen samtidigt.
Funktionslägen:
Konfiguration av videoutgång (inspelning)
Videokonfiguration
för inspelning
Upplösning
Inställning
för skanBildfrekvens ningsläge1
Högsta möjliga
upplösning2
Konfiguration av videoutgång
Upplösning
Bildfrekvens
1 920 × 1 080
1 920 × 1080
Samma som
för videokonfigurationen3
1 280 × 720
(50.00P)
1 280 × 720
50.00P
—
1 920 × 1 080
SDI-utgång4:
25.00PsF
(50.00i)
HDMI-utgång:
50.00i
1 920 × 1 080
1 920 × 1 080
720 × 5765
Samma som
för videokonfigurationen3
1 280 × 720
(50.00P)
1 280 × 720
50.00P
1 920 × 1 080
SDI-utgång4:
25.00PsF
(50.00i)
HDMI-utgång:
50.00i
P
3 840 × 2 160
25.00P
PsF
P
1 920 × 1 080
50.00P
25.00P
PsF
1
2
3
4
5
—
Färgsampling
YCbCr 4:2:2
8 bitar
YCbCr 4:2:2
10 bitar
Inställningen
> [£ Displayinställningar] > [SDI/HDMI-scanningsläge] (s) eller
[HDMI-scanningsläge] (t).
För HDMI-utgången:
inställningen > [£ Displayinställningar] > [HDMI maxupplösning].
s För SDI-utgången:
inställningen > [£ Displayinställningar] > [SDI-utgång].
Bildfrekvensen 50.00P används vid slow & fast motion-inspelning.
Gäller endast s.
Gäller endast HDMI-utgången. Endast när bildfrekvensen är inställd på 50.00P. Väljs automatiskt
beroende på den anslutna monitorns egenskaper.
93
Konfiguration av videoutgångar
Konfiguration av videoutgång (uppspelning)
Sekvensens
videokonfiguration
Upplösning
Inställning
för skan1
Bildfrekvens ningsläge
Högsta möjliga
upplösning2
Konfiguration av videoutgång
Upplösning
Bildfrekvens
3 840 × 2 160
3 840 × 2 1603
Samma som för
videokonfigurationen3
1 920 × 1 080
1 920 × 1 0803
Samma som för
videokonfigurationen3
1 280 × 720
(50.00P)
1 280 × 720
50.00P
1 920 × 1 080
SDI-utgång4:
25.00PsF
(50.00i)
HDMI-utgång:
50.00i
3 840 × 2 160
1 920 × 1 0803
Samma som för
videokonfigurationen
1 920 × 1 080
1 920 × 1 0803
Samma som för
videokonfigurationen
1 280 × 720
(50.00P)
1 280 × 720
50.00P
1 920 × 1 080
SDI-utgång4:
25.00PsF
(50.00i)
HDMI-utgång:
50.00i
94
P
3 840 × 2 160
25.00P
PsF
P
1 920 × 1 080
50.00P
25.00P
PsF
1
2
3
4
5
—
—
Färgsampling
YCbCr 4:2:2
8 bitar5
Inställningen
> [£ Displayinställningar] > [SDI/HDMI-scanningsläge] (s) eller
[HDMI-scanningsläge] (t).
För HDMI-utgången:
inställningen > [£ Displayinställningar] > [HDMI maxupplösning].
s För SDI-utgången:
inställningen > [£ Displayinställningar] > [SDI-utgång].
s Den här videokonfigurationen gäller endast HDMI-utgången.
Gäller endast s.
YCbCr 4:2:0-video som har spelats in på minneskortet matas ut som en YCbCr 4:2:2-signal.
Ansluta till extern monitor
Ansluta till extern monitor
Om du ansluter kameran till en extern monitor för uppspelning använder du den anslutning som
matchar anslutningen på monitorn (gäller endast s) eller HDMI OUT-anslutningen. Välj därefter
en konfiguration för videosignalen. Du kan även mata ut kamerans skärminfo (A 107).
Funktionslägen:
95
Kopplingsschema
Kameran bör drivas via ett vanligt eluttag och nätadapter.
HDMI INanslutning
HDMI OUTanslutning
HTC-100 höghastighetsHDMI-kabel (extra tillbehör)
SDI OUTanslutning*
BNC-kabel
(finns i handeln)
SDI INanslutning
*Gäller endast s
s Välja anslutning för utgående signal
Välj i förväg om du vill mata ut video- och ljudsignalerna via kamerans SDI OUT-anslutning eller
HDMI OUT-anslutning.
Funktionslägen:
1 Välj [Utgående anslutning].
> [£ ! Displayinställningar] > [Utgående anslutning]
2 Aktivera den utgående anslutningen och välj sedan [X].
• Välj [ø SDI] (SDI OUT-anslutningen) eller [ù HDMI] (HDMI OUT-anslutningen) beroende
på vilken anslutning du vill använda.
OBS
• Kameran kan inte mata ut signaler via SDI OUT-anslutningen och HDMI OUT-anslutningen samtidigt.
Ansluta till extern monitor
s Använda SDI OUT-anslutningen
Den digitala signal som matas ut från SDI OUT-anslutningen innehåller videosignalen, ljudsignalen,
tidkoden och inspelningskommandot. Du kan även mata ut kamerans skärminfo (A 107).
Kontrollera att du har valt att använda SDI OUT-anslutningen (A 95).
1 Välj [SDI-utgång].
96
> [£ ! Displayinställningar] > [SDI-utgång]
2 Välj den önskade högsta upplösningen och välj sedan [L].
3 Välj [3G-SDI-mappning].
> [£ ! Displayinställningar] > [3G-SDI-mappning]
4 Välj ett alternativ och välj sedan [L].
• Du kan välja en videoutsignal som är kompatibel med Level A eller Level B enligt SMPTE
ST 425-1-standarden.
OBS
• När slow & fast motion-inspelning är aktiv matas tidkodsignalen inte ut från SDI OUT-anslutningen.
• Du kan välja inställningen [i På] för
> [3 Inspelningsinställning] > [Inspel. kommando]
om du vill att kamerans START/STOP-knapp även ska kunna styra inspelningen på en extern
inspelare som är ansluten till SDI OUT-anslutningen.
Använda HDMI OUT-anslutningen
Den digitala signal som matas ut från HDMI OUT-anslutningen innehåller video- och ljudsignalen.
Du kan även välja att mata ut tidkodsignalen och vissa av skärmens visningsfunktioner (skärminfo,
markörer m.m.) om du vill kunna visa dem på en extern monitor. s Kontrollera att du har valt
att använda HDMI OUT-anslutningen (A 95).
2-kanaligt linjärt PCM-ljud (16 bitar, 48 kHz samplingsfrekvens) matas ut.
1 Välj [HDMI maxupplösning].
> [£ ! Displayinställningar] > [HDMI maxupplösning]
2 Välj den önskade högsta upplösningen och välj sedan [L].
3
-läge endast: Välj [HDMI tidkod] om du vill att en tidkodsignal ska matas ut.
> [3 " Inspelningsinställning] > [HDMI tidkod]
4 Välj [På] och välj sedan [X].
OBS
• Kamerans HDMI OUT-anslutning kan endast användas som utgång. Anslut inte den här kontakten
till en HDMI-utgång på extern enhet, eftersom kameran kan skadas.
• Vi kan inte garantera en helt korrekt funktionalitet om kameran ansluts till en DVI-bildskärm.
• Videosignalen matas eventuellt inte ut korrekt beroende på den valda bildskärmen.
• Om den anslutna monitorn inte är kompatibel med kamerans utsignal avbryts utmatningen
via HDMI-utgången.
Ansluta till extern monitor
• Tidkodsignalen matas inte ut via HDMI OUT-anslutningen i följande fall:
- Om kameran är i
-läget.
- Om slow & fast motion-inspelning är aktiverad.
- När utsignalen 720 x 576/50.00P har valts.
• Du kan välja inställningen [i På] för både
> [3 Inspelningsinställning] > [Inspel.
kommando] och [HDMI tidkod] om du vill att kamerans START/STOP-knapp även ska kunna styra
inspelningen på en extern inspelare som är ansluten till HDMI OUT-anslutningen. Om du väljer den
här inställningen matar kameran dessutom ut tidkodsignalen.
97
Utmatning av ljud
Utmatning av ljud
Kameran kan mata ut ljud via SDI OUT-anslutningen (gäller endast s), HDMI OUT-anslutningen,
×-anslutningen (hörlursuttaget) eller den inbyggda högtalaren (monoljud – endast i
-läget).
Vid inspelning eller uppspelning av sekvenser inspelade med 4-kanalsljud kan du välja 2-kanalsutgången.
Konfiguration av ljudutgång
98
MP4-ljudformat1
[
[
1
Ljudkonfiguration för
inspelade sekvenser
LPCM 16bit 4CH]
4-kanaligt linjärt PCMljud, 16 bitar
AAC 16bit 2CH]
2-kanaligt AAC-ljud,
bitfrekvens: 256 kbps
Konfiguration av ljudutgång
s SDI OUTanslutning
HDMI OUT-anslutning
4-kanaligt linjärt PCMljud, 24 bitar
2-kanaligt linjärt PCMljud, 16 bitar
Inställningen [3 Inspelningsinställning] > [(¸)-ljudformat].
Funktionslägen:
Välja ljudkanaler för hörlurs- eller högtalarutgången
Du kan välja den 2-kanaliga utgående ljudsignalen för ×-anslutningen (hörlursuttaget) eller den
inbyggda högtalaren.
1 Välj [Monitor-kanaler].
> [¡ # Ljudinställningar] > [Monitor-kanaler]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
• Alternativen visar kombinationer för utmatning av ljudkanalerna via vänster respektive höger sida
(L/R). Alternativ med ett plustecken (+) (till exempel [CH1+2]) anger att två ljudkanaler blandas
på samma sida.
Välja ljudkanaler för HDMI-utgången
HDMI OUT-anslutningen matar ut 2-kanaligt linjärt PCM-ljud (16 bitar, 48 kHz samplingsfrekvens).
1 Välj [HDMI-kanaler].
> [¡ # Ljudinställningar] > [HDMI-kanaler]
2 Välj ett alternativ och välj sedan [X].
OBS
• Om en programmerbar knapp har tilldelats [Monitor-kanaler] (A 84) kan du trycka på denna knapp
för att växla mellan de olika alternativen för utmatning av ljudkanaler.
7
Spara sekvenser
Arbeta med videosekvenser på en dator
Spara sekvenser
Arbeta med videosekvenser på en dator
Säkerhetskopiera regelbundet dina inspelade sekvenser på en dator. Du behöver en dator med en
ansluten SD-kortläsare eller en dator med en inbyggd SD-kortläsare för att kunna göra detta.
Information om hur du kopierar filer från SD-kortet till datorn finns i datorns användarhandbok och/eller
operativsystemets hjälpfiler.
I vissa fall kan en sekvens delas upp i flera delar och spelas in som separata filer. Du kan då använda
MP4 Join Tool för att sammanfoga de olika delarna och spara dem som en enda sekvens.
Överföra filer till datorn
1 Sätt i ett SD-kort med sekvenser du vill kopiera till datorn i datorns kortläsare eller
den kortläsare som är ansluten till din dator.
2 Följ anvisningarna på skärmen.
3 Kopiera sekvenserna från SD-kortet till datorn.
• Inspelningarna på SD-kortet finns i mappen ”XXX_mmdd” i mappen ”DCIM”. XXX anger
mappnumret (100–999) och mmdd anger inspelningsdatumet (A 106).
Sammanfoga sekvenser som har delats upp av kameran
Använd MP4 Join Tool för att sammanfoga sekvenser som har delats upp av kameran i följande fall:
• Om funktionen för att växla minne gör att kameran automatiskt växlar till det andra SD-kortet när
du spelar in video (A 32).
• Videofilen (strömmen) i sekvensen delas upp i delar om cirka 4 GB.
MP4 Join Tool kan laddas ned kostnadsfritt (för Windows- eller macOS-datorer) från din lokala
Canon-webbplats. Nedladdningssidan innehåller information om systemkrav och aktuell information
om programmet.
Utförliga anvisningar om hur du installerar och avinstallerar programvaran finns i ”Läs det här först”
(Install-MP4 Join Tool.pdf) som ingår i den komprimerade fil du laddar ned från webbplatsen.
Mer information om hur du använder programvaran finns i den användarhandbok (PDF-fil) som
installeras tillsammans med programvaran.
99
Kopiera sekvenser och stillbilder mellan SD-kort
Kopiera sekvenser och stillbilder mellan SD-kort
Du kan kopiera sekvenser och stillbilder mellan olika SD-kort.
Funktionslägen:
1 Öppna det önskade indexfönstret (A 87).
100
• Om du vill kopiera alla sekvenser eller stillbilder som spelats in på samma datum (och därför har
sparats i samma mapp) drar du fingret åt vänster/höger tills du hittar en sekvens eller en stillbild
som ska kopieras.
2 Välj [Kopiera (6'7)] eller [Kopiera (7'6)].
[FUNC] > [Kopiera (6'7)] eller [Kopiera (7'6)]
3 Välj ett alternativ och välj sedan [Ja].
• Om du väljer [Välj] kan du göra på följande sätt för att välja de enstaka inspelningar som ska
kopieras innan du väljer [Ja].
• Du kan avbryta en pågående process genom att välja [Stopp].
4 Välj [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Välja enstaka inspelningar
1 Välj de sekvenser/stillbilder du vill kopiera.
• En bockmarkering ! visas vid de valda inspelningarna. Det totala antalet valda sekvenser/
stillbilder visas bredvid "-ikonen.
• Du kan ta bort bockmarkeringen genom att välja en markerad sekvens eller stillbild igen.
Du kan även ta bort alla bockmarkeringar samtidigt genom att välja [Ta bort alla] > [Ja].
2 Välj [OK] när du har markerat alla önskade inspelningar.
Alternativ
<mappnamn>:
Kopierar alla sekvenser eller stillbilder som tagits ett visst datum. Mappnamnets
fyra sista siffror visar vilket datum inspelningarna gjordes (1025 = 25 oktober).
[Välj]:
Du kan välja de enskilda sekvenser eller stillbilder du vill kopiera.
[Alla klipp], [Alla bilder]:
Kopierar samtliga sekvenser eller bilder.
Kopiera en stillbild under uppspelning
1 Hitta den önskade stillbilden (A 87).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och kopiera sedan stillbilden.
[FUNC] > [Kopiera (6'7)] eller [Kopiera (7'6)] > [¨ Fortsätt] > [Ja]
3 Dra fingret åt vänster/höger för att välja en annan stillbild att kopiera eller välj [X].
OBS
• I följande fall kan inspelningar inte kopieras till ett SD-kort:
- Om luckan till SD-kortsfacket är öppen.
- Om LOCK-reglaget på SD-kortet är inställt på läget för skrivskydd.
- Om ett filnummer (A 106) inte kan skapas eftersom mapparna och filerna på kortet har nått
det högsta tillåtna antalet.
• Om utrymmet på SD-kortet inte är tillräckligt stort kopieras så många bilder som får plats.
När SD-kortet är fullt avbryts kopieringen.
• Videofiler som är större än 4 GB kan inte kopieras till SDHC-kort.
8
Menyalternativ
Övrig information
Övrig information
Menyalternativ
Menyalternativ som inte är tillgängliga gråskuggas. Mer information om hur du väljer ett alternativ finns
under Använda menyerna (A 27). Se sidhänvisningen om du vill ha mer information om respektive
funktion. Menyalternativ som saknar sidhänvisning beskrivs efter tabellerna. Understrukna
menyalternativ anger standardinställning.
FUNC-menyn
FUNC-menyn (
-läget)
AUTO
n
A
Bländare]
Justeringsratt för bländarvärde: F1.8 till F8.0,
Av], [z 70 %], [{ 100 %]
Zebramönster-knapp*: [
–

43
[
Slutarhastighet]
Justeringsratt för slutartid: 1/6 till 1/2000,
Av], [z 70 %], [{ 100 %]
Zebramönster-knapp*: [
–

43
[
Förstärkning]
Justeringsratt för gain-värde: 0,0 dB till 24,0 dB,
Av], [z 70 %], [{ 100 %]
Zebramönster-knapp*: [
–

42
[
AGC Limit]
[n] (manuell): Aktivera/inaktivera (av) när [n] är vald –
justeringsratt för gain-värde: 0,0–23,0 dB
–

48
[y Exponeringskomp.]
Ratt för justering av exponeringen, [i] (inställningar för
pekexponering): [ Normal], [ Högdagrar];
Av], [z 70 %], [{ 100 %];
Zebramönster-knapp*: [
[ ] (Exp.lås): Aktivera/inaktivera (av).
–

42
[Vitbalans]*
[
[
Automatisk], [¼ Dagsljus], [É Glödlampa],
Färgtemperatur], [
Inställning 1], [
Inställning 2]
–

49
[BLC alltid på]*
[
Av], [
–

47
[< Fokus]
[m Automatisk], [n Manuell],
när [n] har valts – knappen Förinställt fokus;
[i] (inställningar för peaking): [Peaking+Sv/v], [Peaking färg],
[O] (peaking): Aktivera/inaktivera (av).
–

57
[^ Förstoring]
[OK]
–

59
[R Zoom]
Zoomkontroller på skärmen, [PHOTO] (ta en stillbild), [START]/[STOP]
(spela in en sekvens);
[
] (digital telekonverter): Aktivera/inaktivera (av).


55
[
[i] (inställningar för utseenden):[Skärpa], [Kontrast], [Färgdjup]
–

51
Ljudnivåer för ljudkanalerna CH1 till CH4; [
Automatisk],
[ö Manuell] när [ö Manuell] har valts – justering av ljudnivå
[Ï], [Ð]: 0–100 (50).


73
Skärmknapp
[
Utseenden]
[¡ Ljud]
Inställningsalternativ/funktion
På]
* Knappen visar ikonen för aktuell inställning.
101
Menyalternativ
FUNC-menyn (
-läget)
Menyalternativ
Inställningsalternativ och övrig information
För sekvenser:
Indexfönstret [y]
[Kopiera (6'7)],
[Kopiera (7'6)]
102
Enstaka sekvens
(uppspelningspaus)
<mappnamn>,
[Välj], [Alla klipp]
[Radera]
För stillbilder:

91

92
Indexfönstret [}]
Enbildsvisning
<mappnamn>,
[Välj], [Alla bilder]
[Radera]
100
–
[Klipp]
[Kopiera (6'7)],
[Kopiera (7'6)]
–

100

91
Inställningsmenyer
[v Kamerainställningar]-menyn (endast i
Menyalternativ
-läget)
A
Inställningsalternativ
[Digital zoom]
[j Av], [s 400x], [
[Mjuk zoomkontroll]
[j Av], [¬ Start], [® Stopp], [¯ Start och stopp]
55
[Zoomhastighetsnivå]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
53
[Hantering greppzoom]
[
53
[Greppzoomshastighet]
[Y] (variabel hastighet), [X] (konstant hastighet)
När [X]: 1-16 (8)
53
[Hantering handtagszoom]
[
53
[Handtagszoomshastighet]
1-16 (8)
54
[Höghastighetszoom]
[i På], [j Av]
54
[AF-läge]
[= Instant AF], [? Medium AF], [@ Normal AF]
60
[Spåra/känna igen ansikte]
[i På }], [j Av]
61
[Förinsställd
fokushastighet]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
–
[Automatisk motljuskomp.]
[i På], [j Av]
–
[Auto lång slutare]
[i På], [j Av]
–
[Flimmerreducering]
[j Av], [k Automatisk]
–
[ND Filter]
[k Automatisk], [j Av]
46
[Konverteringslins]
[¾ TL-H58], [¿ WA-H58], [j Av]
–
[Bildstabilisator]
[® Av], [¯ Standard], [° Dynamisk]
63
[Powered IS-knapp]
[Î Tryck och håll], [Ï Växla På/Av]
[Ange vitbalansprioritet]
[Ã Automatisk], [¼ Dagsljus], [É Glödlampa], [
[
Inställning 1], [
Inställning 2]
På], [
På], [
Digital telekonv.]
–
Av]
Av]
–
Färgtemperatur],
–
Menyalternativ
Menyalternativ
Inställningsalternativ
På], [
A
[Hantering fokus-/
zoomring]
[
Av]
–
[Fokusring riktning]
[h Normal], [X Omvänd]
–
[Fokusring respons]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
–
[Zoomring riktning]
[h Normal], [X Omvänd]
–
[IR ljus]
[i På], [j Av]
–
[IR inspelningsfärg]
[± Vit], [² Grön]
79
[Digital zoom]: Välj hur den digitala zoomen ska arbeta.
• När du zoomar växlar kameran automatiskt till digital zoom när du hamnar utanför det optiska
zoomområdet.
• Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, d.v.s. bildens upplösning försämras ju mer du
zoomar in.
• Digital zoom är inte tillgänglig i
-läget eller när
> [v Kamerainställningar] >
[Konverteringslins] är inställd på [¿ WA-H58].
[Förinställd fokushastighet]: Anger med vilken hastighet kameran ska återgå till förinställt fokus.
[Automatisk motljuskomp.]: Om funktionen är inställd på [i På] identifierar och kompenserar
kameran automatiskt exponeringen av motiv i motljus. Praktiskt när motivet inte är bakgrundsbelyst.
• Automatisk motljuskompensation är inte tillgänglig i följande fall:
- När kameran är i
-läget.
- Vid användning av filmläget n, [Q Kvällsmotiv], [K Snö], [L Strand], [M Solnedgång],
[S Spotlight] eller [T Fyrverkerier].
- I infrarött läge.
[Auto lång slutare]: Kameran ställer automatiskt in långa slutartider för att inspelningarna av svagt
belysta motiv ska bli ljusare.
• När den här inställningen är inställd på [i På] används slutartider längre än 1/25 (50.00P)
eller 1/12 (25.00P).
• Automatisk lång slutartid är endast tillgänglig i
-läget, vid användning av filmläget
[’ Programmed AE] eller vid användning av infrarött läge.
• Välj alternativet [j Av] för lång slutartid om det uppstår eftersläpningar i bilden.
• Vi rekommenderar att du stabiliserar kameran, till exempel genom att montera den på ett stativ.
• Kameran använder inte funktionen Auto lång slutare när en AGC-gräns har valts.
[Flimmerreducering]: Om du väljer [k Automatisk] identifierar och minskar kameran automatiskt
flimmer.
• När du gör inspelningar i ljuset från till exempel lysrör, kvicksilverlampor eller halogenlampor, kan
skärmen flimra beroende på den valda slutartiden. Du kan undvika flimmer genom att välja en slutartid
som matchar frekvensen för det lokala elsystemet: 1/100 för 50 Hz-system, 1/60 för 60 Hz-system.
[Konverteringslins]: När du ansluter TL-H58 Telekonverter eller WA-H58 Vidvinkelkonverter till kameran,
måste du även göra rätt konverterlinsinställning. Kameran optimerar bildstabiliseringen och ställer in
minsta avstånd till motivet. Närgränsen till motivet över hela zoomområdet är 130 cm vid användning
av telekonvertern och cirka 60 cm vid användning av vidvinkelkonvertern. Om du väljer [¿ WA-H58]
och zoomar in stannar zoomkontrollen innan du når zoomindikatorns slut.
103
Menyalternativ
• Telekonvertern förlänger brännvidden med en faktor på cirka 1,5 medan vidvinkelkonvertern
förkortar den med en faktor på cirka 0,75.
• Om du väljer en annan inställning än [j Av] ställs AF-läget automatiskt in på [@ Normal AF].
• Det ungefärliga fokuseringsavstånd som anges på skärmen ändras beroende på den valda
inställningen. Välj [j Av] om du inte använder en konverterlins.
[Powered IS-knapp]: Anger funktionen för den programmerbara knapp som har ställts in för
104
[È Powered IS] (A 63).
[Î Tryck och håll]: Powered IS är aktivt så länge knappen hålls intryckt.
[Ï Växla På/Av]: Varje tryckning på knappen slår på respektive av Powered IS-funktionen.
[Ange vitbalansprioritet]: En praktisk funktion för de tillfällen då du behöver använda en viss
vitbalansinställning ofta. Genom att trycka på en programmerbar knapp som har aktiverats för
[Ä Vitbalansprioritet] kan du växla mellan den aktuella vitbalansen och den vitbalans som valts
för [Ange vitbalansprioritet].
[Hantering fokus-/zoomring]: Anger om fokus-/zoomringen ska vara aktiv eller inaktiv.
[Fokusring riktning]: Byter riktning vid fokuseringen med hjälp av fokus-/zoomringen. Inställningen
påverkar fokus-/zoomringen bara när du använder den för att justera fokus (när fokus-/zoomringens
väljare är inställd på FOCUS).
[Fokusring respons]: Anger känsligheten vid fokusering med hjälp av fokus-/zoomringen. Inställningen
påverkar fokus-/zoomringen bara när du använder den för att justera fokus (när fokus-/zoomringens
väljare är inställd på FOCUS).
[Zoomring riktning]: Ändrar riktningen för vridning av fokus-/zoomringen när den används för att justera
zoomläget (när omkopplaren för fokus-/zoomringen är inställd på ZOOM).
[IR ljus]: Slår på och av den infraröda lampan. Lampan sitter på handtaget, dvs. glöm inte att montera
handtaget på kameran.
• Om du har valt [i På] lyser den infraröda lampan hela tiden när kameran är inställd på
infrarött läge.
Menyn [É Uppspelningsläge] (gäller endast
Menyalternativ
-läget)
Inställningsalternativ
[¸ Datakod]
[j Av], [% Datum]
[{ Datakod]
[j Av], [% Datum], [& Klockslag], [
[{ Kameradata]
Datum, klockslag],
y
}

–
–

[Datakod]: För sekvenser: visar det datum en sekvens spelades in. För stillbilder: visar datumet
och/eller klockslaget eller den kamerainställning som användes när stillbilden togs.
A
–
Menyalternativ
Menyn [Æ Inspelningsinställning]
Menyalternativ
A
Inställningsalternativ
[¸ Upplösning]
[3840x2160 (150 Mbps)], [1920x1080 (35 Mbps)],
[1920x1080 (17 Mbps)]

–
37
[¸ Bildfrekvens]
[¿ 50.00P], [¾ 25.00P]

–
37
[¸ Ljudformat]
[

–
67
[Inspelningsmedia]
[v Insp.media för video]:
[6 Minneskort A], [7 Minneskort B]

–
32
[{ Insp.media för foton]:
[6 Minneskort A], [7 Minneskort B]

–
[v Standardinspelning], [4 Dual-inspelning],
[
Växla minne] (eller [
Växla minne])

–
32

–
38
[Dual/växla minne]
AAC 16bit 2CH], [
LPCM 16bit 4CH]
[Slow & Fast Motion] [AV], [x0.5], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x600],
[x1200]
[Tillgängligt
minnesutrymme]
[6], [7]

–
–
[Använt utrymme
i minnet]
[6], [7]
–

–
[Formatera 8]
[6 Minneskort A], [7 Minneskort B]


32
[Inspel. kommando]
[i På], [j Av]

–
35
[HDMI tidkod]
[i På], [j Av]

–
–
[Tidkodsläge]
[
Preset], [

–
64
[Tidkod körläge]
[
Rec Run], [

–
64
[Initial tidskod]
00:00:00:00 till 23:59:59:24, [Nollställ]

–
65
[User Bit-typ]
[

–
66
[Färgbalkar]
[j Av], [

–
76
[1 kHz-signal]
[ü -12 dB], [þ -18 dB], [ÿ -20 dB], [j Av]

–
76
[MP4-sekvens/
Stillbildsnumrering]
[m Nollställ], [n Kontinuerlig]


–
Regen.]
Free Run]
Inställning], [
Klockslag], [
Datum];
[i]: inställningsskärm för user bit
(00 00 00 00 till FF FF FF FF).
EBU], [
SMPTE]
[Tillgängligt minnesutrymme]/[Använt utrymme i minnet]: Visar en skärm med information om hur stor
del av SD-kortet som är tillgängligt för inspelning eller hur stor del som används (« total
inspelningstid och ª totalt antal stillbilder).
• Uppskattningarna som anger den tillgängliga inspelningstiden för sekvenser och antalet stillbilder
som kan lagras är ungefärliga och baseras på den valda videokonfigurationen och stillbildsstorleken
1 920 × 1 080.
• Du kan även kontrollera SD-kortets hastighetsklass.
[HDMI tidkod]: Om du väljer inställningen [i På] inkluderas kamerans tidkod i den HDMI-signal som
matas ut från kameran.
105
Menyalternativ
[MP4-klipp-/fotonumrering]: Videosekvenserna och stillbilderna sparas som filer i mappar. Du kan välja
106
filnumreringsmetod för dessa filer. Filnumren visas i olika fönster i uppspelningsläget, exempelvis
i formatet ”101-0107”. De första tre siffrorna anger mappnumret och de sista fyra sifforna är ett unikt
löpnummer för filerna i varje mapp.
[m Nollställ]: Filnumreringen startar om från 100-0001 varje gång ett nytt SD-kort sätts in
(eller formateras) i kameran. Om SD-kortet redan innehåller videosekvenser eller stillbilder fortsätter
numreringen av filer från den senast lagrade filen på kortet.
[n Kontinuerlig]: Filnumreringen fortsätter från den senast inspelade filen på den här kameran.
Den här inställningen är mest praktisk att använda vid hantering av filer på en dator. Vi rekommenderar
att du använder inställningen [n Kontinuerlig].
Förstå mappnamn
• En mapp kan till exempel ha namnet ”101_1025”. De tre första siffrorna anger mappnumret
(från 100 till 999) och de fyra sista siffrorna anger den månad och dag då mappen skapades.
I det här exemplet har mappen med nummer 101 skapats 25 oktober.
• Varje mapp kan innehålla upp till 500 filer (både videosekvenser och stillbilder). När detta antal filer
uppnås skapas automatiskt en ny mapp.
Förstå filnummer
• En fil kan till exempel ha filnumret ”101-0107”. De tre första siffrorna anger numret på den mapp där
sekvensen/stillbilden sparades och de fyra sista siffrorna anger det löpnummer som tilldelats
inspelningen (från 0001 till 9999).
• Filnumret anger även filens namn och plats på SD-kortet. En sekvens med numret 101-0107
som spelades in 25 oktober sparas till exempel i mappen ”DCIM\101_1025” och får filnamnet
”MVI_0107.MP4”. En stillbild med samma filnummer sparas också i samma mapp och får filnamnet
”IMG_0107.JPG”.
Menyn [¡ Ljudinställningar]
v
y
}
A

–
–
70

–
–
71

–
–
72

–
–
71
[INPUT 1 Mik att.] [i På], [j Av]

–
–
72
[INPUT 1/2begränsare]

–
–
71

–
–
71

–
–
73
[Intern mikrofon- [k Automatisk], [i På], [j Av]
att.]

–
–
74
[Intern mikrofon- [i På], [j Av]
lowcut]

–
–
74
[MIC att.]

–
–
74
Menyalternativ
Inställningsalternativ
[CH2 ingående]
[
INPUT 2], [
[INPUT 1 Mik
Anpassning]
[
+12 dB], [
[ü -12 dB]
INPUT 1]
+6 dB], [ù 0 dB], [
-6 dB],
+6 dB], [ù 0 dB], [
-6 dB],
[INPUT 1 Mik att.] [i På], [j Av]
[INPUT 1 Mik
Anpassning]
[
+12 dB], [
[ü -12 dB]
[i På], [j Av]
[INPUT ALC-länk] [
Länkad], [
[Intern mikrofon- [h Normal], [
känslighet]
Separerad]
Hög]
[k Automatisk], [i På], [j Av]
Menyalternativ
v
y
}
A

–
–
74

–
–
72

–
–
72
Õ,



75
Ù,
–


90
Menyalternativ
Inställningsalternativ
[MIC low-cut]
[i På], [j Av]
[MIC ALC Link]
[
[MIC-power]
[i På], [
[Hörlursvolym]
Ô
Länkad], [
Separerad]
Av]
0-15 (8)
Ø
[Högtalarvolym]
0-15 (8)
[Monitorkanaler]
[ƒ CH1/CH2], [š CH1/CH1], [Ÿ CH2/CH2],
[
CH1+2/CH1+2], [
CH3/CH4], [
CH3/CH3],
[
CH4/CH4], [
CH3+4/CH3+4], [
CH1+3/
CH2+4]



98
[HDMI-kanaler]
[ƒ CH1/CH2], [



98
[Manöverljud]
[÷ Hög volym], [ø Låg volym], [j Av]



–
CH3/CH4]
[Manöverljud]: Vissa av kamerans manövrer åtföljs av en ljudsignal.
• Kameran avger inga manöverljud under förinspelningen (A 77).
Menyn [£ Displayinställningar]
Menyalternativ
A
Inställningsalternativ
s [Utgående
anslutning]
[ø SDI], [ù HDMI]


95
[HDMI
maxupplösning]
[3840x2160]*, [1920x1080], [1280x720 (50.00P)]


96
s [SDIutgång]
[1920x1080], [1280x720 (50.00P)]


96
s [3G-SDImappning]
[
Level A], [
Level B]


96
s
[SDI/HDMIscanningsläge]
t
[HDMIscanningsläge]
[
P], [PsF (Forcer. 1080i)]


96


–


–


–


–
*Gäller endast
-läget.
[Utgångsstatus]
–
[Bildskärmens
ljusstyrka]
[LCD-ljusstyrka]
[
Hög], [
Normal], [
[Sökarljusstyrka]
[
Hög], [
Normal]
Låg]
[LCD spegelbild]
[i På], [j Av]

–
–
[Visa skärminfo]
[i På], [j Av]


–
107
Menyalternativ
Menyalternativ
A
Inställningsalternativ
[Skärmmarkörer]
[j Av], [4 Nivå (grå)], [3 Nivå (vit)],
[6 Stödlinjer (grå)], [5 Stödlinjer (vit)]

–
–
[Avståndsenheter]
[. meter], [/ fot]


–
[Utgångsstatus]: Visar en skärm där du kan välja standard för den signal som matas ut via SDI OUT-
108
anslutningen (gäller endast s) eller HDMI OUT-anslutningen.
[Bildskärmens ljusstyrka]: Justerar LCD-skärmens ljusstyrka.
• Att justera LCD-skärmens ljusstyrka påverkar inte ljusstyrkan hos dina inspelningar eller vid
uppspelning på en tv.
[LCD-ljusstyrka]/[Sökarljusstyrka]: Ställer in någon av tre ljusstyrkor för LCD-skärmen eller någon av
två ljusstyrkor för sökaren.
• Att justera skärmens ljusstyrka påverkar inte ljusstyrkan hos dina inspelningar eller vid uppspelning
på en tv.
• Om du väljer inställningen [
Hög] förkortas batteriets användningstid.
[LCD spegelbild]: Om du väljer alternativet [i På] vänds bilden på skärmen horisontellt när du vrider
LCD-panelen 180 grader så att den är vänd mot motivet. Skärmen visar alltså en spegelbild av
motivet.
• Om kameran, en fjärrkontroll (extra tillbehör) eller en kompatibel fjärrkontroll från en annan tillverkare
(extra tillbehör) används när skärmen visar en spegelvänd bild inaktiveras spegelbilden tillfälligt
i cirka fyra sekunder.
[Visa skärminfo]: Om du väljer [i På] visas kamerans skärminfo även på den tv eller bildskärm
som ansluts till kameran.
[Skärmmarkörer]: Du kan få upp stödlinjer eller en horisontell linje mitt på skärmen. Använd markörerna
som referens, så att du får en korrekt inramning av motivet (vertikalt och/eller horisontellt).
• Skärmmarkörer är inte tillgängliga när funktionen för förstoring är aktiverad.
• Dina inspelningar påverkas inte av skärmmarkörerna.
[Avståndsenheter]: Här väljer du enhet för närgränsen när du fokuserar manuellt. Inställningen påverkar
även enheter i GPS-informationen, om du använder tillvalet GP-E2 GPS-mottagare.
Menyalternativ
Menyn [B Systeminställningar]
Menyalternativ
A
Inställningsalternativ


26
[Tidszon/Sommartid] ["] (lokal tidszon) eller [#] (resmålets tidszon):
[Paris], lista över världens tidszoner
[$] (justering för sommartid): Växla mellan på eller av


26
[Datum/Klockslag]
[Datum/Klockslag]: ([1 jan 2019 12:00 AM])
[Datumformat]: [Å.M.D], [M.D.Å], [D.M.Å]
(Y- år, M- månad, D- dag)
[24H]: Växla på (24-timmarsformat) eller av (12-timmarsformat)


25
[POWER LED]
[i På], [j Av]


23
[Kontrollampa]
[i På], [j Av]


–
[ACCESS LED]
[i På], [j Av]


31
[REMOTE-terminal]
[


80
[Anpassningsbar
knapp 1] till
[Anpassningsbar
knapp 5]
De programmerbara knapparna har följande
standardinställningar. En fullständig lista över de funktioner som
kan tilldelas finns i den detaljerade tabellen.
1: [B AF/MF], 2: [z Pre REC], 3: [j Av], 4: [j Av],
5: [
Granska insp.]

–
84
[Anpassningsbar
skärmknapp]
En fullständig lista över de funktioner som kan tilldelas finns
Foto]).
i den detaljerade tabellen (standard: [

–
84
[CUSTOM Ring &
Knapp]
[
Tv/Av/M], [
[j Av]

–
83
[Språk
]
[
], [Dansk], [Deutsch], [
], [English], [Español],
[Français], [Italiano], [Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk],
[Polski], [Português], [
], [Suomi], [Svenska], [Türkçe],
[
], [
], [
], [
], [
],
[
], [
], [
], [
]
RC-V100 (REMOTE A)], [
Standard]
AGC Limit], [y Exponeringskomp.],


–
[Backupmeny
inst 7]
[Spara], [Ladda]

–
86
[GPS Auto
tidinställn.]*
[j Av], [i Auto uppdatering]

–
–
[Batteriinfo]
–
[GPS-informationsvisning]*
–

–
–
[Certifieringsinformation]
–


–
–

–
–


–
[Firmware]
[Återställ]
[Nej], [Ja]
* Endast tillgängligt när tillvalet GP-E2 GPS-mottagare är ansluten till kameran.
[Kontrollampa]: Kontrollampan aktiveras vid inspelning, om batterinivån är låg eller om SD-kortet är
fullt. Om du har valt inställningen [j Av] aktiveras inte kontrollampan enligt ovan. Kontrollampan
sitter på handtaget, dvs. glöm inte montera handtaget på kameran.
109
Menyalternativ
[Batteriinfo]: Om ditt batteri är kompatibelt med Intelligent System, får du med det här alternativet upp
ett fönster som visar batteriets laddning (i procent) och återstående inspelningstid (
-läge) eller
uppspelningstid (
-läge).
• Om batteriet är helt urladdat kan kameran kanske inte visa någon batteriinformation.
110
[GPS Auto tidinställn.]: Om du har anslutit GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) till kameran kan
[Datum/Klockslag] ställas in automatiskt med hjälp av information som tillhandahålls av GPSmottagaren. Mer information finns under Setting Time from GPS on the Camera/Ställa in kamerans
klocka med hjälp av GPS-mottagaren i användarhandboken för GPS-mottagaren.
[GPS-informationsvisning]: Om du använder tillvalet GP-E2 GPS-mottagare kan du visa GPSinformation med den här inställningen. Mer information finns under Viewing GPS Information/
Visa GPS-information i användarhandboken för GPS-mottagaren.
[Certifieringsinformation]: Visar ett urval av certifieringsinformationen för kameran.
[Firmware]: Här kan du kontrollera versionsnumret för kamerans inbyggda programvara.
Det här menyalternativet är vanligtvis inte tillgängligt.
[Återställ]: Återställer alla kamerans inställningar.
Bilaga: Ikoner och information på skärmen
Bilaga: Ikoner och information på skärmen
Inspelning
Skärmmarkörer (A108)
111
Ram för ansiktsigenkänning (A61)
Spårning (A61)
Vänster sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
F00.0
Bländarvärde (A 43)
ND1/0
Gråfilter (A 46)
=,
Infrarött ljus (A 79)
1/00000
Slutarhastighet (A 42)
00.0dB
Gain-värde (A 42)
AE +/-0 0/0
+/-0 0/0
Exponeringskompensation (A 45)
Exponeringslås (A 45)
00.0dB
AGC Limit (A 48)
=, ?, @, D
Fokusering (A 57)
0.0m, 000m, G
Fokuseringsavstånd
• När du justerar fokus visas det uppskattade fokuseringsavståndet.
}, ~
Spåra/känna igen ansikte (A 61)
¼, É, È,
,
Vitbalans (A 49)
Motljuskompensation (A 47)
O, N
Peaking (A 59)
z, {
Zebramönster (A 46)
GPS-enhet aktiv (A 81)
Visas endast när GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kameran.
Digital telekonverter (A 56)
REC`, STBY`
Inspelningskommando (A 35)
Bilaga: Ikoner och information på skärmen
Högst upp på skärmen
Ikon/visning
N
112
Beskrivning
-läge (A 34, 35)
’, ‚, “, n, H,
I, Q, K, L, M,
R, S, T
Filmläge (A 39)
;
Infrarött läge (A 79)
00:00:00:00
Tidkod (A 64)
Ñ, Ü
Inspelningsfunktion (A 34)
Ñ Standbyläge för inspelning, Ü Inspelning
z
Förinspelningsläge (A 77)
Å, Ä,
È (i gult)
Bildstabilisator (A 63)
,
,
(i vitt),
(i gult),
(röd)
000 min.
,
{Ð6 (i grönt),
{Ð7 (i grönt)
{Ð6 (i gult),
{Ð7 (i gult)
(i rött),
(i rött)
Återstående batteriladdning (A 17)
Ikonen visar en uppskattning av den återstående batteriladdningen. Den återstående
inspelningstiden anges i minuter bredvid ikonen.
• När
visas i gult är batteriladdningen nästan slut.
• När
visas bör du byta ut batteriet mot ett fulladdat batteri.
• Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte anges helt korrekt beroende
på de aktuella användningsförhållandena.
Stillbild tagen (A 34)
• När en ikon visas i gult är det aktuella minneskortet nästan fullt.
• När
(eller
) visas kan stillbilden inte lagras på grund av ett problem med
SD-kortet.
Höger sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
6/7 000h00m
Återstående inspelningstid
6/7 000h00m
(ikon i gult)
SD-kortet är nästan fullt.
6/7 Slut (ikon i rött)
Inget mer ledigt utrymme på SD-kortet.
(i rött),
/
(i rött)
000h00m
Inget SD-kort, eller kan inte spela in på SD-kortet.
Minnesväxling (A 32)
Zoomindikator (A 52)
• Visas endast vid zoomning. Den ljusblå delen anger digitalt zoomintervall.
x0.0,
x0000
Slow & fast motion-inspelningsläge och slow/fast motion-hastighet (A 38)
¿, ¾
Bildfrekvens (A 37)
¸
Videoformat
0000x0000
Upplösning (A 37)
000Mbps
Bitfrekvens (A 37)
¾, ¿
Konverteringslins (A 102)
Bilaga: Ikoner och information på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
å,
Mikrofondämpare (A 74)
æ
Audio peak limiter (A 71)
MIC-power (A 72)
CH0/0, CH0+0/0+0
Ljudutgångskanal (A 98)
Ljudformat (A 67)
113
Längst ned på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
[FUNC]
Öppnar FUNC-menyn (A 28, 101)
B, ~, ^, ,
±, Å, Ä, <, z,
,
, œ,
Anpassningsbar skärmknapp (A 84)
• Som standard är funktionen [
Foto] (ta en stillbild) tilldelad knappen.
[
Spårning (A 61)
]
Exponeringsvisare (A 43)
Ljudinspelningsnivå (A 71, 73)
Bilaga: Ikoner och information på skärmen
Uppspelning
Sekvenser
Stillbilder
114
Högst upp på skärmen
Ikon/visning
[FUNC]
Beskrivning
Öppnar FUNC-menyn (A 28).
Ð, Ý, Ø, ×, Ö, Uppspelningsfunktion (A 89)
Õ, Ô, Ó
Ð: Uppspelning, Ý: Uppspelningspaus, Ø/×: Snabb uppspelning,
Ö/Õ: Långsam uppspelning, Ô/Ó: Bildruteuppspelning bakåt/framåt
CH0/0, CH0+0/0+0
Ljudutgångskanal (A 98)
Ljudformat (A 67)
6 /7
SD-kortet används.
00:00:00:00
Tidkod (A 64)
000000/000000
Aktuell stillbild/Totalt antal stillbilder
x0.0,
x0000
Slow & fast motion-inspelningsläge och slow/fast motion-hastighet (A 38)
¿, ¾
Bildfrekvens (A 37)
¸
Videoformat
0000x0000
Upplösning (A 37)
000Mbps
Bitfrekvens (A 37)
000000
Klippnummer
000-0000
Filnummer (A 106)
Längst ned på skärmen
Ikon/visning
Ú, Ù, Ý, Ð, Ñ,
Ø, Ö, ×, Õ
Beskrivning
Uppspelningskontroller för videosekvenser (A 89)
Hörlurs-/högtalarvolym (A 75, 90)
f, h
Uppspelningskontroller för stillbilder (A 89)
Klockslag och datum
F00 1/00000
Datakod (A 104)
Felsökning
Felsökning
I det här avsnittet får du tips och råd om hur du går till väga när kameran inte fungerar som den ska.
Kontakta din återförsäljare eller en Canon-serviceverkstad om felet kvarstår.
Strömkälla
Kameran startar inte, eller stänger av sig själv.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Ta ur batteriet och återanslut det enligt anvisningarna.
Det går inte att ladda batteriet.
- Se till att kameran är avstängd, så att laddningen kan aktiveras.
- Batteriets temperatur ligger inte inom normalt driftsomfång (cirka 0–40 °C). Ta ur batteriet,
värm det eller låt det svalna, och prova igen.
- Batteriet ska laddas i en temperatur som ligger ungefär mellan 0 °C och 40 °C.
- Det är fel på batteriet. Byt ut batteriet.
- Kameran kan inte kommunicera med det anslutna batteriet. Batterier som inte rekommenderas
för den här kameran av Canon, kan inte laddas med hjälp av den här kameran.
- Om du använder en korrekt typ av batteri (som rekommenderas av Canon) kan det vara något
fel på kameran eller batteriet. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Det hörs ljud från nätadaptern.
- Ett svagt ljud kan höras medan nätadaptern är ansluten till ett vägguttag. Detta är helt normalt.
Batteriet tar slut väldigt snabbt även vid normala temperaturer.
- Batteriet kanske är förbrukat. Köp ett nytt batteri.
Inspelning
Inspelningen startar inte när du trycker på START/STOP-knappen.
- Du kan inte spela in medan kameran sparar din föregående inspelning på ett SD-kort (så länge
åtkomstindikatorn ACCESS lyser eller blinkar). Vänta tills kameran är klar.
- Låsspaken på handtaget är inställd på C, vilket gör att START/STOP-knappen på handtaget
inte kan användas. Ändra låsspakens inställning.
Det tillfälle då START/STOP-knappen trycktes ned motsvarar inte inspelningens början/slut.
- En kort fördröjning kan uppstå mellan tryckningen på START/STOP-knappen och
inspelningens faktiska start/slut. Detta är helt normalt.
Kameran kan inte fokusera.
- Autofokusen fungerar inte för det valda motivet. Fokusera manuellt (A 57).
- Sökaren är inte inställd. Använd dioptrijusteringen för att justera sökaren (A 20).
- Det har kommit smuts på linsen eller Instant AF-sensorn. Rengör linsen eller sensorn med en
mjuk linsrengöringsduk (A 125). Använd aldrig pappersservetter när du rengör linsen.
Handtagets zoomspak fungerar inte.
- Handtagets zoomspak är inaktiverad. Ställ in [Kamerainställningar] > [Hantering greppzoom]
på [På].
Bärhandtagets zoomspak fungerar inte.
- Bärhandtagets zoomspak är inaktiverad. Ställ in [Kamerainställningar] > [Hantering
handtagszoom] på [På].
115
Felsökning
Fokus-/zoomringen fungerar inte.
- Fokus-/zoomringen är inaktiverad. Ställ in [Kamerainställningar] > [Hantering fokus-/
zoomring] på [På].
Om ett motiv fladdrar förbi framför objektivet kan bilden ibland se böjd ut.
- Det här fenomenet är typiskt för CMOS-bildsensorer. Om ett motiv passerar mycket snabbt
framför kameran kan bilden ibland verka skev. Detta är helt normalt.
116
Det tar längre tid än normalt att växla mellan funktionslägena inspelning (Ü)/standbyläge
för inspelning (Ñ)/uppspelning (Ð).
- Om SD-kortet innehåller många sekvenser kan vissa funktioner ta längre tid än normalt.
Spara dina inspelningar (A 99) och formatera minneskortet (A 32).
Du drabbas av störningar när du spelar in videosekvenser eller tar stillbilder.
- Det här problemet kan uppstå med tiden när ett stort antal videosekvenser och stillbilder har
spelats in och raderas. Spara dina inspelningar (A 99) och formatera minneskortet (A 32).
När kameran har använts under lång tid blir den varm.
- Kameran kan bli varm om du använder den under längre perioder. Det här är helt normalt.
Men om kameran blir väldigt varm eller om den blir varm när du bara har använt den
en kort stund, kan det betyda att det är fel på kameran. Kontakta en auktoriserad
Canon-serviceverkstad.
Uppspelning
Det går inte att radera sekvenser eller stillbilder.
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCKknappens inställning.
- Stillbilder som har skrivskyddats med annan utrustning kan inte raderas med den här kameran.
- Det går kanske inte att radera sekvenser som har spelats in eller redigerats med annan
utrustning.
Det tar längre tid än normalt att radera sekvenser.
- Om SD-kortet innehåller många sekvenser kan vissa funktioner ta längre tid än normalt.
Spara dina inspelningar (A 99) och formatera minneskortet (A 32).
Det går inte att kopiera sekvenser eller stillbilder
- Det går kanske inte att kopiera sekvenser/stillbilder som har spelats in eller redigerats med
annan utrustning och sedan överförts till ett SD-kort via en dator.
Det går inte att bockmarkera enskilda sekvenser/stillbilder i indexfönstret !
- Du kan inte välja fler än 100 sekvenser/stillbilder individuellt. Välj alternativet [Alla klipp] eller
[Alla bilder] i stället för [Välj].
Indikatorer och skärminformation
visas i rött på skärmen.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
visas i rött på skärmen.
- Kameran kan inte kommunicera med det anslutna batteriet och information om återstående
batteriladdning kan inte visas.
Kontrollampan tänds inte.
- Ändra inställningen [Systeminställningar] > [Kontrollampa] till [På].
Felsökning
Kontrollampan blinkar snabbt.
(4 blinkningar per sekund)
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Det finns inte tillräckligt med utrymme på det SD-kort som har valts för inspelning.
Frigör utrymme genom att radera några inspelningar (A 91) eller byt ut kortet.
6/7 visas i rött på skärmen.
- SD-kortet är fullt. Frigör utrymme genom att radera några inspelningar (A 91) eller byt
ut kortet.
/
visas i rött på skärmen.
- Fel på kortet. Stäng av kameran. Ta ur och sätt tillbaka SD-kortet igen. Formatera SD-kortet
(A 32) om kameran inte börja fungera normalt igen.
Du har avbrutit inspelningen men åtkomstindikatorn (ACCESS) fortsätter lysa rött.
- Sekvensen sparas på minneskortet. Detta är helt normalt.
Den röda POWER/CHG-indikatorn blinkar snabbt (en blinkning med 0,5 sekunds intervall).
- Batteriets temperatur ligger inte inom normalt driftsomfång (cirka 0–40 °C). Ta ur batteriet,
värm det eller låt det svalna, och prova igen.
- Batteriet ska laddas i en temperatur som ligger ungefär mellan 0 °C och 40 °C.
- Batteriet är trasigt. Använd ett annat batteri.
- Laddningen har avbrutits på grund av fel på nätadaptern eller batteriet. Kontakta en
auktoriserad Canon-serviceverkstad.
7 blinkar på skärmen.
- Du har anslutit GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) till kameran i
-läget. Koppla bort
GPS-mottagaren från kameran. Ställ in kameran på
-läget och anslut sedan GPSmottagaren till kameran igen.
Bild och ljud
Skärmen ser väldigt mörk ut.
- Justera ljusstyrkan via inställningen [Displayinställningar] > [Bildskärmens ljusstyrka] eller
[LCD-ljusstyrka].
Skärminformationen slår på och av hela tiden.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Ta ur batteriet och återanslut det enligt anvisningarna.
Ovanliga tecken dyker upp på skärmen och kameran fungerar inte som den ska.
- Koppla ur strömkällan och anslut den igen efter en stund.
Videobrus på skärmen.
- Se till att kameran inte kommer för nära enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel
kraftfulla magneter och motorer, utrustning för magnetröntgen och högspänningsledningar.
Du får upp horisontella band på skärmen.
- Det här fenomenet är typiskt för CMOS-bildsensorer vid inspelning i skenet från vissa typer
av lysrör, kvicksilver- eller natriumlampor. Detta är helt normalt. Du kan ibland minska dessa
symtom genom att välja inställningen [Automatisk] för [Kamerainställningar] >
[Flimmerreducering]. Du kan även prova att välja en slutartid som matchar frekvensen
för det lokala elsystemet (1/100 för 50 Hz-system eller 1/60 för 60 Hz-system).
Bilden i sökaren är suddig.
- Ändra sökarens dioptrijustering (A 20).
Det syns ingen bild i sökaren.
- Stäng LCD-panelen och dra sedan ut sökaren för att aktivera den.
117
Felsökning
118
Ljudet spelas inte in.
- INPUT-anslutningens ON/OFF-knapp är inte inställd i rätt läge.
- Den externa mikrofon som har anslutits till INPUT 1- eller INPUT 2-anslutningen kräver
fantommatning. Ställ motsvarande omkopplare för val av känslighet för INPUT 1/INPUT 2
i läget MIC+48V (A 70).
- Den externa mikrofon som är kopplad till MIC-anslutningen är inte påslagen eller har ett batteri
som är urladdat. Du kan kanske även ha anslutit en extern mikrofon som kan strömförsörjas
av kameran men [Ljudinställningar] > [MIC-power] är inställd på [Av].
- Ljudinspelningsnivån är inte korrekt inställd (A 71, 73).
Ljudet blir förvrängt eller spelas in på en lägre ljudnivå.
- Om du spelar in i en miljö med höga ljud (som fyrverkerier, scenshower eller konserter)
kan ljudet bli förvrängt eller spelas in med en annan ljudnivå. Aktivera mikrofondämparen
(A 72, 74) eller justera ljudinspelningsnivån manuellt.
Du får en korrekt bild men inget ljud från den inbyggda högtalaren.
- Högtalarvolymen är avstängd. Justera volymen (A 90).
- Ljudet från den inbyggda högtalaren stängs av automatiskt om du ansluter ett par hörlurar
när kameran är i
-läget.
SD-kort och tillbehör
Det går inte att sätta i SD-kortet.
- Det SD-kort som ska sättas in i kameran är vänt åt fel håll. Vänd på kortet och försök igen.
Det går inte att spela in på SD-kortet.
- Du måste använda ett kompatibelt SD-kort (A 30).
- Formatera SD-kortet (A 32) innan du använder det i kameran för första gången.
- SD-kortet är fullt. Frigör utrymme genom att radera några inspelningar (A 91) eller byt
ut SD-kortet.
Fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) eller en kompatibel fjärrkontroll från en annan
tillverkare fungerar inte.
- Kontrollera att [Systeminställningar] > [REMOTE-terminal] är inställd på [RC-V100
(REMOTE A)] när du använder fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) eller på [Standard]
när du använder en kompatibel fjärrkontroll från en annan tillverkare.
- Stäng av kameran, koppla bort och anslut fjärrkontrollen igen, och slå sedan på kameran igen.
Ansluta till externa enheter
Videobrus uppstår på en TV-skärm i närheten.
- Om du använder kameran i ett rum där det finns en tv bör du hålla ett visst avstånd mellan
kamerans nätadapter och tv:ns nät- eller antennkabel.
Uppspelningen på kameran ser bra ut, men bilden visas inte på extern monitor.
- Kameran är inte korrekt ansluten till den externa monitorn. Kontrollera att kameran är korrekt
ansluten (A 95).
- Ingångsväljaren på den externa monitorn är inte inställd på den videoingång som kameran
är ansluten till. Välj rätt videoingång.
Kameran är ansluten via en HTC-100 höghastighets-HDMI-kabel (extra tillbehör), men varken
bild eller ljud verkar överföras till den externa monitorn.
- Koppla ur High Speed HDMI-kabeln och återupprätta anslutningen, eller stäng av kameran
och starta den igen.
- Den anslutna monitorn är inte kompatibel med den valda videokonfigurationen.
Ställ in en videokonfiguration som monitorn stöder.
Felsökning
Datorn kan inte identifiera kameran, trots att kameran är korrekt ansluten.
- Anslut endast kameran till datorn när indexfönstret för stillbilder visas.
- Koppla ur USB-kabeln och stäng av kameran. Starta kameran igen efter en stund och
återupprätta anslutningen.
- Anslut kameran till en annan av datorns USB-portar.
Det går inte att överföra sekvenser och stillbilder till datorn.
- SD-kortet innehåller för många sekvenser och stillbilder. Radera inspelningar (A 91) till dess
att SD-kortet innehåller ett kombinerat antal av högst 2 500/1 000 (Windows/macOS)
inspelningar.
Lista över meddelanden
(i alfabetisk ordning)
Använder minneskortet. Ta inte ur minneskortet.
- Du öppnade luckan till SD-kortsfacket medan kameran kommunicerade med SD-kortet,
eller också började kameran kommunicera med SD-kortet just när du öppnade luckan.
Ta inte ur SD-kortet förrän meddelandet försvinner.
Arbetar. Koppla inte ur strömmen.
- Kameran uppdaterar SD-kortet. Vänta tills det här är klart; koppla inte ur nätadaptern
och ta inte ur batteriet.
Åtgärd avbruten
- Det går inte att komma åt SD-kortet. Kontrollera SD-kortet, se till att det fungerar korrekt
och är korrekt isatt i kameran.
- Ett SD-kortfel har inträffat. Kameran kan inte spela in eller visa stillbilden. Prova att ta
ur och sätta i kortet igen, eller byt SD-kort.
Batteriet är inte kompatibelt. Kameran stängs av.
- Ett batteri som har rekommenderats av Canon är anslutet och kameran har startats.
Kameran stängs av automatiskt om 4 sekunder.
Batterikommunikationsfel. Visar det här batteriet Canon-logotypen?
- Du har anslutit ett batteri som Canon inte rekommenderar till den här kameran.
- Om du använder en korrekt typ av batteri (som rekommenderas av Canon) kan det vara något
fel på kameran eller batteriet. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Eventuellt kan du inte spela in video på det här minneskortet
- Ett SD-kortfel har inträffat. Kameran kan inte spela in eller visa stillbilden. Prova att ta
ur och sätta i kortet igen, eller byt SD-kort.
Fel på filnamn
- Mapp- och filnumren har nått sina respektive maxvärden. Ställ in [Inspelningsinställning] >
[MP4-klipp-/fotonumrering] på [Nollställ] och formatera SD-kortet (A 32).
För många bilder och MP4-filmer Koppla ur USB-kabeln.
- Koppla ur USB-kabeln. Prova att använda en kortläsare eller minska det kombinerade antalet
MP4-sekvenser och stillbilder på SD-kortet till högst 2 500/1 000 (Windows/macOS).
- Om du får upp en dialogruta på datorskärmen, stäng den. Koppla ur USB-kabeln,
vänta en stund och återupprätta sedan anslutningen.
Formatera endast med kameran
- Formatera SD-kortet med den här kameran (A 32).
Inga bilder
- Det finns inga bilder att spela upp.
Inga klipp
- Det finns inga videosekvenser på det valda SD-kortet.
119
Felsökning
Inget minneskort
- Sätt i ett kompatibelt SD-kort i kameran (A 30).
120
Inspelningen stoppades på grund av otillräcklig skrivhastighet för minneskortet
- SD-kortets skrivhastighet var för långsam, vilket ledde till att inspelningen avbröts.
Vi rekommenderar att du använder ett SD-kort med UHS-hastighetsklassen U3 om du spelar
in sekvenser med upplösningen 3840x2160 eller skapar sekvenser i Slow & fast motioninspelningsläget. Använd ett SD-kort med SD-hastighetsklass 6 eller 10, eller UHShastighetsklass U1 eller U3 om du spelar in andra sekvenser.
- Efter upprepade inspelningar, raderingar och redigeringar av sekvenser (om minneskortet
har blivit fragmenterat) kan det ta allt längre tid att spara inspelningar på SD-kortet, och
inspelningar kan till och med avbrytas. Spara dina inspelningar (A 99) och formatera
SD-kortet (A 32).
Kan inte spela in på minneskortet
- Det går inte att spela in sekvenser på SD-kort med storleken 512 MB eller mindre.
Använd ett kompatibelt SD-kort (A 30).
Kan inte spela upp Formatera endast med kameran
- SD-kortet i kameran har formaterats med en dator. Formatera minneskortet med den
här kameran (A 32).
Kan inte spela upp
- Det går inte att spela upp sekvenser från SD-kort med storleken 512 MB eller mindre.
Använd ett kompatibelt SD-kort (A 30).
Kan inte trimma klippet
- Sekvenser som har spelats in eller kopierats med en annan enhet kan inte klippas.
Kontrollera minneskort
- Det går inte att komma åt SD-kortet. Kontrollera SD-kortet, se till att det fungerar korrekt
och är korrekt isatt i kameran.
- Ett SD-kortfel har inträffat. Kameran kan inte spela in eller visa stillbilden. Prova att ta ur
och sätta i kortet igen, eller byt SD-kort.
- Ett MultiMediaCard (MMC) har satts i kameran. Använd ett rekommenderat SD-kort (A 30).
- Om 6/7 visas med röd färg efter att meddelandet försvunnit gör du följande: Stäng av
kameran och ta ur och sätt i SD-kortet. Om 6/7 blir grön igen kan du återuppta inspelningen/
uppspelningen. Om problemet kvarstår säkerhetskopierar du inspelningarna (A 99) och
formaterar SD-kortet (A 32).
Ladda batteriet
- Batteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Minneskortet är skrivskyddat
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCKknappens inställning.
Minneskortet fullt
- SD-kortet är fullt. Frigör utrymme genom att radera några inspelningar (A 91) eller byt
ut SD-kortet.
Minneskortlucka öppen
- När du har satt i ett SD-kort måste du stänga luckan till SD-kortsfacket.
Säkerhetskopiera insp. regelbundet
- Det här meddelandet kan ibland visas när du startar kameran. Om något går fel kan du förlora
dina inspelningar, så glöm inte att säkerhetskopiera regelbundet.
Vissa klipp kunde inte raderas
- Sekvenser som har skrivskyddats/redigerats med andra enheter och sedan överförts
till ett SD-kort via en dator kan inte tas bort med den här kameran.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Läs dessa anvisningar noga för att använda din produkt på ett säkert sätt.
VARNING
Visas vid risk för allvarlig skada eller dödsfall.
• Sluta använda produkten om den inte fungerar som förväntat, till exempel om det kommer rök
eller en konstig lukt från den.
• Vidrör inte produktens inre delar om dessa har exponerats.
• Skydda produkten från fukt. För inte in främmande objekt eller häll vätskor i produkten.
• Rör inte produkten om den är ansluten till ett eluttag och det åskar. Du kan få en elektrisk stöt.
• Montera inte isär eller modifiera produkten.
• Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibrationer.
• Observera följande instruktioner vid användning av batterier som säljs i handeln eller
medföljande batterier.
- Använd endast batterierna med den aktuella produkten.
- Värm inte upp batterierna eller exponera dem för eld.
- Ladda inte batterier i laddare som inte har godkänts av Canon.
- Exponera inte batteriets metallkontakter för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Använd inte läckande batterier. Om ett batteri läcker och det läckande innehållet kommer
i kontakt med din hud eller dina kläder sköljer du av kontaktområdet noggrant under rinnande
vatten. Om du får läckande innehåll från ett batteri i ögat måste du skölja ögat med stora
mängder rinnande rent vatten och omedelbart söka läkarvård.
- Täck över kontakterna med tejp eller något annat isolerande material innan du lämnar batterier till
återvinning. Om du inte gör detta kan batteriet avge elektriska stötar, explodera eller fatta eld.
• Använd endast strömkällor som den här användarhandboken rekommenderar för användning
med produkten.
• Observera följande instruktioner vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Anslut eller koppla inte ur produkten med blöta händer.
- Använd inte produkten om inte stickkontakten är helt isatt i eluttaget.
- Exponera inte stickkontakten eller dess stift för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Placera inte tunga saker på nätkabeln. Skada, förstör eller modifiera inte nätkabeln.
- Linda inte in produkten i tyg eller andra material medan den används eller nyss har använts
och fortfarande är varm.
- Koppla inte ur produkten från eluttaget genom att dra i nätkabeln.
- Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tidsperioder.
• Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under längre användningsperioder.
Det kan orsaka lågtemperaturbrännskador i form av rodnader eller blåsor i huden även om
produkten inte känns varm. Vi rekommenderar användning av ett stativ eller liknande utrustning
när kameran används i miljöer med höga temperaturer eller av personer med cirkulationsrubbningar
eller mindre känslig hud.
• Förvara produkten utom räckhåll för små barn.
• Använd en torr trasa för att regelbundet rengöra stickkontakten och vägguttaget från damm.
121
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
FÖRSIKTIGT
122
Visas vid risk för skada.
• Placera inte produkten på platser där den utsätts för extremt höga eller låga temperaturer.
Produkten kan bli mycket varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.
• Montera endast produkten på stativ som är tillräckligt stabila.
• Titta inte på kamerans skärm eller i sökaren under längre tidsperioder. Det kan ge upphov till
symtom som påminner om åksjuka. Om du drabbas av sådana symtom bör du omedelbart sluta
använda produkten och vila en stund innan du fortsätter använda produkten.
Kamera
För maximal prestanda bör du alltid tänka på följande.
• Spara dina inspelningar regelbundet. Överför dina inspelningar till en dator (A 99) och
säkerhetskopiera dem regelbundet. Du skyddar då dina värdefulla inspelningar om något skulle gå
fel, samtidigt som du frigör utrymme på SD-kortet. Canon ansvarar inte för eventuell dataförlust.
• Använd eller förvara inte kameran i dammiga eller sandiga miljöer. Kameran är inte vattentät – undvik
även vatten, lera och salt. Om sådana ämnen skulle tränga in i kameran (eller i objektivet) kan den
skadas eller förstöras.
• Använd inte kameran nära enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter
och motorer, apparater för magnetröntgen och högspänningsledningar. Användning av kameran
på sådana platser kan orsaka bild- eller ljudstörningar.
• Rikta inte objektivet eller sökaren mot en stark ljuskälla. Lämna inte kameran riktad mot ett starkt
belyst motiv. Var extra försiktig så att inte objektivet eller sökaren är riktad direkt mot starka ljuskällor
när kameran är monterad på ett stativ eller när du bär kameran. Se till att frontkåpan är stängd när
du inte använder kameran.
• Bär aldrig kameran genom att hålla i LCD-panelen. Var försiktig när du stänger LCD-panelen.
Om du använder en handledsrem, se till att kameran inte hänger och slänger så att den slår
i något föremål.
• Var försiktig med touchskärmen. Tryck inte för hårt och använd inte kulspetspenna eller annat
spetsigt verktyg på touchskärmen. Touchskärmens yta kan skadas.
• Klistra inte på skyddsfilm på pekskärmen. Manövrering av kamerans kapacitiva pekskärm baseras
på att ett visst tryck ska kunna identifieras, det vill säga en skyddsfilm kan hindra normal
manövrering av skärmen.
• När du monterar kameran på ett stativ bör du kontrollera att
6,5 mm
stativets fästskruv är kortare än 6,5 mm. Om skruven är längre än
så kan kameran skadas. Andra stativ kan skada kameran.
• Försök få en jämn och stabil bild när du spelar in klipp.
Kraftiga kamerarörelser med mycket zoomningar och
panoreringar ger nervösa och ryckiga inspelningar. I extremfallet
kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka.
Om du får en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta en paus.
Långsiktig förvaring
Om du inte tänker använda kameran under en längre tid bör den förvaras på en dammfri plats,
i låg luftfuktighet och i en temperatur under 30 °C.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Batteri
FARA!
Hantera kamerabatteriet varsamt.
• Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
• Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 °C. Lägg det inte i närheten av ett element eller
i en varm bil.
• Försök inte att montera isär eller modifiera batteriet.
• Tappa inte batteriet i golvet och utsätt det inte för stötar.
• Skydda batteriet från fukt.
• Smutsiga kontakter kan inte överföra strömmen korrekt mellan batteriet och kameran.
Torka av kontakterna med en mjuk trasa.
Långsiktig förvaring
• Batterier bör förvaras i en torr miljö och i en temperatur på högst 30 °C.
• Batteriet håller längre om du låter det ladda ur helt innan du stoppar undan det för förvaring.
• Alla dina batterier bör laddas upp och laddas ur minst en gång per år.
Återstående batteritid
Om du använder tillbehörsbatterier som är kompatibla med Intelligent System och återstående
batteritid inte återges korrekt, kan du prova att ladda upp batteriet. Eventuellt visas inte korrekt tid
ändå om batteriet har använts och laddats många gånger, om ett fulladdat batteri har legat oanvänt
eller om ett batteri används under långa perioder i höga temperaturer. Betrakta de här uppgifterna som
ungefärliga värden.
Användning av andra batterier än Canon-batterier
• Av säkerhetsskäl bör inga andra batterier än originalbatterier från Canon laddas, även om de ansluts
till kameran eller till CG-800E Batteriladdaren (extra tillbehör).
• Vi rekommenderar att du använder Intelligent System-märkta
originalbatterier från Canon.
• Om du ansluter andra batterier än Canon-batterier till kameran visas texten
på skärmen och
återstående batteriladdning kan inte visas.
SD-kort
• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar inspelningarna på SD-kortet till din dator. Data kan
skadas eller gå förlorade på grund av fel på kortet eller om minneskortet utsätts för statisk
elektricitet. Canon ansvarar inte för förlorade eller skadade data.
• Rör inte kontakterna på minneskorten och skydda dem mot damm och smuts.
• Använd inte SD-kort i miljöer med starka magnetfält.
• Lämna inte SD-kort på platser där de utsätts för höga temperaturer eller hög luftfuktighet.
• Ta inte isär, böj inte och tappa inte SD-kort, och utsätt dem inte för kraftiga vibrationer,
stötar eller vatten.
• Kontrollera att SD-kortet är rättvänt innan du sätter i det i kameran. Om du försöker tvinga
in ett felvänt SD-kort i kortplatsen kan både SD-kortet och kameran skadas.
• Fäst inga självhäftande etiketter på SD-kortet.
123
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri
Kameran har ett inbyggt, återuppladdningsbart litiumbatteri som bibehåller datum/klockslag och andra
inställningar. Det inbyggda litiumbatteriet laddas upp när kameran används; det kommer att vara helt
urladdat om du inte använder kameran under ca tre månader.
Ladda det inbyggda litiumbatteriet: Anslut nätadaptern till kameran och låt stå i 24 timmar med
strömmen till kameran avstängd.
124
Avyttring
När du raderar klipp eller formaterar ett SD-kort är det bara filallokeringstabellen som påverkas.
Dina lagrade data raderas inte rent fysiskt. Om du ska avyttra eller ge bort ett SD-kort bör du börja
med att formatera det (A 32). Fyll det sedan med betydelselöst material och formatera det slutligen
på samma sätt igen. På så sätt blir det mycket svårt att återskapa dina originalinspelningar.
Underhåll/Övrigt
Underhåll/Övrigt
Rengöring
Kameran
• Torka av kameran med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig impregnerade torkdukar eller flyktiga
lösningsmedel, till exempel thinner.
Objektiv, sökare och Instant AF-sensor
• Om objektivets yta eller Instant AF-sensorn blir smutsiga fungerar inte autofokusen korrekt.
• Ta bort damm och smutspartiklar med en blåsanordning utan aerosol.
• Använd en ren, mjuk linsrengöringsduk och torka försiktigt av objektivet eller sökaren. Använd aldrig
pappersservetter.
LCD-touchskärm
• Rengör LCD-touchskärmen med en ren, mjuk linsrengöringsduk.
• Vid snabba temperaturväxlingar kan kondens bildas på bildskärmen. Torka bort fukten med
en mjuk, torr trasa.
Kondens
Om du alltför hastigt flyttar kameran från låg till hög temperatur kan kondens (små vattendroppar)
bildas inuti kameran. Avbryt användningen av kameran om du får en kondensvarning.
Kameran kan skadas om du fortsätter använda den.
I följande fall kan kondens bildas:
• Om du alltför hastigt flyttar en nedkyld kamera till ett varmt rum
• Om du placerar kameran i ett fuktigt utrymme
• Om ett kallt rum värms upp hastigt
Undvik kondens
• Utsätt inte kameran för plötsliga eller extrema temperaturväxlingar.
• Ta ur SD-korten och batteriet. Placera kameran i en lufttät plastpåse och låt den anpassas efter
temperaturen innan du tar ut den ur påsen.
Om kondens har upptäckts
Hur lång tid det tar innan kondensen har avdunstat beror på platsen och väderförhållandena.
En tumregel säger att du bör vänta 2 timmar innan du kan använda kameran igen.
Visa certifieringslogo
Du kan öppna skärmen
> [B Systeminställningar] > [Certifieringsinformation] för att visa
certifieringsinformation för kameran.
125
Underhåll/Övrigt
Använda kameran utomlands
Nätspänning
Du kan använda nätadaptern för att driva kameran och ladda batteriet i alla länder med en
strömförsörjning på mellan 100 och 240 V växelström, 50/60 Hz. Kontakta en Canon-serviceverkstad
för mer information om adaptrar.
126
Extra tillbehör
Extra tillbehör (Tillgängligheten varierar mellan olika
Följande extra tillbehör är kompatibla med den här kameran. Vissa av tillbehören beskrivs mer
i detalj nedan.
127
BP-820, BP-828 Batteri
CG-800E
Batteriladdare
CA-570 Nätadapter
TL-H58
Telekonverter
WA-H58
vidvinkelkonverter
Skyddsfilter 58 mm,
ND4L-filter 58 mm,
ND8L-filter 58 mm
HTC-100 High Speed
HDMI-kabel
IFC-400PCU
USB-kabel
RC-V100
Fjärrkontroll
GP-E2
GPS-mottagare
SS-600/SS-650
Axelrem
WS-20
Handledsrem
SC-2000
Mjuk väska
Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon.
Den här produkten är konstruerad så att den fungerar bäst tillsammans med originaltillbehör från
Canon. Canon ansvarar inte för skador på produkten och/eller andra skador som till exempel
eldsvåda, som orsakas av att andra tillbehör än originaltillbehör från Canon har använts till kameran
(t.ex. läckande och/eller exploderande batteri). Garantin gäller inte reparationer av skador som
orsakats av att annat än originaltillbehör från Canon har använts, men du kan beställa en reparation
mot debitering.
Extra tillbehör
Batterier
Om du vill köpa extrabatterier kan du välja något av följande: BP-820
eller BP-828.
128
Om du använder batterier märkta Intelligent System kan kameran
kommunicera med batteriet och visa återstående batteriladdning
(korrekt på minuten). Den här typen av batterier kan bara användas
och laddas med kameror och laddare som är kompatibla med
Intelligent System.
CG-800E Batteriladdare
Använd batteriladdaren för att ladda batterier.
TL-H58 telekonverter
Den här telekonvertern förlänger objektivets brännvidd med
faktorn 1,5.
• Telekonvertern kan inte användas tillsammans med
det medföljande motljusskyddet med frontkåpa.
• Närgränsen vid maximalt telefotoläge och användning
av telekonverter är 1,3 m.
WA-H58 vidvinkelkonverter
Vidvinkelkonvertern förkortar objektivets brännvidd med faktorn
0,75 och ger en mer vidvinklig bild, vilket passar bra för interiörer,
panoramavyer m.m.
• Vidvinkelkonvertern kan inte användas tillsammans med det
medföljande motljusskyddet med frontkåpa.
Skyddsfilter 58 mm, ND4L-filter 58 mm,
ND8L-filter 58 mm
Gråfilter och MC-skyddsfilter underlättar vid svåra
belysningsförhållanden.
SC-2000 Mjuk väska
En praktisk väska med vadderade fack och gott om utrymme
för tillbehör.
Extra tillbehör
Det här märket anger att tillbehöret är ett originaltillbehör från Canon.
Om du använder videoutrustning från Canon rekommenderar vi tillbehör
eller andra produkter med den här Canon-märkningen.
129
Tekniska data
Tekniska data
XA45/XA40

130
— Angivna värden är ungefärliga.
System
• Inspelningssystem
Videosekvenser: MP4 Video: MPEG-4 AVC/H.264
Ljud: MPEG-2 LPCM (4 kanaler), MPEG-2 AAC-LC (2 kanaler)
Videokonfiguration (upplösning, bitfrekvens och bildfrekvens)
3 840 × 2 160: 150 Mbps (25.00P)
1 920 × 1 080: 35 Mbps, 17 Mbps (50.00P, 25.00P)
Färgsampling: YCbCr 4:2:0, 8 bitar
Stillbilder:
DCF (Design rule for Camera File system), kompatibel med Exif1 v. 2.3
Bildtyp: JPEG
1
Den här kameran stöder Exif 2.3 (kallas även för ”Exif Print”). Exif Print är en standard för bättre kommunikation
mellan kameror och skrivare. Genom att ansluta till en Exif Print-kompatibel skrivare kan data som
registrerades vid fotograferingstillfället användas och optimeras, vilket ger extremt högkvalitativa utskrifter.
• Inspelningsmedium (medföljer ej)
SD-, SDHC- (SD High Capacity) eller SDXC-kort (SD eXtended Capacity) (2 kortplatser)
• Bildsensor
1/2,3-typ CMOS-sensor, 21 140 000 pixlar
Effektivt antal pixlar: 8 290 000 pixlar
• LCD-pekskärm: 7,50 cm (3,0 tum)TFT-färgskärm i bredbildsformat, 460 000 punkter,
100 % bildtäckning, kapacitiv touchskärm
• Sökare: 0,61 cm (0,24 tum) färgsökare, bredbildsformat, motsvarande 1 560 000 punkter,
100 % bildtäckning
• Mikrofon: Stereoelektretkondensatormikrofon, dämpare (20 dB)
• Objektiv
f=3,67–73,4 mm, F/1.8–2.8, 20× optisk zoom, cirkulär bländare med 8 lameller
När upplösningen är 3 840 × 2 160 (motsvarande 35 mm-formatet)
30,6–612 mm (när Dynamisk IS är aktiverad)
29,3–601 mm (vid användning av övriga bildstabiliseringslägen)
När upplösningen är 1 920 × 1 080 (motsvarande 35 mm-formatet):
32,0–640 mm (när Dynamisk IS är aktiverad)
30,5–627 mm (vid användning av övriga bildstabiliseringslägen)
• Objektivets uppbyggnad: 12 element i 10 grupper (två asfäriska linser)
• AF-system
Autofokus (TTL + extern avståndsmätare om du väljer [Instant AF] eller [Medium AF]) eller
manuell fokusering
• Filterdiameter: 58 mm
• Närgräns
60 cm; 1 cm med maximal vidvinkel
Tekniska data
• Vitbalansering
Automatisk vitbalansering, egen vitbalansering (2 inställningar), användardefinierad färgtemperatur
eller förinställd vitbalans: dagsljus, glödlampa
• Minsta belysning
0,3 lx (filmläget [Svagt ljus] och slutartiden 1/2)
4,2 lx (filmläget [Prog.automatik], bildfrekvensen 50.00P, slutartiden 1/25 och Auto lång slutare På)
• Rekommenderad belysning: Över 100 lux
• Bildstabilisering: Bildstabilisator med optisk linsförskjutning + digital kompensation
• Stillbildsstorlekar: 3 840 × 2 160 (3 080 kB), 1 920 × 1 080 (880 kB)
Talet inom parentes anger filstorleken.
Kontakter
• HDMI OUT-anslutning: HDMI-minikontakt; endast utgång
• USB-kontakt: mini-B, Hi-Speed USB; endast utgång
• MIC-anslutning
∅ 3,5 mm stereominijack (obalanserat); möjlighet till strömförsörjning av externa mikrofoner
Känslighet:
–65 dBV (automatisk volymkontroll, fullskalig –12 dB)/minst 1,5 kΩ
Mikrofondämpare: 20 dB
Utspänning: 2,4 V (förspänningsmotstånd: 2,2 kΩ)
• INPUT-anslutningar
INPUT-jack (stift 1: skärm, stift 2: varm, stift 3: kall), 2 uppsättningar (balanserade)
Känslighet:
För mikrofoningång: –60 dBu (manuellt volymcentrum, fullskalig –18 dB)/600 Ω
För linjeingång: 4 dBu (manuellt volymcentrum, fullskalig –18 dB)/10 kΩ
Mikrofondämpare: 20 dB
• ×-anslutning (för hörlurar)
∅ 3,5 mm stereominijack (obalanserat)
–24 dBV (32 Ω impedans, maxvolym)/100 Ω
• REMOTE-uttag: ∅ 2,5 mm stereominijack, endast ingång
Elanslutning/Övrigt
• Spänningsmatning (nom.)
7,4 V likström (batteri), 8,4 V likström (nätadapter)
• Energiförbrukning:
4,1 W (150 Mbps, AF på, LCD: normal ljusstyrka)
• Drifttemperatur: 0–40 °C
• Mått [B × H × D] (utan handrem)
Endast kameran: 109 × 84 × 182 mm
Kamera med monterat motljusskydd: 115 × 84 × 231 mm
Kamera med motljusskydd och handtag monterat: 131 × 180 × 231 mm
131
Tekniska data
• Vikt
s
Endast kameran: 740 g
Kamera med motljusskydd, BP-820 batteri, ett SD-kort och monterat handtag: 1 130 g
t
Endast kameran: 730 g
Kamera med motljusskydd, BP-820 batteri, ett SD-kort och monterat handtag: 1 120 g
132
CA-570 nätadapter
• Elanslutning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Nominell effekt/förbrukning: 8,4 V likström, 1,5 A/29 VA (100 V)–39 VA (240 V)
• Drifttemperatur: 0–40 °C
• Mått: 52 × 29 × 90 mm
• Vikt: 135 g
BP-820 Batteri
• Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri, kompatibelt med Intelligent System
• Märkspänning: 7,4 V likström
• Drifttemperatur: 0–40 °C
• Batterikapacitet: 1 780 mAh (typiskt); 13 Wh/1 700 mAh (minimum)
• Mått: 30,7 × 39,4 × 40,2 mm
• Vikt: 85 g
Vikt och mått är ungefärliga. Inget ansvar för fel och utelämnanden.
Referenstabeller
Referenstabeller
Ungefärliga inspelningstider
Kameran kodar video med variabel bitfrekvens (VBR), dvs. de faktiska inspelningstiderna varierar
beroende på motivet. Följande tabell visar ungefärliga inspelningstider vid ett enstaka inspelningstillfälle
till dess att det angivna SD-kortet är fullt.
133
MP4-ljudformat
[
LPCM 16bit 4CH]
[
AAC 16bit 2CH]
Bitfrekvens
SD-kort
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
150 Mbps
5 min.
10 min.
25 min.
55 min.
110 min.
35 Mbps
25 min.
50 min.
110 min.
220 min.
445 min.
17 Mbps
45 min.
100 min.
205 min.
420 min.
845 min.
150 Mbps
5 min.
10 min.
25 min.
55 min.
110 min.
35 Mbps
25 min.
55 min.
115 min.
240 min.
485 min.
17 Mbps
55 min.
120 min.
245 min.
495 min.
995 min.
Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider
Laddningstiderna i tabellen är ungefärliga och kan variera beroende på omgivning och batteriets
ursprungliga laddningsstatus.
Batteri→
BP-820
BP-828
Med kameran
210 min.
300 min.
Med CG-800E Batteriladdare
190 min.
260 min.
Laddningsförhållanden↓
In- och uppspelningstiderna i följande tabell är ungefärliga och varierar beroende på videokonfiguration
och laddning, inspelnings- och uppspelningsförhållanden. Tiderna baseras på användning av
LCD-skärmen. Batteriets effektiva användningstid kan sjunka om du spelar in i låga temperaturer,
om du använder en ljusstark skärm etc.
s
Batteri
BP-820
BP-828
Upplösning/bitfrekvens
Inspelning (maximal)
Inspelning (normal)*
Uppspelning
3 840 × 2 160 (150 Mbps)
175 min.
100 min.
250 min.
1 920 × 1 080 (35 Mbps)
200 min.
110 min.
280 min.
3 840 × 2 160 (150 Mbps)
270 min.
150 min.
375 min.
1 920 × 1 080 (35 Mbps)
305 min.
165 min.
415 min.
* Ungefärliga tider för inspelning, med upprepad användning av start/stopp, zoomfunktionen
och strömbrytaren.
Referenstabeller
t
Batteri
BP-820
BP-828
134
Upplösning/bitfrekvens
Inspelning (maximal)
Inspelning (normal)*
Uppspelning
3 840 × 2 160 (150 Mbps)
175 min.
100 min.
270 min.
1 920 × 1 080 (35 Mbps)
205 min.
115 min.
290 min.
3 840 × 2 160 (150 Mbps)
270 min.
150 min.
400 min.
1 920 × 1 080 (35 Mbps)
315 min.
170 min.
435 min.
* Ungefärliga tider för inspelning, med upprepad användning av start/stopp, zoomfunktionen
och strömbrytaren.
Index
4-kanalig ljudinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . 67
A
AGC-gräns (Automatisk
förstärkarkontroll) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ansluta till en extern bildskärm . . . . . . . . . . . 95
×-anslutning (för hörlurar) . . . . . . . . . . . . . . 75
AUTO-läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Automatisk lång slutartid . . . . . . . . . . . . . . 103
Av (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
B
Batteri
Batteriinformation . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Ladda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Återstående batteriladdning . . . . . . . . . 17
Bildfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bildstabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Bitfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bländare (f-nummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
C
CUSTOM-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
CUSTOM-ratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Flimmerreducering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Autofokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Fokushjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Förinställt fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Fokus-/zoomring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 57
Formatera ett SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
FUNC-menyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 101
Fyrverkerier (inspelningsprogram
för specialmotiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Färgbalkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Förinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Förstoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
G
Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Granska inspelningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
H
Handtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HDMI OUT-anslutning . . . . . . . . . . . . . . 95, 96
Högtalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Hörlurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
I
D
Datakod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 104
Datum och klockslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DC IN-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Digital telekonverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dioptrijustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dubbel inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ikoner på skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Inbyggd mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Inbyggt backupbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Infraröd inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Infrarött ljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
INPUT-anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Inställningsmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 102
E
Exponering
Exponeringskompensation . . . . . . . . . . 45
Exponeringslås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Högdagrar AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Manuell exponering . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Touch AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Extern mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
F
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Ferritkärna, montera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Filmläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Filnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
J
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
K
Kameralägesomkopplare . . . . . . . . . . . . . . . 24
Klippa sekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Kondens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Konfiguration av videoutgång . . . . . . . . . . . 93
Kontrollampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kopiera inspelningar till ett
SD-minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kvällsmotiv (inspelningsprogram
för specialmotiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
135
L
Laddningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Ljudformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ljudinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ljudinspelningsnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ljudreferenssignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Lowcut-filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
136
M
M (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Manöverljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Menyinställningar, spara och ladda . . . . . . . 86
MIC-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Mikrofondämpare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 74
Mikrofonens känslighet . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Minnesväxling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Motljuskompensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Motljusskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
MP4 Join Tool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
N
ND-filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nätadapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
P
P (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porträtt (inspelningsprogram
för specialmotiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powered IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmerbara knappar . . . . . . . . . . . . . .
43
59
40
63
84
R
Skärmmarkörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Slow & fast motion-inspelning . . . . . . . . . . . .38
Slutartid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Slå på eller av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Snö (inspelningsprogram
för specialmotiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Solnedgång (inspelningsprogram
för specialmotiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Spara sekvenser på en dator . . . . . . . . . . . .99
Sport (inspelningsprogram
för specialmotiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Spotlight (inspelningsprogram
för specialmotiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Spåra/känna igen ansikte . . . . . . . . . . . . . . .61
Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Stillbilder
Fotografera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Strand (inspelningsprogram
för specialmotiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Strömförsörjning (mikrofon) . . . . . . . . . . . . . .72
Stänga av manöverljud . . . . . . . . . . . . . . . .107
Svagt ljus (inspelningsprogram
för specialmotiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Sökare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
T
Tidkod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Tidszon/Sommartid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Tillverkningsnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tv (Filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Radera inspelningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
U
S
SDI OUT-anslutning* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Formatera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kompatibla SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sätta i/ta ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Välja SD-kort för inspelning . . . . . . . . . . 32
Sekvenser
Radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Sekvensinformation . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Spela upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Återskapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Skärminfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 111
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Upplösning (bildstorlek) . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
USB-kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
User bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Utmatning av ljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Utomlands, användning av kameran . . . . . .126
Utseende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
V
Videokonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Vitbalansering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75, 90
* Gäller endast s.
Z
Zebramönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Digital zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Höghastighetszoom . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Mjuk zoomkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Zoomhastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55
Å
Återställa samtliga kamerainställningar . . . 110
137
Canon Inc. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Canon Europa N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
138
Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på
www.canon-europe.com/Support
Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av Canon Europa N.V.
Informationen i det här dokumentet kontrollerades i februari 2019. Förbehåll för ändringar.
Du kan ladda ned den senaste versionen på din lokala Canon-webbplats.
© CANON INC. 2019
CEL-SX7EA250
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising