Canon | XF405 | User manual | Canon XF405 User manual

Canon XF405 User manual
CEL-SX3FA252
4K-kamera
Firmware ver. 1.0.3.0
Användarhandbok
PAL
Inledning
UPPHOVSRÄTTSVARNING
Obehörig inspelning av upphovsrättsskyddat material kan inkräkta på upphovsrättsinnehavarens rättigheter
och strida mot gällande upphovsrättslagstiftning.
2
Varumärken
• Logotyperna SD, SDHC och SDXC är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• Microsoft och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
• Apple och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och har registrerats i USA och andra länder.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc i USA och i andra länder.
• Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Certified, WPA, WPA2 och Wi-Fi Certified-logotypen är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• WPS, som förekommer i kamerans inställningar, i skärminformationen och i den här handboken,
syftar på Wi-Fi Protected Setup.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark är ett varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• JavaScript är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Oracle Corporation och dess filialer
eller dotterbolag, i USA och andra länder.
• Andra namn och produkter som inte nämns ovan kan vara varumärken eller registrerade varumärken
för respektive företag.
• Den här enheten innehåller exFAT-teknik som används på licens från Microsoft.
• This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding
MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to
provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
Utmärkande för XF405 / XF400
Canon XF405 / XF400 4K-kameran är en högkvalitativ kamera med ett kompakt format som gör den idealisk
för en mängd olika situationer. Nedan presenterar vi ett litet urval av kamerans alla funktioner.
3
4K-inspelning
Avancerad sensor och bildprocessor
Kameran har en 1.0-typ CMOS-sensor som spelar
in video med ett effektivt pixeltal på cirka 8,29
megapixlar (3840x2160). Videosekvensen
bearbetas sedan av en avancerad dubbel DIGIC DV
6-bildprocessorplattform. På så sätt kan kameran
hantera även situationer med svag belysning och ge
en bättre bildstabilisering.
XF-AVC- och MP4-format
Du kan välja det videoformat som passar ditt
arbetsflöde bäst. Du kan spela in i XF-AVC- eller MP4format. Båda formaten använder MPEG-4 AVC/
H.264-kodeken, men XF-AVC-klipp spelas in í Material
eXchange Format (MXF-filer) som är kompatibla med
alla välkända ickelinjära (NLE) redigeringsprogram.
Vidvinkelzoom
Kameran har en 15x-optisk zoom med
en brännvidd i maximal vidvinkel på 25,5 mm
(35 mm motsvarande) som ger en överlägsen
vidvinkelkapacitet.
Bekvämlighet och funktionalitet
Betonar flexibiliteten
Med den här kamerans funktioner kan den användas
som huvudkamera, samtidigt som den är väldigt
bärbar tack vare sitt kompakta format.
Den avancerade bildstabiliseringen (A 64) gör
kameran väldigt praktisk och användbar ute på fältet.
Handtaget är löstagbart så att du kan fästa det för att
få ytterligare ljudalternativ och infraröd funktion,
eller ta bort det när du behöver bättre bärbarhet.
Manuella kontroller inom räckhåll
Fokus-/zoomringen ger dig den skärpa du söker.
Du kan ändra ringens funktionalitet och i stället
manövrera zoomen. De funktioner du använder
mest kan läggas in under en anpassningsbar knapp;
funktionerna justeras sedan med ratten (A 95).
Kameran har också fem programmerbara knappar
och en anpassningsbar skärmknapp som kan
tilldela en rad olika funktioner för att enkelt
nå dem (A 96).
Infraröd inspelning
Använd funktionen för infraröd inspelning för att
spela in i mörker (A 91). Med hjälp av den
inbyggda infraröda lampan på handtaget kan du
spela in nattdjur i deras naturliga miljö eller liknande.
Inspelningsalternativ för SD-kort
Kameran kan spela in 4K-video i MP4- eller XF-AVCformat på ett SD-kort. Den är utrustad med 2 SDkortplatser som gör att du kan använda dualinspelning (A 49) för att spela in samma sekvens
på två SD-kort eller växla minne för att automatiskt
växla till det andra SD-kortet när det som används
är fullt. Dual-inspelning är ett bekvämt sätt att skapa
en säkerhetskopia av dina inspelningar, medan
växla minne effektivt förlänger den tillgängliga
inspelningstiden.
Nätverksfunktioner (A 115)
Du kan ansluta kameran till ett Wi-Fi- eller
kabelanslutet (Ethernet) nätverk. Detta gör att du kan
fjärrstyra kameran från en ansluten nätverksenhet
med hjälp av programmet Browser Remote (A 125)
och strömma livevideo och ljud över IP (A 133) och
enkelt överföra filer till en FTP-fjärrserver med FTPprotokollet (A 135).
Tidkodalternativ (A 77)
Den tidkod som skapats av kameran kan matas ut
från SDI OUT-anslutningen (m endast) eller
HDMI OUT-anslutningen för att synkronisera den
med andra externa enheter. En user bit-kod (A 79)
kan också matas ut med utgångssignalen.
Dual Pixel CMOS AF
Kameran har Dual Pixel CMOS AF -teknik för
förbättrade autofokusfunktioner (A 52). Förutom
kontinuerlig AF gör AF-förstärkt MF att du kan
fokusera manuellt till stor del och sedan låta
kameran slutföra fokuseringen automatiskt.
Med AF-förstärkt MF utför inte kameran opålitliga
fokuseringsjusteringar, vilket leder till en jämnade
fokusering än med kontinuerlig AF. Kameran kan
också fokusera automatiskt på människors ansikten
och spåra motiv medan de hålls i fokus (A 57).
Även vid manuell fokusering fungerar den nya Dual
Pixel Fokusguiden (A 53) som en visuell intuitiv
guide som du kan använda för att kontrollera om
bilden är i fokus och göra korrigeringar om den inte är
det. Detta kan vara mycket användbart för att
försäkra dig om att alltid få fantastisk skarp 4K-video.
4
Programvaror som understöder
produktionsarbetsflöde
Programvaran Canon XF Utility och olika XFpluginprogram kan hämtas kostnadsfritt på din
lokala Canon-webbplats. Canon XF Utility hjälper
dig att enkelt spara, hantera och spela upp dina XFAVC-sekvenser, och våra XF-pluginprogram hjälper
dig att länka dem till välkända ickelinjära
redigeringsprogramvaror* (NLE) i ditt fortsatta
redigeringsarbete. Mer information finns i Spara
XF-AVC-sekvenser (A 113).
Programvaran Data Import Utility hjälper dig att
spara MP4-sekvenser på en dator och ger dig
dessutom möjlighet att slå samman flera MP4sekvenser till en enstaka redigerbar fil. Mer
information finns i Spara MP4-sekvenser (A 113).
* Information om kompatibla programvaror finns i Arbeta
med sekvenser på en dator (A 113).
Kreativitet och artistiskt uttryck
Speciella inspelningslägen (A 50, 90)
Du kan ändra bildfrekvensen för att få ”fast eller slow
motion”-effekt. Du kan också använda förinspelning
för att spela in tre sekunder innan inspelningen
startar, för att du säkert inte ska missa ett bra tillfälle.
Utseenden (A 76)
Du kan justera flera olika aspekter av bilden, såsom
färgdjup, skärpa och ljusstyrka, för att skapa ett
önskat ”utseende”. Om du föredrar kan du använda
en av de förinställda utseenden som erbjuds.
Utseendet [Wide DR] lägger t.ex. till en gammakurva
med ett mycket stort dynamiskt omfång och en
lämplig färgmatris.
Övriga funktioner
• Batterier som är kompatibla med Intelligent
System ger dig en uppskattning (i minuter)
av kvarvarande inspelningstid.
• Kompabilitet med GP-E2 GPS-mottagare
(extra tillbehör) för att geotagga dina
inspelningar (A 93).
• Flera alternativ för bildstabilisering (A 64)
för att matcha din inspelningssituation.
• Kompabilitet med RC-V100-fjärrkontroll
(extra tillbehör) (A 92) när du behöver
en professionell fjärrkontroll med förmågor
som går långt över den medföljande trådlösa
fjärrkontrollens.
• Klar justerbar LCD-panel (A 24) och justerbar
sökare (A 24) för enkel användning oavsett
inspelningsvinkel.
Innehållsförteckning
5
1. Inledning 9
3. Inspelning 39
Om den här handboken 9
Så här läser du handboken 9
Medföljande tillbehör 11
Namn på delar 12
Kamera 12
Handtag 17
WL-D89 Trådlös fjärrkontroll 18
Spela in video och foton 39
Förbereda för inspelning 39
Grundläggande inspelning 40
Granska den senaste inspelningen 41
Använda fläkten 42
Ange filnamn för XF-AVC-sekvenser 42
Skärminformation 44
Videokonfiguration: upplösning, bitfrekvens och
bildfrekvens 47
Välja intern inspelning 47
Välja filmformat 47
Välja upplösning och bitfrekvens 47
Val av bildfrekvens 48
Dubbel inspelning och minnesväxling 49
Slow & fast motion-inspelning 50
Ställa in fokus 52
Manuell fokusering 52
AF-förstärkt MF 55
Kontinuerlig AF 56
Ändra AF-ram storlek 56
Spåra/känna igen ansikte 57
Zooma 59
Använda fokus-/zoomringen 59
Använda zoomspakarna 60
Använda den medföljande trådlösa fjärrkontrollen
eller en annan trådlös fjärrkontroll (extra
tillbehör) 62
Använda touchskärmens zoomkontroller 62
Digital telekonverter 63
Bildstabilisering 64
Dynamisk IS eller Standard IS 64
Powered IS 64
Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC) 66
Filmlägen 67
Programautomatik (’) 67
Slutarhastighet AE (‚) 67
Bländarförval AE (“) 68
Manuell exponering (n) 68
Inspelningsprogram för specialmotiv 69
2. Förberedelser 19
Förbereda strömförsörjningen 19
Använda ett batteri 19
Förberedelse av kameran 22
Montera mikrofonhållaren 22
Montera handtaget 22
Använda motljusskydd och linsskydd 23
Använda sökaren 24
Använda LCD-skärmen 24
Justera handremmen och använda 25
Trådlös fjärrkontroll 26
Använda stativ 27
Kamerans grundläggande funktioner 28
Starta och stänga av kameran 28
Ändra kamerans funktionsläge 29
Använda MENU-knappen och joystick 29
Ställa in datum, klockslag och språk 30
Ställa in datum och klockslag 30
Byta språk 31
Byta tidszon 31
Använda SD-kort 32
Kompatibla SD-kort 32
Sätta i och ta ut ett SD-kort 33
Formatera ett SD-kort 34
Välja SD-kort för Videoinspelningar 34
Använda menyerna 35
FUNC-menyn 35
Inställningsmenyer 36
6
Justera exponeringen 70
Exponeringslås (AE-lås) 70
Peka på Exponering 70
Exponeringskompensation 71
Motljuskompensation 71
Zebramönster 72
Gråfilter 73
Vitbalansering 74
Använda utseenden 76
Ställa in tidkoden 77
Välja tidkodsläge 77
Inställning av user bit 79
Ljudinspelning 80
Välja ljudinspelningsformat för MP4sekvenser 80
Ljudinställningar och inspelade ljudkanaler 81
Ansluta extern mikrofon eller extern ljudkälla till
kameran 82
Välja ljudingångskälla för ljudkanaler 83
Justera ljudinspelningsnivå 84
Avancerade mikrofoninställningar 86
Använda hörlurar 88
Färgbalkar/Ljudreferenssignal 89
Spela in färgbalkar 89
Spela in en ljudreferenssignal 89
Förinspelning 90
Infraröd inspelning 91
Använda den trådlösa fjärrkontrollen RC-V100
(extra tillbehör) 92
Använda GP-E2 GPS-mottagaren (extra
tillbehör) 93
5. Uppspelning 99
4. Anpassning 95
Om nätverksfunktionerna 115
Ansluta till ett trådlöst nätverk 117
Kameraåtkomstpunkt 118
Ansluta i infrastruktursläge 119
Wi-Fi Protected Setup (WPS) 120
Söka efter åtkomstpunkter 121
Manuell inställning 122
Ansluta till ett kabelanslutet nätverk
(Ethernet) 123
Välja en nätverksanslutning och ändra
nätverksinställningar 124
Välja en nätverksanslutning 124
Ändra nätverksinställningar 124
CUSTOM-ratt och -knapp 95
Programmerbara knappar 96
Programmerbara funktioner 97
Spara och läsa in kamerainställningar 98
Spara kamerainställningar 98
Läsa in kamerainställningar 98
Grundläggande uppspelning 99
Indexfönster för uppspelning 99
Ändra indexfönstret 100
Spela upp inspelningar 100
Uppspelningskontroller 101
Justera volymen 102
Visa sekvensinformation 102
Funktioner för sekvenser och bilder 103
Radera sekvenser och bilder 103
Klippa MP4-sekvenser 104
Kopiera sekvenser och foton 105
Återskapa sekvenser 106
6. Externa anslutningar 107
Konfiguration av videoutgångar 107
Konfiguration av videoutgång enligt terminal
(intervallinspelningsprioritet) 107
Konfiguration av videoutgång enligt terminal
(endast extern inspelning) 108
Ansluta till extern monitor eller inspelare 109
Kopplingsschema 109
Spela in video med en extern inspelare 109
Ansluta en extern monitor 110
Ljudutgång 112
Välja ljudkanaler 112
Arbeta med videosekvenser på en dator 113
Spara MP4-sekvenser 113
Spara XF-AVC-sekvenser 113
7. Nätverksfunktioner 115
7
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en
nätverksenhet 125
Konfigurera Browser Remote 125
Starta Browser Remote 126
Använda Browser Remote 128
IP-strömning 133
Inställningar IP-strömning 133
Strömma video över IP 134
FTP-filöverföring 135
Ställa in FTP-server och -överföring 135
Överföra sekvenser (FTP-överföring) 136
8. Övrig information 137
Menyalternativ 137
FUNC-menyn 137
Inställningsmenyer 138
Felsökning 146
Lista över meddelanden 150
Säkerhetsanvisningar och
hanteringsföreskrifter 155
Underhåll/Övrigt 159
Extra tillbehör 160
Tekniska data 162
Referenstabeller 165
Laddningstider 165
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort 165
Ungefärliga inspelningstider med ett fulladdat
batteri 166
Register 169
8
1
Inledning
9
Om den här handboken
Vi gratulerar till valet av Canon XF405 / XF400. Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder kameran
och spara den sedan som referensmaterial. Om din kamera inte fungerar som den ska kan du gå till kapitlet
Felsökning (A 146).
Så här läser du handboken
•
VIKTIGT: Säkerhetsanvisningar som avser användningen av kameran.
•
OBS: Information som kompletterar de grundläggande anvisningarna.
• A: Sidhänvisning i den här handboken.
• m: Text och/eller bilder som enbart gäller den angivna modellen.
• Vi har använt följande termer i den här handboken:
”Minneskort” syftar på SD-, SDHC- eller SDXC-kort.
”Skärm” syftar på LCD-skärmen och sökarens skärm.
”Sekvens” avser en enstaka filmsekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle (t.ex. från det att
REC-knappen trycks ned för att starta inspelning, tills den tryck ned igen för att stoppa inspelning).
Termerna ”foto” och ”stillbild” har samma innebörd.
”Nätverksenhet” avser en enhet (som en smartphone eller surfplatta) som är ansluten till kameran via Wi-Fi eller
via ett kabelanslutet nätverk med hjälp av
(Ethernet)-terminal.
• Bilderna i den här handboken är simulerade foton som har tagits med stillbildskamera. Såvida inte annat
angetts avser bilderna m. Vissa skärmbilder har modifierats för att de ska bli enklare att läsa.
• Funktionslägesikoner: En skuggad ikon (till exempel
) anger att funktionen som beskrivs kan användas i
det funktionsläge eller filmformat som visas och en icke-skuggad ikon (till exempel
) anger att funktionen
inte kan användas.
POWER-väljarens läge: inspelning (CAMERA) eller uppspelning (MEDIA).
Mer information finns i Starta och stänga av kameran (A 28).
Funktionslägen:
Programväljarens läge. Mer information finns
under Ändra kamerans funktionsläge (A 29).
Filmformat (MP4 eller XF-AVC). Mer
information finns i Välja filmformat (A 47).
Om den här handboken
• Följande stil används för menyalternativ. En utförlig beskrivning av hur du använder menyerna finns under
Använda menyerna (A 35). En sammanställning över alla tillgängliga menyalternativ och inställningar finns
i Menyalternativ (A 137).
10
Menyns sidonummer anges
endast för huvudfunktioner.
1 Välj [Intern/extern insp.].
Det här anger att du ska
trycka på MENU-knappen.
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Intern/extern insp.]
2 Peka på [v Intern inspelning prioriteras] och peka sedan
på [X].
Hakparenteser [ ] anger text som den visas på
kamerans skärm (menyalternativ, knappar på
skärmen, meddelanden o.s.v.).
Den här pilen anger en djupare
nivå i menyhierarkin eller nästa
steg i förfarandet.
Medföljande tillbehör
Medföljande tillbehör
De här tillbehören får du tillsammans med kameran:
11
CA-946 AC Adapter
(inkl. nätkabel)
BP-828 Batteri
Mikrofonhållare
(inkl. skruvar)
Handtag (inkl. skruvar)
Motljusskydd med frontkåpa
Linsskydd
WL-D89 Trådlös fjärrkontroll
(inkl. CR2025 litiumbatteri
(knappbatteri))
Snabbguide
Namn på delar
Namn på delar
Kamera
12
1
4 5
1
2
3
4
5
6
6
2
7 8 9
ND FILTER (gråfilter) +/–-knappar (A 73)
PRE REC-knapp (förinspelning) (A 90)/
Programmerbar knapp 3 (A 96)
u-knapp (granska inspelning) (A 41)/
Programmerbar knapp 4 (A 96)
Brytare på frontkåpan (A 39)
Motljusskydd (A 23)
Fokus-/Zoomring (A 52, 59)
10
7
8
9
10
11
3
11
CUSTOM-ratt (programmerbar) (A 95)
CUSTOM-knapp (programmerbar) (A 95)
Fokus-/zoomringens väljare (A 52, 59)
INFRARED-omkopplare (infraröd) (A 91)
DISP-knapp (skärminformation) (A 44)/
BATT. INFO-knapp (batteriinfo) (A 21)
Namn på delar
1
2
3
4
13
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ventilationsutlopp (A 42)
Inbyggd högtalare (A 102)
SD-kortomkopplare (öppnar lucka
till SD-kortfacket) (A 33)
Luftventil (A 42)
Frigöringsknapp för motljusskydd (A 23)
Handrem (A 25)
11
12
7
8
9
10
11
12
USB-anslutning (A 93)
HDMI OUT-anslutning (A 109)
(Ethernet)-indikator (A 123)
(Ethernet)-terminal (A 123)
MIC-anslutning (mikrofon) (A 82)
m SDI OUT-anslutning (A 109)
Namn på delar
7
1
14
2
8
9
10
11
3
4
5
6
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joystick (A 29)/SET-knapp (A 29)
MENU-knapp (meny) (A 29, 36)
Fjärrsensor (A 27)
AF/MF-knapp (A 52)/
Programmerbar knapp 1 (A 96)
POWERED IS-knapp (powered IS) (A 64)/
Programmerbar knapp 2 (A 96)
LCD-touchskärm (A 24)
Sökare (A 24)
Dioptrijustering (A 24)
Fäste för hals-/axelrem (A 25)
10 MAGN.-knapp (förstoring)-knapp (A 55)/
Programmerbar knapp 5 (A 96)
11 REC-knapp (spela in video) (A 39)
12 Batterifäste (A 19)
13 Tillverkningsnummer
14 REMOTE-anslutning (fjärrkontroll)
För anslutning av fjärrkontrollen RC-V100 (extra
tillbehör (A 92)) eller en kompatibel fjärrkontroll
från en annan tillverkare.
15 × (hörlurar)-anslutning (A 88, 112)
16 DC IN-anslutning (A 19)
Namn på delar
15
1
6
2 3
4
7
8
5
9
10
1
2
3
4
5
Handtagsenhet (A 22)
POWER/CHG-indikator
(batteriladdning) (A 19)
POWER-väljare (A 28)
Passiv tillbehörssko/Handtagsenhet (A 22)
Inbyggd stereomikrofon (A 80)
6
7
8
9
10
11
11
ACCESS-indikator (åtkomst) (A 39)
Zoomspak (A 59)
Programväljare (A 29)
Lucka till SD-kortsfack (A 33)
SD-kortplats 2 (A 33)
SD-kortplats 3 (A 33)
Namn på delar
16
1 2
1
2
3
4
Fäste för stativets antirotationsstift
Stativfäste (A 27)
BATTERY RELEASE-knapp (frigöring av batteriet) (A 20)
Ögonmussla (A 24)
3
4
Namn på delar
Handtag
1
2
3
4
5
17
6 7
8
1
2
3
4
5
6
7
9 10
11
Passiv tillbehörssko
Bärhandtagets zoomspak (A 60)
Låsspak för REC-knapp (C) (A 41)
REC-knapp (spela in video) (A 39)
–-rattar (ljudnivå) för CH1 (vänster)
och CH2 (höger) (A 85)
Ljudnivåomkopplare: för CH1 (vänster)
och CH2 (höger) (A 84)
Omkopplare för ljudinmatning: för CH1 (vänster)
och CH2 (höger) (A 83)
12
14
13
8
9
10
11
12
13
14
INPUT-anslutningar (XLR): INPUT 1 (höger),
INPUT 2 (vänster) (A 82)
Infrarött ljus (A 91)
Kontrollampa (A 40)
Hölje för ljudkontroller (A 84)
Frontskruv till handtag (A 22)
Bakre skruvar till handtaget (A 22)
INPUT 1- (vänster)/INPUT 2 (höger)-omkopplare
(val av ljudkälla) (A 83)
Mikrofonhållare (A 22, 82)
1
2
3
1
2
3
Mikrofonens låsskruv
Mikrofonhållare
Klämma för mikrofonkabel
Namn på delar
WL-D89 Trådlös fjärrkontroll
18
1
2
3
4
5
START/STOP-knapp (A 39)
Samma som REC-knappen på kameran.
Används för att starta/stoppa videoinspelning.
G-knapp (öppna meny för indexval)
(A 100)
MENU-knapp (meny) (A 36)
DISP.-knapp (skärminformation) (A 44)
SET-knapp
6
7
8
9
10
Ñ-knapp (stopp) (A 100)
FOTO-knapp (foto) (A 40)
Zoomknappar (A 62)
Navigeringsknappar (Í/Î/Ï/Ð)
Ò-knapp (uppspelning/paus) (A 100)
2
Förberedelser
19
Förbereda strömförsörjningen
Kameran kan drivas med ett batteri eller direkt via det medföljande nätadapter. Om nätadaptern ansluts
till kameran medan batteriet sitter i kameran drivs kameran från nätuttaget.
Använda ett batteri
Kameran kan drivas med det medföljande BP-828-batteriet eller med BP-820-batteriet (extra tillbehör).
Båda batterierna är kompatibla med Intelligent System så du kan kontrollera den ungefärliga återstående
batteritiden (i minuter) på skärmen. För mer korrekta avläsningar bör du, första gången du använder ett batteri,
ladda det fullt och sedan använda kameran tills batteriet är helt urladdat.
Ladda batteriet
Batterier laddas med det medföljande nätadapter CA-946.
1 Se till att POWER-väljaren är inställd på OFF.
2 Anslut AC-adapterns DC-kontakt till kamerans
DC IN-anslutning.
햲
3 Anslut nätkabeln till AC-adaptern.
4 Anslut nätkabelns andra ände till ett vanligt eluttag.
햵
햳
5 Anslut det laddningsbara batteriet till kameran.
• Tryck försiktigt in batteriet i batterifästet och skjut det framåt
tills det fäster med ett klickljud.
햴
햶
Förbereda strömförsörjningen
20
POWER/CHG-indikator (batteriladdning)
6 Laddningen startar.
• POWER/CHG-indikatorn kommer att lysa rött medan batteriet
laddar. Indikatorn slocknar när laddningen är klar. Se Felsökning
(A 146) om POWER/CHG-indikatorn börjar blinka.
햷
7 När laddningen är klar, koppla från AC-adaptern i den ordning
som visas i bilden.
햸
햸 -3
햸 -1
햸 -4
Lossa det laddningsbara batteriet
1 Håll BATTERY RELEASE-knappen intryckt och dra
den i pilens riktning.
2 Skjut batteriet nedåt, och dra ut det ur fästet.
햳
햲
Förbereda strömförsörjningen
VIKTIGT
• Anslut inte nätadaptern till produkter som inte uttryckligen rekommenderas för användning med den här
kameran.
• Stäng av kameran innan du ansluter eller kopplar bort AC-adaptern. När du stänger av kameran uppdateras
viktiga data på SD-kortet. Vänta alltid tills den gröna POWER/CHG-indikatorn släcks.
• När du använder en nätadapter ska du inte sätta fast den permanent eftersom det kan orsaka skada.
• Förhindra överhettning och att utrustning går sönder genom att inte ansluta AC-adaptern till
DC=hAC-omkopplare för användning utomlands eller till speciella strömkällor som sådana som finns i flygplan,
växelriktare, osv.
OBS
• Batteriet måste laddas i en temperatur mellan 10 °C och 30 °C. Om omgivande temperatur eller batteriets
temperatur är under 0 °C eller över 40 °C kommer laddningen inte att starta.
• Batteriet laddas bara när kameran är avstängd.
• Om du kopplade ur strömmen medan batteriet laddades, kontrollera att POWER/CHG-indikatorn har slocknat
innan du återansluter strömmen.
• Om du är orolig för batteriets laddningsstatus kan du driva kameran med nätadaptern så att batteriets
laddning inte förbrukas.
• För beräknade laddningstider och inspelningstider med fulladdat batteri, se Referenstabeller (A 165, 166).
• Laddade batterier laddas ur naturligt även om de inte används. För att vara säker på att få maximal laddning
bör du ladda batterierna dagen innan eller samma dag som du tänker använda dem.
• Vi rekommenderar att man förbereder batterier för 2 till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
• Säkerhetsanvisningar och information om hantering av batterier finns i avsnittet Batteri (A 157).
Kontrollera återstående batteriladdning
Med kameran avstängd, tryck på BATT. INFO-knappen som visar i ca 5 sekunder en skärm med ungefärlig
batteriladdningsnivå och en uppskattning av återstående inspelningstid. Observera att om batteriladdningsnivån
är för lång kommer inte informationsfönstret att visas.
21
Förberedelse av kameran
Förberedelse av kameran
I det här avsnittet går vi igenom de grundläggande kameraförberedelserna, som att montera handtaget
och motljusskyddet, justera sökaren och LCD-skärmen.
22
VIKTIGT
• Var försiktig så att du inte tappar kameran när du fäster, tar bort eller justerar olika tillbehör.
Det rekommenderas att ett bord eller en annan stabil yta används.
Montera mikrofonhållaren
Använd en i handeln tillgänglig Phillips-skruvmejsel (”kryss”) för att
fästa mikrofonhållaren till handtaget med de två medföljande
skruvarna.
Montera handtaget
Kameran kan användas även utan handtag. För att använda INPUT-anslutningarna (A 82), infrarött ljus (A 91)
och kontrollampan (A 40), måste handtaget vara korrekt fäst vid kameran.
1 Rikta in handtaget efter fästet och skjut sedan handtaget
framåt tills det sitter på plats.
2 Dra åt de främre och bakre skruvarna ordentligt.
• Du kan använda ett mynt eller liknande för att dra åt de bakre
skruvarna.
Förberedelse av kameran
Använda motljusskydd och linsskydd
Vid inspelning reducerar det medföljande motljusskyddet
och frontkåpan ev. överskottsljus, som kan orsaka
ljusreflexer och spökbilder. Genom att stänga frontkåpan kan
man hjälpa till att undvika fingeravtryck och smuts på linsen.
För att bära/transportera kameran eller förvara den efter
användning, ta av motljusskyddet och placera linsskyddet
på kameran.
23
햳
1 Ta av linsskyddet.
• Du kan inte använda motljusskyddet och linsskyddet
samtidigt.
햲
2 Sätt motljusskyddet mot objektivets framkant så att
skåran på skyddet är i linje med objektivets ovansida
(0), vrid sedan motljusskyddet medurs tills du hör ett
klickljud (1).
• Var försiktig så att motljusskyddet inte deformeras.
• Se till att motljusskyddet löper i gängan.
Ta bort motljusskyddet
1 Tryck och håll nere frigöringsknappen för
motljusskydd och vrid motljusskyddet moturs.
2 Placera linsskyddet på linsen.
Frigöringsknapp för
motljusskydd
Förberedelse av kameran
Använda sökaren
Justera sökarens position för en bekväm vinkel. Du kan också justera dioptrin om nödvändigt.
24
1 Dra ut sökaren och justera till lämplig vinkel.
2 Sätt på strömmen till kameran (A 28).
3 Ställ in sökaren med dioptrijusteringen.
햲
Dioptrijustering
햴
OBS
• Se till att ögonmusslan sitter på plats när du använder kameran.
Om du har glasögon är det enklare att använda sökaren om du viker
in ögonmusslans ytterkant mot kameran.
Använda LCD-skärmen
Fäll ut LCD-panelen 90 grader.
• Du kan vrida panelen 90 grader nedåt och 180 grader mot
objektivet.
180°
90°
Förberedelse av kameran
OBS
• Du kan ställa in LCD-skärmens ljusstyrka med inställningarna [£ Displayinställningar] > [Bildskärmens
ljusstyrka] och [LCD-ljusstyrka] i inställningsmenyerna. När kameran är på kan du också trycka och hålla
DISP-knappen under mer än 2 sekunder för att ändra inställningen [LCD-ljusstyrka] mellan [
Normal]
och [
Hög].
• Justeringen av ljusstyrkan påverkar inte inspelningarnas ljusstyrka.
• Att göra skärmen ljusare med inställningen [LCD-ljusstyrka] förkortar batteriets användningstid.
• När LCD-panelen är roterad 180 grader mot motivet kan du ställa in [£ Displayinställningar] >
[LCD spegelbild] i inställningsmenyerna [i På] till att vända bilden horisontellt så att det visar en spegelbild
av motivet.
• Mer information om hur du sköter LCD-skärmen och sökaren finns i Säkerhetsanvisningar (A 156),
Rengöring (A 159).
• Om LCD-skärmen och sökarens skärm: Skärmarna tillverkas med extremt hög precision och över 99,99 % av
pixlarna fungerar enligt specifikationen. Färre än 0,01 % av pixlarna kan ibland tändas felaktigt eller visas som
svarta, röda, blå eller gröna punkter. Detta är normalt och har ingen betydelse för den inspelade bilden.
Justera handremmen och använda
Spänn handremmen.
• Ställ in handremmen så att du når zoomspaken med pekfingret
och REC-knappen med tummen.
25
Förberedelse av kameran
Fästa WS-20 handledsrem (extra tillbehör)
Fästa SS-600/SS-650 axelrem (extra tillbehör)
26
Trådlös fjärrkontroll
Börja med att installera det medföljande litiumbatteriet CR2025 i den trådlösa fjärrkontrollen.
1 Tryck fliken i pilens riktning och dra ut batterihållaren.
2 Placera litiumbatteriet med + -markeringen vänd uppåt.
3 Sätt tillbaka batterihållaren.
Flik
Förberedelse av kameran
Använda den trådlösa fjärrkontrollen
När du trycker på knapparna måste den trådlösa fjärrkontrollen
riktas mot kamerans fjärrsensor.
• Om du vrider LCD-panelen 180° kan du stå framför kameran
och använda den trådlösa fjärrkontrollen.
OBS
• Om det inte går att styra kameran med den trådlösa
fjärrkontrollen, eller om den bara fungerar på väldigt nära håll, är det dags att byta batteri.
• Den trådlösa fjärrkontrollen kanske inte fungerar som den ska om fjärrsensorn är belyst av en stark ljuskälla
eller direkt solljus.
Använda stativ
Kameran kan monteras på ett stativ, men se till att inte använda
stativ vars fästskruvar är längre än 6 mm, eftersom kameran
kan skadas.
27
Kamerans grundläggande funktioner
Kamerans grundläggande funktioner
Starta och stänga av kameran
28
Kameran har två grundlägen: CAMERA-läge (
) för att spela in eller MEDIA-läge (
upp inspelningar. Välj funktionsläge med POWER-väljaren.
Sätta på strömmen till kameran
Ställ in POWER-väljaren på CAMERA för
MEDIA för
-läge (A 99).
läge
) för att spela
-läge (A 39) eller
läge
Stänga av kameran
Ställ in POWER-väljaren på OFF.
OBS
• När du sätter på strömmen till kameran kommer POWER/CHG-indikatorn att lysa grönt. Du kan ställa in
[B Systeminställningar] > [POWER LED] i inställningsmenyerna till [j Av] så att strömindikatorn inte lyser.
Kamerans grundläggande funktioner
Ändra kamerans funktionsläge
I
-läge kan du vidare välja kameraläge beroende på vad du ska spela in.
29
-läge (Auto)
Ställ in programväljaren på N. I det här läget tar kameran hand om alla inställningar och du
kan fokusera på inspelningen. Det här funktionsläget är perfekt om du vill slippa fundera över
kamerans mer detaljerade inställningar.
-läge (Manuell)
Ställ in programväljaren på n. I det här läget har du tillgång till alla menyer, inställningar och
avancerade funktioner.
Använda MENU-knappen och joystick
Du kan navigera i kamerans menyer och skärmar med MENU-knappen och joysticken i stället för att använda
touchskärmenen.
Joystick/SET-knapp
När du ska välja ett alternativ i en meny, använd joysticken
för att flytta den orange urvalsramen. Tryck sedan på själva
joysticken (i handboken ”tryck på SET”) för att välja den
menypost som markeras av den orange urvalsramen.
MENU-knapp
Tryck på den här knappen för att öppna inställningsmenyerna.
När du har slutfört samtliga inställningar stänger du menyn
genom att trycka på knappen igen.
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum, klockslag och språk
Ställa in datum och klockslag
30
Du måste ställa in kamerans datum och klockslag innan
du kan börja använda den. Skärmen [Date/Time/Datum/
Klockslag] (menyfönster för inställning av datum och
klockslag) visas automatiskt när kamerans klocka inte
är inställd.
Funktionslägen:
1 Sätt på strömmen till kameran.
• Fönstret [Date/Time/Datum/Klockslag] visas.
2 Peka på det fält som ska ändras (år, månad, dag, timmar eller minuter).
• Du kan även trycka på joysticken (ÏÐ) för att hoppa mellan fälten.
3 Justera efter behov genom att peka på [Í] eller [Î].
• Du kan också trycka på joysticken (Ý) för att ändra fältet.
4 Ställ in rätt datum och klockslag genom att justera respektive fält.
5 Välj önskat datumformat genom att peka på [Y.M.D/Å.M.D], [M.D,Y/M.D,Å] eller [D.M.Y/D.M.Å].
• Du kan också trycka på joysticken för att välja önskad knapp och trycka på SET för att bekräfta.
Samma gäller för resten av stegen i det här förfarandet.
• I vissa fönster visas ett förkortat datum (siffror i stället för månadens namn eller bara dag och månad),
men det följer fortfarande angivet datumformat.
6 Peka på [24H/24T] om du vill använda 24-timmarsformat, eller låt rutan vara omarkerad
om du vill använda 12-timmarsformat (FM/EM).
7 Peka på [OK] för att starta klockan och stänga av inställningsmenyn.
OBS
• Med följande inställningar kan du ändra tidszon, datum och klockslag även efter den initiala inställningen.
Du kan också ändra datumformat och klockformat (12 eller 24 timmar).
- [ Systeminställningar] > [Tidszon/Sommartid]
- [ Systeminställningar] > [Datum/Klockslag]
• Om du inte använder kameran på cirka 3 månader kan det inbyggda, återuppladdningsbara litiumbatteriet
ha laddat ur helt och inställningen av datum och klockslag är borta. Du måste då ladda upp litiumbatteriet
(A 158) och ställa in tidszon, datum och klockslag på nytt.
• Om du har anslutit GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör) till kameran kan tiden ställas in automatiskt med
hjälp av den UTC-information om datum och klockslag som tas emot via GPS-signalen (A 93).
Ställa in datum, klockslag och språk
Byta språk
Kamerans standardspråk är engelska. Du kan välja mellan 27 språk. Vissa inställningar och skärminfo kommer
att visas på engelska oavsett språkinställning.
Följande procedur förklaras med hjälp av endast touchskärmen och ett förkortat meddelande som förklaras
i följande avsnitt. En utförlig beskrivning finns under Använda menyerna (A 35).
Funktionslägen:
1 Välj [Språk H].
> [B ! Systeminställningar] > [Språk H]
2 Peka på önskat språk och peka sedan på [OK].
3 Peka på [X] för att stänga menyn.
Byta tidszon
Byt tidszon vid behov. Standardinställningen är Paris. Du kan även lägga till och spara ytterligare en tidszon
i kameran. Praktiskt när du reser, eftersom kameran då kan ställas in efter tiden på din hemort eller på resmålet.
Följande procedur förklaras med hjälp av endast touchskärmen och ett förkortat meddelande som förklaras
i följande avsnitt. En utförlig beskrivning finns under Använda menyerna (A 35).
Funktionslägen:
1 Välj [Tidszon/Sommartid].
> [B ! Systeminställningar] > [Tidszon/Sommartid]
2 Peka på ["] för att ställa in din egen tidszon, eller på [#] för att ställa in tidszonen på ditt resmål.
3 Ställ in önskad tidszon genom att peka på [Ï] eller [Ð]. Vid behov, peka på [$] för att justera
inställningen för sommartid.
4 Peka på [X] för att stänga menyn.
31
Använda SD-kort
Använda SD-kort
32
Kameran spelar in videosekvenser och foton på i handeln tillgängliga Secure Digital-kort (SD)1. Kameran har
två SD-kortplatser och du kan använda två SD-kort (i handboken, ”SD Card A” och ”SD Card B”) för att spela
in på båda samtidigt eller för att automatiskt växla till det andra SD-kortet när det SD-kort som används
är fullt (A 49).
SD-kort (A 34) ska formateras innan de används i den här kameran för första gången.
1
SD-kortet används också för att spara menyns inställningsfiler.
Kompatibla SD-kort
Följande typer av SD-kort2 kan användas med den här kameran. Aktuell information om vilka SD-kort som
har testats tillsammans med den här kameran finns på din lokala Canon-webbplats.
Typ av SD-kort:
.
/
0
SD-kort
SDHC-kort
SDXC-kort
Hastighetsklass U1
Hastighetsklass U3
UHS-hastighetsklass3:
SD-hastighetsklass3:
2
3
Från och med februari 2018 testas funktionen för inspelning med SD-kort tillverkade av Panasonic, Toshiba och SanDisk.
UHS- och SD-hastighetsklassen är en standard som anger den lägsta garanterade dataöverföringshastigheten för SD-kort.
Om du spelar in 4K-sekvenser med upplösningen 3840x2160 (A 47) eller skapar sekvenser med slow- & fast motioninspelningar (A 50), rekommenderar vi att du använder SD-kort med UHS-hastighetsklass U3. Om du spelar in XF-AVCsekvenser rekommenderar vi att du använder SD-kort med SD-hastighetsklass 10 eller UHS-hastighetsklass U1 eller U3.
VIKTIGT
• Efter upprepade inspelningar, borttagningar och redigeringar av sekvenser (om SD-kortet har blivit
fragmenterat) kan det ta allt längre tid att spara inspelningar på kortet, och inspelningar kan till och med
avbrytas. I så fall säkerhetskopierar du dina inspelningar och formaterar kortet med hjälp av kameran.
Se till att formatera SD-kort innan du spelar in viktiga sekvenser.
• Om SDXC-kort: Du kan använda SDXC-kort till den här kameran, men SDXC-kort formateras av kameran
med exFAT-filsystemet.
- Om du tänker använda exFAT-formaterade kort tillsammans med andra enheter (till exempel digitala
inspelningsenheter eller kortläsare) bör du först kontrollera att den externa enheten är kompatibel med
exFAT. För aktuell information om kompatibilitet, kontakta tillverkaren av datorn, operativsystemet eller
kortet.
- Om du använder exFAT-formaterade kort på en dator med ett operativsystem som saknar stöd för exFAT
kan du bli ombedd att formatera kortet. Avbryt i så fall eventuella pågående aktiviteter för att undvika
dataförlust.
OBS
• Vi kan inte garantera att alla SD-kort fungerar korrekt tillsammans med kameran.
Använda SD-kort
Sätta i och ta ut ett SD-kort
햲
1 Stäng av kameran.
• Kontrollera att POWER/CHG-indikatorn släcks.
33
2 Öppna luckan till SD-kortsfacket.
• Skjut SD-kortomkopplaren hela vägen i pilens riktning för att
öppna facket.
3 För SD-kortet rakt in, med etiketten vänd bort från
kamerans högra sida (sidan med Luftventil). För in kortet
så långt det går i kortplatsen, tills det hörs ett klickljud.
햳
• Det går även att använda två SD-kort, ett i varje SD-kortplats.
• För att ta ut ett SD-kort, kontrollera att åtkomstindikatorn
(ACCESS) är släckt och tryck sedan på kortet en gång för att
frigöra det. När SD-kortet fjädrar ut tar du tag i kortet och
drar det rakt ut.
햴
4 Stäng luckan till SD-kortsfacket.
• Ta inte i för hårt när du stänger luckan om SD-kortet inte
skulle vara korrekt isatt.
Åtkomstindikator (ACCESS) (SD-kortets åtkomstindikator)
SD-kortets
åtkomstindikator
SD-kortets status
Röd (på eller blinkar)
Kameran kommunicerar med SD-kort.
Av
Inget SD-kort används eller inga SD-kort är isatta i kameran.
Om du ställer in inställningen [
(ACCESS) inte att lysa.
Systeminställningar] > [ACCESS LED] på [j Av], kommer åtkomstindikatorn
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser rött, annars kan kameran drabbas av permanent
dataförlust.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Öppna inte luckan till SD-kortsfacket.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
• Stäng av kameran innan du sätter i eller tar ur ett SD-kort. Att sätta i eller ta ur ett kort när kameran är igång
kan orsaka permanent dataförlust.
• Tänk på att SD-korten har en fram- och en baksida som inte får förväxlas. Om SD-kortet sätts i åt fel håll kan
kameran skadas. SD-kortet installeras i kameran enligt anvisningen i steg 3.
OBS
• SD-kort har en skrivskyddsflik som förhindrar oavsiktlig radering av kortets innehåll. Sätt knappen i låst läge
(LOCK) för att skrivskydda SD-kortet.
Använda SD-kort
Formatera ett SD-kort
34
SD-kort ska formateras innan de används i den här kameran för första gången. Du kan även formatera ett kort
för att radera alla inspelningar permanent.
Följande procedur förklaras med hjälp av endast touchskärmen och ett förkortat meddelande som förklaras
i följande avsnitt. En utförlig beskrivning finns under Använda menyerna (A 35).
Funktionslägen:
1 Strömförsörj kameran med nätadaptern.
• Koppla inte ifrån strömkällan/stäng inte av kameran förrän formateringen är klar.
2 Välj [Formatera] för önskat SD-kort.
> [3 "* Inspelningsinställning] > [Initialize 8] > [6 Minneskort A] eller [7 Minneskort B] >
[Formatera]
* Sidan ! i
-läge.
3 Peka på [Ja].
4 Peka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas och peka sedan på [X].
VIKTIGT
• Vid formatering av ett SD-kort raderas alla inspelningar permanent. Förlorade data kan inte återskapas.
Se till att spara viktiga inspelningar i förväg (A 113).
• En formatering kan, beroende på SD-kortet, ta upp till några minuter.
Välja SD-kort för Videoinspelningar
Du kan välja vilket SD-kort dina videor och foton ska spelas in på.
Följande procedur förklaras med hjälp av endast touchskärmen och ett förkortat meddelande som förklaras
i följande avsnitt. En utförlig beskrivning finns under Använda menyerna (A 35).
Funktionslägen:
1 Välj [Inspelningsmedia].
> [3 " Inspelningsinställning] > [Inspelningsmedia]
2 Peka på önskat SD-kort ([6 Minneskort A] eller [7 Minneskort B]) för att spela in videosekvenser.
([v Insp.media för video]) och/eller foton ([{ Insp.media för foton]).
3 Peka på [X].
• När du har avslutat menyn visas ikonen för det SD-kort du har valt för inspelningen av sekvenser.
Använda menyerna
Använda menyerna
Kamerans funktioner kan justeras från inställningsmenyerna genom att trycka på MENU-knappen, eller från
FUNC-menyn genom att peka på eller välja knappen [FUNC] på skärmen. Mer information om de tillgängliga
menyalternativen och inställningarna finns under Menyalternativ (A 137).
I resten av den här handboken förklaras funktioner genom att använda pekfunktioner men menyinställningarna
kan också kommas åt via joysticken och SET-knappen. Anvisningarna nedan visar hur du använder båda
metoderna. Vid behov kan du gå tillbaka till det här avsnittet och läsa mer om joysticken.
FUNC-menyn
I
-läget erbjuder FUNC-menyn ett snabbt sätt att styra flera olika filmrelaterade funktioner, såsom vitbalans,
exponering, fokus o.s.v. Tillgängliga funktioner är mer begränsade i
-läget.
Använda pekskärmen
FUNC-menyn i
-läge
1 Peka på [FUNC] på filmskärmen.
2 Peka på önskad funktions ikon i vänster kolumn.
• Om nödvändigt, tryck på [
]/[
] för att rulla upp/ner.
3 Peka på önskad inställnings ikon i raden längst ner.
4 Peka på [X] för att stänga FUNC-menyn eller [L]
för att återgå till vänster kolumn.
Använda joysticken
1 På filmskärmen trycker du sedan på joysticken för att välja [FUNC] och sedan på SET.
2 Tryck joysticken (Ý) för att välja önskad ikon från vänster kolumn tryck sedan på SET.
3 Tryck joysticken (Þ) för att välja önskad ikon från raden längst ner tryck sedan på SET.
• För att välja ett värde från en justeringsratt, tryck först på joysticken (Î) för att markera ratten i orange
och sedan på (Þ) för att välja önskat värde.
4 Välj [X] för att stänga FUNC-menyn eller [L] för att återgå till vänster kolumn.
• Från vänster kolumn, tryck på joysticken (Ð) för att välja ikonen [X] och tryck sedan på SET.
Från bottenraden, tryck på joysticken (Í) en gång och sedan (Þ) för att välja önskad ikon.
OBS
• Beroende på vald funktion, kan andra knappar, justeringsrattar och kontroller visas på skärmen.
Dessa förklaras i respektive sektion i handboken.
35
Använda menyerna
Inställningsmenyer
36
Här följer en stegvis beskrivning av hur du väljer ett typiskt alternativ från inställningsmenyerna.
Vissa menyposter kan kräva ytterligare steg. Sådana åtgärder förklaras i respektive sektion i handboken.
I korthet kan referenser till menyinställningar i handboken förkortas enligt följande:
> [B ! Systeminställningar] > [Språk H] > Önskat alternativ
Använda pekskärmen
1 Tryck på MENU-knappen.
2 Peka på önskad inställningsmeny från den översta raden.
• I exemplet motsvarar ikon B menyn [Systeminställningar].
3 Peka på önskad menypost ([Språk H], i exemplet).
• Om önskad menypost inte visas på menysidan som visas, dra med fingret till vänster/höger för att bläddra
igenom menysidorna.
• För huvudfunktioner kan sidnumret anges i handboken (!, i exemplet). Om du vet sidnumret kan du peka
på nummerikonen längst upp på skärmen för att öppna önskad menysida direkt.
4 Peka på önskat inställningsalternativ och sedan på [X] för att stänga menyn.
• Du kan peka på [L] för att återgå till föregående meny.
Använda joysticken
1 Tryck på MENU-knappen.
2 Tryck på joysticken (Þ) för att välja ikonen för önskad inställningsmeny.
• I exemplet motsvarar ikon B menyn [Systeminställningar].
• Om en av ikonerna i den övre raden inte har valts när du öppnar menyn, tryck först på joysticken (Ý)
för att flytta den orange urvalsramen till en av de här ikonerna.
3 Tryck på joysticken (Ý) för att välja önskad menypost ([Språk H], i exemplet) och tryck sedan
på SET.
• Om önskad menypost inte visas på menysidan som visas, tryck på joysticken (Þ) för att bläddra igenom
menysidorna.
• För huvudfunktioner kan sidnumret anges i handboken (!, i exemplet), vilket gör det enklare att hitta
önskad menysida.
4 Tryck joysticken (Ý) för att markera ett inställningsalternativ och tryck sedan på SET.
5 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyn.
• Du kan trycka på joysticken för att markera knappen [L] och trycka på SET för att återgå till föregående
menysida. Du kan också markera knappen [X] och trycka på SET för att stänga menyn.
Använda menyerna
OBS
• Du kan använda MENU-knappen på medföljande trådlös fjärrkontroll för att öppna inställningsmenyerna.
• Du kan när som helst stänga menyn genom att peka på [X] eller trycka på MENU.
• Gråskuggade alternativ är inte tillgängliga.
37
Använda menyerna
38
3
Inspelning
39
Spela in video och foton
Det här avsnittet förklarar grunderna för inspelning av videosekvenser* och foton. Mer information om
ljudinspelning finns i avsnittet Ljudinspelning (A 80).
Innan du gör viktiga inspelningar första gången, gör testinspelningar med de videokonfigurationer som du
planerar att använda för att kontrollera att kameran fungerar korrekt. Om din kamera inte fungerar som den ska
kan du gå till kapitlet Felsökning (A 146).
* ”Sekvens” avser en enstaka filmsekvens som har spelats in vid ett enstaka inspelningstillfälle.
Funktionslägen:
Förbereda för inspelning
Brytare på frontkåpan
1 Anslut ett laddat batteri till kameran (A 19).
2 Sätt i ett kort i en SD-kortplats.
• Om du vill använda minnesväxling eller dubbel inspelning
(A 49), sätt i SD-kortet i båda kortplatserna.
3 Öppna frontkåpan.
• Ställ in frontkåpans brytare på OPEN.
햴
4 Om du behöver använda sökaren, dra ut den och justera
den vid behov.
• Du kan använda dioptrijusteringen och vinkla sökaren
45 grader uppåt.
햵
Spela in video och foton
Grundläggande inspelning
40
Om du väljer
-läget när du ska spela in video och ta foton, justerar kameran automatiskt diverse
inställningar åt dig. I
-läget kan du manuellt justera fokusexponering och många andra inställningar enligt
dina behov och preferenser.
Du kan också starta/stoppa videoinspelningen fjärrstyrt med Browser Remote på en ansluten nätverksenhet
(A 125, 129).
1 Ställ in programväljaren på önskad position.
• Ställ in på N (
-läge) eller n (
enligt hur du vill använda kameran.
-läge),
2 Ställ in POWER-väljaren på CAMERA.
Spela in video
eller
Starta inspelningen genom att trycka
på REC-knappen.
• Vid inspelning visas Ü på skärmen. Om handtaget
är monterat på kameran tänds dessutom
kontrollampan.
• Tryck på REC-knappen igen för att avbryta
inspelningen. Ü ändras till Ñ och sekvensen
Programmerbar
skärmknapp
spelas in på det kort som du valt för inspelning
av videosekvenser. Kontrollampan slocknar också.
• Du kan också trycka på REC-knappen på handtaget eller START/STOP-knappen på medföljande trådlösa
fjärrkontroll.
Ta foton
Peka på [PHOTO].
• Som standard är funktionen [
Photo] tilldelad till den programmerbara skärmknappen, men du kan
ändra funktionen om det är nödvändigt (A 96).
• En grön g-ikon visas längst ner på skärmen. I skärmens övre högra hörn visas {Ð och ikonen för det kort
du valt för inspelning av foton.
• Du kan även trycka på PHOTO-knappen på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen.
När du är klar med inspelningen
1 Stäng frontkåpan genom att ställa in dess brytare på CLOSED.
2 Kontrollera att åtkomstindikatorn ACCESS är släckt.
3 Ställ in POWER-väljaren på OFF.
4 Stäng LCD-panelen och skjut in sökaren.
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser rött. Annars kan du förlora data permanent alternativt
skada kortet.
- Öppna inte luckan till SD-kortsfacket.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
• Säkerhetskopiera regelbundet (A 113), särskilt inspelningar som känns viktiga att spara. Canon ansvarar inte
för förlust av data eller förstörda data.
Spela in video och foton
OBS
• REC-knappen på handtaget har en låsknapp som förhindrar oavsiktlig manövrering. Ställ låsknappen
på C om du vill undvika oavsiktlig paus i inspelningen eller inte tänker använda den här REC-knappen.
Återställ knappen i ursprungligt läge för att aktivera REC-knappen igen.
• Om kameran växlar till det andra SD-kortet medan du spelar in video på grund av funktionen växla minne
(A 49), kommer de två delarna (före/efter bytet) att spelas in som separata sekvenser. Med programvaran
Data Import Utility kan du sätta ihop MP4-sekvenser som spelats in på olika SD-kort och spara dem på en
dator som en enstaka sekvens (A 113).
• Vid inspelning av sekvenser på ett SDHC-kort, delas videofilen (strömmas) i sekvensen ungefär var fjärde
gigabyte. Uppspelning med kameran kommer att vara kontinuerlig.
• Den längsta tiden kontinuerlig inspelningstid för en enstaka sekvens är 6 timmar. Efter det kommer en ny
sekvens att skapas automatiskt och inspelningen kommer att fortsätta som en separat sekvens.
• Om du spelar in i starkt ljus kan det vara svårt att se bilden på LCD-skärmen. Använd i detta fall sökaren
eller ställ in skärmens ljusstyrka (A 25).
• Om du ska göra en lång inspelning med kameran på stativ kan du, för att spara på batteriet,
stänga LCD-panelen och bara använda sökaren (A 24).
Granska den senaste inspelningen
Du kan granska de 4 sista sekunderna av den senast inspelade sekvensen utan att byta till
-läge.
Medan du granskar sekvensen kommer det inte höras något ljud från den inbyggda högtalaren.
1 Spela in video.
2 Tryck på u-knappen när du har avslutat inspelningen
av en sekvens.
41
Spela in video och foton
Använda fläkten
Kameran använder en intern kylfläkt för att sänka temperaturen i kameran.
1 Välj [Fläkt].
42
> [B ! Systeminställningar] > [Fläkt]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
Alternativ
[k Automatisk]: Fläkten är igång när kameran inte spelar in och den stängs automatiskt av när kameran spelar
in video (när Ü-ikonen visas längst upp på skärmen). Om kamerans innertemperatur blir för
hög startas fläkten automatiskt (och ` visas vid ikonen b). När kamerans innertemperatur
har sjunkit stängs fläkten av automatiskt. Använd den här inställningen om du inte vill att ljudet
från kamerans fläkt ska råka spelas in.
[i På]:
Fläkten är alltid i gång. Använd den här inställningen i de flesta fall.
VIKTIGT
• När fläkten är i gång släpper ventilationsutloppet ut varmluft.
• Var försiktig så att du inte på något sätt täcker för fläktens luftventiler (A 13).
Ange filnamn för XF-AVC-sekvenser
Du kan ändra ett flertal olika inställningar som bestämmer filnamnen för XF-AVC-sekvenserna. Anpassa
sekvensernas filnamn till dina egna behov eller till att passa standarder för din organisation för att skapa filer som
är enklare att identifiera och organisera.
Funktionslägen:
Filnamnens struktur innehåller följande delar:
1
2
3
Kameraindex: En bokstav (A–Z) som identifierar
vilken kamera som har använts.
Filmnummer: Tre siffror (001–999) som
identifierar vilket kort som har använts. Numret
tilldelas automatiskt men du kan ställa in
startnumret. När du satt in ett nytt kort (just köpt
eller initierat) ökas numret med 1 när den första
inspelningen är klar.
Klippnummer: Fyra tecken (C001–D999).
Klippnumret ökas automatiskt för varje klipp som
spelas in (efter C999 ökas numret till D001), men
du kan själv ange klippets startnummer och välja
klippnumreringsmetod.
4
5
6
7
Inspelningsdatum (loggas automatiskt av
kameran).
Slumpmässig komponent: Två tecken (siffrorna
0–9 och versalerna A–Z) som ändras slumpvis för
varje sekvens.
Användare definierad-fält: Fem tecken
(siffrorna 0–9 och versalerna A–Z) för övriga
identifieringsändamål.
Om ett SD- eller SDHC-kort används för att spela
in sekvenser läggs ett flödesnummer (01 till 99) till
i filnamnet. Flödesnumret ökas varje gång video
(ström) filen i sekvensen delas och inspelningen
fortsätter på en separat strömfil.
Spela in video och foton
Ändra de olika delarna av sekvensernas filnamn
Ställa in kameraidentifierare (kameraindex)
1 Välj [Kameraindex].
> [3 $Inspelningsinställning] > [Kameraindex]
2 Tryck på [Í] eller [Î] för att välja önskat index och tryck sedan på [OK].
Ställa in klippnumreringsmetod
1 Välj [Klippnumrering].
> [Æ $ Inspelningsinställning] > [Klippnumrering]
2 Välj [m Nollställ] eller [n Kontinuerlig] och tryck sedan på [OK].
Alternativ
[m Nollställ]: Klippnumret startar om från 001 varje gång du sätter i ett nytt kort.
[n Kontinuerlig]:
Klippnumren startar från det startnummer som angetts med [Klippnummer] (se nedan) och
fortsätter sedan genom alla kort.
Ställa in filmnummer eller klippets startnummer
Klippets startnummer kan bara ställas in om [Klippnumrering] är inställt på [n Kontinuerlig].
1 Välj [Filmnummer] eller [Klippnummer].
> [3 $Inspelningsinställning] > [Filmnummer] eller [Klippnummer]
• Inställningsskärmen öppnas och en orange urvalsram visas runt siffran längst till vänster.
• Peka på [Nollställ] för att återställa film-/klippnummer till [001] och återgå till föregående skärm.
2 Peka på [Í] eller [Î] för att ställa in första siffran och peka sedan på fältet bredvid för att välja det.
• Lägg in övriga siffror på samma sätt.
3 När du har lagt till alla siffrorna i klipp-/filmnumret pekar du på [OK].
• Peka på [Avbryt] för att stänga menyn utan att ändra siffran.
4 Om du ändrar filmnumret måste du sedan formatera alla SD-kort som ska användas för inspelning (A 34).
Ändra innehållet i det användardefinierade fältet
1 Välj [Användare definierad].
> [3 %Inspelningsinställning] > [Användare definierad]
• Inställningsskärmen öppnas och en orange urvalsram visas runt tecknet längst till vänster.
2 Peka på [Í] eller [Î] för att ställa in första tecknet och peka sedan på fältet bredvid för att välja det.
• Ange övriga tecken på samma sätt.
3 Peka på [OK] när du har skrivit önskad text.
• Tryck på [Avbryt] om du vill stänga skärmen utan att ändra innehållet i det användardefinierade fältet.
43
Spela in video och foton
Skärminformation
Det här avsnittet beskriver de olika typer av skärminformation som visas i
-läget. Den skärminfo
som faktiskt visas kommer att variera beroende på aktuella menyinställningar och funktionslägen.
44
AF-ramar
Beroende på den fokusfunktion som används och inställningar för AF-ramstorlek (A 56) kan du också se vissa
av följande AF-ramar.
Kontinuerlig AF-ram – alltid vit (A 56)
AF-förstärkt MF-ram – i gult: manuellt
justeringsområde; i vitt: automatiskt
justerat område (A 55)
Ansiktsigenkänning:
Huvudmotiv (A 57)
Ansiktsigenkänning:
Andra ramar för
ansiktsigenkänning
Spårning: Välj motiv
Spårning: Under spårning (A 57)
Högst upp på skärmen
Ikon/visning
N
Beskrivning
läge (A 29)
’, ‚, “, n, H, I, Q, K,
L, M, R, S, T
Filmläge (A 67)
;
Infraröd inspelning (A 91)
00:00:00:00
Tidkod (A 77)
Ñ, Ü (i rött)
Inspelningsfunktion (A 39)
Ñ – inspelning i standby, Ü – inspelning
z
Förinspelning (A 90)
¯,°,± (i gult)
Bildstabilisering (A 64)
Spela in video och foton
Ikon/visning
Beskrivning
è, é, ê, ë (i vitt),
ë (i gult),
(i rött)
000 min.
Återstående batteriladdning (A 19)
Ikonen visar en uppskattning av den återstående batteriladdningen.
Den återstående inspelningstiden anges i minuter bredvid ikonen.
• När
visas bör du byta ut batteriet mot ett fulladdat batteri.
• Den faktiska batteriladdningen kan ibland inte anges helt korrekt beroende på de aktuella
användningsförhållandena.
{Ð6, {Ð7
(i rött),
(i rött)
Foto taget (A 40)
• När
(eller
) visas, kan fotot inte spelas in på grund av ett problem med SD-kortet.
Vänster sida på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
=,
Infrarött ljus (A 91)
F00
Bländarvärde (A 68, 68)
1/00000
Slutartid (A 67, 68)
AE ±0 0/0 (i orange)
Exponeringskompensation (A 71)
±0 0/0
Exponeringslås (A 70)
(i orange)
00,0dB
Gain-värde (A 68)
00,0dB (värde i orange)
AGC-gräns (A 66)
ND 1/00
Gråfilter (A 73)
D,@
000m
Fokus (A 52)
• Medan du ställer in fokus kommer uppskattad närgräns att visas bredvid ikonen.
}, ~
Spåra/känna igen ansikte (A 57)
¼, É,
,
,
,
Vitbalans (A 74)
Utseenden (A 76)
Motljuskompensation (A 71)
O, N
Peaking (A 54)
z, {
Zebramönster (A 72)
GPS-signal (A 93): visas kontinuerligt – satellitsignal tas emot; blinkar – ingen satellitsignal
tas emot.
• Endast när GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) är ansluten till kameran.
Digital telekonverter (A 63)
REC`, STBY`
Inspelningskommando (A 109)
`, b
Fläktdrift och temperaturvarning (A 42)
• Om den interna temperaturen i kameran går över en förinställd nivå visas b i gult.
Om temperaturen stiger ytterligare visas b i rött.
• När ` visas i rött, anger detta en fläktrelaterad varning (A 151).
Höger sida på skärmen
Ikon/visning
6 000h00m, 7 000h00m,
6 slut, 7 slut (ikon i rött)
(i rött),
(i rött)
,
Beskrivning
SD-kortets status och återstående inspelningstid (A 32)
I grönt – kan spela in; i gult – SD-kortet nästan fullt; i vitt – läser SD-kortet.
• När SD-kortet är fullt, kommer 6 slut (eller 7 slut) att visas, med ikonen i rött,
och inspelningen upphör.
Inget SD-kort, eller kan inte spela in på SD-kortet.
Växla minne (A 49)
ø (m endast),
ù Externa inspelningslägen (A 109)
45
Spela in video och foton
Ikon/visning
Beskrivning
t,
00bit
Färgsampling av extern inspelning (A 109)
Zoomribba (A 59)
• Visas endast vid zoomning.
46
0000x0000
Upplösning (A 47, 109, 133)
¿, À, ¾
Bildfrekvens (A 48, 109, 133)
¸,
Filmformat (A 47)
000Mbps
Bitfrekvens
x0,00,
x0000
Slow & fast motion-inspelning (A 50)
¾,¿
Inställningar optimerade för en optimal konverterlins (A 139)
, —,
,
Nätverkstyp, funktion och anslutningsstatus (A 115)
I vitt – funktion redo att användas; i gult – ansluter till eller kopplar bort från ett nätverk; i rött – fel
har inträffat.
,
å
Mikrofondämpare (A 86)
Ljudbegränsare (A 86)
ƒ, š, Ÿ,
,
,
,
,
Monitor-kanaler (A 112)
,
MP4-ljudformat (A 80)
^
Förstoring (A 55)
Längst ner och mitten på skärmen
Ikon/visning
Beskrivning
[FUNC]
Öppnar FUNC-menyn (A 35, 137)
[ ], [~], [ ], [Ä], [<], [œ],
[B], [±], [z], [
],
[^], [
]
Programmerbar skärmknapp (A 96)
• Som standard är funktionen [
Foto] (ta en stillbild) tilldelad knappen.
[£], [
Spåra (A 57)
]
Exponeringsvisare (A 68)
Ljudnivåmätare (A 84)
(i rött)
Trådlös fjärrkontroll inaktiverad (A 144)
OBS
• Du kan trycka upprepade gånger på DISP-knappen för att stänga av de flesta ikoner och visningar enligt
följande sekvens: Alla visningar på  Endast skärmmarkörer (då aktiverat A 143)  Minimala visningar
(inspelningsfunktion o.s.v.)
Videokonfiguration: upplösning, bitfrekvens och bildfrekvens
Videokonfiguration: upplösning, bitfrekvens och bildfrekvens
Med följande procedurer kan du ställa in den videokonfiguration som används för att spela in sekvenser på ett
SD-kort i kameran. Välj den kombination av filmformat, upplösning/bitfrekvens och bildfrekvensinställningar som
bäst matchar dina kreativa behov. Tillgängliga alternativ för vissa inställningar kan ändras beroende på
föregående val av andra inställningar. Tabellen som följer procedurerna ger en sammanfattning.
Funktionslägen:
Välja intern inspelning
Kameran är som standard konfigurerad till att tillåta interna inspelningar på ett SD-kort. Om kameran ställts
in på endast extern inspelning, visar förfarandet nedan hur du möjliggör intern inspelning. Detaljer om att ställa
in videokonfigurationen för inspelningarna med en extern inspelare ansluten till kamerans SDI OUT-anslutning
(m endast) eller HDMI OUT-anslutning, finns i Ansluta till extern monitor eller inspelare (A 109).
1 Välj [Intern/extern insp.].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Intern/extern insp.]
2 Peka på [v Intern inspelning prioriteras] och peka sedan på [X].
Välja filmformat
1 Välj [Filmformat].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Filmformat]
2 Peka på [¸ MP4] eller [
XF-AVC] och sedan på [X].
Välja upplösning och bitfrekvens
1 Välj [¸ Upplösning] eller [
Upplösning].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [¸ Upplösning] eller [
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
• Den valda upplösningen och bitfrekvensen visas på skärmens högra hörn.
Upplösning]
47
Videokonfiguration: upplösning, bitfrekvens och bildfrekvens
Val av bildfrekvens
1 Välj [¸ Bildfrekvens] eller [
Bildfrekvens].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [¸ Bildfrekvens] eller [
48
Bildfrekvens]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
• Ikonen för vald bildfrekvens visas på skärmens högra hörn.
MP4-sekvenser: Tillgängliga videokonfigurationsinställningar
Upplösning (bitfrekvens*)
Bildfrekvens
50.00P
25.00P
3840x2160 (150 Mbps)
●
●
1920x1080 (35 Mbps)
●
●
1920x1080 (17 Mbps)
●
●
1280x720 (8 Mbps)**
●
—
1280x720 (4 Mbps)**
—
●
* Kameran använder en variabel bitfrekvens (VBR).
**Bildfrekvensen är fast och kan inte ändras. Ljudformatet är också automatiskt inställt till [
AAC 16bit 2CH].
XF-AVC-sekvenser: Tillgängliga inställningar för videokonfiguration
Upplösning (bitfrekvens*)
Bildfrekvens
50.00P
50.00i
25.00P
3830x2160 (160 Mbps)
●
—
●
1920x1080 (45 Mbps)
●
●
●
* Kameran använder en variabel bitfrekvens (VBR).
Dubbel inspelning och minnesväxling
Dubbel inspelning och minnesväxling
Kameran har två praktiska inspelningsmetoder som kan användas när båda kortplatserna innehåller ett SD-kort:
dual-inspelning och växla minne.
49
Dual-inspelning: När du väljer den här inspelningsmetoden spelas samma sekvens spelas in samtidigt på båda
SD-korten, vilket är praktiskt om du vill skapa en säkerhetskopia av en inspelning samtidigt som du spelar in.
Växla minne: Den här inspelningsmetoden gör det möjligt att fortsätta spela in på det andra SD-kortet utan att
avbrott uppstår när det SD-kort du använder blir fullt.
Funktionslägen:
1 Välj [Dual/växla minne].
> [3 " Inspelningsinställning] > [Dual/växla minne]
2 Peka på [4 Dual-inspelning] eller [
Växla minne] (eller [
Växla minne]) och peka sedan på [X].
• När dual-inspelning är aktiverad, kommer status för båda SD-korten att visas längst upp till höger på
skärmen. När växla minne är aktiverat kommer SD-kortikonen att ändra till
(eller
).
• Peka på [Standardinspelning] för att inte använda någon av funktionerna.
OBS
• Om ett SD-kort blir fullt under en dual-inspelning avbryts inspelningen på båda korten. Om ett fel å andra sidan
inträffar på det ena SD-kortet fortsätter inspelningen på det andra kortet.
• Med programvaran Data Import Utility kan du sätta ihop MP4-växlingssekvenser som spelats in på olika
SD-kort och spara dem på en dator som en enstaka sekvens (A 113).
• Minnesväxling kan göras från SD-kortplats A till SD-kortplats B och tvärtom, men växlingen utförs
endast en gång.
Slow & fast motion-inspelning
Slow & fast motion-inspelning
50
Du kan spela in sekvenser som har slow motion- eller fast motion-effekt under uppspelning genom att helt
enkelt välja önskad slow/fast motion-hastighet (från x0,25 till x1200 av normal hastighet). Tillgängliga slow/fast
motion-hastigheter varierar beroende på den upplösning och bildfrekvens som är vald. Ljud spelas inte in när
slow & fast motion-inspelning är aktiverad.
Funktionslägen:
1 Välj [Slow & Fast motion].
> [3 " Inspelningsinställning] > [Slow & Fast motion]
2 Peka på önskad slow & fast motion-hastighet och sedan på [X].
• Peka på [j] för att stänga av slow & fast motion-inspelning.
•
eller
så visas vald frekvens till höger på skärmen.
MP4-sekvenser: Tillgängliga slow/fast motion-hastigheter
Uppspelningens bitfrekvens blir samma som den bitfrekvens som valts för videokonfiguration för inspelning.
Om upplösningen däremot är inställd på [3840x2160 (150 Mbps)] och bildfrekvensen är inställd på 25.00P,
ändras uppspelningens bitfrekvens automatiskt till 90 Mbps.
Upplösning
Bildfrekvens
3840x2160 (150 Mbps)
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
Tillgängliga slow/fast motion-hastigheter
25.00P
x0,5
1920x1080 (35 Mbps),
1920x1080 (17 Mbps)
50.00P
x0,5, x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
25.00P
x0,25, x0,5
1280x720 (8 Mbps)
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
1280x720 (4 Mbps)
25.00P
x0,5
XF-AVC-sekvenser: Tillgängliga slow/fast motion-hastigheter
Bildfrekvens
3840x2160 (160 Mbps)
50.00P
x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
160 Mbps
25.00P
x0,5
90 Mbps
50.00P
x0,5, x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
45 Mbps
25.00P
x0,25, x0,5
45 Mbps
1920x1080 (45 Mbps)
Tillgängliga slow/fast motion-hastigheter
Uppspelningens
bitfrekvens
Upplösning
Slow & fast motion-inspelning
OBS
• Slow & fast motion-inspelning kan inte användas tillsammans med följande funktioner.
- Dual-inspelning
- Förinspelning
- Växla minne
- Färgbalkar
• När slow motion-hastigheten är inställd till x0,5 (50.00P) eller x0,25 (25.00P), kan inte ansiktsigenkänning
användas tillsammans med slow & fast motion-inspelning.
• Om tidkod när slow & fast motion-inspelning är aktiverad:
- Tidkodsläget kan ställas in till [
Regen.], eller [
Preset] med körläget [
Rec Run].
- Om du valt körläget [
Free Run] för tidkoden ändras körläget automatiskt till [
Rec Run]
när slow & fast motion-inspelningsläget används.
- När slow & fast motion-inspelningsläget stängs av återgår tidkodens körläget till föregående inställning.
- Tidkodsignalen kan inte matas ut från SDI OUT-anslutningen (m endast) eller
HDMI OUT-anslutningen.
• Högsta kontinuerliga inspelningstid för en enstaka sekvens med slow motion-inspelning motsvarar sex
timmars uppspelningstid. Detta varierar konsekvent beroende på den slow motion-hastighet som används.
När t.ex. hastigheten [x0.5] används blir högsta kontinuerliga inspelningstid tre timmar (vilket vid uppspelning
i x0,5-slow motion motsvarar sex timmars uppspelningstid).
51
Ställa in fokus
Ställa in fokus
Kameran har följande tre olika fokuseringsmetoder. Du kan också justera fokus fjärrstyrt med Browser Remote
på en ansluten nätverksenhet (A 125, 131).
52
Manuell fokusering: Justera zoomen genom att justera fokuseringen manuellt. Du kan använda funktionerna
för fokushjälp (A 53) för att hjälpa till att fokusera mer korrekt när du använder manuell fokusering.
AF-förstärkt MF: Fokusera manuellt till stor del och låt sedan kameran slutföra fokuseringen automatiskt.
Kontinuerlig AF: Kameran fokuserar kontinuerligt på motivet i AF-ramen.
Manuell fokusering
Använd fokus-/zoomringen för att fokusera manuellt. Med inställningarna [v Kamerainställningar] >
[Fokusring riktning] och [Fokusring respons] kan du justera riktningen och svarsgraden för fokus-/zoomringen
när den används för att justera fokuset.
Funktionslägen:
1 Ställ in fokus-/zoomringens väljare på FOCUS.
Fokus-/zoomring
2 Aktivera manuell fokusering.
[FUNC] > [< Fokus] > [n Manuell]
• Alternativ kan du trycka på AF/MF-knappen för att växla mellan
autofokus och manuell fokusering utan att använda
FUNC-menyn. När D visas på skärmen hoppar du till steg 5.
3 Du kan peka på ett motiv inne i ramen för att fokusera
på det automatiskt.
• Touch AF-markeringen (I) blinkar och kameran kommer
att fokusera automatiskt. Du kan sedan fortsätta att fokusera
manuellt från vald position.
• När du justerar fokus kommer aktuell ungefärlig närgräns
att visas inuti fokuseringsramen.
4 Peka på [X].
5 Vrid på fokus-/zoomringen för att fokusera.
OBS
• Om du zoomar efter att ha justerat fokus kan du behöva justera fokus igen.
• Om du fokuserar manuellt och sedan lämnar kameran med strömmen på kan kameran förlora
fokusinställningen efter ett tag. Denna eventuella fokusförändring orsakas av att temperaturen stiger.
Kontrollera fokus innan du fortsätter spela in.
Ställa in fokus
Förinställt fokus
När manuell fokusering är aktiverad kan du registrera en viss
fokusposition och sedan, när du fokuserar manuellt någon
annanstans, låta kameran återgå till den förinställda
fokuspositionen. Med inställningen [v Kamerainställningar]
> [Förinsställd fokushastighet] kan du ställa in den hastighet
med vilken kameran återgår till den förinställda
fokuspositionen till en av tre nivåer.
Aktuell närgräns
Peka för att återgå till
förinställt fokus
53
1 Aktivera manuell fokusering med FUNC-menyn och justera
fokuset till önskad position (A 52).
• Aktuell ungefärlig närgräns kommer att visas inuti
fokuseringsramen och i knappen för förinställt fokus.
2 Peka på knappen för förinställt fokus för att spara aktuell
Knapp för förinställt fokus
fokuseringsposition.
(i orange: fokus
förinställning aktiverad)
• Indikatorn inuti knappen kommer att bli orange för att
visa att funktionen förinställt fokus har aktiverats.
• Peka på knappen för förinställt fokus en gång till för att stänga av funktionen.
Förinställd
fokusposition
3 Justera fokus enligt behov med Touch AF eller fokus-/zoomringen.
• Aktuell närgräns kommer att visas inuti fokuseringsramen.
4 Peka på [
] för att återgå till förinställd fokuseringsposition.
• [
] gråskuggas vid justering av fokus eller zoom.
OBS
• Förinställt fokus återkallas när kameran stängs av.
• Närgränsen är ungefärlig. Du kan ändra de avståndsenheter som används med inställningarna
[£ Displayinställningar] > [Avståndsenheter].
Använda funktionerna för fokushjälp
För att du ska kunna få en mer korrekt justering av fokus finns följande funktioner för fokushjälp: Dual Pixel
Fokusguide, en guide på skärmen som visar dig om motivet är i fokus, peaking, som ger tydligare kontraster
genom att motivets konturer förstärks, och förstoring som förstorar bilden på skärmen. Du kan använda peaking
och fokusguiden eller peaking och förstoring samtidigt för större effekt.
Dual Pixel Fokusguide
Fokusguiden ger dig en intuitiv visuell indikation av aktuellt fokusavstånd och riktning och mängd justering som
krävs för att få bilden helt fokuserad. Vi användning i kombination med ansiktsigenkänning och spårning (A 57),
kommer guiden att fokusera på ögonens närhet på den person som spårats som huvudmotiv.
Fokusguiden är aktiverad som standard. Om den stängts av, starta från steg 1 för att aktivera den.
1 Aktivera fokusguiden.
> [v # Kamerainställningar] > [Fokusguide] > [i På] > [X]
• Fokusguiden visas på skärmen.
2 Flytta om nödvändigt fokusguiden till ett annat motiv som du vill fokusera på.
• Peka på önskat område på LCD-skärmen för att flytta fokusguiden.
Ställa in fokus
54
Fokusera längre bort
(stor justering)
•
•
•
•
Fokusera längre bort
(liten justering)
I fokus
Fokusera närmre
(liten justering)
Fokusera närmre
(stor justering)
Kan inte fastställa
justering
OBS
Med motiv eller i situationer där autofokus kanske inte fungerar bra (A 57), kanske inte fokusguiden fungerar
korrekt.
Dual Pixel Fokusguide-funktionen kan inte användas i följande fall:
- Medan fokus justeras automatiskt med AF-förstärkt MF eller kontinuerlig AF.
- När [v Kamerainställningar] > [Konverteringslins] är inställt till ett annat alternativ än [j Av].
- Om den digitala zoomen är aktiverad och zoomfrekvensen är i det digitala zoomintervallet.
- Om valt filmläge är inställt till T.
- Då färgbalkarna visas.
- Då infraröd inspelning är aktiverad.
När Dual Pixel Fokusguide-funktionen används tillsammans med spåra/känna igen ansikte, kanske inte
fokusguiden fokuserar korrekt på huvudmotivets ögon, beroende på åt vilken riktning ansiktet är vänt.
Om inställningen [ Fokusguide] (A 96), har tilldelats en programmerbar knapp kan du trycka på denna
knapp för att aktivera eller inaktivera funktionen fokusguide.
Peaking
När peaking har aktiverats röd-, blå- eller gulmarkeras konturerna på de objekt som är i fokus på skärmen.
Du kan även välja att byta till svartvit skärm medan peaking är aktiverat, för att ytterligare accentuera konturerna.
1 Aktivera manuell fokusering med FUNC-menyn (steg 2, A 52).
2 Ändra vid behov peakinginställningarna.
[i] > Önskade alternativ > [L]
• För svartvit inställning: Peka på [Av] eller [På]. För peakingfärg: Peka på [Röd], [Blå] eller [Gul].
3 Peka på [O] och sedan på [X].
• Peakingen aktiveras och kanterna accentueras.
• Peka på [O] igen (innan du stänger menyn) för att stänga av peakingeffekten.
Ställa in fokus
Förstoring
1 Tryck på MAGN.-knappen.
• ^ visas i mitten av skärmens nederdel och bilden
i skärmens mitt* förstoras två gånger.
• Ramen som visas längst ner till höger på skärmen
(förstoringsram) visar den ungefärliga del av bilden
som visas förstorad.
55
2 Flytta om nödvändigt runt förstoringsramen för att
kontrollera andra delar av bilden.
• Dra fingret över LCD-skärmen eller tryck på joysticken
(ÝÞ).
3 Stäng av funktionen för förstoring genom att trycka
på MAGN.-knappen en gång till eller peka på [X].
* Om en av AF-ramarna eller ansiktsigenkänningsramen visas
på skärmen, kommer området runt den aktiva ramen att
förstoras istället.
OBS
• Om peaking/förstoring:
- Hjälpfunktionerna visas bara på kamerans skärm. De visas inte på videoutgången från utgående
anslutningar och kommer inte att påverka dina inspelningar.
- Förstoring är inte tillgänglig när färgbalkarna visas.
AF-förstärkt MF
Med det här fokusläget kan du fokusera manuellt till stor del och låt sedan kameran slutföra fokuseringen
automatiskt. Detta är mycket bekvämt när du vill försäkra dig om att dina 4K-inspelningar har ordentlig skärpa.
Vidare kommer kameran inte att utföra opålitliga fokusjusteringar i detta läge om det inte går att utvärdera hur
fokus ska justeras. Detta ger överlag en jämnare fokusering än med kontinuerlig AF.
Funktionslägen:
1 Ställ in fokus-/zoomringen på FOCUS.
2
läge endast: Try på AF/MF-knappen för att aktivera
autofokus.
• @ kommer att visas till vänster på skärmen.
3 Ändra AF-ramens storlek till [r Stor] eller [s Liten] (A 56).
4 Ställ in AF-läget till [
AF-förstärkt MF].
> [v " Kamerainställningar] > [AF-läge] >
[
AF-förstärkt MF] > [X]
• När fokus är i det manuella justeringsområdet kommer
en gul AF-ram att visas på skärmen.
• Peka om nödvändigt på önskat område på LCD-skärmen
för att flytta AF-ramen. Du kan också ändra storleken
på AF-ramen (A 56).
Fokus-/zoomring
Ställa in fokus
5 Justera zoomen genom att vrida på fokus.
• Fokusera manuellt för att ta motivet närmare fokus. När fokuseringen går in i automatiskt justeringsområde,
kommer AF-ramen att bli vit och kameran kommer att slutföra fokuseringen automatiskt.
• Medan fokus är inom det automatiska justeringsområdet kommer kameran att behålla motivet i fokus
automatiskt.
56
Kontinuerlig AF
Kameran kommer som standard att fokusera automatiskt på ett motiv i mitten av skärmen. Om AF-ramens
storlek har ändrats till ett annat alternativ än [k Automatisk] (A 56), kommer kameran att fokusera
automatiskt på ett motiv inuti AF-ramen som visas på skärmen.
Funktionslägen:
1
läge endast: Try på AF/MF-knappen för att aktivera
autofokus.
• @ kommer att visas till vänster på skärmen.
2 Ställ in AF-läget till [
Kontinuerlig].
> [v " Kamerainställningar] > [AF-läge] >
[
Kontinuerlig] > [X]
• I metoden
används kontinuerlig AF som standard och
den här proceduren är inte nödvändig.
OBS
• När [v Kamerainställningar] > [AF-ram storlek] är inställt på
[r Stor] eller [s Liten], kommer en vit ram att visas på skärmen.
Ändra AF-ramens storlek
Kameran kommer som standard att fokusera på ett motiv i mitten av skärmen. Du kan ändra storleken
på AF-ramen för att visa en AF-ram och välja ett specifikt område (eller motiv) för autofokusfunktioner.
För att flytta AF-ramen pekar du bara på önskat område på LCD-skärmen.
I metoden
är AF-ramens storlek inställd på [k Automatisk] och kan inte ändras.
Funktionslägen:
1 Välj [AF-ram storlek].
> [v " Kamerainställningar] > [AF-ram storlek]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
Alternativ
[k Automatisk]: Ingen AF-ram visas. Kameran kommer att fokusera automatiskt på ett motiv i mitten
av skärmen.
[r Stor], [s Liten]: En AF-ram visas och kan flyttas för att fokusera på ett specifikt motiv inom ett område på
ca 80 % av skärmen. Du kan välja storlek på AF-ramen enligt det motiv du vill fokusera på.
Ställa in fokus
OBS
• När AF-ramens storlek är inställd på [k Automatisk], kan inte AF-förstärkt MF användas.
Om autofokusfunktionerna (AF):
• Du kan ändra vissa aspekter av autofokusfunktionen med följande inställningar:
- [v Kamerainställningar] > [AF-hastighet] för att ställa in AF-hastigheten (den hastighet med vilket fokuset
justeras) till en av tre nivåer.
- [v Kamerainställningar] > [AF-respons] för att ställa in svarsgraden för autofokusfunktionen till
en av tre nivåer.
• Vid inspelning i starkt ljus minskar kameran sin bländare. Detta kan skapa oskärpa i bilden, vilket blir mer
tydligt när du närmar dig zoomens maximala vidvinkelinställning. I sådana fall kan du i
-läget ställa
in filmläget till “ eller n, tillämpa gråfiltret och justera bländaren.
• Autofokus är inte tillgänglig i följande fall:
- När [v Kamerainställningar] > [Konverteringslins] är inställt till en annan inställning än [j Av].
- Då infraröd inspelning är aktiverad.
• Autofokus tar längre tid att fokusera när bildfrekvensen är inställd till 25.00P.
• Om du spelar in i svagt ljus begränsas fokuseringsintervallet och bilden kan bli suddig.
• Vid autofokus kan du vrida på fokus-/zoomringen om du behöver fokusera manuellt. När du släpper ringen
återgår kameran till autofokus. Praktiskt om man till exempel vill fokusera på ett motiv som befinner sig på
andra sidan av en glasruta.
• Om du har valt filmläge T, ställs fokus in på G och det kan inte ändras.
• Autofokusen fungerar eventuellt inte för nedanstående motiv och situationer. Fokusera i så fall manuellt.
-
- Genom smutsiga eller våta fönster
Reflekterande ytor
- Kvällsmotiv
Motiv med låg kontrast eller utan vertikala linjer
- Motiv med ett upprepat mönster
Snabbrörliga motiv
När [FUNC] > [Utseenden] är inställt på [
Wide DR].
När motiv på olika avstånd visas i AF-ramen.
Spåra/känna igen ansikte
När spåra/känna igen ansikte är aktiverat och kameran spårar ett ansikten,
kan den automatiskt justera fokus och exponering* för denna person
(huvudmotivet). När flera ansikten spåras kan du peka på ett annat ansikte för
att göra det till huvudmotivet. I autofokusläget kan du också spåra rörliga
motiv som inte är människor (t.ex. ett husdjur). För att välja motivet behöver
du använda touchskärmen.
* Exponeringen justeras inte när filmläget är inställt till n eller till ett annat
inspelningsprogram för specialmotiv än H eller û.
Huvudmotiv
Funktionen spåra/känna igen ansikte är aktiverad som standard. Om den stängts av, starta från steg 1 för att
aktivera den. I
-läget är spåra/känna igen ansikte alltid aktiverat och kan inte stängas av.
Funktionslägen:
1 Aktivera spåra/känna igen ansikte.
> [v " Kamerainställningar] > [Spåra/känna igen ansikte] > [i På}] > [X]
• } kommer att visas till vänster på skärmen.
2 Rikta kameran mot motivet.
• I AF-läget kommer en vit ram med små pilar att visas runt huvudmotivet. Övriga ansikten får grå ramar.
• I MF-läget kommer alla ansikten att ha gråa ramar och huvudmotivet kommer att anges med små pilar.
57
Ställa in fokus
3 Peka om nödvändigt på önskat motiv på LCD-skärmen för att välja ett annat huvudmotiv.
58
• Välja en annan person: Peka på ett ansikte med en grå ram. Ramen för ansiktsigenkänning kommer att
ändras till en dubbel ram £ (spårningsram, vit i AF-läge, grå i MF-läge). Kameran kommer att spåra motivet
då det rör sig.
• Välja andra motiv i rörelse: Endast i autofokusläge kan du välja [£] och sedan peka på ett motiv i rörelse,
såsom ett husdjur. Ramen kommer att ändras till en vit dubbel ram £ (spårningsram). Kameran kommer att
spåra motivet då det rör sig.
• Peka på [
] för att ta bort ramen och avbryta spårningen.
4 I manuellt fokusläge kommer fokusguiden att visas på valt huvudmotiv om denna funktion är aktiv.
Använd fokusguiden som en referens för att fokusera manuellt.
• I autofokusläget kommer kameran att behålla fokus på huvudmotivet och spåra det då det rör sig.
Begränsa autofokus till ansikten
Du kan välja att begränsa autofokusfunktionen till situationer då ett ansikte har identifierats, och använda manuell
fokusering annars. När ett ansikte har spårats kommer kameran automatiskt att behålla motivet i fokus och
optimera exponeringen.
Funktionslägen:
Ställ in en programmerbar knapp på [~ Autofokus ansikte] (A 96) och tryck på knappen.
• När autofokus ansikte är aktiverat kommer ikonen } att ändras till ~.
OBS
• Kameran kan ibland, av misstag, identifiera icke-mänskliga ansikten. Stäng i så fall av funktionen.
• När du har aktiverat ansiktsigenkänningen kan kameran inte använda en längre slutartid än 1/25.
• Om du pekar på en färg eller ett mönster på motivet, som är unikt i bilden, blir motivet enklare att spåra.
Men om det finns ett annat motiv i bild med liknande färger/mönster, kan kameran börja spåra fel motiv.
Välj önskat motiv med ”Välja andra motiv i rörelse” (steg 3, A 57).
• I vissa lägen blir det svårt att få en korrekt ansiktsidentifiering. Exempel på sådana situationer:
- Extremt små, stora, mörka eller ljusa ansikten jämfört med övriga bilden.
- Ansikten vända åt sidan, upp- och nervända, diagonala eller delvis dolda ansikten.
• I följande fall kan inte spåra/känna igen ansikten användas.
- Om du har valt inspelningsläget Q, R eller T.
- Om angiven slutartid är längre än 1/25.
- Om den digitala zoomen är aktiverad och zoomfrekvensen är högre än 60x.
- Då infraröd inspelning är aktiverad.
- När slow & fast motion-inspelning är aktiverad och slow motion-hastigheten är inställd på x0,5 (50.00P)
eller x0,25 (25.00P).
• I vissa fall kan kameran inte spåra motivet. Exempel på sådana situationer:
- Motiv som är mycket små eller stora i relation till den övriga bilden.
- Motiv som är alltför lika bakgrunden.
- Motiv som saknar tillräcklig kontrast.
- Snabbrörliga motiv.
- När du fotograferar inomhus i bristande belysning.
Zooma
Zooma
För att zooma in och ut kan du antingen använda fokus-/zoomringen, zoomspaken på kameran och på
handtaget, zoomknapparna på den trådlösa fjärrkontrollen eller zoomkontrollerna på skärmen. Du kan också
zooma med Browser Remote på en ansluten nätverksenhet (A 125, 131).
Utöver en 15x optisk zoom kan du i
-läget aktivera den digitala zoomen* (300x) med inställningen
[v Kamerainställningar] > [Digital zoom]. Kameran har även en digital telekonverter, vilket betyder att
du kan förstora bilden på skärmen på digital väg.
* Digital zoom är inte tillgänglig i
-läget eller då [v Kamerainställningar] > [Konverteringslins] är inställd på [¿ WA-U58].
Funktionslägen:
Använda fokus-/zoomringen
1 Ställ in fokus-/zoomringens väljare på ZOOM.
2 Justera zoomen genom att vrida på fokus-/zoomringen.
• Vrid långsamt på fokus-/zoomringen för en långsammare
zoom, och vrid snabbt för en snabbare zoom.
• Den zoomindikator som syns på skärmen anger
ungefärligt zoomläge.
OBS
• Med inställningarna [v Kamerainställningar] > [Zoomring
riktning] kan du justera riktningen för fokus-/zoomringen när
den används för att zooma.
• Om du vrider för snabbt på fokus-/zoomringen kan inte kameran
zooma direkt. I så fall zoomar kameran när du har slutat vrida
på ringen.
Fokus-/zoomring
59
Zooma
Använda zoomspakarna
Om du ska använda handtagets zoomspak måste du först montera handtaget på kameran (A 22).
60
Dra zoomspaken på kameran eller på handtaget
motT (vidvinkel) för att zooma ut. Dra den mot S (telefoto)
för att zooma in.
• Som standard fungerar zoomspaken på kameran i variabel
hastighet. Du kan också ställa in den till en konstant hastighet
och välja zoomhastigheten.
• Zoomspaken på handtaget fungerar endast vid en konstant
hastighet, som du kan välja själv.
Ställa in zoomhastigheten för kamerans zoomspak
I tabellen nedan hittar du ungefärliga zoomhastigheter.
W Zooma ut
T Zooma in
Kamerans zoomspak: ungefärliga zoomhastigheter (den tid som krävs från att zooma över hela
zoomomfånget)
Inställningen [Zoomhastighetsnivå]
Inställningen
[Zoomhastighet handgrepp]
Vald konstant
hastighet
[] Långsam]
[[ Normal]
[Z Snabb]*
[Y] (variabel)
–
4,2 sek. till 4 min. 38 sek.
2,6 sek. till 2 min.
1,5 sek. till 1 min.
[X] (konstant)
1 (långsammast)
4 min. 38 sek.
2 min.
1 min.
16 (snabbast)
4,2 sek.
2,6 sek.
1,5 sek.
* När zoomhastigheten är för hög kan kameran få problem med autofokusen vid zoomning.
1 Välj generell zoomhastighetsnivå.
> [v ! Kamerainställningar] > [Zoomhastighetsnivå] > Önskad zoomhastighetsnivå > [L]
• Du kan välja en av tre nivåer, [Z Snabb], [[ Normal] eller [] Långsam].
2 Välj om du vill använda en variabel eller konstant zoomhastighet.
[Zoomhastighet handgrepp] > [Y] (variabel) eller [X] (konstant)
• Om du valde [Y], gå vidare till steg 4.
3 Peka på [Ï] eller [Ð], eller dra med fingret längs justeringsreglaget och ställ in en önskad konstant hastighet.
4 Peka på [X].
OBS
• När [Zoomhastighetsnivå] är inställt till [Z Snabb], kan kameran plocka upp och spela in ljud då linsen
manövreras.
Zooma
Använda höghastighetszoom i standby
När höghastighetszoom är aktiverad och [v Kamerainställningar] > [Zoomhastighet handgrepp] är inställt
på [Y] (variabel zoomhastighet) i inspelningens standbyläge, kan du zooma i högsta tillgängliga hastighet
([Z Snabb]). Emellertid kommer zoomhastigheten under inspelning att fastställas av inställningen
[Zoomhastighetsnivå].
1 Välj [Höghastighetszoom].
> [v ! Kamerainställningar] > [Höghastighetszoom]
2 Peka på [i På] och sedan på [X].
OBS
• Om förinspelning aktiveras avgörs zoomhastigheten av inställningen [Zoomhastighetsnivå] även i standby.
Ställa in zoomhastigheten för handtagets zoomspak
I tabellen nedan hittar du ungefärliga zoomhastigheter.
Handtagets zoomspak: ungefärliga zoomhastigheter (den tid som krävs från att zooma över hela
zoomomfånget)
Inställningen [Zoomhastighetsnivå]
Vald
konstant hastighet
[] Långsam]
[[ Normal]
[Z Snabb]*
1 (långsammast)
4 min. 38 sek.
2 min.
1 min.
16 (snabbast)
4,2 sek.
2,6 sek.
1,5 sek.
* När zoomhastigheten är för hög kan kameran få problem med autofokusen vid zoomning.
1 Välj generell zoomhastighetsnivå (steg 1, A 60).
2 Aktivera användningen av zoomspaken (vid en konstant zoomhastighet).
[Zoomhastighet handtag] > [X]
• Du kan peka på [j] för att inaktivera zoomspaken på handtaget.
3 Peka på [Ï] eller [Ð], eller dra med fingret längs justeringsreglaget och ställ in en önskad konstant hastighet.
4 Peka på [X].
61
Zooma
Använda den medföljande trådlösa fjärrkontrollen eller en annan trådlös fjärrkontroll
(extra tillbehör)
62
Zoomhastigheterna varierar vid användning av den medföljande trådlösa fjärrkontrollen, fjärrkontrollen RC-V100
(extra tillbehör) eller fjärrkontroller från andra tillverkare som ansluts till REMOTE-anslutningen.
Du kan också fjärrzooma med Browser Remote på en ansluten nätverksenhet (A 125, 131).
Zoomhastighet för fjärrstyrning
Tillbehör
Zoomhastighet
Trådlös fjärrkontroll (medföljer)
Konstant zoomhastighet. Se följande tabell.
Fjärrkontrollen RC-V100 (extra
tillbehör)
Variabel hastighet: Ju större vinkel du vrider ZOOM-ratten på RC-V100 från centrum i, desto snabbare
blir zoomningen.
Fjärrkontroller från andra
tillverkare
Om din fjärrkontroll saknar stöd för variabel zoom: Konstant zoomhastighet.
Om din fjärrkontroll har stöd för variabel zoom: Variabel zoom enligt fjärrkontrollens inställningar.
Trådlös fjärrkontroll: ungefärliga zoomhastigheter (den tid som krävs från att zooma över hela
zoomomfånget)
Inställningen [Zoomhastighetsnivå]
Inställningen [Zoomhastighet
fjärrkontroll]
[] Långsam]
1 (långsammast)
4 min. 38 sek.
2 min.
1 min.
16 (snabbast)
4,2 sek.
2,6 sek.
1,5 sek.
[[ Normal]
[Z Snabb]*
* När zoomhastigheten är för hög kan kameran få problem med autofokusen vid zoomning.
1 Välj generell zoomhastighetsnivå (steg 1, A 60).
2 Välj [Zoomhastighet fjärrkontroll].
3 Peka på [Ï] eller [Ð], eller dra med fingret längs justeringsreglaget och ställ in en önskad konstant
hastighet.
4 Peka på [X].
OBS
• Om du ansluter fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran kan du zooma med hjälp av fjärrkontrollens
ZOOM-ratt. Som standard vrider du ratten åt höger för att zooma in (S) och åt vänster för att zooma ut (T).
Använda touchskärmens zoomkontroller
1 Öppna fokus-/zoomkontrollerna på skärmen.
[FUNC] > [R Zoom]
• Zoomkontrollerna visas längst ner på skärmen.
2 Styr zoomen genom att peka på zoomkontrollerna.
• Peka var som helst inom V-området för att zooma ut, eller var som helst
inom U-området för att zooma in. Peka närmare mitten för en
långsammare zoom, och närmare V/U-ikonerna för en snabbare zoom.
3 Peka på [X].
Zooma
Digital telekonverter
Med en digital telekonverter kan man öka kamerans brännvidd digitalt med en faktor på cirka 2,
och spela in en förstorad bild.
63
Funktionslägen:
1 Aktivera användning av funktionen digital telekonverter.
> [v ! Kamerainställningar] > [Digital zoom] > [
Digital telekonv.] > [X]
2 Öppna fokus-/zoomkontrollerna på skärmen.
[FUNC] > [R Zoom]
3 Peka på [
] (digital telekonverter) och peka sedan på [X].
• Skärmens mitt förstoras cirka 2x och
-ikonen visas längst ner till vänster på skärmen.
• Stäng av den digitala telekonvertern genom att peka på [
] igen, innan du stänger menyn.
OBS
• Du kan montera den medföljande TL-U58-telekonvertern och använda den tillsammans
med den här funktionen, för ökad effekt.
• En digital telekonverter kan inte aktiveras medan du spelar in eller då [v Kamerainställningar] >
[Konverteringslins] är inställd på [¿ WA-U58].
• Bilden bearbetas digitalt, det vill säga dess kvalitet sjunker något längs zoomområdet.
Bildstabilisering
Bildstabilisering
Bildstabilisatorn kompenserar för kameraskakningar och ger stabilare bilder. Kameran har tre metoder
för bildstabilisering.
64
Dynamisk IS (Ä): Dynamisk IS kompenserar för en kraftigare typ av kameraskakningar, till exempel inspelning
under gång, och är mer effektiv när zoomen närmar sig maximalt vidvinkelläge.
Standard IS (Å): Standard IS kompenserar för mindre kraftiga kameraskakningar, till exempel vid handhållen
filmning när du står stilla, och passar bra när du vill få inspelningar med ett mer naturligt utseende.
Powered IS (Ç): Powered IS är mest effektiv när du står stilla och zoomar in på avlägsna motiv med hög
zoomfrekvens (alltså när du närmar dig max telefoto). Den här funktionen lämpar sig inte för inspelning med
lutande eller panorerande kamera.
Funktionslägen:
Dynamisk IS eller Standard IS
1 Välj [Bildstabilisator].
> [v # Kamerainställningar] > [Bildstabilisator]
2 Peka på [¯ Standard] (Standard IS) eller [° Dynamisk] (Dynamisk IS) och peka sedan på [X].
• Peka på [® Av] istället för att stänga av bildstabiliseringen, t.ex. när kameran är fäst på ett stativ.
• Ikonen för det valda läget visas längst upp till mitten på skärmen.
Powered IS
Tryck in och håll nere POWERED IS-knappen så länge du vill
att Powered IS ska vara aktivt.
• È är gul medan Powered IS är aktiv.
Bildstabilisering
OBS
Bildvinkeln förändras när [Bildstabilisator] ställs in på [Ä Dynamisk].
Bildstabilisatorn klarar inte att kompensera alltför kraftiga kameraskakningar.
Powered IS kan väljas även om [Bildstabilisator] står på [Ì Av].
Du kan ändra funktionen hos POWERED IS-knappen (långt tryck eller växla på/av) med inställningen
[v Kamerainställningar] > [Powered IS-knapp].
• Vid användning av funktionen Dynamic IS kan bildens ytterkanter påverkas negativt (spökbilder, artefakter
och/eller mörka områden kan till exempel uppstå) vid kompensation av kraftigare kameraskakningar.
•
•
•
•
65
Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC)
Gräns för automatisk förstärkarkontroll (AGC)
66
När du spelar in i svagt ljus gör kameran automatiskt en gain-ökning för att du ska få en ljusare bild.
Genom att ställa in ett högsta gain-värde kan du begränsa mängden brus i bilden och få ett mörkare utseende.
Funktionen kan endast användas i filmlägena ’, ‚ eller “.
Funktionslägen:
1 Öppna menyn för justering av AGC-gräns.
[FUNC] > [
AGC Limit] > [n]
• En justeringsratt visas på skärmen.
• Peka på [n] igen, så återställer du kameran till automatisk gain-kontroll.
2 Peka på [Ï] eller [Ð] eller dra fingret längs ratten för att välja ett önskat högsta gain-värde.
• Du kan välja en AGC-gräns från 0,0 dB till 38,0 dB.
• Om [FUNC] > [Utseenden] är inställt till [
Wide DR], kan den lägsta AGC-gränsen ställas in till 9,0 dB.
3 Peka på [X].
• När AGC-gränsen är inställd kommer
och högsta gain-värde att visas till vänster på skärmen.
OBS
• I följande fall kan AGC-gränsen inte ställas in:
- När exponeringen är låst (A 70).
- Då infraröd inspelning är aktiverad.
• Om du ställer in [B Systeminställningar] > [CUSTOM Ring & Knapp] till [
kan du justera AGC-gränsen med CUSTOM-ring/-knapp.
AGC Limit] (A 95),
Filmlägen
Filmlägen
Den här kameran har ett antal filmlägen som ger dig olika grader av kontroll över kamerans inställningar.
Välj det filmläge som är lämpligast för dina behov eller kreativa vision och justera vilka inställningar du vill
kontrollera manuellt och låt kameran ta hand om resten.
Filmlägen kan inte användas när infraröd inspelning är aktiverad.
Du kan också ändra filmläge fjärrstyrt med Browser Remote på en ansluten nätverksenhet (A 125, 130).
Funktionslägen:
1 Peka på knappen för filmläge.
Filmlägesknapp
2 Peka på önskat filmläge och peka sedan
på [X].
• Filmlägesknappen kommer att visa ikonen
för valt läge.
Inspelningsprogram för specialmotiv
Programautomatik (’)
Kameran ställer automatisk in slutarhastighet, bländare och förstärkning (för sekvenser), men du kommer kunna
använda andra funktioner som inte är tillgängliga i
-läge.
Ställ in filmläget till [’ Prog.automatik].
Slutarhastighet AE (‚)
Med det här filmläget kan du ställa in slutarhastigheten manuellt, för att t.ex. få skärpa på motiv som rör sig
snabbt eller för att få en ljusare bild vid villkor med lite ljus. Kameran kommer automatiskt att justera andra
inställningar för att få bästa exponering.
1 Ställ in filmläget till [‚ Tidsförval AE] (A 67).
• Slutarhastigheten visas till vänster på skärmen.
2 Öppna skärmen för slutarhastighet.
[FUNC] > [
Slutarhastighet]
• En justeringsratt visas på skärmen.
• Du kan peka på [
] för att visa zebramönstret (A 72, steg 2) och kontrollera efter överexponerade
områden.
3 Peka på [Ï] eller [Ð] eller dra fingret längs ratten för att ställa in önskad slutarhastighet.
• Du kan också justera slutarhastigheten med CUSTOM-ratten (A 95) eller Browser Remote på en ansluten
nätverksenhet (A 125, 130).
• Du hittar tillgängliga slutarhastigheter i tabellen för manuell exponering (A 68).
67
Filmlägen
Bländarförval AE (“)
68
Med det här filmläget kan du ställa in bländarvärdet manuellt för att kontrollera skärpedjupet t.ex. för att göra
bakgrunden suddig och göra så att motivet sticker ut mer. Kameran kommer automatiskt att justera andra
inställningar för att få bästa exponering.
1 Ställ in filmläget till [“ Bländarförval AE] (A 67).
• Bländarvärdet visas till vänster på skärmen.
2 Öppna bländarfönstret.
[FUNC] > [
Bländare]
• En justeringsratt visas på skärmen.
• Du kan peka på [
] för att visa zebramönstret (A 72, steg 2) och kontrollera efter överexponerade områden.
3 Peka på [Ï] eller [Ð] eller dra fingret längs ratten för att ställa in önskat bländarvärde.
• Du kan också justera bländarvärdet med CUSTOM-ratten (A 95) eller Browser Remote på en ansluten
nätverksenhet (A 125, 130).
• Du hittar tillgängliga bländarvärden i tabellen för manuell exponering (A 68).
OBS
• När inspelningsläget är inställt till ‚ eller “, beroende på motivets ljusstyrka, kanske kameran inte kan ställa
in lämplig exponering. I dessa fall kommer slutarhastigheten (‚) eller bländarvärdet (“) att blinka på
skärmen. Ändra bländar-/slutarhastigheten efter behov.
Manuell exponering (n)
Det här filmläget ger dig störst kontroll över filmlägen eftersom du kan ställa in bländaren, slutarhastigheten
och förstärkningen för att få den exponering du vill.
1 Ställ in filmläget till [n Man. exponering] (A 67).
• Bländarvärdet, slutarhastigheten och gain-värdet visas till vänster på skärmen.
2 Ställ in bländaren och slutarhastigheten såsom beskrivs tidigare.
Bländare: [FUNC] > [
Bländare] (A 68, från steg 2)
Slutarhastighet: [FUNC] > [
Slutarhastighet] (A 67, från steg 2)
3 Öppna gain-fönstret.
[FUNC] > [
Förstärkning]
• En justeringsratt visas på skärmen.
• Du kan peka på [
] för att visa zebramönstret (A 72, steg 2) och kontrollera efter överexponerade områden.
4 Peka på [Ï] eller [Ð] eller dra fingret längs ratten för att ställa in önskat gain-värde.
• Du kan också justera gain-värdet med CUSTOM-ratten (A 95) eller Browser Remote på en ansluten
nätverksenhet (A 125, 130).
Tillgängliga inställningar
Följande bländarvärden, slutarhastigheter och gain-värden finns tillgängliga i de olika filmlägena.
Bländare1
2
F2.8, F3.2, F3.4, F3.7, F4.0, F4.4, F4.5, F4.8, F5.2, F5.6, F6.2, F6.7, F7.3, F8.0, F8.7, F9.5, F10, F11
Slutartid
1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/17, 1/20, 1/25, 1/29, 1/30, 1/33, 1/40, 1/50, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180,
1/210, 1/250, 1/300, 1/350, 1/400, 1/500, 1/600, 1/700, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1600, 1/2000
Gain
0,0 dB3 till 39,0 dB (ökningar om 1-dB)
1
2
3
Vilka värden som kan användas beror på zoomkontrollen (F2.8 till F11 vid maximal vidvinkel; F4.5 till F11 vid maximalt telefoto).
De bländarvärden som visas på skärmen är endast för referens.
De tillgängliga värdena vid slow & fast motion-inspelning varierar beroende på den valda bildfrekvensen.
Från 9,0 dB när [FUNC] > [Utseenden] är inställt till [
Wide DR].
Filmlägen
Exponeringsvisaren
När filmläget är inställt till n visas exponeringsvisaren på skärmen och visar
optimal automatisk exponering och aktuell exponering. När skillnaden mellan
den aktuella och den optimala exponeringen är större än ±2 EV blinkar indikatorn
i kanten av exponeringsvisaren.
Optimal exponering AE±0
69
Aktuell exponering
Inspelningsprogram för specialmotiv
Inspelningsprogram för specialmotiv har förinställda kombinationer av inställningar som är optimerade för
specifika situationer. Att använda inspelningsprogram för specialmotiv kan vara ett enkelt och bekvämt alternativ
för att justera detaljerade exponeringsinställningar.
Ställ in filmlägesratten på önskat filmläge (A 67).
[H Porträtt]
Kameran använder ett lägre
bländarvärde för att öka skärpan
hos motivet och samtidigt skapa
bakgrundsoskärpa.
[ûSport]
För inspelning av sportscener
såsom sportevenemang eller
dansscener.
[Q Kvällsmotiv]
För inspelning av nattliga vyer
med mindre brus.
[ý Snö]
För inspelning i ljusstarka
skidbackar utan att motivet blir
underexponerat.
[ÿ Solnedgång]
För inspelning av färgsprakande
solnedgångar.
[R Svagt ljus]
För inspelning i situationer med
svagt ljus.
[S Spotlight]
För inspelning av
spotlightbelysta motiv.
[T Fyrverkerier]
För inspelning av fyrverkerier.
[L Strand]
För inspelning på soliga stränder
utan att motivet blir
underexponerat.
•
•
•
•
OBS
[H Porträtt]/[û Sport]/[ý Snö]/[L Strand]: Bilden kan bli ojämn vid uppspelning.
[ý Snö]/[L Strand]: Bilden kan bli överexponerad om det är molnigt eller om du befinner dig i skugga.
Kontrollera bilden på skärmen.
[R Svagt ljus]:
- Rörliga motiv kan få störande eftersläpningar.
- Bildkvaliteten blir eventuellt lite sämre än med andra program.
- Du kan få vita prickar på skärmen.
- Ibland fungerar inte autofokusen lika bra som vanligt. Justera i så fall skärpan manuellt.
[R Svagt ljus]/[T Fyrverkerier]: För att undvika oskärpa (beroende på att kameran rör sig) rekommenderar
vi att du använder stativ.
Justera exponeringen
Justera exponeringen
70
Ibland kanske den allmänna exponeringen som görs automatiskt av kameran inte är bäst för specifika motiv eller
för delar av bilden. Följande exponeringsrelaterade funktioner kan hjälpa dig att uppnå önskad ljusstyrka.
Du kan också justera exponering fjärrstyrt med Browser Remote på en ansluten nätverksenhet (A 125, 130).
Funktionslägen:
Exponeringslås (AE-lås)
Du kan låsa aktuella exponeringsinställningar och använda dem till och med när du komponerar om bilden.
Den här funktionen kan endast användas i filmlägena ’, ‚, “ eller ett av inspelningsprogrammen
för specialmotiv [T Fyrverkerier].
1 Öppna menyn för exponeringen.
[FUNC] > [y Exponeringskomp.]
• En justeringsratt visas på skärmen.
• Du kan peka på [
] för att visa zebramönstret (A 72, steg 2) och kontrollera efter överexponerade
områden.
2 Peka på [ ] för att låsa aktuell exponering.
• Peka på [ ] igen, så återställer du kameran till automatisk exponering.
3 Peka på [Ï] eller [Ð], eller dra fingret längs ratten för att ytterligare kompensera exponeringen.
• Beroende på bildens ljusstyrka och exponeringslåset, kanske vissa värden inte är tillgängliga och området
för exponeringskompensation kan variera.
4 Peka på [X].
• Det exponeringsvärde som låsts och
kommer att visas i orange till vänster på skärmen.
Peka på Exponering
Du kan peka på skärmen för att optimera exponeringen för ett specifikt motiv eller område. Kameran kommer
automatiskt att justera exponeringen för vald position och låsa exponeringsinställningarna. Du kan även peka
på ett ljust område på bilden för att försöka undvika överexponering (högdagrar AE). Den här funktionen kan
endast användas i filmlägena ’, ‚, “ eller ett av inspelningsprogrammen för specialmotiv [T Fyrverkerier].
1 Öppna menyn för exponeringen.
[FUNC] > [y Exponeringskomp.]
• En justeringsratt visas på skärmen.
• Du kan peka på [
] för att visa zebramönstret (A 72, steg 2) och kontrollera efter överexponerade
områden.
2 Ändra exponeringsinställningarna för touchskärmen för att använda funktionen Högdagrar AE.
[i] > [
Högdagrar] > [L]
3 Peka på önskat område på LCD-skärmen för att optimera och låsa exponeringen.
• I-markeringen blinkar och exponeringen justeras automatiskt, så att den del av bilden som du pekade
på får rätt exponering.
4 Peka på [X].
• Det exponeringsvärde som låsts och
kommer att visas i orange till vänster på skärmen.
• Istället för att peka på [X], kan du fortsätta från steg 2 i följande procedur för att vidare kompensera
exponeringen.
Justera exponeringen
OBS
• Kameran kommer att återgå till automatisk exponering i följande fall.
- När kameran stängs av.
- När funktionsläget, filmläget eller bildfrekvensen ändras.
- När [FUNC] > [Utseenden] växlas mellan [
Wide DR] och en av de andra inställningarna eller tvärtom.
Exponeringskompensation
Du kan justera den exponering som har valts med funktionen för automatisk bländare och göra bilden mörkare
eller ljusare.
Funktionen kan endast användas i filmlägena ’, ‚ eller “.
1 Öppna menyn för exponeringen.
[FUNC] > [y Exponeringskomp.]
• Om exponeringen låsts, peka på [ ] för att låsa upp den automatiska exponeringen.
• En justeringsratt visas på skärmen.
• Du kan peka på [
] för att visa zebramönstret (A 72, steg 2) och kontrollera efter överexponerade
områden.
2 Peka på [Ï] eller [Ð], eller dra fingret längs ratten för att kompensera exponeringen.
• Du kan välja en av 17 exponeringskompensationsnivåer från -2 till +2.
3 Peka på [X].
• [AE] och exponeringskompensationsvärdet kommer att visas i orange till vänster på skärmen.
OBS
• Om du ställer in [B Systeminställningar] > [CUSTOM Ring & Knapp] till [y Exponeringskomp.] (A 95),
kan du kompensera exponeringen med CUSTOM-ratten och -knappen.
Motljuskompensation
När du behöver spela in en sekvens i förhållanden med konstant motljus kan du använda motljuskompensation
för att göra bilden, speciellt mörka områden, ljusare.
Den här funktionen kan inte användas när filmläget är inställt till T eller när infraröd inspelning är aktiv.
1 Välj [
BLC alltid på].
[FUNC] > [
2 Peka på [
•
BLC alltid på]
På] och sedan på [X].
kommer att visas till vänster på skärmen.
OBS
• Kameran har också en automatisk motljuskompensation som du kan aktivera/inaktivera med inställningen
[v Kamerainställningar] > [Automatisk motljuskomp.]. Den automatiska kompensationen kan vara bekväm
när du behöver filma under föränderliga ljusförhållanden. Den här funktionen kan inte användas om [FUNC] >
[Utseenden] är inställd på [
Stort dyn. omfång].
• Om inställningen [ BLC alltid på] (A 96), har tilldelats en programmerbar knapp kan du trycka på denna
knapp för att aktivera eller inaktivera alternativet för konstant motljuskompensation.
71
Justera exponeringen
Zebramönster
72
Zebramönstret kan användas för att identifiera områden som riskerar att överexponeras och som behöver
korrigeras. Kameran har två alternativa zebramönster: Med 100 % identifieras endast de delar av högdagrarna
som tappar detaljer, med 70 % identifieras även delar som är nära att tappa detaljer.
1 Öppna menyn för exponeringen.
[FUNC] > [y Exponering]
2 Välj den zebranivå du vill ha.
[
] > [z 70%] eller [{ 100%] > [X]
• Om du vill stänga av zebramönstret väljer du [
Av] i stället.
• För att återgå till exponeringsfönstret och ändra exponeringsinställningarna pekar du på [L] istället för [X].
• Zebramönstret uppträder i de överexponerade delarna av bilden.
OBS
• Att visa zebramönstret på kamerans skärm påverkar inte inspelningarna.
Gråfilter
Gråfilter
Genom att använda gråfiltret kan du öppna upp bländaren för att få ett ytligare skärpedjup även när du spelar in i
ljusa omgivningar. Du kan också använda gråfiltret för att undvika det mjuka fokus som orsakas av diffraktion vid
användning av små bländarvärden. Du kan välja en av tre densitetsnivåer.
Du kan också ändra gråfiltret fjärrstyrt med Browser Remote på en ansluten nätverksenhet (A 125, 130).
Funktionslägen:
Tryck på ND FILTER + eller knappen – för att välja önskad
inställning för Gråfilter.
• Genom att trycka på knappen ND FILTER + flera gånger ändras
ND-filterinställningen i följande ordning: [ND 1/4]  [ND 1/16] 
[ND 1/64]  Gråfilter av (ingen skärminfo).
Knappen ND FILTER – går igenom inställningarna
i omvänd ordning.
• Vald inställning för Gråfilter visas till vänster på skärmen.
OBS
• I följande fall och om den valda gråfilterinställningen inte är lämplig, börjar gråfiltervärdet som visas på skärmen
blinka*.
- Gain-värdet är för högt.
- Bländarvärdet är för lågt.
Ändra gråfilterinställningen så att gråfiltervärdet slutar blinka för att mildra effekten av sådana förhållanden.
* När RC-V100 Fjärrkontroll (extra tillbehör) är ansluten till kameran blinkar gråfilterindikatorn för RC-V100 också.
• Beroende på sekvens kan färgen ändras när gråfiltret aktiveras/inaktiveras. Det kan vara effektiv att ställa in en
egen vitbalansering (A 74) i sådana fall.
• Ändra inställningen för Gråfilter med hjälp av fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör):
- När fjärrkontrollen är ansluten till kameran kan du använda fjärrkontrollens ND-knapp på samma sätt som du
använder kamerans knapp för ND FILTER +.
- Gråfilterindikatorerna 1 till 3 kommer att lysa orange när gråfiltret är inställt till 1/4, 1/16 och 1/64.
73
Vitbalansering
Vitbalansering
74
Vitbalansfunktionen hjälper dig att skapa färgerna korrekt i olika belysningssituationer. Den här funktionen
kan endast användas när filmläget är inställt till ’, ‚, “ eller n. Det är inte tillgängligt när infraröd inspelning
är aktiv.
Du kan också justera vitbalansering fjärrstyrt med Browser Remote på en ansluten nätverksenhet (A 125, 130).
Funktionslägen:
1 Välj [
Vitbalans].
[FUNC] > [
Vitbalans]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
• Om du valt [ Färgtemperatur], [ Inställning 1] eller [ Inställning 2] och vill ändra färgtemperaturvärdet
eller registrera en egen vitbalansering, fortsätt med lämplig procedur nedan istället för att peka på [X].
• Ikonen för valt alternativ visas på skärmens vänstra hörn.
Ställa in färgtemperaturen ([
Färgtemperatur])
3 Peka på [i].
• En justeringsratt visas på skärmen.
4 Dra fingret längs ratten för att välja ett färgtemperaturvärde.
5 Peka på [X].
Ställa in egen vitbalansering ([
Inställning 1] eller [
Inställning 2])
3 Peka på [i].
4 Rikta kameran mot ett grått kort eller vitt föremål, så att det fyller ut ramen i mitten av skärmen
och peka sedan på [Reg. vitbal.].
• När ikonen Å slutar blinka är proceduren klar. Inställningen sparas även om kameran stängs av.
5 Peka på [X].
Alternativ
[Ã Automatisk]: Kameran ställer automatiskt in vitbalansen, för mer naturliga färger.
[¼ Dagsljus]:
För inspelning utomhus en solig dag.
[É Glödlampa]: För inspelning i glödlampssken eller liknande (3-våglängds) belysning.
[
Färgtemperatur]:
[
Här kan du välja en färgtemperatur mellan 2 000 K och 15 000 K.
Inställning 1], [ Inställning 2]:
Använd egen vitbalansering för att få riktigt vita nyanser i färgad belysning.
Vitbalansering
OBS
• Om du väljer egen vitbalansering:
- Ställ in [v Kamerainställningar] > [Digital zoom] till [j Av].
- Om ljuskällan eller Gråfilter växlar måste du göra om den egna vitbalanseringen.
- Vid ett fåtal tillfällen och beroende på ljuskällan kan Å fortsätta blinka (den växlar till en långsam blinkning).
Resultatet blir ändå bättre än med [Ã Automatisk].
• Om du ställer in en programmerbar knapp på [Å Reg. vitbal.] (A 96) kan du trycka på knappen för att
registrera en egen vitbalansering när du har riktat kameran mot ett grått kort eller ett vitt objekt.
• I följande situationer kan en egen vitbalansering ge ett bättre resultat:
- Föränderliga ljusförhållanden
- Närbilder
- Motiv med en övervägande färg (himmel, hav eller skog)
- I belysning från kvicksilverlampor, vissa typer av lysrör och LED-lampor
75
Använda utseenden
Använda utseenden
76
Kameran kan filma med hjälp av utseenden – kombinationer av inställningar som påverkar karaktären på den bild
som skapas. Kameran erbjuder ett antal förinställda utseenden, varav en del du kan justera enligt egna
önskemål.
Den här funktionen kan endast användas när filmläget är inställt till ’, ‚, “ eller n. Det är inte tillgängligt när
infraröd inspelning är aktiv.
Funktionslägen:
1 Öppna menyn för utseenden.
[FUNC] > [Utseenden]
2 Peka på önskat alternativ.
• För att använda förinställt utseende, gå vidare till steg 4.
3 Ändra vid behov de detaljerade inställningarna.
[i] > Peka på [–] eller [+] för att justera värdet
• Du kan även dra med fingret längs justeringsreglaget.
• Skärpan, kontrasten och färgdjupet kan justeras enligt följande:
[Skärpa]: 0 (mjukare bild) till 7 (skarpare bild)
[Kontrast]*: -4 (låg kontrast) till +4 (hög kontrast)
[Färgdjup]**: -4 (blekare färger) till +4 (fylligare färger)
4 Peka på [X].
* Inte tillgängligt för [
Wide DR].
** Inte tillgängligt för [
Monokrom].
Alternativ
[
[
[
Standard]:
Standardutseenden för vanliga fotograferingssituationer.
Använder en gammakurva med stort dynamiskt omfång och färger som passar gammakurvan.
Wide DR]:
Monokrom]: Skapar en svartvit bild.
OBS
• När du använder utseendet [
Wide DR] är den lägsta tillgängliga gain-inställningen 9,0 dB. När du tar bilder
utomhus i dagsljus eller i annat starkt ljus, kan motiv se ljusa ut eftersom kameran inte kan skapa optimal
exponering.
Ställa in tidkoden
Ställa in tidkoden
Kameran skapar en tidkodsignal och spelar in den med de inspelade sekvenserna. Tidkodsignalen kan matas
ut från SDI OUT-anslutningen (m endast) och HDMI OUT-anslutningen.
77
Funktionslägen:
Välja tidkodsläge
1 Välj [Tidkodsläge].
> [3 # Inspelningsinställning] > [Tidkodsläge]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
Alternativ
[
Preset]:
[
Regen.]:
Tidkoden startar från ett startvärde du kan ange i förväg. Standard för initial tidskod
är 00:00:00:00.
Se följande procedurer för att välja körläge för tidkoden och ställa in initial tidskod.
Kameran läser av det valda SD-kortet och tidkoden fortsätter från tidkoden för den senaste
inspelningen på kortet. Tidkoden körs endast när du spelar in så sekvenser som har spelats
in efter varandra på samma SD-kort får kontinuerliga tidkoder.
Ställa in tidkodens körläge
Om du väljer läget [
Preset] för tidkod kan du välja tidkodens körläge.
1 Välj [Tidkod körläge].
> [3 # Inspelningsinställning] > [Tidkod körläge]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
Alternativ
[
[
Rec Run]:
Tidkoden körs endast när du spelar in så sekvenser som har spelats in efter varandra
på samma SD-kort får kontinuerliga tidkoder.
Free Run]: Körningen av tidkoden startar i det ögonblick då bekräftar valet och fortsätter köras
oberoende av hanteringen av kameran.
Ställa in tidkoden
Ställa in tidkodens startvärde
Om du väljer körläget [
78
Preset] kan du ställa in tidkodens startvärde.
1 Välj [Initial tidskod].
> [3 $ Inspelningsinställning] > [Initial tidskod]
• Fönstret för inställning av tidkod öppnas och en orange urvalsram visas runt timindikatorn.
• Peka på [Nollställ] för att återställa tidkoden till [00:00:00:00] och återgå till föregående skärm. Om körläget
är inställt på [
Free Run] återställs tidkoden i det ögonblick du pekar på knappen och körs sedan
kontinuerligt från 00:00:00:00.
2 Peka på [Í] eller [Î] för att ställa in värdet för timmar och peka sedan på minutfältet för att välja det.
• Ställ in övriga fält (minuter, sekunder, bildrutor) på samma sätt.
3 Efter att ha slutfört alla fält för tidkod pekar du på [OK].
• Peka på [Avbryt] för att stänga menyn utan att ändra tidkoden.
• Om körläget är inställt på [
Free Run] startar körningen av tidkoden från den angivna tidkoden
i det ögonblick du trycker på [OK].
4 Peka på [X].
OBS
• När slow & fast motion-inspelningsläget är aktiverat kan du inte välja körläget [
Free Run].
Om förinspelningsläget är aktiverat ställs [
Free Run] in automatiskt och kan inte ändras.
• När slow & fast motion-inspelning är aktiv, kan inte tidkodsignalen matas ut från SDI OUT-anslutningen
(m endast) eller HDMI OUT-anslutningen.
• När kameran är inställd på endast extern inspelning, kan tidkodsläget inte ställas in till [
Regen.].
• När du använder körläget [
Free Run] kommer tidkoden fortsätta köras så länge det inbyggda
extrabatteriet har energi kvar, även om alla andra strömkällor kopplas ifrån. Tidkoden blir emellertid mindre
korrekt än när kameran är igång.
Inställning av user bit
Inställning av user bit
Indikatorn för user bit kan väljas utifrån inspelningens datum eller klockslag, eller med en ID-kod bestående av
åtta tecken ur det hexadecimala systemet. Du kan använda sexton olika tecken: siffrorna 0 till 9 och bokstäverna
A till F. Användarbiten kan spelas in med XF-AVC-sekvenser och matas ut från SDI OUT-anslutningen
(endast m) och HDMI OUT-anslutningen.
Funktionslägen:
Ställa in en hexadecimalkod
1 Öppna menyn för user bit-inställningar.
> [3 $ Inspelningsinställning] > [User Bit-typ] > [
Inställning] > [i]
• Fönstret för inställning av användarbit öppnas och en orange urvalsram visas runt siffran längst till vänster.
• Peka på [Nollställ] för att återställa user bit till [00 00 00 00] och återgå till föregående skärm.
2 Peka på [Í] eller [Î] för att ställa in första tecknet och peka sedan på fältet bredvid för att välja det.
• Ange övriga tecken på samma sätt.
3 Efter att ha slutfört alla tecken för user bit pekar du på [OK].
• Peka på [Avbryt] för att stänga menyn utan att ändra user bit.
Använda datum eller klockslag
1 Välj [User Bit-typ].
> [3 $ Inspelningsinställning] > [User Bit-typ]
2 Peka på [
Datum] eller [
Klockslag] och peka sedan på [X].
79
Ljudinspelning
Ljudinspelning
80
Kameran kan spela in och upp 4-kanaligt linjärt PCM- eller 2-kanaligt MPEG-2 AAC-LC-ljud för MP4-sekvenser
och 4-kanaligt linjärt PCM-ljud för XF-AVC-sekvenser. Samplingsfrekvensen är 48 kHz och ljudsamplingens
bitdjup är 16 bit. Du kan spela in ljud med INPUT-anslutningarna* (i handeln tillgängliga mikrofoner eller analoga
ingångskällor), MIC-anslutningen (i handeln tillgängliga mikrofoner) eller den inbyggd mikrofonen.
Ljudsignalen kommer att matas ut tillsammans med videosignalen från SDI OUT-anslutningen (m endast)
och HDMI OUT-anslutningen. Du kan spela in denna ljudsignal med hjälp av en extern inspelningsutrustning.
* Kräver att handtaget är korrekt fäst på kameran.
Funktionslägen:
Välja ljudinspelningsformat för MP4-sekvenser
När du spelar in MP4-sekvenser kan du ställa in ljudinspelningsformatet på MPEG-2 AAC-LC (2-kanaligt, 16
bitar) eller linjär PCM (4-kanaligt, 16 bitar).
Funktionslägen:
1 Välj [¸-ljudformat].
> [3 " Inspelningsinställning] > [¸-ljudformat]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
Alternativ
[
[
AAC 16bit 2CH]:
Sekvensen spelas in med 2-kanalig MPEG-2 AAC-LC. Det här formatet är mer flexibelt och
möjliggör att sekvensen kan spelas upp på flera olika enheter.
LPCM 16bit 4CH]:
Sekvensen spelas in med 4-kanalig linjär PCM. Det här formatet är okomprimerat och ger en
högre ljudkvalitet.
Ljudinspelning
Ljudinställningar och inspelade ljudkanaler
Vilka ljudingångar som spelas in till vilka ljudkanaler avgörs av en kombination av menyinställningar,
om handtaget är fäst på kameran samt andra ljudrelevanta kontroller på kameran. Följande tabell ger en översikt
över de möjliga kombinationerna. Se även bilden efter tabellen.
Position på omkopplare
Mikrofon
för ljudinmatning
ansluten till
MICför
för
anslutningen.
INPUT 1
INPUT 2
[CH2
ingående]
[CH3/CH4-ingång]*
CH1
CH2
[
INPUT 2]
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 1]
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 2]
[
Intern mik/
MIC-terminal]
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 1]
[
Intern mik/
MIC-terminal]
INPUT1
INT.MIC/MIC
–
–
INT.MIC/MIC
INPUT2
–
–
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 2]
[
Intern mik/
MIC-terminal]
INPUT1
INPUT2
[
INPUT 1]
[
Intern mik/
MIC-terminal]
INPUT1
INT.MIC/MIC
–
–
INT.MIC/MIC
INPUT2
–
–
Inbyggd
mikrofon (mono)
MIC-anslutning
MIC-anslutning (H)
(V)
–
Ja
[
[
INPUT-terminal]
INPUT 2anslutning
INPUT-terminal]
INPUT 1anslutning
Ja
INT.MIC/MIC INT.MIC/MIC
–
–
Nej
INT.MIC/MIC INT.MIC/MIC
–
–
–
–
–
–
Ja
Handtag inte fäst
Nej
Inspelade ljudkanaler/ljudkällor
[C ! Ljudinställningar] >
INPUT2
INPUT1
Nej
Menyinställningar
INPUT 1anslutning
CH4*
INPUT 1anslutning
INPUT 2anslutning
MICanslutning
(V)
MICanslutning
(H)
INPUT 2anslutning
INPUT 1anslutning
MIC-anslutning
(mono)
MIC-anslutning
(mono)
INPUT 2anslutning
INPUT 1anslutning
INPUT 1anslutning
Inbyggd mikrofon
(mono)
Inbyggd
mikrofon (V)
INPUT 2anslutning
Inbyggd
Inbyggd
mikrofon (V) mikrofon (H)
Inbyggd mikrofon
(H)
MIC-anslutning
MIC-anslutning (H)
(V)
Inbyggd
mikrofon (V)
Inbyggd mikrofon
(H)
* För MP4-sekvenser, endast när [3 Inspelningsinställning] > [¸-ljudformat] är inställt på [
Omkopplare för ljudinmatning
för INPUT 1
för INPUT 2
CH3*
LPCM 16bit 4CH].
81
Ljudinspelning
Ansluta extern mikrofon eller extern ljudkälla till kameran
82
Du kan ansluta mikrofoner (extra tillbehör) eller analoga ingångskällor till de båda INPUT-ingångarnas
XLR-kontakter. Kamerans MIC-anslutning ger dig möjlighet att ansluta kondensatormikrofoner (extra tillbehör)
med egen strömförsörjning och en  3,5 mm ministereokontakt. För att använda INPUT-anslutningarna och
mikrofonhållaren måste handtaget vara korrekt fäst vid kameran.
Följ anvisningarna nedan för att ansluta en extern mikrofon (se även bild nedan). Anslut en extern enhet
till kameran genom att koppla enhetens kabel till önskad INPUT-anslutning (3).
1 Lossa mikrofonens låsskruv (0), öppna mikrofonhållaren och för in mikrofonen (1).
2 Skruva åt låsskruven och dra mikrofonkabeln genom kabelklämman under mikrofonhållaren (2).
3 Koppla in mikrofonkabeln i önskad INPUT- (3) eller MIC-anslutning (4).
INPUT 2-/INPUT 1-anslutningar
햳
햲
햴
햵
Mikrofonens låsskruv
Kabelklämma
햶
MIC-anslutning
OBS
• När du använder en extern mikrofon kan, om du använder de inbyggda Wi-Fi-funktionerna, brus spelas
in på grund av störningar från den trådlösa kommunikationen. Håll i så stor utsträckning som möjligt externa
mikrofoner avskiljda från kameran under inspelning.
Ljudinspelning
Välja ljudingångskälla för ljudkanaler
Använda INPUT 1-/INPUT 2-anslutningarna
Omkopplare för ljudinmatning
för INPUT 1
för INPUT 2
INPUT 1-/INPUT 2-omkopplare
1 Välj INPUT-anslutningarna som ljudingång för önskad ljudkanal.
CH1 / CH2: Ställ in motsvarande omkopplare för ljudinmatning till INPUT 1 eller INPUT 2.
CH3 / CH4:
> [C ! Ljudinställningar] > [CH3/CH4-ingång] > [
INPUT-terminal] > [X].
2 För att välja ljudkälla ställer du in motsvarande INPUT-omkopplare till MIC (mikrofon) eller LINE (ljudenhet).
• Om mikrofonen ska fantommatas, ställ in väljaren på MIC+48V i stället. Se till att ansluta mikrofonen först,
innan du aktiverar fantommatning. Stäng av fantommatningen innan du kopplar loss mikrofonen.
• Använd INPUT 1-kontakten om du bara vill spela in en enda ljudkanal.
VIKTIGT
• Om du ansluter en mikrofon eller enhet som inte stöder fantommatning ställer du motsvarande INPUTomkopplare i läget MIC respektive LINE. Om du ställer omkopplaren i läget MIC+48V kan mikrofonen eller
enheten skadas.
Spela in samma ljudingång till två ljudkanaler
Som standard, när du använder INPUT-anslutningar, spelas ljudet från de båda ingångarna in på separata
ljudkanaler (signalen från INPUT 1 spelas in på CH1 och signalen från INPUT 2 spelas in på CH2). Du kan vid
behov (om du till exempel vill skapa en säkerhetskopia av en ljudinspelning) välja att spela in ljudet från
INPUT 1-kontakten på de båda ljudkanalerna CH1 och CH2. När du använder den här funktionen kan du justera
ljudinspelningsnivån separat för varje kanal.
1 Välj [CH2 ingående].
> [C ! Ljudinställningar] > [CH2 ingående]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
Alternativ
[
[
INPUT 2]: Spelar in ljud på respektive kanal separat. Ljud som matas in via INPUT 1 spelas in på CH1
och ljud som matas in via INPUT 2 spelas in på CH2.
INPUT 1]: Ljud som matas in via INPUT 1 spelas in på båda kanalerna. Ljud som matas in via INPUT 2
spelas inte in.
83
Ljudinspelning
Använda den inbyggda mikrofonen eller MIC-anslutningen
84
Omkopplare för ljudinmatning
för INPUT 1
för INPUT 2
1 Välj inbyggd mikrofon/MIC-anslutning som ljudingång för önskad ljudkanal.
CH1 / CH2: Om handtaget är anslutet till kameran, ställ in båda omkopplarna för ljudinmatning till INT.MIC/MIC.
CH3 / CH4:
> [C ! Ljudinställningar] > [CH3/CH4-ingång] > [
Intern mik/MIC-terminal]
> [X]
2 För att använda en extern mikrofon, ansluten den till MIC-anslutningen.
• Kameran kommer att spela in ljud från den inbyggda stereomikrofonen såvida inte extern mikrofon har
ansluts till MIC-anslutningen.
Justera ljudinspelningsnivå
Du kan justera ljudinspelningsnivån för de olika ljudkanalerna med ljudkontrolleran på handtaget eller
ljudskärmen i FUNC-menyn. Ljudskärmen visar en översikt av de ljudkanaler som används och för varje
ljudkanal: den ljudingång som har valts, vare sig om ljudinspelningsnivån har valts automatiskt eller manuellt,
och ljudnivåindikatorn.
Automatisk justering av ljudnivå för CH1 eller CH2
När handtaget är fäst på kameran, ställ ljudnivåomkopplaren för den önskade kanalen i läget A (automatisk) om
du vill att kameran justera den aktuella kanalens ljudnivå automatiskt. Om handtaget inte är fäst, justera ljudnivån
med FUNC-menyn (A 85).
CH1/CH2-ljudnivåomkopplare
Ljudinspelning
Automatisk nivåkontroll (ALC) för ljud från INPUT-anslutningarna och MIC-anslutningen.
När omkopplarna för INPUT 1 och INPUT 2 är inställda till samma typ av ljudkälla (linjeingång eller mikrofon),
kan du länka justering av ljudnivå för båda ingångarna med inställningen [C Ljudinställningar] >
[INPUT ALC-länk]. På liknande sätt kan du länka justering av ljudnivå för vänster och höger kanal av en extern
mikrofon ansluten till MIC-anslutningen med inställningen [C Ljudinställningar] > [MIC ALC Link].
När alternativet [
Länkad] har valts, kan du om ljudingångarna från INPUT-anslutningarna har valts för
CH1/CH2, justera båda ljudkanalerna med CH1-ljudnivåomkopplaren och CH1 –-ratten (A 85).
Om INPUT-anslutningarna har valts för CH3/CH4, kan du justera båda ljudkanalerna med
FUNC-menyn (A 85).
Manuell justering av ljudnivå för CH1 eller CH2
När handtaget är fäst till kameran justerar du ljudnivån med kontrollerna på handtaget. Om handtaget inte är fäst,
justera ljudnivån med FUNC-menyn (A 85).
CH1/CH2 –-rattar
CH1/CH2-ljudnivåomkopplare
1 Ställ ljudnivåomkopplaren för den önskade kanalen i läget M (manuell).
2 Justera ljudnivån genom att vrida på motsvarande –-ratt.
• Här gäller att värdet 0 motsvarar -G, 5 motsvarar 0 dB och 10 motsvarar +18 dB.
• En tumregel är att justera ljudinspelningsnivån så att ljudnivåmätaren på skärmen väldigt sällan hamnar till
höger om -18 dB-markeringen (en markering till höger om -20 dB-markeringen).
3 Stäng skyddslocket för att förhindra att ljudkontrollerna ändras oavsiktligt.
Justering av ljudnivå med hjälp av FUNC-menyn
När du spelar in sekvenser med 4-kanaligt ljud använd ljudskärmen på FUNC-menyn för att justera
ljudinspelningsnivåerna för CH3 och CH4. Om handtaget inte är fäst till kameran, måste du använda ljudskärmen
för att justera ljudinspelningsnivåerna för CH1 och CH2 också.
1 Öppna menyn för ljud.
[FUNC] > [C Ljud]
2 Peka på [CH1/CH2] eller [CH3/CH4] för att ändra de två ljudkanaler som du vill justera.
3 Peka på [
Automatisk] eller [ö Manuell].
• Om du valde automatisk justering, gå vidare till steg 5. Om du valde manuell justering följer du
nedanstående steg för att justera ljudinspelningsnivån.
4 Justera inspelningsnivån efter behov genom att peka på och hålla nere [Ï] eller [Ð].
• En tumregel är att justera ljudinspelningsnivån så att ljudnivåmätaren på skärmen väldigt sällan hamnar till
höger om -18 dB-markeringen (en markering till höger om -20 dB-markeringen).
5 Peka på [X].
85
Ljudinspelning
86
OBS
• När ljudnivåmätaren når den röda punkten (0 dB) kan ljudet bli förvrängt.
• Om ljudnivån är normal men ljudet ändå förvrängs, bör mikrofondämparen aktiveras (A 86).
• Vi rekommenderar att du använder hörlurar för att kontrollera ljudinspelningsnivån eller då mikrofondämparen
har aktiverats.
• Om minst en av ljudkanalerna är inställd på INPUT-anslutningarna och manuell justering av ljudnivån kan
du aktivera ljudbegränsaren för att motverka att distorsion uppstår. När [C Ljudinställningar] >
[INPUT 1/2-begränsare] är inställd till [i På], kommer
att visas längt ner till höger på skärmen
och ljudbegränsaren kommer att begränsa ljudingångssignalernas amplitud när de börjar störa.
Avancerade mikrofoninställningar
Mikrofonens känslighet (INPUT-anslutningar)
När en av ljudkanalerna är inställd till INPUT-anslutningarna och motsvarande INPUT1- eller INPUT2-omkopplare
är inställd till MIC eller MIC+48V, kan du välja den externa mikrofonens känslighet.
1 Välj önskad INPUT-anslutnings känslighet.
> [C ! Ljudinställningar] > [INPUT 1 Mik Anpassning] eller [INPUT 2 Mik Anpassning]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
• Du kan välja mellan fem olika känslighetsnivåer från -12 dB till +12 dB.
Mikrofondämpare (INPUT-anslutningar)
När en av ljudkanalerna är inställd till INPUT-anslutningarna och motsvarande INPUT1- eller INPUT2-omkopplare
är inställd till MIC eller MIC+48V, kan du aktivera den externa mikrofonens dämpare (20 dB).
1 Välj önskad INPUT-anslutnings känslighet.
> [C ! Ljudinställningar] > [INPUT 1 Mik att.] eller [INPUT 2 Mik att.]
2 Peka på [i På] och sedan på [X].
• å visas på skärmens högra sida.
Mikrofonens känslighet (inbyggd mikrofon)
När en av ljudkanalerna är inställd till inbyggd mikrofon/MIC-anslutning och ingen extern mikrofon är ansluten till
MIC-anslutningen, kan du öka den inbyggda mikrofonens känslighet.
1 Välj [Intern mikrofon-känslighet].
> [C " Ljudinställningar] > [Intern mikrofon-känslighet]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
Alternativ
[h Normal]:
[
Hög]:
För ljudinspelning under normala förhållanden.
För ljudinspelning med en högre volym (+6 dB).
Ljudinspelning
Mikrofondämpare (inbyggd mikrofon)
När en av ljudkanalerna är inställd till inbyggd mikrofon/MIC-anslutning och ingen extern mikrofon är ansluten till
MIC-anslutningen, kan du aktivera den inbyggda mikrofonens dämpare (20 dB) för att förhindra ljudstörningar
när ljudnivån är för hög.
1 Välj [Intern mikrofon-att.].
> [C " Ljudinställningar] > [Intern mikrofon-att.]
2 Peka på [i På] och sedan på [X].
• å visas på skärmens högra sida.
Lowcut-filter (inbyggd mikrofon)
När en av ljudkanalerna är inställd till inbyggd mikrofon/MIC-anslutning och ingen extern mikrofon är ansluten till
MIC-anslutningen, kan du aktivera lowcut-filtret. Det här kan vara användbart t.ex. för att reducera vindens ljud
i bakgrunden vid inspelning utomhus. Om du spelar in i miljöer som inte påverkas av vind eller om du spelar
in lågfrekvent ljud, rekommenderar vi att du stänger av lowcut-filtret.
1 Välj [Intern mikrofon-lowcut].
> [C " Ljudinställningar] > [Intern mikrofon-lowcut]
2 Peka på [i På] och sedan på [X].
Mikrofondämpare (MIC-anslutning)
När en av ljudkanalerna är inställd till inbyggd mikrofon/MIC-anslutning kan du aktivera mikrofondämparen
(20 dB) för en extern mikrofon som är ansluten till MIC-anslutningen för att förhindra ljudstörningar när ljudnivån
är för hög.
1 Välj [MIC att.].
> [C " Ljudinställningar] > [MIC att.]
2 Peka på [i På] och sedan på [X].
• å visas på skärmens högra sida.
Lowcut-filter (MIC-anslutning)
När en av ljudkanalerna är inställd till inbyggd mikrofon/MIC-anslutning kan du aktivera lowcut-filtret för en extern
mikrofon som är ansluten till MIC-anslutningen. Det här kan vara användbart t.ex. för att reducera vindens ljud
i bakgrunden vid inspelning utomhus. Om du spelar in i miljöer som inte påverkas av vind eller om du spelar
in lågfrekvent ljud, rekommenderar vi att du stänger av lowcut-filtret.
1 Välj [MIC low-cut].
> [C # Ljudinställningar] > [MIC low-cut]
2 Peka på [i På] och sedan på [X].
87
Använda hörlurar
Använda hörlurar
Anslut hörlurarna med en  3,5 mm ministereokontakt till ×-anslutningen (hörlurar) för att spela upp eller
granska inspelat ljud.
88
Funktionslägen:
1 Välj [Hörlursvolym].
> [C #* Ljudinställningar] > [Hörlursvolym]
* Sidan ! i
-läge.
2 Peka på [Ô] eller [Õ] för att justera volymen och sedan på [X].
• Du kan även dra med fingret längs volymreglaget.
Justera volymen vid uppspelning
Vid uppspelning kan du även justera hörlursvolymen på samma sätt som när du ställer in högtalarvolymen
(A 102).
VIKTIGT
• När du använder hörlurarna bör du välja en lämplig ljudnivå.
Färgbalkar/Ljudreferenssignal
Färgbalkar/Ljudreferenssignal
Du kan låta kameran generera färgbalkar samt en 1 kHz ljudreferenssignal för att kalibrera en extern monitor.
Färgbalkarna och ljudreferenssignalen kan matas ut från SDI OUT-anslutningen (m endast),
HDMI OUT-anslutningen och ×-anslutningen (för hörlurar)*.
* Ljudreferenssignal endast.
Funktionslägen:
Spela in färgbalkar
Du kan välja mellan EBU- och SMPTE-färgbalkar.
1 Välj [Färgbalkar].
> [3 % Inspelningsinställning] > [Färgbalkar]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
• De valda färgbalkarna visas på skärmen och spelas in när du trycker på REC-knappen.
OBS
• Du kan inte ändra typen av färgbalkar medan du spelar in eller när förinspelning är aktiverad.
Spela in en ljudreferenssignal
Kameran kan mata ut en 1 kHz ljudreferenssignal tillsammans med färgbalkarna.
1 Välj [1 kHz-signal].
> [3 % Inspelningsinställning] > [1 kHz-signal]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
• Du kan välja en av tre ljudnivåer (–12 dB, –18 dB, –20 dB) eller välja [j Av] för att stänga av signalen.
• Signalen matas ut med den angivna nivån och spelas in när du trycker på REC-knappen.
89
Förinspelning
Förinspelning
När du aktiverar förinspelningen börjar kameran spela in kontinuerligt på en minnesbuffert (som rymmer cirka tre
sekunder), vilket betyder att när du trycker på REC-knappen har några sekunder ljud och bild redan spelats in.
90
Funktionslägen:
1 Tryck på PRE REC-knappen.
• Förinspelning aktiveras och z visas längst upp på skärmen.
• Tryck på knappen igen för att stänga av förinspelningen.
2 Tryck på REC-knappen.
• Sekvensen som spelats in på kortet kommer att inkludera
några sekunder av video och ljud inspelat innan REC-knappen
trycktes ner.
OBS
• Kameran kan inte spela in under de 3 sekunderna innan du trycker på REC-knappen om knappen tryckts
in inom 3 sekunder efter att du har aktiverat förinspelningen eller har avslutat föregående inspelning.
• Förinspelning kan inaktiveras i följande fall:
- Om programväljarens inställning har ändrats.
- Om menyn har öppnats.
- Om filmläget, vitbalanseringen eller utseenden har ändrats.
• Om tidkod när förinspelning är aktiverad:
- Tidkod för sekvensen startar några sekunder innan REC-knappen trycktes in.
- Tidkoden kommer att spelas in med körläget inställt till [
Free Run].
- Om tidkodsläget ställts in till [
Regen.], eller till [
Preset] med körläget [
Rec Run],
kommer tidkodens körläge automatiskt att ändras till [
Free Run] när förinspelningen aktiveras.
- När förinspelningen stängs av återgår tidkod körläget till föregående inställning.
Infraröd inspelning
Infraröd inspelning
Du kan använda infrarött läge för att spela in i mycket mörka villkor med hjälp av tillgängligt infrarött ljus.
Du kan också använda kamerans infraröda ljus* för att göra inspelningarna ännu ljusare och välja färg för de ljusa
områdena i bilden (vit eller grön).
* Kräver att handtaget är korrekt fäst på kameran.
Funktionslägen:
1 Ställ INFRARED-väljaren på ON.
• ; och = visas till vänster på skärmen.
2 Du kan ändra färgen på högdagrarna i den infraröda bilden
genom att välja [IR inspelningsfärg].
> [v % Kamerainställningar] > [IR inspelningsfärg]
3 Peka på [± Vit] eller [² Grön] och sedan på [X].
4 Välj [IR ljus] för att sätta på det infraröda ljuset.
>[v $ Kamerainställningar] > [IR ljus]
5 Peka på [i På] och sedan på [X].
• = ändras till
.
OBS
• När infraröd inspelning är aktiverad eller kameran är inställd på läget
, sker följande förändringar.
- Kameran växlar till automatisk justering av förstärkning, slutarhastighet och bländare.
- Kameran växlar initialt till autofokus men du kan ändra fokusläget för att fokusera manuellt.
- Inställningar för AGC-gräns, vitbalans, exponeringskompensation, motljuskompensation (både automatisk
och konstant), filmläge, spåra/känna igen ansikte, AF-läge och utseenden kan inte ändras.
- Gråfiltret inskjutet är och kan inte ändras.
• Om inställningen [< IR ljus] (A 96), har tilldelats den programmerbara knappen, kan du trycka på knappen
för att aktivera/inaktivera det infraröda
ljuset.
• Autofokus fungerar eventuellt inte så bra vid zoomning, beroende på vald ljuskälla.
• I infrarött läge är kamerans sensor mycket känsligare nära infrarött ljus. Rikta inte linsen mot starkt ljus
eller värmekällor när infraröd inspelning är aktiverad. Om det finns sådana ljus-/värmekällor med i bilden,
se till att skydda linsen innan du växlar kameran till infrarött läge.
91
Använda den trådlösa fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör)
Använda den trådlösa fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör)
92
Du kan ansluta fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kamerans REMOTE-anslutning för att fjärrstyra kameran
(inklusive dess avancerade inspelningsfunktioner). Med fjärrkontrollen kan du bl.a. sätta igång kameran, navigera
i menyerna och fjärrstyra bländaren och slutarhastigheten.
Använd kabeln som medföljer fjärrkontrollen för att ansluta den till kameran. Information om hur du ansluter
och använder fjärrkontrollen finns i användarhandboken.
Funktionslägen:
Till RC-V100:s
REMOTE A-anslutning
Fjärrkabel
(medföljer RC-V100)
1 Stäng av kameran och anslut fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) till kameran.
2 Sätt igång kameran och välj [REMOTE-terminal].
> [B " Systeminställningar] > [REMOTE-terminal]
3 Peka på [
RC-V100 (REMOTE A)] och sedan på [X].
Alternativ
[
RC-V100 (REMOTE A)]:
Välj det här alternativet om du vill använda fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör).
Standard]: Välj det här alternativet om du vill kunna använda fjärrkontroller från andra tillverkare.
[
OBS
• Följande kontroller på fjärrkontrollen kommer inte att kunna styra kameran:
-
CUSTOM PICT.-knapp
AGC-knapp
AUTO KNEE-knapp
KNEE POINT-, KNEE SLOPE-rattar
BLACK GAMMA LEVEL-ratt
SHARPNESS LEVEL-ratt
-
WHITE BALANCE R- och B-rattar
MASTER BLACK R- och B-rattar
MASTER PEDESTAL-ratt
AUTO IRIS-knapp
CANCEL-knapp
Använda GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör)
Använda GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör)
När GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör) är ansluten till kamerans USB-anslutning lagrar kameran
automatiskt GPS-information (longitud, latitud och höjd) i samtliga inspelningar (MP4-sekvenser, XF-AVCsekvenser och stillbilder). UTC-information om datum och tid (Coordinated Universal Time) lagras dessutom
i MP4-sekvenser och stillbilder. GPS-informationen lagras som en del av metadata i XF-AVC-sekvenser och
kan användas för att ordna och söka i inspelningar med hjälp av Canon XF Utility (A 113).
Funktionslägen:
Ansluta GPS-mottagaren
Stäng av kameran och mottagaren. Anslut mottagaren till kamerans USB-anslutning via USB-kabeln*.
Placera mottagaren i förvaringsväskan* och fäst den i kamerans handrem eller bär den på dig. Mer information
om hur du ansluter och använder mottagaren finns i användarhandboken för GP-E2.
* Medföljer mottagaren.
Aktivera GPS-mottagaren
Slå på kameran och mottagaren.
• Ikonen
visas på skärmens vänstra sida och blinkar medan mottagaren försöker ta emot satellitsignaler.
• När mottagaren tar emot satellitsignaler visas ikonen
kontinuerligt. GPS-funktionerna aktiveras och
samtliga videosekvenser och stillbilder geotaggas i fortsättningen.
Justera datum och klockslag automatiskt enligt GPS-data
Du kan ställa in [B Systeminställningar] > [GPS Auto tidinställn.] till [i Auto uppdatering], för att kameran
automatiskt ska justera datum och klockslag enligt den information som mottas från GPS-signalen.
Datum och klockslag kommer att uppdateras automatiskt första gången en korrekt GPS-signal tas emot
efter att kameran satts igång.
• Medan den automatiska justeringen av datum/klockslag aktiveras, är inställningen [B Systeminställningar]
> [Datum/Klockslag] inte tillgänglig.
• Tiden kommer inte att uppdateras under inspelning eller när Browser Remote är aktiverad (A 125).
93
Använda GP-E2 GPS-mottagaren (extra tillbehör)
94
VIKTIGT
• I vissa länder och regioner finns det begränsningar för hur GPS får användas. Var därför noga med att använda
din GPS-mottagare i enlighet med den lokala lagstiftningen i respektive land eller region. Var särskilt försiktig
när du reser utanför ditt hemland. Var särskilt försiktig när du reser utanför ditt hemland.
• Var försiktig med GPS-funktionerna i miljöer där användningen av elektroniska enheter är begränsad.
• Den GPS-information som lagras i dina sekvenser och foton kan innehålla data som kan göra det möjligt för
andra att lokalisera den plats du befinner dig på eller identifiera dig. Var därför försiktig när du delar
geotaggade sekvenser eller foton med andra, eller när du delar dem via Internet.
• Placera inte GPS-mottagaren nära enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter
och motorer.
OBS
• GPS-informationen som spelats in med sekvenser som motsvarar positionen vid inspelningens start.
• Lägg inga kablar som är anslutna till SDI OUT-anslutningen (m endast) eller HDMI OUT-anslutningen
nära mottagaren. Det kan få negativ effekt på GPS-signalen.
• Initialt tar det längre tid att ta emot en GPS-signal efter att batteriet har bytts ut eller första gången kameran
sätts igång då den varit avstängd under en period.
• Kameran är inte kompatibel med mottagarens digitala kompass och funktioner för positioneringsintervall.
Alternativet [Ställ in nu] är inte heller tillgängligt för inställningen [GPS Auto tidinställn.].
4
Anpassning
95
CUSTOM-ratt och -knapp
Du kan tilldela CUSTOM-knappen och -ratten en av flera frekvent använda funktioner. Därefter justerar du vald
funktion med CUSTOM-knappen och -ratten, och behöver alltså inte öppna menyn.
Funktionslägen:
1 Välj [CUSTOM Ring & Knapp].
> [B # Systeminställningar] >
[CUSTOM Ring & Knapp]
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
3 Tryck på CUSTOM-knappen och vrid CUSTOM-ratten för
att använda tilldelad funktion såsom beskrivs i följande
tabell.
Alternativ
När filmläget är inställt på ‚ eller “, vrider du CUSTOM-ratten för att justera slutartiden eller
bländarvärdet.
När filmläget är inställt på n, trycker du på CUSTOM-knappen flera gånger för att välja det
värde du vill justera (bländarvärde slutarhastighet  gain-värde). Då det önskade värdet
markeras i orange vrider du ratten för att justera det.
[
AGC Limit]: Tryck på CUSTOM-knappen för att stänga av/sätta på AGC-gränsen. När AGC-gränsen
är aktiverad vrider du ratten för att ställa in högsta gain-värde.
[y Exponeringskomp.]:
Tryck på CUSTOM-knappen för att låsa exponeringen och, om nödvändigt, vrid ratten för att
kompensera exponeringen (exponeringslås + kompensation).
[j Av]:
Inaktiverar CUSTOM-knappen och -ratten.
[
Tv/Av/M]:
OBS
• I stället för ovanstående kan du trycka in CUSTOM-knappen och hålla kvar, för att få fram en snabbmeny.
Använd CUSTOM-ratten för att välja önskat alternativ, tryck sedan på CUSTOM-knappen.
Programmerbara knappar
Programmerbara knappar
96
Videokameran erbjuder 5 programerbara knappar på kameran och en knapp på skärmen (touchfunktion)
som du kan tilldela olika funktioner (programmerbara knappar). Tilldela ofta använda funktioner till knapparna
enligt preferens, för att anpassa kameran efter dina behov och preferenser.
Knapparnas namn som står skrivet på kameran anger också deras standardinställningar. Den programmerbara
skärmknappen kommer endast att visa ikonen för den funktion som är tilldelad till den för närvarande.
Funktionslägen:
Programmerbar
skärmknapp
1 Fysiska knappar: Tryck och håll nere MENU-knappen och tryck på den programmerbara knapp vars
funktion du vill ändra.
Programmerbar skärmknapp: Öppna skärmen för val av funktion med menyinställningen.
> [B # Systeminställningar] > [Anpassningsbar skärmknapp]
• En lista över tillgängliga funktioner visas med aktuell funktion som tilldelats knappen markerad.
• Du kan även använda menyn för fysiskt programmerbara knappar. Motsvarande inställningar
([Anpassningsbar knapp 1] till [Anpassningsbar knapp 5]) hittar du under sidorna " och # i menyn
[B Systeminställningar].
2 Peka på önskad funktion och peka sedan på [X].
• Om nödvändigt, tryck på [Í]/[Î] för att rulla upp/ner.
3 Tryck på den programmerbara knappen (eller peka på den anpassningsbara skärmknappen)
för att använda tilldelad funktion såsom beskrivs i följande tabell.
Programmerbara knappar
Programmerbara funktioner
Beskrivning
A
Sätter på/stänger av funktionen för motljuskompensation.
71
[~ Autofokus ansikte]
Växlar mellan standardautofokus och autofokus endast vid en ansiktsigenkänning.
58
[
Sätter på/stänger av funktionen fokusguide för Dual Pixel.
53
Funktionens namn
[
BLC alltid på]
Fokusguide]
[Å Reg. vitbal.]
Registrera en inställning för egen vitbalansering.
74
[Ä Vitbalansprioritet]
Växlar mellan aktuella inställningar för vitbalansering och en prioriterad inställning för vitbalansering
med inställningen [v Kamerainställningar] > [Ange vitbalansprioritet].
139
[< IR ljus]*
När infraröd inspelning aktiveras slås kamerans infraröda ljus på/av.
91
[œ Monitor-kanaler]
Ändrar ljudkanalernas utgång från ×-anslutning (för hörlurar).
112
[B AF/MF]
Växlar mellan autofokus och manuell fokusering.
52
[± Powered IS]
Aktiverar/inaktiverar Powered IS.
64
[z Pre REC]
Aktiverar/inaktiverar förinspelning.
90
[
Granskar den senast inspelade sekvensen.
41
[^ Förstoring]
Granska insp.]
Aktiverar/inaktiverar förstoringsfunktionen.
55
[
Tar ett foto.
40
Ingen funktion tilldelad – knappen är inaktiverad.
—
Foto]
[j Av]
* Kräver att handtaget är korrekt fäst på kameran.
97
Spara och läsa in kamerainställningar
Spara och läsa in kamerainställningar
98
När du har justerat och de olika menyerna kan du spara dina inställningar på ett SD-kort. Ladda upp
inställningarna senare eller till en annanXF405 / XF400 -kamera, så kan den kameran användas på exakt
samma sätt.
Kamerainställningarna kan endast sparas på eller hämtas från SD-kortet i kortplats B.
Funktionslägen:
Spara kamerainställningar
1 Sätt i SD-kortet när du vill spara kamerans inställningar på SD-kortplats B.
2 Välj [Spara].
> [B $ Systeminställningar] > [Backupmeny inst 7] > [Spara]
3 Peka på [Ja].
• Kamerans menyinställningar kommer att sparas på kortet. Om menyinställningarna sparats tidigare kommer
den gamla filen att skrivas över med de aktuella menyinställningarna.
4 Peka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Läsa in kamerainställningar
1 Sätt i ett SD-kort som innehåller tidigare sparade kamerainställningar i SD-kortplats B.
2 Välj [Ladda].
> [B $ Systeminställningar] > [Backupmeny inst 7] > [Ladda]
3 Peka på [Ja].
• Kamerans menyinställningar kommer bytas ut med inställningarna som sparats på kortet. Sedan kommer
skärmen att bli svart under en kort stund och kameran kommer att starta om.
OBS
• Kamerainställningsfilerna kan endast användas med XF405 / XF400 -kameror. När inställningar hämtas från
en fil som sparats med en annan kameramodell, kommer menyinställningar som är gemensamma för båda
modellerna att skrivas över och resten av inställningarna kommer att återställas till standardvärden.
• Lösenord/krypteringsnycklar som ställts in av användaren under [B Systeminställningar] >
[Nätverksinställningar] sparas inte med den här åtgärden. Ställ in nödvändiga nätverkslösenord igen efter att
föregående sparade menyinställningar har laddats in.
5
Uppspelning
99
Grundläggande uppspelning
Det här avsnittet visar hur du spelar upp sekvenser och foton. Mer information om uppspelning av inspelningar
via en extern Monitor finns under Ansluta till en extern bildskärm eller inspelare (A 109).
Funktionslägen:
Indexfönster för uppspelning
1 Ställ in POWER-väljaren på MEDIA.
• Kameran växlar till
öppnas.
-läget och indexfönstret med sekvenser
2 Leta upp den sekvens du vill spela upp.
• Dra åt vänster/höger eller peka på [Ï]/[Ð] för att se andra
indexsidor.
• Ändra indexfönstret om du vill se foton eller spela upp
inspelningar på det andra SD-kortet.
3 Starta uppspelningen genom att peka på miniatyrbilden
av sekvensen (A 100).
3
1
2
2
4
1
2
3
y: Indexfönster för sekvens
}: Indexfönster för foton.
Visa nästa/föregående indexsida.
Du kan även dra vänster/höger på skärmen.
Knapp för indexfönster: Peka för att byta
indexfönster.
5
4
5
6
6
[FUNC]-knapp: Funktion för sekvenser/
foton (A 103).
Mappnamn. De sista fyra siffrorna anger
inspelningsdatumet (1103 = 3 november).
Endast sekvens: Sekvensinformation (A 102).
Grundläggande uppspelning
Ändra indexfönstret
Du kan ändra indexfönstret för att växla mellan att spela upp sekvenser (y) och foton (}) eller för att spela upp
inspelningar från ett annat SD-kort (6/7).
100
Tryck på knappen för indexfönster och tryck sedan på önskat indexfönster.
• Du kan även trycka på G på den medföljande trådlösa fjärrkontrollen för att öppna menyn för indexval.
• Välj önskad kombination av kort (6 eller 7) och typ av inspelning (y¸ MP4-sekvenser, y
XFAVC-sekvenser eller { stillbilder) som du vill spela upp.
Spela upp inspelningar
1 Tryck i indexfönstret på miniatyrbilden av önskad inspelning.
• Sekvenser: Uppspelningen startar från det valda den valda sekvensen tills indexfönstrets sista sekvens.
Foton: Den valda stillbilden visas. Dra åt vänster/höger för att se andra foton.
2 Peka på skärmen för att få fram uppspelningskontrollerna.
• Vid videouppspelning eller bildvisning försvinner uppspelningskontrollerna automatiskt efter några sekunder.
Vid videouppspelningspaus kan du peka på skärmen igen för att dölja uppspelningskontrollerna.
67
8
1
2
3
4
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
13
14
17
18
1
[FUNC]-knapp: Funktion för sekvenser/
foton (A 103)
2 Utgång för ljudkanaler (A 112),
MP4-ljudformat (A 80)
3 Utseenden (A 76)
4 Uppspelningskontroller för sekvens (A 101)
5 Volym (A 102)
6 Uppspelningsfunktion för sekvens (A 101)
7 Trådlös fjärrkontroll inaktiverad (A 144)
8 Fläktdrift och temperaturvarning (A 151)
9 Återstående batteriladdning (A 45)
10 Tidkod (A 77)
19
20
11 Bildfrekvens (A 48) och filmformat (A 47)
12 Upplösning och bitfrekvens (A 47)
13 Sekvenser: Sekvensnummer
Foton: Fotonummer/Totalt antal foton
14 Filnummer (A 141)
15 Slow & fast motion (A 50)
16 Valt SD-kort för uppspelning (A 100)
17 Datakod (A 140)
18 Återgå till indexfönstret för foton
19 Hoppa (A 101)
20 GPS-information* (A 93)
* Endast när GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör) har använts för att ta fotot.
Grundläggande uppspelning
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser rött. Du kan annars drabbas av permanent dataförlust.
- Öppna inte luckan till SD-kortsfacket.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
• Det kanske inte går att spela upp videoinspelningar på den här kameran om de har spelats in på ett SD-kort
med annan utrustning.
OBS
• Beroende på inspelningssituationen kan du ibland få ett kort avbrott i video- eller ljuduppspelningen mellan två
sekvenser.
• De här bildfilstyperna kan skapa problem vid visning.
- Foton som inte har spelats in med den här kameran.
- Foton som har redigerats med dator.
- Foton vars filnamn har ändrats.
Uppspelningskontroller
Följande uppspelningstyper finns tillgängliga med kontrollerna på skärmen. Använd joysticken, tryck på
joysticken för att välja önskad knapp och tryck sedan på joysticken. För uppspelning av sekvenser kan du även
använda uppspelningsknapparna på den trådlösa fjärrkontrollen.
Uppspelningskontroller för sekvens
Uppspelningstyp
Snabb uppspelning*
Funktion
Skärmikon
Tryck under uppspelning på [Ø] / [×].
• Peka flera gånger för att öka uppspelningshastigheten till 5x 15x  60x normal
hastighet.
• Under snabb uppspelning, tryck på [Ð] för att återgå till uppspelning i normal
hastighet.
x00×
Øx00
Långsam uppspelning*
Peka på [Ö] / [Õ].
• Peka flera gånger för att ändra uppspelningshastigheten till ca 1/4  1/8 av
normal hastighet.
Bildruteuppspelning bakåt/framåt*
Peka på [
Hoppa till början av den aktuella
sekvensen
Peka på [Ú].
]/[
x1/0Õ
Öx1/0
] under uppspelningspaus.
—
Hoppa till början av föregående sekvens Peka två gånger på [Ú].
—
Hoppa till början av nästa sekvens
Peka på [Ù].
—
Pausa/återuppta uppspelningen
Peka på [Ý] under uppspelning för att pausa.
Under uppspelningspaus, peka på [Ð] för att återgå till normal uppspelning.
Ý
Ð
Avbryt uppspelningen
Peka på [Ñ] för att avbryta uppspelningen och återgå till indexfönstret.
—
* Det finns inget ljud under det här uppspelningsläget.
Uppspelningskontroller för foton
Uppspelningstyp
Funktion
Återgå till indexfönstret foto
Peka på [f].
Hoppa
Peka på [h] för att visa rullningslisten. Peka på [Ï] / [Ð] eller dra fingret längs
rullningslisten för att hitta önskat foto. Peka på [L] för att återgå till läget
för enbildsvisning av foton.
101
Grundläggande uppspelning
102
OBS
• Snabb/långsam uppspelning kan orsaka problem med uppspelningsbilden (fyrkantiga störningar, ränder etc.).
• Den hastighet som anges på skärmen är ungefärlig.
• Långsam uppspelning bakåt får samma effekt som kontinuerlig uppspelning bildruta för bildruta bakåt.
Justera volymen
Vid uppspelning matas ljudet ut via den inbyggda monohögtalaren. Du kan ansluta ett par hörlurar till
×-anslutningen (hörlurar) för att lyssna på ljudet i stereo.
1 Peka på skärmen vid uppspelning för att få fram uppspelningskontrollerna.
2 Peka på [Ó/ ].
3 Peka på [Ø]/[Ô] eller [Ù]/[Õ] för att justera volymen och peka sedan på [K].
• Du kan även dra med fingret längs respektive volymreglage.
OBS
• Du kan välja utgående ljudkanaler från ×-anslutningen (hörlurar) och inbyggd högtalare (A 112).
Visa sekvensinformation
1 Peka på [I] i indexfönstret och peka sedan på önskad sekvens.
• Skärmen [Klippinfo] visas.
• Peka på [Ï] / [Ð] för att se informationen för föregående/nästa sekvens.
2 Peka på [L] två gånger för att återgå till indexfönstret.
1
2
6
7
8
9
3
4
5
1
2
3
4
5
Filnummer (MP4-sekvenser, A 141)
Klippets filnamn (XF-AVC-sekvenser, A 42)
Visa informationen för föregående/nästa sekvens
Sekvensnummer/totalt antal sekvenser
Slow & fast motion (A 50)
Utseenden (A 76)
10
6
7
8
9
10
Datum och klockslag vid inspelningens början
Sekvensens längd
Bildfrekvens (A 48) och filmformat (A 47)
Upplösning och bitfrekvens (A 47)
GPS-information* (A 93)
(plats vid inspelningens början)
* Endast när GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör) har använts för att spela in sekvensen.
Funktioner för sekvenser och bilder
Funktioner för sekvenser och bilder
Radera sekvenser och bilder
Du kan radera sekvenser och foton som du inte vill behålla.
Funktionslägen:
Radera sekvenser och foton från indexfönstret
1 Öppna önskat indexfönster (A 99).
• Om du vill radera alla MP4-sekvenser eller stillbilder som spelats in under samma datum (som sparats i samma
mapp) drar du fingret åt vänster/höger tills du hittar en MP4-sekvens eller en stillbild som du vill radera.
2 Välj [Radera].
[FUNC] > [Radera]
3 Peka på önskat alternativ och peka sedan på [Ja].
• När du pekar på [Välj] kan du göra så här för att välja ut de inspelningar som ska raderas, innan du trycker
på [Ja].
• Peka på [Stopp] för att avbryta pågående process. Vissa inspelningar kan dock raderas ändå.
4 Peka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Välja enstaka inspelningar
1 Peka på de sekvenser/foton du vill radera.
• En bockmarkering ! visas vid de inspelningar du pekar på. Totalt antal valda sekvenser/foton anges
bredvid ikonen ".
• Peka på en vald sekvens eller ett foto för att ta bort bockmarkeringen. Ta bort alla bockmarkeringar
på en gång genom att peka på [Ta bort alla] > [Ja].
2 Peka på [OK] när du har markerat alla önskade inspelningar.
Alternativ
<mappnamn>:
Raderar alla MP4-sekvenser eller stillbilder som tagits ett visst datum. Mappnamnets fyra sista
siffror visar vilket datum inspelningarna gjordes (1103 = 3 november).
[Välj]:
Du kan välja de enskilda sekvenser eller foton du vill radera.
[Alla klipp], [Alla bilder]:
Raderar samtliga sekvenser eller bilder.
Radera en enstaka videosekvens
1 Spela upp den önskade sekvensen (A 100).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och radera sedan sekvensen.
[Ý] > [FUNC] > [Radera] > [Ja]
3 Peka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Radera en enstaka bild
1 Spela upp det önskade fotot (A 100).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och radera sedan fotot.
[FUNC] > [Radera] > [¸ Fortsätt] > [Ja]
3 Dra med fingret åt vänster/höger och välj en annan bild för radering, eller peka på [X].
103
Funktioner för sekvenser och bilder
104
VIKTIGT
• Var försiktig när du raderar inspelningar. De kan inte återställas när de väl tagits bort.
• Gör kopior av viktiga inspelningar innan du raderar dem (A 113).
• Observera följande om åtkomstindikatorn ACCESS lyser rött (medan inspelningar raderas).
- Öppna inte luckan till SD-kortsfacket.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
OBS
• Foton som har skrivskyddats med annan utrustning kan inte raderas med den här kameran.
• Om du vill radera alla inspelningar för att frigöra minnesutrymme kan du i stället välja att formatera SD-kortet
(A 34).
Klippa MP4-sekvenser
Du kan klippa i MP4-sekvenser genom att ta bort allt fram till en viss punkt eller allt efter en viss punkt.
Funktionslägen:
1 Spela upp den önskade sekvensen (A 100).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och öppna sedan den anpassade sekvensen.
[Ý] > [FUNC] > [Klipp]
3 Vid behov kan du ställa in sekvensen på en exakt punkt.
• Den punkt där sekvensen ska klippas anges med en -markering.
• Uppspelningskontrollerna visas på skärmen (A 101). Använd eventuellt de speciella uppspelningslägena
för att hitta rätt punkt i videosekvensen.
4 Välj önskat alternativ för anpassning och klipp sekvensen.
[Klipp] > [Klipp början] eller [Klipp slutet] > [Spara som ny] eller [Skriv över]
• Med den första uppsättningen alternativ kan du välja att klippa före eller efter ´-märket.
Med den andra uppsättningen alternativ kan du välja att spara den klippta sekvensen som en ny sekvens
eller skriva över existerande sekvens.
• Om du valt [Spara som ny], kan du peka på [Stopp] och sedan på [OK] för att avbryta pågående manöver.
OBS
• I indexfönstret visas sekvenser med alternativet [Klipp början] med en speciell uppspelningsikon istället
för den vanliga miniatyrbilden.
• På anpassningsskärmen kommer bildramens bakåt-/framåtknapp att hoppa om intervaller på en ram.
De positioner där anpassning är möjlig är separerade med 1 GOP (0,5 sekunder).
• Sekvensen klipps vid början/slutet på den GOP som inkluderar den bildram som angivits med markören.
Funktioner för sekvenser och bilder
Kopiera sekvenser och foton
Du kan kopiera sekvenser och foton från ett SD-kort till ett annat.
Funktionslägen:
105
Kopiera klipp och foton från indexfönstret
1 Öppna önskat indexfönster (A 99).
• Om du vill kopiera alla MP4-sekvenser eller stillbilder som spelats in under samma datum (som sparats i samma
mapp) drar du fingret åt vänster/höger tills du hittar en MP4-sekvens eller en stillbild som du vill kopiera.
2 Välj [Kopiera (6'7)] eller [Kopiera (7'6)].
[FUNC] > [Kopiera (6'7)] eller [Kopiera (7'6)]
3 Peka på önskat alternativ och peka sedan på [Ja].
• Om du väljer [Välj] kan du göra på följande sätt för att välja de enstaka inspelningar som ska kopieras innan
du pekar på [Ja].
• Peka på [Stopp] för att avbryta pågående process.
4 Peka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Välja enstaka inspelningar
1 Peka på de sekvenser/foton du vill kopiera.
• En bockmarkering ! visas vid de inspelningar du pekar på. Totalt antal valda sekvenser/foton anges
bredvid ikonen ".
• Peka på en vald sekvens eller ett foto för att ta bort bockmarkeringen. Ta bort alla bockmarkeringar
på en gång genom att peka på [Ta bort alla] > [Ja].
2 Peka på [OK] när du har markerat alla önskade inspelningar.
Alternativ
<mappnamn>:
Kopierar alla MP4-sekvenser eller stillbilder som tagits ett visst datum. Mappnamnets fyra sista
siffror visar vilket datum inspelningarna gjordes (1103 = 3 november).
[Välj]:
Du kan välja de enskilda sekvenser eller foton du vill kopiera.
[Alla klipp], [Alla bilder]:
Kopierar samtliga sekvenser eller bilder.
Kopiera en enstaka stillbild
1 Visa det önskade fotot (A 100).
2 Peka på skärmen för att visa uppspelningskontrollerna och kopiera sedan fotot.
[FUNC] > [Kopiera (6'7)] eller [Kopiera (7'6)] > [¨ Fortsätt] > [Ja]
3 Dra med fingret åt vänster/höger och välj en annan bild för kopiering eller peka på [X].
VIKTIGT
• Tänk på följande när åtkomstindikatorn (ACCESS) lyser rött. Du kan annars drabbas av permanent dataförlust.
- Öppna inte luckan till SD-kortsfacket.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
- Ändra inte kamerans funktionsläge.
Funktioner för sekvenser och bilder
106
OBS
• I följande fall kan inspelningar inte kopieras över till SD-kort B:
- Om luckan till SD-kortsfacket är öppen.
- Om LOCK-reglaget på SD-kortet är inställt på skrivskydd.
- Om ett filnummer (A 141) inte kan skapas eftersom mappar och filer på kortet har nått maximalt antal.
• Om utrymmet på SD-kortet är begränsat kopieras så många bilder som får plats. Därefter avbryts aktiviteten.
• Videofiler över 4 GB i storlek kan inte kopieras till SDHC-kort.
Återskapa sekvenser
Om du utför vissa åtgärder, till exempel stänger av kameran eller tar ut SD-kortet ur kameran samtidigt som data
överförs, kan detta ge upphov till datafel på den inspelade sekvensen. Du kanske kan återskapa sekvenserna
med felaktiga data med följande förfarande.
Funktionslägen:
1 Öppna det indexfönster som innehåller sekvensen du vill återskapa (A 99).
2 Peka på den skadade sekvensen (en sekvens med ikonen
istället för en miniatyrbild).
3 Peka på [Ja] när [Försöka återskapa data?] visas.
• Kameran kommer att försöka återskapa skadade data.
4 Peka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
OBS
• I indexfönstret visas återskapade MP4-sekvenser med en speciell uppspelningsikon i stället för den vanliga
miniatyrbilden.
• Denna funktion kan radera de sekvenser som är kortare än 0,5 sekunder.
• I vissa fall är det inte möjligt att återskapa data på ett minneskort. Risken för att detta ska inträffa är större
om filsystemet är skadat eller om SD-kortet har skadats fysiskt.
• Endast sekvenser som spelats in med den här kameran kan återskapas. Foton kan inte återskapas.
6
Externa anslutningar
107
Konfiguration av videoutgångar
Utmatning av videosignal från SDI OUT-anslutning (m endast) och HDMI™ OUT-anslutning beror
på sekvensens videokonfiguration och på flera olika menyinställningar. Vilken videosignal som matas ut från HDMI
OUT-anslutningen kan också ändras beroende på den anslutna skärmens kapacitet.
m Videokameran kan inte mata ut signaler till SDI OUT-anslutningen och HDMI OUT-anslutningen samtidigt.
Funktionslägen:
Konfiguration av videoutgång enligt terminal (intervallinspelningsprioritet)
Följande tabell visar konfigurationen av videosignalerna från respektive kontakt, beroende på vilken
videokonfiguration som använts för inspelning på ett SD-kort (A 47) eller konfigurationen av videosignalen
för den sekvens som spelas upp.
Videokonfiguration för klippet
Filmformat
Upplösning
3840x2160
Bildfrekvens
50.00P
25.00P
m
Utgående
anslutning1
HDMI högsta
upplösning2
[ø SDI]
—
[3840x2160]
[ù HDMI]
[1920x1080]
MP4,
XF-AVC
[ø SDI]
1920x1080
XF-AVC
1920x1080
50.00P
25.00P
[ù HDMI]
—
1920x1080
YCbCr 4:2:2 8 bit,
720x576
YCbCr 4:2:2 8 bit5
[ø SDI]
1920x1080/50.00i
YCbCr 4:2:2 8 bit
—
—
1920x1080/50.00i
YCbCr 4:2:2 8 bit,
720x576/50.00P
YCbCr 4:2:2 8 bit
1280x720
YCbCr 4:2:2 8 bit
—
—
1920x1080,
720x576
YCbCr 4:2:2 8 bit5
1280x720,
720x576
YCbCr 4:2:2 8 bit5
—
50.00i
—
[ù HDMI]
[ø SDI]
MP4
1280x720
50.00P
25.00P
Konfiguration av videoutgångar3
m
HDMI OUTSDI OUT-anslutning
anslutning
1920x1080
—
YCbCr 4:2:2 8 bit
3840x2160
YCbCr 4:2:2 8 bit4
—
1920x1080
YCbCr 4:2:2 8 bit
1920x1080
—
YCbCr 4:2:2 8 bit
—
[1920x1080]
[ù HDMI]
[1280x720]
1
2
3
4
5
Inställningen [£ Displayinställningar] > [Utgående anslutning].
Inställningen [£ Displayinställningar] > [HDMI maxupplösning].
Under uppspelning spelas YCbCr 4:2:0-video som spelats in på kortet upp som en YCbCr 4:2:2-signal.
YCbCr 4:2:0 8 bit när bildfrekvensen är inställd på 50.00P.
Endast när bildfrekvensen är inställd på 50.00P.
Konfiguration av videoutgångar
Konfiguration av videoutgång enligt terminal (endast extern inspelning)
Se följande tabell för konfiguration av videoutgång från varje terminal när kameran är inställd på läget endast
extern inspelning (A 109).
108
Internal/extern inspelning1
m
[ø Extern insp. endast (SDI)]
[ù Extern insp. endast (HDMI)]
Videokonfiguration för extern
inspelning2
m SDI OUT-anslutning
[1920x1080 50.00P
YCC422 10bit]
1920x1080
YCbCr 4:2:2 10 bit
[1920x1080 25.00P
YCC422 10bit]
1920x1080
YCbCr 4:2:2 10 bit
—
[3840x2160 50.00P
YCC420 8bit]
3840x2160
YCbCr 4:2:0 8 bit
[3840x2160 25.00P
YCC422 8bit]
3840x2160
YCbCr 4:2:2 8 bit
[1920x1080 50.00P
YCC422 10bit]
[1920x1080 25.00P
YCC422 10bit]
1
2
HDMI OUT-anslutning
Inställningen [3 Inspelningsinställning] > [Intern/extern insp.].
Inställningen [3 Inspelningsinställning] > [Extern insp. videokonfig.].
—
1920x1080
YCbCr 4:2:2 10 bit
1920x1080
YCbCr 4:2:2 10 bit
Ansluta till extern monitor eller inspelare
Ansluta till extern monitor eller inspelare
m Om du ansluter kameran till en extern enhet, om det så är en bildskärm (för att se inspelningen eller för
uppspelning) eller en extern videokamera (för inspelning), använd den kamerakontakt som matchar den externa
enhetens kontakt. Välj därefter en konfiguration för videosignalen.
Funktionslägen:
Kopplingsschema
Vi rekommenderar att du strömförsörjer kameran från ett eluttag via AC-adaptern.
HTC-100
Höghastighets-HDMIkabel (tillbehör)
HDMI-ingång
Extern monitor/
digital
videoinspelare
HDMI IN
HDMI OUTanslutning
SDI IN
3G/HD-SDIingångar
SDI OUT-anslutning
(m endast)
BNC-kabel
(finns i handeln)
Spela in video med en extern inspelare
Om du vill spela in video och ljud på en extern inspelare ansluten till kamerans SDI OUT-anslutning
(endast m) eller HDMI OUT-anslutning ändrar du menyinställningarna i förväg. Se även den externa
inspelarens användarhandbok för detaljer om inspelning.
Detaljer om ljudkanaler som matas ut finns i Ljudutgång (A 112).
Funktionslägen:
1 Välj [Intern/extern insp.].
> [3 ! Inspelningsinställning] > [Intern/extern insp.]
2 Peka på önskat alternativ beroende på vilken anslutning du vill använda och peka sedan på [L].
• Peka på [ø Extern insp. endast (SDI)] (SDI OUT-anslutning m endast) eller [ù Extern insp.
endast (HDMI)] (HDMI OUT-anslutning).
3 Välj konfiguration av utsignalen.
> [3 # Inspelningsinställning] > [Extern insp. videokonfig.] > Önskat alternativ > [X]
• Mer information finns i tabellen Videoutgång konfiguration (A 107).
109
Ansluta till extern monitor eller inspelare
110
OBS
• m Videokamera kan inte mata ut signaler till SDI OUT-anslutningen och HDMI OUT-anslutningarna
samtidigt.
• Beroende på vilken extern inspelare som används kanske du inte kan spela in på den externa inspelaren
med vald videokonfiguration för utmatning.
• Efter att ha anslutit kameran till en extern inspelare ska du göra testinspelningar med de videokonfiguration(er)
som du vill använda och kontrollera inspelningarna som den externa inspelaren har gjort.
• Du kan ställa in [3 Inspelningsinställning] > [Inspel. kommando] till [i På] för att använda kamerans
REC-knapp för att även kontrollera inspelningen av externa inspelare som är kompatibla med
inspelningskommandon.
• Om tidkoden under läget endast extern inspelning:
- Tidkoden är automatiskt inställd till [
Preset].
- När kameran ställs tillbaka till läget intern inspelningsprioritet, kommer tidkodsläget att återgå till föregående
inställning.
Ansluta en extern monitor
Den digitala signal som matas ut från SDI OUT-anslutningen (m endast), inkluderar videosignalen,
ljudsignalen (upp till fyra kanaler), tidkoden och inspelningskommandot. Du kan också mata ut skärminfon
(A 143). HDMI OUT-anslutningen erbjuder även en digital anslutning och matar både video- och ljudsignaler.
Du kan också mata ut tidkodsignalen och skärminfon (A 143). Ljudutgångssignalen kommer att vara ett
2-kanaligt linjärt PCM-ljud (16-bitars, 48 kHz sampling). Vid inspelning med 4-kanaligt ljud kan du välja vilka
ljudkanaler som matas ut (A 112).
Funktionslägen:
Välja utgående anslutning
1 Välj [Utgående anslutning].
> [£ ! Displayinställningar] > [Utgående anslutning]
2 Aktivera utgående anslutning och peka sedan på [L].
• m Touch [ø SDI] (SDI OUT-anslutning) eller [ù HDMI] (HDMI OUT-anslutning), beroende på
vilken anslutning du vill använda. När du använder HDMI OUT-anslutning kan du fortsätta proceduren för att
välja andra alternativ för anslutningen.
n Touch [ù HDMI].
m Inställningar för SDI OUT-utgång
3 Välj [3G-SDI-mappning].
> [£ " Displayinställningar] > [3G-SDI-mappning]
4 Välj önskat alternativ och peka sedan på [X].
• Du kan välja en videoutsignal som är kompatibel med Level A eller Level B enligt SMPTE ST 425-1-standarden.
Inställningar för HDMI OUT-utgång
3 Välj [HDMI maxupplösning].
> [£ ! Displayinställningar] > [HDMI maxupplösning]
4 Peka på önskad högsta upplösning och sedan på [L].
• Mer information finns i tabellen Konfiguration av videoutgångar (A 107).
5
läge endast: mata även ut tidkodsignalen om nödvändigt.
> [3 # Inspelningsinställning] > [HDMI tidkod] > [i På] > [X]
Ansluta till extern monitor eller inspelare
OBS
• När slow & fast motion-inspelning är aktiv, kan inte tidkodsignalen matas ut från SDI OUT-anslutningen
(m endast) eller HDMI OUT-anslutningen.
• HDMI OUT-anslutningen kan endast mata ut signaler. Anslut inte kameran till en HDMI-utgång på en annan
enhet. Kameran kan skadas om du försöker använda HDMI OUT-anslutningen på detta sätt.
• Vi kan inte garantera en helt korrekt funktionalitet om kameran ansluts till en DVI-bildskärm.
• Videosignalen matas eventuellt inte korrekt, beroende på vald bildskärm. m Prova i så fall att använda
SDI OUT-anslutningen.
• Du kan ställa in både [3 Inspelningsinställning] > [Inspel. kommando] och [HDMI tidkod] till [i På] för att
använda kamerans REC-knapp för att även kontrollera inspelningen av en extern inspelare som är ansluten
med HDMI OUT-anslutningen. Kamerans tidkodsignal kommer att matas ut också.
• Tidkodsignalen kommer inte att matas ut från HDMI OUT-anslutningen i följande fall.
- I
-läge.
- Under SD-utmatning (720x576).
- Om slow & fast motion-inspelning är aktiverad.
• När upplösningen är inställd på 3840x2160 och bildfrekvensen är inställd på 50.00P (A 47), måste TV:n eller
den externa monitorn vara kompatibel med 4K/50p video för att man ska kunna se kamerans utsignal på en
TV eller extern monitor ansluten via en höghastighets HDMI-kabel (tillbehör).
111
Ljudutgång
Ljudutgång
112
Kameran kan mata ut ljud från SDI OUT-anslutningen (m endast), HDMI OUT-anslutningen,
×-anslutningen (hörlurar) eller inbyggd högtalare. Vid inspelning eller uppspelning av sekvenser inspelade
med 4-kanaligt ljud, kan du välja vilka ljudkanaler som ska matas ut från anslutningarna eller högtalaren.
Konfiguration av ljudutgång
MP4-ljudformat1
[
LPCM 16bit 4CH]
4-kanalig linjär PCM,
16 bit
AAC 16bit 2CH]
2-kanalig MPEG-2 AAC-LC,
bitfrekvens: 256 kbps
[
1
2
Konfiguration av ljudutgång
Ljudkonfiguration av inspelade
sekvenser
m SDI OUT-anslutning
HDMI OUT-anslutning2
4-kanalig linjär PCM,
24 bit
2-kanalig linjär PCM,
16 bit
[3 Inspelningsinställning] > [¸-ljudformat].
Du kan välja vilka ljudkanaler som ska matas ut med följande förfarande.
Funktionslägen:
Välja ljudkanaler
1 Välj [Monitor-kanaler] eller [HDMI-kanaler] beroende på vilken terminal du vill använda.
> [¡ #* Ljudinställningar] > [Monitor-kanaler] (hörlurar/högtalare) eller [HDMI-kanaler]
(HDMI OUT-anslutning)
*Sidan ! i
-läge.
2 Peka på önskat alternativ och sedan på [X].
Alternativ
Alla av följande inställningar är tillgängliga för [Monitor-kanaler]; endast [ƒ CH1/CH2] och [
är tillgängliga för [HDMI-kanaler].
Inställning
CH3/CH4]
Ljudutgång
V
H
[ƒ CH1/CH2]
CH1
CH2
[š CH1/CH1]
CH1
CH1
[Ÿ CH2/CH2]
CH2
CH2
CH1+CH2 blandade
CH1+CH2 blandade
CH3/CH4]*
CH3
CH4
[
CH3/CH3]*
CH3
CH3
[
CH4/CH4]*
CH4
CH4
CH3+4/CH3+4]*
CH3+CH4 blandade
CH3+CH4 blandade
CH1+3/CH2+4]*
CH1+CH3 blandade
CH2+CH4 blandade
[
[
[
[
* I
CH1+2/CH1+2]
-läge är dessa alternativ bara tillgängliga vid 4-kanalig ljudinspelning.
OBS
• Om du ställer in en programmerbar knapp till [œ Monitor-kanaler] (A 96), kan du trycka på knappen för att
ändra ljudkanalernas utgång från ×-anslutningen (hörlurar).
Arbeta med videosekvenser på en dator
Arbeta med videosekvenser på en dator
Vilket program som används för att lagra sekvenser på en dator beror på sekvensernas filmformat: Använd Data
Import Utility för att spara MP4-sekvenser och Canon XF Utility och Canon XF-pluginprogram för att spara XFAVC-sekvenser.
Spara MP4-sekvenser
Använd Data Import Utility för att spara dina MP4-sekvenser. Se PIXELA:s webbplats nedan (endast engelska)
för att hämta programvaran och kontrollera den senaste informationen. Kontakta en auktoriserad Canonserviceverkstad om du har andra frågor angående programvaran.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/index_biz.html
Spara MP4-sekvenser med Data Import Utility
• Spara MP4-sekvenser på datorn med en kortläsare.
• Slå ihop MP4-växlingssekvenser (A 49) som har sparats på olika SD-kort och spara dem som en enstaka
sekvens.
• Slå ihop MP4-sekvenser på den maximala 4 GB filstorleken och spara dem som en enstaka sekvens.
Du hittar mer information, inklusive systemkrav och hur du installerar programvaran under Data Import Utility
Software Guide, en PDF-fil i mappen [\Manual] i den hämtade komprimerade filen som innehåller programvaran.
VIKTIGT
• Använd eller ändra inte på filer på SD-kortet med någon annan programvara innan du använder Data Import
Utility för att spara MP4-sekvenser på datorn, då du eventuellt inte kan spara filerna med Data Import Utility
sedan.
Spara XF-AVC-sekvenser
Du kan använda Canon XF Utility för att spara och ordna XF-AVC-sekvenser på en dator och Canon
XF-pluginprogram för att använda sekvenserna direkt från välkända ickelinjära (NLE) redigeringsprogram.
Programvaran och pluginprogram kan hämtas kostnadsfritt på din lokala Canon-webbplats. Kontrollera
systemkrav och senaste information om program och ickelinjära (NLE) program på nedladdningssidan.
Detaljerade anvisningar om hur du installerar och avinstallerar programvaran finns i PDF-filen ”Läs det här först”
som ingår i den komprimerade filen som du laddar ned på webbplatsen. Mer information om hur du använder
programvaran finns i den användarhandbok (PDF-fil) som installerats tillsammans med programvaran.
Canon XF Utility: Programvara som gör det möjligt att spara XF-AVC-sekvenser på en dator, kontrollera, spela
upp och ordna XF-AVC-sekvenser och spara stillbilder från XF-AVC-sekvenser. Programvaran finns tillgänglig
för Windows och macOS (OS X).
Canon XF Plugin for Avid Media Access: Plugin som gör att du kan importera XF-AVC-sekvenser från ett
kort eller en lokal mapp i datorn till den kompatibla versionen av Avid Media Composer (ett ickelinjärt program
kompatibelt med Avid Media Access) direkt från programmet. Plugin-programmet finns tillgängligt för Windowsoch macOS-versionerna av Avid Media Composer.
113
Arbeta med videosekvenser på en dator
114
7
Nätverksfunktioner
115
Om nätverksfunktionerna
Du kan ansluta kameran till ett trådlöst nätverk via Wi-Fi (A 117) eller till ett kabelanslutet nätverk
via en Ethernet-kabel (A 123). Då kameran är korrekt ansluten till ett nätverk kan du använda följande
nätverksfunktioner.
Nätverksfunktioner och anslutningstyper
Nätverksfunktion
Beskrivning
Kabelanslutet
nätverk
Wi-Fi
Infrastruktur1
Kameraåtkomstpunkt2
A
Browser Remote
Fjärrstyr kameran från webbläsaren
på en ansluten enhet.
Ü
–
Ü
125
IP-strömning
Strömma kamerans livevideo och ljud över IP till
en kompatibel IP-videokamera som är ansluten
till nätverket.
Ü
–
–
133
FTP-filöverföring
Använd FTP-protokollet för att överföra
sekvenser som har spelats in med kameran till
en annan enhet som är ansluten till nätverket.
Ü
Ü
–
135
1
2
Anslutning till ett trådlöst nätverk via en extern åtkomstpunkt (trådlös router m.m.).
Direkt anslutning till en Wi-Fi-enhet när kameran själv används som trådlös åtkomstpunkt.
Innan du använder nätverksfunktionerna
• Anvisningarna i det här kapitlet förutsätter att du redan har ett korrekt konfigurerat och fungerande nätverk,
nätverksenheter och/eller en trådlös åtkomstpunkt. Läs vid behov den dokumentation som medföljde
de nätverksenheter du planerar att använda.
• Konfigurationen av nätverksinställningarna kräver nödvändiga kunskaper om att konfigurera och använda
trådlösa (Wi-Fi) och/eller kabelanslutna nätverk (Ethernet). Canon tillhandahåller ingen support för konfiguration
av nätverksinställningar.
VIKTIGT
• Data som överförs via nätverk är inte krypterade.
• Canon ansvarar inte för någon förlust av data eller någon skada som uppstått till följd av en felaktig
nätverksinställning eller felaktiga inställningar. Canon ansvarar inte heller för någon förlust eller skada som har
uppstått till följd av användningen av nätverksfunktioner.
• Med ett oskyddat trådlöst nätverk kan dina data utsättas för obehörig granskning av tredje part. Var medveten
om riskerna.
Om nätverksfunktionerna
OBS
116
• Om Wi-Fi-antennen: När du använder kamerans trådlösa
funktioner får du inte täcka över antennen med handen eller
något föremål. Att täcka för antennen kan störa de trådlösa
signalerna.
• Lägg inga kablar som är anslutna till SDI OUT-anslutningen
(m endast) eller HDMI OUT-anslutningen nära Wi-Fi
antennen. Att göra det kan påverka den trådlösa
kommunikationen över Wi-Fi negativt.
• Öppna inte luckan till SD-kortsfacket medan du använder
nätverksfunktioner.
Wi-Fi-antenn
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Kameran är Wi-Fi-certifierad och kan ansluta till åtkomstpunkter (trådlös router etc.) och
nätverksenheter som är kompatibla med protokollen 802.11a/b/g/n och som är Wi-Fi-certifierade
(märkta med den logotyp som visas till höger).
Du kan ansluta kameran till ett trådlöst nätverk i infrastrukturläge (med en åtkomstpunkt), eller
direkt till en nätverksenhet i läget Kameraåtkomstpunkt. Vilken typ av anslutning du kan använda beror på vilken
nätverksfunktion du vill använda (A 115). För en infrastrukturanslutning har kameran fyra sätt att konfigurera
en åtkomstpunkt på, och vilken metod du använder beror på typen av och tekniska data för den åtkomstpunkt
och det nätverk du vill använda. Den trådlösa anslutningens funktion och tillämpliga restriktioner kan variera
beroende på vilket Wi-Fi-nätverk som används.
Kameraåtkomstpunkt: Om du använder kameran på en plats där det inte finns några trådlösa åtkomstpunkter
kan du i stället använda kameran som trådlös åtkomstpunkt*. Wi-Fi-enheter kan då ansluta direkt till kameran.
* Begränsad till en anslutning mellan kameran och Wi-Fi-enheter som stöds. Enheten har inte samma funktioner som de trådlösa
åtkomstpunkter som säljs i handeln.
Infrastrukturanslutning:
WPS (knapp): Om din trådlösa router stöder Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan du göra
en mycket enkel konfiguration utan att behöva använda några lösenord. Läs den trådlösa
routerns användarhandbok för att få reda på om din trådlösa router har en WPS-knapp
och för att få mer information om hur aktiverar Wi-Fi Protected Setup.
WPS (PIN-kod): Om din trådlösa router saknar en särskild WPS-knapp kan den kanske trots allt ha stöd för
användning av WPS tillsammans med en PIN-kod. Om du vill göra en konfiguration med hjälp av en PIN-kod
måste du först känna till hur du aktiverar den trådlösa routerns WPS-funktion. Mer information finns i den
trådlösa routerns användarhandbok.
Söker efter åtkomstpunkter: Om din trådlösa router saknar stöd för WPS eller om du inte kan aktivera funktionen
kan du i stället låta kameran söka efter aktiva åtkomstpunkter.
Manuell inställning: Om funktionen för att dölja åtkomstpunktens SSID är aktiverad och den därför inte kan
identifieras automatiskt av kameran kan du ange alla nödvändiga inställningar manuellt. Detta kräver dock mer
avancerade kunskaper om trådlösa nätverk och nätverksinställningar.
VIKTIGT
• Beroende på land/region för användning, kan vissa restriktioner för användning utomhus eller
kameraåtkomstpunkter gälla vid bruk av trådlöst nätverk IEEE802.11a/n i 5 GHz-bandet. Mer information om
användningsområden finns i Tekniska data (A 163).
117
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Kameraåtkomstpunkt
118
I det här läget används kameran som en trådlös åtkomstpunkt vilket innebär att andra Wi-Fi-enheter kan ansluta
till den. Initial grundläggande inställningar för en kameraåtkomstpunkt (nätverksnamn (SSID): [XF405- or
XF400-xxxx_Canon0C], lösenord: [12345678]) har redan sparats under nätverksinställningsprofil [1:]. Du kan
använda standardinställningarna för att ansluta direkt till kameran eller följa proceduren nedan om du vill ändra
inställningarna.
Funktionslägen:
1 Välj [Anslutningsinställningar].
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Anslutningsinställningar]
2 Välj önskad nätverksinställningsprofil och välj sedan [Kameraåtkomstpunkt].
Nätverksinställningsprofil ([1:] till [4:]) > [i] > [Redigera] > [Kameraåtkomstpunkt]
• Du kan spara upp till fyra profiler för nätverksinställningar i kameran. Om nödvändigt, tryck på [Í]/[Î]
för att rulla upp/ner.
3 För att ange det SSID (nätverksnamn) som kameran ska ha när den används som trådlös
åtkomstpunkt.
[Redigera] > Använd skärmtangentbordet för att ange ett önskat nätverksnamn (A 118) > [OK]
• Nätverksnamnet behövs för att andra nätverksenheter ska kunna anslutas till kameran. Skriv vid behov
upp det.
4 Tryck på [5 GHz] eller [2.4 GHz] för att välja frekvensband för Wi-Fi-anslutningen.
• Endast för Europa: Endast 2,4 GHz-frekvensbandet är tillgängligt för kameraåtkomstpunktanslutningar.
Gå vidare till steg 5.
5 Tryck på [Í] eller [Î] för att välja önskad kanal och tryck sedan på [OK].
• Tillgängliga kanaler kommer att variera beroende på valt frekvensband. (Inte tillämpligt i Europa.)
6 Tryck på [Öppen/ingen kryptering] eller [WPA2-PSK/AES] för att välja krypteringsmetod.
• Om du valde [Öppen/ingen kryptering] går du vidare till steg 8.
7 Ange krypteringsnyckel (lösenord).
[Redigera] > Använd skärmtangentbordet för att ange önskat lösenord (A 118) > [OK]
• Lösenordet behövs för att kunna ansluta nätverksenheten till kameran. Skriv vid behov upp det.
8 Fortsätt med följande för att konfigurera tilldelningen av IP-adresser (A 119).
Använda det virtuella tangentbordet
.
1 Peka på tangenter på skärmen för att ange önskad text.
• Peka på [Ï]/[Ð] för att ändra markörens position.
• Peka på [123] för att växla mellan bokstäver och siffror/
specialtecken.
• Peka på [›] för att radera tecknet till vänster om markören.
• Peka på [A/a] för skiftlåstangent. När det numeriska
tangentbordet visas kan du använda [#%?] för att växla mellan
Aktuellt tecken/teckengräns
specialteckenuppsättning 1 och 2.
• Då du anger lösenord eller skiftlägeskänslig information, kommer de tecken du anger att ändras till ”Ü”
efter en stund för att skydda informationen.
2 Peka på [OK] när du har skrivit önskad text.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Konfigurera inställningarna för IP-adresser
Du behöver nu konfigurera TCP/IP-inställningarna. Kontakta vid behov nätverksadministratören för att få relevant
information.
1 Peka på [Automatisk] eller [Manuell] för att välja metod för att tilldela IP-adressen.
• Om du valde [Automatisk] kommer IP-adresserna att tilldelas automatiskt. Gå vidare till avsnittet om att
granska och spara konfigurationen (A 119).
2 Peka på knappen [i] bredvid [IP-adress] för att ange IP-adressen.
• Peka på [Í] eller [Î] för att ställa in värdet för det första fältet i adressen och peka sedan på nästa fält
för att välja det. Efter att du slutfört de fyra fälten i adressen pekar du på [OK].
3 Ange resten av de nödvändiga TCP/IP-inställningarna på samma sätt.
• Anslutning för kameraåtkomstpunkt: Ange [Subnetmask].
• Infrastruktur/Ethernet-anslutningar: Ange [Subnetmask], [Standard gateway], [Primär DNS-server]
och [Sekundär DNS-server]. Om nödvändigt, tryck på [Í]/[Î] för att rulla upp/ner.
4 När nödvändiga inställningar har slutförts pekar du på [OK]. Gå sedan vidare till avsnittet
om att granska och spara konfigurationen (A 119).
Spara konfigurationen
1 Granska åtkomstpunktens konfiguration och peka sedan på [OK].
• Dra fingret upp/ner eller peka på [Í]/[Î] för att bläddra och granska informationen.
2 Ange namnet på den nya nätverksinställningsprofilen.
[Redigera] > Använd skärmtangentbordet för att ange önskat namn (A 118) > [OK]
• Om du vill kan du även ge profilen för nätverksinställning ett mer beskrivande namn för att göra den enklare
att identifiera.
3 Peka på [OK] för att spara nätverksinställningsprofilen.
• Om du valde en nätverksinställningsprofil som innehåll föregående inställningar, kommer dessa att skrivas
över med den nya inställningen som du granskade i steg 1.
4 Peka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas och peka sedan på [X].
Ansluta i infrastruktursläge
Funktionslägen:
1 Välj [Anslutningsinställningar].
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Anslutningsinställningar]
2 Välj önskad nätverksinställningsprofil och välj sedan [Infrastruktur].
Nätverksinställningsprofil ([1:] till [4:]) > [i] > [Redigera] > [Infrastruktur]
• Du kan spara upp till fyra profiler för nätverksinställningar i kameran. Om nödvändigt, tryck på [Í]/[Î]
för att rulla upp/ner.
3 Peka på någon av knapparna för att välja önskad nätverksinställningsmetod.
• Fortsätt inställningen med det förfarande som motsvarar den metod du vill använda (se referenssidorna
nedan).
[WPS: knapp] (A 120)
[WPS: PIN-kod] (A 120)
[Sök efter åtkomstpunkter] (A 121)
[Manuell] (A 122)
119
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
120
Wi-Fi Protected Setup (WPS) är den enklaste metoden för att skapa en trådlös åtkomstpunkt. Allt du behöver
göra är att trycka på en knapp (om den åtkomstpunkt (trådlösa router) du vill ansluta till har en WPS-knapp) eller
använda en PIN-kod som har genererats av kameran.
Trådlösa routrar med en WPS-knapp
1 Tryck in och håll kvar WPS-knappen på den trådlösa routern.
• Hur lång tid du måste hålla WPS-knappen på den trådlösa routern intryckt varierar mellan olika routrar.
Läs användarhandboken för den trådlösa routern och kontrollera att den trådlösa routerns WPS-funktion
har aktiverats.
2 Peka inom 2 minuter på [OK].
• När [Ansluter] visas på skärmen kan du trycka på [Avbryt] för att avbryta åtgärden.
3 Fortsätt med att konfigurera tilldelningen av IP-adresser (A 119).
OBS
• Metoden [WPS: knapp] kanske inte fungerar korrekt om det finns flera aktiva åtkomstpunkter inom räckhåll.
Prova i så fall i stället att använda någon av metoderna [WPS: PIN-kod] eller [Sök efter åtkomstpunkter]
(A 121).
Använda WPS tillsammans med en PIN-kod
1 Efter att du valt [WPS: PIN-kod], kommer kameran att skapa och visa en åttasiffrig pinkod
på skärmen.
2 Ange den PIN-kod som genererades på den trådlösa routerns konfigurationsskärm för WPS
(PIN-kod).
• Du måste normalt använda en webbläsare för att kunna visa den trådlösa routerns konfigurationsskärm.
• Detaljerad information om hur du kommer åt din trådlösa routers inställningar och aktiverar Wi-Fi Protected
Setup (WPS) med hjälp av en PIN-kod finns i användarhandboken för routern.
3 Peka inom 2 minuter på [OK].
• När [Ansluter] visas på skärmen kan du trycka på [Avbryt] för att avbryta åtgärden.
• Efter att anslutningen har upprättats visas föregående menyskärm igen på skärmen.
4 Fortsätt med att konfigurera tilldelningen av IP-adresser (A 119).
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Söka efter åtkomstpunkter
Kameran identifierar automatiskt åtkomstpunkter i dess närhet. När du har valt den önskade åtkomstpunkten
behöver du sedan bara skriva in lösenordet för valt nätverk för att ansluta kameran. Mer information om
åtkomstpunktens nätverksnamn (SSID) och lösenord finns i den trådlösa routerns användarhandbok eller
rådfråga ansvarig nätverksadministratör om åtkomstpunkten.
Nätverksnamn (SSID)
Krypterad åtkomstpunkt
Aktuell åtkomstpunkt/totalt antal
identifierade aktiva åtkomstpunkter
1 Efter att du valt [Sök efter åtkomstpunkter], kommer kameran att söka efter aktiva åtkomstpunkter
i närheten och visa en lista över tillgängliga alternativ på skärmen.
2 Peka på önskad åtkomstpunkt.
• Dra fingret upp/ner eller peka på [Í]/[Î] för att bläddra upp/ner.
• Om åtkomstpunkten inte är krypterad (C-ikonen inte visas), fortsätt med proceduren för att konfigurera
tilldelningen av IP-adresser (A 119).
3 Om nödvändigt (beroende på kryptering av åtkomstpunkter), peka på en av knapparna för att välja
WEP-index.
4 Ange krypteringsnyckel (lösenord).
[Redigera] > Använd skärmtangentbordet för att ange lösenordet (A 118) > [OK]
5 Fortsätt med att konfigurera tilldelningen av IP-adresser (A 119).
121
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Manuell inställning
Du kan även ange inställningarna manuellt för det trådlösa nätverk du vill ansluta till. Följ anvisningarna
på skärmen för att genomföra denna procedur.
122
1 Ange åtkomstpunktens SSID (nätverksnamn).
[Redigera] > Använd skärmtangentbordet för att ange nätverksnamnet (A 118) > [OK]
2 Välj autentiseringsmetod.
• Om du valde [Öppen], peka på [WEP] och fortsätt eller peka på [Ingen kryptering] och fortsätt med att
konfigurera tilldelningen av IP-adresser (A 119).
3 Välj WEP-index eller krypteringsmetod, beroende på valt autentiseringsläge.
• [Delad nyckel]/[WEP]: Peka på någon av knapparna för att välja WEP-index.
• [WPA-PSK]/[WPA2-PSK]: Peka på [TKIP] eller [AES].
4 Ange krypteringsnyckel (lösenord).
[Redigera] > Använd skärmtangentbordet för att ange lösenordet (A 118) > [OK]
5 Fortsätt med att konfigurera tilldelningen av IP-adresser (A 119).
OBS
Giltiga lösenord kan variera beroende på vilken krypteringsmetod som används.
64-bitars WEP-kryptering: 5 ASCII-tecken eller 10 hexadecimala tecken.
128-bitars WEP-kryptering: 13 ASCII-tecken eller 26 hexadecimala tecken.
AES-/TKIP-kryptering: 8–63 ASCII-tecken eller 64 hexadecimala tecken.
* Obs: ASCII-tecken omfattar siffrorna 0–9, bokstäverna a–z, A–Z samt vissa interpunktionstecken och specialsymboler.
Hexadecimala tecken omfattar siffrorna 0–9 och bokstäverna a–f samt A–F.
Ansluta till ett kabelanslutet nätverk (Ethernet)
Ansluta till ett kabelanslutet nätverk (Ethernet)
Använd en vanlig Ethernet-kabel för att ansluta kameran till en router eller till en annan enhet som är ansluten
till ett kabelanslutet nätverk (Ethernet). Använd skärmade (STP) Ethernet-kablar som är kompatibla med
standarden CAT5e eller bättre och Gigabit Ethernet (1000BASE-T).
Funktionslägen:
(Ethernet)-terminal
Ethernet-åtkomstindikator
Ethernet-port på
en nätverksenhet
Ethernet-kabel
(finns i handeln)
1 Anslut en Ethernet-kabel mellan kamerans
på en nätverksenhet.
(Ethernet)-anslutning och Ethernet-porten
2 Välj [Anslutningsinställningar].
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Anslutningsinställningar]
3 Välj önskad nätverksinställningsprofil och välj sedan [Ethernet].
Nätverksinställningsprofil ([1:] till [4:]) > [i] > [Redigera] > [Ethernet]
• Du kan spara upp till fyra profiler för nätverksinställningar i kameran. Om nödvändigt, tryck på [Í]/[Î]
för att rulla upp/ner.
4 Fortsätt med att konfigurera tilldelningen av IP-adresser (A 119).
123
Välja en nätverksanslutning och ändra nätverksinställningar
Välja en nätverksanslutning och ändra nätverksinställningar
Funktionslägen:
124
Välja en nätverksanslutning
Du kan spara upp till fyra profiler för nätverksinställningar. Om du bara sparat en ny nätverksinställning kommer
den redan att väljas automatiskt, så följ den här proceduren för att välja en annan konfigurationsprofil.
1 Välj [Anslutningsinställningar].
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Anslutningsinställningar]
2 Välj önskad nätverksinställningsprofil.
Nätverksinställningsprofil ([1:] till [4:]) > [L] > [X]
Ändra nätverksinställningar
Du kan kontrollera och om nödvändigt redigera inställningarna för den valda profilen för nätverksinställning även
efter att den grundläggande konfigurationen har gjorts. En manuell ändring kräver dock mer avancerade
kunskaper om trådlösa nätverk och nätverksinställningar.
1 Välj [Anslutningsinställningar].
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Anslutningsinställningar]
2 Välj önskad nätverksinställningsprofil.
Nätverksinställningsprofil ([1:] till [4:]) > [i]
• Aktuella nätverksinställningar kommer att visas. Dra fingret upp/ner eller peka på [Í]/[Î] för att bläddra
och granska informationen.
3 För att ändra nätverksinställningar, peka på [Redigera] och sedan [Infrastruktur],
[Kameraåtkomstpunkt] eller [Ethernet].
• Ändra nätverksinställningarna enligt beskrivningen i föregående avsnitt.
Infrastrukturanslutningar (A 119, från steg 3)
Anslutningar för kameraåtkomstpunkt (A 118, från steg 3)
Ethernet-anslutningar: Anslut nätverksenheten (steg 1, A 123) och ändra IP-inställningarna (A 119).
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Efter att ha anslutit kameran till ett nätverk (Wi-Fi eller kabelanslutet
(Ethernet)-terminal), kan du fjärrstyra
kameran via Browser Remote, ett webbläsarprogram som du kan komma åt med webbläsaren på
nätverksenheter*. Genom att använda Browser Remote kan du kontrollera kamerans livebild och kontrollera flera
inspelningsinställningar. På Browser Remotes fönster kan du också kontrollera återstående inspelningstid
på SD-kortet, återstående batteriladdning och kamerans tidkod.
* Information om kompatibla enheter, operativsystem, webbläsare m.m. finns på din lokala Canon-webbplats.
Funktionslägen:
Konfigurera Browser Remote
Du kan ange ett unikt kamera-id och ange vilken port programmet Browser Remote ska använda när du
använder det för att fjärrstyra kameran via nätverket. Det portnummer (HTTP-protokoll) som används av Browser
Remote är förinställt på port 80 men kan ändras vid behov. Du kan se kamerans id i Browser Remote, vilket gör
det enkelt att identifiera vilken kamera som styrs av programmet om du gör en inspelning med flera kameror.
1 Välj [Webbläsarfjärrkontr.inst.].
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Webbläsarfjärrkontr.inst.]
2 För att ändra portnumret, peka på knappen [i] bredvid [Port No.].
• Peka på [Í] eller [Î] för att ställa in värdet för den första siffran i portnumret och peka sedan på nästa siffra
för att välja det. Efter att du slutfört alla siffrorna i portnumret pekar du på [OK].
3 Ange kamera-ID.
• [Redigera] > Använd skärmtangentbordet för att ange önskad text (A 118) > [OK]
4 Peka på [L] och sedan på [X].
125
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Starta Browser Remote
När du har slutfört nätverksanslutningen kan du starta programmet Browser Remote i webbläsaren*
på en nätverksenhet** som är ansluten till samma nätverk.
126
* En webbläsare som har stöd för JavaScript och är inställd på att acceptera cookies krävs.
**Information om kompatibla enheter, operativsystem, webbläsare m.m. finns på din lokala Canon-webbplats.
Förberedelser av kameran
1 Välj önskad nätverksinställningsprofil (A 124).
• Använd en anslutning till en kameraåtkomstpunkt eller Ethernet-nätverk.
2 Aktivera funktionen Browser Remote.
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Aktivera] > [Webbläsarfjärrkontroll]
• Med kamerans anslutningar för kameraåtkomstpunkt kommer den att börja att fungera med en trådlös
åtkomstpunkt. Anslut med Ethernet-anslutningar kameran till önskat nätverk med en Ethernet-kabel.
• Ikonen för anslutningstyp
kommer att visas på höger sida av skärmen. När ikonerna växlar till vit färg
kan kameran ta emot kommandon från programmet Browser Remote.
3 Visa om nödvändigt kamerans inställningar för att slutföra anslutningen.
[L] > [Se information]
• Aktuella inställningar för Browser Remote och nätverk kommer att visas. Om nödvändigt, tryck på [Í]/[Î]
för att rulla upp/ner.
• Du kommer att behöva kamerans SSID (nätverksnamn) för att ansluta till en trådlös enhet med anslutning för
kameraåtkomstpunkt. Du kommer att behöva kamerans URL för att använda programmet Browser Remote.
4 Peka på [L] och sedan [X] för att stänga menyn.
På nätverksenheten
1 Anslut nätverksenheten till kameran.
• Med anslutning för kameraåtkomstpunkt väljer du kamerans SSID (nätverksnamn) i Wi-Fi-inställningarna.
Med Ethernet-anslutningar, anslut enheten till samma åtkomstpunkter som kameran.
2 Starta webbläsaren på nätverksenheten.
3 Ange kamerans URL exakt som den visas på kamerans
informationsfönster.
• Fönstret för Browser Remote visas.
• Medan Browser Remote ansluts korrekt till kameran, kommer
nätverksanslutningens indikator
att slå på och av i en slinga.
• Om kamerans id har ställts in, visas det i fönstret för Browser Remote när visningen av livebilden
inte är aktiverad.
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Val av språk
127
Kamera-id
Indikator för
nätverksanslutning
4 Välj ett språk för Browser Remote.
• Peka på ikonen för val av språk och välj önskat språk från listan. Det språk som valts
gäller i huvudsak för de meddelanden som visas i programmet. Programmets knappar
visas endast på engelska, oavsett vilket språk som valts.
• Observera att inte alla de språk som stöds av kameran även stöds av Browser Remote.
5 Använd kontrollerna i Browser Remote för att manövrera kameran.
• Kontrollerna beskrivs på de följande sidorna. Detaljerad information finns på
referenssidan för respektive funktion.
6 När du har slutat använda Browser Remote stänger du av den på kameran.
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Aktivera] > [Av]
• Nätverksikonerna växlar färg till gult och försvinner sedan från skärmen.
Anslutningen till programmet avslutas.
OBS
• Livebilden kommer inte att visas i Browser Remote medan färgbalkarna visas på kameran.
• Beroende på vilken typ av nätverk som används och signalstyrkan för den trådlösa signalen (för trådlösa
anslutningar) kan fördröjningar eventuellt uppstå i uppdateringen av livebilden och andra inställningar.
• Om Browser Remote är inställd till ett annat språk än det som används för nätverksenheten,
kommer programmet inte att visas korrekt.
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Använda Browser Remote
128
Programmet Browser Remote har två skärmar. Huvudskärmen, [v], som används för att fjärrstyra kameran
i inspelningsläge. Grundskärmen, [ ], som tillåter användare att endast zooma eller starta/stoppa inspelningen
med en smartphone eller annan enhet med en liten skärm.
Följande sektioner förklarar hur du använder kontroller för Browser Remote. För detaljerad information och
tillämpliga restriktioner om själva funktionerna, se varje funktions förklaring.
OBS
• Browser Remote har inte stöd för flertrycksgester.
Huvudskär för fjärrinspelning [v]
När du använder en dator, en surfplatta eller en annan enhet med en stor bildskärm innehåller fönstret samtliga
tillgängliga kontroller för fjärrstyrning av kameran via Browser Remote.
7
8*
9 10
1*
2*
3*
4
5
6
11* 12 13 14
15
16
* Endast skärminformation/indikering. Innehållet eller värdet kan inte ändras med hjälp av Browser Remote.
1 Skärmen för livebild
Visar kamerans livebild. När livebilden inte är på, visas kamerans id här. Kamerans livebild kommer inte att
visas när kameran är inställd på intervallinspelning med en videokonfiguration på 3840x2160 vid 50.00P
(A 47) och [£ Displayinställningar] > [HDMI maxupplösning] är inställd på [3840x2160] (A 110).
2 Information om inspelningen
4:
Dual-inspelning (A 49).
STBY`, REC`: Inspelningskommando (A 110).
, :
Slow & fast motion-inspelning (A 50).
z:
Förinspelning (A 90).
¸,
:
Filmformat (A 47)
0000x0000:
Upplösning (A 47).
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
3 Anslutningsindikator
Medan Browser Remote ansluts korrekt till kameran, kommer punkterna att slå på och av i en slinga.
4 Knappen [LIVE VIEW]
Peka på knappen för att visa kamerans livebild i Browser Remote-fönstret.
5 Knappen [D Touch Focus] (pekfokus)
Peka på knappen för att låsa upp (aktivera) pekfokusläget.
6 [REC]-knappen
Peka på knappen för att börja spela in. Under inspelning lyser mitten på knappen rött.
Peka på knappen igen för att avbryta inspelningen.
7 Val av fönster för Browser Remote
Peka på [v] för att öppna huvudskärmen för fjärrinspelning eller [ ] för att öppna grundskärmen för enheter
med en liten skärm (A 132).
8 Återstående batteriladdning (A 45)
9 Val av språk (A 127)
10 Knapplås
Peka på ikonen för att låsa Browser Remotes skärmar för att förhindra att inställningar ändras oavsiktligt.
11 SD-kort och ungefärlig återstående inspelningstid
Aktuellt valt SD-kort anges med en Ð-markering bredvid ikonen.
Återstående inspelningstider är ungefärliga och beräknas baserat på aktuell videokonfiguration
som används.
12 Knappen [SLOT SELECT] (kortval)
Peka på knappen för att välja det andra SD-kortet när båda SD-kortplatserna innehåller ett kort.
13 Filmläge (A 67) / Infraröd inspelning (A 91) / AUTO-läge (A 29)
När infraröd inspelning är aktiverad eller kameran är inställd på läget
, kan inte filmläget väljas.
14 Aktuella kamerainställningar
Det här fönstret visar en översikt av de kamerainställningar som används för närvarande. Du kan ändra dessa
inställningar med kontrollerna på panelen med detaljerade kamerainställningar (16) till höger.
[ND]: Gråfilter
[Shutter]: Slutarhastighet
[y]: Exponeringskompensation
[WB]: Vitbalansering
[Iris]: Bländarvärde
[Gain]: Gain-värde
15 Tidkod (A 77) och inspelningsfunktion (A 44) (samma som på kameran)
16 Fönster för detaljerade kamerainställningar (A 130)
Peka på en av flikarna längs ner för att välja de kamerainställningar du vill justera:
[White Balance]:
[Exposure]:
[Fokus]:
[Zoom]:
Vitbalansläge och relaterad inställningar.
Exponeringsrelaterade inställningar – slutare, slutarhastighet och förstärkning.
Fokusrelaterade inställningar.
Zoomfunktioner.
129
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Huvudskärm för fjärrinspelning: detaljerade kamerainställningar
Följande avsnitt förklarar hur du använder kontrollerna i fönstret med detaljerade kamerainställningar.
För detaljerad information och tillämpliga restriktioner om själva funktionerna, se varje funktions förklaring.
130
Justera vitbalansen
Peka på fliken [White Balance] i fönstret för detaljerade kamerainställningar.
1
1 Knapp för automatisk vitbalans
2
Peka på [
(AWB).
] för att ställa in kameran till läget för automatisk vitbalansering
2 Knappar för egen vitbalansering
Peka på [ ] eller [ ].
För att registrera en egen vitbalansering: Rikta kameran mot ett grått kort eller
ett vitt objekt utan mönster så att det fyller mitten av livebilden och peka på
[Å]. Se till att belysningen är densamma som vid inspelningen.
Under tiden kommer ikonen i knappen att blinka snabbt. När den slutar blinka
är du klar och den egna vitbalanseringen kommer att tillämpas.
3
4
3 Förinställda inställningar för vitbalansering
Peka på [¼] eller [É].
4 Inställning för färgtemperatur
Peka på [ ]. Peka på knappen för färgtemperatur till höger, välj önskat värde från listan och peka
sedan på [ ].
Ändra exponeringsrelaterade inställningar
Peka på fliken [Exposure] i fönstret för detaljerade kamerainställningar.
1 Knappen [Mode] (filmläge)
Peka på knappen, peka på ikonen för önskat filmläge (A 67) och peka
sedan på [ ].
2 Gråfilterknappar
• Peka på [–] eller [+] för att ändra densiteten på gråfiltret (visas ovanför
knapparna). Du kan också peka på aktuell gråfilterinställning,
välja önskad inställning från listan (eller peka på [–]/[+]) och sedan
peka på [ ].
1
2
3
4
5
3 Knappar relaterade till bländare
• Peka på [–] eller [+] för att ändra bländarvärdet (visas ovanför
knapparna). Du kan också peka på aktuellt bländarvärde, välja önskat
värde från listan (eller peka på [–]/[+]) och sedan peka på [ ].
6
4 Knappar relaterade till slutarhastighet
• Peka på [–] eller [+] för att ändra slutarhastigheten (visas ovanför knapparna). Du kan också peka på aktuell
slutarhastighet, välja önskat värde från listan (eller peka på [–]/[+]) och sedan peka på [ ].
5 Knappar relaterade till gain
• Peka på [–] eller [+] för att ändra gain-värdet (visas ovanför knapparna). Du kan också peka på aktuellt
gain-värde, välja önskat värde från listan (eller peka på [–]/[+]) och sedan peka på [ ].
6 Exponeringsjusteringsknappar
Peka på [–] eller [+] för att kompensera exponeringen. Du kan också peka på aktuellt
exponeringskompensationsvärde, välja önskat värde från listan (eller peka på [–]/[+]) och sedan peka på [
Peka vid behov på [ ] för att låsa inställningarna.
].
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Justera fokus och fotorelaterade funktioner
Peka på fliken [Fokus] i fönstret för detaljerade kamerainställningar.
1
2
3
1 Knapp för val av fokusläge
2 Knappen [Focus Guide] (funktionen fokusguide för Dual Pixel)
4
3 Knappen [Cancel Tracking]
4 Knappar för manuell fokusering
Manuell fokusering
1 Peka på knappen för fokusläge, peka på [MF] och peka sedan på [
• Peka på [AF] för att återställa kameran till kontinuerlig AF.
].
2 Peka på någon av knapparna för manuell fokusering på [Near]-sidan för att
fokusera på ett motiv närmare kameran eller tryck på någon av knapparna
på [Far]-sidan för att fokusera på ett motiv längre bort från kameran. Här
finns tre justeringsnivåer - [ ]/[ ] är den minsta och [ ]/[ ] den största.
Fokusguide
1 I manuellt fokusläge, peka på knappen [Focus Guide Off].
2 Peka på [On] för att visa fokusguiden (A 53) och peka sedan på [
].
Pekfokus
I autofokusläget kan du peka på ett motiv som visas i Browser Remotes livebild för att välja det för fokusering.
1 Se till att pekfokusfunktionen har låsts upp och att ikonen D visas på knappen (A 129).
2 Peka på önskat motiv på livebilden.
• Beroende på vilket fokusläge som används, kommer en AF-ram att visas på valt motiv.
OBS
• Om du vill avbryta spårning och fokusera på ett valt motiv pekar du på [Cancel Tracking].
Ställa zoomen
Peka på fliken [Zoom] i fönstret för detaljerade kamerainställningar.
1 Peka på någon av knapparna för låst zoomkontroll på [Tele]-sidan för
att zooma in eller på en av knapparna på [Wide]-sidan för att zooma ut.
• Du kan också peka på de manuella zoomknapparna [ ]/[ ].
OBS
• När du använder en långsam zoomhastighet kan det ta lite tid innan
linsen börjar röra sig.
Knappar för
manuell
zoomning
Låst
zoomkontroll
131
Browser Remote: fjärrstyra kameran från en nätverksenhet
Grundskärmen [ ]
132
När du använder en smartphone eller en annan enhet med en mindre skärm,
erbjuder denna skärm endast en liten livebild för slutgiltig bekräftelse,
zoomkontroller och knappen [REC] för att starta och stoppa inspelningen.
För att öppna grundskärmen, peka på ikonen [ ] längst upp på skärmen
för Browser Remote.
IP-strömning
IP-strömning
När du har anslutit kameran till ett nätverk kan du strömma kamerans livevideo och ljud* över IP till en kompatibel
IP-videokamera** som är ansluten till nätverket. Du kan använda IP-strömning för livedirektsändningar eller för att
sända nyheter från en plats med dålig nätverksanslutning.
Medan IP-strömning aktiveras inaktiveras både intern inspelning på ett kort men även som extern inspelning
endast ([ø Extern insp. endast (SDI)] (endast m) eller [ù Extern insp. endast (HDMI)], A 109).
* Endast 2 kanaler. Vid 4-kanalig ljudinspelning kan du välja vilka två kanaler som ska strömmas över IP.
**Detta kan vara en särskild videoöverföringsenhet eller ett dekoderprogram på en dator. Mer information om kompatibla dekodrar
finns på din lokala Canon-webbplats.
Konfiguration av video strömmad över IP
Strömningskonfiguration
Videoformat
(komprimering)
XF-AVC, MP4
(MPEG-4 AVC/H.264-komprimering)
Video
Bitfrekvens
Upplösning
Bildfrekvens
9 Mbps, 4 Mbps
1920x1080
50.00i
Ljud
MPEG-2 AAC,
256 Kbps, 2 kanaler
Funktionslägen:
Inställningar IP-strömning
Innan du kan strömma video över IP måste du konfigurera de inställningar som hör till överföringen, till exempel
vilket protokoll och portnummer som ska användas. Du kan också välja konfiguration för strömmad video.
Kamerainställningar
1 Konfigurera en Ethernet-nätverksanslutning (A 123).
2 Välj [Inställningar IP-strömning].
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Inställningar IP-strömning]
3 Du väljer videoströmningskonfiguration genom att peka på [i] bredvid [Streaming utgångssignal].
• Välj önskat alternativ och peka sedan på [L].
4 Du väljer ljudströmningskanaler genom att peka på [i] bredvid [Kanaler ljudutgång].
• Välj önskat alternativ och peka sedan på [L].
5 Peka på [i] bredvid [Protokoll].
• Välj önskat alternativ och peka sedan på [X].
• Om du valt [RTP+FEC] måste du slutföra felkorrigeringsinställningarna (A 134).
Alternativ
[UDP]:
Det här protokollet prioriterar överföringshastigheter men garanterar inte pålitlighet/integritet hos alla
data. Förlorade eller försenade IP-paket ignoreras.
[RTP]:
Standardprotokoll för video/ljudsändningar över Internet. Förlorade eller försenade IP-paket ignoreras.
[RTP+FEC]: Inställningen använder RTP-protokollet och lägger till ett lager FEC-felkorrigering så att mottagarsidan*
kan återställa förlorade eller försenade IP-paket.
* Det krävs en dekoder som är kompatibel med FEC-felkorrigering.
Mottagarinställningar
1 Välj [Inställningar IP-strömning].
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Inställningar IP-strömning]
133
IP-strömning
2 Peka på [i] bredvid [Dest. IP-adress] och ange den IP-adress som tilldelats dekodern.
• Peka på [Í] eller [Î] för att ställa in värdet för det första fältet i adressen och peka sedan på nästa fält för
att välja det. När du fyllt i de fyra fälten i adressen pekar du på [OK].
134
3 Om du vill ändra portnumret pekar du på [i] bredvid [Dest. Portnr.].
• Peka på [Í] eller [Î] för att ställa in värdet för den första siffran i portnumret och peka sedan på nästa siffra
för att välja det. När du fyllt i alla siffrorna i portnumret pekar du på [OK].
• Du rekommenderas använda standardportnumret.
FEC-felkorrigeringsinställningar
1 Välj [Inställningar IP-strömning].
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Inställningar IP-strömning]
2 Om du vill ange portnumret som används för FEC-paket pekar du på [i] bredvid [FEC Portnr.].
• Peka på [Í] eller [Î] för att ställa in värdet för den första siffran i portnumret och peka sedan på nästa siffra
för att välja det. När du fyllt i alla siffrorna i portnumret pekar du på [OK].
• Du rekommenderas använda standardportnumret.
3 Om du vill ändra intervallet för FEC-paket pekar du på [i] bredvid [FEC Intervall].
• Välj önskat alternativ och peka sedan på [X].
Strömma video över IP
1 Anslut dekodern till nätverket och fyll i nödvändiga konfigurationer på mottagarsidan så att
dekodern är klar att ta emot video över IP.
• Mer information finns i användarhandboken för den dekoderenhet eller det program du ska använda.
2 Välj önskat nätverk (A 123).
• Använd en Ethernet-anslutning och anslut kameran till önskat nätverk med en Ethernet-kabel.
3 Aktivera IP-strömning på kameran.
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Aktivera] > [IP-strömning]
4 Peka på [Ja] när bekräftelsemeddelandet visas.
• När du har stängt menyn visas
och
strömma video över det valda nätverket.
överst på skärmen. När ikonerna blir vita börjar kameran
5 Stäng av nätverksfunktionerna när strömningen av den valda videon har slutförts.
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Aktivera] > [Av]
• Nätverksikonerna växlar färg till gult och försvinner sedan från kamerans skärm.
OBS
• Medan IP-strömning är aktiverad fortsätter kameran att sända video- och ljuddata över IP-nätverket, oavsett
mottagarens status. Strömmade data är inte kodade. Se till att ställa in rätt IP-adress och testa i förväg att den
mottagande dekodern verkligen kan ta emot signalerna.
• Beroende på vilket nätverk som används och anslutningens kondition kan förlorade eller försenade IP-paket
förekomma.
• När video har strömmat kontinuerligt i 24 timmar stoppar kameran IP-strömningen ett ögonblick och startar
sedan om den automatiskt.
FTP-filöverföring
FTP-filöverföring
Använd FTP-protokollet för att överföra sekvenser från kameran till en annan enhet som är ansluten till nätverket.
Följande anvisningar förutsätter att FTP-servern är påslagen, klar att användas och korrekt konfigurerad.
135
Funktionslägen:
Ställa in FTP-server och -överföring
Du måste konfigurera inställningarna för FTP-servern och andra inställningar för hantering av mappar och filer
innan du kan börja överföra sekvenser till en ansluten enhet. Kontakta vid behov den nätverksadministratör
som är ansvarig för FTP-servern.
1 Välj [Inställningar FTP-överföring].
> [B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Inställningar FTP-överföring]
2 Peka på knappen [i] bredvid [FTP-server] för att ange FTP-målserver.
[Redigera] > Använd skärmtangentbordet för att ange ett önskat text (IP-adress eller värdnamn) (A 118) >
[OK]
3 Ange [FTP: Användarnamn], [FTP: Lösenord] och [Destinationsmapp] på liknande sätt.
4 För att ange FTP-portnumret, peka på knappen [i] bredvid [Port No.].
• Peka på [Í] eller [Î] för att ställa in värdet för den första siffran i portnumret och peka sedan på nästa siffra
för att välja det. Efter att du slutfört alla siffrorna i portnumret pekar du på [OK].
5 Välj om passivt läge ska aktiveras eller inte.
Knappen [i] bredvid [Passivt läge] > [På] eller [Av] > [L]
• [Av] är standard för de flesta fall. [På] (passivt läge) är lämpligare att välja för FTP-överföringar inom ett
nätverk bakom en brandvägg.
6 Välj om du vill skapa en ny mapp för varje överföringsdatum.
Knappen [i] bredvid [Ny mapp per datum] > [På] eller [Av] > [L]
7 Välj hur filöverföringar ska hanteras när en fil med samma namn redan existerar på servern.
Knappen [i] bredvid [Fält med samma namn] > Önskat alternativ > [L]
8 Peka på [L] och sedan på [X].
OBS
• Du kan om nödvändigt kontrollera aktuell FTP-server och inställningar FTP-överföring med inställningen
[B ! Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Se information].
Alternativ för [Ny mapp per datum]
[På]:
[Av]:
En ny undermapp för varje överföringsåtgärd skapas i målmappen ”ÅÅÅÅMMDD\HHMMSS”
för överföringen.
Alla filer överförs till den mapp som har valts som [Destinationsmapp] i inställningarna för
FTP servern.
Alternativ för [Fält med samma namn]
[Skriv över]:
[Hoppa över]:
Om målmappen redan innehåller en fil med samma namn överförs filen och skriver över den fil
med samma namn som redan finns i målmappen.
Om målmappen redan innehåller en fil med samma namn överförs inte filen.
FTP-filöverföring
Överföra sekvenser (FTP-överföring)
1 Välj önskad nätverksinställningsprofil (A 124).
136
• Använd en infrastrukturanslutning eller Ethernet-nätverk.
• Anslut med Ethernet-anslutningar kameran till önskat nätverk med en Ethernet-kabel.
2 Öppna önskat indexfönster för sekvens (A 99).
3 Välj [FTP överföring].
[FUNC] > [FTP överföring]
4 Peka på önskat alternativ och peka sedan på [Ja].
• Om du väljer [Välj] kan du göra så här för att välja ut de sekvenser som ska överföras innan du pekar på [Ja].
• När anslutningen till FTP-servern är klar, kommer alla tillämpliga sekvenser att överföras till FTP-servern.
• Peka på [Stopp] för att avbryta pågående process. Åtgärden kommer att avslutas efter att aktuell fil
överförts.
5 Peka på [OK] när bekräftelsemeddelandet visas.
Välja enstaka sekvenser
1 Peka på de sekvenser du vill överföra.
• En bockmarkering ! visas vid de sekvenser du pekar på. Totalt antal valda sekvenser anges bredvid
ikonen ".
• Peka på ett valt en vald sekvens för att ta bort bockmarkeringen. Ta bort alla bockmarkeringar på en gång
genom att peka på [Ta bort alla] > [Ja].
2 När du har valt ut önskade sekvenser pekar du på [OK].
Alternativ
[Välj]:
[Alla klipp]:
Du kan välja de enskilda sekvenser du vill överföra.
Överför alla sekvenser.
VIKTIGT
• Tänk på följande när du överför filer. Du kan i värsta fall orsaka avbrott i överföringen och ofullständiga filer
kan då ligga kvar på destinationen.
- Öppna inte luckan till SD-kortsfacket.
- Koppla inte ifrån strömkällan och stäng inte av kameran.
• Om ofullständiga filer skulle ligga kvar på destinationen, kontrollera deras innehåll ordentligt innan
du raderar dem.
OBS
• Beroende på åtkomstpunktens inställningar och kapacitet kan det ta lite tid att ladda upp videofiler.
8
Övrig information
137
Menyalternativ
Om du vill ha mer information om hur du väljer ett alternativ, läs Använda menyerna (A 35). Om du vill
ha mer information om respektive funktion, se sidhänvisning. Inställningar i fetstil anger standardvärdena.
Beroende på kamerans funktionsläge och andra aktuella inställningar, kanske inte menyposterna är tillgängliga.
Sådana menyposter visas inte eller visas gråskuggade på menyskärmarna.
Hoppa direkt till sidan för en viss meny:
[v Kamerainställningar]
[É Uppspelningsinställningar]
[ÆInspelningsinställning]
[¡ Ljudinställningar]
[£ Displayinställningar]
[B Systeminställningar]
(A 138)
(A 140)
(A 140)
(A 141)
(A 142)
(A 143)
FUNC-menyn
FUNC-menyn (
läge)
Menypost
[
[
Bländare]
Slutarhastighet]
Inställningsalternativ och övrig information
Justeringsratt för bländarvärde, F2.8 till F11
Zebramönsterknapp*: [
Av], [z 70%], [{ 100%]
(A 68)
Justeringsratt för slutartid, 1/6 till 1/2000;
Zebramönsterknapp*: [
Av], [z 70%], [{ 100%]
(A 67)
[
Förstärkning]
Justeringsratt för gain-värde, 0,0 dB till 39,0 dB;
Zebramönsterknapp*: [
Av], [z 70%], [{ 100%]
(A 68)
[
AGC Limit]
[n] (ställa in en gräns): stäng av/sätt på (av),
när [n] är på – justeringsratt för AGC-grän, 0,0 dB till 38,0 dB ([0.0db]).
(A 66)
[y Exponeringskomp.]
Touch AE-ram [i] (Touch AE-inställningar): [ Normal], [ Högdagrar];
Zebramönsterknapp*: [
Av], [z 70%], [{ 100%];
[ ] (AE-lås): sätt på/stäng av (av),
när [ ] är på – justeringsratt för exponeringskompensation ([AE ±0]).
(A 70)
[Vitbalans]*
[Ã Automatisk], [¼ Dagsljus], [É Glödlampa], [ Färgtemperatur],
[ Inställning 1], [ Inställning 2];
[i] (ytterligare inställningar): justeringsratt för färgtemperatur1 ([5600K]) eller
[Reg. vitbal.] för att registrera en inställning för egen vitbalansering2.
(A 74)
1
2
Endast när [
Endast när [
Av], [
Färgtemperatur] har valts.
Inställning 1] eller [ Inställning 2] har valts.
[BLC alltid på]*
[
[< Fokus]
[m Automatisk], [n Manuell]
när [n] har valts – knapp för förinställt fokus Touch AF-ram;
[i] (peaking-inställningar): [Peaking+Sv/v], [Peaking färg],
[O] (peaking): sätt på/stäng av (av).
På]
(A 71)
(A 52)
[^ Förstoring]
[OK] (display förstorad skärm)
(A 55)
[R Zoom]
Zoomkontroller på skärmen, [PHOTO] (ta ett foto), [REC]/[STOP] (spela in en sekvens);
[£][
] (spåra): sätt på/stäng av (av),
[
] (digital telekonverter): sätt på/stäng av (av).
(A 62)
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[Utseenden]*
[
Standard], [
Wide DR], [
Monokrom];
[i] 3 (finjustering): [Skärpa], [Kontrast], [Färgdjup].
3
138
[¡ Ljud]
(A 76)
Tillgängliga alternativ, standardvärden och justeringsintervall varierar beroende på aktuell [Utseenden]
inställning.
Ljudnivåer för ljudkanaler CH1 till CH4; [
Automatisk], [ö Manuell],
när [ö Manuell] har valts – justering av ljudnivå [Ï], [Ð]: 00 till 100 (50).
(A 84)
* Knappen visar ikonen för aktuell inställning.
FUNC-menyn (
läge)
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
För sekvenser:
[y] indexfönster
Enstaka sekvens (uppspelningspaus)
[Kopiera (6'7)], [Kopiera (7'6)]
—
(A 105)
[Radera]
<mappnamn>,
[Välj], [Alla klipp]
Ü
(A 103)
[FTP överföring]
[Välj], [Alla klipp]
—
(A 136)
—
Ü
(A 104)
För foton:
[}] indexfönster
Enbildsvisning
[Kopiera (6'7)], [Kopiera (7'6)]
<mappnamn>,
[Välj], [Alla bilder]
Ü
(A 105)
Ü
(A 103)
[Klipp]
[Radera]
Inställningsmenyer
[v Kamerainställningar]-menyn (gäller endast
-läget)
Menypost
[Digital zoom]
Inställningsalternativ och övrig information
[j Av], [
Avancerad], [q 300x], [
Digital telekonv.]
Välj hur den digitala zoomen ska arbeta. Färgen på zoomindikatorn anger zoomfrekvens.
• Den digitala zoomen bearbetar bilden digitalt, d.v.s. bildens upplösning försämras ju mer du
zoomar in.
• Den här inställningen är inte tillgänglig när [Konverteringslins] är inställd på [¿ WA-U58].
•[
Avancerad] är inte tillgänglig i följande fall:
- När upplösningen är 3840x2160.
- När upplösningen är 1920x1080 aktiveras långsam och snabb inspelning och bildfrekvens och
slow motion-hastighet är inställd på någon av följande kombinationer: x0,5/50.00P, x0,25/25.00P.
[Zoomhastighetsnivå]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
(A 60,
62)
[Zoomhastighet handgrepp]
[Y] (variabel hastighet), [X] (konstant hastighet)
när [X] har valts – justeringsmätare för zoomhastighet: 1 till 16 (8)
(A 60)
[Zoomhastighet handtag]
[j] (av), [X] (konstant hastighet),
när [X] har valts – justeringsmätare för zoomhastighet: 1 till 16 (8)
(A 61)
[Wireless Ctrlr Zoomhastighet]
Justeringsmätare för zoomhastighet: 1 till 16 (8)
(A 62)
[Höghastighetszoom]
[i På], [j Av]
(A 61)
[AF-läge]
[
[AF-ram storlek]
[k Automatisk], [r Stor], [s Liten]
(A 56)
[AF-hastighet]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
(A 57)
AF-förstärkt MF], [
Kontinuerlig]
(A 55,
56)
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[AF-respons]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
(A 57)
[Spåra/känna igen ansikte]
[i På }], [j Av]
(A 57)
[Fokusguide]
[i På], [j Av]
(A 53)
[Förinsställd fokushastighet]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
(A 53)
Anger med vilken hastighet kameran ska återgå till förinställt fokus.
[Automatisk motljuskomp.]
[i På], [j Av]
[Auto lång slutare]:
[i På], [j Av]
(A 71)
Kameran ställer automatiskt in långa slutartider för att skapa ljusare foton av svagt belysta motiv.
• När den här inställningen är inställd till [i På], används den snabbaste slutarhastigheten:
1/25 (50.00P) eller 1/12 (25.00P).
• Automatisk lång slutartid kan endast aktiveras under läget
, när filmläget är inställt
på ’ eller när infraröd inspelning är aktiverad.
• Om du får eftersläpningar i bilden, ställ in automatisk lång slutartid på [j Av].
[Flimmerreducering]
[j Av], [k Automatisk]
Om du valt [k Automatisk] kommer kameran automatiskt att identifiera och minska flimret.
• När du gör inspelningar i ljuset från till exempel lysrör, kvicksilverlampor eller halogenlampor, kan
skärmen flimra beroende på den valda slutartiden. Du kanske kan undvika flimmer genom att ställa in
slutartiden på ett värde som matchar frekvensen för det lokala elsystemet (1/100 för 50 Hz-system,
1/60 för 60 Hz-system).
[Konverteringslins]
[¾ TL-U58], [¿ WA-U58], [j Av]
När du ansluter TL-U58 Telekonverter eller WA-U58 Vidvinkelkonverter till kameran, måste du även
göra rätt konverterlinsinställning. Bildstabiliseringsmetoden och minsta närgräns ändras i enlighet
med det tillbehör som används. Minsta närgräns är 130 cm genom hela zoomområdet för
telekonvertern och 60 cm för vidvinkelkonvertern.
• Telekonvertern förlänger brännvidden med en faktor på ca 1,5. Vidvinkelkonvertern minskar
brännvidden med en faktor på ca 0,8.
• Den ungefärliga närgränsen som anges på skärmen, förändras beroende på vald inställning.
Om du inte använder konverterlins som tillbehör, välj [j Av].
• När en annan inställning än [j Av] har valts, kommer inställningen [v Kamerainställningar]
> [AF-läge] inte att vara tillgänglig.
[Bildstabilisator]
[® Av], [¯ Standard], [° Dynamisk]
[Powered IS-knapp]
[Î Tryck och håll], [Ï Växla På/Av]
(A 64)
Fastställer funktionsläget för POWERED IS-knappen (A 64).
[Î Tryck och håll]: Powered IS är aktivt så länge knappen hålls intryckt.
[Ï Växla På/Av]: Varje tryckning på knappen slår på respektive av Powered IS-funktionen.
[Ange vitbalansprioritet]:
[
[
Automatisk], [¼ Dagsljus], [É Glödlampa], [
Inställning 2]
Färgtemperatur], [
Inställning 1],
Genom att trycka på en programmerbar knapp som har aktiverats för [Ä Vitbalansprioritet] kan du
växla mellan aktuell vitbalans och den vitbalans som valts med [Ange vitbalansprioritet].
[Fokusring riktning]
[h Normal], [X Omvänd]
Ändringar i riktning för fokus-/zoomringen måste vridas när du använder den för att justera fokus
(när fokus-/zoomringens väljare är inställd på FOCUS).
[Fokusring respons]
[Z Snabb], [[ Normal], [] Långsam]
Anger känsligheten vid manövrering av fokus-/zoomring. Inställningen påverkar fokus-/zoomringen
bara när du använder den för att justera fokus (när fokus-/zoomringens väljare är inställd på FOCUS).
[Zoomring riktning]
[h Normal], [X Omvänd]
Ändringar i riktning för fokus-/zoomringen måste vridas när du använder den för att justera zoom
(när fokus-/zoomringens väljare är inställd på ZOOM).
139
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[IR ljus]
[i På], [j Av]
(A 91)
[IR inspelningsfärg]
[± Vit], [² Grön]
(A 91)
140
[É Uppspelningsinställningar]-menyn (gäller endast
Menypost
-läget)
Inställningsalternativ och övrig information
[¸ Datakod]
[j Av], [% Datum]
[
Datakod]
[{ Datakod]
[j Av], [% Datum], [& Klockslag], [
Datum, klockslag], [{ Kameradata]
Visar datum när en MP4-sekvens spelats in ([¸ Datakod]) eller datum och/eller tid eller
kamerainställningar som använts när en XF-AVC-sekvens ([
Datakod]) eller stillbild
([{ Datakod]) spelats in.
[Æ Inspelningsinställning]
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[Intern/extern insp.]
[v Intern inspelning prioriteras], [ø Extern insp. endast (SDI)]
(m endast), [ù Extern insp. endast (HDMI)]
(A 47,
109)
[Filmformat]
[¸ MP4], [
(A 47)
[¸ Upplösning]
[3840x2160 (150 Mbps)], [1920x1080 (35 Mbps)], [1920x1080 (17 Mbps)],
[1280x720 (8 Mbps)], [1280x720 (4 Mbps)]
(A 47)
[
Upplösning]
XF-AVC]
[3840x2160 (160 Mbps)], [1920x1080 (45 Mbps)]
(A 47)
[¸ Bildfrekvens]
[¿ 50.00P], [¾ 25.00P]
(A 48)
[
[¿ 50.00P], [À 50.00i], [¾ 25.00P]
(A 48)
[¸-ljudformat]
[
(A 80)
[Inspelningsmedia]
[v Insp.media för video]: [6 Minneskort A], [7 Minneskort B]
[{ Insp.media för foton]: [6 Minneskort A], [7 Minneskort B]
(A 34)
[Dual/växla minne]
[v Standardinspelning], [4 Dual-inspelning], [
(eller [
Växla minne])
(A 49)
[Slow & Fast motion]
[j Av], [x0.2], [x0.25], [x0.5], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120], [x600], [x1200]
[Tillgängligt minnesutrymme],
[Använt utrymme i minnet]
[6] (SD-kort A), [7] (SD-kort B)
[Initialize 8]
[6 Minneskort A], [7 Minneskort B]
(A 34)
[Extern insp. videokonfig.]
[3840x2160 50.00P YCC420 8bit]1, [1920x1080 50.00P YCC422 10bit],
[3840x2160 25.00P YCC422 8bit]1, [1920x1080 25.00P YCC422 10bit]
(A 109)
Bildfrekvens]
LPCM 16bit 4CH]
Växla minne]
(A 50)
Visar en skärm där du kan kontrollera det totala tillgängliga utrymmet på SD-kortet och SD-kortets
hastighetsklass.
I läget
visar skärmen också tillgänglig utrymme på kortet och en uppskattning av återstående
inspelningstid (¸) och de återstående antalet foton (ª), baserat på aktuella inställningar.
I läget
visar skärmen också mängden utrymme som för närvarande används av inspelningarna.
1
[Inspel. kommando]
AAC 16bit 2CH], [
Endast när [Æ Inspelningsinställning] > [Intern/extern insp.] är inställd till
[ù Extern insp. endast (HDMI)].
[i På], [j Av]
(A 109)
Menyalternativ
Menypost
[HDMI tidkod]
Inställningsalternativ och övrig information
[i På], [j Av]
När den här inställningen är inställd på [i På] inkluderas kamerans tidkod i kamerans HDMI-signal.
[Tidkodsläge]
[
Preset], [
[Tidkod körläge]
[
Rec Run], [
Regen.]
(A 77)
[Initial tidskod]
Inmatningsskärm för tidkod (00:00:00:00 till 23:59:59:24)
[User Bit-typ]
[
[Kameraindex]
[A] till [Z]
(A 43)
[Filmnummer]
[Klippnummer]
[001] till [999]
(A 43)
[Klippnumrering]
[m Nollställ], [n Kontinuerlig]
(A 43)
[Användare definierad]
Upp till fem tecken, A till Z, 0 till 9 ([CANON])
(A 43)
[Färgbalkar]
[j Av], [
(A 89)
[1 kHz-signal]
[ü –12 dB], [þ –18 dB], [ÿ –20 dB], [j Av]
[MP4-klipp-/fotonumrering]
[m Nollställ], [n Kontinuerlig]
Free Run]
(A 77)
(A 78)
Inställning], [
Klockslag], [
Datum];
(A 79)
när [
Inställning] har valts – [i]: inställningsskärm för user bit (00 00 00 00 till
FF FF FF FF).
EBU], [
SMPTE]
(A 89)
MP4-klipp och foton sparas som filer i mappar. Du kan välja numreringsmetod för dessa filer.
Filnumren visas i olika fönster i uppspelningsläget, exempelvis i formatet ”101-0107”. De tre första
siffrorna anger mappnumret och de sista fyra är olika för alla filer i samma mapp.
[m Nollställ]: MP4-sekvens-/stillbildsnumreringen startar om från 100-0001 varje gång ett nytt
kort sätts in (eller initieras) i kameran. Om kortet redan innehåller tidigare inspelningar fortsätter
numreringen från det nummer som följer på det sista MP4-sekvensen eller fotot på kortet.
[n Kontinuerlig]: MP4-sekvens/stillbildsnumreringen fortsätter från det nummer som följer på det
sista MP4-klippet eller det foto som registrerats med kameran. Inställningen är bekvämast vid
hantering av filer på datorn. Vi rekommenderar inställningen [n Kontinuerlig].
Förstå mappnamn
• Exempel på mappnamn ”101_1103”. De tre första siffrorna är mappnummer (från 100 till 999)
och de fyra sista siffrorna anger månad och dag när mappen skapats. I exemplet har mappen 101
skapats den 3 november.
• Varje mapp kan innehålla upp till 500 filer (både MP4-sekvenser och foton). När denna siffra
uppnås skapas automatiskt en ny mapp.
Förstå filnummer
• Exempel på filnummer: ”101-0107”. De tre första siffrorna anger numret på mappen som
MP4-sekvensen eller fotot har sparats i och de fyra sista siffrorna anger det nummer som
tilldelats inspelningen (från 0001 till 9999).
• Filnumret anger också namn och plats för filen på kortet. Till exempel placeras en MP4-sekvenser
med numret 101-0107 som spelades in den 3:e november, i mappen ”DCIM\101_1103” som filen
”MVI_0107.MP4”; ett foto med samma filnumrering kommer att sparas i samma mapp som filen
”IMG_0107.JPG”.
[Vertikalfilter]
[i På], [j Av]
När den här inställningen har ställts in på [i På] används ett vertikalfilter vid inspelning eller
strömning av XF-AVC-video vid en bildfrekvens på 50.00i.
[¡ Ljudinställningar]-menyn
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[CH2 ingående]
[
INPUT 2], [
INPUT 1]
[CH3/CH4-ingång]
[
INPUT-terminal], [
(A 83)
Intern mik/MIC-terminal]
(A 83)
141
Menyalternativ
Menypost
142
Inställningsalternativ och övrig information
[INPUT 1 Mik Anpassning],
[INPUT 2 Mik Anpassning]
[
+12 dB], [
+6 dB], [ù 0 dB], [
[INPUT 1 Mik att.],
[INPUT 2 Mik att.]
[i På], [j Av]
[INPUT 1/2-begränsare]
[i På], [j Av]
–6 dB], [ü –12 dB]
(A 86)
(A 86)
När den här inställningen är inställd till [i På], kommer ljudsignalernas amplitud att begränsas
för att förhindra ljudförvridningar.
[INPUT ALC-länk]
[
[Intern mikrofon-känslighet]
[h Normal], [
Länkad], [
Separerad]
[Intern mikrofon-att.]
[i På], [j Av]
(A 87)
[Intern mikrofon-lowcut]
[i På], [j Av]
(A 87)
[MIC att.]
[i På], [j Av]
(A 87)
[MIC low-cut]
[i På], [j Av]
(A 87)
[MIC ALC Link]
[
[Hörlursvolym]
Justeringsmätare för volym: 0 till 15 (8), [Ô] (lägre), [Õ] (högre)
[Högtalarvolym]
Justeringsmätare för volym: 0 till 15 (8), [Ø] (lägre), [Ù] (högre)
Länkad], [
Endast i läget
volym (A 102).
(A 85)
Hög]
(A 86)
Separerad]
(A 84)
(A 88)
, den här inställningen är ett alternativt sätt att anpassa den inbyggd högtalarens
[Monitor-kanaler]
[ƒ CH1/CH2], [š CH1/CH1], [Ÿ CH2/CH2], [
[
CH3/CH4], [
CH3/CH3], [
CH4/CH4], [
[
CH1+3/CH2+4]
[HDMI-kanaler]
[ƒ CH1/CH2], [
CH3/CH4]
[Manöverljud]
[
Låg volym], [j Av]
Hög volym], [
CH1+2/CH1+2],
CH3+4/CH3+4],
(A 112)
(A 112)
Vissa av kamerans manövrer åtföljs av en ljudsignal.
• Under förinspelningen avger kameran inga manöverljud.
Menyn [£ Displayinställningar]
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[Utgående anslutning]
[j Av], [ø SDI] (m endast), [ù HDMI]
(A 110)
[HDMI maxupplösning]
[3840x2160], [1920x1080], [1280x720]
(A 110)
[Utgångsstatus]
—
Visar en skärm där du kan kontrollera konfigurationen (video och ljud) på utgångssignalen.
[Bildskärmens ljusstyrka]
Justeringsmätare för ljusstyrka, [
] (mörkare), [
] (ljusare)
• Att justera skärmens ljusstyrka påverkar inte ljusstyrkan hos dina inspelningar eller vid
uppspelning på en tv.
[LCD-ljusstyrka]
[
Hög], [
Normal], [
[Sökarljusstyrka]
[
Hög], [
Normal]
Låg]
Ändrar skärmens motljusnivå till en av tre nivåer (LCD-skärm) eller två nivåer (sökare),
vilket påverkar skärmens allmänna ljusstyrka.
• Att justera skärmens ljusstyrka påverkar inte ljusstyrkan hos dina inspelningar eller vid
uppspelning på en tv.
•[
Hög] är inte tillgänglig för [LCD-ljusstyrka] när infraröd inspelning är aktiverad.
Menyalternativ
Menypost
[LCD spegelbild]
Inställningsalternativ och övrig information
[i På], [j Av]
Om du väljer alternativet [i På] vänds bilden på skärmen horisontellt när du vrider LCD-panelen
180 grader så att den är vänd mot motivet. Skärmen visar alltså en spegelbild av motivet.
[Visa skärminfo]
[i På], [j Av]
Om du väljer alternativet [i På] för den här inställningen visas kamerans skärminformation även
på en tv eller bildskärm som ansluts till kameran.
[Skärmmarkörer]
[j Av], [4 Nivå (grå)], [3 Nivå (vit)], [6 Stödlinjer (grå)],
[5 Stödlinjer (vit)]
Du kan få upp stödlinjer eller en horisontell linje mitt på skärmen. Använd markörerna som referens,
så att du får en korrekt inramning av motivet (vertikalt och/eller horisontellt).
• Dina inspelningar påverkas inte av skärmmarkörerna.
[Avståndsenheter]
[. meter], [/ fot]
Här väljer du enhet för närgränsen när du fokuserar manuellt. Den här inställningen påverkar också
altituden i GPS-informationen för geotaggade inställningar.
m [3G-SDI-mappning]
[
Level A], [
Level B]
(A 110)
Menyn [B Systeminställningar]
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[Språk H]
[
], [Dansk], [Deutsch], [
], [English], [Español], [Français], [Italiano],
[Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], [
], [Suomi],
[Svenska], [Türkçe], [
], [
], [
], [
], [
], [
],
[
], [
], [
]
(A 31)
[Tidszon/Sommartid]
["] (din lokala tidszon), [#] (resmålets tidszon);
För var och en: lista över världens tidszoner ([Paris]), [$] (justering för sommartid):
sätt på eller stäng av (av)
(A 31)
[Datum/Klockslag]
Justeringsfält för datum och klockslag; [Datumformat]: [Å.M.D], [M.D,Å], [D.M.Å];
[24H]: sätt på (24-timmarsformat) eller av (12-timmarsformat) (av)
(A 30)
I alternativen [Datumformat], Å=år, M=månad, D=dag.
[Nätverksinställningar]
[Anslutningsinställningar]
[1:] till [4:]
Standardinställning för profil [1: CameraAP]:
[SSID]: [XF405- eller XF400-xxxx_Canon0C],
[Lösenord]: [12345678]
(A 124)
Du kan spara upp till 4 nätverksinställningsprofiler i kameran. Initialt sparas grundinställningarna för
en kameraåtkomstpunkt under nätverksinställningsprofil [1: CameraAP].
[Aktivera]
[Webbläsarfjärrkontroll], [IP-strömning], [Av]
[Webbläsarfjärrkontr.inst.]
(A 126, 134)
(A 125)
[Port No.]
1 till 65535 ([80])
[Kamera-ID]
Kameraidentiferare upp till 8 tecken ([XF405] eller [XF400])
143
Menyalternativ
Menypost
Inställningsalternativ och övrig information
[Inställningar IP-strömning]
144
(A 134)
[Streaming utgångssignal]
[1920x1080 50.00i 9 Mbps], [1920x1080 50.00i 4 Mbps]
[Kanaler ljudutgång]
[CH1/CH2], [CH3/CH4]
[Dest. IP-adress]
0.0.0.0 till 255.255.255.255
[Dest. Portnr.]
1024 till 65530 ([5000])
[Protokoll]
[UDP], [RTP], [RTP+FEC]
[FEC Portnr.]
1026 till 65532 ([5002])
[FEC Intervall]
10 till 100 i intervall om 5 (100)
[Inställningar FTP-överföring]
(A 135)
[FTP-server]
Servernamn upp till 32 tecken
[FTP: Användarnamn]
Användarnamn upp till 32 tecken
[FTP: Lösenord]
Lösenord upp till 32 tecken
[Destinationsmapp]
Destinationsmappens sökväg upp till 152 tecken (standard är rotmappen [/])
[Port No.]
1 till 65535 ([21])
[Passivt läge]
[På], [Av]
[Ny mapp per datum]
[På], [Av]
[Fält med samma namn]
[Hoppa över], [Skriv över]
[Se information]
(A 126, 135)
[Fläkt]
[k Automatisk], [i På]
[Trådlös fjärrkontroll]
[i På], [j Av
(A 42)
]
Inställningen gör att kameran kan drivas med fjärrkontrollen.
[POWER LED], [Kontrollampa],
[ACCESS LED], [ LED]
[i På], [j Av]
De här inställningarna avgör om följande LED-lampor och -indikatorer kommer att lysa.
[POWER LED]: Den gröna POWER/CHG-indikatorn (endast när den fungerar som en strömindikator).
[Kontrollampa]: När den här inställningen är inställd till [i På], lyser kontrollampan medan
kameran spelar in, den trådlös fjärrkontrollen används, batterinivån är låg eller ett SD-kort är fult.
Kontrollampan sitter på handtaget, dvs. glöm inte montera handtaget på kameran.
[ACCESS LED]: Åtkomstindikator (ACCESS) när kameran använder ett SD-kort.
[ LED]:
(Ethernet) indikator när kameran använder ett trådlöst nätverk.
[REMOTE-terminal]
[
[Anpassningsbar knapp 1] till
[Anpassningsbar knapp 5]
Följande är de olika programmerbara knapparnas standardinställningar. En fullständig
(A 96)
lista över de funktioner som kan tilldelas hittar du i den detaljerade tabellen.
1: [B AF/MF], 2: [± Powered IS], 3: [z Pre REC], 4: [
Granska insp.],
5: [^ Förstoring]
RC-V100 (REMOTE A)], [
[Anpassningsbar skärmknapp]
En fullständig lista över de funktioner som kan tilldelas hittar du i den detaljerade tabellen (A 96)
(standard: [
Foto]).
[CUSTOM Ring & Knapp]
[
[Batteriinfo]
—
Tv/Av/M], [
Standard]
AGC Limit], [y Exponeringskomp.], [j Av]
(A 92)
(A 95)
Om ditt batteri är kompatibelt med Intelligent System, får du med det här alternativet upp ett fönster
som visar batteriets laddning (i procent) och återstående inspelningstid (
-läge) eller
uppspelningstid (
-läge).
• Om batteriet är helt urladdat visas eventuellt ingen batteriinformation.
[Backupmeny inst 7]
[Spara], [Ladda]
(A 98)
[GPS Auto tidinställn.]*
[i Auto uppdatering], [j Avaktivera]
(A 93)
Menyalternativ
Menypost
[GPS-informationsvisning]*
Inställningsalternativ och övrig information
—
När GP-E2 GPS-mottagare (extra tillbehör) är fäst till kameran, blir följande inställningar tillgängliga:
[GPS Auto tidinställn.]: Du kan låta kameran ställa in tiden automatiskt utifrån information som
tillhandahålls av GPS:en. Mer information om det här finns i avsnittet Setting Time from GPS
on the Camera/Ställa in klockan via GPS i kameran i GPS-mottagarens användarhandbok.
[GPS-informationsvisning]: Visa aktuell GPS-information. Mer information om det här finns i avsnittet
Viewing GPS Information/Visa GPS-information i GPS-mottagarens användarhandbok.
[Certifieringslogo visas]
—
Visar ett urval certifieringslogotyper som gäller för den här kameran.
• Det här alternativet är kanske inte tillgänglig beroende på i vilket land eller i vilken region
kameran sålts.
[Firmware]
—
Visar aktuell version av fast programvara på kameran.
• Det här alternativet är vanligtvis inte tillgängligt.
[Återställ]
[Nej], [Ja]
Återställ alla kamerans inställningar till standardvärde/-inställningar.
* Endast tillgängligt när tillvalet GP-E2 GPS-mottagare är ansluten till kameran.
145
Felsökning
Felsökning
I det här avsnittet får du tips och råd om hur du går till väga när kameran inte fungerar som den ska.
Om felet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
146
Strömkälla
Kameran startar inte, eller stänger av sig själv.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Ta ur batteriet och återanslut det enligt anvisningarna.
Det går inte att ladda batteriet.
- Se till att kameran är avstängd, så att laddningen kan aktiveras.
- Batteriets temperatur ligger inte inom normalt laddningsomfång (cirka 0-40 °C). Ta ur batteriet, värm det eller låt
det svalna, och prova igen.
- Batteriet ska laddas i en temperatur som ligger ungefär mellan 0 °C och 40 °C.
- Det är fel på batteriet. Byt ut batteriet.
- Kameran kan inte kommunicera med det anslutna batteriet. Batterier som inte rekommenderas för den här kameran
av Canon, kan inte laddas med hjälp av den här kameran.
- Om du använder korrekt typ av batteri (som rekommenderas av Canon) kan det vara något fel på kameran eller
batteriet. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Det hörs ljud från AC-adaptern.
- Ett svagt ljud kan höras när AC-adaptern är ansluten till ett eluttag. Detta är helt normalt.
Batteriets laddning tar slut väldigt snabbt även i normala temperaturer.
- Batteriet kanske är förbrukat. Köp ett nytt batteri.
Inspelning
Inspelningen startar inte när du trycker på REC-knappen.
- Du kan inte spela in medan kameran registrerar din föregående inspelning på SD-kort (så länge åtkomstindikatorn
ACCESS lyser rött). Vänta tills kameran är klar.
- Låsspaken på handtaget är inställd på C, vilket medför att REC-knappen på handtaget inte kan användas.
Ändra låsspakens inställning.
Det tillfälle då REC-knappen trycktes ned motsvarar inte inspelningens början/slut.
- Det kan förekomma en kort fördröjning mellan det ögonblick då du trycker på knappen och inspelningens faktiska
start/slut. Detta är helt normalt.
Kameran kan inte fokusera.
- Kameran kan inte alltid använda autofokusfunktionen för att fokusera på vissa motiv. Fokusera manuellt (A 52).
- När AF-läget är inställt till AF-förstärkt MF, börja fokusera manuellt tills AF-ramen ändras till vit (automatiskt
justeringsområde).
- Sökaren är inte inställd. Använd dioptrijusteringen för att justera sökaren (A 24).
- Objektivet är smutsigt. Rengör objektivet med en mjuk linsrengöringsduk.
Om ett motiv fladdrar förbi framför objektivet kan bilden ibland se böjd ut.
- Det här fenomenet är typiskt för CMOS-bildsensorer. Om ett motiv passerar mycket snabbt framför kameran kan
bilden ibland verka skev. Detta är helt normalt.
Det tar längre tid än normalt att byta mellan funktionslägena inspelning (Ü)/standbyinspelning (Ñ)/uppspelning (Ð).
- Om SD-kortet innehåller många sekvenser kan vissa aktiviteter ta längre tid än normalt. Spara dina inspelningar
(A 113) och formatera kortet (A 34). Du kan även byta till ett annat SD-kort.
Du drabbas av störningar vid inspelning av sekvenser eller foton.
- Detta problem kan uppstå med tiden när videosekvenser och foton har spelats in och raderas. Spara dina inspelningar
(A 113) och formatera kortet (A 34).
När kameran har använts under lång tid blir den varm.
- Kameran kan bli varm om du använder den under längre perioder. Det här är helt normalt. Men om kameran blir väldigt
varm eller om den blir varm när du bara har använt den en kort stund, kan det betyda att det är fel på kameran.
Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Felsökning
Uppspelning
Det går inte att radera sekvenser eller foton
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCK-knappens inställning.
- Foton som har skrivskyddats med annan utrustning kan inte raderas med den här kameran.
Det tar längre tid än normalt att radera sekvenser.
- Om SD-kortet innehåller många sekvenser kan vissa aktiviteter ta längre tid än normalt. Spara dina inspelningar
(A 113) och formatera kortet (A 34).
Det går inte att kopiera sekvenser eller foton
- Du kan eventuellt inte kopiera sekvenser/foton som har spelats in eller redigerats med annan enhet och sedan
överförts till ett SD-kort i datorn.
- Det finns inte tillräckligt med utrymme på det mottagande SD-kortet eller också innehåller det redan det högsta tillåtna
antalet XF-AVC-sekvenser (999 sekvenser). Frigör utrymme genom att radera några XF-AVC-sekvenser (A 103) eller
byt ut kortet.
Det går inte att bockmarkera ! enskilda sekvenser/bilder i indexfönstret
- Du kan inte välja mer än 100 sekvenser/foton individuellt. Välj alternativet [Alla klipp] eller [Alla bilder] istället för [Välj].
Indikatorer och skärminformation
visas i rött på skärmen.
- Batteriet är urladdat. Byt eller ladda batteriet.
í visas på skärmen.
- Kameran kan inte kommunicera med det anslutna batteriet och information om återstående batteriladdning kan inte
lämnas.
Kontrollampan tänds inte.
- Ställ in [B Systeminställningar] > [Kontrollampa] till [På].
Kontrollampan blinkar snabbt.
(4 blinkningar per sekund)
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Det finns inte tillräckligt med utrymme på SD-kortet som valts för inspelning. Frigör utrymme genom att radera några
inspelningar (A 103), eller byt ut kortet.
6/7 visas i rött på skärmen.
- SD-kortet är fullt. Frigör utrymme genom att radera några inspelningar (A 103), eller byt ut kortet.
/
visas i rött på skärmen.
- Fel på kortet. Stäng av kameran. Ta ur och sätt tillbaka SD-kortet. Om du inte får tillbaka normal indikator,
prova att formatera om SD-kortet.
Du har avbrutit inspelningen men åtkomstindikatorn (ACCESS) fortsätter att lysa rött.
- Sekvensen registreras på kortet. Detta är helt normalt.
Den röda POWER/CHG-indikatorn blinkar snabbt (blinkar med 0,5 sekunds intervall).
- Batteriets temperatur ligger inte inom normalt laddningsomfång (cirka 0-40 °C). Ta ur batteriet, värm det eller låt det
svalna, och prova igen.
- Batteriet ska laddas i en temperatur som ligger ungefär mellan 0 °C och 40 °C.
- Batteriet är trasigt. Använd ett annat batteri.
- Laddningen har avbrutits på grund av fel på AC-adaptern eller batteriet. Kontakta en auktoriserad
Canon-serviceverkstad.
7 blinkar på skärmen.
- Du har anslutit GPS-mottagaren GP-E2 (extra tillbehör) till kameran i
-läget. Koppla ur mottagaren ställ
in kameran på
-läget och anslut sedan mottagaren till kameran igen.
visas i gult på skärmen.
- Den interna temperaturen i kameran har nått en förinställd nivå. Du kan fortsätta använda kameran.
visas i rött på skärmen.
- Kamerans interna temperatur har stigit ytterligare medan
kameran.
visas i gult på skärmen. Du kan fortsätta använda
147
Felsökning
Bild och ljud
Skärmen ser väldigt mörk ut.
- Ställ in [£ Displayinställningar] > [LCD-ljusstyrka] till [Normal] eller [Hög].
148
Skärminformationen slår på och av hela tiden.
- Batteriet är helt urladdat. Byt eller ladda batteriet.
- Ta ur batteriet och återanslut det enligt anvisningarna.
Ovanliga tecken dyker upp på skärmen och kameran fungerar inte som den ska.
- Koppla ur strömkällan och anslut den igen efter en stund.
Videobrus på skärmen.
- Håll ett visst avstånd mellan kameran och enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter och
motorer, apparater för magnetröntgen och högspänningsledningar.
Du får upp horisontella band på skärmen.
- Ett fenomen som är typiskt för CMOS-bildsensorer vid inspelning i skenet från vissa typer av lysrör, kvicksilver- eller
natriumlampor. Du kanske kan minska symtomen genom att ställa in [v Kamerainställningar] > [Flimmerreducering]
på [Automatisk] eller genom att ställa in slutartiden på ett värde som matchar frekvensen för det lokala elsystemet
(1/100 för 50 Hz-system, 1/60 för 60 Hz-system).
Bilden i sökaren är suddig.
- Ställ in sökaren med dioptrijusteringen (A 24).
Det syns ingen bild i sökaren.
- Dra ut sökaren för att aktivera den.
Ljudet spelas inte in.
- Omkopplare för ljudinmatning för INPUT-terminalen är inte inställd i korrekt position.
- Den externa mikrofon som har anslutits till INPUT 1- eller INPUT 2-anslutningen kräver fantommatning.
Ställ in motsvarande -omkopplare (INPUT 1/INPUT 2) till MIC+48V (A 83).
- Den externa mikrofon som är kopplad till MIC-anslutningen är inte påslagen eller har ett batteri som är urladdat.
- Ljudinspelningsnivån är inte korrekt inställd (A 84).
Ljudet blir förvrängt eller spelas in på en lägre ljudnivå.
- Om du spelar in i en miljö med höga ljud (som fyrverkerier, scenshower eller konserter) kan ljudet bli förvrängt eller
spelas in med en annan ljudnivå. Aktivera mikrofondämparen (A 86), eller justera ljudinspelningsnivån manuellt.
Du får en korrekt bild men inget ljud från den inbyggda högtalaren.
- Högtalarvolymen är avstängd. Justera volymen (A 102).
SD-kort och tillbehör
Det går inte att sätta i SD-kortet.
- Det SD-kort som ska sättas in i kameran är vänt åt fel håll. Vänd på kortet och försök igen.
Det går inte att spela in på SD-kortet.
- Du måste använda ett kompatibelt SD-kort (A 32).
- Formatera SD-kortet (A 34) innan du använder det i kameran för första gången.
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCK-knappens inställning.
- SD-kortet är fullt. Frigör utrymme genom att radera några inspelningar (A 103), eller byt ut SD-kortet.
- Mapp- och filnumren för MP4-sekvenser och stillbilder har nått sina respektive maxvärden. Ställ in
[3 Inspelningsinställning] > [MP4-klipp-/fotonumrering] på [Nollställ] och sätt i ett nytt SD-kort.
- SD-kortet innehåller redan maximalt antal XF-AVC-sekvenser (999 sekvenser). Frigör utrymme genom att radera
några XF-AVC-sekvenser (A 103) eller byt ut kortet.
Den medföljande trådlösa fjärrkontrollen fungerar inte.
- Ställ in [B Systeminställningar] > [Trådlös fjärrkontroll] till [På].
- Byt ut batteriet i den trådlösa fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) eller en kompatibel fjärrkontroll från en annan tillverkare fungerar inte.
- Kontrollera att inställningen [B Systeminställningar] > [REMOTE-terminal] är inställd till [RC-V100 (REMOTE A)]
när du använder fjärrkontrollen RC-V100 (extra tillbehör) eller till [Standard] när du använder en kompatibel fjärrkontroll
från en annan tillverkare.
- Stäng av kameran, återanslut fjärrkontrollen och slå sedan på kameran igen.
Felsökning
Ansluta till externa enheter
Videobrus uppstår på en TV-skärm i närheten.
- Se till att AC-adaptern inte kommer för nära TV:ns ström- eller antennkablar om du använder kameran i ett rum där det
finns en TV.
Uppspelningen på kameran ser bra ut, men bilden syns inte på extern monitor.
- Kameran är inte korrekt ansluten till den externa monitorn. Kontrollera att du har valt rätt anslutning (A 109).
- Ingångsväljaren på den externa monitorn är inte inställd på den videoingång som kameran är ansluten till. Välj
rätt videoingång.
Kameran är ansluten med hjälp av en HDMI-kabel, men varken bild eller ljud matas till din TV.
- Koppla ur HDMI-kablen och anslut den sedan till kameran igen, eller stäng av kameran och slå på den igen.
Datorn kan inte identifiera kameran, trots att kameran är korrekt ansluten.
- Anslut kameran till datorn bara när indexfönstret för MP4-sekvenser eller indexfönstret för stillbilder visas.
- Anslut kameran till en annan av datorns USB-portar.
Det går inte att överföra MP4-sekvenser och foton till datorn.
- SD-kortet innehåller för många MP4-sekvenser och foton. Radera några inspelningar tills SD-kortet innehåller
ett kombinerat antal på 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) eller färre inspelningar.
Nätverksfunktioner
Läs det här först
•
•
•
•
Är åtkomstpunkten (trådlös router), kameran, datorn eller andra nätverksenheter påslagna?
Fungerar nätverket och är korrekt konfigurerat?
Är alla nätverksenheter korrekt anslutna till samma nätverk som kameran?
Finns det hinder mellan kameran och åtkomstpunkten eller mellan nätverksenheten som används
och åtkomstpunkten?
Det går inte att ansluta till en åtkomstpunkt.
- Det finns andra enheter i närheten som stör den trådlösa signalen. Mer information finns i Säkerhetsinformation om
trådlösa nätverk (A 150).
- Informationen om lösenord sparas inte tillsammans med kamerans inställningar. När du läser in kamerainställningar
från ett SD-kort till kameran återställs samtliga lösenord för inställningarna för kamerans nätverksfunktioner. Ställ vid
behov in inställningarna för kamerans nätverksfunktioner (A 117).
Det går inte att upprätta en anslutning för kameraåtkomstpunkt med en nätverksenhet.
- Det finns andra enheter i närheten som stör den trådlösa signalen. Mer information finns i Säkerhetsinformation om
trådlösa nätverk (A 150).
- När du återställer alla kamerans inställningar återställs även alla nätverksinställningar. Konfigurera inställningarna för
kameraåtkomstpunkt igen (A 118).
Det går inte att ansluta kameran till ett kabelanslutet nätverk (Ethernet).
- Använd en skärmad (STP) Ethernet-kabel enligt standarden CAT5e eller högre.
- Byt ut Ethernet-kabeln.
- När du återställer alla kamerans inställningar återställs även alla nätverksinställningar. Konfigurera
nätverksinställningarna igen (A 123).
- Kontrollera att den nätverksenhet som kameran är ansluten till fungerar korrekt. För att använda
använda överföringshastigheter enligt standarden 1000BASE-T måste du använda nätverksenheter som är kompatibla
med Gigabit Ethernet (1000BASE-T).
Programmet Browser Remote startar inte i webbläsaren.
- Se till att Browser Remote är aktiverad (A 126).
- Den URL som har angetts i webbläsarens adressfält är felaktig. Se till att använda webbadressen exakt som den visas
i informationsfönstret (A 126).
- Du kanske av misstag har valt en infrastrukturanslutning.
- Informationen om lösenord sparas inte tillsammans med kamerans inställningar. När du läser in kamerainställningar
från ett SD-kort till kameran återställs samtliga lösenord för inställningarna för kamerans nätverksfunktioner. Ställ vid
behov in inställningarna för kamerans nätverksfunktioner (A 117).
149
Felsökning
150
Fönstret Browser Remote visas inte korrekt i webbläsaren.
- Enheten, operativsystemet eller webbläsaren kanske inte stöds. Aktuell information om vilka system som stöds finns
på din lokala Canon-webbplats.
- Aktivera JavaScript och cookies i din webbläsares inställningar. Mer information finns i webbläsarens hjälpmoduler
eller online-dokumentation.
- Radera cacheminnet och cookies för Browser Remotes URL i din webbläsare och starta om Browser Remote.
Säkerhetsinformation om trådlösa nätverk
Prova följande åtgärder för att åtgärda problem med minskande överföringshastigheter, förlorade anslutningar
och andra problem vid användning av trådlösa nätverk.
Placera en nätverksenhet (åtkomstpunkt, mobil enhet m.m.)
- Placera nätverksenheten i samma rum som kameran om du använder dig av ett trådlöst nätverk inomhus.
- Placera nätverksenheten på en öppen plats där varken fysiska hinder eller människor hamnar mellan nätverket
och kameran.
- Placera nätverksenheten så nära kameran som möjligt och ändra nätverksenhetens höjd eller orientering efter behov.
Elektroniska enheter i närheten
- Om överföringshastigheten i ett trådlöst nätverk sjunker till följd av störningar från följande typer av elektroniska
enheter kan problemet ibland lösas genom att du växlar till att använda 5-GHz-bandet eller en annan kanal.
- Trådlösa nätverk som använder protokollen IEEE 802 11b/g/n kommunicerar via 2,4 GHz-bandet. Detta faktum gör att
överföringshastigheten kan minska om mikrovågsugnar, trådlösa telefoner eller mikrofoner, eller liknande enheter som
använder sig av samma frekvensband används i närheten.
- Överföringshastigheten kan minska om en annan åtkomstpunkt som använder samma frekvensband som kameran
används i närheten.
Använda flera kameror/trådlösa överförare/åtkomstpunkter
- Kontrollera att inga IP-adresskonflikter har uppstått mellan de enheter som är anslutna till samma nätverk.
- Om flera kameror är anslutna till samma nätverk kan anslutningshastigheterna minskas.
- På platser där flera åtkomstpunkter använder IEEE 802.11b/g eller IEEE 802.11n (på 2,4 GHz-bandet) kan du minska
risken för radiostörningar genom att välja ett intervall på minst fyra kanaler mellan samtliga trådlösa åtkomstpunkter.
Du kan till exempel använda kanalerna 1, 6 och 11, kanalerna 2, 7 och 12 eller kanalerna 3, 8 och 13. Om du kan
använda IEEE 802.11a/n (i 5 GHz-bandet), växla till IEEE 802.11a/n och ange en annan kanal.
Lista över meddelanden
Läs det här avsnittet om ett meddelande visas på skärmen. Meddelandena i det här avsnittet redovisas
i alfabetisk ordning. Observera att för vissa meddelanden kan en indikering av det aktuella SD-kortet (6 eller 7)
visas ovanför själva meddelandet.
Mer information om felmeddelanden som avser nätverksanslutningar finns under Nätverksfunktioner (A 152).
Använder minneskortet. Ta inte ur minneskortet.
- Du öppnade luckan till SD-kortsfacket medan kameran bearbetade SD-kortet, eller också började kameran bearbeta
SD-kortet precis när du öppnade luckan. Ta inte ur SD-kortet förrän meddelandet försvinner.
Arbetar. Koppla inte ifrån strömkällan.
- Kameran uppdaterar SD-kortet. Vänta tills det här är klart; koppla inte ur AC-adaptern och ta inte ur batteriet.
Åtgärd avbruten
- Sekvenserna kan inte spelas in eftersom kontrolldata är skadade eller så har det uppstått ett kodningsfel.
(Kontrolldata kan inte återskapas med kameran.) Stäng av kameran och slå på den igen. Ta bort SD-korten och sätt
i dem igen, eller byt ur dem med nya kort. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad om problemet kvarstår.
- Den skadade filkontrollinformationen kan inte återskapas. Kort eller XF-AVC-sekvenser som innehåller skadad
filkontrollinformation kan inte läsas av Canon XF Utility.
Batteriet är inte kompatibelt. Kameran stängs av.
- Ett batteri som har rekommenderats av Canon är anslutet och kameran har startats. Kameran stängs av automatiskt
om 4 sekunder.
Batterikommunikationsfel. Visar det här batteriet Canon-logotypen?
- Du har anslutit ett batteri som Canon inte rekommenderar till den här kameran.
- Om du använder korrekt typ av batteri (som rekommenderas av Canon) kan det vara något fel på kameran eller
batteriet. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Felsökning
Bilden kan inte visas
- Du kan eventuellt inte visa foton som har tagits med annan enhet eller bildfiler som har skapats eller redigerats med
dator och sedan överförts till ett SD-kort i datorn.
Du har nått maximalt antal sekvenser
- Det SD-kort du har valt för inspelning innehåller redan maximalt antal XF-AVC-sekvenser (999 sekvenser). Byt ut kortet
eller använd kortet i den andra SD-kortplatsen.
- Det går inte att spela in i dual-inspelningsläge eftersom båda korten redan innehåller maximalt antal XF-AVC-sekvenser.
Eventuellt kan du inte spela in video på det här minneskortet
- Du kan få problem med att spela in filmer på ett SD-kort utan hastighetsklass eller med en lägre hastighetsklass än
rekommenderad. Om du vill spela in MP4-sekvenser byter du till ett SD-kort med SD-hastighetsklass 6 eller 10,
eller UHS-hastighetsklass U1 eller U3. Om du vill spela in XF-AVC-sekvenser byter du till ett SD-kort med
SD-hastighetsklass 10, eller UHS-hastighetsklass U1 eller U3.
- Om du spelar in 4K-sekvenser med upplösningen 3840x2160 och för att använda sekvenser med slow- &
fast motion-inspelningar, använd SD-kort med UHS-hastighetsklass U3.
Fan error
- Kylfläkten fungerar kanske inte korrekt. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad.
Fel på filnamn
- Mapp- och filnumren har nått sina respektive maxvärden. Ställ in
fotonumrering] på [Nollställ] och initiera kortet (A 34).
> [Inspelningsinställning] > [MP4-klipp-/
För många bilder och MP4-videor. Koppla från USB-kabeln.
- SD-kortet innehåller för många MP4-sekvenser och foton. Koppla från USB-kabeln och använd en kortläsare för att
överföra inspelningarna från SD-kortet. Alternativt kan du radera MP4-sekvenser och foton tills SD-kortet innehåller en
kombinerad mängd på 2 500 (Windows)/1 000 (macOS) eller färre inspelningar och sedan sätta i USB-kabeln igen.
- Om du får upp en dialogruta på datorskärmen, stäng den. Koppla ur USB-kabeln, vänta en stund och återupprätta
sedan anslutningen.
Formatera endast med kameran
- Formatera SD-kortet med den här kameran (A 34).
Inga bilder
- Det finns inga bilder att spela upp.
Inga sekvenser
- Inga sekvenser på valt SD-kort.
Inget minneskort
- Sätt i ett kompatibelt SD-kort i kameran (A 33).
Inspelningen stoppades på grund av otillräcklig skrivhastighet för minneskortet
- SD-kortets skrivhastighet var för långsam och inspelningen avbröts. Byt till ett SD-kort med SD hastighetsklass 6 eller
10, eller UHS hastighetsklass U1 eller U3.
- Om du spelar in 4K-sekvenser med bildfrekvensen [3840x2160 (150 Mbps)] och för att använda sekvenser
med slow- & fast motion-inspelningar, använd SD-minneskort med UHS-hastighetsklass U3.
- Efter upprepad inspelning, radering och redigering av sekvenser (fragmenterat minne), tar det längre tid att spara
på SD-kortet och inspelningen kan även avbrytas. Spara dina inspelningar (A 113) och formatera kortet (A 34).
Kan inte återskapa data
- Det gick inte att återskapa den förstörda filen. Spara dina inspelningar (A 113) och formatera SD-kortet (A 34).
- Kameran kanske inte kan återskapa sekvenser när det inte finns tillräckligt med plats på SD-kortet. Frigör utrymme
genom att radera några sekvenser (A 103).
Kan inte identifiera data
- Kameran kan inte identifiera data som har spelats in med en videokonfiguration som inte stöds (NTSC).
Kan inte klippa sekvensen
- MP4-sekvenser som spelades in eller kopierades med annan enhet kan inte klippas.
Kan inte spela in på minneskortet
- Det går inte att spela in sekvenser på ett SD-kort som är på 512 MB eller mindre. Använd ett kompatibelt SD-kort
(A 32).
Kan inte spela upp Formatera endast med kameran
- SD-kortet i kameran har formaterats med en dator. Formatera SD-kortet med den här kameran (A 34).
Kan inte spela upp Kontrollera minneskort
- Ett problem har uppstått med SD-kortet. Spara dina inspelningar (A 113) och formatera kortet (A 34). Om
problemet kvarstår, prova med ett annat SD-kort.
Kan inte spela upp
- Sekvenser kan inte spelas upp från SD-kort som är på 512 MB eller mindre. Använd ett kompatibelt SD-kort (A 32).
151
Felsökning
152
Kontrollera minneskort
- Det går inte att komma åt SD-kortet. Kontrollera kortet och se till att det är korrekt installerat.
- Ett SD-kortfel har inträffat. Kameran kan inte spela in eller visa fotot. Prova att ta ur och sätta i kortet igen,
eller byt SD-kort.
- Ett MultiMediaCard (MMC) har satts i kameran. Använd ett kompatibelt SD-kort (A 32).
- Om 6/7 visas i rött efter att meddelandet försvunnit gör du följande: Stäng av kameran. Och ta ur och sätt tillbaka
SD-kortet. Om 6/7 blir grön igen kan du återuppta inspelningen/uppspelningen. Om problemet kvarstår,
säkerhetskopiera inspelningarna (A 113) och formatera kortet (A 34).
Ladda batteriet
- Batteriet är urladdat. Ladda batteriet.
Minneskortet är skrivskyddat
- LOCK-knappen på SD-kortet är inställd för att förhindra oavsiktlig radering. Ändra LOCK-knappens inställning.
Minneskortet fullt
- SD-kortet är fullt. Frigör utrymme genom att radera några inspelningar (A 103), eller byt ut kortet.
Minneskortlucka öppen
- När du har satt i ett SD-kort måste du stänga luckan till SD-kortsfacket.
Process avbruten pga fel
- Luckan till SD-kortsfacket öppnades eller ett fel inträffade under formateringen av ett SD-kort. Formatera kortet igen.
Om SD-kortet fortfarande genererar ett felmeddelande, försök att byta ut SD-kortet.
Säkerhetskopiera insp. regelbundet
- Det här meddelandet kan ibland visas när du startar kameran. Om något går fel kan du förlora dina inspelningar,
så glöm inte att säkerhetskopiera regelbundet.
Vissa sekvenser kräver dataåterställning.
- Strömmen har plötsligt stängts av eller också har kortet tagits ut medan kameran fortfarande spelade in. En eller flera
XF-AVC-sekvenser innehåller därför förstörda data. Du kan försöka att återskapa sekvenserna (A 106).
Vissa sekvenser kunde inte raderas
- Sekvenser som har skrivskyddats/redigerats med andra enheter och sedan överförts till ett SD-kort anslutet till datorn
kan inte tas bort med den här kameran.
Nätverksfunktioner
Använd den här listan tillsammans med användarhandböckerna för åtkomstpunkten och eventuella andra
externa enheter.
A User is already accessing the server. Try again later.
(En användare har redan åtkomst till servern. Försök igen senare.)
- Det här meddelandet visas på den anslutna enhetens skärm. En annan enhet som är ansluten till nätverket används
redan för att styra kameran. Om du vill använda den aktuella enheten måste du först avsluta anslutningen för den
enhet som är ansluten till kameran och sedan peka på Retry.
Ett fel inträffade under FTP-kommunikation. Filöverföringen slutfördes inte.
- Ett fel inträffade när filerna överfördes till FTP-servern. Stäng av och slå på både kameran och FTP-servern och försök
sedan genomföra FTP-överföringen igen (A 136).
Flera åtkomstpunkter har upptäckts. Försök igen.
- Det finns flera åtkomstpunkter skickar ut WPS-signaler samtidigt. Försök igen senare eller utför installationen med
alternativet [WPS: PIN-kod] eller [Sök efter åtkomstpunkter] (A 121).
Inga åtkomstpunkter har hittats
- Kameran sökte efter trådlösa nätverk (åtkomstpunkter) i området men kunde inte hitta några. Se till att
åtkomstpunkten fungerar korrekt och försök sedan ansluta igen.
- Den funktion som döljer åtkomstpunktens SSID är aktiverad. Inaktivera den funktion i den trådlösa routerns
(åtkomstpunktens) inställningar som döljer enhetens SSID.
- Kameran kan kanske inte hitta åtkomstpunkten om funktionen för MAC-adressfiltrering är aktiverad. Kontrollera
kamerans MAC-adress med inställningen [B Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Se information] och
lägg till kamerans MAC-adress till listan över trådlösa åtkomstpunkter i den trådlösa routerns inställningar
(åtkomstpunkt).
Ingen LAN-kabel ansluten.
- Du försökte ansluta till ett kabelanslutet nätverk utan att någon Ethernet-kabel var ansluten till kameran. Kontrollera att
Ethernet-kabeln är korrekt ansluten till både kamerans
(Ethernet)-anslutning och till nätverksenhetens LAN/
Ethernet-port.
Felsökning
Kan inte ansluta
- Det gick inte att ansluta till den valda åtkomstpunkten eller nätverksenheten.
- Sladdlösa telefoner, mikrovågsugnar, kylskåp och andra enheter kan störa den trådlösa signalen. Prova att placera
kameran på lite avstånd från den här typen av enheter.
Kan inte autentisera Wi-Fi
- Kontrollera att kameran och åtkomstpunkten använder samma autenticerings-/krypteringsmetod och
krypteringsnyckel.
- Om åtkomstpunkten använder MAC-adressfiltrering, kontrollera kamerans MAC-adress med inställningen
[B Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Se information] och lägg till kamerans MAC-adress till listan
över trådlösa åtkomstpunkter i den trådlösa routerns inställningar (åtkomstpunkt).
Kan inte erhålla IP-adress
- Om du inte använder en DHCP-server ansluter du via alternativet [Manuell] och anger IP-adressen med hjälp av
alternativet [Manuell] (A 117).
- Slå på strömmen till DHCP-servern. Om den redan är på, se till att servern fungerar som den ska.
- Kontrollera att adressomfånget är tillräckligt för DHCP-servern.
- Om du inte använder en DNS-server, ställ in DNS-adressen på [0.0.0.0].
- Ställ in DNS-serverns IP-adress i kameran.
- Slå på strömmen till DNS-servern. Om den redan är på, se till att servern fungerar som den ska.
- Kontrollera att DNS-serverns IP-adress och namnet på adressen är korrekt konfigurerade.
- Om du använder en trådlös gatewayrouter, kontrollera att alla enheter i nätverket, inklusive kameran, har konfigurerats
med rätt gatewayadress.
Kan inte göra klart WPS. Försök igen.
- Mer än två minuter har förflutit sedan du aktiverade WPS på åtkomstpunkten och valde [OK] på kameran. Starta om
WPS-proceduren från början igen.
- Du höll inte ned WPS-knappen tillräckligt länge. Läs användarhandboken för den trådlösa routern och set till att du
håller nere WPS-knapp tills den trådlösa routerns WPS-funktion har aktiverats.
- Stäng av kamera och åtkomstpunkten och sätt på igen efter en liten stund. Om problemet kvarstår genomför du en
konfiguration med hjälp av alternativet [Sök efter åtkomstpunkter] (A 121).
- Åtkomstpunktens krypteringsmetod är inställd på [WEP]. Funktionen för Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan inte ansluta
till åtkomstpunkter som använder denna krypteringsmetod. Kontrollera åtkomstpunktens krypteringsmetod eller
använd en annan krypteringsmetod (A 119).
Kan inte logga in på FTP-server.
- Kontrollera att användarnamnet och lösenordet är korrekt konfigurerade i inställningarna för FTP-servern (A 135).
Kan inte överföra filer till FTP-server.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med tillgängligt utrymme på den lagringsenhet (hårddisk m.m.) som innehåller
målmappen på FTP-servern.
Konflikt med IP-adress
- En annan enhet som är ansluten till samma nätverk använder samma IP-adress som har tilldelats kameran.
Ändra enhetens eller kamerans IP-adress.
Kunde inte ansluta till FTP-servern.
- Kunde inte ansluta till FTP-servern. Kontrollera inställningarna för FTP-servern (A 135).
Lens Warning
- Det här meddelandet visas på den anslutna enhetens skärm. Då fokus fjärrjusterades med Browser Remote,
nådde linsen slutet på sitt tillgängliga område.
Nätverket fungerar inte som den ska
- Ett maskinvaruproblem har uppstått med kamerans kretsar för nätverksanslutning. Stäng av kameran och slå på den
igen. Kontakta en auktoriserad Canon-serviceverkstad om problemet kvarstår.
Vissa filer kunde inte överföras.
- Filsystemet är skadat eller du försökte överföra sekvenser som inte spelats in med denna videokamera. Radera de här
sekvenserna från SD-kortet och överför sedan filerna igen (A 136).
- Destinationsmappen innehåller filer med samma namn som de som ska överföras. Döp om filerna eller ställ in
[B Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Inställningar FTP-överföring] >[Fält med samma namn] till
[Skriv över] för att skriva över filerna i destinationsmappen.
Wi-Fi fel. Felaktig krypteringsmetod.
- Kontrollera att kameran och åtkomstpunkten använder samma autenticerings-/krypteringsmetod.
- Om åtkomstpunkten använder MAC-adressfiltrering, kontrollera kamerans MAC-adress med inställningen
[B Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Se information] och lägg till kamerans MAC-adress till listan
över trådlösa åtkomstpunkter i den trådlösa routerns inställningar (åtkomstpunkt).
153
Felsökning
154
Wi-Fi fel. Felaktig autentiseringsmetod.
- Kontrollera att kameran och åtkomstpunkten använder samma autenticerings-/krypteringsmetod och
krypteringsnyckel.
- Om åtkomstpunkten använder MAC-adressfiltrering, kontrollera kamerans MAC-adress med inställningen
[B Systeminställningar] > [Nätverksinställningar] > [Se information] och lägg till kamerans MAC-adress till listan
över trådlösa åtkomstpunkter i den trådlösa routerns inställningar (åtkomstpunkt).
Wi-Fi fel. Felaktig krypteringsnyckel.
- Om du har valt autentiseringsmetoden [WPA-PSK], [WPA2-PSK] eller [Delad nyckel], eller krypteringsmetoden [WEP]
blir den krypteringsnyckel (WEP-nyckel eller AES-/TKIP-lösenord) som har angetts eller dess längd (antalet tecken)
inkorrekt. Giltig längd på lösenordet kan variera beroende på vilken krypteringsmetod som används:
AES-/TKIP-kryptering: 8–63 ASCII-tecken eller 64 hexadecimala tecken.
64-bitars WEP-kryptering: 5 ASCII-tecken eller 10 hexadecimala tecken.
128-bitars WEP-kryptering: 13 ASCII-tecken eller 26 hexadecimala tecken.
Wi-Fi har avslutats
- Ett fel inträffade i åtkomstpunkten eller den anslutna enheten. Kontrollera nätverket eller den anslutna enheten och
försök sedan ansluta igen.
- Den trådlösa signalen blev för svag och den trådlösa anslutningen förlorades. Vänta ett ögonblick eller stäng av andra
enheter i området som kan störa den trådlösa signalen och försök sedan ansluta igen.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Läs dessa anvisningar noga för att använda din produkt på ett säkert sätt. Följ dessa anvisningar för att förhindra
att produktens användare eller andra skadas.
VARNING
Visas vid risk för allvarlig skada eller dödsfall.
• Sluta använda produkten om den inte fungerar som förväntat, till exempel om det kommer rök eller en konstig
lukt från den.
• Vidrör inte produktens inre delar om dessa har exponerats.
• Skydda produkten från fukt. För inte in främmande objekt eller häll vätskor i produkten.
• Rör inte produkten om den är ansluten till ett eluttag och det åskar. Du kan få en elektrisk stöt.
• Montera inte isär eller modifiera produkten.
• Utsätt inte produkten för kraftiga stötar eller vibrationer.
• Observera följande instruktioner vid användning av batterier som säljs i handeln eller medföljande batterier.
- Använd endast batterierna med den aktuella produkten.
- Värm inte upp batteriet/batterierna eller exponera dem för eld.
- Ladda inte batterier i laddare som inte har godkänts av Canon.
- Exponera inte batteriets metallkontakter för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Använd inte läckande batterier. Om ett batteri läcker och det läckande innehållet kommer i kontakt med din
hud eller dina kläder sköljer du av kontaktområdet noggrant under rinnande vatten. Om du får läckande
innehåll från ett batteri i ögat måste du skölja ögat med stora mängder rinnande rent vatten och omedelbart
söka läkarvård.
- Täck över kontakterna med tejp eller något annat isolerande material innan du lämnar batterier till
återvinning. Om du inte gör detta kan batteriet avge elektriska stötar, explodera eller fatta eld.
• Använd endast strömkällor som den här användarhandboken rekommenderar för användning med produkten.
• Observera följande instruktioner vid användning av en batteriladdare eller nätadapter.
- Anslut eller koppla inte ur produkten med blöta händer.
- Använd inte produkten om inte stickkontakten är helt isatt i eluttaget.
- Exponera inte stickkontakten eller dess stift för smuts eller metallföremål, till exempel nålar.
- Placera inte tunga saker på nätkabeln. Skada, förstör eller modifiera inte nätkabeln.
- Linda inte in produkten i tyg eller andra material medan den används eller nyss har använts och fortfarande
är varm.
- Koppla inte ur produkten från eluttaget genom att dra i nätkabeln.
- Låt inte produkten vara ansluten till en strömkälla under längre tidsperioder.
• Låt inte produkten vara i kontakt med samma hudområde under längre användningsperioder. Det kan orsaka
lågtemperaturbrännskador i form av rodnader eller blåsor i huden även om produkten inte känns varm.
Vi rekommenderar användning av ett stativ eller liknande utrustning när kameran används i miljöer med
höga temperaturer eller av personer med cirkulationsrubbningar eller mindre känslig hud.
• Förvara produkten utom räckhåll för små barn.
• Använd en torr trasa för att regelbundet rengöra stickkontakten och vägguttaget från damm.
• Följ alltid anvisningar om att stänga av produkten på de platser där den inte får användas. Om du inte gör
detta kan de elektromagnetiska vågor produkten avger orsaka att annan utrustning inte fungerar korrekt
och i värsta fall orsaka olyckor.
155
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
156
VARNING
Visas vid risk för skada.
• Placera inte produkten på platser där den utsätts för extremt höga eller låga temperaturer. Produkten kan bli
mycket varm eller kall och orsaka brännskador eller andra skador vid beröring.
• Montera endast produkten på stativ som är tillräckligt stabila.
• Titta inte på kamerans skärm eller i sökaren under längre tidsperioder. Det kan ge upphov till symtom som
påminner om åksjuka. Om du drabbas av sådana symtom bör du omedelbart sluta använda produkten och
vila en stund innan du fortsätter använda produkten.
Kameran
För maximal prestanda bör du alltid tänka på följande.
• Spara dina inspelningar regelbundet. Överför dina inspelningar till en dator (A 113) och säkerhetskopiera
regelbundet. Du skyddar då dina värdefulla inspelningar om något skulle gå fel, samtidigt som du frigör
utrymme på SD-kortet. Canon ansvarar inte för eventuell dataförlust.
• Använd eller förvara inte kameran i dammiga eller sandiga miljöer. Kameran är inte vattentät – undvik även
vatten, lera och salt. Om sådana ämnen skulle tränga in i kameran (eller i objektivet) kan den skadas eller
förstöras.
• Använd inte kameran nära enheter som avger kraftiga magnetfält, till exempel kraftfulla magneter och motorer,
apparater för magnetröntgen och högspänningsledningar. Användning av kameran på sådana platser kan
orsaka bild- eller ljudstörningar.
• Rikta inte kameran eller sökaren mot en stark ljuskälla, till exempel mot solen en solig dag eller mot en stark
artificiell ljuskälla. Det kan skada kamerans bildsensor eller andra komponenter i kameran. Var särskilt försiktig
vid användning av stativ eller axelrem. När kameran inte används ska frontkåpan vara stängd.
• Bär aldrig kameran genom att hålla i LCD-panelen. Var försiktig när du stänger LCD-panelen. Om du använder
en handledsrem, se till att kameran inte hänger och slänger så att den slår i något föremål.
• Var försiktig med touchskärmen. Tryck inte för hårt och använd inte kulspetspenna eller annat spetsigt
verktyg på touchskärmen. Touchskärmens yta kan skadas.
• Klistra inte på skyddsfilm på touchskärmen. Manövrering av kamerans kapacitiva touchskärm baseras på att
ett visst tryck ska kunna identifieras, det vill säga en skyddsfilm kan hindra normal manövrering av skärmen.
• När du monterar kameran på ett stativ, se till att stativets fästskruv är kortare än
6 mm
6 mm. Om den är längre än så kan kameran skadas. Andra stativ kan skada
kameran.
• När du spelar in video, försök få en jämn, stabil bild. Kraftiga kamerarörelser
med mycket zoomningar och panoreringar ger nervösa och ryckiga inspelningar.
I extremfallet kan uppspelningar av sådana sekvenser faktiskt orsaka åksjuka.
Om du får en sådan reaktion bör du omedelbart avbryta uppspelningen och ta en paus.
Långsiktig förvaring
Om du inte tänker använda kameran under en längre tid bör den förvaras på en dammfri plats, i låg luftfuktighet
och i en temperatur under 30 °C.
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Batteri
FARA!
Hantera batteri varsamt.
• Utsätt det inte för eld (det kan explodera).
• Utsätt inte batteriet för temperaturer över 60 °C. Lägg det inte i närheten av ett element eller i en varm bil.
• Försök inte att montera isär eller modifiera batteriet.
• Tappa inte batteriet i golvet och utsätt det inte för stötar.
• Skydda batteriet från fukt.
• Smutsiga kontakter kan inte överföra strömmen korrekt mellan batteriet och kameran. Torka av kontakterna
med en mjuk trasa.
Långsiktig förvaring
• Batterier ska förvaras torrt och i en temperatur på max. 30 °C.
• Batteriet håller längre om du låter det ladda ur helt innan du stoppar undan det för förvaring.
• Alla dina batterier bör laddas upp och laddas ur minst en gång per år.
Återstående batteriladdning
Om du använder tillbehörsbatterier som är kompatibla med Intelligent System och återstående batteritid inte
återges korrekt, kan du prova att ladda upp batteriet. Om ett fulladdat batteri används under en längre tid i höga
temperaturer eller om det ligger oanvänt länge kan kameran kanske ändå inte visa korrekt information.
Om batteriet är gammalt kan kameran också få problem med att visa rätt information. Betrakta de här
uppgifterna som ungefärliga värden.
SD-kort
• Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina inspelningar på SD-kortet i din dator. Data kan skadas eller
förloras på grund av fel på kortet eller om minneskortet utsätts för statisk elektricitet. Canon ansvarar inte för
förlorade eller skadade data.
• Rör inte kontakterna på minneskorten och skydda dem mot damm och smuts.
• Använd inte SD-kort i miljöer med starka magnetfält.
• Lämna inte SD-kort så att de utsätts för hög temperatur eller hög luftfuktighet.
• Ta inte isär, böj inte och tappa inte SD-kort, utsätt dem inte för kraftiga vibrationer, stötar eller vatten.
• Kontrollera att SD-kortet är rättvänt innan du sätter i det i kameran. Om du försöker tvinga in ett felvänt
SD-kort i kortplatsen kan både SD-kortet och kameran skadas.
• Fäst inga självhäftande etiketter på SD-kortet.
Avyttring
När du tar bort sekvenser eller formaterar ett SD-kort, ändras bara filallokeringstabellen och lagrade data raderas
inte fysiskt. När du kasserar ett SD-kort eller ger det till en annan person, formaterar du det genom att använda
alternativet [Fullständig formatering] (A 34). Fyll minnet med betydelselöst material och upprepa samma
formateringsmetod. På så sätt blir det mycket svårt att återskapa dina originalinspelningar.
157
Säkerhetsanvisningar och hanteringsföreskrifter
Inbyggt, återuppladdningsbart litiumbatteri
158
Kameran har ett inbyggt, återuppladdningsbart litiumbatteri som bibehåller datum/klockslag och andra
inställningar. Det inbyggda litiumbatteriet laddas upp när kameran används; det kommer att vara helt urladdat
om du inte använder kameran under ca tre månader.
För att ladda det inbyggda litiumbatteriet: Anslut AC-adaptern till kameran och låt stå i 24 timmar med strömmen till
kameran avstängd.
Litiumbatteri (knapp)
VARNING!
• Det batteri som används här kan, om det hanteras fel, orsaka eldsvåda eller brännskador.
• Försök inte montera isär, modifiera, blöta, elda upp eller värma upp batteriet till över 100 °C.
• Stoppa inte batteriet i munnen. Om batteriet sväljs ned måste läkare kontaktas omedelbart.
Om batteriets hölje börjar läcka kan batterisyran orsaka inre skador.
• Håll batteriet utom räckhåll för barn.
• Batteriet får inte laddas upp, kortslutas eller placeras åt fel håll i kameran.
• Använt batteri ska återlämnas till leverantören för säker avyttring.
• Ta inte i batteriet med pincett eller andra metallverktyg, det kan orsaka kortslutning.
• Torka av batteriets kontaktytor med en torr trasa.
Underhåll/Övrigt
Underhåll/Övrigt
Rengöring
Kameran
• Torka av kameran med en mjuk, torr trasa. Använd aldrig impregnerade torkdukar eller flyktiga lösningsmedel,
till exempel thinner.
Objektiv
• Ta bort damm och smutspartiklar med en blåsanordning utan aerosol.
• Torka försiktigt av objektivet med en ren, mjuk linsrengöringsduk. Använd aldrig pappersservetter.
LCD-skärm
• Rengör LCD-skärmen med en ren, mjuk linsrengöringsduk och vanlig rengöringsvätska för glasögon.
• Vid snabba temperaturväxlingar kan kondens bildas på bildskärmen. Torka bort fukten med en mjuk,
torr trasa.
Kondens
Om du alltför hastigt flyttar kameran från låg till hög temperatur kan kondens (små vattendroppar) bildas inuti
kameran. Avbryt användningen av kameran om du får en kondensvarning. Kameran kan skadas om du fortsätter
använda den.
I följande fall kan kondens bildas:
• Om du alltför hastigt flyttar en nedkyld kamera till ett varmt rum
• Om du placerar kameran i ett fuktigt utrymme
• Om ett kallt rum värms upp hastigt
Undvik kondens
• Utsätt inte kameran för plötsliga eller extrema temperaturväxlingar.
• Ta ur SD-korten och batteriet. Placera kameran i en lufttät plastpåse och låt den anpassas efter temperaturen
innan du tar ut den ur påsen.
Om kondens har upptäckts
Hur lång tid det tar innan kondensen har avdunstat beror på platsen och väderförhållandena. En tumregel säger
att du bör vänta 2 timmar innan du kan använda kameran igen.
159
Extra tillbehör
Extra tillbehör (Tillgängligheten varierar mellan olika länder/regioner)
Följande extra tillbehör är kompatibla med den här kameran. Tillgängligheten varierar mellan olika länder/
regioner. Vissa av tillbehören beskrivs mer i detalj nedan.
160
BP-820, BP-828
Batteri
CG-800E
Batteriladdare
CA-946
AC-adapter
TL-U58
Telekonverter
WA-U58
Vidvinkeltillbehör
Skyddsfilter 58 mm,
ND4L-filter 58 mm,
ND8L-filter 58 mm
HTC-100/S
High Speed HDMI-kabel
IFC-400PCU
USB-kabel
GP-E2
GPS-mottagare
RC-V100
Fjärrkontroll
SS-600/SS-650
Axelrem
WS-20
Handledsrem
SC-2000
Mjuk väska
Extra tillbehör
Batterier
Om du vill köpa extrabatterier kan du välja bland följande modeller: BP-820 eller
BP-828.
Om du använder batterier märkta Intelligent System kan kameran kommunicera
med batteriet och visa återstående batteriladdning (korrekt på minuten). Den här
typen av batterier kan bara användas och laddas med kameror och laddare som är
kompatibla med Intelligent System.
CG-800E Batteriladdare
Använd batteriladdaren för att ladda batterier.
TL-U58 Telekonverter
• Närgräns vid maximal telefotoinställning med telekonverter är 1,3 m.
• Telekonvertern kan inte användas tillsammans med medföljande frontkåpa.
WA-U58 vidvinkelkonverter
• Vidvinkelkonvertern kan inte användas tillsammans med medföljande frontkåpa.
Det här märket anger att tillbehöret är ett originaltillbehör från Canon. Om du använder
videoutrustning från Canon rekommenderar vi tillbehör eller andra produkter med den här
Canon-märkningen.
161
Tekniska data
Tekniska data
XF405 / XF400
162
Kamera
 — Angivna
värden är ungefärliga.
System
• Inspelningssystem
MP4-sekvenser:
Videoformat: MPEG-4 AVC/H.264
Ljudformat: MPEG-2 AAC-LC, 16 bit, 48 kHz, 2 kanaler
Linjär PCM, 16 bitar, 48 kHz, 4 kanaler
Filformat:
MP4
XF-AVC-sekvenser:
Videokomprimering: MPEG-4 AVC/H.264
Ljudkompressor:
Linjär PCM, 24 bitar, 48 kHz, 4 kanaler
Filformat:
MXF (XF-AVC)
Foton:
DCF (Design rule for Camera File system), kompatibel med Exif Ver. 2.31, JPEG-komprimering
1Den
här kameran stöder Exif 2.3 (kallas även ”Exif Print”). Exif Print är en standard för bättre kommunikation mellan kameror
och skrivare. Genom att ansluta till en Exif Print-kompatibel skrivare kan data som registrerades vid fotograferingstillfället
användas och optimeras, vilket ger extremt högkvalitativa utskrifter.
• Videokonfiguration (inspelning/uppspelning)
MP4-sekvenser:
Bitfrekvens:
150 Mbps, 35 Mbps, 17 Mbps, 8 Mbps, 4 Mbps
Upplösning:
3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Färgsampling: 4:2:0, 8 bit
Bildfrekvens:
50.00P, 25.00P
XF-AVC-sekvenser:
Bitfrekvens:
160 Mbps, 45 Mbps
Upplösning:
3840x2160, 1920x1080
Färgsampling: 4:2:0, 8 bit
Bildfrekvens:
50.00P, 50.00i, 25.00P
• Inspelningsmedium (medföljer ej)
Information om ungefärliga inspelningstider finns under Referenstabeller (A 165)
SD-, SDHC- (SD High Capacity) eller SDXC-kort (SD eXtended Capacity) (2 fack)
• Bildsensor
1.0-typ enbilds CMOS-sensor
Effektivt antal pixlar: 8 290 000 pixlar (3840x2160)
• LCD-touchskärm
8,92 cm (3,5 tum.) färg-LCD, 16:9 sidförhållande, 1 560 000 punkter, 100 % täckning, kapacitiv touchskärm
• Sökare: 0,61 cm (0,24 tum.), bred, färg, motsvarande 1 560 000 punkter, 100 % täckning
• Mikrofon: Stereoelektretkondensatormikrofon
• Objektiv
f = 8,3 – 124,5 mm, F/2.8 – 4.5, 15x optisk zoom, irismembran med 9 lameller
35 mm motsvarande brännvidd: 28,3 – 424,6 mm (med Dynamisk IS)
25,5 - 382,5 mm (med andra IS-lägen)
• Objektivets uppbyggnad
18 element i 14 grupper (2 asfäriska linser)
Tekniska data
• Filterdiameter: 58 mm
• Fokus
Manuell fokusering, AF-förstärkt MF, kontinuerlig AF
AF-typ: Dual Pixel CMOS AF, kontrastspårad AF
Minsta närgräns: 60 cm; 1 cm vid full vidvinkel
• Vitbalansering
Automatisk vitbalans (AWB); 2 förinställda inställningar (dagsljus, glödlampa); färgtemperaturinställning;
anpassad vitbalans (2 uppsättningar)
• Minsta belysning
0,1 lx (filmläge [NSvagt ljus], slutarhastighet 1/2)
1,4 lx (50.00P, filmläge [’ Prog.automatik], auto lång slutare [På], slutarhastighet 1/25)
• Bildstabilisering
Bildstabilisator med optisk linsförskjutning + digital kompensering (Standard IS, Dynamisk IS, Powered IS)
• Storlek på bilderna:3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Wi-Fi
• Trådlös standard: IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz-bandet), IEEE802.11a/n (5 GHz-bandet)
• Anslutningsmetoder
Infrastruktur Wi-Fi Protected Setup (WPS), sökning efter åtkomstpunkter, manuell, kameraåtkomstpunkt
• Autentiseringsmetoder: öppen, delad nyckel, WPA-PSK, WPA2-PSK
• Krypteringsmetoder: WEP-64, WEP-128, TKIP, AES
• Tillgängliga Wi-Fi-kanaler
2,4 GHz-bandet: CH1 till CH13
5 GHz-bandet: CH36 till CH64* (endast infrastruktur)
* De här kanalerna är också förbjudna för användning utomhus i följande regioner:
Australien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Hongkong S.A.R., Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
Kontakter
• m SDI OUT-anslutning
BNC-jack, endast utgång, 0,8 Vp-p / 75 , obalanserad
3G-SDI:
SMPTE 424, SMPTE 425, SMPTE ST 299-2
HD-SDI:
SMPTE 292, SMPTE ST 299-1
Inbyggt ljud, tidkod (VITC/LTC)
• HDMI OUT-anslutning: HDMI-minikontakt, endast utgång
• USB-anslutning: mini-B-uttag, Hi-Speed USB, endast utgång
• MIC-anslutning
 3,5 mm ministereokontakt (obalanserad)
-65 dBV (automatisk volymkontroll, fullskalig -12 dB)/5 k eller mer
Mikrofondämpare: 20 dB
• INPUT-anslutningar (på handtaget)
XLR-jack (stift 1: skärm, stift 2: varm, stift 3: kall), 2 uppsättningar (balanserade)
Känslighet:
För mikrofoningång: -60 dBu (manuellt volymcentrum, fullskalig -18 dB)/600
För linjeingång: 4 dBu (manuellt volymcentrum, fullskalig -18 dB)/10 k
Mikrofondämpare: 20 dB
163
Tekniska data
• ×-anslutning (hörlurar)
 3,5 mm ministereokontakt (obalanserad)
-29 dBV (16  belastning, maxvolym)/100 
164
• REMOTE-anslutning:  2,5 mm stereo sub-mini-uttag, endast ingång
•
(Ethernet)-terminal: Ethernet, 1000BASE-T-kompatibel
Elanslutning/Övrigt
• Spänningsmatning (nom.)
7,4 V likspänning (batteri), 8,4 V likspänning (nätadapter)
• Energiförbrukning
Videokonfiguration för inspelning: 3840x2160, 150 Mbps (MP4-sekvenser)/160 Mbps
(XF-AVC-sekvenser), 50.00P, autofokus aktiverat, skärmljus [Normal]
Endast LCD-skärmen används: m 8,4 W, n 8,3 W
Endast sökaren används: m 7,8 W, n 7,6 W
• Driftstemperaturt: 0 – 40 °C
• Mått [B x H x D] (utan handrem)
Endast kamera: 135 x 97 x 214 mm
Kamera med monterat motljusskydd: 150 x 97 x 267 mm
Kamera med monterat motljusskydd: 150 x 216 x 267 mm
• Vikt
Kamera endast (inklusive handrem): m 1 150 g, n 1 145 g
Normal konfiguration för inspelning*: m 1 670 g, n 1 665 g
* Kamera med motljusskydd, handtag och mikrofonhållare, BP-828-batteri och ett SD-kort.
CA-946 AC Adapter
• Nominell ineffekt: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Nominell uteffekt: 65 VA (100 V AC) - 85 VA (240 V AC)
• Driftstemperaturt: 0 – 40 °C
• Mått: 73 x 40 x 139 mm
• Vikt: 465 g
BP-828 Batteri
• Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri, kompatibelt med Intelligent System
• Nominell spänning: 7,4 V DC
• Nominell kapacitet: 2,670 mAh
• Skattad kapacitet (minimum): 19 Wh / 2,550 mAh
• Driftstemperaturt: 0 – 40 °C
• Mått: 30,7 x 55,7 x 40,2 mm
• Vikt: 121 g
Vikt och mått är ungefärliga. Inget ansvar för fel och utelämnanden.
Referenstabeller
Referenstabeller
Laddningstider
Laddningstiderna är ungefärliga och kan variera beroende på omgivning och batteriets ursprungliga
laddningsstatus.
Batteri
BP-820
BP-828
Använda kameran och medföljande CA-946-adapter
230 min.
350 min.
Med CG-800E Batteriladdare
190 min.
260 min.
Laddningsförhållanden
165
Ungefärliga inspelningstider på ett SD-kort
Cirkatider som referens baseras på en enstaka inspelning som fortsätter tills kortet är fullt.
MP4-sekvenser
MP4-ljudformat
[
[
AAC 16bit 2CH]
LPCM 16bit 4CH]
Upplösning
(bitfrekvens)
SD-kort
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840x2160 (150 Mbps)
5 min.
10 min.
1920x1080 (35 Mbps)
25 min.
55 min.
25 min.
55 min.
110 min.
115 min.
240 min.
1920x1080 (17 Mbps)
55 min.
120 min.
245 min.
495 min.
485 min.
995 min.
1280x720 (8 Mbps)
120 min.
255 min.
520 min.
1 055 min.
2 120 min.
1280x720 (4 Mbps)
245 min.
515 min.
1 045 min.
2 115 min.
4 245 min.
3840x2160 (150 Mbps)
5 min.
10 min.
25 min.
55 min.
110 min.
1920x1080 (35 Mbps)
25 min.
50 min.
110 min.
220 min.
445 min.
1920x1080 (17 Mbps)
45 min.
100 min.
205 min.
420 min.
845 min.
XF-AVC-klipp
SD-kort
Upplösning
(bitfrekvens)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
3840x2160 (160 Mbps)
5 min.
10 min.
25 min.
50 min.
105 min.
1920x1080 (45 Mbps)
20 min.
45 min.
90 min.
185 min.
375 min.
Referenstabeller
Ungefärliga inspelningstider med ett fulladdat batteri
166
Användningstiderna i tabellen nedan är ungefärliga och uppmätta under följande förutsättningar.
Faktiska tider kan variera.
- Endast LCD-skärmen användes.
- ”Normala inspelningstider” har mätts med upprepad användning av start/stopp-funktionen, zoomning och
avstängning/påslagning av kameran.
Den effektiva användningstiden för batteriet kan minska när en ljus skärminställning används, vid inspelning
i kalla omgivningar o.s.v.
m
Videokonfiguration
Upplösning (bitfrekvens)
Bildfrekvens
Användningsvillkor
Batteri
BP-820 (tillval)
BP-828 (tillval)
Inspelning (maximal)
80 min.
125 min.
Inspelning (normal)
40 min.
60 min.
Uppspelning
110 min.
170 min.
Inspelning (maximal)
95 min.
145 min.
MP4-sekvenser
50.00P
3840x2160 (150 Mbps)
25.00P
50.00P
1920x1080 (35 Mbps)
25.00P
1280x720 (8 Mbps)
1280x720 (4 Mbps)
50.00P
25.00P
Inspelning (normal)
45 min.
70 min.
Uppspelning
130 min.
195 min.
Inspelning (maximal)
90 min.
135 min.
Inspelning (normal)
45 min.
65 min.
Uppspelning
135 min.
205 min.
Inspelning (maximal)
105 min.
160 min.
Inspelning (normal)
50 min.
80 min.
Uppspelning
140 min.
210 min.
Inspelning (maximal)
95 min.
140 min.
Inspelning (normal)
45 min.
70 min.
Uppspelning
140 min.
210 min.
Inspelning (maximal)
110 min.
165 min.
Inspelning (normal)
50 min.
80 min.
Uppspelning
140 min.
215 min.
80 min.
125 min.
XF-AVC-sekvenser
Inspelning (maximal)
50.00P
3840x2160 (160 Mbps)
25.00P
50.00P
1920x1080 (45 Mbps)
25.00P
Inspelning (normal)
40 min.
60 min.
Uppspelning
110 min.
170 min.
Inspelning (maximal)
95 min.
145 min.
Inspelning (normal)
45 min.
70 min.
Uppspelning
130 min.
195 min.
Inspelning (maximal)
90 min.
135 min.
Inspelning (normal)
45 min.
65 min.
Uppspelning
135 min.
205 min.
Inspelning (maximal)
105 min.
160 min.
Inspelning (normal)
50 min.
80 min.
Uppspelning
140 min.
210 min.
Referenstabeller
n
Videokonfiguration
Upplösning (bitfrekvens)
Bildfrekvens
Användningsvillkor
Batteri
BP-820 (tillval)
BP-828 (tillval)
80 min.
125 min.
MP4-sekvenser
Inspelning (maximal)
50.00P
3840x2160 (150 Mbps)
25.00P
50.00P
1920x1080 (35 Mbps)
25.00P
1280x720 (8 Mbps)
1280x720 (4 Mbps)
50.00P
25.00P
167
Inspelning (normal)
40 min.
60 min.
Uppspelning
115 min.
175 min.
Inspelning (maximal)
100 min.
150 min.
Inspelning (normal)
45 min.
70 min.
Uppspelning
130 min.
200 min.
Inspelning (maximal)
90 min.
140 min.
Inspelning (normal)
45 min.
65 min.
Uppspelning
135 min.
210 min.
Inspelning (maximal)
110 min.
165 min.
Inspelning (normal)
50 min.
80 min.
Uppspelning
140 min.
215 min.
Inspelning (maximal)
95 min.
145 min.
Inspelning (normal)
45 min.
70 min.
Uppspelning
140 min.
220 min.
Inspelning (maximal)
110 min.
170 m.
Inspelning (normal)
55 min.
80 min.
Uppspelning
145 min.
225 min.
Inspelning (maximal)
80 min.
125 min.
Inspelning (normal)
40 min.
60 min.
Uppspelning
115 min.
175 min.
Inspelning (maximal)
100 min.
150 min.
XF-AVC-sekvenser
50.00P
3840x2160 (160 Mbps)
25.00P
50.00P
1920x1080 (45 Mbps)
25.00P
Inspelning (normal)
45 min.
70 min.
Uppspelning
130 min.
200 min.
Inspelning (maximal)
90 min.
140 min.
Inspelning (normal)
45 min.
65 min.
Uppspelning
135 min.
210 min.
Inspelning (maximal)
110 min.
165 min.
Inspelning (normal)
50 min.
80 min.
Uppspelning
140 min.
215 min.
Referenstabeller
168
Register
169
(Ethernet)-terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
×-anslutning (hörlurar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
4-kanalig ljudinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
A
AGC-gräns (Automatisk förstärkarkontroll) . . . . .66
Anslutning till externa enheter . . . . . . . . . . . . . .109
AUTO-läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Automatisk lång slutartid . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Av (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
B
Batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Batteriinformation . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Laddning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Återstående batteriladdning . . . . . . . 21, 44
Bildfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Bildstabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Bländare (f-nummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Browser Remote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
C
Canon XF Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
CUSTOM-knapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
CUSTOM-ratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
D
Data Import Utility (hämta) . . . . . . . . . . . . . . . .113
Datum och klockslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
DC IN-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Digital telekonverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Dual Pixel Fokusguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Dual-inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
E
Exponering
Exponeringskompensation . . . . . . . . . . .71
Exponeringslås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Manuell exponering . . . . . . . . . . . . . . 68, 70
Touch AE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Extern inspelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Extern mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
F
Fantommatning (mikrofon) . . . . . . . . . . . . . . . . 83
FEC-felkorrigeringsinställning . . . . . . . . . . . . . 134
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Filmformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Filmläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Filmnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Fjärrsensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Fläkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
AF-förstärkt MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ansiktsfokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Fokushjälp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Förinställt fokus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kontinuerlig AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Manuell fokusering . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Fokus-/zoomring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52, 59
Formatera ett SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Foton
Kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Visa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Fotonumrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
FTP-överföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
FUNC-menyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35, 137
Fyrverkerier (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Färgbalkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Förinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Förstoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
G
Gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Granska en sekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Gråfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
H
Handtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HDMI OUT-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Hörlurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
I
Inbyggd mikrofon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Inbyggt backupbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Inbyggt, återuppladdningsbart litiumbatteri . . . 158
170
Indexfönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Infraröd inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Infrarött ljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
INPUT-anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Inställningsmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 138
IP-strömning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
J
Joystick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
K
Kameraåtkomstpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Kanaler för ljudutgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Klippa sekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Klippnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Klippnumrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 141
Knappanslutningsläge (WPS) . . . . . . . . . . . . . .120
Kondens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Konfiguration av videoutgångar . . . . . . . . . . . .107
Kopiera inspelningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Kvällsmotiv (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
L
LCD-touchskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Ljudformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Ljudinspelningsnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Ljudreferenssignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Lowcut-filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Luftventiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
M
M (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Manöverljud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Meddelandelista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Menyinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 137
MIC-anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Mikrofondämpare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 87
Mikrofonens känslighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
M-läge (manuellt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Motljuskompensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Motljusskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
* m endast.
N
Nätverksanslutning
Kabelansluten (Ethernet) . . . . . . . . . . . .123
Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Nätverksfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
P
P (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Peaking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
PIN-kodsanslutningsläge (WPS) . . . . . . . . . . . .120
Porträtt (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Powered IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Programmerbara knappar . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Programväljare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
R
Radera inspelningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Referenstabeller (laddning, användning och
inspelningstider) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
S
SDI OUT-anslutning* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
SD-kort
Formatera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Kompatibla SD-kort . . . . . . . . . . . . . . . .32
Sätta i/ta ur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Välja kort för inspelning . . . . . . . . . . . . . .34
Sekvenser
Kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Sekvensinformation . . . . . . . . . . . . . . .102
Sekvensnamnsformat . . . . . . . . . . . . . . .42
Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Spela upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Återskapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Skärminformation . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 100, 143
Skärmmarkörer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Slow & fast motion-inspelning . . . . . . . . . . . . . .50
Slutartid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 68
Snö (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Solnedgång (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Spara sekvenser på en dator . . . . . . . . . . . . . .113
Sport (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Spotlight (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Spåra/känna igen ansikte . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Stativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 156
171
Stort dynamiskt omfång . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Strand (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Svagt ljus (filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Sök efter åtkomstpunkter . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Sökare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
T
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Tidkod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Tidszon/Sommartid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Trådlös fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 26
Tv (Filmläge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
U
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Upplösning (bildstorlek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
USB-kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
User bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Utseenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
V
Videokonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Vitbalansering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Volym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Växla minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
W
WPS (Wi-Fi Protected Setup) . . . . . . . . . . . . . .120
Z
Zebramönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Höghastighetszoom . . . . . . . . . . . . . . . .61
Zoomhastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 62
Å
Åtkomstpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 119
172
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
http://www.canon-europe.com
• Informationen i det här dokumentet kontrollerades i februari 2019. Förbehåll för ändringar.
Besök din lokal Canon-webbplats för att hämta den senaste versionen.
Information om ditt lokala Canon-kontor finns på garantikortet eller på
www.canon-europe.com/Support
Produkten och tillhörande garanti tillhandahålls i europeiska länder av Canon Europa N.V.
© CANON INC. 2019
CEL-SX3FA252
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising