Canon | PowerShot SX70 HS | User manual | Canon PowerShot SX70 HS User manual

Canon PowerShot SX70 HS User manual
‫معلومات إضافية‬
‫العربية‬
‫‪© CANON INC. 2018‬‬
‫‪CEL-SX5BA2N0‬‬
‫مخطط النظام‬
‫الملحقات المضمنة‬
‫حزمة البطارية‬
‫‪١‬‬
‫‪*LP-E12‬‬
‫شاحن البطارية‬
‫‪*LC-E12 Series‬‬
‫ملحقات العدسة‬
‫‪١‬‬
‫رباط العنق‬
‫مرشح العدسة من ‪Canon‬‬
‫‪٤‬‬
‫(بقطر ‪ ٦٧‬مم)*‬
‫الغطاء الواقي للعدسة‬
‫‪LH-DC90‬‬
‫كبل ‪( USB‬طرف الكاميرا‪*)Micro-B :‬‬
‫‪٢‬‬
‫الطابعات المتوافقة مع معيار ‪PictBridge‬‬
‫ملحقات أخرى‬
‫جهاز الكمبيوتر‬
‫المفتاح البعيد‬
‫‪RS-60E3‬‬
‫التحكم الالسلكي‬
‫عن بُعد ‪BR-E1‬‬
‫التلفزيون‪/‬‬
‫الشاشة‬
‫*‪١‬‬
‫*‪٢‬‬
‫*‪٣‬‬
‫*‪٤‬‬
‫قارئ بطاقات‬
‫بطاقة الذاكرة‬
‫كبل ‪HDMI‬‬
‫(طرف الكاميرا‪ :‬النوع ‪*)D‬‬
‫‪٣‬‬
‫متوفر أيضًا للشراء بشكل منفصل‪.‬‬
‫متوفر أيضًا أحد ملحقات ‪ Canon‬األصلية (كبل الواجهة ‪.)IFC-600PCU‬‬
‫استخدم كبالً متاحً ا تجاريًا ال يزيد طوله عن ‪ ٢٫٥‬م‪.‬‬
‫يتطلب مهايئ المرشح ‪.FA-DC67A‬‬
‫‪2‬‬
‫الوظائف وجداول القوائم‬
‫الوظائف المتاحة في كل وضع تصوير‬
‫وضع التصوير‬
‫الوظيفة‬
‫فالش تلقائي‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫تشغيل الفالش‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫تزامن بطئ‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫قفل الفالش‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫سرعة الغالق‬
‫النمط ‪( Tv‬اإلعداد االفتراضي‪)١٢٥/١ :‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫قيمة ضبط العدسة‬
‫النمط ‪( Av‬اإلعداد االفتراضي‪)f/4.0 :‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫تحويل البرنامج‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫قفل ‪AE‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫قفل ‪FE‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪Macro‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫عادي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫مساعد اإلطار – بحث‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫مساعد اإلطارات – قفل‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫انطالق الفالش‬
‫مدى التركيز‬
‫تركيز يدوي‬
‫اختيار نقطة ‪AF‬‬
‫موضع نقطة ‪AF‬‬
‫الوسط‪/‬بعيدًا عن الوسط‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ O‬متاح أو يتم تعيينه تلقائيًا‪ – .‬غير متاح‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫إعدادات شاشة التحكم السريع‬
‫وضع التصوير‬
‫الوظيفة‬
O
O
–
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
–
–
–
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
–
–
–
–
O
O
O
O
O
AF ‫تتبع‬
–
–
–
O
O
O
–
O
O
–
O
O
O
O
–
O
O
–
–
O
O
O
O
‫ نقطة‬AF
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
–
–
O
O
O
O
‫ نقطة واحدة‬AF
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
‫ لقطة واحدة‬AF
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
–
–
–
O
O
O
O
Servo AF
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
‫تصوير منفرد‬
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
‫مستمر بسرعة عالية‬
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
–
O
–
O
O
–
O
O
O
O
O
‫مستمر بسرعة منخفضة‬
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
‫قياس تقديري‬
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
‫قياس نقطة‬
O
O
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
O
O
O
O
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
–
–
O
–
–
O
O
O
O
.‫ – غير متاح‬.‫ متاح أو يتم تعيينه تلقائيًا‬O
4
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
‫ تتبع‬+
‫طرق تركيز بؤري تلقائي‬
‫عملية تركيز بؤري تلقائي‬
‫وضع التشغيل‬
‫ثانيتان‬:‫مؤقت ذاتي‬/‫عن بعد‬/‫ ثوان‬10:‫مؤقت ذاتي‬
)‫ (لقطات‬10 – 2
‫ مستمر‬:‫مؤقت ذاتي‬
‫وضع القياس‬
‫متوسط ثقل مركزي‬
–
/
RAW
–
‫جودة الصورة‬
JPEG
/
/
/
‫وضع التصوير‬
‫الوظيفة‬
‫‪ 29٫97‬إطار‪/‬ثانية ‪3840x2160‬‏(‪)4K‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 59٫94‬إطار‪/‬ثانية ‪1920x1080‬‏(‪)Full HD‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 29٫97‬إطار‪/‬ثانية ‪1920x1080‬‏(‪)Full HD‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 59٫94‬إطار‪/‬ثانية ‪1280x720‬‏(‪)HD‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 25٫00‬إطار‪/‬ثانية ‪3840x2160‬‏(‪)4K‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 50٫00‬إطار‪/‬ثانية ‪1920x1080‬‏(‪)Full HD‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 25٫00‬إطار‪/‬ثانية ‪1920x1080‬‏(‪)Full HD‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 50٫00‬إطار‪/‬ثانية ‪1280x720‬‏(‪)HD‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تلقائي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫أخرى‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫تلقائي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫ضوء النهار‪/‬ظل‪/‬غائم‪/‬ضوء تانجستين ‪/‬ضوء فلورسنت أبيض‪/‬فالش‪/‬تخصيص‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تغيير (تصحيح توازن األبيض)‬
‫‪M9 – 0 – G9/A9 – 0 – B9‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تدرج (إعداد تدرج توازن أبيض)‬
‫‪ M/G ،B/A‬االتجاهات‪ ±3 :‬نقطة توقف بزيادة قدرها‬
‫‪ 1‬نقطة توقف‬
‫(عند التعيين على ‪)NTSC‬‬
‫حجم تسجيل الفيلم‬
‫(عند التعيين على ‪)PAL‬‬
‫سرعة ‪ISO‬‬
‫توازن لون أبيض‬
‫تغيير‪/‬تدرج توازن األبيض‬
‫إعدادات النمط‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫إزالة الكل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تلقائي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫قياسي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫زاهي‪/‬محايد‪/‬أبيض وأسود‪/‬بني‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪ O‬متاح أو يتم تعيينه تلقائيًا‪ – .‬غير متاح‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫وضع التصوير‬
‫الوظيفة‬
‫مُحسن اإلضاءة التلقائي‬
‫تعطيل‬
‫‪O‬‬
‫منخفض‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫قياسي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫مرتفع‬
‫تعطيل أثناء تعريض يدوي‬
‫[‬
‫] تشغيل‪[/‬‬
‫نسبة عرض إلى ارتفاع صورة‬
‫‪/‬‬
‫فيلم تأثير مصغر‬
‫إيقاف‪5x/10x/20x/‬‬
‫لقطة فيديو سريعة‬
‫لقطة فيديو سريعة‬
‫سطوع‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تعطيل‪/‬تمكين‬
‫] إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫المدى‪±2 :‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫المدى‪±3 :‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫وضع التصوير‪ :‬منظر خاص‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫عدم وضوح الخلفية‬
‫تلقائي‪/‬إيقاف‬
‫تأثير البشرة الناعمة‬
‫‪+1 – +3‬‬
‫–‬
‫درجة اللون‬
‫قياسي‪ 2/‬درجة لأللوان الهادئة‪ 2/‬درجة لأللوان الدافئة‬
‫–‬
‫‪ O‬متاح أو يتم تعيينه تلقائيًا‪ – .‬غير متاح‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫وضع التصوير‬
‫الوظيفة‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫أبيض‪/‬أسود محبب‬
‫تباين‬
‫منخفض‪/‬قياسي‪/‬قوي‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫تركيز بؤري سلس‬
‫تركيز بؤري سلس‬
‫منخفض‪/‬قياسي‪/‬قوي‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫وضع التصوير‪ :‬المرشحات اإلبداعية‬
‫مستوى تأثير المرشح‬
‫نوع تأثير المرشح‬
‫ضبط تأثير مصغر‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تأثير عين سمكة‬
‫تأثير‬
‫منخفض‪/‬قياسي‪/‬قوي‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تأثير الفن الجميل‬
‫تأثير‬
‫منخفض‪/‬قياسي‪/‬قوي‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تأثير لوحة مائية‬
‫كثافة اللون‬
‫مضيئة‪/‬قياسية‪/‬عميقة‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تأثير كاميرا بسيطة‬
‫درجة اللون‬
‫لون بارد‪/‬قياسي‪/‬لون دافئ‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫موضع إطار تأثير مصغر‬
‫الوسط‪/‬أخرى‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫اتجاه إطار تأثير مصغر‬
‫منظر طبيعي‪/‬صورة شخصية‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫موضع إطار تأثير مصغر‬
‫الوسط‪/‬أخرى‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫اتجاه إطار تأثير مصغر‬
‫منظر طبيعي‪/‬صورة شخصية‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫وضع التصوير‪ :‬وضع األفالم‬
‫ضبط تأثير مصغر‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪ O‬متاح أو يتم تعيينه تلقائيًا‪ – .‬غير متاح‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫إعدادات قائمة التصوير‬
‫وضع التصوير‬
‫الوظيفة‬
‫وضع التصوير‬
‫راجع"إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫جودة الصورة‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫نسبة عرض إلى ارتفاع صورة‬
‫وقت المراجعة‬
‫وضع الفالش‬
‫تعويض تعريض فالش‬
‫إعدادات الفالش‬
‫إعدادات سرعة ‪ISO‬‬
‫يدوي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪( 0‬افتراضي)‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪2 – -2‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫أول ستار‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫ثاني ستار‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫خرج الفالش‬
‫الحد األدنى‪/‬متوسط‪/‬الحد األقصى‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫مصباح عين ح‪.‬‬
‫تشغيل‪/‬إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫تشغيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تزامن الغالق‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫وضع التشغيل‬
‫تعويض التعريض‪AEB/‬‬
‫تلقائي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫أمان ‪FE‬‬
‫طابع التاريخ‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫إيقاف‪/‬ثانيتان‪ 4/‬ثوان‪ 8/‬ثوان‪/‬احتفاظ‬
‫–‬
‫إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫التاريخ‪/‬تاريخ ووقت‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تعويض التعريض (المدى‪)±3 :‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪( AEB‬المدى‪)±2 :‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫سرعة ‪ISO‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫أقصى للتلقائي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪ O‬متاح أو يتم تعيينه تلقائيًا‪ – .‬غير متاح‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫وضع التصوير‬
‫الوظيفة‬
‫إعدادات سرعة ‪ISO‬‬
‫‪( AUTO‬افتراضي)‬
‫سرعة ‪ISO‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫مُحسن اإلضاءة التلقائي‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫وضع القياس‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫مؤقت القياس‬
‫محاكاة تعريض ضوئي‬
‫‪ 4‬ثوان‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 8‬ثوان‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 16‬ثانية‪ 30/‬ثانية‪ 1/‬دقيقة‪ 3/‬دقائق‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تمكين‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تعطيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫توازن لون أبيض‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫تغيير‪/‬تدرج توازن األبيض‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫إعدادات النمط‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫مع المعلومات‪/‬نظيف ‪ /‬خرج‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪/‬نظيف ‪ /‬خرج‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫طرق تركيز بؤري تلقائي‬
‫انطالق شعاع مساعدة ‪AF‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫عملية تركيز بؤري تلقائي‬
‫‪ AF‬مستمر‬
‫–‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫توازن أبيض مخصص‬
‫عرض معلومات ‪HDMI‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تمكين‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫تعطيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫تمكين‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫تعطيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪ O‬متاح أو يتم تعيينه تلقائيًا‪ – .‬غير متاح‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫وضع التصوير‬
‫الوظيفة‬
‫تشغيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫عال‪/‬منخفض‬
‫ٍ‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫أحمر‪/‬أصفر‪/‬أزرق‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تشغيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪5x/10x‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫تشغيل‪/‬إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫التقت فقط‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫منخفض‪/‬قياسي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫عال‬
‫ٍ‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تمكين‪/‬تعطيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫قياسي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪1.6x/2.0x‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تشغيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تشغيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫تحديد الحواف‬
‫إعدادات تحديد حواف ‪MF‬‬
‫مستوى‬
‫اللون‬
‫تركيز يدوي آمن‬
‫‪ -MF‬نقطة الزوم‬
‫نمط ‪IS‬‬
‫إعدادات ‪IS‬‬
‫‪ IS‬ديناميكي‬
‫مستوى آلي‬
‫التكبير‪/‬التصغير الرقمي‬
‫ذاكرة التكبير‪/‬التصغير‬
‫استدعاء إعدادات تكبير‪/‬تصغير‪MF/‬‬
‫ذاكرة ‪MF‬‬
‫نوع ملخص األفالم‬
‫تضمين الصور الثابتة‪/‬بال صور ثابتة‬
‫‪ O‬متاح أو يتم تعيينه تلقائيًا‪ – .‬غير متاح‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫وضع التصوير‬
‫الوظيفة‬
‫منطقة العرض‬
‫تكبير‪/‬تصغير تلقائي‬
‫التوسيط‬
‫صغيرة‪/‬متوسطة‪/‬كبيرة‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تلقائي‪/‬الوجه‪/‬أعلى الجسم‪/‬الجسم بأكمله‪/‬يدوي‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫تشغيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫إيقاف‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫تلقائي‪/‬تمكين‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫يدوي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تعطيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪dB 63 – 47 – 0‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تلقائي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تعطيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تعطيل‪/‬تمكين‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تلقائي‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫وقت التشغيل‬
‫‪ 4‬ثوان‪ 6/‬ثوان‪ 8/‬ثوان‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تأثير التشغيل‬
‫سرعة ‪ / ‎1/2x‬سرعة ‪ / ‎1x‬سرعة ‪‎2x‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫عرض رسالة تأكيد‬
‫تمكين‪/‬تعطيل‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تسجيل صوت‬
‫مستوى التسجيل‬
‫مرشح للهواء‬
‫مرشح الرياح‪/‬مخفف‬
‫مخفف‬
‫لقطة فيديو سريعة‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫حجم تسجيل الفيلم‬
‫تسجيل الصوت‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫لقطة فيديو سريعة‬
‫تعطيل‪/‬تمكين‬
‫إعدادات األلبوم‬
‫إنشاء ألبوم جديد‪/‬إضافة إلى األلبوم الحالي‬
‫راجع "إعدادات شاشة التحكم السريع" (= ‪.)4‬‬
‫‪ O‬متاح أو يتم تعيينه تلقائيًا‪ – .‬غير متاح‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫وضع التصوير‬
‫الوظيفة‬
‫فاصل زمني‬
‫تعطيل‪/‬المشهد ‪/1‬المشهد ‪/2‬المشهد ‪3‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تعريض ضوئي تلقائي‬
‫تثبيت أول إطار‪/‬كل إطار‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫إيقاف تلقائي للشاشة‬
‫تعطيل‪/‬تمكين‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫صفير عند التقاط صورة‬
‫تمكين‪/‬تعطيل‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫التحكم عن بُعد‬
‫تعطيل‪/‬تمكين‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Movie Servo AF‬‬
‫تمكين‪/‬تعطيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫تمكين‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫تعطيل‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫فاصل‪/‬لقطات‬
‫فيلم فاصل زمني‬
‫غالق آلي بطيء‬
‫حجم تسجيل الفيلم‬
‫‪/‬‬
‫‪ O‬متاح أو يتم تعيينه تلقائيًا‪ – .‬غير متاح‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫الغالق‬
‫المواصفات‬
‫سرعة الغالق‬
‫مستشعر الصور‬
‫الوضع ‪( Auto‬إعدادات تلقائية)‬
‫حجم الصورة ‪............................................................‬النوع ‪2٫3/1‬‬
‫عدد وحدات بكسل الكاميرا الفعالة‬
‫(قد تؤدي معالجة الصور إلى انخفاض عدد وحدات البكسل‪ ٢٠٫٣................ ).‬ميجا بكسل تقريبًا‬
‫عدد وحدات البكسل الكلية ‪ ٢١٫١..............................................‬ميجا بكسل تقريبًا‬
‫العدسة‬
‫البُعد البؤري (مكافئ فيلم ‪ ٣٥‬مم)‪ ٢٤٧٫٠ – ٣٫٨. .......................................‬مم (‪ ١٣٦٥ – ٢١‬مم)‬
‫عامل التكبير‪/‬التصغير ‪ ٦٥..................................................‬ضع ًفا‬
‫نطاق التصوير (يُقاس من طرف العدسة)‬
‫وضع التصوير‬
‫*‬
‫مدى التركيز‬
‫–‬
‫أوضاع أخرى‬
‫* القيم ذاتها عند التعيين على التركيز اليدوي‪.‬‬
‫أقصى حد التساع الزاوية (‬
‫)‬
‫أقصى حد للقطة المقربة ( )‬
‫‪ ٠‬سم – المحدود‬
‫‪ ١٫٨‬م – المحدود‬
‫‪ ٥‬سم – المحدود‬
‫‪ ١٫٨‬م ‒ المحدود‬
‫‪ ٥٠ – ٠‬سم‬
‫–‬
‫الحد األقصى للوضع ‪ ١........................................ Tv‬ثانية‬
‫الحد األدنى للوضع ‪ ٢٠٠٠/١.......................................... Tv‬ثانية‬
‫المدى في جميع أنماط التصوير‬
‫الحد األقصى للوضع ‪ 15........................................ Tv‬ثانية‬
‫الحد األدنى للوضع ‪ ٢٠٠٠/١.......................................... Tv‬ثانية‬
‫قيم ‪ Tv‬المتاحة (ثانية)‬
‫وضع التصوير ‪. .................................................‬الوضع ‪ / M‬الوضع ‪ / Tv‬التعريض اليدوي مع األفالم‬
‫‪،١٫٣ ،١٫٦ ،٢ ،٢٫٥ ،٣٫٢ ،٤ ،٥ ،٦ ،٨ ،١٠ ،١٣ ،١٥‬‬
‫‪/١ ،٠٫٣ ،٠٫٤ ،٠٫٥ ،٠٫٦ ،٠٫٨ ،١‬‏‪١ ،٤‬‏‪١ ،٥/‬‏‪،٦/‬‬
‫‪١‬‏‪/١ ،٨/‬‏‪/١ ،١٠‬‏‪/١ ،١٣‬‏‪/١ ،١٥‬‏‪/١ ،٢٠‬‏‪/١ ،٢٥‬‏‪،٣٠‬‬
‫‪/١‬‏‪/١ ،٤٠‬‏‪/١ ،٥٠‬‏‪/١ ،٦٠‬‏‪/١ ،٨٠‬‏‪/١ ،١٠٠‬‏‪/١ ،١٢٥‬‏‪،١٦٠‬‬
‫‪/١‬‏‪/١ ،٢٠٠‬‏‪/١ ،٢٥٠‬‏‪١ ،٣٢٠‬‏‪١ ،٤٠٠/‬‏‪١ ،٥٠٠/‬‏‪،٦٤٠/‬‬
‫‪/١‬‏‪١ ،٨٠٠‬‏‪١ ،١٠٠٠/‬‏‪١ ،١٢٥٠/‬‏‪/١ ،١٦٠٠/‬‏‪٢٠٠٠‬‬
‫ضبط العدسة‬
‫رقم ضبط بؤرة العدسة (‪)F‬‬
‫نهاية متسعة الزاوية‪٨٫٠ – ٣٫٤.....................................................‬‬
‫نهاية مقرَّ بة ‪٨٫٠ – ٦٫٥..............................................................‬‬
‫‪13‬‬
‫التحكم بالفالش‬
‫الفالش المدمج‬
‫مدى الفالش (نهاية متسعة الزاوية)‬
‫أقرب نقطة‪ ٥٠........................................................‬سم تقريبًا‬
‫أبعد نقطة‪ ٦٫٥..........................................................‬م تقريبًا‬
‫مدى الفالش (نهاية مقرَّ بة)‬
‫أقرب نقطة‪ ١٫٨........................................................‬م تقريبًا‬
‫أبعد نقطة‪ ٤٫٠..........................................................‬م تقريبًا‬
‫مكتشف المشهد والشاشة‬
‫مكتشف المشهد اإللكتروني الملون‬
‫حجم الشاشة‪..............................................................‬النوع ‪٠٫٣٩‬‬
‫عدد النقاط ‪ ٢٫٣٦...............................................................‬مليون نقطة تقريبًا‬
‫الشاشة‬
‫النوع ‪.....................................................................‬شاشة ‪ TFT‬البلور السائل الملونة‬
‫حجم الشاشة‪ ٧٫٥..............................................................‬سم (‪ ٣٫٠‬بوصة)‬
‫عدد النقاط ‪ ٠٫٩٢...............................................................‬مليون نقطة تقريبًا‬
‫التصوير‬
‫التكبير‪/‬التصغير الرقمي‬
‫التكبير‪ ٤....................................................................‬أضعاف تقريبًا‬
‫الحد األقصى باستخدام التكبير‪/‬التصغير البصري‪ ٢٦٠.....................‬ضع ًفا تقريبًا‬
‫البُعد البؤري (نهاية مقرَّ بة‪ ،‬مكافئ فيلم ‪ ٣٥‬مم) ‪. ..........................‬يكافئ ‪ ٥٤٦٠‬مم تقريبًا‬
‫‪( ZoomPlus‬عدد وحدات بكسل التسجيل ‪ ١٣٠........................... )L‬ضع ًفا تقريبًا‬
‫التصوير المستمر‬
‫سرعة التصوير*‬
‫‪ AF‬لقطة واحدة‬
‫سرعة التصوير المستمر‬
‫(عالي السرعة) ‪. ............................................‬بحد أقصى ‪ ١٠٫٠‬لقطات‪/‬ثانية تقريبًا‬
‫سرعة التصوير المستمر‬
‫(منخفض السرعة) ‪. .........................................‬بحد أقصى ‪ ٣٫٠‬لقطات‪/‬ثانية تقريبًا‬
‫بؤرة تلقائية‬
‫سرعة التصوير المستمر‬
‫(عالي السرعة) ‪. ............................................‬بحد أقصى ‪ ٥٫٧‬لقطات‪/‬ثانية تقريبًا‬
‫سرعة التصوير المستمر‬
‫(منخفض السرعة) ‪. .........................................‬بحد أقصى ‪ ٣٫٠‬لقطات‪/‬ثانية تقريبًا‬
‫* قد تكون سرعة التصوير المستمر أبطأ نظرً ا للعوامل التالية‪:‬‬
‫قيمة ‪/Tv‬قيمة ‪/Av‬ظروف الهدف‪/‬بيئة التصوير‪/‬استخدام الفالش‪/‬سرعة ‪/ISO‬وضع التكبير‪/‬التصغير‬
‫التسجيل‬
‫تنسيق الملف‪. ..................................................................‬متوافق مع ‪ ،DCF‬متوافق مع ‪DPOF‬‬
‫(اإلصدار ‪)1.1‬‬
‫أنواع البيانات‬
‫صورة ثابتة‬
‫تنسيق التسجيل‪Exif 2.31 (DCF 2.0(....................................................‬‬
‫الصورة (يتم تحويل صور ‪ RAW‬تناظريًا‪/‬رقميًا‬
‫إلى تنسيق ‪ ١٢‬بت)‪( JPEG/RAW. ...............................................‬التنسيق األصلي ‪:CR3 Canon‬‬
‫تنسيق ‪ ١٤ RAW‬بت)‬
‫فيلم‬
‫تنسيق التسجيل‪MP4....................................................‬‬
‫الفيديو ‪MPEG-4 AVC/H.264.............................................................‬‬
‫الصوت‪( MPEG-4 AAC-LC............................................................‬استريو)‬
‫وحدات بكسل التسجيل‪ ،‬عدد اللقطات لكل بطاقة ذاكرة‬
‫صورة ثابتة‬
‫استخدام بطاقة الذاكرة ‪ UHS-I‬بسعة تخزينية ‪ ٣٢‬جيجا بايت وبسرعة ‪ UHS‬من الفئة ‪٣‬‬
‫‪ ٣٩٦٨ L Fine‬لقطة تقريبًا‬
‫‪ ١٠٣٧ RAW‬لقطة تقريبًا‬
‫‪14‬‬
‫الطاقة‬
‫حزمة البطارية ‪LP-E12.................................................................‬‬
‫عدد لقطات الصور الثابتة‬
‫(متوافق مع معيار ‪ :CIPA‬درجة حرارة الغرفة ‪ ٢٣‬درجة مئوية)‬
‫تشغيل الشاشة‪ ٣٢٥. ...................................................‬لقطة تقريبًا‬
‫تشغيل مكتشف المشهد اإللكتروني الملون ‪ ٢٥٥. ....................‬لقطة تقريبًا‬
‫عدد لقطات الصور الثابتة (تشغيل الوضع االقتصادي)‬
‫تشغيل الشاشة‪ 405. ...................................................‬لقطة تقريبًا‬
‫مدة تسجيل الفيلم‬
‫(متوافق مع معيار ‪ :CIPA‬درجة حرارة الغرفة ‪ ٢٣‬درجة مئوية)‬
‫تشغيل الشاشة‪ ٨٥. ...................................................‬دقيقة تقريبًا‬
‫تشغيل مكتشف المشهد اإللكتروني الملون ‪ ٧٥. ....................‬دقيقة تقريبًا‬
‫مدة تسجيل الفيلم (التصوير المستمر)*‬
‫تشغيل الشاشة‪ ١٣٠.....................................................‬دقيقة تقريبًا‬
‫تشغيل مكتشف المشهد اإللكتروني الملون ‪ ١١٥. ....................‬دقيقة تقريبًا‬
‫* الوقت اإلجمالي للتصوير عند إجرائه في الظروف التالية‪:‬‬
‫استخدام الوضع ‪ Auto‬باإلعدادات االفتراضية‬‫ دون استخدام التكبير‪/‬التصغير وعمليات التشغيل األخرى‬‫‪-‬عندما يبلغ تسجيل واحد أقصى مدة للتسجيل ويتم إيقاف‪/‬استئناف التسجيل تلقائيًا‬
‫مدة التشغيل (المدة عند تشغيل عرض شرائح للصور الثابتة) ‪ ٦. .............‬ساعات تقريبًا‪.‬‬
‫الواجهة‬
‫سلكية‬
‫نهاية ‪ DIGITAL‬الطرفية ‪( Micro USB. ...........................................‬متوافقة مع ‪)Hi-Speed USB‬‬
‫نهاية ‪ HDMI OUT‬الطرفية ‪.........................................‬النوع ‪D‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫التوافق مع المعايير‪IEEE802.11n/g/b. .............................................‬‬
‫تردد اإلرسال‬
‫التردد‪ ٢٫٤.......................................................‬جيجا هرتز‬
‫القنوات ‪ ١١-١.....................................................‬قناة‬
‫الحماية‬
‫وضع البنية األساسية ‪،WPA2-PSK (AES/TKIP(. ....................................‬‬
‫)‪WEP ،WPA-PSK (AES/TKIP‬‬
‫*متوافق مع ‪Wi‑Fi Protected Setup‬‬
‫نمط نقطة وصول الكاميرا ‪WPA2-PSK (AES(................................‬‬
‫بيئة التشغيل‬
‫درجة الحرارة‪. ................................................................‬الحد األدنى ‪ ٠‬درجة مئوية‪ ،‬الحد األقصى ‪ ٤٠‬درجة مئوية‬
‫األبعاد (متوافقة مع معيار ‪)CIPA‬‬
‫العرض ‪ ١٢٧٫١. .......................................................................‬مم تقريبًا‬
‫االرتفاع‪ ٩٠٫٩. .......................................................................‬مم تقريبًا‬
‫العمق ‪ ١١٦٫٦. .........................................................................‬مم تقريبًا‬
‫الوزن (متوافقة مع معيار ‪)CIPA‬‬
‫بما في ذلك حزمة البطارية‪ ،‬وبطاقة الذاكرة ‪ ٦١٠.................................‬جم تقريبًا‬
‫جسم الكاميرا فقط ‪ ٥٧٤ . ............................................................‬جم تقريبًا‬
‫السلكية‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫التوافق مع المعايير‪. .............................................‬إصدار ‪Bluetooth 4.1‬‬
‫(تقنية ‪ Bluetooth‬منخفضة الطاقة)‬
‫‪15‬‬
‫حزمة البطارية ‪LP-E12‬‬
‫النوع‪. ..........................................................................‬بطارية أيون ليثيوم قابلة إلعادة الشحن‬
‫الجهد الكهربي المقدر‪ ٧٫٢. ........................................................‬فولت تيار مستمر‬
‫سعة البطارية‪ ٨٧٥. .................................................................‬مللي أمبير ساعة‬
‫نطاق درجة حرارة التشغيل ‪. .................................................‬الشحن‪ ٤٠ – ٥ :‬درجة مئوية‬
‫عند التصوير‪ ٤٠ – ٠ :‬درجة مئوية‬
‫شاحن البطارية ‪LC-E12 Series‬‬
‫البطارية المتوافقة ‪. ............................................................‬حزمة البطارية ‪LP-E12‬‬
‫مدة إعادة الشحن ‪. .............................................................‬ساعتين تقريبًا (في درجة حرارة الغرفة)‬
‫الدخل المقدر‪. ..................................................................‬من ‪ ١٠٠‬إلى ‪ ٢٤٠‬فولت تيار متردد (‪ ٦٠/٥٠‬هرتز)‬
‫الخرج المقدر‪ ٨٫٤. .................................................................‬فولت تيار مستمر‪ ٥٤٠/‬مللي أمبير‬
‫نطاق درجة حرارة التشغيل ‪ ٤٠ – ٥. .................................................‬درجة مئوية‬
‫‪z z‬تستند جميع البيانات أعاله على معايير االختبار من ‪ Canon‬ومعايير االختبار والتوجيهات الخاصة بمنظمة ‪CIPA‬‬
‫(‪.)Camera & Imaging Products Association‬‬
‫‪16‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising