Canon | PIXMA MG3051 | Getting Started Guide | Canon PIXMA MG3051 Quick start guide

Canon PIXMA MG3051 Quick start guide
РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
‫العربية‬
Руководство по началу работы 2
2
• Если процедура подключения смартфона или планшета завершена согласно п.
документа
Руководство по началу работы 1, необходимости в настройке с помощью этого руководства нет.
3. Коснитесь пункта Настройки
(Settings) на стартовом экране
планшета или смартфона, а затем
коснитесь пункта Canon_ij_XXXX
на экране настройки Wi-Fi.
3. Коснитесь пиктограммы
установленного приложения PRINT.
• Необходимо настроить подключение для каждого смартфона или планшета. При
необходимости повторите процедуру настройки с шага 1 для другого смартфона или планшета.
Если сообщение «Принтер не
зарегистрирован. Выполнить
настройку принтера? (Printer is not
registered. Perform printer setup?)» не
отображается, см. раздел «Устранение
неполадок» ниже, чтобы настроить
принтер, и дождитесь появления
сообщения.
Для продолжения настройки следуйте
инструкциям на экране.
Подготовка
• Включите Wi-Fi на смартфоне или планшете.
• При наличии маршрутизатора беспроводной сети установите соединение между ним и
смартфоном или планшетом.
• Для получения информации о том, как это сделать, см. руководство по эксплуатации смартфоне
или планшете и маршрутизатора беспроводной сети или обратитесь к их производителям.
1. Установите приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон или планшет.
: Выполните поиск приложения Canon PRINT в магазине App Store.
: Выполните поиск приложения Canon PRINT в магазине Google Play.
Если в списке отсутствует пункт Canon_ij_
XXXX, см. раздел «Устранение неполадок»
ниже, чтобы настроить принтер, и дождитесь
появления пункта Canon_ij_XXXX.
В зависимости от принтера значение
XXXX может отличаться.
4. Коснитесь пиктограммы
установленного приложения PRINT.
4. Если отображается указанный
ниже экран, процедура настройки
завершена.
2. Проверьте состояние индикатора Wi-Fi на принтере.
Для продолжения настройки следуйте
инструкциям на экране.
Индикатор светится:
5. Если отображается указанный ниже
экран, процедура настройки завершена.
Индикатор мигает или
не светится:
3. Коснитесь пиктограммы установленного приложения PRINT.
Устранение неполадок
Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.
4. Если отображается указанный ниже экран, процедура настройки завершена.
(A)
a Нажмите кнопку Wi-Fi (A) и
удерживайте ее в течение 2 секунд.
Индикатор Wi-Fi (B) медленно мигает.
(B)
b Дважды нажмите кнопку Цвет (Color)
(C).
- 3, чтобы
c Вернитесь к п.
продолжить процедуру настройки.
2
Посібник для початку роботи 2
• Якщо з’єднання між вашим смартфоном або планшетом встановлено відповідно до пункту
документа Посібник
для початку роботи 1, необхідності проводити процес настроювання за допомогою цього посібника немає.
• Для кожного планшета або смартфону потрібно провести процедуру настроювання з’єднання.
У разі потреби повторіть процедуру настроювання з кроку 1 для іншого смартфону або планшета.
3. Торкніться пункту меню Параметри
(Settings) на стартовому екрані
вашого смартфону або планшета,
а потім торкніться пункту Canon_ij_
XXXX на екрані настройок Wi-Fi.
(C)
3. Торкніться встановленої піктограми
PRINT.
Якщо повідомлення «Printer is not
registered. Perform printer setup?» не
з’являється протягом деякого часу, див.
розділ «Усунення неполадок» нижче,
щоб настроїти принтер, і зачекайте,
доки це повідомлення з’явиться.
Щоб продовжити настроювання,
дотримуйтесь інструкцій, які
з’являтимуться на екрані.
Підготовка
• Увімкніть Wi-Fi на смартфоні або планшеті.
• У разі наявності маршрутизатора безпроводової мережі установіть зв’язок між ним і своїм
смартфоном або планшетом.
• Щоб дізнатися про дії, які потрібно для цього виконати, див. посібники з експлуатації смартфона/
планшета та маршрутизатора безпроводової мережі або зверніться до їхніх виробників.
1. Установіть програму Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон або планшет.
: Виконайте пошук програми Canon PRINT у магазині App Store.
: Виконайте пошук програми Canon PRINT у магазині Google Play.
2. Перевірте стан індикатора Wi-Fi на принтері.
Індикатор світиться:
Якщо в списку не з’являється пункт
Canon_ij_XXXX, див. розділ «Усунення
неполадок» нижче, щоб настроїти
принтер, і зачекайте, доки з’явиться
пункт Canon_ij_XXXX.
Значення XXXX може бути різним —
це залежить від принтера.
4. Якщо з’явився наведений нижче
екран, настроювання завершено.
4. Торкніться встановленої піктограми
PRINT.
Щоб продовжити настроювання, дотримуйтесь
інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
Індикатор блимає або
не світиться:
5. Якщо з’явився наведений нижче
екран, настроювання завершено.
3. Торкніться встановленої піктограми PRINT.
Усунення неполадок
Щоб продовжити настроювання, дотримуйтесь інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
4. Якщо з’явився наведений нижче екран, настроювання завершено.
a Натисніть кнопку Wi-Fi (A) і утримуйте її 2
секунди.
Індикатор Wi-Fi (B) повільно блимає.
XXXXXXXX
© CANON INC. 2016
PRINTED IN XXXXXXXX
(B)
b Двічі натисніть кнопку Колір (Color) (C).
- 3, щоб продовжити
c Поверніться до п.
процедуру настроювання.
QT6-1657-V01
(A)
(C)
‫‪2‬‬
‫دليل البدء ‪2‬‬
‫في دليل البدء ‪ ،1‬فال توجد ضرورة لإلعداد باستخدام هذا الدليل‪.‬‬
‫•إذا اكتمل اتصال الهاتف الذكي‪/‬الجهاز اللوحي في‬
‫•ستحتاج إلى إعداد االتصال لكل هاتف ذكي‪/‬جهاز لوحي‪ .‬قم بتكرار اإلعداد من الخطوة ‪ 1‬لهاتف ذكي‪/‬جهاز لوحي آخر حسب الضرورة‪.‬‬
‫‪ .3‬انقر فوق‏اإلعدادات (‪ )Settings‬من الشاشة‬
‫الرئيسية للهاتف الذكي‪/‬الجهاز اللوحي‪ ،‬ثم انقر فوق‬
‫‪ Canon_ij_XXXX‬في اإلعداد الخاص باتصال ‪.Wi-Fi‬‬
‫التحضير‬
‫•قم بتشغيل ‪ Wi-Fi‬في الهاتف الذكي‪/‬الجهاز اللوحي‪.‬‬
‫•إذا كان لديك موجه السلكي‪ ،‬فقم بتوصيل الهاتف الذكي‪/‬الجهاز اللوحي بالموجه الالسلكي‪.‬‬
‫•لمعرفة العمليات‪ ،‬راجع دليلي الهاتف الذكي‪/‬الجهاز اللوحي والموجه الالسلكي أو اتصل بالمصنعين‪.‬‬
‫‪ .1‬قم بتثبيت التطبيق ‪ Canon PRINT Inkjet/SELPHY‬على الهاتف الذكي‪/‬الجهاز اللوحي‪.‬‬
‫‪ :‬ابحث عن "‪ "Canon PRINT‬في ‪.App Store‬‬
‫‪ :‬ابحث عن "‪ "Canon PRINT‬في ‪.Google Play‬‬
‫في حالة عدم ظهور ‪ Canon_ij_XXXX‬في القائمة‪،‬‬
‫فراجع "استكشاف األخطاء وإصالحها" أدناه لتشغيل‬
‫الطابعة‪ ،‬ثم انتظر حتى تظهر ‪.Canon_ij_XXXX‬‬
‫يختلف ‪ XXXX‬باختالف الطابعة‪.‬‬
‫‪ .4‬انقر فوق ‪ PRINT‬الذي تم تثبيته‪.‬‬
‫‪ .3‬انقر فوق ‪ PRINT‬الذي تم تثبيته‪.‬‬
‫إذا لم تظهر الرسالة "‪Printer is not registered.‬‬
‫?‪ "Perform printer setup‬لبعض الوقت‪ ،‬فراجع‬
‫"استكشاف األخطاء وإصالحها" أدناه لتشغيل الطابعة‬
‫وانتظر حتى تظهر الرسالة‪.‬‬
‫اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لالنتقال إلى اإلعداد‪.‬‬
‫‪ .4‬في حالة ظهور الشاشة التالية‪ ،‬يشير ذلك إلى‬
‫اكتمال اإلعداد‪.‬‬
‫‪ .2‬تحق من حالة مصباح ‪ Wi-Fi‬على الطابعة‪.‬‬
‫المصباح يضيء‪:‬‬
‫المصباح يومض أو مطفأ‪:‬‬
‫اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لالنتقال إلى اإلعداد‪.‬‬
‫‪ .5‬في حالة ظهور الشاشة التالية‪ ،‬يشير ذلك إلى‬
‫اكتمال اإلعداد‪.‬‬
‫‪ .3‬انقر فوق ‪ PRINT‬الذي تم تثبيته‪.‬‬
‫اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لالنتقال إلى اإلعداد‪.‬‬
‫‪ .4‬في حالة ظهور الشاشة التالية‪ ،‬يشير ذلك إلى اكتمال اإلعداد‪.‬‬
‫استكشاف األخطاء وإصالحها‬
‫‪ a‬اضغط على الزر ‪ )A( Wi-Fi‬لمدة ‪ 2‬ثانية‪.‬‬
‫سيومض المصباح ‪ )B( Wi-Fi‬ببطء‪.‬‬
‫)‪(A‬‬
‫)‪(B‬‬
‫‪ b‬اضغط على الزر اللون (‪ )C( )Color‬مرتين‪.‬‬
‫‪ c‬قم بالعودة إلى‬
‫‪ 3 -‬لمتابعة اإلعداد‪.‬‬
‫)‪(C‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising