Canon | XF705 | User manual | Canon XF705 User manual

Canon XF705 User manual
CEL-SX5WA251
4K-kamera
Firmware ver. 1.0.1.1
Användarhandbok
UPPHOVSRÄTT, VARNING:
Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter
och strida mot gällande upphovsrättslagstiftning.
2
Varumärken
• Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Apple och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och har registrerats i USA och andra länder.
• Avid och Media Composer är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Avid Technology Inc.,
eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.
• Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 och Wi-Fi Certified-logotypen är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• WPS, som förekommer i kamerans inställningar, i skärminformationen och i den här handboken, syftar på
Wi-Fi Protected Setup.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• JavaScript är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Oracle Corporation och dess filialer eller
dotterbolag, i USA och andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.
• Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken
för respektive företag.
• Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens från Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal
and noncommercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4
compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
• ALL ANNAN ANVÄNDNING AV DEN HÄR PRODUKTEN ÄN PERSONLIG KONSUMENTANVÄNDNING SOM
PÅ NÅGOT SÄTT ÖVERENSSTÄMMER MED STANDARDEN MPEG-2 FÖR KODNING AV
VIDEOINFORMATION, AVSEENDE FÖRPACKADE MEDIA, ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN UTAN LICENS
ENLIGT GÄLLANDE PATENT I MPEG-2 PATENTSERIEN. LICENS BEVILJAS AV MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
Viktiga funktioner hos XF705
Canon XF705 4K-kameran är en kvalitetskamera med avancerade funktioner och flexibilitet vilket gör den idealisk
till många olika 4K-produktioner. Nedan presenterar vi ett litet urval av kamerans funktioner.
4K-inspelningssystem
Avancerad sensor och bildprocessor
Kameran består av en 1,0-typs (1,0 tum) enbilds
CMOS-sensor med ett effektivt pixeltal på
8 290 000 samt en bildbehandlingsplattform med
två DIGIC DV 6-processorer. Tack vare avancerad
högkänslig teknik och brusreducering ger kameran
nyanserade bilder med lite brus även vid inspelning
i svagt ljus.
Högeffektiv kodning: XF-HEVC och XF-AVC
Du kan välja det videoformat som passar ditt
arbetsflöde bäst. Du kan spela in med H.265/HEVCkodeken eller MPEG-4 AVC/H.264-kodeken,
som båda spelas in som MXF-sekvenser (Material
eXchange Format). MXF-sekvenserna kan användas
på de vanligaste ickelinjära
redigeringsprogramvarorna (NLE) vilket ger en
smidigare efterbearbetning.
Med H.265/HEVC-kodeken kan du använda
YCC422, 10 bitars färgsampling och välja
upplösningen 4K (3840x2160) eller Full HD
(1920x1080) samt olika bildfrekvenser och
bitfrekvenser. Med MPEG-4 AVC/H.264-kodeken
kan du endast spela in med upplösningen Full HD
med YCC420, 8 bitars färgsampling. I båda fallen
spelas ljudet in som 4-kanaligt linjärt PCM-ljud
(24 bit, 48 KHz).
Inspelningsalternativ för SD-kort
Kameran kan spela in 4K-video på SD-kort vilket är
ett prisvärt inspelningsmedium. Den är utrustad med
2 kortplatser. Du kan använda båda kortplatserna till
att spela in samma sekvens på två kort eller till att
växla minne för att automatiskt gå över till det andra
kortet när det första är fullt (A 36).
Flexibilitet som inspirerar
Specialinspelningslägen
Med specialinspelningslägen (A 113) får du större
kreativ kontroll över inspelningarna. Du kan ändra
bildfrekvens för att uppnå slow motion-effekt1 eller
använda förinspelning där 3 sekunder spelas in
innan du trycker ned knappen, för att du säkert
inte ska missa ett bra tillfälle.
Anpassade bildinställningar (A 63, 121)
Välj någon av de färdiga färginställningarna eller
ställ in din egen kombination av gammakurva,
färgomfång och färgmatris. Du kan därtill i detalj
justera flera olika övriga bildrelaterade parametrar.
Med alternativ för stort färgomfång som t.ex.
BT.2020 Gamut, gammakurvan Canon Log 3,
med egenskaperna från gammakurvan Canon Log
med ett större dynamiskt omfång, samt två
HDR-alternativ1 (HLG eller PQ) kan du vara säker
på att kameran täcker dina kreativa behov.
1
Hanterings- och anpassningsmöjligheter
Flexibel konstruktion
Kameran är konstruerad för att bekvämt kunna
skötas av en enda kameraanvändare. De tre
separata ringarna ger möjlighet till oberoende
kontroll av fokus, zoom och bländare. På kameran
finns också 14 knappar som du kan tilldela olika
funktioner (A 117) för att anpassa kameran efter
dina egna behov och preferenser.
Förbättrade skärmar
Kameran har en 4,0 tums LCD-skärm (motsvarar
1 230 000 bildpunkter) som ger 100 % täckning och
har funktionerna peka-till-fokus. LCD-panelen kan
öppnas åt vänster eller höger. I sökaren finns en
OLED-skärm (också med 100 % täckning) och
en stor ögonmussla för att göra olika
inspelningssituationer bekväma.
Endast för XF-HEVC-sekvenser.
Professionella funktioner och flexibilitet
Nätverksfunktioner
Kameran kan anslutas till Wi-Fi eller ett kabelanslutet
nätverk (Ethernet) och går att använda i olika slags
nätverksfunktioner2. Du kan exempelvis använda en
Wi-Fi-ansluten mobil enhet för att fjärrstyra kameran
med programmet Browser Remote (A 162),
strömma överföringar i realtid eller dela bilder via IP
(A 173) och överföra inspelningar från ett SD-kort
till en fjärrserver med FTP-protokollet (A 176).
2
Vilka funktioner som är tillgängliga beror på den
nätverksanslutning som används.
Programvaror som understöder
produktionsarbetsflöde
På Canon XF Utility (A 151) kan du kopiera tagna
sekvenser från ett SD-kort till en dator, spela upp
sekvenserna och organisera dem. Du kan också
använda Canon XF Plugin för att arbeta med
sekvenserna direkt från den ickelinjära
redigeringsprogramvaran (NLE) som är framtagen
av Avid.
3
4
Professionella anslutningsmöjligheter
Kameran är utrustad med en SDI-terminal som
uppfyller 12G-SDI-standarden och ger en större
bandbredd. Den kan användas till att framställa
4K-video med bildfrekvensen 59.94P eller 50.00P.
Därtill finns TIME CODE-anslutning och
G-LOCK/SYNC-anslutning med många
synkroniseringsmöjligheter (A 92) så att
kameran kan ingå i inspelningar där flera
kameror används samtidigt.
Infraröd inspelning
Använd funktionen för infraröd inspelning för att
spela in i mörker (A 116). Det inbyggda infraröda
ljuset gör det möjligt att spela in nattdjur i deras
naturliga miljö eller andra liknande sekvenser.
Förbättrade fokuseringsalternativ
Dual Pixel CMOS AF
Kameran är utrustad med Dual Pixel CMOS AFteknik för förbättrat autofokus (A 74). Förutom
kontinuerlig AF gör AF-förstärkt MF att du kan
fokusera manuellt till stor del och sedan låta
kameran slutföra fokuseringen automatiskt.
Med AF-förstärkt MF blir fokuseringen stabilare
än med kontinuerlig AF, så du slipper felaktiga
fokuseringar av kameran. Kameran kan också
fokusera automatiskt på människors ansikten och
spåra motiv medan de hålls i fokus (A 79).
Dual Pixel Fokusguide (A 75)
Fokusguiden fungerar som en visuell intuitiv guide
som du kan använda för att kontrollera om bilden är
i fokus och i annat fall göra korrigeringar. Detta kan
vara mycket användbart för att försäkra dig om att
alltid få fantastisk skarp 4K-video.
Övriga förbättrade funktioner
• Direktinställningsläge (A 52)
Använd joysticken för att ändra kamerans
huvudfunktioner samtidigt som du kontrollerar
bilden på skärmen.
• Hjälpfunktioner
Du kan använda hjälpfunktioner som peaking och
förstoring (A 76), skärmmarkörer (A 85),
zebramönster (A 87), svartvit bild (A 30) och
en vågformsmonitor (A 105) på skärmen och
sökaren. Du kan också visa hjälpfunktionerna
på en extern monitor som är kopplad till SDIanslutningen eller HDMI OUT-anslutningen3.
Du kan därtill, när du använder en logaritmisk
gammakurva, tillämpa en LUT (A 147) för
enklare övervakning.
3
Vilka hjälpfunktioner som är tillgängliga beror vilket
alternativ för skärm/video som används.
• Anpassbar skärminfo (A 44).
• Menyinställningsfil som kan sparas i kameran eller
på ett SD-kort för att återställa alla
menyinställningarna eller kopiera dem till en annan
XF705-kamera (A 129).
• Batterier som är kompatibla med Intelligent
System för bättre information om kvarvarande
inspelningstid.
• INPUT-anslutningar (XLR) som är kompatibla med
analogt eller digitalt ljud (AES/EBU) och +48 V
fantommatning (A 98).
• Förbättrat format för sekvensnamn med mer
information för att enklare identifiera och
organisera sekvenser (A 48).
• Metadata (A 108) och geotaggning (A 110).
• Generering av färgbalkar och testtoner med
inspelning (A 104).
• Avancerad fjärrkontroll med RC-V100 Fjärrkontroll
(extra tillbehör) (A 39).
Innehållsförteckning
5
1. Inledning 9
Om den här handboken 9
Så här läser du handboken 9
Medföljande tillbehör 10
Namn på delar 11
Kamera 11
WL-D6000 trådlös fjärrkontroll 18
2. Förberedelser 19
Förbereda strömförsörjningen 19
Använda ett batteri 19
Använda ett nätuttag 21
Starta och stänga av kameran 22
Ställa in datum, klockslag och språk 23
Ställa in datum och klockslag 23
Byta språk 24
Använda menyerna 25
Välja ett alternativ på menyn 25
Använda den anpassade undermenyn
(My Menu) 26
Förberedelse av kameran 28
Montera mikrofonhållaren 28
Montering av motljusskyddet 28
Använda sökaren 28
Använda LCD-skärmen 29
Justera sökaren eller LCD-skärmen 30
Justera handremmen 31
Fästa axelremmen i kameran 31
Ta bort och sätta fast kontaktskydden 31
Avlägsna axelstödet 32
Använda stativ 32
Använda SD-kort 33
Kompatibla SD-kort 33
Sätta i och ta ut ett SD-kort 34
Formatera ett SD-kort 35
Växla mellan SD-kortplatserna 35
Växla minne och inspelning med
dubbla kortplatser 36
Kontrollera återstående inspelningstid
på SD-kort 36
Återskapa sekvenser 37
Fjärrstyrning av kameran 38
Använda den medföljande trådlösa
fjärrkontrollen 38
Använda den trådlösa fjärrkontrollen RC-V100
(extra tillbehör) 39
3. Inspelning 41
Spela in video 41
Förbereda för inspelning 41
Inspelning 42
Skärminfo 44
Ställa in sekvensens filnamn 48
Använda fläkten 49
Videokonfiguration: Videoformat,
systemfrekvens, bildfrekvens,
upplösning och bitfrekvens 50
Välja huvudinspelningsformat 50
Välja systemfrekvens 50
Välja bildfrekvens 50
Välja inställningar för upplösning
och färgsampling 51
Val av bitfrekvens 51
Använda FUNC-knappen för att ändra
kamerans huvudfunktioner 52
Använda direktinställningsläget 52
Slutartid 53
Ändra läge för slutartid 53
Ändra slutartid 55
Flimmerreducering 55
Gain 56
Automatisk förstärkarkontroll 56
Välja en gain-nivå 57
Ändra gain-värde 57
Gråfilter 58
Bländare 59
Automatisk bländare 59
Tillfällig automatisk bländare – Push Auto Iris 60
Manuell bländare 60
Bländargräns 61
Exponeringskompensation –
AE-kompensation 61
Ljusmätmetod 62
Gammakurva och huvudfärginställningar 63
Färdiga färginställningar 63
6
Vitbalansering 65
Automatisk vitbalansering (AWB) 66
Färgtemperatur/Förinställd vitbalans 66
Justera inställningar för vitbalansering 67
Egen vitbalansering 67
Zooma 68
Välja zoomläge 68
Välja zoomkontroller 69
Använda zoomringen 69
Använda zoomspaken 69
Använda bärhandtagets zoomspak 71
Använda den medföljande trådlösa fjärrkontrollen
eller en annan trådlös fjärrkontroll
(extra tillbehör) 71
Använda konverterlinser (extra tillbehör) 73
Ställa in fokus 74
Manuell fokusering 74
Push AF 77
AF-förstärkt MF 77
Kontinuerlig AF 78
Ändra AF-ramens storlek och position 79
Ansiktsigenkänning 79
Spåra ett specifikt motiv 81
Fokuseringsgräns och makrofotografering 82
Bildstabilisering 83
Dynamisk IS eller Standard IS 83
Powered IS 83
Skärmmarkörer och zebramönster 85
Visa skärmmarkörer 85
Visa zebramönster 87
Ställa in tidkoden 88
Välja tidkodsläge 88
Välja Drop Frame (DF) eller Non-Drop
Frame (NDF) 89
Frysa tidkodsindikatorn 89
Inställning av user bit 91
Synkronisera med en extern enhet 92
Ansluta en extern enhet 92
Ingång för referensvideosignal
(genlock-synkronisering) 92
Inmatning av tidkodsignal 93
Utmatning av referensvideosignal 94
Utmatning av tidkodsignal 94
Ljudinspelning 95
Ljudinställningar och inspelade ljudkanaler 95
Ansluta extern mikrofon eller extern ljudingång
till kameran 97
Välja ljudingångstyp för INPUT 1/
INPUT 2-anslutningarna 98
Välja ljudingångskälla för ljudkanaler 98
Justera ljudinspelningsnivå 99
Avancerade inställningar för ljudingång 101
Kontrollera ljudet med hörlurar 103
Färgbalkar/ljudreferenssignal 104
Färgbalkar 104
Ljudreferenssignal 104
Vågformsmonitor 105
Visa vågformsmonitorn 105
Konfigurera vågformsmonitorn 105
Lägga till markeringar i sekvenser
vid inspelning 107
Lägga till inspelningsmarkeringar under
inspelningen 107
Lägga till en $-markering eller %-markering
till den senaste inspelade sekvensen 107
Använda metadata 108
Konfigurera en användarprofil som har
skapats med Canon XF Utility 108
Lägga till en filmklappa med information
om inspelningen 109
Inspelning GPS-information (geotaggning) 110
Ansluta GPS-mottagaren 110
Granska en inspelning 112
Specialinspelningslägen 113
Slow motion-inspelning 113
Förinspelning 114
Infraröd inspelning 116
7
4. Anpassning 117
6. Externa anslutningar 143
Anpassningsbara skärmknappar 117
Byta inprogrammerad funktion 117
Programmerbara funktioner 118
Anpassade bildinställningar 121
Välja anpassade bildfiler 121
Redigera inställningarna för en
anpassad bildfil 121
Återställa anpassade bildfiler 122
Byta namn på anpassade bildfiler 122
Skrivskydda anpassade bildfiler 122
Kopiera anpassade bildfiler 123
Bädda in anpassade bildfiler i sekvenser 123
Tillgängliga anpassade bildinställningar 124
Spara och läsa in kamerainställningar 129
Spara kamerainställningar 129
Läsa in kamerainställningar 129
Konfiguration av videoutgång 143
Signalkonfiguration för att spela in video
och konfiguration av videoutgångar
för olika anslutningar 143
Ansluta till extern monitor 145
Använda SDI-anslutningen 145
Använda HDMI OUT-anslutningen 146
Överlagra skärminformation
på videoutgångar 146
Tillämpa en LUT på utmatningar
från skärmar/video 147
Justera bildkvaliteten för HLG-utgång 149
Justera gain-skillnaden mellan HDR
(High Dynamic Range) och SDR
(Standard Dynamic Range) 149
Välja utmatningsomfång 149
Ljudutgång 150
Arbeta med sekvenser på en dator 151
Spara sekvenser på en dator 151
5. Uppspelning 131
Uppspelning 131
Indexfönster för sekvenser 131
Växla indexfönster 132
Spela upp sekvenser 133
Skärminfo 134
Uppspelningskontroller 135
Justera volymen 136
Sekvenshantering 137
Använda sekvensmenyn 137
Visa sekvensinformation 138
Lägga till $-markeringar eller
%-markeringar 139
Ta bort $-markeringar eller %-markeringar 139
Kopiera sekvenser 139
Radera sekvenser 140
Radera användarprofilen och
GPS-informationen 140
Lägga till och ta bort inspelningsmarkeringar 141
7. Nätverksfunktioner 153
Om nätverksfunktionerna 153
Ansluta till ett trådlöst nätverk 154
Kameraåtkomstpunkt 155
Ansluta i infrastruktursläge 156
Wi-Fi Protected Setup (WPS) 156
Söka efter åtkomstpunkter 157
Manuell inställning 158
Ansluta till ett kabelanslutet
nätverk (Ethernet) 159
Välja en nätverksanslutning 160
Kontrollera nätverkets status 160
Ändra nätverksinställningar 161
Browser Remote: fjärrstyra kameran
från en nätverksenhet 162
Konfigurera Browser Remote 162
Starta Browser Remote 163
Använda Browser Remote 164
IP-strömning 173
Inställningar för IP-strömning 173
Strömma video över IP 174
8
FTP-filöverföring 176
Ställa in FTP-server och -överföring 176
Överföra sekvenser (FTP-överföring) 177
8. Foton 179
Ta stillbilder 179
Stillbildsnumrering 179
Visa stillbilder 181
Öppna indexfönstret för [Photos/Stillbilder] 181
Visa stillbilder 181
Radera stillbilder 182
Radera en enstaka bild 182
Ta bort alla stillbilder 182
9. Övrig information 183
Menyalternativ 183
Visa statusskärmarna 195
Felsökning 204
Lista över meddelanden 209
Säkerhetsanvisningar och
hanteringsföreskrifter 213
Underhåll/Övrigt 217
Extra tillbehör 218
Tekniska data 220
Referenstabeller 224
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort 224
Laddningstider 224
Ungefärliga inspelningstider med
ett fulladdat batteri 224
Register 226
1
Inledning
9
Om den här handboken
Vi gratulerar till valet av Canon XF705. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran och
spara den sedan som referensmaterial. Om kameran inte fungerar som den ska går du till kapitlet Felsökning
(A 204).
Så här läser du handboken
•
VIKTIGT: Anvisningar som rör kamerans drift.
•
OBS: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna.
• A: Nummer på referenssidan.
• Vi har använt följande termer i den här handboken.
”Skärm” syftar på LCD-skärmen och sökarens skärm.
”Kort” syftar på SD-, SDHC- eller SDXC-kort.
Om termen ”åtkomstindikator” inte är närmare specificerad syftar den på åtkomstindikatorerna för SD-kort
(SD CARD2/SD CARD3).
”Sekvens” avser en enstaka filmsekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle (t.ex. från det att
REC-knappen tryckts ned för att starta inspelning, tills den trycks ned igen för att stoppa inspelning).
• Stillbilderna i handboken är simulerade och tagna med en stillbildskamera. Vissa skärmbilder har modifierats
för att de ska bli enklare att läsa.
• Ikoner för funktionsläge: Dessa ikoner indikerar kamerans två funktionslägen (A 22). En skuggad ikon
(till exempel
) anger att funktionen som beskrivs kan användas i det funktionsläge som visas och en
icke-skuggad ikon (till exempel
) anger att funktionen inte kan användas.
Funktionslägen:
• Följande stil används för menyalternativ. En utförlig beskrivning av hur menyerna används finns
i Använda menyerna (A 25). En sammanställning över alla tillgängliga menyalternativ och inställningar
finns i Menyalternativ (A 183).
1 Välj [Rec Format/Inspelningsformat].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] >
[Rec Format/Inspelningsformat]
2 Välj [XF-HEVC] eller [XF-AVC] och tryck sedan på SET.
Hakparenteser [ ] anger text som den visas på
kamerans skärm (menyalternativ, knappar på
skärmen, meddelanden o.s.v.).
Den här pilen anger en djupare
nivå i menyhierarkin eller nästa
steg i förfarandet.
Medföljande tillbehör
Medföljande tillbehör
Följande tillbehör levereras med kameran.
10
Axelstöd*
Motljusskydd med frontkåpa
Mikrofonhållare
CA-CP200 L Nätadapter
(inkl. nätkabel)
CG-A20 Batteriladdare
BP-A30 Batteri
(med kontaktskydd)
Ögonmussla
Sökarskydd
Linsskydd*
SS-1200 axelrem
WL-D6000 trådlös fjärrkontroll
(inkl. CR2025 litiumbatteri)
Snabbguide
* Levereras fäst vid kameran.
Namn på delar
Namn på delar
Kamera
11
1 2
4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
6
7 8
9
3
10 11 12 13 14
Luftventil (A 49)
Märke för fokalplan
ZOOM SPEED-omkopplare (zoomhastigheten vid
användning av bärhandtagets zoomspak) (A 71)
Motljusskydd (A 28)
Brytare på frontkåpan (A 41)
Fokusring (A 74)
Zoomring (A 69)
Bländarring (A 60)
9
10
11
12
13
14
15
15
SHUTTER-omkopplare (justering av slutartid)
(A 53)
PUSH AUTO IRIS-knapp (tillfällig automatisk
bländare) (A 60)
GAIN-omkopplare (gain-nivå) (A 57)
WHITE BAL.-omkopplare (vitbalans) (A 65)
Å-knapp (justering av vitbalans) (A 67)
Kortplatsluckor (A 34): SD CARD2 (överst) och
SD CARD3 (nederst)
Skyddshölje för ljudkontroller (A 95)
Namn på delar
p15
2
3 45
12
1
6
7
8
9 10 111213
14
16
1
2
3
4
ND FILTER-knappar (gråfilter) +/– (A 58)
PUSH AF-knapp (tillfällig autofokus) (A 77)
FOCUS-omkopplare (fokusläge) (A 74)
POWERED IS-knapp (powered IS) (A 83)/
Programmerbar kameraknapp 1 (A 117)
5 PEAKING-knapp (peaking) (A 76)/
Programmerbar kameraknapp 2 (A 117)
6 INFRARED-omkopplare (infrarött ljus) (A 116)
7 FULL AUTO-omkopplare (helautomatiskt läge)
(A 43)
8 AWB-omkopplare (automatisk vitbalansering)
(A 66)
9 IRIS-brytare (bländarläge) (A 59)
10 ZOOM-omkopplare (val av zoomkontroll) (A 69)
11 WFM-knapp (vågformsmonitor) (A 105)/
programmerbar knapp 4 (A 117)
12 ZEBRA-knapp (zebramönster) (A 87)/
Programmerbar kameraknapp 3 (A 117)
15
17 18
19
13 AGC-omkopplare (automatisk förstärkarkontroll)
(A 56)
14 SLOT SELECT-knapp (val av SD-kort)
(A 35, 132)
15 –-omkopplare (ljudnivå) för CH1 (överst)
och CH2 (underst) (A 99)
16 SD-kortplatser (A 34): SD CARD2 (överst) och
SD CARD3 (nederst)
I denna handbok kallas SD-korten i varje plats för
”SD-kort A” respektive ”SD-kort B”.
17 Åtkomstindikatorer för kort (A 34): SD CARD2
(överst) och SD CARD3 (nederst)
18 AUDIO STATUS-knapp (visa statusskärmarna
[Audio/Ljud]) (A 198)
19 –-rattar (ljudnivå) för CH1 (överst) och CH2
(underst) (A 100)
Namn på delar
1
2 3
4
5
6
7
13
8
1
2
3
4
5
6
Fäste för hals-/axelrem (A 31)
INPUT 2-omkopplare (ljudinmatning) (A 98)
ANALOG-omkopplare (val av analog ljudkälla) för
INPUT 2 (A 98)
Handrem (A 31)
INPUT 1-omkopplare (ljudinmatning) (A 98)
ANALOG-omkopplare (val av analog ljudkälla) för
INPUT 1 (A 98)
9 10
7
11
12
Skruvhål till fästskruvar för mikrofonhållaren
(A 28)
8 Ventilationsutlopp (A 49)
9 INPUT 1-anslutning (XLR) (A 97)
10 MIC-anslutning (mikrofon) (A 97)
11 USB-anslutning (A 110)
12 Motljusskyddets låsskruv (A 28)
Namn på delar
1
2
3
4
5
6
14
21
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
Inbyggd stereomikrofon (A 95)
Tillbehörssko
För montering av tillbehör, till exempel
videolampan VL-10Li II.
Bakre kontrollampa (A 42)
Zoomspak (A 69)
MAGN. -knapp (förstoring) (A 76)/
Programmerbar kameraknapp 6 (A 117)
u-knapp (granska inspelning) (A 112)/
Programmerbar kameraknapp 5 (A 117)
Ø-knapp (snabb uppspelning bakåt) (A 135)/
Programmerbar kameraknapp 8 (A 117)
Ú-knapp (hoppa bakåt) (A 135)/
Programmerbar kameraknapp 11 (A 117)
Ñ-knapp (stopp) (A 133)/
Programmerbar kameraknapp 12 (A 117)
INDEX-knapp (index) (A 132)
Joystick och SET-knapp (A 25)
Bärhandtagets zoomspak (A 71)
×-knapp (snabb uppspelning) (A 135)/
Programmerbar kameraknapp 10 (A 117)
22
23 24 25
26
14 Ò-knapp (uppspelning/paus) (A 133)/
Programmerbar kameraknapp 9 (A 117)
15 Ù-knapp (hoppa framåt) (A 135)/
Programmerbar kameraknapp 13 (A 117)
16 MENU-knapp (meny) (A 25)
17 CANCEL-knapp (avbryt) (A 25)
18 Låsspak för handtagets REC-knapp (A 42)
19 REC-knapp (starta/stoppa inspelning) (A 42)
20 MAGN. -knapp (förstoring) (A 76)/
Programmerbar kameraknapp 7 (A 117)
21 Inbyggd högtalare (A 136)
Sitter på den övre ytan i utrymmet där
LCD-panelen förvaras.
22 Fäste för hals-/axelrem (A 31)
23 MEDIA-knapp (uppspelningsläge) (A 22, 131)
24 Q-omkopplare (start) (A 22)
25 Tillbehörsfäste
För fäste av tillbehör med skruvar 1/4"-20
(6,9 mm djupa).
26 KEY LOCK-brytare (kamerans knapplåsfunktion)
(A 43)
Namn på delar
15
1
3
1
2
2
4
Fästen för TA-100 stativadapter (extra tillbehör)
(A 32)
Fäste och skruvhål för axelstödet (A 32)
3
4
Skruvhål för fästskruvar 1/4"-20
(8,8 mm djupa) (A 32)
Skruvhål för fästskruvar 3/8"-16
(10 mm djupa) (A 32)
Namn på delar
1
5 6
16
2
3
7
8
9
4
1
2
3
4
5
6
Låsskruv till mikrofonadapter (A 97)
Mikrofonhållare (A 97)
Klämma för mikrofonkabel (A 97)
Luftventil (A 49)
Främre kontrollampa (A 42)
Fjärrsensor (A 38)/
Infrarött ljus (A 116)
7
8
9
MIRROR-knapp (den visade bilden spegelvänds)
(A 29)
Frontkåpa (A 41)
Programmerbar kameraknapp 14 (A 117)
Namn på delar
1
2
17
13
3
14
4
15
5
6
7
8
9
10
11
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
12
1
2
3
4
5
6
Sökare (A 28, 30)
Ögonsensor (A 28)
Ögonmussla (A 29)
LCD-panel med touchskärm (A 29, 30)
Dioptrijustering (A 28)
BATTERY RELEASE-knapp (frigöring av batteriet)
(A 21)
7 MENU-knapp (meny) (A 25)
8 FUNC-knapp (huvudfunktioner) (A 52)
9 CUSTOM PICT. -knapp (anpassad bild)
(A 63, 121)
10 STATUS-knapp (visa statusskärm) (A 195)
11 DISP-knapp (skärm) (A 44, 134)
12 Batterifack (A 20)/
Modelltypskylt
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
REC-knapp (starta/stoppa inspelning) (A 42)
Joystick och SET-knapp (A 25)
CANCEL-knapp (avbryt) (A 25)
INPUT 2-anslutning (XLR) (A 97)
SDI-kontakt (A 143, 145)
TIME CODE-anslutning (tidkod) (A 93, 94)
G-LOCK/SYNC-anslutning (Genlock/
synkronisering) (A 92, 94)
×-anslutning (hörlurar) (A 103, 136)
REMOTE B-anslutning (fjärrkontroll)
För anslutning av RC-V100 Fjärrkontroll (extra
tillbehör) (A 39).
-indikator (Ethernet) (A 159)
-anslutning (Ethernet) (A 159)
HDMI OUT-anslutning (A 143, 146)
REMOTE A-anslutning (fjärrkontroll)
För anslutning av RC-V100 Fjärrkontroll
(extra tillbehör) (A 39) eller en fjärrkontroll från
en annan tillverkare.
DC IN-anslutning (A 21)
Namn på delar
WL-D6000 trådlös fjärrkontroll
9
18
1
2
3
4
5
10
6
7
12
8
13
11
14
1
2
3
4
5
6
7
Knapp för aktivering av inspelning: du måste
trycka på den här knappen samtidigt som du
trycker på START/STOP-knappen eller någon
av ZOOM-knapparna.
PHOTO-knapp (foto) (A 179)
SHOT1-knapp (inspelningsmarkering)
(A 107, 141)
CANCEL-knapp (avbryt) (A 25)
SET-knapp (ställ in) (A 25)
INDEX-knapp (index) (A 132)
Ò-knapp (uppspelning/paus) (A 133)
8
9
10
11
12
13
14
Ñ-knapp (stopp) (A 133)
START/STOP-knapp (starta/stoppa inspelning)
(A 42)
ZOOM-knapparna T/W (zooma) (A 71)
á/â/à/ß-knappar
MENU-knapp (meny) (A 25)
Ø/×-knappar (snabbuppspelning bakåt/
framåt) (A 135)
Ô/Ó-knappar (en bildruta bakåt/framåt)
(A 135)
2
Förberedelser
19
Förbereda strömförsörjningen
Kameran kan drivas med ett laddningsbart batteri eller med nätadaptern. Om nätadaptern ansluts till kameran
medan batteriet sitter i får kameran ström från nätadaptern.
Använda ett batteri
Kameran kan drivas med det medföljande BP-A30-batteriet eller med BP-A60-batteriet (extra tillbehör).
Båda batterierna är kompatibla med Intelligent System så du kan kontrollera den ungefärliga återstående
batteritiden (i minuter) på skärmen. För mer korrekta avläsningar bör du, första gången du använder ett batteri,
ladda det fullt och sedan använda kameran tills batteriet är helt urladdat.
Ladda batteriet
Nätadapter
Ladda batteriet med den medföljande CG-A20-batteriladdaren
och CA-CP200 L-nätadaptern eller använd tillvalet
CG-A10-batteriladdaren. Ta bort kontaktskyddet innan
du laddar batteriet.
햲
햳
1 Anslut nätkabeln till den medföljande CA-CP200 L-nätadaptern.
2 Anslut nätadapterns nätkabel till ett vägguttag.
3 Anslut nätadapterns DC-kontakt till batteriladdaren.
CHARGE-indikator
4 Anslut batteriet till batteriladdaren.
• Tryck försiktigt och skjut in batteriet i pilens riktning tills
det klickar fast.
• Indikatorn CHARGE (ladda) börjar blinka och anger också
batteriets ungefärliga laddning. Indikatorn fortsätter att lysa
när laddningen är klar.
햵
햴
cirka 0 % till 49 %: Blinkar 1 gång varannan sekund
cirka 50 % till 74 %: Blinkar 2 gånger varannan sekund
cirka 75 % till 99 %: Blinkar 3 gånger varannan sekund
5 När batteriet är fulladdat tar du bort det från batteriladdaren.
6 Koppla ur DC-kontakten från batteriladdaren.
7 Koppla ur nätkabeln från eluttaget och koppla ur nätkabeln från nätadaptern.
VIKTIGT
• Anslut inte batteriladdaren till produkter som inte uttryckligen rekommenderas för användning med den
här kameran.
• När du använder batteriladdaren eller nätadaptern ska den inte sitta permanent på samma plats eftersom
det kan orsaka skada.
• Vi rekommenderar att du laddar batterier i temperaturer mellan 10 ºC och 30 ºC. Laddningen startar inte om
temperaturen ligger utanför intervallet 0 ºC till 40 ºC.
Förbereda strömförsörjningen
• Undvik kraftig värmeutveckling och skador på utrustningen: anslut aldrig medföljande batteriladdare eller
nätadapter till spänningsomvandlare vid utlandsresor, speciella spänningsuttag ombord på flygplan och båtar
eller till växelriktare, etc.
20
OBS
• Om ett fel har uppstått i batteriladdaren, nätadaptern eller batteriet släcks laddningsindikatorn och
laddningen avbryts.
• Säkerhetsanvisningar och information om hantering av batterier finns i avsnittet Batteri (A 214).
• Beräknade laddningstider och inspelningstider med fulladdat batteri finns i avsnittet Referenstabeller (A 224).
• Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning
bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
• Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
• Upprepade laddningar och urladdningar av batteriet förkortar batteriets driftlängd. Du kan även kontrollera
batteriets driftlängd på statusskärmen [Battery/Hour Meter/Batteri/timmätare] (A 201). Du får en mer korrekt
visning av batteriets återstående laddning genom att ladda upp det helt och sedan ladda ur det helt.
Montering av batteriet
1 Tryck och håll in knappen på omkopplaren Q och
skjut omkopplaren till OFF.
햲
2 För in batteriet helt i facket enligt bilden och tryck ned det
försiktigt tills det fäster med ett klick.
햳
Förbereda strömförsörjningen
Ta ur batteriet
1 Ställ in Q-omkopplaren på OFF.
2 Håll ner BATTERY RELEASE-knappen, skjut upp batteriet
och dra ut det.
21
Kontrollera återstående batteriladdning
När kameran har startat kan du kontrollera ungefärlig återstående batteritid (i minuter) som visas på skärmen för
inspelning/uppspelning eller statusskärmen [Battery/Hour Meter/Batteri/timmätare] (A 201). Du kan även
kontrollera den återstående laddningsnivån direkt på batteriet.
Tryck på CHECK-knappen på batteriet. En indikator lyser
i cirka tre sekunder och anger återstående batteriladdning.
0–25 %
26–50 %
51–75 %
76–100 %
Batteriladdning
sindikator
CHECK-knapp
Använda ett nätuttag
Du kan också strömförsörja kameran direkt från ett nätuttag via den medföljande nätadaptern CA-CP200 L.
När kameran strömförsörjs från ett nätuttag kan du byta batteri även om kameran är på.
1 Anslut nätkabeln till nätadaptern och till ett vägguttag.
2 Anslut nätadapterns CD-kontakt till kamerans
DC IN-anslutning.
VIKTIGT
• Det är viktigt att du stänger av kameran innan du ansluter
eller kopplar ur nätadaptern.
• När du använder nätadaptern ska den inte sitta permanent
på samma plats eftersom det kan orsaka skada.
DC INanslutning
햲
햳
Nätadapter
Förbereda strömförsörjningen
Starta och stänga av kameran
Kameran har två funktionslägen: CAMERA-läget (
22
) för inspelning och MEDIA-läget (
Starta/stänga av kameran
Tryck och håll in knappen på Q-omkopplaren och ställ
in omkopplaren på ON så startas kameran i läget
.
Ställ in den på OFF så stängs kameran.
Starta kameran i läget
Tryck och håll in både MEDIA-knappen och knappen på
Q-omkopplaren och ställ in omkopplaren på ON
så startas kameran direkt i läget
.
Ändra funktionsläge
Tryck in MEDIA-knappen så växlar kameran mellan läget
och läget
.
) för uppspelning.
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum och klockslag
Innan du börjar använda kameran måste du ställa in datum och klockslag. Om kamerans klocka inte är inställd
eller om inställningarna har förlorats eftersom det inbyggda extrabatteriet är tomt visas skärmen [Date/Time/
Datum/Klockslag] automatiskt med vald tidszon när du startar kameran.
Funktionslägen:
1 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ange önskad tidszon och tryck sedan på SET (på själva
joysticken) för att gå vidare till nästa fält.
• Om du vill flytta mellan fälten kan du även trycka joysticken till vänster/höger.
• Den standardinställda tidszonen är [UTC-05:00] (New York) eller [UTC+01:00] (Centraleuropa) beroende på
i vilket land/område kameran är köpt. Tidszonerna baseras på Coordinated Universal Time (UTC).
2 Justera inställningarna för övriga fält på samma sätt.
3 Välj [Set/Ställ in] och tryck sedan på SET så startar klockan och fönstret stängs.
OBS
• Du kan visa datum/tid i läget
med inställningen
> [¢ % Monitoring Setup/Konfigurera
kontroll] > [Custom Display 2/Anpassad skärm 2] > [Date/Time/Datum/Klockslag].
• Efter de grundläggande inställningarna kan du ändra tidszon, datum och klockslag med inställningarna
> [B ! System Setup/Systeminställningar] > [Time Zone/Tidszon] och [Date/Time/Datum/
Klockslag]. Du kan också ändra format för datum och klockslag (12 eller 24 timmar) med inställningen
> [B ! System Setup/Systeminställningar] > [Date Format/Datumformat].
• Om det inbyggda extrabatteriet laddas ur försvinner inställningarna för datum och klockslag. Du måste då
ladda upp det inbyggda extrabatteriet (A 216) och sedan ställa in tidszon, datum och klockslag igen.
• Om du har anslutit GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) till kameran kan tiden ställas in automatiskt med
hjälp av den UTC-information om datum och klockslag som tas emot via GPS-signalen (A 110).
23
Ställa in datum, klockslag och språk
Byta språk
24
Kamerans standardspråk är engelska. Du kan ändra språket till tyska, spanska, franska, italienska, polska,
portugisiska, ryska, förenklad kinesiska, koreanska eller japanska. Observera att vissa inställningar och skärmar
alltid visas på engelska oavsett vilket språk du har valt att använda.
Funktionslägen:
1 Tryck på MENU-knappen.
2 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att välja [B ! System Setup/Systeminställningar] och tryck
sedan på SET.
3 Välj [Language/Språk H] på liknande sätt och tryck sedan på SET.
4 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att välja ett språk.
5 Tryck på SET för att ändra språket och tryck sedan på MENU-knappen för att stänga menyn.
Använda menyerna
Använda menyerna
Många av kamerans funktioner justeras på menyn som öppnas när du trycker på MENU-knappen. I läget
kan du även lägga till de menyinställningar du använder ofta på en anpassad undermeny (Min meny) för
att enkelt kunna nå dem. Mer information om de tillgängliga menyalternativen och inställningarna finns under
Menyalternativ (A 183).
Funktionslägen:
MENU-knapp
CANCEL-knapp
Joystick och SET-knapp
Joystick och
SET-knapp
MENU-knapp
CANCEL-knapp
MENU-knapp
Tryck på den här knappen för att öppna menyn. När du har slutfört samtliga
inställningar stänger du menyn genom att trycka på knappen igen.
CANCEL-knapp
Tryck för att återgå till föregående meny/undermeny eller för att avbryta vissa
pågående åtgärder.
Joystick
Använd joysticken för att flytta den orange urvalsramen i menyn. Tryck sedan
på själva joysticken (tryck på SET) för att välja den menypost som markeras
med en orange urvalsram. Observera att även om knappen i joystickens mitt
inte är märkt med SET betyder ”tryck på SET” i den här handboken att du
ska trycka ned knappen på joysticken.
Välja ett alternativ på menyn
Här följer en stegvis beskrivning av hur du väljer ett alternativ på menyn, tillämpligt för de flesta menyposter.
För vissa menyposter finns det också funktionsbeskrivningar för ytterligare åtgärder. I resten av handboken
kommer själva stängandet av menyn att underförstås och utelämnas ur beskrivningen.
I korthet kan referenser i texten till inställningar i inställningsmenyer förkortas enligt följande:
> [B ! System Setup/Systeminställningar] > [Language/Språk H] > önskat alternativ
1 Tryck på MENU-knappen.
• När menyn öppnas markerar den orange urvalsramen den menypost som var vald förra gången menyn
stängdes (om inte kameran har stängts av sedan dess).
2 Skjut joysticken till vänster/höger för att välja önskad inställningsmeny och ”sidnummer”.
• När en menypost är vald (markeras i orange) trycker du joysticken åt vänster/höger för att bläddra genom
sidorna, en i taget. Om du vill ändra inställningsmenyer snabbare skjuter du joysticken uppåt/nedåt eller
trycker på CANCEL-knappen tills en ikon är vald och skjuter sedan joysticken åt vänster/höger.
25
Använda menyerna
3 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att markera en önskad menypost och tryck sedan på SET.
26
• I inställningsalternativen finns ett Ð-märke bredvid det aktuellt valda alternativet.
• Vissa menyposter har en ytterligare undermenynivå. Välj önskad undermeny och tryck på SET så visas
inställningsalternativen.
• Om en inställningsmenyikon är markerad i orange kan du också trycka på SET om du vill välja den första
menyposten på inställningsmenysidan.
4 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att markera ett inställningsalternativ och tryck sedan på SET.
5 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyn.
OBS
• Gråskuggade alternativ är inte tillgängliga.
• Du kan när som helst stänga menyn genom att trycka på MENU.
• Följande ikoner kan visas som en vägledning på vissa skärmar:
,
,
. De anger att du kan trycka
ned joysticken (eller trycka på SET-knappen), trycka på MENU-knappen och på CANCEL-knappen.
• På den medföljande trådlösa fjärrkontrollen använder du á, â, à, ß- och SET-knapparna på samma sätt
som på kamerans joystick. På samma sätt, om du ansluter RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) till kameran
kan du använda fjärrkontrollens uppåt-/nedåt-/vänster-/höger-/SET-knappar. Om du trycker på SET-knappen
motsvarar det en tryckning på kamerans joystick.
• Du kan kontrollera de flesta aktuella inställningarna på statusskärmarna (A 195).
Använda den anpassade undermenyn (My Menu)
Du kan lägga till upp till 6 menyinställningar du ofta använder på en Min meny-undermeny för att enkelt kunna nå
dessa inställningar. Du kan spara upp till 5 separata varianter av Min meny till att anpassa olika alternativ för olika
filmningssituationer. Du kan även lägga till en programmerbar knapp för [My Menu/Min meny] (A 117) och
behöver sedan bara trycka på knappen så öppnas dina sparade menyinställningar på ett enklare och
snabbare sätt.
Välja en variant av Min meny
1 Välj önskad skärm för [My Menu/Min meny].
> [¥ My Menu/Min meny]
2 Tryck joysticken åt vänster/höger för att välja den sida som stämmer med önskad variant av Min meny och
tryck på SET.
Lägga till menyinställningar
1 Välj [Register/Registrera].
> [¥ My Menu/Min meny]* > [Edit/Redigera] > [Register/Registrera]
* Varje variant av Min meny visas på olika sidor. Välj den sida som stämmer med den önskade varianten.
• Det visas en skärm där du kan välja vilken menyinställning du vill lägga till.
• Tryck på CANCEL-knappen för att avbryta åtgärden och återgå till standardmenyn.
2 Navigera i menyerna för att hitta den menyinställning du vill lägga till och tryck sedan på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan två gånger på SET.
• Den registrerade menyinställningen visas nu under den aktuella valda Min meny-varianten.
Använda menyerna
Byta plats på menyinställningar
1 Välj [Move/Flytta].
> [¥ My Menu/Min meny]* > [Edit/Redigera] > [Move/Flytta]
* Varje variant av Min meny visas på olika sidor. Välj den sida som stämmer med den önskade varianten.
2 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att markera den inställning du vill flytta och tryck sedan på SET.
• Ikonen ] visas bredvid den inställningen du ville flytta.
3 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att flytta inställningen till en önskad position och tryck sedan på SET.
Ta bort menyinställningar
1 Välj [Delete/Radera].
> [¥ My Menu/Min meny]* > [Edit/Redigera] > [Delete/Ta bort]
* Varje variant av Min meny visas på olika sidor. Välj den sida som stämmer med den önskade varianten.
2 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att markera den inställning du vill ta bort och tryck sedan på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan två gånger på SET.
Återställa undermenyn (My Menu)
1 Om du vill återställa alla menyinställningar som har sparats för Min meny väljer du [Reset all/Återställ alla].
> [¥ My Menu/Min meny]* > [Edit/Redigera] > [Reset All/Återställ alla]
* Varje variant av Min meny visas på olika sidor. Välj den sida som stämmer med den önskade varianten.
2 Välj [OK] och tryck sedan två gånger på SET.
Byta namn på den valda Min meny-varianten
Du kan ge var och en av de 5 Min meny-varianterna ett mer beskrivande namn för att göra dem enklare
att identifiera.
1 Välj [Rename/Byt namn].
> [¥ My Menu/Min meny]* > [Edit/Redigera] > [Rename/Byt namn]
* Varje variant av Min meny visas på olika sidor. Välj den sida som stämmer med den önskade varianten.
2 Använd skärmtangentbordet för att ange ett önskat användarnamn (8 tecken långt).
Använda det virtuella tangentbordet
Det virtuella tangentbordet visas på skärmen. Layouten kan vara lite olika beroende på funktion.
1 Använd joysticken för att välja ett tecken på tryck sedan på
SET för att lägga till tecknet.
• Tryck joysticken upp/ner/vänster/höger för att välja önskat
tecken och fyll i det genom att trycka på SET. Använd pilarna
(///) om du vill ändra pekarens position och
backstegstecknet (
) om du vill ta bort det senast
Aktuellt tecken/teckengräns
införda tecknet.
• Upprepa vid behov det här steget för att mata in all önskad text.
• Vissa tecken kanske inte är tillgängliga, beroende på funktion.
• Om du vill återgå till föregående skärm trycker du på CANCEL-knappen utan att fylla i text.
2 När du har matat in den önskade texten trycker du på [OK] och trycker sedan på SET för
att stänga skärmtangentbordet.
27
Förberedelse av kameran
Förberedelse av kameran
Det här avsnittet beskriver de grundläggande förberedelserna av kameran, till exempel montering av
motljusskyddet och mikrofonhållaren samt justering av LCD-skärmen och sökaren.
28
Montera mikrofonhållaren
Använd de medföljande skruvarna för att montera mikrofonhållaren
på bärhandtaget.
Montering av motljusskyddet
Montera motljusskyddet för att skydda objektivet och begränsa den
mängd ströljus som kan nå objektiv. Du kan dessutom skydda
objektivet mot fingeravtryck och smuts genom att stänga
frontkåpan.
Ta alltid bort motljusskyddet och använd det medföljande
linsskyddet vid transport eller förvaring av kameran.
햳
1 Ta av linsskyddet.
햲
• Du kan inte använda motljusskyddet och linsskyddet samtidigt.
2 Placera motljusskyddet med låsskruven vänd nedåt mot
objektivets framdel (햲) och vrid det sedan 90 grader
medurs (햳).
• Var försiktig så att motljusskyddet inte deformeras.
• Se till att motljusskyddet löper i gängan.
햴
3 Skruva åt låsskruven (햴).
Använda sökaren
På kamerans sökare finns en OLED-skärm som vrids automatiskt när du tittar genom sökaren och stängs
av kort efter att du flyttat bort ögat.
Justera sökaren
1 Justera vid behov sökarens vinkel.
2 Slå på kameran och justera dioptriinställningen
så att sökarbilden blir så skarp som möjligt.
OBS
• Du kan starta sökaren permanent genom att ställa
in
> [¢ " Monitoring Setup/
Konfigurera kontroll] > [VF Eye Sensor/
VF-ögonsensor] på [Off/Av].
햲
Dioptrijustering
햳
Förberedelse av kameran
Montera och ta bort ögonmusslan
Fäst ögonmusslan så att den täcker sökarenhetens gummifals.
Ta bort ögonmusslan genom att försiktigt ”skala av den” nedifrån
och upp.
• Vänd ögonmusslans utskjutande del åt andra hållet om du
vill använda vänster öga.
VIKTIGT
• Om du riktar sökarlinsen mot solen eller andra starka ljuskällor kan
det skada de interna komponenterna. Sätt alltid på sökarskyddet på
sökaren när du inte använder den. Detta skyddar också sökaren mot
repor och smuts. Fäst ögonmusslan genom att sätta in den
i sökarenhetens gummifals.
Använda LCD-skärmen
1 Dra ut LCD-panelen 90° till vänster eller höger.
2 Justera LCD-panelen till önskad vinkel.
OBS
• Du kan spegelvända den visade bilden enligt
LCD-panelens läge. Om du i läge
trycker på
MIRROR-knappen så växlas vertikalt mellan originalbilden
och den spegelvända bilden. I läge
växlas både
horisontellt och vertikalt mellan originalbilden och den
spegelvända bilden.
Ögonmussla
29
Sökarenhet
Förberedelse av kameran
Justera sökaren eller LCD-skärmen
Du kan justera sökarens och LCD-skärmens ljusstyrka, kontrast, färg, skärpa och luminans oberoende av
varandra. Dessa inställningar påverkar inte dina inspelningar.
30
Funktionslägen:
1 Öppna inställningsmenysidan för sökaren eller LCD-skärmen.
> [¢ ! Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] (för LCD-skärmen) eller [¢ " Monitoring Setup/
Konfigurera kontroll] (för sökaren)
2 Välj önskad inställning för ljusstyrka, kontrast, färg, skärpa eller luminans och tryck sedan på SET.
• När sökaren är avstängd gråtonas menyposterna på [¢ " Monitoring Setup/Konfigurera kontroll].
3 Välj en önskad nivå och tryck sedan på SET.
• Upprepa steg 2 och 3 för att justera övriga inställningar vid behov.
Menyposter för inställningar
Inställning
Menypost
LCD-skärm
Sökare
Ljusstyrka
[LCD Brightness/Bildskärmens ljusstyrka]
[VF Brightness/Sökarens ljusstyrka]
Contrast
[LCD Contrast/Bildskärmens kontrast]
[VF Contrast/Sökarens kontrast]
Färg
[LCD Color/Bildskärmens färg]
[VF Color/Sökarens färg]
Skärpa
[LCD Sharpness/Bildskärmens skärpa]
[VF Sharpness/Sökarens skärpa]
Luminans
[LCD Luminance/Bildskärmens luminans]
[VF Luminance/Sökarens luminans]
OBS
• Om du har ställt in en programmerbar knapp på [LCD Setup/Konfigurera LCD] eller [Viewfinder Setup/
Konfigurera sökare] (A 117) kan du trycka på knappen så öppnas menysidan [¢ ! Monitoring Setup/
Konfigurera kontroll] respektive [¢ " Monitoring Setup/Konfigurera kontroll].
• Om LCD-skärmen och sökarens skärm: Skärmarna tillverkas med extremt hög precision och över 99,99 % av
pixlarna fungerar enligt tekniska data. Pixlar kan i sällsynta fall tändas av misstag eller tändas permanent.
Detta är normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden.
Ställa in skärmen för svartvit visning
Sökarens skärm och LCD-skärmen har alternativet för färgvisning valt som standard men du kan även välja
svartvit visning. Skärminformationen och ikonerna visas dock fortfarande i färg även om du väljer alternativet
för svartvit visning.
1 Välj respektive inställning på menyn [B&W Image/Svartvit bild].
> [¢ $ Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [B&W Image: LCD/Svartvit bild: LCD] eller
[B&W Image: VF/Svartvit bild: sökare]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
Förberedelse av kameran
Justera handremmen
Justera handremmen så att du kan nå zoomspaken med
pek- och långfingret och REC-knappen med tummen.
31
VIKTIGT
• Var försiktig så att du inte tappar kameran när du justerar
handremmen.
Fästa axelremmen i kameran
För ändarna genom fästena för hals-/axelrem och
justera remmens längd.
VIKTIGT
• Var försiktig så att du inte tappar kameran när
du fäster eller justerar axelremmen.
Ta bort och sätta fast kontaktskydden
Du kan ta bort skydden från kamerans alla kontakter om du vill göra det enklare att komma åt dem.
Ta bort kontaktskydden
1 Öppna kontaktskyddet och dra det utåt.
2 Ta tag i fliken som fäster kontaktskyddet i kameran och dra.
Sätta fast kontaktskydden
Sätt fast kontaktskyddet genom att föra in fliken i öppningen.
OBS
• Om du inte får grepp om fästfliken kan du använda en pincett eller liknande.
Förberedelse av kameran
Avlägsna axelstödet
32
Axelstödet levereras ursprungligen fäst vid kameran.
Du kan ta bort det om du vill ha någon annan slags
konfiguration.
Använd en krysskruvmejsel för att ta bort skruven
enligt bilden och ta bort axelstödet.
• Var försiktig så att du inte tappar bort axelstödet eller
skruven när du har skruvat loss dem.
Använda stativ
Du kan montera kameran på vilket stativ som helst med en 0,64 eller 0,95 mm fästskruv.
Skruvhål för stativ
Skruvhål för TA-100 stativadapter (extra
tillbehör)
VIKTIGT
• Om du monterar stativ med skruvar som är längre än djupet på skruvhålet som används (A 15) kan
det skada kameran.
Använda SD-kort
Använda SD-kort
Kameran spelar in videosekvenser och stillbilder på i handeln tillgängliga Secure Digital-kort (SD)*. Kameran har
två SD-kortplatser. Du kan använda två SD-kort för att spela in på båda samtidigt eller för att automatiskt växla
till det andra när det första SD-kortet är fullt (A 36).
SD-kort (A 35) ska formateras innan de används för första gången i kameran.
* SD-kortet används också för att spara anpassade bildfiler och filer för menyinställningar.
Kompatibla SD-kort
Följande typer av SD-kort1 kan användas med den här kameran. Aktuell information om vilka SD-kort som har
testats tillsammans med den här kameran finns på din lokala Canon-webbplats.
Typ av SD-kort:
.
/
0
SD-kort
SDHC-kort
SDXC-kort
Hastighetsklass U1
Hastighetsklass U3
SD-hastighetsklass2:
UHShastighetsklass2, 3:
1
2
3
Från och med mars 2018 testas funktionen för inspelning med SD-kort tillverkade av Panasonic, Toshiba och SanDisk.
UHS- och SD-hastighetsklassen är en standard som anger den lägsta garanterade dataöverföringshastigheten för SD-kort.
I följande fall rekommenderas att du använder SD-kort med UHS-hastighetsklass U3:
- När
> [3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Rec Format/Inspelningsformat] är inställt
på [XF-HEVC] och [Resolution/Color Sampling/Upplösning/färgsampling] är inställt på [3840x2160 YCC422 10 bit].
- Om slow motion-inspelning är aktiverat.
VIKTIGT
• Efter upprepade inspelningar, borttagningar och redigeringar av sekvenser (om minnet har blivit fragmenterat)
kan det ta allt längre tid att spara inspelningar på kortet, och inspelningar kan till och med avbrytas. I så fall
säkerhetskopierar du dina inspelningar och formaterar kortet med hjälp av kameran. Se till att formatera kort
innan du spelar in viktiga sekvenser.
• Om SDXC-kort: Du kan använda SDXC-kort till den här kameran, men SDXC-kort formateras av kameran
med exFAT-filsystemet.
- Om du tänker använda exFAT-formaterade kort tillsammans med andra enheter (till exempel digitala
inspelningsenheter eller kortläsare) bör du först kontrollera att den externa enheten är kompatibel med
exFAT. För aktuell information om kompatibilitet, kontakta tillverkaren av datorn, operativsystemet
eller kortet.
- Om du använder exFAT-formaterade kort på en dator med ett operativsystem som saknar stöd för exFAT
kan du bli ombedd att formatera kortet. Avbryt i så fall eventuella pågående aktiviteter för att undvika
dataförlust.
OBS
• Vi kan inte garantera att alla SD-kort fungerar korrekt tillsammans med kameran.
33
Använda SD-kort
Sätta i och ta ut ett SD-kort
1 Öppna kortplatsluckan.
34
2 Tryck SD-kortet rakt inåt med etiketten vänd mot
sökaren. Tryck in kortet så långt det går, tills det
fäster med ett klick.
햲
• För att ta ut ett SD-kort, kontrollera att
åtkomstindikatorn är släckt och tryck sedan på kortet
en gång för att frigöra det. När kortet fjädrar ut tar du
tag i kortet och drar det rakt ut.
햳
Åtkomstindikatorer
för kort
3 Stäng kortplatsluckan.
• Ta inte i för hårt när du stänger luckan om kortet inte
skulle vara korrekt isatt.
햴
Åtkomstindikatorer för kort
SD CARD 2/ SD CARD 3,
indikator
SD-kortets status
Röd
Kameran kommunicerar med SD-kortet.
Grön
Kortplatsen är vald och kameran är reda att spela in/spela upp (sekvenser på båda korten, stillbilder endast
på SD-kort B).
Av
Det sitter inget SD-kort i facket, kameran kommunicerar inte med kortet, kortet är skrivskyddat med
LOCK-knappen eller kortplatsen är inte vald.
Om du ställer in
> [B $ System Setup/Systeminställningar] > [LED] > [SD Card Access LED/
Åtkomstindikator för SD-kort] på [Off/Av] tänds inte kortets åtkomstindikatorer.
VIKTIGT
• Tänk på följande när en kortåtkomstindikator lyser rött. annars kan kameran drabbas av permanent
dataförlust.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Ta inte ur kortet.
• Tänk på att SD-korten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om kortet sätts i åt fel håll kan
kameran skadas. Kortet installeras i kameran enligt anvisningen i steg 2.
OBS
• SD-kort har en skrivskyddsflik som förhindrar oavsiktlig radering av kortets innehåll. Sätt knappen i låst läge
(LOCK) för att skrivskydda SD-kortet.
Använda SD-kort
Formatera ett SD-kort
SD-kort ska formateras innan de används i den här kameran för första gången. Du kan även formatera ett kort
för att radera alla inspelningar permanent.
Funktionslägen:
1 Välj [Initialize Media/Formatera medium]
> [Æ ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Initialize Media/
Formatera medium]
2 Välj [SD Card A/SD-kort A] eller [SD Card B/SD-kort B] och tryck på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
4 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
VIKTIGT
• Formatering av ett kort raderar alla data permanent, inklusive sekvenser med en $-markering, stillbilder och
skrivskyddade anpassade bildfiler. Förlorade data kan inte återskapas. Se till att spara viktiga inspelningar
i förväg.
• En formatering kan, beroende på SD-kortet, ta upp till några minuter.
OBS
• Under en pågående inspelning på ett SD-kort kan ett annat SD-kort formateras i den andra SD-kortplatsen.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Initialize Media/Formatera medium] (A 117) kan du trycka
på knappen för att öppna undermenyn [Initialize Media/Formatera medium].
Växla mellan SD-kortplatserna
På kameran finns två SD-kortplatser, SD-kortplats A och
SD-kortplats B. Om det sitter kort i båda kortplatserna kan
du växla mellan korten vid behov.
Funktionslägen:
Tryck på SLOT SELECT-knappen.
• Åtkomstindikatorn för den valda SD-kortplatsen lyser grön.
OBS
• Om det sitter kort i båda SD-kortplatserna och luckan för den ena kortplatsen öppnas växlar kameran
automatiskt till den andra kortplatsen.
• Du kan inte använda SLOT SELECT-knappen för att växla mellan SD-kortplatserna under en
pågående inspelning.
• Du kan också fjärrstyra funktionen med Browser Remote från en ansluten nätverksenhet (A 162, 167).
35
Använda SD-kort
Växla minne och inspelning med dubbla kortplatser
Kameran har två praktiska inspelningsmetoder som kan användas när båda SD-kortplatserna innehåller ett kort:
växla minne och inspelning med dubbla kortplatser.
36
Växla minne: Den här inspelningsmetoden gör det möjligt att fortsätta spela in på det andra SD-kortet utan att
avbrott uppstår när det första SD-kortet blir fullt. Minnesväxling kan göras från SD-kortplats A till SD-kortplats B
och tvärtom.
Inspelning på dubbla kortplatser: När du väljer den här inspelningsmetoden spelas samma sekvens in samtidigt
på båda korten, vilket är praktiskt om du vill skapa en säkerhetskopia samtidigt som en inspelning sker.
Funktionslägen:
Använda minnesväxling
1 Välj [Relay Recording/Växla minne].
> [Æ " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Relay Recording/Växla minne]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
Spela in på dubbla kortplatser
1 Välj [Double Slot Recording/Inspelning på dubbla kortplatser].
> [Æ " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Double Slot Recording/
Inspelning på dubbla kortplatser]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
• 4 visas längst upp på skärmen.
OBS
• Minnesväxling är inaktiverat (kameran går inte över till det andra kortet) när slow motion-inspelning är aktiverat.
• Om ett SD-kort blir fullt under en inspelning på dubbla kortplatser avbryts inspelningen på båda korten.
Om ett fel å andra sidan inträffar på det ena SD-kortet fortsätter inspelningen på det andra kortet.
• Funktionen för inspelning på dubbla kortplatser kan inte användas samtidigt som minnesväxling eller slow
motion-inspelning.
Kontrollera återstående inspelningstid på SD-kort
I läget
visas SD-kortikonerna och återstående inspelningstid* (i minuter) på varje kort högst upp
i skärmens vänstra hörn (A 45).
I statusfönstret [Media/Medium] (A 199) kan du kontrollera totalt utrymme, använt utrymme, ungefärlig
återstående inspelningstid* och hastighetsklass för varje kort. Endast för SD-kort B visas även ungefärligt antal
återstående stillbilder.
* Återstående inspelningstider är ungefärliga och beräknas baserat på aktuell videokonfiguration som används.
Använda SD-kort
Återskapa sekvenser
Om du utför vissa åtgärder, till exempel stänger av kameran eller tar ut SD-kortet ur kameran samtidigt som data
överförs, kan detta ge upphov till datafel på den inspelade sekvensen.
Funktionslägen:
1 Öppna det indexfönster som innehåller sekvensen du vill återskapa (A 131).
2 Välj en önskad sekvens (en sekvens med en gul -ikon istället för en miniatyrbild) och tryck sedan
på SET för att öppna sekvensmenyn.
3 Välj [Recover Clip/Återskapa sekvens] och tryck sedan på SET.
4 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Kameran kommer att försöka återskapa skadade data.
5 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
OBS
• Denna funktion kan radera de sekvenser som är kortare än 1 sekund.
• I vissa fall är det inte möjligt att återskapa data på ett minneskort. Risken för att detta ska inträffa är större
om filsystemet är skadat eller om kortet har skadats fysiskt.
• Endast sekvenser som spelats in med den här kameran kan återskapas. Foton kan inte återskapas.
37
Fjärrstyrning av kameran
Fjärrstyrning av kameran
38
Du kan fjärrstyra kameran på ett antal olika sätt med varierande kontrollmöjligheter. Du kan till exempel använda
den medföljande trådlösa fjärrkontrollen enligt beskrivningen nedan. Du kan även använda fjärrkontrollen
RC-V100 (extra tillbehör) för att få maximal kontroll över dina inspelningar på en professionell nivå.
Du kan även ansluta en nätverksenhet till kameran via Wi-Fi och styra kameran med programmet Browser
Remote (A 162).
Funktionslägen:
Använda den medföljande trådlösa fjärrkontrollen
Sätta i batteriet
Börja med att sätta i det medföljande litiumbatteriet CR2025 i den trådlösa
fjärrkontrollen.
햴
1 Tryck fliken i pilens riktning (햲) och dra ut batterihållaren (햳).
2 Placera litiumbatteriet (knappbatteriet) med pluspolen vänd uppåt (햴).
3 Sätt tillbaka batterihållaren (햵).
햵
햳
햲
Aktivera den trådlösa fjärrkontrollen
Den trådlösa fjärrkontrollen är aktiverad som standard. Följ instruktionerna nedan för att aktivera den igen
om den har inaktiverats.
1 Välj [WL-D6000].
> [B $ System Setup/Systeminställningar] > [WL-D6000]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
Manövrera kameran med den trådlösa
fjärrkontrollen
När du använder den trådlösa fjärrkontrollen måste du
rikta den mot kamerans fjärrsensor. När du trycker på
den trådlösa fjärrkontrollens knappar tänds kamerans
kontrollampor.
OBS
• För att kunna använda dem medföljande trådlösa
fjärrkontrollens START/STOP-knapp eller ZOOMknappar måste du även samtidigt trycka på knappen
för aktivering av inspelning.
• Om det inte går att styra kameran med hjälp av den medföljande trådlösa fjärrkontrollen, eller om den bara
fungerar på väldigt nära håll, är det dags att byta batteri.
• Den medföljande trådlösa fjärrkontrollen fungerar kanske inte om kamerans fjärrsensor utsätts för stark
belysning eller direkt solljus.
Använda den trådlösa fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör)
Använda den trådlösa fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör)
Du kan ansluta fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kamerans REMOTE A- eller REMOTE B-anslutning för
att fjärrstyra kameran (inklusive dess avancerade inspelningsfunktioner). Med fjärrkontrollen kan du sätta igång
kameran, navigera i menyerna, ändra inställningar, styra bländaren och slutartiden samt ändra vissa anpassade
bildinställningar, m.m. När du ansluter till RC-V100 med REMOTE B-anslutningen kan kameran ta emot och
behandla flera kommandon samtidigt från fjärrkontrollen.
Information om hur du ansluter och använder fjärrkontrollen finns i användarhandboken.
Funktionslägen:
Till RC-V100anslutningen
REMOTE B
Fjärrkabel RR-10 eller
RR-100 8-pin (tillval)
Till RC-V100anslutningen REMOTE A
Fjärrkabel
(medföljer RC-V100)
1 Stäng av kameran och anslut fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran.
• Kontrollera att samma anslutning är vald på fjärrkontrollens omkopplare som vad som används på kameran.
2 Starta kameran och välj [REMOTE Term./REMOTE-terminal].
> [B $ System Setup/Systeminställningar] > [REMOTE Term./REMOTE-terminal]
3 Välj [RC-V100 (REMOTE A)] eller [RC-V100 (REMOTE B)] beroende på vilken terminal som används
och tryck sedan på SET.
Alternativ
[RC-V100 (REMOTE A)], [RC-V100 (REMOTE B)]:
Välj detta alternativ om du vill använda RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) som är ansluten
till motsvarande REMOTE-anslutning.
[Standard]:
Välj det här alternativet om du vill kunna använda fjärrkontroller från andra tillverkare.
OBS
• När kameran är inställd på helautomatiskt läge (A 43) kan du inte använda fjärrkontrollen för att ändra
inställningarna för bländare, gain, slutartid och vitbalans (med undantag för [R Gain/Röd gain] och
[B Gain/Blå gain] i den anpassade bildens inställningar [White Balance/Vitbalans]*).
* Om infraröd inspelning är aktiverat har inte rattarna WHITE BALANCE R och B någon effekt på kameran.
• Du kan endast justera bildrelaterade inställningar med fjärrkontrollen om de detaljerade inställningarna har
aktiverats (
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [Activate Other Settings/Aktivera övriga
inställningar] är inställt till [On/På], A 121).
• Anslutningarna REMOTE A och REMOTE B kan inte användas samtidigt.
39
Använda den trådlösa fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör)
40
• Om du planerar att ansluta fjärrkontrollen till kameran med fjärrkabeln RR-10 eller RR-100 8-pin (tillval)
kontrollerar du serienumret på RC-V100. Om serienumret startar med ”01 xxxx” (där xxxx betecknar andra
siffror) måste du uppdatera fjärrkontrollens inbyggda programvara. Canon utför funktionsuppdateringen men
du måste skicka fjärrkontrollen till en godkänd Canon-serviceverkstad. Det kan tillkomma avgifter för leverans
och hantering. Kontakta en Canon-kundtjänst för mer information.
3
Inspelning
41
Spela in video
Det här avsnittet förklarar grunderna för inspelning av sekvenser*. Mer information om ljudinspelning finns under
Ljudinspelning (A 95).
Innan du gör viktiga inspelningar första gången, gör testinspelningar med de videokonfigurationer som du
planerar att använda för att kontrollera att kameran fungerar korrekt. Om kameran inte fungerar som den ska går
du till kapitlet Felsökning (A 204).
* ”Sekvens” avser en enstaka videosekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle. Du kan också lägga in metadata
i sekvensen.
Funktionslägen:
Förbereda för inspelning
1 Ta av linsskyddet och montera motljusskyddet
(A 28).
햶
2 Anslut ett laddat batteri till kameran (A 19, 20).
햶
3 Sätt i SD-kort efter behov (A 33, 34).
• Sätt i kort i båda SD-kortplatserna om du vill använda
minnesväxling eller inspelning på dubbla kortplatser
(A 36).
4 Öppna frontkåpan genom att skjuta ned reglaget
till läget OPEN.
햲
햵
햴
햳
5 Justera bildskärmen (A 29) och/eller sökaren
(A 30).
OBS
• Du kan lägga till en användarprofil (A 108) till de inspelade sekvenserna på kameran men då måste du
förbereda den innan du börjar spela in. Användarprofilen kan användas för att lägga till en filmklappa med
information som sekvensnamn, användare och inspelningsplats.
Spela in video
Inspelning
Kontrollampor
42
Åtkomstindikatorer för kort
1 Tryck och håll inne knappen på Q-omkopplaren och ställ in den på ON.
• Kameran startas i
-läge och försätts i standby för inspelning.
• Åtkomstindikatorerna för kortplatserna som innehåller kort lyser rött under några ögonblick.
Åtkomstindikatorn för det kort som har valts för inspelning växlar sedan färg till grönt.
2 Starta inspelningen genom att trycka på REC-knappen.
•
•
•
•
Inspelningen startar. Kontrollampan tänds och inspelningsindikatorn [ÜREC] visas högst upp på skärmen.
Du kan använda REC-knappen som finns på bärhandtaget eller på sidohandtaget.
Du kan också fjärrstyra funktionen med Browser Remote från en ansluten nätverksenhet (A 162, 167).
Om du använder den medföljande trådlösa fjärrkontrollen måste du trycka på START/STOP-knappen och
inspelningsknappen samtidigt.
3 Tryck på REC-knappen för att avbryta inspelningen.
• Sekvensen spelas in och kameran försätts i standby. Kontrollamporna slocknar.
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn lyser rött, annars kan kameran drabbas av permanent dataförlust.
- Öppna inte kortplatsluckan till det kort som används och ta inte ut kortet.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
• Glöm inte att säkerhetskopiera dina inspelningar regelbundet (A 151), framförallt när du har spelat in en
riktigt viktig händelse. Canon ansvarar inte för förlust av data eller förstörda data.
OBS
• REC-knappen på handtaget har en låsknapp som förhindrar oavsiktlig aktivering. Ställ in låsspaken på C
för att inga inspelningar ska startas/stoppas oavsiktligt eller om du inte tänker använda REC-knappen.
Återställ knappen i ursprungligt läge för att aktivera REC-knappen igen.
• Du kan använda granskningsfunktionen (A 112) om du vill spela upp delar av eller hela den senaste
sekvensen utan att behöva växla till läget
.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på to [Add $ Mark/Lägg till markering] eller [Add % Mark/
Lägg till markering] (A 117) kan du trycka på knappen för att lägga till markeringen $ eller % på den
senast inspelade sekvensen.
Spela in video
• Sekvenserna kommer att delas i följande fall.
- När minnesväxling (A 36) används och det valda kortet blir fullt fortsätter inspelningen som en separat
sekvens på det andra kortet.
- Vid inspelning av sekvenser på ett SDHC-kort, delas videofilen (strömmas) i sekvensen ungefär var fjärde
gigabyte. Också i ett sådant fall fortsätter uppspelningen med kameran utan avbrott.
• Eventuella metadatainställningar (A 108) sparas tillsammans med de inspelade sekvenserna. Du kan också
spara anpassade bildinställningar tillsammans med de inspelade sekvenserna (A 123).
• Den längsta kontinuerliga inspelningstiden för en enstaka sekvens är 6 timmar. Efter det kommer en
ny sekvens att skapas automatiskt och inspelningen kommer att fortsätta som en separat sekvens.
• Om LOCK-knappen på SD-kortet är inställd på skrivskydd går det inte att lagra sekvenser på kortet.
Ändra först LOCK-knappens inställning.
• Beroende på sekvensen kan kameran justera vissa kontroller internt för att en bättre bild ska visas på
LCD-skärmen eller sökaren.
- Om inställningen [Gamma] i den anpassade bildfilen har en annan inställning än [Canon Log 3] framställer
kameran en bild så som videosekvensen skulle visas på en kompatibel skärm med rätt konfigurering.
- Om inställningen [Gamma] i den anpassade bildfilen är inställd på [Canon Log 3] framställer kameran färger
som liknar färgomfånget BT.709, oavsett vilket färgomfång som använts för inspelning.
Låsa kamerans kontroller (knapplås)
Du kan ställa in KEY LOCK-omkopplaren på C (knapplås)
om du vill låsa alla fysiska kontroller (knappar och
omkopplare) på kameran, förutom REC-knapparna*.
Detta används för att inte inställningar ska ändras genom
oavsiktliga knapptryckningar. Ställ tillbaka KEY LOCKomkopplaren till position
så aktiveras kontrollerna igen.
När kamerans kontroller är låsta kan du fortfarande
använda kameran med den medföljande trådlösa
fjärrkontrollen, RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) eller
programmet Browser Remote.
* Endast i läget
med inställningen
kan du välja att även låsa REC-knapparna
>[B $ System Setup/Systeminställningar] > [Key Lock/Knapplås].
Spela in i helautomatiskt läge
Tryck FULL AUTO-omkopplaren till läget ON för att ställa kameran
i helautomatiskt läge. I helautomatiskt läge ställer kameran
automatiskt in bländare, gain, slutartid och vitbalans.
Kameran justerar kontinuerligt inställningarna för ljusstyrka och
vitbalans automatiskt*. Fokuseringsläget kommer dock inte att
vara inställt på autofokus.
* Ljusmätmetoden (A 62) kommer att vara inställd på [Standard],
AE-kompensation (A 61) kommer att vara inställt på [±0] och AGC-gränsen
(A 56) kommer att vara inställd på [Off/33 dB/Av/33dB].
43
Spela in video
Skärminfo
44
Det här avsnittet beskriver olika typer av skärminformation som förekommer i
-läget. Du kan använda
funktionen för anpassad skärminformation (A 189) för att dölja den skärminformation som inte behöver visas.
Menyposten som styr varje skärm visas i följande tabell (1: indikerar en menypost under
>
[¢ % Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Custom Display 1/Anpassad skärm 1] och 2: indikerar en
menypost under [Custom Display 2/Anpassad skärm 2]).
AF-ramar
Beroende på vald AF-ramstorlek (A 79) och vilken fokuseringsfunktion som används kanske du ser vissa
av följande AF-ramar.
Kontinuerlig AF-ram – alltid vit (A 78)
AF-förstärkt MF-ram: gul – manuellt justeringsområde, vit – automatiskt justeringsområde (A 77)
Ansikts-AF:
Huvudmotiv (A 79)
Ansikts-AF:
Andra ramar för ansiktsigenkänning
Spårning: Välj motiv (A 81)
Spårning: Under spårning
Spela in video
Vänster sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
C
èé
êë
(i rött)
0000 min.
Knapplås (A 43)
1: [Key Lock/Knapplås]
Återstående batteriladdning
Ikonen visar en uppskattning av den återstående batteriladdningen.
Den återstående inspelningstiden anges i minuter bredvid ikonen.
• När
visas bör du byta ut batteriet mot ett fulladdat batteri.
• Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte anges helt korrekt beroende
på de aktuella användningsförhållandena.
2: [Remaining Battery/
Återstående batteri]
Kortstatus och uppskattad återstående inspelningstid
6, 7, 0000 min
Kortstatus: grönt – går att spela in, gult – kortet nästan fullt, vitt – kortet läses.
Kortet som är valt för den här inspelningen anges med en Ð-markering.
6, 7, END (i rött)
Kortet är fullt.
,
(i rött)
Z 00/00
000 m eller 000 ft,
-
,
@, A
,
Zoomkontroll (A 68).
• Kan visas som en zoomindikator eller ett numeriskt värde. Visas endast
vid zoomning.
1: [Zoom Indicator/
Zoomindikator] (typ),
[Zoom Position/
Zoomkontroll]
(skärm eller inte)
Ungefärlig närgräns (endast under manuell fokusering).
: Oändligt fokus,
-: Fokus bortom oändlighetspunkten.
1: [Object Distance/
Motivavstånd]
Fokusläge (A 74)
1: [Focus Mode/
Fokusläge]
Ansikts-AF (A 79)
,
,
,
,
2: [Remaining Rec Time/
Återstående
inspelningstid]
Inget SD-kort, eller så går det inte att spela in på kortet.
,
,
Anpassad
skärminformation
,
Anpassade gammainställningar för bild (A 124)
,
1: [Custom Picture/
Anpassad bild]
Det finns aktiva detaljerade bildinställningar för den anpassade bildfilen (A 125).
¯,°,± (i gult)
,
Bildstabilisering (A 83)
1: [Image Stabilizer/
Bildstabilisator]
Ljusmätmetod (A 62)
1: [Light Metering/
Ljusmätning]
Visa LUT (A 147)
1: [LUT]
^ (i gult)
Förstoring (A 76)
• Du kan trycka på SET för att ändra förstoringsgraden.
1: [Magnification/
Förstoring]
J, K (i gult)
Peaking (A 76)
1: [Peaking]
b, `
Fläktdrift och temperaturvarning (A 49)
• Om kamerans interna temperatur går över en förinställd nivå visas b i gult.
Om temperaturen stiger ytterligare visas b i rött.
• När ` visas i rött, anger detta en fläktrelaterad varning (A 206).
2: [Temperature/Fan/
Temperatur/Fläkt]
45
Spela in video
Högst upp på skärmen
Ikon/visning
46
Beskrivning
,
,
4
Anpassad
skärminformation
Nätverkstyp, nätverksfunktion och anslutningsstatus (A 160).
Ikoner som visas i vitt – funktion redo att användas, i gult – ansluter till eller
kopplar bort från ett nätverk, i rött – feltillstånd.
2: [Network Functions/
Nätverksfunktioner]
Inspelning på dubbla kortplatser (A 36)
2: [Recording Mode/
Inspelningsläge]
Inspelningsinformation:
STBY, ÜREC
Spela in sekvens: standby för inspelning, inspelning.
SLOW STBY,
ÜSLOW REC
Inspelning med slow motion (A 113): standby för inspelning, inspelning.
PRE REC STBY,
ÜPRE REC
Förinspelning (A 114): standby för inspelning, inspelning.
00.00P, 00.00i, 000/00.00P
Bildfrekvens (A 50)
• Bildfrekvensen visas även under slow motion-inspelning.
2: [Bildfrekvens/
Frame Rate]
REC`, STBY`
Aktivt inspelningskommando (A 186)
2: [Rec Command/
Inspel. kommando]
00:00:00.00, 00:00:00:00
R/P/F/E/H
Tidkod (A 88)
2: [Time Code/Tidkod]
Höger sida på skärmen
Ikon/visning
7 0000,
(i rött)
Beskrivning
Anpassad
skärminformation
Ungefärligt antal stillbilder som kan lagras på SD-kortet (A 179)
2: [Remaining Photos/
Återstående stillbilder]
• Om
visas i rött finns det inget kort i SD-kortplats B eller så går det inte att spela
in på kortet.
U
Genlock (A 92)
2: [Genlock]
YCC422 10 bitar,
YCC420 8 bit
Färgsampling (A 51)
0000x0000
Upplösning (A 51)
2: [Resolution/
Color Sampling/
Upplösning/
färgsampling]
,
Videoformat (A 50)
2: [Rec Format/
Inspelningsformat]
Q
Användarprofil (A 108)
2: [User Memo/
Användarprofil]
T (i rött)
Visad skärminfo (A 146)
2: [OSD Output/
OSD-utgång]
Trådlös fjärrkontroll inaktiverat (A 38)
2: [WL-D6000]
Audio peak limiter (A 100)
2: [Audio Level Indicator/
Ljudnivåindikator]
(i rött)
Ljudnivåmätare (A 99)
,
Hörlursvolym (A 136)
–
Datum/tid
–
2: [Datum/Klockslag]
CH0/CH0
Ljudutgångskanaler (A 150)
2: [Monitor Channels/
Monitor-kanaler]
Spela in video
Längst ned på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
Anpassad
skärminformation
00 00 00 00
User bit (A 91)
2: [User Bit]
A001C001 till Z999D999
Sekvensidentifiering. Består av kameraindex, filmnummer och sekvensfilnamnets
sekvensnummerkomponenter (A 48).
2: [Reel/Clip Number/
Film-/sekvensnummer]
GPS-signal (A 110): fast sken – satellitsignal tas emot, blinkar – ingen satellitsignal 2: [GPS]
tas emot.
• Visas endast när GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kameran.
;
,=
Infraröd inspelning och infrarött ljus (A 116)
1: [IR Rec/IR-inspelning]
Digital telekonverter (A 68)
1: [Tele-converter/
Telekonverter]
TL-U58, WA-U58
Optimering av konverterlins (A 73)
1: [Conversion Lens/
Konverterlins]
@
Helautomatiskt läge (A 43)
1: [Full Auto/
Helautomatiskt]
,
,
ÅA , ÅB , ¼, É, Vitbalans (A 65)
È,
,
1: [White Balance/
Vitbalans]
0000 K ±0CC
AE ±0.00
ND 1/00,
,
E, F 0.0, stängt
E, 00,0 dB
E1/1000, 1/0000,
Zoomtrycksnivå
• Visas endast när du använder zoomspaken ifall anpassad zoomhastighet är valt
(A 70).
1: [Grip Zoom Speed:
User/Spakens
zoomhastighet:
användare]
Exponeringsvisare (A 60)
• Visas endast om gain, bländare, och slutartid samtliga är inställda på manuell
justering.
1: [Exposure Bar/
Exponeringsvisare]
AE-kompensation (A 61)
1: [AE Shift/
AE-kompensation]
Gråfilter och gråvarning (A 58)
1: [ND Filter/Gråfilter]
Bländarvärde (A 59)
1: [Iris/Bländare]
Gain-värde (A 56)
1: [Gain]
Slutartid (A 53)
1: [Shutter/Slutare]
000,00 Hz, 000,00°
OBS
• Du kan trycka upprepade gånger på DISP-knappen för att stänga av de flesta ikoner och visningar enligt
följande sekvens:
All information synlig  Endast skärmmarkörer (när de är aktiverade A 85)  Minimalt med synlig information
(inspelningsfunktion o.s.v.)
47
Spela in video
Ställa in sekvensens filnamn
48
Du kan ändra ett flertal olika inställningar som bestämmer hur filnamnen för de inspelade sekvenserna ska skapas.
Anpassa sekvensernas filnamn till dina egna behov eller till att passa standarder för din organisation för att skapa
filer som är enklare att identifiera och organisera.
Funktionslägen:
Filnamnens struktur innehåller följande delar:
A001C001HyymmddXX_CANON_01
1
1
2
3
4
2
3
4
5
Kameraindex: En bokstav (A–Z) som identifierar
vilken kamera som har använts.
Filmnummer: Tre siffror (001–999) som
identifierar vilket kort som har använts.
Numret delas ut automatiskt men du kan ställa in
den första siffran. När du har satt in ett nytt kort
(nyköpt eller formaterat) ökar numret ett steg
i taget efter att den första inspelningen är gjord.
Sekvensnummer: Fyra tecken (C001–D999).
Sekvensnumret ökar automatiskt för varje
sekvens som spelas in (efter C999 ökas numret
till D001), men du kan själv ange sekvensens
startnummer och välja sekvensnumreringsmetod.
Format: ”H” för XF-HEVC-sekvenser, ”_” for
XF-AVC-sekvenser.
6
5
6
7
8
7
8
Inspelningsdatum (anges automatiskt på
kameran). åå – år, mm – månad, dd – dag
Slumpmässig komponent Två tecken
(siffrorna 0–9 och versalerna A–Z) som ändras
slumpvis för varje sekvens.
Användardefinierat fält: Fem tecken
(siffrorna 0–9 och versalerna A–Z) för övriga
identifieringsändamål.
Flödesnummer: När du spelar in på ett SD- eller
SDHC-kort läggs ett flödesnummer (01 till 99) till
automatiskt. Flödesnumret ökas varje gång video
(ström) filen i sekvensen delas och inspelningen
fortsätter på en separat strömfil.
Ändra de olika delarna av sekvensernas filnamn
Ställa in kamera-id (kameraindex)
1 Välj [Camera Index/Kameraindex].
> [Æ " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Metadata] >
[Camera Index/Kameraindex]
2 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att markera ett kameraindex och tryck sedan på SET två gånger.
Ställa in metod för sekvensnumrering
1 Välj [Clip Numbering/Sekvensnumrering].
> [Æ " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Metadata] >
[Clip Numbering/Sekvensnumrering]
2 Välj [Reset/Återställ] eller [Continuous/Kontinuerlig] och tryck sedan på SET.
Alternativ
[Reset/Återställ]:
Sekvensnumret startar om från 001 varje gång du sätter in ett nytt kort.
[Continuous/Kontinuerlig]: Sekvensnumreringen startar från det första numret som är inställt med
[Clip Number/Sekvensnummer] (följande process) och fortsätter över flera kort.
Spela in video
Ställa in filnummer eller sekvensens startnummer
Sekvensens startnummer kan endast ställas in om [Clip Numbering/Sekvensnumrering] är inställt
på [Continuous/Kontinuerlig].
1 Välj [Reel Number/Filmnummer] eller [Clip Number/Sekvensnummer].
> [Æ " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Metadata] >
[Reel Number/Filmnummer] eller [Clip Number/Sekvensnummer]
2 Välj [Change/Ändra] och tryck sedan på SET.
• Välj [Reset/Återställ] istället om du vill ställa in filmnumret eller sekvensnumret på [001].
3 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ange första siffran i film-/sekvensnumret och tryck sedan på SET
för att gå vidare till nästa.
• Lägg in övriga siffror på samma sätt.
4 Välj [Set/Ställ in] och tryck sedan på SET.
Ändra innehållet i det användardefinierade fältet
1 Välj [User defined/Användardefinierat].
> [Æ " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Metadata] >
[User defined/Användardefinierat]
2 Välj [Change/Ändra] och tryck sedan på SET.
• Om du vill ställa in det användardefinierade fältet till [CANON] väljer du istället [Reset/Återställ].
3 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ange det första tecknet och tryck sedan på SET för att gå vidare till nästa.
• Ange övriga tecken på samma sätt.
4 Välj [Set/Ställ in] och tryck sedan på SET.
Använda fläkten
Kameran använder en intern kylfläkt för att sänka temperaturen i kameran. Du kan ändra fläktens funktionsläge.
Funktionslägen:
1 Välj [Fan/Fläkt].
> [B % System Setup/Systeminställningar] > [Fan/Fläkt]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Alternativ
[Automatic/Automatisk]: Fläkten roterar när kameran inte spelar in och stängs av automatiskt när kameran
spelar in. Om kamerans interna temperatur är för hög (b visas i rött) aktiveras fläkten
automatiskt (i så fall visas ` bredvid ikonen b). När kamerans innertemperatur har
sjunkit stängs fläkten av automatiskt. Använd den här inställningen om du inte vill spela
in ljudet från kamerans fläkt.
[Always On/Alltid på]:
Fläkten är alltid i gång.
VIKTIGT
• När fläkten är i gång släpper ventilationsutloppet ut varmluft.
• Var försiktig så att du inte på något sätt täcker för fläktens luftventiler (A 11, 13, 16).
OBS
• Beroende på omgivande temperatur och andra inspelningssituationer kanske inte fläkten stannar även om
du ställer in driftsläget på [Automatic/Automatisk].
• I läget
är fläkten alltid på.
49
Videokonfiguration: Videoformat, systemfrekvens, bildfrekvens, upplösning och bitfrekvens
Videokonfiguration: Videoformat, systemfrekvens, bildfrekvens,
upplösning och bitfrekvens
50
Med följande processer kan du ställa in den videokonfiguration som används när du spelar in sekvenser.
Välj de inställningar för videoformat, systemfrekvens, bildfrekvens, upplösning (bildstorlek) och
samplingsfrekvens som önskas enligt dina kreativa behov. Tillgängliga alternativ för vissa inställningar kan ändras
beroende på föregående val av andra inställningar. I tabellerna under beskrivningarna finns sammanfattningar.
Välja huvudinspelningsformat
Funktionslägen:
1 Välj [Rec Format/Inspelningsformat].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Rec Format/Inspelningsformat]
2 Välj [XF-HEVC] eller [XF-AVC] och tryck sedan på SET.
• Ikonen för valt format visas i skärmens övre högra hörn.
• Beroende på vald inställning kommer meddelandet [The following settings were changed/Följande
inställningar har ändrats] att visas. Granska vilka ändringar som skett automatiskt och tryck på SET.
Välja systemfrekvens
Funktionslägen:
1 Välj [System Frequency/Systemfrekvens].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [System Frequency/
Systemfrekvens]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Kameran återställs och startar om i det valda läget.
Välja bildfrekvens
Funktionslägen:
1 Välj [Frame Rate/Bildfrekvens].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Frame Rate/Bildfrekvens]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Den valda bildfrekvensen visas upptill på skärmen.
• Beroende på vald inställning kommer meddelandet [The following settings were changed/Följande
inställningar har ändrats] att visas. Granska vilka ändringar som skett automatiskt och tryck på SET.
Videokonfiguration: Videoformat, systemfrekvens, bildfrekvens, upplösning och bitfrekvens
Välja inställningar för upplösning och färgsampling
På XF-AVC-sekvenser är upplösningen inställd på 1920x1080 och går inte att ändra.
Funktionslägen:
51
1 Välj [Resolution/Color Sampling/Upplösning/färgsampling].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Resolution/Color Sampling/
Upplösning/färgsampling]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Den valda inställningen för färgsampling och upplösning visas i skärmens övre högra hörn.
• Beroende på vald inställning kommer meddelandet [The following settings were changed/Följande
inställningar har ändrats] att visas. Granska vilka ändringar som skett automatiskt och tryck på SET.
Val av bitfrekvens
På XF-AVC-sekvenser är bitfrekvens inställt på 45 Mbps och går inte att ändra.
1 Välj [Bit Rate/Bitfrekvens].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Bit Rate/Bitfrekvens]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Tillgängliga inställningar för videokonfiguration (XF-HEVC-sekvenser)
Upplösning
Färgsampling
Bitfrekvens1
och
kompression2
110 Mbps,
160 Mbps
3840x2160
YCbCr 4:2:2,
10 bit
1920x1080
Systemfrekvens/bildfrekvens
59,94 Hz
50,00 Hz
59.94i
59.94P
29.97P
23.98P
50.00i
50.00P
25.00P
–
Ü
Ü
Ü
–
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Long GOP
45 Mbps,
60 Mbps
Long GOP
Tillgängliga inställningar för videokonfiguration (XF-AVC-sekvenser)
Upplösning
1920x1080
1
2
Färgsampling
YCbCr 4:2:0,
8 bit
Bitfrekvens1
och
kompression2
45 Mbps
Long GOP
Systemfrekvens/bildfrekvens
59,94 Hz
50,00 Hz
59.94i
59.94P
29.97P
23.98P
50.00i
50.00P
25.00P
–
Ü
Ü
Ü
–
Ü
Ü
På kameran används en variabel bithastighet (VBR).
Om du använder Long GOP komprimeras bilden efter analysen. Ändringarna tillämpas på en grupp bilder, vilket leder till bättre
kompressionsfrekvens (mindre datastorlek).
OBS
• Mer information om signalutgången från respektive anslutning finns under Konfiguration av videoutgång
(A 143).
Använda FUNC-knappen för att ändra kamerans huvudfunktioner
Använda FUNC-knappen för att ändra kamerans huvudfunktioner
52
Du kan justera tre huvudfunktioner – slutartid, vitbalans och gain – med FUNC-knappen (direktinställningsläge).
Det här avsnittet beskriver den grundläggande användningen av direktinställningsläget. Ytterligare information
om de olika funktionerna finns i respektive avsnitt: slutartid (A 53), vitbalans (A 65), gain (A 56).
Funktionslägen:
Använda direktinställningsläget
1 Tryck på FUNC-knappen.
• Skärminfo för den funktion som ska justeras markeras
i orange.
• Tryck på FUNC-knappen flera gånger eller tryck joysticken
åt vänster/höger för att välja funktionen som du vill justera:
- Vitbalansläge
- Värde för färgtemperatur
- Värde för färgkompensation (CC)
- Gain-värde
- Slutartid, vinkel eller frekvens
2 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att välja önskat värde
eller vitbalansläge och tryck sedan på SET.
• Det markerade värdet ställs in och kameran avslutar direktinställningsläget.
• Skärminfo för den valda funktionen återgår till den vanliga.
• Beroende på den valda funktionen kan ytterligare justeringsmöjligheter finnas tillgängliga eller behöva göras
innan du trycker på SET.
OBS
• Direktinställningsläget avslutas automatiskt på kameran i följande fall.
- Om det inte har varit någon aktivitet under mer än 6 sekunder.
- Om menyn eller en statusskärm har öppnats.
Slutartid
Slutartid
Välj en slutartid som passar inspelningssituationen. Välj till exempel en längre slutartid i mörkare miljöer.
Kameran har följande lägen.
53
Funktionslägen:
OFF: kameran använder en standardslutartid som baseras på
bildfrekvensen. Du kan stänga av justeringen av slutartid och
använda standardslutartiden genom att ställa SHUTTERomkopplaren i läget OFF.
Automatiskt: kameran justerar slutartiden automatiskt,
baserat på bildens ljusstyrka.
Hastighet: Ger dig möjlighet att själv välja en slutartid (i
bråkdelar av sekund). Du kan välja vilka intervall som ska
användas när du justerar slutartiden, mellan 1/3 och 1/4.
Vinkel: Du kan bestämma slutartiden genom att ange
slutarens vinkel.
Ren skärm: ställ in frekvensen för att kunna spela in bilden
på CRT-datorskärmar utan att få svarta ränder eller flimmer.
Långsamt: du kan välja en lång slutartid för att få ljusare inspelningar i miljöer med svagt ljus. Det här läget är inte
tillgängligt när slow motion-inspelning är aktiverat.
Ändra läge för slutartid
Du kan också fjärrstyra funktionen med Browser Remote från en ansluten nätverksenhet (A 162, 168).
Ställ in SHUTTER-omkopplaren på ON och skjut sedan
omkopplaren mot SEL om du vill ändra läge för slutartid.
• Om du flera gånger skjuter omkopplaren mot SEL ändras
läget för slutartid, på följande sätt: Automatiskt  Hastighet
 Vinkel  Ren skärm  Långsamt.
Slutartid
Tillgängliga slutartider
De tillgängliga slutartiderna varierar beroende på vilken system- och bildfrekvens som används.
Systemfrekvens/bildfrekvens
Slutartidsläge
54
OFF
Automatisk
Hastighet1,2
Vinkel1, 3
Ren skärm1
Långsamt4
1
2
3
4
59.94i/59.94P
1/60
59,94 Hz
29.97P
1/30
23.98P
1/24
50.00i/50.00P
1/50
50,00 Hz
25.00P
1/25
1/60 till 1/2000
1/30 till 1/2000
1/24 till 1/2000
1/50 till 1/2000
1/25 till 1/2000
360.00°, 240.00°, 180.00°, 120.00°, 90.00°, 60.00°, 45.00°, 30.00°, 22.50°, 15.00°, 11.25°
59,94 Hz till
29,97 Hz till
23,98 Hz till
50,00 Hz till
25,00 Hz till
250,38 Hz
250,38 Hz
250,38 Hz
250,40 Hz
250,40 Hz
1/4, 1/8, 1/15, 1/30
1/4, 1/8, 1/15
1/3, 1/6, 1/12
1/3, 1/6, 1/12, 1/25
1/3, 1/6, 1/12
Om slow motion-inspelning är aktiverat varierar de tillgängliga värdena beroende på vilken bildfrekvens som används.
Slutartidsintervallen beror på menyinställningarna. När
> [v ! Camera Setup/Kamerainställning] > [Shutter Increment/
Slutartidsintervall] är inställt på [Normal] kan du justera slutartiden i 1/4-intervall, när inställningen är [Fine/Fin] i 1/256-intervall.
Du kan också välja vinkelvärden som motsvarar följande slutartider: 1/120, 1/100, 1/60, 1/50, 1/40, 3/100, 1/30 och 1/25.
Vilka vinkelvärden som är tillgängliga beror på vilken bildfrekvens som används.
Ej tillgängligt när slow motion-inspelning är aktiverat.
Använda lång slutartid
Vid inspelning i svagt ljus kan du få en ljusare bild genom att använda längre slutartider. Du kan även använda
den här funktionen för att skapa vissa effekter i inspelningarna, till exempel bakgrundsoskärpa vid panorering
eller inspelning av motiv med eftersläpning i bilden.
• Bildkvaliteten blir kanske dock inte lika hög som vid användning av en lägre slutartid i ljusare miljöer.
• Funktionen för autofokus fungerar kanske inte heller lika bra.
OBS
• Du kan använda inställningen
> [v ! Camera Setup/Kamerainställning] > [AE Response/
AE-respons] för att ändra hur snabbt exponeringen justeras när slutartiden är inställd på automatisk.
Slutartid
Ändra slutartid
När du har ställt in slutartiden på ett annat läge än OFF eller automatisk kan du ställa in slutartiden manuellt som
hastighetsvärde, vinkel eller ren skärm-frekvens.
Du kan också fjärrstyra funktionen med Browser Remote från en ansluten nätverksenhet (A 162, 168).
1 Om du vill ändra slutartidsintervall i läget Hastighet väljer du [Shutter Increment/Slutartidsintervall].
> [v ! Camera Setup/Kamerainställning] > [Shutter Increment/Slutartidsintervall]
2 Välj [Normal] eller [Fine/Fin] och tryck sedan på SET.
• Om du väljer [Fine/Fin] kan du justera slutartiden i 1/256-intervall.
3 När du har stängt menyn väljer du ett läge för slutartid annat än OFF eller automatisk (A 53).
• Kameran går in i direktinställningsläge med slutartiden markerad i orange.
• Du kan också trycka flera gånger på FUNC-knappen om du vill markera den aktuella slutartiden utan
att ändra det aktuella slutartidsläget.
4 Använd direktinställningsläget för att justera slutartiden, vinkelvärdet eller Clear Scan-frekvensen.
• Mer information finns i Använda direktinställningsläget (A 52).
• Den valda slutartiden visas längst ner på skärmen.
•
•
•
•
•
OBS
Om du bländar ned under en inspelning i starkt ljus kan bilden uppfattas som mjuk eller oskarp. Om du inte vill
förlora skärpa orsakat av diffraktion använder du ett tätare gråfilter (A 58), en snabbare slutartid eller öppnar
bländaren (A 59).
Om både gain och bländare är inställda på manuellt läge och läget för slutartid är något annat än OFF eller
Automatisk visas exponeringsvisaren längst ned på skärmen (A 60).
När kameran är inställd på helautomatiskt läge (A 43) eller om du aktiverar infraröd inspelning (A 116) ställs
slutartidsläget in på automatiskt. Om du aktiverar både slow motion-inspelning och infraröd inspelning
samtidigt ställs slutartiden in på 1/120 (59,94 Hz-inspelningar) eller automatiskt inom intervallet 1/120–1/100
(50,00 Hz-inspelningar).
Om en fjärrkontroll RC-V100 (extra tillbehör) är ansluten till kameran kan du ändra läge för slutartid med
fjärrkontrollens SHUTTER SELECT-knapp och slutartiden med fjärrkontrollens knappar SHUTTER Í/Î
oavsett positionen på kamerans SHUTTER-omkopplare.
Om du har ställt in en programmerbar knapp på [Shutter/Slutare] (A 117) kan du trycka på knappen
för att gå in i direktinställningsläge med slutartiden markerad.
Flimmerreducering
Gör så här för att låta kameran upptäcka och minska flimmer automatiskt.
1 Välj [Flicker Reduction/Flimmerreducering].
> [v ' Camera Setup/Kamerainställning] > [Flicker Reduction/Flimmerreducering]
2 Välj [Automatic/Automatisk] och tryck sedan på SET.
OBS
• När du gör inspelningar i ljuset från artificiella ljuskällor, till exempel lysrör, kvicksilverlampor eller halogenlampor,
kan skärmen flimra beroende på den valda slutartiden. Du kan undvika flimmer genom att välja läget Speed för
slutartidsfunktionen och välja en slutartid som matchar frekvensen för det lokala elsystemet: 1/50* eller 1/100
för 50 Hz-system, 1/60 eller 1/120 för 60 Hz-system.
* Eventuellt inte tillgängligt beroende på vald bildfrekvens.
55
Gain
Gain
56
Beroende på aktuell inspelningssituation kanske du vill justera bildens ljusstyrka. Du kan göra detta genom att
använda ett gain-värde för att justera sensorns känslighet. På kameran finns 3 gain-nivåer (L/M/H) där du i förväg
kan justera (gain-värde och intervall) och enkelt välja genom att byta omkopplarens position. Du kan också välja
automatisk förstärkarkontroll och även ställa in en gräns för maximalt gain-värde (AGC-gräns).
Du kan också fjärrstyra funktionen med Browser Remote från en ansluten nätverksenhet (A 162, 168).
Funktionslägen:
Tillgängliga förstärkningsinställningar
Gain-läge*
[Normal] (3-dB-intervall)
[Fine/Fin] (0,5-dB-intervall)
Tillgängligt intervall
– 6,0 dB till 33,0 dB**
*
> [v " Camera Setup/Kamerainställning] > [Gain L]/[Gain M]/[Gain H] > [Mode/Läge]-inställningen.
**Det tillgängliga intervallet varierar beroende på inställningen [Gamma] i den anpassade bildfilen (A 124).
[Wide DR/Stort dyn. omfång], [Canon Log 3]: 2.5 dB till 33.0 dB
[PQ]:
–2,0 dB till 33,0 dB
[HLG]:
–2,5 dB till 33,0 dB
Automatisk förstärkarkontroll
Ställ in AGC-omkopplaren på ON.
• Kameran kommer automatiskt att justera gain för att få
en lämplig exponering.
• Gain-värdet som automatiskt ställs in på kameran visas
längst ned på skärmen med en -ikon bredvid.
AGC-gräns
När kameran är inställd på AGC (automatisk förstärkarkontroll)
kan du ställa in en gräns för maximalt gain-värde som ställs in
automatiskt. När kameran är inställd på helautomatiskt läge
(A 43) eller om infraröd inspelning är aktiverat (A 116)
tillämpas inte AGC-gränsen (den ställs in på [Off/33 dB/Av/33 dB]).
1 Välj [AGC Limit/AGC-gräns].
> [v " Camera Setup/Kamerainställning] > [AGC Limit/AGC-gräns]
2 Välj önskad gain-nivå och tryck sedan på SET.
OBS
• Du kan använda inställningen
> [v ! Camera Setup/Kamerainställning] > [AE Response/
AE-respons] till att ändra hur snabbt exponeringen justeras när kameran är inställd på AGC (automatisk
förstärkarkontroll).
Gain
Välja en gain-nivå
Du kan förinställa 3 gain-nivåer för att sedan snabbt kunna välja vilken du vill använda genom att endast ändra
GAIN-omkopplarens läge.
1 Ställ AGC-omkopplaren i läget OFF.
2 Ställ GAIN-omkopplaren i ett önskat justeringsläge
(L, M eller H).
• Det aktuella gain-värdet på den positionen visas längst
ned på skärmen.
Ändra gain-värde
1 Välj vilken gain-nivå du vill justera (A 57).
2 Använda direktinställningsläget för att justera gain-värdet.
• Tryck på FUNC-knappen så öppnas direktinställningsläget och tryck igen efter behov för att markera
gain-värdet. Välj önskat värde och tryck sedan på SET. Mer information finns i Använda direktinställningsläget
(A 52).
• Det valda gain-värdet visas längst ner på skärmen.
•
•
•
•
•
•
•
OBS
Du kan också använda inställningarna under undermenyerna
> [v " Camera Setup/
Kamerainställning] > [Gain L], [Gain M] och [Gain H] om du i förväg vill ställa in gain-intervallet ([Mode/Läge])
och två separata gain-värden (ett används för intervallet [Fine/Fin] och ett för [Normal]) för varje gainnivåposition.
När du ställer in gain-position i [Mode/Läge] till [Fine/Fin] kan du i direktinställningsläget justera gain-värdet
i 0,5 dB-intervall.
Om du har ställt in en programmerbar knapp på [Gain] (A 117) kan du trycka på knappen för att gå in
i direktinställningsläget med gain-värdet markerat.
Om både gain och bländare är inställda på manuellt läge och läget för slutartid är något annat än OFF eller
Automatisk visas exponeringsvisaren längst ned på skärmen (A 60).
Om du väljer höga gain-nivåer kan bilden flimra en aning. Risken ökar dessutom för att ojämna färger, brus
(vita punkter), vertikala ränder och andra artefakter ska uppstå.
Om infraröd inspelning är aktiverat (A 116) ställs gain-läget in på automatisk förstärkarkontroll.
Du kan använda inställningen
> [v " Camera Setup/Kamerainställning] > [Shockless Gain/
Mjuk gain] om du vill att ändringen av bilden ska se mjukare ut när du byter gain-inställning.
Om du ansluter RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) till kameran kan du justera gain-värdet i förhållande till
GAIN-omkopplarens aktuella läge (L, M eller H) med hjälp av fjärrkontrollens ISO/GAIN-knappar Í/Î.
57
Gråfilter
Gråfilter
58
Genom att använda gråfiltret kan du öppna upp bländaren
för att få ett ytligare skärpedjup även när du spelar in i ljusa
omgivningar. Du kan också använda gråfiltret för att
undvika det mjuka fokus som orsakas av diffraktion vid
användning av små bländarvärden. Du kan välja en av tre
densitetsnivåer.
Du kan också fjärrstyra funktionen med Browser Remote
från en ansluten nätverksenhet (A 162, 168).
Funktionslägen:
Tryck på ND FILTER + eller knappen – för att välja önskad inställning för gråfilter.
• Om du flera gånger trycker på knappen ND FILTER + ändras inställningen för gråfilter på följande sätt: [ND 1/4]
 [ND 1/16]  [ND 1/64]  ND-filtret av (visas inte på skärmen).
Via knappen ND FILTER – kan du bläddra igenom inställningarna i omvänd ordning.
• Vald inställning för gråfilter visas längst ned på skärmen.
OBS
• Om gråvarning:
I följande fall, om den valda gråfilterinställningen inte är lämplig, börjar en gråvarningsikon att blinka bredvid
gråfilterinställningen*.
- Gain-värdet är för högt
- Bländarvärdet är för lågt
- Slutartiden är för snabb
Ändra gråfilterinställningen och lindra effekten från sådana ljusförhållanden genom att trycka på knappen ND +
(när
blinkar) eller knappen ND – (när
blinkar) tills gråvarningsikonen försvinner.
* När RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) är ansluten till kameran blinkar även gråfilterindikatorn för gråfiltret på RC-V100.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [ND +] eller [ND –] (A 117) kan du trycka på knappen
för att ändra gråfilterinställning.
• Beroende på sekvens kan färgen ändras när gråfiltret aktiveras/inaktiveras. Det kan vara effektivt
att i ett sådant läge ställa in en egen vitbalansering (A 67).
• Ändra inställningen för Gråfilter med hjälp av fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör):
- När fjärrkontrollen är ansluten till kameran kan du använda fjärrkontrollens ND-knapp på samma sätt
som du använder kamerans knapp för ND FILTER +.
- Gråfilterindikatorerna 1 till 3 kommer att lysa orange när gråfiltret är inställt till 1/4, 1/16 och 1/64.
Bländare
Bländare
Du kan justera bländaren för att påverka inspelningens ljusstyrka och skärdjup. Ett lågt bländarvärde ger till
exempel ett kort skärpedjup som framhäver det fokuserade motivet och ger bakgrunden en mjuk och vacker
oskärpa. Kameran har följande 3 sätt att justera bländaren.
Automatisk bländare: Kameran justerar bländaren automatiskt.
Push Auto Iris: Tillfällig automatisk bländare. När bländaren är manuell trycker du på PUSH AUTO IRIS-knappen
eller använder Browser Remote (A 162, 168) så justeras bländaren tillfälligt automatiskt.
Manuell bländare: Justera bländarvärdet manuellt med bländarringen eller fjärrstyrt med Browser Remote från
en ansluten nätverksenhet (A 162, 168).
Funktionslägen:
Tillgängliga bländarvärden
Bländarvärde1
IRIS-knapp
(bländarläge)
A (automatisk)
M (manuell)
1
2
3
Endast när inställningen [Off/Av] är vald för
[Iris Limit/Bländargräns]2
F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2,
F6.7, F7.3, F8.0, F8.7, F.9.5, F10, F11
F12, F14, F15, F16, F17, F19, F21, F22, F25, F27, stängd3
Bländarvärdena som visas i bilden är bara som illustration.
> [v ! Camera Setup/Kamerainställning] > [Iris Limit/Bländargräns].
Endast tillgängligt i läget för manuell bländare.
Automatisk bländare
Ställ in IRIS-omkopplaren till A.
• Bländaren justeras automatiskt på kameran för att få en lämplig
exponering.
• Bländarvärdet som automatiskt ställs in på kameran visas
längst ned på skärmen med en -ikon bredvid.
OBS
• Du kan använda inställningen
> [v ! Camera Setup/
Kamerainställning] > [AE Response/AE-respons] till att ändra
hur snabbt exponeringen justeras när kameran är inställd på
automatisk bländare.
• När kameran är inställd på helautomatiskt läge justeras bländaren automatiskt. Om infraröd inspelning
är aktiverat kommer det att förbli öppet vid maximal bländare.
59
Bländare
Tillfällig automatisk bländare – Push Auto Iris
60
När manuell bländare är aktivt kan du trycka på PUSH AUTO IRISknappen så tar kameran tillfälligt kontroll och justerar bländaren
automatiskt till rätt exponering.
1 Ställ in IRIS-omkopplaren på M.
2 Tryck in och håll kvar PUSH AUTO IRIS-knappen.
• Bländaren justeras automatiskt på kameran för att få en
lämplig exponering. Så länge knappen är nedtryckt visas E
på skärmen intill bländarvärdet.
• När du släpper knappen upphör det automatiska bländarläget
och ikonen E försvinner. Det valda bländarvärdet visas längst
ner på skärmen.
Manuell bländare
1 Ställ in IRIS-omkopplaren på M.
2 Använd bländarringen för att justera bländaren.
• Bländarvärdet som visas på skärmen ändras i steg om 1/4 EV.
Exponeringsvisaren
Om både gain och bländare är inställda på manuellt läge och läget för slutartid är
något annat än OFF eller Automatisk visas exponeringsvisaren på skärmen.
Symbolen Î ovanför exponeringsvisaren anger optimal exponering utan någon
exponeringskompensation (AE±0). Skalan indikerar avvikelse från optimal
exponering i intervall på 1/2 EV. Indikatorn i exponeringsvisaren betecknar den
aktuella exponeringen. När skillnaden mellan den aktuella och den optimala
exponeringen är större än ±2 EV blinkar indikatorn i kanten av exponeringsvisaren.
Den optimala exponeringen beror på vilken ljusmätmetod som används.
Optimal exponering AE±0
Aktuell exponering
OBS
• Det manuellt valda bländarvärdet sparas inte om du växlar till att använda automatisk bländare (med undantag
för helautomatiskt läge). Det bländarvärde som kameran ställer in automatiskt används sedan även när du
växlar tillbaka till att använda manuell bländarkontroll.
• Om gråfiltret aktiveras när ett högt bländarvärde har valts kan bilden bli något mörk. Välj i så fall knappen
ND FILTER – och justera bländaren igen.
• Du kan använda inställningen
> [v ! Camera Setup/Kamerainställning] > [Iris Ring Direction/
Riktning bländarring] till att ändra riktningen när du vrider på bländarringen för att justera.
• Du kan använda bländarringen även om kamerans kontroller är låsta (A 43).
Bländare
• Om du ansluter fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran kan du justera bländaren med hjälp av
fjärrkontrollens IRIS-ratt. Som standard vrider du ratten åt höger för att öppna bländaren och vänster för
att stänga bländaren.
Du kan också växla mellan automatisk och manuell bländare med AUTO IRIS-knappen på fjärrkontrollen.
61
Bländargräns
Som standard ställs bländargränsen in för att förhindra att bländarvärdet hamnar under objektivets
diffraktionsgräns (F11).
1 Välj [Iris Limit/Bländargräns].
> [v ! Camera Setup/Kamerainställning] > [Iris Limit/Bländargräns]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Alternativ
[On/På]:
[Off/Av]:
Det maximala bländarvärdet är [F11], objektivets diffraktionsgräns.
Du kan stänga bländaren helt ([closed/stängd]). Bländarvärden som går över diffraktionsgränsen
visas i grått.
OBS
• Om du använder bländarvärden över diffraktionsgränsen påverkar det inspelningen (orsakar t.ex.
diffraktionsoskärpa). Vi rekommenderar att du använder bländarvärden inom objektivets diffraktionsgräns
(bländargräns).
Exponeringskompensation – AE-kompensation
Använd AE-kompensation till att göra bilden mörkare eller ljusare för att du vill kompensera för den automatiskt
inställda exponeringen (slutare, gain eller bländare är inställda på Automatisk eller efter att du har använt
PUSH AUTO IRIS för att automatiskt ställa in bländaren). AE-kompensation är inte tillgängligt om kameran
är inställd på helautomatiskt läge (A 43) eller om du aktiverar infraröd inspelning (A 116).
Du kan också fjärrstyra funktionen med Browser Remote från en ansluten nätverksenhet (A 162, 168).
1 Välj [AE Shift/AE-kompensation].
> [v ! Camera Setup/Kamerainställning] > [AE Shift/AE-kompensation]
2 Välj en nivå för AE-kompensation och tryck sedan på SET.
• Du kan välja någon av 17 nivåer för AE-kompensation från -2.0 till +2.0.
OBS
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [AE Shift +/AE-kompensation +] eller [AE Shift –/
AE-kompensation -] (A 117) kan du trycka på knappen för att justera nivån på AE-kompensationen.
Bländare
Ljusmätmetod
62
Välj en ljusmätmetod som passar den aktuella inspelningssituationen. Genom att använda en lämplig inställning
kan du vara säker på att kameran väljer den mest lämpliga exponeringsnivån om antingen slutartid, gain och
bländare justeras automatiskt eller om du använder PUSH AUTO IRIS.
1 Välj [Light Metering/Ljusmätning].
> [v ! Camera Setup/Kamerainställning] > [Light Metering/Ljusmätning]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Ikonen för det valda läget (
or
, ingen ikon för [Standard]) visas till vänster på skärmen.
Alternativ
[Backlight/Motljus]:
[Standard]:
[Spotlight]:
Lämplig vid inspelning av sekvenser i motljus.
En genomsnittlig ljusmätning görs för hela bilden, men med en betoning på motivet
i mitten.
Använd det här alternativet om endast en del av bilden kommer att vara upplyst,
till exempel om motivet är upplyst av en spotlight.
OBS
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Backlight/Motljus] eller [Spotlight] (A 117), kan du trycka
på knappen för att slå på eller av respektive ljusmätmetod.
Gammakurva och huvudfärginställningar
Gammakurva och huvudfärginställningar
Den grundläggande färghanteringen i kameran avgörs av huvudinställningarna från den anpassade bildfilen:
gammakurva, färgomfång och färgmatris. Du kan välja någon av kamerans färdiga färginställningar eller göra
inställningarna själv. Mer information om anpassad bildfil och inställningar finns i Anpassade bildinställningar
(A 121).
Funktionslägen:
Färdiga färginställningar
På kameran finns följande färdiga färginställningar (kombinationer av gammakurva, färgomfång och färgmatris).
Som alternativ kan du stänga av de färdiga inställningarna och ställa in huvudvärdena själv. Du kan därtill justera
anpassade bildinställningar efter behov (A 125).
[Preset/Förinställt]*
(förinställda)
[Normal1 : BT.709]
[Normal1 : BT.2020]
[Wide DR/Stort dyn.
omfång : BT.709]
[Wide DR/Stort dyn.
omfång : BT.2020]
[PQ : BT.2020]
[Gamma]*
(gammakurva)
[Normal 1
(Standard)]
[Wide DR/Stort
dyn. omfång]
[Color Space/
Färgomfång]*
(färgomfång)
[Color Matrix/
Färgmatris]*
(färgmatris)
[BT.709 Gamut/
BT.709-färgrymd]
Dessa inställningar ger en bild som är lämplig för
uppspelning på en TV-skärm.
[BT.2020 Gamut/
BT.2020-färgrymd]
[BT.709 Gamut/
BT.709-färgrymd]
[BT.2020 Gamut/
BT.2020-färgrymd]
[Video]
[Canon-log 3]
[Canon Log 3 : BT.709]
* I menyn
Till inställningarna används en gammakurva med stort
dynamiskt omfång som uppfyller HLG-standarden enligt
definitionen ITU-R BT.2100.
[HLG]
[Canon Log 3 : BT.2020]
[BT.2020 Gamut/
BT.2020-färgrymd]
[BT.709 Gamut/
BT.709-färgrymd]
Dessa inställningar ger en bild med ett stort dynamiskt
omfång som är lämplig för uppspelning på en TV-skärm.
Till inställningarna används en gammakurva med stort
dynamiskt omfång som uppfyller PQ-standarden enligt
definitionen ITU-R BT.2100.
[PQ]
[BT.2020 Gamut/
BT.2020-färgrymd]
[HLG : BT.2020]
Egenskaper
[Neutral]
Till inställningarna används Canon Log 3-gamma och det
förutsätts ett arbetsflöde med efterbearbetning.
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild].
OBS
• Om den logaritmiska gammakurvan (Canon Log 3)
Med den här gammakurvan förutsätts ett arbetsflöde med efterbearbetning. Den är framtagen för att utnyttja
bildsensorns egenskaper och framställa ett imponerande dynamiskt omfång.
- I läget
kan du använda en LUT på bildskärmen och sökaren och för att visa sekvenser från
SDI-anslutningen eller HDMI OUT-anslutningen så att inställningarna för gammakurvan blir mer lämpliga
för visning på en skärm.
- Det finns också andra LUT som kan användas till efterbearbetning. Aktuell information om tillgängliga LUT
finns på din lokala Canon-webbplats.
1 Välj [Select/Välj].
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [File/Fil] > [Select/Välj]
• Om du ansluter fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran kan du trycka på fjärrkontrollens knapp
CUSTOM PICT. så öppnas menyn [/ ! Custom Picture/Anpassad bild].
63
Gammakurva och huvudfärginställningar
2 Välj en önskad fil och tryck sedan på SET.
64
• Välj någon av de anpassade bildfilerna som sparats på kameran (C1 till C20). För att kunna använda
inställningarna i den anpassade bildfilen som sparats på ett kort kopierar du filen till kameran i förväg
(A 123).
• När du stänger menyn tillämpas inställningarna från den anpassade bildfilen.
• Ikonen för den aktuella inställningen [Gamma] visas till vänster på skärmen. Om de detaljerade
inställningarna är aktiverade (
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [Activate Other
Settings/Aktivera övriga inställningar] är inställt på [On/På]), visas
till vänster på skärmen.
3 Välj [Preset/Förinställt].
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [Preset/Förinställt]
4 Välj en önskad inställning och tryck sedan på SET.
• Om du vill välja gammakurva, färgomfång eller färgmatris separat väljer du [Off/Av] och fortsätter processen
med steg 5. Om du vill använda någon av de färdiga inställningarna som de är, krävs inte resten
av processen.
5 Välj [Gamma].
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [Gamma]
6 Välj önskad gammakurva (A 124) och tryck sedan på SET.
• Upprepa steg 5 och 6, välj [Color Space/Färgomfång] för att välja färgomfång och/eller [Color Matrix/
Färgmatris] för att välja färgmatris på samma sätt.
OBS
• Om inställningen för [Gamma] i den anpassade bildfilen är inställt på [PQ] eller [HLG] går det inte att spela
in i slow motion.
Vitbalansering
Vitbalansering
Kameran använder en elektronisk vitbalansprocess för att kalibrera bilden och ger korrekt färgåtergivning
i olika typer av ljusförhållanden. Du kan ställa in vitbalansen på fyra olika sätt.
Du kan också fjärrstyra funktionen med Browser Remote från en ansluten nätverksenhet (A 162, 167).
Automatisk vitbalansering (AWB): kameran optimerar vitbalansen automatiskt.
Förinställd vitbalans: Ställ in vitbalans på ¼ (dagsljus) eller É (glödlampa). Du kan därtill justera värdet för
färgtemperatur (K) och färgkompensation (CC) så att färgen justeras längs nyanserna grön/magenta.
Färgtemperatur: Gör att du ytterligare kan kompensera färgtemperatur mellan 2 000 K och 15 000 K och
ytterligare justera värdet för färgkompensation (CC, color compensation).
Egen vitbalansering: Du kan använda ett grått kort eller vitt föremål utan mönster till att bestämma vitbalans
och ställa in den på någon av de två positionerna för egen vitbalansering, ÅA eller ÅB.
Vid inspelning i lysrörsljus rekommenderar vi att du använder automatisk eller egen vitbalansering.
Funktionslägen:
Tillgängliga lägen för vitbalanslägen med omkopplaren WHITE BAL
Vitbalansläge
Förinställd vitbalans
Position på omkopplaren WHITE BAL.
B
A
PRESET
–
–
Ü
Färgtemperatur
–
–
Ü
Egen vitbalansering
Ü
Ü
–
OBS
• Om kameran är inställd på helautomatiskt läge justeras vitbalans automatiskt (AWB). Om infraröd inspelning
är aktiverat går det inte att justera vitbalansen.
• Inställningarna [White Balance/Vitbalans] och [Color Matrix Tuning/Justera färgmatris] i den anpassade bildfilen
(A 127) åsidosätter den inställda vitbalansen i dessa processer.
• Du kan använda inställningen
> [v " Camera Setup/Kamerainställning] > [Shockless WB/
Mjuk vitbalansövergång] om du vill att ändringen av bilden ska se mjukare ut när du byter inställningar för
vitbalansering.
• Om du ansluter RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) till kameran kan du justera vitbalansen med hjälp
av fjärrkontrollens knappar AWB, A, B, PRESET och Å.
• Färgtemperaturerna som visas på skärmen är ungefärliga. Använd dem bara som referens.
65
Vitbalansering
Automatisk vitbalansering (AWB)
Kameran justerar vitbalansen automatiskt och kontinuerligt för att den ska ligga på en lämplig nivå.
Om ljusförhållandena förändras justerar kameran vitbalansen.
66
Ställ in AWB-omkopplaren på läget ON.
• Vitbalansen justeras automatiskt på kameran.
• Färgtemperaturen och CC-värdet (färgkompensation) som
är automatiskt inställda på kameran visas längst ned på
skärmen med en
-ikon bredvid.
OBS
• I följande fall kan egen vitbalansering ge ett bättre resultat:
- Föränderliga ljusförhållanden
- Närbilder
- Motiv med en övervägande färg (himmel, hav eller skog)
- I belysning från kvicksilverlampor och vissa typer av lysrör och LED-lampor
• Du kan använda inställningen
> [v " Camera Setup/Kamerainställning] > [AWB Response/
Autom. VB-respons] om du vill ändra hur snabbt vitbalansen ändras i läget automatisk vitbalansering.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [AWB Lock/Lås autom. VB] (A 117) kan du trycka på knappen
för att låsa de aktuella automatiska inställningarna för vitbalansering på kameran. Du öppnar låset genom att
trycka på knappen igen (återgå till automatisk vitbalansering) eller välja någon annan inställning för
vitbalansering.
Färgtemperatur/Förinställd vitbalans
1 Ställ in AWB-omkopplaren på OFF och WHITE BAL.omkopplaren på PRESET.
2 Tryck på FUNC-knappen så öppnas
direktinställningsläget och tryck igen efter behov för
att markera vitbalansläget.
3 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att välja ikonen ¼
eller É (förinställd vitbalans) eller ikonen È
(färgtemperaturinställning).
• Du kan också använda inställningen
>
[v " Camera Setup/Kamerainställning] > [White
Balance: PRESET/Vitbalans: FÖRINSTÄLLD] för att i förväg
välja vitbalansläget som är tilldelat positionen PRESET på
omkopplaren WHITE BAL.
4 Om du vill använda de sparade inställningarna för
förinställd vitbalans/färgtemperatur trycker du på SET.
• Den valda färgtemperaturen och CC-värdet (färgkompensation) visas längst ned på skärmen bredvid ikonen
för vitbalansläge.
• Om det behövs kan du justera färgtemperatur och CC-värde på följande sätt.
Vitbalansering
Justera inställningar för vitbalansering
Om vitbalansläget är inställt på ¼, É (förinställd vitbalans) eller È (färgtemperatur) kan du ändra
färgtemperatur och CC-värde (färgkompensation längs nyanserna grön/magenta).
67
1 Välj något av de vitbalanslägen som kan justeras.
Justeringsintervall
Vitbalansläge
¼ (dagsljus)
É (glödlampa)
È (färgtemperatur)
Justeringsintervall
Färgtemperatur (K)
Värde för färgkompensation (CC)
4 300 K till 8 000 K
2 700 K till 3 700 K
2 000 K till 15 000 K
-5 till +5
-20 till +20
2 Tryck på knappen Å.
• Kameran går in i direktinställningsläge med färgtemperaturen markerad i orange. Du justerar CC-värdet
genom att skjuta joysticken åt höger.
• Som alternativ kan du trycka upprepade gånger på FUNC-knappen för att välja färgtemperatur eller
CC-värde.
3 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ändra värdet och tryck sedan på SET.
Egen vitbalansering
Du kan lagra två egna inställningar för vitbalansering
i kameran och använda dessa vid inspelning under mer
krävande ljusförhållanden.
1 Ställ in AWB-omkopplaren på OFF och WHITE
BAL.-omkopplaren på A eller B.
• Om du vill använda den sparade inställningen för
egen vitbalansering trycker du på SET. Resten av
proceduren är inte nödvändig. Om du vill ställa in en
ny egen vitbalansering fortsätter du processen
med steg 2.
2 Rikta kameran mot ett grått kort eller vitt objekt
som fyller ut hela bilden.
• Se till att belysningen är densamma som vid inspelningen.
3 Tryck på knappen Å.
•
•
•
•
Ikonen Å A or Å B blinkar snabbt.
Se till att det grå kortet eller vita föremålet fyller hela skärmen till dess att processen är slutförd.
När ikonen slutar blinka är processen klar. Inställningen sparas även om kameran stängs av.
Kamerans registrerade färgtemperatur och CC-värde visas längst ned på skärmen bredvid ikonen ÅA eller
ÅB.
OBS
• Om ljuskällan växlar måste du göra om den egna vitbalanseringen.
• Vid ett fåtal tillfällen och beroende på ljuskällan kan Å fortsätta blinka (den växlar till en långsam blinkning).
Resultatet blir ändå bättre än med automatisk vitbalansering.
• När en egen vitbalansering registreras på kameran kan färgtemperaturen eller CC-värdet visas gråtonade.
Detta indikerar att det registrerade värdet överskrider det värdeintervall som kan visas men att vitbalansen är
rätt kalibrerad och du kan fortsätta filma.
Zooma
Zooma
68
Du manövrerar zoomen (15× optisk zoom) med den zoomspak som sitter på sidohandtaget eller på
bärhandtaget. Du kan också använda objektivets zoomring, zoomknapparna på den medföljande trådlösa
fjärrkontrollen eller Browser Remote från en ansluten nätverksenhet (A 162, 170).
Förutom optisk zoom kan du använda funktionen för digital zoom* för att utöka kamerans zoomintervall upp till
300× eller funktionen för digital telekonverter** för att öka brännvidden med en faktor på cirka 1,5, 3 eller 6.
* Vid brännvidder utanför det optiska zoomomfånget (15x till 300x) bearbetas bilden digitalt, vilket påverkar bildkvaliteten.
** Bilden bearbetas digitalt i hela zoomintervallet, vilket påverkar bildkvaliteten.
Funktionslägen:
Välja zoomläge
1 Välj [Digital Zoom].
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Digital Zoom]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Alternativ
[Tele-converter 6.0x/Telekonverter 6,0x], [Tele-converter 3.0x/Telekonverter 3,0x], [Tele-converter 1.5x/
Telekonverter 1,5x]:
Kameran bearbetar bilden digitalt för att multiplicera brännvidden med faktorn 6, 3 eller 1,5.
[Digital 300x]: På kameran används den optiska zoomen upp till 15× och sedan bearbetas bilderna digitalt upp
till en förstoringsgrad av 300×.
[Advanced 30x/Avancerad 30x]:
Det går att zooma upp till 30x på kameran med en kombination av optisk zoom och ytterligare
bearbetning.
[Off/Av]:
Upp till 15x används endast den optiska zoomen på kameran.
När du använder zoomen visas dess ungefärliga inställning med hjälp av en
zoomindikator* på skärmen. Det vita området på zoomindikatorn anger det optiska
zoomintervallet och det blåfärgade området** anger det digitala zoomintervallet.
* Du kan använda inställningen
> [¢ % Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] >
[Custom Display 1/Anpassad skärm 1]> [Zoom Indicator/Zoomindikator] för att ställa in
zoomindikatorn på en numerisk visning.
** Endast om [Digital 300x] är valt.
•
•
•
•
OBS
Du kan montera telekonvertern TL-U58 eller vidvinkelkonvertern WA-U58 (båda är extra tillbehör) på kameran
(A 73). Du kan även använda TL-U58 i kombination med den digitala zoomen och funktionen för digital
telekonverter.
Om du ansluter fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran och [Digital Zoom] är inställt på något
av alternativen för digital telekonverter tänds fjärrkontrollens EXTENDER-indikator.
Om
> [v ' Camera Setup/Kamerainställning] > [Conversion Lens/Konverterlins] är inställt
på [WA-U58], [Digital 300x] och alternativet för digital telekonverter inte är tillgängligt.
[Advanced 30x/Avancerad 30x] är inte tillgängligt i följande fall.
- Om slow motion-inspelning är aktiverat.
- Om upplösningen är inställd på 3840x2160.
Zooma
Välja zoomkontroller
Ställ in ZOOM-omkopplaren på önskad position så kan du välja
fysiska kontroller som du vill använda för att zooma.
Alternativ
RING (ring):
Vrid zoomringen för att zooma.
ROCKER (andra kontroller):
Zooma genom att använda zoomspaken,
bärhandtagets zoomspak, medföljande trådlös
fjärrkontroll eller en fjärrkontroll ansluten till
någon av kamerans REMOTE-anslutningar.
Använda zoomringen
Zoomhastigheten beror på hur snabbt du vrider på zoomringen.
1 Ställ ZOOM-omkopplaren i läget RING.
2 Vrid zoomringen för att zooma.
• Zoomfrekvensen bestäms av zoomringens position.
OBS
• När du ändrar position på ZOOM-omkopplaren från ROCKER
till RING, zoomar kameran automatiskt till brännvidden som
indikeras av zoomringens aktuella position.
• Du kan använda zoomringen även om kamerans kontroller
är låsta (A 43).
Använda zoomspaken
Du kan ställa in zoomhastigheten för zoomspaken med menyn.
Med [User Setting/Användarinställning] kan du också anpassa ett
mönster för zoomhastighet beroende på hur mycket du trycker på
zoomspakenA 70).
1 Ställ in omkopplaren ZOOM till ROCKER.
2 Flytta zoomspaken mot T för att zooma ut (vidvinkel) och
mot S för att zooma in (telefoto).
69
Zooma
Sidohandtagets zoomspak: ungefärliga zoomhastigheter (den tid som krävs från att zooma över hela zoomomfånget)
[v & Camera Setup/Kamerainställning] >
70
[Grip Zoom Speed/
Spakens zoomhastighet]
[Constant/Konstant]
[v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Zoom Speed Level/Zoomhastighetsnivå]
[Constant Speed/
Konstant hastighet]
[Low/Låg]
[1] (långsammast)
4 min 38 sek
2 min.
1 min.
[16] (snabbast)
4,2 sek.
2,6 sek.
0,9 sek*
–
4,2 sek – 4 min 38 sek
2,6 sek – 2 min
1 sek* – 1 min
[Variable/Variabel]
[Normal]
[High/Hög]
* Om zoomhastigheten är för hög kan det vara svårare att fokusera under zoomningen.
Ställa in zoomhastigheten
1 Om du vill ställa in den allmänna hastighetsnivån väljer du [Zoom Speed Level/Zoomhastighetsnivå].
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Zoom Speed Level/Zoomhastighetsnivå]
2 Välj [Low/Låg], [Normal] eller [High/Hög] och tryck sedan på SET.
3 Välj [Grip Zoom Speed/Handtagets zoomhastighet].
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Grip Zoom Speed/Handtagets zoomhastighet]
4 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Om du har valt [Constant/Konstant] eller [User Setting/Användarinställning] väljer du den konstanta
hastigheten eller anpassar mönster för zoomhastigheten på följande sätt.
Alternativ
[Constant/Konstant]:
Välj någon av de 16 konstanta zoomhastigheterna.
[Variable/Variabel]:
Variabel zoomhastighet (zooma snabbare ju hårdare du trycker).
[User Setting/Användarinställning]: Du kan anpassa upp till 3 mönster för zoomhastighet genom att välja önskad
zoomhastighet för 5 olika trycknivåer. Du kan t.ex. ställa in ett mönster där
zoomspaken endast reagerar på ett visst tryck, så att du inte börjar zooma
oavsiktligt.
Välja konstant hastighetsnivå
1 Välj [Constant Speed/Konstant hastighet].
> [v & Camera Setup/Kamerainställning] > [Constant Speed/Konstant hastighet]
2 Välj önskad hastighet (1 till 16) och tryck sedan på SET.
Anpassa mönster för zoomhastigheten i [User Setting/Användarinställning]
1 Välj [Users Settings/Användarinställningar].
[v & Camera Setup/Kamerainställning] > [Users Settings/Användarinställningar]
2 Skjut joysticken åt vänster/höger för att välja zoomhastighetsmönster ([User 1/Användare 1] till [User 3/
Användare 3]).
• Om du vill använda det förinställda zoomhastighetsmönstret som det är trycker du på [OK] och sedan
på SET. Resten av proceduren är inte nödvändig. Annars fortsätter du processen för att anpassa mönstret
för zoomhastighet.
3 Välj [Edit/Redigera] och tryck sedan på SET.
4 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att markera önskad hastighet (0=inaktiverad, 1 till 16) och tryck sedan på SET.
• Justera hastigheten för resten av trycknivåerna på samma sätt.
5 Välj [Set/Ställ in] och tryck sedan på SET.
• Om du vill återställa mönstret för zoomhastighet till de förinställda värdena väljer du [Reset/Återställ] istället.
OBS
• Om
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [High-Speed Zoom/Höghastighetszoom] är
inställt på [On/På] och handtagets zoomhastighet är inställd på [Variable/Variabel] kommer zoomning vid
standby-läge för inspelning innebära en faktisk zoomhastighet som om den allmänna hastighetsnivån är
inställd på [High/Hög]. Under själva inspelningen kommer zoomhastighetsnivån att motsvara den
hastighetsnivå som är inställd i menyn.
Zooma
Använda bärhandtagets zoomspak
Du kan ställa in zoomhastigheten på bärhandtagets
zoomspak med ZOOM SPEED-omkopplaren och menyn.
71
1 Ställ in omkopplaren ZOOM till ROCKER.
2 Flytta zoomspaken mot T för att zooma ut
(vidvinkel) och mot S för att zooma in (telefoto).
Bärhandtagets zoomspak: ungefärliga zoomhastigheter (den tid som krävs från att zooma över hela zoomomfånget)
[v % Camera Setup/Kamerainställning] >
[Handle Zoom Speed H/Handtagets
zoomhastighet H] / [Handle Zoom Speed L/
Handtagets zoomhastighet L]
[v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Zoom Speed Level/Zoomhastighetsnivå]
[Low/Låg]
[Normal]
[High/Hög]
[1] (långsammast)
4 min 38 sek
2 min.
1 min.
[16] (snabbast)
4,2 sek.
2,6 sek.
0,9 sek*
* Om zoomhastigheten är för hög kan det vara svårare att fokusera under zoomningen.
Ställa in zoomhastigheten
1 Välj generell zoomhastighetsnivå (steg 1–2, A 70).
2 Välj [Handle Zoom Speed H/Handtagets zoomhastighet H] eller [Handle Zoom Speed L/Handtagets
zoomhastighet L].
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Handle Zoom Speed H/Handtagets zoomhastighet
H] eller [Handle Zoom Speed L/Handtagets zoomhastighet L]
• Du kan justera zoomhastigheten för ZOOM SPEED-omkopplarens båda lägen oberoende av varandra.
3 Välj önskad hastighet och tryck sedan på SET.
4 Ställ in ZOOM SPEED-omkopplaren på H eller L.
• Du kan även inaktivera bärhandtagets zoomspak genom att ställa in ZOOM SPEED-omkopplaren på OFF.
Använda den medföljande trådlösa
fjärrkontrollen eller en annan trådlös fjärrkontroll
(extra tillbehör)
Ställ in ZOOM-omkopplaren på ROCKER för att hantera zoom
fjärrstyrt. Zoomhastigheterna varierar vid användning av den
medföljande trådlösa fjärrkontrollen, fjärrkontrollen RC-V100
(extra tillbehör) eller fjärrkontroller från andra tillverkare som
ansluts till REMOTE-anslutningen. När du vill zooma med den
medföljande trådlösa fjärrkontrollen måste du trycka in knappen
för aktivering av inspelning och knappen T eller W samtidigt.
Zooma
Zoomhastighet för fjärrstyrning
Tillbehör
72
Zoomhastighet
Trådlös fjärrkontroll (medföljer)
Konstant zoomhastighet. Se följande tabell.
Fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör)
Variabel hastighet: I ju större vinkel du vrider ZOOM-ratten på RC-V100 från centrum, desto snabbare
blir zoomningen.
Fjärrkontroller från andra tillverkare
Om din fjärrkontroll saknar stöd för variabel zoom: Konstant zoomhastighet.
Om din fjärrkontroll har stöd för variabel zoom: variabel zoom enligt fjärrkontrollens inställningar.
Browser Remote (A 170)
Snabbaste konstanta zoomhastighet. Se värdena under [16] i följande tabell.
Trådlös fjärrkontroll (medföljer): ungefärliga zoomhastigheter (den tid som krävs från att zooma över hela
zoomomfånget)
[v % Camera Setup/
Kamerainställning] >
[WL-D6000 Zoom Speed/
WL-D6000 zoomhastighet]
[v % Camera Setup/Kamerainställning] >
[Zoom Speed Level/Zoomhastighetsnivå]
[Low/Låg]
[1] (långsammast)
4 min 38 sek
2 min.
1 min.
[16] (snabbast)
4,2 sek.
2,6 sek.
0,9 sek*
[Normal]
[High/Hög]
* Om zoomhastigheten är för hög kan det vara svårare att fokusera under zoomningen.
Ställa in zoomhastigheten för den medföljande trådlösa fjärrkontrollen
1 Välj generell zoomhastighetsnivå (steg 1–2, A 70).
2 Välj [WL-D6000 Zoom Speed/WL-D6000 zoomhastighet].
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [WL-D6000 Zoom Speed/WL-D6000 Zoomhastighet]
3 Välj önskad hastighet och tryck sedan på SET.
OBS
• Om du ansluter fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran kan du zooma med hjälp av fjärrkontrollens
ZOOM-ratt. Som standard vrider du ratten åt höger för att zooma in (T) och åt vänster för att zooma ut (W).
Använda konverterlinser (extra tillbehör)
Använda konverterlinser (extra tillbehör)
Följande konverterlinser (extra tillbehör) kan användas tillsammans med kameran. Innan du monterar en
konverterlins på kameran bör du följa nedanstående anvisningar för att optimera autofokusfunktionen och
närgränsen för det aktuella tillbehöret.
Funktionslägen:
Konverterlins (extra tillbehör)
Brännviddsfaktor
Närgräns
TL-U58 telekonverter
Cirka 1,5×
Cirka 130 cm i hela zoomintervallet
WA-U58 vidvinkelkonverter
Cirka 0,8×
Cirka 60 cm i hela zoomintervallet
1 Välj [Conversion Lens/Konverterlins].
> [v ' Camera Setup/Kamerainställning] > [Conversion Lens/Konverterlins]
2 Välj [TL-U58] eller [WA-U58] och tryck sedan på SET.
• Den bildstabiliseringsmetod, närgräns och det ungefärliga avstånd till motivet som visas på skärmen varierar
beroende på vilken konverterlins som används.
• Välj [Off/Av] om du inte tänker använda någon konverterlins.
OBS
• Vinjettering kan uppstå om du tar vidvinkelbilder med telekonvertern TL-U58 (extra tillbehör).
73
Ställa in fokus
Ställa in fokus
Nedan beskrivs olika sätt att fokusera på kameran. Avancerad autofokus utförs med tekniken Dual Pixel CMOS
AF. Du kan också justera fokus fjärrstyrt med Browser Remote från en ansluten nätverksenhet (A 162, 169).
74
Manuell fokusering: Fokusera genom att vrida fokusringen. På kameran finns olika funktioner för fokuseringshjälp
(A 75) för att du ska kunna fokusera bättre när du använder manuell fokusering..
Push AF: När du använder manuell fokus eller autofokus vid långsammare hastigheter kan du låta kameran
fokusera automatiskt i högsta möjliga hastighet (både [AF Speed/AF-hastighet] och [AF Response/AF-respons]
inställda på [High/Hög]) så länge du håller knappen PUSH AF nedtryckt.
AF-förstärkt MF: Fokusera manuellt till stor del och låt sedan kameran slutföra fokuseringen automatiskt.
Kontinuerlig AF: Kameran fortsätter att justera automatiskt hela tiden.
Ansikts-AF: Kameran detekterar automatiskt en persons ansikte, fokuserar på det och kan följa ansiktet om
det rör sig i bilden.
Spårning: När du har valt ett motiv fortsätter kameran att fokusera på det och kan följa det om det rör sig i bilden.
Funktionslägen:
Manuell fokusering
Fokusera manuellt med objektivets fokusring.
1 Ställ FOCUS-omkopplaren i läget M.
• A visas på skärmens vänstra sida.
2 Justera zoomen genom att vrida på fokusringen.
• Fokuseringen beror på hur snabbt du vrider på ringen.
OBS
• Du kan använda fokusringen för att fokusera samtidigt som
zoomar. Om kameran är inställd på autofokus återgår den till
autofokusläget efter en manuell zoomning.
• Du kan ändra fokusringens riktning och responskänslighet
med hjälp av inställningarna
> [v $ Camera
Setup/Kamerainställning] > [Focus Ring Direction/Fokusring
riktning] och [Focus Ring Response/Fokusring respons].
• Om du zoomar efter att ha justerat fokus kan du behöva justera fokus igen.
• Om du fokuserar manuellt och sedan lämnar kameran med strömmen på kan kameran förlora
fokusinställningen efter ett tag. Denna eventuella fokusförändring orsakas av att temperaturen stiger i kameran
och objektivet. Kontrollera fokus innan du fortsätter spela in.
• Om du ansluter fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran kan du justera fokus med hjälp av
fjärrkontrollens FOCUS-ratt. Som standard vrider du ratten åt höger för att fokusera på ett motiv längre bort
från kameran och åt vänster för att fokusera på ett motiv närmare kameran.
• Du kan använda fokusringen även om kamerans kontroller är låsta (A 43).
Ställa in fokus
Använda funktionerna för fokushjälp
För att kunna fokusera bättre kan du använda följande fokushjälp: Dual Pixel Fokusguide – en guide på skärmen
som visar om bilden är fokuserad, peaking – ger tydligare kontraster genom att motivets konturer förstärks samt
förstoring – förstorar bilden på skärmen. Du kan använda peaking och fokusguiden eller peaking och förstoring
samtidigt för större effekt.
Dual Pixel Fokusguide
Fokusguiden ger dig en intuitiv visuell indikation av aktuellt fokusavstånd och riktning och mängd justering som
krävs för att få bilden helt fokuserad. Vid användning tillsammans med ansiktsigenkänning och spårning (A 79)
kommer guiden att lägga fokus nära ögonen på den person som detekterats som huvudmotiv.
1 Välj [Focus Guide/Fokusguide].
> [A ! Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Focus Guide/Fokusguide]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
3 Om det behövs flyttar du fokushjälpen med joysticken eller genom att peka på punkten där du vill fokusera
på bildskärmen.
• Tryck på CANCEL-knappen för att flytta fokushjälpen till mitten av skärmen.
Fokusera längre bort
(stor justering)
Fokusera längre bort
(liten justering)
I fokus
(i grönt)
Fokusera närmre
(liten justering)
Fokusera närmre
(stor justering)
Kan inte fastställa
justering
OBS
• När fokushjälpens ram blir grön är motivet rätt fokuserat.
• När bländaren justeras automatiskt kan det ta lite tid innan responsen från fokushjälpens ram stabiliseras efter
att du har zoomat.
• Med motiv eller i situationer där autofokus kanske inte fungerar bra (A 78) kanske inte heller fokusguiden
fungerar korrekt.
• Dual Pixel Fokusguide-funktionen kan inte användas i följande fall:
- Medan fokus justeras automatiskt med AF-förstärkt MF eller kontinuerlig AF.
- När du stänger bländaren på ett högre värde än F11.
- Om
> [v ' Camera Setup/Kamerainställning] > [Conversion Lens/Konverterlins] är inställt
på något annat alternativ än [Off/Av].
- Om
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Digital Zoom] är inställt på [Tele-converter
6.0x/Telekonverter 6,0x] eller [Tele-converter 3.0x/Telekonverter 3,0x] eller på [Digital 300x] och
zoomfrekvensen ligger inom det digitala zoomintervallet.
- Då färgbalkarna visas.
- Om [Gamma] i den anpassade bildfilen (A 124) är inställt på [PQ] eller [HLG].
- Då infraröd inspelning är aktiverad.
• När Dual Pixel Fokusguide-funktionen används tillsammans med spårning eller ansiktsigenkänning, kanske
inte fokusguiden lägger rätt fokus på huvudmotivets ögon, beroende på åt vilket håll ansiktet är vänt.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Focus Guide/Fokusguide] (A 117) kan du trycka på denna
knapp för att starta eller stänga av funktionen fokusguide.
75
Ställa in fokus
Peaking
Kameran har två nivåer för peaking.
76
1 Tryck på PEAKING-knappen.
• Peakingikonen (J eller K) visas till vänster på
skärmen och konturerna i bilden förstärks beroende
på fokuseringen.
• Tryck på knappen igen för att stänga av funktionen
för peaking.
2 Du väljer peakingnivå med [Peaking].
> [A " Assistance Functions/Hjälpfunktioner] >
[Peaking]
3 Välj en önskad nivå och tryck sedan på SET.
Förstoring
1 Tryck på MAGN.-knappen.
• ^ visas till vänster på skärmen och skärmens mitt*
förstoras 2 till 4 gånger.
• I den orange ramen högst uppe till höger på skärmen
(förstoringsram) kan du se ungefär hur stor del av bilden
som är förstorad.
• Tryck på SET om du vill växla fram och tillbaka mellan
förstoring 2x och 4x.
2 Du kan också använda joysticken för att flytta runt
förstoringsramen och kontrollera andra delar av bilden.
• Det går även att dra med fingret över skärmen för att
flytta ramen.
• Tryck på CANCEL-knappen för att flytta förstoringsramen
tillbaka till mittenpositionen.
• Stäng av funktionen för förstoring genom att trycka på MAGN.-knappen en gång till.
* Om någon av AF-ramarna eller ansiktsigenkänningsramen visas på skärmen, kommer området runt den aktiva ramen
att förstoras istället.
OBS
• Om peaking/förstoring:
- Du kan använda inställningarna
> [A " Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Peaking 1]
och [Peaking 2] för att ställa in färg, gain och frekvens på de två peakingnivåerna oberoende av varandra.
- Du kan använda
> [A " Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Peaking: LCD], [Peaking:
VF], [Peaking: SDI] och [Peaking: HDMI] för att starta eller stänga av peakingfunktionerna separat på
bildskärmen, sökaren och externa monitorer vid respektive anslutningar.
På samma sätt kan du använda
> [A ! Assistance Functions/Hjälpfunktioner] >
[Magn.: VF+LCD/Förstora: VF+LCD] och [Magn.: SDI/HDMI/Förstora: SDI/HDMI] för att starta eller stänga
av förstoringsfunktionen på både bildskärmen och sökaren respektive på alla externa monitorer.
- Du kan också använda inställningen
> [A " Assistance Functions/Hjälpfunktioner] >
[B&W during Peaking/Svartvit under peaking] eller
> [A ! Assistance Functions/Hjälpfunktioner]
> [B&W during Magn./Svartvit under förstoring] för att växla kamerabilden till svartvit medan du använder
respektive hjälpfunktioner.
- Hjälpfunktionerna påverkar inte dina inspelningar.
Ställa in fokus
Push AF
Tryck in och håll kvar PUSH AF-knappen.
Kameran fokuseras automatiskt med den högsta
AF-hastigheten och AF-responsen så länge du håller
PUSH AF-knappen nedtryckt.
OBS
• Fokuseringen kan låsas i följande fall.
- När
> [v $ Camera Setup/Kamerainställning]
> [Face AF/Ansikts-AF] är inställt på [Face Only/Ansikte]
och inget ansikte detekteras.
- När
> [v # Camera Setup/Kamerainställning]
> [AF Mode/AF-läge] är inställt på [AF-Boosted MF/
AF-förstärkt MF] och fokuseringen är i intervallet manuell justering.
• När du inte kan välja AF-läget (A 78) är inte Push AF (autofokus i högsta hastighet) tillgängligt heller.
AF-förstärkt MF
I det här fokusläget kan du fokusera manuellt till stor del och
sedan låta kameran slutföra fokuseringen automatiskt.
Detta är mycket bekvämt när du vill försäkra dig om att
dina 4K-inspelningar har ordentlig skärpa.
Vidare kommer kameran inte att utföra opålitliga
fokusjusteringar i detta läge om det inte går att utvärdera hur
fokus ska justeras. Detta ger överlag en stabilare fokusering än
med kontinuerlig AF.
1 Ställ FOCUS-omkopplaren i läget A.
• @ visas till vänster på skärmen.
2 Ställ in [AF Frame/AF-ram] på någon annan storlek
än [Automatic/Automatisk] (steg 1–2, A 79).
3 Välj [AF Mode/AF-läge].
> [v # Camera Setup/Kamerainställning] > [AF Mode/AF-läge]
4 Välj [AF-Boosted MF/AF-förstärkt MF] och tryck sedan på SET.
• När fokuseringen är i det manuella justeringsområdet blir fokuseringsramen gul.
5 Om det behövs byter du storlek och position på AF-ramen (A 79).
6 Justera zoomen genom att vrida på fokusringen.
• Fokusera manuellt för att ta motivet närmare fokus. När fokuseringen går in i automatiskt justeringsområde,
blir fokuseringsramen vit och kameran slutför fokuseringen automatiskt.
• Medan fokus är inom det automatiska justeringsområdet kommer kameran att behålla motivet i fokus
automatiskt.
77
Ställa in fokus
Kontinuerlig AF
78
Kameran kommer som standard att fokusera automatiskt på ett
motiv i mitten av skärmen. Om AF-ramstorleken har ändrats till
någon annan inställning än [Automatic/Automatisk] (A 79)
fokuserar kameran automatiskt på ett motiv i AF-ramen som
visas på skärmen.
1 Ställ FOCUS-omkopplaren i läget A.
• @ visas till vänster på skärmen.
• Om
> [v # Camera Setup/Kamerainställning]
> [AF Frame/AF-ram] är inställt på [Automatic/Automatisk]
behövs du inte gå igenom resten av processen. Om du vill
visa en AF-ram för att kontrollera var du ska fokusera
fortsätter du med steg 2.
2 Ställ in [AF Frame/AF-ram] på någon annan storlek än [Automatic/Automatisk] (steg 1–2, A 79).
3 Välj [AF Mode/AF-läge].
> [v # Camera Setup/Kamerainställning] > [AF Mode/AF-läge]
4 Välj [Continuous/Kontinuerlig] och tryck sedan på SET.
• En vit AF-ruta visas på skärmen. Om det behövs byter du storlek och position på AF-ramen (A 79).
• När ansiktsigenkänning är aktiverat visas en vit ram runt ansiktet på personen som är vald som huvudmotiv.
OBS
Om autofokusfunktionerna (AF):
• Punkten där kameran fokuserar kan variera något beroende på inspelningssituationen som motiv,
ljusstyrka och zoomkontroll. Kontrollera fokus innan du fortsätter spela in.
• Om du stänger bländaren på ett högre värde än F11 fokuseras kameran automatiskt med kontinuerlig AF.
• Autofokus kan gå långsammare om den inställda bildfrekvensen i videokonfigurationen är 29.97P, 25.00P
eller 23.98P.
• Du kan ändra vissa aspekter av autofokusfunktionen med följande inställningar:
> [v # Camera Setup/Kamerainställning] > [AF Speed/AF-hastighet] för att ställa in
AF-hastigheten (hastigheten med vilken fokuseringen sker).
> [v # Camera Setup/Kamerainställning] > [AF Response/AF-respons] för att ställa in
autofokusfunktionens känslighet.
- Om du inte kan välja AF-läge (se följande punkt) kan inte inställningarna [AF Speed/AF-hastighet] och
[AF Response/AF-respons] väljas heller.
• Du kan inte välj AF-läge i följande fall:
- När
> [v ' Camera Setup/Kamerainställning] > [Conversion Lens/Konverterlins] är inställt
på något annat än [Off/Av].
- När
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Digital Zoom] är inställt på
[Tele-converter 6.0x/Telekonverter 6.0x] eller [Tele-converter 3.0x/Telekonverter 6.0x].
- Om [Gamma] i den anpassade bildfilen (A 124) är inställt på [PQ] eller [HLG].
- Då infraröd inspelning är aktiverad.
• Autofokusen fungerar eventuellt inte för nedanstående motiv och situationer. Fokusera i så fall manuellt.
- Genom smutsiga eller våta fönster
Reflekterande ytor
- Kvällsmotiv
Motiv med låg kontrast eller utan vertikala linjer
- Motiv med ett upprepat mönster
Snabbrörliga motiv
Om [Gamma] i den anpassade bildfilen (A 124) är inställt på [Canon Log 3] eller [Wide DR/
Stort dyn. omfång].
- När du använder små bländare.
- När motiv på olika avstånd visas i AF-ramen.
-
Ställa in fokus
Ändra AF-ramens storlek och position
Som standard, när autofokus används, fokuserar kameran på ett motiv i mitten av skärmen och ingen AF-ram
visas. Du kan välja att visa en AF-ram och ändra dess storlek och position till att fokusera på ett visst område
eller motiv.
När ansiktsigenkänning eller spårning är aktiverat kommer dock AF-ramens storlek och position att ändras
automatiskt enligt det motiv som spåras.
1 Välj [AF Frame/AF-ram].
> [v # Camera Setup/Kamerainställning] > [AF Frame/AF-ram]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
3 Om du har valt [Large/Stor] eller [Small/Liten] väljer du [AF Frame Position/AF-ramposition].
> [v # Camera Setup/Kamerainställning] > [AF Frame Position/AF-ramposition]
4 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Alternativ för [AF Frame/AF-ram]
[Automatic/Automatisk]:
Ingen AF-ram visas. Kameran kommer att fokusera automatiskt på ett motiv i mitten
av skärmen.
[Large/Stor], [Small/Liten]: En AF-ram visas. Du kan flytta AF-ramen inom 80 % av skärmområdet och välja dess
storlek enligt det motiv du vill fokusera på.
Alternativ för [AF Frame Position/AF-ramposition]
[Selectable/Valbart]:
Du kan flytta AF-ramen med joysticken eller genom att peka på bildskärmen.
Tryck på CANCEL-knappen för att flytta tillbaka ramen till mitten av skärmen.
[Center Frame/Centrerad ram]: En fast AF-ram visas i mitten på skärmen.
OBS
• I följande fall kan du inte ändra AF-ramens storlek eller position.
- Om
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Digital Zoom] är inställt på [Tele-converter
6.0x/Telekonverter 6.0x] eller [Tele-converter 3.0x/Telekonverter 3.0x].
- Om
> [v ' Camera Setup/Kamerainställning] > [Conversion Lens/Konverterlins] är inställt
på något annat alternativ än [Off/Av].
- Om [Gamma] i den anpassade bildfilen (A 124) är inställt på [PQ] eller [HLG].
- Då färgbalkarna visas.
- Då infraröd inspelning är aktiverad.
Ansiktsigenkänning
När funktionen för ansiktsigenkänning är aktiverad kan kameran detektera personers ansikten. Om det finns flera
personer i bilden väljs en person som huvudmotiv men du kan som alternativ välja en annan person som
huvudmotiv. Kameran spårar upp huvudmotivet även om det rör sig.
Du kan använda ansiktsigenkänning med någon av autofokusfunktionerna så att kameran automatiskt fokuserar
på huvudmotivet (ansikts-AF). Du kan också kombinera ansiktsigenkänning med funktionen Dual Pixel
Fokusguide (A 75) som hjälp för att fokusera på huvudmotivet manuellt.
1 Välj [Face Det. & Tracking/Ansiktsigenkänning och spårning].
> [v $ Camera Setup/Kamerainställning] > [Face Det. & Tracking/Ansiktsigenkänning
och spårning]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
3 Välj [Face AF/Ansikts-AF].
> [v $ Camera Setup/Kamerainställning] > [Face AF/Ansikts-AF]
79
Ställa in fokus
4 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
•
(ansiktsprioritet) eller
(Autofokus ansikte) visas på skärmens vänstra sida.
5 Rikta kameran mot motivet.
80
• Alla detekterade ansikten får en ram för ansiktsigenkänning. Huvudobjektet markeras med en
ansiktsigenkänningsram med små pilar (vit vid AG-läge, grå vid MF-läge).
• Under kontinuerlig AF fortsätter kameran att fokusera på huvudmotivets ansikte.
• Om du använder ansiktsigenkänning tillsammans med spårning (A 81) kan kameran bättre spåra det
valda huvudobjektet.
• Skjut joysticken till vänster/höger för att välja en annan person som huvudobjekt. Du kan också peka på en
annan person på bildskärmen för att använda spårningsfunktionen (A 81). Detta är bättre om du vill spåra
ett motiv som inte visar sitt ansikte. När du pekar på ett motiv på LCD ändras ramen för ansiktsigenkänning
till en vit dubbel ram £ (spårningsram).
Alternativ
[Face Priority/Ansiktsprioritet]: Om inget ansikte identifieras fokuserar kameran automatiskt enligt det AF-läge
som är valt.
[Face Only/Autofokus ansikte]: Om inget ansikte detekteras låser kameran fokuseringen.
Filma med Ansikts-AF i AF-läget
[v $ Camera Setup/Kamerainställning] > [Face AF/Ansikts-AF]
[v # Camera Setup/Kamerainställning] >
[AF Mode/AF-läge] och fokusering
[Continuous/Kontinuerlig] (autofokus),
[AF-Boosted MF/AF-förstärkt MF] inom det automatiska
justeringsområdet
[Face Priority/Ansiktsprioritet]
[Face Only/Autofokus ansikte]
Ansikte
detekterat
Inget ansikte
detekterat
Ansikte
detekterat
Inget ansikte
detekterat
Fokus på det
detekterade
ansiktet
Fokus på ett
motiv i AF-ramen
Fokus på det
detekterade
ansiktet
Manuell
fokusering
[AF-Boosted MF/AF-förstärkt MF] inom det manuella
justeringsområdet
(gul AF-ram)
Manuell fokusering
OBS
• I vissa lägen blir det svårt att få en korrekt ansiktsidentifiering. Exempel på sådana situationer:
- Extremt små, stora, mörka eller ljusa ansikten jämfört med övriga bilden.
- Ansikten som är vända åt sidan, på diagonalen, delvis skymda eller upp och ned.
• Ansiktsigenkänningen kan inte användas i följande fall:
- Om den använda slutartiden är längre än 1/30 (59,94 HZ-inspelningar)* eller 1/25 (50,00 Hz inspelningar).
* Långsammare än 1/24 om bildfrekvensen är inställd på 23.98P.
- Om slow motion-inspelning är aktiverat.
- Om
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Digital Zoom] är inställt på [Digital 300x] och
zoomfrekvensen överstiger 60x.
- Om
> [v % Camera Setup/Kamerainställning] > [Digital Zoom] är inställt på [Tele-converter
6.0x/Telekonverter 6,0x].
- Då infraröd inspelning är aktiverad.
• Kameran kan ibland, av misstag, identifiera icke-mänskliga ansikten. Stäng i så fall av ansiktsigenkänningen.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Face Det. and Tracking/Ansiktsigenkänning och spårning]
(A 117) kan du trycka på denna knapp för att starta eller stänga av funktionen. Om du ställer in en
programmerbar knapp på [Face AF/Ansikts-AF] kan du trycka på knappen för att växla mellan alternativ
för ansiktsigenkänning.
Ställa in fokus
Spåra ett specifikt motiv
Du kan få kameran att spåra andra rörliga föremål som inte är ansikten och även kombinera spårningsfunktionen
med någon av autofokusfunktionerna så att kameran automatiskt fokuserar på önskade motiv.
81
När ingen AF-ram visas
När [AF Frame/AF-ram] är inställt på [Automatic/Automatisk] (A 79) kan du använda touchskärmen för att börja
spåra ett motiv.
Peka på det önskade motivet på bildskärmen för att börja spåra det.
• En vit dubbel ram £ (spårningsram) visas runt det valda motivet. Kameran kommer att spåra motivet då
det rör sig.
• Tryck på CANCEL-knappen för att ta bort ramen och avbryta spårningen.
När en AF-ram visas
När [AF Frame/AF-ram] är inställt på [Large/Stor] eller [Small/Liten] (A 79) måste du i förväg ställa in en
programmerbar knapp på [Tracking/Spårning] för att kunna använda spårningsfunktionen.
1 Ställ in en programmerbar knapp på [Tracking/Spårning] (A 117).
2 Tryck på den programmerbara knappen.
• Om
> [v $ Camera Setup/Kamerainställning] > [Face AF/Ansikts-AF] är inställt på [Face Only/
Autofokus ansikte] visas en dubbel ram £ (spårningsram) runt det valda huvudmotivet och kameran spårar
det när det rör sig. Resten av proceduren är inte nödvändig.
Om
> [v $ Camera Setup/Kamerainställning] > [Face AF/Ansikts-AF] är inställt på
[Face Priority/Ansiktsprioritet] visas markeringen för motivval I på skärmen. Fortsätt med steg 3.
• Tryck igen på den programmerbara knappen eller CANCEL-knappen så stängs skärmen för motivval.
3 Välj det motiv du vill spåra.
• Peka på det önskade motivet på bildskärmen för att börja spåra det. Du kan också trycka joysticken upp/
ned/vänster/höger eller peka på önskat motiv på bildskärmen för att placera centrum av I-markeringen
på det önskade motivet och sedan trycka på SET.
• Om det inte går att spåra blir I-markeringen tillfälligt röd. Välj motivet igen.
4 I-markeringen ändras till en vit dubbel ram £ (spårningsram) och kameran börjar spåra det
valda motivet.
• Under kontinuerlig AF fortsätter kameran att fokusera på det valda motivet.
• Tryck på SET eller på den programmerbara knappen så kommer du tillbaka till skärmen för motivval och kan
välja ett annat motiv, eller tryck på CANCEL-knappen för att avsluta spårningsfunktionen och låta kameran
återgå till det fokusläge som användes tidigare.
OBS
• Kameran kan börja spåra fel motiv om det finns något annat motiv i bilden med liknande färg/mönster. I sådant
fall trycker du på SET så kommer du tillbaka till urvalsskärmen och kan välja det önskade motivet igen.
• Det går inte att spåra om ansiktsigenkänning inte kan användas (A 80).
Ställa in fokus
Fokuseringsgräns och makrofotografering
82
Kamerans fokuseringsgräns medger som standard makrofotografering. Du kan använda fokuseringsgränsen för
att förkorta fokusintervallet. Fokuseringsintervallet (1 cm (i full vidvinkel) till
) begränsas till 60 cm till
(genom hela zoomintervallet).
1 Välj [Focus Limit/Fokuseringsgräns].
> [v $ Camera Setup/Kamerainställning] > [Focus Limit/Fokuseringsgräns]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
OBS
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Focus Limit/Fokuseringsgräns] (A 117) kan du trycka
på knappen för att starta eller stänga av fokuseringsgränsen.
Bildstabilisering
Bildstabilisering
Bildstabilisatorn kompenserar för kameraskakningar och ger stabilare bilder. Kameran har följande lägen för
bildstabilisator (IS). Välj det som bäst passar dina behov.
Dynamisk IS Ä: Dynamisk IS kompenserar för en kraftigare typ av kameraskakningar, till exempel inspelning
under gång, och är mer effektiv när zoomen närmar sig maximalt vidvinkelläge.
Standard IS Å: Standard IS kompenserar för mindre kraftiga kameraskakningar, till exempel vid stationär
inspelning, och passar bra när du vill få inspelningar med ett mer naturligt utseende.
Powered IS È: Powered IS är mest effektiv när du står stilla och zoomar in med hög zoomfrekvens på
avlägsna motiv (när du närmar dig läget för maximalt telefoto). Den här funktionen lämpar sig inte för inspelning
med lutande eller panorerande kamera.
Funktionslägen:
Dynamisk IS eller Standard IS
1 Välj [IS Mode/IS-läge].
> [v # Camera Setup/Kamerainställning] > [IS Mode/IS-läge]
2 Välj [Dynamic/Dynamisk] eller [Standard] och tryck sedan på SET.
• Å (Standard IS) eller Ä (Dynamisk IS) visas till vänster på skärmen.
3 Välj [Image Stabilizer/Bildstabilisator].
> [v ' Camera Setup/Kamerainställning] > [Image Stabilizer/Bildstabilisator]
4 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
• Du kan även välja [Off/Av] för att stänga av bildstabiliseringen, till exempel vid en inspelning med kameran
monterad på ett stativ.
Powered IS
Tryck på POWERED IS-knappen.
• È visas till vänster på skärmen.
• Du kan återgå till det läge för bildstabilisering som har
angetts i menyn genom att trycka på knappen igen.
• Som alternativ kan du också använda inställningen
> [v ' Camera Setup/Kamerainställning] >
[Powered IS] för att starta eller stänga av Powered IS.
•
•
•
•
OBS
Bildstabilisatorn klarar inte att kompensera alltför kraftiga kameraskakningar.
Vid användning av funktionen Dynamisk IS kan bildens ytterkanter påverkas negativt (spökbilder, artefakter
och/eller mörka områden kan till exempel uppstå) vid kompensation av kraftigare kameraskakningar.
Skärmen blir tillfälligt svart när du växlar mellan Dynamisk IS och Standard IS eller vice versa.
Du kan inte växla mellan Dynamisk IS och Standard IS under en pågående inspelning.
83
Bildstabilisering
• När du använder Dynamisk IS blir bildvinkeln smalare.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Image Stabilizer/Bildstabilisator] (A 117) kan du trycka på
knappen för att starta eller stänga av bildstabilisatorn.
84
Skärmmarkörer och zebramönster
Skärmmarkörer och zebramönster
Du kan använda skärmmarkörer för att se till att motivet får en korrekt inramning och att det hamnar rätt i bilden.
Zebramönstren hjälper dig att hitta överexponerade områden i bilden. Skärmmarkörerna och zebramönstret
påverkar inte inspelningen.
Funktionslägen:
Visa skärmmarkörer
Kameran har flera olika skärmmarkörer. Du kan visa flera skärmmarkörer samtidigt.
1 Starta visning av markörer.
> [A % Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Markers/Markörer] > [On/På]
• Om [Markers/Markörer] inte är inställt på [On/På] kommer markörerna inte att visas även om du gjort
enskilda val.
2 Välj en inställningsmeny som motsvarar den markör som du vill visa.
> [A % Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Center Marker/Centrummarkör], [Horizontal
Marker/Horisontell markör], [Grid Marker/Rutnätsmarkör], [Aspect Marker/Sidförhållandemarkör]
> [A & Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Safe Area Marker/Markör säkert område]
3 Välj önskad markörfärg och tryck sedan på SET.
• Välj [Off/Av] för att inaktivera den valda markören.
• Du kan visa flera markörer samtidigt. Upprepa steg 2 och 3 efter behov.
• Om du har valt [Aspect Marker/Sidförhållandemarkör] eller [Safe Area Marker/Markör säkert område] väljer
du önskat säkert område eller sidförhållande på följande sätt (A 86).
Alternativ
[Center Marker/Centrummarkör]:
[Horizontal Marker/Horisontell markör]:
[Grid Marker/Rutnätsmarkör]:
Visar en liten markör som anger var skärmens mittpunkt finns.
Visar en horisontell linje som hjälper dig att skapa vågräta bilder.
Visar ett mönster med stödlinjer som hjälper dig att komponera
bilderna ordentligt (horisontellt och vertikalt).
[Aspect Marker/Sidförhållandemarkör]:
Visar markörer som anger olika sidförhållanden, och hjälper dig att
komponera bilden rätt. Tillgängliga alternativ för [Marker Aspect
Ratio/Sidförhållandemarkör] är [4:3], [13:9], [14:9], [16:9], [1.375:1],
[1.66:1], [1.75:1], [1.85:1], [1.90:1], [2.35:1], [2.39:1] och
[Custom/Eget] ett fritt sidförhållande som ställs in användaren.
[Safe Area Marker/Markör säkert område]: Visar indikatorer som anger var de säkra zonerna finns, till exempel
en säker zon för aktivitet eller text. Du kan välja vilket kärnområde
som ska vara utgångsläge för att beräkna säkert område och en
procentsats ([80%], [90%], [92.5%] eller [95%]) relativt kärnområdet.
Säkert område är
80 % av hela
bilden
Horisontell
markör
Centrummarkör
Stödlinjer
Markör för sidförhållande 4:3
85
Skärmmarkörer och zebramönster
Ställa in sidförhållande
1 Välj [Marker Aspect Ratio/Sidförhållandemarkör].
> [A % Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Marker Aspect Ratio/Sidförhållandemarkör]
86
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Om du har valt ett förinställt sidförhållande behöver du inte gå igenom resten av processen.
Om du har valt [Custom/Eget] fortsätter du för att ställa in det önskade sidförhållandet.
3 Välj [Marker Custom Asp. Ratio/Markör eget sidförhållande].
> [A % Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Marker Custom Asp. Ratio/Markör eget
sidförhållande].
4 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ange första siffran i sidförhållandet och tryck sedan på SET
för att gå vidare till nästa.
• Lägg in övriga siffror på samma sätt.
5 Välj [Set/Ställ in] och tryck sedan på SET.
Ställa in säkert område
Om du inte har valt sidförhållandemarkör beräknas det säkra området som en procentandel av hela bilden
([Whole Picture/Hela bilden]) och du kan endast välja procentandel (steg 3). Om du vill beräkna det säkra
området som en procentandel av en sidförhållandemarkör ([Selected Aspect Marker/Vald sidförhållandemarkör])
väljer du en sidförhållandemarkör i förväg och går igenom processen från början.
1 Välj [Basis for Marker Safe Area/Bas för markör säkert område].
> [A & Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Basis for Marker Safe Area/Bas för markör
säkert område]
2 Välj [Whole Picture/Hela bilden] eller [Selected Aspect Marker/Vald sidförhållandemarkör] och tryck sedan
på SET.
3 Välj [Marker Safe Area %/Markör säkert område %].
> [A & Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Safe Area Marker %/Markör säkert område %]
4 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
OBS
• Du kan stänga av all annan skärminfo och bara spara markörerna (A 47).
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Markers/Markörer] (A 117) kan du trycka på knappen
så startas eller stoppas markörerna.
Skärmmarkörer och zebramönster
Visa zebramönster
Kameran har en zebramönsterfunktion som lägger till svartvita, diagonala ränder
i överexponerade delar av bilden. Det finns två typer av zebramönster och båda kan visas
samtidigt. Zebra 1 identifierar områden inom ett visst intervall (±5 % av en viss nivå från 5 %
till 95 %) medan zebra 2 identifierar områden som ligger över en viss nivå (från 0 % till
100 %).
Zebra 1
Zebra 2
1 Välj [Zebra].
> [A # Assistance Functions/Hjälpfunktioner]
> [Zebra]
2 Välj ett zebramönster och tryck sedan på SET.
3 Välj menyinställning motsvarande den zebranivå som
du vill visa.
> [A # Assistance Functions/Hjälpfunktioner]
> [Zebra 1 Level/Zebranivå 1] eller [Zebra 2 Level/
Zebranivå 2]
4 Välj en önskad zebranivå och tryck sedan på SET.
5 Tryck på ZEBRA-knappen för att aktivera det valda
zebramönstret.
OBS
• Du kan använda inställningarna
> [A # Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Zebra: LCD],
[Zebra: VF], [Zebra: SDI] och [Zebra: HDMI] för att starta eller stänga av zebramönster separat på bildskärm,
sökare och externa monitorer vid respektive anslutningar.
87
Ställa in tidkoden
Ställa in tidkoden
88
I läget
genererar kameran en tidkodsignal och registrerar den med de inspelade sekvenserna.
Tidkodsignalen kan matas ut från SDI-anslutningen, HDMI OUT-anslutningen och TIME CODE-anslutningen.
I läget
kan tidkoden som är inbäddad i den uppspelade sekvensen matas ut från SDI-anslutningen.
Beroende på vilken bildfrekvens som används kan du eventuellt välja mellan en tidkodsignal med eller utan
Drop Frame (A 89). Standardläget varierar beroende på var du har köpt kameran. Trots att tidkoden visas olika
i DF (Drop Frame) och NDF (Non-Drop Frame) används visningstypen för NDF i detta avsnitt för enkelhetens skull.
Välja tidkodsläge
Du kan välja kamerans tidkodsläge.
Funktionslägen:
1 Välj [Time Code Mode/Tidkodsläge].
> [B # System Setup/Systeminställningar] > [Time Code Mode/Tidkodsläge]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Alternativ
[Preset/Förinställt]:
Tidkoden startar från ett startvärde du kan ange i förväg. Standard för initial tidskod
är 00:00:00:00.
Se följande procedurer för att välja körläge för tidkoden och ställa in initial tidskod.
[Regen./Återskapa]: Kameran läser av det valda SD-kortet och tidkoden fortsätter från den senaste inspelade
tidkoden på kortet. Tidkoden körs endast under inspelning varför sekvenser som har
spelats in efter varandra på samma kort får tidkoder i följd.
Ställa in tidkodens körläge
Om du väljer tidkodsläget [Preset/Förinställt] kan du välja tidkodens körläge.
1 Välj [Time Code Run/Tidkod körläge].
> [B # System Setup/Systeminställningar] > [Time Code Run/Tidkod körläge]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Alternativ
[Rec Run/Kör vid filmning]: Tidkoden körs endast under inspelning varför sekvenser som har spelats in efter
varandra på samma kort får tidkoder i följd.
[Free Run/Kör fritt]:
Tidkoden startar i det ögonblick du trycker på SET och fortsätter köras oberoende
av hur kameran används.
Ställa in tidkoden
Ställa in tidkodens startvärde
Om du väljer läget [Preset/Förinställt] för tidkodsläge kan du ställa in tidkodens startvärde.
1 Välj [Set Time Code/Ställ in tidkod].
> [B # System Setup/Systeminställningar] > [Set Time Code/Ställ in tidkod]
2 Välj [Change/Ändra] och tryck sedan på SET.
• Fönstret för inställning av tidkod öppnas och en orange urvalsram visas runt timindikatorn.
• Återställ tidkoden till [00:00:00:00] genom att välja [Reset/Återställ]. Om körläget är inställt på [Free Run/
Kör fritt] återställs tidkoden i det ögonblick du trycker på SET och körs sedan kontinuerligt från 00:00:00:00.
3 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ställa in ett timvärde och tryck på SET för att gå vidare till inställningen
för minutvärde.
• Ställ in övriga fält (minuter, sekunder, bildrutor) på samma sätt.
• Tryck på CANCEL-knappen om du vill återgå till föregående skärm utan att ställa in tidkoden.
4 Välj [Set/Ställ in] och tryck på SET för att stänga fönstret.
• Om körläget är inställt på [Free Run/Kör fritt] startar körningen av tidkoden från den valda tidkoden i det
ögonblick du trycker på SET.
Välja Drop Frame (DF) eller Non-Drop Frame (NDF)
Om en bildfrekvens är inställd på 59.94P, 59.94i eller 29.97P kan du välja mellan tidkoden Drop Frame (DF)
eller Non-Drop Frame (NDF) beroende på hur du tänker använda inspelningarna.
På alla övriga bildfrekvenser är tidkoden inställ på Non-Drop Frame (NDF) och kan inte ändras.
Funktionslägen:
1 Välj [Time Code DF/NDF/Tidkod DF/NDF].
> [B # System Setup/Systeminställningar] > [Time Code DF/NDF/Tidkod DF/NDF]
2 Välj [DF] eller [NDF] och tryck sedan på SET.
• Visningen av tidkoden skiljer sig beroende på inställning. Om du väljer [DF] visas tidkoden som
[00:00:00.00]. Om du väljer [NDF] visas den som [00:00:00:00].
Frysa tidkodsindikatorn
Om du ställer in en programmerbar knapp på [Time Code Hold/Frys tidkod] (A 117) kan du frysa visning av
tidkoden genom att trycka på knappen*. Om visning av tidkod är fryst visas [H] på skärmen bredvid tidkoden.
Funktionslägen:
Tidkoden fortsätter normalt att köras trots att själva visningen är fryst. När du återställer tidkodsindikatorn visas
den aktuella tidkoden.
* Tidkodsignalen från anslutningarna kommer inte att frysas. Dock kommer tidkoden som visas på en skärm som är kopplad till
SDI-anslutningen eller HDMI OUT-anslutningen att frysas.
89
Ställa in tidkoden
Om tidkodsvisningen
En ikon visas eventuellt bredvid tidkoden, beroende på den vald funktionen. Mer information finns i följande tabell.
Ikon
90
Beskrivning
H
Tidkodsläget är inställt på [Regen./Återskapa].
P
Alternativet [Preset/Förinställt] har valts för tidkodsläge och körläget [Rec Run/Kör
vid filmning] har valts.
F
Tidkodsläget [Preset/Förinställt] har valts och körläget [Free Run/Kör fritt] har valts.
E
Tidkodsignalen kommer från extern källa.
H
Tidkodsindikatorn är fryst.
Ingen
ikon
Tidkod vid uppspelning av sekvens.
OBS
• Värdet för en bildruta i tidkoden varierar mellan 0 och 23 (när bildfrekvensen är inställd på 23.98P) eller mellan
0 och 24 (bildfrekvens inställd på 25.00P, 50.00P eller 50.00i) eller från 0 till 29 (alla övriga bildfrekvenser).
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [SDI/HDMI Scan Mode/Skanningsläge SDI/HDMI]
• Om
är inställt på [PsF (Forced 1080i)/PsF (forcerat 1080i)] konverteras dock bildrutevärdet i tidkoden från
SDI-anslutningen och HDMI OUT-anslutningen så att det löper från 0 till 29, även om bildfrekvensen är inställd
på 23.98P.
• När slow motion-inspelningsläget är aktiverat kan du inte välja körläget [Free Run/Kör fritt]. Om däremot
förinspelningsläget är aktiverat ställs [Free Run/Kör fritt] in automatiskt och kan inte ändras.
• När slow motion-inspelning är aktivt matas det inte ut någon tidkodsignal från SDI-anslutningen,
HDMI OUT-anslutningen eller TIME CODE-anslutningen.
• Om du blandar tidkoderna Drop Frame och Non-Drop Frame kan det göra att tidkoderna inte kommer
i följd när inspelningen startar.
• Om du använder körläget [Free Run/Kör fritt] kommer tidkoden fortsätta köras så länge det inbyggda
extrabatteriet är laddat, även om alla andra strömkällor kopplas ifrån.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Time Code/Tidkod] (A 117) kan du trycka på knappen
så öppnas menysidan [B # System Setup/Systeminställningar].
Inställning av user bit
Inställning av user bit
Indikatorn för user bit kan väljas utifrån inspelningens datum eller klockslag, eller med en ID-kod bestående av
åtta tecken ur det hexadecimala systemet. Du kan använda sexton olika tecken: siffrorna 0 till 9 och bokstäverna
A till F.
User bit spelas in med sekvenser och kan matas ut från TIME CODE-anslutningen, SDI-anslutningen eller
HDMI OUT-anslutningen. Det kan användas fritt för att kategorisera och hantera eller behålla ytterligare
information om inspelningar.
Funktionslägen:
Ställa in en hexadecimalkod
1 Öppna menyn för user bit-inställningar.
> [B # System Setup/Systeminställningar] > [User Bit Type/User bit-typ] > [Setting/Inställning]
> [Change/Ändra]
• Fönstret för inställning av User bit öppnas och en orange urvalsram visas runt tecknet längst till vänster.
• Du kan även återställa User bit till [00 00 00 00] genom att i stället välja [Reset/Återställ].
2 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ange det första tecknet och tryck på SET för att gå vidare till nästa.
• Ange övriga tecken på samma sätt.
• Tryck på CANCEL-knappen om du vill återgå till föregående skärm utan att ställa in User bit.
3 Välj [Set/Ställ in] och tryck sedan på SET.
Använda datum eller klockslag
1 Välj [User Bit-typ].
> [B # System Setup/Systeminställningar] > [User Bit Type/User Bit-typ]
2 Välj [Date/Datum] eller [Time/Tid] och tryck sedan på SET.
91
Synkronisera med en extern enhet
Synkronisera med en extern enhet
92
Du kan använda genlock-synkronisering för att synkronisera kamerans videosignal med signalen från en extern
videoenhet. Du kan på liknande sätt använda en extern tidkodsignal för att synkronisera kamerans tidkod med
den externa signalen. En extern tidkodsignal kan användas för att synkronisera flera kameror och konfigurera ett
system med inspelning via flera kameror. Det går även att mata ut tidkodsignalen från den här kameran för att
uppnå samma resultat. Om tidkoden matas från SDI-anslutningen till en redigeringsenhet kan användaren skapa
video med samma tidkod.
Ansluta en extern enhet
Använd G-LOCK/SYNC-anslutningen om du vill synkronisera kameran med en extern signal*.
Använd TIME CODE-anslutningen om du vill synkronisera en tidkodsignal. Se till att ställa in respektive anslutning
för ingång eller utgång i förväg.
Anslut den externa enheten till kameran enligt följande bild.
* Du kan använda en analog black burst- eller tri-level-signal som referensvideosignal (insignal) för Genlock-synkronisering.
Kopplingsschema
TIME CODE-anslutning
BNC-kabel
(finns i handeln)
G-LOCK/SYNC-anslutning
Ingång för referensvideosignal (genlock-synkronisering)
Om en referenssynksignal (analog black burst eller tri-level) matas in via G-LOCK/SYNC-anslutningen
synkroniseras kamerans V- och H-synkfaser automatiskt med denna signal. Fasskillnaden mellan extern den
externa genlock-signalen och kameran är till en början inställd på 0. H-fasen kan justeras inom ett intervall på
cirka ±0,4 H.
Funktionslägen:
1 Välj [G-LOCK/SYNC Term./G-LOCK/SYNC-anslutning].
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [G-LOCK/SYNC Term./G-LOCK/SYNC-anslutning]
2 Välj [Genlock Input/Genlock-ingång] och tryck sedan på SET.
3 Välj [Genlock Adjustment/Genlock-justering]
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [Genlock Adjustment/Genlock-justering]
4 Välj [Change/Ändra] och tryck sedan på SET.
• Fönstret för inställning av justeringsvärde öppnas och en orange urvalsram visas runt siffran längst till vänster.
• Välj [Reset/Återställ] istället om du vill ställa in justeringsvärdet på [000].
Synkronisera med en extern enhet
5 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ange den första siffran och tryck på SET för att gå vidare
till nästa.
• Ändra resten av siffrorna på samma sätt för att justera H-fasen till önskad nivå (-1023 till 1023).
• Tryck på CANCEL-knappen om du vill återgå till föregående skärm utan att ställa in Genlockjusteringsvärdet.
6 Välj [Set/Ställ in] och tryck sedan på SET.
OBS
• När en lämplig genlock-signal matas in stabiliseras genlock-synkroniseringen efter cirka tio sekunder.
• När en lämplig Genlock-signal är detekterad blinkar U-ikonen högst upp till höger på skärmen.
När kameran låses till den externa genlock-signalen visas ikonen utan att blinka.
• Om den externa genlock-signalen är felaktig blir synkroniseringen kanske inte stabil. Om detta inträffar
kan den inspelade tidkoden bli felaktig.
Inmatning av tidkodsignal
En extern LTC-tidkod enligt SMPTE-standarden och tas emot via TIME CODE-anslutningen spelas in som
tidkod. Den externa tidkodens User bit kan dessutom spelas in i sekvenser. Konfigurera TIME CODEanslutningen för att ta emot signaler innan du ansluter enheten. Du måste dessutom ställa in tidkodens körläge
till [Free Run/Kör fritt] (A 88).
Funktionslägen:
1 Välj [TC In/Out/Tidkod in/ut].
> [B # System Setup/Systeminställningar] > [TC In/Out/Tidkod in/ut]
2 Välj [In] och tryck sedan på SET.
Inspelning av User bit för en extern signal
User bit för en extern tidkodsignal kan dessutom spelas in i sekvenser tillsammans med tidkoden.
1 Välj [User Bit Recording Mode/User Bit-inspelningsläge].
> [B # System Setup/Systeminställningar] > [User Bit Recording Mode/User bit-inspelningsläge]
2 Välj [External/Extern] och tryck sedan på SET.
OBS
• När bildfrekvensen är inställd på 23.98P använder du en tidkodsignal för 24 bildrutor som ingångssignal.
När den är inställd på 25.00P, 50.00i eller 50.00P använder du en tidkodsignal för 25 bildrutor.
För andra bildfrekvenser använder du en tidkodsignal för 30 bildrutor.
• Om kameran tar emot en lämplig tidkodsignal synkroniseras kamerans egen tidkod med den.
Synkroniseringen kvarstår även om du kopplar ur den kabel som är ansluten till TIME CODE-anslutningen.
• Om den externa tidkodsignalen är felaktig eller om ingen signal matas in spelas den interna tidkoden
(enligt menyinställningarna på menysidan [B # System Setup/Systeminställningar]) in istället.
• Medan en tidkodsignal tas emot används bitvärden enligt den externa tidkodens Drop Frame.
• Om du utför någon av följande åtgärder när kabeln inte är ansluten avbryts synkroniseringen och
den korrekta tidkoden återställs inte förrän du ansluter kabeln igen.
- Slå på eller av kameran
- Byta funktionsläge till läget
- Ändra videokonfigurationen
93
Synkronisera med en extern enhet
Utmatning av referensvideosignal
94
När du har ändrat G-LOCK/SYNC-anslutningens funktion till [HD Sync Output/HD-synkutgång] kan du mata ut
kamerans videosignal som en referenssynkroniseringssignal (HD-tri-level-signal) för att synkronisera en extern
enhet med kameran. Referensvideosignalen som matas ut har samma frekvens som den signal som matas ut
från SDI-anslutningen.
Funktionslägen:
1 Välj [G-LOCK/SYNC Term./G-LOCK/SYNC-anslutning].
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [G-LOCK/SYNC Term./G-LOCK/SYNC-anslutning]
2 Välj [HD Sync Output/HD-synkutgång] och tryck sedan på SET.
>
3 Om det krävs kan du ändra skanningsläget (P eller PsF) med inställningen
[B " System Setup/Systeminställningar] > [SYNC Scan Mode/SYNC-skanningsläge].
Tillgängliga synkroniseringssignaler
SDI-kontakt
SYNC-kontakt
2160/59.94P
1080/59.94i
2160/29.97P
1080/29.97 (P/PsF)*
2160/23.98P
1080/23.98P (P/PsF)*
2160/59.94P
1080/59.94i
2160/25.00p
1080/25.00P (P/PsF)*
1080/59.94P
1080/59.94i
1080/59.94i
1080/59.94i
1080/29.97P
1080/29.97P (P/PsF)*
1080/23.98P
1080/23.98P (P/PsF)*
1080/50.00P
1080/50.00i
1080/50.00i
1080/50.00i
1080/25.00P
1080/25.00P (P/PsF)*
* Ändra skanningsläge (P eller PsF) med inställningen
SYNC-skanningsläge].
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [SYNC Scan Mode/
Utmatning av tidkodsignal
Tidkoden matas ut via TIME CODE-anslutningen i form av en LTC-tidkod enligt SMPTE-standarden. Innan du
ansluter enheten ställer du in
> [B # System Setup/Systeminställningar] > [TC In/Out/Tidkod in/ut]
på [Out/Ut] om du vill konfigurera TIME CODE-anslutningen för signalutgång (A 93).
Den inbäddade tidkoden matas även ut från SDI-anslutningen. Du kan också ställa in
>
[3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [HDMI Time Code/HDMI-tidkod] till [On/På]
om du även vill mata ut den inbäddade tidkoden via HDMI OUT-anslutningen.
Funktionslägen:
OBS
• Om utmatning av User bit: I läget
matas det User bit som är inställt av användaren ut (A 91).
I läget
matas User bit ut som om det spelats in med den uppspelade sekvensen.
• Tidkoden och User bit matas inte ut om slow motion-inspelning är aktiverat.
• I läget
matas tidkod och User bit ut endast från SDI-anslutningen.
Ljudinspelning
Ljudinspelning
Kameran har ljudinspelning och uppspelning med 4-kanalig linjär PCM. Samplingsfrekvensen är 48 kHz och
ljudsamplingens bitdjup är 24 bit. Du kan spela in ljud med INPUT-anslutningarna (i handeln tillgängliga
mikrofoner eller analoga ingångskällor, digitala AES/EBU-ljudkällor), MIC-anslutningen (i handeln tillgängliga
mikrofoner) eller den inbyggda mikrofonen.
En ljudsignal kommer också att matas ut tillsammans med videosignalen från SDI-anslutningen och HDMI OUTanslutningen. Du kan spela in denna ljudsignal med hjälp av en extern inspelningsutrustning.
Funktionslägen:
Ljudinställningar och inspelade ljudkanaler
Vilka ljudingångar som spelas in på vilka ljudkanaler avgörs av en kombination av menyinställningar och
ljudrelaterade kontroller på kameran. Se bilden nedan och tabellen på nästa sida.
INPUT 1-anslutningar
Omkopplaren ANALOG
(val av analog ljudkälla)
INPUT 2omkopplare
(val av ljudingång)
INPUT 2-anslutningar
Omkopplaren ANALOG
(val av analog ljudkälla)
INPUT 1-omkopplare
(val av ljudingång)
95
Ljudinspelning
Omkopplare för
ljudinmatning
INPUT 1
96
*
INPUT 2
AES/EBU
–
AES/EBU
AES/EBU
AES/EBU
ANALOG
AES/EBU
[Select CH1/
[Select CH3/
CH2 Input/Välj CH1/ CH4 Input/Välj CH3/
CH2-ingång]*
CH4-ingång]*
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar]
[MIC Terminal/
MIC-anslutning]
[CH2 Input/
CH2ingång]*
Inspelade ljudkanaler/ljudkällor
CH1
CH2
CH3
CH4
MIC-anslutning (V)
MIC-anslutning
(H)
–
INPUT 1-anslutning (digitalt ljud)
[INPUT Terminals/
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar] INPUT-anslutningar]
–
INPUT 1-anslutning (digitalt ljud)
[INPUT Terminals/
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar] INPUT-anslutningar]
–
INPUT 1-anslutning (digitalt ljud)
–
INPUT 2anslutning
–
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar]
[Built-in Mic/
Inbyggd mik]
–
INPUT 1-anslutning (digitalt ljud)
Inbyggd mikrofon
(V)
Inbyggd mikrofon
(H)
ANALOG
–
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar]
[MIC Terminal/
MIC-anslutning]
[INPUT 2]
INPUT 1anslutning
INPUT 2anslutning
MIC-anslutning (V)
MIC-anslutning
(H)
ANALOG
–
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar]
[MIC Terminal/
MIC-anslutning]
[INPUT 1]
INPUT 1anslutning
INPUT 1anslutning
MIC-anslutning (V)
MIC-anslutning
(H)
ANALOG
AES/EBU
[INPUT Terminals/
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar] INPUT-anslutningar]
[INPUT 1]
INPUT 1anslutning
INPUT 1anslutning
INPUT 2-anslutning (digitalt ljud)
ANALOG
AES/EBU
[INPUT Terminals/
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar] INPUT-anslutningar]
[INPUT 2]
INPUT 1anslutning
–
INPUT 2-anslutning (digitalt ljud)
ANALOG
ANALOG
[INPUT Terminals/
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar] INPUT-anslutningar]
[INPUT 2]
INPUT 1anslutning
INPUT 2anslutning
INPUT 1anslutning
INPUT 2anslutning
ANALOG
ANALOG
[INPUT Terminals/
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar] INPUT-anslutningar]
[INPUT 1]
INPUT 1anslutning
INPUT 1anslutning
INPUT 1anslutning
INPUT 2anslutning
ANALOG
–
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar]
[Built-in Mic/
Inbyggd mik]
[INPUT 2]
INPUT 1anslutning
INPUT 2anslutning
Inbyggd mikrofon
(V)
Inbyggd mikrofon
(H)
ANALOG
–
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar]
[Built-in Mic/
Inbyggd mik]
[INPUT 1]
INPUT 1anslutning
INPUT 1anslutning
Inbyggd mikrofon
(V)
Inbyggd mikrofon
(H)
–
ANALOG
[MIC Terminal/
MIC-anslutning]
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar]
–
MIC-anslutning (V)
MIC-anslutning
(H)
INPUT 1anslutning
INPUT 2anslutning
–
AES/EBU
[MIC Terminal/
MIC-anslutning]
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar]
–
MIC-anslutning (V)
MIC-anslutning
(H)
INPUT 2-anslutning (digitalt ljud)
–
–
[MIC Terminal/
MIC-anslutning]
[MIC Terminal/
MIC-anslutning]
–
MIC-anslutning (V)
MIC-anslutning
(H)
MIC-anslutning (V)
MIC-anslutning
(H)
–
–
[MIC Terminal/
MIC-anslutning]
[Built-in Mic/
Inbyggd mik]
–
MIC-anslutning (V)
MIC-anslutning
(H)
Inbyggd mikrofon
(V)
Inbyggd mikrofon
(H)
–
ANALOG
[Built-in Mic/
Inbyggd mik]
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar]
–
Inbyggd mikrofon
(V)
Inbyggd mikrofon
(H)
INPUT 1anslutning
INPUT 2anslutning
–
AES/EBU
[Built-in Mic/
Inbyggd mik]
[INPUT Terminals/
INPUT-anslutningar]
–
Inbyggd mikrofon
(V)
Inbyggd mikrofon
(H)
INPUT 2-anslutning (digitalt ljud)
–
–
[Built-in Mic/
Inbyggd mik]
[MIC Terminal/
MIC-anslutning]
–
Inbyggd mikrofon
(V)
Inbyggd mikrofon
MIC-anslutning (V)
(H)
–
–
[Built-in Mic/
Inbyggd mik]
[Built-in Mic/
Inbyggd mik]
–
Inbyggd mikrofon
(V)
Inbyggd mikrofon
(H)
INPUT 2-anslutning (digitalt ljud)
Inbyggd mikrofon
(V)
MIC-anslutning
(H)
Inbyggd mikrofon
(H)
> [¡ ! Audio Setup/Ljudinställningar] > [Select CH1/CH2 Input/Välj CH1/CH2-ingång], [Select CH3/CH4 Input/
Välj CH3/CH4-ingång] och [CH2 Input/CH2-ingång].
OBS
• Du kan trycka på AUDIO STATUS-knappen för att visa
statusskärmarna [Audio/Ljud] (endast). Du kan använda
statusskärmarna [Audio/Ljud] (A 198) för att kontrollera
vilken inmatningskälla som är vald för varje ljudkanal och
övriga ljudrelaterade inställningar.
• När du visar statusskärmarna [Audio/Ljud] med AUDIO
STATUS-knappen kan du trycka på SET så öppnas direkt
menysidan [¡ ! Audio Setup/Ljudinställningar].
Ljudinspelning
Ansluta extern mikrofon eller extern ljudingång till kameran
Du kan ansluta mikrofoner (extra tillbehör), digitala ljudkällor (AES/EBU) eller analoga ingångskällor med en
XLR-kontakt till var och en av INPUT-anslutningarna. Kamerans MIC-anslutning ger dig möjlighet att ansluta
kondensatormikrofoner (extra tillbehör) med egen strömförsörjning och en ∅ 3,5 mm ministereokontakt.
På den medföljande mikrofonhållaren kan du fästa externa mikrofoner med 19–20 mm diameter.
Följ anvisningarna nedan för att ansluta en extern mikrofon (se även bild nedan). Anslut en extern enhet till
kameran genom att koppla enhetens kabel till önskad INPUT-anslutning (햵).
1 Lossa mikrofonens låsskruv (햲), öppna
mikrofonhållaren och för in mikrofonen (햳).
햳
햲
Mikrofonens låsskruv
2 Skruva åt låsskruven och dra mikrofonkabeln genom kabelklämman
under mikrofonhållaren (햴).
3 Anslut mikrofonkabeln till önskad INPUT-anslutning (햵) eller MIC-anslutningen (햶).
INPUT 2-anslutning
햴
Kabelklämma
MIC-anslutning
햵
햵
INPUT 1-anslutning
햶
97
Ljudinspelning
Välja ljudingångstyp för INPUT 1/INPUT 2-anslutningarna
Du kan använda INPUT 1-/INPUT 2-kontakterna för att spela in oberoende ljud från en mikrofon eller en analog
ingångskälla.
98
På kameran ställer du in de ljudrelaterade omkopplarna för den
INPUT-anslutning som du vill använda, enligt önskad typ av
ljudingång.
1 Ställ in omkopplare för ljudimatning INPUT 1 eller INPUT 2
på AES/EBU (digitalt ljud) eller ANALOG (analogt ljud).
INPUT 2-omkopplare
Omkopplaren ANALOG för
INPUT 2
• När omkopplaren är inställd på AES/EBU går det inte att justera
ljudinspelningsnivån för den ingången.
2 Om du har valt analogt ljud ställer du in motsvarande
omkopplare ANALOG (val av analog källa) på MIC (mikrofon)
eller LINE (ljudenhet).
• Om mikrofonen ska fantommatas, ställ in väljaren på MIC+48V
i stället. Se till att ansluta mikrofonen först, innan du aktiverar
fantommatning. Stäng av fantommatningen innan du kopplar
loss mikrofonen.
• Använd INPUT 1-kontakten om du bara vill spela in en
enda ljudkanal.
VIKTIGT
• Om du ansluter en analog mikrofon eller enhet som inte stöder
fantommatning ställer du motsvarande ANALOG-omkopplare i
läget MIC respektive LINE. Om du ställer omkopplaren i läget
MIC+48V kan mikrofonen eller enheten skadas.
INPUT 1-omkopplare
Omkopplaren
ANALOG för INPUT 1
Välja ljudingångskälla för ljudkanaler
Du kan välja vilken ljudingångskälla som ska spelas in på CH1/CH2 eller CH3/CH4, oberoende för varje par
ljudkanaler. Mer information finns i tabellen Ljudinställningar och inspelade ljudkanaler (A 95).
Funktionslägen:
1 Välj önskat par ljudkanaler.
> [¡ ! Audio Setup/Ljudinställningar] > [Select CH1/CH2 Input/Välj CH1/CH2-ingång] eller
[Select CH3/CH4 Input/Välj CH3/CH4-ingång]
2 Välj [INPUT Terminals/INPUT-anslutningar] (extern mikrofon eller ljudenhet), [MIC Terminal/
MIC-anslutning] (extern mikrofon) eller [Built-in Mic/Inbyggd mik] (inbyggd mikrofon) och tryck sedan
på SET.
• Om det behövs upprepar du steg 1 och 2 för att välja källa till ljudingång för det andra paret ljudkanaler.
Spela in en enstaka analog ljudingång på två ljudkanaler
Som standard, när du använder analoga ljudkällor (linje in eller mikrofon) som är anslutna till INPUT-anslutningar,
spelas ljudet från de båda ingångarna in på separata ljudkanaler (signalen från INPUT 1 spelas in på CH1 och
signalen från INPUT 2 spelas in på CH2).
Du kan vid behov (om du till exempel vill skapa en säkerhetskopia av en ljudinspelning) spela in samma analoga
ljudkälla som är ansluten till INPUT 1-anslutningen på båda ljudkanalerna, CH1 och CH2. När du använder den
här funktionen kan du justera ljudinspelningsnivån separat för varje kanal.
Ljudinspelning
1 Välj [CH2 Input/CH2-ingång].
> [¡ ! Audio Setup/Ljudinställningar] > [CH2 Input/CH2-ingång]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
99
Alternativ
[INPUT 2]:
[INPUT 1]:
Spelar in ljud på respektive kanal separat. Ljud som matas in via INPUT 1 spelas in på CH1 och
ljud som matas in via INPUT 2 spelas in på CH2.
Ljud som matas in via INPUT 1 spelas in på båda kanalerna. Ljud som matas in via INPUT 2
spelas inte in.
Justera ljudinspelningsnivå
Du kan justera analoga ljudkällors ljudinspelningsnivå från INPUT-anslutningar, externa mikrofoner som är
kopplade till MIC-anslutningen och den inbyggda mikrofonen. På INPUT-anslutningar (analoga källor) och
MIC-anslutningar kan du ställa in ljudinspelningsnivån på oberoende automatisk eller manuell justering för varje
kanal eller för CH1/CH2 och CH3/CH4 som helhet*.
Det går inte att justera ljudinspelningsnivån för digitala ljudkällor (AES/EBU) från INPUT-anslutningar.
Det går bara att justera ljudinspelningsnivån för inbyggd mikrofon för ett par kanaler (CH1/CH2 eller CH3/CH4)
som helhet.
* Kräver länkning till justering av ljudnivån (ALC) på CH1/CH2 eller CH3/CH4 (A 100).
Funktionslägen:
Automatisk justering av ljudnivå för CH1
eller CH2
Ställ in omkopplaren – (nivå) för den önskade
kanalen i läget A (automatisk) om du vill att den aktuella
kanalens ljudnivå ska justeras automatiskt på kameran.
Omkopplarna CH1/
CH2 – (ljudnivå)
Ljudinspelning
Manuell justering av ljudnivå för CH1 och/
eller CH2
100
Ljudnivån för respektive kanal kan ställas in manuellt
från –
till +18 dB.
Omkopplarna CH1/
CH2 – (ljudnivå)
1 Ställ in brytaren – (ljudnivå) för den önskade
kanalen på M (manuell).
2 Justera ljudnivån genom att vrida på motsvarande
–-ratt.
• Här gäller att värdet 0 motsvarar –
, 5 motsvarar
0 dB och 10 motsvarar +18 dB.
• En tumregel är att justera ljudinspelningsnivån så
att ljudnivåmätaren på skärmen endast tillfälligt
hamnar till höger om -18 dB-markeringen (en
markering till höger om -20 dB-markeringen).
• Du kan stänga skyddslocket för att förhindra att
ljudkontrollerna ändras oavsiktligt.
CH1/CH2
–-rattar
Justering av ljudnivå för CH3 och/eller CH4
1 Välj [Audio Rec Level CH3/Ljudinspelningsnivå CH3], [Audio Rec Level CH4/Ljudinspelningsnivå CH4] eller
[Audio Rec Level CH3/CH4/Ljudinspelningsnivå CH3/CG4].
> [¡ " Audio Setup/Ljudinställningar] > [Audio Rec Level CH3/Ljudinspelningsnivå CH3],
[Audio Rec Level CH4/Ljudinspelningsnivå CH4] eller [Audio Rec Level CH3/CH4/
Ljudinspelningsnivå CH3/CH4]
2 Välj [Automatic/Automatisk] eller [Manual/Manuell] och tryck sedan på SET.
• Om du valde [Automatic/Automatisk] behöver du inte utföra nedanstående steg. Om du valde [Manual/
Manuell] följer du nedanstående steg för att ange ljudinspelningsnivån.
3 Välj [CH3 Level/CH3-nivå], [CH4 Level/CH4-nivå] eller [CH3/CH4 Level/CH3/CH4-nivå].
> [¡ " Audio Setup/Ljudinställningar] > [CH3 Level/CH3-nivå], [CH4 Level/CH4-nivå] eller
[CH3/CH4 Level/CH3/CH4-nivå]
4 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att välja en ljudinspelningsnivå och tryck sedan på SET.
• Här gäller att värdet 0 motsvarar –
, 50 motsvarar 0 dB och 100 motsvarar +18 dB.
• En tumregel är att justera ljudinspelningsnivån så att ljudnivåmätaren på skärmen endast tillfälligt hamnar
till höger om -18 dB-markeringen (en markering till höger om -20 dB-markeringen).
Länka justering av ljudnivå för CH1/CH2 eller CH3/CH4
• Om både CH1 och CH2 eller CH3 och CH4 är inställda på INPUT-anslutningarna eller MIC-anslutningen
och på samma typ av ljudkälla (extern linjeingång eller extern mikrofon) kan du använda inställningen
> [¡ ! Audio Setup/Ljudinställningar] > [CH1/CH2 ALC Link/CH1/CH2 ALC-länk] eller
[CH3/CH4 ALC Link/CH3/CH4 ALC-länk] för att länka justeringen av ljudnivå för båda kanalerna.
• När CH1 och CH2 länkas kan du använda omkopplaren CH1 – (ljudnivå) och ratten för att reglera
både CH1 och CH2. När CH3 och CH4 länkas kan du använda inställningarna [Audio Rec Level CH3/CH4/
Ljudinspelningsnivå CH3/CH4] och [CH3/CH4 Level/Ljudinspelningsnivå CH3/CH4] för att reglera både
CH3 och CH4.
Audio peak limiter
• Om minst en av ljudkanalerna är inställd på INPUT-anslutningarna, en analog ljudkälla och manuell justering
av ljudnivån kan du aktivera ljudbegränsaren för att minska distorsion. Funktionen för begränsning av
ljudnivån begränsar ljudsignalernas amplitud när distorsionen börjar. Använd inställningen
>
[¡ $ Audio Setup/Ljudinställningar] > [INPUT 1&2 Limiter/INPUT 1&2-begränsare].
Ljudinspelning
OBS
• Vi rekommenderar att du använder hörlurar när du justerar ljudnivån. Om ingångsnivån är för hög kan ljudet
förvrängas även om ljudnivåindikatorn visar en lämplig nivå.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Audio Level Indicator/Ljudnivåindikator] (A 117) kan du trycka
på knappen så startas eller stoppas ljudnivåindikatorn på skärmen.
Avancerade inställningar för ljudingång
Funktionslägen:
Low Cut-filter (inbyggd mikrofon)
Om du har valt [Built-in Mic/Inbyggd mik] som ljudingång för en ljudkanal (A 95) kan du aktivera den inbyggda
mikrofonens Low Cut-filter.
1 Välj [Built-in Mic Low Cut/Intern mikrofon-lowcut].
> [¡ # Audio Setup/Ljudinställningar] > [Built-in Mic Low Cut/Inbyggd Low Cut-mik]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Alternativ
[Off/Av]:
[LC1]:
[LC2]:
För ljudinspelning under normala förhållanden.
För inspelning av mänskliga röster.
För reducering av vindbrus i bakgrunden vid inspelning i blåsiga miljöer utomhus (till exempel på
en strand eller i närheten av höga byggnader). När du använder den här inställningen kan ibland
vissa lågfrekventa ljud dämpas tillsammans med vindbruset.
Mikrofonens känslighet (inbyggd mikrofon)
Om du har valt [Built-in Mic/Inbyggd mik] som ljudingång för en ljudkanal (A 95) kan du justera den inbyggda
mikrofonens känslighet.
1 Välj [Built-in Mic Sensitivity/Känslighet inbyggd mik].
> [¡ # Audio Setup/Ljudinställningar] > [Built-in Mic Sensitivity/Känslighet inbyggd mik]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Alternativ
[Normal]:
[High/Hög]:
För ljudinspelning under normala förhållanden.
För ljudinspelning med en högre volym (+6 dB).
Mikrofondämpare (inbyggd mikrofon)
Om du har valt [Built-in Mic/Inbyggd mik] som ljudingång för en ljudkanal (A 95) kan du aktivera den inbyggda
mikrofonens dämpare (12 dB).
1 Välj [Intern mikrofon-att.].
> [¡ # Audio Setup/Ljudinställningar] > [Built-in Mic Att./Dämpare inbyggd mik]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
101
Ljudinspelning
Mikrofonens känslighet (INPUT-anslutningar)
102
Om du har valt [INPUT Terminals/INPUT-anslutningar] som ljudingång för ljudkanalen (A 95), en av INPUTomkopplarna är inställd på ANALOG och motsvarande ANALOG-omkopplare är inställd på MIC eller MIC+48V,
kan du välja den externa mikrofonens känslighet.
1 Välj menyinställningen för INPUT-anslutningen som används.
> [¡ $ Audio Setup/Ljudinställningar] > [INPUT 1 Mic Trimming/INPUT 1 Mik-anpassning] eller
[INPUT 2 Mic Trimming/INPUT 2 Mik-anpassning]
2 Välj en önskad nivå och tryck sedan på SET.
• Du kan välja mellan fem olika känslighetsnivåer från -12 dB till +12 dB.
Mikrofondämpare (INPUT-anslutningar)
Om du har valt [INPUT Terminals/INPUT-anslutningar] som ljudingång för en ljudkanal (A 95), en av INPUTomkopplarna är inställd på ANALOG och motsvarande ANALOG-omkopplare är inställd på MIC eller MIC+48V,
kan du aktivera den externa mikrofonens’ dämpare (20 dB).
1 Välj menyinställningen för INPUT-anslutningen som används.
> [¡ $ Audio Setup/Ljudinställningar] > [INPUT 1 Mic Att./Dämpare INPUT 1-mik] eller
[INPUT 2 Mic Att./Dämpare INPUT 2-mik]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
Mikrofondämpare (MIC-anslutning)
Om du har valt [MIC Terminal/MIC-anslutning] som ljudingång för en ljudkanal (A 95) kan du aktivera den
externa mikrofonens dämpare (20 dB).
1 Välj [MIC Att./Dämpare MIC].
> [¡ $ Audio Setup/Ljudinställningar] > [MIC Att./Dämpare MIC]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
Lowcut-filter (MIC-anslutning)
Om du har valt [MIC Terminal/MIC-anslutning] som ljudingång för en ljudkanal (A 95) kan du aktivera den
externa mikrofonens Low Cut-filter.
1 Välj [MIC Low Cut/MIC-Low Cut].
> [¡ $ Audio Setup/Ljudinställningar] > [MIC Low Cut/MIC-Low Cut]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
• När du aktiverar Low Cut-filtret kan ibland vissa lågfrekventa ljud dämpas tillsammans med vindbruset.
Ljudinspelning
Kontrollera ljudet med hörlurar
Anslut hörlurarna med en ∅ 3,5 mm ministereokontakt till
×-anslutningen (hörlurar) för att spela upp eller granska
inspelat ljud.
OBS
• Du kan justera hörlursvolymen med inställningen
>
[¡ % Audio Setup/Ljudinställningar]* > [Headphone Volume/
Hörlursvolym]. Om du ställer in en programmerbar knapp på
[Headphones +/Hörlurar +] eller [Headphones –/Hörlurar -]
(A 117) kan du trycka på knappen för att justera hörlursvolymen
utan att använda menyn.
* Visas på sidan ! i läget
.
103
×-anslutning
(hörlurar)
Färgbalkar/ljudreferenssignal
Färgbalkar/ljudreferenssignal
Du kan låta kameran generera färgbalkar och en 1 kHz-ljudreferenssignal och sedan mata ut detta från SDI-,
HDMI OUT-, och ×-anslutningen (hörlurar)*.
104
* Ljudreferenssignal endast.
Funktionslägen:
Färgbalkar
Kameran har tre olika typer av färgbalkar (SMPTE, EBU eller ARIB).
1 Välj [Color Bar Type/Färgbalkstyp].
> [v ' Camera Setup/Kamerainställning] > [Color Bar Type/Färgbalkstyp]
2 Välj den önskade typen av färgbalkar och tryck sedan på SET.
3 Välj [Color Bars/Färgbalkar] för att aktivera färgbalkarna.
> [v ' Camera Setup/Kamerainställning] > [Color Bars/Färgbalkar]
4 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
• De valda färgbalkarna visas på skärmen och spelas in när du trycker på REC-knappen.
• Om kameran stängs av eller funktionsläget ändras till läget
inaktiveras visningen av färgbalkar.
OBS
• Du kan inte ändra typen av färgbalkar medan du spelar in eller när förinspelning är aktiverad.
• Du kan inte starta eller stänga av visning av färgbalkar under inspelning.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Color Bars/Färgbalkar] (A 117) kan du trycka på knappen
för att starta eller stänga av visning av färgbalkar.
Ljudreferenssignal
Kameran kan mata ut en 1 kHz ljudreferenssignal tillsammans med färgbalkarna.
1 Välj [1 kHz Tone/1 kHz-ton].
> [¡ % Audio Setup/Ljudinställningar] > [1 kHz Tone/1 kHz-ton]
2 Välj en önskad nivå och tryck sedan på SET.
• Du kan välja en av tre ljudnivåer (–12 dB, –18 dB, –20 dB) eller [Off/Av] för att stänga av signalen.
• Referenssignalen kommer att matas ut på vald nivå när du visar färgbalkarna och kommer att spelas
in när du trycker på REC-knappen.
Vågformsmonitor
Vågformsmonitor
Det går att visa en förenklad vågformsmonitor på kamerans bildskärm, sökare och externa monitorer
(SDI-anslutning eller HDMI OUT-anslutning).
105
Funktionslägen:
Visa vågformsmonitorn
Tryck på WFM-knappen så visas vågformsmonitorn.
• Vågformsmonitorn visas till höger på skärmen.
• Du kan använda inställningarna
>
[A $* Assistance Functions/Hjälpfunktioner] >
[WFM: LCD], [WFM: VF], [WFM: SDI] och [WFM: HDMI] för att
starta eller stänga av visning av vågformsmonitor separat på
bildskärm, sökare och externa monitorer vid respektive
anslutningar.
• Du kan använda inställningen
> [A $* Assistance
Functions/Hjälpfunktioner] > [Waveform Settings/
Vågformsinställningar] > [Position] för att visa vågformsmonitorn till vänster/höger på skärmen.
* Visas på sidan ! i läget
.
Konfigurera vågformsmonitorn
1 Välj vågformsmonitorns [Type/Typ].
> [A $* Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Waveform Settings/Vågformsinställningar] >
[Type/Typ]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Om du valde [Select Line/Välj linje] fortsätter du processen och ställer in Y-koordinaten för den linje du vill
visa. Annars går du vidare till steg 6 för att ändra gain.
3 Du väljer linjens Y-koordinat med [Select Line/Välj linje].
> [A $* Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Waveform Settings/Vågformsinställningar] >
[Select Line/Välj linje]
4 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ange första siffran i Y-koordinaten och tryck sedan på SET
för att gå vidare till nästa.
• Lägg in övriga siffror på samma sätt.
• Om antalet horisontella linjer (vertikal komponent) för den använda upplösningen är 1080 väljer du ett värde
mellan 0 och 1079 (1-linjesteg). Om den vertikala upplösningen är 2160 väljer du ett värde mellan 0 och
2158 (2-linjesteg).
5 Välj [Set/Ställ in] och tryck sedan på SET.
6 Välj [Gain].
> [A $* Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Waveform Settings/Vågformsinställningar] >
[Gain]
7 Välj önskad förstoring ([1x] eller [2x]) och tryck sedan på SET.
• Om du valde [1x] behöver du inte utföra nedanstående steg. Om du valde [2x] kommer intervallet som visas
av vågformsmonitorns Y-axel att minskas med hälften. Fortsätt processen för att välja minsta luminansvärde
(i %) som visas på Y-axeln.
Vågformsmonitor
8 Välj [Y Position/Y-position].
> [A $* Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Waveform Settings/Vågformsinställningar] >
[Y Position/Y-position]
106
9 Välj önskad procentsats och tryck sedan på SET.
* Visas på sidan ! i läget
.
Alternativ för [Type/Typ]
[Line/Linje]:
Ställer in vågformsmonitorn för linjevisning.
[Line+Spot/Linje+Punkt]: Vågformen för området i den röda ramen visas i rött ovanför [Line/Linje]-lägets
vågform.
[Select Line/Välj linje]:
Den valda horisontella linjen visas tillsammans med sin vågform.
[Field/Fält]:
Ställer in vågformsmonitorn för fältvisning.
[RGB]:
Fungerar som en RGB parade-kontroll.
[YPbPr]:
Fungerar som en YPbPr parade-kontroll.
OBS
• Vågformsmonitorn påverkas inte även om en LUT används på bildskärm, sökare eller videoutgång
från SDI-anslutningen eller HDMI OUT-anslutningen.
• Det går inte att visa vågformsmonitorn medan färgbalkarna visas eller om förstoring är aktiverat.
• Om [Knee]-inställningarna i den anpassade bildfilen (A 126) har ändrats visas en horisontell linje
på vågformsmonitorn vilket indikerar luminansnivån (Y) motsvarande Knee-punkten.
Lägga till markeringar i sekvenser vid inspelning
Lägga till markeringar i sekvenser vid inspelning
Du kan flagga en viktig händelse i en sekvens genom att lägga till en inspelningsmarkering (!). Du kan även
lägga till en OK-markering ($) eller en bockmarkering (%) för en hel sekvens om du vill flagga sekvensen för
att kunna särskilja den från övriga sekvenser.
Du kan också lägga till eller ta bort inspelningsmarkeringar (A 141), $-markeringar och %-markeringar
(A 139) i
-läget.
Funktionslägen:
Lägga till inspelningsmarkeringar under inspelningen
Du måste i förväg ge en programmerbar knapp funktionen [Add Shot Mark/Lägg till inspelningsmarkering] för
att kunna lägga till inspelningsmarkeringar i en sekvens under en inspelning.
1 Ställ in en programmerbar knapp på [Add Shot Mark/Lägg till inspelningsmarkering] (A 117).
2 Du trycker sedan på den programmerbara knappen under början av inspelningen av den sekvens
som ska markeras.
• Ett meddelande anger att inspelningsmarkeringen läggs till. Den valda inspelningsmarkeringen läggs
till i den aktuella bildrutan i sekvensen.
OBS
• Du kan även trycka på SHOT1-knappen på den trådlösa fjärrkontrollen för att lägga till en
inspelningsmarkering.
• Du kan lägga till upp till 100 inspelningsmarkeringar i en enstaka sekvens.
• Det kan förekomma upp till 1 sekunds fördröjning från det ögonblick då du trycker på knappen tills kameran
lägger till inspelningsmarkeringen.
• Om en sekvens innehåller en inspelningsmarkering visas ! bredvid sekvensens miniatyrbild i indexfönstret
för uppspelning.
• Du kan inte lägga till en inspelningsmarkering under förinspelning (innan du tryckt på REC-knappen för att
starta inspelningen).
Lägga till en $-markering eller %-markering till den senaste inspelade sekvensen
När du har spelat in en viktig sekvens kan du lägga till en OK-markering ($) eller bockmarkering (%) till
sekvensen för att kunna särskilja den från övriga sekvenser. $-markeringar kan också användas för att skydda
viktiga sekvenser, då sekvenser med en $-markering inte kan tas bort från kameran.
Om du vill lägga till en $-markering eller %-markering till den senast inspelade sekvensen i läget
måste du
först ställa in en programmerbar knapp på [Add $ Mark/Lägg till markering] eller [Add % Mark/Lägg till markering].
1 Ställ in en programmerbar knapp på [Add $ Mark/Lägg till markering] eller [Add % Mark/
Lägg till markering] (A 117).
• Om du vill lägga till båda typerna av inspelningsmarkeringar ställer du in en programmerbar knapp
på [Add $ Mark/Lägg till markering] och en annan programmerbar knapp på [Add % Mark/
Lägg till markering].
2 Tryck på den programmerbara knappen när du har spelat in en sekvens.
• Ett meddelande anger att inspelningsmarkeringen läggs till. Den valda inspelningsmarkeringen läggs
till i sekvensen.
OBS
• En sekvens kan inte ha både en $-markering och en %-markering samtidigt.
• Om en sekvens har en $-markering eller %-markering visas respektive ikon bredvid sekvensens miniatyrbild
i indexfönstret för uppspelning.
107
Använda metadata
Använda metadata
108
Kameran lägger automatiskt till metadata i de inspelade sekvenserna. Du kan använda Canon XF Utility för att
kontrollera och söka efter specifika Och där metadata. Du kan även skapa och överföra en användarprofil via en
annan enhet med hjälp av programmet Browser Remote (A 162, 170).
Metadatakomponenter
Kontrollera
innehåll
Lägga till innehåll
Metadata
Kamera
Canon XF Utility
Browser Remote
Canon XF Utility
Användarprofil: sekvensens namn, skapare,
plats och beskrivning.
–
Ü
Ü
Ü
GPS-information: höjd, latitud och longitud.
Ü1
Ü2
Ü
Ü
Lagrade data: slutartid, gain-värde m.m.
3
–
–
–
Ü
UMID (Unique Material Identifiers): land, organisation och
användarkoder baserade på SMPTE-standarden.
Ü
–
–
–
1
2
3
Endast när GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kameran. Kameran lagrar automatiskt GPS-information under
inspelningen av en sekvens (A 110).
GPS-information kan endast läggas till i sekvenser som redan har spelats in.
Inspelningsdata loggas automatiskt på kameran.
Funktionslägen:
Konfigurera en användarprofil som har skapats med Canon XF Utility
Du måste installera Canon XF Utility innan du kan lägga till en användarprofil (A 151). Du kan sedan skapa en
användarprofil och spara den på ett SD-kort. När du sätter in kortet i kameran och väljer användarprofil läggs
den därefter till i de sekvenser du spelar in.
1 Använd Canon XF Utility för att spara en användarprofil på ett SD-kort.
• Mer information finns under Hantering av användarprofiler i Canon XF Utility Användarhandbok.
2 Sätt in kortet i kamerans SD-kortplats 3.
3 Välj användarprofil [Setting/Inställning].
> [3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Metadata] >
[Setting/Inställning]
4 Välj [SD Card/SD-kort] och tryck sedan på SET.
5 Välj [User Memo/Användarprofil].
> [3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Metadata] >
[User Memo/Användarprofil]
6 Välj filnamnet för den önskade användarprofilen och tryck sedan på SET.
• Ikonen Q visas på skärmens högra sida.
• Välj [Off/Av] om du vill spela in videosekvenser utan en användarprofil.
OBS
• När du har valt en användarprofil får du inte ta ur SD-kortet ur kameran under inspelningen. Om du tar
ur kortet läggs inte användarprofilen till i sekvenserna.
• Du måste ställa in användarprofilen innan inspelningen startar för att den ska läggas till i sekvenserna. Du kan inte
använda kameran för att ändra en användarprofil som redan har lagts till i en sekvens, men du kan göra detta med
hjälp av programvaran Canon XF Utility.
• Om GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör) är ansluten till kameran spelas inte användarprofilen in, även om du har
valt en fil för användarprofil från SD-kortet.
Använda metadata
Lägga till en filmklappa med information om inspelningen
Du kan fylla i information om scener och tagningar för att kunna identifiera inspelningen senare.
1 Välj [Scene/Scen] eller [Take/Tagning].
> [3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Metadata] > [Scene/Scen]
eller [Take/Tagning]
2 Välj [Change/Ändra] och tryck sedan på SET.
• Fyll i önskad information (scen – upp till 16 tecken, tagning – upp till 8 tecken) från skärmtangentbordet
(A 27).
• Du kan ta bort informationen om scen/tagning med [Reset/Återställ].
109
Inspelning GPS-information (geotaggning)
Inspelning GPS-information (geotaggning)
110
När GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör) är kopplad till kamerans USB-anslutning lagrar kameran
automatiskt GPS-information (longitud, latitud och höjd) i samtliga inspelningar (sekvenser och stillbilder).
Endast i stillbilder lagras dessutom UTC-information om datum och tid (Coordinated Universal Time).
Senare kan du använda denna GPS-information till att organisera och söka sekvenser med Canon XF Utility
(A 151). I läget
kan du kontrollera om en inspelning innehåller GPS-information på skärmen
[Clip Info/Sekvensinfo] (A 138).
Mer information om att fästa och konfigurera mottagaren finns i användarhandboken till GP-E2.
Ansluta GPS-mottagaren
Stäng av kameran och mottagaren. Anslut mottagaren till kamerans USB-anslutning via USB-kabeln*.
Placera mottagaren i förvaringsväskan* och fäst den i kamerans handrem eller bär den på dig.
* Medföljer mottagaren.
USB-anslutning
Justera datum och klockslag automatiskt enligt GPS-data
Du kan ställa in
> [B ! System Setup/Systeminställningar] > [GPS Auto Time/Automatisk
GPS-tid] till [On/På] för att kameran automatiskt ska justera datum och klockslag enligt den information som
mottas från GPS-signalen. Datum och klockslag kommer att uppdateras automatiskt första gången en
korrekt GPS-signal tas emot efter att kameran satts igång.
• Medan den automatiska justeringen av datum/klockslag aktiveras är inställningarna
>
[B ! System Setup/Systeminställningar] > [Time Zone/Tidszon] och [Date/Time/Datum/Klockslag]
inte tillgängliga.
•
•
•
•
VIKTIGT
Vissa länder och regioner kan ha lagliga restriktioner för användningen av GPS-enheter. Var därför noga
med att använda din GPS-mottagare i enlighet med den lokala lagstiftningen i respektive land eller region.
Var särskilt försiktig när du reser utanför ditt hemland.
Var försiktig med att använda GPS-mottagaren i miljöer där användningen av elektroniska enheter är begränsad.
Den GPS-information som lagras i dina sekvenser och foton kan innehålla data som kan göra det möjligt
för andra att lokalisera den plats du befinner dig på eller identifiera dig. Var därför försiktig när du delar
geotaggade sekvenser eller foton med andra, eller när du delar dem via Internet.
Placera inte GPS-mottagaren nära enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter
och motorer.
OBS
• På statusskärmen [GPS Information Display/GPS-informationsvisning] (A 203) visas aktuell GPS-information
och signalstyrkan för satellitmottagningen.
• Du kan använda inställningen
> [¢ % Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Displayed Units/
Visade enheter] för att växla enhet på skärmen mellan meter och fot.
Inspelning GPS-information (geotaggning)
• Initialt tar det längre tid att ta emot en GPS-signal efter att batteriet har bytts ut eller första gången kameran
sätts igång då den varit avstängd under en period.
• Placera inga kablar som är anslutna till SDI-anslutningen eller HDMI OUT-anslutningen nära GPS-mottagaren
eftersom det kan störa GPS-signalen.
• GPS-informationen som spelats in med sekvenser som motsvarar positionen vid inspelningens start.
• Kameran är inte kompatibel med GPS-mottagarens digitala kompass och funktioner för positioneringsintervall.
Därtill kan inte alternativet [Set now/Ställ in nu] användas för inställningen [GPS Auto Time/Automatisk
GPS-tid].
111
Granska en inspelning
Granska en inspelning
Om du ställer in en programmerbar knapp på [Review Recording/Granska inspelning] i förväg kan du granska
hela eller delar av den senast inspelade sekvensen även om kameran är inställd på läget
.
112
Funktionslägen:
1 Ställ in en programmerbar knapp på [Review Recording/Granska inspelning] i förväg (A 117).
2 Du kan ställa in granskningens längd med [Review Recording/Granska inspelning].
> [B % System Setup/Systeminställningar] > [Review Recording/Granska inspelning]
3 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
4 Tryck på den programmerbara knappen när du är klar med inspelningen av en sekvens.
• Den senast inspelade sekvensen spelas upp under den valda tidsrymden. [Ð REVIEW] visas längst upp
på skärmen.
• När sekvensen granskas kommer inget ljud från den inbyggda högtalaren, men ljudet matas ut från
×-anslutningen (hörlurar), HDMI OUT-anslutningen och SDI-anslutningen.
• Du kan använda joysticken för att hoppa bakåt/framåt inom sekvensen (A 135).
• Tryck på CANCEL-knappen för att avbryta granskningen av sekvensen och ställa tillbaka kameran
till standby.
• När sekvensen har spelats upp återgår kameran till standby för inspelning.
Alternativ
[Entire Clip/Hela sekvensen]: Låter dig granska hela sekvensen.
[Last 4 sec/Sista 4 sek]:
Låter dig granska de sista fyra sekunderna av sekvensen.
OBS
• Om kameran bytte SD-kort under inspelningen spelar kameran upp sekvensen på det senast använda kortet.
Specialinspelningslägen
Specialinspelningslägen
Kameran har följande specialinspelningslägen.
Slow motion-inspelning: Det här läget gör det möjligt att byta bildfrekvens vid inspelningen för att skapa en slow
motion-effekt vid uppspelningen.
Förinspelning: Kameran startar inspelningen några sekunder innan du trycker på REC-knappen.
Den här funktionen är mycket praktisk om det är svårt att veta när det är dags att starta inspelningen.
Funktionslägen:
Slow motion-inspelning
Om du aktiverar slow motion-inspelning spelar kameran in med en progressiv bildfrekvens som skiljer sig från den
frekvens som används vid uppspelning. När du spelar in med en högre bildfrekvens än inställningen [Frame Rate/
Bildfrekvens] får uppspelningen en slow motion-effekt (ned till 0,5× av den ursprungliga hastigheten).
Ljudet spelas inte in när slow motion-inspelning är aktiverat. Därtill är den längsta inspelningstiden för en enstaka
sekvens motsvarande cirka 6 timmars uppspelningstid.
Slow motion-inspelning finns endast för XF-HEVC-sekvenser.
Tillgängliga bildfrekvenser och maximal inspelningstid
Videokonfiguration
Bildfrekvens*
Upplösning/färgsampling
Inspelningsbildfrekvens
Ungefärlig maximal inspelningstid för
en enstaka sekvens
119.88P
1 tim. 30 min.
59.94P
3 tim.
29.97P
23.98P
1920x1080, YCbCr 4:2:2, 10 bit
50.00P
1 tim. 12 min.
100.00P
25.00P
3 tim.
1 tim. 30 min.
* Sekvenser som spelas in med bildfrekvensen inställd på 23.98P har en uppspelningsbitfrekvens på 35 Mbps. För sekvenser som
spelas in med andra bildfrekvenser gäller 45 Mbps.
1 Välj [Recording Mode/Inspelningsläge].
[3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Recording Mode/Inspelningsläge]
2 Välj [Slow Motion Recording/Slow motion-inspelning] och tryck sedan på SET.
• Meddelandet [The following settings were changed/Följande inställningar har ändrats] visas.
Granska vilka ändringar som skett automatiskt och tryck på SET.
• [SLOW STBY] visas längst upp på skärmen.
• Bildfrekvensen visas bredvid inställningen för bildfrekvens (bildfrekvensen för uppspelning).
• Om bildfrekvensen är inställd på 119.88P visas den som 120.
Bildfrekvens (fps)
[Frame Rate/Bildfrekvens]-inställning (uppspelningens bildfrekvens)
3 Starta inspelningen genom att trycka på REC-knappen.
• Kontrollampan tänds.
• [SLOW STBY] ändras till [Ü SLOW REC] vid inspelningen.
113
Specialinspelningslägen
4 Tryck på REC-knappen igen för att avbryta inspelningen.
• Sekvensen spelas in med den valda bildfrekvensen.
• Kontrollamporna släcks och [SLOW STBY] visas överst på skärmen.
114
5 När du är klar med inspelningen stänger du av specialinspelningsläget.
• Upprepa steg 1,2 och välj [Normal Recording/Normal inspelning] istället.
•
•
•
•
•
•
OBS
Slow motion-inspelning kan inte användas tillsammans med förinspelning.
Om slow motion-inspelning aktiveras är inte alternativen [PQ] och [HLG] med motsvarande LUT tillgängliga
i den anpassade bildfilen ([Gamma] och [Preset/Förinställt]) .
Du kan inte justera bildfrekvensen under en pågående inspelning.
Tidkodsignalen matas inte ut från SDI-anslutningen, HDMI OUT-anslutningen eller TIME CODE-anslutningen.
Om videoformat eller systemfrekvens ändras avbryts slow motion-inspelning och bildfrekvensen återställs till
standardvärde.
Om tidkoden när slow motion-inspelning är aktiverat:
- Tidkodsläget kan ställas in på [Regen./Återskapa] eller [Preset/Förinställt] med körläget [Rec Run./
Kör vid filmning].
- Om du valt tidkod med körläget [Free Run/Kör fritt] ändras det automatiskt till [Rec Run/Kör vid filmning]
när slow motion-inspelningsläget används.
- När specialinspelningsläget stängs av återgår tidkodens körläge till föregående inställning.
Förinspelning
När du aktiverar förinspelningen börjar kameran spela in kontinuerligt på en minnesbuffert (som rymmer cirka tre
sekunder), vilket betyder att när du trycker på REC-knappen har några sekunder ljud och bild redan spelats in.
1 Välj [Recording Mode/Inspelningsläge].
> [Æ ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Recording Mode/
Inspelningsläge]
2 Välj [Pre-Recording/Förinspelning] och tryck sedan på SET.
• [PRE REC STBY] visas längst upp på skärmen.
3 Starta inspelningen genom att trycka på REC-knappen.
• Kontrollampan tänds.
• [PRE REC STBY] växlar till [Ü PRE REC] under inspelningen.
4 Tryck på REC-knappen igen för att avbryta inspelningen.
• Sekvensen spelas in. Den inspelade sekvensen kommer att inkludera några sekunder av video och ljud
som spelats in innan REC-knappen tryckts ner.
• Kontrollamporna släcks och [PRE REC STBY] visas längst upp på skärmen.
5 När du är klar med inspelningen stänger du av specialinspelningsläget.
• Upprepa steg 1,2 och välj [Normal Recording/Normal inspelning] istället.
OBS
• Förinspelning kan inte användas tillsammans med slow motion-inspelning.
• Om videoformat eller systemfrekvens ändras avbyts förinspelningen.
Specialinspelningslägen
• Om tidkod när förinspelning är aktiverad:
- Tidkod för sekvensen startar några sekunder innan REC-knappen trycktes in.
- Tidkoden kommer att spelas in med körläget inställt på [Free Run/Kör fritt].
- Om tidkodsläget ställts in på [Regen./Återskapa] eller på [Preset/Förinställt] med körläget [Rec Run/
Kör vid filmning], kommer tidkodens körläge automatiskt att ändras till [Free Run/Kör fritt] när
förinspelningen aktiveras.
- När specialinspelningsläget stängs av återgår tidkodens körläge till föregående inställning.
115
Infraröd inspelning
Infraröd inspelning
116
Du kan använda infrarött läge för att spela in i mycket mörka villkor med hjälp av tillgängligt infrarött ljus.
Du kan också använda kamerans infraröda ljus för att göra inspelningarna ännu ljusare och välja färg för de ljusa
områdena i bilden (vit eller grön).
Funktionslägen:
1 Ställ INFRARED-väljaren på ON.
• ; och = visas längst ned till vänster på skärmen.
2 Du kan ändra färgen på högdagrarna i den infraröda
bilden genom att välja [IR Rec Color/Färg IR-inspelning].
> [v ( Camera Setup/Kamerainställning] >
[IR Rec Color/Färg IR-inspelning]
3 Välj [White/Vit] eller [Green/Grön] och tryck sedan
på SET.
4 Välj [IR Light/IR-ljus] för att sätta på det infraröda ljuset.
>[v ( Camera Setup/Kamerainställning] >
[IR Light/IR-ljus]
5 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Om infrarött ljus är på ändras = till
.
Alternativ
[Toggle/Växla]:
Den här funktionen gör det möjligt att använda en programmerbar knapp för att aktivera
eller inaktivera den infraröda lampan. Ställ in en programmerbar knapp (A 117) på
[IR Light/IR-ljus] i förväg och tryck sedan på den programmerbara knappen för att starta
eller stänga av infrarött ljus.
[Always On/Alltid på]: Det infraröda ljuset är alltid på när kameran är i infrarött läge.
[Always Off/Alltid av]: Det infraröda ljuset är alltid av.
OBS
• När infraröd inspelning är aktiverat kan följande ändringar ske.
- Kameran växlar till automatisk gain och justering av slutartid, bländaren fixeras vid det maximala värdet och
ND-filtret skjuts in och kan inte användas.
- Det går inte att använda inställningarna för AGC-gräns, ljusmätning, AE-kompensation eller vitbalans.
- När kameran växlar till infrarött läge kan autofokus aktiveras tillfälligt och fokuseringspunkten kan ändras.
Kontrollera att fokus är korrekt.
• Autofokus fungerar eventuellt inte så bra vid zoomning, beroende på vald ljuskälla.
• I infrarött läge är kamerans sensor mycket känsligare nära infrarött ljus. Rikta inte linsen mot starkt ljus eller
värmekällor när infraröd inspelning är aktiverad. Om bilden innehåller sådana ljus-/värmekällor rekommenderar
vi skydd av linsen innan du växlar kameran till infrarött läge.
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [IR Rec Color/Färg IR-inspelning] (A 117) kan du trycka
på denna knapp för ändra färg på högdagrarna i den infraröda bilden.
4
Anpassning
117
Anpassningsbara skärmknappar
Kameran har ett antal knappar som kan tilldelas olika praktiska funktioner (programmerbara knappar).
Tilldela ofta använda funktioner till knapparna för att anpassa kameran efter dina behov och preferenser.
Det finns 14 programmerbara knappar på kameran. På RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) finns 4 extra
programmerbara knappar som kan användas när den är ansluten till kameran. Namn på de programmerbara
knapparna 1 till 7 som är tryckt på kameran anger också deras standardinställningar.
Funktionslägen:
Byta inprogrammerad funktion
1 Tryck och håll nere MENU-knappen och tryck på den programmerbara knapp vars funktion
du vill ändra.
• En lista över tillgängliga funktioner visas med knappens aktuella funktion markerad.
• Du kan också välja menyinställningarna i menyn
> [ Assignable Buttons/Programmerbara
knappar] (sidorna ! och " för de programmerbara knapparna 1 till 14 på kameran, sidan # för
de programmerbara knapparna på RC-V100).
• De programmerbara knapparna 8 till 13 kan inte användas i läget
.
Anpassningsbara skärmknappar
2 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att markera önskad funktion och tryck sedan på SET.
118
• Den valda funktionen tilldelas den valda knappen.
• Om du har valt någon av de förinställda funktionerna behöver du inte gå igenom resten av processen.
Om du valde [User Setting/Användarinställning] fortsätter du processen för att registrera en menyinställning.
3 Navigera i menyerna för att hitta den menyinställning du vill registrera och tryck sedan på SET.
• Den valda menyinställningen tilldelas den valda knappen. Användarvalda inställningar indikeras med ikonen
i menyn [ Assignable Buttons/Programmerbara knappar].
4 Tryck på den programmerbara knappen för att använda tilldelad funktion enligt beskrivning
i följande tabell.
OBS
• På statusskärmarna [Assignable Buttons/Programmerbara knappar](A 197) kan du se vilka funktioner som
för tillfället är tilldelade varje knapp.
• Du kan återställa de programmerbara knapparnas funktioner utan att påverka andra kamerainställningar med
funktionen
> [B ! System Setup/Systeminställningar] > [Reset/Återställ] > [Assignable Buttons/
Programmerbara knappar]. Alla programmerbara knappar återställs till sina standardfunktioner.
Programmerbara funktioner
Funktionerna kan anges separat för lägena
funktioner och tillgängliga lägen.
Funktionens namn
och
. Följande tabell visar programmerbara
A
Beskrivning
[(NONE)]
Ingen funktion tilldelad – knappen är inaktiverad.
Ü
Ü
[Image Stabilizer/
Bildstabilisator]
Aktiverar/inaktiverar funktionen för bildstabilisering.
Ü
–
[Powered IS]
Aktiverar/inaktiverar Powered IS-bildstabilisatorn.
Ü
–
[Face AF/Ansikts-AF]
Växlar inställningen [Face AF/Ansikts-AF] mellan [Face Priority/Ansiktsprioritet]
och [Face Only/Autofokus ansikte].
Ü
–
[Face Det. & Tracking/
Ansiktsigenkänning
och spårning]
Aktiverar/inaktiverar funktionen för ansiktsigenkänning och spårning.
Ü
–
[Tracking/Spårning]
Aktiverar/inaktiverar funktionen för spårning.
Ü
–
81
[Focus Limit/
Fokuseringsgräns]
Lägger på/tar bort fokuseringsgränsen som är inställd i menyn.
Ü
–
82
[Focus Guide/Fokusguide] Sätter på/stänger av funktionen fokusguide för Dual Pixel.
Ü
–
75
[Peaking: All/
Peaking: alla]
Aktiverar/inaktiverar funktionen för peaking.
Ü
–
[Peaking: LCD],
[Peaking: VF],
[Peaking: SDI],
[Peaking: HDMI]
Aktiverar/inaktiverar peaking på LCD-skärm, sökare och videoutgång från
SDI-anslutningen respektive HDMI-anslutningen.
Ü
–
[Magn.: All/Förstora: alla] Aktiverar/inaktiverar förstoringsfunktionen.
Ü
–
[Magn.: VF+LCD/
Förstora: VF+LCD],
[Magn.: SDI/HDMI/
Förstora: SDI/HDMI]
Aktiverar/inaktiverar förstoring på LCD-skärm och sökare (tillsammans) och
videoutgång från antingen SDI-anslutningen eller HDMI-anslutningen.
Ü
–
[Digital zoom]
Aktiverar/inaktiverar funktionen för 300x digital zoom.
Ü
–
[Tele-converter/
Telekonverter]
Bläddrar genom alternativen för digital telekonverter i följande ordning:
6,0x  3,0x  1,5x  Av.
Ü
–
[Push Auto Iris]
Bländaren justeras automatiskt på kameran endast när knappen är nedtryckt.
Ü
–
–
83
79
76
76
68
60
Anpassningsbara skärmknappar
Funktionens namn
A
Beskrivning
[ND +], [ND –]
Bläddrar genom gråfilterinställningarna i ökande (högre densitet) respektive
minskande (lägre densitet) ordning.
Ü
–
58
[AE Shift +/AEkompensation +],
[AE Shift –/AEkompensation –]
Reglerar inställda mål för justering av automatisk exponering och gör den ljusare
respektive mörkare.
Ü
–
61
[Backlight/Motljus],
[Spotlight]
Aktiverar/inaktiverar respektive ljusmätalternativ.
Ü
–
62
[IR Rec Color/
Färg IR-inspelning]
Växlar färg på ljusa områden i den infraröda bilden mellan vitt och grönt.
Ü
–
[IR Light/IR-ljus]
Endast om
> [v ( Camera Setup/Kamerainställning] > [IR Light/
IR-ljus] är inställt på [Toggle/Växla] aktiveras/inaktiveras kamerans infraröda ljus.
Ü
–
[Zebra: All/Zebra: alla]
Aktiverar/inaktiverar zebramönstret.
119
116
Ü
–
[Zebra: LCD], [Zebra: VF],
Aktiverar/inaktiverar zebramönster på LCD-skärm, sökare och videoutgång från
[Zebra: SDI],
SDI-anslutningen respektive HDMI-anslutningen.
[Zebra: HDMI]
Ü
–
[WFM: All/WFM: alla]
87
Aktiverar/inaktiverar funktionen för vågformsmonitor.
Ü
Ü
[WFM: LCD], [WFM: VF], Aktiverar/inaktiverar vågformsmonitorn på LCD-skärm, sökare och videoutgång
[WFM: SDI], [WFM: HDMI] från SDI-anslutningen respektive HDMI-anslutningen.
Ü
Ü
[LUT: All/LUT: alla]
Aktiverar/inaktiverar tillämpning av vald LUT.
Ü
–
[LUT: LCD], [LUT: VF],
[LUT: SDI], [LUT: HDMI]
Aktiverar/inaktiverar tillämpning av vald LUT på LUT-skärm, sökare och
videoutgång från SDI-anslutningen respektive HDMI OUT-anslutningen.
Ü
–
[Set White Balance/
Ställ in vitbalans]
Startar kalibrering av vitbalans för inställning av egen vitbalansering.
Ü
–
67
[AWB Lock/Lås AWB]
Under automatisk vitbalansering (AWB) låses de aktuella inställningarna
för vitbalansering.
Ü
–
66
[¼ Daylight/Dagsljus],
[É Tungsten/
Glödlampa],
[È Kelvin]
Ändrar vitbalansläget till respektive alternativ.
Ü
–
66
[LCD Setup/
Konfigurera LCD]
Öppnar menyn [¢ ! Monitoring Setup/Konfigurera kontroll].
Ü
Ü
[Viewfinder Setup/
Konfigurera sökare]
Öppnar menyn [¢ " Monitoring Setup/Konfigurera kontroll].
Ü
Ü
[OSD Output: SDI/HDMI/
OSD-utgång: SDI/HDMI]
Aktiverar/inaktiverar kamerans skärminfo på alla videoutgångar samtidigt.
[OSD Output: SDI/
Skärminfoutgång: SDI],
[OSD Output: HDMI]
Aktiverar/inaktiverar kamerans skärminfo på videoutgångar från
SDI-anslutningen respektive HDMI OUT-anslutningen.
Ü
Ü
146
[Display/Skärm]
Ändrar nivån för skärminfo.
Ü
Ü
47
[TL-U58], [WA-U58]
Växlar inställningen för [Conversion Lens/Konverterlins] mellan respektive
alternativ och [Off/Av].
Ü
–
73
[Markers/Markörer]
Aktiverar/inaktiverar skärmmarkörerna.
Ü
–
85
[Color Bars/Färgbalkar]
Aktiverar/inaktiverar färgbalkarna.
Ü
–
104
[Photo/Stillbild]*
Tar ett foto.
Ü
–
179
[Review Recording/
Granska inspelning]
Spelar upp den sekvens som senast spelats in i läget
Ü
–
112
[Time Code/Tidkod]
Öppnar menyn [B # System Setup/Systeminställningar].
Ü
–
88
[Time Code Hold/
Frys tidkod]*
Fryser eller återupptar visningen av tidkoden.
Ü
Ü
89
105
147
30
.
Anpassningsbara skärmknappar
Funktionens namn
120
A
Beskrivning
[Add Shot Mark/Lägg till
inspelningsmarkering]
Lägger till en inspelningsmarkering i sekvensen.
Ü
Ü
[Add $ Mark/
Lägg till markering]
Lägger till en $-markering i sekvensen.
Ü
Ü
[Add % Mark/
Lägg till markering]
Lägger till en %-markering i sekvensen.
Ü
Ü
[Headphones +/
Hörlurar +],
[Headphones –/
Hörlurar –]
Ökar respektive minskar hörlurarnas volym.
Ü
Ü
136
[Monitor Channels/
Monitor-kanaler]
Växlar ljudkanalsutgång från ×-anslutningen (hörlurar) och den inbyggda
högtalaren.
Ü
Ü
150
[Audio Level Indicator/
Ljudnivåindikator]
Aktiverar/inaktiverar ljudnivåmätaren.
Ü
Ü
99
[FUNC]
Går in i direktinställningsläget och kopierar funktionen hos kamerans
FUNC-knapp.
Ü
–
52
[Slow Motion Recording/
Slow motion-inspelning]
Aktiverar/inaktiverar inspelning med slow motion.
Ü
–
113
[Shutter/Slutare]
För dig in i direktinställningsläget med slutartiden markerad och klar att justeras.
Ü
–
55
[Gain]
För dig in i direktinställningsläget med gain-värdet markerat och klart
att justeras.
Ü
–
57
[White Balance/Vitbalans]
För dig in i direktinställningsläget med vitbalansläget markerat och klart
att justeras.
Ü
–
65
[Status]
Visar statusskärmarna.
Ü
Ü
195
107
139
Ü
Ü
198
[Custom Picture/
Anpassad bild]
Öppnar den senast öppnade undermenyn [/ ! Custom Picture/
Anpassad bild].
Ü
–
121
[My Menu/Min meny]
Öppnar den anpassade menyn [¥ ! My Menu/Min meny].
Ü
–
26
[Initialize Media/
Formatera medium]
Öppnar undermenyn [Initialize Media/Formatera medium].
Ü
Ü
35
[
User Setting/
Användarinställning]*
Anpassningsbar inställning. Du kan tilldela knappen en valfri menyinställning.
Ü
Ü
–
[Audio Status/Ljudstatus] Visar statusskärmarna [Audio/Ljud].
* Funktionen kan bara användas om den har tilldelats en programmerbar knapp.
OBS
• Om [Gamma] i den anpassade bildfilen är inställt på [PQ] eller [HLG] går det inte att trycka på den
programmerade knappen [Slow Motion Recording/Slow Motion-inspelning] (knappen inaktiverad).
Anpassade bildinställningar
Anpassade bildinställningar
Det finns många justerbara inställningar på kameran (A 124) för olika aspekter av den framställda bilden.
Dessa inställningar behandlas som en enhet i en anpassad bildfil. När du har justerat inställningarna efter dina
behov kan du spara upp till 20 anpassade bildfiler (i kameran eller på ett SD-kort) och läsa in dem för att senare
använda exakt samma inställningar (A 123). Endast SD-kort B kan användas för att spara och läsa in
anpassade bildfiler.
OBS
• Anpassade bildfiler kan endast användas på XF705-kameror.
Funktionslägen:
Välja anpassade bildfiler
Välj en anpassad bildfil för att använda dess inställningar på dina inspelningar, eller för att redigera, byta namn på,
skydda eller överföra dem.
1 Välj [Select/Välj].
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [File/Fil] > [Select/Välj]
2 Välj en önskad fil och tryck sedan på SET.
• Välj någon av de anpassade bildfilerna som sparats på kameran (C1 till C20). För att kunna använda
inställningarna i den anpassade bildfilen som sparats på ett kort kopierar du filen till kameran i förväg
(A 123).
• När du stänger menyn tillämpas inställningarna från den anpassade bildfilen.
• Ikonen för den aktuella inställningen [Gamma] visas till vänster på skärmen. Om de detaljerade
inställningarna är aktiverade (
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [Activate Other
Settings/Aktivera övriga inställningar] är inställt på [On/På]), visas
till vänster på skärmen.
OBS
• Ändra anpassade bildinställningar med hjälp av fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör)
- Om du ansluter fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran kan du trycka på fjärrkontrollens knapp
CUSTOM PICT. så öppnas menyn [/ ! Custom Picture/Anpassad bild].
- Om du har valt en skrivskyddad anpassad bildfil på kameran kan du inte ändra inställningar som relaterar
till den anpassade bilden med fjärrkontrollen.
- Om du justerar anpassade bildinställningar med hjälp av fjärrkontrollen ändras även de sparade
inställningarna i den valda anpassade bildfilen. Om du vill behålla en viktig anpassad bildfil i oförändrat skick
bör du kopiera den i förväg till ett SD-kort eller annars välja en anpassad bildfil som du inte vill spara.
Redigera inställningarna för en anpassad bildfil
1 Välj en anpassad bildfil (A 121).
2 Inaktivera de färdiga färginställningarna.
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [Preset/Förinställt] > [Off/Av]
3 Vid behov ändrar du gammakurva, färgomfång och/eller färgmatris (A 124).
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [Gamma], [Color Space/Färgomfång],
[Color Matrix/Färgmatris]
4 Välj en önskad inställning och tryck sedan på SET.
121
Anpassade bildinställningar
5 Om du vill ändra den anpassade bildens inställningar aktiverar du dem.
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [Activate Other Settings/Aktivera övriga inställningar]
> [On/På]
122
6 Öppna undermenyn [Other Settings/Övriga inställningar].
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [Other Settings/Övriga inställningar]
7 Välj en anpassad bildinställning och tryck sedan på SET.
8 Välj en önskad nivå för inställningen och tryck sedan på SET.
• I Tillgängliga anpassade bildinställningar (A 125) finns mer information om de olika inställningarna.
• Upprepa vid behov steg 7 och 8 för övriga inställningar.
• När du stänger menyn tillämpas de nya anpassade bildinställningarna.
Återställa anpassade bildfiler
1 Välj en anpassad bildfil (A 121).
2 Välj [Reset/Återställ].
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [File/Fil] > [Reset/Återställ]
3 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
Byta namn på anpassade bildfiler
1 Välj en anpassad bildfil (A 121).
2 Välj [Rename/Byt namn].
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [File/Fil] > [Rename/Byt namn]
3 Välj [Input/Ingång] och tryck sedan på SET.
• Fyll i önskat filnamn (upp till 8 tecken) från skärmtangentbordet (A 27).
Skrivskydda anpassade bildfiler
Du kan skrivskydda en anpassad bildfil för att se till att inte inställningarna ändras av misstag.
1 Välj en anpassad bildfil (A 121).
2 Välj [Protect/Skydda].
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [File/Fil] > [Protect/Skydda]
3 Välj [Protect/Skydda] och tryck sedan på SET.
• I skärmen för val av anpassad bildfil visas i intill filnamnet.
• Om du vill ta bort skyddet väljer du i stället [Unprotect/Skydda ej].
Anpassade bildinställningar
Kopiera anpassade bildfiler
Du kan överföra anpassade bildfiler mellan kameran och ett SD-kort B.
Kopiera en fil från kameran till ett SD-kort B
1 Sätt in ett kort i kamerans SD-kortplats B.
2 Välj en anpassad bildfil (A 121).
3 Välj [Copy to SD Card B/Kopiera till SD-kort B].
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [File/Fil] > [Copy to SD Card B/Kopiera till SD-kort B]
4 Välj målfil och tryck sedan på SET.
• Välj en befintlig anpassad bildfil att skriva över eller [New File/Ny fil] för att spara inställningarna som en
ny anpassad bildfil på kortet.
5 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Filen på SD-kort B skrivs över eller en ny fil skapas på kortet.
6 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
Ersätta en fil i kameran med en fil från ett SD-kort B
1 Sätt i kortet med önskad anpassad bildfil i kamerans SD-kortplats B.
2 Välj en ej skrivskyddad anpassad bildfil som du vill ersätta (A 121).
3 Välj [Load from SD Card B/Läs in från SD-kort B].
> [/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [File/Fil] > [Load from SD Card/Läs in från SD-kort B]
4 Välj filen med de inställningar som du vill kopiera och tryck sedan på SET.
5 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Filen i kameran skrivs över med filen från SD-kort B.
6 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
Bädda in anpassade bildfiler i sekvenser
När du har justerat de olika inställningarna kan du registrera den anpassade bildfilen som används tillsammans
med sekvensens metadata. Om en sekvens har en inbäddad anpassad bildfil kan du kontrollera inställningarna
som använts för att spela in sekvensen på skärmen [Clip Info/Sekvensinfo] (A 138).
1 Välj [Add/Lägg till / File/Fil].
> [3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Metadata] >
[Add / File/Lägg till fil]
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
• Om du har valt [Off/Av] registreras inte den anpassade bildfilen med sekvenserna.
123
Anpassade bildinställningar
Tillgängliga anpassade bildinställningar
Menyn [/ ! Custom Picture/Anpassad bild]
124
Menyposter
Inställningsalternativ och övrig information
[Preset/Förinställt]
För XF-HEVC-sekvenser:
[Normal1 : BT.709], [Normal1 : BT.2020], [Wide DR : BT.709/Stort dyn. omfång: BT.709],
[Wide DR : BT.2020/Stort dyn. omfång: BT.2020], [PQ : BT.2020], [HLG : BT.2020], [Canon Log 3 :
BT.2020], [Canon Log 3 : BT.709], [Off/Av]
För XF-AVC-sekvenser:
[Normal1 : BT.709], [Wide DR : BT.709/Stort dyn. omfång: BT.709], [Canon Log 3 : BT.709], [Off/Av]
På kameran finns ett antal färdiga färginställningar (kombinationer av färgomfång, gammakurva
och färgmatris). Mer information finns i Färdiga färginställningar (A 63).
[Off/Av]: Välj denna för att göra anpassade bildinställningar med en egen kombination av de olika
parametrarna som beskrivs nedan.
[Gamma]
Normal 1
Normal 2/3/4
[Normal 1 (Standard)], [Normal 2 (x4.0)], [Normal 3 (BT.709)], [Normal 4 (x5.0)], [Wide DR/Stort dyn.
omfång], [PQ]*, [HLG]*, [Canon Log 3]
Ut
* Finns endast för XF-HEVC-sekvenser.
Normal 4
Normal 3
Normal 1/2
Ut
In
Canon Log 3
Wide DR
Normal1
Ut
In
HLG
PQ
Wide DR
Normal1
Ändrar bildens allmänna utseende.
[Normal 1 (Standard)]: Standardbild för uppspelning på TV-monitorer.
[Normal 2 (x4.0)]: Inställning som är lämplig för uppspelning på TV-monitorer. Ger ljusare högdagrar
(ljusa delar av bilden) än med inställningen [Normal 1 (Standard)].
[Normal 3 (BT.709)]: Inställning som är lämplig för uppspelning på TV-monitorer. Ger en bättre
återgivning av svarta nyanser i skuggor (mörka delar av bilden) än med inställningen
[Normal 2 (x4.0)].
[Normal 4 (x5.0)]: Inställning som är lämplig för uppspelning på TV-monitorer. Ger ännu bättre
återgivning av svarta nyanser i skuggor (mörka delar av bilden) än med inställningen
[Normal 3 (BT.709)].
[Wide DR]: Gammakurva med ett mycket stort dynamiskt omfång. Optimerat för uppspelning
på TV-monitorer.
[PQ]: Gammakurva med stort dynamiskt omfång (HDR) som uppfyller PQ-standarden enligt
definitionen ITU-R BT.2100.
[HLG]: Gammakurva med stort dynamiskt omfång (HDR) som uppfyller HLG-standarden enligt
definitionen ITU-R BT.2100.
[Canon Log 3]: Logaritmisk gammakurva som kräver ett arbetsflöde med efterbearbetning.
In
[Color Space/Färgomfång]
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd], [BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
Bestämmer bildens färgomfång för endast XF-HEVC-sekvenser. För XF-AVC-sekvenser
är färgomfånget inställt på BT.709 och inställningen finns inte.
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]: Färgomfång enligt ITU-R BT.2020-standarder som definierar
parametrar för TV med ultra-HD (4K/8K).
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]: Standardfärgomfång som är kompatibelt med tekniska data
för sRGB.
[Color Matrix/Färgmatris]
[Video], [Neutral]
Färgmatrisen påverkar bildens alla färgtoner.
[Video]: Återger färgerna från en EOS C300/EOS C500-kamera utan anpassade bildinställningar.
[Neutral]: Återger neutrala färger.
Anpassade bildinställningar
Menyposter
Inställningsalternativ och övrig information
[HLG Color/HLG-färg]
[BT.2100], [Vivid/Kraftig]
Ändrar kvalitet på färgåtergivningen när HLG (hybrid log gamma) används. Denna inställning
är endast tillgänglig om [Gamma] är inställt på [HLG].
[BT.2100]: Färgåtergivning enligt tekniska data för ITU-R BT.2100.
[Vivid/Kraftig]: Mer mättad färgåtergivning enligt benämningen Traditional Colour (traditionell färg)
i ITU-R BT.2390.
[Activate Other Settings/Aktivera övriga
inställningar]
[On/På], [Off/Av]
Om inställningen är [On/På] aktiveras redigering av den anpassade bildens detaljerade inställningar
som förklaras i följande tabell.
[/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > undermenyn [Other Settings/Övriga inställningar]
(detaljerade inställningar)
Menyposter
Inställningsalternativ och övrig information
[Black/Svart]*
[Master Pedestal]
-50 till 50 (±0)
Ökar eller minskar svartnivån. Högre inställningar gör mörka delar av bilden ljusare men minskar
kontrasten. Om [Gamma] är inställt på [Canon Log 3] är denna inställning inte tillgänglig.
[Master Black Red/Master Black, röd], -50 till 50 (±0)
[Master Black Blue/Master Black, blå] Dessa inställningar korrigerar färgstick i de svarta nyanserna. Om [Gamma] är inställt på
[Canon Log 3] är dessa inställningar inte tillgängliga.
[Black Gamma]*
[Level/Nivå]
-50 till 50 (±0)
[Range/Intervall], [Point/Punkt]
-20 till 50 (±0)
Ut
[Point/Punkt]
[Level/
Nivå]
[Range/
Intervall]
In
Dessa inställningar styr den nedre delen av gammakurvan (bildens mörka delar). Om [Gamma]
är inställt på [Wide DR/Stort dyn. omfång], [PQ], [HLG] eller [Canon Log 3] är dessa inställningar
inte tillgängliga.
[Level/Nivå]: Höjer eller sänker den nedre delen av gammakurvan.
[Range/Intervall]: Väljer justeringsintervallet från den valda [Point/Punkt].
[Point/Punkt]: Bestämmer formen på den nedre delen av gammakurvan.
[Low Key Satur.]*
[Activate/Aktivera]
[On/På], [Off/Av]
Ställs in på [On/På] för att aktivera justering av färgmättnad i mörka områden med inställningen
[Level/Nivå].
[Level/Nivå]
-50 till 50 (±0)
Anger hur mättade färgerna ska vara i bildens mörka delar.
125
Anpassade bildinställningar
Menyposter
Inställningsalternativ och övrig information
[Knee]*
[Activate/Aktivera]
[On/På], [Off/Av]
Ställs in på [On/På] för att aktivera justering av Knee-punkten med följande inställningar.
Om [Gamma] är inställt på [Wide DR/Stort dyn. omfång], [PQ], [HLG] eller [Canon Log 3] är
[Knee]-inställningarna inte tillgängliga.
126
[Automatic/Automatisk]
[On/På], [Off/Av]
Ställs in på [On/På] för att aktivera automatisk justering av [Knee]-inställningarna.
[Slope/Lutning]
-35 till 50 (±0)
[Point/Punkt]
50 till 109 (95)
[Saturation/Mättnad]
-10 till 10 (±0)
Ut
[Slope/
Lutning]
In
Ut
[Point/Punkt]
Dessa inställningar styr den övre delen av gammakurvan (bildens högdagrar). Genom att komprimera
högdagrarna går det att undvika att vissa delar av bilden blir överexponerade.
[Slope/Lutning]: Bestämmer gammakurvans lutning ovanför knäpunkten.
[Point/Punkt]: Anger gammakurvans knäpunkt.
[Saturation/Mättnad]: Justerar färgmättnaden i högdagrarna.
In
[Sharpness/Skärpa]*
[Level/Nivå]
-10 till 50 (±0)
Anger skärpenivån i videoutgångssignalen och inspelningssignalen.
[Detail Frequency/Detaljfrekvens]
-8 till 8 (±0)
Anger mittfrekvensen för den horisontella skärpan. Ett högre värde ökar frekvensen, vilket i sin tur
ökar skärpan.
[Coring Level/Coring-nivå]
-30 till 50 (±0)
Anger nivån på korrigering av artefakter orsakade av höga skärpenivåer (coring). Högre värden gör
att skärpan inte appliceras på verkligt små detaljer, vilket ger mindre störningar.
[HV Detail Bal.]
-8 till 8 (±0)
Justerar förhållandet mellan horisontella och vertikala detaljer. Högre värden förstärker de vertikala
detaljerna medan lägre värden förstärker de horisontella detaljerna.
[Limit/Gräns]
-50 till 50 (±0)
Begränsar mängden applicerbar skärpa.
Anpassade bildinställningar
Menyposter
Inställningsalternativ och övrig information
[Noise Reduction/Brusreducering]*
[Level/Nivå]
[Automatic/Automatisk],1 (lägsta nivån) till 12 (högsta nivån), [Off/Av]
Minskar förekomsten av störningar i bilden.
[Skin Detail/Huddetaljer]*
[Effect Level/Effektnivå]
[High/Hög], [Middle/Mellan], [Low/Låg], [Off/Av]
[Hue/Nyans]:
-16 till 16 (±0)
[Chroma], [Area/Område],
[Y Level/Y-nivå]
0 till 31 (16)
Kameran kan lägga till ett mjukt filter på hudtoner i bilden för att skapa en mer smickrande
återgivning. Du kan ange vad som ska identifieras som hudton genom att justera dessa inställningar.
Ett zebramönster visas på skärmen över de bildområden som av kameran identifieras som hudtoner.
[Effect Level/Effektnivå]: Justerar filternivån.
[Hue/Nyans]: Justerar nyansen vid identifiering av hudtoner.
[Chroma]: Justerar färgmättnaden vid identifiering av hudtoner.
[Area/Område]: Justerar färgområdet vid identifiering av hudtoner.
[Y Level/Y-nivå]: Justerar ljusstyrkan vid identifiering av hudtoner.
[White Balance/Vitbalans]*
[R Gain], [B Gain]
-50 till 50 (±0)
Med dessa inställningar justeras mängden vitbalans över hela bilden genom att intensiteten hos de
röda tonerna ([R gain]) och blå tonerna ([B Gain]) ändras.
[Color Matrix Tuning/Justera färgmatris]*
[Gain]
-50 till 50 (±0)
[Phase/Fas]
-18 till 18 (±0)
Med dessa inställningar justeras färgmatrisens färgintensitet ([Gain]) och färgfas ([Phase/Fas]),
vilket påverkar färgtonerna över hela bilden.
[R-G], [R-B], [G-R], [G-B],
[B-R], [B-G]
-50 till 50 (±0)
Varje matris ändrar bildens nyans utefter färgskalorna som beskrivs nedan, vilket påverkar
färgtonerna över hela bilden.
[R-G]:cyan/grön och röd/magenta, [R-B]: cyan/blå och röd/gul,
[G-R]:magenta/röd och grön/cyan, [G-B]: magenta/blå och grön/gul,
[B-R]: gul/röd och blå/cyan, [B-G]: gul/grön och blå/magenta.
[Color Correction/Färgkorrigering]*
[Select Area/Välj område]
[Area A&B/Område A&B], [Area B/Område B], [Area A/Område A], [Off/Av]
Kameran detekterar områden med vissa färgegenskaper (färgfas, chroma, område och Y-nivå) och
korrigerar dem vid inspelningen. Du kan ställa in färgkorrigering för upp till två olika områden (A och
B) och tillämpa färgkorrigeringen på antingen det ena ([Area A/Område A] eller [Area B/Område B])
eller båda ([Area A&B/Område A&B]). Om färgkorrigering är aktiverat visas ett zebramönster på
skärmen över bildområden som detekterats ha egenskaper enligt område A eller område B.
[Area A Setting Phase/
Område A, fasinställning],
[Area B Setting Phase/
Område B, fasinställning],
0 till 31 (0)
Dessa inställningar avgör färgfasen för området som ska korrigeras (A respektive B).
127
Anpassade bildinställningar
Menyposter
128
[Area A Setting Phase/
Område A, Chroma-inställning],
[Area A Setting Phase/
Område A, fasinställning],
[Area A Setting Y Level/
Område A, Y-nivåinställning],
[Area B Setting Chroma/
Område B, Chroma-inställning],
[Area B Setting Phase/
Område B, fasinställning],
[Area B Setting Y Level/
Område B, Y-nivåinställning],
Inställningsalternativ och övrig information
0 till 31 (16)
Dessa inställningar avgör följande färgegenskaper för området som ska korrigeras (A respektive B).
[Area A Setting Chroma/Område A, Chroma-inställning], [Area B Setting Chroma/Område B,
Chroma-inställning]: Färgmättnad.
[Area A Setting Area/Område A, områdesinställning], [Area B Setting Area/Område B,
områdesinställning]: Färgintervall.
[Area A Setting Y Level/Område A, Y-nivåinställning], [Area B Setting Y Level/Område B,
Y-nivåinställning]: Ljusstyrka.
[Area A Revision Level/
Område A, revisionsnivå],
[Area B Revision Level
/Område B, revisionsnivå]
-50 till 50 (±0)
[Area A Revision Phase/
Område A, fasrevision],
[Area B Revision Phase/
Område B, fasrevision]
-18 till 18 (±0)
Dessa inställningar avgör hur mycket korrigering som tillförs färgmättnaden i det korrigerade
området (A respektive B).
Dessa inställningar avgör hur mycket korrigering som tillförs färgfasen i det korrigerade området
(A respektive B).
[Other Functions/Övriga funktioner]*
[Over 100%/Över 100 %]
[Through/Passera], [Press/Komprimera], [Clip/Klipp]
Avgör hur kameran hanterar videosignaler som överskrider 100 %. Om [Gamma] är inställt på [PQ],
[HLG] eller [Canon Log 3] finns inte inställningen.
[Through/Passera]: Lämna signalen utan ändringar.
[Clip/Klipp]: Klipp signalen vid 100 %.
[Press/Komprimera]: Komprimera en signal på upp till 108 % ner till 100 %.
* Inställningarna är inte tillgängliga om infraröd inspelning är aktiverat.
OBS
• Om redigering av den anpassade bildfilens detaljerade inställningar är aktiverat (
>
[/ ! Custom Picture/Anpassad bild] > [Activate Other Settings/Aktivera övriga inställningar] är inställt på
[On/På]) när RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) är ansluten till kameran, kan du ändra följande anpassade
bildinställningar via fjärrkontrollens knappar och rattar.
- [Other Settings/Övriga inställningar] > [Black/Svart] > [Master Pedestal], [Master Black Red/
Master Black, röd], [Master Black Blue/Master Black, blå]
- [Other Settings/Övriga inställningar] > [Black Gamma] > [Level/Nivå]
- [Other Settings/Övriga inställningar] > [Knee] > [Automatic/Automatisk], [Slope/Lutning], [Point/Punkt]
(endast när [Knee] > [Activate/Aktivera] är inställt på [On/På])
- [Other Settings/Övriga inställningar] > [Sharpness/Skärpa] > [Level/Nivå]
- [Other Settings/Övriga inställningar] > [White Balance/Vitbalans] > [R Gain], [B Gain]
Spara och läsa in kamerainställningar
Spara och läsa in kamerainställningar
När du har justerat de olika menyerna kan du spara dina inställningar i kameran eller på ett SD-kort. Endast SD-kort
B kan användas för att spara och läsa in filer med kamerainställningar. Du kan läsa in de inställningarna senare,
eller på en annan XF705-kamera så att du kan använda den kameran på exakt samma sätt.
Funktionslägen:
Spara kamerainställningar
1 Om du vill spara kamerans inställningar på ett SD-kort, sätter du in ett kort i kamerans SD-kortplats B.
2 Välj [Save/Spara].
[B ! System Setup/Systeminställningar] > [Transfer Menu/Överför meny//] > [Save/Spara]
3 Välj [To Camera/Till kamera] eller [To SD Card B/Till SD-kort B] och tryck sedan på SET.
4 Välj [OK] och tryck på SET.
• Kamerans menyinställningar kommer att sparas på den valda platsen. Om menyinställningarna sparats
tidigare kommer den gamla filen att skrivas över med de aktuella menyinställningarna.
5 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
Läsa in kamerainställningar
1 Om du vill läsa in menyinställningar från ett kort sätter du in kortet med önskad kamerainställningsfil
i kamerans SD-kortplats B.
2 Välj [Load/Läs in]].
[B ! System Setup/Systeminställningar] > [Transfer Menu/Överför meny//] > [Load/Läs in]
3 Välj [From Camera/Från kamera] eller [From SD Card B/Från SD-kort B] och tryck sedan på SET.
4 Välj [OK] och tryck på SET.
• Kamerans menyinställningar kommer att ersättas av inställningarna som sparats på den valda källan.
Sedan kommer skärmen att bli svart under en kort stund och kameran kommer att starta om.
OBS
• Följande menyinställningar och eventuella lösenord som ställts in av användaren sparas inte med den
här åtgärden.
>[v ' Camera Setup/Kamerainställning] > [Color Bars/Färgbalkar]
>[3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Metadata] >
[User Memo/Användarprofil]
>[A ! Assistance Functions/Hjälpfunktioner] > [Magn.: VF+LCD/Förstora: VF+LCD]
och [Magn.: SDI/HDMI/Förstora: SDI/HDMI]
>[7 ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Network Functions/Nätverksfunktioner]
- Krypteringsnycklar/lösenord under
>[7 ! Network Settings/Nätverksinställningar] >
[Connection Settings/Anslutningsinställningar]
- Browser Remote-lösenord under
>[7 ! Network Settings/Nätverksinställningar] >
[Browser Remote Settings/Browser Remote-inställningar] > [Full: Password/Total: lösenord],
[Camera: Password/Kamera: lösenord] och [Meta: Password/Meta: lösenord]
- Lösenordet under
>[7 ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [FTP Transfer Settings/
Inställningar FTP-överföring] > [FTP: Password/FTP: lösenord]
• När menyinställningar är inlästa med den här åtgärden ersätts även skrivskyddade anpassade bildfiler i kameran.
• Kamerainställningsfilerna kan endast användas med XF705-kameror.
129
Spara och läsa in kamerainställningar
130
5
Uppspelning
131
Uppspelning
Det här avsnittet visar hur du spelar upp inspelningar i kameran. Mer information om uppspelning av inspelningar
via en extern bildskärm finns under Ansluta till en extern bildskärm (A 145).
Funktionslägen:
Indexfönster för sekvenser
När du ställer in kameran på läget
visas ett indexfönster.
Från indexfönstret kommer du åt de olika
uppspelningsfunktionerna.
Om det valda SD-kortet innehåller sekvenser som har spelats in
med en annan systemfrekvens än vad som aktuellt används på
kameran kommer du inte att kunna spela upp de sekvenserna.
I ett sådant fall måste du ändra kamerans systemfrekvens
(A 50) enligt inspelningarna på kortet.
Ställ in kameran i läget
(A 22).
• Indexfönstret för sekvenser öppnas. Vilket indexfönster som visas beror på aktuellt valt inspelningsformat
men du kan byta indexfönster (A 132).
Uppspelning
8
9
10
11
12
1
2
3
4
132
13
5
14
15
6
7
16
1
2
3
4
5
6
Knapplås (A 43)
Inspelningsmarkering (A 107, 141)
$-markering/%-markering (A 107, 139)
Orange urvalsram
Inbäddad anpassad bildfil (A 123)
Sekvensidentifiering (kameraindex, filmnummer
och sekvensnummer) (A 48)
7 Datum och tid för inspelningen
8 Sekvensminiatyr
9 SD-kort (det som är valt visas i vitt)
10 Indexfönster som visas (A 132)
1
2
17
18
11 Nätverksanslutning (A 160)/
FTP-överföring (A 177)
12 Sekvensnummer/totalt antal sekvenser
13 Inspelningsdatum (endast månad och dag)
och -tid
14 Tidkod vid sekvensens start
15 Sekvensens längd
16 Slow motion-inspelning1 (A 113)
17 Färgsampling och upplösning (A 51)
18 Bildfrekvens2 (A 50)
Endast XF-HEVC-sekvenser.
För sekvenser som har spelats in i slow motion visas bildfrekvenserna för både inspelning och uppspelning.
Växla mellan SD-kort
Om det finns kort i båda platserna trycker du på SLOT SELECTknappen för att spela upp inspelningar från det andra kortet.
Växla indexfönster
Viket indexfönster som visas när du växlar till läget
beror på
aktuell inspelningsinställning. Växla indexfönster om du vill spela upp
sekvenser som spelats in i något annat format eller stillbilder.
[XF-HEVC Index]: Indexfönster för XF-HEVC-sekvenser som spelats
in på det valda kortet.
[XF-AVC Index]:
Indexfönster för XF-AVC-sekvenser som spelats in
på det valda kortet.
[Photo Index/Stillbildsindex]:
Indexfönster för stillbilder som spelats in på SD-kort B
(endast).
Uppspelning
1 Tryck på INDEX-knappen.
• Menyn till fönstret för indexval öppnas.
2 Välj ett önskat indexfönster och tryck sedan på SET.
• Det valda indexfönstret öppnas.
• Om du vill avbryta åtgärden väljer du i stället [Cancel/Avbryt].
Spela upp sekvenser
När du har valt en sekvens att spela upp från indexfönstret kan
du styra uppspelningen med knapparna på kameran eller med
joysticken och joystickguiden på skärmen (A 135). Du kan även
använda den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
1 Flytta den orangefärgade urvalsramen till den sekvens du vill
spela upp.
2 Tryck på knappen Ò så startar uppspelningen.
• Uppspelningen startar.
• Tryck på knappen Ò igen eller tryck på SET-knappen
för att pausa/återuppta uppspelningen.
• När den valda sekvensen är slut fortsätter automatiskt
uppspelning av nästa sekvens. När den sista sekvensen
på indexfönstret är slut pausas uppspelningen.
• Tryck på knappen Ñ för att avbryta uppspelningen och återgå till indexfönstret.
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn lyser rött, annars kan kameran drabbas av permanent dataförlust.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Öppna inte kortplatsluckan till det kort som används och ta inte ut kortet.
OBS
• Under uppspelningen kan korta stopp inträffa i bild- eller ljuduppspelningen.
• Beroende på sekvensen kan kameran justera vissa kontroller internt för att en bättre bild ska visas
på LCD-skärmen eller sökaren.
- Om inställningen [Gamma] i den anpassade bildfilen har en annan inställning än [Canon Log 3] framställer
kameran en bild så som videosekvensen skulle visas på en kompatibel skärm med rätt konfigurering.
- Om inställningen [Gamma] i den anpassade bildfilen är inställd på [Canon Log 3] framställer kameran färger
som liknar färgomfånget BT.709, oavsett vilket färgomfång som använts för inspelning.
133
Uppspelning
Skärminfo
5
134
6 7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
1
2
19
3
4
22 23 24 25
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
Knapplås (A 43)
Fläktdrift (A 49) och temperaturvarning (A 206)
Joystickguide (A 135)
Inställning för hoppintervall (A 135)
Återstående batteriladdning (A 45)
Nätverksanslutning (A 160)/
FTP-överföring (A 177)
SD-kort
Uppspelningsindikator
Ð PLAY
Uppspelning
Ý PAUSE
Uppspelningspaus
Ô/Ó
Bildruteuppspelning bakåt/framåt
F FWD x5 × Snabb uppspelning
Ø F REV x5 Snabb uppspelning bakåt
30 s ×,
Hoppa framåt 30 sekunder eller
10 % av sekvensen
10 % ×
Hoppa bakåt 10 sekunder eller
Ø 10 s,
10 % av sekvensen
Ø 10 %
26
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
20
21
Bildfrekvens1 (A 50)
Inbäddad anpassad bildfil (A 123)
$-markering/%-markering (A 107, 139)
Tidkod (A 88)
Sekvensnummer/totalt antal sekvenser
Färgsampling (A 51)
Upplösning (A 51)
Videoformat (A 50)
Visad skärminfo (A 146)
Trådlös fjärrkontroll inaktiverat (A 38)
Ljudnivåmätare2
Ljudutgångskanaler (A 150)
Hörlursvolym (A 136)
Slutartid3 (A 53)
Gain3 (A 56)
Bländarvärde3 (A 59)
User bit (A 91)
Datum och tid för inspelningen4
För sekvenser som har spelats in i slow motion visas bildfrekvenserna för både inspelning och uppspelning.
Endast om
> [¢ $ Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Custom Display/Anpassad skärm] >
[Audio Level Indicator/Ljudnivåindikator] är inställt på [On/På].
Endast om
> [¢ $ Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Custom Display/Anpassad skärm] >
[Camera Data/Kameradata] är inställt på [On/På].
Endast om
> [¢ $ Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Custom Display/Anpassad skärm] >
[Date/Time/Datum/Klockslag] är inställt på [On/På].
Uppspelning
Uppspelningskontroller
Du kan kontrollera uppspelningen av en sekvens med hjälp av
knapparna på kameran, joysticken och joystickguiden eller med
hjälp av den medföljande trådlösa fjärrkontrollen. Du kan trycka på
knappen DISP så visas/döljs joystickguiden. Mer information finns
i följande tabell.
Tillgängliga uppspelningstyper
Uppspelningstyp
Funktion
Snabb uppspelning
Spela upp cirka 5x så snabbt
som vanligt.
Knappar: Tryck på knappen Ø eller ×.
Trådlös fjärrkontroll: Tryck på knappen Ø eller ×.
Bildruteuppspelning framåt/
bakåt
Joystick: tryck joysticken uppåt eller nedåt i läget för uppspelningspaus.
Trådlös fjärrkontroll: Under uppspelningspaus trycker du på knappen Ô eller Ó.
Hoppa bakåt/framåt inom
sekvensen
Joystick: tryck joysticken uppåt eller nedåt under uppspelningen.
Du kan trycka på FUNC-knappen om du vill ändra hoppintervall från [sec/sek] för att hoppa 30 sekunder
framåt/10 sekunder bakåt till [%] för att hoppa 10 % av sekvensen.
Hoppa till början av nästa
sekvens
Knappar: Tryck på knappen Ù.
Joystick: tryck joysticken åt höger.
Trådlös fjärrkontroll: Tryck på knappen ß.
Hoppa till början av den
sekvens som redan visas
Knappar: Tryck på knappen Ú.
Joystick: tryck joysticken åt vänster.
Trådlös fjärrkontroll: Tryck på knappen à.
Hoppa till föregående sekvens
Knappar: Tryck två gånger på knappen Ú.
Joystick: tryck joysticken två gånger åt vänster.
Trådlös fjärrkontroll: Tryck två gånger på knappen à.
Återgå till normalt
uppspelningsläge
Knappar: Tryck på knappen Ò.
Joystick: tryck på joystickens mitt (SET-knappen).
Trådlös fjärrkontroll: Tryck på knappen Ò.
•
•
•
•
•
OBS
Inget ljud spelas upp under någon av uppspelningstyperna i tabellen ovan.
Du kan trycka på knappen Ò under snabb uppspelning för att återgå till uppspelning i normal hastighet.
Vissa uppspelningslägen kan orsaka problem i uppspelningsbilden (störningar i form av block, ränder m.m).
Den hastighet som anges på skärmen är ungefärlig.
Det tar längre tid att flytta en bildruta framåt än att flytta en bildruta bakåt vilket beror på använt videoformat:
cirka 0,5 sekunder för XF-AVC-sekvenser och 1 sekund för XF-HEVC-sekvenser.
135
Uppspelning
× -anslutning
(hörlurar)
Justera volymen
136
Inbyggd högtalare
Du kan använda hörlurar eller den inbyggda högtalaren för att
lyssna på ljudet under normal uppspelning. Om du ansluter
hörlurarna till ×-anslutningen (hörlurar) stängs högtalaren av.
Ljudsignalen kommer också att matas ut tillsammans med
videosignalen från SDI-anslutningen och HDMI OUT-anslutningen.
Justera hörlursvolymen med inställningen
>
[¡ ! Audio Setup/Ljudinställningar] > [Speaker Volume/
Högtalarvolym]* eller [Headphone Volume/Hörlursvolym].
Ljudsignalen kommer också att matas ut tillsammans med
videosignalen från SDI-anslutningen och HDMI OUT-anslutningen.
*Endast tillgängligt när
-läget används.
OBS
• Information om hur du byter ljudkanal finns i Ljudutgång
(A 150).
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Headphones +/Hörlurar +] eller [Headphones –/Hörlurar -]
(A 117) kan du trycka på knappen för att justera hörlursvolymen utan att använda menyn.
Sekvenshantering
Sekvenshantering
Du kan inte bara spela upp en sekvens utan även utföra andra åtgärder från sekvensmenyn, till exempel radera
en sekvens eller visa information om en sekvens. Följande tabell visar alla tillgängliga funktioner. Mer information
om de olika funktionerna finns på de följande sidorna.
Funktionslägen:
Funktioner i sekvensmenyn
Menypost
Beskrivning
A
[Cancel/Avbryt]
Stänger sekvensmenyn.
[Display Clip Info]
Visar sekvensinformationsskärmen.
138
–
[Add $ Mark/Lägg till markering]/
[Delete $ Mark/Ta bort markering]*
Lägger till eller tar bort en $-markering.
139
[Add % Mark/Lägg till markering]/
[Delete % Mark/Ta bort markering]*
Lägger till eller tar bort en %-markering.
139
[Del. All Shot Marks/Ta bort alla
inspelningsmarkeringar]
Tar bort alla inspelningsmarkeringar från en sekvens.
141
[Copy Clip/Kopiera sekvens]
Kopierar en sekvens från det valda SD-kortet till det andra.
139
[Recover Clip/Återskapa sekvens]**
Återskapar en sekvens.
37
[Delete Clip/Ta bort sekvens]
Raderar en sekvens.
140
[Delete User Memo/Ta bort användarprofil]
Raderar användarprofilen och GPS-informationen för en sekvens.
140
[FTP Transfer/FTP-överföring]
Överför en sekvens med FTP-protokollet.
177
* Om en sekvens redan innehåller markeringen $ eller % visas alternativet [Delete/Ta bort] i sekvensmenyn.
** Visas endast om en sekvens måste återskapas. I ett sådant fall visas endast [Cancel/Avbryt], [Recover Clip/Återskapa sekvens]
och [Delete Clip/Ta bort sekvens] i sekvensmenyn.
Använda sekvensmenyn
1 Välj en sekvens och tryck sedan på SET.
• Sekvensmenyn öppnas. Vilka funktioner som är tillgängliga beror på det aktuella indexfönstret och
de funktioner som har aktiverats.
2 Välj en önskad funktion och tryck sedan på SET.
• Funktionen har aktiverats. Vissa funktioner kan kräva ytterligare åtgärder. Följ anvisningarna på skärmen.
• Om du vill återgå till föregående sekvensindexfönster trycker du i stället på CANCEL-knappen.
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn lyser rött, annars kan kameran drabbas av permanent dataförlust.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Öppna inte kortplatsluckan till det kort som används och ta inte ut kortet.
OBS
• Se till att LOCK-knappen på SD-kortet inte är inställd på skrivskydd.
137
Sekvenshantering
Visa sekvensinformation
138
Välj [Display Clip Info/Visa sekvensinfo] på sekvensmenyn för att öppna informationsfönstret ([Clip Info/
Sekvensinfo]-fönstret) för den valda sekvensen. Tryck joysticken åt vänster/höger för att hoppa till föregående/
nästa sekvens. När du är klar trycker du på CANCEL-knappen för att återgå till indexfönstret för sekvenser.
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
Miniatyrbild för den valda sekvensen
Miniatyrbild för nästa sekvens
Miniatyrbild för den föregående sekvensen
SD-kort (det som är valt visas i vitt)
Sekvens som är geotaggad med
GPS-information (A 110)
Slow motion-inspelning1 (A 113)
Sekvensnummer/totalt antal sekvenser
Datum och tid för inspelningen
Sekvensens filnamn (A 48)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
10 Komprimering, bitfrekvens och upplösning
(A 50)
11 Bildfrekvens2 (A 50)
12 Inspelningsmarkering (A 107, 141) och
$-markering/%-markering (A 107, 139)
13 Inbäddad anpassad bildfil (A 123)
14 Färgsampling (A 51)
15 Tidkod vid sekvensens start
16 Tidkod vid sekvensens slut
17 Sekvensens längd
Endast XF-HEVC-sekvenser.
För sekvenser som har spelats in i slow motion visas bildfrekvenserna för både inspelning och uppspelning.
Visa användarprofil
Från skärmen [Clip Info/Sekvensinfo] trycker du joysticken uppåt så visas skärmen [Q]. Den här skärmen
visar information om den inbäddade användarprofilen. Tryck joysticken nedåt för att återgå till fönstret
[Clip Info/Sekvensinfo].
Visa anpassade bildinställningar
Om en sekvens har en inbäddad anpassad bildfil (A 123) kan du kontrollera de anpassade bildinställningarna
som använts för att spela in sekvensen. Från fönstret [Clip Info/Sekvensinfo] trycker du joysticken nedåt för att
visa det första av fyra fönster för sekvensens anpassade bildinställningar. Tryck joysticken upprepade gånger
nedåt för att visa informationsskärmarna i följande ordning:
[/ Data 1/4] till [/ Data 4/4]-skärmarna  [Q]-skärmen  [Clip Info/Sekvensinfo]-skärmen.
Sekvenshantering
Lägga till $-markeringar eller %-markeringar
Du kan lägga till en OK-markering ($) eller bockmarkering (%) till en sekvens under uppspelning eller
från indexfönstret.
Lägga till en $-markering eller %-markering under uppspelning
Om du vill lägga till en $-markering eller %-markering till en sekvens under uppspelning eller uppspelningspaus
måste du först ställa in en programmerbar knapp på [Add $ Mark/Lägg till markering] eller [Add % Mark/
Lägg till markering] i förväg.
1 Ställ in en programmerbar knapp på [Add $ Mark/Lägg till markering] eller [Add % Mark/Lägg till markering]
(A 117).
• Om du vill lägga till båda typerna av inspelningsmarkeringar ställer du in en programmerbar knapp på
[Add $ Mark/Lägg till markering] och en annan programmerbar knapp på [Add % Mark/Lägg till markering].
2 Du lägger till en inspelningsmarkering genom att trycka på den programmerbara knappen under
uppspelningen eller under en uppspelningspaus.
• Ett meddelande anger att inspelningsmarkeringen läggs till. Den valda inspelningsmarkeringen läggs
till i sekvensen.
• Om du lägger till en inspelningsmarkering för en sekvens under en uppspelning pausas uppspelningen.
• En $-markering eller %-markering visas högst upp på uppspelningsskärmen.
Lägga till en $-markering eller %-markering från indexfönstret.
1 Välj en önskad sekvens och tryck sedan på SET för att öppna sekvensmenyn.
2 Välj [Add $ Mark/Lägg till markering] eller [Add % Mark/Lägg till markering] och tryck sedan på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• En $-markering eller %-markering visas bredvid den valda sekvensminiatyren.
OBS
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Add $ Mark/Lägg till markering] eller [Add % Mark/
Lägg till markering] (A 117) kan du lägga till en $-markering eller %-markering till sekvenser även
från indexfönstret.
• En sekvens kan inte både ha en $-markering och %-markering samtidigt. Om du lägger till en %-markering
till en sekvens med en $-markering tas $-markeringen bort. På samma sätt, om du lägger till en
$-markering i en sekvens med en %-markering tas %-markeringen bort.
Ta bort $-markeringar eller %-markeringar
1 Välj önskad sekvens från indexfönstret och tryck sedan på SET för att öppna sekvensmenyn.
2 Välj [Delete $ Mark/Ta bort markering] eller [Delete % Mark/Ta bort markering] och tryck sedan på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Den valda markeringen raderas.
Kopiera sekvenser
Du kan kopiera sekvenser mellan de båda korten.
Kopiera en enstaka sekvens
1 Välj en önskad sekvens och tryck sedan på SET för att öppna sekvensmenyn.
2 Välj [Copy Clip/Kopiera sekvens] och tryck sedan på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Sekvensen kopieras till det andra SD-kortet. Tryck på SET om du vill avbryta en pågående kopiering
av en sekvens.
139
Sekvenshantering
4 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
Kopiera alla sekvenser
140
1 Välj [Copy All Clips/Kopiera alla sekvenser].
> [3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Clips/Sekvenser] >
[Copy All Clips/Kopiera alla sekvenser]
2 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Sekvenserna kopieras till det andra SD-kortet. Tryck på SET om du vill avbryta en pågående kopiering
av sekvenser.
3 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
OBS
• Du kan inte kopiera sekvenser om någon kortplatslucka är öppen.
• Om målkortet redan innehåller en sekvens med samma sekvensnummer får den kopierade sekvensen ett nytt
nummer, efter det senaste sekvensnumret på kortet.
Radera sekvenser
Du kan ta bort sekvenser så länge de inte har en $-markering. Sådana sekvenser tas bort genom att du först
tar bort $-markeringen.
Radera en enstaka sekvens
1 Välj en önskad sekvens och tryck sedan på SET för att öppna sekvensmenyn.
2 Välj [Delete Clip/Ta bort sekvens] och tryck sedan på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Du kan inte avbryta en pågående radering av en sekvens.
4 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
Ta bort alla sekvenser
1 Välj [Delete All Clips/Ta bort alla sekvenser].
> [3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Clips/Sekvenser] >
[Delete All Clips/Ta bort alla sekvenser]
2 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Tryck på SET om du vill avbryta en pågående borttagning av sekvenser. Sekvenser som tagits bort innan
du trycker på SET försvinner helt.
3 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
Radera användarprofilen och GPS-informationen
1 Välj en önskad sekvens och tryck sedan på SET för att öppna sekvensmenyn.
2 Välj [Delete User Memo/Ta bort användarprofil] och tryck sedan på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Användarprofilen och GPS-informationen tas bort från sekvensen.
Sekvenshantering
Lägga till och ta bort inspelningsmarkeringar
Du kan lägga till inspelningsmarkeringar i en sekvens för att kunna särskilja den från övriga sekvenser.
Lägga till inspelningsmarkeringar under uppspelning
Om du vill lägga till en inspelningsmarkering till en sekvens under en uppspelning eller en uppspelningspaus
måste du först ställa in en programmerbar knapp på [Add Shot Mark/Lägg till inspelningsmarkering].
1 Ställ in en programmerbar knapp på [Add Shot Mark/Lägg till inspelningsmarkering] (A 117).
2 Under en uppspelning eller en uppspelningspaus trycker du sedan på den programmerbara knappen
vid den punkt i sekvensen där du vill lägga till en inspelningsmarkering.
• Ett meddelande om inspelningsmarkeringen visas på skärmen och inspelningsmarkeringen läggs
till i sekvensen.
• Om du lägger till en inspelningsmarkering för en sekvens under en uppspelning pausas uppspelningen.
• Om en sekvens innehåller en inspelningsmarkering visas en !-markering i indexfönstret bredvid
sekvensminiatyren.
Ta bort alla inspelningsmarkeringar från en sekvens
1 Välj en önskad sekvens och tryck sedan på SET för att öppna sekvensmenyn.
2 Välj [Del. All Shot Marks/Ta bort alla inspelningsmarkeringar] och tryck sedan på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Alla inspelningsmarkeringar tas bort från sekvensen.
141
Sekvenshantering
142
6
Externa anslutningar
143
Konfiguration av videoutgång
Utmatning av videosignalen från SDI-anslutningen och HDMITMOUT-anslutningen beror på sekvensens
videokonfiguration och på flera olika menyinställningar.
Signalkonfiguration för att spela in video och konfiguration av videoutgångar för
olika anslutningar
Följande tabell visar konfiguration av videoutgång från respektive anslutning, beroende på vilken konfiguration
för att spela in video som använts.
Funktionslägen:
Konfiguration för att spela in video
Videoformat1
Bildfrekvens
Upplösning/
färgsampling
Menyinställningar
Skanningsläge2
P
59.94P
50.00P
PsF
29.97P
25.00P
3840x2160
YCbCr 4:2:2
10 bit
XF-HEVC
59.94P
50.00P
29.97P
25.00P
1920x1080
YCbCr 4:2:2
10 bit
23.98P
59.94P
50.00P
XF-AVC
29.97P
25.00P
23.98P
PsF
P
23.98P
59.94i
50.00i
P
1920x1080
YCbCr 4:2:0
8 bit
Högsta
upplösning3
Konfiguration av videoutgång
SDI-kontakt
HDMI OUTanslutning
3840x2160
3840x2160 (59.94P/50.00P)
1920x1080
1920x1080 (59.94P/50.00P)
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
3840x2160
3840x2160 (29.97P/25.00P)
1920x1080
—
1920x1080 (29.97P/25.00P)
1920x1080
(29.97PsF/25.00PsF)
3840x2160
3840x2160 (23.98P)
1920x1080
1920x1080 (23.98P)
1920x1080
(59.94i/50.00i)
PsF
—
1920x1080 (59.94i)
P
—
1920x1080 (59.94P/50.00P)
PsF
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
—
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
P
—
1920x1080 (29.97P/25.00P)
1920x1080
(29.97PsF/25.00PsF)
1920x1080
(59.94i/50.00i)
PsF
—
P
—
PsF
—
1920x1080 (59.94i)
P
—
1920x1080 (59.94P/50.00P)
720x480 (59.94P)4
720x576 (50.00P)4
PsF
—
1920x1080 (59.94i/50.00i)
P
—
1920x1080 (29.97P/25.00P)
PsF
—
P
—
1920x1080 (23.98P)
PsF
—
1920x1080 (59.94i)
1920x1080 (23.98P)
1920x1080
(29.97PsF/25.00PsF)
1920x1080
(59.94i/50.00i)
Konfiguration av videoutgång
1
2
3
4
144
> [3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Rec Format/Inspelningsformat].
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [SDI/HDMI Scan Mode/Skanningsläge SDI/HDMI].
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [SDI/HDMI Max Res./SDI/HDMI-maxupplös.].
Om
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [SDI Output/SDI-utgång] är inställt på [Off/Av] ändras utsignalen
automatiskt beroende på den externa monitorns kapacitet.
Ansluta till extern monitor
Ansluta till extern monitor
Om du ansluter kameran till en extern monitor (för att granska inspelningen eller för uppspelning) använder
du den av kamerans anslutningar som matchar monitorns anslutning. Välj sedan en konfiguration för utmatning
av videosignalen (A 143).
Funktionslägen:
Kopplingsschema
Kameran bör drivas via ett vanligt eluttag och nätadapter.
SDI-kontakt
BNC-kabel
(finns i handeln)
SDI-ingångar
Extern monitor
HDMI-kabel
(finns i handeln)
HDMI-ingångar
HDMI OUT-anslutning
Använda SDI-anslutningen
Den digitala signal som matas ut från SDI-anslutningen består av videosignalen, ljudsignalen (upp till fyra
kanaler), tidkodsignalen och inspelningskommandosignalen.
Om du använder SDI-anslutningen kan du också mata ut olika slags visuell hjälp (skärminfo, markeringar osv.)
för att också kunna kontrollera signalerna på en extern monitor.
1 Välj [SDI/HDMI Max Res./SDI/HDMI-maxupplös.].
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [SDI/HDMI Max Res./SDI/HDMI-maxupplös.]
2 Välj [3840x2160] eller [1920x1080] och tryck sedan på SET.
3 Välj [SDI Output/SDI-utgång].
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [SDI Output/SDI-utgång]
4 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
5 Välj [3G-SDI Mapping/3G-SDI-mappning].
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [3G-SDI Mapping/3G-SDI-mappning]
6 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Du kan välja en videoutsignal som är kompatibel med Level A eller Level B enligt
SMPTE ST 425-1-standarden.
145
Ansluta till extern monitor
Använda HDMI OUT-anslutningen
146
I den digitala signalen från HDMI OUT-anslutningen finns videosignalen och ljudsignalen. Du kan även mata
ut tidkodsignalen och olika slags visuell hjälp (skärminfo, markeringar osv.) för att också kunna kontrollera
signalerna på en extern monitor.
Ljudutgångssignalen kommer att vara ett 2-kanaligt linjärt PCM-ljud (16-bitars, 48 kHz sampling). Du kan välja
vilka ljudkanaler som ska matas ut (A 150).
1 Välj [SDI/HDMI Max Res./SDI/HDMI-maxupplös.].
> [B " System Setup/Systeminställningar] > [SDI/HDMI Max Res./SDI/HDMI-maxupplös.]
2 Välj [3840x2160] eller [1920x1080] och tryck sedan på SET.
3
-läge endast: Om du vill mata ut en tidkodsignal väljer du [HDMI Time Code/HDMI-tidkod].
> [3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [HDMI Time Code/
HDMI-tidkod]
4 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
OBS
• HDMI OUT-anslutningen kan endast mata ut signaler. Anslut inte kameran till en HDMI-utgång på en annan
enhet. Kameran kan skadas om du försöker använda HDMI OUT-anslutningen på detta sätt.
• Vi kan inte garantera en helt korrekt funktionalitet om kameran ansluts till en DVI-bildskärm.
• Videosignalen matas eventuellt inte korrekt, beroende på vald bildskärm. Prova att använda en annan
anslutning.
• Du kan ställa in både
> [3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] >
[Rec Command/Inspel. kommando] och [HDMI Time Code/HDMI-tidkod] till [On/På] för att med kamerans
REC-knapp även styra inspelning med en extern inspelare som är kopplad till HDMI OUT-anslutningen.
Kamerans tidkodsignal kommer att matas ut också.
Överlagra skärminformation på videoutgångar
Du kan välja att mata ut kamerans skärminfo tillsammans med videoutgången från SDI-anslutningen eller
HDMI OUT-anslutningen för att kontrollera skärminfo på en extern monitor. Den här inställningen påverkar inte
dina inspelningar.
1 Välj menyinställning motsvarande den önskade anslutningen.
> [¢ %* Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [OSD Output: SDI/OSD-signal: SDI] eller
[OSD Output: HDMI/OSD-signal: HDMI]
* Visas på sidan $ i läget
.
2 Välj [On/På] och tryck sedan på SET.
• I läget
, visas T till höger i skärmen (endast om [¢ % Monitoring Setup/Konfigurera kontroll]
> [Custom Display 2/Anpassad skärm 2] > [OSD Output/OSD-signal] är inställt på [On/På]). I läget
visas ikonen till höger på uppspelningsskärmen.
OBS
• Om du har ställt in en programmerbar knapp på [OSD Output: SDI/HDMI/OSD-signal: SDI/HDMI] (A 117)
kan du trycka på knappen för att starta eller stoppa överlagring av skärminfo på alla videoutgångar.
Tillämpa en LUT på utmatningar från skärmar/video
Tillämpa en LUT på utmatningar från skärmar/video
När du spelar in med speciella gammakurvor kan du tillämpa en LUT på den visade bilden på LCD-skärm,
sökare och extern monitor (SDI-anslutning eller HDMI OUT-anslutning). Om du tillämpar en LUT ser den visade
bilden ut som om en vanlig gammakurva har använts, vilket gör det lättare att kontrollera bilden på den
visningsenhet som används. Om du vill kontrollera bilden på en extern monitor behöver du en monitor som
är kompatibel med videosekvensens färgomfång.
Funktionslägen:
1 Välj menyinställning motsvarande den önskade skärmen eller utgångsanslutningen.
> [¢ # Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [LUT: LCD] (LCD-skärm), [LUT: VF/LUT: sökare]
(sökare), [LUT: SDI] eller [LUT: HDMI] (respektive anslutning)
2 Välj en önskad LUT och tryck sedan på SET.
• Gammakurva och färgomfång ändras på den utmatade videosekvensen.
• Om du inte behöver någon LUT väljer du [Off/Av].
• Upprepa processen vid behov för att tillämpa en LUT på någon annan skärm/utgångsanslutning.
Alternativ
Tillämpad LUT
Utgångsinställningar
med tillämpad LUT
Beskrivning
Gammakurva
Färgomfång
[Normal1 : BT.709]
[Normal2 : BT.709]
[Normal3 : BT.709]
[Normal4 : BT.709]
Normal 1
Normal 2
Normal 3
Normal 4
BT.709
[Wide DR : BT.709/
Stort dyn. omfång: BT.709]
Normal 1
BT.709
[Wide DR : BT.2020/
Stort dyn. omfång: BT.2020]*
Stort dynamiskt
omfång
BT.2020
LUT för visning på externa monitorer, kompatibla med LUT-R BT.2020standarder som definierar parametrar för TV med ultra-HD (4K/8K).
[PQ : BT.2020]*
PQ
BT.2020
LUT för visning av bilder med stort dynamiskt omfång på externa
monitorer som är kompatibla med PQ-standarden enligt ITU-R BT.2100.
Till signalutgången används kodning med smalt intervall (videointervall).
[HLG : BT.2020]*
HLG
BT.2020
LUT för visning av bilder med stort dynamiskt omfång på externa
monitorer som är kompatibla med HLG-standarden enligt ITU-R.2100.
Till signalutgången används kodning med smalt intervall (videointervall).
LUT för visning av bilder med stort dynamiskt omfång (HDR, high
dynamic range) på kamerans skärmar (LCD/sökare). LUT följer
BT.2100-överföringsfunktionen för att konvertera ljusstyrkan med 800 %
respektive 400 % till en bild så att den ser ut som om videosekvensen
visats på en HDR-kompatibel skärm.
[HDR Assist. (800%)/
HDR-hjälp (800%)]**
[HDR Assist. (400%)/
HDR-hjälp (800%)]**
Original
gammakurva
BT.709
[Off/Av]
–
–
LUT för visning på kamerans skärm eller externa monitorer som är
kompatibla med tekniska data för BT.709. Tillgängliga LUT beror
på inställningen för [Gamma] i den anpassade bildfilen.
Ingen LUT tillämpas.
* Endast tillgänglig för videoutmatningar från SDI-anslutningen och HDMI OUT-anslutningen.
** Endast tillgängligt för LCD-skärmen och sökaren.
147
Tillämpa en LUT på utmatningar från skärmar/video
Tillgängliga LUT-alternativ enligt gammakurva och färgomfång
Vilka LUT som är tillgängliga beror på vilken kombination av gammakurva och färgomfång som används, om den
kommer från en färdig färginställning eller från egna inställningar i den anpassade bildfilen. (A 124).
Anpassad bild
148
[Gamma]
[Normal 1 (Standard)]
[Normal 2 (x4.0)]
[Normal 3 (BT.709)]
[Normal 4 (x5.0)]
[Wide DR/
Stort dyn. omfång]
[PQ]
[HLG]
[Canon-log 3]
Tillgängliga LUT
[Color Space/Färgomfång]
[Normal1 : BT.709]
[Normal2 : BT.709]
[Normal3 : BT.709]
[Normal4 : BT.709]
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
Ü
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
Ü
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
–
Ü
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
–
–
Ü
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
Anpassad bild
[Gamma]
[Normal 1 (Standard)]
[Normal 2 (x4.0)]
[Normal 3 (BT.709)]
[Normal 4 (x5.0)]
[Wide DR/
Stort dyn. omfång]
[PQ]
[HLG]
[Canon-log 3]
1
2
3
4
Tillgängliga LUT
[Color Space/Färgomfång]
[Wide DR :
BT.709/Stort
dyn. omfång:
BT.709]
[Wide DR :
BT.2020/Stort
dyn. omfång:
BT.2020]
[PQ :
BT.2020]
[HLG :
BT.2020]1
[HDR Assist./
HDR-hjälp]2
(800%/400%)
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
–
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
–
3
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
Ü
–
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
–
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
Ü4
Ü4
–
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
Ü4
–
–
–
–
–
4
4
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
Ü
Ü
–
–
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
Ü4
–
–
–
–
[BT.2020 Gamut/BT.2020-färgrymd]
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
[BT.709 Gamut/BT.709-färgrymd]
Ü
–
–
–
–
Du kan ändra färgkvaliteten till [BT.2100] eller [Vivid/Kraftig] med inställningen
> [¢ # Monitoring Setup/Konfigurera
kontroll] > [HLG Color/HLG-färg].
Endast tillgängligt för LCD-skärmen och sökaren.
Endast tillgängligt för videoutmatningar från SDI-anslutningen och HDMI OUT-anslutningen.
Du kan justera gain-nivå med inställningen
> [¢ # Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Gain for HDR
SDR Conv./Gain för konv. HDR–SDR].
Tillämpa en LUT på utmatningar från skärmar/video
Justera bildkvaliteten för HLG-utgång
Du kan ändra kvaliteten på färgåtergivningen när en LUT av typen [HLG: BT.2020] används.
1 Välj [HLG Color/HLG-färg].
> [¢ # Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [HLG Color/HLG-färg]
2 Välj en önskad inställning och tryck sedan på SET.
Alternativ
[BT.2100]:
[Vivid/Kraftig]:
Färgåtergivning enligt tekniska data för ITU-R BT.2100.
Mer mättad färgåtergivning enligt benämningen Traditional Colour (traditionell färg) i ITU-R
BT.2390.
Justera gain-skillnaden mellan HDR (High Dynamic Range) och SDR (Standard
Dynamic Range)
Om du väljer en LUT som tillåter gain-justering kan du justera skillnaden i gain mellan SDR-utmatningen och
HDR-bilden.
1 Välj [Gain for HDRSDR Conv./Gain för konv. HDR–SDR].
> [¢ # Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Gain for HDRSDR Conv./
Gain för konv. HDR–SDR]
2 Välj en önskad inställning och tryck sedan på SET.
Välja utmatningsomfång
Du kan välja utmatningsomfång för videoutmatningar från SDI-anslutningen eller HDMI OUT-anslutningen.
1 Välj omfångsinställning enligt den anslutning som du vill använda.
> [¢ # Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Range: SDI/Omfång: SDI] (SDI-anslutning) eller
[Range: HDMI/Omfång: HDMI] (HDMI OUT-anslutning)
2 Välj [During Canon Log 3 Output/Under Canon Log 3-utmatning] eller [During HDR Output/
Under HDR-utmatning] och tryck sedan på SET.
3 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Upprepa processen vid behov för att välja utmatningsomfång för utmatning från andra anslutningar/video.
Alternativ
[Full Range/Fullt omfång]:
Videoutmatning i fullt omfång. Finns endast för SDI-anslutningar.
[Full Range Priority/Prioritet fullt omfång]:
Prioritet kommer att ges till utmatningsvideo i fullt omfång om det är möjligt.
Finns endast för HDMI OUT-anslutningar.
[Narrow Range/Smalt omfång]: Videoutmatning i smalt omfång (videoomfång).
OBS
• Om du aktiverar inspelning i slow motion medan en LUT är inställd på [PQ : BT.2020] eller [HLG : BT.2020]
kommer LUT att återställas till [Off/Av].
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [LUT] (A 117) kan du trycka på knappen för att slå på och
av tillämpning av LUT på alla skärmar/utmatningsanslutningar samtidigt.
• Om du ändrar inställningen [Preset/Förinställt] eller [Gamma] i den anpassade bildfilen kommer tillämpade LUT
på alla skärmar/utmatningsanslutningar att återställas till [Off/Av].
149
Ljudutgång
Ljudutgång
150
Kameran kan mata ut ljud från SDI-anslutningen, HDMI OUT-anslutningen, ×-anslutningen (hörlurar) eller
högtalaren*. Du kan välja vilka 2 av de 4 ljudkanalerna som spelats in med sekvensen som kommer att matas
ut från HDMI OUT-anslutning, hörlurar och högtalare.
* För högtalaren kan utmatningen endast vara mono.
Konfiguration av ljudutgång
Konfiguration av inspelat ljud
1
Ljudutmatning under inspelning/uppspelning
Ljudformat
Bitdjup för ljud
SDI-kontakt
HDMI OUTanslutning1
4-kanalig
linjär PCM
16 bit
4-kanalig
linjär PCM
24 bit
2-kanalig
linjär PCM
16 bit
I processen nedan kan du välja vilka två kanaler som ska matas ut.
Funktionslägen:
1 Välj menyinställning motsvarande den önskade anslutningen.
> [¡ %* Audio Setup/Ljudinställningar] > [Monitor Channels/Monitorkanaler] (hörlurar eller
högtalare) eller [HDMI OUT Channels/HDMI OUT-kanaler] (HDMI OUT-anslutning)
* Visas på sidan ! i läget
.
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Ljudkanalerna som är valda till utmatning visas till höger i skärmen (i läget
, endast om
[¢ % Monitoring Setup/Konfigurera kontroll] > [Custom Display 2/Anpassad skärm 2] >
[Monitor Channels/Monitorkanaler] är inställt på [On/På]).
>
Alternativ
Alla följande inställningar är tillgängliga för [Monitor Channels/Monitorkanaler], endast [CH1/CH2] och [CH3/CH4]
är tillgängliga för [HDMI OUT Channels/HDMI OUT-kanaler].
Inställning
Ljudutgång
V
H
[CH1/CH2]
CH1
CH2
[CH1/CH1]
CH1
CH1
[CH2/CH2]
CH2
CH2
CH1+CH2 blandade
CH1+CH2 blandade
[CH3/CH4]
CH3
CH4
[CH3/CH3]
CH3
CH3
[CH1+2/CH1+2]
[CH4/CH4]
CH4
CH4
[CH3+4/CH3+4]
CH3+CH4 blandade
CH3+CH4 blandade
[CH1+3/CH2+4]
CH1+CH3 blandade
CH2+CH4 blandade
OBS
• Om inställningen [Monitor Channels/Monitorkanaler] (A 117) har tilldelats en programmerbar knapp kan
du trycka på knappen för att växla mellan de olika alternativen för ljudutgångskanaler.
Arbeta med sekvenser på en dator
Arbeta med sekvenser på en dator
Spara sekvenser på en dator
Använd programvaran Canon XF Utility för att spara och organisera sekvenser på datorn. Du kan använda
Canon XF Plugin för att enkelt spara sekvenser direkt från ett NLE-program (non-linear editing, ickelinjär
redigering) från Avid. För att du ska kunna använda XF-HEVC-sekvenser i Canon XF Utility eller Canon XF Plugin
måste du ladda ner och installera även Canon XF-HEVC Decoder. Programvara, pluginprogram och avkodare
kan laddas ner kostnadsfritt på din lokala Canon-webbplats. Kontrollera på nerladdningssidan systemkrav och
senaste information.
Detaljerade anvisningar om hur du installerar och avinstallerar programvaran finns i PDF-filen Read This First
(Läs det här först (Install-XF Utility.pdf) som ingår i den komprimerade filen som du laddar ner på webbplatsen.
Mer information om hur du använder programvaran finns i den användarhandbok (PDF-fil) som installerats
tillsammans med programvaran.
Canon XF Utility (för Windows/macOS): Programvara som gör det möjligt att spara sekvenser på en dator,
kontrollera, spela upp och ordna sekvenser och spara stillbilder från sekvenser.
Canon XF Plugin for Avid Media Access (för Windows/macOS): Plugin som gör att du kan importera
sekvenser från ett SD-kort eller en lokal mapp i datorn till den kompatibla versionen av Avid Media Composer
(ett NLE-program kompatibelt med Avid Media Access) direkt från programmet.
Canon XF-HEVC Decoder (för Windows/macOS): Avkodare så att du kan spela upp XF-HEVC-sekvenser med
Canon XF Utility eller Canon XF Plugins. Avkodaren krävs för att du ska kunna använda XF-HEVC-sekvenser
på en dator.
151
Arbeta med sekvenser på en dator
152
7
Nätverksfunktioner
153
Om nätverksfunktionerna
Du kan ansluta kameran till ett trådlöst nätverk eller en kompatibel nätverksenhet via Wi-Fi (A 154) eller till
ett kabelanslutet nätverk via en Ethernet-kabel (A 159).
Nätverksfunktioner och anslutningstyper
Nätverksfunktion
Beskrivning
Wi-Fi
Kabelanslutet
nätverk
Infrastruktur
Kameraåtkomstpunkt2
A
1
Browser Remote
Fjärrstyr kameran från webbläsaren på en ansluten enhet.
–
–
Ü
162
IP-strömning
Strömma kamerans livevideo och ljud över IP till en
kompatibel IP-videoavkodare som är ansluten till nätverket.
Ü
–
–
173
FTP-filöverföring
Använd FTP-protokollet för att överföra sekvenser som har
spelats in med kameran till en annan enhet som är ansluten
till nätverket.
Ü
Ü
–
176
1
2
Anslutning till ett trådlöst nätverk via en extern åtkomstpunkt (t.ex. trådlös router).
Direktanslutning till en Wi-Fi-enhet när kameran används som Wi-Fi-åtkomstpunkt.
Innan du använder nätverksfunktionerna
• Anvisningarna i det här kapitlet förutsätter att du redan har ett korrekt konfigurerat och fungerande nätverk,
nätverksenheter och/eller en trådlös åtkomstpunkt. Läs vid behov den dokumentation som medföljde de
nätverksenheter du planerar att använda.
• Konfigurationen av nätverksinställningarna kräver nödvändiga kunskaper om att konfigurera och använda
trådlösa (Wi-Fi) och kabelanslutna nätverk (Ethernet). Canon tillhandahåller ingen support för konfiguration
av nätverksinställningar.
VIKTIGT
• Data som överförs via nätverk är inte krypterad.
• Canon ansvarar inte för någon förlust av data eller någon skada som uppstått till följd av en felaktig
nätverksinställning eller felaktiga inställningar. Canon ansvarar inte heller för någon förlust eller skada som
har uppstått till följd av användningen av nätverksfunktioner.
• Med ett oskyddat trådlöst nätverk kan dina data utsättas för obehörig granskning av tredje part.
Kameran levereras också med ett standardlösenord så att du kan testa nätverksfunktionerna så snart som möjligt.
Vi rekommenderar att du ändrar ursprungsinställningarna. Var medveten om att det finns datasäkerhetsrisker.
OBS
• Om Wi-Fi-antennen: När du använder kamerans trådlösa funktioner får du inte
täcka över antennen med handen eller något föremål. Att täcka för antennen
kan störa de trådlösa signalerna.
• Öppna inte kortplatsluckorna medan du använder nätverksfunktioner.
• Placera inga kablar som är anslutna till SDI-anslutningen eller HDMI OUTanslutningen nära Wi-Fi antennen. Att göra det kan påverka den trådlösa
kommunikationen över Wi-Fi negativt.
Wi-Fi-antenn
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Ansluta till ett trådlöst nätverk
154
Kameran är Wi-Fi-certifierad och kan ansluta till åtkomstpunkter (trådlös router etc.) och
nätverksenheter som är kompatibla med protokollen 802.11a/b/g/n och som är Wi-Fi-certifierade
(märkta med den logotyp som visas till höger). Den trådlösa anslutningens funktion och tillämpliga
restriktioner kan variera beroende på vilket Wi-Fi-nätverk som används. Observera att
användningen av en oskyddad trådlös anslutning gör att dina filer och data kan bli tillgängliga för utomstående.
Var medveten om riskerna.
Du kan ansluta kameran till ett trådlöst nätverk i infrastrukturläge (med en åtkomstpunkt), eller direkt till
en nätverksenhet i läget Kameraåtkomstpunkt. Vilken typ av anslutning du kan använda beror på vilken
nätverksfunktion du tänker använda (A 153). För en infrastrukturanslutning har kameran fyra sätt att
konfigurera en åtkomstpunkt på, och vilken metod du använder beror på typen av och tekniska data för den
åtkomstpunkt och det nätverk du vill använda.
Kameraåtkomstpunkt: Om du använder kameran på en plats där det inte finns några trådlösa åtkomstpunkter
kan du i stället använda kameran som trådlös åtkomstpunkt*. Wi-Fi-enheter kan då ansluta direkt till kameran.
* Endast begränsat till anslutningen mellan kameran och Wi-Fi-enheter som stöds. Enheten har inte samma funktioner som de
trådlösa åtkomstpunkter som säljs i handeln.
Infrastrukturanslutning:
WPS (knapp): Om din trådlösa router stöder Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du göra en
mycket enkel konfiguration utan att behöva använda några lösenord. Läs den trådlösa
routerns användarhandbok för att få reda på om din trådlösa router har en WPS-knapp
och för att få mer information om hur aktiverar Wi-Fi Protected Setup.
WPS (PIN-kod): Om din trådlösa router saknar en särskild WPS-knapp kan den kanske trots allt ha stöd för
användning av WPS tillsammans med en PIN-kod. Om du vill göra en konfiguration med hjälp av en PIN-kod
måste du först känna till hur du aktiverar den trådlösa routerns WPS-funktion. Mer information finns i den
trådlösa routerns användarhandbok.
Söka efter åtkomstpunkter: Om din trådlösa router saknar stöd för WPS-funktionen eller om du inte kan aktivera
funktionen kan du i stället låta kameran söka efter aktiva åtkomstpunkter.
Manuell inställning: Om funktionen för att dölja åtkomstpunktens SSID är aktiverad och den därför inte kan
identifieras automatiskt av kameran kan du ange alla nödvändiga inställningar manuellt. Detta kräver dock
mer avancerade kunskaper om trådlösa nätverk och nätverksinställningar.
VIKTIGT
• Beroende på land/region för användning, kan vissa restriktioner för användning utomhus eller
kameraåtkomstpunkter gälla vid bruk av trådlöst nätverk IEEE802.11a/n i 5 GHz-bandet. Mer information
om användningsområden finns i Tekniska data (A 221).
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Kameraåtkomstpunkt
I det här läget används kameran som en trådlös åtkomstpunkt vilket innebär att andra Wi-Fi-enheter kan ansluta
till den. Från början är grundinställningarna för anslutning för kameraåtkomstpunkt (nätverksnamn (SSID):
[XF705-xxxx_Canon0C], lösenord: [12345678]) redan sparade under profilen med nätverksinställning [1:].
Du kan använda standardinställningarna för att ansluta direkt till kameran eller följa proceduren nedan om du vill
ändra inställningarna.
1 Välj [Connection Settings/Anslutningsinställningar].
>[
! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Connection Settings/Anslutningsinställningar]
2 Välj önskad nätverksinställningsprofil och välj sedan [Camera Access Point/Kameraåtkomstpunkt].
Nätverksinställningsprofil ([1:] till [4:]) > [Edit/Redigera] > [Camera Access Point/Kameraåtkomstpunkt]
• Du kan spara upp till fyra profiler för nätverksinställningar i kameran. Tryck joysticken uppåt/nedåt för
att välja önskad profil.
3 För att ange det SSID (nätverksnamn) som kameran ska ha när den används som trådlös
åtkomstpunkt.
[Input/Fyll i] > Fyll i önskad nätverksnamn från skärmtangentbordet (A 27) > [OK]
4 Välj frekvensband för den trådlösa anslutningen ([5 GHz] eller [2.4 GHz]) och tryck sedan på SET.
• För användare av modell ID0118 PAL (A 17): Eftersom endast 2,4 GHz-frekvensbandet är tillgängligt för
läget Kameraåtkomstpunkt går du vidare till steg 5.
5 Välj en kanal och tryck sedan på SET.
• Tillgängliga kanaler kommer att variera beroende på valt frekvensband (eventuellt ej tillämpligt beroende
på modell).
6 Välj en krypteringsmetod och tryck sedan på SET.
• Om du valde [Open/No encryption/Öppen/ingen kryptering] går du vidare till steg 8.
7 Ange krypteringsnyckel (lösenord).
[Input/Fyll i] > Fyll i önskat lösenord från skärmtangentbordet (A 27) > [OK]
• Lösenordet behövs för att kunna ansluta nätverksenheten till kameran. Skriv vid behov upp det.
8 Fortsätt med att konfigurera tilldelning av IP-adresser (A 155).
Konfigurera inställningarna för IP-adresser
Du behöver nu konfigurera TCP/IP-inställningarna. Kontakta din nätverksadministratör för att få all nödvändig
information om du måste konfigurera TCP/IP-inställningarna manuellt.
1 Välj metod för att tilldela IP-adressen ([Automatic/Automatisk] eller [Manual/Manuell]) och tryck sedan på SET.
• Om du valde [Automatic/Automatisk] kommer IP-adresserna att tilldelas automatiskt. Gå vidare till avsnittet
om att granska och spara konfigurationen (A 156).
2 Fyll i IP-adressen.
• Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ange ett värde för det första fältet och tryck sedan på SET för att gå vidare
till nästa fält. När du har fyllt i de fyra fälten i adressen väljer du [Set/Ställ in] och trycker sedan på SET.
3 Ange resten av de nödvändiga TCP/IP-inställningarna på samma sätt.
• Anslutningar för kameraåtkomstpunkt: Fyll i [Subnet Mask/Nätmask].
• Anslutningar för infrastruktur/Ethernet: Fyll i [Subnet Mask/Nätmask], [Default Gateway/Standard gateway],
[Primary DNS Server/Primär DNS-server] och [Secndry DNS Server/Sekundär DNS-server]. Vid behov pekar
du på [Í]/[Î] för att rulla upp/ner.
4 När du har fyllt i de obligatoriska inställningarna går du vidare i processen för att granska och spara
konfigurationen (A 156).
155
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Spara konfigurationen
1 Granska åtkomstpunktens konfiguration och tryck sedan på SET.
• Tryck joysticken åt höger/vänster om du vill granska all information innan du trycker på SET.
156
2 Ange namnet på den nya nätverksinställningsprofilen.
[Input/Fyll i] > Fyll i önskat namn från skärmtangentbordet (A 27) > [OK]
• Om du vill kan du även ge profilen för nätverksinställning ett mer beskrivande namn för att göra den enklare
att identifiera.
3 Tryck på [OK] och tryck sedan på SET för att spara nätverkskonfigurationen.
4 Tryck på SET när bekräftelseskärmen visas.
Ansluta i infrastruktursläge
1 Välj [Connection Settings/Anslutningsinställningar].
>[
! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Connection Settings/Anslutningsinställningar]
2 Välj önskad nätverksinställningsprofil och välj sedan [Infrastructure/Infrastruktur].
Nätverksinställningsprofil ([1:] till [4:]) > [Edit/Redigera] > [Infrastructure/Infrastruktur]
• Du kan spara upp till fyra profiler för nätverksinställningar i kameran. Tryck joysticken uppåt/nedåt för
att välja önskad profil.
3 Välj önskad metod för att konfigurera nätverket och tryck sedan på SET.
• Fortsätt inställningen med det förfarande som motsvarar den metod du vill använda
(se referenssidorna nedan).
[WPS: Button/WPS: knapp] (A 156)
[WPS: PIN Code/WPS: PIN-kod] (A 157)
[Search for Access Points/Sök efter åtkomstpunkter] (A 157)
[Manual/Manuell] (A 158)
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Wi-Fi Protected Setup (WPS) är den enklaste metoden för att skapa en trådlös åtkomstpunkt. Allt du behöver
göra är att trycka på en knapp (om den åtkomstpunkt (trådlösa router) du vill ansluta till har en WPS-knapp) eller
använda en PIN-kod som har genererats av kameran.
Trådlösa routrar med en WPS-knapp
1 Tryck in och håll kvar WPS-knappen på den trådlösa routern.
• Hur lång tid du måste hålla WPS-knappen på den trådlösa routern intryckt varierar mellan olika routrar.
Läs användarhandboken för den trådlösa routern och kontrollera att den trådlösa routerns WPS-funktion
har aktiverats.
2 Inom 2 minuter trycker du på SET.
• När [Connecting/Ansluts] visas på skärmen kan du trycka på SET om du vill avbryta processen.
3 Fortsätt med att konfigurera tilldelning av IP-adresser (A 155).
OBS
• [WPS: Button/WPS: knapp]-metoden fungerar kanske inte korrekt om det finns flera aktiva åtkomstpunkter
inom räckhåll. Prova i så fall i stället att använda någon av metoderna [WPS: PIN Code/WPS: PIN-kod] eller
[Search for access points/Sök efter åtkomstpunkter] (A 157).
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Använda WPS tillsammans med en PIN-kod
1 Efter att du valt [WPS: PIN Code/WPS: PIN-kod], kommer kameran att skapa och visa en åttasiffrig pinkod
på skärmen.
2 Ange den PIN-kod som genererades på den trådlösa routerns inställningsskärm för WPS (PIN-kod).
• Du måste normalt använda en webbläsare för att kunna visa den trådlösa routerns inställningsskärm.
• Detaljerad information om hur du kommer åt din trådlösa routers inställningar och aktiverar Wi-Fi Protected
Setup (WPS) med hjälp av en PIN-kod finns i användarhandboken för routern.
3 Inom 2 minuter trycker du på SET.
• När [Connecting/Ansluts] visas på skärmen kan du trycka på SET om du vill avbryta processen.
4 Fortsätt med att konfigurera tilldelning av IP-adresser (A 155).
Söka efter åtkomstpunkter
Kameran identifierar automatiskt åtkomstpunkter i dess närhet. När du har valt den önskade åtkomstpunkten
behöver du sedan bara skriva in lösenordet för valt nätverk för att ansluta kameran. Mer information om
åtkomstpunktens nätverksnamn (SSID) och lösenord finns i den trådlösa routerns användarhandbok.
Du kan också fråga den nätverksadministratör som ansvarar för åtkomstpunkten.
Aktuell åtkomstpunkt/totalt antal
identifierade aktiva åtkomstpunkter
Nätverksnamn
(SSID, endast ASCII-tecken)
Krypterad åtkomstpunkt
1 Efter att du valt [Search for access points/Sök efter åtkomstpunkter], kommer kameran att söka
efter aktiva åtkomstpunkter i närheten och visa en lista över tillgängliga alternativ på skärmen.
2 Tryck joysticken uppåt/nedåt för att markera en önskad åtkomstpunkt och tryck sedan på SET.
• Endast ASCII-tecken i nätverksnamnet (SSID) visas. Om åtkomstpunktens SSID innehåller specialtecken
eller tecken på andra språk kommer de att visas som mellanrum.
• Om åtkomstpunkten inte är krypterad hoppar du över till steg 5.
3 Välj en WEP-indexnyckel vid behov.
• Du behöver endast utföra det här steget om autentiseringsmetoden [Shared Key/Delad nyckel]
eller krypteringsmetoden [WEP] har valts för det trådlösa nätverket.
4 Ange krypteringsnyckel (lösenord).
[Input/Fyll i] > Fyll i lösenordet från skärmtangentbordet (A 27) > [OK]
5 Fortsätt med att konfigurera tilldelning av IP-adresser (A 155).
157
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Manuell inställning
Du kan även ange inställningarna manuellt för det trådlösa nätverk du vill ansluta till. Följ anvisningarna
på skärmen för att genomföra denna procedur.
158
1 Ange åtkomstpunktens SSID (nätverksnamn).
[Input/Fyll i] > Fyll i nätverksnamnet från skärmtangentbordet (A 27) > [OK]
2 Välj autentiseringsmetod och tryck sedan på SET.
• Om du har valt [Open/Öppen] väljer du [WEP], trycker på SET och fortsätter processen eller väljer
[No Encryption/Ingen kryptering], trycker på SET och fortsätter processen att konfigurera tilldelning
av IP-adress (A 155).
3 Välj WEP-index eller krypteringsmetod, beroende på valt autentiseringsläge.
• [Shared Key/Delad nyckel]/[WEP]: Välj WEP-index och tryck sedan på SET.
• [WPA-PSK]/[WPA2-PSK]: Välj [TKIP] eller [AES] och tryck sedan på SET.
4 Ange krypteringsnyckel (lösenord).
[Input/Fyll i] > Fyll i lösenordet från skärmtangentbordet (A 27) > [OK]
5 Fortsätt med att konfigurera tilldelning av IP-adresser (A 155).
OBS
Giltiga lösenord kan variera beroende på vilken krypteringsmetod som används.
64-bitars WEP-kryptering: 5 ASCII-tecken eller 10 hexadecimala tecken.
128-bitars WEP-kryptering: 13 ASCII-tecken eller 26 hexadecimala tecken.
AES/TKIP-kryptering:
8–63 ASCII-tecken eller 64 hexadecimala tecken.
* Obs! ASCII-tecken omfattar siffrorna 0–9, bokstäverna a–z, A–Z samt vissa interpunktionstecken och specialsymboler.
Hexadecimala tecken omfattar siffrorna 0–9 och bokstäverna a–f samt A–F.
Ansluta till ett kabelanslutet nätverk (Ethernet)
Ansluta till ett kabelanslutet nätverk (Ethernet)
Använd en vanlig Ethernet-kabel för att ansluta kameran till en router eller till en annan enhet som är ansluten
till ett kabelanslutet nätverk (Ethernet). Använd skärmade (STP) Ethernet-kablar som är kompatibla med
standarden CAT5e eller bättre och Gigabit Ethernet (1000BASE-T).
(Ethernet) åtkomstindikator
Ethernet-port på
en nätverksenhet
Ethernet-kabel
(finns i handeln)
1 Anslut en Ethernet-kabel mellan kamerans anslutning
en nätverksenhet.
(Ethernet) och en Ethernet-port på
2 Välj [Connection Settings/Anslutningsinställningar].
>[
! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Connection Settings/Anslutningsinställningar]
3 Välj önskad nätverksinställningsprofil och välj sedan [Ethernet].
Nätverksinställningsprofil ([1:] till [4:]) > [Edit/Redigera] > [Ethernet]
• Du kan spara upp till fyra profiler för nätverksinställningar i kameran. Tryck joysticken uppåt/
nedåt för att välja önskad profil.
4 Fortsätt med att konfigurera tilldelning av IP-adresser (A 155).
159
Välja en nätverksanslutning
Välja en nätverksanslutning
Du kan spara upp till fyra profiler för nätverksinställningar. Om du bara sparat en ny nätverksinställning kommer
den redan att väljas automatiskt, så följ den här proceduren för att välja en annan konfigurationsprofil.
160
1 Välj [Connection Settings/Anslutningsinställningar].
>[
! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Connection Settings/Anslutningsinställningar]
2 Välj ett önskat konfigurationsnummer och tryck sedan på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
Kontrollera nätverkets status
När du har aktiverat en nätverksfunktion ansluts kameran till det nätverk som i förväg konfigurerats. Ikonerna
som visas längst upp till vänster på skärmen anger vilken typ av nätverk som är valt samt anslutningsstatusen.
Wi-Fi (infrastruktur):
I gult – kameran ansluts till eller kopplas från nätverket. I vitt – nätverksfunktionen kan användas.
Wi-Fi (kameraåtkomstpunkt):
I gult – kameraåtkomstpunkten startas. I vitt – kameraåtkomstpunkten är klar att användas.
Anslut Wi-Fi-enheten till kameran.
Ethernet: I gult – kameran ansluts till eller kopplas från nätverket. I vitt – nätverksfunktionen kan användas.
Indikatorn
(Ethernet) bredvid anslutningen blinkar eller lyser enligt följande*: Blinkar grönt –
ansluter till nätverket eller strömmar video (endast IP-strömning), lyser med fast grönt sken –
FTP-överföring aktivt, blinkar rött – nätverksfel.
:
Browser Remote (A 162)
:
IP-strömning (A 173)
:
FTP-överföring (A 176)
* Du kan också ställa in
ras indikatorn.
> [B $ System Setup/Systeminställningar] > [LED] > [
(Ethernet)] på [Off/Av] så inaktive-
Ändra nätverksinställningar
Ändra nätverksinställningar
Du kan kontrollera och om nödvändigt redigera inställningarna för den valda profilen för nätverksinställning även
efter att den grundläggande konfigurationen har gjorts. En manuell ändring kräver dock mer avancerade
kunskaper om trådlösa nätverk och nätverksinställningar.
1 Välj [Connection Settings/Anslutningsinställningar].
>[
! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Connection Settings/Anslutningsinställningar]
2 Välj profilen för den nätverkskonfiguration du vill kontrollera och tryck på SET.
3 Om du vill ändra nätverksinställningarna väljer du [Edit/Redigera] och trycker sedan på SET.
4 Välj [Infrastructure/Infrastruktur], [Camera Access Point/Kameraåtkomstpunkt] eller [Ethernet].
• Ändra nätverksinställningarna enligt beskrivningen i föregående avsnitt.
- Infrastrukturanslutningar (A 156, från steg 3)
- Anslutningar för kameraåtkomstpunkt (A 155, från steg 3)
- Anslutningar för Ethernet: Anslut nätverksenheten (steg 1, A 159) och ändra IP-inställningarna (A 155).
161
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
162
Efter att du anslutit en nätverksenhet till kameran via Wi-Fi kan du fjärrstyra kameran med Browser Remote,
ett webbläsarprogram som du kommer åt med webbläsaren på nätverksenheter*. Genom att använda
Browser Remote kan du kontrollera kamerans livebild och kontrollera flera inspelningsinställningar.
Från Browser Remote-fönstret kan du också kontrollera kortets återstående inspelningstid, återstående
batteriladdning och kamerans tidkod.
* Information om kompatibla enheter, operativsystem, webbläsare m.m. finns på din lokala Canon-webbplats.
Konfigurera Browser Remote
Du kan ange ett unikt kamera-id och ange vilken port programmet Browser Remote ska använda när du använder
det för att fjärrstyra kameran via nätverket. Det portnummer (HTTP-protokoll) som används av Browser Remote är
förinställt på port 80 men kan ändras vid behov. Du kan se kamera-id i Browser Remote, vilket gör det enkelt att
identifiera vilken kamera som styrs av programmet om du gör en inspelning med flera kameror.
Funktionslägen:
Kamerainställningar
1 Välj [Browser Remote Settings/Browser Remote-inställningar].
> [ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Browser Remote Settings/
Browser Remote-inställningar]
2 Peka på [Port No./Portnr] för att ändra portnumret.
• När du ska fylla i portnumret trycker du joysticken åt vänster/höger få att välja den siffra som ska ändras
och sedan upp/ner för att välja ett värde för den valda siffran. När du har fyllt i de fem siffrorna i portnumret
väljer du [Set/Ställ in] och trycker sedan på SET.
3 Peka på [Camera ID/Kamera-ID] för att ändra kamera-id.
• Använd skärmtangentbordet för att ange ett önskat kamera-id (A 27).
Användarinställningar
Du måste ange ett användarnamn och ett lösenord för att logga in i programmet Browser Remote. Du kan
konfigurera upp till tre olika användare och välja om du vill ge all kontroll åt en användare (total kontroll) eller
två användare (en användare kontrollerar kamerans funktioner och den andra kontrollerar inmatning av
sekvensernas metadata).
[Full/Total]
[Camera/Kamera]
[Meta]
Har åtkomst till alla tre Browser Remote-fönstren: [v] (huvudinspelningsskärm), [ ]
(metadataskärm) och [ ] (grundskärm).
Har endast åtkomst till skärmen [v] (huvudinspelning). Detta bör vara den huvudoperatör
som manövrerar kameran.
Har endast åtkomst till skärmen [ ] (metadata). Detta bör vara den person som ansvarar
för att hålla sekvensinformationen uppdaterad.
1 Välj [Browser Remote Settings/Browser Remote-inställningar].
> [ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Browser Remote Settings/
Browser Remote-inställningar]
2 Du väljer antal Browser Remote-användare i [Users Settings/Användarinställningar].
3 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Om du har valt [One User (Full)/En användare (Total)] går du igenom steg 4–5 för att fylla i användarnamn och
lösenord för användaren [Full/Total]. Om du har valt [Two Users (Camera/Meta)/Två användare (Kamera/Meta)]
går du igenom steg 4–5 för användaren [Camera/Kamera] och sedan en gång till för användaren [Meta].
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
4 Välj [Full: User Name/Total: användarnamn], [Camera: User Name/Kamera: användarnamn] eller
[Meta: User Name/Meta: användarnamn].
• Använd skärmtangentbordet för att ange ett önskat användarnamn (A 27).
5 Välj [Full: Password/Total: lösenord], [Camera: Password/Total: lösenord] eller [Meta: Password/Meta: lösenord].
• Använd skärmtangentbordet för att ange önskat lösenord (A 27).
Starta Browser Remote
När du har slutfört nätverksanslutningen kan du starta programmet Browser Remote i webbläsaren* på en
nätverksenhet** som är ansluten till samma nätverk. Du kan kontrollera Browser Remote-inställningarna
via statusskärmen (A 202).
* Webbläsaren måste ha stöd för JavaScript och vara inställd på att acceptera cookies.
** Information om kompatibla enheter, operativsystem, webbläsare m.m. finns på din lokala Canon-webbplats.
Funktionslägen:
Förberedelser av kameran
1 Aktivera Browser Remote på kameran.
> [ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Network Functions/Nätverksfunktioner] >
[Browser Remote Settings/Browser Remote-inställningar]
• Kameran kommer att börja fungera som en trådlös åtkomstpunkt.
•
och
visas högst upp på skärmen. När ikonerna växlar till vit färg kan kameran ta emot kommandon
från programmet Browser Remote.
2 Vid behov kan du kontrollera nätverksinställningarna när Browser Remote är aktiverat.
• Tryck på STATUS-knappen så visas följande statusskärmar och du kan kontrollera relevant information.
Tryck på STATUS-knappen så stängs statusskärmen.
- [Network 1/6/Nätverk 1/6]-statusskärmen: SSID för anslutningar för kameraåtkomstpunkt
- [Network 4/6/Nätverk 4/6]-statusskärmen: URL för Browser Remote
- [Network 5/6/Nätverk 5/6]-statusskärmen: Användarnamn och lösenord för Browser Remote*
* Endast standardinställda lösenord visas.
På nätverksenheten
1 Anslut nätverksenheten till kameran.
• Välj kamerans SSID (nätverksnamn) i enhetens Wi-Fi-inställningar.
2 Starta webbläsaren på nätverksenheten.
3 Ange kamerans URL exakt som den visas på statusskärmen.
4 Ange användarnamnet och lösenordet.
• Var noga med att logga in med användarnamn och lösenord för
någon av de användare som är inställda på kameran (A 162).
Kontakta vid behov den administratör som har konfigurerat
kamerans inställningar.
• Browser Remote-fönstret visas. Skärmens utseende kan variera
Exempel på inloggningsskärmen. Skärmens
beroende på vilken användarinformation som användes
utseende kan variera beroende på den
vid inloggningen.
använda webbläsaren och dess version.
• Om Browser Remote är rätt anslutet till kameran, kommer
nätverksanslutningens indikator
att slå på och av i en slinga.
• Om kamera-id har ställts in, visas det i Browser Remote-fönstret när visningen av livebilden inte är aktiverad.
163
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Val av språk
164
Kamera-id
Indikator för
nätverksanslutning
5 Välj ett språk för Browser Remote.
• Peka på [H] och välj önskat språk från listan. Det språk som valts gäller i huvudsak
metadataskärmen och de meddelanden som visas i programmet. Programmets knappar
visas endast på engelska, oavsett vilket språk som valts.
• Observera att inte alla de språk som stöds av kameran även stöds av programmet
Browser Remote.
6 Använd kontrollerna i Browser Remote för att manövrera kameran.
• Kontrollerna beskrivs på de följande sidorna. Detaljerad information finns
på referenssidan för respektive funktion.
7 När du har slutat använda Browser Remote stänger du av det på kameran
> [ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Network Functions/
Nätverksfunktioner] > [Off/Av]
• Nätverksikonerna växlar färg till gult och försvinner sedan från skärmen. Anslutningen till
programmet avslutas.
OBS
• Beroende på vilken typ av nätverk som används och signalstyrkan för den trådlösa signalen kan fördröjningar
eventuellt uppstå i uppdateringen av livebilden och andra inställningar.
• Om Browser Remote är inställt till ett annat språk än det som är inställt på nätverksenheten, kanske inte
programmet visas korrekt.
Använda Browser Remote
Programmet Browser Remote har 3 skärmar: [v] huvudskärmen för att fjärrstyra inspelning med kameran,
[ ] metadataskärmen och en [ ] grundskärm från vilken användare endast kan starta/stoppa inspelningen
med en smartphone eller någon annan enhet med liten skärm. Skärmens utseende kan variera beroende
på vilken användarinformation som användes för inloggningen.
Följande sektioner förklarar hur du använder kontroller för Browser Remote. För detaljerad information och
tillämpliga restriktioner om själva funktionerna, se varje funktions förklaring.
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
OBS
• Browser Remote har inte stöd för flertrycksgester.
165
Huvudskärm för fjärrinspelning [v] (endast användarna [Full/Total]/[Camera/kamera])
När du använder en dator, en surfplatta eller en annan enhet med en stor bildskärm innehåller fönstret samtliga
tillgängliga kontroller för fjärrstyrning av kameran via Browser Remote.
6
7
1*
2*
3
4
5
10 11 12* 13
14
15 16 17*
18
* Endast skärminformation/indikering. Innehållet eller värdet kan inte ändras med hjälp av Browser Remote.
8 9
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
1 Skärmen för livebild
Visar kamerans livebild. När livebilden inte är på, visas kamera-id här.
166
OBS
• Livebilden kommer inte att visas i Browser Remote i följande fall.
- Då färgbalkarna visas.
- När upplösningen är 2340x2160, bildfrekvensen är 59.94P eller 50.00P och
> [B " System
Setup/Systeminställningar] > [SDI/HDMI Max Res./SDI/HDMI-maxupplös.] är inställt på [3840x2160].
2 Statusindikatorer
:
Indikator för trådlös anslutning. Medan Browser Remote ansluts korrekt till kameran, kommer
punkterna att slå på och av i en slinga.
STBY, osv. :
Inspelning (samma som på kameran, A 46).
STBY`, REC`: Aktivt inspelningskommando (A 186).
4:
Visas under inspelning på dubbla kortplatser (A 36).
:
Infraröd inspelning (A 116)
è, osv. :
Återstående batteriladdning (A 45)
3 Knappen [LIVE VIEW]
Peka på knappen för att visa kamerans livebild i Browser Remote-fönstret.
4 Knappen [Shot Mark/Inspelningsmarkering] (inspelningsmarkering)
Under inspelning pekar du på knappen för att lägga till en inspelningsmarkering i sekvensen.
När meddelandet [Shot Mark/Inspelningsmarkering] visas pekar du på [ ].
OBS
• Beroende på hur bra den trådlösa anslutningen är kan det finnas en försening på 0,5 sekunder eller
mer från att bildrutan visas när du pekar på knappen och till att bildrutan på kameran får en
inspelningsmarkering.
5 Knappar för inspelningsmarkering
När du spelar in kan du markera viktiga sekvenser genom att lägga till inspelningsmarkeringar (A 107).
Mark/Markering] så
Lägga till en inspelningsmarkering: När du har spelat in en sekvens pekar du på [
läggs en $-markering till i sekvensen eller [
Mark/Markering] så läggs en %-markering till i sekvensen.
När meddelandet [OK Mark/OK-markering] eller [CHECK Mark/Bockmarkering] visas pekar du på .
6 Val av Browser Remote-fönster (endast användaren [Full/Total])
Peka på [v] så öppnas huvudfönstret för fjärrinspelning, [ ] så öppnas metadatafönstret (A 170)
eller [ ] så öppnas grundfönstret för enheter med liten skärm (A 172).
7 Knappen [FULL AUTO] (helautomatiskt läge)
Om du vill ställa in kameran på helautomatiskt läge (A 43) pekar du på [Off/Av], väljer [On/På] och pekar
sedan på [ ].
8 Val av språk
Ändrar språket som används för kontroller i fönstret [ ] (metadatainformation) och för felmeddelanden.
De flesta programkontroller utgör dock fysiska knappar på kameran och har bara engelsk text, oberoende
av vilket språk som är valt. Observera också att inte alla de språk som stöds av kameran även stöds
av Browser Remote.
9 Knapplås
Peka på ikonen för att låsa Browser Remote-fönstren för att förhindra att inställningar ändras oavsiktligt.
10 Knappen [D Touch Focus/Pekfokus]
Peka på knappen för att låsa upp (aktivera) pekfokusläget.
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
11 [REC]-knappen
Peka på knappen för att börja spela in. Under inspelning lyser mitten på knappen rött.
Peka på knappen igen för att avbryta inspelningen.
12 Kortval och ungefärlig återstående inspelningstid
167
Aktuellt valt SD-kort anges med en Ð-markering bredvid ikonen.
Återstående inspelningstider är ungefärliga och beräknas baserat på aktuell videokonfiguration som används.
13 Knappen [SLOT SELECT]
Peka på knappen för att välja det andra SD-kortet när båda kortplatserna innehåller ett kort.
14 Aktuella kamerainställningar
Det här fönstret visar en översikt av de kamerainställningar som används för närvarande. Du kan ändra dessa
kamerainställningar med kontrollerna på det detaljerade kamerainställningsfönstret (18) till höger.
[ND]: Gråfilter
[Shutter/Slutare]: Slutartid
[AE]: AE-kompensation
[WB/Vitbalans]: Vitbalansering
[Iris/Bländare]: Bländarvärde
[Gain]: Gain-värde
15 Indikator för helautomatiskt läge (A 43)
16 Videoformat (A 50)
17 Tidkod (samma som på kameran)
18 Fönster för detaljerade kamerainställningar (A 167)
Peka på en av flikarna längs ner för att välja de kamerainställningar du vill justera:
[White Balance/Vitbalans]:
[Exposure/Exponering]:
[Focus/Fokus]:
[Zoom]:
Vitbalansläge och relaterad inställningar.
Exponeringsrelaterade inställningar – bländare, slutartid och förstärkning.
Fokusrelaterade inställningar.
Använda zoom.
Huvudskärm för fjärrinspelning: Detaljerade kamerainställningar
Följande avsnitt förklarar hur du använder kontrollerna i fönstret med detaljerade kamerainställningar.
För detaljerad information och tillämpliga restriktioner om själva funktionerna, se varje funktions förklaring.
Justera vitbalansen
Peka på fliken [White Balance/Vitbalans] i fönstret för detaljerade
kamerainställningar.
1
1 Knapp för automatisk vitbalansering
2
Peka på [
] för att ställa in kameran i läget för automatisk
vitbalansering (AWB).
2 Knappar för egen vitbalansering
3
Peka på [ÅA] eller [ÅB].
Registrera en egen vitbalansering: Rikta kameran mot ett grått kort eller
ett vitt objekt utan mönster så att det fyller mitten av skärmen/livebilden
och peka på [Å]. Se till att belysningen är densamma som
vid inspelningen.
Under tiden kommer ikonen i knappen att blinka snabbt. När den slutar
blinka är du klar och den egna vitbalanseringen kommer att tillämpas.
3 Förinställd vitbalans (¼/É) / Färgtemperatur (È)
Peka på en knapp för att tillämpa motsvarande inställningar för vitbalansering som visas på knappen.
4
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
4 Knappen [AWB Lock/Lås autom. vitbalans] (lås automatiskt vitbalansering)
När automatisk vitbalansering är aktiverat trycker du på knappen för att låsa de aktuella inställningarna
för vitbalansering och behålla dem medan du byter motiv.
168
Justerar värdet för färgtemperatur eller färgkompensation (CC).
1 Välj någon annan inställning för vitbalans än [
], [ÅA] eller [ÅB].
2 Peka på högra delen av vitbalansknappen (aktuell färgtemperatur och CC-värde).
3 Peka på [K]-fliken (färgtemperatur) eller [CC]-fliken (färgkompensationsvärde), välj önskat värde från listan och
peka sedan på [ ].
• Vid behov upprepar du steget för att justera de andra inställningarna.
Ändra exponeringsrelaterade inställningar
Peka på fliken [Exposure/Exponering] i fönstret för detaljerade kamerainställningar.
1
1 Gråfilterknappar
2
• Peka på [–] eller [+] för att ändra gråfiltrets densitet. Du kan också peka
på aktuell gråfilterinställning, välja önskad inställning från listan (eller peka
på [–]/[+]) och sedan peka på [ ].
3
2 Knappar relaterade till bländare
• Om du vill att kameran ska justera bländaren automatiskt pekar du på
[Manual/Manuell], väljer [Automatic/Automatisk] och pekar sedan på [ ].
Inga fler inställningar behöver göras.
Om du vill justera bländaren manuellt väljer du [Manual/Manuell] och
använder bländarkontrollerna enligt beskrivning nedan.
• Peka på [–] eller [+] så ändras bländarvärdet (visas ovanför knapparna).
Du kan också peka på aktuellt bländarvärde, välja önskat värde från listan
(eller peka på [–]/[+]) och sedan peka på [ ].
4
5
2
OBS
• Om bländaren är manuell kan du också peka på [PUSH AUTO IRIS] så justeras bländaren automatiskt
på kameran en gång (just då är inte knapparna för manuell bländare tillgängliga).
3 Knappar relaterade till slutartid
• Om du vill ändra läge för slutartid pekar du på [Speed/Hastighet] och väljer önskat läge för slutartid
([Speed/Hastighet] (standardslutartid), [Angle/Vinkel], [Clear Scan/Ren skärm], [Slow/Långsam]
(långa slutartider), [Auto] (automatisk) eller [Off/Av]).
• Om du vill ändra det justerande tidsintervallet du har valt i [Speed/Hastighet] pekar du på [Normal],
väljer önskade slutartidsintervall och pekar sedan på [ ].
• Peka på [–] eller [+] så ändras slutartiden (visas ovanför knapparna). Du kan också peka på aktuell slutartid,
välja önskat värde från listan (eller peka på [–]/[+]) och sedan peka på [ ].
4 Knappar relaterade till gain
• Om du vill att kameran ska justera gain automatiskt pekar du på [Manual/Manuell], väljer [Automatic/
Automatisk] och pekar sedan på [ ]. Inga fler inställningar behöver göras. Om du vill justera gain manuellt
väljer du [Manual/Manuell] och använder gainkontrollerna enligt beskrivning nedan.
• Om du vill ändra justeringssteg pekar du på [Normal], väljer önskat gainsteg och pekar sedan på [ ].
• Peka på [–] eller [+] så ändras gainvärdet (visas ovanför knapparna). Du kan också peka på aktuellt
gainvärde, välja önskat värde från listan (eller peka på [–]/[+]) och sedan peka på [ ].
5 Knapparna för AE-kompensation
Peka på [–] eller [+] om du vill ändra nivå på AE-kompensation.
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Justera fokus och fotorelaterade funktioner
Peka på fliken [Focus/Fokus] i fönstret för detaljerade kamerainställningar.
2 Knappen [Face Det. & Tracking/Ansiktsigenkänning & spårning]
1
2
3
3 Knappen [Focus Guide/Fokusguide] (funktionen fokusguide
för Dual Pixel)
4
1 Knapp för val av fokusläge
4 Spårningsknappar
5 Knappar för manuell fokusering
5
Manuell fokusering
1 Peka på [AF].
2 Peka på [MF] och sedan på [
].
3 Peka på någon av knapparna för manuell fokusering på [Near/Nära]-sidan för
att fokusera på ett motiv närmare kameran eller tryck på någon av kontrollerna
på [Far/Långt borta]-sidan för att fokusera på ett motiv längre bort från
kameran. Här finns tre justeringsnivåer - [ ]/[ ] är den minsta och [ ]/[ ]
den största.
Fokusguide
1 Peka på knappen [Focus Guide/Fokusguide].
2 Peka på [On/På] så visas fokusguiden (A 75) och peka sedan på [
].
Pekfokus
I autofokusläget kan du peka på ett motiv som visas i Browser Remotes livebild för att välja det för fokusering.
1 Se till att pekfokusfunktionen är upplåst och att ikonen D visas på knappen (A 166).
2 Peka på önskat motiv på livebilden.
• Beroende på vilket fokusläge som används visas eventuellt en AF-ram på valt motiv.
Ansikts-AF
1 Peka på [Face Det. & Tracking/Ansiktsigenkänning och spårning].
2 Peka på [On/På] och peka sedan på [ ].
• En ram för ansiktsigenkänning visas på livebilden runt alla detekterade ansikten. Huvudmotivet indikeras
med pilar (Þ) på sidorna. Kameran spårar huvudmotivet då det rör sig.
• Peka på någon annan persons ansikte om du vill välja den som huvudmotiv istället.
3 Fokusera manuellt eller låt kameran fokusera automatiskt på huvudmotivets ansikte.
Spåra övriga motiv
1 Peka på [Tracking/Spåra].
• Detta steg krävs inte om [v # Camera Setup/Kamerainställning] > [AF Frame/AF-ram] är inställt
på [Automatic/Automatisk] (A 79).
2 Peka på liveskärmen för att välja det motiv som du vill spåra.
• En spårningsram visas på liveskärmen och kameran spårar motivet när det rör sig.
• Om du vill välja något annat motiv pekar du på [Cancel Tracking/Avbryt spårning].
3 Fokusera manuellt eller låt kameran fokusera automatiskt på motivet.
169
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Justera zoomningen
1 Peka på fliken [Zoom] i fönstret för detaljerade kamerainställningar.
170
Knappar för
manuell
zoomning
2 Peka på någon av knapparna för låst zoomkontroll på [Tele]-sidan för
att zooma in eller på en av knapparna på [Wide/Vidvinkel]-sidan för att
zooma ut.
• Du kan också peka på de manuella zoomknapparna [ ]/[ ].
Låst zoomkontroll
OBS
• När du använder en långsam zoomhastighet kan det ta lite tid innan
linsen börjar röra sig.
Metadataskärmen [
] (endast för användarna [Full/Total]/[Meta])
Du kan använda Browser Remote för att skapa, redigera och överföra metadatainformation till kameran,
som kan användas vid inspelningen av sekvenser. Detta innefattar information från användarprofilen (sekvensens
namn, skapare, plats och beskrivning) samt GPS-information. Mer information finns i Använda metadata
(A 108).
Du öppnar skärmen för metadatainformation genom att peka på ikonen [ ] högst upp
i Browser Remote-fönstret.
• Du behöver inte utföra det här steget om du loggar in med användarnamnet och lösenordet
för [Meta]-användaren.
1
2
5
6
3
7
4
8
9
10
11
1 Sekvensens titel
Peka i textrutan och fyll i önskad text. Om du vill ta bort texten pekar du på [Clear All/Rensa allt].
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
2 GPS-information
Fylla i höjd: Peka inuti textrutan [Altitude/Höjd] och fyll i önskat värde.
Fylla i latitud: Peka i någon av textrutorna under [Latitude/Latitud] och fyll i (från vänster till höger) värden för
grader, minuter och sekunder. Om du vill välja en sydlig latitud pekar du på [North/Norr] och väljer istället
[South/Söder].
Fylla i longitud: Peka i någon av textrutorna under [Longitude/Longitud] och fyll i (från vänster till höger)
värden för grader, minuter och sekunder. Om du vill välja en västlig longitud pekar du på [East/Öster]
och väljer istället [West/Väster].
• Peka på [Clear All/Rensa allt] så tar du bort alla GPS-relaterade fält samtidigt.
3 Skärmen för livebild
Visar kamerans livebild. När livebilden inte är på, visas kamera-id här.
4 Knappen [LIVE VIEW]
Peka på knappen för att visa kamerans livebild i Browser Remote-fönstret.
5 Sekvensens skapare
6 Inspelningsplats
7 Sekvensbeskrivning
Peka i motsvarande textruta och fyll i önskad text. Om du vill ta bort texten pekar du på [Clear All/Rensa allt].
8 Statusindikatorer
Mer information finns i avsnittet om skärmen [v] (A 166).
9 Knappen [
Activate/Aktivera]
Peka på knappen så får de metadata du fyllt i på skärmen prioritet när du spelar in sekvenser. Då åsidosätts
metadata som är inlästa från en fil som sparats på SD-kort B.
10 Knappen [Overwrite Previous/Skriv över föregående]/knappen [Overwrite/Skriv över]
Under inspelning av en sekvens: Peka på [Overwrite/Skriv över] så skickas metadata som är ifyllda
på skärmen till kameran och ersätter andra metadata som kan finnas på den inspelade sekvensen.
När bekräftelsemeddelandet visas pekar du på .
Efter inspelning av en sekvens: Peka på [Overwrite Previous/Skriv över föregående] så skickas metadata
som är ifyllda på skärmen till kameran och ersätter eventuella inbäddade metadata i den senast inspelade
sekvensen. När bekräftelsemeddelandet visas pekar du på .
11 Knappen [Apply from Next/Tillämpa från nästa]
Peka på knappen så skickas metadata som är ifyllda på skärmen till kameran och bäddas endast in
på sekvenser som är inspelade efter överföringen. När bekräftelsemeddelandet visas pekar du på .
Det här alternativet ändrar inte metadata på sekvenser som redan är inspelade eller håller på att spelas in.
OBS
• De metadata som har skickats från Browser Remote till kameran går förlorade i följande fall:
- Kameran är avstängd.
- Inställningen
> [3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Metadata] >
[Setting/Inställning] har ändrats.
• Med Browser Remote (knappen [
Activate/Aktivera]) kan du ge prioritet åt metadata som skickats från
programmet. Du kan dock inte ändra tillbaka prioriteten till SD-kortet. Om du vill använda en användarprofil
som har sparats på SD-kortet måste du ställa in
> [3 " Recording/Media Setup/Konfigurera
inspelning/medium] > [Metadata] > [Setting/Inställning] på [SD Card/SD-kort] direkt på kameran.
• Om du överför information i användarprofilen med Browser Remote för att länka sekvenser efter växlingen går
det inte att spara användarprofilen på sekvensen som spelades in innan kameran växlade kort.
171
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Grundskärmen [ ] (endast användaren [Full/Total])
172
När du använder en smartphone eller en annan enhet med en mindre skärm,
erbjuder denna skärm endast en liten livebild för slutgiltig bekräftelse,
zoomkontroller och knappen [REC] för att starta och stoppa inspelningen.
Du öppnar grundskärmen genom att peka på ikonen [ ] längst upp
i Browser Remote-fönstret.
IP-strömning
IP-strömning
När du har anslutit kameran till ett nätverk kan du strömma kamerans livevideo och ljud* över IP till en kompatibel
IP-videoavkodare** som är ansluten till nätverket. Du kan använda IP-strömning för livesändningar eller du kan
skicka en nyhetsrapport från en plats med dålig nätverksanslutning.
När IP-strömning är aktiverat inaktiveras intern inspelning till ett SD-kort men det går att spela in på en extern
enhet.
* Endast 2 kanaler. Under inspelning med 4-kanaligt ljud kan du välja vilka två ljudkanaler som ska strömmas över IP.
**Detta kan vara en särskild videoöverföringsenhet eller ett avkodarprogram på en dator. Information om kompatibla avkodare finns
på din lokala Canon-webbplats.
Konfiguration av video som strömmats över IP
Strömningskonfiguration
Videoformat*
(komprimering)
XF-HEVC
(H.265/HEVC-komprimering)
XF-AVC
(MPEG-4 AVC/H.264-komprimering)
*
Video
Bitfrekvens
Upplösning
Bildfrekvens
16 Mbps, 9 Mbps
3840x2160
9 Mbps, 4 Mbps
1920x1080
59.94P, 29.97P, 50.00P,
25.00P
9 Mbps, 4 Mbps
1920x1080
59.94i, 50.00i
Ljud
MPEG-2 AAC,
256 Kbps, 2 kanaler
> [3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] inställningen > [Rec Format/Inspelningsformat].
Tillgängliga alternativ för strömningssignaler varierar enligt vilken konfiguration för att spela in video som använts.
Funktionslägen:
Inställningar för IP-strömning
Innan du kan strömma video över IP måste du konfigurera överföringens inställningar, t.ex. vilka protokoll och
portnummer som ska användas. Du kan också välja den strömmade videosekvensens konfiguration.
Kamerainställningar
1 Konfigurera en Ethernet-nätverksanslutning (A 159).
2 Välj [IP Streaming Settings/Inställningar för IP-strömning].
> [ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [IP Streaming Settings/
Inställningar för IP-strömning]
3 Du väljer konfiguration för videoströmningen med [Streaming Output Signal/
Utmatning av strömningssignal].
• Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
4 Du väljer kanaler för ljudströmningen med [Audio Out Channels/Ljudutgångskanal].
• Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
5 Välj [Protocol/Protokoll].
• Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• Om du har valt [RTP+FEC] fyller du i inställningar för felkorrigering (A 174).
Alternativ
[UDP]:
Detta protokoll prioriterar överföringshastigheter men garanterar inte att data är tillförlitliga/kompletta.
Förlorade eller försenade IP-paket ignoreras.
[RTP]:
Standardprotokoll för sändningar av video/ljud över Internet. Förlorade eller försenade IP-paket ignoreras.
[RTP+FEC]: Inställningen används med RTP-protokoll och ett lager FEC-felkorrigering läggs till så att den mottagande
sidan* kan återställa försenade IP-paket.
* En avkodare kompatibel med FEC-felkorrigering krävs.
173
IP-strömning
Mottagarinställningar
1 Välj [IP Streaming Settings/Inställningar för IP-strömning].
174
> [ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [IP Streaming Settings/
Inställningar för IP-strömning]
2 Välj [Dest. IP Address/Målets IP-adress] och fyll i IP-adress som är tilldelad avkodaren.
• Tryck joysticken uppåt/nedåt för att ange ett värde för adressets första fält och tryck sedan på SET för att gå
vidare till nästa fält. När du har fyllt i de fyra fälten i adressen väljer du [Set/Ställ in] och trycker sedan på SET.
3 Ändra portnummer genom att välja [Dest. Port No./Målets portnr].
• När du ska fylla i portnumret trycker du joysticken åt vänster/höger få att välja den siffra som ska ändras
och sedan upp/ner för att välja ett värde för den valda siffran. När du har fyllt i de fem siffrorna i portnumret
väljer du [Set/Ställ in] och trycker sedan på SET.
• Vi rekommenderar att du använder det standardinställda portnumret.
Inställningar för FEC-felkorrigering
1 Välj [IP Streaming Settings/Inställningar för IP-strömning].
> [ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [IP Streaming Settings/
Inställningar för IP-strömning]
2 Du anger portnumret för FEC-paket genom att välja [FEC Port No./FEC-portnr].
• När du ska fylla i portnumret trycker du joysticken åt vänster/höger få att välja den siffra som ska ändras
och sedan upp/ner för att välja ett värde för den valda siffran. När du har fyllt i de fem siffrorna i portnumret
väljer du [Set/Ställ in] och trycker sedan på SET.
• Vi rekommenderar att du använder det standardinställda portnumret.
3 Du ändrar intervallet för FEC-paket med [FEC Interval/FEC-intervall].
• Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Strömma video över IP
1 Anslut avkodaren till nätverket och utför nödvändiga konfigurationer på den mottagande sidan så
att avkodaren är klar att ta emot video över IP.
• Mer information finns i användarhandboken till den avkodare eller det program som du kommer att använda.
2 Välj önskat nätverk (A 160).
• Använd en Ethernet-anslutning (A 159) och anslut kameran till önskat nätverk med en Ethernet-kabel.
3 Aktivera IP-strömning på kameran.
> [ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Network Functions/Nätverksfunktioner] >
[IP Streaming/IP-strömning]
4 När bekräftelsemeddelandet visas väljer du [OK] och trycker sedan på SET.
•
och
visas högst upp på skärmen. När ikonerna blir vita börjar kameran strömma video över det
valda nätverket.
5 Stäng av nätverksfunktionerna när du har strömmat den önskade videosekvensen.
> [ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [Network Functions/Nätverksfunktioner] >
[Off/Av]
• Nätverksikonerna växlar färg till gult och försvinner sedan från kamerans skärm.
IP-strömning
OBS
• När IP-strömning är aktiverat fortsätter kameran att sända video- och ljuddata över IP-nätverket, oavsett
mottagarens status. Strömmade data är inte kodade. Var noga med att ange rätt IP-adress och att i förväg
testa om den mottagande avkodaren verkligen tar emot signalerna.
• Beroende på vilket nätverk som används och anslutningens kvalitet kan IP-paket försvinna eller försenas.
• När video har strömmats oavbrutet i 24 timmar stoppar kameran IP-strömningen tillfälligt och startar sedan om
den automatiskt.
175
FTP-filöverföring
FTP-filöverföring
Använd FTP-protokollet för att överföra sekvenser från kameran till en annan enhet som är ansluten till nätverket.
Följande anvisningar förutsätter att FTP-servern är påslagen, klar att användas och korrekt konfigurerad.
176
Funktionslägen:
Ställa in FTP-server och -överföring
Du måste konfigurera inställningarna för FTP-servern och andra inställningar för hantering av mappar och filer
innan du kan börja överföra sekvenser till en ansluten enhet. Kontakta vid behov den nätverksadministratör
som är ansvarig för FTP-servern.
1 Välj [FTP Transfer Settings/Inställningar för FTP-överföring].
> [ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [FTP Transfer Settings/Inställningar
för FTP-överföring]
2 Om du vill öppna målets FTP-server väljer du [FTP Server/FTP-server] och trycker sedan på SET.
• Använd skärmtangentbordet för att ange FTP-serverns IP-adress eller värdnamn (A 27).
3 Fyll i [FTP: User Name/FTP: Användarnamn], [FTP: Password/FTP: Lösenord] och [Destination
Folder/Målmapp] på samma sätt.
4 Om du vill ändra portnummer väljer du [Port No./Portnr] och trycker sedan på SET.
• När du ska fylla i portnumret trycker du joysticken åt vänster/höger få att välja den siffra som ska ändras och
sedan upp/ner för att välja ett värde för den valda siffran. När du har fyllt i de fem siffrorna i portnumret väljer
du [Set/Ställ in] och trycker sedan på SET.
5 Du aktiverar passivt läge med [Passive Mode/Passivt läge].
• Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
• [Off/Av] är den inställning som används som standard i de flesta fall. [On/På] (passivt läge) är lämpligare
att välja för FTP-överföringar bakom en brandvägg.
6 Du väljer om du vill skapa en ny mapp för varje överföringsdatum med [New Folder by Date/
Ny mapp enligt datum].
• Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
7 Du väljer hur filöverföringar ska hanteras om en fil med samma namn redan existerar på servern
med [Same Named Files/Filer med samma namn].
• Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Alternativ för [New Folder by Date/Ny mapp per datum]
[On/På]:
[Off/Av]:
En ny undermapp för varje överföringsåtgärd skapas i målmappen ”ÅÅÅMMDD\HHMMSS”
för överföringen.
Alla filer överförs till den mapp som har valts som [Destination Folder/Målmapp] i inställningarna
för FTP servern.
Alternativ för [Same Named Files/Fält med samma namn]
[Skip/Hoppa över]:
Om målmappen redan innehåller en fil med samma namn överförs inte filen.
[Overwrite/Skriv över]: Om målmappen redan innehåller en fil med samma namn överförs filen och skriver över
den fil med samma namn som redan finns i målmappen.
OBS
• Du kan kontrollera de aktuella FTP-inställningarna på statusskärmarna [Network 4/6/Nätverk 4/6] till
[Network 6/6/Nätverk 6/6].
FTP-filöverföring
Överföra sekvenser (FTP-överföring)
Överföra en enstaka sekvens
1 Välj önskat nätverk (A 160).
• Använd en infrastrukturanslutning (A 154) eller Ethernet-anslutning (A 159).
• Anslut med Ethernet-anslutningar kameran till önskat nätverk med en Ethernet-kabel.
2 Välj en önskad sekvens och tryck sedan på SET för att öppna sekvensmenyn.
3 Välj [FTP Transfer/FTP-överföring] och tryck sedan på SET.
4 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Kameran ansluts till FTP-servern och den valda sekvensen överförs. Om du använder
en Ethernet-anslutning blinkar Ethernet-åtkomstlampan medan filerna överförs.
• Tryck på CANCEL-knappen så avbryts åtgärden.
5 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
Överföra alla sekvenser
1 Öppna indexfönstret som innehåller sekvenserna du vill överföra (A 131).
2 Välj önskat nätverk (A 160).
• Använd en infrastrukturanslutning (A 154) eller Ethernet-anslutning (A 159).
• Anslut med Ethernet-anslutningar kameran till önskat nätverk med en Ethernet-kabel.
3 Välj [FTP Transfer/FTP-överföring].
[ ! Network Settings/Nätverksinställningar] > [FTP Transfer/FTP-överföring]
4 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
• Kameran ansluts till FTP-servern och alla sekvenser i indexfönstret överförs. Om du använder
en Ethernet-anslutning blinkar Ethernet-åtkomstlampan medan filerna överförs.
• Tryck på CANCEL-knappen så avbryts åtgärden.
5 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
VIKTIGT
• Tänk på följande när du överför filer. Du kan i värsta fall orsaka avbrott i överföringen och ofullständiga
filer kan då ligga kvar på destinationen.
- Öppna inte kortplatsluckorna.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
• Om ofullständiga filer skulle ligga kvar på destinationen, kontrollera deras innehåll ordentligt innan
du raderar dem.
OBS
• Beroende på åtkomstpunktens inställningar och kapacitet kan det ta lite tid att ladda upp videofiler.
177
FTP-filöverföring
178
8
Foton
179
Ta stillbilder
När kameran är i standby för inspelning kan du ta stillbilder (endast) på SD-kort B. Stillbildsstorleken
är densamma oberoende av vilken videokonfiguration som används.
Upplösning som används
Stillbildsstorlek
Ungefärlig filstorlek per bild
3840x2160, 1920x1080
1920x1080
880 KB
Funktionslägen:
1 Tilldela [Photo/Stillbild] en programmerbar knapp (A 117).
2 När kameran är i standby för inspelning trycker du på den programmerbara knappen för att ta
en stillbild.
• 7 och antalet tillgängliga stillbilder visas i skärmens övre högra hörn. Det maximala antalet tillgängliga
stillbilder som kan visas på skärmen är 9 999.
• SD-kortets 3 åtkomstindikator lyser rött medan stillbilden tas.
• Du kan även trycka på PHOTO-knappen på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn SD CARD 3 lyser rött. annars kan kameran drabbas av
permanent dataförlust.
- Öppna inte kortplatsluckan vid SD CARD 3 och ta inte ut kortet.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
OBS
• Du kan inte ta stillbilder i följande fall:
- Om förinspelning är aktiverat.
- Om slow motion-inspelning är aktiverat.
- Om Browser Remote är aktiverat.
• Om LOCK-knappen på SD-kortet är inställd på skrivskydd kan du inte ta stillbilder. Ändra först
LOCK-knappens inställning.
Stillbildsnumrering
Stillbilder numreras automatiskt och lagras i mappar på SD-kortet. Du kan själv välja vilken metod
för stillbildsnumrering som ska användas.
1 Välj [Photo Numbering/Stillbildsnumrering].
> [3 " Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Photo Numbering/
Stillbildsnumrering]
2 Välj ett alternativ och tryck sedan på SET.
Ta stillbilder
Alternativ
[Reset/Återställ]:
180
Stillbildsnumreringen startar om från 100–0001 varje gång ett nytt kort sätts in
i kameran. Om kortet redan innehåller stillbilder fortsätter numreringen från den
senast lagrade stillbilden på kortet.
[Continuous/Kontinuerlig]: Stillbildsnumreringen fortsätter från den senast inspelade stillbilden på den
här kameran. Inställningen är bekvämast vid hantering av filer på datorn.
Vi rekommenderar att du använder inställningen [Continuous/Kontinuerlig].
Förstå mappnamn
• Exempel på mappnamn ”101_1103”. De tre första siffrorna är mappnummer (från 100 till 999) och de
fyra sista siffrorna anger månad och dag när mappen skapats. I exemplet har mappen 101 skapats
den 3 november.
Förstå stillbildsnummer
• Exempel på stillbildsnummer: ”101–0107”. De tre första siffrorna anger numret på mappen där stillbilden
har sparats och de fyra sista siffrorna anger det nummer som tilldelats stillbilden (från 0001 till 9999).
• Stillbildsnumret anger också namn och plats för filen på kortet. En stillbild med numret 101–0107 som
togs 3 november finns till exempel i mappen ”DCIM\101_1103” och har filnamnet ”IMG_0107.JPG”.
OBS
• Varje mapp kan innehålla upp till 500 filer. När denna siffra uppnås skapas automatiskt en ny mapp.
Visa stillbilder
Visa stillbilder
Du kan visa de stillbilder du tagit på SD-kort B.
181
Funktionslägen:
Öppna indexfönstret för [Photos/Stillbilder]
1 Ställ in kameran i läget
(A 22).
2 Öppna indexfönstret [Photos/Stillbilder] (A 132).
Visa stillbilder
1 Flytta den orange urvalsramen till en önskad stillbild.
2 Tryck på knappen Ò för att visa stillbilden.
• Fönstret för uppspelning av stillbilder öppnas och den valda
stillbilden visas.
• Använd Ú/Ù-knapparna eller tryck joysticken åt vänster/
höger för att växla till föregående/nästa stillbild.
• Tryck på DISP-knappen för att dölja/visa skärminformationen.
• Tryck på Ñ-knappen för att återgå till indexfönstret
[Photos/Stillbilder].
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn lyser rött, annars kan
kameran drabbas av permanent dataförlust.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Öppna inte kortplatsluckan till det kort som används och ta inte ut kortet.
OBS
• Följande typer av stillbilder kan orsaka problem vid visning.
- Stillbilder som inte har tagits med den här kameran.
- Stillbilder som har skapats eller redigerats på en dator.
- Stillbilder vars filnamn har ändrats.
Radera stillbilder
Radera stillbilder
Du kan radera de stillbilder som du inte vill spara.
182
Funktionslägen:
Radera en enstaka bild
1 Visa den stillbild som ska tas bort eller välj den i indexfönstret [Photos/Stillbilder] (A 132) och tryck
sedan på SET.
2 Välj [Delete/Ta bort] och tryck sedan på SET.
3 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
4 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
Ta bort alla stillbilder
Du kan ta bort alla stillbilder från indexfönstret [Photos/Stillbilder].
1 Välj [Delete All Photos/Ta bort alla stillbilder].
> [3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Delete All Photos/
Ta bort alla stillbilder]
2 Välj [OK] och tryck sedan på SET.
3 Tryck på SET när bekräftelsemeddelandet visas.
VIKTIGT
• Var försiktig när du raderar bilder. Raderade bilder kan inte återskapas.
9
Övrig information
183
Menyalternativ
Mer information om hur du väljer ett alternativ finns under Använda menyerna (A 25). Platsen på en menypost
i en meny indikeras av ikonen med sidnummer (! ", osv.) i vänster kolumn. Mer information om de olika
funktionerna finns på referenssidan för respektive funktion samt i förklaringarna när menyn öppnas.
Inställningar i fetstil anger standardvärdena.
Beroende på kamerans funktionsläge och inställningarna, kanske inte vissa menyposter är tillgängliga.
Sådana menyposter visas inte eller visas gråskuggade på menyposter.
Hoppa direkt till sidan för en viss meny:
Menyn [v Camera Setup/
Kamerainställning]
Menyn [/ Custom Picture/Anpassad bild]
Menyn [3 Recording/Media Setup/
Konfigurera inspelning/medium]
Menyn [¡ Audio Setup/Ljudinställningar]
Menyn [¢ Monitoring Setup/
Konfigurera kontroll]
A 183
A 185
A 185
A 187
A 188
Menyn [A Assistance Functions/
Hjälpfunktioner]
Menyn [7 Network Settings/
Nätverksinställningar]
Menyn [ Assignable Buttons/
Programmerbara knappar]
Menyn [B System Setup/
Systeminställningar]
Den anpassade menyn
[¥ My Menu/Min meny]
Menyn [v Camera Setup/Kamerainställning] (gäller endast läget
Menypost
A 189
A 191
A 192
A 192
A 194
)
Inställningsalternativ och övrig information
!
[Light Metering/Ljusmätning]
[Backlight/Bakgrundsljus], [Standard], [Spotlight]
(A 62)
[AE Shift/AE-kompensation]
-2,0 till +2,0 i 0,25-punktsintervaller (±0)
(A 61)
[AE Response/AE-respons]
[High/Hög], [Normal], [Low/Låg]
Avgör hur snabbt exponeringen (bländare, slutartid och gain) ändras när du använder det
automatiska justeringsläget.
[Iris Limit/Bländargräns]
[On/På], [Off/Av]
(A 61)
[Iris Ring Direction/Riktning bländarring]
[Reverse/Omvänd], [Normal]
(A 60)
[Shutter Increment/Slutartidsintervall]
[Fine/Fin], [Normal]
(A 55)
[AGC Limit/AGC-gräns]
[Off/33 dB/Av/33 dB], [32.0 dB] till [–6.0 dB] i 1-dB-intervall.
(A 56)
"
[Gain L]
(A 57)
[Mode/Läge]
[Fine/Fin], [Normal]
[Fine/Fin]
[33.0 dB] till [–6.0 dB] i 0,5-dB-intervall ([0.0 dB])
[Normal]
[33.0 dB] till [–6.0 dB] i 3-dB-intervall ([0.0 dB])
[Gain M]
(A 57)
[Mode/Läge]
[Fine/Fin], [Normal]
[Fine/Fin]
[33.0 dB] till [–6.0 dB] i 0,5-dB-intervall ([6.0 dB])
[Normal]
[33.0 dB] till [–6.0 dB] i 3-dB-intervall ([6.0 dB])
[Gain H]
(A 57)
[Mode/Läge]
[Fine/Fin], [Normal]
[Fine/Fin]
[33.0 dB] till [–6.0 dB] i 0,5-dB-intervall ([12.0 dB])
[Normal]
[33.0 dB] till [–6.0 dB] i 3-dB-intervall ([12.0 dB])
[Shockless Gain/Mjuk gain]
[High/Hög], [Normal], [Low/Låg], [Off/Av]
(A 57)
Menyalternativ
Menypost
184
Inställningsalternativ och övrig information
[White Balance: PRESET/Vitbalans PRESET]
[¼ Daylight/Dagsljus], [É Tungsten/Glödlampa], [È Kelvin]
(A 66)
[Shockless WB/Mjuk vitbalansövergång]
[On/På], [Off/Av]
(A 65)
[AWB Response/AWB-respons]
[High/Hög], [Normal], [Low/Låg]
(A 66)
[AF Mode/AF-läge]
[AF-Boosted MF/AF-förstärkt MF], [Continuous/Kontinuerlig]
[AF Frame/AF-ram]
[Automatic/Automatisk], [Large/Stor], [Small/Liten]
(A 79)
[AF Frame Position/Position AF-ram]
[Selectable/Valbar], [Center Frame/Centrerad ram]
(A 79)
[AF Speed/AF-hastighet]
[High/Hög], [Normal], [Low/Låg]
(A 78)
[AF Response/AF-respons]
[High/Hög], [Normal], [Low/Låg]
(A 78)
[Face Det. & Tracking/
Ansiktsigenkänning och spårning]
[On/På], [Off/Av]
(A 79)
[Face AF/Ansiktsfokus]
[Face Priority/Ansiktsprioritet], [Face Only/Autofokus ansikte]
(A 79)
[Focus Limit/Fokuseringsgräns]
[On/På], [Off/Av]
(A 82)
[Focus Ring Direction/Fokusring riktning]
[Reverse], [Normal]
(A 74)
[Focus Ring Response/Fokusring respons]
[High/Hög], [Normal], [Low/Låg]
(A 74)
[Zoom Speed Level/Zoomhastighetsnivå]
[High/Hög], [Normal], [Low/Låg]
(A 70)
[High-Speed Zoom/Höghastighetszoom]
[On/På], [Off/Av]
(A 70)
[Digital zoom]
[Tele-converter 6.0x/Telekonverter 6,0x], [Tele-converter 3.0x/
Telekonverter 3,0x], [Tele-converter 1.5x/Telekonverter 1,5x],
[Digital 300x], [Advanced 30x/Avancerad 30x], [Off/Av]
(A 68)
[Handle Zoom Speed H/
Zoomhastighet H handtag]
1 till 16 (16)
(A 71)
[Handle Zoom Speed L/
Zoomhastighet L handtag]
1 till 16 (8)
[WL-D6000 Zoom Speed/
WL-D6000 zoomhastighet]
1 till 16 (8)
(A 71)
[Grip Zoom Speed/Handtagets zoomhastighet]
[Constant/Konstant], [Variable/Variabel],
[User Setting/Användarinställning]
(A 70)
[Constant Speed/Konstant hastighet]
1 till 16 (8)
(A 70)
[Users Settings/Användarinställningar]
[User 1/Användare 1], [User 2/Användare 2], [User 3/Användare 3]
(A 70)
[IS Mode/IS-läge]
[Dynamic/Dynamisk], [Standard]
(A 83)
[Image Stabilizer/Bildstabilisator]
[On/På], [Off/Av]
(A 83)
[Powered IS]
[On/På], [Off/Av]
(A 83)
[Color Bars/Färgbalkar]
[On/På], [Off/Av]
(A 104)
[Color Bar Type/Färgbalkstyp]
[SMPTE], [EBU]1, [ARIB]
(A 104)
[Flicker Reduction/Flimmerreducering]
[Automatic/Automatisk], [Off/Av]
(A 55)
[Conversion Lens/Konverterlins]
[TL-U58], [WA-U58], [Off/Av]
(A 73)
[IR Rec Color/Färg IR-inspelning]
[White/Vit], [Green/Grön]
(A 116)
[IR Light/IR-ljus]
[Toggle/Växla], [Always On/Alltid på], [Always Off/Alltid av]
(A 116)
[IR Slow Shutter/IR lång slutartid]
[On/På], [Off/Av]
(A 116)
#
(A 77, 78)
$
%
&
'
(
1
Standardvärdet beror på i vilket land eller i vilken region kameran är köpt.
Menyalternativ
Menyn [/ Custom Picture/Anpassad bild] (gäller endast läget
Menypost
)
Inställningsalternativ och övrig information
!
[Preset/Förinställt], [Gamma],
[Color Space/Färgomfång],
[Color Matrix/Färgmatris],
[HLG Color/HLG-färg],
[Activate Other Settings/
Aktivera övriga inställningar],
[Other Settings/Övriga inställningar]
Se tabellerna i avsnittet Anpassade bildinställningar:
Färdiga färginställningar (A 63), Tillgängliga anpassade bildinställningar (A 124–128).
185
[File/Arkiv]
[Select/Välj]
[C1:CP000001] till [C20:CP000020]
(A 121)
[Rename/Byt namn]
–
(A 122)
[Protect/Skydda]
[Unprotect/Skydda ej], [Protect/Skydda]
(A 122)
[Reset/Återställ]
–
(A 122)
[Copy to SD Card B/
Kopiera till SD-kort B],
[Load from SD Card B/
Läs in från SD-kort B]
–
(A 123)
Menyn [3 Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium]
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
!
[Initialize Media/Formatera medium] [SD Card A/SD-kort A], [SD Card B/SD-kort B]
(A 35)
[Rec Format/Inspelningsformat]
[XF-HEVC], [XF-AVC]
(A 50)
[System Frequency/
Systemfrekvens]
[59.94 Hz], [50.00 Hz]1
(A 50)
[Recording Mode/Inspelningsläge]
[Normal Recording/Normal inspelning], [Slow Motion Recording/Slow Motioninspelning]*, [Pre-Recording/Förinspelning]
(A 113)
*Finns endast för XF-HEVC-sekvenser.
[Bildfrekvens/Frame Rate]
När [System Frequency/Systemfrekvens] är inställt på [59.94 Hz]:
[59.94i], [59.94P], [29.97P], [23.98P]
När [System Frequency/Systemfrekvens] är inställt på [50.00 Hz]:
[50.00i], [50.00P], [25.00P]
(A 50)
[Resolution/Color Sampling/
Upplösning/färgsampling]
[3840x2160 YCC422 10 bit], [1920x1080 YCC422 10 bit]
(A 51)
[Bit rate/Bitfrekvens]
När upplösningen är 3840x2160:
[160 Mbps], [110 Mbps]
När upplösningen är 1920x1860:
[60 Mbps], [45 Mbps]
Finns endast för XF-HEVC-sekvenser. När [Rec Format/Inspelningsformat] är inställt på [XF-AVC] är
upplösningen och färgsamplingen inställda på [1920x1080 YCC420 8 bit] och den inställningen kan
inte ändras.
(A 51)
Finns endast för XF-HEVC-sekvenser. När [Rec Format/Inspelningsformat] är inställt på [XF-AVC] är
bitfrekvensen inställd på 45 Mbps och den inställningen kan inte ändras.
[Clips/Sekvenser]
[Copy All Clips/
Kopiera alla sekvenser],
[Delete All Clips/
Ta bort alla sekvenser]
[Delete All Photos/
Ta bort alla stillbilder]
–
(A 140)
(A 140)
–
(A 182)
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
"
[Relay Recording/Växla minne],
[Double Slot Recording]
186
[On/På], [Off/Av]
(A 36)
[A] till [Z]
(A 48)
[Metadata]
[Camera Index/Kameraindex]
[Reel Number/Filnummer],
[001] till [999]
[Clip Number/Sekvensnummer]
(A 48)
[User defined/
Användardefinierat]
Användardefinierad textsträng upp till 5 tecken ([CANON])
(A 48)
[Scene/Scen], [Take/Tagning]
Beskrivning av scen på upp till 16 tecken/beskrivning av tagning på upp till 8 tecken
[Setting/Inställning]
[Remote/Fjärrkontroll], [SD Card/SD-kort]
[User Memo/Användarprofil]
[Off/Av] lista över tillgängliga användarprofiler på SD-kort B
[Country Code/Landskod],
[Organization/Organisation],
[User Code/Användarkod]
Identifierar upp till 4 tecken ([00__] standard endast för [Organization/Organisation])
(A 108)
[Country Code/Landskod]: Landskod, d.v.s. en identifikator som är definierats enligt ISO-3166-1 och
skrivs in från vänster till höger.
[Organization/Organisation]: Den här identifikatorn representerar den organisation som äger eller
använder kameran, och kan erhållas genom att man registrerar sig hos SMPTE Registration
Authority. Om organisationen inte är registrerad skriver du [0000].
[User Code/Användarkod]: En identifikator som representerar användaren. Skriv inget här om
du angav värdet [0000] för [Organization].
[Add / File/Lägg till fil]
[On/På], [Off/Av]
[Clip Numbering/
Sekvensnumrering]
[Reset/Återställ], [Continuous/Kontinuerlig]
[Rec Command/Inspel. kommando]
(A 109)
(A 108, 170)
(A 123)
(A 48)
[On/På], [Off/Av]
När inställningen är [On/På] och du ansluter kameran till en extern inspelare kommer den externa
inspelaren också att starta och stoppa inspelningen när du startar eller stoppar inspelningen med
kameran. Om du vill mata ut inspelningskommandot från HDMI OUT-anslutningen måste du också
ställa in [HDMI Time Code/HDMI-tidkod] till [On/På].
[HDMI Time Code/HDMI-tidkod]
[On/På], [Off/Av]
(A 146)
[Photo Numbering/
Stillbildsnumrering]
[Reset/Återställ], [Continuous/Kontinuerlig]
(A 179)
[Vertical Filter/Vertikal filter]
[On (1080i)/På (1080i)], [On (1080i/1080p)/På (1080i/1080p)], [Off/Av]
Om den här inställningen är inställd på något annat än [Off/Av] används ett vertikalt filter när videor
spelas in eller streamas med upplösningen 1920×1080 (Full HD). Denna inställning är endast
tillgänglig i
-läget.
[On (1080i)/På (1080i)]: Det vertikala filtret används endast när sammanflätad bildfrekvens används.
[On (1080i/1080p)/På (1080i/1080p)]: Det vertikala filtret används för Full HD-video, oavsett vilken
bildfrekvens som används.
1
Standardvärdet beror på i vilket land eller i vilken region kameran är köpt.
Menyalternativ
Menyn [¡ Audio Setup/Ljudinställningar]
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
!
[Select CH1/CH2 Input/Välj CH1/
CH2-ingång],
[Select CH3/CH4 Input/Välj CH3/
CH2-ingång]
[INPUT Terminals/INPUT-anslutningar], [MIC Terminal/MIC-anslutning],
[Built-in Mic/Inbyggd mik]
(A 98)
[CH2 Inp/CH2-ingång]
[INPUT 2], [INPUT 1]
[CH1/CH2 ALC Link/CH1/
CH2 ALC-länk],
[CH3/CH4 ALC Link/CH3/
CH4 ALC-länk]
[Linked/Länkad], [Separated/Separerad]
(A 100)
[Speaker Volume/Högtalarvolym]
[Off/Av], 1 till 15 (8)
(A 136)
[Audio Rec Level CH3/
Ljudinspelningsnivå CH3],
[Audio Rec Level CH4/
Ljudinspelningsnivå CH4],
[Audio Rec Level CH3/CH4/
Ljudinspelningsnivå CH3/CH4]
[Automatic/Automatisk], [Manual/Manuell]
(A 100)
[CH3 Level/CH3-nivå],
[CH4 Level/CH4-nivå],
[CH3/CH4 Level/CH3/CH4-nivå]
0 till 100 (50)
(A 100)
[Built-in Mic Low Cut/
Intern mikrofon-lowcut]
[Off/Av], [LC1], [LC2]
(A 101)
[Built-in Mic Sensitivity/
Intern mikrofon-känslighet]
[Normal], [High/Hög]
(A 101)
(A 98)
"
#
[Built-in Mic Att./Intern mikrofon-att.] [On/På], [Off/Av]
(A 101)
[INPUT 1 Mic Trimming/
INPUT 1 Mik-anpassning]
[INPUT 2 Mic Trimming/
INPUT 2 Mik-anpassning]
[+12 dB], [+6 dB], [0 dB], [–6 dB], [–12 dB]
(A 102)
[INPUT 1 Mic Att./
INPUT 1 Mik-dämpning],
[INPUT 2 Mic Att./
INPUT 2 Mik-dämpning]
[On/På], [Off/Av]
(A 102)
[INPUT 1&2 Limiter/
INPUT 1&2-begränsare]
[On/På], [Off/Av]
(A 100)
[MIC Att./Dämpare MIC]
[On/På], [Off/Av]
(A 102)
[MIC Low Cut/MIC-Low Cut]
[On/På], [Off/Av]
(A 102)
[–12 dB], [–18 dB], [–20 dB], [Off/Av]
(A 104)
[Off/Av], 1 till 15 (8)
(A 136)
$
%
[1 kHz Tone/1 kHz-signal]
1
[Headphone Volume/Hörlursvolym]
1
[Monitor Channels/Monitorkanaler]1 [CH1/CH2], [CH1/CH1], [CH2/CH2], [CH1+2/CH1+2], [CH3/CH4], [CH3/CH3], [CH4/CH4],
[CH3+4/CH3+4], [CH1+3/CH2+4]
(A 150)
[HDMI OUT Channels/
HDMI OUT-kanaler]1
(A 150)
Visas på sidan ! i läget
[CH1/CH2], [CH3/CH4]
.
187
Menyalternativ
Menyn [¢ Monitoring Setup/Konfigurera kontroll]
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
!
188
[LCD Brightness/Bildskärmens ljusstyrka], [LCD
Contrast/Bildskärmens kontrast]
-99 till +99 (±0)
[LCD Color/Bildskärmens färg]
-20 till +20 (±0)
[LCD Sharpness/Bildskärmens skärpa]
1 till 4 (2)
[LCD Luminance/Bildskärmens luminans]
[Normal], [+1], [+2]
[VF Brightness/Sökarens ljusstyrka], [VF Contrast/
Sökarens kontrast]
-99 till +99 (±0)
[VF Color/Sökarens färg]
-20 till +20 (±0)
[VF Sharpness/Sökarens skärpa]
1 till 4 (2)
[VF Luminance/Sökarens luminans]
[Normal], [High/Hög]
[VF Eye Sensor/Sökarens ögonsensor]
[On/På], [Off/Av]
(A 30)
"
(A 30)
När inställningen är [On/På] dämpas sökaren automatiskt om inte sensorn detekterar
användarens öga nära ögonstycket under 30 sekunder (eller 10 sekunder, i uppspelningsläge).
#
[LUT: LCD/LUT: bildskärm],
[LUT: VF/LUT: sökare]
[Wide DR : BT.709/Stort dyn. omfång: BT.709], [HDR Assist. (800%)/HDR-hjälp
(800 %)], [HDR Assist. (400%)/HDR-hjälp (400 %)], [Off/Av]
[LUT: SDI], [LUT: HDMI]
[Normal1 : BT.709], [Normal2 : BT.709], [Normal3 : BT.709], [Normal4 : BT.709],
[Wide DR : BT.709/Stort dyn. omfång: BT.709], [Wide DR : BT.2020/Stort dyn.
omfång: BT.2020], [PQ : BT.2020], [HLG : BT.2020], [Off/Av]
[HLG Color/HLG-färg]
[BT.2100], [Vivid/Kraftig]
(A 147)
(A 149)
[Gain for HDRSDR Conv./Gain för konv. HDR–SDR] -7,5 dB till +7,5 dB (-3,0 dB)
(A 149)
[Range: SDI/Omfång: SDI]
(A 149)
[During Canon Log 3 Output/Under Canon Log [Full Range/Fullt omfång], [Narrow Range/Smalt omfång]
3-utmatning]
[During HDR Output/Under HDR-utmatning]
[Full Range/Fullt omfång], [Narrow Range/Smalt omfång]
[Range: HDMI/Omfång: HDMI]
(A 149)
[During Canon Log 3 Output/Under Canon Log [Full Range Priority/Prioritet fullt omfång], [Narrow Range/Smalt omfång]
3-utmatning]
[During HDR Output/Under HDR-utmatning]
[Full Range Priority/Prioritet fullt omfång], [Narrow Range/Smalt omfång]
$
[B&W Image: LCD/Svartvit bild: bildskärm], [B&W
Image: VF/Svartvit bild: sökare] eller [B&W Image:
SDI/Svartvit bild: SDI], [B&W Image: HDMI/
Svartvit bild: HDMI]
[On/På], [Off/Av]
(A 30)
[Custom Display/Anpassad skärminformation]
–
[Audio Level Indicator/Ljudnivåindikator]
[On/På], [Off/Av]
[Date/Time/Datum/Klockslag], [Camera Data/
Kameradata]
[On/På], [Off/Av]
Inställningarna är endast tillgängliga i läget
om menyn är öppnad från
uppspelningsskärmen (A 134) och du kan bestämma om följande skärminfo ska synas
på den visade bilden.
[Audio Level Indicator/Ljudnivåindikator]: Ljudnivåmätaren (endast sekvenser).
[Date/Time/Datum/Klockslag]: Datum och klockslag när videosekvensen/stillbilden tagits.
[Camera Data/Kameradata]: Bländarvärdet, slutartiden och gain-värdet som används
för att spela in sekvensen (endast sekvenser).
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
%
[OSD Output: SDI/OSD-utgång: SDI]2,
[OSD Output: HDMI/OSD-utgång: HDMI]2
[On/På], [Off/Av]
(A 146)
[Custom Display 1/Anpassad skärm 1]
(A 44)
[Light Metering/Ljusmätning],
[Custom Picture/Anpassad bild]
[On/På], [Off/Av]
[Zoom Indicator/Zoomindikator]
[Bar/Stapel], [Numerical/Numerisk]
[Zoom Position/Zoomkontroll],
[Grip Zoom Speed: User/Handtagets
zoomhastighet: användare],
[Object Distance/Motivavstånd]
[Always On/Alltid på], [Normal], [Off/Av]
[ND Filter/Gråfilter]
[Only Warnings/Endast varningar], [Normal], [Off/Av]
[Focus Mode/Fokusläge], [Key Lock/
[On/På], [Off/Av]
Knapplås], [Full Auto/Helautomatiskt], [IR Rec/
IR-inspelning], [White Balance/Vitbalans],
[AE Shift/AE-kompensation], [Exposure Bar/
Exponeringsvisare], [Iris/Bländare],
[Gain], [Shutter/Slutare], [Peaking],
[Tele-converter/Telekonverter],
[Conversion Lens/Konverterlins],
[Magnification/Förstoring], [LUT],
[Image Stabilizer/Bildstabilisator]
[Custom Display 2/Anpassad skärminformation 2]
(A 44)
[Remaining Battery/Återstående batteri],
[Remaining Rec Time/Återstående
inspelningstid]
[Only Warnings/Endast varningar], [Normal], [Off/Av]
[Recording Mode/Inspelningsläge], [Time
Code/Tidkod], [Reel/Clip Number/Film-/
sekvensnummer]
[On/På], [Off/Av]
[Remaining Photos/Återstående stillbilder]
[Only Warnings/Endast varningar], [Normal], [Off/Av]
[Temperature/Fan/Temperatur/Fläkt],
[Resolution/Color Sampling/Upplösning/
Färgsampling], [Frame Rate/Bildfrekvens],
[OSD Output/OSD-utgång]*, [Rec Command/
Inspel. kommando], [User Bit]*, [Monitor
Channels/Monitorkanaler]*, [Audio Level
Indicator/Ljudnivåindikator], [Network
Functions/Nätverksfunktioner], [GPS],
[WL-D6000], [Genlock], [User Memo/
Användarprofil], [Rec Format/
Inspelningsformat]
[On/På], [Off/Av]
[Date/Time/Datum/Klockslag]
[Date/Time/Datum/Klockslag], [Time/Klockslag], [Date/Datum], [Off/Av]
[Displayed Units/Visade enheter]
[On/På], [Normal]: Visa ikonen/skärminfon alltid eller under vissa förhållanden.
[Only Warnings/Endast varningar]: Visa ikonen/skärminfon endast när en kritisk nivå
är uppnådd.
• Standardinställningen för poster som är markerade med en (*) är [Off/Av].
[Meters/Meter], [Feet/Fot]1
Ändrar kameraskärmarnas avståndsenheter mellan meter och fot.
1
2
Standardvärdet beror på i vilket land eller i vilken region kameran är köpt.
Visas på sidan $ i läget
.
Menyn [A Assistance Functions/Hjälpfunktioner]
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
!
[Focus Guide/Fokusguide]
[On/På], [Off/Av]
(A 75)
[Magn.: VF+LCD/Förstora: sökare+bildskärm],
[Magn.: SDI/HDMI/Förstora SDI/HDMI]
[On/På], [Off/Av]
(A 76)
[B&W during Magn./Svartvit under förstoring]
[On/På], [Off/Av]
(A 76)
189
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
"
190
[Peaking: LCD/Peaking: bildskärm], [Peaking: VF/
Peaking: sökare], [Peaking: SDI], [Peaking: HDMI]
[On/På], [Off/Av]
(A 76)
[Peaking]
[Peaking 1], [Peaking 2]
(A 76)
[Peaking 1]
(A 76)
[Color/Färg]
[White/Vit], [Red/Röd], [Yellow/Gul], [Blue/Blå]
[Gain]
[Off/Av], 1 till 15 (8)
[Frequency/Frekvens]
1 till 4 (2)
[Peaking 2]
(A 76)
[Color/Färg]
[White/Vit], [Red/Röd], [Yellow/Gul], [Blue/Blå]
[Gain]
[Off/Av], 1 till 15 (15)
[Frequency/Frekvens]
1 till 4 (1)
[B&W during Peaking/Svartvit under peaking]
[On/På], [Off/Av]
(A 76)
[Zebra: LCD/Zebra: bildskärm], [Zebra: VF/
Zebra: sökare], [Zebra: SDI], [Zebra: HDMI]
[On/På], [Off/Av]
(A 87)
[Zebra]
[Zebra 1], [Zebra 2], [Zebra 1+2]
(A 87)
[Zebra 1 Level/Zebranivå 1]
[5 ±5%] till [95 ±5%] i punktintervall på 5 procentenheter ([70 ±5%])
(A 87)
[Zebra 2 Level/Zebranivå 2]
0 % till 100 % i punktintervall på 5 procentenheter (100 %)
(A 87)
[WFM: LCD/WFM: bildskärm]1, [WFM: VF/
WFM: sökare]1, [WFM: SDI]1, [WFM: HDMI]1
[On/På], [Off/Av]
#
$
[Waveform Settings/Vågformsinställningar]1
(A 105)
(A 105)
[Position]
[Right/Höger], [Left/Vänster]
[Type/Typ]
[Line/Linje], [Line+Spot/Linje+Punkt], [Select Line/Välj linje], [Field/Fält],
[RGB], [YPbPr]
[Gain]
[1x], [2x]
[Y Position/Y-position]
[0%], [15%], [30%], [45%], [50%]
[Select Line/Välj linje]
När den vertikala upplösningen är 1080:
0 till 1079 (540) i 1-linjessteg, [Set/Ställ in]
När den vertikala upplösningen är 2160:
0 till 2158 (1080) i 2-linjessteg, [Set/Ställ in]
%
[Markers/Markörer]
[On/På], [Off/Av]
(A 85)
[Center Marker/Centrummarkör], [Horizontal Marker/ [Yellow/Gul], [Blue/Blå], [Green/Grön], [Red/Röd], [Black/Svart],
Horisontell markör], [Grid Marker/Rutnätsmarkör],
[Gray/Grå], [White/Vit], [Off/Av]
[Aspect Marker/Sidförhållandemarkör]
(A 85)
[Marker Aspect Ratio/Sidförhållandemarkör]
[4:3], [13:9], [14:9], [16:9], [1.375:1], [1.66:1], [1.75:1], [1.85:1], [1.90:1],
[2.35:1], [2.39:1], [Custom/Eget]
(A 86)
[Marker Custom Asp. Ratio/Markör eget
sidförhållande].
1.00:1 till 9.99:1 (1.00:1)
(A 86)
[Safe Area Marker/Markör säkert område]
[Yellow/Gul], [Blue/Blå], [Green/Grön], [Red/Röd], [Black/Svart], [Gray/Grå],
[White/Vit], [Off/Av]
(A 85)
[Basis for Marker Safe Area/
Bas för markör säkert område]
[Whole Picture/Hela bilden], [Selected Aspect Marker/Vald
sidförhållandemarkör]
(A 86)
[Marker Safe Area %/%-markör säkert område]
[80%], [90%], [92.5%], [95%]
(A 86)
&
1
Visas på sidan ! i läget
.
Menyalternativ
Menyn [7 Network Settings/Nätverksinställningar]
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
!
[Connection Settings/Anslutningsinställningar]
[1:] till [4:]
Standardinställning för profil [1: CameraAP]:
[SSID]: [XF705-xxxx_Canon0C],
[Password/Lösenord]: [12345678]
(A 160)
Du kan spara upp till fyra profiler för nätverksinställningar i kameran. Från början sparas
grundinställningarna till anslutning för kameraåtkomstpunkt under
nätverksinställningsprofilen [1: CameraAP].
[Network Functions/Nätverksfunktioner]
[Browser Remote/Webbläsarfjärrkontroll], [IP Streaming/IP-strömning],
[Off/Av]
[Browser Remote Settings/
Browser Remote-inställningar]
(A 162)
[Port No./Målets portnr]
1 till 65 535 ([80])
[Camera ID/Kamera-ID]
Kamera-ID på upp till 8 tecken ([XF705])
[Users Settings/Användarinställningar]
[One User (Full)/En användare (Total)], [Two Users (Camera/Meta)/
Två användare (Kamera/Meta]
[Full: User Name/Total: användarnamn],
[Camera: User Name/Kamera: användarnamn],
[Meta: User Name/Meta: användarnamn]
Användarnamn upp till 8 tecken
(standardinställda användarnamn är [Full/Total], [Camera/Kamera]
respektive [Meta])
[Full: Password/Total: lösenord],
[Camera: Password/Kamera: lösenord],
[Meta: Password/Meta: lösenord]
Lösenord på upp till 8 tecken ([12345678])
[IP Streaming Settings/Inställningar för IP-strömning]
(A 173)
[Streaming Output Signal/
Utmatning av strömningssignal]
XF-HEVC-sekvenser när [3 ! Recording/Media Setup/
Konfigurera inspelning/medium] > [System Frequency/Systemfrekvens]
är inställt på [59.94 Hz]:
[16 Mbps/3840x2160 59.94P], [9 Mbps/3840x2160 59.94P],
[16 Mbps/3840x2160 29.97P], [9 Mbps/3840x2160 29.97P],
[9 Mbps/1920x1080 59.94P], [4 Mbps/1920x1080 59.94P],
[9 Mbps/1920x1080 29.97P], [4 Mbps/1920x1080 29.97P]
XF-HEVC-sekvenser när [3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera
inspelning/medium] > [System Frequency/Systemfrekvens] är inställt
på [50.00 Hz]:
[16 Mbps/3840x2160 50.00P], [9 Mbps/3840x2160 50.00P],
[16 Mbps/3840x2160 25.00P], [9 Mbps/3840x2160 25.00P],
[9 Mbps/1920x1080 50.00P], [4 Mbps/1920x1080 50.00P],
[9 Mbps/1920x1080 25.00P], [4 Mbps/1920x1080 25.00P]
XF-AVC-sekvenser när [3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera
inspelning/medium] > [System Frequency/Systemfrekvens] är inställt
på [59.94 Hz]:
[9 Mbps/1920x1080 59.94i], [4 Mbps/1920x1080 59.94i]
XF-AVC-sekvenser när [3 ! Recording/Media Setup/Konfigurera
inspelning/medium] > [System Frequency/Systemfrekvens] är inställt
på [50.00 Hz]:
[9 Mbps/1920x1080 50.00i], [4 Mbps/1920x1080 50.00i]
[Audio Out Channels/Ljudutgångskanaler]
[CH1/CH2], [CH3/CH4]
[Dest. IP-adress/Målets IP-adress]
0.0.0.0 till 255.255.255.255 ([0.0.0.0])
[Dest. Port No./Målets portnr]
1024 till 65530 ([5000])
[Protocol/Protokoll]
[UDP], [RTP], [RTP+FEC]
[FEC Port No./FEC-portnr]
1026 till 65532 ([5002])
[FEC Interval/FEC-intervall]
10 till 100 i intervaller på 5 (100)
[FTP Transfer/FTP-överföring]
(A 163,
174)
–
(A 177)
191
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[FTP transfer settings/Inställningar för FTP-överföring]
192
(A 176)
[FTP Server/FTP-server]
Servernamn upp till 32 tecken
[FTP: User Name/FTP: användarnamn]
Användarnamn upp till 32 tecken
[FTP: Password/FTP: lösenord]
Lösenord upp till 32 tecken
[Destination Folder/Destinationsmapp]
Destinationsmappens sökväg upp till 152 tecken (standard är rotmappen [/])
[Port No./Målets portnr]
1 till 65 535 ([21])
[Passive Mode/Passivt läge]
[On/På], [Off/Av]
[New Folder by Date/Ny mapp per datum]
[On/På], [Off/Av]
[Same Named Files/Fält med samma namn]
[Skip/Hoppa över], [Overwrite/Skriv över]
Menyn [
Assignable Buttons/Programmerbara knappar]
Följande är de olika programmerbara knapparnas standardinställningar. En fullständig lista över vilka funktioner
som kan tilldelas hittar du i den detaljerade tabellen (A 118).
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
!
[Camera 1/Kamera 1] till
[Camera 7/Kamera 7]
1: [Powered IS], 2: [Peaking: All/Peaking: alla], 3: [Zebra: All/Zebra: alla], 4: [WFM: All/
WFM: alla], 5: [Review Recording/Granska inspelning], 6: [Magn.: VF+LCD/Förstora:
sökare + bildskärm], 7: [Magn.: VF+LCD/Förstora: sökare + bildskärm]
[Camera 8/Kamera 8] till
[Camera 14/Kamera 14]
[(NONE)]
[RC-V100 1] till [RC-V100 4]
1: [Powered IS], 2: [Peaking: All/Peaking: alla], 3: [Zebra: All/Zebra:
alla], 4: [WFM: All/WFM: alla]
"
#
Menyn [B System Setup/Systeminställningar]
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
!
[Reset/Återställ]
[All Settings/Alla inställningar], [Camera Settings/Kamerainställningar], [Assignable Buttons/
Programmerbara knappar]
Återställer följande kamerainställningar till standardvärden/-inställningar.
[All Settings/Alla inställningar]: Alla kamerans inställningar utom timmätaren.
[Camera Settings/Kamerainställningar]: Vitbalans, bländare, ISO-tal, slutartid, inställningarna
[v Camera Setup/Kamerainställning] och inställningarna [/ Custom Picture/Anpassad bild].
Detta alternativ är endast tillgängligt i läget
.
[Assignable Buttons/Programmerbara knappar]: Endast de programmerbara knapparna.
[Transfer Menu/Överför meny//]
(A 129)
[Save/Spara]
[To Camera/Till kamera], [To SD Card B/Till SD-kort B]
[Load/Läs in]
[From Camera/Från kamera], [From SD Card B/Från SD-kort B]
[Time Zone/Tidszon]
Lista över världens tidszoner.
[UTC-05:00 New York] or [UTC+01:00 Central Europe/UTC+01:00 Centraleuropa]1
(A 23)
[Datum/Klockslag]
–
(A 23)
[Date Format/Datumformat]
[YMD], [YMD/24H], [MDY], [MDY/24H], [DMY], [DMY/24H]1
[GPS Auto Time/Automatisk GPS-tid]
[On/På], [Off/Av]
(A 23)
(A 110)
Inställningen är endast tillgänglig om GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kameran.
[Language H/Språk]
[Deutsch/Tyska], [English/Engelska], [Español/Spanska], [Français/
Franska], [Italiano/Italienska], [Polski/Polska], [Português/Portugisiska],
[
], [
], [
], [
]
(A 24)
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
"
[SDI/HDMI Max Res./
SDI/HDMI-maxupplös.]
[3840x2160], [1920x1080]
(A 145, 146)
[SDI Output/SDI utgång]
[On/På], [Off/Av]
(A 145)
[3G-SDI Mapping]
[Level A], [Level B]
(A 145)
[SDI/HDMI Scan Mode/
Skanningsläge SDI/HDMI]
[P], [PsF (Forced 1080i)/PsF (forcerat 1080i)]
(A 143)
[G-LOCK/SYNC Term./G-LOCK/
SYNC-anslutning]
[HD Sync Output/HD-synkutgång], [Genlock Input/Genlock-ingång]
[Genlock Adjustment/
Genlock-justering]
-1023 till +1023 (000)
[SYNC Scan Mode/
SYNC-skanningsläge]
[P], [PsF]
(A 94)
[Time Code Mode/Tidkodsläge]
[Preset/Förinställt], [Regen./Återskapa]
(A 88)
[Time Code Run/Tidkod körning]
[Rec Run./Kör vid filmning], [Free Run/Kör fritt]
(A 88)
(A 92, 94)
(A 92)
Fasskillnaden mellan extern den externa genlock-signalen och kameran är till en början inställd på 0.
Inställningen kan justeras inom ett omfång på cirka ±0,4 H (-1023 till 1023). Du ställer in ett 4-siffrigt
justeringsvärde genom att ställa in det första fältet på 10 eller -10.
#
[Time Code DF/NDF/Tidkod DF/NDF] [DF], [NDF]
(A 89)
[Set Time Code/Ställ in tidkod]
[00:00:00:00] till [23:59:59:29] (59,94 Hz-inspelningar) eller [23:59:59:24] (50,00 Hzinspelningar)
(A 89)
[User Bit Recording Mode/
User Bit inspelningsläge]
[Internal/Intern], [External/Extern]
(A 93)
[User Bit Type/User Bit-typ]
[Setting/Inställning], [Time/Klockslag], [Date/Datum]
[TC In/Out]
[In], [Out]
[Key Lock/Knapplås]
[All Buttons/Alla knappar], [All Except REC Button/Alla utom REC-knappen]
[Camera Grip REC Button/
Bärhandtagets REC-knapp]
[Disable/Inaktivera], [Enable/Aktivera]
[Touch Screen Response/
Respons från touchskärm]
[Normal], [Low/Låg]
[REMOTE Term./
REMOTE-anslutning]2
[RC-V100 (REMOTE B)], [RC-V100 (REMOTE A)], [Standard]
[WL-D6000]
[On/På], [Off/Av]
(A 91)
(A 93, 94)
$
Aktiverar/inaktiverar REC-knappen på bärhandtaget. Inställningen är endast tillgänglig i läget
(A 43)
.
Justerar känsligheten hos kamerans LCD-pekskärm.
(A 39)
Aktiverar/inaktiverar den medföljande trådlösa fjärrkontrollen (WL-D6000).
[LED]2
[Tally Lamp (Front)/
Kontrollampa (fram)],
[Tally Lamp (Rear)/
Kontrollampa (bak)],
[SD Card Access LED/SDkortets åtkomstindikator],
[
(Ethernet)]
[On/På], [Off/Av]
De här inställningarna avgör om följande LED-lampor och -indikatorer kommer att lysa.
[Tally Lamp (Front)/Kontrollampa (fram)], [Tally Lamp (Rear)/Kontrollampa (bak)]: Kontrollamporna på
kameran. Observera att på en avstängd kamera tänds kontrollamporna i rött oavsett inställning direkt
efter att du tryckt på Q-knappen. Alternativen är endast tillgängliga i läget
.
[SD Card Access LED/SD-kortets åtkomstindikator]: SD-kortets åtkomstindikatorer när kameran
använder kortet.
[
(Ethernet)]:
-indikatorn (Ethernet) när kameran använder ett trådlöst nätverk.
193
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
%
194
[Review Recording/
Granska inspelning]
[Entire Clip/Hela sekvensen], [Last 4 sec/Sista 4 sek]
[Reset Hour Meter/
Återställ timmätare]
–
[Fan/Fläkt]
[Automatic/Automatisk], [Always On/Alltid på]
[Certification Logos/
Certifieringslogotyper]3
–
[Firmware]
–
(A 112)
Kameran har två ”timmätare” – den första räknar den totala drifttiden och den andra räknar drifttiden
sedan mätaren återställdes med den här funktionen. Inställningen är endast tillgänglig i läget
.
(A 49)
Visar ett urval certifieringslogotyper som gäller för kameran.
Visar aktuell version av fast programvara på kameran. Inställningen är endast tillgänglig i läget
men är vanligen gråtonad.
1
2
3
Standardvärdet beror på i vilket land eller i vilken region kameran är köpt.
Visas på sidan # i läget
.
Visas på sidan $ i läget
.
[¥ My Menu/Min meny] (gäller endast läget
Menypost
)
Inställningsalternativ och övrig information
!
[CAMERA-1 Edit/
Redigera KAMERA-1]
[Register/Registrera], [Move/Flytta], [Delete/Ta bort],
[Reset All/Återställ alla], [Rename/Byt namn]
[CAMERA-2 Edit/
Redigera KAMERA-2]
[Register/Registrera], [Move/Flytta], [Delete/Ta bort],
[Reset All/Återställ alla], [Rename/Byt namn]
[CAMERA-3 Edit/
Redigera KAMERA-3]
[Register/Registrera], [Move/Flytta], [Delete/Ta bort],
[Reset All/Återställ alla], [Rename/Byt namn]
[CAMERA-4 Edit/
Redigera KAMERA-4]
[Register/Registrera], [Move/Flytta], [Delete/Ta bort],
[Reset All/Återställ alla], [Rename/Byt namn]
[CAMERA-5 Edit/
Redigera KAMERA-5]
[Register/Registrera], [Move/Flytta], [Delete/Ta bort],
[Reset All/Återställ alla], [Rename/Byt namn]
"
#
$
%
(A 26)
Visa statusskärmarna
Visa statusskärmarna
Du kan använda statusskärmarna till att styra kamerans olika inställningar.
Statusskärmarna kan även visas på en extern bildskärm. Delar av
statusskärmarna visas alltid på engelska oavsett vilket språk du har valt
att använda.
195
Funktionslägen:
1 Tryck på STATUS-knappen för att öppna statusskärmarna.
• Den senast visade statusskärmen öppnas.
• Du kan också trycka på AUDIO STATUS-knappen för att visa endast statusskärmarna [Audio/Ljud]
(A 198).
2 Tryck joysticken åt vänster/höger för att bläddra bland statusskärmarna.
3 Tryck på STATUS-knappen igen så stängs statusskärmarna.
• Du kan också trycka på MENU-knappen så stängs statusskärmen och öppnas menyn istället.
Skärmen [Gamma/Color Space/Color Matrix/Gamma/Färgomfång/Färgmatris]
(gammakurva och färginställningar)
Skärmen [SDR Gain/Range/SDR gain/område]
(inställning av gain för SDR-utgång och färgområde)
Skärmarna [/ Data]
(detaljerade anpassade bildinställningar)
Skärmarna [Camera/Kamera ]
Skärmarna [Assignable Buttons/Programmerbara knappar]
Skärmarna [Audio/Ljud]
Skärmen [Media]
(information om SD-korten)
Skärmen [Terminal Outputs/Anslutningsutmatningar]
Skärmen [Recording/Inspelning]
Skärmarna [Metadata]
Skärmen [Battery/Hour Meter/Batteri/timmätare]
(batteri och timmätare)
Skärmarna [Network/Nätverk]
Skärmen [GPS Information Display/GPS-informationsvisning]*
* Endast när GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kameran.
A 196
A 196
A 196
A 197
A 197
A 198
A 199
A 199
A 200
A 200
A 201
A 201
A 203
Visa statusskärmarna
Statusskärmarna [Gamma/Color Space/Color Matrix/Gamma/Färgomfång/
Färgmatris] och [SDR Gain/Range/SDR gain/område] (gäller endast läget
)
196
1
2
3
4
5
Gammakurva, färgomfång, färgmatris (A 124), gain och område för SDR (A 149) används för inspelningar,
videoutgång och visningar
1
2
3
[SD CARD]: Inställningar som används vid
inspelning av sekvenser på SD-kortet (A 63)
[SDI], [HDMI]: Inställningar/LUT som används
vid videoutgång från respektive anslutningar
(A 147)
[LCD/Bildskärm], [VF/Sökare]: Inställningar/
LUT som används för bildskärmen och sökaren
(A 147)
4
5
HLG-färg (A 149)
> [/ ! Custom Picture/Anpassad
bild] > inställningen [Activate Other Settings/
Aktivera andra inställningar] (vare sig detaljerade
inställningar i den anpassade bildfilen är aktiva
eller ej)
Statusskärmarna [/ Data 1/3] till [/ Data 3/3] (gäller endast läget
)
1
1
2
2
1
2
1
Namn på anpassad bildfil (A 121)
2
Den anpassade bildfilens [Other Settings/Övriga
inställningar] (detaljerade inställningar) (A 125)
Visa statusskärmarna
Statusskärmarna [Camera 1/4/Kamera 1/4] till [Camera 4/4/Kamera 4/4]
(gäller endast läget
)
197
1
2
3
7
4
5
8
6
1
2
3
4
5
6
Automatisk exponering (AE)
AE-kompensation (A 61), AE-respons (A 183)
Bländargräns (A 59)
Slutartidsintervall (A 55)
AGC-gräns (A 56)
Inställning av Gain genom
omkopplarpositionering (A 56)
Vitbalans (A 65)
Inställning av omkopplarens positioner PRESET,
mjuk vitbalans och automatisk vitbalansering (AWB)
7
8
Fokusering (A 74)
AF-läge, AF-ramstorlek och position,
AF-hastighet, AF-respons och fokuseringsgräns
Zoom (A 68)
Zoomhastighetsnivå, inställning för
höghastighetszoom och
zoomhastighetsinställningar för bärhandtagets
zoomspak, medföljande trådlös fjärrkontroll och
sidohandtagets zoomspak
Statusskärmarna [Assignable Buttons 1/3/Programmerbara knappar 1/3] till
[Assignable Buttons 3/3/Programmerbara knappar 3/3]
1
2
Aktuella funktioner för de programmerbara knapparna (A 117)
1
På själva kameran
De programmerbara knapparna Kamera 8 till 13
visas endast i läget
.
2
På RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör)
Visa statusskärmarna
Statusskärmarna [Audio/Ljud]
I
-läget
198
1
4
2
3
I
5
-läget
4
2
3
1
2
3
4
Ingång för ljudkälla, läge för justering av ljudnivå
och ljudnivåindikator för varje ljudkanal (A 95)
Ljudkanalernas utgång från hörlurarna/
inbyggd högtalare (A 150)
Hörlursvolym (A 136)
Ljudformat, bitdjup för ljud och ljudkanaler som
används för inspelning eller utgång (A 95, 150).
5
[SD Card/SD-kort]: Inställningar som används
vid inspelning av sekvenser på kortet.
[SDI], [HDMI]: Inställningar som används för
ljudutgång från respektive anslutning.
Tryck på SET så öppnas menyn
[¡ ! Audio Setup/Ljudinställningar],
(endast om statusskärmen [Audio/Ljud]
öppnades med AUDIO STATUS-knappen).
Visa statusskärmarna
Statusskärmen [Media]
3
4
5
6
7
1
2
1
SD-kort A/SD-kort B
För varje:
2 Stapel: Ungefärligt använt/tillgängligt utrymme
3 Totalt utrymme
4 Använt (inspelat) utrymme
5
6
Tillgängligt utrymme
SDUHS-hastighetsklass
Endast för SD-kort B:
7 Antal återstående stillbilder
OBS
• Beroende på SD-kortet kan det totala utrymme som anges på skärmen skilja sig något från kortets
nominella kapacitet.
Statusskärmen [Terminal Outputs/Anslutningsutmatningar]
1
2
3
4
1
2
HDMI OUT-anslutningens status: Utgångssignal
(A 146), visad skärminfo (A 146)
SDI-anslutningens status: Videoutgång*,
mappning av 3G-SDI-utmatning (A 145),
visad skärminfo (A 146)
* Det visade bitdjupet gäller videosignalens bitdjup.
3
4
Tidkodsutmatning från HDMI OUT-anslutningen
(A 146)
User bit-typ (A 91)
199
Visa statusskärmarna
Statusskärmen [Recording/Inspelning] (endast i läget
)
1
2
3
4
5
6
200
1
2
3
Upplösning och färgsampling (A 51)
Bitfrekvens (A 51)
Växla minne (A 36)
4
5
6
Specialinspelningsläge (A 113)
Stillbildsnumrering (A 186)
Sekvensnumrering (A 48)
Statusskärmarna [Metadata 1/2] och [Metadata 2/2] (gäller endast läget
1
)
2
3
4
1
2
Användarprofil (A 108)
(filnamn, titel, skapare, plats och beskrivning)
Sekvensnamn och filmklappsinformation
(A 48, 109)
(kameraindex, filmnummer, sekvensnummer,
användardefinierat fält, scennummer och
tagningsnummer)
3
4
UMID-information (Unique Material Identifier)
(A 108)
(landskod, organisation och användarkod)
Anpassad bildfil inbäddad i sekvenser (A 123)
Visa statusskärmarna
Statusfönstret [Battery/Hour Meter/Batteri/timmätare]
201
1
2
3
4
5
1
2
3
Återstående inspelningstid
Indikator för återstående inspelningstid
Indikator för batteriets driftlängd
4
5
Total drifttid (A 194)
Drifttid sedan bruk av [Reset Hour Meter/
Återställ timmätare] (A 194)
Statusskärmarna [Network 1/6/Nätverk 1/6] till [Network 3/6/Nätverk 1/6]
1
2
3
4
5
6
7
Anslutningsinställningar för den aktuella nätverksanslutningen (A 153)
1
2
3
4
Nätverkskonfigurationens namn
Anslutningstyp
SSID (nätverksnamn)
Autentisering och krypteringsmetod
5
6
7
WEP-indexnyckel
Frekvensband och kanal för Wi-Fi
TCP/IP-inställningar för den aktuella
nätverksanslutningen (A 155)
Visa statusskärmarna
Statusskärmarna [Network 4/6/Nätverk 4/6] och [Network 5/6/Nätverk 5/6] (läget
202
)
1
2
3
Browser Remote-inställningar (A 162)
1
2
Kamerainställningar (A 162)
URL för Browser Remote
3
Användarinställningar* (A 162)
* Endast standardinställda lösenord visas. Om ett lösenord har ändrats visas endast på statusskärmen att fältet är lösenordsskyddat.
Statusskärmen [Network 6/6/Nätverk 6/6] (läget
)
1
2
3
Inställningar för IP-strömning (A 173)
1
2
Konfiguration av strömmad video och ljudkanaler
Mottagarinställningar och överföringsprotokoll
3
Inställningar för felkorrigering (A 174)
Visa statusskärmarna
Statusskärmarna [Network 4/6/Nätverk 4/6] till [Network 6/6/Nätverk 6/6] (läget
)
203
1
2
FTP-inställningar (A 176)
1
Inställningar för FTP Server
(målserver, användarnamn och lösenord*)
2
Inställningar för FTP-överföring
(målmapp, portnummer, passivt läge, skapa
ny mapp och hantera filer med samma namn)
* På statusskärmen visas endast att fältet är lösenordsskyddat.
Statusskärmen [GPS Information Display/GPS-informationsvisning]
(endast i läget
)
1
2
3
4
5
1
2
3
Latitud
Longitud
Höjd
4
5
UTC-information om datum och tid
(Coordinated Universal Time)
Signalstyrka för satellitmottagning
Mer information finns i Dela in GPS-information (geotaggning) (A 110).
Felsökning
Felsökning
I det här avsnittet får du tips och råd om hur du går till väga när kameran inte fungerar som den ska.
Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
204
Strömkälla
Kameran startar inte, eller stänger av sig själv.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Ta ur batteriet och återanslut det enligt anvisningarna.
Kameran stänger av sig själv strax efter att du har slagit på den.
- Du använder ett batteri som inte är kompatibelt med den här kameran. Använd ett rekommenderat batteri (A 219).
Det går inte att ladda batteriet.
- Batteriets temperatur ligger utanför temperaturomfånget för laddning. Om batteriet har en temperatur under 0 °C bör
du värma det innan du laddar det och om det har en temperatur över 40 °C bör du låta det svalna innan du laddar det.
- Batteriet måste laddas i en temperatur mellan 0 °C och 40 °C.
- Det är fel på batteriet. Byt ut batteriet.
Batteriets laddning tar slut väldigt snabbt även i normala temperaturer.
- Kontrollera statusskärmen [Battery/Hour Meter/Batteri/timmätare] (A 201) för att se om batteriet har nått sin
driftlängd. Köp i så fall ett nytt batteri.
Inspelning
Kamerans kontroller ger ingen respons/är inaktiverade.
- Om KEY LOCK-omkopplaren är inställd på C låses alla knappar (eller alla utom vissa REC-knappar) och kan inte
användas. Ställ KEY LOCK-omkopplaren på
. Du kan ändra vilka kontroller som är låsta med inställningen
> [$ System Setup/Systeminställningar] > [Key Lock/Knapplås] (A 193).
Inspelningen startar inte när du trycker på REC-knappen.
- SD-kortet är fullt eller innehåller redan maximalt antal sekvenser (999 sekvenser). Ta bort några sekvenser (A 140)
eller spara sekvenserna (A 151) och formatera kortet (A 35) för att frigöra utrymme. Du kan även byta till ett annat
kort.
> [$ System Setup/
- REC-knappen som används kan vara inaktiverad. Ändra den aktuella inställningen i
Systeminställningar] > [Camera Grip REC Button/Bärhandtagets REC-knapp] för att aktivera REC-knappen på
handtaget.
- Kameran kan vara inställd på ett specialinspelningsläge. Om du inte längre vill använda specialinspelningsläget ställer
> [! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Recording Mode/
du tillbaka
Inspelningsläge] till [Normal Recording/Normal inspelning] för att avsluta specialinspelningsläget.
- Du kanske inte kan starta eller stoppa inspelningen när kontrollerna på RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) används.
Sluta använda fjärrkontrollen och tryck sedan på REC-knappen.
Det tillfälle då REC-knappen trycktes ned motsvarar inte inspelningens början/slut.
- Det förekommer en kort fördröjning mellan det ögonblick då du trycker på REC-knappen och inspelningens faktiska
start/slut. Detta är helt normalt.
Kameran kan inte fokusera.
- Kameran kan inte alltid använda autofokusfunktionen för att fokusera på vissa motiv. Fokusera manuellt (A 74).
- När AF-läget är inställt till AF-förstärkt MF, börja fokusera manuellt tills AF-ramen ändras till vit (automatiskt
justeringsområde).
- Sökaren är inte inställd. Använd dioptrijusteringen för att justera sökaren (A 28).
- Objektivet är smutsigt. Rengör objektivet med en mjuk linsrengöringsduk.
Om ett motiv fladdrar förbi framför objektivet kan bilden ibland se böjd ut.
- Det här fenomenet är typiskt för CMOS-bildsensorer. Om ett motiv passerar mycket snabbt framför kameran kan
bilden ibland verka skev. Detta är helt normalt.
Konstiga bilder visas på skärmen och kameran fungerar inte som den ska.
- När du spelade in med ett nästan tomt batteri tillsammans med nätadaptern lossnade nätadaptern oavsiktligt,
eller så bröts strömtillförseln. Koppla tillbaka nätadaptern och stäng av och starta kameran igen eller byt ut batteriet
mot ett fulladdat.
Felsökning
Det går långsammare än vanligt att byta mellan inspelning (ÜREC) och standby för inspelning (STBY).
- Om SD-kortet innehåller många sekvenser kan vissa aktiviteter ta längre tid än normalt. Spara sekvenserna (A 151)
och formatera kortet (A 35). Du kan även byta till ett annat kort.
Det går inte att spela in på kamerans SD-kort.
- Detta kan inträffa om upprepade inspelningar och raderingar har gjorts. Spara sekvenserna (A 151) och formatera kortet
(A 35).
När kameran har använts under lång tid blir den varm.
- Kameran kan bli varm om du använder den under längre perioder. Det här är helt normalt. Men om kameran blir väldigt
varm eller om den blir varm när du bara har använt den en kort stund, kan det betyda att det är fel på kameran.
Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Uppspelning
Det går inte att ta bort en sekvens.
- Sekvensen kan ha en $-markering. Ta bort $-markeringen (A 139).
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCK-knappens inställning.
Det tar längre tid än normalt att radera sekvenser.
- Om SD-kortet innehåller många sekvenser kan vissa aktiviteter ta längre tid än normalt. Spara sekvenserna (A 151)
och formatera kortet (A 35).
Det går inte att kopiera sekvenser.
- Det finns inte tillräckligt med utrymme på det mottagande kortet eller också innehåller det redan högsta tillåtna antal
sekvenser (999 sekvenser). Ta bort några sekvenser (A 140) för att frigöra utrymme eller byt ut kortet.
Det går inte att ta bort en stillbild.
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCK-knappens inställning.
- Stillbilder som har skrivskyddats med annan utrustning kan inte raderas med kameran.
Indikatorer och skärminformation
visas i rött på skärmen.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
í visas på skärmen.
- Kameran kan inte kommunicera med det anslutna batteriet och information om återstående batteritid kan inte lämnas.
Kontrollampan tänds inte.
- Ställ in
> [$ System Setup/Systeminställningar] > [LED] > [Tally Lamp (Front)/Kontrollampa (fram)] eller
[Tally Lamp (Rear)/Kontrollampa (bak)] till [On/På].
Kontrollampan blinkar snabbt.
(4 blinkningar per sekund)
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Det finns inte tillräckligt med utrymme på SD-kortet. Ta bort några sekvenser (A 140) för att frigöra utrymme eller byt
ut det valda kortet.
- Ett systemfel har inträffat. Stäng av kameran och starta den igen. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad
om problemet kvarstår.
Kontrollampan blinkar långsamt.
(1 blinkning per sekund)
- För lite totalt utrymme på båda korten. Byt ut det kort som inte används för inspelning.
/
visas i rött på skärmen.
- Fel på kortet. Ta ur och sätt tillbaka kortet. Om skärmen inte blir normal sparar du dina inspelningar (A 151)
och formaterar kortet (A 35).
6/7 (i rött) och [END] visas på skärmen.
- SD-kortet är fullt. Använd ett annat kort eller ta bort några sekvenser (A 140) för att frigöra utrymme på kortet.
Du har avbrutit inspelningen men åtkomstindikatorn fortsätter att lysa rött.
- Sekvensen registreras på kortet. Detta är helt normalt.
b visas i gult på skärmen.
- Den interna temperaturen i kameran har nått en förinställd nivå. Du kan fortsätta använda kameran.
205
Felsökning
b visas i rött på skärmen.
206
- Kamerans interna temperatur har stigit ytterligare medan b visas i gult på skärmen.
- Om ikonen visas i rött i läget
medan
> [% System Setup/Systeminställningar] > [Fan/Fläkt] är inställt
på [Always On/Alltid på] stänger du av kameran och väntar tills temperaturen sjunkit.
- I läget
, om [Fan/Fläkt] är inställd på [Automatic/Automatisk] och fläkten stängdes av under inspelningen
startas den igen automatiskt (då visas ` på skärmen).
` visas i rött på skärmen.
- Fläkten fungerar kanske inte korrekt. Kameran stängs av automatiskt om cirka 10 minuter. Kontakta en auktoriserad
Canon-serviceverkstad.
Bild och ljud
Peaking/förstoring/zebramönster/vågformsmonitor/svartvit bild visas inte på skärmen.
- Kontrollera motsvarande utgångsinställningar för att vara säker på att rätt hjälpfunktion är aktiverad för önskat resultat
på skärm/videosekvens.
Skärminfo slår på och av hela tiden.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Ta ur batteriet och återanslut det enligt anvisningarna.
Ovanliga tecken dyker upp på skärmen och kameran fungerar inte som den ska.
- Koppla ur strömkällan och anslut den igen efter en stund. Om problemet kvarstår använder du funktionen
[! System Setup/Systeminställningar] > [Reset/Återställ] > [All Settings/Alla inställningar]. Denna funktion
återställer alla kamerans inställningar utom timmätaren till standardvärden..
>
Videobrus på skärmen.
- Håll ett visst avstånd mellan kameran och enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter och
motorer, apparater för magnetröntgen och högspänningsledningar.
Du får upp horisontella band på skärmen.
- Ett fenomen som är typiskt för CMOS-bildsensorer vid inspelning i skenet från vissa typer av lysrör, kvicksilver- eller
natriumlampor. Detta är helt normalt. Du kanske kan minska symtomen genom att ställa in slutartidsläget på Hastighet
och välja en slutartid som matchar frekvensen för det lokala elsystemet: 1/50* eller 1/100 för 50 Hz-system, 1/60 eller
1/120 för 60 Hz-system.
* Eventuellt inte tillgängligt beroende på vald bildfrekvens.
Ljudet spelas inte in.
- INPUT-omkopplaren (val av ljudinmatning) är inställd på AES/EBU men en analog ljudkälla är ansluten eller så är den
inställd på ANALOG och en digital ljudkälla är ansluten. Ställ in ljudrelaterade omkopplare rätt enligt de ljudkällor du vill
använda (A 98).
- Om du använder INPUT 1/INPUT 2-anslutningarna är det viktigt att du använder en XLR-kontakt. Om du använder
MIC-anslutningen är det viktigt att du använder en kondensatormikrofon som har en egen strömförsörjning och
en ∅ 3,5 mm-stereominikontakt.
- Den externa mikrofon som har anslutits till INPUT 1- eller INPUT 2-anslutningen kräver fantommatning.
Ställ in motsvarande ANALOG-omkopplare på MIC+48V (A 98).
Ljudet spelas in med extremt låg nivå.
- Vid användning av INPUT 1-/INPUT 2-anslutningarna eller MIC-anslutningen: –-omkopplaren (ljudnivå) för
CH1 eller CH2 är inställd på M och inspelningsnivån är för låg. Kontrollera ljudnivåmätaren på skärmen och ställ
in inspelningsnivån i rätt läge (A 99).
- Mikrofondämparen är aktiverad. Stäng av mikrofondämparen (A 101, 102).
Ljudet blir förvrängt eller spelas in på en lägre ljudnivå.
- Om du spelar in i en miljö med höga ljud (som fyrverkerier, scenshower eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller
spelas in med en annan ljudnivå. Aktivera mikrofondämparen (A 101, 102) eller justera ljudinspelningsnivån manuellt.
Du får en korrekt bild men inget ljud från den inbyggda högtalaren.
- Högtalarvolymen är avstängd. Justera volymen (A 136).
- Koppla bort alla kablar/externa enheter som är kopplade till ×-anslutningen (hörlurar).
Felsökning
Kort och tillbehör
Det går inte att sätta i SD-kortet.
- Du försöker sätta in ett felvänt kort i kameran. Vänd på kortet och försök igen.
Det går inte att spela in på SD-kortet.
- Du måste använda ett kompatibelt kort (A 33).
- Formatera kortet (A 35) innan du använder det i kameran för första gången.
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCK-knappens inställning.
- Stillbilder kan bara tas med SD-kort B. Sätt in ett kort i kamerans SD-kortplats B.
- Kortet är fullt eller innehåller redan maximalt antal sekvenser (999 sekvenser). Ta bort några sekvenser (A 140)
för att frigöra utrymme eller byt ut kortet.
- Mapp- och filnumren har nått sina respektive maxvärden. Ställ in
> [" Recording/Media Setup/Konfigurera
inspelning/medium] > [Photo Numbering/Stillbildsnumrering] på [Reset/Återställ] och sätt in ett nytt kort.
Inspelning på och uppspelning från ett SD-kort går långsamt.
- Detta problem kan uppstå med tiden när videosekvenser och foton har spelats in och raderas. Spara dina inspelningar
(A 151) och formatera kortet (A 35).
Fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) eller en kompatibel fjärrkontroll från en annan tillverkare fungerar inte.
- Kontrollera att
> [$ System Setup/Systeminställningar] > [REMOTE Term./REMOTE-anslutning] är inställt
på [RC-V100 (REMOTE B)] eller [RC-V100 (REMOTE A)] när du använder tillvalet RC-V100 fjärrkontroll eller [Standard]
när du använder en fjärrkontroll som finns i handeln.
- Stäng av kameran, återanslut fjärrkontrollen och slå sedan på kameran igen.
- Om
> [! Custom Picture/Anpassad bild] > [Activate Other Settings/Aktivera övriga inställningar] är inställt
på [Off/Av] eller den valda anpassade bildfilen är skrivskyddad kan du inte justera anpassade bildinställningar med
RC-V100. Ställ in [Activate Other Settings/Aktivera övriga inställningar] till [On/På] om du har valt en anpassad bildfil
som inte är skrivskyddad (A 121).
Ansluta till externa enheter
Videobrus uppstår på en TV-skärm i närheten.
- Om du använder kameran i ett rum där det finns en tv bör du hålla ett visst avstånd mellan kamerans nätadapter
och tv:ns nät- eller antennkabel.
Uppspelningen på kameran ser bra ut, men bilden syns inte på extern monitor.
- Kameran är inte korrekt ansluten till den externa monitorn. Kontrollera att du har valt rätt anslutning (A 145).
- Ingångsväljaren på den externa monitorn är inte inställd på den videoingång som kameran är ansluten till.
Välj rätt videoingång.
Datorn kan inte identifiera kameran, trots att kameran är korrekt ansluten.
- Koppla ur USB-kabeln och stäng av kameran. Starta kameran igen efter en stund och återupprätta anslutningen.
- Anslut kameran till en annan av datorns USB-portar.
- Upprätta USB-anslutningen medan indexfönstret [Photos/Stillbilder] visas (A 132).
Det går inte att överföra sekvenser eller stillbilder till datorn.
- SD-kortet innehåller för många sekvenser och foton. Ta bort sekvenser eller stillbilder tills kortet innehåller totalt antal
2 500 (Windows)/1 000 (macOS) eller färre och använd sedan en kortläsare för att överföra inspelningarna från kortet.
Det finns vare sig bild eller ljud från en extern monitor kopplad till SDI-anslutningen.
- Se till att den anslutna externa enheten är kompatibel med 12G-SDI och den bildfrekvens som används.
- Kontrollera att den externa monitorns inställningar stämmer med konfigurationen av utgångssignalen som är vald
på kameran (A 143).
Det finns vare sig bild eller ljud från en extern monitor kopplad till HDMI OUT-anslutningen.
- Koppla ur HDMI-kabeln och anslut den sedan till kameran igen, eller stäng av kameran och slå på den igen.
- Kontrollera att den externa monitorn är kompatibel med utgångssignalen som är vald på kameran (A 143).
Peaking/svartvit bild/förstoring/zebramönster/vågformsmonitor visas inte på sökaren.
- Kontrollera att visning av önskad hjälpfunktion är aktiverad för sökaren ([B&W Image: VF/Svartvit bild: sökare]
(A 188), [Magn.: VF+LCD/Förstora: sökare + bildskärm], [Peaking: VF/Peaking: bildskärm], [Zebra: VF/Zebra: sökare],
[WFM: VF/WFM: sökare] (A 189)).
Peaking/svartvit bild/förstoring/zebramönster/vågformsmonitor visas inte i videoutmatningen från SDI-anslutningen.
- Kontrollera att visning av önskad hjälpfunktion är aktiverat för SDI-anslutningen ([B&W Image: SDI/Svartvit bild: SDI]
(A 188), [Magn.: SDI/HDMI/Förstora:SDI/HDMI], [Peaking: SDI], [Zebra: SDI], [WFM: SDI] (A 189)).
207
Felsökning
Peaking/svartvit bild/förstoring/zebramönster/vågformsmonitor visas inte i videoutmatningen från HDMI OUT-anslutningen.
- Kontrollera att visning av önskad hjälpfunktion är aktiverat för HDMI OUT-anslutningen ([B&W Image: HDMI/Svartvit
bild: HDMI] (A 188), [Magn.: SDI/HDMI/Förstora:SDI/HDMI], [Peaking: HDMI], [Zebra: HDMI], [WFM: HDMI] (A 189)).
208
Nätverksfunktioner
Läs det här först
•
•
•
•
Är åtkomstpunkten (trådlös router), kameran, datorn eller andra nätverksenheter påslagna?
Fungerar nätverket och är korrekt konfigurerat?
Är alla nätverksenheter korrekt anslutna till samma nätverk som kameran?
Finns det hinder mellan kameran och åtkomstpunkten eller mellan nätverksenheten som används och
åtkomstpunkten?
Det går inte att ansluta till en åtkomstpunkt.
- Det finns andra enheter i närheten som stör den trådlösa signalen. Mer information finns under Säkerhetsinformation
om trådlösa nätverk (A 208).
- Informationen om lösenord sparas inte tillsammans med kamerans inställningar. När du läser in kamerainställningar
från en tidigare sparad kamerainställningsfil återställs alla lösenord i nätverksrelaterade inställningar. Gör vid behov
inställningar för kamerans nätverksfunktioner (A 153).
- När du använder ett trådlöst nätverk kan inte kameran detektera en åtkomstpunkt om den har dold funktion aktiverat.
Upprätta en nätverksanslutning manuellt (A 158) eller stäng av åtkomstpunktens dolda funktion.
Det går inte att upprätta en anslutning för kameraåtkomstpunkt med en nätverksenhet.
- Det finns andra enheter i närheten som stör den trådlösa signalen. Mer information finns under Säkerhetsinformation
om trådlösa nätverk (A 208).
- När du återställer alla kamerans inställningar återställs även alla nätverksinställningar. Anslut med
standardinställningarna eller konfigurera inställningarna till kamerans åtkomstpunkt igen (A 155).
Det går inte att ansluta kameran till ett kabelanslutet nätverk (Ethernet).
- Använd en skärmad (STP) Ethernet-kabel enligt standarden CAT5e eller högre.
- Byt ut Ethernet-kabeln.
- När du återställer alla kamerans inställningar återställs även alla nätverksinställningar. Konfigurera
nätverksinställningarna igen (A 153).
- Kontrollera att den nätverksenhet som kameran är ansluten till fungerar korrekt. Om du vill använda
överföringshastigheter enligt standarden 1000BASE-T måste du använda nätverksenheter som är kompatibla med
Gigabit Ethernet (1000BASE-T).
Programmet Browser Remote startar inte i webbläsaren.
- Se till att Browser Remote är aktiverad (A 163).
- Den URL som har angetts i webbläsarens adressfält är felaktig. Se till att använda webbadressen exakt som den
visas i statusfönstret för läget
[Network 4/6/Nätverk 4/6] (A 202).
Browser Remote-fönstret visas inte korrekt i webbläsaren.
- Enheten, operativsystemet eller webbläsaren kanske inte stöds. Aktuell information om vilka system som stöds finns
på din lokala Canon-webbplats.
- Aktivera JavaScript och cookies i din webbläsares inställningar. Mer information finns i webbläsarens hjälpmoduler
eller online-dokumentation.
- Radera cacheminnet och cookies för Browser Remotes URL i din webbläsare och starta om Browser Remote.
Säkerhetsinformation om trådlösa nätverk
Prova följande åtgärder för att åtgärda problem med minskande överföringshastigheter, förlorade anslutningar
och andra problem vid användning av trådlösa nätverk.
Positionera en nätverksenhet (åtkomstpunkt, mobil enhet osv.)
- Placera nätverksenheten i det rum där kameran används om du använder dig av ett trådlöst nätverk inomhus.
- Placera nätverksenheten på en öppen plats där varken fysiska hinder eller människor hamnar mellan åtkomstpunkten
och kameran.
- Placera nätverksenheten så nära kameran som möjligt och ändra nätverksenhetens höjd eller riktning vid behov.
Felsökning
Elektroniska enheter i närheten
- Om överföringshastigheten i ett trådlöst nätverk sjunker till följd av störningar från följande typer av elektroniska
enheter kan problemet ibland lösas genom att du växlar till att använda 5-GHz-bandet eller en annan kanal.
- Trådlösa nätverk som använder protokollen IEEE 802 11b/g/n kommunicerar via 2,4 GHz-bandet. Detta faktum gör att
överföringshastigheten kan minska om mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller mikrofoner, eller liknande enheter som
använder sig av samma frekvensband används i närheten.
- Överföringshastigheten kan minska om en annan åtkomstpunkt som använder samma frekvensband som kameran
används i närheten.
Använda flera kameror/trådlösa överförare/åtkomstpunkter
- Kontrollera att inga IP-adresskonflikter har uppstått mellan de enheter som är anslutna till samma nätverk.
- Om flera XF705-kameror är anslutna till samma nätverk kan anslutningshastigheterna minskas.
- På platser där flera åtkomstpunkter använder IEEE 802.11b/g eller IEEE 802.11n (på 2,4 GHz-bandet) kan du minska
risken för radiostörningar genom att välja ett intervall på minst fyra kanaler mellan samtliga trådlösa åtkomstpunkter.
Du kan till exempel använda kanalerna 1, 6 och 11, kanalerna 2, 7 och 12 eller kanalerna 3, 8 och 13. Om du har
möjlighet att använda IEEE 802.11a/n (på 5 GHz-bandet) kan du växla till IEEE 802.11a/n och välja en annan kanal.
Lista över meddelanden
Läs det här avsnittet om ett meddelande visas på skärmen. Meddelandena i det här avsnittet redovisas
i alfabetisk ordning. Observera att för vissa meddelanden visas en indikering av det aktuella kortet
(SD-kort A, SD-kort B eller båda) ovanför själva meddelandet.
Accessing SD Card A/SD Card B Do not remove/Kommunikation med SD-kort A/SD-kort B Ta inte ut dem
- Du öppnade kortplatsluckan medan kameran kommunicerade med kortet. Stäng kortplatsluckan.
Battery communication error. Does this battery display the Canon logo?/Batterikommunikationsfel. Visar det här
batteriet Canon-logotypen?
- Du har anslutit ett batteri som Canon inte rekommenderar till den här kameran.
- Om du använder korrekt typ av batteri (som rekommenderas av Canon) kan det vara något fel på batteriet eller
kameran. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Buffer overflow. Recording was stopped./Buffert full. Inspelningen avbröts.
- Hastigheten på dataöverföringen var för hög för kortet och inspelningen avbröts. Använd ett rekommenderat kort (A 33).
Cannot play back/Kan inte spela upp.
- Kortet innehåller sekvenser som har spelats in med en annan systemfrekvens än den som för tillfället används på
kameran. Om du vill spela upp inspelningarna på kortet byter du inställningen
> [! Recording/Media Setup/
Konfigurera inspelning/medium] > [System Frequency/Systemfrekvens] så att den stämmer med inspelningarna
på kortet.
- Filkontrollinformationen är skapad eller så har ett avkodningsfel inträffat. Stäng av kameran och starta den igen.
Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad om problemet kvarstår.
Cannot switch SD card slots/Det går inte att växla SD-kortplatser
- SLOT SELECT-knappen trycktes ned medan kameran spelade in. Vänta tills inspelningen har avslutats innan du byter
från den valda SD-kortplatsen.
Change the battery pack/Byt batteri
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
Cover is open/Luckan är öppen
- SD-kortplatsluckan var öppen när kameran var inställd på eller startades i
kortplatsluckan.
-läget. Sätt in ett kort och stäng
File name error/Fel på filnamn
- Du försökte spela in en sekvens fast sekvensnumren har nått sitt maxvärde. Spara sekvenserna (A 151) och
formatera kortet (A 35) eller ta bort alla sekvenser (A 140).
- Du försökte ta en stillbild trots att stillbildsnumren har nått sitt maxvärde. Ställ in
> [" Recording/
Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Photo Numbering/Stillbildsnumrering] på [Reset/Återställ] och
ta bort alla stillbilder från kortet (A 182) eller formatera det (A 35).
INFRARED switch position changed (ON/OFF). Check the focus./INFRARED-väljaren har ändrats (ON/OFF).
Kontrollera fokuseringen.
- Fokus kan ändras när du aktiverar eller inaktiverar infrarött läge. Kontrollera att fokus är korrekt.
Invalid operation/Ogiltig åtgärd
- Följande åtgärder är inte giltiga och kan inte utföras.
• Försöka lägga till en inspelningsmarkering i en bildruta där det redan finns en.
• Försöka lägga till en $-markering och en %-markering i samma sekvens.
• Trycka på REC-knappen när det inte finns några kort i kameran.
209
Felsökning
Fan error/Fläktfel
- Kylfläkten fungerar kanske inte korrekt. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
210
Management file error/Fel på hanteringsfil
- Det går inte att spela in eftersom kameran inte kan skriva i filkontrollinformationen. Detta kan inträffa om filerna
på kortet har bearbetats med annan enhet. Spara sekvenserna (A 151) och formatera kortet (A 35).
May not be possible to record clips on this media/Eventuellt kan du inte spela in sekvenser på detta medium
- Kortet som är valt för inspelning har en hastighetsklassning under 10. Använd ett rekommenderat kort (A 33).
Media full/Mediet är fullt
- SD-kortet är fullt. Byt kort eller radera inspelningar (A 140, 182) för att frigöra utrymme på kortet.
Media is almost full/Mediet är nästan fullt
- Det finns inte tillräckligt med utrymme på SD-kortet. Byt ut kortet eller ta bort några inspelningar (A 140, 182)
för att frigöra utrymme.
- Det sammanlagda tillgängliga utrymmet på SD-kort A och SD-kort B är för litet. Byt ut det kort som inte används.
Media is not supported/Mediet stöds inte
- Det går inte att använda SD-kort i kameran som rymmer 512 MB eller mindre. Använd ett rekommenderat kort (A 33).
Memory card is write-protected/Minneskortet är skrivskyddat
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCK-knappens inställning.
Number of clips already at maximum/Du har nått maximalt antal sekvenser
- Det kort du har valt för inspelning innehåller redan maximalt antal sekvenser (999 sekvenser). Byt ut kortet.
Number of Shot Marks at maximum/Maximalt antal inspelningsmarkeringar
- Inspelningsmarkeringen kunde inte läggas till eftersom sekvensen redan innehöll 100 inspelningsmarkeringar.
Recorded at 50.00 Hz/59.94 Hz SD Card A / SD Card B: Recommend checking the data and initializing/
Inspelat på 50,00 Hz/59,94 Hz SD-kort A/SD-kort B: Rekommenderad kontroll av data och formatering
- Kortet innehåller sekvenser som har spelats in med en annan systemfrekvens än den som för tillfället använd
på kameran. Spara kortets innehåll vid behov och initiera kortet med kameran (A 35).
Recording was stopped./Inspelningen avbröts.
- Filkontrollinformationen är skadad eller så har ett kodningsfel inträffat. Stäng av kameran och starta den igen.
Ta sedan ur det kort som används och sätt tillbaka det igen. Du kan även byta till ett annat kort. Kontakta en
auktoriserad Canon-serviceverkstad om problemet kvarstår.
SD Card A / SD Card B: Check the data./SD-kort A/SD-kort B: Kontrollera data.
- Det går inte att kommunicera med kortet. Kontrollera kortet och se till att det är korrekt installerat.
- Fel på kortet. Kameran kan inte spela in eller visa fotot. Prova att ta ur och sätta i kortet igen, eller byt kort.
- Ett MultiMediaCard (MMC) har satts i kameran. Använd ett rekommenderat SD-kort (A 33).
eller
visas i rött när meddelandet har försvunnit gör du följande: Stäng av kameran och ta ur och sätt
- Om
i kortet. Om 6 or 7 återgår till grönt kan du fortsätta spela in/spela upp. Om problemet kvarstår sparar du
sekvenserna (A 151) och formaterar kortet (A 35).
SD Card A / SD Card B: Recommend checking the data and initializing/SD-kort A/SD-kort B: Rekommenderad
kontroll av data och formatering
- Kortet kan inte användas av någon av följande orsaker. Spara sekvenserna (A 151) och formatera kortet (A 35).
• Ett problem har inträffat med kortet.
• Kameran kan inte läsa data på kortet.
• Kortet har formaterats med en dator.
• Kortet har partitionerats.
- Kortet formaterades med hjälp av en kamera med en annan firmwareversion. För att kunna spela in på kortet sparar
du inspelningsinnehållet och formaterar kortet på kameran.
SD Card ASD Card B / SD Card BSD Card A Will switch in a moment/SD-kort ASD-kort B / SD-kort BSD-kort
A växlar om ett ögonblick
- Det valda kortet är nästan fullt varför kameran kommer att växla över till inspelning på det andra kortet om cirka
1 minut (växla minne).
SD Card ASD Card B / SD Card BSD Card A Switched/SD-kort ASD-kort B / SD-kort BSD-kort A växlade
- Kameran växlade över till inspelning på det andra kortet efter att du tryckt på SLOT SELECT-knappen eller
automatiskt genom att växla minne.
Some clips require data recovery./Vissa sekvenser kräver dataåterställning.
- Strömmen har plötsligt stängts av eller också har kortet tagits ut medan kameran fortfarande spelade in. En eller flera
sekvenser innehåller därför förstörda data. Du kan försöka återskapa sekvenserna (A 37).
Felsökning
The following settings were changed./Följande inställningar var ändrade.
- Inställningarna som visas på skärmen har ändrats automatiskt på grund av en ändrad inställning i [Recording/
Media Setup/Konfigurera inspelning/medium]. Kontrollera inställningarna innan du fortsätter spela in.
- LUT-alternativ som är inställda på [PQ : BT.2020] eller [HLG : BT.2020] kommer att återställas till [Off/Av] automatiskt
när du aktiverar slow motion-inspelning.
The memory card is not compatible with the current recording settings./Minneskortet är inte kompatibelt med de
aktuella inspelningsinställningarna.
- Videokonfigurationen är inställd för att spela in XF-HEVC-sekvenser med upplösningen 3840x2160 men kortet som
är valt för inspelningen har inte UHS-hastighetsklassen U3. Byt till ett kort med UHS-hastighetsklassen U3 eller ställ in
> [! Recording/Media Setup/Konfigurera inspelning/medium] > [Resolution/Color Sampling/Upplösning/
färgsampling] på [1920x1080 YCC422 10 bit].
- Slow motion-inspelning har aktiverats men kortet som är valt för inspelning har inte någon UHS-hastighetsklass U3.
Byt till ett kort med UHS-hastighetsklassen U3.
Too many photos. Disconnect the USB cable./För många bilder. Koppla från USB-kabeln.
- Koppla från USB-kabeln. Prova att använda en kortläsare eller minska antalet stillbilder och videosekvenser på kortet
till under 2 500 (Windows) eller 1 000 (macOS) och återställ sedan anslutningen igen.
Unable to recover data/Kan inte återskapa data
- Det gick inte att återställa den valda sekvensen. Spara sekvenser (A 151) och ta bort sekvenser som inte kunde
återställas (A 140).
- Det kanske inte går att återskapa sekvenser på kameran om det inte finns tillräckligt med plats på kortet.
Frigör utrymme genom att radera några sekvenser (A 140).
Nätverksfunktioner
Använd den här listan tillsammans med användarhandböckerna för åtkomstpunkten och eventuella andra
externa enheter.
A User is already accessing the server. Try again later. /En användare har redan åtkomst till servern. Försök igen senare.
- Det här meddelandet visas på den anslutna enhetens skärm. En annan enhet som är ansluten till nätverket används
redan för att styra kameran. Om du vill använda den aktuella enheten måste du först avsluta anslutningen för den
enhet som är ansluten till kameran och sedan peka på Retry.
Cannot log in to FTP server./Kan inte logga in på FTP-server.
- Kontrollera att användarnamnet och lösenordet i inställningarna för FTP-servern (A 176).
Cannot transfer files to FTP server./Kan inte överföra filer till FTP-server.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med tillgängligt utrymme på den lagringsenhet (hårddisk m.m.) som innehåller
målmappen på FTP-servern.
FTP transfer error. File transfer was not completed./FTP-överföringsfel. Filöverföringen slutfördes inte.
- Ett fel inträffade när filerna överfördes till FTP-servern. Stäng av och slå på både kameran och FTP-servern och försök
sedan genomföra FTP-överföringen igen.
IP address conflict/Konflikt med IP-adress
- En annan enhet som är ansluten till samma nätverk använder samma IP-adress som har tilldelats kameran.
Ändra enhetens eller kamerans IP-adress.
LAN cable not connected./Ingen LAN-kabel ansluten.
- Du försökte ansluta till ett kabelanslutet nätverk utan att någon Ethernet-kabel var ansluten till kameran. Kontrollera att
-anslutning (Ethernet) och till nätverksenhetens LAN/
Ethernet-kabeln är korrekt ansluten till både kamerans
Ethernet-port.
Multiple access points detected. Try the operation again./Flera åtkomstpunkter har upptäckts. Försök igen.
- Flera åtkomstpunkter skickar ut WPS-signaler samtidigt. Försök igen senare eller utför konfigurationen med
alternativet [WPS: PIN Code/WPS: PIN-kod] eller [Search for Access Points/Sök efter åtkomstpunkter] (A 157).
Network functions malfunction./Fel på nätverksfunktionerna.
- Ett maskinvaruproblem har uppstått med kamerans kretsar för nätverksanslutning. Stäng av kameran och starta den
igen. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad om problemet kvarstår.
211
Felsökning
212
No access points found/Inga åtkomstpunkter har hittats
- Kameran sökte efter trådlösa nätverk (åtkomstpunkter) i området men kunde inte hitta några. Se till att
åtkomstpunkten fungerar korrekt och försök sedan ansluta igen.
- Den funktion som döljer åtkomstpunktens SSID är aktiverad. Inaktivera den dolda funktionen i den trådlösa routerns
(åtkomstpunktens) inställningar.
- Kameran kan kanske inte hitta åtkomstpunkten om funktionen för MAC-adressfiltrering är aktiverad. Kontrollera
statusskärmen [Network 3/6/Nätverk 3/6] (A 201) och lägg till kamerans MAC-adress i listan över godkända trådlösa
enheter i inställningarna för den trådlösa routern (åtkomstpunkten).
Reached the end of the adjustment range/Slutet av justeringsområde nått
- Det här meddelandet visas på den anslutna enhetens skärm. När du fokuserar med Browser Remote visas detta
meddelande om en fokusjustering innebär att fokus skjuts utanför objektivets tillgängliga område.
Some files could not be transferred./Vissa filer kunde inte överföras.
- Filsystemet är skadat eller du försökte överföra sekvenser som inte spelats in med denna videokamera.
Radera sekvenserna från SD-kortet och överför sedan filerna igen (A 176).
- Destinationsmappen innehåller filer med samma namn som de som ska överföras. Ändra filnamnen eller ställ in
> [! Network Settings/Nätverksinställningar] > [FTP Transfer Settings/Inställningar FTP-överföring] >
[Same Named Files/Filer med samma namn] på [Overwrite/Skriv över] så skrivs filerna i målmappen över.
Unable to complete WPS. Try the operation again./Kan inte göra klart WPS. Försök igen.
- Mer än två minuter har förflutit sedan du aktiverade WPS på åtkomstpunkten och valde [OK] på kameran.
Starta om WPS-proceduren från början igen.
- Du höll inte ned WPS-knappen tillräckligt länge. Mer information finns i den trådlösa routerns användarhandbok.
När du använder WPS för att skapa en trådlös anslutning måste du hålla WPS-knappen nedtryckt ända tills den
trådlösa routerns WPS-funktion aktiveras.
- Åtkomstpunktens krypteringsmetod är inställd på [WEP]. Funktionen för Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan inte ansluta
till åtkomstpunkter som använder denna krypteringsmetod. Ändra åtkomstpunktens krypteringsmetod eller använd
någon annan anslutningsmetod (A 156).
Unable to connect to FTP server./Kunde inte ansluta till FTP-server.
- Kunde inte ansluta till FTP-servern. Kontrollera inställningarna för FTP-servern (A 176).
Unable to connect/Kan inte ansluta
- Det gick inte att ansluta till den valda åtkomstpunkten eller nätverksenheten.
- Sladdlösa telefoner, mikrovågsugnar, kylskåp och andra enheter kan störa den trådlösa signalen. Prova att placera
kameran på lite avstånd från den här typen av enheter.
Unable to obtain an IP address/Kan inte erhålla IP-adress
- Om du inte använder en DHCP-server ansluter du via alternativet [Manual/Manuell] och anger IP-adressen
med hjälp av alternativet [Manual/Manuell] (A 158).
- Slå på strömmen till DHCP-servern. Om den redan är på, se till att servern fungerar som den ska.
- Kontrollera att adressomfånget är tillräckligt för DHCP-servern.
- Om du inte använder en DNS-server ställer du in DNS-adressen på något annat än [0.0.0.0].
- Ställ in DNS-serverns IP-adress i kameran.
- Slå på strömmen till DNS-servern. Om den redan är på, se till att servern fungerar som den ska.
- Kontrollera att DNS-serverns IP-adress och namnet på adressen är korrekt konfigurerade.
- Om du använder en trådlös gatewayrouter, kontrollera att alla enheter i nätverket, inklusive kameran, har konfigurerats
med rätt gatewayadress.
Wi-Fi connection terminated/Den trådlösa anslutningen har avslutats
- Ett fel inträffade i åtkomstpunkten eller den anslutna enheten. Kontrollera nätverket eller den anslutna enheten och
försök sedan ansluta igen.
- Den trådlösa signalen blev för svag och den trådlösa anslutningen förlorades. Vänta ett ögonblick eller stäng av andra
enheter i området som kan störa den trådlösa signalen och försök sedan ansluta igen.
Wi-Fi error. Incorrect authentication method./Wi-Fi fel. Felaktig autentiseringsmetod.
- Kontrollera att kameran och åtkomstpunkten använder samma autentiserings-/krypteringsmetod och krypteringsnyckel.
Wi-Fi error. Incorrect encryption key./Wi-Fi fel. Felaktig krypteringsnyckel.
- Om du har valt autentiseringsläget [WPA-PSK], [WPA2-PSK] eller [Shared Key/Delad nyckel] eller krypteringsmetoden
[WEP] blir den krypteringsnyckel (WEP-nyckel eller AES-/TKIP-lösenord) som har angetts eller dess längd (antalet
tecken) felaktig.
• Giltiga lösenord kan variera beroende på vilken krypteringsmetod som används:
- AES/TKIP-kryptering: 8–63 ASCII-tecken eller 64 hexadecimala tecken.
- 64-bitars WEP-kryptering: 5 ASCII-tecken eller 10 hexadecimala tecken.
- 128-bitars WEP-kryptering: 13 ASCII-tecken eller 26 hexadecimala tecken.
Wi-Fi error. Incorrect encryption method./Wi-Fi fel. Felaktig krypteringsmetod.
- Kontrollera att kameran och åtkomstpunkten använder samma autentiserings-/krypteringsmetod och krypteringsnyckel.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Läs dessa anvisningar noga för att använda din produkt på ett säkert sätt. Följ dessa anvisningar för att förhindra
att produktens användare eller andra skadas.
VARNING
Visas vid risk för allvarlig skada eller dödsfall.
• Sluta använda produkten om den inte fungerar som förväntat, till exempel om det kommer rök eller en konstig
lukt från den.
• Vidrör inte produktens inre delar om dessa har exponerats.
• Skydda produkten från fukt. För inte in främmande objekt eller häll vätskor i produkten.
• Rör inte produkten om den är ansluten till ett eluttag och det åskar. Du kan få en elektrisk stöt.
• Montera inte isär eller modifiera produkten.
• Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibrationer.
• Använd endast strömkällor som den här användarhandboken rekommenderar för användning med produkten.
• Observera följande instruktioner vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Rör inte en batteriladdare eller nätadapter som är ansluten till ett strömuttag under åskväder.
- Använd inte produkten om inte stickkontakten är helt isatt i eluttaget.
- Koppla inte ur produkten från eluttaget genom att dra i nätkabeln.
- Anslut eller koppla inte ur produkten med blöta händer.
- Placera inte tunga saker på nätkabeln. Skada, förstör eller modifiera inte nätkabeln.
- Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tidsperioder.
• Exponera inte stickkontakten eller dess stift för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
• Ladda inte batterier vid temperaturer utanför intervallet 0–40 °C
• Observera följande instruktioner vid användning av batterier som säljs i handeln eller medföljande batterier.
- Använd inte läckande batterier. Om ett batteri läcker och det läckande innehållet kommer i kontakt med din
hud eller dina kläder sköljer du av kontaktområdet noggrant under rinnande vatten. Om du får läckande
innehåll från ett batteri i ögat måste du skölja ögat med stora mängder rinnande rent vatten och omedelbart
söka läkarvård.
- Använd endast batterierna med den aktuella produkten.
- Värm inte upp batteriet/batterierna eller exponera dem för eld.
- Ladda inte batterier i batteriladdare som inte har godkänts av Canon.
- Exponera inte batteriets metallkontakter för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Täck över kontakterna med tejp eller något annat isolerande material innan du lämnar batterier till återvinning.
• Titta inte genom sökaren mot starka ljuskällor som t.ex. solen en solig dag eller mot laser eller övriga starka
konstljuskällor.
• Lämna inte linsen exponerad utan linsskyddet. Linsen kan bryta ljuset och orsaka eld.
• Linda inte in produkten i tyg eller andra material medan den används eller nyss har använts och fortfarande
är varm.
• Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under längre användningsperioder. Det kan orsaka
lågtemperaturbrännskador i form av rodnader eller blåsor i huden även om produkten inte känns varm.
Vi rekommenderar användning av ett stativ eller liknande utrustning när kameran används i miljöer med höga
temperaturer eller av personer med cirkulationsrubbningar eller nedsatt känsel i huden.
• Förvara produkten utom räckhåll för små barn.
• En rem runt en persons hals kan leda till strypning.
• Använd en torr trasa för att regelbundet rengöra stickkontakten och vägguttaget från damm.
• Följ alltid anvisningar om att stänga av produkten på de platser där den inte får användas. Om du inte gör
detta kan de elektromagnetiska vågor produkten avger orsaka att annan utrustning inte fungerar korrekt och i
värsta fall orsaka olyckor.
213
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
214
AKTA
Visas vid risk för skada.
• Remmen ska endast användas på kameran. Om remmen används med någon annan produkt fäst på kroken
eller övrigt objekt kan den skadas. Skaka inte heller produkten eller utsätt den för kraftiga stötar.
Detta kan skada produkten.
• Placera inte produkten på platser där den utsätts för extremt höga eller låga temperaturer. Produkten kan
bli mycket varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.
• Montera endast produkten på stativ som är tillräckligt stabila.
Kamera
För maximal prestanda bör du alltid tänka på följande.
• Använd eller förvara inte kameran i dammiga eller sandiga miljöer. Kameran är inte vattentät – undvik även
vatten, lera och salt. Om sådana ämnen skulle tränga in i kameran (eller i objektivet) kan den skadas eller
förstöras. Kontakta omedelbart en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
• Var noga med att se till att damm och smuts inte samlas på objektivet eller kommer in i kameran. Ta alltid bort
motljusskyddet och använd det medföljande linsskyddet när du är klar med att använda kameran.
• Använd inte kameran nära enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter och motorer,
apparater för magnetröntgen och högspänningsledningar. Användning av kameran på sådana platser kan
orsaka bild- eller ljudstörningar.
• Rikta inte kameran eller sökaren mot en stark ljuskälla, till exempel mot solen en solig dag eller mot en stark
artificiell ljuskälla. Det kan skada kamerans bildsensor eller andra komponenter i kameran. Var särskilt försiktig
vid användning av stativ eller axelrem. Ta alltid av motljusskyddet och använd det medföljande linsskyddet när
du inte använder kameran. Sätt alltid på sökarskyddet på sökaren när du inte använder den.
• Bär aldrig kameran genom att hålla i LCD-panelen. Var försiktig när du stänger LCD-panelen.
Långsiktig förvaring
Om du inte tänker använda kameran under en längre tid bör den förvaras på en dammfri plats, i låg luftfuktighet
och i en temperatur under 30 °C.
Batteri
FARA!
Hantera batteriet varsamt.
• Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
• Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 °C. Lägg det inte i närheten av ett element eller i en varm bil.
• Försök inte att montera isär eller modifiera batteriet.
• Tappa inte batteriet i golvet och utsätt det inte för stötar.
• Skydda batteriet från fukt.
• Smutsiga kontakter kan inte överföra strömmen korrekt mellan batteriet och kameran. Torka av kontakterna
med en mjuk trasa.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Långsiktig förvaring
• Batterier bör förvaras i en torr miljö och i en temperatur på högst 30 °C.
• Batteriets driftlängd ökar om du låter det ladda ur helt innan du stoppar undan det för förvaring.
• Alla dina batterier bör laddas upp och laddas ur minst en gång per år.
215
Sätt alltid på batteriets kontaktskydd.
Låt inga metallföremål vidröra kontakterna (bild 1) eftersom det kan orsaka
kortslutning och skada batteriet. Sätt på kontaktskyddet när batteriet inte
används (bild 2).
Batteriets kontaktskydd har ett [ð]-format hål. Detta ger dig en enkel och
praktisk möjlighet att skilja på laddade och urladdade batterier. Du kan till
exempel sätta på kontaktskyddet så att det [ð]-formade hålet visar den
färgade etiketten om batteriet är laddat.
Bild 1
Bild 2
Med kontaktskydd
Batteriets baksida
Laddat
Urladdat
Återstående batteritid
Om visning av återstående batteritid inte är korrekt, tömmer du batteriet helt och laddar det sedan fullt.
Om ett fulladdat batteri används under en längre tid i höga temperaturer eller om det ligger oanvänt länge kan
kameran kanske ändå inte visa korrekt information. Beroende på batteriets driftlängd kanske inte rätt
återstående tid visas. Betrakta de här uppgifterna som ungefärliga värden.
SD-kort
• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina inspelningar på SD-kortet i din dator. Data kan skadas eller
förloras på grund av fel på kortet eller om minneskortet utsätts för statisk elektricitet. Canon ansvarar inte
för förlorade eller skadade data.
• Rör inte kontakterna på minneskorten och skydda dem mot damm och smuts.
• Använd inte SD-kort i miljöer med starka magnetfält.
• Lämna inte SD-kort så att de utsätts för hög temperatur eller hög luftfuktighet.
• Ta inte isär, böj inte och tappa inte SD-kort, utsätt dem inte för kraftiga vibrationer, stötar eller vatten.
• Kontrollera att SD-kortet är rättvänt innan du sätter i det i kameran. Om du försöker tvinga in ett felvänt kort
i kortplatsen kan både kortet och kameran skadas.
• Fäst inga självhäftande etiketter på SD-kortet.
Avyttring
När du raderar data från ett SD-kort är det bara innehållet i filallokeringstabellen som ändras, dina lagrade data
raderas inte rent fysiskt. Var försiktig när du kasserar kort. Ett tips är att förstöra kortet fysiskt så att inga privata
data hamnar i fel händer.
Om du planerar att ge bort SD-kortet till någon annan formaterar du det först (A 35). Fyll kortet med
betydelselöst material och formatera det sedan på samma sätt igen. På så sätt blir det mycket svårt att
återskapa dina originalinspelningar.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Inbyggt, återuppladdningsbart litiumbatteri
216
Kameran har ett inbyggt, återuppladdningsbart litiumbatteri som bibehåller datum/klockslag och andra
inställningar. Det inbyggda litiumbatteriet laddas upp när kameran används; det kommer att vara helt urladdat
om du inte använder kameran under ca tre månader.
Ladda det inbyggda litiumbatteriet: Anslut DC-kabeln och nätdaptern till kameran och ett vanligt vägguttag.
Låt sedan kameran vara ansluten utan att vara påslagen under 24 timmar.
Litiumbatteri (knapp)
VARNING!
• Det batteri som används här kan, om det hanteras fel, orsaka eldsvåda eller brännskador.
• Försök inte plocka isär, blöta, värma till över 100 °C eller bränna upp batteriet.
• Stoppa inte batteriet i munnen. Om batteriet sväljs ned måste läkare kontaktas omedelbart.
Om batteriets hölje börjar läcka kan batterisyran orsaka inre skador.
• Håll batteriet utom räckhåll för barn.
• Batteriet får inte laddas upp, kortslutas eller placeras åt fel håll i kameran.
• Kassera använda batterier enligt lokala bestämmelser. I Europa ska det använda batteriet återlämnas
till leverantören för säker avyttring.
• Ta inte i batteriet med pincett eller andra metallverktyg, det kan orsaka kortslutning.
• Torka av batteriets kontaktytor med en torr trasa.
Underhåll/Övrigt
Underhåll/Övrigt
Rengöring
Kameran
• Torka av kameran med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig impregnerade torkdukar eller flyktiga lösningsmedel,
till exempel thinner.
Objektiv
• Ta bort damm och smutspartiklar med en blåsborste utan aerosol.
• Torka försiktigt av objektivet med en ren, mjuk linsrengöringsduk. Använd aldrig pappersservetter.
LCD-skärmen
• Rengör LCD-skärmen med en ren, mjuk linsrengöringsduk och vanlig rengöringsvätska för glasögon.
• Vid snabba temperaturväxlingar kan kondens bildas på bildskärmen. Torka bort fukten med en mjuk, torr trasa.
Kondens
Om du alltför hastigt flyttar kameran från låg till hög temperatur kan kondens (små vattendroppar) bildas inuti
kameran. Avbryt användningen av kameran om du får en kondensvarning. Kameran kan skadas om du fortsätter
använda den.
I följande fall kan kondens bildas:
• Om du alltför hastigt flyttar en nedkyld kamera till ett varmt rum
• Om du placerar kameran i ett fuktigt utrymme
• Om ett kallt rum värms upp hastigt
Undvik kondens
• Utsätt inte kameran för plötsliga eller extrema temperaturväxlingar.
• Ta ur SD-korten och batteriet. Placera kameran i en lufttät plastpåse och låt den anpassas efter temperaturen
innan du tar ut den ur påsen.
Om kondens har upptäckts
Hur lång tid det tar innan kondensen har avdunstat beror på platsen och väderförhållandena. En tumregel säger
att du bör vänta 2 timmar innan du kan använda kameran igen.
Använda kameran utomlands
Nätspänning
Du kan använda nätadaptern för att driva kameran och batteriladdaren för att ladda batteriet i alla länder/
regioner med en strömförsörjning på mellan 100 och 240 V växelström, 50/60 Hz. Kontakta en Canonserviceverkstad för mer information om adaptrar.
217
Extra tillbehör
Extra tillbehör
Följande extra tillbehör är kompatibla med den här kameran. Tillgängligheten varierar mellan olika länder/regioner.
218
BP-A30, BP-A60
Batteri
CA-CP200 L
Nätadapter
CG-A10
Batteriladdare
TL-U58
Telekonverter
WA-U58
Vidvinkelkonverter
Skyddsfilter 58 mm,
ND4L-filter 58 mm,
ND8L-filter 58 mm
GP-E2 GPS-mottagare
TA-100 stativadapter
IFC-400PCU
USB-kabel
CG-A20 Batteriladdare och
CA-CP200B Nätadapter
RC-V100
Fjärrkontroll
Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon.
Meddelandet [Battery communication error/Batterikommunikationsfel] visas om du använder ett icke-äkta
Canon-batteri, och det krävs en åtgärd av användaren. Observera att Canon inte ansvarar för några skador till
följd av olyckor, till exempel funktionsfel eller eldsvådor, som orsakas av att andra batterier än originalbatterier
från Canon har använts.
Extra tillbehör
Batterier
Om du vill köpa extrabatterier kan du endast välja BP-A30- eller BP-A60-batterier.
Om du använder batterier märkta Intelligent System kan kameran kommunicera
med batteriet och visa återstående batteriladdning (korrekt på minuten).
Den här typen av batterier kan bara användas och laddas med kameror
och laddare som är kompatibla med Intelligent System.
TL-U58 Telekonverter
• Närgräns vid maximal telefotoinställning med telekonverter är 1,3 m.
• Telekonvertern kan inte användas tillsammans med medföljande frontkåpa.
WA-U58 vidvinkelkonverter
• Vidvinkelkonvertern kan inte användas tillsammans med medföljande frontkåpa.
Det här märket anger att tillbehöret är ett originaltillbehör från Canon. Om du använder
videoutrustning från Canon rekommenderar vi tillbehör eller andra produkter med den
här Canon-märkningen.
219
Tekniska data
Tekniska data
XF705
220
System
• Inspelningssystem
Sekvenser:
XF-HEVC
Videokomprimering: H.265 / HEVC
Ljudformat:
Linjär PCM, 24 bitar, 48 kHz, 4 kanaler
Filformat:
MXF
XF-AVC
Videokomprimering: MPEG-4 AVC/H.264
Ljudformat:
Linjär PCM, 24 bitar, 48 kHz, 4 kanaler
Filformat:
MXF
Foton: DCF (Design rule for Camera File system), kompatibel med Exif Ver. 2.3, JPEG-komprimering
• Videokonfiguration1 (inspelning/uppspelning)
XF-HEVC
Bitfrekvens:
160 Mbps, 110 Mbps, 60 Mbps, 45 Mbps
Upplösning:
3840x2160, 1920x1080
Färgsampling: 4:2:2, 10 bit
Bildfrekvens:
59.94i, 59.94P, 50.00i, 50.00P, 29.97P, 25.00P, 23.98P
XF-AVC
Bitfrekvens:
45 Mbps
Upplösning:
1920x1080
Färgsampling: 4:2:0, 8 bit
Bildfrekvens:
59.94P, 50.00P, 29.97P, 25.00P, 23.98P
1
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på systemfrekvensen som används.
• Inspelningsmedium (medföljer ej)
Information om ungefärliga inspelningstider finns under Referenstabeller (A 224)
SD-, SDHC- (SD High Capacity) eller SDXC-kort (SD eXtended Capacity)2, 2 kortplatser för sekvenser,
endast SD-kort B för stillbilder
2
SD-kort B används också för att spara anpassade bildfiler, användarprofilfiler och kamerainställningsfilen.
• Bildsensor
1.0-typ (1,0 tum) enbilds CMOS-sensor
Effektivt antal pixlar (cirka): 8 290 000 pixlar (3840x2160)
• LCD-pekskärm
10,1 cm (4,0 tum) färgbildskärm, 16:9 sidförhållande, cirka 1 230 000 bildpunkter, 100 % täckning,
drift av kapacitiv touchskärm
• Sökare: 1,18 cm* (0,46 tum) organisk LED-skärm, motsvarande 1 770 000 bildpunkter*, 100 % täckning
* Om språket är inställt på förenklad kinesiska är värdet med en asterisk följande:
1,09 cm (0,43 tum), cirka. 1 555 000 bildpunkter.
• Objektiv
f = 8,3 – 124,5 mm, F/2.8 – 4.5, 15x optisk zoom, irismembran med 9 lameller
35 mm motsvarande brännvidd: cirka 28,3–424,6 mm (Dynamisk IS)
cirka 25,5–382,5 mm (övriga IS-lägen)
• Objektivets uppbyggnad: 18 element i 14 grupper (t.ex. 2 asfäriska element)
• Filterdiameter: 58 mm
• Närgräns
60 cm över hela zoomintervallet, 1 cm vid fullt vidvinkelläge
Tekniska data
• Slutartid
Automatisk, tidsinställning (intervallen normal eller fin), vinkel, ren skärm, lång slutartid, av
• Iris (bländare): Manuell, Push Auto Iris, automatisk bländare
• Förstärkning: –6,0 dB till 33,0 dB, steg normal (3,0-dB) eller fin (0,5-dB)
• Gråfilter: Intern (Av, 1/4, 1/16, 1/64) driftsmotor
• Exponering: AE-kompensation, ljusmätmetoder (standard, spotlight, motljus)
• Vitbalansering
Automatisk vitbalansering (AWB): egen vitbalansering (två uppsättningar: A och B), två förinställningar
(dagsljus, 5 600 K3 och glödlampsljus, 3 200 K3) med möjlighet till finjustering; inställning av färgtemperatur
(2 000 K till 15 000 K)
Justering av färgtemperatur och färgkompensation (CC) tillgängligt för alla inställningar utom egen
vitbalansering och AWB.
3
Färgtemperaturerna är ungefärliga och anges endast som referenser.
• Fokus
Manuell fokus, autofokus (Push AF, AF-förstärkt MF, kontinuerlig AF, ansikts-AF); ansiktsigenkänning och
motivspårning tillgängligt
AF-typ: Dual Pixel CMOS AF, kontrastspårad AF
• Bildstabilisering
Bildstabilisator med optisk linsförskjutning + digital kompensering (Standard IS, Dynamisk IS, Powered IS)
• Ljusnivå för motiv (gain 33,0 dB)
59,94 Hz: 3 lux (59.94P, slutartid 1/30)
50,00 Hz: 2.5 lux (50.00P, slutartid 1/25)
• Infrarött läge: Tillgängligt, inbyggt infrarött ljus
• Inbyggd mikrofon: Stereoelektretkondensatormikrofon
• Stillbildsstorlekar: 1920x1080
Wi-Fi
• Standard för trådlöst nätverk: IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz-bandet), IEEE802.11a/n (5 GHz-bandet)
• Anslutningsmetoder
Infrastruktur Wi-Fi Protected Setup (WPS), sökning efter åtkomstpunkter, manuell, kameraåtkomstpunkt
• Autentiseringsmetoder: Öppen, delad nyckel, WPA-PSK, WPA2-PSK
• Krypteringsmetoder: WEP-64, WEP-128, TKIP, AES
• Tillgängliga Wi-Fi-kanaler
Tillgängliga trådlösa kanaler kommer att variera beroende på kameramodell. Kontrollera den typskylt som
sitter i kamerans batterifack (A 17). Observera också att inte alla trådlösa kanaler är tillgängliga för anslutning
till kameraåtkomstpunkten.
Modell ID0117
2,4 GHz-bandet: CH1 till CH11,
5 GHz-bandet: CH56 till CH64 (endast infrastruktur), CH149 till CH161 (infrastruktur/kameraåtkomstpunkt)
Modell ID0118
2,4 GHz-bandet: CH1 till CH13,
5 GHz-bandet: CH36 till CH64* (endast infrastruktur)
* De här kanalerna är också förbjudna för användning utomhus i följande länder/regioner:
Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong S.A.R., Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
221
Tekniska data
Kontakter
222
• SDI-anslutning
BNC-anslutning, endast utgång, 0,8 Vp-p/75 Ω, obalanserad
HD-SDI:
SMPTE 292, SMPTE ST 299-1
3G-SDI:
SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2
6G-SDI:
SMPTE ST 2081
12G-SDI:
SMPTE ST 2082
Inbyggt ljud, tidkod (VITC/LTC)
Det finns också kompletterande visningar som kan användas (överlagrad skärminfo, peaking, zebramönster,
förstoring, vågformsmonitor).
• HDMI OUT-anslutning
HDMI-kontakt; endast utgång
Tidkod och kompletterande visningar kan också användas (överlagrad skärminfo, peaking, zebramönster,
förstoring, vågformsmonitor).
• INPUT-anslutningar (INPUT 1 och INPUT 2)
XLR 3-stiftjack (stift 1: skärm, stift 2: varm, stift 3: kall), 2 uppsättningar, balanserade
Analoga ingångar
Inställningen MIC: –60 dBu (volymcentrum, fullskalig –18 dB)/600 Ω , mikrofondämpare: 20 dB
Inställningen LINE: 4 dBu (volymcentrum, fullskalig –18 dB)/10 kΩ
Digitala ingångar (AES/EBU)
AES3-standard (48 kHz, 24 bitar, 2-kanalig) / 110 Ω
• MIC-anslutning
∅ 3,5 mm ministereokontakt, –72 dBV (manuellt volymcentrum, fullskalig –18 dB)/5,6 kΩ
Mikrofondämpare: 20 dB
• × (hörlurar) anslutning
∅ 3,5 mm ministereokontakt, –
till –8 dBV (16 Ω last, volymomfång Min till Max) / 50 Ω eller lägre
• USB-kontakt: mini-B, Hi-Speed USB, endast utgång
• G-LOCK/SYNC-anslutning
BNC-jack, 1,0 Vp-p / 75 Ω
GENLOCK-inställning:endast ingång, SYNC OUT-inställning: endast utgång, HD-signal tri-level
• TIME CODE-anslutning
BNC-anslutning, in- och utgång
Ingångsinställning: 0,5 Vp-p till 18 Vp-p / 100 kΩ; Utgångsinställning: 1,3 Vp-p / 50 Ω eller lägre
• REMOTE A-anslutning, REMOTE B-anslutning
REMOTE A: ∅ 2,5 mm subministereokontakt
REMOTE B: Runt 8-stift jack (för RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör), RS-422-gränssnitt)
•
-anslutning (Ethernet): Ethernet, 1000BASE-T kompatibel
Elanslutning/Övrigt
• Spänningsmatning (nom.) 14,4 V likspänning (batteri), 24,0 V likspänning (DC IN)
• Strömförbrukning (inspelning med LCD-skärmen med SDI-anslutningen aktiverad (3G-SDI))
XF-HEVC-sekvenser, 3840x2160, 160 Mbps:
21,5 W (59.94P), 20,8 W (50.00P)
XF-HEVC-sekvenser, 1 920 x 1 080, 60 Mbps: 20,6 W (59.94P), 19,9 W (50.00P)
XF-AVC-sekvenser, 1 920 x 1 080, 45 Mbps:
19,1 W (59.94P), 18,8 W (50.00P)
• Driftstemperatur: 0–40 °C
Tekniska data
• Mått (B × H × D)1
Endast kamera: 162 x 210 x 378 mm
Kamera med motljusskydd, mikrofonhållare och ögonmussla: 191 x 258 x 433 mm
1
•
Alla mått är ungefärliga.
Vikt:2
Kamera endast (inklusive axelstöd och handrem): 2 710 g
Typisk arbetskonfiguration*: 3 160 g
* Kamera med axelstöd, handrem, motljusskydd, mikrofonhållare, ögonmussla, BP-A30-batteri och ett SD-kort.
2
Alla vikter är ungefärliga.
CA-CP200 L Nätadapter
• Nominell inspänning/inström: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 90 VA–120 VA
• Nominell utspänning/utström: 24 V DC; 1,8 A
• Driftstemperatur: 0–40 °C
• Mått (B × H × D): 67,5 x 37 x 134 mm
• Vikt: Cirka 290 g
CG-A20 Batteriladdare
• Nominell inspänning/inström: 24 V DC; 1,8 A
• Nominell utspänning/utström: 16,7 V DC; 1,5 A
• Driftstemperatur: 0–40 °C
• Mått (B × H × D): 100 x 24 x 100 mm
• Vikt: Cirka 145 g
BP-A30 Batteri
• Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri, kompatibelt med Intelligent System
• Märkspänning: 14,4 V DC
• Driftstemperatur: 0–40 °C
• Nominell batterikapacitet: 3 100 mAh / 45 Wh
• Mått (B × H × D): 41,5 x 45,1 x 69,7 mm
• Vikt: Cirka 225 g
Vikt och mått är ungefärliga. Inget ansvar för fel och utelämnanden.
223
Referenstabeller
Referenstabeller
224
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort
Cirkatider som referens baseras på en enstaka inspelning som fortsätter tills kortet är fullt.
Upplösning och bitfrekvens
SD-kortets kapacitet
32 GB
64 GB
128 GB
256 GB
3840x2160, 160 Mbps
25 min.
50 min.
105 min.
210 min.
3840x2160, 110 Mbps
35 min.
75 min.
150 min.
305 min.
1920x1080, 60 Mbps
65 min.
140 min.
280 min.
565 min.
1920x1080, 45 Mbps
90 min.
185 min.
375 min.
755 min.
Laddningstider
Laddningstiderna är ungefärliga och kan variera beroende på laddningsförhållande, omgivningstemperatur och
batteriets ursprungliga laddningsstatus.
Batteri
BP-A30 (tillval)
BP-A60 (tillval)
Laddningstid med den medföljande CG-A20
Batteriladdare
170 min.
300 min.
Ungefärliga inspelningstider med ett fulladdat batteri
Användningstiderna i tabellen nedan är ungefärliga och uppmätta under följande förutsättningar. Faktiska tider
kan variera.
• ”Normala inspelningstider” har mätts med upprepad användning av start/stopp-funktionen, zoomning och
avstängning/påslagning av kameran.
• Den effektiva användningstiden för batteriet kan minska när en ljus skärminställning används, vid inspelning
i kalla omgivningar o.s.v.
Videokonfiguration
Videoformat, upplösning
och bitfrekvens
Batteri
Bildfrekvens
Användningsvillkor
BP-A30
(medföljer)
BP-A60
(extra tillbehör)
Inspelning (maximal)
120 min.
245 min.
Inspelning (normal)
65 min.
140 min.
Uppspelning
140 min.
280 min.
Inspelning (maximal)
125 min.
255 min.
Inspelning (normal)
70 min.
145 min.
Uppspelning
140 min.
290 min.
Inspelning (maximal)
125 min.
255 min.
Inspelning (normal)
70 min.
145 min.
Uppspelning
145 min.
300 min.
Inspelning (maximal)
125 min.
260 min.
Inspelning (normal)
70 min.
145 min.
Uppspelning
155 min.
315 min.
XF-HEVC-sekvenser
59.94P
3840x2160, 160 Mbps
50.00P
59.94P
1920x1080, 60 Mbps
50.00P
Referenstabeller
Videokonfiguration
Videoformat, upplösning
och bitfrekvens
Batteri
Bildfrekvens
Användningsvillkor
BP-A30
(medföljer)
BP-A60
(extra tillbehör)
135 min.
280 min.
Inspelning (normal)
80 min.
165 min.
Uppspelning
155 min.
325 min.
Inspelning (maximal)
135 min.
285 min.
Inspelning (normal)
80 min.
165 min.
Uppspelning
160 min.
340 min.
XF-AVC-sekvenser
Inspelning (maximal)
59.94P
1920x1080, 45 Mbps
50.00P
225
Register
226
(Ethernet)-terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
×-anslutning (hörlurar) . . . . . . . . . . . . . .103, 136
A
AE-kompensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
AGC (automatisk förstärkarkontroll) . . . . . . . . . .56
AGC-gräns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Anpassad bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Färdiga färginställningar . . . . . . . . . . . . .63
Huvudinställningar . . . . . . . . . . . . . . . .124
Övriga inställningar . . . . . . . . . . . . . . . .125
Anpassad skärminformation . . . . . . . . . . . . . . .44
Ansiktsigenkänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Anslutning till externa enheter . . . . . . . . . . . . .145
Användarinställningar (användarnamn/
lösenord för Browser Remote) . . . . . . . . . .162
Användarprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Audio peak limiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
AWB (automatisk vitbalansering) . . . . . . . . . . . .66
Axelrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Axelstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
B
Batteri
Batteriinformation . . . . . . . . . . . . .201, 219
Laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Återstående batteriladdning . . . . . .21, 201
Bildfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Bildstabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Bitfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Bländare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Automatisk bländare . . . . . . . . . . . . . . .59
Push Auto Iris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Bockmarkeringar (%) . . . . . . . . . . . . . . .107, 139
Browser Remote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
C
Canon Log 3 (gammakurva) . . . . . . . . . . . .63, 124
Canon XF Utility (ladda ned) . . . . . . . . . . . . . . .151
D
Datum och klockslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
DC IN-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Digital telekonverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Direktinställningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Drop Frame (tidkod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Dual Pixel Fokusguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
E
Elanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Exponeringskompensation . . . . . . . . . . . . . . . . .61
F
Fantommatning (mikrofon) . . . . . . . . . . . . . . . . .98
FEC-felkorrigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Fjärrstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38, 39, 162
Flimmerreducering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Fläkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
AF-förstärkt MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
AF-hastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Ansikts-AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Fokuseringsgräns . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Fokushjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Kontinuerlig AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Manuell fokusering . . . . . . . . . . . . . . . . .74
PUSH AF (tillfällig autofokus) . . . . . . . . . .77
Spåra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Formatera ett SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Free-run (tidkod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
FTP-överföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Färgbalkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Färgomfång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63, 124
Färgsampling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Förinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Förstoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
G
Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Gammakurva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63, 124
Genlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
G-LOCK/SYNC-anslutning . . . . . . . . . . . . .92, 94
GPS-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110, 203
Granska en sekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Gråfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
H
HDMI OUT-anslutning . . . . . . . . . . . . . . .143, 146
HDR (High Dynamic Range) . . . . . . . . . . .124, 147
Helautomatiskt läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
227
HLG (Hybrid Log Gamma-kurva) . . . . . . .124, 147
Hörlurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
I
Inbyggt backupbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Indexfönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Infraröd inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Infrarött ljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
INPUT 1-/INPUT 2-kontakter . . . . . . . . . . . .95, 98
Inspelning
Sekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Inspelning på dubbla kortplatser . . . . . . . . . . . .36
Inspelningsbildfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Inspelningsmarkeringar . . . . . . . . . . . . . .107, 141
IP-strömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Iris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
J
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Joystickguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
K
Ljusmätmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Luftventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
LUT (Look Up Table, uppslagstabell) . . . . . . . .147
M
Makrofotografering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Meddelandelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Menyinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
MIC-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95, 97
Mikrofon
Extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95, 97
Inbyggd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Känslighet/dämpare/Low Cut-filter . . . .101
Mikrofonhållare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 97
Motljusskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
My Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
N
Non-Drop Frame (tidkod) . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Nätverksanslutning
Kabelansluten (Ethernet) . . . . . . . . . . . .159
Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Nätverksfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Kamerainställningsfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Kameraåtkomstpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Knappanslutningsläge (WPS) . . . . . . . . . . . . . .156
Knapplås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Kondens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Konfiguration av videoutgång . . . . . . . . . . . . . .143
Kontaktskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Kontrollampor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Konverterlins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Körläge (tidkod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
O
L
R
LCD-skärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ljudinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Ljudinspelningsnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Ljudreferenssignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Ljudutgångskanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Rec run (tidkod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Referenstabeller (laddning, användning och
inspelningstider, m.m.) . . . . . . . . . . . . . . . .224
REMOTE A-, REMOTE B-anslutningar . . . . . . . .39
OK-markeringar ($) . . . . . . . . . . . . . . . .107, 139
P
Peaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
PIN-kodsanslutningsläge (WPS) . . . . . . . . . . . .157
Powered IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
POWER-väljare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Programmerbara knappar . . . . . . . . . . . . . . . .117
228
S
T
SDI-kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
SD-kort
Formatera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Inspelningsmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Kompatibla SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . .33
Sätta i/ta ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Växla mellan SD-kortplatser . . . . . .35, 132
Sekvenser
Kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Lägga till en $-markering/
%-markering . . . . . . . . . . . . .107, 139
Lägga till/ta bort
inspelningsmarkeringar . . . . . .107, 141
Radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Sekvensinformation . . . . . . . . . . . . . . .138
Sekvensnamnsformat . . . . . . . . . . . . . . .48
Sekvensnumrering . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Spara på en dator . . . . . . . . . . . . . . . .151
Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Återskapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Skärminfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44, 134
Skärmmarkörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Slow motion-inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Slutartid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Slå på eller av kameran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Specialinspelningslägen . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Statusskärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Stillbilder
Radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
Stort dynamiskt omfång . . . . . . . . . . . . . . .63, 124
Synkronisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Synkronisering av tidkod . . . . . . . . . . . . . . .93, 94
Systemfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Säker zon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Sök efter åtkomstpunkter . . . . . . . . . . . . . . . .157
Sökare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28, 30
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Tidkod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
TIME CODE-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . .93, 94
Timmätare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194, 201
Trådlös fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
U
Upplösning (bildstorlek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Uppspelning
Sekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Stillbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
USB-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
User bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Utomlands, användning av kameran . . . . . . . .217
V
Videoformat (XF-HEVC, XF-AVC) . . . . . . . . . . . .50
Videokonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Vitbalansering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Vågformsmonitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Växla minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
W
WPS (Wi-Fi Protected Setup) . . . . . . . . . . . . . .156
Z
Zebramönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Zooma
Anpassbara mönster för handtagets
zoomhastighet . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Å
Återställa samtliga kamerainställningar . . . . . . .192
Åtkomstpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153, 156
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på
www.canon-europe.com/Support
Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av Canon Europa N.V.
Informationen i det här dokumentet kontrollerades i februari 2019. Förbehåll för ändringar.
Du kan ladda ned den senaste versionen på din lokala Canon-webbplats.
© CANON INC. 2019
CEL-SX5WA251
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising