Canon | PIXMA G4500 | Getting Started Guide | Canon PIXMA G4500 Quick start guide

Canon PIXMA G4500 Quick start guide
Ghid de iniţiere
Ръководство за начално запознаване
Navodila za postavitev in začetek uporabe
Početak
Руководство по началу работы
Посібник для початку роботи
‫دليل البدء‬
1
Instalarea imprimantei.....................................................................pagina 1
Инсталиране на принтера................................................................. стр. 1
Namestitev tiskalnika..........................................................................stran 1
Instaliranje pisača.......................................................................... stranica 1
Установка принтера........................................................................... стр. 1
Установлення принтера..............................................................сторінка 1
1 ‫الصفحة‬.......................................................................................... ‫تركيب الطابعة‬
2
Conectarea cu computerul şi dispozitivele smartphone/tabletele...pagina 5
Свързване с компютър и смартфон/таблет..................................... стр. 5
Povezovanje z računalnikom in pametnim telefonom/tabličnim
računalnikom......................................................................................stran 5
Povezivanje s računalom i pametnim telefonom / tabletom.......... stranica 5
Подключение к компьютеру и смартфону или планшету............... стр. 5
Підключення до комп’ютера та смартфона або планшета......сторінка 5
5 ‫الصفحة‬.................................................. ‫الجهاز اللوحي‬/‫التوصيل بالكمبيوتر والهاتف الذكي‬
Acest produs necesită manevrarea cu grijă a cernelii. Atunci când rezervoarele de cerneală sunt umplute cu
cerneală, aceasta se poate împrăştia. Dacă pătaţi cu cerneală hainele sau alte lucruri personale, este posibil
ca acestea să nu mai poată fi curăţate.
Този продукт изисква внимателно боравене с мастилото. То може да се разпръска при напълване
на резервоарите за мастило. Ако по дрехите или вещите ви попадне мастило, може да не се изчисти.
Pri tem izdelku je treba previdno ravnati s črnilom. Ko so črnilni vložki napolnjeni s črnilom, se črnilo lahko
polije. Če s črnilom umažete oblačila ali druge predmete, ga morda ne bo mogoče odstraniti.
Ovaj proizvod zahtijeva oprezno baratanje tintom. Tinta može prskati kad su spremnici tinte napunjeni tintom.
Ako tintom poprskate odjeću ili stvari, možda je nećete moći skinuti.
Этот продукт требует осторожного обращения с чернилами. При заполнении чернильных контейнеров
чернила могут разбрызгаться. Если чернила попадут на одежду или другие вещи, они могут не
отстираться.
Під час використання цього продукту потрібно обережно поводитися з чорнилом. Воно може розлитися
з чорнильниць. Якщо чорнило потрапить на одяг або речі, плями буде важко вивести.
.‫ فقد تتعذر إزالته‬،‫ وإذا تلطخت مالبسك أو متعلقاتك بالحبر‬.‫ قد يتناثر الحبر عندما تكون خزانات الحبر ممتلئة بالحبر‬.‫يتطلب هذا المنتج التعامل مع الحبر بحرص‬
1. Instalarea imprimantei
Instalarea cartuşului
Pentru procedura cu pictograma
, puteţi viziona
îndrumările video pentru instalarea imprimantei accesând
următorul URL sau scanând codurile QR.
Ghiduri
video
Verificarea articolelor incluse
Android
1
iOS
ROMÂNĂ
Puteţi viziona procedura într-un film scanând codurile QR.
a A
pucaţi proeminenţa de pe capacul de blocare
a cartuşului/cartuşelor.
b Deschideţi capacul de blocare a cartuşului/
cartuşelor.
CD-ROM pentru
computer
(Windows)
Manuale
Îndepărtarea materialelor de ambalare
Puteţi viziona procedura într-un film scanând codurile QR.
Android
1
2
a
b
2
Scoateţi cartuşul C (color) din cutie şi îndepărtaţi
eticheta.
3
Îndepărtaţi banda de protecţie.
4
Introduceţi cartuşul C (color) în partea din stânga.
iOS
Îndepărtaţi materialele de ambalare (precum
banda) de pe partea exterioară a imprimantei.
a Îndepărtaţi banda portocalie.
b Deschideţi unitatea de scanare / capac.
a
b
3
Îndepărtaţi banda portocalie şi materialul de
protecţie şi aruncaţi-le.
1
5
Repetaţi paşii de la 2 până la 4 pentru a introduce
cartuşul B (negru) în partea din dreapta.
6
Închideţi capacul de blocare a cartuşului/cartuşelor
şi împingeţi-l în jos.
2
Apucaţi şi scoateţi capacul rezervorului de la
rezervorul de cerneală, apoi puneţi-l pe suportul
capacului rezervorului din partea de sus.
3
a S
coateţi sticla de cerneală BK (neagră) afară din ambalaj.
b Ţineţi sticla de cerneală în poziţie verticală şi
scoateţi capacul sticlei.
a
7
Apăsaţi în jos ambele butoane de îmbinare.
Turnarea cernelii
Puteţi viziona procedura într-un film scanând codurile QR.
Android
1
2
b
4
Introduceţi duza sticlei de cerneală în orificiul de
umplere şi răsturnaţi vertical sticla de cerneală.
5
Turnaţi toată cerneala în rezervorul de cerneală.
6
Închideţi capacul rezervorului.
iOS
Deschideţi capacul rezervorului de cerneală din
partea stângă.
7
Închideţi capacul rezervorului de cerneală.
Pornirea imprimantei
8
a D
eschideţi capacul rezervorului de cerneală
din partea dreaptă.
b Repetaţi paşii de la 2 până la 6 pentru a
turna toată cerneala în rezervoarele de
cerneală corespunzătoare din partea dreaptă,
conform etichetei.
Android
1
iOS
ROMÂNĂ
Puteţi viziona procedura într-un film scanând codurile QR.
Conectaţi cablul de alimentare.
eocamdată nu conectaţi niciun cablu în afară
D
de cablul de alimentare.
c Închideţi capacul rezervorului de cerneală.
În spate
a
c
2
Apăsaţi butonul ACTIVARE (ON).
b
9
Verificaţi dacă toată cerneala din sticle este
turnată în rezervoarele de cerneală.
În cazul în care apare un mesaj de eroare, asiguraţivă că sunt instalate corespunzător cartuşele.
3
Utilizaţi butonul [ sau ] pentru a selecta o limbă,
apoi apăsaţi butonul OK.
4
Dacă apare următorul ecran, selectaţi ţara sau
regiunea, apoi apăsaţi butonul OK.
5
a C
ând apare următorul ecran, asiguraţi-vă că
pregătirea cernelii este finalizată.
b Selectaţi Da (Yes), apoi apăsaţi butonul OK.
10 Închideţi unitatea de scanare / capacul.
a
b
3
Selectarea unei metode de conectare a imprimantei
Metoda de conectare diferă în funcţie de modul în care utilizaţi imprimanta. Selectaţi o metodă de conectare a imprimantei
conform tabelului de mai jos. În următoarea descriere, dispozitivele smartphone şi tabletele sunt descrise colectiv cu
termenul dispozitive smartphone.
Utilizarea imprimantei cu computerul sau dispozitivul
smartphone conectat
Utilizarea imprimantei fără
a conecta alte dispozitive
LAN Wireless (Wireless LAN)
Nu conectaţi (Do not connect)
USB
Conectarea imprimantei la computer
sau dispozitivul smartphone printr-un
ruter wireless
ruter
Conectarea directă a imprimantei la
computer sau dispozitivul smartphone
fără un ruter wireless *
cablu USB
Utilizaţi butonul [ sau ] pentru a
selecta Nu conectaţi (Do not connect)
din ecranul de selectare a metodei de
conectare, apoi apăsaţi butonul OK.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a continua cu configurarea. Aşteptaţi
aproximativ 6 minute până când apare
următorul ecran.
Configurarea este acum finalizată.
* În timpul conectării directe a imprimantei la dispozitivul smartphone, nu puteţi
conecta dispozitivul smartphone la internet în mod wireless. Într-un astfel de caz,
este posibil să fiţi taxaţi în funcţie de contractul cu furnizorul de servicii.
* Până la 5 dispozitive pot fi conectate la imprimantă prin conexiune LAN
wireless directă.
1
Selectaţi metoda de conectare a imprimantei, apoi
apăsaţi butonul OK.
2
Dacă apare următorul ecran, continuaţi la pagina
următoare.
■■ Dacă selectaţi LAN Wireless (Wireless LAN):
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a continua cu configurarea.
Utilizatorii care selectează USB:
Nu conectaţi un cablu USB până când nu vi se
indică acest lucru.
4
■■ Dacă selectaţi USB:
În cazul în care conectaţi imprimanta atât la computer, cât şi la dispozitivul smartphone,
conectaţi-o mai întâi la computer.
Pentru a conecta imprimanta doar la dispozitivul smartphone, continuaţi la „Conectarea
cu dispozitivele smartphone” de la pagina 6.
2
Conectarea cu computerul
ROMÂNĂ
2. Conectarea cu computerul şi dispozitivele smartphone/tabletele
Faceţi clic pe Începere configurare (Start Setup).
Aveţi nevoie de configurarea conexiunii pentru fiecare computer.
Efectuaţi configurarea de la pasul 1 pentru fiecare computer.
Mai jos sunt descrise procedurile pentru Windows şi Mac OS.
Dacă utilizaţi un computer, cu excepţia Windows
sau Mac OS cum ar fi Chrome OS, accesaţi
„http://canon.com/ijsetup”, apoi urmaţi instrucţiunile de
pe site-ul web Canon pentru a configura computerul.
1
Selectaţi unul dintre paşii următori
sau
pentru a deschide fişierul de configurare.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a continua cu configurarea.
Puteţi configura dispozitivul smartphone
în mijlocul paşilor.
Pe următorul ecran, faceţi clic pe Instrucţiuni
(Instructions) pentru a continua cu configurarea
dispozitivului smartphone.
Accesarea site-ului Web Canon
a Vizitaţi site-ul web Canon de mai jos şi faceţi clic pe
Configurarea.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a continua cu configurarea.
b Dacă apare următorul ecran, faceţi clic pe Descărcare.
* În funcţie de setările dvs., este posibil ca ecranul
de mai sus să nu apară. În acest caz, continuaţi
cu „Conectarea cu dispozitivele smartphone” de la
pagina 6 după ce finalizaţi conectarea la computer.
c Porniţi fişierul descărcat.
3
Dacă apare următorul ecran, faceţi clic pe
Ieşire (Exit).
Utilizarea CD-ului de instalare
a Introduceţi CD-ul de instalare în computer.
Atunci când utilizaţi Windows 10, Windows 8.1 sau Windows 8:
b Faceţi clic pe
sau
de pe bara de activităţi.
Explorer (File Explorer)
c Selectaţi Acest PC (This PC) sau Computer din
partea stângă a ferestrei deschise.
d Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM
partea dreaptă a ferestrei.
din
Conectarea la computer este acum
finalizată. Puteţi imprima de la
computer.
* Dacă apare conţinutul de pe CD-ROM, faceţi dublu
clic pe MSETUP4.EXE.
5
Conectarea cu dispozitivele smartphone
Aveţi nevoie de configurarea conexiunii pentru fiecare dispozitiv smartphone. Efectuaţi configurarea de la pasul 1 pentru
fiecare dispozitiv smartphone.
Pregătirea
• Porniţi Wi-Fi pe dispozitivul smartphone.
• Dacă aveţi un ruter wireless, conectaţi dispozitivul smartphone la ruterul wireless.
* Pentru operaţii, consultaţi manualele dispozitivului smartphone şi ruterului wireless sau contactaţi producătorii respectivi.
1
Instalaţi software-ul aplicaţiei Canon PRINT Inkjet/SELPHY de dispozitivul smartphone.
: Căutaţi „Canon PRINT” în App Store.
: Căutaţi „Canon PRINT” în Google Play.
Sau accesaţi site-ul web Canon prin scanarea codului QR.
2
Verificaţi afişajul de pe imprimantă.
Ecranul se stinge dacă nu este efectuată nicio operaţie timp de 10 minute. Apăsaţi unul dintre butoanele
de pe panoul de operare (cu excepţia butonului ACTIVARE (ON)) pentru a afişa ecranul.
aApare următorul ecran?
Nu
bPictograma
butonului
Da (Continuaţi de la
.)
(imprimanta este conectată la reţea) apare pe ecranul care se afişează prin apăsarea
COPIERE (COPY)?
Nu (Continuaţi de la
Da
.)
Dacă apare
, imprimanta nu poate comunica prin conexiune
LAN wireless. Pentru detalii, accesaţi „http://canon.com/ijsetup”
pentru a consulta Întrebări frecvente.
a Atingeţi software-ul instalat al aplicaţiei.
c Asiguraţi-vă că apare următorul ecran.
b Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra
imprimanta.
Conectarea la dispozitivul smartphone
este acum finalizată. Puteţi imprima
de la dispozitivul smartphone.
Pentru a imprima fotografii, încărcaţi hârtie fotografică.
Continuaţi cu „Încărcarea hârtiei” de la pagina 8.
6
a Atingeţi Setări (Settings) de pe ecranul de pornire,
apoi atingeţi Canon_ij_XXXX din setările Wi-Fi.
a Atingeţi software-ul instalat al aplicaţiei.
ROMÂNĂ
Procedurile de mai jos diferă în funcţie de iOS sau Android. Selectaţi sistemul de operare şi continuaţi
la procedura pentru acesta.
b Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra
imprimanta.
Dacă Canon_ij_XXXX nu apare în listă, consultaţi
„Pregătirea imprimantei” de mai jos pentru a opera
imprimanta, apoi repetaţi pasul a.
b Atingeţi software-ul instalat al aplicaţiei.
c Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra
imprimanta.
Dacă mesajul „Printer is not registered. Perform
printer setup?” nu apare un timp, consultaţi
„Pregătirea imprimantei” de mai jos pentru a opera
imprimanta, apoi aşteptaţi un timp până când
apare mesajul.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a continua cu configurarea.
Metoda de conectare corespunzătoare este
selectată în funcţie de mediul dvs.
c Asiguraţi-vă că apare următorul ecran.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a continua cu configurarea.
Dacă selectaţi Auto Select Conn. Method
(recommended) din ecranul de selectare a
metodei, metoda de conectare corespunzătoare
este selectată automat, în funcţie de mediul dvs.
d Asiguraţi-vă că apare următorul ecran.
Conectarea la dispozitivul smartphone este acum finalizată. Puteţi imprima
de la dispozitivul smartphone.
Pentru a imprima fotografii, încărcaţi hârtie fotografică. Continuaţi cu „Încărcarea hârtiei” de la pagina 8.
Pregătirea imprimantei
a Apăsaţi butonul Configurare (Setup) de pe
imprimantă.
b Utilizaţi butonul [ sau ] pentru a selecta
Config. Wireless LAN (Wireless LAN setup)
> Conect. WL simplă (Easy WL connect),
apoi apăsaţi butonul OK.
c Reveniţi la operarea smartphone-ului.
7
Încărcarea hârtiei
1
2
Deschideţi suportul pentru hârtie şi extensia
suportului pentru hârtie.
3
Introduceţi câteva coli de hârtie cu faţa de
imprimat orientată în sus până când teancul
de hârtie se opreşte.
4
Glisaţi ghidajul pentru hârtie din dreapta pentru
a-l alinia cu latura teancului de hârtie.
5
a T
rageţi tava de ieşire a hârtiei în afară.
b D
eschideţi extensia tăvii de ieşire.
Glisaţi ghidajul pentru hârtie din dreapta până
la capătul din dreapta.
b
a
Utilizarea funcţiei de fax
Înainte de a utiliza funcţia de fax, consultaţi manualul următor pentru a configura funcţia de fax a imprimantei.
■■ Configurarea FAXULUI din Manual online
a Vizitaţi site-ul Web Canon de mai jos şi faceţi clic pe Configurarea.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a continua cu configurarea.
b Faceţi clic pe Pregătirea faxului pentru utilizare.
■■ Configurarea FAXULUI din Manual de bază, care este instalat pe computerul dvs.
8
Поставяне на касетата
Можете да гледате филм с процедурата, като
сканирате QR кодовете.
За процедурата с иконата
можете да гледате
видео ръководствата за инсталиране на принтера, като
посетите следния URL адрес или сканирате QR кодовете.
Видео
ръководства
Проверка на съдържанието на доставката
Android
1
iOS
a Х
ванете ръкохватката на застопоряващия
капак за касетите.
b Отворете застопоряващия капак за касетите.
CD-ROM за
компютър
(Windows)
БЪЛГАРСКИ
1. Инсталиране на принтера
Ръководства
Отстраняване на опаковъчните материали
Можете да гледате филм с процедурата, като
сканирате QR кодовете.
Android
1
2
a
b
2
Извадете касетата C (цветна) от кутията
и отстранете етикета.
3
Отстранете предпазната лепенка.
4
Поставете касетата C (цветна) отляво.
iOS
Отстранете опаковъчните материали (като например
лепенка) от външната страна на принтера.
a О
тстранете оранжевата лепенка.
b Отворете сканиращия модул/капака.
a
b
3
Отстранете оранжевата лепенка и предпазния
материал и ги изхвърлете.
1
5
Повторете стъпки от 2 до 4, за да поставите
касетата B (черна) отдясно.
6
Затворете застопоряващия капак за касетите
и го натиснете надолу.
2
Хванете и свалете капачката на резервоара за
мастило и след това я поставете върху горния
държач на капачката на резервоара.
3
a И
звадете бутилката с мастило BK (черна) от опаковката.
b Дръжте бутилката с мастило изправена
и свалете капачката на бутилката.
a
7
Натиснете надолу двата бутона за свързване.
Наливане на мастило
Можете да гледате филм с процедурата,
като сканирате QR кодовете.
Android
1
2
b
Отворете левия капак на резервоара
за мастило.
4
Поставете накрайника на бутилката с мастило във входния
отвор и обърнете бутилката с мастило с дъното нагоре.
5
Налейте цялото мастило в резервоара за мастило.
6
Затворете капачката на резервоара.
iOS
7
Затворете капака на резервоара за мастило.
Включване на принтера
Можете да гледате филм с процедурата,
като сканирате QR кодовете.
a О
творете десния капак на резервоара
за мастило.
b П
овторете стъпки от 2 до 6, за да налеете
цялото количество мастило в съответните
резервоари за мастило отдясно според етикета.
Android
1
iOS
Свържете захранващия кабел.
а този етап не свързвайте никакви кабели
Н
освен захранващия.
c З
атворете капака на резервоара
за мастило.
БЪЛГАРСКИ
8
Отзад
a
c
b
9
2
Уверете се, че цялото количество мастило от
бутилките е налято в резервоарите за мастило.
Натиснете бутона Включване (ON).
Ако се покаже съобщение за грешка, се уверете,
че касетите са поставени правилно.
3
С помощта на бутоните [ или ] изберете език
и след това натиснете бутона OK.
4
Ако се покаже следният екран, изберете държавата
или региона си и след това натиснете бутона OK.
5
a К
огато се покаже следният екран, се уверете,
че подготовката на мастилото е завършена.
b Изберете Да (Yes) и след това натиснете
бутона OK.
10 Затворете сканиращия модул/капака.
a
b
3
Избор на метод на свързване на принтера
Методът на свързване се различава в зависимост от начина, по който използвате принтера. Изберете метод
на свързване на принтера в съответствие с таблицата по-долу. В следващото описание смартфоните и таблетите
се наричат събирателно смартфони.
Използване на принтера чрез свързан към него компютър или Използване на принтера без
смартфон
свързване на други устройства
Безжична LAN (Wireless LAN)
USB
Без свързване (Do not connect)
Свързване на принтера с компютър
или смартфон чрез безжичен рутер
рутер
Директно свързване на принтера
с компютър или смартфон без
безжичен рутер *
USB кабел
С помощта на бутоните [ или ]
изберете Без свързване (Do not
connect) на екрана за избор на
метод на свързване и след това
натиснете бутона OK. Следвайте
инструкциите на екрана, за да
продължите с настройката.
Изчакайте приблизително 6 минути,
докато се покаже следният екран.
Настройката е завършена.
* Не може да свържете безжично смартфон към интернет по време на
директно свързване на принтера със смартфона. В този случай може да
бъдете таксувани в зависимост от договора ви с доставчика на услуги.
* До 5 устройства могат да бъдат свързани директно с принтера чрез безжична
LAN връзка.
1
Изберете метод на свързване на принтера
и натиснете бутона OK.
2
Ако се покаже екранът по-долу, преминете към
следващата страница.
■■ Ако изберете Безжична LAN (Wireless LAN):
Следвайте инструкциите на екрана,
за да продължите с настройката.
Потребители, които изберат USB:
Не свързвайте USB кабел, докато не бъдете
инструктирани за това.
4
■■ Ако изберете USB:
2. Свързване с компютър и смартфон/таблет
Ако свързвате принтера с компютър и смартфон, свържете го най-напред с компютъра.
За да свържете принтера само със смартфон, преминете към "Свързване със
смартфон" на страница 6.
2
Свързване с компютър
Щракнете върху Стартиране на настройка
(Start Setup).
БЪЛГАРСКИ
Трябва да настроите свързването на всеки компютър.
Започнете с настройката от стъпка 1 за всеки компютър.
По-долу са описани процедурите за Windows и Mac OS.
Ако използвате компютър, чиято операционна система е
различна от Windows или Mac OS, като например Chrome OS,
посетете "http://canon.com/ijsetup" и следвайте инструкциите в
уеб сайта на Canon, за да настроите компютъра си.
1
Изберете една от следните стъпки
или
за да стартирате файла за настройка.
,
Следвайте инструкциите на екрана,
за да продължите с настройката.
Можете да настроите смартфона по средата
на стъпките.
На следния екран щракнете върху Инструкции
(Instructions), за да продължите с настройката
на смартфона.
Достъп до уебсайта на Canon
a Посетете уеб сайта на Canon по-долу и щракнете
върху Настройка.
Следвайте инструкциите на екрана,
за да продължите с настройката.
b Ако се покаже следният екран, щракнете върху Изтегли.
* В зависимост от настройките ви екранът по-горе
може да не се покаже. В този случай преминете към
"Свързване със смартфон" на страница 6, след като
завършите свързването с вашия компютър.
c Стартирайте изтегления файл.
3
Ако се покаже следният екран, щракнете върху
Изход (Exit).
Използване на инсталационния компактдиск
a Пъхнете инсталационния компактдиск в компютъра.
При използване на Windows 10, Windows 8.1 или Windows 8:
b Щракнете върху
или
Файлов мениджър
(File Explorer) в лентата на задачите.
c Изберете Този компютър (This PC) или Компютър
(Computer) в лявата страна на отворения прозорец.
иконата на
d Щракнете двукратно върху
компактдиск в дясната страна на прозореца.
Свързването с компютъра
е завършено. Вече можете
да печатате от компютъра.
* Ако се покаже съдържанието на компактдиска,
щракнете двукратно върху MSETUP4.EXE.
5
Свързване със смартфон
Трябва да настроите връзка за всеки смартфон. Започнете с настройката от стъпка 1 за всеки смартфон.
Подготовка
• Включете Wi-Fi на смартфона.
• Ако имате безжичен рутер, свържете смартфона с безжичния рутер.
* За операциите вижте ръководствата на смартфона и безжичния рутер или се свържете с техните производители.
1
Инсталирайте приложния софтуер Canon PRINT Inkjet/SELPHY в смартфона.
: Потърсете "Canon PRINT" в App Store.
: Потърсете "Canon PRINT" в Google Play.
Или посетете уеб сайта на Canon, като сканирате
QR кода.
2
Проверете дисплея на принтера.
Екранът се изключва, когато не бъде извършена операция в продължение на 10 минути. Натиснете един
от бутоните на операционния панел (с изключение на бутона Включване (ON)), за да се покаже екранът.
aПоказва ли се следният екран?
Не
bПоказва ли се
Копиране (COPY)?
Да (преминете към
.)
(принтерът е свързан към мрежата) на екрана при натискане на бутона
Не (преминете към
Да
.)
Ако се показва
, принтерът не може да осъществява
комуникация чрез безжична LAN връзка. За подробности посетете
"http://canon.com/ijsetup", за да прегледате Често задавани въпроси.
a Докоснете инсталирания приложен софтуер.
c Уверете се, че се показва следният екран.
b Следвайте инструкциите на екрана,
за да регистрирате принтера.
Свързването със смартфона
е завършено. Вече можете
да печатате от смартфона.
За да печатате снимки, заредете фотохартия.
Преминете към "Зареждане на хартия" на страница 8.
6
Процедурите по-долу се различават в зависимост от iOS или Android. Изберете вашата операционна
система и преминете към процедурата за нея.
a Докоснете инсталирания приложен софтуер.
b Следвайте инструкциите на екрана,
за да регистрирате принтера.
Ако Canon_ij_XXXX не се показва в списъка,
вижте "Подготовка на принтера" по-долу, за да
извършите операции с принтера, и след това
повторете стъпка a.
b Докоснете инсталирания приложен софтуер.
c Следвайте инструкциите на екрана,
за да регистрирате принтера.
Ако не се покаже съобщение "Printer is not
registered. Perform printer setup?“, вижте
"Подготовка на принтера" по-долу, за да
извършите операции с принтера, и след това
изчакайте малко, докато се покаже съобщение.
БЪЛГАРСКИ
a Докоснете Настройки (Settings) на екрана
НАЧАЛО и след това докоснете Canon_ij_XXXX
в настройките за Wi-Fi.
Следвайте инструкциите на екрана,
за да продължите с настройката.
Подходящият метод на свързване се избира
в зависимост от вашата среда.
c Уверете се, че се показва следният екран.
Следвайте инструкциите на екрана,
за да продължите с настройката.
Ако изберете Auto Select Conn. Method
(recommended) на екрана за избор на метод на
свързване, съответният метод на свързване се
избира автоматично в зависимост от средата ви.
d Уверете се, че се показва следният екран.
Свързването със смартфона е завършено. Вече можете да печатате от смартфона.
За да печатате снимки, заредете фотохартия. Преминете към "Зареждане на хартия" на страница 8.
Подготовка на принтера
a Натиснете бутона Настройки (Setup)
на принтера.
b С помощта на бутоните [ или ] изберете
Наст. безж. LAN вр. (Wireless LAN setup)
> Лесно безж. свързв. (Easy WL connect)
и след това натиснете бутона OK.
c Върнете се към извършването на операции
със смартфона.
7
Зареждане на хартия
1
2
Отворете подложката за хартия
и удължението на подложката за хартия.
3
Пъхнете докрай няколко листа хартия
със страната за печат нагоре.
4
Плъзнете десния водач за хартия, за да го
подравните със страната на топчето хартия.
5
a И
здърпайте навън изходната тава
за хартия.
b О
творете удължението на изходната тава.
Плъзнете десния водач за хартия
до десния край.
b
a
Използване на функцията за факс
Преди да използвате функцията за факс, вижте следното ръководство, за да настроите функцията за факс
на принтера.
■■ Настройване на факса в Онлайн ръководство
a Посетете уебсайта на Canon по-долу и щракнете върху Настройка.
Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с настройката.
b Щракнете върху Подготовка на факса за използване.
■■ Настройване на факса в Основно ръководство, което е инсталирано на компютъра.
8
1. Namestitev tiskalnika
Nameščanje kartuše
Če si želite postopek ogledati v videoposnetku,
optično preberite kode QR.
Za postopek z ikono
si lahko ogledate video vadnice za
namestitev tiskalnika, do katerih dostopate tako, da odprete
naslednji naslov URL ali optično preberete kode QR.
Video
priročniki
Android
1
Preverjanje priložene vsebine
iOS
a P
rimite gumb na pokrovu za pritrjevanje kartuš.
b Odprite pokrov za pritrjevanje kartuš.
Priročniki
Odstranjevanje zaščitnih materialov
Če si želite postopek ogledati v videoposnetku,
optično preberite kode QR.
Android
1
2
a
b
2
Iz škatle vzemite kartušo C (barvna) in odstranite
nalepko.
3
Odstranite zaščitni trak.
4
Vstavite kartušo C (barvna) na levo stran.
SLOVENŠČINA
CD-ROM za
računalnik
(Windows)
iOS
Odstranite zaščitne materiale (kot je trak)
z zunanjosti tiskalnika.
a O
dstranite oranžni trak.
b Odprite enoto za optično branje/pokrov.
a
b
3
Odstranite oranžni trak in zaščitni material ter
ju zavrzite.
1
5
Ponovite korake od 2 do 4, da vstavite kartušo B
(črna) na desno stran.
6
Zaprite pokrov za pritrjevanje kartuš in ga pritisnite
navzdol.
2
Primite in odstranite pokrovček črnilnega vložka in ga
nato namestite na zgornje držalo pokrovčka vložka.
3
a V
zemite stekleničko s črnilom BK (črna)
iz embalaže.
b Stekleničko s črnilom držite pokonci in
odstranite pokrovček stekleničke.
a
7
Oba gumba za spajanje pritisnite navzdol.
Vlivanje črnila
Če si želite postopek ogledati v videoposnetku,
optično preberite kode QR.
Android
1
2
b
Odprite levi pokrov črnilnega vložka.
4
Šobo stekleničke s črnilom vstavite v odprtino za
dovajanje in stekleničko s črnilom obrnite navzdol.
5
Vse črnilo vlijte v črnilni vložek.
6
Zaprite pokrovček vložka.
iOS
7
Zaprite pokrov črnilnega vložka.
Vklop tiskalnika
Če si želite postopek ogledati v videoposnetku,
optično preberite kode QR.
a O
dprite desni pokrov črnilnega vložka.
b P
onovite korake od 2 do 6, da vlijete vse črnilo
v ustrezne črnilne vložke na desni strani glede
na nalepko.
Android
1
c Z
aprite pokrov črnilnega vložka.
iOS
Priključite napajalni kabel.
e priključite še nobenega kabla razen
N
napajalnega kabla.
a
Zadaj
c
b
9
2
Pritisnite gumb VKLOP (ON).
SLOVENŠČINA
8
Preverite, da se je vse črnilo iz stekleničk izlilo
v črnilne vložke.
Če se prikaže sporočilo o napaki, preverite,
ali so kartuše pravilno nameščene.
3
Uporabite gumb [ ali ], da izberete jezik,
nato pa pritisnite gumb OK.
4
Če se prikaže naslednji zaslon, izberite svojo
državo ali regijo, nato pa pritisnite gumb OK.
5
a K
o se prikaže naslednji zaslon, preverite,
ali je priprava črnila končana.
b Izberite Da (Yes) in nato pritisnite gumb OK.
10 Zaprite enoto za optično branje/pokrov.
a
b
3
Izbira načina povezave s tiskalnikom
Način povezave se razlikuje glede na to, kako uporabljate tiskalnik. Izberite način povezave tiskalnika v skladu s spodnjo
tabelo. V naslednjem opisu so pametni telefoni in tablični računalniki skupno poimenovani kot pametni telefon.
Uporaba tiskalnika s povezanim računalnikom ali pametnim
telefonom
Uporaba tiskalnika brez
povezave z drugimi napravami
Brezžični LAN (Wireless LAN)
Ne vzpost. povezave (Do not
connect)
USB
Povezovanje tiskalnika z računalnikom
ali pametnim telefonom prek
brezžičnega usmerjevalnika
usmerjevalnik
Neposredno povezovanje tiskalnika z
računalnikom ali pametnim telefonom
brez brezžičnega usmerjevalnika *
kabel USB
Uporabite gumb [ ali ], da izberete
Ne vzpost. povezave (Do not
connect) na zaslonu za izbiro načina
povezave, nato pa pritisnite gumb
OK. Za nadaljevanje z nastavitvijo
upoštevajte navodila na zaslonu.
Počakajte približno 6 minut, dokler
naslednji zaslon ne izgine.
Nastavitev je zdaj dokončana.
* Pri neposredni povezavi tiskalnika s pametnim telefonom morda ne boste mogli
vzpostaviti brezžične internetne povezave v pametnem telefonu. V tem primeru
bodo morda nastali stroški, ki so odvisni od pogodbe z vašim ponudnikom
telefonskih storitev.
* Prek brezžičnega omrežja LAN lahko tiskalnik neposredno povežete z največ 5
napravami.
1
Izberite način povezave tiskalnika in nato pritisnite
gumb OK.
2
Če se prikaže naslednji zaslon, pojdite
na naslednjo stran.
■■ Če izberete možnost Brezžični LAN (Wireless LAN):
Za nadaljevanje z nastavitvijo upoštevajte
navodila na zaslonu.
Uporabniki, ki izberejo možnost USB:
Kabla USB ne priključujte, dokler niste pozvani.
4
■■ Če izberete možnost USB:
2. Povezovanje z računalnikom in pametnim telefonom/tabličnim računalnikom
Če tiskalnik želite povezati z računalnikom in pametnim telefonom, ga najprej povežite z računalnikom.
Če želite povezati tiskalnik samo s pametnim telefonom, pojdite na poglavje
»Povezovanje s pametnim telefonom« na strani 6.
Povezovanje z računalnikom
2
Kliknite Začni nastavitev (Start Setup).
Namestitev povezave je potrebna za vsak računalnik.
Za vsak računalnik izvedite namestitev, opisano v koraku 1.
V nadaljevanju so opisani postopki za operacijska sistema
Windows in Mac OS.
1
Izberite korak
datoteko.
ali
Za nadaljevanje z nastavitvijo upoštevajte
navodila na zaslonu.
, da zaženete namestitveno
Pametni telefon lahko nastavite tudi med koraki.
Na naslednjem zaslonu kliknite Navodila
(Instructions), da nadaljujete z namestitvijo
pametnega telefona.
Dostop do spletnega mesta Canon
a Obiščite spodnje spletno mesto Canon in kliknite
Nastavitev.
SLOVENŠČINA
Če uporabljate računalnik, ki nima nameščenega operacijskega
sistema Windows ali Mac OS, ampak na primer Chrome OS,
odprite »http://canon.com/ijsetup« in nato upoštevajte navodila
na spletnem mestu Canon, da nastavite računalnik.
Za nadaljevanje z nastavitvijo upoštevajte
navodila na zaslonu.
b Če se prikaže naslednji zaslon, kliknite Prenesi.
* Zgornji zaslon se morda ne prikaže, kar je odvisno
od nastavitev. V tem primeru pojdite na poglavje
»Povezovanje s pametnim telefonom« na strani 6,
ko vzpostavite povezavo z računalnikom.
3
c Zaženite preneseno datoteko.
Če se prikaže naslednji zaslon, kliknite
Izhod (Exit).
Uporaba namestitvenega CD-ja
a Vstavite namestitveni CD v računalnik.
V sistemu Windows 10, Windows 8.1 ali Windows 8:
ali
Raziskovalec (File Explorer)
b Kliknite
v opravilni vrstici.
c Na levi strani odprtega okna izberite Ta računalnik
(This PC) ali Računalnik (Computer).
d Dvokliknite ikono CD-ja
Povezava z računalnikom je zdaj
vzpostavljena. Tiskanje iz računalnika
je omogočeno.
na desni strani okna.
* Če se prikaže vsebina CD-ja, dvokliknite datoteko
MSETUP4.EXE.
5
Povezovanje s pametnim telefonom
Namestitev povezave je potrebna za vsak pametni telefon. Za vsak pametni telefon izvedite namestitev, opisano v koraku 1.
Priprava
• V pametnem telefonu vklopite Wi-Fi.
• Če imate brezžični usmerjevalnik, povežite pametni telefon z brezžičnim usmerjevalnikom.
* Za postopke glejte priročnike pametnega telefona in brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.
1
Namestite uporabniško programsko opremo Canon PRINT Inkjet/SELPHY v pametni telefon.
: V trgovini App Store poiščite »Canon PRINT«.
: V trgovini Google Play poiščite »Canon PRINT«.
Ali pa obiščite spletno mesto Canon tako, da optično
preberete kodo QR.
2
Preverite prikaz na tiskalniku.
Zaslon se izklopi, če 10 minut ne izvedete nobenega postopka. Za prikaz zaslona pritisnite poljubni gumb
na nadzorni plošči (razen gumba VKLOP (ON)).
aAli se pojavi naslednji zaslon?
Ne
Da (nadaljujte na
.)
bAli se
(tiskalnik je povezan z omrežjem) pojavi na zaslonu, ki se prikaže ob pritisku gumba
Kopiranje (COPY)?
Ne (nadaljujte na
Da
.)
Če se prikaže
, tiskalnik ne more komunicirati prek
brezžične povezave LAN. Za podrobnosti odprite spletno mesto
»http://canon.com/ijsetup«, da si ogledate Pogosto zastavljena vprašanja.
a Tapnite nameščeno uporabniško programsko opremo.
c Prepričajte se, da se prikaže naslednji zaslon.
b Upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate
tiskalnik.
Povezava s pametnim telefonom je zdaj
vzpostavljena. Tiskanje iz pametnega
telefona je omogočeno.
Za tiskanje fotografij naložite fotografski papir.
Pojdite na poglavje »Nalaganje papirja« na strani 8.
6
Spodnji postopki se razlikujejo glede na to, ali uporabljate operacijski sistem iOS ali Android. Izberite operacijski
sistem in nadaljujte z ustreznim postopkom.
a Na zaslonu DOMOV tapnite Nastavitve (Settings) in
nato v nastavitvah Wi-Fi tapnite Canon_ij_XXXX.
a Tapnite nameščeno uporabniško programsko opremo.
b Upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate
tiskalnik.
b Tapnite nameščeno uporabniško programsko opremo.
Če se sporočilo »Printer is not registered.
Perform printer setup?« ne prikaže, glejte spodnje
poglavje »Priprava tiskalnika« za upravljanje
tiskalnika, nato pa počakajte nekaj trenutkov,
da se prikaže sporočilo.
Za nadaljevanje z nastavitvijo upoštevajte
navodila na zaslonu.
Ustrezen način povezave je izbran glede na okolje.
c Upoštevajte navodila na zaslonu, da registrirate
tiskalnik.
c Prepričajte se, da se prikaže naslednji zaslon.
SLOVENŠČINA
Če na seznamu ni možnosti Canon_ij_XXXX,
glejte spodnje poglavje »Priprava tiskalnika« za
upravljanje tiskalnika, nato pa ponovite korak a.
Za nadaljevanje z nastavitvijo upoštevajte
navodila na zaslonu.
Če na zaslonu za izbiro načina povezave
izberete možnost Auto Select Conn. Method
(recommended), tiskalnik samodejno izbere
ustrezen način povezave glede na okolje.
d Prepričajte se, da se prikaže naslednji zaslon.
Povezava s pametnim telefonom je zdaj vzpostavljena. Tiskanje iz pametnega
telefona je omogočeno.
Za tiskanje fotografij naložite fotografski papir. Pojdite na poglavje »Nalaganje papirja« na strani 8.
Priprava tiskalnika
a Pritisnite gumb Nastavitve (Setup) na tiskalniku.
b Uporabite gumb [ ali ], da izberete
Nast. brezžič. LAN (Wireless LAN setup)
> Enost. brezž. povez. (Easy WL connect),
nato pa pritisnite gumb OK.
c Vrnite se na postopek pametnega telefona.
7
Nalaganje papirja
1
2
Odprite oporo za papir in podaljšek opore
za papir.
3
Vstavite več listov papirja s stranjo za tiskanje
obrnjeno navzgor, dokler se papir ne ustavi.
4
Pomaknite desno vodilo za papir, da ga
poravnate s stranskim delom svežnja papirja.
5
a Izvlecite izhodni pladenj za papir.
b Odprite podaljšek izhodnega pladnja.
Potisnite desno vodilo za papir na desni konec.
b
a
Uporaba funkcije faksa
Pred uporabo funkcije faksa si oglejte naslednji priročnik za nastavitev funkcije faksa na vašem tiskalniku.
■■ Nastavitev FAKSA v priročniku Spletni priročnik
a Obiščite spodnje spletno mesto Canon in kliknite Nastavitev.
Za nadaljevanje z nastavitvijo upoštevajte navodila na zaslonu.
b Kliknite Priprava faksa za uporabo.
■■ Nastavitev FAKSA v priročniku Osnovni priročnik, ki je nameščen v vašem računalniku.
8
1. Instaliranje pisača
Instaliranje uloška
Postupak možete pogledati na snimci tako
da skenirate QR kodove.
Za postupak s ikonom
možete pogledati videozapise
s uputama za instaliranje pisača kojima možete pristupiti
putem veze URL ili skeniranjem QR kodova.
Upute u obliku
videozapisa
Android
1
Provjera isporučenih stavki
iOS
a U
hvatite kvaku na poklopcu
za zaključavanje uloška.
b Otvorite poklopac za zaključavanje uloška.
CD-ROM
za računalo
(Windows)
Priručnici
Uklanjanje materijala za pakiranje
Android
1
2
a
b
2
Izvadite uložak C (boja) iz kutije i skinite
naljepnicu.
3
Uklonite zaštitnu traku.
4
Umetnite uložak C (boja) s lijeve strane.
HRVATSKI
Postupak možete pogledati na snimci tako
da skenirate QR kodove.
iOS
Uklonite materijale za pakiranje (poput trake)
s vanjske strane pisača.
a S
kinite narančastu traku.
b Otvorite jedinicu za skeniranje/poklopac.
a
b
3
Skinite narančastu traku i zaštitni materijal i bacite ih.
1
5
Ponovite korake od 2 do 4 za umetanje uloška B
(crna) s desne strane.
6
Zatvorite poklopac za zaključavanje uloška
i gurnite ga prema dolje.
2
Uhvatite i skinite kapicu spremnika tinte, a zatim
je stavite na gornji držač kapice spremnika.
3
a Izvadite bočicu tinte BK (crna) iz pakiranja.
b Držite bočicu tinte uspravno i skinite kapicu
bočice.
a
7
Pritisnite spojne gumbe prema dolje.
Ulijevanje tinte
Postupak možete pogledati na snimci tako
da skenirate QR kodove.
Android
1
2
Otvorite lijevi poklopac spremnika tinte.
iOS
b
4
Umetnite mlaznicu bočice tinte u ulazni otvor
i postavite bočicu tinte naopako.
5
Izlijte svu tintu u spremnik tinte.
6
Zatvorite kapicu spremnika.
7
Zatvorite poklopac spremnika tinte.
Uključivanje pisača
Postupak možete pogledati na snimci tako
da skenirate QR kodove.
8
a O
tvorite desni poklopac spremnika tinte.
b Ponovite korake od 2 do 6 za ulijevanje sve
tinte u odgovarajuće spremnike tinte s desne
strane u skladu s naljepnicom.
Android
1
c Zatvorite poklopac spremnika tinte.
iOS
Povežite kabel za napajanje.
J oš ne spajajte nijedan kabel, osim kabela
za napajanje.
a
Zadnja
stranica
b
9
2
Pritisnite gumb UKLJUČENO (ON).
Provjerite da je sva tinta u bočicama ulivena u
spremnike tinte.
Ako se pojavi poruka o pogrešci, provjerite jesu
li ulošci ispravno instalirani.
3
Pomoću gumba [ ili ] odaberite jezik
pa pritisnite gumb U redu (OK).
4
Ako se prikaže sljedeći zaslon, odaberite državu ili
regiju pa pritisnite gumb U redu (OK).
5
a K
ad se pojavi sljedeći zaslon, provjerite
je li priprema tinte dovršena.
b Odaberite Da (Yes), a zatim pritisnite gumb
U redu (OK).
HRVATSKI
c
10 Zatvorite jedinicu za skeniranje / poklopac.
a
b
3
Odabir načina povezivanja pisača
Način povezivanja mijenja se ovisno o načinu upotrebe pisača. Način povezivanja pisača odaberite prema tablici
u nastavku. U sljedećem opisu za pametne telefone i tabletne uređaje koristi se zajednički naziv pametni telefon.
Upotreba pisača s povezanim računalom ili pametnim telefonom
Upotreba pisača bez
povezivanja s drugim uređajima
Bežični LAN (Wireless LAN)
Ne povezuj se (Do not connect)
USB
Povezivanje pisača s računalom ili
pametnim telefonom putem bežičnog
usmjerivača
usmjerivač
Izravno povezivanje pisača s
računalom ili pametnim telefonom,
bez bežičnog usmjerivača *
USB kabel
Pomoću gumba [ ili ] odaberite
Ne povezuj se (Do not connect) na
zaslonu za odabir načina povezivanja,
a zatim pritisnite gumb U redu (OK).
Slijedite upute na zaslonu da biste
nastavili s postavljanjem. Pričekajte
oko 6 minuta dok se ne pojavi
sljedeći zaslon.
Postavljanje je sada dovršeno.
* Za vrijeme izravnog povezivanja pisača i pametnog telefona ne smijete pametni
telefon povezivati s internetom. Ako to učinite, možda ćete imati dodatne troškove
ovisno o ugovoru s davateljem usluge.
* Putem bežične LAN veze s pisačem možete izravno povezati do 5 uređaja.
1
Odaberite način povezivanja pisača pa pritisnite
gumb U redu (OK).
2
Ako se prikaže sljedeći zaslon, idite na sljedeću
stranicu.
■■ Ako odaberete Bežični LAN (Wireless LAN):
Slijedite upute na zaslonu da biste nastavili
s postavljanjem.
Korisnici koji odaberu USB:
Ne spajajte USB kabel dok ne dobijete uputu.
4
■■ Ako odaberete USB:
2. Povezivanje s računalom i pametnim telefonom / tabletom
Ako pisač povezujete i s računalom i s pametnim telefonom, najprije ga povežite s računalom.
Da biste pisač povezali samo s pametnim telefonom, prijeđite na odjeljak "Povezivanje
s pametnim telefonom" na stranici 6.
2
Povezivanje s računalom
Kliknite Pokreni postavljanje (Start Setup).
Potrebno vam je postavljanje veze za svako računalo. Nastavite
s postavljanjem od koraka 1 za svako pojedino računalo.
U nastavku su opisani postupci za sustave Windows i Mac OS.
Ako na računalu koristite neki drugi sustav osim sustava
Windows ili Mac OS, kao što je Chrome OS, otiđite na
web-adresu "http://canon.com/ijsetup" i slijedite upute
za postavljanje računala na web-mjestu tvrtke Canon.
1
Za pokretanje datoteke za postavljanje odaberite
ili .
korak
Slijedite upute na zaslonu da biste nastavili
s postavljanjem.
Pametni telefon možete postaviti za vrijeme
postupka.
Na sljedećem zaslonu kliknite Upute (Instructions)
da biste nastavili s postavljanjem pametnog
telefona.
Pristupanje web-mjestu Canon
HRVATSKI
a Posjetite web-mjesto Canon u nastavku i kliknite
Postavljanje.
Slijedite upute na zaslonu da biste nastavili
s postavljanjem.
b Ako se prikaže sljedeći zaslon, kliknite Preuzmi.
* Ovisno o postavkama, gornji zaslon možda se
neće prikazati. U tom slučaju prijeđite na odjeljak
"Povezivanje s pametnim telefonom" na stranici 6
nakon što ste dovršili povezivanje s računalom.
c Pokrenite preuzetu datoteku.
3
Ako se prikaže sljedeći zaslon, kliknite Izlaz (Exit).
Upotreba CD-a za postavu
a Umetnite CD za postavu u računalo.
Ako upotrebljavate Windows 10, Windows 8.1 ili Windows 8:
b Kliknite
ili
Eksplorer za datoteke
(File Explorer) na alatnoj traci.
c Odaberite Ovo računalo (This PC) ili Računalo
(Computer) s lijeve strane otvorenog prozora.
d Dvaput kliknite ikonu CD-ROM
strane prozora.
Povezivanje s računalom sada
je dovršeno. Možete ispisivati
s računala.
s desne
* Ako se pojavi sadržaj CD-ROM-a, dvaput kliknite
MSETUP4.EXE.
5
Povezivanje s pametnim telefonom
Postavljanje veze potrebno je izvršiti za svaki pojedini pametni telefon. Nastavite s postavljanjem od koraka 1 za svaki
pojedini pametni telefon.
Priprema
• Uključite Wi-Fi na pametnom telefonu.
• Ako imate bežični usmjerivač, povežite pametni telefon s njime.
* Informacije o funkcioniranju uređaja potražite u priručnicima za pametni telefon i bežični usmjerivač ili se obratite proizvođaču tih uređaja.
1
Na pametni telefon instalirajte softversku aplikaciju Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
: Potražite "Canon PRINT" u trgovini App Store.
: Potražite "Canon PRINT" u trgovini Google Play.
Ili posjetite web-mjesto Canon skeniranjem QR kôda.
2
Provjerite zaslon na pisaču.
Zaslon se isključuje na 10 minuta ako ništa ne radite. Da biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb na radnoj
ploči (osim gumba UKLJUČENO (ON)).
aPojavljuje li se sljedeći zaslon?
Ne
Da (prijeđite na
.)
bPojavljuje li se
(pisač je spojen s mrežom) na zaslonu prikazanom pritiskom na gumb
KOPIRANJE (COPY)?
Ne (prijeđite na
Da
.)
Ako se prikaže
, pisač neće moći razmjenjivati
informacije putem bežične LAN veze. Detalje potražite na adresi
"http://canon.com/ijsetup" u odjeljku Najčešće postavljana pitanja.
a Dodirnite instalirani aplikacijski softver.
c Mora se prikazati sljedeći zaslon.
b Slijedite upute na zaslonu za registraciju pisača.
Povezivanje s pametnim telefonom
sada je dovršeno. Možete ispisivati
s pametnog telefona.
Za ispis fotografija umetnite fotopapir.
Prijeđite na odjeljak "Ulaganje papira" na stranici 8.
6
Postupci u nastavku razlikuju se ovisno o sustavu iOS ili Android. Odaberite svoj operacijski sustav i nastavite
postupak.
a Dodirnite Postavke (Settings) na zaslonu
POČETNA, a zatim dodirnite Canon_ij_XXXX
u postavkama Wi-Fi.
a Dodirnite instalirani aplikacijski softver.
b Slijedite upute na zaslonu za registraciju pisača.
Ako se Canon_ij_XXXX ne pojavi na popisu,
pogledajte odjeljak "Priprema pisača" u nastavku
da biste pisač pokrenuli, a zatim ponovite korak a.
b Dodirnite instalirani aplikacijski softver.
Ako se poruka "Printer is not registered. Perform
printer setup?" ne pojavi, pogledajte odjeljak
"Priprema pisača" u nastavku da biste pisač
pokrenuli, a zatim pričekajte da se poruka pojavi.
Slijedite upute na zaslonu da biste nastavili
s postavljanjem.
Ovisno o okruženju, odabire se odgovarajući način
povezivanja.
c Mora se prikazati sljedeći zaslon.
c Slijedite upute na zaslonu za registraciju pisača.
HRVATSKI
Slijedite upute na zaslonu da biste nastavili
s postavljanjem.
Ako odaberete Auto Select Conn. Method
(recommended) na zaslonu za odabir načina
povezivanja, automatski će se odabrati
odgovarajući način povezivanja ovisno o vašem
okruženju.
d Mora se prikazati sljedeći zaslon.
Povezivanje s pametnim telefonom sada je dovršeno. Možete ispisivati s pametnog
telefona.
Za ispis fotografija umetnite fotopapir. Prijeđite na odjeljak "Ulaganje papira" na stranici 8.
Priprema pisača
a Na pisaču pritisnite gumb Postava (Setup).
b Koristite gumb [ ili ] za odabir Postav. bežič.
LAN-a (Wireless LAN setup) > Jednost.bežič.
povez. (Easy WL connect), a zatim pritisnite
gumb U redu (OK).
c Vratite se funkcijama pametnog telefona.
7
Ulaganje papira
1
2
Otvorite oslonac papira i produžetak
oslonca papira.
3
Umetnite nekoliko listova papira sa stranom za
ispis okrenutom prema gore dok se ne zaustavi.
4
Povucite desnu vodilicu papira da biste
je poravnali sa stranom snopa papira.
5
a Izvucite ladicu za izlaz papira.
b O
tvorite produžetak ladice za izlaz papira.
Povucite desnu vodilicu papira do desnog kraja.
b
a
Korištenje funkcije faksa
Prije korištenja funkcije faksa pogledajte sljedeći priručnik za postavljanje funkcije faksa vašeg pisača.
■■ Postavljanje faksa na Priručnik na mreži
a Posjetite web-mjesto Canon u nastavku i kliknite Postavljanje.
Slijedite upute na zaslonu da biste nastavili s postavljanjem.
b Kliknite Pripremanje faksa za upotrebu.
■■ Postavljanje faksa u Osnovni priručnik koji je instaliran na vaše računalo.
8
1. Установка принтера
Установка картриджа
Узнать о процедуре можно, посмотрев видеоролик
или отсканировав QR-коды.
Для получения информации о процедуре со значком
посмотрите видеоруководства по установке
принтера, перейдя по следующему URL-адресу или
отсканировав QR-коды.
Android
Видеоинструкции
1
Проверка комплектации
iOS
a В
озьмитесь за ручку на фиксирующей
крышке картриджа.
b Откройте фиксирующую крышку картриджа.
CD-ROM для
компьютера
(Windows)
Руководства
Удаление упаковочных материалов
Узнать о процедуре можно, посмотрев видеоролик
или отсканировав QR-коды.
1
2
b
2
Извлеките картридж C (цветной) из коробки
и удалите наклейку.
3
Снимите защитную ленту.
4
Вставьте картридж C (цветной) слева.
iOS
Удалите упаковочные материалы (например,
ленту) с внешних поверхностей принтера.
a У
далите оранжевую ленту.
b Откройте модуль сканирования / крышку.
РУССКИЙ
Android
a
a
b
3
Удалите оранжевую ленту и защитный
материал и утилизируйте их.
1
5
Повторите действия 2–4, чтобы вставить
картридж B (черный) справа.
6
Закройте фиксирующую крышку картриджа
и прижмите ее.
2
Возьмитесь за колпачок контейнера, снимите
его с чернильного контейнера и поместите на
верхний держатель колпачка контейнера.
3
a И
звлеките флакон с чернилами BK (черный) из упаковки.
b Удерживая флакон с чернилами
вертикально, снимите колпачок флакона.
a
7
Нажмите обе соединительные кнопки.
Заливка чернил
Узнать о процедуре можно, посмотрев видеоролик
или отсканировав QR-коды.
Android
1
2
b
Откройте левую крышку чернильного
контейнера.
4
Вставьте наконечник флакона с чернилами во впускное
отверстие и переверните флакон с чернилами вверх дном.
5
Вылейте все чернила в чернильный контейнер.
6
Закройте колпачок контейнера.
iOS
7
Закройте крышку чернильного контейнера.
Включение принтера
Узнать о процедуре можно, посмотрев видеоролик
или отсканировав QR-коды.
8
a О
ткройте правую крышку чернильного
контейнера.
b Повторите действия 2–6, чтобы налить все
чернила в соответствующие чернильные
контейнеры справа согласно маркировке.
Android
1
iOS
Подключите кабель питания.
е подключайте никаких кабелей на этом
Н
этапе, кроме кабеля питания.
c Закройте крышку чернильного контейнера.
a
Сзади
c
9
2
Убедитесь, что все чернила перелиты из
флаконов в чернильные контейнеры.
Нажмите кнопку ВКЛ (ON).
При появлении сообщения об ошибке проверьте
правильность установки картриджей.
3
С помощью кнопки [ или ] выберите язык
и нажмите кнопку OK.
4
При появлении указанного ниже экрана
выберите свою страну или регион и нажмите
кнопку OK.
5
a П
ри появлении указанного ниже экрана
убедитесь, что подготовка чернил завершена.
b Выберите Да (Yes) и нажмите кнопку OK.
10 Закройте модуль сканирования / крышку.
a
РУССКИЙ
b
b
3
Выбор метода подключения принтера
Метод подключения может отличаться в зависимости от вариантов использования принтера. Выберите метод
подключения принтера, используя приведенную ниже таблицу. В следующем описании смартфоны и планшеты
вместе именуются «смартфон».
Использование принтера с подключением к компьютеру
или смартфону
Использование принтера
без подключения к другим
устройствам
Беспроводная сеть (Wireless LAN) USB
Не подключаться (Do not connect)
Подключение принтера к
компьютеру или смартфону через
маршрутизатор беспроводной сети
маршрутизатор
Подключение принтера
к компьютеру или смартфону
напрямую без маршрутизатора
беспроводной сети *
USB-кабель
С помощью кнопки [ или ]
выберите Не подключаться
(Do not connect) на экране выбора
метода подключения, а затем
нажмите кнопку OK. Следуйте
инструкциям на экране, чтобы
продолжить настройку. Подождите
примерно 6 минут, пока не появится
представленный ниже экран.
Настройка завершена.
* Если принтер подключается к смартфону напрямую, подключение смартфона
к Интернету через беспроводную сеть невозможно. В этом случае с вас может
взиматься дополнительная плата по условиям контракта с поставщиком услуг.
* По беспроводной сети к принтеру можно напрямую подключить до 5
устройств одновременно.
1
Выберите метод подключения принтера
и нажмите кнопку OK.
2
При появлении указанного ниже экрана
перейдите на следующую страницу.
■■ Если выбрано значение Беспроводная сеть
(Wireless LAN):
Следуйте инструкциям на экране,
чтобы продолжить настройку.
Для тех, кто выбрал USB:
Не подключайте USB-кабель до получения
инструкции.
4
■■ Если выбрано значение USB:
2. Подключение к компьютеру и смартфону или планшету
Если необходимо подключить принтер одновременно к компьютеру и смартфону,
сначала подключите его к компьютеру.
Для подключения принтера только к смартфону перейдите в раздел «Подключение
к смартфону» на стр. 6.
Подключение к компьютеру
2
Щелкните Начать настройку (Start Setup).
Необходимо выполнить процесс настройки подключения
на каждом компьютере. Продолжайте настройку для
каждого компьютера, начиная с действия 1.
Ниже описана процедура подключения для ОС Windows и Mac OS.
Если вы используете другую операционную систему, кроме
Windows и Mac OS, например Chrome OS, пройдите по
ссылке http://canon.com/ijsetup, а затем выполните инструкции
на официальном сайте Canon для настройки компьютера.
1
Следуйте инструкциям на экране,
чтобы продолжить настройку.
Для запуска файла установки выполните
или
ниже.
действия, описанные в окошке
Настройку смартфона можно выполнить
между выполнением действий.
Чтобы продолжить настройку смартфона,
щелкните Инструкции (Instructions)
на следующем экране.
С помощью веб-сайта Canon
a Посетите веб-сайт Canon по указанному ниже
адресу и нажмите Настройка.
b При появлении следующего экрана нажмите Загрузить.
* В зависимости от настроек вышеупомянутый
экран может не отображаться. В этом случае
после подключения к компьютеру перейдите в
раздел «Подключение к смартфону» на стр. 6.
3
c Запустите загруженный файл.
РУССКИЙ
Следуйте инструкциям на экране,
чтобы продолжить настройку.
При появлении следующего экрана нажмите
Выход (Exit).
С помощью установочного компакт-диска
a Вставьте в компьютер установочный компакт-диск.
При использовании ОС Windows 10, Windows 8.1 или Windows 8:
b Нажмите
или
на панели задач.
Проводник (File Explorer)
c Выберите элемент Этот ПК (This PC) или
Компьютер (Computer) слева в открывшемся окне.
d Дважды щелкните значок компакт-диска
Подключение к компьютеру
выполнено. Теперь вы можете
выполнять печать с компьютера.
справа в окне.
* Когда отобразится содержимое компакт-диска,
дважды щелкните файл MSETUP4.EXE.
5
Подключение к смартфону
Настройку подключения необходимо выполнить для каждого смартфона. Продолжайте настройку для каждого смартфона, начиная с действия 1.
Подготовка
• Включите Wi-Fi на смартфоне.
• В случае наличия маршрутизатора беспроводной сети подключите к нему смартфон.
* Для получения информации о том, как это сделать, см. руководство по эксплуатации смартфона и маршрутизатора
беспроводной сети или обратитесь к их производителям.
1
Установите на смартфон приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
: выполните поиск приложения Canon PRINT в магазине App Store.
: выполните поиск приложения Canon PRINT в магазине Google Play.
Или перейдите на веб-сайт Canon, отсканировав QR-код.
2
Проверьте отображение на принтере.
Экран выключается, если устройство не используется в течение 10 минут. Для отображения экрана
нажмите любую кнопку на панели управления (кроме кнопки ВКЛ (ON)).
aПоявился ли представленный ниже экран?
Нет
Да (перейдите к п.
.)
bПоявился ли значок
(принтер подключен к сети) на экране, открывшемся после нажатия кнопки
КОПИРОВАТЬ (COPY)?
Нет (перейдите к п.
Да
.)
Появление значка
означает, что принтер не может передавать данные
по беспроводной сети. Для получения более подробной информации перейдите
по ссылке «http://canon.com/ijsetup» в раздел Часто задаваемые вопросы.
a Коснитесь установленного приложения.
c Убедитесь, что отображается указанный ниже экран.
b Следуйте инструкциям на экране, чтобы
выполнить регистрацию принтера.
Подключение к смартфону
выполнено. Теперь вы можете
выполнять печать со смартфона.
Для печати фотографий загрузите фотобумагу.
Перейдите в раздел «Загрузка бумаги» на стр. 8.
6
Процедуры, описанные ниже, отличаются в зависимости от операционной системы (iOS или Android).
Выберите свою операционную систему и выполните инструкции к ней.
a Нажмите Настройки (Settings) на экране
НАЧАЛО, а затем коснитесь Canon_ij_XXXX
в меню настроек Wi-Fi.
a Коснитесь установленного приложения.
b Следуйте инструкциям на экране, чтобы
выполнить регистрацию принтера.
Если Canon_ij_XXXX нет в списке, выполните действия
с принтером, указанные в разделе «Подготовка
принтера» внизу, а затем повторите действие a.
b Коснитесь установленного приложения.
c Следуйте инструкциям на экране, чтобы
выполнить регистрацию принтера.
Следуйте инструкциям на экране,
чтобы продолжить настройку.
Если выбрать Автом. выбор метода
подключ. (рекоменд.) (Auto Select Conn.
Method (recommended)) на экране выбора
метода подключения, соответствующий метод
подключения будет выбран автоматически
в зависимости от вашей сетевой среды.
Если сообщение «Принтер не
зарегистрирован. Выполнить настройку
принтера? (Printer is not registered. Perform
printer setup?)» не появилось, выполните
действия с принтером, указанные в разделе
«Подготовка принтера» внизу, а затем
подождите немного, пока сообщение не
появится.
Следуйте инструкциям на экране,
чтобы продолжить настройку.
Выбор подходящего метода подключения
зависит от используемой среды.
c Убедитесь, что отображается указанный ниже экран.
РУССКИЙ
d Убедитесь, что отображается указанный ниже экран.
Подключение к смартфону выполнено. Теперь вы можете выполнять печать со смартфона.
Для печати фотографий загрузите фотобумагу. Перейдите в раздел «Загрузка бумаги» на стр. 8.
Подготовка принтера
a Нажмите кнопку Настройка (Setup)
на принтере.
b С помощью кнопки [ или ] выберите
Настр. беспр. сети (Wireless LAN setup) >
Прост. беспр. подкл. (Easy WL connect),
а затем нажмите кнопку OK.
c Вернитесь к выполнению действий
на смартфоне.
7
Загрузка бумаги
1
2
Откройте упор для бумаги и дополнительный
упор для бумаги.
3
Вставьте несколько листов бумаги лицевой
стороной вверх до упора.
4
Передвиньте правую направляющую бумаги
до совмещения со стопкой бумаги.
5
a В
ыдвиньте лоток приема бумаги.
b О
ткройте дополнительный лоток
приема бумаги.
Сдвиньте правую направляющую бумаги
вправо до конца.
b
a
Использование функции факсимильной связи
Перед использованием функции факсимильной связи настройте ее на принтере с помощью указанного ниже
руководства.
■■ Настройка факса в руководстве Онлайн-руководство
a Посетите веб-сайт по указанному ниже адресу Canon и нажмите Настройка.
Следуйте инструкциям на экране, чтобы продолжить настройку.
b Нажмите Подготовка факса к использованию.
■■ Настройка факса в руководстве Основное руководство, установленном на вашем компьютере.
8
1. Установлення принтера
Установлення картриджа
Процедуру можна побачити у відео. Для цього
відскануйте QR-коди.
Процедура зі значком
: можна переглянути відеоуроки
з установлення принтера. Для цього перейдіть за такою
URL-адресою або відскануйте QR-коди.
Навчальні
відеоролики
Перевірка комплектації
Android
1
iOS
a В
ізьміться за ручку на кришці фіксації
картриджів.
b Відкрийте кришку фіксації картриджів.
CD-ROM для
комп’ютера
(Windows)
Посібники
Зняття пакувальних матеріалів
Процедуру можна побачити у відео. Для цього
відскануйте QR-коди.
Android
1
2
a
b
2
Витягніть картридж C (кольоровий) із коробки
та зніміть етикетку.
3
Зніміть захисну стрічку.
4
Вставте картридж C (кольоровий) ліворуч.
iOS
Зніміть пакувальні матеріали (наприклад,
стрічку) із зовнішньої частини принтера.
a З
німіть жовтогарячу стрічку.
b В
ідкрийте модуль сканування / кришку.
b
3
Зніміть жовтогарячу стрічку та захисний
матеріал і викиньте їх.
УКРАЇНСЬКА
a
1
5
Повторіть кроки 2–4, щоб установити
картридж B (чорний) праворуч.
6
Закрийте кришку фіксації картриджів
і притисніть її.
2
Візьміться за ковпачок чорнильниці, зніміть його з чорнильниці
та помістіть на верхній тримач ковпачка чорнильниці.
3
a В
итягніть флакон із чорнилом BK (чорний) з упаковки.
b Тримаючи флакон із чорнилом вертикально,
зніміть ковпачок флакона.
a
7
Натисніть обидві кнопки з’єднання.
Наливання чорнила
Процедуру можна побачити у відео. Для цього
відскануйте QR-коди.
Android
1
2
Відкрийте ліву кришку чорнильниці.
b
4
Вставте наконечник флакона з чорнилом
у вхідний отвір і переверніть флакон із
чорнилом догори дном.
5
Залийте чорнило в чорнильницю.
6
Закрийте ковпачок чорнильниці.
iOS
7
Закрийте кришку чорнильниці.
Увімкнення принтера
Процедуру можна побачити у відео. Для цього
відскануйте QR-коди.
8
a В
ідкрийте праву кришку чорнильниці.
b Повторіть кроки 2–6, щоб налити всі
чорнила у відповідні чорнильниці,
розташовані праворуч, згідно
з маркуванням.
Android
1
iOS
Приєднайте шнур живлення.
е приєднуйте жодних кабелів на цьому етапі,
Н
окрім шнура живлення.
c Закрийте кришку чорнильниці.
a
Задня
сторона
c
b
9
2
Переконайтеся, що всі чорнила з флаконів
перелиті в чорнильниці.
Натисніть кнопку УВІМК. (ON).
Якщо з’явиться повідомлення про помилку,
перевірте, чи правильно встановлено картриджі.
3
За допомогою кнопки [ або ] виберіть мову
й натисніть кнопку OK.
4
Якщо з’явиться наведений нижче екран, виберіть
свою країну або регіон і натисніть кнопку OK.
5
a К
оли з’явиться наведений нижче екран,
переконайтеся, що підготовку чорнила
завершено.
b Виберіть Так (Yes) і натисніть кнопку OK.
a
УКРАЇНСЬКА
10 Закрийте модуль сканування / кришку.
b
3
Вибір способу підключення принтера
Спосіб підключення залежить від того, як використовується принтер. Виберіть спосіб підключення принтера відповідно
до наведеної нижче таблиці. У наведеному далі описі смартфони та планшети разом називаються «смартфон».
Використання принтера з підключеним комп’ютером або
смартфоном
Використання принтера без
підключення інших пристроїв
WLAN (Wireless LAN)
Не підключайте (Do not connect)
USB
Підключення принтера до комп’ютера
або смартфона через маршрутизатор
безпроводової мережі
маршрутизатор
Підключення принтера до
комп’ютера або смартфона напряму
без маршрутизатора безпроводової
мережі *
USB-кабель
За допомогою кнопки [ або ]
виберіть елемент Не підключайте
(Do not connect) на екрані
вибору способу підключення,
потім натисніть кнопку OK.
Щоб продовжити настроювання,
дотримуйтесь інструкцій, які
з’являтимуться на екрані. Зачекайте
приблизно 6 хвилин, доки не
з’явиться показаний нижче екран.
Настроювання завершено.
* Смартфон не можна підключати до Інтернету через безпроводову мережу під
час підключення принтера напряму до смартфона. У такому разі з вас може
бути стягнуто плату залежно від умов контракту з постачальником послуг.
* Напряму через підключення до безпроводової локальної мережі до принтера
можна підключити до 5 пристроїв.
1
Виберіть спосіб підключення принтера
та натисніть кнопку OK.
2
Якщо з’явиться наведений далі екран,
перейдіть до наступної сторінки.
■■ Якщо вибрати спосіб WLAN (Wireless LAN):
Щоб продовжити настроювання,
дотримуйтесь інструкцій, які з’являтимуться
на екрані.
Користувачі, які вибирають спосіб USB:
Не приєднуйте USB-кабель, доки не отримаєте
вказівку.
4
■■ Якщо вибрати спосіб USB:
2. Підключення до комп’ютера та смартфона або планшета
Якщо принтер необхідно одночасно підключити до комп’ютера та смартфона, спершу
підключіть принтер до комп’ютера.
Щоб підключити принтер лише до смартфона, перейдіть до розділу «Підключення до смартфона» на сторінці 6.
Підключення до комп’ютера
2
Виберіть пункт Запуск настроювання
(Start Setup).
Для кожного комп’ютера потрібно провести процедуру
настроювання з’єднання. Робіть це, починаючи з кроку 1.
Далі описано процедури для Windows і Mac OS.
Якщо на комп’ютері використовується інша
операційна система (не Windows або Mac OS),
зокрема Chrome OS, відкрийте веб-сторінку http://
canon.com/ijsetup і виконайте інструкції, наведені на
веб-сайті Canon, щоб настроїти комп’ютер.
1
Щоб запустити файл настроювання, виберіть
або .
один із таких кроків –
Щоб продовжити настроювання, дотримуйтесь
інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
Смартфон можна настроїти всередині
процедури.
На наведеному далі екрані виберіть пункт
Інструкції (Instructions), щоб перейти до
настроювання смартфона.
За допомогою веб-сайту Canon
a Відкрийте веб-сайт Canon за наведеною нижче
адресою та виберіть пункт Настроювання.
Щоб продовжити настроювання, дотримуйтесь
інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
b Якщо з’явиться такий екран, натисніть кнопку Завантажити.
c Запустіть завантажений файл.
3
Якщо з’явиться такий екран, натисніть кнопку
Вихід (Exit).
Використання компакт-диска з програмою встановлення
a Вставте компакт-диск із програмою встановлення в комп’ютер.
УКРАЇНСЬКА
* Наведений вище екран може не з’явитися.
Це залежить від настройок. У такому разі
перейдіть до розділу «Підключення до
смартфона» на сторінці 6, коли встановите
підключення до комп’ютера.
Якщо використовується ОС Windows 10, Windows
8.1 або Windows 8:
або
b Натисніть
на панелі завдань.
Провідник (File Explorer)
c Виберіть пункт Цей ПК (This PC) або Комп’ютер
(Computer) ліворуч у вікні, що відкрилося.
d Двічі клацніть піктограму компакт-диска
праворуч у вікні.
Підключення до комп’ютера
встановлено. Тепер можна
друкувати з нього.
* Коли відобразиться вміст компакт-диска, двічі
клацніть файл MSETUP4.EXE.
5
Підключення до смартфона
Підключення потрібно настроювати для кожного смартфона. Робіть це, починаючи з кроку 1.
Підготовка
• Увімкніть Wi-Fi на смартфоні.
• Якщо у вас є маршрутизатор безпроводової мережі, підключіть до нього смартфон.
* Щоб дізнатися про дії, які потрібно для цього виконати, див. посібники з експлуатації смартфона та маршрутизатора
безпроводової мережі або зверніться до їхніх виробників.
1
Інсталюйте на смартфоні прикладне програмне забезпечення Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
: виконайте пошук програми Canon PRINT у магазині App Store.
: виконайте пошук програми Canon PRINT у магазині Google Play.
Також можна відкрити веб-сайт Canon, відсканувавши
QR-код.
2
Погляньте на дисплей принтера.
Екран вимкнеться, якщо не виконувати жодних дій протягом 10 хвилин. Щоб увімкнути його, натисніть одну
з кнопок на панелі керування (крім кнопки УВІМК. (ON)).
aЧи з’явився наведений нижче екран?
Ні
).
Так (перейдіть до кроку
bЧи з’явилася піктограма
(принтер під’єднано до мережі) на екрані, який відобразився після
КОПІЯ (COPY)?
натискання кнопки
Ні (перейдіть до кроку
Так
Якщо з’явиться значок
, це означає, що принтер не може обмінюватися даними
через підключення до безпроводової локальної мережі. Щоб отримати докладні відомості,
відкрийте веб-сторінку http://canon.com/ijsetup і перегляньте розділ Запитання й відповіді.
a Торкніться інстальованого прикладного
програмного забезпечення.
b Щоб зареєструвати принтер, дотримуйтесь
інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
6
).
c Має обов’язково з’явитися наведений нижче екран.
Підключення до смартфона встановлено.
Тепер можна друкувати з нього.
Щоб надрукувати фото, завантажте фотопапір.
Перейдіть до розділу «Завантаження паперу»
на сторінці 8.
Наведені нижче процедури залежать від того, яка операційна система використовується – iOS або
Android. Виберіть свою операційну систему та перейдіть до процедури для неї.
a Торкніться спочатку пункту Параметри (Settings)
на екрані «ПОЧАТОК», а потім – пункту
Canon_ij_XXXX у настройках Wi-Fi.
a Торкніться інстальованого прикладного
програмного забезпечення.
b Щоб зареєструвати принтер, дотримуйтесь
інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
Якщо в списку не з’явиться пункт Canon_ij_XXXX,
прочитайте розділ «Підготовлення принтера»
нижче, виконайте описані в ньому дії на принтері
та повторіть крок a.
b Торкніться інстальованого прикладного
програмного забезпечення.
Якщо повідомлення «Printer is not registered.
Perform printer setup?» не з’явиться,
прочитайте розділ «Підготовлення принтера»
нижче, виконайте описані в ньому дії на принтері
та зачекайте деякий час, доки це повідомлення
не з’явиться.
Щоб продовжити настроювання, дотримуйтесь
інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
Належний спосіб підключення вибирається
залежно від середовища.
c Щоб зареєструвати принтер, дотримуйтесь
інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
c Має обов’язково з’явитися наведений нижче екран.
Щоб продовжити настроювання, дотримуйтесь
інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
Якщо на екрані вибору способу підключення
вибрати пункт Auto Select Conn. Method
(recommended), належний спосіб підключення буде
вибрано автоматично залежно від середовища.
d Має обов’язково з’явитися наведений нижче екран.
Підключення до смартфона встановлено. Тепер можна друкувати з нього.
Підготовлення принтера
a Натисніть кнопку Настроювання (Setup)
на принтері.
b За допомогою кнопки [ або ] виберіть пункт
Настроювання WLAN (Wireless LAN setup)
> Спрощ. безпр. підкл. (Easy WL connect)
і натисніть кнопку OK.
УКРАЇНСЬКА
Щоб надрукувати фото, завантажте фотопапір. Перейдіть до розділу «Завантаження паперу» на сторінці 8.
c Почніть знову користуватися смартфоном.
7
Завантаження паперу
1
2
Відкрийте підпору для паперу й подовжувач
підпори для паперу.
3
Вставте кілька аркушів паперу стороною для
друку догори до зупинки.
4
Посуньте правий напрямник для паперу, щоб
вирівняти його зі стороною стосу паперу.
5
a В
итягніть лоток виведення паперу.
b В
ідкрийте подовжувач вивідного лотка.
Посуньте правий напрямник для паперу
праворуч до кінця.
b
a
Використання функції факсу
До початку використання функції факсу налаштуйте її на принтері за допомогою вказаного далі посібника.
■■ Настроювання факсу в посібнику Онлайновий посібник
a Перейдіть на вказаний нижче веб-сайт Canon і натисніть Настроювання.
Щоб продовжити настроювання, дотримуйтесь інструкцій, які з’являтимуться на екрані.
b Натисніть Підготовка факсу до використання.
■■ Настроювання факсу в посібнику Короткий посібник, який установлено на вашому комп’ютері.
8
‫تحميل الورق‬
‫‪1 1‬‬
‫افتح دعامة الورق ووصلة دعامة الورق‪.‬‬
‫‪3 3‬‬
‫قم بإدخال عدة ورقات حتى تتوقف مع توجيه جانب الطباعة ألعلى‪.‬‬
‫العربية‬
‫‪4 4‬‬
‫قم بتحريك موجه الورق األيمن لمحاذاته مع جانب رزمة الورق‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫قم بتحريك موجه الورق األيمن إلى النهاية‪.‬‬
‫‪5 5‬‬
‫‪ a‬اسحب درج إخراج الورق للخارج‪.‬‬
‫‪ b‬افتح امتداد درج اإلخراج‪.‬‬
‫‪b‬‬
‫‪a‬‬
‫استخدام وظيفة الفاكس‬
‫قبل استخدام وظيفة الفاكس‪ ،‬راجع الدليل التالي إلعداد وظيفة الفاكس في طابعتك‪.‬‬
‫■إعداد الفاكس الموجود في الدليل على اإلنترنت‬
‫‪ a‬تفضل بزيارة موقع الويب لشركة ‪ Canon‬الوارد أدناه وانقر فوق اإلعداد‪.‬‬
‫اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة عملية اإلعداد‪.‬‬
‫‪ b‬انقر فوق جعل وظيفة الفاكس جاهزة لالستخدام‪.‬‬
‫■إعداد الفاكس في الدليل األساسي الذي تم تثبيته على الكمبيوتر الخاص بك‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫تختلف اإلجراءات الواردة أدناه باختالف نظامي التشغيل ‪ iOS‬أو ‪ .Android‬قم بتحديد نظام التشغيل الخاص بك وتابع إلى اإلجراء الخاص به‪.‬‬
‫‪aa‬انقر فوق اإلعدادات (‪ )Settings‬في شاشة الصفحة الرئيسية‪ ،‬ثم انقر فوق‬
‫‪ Canon_ij_XXXX‬في إعدادات ‪.Wi-Fi‬‬
‫‪aa‬انقر فوق البرنامج التطبيقي الذي تم تثبيته‪.‬‬
‫‪bb‬اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لتسجيل الطابعة‪.‬‬
‫في حالة عدم ظهور ‪ Canon_ij_XXXX‬في القائمة‪ ،‬راجع "تحضير‬
‫الطابعة" أدناه لتشغيل الطابعة‪ ،‬ثم كرر الخطوة ‪.a‬‬
‫‪bb‬انقر فوق البرنامج التطبيقي الذي تم تثبيته‪.‬‬
‫في حالة ظهور الرسالة "‪Printer is not registered.‬‬
‫?‪ ،"Perform printer setup‬راجع "تحضير الطابعة" أدناه‬
‫لتشغيل الطابعة‪ ،‬وانتظر للحظة حتى تظهر رسالة‪.‬‬
‫اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة عملية اإلعداد‪.‬‬
‫يتم تحديد طريقة االتصال المناسبة وف ًقا للبيئة الخاصة بك‪.‬‬
‫‪cc‬تأكد من ظهور الشاشة التالية‪.‬‬
‫‪cc‬اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لتسجيل الطابعة‪.‬‬
‫اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة عملية اإلعداد‪.‬‬
‫إذا قمت بتحديد ‪Auto Select Conn.‬‬
‫)‪ Method (recommended‬في شاشة تحديد طريقة االتصال‪ ،‬يتم‬
‫تحديد طريقة االتصال تلقائيًا وف ًقا للبيئة الخاصة بك‪.‬‬
‫‪dd‬تأكد من ظهور الشاشة التالية‪.‬‬
‫اكتملت عملية التوصيل بهاتفك الذكي اآلن‪ .‬ويمكنك الطباعة من هاتفك الذكي‪.‬‬
‫لطباعة الصور‪ ،‬قم بتحميل ورق الصور الفوتوغرافية‪ .‬تابع إلى "تحميل الورق" في الصفحة ‪.8‬‬
‫تحضير الطابعة‬
‫‪aa‬اضغط على الزر إعداد (‪ )Setup‬الموجود على الطابعة‪.‬‬
‫‪bb‬استخدم الزر [ أو ] لتحديد ‪> Wireless LAN setup‬‬
‫‪ ،Easy WL connect‬ثم قم بالضغط على الزر موافق (‪.)OK‬‬
‫‪cc‬قم بالعودة إلى العملية الخاصة بهاتفك الذكي‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫التوصيل بالهاتف الذكي‬
‫ستحتاج إلى إعداد االتصال لكل هاتف ذكي‪ .‬تابع عملية اإلعداد من الخطوة ‪ 1‬لكل هاتف ذكي‪.‬‬
‫العربية‬
‫التحضير‬
‫•قم بتشغيل ‪ Wi-Fi‬على هاتفك الذكي‪.‬‬
‫•إذا كان لديك موجه السلكي‪ ،‬فقم بتوصيل الهاتف الذكي بالموجه الالسلكي‪.‬‬
‫*لمعرفة العمليات‪ ،‬راجع دليلي الهاتف الذكي والموجه الالسلكي أو اتصل بالمصنعين‪.‬‬
‫‪1 1‬‬
‫قم بتثبيت البرنامج التطبيقي ‪ Canon PRINT Inkjet/SELPHY‬على هاتفك الذكي‪.‬‬
‫‪ :‬ابحث عن "‪ "Canon PRINT‬في ‪.App Store‬‬
‫‪ :‬ابحث عن "‪ "Canon PRINT‬في ‪.Google Play‬‬
‫أو قم بالوصول إلى موقع الويب لشركة ‪ Canon‬من خالل مسح رمز االستجابة‬
‫السريعة‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫تحقق من الشاشة الموجودة على الطابعة‪.‬‬
‫سيتم إطفاء الشاشة إذا لم يتم القيام بأية عمليات لمدة ‪ 10‬دقائق‪ .‬اضغط على األزرار الموجودة على لوحة التشغيل (فيما عدا الزر تشغيل (‪ ))ON‬لعرض الشاشة‪.‬‬
‫‪a‬هل تظهر الشاشة التالية؟‬
‫نعم (تابع إلى‬
‫ال‬
‫‪b‬هل يظهر‬
‫‪).‬‬
‫(الطابعة متصلة بالشبكة) على الشاشة المعروضة بالضغط على الزر‬
‫ال (تابع إلى‬
‫نعم‬
‫نسخ (‪)COPY‬؟‬
‫‪).‬‬
‫‪ ،‬سيتعذر اتصال الطابعة عن طريق‬
‫في حالة ظهور‬
‫اتصال الشبكة المحلية الالسلكية‪ .‬لمعرفة التفاصيل‪ ،‬قم بالوصول إلى‬
‫"‪ "http://canon.com/ijsetup‬لالطالع على األسئلة الشائعة‪.‬‬
‫‪aa‬انقر فوق البرنامج التطبيقي الذي تم تثبيته‪.‬‬
‫‪cc‬تأكد من ظهور الشاشة التالية‪.‬‬
‫‪bb‬اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لتسجيل الطابعة‪.‬‬
‫اكتملت عملية التوصيل بهاتفك الذكي اآلن‪ .‬ويمكنك الطباعة‬
‫من هاتفك الذكي‪.‬‬
‫لطباعة الصور‪ ،‬قم بتحميل ورق الصور الفوتوغرافية‪ .‬تابع إلى "تحميل الورق"‬
‫في الصفحة ‪.8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .2‬التوصيل بالكمبيوتر والهاتف الذكي‪/‬الجهاز اللوحي‬
‫إذا كنت ستقوم بتوصيل الطابعة بالكمبيوتر والهاتف ذكي معًا‪ ،‬فقم بتوصيلها بالكمبيوتر أوالً‪.‬‬
‫لتوصيل الطابعة بالهاتف الذكي فقط‪ ،‬قم بالمتابعة إلى "التوصيل بالهاتف الذكي" في الصفحة ‪.6‬‬
‫‪2 2‬‬
‫انقر فوق بدء اإلعداد (‪.)Start Setup‬‬
‫التوصيل بالكمبيوتر‬
‫ستحتاج إلى إعداد االتصال لكل جهاز كمبيوتر‪ .‬تابع عملية اإلعداد من الخطوة ‪1‬‬
‫لكل كمبيوتر‪.‬‬
‫فيما يلي وصف لإلجراءات الخاصة بنظامي التشغيل ‪ Windows‬و‪.Mac OS‬‬
‫إذا استخدمت كمبيوتر بنظام آخر خالف ‪ Windows‬أو ‪ Mac OS‬مثل‬
‫‪ ,Chrome OS‬فقم بالوصول إلى "‪ ،"http://canon.com/ijsetup‬واتبع‬
‫التعليمات الموجودة في موقع الويب لشركة ‪ Canon‬إلعداد الكمبيوتر‪.‬‬
‫‪1 1‬‬
‫قم بتحديد إحدى الخطوتين التاليتين‬
‫أو‬
‫لتشغيل ملف اإلعداد‪.‬‬
‫اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة عملية اإلعداد‪.‬‬
‫يمكنك إعداد هاتفك الذكي في منتصف الخطوات‪.‬‬
‫انقر على الشاشة التالية‪ ،‬اإلرشادات (‪ )Instructions‬لمتابعة اإلعداد‬
‫الخاص بهاتفك الذكي‪.‬‬
‫الوصول إلى موقع الويب لشركة ‪Canon‬‬
‫‪aa‬تفضل بزيارة موقع الويب لشركة ‪ Canon‬الوارد أدناه وانقر‬
‫فوق اإلعداد‪.‬‬
‫اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة عملية اإلعداد‪.‬‬
‫‪bb‬في حالة ظهور الشاشة التالية‪ ،‬انقر فوق ‪.Download‬‬
‫*وف ًقا لإلعدادات الخاصة بك‪ ،‬قد ال تظهر الشاشة الموجودة باألعلى‪ .‬في‬
‫هذه الحالة‪ ،‬تابع إلى "التوصيل بالهاتف الذكي" في الصفحة ‪ 6‬بعد إنهاء‬
‫التوصيل بالكمبيوتر‪.‬‬
‫‪3 3‬‬
‫في حالة ظهور الشاشة التالية‪ ،‬انقر فوق إنهاء (‪.)Exit‬‬
‫‪cc‬قم بتشغيل ملف التنزيل‪.‬‬
‫استخدم القرص المضغوط الخاص باإلعداد‬
‫‪aa‬أدخل القرص المضغوط الخاص باإلعداد في الكمبيوتر الخاص بك‪.‬‬
‫في حالة استخدام ‪ Windows 10‬أو ‪ Windows 8.1‬أو ‪:Windows 8‬‬
‫‪bb‬انقر فوق‬
‫شريط المهام‪.‬‬
‫أو‬
‫مستكشف الملفات (‪ )File Explorer‬في‬
‫اكتملت عملية التوصيل بالكمبيوتر اآلن‪ .‬ويمكنك الطباعة‬
‫من الكمبيوتر الخاص بك‪.‬‬
‫‪cc‬حدد هذا الكمبيوتر (‪ )This PC‬أو الكمبيوتر (‪ )Computer‬في‬
‫الجانب األيسر من اإلطار المفتوح‪.‬‬
‫‪dd‬انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق‬
‫األيمن من اإلطار‪.‬‬
‫رمز القرص المضغوط الموجود في الجانب‬
‫*إذا ظهرت محتويات القرص المضغوط‪ ،‬فانقر نقرً ا مزدوجً ا فوق‬
‫‪.MSETUP4.EXE‬‬
‫‪5‬‬
‫تحديد طريقة اتصال الطابعة‬
‫تختلف طريقة االتصال باختالف طريقة استخدامك للطابعة‪ .‬حدد طريقة اتصال للطابعة وف ًقا للجدول الموجود أدناه‪ .‬في الوصف التالي‪ ،‬يُشار إلى الهواتف الذكية واألجهزة‬
‫اللوحية إجماالً بالهاتف الذكي‪.‬‬
‫استخدام الطابعة دون توصيل أية أجهزة أخرى‬
‫استخدام الطابعة أثناء توصيل الكمبيوتر أو الهاتف الذكي‬
‫العربية‬
‫‪Wireless LAN‬‬
‫‪Do not connect‬‬
‫‪USB‬‬
‫توصيل الطابعة بالكمبيوتر أو الهاتف الذكي عبر‬
‫موجه السلكي‬
‫الموجه‬
‫توصيل الطابعة بالكمبيوتر أو الهاتف الذكي مباشرة‬
‫بدون موجه السلكي *‬
‫كبل ‪USB‬‬
‫استخدم الزر [ أو ] لتحديد ‪Do not connect‬‬
‫في شاشة تحديد طريقة االتصال‪ ،‬ثم اضغط على الزر‬
‫موافق (‪ .)OK‬اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة‬
‫لمتابعة عملية اإلعداد‪ .‬انتظر لمدة ‪ 6‬دقائق تقريبًا حتى‬
‫تظهر الشاشة التالية‪.‬‬
‫اكتمل عملية اإلعداد اآلن‪.‬‬
‫*قد يتعذر عليك توصيل الهاتف الذكي باإلنترنت السلكيًا أثناء اتصال الطابعة بالهاتف الذكي مباشرة‪ .‬وفي هذه الحالة‪،‬‬
‫قد تتم محاسبتك وف ًقا للعقد المبرم بينك وبين موفر الخدمة الخاص بك‪.‬‬
‫*يمكن توصيل حتى ‪ 5‬أجهزة بالطابعة عبر اتصال الشبكة المحلية الالسلكية مباشرة‪.‬‬
‫‪1 1‬‬
‫حدد طريقة اتصال الطابعة الخاصة بك‪ ،‬ثم اضغط على الزر‬
‫موافق‪.)OK( ‬‬
‫‪2 2‬‬
‫في حالة ظهور الشاشة التالية‪ ،‬تابع إلى الصفحة التالية‪.‬‬
‫■إذا قمت بتحديد ‪:Wireless LAN‬‬
‫اتبع اإلرشادات الواردة على الشاشة لمتابعة عملية اإلعداد‪.‬‬
‫المستخدمون الذين يقومون بتحديد ‪:USB‬‬
‫ال تقم بتوصيل كبل ‪ USB‬حتى تتلقى إرشادات بذلك‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫■إذا قمت بتحديد ‪:USB‬‬
‫‪7 7‬‬
‫أغلق غطاء خزان الحبر‪.‬‬
‫تشغيل الطابعة‬
‫يمكنك مشاهدة اإلجراء في فيلم عن طريق مسح رموز االستجابة السريعة‪.‬‬
‫‪8 8‬‬
‫‪ a‬افتح غطاء خزان الحبر األيمن‪.‬‬
‫‪ b‬كرر الخطوات من ‪ 2‬إلى ‪ 6‬لصب الحبر كله داخل خزانات الحبر‬
‫ذات الصلة الموجودة على اليمين وف ًقا للملصق‪.‬‬
‫‪Android‬‬
‫‪1 1‬‬
‫‪iOS‬‬
‫قم بتوصيل سلك الطاقة‪.‬‬
‫ال تقم بتوصيل أي كبل بعد‪ ،‬باستثناء سلك الطاقة‪.‬‬
‫‪ c‬أغلق غطاء خزان الحبر‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫الجانب الخلفي‬
‫‪c‬‬
‫‪b‬‬
‫‪9 9‬‬
‫‪2 2‬‬
‫اضغط على الزر تشغيل (‪.)ON‬‬
‫تحقق من صب الحبر كله الموجود بالزجاجات في خزانات الحبر‪.‬‬
‫إذا ظهرت رسالة خطأ‪ ،‬فتأكد من تركيب الخراطيش بشكل صحيح‪.‬‬
‫‪3 3‬‬
‫استخدم الزر [ أو ] لتحديد اللغة‪ ،‬ثم اضغط على الزر‬
‫موافق‪.)OK( ‬‬
‫‪110‬‬
‫قم بإغالق وحدة المسح الضوئي ‪ /‬الغطاء‪.‬‬
‫‪4 4‬‬
‫في حالة ظهور الشاشة التالية‪ ،‬حدد الدولة أو المنطقة الخاصة بك‪ ،‬ثم‬
‫اضغط على الزر موافق (‪.)OK‬‬
‫‪5 5‬‬
‫‪ a‬عند ظهور الشاشة التالية‪ ،‬تأكد من اكتمال تحضير الحبر‪.‬‬
‫‪ b‬حدد ‪ ،Yes‬ثم اضغط على الزر موافق (‪.)OK‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5 5‬‬
‫أغلق غطاء قفل الخرطوشة ثم ادفعه ألسفل‪.‬‬
‫‪3 3‬‬
‫‪ a‬أخرج زجاجة الحبر ‪( BK‬األسود) من غالفها‪.‬‬
‫‪ b‬أمسك زجاجة الحبر في اتجاه عمودي ثم قم بإزالة غطاء الزجاجة‪.‬‬
‫العربية‬
‫كرر الخطوات من ‪ 2‬إلى ‪ 4‬إلدخال خرطوشة ‪( B‬األسود) على اليمين‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫أمسك غطاء الخزان وقم بإزالته من خزان الحبر‪ ،‬ثم قم بوضعه على‬
‫حامل غطاء الخزان العلوي‪.‬‬
‫‪6 6‬‬
‫‪a‬‬
‫‪7 7‬‬
‫‪b‬‬
‫اضغط ألسفل على زري التوصيل‪.‬‬
‫‪4 4‬‬
‫صب الحبر‬
‫يمكنك مشاهدة اإلجراء في فيلم عن طريق مسح رموز االستجابة السريعة‪.‬‬
‫‪Android‬‬
‫‪1 1‬‬
‫‪2‬‬
‫افتح غطاء خزان الحبر األيسر‪.‬‬
‫أدخل فوهة زجاجة الحبر في المدخل ثم قم بإيقاف زجاجة الحبر رأسًا‬
‫على عقب‪.‬‬
‫‪5 5‬‬
‫قم بصب الحبر كله في خزان الحبر‪.‬‬
‫‪iOS‬‬
‫‪6 6‬‬
‫أغلق غطاء الخزان‪.‬‬
‫‪ .1‬تركيب الطابعة‬
‫تركيب الخرطوشة‬
‫يمكنك مشاهدة اإلجراء في فيلم عن طريق مسح رموز االستجابة السريعة‪.‬‬
‫‪ ،‬يمكنك مشاهدة‏‫مقاطع الفيديو‬
‫بالنسبة لإلجراء الذي يحتوي على الرمز‬
‫التعليمية‬ الخاصة بتركيب الطابعة عن طريق الوصول إلى عنوان ‪ URL‬التالي أو‬
‫مسح رموز االستجابة السريعة‪.‬‬
‫أدلة الفيديو‬
‫‪Android‬‬
‫‪iOS‬‬
‫‪1 1‬‬
‫التحقق من العناصر المضمنة‬
‫‪ a‬أمسك المقبض الموجود على غطاء قفل الخرطوشة‪.‬‬
‫‪ b‬افتح غطاء قفل الخرطوشة‪.‬‬
‫‪ CD-ROM‬للكمبيوتر‬
‫(‪)Windows‬‬
‫أدلة االستخدام‬
‫‏‫إزالة مواد التغليف‬
‫‪a‬‬
‫يمكنك مشاهدة اإلجراء في فيلم عن طريق مسح رموز االستجابة السريعة‪.‬‬
‫‪Android‬‬
‫‪1 1‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪b‬‬
‫‪2 2‬‬
‫أخرج خرطوشة ‪( C‬اللون) من الصندوق ثم قم بإزالة الملصق‪.‬‬
‫‪iOS‬‬
‫قم بإزالة مواد التغليف (مثل الشريط الالصق) من الجزء الخارجي‬
‫للطابعة‪.‬‬
‫‪3 3‬‬
‫قم بإزالة الشريط الالصق الواقي‪.‬‬
‫‪ a‬قم بإزالة الشريط الالصق البرتقالي‪.‬‬
‫‪ b‬افتح وحدة المسح الضوئي ‪ /‬الغطاء‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪b‬‬
‫‪4 4‬‬
‫أدخل خرطوشة ‪( C‬اللون) على اليسار‪.‬‬
‫‪3 3‬‬
‫قم بإزالة الشريط الالصق البرتقالي والمادة الواقية ثم تخلص منهما‪.‬‬
‫‪1‬‬
RMC (Regulatory Model Code): K10454
Vizitaţi site-ul web
Посетете уеб сайта
Obiščite spletno mesto
Posjetite web-mjesto
Посетите веб-сайт
Відвідайте веб-сайт
‫زيارة موقع الويب‬
Citiţi Manualul online
Прочетете онлайн ръководството
Preberite spletni priročnik
Pročitajte Priručnik na mreži
Читать онлайн-руководство
Ознайомтеся з Онлайновим посібником
‫قراءة الدليل على اإلنترنت‬
Întrebări frecvente
Често задавани въпроси
Pogosto zastavljena vprašanja
Najčešće postavljana pitanja
Часто задаваемые вопросы
Запитання й відповіді
‫األسئلة الشائعة‬
QT6-1608-V01
XXXXXXXX
© CANON INC. 2016
PRINTED IN XXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising