Canon | PIXMA MP495 | User guide | Canon PIXMA MP495 User guide

Canon PIXMA MP495 User guide
Canon MG5200 series On-screen Manual
Стор. 1 із 1057
Як користуватися цим посібником
Друк цього посібника
MC-4947-V1.00
Короткий посібник
Повний посібник
Містяться загальні
відомості про цей продукт.
Детально описується
робота цього продукту.
Усунення неполадок
MG5200 series Короткий посібник
Стор. 2 із 1057
Як користуватися цим
посібником
Друк цього посібника
Про друк етикетки диска
MP-4812-V1.00
Повний посібник
Зміст
Огляд апарата
Інші методи використання
Основні компоненти
Друк файлів PDF, збережених на карті пам’яті
/флеш-пам’яті USB
Як вибирати меню на дисплеї
Друк форм шаблонів, наприклад паперу
формату блокнота
Друк фотографій
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті
/флеш-пам’яті USB
Друк фотографій безпосередньо з цифрової
камери або мобільного телефону
Параметри апарата
Використання різних функцій
Встановлення карти пам’яті
Встановлення флеш-пам’яті USB
Завантаження паперу й оригінальних
документів
Завантаження паперу
Копіювання
Завантаження оригіналів
Створення копій
Використання різних функцій копіювання
Регулярне обслуговування
Заміна чорнильниці
Друк фотографій з надрукованих
фотографій
Повторний друк роздрукованих фотографій
Використання різних функцій
Сканування
Збереження даних сканування на комп’ютері
Використання різних функцій сканування
Друк із комп’ютера
Друк фотографій (Easy-PhotoPrint EX)
Друк документів
Друк веб-сторінок (Easy-WebPrint EX)
Запуск різних прикладних програм
Якщо друк став блідим або кольори
друкуються некоректно
Чищення ролика подавання паперу
Чищення валика касети
Додаток
Законодавчі обмеження щодо експлуатації
виробу та використання зображень
Поради щодо використання апарата
Огляд апарата
Стор. 3 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Огляд апарата
Огляд апарата
У цьому розділі описані назви компонентів апарата та основні функції, з якими потрібно
ознайомитися перед його використанням.
Основні компоненти
Вигляд спереду
Вигляд ззаду
Вигляд внутрішніх частин
Панель керування
Як вибирати меню на дисплеї
Вибір меню на екрані HOME
Вибір меню або пункту меню
Інші операції
На початок сторінки
Основні компоненти
Стор. 4 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Огляд апарата > Основні компоненти
C001
Основні компоненти
Вигляд спереду
Вигляд ззаду
Вигляд внутрішніх частин
Панель керування
Вигляд спереду
(1) Кришка для притиснення документів
Відкрийте її, щоб розмістити оригінал на склі експонування.
(2) Підпора для паперу
Підніміть та посуньте її назад, щоб завантажити папір у задній лоток.
(3) Задній лоток
Завантажуйте фотопапір або конверти, які можна використовувати в апараті. Одночасно можна
завантажувати два або кілька аркушів одного формату та типу. Вони подаються автоматично по
одному аркушу.
Див. розділ Завантаження паперу .
(4) Напрямники для паперу
Посуньте, щоб вирівняти обидві сторони стосу паперу.
(5) РК-дисплей (рідкокристалічний)
Слугує для відображення повідомлень, пунктів меню та робочого стану. На РК-дисплеї також можна
переглянути фотографії перед друком.
Примітка
РК-дисплей вимикається, якщо апарат не використовується протягом близько 5
хвилин. Для відновлення роботи дисплея натисніть будь-яку кнопку, окрім УВІМК.
(ON), або здійсніть операцію друку.
Основні компоненти
(6) Панель керування
Використовується для зміни параметрів апарата або для керування ним.
Див. розділ Панель керування .
(7) Лоток виведення паперу
Відкривається автоматично на початку копіювання або друку та під час виведення роздруківки.
(8) Подовжувач вивідного лотка
Відкривайте для підтримки роздруківок. Відкривайте його під час друку або копіювання.
(9) Індикатор Попередження
Світиться або блимає жовтогарячим, коли виникає помилка, наприклад, коли закінчився папір або
чорнило.
(10) Індикатор Wi-Fi
Світиться або блимає синім, вказуючи на стан підключення до безпроводової локальної мережі.
Світиться: вибрано Wireless LAN active.
Блимає: друк або сканування через безпроводову локальну мережу. Також блимає під час пошуку
точки доступу до безпроводової локальної мережі під час настроювання та підключення до точки
доступу.
(11) Кнопка УВІМК. (ON)
Вмикає та вимикає живлення. Перш ніж увімкнути живлення, обов’язково закрийте кришку для
притиснення документів.
Важливо
Від’єднання шнура живлення
Від’єднуючи шнур живлення після вимкнення живлення апарата, переконайтеся, що
індикатор ЖИВЛЕННЯ (POWER) не підсвічується. Якщо від’єднати шнур живлення
від електричної розетки, коли індикатор ЖИВЛЕННЯ (POWER) світиться або блимає,
можливо, не вдасться правильно виконати друк, оскільки друкуюча головка не
захищена.
(12) Індикатор ЖИВЛЕННЯ (POWER)
Спочатку блимає, а потім світиться зеленим, коли вмикається живлення.
(13) Порт прямого друку
Підключіть пристрій, сумісний із технологією PictBridge, зокрема цифровий фотоапарат або
додатковий пристрій Bluetooth BU-30*, для здійснення прямого друку.
Див. розділ Друк фотографій безпосередньо з цифрової камери або мобільного телефону .
У цей порт можна також вставити флеш-пам’ять USB.
Див. розділ Встановлення флеш-пам’яті USB .
* Пристрій Bluetooth недоступний у продажу в деяких країнах або регіонах. Це залежить від місцевих
законів та постанов. Для отримання докладнішої інформації зверніться до сервісного центру.
Застереження
Стор. 5 із 1057
Основні компоненти
Не приєднуйте інше обладнання, окрім пристроїв з підтримкою технології PictBridge,
додаткового пристрою Bluetooth BU-30 та флеш-пам’яті USB, до порту прямого друку
апарата. Це може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або
пошкодження апарата.
Важливо
Не торкайтеся металевого покриття.
Не використовуйте для підключення PictBridge-сумісного пристрою до апарата
кабель USB, довжина якого перевищує приблизно 3 метрів/10 футів, оскільки це
може вплинути на роботу інших периферійних пристроїв.
(14) Касета
Завантажте звичайний папір формату A4, B5, A5 або Letter та вставте його в апарат. Одночасно
можна завантажувати два або кілька аркушів одного формату. Вони подаються автоматично по
одному аркушу.
Див. розділ Завантаження паперу .
(15) Скло експонування
Завантажуйте оригінал для копіювання або сканування.
Вигляд ззаду
(16) Порт USB
Приєднайте кабель USB, щоб установити з’єднання апарата з комп’ютером.
Важливо
Не торкайтеся металевого покриття.
Не приєднуйте та не від’єднуйте кабель USB, доки на комп’ютері виконується друк
або сканування оригіналів.
(17) Задня кришка
Від’єднайте, щоб видалити зім’ятий папір.
(18) Гніздо підключення шнура живлення
До цього гнізда приєднується шнур живлення.
Вигляд внутрішніх частин
Стор. 6 із 1057
Основні компоненти
(19) Індикатори чорнила
Світяться або блимають червоним, вказуючи на стан чорнильниці.
Див. розділ Перевірка стану чорнила .
(20) Тримач друкуючої головки
Установіть друкуючу головку.
(21) Важіль-фіксатор друкуючої головки
Фіксує друкуючу головку на її місці.
Важливо
Не піднімайте важіль після встановлення друкуючої головки.
(22) Модуль сканування (кришка)
Сканує оригінали. Відкривайте її, якщо потрібно замінити чорнильниці, перевірити індикатори
чорнила або видалити з апарата зім’ятий папір. Під час відкривання модуля сканування (кришки)
переконайтеся, що кришку для притиснення документів закрито.
(23) Індикатор доступу
Світиться або блимає, вказуючи на стан карти пам’яті.
Див. розділ Встановлення карти пам’яті .
(24) Гніздо карти пам’яті
Вставте карту пам’яті.
Див. розділ Встановлення карти пам’яті .
(25) Кришка гнізда карти пам’яті
Відкрийте кришку, щоб вставити карту пам’яті.
Див. розділ Встановлення карти пам’яті .
(26) Внутрішня кришка
Закривайте під час друку на папері.
Примітка
Докладніше про встановлення друкуючої головки та чорнильниць див. у друкованому
посібнику: Посібник для початку роботи .
Панель керування
Стор. 7 із 1057
Основні компоненти
Стор. 8 із 1057
(1) Кнопки Функція (Function)
Використовуються для вибору меню на екрані HOME або вибору функціонального меню,
відображеного в нижній частині РК-дисплея.
Див. розділ Вибір меню або пункту меню .
(2) Кнопка ПОЧАТОК (HOME)
Використовується для відображення екрана HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
(3) Кнопки
,
,
і
(коліщатко прокрутки)
Слугують для вибору пункту меню або елемента настроювання.
Див. розділ Вибір меню або пункту меню .
(4) Кнопка ОК
Дозволяє завершити вибір меню чи параметра.
Слугує для усунення помилки в процесі виконання завдання друку або відновлення нормального
режиму роботи апарата після усунення зім’ятого паперу.
(5) Кнопки [+] [-]
Указують кількість копій для копіювання або друку.
(6) Кнопка Стоп
Скасовує операцію у процесі виконання завдання друку, копіювання або сканування.
(7) Кнопка Колір (Color)
Розпочинає кольоровий друк, копіювання або сканування. Ця кнопка світиться синім, коли
доступна.
(8) Кнопка Чорний (Black)
Розпочинає чорно-біле копіювання, сканування тощо. Ця кнопка світиться синім, коли доступна.
(9) Кнопка Назад
Повертає РК-дисплей до попереднього екрана.
На початок сторінки
Як вибирати меню на дисплеї
Стор. 9 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Огляд апарата > Як вибирати меню на дисплеї
C002
Як вибирати меню на дисплеї
За допомогою цього апарата можна друкувати фотографії, збережені на карті пам’яті або флешпам’яті USB, створювати копії та сканувати оригінали без використання комп’ютера. Скористатися
різними функціями апарата можна також за допомогою екрана меню та екрана параметрів на РКдисплеї.
У цьому розділі описано основну операцію з вибору меню на екрані HOME для вибору елементів
настроювання, потрібних для друку.
Вибір меню на екрані HOME
Вибір меню або пункту меню
Інші операції
Вибір меню на екрані HOME
Екран HOME з’являється після вмикання живлення або натискання кнопки ПОЧАТОК (HOME).
Екран HOME складається із трьох екранів, на яких відображаються меню для створення копій,
та
друку фотографій, сканування оригіналів тощо. Кнопки
слугують для перемикання екранів.
Для вибору меню скористайтеся лівою, центральною або правою кнопкою Функція (Function) .
1.
Натисніть кнопку ДІМ (HOME) (A).
З’явиться екран HOME.
2.
Кнопками або
(Function) (C).
(B) виберіть потрібне меню та натисніть кнопку Функція
З’явиться екран вибраного меню.
Як вибирати меню на дисплеї
На екрані HOME доступні наведені нижче меню.
Copy
Дозволяє змінити масштаб копіювання або видалити темну рамку чи затемнити зброшуровану
частину під час копіювання книжки. Окрім того, дає змогу виконувати копіювання оригіналу з
різними компонуваннями.
Див. розділ Копіювання .
Photo
Дозволяє виконувати друк фотографій, збережених на карті пам’яті цифрової камери або флешпам’яті USB.
Див. розділ Друк фотографій .
Scan
За допомогою панелі керування можна зберігати й надсилати відскановані дані на комп’ютер або
зберігати їх на карті пам’яті чи флеш-пам’яті USB.
Див. розділ Сканування.
Photo reprint
Дозволяє виконати сканування надрукованих фотографій та з легкістю їх надрукувати.
Див. розділ Друк фотографій з надрукованих фотографій .
Fun photo print
Використовуючи фотографії з карти пам’яті або флеш-пам’яті USB, можна друкувати наклейки,
календарі та інше.
Див. розділ Функції Fun photo print.
Slide show
Можна послідовно переглядати фотографії з карти пам’яті або флеш-пам’яті USB на РК-екрані.
Можна також вибрати й надрукувати вибрані фотографії.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Document print
Можна друкувати документи (файли PDF), відскановані та збережені в апараті.
Див. розділ Друк файлів PDF, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB .
Special print
Можна також друкувати доступні форми шаблонів, наприклад папір формату блокнота,
міліметровий папір тощо. Можна також друкувати фотографії з мобільного телефону за допомогою
безпроводового з’єднання, використовуючи додатковий пристрій Bluetooth.
Див. розділ Друк форм шаблонів, наприклад паперу формату блокнота або Друк фотографій із
безпроводового пристрою зв’язку .
Setup
Використовується для керування апаратом або зміни його параметрів. Можна також настроїти
підключення до локальної мережі.
Див. розділ Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно , Чищення ролика
подавання паперу або Параметри апарата .
Докладніше про настроювання безпроводової локальної мережі див. у друкованому посібнику:
Стор. 10 із 1057
Як вибирати меню на дисплеї
Стор. 11 із 1057
Посібник для початку роботи.
Вибір меню або пункту меню
Якщо вибрати меню на екрані HOME, у нижній частині екрана для нього відобразяться
функціональні меню (D). Якщо натиснути кнопку Функція (Function) (E), відобразиться відповідне
меню або екран параметрів.
, ,
і
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) ) (F)
На екрані меню або параметрів кнопками
виберіть елемент і натисніть кнопку ОК (OK) (G), щоб продовжити процедуру. Щоб повернутися до
попереднього екрана, натисніть кнопку Назад (Back) (H).
.
і
Намагайтеся не повернути коліщатко прокрутки (Scroll Wheel), натискаючи кнопки , ,
Використання кнопок
,
,
і
(коліщатко прокрутки) (F)
і
вибирайте елементи.
(I) Кнопками , ,
Або
(J) Повертайте коліщатко прокрутки (Scroll Wheel) пальцем для вибору елементів.
Якщо в цьому посібнику вказано, що можна використовувати коліщатко прокрутки (Scroll Wheel) ,
, ,
(коліщатко прокрутки (Scroll
або
це також зазначено в описі операції: «кнопка
Wheel))».
Використання кнопок Функція (Function)
Нижче описано операції на прикладі екрана вибору фотографії.
Функції функціональних меню та їхня кількість залежать від екрана. Перевірте елементи, які
відображаються в нижній частині екрана, а потім виберіть потрібний.
Як вибирати меню на дисплеї
(K) Натисніть ліву кнопку Функція (Function) . З’явиться екран Photo menu.
(L) Натисніть центральну кнопку Функція (Function) . З’явиться екран Change view/mode.
(M) Натисніть праву кнопку Функція (Function) . З’явиться екран Print settings.
Основні операції на екрані параметрів
та
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) )
На екрані змінення параметрів друку кнопками
і
виберіть опцію та натисніть кнопку ОК (OK) (G).
(F) виберіть елемент, кнопками
На екрані Print settings меню Photo, наприклад, змінити якість друку можна так, як описано
нижче.
1.
Кнопками
qlty.
і
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel)) виберіть пункт Print
2.
Кнопками
і
виберіть значення High, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Стор. 12 із 1057
Як вибирати меню на дисплеї
Стор. 13 із 1057
Буде встановлено вибрану опцію.
Примітка
Якщо на екрані один елемент настроювання та дві або три опції
Кнопками
та
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) ) виберіть опцію та
натисніть кнопку ОК (OK).
Якщо елементи настроювання відображаються в один ряд
і
Кнопками
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) ) виберіть меню, а потім
натисніть кнопку ОК (OK).
Інші операції
Перехід до попереднього екрана
Після кожного натискання кнопки Назад (Back) відображається попередній екран (N).
Скасування завдання копіювання, друку або сканування
Щоб скасувати поточне завдання друку, копіювання або сканування, можна натиснути кнопку
Стоп (Stop) (O).
На початок сторінки
Друк фотографій
Стор. 14 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк фотографій
Друк фотографій
Можна попередньо переглянути фотографії з карти пам’яті або флеш-пам’яті USB на РК-дисплеї,
щоб вибрати та надрукувати потрібну фотографію.
Можна також друкувати улюблені фотографії в різних компонуваннях або використати їх для
створення наклейки.
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
Змінення параметрів
Використання різних функцій
Функції меню Photo menu
Функції Fun photo print
Інші корисні функції
Встановлення карти пам’яті
Перед встановленням карти пам’яті
Встановлення карти пам’яті
Виймання карти пам’яті
Встановлення флеш-пам’яті USB
Встановлення флеш-пам’яті USB
Виймання флеш-пам’яті USB
На початок сторінки
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк фотографій > Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
C011
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті
USB
Попередньо перегляньте кожну фотографію з карти пам’яті або флеш-пам’яті USB на РК-дисплеї,
щоб вибрати та надрукувати потрібну фотографію.
У цьому розділі описано процедуру друку фотографій без полів на фотопапері формату 10 x 15 см /
4 x 6 дюймів.
Для виконання процедури див. примітки та опис процедури на довідковій сторінці.
Потрібно приготувати:
Карта пам’яті *1 зі збереженими фотографіями. Див. розділ Перед встановленням карти пам’яті .
Флеш-пам’ять USB *1 зі збереженими фотографіями. Див. розділ Встановлення флеш-пам’яті USB .
Фотопапір для друку. Див. розділ Використовувані типи носіїв.
*1
Апарат може зчитати до 2000 фотографій.
1.
Підготовка до друку.
(1) Увімкніть живлення.
Див. розділ Вигляд спереду .
(2) Завантажте папір.
Див. розділ Завантаження паперу .
У цьому випадку в задній лоток завантажується фотопапір формату 10 x 15 см / 4 x 6 дюймів.
Примітка
Якщо потрібно виконати друк на звичайному папері формату A4 або Letter,
переконайтеся, що в касету завантажено папір такого формату. Завантажте інші
формати або типи паперу в задній лоток.
Стор. 15 із 1057
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
(3) Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач
вивідного лотка.
2.
Вставте карту пам’яті або флеш-пам’ять USB.
(1) Виберіть пункт Photo
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
Відобразиться повідомлення «USB flash drive or memory card is not set.».
(2) Вставте карту пам’яті або флеш-пам’ять USB.
Карта пам’яті:
Вставте її в гніздо так, щоб ЕТИКЕТКА ЗНАХОДИЛАСЯ ЛІВОРУЧ.
Докладніше про типи карт пам’яті, сумісних з апаратом, і місця їх установлення див. у розділі
Встановлення карти пам’яті .
Флеш-пам’ять USB:
Вставте її в порт прямого друку.
Див. розділ Встановлення флеш-пам’яті USB .
З’явиться екран вибору фотографії Select photo print.
Стор. 16 із 1057
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
(A) Флеш-пам’ять USB
(B) Карта пам’яті
Примітка
Якщо карту пам’яті або флеш-пам’ять USB вставлено, коли відображається екран HOME
або режиму очікування копіювання тощо, також з’явиться екран вибору фотографії
Select photo print.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Не вставляйте одночасно карту пам’яті та флеш-пам’ять USB. Окрім того, не
вставляйте також одночасно дві або більше карт пам’яті.
Якщо Read/write attribute встановлено на Writable from USB PC або Writable from LAN PC,
друк даних зображення з карти пам’яті за допомогою панелі керування апарата
виконати не можна. Для друку даних зображення з карти пам’яті виберіть пункт Device
user settings в розділі Device settings меню Setup на екрані HOME і встановіть для
параметра Read/write attribute значення Not writable from PC.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
* Дані зображення, збережені на флеш-пам’яті USB, можна друкувати незалежно від
настроювання Read/write attribute.
3.
Виберіть фотографії для друку.
і
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) ) (C) відкрийте
(1) Кнопками
потрібну фотографію.
Стор. 17 із 1057
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
Примітка
. У разі
Під час читання фотографій на РК-дисплеї може з’явитися символ
і
використання кнопок
(коліщатка прокрутки (Scroll Wheel) ) для
, потрібну
відображення фотографії в той час, коли на РК-дисплеї відображається
фотографію може не бути вибрано.
Якщо натиснути центральну кнопку Функція (Function) (D), відобразиться екран
Change view/mode. На цьому екрані можна змінити спосіб відображення фотографій.
Також можна вибрати режим Trimming mode для обрізки фотографій.
Див. розділ Інші корисні функції .
(2) Кнопкою [+] або [-] (E) укажіть кількість копій.
Примітка
Якщо натиснути кнопку Колір (Color) , не вказуючи кількість копій, буде
надруковано одну копію вибраної фотографії.
(3) Повторюйте процедури із кроків (1) і (2), щоб указати кількість копій для
кожної фотографії.
Примітка
Якщо лівою кнопкою Функція (Function) (F) вибрати пункт Menu, можна вибрати різні
функції друку фотографій, окрім Select photo print.
Див. розділ Використання різних функцій .
Якщо вибрати фотографію, для якої не вказано кількість копій («00» копій), і натиснути
кнопку ОК (OK), для кількості копій буде встановлено значення «01» і з’явиться екран
змінення кількості копій.
Кнопками [+] та [-] або коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) укажіть кількість копій і
натисніть кнопку ОК (OK), щоб повернутися до екрана кроку (1).
4.
Почніть друк.
Стор. 18 із 1057
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
(1) Правою кнопкою Функція (Function) (G) виберіть пункт Print settings і
підтвердьте формат сторінки, тип носія, якість друку тощо.
Тут потрібно підтвердити вибір значення 4"x6" (10x15cm) для параметра Page size і тип
завантаженого фотопаперу для параметра Type.
Щоб змінити параметри, кнопками
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) ) виберіть
та
і
елемент, який потрібно змінити, і кнопками
виберіть опцію. Після підтвердження або
змінення параметрів натисніть кнопку ОК (OK), щоб повернутися до екрана вибору фотографії.
Див. розділи Основні операції на екрані параметрів і Змінення параметрів .
Примітка
На екрані Print settings можна вказати значення Photo fix або Print date.
Див. розділ Змінення параметрів .
(2) Підтвердьте загальну кількість аркушів для друку вибраних фотографій.
(3) Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат розпочинає друк фотографій.
Примітка
Якщо правою кнопкою Функція (Function) вибрати пункт Queue print під час друку,
відобразиться екран вибору фотографії. Можна буде продовжити вибір фотографій для
друку.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Щоб скасувати друк, натисніть кнопку Стоп.
Друк не розпочнеться у разі натискання кнопки Чорний (Black) .
Інформацію про виймання карти пам’яті див. у розділі Виймання карти пам’яті .
Інформацію про виймання флеш-пам’яті USB див. у розділі Виймання флеш-пам’яті USB .
Змінення параметрів
Якщо правою кнопкою Функція (Function) вибрати пункт Print settings на екрані вибору фотографії,
відобразиться екран Print settings.
та
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) ) можна вибрати параметр, наприклад
Кнопками
і
формат сторінки, тип носія або якість друку, а кнопками
змінити його значення.
Відомості про операцію настроювання див. у розділі Основні операції на екрані параметрів .
Параметри друку Print all photos і Fun photo print описано в електронному посібнику Повний
посібник.
Стор. 19 із 1057
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
(1) Page size
Вибір розміру сторінки паперу для друку: 4"x6" (10x15cm), A4 тощо.
(2) Type (тип носія)
Вибір типу носія паперу для друку: Plus Glossy II, Glossy тощо.
Примітка
У разі вибору неправильного розміру сторінки або типу носія апарат може
завантажити папір з неправильного джерела паперу або виконати друк з
неналежним рівнем якості.
Див. розділ Джерела для завантаження паперу .
(3) Print qlty (якість друку)
Вибір якості друку: High або Standard.
(4) Border
Вибір друку з полями або без полів: Bordered або Borderless.
Примітка
Якщо співвідношення висоти до ширини відрізняється від даних зображення, коли
вибрано значення Borderless, частина зображення може не надрукуватися залежно
від формату носія, що використовується.
(5) Photo fix
Корекція фотографій: Auto photo fix або Manual correction. Фотографію можна також надрукувати без
корекції.
Якщо вибрано пункт Manual correction і правою кнопкою Функція (Function) вибрано значення
Advanced, можна відрегулювати яскравість, контрастність, баланс кольорів тощо.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
(6) Red-EyeCorrection
Усунення ефекту «червоних очей» на портретах, сфотографованих зі спалахом.
(7) Print date
Друк фотографії з датою зйомки.
Див. розділ Друк фотографій із датою зйомки або номером файлу .
(8) Print file no.
Друк фотографії з номером файлу.
Див. розділ Друк фотографій із датою зйомки або номером файлу .
Примітка
Параметри розміру сторінки, типу носія, якості друку, фотокорекції, полів тощо
зберігаються та з’являться наступного разу, коли буде вибрано режим Photo навіть у
випадку вимикання та вмикання живлення.
Якщо поєднання елементів настроювання неприпустиме, поруч із неприпустимим
. Лівою кнопкою Функція (Function) виберіть пункт
елементом з’явиться позначка
Error details і перевірте повідомлення про помилку, а потім змініть параметри.
Стор. 20 із 1057
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
Стор. 21 із 1057
На початок сторінки
Використання різних функцій
Стор. 22 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк фотографій > Використання різних функцій
C012
Використання різних функцій
Фотографії можна друкувати в різні способи, вибравши лівою кнопкою Функція (Function) пункт
Menu на екрані вибору фотографій. Для друку фотографій можна також використовувати корисні
функції.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Функції меню Photo menu
На екрані Photo menu можна вибрати пункт Select photo print, Print all photos, To fun photo print або
To slide show.
Примітка
Пункт Fun photo print або Slide show можна також вибрати на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
Щоб отримати детальну інформацію щодо пункту Slide show, див. екранний посібник
посібник.
Повний
Друк усіх фотографій
Якщо вибрано пункт Print all photos, можна виконати друк усіх фотографій з карти пам’яті або
флеш-пам’яті USB за один раз. Можна також надрукувати лише фотографії за вказаний
діапазон дат.
Пошук фотографій за датою
Можна вказати діапазон дат і надрукувати лише фотографії, зроблені в цей період.
Функції Fun photo print
На екрані Fun photo print можна вибрати різні компонування. Можна також вибрати параметр
DPOF print.
Використання різних функцій
Стор. 23 із 1057
Layout print
Sticker print
Captured info print
Photo Index print
ID photo size print
Calendar print
Інші корисні функції
Окрім функцій, вибраних на екрані Photo menu, можна вказати стиль відображення фотографій,
обрізування, фотокорекцію, друк дати тощо.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Корекція зображень
Щоб відобразити екран Change view/mode, натисніть центральну кнопку Функція (Function) на
екрані вибору фотографії.
У режимі Standard view mode відображається одна фотографія. У режимі List view mode
відображається 9 ескізів. У режимі Skip mode можна прокручувати фотографії по 10 або 100
штук або за датою. У режимі Trimming mode можна обрізувати фотографії.
Standard view mode
List view mode
Skip mode
Trimming mode
Обрізування фотографій
На екрані Trimming кнопками [+] та [-] або коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) можна
, ,
і
змінювати область обрізування.
змінювати розмір обрізування та кнопками
Кнопкою ОК (OK) застосуйте зміни та поверніться до екрана вибору фотографії.
Корекція фотографій
Якщо для параметра Photo fix на екрані Print settings вибрано значення Auto photo fix, вибрані
Використання різних функцій
Стор. 24 із 1057
фотографії буде відкориговано автоматично.
Auto photo fix
Друк фотографій із датою зйомки або номером файлу
Якщо для параметра Print date або Print file no. на екрані Print settings вибрано значення ON,
вибрані фотографії буде надруковано з датою зйомки або номером файлу.
Print date
Print file no.
На початок сторінки
Встановлення карти пам’яті
Стор. 25 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк фотографій > Встановлення карти пам’яті
C013
Встановлення карти пам’яті
Перед встановленням карти пам’яті
З апаратом сумісні наведені нижче типи карт пам’яті та даних зображення.
Важливо
Дані зображення, зняті на цифрову камеру
Якщо фотографії були зроблені та збережені на карті пам’яті, що належить до типу, який не
підтримується цифровою камерою, дані зображення можуть не відкритися на цьому апараті
або бути пошкодженими. Для отримання відомостей щодо карт пам’яті, робота яких
підтримується цифровою камерою, див. інструкції з експлуатації, які входять до комплекту
цифрової камери.
Форматуйте карту пам’яті за допомогою цифрової камери, сумісної із системою DCF (Design
rule for Camera File system) (Exif 2.2/2.21), TIFF (Exif 2.2/2.21). Карта пам’яті, відформатована
за допомогою комп’ютера, може бути несумісною з апаратом.
Карти пам’яті, які не потребують адаптер
Карта пам’яті SD Secure Digital
Карта пам’яті SDHC
MultiMediaCard
MultiMediaCard Plus
Карта Compact Flash (CF)
Підтримується тип I/II (3.3 V)
Microdrive
Memory Stick
Memory Stick PRO
Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
Карти пам’яті, які потребують адаптер
Важливо
Перед встановленням таких карт пам’яті в гніздо переконайтеся, що використовується
спеціальний адаптер.
Якщо будь-яку з цих карт пам’яті вставити без адаптера, не виключено, що її не можна
буде вийняти. Докладніше про це див. у розділі « Усунення неполадок » в on-screen
manual: Повний посібник.
Карта miniSD
*1
Карта miniSDHC
*1
Карта microSD *1
Карта microSDHC
*1
Карта xD-Picture *2
Карта xD-Picture типу M*2
Встановлення карти пам’яті
Стор. 26 із 1057
Карта xD-Picture типу H *2
RS-MMC *3
MMCmobile *3
Memory Stick Micro
*1
*2
*3
*4
*4
Використовуйте спеціальний адаптер для карт SD.
Для карти xD-Picture необхідно придбати окремий адаптер компактних карт флеш-пам’яті.
Використовуйте спеціальний адаптер для карт.
Використовуйте спеціальний адаптер для карт формату Duo або повнорозмірний адаптер.
Дані зображення для друку
Цей апарат можна використовувати для друку зображень, знятих за
допомогою цифрової камери, сумісної із системою DCF (Design rule for
Camera File system) (Exif 2.2/2.21), TIFF (Exif 2.2/2.21). Інші типи зображень та
відеороликів, такі як зображення формату RAW, не можна надрукувати.
Апарат приймає зображення, зіскановані й збережені за допомогою апарата,
якщо для параметра Doc. type установлено значення Photo, а для параметра
Format — значення JPEG (розширення файлу «.jpg»).
Встановлення карти пам’яті
Важливо
Коли в гніздо вставлено карту пам’яті, загорається індикатор Доступу . Якщо блимає
індикатор Доступу , апарат отримує доступ до карти пам’яті. У такому випадку намагайтеся
не торкатися області біля гнізда карти пам’яті.
Примітка
Якщо Read/write attribute встановлено на Writable from USB PC або Writable from LAN PC, друк
даних зображення з карти пам’яті або збереження зісканованих даних на карту пам’яті за
допомогою панелі керування апарата виконати не можна. Після використання гнізда карти
пам’яті в якості відповідного дисковода комп’ютера вийміть карту пам’яті, виберіть пункт
Device user settings у розділі Device settings меню Setup на екрані HOME, потім установіть для
параметра Read/write attribute значення Not writable from PC.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Під час використання комп’ютера для редагування або обробки фотографій, збережених на
карті пам’яті, друкувати їх можна тільки з комп’ютера. У випадку використання панелі
керування фотографії можуть друкуватися некоректно.
1.
Приготуйте карту пам’яті.
У разі необхідності приєднайте спеціальний адаптер до карти пам’яті.
Див. розділ Карти пам’яті, які потребують адаптер .
2.
Увімкніть живлення та відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
Встановлення карти пам’яті
3.
Стор. 27 із 1057
Вставте лише одну карту пам’яті у гніздо.
Місце для встановлення карти пам’яті залежить від її конкретного типу. Вставляйте карту пам’яті рівно
СТОРОНОЮ З ЕТИКЕТКОЮ ВЛІВО у гніздо згідно з нижченаведеними ілюстраціями.
Якщо карту встановлено правильно, загориться індикатор Доступу (A).
Обов’язково приєднайте адаптер до карти пам’яті з позначкою
гніздо карти пам’яті, як показано нижче.
(зірочка) і після цього вставляйте її у
Вставляйте в ліве гніздо карти пам’яті наведені нижче типи карт пам’яті.
Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
Memory Stick Micro (з адаптером для карт формату Duo)
Вставляйте в центральне гніздо карти пам’яті наведені нижче типи карт
пам’яті.
Карта пам’яті SD Secure Digital, Карта пам’яті SDHC, MultiMediaCard,
MultiMediaCard Plus
Карта miniSD , карта miniSDHC
Карта microSD , карта microSDHC
Memory Stick, Memory Stick PRO
Memory Stick Micro (з повнорозмірним адаптером)
RS-MMC
MMCmobile
Встановлення карти пам’яті
Вставляйте у праве гніздо карти пам’яті наведені нижче типи карт пам’
яті.
Карта Compact Flash (CF), Microdrive
Карта xD-Picture , xD-Picture типу M , xD-Picture типу H
Важливо
Частина карти пам’яті неповністю входить у гніздо, не намагайтеся проштовхнути її
далі. Це може призвести до пошкодження апарата або карти пам’яті.
Переконайтеся, що карта пам’яті вставляється у гніздо правильним боком. Якщо
проштовхнути карту пам’яті у гніздо неправильним боком, можна пошкодити карту пам’
яті або апарат.
Не вставляйте більше однієї карти пам’яті одночасно.
4.
Закрийте кришку гнізда карти пам’яті.
Виймання карти пам’яті
Важливо
Якщо гніздо карти пам’яті використовувалося як диск комп’ютера, перед фізичним
вийманням карти з апарата слід здійснити її «безпечне видалення» на комп’ютері.
Якщо апарат підключається за допомогою кабелю USB, клацніть правою кнопкою миші
піктограму знімного диска та клацніть Витягти (Eject). Якщо Витягти (Eject) не
відображається на екрані, переконайтеся, що індикатор Доступу горить, після чого вийміть
карту пам’яті.
Якщо гніздо карти пам’яті використовувалося через локальну мережу, не потрібно
виконувати операцію «безпечне видалення» на комп’ютері.
1.
Відкрийте кришку гнізда карти пам’яті.
Стор. 28 із 1057
Встановлення карти пам’яті
2.
Стор. 29 із 1057
Переконайтеся, що індикатор Доступу горить, і вийміть карту пам’яті.
Щоб вийняти карту пам’яті, візьміть її за частину, що виступає з апарата, та витягніть її прямим рухом.
Важливо
Не виймайте карту пам’яті, якщо блимає індикатор Доступу . Блимання індикатора
Доступу вказує на те, що відбувається читання даних з карти чи запис даних на карту
пам’яті. Якщо вийняти карту пам’яті або вимкнути апарат, коли блимає індикатор
Доступу, дані, що зберігаються на карті пам’яті, можуть бути пошкоджені.
3.
Закрийте кришку гнізда карти пам’яті.
На початок сторінки
Встановлення флеш-пам’яті USB
Стор. 30 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк фотографій > Встановлення флеш-пам’яті USB
C014
Встановлення флеш-пам’яті USB
Встановлення флеш-пам’яті USB
Примітка
Перед встановленням флеш-пам’яті USB
Якщо використовувану флеш-пам’ять USB не можна вставити в порт прямого друку
апарата, використовуйте кабельний подовжувач для флеш-пам’яті USB. Його можна
придбати в пунктах роздрібного продажу електронної техніки.
Деякі флеш-пам’яті USB можуть мати проблеми з розпізнаванням, тому ці пристрої не
можуть гарантувати належне функціонування апарата.
Для таких флеш-пам’ятей USB може бути недоступною функція безпеки.
Інформацію про дані зображень, які можна друкувати за допомогою цього апарата, наведено
в розділі Дані зображення для друку в частині «Перед встановленням карти пам’яті».
1.
Вставте флеш-пам’ять USB в порт прямого друку.
Перед встановленням флеш-пам’яті USB до порту прямого друку переконайтеся, що вона направлена
відповідним боком.
Виймання флеш-пам’яті USB
1.
Переконайтеся, що апарат не виконує операцію читання даних із флеш-пам’яті
USB або запису даних на неї.
Перевірте на РК-дисплеї, чи завершено операції читання або записування.
Важливо
Не виймайте флеш-пам’ять USB і не вимикайте живлення, доки апарат працює.
Примітка
У разі використання флеш-пам’яті USB з індикатором доступу див. посібник з
експлуатації, що входить до комплекту постачання флеш-пам’яті USB, щоб
переконатися у тому, що завдання читання або записування завершено.
2.
Вийміть флеш-пам’ять USB.
Тримаючи флеш-пам’ять USB рівно, вийміть її з апарата.
Встановлення флеш-пам’яті USB
Стор. 31 із 1057
На початок сторінки
Копіювання
Стор. 32 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Копіювання
Копіювання
Копіювання можна виконувати різними методами: збільшення/зменшення чи копіювання двох
сторінок оригінального документа на один аркуш паперу.
Створення копій
Змінення параметрів
Використання різних функцій копіювання
На початок сторінки
Створення копій
Стор. 33 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Копіювання > Створення копій
C021
Створення копій
У цьому розділі описано процедуру копіювання документа формату A4 на звичайному папері.
Для виконання процедури див. примітки та опис процедури на довідковій сторінці.
Потрібно приготувати:
Оригінали для копіювання. Див. розділ Оригінали, які можна завантажувати .
Папір для друку. Див. розділ Використовувані типи носіїв .
1.
Підготуйтеся до копіювання.
(1) Увімкніть живлення.
Див. розділ Вигляд спереду .
(2) Завантажте папір.
Див. розділ Завантаження паперу .
Переконайтеся, що в касету завантажено звичайний папір формату A4.
Примітка
Завантажте в касету аркуш звичайного паперу формату A4, B5, А5 або Letter.
Завантажте інші формати або типи паперу в задній лоток.
(3) Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач
вивідного лотка.
Створення копій
Стор. 34 із 1057
(4) Виберіть пункт Copy
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
(5) Розмістіть оригінал на склі експонування.
Див. розділ Завантаження оригіналів .
Розташовуючи оригінал на склі експонування, сумістіть його з позначкою вирівнювання
СТОРОНОЮ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ ВНИЗ, як показано нижче.
Після цього обережно закрийте кришку для притиснення документів.
Примітка
Докладніше про типи та характеристики оригіналів, які можна копіювати, а також
про спосіб завантаження оригіналів див. у розділі Завантаження оригіналів .
Можливо, написи та лінії, виконані кольоровою ручкою світлого кольору або
маркером, буде скопійовано неналежним чином.
2.
Розпочніть копіювання.
(1) Кнопкою [+] або [-] (A) укажіть кількість копій.
Кількість копій можна змінити коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) .
(2) Кнопками
та
(B) укажіть збільшення.
Тут потрібно вибрати 100%.
(3) Кнопками
і
(C) укажіть інтенсивність для копіювання.
Кнопкою
зменшуйте інтенсивність, а кнопкою
автоматичне регулювання інтенсивності.
— збільшуйте її. Можна також вибрати
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Створення копій
(4) Правою кнопкою Функція (Function) (D) виберіть пункт Print settings і
перевірте формат сторінки, тип носія тощо.
У цьому випадку потрібно переконатися, що для параметра Page size вибрано значення A4, а для
параметра Type — значення Plain paper.
Щоб змінити параметри, кнопками
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) ) (B) виберіть
та
і
елемент, який потрібно змінити, а кнопками
(C) виберіть опцію. Після підтвердження або
змінення параметрів натисніть кнопку ОК (OK), щоб повернутися до екрана режиму очікування
копіювання.
Див. розділи Основні операції на екрані параметрів і Змінення параметрів .
Примітка
Під час копіювання оригіналу зі скла експонування можна попередньо переглянути
результати друку, натиснувши центральну кнопку Функція (Function) (E).
Див. on-screen manual: Повний посібник.
Можна вибрати різні функції копіювання, наприклад Borderless copy, натиснувши
ліву кнопку Функція (Function) (F) для вибору параметра Copy menu.
Див. розділ Використання різних функцій копіювання .
(5) Натисніть кнопку Колір (Color) (G) для копіювання в кольорі або кнопку
Чорний (Black) (H) для чорно-білого копіювання.
Апарат розпочне копіювання.
Зніміть оригінал зі скла експонування після завершення копіювання.
Важливо
Не відкривайте кришку для притиснення документів та не переміщуйте завантажений
оригінальний документ, поки триває процес копіювання.
Стор. 35 із 1057
Створення копій
Примітка
Щоб скасувати копіювання, натисніть кнопку Стоп.
Змінення параметрів
Правою кнопкою Функція (Function) виберіть пункт Print settings на екрані режиму очікування
копіювання. ЗМожна вибрати параметр, наприклад формат сторінки, тип носія або якість друку, і
змінити його значення.
Відомості про операцію настроювання див. у розділі Основні операції на екрані параметрів .
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
(1) Magnif. (збільшення)
Виберіть спосіб збільшення/зменшення. Можна вказати масштаб копіювання, вибравши формат
сторінки: від A4 до A5, від A4 до B5 тощо. Якщо збільшення або зменшення розміру сторінки
виконувати не потрібно, виберіть SameMagnification.
(2) Intensity
Укажіть значення інтенсивності, якщо копію потрібно зробити темнішою/світлішою. Виберіть пункт
Auto для автоматичного регулювання інтенсивності відповідно до оригіналу.
(3) Page size
Виберіть розмір сторінки паперу для друку: A4, 8.5"x11" (LTR) тощо.
(4) Type (тип носія)
Виберіть тип носія паперу для друку: Plain paper, Plus Glossy II тощо.
Примітка
У разі вибору неправильного розміру сторінки або типу носія апарат може
завантажити папір з неправильного джерела паперу або виконати друк з
неналежним рівнем якості.
Див. розділ Джерела для завантаження паперу .
(5) Print qlty (якість друку)
Виберіть якість друку відповідно до оригінальну, який потрібно скопіювати: Standard, High тощо.
Доступні параметри якості друку залежать від значення, вибраного для паперу в параметрі Type.
(6) 2-sided
Копіювання одної сторони двох оригіналів на обидві сторони одного аркуша паперу. Якщо вибрано
опцію 2-sided, правою кнопкою Функція (Function) виберіть пункт Advanced і вкажіть сторону
паперу для скріплення.
(7) Layout
Виберіть компонування: 2-on-1 copy або 4-on-1 copy.
Див. розділ Використання різних функцій копіювання .
(8) Orientation
Вибір орієнтації оригіналу, що копіюватиметься: Portrait або Landscp..
Примітка
Якщо вибрано значення Two-sided copy або встановлено режим 2-sided, виберіть
формат A4 або 8.5"x11" (LTR) для параметра Page size та Plain paper для параметра
Type.
Якщо вибрано 2-on-1 copy або 4-on-1 copy, виберіть A4 або 8.5"x11" (LTR) для
параметра Page size.
Якщо вибрано пункт Borderless copy, виберіть значення 8.5"x11" (LTR), A4, 4"x6"
(10x15cm) або 5"x7" (13x18cm) для параметра Page size та будь-які типи паперу, за
винятком значення Plain paper для параметра Type.
Стор. 36 із 1057
Створення копій
Стор. 37 із 1057
Якщо вибрано параметр Borderless copy, наприкінці операції копіювання апарат може
дещо обрізати краї зображення, оскільки скопійоване зображення збільшується до
розміру всієї сторінки.
Параметри розміру сторінки, типу носія, якості друку, автоматичного регулювання
насиченості тощо зберігаються; ці параметри відображатимуться, якщо вибрати меню
Copy, навіть якщо вимкнути та знову ввімкнути живлення принтера.
Якщо поєднання елементів настроювання неприпустиме, поруч із неприпустимим
. Лівою кнопкою Функція (Function) виберіть пункт Error
елементом з’явиться
details і перевірте повідомлення про помилку, а потім змініть параметри.
Якщо вибрано Fast із типом носія Plain paper, і якість при цьому незадовільна, виберіть
значення Standard або High та повторіть спробу копіювання.
На початок сторінки
Використання різних функцій копіювання
Стор. 38 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Копіювання > Використання різних функцій копіювання
C022
Використання різних функцій копіювання
Якщо лівою кнопкою Функція (Function) вибрати пункт Copy menu на екрані режиму очікування
копіювання, можна буде створювати різні типи копій, наприклад копії без полів або копії двох
сторінок на одному аркуші.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Two-sided copy
Якщо вибрано значення Two-sided copy, відображається стандартний екран копіювання, а
значення параметрів друку автоматично змінюються на 2-sided print для параметра 2-sided і
Portrait для параметра Orientation. Це дає змогу копіювати одну сторону двох оригіналів на обидві
сторони одного аркуша паперу. Якщо потрібно змінити параметри, правою кнопкою Функція
(Function) виберіть пункт Print settings.
Оригінали у книжковій орієнтації
Long-side stapling
Short-side stapling
Оригінали в альбомній орієнтації
Long-side stapling
Short-side stapling
2-on-1 copy / 4-on-1 copy
Якщо вибрано значення 2-on-1 copy або 4-on-1 copy, відображається стандартний екран
копіювання, а значення параметрів друку автоматично змінюються на 2-on-1 copy або 4-on-1
copy для пунктів Layout і Portrait меню Orientation. Можна скопіювати оригінал на один аркуш
паперу, як показано на малюнку нижче. Якщо потрібно змінити параметри, правою кнопкою
Функція (Function) виберіть пункт Print settings.
2-on-1 copy
Використання різних функцій копіювання
Стор. 39 із 1057
4-on-1 copy
Borderless copy
Frame erase copy
На початок сторінки
Друк фотографій з надрукованих фотографій
Стор. 40 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк фотографій з надрукованих фотографій
Друк фотографій з надрукованих
фотографій
Можна виконати повторний друк роздрукованих фотографій у різних компонуваннях.
Повторний друк роздрукованих фотографій
Використання різних функцій
Друк фотографій у різних компонуваннях
Корекція фотографій
На початок сторінки
Повторний друк роздрукованих фотографій
Стор. 41 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк фотографій з надрукованих фотографій > Повторний друк роздрукованих фотографій
C031
Повторний друк роздрукованих фотографій
Виконайте повторний друк роздрукованих фотографій.
У цьому розділі описано процедуру сканування роздрукованих фотографій та їх друку на фотопапері
формату 10 x 15 см / 4 x 6 дюймів.
Примітка
Під час використання цієї функції не можна зберігати відскановані зображення.
Інформацію щодо збереження зісканованих зображень у комп’ютер, на карту пам’яті або на
флеш-пам’яті USB див. в on-screen manual: Повний посібник.
Потрібно приготувати:
Роздруковані фотографії.
Папір для друку фотографій. Див. розділ Використовувані типи носіїв .
1.
Підготуйтеся до повторного друку роздрукованих фотографій.
(1) Увімкніть живлення.
Див. розділ Вигляд спереду .
(2) Завантажте папір.
Див. розділ Завантаження паперу в задній лоток .
У цьому випадку в задній лоток завантажується фотопапір формату 10 x 15 см / 4 x 6 дюймів.
(3) Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач
вивідного лотка.
(4) Виберіть пункт Photo reprint
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
(5) За появи екрана з інструкціями натисніть кнопку ОК (OK) .
2.
Розмістіть фотографії на склі експонування, щоб розпочати сканування.
Повторний друк роздрукованих фотографій
(1) Відкрийте кришку для притиснення документів.
(2) Завантажте фотографії на скло експонування СТОРОНОЮ, ЯКУ
ПОТРІБНО ВІДСКАНУВАТИ, ВНИЗ.
Див. розділ Завантаження оригіналів .
(A) Щоб завантажити чотири фотографії на скло експонування
(B) Щоб завантажити дві фотографії на скло експонування
*1: 10 мм / 0,4 дюйма
Примітка
Покладіть фотографії на відстані щонайменше 10 мм / 0,4 дюйма від країв скла
експонування.
Розміщуючи дві або більше фотографій одночасно, розташовуйте їх на відстані
принаймні 10 мм / 0,4 дюйма одна від одної. Якщо фотографії будуть розташовані
ближче, вони можуть відскануватися як одне зображення.
Функція корекції нахилу виконує автоматичну компенсацію фотографій, розміщених
під кутом до 10 градусів.
Корекцію перекошених фотографій з довжиною довгої сторони у 180 мм / 7,1 дюйма
або більше виконати не можна.
Якщо на екрані вибору фотографії відображається символ
, перевірте наявність
наведених нижче факторів і належним чином розмістіть фотографії для повторного
сканування.
- Скіс не надто великий.
- Фотографії розміщені не надто близько до краю скла експонування.
Фотографії, розмір яких менше приблизно 25 мм/ 1 дюйма, не будуть відскановані
належним чином.
Фотографії таких типів, список яких зазначено нижче, можуть не бути відскановані
належним чином.
- Фотографії непрямокутної або неправильної форми (наприклад вирізані фотографії)
- Абсолютно білі фотографії
- Фотографії з білими краями
Поля фотографій можуть не бути відскановані належним чином. За потреби
виконайте обтинання фотографій.
Див. on-screen manual: Повний посібник.
(3) Обережно закрийте кришку для притиснення документів і натисніть кнопку
ОК.
Апарат розпочне сканування.
Важливо
Перед друком фотографій виконується їх повторне сканування. Не відкривайте кришку
для притиснення документів та не переміщуйте завантажені фотографії, поки триває
процес друку.
3.
Виберіть фотографії для друку.
(1) Виберіть пункт Select and print
Примітка
і натисніть кнопку ОК (OK) .
Стор. 42 із 1057
Повторний друк роздрукованих фотографій
Також можна вибрати інші корисні функції друку, окрім Select and print.
Див. розділ Використання різних функцій .
і
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) ) відкрийте
(2) Кнопками
потрібну фотографію.
(3) Кнопками [ +] та [-] укажіть кількість копій.
Примітка
Якщо натиснути кнопку ОК (OK), з’явиться екран змінення кількості копій.
Див. пункт (3) кроку 3 в розділі Друк фотографій, збережених на карті пам’яті/флешпам’яті USB .
Якщо в лівому верхньому куті фотографії відображається позначка
, можливо,
фотографію відскановано неналежним чином. Лівою кнопкою Функція (Function)
виберіть пункт Rescan. Підтвердьте повідомлення й повторіть процедуру,
починаючи з кроку 2, щоб виконати повторне сканування фотографії.
Натисніть центральну кнопку Функція (Function) , щоб відобразити екран
обрізування, і обріжте фотографії.
Див. розділ Обрізування фотографій .
(4) Повторюйте процедури із кроків (2) і (3), щоб указати кількість копій для
кожної фотографії.
(5) Підтвердьте загальну кількість аркушів для друку вибраних фотографій.
4.
Почніть друк.
(1) Правою кнопкою Функція (Function) виберіть пункт Print settings і
підтвердьте формат сторінки, тип носія, якість друку тощо.
Тут потрібно підтвердити вибір значення 4"x6" (10x15cm) для параметра Page size і тип
завантаженого фотопаперу для параметра Type.
Щоб змінити параметри, кнопками
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) ) виберіть
та
і
елемент, який потрібно змінити, і кнопками
виберіть опцію.
Див. розділ Змінення параметрів .
Примітка
Якщо для параметра Photo fix на екрані Print settings вибрано значення Manual
correction, правою кнопкою Функція (Function) виберіть пункт Advanced і
відкоригуйте фотографію вручну.
Див. розділ Використання різних функцій .
Параметри розміру сторінки, типу носія, якості друку тощо зберігаються; ці
параметри відображатимуться, якщо вибрати меню Photo reprint, навіть якщо
вимкнути та знову ввімкнути живлення принтера.
(2) Натисніть кнопку Колір (Color) для кольорового друку або кнопку Чорний
(Black) для чорно-білого друку.
Апарат почне друк.
Зніміть фотографії зі скла експонування після завершення друку.
Примітка
Щоб скасувати друк, натисніть кнопку Стоп (Stop) .
Можна вийти з меню Photo reprint і відобразити екран HOME, якщо натиснути кнопку
ПОЧАТОК (HOME) після завершення друку.
Стор. 43 із 1057
Повторний друк роздрукованих фотографій
Стор. 44 із 1057
На початок сторінки
Використання різних функцій
Стор. 45 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк фотографій з надрукованих фотографій > Використання різних функцій
C032
Використання різних функцій
У цьому розділі представлено кілька корисних функцій меню Photo reprint.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Друк фотографій у різних компонуваннях
Можна встановлювати компонування та виконувати друк фотографій у спосіб, відмінний від Select
and print.
Sticker print
Print all photos
Корекція фотографій
Якщо для параметра Photo fix на екрані Print settings вибрано значення Manual correction, можна
коригувати фотографії вручну, — наприклад, редагувати яскравість, контраст і колірний баланс або
відновлювати кольори.
Brightness
Contrast
На початок сторінки
Сканування
Стор. 46 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Сканування
Сканування
Можна зберегти або передати дані сканування на комп’ютер і редагувати або обробляти їх за
допомогою прикладної програми, що входить до комплекту постачання. Можна також зберегти
зіскановані дані на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB, що вставлено в апарат.
Збереження даних сканування на комп’ютері
Підготовка до сканування за допомогою панелі керування
Збереження даних сканування на комп’ютері
Змінення параметрів
Використання різних функцій сканування
На початок сторінки
Збереження даних сканування на комп’ютері
Стор. 47 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Сканування > Збереження даних сканування на комп’ютері
C041
Збереження даних сканування на комп’ютері
Можна зберегти або передати дані сканування на комп’ютер за допомогою кабелю USB або через
мережу.
У цьому розділі описано процедуру автоматичного визначення типу оригіналу за допомогою
параметра Auto scan, а також збереження даних сканування на комп’ютері за допомогою кабелю
USB відповідно до параметрів, указаних за допомогою програми MP Navigator EX.
Інформацію щодо операцій збереження даних сканування на карту пам’яті або у флеш-пам’ять
USB та сканування оригіналів за допомогою комп’ютера див. в електронному посібнику Повний
посібник.
Важливо
Зауважте, що компанія Canon не несе відповідальність за пошкодження або втрату даних,
спричинені будь-якими факторами, у тому числі строку гарантійного періоду апарата.
Примітка
Параметр Auto scan можна вибрати лише у разі збереження або передавання даних
сканування на комп’ютер за допомогою кабелю USB.
Апарат може визначати такі типи оригіналів за допомогою параметра Auto scan: фотографія,
листівка, візитка, журнал, газета, текстовий документ і диск (BD/DVD/CD тощо). Для інших
оригіналів виберіть для параметра Doc. type значення Document або Photo і вкажіть розмір їх
сканування.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Підготовка до сканування за допомогою панелі керування
Перед початком сканування оригіналів підтвердьте наведені нижче умови:
Чи встановлені потрібні прикладні програми (драйвери MP та MP Navigator EX)?
Встановіть MP Drivers та MP Navigator EX із Компакт-диска з програмою встановлення (Setup
CD-ROM), якщо їх не встановлено або видалено. Щоб встановити MP Drivers та MP Navigator EX,
виберіть MP Drivers та MP Navigator EX в Custom Install.
Чи вказані параметри збереження даних, відсканованих за допомогою параметра Auto scan, у
програмі MP Navigator EX?
Під час збереження даних сканування на комп’ютер за допомогою параметра Auto scan з
використанням панелі керування можна вказати параметри збереження даних сканування в
меню Preferences програми MP Navigator EX.
Для отримання додаткової інформації про параметри див. on-screen manual: Повний посібник.
Чи відповідає оригінал, який планується відсканувати, вимогам, встановленим для оригіналу,
що потрібно розташувати на склі експонування?
Докладніше див. у розділі Оригінали, які можна завантажувати .
Якщо апарат приєднано через USB
Перевірте, чи захищений фізично зв’язок за допомогою кабелю USB між апаратом і комп’
ютером.
Якщо апарат підключено через мережу
У разі використання комп’ютера, підключеного через мережу, перевірте таке:
Переконайтеся, що апарат і комп’ютер належним чином підключено до мережі.
Чи вибраний апарат на екрані параметрів програми Canon IJ Network Scan Utility?
Чи запущено програму Canon IJ Network Scan Utility?
Докладніше див. в інструкціях для сканування через мережу в on-screen manual: Повний
посібник.
Збереження даних сканування на комп’ютері
Збереження даних сканування на комп’ютері
1.
Виберіть операцію сканування.
(1) Увімкніть живлення.
Див. розділ Вигляд спереду .
(2) Виберіть пункт Scan
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
Якщо будь-коли вказувався комп’ютер для збереження даних сканування, перейдіть до пункту (5).
і
(коліщатком прокрутки (Scroll Wheel) ) виберіть пункт PC
(3) Кнопками
, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
З’явиться екран вибору комп’ютера.
Окрім збереження на комп’ютері, дані сканування можна зберегти на карті пам’яті або у флеш-пам’
яті USB чи вкласти їх до повідомлення електронної пошти, створеного на комп’ютері.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
(4) Виберіть комп’ютер, на який потрібно зберегти або передати дані
сканування, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
У цьому випадку вибрано Local (USB).
Примітка
У разі підключення до мережі виберіть у списку ім’я комп’ютера, на який потрібно
зберегти або передати дані сканування. Якщо в вибрано комп’ютер, приєднаний
через мережу, на РК-дисплеї в пункті (5) не з’являється параметр Auto scan.
(5) Виберіть тип документа.
Тут вибираємо Auto scan.
Примітка
Щоб вибрати інші опції збереження або передавання даних сканування, лівою
кнопкою Функція (Function) виберіть пункт Save/Forward.
До типів оригіналу, відмінних від Auto scan, належать Document і Photo.
Якщо для параметра Doc. type вибрано значення Document або Photo, можна
зберегти або передати дані сканування на комп’ютер із параметрами (розмір
сканування, формат даних і роздільна здатність сканування), указаними в пункті
Scan settings (права кнопка Функція (Function) ).
Див. розділ Змінення параметрів .
2.
Розмістіть оригінал на склі експонування.
Див. розділ Завантаження оригіналів .
Докладніше про типи та формати оригіналу, який можна сканувати, див. у розділі Оригінали, які можна
завантажувати.
Примітка
Якщо для параметра Doc. type вибрано значення Document або Photo, правою кнопкою
Функція (Function) виберіть пункт Scan settings і виберіть формат оригіналу в пункті
Scan size.
Див. розділ Змінення параметрів .
Можливо, написи та лінії, виконані кольоровою ручкою світлого кольору або маркером,
буде зіскановано неналежним чином.
Стор. 48 із 1057
Збереження даних сканування на комп’ютері
3.
Натисніть кнопку Колір (Color) або Чорний (Black) , щоб розпочати
сканування.
Буде запущено програму MP Navigator EX, і дані сканування буде збережено на комп’ютері відповідно до
параметрів, указаних за допомогою програми MP Navigator EX.
Під час сканування оригіналу відобразиться повідомлення Scanning document....
Апарат автоматично визначає, чи є типом даних сканування фотографія або документ, і дані
сканування зберігаються в один файл на комп’ютері відповідно до параметрів, указаних за допомогою
програми MP Navigator EX (JPEG/Exif, TIFF, PDF).
Якщо потрібно відсканувати інший оригінал, завантажте його на скло експонування і натисніть кнопку
Колір (Color) або Чорний (Black) знову.
Зніміть оригінал зі скла експонування після завершення сканування.
Важливо
Не вимикайте живлення під час роботи апарата.
Не приєднуйте та не від’єднуйте кабель USB, доки на комп’ютері виконується
сканування оригіналів.
Не відкривайте кришку для притиснення документів та не переміщуйте завантажений
оригінал, поки триває процес сканування.
Примітка
Положення або розмір оригіналу може не бути відскановано правильно залежно від
типу оригіналу.
Якщо оригінал зіскановано неправильно, виберіть для параметра Doc. type значення
Document або Photo, укажіть такі параметри сканування, як Scan size, відповідно до
оригіналу, а потім повторіть спробу сканування.
Див. розділ Змінення параметрів .
Наведені нижче типи даних сканування можна друкувати, вибравши параметр
Document print на екрані HOME.
- Дані сканування зберігаються вибором значення PDF або Compact PDF для формату
даних за допомогою операції Scan
- Дані сканування, збережені як файл PDF за допомогою програми MP Navigator EX
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Коли з’являється екран вибору програми:
Екран вибору програми може з’явитися після виконання кроку 3.
Якщо з’явиться екран вибору програми, виберіть MP Navigator EX Ver4.0 і натисніть ОК
(OK).
Щоб запустити програму MP Navigator EX автоматично без відображення екрана вибору
програми, виконайте наведену нижче процедуру.
- Користувачам Windows 7 або Windows Vista потрібно звернутися до глави «Для
користувачів Windows» у розділі « Усунення неполадок » on-screen manual: Повний
посібник .
- Користувачам Windows XP потрібно вибрати MP Navigator EX Ver4.0 як прикладну
програму, що використовуватиметься на екрані вибору програми, а потім вибрати
Always use this program for this action і клацнути ОК (OK).
Змінення параметрів
Правою кнопкою Функція (Function) виберіть пункт Scan settings на екрані режиму очікування
сканування, коли для параметра Doc. type вибрано значення Document або Photo. Можна вибрати
пункт, наприклад розмір сканування, формат даних або роздільну здатність, і змінити параметри.
Відомості про операцію настроювання див. у розділі Основні операції на екрані параметрів .
Описані нижче елементи настроювання доступні, якщо для параметра Doc. type вибрано значення
Document.
Стор. 49 із 1057
Збереження даних сканування на комп’ютері
(1) Scan size
Стор. 50 із 1057
*1
Вибір формату оригіналу для сканування: A4, 4"x6" (10x15cm) тощо. Якщо вибрано параметр Auto
crop, формат оригіналу визначається автоматично.
(2) Format
Виберіть формат даних для збереження даних сканування: PDF, Compact PDF, TIFF або JPEG.
(3) Scan res (роздільна здатність сканування)
Вибір роздільної здатності сканування оригіналу: 75 dpi, 150 dpi, 300 dpi або 600 dpi.
(4) Preview
Попередній перегляд зісканованого зображення на РК-дисплеї, коли для параметра Save/Forward
вибрано значення Memory card або USB flash drive, а оригінал сканується зі скла експонування.
(5) Reduce show-thru
*2
Зменшення просвічування зворотної сторони текстового документа або висвітлення кольору
відновленого паперу, газети тощо.
(6) Descreen
*2
Зменшення ефекту муару, коли на оригіналі для сканування є нерівномірна градація відтінків або
смуги.
(7) Unsharp mask
Виділення контурів об’єктів і підвищення різкості зображення, якщо оригінал нечіткий.
*1
Значення Multi crop можна вибрати, коли для параметра Doc. type установлено значення Photo. Тоді,
якщо на склі експонування розташовано дві або більше фотографій, кожна фотографія сканується як
окреме зображення.
*2
Цей елемент настроювання недоступний, якщо для параметра Doc. type вибрано значення Photo.
Примітка
Доступні елементи настроювання будуть іншими, якщо вибрати для параметра Save/
Forward значення, відмінне від PC.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
На початок сторінки
Використання різних функцій сканування
Стор. 51 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Сканування > Використання різних функцій сканування
C042
Використання різних функцій сканування
Окрім збереження на комп’ютері, зіскановані дані можна зберегти на карті пам’яті або у флеш-пам
’яті USB чи вкласти їх до повідомлення електронної пошти, створеного на комп’ютері, якщо лівою
кнопкою Функція (Function) на екрані режиму очікування сканування вибрати пункт Save/
Forward.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
PC
Attach to E-mail
Memory card
USB flash drive
На початок сторінки
Друк із комп’ютера
Стор. 52 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк із комп’ютера
Друк із комп’ютера
У цьому розділі описано процедуру друку документів або фотографій з комп’ютера.
За допомогою програми Easy-PhotoPrint EX, що входить до комплекту постачання апарата, можна
легко надрукувати фотографії, зняті цифровою камерою.
Друк фотографій (Easy-PhotoPrint EX)
Використання різних функцій програми Easy-PhotoPrint EX
Друк документів
Друк веб-сторінок (Easy-WebPrint EX)
Запуск різних прикладних програм
Solution Menu EX
Easy-WebPrint EX
На початок сторінки
Друк фотографій (Easy-PhotoPrint EX)
Стор. 53 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк із комп’ютера > Друк фотографій (Easy-PhotoPrint EX)
C051
Друк фотографій (Easy-PhotoPrint EX)
Друкуйте збережені на комп’ютері дані зображення, використовуючи програму Easy-PhotoPrint EX,
що входить до комплекту постачання апарата.
У цьому розділі описано процедуру друку фотографій без полів на фотопапері формату 10 x 15 см /
4 x 6 дюймів.
Щоб отримати детальну інформацію щодо програми Easy-PhotoPrint EX, див. on-screen manual:
Повний посібник.
Примітка
Встановіть програму Easy-PhotoPrint EX із Компакт-диска з програмою встановлення (Setup
CD-ROM) , якщо вона не була встановлена або була видалена. Щоб встановити програму
Easy-PhotoPrint EX, виберіть Easy-PhotoPrint EX в Custom Install.
1.
Підготовка до друку.
(1) Переконайтеся, що апарат увімкнено.
Див. розділ Вигляд спереду .
(2) Завантажте папір.
Див. розділ Завантаження паперу .
У цьому випадку в задній лоток завантажується фотопапір формату 10 x 15 см / 4 x 6 дюймів.
Примітка
Завантажте звичайний папір формату A4 або Letter у касету або папір іншого
формату або типу, наприклад фотопапір, у задній лоток.
(3) Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач
вивідного лотка.
2.
Запустіть програму Easy-PhotoPrint EX із Solution Menu EX.
(1) Запустіть Solution Menu EX.
Див. розділ Solution Menu EX .
Клацніть тут: Solution Menu EX
Друк фотографій (Easy-PhotoPrint EX)
(2) Клацніть
(Photo Print) у меню Photo Print.
Запуститься програма Easy-PhotoPrint EX і з’явиться екран операцій Photo Print.
Примітка
Окрім фотодруку доступні функції створення альбомів, календарів та інших
елементів, пов’язаних із фотографіями.
Див. розділ Використання різних функцій програми Easy-PhotoPrint EX .
3.
Вибір фотографії для друку.
(1) Виберіть папку, у якій зберігаються зображення.
(2) Клацніть зображення, яке потрібно надрукувати.
Кількість копій позначається як «1», а вибране зображення відображається в області вибраних
зображень (A). Можна вибрати одночасно два або більше зображень.
Примітка
Щоб надрукувати дві або більше копій, клацніть
(стрілка вгору), щоб змінити
кількість копій.
Щоб скасувати вибір, клацніть зображення для видалення у вибраній області
(Delete Imported Image) (B). Також можна
зображення (A), після чого клацніть
(стрілка вниз), щоб змінити значення кількості копій на нуль.
скористатися
Також можна виправити або покращити вибране зображення.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Можна захопити зображення з відео та надрукувати його.
Див. розділ Використання різних функцій програми Easy-PhotoPrint EX .
(3) Клацніть Select Paper.
4.
Виберіть завантажений папір.
(1) Переконайтеся, що у полі Printer вибрано ім’я вашого апарата.
(2) Переконайтеся, що значення Automatically Select вибрано в параметрі Paper
Source.
Примітка
Докладніше про інші настройки для параметра Paper Source див. в on-screen manual:
Стор. 54 із 1057
Друк фотографій (Easy-PhotoPrint EX)
Повний посібник.
(3) Виберіть розмір і тип завантаженого паперу в Paper Size і Media Type.
У цьому випадку потрібно вибрати формат 4"x6" 10x15cm в Paper Size і тип завантаженого
фотопаперу в Media Type.
Примітка
Якщо вибрати звичайний папір формату A4 або Letter після вибору значення
Automatically Select в параметрі Paper Source, апарат подаватиме папір із касети.
Якщо вибрати інші формати чи типи паперу, наприклад фотопапір, апарат
подаватиме папір із заднього лотка.
У разі вибору невідповідного розміру сторінки або типу носія апарат може
завантажити папір з неправильного джерела паперу або виконати друк з
неналежним рівнем якості.
(4) Клацніть Layout/Print.
5.
Виберіть компонування та розпочніть друк.
(1) Виберіть компонування фотографії.
У цьому випадку вибрано Borderless (full).
У вибраному компонуванні з’явиться вікно попереднього перегляду для підтвердження потрібного
результату друку.
Примітка
Можна змінити напрямок фотографії або виконати обтинання фотографії, яку
потрібно надрукувати.
Щоб отримати детальну інформацію щодо виконання операції, див. on-screen
manual: Повний посібник.
(2) Клацніть Print.
Примітка
Щоб скасувати виконання завдання друку, натисніть кнопку Стоп (Stop) на апараті або
клацніть Cancel Printing на моніторі стану принтера. Після скасування завдання друку з
принтера може вийти чистий аркуш паперу.
Стор. 55 із 1057
Друк фотографій (Easy-PhotoPrint EX)
Стор. 56 із 1057
Щоб відобразити монітор стану принтера, на панелі завдань клацніть піктограму
принтера. В ОС Windows Vista або Windows XP клацніть піктограму Canon XXX Printer
(де « XXX» — назва апарата) на панелі завдань.
На початок сторінки
Використання різних функцій програми Easy-PhotoPrint EX
Повний посібник
Стор. 57 із 1057
Усунення неполадок
Зміст > Друк із комп’ютера > Друк фотографій (Easy-PhotoPrint EX) > Використання різних функцій програми
Easy-PhotoPrint EX
C052
Використання різних функцій програми Easy-PhotoPrint EX
У цьому розділі представлено кілька корисних функцій програми Easy-PhotoPrint EX.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Створення власних роздруківок
Можна створити альбом або календар, використавши власні фотографії.
Album
Calendar
Stickers
Layout Print
Створення нерухомих зображень із відеозображень
Можна захоплювати відеокадри та створювати нерухомі зображення.
На початок сторінки
Друк документів
Стор. 58 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк із комп’ютера > Друк документів
C053
Друк документів
У цьому розділі описано процедуру друку документа формату A4 на звичайному папері.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Примітка
Операції можуть бути різними — це залежить від встановленого програмного забезпечення.
Щоб отримати детальну інформацію щодо операції, див. інструкцію з використання
прикладної програми.
Використані у цьому розділі екрани призначені для друку в операційній системі Windows 7
Home Premium (надалі «Windows 7»).
1.
Переконайтеся, що апарат увімкнено.
Див. розділ Вигляд спереду .
2.
Завантажте папір.
Див. розділ Завантаження паперу .
Переконайтеся, що в касету завантажено звичайний папір формату A4.
Примітка
Завантажте звичайний папір формату A4, В5, А5 або Letter у касету або папір іншого
формату або типу, наприклад фотопапір, у задній лоток.
3.
Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач вивідного
лотка.
4.
Створіть (або відкрийте) документ, який потрібно надрукувати, за допомогою
відповідної прикладної програми.
5.
Відкрийте вікно настроювання драйвера принтера.
(1) Виберіть Print у меню File або на панелі завдань програми.
З’явиться діалогове вікно Print.
(2) Переконайтеся, що вибрано назву саме вашого апарата.
Примітка
Якщо вибрано назву іншого принтера, клацніть і виберіть назву свого апарата.
(3) Клацніть Preferences (або Properties).
Друк документів
6.
Укажіть потрібні параметри друку.
(1) Виберіть Business Document у Commonly Used Settings.
Примітка
Коли в Commonly Used Settings вибрано такий об’єкт для друку, як Business
Document або Photo Printing, елементи в Additional Features будуть вибрані
автоматично. Крім того, з’являться також параметри, що відповідають об’єктові
друку, зокрема тип носія та якість друку.
(2) Перевірте відображувані параметри.
Тепер потрібно переконатися, що вибрано пункт Plain Paper у розділі Media Type, Standard у розділі
Print Quality, A4 у розділі Printer Paper Size і Automatically Select у розділі Paper Source.
Примітка
Якщо в полі Copies указано дві або більше копій, буде виконано сортування
надрукованих сторінок.
Параметри можуть бути змінені.
Проте, змінивши Printer Paper Size, переконайтеся, що значення параметра Page
Size на вкладці Page Setup відповідає значенню, встановленому у прикладній
програмі.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Якщо вибрати звичайний папір формату A4, B5, A5 або Letter після вибору
параметра Automatically Select в Paper Source, апарат подаватиме папір із касети.
Якщо вибрати інші формати чи типи паперу, наприклад фотопапір, апарат
подаватиме папір із заднього лотка.
У разі вибору невідповідного розміру сторінки або типу носія апарат може
завантажити папір з неправильного джерела паперу або виконати друк з
неналежним рівнем якості.
(3) Клацніть OK.
Примітка
Стор. 59 із 1057
Друк документів
Стор. 60 із 1057
Щоб отримати детальну інформацію про функції драйвера принтера, клацніть Help або
Instructions, щоб переглянути екранну довідку або on-screen manual: Повний посібник .
Якщо на комп’ютері встановлено on-screen manual, на вкладках Quick Setup, Main та
Maintenance з’являється кнопка Instructions.
Зміненим параметрам можна присвоїти ім’я та додати їх до Commonly Used Settings.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Якщо встановлено прапорець Always Print with Current Settings, поточні параметри буде
застосовано, починаючи з наступного завдання друку. Деякі прикладні програми
можуть не мати цієї функції.
Щоб відобразити попередній перегляд для підтвердження результатів друку, встановіть
прапорець Preview before printing. У деяких прикладних програмах функція попереднього
перегляду може бути відсутня.
На вкладках Main і Page Setup можна вказати детальні параметри друку.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
7.
Почніть друк.
Щоб почати друк, клацніть Print (або OK).
Примітка
Щоб скасувати виконання завдання друку, натисніть кнопку Стоп (Stop) на апараті або
клацніть Cancel Printing на моніторі стану принтера. Після скасування завдання друку з
принтера може вийти чистий аркуш паперу.
Щоб відобразити монітор стану принтера, на панелі завдань клацніть піктограму
принтера. В ОС Windows Vista (надалі «Windows Vista») або Windows XP клацніть Canon
XXX Printer (де «XXX» — назва апарата) на панелі завдань.
Якщо паралельні лінії друкуються зі зміщенням або якість друку незадовільна,
відрегулюйте положення друкуючої головки.
Див. розділ Вирівнювання друкуючої головки .
На початок сторінки
Друк веб-сторінок (Easy-WebPrint EX)
Стор. 61 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк із комп’ютера > Друк веб-сторінок (Easy-WebPrint EX)
C054
Друк веб-сторінок (Easy-WebPrint EX)
Програма Easy-WebPrint EX забезпечує можливість швидкого та легкого друку веб-сторінок для
браузера Internet Explorer.
Можна друкувати веб-сторінки з автоматично зміненим розміром для заповнення всієї ширини
паперу без обрізання країв сторінок або попередньо переглядати та вибирати потрібні вебсторінки для друку.
Програма Easy-WebPrint EX вимагає наявності Internet Explorer 7 або більш пізньої версії.
Важливо
Відтворення або змінення творів, що охороняються законами про авторські права, іншої
особи без дозволу власника авторських прав, за винятком особистого використання,
використання вдома або іншого способу використання в обмежених рамках відповідно до
визначення авторського права, можуть заборонятися законом. Окрім того, відтворення чи
змінення фотографій може порушувати права на невикористання портрету.
Примітка
Для отримання відомостей про встановлення або запуск програми Easy-WebPrint EX див.
розділ Easy-WebPrint EX .
Функція обрізання, наприклад, дозволяє обтинати потрібні частини веб-сторінок і редагувати їх для
друку.
Докладніше про роботу програми Easy-WebPrint EX див. в інтерактивній довідці. Клацніть EasyWebPrint EX (A) на панелі інструментів, а потім виберіть пункт Help із розкривного меню, щоб
переглянути інтерактивну довідку.
Друк веб-сторінок (Easy-WebPrint EX)
Стор. 62 із 1057
На початок сторінки
Запуск різних прикладних програм
Стор. 63 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Друк із комп’ютера > Запуск різних прикладних програм
C055
Запуск різних прикладних програм
У цьому розділі описано програму Solution Menu EX, яка використовується для запуску прикладних
програм із комплекту поставки апарата. Крім того, до цього розділу включено інформацію стосовно
Easy-WebPrint EX, прикладної програми для друку веб-сторінок.
Solution Menu EX
Solution Menu EX — це прикладна програма, яка дає змогу отримувати швидкий доступ до інших
прикладних програм із комплекту поставки апарата, посібників і онлайнової інформації про
вироби.
Примітка
Установіть програму Solution Menu EX, екранний посібник та інші прикладні програми з
комплекту поставки, які потрібно використовувати, з Компакт-диска із програмою
встановлення (Setup CD-ROM) , якщо їх не встановлено або видалено. Для встановлення
виберіть їх у розділі Custom Install.
Меню відображаються в області меню за категоріями головного екрана Solution Menu EX. Клацніть
меню в області меню за категоріями, щоб відобразити піктограми функцій, доступних у цьому меню,
в області піктограм функцій головного екрана.
Кількість і типи піктограм або меню, які відображаються на головному екрані, залежать від
апарата та регіону.
* Наведений нижче екран відноситься до операційної системи Windows 7.
(A) Головний екран
(B) Область піктограм функцій
(C) Область меню за категоріями
(D) Елемент робочого столу
(E) Контекстне меню, до якого можна додавати піктограми часто використовуваних функцій
(F) Піктограма елемента, яка дає змогу відобразити головний екран, відображає або приховує
меню ярликів тощо.
Photo Print
Друк фотографій, створених за допомогою цифрової камери.
Use Scanner
Сканування фотографій і документів.
Canon Web Service
Завантаження вмісту або матеріалів із веб-сайту для друку.
Запуск різних прикладних програм
Стор. 64 із 1057
CREATIVE PARK PREMIUM
CREATIVE PARK PREMIUM — високоякісна служба передавання вмісту, доступна виключно для
користувачів фірмових чорнил Canon для цього апарата.
Переконайтеся, що фірмові чорнильниці Canon належним чином встановлено для всіх кольорів.
Help & Settings
Перегляд інтерактивної довідки програми Solution Menu EX або екранного посібника апарата.
Настроювання програми Solution Menu EX або апарата.
Start Application
Запуск прикладних програм із комплекту поставки на кшталт Easy-PhotoPrint EX і My Printer.
За допомогою програми My Printer можна відобразити вікно настроювання драйвера принтера та
отримати інформацію про дії, які потрібно виконати, якщо не вдається виконати операцію.
Online Shopping
Придбання витратних матеріалів, наприклад чорнила, на веб-сайті.
Information
Пошук корисної інформації про апарат.
Примітка
Потрібно підключити комп’ютер до Інтернету, щоб отримати доступ до веб-сайту для
отримання корисної інформації або інших цілей.
Докладніше про роботу програми Solution Menu EX див. в інтерактивній довідці. Виберіть
меню Help & Settings, а потім клацніть
інтерактивну довідку.
(Solution Menu EX's Help), щоб переглянути
Запуск прикладних програм із Solution Menu EX
З програми Solution Menu EX можна запустити прикладну програму, а також отримати прямий
доступ до функції прикладної програми.
Описана нижче процедура призначена для запуску програми Solution Menu EX і, наприклад,
для вибору однієї з функцій Easy-PhotoPrint EX — Photo Print.
1.
Запустіть Solution Menu EX.
Двічі клацніть піктограму
(Solution Menu EX) на робочому столі.
Клацніть тут: Solution Menu EX
Примітка
Програма Solution Menu EX запускатиметься автоматично під час запуску комп’ютера,
поки не будуть змінені параметри за промовчанням.
Щоб запустити програму Solution Menu EX із меню Пуск (Start), виберіть пункт Усі
програми (All Programs), Canon Utilities, Solution Menu EX, а потім Solution Menu EX.
Якщо головний екран Solution Menu EX не відображається після запуску програми
Solution Menu EX, клацніть правою кнопкою миші
пункт Show Main Screen.
2.
(Піктограма елемента) і виберіть
Виберіть функцію прикладної програми, яку потрібно запустити.
(1) Клацніть меню Photo Print.
(2) Клацніть
(Photo Print).
Запуститься програма Easy-PhotoPrint EX і з’явиться екран операцій Photo Print.
Запуск різних прикладних програм
Стор. 65 із 1057
Примітка
Окрім фотодруку доступні функції створення альбомів, календарів та інших елементів,
пов’язаних із фотографіями.
Докладніше про операції та функції програми див. у розділі Друк фотографій (EasyPhotoPrint EX).
Easy-WebPrint EX
Після встановлення програми Easy-WebPrint EX до екрану браузера Internet Explorer додається
панель інструментів. Панель інструментів є доступною кожного разу під час запуску браузера
Internet Explorer.
Примітка
Встановлення програми Easy-WebPrint EX
Якщо програма Easy-WebPrint EX не встановлена, в зоні сповіщення панелі завдань може з’
явитися посібник зі встановлення програми Easy-WebPrint EX.
Щоб встановити програму Easy-WebPrint EX, клацніть відображений посібник та
дотримуйтеся інструкцій на екрані.
Програму Easy-WebPrint EX можна також встановити з Компакт-диска із програмою
встановлення (Setup CD-ROM) .
Щоб встановити програму Easy-WebPrint EX, виберіть Easy-WebPrint EX в Custom Install.
Щоб встановити програму Easy-WebPrint EX на комп’ютері, вимагається браузер Internet
Explorer 7 або пізнішої версії, при цьому комп’ютер повинен бути підключеним до Інтернету.
На початок сторінки
Інші методи використання
Стор. 66 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Інші методи використання
Інші методи використання
У цьому розділі описано функцію друку документів у форматі PDF, що містяться на карті пам’яті або
флеш-пам’яті USB, функцію друку форм шаблонів, зокрема паперу у форматі блокнота,
міліметрового паперу тощо, елементи настроювання апарата та функцію безпосереднього друку з
цифрової камери або мобільного телефону.
Друк файлів PDF, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
Друк форм шаблонів, наприклад паперу формату блокнота
Друк фотографій безпосередньо з цифрової камери або мобільного
телефону
Друк фотографій із пристрою, який підтримує технологію PictBridge
Друк фотографій із безпроводового пристрою зв’язку
Параметри апарата
На початок сторінки
Друк файлів PDF, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
Повний посібник
Стор. 67 із 1057
Усунення неполадок
Зміст > Інші методи використання > Друк файлів PDF, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB
C061
Друк файлів PDF, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті
USB
За допомогою апарата можна безпосередньо друкувати документи (файли PDF) з карти пам’яті
або флеш-пам’яті USB. Щоб розпочати друк документів, виконайте описані нижче дії.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Виберіть пункт Document print
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
Вставте карту пам’яті або флеш-пам’ять USB, що містить документи (файли PDF).
Відобразиться список документів. Виберіть потрібний документ.
Вставте карту пам’яті або флеш-пам’ять USB, що містить документи (файли PDF), коли
відображається екран HOME, режиму очікування копіювання тощо.
Відобразиться список документів. Виберіть потрібний документ.
Примітка
Якщо відображається повідомлення
Якщо фотографії та документи (файли PDF) збережено на карті пам’яті або у флеш-пам’яті
USB, з’явиться повідомлення «Photos and documents (PDF) are saved. Which do you want to
print?». Виберіть пункт Print documents і натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться список документів. Виберіть потрібний документ.
Файли PDF, придатні для друку
Наведені нижче документи (файли PDF) можна друкувати за допомогою панелі керування апарата.
Докладніше про друк див. в електронному посібнику Повний посібник.
Файли PDF, створені шляхом сканування на апараті, коли для параметра Format установлено
значення PDF або Compact PDF (розширення файлу «.pdf»)
Файли PDF, створені шляхом сканування за допомогою програми MP Navigator EX із комплекту
поставки апарата, коли для стиснення PDF установлено значення Standard або High
(розширення файлу «.pdf»), окрім наведених нижче
- Шифровані файли
- Файли PDF, що містять зображення 9601 пікселів або більше заввишки або завширшки
Інші файли PDF друкувати не можна, навіть якщо вони є у списку.
Якщо натиснути праву кнопку Функція (Function) на екрані вибору документа, відобразиться екран
Details. В описаних нижче випадках вибраний файл PDF надрукувати не можна.
- Не відображається екран Details для вибраного файлу PDF.
- Відображене в пункті Created with ім’я відрізняється від назви апарата або програми MP Navigator
EX.
На початок сторінки
Друк форм шаблонів, наприклад паперу формату блокнота
Повний посібник
Стор. 68 із 1057
Усунення неполадок
Зміст > Інші методи використання > Друк форм шаблонів, наприклад паперу формату блокнота
C062
Друк форм шаблонів, наприклад паперу формату блокнота
За допомогою апарата можна друкувати різні форми шаблонів, наприклад папір формату
блокнота, міліметровий папір тощо.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Щоб надрукувати форми шаблонів за допомогою апарата, виберіть пункт Special print
HOME, а потім виберіть пункт Template print.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
на екрані
Нижче наведено два приклади форм шаблонів, які можна надрукувати.
Папір формату блокнота
Міліметровий папір
На початок сторінки
Друк фотографій безпосередньо з цифрової камери або мобільного телефону
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Інші методи використання > Друк фотографій безпосередньо з цифрової камери або мобільного
телефону
C063
Друк фотографій безпосередньо з цифрової камери або
мобільного телефону
Друк фотографій із пристрою, який підтримує технологію
PictBridge
Підключивши PictBridge-сумісний пристрій до цього апарата за допомогою кабелю USB,
рекомендованого виробником пристрою, можна виконати прямий друк збережених зображень.
Докладніше про друк збережених зображень за допомогою PictBridge-сумісного пристрою див. в on
-screen manual: Повний посібник.
Докладніше про параметри друку на PictBridge-сумісному пристрої див. в інструкції з експлуатації з
комплекту пристрою.
Пристрої для підключення:
До цього апарата можна підключити будь-який пристрій, сумісний із технологією PictBridge
Standard, незалежно від його виробника та моделі.
Важливо
Не використовуйте для підключення PictBridge-сумісного пристрою до апарата кабель USB,
довжина якого перевищує приблизно 3 метрів/10 футів, оскільки це може вплинути на
роботу інших периферійних пристроїв.
Примітка
PictBridge — це стандарт для безпосереднього друку фотографій без використання комп’
ютера через підключення таких пристроїв, як цифрові фотоапарати, цифрові відеокамери
або мобільні телефони з вбудованою камерою.
(PictBridge) Пристрій із цією позначкою є PictBridge-сумісним.
Формат даних зображення для друку:
Цей апарат можна використовувати для друку зображень*, знятих за допомогою цифрового
фотоапарата, сумісного з системою DCF (Design rule for Camera File system), та файлів PNG.
* Сумісний з Exif 2.2/2.21
Примітка
Під час друку з PictBridge-сумісного пристрою установіть значення параметра якості друку
за допомогою панелі керування на апараті. Не можна встановити значення для якості друку
Стор. 69 із 1057
Друк фотографій безпосередньо з цифрової камери або мобільного телефону
безпосередньо на пристрої з підтримкою технології PictBridge.
Друк фотографій із безпроводового пристрою зв’язку
Якщо до апарата приєднано додатковий пристрій Bluetooth BU-30, то можна друкувати дані
зображення за допомогою безпроводового зв’язку, використовуючи для цього мобільні телефони
або комп’ютери з підтримкою технології Bluetooth.
Щоб отримати детальну інформацію щодо виконання операції, див. on-screen manual: Повний
посібник.
На початок сторінки
Стор. 70 із 1057
Параметри апарата
Стор. 71 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Інші методи використання > Параметри апарата
C064
Параметри апарата
У цьому розділі описані елементи, які можна встановити або змінити в пункті Device settings меню
Setup.
Докладніше про встановлення або змінення параметрів див. в on-screen manual: Повний посібник.
Plain paper feed settings
Слугує для вибору джерела паперу (задній лоток або касета), в яке завантажується звичайний
папір. За промовчанням апарат подає звичайний папір із касети. Скористайтеся цим
параметром, щоб змінити джерело паперу для звичайного паперу на задній лоток.
Print settings
Prevent paper abrasion
Використовуйте цю функцію лише в разі забруднення поверхні для друку.
Extended copy amount
Вибір частини зображення, що виходить за межі паперу в разі вибору параметра Borderless
copy в меню Copy menu.
Auto photo fix setting
Дозволяє вибрати, чи надавати пріоритет Exif-даним, збереженим на фотографії, коли вибрано
опцію Auto photo fix.
LAN settings
WLAN active/inactive
Дозволяє вибрати активацію або деактивацію безпроводової локальної мережі.
Wireless LAN setup
Слугує для настроювання підключення до безпроводової LAN відповідно до типу точки доступу
або середовища мережі. Щоб настроїти безпроводову LAN, виберіть точку доступу зі списку
виявлених точок доступу та вкажіть параметри безпеки. Безпроводову LAN можна також
настроїти за допомогою WPS (захищеного настроювання Wi-Fi), або вказавши докладні
параметри.
Докладніше див. у друкованому посібнику: Посібник для початку роботи .
Confirm LAN settings
Відображає конфігурації безпроводової локальної мережі апарата на РК-дисплеї або друкує
цю інформацію з апарата.
Other settings
Настроювання інших параметрів мережі, зокрема мережевого імені апарата, параметрів IPv4/
IPv6, спільного доступу до карти пам’яті, параметрів WSD (веб-послуги на пристроях) тощо.
Reset LAN settings
Дозволяє повернути параметри мережі назад до значень за промовчанням.
Device user settings
Параметри апарата
Стор. 72 із 1057
Date display format
Слугує для вибору формату дати, або відображається на РК-дисплеї або друкується на папері.
Read/write attribute
Дозволяє вибрати, чи потрібно використовувати гніздо карти пам’яті апарата в якості
дисковода комп’ютера.
Quiet mode setting
Активує функцію, яка потрібна для зниження рівня шуму роботи апарата, наприклад під час
його використання в нічний час (під час копіювання, друку з карти пам’яті, друку з PictBridgeсумісного пристрою або у разі виконання друку з безпроводового пристрою).
Guide display settings
У верхній частині екрана керування або параметрів з’являються інструкції. Можна змінити
інтервал часу, після якого відображаються інструкції, або приховати їх.
Key repeat
Дає змогу швидко збільшувати або зменшувати кількість, якщо натиснути та утримувати кнопку
під час введення. Якщо цей параметр вимкнено, результат натискання кнопки буде таким
самим, що й результат утримування.
Mobile phone print settings
Дозволяє вказати папір або корекцію зображення під час друку з безпроводового пристрою зв’
язку. Цей параметр відображається, тільки якщо до апарата приєднано додатковий пристрій
Bluetooth.
Bluetooth settings
Слугує для змінення параметрів Bluetooth, наприклад назви пристрою або ключа доступу. Цей
параметр відображається, тільки якщо до апарата приєднано додатковий пристрій Bluetooth.
PictBridge print settings
Дозволяє вказати папір, якість друку тощо у разі виконання друку з PictBridge-сумісного
пристрою.
Language selection
Слугує для змінення мови меню та повідомлень РК-дисплея.
Reset setting
Дозволяє повернути параметри апарата назад до значень за промовчанням. (Проте
параметри, встановлені в LAN settings, значення, встановлені для вирівнювання друкуючої
головки, параметр у пункті Read/write attribute, а також мова, встановлена в пункті Language
selection, не буде скинуто.)
На початок сторінки
Завантаження паперу й оригінальних документів
Стор. 73 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Завантаження паперу й оригінальних документів
Завантаження паперу й оригінальних
документів
У цьому розділі описуються типи паперу або оригіналів, які можна завантажувати, а також способи
завантаження паперу у задній лоток або касету та розміщення оригіналів для копіювання або
сканування.
Завантаження паперу
Джерела для завантаження паперу
Завантаження паперу в касету
Завантаження паперу в задній лоток
Завантаження фотопаперу
Завантаження конвертів
Використовувані типи носіїв
Типи носіїв, які не можна використовувати
Завантаження оригіналів
Завантаження оригіналів
Спосіб завантаження оригіналів для кожної функції
Оригінали, які можна завантажувати
На початок сторінки
Завантаження паперу
Стор. 74 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Завантаження паперу й оригінальних документів > Завантаження паперу
C071
Завантаження паперу
Джерела для завантаження паперу
Завантаження паперу в касету
Завантаження паперу в задній лоток
Використовувані типи носіїв
Типи носіїв, які не можна використовувати
Джерела для завантаження паперу
Апарат містить два джерела для подачі паперу: касету та задній лоток.
Папір можна завантажувати в будь-яке з джерел паперу залежно від розміру сторінки та типу
носія. Папір подається з касети або заднього лотка залежно від вибору розміру сторінки або типу
носія.
Див. розділ Використовувані типи носіїв .
Примітка
Під час друку виберіть відповідний розмір сторінки та тип носія. У разі вибору невідповідного
розміру сторінки або типу носія апарат може завантажити папір з неправильного джерела
паперу або виконати друк з неналежним рівнем якості.
Докладніше про спосіб завантаження паперу в кожне джерело паперу див. у розділах
Завантаження паперу в касету або Завантаження паперу в задній лоток .
Завантаження звичайного паперу в касету
У разі використання звичайного паперу формату A4, B5, A5 або Letter завантажуйте його в
касету.
Апарат автоматично подає папір з касети, під час друку вибираючи у параметрах звичайний
папір (формату A4, B5, A5 або Letter) у панелі керування чи драйвері принтера.
Докладніше про змінення настройки джерела паперу див. в on-screen manual: Повний
посібник.
Завантаження фотопаперу/конвертів у задній лоток
Якщо використовується фотопапір, завантажте його в задній лоток.
Апарат автоматично подає папір із заднього лотка, під час друку вибираючи тип носія,
відмінний від звичайного паперу (наприклад фотопапір), у панелі керування чи драйвері
принтера.
Якщо використовується звичайний папір формату, відмінного від A4, B5, A5 або Letter, також
завантажте його в задній лоток.
Завантаження паперу
Стор. 75 із 1057
На початок сторінки
Завантаження паперу в касету
Стор. 76 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Завантаження паперу й оригінальних документів > Завантаження паперу > Завантаження паперу в
касету
C072
Завантаження паперу в касету
У касету можна завантажувати лише звичайний папір формату A4, B5, A5 або Letter.
Завантажте інші формати або типи паперу в задній лоток.
Див. розділ Використовувані типи носіїв .
Примітка
Порада щодо друку на звичайному папері
Для друку фотографій рекомендується використовувати фірмовий фотопапір Canon.
Докладніше про фірмовий папір Canon див. у розділі Використовувані типи носіїв .
Можна використовувати звичайний папір для копіювання.
Відомості про розмір та щільність паперу, який можна використовувати з цим апаратом,
див. у розділі Використовувані типи носіїв .
1.
Підготуйте папір.
Вирівняйте краї паперу. Якщо папір скручений, вирівняйте його.
Примітка
Перед завантаженням старанно вирівняйте краї стосу паперу. Завантаження паперу,
який не було вирівняно, може спричинити зминання паперу.
Якщо папір скручений, візьміть аркуші за зігнуті краї та обережно розігніть їх, доки папір
повністю не вирівняється.
Докладніше про вирівнювання зігнутого паперу див. у розділі « Усунення неполадок » в
on-screen manual: Повний посібник.
2.
Завантажте папір.
(1) Вийміть касету з апарата.
(2) Посуньте напрямник паперу (A), щоб вирівняти його з відповідною
позначкою розміру сторінки.
Напрямник для паперу (A) зупиниться, коли досягне відповідної позначки розміру сторінки.
(3) Завантажте стос паперу СТОРОНОЮ ДЛЯ ДРУКУ ВНИЗ та ПЕРЕДНІМ
Завантаження паперу в касету
КРАЄМ ДО ДАЛЬНЬОЇ СТОРОНИ, а також вирівняйте папір відповідно до
правого боку касети.
Примітка
Між стосом паперу та напрямником (A) може залишатися незначний простір.
(4) Посуньте напрямник паперу (B) зліва, щоб повністю вирівняти сторону
стосу паперу.
Примітка
Завантажуйте аркуші паперу лише до позначки максимального завантаження (C).
(5) Вставте касету в апарат.
Вставте касету в апарат до кінця.
3.
Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач вивідного
лотка.
Примітка
Після завантаження паперу
У разі використання апарата для копіювання або друку без застосування комп’ютера
виберіть формат і тип завантаженого паперу в розділах Page size і Type на екрані
параметрів друку.
Див. пункт Змінення параметрів у розділі «Друк фотографій, збережених на карті пам’
яті/флеш-пам’яті USB» або Змінення параметрів у розділі «Створення копій».
Під час друку з використанням комп’ютера виберіть формат і тип завантаженого
Стор. 77 із 1057
Завантаження паперу в касету
Стор. 78 із 1057
паперу в параметрах Printer Paper Size і Media Type у драйвері принтера.
Див. розділ Друк документів .
На початок сторінки
Завантаження паперу в задній лоток
Стор. 79 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Завантаження паперу й оригінальних документів > Завантаження паперу > Завантаження паперу в
задній лоток
C073
Завантаження паперу в задній лоток
У задній лоток можна завантажувати фотопапір або конверти.
Завантаження фотопаперу
Важливо
Завантаження відрізків звичайного паперу невеликого розміру, наприклад, 10 x 15 см / 4
x 6 дюймів, 101,6 x 203,2 мм / 4 x 8 дюймів, 13 x 18 см / 5 x 7 дюймів або 55,0 x 91,0 мм /
2,16 x 3,58 дюйма (формату картки), для виконання тестового друку може спричинити
зминання паперу.
1.
Підготуйте папір.
Див. крок 1 у розділі Завантаження паперу в касету .
Вирівняйте краї паперу. Якщо папір скручений, вирівняйте його.
2.
Завантажте папір.
(1) Відкрийте підпору для паперу, підніміть її та посуньте назад.
(2) Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач
вивідного лотка.
(3) Перемістіть напрямники для паперу (A), щоб відкрити їх, і завантажте папір
по центру заднього лотка СТОРОНОЮ ДЛЯ ДРУКУ ДО СЕБЕ.
(4) Посуньте напрямники паперу (A), щоб вирівняти обидві сторони стосу
паперу.
Не притискайте напрямники для паперу надто сильно. Папір може подаватися неправильно.
Завантаження паперу в задній лоток
Важливо
Слід завжди завантажувати папір у книжковій орієнтації (B). Завантаження паперу
в альбомній орієнтації (C) може спричинити зминання паперу.
Примітка
Завантажуйте аркуші паперу лише до позначки максимального завантаження (D).
Примітка
Після завантаження паперу
У разі використання апарата для копіювання або друку без застосування комп’ютера
виберіть формат і тип завантаженого паперу в розділах Page size і Type на екрані
параметрів друку.
Стор. 80 із 1057
Завантаження паперу в задній лоток
Стор. 81 із 1057
Див. пункт Змінення параметрів у розділі «Друк фотографій, збережених на карті пам’
яті/флеш-пам’яті USB» або Змінення параметрів у розділі «Створення копій».
Під час друку з використанням комп’ютера виберіть формат і тип завантаженого
паперу в параметрах Printer Paper Size і Media Type у драйвері принтера.
Див. розділ Друк документів .
На початок сторінки
Завантаження конвертів
Стор. 82 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Завантаження паперу й оригінальних документів > Завантаження паперу > Завантаження паперу в
задній лоток > Завантаження конвертів
C074
Завантаження конвертів
Можна виконувати друк на конвертах European DL та US #10.
Адреса автоматично повертається і друкується відповідно до напрямку подавання конверта
під керуванням драйвера принтера.
Важливо
Друк конвертів можна виконувати лише з комп’ютера.
Не використовуйте наведені нижче конверти. Вони можуть зминатися в апараті або
призвести до його неправильної роботи.
- конверти з рельєфною або обробленою поверхнею
- конверти з подвійним клапаном (або клейким клапаном)
- конверти, у яких клейкий клапан вже зволожений та липкий
1.
Підготуйте конверти.
Притисніть усі чотири кути та краї конвертів, щоб розрівняти їх.
Якщо конверти скручені, злегка вигніть їх у протилежному напрямку,
тримаючи за протилежні кути.
Якщо кут клапана конверта скручений, вирівняйте його.
Притисніть передній край паперу за допомогою авторучки у напрямку
вставляння й розрівняйте складку.
Наведені вище ілюстрації демонструють вигляд збоку переднього краю конверта.
Важливо
Конверти можуть зминатись в апараті, якщо вони не пласкі або краї не вирівняно.
Переконайтеся, що загини та випуклості не більші за 3 мм / 0,1 дюйма.
2.
Завантажте конверти.
(1) Відкрийте підпору для паперу, підніміть її та посуньте назад.
Див. пункт (1) кроку 2 в розділі Завантаження фотопаперу .
(2) Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач
вивідного лотка.
Див. пункт (2) кроку 2 в розділі Завантаження фотопаперу .
Завантаження конвертів
(3) Перемістіть напрямники для паперу (A), щоб відкрити їх, і завантажте
конверти по центру заднього лотка СТОРОНОЮ З АДРЕСОЮ ДО СЕБЕ.
Клапан конверта знаходитиметься з лівого боку, загнутою стороною донизу.
Одночасно можна завантажувати до 10 конвертів.
(4) Посуньте напрямники паперу (A), щоб вирівняти обидві сторони конвертів.
Не притискайте напрямники для паперу надто сильно. Конверти можуть подаватися неправильно.
(B) Задня сторона
(C) Сторона з адресою
Примітка
Не завантажуйте конверти вище позначки максимального завантаження (D).
3.
Визначте настройки у драйвері принтера.
(1) Виберіть Envelope у Commonly Used Settings на вкладці Quick Setup.
(2) Виберіть DL Env. або Comm. Env. #10 у вікні Envelope Size Setting.
(3) Виберіть значення Landscape для параметра Orientation.
Важливо
Якщо належним чином не вказати розмір конверта або орієнтацію, адреса може бути
надрукованою у перевернутому вигляді або повернутою на 90 градусів.
Стор. 83 із 1057
Завантаження конвертів
Стор. 84 із 1057
Примітка
Якщо адреса друкується перевернутою, відкрийте вікно настроювання драйвера
принтера, виберіть Envelope у Commonly Used Settings, потім встановіть прапорець
Rotate 180 degrees у Additional Features.
Докладніше про параметри драйвера принтера див. у розділі Друк документів .
На початок сторінки
Використовувані типи носіїв
Стор. 85 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Завантаження паперу й оригінальних документів > Завантаження паперу > Використовувані типи
носіїв
C075
Використовувані типи носіїв
Виберіть папір, який підходить для друку, для досягнення найкращих результатів друку. Компанія
Canon створює велику кількість типів паперу для покращення результатів друку, наприклад
наклейки, а також папір для роботи з фотографіями та документами. Рекомендується
використовувати фірмовий папір Canon для друку важливих фотографій.
Типи носіїв
Папір, доступний у продажу
Звичайний папір (в тому числі папір вторинної переробки)
- Параметри типу носія Панель керування: Plain paper
Драйвер принтера: Plain Paper
- Максимальне завантаження паперу Задній лоток: приблизно 150 аркушів *1
Касета: приблизно 150 аркушів формату A4, B5, A5 і Letter / 8.5" x 11"
- Максимальне завантаження лотка виведення паперу Приблизно 50 аркушів
*1
Звичайний папір форматів A4, B5, A5 або Letter можна завантажувати, лише коли
вибрано значення Rear tray для параметра Plain paper feed settings в розділі Device
settings меню Setup.
Примітка
За максимальної завантаженості лотка подавання паперу може виявитися
неможливим — це залежить від типу паперу та умов навколишнього середовища
(надто високих або низьких значень температури та вологості). У такому разі
вдвічі зменште кількість аркушів паперу, які завантажуються за раз (можна
використовувати папір, що на 100% складається з вторинної сировини).
Конверти
- Параметри типу носія Драйвер принтера: Envelope
- Максимальне завантаження паперу Задній лоток: 10 конвертів
- Максимальне завантаження лотка виведення паперу Рекомендується видаляти попередньо надрукований конверт із лотка виведення паперу
перед продовженням друку, щоб запобігти розмиттю та знебарвленню.
Примітка
Доступно лише під час виконання друку з комп'ютера.
Подавання конвертів із касети може пошкодити апарат. Завжди завантажуйте в
задній лоток.
Фірмовий папір Canon
Для отримання відомостей щодо визначення сторони для друку див. інструкцію з експлуатації до
паперу та примітки на упаковці паперу. Інформацію щодо доступних розмірів сторінки для кожного
типу фірмового паперу Canon можна отримати на нашому веб-сайті.
Використовувані типи носіїв
Примітка
Номер моделі фірмового паперу Canon вказано в дужках.
Фірмовий папір Canon може бути відсутній у продажу — це залежить від того, в якій країні
або регіоні був придбаний апарат. У США папір не продається за номером моделі. Купуйте
папір за назвою.
Щоб вказати розмір сторінки та тип носія під час друку фотографій, збережених на PictBridgeсумісному пристрої або мобільному телефоні, див. on-screen manual: Повний посібник.
Для друку фотографій:
Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- Параметри типу носія Панель керування: Pro Platinum
Драйвер принтера: Photo Paper Pro Platinum
Glossy Photo Paper "Everyday Use" <GP-501>
- Параметри типу носія Панель керування: Glossy
Драйвер принтера: Glossy Photo Paper
Photo Paper Glossy <GP-502>
- Параметри типу носія Панель керування: Glossy
Драйвер принтера: Glossy Photo Paper
Photo Paper Plus Glossy II <PP-201>
- Параметри типу носія Панель керування: Plus Glossy II
Драйвер принтера: Photo Paper Plus Glossy II
Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Параметри типу носія Панель керування: Plus Semi-gloss
Драйвер принтера: Photo Paper Plus Semi-gloss
Matte Photo Paper <MP-101>
- Параметри типу носія Панель керування: Matte
Драйвер принтера: Matte Photo Paper
- Максимальне завантаження паперу Задній лоток:
10 аркушів для A4, Letter / 8,5 x 11 дюймів, 13 x 18 см / 5 x 7 дюймів і 20 x 25 см / 8 x 10 дюймів
20 аркушів для 10 x 15 см / 4 x 6 дюймів
- Максимальне завантаження лотка виведення паперу Рекомендуємо видаляти попередньо надрукований аркуш із вивідного лотка паперу перед
продовженням друку, аби запобігти розмиттю та знебарвленню.
Примітка
Подавання такого паперу з касети може пошкодити апарат. Завжди завантажуйте
в задній лоток.
Якщо папір завантажено у стосах, на стороні для друку під час подавання можуть
залишатися відбитки або папір може не подаватися належним чином. У такому
випадку завантажуйте папір по одному аркушу (за винятком паперу Matte Photo
Paper <MP-101>).
Для друку ділових документів:
High Resolution Paper <HR-101N>
Стор. 86 із 1057
Використовувані типи носіїв
- Параметри типу носія Драйвер принтера: High Resolution Paper
- Максимальне завантаження паперу Задній лоток: 80 аркушів
- Максимальне завантаження лотка виведення паперу 50 аркушів
Примітка
Доступно лише під час виконання друку з комп'ютера.
Подавання такого паперу з касети може пошкодити апарат. Завжди завантажуйте
в задній лоток.
Для створення власних роздруківок:
T-Shirt Transfers <TR-301> *1
- Параметри типу носія Драйвер принтера: T-Shirt Transfers
Photo Stickers <PS-101> *2
- Параметри типу носія Панель керування: Glossy
Драйвер принтера: Glossy Photo Paper
- Максимальне завантаження паперу Задній лоток: 1 аркуш
- Максимальне завантаження лотка виведення паперу Рекомендуємо видаляти попередньо надрукований аркуш із вивідного лотка паперу перед
продовженням друку, аби запобігти розмиттю та знебарвленню.
*1
Доступно лише під час виконання друку з комп'ютера.
*2
Під час сканування фотографій для їх друку на наклейці переконайтеся, що вибрано
значення Sticker print параметра Photo reprint. Якщо вибрано Sticker print, тип паперу не
можна вибрати.
Див. розділ Друк фотографій у різних компонуваннях .
Під час друку фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB, на наклейках
переконайтеся, що вибрано значення Sticker print параметра Fun photo print. Якщо вибрано
Sticker print, тип паперу не можна вибрати.
Див. розділ Функції Fun photo print .
Під час друку фотографій, збережених на мобільному телефоні, на папері для наклейок
виберіть для формату сторінки значення Stickers у пункті Mobile phone print settings розділу
Device settings меню Setup.
Див. on-screen manual: Повний посібник.
Примітка
Подавання такого паперу з касети може пошкодити апарат. Завжди завантажуйте
в задній лоток.
Можна легко вказати параметри друку за допомогою програми Easy-PhotoPrint EX,
що міститься на Компакт-диску із програмою встановлення (Setup CD-ROM) .
Установіть її на комп’ютер.
Розміри сторінки
Можна використовувати наведені нижче розміри сторінки.
Примітка
У касету можна завантажити звичайний папір таких форматів:
A4, B5, A5 і Letter
У касету не можна завантажувати папір інших форматів. Завантажуйте їх у задній лоток.
Стор. 87 із 1057
Використовувані типи носіїв
Стор. 88 із 1057
Стандартні розміри:
Letter (215,9 x 279,4 мм / 8,50 x 11,00 дюйма)
Letter (215,9 x 355,6 мм / 8,50 x 14,00 дюйма)
A5 (148,0 x 210,0 мм / 5,83 x 8,27 дюйма)
A4 (210,0 x 297,0 мм / 8,27 x 11,69 дюйма)
B5 (182,0 x 257,0 мм / 7,17 x 10,12 дюйма)
4" x 6" (10 x 15 см / 4,00 x 6,00 дюйма)
4" x 8" (101,6 x 203,2 мм / 4,00 x 8,00 дюйма)
5" x 7" (13 x 18 см / 5,00 x 7,00 дюйма)
8" х 10" (20 x 25 см / 8,00 x 10,00 дюйма)
L (89,0 x 127,0 мм / 3,50 x 5,00 дюйма)
2L (127,0 x 178,0 мм / 5,00 x 7,01 дюйма)
Hagaki (100,0 x 148,0 мм / 3,94 x 5,83 дюйма)
Hagaki 2 (200,0 x 148,0 мм / 7,87 x 5,83 дюйма)
Comm. Env. #10 (104,6 x 241,3 мм / 4,12 x 9,50 дюйма)
DL Env. (110,0 x 220,0 мм / 4,33 x 8,66 дюйма)
Choukei 3 (120,0 x 235,0 мм / 4,72 x 9,25 дюйма)
Choukei 4 (90,0 x 205,0 мм / 3,54 x 8,07 дюйма)
Youkei 4 (105,0 x 235,0 мм / 4,13 x 9,25 дюйма)
Youkei 6 (98,0 x 190,0 мм / 3,86 x 7,48 дюйма)
Card (55,0 x 91,0 мм / 2,16 x 3,58 дюйма)
Wide (101,6 x 180,6 мм / 4,00 x 7,10 дюйма)
Нестандартні розміри:
Також можна визначити індивідуальний розмір у наведених нижче межах.
Мінімальний розмір: 55,0 x 91,0 мм / 2,17 x 3,58 дюйма (заднiй лоток)
Максимальний розмір: 215,9 x 676,0 мм / 8,50 x 26,61 дюйма (задній лоток)
Щільність паперу
від 17 до 28 фунтів/від 64 до 105 g/m 2 (за винятком фірмового паперу Canon)
Не використовуйте папір більшої або меншої щільності (крім фірмового паперу Canon), оскільки він
може застрягнути в апараті.
Примітки щодо зберігання паперу
Виймайте з упаковки тільки необхідну кількість паперу, робіть це безпосередньо перед
виконанням друку.
Якщо ви не збираєтеся друкувати, вийміть невикористаний папір із заднього лотка, покладіть
його назад до стосу та зберігайте на пласкій поверхні, щоб уникнути згинання. Також стежте за
тим, щоб папір не зазнавав дії тепла, вологи та прямого сонячного світла.
Примітки щодо паперу для повномасштабного друку без полів
Двосторонній друк недоступний для повномасштабного друку без полів.
Можна використовувати папір формату A5, B5 і Legal, а також конверти для повномасштабного
друку без полів.
Можна використовувати звичайний папір для повномасштабного друку без полів лише під час
друку з комп’ютера.
Однак це може призвести до низької якості друку. Ми рекомендуємо використовувати
звичайний папір для пробного друку.
На початок сторінки
Типи носіїв, які не можна використовувати
Стор. 89 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Завантаження паперу й оригінальних документів > Завантаження паперу > Типи носіїв, які не можна
використовувати
C076
Типи носіїв, які не можна використовувати
Не використовуйте вказані нижче типи паперу. Їх використання не лише призведе до незадовільних
результатів друку, а й може також спричинити зминання паперу або неправильну роботу апарата.
Складений, зігнутий або зім'ятий папір
Вологий папір
Надто тонкий папір (щільністю менше 17 фунтів/64 g/m 2)
Надто товстий папір (щільністю більше 28 фунтів/105 g/m 2, за винятком фірмового паперу
Canon)
Папір, тонший за листівку, у тому числі обрізаний до потрібного формату звичайний або
альбомний папір (для друку на папері формату А5 або менше)
Листівки з малюнком
Листівки, що містять фотографії або наклейки
конверти з подвійним клапаном (або клейким клапаном)
конверти з рельєфною або обробленою поверхнею
конверти, у яких клейкий клапан вже зволожений та липкий
Будь-який тип паперу з перфорацією
Папір непрямокутної форми
Проскобований або проклеєний папір
Папір із липкими ділянками
Папір із блискітками тощо.
На початок сторінки
Завантаження оригіналів
Стор. 90 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Завантаження паперу й оригінальних документів > Завантаження оригіналів
C077
Завантаження оригіналів
У цьому розділі описано процедуру розміщення оригіналів на склі експонування.
Завантаження оригіналів
Спосіб завантаження оригіналів для кожної функції
Оригінали, які можна завантажувати
Оригінальний документ можна розмістити в різних положеннях залежно від функції, вибраної в
пункті Copy, Photo reprint або Scan. Завантажуйте оригінал у положенні відповідно до вибраної
функції. У разі розташування оригіналу в неправильному положенні сканування не буде виконано
відповідним чином.
Важливо
Після завантаження оригіналу на скло експонування переконайтеся, що кришка для
притиснення документів надійно закрита, перш ніж починати копіювання або сканування.
Завантаження оригіналів
Оригінали для копіювання або сканування можна завантажувати на скло експонування.
1.
Розмістіть оригінал на склі експонування.
(1) Відкрийте кришку для притиснення документів.
Важливо
Не кладіть жодні предмети на кришку для притиснення документів. Вони потраплять
у задній лоток унаслідок відкривання кришки для притиснення документів, що
призведе до збою в роботі апарата.
(2) Завантажте оригінал СТОРОНОЮ ДЛЯ СКАНУВАННЯ ВНИЗ на скло
експонування.
Перевірте правильність положення оригіналу відповідно до кожної функції.
Див. розділ Спосіб завантаження оригіналів для кожної функції .
Важливо
Завантажуючи оригінал на скло експонування, дотримуйтесь наведених нижче
вказівок.
- Не кладіть на скло експонування жодні предмети вагою 4,4 фунта/2,0 кг чи більше.
- Не застосовуйте до скла експонування тиск вагою 4,4 фунта/2,0 кг чи більше,
наприклад, не притискайте з такою силою оригінал.
Недотримання наведених вище вказівок може вивести сканер із ладу або призвести до
ушкодження скла експонування.
Завантаження оригіналів
2.
Стор. 91 із 1057
Закрийте кришку для притиснення документів.
На початок сторінки
Спосіб завантаження оригіналів для кожної функції
Повний посібник
Стор. 92 із 1057
Усунення неполадок
Зміст > Завантаження паперу й оригінальних документів > Завантаження оригіналів > Спосіб завантаження
оригіналів для кожної функції
C078
Спосіб завантаження оригіналів для кожної функції
Завантаження оригіналу, який потрібно вирівняти відносно
позначки вирівнювання
Завантажте оригінали для копіювання
У розділі Scan
- виберіть для параметра Doc. type значення Auto scan, якщо потрібно зісканувати текстові
документи, журнали або газети
- виберіть для параметра Doc. type значення Document або Photo і вкажіть стандартний
формат (A4, Letter тощо) для параметра Scan size , якщо потрібно зісканувати оригінали
За допомогою прикладної програми на комп’ютері
- виберіть документи, журнали або тексти в пункті Document Type
- виберіть стандартний формат (A4, Letter тощо) у пункті Document Size
Завантажте оригінал СТОРОНОЮ ДЛЯ СКАНУВАННЯ ВНИЗ і вирівняйте його відносно
позначки вирівнювання
.
Важливо
Апарат не може виконати сканування затемненої області (A) (1 мм / 0,04 дюйма від
країв скла експонування).
Щоб забезпечити найкращу якість друку, апарат дає змогу робити відступи вздовж
кожного із країв носія. Фактичною областю друку буде область всередині цих полів.
Спосіб завантаження оригіналів для кожної функції
(B) 3,0 мм / 0,12 дюйма
(C) 5,0 мм / 0,20 дюйма
(D) 3,4 мм / 0,13 дюйма (6,4 мм / 0,25 дюйма для паперу формату Letter і Legal)
(E) 3,4 мм / 0,13 дюйма (6,3 мм / 0,25 дюйма для паперу формату Letter і Legal)
Завантаження тільки одного оригіналу на центр скла
експонування
Скануйте тільки одну надруковану фотографію в меню Photo reprint
У розділі Scan
- виберіть для параметра Doc. type значення Auto scan , якщо потрібно зісканувати одну
надруковану фотографію, листівку, візитну картку або диск
- виберіть для параметра Doc. type значення Document або Photo та вкажіть для
параметра Scan size значення Auto crop, якщо потрібно зісканувати один оригінал
Скануйте одну надруковану фотографію, листівку, візитку або диск за
допомогою прикладної програми на комп’ютері
Завантажте оригінал СТОРОНОЮ ДЛЯ СКАНУВАННЯ ВНИЗ і розмістіть його на відстані
мінімум 10 мм / 0,4 дюйма від країв скла експонування.
Завантаження двох або більше оригіналів на скло
експонування
Скануйте дві або більше надрукованих фотографій у меню Photo reprint
У розділі Scan
- виберіть для параметра Doc. type значення Auto scan , якщо потрібно зісканувати дві або
більше надрукованих фотографій, листівок або візитних карток
- виберіть для параметра Doc. type значення Photo та вкажіть для параметра Scan size
значення Multi crop , якщо потрібно зісканувати два або більше оригіналів
Скануйте дві або більше надрукованих фотографій, листівок або
візиток за допомогою прикладної програми на комп’ютері
Завантажте два або більше оригіналів СТОРОНОЮ ДЛЯ СКАНУВАННЯ ВНИЗ і розмістіть їх на
відстані мінімум 10 мм / 0,4 дюйма від країв скла експонування та мінімум 10 мм / 0,4 дюйма
один від одного.
Стор. 93 із 1057
Спосіб завантаження оригіналів для кожної функції
Стор. 94 із 1057
(A) 10 мм / 0,4 дюйма
Примітка
Функція корекції нахилу виконує автоматичну компенсацію оригіналів, розміщених під
кутом до 10 градусів. Корекцію перекошених фотографій з довжиною довгої сторони у
180 мм / 7,1 дюйма або більше виконати не можна.
Фотографії непрямокутної або неправильної форми (наприклад вирізані фотографії)
можуть не бути відскановані належним чином.
На початок сторінки
Оригінали, які можна завантажувати
Стор. 95 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Завантаження паперу й оригінальних документів > Завантаження оригіналів > Оригінали, які можна
завантажувати
C079
Оригінали, які можна завантажувати
Можна виконувати копіювання чи сканування наведених нижче оригіналів.
Типи
оригіналів:
Текстовий документ, журнал або газета
Розмір (Ш х Д):
макс. 216 x 297 мм / 8,5 x 11,7 дюйма
Надрукована фотографія, листівка, візитка або диск (BD/DVD/CD
тощо)
Примітка
Під час сканування товстого оригіналу, наприклад книги, завантажуйте його на скло
експонування, попередньо знявши кришку для притиснення документів з апарата.
Докладніше про знімання та встановлення кришки для притиснення документів див. в onscreen manual: Повний посібник.
На початок сторінки
Регулярне обслуговування
Стор. 96 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування
Регулярне обслуговування
У цьому розділі описано процедуру заміни чорнильниць у разі закінчення в них чорнила, спосіб
чищення апарата, якщо кольори роздруківок виглядають блідими, а також потрібні дії у випадку
неправильної подачі паперу.
Заміна чорнильниці
Процедура заміни
Перевірка стану чорнила
Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно
Друк зразка для перевірки сопел
Перевірка зразка для перевірки сопел
Чищення друкуючої головки
Глибоке чищення друкуючої головки
Вирівнювання друкуючої головки
Чищення ролика подавання паперу
Чищення валика касети
На початок сторінки
Заміна чорнильниці
Стор. 97 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування > Заміна чорнильниці
C091
Заміна чорнильниці
За появи попереджень або помилок стосовно залишку чорнила з’явиться повідомлення з метою
інформування про помилку.
Див. «Відображення повідомлення про помилку на РК-дисплеї» у розділі « Усунення неполадок » в
електронному посібнику Повний посібник і виконайте потрібні дії.
Примітка
Щоб отримати детальну інформацію про сумісні чорнильниці, див. друкований посібник:
Посібник для початку роботи .
Якщо результати друку виглядають блідими або, незважаючи на достатній рівень чорнила, з’
являються білі смуги, див. розділ Якщо друк став блідим або кольори друкуються
некоректно .
Процедура заміни
Коли потрібно замінити чорнильниці, виконайте наведену нижче процедуру.
Важливо
Поводження з чорнилом
У разі виймання чорнильниці одразу замініть її на нову. Не залишайте апарат із вийнятими
чорнильницями.
Використовуйте нові чорнильниці для заміни. Встановлення чорнильниць, що були у
використанні, може спричинити закупорку сопел. Окрім того, використовуючи для роботи
такі чорнильниці, апарат не зможе вчасно попередити про потребу в їх заміні.
Вставивши чорнильницю, не виймайте її з апарата і не залишайте на відкритому місці.
Чорнило в чорнильниці може засохнути, а після повторного встановлення апарат може не
функціонувати належним чином. Для забезпечення оптимальної якості друку
використовуйте чорнильницю протягом шести місяців із дня її першого використання.
Примітка
Кольорове чорнило може витрачатися навіть під час друку чорно-білого документа або коли
встановлено чорно-білий друк.
Крім цього, кожне чорнило витрачається під час виконання стандартної процедури чищення
та глибокого чищення друкуючої головки, що необхідно для підтримки апарата в робочому
стані. Коли чорнильниця спорожніє, негайно замініть її на нову.
Докладніше про це див. у розділі Поради щодо використання апарата.
1.
Переконайтеся, що живлення апарата ввімкнено, після чого обережно
відкрийте вивідний лоток паперу.
2.
Повністю підніміть модуль сканування (кришку).
Тримач друкуючої головки переміщується до позиції для заміни.
Заміна чорнильниці
Увага!
Не торкайтеся тримача друкуючої головки для його примусової зупинки чи переміщення.
Не торкайтеся тримача друкуючої головки до його повної зупинки.
Важливо
Не кладіть жодні предмети на кришку для притиснення документів. Вони потраплять у
задній лоток унаслідок відкривання кришки для притиснення документів, що призведе
до збою в роботі апарата.
Відкривайте модуль сканування (кришку), лише якщо кришка для притиснення
документів закрита.
Не торкайтеся металевих деталей та інших компонентів всередині апарата.
Якщо модуль сканування (кришка) залишається відкритим протягом більше 10 хвилин,
тримач друкуючої головки переміщується вправо. У такому разі закрийте та повторно
відкрийте модуль сканування (кришку).
3.
Вийміть чорнильницю, індикатор якої часто блимає.
Натисніть на язичок (A) та вийміть чорнильницю.
Не торкайтеся важеля-фіксатора друкуючої головки (B).
Важливо
Поводьтеся з чорнильницями обережно, щоб уникнути забруднення одягу або робочого
місця.
Утилізуйте порожні чорнильниці відповідно до місцевих законів та постанов щодо
утилізації витратних матеріалів.
Примітка
Не витягайте одночасно дві або більше чорнильниць. Замінюйте чорнильниці тільки по
черзі.
Докладніше про частоту блимання індикатора рівня чорнила див. у розділі Перевірка
стану чорнила .
Стор. 98 із 1057
Заміна чорнильниці
4.
Підготуйте нову чорнильницю.
(1) Вийміть нову чорнильницю з упаковки та повністю зніміть жовтогарячу
).
стрічку ( ), а потім повністю зніміть захисну плівку (
Важливо
Поводьтеся з чорнильницями обережно. Не кидайте їх і не піддавайте надмірному
навантаженню.
Якщо жовтогаряча стрічка залишиться на L-подібному вентиляційному отворі (C),
чорнило може розбризкатися, а апарат виконуватиме друк неналежним чином.
(2) Утримуйте чорнильницю таким чином, щоб жовтогарячий захисний
ковпачок (D) спрямовувався догори, уважно слідкуючи, щоб він не
заблокував L-подібний вентиляційний отвір (C).
(3) Повільно поверніть жовтогарячий захисний ковпачок (D) горизонтально на
90 градусів, щоб зняти його.
Стор. 99 із 1057
Заміна чорнильниці
Стор. 100 із 1057
Важливо
Не натискайте на бічні сторони чорнильниці. Якщо натиснути на бічні сторони
чорнильниці з заблокованим L-подібним вентиляційним отвором (C), чорнило може
розбризкатися.
Не торкайтеся внутрішньої частини жовтогарячого захисного ковпачка (D) і
відкритого отвору для чорнила (E). Якщо торкнутися цих компонентів, чорнило
може забруднити руки.
Не намагайтеся приєднати захисний ковпачок (D) після того, як його було знято.
Утилізуйте її відповідно до місцевих законів та постанов щодо утилізації витратних
матеріалів.
5.
Встановіть нову чорнильницю.
(1) Вставте передній край чорнильниці у друкуючу головку навкіс.
Переконайтеся, що розташування чорнильниці збігається з позначкою на етикетці.
(2) Натискайте на позначку
стане на своє місце.
(Push) на чорнильниці, доки вона міцно не
Переконайтеся, що індикатор рівня чорнила світиться червоним.
Важливо
Заміна чорнильниці
Стор. 101 із 1057
Ви не зможете виконати друк, якщо чорнильницю встановлено неправильно. Обов’
язково встановлюйте чорнильницю у правильному положенні, як зазначено на етикетці
тримача друкуючої головки.
Виконувати друк можна лише після встановлення всіх чорнильниць. Переконайтеся, що
всі чорнильниці встановлено.
6.
Злегка підніміть модуль сканування (кришку), після чого обережно закрийте
його.
Примітка
Якщо після закриття модуля сканування (кришки) з’являється повідомлення про
помилку, див. розділ «Усунення неполадок » в on-screen manual: Повний посібник .
Якщо виконання друку починається після заміни чорнильниці, апарат автоматично
запускає чищення друкуючої головки. Не виконуйте жодних операцій, доки апарат не
завершить чищення друкуючої головки.
Якщо паралельні лінії друкуються зі зміщенням або положення друкуючої головки є
неправильним, відрегулюйте положення друкуючої головки.
Див. розділ Вирівнювання друкуючої головки .
На початок сторінки
Перевірка стану чорнила
Стор. 102 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування > Заміна чорнильниці > Перевірка стану чорнила
C092
Перевірка стану чорнила
Стан чорнила можна перевірити за допомогою РК-дисплея або індикаторів чорнила.
На екрані РК-дисплея цього апарата
(1) Переконайтеся, що живлення ввімкнено та натисніть кнопку ДІМ (HOME) .
З’явиться екран HOME.
(2) Виберіть пункт Setup
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
З’явиться екран Setup menu.
(3) Виберіть пункт Display remaining ink level
і натисніть кнопку ОК (OK) .
З’явиться символ в області (A), якщо буде отримано будь-яку інформацію про рівень чорнила, що
залишилося.
Приклад:
Закінчилося чорнило. Підготуйте нову чорнильницю.
Примітка
Також можна перевірити стан рівня чорнила на екрані РК-дисплея, який
відображається під час друку.
За допомогою індикаторів чорнила
(1) Переконайтеся, що живлення апарата ввімкнено, після чого обережно
відкрийте вивідний лоток паперу.
(2) Повністю підніміть модуль сканування (кришку).
Див. крок 2 в розділі Процедура заміни .
(3) Перевірте індикатори чорнила.
Закрийте модуль сканування (кришку) після підтвердження стану індикаторів чорнила.
Див. крок 6 у розділі Процедура заміни .
Індикатор чорнила світиться
Перевірка стану чорнила
Стор. 103 із 1057
Чорнильницю встановлено правильно.
Індикатор чорнила блимає
Блимає повільно (з інтервалом приблизно 3 секунди)
...... Повторюється
Закінчилося чорнило. Підготуйте нову чорнильницю.
Блимає швидко (з інтервалом приблизно 1 секунда)
...... Повторюється
- Чорнильницю встановлено неправильно.
Або
- Закінчилося чорнило.
Переконайтеся, що чорнильницю встановлено правильно, як зазначено на етикетці тримача
друкуючої головки. Якщо положення правильне, але індикатор блимає, це означає, що сталася
помилка і апарат не може виконувати друк. Перевірте наявність повідомлення про помилку на РКдисплеї.
Докладніше див. у розділі « Усунення неполадок » в on-screen manual: Повний посібник.
Індикатор чорнила не світиться
Чорнильницю не встановлено належним чином або вимкнуто функцію визначення рівня чорнила,
що залишилося. Якщо чорнильницю не встановлено належним чином, натискайте на позначку
(Push) на чорнильниці, доки вона із клацанням не стане на своє місце. Якщо чорнильниця не стає на
місце, переконайтеся, що на нижній частині чорнильниці немає жовтогарячого захисного ковпачка.
Якщо після повторного встановлення чорнильниць індикатор не світиться, це означає, що сталася
помилка і апарат не може виконувати друк. Перевірте наявність повідомлення про помилку на РКдисплеї.
Докладніше див. у розділі « Усунення неполадок » в on-screen manual: Повний посібник.
На початок сторінки
Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно
Повний посібник
Стор. 104 із 1057
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування > Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно
C093
Якщо друк став блідим або кольори друкуються
некоректно
Якщо зображення на роздруківках розмите або кольори надруковано неправильно, ймовірно,
закупорено сопла друкуючої головки. Виконайте нижчеподану процедуру, щоб надрукувати зразок
для перевірки сопел, перевірте стан сопел друкуючої головки, після чого виконайте чищення
друкуючої головки.
Якщо паралельні лінії друкуються зміщеними або якість друку незадовільна, можна підвищити
якість друку, виконавши вирівнювання друкуючої головки.
Важливо
Не промивайте та не протирайте друкуючу головку та чорнильниці. Це може спричинити
несправності друкуючої головки та чорнильниць.
Примітка
Перед виконанням процедури
Переконайтеся, що жовтогарячу захисну стрічку знято з чорнильниці.
Докладніше див. у розділі « Усунення неполадок» в on-screen manual: Повний посібник.
Відкрийте модуль сканування (кришку) і переконайтеся, що всі індикатори чорнильниць
світяться червоним.
Якщо ні, див. розділ Перевірка стану чорнила та виконайте потрібні дії.
Можна підвищити якість роздруківок, вибравши більш високе значення якості в параметрах
драйвера принтера.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Якщо зображення на роздруківках розмите або кольори
зображення неоднорідні:
Крок 1
Див. розділ Друк зразка для перевірки сопел .
Див. розділ Перевірка зразка для перевірки сопел .
Якщо у зразку наявні пропущені лінії або горизонтальні
білі смуги:
Після чищення друкуючої головки
надрукуйте й уважно розгляньте
зразок для перевірки сопел.
Крок 2
Див. розділ Чищення друкуючої головки .
Якщо проблема не зникла після повторного чищення
друкуючої головки:
Крок 3
Див. розділ Глибоке чищення друкуючої головки .
Примітка
Якщо після виконання процедури до кроку 3 проблему вирішити не вдалося, вимкніть
живлення та виконайте глибоке чищення друкуючої головки через 24 години.
Якщо проблему не вирішено, можливо, друкуюча головка пошкоджена. Зверніться до
сервісного центру.
Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно
Стор. 105 із 1057
Якщо зображення на роздруківках неоднорідне, наприклад у
вигляді зміщення паралельних ліній:
Див. розділ Вирівнювання друкуючої головки .
Примітка
Операції з технічного обслуговування можна також виконувати з комп’ютера.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
На початок сторінки
Друк зразка для перевірки сопел
Стор. 106 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування > Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно > Друк
зразка для перевірки сопел
C094
Друк зразка для перевірки сопел
Роздрукуйте зразок для перевірки сопел, щоб визначити, чи правильно подається чорнило із сопел
друкуючої головки.
Примітка
За умови низького рівня чорнила, що залишилося, зразок для перевірки сопел не буде
надруковано належним чином. Замініть чорнильницю з низьким рівнем чорнила.
Див. розділ Заміна чорнильниці .
Потрібно приготувати: аркуш звичайного паперу формату A4 або Letter
1.
Переконайтеся, що живлення апарата ввімкнено.
2.
Переконайтеся, що у касету завантажено один або більше аркушів звичайного
паперу формату A4 або Letter.
3.
Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач вивідного
лотка.
Важливо
Якщо внутрішня кришка відкрита, закрийте її.
4.
Надрукуйте зразок для перевірки сопел.
(1) Виберіть пункт Setup
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
З’явиться екран Setup menu.
(2) Виберіть пункт Maintenance
, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
З’явиться екран Maintenance.
(3) Виберіть пункт Print nozzle check pattern і натисніть кнопку ОК (OK) .
З’явиться екран підтвердження.
(4) Виберіть Yes, після чого натисніть кнопку ОК.
Роздрукується зразок для перевірки сопел та відображатимуться два екрани підтвердження друку
зразка на РК-дисплеї.
5.
Перевірте зразок для перевірки сопел.
Див. розділ Перевірка зразка для перевірки сопел .
Друк зразка для перевірки сопел
Стор. 107 із 1057
На початок сторінки
Перевірка зразка для перевірки сопел
Стор. 108 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування > Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно > Перевірка
зразка для перевірки сопел
C095
Перевірка зразка для перевірки сопел
Перевірте зразок для перевірки сопел і за потреби виконайте чищення друкуючої головки.
1.
Перевірте наявність пропущених ліній у зразку (1) або горизонтальних білих
смуг у зразку (2).
(A) Пропущені лінії/горизонтальні білі смуги відсутні
(B) Лінії пропущені/присутні горизонтальні білі смуги
2.
Виберіть зразок на екрані підтвердження, який розташований ближче до
надрукованого зразка перевірки сопел.
Для (A) (пропущені лінії та горизонтальні білі смуги відсутні) в обох (1) і (2):
(1) Чищення не потрібно. Виберіть All A і натисніть кнопку ОК.
(2) Підтвердьте повідомлення та натисніть кнопку ОК.
На екрані знову з’явиться вікно Maintenance.
Примітка
Перевірка зразка для перевірки сопел
Стор. 109 із 1057
Натисніть кнопку ПОЧАТОК (HOME) , щоб вийти з меню Setup і відобразити екран HOME.
Для (B) (лінії відсутні або є горизонтальні білі смуги) в (1) або (2) або в обох (1) і (2):
(1) Потрібне чищення. Виберіть Also B і натисніть кнопку ОК.
З’явиться екран підтвердження чищення.
(2) Виберіть Yes, а потім натисніть кнопку ОК.
Апарат розпочне чищення друкуючої головки.
Див. розділ Чищення друкуючої головки .
На початок сторінки
Чищення друкуючої головки
Стор. 110 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування > Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно > Чищення
друкуючої головки
C096
Чищення друкуючої головки
Якщо надрукований зразок перевірки сопел містить пропущені лінії або горизонтальні білі смуги,
виконайте чищення друкуючої головки. Чищення усуває закупорку сопел і нормалізує стан друкуючої
головки. Під час чищення друкуючої головки витрачається чорнило, тому виконуйте цю процедуру
лише в разі потреби.
Потрібно приготувати: аркуш звичайного паперу формату A4 або Letter
1.
Переконайтеся, що живлення апарата ввімкнено.
2.
Переконайтеся, що у касету завантажено один або більше аркушів звичайного
паперу формату A4 або Letter.
3.
Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач вивідного
лотка.
Важливо
Якщо внутрішня кришка відкрита, закрийте її.
4.
Виконайте чищення друкуючої головки.
(1) Виберіть пункт Setup
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
З’явиться екран Setup menu.
(2) Виберіть пункт Maintenance
, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
З’явиться екран Maintenance.
(3) Виберіть Cleaning, а потім натисніть кнопку ОК.
З’явиться екран підтвердження.
(4) Виберіть Yes, після чого натисніть кнопку ОК.
Апарат розпочне чищення друкуючої головки.
Не виконуйте жодних операцій, доки апарат не завершить чищення друкуючої головки. Процедура
триває близько 1 хвилини 30 секунд.
З’явиться екран підтвердження друку зразка.
(5) Виберіть Yes, після чого натисніть кнопку ОК.
Роздрукується зразок для перевірки сопел.
5.
Перевірте зразок для перевірки сопел.
Див. розділ Перевірка зразка для перевірки сопел .
Чищення друкуючої головки
Стор. 111 із 1057
Примітка
Натисніть кнопку ПОЧАТОК (HOME) , щоб вийти з меню Setup і відобразити екран HOME.
Якщо проблема не вирішується після повторного чищення друкуючої головки,
виконайте глибоке чищення друкуючої головки.
Див. розділ Глибоке чищення друкуючої головки .
На початок сторінки
Глибоке чищення друкуючої головки
Стор. 112 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування > Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно > Глибоке
чищення друкуючої головки
C097
Глибоке чищення друкуючої головки
Якщо після виконання стандартної процедури чищення друкуючої головки якість друку не
підвищується, виконайте глибоке чищення друкуючої головки. У процесі глибокого чищення
друкуючої головки витрачається більше чорнила, ніж під час виконання стандартного її чищення,
тому виконуйте глибоке чищення друкуючої головки лише в разі потреби.
Потрібно приготувати: аркуш звичайного паперу формату A4 або Letter
1.
Переконайтеся, що живлення апарата ввімкнено.
2.
Переконайтеся, що у касету завантажено один або більше аркушів звичайного
паперу формату A4 або Letter.
3.
Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач вивідного
лотка.
Важливо
Якщо внутрішня кришка відкрита, закрийте її.
4.
Виконайте глибоке чищення друкуючої головки.
(1) Виберіть пункт Setup
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
З’явиться екран Setup menu.
(2) Виберіть пункт Maintenance
, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
З’явиться екран Maintenance.
(3) Виберіть Deep cleaning, а потім натисніть кнопку ОК.
З’явиться екран підтвердження.
(4) Виберіть Yes, після чого натисніть кнопку ОК.
Апарат розпочне глибоке чищення друкуючої головки.
Не виконуйте жодні операції, доки апарат не завершить глибоке чищення друкуючої головки.
Процедура триває близько 2 хвилини 30 секунд.
З’явиться екран підтвердження друку зразка.
(5) Виберіть Yes, після чого натисніть кнопку ОК.
Роздрукується зразок для перевірки сопел.
(6) Після появи повідомлення про завершення натисніть кнопку ОК (OK) .
На екрані знову з’явиться вікно Maintenance.
Глибоке чищення друкуючої головки
5.
Стор. 113 із 1057
Перевірте зразок для перевірки сопел.
Див. крок 1 у розділі Перевірка зразка для перевірки сопел .
Якщо певний колір друкується неналежним чином, замініть чорнильницю цього кольору.
Див. розділ Заміна чорнильниці .
Якщо неполадку не вдалося усунути, вимкніть живлення і через 24 години виконайте глибоке чищення
друкуючої головки знову.
Якщо проблему не вирішено, можливо, друкуюча головка пошкоджена. Зверніться до сервісного центру.
Примітка
Натисніть кнопку ПОЧАТОК (HOME) , щоб вийти з меню Setup і відобразити екран HOME.
На початок сторінки
Вирівнювання друкуючої головки
Стор. 114 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування > Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно >
Вирівнювання друкуючої головки
C098
Вирівнювання друкуючої головки
Якщо паралельні лінії друкуються зі зміщенням або якість друку незадовільна, відрегулюйте
положення друкуючої головки.
Потрібно приготувати: аркуш матового фотопаперу Canon Matte Photo Paper
MP-101 розміром A4 чи Letter
Примітка
За умови низького рівня чорнила, що залишилося, аркуш вирівнювання друкуючої головки не
буде надруковано належним чином. Замініть чорнильницю з низьким рівнем чорнила.
Див. розділ Заміна чорнильниці .
Якщо наданий папір (матовий фотопапір Canon Matte Photo Paper MP-101) закінчився і
вказаний фірмовий папір Canon недоступний, можна налаштувати положення друкуючої
головки вручну за допомогою звичайного паперу.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
Результати вирівнювання друкуючої головки друкуються з використанням блакитного та
чорного чорнила.
1.
Переконайтеся, що живлення апарата ввімкнено.
2.
Завантажте аркуш наданого матового фотопаперу Canon Matte Photo Paper MP101 формату A4 або Letter у задній лоток.
Завантажуйте папір у задній лоток стороною для друку (білішою стороною) до себе.
Важливо
Не можна використати касету для автоматичного вирівнювання друкуючої головки.
Переконайтеся, що в задній лоток завантажено папір.
3.
Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач вивідного
лотка.
Важливо
Якщо внутрішня кришка відкрита, закрийте її.
4.
Виконайте автоматичне регулювання положення друкуючої головки.
(1) Виберіть пункт Setup
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
З’явиться екран Setup menu.
(2) Виберіть пункт Maintenance
, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
З’явиться екран Maintenance.
(3) Виберіть пункт Auto head alignment, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Вирівнювання друкуючої головки
Стор. 115 із 1057
З’явиться екран підтвердження.
(4) Виберіть Yes, після чого натисніть кнопку ОК.
Буде виконано друк аркуша для вирівнювання друкуючої головки та автоматичне регулювання
положення друкуючої головки.
Процедура триває близько 5 хвилин.
Примітка
Натисніть кнопку ПОЧАТОК (HOME) , щоб вийти з меню Setup і відобразити екран HOME.
Якщо настроїти позицію друкуючої головки автоматично не вдалося, на РК-дисплеї з’
являється повідомлення про помилку «Auto head align has failed.».
Докладніше див. у розділі « Усунення неполадок » в on-screen manual: Повний посібник .
Якщо якість результатів друку після регулювання позиції друкуючої головки, яке
виконувалося з дотриманням вищевказаних інструкцій, все ще незадовільна,
відрегулюйте позицію друкуючої головки вручну.
Докладніші відомості див. в on-screen manual: Повний посібник.
На початок сторінки
Чищення ролика подавання паперу
Стор. 116 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування > Чищення ролика подавання паперу
C099
Чищення ролика подавання паперу
Якщо ролик подавання паперу забруднився або на ньому наявний паперовий пил, це може
спричинити неправильне подавання паперу.
У такому випадку очистьте ролик подавання паперу. У результаті чищення ролик подавання паперу
зношується, тому виконуйте цю процедуру лише в разі потреби.
Потрібно приготувати: три аркуші простого паперу формату A4 або Letter
1.
Переконайтеся, що живлення апарата ввімкнено.
2.
Обережно відкрийте лоток виведення паперу, а потім — подовжувач вивідного
лотка.
Важливо
Якщо внутрішня кришка відкрита, закрийте її.
3.
Виберіть Roller cleaning.
(1) Виберіть пункт Setup
на екрані HOME.
Див. розділ Вибір меню на екрані HOME .
З’явиться екран Setup menu.
(2) Виберіть пункт Maintenance
, а потім натисніть кнопку ОК.
З’явиться екран Maintenance.
(3) Виберіть Roller cleaning, а потім натисніть кнопку ОК.
З’явиться екран підтвердження.
(4) Виберіть Yes, після чого натисніть кнопку ОК.
(5) Виберіть джерело паперу для чищення (Rear tray або Cassette), а потім
натисніть кнопку ОК.
4.
Почистіть ролик подавання паперу без паперу.
(1) Дотримуйтеся повідомлення, щоб вийняти папір із джерела паперу,
вибраного в (5) кроку 3.
(2) Натисніть кнопку ОК.
Під час чищення ролик подавання паперу обертається.
5.
Виконайте чищення ролика подавання паперу папером.
(1) Переконайтеся, що ролик подавання паперу припинив обертання, потім
дотримуйтеся повідомлення, щоб завантажити три чи більше аркушів
звичайного паперу формату A4 або Letter у джерело паперу, вибране у (5)
Чищення ролика подавання паперу
Стор. 117 із 1057
кроку 3.
(2) Натисніть кнопку ОК.
Апарат розпочне чищення. Чищення завершиться після виведення паперу.
(3) Після появи повідомлення про завершення натисніть кнопку ОК.
На екрані знову з’явиться вікно Maintenance.
Примітка
Натисніть кнопку ПОЧАТОК (HOME) , щоб вийти з меню Setup і відобразити екран HOME.
Якщо проблему не вдалося вирішити після чищення ролика подавання паперу, зверніться до
сервісного центру.
На початок сторінки
Чищення валика касети
Стор. 118 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Регулярне обслуговування > Чищення валика касети
C100
Чищення валика касети
Якщо валик касети забруднений або вкритий паперовим пилом, папір може виходити по два або
більше аркушів за раз. Очистіть валик касети згідно з наведеною нижче процедурою.
Потрібно приготувати: ватний тампон
1.
Вийміть касету з апарата та видаліть увесь папір.
2.
Очистіть валик (A) з боків за допомогою вологого ватного тампона.
Важливо
Після завершення очищення валик потрібно висушити.
Якщо проблему все ще не вирішено, зверніться до сервісного центру.
На початок сторінки
Додаток
Стор. 119 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Додаток
Додаток
Законодавчі обмеження щодо експлуатації виробу та використання
зображень
Поради щодо використання апарата
На початок сторінки
Законодавчі обмеження щодо експлуатації виробу та використання зображень
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Додаток > Законодавчі обмеження щодо експлуатації виробу та використання зображень
Законодавчі обмеження щодо експлуатації виробу та
використання зображень
Копіювання, сканування, друк або використання репродукцій нижченаведених документів може
бути заборонено законом.
Наведений перелік є неповним. Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до юридичного
представника вашої юрисдикції.
Паперові гроші
Платіжні доручення
Депозитні сертифікати
Поштові марки (погашені або
непогашені)
Ідентифікаційні картки або знаки
розрізнення
Документи щодо військової
повинності або військового
обов’язку
Чеки або квитанції, видані
урядовими організаціями
Ліцензії на право керування
транспортними засобами та
Дорожні чеки
Продовольчі талони
Паспорти
Імміграційні документи
Акцизні марки (погашені або непогашені)
Облігації або інші документи про боргові
зобов’язання
Акції
Твори, що охороняються законами про
авторські права/витвори мистецтва без
отримання згоди власника авторських
прав
сертифікати власності
На початок сторінки
Стор. 120 із 1057
Поради щодо використання апарата
Стор. 121 із 1057
Повний посібник
Усунення неполадок
Зміст > Додаток > Поради щодо використання апарата
C112
Поради щодо використання апарата
У цьому розділі наведені поради щодо використання апарата та друку з оптимальною якістю.
Чорнило використовується для різних цілей.
Як використовувати чорнило для інших цілей, окрім друку?
Чорнило може використовуватися для інших цілей, окрім друку. Воно також використовується
для чищення друкуючої головки з метою підтримання оптимальної якості друку.
В апараті є функція автоматичного чищення сопел, щоб запобігти їх закупорюванню. Під час
процедури чищення чорнило виштовхується із сопел. Для чищення сопел витрачається
невелика кількість чорнила.
Чи використовується кольорове чорнило під час чорно-білого
друку?
Під час чорно-білого друку може використовуватися інше чорнило, окрім чорного, залежно від
типу паперу для друку або настройок драйвера принтера. Таким чином, кольорове чорнило
витрачається навіть під час чорно-білого друку.
Чому в апараті наявні дві чорнильниці з чорним чорнилом?
В апараті використовуються два види чорного чорнила: чорнило на основі барвника (BK) та
пігментне чорнило (PGBK).
Чорнило на основі барвника використовується переважно для друку фотографій, ілюстрацій
тощо, а пігментне чорнило використовується для текстових документів. Кожне чорнило має
різні цілі. Тому в разі закінчення одного, інше не використовуватиметься замість нього. Якщо
одне з чорнил закінчиться, потрібно замінити чорнильницю.
Ці два види чорнил використовуються автоматично залежно від типу паперу для друку або
настройок драйвера принтера. Використання цих чорнил не можна змінити самостійно.
Індикатор чорнила вказує, коли воно закінчується.
Усередині чорнильниця складається з (A) контейнера, де зберігається чорнило, й (B) губки,
яка його абсорбує.
Коли чорнило (A) закінчується, індикатор чорнила починає повільно блимати, попереджуючи
про це.
Після цього, коли чорнило (B) повністю закінчується, індикатор чорнила починає швидко
блимати, попереджуючи про те, що потрібно замінити чорнильницю.
Див. розділ Заміна чорнильниці .
Друк на спеціальному папері. Як виконувати друк з
оптимальною якістю?
Порада! Перед виконанням друку перевіряйте стан апарата!
Поради щодо використання апарата
Стор. 122 із 1057
Чи працює друкуюча головка належним чином?
Якщо сопла друкуючої головки закупоряться, кольори друку стануть блідими, а папір буде
зіпсовано. Щоб перевірити стан друкуючої головки, надрукуйте зразок для перевірки сопел.
Див. розділ Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно .
Чи забруднюється чорнилом внутрішня поверхня апарата?
Якщо роздруковано велику кількість матеріалів або виконано друк без полів, області, крізь
які проходить папір, можуть забруднитися чорнилом. Очистьте внутрішні компоненти
апарата за допомогою функції чищення піддона.
Див. on-screen manual: Повний посібник.
Порада! Дізнайтесь, як завантажити папір належним чином!
Чи завантажено папір у правильній орієнтації?
Завантажуючи папір у задній лоток або касету, перевірте орієнтацію паперу.
Задній лоток
Щоб завантажити папір у задній лоток,
завантажте його стороною для друку до
себе.
Касета
Щоб завантажити папір у касету, завантажте
його стороною для друку вниз.
Чи скручений папір?
Скручений папір спричинює зминання. Розрівняйте скручений папір, після чого знову
завантажте його.
Докладніше див. у розділі « Усунення неполадок » в on-screen manual: Повний посібник .
Порада! Після завантаження паперу обов’язково вкажіть
настройки для паперу!
Завантаживши папір, обов’язково виберіть його в параметрі Type на панелі керування або в
параметрі Media Type у драйвері принтера. Якщо тип паперу не вибрано, результати друку
можуть бути незадовільними.
Див. розділ Використовувані типи носіїв .
Існують різні типи паперу: папір зі спеціальним покриттям для друку фотографій оптимальної
якості та папір для друку документів. Параметр Type на панелі керування або Media Type
драйвера принтера містить різні параметри для кожного типу паперу (використання чорнила,
подавання чорнила або відстань від сопел тощо), щоб друк на папері всіх типів виконувався з
оптимальною якістю. Можна виконувати друк із різними значеннями параметра Type (або
Media Type) відповідно до кожного типу завантаженого паперу.
Скасовуйте друк за допомогою кнопки Стоп.
Порада! У жодному разі не натискайте кнопку УВІМК.!
Якщо натиснути кнопку УВІМК. (ON) під час друку, дані для друку, надіслані з комп’ютера,
розмістяться в чергу на апараті, унеможливлюючи подальший друк.
Щоб скасувати друк, натисніть кнопку Стоп.
Поради щодо використання апарата
Примітка
Якщо друк не вдається скасувати за допомогою натискання кнопки Стоп (Stop) під час
друку з комп’ютера, відкрийте вікно настроювання драйвера принтера, щоб видалити
непотрібні завдання друку з монітора стану принтера.
Чи потрібно обережно поводитися з апаратом під час його
використання або транспортування?
Порада! Не використовуйте та не транспортуйте апарат у
вертикальному або нахиленому положеннях!
Якщо апарат використовується або транспортується у вертикальному або нахиленому
положеннях, це може спричинити пошкодження апарата або витікання чорнила.
Переконайтеся, що апарат не використовується та не транспортується в нахиленому або
вертикальному положеннях.
Порада! Не кладіть жодні предмети на кришку для
притиснення документів!
Не кладіть жодні предмети на кришку для притиснення документів. Вони потраплять у задній
лоток унаслідок відкривання кришки для притиснення документів, що призведе до збою в
роботі апарата.
Окрім того, розміщуйте апарат у місці, де на нього не падатимуть жодні предмети.
Порада! Ретельно підбирайте місце для розміщення апарата!
Якщо апарат розміщено поблизу електричних приладів, зокрема
люмінесцентних ламп, зауважте таке
Розташуйте апарат на відстані не менше 15 см / 5,91 дюйма від іншого електричного
приладдя, зокрема люмінесцентних ламп. Якщо апарат буде розташований на меншій
відстані, можливо, він працюватиме неправильно через флуоресцентні шуми.
Якщо апарат використовується через безпроводову локальну
мережу, зауважте таке
Оскільки мікрохвильова піч і система безпроводової локальної мережі використовують
однаковий діапазон частот, мікрохвильова піч може бути потенційним джерелом перешкод
у ввімкненому стані.
Стор. 123 із 1057
Поради щодо використання апарата
Розміщення апарата поблизу мікрохвильової печі може спричинити поганий стан радіозв’
язку.
Як підтримувати виконання друку з оптимальною якістю?
Для друку з оптимальною якістю потрібно запобігати висиханню та закупоренню друкуючої головки.
Завжди дотримуйтеся нижченаведених порад для виконання друку з оптимальною якістю.
Від’єднуйте шнур живлення згідно з нижченаведеною
процедурою.
1. Натисніть кнопку УВІМК. (ON) на апараті, щоб вимкнути його.
2. Переконайтеся, що індикатор ЖИВЛЕННЯ (Power) не підсвічується.
3. Від’єднайте штепсель шнура живлення від електричної розетки.
Якщо натиснути кнопку УВІМК. (ON) для вимкнення живлення, друкуюча головка (сопла) на
апараті автоматично закривається, щоб уникнути висихання. Якщо від’єднати штепсель
шнура живлення від електричної розетки, перш ніж вимкнеться індикатор ЖИВЛЕННЯ
(POWER), друкуюча головка не закриється належним чином, що може спричинити
засихання або закупорювання.
Щоб від’єднати шнур живлення, обов’язково дотримуйтеся цієї процедури.
Час від часу виконуйте друк!
Як висихає чорнило незакритого фломастера, який не використовується протягом
тривалого часу, навіть якщо він закритий ковпачком, так само і сопла друкуючої головки
закупорюються засохлим чорнилом, якщо апарат довго не використовується.
Ми рекомендуємо використовувати апарат принаймні раз на місяць.
Примітка
Залежно від типу паперу, якщо виділити область друку маркером або якщо на папір
потрапить волога, це може призвести до розмиття або знебарвлення чорнила.
Кольори нечіткі, а роздруківки розмиті.
Порада! Надрукуйте зразок для перевірки сопел, щоб
перевірити, чи вони не закупорені.
Якщо сопла друкуючої головки закупорені, кольори можуть стати нечіткими, а роздруківки
розмитими.
У цьому випадку
Стор. 124 із 1057
Поради щодо використання апарата
Стор. 125 із 1057
Надрукуйте зразок для перевірки сопел
Перегляньте роздрукований зразок для чистки сопел, щоб перевірити, чи вони не закупорені.
Див. розділ Якщо друк став блідим або кольори друкуються некоректно .
На початок сторінки
MG5200 series Повний посібник
Стор. 126 із 1057
MC-4990-V1.00
Короткий посібник
Друк
Сканування
Копіювання
Усунення неполадок
Друк
Друк із комп’ютера
Друк за допомогою стандартного програмного
забезпечення
Що таке Easy-PhotoPrint EX?
Друк фотографій
Як користуватися цим
посібником
Запуск Easy-PhotoPrint EX
Друк цього посібника
Вибір паперу
Про друк етикетки диска
Друк
Технічне обслуговування
Вибір фотографії
Створення альбому
Запуск Easy-PhotoPrint EX
Про з’єднання Bluetooth
Вибір паперу та компонування
Змінення параметрів апарата
Вибір фотографії
Додаток
Про зв’язок через мережу
Якщо переглядати цей on-screen
manual мовою, відмінною від
англійської, деякі описи в ньому
можуть відображатися
англійською мовою.
Редагування
Друк
Друк етикеток на дисках
Друк календарів
Запуск Easy-PhotoPrint EX
Вибір паперу та компонування
Вибір фотографії
Редагування
Друк
Друк наклейок
Запуск Easy-PhotoPrint EX
Вибір паперу та компонування
Вибір фотографії
Редагування
Друк
Друк із компонуванням
Запуск Easy-PhotoPrint EX
Вибір паперу та компонування
Вибір фотографії
Редагування
Друк
Друк високоякісного вмісту
Запуск Easy-PhotoPrint EX
MG5200 series Повний посібник
Стор. 127 із 1057
Вибір паперу та компонування
Вибір фотографії
Редагування
Друк
Корекція та покращення фотографій
Використання функції автоматичного покращення
фотографій
Використання функції усунення ефекту «червоних
очей»
Використання функції освітлення обличчя
Використання функції збільшення чіткості рис
обличчя
Використання функції цифрового розгладження
обличчя
Використання функції усунення вад
Настроювання зображень
Вікно «Корекція/покращення зображень»
Створення нерухомих зображень із відеозображень
Вікно захоплення відеокадру та друку
відеозображення
Завантаження зображень із сайтів обміну
зображеннями
Вікно імпорту фотографій із сайтів обміну
фотографіями
Запитання та відповіді
Як перемістити (чи скопіювати) збережений
файл?
З якої сторони розпочинається друк зображення,
що відображається на екрані?
Чи можна друкувати з рівними полями?
Що таке «C1» або «C4»?
Параметри друку фотографій
Друк етикеток безпосередньо на дисках
Друк Vivid Photos
Зниження рівня шуму фотографії
Обтинання фотографій (друк фотографій)
Друк дат на фотографіях (друк фотографій)
Друк кількох фотографій на одній сторінці
Друк індексу
Друк фотографій на документи (друк фотографій
для документів)
Друк інформації фотографії
Збереження фотографій
Відкриття збережених файлів
Інші параметри
Змінення компонування
Змінення фону
Додавання фотографій
Змінення положень фотографій
MG5200 series Повний посібник
Стор. 128 із 1057
Заміна фотографій
Змінення розташування, кута та розміру
фотографій
Обтинання фотографій
Розміщення фотографій у рамках
Друк дат на фотографіях
Додавання коментарів до фотографій
Додавання тексту до фотографій
Збереження
Встановлення свят
Встановлення вигляду календаря
Відкриття збережених файлів
Друк за допомогою іншого програмного забезпечення
Різні методи друку
Друк із простим настроюванням
Настроювання розміру та орієнтації сторінки
Встановлення кількості копій та порядку
виконання друку
Встановлення поля для скріплення
Виконання друку без полів
Друк із підгонкою до сторінки
Друк із масштабуванням
Друк із компонуванням сторінки
Друк плакатів
Друк брошур
Двосторонній друк
Друк штампа/фону
Реєстрація штампу
Реєстрація даних зображення, що має
використовуватися як фонове
Друк конверта
Змінення джерела паперу на відповідне
Відображення результатів друку перед його
виконанням
Настроювання розмірів паперу (нестандартний
розмір)
Змінення якості друку та корекція даних зображення
Вибір комбінації рівня якості друку та методу друку
півтонів
Чорно-білий друк кольорового документа
Визначення корекції кольорів
Оптимальний друк фотозображень
Настроювання кольорів за допомогою драйвера
принтера
Друк із використанням профілів ICC
Настроювання балансу кольорів
Настроювання яскравості
Настроювання інтенсивності
Настроювання контрастності
MG5200 series Повний посібник
Стор. 129 із 1057
Симуляція ілюстрації
Подання даних зображення в одному кольорі
Подання даних зображення з яскравими
кольорами
Розгладження нерівних контурів
Змінення властивостей кольору для покращення
забарвлення
Зниження рівня шуму фотографії
Огляд драйвера принтера
Операції з драйвером принтера
Драйвер принтера Canon IJ
Драйвер принтера XPS
Як відкрити вікно встановлення драйвера
принтера
Вкладка «Технічне обслуговування»
Монітор стану Canon IJ
Попередній перегляд Canon IJ
Друк із панелі керування апарата
Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флешнакопичувача USB (Фотографія)
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті або
флеш-пам’яті USB
Перегляд і друк фотографій (Select photo print)
Друк усіх фотографій, збережених на карті пам’яті або
флеш- пам’яті USB (Print all photos)
Елементи настроювання
Використання зручних функцій відображення
Друк указаної області (Trimming mode)
Пропускання фотографій за кількістю фотографій
або датою зйомки (Skip mode)
Використання функцій веселого фотодруку
Вибір меню друку Fun Photo
Друк кількох фотографій на одному аркуші паперу
(Layout print)
Друк на наклейках (Sticker print)
Друк фотоіндексу (Photo index print)
Друк фотографій відповідно до параметрів DPOF
(DPOF print)
Друк фотографій із друком інформації про зйомку
(Captured info print)
Друк фотографії на документи (ID photo size print)
Створення календаря (Calendar print)
Друк фотографії на етикетці диска
Використання функції показу слайдів
Використання функції показу слайдів
Друк документів (PDF-файлу)
Друк документів (PDF-файлів), збережених на карті
пам’яті або флеш-пам’яті USB
Друк фотографії з надрукованої фотографії (Повторний
MG5200 series Повний посібник
Стор. 130 із 1057
друк фотографії)
Друк із надрукованої фотографії
Елементи настроювання
Друк вказаної області (Обрізування)
Використання функцій повторного друку
Вибір меню повторного друку фотографій
Повторний друк фотографії на наклейках (Sticker print)
Повторний друк усіх фотографій (Print all photos)
Повторний друк фотографії на етикетці диска
Друк із мобільного телефону або шаблону друку
(Спеціальний друк)
Друк із мобільного телефону за допомогою з’єднання
Bluetooth
Друк через з’єднання Bluetooth
Змінення параметрів Bluetooth
Друк форм шаблонів, наприклад на папері в лінійку
або на міліметровому папері
Друк фотографій безпосередньо із сумісного пристрою
Друк фотографій безпосередньо з PictBridge-сумісного
пристрою
Друк фотографій безпосередньо з PictBridge-сумісного
пристрою
Про параметри друку PictBridge
Параметри, вказувані на пристрої, сумісному з
технологією PictBridge
Параметри, вказувані з апарата
Друк фотографій на етикетці диска із PictBridgeсумісного пристрою
Зазначення параметрів друку PictBridge в апараті
Сканування
Сканування
Сканування зображень
Сканування зображень
Перед початком сканування
Розміщення документів
Сканування з панелі керування апарата
Збереження зісканованих даних на карті пам’яті/флеш
-пам’яті USB з панелі керування апарата
Видалення даних сканування з карти пам’яті або
флеш-пам’яті USB
Переадресація даних сканування на комп’ютер за
допомогою панелі керування апарата
Вкладення відсканованих даних за допомогою панелі
керування апарата до повідомлення електронної
пошти
Елементи настроювання на панелі керування апарата
Додаток: Різні параметри сканування
Параметри сканування через мережу
MG5200 series Повний посібник
Стор. 131 із 1057
Вибір відповіді на команди з панелі керування за
допомогою програми MP Navigator EX
Сканування за допомогою стандартного програмного
забезпечення
Що таке MP Navigator EX (програмне забезпечення з
комплекту сканера)?
Спроба сканування
Запуск MP Navigator EX
Просте сканування з використанням функції
автоматичного сканування
Сканування фотографій та документів
Одночасне сканування кількох документів
Сканування зображень, більших за скло
експонування (Stitch Assist)
Просте сканування одиночним клацанням
Корисні функції MP Navigator EX
Автоматична корекція/покращення зображень
Ручна корекція/покращення зображень
Настроювання зображень
Пошук зображень
Класифікація зображень за категоріями
Утилізація зображень у програмі MP Navigator EX
Збереження
Збереження у вигляді файлів PDF
Створення/редагування файлів PDF
Друк документів
Друк фотографій
Надсилання електронною поштою
Редагування файлів
Встановлення паролів для файлів PDF
Відкриття/редагування файлів PDF, захищених
паролем
Екрани MP Navigator EX
Екран режиму навігації
Вкладка «Сканування/імпорт документів або
зображень»
Перегляд та використання зображень на вкладці
«Комп’ютер»
Вкладка «Індивідуальне сканування за допомогою
одиночного клацання»
Екран автоматичного сканування (вікно
сканування/імпорту)
Діалогове вікно параметрів сканування
(автоматичне сканування)
Екран фотографій/документів (скло експонування)
(вікно сканування/імпорту)
Діалогове вікно параметрів сканування
(фотографії/документи)
Діалогове вікно збереження
Діалогове вікно збереження у вигляді файлів PDF
MG5200 series Повний посібник
Стор. 132 із 1057
Діалогове вікно параметрів PDF
Екран карти пам’яті (вікно сканування/імпорту)
Вікно перегляду та використання
Вікно створення/редагування файла PDF
Діалогове вікно друку документа
Діалогове вікно друку фотографії
Діалогове вікно надсилання електронною поштою
Вікно «Корекція/покращення зображень»
Екран режиму одиночного клацання
Діалогове вікно автоматичного сканування
Діалогове вікно збереження (екран режиму
одиночного клацання)
Діалогове вікно параметрів сканування (екран
режиму одиночного клацання)
Діалогове вікно збереження
Діалогове вікно параметрів Exif
Діалогове вікно PDF
Діалогове вікно збереження у вигляді файлів PDF
Діалогове вікно пошти
Діалогове вікно OCR
Діалогове вікно «Індивідуальний»
Діалогове вікно властивостей
Вкладка «Загальні»
Вкладка параметрів кнопки сканера (збереження
на ПК)
Вкладка параметрів кнопки сканера (Вкласти до
повідомлення електронної пошти)
Діалогове вікно параметрів сканування
(параметри кнопки сканера)
Додаток: Відкриття інших файлів, окрім відсканованих
зображень
Імпорт зображень, збережених на карті пам’яті
Відкриття зображень, збережених на комп’ютері
Сканування за допомогою іншого програмного
забезпечення
Що таке ScanGear (драйвер сканера)?
Сканування з додатковими параметрами за
допомогою ScanGear (драйвер сканера)
Запуск ScanGear (драйвер сканера)
Сканування в основному режимі
Сканування в розширеному режимі
Сканування в режимі автоматичного сканування
Одночасне сканування кількох документів за
допомогою ScanGear (Драйвер сканера)
Корекція зображень і настроювання кольорів за
допомогою ScanGear (Драйвер сканера)
Корекція зображень (нечітка маска, усунення
шуму та подряпин, корекція згасання тощо)
Настроювання кольорів за допомогою колірного
зразка
MG5200 series Повний посібник
Стор. 133 із 1057
Настроювання насиченості та балансу кольорів
Настроювання яскравості та контрастності
Настроювання гістограми
Настроювання кривої тону
Встановлення граничного значення
Екрани ScanGear (драйвер сканера)
Вкладка основного режиму
Вкладка розширеного режиму
Параметри введення
Параметри виведення
Параметри зображення
Кнопки настроювання кольорів
Вкладка режиму автоматичного сканування
Діалогове вікно властивостей
Вкладка сканера
Вкладка попереднього перегляду
Вкладка сканування
Вкладка параметрів кольору
Додаток: Корисна інформація про сканування
Настроювання рамок для обтинання
Роздільна здатність
Формати файлів
Узгодження кольорів
Вікна програми Canon IJ Network Scan Utility
Меню та екран настроювання програми Canon IJ
Network Scan Utility
Інші методи сканування
Сканування за допомогою драйвера WIA
Сканування за допомогою панелі керування (лише
Windows XP)
Копіювання
Друк із панелі керування апарата
Копіювання
Створення копій
Елементи настроювання
Зменшення або збільшення копії
Відображення екрана попереднього перегляду
Використання зручних функцій копіювання
Вибір корисного меню копіювання
Копіювання на обох сторонах паперу (Two-sided copy)
Копіювання двох сторінок на одну (2-on-1 copy)
Копіювання чотирьох сторінок на одну (4-on-1 copy)
Копіювання без полів (Borderless copy)
Копіювання товстих оригіналів на кшталт книг (Frame
erase copy)
Копіювання сторони етикетки диска
MG5200 series Повний посібник
Стор. 134 із 1057
Усунення неполадок
Усунення неполадок
Усунення неполадок
Якщо виникає помилка
Апарат не вмикається
Відображення повідомлення про помилку на РК-дисплеї
Відсутність інформації на РК-дисплеї
Незрозуміла мова на РК-дисплеї
Не вдається встановити драйвери MP
Не вдається встановити прикладну програму
Не запускається програма Easy-WebPrint EX або не з’
являється меню Easy-WebPrint EX
Не вдається належним чином встановити підключення до
комп’ютера за допомогою кабелю USB
Швидкість друку або сканування низька/
Високошвидкісне підключення USB не працює/
Відображується повідомлення «Цей пристрій може
працювати швидше»
Незадовільна якість результатів друку
Не вдається виконати завдання друку повністю
Частина сторінки не друкується
Друк не виконується/Надруковане зображення нечітке/
Неправильні кольори/Білі смуги
Перекіс прямих ліній
Роздруковані аркуші скручуються або містять
чорнильні плями
Папір містить забруднення/Подряпини на поверхні
роздруківок
Зворотна сторона паперу забруднена чорнилом
З обох сторін роздруківки містяться вертикальні риски
Кольори неоднорідні або є білі смуги
Друк не починається
Копіювання/друк припиняється до завершення завдання
Апарат працює, але чорнило не подається
Швидкість друку нижча за очікувану
Тримач друкуючої головки не переміщується до потрібної
позиції для заміни
Неправильне подавання паперу
Папір не подається з джерела паперу, вказаного у
драйвері принтера
Зминання паперу
Сталося зминання паперу в лотку виведення паперу
або задньому лотку
Папір зім’явся всередині апарата в механізмі
протягування
Зім’ятий папір не видалено під час автоматичного
двостороннього друку
В інших випадках
Повідомлення на екрані комп’ютера
Відображається повідомлення «Номер помилки:
MG5200 series Повний посібник
Стор. 135 із 1057
B200. Сталася помилка принтера. Вимкніть принтер і
від’єднайте шнур живлення принтера від джерела
живлення, а потім зверніться до сервісного центру».
Відображається повідомлення «Номер помилки: ****.
Сталася помилка принтера. Вимкніть принтер, а потім
увімкніть його ще раз. Якщо така дія не призводить до
усунення помилки, для отримання докладніших
відомостей див. посібник користувача.»
Відображається помилка автоматичного
двостороннього друку
Відображається помилка автоматичного
вирівнювання друкуючої головки
Відображення повідомлення про помилку щодо від’
єднаного шнура живлення
Помилка під час запису/Помилка під час виведення/
Помилка зв’язку
Інші повідомлення про помилки
Відображається екран «Inkjet Printer/Scanner/Fax
Extended Survey Program»
Неполадки друку в режимі автоматичного двостороннього
друку
Для користувачів Windows
Монітор стану принтера не відображається
Запуск програми MP Navigator EX при натисканні
кнопки Колір (Color) або Чорний (Black) на апараті
Повідомлення про помилку на пристрої, сумісному з
технологією PictBridge
Не вдається належним чином виконати друк із пристрою
безпроводового зв’язку
Не вдається вийняти карту пам’яті
Проблеми сканування
Сканер не працює
Не вдається запустити ScanGear (драйвер сканера)
З’являється повідомлення про помилку, а екран
ScanGear (драйвер сканера) не відображується
Якість сканування (зображення, що відображається
на моніторі) незадовільна
Навколо відсканованого зображення містяться
додаткові білі області
Не вдається виконати одночасне сканування кількох
документів
У режимі автоматичного сканування виконати
сканування належним чином не вдається
Низька швидкість сканування
Відображується повідомлення «Недостатньо пам’яті»
Під час сканування комп’ютер перестає працювати
Сканер не працює після оновлення Windows
Проблеми програмного забезпечення
Потрібне програмне забезпечення для електронної
пошти не відображується на екрані вибору
Відскановане зображення друкується збільшеним
(зменшеним)
Відскановане зображення збільшене (зменшене) на
MG5200 series Повний посібник
Стор. 136 із 1057
моніторі комп’ютера
Відскановане зображення не відкривається
Проблеми програми MP Navigator EX
Не вдається виконати сканування з правильним
розміром
Не вдається правильно визначити положення чи
розмір зображення під час сканування за допомогою
панелі керування
Документ розміщено правильно, але відскановане
зображення виглядає перекошеним
Документ розміщено правильно, але відскановане
зображення має змінену орієнтацію
Не вдається використати вміст служби CREATIVE PARK
PREMIUM
Якщо усунути неполадку не вдається
Поширені запитання
Інструкції з використання (драйвер принтера)
Загальні примітки (драйвер сканера)
Використання Easy-PhotoPrint EX
Використання MP Navigator EX
Як користуватися цим посібником
Стор. 137 із 1057
Повний посібник > Як користуватися цим посібником
Як користуватися цим посібником
Робота з панеллю змісту
Робота з вікном пояснення
Друк цього посібника
Використання ключових слів для пошуку документів
Реєстрація документів до свого посібника
Символи, які використовуються в цьому документі
Торговельні марки та ліцензії
На початок сторінки
Робота з панеллю змісту
Стор. 138 із 1057
Повний посібник > Як користуватися цим посібником > Робота з панеллю змісту
Робота з панеллю змісту
Якщо клацнути заголовок документа, відображуваного на панелі змісту, розміщеній у лівій частині
on-screen manual, відповідні документи цього заголовка відображуються праворуч у вікні
пояснення.
Якщо клацнути піктограму ліворуч від піктограми
знайдені у нижченаведених ієрархічних структурах.
, відображуються заголовки документів,
Примітка
Щоб закрити або відобразити панель змісту, клацніть
.
На початок сторінки
Робота з вікном пояснення
Стор. 139 із 1057
Повний посібник > Як користуватися цим посібником > Робота з вікном пояснення
Робота з вікном пояснення
Вікно пояснення
(1) Клацніть рядок символів зеленого кольору, щоб перейти до відповідного документа.
(2) Курсор переміститься на початок цього документа.
Вікно, що використовується в поясненні операцій
У цьому електронному посібнику пояснюється робота з вікном, що відображається за
використання операційної системи Windows 7 Home Premium (далі «Windows 7»).
На початок сторінки
Друк цього посібника
Повний посібник > Як користуватися цим посібником > Друк цього посібника
Друк цього посібника
Клацніть
, щоб відобразити вікно друку в лівій частині електронного посібника.
Примітка
Клацніть
, щоб закрити або відобразити вікно друку.
Якщо клацнути , а потім — Сторінка (Page Setup), відобразиться діалогове вікно Сторінка
(Page Setup). Потім можна легко вибрати параметри паперу, який потрібно використовувати
для друку.
Клацніть , а потім клацніть Параметри друку (Print Settings), щоб відобразити діалогове вікно
Друк (Print). Коли відобразиться діалогове вікно, виберіть принтер для друку. На вкладці
Настроюв. друку (Print Setup) також можна вибрати принтер, який потрібно використовувати.
Після вибору використовуваного принтера клацніть Параметри... (Properties...), щоб указати
параметри друку.
Клацніть , а потім клацніть Настройки параметрів (Option Settings), щоб відобразити
діалогове вікно Настройки параметрів (Option Settings). Після цього можна настроїти
завдання друку.
Друкувати назву документа та номер сторінки (Print document title and page number)
Якщо цей прапорець встановлено, у заголовку (у верхній частині документа) друкується
назва посібника та номер сторінки.
Друкувати колір фону та зображення (Print background color and images)
Коли встановлено цей прапорець, друкується колір фону та зображення. Деякі
зображення друкуються незалежно від того, чи встановлено цей прапорець.
Перевіряти кількість сторінок перед друком (Check number of pages to be printed before
printing)
Коли встановлено цей прапорець, перед початком друку відображається діалогове вікно
Підтвердж. кількості сторіінок для друку (Print Page Count Confirmation). За допомогою
цього діалогового вікна можна перевірити, скільки буде надруковано сторінок.
На вкладці Вибір документа (Document Selection) виберіть спосіб друку документа. Доступні такі
чотири методи друку:
Стор. 140 із 1057
Друк цього посібника
Друк поточного документа
Друк вибраних документів
Друк свого посібника
Друк усіх документів
Примітка
Можна вибрати тип, який потрібно надрукувати, а потім легко вказати параметри принтера на
вкладці Настроюв. друку (Print Setup).
Друк поточного документа
Можна надрукувати документ, що наразі відображується.
1. У полі Вибір мети (Select Target) виберіть Поточний документ (Current
Document)
Заголовок наразі відображуваного документа відображується у списку Документи для друку
(Documents to Be Printed).
Примітка
Вибравши Друк пов'язаних документів (Print linked documents), також можна надрукувати
документи, пов’язані з поточним документом. Пов'язані документи додаються у список
Документи для друку (Documents to Be Printed).
Клацніть Попер. перегляд (Print Preview), щоб відобразити та перевірити результати друку
перед його безпосереднім виконанням.
2. Клацніть вкладку Настроюв. друку (Print Setup)
На вкладці Сторінка (Page Setup) виберіть принтер, який потрібно використовувати, і вкажіть
параметри друку, як це необхідно.
3. Клацніть Розпочати друк (Start Printing)
Відобразиться повідомлення з підтвердженням кількості сторінок для друку.
4. Виконайте друк
Підтвердьте кількість сторінок для друку та натисніть Yes.
Буде виконано друк документів, які наразі відображуються.
Друк вибраних документів
Можна вибрати та надрукувати потрібні документи.
1. У полі Вибір мети (Select Target) виберіть Вибрані документи (Selected
Documents)
Заголовки всіх документів відобразяться у списку Документи для друку (Documents to Be
Printed).
2. Виберіть документи для друку
У списку Документи для друку (Documents to Be Printed) встановіть прапорці біля заголовків
документів, які потрібно надрукувати.
Примітка
Якщо встановити прапорець Автоматичний вибір документів у нижченаведених ієрархічних
структурах. (Automatically select documents in lower hierarchies), буде встановлено
прапорці біля всіх заголовків документів, знайдених у нижченаведених ієрархічних
структурах.
Стор. 141 із 1057
Друк цього посібника
Клацніть Вибрати все (Select All), щоб встановити прапорці біля всіх заголовків документів.
Клацніть Очистити все (Clear All), щоб зняти прапорці біля всіх заголовків документів.
Клацніть Попер. перегляд (Print Preview), щоб відобразити та перевірити результати друку
перед його безпосереднім виконанням.
3. Клацніть вкладку Настроюв. друку (Print Setup)
На вкладці Сторінка (Page Setup) виберіть принтер, який потрібно використовувати, і вкажіть
параметри друку, як це необхідно.
4. Клацніть Розпочати друк (Start Printing)
Відобразиться повідомлення з підтвердженням кількості сторінок для друку.
5. Виконайте друк
Підтвердьте кількість сторінок для друку та натисніть Yes.
Будуть надруковані всі заголовки із встановленими прапорцями.
Друк свого посібника
Можна вибрати та надрукувати документи, зареєстровані у вашому посібнику.
Детальніше про цей посібник див. у розділі « Реєстрація документів до свого посібника ».
1. У полі Вибір мети (Select Target) виберіть Посібник (My Manual)
Заголовки документів, зареєстрованих у вашому посібнику, відобразяться у списку Документи
для друку (Documents to Be Printed).
2. Виберіть документи для друку
У списку Документи для друку (Documents to Be Printed) встановіть прапорці біля заголовків
документів, які потрібно надрукувати.
Примітка
Клацніть Вибрати все (Select All), щоб встановити прапорці біля всіх заголовків документів.
Клацніть Очистити все (Clear All), щоб зняти прапорці біля всіх заголовків документів.
Клацніть Попер. перегляд (Print Preview), щоб відобразити та перевірити результати друку
перед його безпосереднім виконанням.
3. Клацніть вкладку Настроюв. друку (Print Setup)
На вкладці Сторінка (Page Setup) виберіть принтер, який потрібно використовувати, і вкажіть
параметри друку, як це необхідно.
4. Клацніть Розпочати друк (Start Printing)
Відобразиться повідомлення з підтвердженням кількості сторінок для друку.
5. Виконайте друк
Підтвердьте кількість сторінок для друку та натисніть Yes.
Будуть надруковані всі заголовки із встановленими прапорцями.
Друк усіх документів
Можна надрукувати всі документи on-screen manual.
1. У полі Вибір мети (Select Target) виберіть Усі документи (All Documents)
Заголовки всіх документів відображуються в списку Документи для друку (Documents to Be
Printed), а всі прапорці встановлюються автоматично.
Стор. 142 із 1057
Друк цього посібника
Стор. 143 із 1057
Примітка
Якщо зняти прапорець біля заголовка документа, такий документ не друкується.
Клацніть Вибрати все (Select All), щоб встановити прапорці біля всіх заголовків документів.
Клацніть Очистити все (Clear All), щоб зняти прапорці біля всіх заголовків документів.
Клацніть Попер. перегляд (Print Preview), щоб відобразити та перевірити результати друку
перед його безпосереднім виконанням.
2. Клацніть вкладку Настроюв. друку (Print Setup)
На вкладці Сторінка (Page Setup) виберіть принтер, який потрібно використовувати, і вкажіть
параметри друку, як це необхідно.
3. Клацніть Розпочати друк (Start Printing)
Відобразиться повідомлення з підтвердженням кількості сторінок для друку.
4. Виконайте друк
Підтвердьте кількість сторінок для друку та натисніть Yes.
Будуть надруковані всі документи.
Важливо
Для друку всіх документів потрібна значна кількість паперу. Перед виконанням друку
перевірте кількість сторінок для друку, вказану в діалоговому вікні Підтвердж. кількості
сторіінок для друку (Print Page Count Confirmation).
За допомогою діалогового вікна Попер. перегляд (Print Preview) можна встановити ширину
області друку на папері та змінювати масштаб. Проте, якщо за нового коефіцієнта
масштабування дані для друку не вміщуються на папері, частину документа не буде
надруковано.
На початок сторінки
Використання ключових слів для пошуку документів
Повний посібник > Як користуватися цим посібником > Використання ключових слів для пошуку документів
Використання ключових слів для пошуку документів
Для пошуку потрібного документа можна ввести ключове слово.
Можна виконувати пошук усіх документів у наразі відображуваному on-screen manual.
1. Клацніть
Вікно пошуку відображується в лівій частині on-screen manual.
Примітка
Клацніть
, щоб закрити або відобразити вікно пошуку.
2. Введіть ключове слово
У полі Ключове слово (Keyword) введіть ключове слово для елемента, який потрібно
перевірити.
Якщо потрібно ввести кілька ключових слів, вставляйте між ними пробіл.
Примітка
Можна вводити до 10 ключових слів для пошуку або до 255 символів.
Верхній та нижній регістри не розрізнюються.
Програма може також виконувати пошук ключових слів, які містять пробіли.
Для швидкого пошуку документа, який потрібно прочитати, введіть ключові слова, як
описано нижче.
Щоб дізнатися, як користуватися поточною функцією, виконайте вказані нижче дії.
Введіть назву меню, яке відображається на панелі керування цього апарата або на
комп’ютері (наприклад, копія видалення рамки).
Щоб знайти пояснення щодо операції для певної мети, виконайте вказані нижче дії.
Введіть функцію + елемент для друку (наприклад, календар друку).
Стор. 144 із 1057
Використання ключових слів для пошуку документів
Стор. 145 із 1057
3. Клацніть Розпочати пошук (Start Searching)
Розпочнеться пошук, і у списку результатів пошуку відобразяться заголовки документів, які
містять ключові слова.
Якщо пошук виконується з використанням кількох ключових слів, його результати будуть
відображені таким чином.
[Док. що містять абсолютний відповідник] ([Documents Containing Perfect Match])
Документи, які містять повний рядок символів для пошуку (зокрема пробілів) у вигляді, як їх
було введено (повна відповідність)
[Документи що містять усі ключові слова] ([Documents Containing All Keywords])
Документи, які містять усі введені ключові слова
[Док. що містять будь-яке ключове слово] ([Documents Containing Any Keyword])
Документи, які містять принаймні одне введене ключове слово
4. Відкрийте документ, з яким потрібно ознайомитися
У списку результатів пошуку двічі клацніть (або виберіть і натисніть клавішу Enter) заголовок
документа, з яким потрібно ознайомитися.
Під час відображення документів такої теми знайдені в них ключові слова виділяються
кольором.
Примітка
Якщо змінити запис ключового слова та виконати пошук кілька разів, зберігається історія
пошуку. Щоб видалити історію пошуку, клацніть піктограму
, розташовану праворуч від поля
Ключове слово (Keyword), і виберіть відображений пункт Очистити історію (Clear History).
На початок сторінки
Реєстрація документів до свого посібника
Повний посібник > Як користуватися цим посібником > Реєстрація документів до свого посібника
Реєстрація документів до свого посібника
Зареєструйте часто використовувані документи як документи у своєму посібнику, щоб мати змогу
легко переглядати їх будь-коли.
1. Відображення документа
Відкрийте документ, який потрібно додати до свого посібника.
2. Клацніть
У лівій частині on-screen manual відобразиться вікно посібника.
Примітка
Клацніть
, щоб закрити або відобразити вікно посібника.
3. Зареєструйте документ до свого посібника
Клацніть Додати (Add).
Заголовок документа, що наразі відображується, додано у Список у моєму посібнику (List of My
Manual).
Примітка
Можна також додати документи у свій посібник описаними нижче способами. Якщо
додати документ у посібник, у піктограмах документа на панелі змісту відобразиться
позначка .
У списку Останні відображувані документи (Recently Displayed Documents) двічі
клацніть (або виберіть і натисніть клавішу Enter) заголовок документа, який потрібно
додати в посібник, щоб відобразити заголовок, а потім клацніть Додати (Add).
Клацніть правою кнопкою миші заголовок документа, відображуваного на панелі
змісту, або вікно пояснення, а потім виберіть пункт Додати до мого посібнику (Add to My
Manual) із контекстного меню.
Стор. 146 із 1057
Реєстрація документів до свого посібника
Стор. 147 із 1057
На панелі змісту виберіть заголовок документа, який потрібно додати до свого
посібника, а потім клацніть Додати до мого посібнику (Add to My Manual) у нижньому
правому куті панелі.
4. Відкрийте свій посібник
Якщо двічі клацнути (або вибрати та натиснути клавішу Enter) заголовок документа, що
відображається як елемент у списку Список у моєму посібнику (List of My Manual), цей документ
відобразиться у вікні пояснення.
Примітка
Щоб видалити документ зі списку Список у моєму посібнику (List of My Manual), виберіть
заголовок цього документа зі списку та клацніть Видалити (Delete) (або натисніть клавішу
Delete).
На початок сторінки
Символи, які використовуються в цьому документі
Стор. 148 із 1057
Повний посібник > Як користуватися цим посібником > Символи, які використовуються в цьому документі
Символи, які використовуються в цьому документі
Застереження
Вказівки, ігнорування яких може призвести до смерті або серйозних травм внаслідок неправильної
експлуатації обладнання. Ці вказівки необхідно виконувати для дотримання правил безпеки
експлуатації обладнання.
Увага!
Вказівки, ігнорування яких може призвести до серйозних травм або матеріальних збитків внаслідок
неправильної експлуатації обладнання. Ці вказівки необхідно виконувати для дотримання правил
безпеки експлуатації обладнання.
Важливо
Інструкції, які містять важливу інформацію. Обов'язково ознайомтесь із цими вказівками.
Примітка
Інструкції містять примітки щодо операцій і додаткові роз’яснення.
На початок сторінки
Торговельні марки та ліцензії
Стор. 149 із 1057
Повний посібник > Як користуватися цим посібником > Торговельні марки та ліцензії
Торговельні марки та ліцензії
Microsoft є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft Corporation.
Windows є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft
Corporation у США та/або інших країнах.
Windows Vista є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft
Corporation у США та/або інших країнах.
Internet Explorer є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft
Corporation у США та/або інших країнах.
Цей пристрій містить технологію exFAT, ліцензовану корпорацією Microsoft.
Macintosh, Mac та AirPort є товарними знаками компанії Apple Inc., зареєстрованими у США та
інших країнах.
Bonjour є товарним знаком компанії Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.
Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB та Adobe RGB (1998) є товарними знаками або
зареєстрованими товарними знаками компанії Adobe Systems Incorporated у США та/або інших
країнах.
Bluetooth є товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. та використовується компанією
Canon Inc. згідно ліцензії.
Ethernet є зареєстрованим товарним знаком корпорації Xerox Corporation.
Примітка
Офіційна назва Windows Vista — операційна система Microsoft Windows Vista.
Exif Print
Цей апарат підтримує стандарт Exif Print.
Exif Print — це стандарт, який розширює можливості зв'язку між цифровими камерами та
принтерами. У разі підключення цифрової камери, що підтримує стандарт Exif Print, принтер може
отримувати зображення з фотоапарата одразу в момент зйомки та оптимізувати їх — це сприяє
друку фотографій надзвичайно високої якості.
На початок сторінки
Друк із комп’ютера
Стор. 150 із 1057
Повний посібник > Друк із комп’ютера
Друк із комп’ютера
Друк за допомогою стандартного програмного забезпечення
Друк за допомогою іншого програмного забезпечення
На початок сторінки
Друк за допомогою стандартного програмного забезпечення
Стор. 151 із 1057
Повний посібник > Друк із комп’ютера > Друк за допомогою стандартного програмного забезпечення
Друк за допомогою стандартного програмного забезпечення
Що таке Easy-PhotoPrint EX?
Друк фотографій
Створення альбому
Друк етикеток на дисках
Друк календарів
Друк наклейок
Друк із компонуванням
Друк високоякісного вмісту
Корекція та покращення фотографій
Створення нерухомих зображень із відеозображень
Завантаження зображень із сайтів обміну зображеннями
Запитання та відповіді
Параметри друку фотографій
Інші параметри
На початок сторінки
What Is Easy-PhotoPrint EX?
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > What Is Easy-PhotoPrint
EX?
A000
What Is Easy-PhotoPrint EX?
Easy-PhotoPrint EX allows you to create albums, calendars and stickers easily using photos taken with
digital cameras.
You can also print borderless photos easily.
Important
Easy-PhotoPrint EX can only be used with Canon inkjet printers. It does not support some Canon
compact photo printers, including SELPHY CP series.
If a printer that supports Easy-PhotoPrint EX is not installed, you cannot print items you create.
If Easy-PhotoPrint EX is installed on a computer that already has Easy-LayoutPrint installed, EasyLayoutPrint will be replaced by Easy-PhotoPrint EX.
Note
See Help of Easy-PhotoPrint EX for descriptions of Easy-PhotoPrint EX screens.
Click Help in a screen or dialog box, or select Easy-PhotoPrint EX Help... from the Help menu. Help
appears.
About Exif Print
Easy-PhotoPrint EX supports "Exif Print." Exif Print is a standard for enhancing the communication
between digital cameras and printers.
By connecting to an Exif Print-compliant digital camera, the image data at the time of shooting is used
and optimized, yielding extremely high quality prints.
Starting Easy-PhotoPrint EX from Other Applications
Easy-PhotoPrint EX can be started from other applications.
See the application's manual for details on the procedure for starting.
Стор. 152 із 1057
What Is Easy-PhotoPrint EX?
MP Navigator EX Ver.1.00 or later supports the following functions.
- Photo Print
- Album
ZoomBrowser EX Ver.6.0 or later supports the following functions.
- Photo Print
- Album
ZoomBrowser EX Ver.5.8 or later supports the following function.
- Album
Digital Photo Professional Ver.3.2 or later supports the following function.
- Photo Print
Important
Easy-PhotoPrint EX is subject to the following restrictions when started from Digital Photo
Professional:
Menu and Open do not appear in the step button area on the left side of the screen.
Images cannot be corrected/enhanced.
Image display order cannot be changed.
Edited images cannot be saved.
Options other than Enable ICC Profile cannot be selected for Color correction for printing on
the Advanced tab of the Preferences dialog box. Therefore, you cannot use the Vivid Photo
and Photo Noise Reduction functions.
Solution Menu EX Ver.1.0.0 or later supports the following functions.
- Photo Print
- Album
- Disc Label
- Calendar
- Layout Print
- PREMIUM Contents Print
Important
When Easy-PhotoPrint EX is started by selecting a function from Solution Menu EX, Menu does
not appear in the step button area on the left side of the screen.
PREMIUM Contents Print is not displayed in Menu of Easy-PhotoPrint EX.
To print premium content, start Easy-PhotoPrint EX from Solution Menu EX.
Keep these points in mind when using PREMIUM Contents Print.
To print with Easy-PhotoPrint EX, you need to download and install the exclusive content.
See "Downloading Premium Content " for details on how to download content.
You may only use the content downloaded or printed for personal purposes.
You may not use the content for commercial purposes.
Supported Image/Video Data Formats (Extensions)
BMP (.bmp)
JPEG (.jpg, .jpeg)
TIFF (.tif, .tiff)
PICT (.pict, .pct)
Easy-PhotoPrint image files (.epp)
MOV ( .mov)
Important
Only MOV format videos recorded with Canon digital cameras are supported.
When selecting an image, if there is a TIFF file in the selected folder, the image may not be
displayed correctly or Easy-PhotoPrint EX may shut down depending on the TIFF format. In such
cases, move the TIFF file to another folder or recreate the file in a different data format, and then
select the folder again.
Стор. 153 із 1057
What Is Easy-PhotoPrint EX?
Стор. 154 із 1057
Note
(Question Mark).
The thumbnails of files in unsupported formats are displayed as
When Easy-PhotoPrint EX is started from Digital Photo Professional, all image files supported by
Digital Photo Professional will be displayed.
File Formats (Extensions) Supported by Easy-PhotoPrint EX
Easy-PhotoPrint EX Photo Print file (.el6)
Easy-PhotoPrint EX Album file (.el1)
Easy-PhotoPrint EX Stickers file (.el2)
Easy-PhotoPrint EX Calendar file (.el4)
Easy-PhotoPrint EX Layout file (.el5)
Easy-PhotoPrint EX PREMIUM Contents file (.el7)
CD-LabelPrint data (.cld)
Page top
Printing Photos
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Photos
A010
Printing Photos
Easy-PhotoPrint EX allows you to print your favorite photos in a variety of layouts.
You can also create borderless photos easily.
Corrections suitable for photos can be applied automatically when printing.
Steps
1. Starting Easy-PhotoPrint EX
2. Selecting a Photo
3. Selecting the Paper
4. Printing
Try This
Correcting and Enhancing Photos
Creating Still Images from Videos
Downloading Images from Photo Sharing Sites
Printing Labels on Discs Directly
Printing Vivid Photos
Reducing Photo Noise
Cropping Photos (Photo Print)
Printing Dates on Photos (Photo Print)
Printing Multiple Photos on One Page
Printing an Index
Printing ID Photos (ID Photo Print)
Printing Photo Information
Saving Photos
Opening Saved Files
Стор. 155 із 1057
Printing Photos
Стор. 156 із 1057
Questions and Answers
How Can I Move (or Copy) the Saved File?
Which Side of the Displayed Image Does the Printing Start from?
How Do I Print with Even Margins?
Page top
Starting Easy-PhotoPrint EX
Стор. 157 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Photos > Starting
Easy-PhotoPrint EX
A011
Starting Easy-PhotoPrint EX
1. From the Start menu, select All Programs > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX >
Easy-PhotoPrint EX.
Easy-PhotoPrint EX starts and Menu appears.
Page top
Selecting a Photo
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Photos >
Selecting a Photo
A012
Selecting a Photo
1. Click Photo Print from Menu.
The Select Images screen appears.
Important
The thumbnails (reduced images) displayed in the screen may appear as follows:
- A black line appears along an edge of the image.
- An edge of the image appears cropped.
However, such images will be displayed normally when enlarged or previewed, and print
results will not be affected.
2. Select the folder that contains the image you want to print from the folder tree area.
The images in the folder will be displayed as thumbnails (miniatures).
Important
If Easy-PhotoPrint EX is started from another application (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX
or Digital Photo Professional), the folder tree area will not be displayed.
The images selected in the application will be displayed as thumbnails.
Note
You can also use still images captured from videos.
Creating Still Images from Videos
You can also use images downloaded from photo sharing sites on the Internet.
Downloading Images from Photo Sharing Sites
Стор. 158 із 1057
Selecting a Photo
Стор. 159 із 1057
3. Click the image you want to print.
The number of copies appears as "1" below the clicked image, while the selected image itself will
appear in the selected image area.
Note
To delete an image in the selected image area, select the image you want to delete and click
(Delete Imported Image).
To delete all images from the selected image area, click
To print two or more copies of an image, click
(Delete All Imported Images).
(Up arrow) until the number of copies you
want is reached. To reduce the number of copies shown in the box, click
(Down arrow).
You can change the order of photos using the list located at the top right corner of the screen.
You can select the printing order from Sort by Date and Sort by Name.
Note
You can correct or enhance the selected image before printing.
Correcting and Enhancing Photos
See Help for details on the Select Images screen.
Page top
Selecting the Paper
Стор. 160 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Photos >
Selecting the Paper
A013
Selecting the Paper
1. Click Select Paper.
The Select Paper screen appears.
2. Set the following items according to the printer and paper to be used:
Printer
Paper Source
Paper Size
Media Type
Note
The paper sizes and media types may vary depending on the printer. See Help for details.
The paper sources may vary depending on the printer and the media type.
Note
You can print directly on a printable disc by selecting Printable Disc for Paper Size.
Printing Labels on Discs Directly
You can print photos with more vivid colors or you can reduce the photo noise.
Printing Vivid Photos
Reducing Photo Noise
See Help for details on the Select Paper screen.
Page top
Printing
Стор. 161 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Photos > Printing
A014
Printing
1. Click Layout/Print.
The Layout/Print screen appears.
Important
The thumbnails (reduced images) displayed in the screen may appear as follows:
- A black line appears along an edge of the image.
- An edge of the image appears cropped.
However, such images will be displayed normally when enlarged or previewed, and print
results will not be affected.
2. Select a layout you want to use.
Click a borderless layout to print borderless photos.
Note
The layouts that can be selected may vary depending on the printer, paper size, and media
type.
3. Click Print.
Important
The photo print settings will be discarded if you exit Easy-PhotoPrint EX without saving the settings.
It is recommended that you save the printed image if you want to print it again.
Saving Photos
When you print on a bordered layout, the margins on the left and right or the top and bottom may
become wider than the other.
Printing
Стор. 162 із 1057
How Do I Print with Even Margins?
Note
You can crop images or print dates on photos.
Cropping Photos (Photo Print)
Printing Dates on Photos (Photo Print)
You can correct or enhance the selected image before printing.
Correcting and Enhancing Photos
You can specify advanced Photo Print settings (number of copies, print quality, etc.) in the
Preferences dialog box.
To display the Preferences dialog box, click
(Settings) or select Preferences... from the File
menu.
See Help for details on the Layout/Print screen.
Page top
Creating an Album
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Creating an Album
A020
Creating an Album
Easy-PhotoPrint EX allows you to create your own personalized photo album.
Steps
1. Starting Easy-PhotoPrint EX
2. Selecting the Paper and Layout
3. Selecting a Photo
4. Editing
5. Printing
Try This
Correcting and Enhancing Photos
Creating Still Images from Videos
Downloading Images from Photo Sharing Sites
Changing Layout
Changing Background
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Framing Photos
Printing Dates on Photos
Attaching Comments to Photos
Adding Text to Photos
Saving
Opening Saved Files
Стор. 163 із 1057
Creating an Album
Стор. 164 із 1057
Questions and Answers
How Can I Move (or Copy) the Saved File?
What Is "C1" or "C4"?
Page top
Starting Easy-PhotoPrint EX
Стор. 165 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Creating an Album >
Starting Easy-PhotoPrint EX
A021
Starting Easy-PhotoPrint EX
1. From the Start menu, select All Programs > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX >
Easy-PhotoPrint EX.
Easy-PhotoPrint EX starts and Menu appears.
Page top
Selecting the Paper and Layout
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Creating an Album >
Selecting the Paper and Layout
A022
Selecting the Paper and Layout
1. Click Album from Menu.
The Page Setup screen appears.
2. Set the following items in the General Settings section:
Paper Size
Orientation
Cover
Double page album
Page number
Note
See Help on the paper size that can be selected.
You can select whether to display images on the inside of the front and back covers in the
Cover Options dialog box. To display the Cover Options dialog box, select Front or Front & Back
for Cover and click Options....
Select the Double page album checkbox to enable the spread page layout (consisting of twopage master). In a double-page album, you can arrange an image across the left and right
pages.
You can customize the page numbers (position, font size, etc.) in the Page Number Settings
dialog box. To display the Page Number Settings dialog box, select the Page number checkbox
and click Settings....
You can customize the margins of the front cover, inside pages and back cover in the Margin
Settings dialog box. To display the Margin Settings dialog box, click Margins....
3. Select the theme you want to use from Theme in Sample Layout.
Стор. 166 із 1057
Selecting the Paper and Layout
Стор. 167 із 1057
4. If you want to change the layout, click Layout....
The Change Layout dialog box appears.
In the Change Layout dialog box, you can change the layout or select whether to print the date (on
which the picture was taken) on the photo.
Note
The layouts that can be selected may vary depending on the Paper Size, Orientation, Double
page album, or the type of page selected (front cover, inside pages or back cover).
You can customize the date (position, size, color, etc.) in the Date Settings dialog box. To
display the Date Settings dialog box, select the Print date checkbox in the Change Layout
dialog box and click Date Settings....
5. If you want to change the background, click Background....
The Change Background dialog box appears.
In the Change Background dialog box, you can paint the background in a single color or paste an
image file to it.
Note
See Help for details on the Page Setup screen.
Page top
Selecting a Photo
Стор. 168 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Creating an Album >
Selecting a Photo
A023
Selecting a Photo
1. Click Select Images.
The Select Images screen appears.
2. Select the folder that contains the image you want to print from the folder tree area.
The images in the folder will be displayed as thumbnails (miniatures).
Important
If Easy-PhotoPrint EX is started from another application (MP Navigator EX or ZoomBrowser
EX), the folder tree area will not be displayed.
The images selected in the application will be displayed as thumbnails.
Note
You can also use still images captured from videos.
Creating Still Images from Videos
You can also use images downloaded from photo sharing sites on the Internet.
Downloading Images from Photo Sharing Sites
3. Select the image(s) you want to print, and click one of the buttons below.
To print on the front cover, click
To print on the inside pages, click
To print on the back cover, click
(Import to Front Cover).
(Import to Inside Pages).
(Import to Back Cover).
Selecting a Photo
Стор. 169 із 1057
The selected image(s) is (are) displayed in the selected image area.
You can also select the image(s) you want to print by dragging it (them) into the selected image
area.
Note
To delete an image in the selected image area, select the image you want to delete and click
(Delete Imported Image).
To delete all images from the selected image area, click
(Delete All Imported Images).
Note
You can correct or enhance the selected image before printing.
Correcting and Enhancing Photos
See Help for details on the Select Images screen.
Page top
Editing
Стор. 170 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Creating an Album >
Editing
A024
Editing
1. Click Edit.
The Edit screen appears.
2. Edit your album if necessary.
Changing Layout
Changing Background
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Framing Photos
Printing Dates on Photos
Attaching Comments to Photos
Adding Text to Photos
Important
The edit information will be discarded if you exit Easy-PhotoPrint EX without saving the edited
album. It is recommended that you save the item if you want to edit it again.
The page numbers on the front and back covers of the album are displayed as follows:
C1: Front cover
C2: Inside the front cover
Editing
Стор. 171 із 1057
C3: Inside the back cover
C4: Back cover
"C2"/"C3" appears only when the Leave the inside of front cover blank/Leave the inside of back
cover blank checkbox is selected in the Cover Options dialog box.
Saving
Note
See Help for details on the Edit screen.
Page top
Printing
Стор. 172 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Creating an Album >
Printing
A025
Printing
1. Click Print Settings.
The Print Settings screen appears.
2. Set the following items according to the printer and paper to be used:
Printer
Media Type
Copies
Paper Source
Print Quality
Borderless Printing
Note
The media types may vary depending on the printer and the paper size.
Duplex Printing appears if the selected printer and media type support duplex printing. Select
this checkbox to print on both sides of the paper.
Automatic appears if you select the Duplex Printing checkbox after selecting a printer that
supports automatic duplex printing and media type that supports duplex printing. Select this
checkbox to print on both sides of the paper automatically.
The paper sources may vary depending on the printer and the media type.
You can set a custom print quality level in the Print Quality Settings dialog box. To display the
Print Quality Settings dialog box, select Custom for Print Quality and click Quality Settings....
Select the Borderless Printing checkbox to print each page of the album on a full page without
borders.
You can specify the print range and the amount of extension for borderless printing in the Print
Settings dialog box. To display the Print Settings dialog box, click Advanced....
Printing
Стор. 173 із 1057
3. Click Print.
Note
See Help for details on the Print Settings screen.
Page top
Printing Labels on Discs
Стор. 174 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Labels on Discs
A004
Printing Labels on Discs
Start Easy-PhotoPrint EX and select Disc Label in Menu to start CD-LabelPrint. CD-LabelPrint allows you
to print labels on printable discs (BDs, DVDs, CDs, etc.) easily.
For details on how to use CD-LabelPrint, install CD-LabelPrint and refer to the application's manual as
follows. From the Start menu, select All Programs > CD-LabelPrint > Manual.
Important
Disc Label is not displayed in Menu if CD-LabelPrint is not installed on your computer.
Page top
Printing Calendars
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Calendars
A040
Printing Calendars
Easy-PhotoPrint EX allows you to create your own calendar using your favorite photos.
Steps
1. Starting Easy-PhotoPrint EX
2. Selecting the Paper and Layout
3. Selecting a Photo
4. Editing
5. Printing
Try This
Correcting and Enhancing Photos
Creating Still Images from Videos
Downloading Images from Photo Sharing Sites
Changing Layout
Changing Background
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Framing Photos
Printing Dates on Photos
Adding Text to Photos
Setting Calendar Display
Setting Holidays
Saving
Стор. 175 із 1057
Printing Calendars
Стор. 176 із 1057
Opening Saved Files
Questions and Answers
How Can I Move (or Copy) the Saved File?
Page top
Starting Easy-PhotoPrint EX
Стор. 177 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Calendars >
Starting Easy-PhotoPrint EX
A041
Starting Easy-PhotoPrint EX
1. From the Start menu, select All Programs > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX >
Easy-PhotoPrint EX.
Easy-PhotoPrint EX starts and Menu appears.
Page top
Selecting the Paper and Layout
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Calendars >
Selecting the Paper and Layout
A042
Selecting the Paper and Layout
1. Click Calendar from Menu.
The Page Setup screen appears.
2. Set the following items in the General Settings section:
Paper Size
Orientation
Start from
Period
Note
See Help on the paper size that can be selected.
You can add holidays to your calendar.
Setting Holidays
3. Select a layout for Design.
If necessary, make advanced settings on the calendar and set the background.
Note
You can customize the calendar display (font colors of the dates and days of the week, position
and size of the calendar, etc.).
Setting Calendar Display
You can paint the background in a single color or paste an image file to it in the Change
Background dialog box. To display the Change Background dialog box, click Background....
Стор. 178 із 1057
Selecting the Paper and Layout
Стор. 179 із 1057
Note
See Help for details on the Page Setup screen.
Page top
Selecting a Photo
Стор. 180 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Calendars >
Selecting a Photo
A043
Selecting a Photo
1. Click Select Images.
The Select Images screen appears.
2. Select the folder that contains the image you want to print from the folder tree area.
The images in the folder will be displayed as thumbnails (miniatures).
Note
You can also use still images captured from videos.
Creating Still Images from Videos
You can also use images downloaded from photo sharing sites on the Internet.
Downloading Images from Photo Sharing Sites
3. Select the image(s) you want to print and click
(Import to Inside Pages).
The selected image(s) is (are) displayed in the selected image area.
You can also select the image(s) you want to print by dragging it (them) into the selected image
area.
Note
To delete an image in the selected image area, select the image you want to delete and click
(Delete Imported Image).
To delete all images from the selected image area, click
(Delete All Imported Images).
Selecting a Photo
Стор. 181 із 1057
Note
You can correct or enhance the selected image before printing.
Correcting and Enhancing Photos
See Help for details on the Select Images screen.
Page top
Editing
Стор. 182 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Calendars >
Editing
A044
Editing
1. Click Edit.
The Edit screen appears.
2. Edit the calendar if necessary.
Changing Layout
Changing Background
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Framing Photos
Printing Dates on Photos
Adding Text to Photos
Setting Calendar Display
Setting Holidays
Important
The edit information will be discarded if you exit Easy-PhotoPrint EX without saving the edited
calendar. It is recommended that you save the item if you want to edit it again.
Saving
Note
Editing
Стор. 183 із 1057
See Help for details on the Edit screen.
Page top
Printing
Стор. 184 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Calendars >
Printing
A045
Printing
1. Click Print Settings.
The Print Settings screen appears.
2. Set the following items according to the printer and paper to be used:
Printer
Media Type
Copies
Paper Source
Print Quality
Borderless Printing
Note
The media types may vary depending on the printer and the paper size.
Duplex Printing appears if the selected printer and media type support duplex printing. Select
this checkbox to print on both sides of the paper.
Automatic appears if you select the Duplex Printing checkbox after selecting a printer that
supports automatic duplex printing and media type that supports duplex printing. Select this
checkbox to print on both sides of the paper automatically.
The paper sources may vary depending on the printer and the media type.
You can set a custom print quality level in the Print Quality Settings dialog box. To display the
Print Quality Settings dialog box, select Custom for Print Quality and click Quality Settings....
You can specify the print range and the amount of extension for borderless printing in the Print
Settings dialog box. To display the Print Settings dialog box, click Advanced....
Printing
Стор. 185 із 1057
3. Click Print.
Note
See Help for details on the Print Settings screen.
Page top
Printing Stickers
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Stickers
A050
Printing Stickers
You can print your favorite photos on compatible sticker sheets.
Steps
1. Starting Easy-PhotoPrint EX
2. Selecting the Paper and Layout
3. Selecting a Photo
4. Editing
5. Printing
Try This
Correcting and Enhancing Photos
Creating Still Images from Videos
Downloading Images from Photo Sharing Sites
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Printing Dates on Photos
Adding Text to Photos
Saving
Opening Saved Files
Questions and Answers
How Can I Move (or Copy) the Saved File?
Стор. 186 із 1057
Printing Stickers
Стор. 187 із 1057
Page top
Starting Easy-PhotoPrint EX
Стор. 188 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Stickers >
Starting Easy-PhotoPrint EX
A051
Starting Easy-PhotoPrint EX
1. From the Start menu, select All Programs > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX >
Easy-PhotoPrint EX.
Easy-PhotoPrint EX starts and Menu appears.
Page top
Selecting the Paper and Layout
Стор. 189 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Stickers >
Selecting the Paper and Layout
A052
Selecting the Paper and Layout
1. Click Stickers from Menu.
The Page Setup screen appears.
2. Set the following items in the General Settings section:
Paper Size
Orientation
Print date
Use the same image in all frames
Note
Paper sizes other than Photo Stickers cannot be selected.
You can customize the date (position, size, color, etc.) in the Date Settings dialog box. To
display the Date Settings dialog box, select the Print date checkbox and click Date Settings....
Select the Use the same image in all frames checkbox to use the same image in all the
frames on the page.
Note
See Help for details on the Page Setup screen.
Page top
Selecting a Photo
Стор. 190 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Stickers >
Selecting a Photo
A053
Selecting a Photo
1. Click Select Images.
The Select Images screen appears.
2. Select the folder that contains the image you want to print from the folder tree area.
The images in the folder will be displayed as thumbnails (miniatures).
Note
You can also use still images captured from videos.
Creating Still Images from Videos
You can also use images downloaded from photo sharing sites on the Internet.
Downloading Images from Photo Sharing Sites
3. Select the image(s) you want to print and click
(Import to Inside Pages).
The selected image(s) is (are) displayed in the selected image area.
You can also select the image(s) you want to print by dragging it (them) into the selected image
area.
Note
To delete an image in the selected image area, select the image you want to delete and click
(Delete Imported Image).
To delete all images from the selected image area, click
(Delete All Imported Images).
Selecting a Photo
Стор. 191 із 1057
Note
You can correct or enhance the selected image before printing.
Correcting and Enhancing Photos
See Help for details on the Select Images screen.
Page top
Editing
Стор. 192 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Stickers > Editing
A054
Editing
1. Click Edit.
The Edit screen appears.
2. Edit the stickers if necessary.
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Printing Dates on Photos
Adding Text to Photos
Important
The edit information will be discarded if you exit Easy-PhotoPrint EX without saving the edited
stickers. It is recommended that you save the item if you want to edit it again.
Saving
Note
See Help for details on the Edit screen.
Page top
Printing
Стор. 193 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Stickers >
Printing
A055
Printing
1. Click Print Settings.
The Print Settings screen appears.
2. Set the following items according to the printer and paper to be used:
Printer
Media Type
Copies
Paper Source
Print Quality
Borderless Printing
Note
The media types may vary depending on the printer and the paper size.
The paper sources may vary depending on the printer and the media type.
You can set a custom print quality level in the Print Quality Settings dialog box. To display the
Print Quality Settings dialog box, select Custom for Print Quality and click Quality Settings....
You can adjust the printing position in the Adjust Print Position dialog box. To display the Adjust
Print Position dialog box, click Print Position....
You can specify the print range and the amount of extension for borderless printing in the Print
Settings dialog box. To display the Print Settings dialog box, click Advanced....
3. Click Print.
Note
Printing
Стор. 194 із 1057
See Help for details on the Print Settings screen.
Page top
Printing Layout
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Layout
A150
Printing Layout
You can add text to your favorite photos and print them in a variety of layouts.
Steps
1. Starting Easy-PhotoPrint EX
2. Selecting the Paper and Layout
3. Selecting a Photo
4. Editing
5. Printing
Try This
Correcting and Enhancing Photos
Creating Still Images from Videos
Downloading Images from Photo Sharing Sites
Changing Layout
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Printing Dates on Photos
Adding Text to Photos
Saving
Opening Saved Files
Questions and Answers
Стор. 195 із 1057
Printing Layout
Стор. 196 із 1057
How Can I Move (or Copy) the Saved File?
Page top
Starting Easy-PhotoPrint EX
Стор. 197 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Layout > Starting
Easy-PhotoPrint EX
A151
Starting Easy-PhotoPrint EX
1. From the Start menu, select All Programs > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX >
Easy-PhotoPrint EX.
Easy-PhotoPrint EX starts and Menu appears.
Page top
Selecting the Paper and Layout
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Layout >
Selecting the Paper and Layout
A152
Selecting the Paper and Layout
1. Click Layout Print from Menu.
The Page Setup screen appears.
2. Set the following items in the General Settings section:
Paper Size
Orientation
Print date
Note
See Help on the paper size that can be selected.
You can customize the date (position, size, color, etc.) in the Date Settings dialog box. To
display the Date Settings dialog box, select the Print date checkbox and click Date Settings....
3. Select a layout from Layouts.
Note
The layouts may vary depending on the Orientation.
Note
See Help for details on the Page Setup screen.
Стор. 198 із 1057
Selecting the Paper and Layout
Стор. 199 із 1057
Page top
Selecting a Photo
Стор. 200 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Layout >
Selecting a Photo
A153
Selecting a Photo
1. Click Select Images.
The Select Images screen appears.
2. Select the folder that contains the image you want to print from the folder tree area.
The images in the folder will be displayed as thumbnails (miniatures).
Note
You can also use still images captured from videos.
Creating Still Images from Videos
You can also use images downloaded from photo sharing sites on the Internet.
Downloading Images from Photo Sharing Sites
3. Select the image(s) you want to print and click
(Import to Inside Pages).
The selected image(s) is (are) displayed in the selected image area.
You can also select the image(s) you want to print by dragging it (them) into the selected image
area.
Note
To delete an image in the selected image area, select the image you want to delete and click
(Delete Imported Image).
To delete all images from the selected image area, click
(Delete All Imported Images).
Selecting a Photo
Стор. 201 із 1057
Note
You can correct or enhance the selected image before printing.
Correcting and Enhancing Photos
See Help for details on the Select Images screen.
Page top
Editing
Стор. 202 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Layout > Editing
A154
Editing
1. Click Edit.
The Edit screen appears.
2. Edit the layout if necessary.
Changing Layout
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Printing Dates on Photos
Adding Text to Photos
Important
The edit information will be discarded if you exit Easy-PhotoPrint EX without saving the edited layout.
It is recommended that you save the item if you want to edit it again.
Saving
Note
See Help for details on the Edit screen.
Editing
Стор. 203 із 1057
Page top
Printing
Стор. 204 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Layout > Printing
A155
Printing
1. Click Print Settings.
The Print Settings screen appears.
2. Set the following items according to the printer and paper to be used:
Printer
Media Type
Copies
Paper Source
Print Quality
Borderless Printing
Note
The media types may vary depending on the printer and the paper size.
Duplex Printing appears if the selected printer and media type support duplex printing. Select
this checkbox to print on both sides of the paper.
Automatic appears if you select the Duplex Printing checkbox after selecting a printer that
supports automatic duplex printing and media type that supports duplex printing. Select this
checkbox to print on both sides of the paper automatically.
The paper sources may vary depending on the printer and the media type.
You can set a custom print quality level in the Print Quality Settings dialog box. To display the
Print Quality Settings dialog box, select Custom for Print Quality and click Quality Settings....
Select the Borderless Printing checkbox to print borderless photos.
You can specify the print range and the amount of extension for borderless printing in the Print
Settings dialog box. To display the Print Settings dialog box, click Advanced....
Printing
Стор. 205 із 1057
3. Click Print.
Note
See Help for details on the Print Settings screen.
Page top
Printing Premium Content
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Premium Content
A180
Printing Premium Content
Use Easy-PhotoPrint EX to edit and print content downloaded from the Canon website.
Important
This function is supported under Windows XP or later.
Keep these points in mind when using PREMIUM Contents Print.
To print with Easy-PhotoPrint EX, you need to download and install the exclusive content.
See "Downloading Premium Content " for details on how to download content.
You may only use the content downloaded or printed for personal purposes.
You may not use the content for commercial purposes.
Steps
1. Starting Easy-PhotoPrint EX
2. Selecting the Paper and Layout
3. Selecting a Photo
4. Editing
5. Printing
Try This
Correcting and Enhancing Photos
Creating Still Images from Videos
Downloading Images from Photo Sharing Sites
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Adding Text to Photos
Стор. 206 із 1057
Printing Premium Content
Стор. 207 із 1057
Saving
Opening Saved Files
Questions and Answers
How Can I Move (or Copy) the Saved File?
Page top
Starting Easy-PhotoPrint EX
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Premium Content
> Starting Easy-PhotoPrint EX
A181
Starting Easy-PhotoPrint EX
1. From the Start menu, select All Programs > Canon Utilities > Solution Menu EX,
then click Solution Menu EX.
Solution Menu EX starts.
2. Select Photo Print, then click the PREMIUM Contents Print icon.
Easy-PhotoPrint EX starts and the Page Setup screen of PREMIUM Contents Print appears.
Стор. 208 із 1057
Starting Easy-PhotoPrint EX
Стор. 209 із 1057
Note
In the actual screen, layouts for the selected Contents Type are displayed instead of the gray
area shown above.
Alternatively, select Canon Web Service of Solution Menu EX and click the PREMIUM Contents
Print icon to start Easy-PhotoPrint EX.
Important
PREMIUM Contents Print is not displayed in Menu of Easy-PhotoPrint EX.
To print premium content, start Easy-PhotoPrint EX from Solution Menu EX following the steps
above.
Keep these points in mind when using PREMIUM Contents Print.
To print with Easy-PhotoPrint EX, you need to download and install the exclusive content.
See "Downloading Premium Content " for details on how to download content.
Page top
Selecting the Paper and Layout
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Premium Content
> Selecting the Paper and Layout
A182
Selecting the Paper and Layout
1. Set the following items in the General Settings section of the Page Setup screen.
Paper Size
Contents Type
When Content Other than Calendars is Selected for Contents Type
2. Select a layout from Layouts.
Important
The layout does not appear if the allowed number of print copies was exceeded or the usage
period has elapsed.
Note
(Cannot print) appears on the bottom right of the thumbnails (reduced images) of layouts
that do not support the selected paper size. When you click such a thumbnail, a dialog box in
which you can change the paper size appears.
Right-click a thumbnail and select Properties... from the displayed menu to check the allowed
number of print copies, usage period, supported paper sizes, etc. of the selected layout.
When Calendars is Selected for Contents Type
2. Set the following items in the Design Settings section.
Design
Orientation
3. Select a layout from Layouts.
Important
The layout does not appear if the allowed number of print copies was exceeded or the usage
period has elapsed.
Note
The layouts displayed vary depending on the Design and Orientation.
(Cannot print) appears on the bottom right of the thumbnails (reduced images) of layouts
that do not support the selected paper size. When you click such a thumbnail, a dialog box in
which you can change the paper size appears.
Right-click a thumbnail and select Properties... from the displayed menu to check the allowed
number of print copies, usage period, supported paper sizes, etc. of the selected layout.
4. Set the following items in the Calendar Settings section.
Start from
Period
Стор. 210 із 1057
Selecting the Paper and Layout
Стор. 211 із 1057
Note
You can specify the display style of the days of the week in the Calendar Settings dialog box. To
display the Calendar Settings dialog box, click Advanced....
Note
See Help for details on the Page Setup screen.
Page top
Selecting a Photo
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Premium Content
> Selecting a Photo
A183
Selecting a Photo
Important
The Select Images screen is not displayed depending on the selected content. In that case, skip
ahead to " Editing ."
1. Click Select Images.
The Select Images screen appears.
Note
In the actual screen, images are displayed instead of the gray area shown above.
2. Select PREMIUM Contents Images or Local Images for View.
Note
View does not appear depending on the selected content.
3. Select the folder that contains the image you want to print from the folder tree area.
The images in the folder will be displayed as thumbnails (miniatures).
Note
The folder tree area is displayed only when Local Images are available.
You can also use still images captured from videos, depending on the selected content.
Creating Still Images from Videos
You can also use images downloaded from photo sharing sites on the Internet, depending on
the selected content.
Downloading Images from Photo Sharing Sites
Стор. 212 із 1057
Selecting a Photo
4. Select the image(s) you want to print and click
Стор. 213 із 1057
(Import to Inside Pages).
The selected image(s) is (are) displayed in the selected image area.
You can also select the image(s) you want to print by dragging it (them) into the selected image
area.
Note
To delete an image in the selected image area, select the image you want to delete and click
(Delete Imported Image).
To delete all images from the selected image area, click
Images).
(Delete All Imported
Note
You can correct or enhance the selected image before printing, depending on the selected content.
Correcting and Enhancing Photos
See Help for details on the Select Images screen.
Page top
Editing
Стор. 214 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Premium Content
> Editing
A184
Editing
Important
The Edit screen is not displayed depending on the selected content. In that case, skip ahead to "
Printing."
1. Click Edit.
The Edit screen appears.
Note
In the actual screen, the content you are creating is displayed instead of the gray areas shown
above.
2. Edit the content if necessary.
Note
Available editing functions vary depending on the selected content.
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Adding Text to Photos
Important
Editing
Стор. 215 із 1057
The edit information will be discarded if you exit Easy-PhotoPrint EX without saving the edited item.
It is recommended that you save the item if you want to edit it again.
Saving
Note
See Help for details on the Edit screen.
Page top
Printing
Стор. 216 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Printing Premium Content
> Printing
A185
Printing
1. Click Print Settings.
The Print Settings screen appears.
Note
In the actual screen, the content you created is displayed instead of the gray area shown
above.
2. Set the following items according to the printer and paper to be used:
Printer
Media Type
Copies
Paper Source
Print Quality
Borderless Printing
Note
The media types displayed may vary depending on the selected content, printer and paper size.
The paper sources may vary depending on the printer and the media type.
You can set a custom print quality level in the Print Quality Settings dialog box. To display the
Print Quality Settings dialog box, select Custom for Print Quality and click Quality Settings....
Select the Borderless Printing checkbox to print each page of the item on a full page without
borders.
You can specify the print range and the amount of extension for borderless printing in the Print
Settings dialog box. To display the Print Settings dialog box, click Advanced....
Printing
Стор. 217 із 1057
3. Click Print.
Note
See Help for details on the Print Settings screen.
Page top
Correcting and Enhancing Photos
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Correcting and
Enhancing Photos
A060
Correcting and Enhancing Photos
You can correct and enhance images.
(Correct/Enhance Images) in the Select Images or Edit screen, or in the Layout/Print screen of
Click
Photo Print. You can make the following corrections and enhancements in the Correct/Enhance Images
window.
Important
For Photo Print, if you select Enable ICC Profile in the Advanced tab of the Preferences dialog box,
you cannot correct/enhance images.
Note
See "Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
Auto Photo Fix
This function will automatically analyze the captured scene and apply suitable corrections.
Using the Auto Photo Fix Function
Red-Eye Correction Function
You can correct red eyes caused by a camera flash.
Using the Red-Eye Correction Function
Face Brightener Function
You can brighten dark faces caused by bright background.
Using the Face Brightener Function
Face Sharpener Function
You can sharpen out-of-focus faces in a photo.
Using the Face Sharpener Function
Digital Face Smoothing Function
You can enhance skin beautifully by removing blemishes and wrinkles.
Using the Digital Face Smoothing Function
Blemish Remover Function
You can remove moles.
Using the Blemish Remover Function
Image Adjustment
You can adjust brightness and contrast or sharpen the entire image.
Стор. 218 із 1057
Correcting and Enhancing Photos
Стор. 219 із 1057
You can also blur the outline of the subjects or remove the base color.
Adjusting Images
Page top
Using the Auto Photo Fix Function
Стор. 220 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Correcting and
Enhancing Photos > Using the Auto Photo Fix Function
A066
Using the Auto Photo Fix Function
This function will automatically analyze the captured scene and apply suitable corrections.
Important
The Auto Photo Fix function is not available for Photo Print. Photo Print allows you to automatically
apply suitable corrections to all photos when printing, by selecting Enable Auto Photo Fix in Color
correction for printing on the Advanced tab of the Preferences dialog box.
(Settings) in the Layout/Print screen or select
To display the Preferences dialog box, click
Preferences... from the File menu.
Once image is corrected with Auto Photo Fix and saved, it cannot be corrected again with Auto
Photo Fix.
Also, Auto Photo Fix may not be available for images edited using an application, digital camera,
etc. manufactured by other companies.
1. Select photos in the Select Images screen, then click
(Correct/Enhance
Images).
The Correct/Enhance Images window appears.
Note
You can also display the Correct/Enhance Images window by clicking
(Correct/Enhance
Images) in the Layout/Print or Edit screen. In that case, only the image displayed in Preview
can be corrected/enhanced.
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
2. Select the image you want to correct from the thumbnail list in the Correct/Enhance
Images window.
Using the Auto Photo Fix Function
Стор. 221 із 1057
The image appears in Preview.
Note
If only one image is selected, the thumbnail list does not appear below Preview.
3. Make sure that Auto is selected.
4. Click Auto Photo Fix, then click OK.
The entire photo is corrected automatically and the
the upper left of the image.
(Correction/Enhancement) mark appears on
Note
(Compare) to display the images before and after the correction side by side so that
Click
you can compare and check the result.
Click Reset Selected Image to undo the correction operation.
If you want to apply the correction to all the selected images at once, select the Apply to all
images checkbox.
Select the Prioritize Exif Info checkbox to apply corrections primarily based on the settings
made at the time of shooting.
Deselect this checkbox to apply corrections based on the image analysis results. It is
recommended that you normally select this setting.
5. Click Save Selected Image or Save All Corrected Images.
You can save corrected images as new files.
Note
To save only the image you like, click Save Selected Image. To save all images, click Save All
Corrected Images.
Only JPEG/Exif data format is available for corrected images.
6. Click Exit.
Important
The corrections will be lost if you exit before saving corrected images.
Page top
Using the Red-Eye Correction Function
Стор. 222 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Correcting and
Enhancing Photos > Using the Red-Eye Correction Function
A061
Using the Red-Eye Correction Function
You can correct red eyes caused by a camera flash.
You can perform the Red-Eye Correction function either automatically or manually.
Note
Photo Print allows you to automatically correct red eyes when printing. To correct automatically,
select Enable Auto Photo Fix in Color correction for printing on the Advanced tab of the Preferences
dialog box and select the Enable Red-Eye Correction checkbox.
1. Select photos in the Select Images screen, then click
(Correct/Enhance
Images).
The Correct/Enhance Images window appears.
Note
You can also display the Correct/Enhance Images window by clicking
(Correct/Enhance
Images) in the Layout/Print or Edit screen. In that case, only the image displayed in Preview
can be corrected/enhanced.
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
2. Select the image you want to correct from the thumbnail list in the Correct/Enhance
Images window.
The image appears in Preview.
Note
If only one image is selected, the thumbnail list does not appear below Preview.
Using the Red-Eye Correction Function
Стор. 223 із 1057
Auto Correction
3. Make sure that Auto is selected.
4. Click Red-Eye Correction.
5. Click OK.
Red eyes are corrected and the
the image.
(Correction/Enhancement) mark appears on the upper left of
Important
Areas other than the eyes may be corrected depending on the image.
Note
(Compare) to display the images before and after the correction side by side so that
Click
you can compare and check the result.
Click Reset Selected Image to undo the correction operation.
If you want to apply the correction to all the selected images at once, select the Apply to all
images checkbox.
Manual Correction
3. Click Manual, then click Correct/Enhance.
4. Click Red-Eye Correction.
Note
Effect levels can be changed using the slider below Red-Eye Correction.
Move the cursor over the image. The shape of the cursor changes to
(Paintbrush).
5. Drag to select the red area you want to correct, then click OK that appears over the
image.
Using the Red-Eye Correction Function
Red eye is corrected and the
Стор. 224 із 1057
(Correction/Enhancement) mark appears on the upper left of the
image.
Note
(Compare) to display the images before and after the correction side by side so that
Click
you can compare and check the result.
Click Undo to undo the preceding correction operation.
6. Click Save Selected Image or Save All Corrected Images.
You can save corrected images as new files.
Note
To save only the image you like, click Save Selected Image. To save all images, click Save All
Corrected Images.
Only JPEG/Exif data format is available for corrected images.
7. Click Exit.
Important
The corrections will be lost if you exit before saving corrected images.
Page top
Using the Face Brightener Function
Стор. 225 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Correcting and
Enhancing Photos > Using the Face Brightener Function
A062
Using the Face Brightener Function
You can brighten dark faces caused by bright background.
Note
You can brighten dark photos caused by bright background automatically by selecting Auto Photo
Fix.
If the correction had not been made sufficiently, applying Face Brightener function is recommended.
Using the Auto Photo Fix Function
1. Select photos in the Select Images screen, then click
(Correct/Enhance
Images).
The Correct/Enhance Images window appears.
Note
You can also display the Correct/Enhance Images window by clicking
(Correct/Enhance
Images) in the Layout/Print or Edit screen. In that case, only the image displayed in Preview
can be corrected/enhanced.
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
2. Select the image you want to correct from the thumbnail list in the Correct/Enhance
Images window.
The image appears in Preview.
Note
If only one image is selected, the thumbnail list does not appear below Preview.
Using the Face Brightener Function
Стор. 226 із 1057
3. Click Manual, then click Correct/Enhance.
4. Click Face Brightener.
Note
Effect levels can be changed using the slider below Face Brightener.
Move the cursor over the image. The shape of the cursor changes to
(Cross).
5. Drag to select the area you want to correct, then click OK that appears over the
image.
The entire image is corrected so that the selected area containing the face becomes brighter, and
the
(Correction/Enhancement) mark appears on the upper left of the image.
Note
You can also drag to rotate the selected area.
(Compare) to display the images before and after the correction side by side so that
Click
you can compare and check the result.
Click Undo to undo the preceding correction operation.
6. Click Save Selected Image or Save All Corrected Images.
You can save corrected images as new files.
Note
To save only the image you like, click Save Selected Image. To save all images, click Save All
Corrected Images.
Only JPEG/Exif data format is available for corrected images.
7. Click Exit.
Using the Face Brightener Function
Стор. 227 із 1057
Important
The corrections will be lost if you exit before saving corrected images.
Page top
Using the Face Sharpener Function
Стор. 228 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Correcting and
Enhancing Photos > Using the Face Sharpener Function
A063
Using the Face Sharpener Function
You can sharpen out-of-focus faces in a photo.
You can perform the Face Sharpener function either automatically or manually.
1. Select photos in the Select Images screen, then click
(Correct/Enhance
Images).
The Correct/Enhance Images window appears.
Note
You can also display the Correct/Enhance Images window by clicking
(Correct/Enhance
Images) in the Layout/Print or Edit screen. In that case, only the image displayed in Preview
can be corrected/enhanced.
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
2. Select the image you want to correct from the thumbnail list in the Correct/Enhance
Images window.
The image appears in Preview.
Note
If only one image is selected, the thumbnail list does not appear below Preview.
Auto Correction
3. Make sure that Auto is selected.
Using the Face Sharpener Function
Стор. 229 із 1057
4. Click Face Sharpener.
Note
Effect levels can be changed using the slider below Face Sharpener.
5. Click OK.
The face is sharpened and the
(Correction/Enhancement) mark appears on the upper left of the
image.
Note
(Compare) to display the images before and after the correction side by side so that
Click
you can compare and check the result.
Click Reset Selected Image to undo the correction operation.
If you want to apply the correction to all the selected images at once, select the Apply to all
images checkbox.
Manual Correction
3. Click Manual, then click Correct/Enhance.
4. Click Face Sharpener.
Note
Effect levels can be changed using the slider below Face Sharpener.
Move the cursor over the image. The shape of the cursor changes to
(Cross).
5. Drag to select the area you want to correct, then click OK that appears over the
image.
Using the Face Sharpener Function
The facial area in and around the selected area is sharpened and the
Enhancement) mark appears on the upper left of the image.
Стор. 230 із 1057
(Correction/
Note
You can also drag to rotate the selected area.
(Compare) to display the images before and after the correction side by side so that
Click
you can compare and check the result.
Click Undo to undo the preceding correction operation.
6. Click Save Selected Image or Save All Corrected Images.
You can save corrected images as new files.
Note
To save only the image you like, click Save Selected Image. To save all images, click Save All
Corrected Images.
Only JPEG/Exif data format is available for corrected images.
7. Click Exit.
Important
The corrections will be lost if you exit before saving corrected images.
Page top
Using the Digital Face Smoothing Function
Стор. 231 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Correcting and
Enhancing Photos > Using the Digital Face Smoothing Function
A064
Using the Digital Face Smoothing Function
You can enhance skin beautifully by removing blemishes and wrinkles.
You can perform the Digital Face Smoothing function either automatically or manually.
1. Select photos in the Select Images screen, then click
(Correct/Enhance
Images).
The Correct/Enhance Images window appears.
Note
You can also display the Correct/Enhance Images window by clicking
(Correct/Enhance
Images) in the Layout/Print or Edit screen. In that case, only the image displayed in Preview
can be corrected/enhanced.
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
2. Select the image you want to enhance from the thumbnail list in the Correct/
Enhance Images window.
The image appears in Preview.
Note
If only one image is selected, the thumbnail list does not appear below Preview.
Auto Enhancement
3. Make sure that Auto is selected.
Using the Digital Face Smoothing Function
Стор. 232 із 1057
4. Click Digital Face Smoothing.
Note
Effect levels can be changed using the slider below Digital Face Smoothing.
5. Click OK.
Skin is enhanced beautifully and the
of the image.
(Correction/Enhancement) mark appears on the upper left
Note
(Compare) to display the images before and after the enhancement side by side so
Click
that you can compare and check the result.
Click Reset Selected Image to undo the enhancement operation.
If you want to apply the enhancement to all the selected images at once, select the Apply to all
images checkbox.
Manual Enhancement
3. Click Manual, then click Correct/Enhance.
4. Click Digital Face Smoothing.
Note
Effect levels can be changed using the slider below Digital Face Smoothing.
Move the cursor over the image. The shape of the cursor changes to
(Cross).
5. Drag to select the area you want to enhance, then click OK that appears over the
image.
Using the Digital Face Smoothing Function
Skin in and around the selected area is enhanced beautifully and the
mark appears on the upper left of the image.
Стор. 233 із 1057
(Correction/Enhancement)
Note
You can also drag to rotate the selected area.
(Compare) to display the images before and after the enhancement side by side so
Click
that you can compare and check the result.
Click Undo to undo the preceding enhancement operation.
6. Click Save Selected Image or Save All Corrected Images.
You can save enhanced images as new files.
Note
To save only the image you like, click Save Selected Image. To save all images, click Save All
Corrected Images.
Only JPEG/Exif data format is available for enhanced images.
7. Click Exit.
Important
The enhancements will be lost if you exit before saving enhanced images.
Page top
Using the Blemish Remover Function
Стор. 234 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Correcting and
Enhancing Photos > Using the Blemish Remover Function
A065
Using the Blemish Remover Function
You can remove moles.
1. Select photos in the Select Images screen, then click
(Correct/Enhance
Images).
The Correct/Enhance Images window appears.
Note
You can also display the Correct/Enhance Images window by clicking
(Correct/Enhance
Images) in the Layout/Print or Edit screen. In that case, only the image displayed in Preview
can be corrected/enhanced.
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
2. Select the image you want to enhance from the thumbnail list in the Correct/
Enhance Images window.
The image appears in Preview.
Note
If only one image is selected, the thumbnail list does not appear below Preview.
3. Click Manual, then click Correct/Enhance.
4. Click Blemish Remover.
Using the Blemish Remover Function
Стор. 235 із 1057
Note
Move the cursor over the image. The shape of the cursor changes to
(Cross).
5. Drag to select the area you want to enhance, then click OK that appears over the
image.
Moles in and around the selected area are removed and the
appears on the upper left of the image.
(Correction/Enhancement) mark
Note
(Compare) to display the images before and after the enhancement side by side so
Click
that you can compare and check the result.
Click Undo to undo the preceding enhancement operation.
6. Click Save Selected Image or Save All Corrected Images.
You can save enhanced images as new files.
Note
To save only the image you like, click Save Selected Image. To save all images, click Save All
Corrected Images.
Only JPEG/Exif data format is available for enhanced images.
7. Click Exit.
Important
The enhancements will be lost if you exit before saving enhanced images.
Page top
Adjusting Images
Стор. 236 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Correcting and
Enhancing Photos > Adjusting Images
A067
Adjusting Images
You can make fine adjustments to the overall brightness, contrast, etc. of images.
1. Select photos in the Select Images screen, then click
(Correct/Enhance
Images).
The Correct/Enhance Images window appears.
Note
You can also display the Correct/Enhance Images window by clicking
(Correct/Enhance
Images) in the Layout/Print or Edit screen. In that case, only the image displayed in Preview
can be adjusted.
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
2. Select the image you want to adjust from the thumbnail list in the Correct/Enhance
Images window.
The image appears in Preview.
Note
If only one image is selected, the thumbnail list does not appear below Preview.
3. Click Manual, then click Adjust.
4. Move the slider of the item you want to adjust and set the effect level.
The following adjustments are available:
Brightness
Adjusting Images
Стор. 237 із 1057
Contrast
Sharpness
Blur
Show-through Removal
Note
(Compare) to display the images before and after the adjustment side by side so that
Click
you can compare and check the result.
Click Advanced to make fine adjustments to the image brightness and color tone. See "
Advanced " in the descriptions of the Correct/Enhance Images window for details.
Click Defaults to reset all adjustments.
5. Click Save Selected Image or Save All Corrected Images.
You can save adjusted images as new files.
Note
To save only the image you like, click Save Selected Image. To save all images, click Save All
Corrected Images.
Only JPEG/Exif data format is available for adjusted images.
6. Click Exit.
Important
The adjustments will be lost if you exit before saving adjusted images.
Page top
Correct/Enhance Images Window
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Correcting and
Enhancing Photos > Correct/Enhance Images Window
A068
Correct/Enhance Images Window
You can correct/enhance images in this window.
(Correct/Enhance Images) in the Select
To display the Correct/Enhance Images window, click
Images or Edit screen, or in the Layout/Print screen of Photo Print.
(1) Task Area
(2) Toolbar
(1) Task Area
Available tasks and settings may vary between the Auto and Manual tabs.
Click the Auto or Manual tab to display the corresponding tab.
Auto Tab
Use the functions in the Auto tab to apply corrections and enhancements to the entire image.
Стор. 238 із 1057
Correct/Enhance Images Window
Стор. 239 із 1057
Auto Photo Fix
Applies automatic corrections suitable for photos.
Important
The Auto Photo Fix function is not available for Photo Print. Photo Print allows you to
automatically apply suitable corrections to all photos when printing, by selecting Enable Auto
Photo Fix in Color correction for printing on the Advanced tab of the Preferences dialog box.
To display the Preferences dialog box, click
Preferences... from the File menu.
(Settings) in the Layout/Print screen or select
Prioritize Exif Info
Select this checkbox to apply corrections primarily based on the settings made at the time of
shooting.
Deselect this checkbox to apply corrections based on the image analysis results. It is
recommended that you normally select this setting.
Note
Exif is a standard format for embedding various shooting data in digital camera images
(JPEG).
For Photo Print, you can apply suitable corrections based on Exif information automatically
by selecting Enable Auto Photo Fix in Color correction for printing on the Advanced tab of the
Preferences dialog box and selecting the Prioritize Exif Info checkbox.
Red-Eye Correction
Corrects red eyes.
Note
For Photo Print, you can also automatically correct red eyes by selecting Enable Auto Photo Fix
in Color correction for printing on the Advanced tab of the Preferences dialog box and selecting
the Enable Red-Eye Correction checkbox.
Face Sharpener
Sharpens out-of-focus faces.
You can adjust the effect level using the slider.
Digital Face Smoothing
Enhances skin beautifully by removing blemishes and wrinkles.
You can adjust the effect level using the slider.
Apply to all images
Correct/Enhance Images Window
Automatically corrects/enhances all images displayed in the thumbnail list.
OK
Applies the selected effect to the selected image or all images.
Reset Selected Image
Cancels all corrections and enhancements applied to the selected image.
Save Selected Image
Saves the corrected/enhanced image (the selected one).
Save All Corrected Images
Saves all the corrected/enhanced images displayed in the thumbnail list.
Exit
Click to close the Correct/Enhance Images window.
Manual Tab
There are two menus on the Manual tab: Adjust and Correct/Enhance.
Use Adjust to adjust brightness and contrast, or to sharpen the entire image.
Use Correct/Enhance to correct/enhance specific areas.
Adjust
Brightness
Adjusts the overall image brightness.
Move the slider to the left to darken and right to brighten the image.
Contrast
Adjusts the contrast of the image. Adjust the contrast when the image is flat due to lack of contrast.
Move the slider to the left to decrease and right to increase the contrast of the image.
Sharpness
Emphasizes the outline of the subjects to sharpen the image. Adjust the sharpness when the photo
is out of focus or text is blurred.
Move the slider to the right to sharpen the image.
Blur
Blurs the outline of the subjects to soften the image.
Move the slider to the right to soften the image.
Show-through Removal
Стор. 240 із 1057
Correct/Enhance Images Window
Removes show-through of text from the reverse side or removes the base color. Adjust the showthrough level to prevent text on the reverse side of thin document or the base color of the document
from appearing on the image.
Move the slider to the right to increase the show-through removal effect.
Advanced
Opens the Advanced Adjustment dialog box in which you can make fine adjustments to the image
brightness and color tone.
For Brightness/Contrast and Tone, select a color in Channel to adjust either Red, Green or Blue, or
select Master to adjust three colors together.
Brightness/Contrast
Adjust the brightness and contrast of the image.
Move the Brightness slider to the left to darken and right to brighten the image.
Move the Contrast slider to the left to decrease and right to increase the contrast of the image.
Tone
Adjust the brightness balance by specifying Highlight (the brightest level), Shadow (the darkest
level) and Midtone (the color in the middle of Highlight and Shadow).
Move the Highlight slider to the left to brighten the image.
Move the Midtone slider to the left to brighten and right to darken the image.
Move the Shadow slider to the right to darken the image.
Color Balance
Adjust the vividness and color tone of the image.
Move the Color Balance slider to the left or right to emphasize the corresponding color.
Note
These are complementary color pairs (each pair produces a shade of gray when mixed).
You can reproduce the natural colors of the scene by reducing the cast color and
increasing the complementary color. Colorcast is a phenomenon where a specific color
affects the entire picture due to the weather or ambient strong colors.
It is usually difficult to correct the image completely by adjusting only one color pair. It is
recommended that you find a portion in the image where it should be white, and adjust all
three color pairs so that the portion turns white.
Defaults
Resets all adjustments.
Close
Closes the Advanced Adjustment dialog box.
Note
The Brightness and Contrast values set in Adjust do not change even if the brightness and
Стор. 241 із 1057
Correct/Enhance Images Window
color tone are adjusted in the Advanced Adjustment dialog box.
Defaults
Resets each adjustment (brightness, contrast, sharpness, blur, and show-through removal).
Reset Selected Image
Cancels all corrections, enhancements and adjustments applied to the selected image.
Save Selected Image
Saves the corrected/enhanced/adjusted image (the selected one).
Save All Corrected Images
Saves all the corrected/enhanced/adjusted images displayed in the thumbnail list.
Exit
Click to close the Correct/Enhance Images window.
Correct/Enhance
Red-Eye Correction
Corrects red eyes in the selected area.
You can adjust the effect level using the slider.
Note
For Photo Print, red eyes are automatically corrected when printing by selecting Enable Auto
Photo Fix in Color correction for printing on the Advanced tab of the Preferences dialog box and
selecting the Enable Red-Eye Correction checkbox. To correct manually, deselect the
checkbox.
Face Brightener
Corrects the entire image to brighten the facial area in and around the selected area.
You can adjust the effect level using the slider.
Face Sharpener
Corrects the entire image to sharpen the facial area in and around the selected area.
You can adjust the effect level using the slider.
Digital Face Smoothing
Enhances skin beautifully by removing blemishes and wrinkles in the selected area.
You can adjust the effect level using the slider.
Blemish Remover
Стор. 242 із 1057
Correct/Enhance Images Window
Стор. 243 із 1057
Removes moles in the selected area.
OK
Applies the selected effect to the specified area.
Undo
Cancels the latest correction/enhancement.
Reset Selected Image
Cancels all corrections, enhancements and adjustments applied to the selected image.
Save Selected Image
Saves the corrected/enhanced/adjusted image (the selected one).
Save All Corrected Images
Saves all the corrected/enhanced/adjusted images displayed in the thumbnail list.
Exit
Click to close the Correct/Enhance Images window.
(2) Toolbar
Toolbar
(Zoom In/Zoom Out)
Displays the enlarged or reduced preview of the image.
(Full Screen)
Displays the entire image in Preview.
(Compare)
Displays the Compare Images window. You can compare the images before and after the correction/
enhancement/adjustment side by side.
The image before the correction/enhancement/adjustment is displayed on the left, and the image
after the correction/enhancement/adjustment is displayed on the right.
Page top
Creating Still Images from Videos
Стор. 244 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Creating Still Images from
Videos
A160
Creating Still Images from Videos
You can capture video frames and create still images.
Important
This function is supported under Windows XP or later. However, it is not supported under the 64-bit
editions of Windows XP.
This function is not available when ZoomBrowser EX Ver.6.5 or later (supplied with Canon digital
cameras supporting MOV format video recording) is not installed.
Videos may not play smoothly depending on your environment.
When the color tone of a video is changed via the settings of the graphic driver (video card) or its
utility, such a change is not reflected in still images captured from the video. Therefore, color tones
may differ between videos and captured still images.
1. In the Select Images screen, click
(Capture frames from video).
The Video Frame Capture window and Select Video dialog box appear.
Note
You can also display the Video Frame Capture window by clicking
(Capture frames from
video) in the Add Image dialog box. To display the Add Image dialog box, select the page you
(Add Image).
want to add images to in the Edit screen, then click
See " Video Frame Capture/Movie Print Window " for details on the Video Frame Capture
window.
2. In the Select Video dialog box, select the folder containing the video from which you
want to capture still images.
The videos in the folder will be displayed as thumbnails (miniatures).
Creating Still Images from Videos
Стор. 245 із 1057
Note
Only MOV format videos recorded with Canon digital cameras are displayed.
The selected video plays.
3. Select the video from which you want to capture still images and click OK.
The selected video plays in Preview of the Video Frame Capture window.
Note
(Pause) appears while a video plays, and
video is stopped.
(Pause) and
Use
the frame you want to capture.
(Playback) appears while a
(Frame backward/Frame advance) to display
4. Display the frame you want to capture and click
(Capture).
The captured still image is displayed in the Captured frame(s) area.
Important
You can capture up to 150 frames from one video.
5. Select the image(s) you want to save and click Save.
When the Save dialog box appears, specify the save location and file name, then click Save.
Note
Only JPEG/Exif data format is available for saving created still images.
6. Click Exit.
Important
The captured still images will be deleted if you exit before saving them.
Note
You can automatically capture multiple still images from a video.
Creating Still Images from Videos
Стор. 246 із 1057
Display the Auto Frame Capture Settings area, then use
(Set start time/Set end time) in
the Preview area to specify the time range. In the Auto Frame Capture Settings area, select a
capture method and click Capture.
You can correct the captured still images in the Correct Captured Frames window. To display the
Correct Captured Frames window, select the image(s) you want to correct in the Captured frame(s)
area, then click
(Correct image).
When the Movie Print window is displayed via Solution Menu EX, you can print the captured still
images.
To print, specify the printer and media in the Print area, then click Print.
When you print from the Movie Print window, images are automatically cropped. Therefore,
images will be printed with the left and right sides cut off.
If you want to adjust the cropping area before printing, save the captured still image and print it
from a function of Easy-PhotoPrint EX.
The saved still images can be used along with other images to create albums, calendars, etc. in
Easy-PhotoPrint EX.
Page top
Video Frame Capture/Movie Print Window
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Creating Still Images from
Videos > Video Frame Capture/Movie Print Window
A161
Video Frame Capture/Movie Print Window
You can capture video frames and create still images in these windows.
In the Movie Print window, you can print the captured still images.
Important
This function is supported under Windows XP or later. However, it is not supported under the 64-bit
editions of Windows XP.
This function is not available when ZoomBrowser EX Ver.6.5 or later (supplied with Canon digital
cameras supporting MOV format video recording) is not installed.
When the color tone of a video is changed via the settings of the graphic driver (video card) or its
utility, such a change is not reflected in still images captured from the video. Therefore, color tones
may differ between videos and captured still images.
To display the Video Frame Capture window, click
(Capture frames from video) in the Select Images
screen or Add Image dialog box. To display the Add Image dialog box, select the page you want to add
images to in the Edit screen, then click
(Add Image).
To display the Movie Print window, select Photo Print in Solution Menu EX and click the Movie Print icon.
Note
The Movie Print window displayed via Solution Menu EX is used as an example in the following
descriptions. The window displayed varies depending on how Easy-PhotoPrint EX is started.
(1) Settings and Operation Buttons Area
(2) Preview Area
(3) Captured Frame(s) Area
(1) Settings and Operation Buttons Area
Стор. 247 із 1057
Video Frame Capture/Movie Print Window
Print Area
You can print the captured still images.
Note
This function is available only when the Movie Print window is displayed via Solution Menu EX.
Media Type
Displays the media type specified in the Print Settings dialog box.
Page Size
Displays the paper size specified in the Print Settings dialog box.
Print Settings
Displays the Print Settings dialog box in which you can make the basic print settings (select printer/
media, etc.).
Print
Starts printing the still images selected in the Captured frame(s) area.
Auto Frame Capture Settings Area
You can capture multiple still images according to the settings.
Note
Use
(Down arrow/Up arrow) to show/hide the Auto Frame Capture Settings area.
Start time/End time
Displays the start/end time of the time range from which to capture still images.
Total captures
Displays the number of still images to be captured.
Capture Method
Select from All frames, frame(s), sec. int. and frame int..
Capture
Captures still images according to the settings.
You can capture up to 150 frames at a time from one video.
Стор. 248 із 1057
Video Frame Capture/Movie Print Window
Стор. 249 із 1057
Select Video
Displays the Select Video dialog box.
Select a folder, then select the video from which you want to capture still images.
Save
Saves the still images selected in the Captured frame(s) area.
Exit
Click to close the Video Frame Capture/Movie Print window.
(2) Preview Area
The video selected in the Select Video dialog box appears in Preview.
(Frame backward/Frame advance)
Click to reverse/advance one frame and pause.
You can also click during playback to reverse/advance one frame and pause.
(Playback/Pause)
Plays or pauses the video.
(Pause) appears while a video plays, and
(Playback) appears while a video
is stopped.
(Stop)
Stops the video.
(Capture)
Captures the current frame and displays the still image in the Captured frame(s) area.
You can also capture during playback.
(Mute/Clear mute)
Switches audio OFF/ON.
Playback Slider
Displays the video playback progress.
Current playback time is displayed to the left of the slider.
(Set start time/Set end time)
Set the start/end time of the time range from which to capture still images automatically.
Note
These buttons are displayed only when the Auto Frame Capture Settings area is displayed.
Time Range Slider
(Set start time/Set end time).
Displays the time range set with
You can also set the start/end time by moving
(Start/End point) located below the slider.
Note
This slider is displayed only when the Auto Frame Capture Settings area is displayed.
(3) Captured Frame(s) Area
Displays the thumbnails of the captured still images.
Double-click a thumbnail image to display the Zoom In window in which you can check the details of the
image.
(Select all frames)
Selects all the images displayed in the Captured frame(s) area.
Video Frame Capture/Movie Print Window
When you select an image, a checkmark appears in its checkbox.
(Clear all check-marks)
Cancels all image selections in the Captured frame(s) area.
(Correct image)
Displays the Correct Captured Frames window in which you can correct all the images selected in
the Captured frame(s) area.
Note
When a frame in which the subject or camera has moved significantly is captured, the image
may not be corrected properly.
(1) Task Area
Noise Reduction
Reduces noise (tonal variation that may appear in images taken in dark locations such as night
scenes using a digital camera).
Enhance resolutions
Select this checkbox to reduce the jaggies (roughness) in images.
Apply to all frames
Select this checkbox to correct all the images displayed in the thumbnail list.
OK
Applies Noise Reduction to the selected images or all images. Noise will be reduced to make
the images more vivid.
Note
Correction may take time depending on your environment.
When the Enhance resolutions checkbox is selected, Noise Reduction and Enhance
resolutions are applied simultaneously.
Reset Selected Frames
Cancels all corrections applied to the selected images.
Exit
Closes the Correct Captured Frames window and returns to the Video Frame Capture or Movie
Print window.
Source images will be overwritten by the corrected ones.
Стор. 250 із 1057
Video Frame Capture/Movie Print Window
Стор. 251 із 1057
(2) Toolbar
(Reduce/Enlarge frame)
Reduces or enlarges the displayed image.
(Whole frame)
Displays the entire image in Preview.
(Compare)
Displays the Compare Captured Frames window. You can compare the images before and after
the correction side by side.
The image before the correction is displayed on the left, and the image after the correction is
displayed on the right of the window.
Sort by Time
Displays the captured still images in the order of the time code.
Note
See "Creating Still Images from Videos " for details on how to create still images from videos.
Page top
Downloading Images from Photo Sharing Sites
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Downloading Images
from Photo Sharing Sites
A170
Downloading Images from Photo Sharing Sites
You can search for images on photo sharing sites on the Internet and download the images you want to
print.
Important
Internet connection is required to use this function. Internet connection fees apply.
For the purpose of using this function, your product name, OS information, regional information and
(Import photos from photo sharing sites) will be collected and
information that you have clicked
sent to Canon.
This function may not be available in some regions.
It is unlawful to reproduce or edit the copyrighted work of another person without permission from
the copyright holder, except for personal use, use within the home, or other use within the limited
scope as defined by the copyright.
Additionally, reproducing or editing photographs of people may infringe on portrait rights.
You may be required permission of way to use the work from copyright holder when using the work
of others except for personal use, use within the home, or other use within the limited scope as
defined by the copyright. Please check the details carefully of the web page of work in the photo
sharing site.
Please also check terms of service in the photo sharing site before using the work of others.
Canon is not responsible for the any copyright problems by using this function.
This function is supported under Windows XP or later.
This product uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
1. In the Select Images screen, click
(Import photos from photo sharing sites).
The Import Photos from Photo Sharing Sites window appears.
Note
You can also display the Import Photos from Photo Sharing Sites window by clicking
(Import photos from photo sharing sites) in the Add Image dialog box. To display the Add
Image dialog box, select the page you want to add images to in the Edit screen, then click
Стор. 252 із 1057
Downloading Images from Photo Sharing Sites
Стор. 253 із 1057
(Add Image).
When you click
(Import photos from photo sharing sites), a message about created works
and personality rights appear.
To hide the message, select the Do not show this message again checkbox.
See " Import Photos from Photo Sharing Sites Window " for details on the Import Photos from
Photo Sharing Sites window.
2. Enter the search text in Search.
3. Set Sort by, Number of Results per Page and License Type.
4. Click Start Search.
Search starts, then the images that match the search text appear in the Thumbnail window.
Important
Some images, such as images in formats other than JPEG, do not appear.
Note
(Go to the next page)
(Back to the previous page) to display the previous page. Click
Click
to display the next page.
Alternatively, enter a page number in the page number entry box and click View to display the
page.
The number of search results (images) may be small depending on the language of the
search text. In that case, entering English search text may increase search results.
5. Select the image(s) you want to download.
The selected image(s) is (are) displayed in the Selections area.
Note
You can select up to 300 images.
Click
(Cancel all image selections) to cancel all image selections in the Selections area.
(Cancel image selection) to cancel the selection of images selected in the
Click
Selections area.
6. Click Save Selected Image or Save Selected Images.
When the Save Selected Image/Save Selected Images dialog box appears, specify the save location
and file name, then click Save.
The selected images are saved.
Note
To save only the images you like, select them in the Selections area and click Save Selected
Image. To save all images, click Save Selected Images.
Only JPEG/Exif data format is available for saving downloaded images.
7. Click Exit.
Important
The search results (images) will be deleted if you exit before saving them.
Page top
Import Photos from Photo Sharing Sites Window
Стор. 254 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Downloading Images
from Photo Sharing Sites > Import Photos from Photo Sharing Sites Window
A171
Import Photos from Photo Sharing Sites Window
In this window, you can search for images on photo sharing sites on the Internet and download the
images you want to print.
Important
Internet connection is required to use this function. Internet connection fees apply.
This function is supported under Windows XP or later.
This product uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
To display the Import Photos from Photo Sharing Sites window, click
(Import photos from photo
sharing sites) in the Select Images screen or Add Image dialog box. To display the Add Image dialog
box, select the page you want to add images to in the Edit screen, then click
(Add Image).
(1) Settings and Operation Buttons Area
(2) Toolbar
(3) Thumbnail Window
(4) Selections Area
(1) Settings and Operation Buttons Area
Photo Sharing Sites
Displays the name of the photo sharing site.
Search
Enter the search text.
Note
Alternatively, click
(Down arrow) to display up to 20 search history records and select
among them.
When you want to enter multiple keywords, insert a space between the keywords.
Import Photos from Photo Sharing Sites Window
Sort by
Select how to sort the search results in the Thumbnail window. Select Popularity or Date.
You cannot change the setting after a search.
Number of Results per Page
Select the number of images displayed in the Thumbnail window, from 10, 20 and 30.
You cannot change the setting after a search.
License Type
Select the license type of images to search for, from All types, CC license (Non-Commercial) and CC
license (Others).
Select All types to display all images regardless of license type.
Select CC license (Non-Commercial) to display CC licensed images that can be used for noncommercial purposes only. Select CC license (Others) to display other CC licensed images.
Note
License type varies by image. Point to an image to display a tooltip in which you can check the
license type.
License Type
All types
License Type
All Rights
Reserved
Unauthorized copying of images is illegal except for
personal/home use or for use within such limited
scope. Copying portraits (photographs of persons)
may infringe personality rights.
Attribution NonCommercial (CC
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
- You may not use the work for commercial purposes.
license)
Attribution Non-
Commercial No
Derivatives (CC
license)
Attribution Non-
Commercial
Share Alike (CC
license)
Attribution (CC
license)
Attribution No
Derivatives (CC
license)
CC license (Non
-Commercial)
Usage Precautions/Conditions
(Comply with the following conditions when using CC
licensed images except for personal use or use
within the home.)
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
- You may not use the work for commercial purposes.
- You may not modify the work.
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
- You may not use the work for commercial purposes.
- Even if your creation is built upon the work of others,
you must apply the same conditions to it as those set
out for the original work by the licensor.
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
- You may not modify the work.
Attribution Share
Alike (CC license)
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
- Even if your creation is built upon the work of others,
you must apply the same conditions to it as those set
out for the original work by the licensor.
Attribution NonCommercial (CC
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
- You may not use the work for commercial purposes.
license)
license)
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
- You may not use the work for commercial purposes.
- You may not modify the work.
Attribution Non-
- You must show the title and licensor of the original
Attribution Non-
Commercial No
Derivatives (CC
Стор. 255 із 1057
Import Photos from Photo Sharing Sites Window
Commercial
work along with your creation.
- You may not use the work for commercial purposes.
- Even if your creation is built upon the work of others,
you must apply the same conditions to it as those set
out for the original work by the licensor.
Share Alike (CC
license)
Attribution (CC
CC license
(Others)
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
license)
Attribution No
Derivatives (CC
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
- You may not modify the work.
license)
Attribution Share
Alike (CC license)
- You must show the title and licensor of the original
work along with your creation.
- Even if your creation is built upon the work of others,
you must apply the same conditions to it as those set
out for the original work by the licensor.
Start Search
Starts searching for images, and displays the images that match the search text in the Thumbnail
window.
Important
Some images, such as images in formats other than JPEG, do not appear.
Save Selected Image
Saves the image selected in the Selections area.
Save Selected Images
Saves all the images displayed in the Selections area.
Exit
Click to close the Import Photos from Photo Sharing Sites window.
(2) Toolbar
(Select all images)
Selects all the images in the page displayed in the Thumbnail window.
When you select an image, a checkmark appears in its checkbox.
Note
You can select up to 300 images.
(Clear all check-marks)
Cancels all image selections in the page displayed in the Thumbnail window.
(Back to the previous page/Go to the next page)
Displays the previous/next page.
Page number entry box/Total pages/View
Enter a page number and click View to display the page.
Thumbnail Size Slider
Resizes the images in the Thumbnail window.
Move the slider to the right to enlarge and left to reduce the images.
(3) Thumbnail Window
Displays the thumbnails (miniatures) of the search results (images). The title is displayed under each
Стор. 256 із 1057
Import Photos from Photo Sharing Sites Window
Стор. 257 із 1057
thumbnail.
To select an image, click the thumbnail or checkbox.
Important
Due to limitations of photo sharing sites, if the search results exceed 4,000 images, the same
images as those displayed in the page containing the 4,001st image will be displayed in all the
subsequent pages.
For example, when Number of Results per Page is set to 20, the images displayed in page 201 are
the same as those displayed in page 202 and subsequent pages.
Note
Point to a thumbnail to display its title, license type and other information.
Right-click a thumbnail and select Open web page of work from the displayed menu to start a
browser and display the page of a photo sharing site on which the image is posted.
(4) Selections Area
Thumbnails of the images selected in the Thumbnail window are displayed, along with the number of
images (number of selected images/number of search results).
(Cancel all image selections)
Cancels all image selections in the Selections area.
(Cancel image selection)
Cancels the selection of images selected in the Selections area.
Note
See "Downloading Images from Photo Sharing Sites" for details on how to download images from
photo sharing sites.
Page top
Questions and Answers
Стор. 258 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Questions and Answers
A200
Questions and Answers
How Can I Move (or Copy) the Saved File?
Which Side of the Displayed Image Does the Printing Start from?
How Do I Print with Even Margins?
What Is "C1" or "C4"?
Page top
How Can I Move (or Copy) the Saved File?
Стор. 259 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Questions and Answers
> How Can I Move (or Copy) the Saved File?
A095
How Can I Move (or Copy) the Saved File?
If you want to move (or copy) a file created and saved with Easy-PhotoPrint EX from one folder to another,
you need to move (or copy) the folder that was automatically created when originally saving that file as
well.
For example, when you save a file named "MyAlbum.el1," a folder named "MyAlbum.el1.Data" is
automatically created in the same folder that contains the "MyAlbum.el1" file. If you want to move (or copy)
the "MyAlbum.el1" file to another folder, move (or copy) the "MyAlbum.el1.Data" folder as well. The
"MyAlbum.el1.Data" folder contains the photos used in the album.
Note
The icons may vary depending on the items.
Important
Do not change the Data folder name; otherwise you will not be able to display the photos you edited
with Easy-PhotoPrint EX.
For PREMIUM Contents Print using premium content images, if you save the file and move it to
another computer, you will not be able to open the file.
Page top
Which Side of the Displayed Image Does the Printing Start from?
Стор. 260 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Questions and Answers
> Which Side of the Displayed Image Does the Printing Start from?
A096
Which Side of the Displayed Image Does the Printing Start
from?
As shown below, printing starts from the left side of the image displayed in the Layout/Print screen.
Outputs the paper in the direction as the arrow indicates.
See your printer manual for details on how to load paper (to print on the front/back, etc.).
Page top
How Do I Print with Even Margins?
Стор. 261 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Questions and Answers
> How Do I Print with Even Margins?
A097
How Do I Print with Even Margins?
When you print on a bordered layout, the margins on the left and right or the top and bottom may become
wider than the other, depending on the image and printer.
To always print with even margins, select the Always crop images when selecting a layout with margins
checkbox on the Advanced tab of the Preferences dialog box.
To display the Preferences dialog box, click
Preferences... from the File menu.
(Settings) in the Layout/Print screen or select
Crop the photo to apply even margins individually.
Cropping Photos (Photo Print)
Note
This setting is available only when Photo Print is selected.
Page top
What Is "C1" or "C4"?
Стор. 262 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Questions and Answers
> What Is "C1" or "C4"?
A098
What Is "C1" or "C4"?
When an album is printed, labels such as "C1" and "C4" are printed as page numbers.
The "C1" and "C4" represent the front cover and back cover, respectively.
C1: Front cover
C2: Inside the front cover
C3: Inside the back cover
C4: Back cover
Note
"C2"/"C3" appears only when the Leave the inside of front cover blank/Leave the inside of back
cover blank checkbox is selected in the Cover Options dialog box.
Page top
Photo Print Settings
Стор. 263 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings
A101
Photo Print Settings
Printing Labels on Discs Directly
Printing Vivid Photos
Reducing Photo Noise
Cropping Photos (Photo Print)
Printing Dates on Photos (Photo Print)
Printing Multiple Photos on One Page
Printing an Index
Printing ID Photos (ID Photo Print)
Printing Photo Information
Saving Photos
Opening Saved Files
Page top
Printing Labels on Discs Directly
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Printing Labels on Discs Directly
A070
Printing Labels on Discs Directly
You can print labels on printable discs using Photo Print.
If you want to edit the details, return to Menu and select Disc Label and edit/print using CD-LabelPrint.
See "Printing Labels on Discs " for details.
Note
See "Selecting a Photo " to complete operations in the Select Images screen first.
Important
Do not set the disc tray until a message prompting you to load a printable disc appears. Loading a
printable disc while the machine is operating may damage the machine.
1. Select Printable Disc for Paper Size in the Select Paper screen.
Set the Printer and Media Type according to the printer and printable disc to be used.
Note
When Printable Disc is selected for Paper Size, only Disc tray will be selectable for Paper
Source.
2. Click Layout/Print.
The Layout/Print screen appears.
Стор. 264 із 1057
Printing Labels on Discs Directly
Стор. 265 із 1057
3. Select a layout you want to use.
4. Enter the title(s) and specify the details of the layout in Advanced.
Note
Items that can be set may vary depending on the selected layout.
5. Click Print.
Follow the message to load a printable disc, then start printing.
Printing starts from the top of the image displayed in Preview.
Note
You can adjust the printing position on the printable disc in the Adjust dialog box. To display the
(Adjust Print Area/Print Position).
Adjust dialog box, click
You can specify advanced Photo Print settings (number of copies, print quality, etc.) in the
Preferences dialog box. To display the Preferences dialog box, click
Preferences... from the File menu.
(Settings) or select
Page top
Printing Vivid Photos
Стор. 266 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Printing Vivid Photos
A071
Printing Vivid Photos
Select the Vivid Photo checkbox in the Select Paper screen to boost the colors in a photo before printing.
Important
This function is available only with a printer that supports Vivid Photo.
This function is not available when Enable ICC Profile is selected on the Advanced tab of the
Preferences dialog box.
Note
Even if you select the Vivid Photo checkbox, this effect applies only to the print result. The original
image or preview image will not be affected.
Page top
Reducing Photo Noise
Стор. 267 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Reducing Photo Noise
A072
Reducing Photo Noise
When a photo is taken in a dark location such as night scene using digital camera, noise may appear in
the image.
Select the Photo Noise Reduction checkbox in the Select Paper screen to reduce noise in the image and
make the printed photos more vivid.
Important
This function is not available when Enable ICC Profile is selected on the Advanced tab of the
Preferences dialog box.
Note
When the noise is severe, change Normal to Strong.
The noise reduction effect applies only to the print result. The original image or preview image will
not be affected.
Page top
Cropping Photos (Photo Print)
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Cropping Photos (Photo Print)
A073
Cropping Photos (Photo Print)
Cropping a photo is the act of removing the unnecessary portions of the photo by selecting the
necessary portions.
Click
(Crop Image) in the Layout/Print screen or double-click the preview image.
Drag the white squares on the image to adjust the area to be cropped and click OK.
Note
To move the cropping area, place the cursor within the white frame and drag it. Drag the white lines
to enlarge/reduce the cropping area.
Select the The Rule of Thirds checkbox to display white broken lines. To create a balanced
composition, drag any of the intersecting points (white squares) or white broken lines over the main
subject of the photo.
The cropping effect applies only to the print result. The original image will not be cropped.
See Help for details on the Crop window.
Стор. 268 із 1057
Cropping Photos (Photo Print)
Стор. 269 із 1057
Page top
Printing Dates on Photos (Photo Print)
Стор. 270 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Printing Dates on Photos (Photo Print)
A074
Printing Dates on Photos (Photo Print)
To print the date the photo was taken on the photo, click
(Date Settings) in the Layout/Print screen,
then select the Print date checkbox in the Date Settings dialog box.
Note
The date is displayed in the short date format (mm/dd/yyyy, etc.) specified in your operating system.
See Help for details on setting dates.
Page top
Printing Multiple Photos on One Page
Стор. 271 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Printing Multiple Photos on One Page
A076
Printing Multiple Photos on One Page
You can print multiple photos on one page by selecting a multiple-photo layout in the Layout/Print screen.
Note
See the following section for details on how to select photos.
Selecting a Photo
The available number of photos and layout may vary depending on the media type.
Photos are arranged in the following order.
Example: Borderless (x4)
You can change the printing order in Printing Order on the Print tab of the Preferences dialog box.
You can select the printing order from By Date, By Name, and By Selection.
To display the Preferences dialog box, click
(Settings) or select Preferences... from the File
menu.
Page top
Printing an Index
Стор. 272 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Printing an Index
A077
Printing an Index
You can print an index of selected photos. An index print shows the thumbnails of the photos in one
page. It is convenient for managing your photos.
To print an index, select Index from the layouts in the Layout/Print screen.
Important
Index cannot be printed if you select any of the following paper sizes.
- Credit Card
- Printable Disc
You can print up to 80 images on one page.
Note
See the following section for details on how to select photos.
Selecting a Photo
Photos are arranged in the following order.
Example: Index (x20)
You can change the printing order in Printing Order on the Print tab of the Preferences dialog box.
You can select the printing order from By Date, By Name, and By Selection.
To display the Preferences dialog box, click
(Settings) or select Preferences... from the File
Printing an Index
Стор. 273 із 1057
menu.
Page top
Printing ID Photos (ID Photo Print)
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Printing ID Photos (ID Photo Print)
A078
Printing ID Photos (ID Photo Print)
You can print a variety of ID photos.
Important
The photo may not qualify as an official ID photo depending on its use.
For details, contact the party to whom you will be submitting the photo.
To print ID photos, select 4"x6" 10x15cm for Paper Size in the Select Paper screen, and select a layout of
the ID photo from the layouts in the Layout/Print screen.
Note
The number of frames per page varies depending on the size of the ID photo to create. Check the
number of frames in the layouts displayed in the Layout/Print screen, then specify the number of
copies in the Select Images screen.
You can select two or more images and print different types of ID photos on one page.
See the following section for details on how to select photos.
Selecting a Photo
Photos are arranged in the following order.
Example: ID Photo 3.5x4.5cm
You can change the printing order in Printing Order on the Print tab of the Preferences dialog box.
You can select the printing order from By Date, By Name, and By Selection.
Стор. 274 із 1057
Printing ID Photos (ID Photo Print)
To display the Preferences dialog box, click
Стор. 275 із 1057
(Settings) or select Preferences... from the File
menu.
ID photos can only be printed on 4"x6" 10x15cm paper.
Page top
Printing Photo Information
Стор. 276 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Printing Photo Information
A079
Printing Photo Information
You can print the photo and the Exif information side by side.
To print them, select Letter 8.5"x11" or A4 for Paper Size in the Select Paper screen, and select Captured
Info from the layouts in the Layout/Print screen.
Note
See the following section for details on how to select photos.
Selecting a Photo
This function is available only on paper sizes Letter 8.5"x11" and A4.
Page top
Saving Photos
Стор. 277 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Saving Photos
A092
Saving Photos
You can save edited photos. The information of cropping and layout can be saved.
Click Save in the Layout/Print screen.
When the Save As dialog box appears, specify the save location and file name, then click Save.
Important
If you edit a saved file and save it again, the file will be overwritten.
To save a file again with a new name or to a different location, select Save As... from the File menu
and save.
Note
Save will not be displayed in the Select Images or Select Paper screen.
Page top
Opening Saved Files
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Photo Print Settings >
Opening Saved Files
A093
Opening Saved Files
You can open files created with Easy-PhotoPrint EX.
1. Click Library from Menu.
The Open dialog box appears.
You can check files created and saved with Easy-PhotoPrint EX in icon view (only for Windows 7/
Windows Vista) or thumbnail view.
Important
When using 64-bit editions of Windows 7, Windows Vista, or Windows XP, the contents of files
cannot be displayed on Explorer.
2. Select the file you want to open and click Open.
The Layout/Print screen appears.
3. Edit the file if necessary.
Note
Easy-PhotoPrint EX supports the following file format (extension).
- Easy-PhotoPrint EX Photo Print file (.el6)
You can open files created with Easy-PhotoPrint EX with the following methods, besides from
Library in Menu.
- Click Open in the step button area of each screen, then select the file you want to edit.
- Double-click the file.
- From the File menu, click Open..., then select the file you want to edit.
You can also open a recently used file by clicking the file name shown in the File menu.
Стор. 278 із 1057
Opening Saved Files
Стор. 279 із 1057
Page top
Other Settings
Стор. 280 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings
A102
Other Settings
Changing Layout
Changing Background
Adding Photos
Swapping Positions of Photos
Replacing Photos
Changing Position, Angle and Size of Photos
Cropping Photos
Framing Photos
Printing Dates on Photos
Attaching Comments to Photos
Adding Text to Photos
Saving
Setting Holidays
Setting Calendar Display
Opening Saved Files
Page top
Changing Layout
Стор. 281 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings >
Changing Layout
A080
Changing Layout
You can change the layout of each page separately.
Important
For PREMIUM Contents Print, you cannot change the layouts.
Select the page you want to change the layout of in the Edit screen, then click
(Change Layout).
Select the layout you want to use in the Change Layout dialog box and click OK.
Album
Important
If the new layout has a different number of frames per page from the current layout, the following will
happen:
: Images will move from the subsequent pages to fill all the frames
If the number of layout
in the new layout.
frames is increased
: Pages with the new layout will be added until all the images on the
If the number of layout
pages with the current layout can be fitted.
frames is decreased
If you change the current layout for the front or back cover to one that has fewer layout frames, any
image that does not fit in the new layout will be deleted, starting with the last image that was added
to the former layout page.
Note
The layouts that can be selected may vary depending on the Paper Size, Orientation, or the type of
page selected (front cover, inside pages or back cover).
Select the Apply to all pages checkbox to change the layouts of all pages to the one you newly
selected.
Changing Layout
Стор. 282 із 1057
Calendar
Important
The layouts of all pages are changed to the selected layout.
All images that do not fit in the new layout will be collected on the last page.
Note
The layouts that can be selected may vary depending on the Paper Size and Orientation.
Layout Print
Important
If the new layout has a different number of frames per page from the current layout, the following will
happen:
: Images will move from the subsequent pages to fill all the frames
If the number of layout
in the new layout.
frames is increased
If the number of layout
frames is decreased
: Pages with the new layout will be added until all the images on the
pages with the current layout can be fitted.
Note
The layouts that can be selected may vary depending on the Paper Size and Orientation.
Select the Apply to all pages checkbox to change the layouts of all pages to the one you newly
selected.
Changing Layout
Стор. 283 із 1057
Page top
Changing Background
Стор. 284 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings >
Changing Background
A081
Changing Background
You can change the background of each page.
Important
You cannot change the background of the Stickers, Layout Print and PREMIUM Contents Print.
Click Background... in the Page Setup screen or select the page you want to change the background of in
the Edit screen, then click
(Change Background).
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
Select the type of background you want to use in the Change Background dialog box.
When Select from samples Is Selected
Select the image you want to use from Samples and click OK.
Note
Changing Background
Select from samples will be displayed only if Album has been selected.
Various backgrounds are available on our website besides those saved in the application.
Click Search backgrounds... to access the Canon website from which you can download additional
materials for free.
Internet connection is required to access the website. Internet connection fees apply.
Exit Easy-PhotoPrint EX before installing backgrounds.
When Single color Is Selected
Select the color you want to use from Standard color or Custom color and click OK.
When Image file Is Selected
Set Image File Path and Image Layout, then click OK.
Стор. 285 із 1057
Changing Background
Стор. 286 із 1057
Note
See Help for details on how to set the background in the Change Background dialog box.
Page top
Adding Photos
Стор. 287 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings > Adding
Photos
A082
Adding Photos
You can add images to pages.
Select the page you want to add photos to in the Edit screen, then click
(Add Image).
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
Select the folder containing the image you want to add from the folder tree area on the left of the Add
Image dialog box, and select the image you want to add from the thumbnail window on the right.
Note
Click an image to select it (background turns blue) or deselect it (background turns white). You can
also select multiple images.
You can also use still images captured from videos.
Creating Still Images from Videos
You can also use images downloaded from photo sharing sites on the Internet.
Downloading Images from Photo Sharing Sites
For PREMIUM Contents Print, View appears depending on the selected content. You can set to
select images from PREMIUM Contents Images or Local Images.
For PREMIUM Contents Print, the folder tree area is not displayed when Local Images are not
available for the selected content.
Select an option for Add to and click OK.
Important
You can add up to 20 images at one time.
You cannot add two or more of the same image at one time. Add it one at a time.
Up to 99 of the same images can be added to all pages combined.
When the number of pages increases due to added images, you cannot add images beyond page
400.
For PREMIUM Contents Print, images cannot be added when there is no unused layout frame in the
selected layout.
Adding Photos
Стор. 288 із 1057
Note
In the Add Image dialog box, you can select all images at one time or change the display size and
order of the thumbnails. See Help for details.
Page top
Swapping Positions of Photos
Стор. 289 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings >
Swapping Positions of Photos
A083
Swapping Positions of Photos
You can swap the positions of images.
Click
(Swap Image Positions) in the Edit screen.
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
Select the target and source images you want to swap, then click Swap.
When you finish swapping all images you want to swap, click Back to Edit.
Page top
Replacing Photos
Стор. 290 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings >
Replacing Photos
A084
Replacing Photos
You can replace an image with another image.
Select the image you want to replace in the Edit screen, then click
(Replace Selected Image).
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
Select the folder containing the image you want to replace with from the folder tree area on the left of the
Replace Image dialog box. Select the image you want to replace with from the thumbnail window on the
right of the screen and click OK.
If you want to select from the images already imported, click the Imported Images tab and select the
image you want to replace with from the thumbnail window and click OK.
Important
You cannot select multiple images in the Replace Image dialog box.
Note
If you select multiple images in the Edit screen and use the replacement function, all the images
selected in the Edit screen will be replaced with the image selected in the Replace Image dialog
box.
When images are replaced, the following settings of the old image are inherited to the new image.
- Position
- Size
- Frame
- Position and size of the date
The cropping information and image orientation are not inherited.
For PREMIUM Contents Print, View appears depending on the selected content. You can set to
select images from PREMIUM Contents Images or Local Images.
For PREMIUM Contents Print, the folder tree area is not displayed when Local Images are not
available for the selected content.
In the Replace Image dialog box, you can change the display size and order of the thumbnails. See
Help for details.
Replacing Photos
Стор. 291 із 1057
Page top
Changing Position, Angle and Size of Photos
Стор. 292 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings >
Changing Position, Angle and Size of Photos
A085
Changing Position, Angle and Size of Photos
You can adjust the position, angle and size of images.
Important
For PREMIUM Contents Print using premium content images, this function may not be available
depending on the selected image.
Select the image of which you want to change the position or size in the Edit screen and click
Image) or double-click the image.
(Edit
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
Set the Center Position, Rotation and Size, then click OK.
Note
You can also change the position and size of an image by dragging it in the Edit screen.
Select an image in the Edit screen, then click
rotate it.
(Free Rotate) and drag a corner of the image to
Changing Position, Angle and Size of Photos
Стор. 293 із 1057
For PREMIUM Contents Print, you cannot use
(Free Rotate).
See Help for details on the position and size of images.
Page top
Cropping Photos
Стор. 294 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings >
Cropping Photos
A086
Cropping Photos
Cropping an image is the act of removing the unnecessary portions of the image by selecting the
necessary portions.
Important
For PREMIUM Contents Print using premium content images, this function may not be available
depending on the selected image.
Select the image you want to crop in the Edit screen and click
image.
(Edit Image) or double-click the
Click the Crop tab in the Edit Image dialog box.
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
Drag the white squares on the image to adjust the area to be cropped and click OK.
Note
See Help for details on cropping.
Cropping Photos
Стор. 295 із 1057
Page top
Framing Photos
Стор. 296 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings > Framing
Photos
A087
Framing Photos
You can add frames to images.
Important
You cannot add frames to images in Stickers, Layout Print and PREMIUM Contents Print.
Select the image you want to frame in the Edit screen and click
image.
(Edit Image) or double-click the
Click the Frame tab in the Edit Image dialog box.
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
Select the frame you want to use from Frames and click OK.
Important
You cannot print dates on framed photos.
Note
Framing Photos
Стор. 297 із 1057
Select the Apply to all images in the page checkbox to add the same frame to all the images on a
selected page at one time.
Various frames are available on our website besides those saved in the application.
Click Search frames... to access the Canon website from which you can download additional
materials for free.
Internet connection is required to access the website. Internet connection fees apply.
Exit Easy-PhotoPrint EX before installing frames.
Search frames... will be displayed only if Album has been selected.
See Help for details on frames.
Page top
Printing Dates on Photos
Стор. 298 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings > Printing
Dates on Photos
A088
Printing Dates on Photos
You can print dates on images.
Important
For PREMIUM Contents Print, you cannot print dates.
Select the image you want to print the date on in the Edit screen and click
click the image.
(Edit Image) or double-
Click the Date tab in the Edit Image dialog box.
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
Select the Show date checkbox.
Set the Text Orientation, Position, Font Size and Color, then click OK.
Important
You cannot print dates on framed images.
Printing Dates on Photos
Стор. 299 із 1057
Note
The date is displayed in the short date format (mm/dd/yyyy, etc.) specified in your operating system.
See Help for details on setting dates.
Page top
Attaching Comments to Photos
Стор. 300 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings >
Attaching Comments to Photos
A089
Attaching Comments to Photos
You can attach comments to images and display them in your album. The photo name, shooting date
and comments are displayed (from top to bottom) in a comment box.
Important
You cannot attach comments to Calendar, Stickers, Layout Print and PREMIUM Contents Print.
Select the image you want to attach comments to in the Edit screen and click
double-click the image.
(Edit Image) or
Click the Comments tab in the Edit Image dialog box.
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
Attaching Comments to Photos
Стор. 301 із 1057
Select the Show comment box checkbox.
Select the checkboxes of the items you want to display, and enter comments.
Set the size and color of font, and position of the comments, etc., then click OK.
Note
See Help for details on comments.
Page top
Adding Text to Photos
Стор. 302 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings > Adding
Text to Photos
A090
Adding Text to Photos
You can add text to photos.
Important
For PREMIUM Contents Print, you cannot enter text in the following cases.
There is no text box in the selected layout.
(Add Text) is disabled.
Click
(Add Text) in the Edit screen and drag the mouse over the area in which you want to add text.
For PREMIUM Contents Print, if you want to enter text in a preset text box, select it and click
Text Box).
(Edit
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
Select the Text tab in the Edit Text Box dialog box and enter text, then click OK.
Note
In the Edit Text Box dialog box, you can change the position, angle and size of the text. You can also
set the color and line of the text box. See Help for details.
To change the entered text, select the text box and click
dialog box appears. You can change the text.
(Edit Text Box). The Edit Text Box
Adding Text to Photos
Стор. 303 із 1057
Page top
Saving
Стор. 304 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings > Saving
A091
Saving
You can save edited items.
Click Save in the Edit or Print Settings screen.
Note
The screen(s) for Album printing is (are) used as example(s) in the following descriptions. The
screen(s) may vary depending on what you create.
When the Save As dialog box appears, specify the save location and file name, then click Save.
Important
If you edit a saved file and save it again, the file will be overwritten.
To save a file again with a new name or to a different location, select Save As... from the File menu
and save.
Note
Save will not be displayed in the Page Setup or Select Images screen.
Page top
Setting Holidays
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings > Setting
Holidays
A099
Setting Holidays
You can add holidays to your calendar.
Click Set Holidays... in the Page Setup screen of Calendar, or click
(Setup Period/Holiday) in the
Edit screen and click Set Holidays... in the Calendar General Settings dialog box to display the Holiday
Settings dialog box.
To add a holiday, click Add.... The Add/Edit Holiday dialog box appears. To edit a saved holiday, select it
and click Edit....
To delete a holiday, select it and click Delete. To delete all the saved holidays within your calendar
period, click Clear.
In the Add/Edit Holiday dialog box that appears by clicking Add... or Edit..., you can specify the name and
date of the holiday.
Стор. 305 із 1057
Setting Holidays
Стор. 306 із 1057
Enter the name in Holiday Name and specify the date.
Select the Set as Holiday checkbox to display that day as a holiday in your calendar.
Note
See Help for details on each dialog box.
Page top
Setting Calendar Display
Стор. 307 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings > Setting
Calendar Display
A100
Setting Calendar Display
You can customize the calendar display (fonts, lines, colors, position, size, etc.).
Click Settings... in the Page Setup screen of Calendar, or select a calendar in the Edit screen and click
(Setup Calendar) to display the Calendar Settings dialog box.
Important
The Position & Size tab is displayed only when the Calendar Settings dialog box is displayed from
the Edit screen.
Note
See Help for details on the Calendar Settings dialog box.
Page top
Opening Saved Files
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with the Bundled Application Software > Other Settings > Opening
Saved Files
A103
Opening Saved Files
You can open files created with Easy-PhotoPrint EX.
1. Click Library from Menu.
The Open dialog box appears.
You can check files created and saved with Easy-PhotoPrint EX in icon view (only for Windows 7/
Windows Vista) or thumbnail view.
Important
When using 64-bit editions of Windows 7, Windows Vista, or Windows XP, the contents of files
cannot be displayed on Explorer.
2. Select the file you want to open and click Open.
The Edit screen appears.
Important
Files saved from PREMIUM Contents Print cannot be opened from Library.
3. Edit the file if necessary.
Note
See the following sections for details on the editing procedures.
Editing Album
Editing Calendar
Editing Stickers
Стор. 308 із 1057
Opening Saved Files
Стор. 309 із 1057
Editing Layout Print
Note
Easy-PhotoPrint EX supports the following file formats (extensions).
- Easy-PhotoPrint EX Album file (.el1)
- Easy-PhotoPrint EX Stickers file (.el2)
- Easy-PhotoPrint EX Calendar file (.el4)
- Easy-PhotoPrint EX Layout file (.el5)
- Easy-PhotoPrint EX PREMIUM Contents file (.el7)
- CD-LabelPrint data (.cld)
You can open files created with Easy-PhotoPrint EX with the following methods, besides from
Library in Menu.
- Click Open in the step button area of each screen, then select the file you want to edit.
- Double-click the file.
- From the File menu, click Open..., then select the file you want to edit.
You can also open a recently used file by clicking the file name shown in the File menu.
Page top
Друк за допомогою іншого програмного забезпечення
Стор. 310 із 1057
Повний посібник > Друк із комп’ютера > Друк за допомогою іншого програмного забезпечення
Друк за допомогою іншого програмного забезпечення
Різні методи друку
Змінення якості друку та корекція даних зображення
Огляд драйвера принтера
На початок сторінки
Various Printing Methods
Стор. 311 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods
Various Printing Methods
Printing with Easy Setup
Setting a Page Size and Orientation
Setting the Number of Copies and Printing Order
Setting the Stapling Margin
Execute Borderless Printing
Fit-to-Page Printing
Scaled Printing
Page Layout Printing
Poster Printing
Booklet Printing
Duplex Printing
Stamp/Background Printing
Registering a Stamp
Registering Image Data to be Used as a Background
Printing an Envelope
Switching the Paper Source to Match the Purpose
Displaying the Print Results before Printing
Setting Paper Dimensions (Custom Size)
Page top
Printing with Easy Setup
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Printing with Easy Setup
P000
Printing with Easy Setup
The simple setup procedure for carrying out appropriate printing on this machine, is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Select a frequently used profile
In Commonly Used Settings on the Quick Setup tab, select a printing profile suited for the purpose.
When you select a printing profile, the Additional Features, Media Type, and Printer Paper Size
settings are automatically switched to the values that were preset.
3. Select the print quality
For Print Quality, select High, Standard, or Fast according to your purpose.
4. Select the paper source
Select Automatically Select, Rear Tray, Cassette, Continuous Autofeed, or Paper Allocation that
matches your purpose for Paper Source.
Important
The paper source settings that can be selected may differ depending on the paper type and
size.
5. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the document is printed with settings that matches your purpose.
Important
When you select the Always Print with Current Settings check box, all settings specified on the
Стор. 312 із 1057
Printing with Easy Setup
Стор. 313 із 1057
Quick Setup, Main, Page Setup, and Effects tabs are saved, and you can print with the same
settings from the next time as well. (Effects tab cannot be used when the XPS printer driver is used.)
Click Save... to register the specified settings. For instructions on registering settings, see "
Registering a Frequently Used Printing Profile."
Page top
Setting a Page Size and Orientation
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Setting a Page Size and Orientation
P400
Setting a Page Size and Orientation
The paper size and orientation are essentially determined by the application. When the page size and
orientation set for Page Size and Orientation on the Page Setup tab are same as those set with the
application, you do not need to select them on the Page Setup tab.
When you are not able to specify them with the application, the procedure for selecting a page size and
orientation is as follows:
You can also set page size and Orientation on the Quick Setup tab.
1. Open the printer driver setup window
2. Select the paper size
Select a page size from the Page Size list on the Page Setup tab.
3. Set Orientation
Select Portrait or Landscape for Orientation. Check Rotate 180 degrees check box when you want to
perform printing with the original being rotated 180 degrees.
4. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the document will be printed with the selected page size and the orientation.
Note
If Normal-size is selected for Page Layout, then Automatically reduce large document that the
printer cannot output is displayed.
Normally, you can leave the Automatically reduce large document that the printer cannot output
check box checked. During printing, if you do not want to reduce large documents that cannot be
printed on the printer, uncheck the check box.
Стор. 314 із 1057
Setting a Page Size and Orientation
Стор. 315 із 1057
Page top
Setting the Number of Copies and Printing Order
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Setting the Number of Copies and Printing Order
P001
Setting the Number of Copies and Printing Order
The procedure for specifying the number of copies and printing order is as follows:
You can also set the number of copies on the Quick Setup tab.
1. Open the printer driver setup window
2. Specify the number of copies to be printed
For Copies on the Page Setup tab, specify the number of copies to be printed.
3. Specify the print order
Check the Print from Last Page check box when you want to print from the last page in order, and
uncheck the check box when you want to print from the first page.
Check the Collate check box when you are printing multiple copies of a document and want to print
out all pages in each copy together. Uncheck this check box when you want to print all pages with
the same page number together.
Print from Last Page:
/Collate:
Print from Last Page:
/Collate:
Стор. 316 із 1057
Setting the Number of Copies and Printing Order
Print from Last Page:
/Collate:
Print from Last Page:
/Collate:
Стор. 317 із 1057
4. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the specified number of copies will be printed with the specified printing
order.
Important
When the application software that you used to create the document has the same function, give
priority to the printer driver settings. However, if the print results are not acceptable, specify the
function settings on the application software. When you specify the number of copies and the
printing order with both the application and this printer driver, the number of copies may be
multiplied numbers of the two settings or the specified printing order may not be enabled.
Print from Last Page and Collate appear grayed out and are unavailable when Booklet is selected
for Page Layout.
Print from Last Page appears grayed out and is unavailable when Poster is selected for Page
Layout.
Note
By setting both Print from Last Page and Collate, you can perform printing so that papers are
collated one by one starting from the last page.
These settings can be used in combination with Normal-size, Borderless, Fit-to-Page, Scaled,
Page Layout, and Duplex Printing.
Page top
Setting the Stapling Margin
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Setting the Stapling Margin
P002
Setting the Stapling Margin
The procedure for setting the staple side and the margin width is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Specify the side to be stapled
Check the position of the stapling margin from Staple Side on the Page Setup tab.
The printer analyzes the Orientation and Page Layout settings, and automatically selects the best
staple position. When you want to change the setting, select from the list.
3. Set the margin width
If necessary, click Specify Margin... and set the margin width, and then click OK.
Стор. 318 із 1057
Setting the Stapling Margin
Стор. 319 із 1057
Note
The printer automatically reduces the print area depending on the staple position margin.
4. Complete the setup
Click OK on the Page Setup tab.
When you execute print, the data is printed with the specified staple side and margin width.
Important
Staple Side and Specify Margin... appear grayed out and are unavailable when:
Borderless, Poster, or Booklet is selected for Page Layout.
Scaled is selected for Page Layout (When Duplex Printing is also selected, only Staple Side can
be specified).
Page top
Execute Borderless Printing
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Execute Borderless Printing
P003
Execute Borderless Printing
The borderless printing function allows you to print data without any margin by enlarging the data so that
it extends slightly off the paper. Without the borderless printing function, a margin is provided around the
printed data. When you want to print data such as a photo without providing any margin around it, set
borderless printing.
The procedure for performing borderless printing is as follows:
You can also set borderless printing in Additional Features on the Quick Setup tab.
Setting Borderless Printing
1. Open the printer driver setup window
2. Set borderless printing
Select Borderless from the Page Layout list on the Page Setup tab.
Click OK when the confirmation message appears.
When a message prompting you to change the media type appears, select a media type from the
list and click OK.
Стор. 320 із 1057
Execute Borderless Printing
3. Check the paper size
Check the Page Size list. When you want to change, select another page size from the list. The list
displays only sizes that can be used for borderless printing.
4. Adjust the amount of extension from the paper
If necessary, adjust the amount of extension using the Amount of Extension slider.
Moving the slider to the right increases the amount extending off the paper, and moving the slider to
the left decreases the amount.
It is recommended to set the slider at the second position from the right for most cases.
Important
When you set the slider at the rightmost position, the back side of the paper may become
smudged.
5. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the data is printed without any margins on the paper.
Important
When a page size that cannot be used for borderless printing is selected, the size is automatically
changed to the valid page sizes for borderless printing.
When High Resolution Paper, T-Shirt Transfers, or Envelope is selected from the Media Type list on
the Main tab, you cannot perform borderless printing.
When Borderless is selected, the Printer Paper Size, Duplex Printing, Staple Side settings, and the
Stamp/Background... (Stamp...) button on the Page Setup tab appear grayed out and are
unavailable.
Depending on the type of the media used during borderless printing, the print quality may
deteriorate at the top and bottom of the sheet or stains may form.
When the ratio of the height to the width differs from the image data, a portion of the image may not
be printed depending on the size of the media used.
In this case, crop the image data with an application software according to the paper size.
Note
When Plain Paper is selected for Media Type on the Main tab, borderless printing is not
recommended, and therefore the message for media selection appears.
When you are using plain paper for test printing, select Plain Paper, and click OK.
Expanding the Range of the Document to Print
Setting a large amount of extension allows you to perform borderless printing with no problems.
However, the portion of the document extending off the paper range will not be printed. Subjects around
the perimeter of a photo may not be printed.
Try borderless printing once. When you are not satisfied with the result of borderless printing, reduce the
amount of extension. The extension amount decreases as the Amount of Extension slider is moved to
the left.
Important
When the amount of extension is decreased, an unexpected margin may be produced on the print,
depending on the size of the paper.
Note
When the Amount of Extension slider is set to the leftmost position, image data will be printed in the
full size.
When Preview before printing is checked on the Main tab, you can confirm whether there will be no
Стор. 321 із 1057
Execute Borderless Printing
Стор. 322 із 1057
border before printing.
Page top
Fit-to-Page Printing
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods > Fitto-Page Printing
P004
Fit-to-Page Printing
The procedure for printing a document that is automatically enlarged or reduced to fit the page size to be
used is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Set fit-to-page printing
Select Fit-to-Page from the Page Layout list on the Page Setup tab.
3. Select the paper size for the data
Using Page Size, select the page size that is set with your application.
4. Select the print paper size
Select the size of the paper loaded in the machine from the Printer Paper Size list.
When the Printer Paper Size is smaller than the Page Size, the page image will be reduced. When
the Printer Paper Size is larger than the Page Size, the page image will be enlarged.
Стор. 323 із 1057
Fit-to-Page Printing
Стор. 324 із 1057
The current settings are displayed in the settings preview on the left side of the printer driver.
5. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the document will be enlarged or reduced to fit to the page size.
Page top
Scaled Printing
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Scaled Printing
P005
Scaled Printing
The procedure for printing a document with pages enlarged or reduced is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Set scaled printing
Select Scaled from the Page Layout list on the Page Setup tab.
3. Select the paper size for the data
Using Page Size, select the page size that is set with your application.
4. Set the scaling rate by using one of the following methods:
Select a Printer Paper Size
When the printer paper size is smaller than the Page Size, the page image will be reduced.
When the printer paper size is larger than the Page Size, the page image will be enlarged.
Стор. 325 із 1057
Scaled Printing
Specify a scaling factor
Directly type in a value into the Scaling box.
The current settings are displayed in the settings preview on the left side of the printer driver.
5. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the document will be printed with the specified scale.
Important
When the application software which you created the original has the scaled printing function,
configure the settings on your application software. You do not need to configure the same setting
in the printer driver.
When Scaled is selected, the Staple Side list box appears grayed out and is unavailable (when
Duplex Printing is not selected).
Note
Стор. 326 із 1057
Scaled Printing
Стор. 327 із 1057
Selecting Scaled changes the printable area of the document.
Page top
Page Layout Printing
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Page Layout Printing
P006
Page Layout Printing
The page layout printing function allows you to print more than one page image on a single sheet of
paper.
The procedure for performing page layout printing is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Set page layout printing
Select Page Layout from the Page Layout list on the Page Setup tab.
The current settings are displayed in the settings preview on the left side of the printer driver.
3. Select the print paper size
Select the size of the paper loaded in the machine from the Printer Paper Size list.
Setting the layout of two pages of the document from left to right is complete.
4. Set the number of pages to be printed on one sheet and the page order
If necessary, click Specify..., specify the following settings in the Page Layout Printing dialog box, and
click OK.
Стор. 328 із 1057
Page Layout Printing
Стор. 329 із 1057
Pages
To change the number of pages to be printed on a single sheet of paper, select the number of
pages from the list.
You can also set 2-Page Print or 4-Page Print on the Quick Setup tab.
Page Order
To change the page arrangement order, select an icon from the list to change the page placement
order.
Page Border
To print a page border around each document page, check this check box.
5. Complete the setup
Click OK on the Page Setup tab.
When you execute print, the specified number of pages will be arranged on each sheet of paper in
the specified order.
Page top
Poster Printing
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Poster Printing
P401
Poster Printing
The poster printing function allows you to enlarge image data, divide it into several pages, and print
these pages on separate sheets of paper. When the pages are pasted together, they form a large print
like a poster.
The procedure for performing poster printing is as follows:
Setting Poster Printing
1. Open the printer driver setup window
2. Set poster printing
Select Poster from the Page Layout list on the Page Setup tab.
The current settings are displayed in the settings preview on the left side of the printer driver.
3. Select the print paper size
Select the size of the paper loaded in the machine from the Printer Paper Size list.
Setting 2 by 2-page poster printing is complete.
Стор. 330 із 1057
Poster Printing
4. Set the number of image divisions and the pages to be printed
If necessary, click Specify..., specify the following settings in the Poster Printing dialog box, and then
click OK.
Image Divisions
Select the number of divisions (vertical x horizontal). As the number of divisions increases, the
number of sheets used for printing increases, allowing you to create a larger poster.
Print "Cut/Paste" in margins
To leave out words "Cut" and "Paste", uncheck this check box.
Note
This feature may be unavailable when certain printer drivers are used.
Print "Cut/Paste" lines in margins
To leave out cut lines, uncheck this check box.
Print page range
Specifies the printing range. Select All under normal circumstances.
To reprint only a specific page, select Pages and enter the page number you want to print. To specify
multiple pages, enter the page numbers by separating them with commas or by entering a hyphen
between the page numbers.
Note
You can also specify the print range by clicking the pages in the settings preview.
5. Complete the setup
Click OK on the Page Setup tab.
When you execute print, the document will be divided into several pages during printing.
After all poster pages have been printed, paste the pages together to create a poster.
Printing Only Specific Pages
If ink becomes faint or runs out during printing, you can reprint only the specific pages by following the
procedure below:
1. Set the print range
In the settings preview on the left of the Page Setup tab, click the pages that do not need to be
printed.
The pages that were clicked are deleted, and only the pages to be printed are displayed.
Стор. 331 із 1057
Poster Printing
Стор. 332 із 1057
Note
Click the deleted pages to display them again.
Right-click the settings preview to select Print all pages or Delete all pages.
2. Complete the setup
After completing the page selection, click OK.
When you execute print, only specified pages will be printed.
Important
When Poster is selected, the Duplex Printing, Staple Side and Print from Last Page appear grayed
out and are unavailable.
Since poster printing enlarges the document when printing it, the print results may become coarse.
Page top
Booklet Printing
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Booklet Printing
P402
Booklet Printing
The booklet printing function allows you to print data for a booklet. Data is printed on both sides of the
paper. This type of printing ensures that pages can be collated properly, in page number order, when the
printed sheets are folded and stapled at the center.
The procedure for performing booklet printing is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Set booklet printing
Select Booklet from the Page Layout list on the Page Setup tab.
The current settings are displayed in the settings preview on the left side of the window.
3. Select the print paper size
Select the size of the paper loaded in the machine from the Printer Paper Size list.
4. Set the margin for stapling and the margin width
Click Specify... and specify the following settings in the Booklet Printing dialog box, and then click
OK.
Стор. 333 із 1057
Booklet Printing
Стор. 334 із 1057
Margin for stapling
Select which side should the stapling margin be on when the booklet is completed.
Insert blank page
To leave one side of a sheet blank, check the check box, and select the page to be left blank.
Margin
Enter the margin width. The specified width from the center of the sheet becomes the margin width
for one page.
Page Border
To print a page border around each document page, check the check box.
5. Complete the setup
Click OK on the Page Setup tab.
When you execute print, the document is automatically printed first on one side of a sheet of paper
and then on the opposite side.
When the printing is complete, fold the paper at the center of the margin and make a booklet.
Important
Booklet cannot be selected when a media type other than Plain Paper, Hagaki A or Hagaki is
selected for Media Type on the Main tab.
When Booklet is selected, Duplex Printing, Staple Side, Print from Last Page, and Collate appear
grayed out and are unavailable.
Note
The stamp and background are not printed on the inserted blank sheets with the Insert blank page
function of booklet printing.
Page top
Duplex Printing
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Duplex Printing
P007
Duplex Printing
The procedure for printing data on both sides of a sheet of paper is as follows:
You can also set duplex printing in Additional Features on the Quick Setup tab.
Performing Automatic Duplex Printing
You can perform the duplex printing without having to turn over the paper.
1. Open the printer driver setup window
2. Set automatic duplex printing
Check the Duplex Printing check box on the Page Setup tab and confirm that Automatic is checked.
3. Select the layout
Select Normal-size (or Fit-to-Page, Scaled or Page Layout) from the Page Layout list.
4. Set the print area
When you perform duplex printing, the print area of the document becomes slightly narrower than
usual and the document may not fit on one page.
Click Print Area Setup..., and select one of the following processing methods.
Стор. 335 із 1057
Duplex Printing
Use normal-size printing
Print without reducing the page.
Use reduced printing
Reduce the page slightly during printing.
5. Specify the side to be stapled
The machine analyzes the Orientation and Page Layout settings, and automatically selects the best
Staple Side. When you want to change the setting, select another value from the list.
6. Set the margin width
If necessary, click Specify Margin... and set the margin width, and then click OK.
7. Complete the setup
Click OK on the Page Setup tab.
When you execute print, duplex printing will be started.
Performing Duplex Printing Manually
You can perform the duplex printing manually.
1. Open the printer driver setup window
2. Set duplex printing
Check the Duplex Printing check box and uncheck the Automatic check box on the Page Setup tab.
3. Select the layout
Стор. 336 із 1057
Duplex Printing
Стор. 337 із 1057
Select Normal-size (or Fit-to-Page, Scaled or Page Layout) from the Page Layout list.
4. Specify the side to be stapled
The machine analyzes the Orientation and Page Layout settings, and automatically selects the best
Staple Side. When you want to change the setting, select another value from the list.
5. Set the margin width
If necessary, click Specify Margin... and set the margin width, and then click OK.
6. Complete the setup
Click OK on the Page Setup tab.
When you execute print, the document is first printed on one side of a sheet of paper. After one side
is printed, reload the paper correctly according to the message.
Then click OK to print the opposite side.
Important
When a media type other than Plain Paper, Hagaki A or Hagaki is selected from the Media Type list,
Duplex Printing appears grayed out and is unavailable.
When Borderless, Poster or Booklet is selected from the Page Layout list, Duplex Printing and
Staple Side appear grayed out and are unavailable.
After printing the front page, there is an ink drying wait time before starting to print the back page
(Operation stops temporarily). Do not touch the paper during the time. You can change the ink
drying wait time at Custom Settings on the Maintenance tab.
When you perform the automatic duplex printing for Hagaki, print an address first and then print your
message.
Note
When performing the automatic duplex printing, do not use any plain paper smaller than A5. Also,
do not select any type of paper other than Plain Paper, Hagaki A or Hagaki at Media Type.
If the back side of the paper becomes smudged during duplex printing, perform Bottom Plate
Cleaning in the Maintenance tab.
Related Topic
Cleaning Inside the Machine
Page top
Stamp/Background Printing
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Stamp/Background Printing
P403
Stamp/Background Printing
Stamp or Background may be unavailable when certain printer drivers are used.
The Stamp function allows you to print a stamp text or a bitmap over or behind document data. It also
allows you to print date, time and user name. The Background function allows you to print a light
illustration behind the document data.
The procedure for performing stamp/background printing is as follows:
Printing a Stamp
"CONFIDENTIAL," "IMPORTANT," and other stamps that are used often in companies are pre-registered.
1. Open the printer driver setup window
2. Click Stamp/Background... (Stamp...) on the Page Setup tab
The Stamp/Background (Stamp) dialog box opens.
Note
Стор. 338 із 1057
Stamp/Background Printing
With the XPS printer driver, the Stamp/Background... button has become the Stamp... button
and only the stamp function can be used.
3. Select a stamp
Check the Stamp check box, and select the stamp to be used from the list.
The current settings are displayed in the settings preview on the left side of the Page Setup tab.
4. Set the stamp details
If necessary, specify the following settings, and then click OK.
Define Stamp... button
To change the stamp text, bitmap, or position, click this (see " Registering a Stamp ").
Place stamp over text
To print the stamp on the front of the document, check this check box.
Note
The stamp is given priority because the stamp is printed over the document data in the
sections where the stamp and the document data overlap. When this check box is unchecked,
the stamp is printed behind the document data and may be hidden in the overlapping sections
depending on the application used.
Place stamp over text cannot be used when the XPS printer driver is used.
When the XPS printer driver is used, the stamp is normally printed in the foreground of the
document.
Print semitransparent stamp
Check this check box to print a semi-transparent stamp on the document.
This function is available only when the XPS printer driver is used.
Stamp first page only
To print the stamp only on the first page, check this check box.
5. Complete the setup
Click OK on the Page Setup tab.
When you execute print, the data is printed with the specified stamp.
Printing a Background
Two bitmap files are pre-registered as samples.
1. Open the printer driver setup window
2. Click Stamp/Background... on the Page Setup tab
The Stamp/Background dialog box opens.
3. Select the background
Check the Background check box, and select the background to be used from the list.
The current settings are displayed in the settings preview on the left side of the Page Setup tab.
4. Set the background details
If necessary, complete the following settings, and then click OK.
Select Background... button
To use another background or change the layout or density of a background, click this (see "
Registering Image Data to be Used as a Background ").
Background first page only
To print the background only on the first page, check this check box.
Стор. 339 із 1057
Stamp/Background Printing
Стор. 340 із 1057
5. Complete the setup
Click OK on the Page Setup tab.
When you execute print, the data is printed with the specified background.
Important
When Borderless is selected, the Stamp/Background... (Stamp...) button appears grayed out and is
unavailable.
Note
The stamp and background are not printed on blank sheets inserted with the Insert blank page
function of booklet printing.
Related Topics
Registering a Stamp
Registering Image Data to be Used as a Background
Page top
Registering a Stamp
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Stamp/Background Printing > Registering a Stamp
P404
Registering a Stamp
This feature may be unavailable when certain printer drivers are used.
You can create and register a new stamp. You can also change and register some of the settings of an
existing stamp. Unnecessary stamps can be deleted at any time.
The procedure for registering a new stamp is as follows:
Registering a New Stamp
1. Open the printer driver setup window
2. Click Stamp/Background... (Stamp...) on the Page Setup tab
The Stamp/Background (Stamp) dialog box opens.
Note
With the XPS printer driver, the Stamp/Background... button has become the Stamp... button
and only the stamp function can be used.
Стор. 341 із 1057
Registering a Stamp
3. Click Define Stamp...
The Stamp Settings dialog box opens.
4. Configure the stamp while viewing the preview window
Stamp tab
Select Text, Bitmap, or Date/Time/User Name that matches your purpose for Stamp Type.
For Text registration, the characters must already be entered in Stamp Text. If necessary,
change the TrueType Font, Style, Size, and Outline settings. You can select the color of the
stamp by clicking Select Color....
For Bitmap, click Select File... and select the bitmap file (.bmp) to be used. If necessary,
change the settings of the Size and Transparent white area.
For Date/Time/User Name, the creation date/time and user name of the printed object are
displayed in Stamp Text. If necessary, change the settings of TrueType Font, Style, Size, and
Outline. You can select the color of the stamp by clicking Select Color....
Important
Stamp Text appears grayed out and is unavailable when Date/Time/User Name is selected.
Placement tab
Select the stamp position from the Position list. You can also select Custom from the Position
list and specify coordinates for X-Position and Y-Position.
You can also change the stamp position by dragging the stamp in the preview window.
To change the stamp position angle, type a value in the Orientation box directly.
5. Save the stamp
Click the Save settings tab and enter a title in the Title box, and then click Save.
Click OK when the confirmation message appears.
6. Complete the setup
Click OK. The Stamp/Background (Stamp) dialog box opens again.
The registered title appears in the Stamp list.
Changing and Registering Some of Stamp Settings
1. Select the stamp for which the settings are to be changed
Стор. 342 із 1057
Registering a Stamp
Стор. 343 із 1057
Check the Stamp check box in the Stamp/Background (Stamp) dialog box, and then select the title of
the stamp to be changed from the Stamp list.
2. Click Define Stamp...
The Stamp Settings dialog box opens.
3. Configure the stamp while viewing the preview window
4. Overwrite save the stamp
Click Save overwrite on the Save settings tab.
When you want to save the stamp with a different title, type a new title in the Title box and click Save.
Click OK when the confirmation message appears.
5. Complete the setup
Click OK. The Stamp/Background (Stamp) dialog box opens again.
The registered title appears in the Stamp list.
Deleting an Unnecessary Stamp
1. Click Define Stamp... in the Stamp/Background (Stamp) dialog box
The Stamp Settings dialog box opens.
2. Select the stamp to be deleted
Select the title of the stamp you want to delete from the Stamps list on the Save settings tab. Then
click Delete.
Click OK when the confirmation message appears.
3. Complete the setup
Click OK. The Stamp/Background (Stamp) dialog box opens again.
Page top
Registering Image Data to be Used as a Background
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Stamp/Background Printing > Registering Image Data to be Used as a Background
P405
Registering Image Data to be Used as a Background
This feature may be unavailable when certain printer drivers are used.
You can select a bitmap file (.bmp) and register it as a new background. You can also change and
register some of the settings of an existing background. An unnecessary background can be deleted at
any time.
The procedure for registering image data to be used as a background is as follows:
Registering New Background
1. Open the printer driver setup window
2. Click Stamp/Background... on the Page Setup tab
The Stamp/Background dialog box opens.
Note
With the XPS printer driver, the Stamp/Background... button has become the Stamp... button
Стор. 344 із 1057
Registering Image Data to be Used as a Background
and Background cannot be used.
3. Click Select Background...
The Background Settings dialog box opens.
4. Select the image data to be registered to the background
Click Select File.... Select the target bitmap file (.bmp), and then click Open.
5. Specify the following settings while viewing the preview window
Layout Method
Select how the background image data is to be placed.
When Custom is selected, you can set coordinates for X-Position and Y-Position.
You can also change the background position by dragging the image in the preview window.
Intensity
Set the intensity of the background image data with the Intensity slider. To lighten the background,
move the slider to the left. To darken the background, move the slider to the right. To print the
background at the original bitmap intensity, move the slider to the rightmost position.
6. Save the background
Click the Save settings tab and enter a title in the Title box, and then click Save.
Click OK when the confirmation message appears.
7. Complete the setup
Click OK. The Stamp/Background dialog box opens again.
The registered title appears in the Background list.
Changing and Registering Some Background Settings
1. Select the background for which the settings are to be changed
Check the Background check box in the Stamp/Background dialog box, and then select the title of
the background you want to change from the Background list.
2. Click Select Background...
The Background Settings dialog box opens.
3. Specify the items on the Background tab while viewing the preview window
Стор. 345 із 1057
Registering Image Data to be Used as a Background
Стор. 346 із 1057
4. Save the background
Click Save overwrite on the Save settings tab. When you want to save the background with a different
title, enter a new title in the Title box and click Save.
Click OK when the confirmation message appears.
5. Complete the setup
Click OK. The Stamp/Background dialog box opens again.
The registered title appears in the Background list.
Deleting an Unnecessary Background
1. Click Select Background... in the Stamp/Background dialog box
The Background Settings dialog box opens.
2. Select the background to be deleted
Select the title of the background you want to delete from the Backgrounds list on the Save settings
tab, and then click Delete.
Click OK when the confirmation message appears.
3. Complete the setup
Click OK. The Stamp/Background dialog box opens again.
Page top
Printing an Envelope
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Printing an Envelope
P406
Printing an Envelope
If you are using the XPS printer driver, replace "Canon IJ Status Monitor" with "Canon IJ XPS Status
Monitor" when reading this information.
For details on how to load an envelope into the machine, refer to "Loading Paper" in the manual: Basic
Guide.
The procedure for performing envelope printing is as follows:
1. Load an envelope into the machine
Fold down the envelope flap.
Orient the envelope so that the address side is on top and the flap is on the left, and then load the
envelope vertically in the rear tray.
2. Open the printer driver setup window
3. Select the media type
Select Envelope from Commonly Used Settings on the Quick Setup tab.
4. Select the paper size
When the Envelope Size Setting dialog box is displayed, select Comm.Env. #10, DL Env., Youkei 4
Стор. 347 із 1057
Printing an Envelope
Стор. 348 із 1057
105x235mm, or Youkei 6 98x190mm, and then click OK.
5. Set the orientation
To print the addressee horizontally, select Landscape for Orientation.
6. Select the print quality
Select High or Standard that matches your purpose for Print Quality.
7. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the information is printed on the envelope.
Important
When you execute envelope printing, guide messages are displayed.
To hide the guide messages, check the Do not show this message again. check box.
To show the guide again, click the View Printer Status... button on the Maintenance tab, and start the
Canon IJ Status Monitor.
Then click Envelope Printing from Display Guide Message of the Option menu, and change the
setting to on.
Page top
Switching the Paper Source to Match the Purpose
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Switching the Paper Source to Match the Purpose
P008
Switching the Paper Source to Match the Purpose
In this machine, there are two paper sources, a rear tray and a cassette.
You can facilitate printing by selecting a paper source setting that matches your print conditions or
purpose.
The procedure for setting paper source is as follows:
You can also set the paper source on the Quick Setup tab.
1. Open the printer driver setup window
2. Select the paper source
From the Paper Source list on the Main tab, select the paper source that matches your purpose.
Automatically Select
Plain paper whose Page Size is Letter 8.5"x11", A5, A4, or B5 is fed from the cassette. Other sizes of
plain paper and paper types other than plain paper are fed from the rear tray.
Rear Tray
Paper is always fed from the rear tray.
Cassette
Paper is always fed from the cassette.
Important
Plain paper that is not Letter 8.5"x11", A5, A4, or B5 and paper types other than plain paper
cannot be fed from the cassette.
Continuous Autofeed
When plain paper runs out in the specified paper source, the printer automatically switches the
paper source.
Стор. 349 із 1057
Switching the Paper Source to Match the Purpose
Стор. 350 із 1057
When printing a large volume of data, load plain paper of the same size in both the rear tray and the
cassette. The printer then automatically switches the paper source when paper runs out in one
paper source, thus reducing the work of reloading paper.
Important
Continuous Autofeed is unavailable when paper other than Plain Paper is selected for Media
Type.
Since the printer feeds paper from the paper source that was being used the last time
Continuous Autofeed was selected and printing ended, load the same paper in both the rear
tray and the cassette.
Paper Allocation
When the media type for the print data is plain paper and the paper size matches the paper
allocation setting, the printer automatically feeds paper from the cassette. If not, the printer feeds
paper from the rear tray.
To change the paper allocation settings, click Paper Allocation..., specify the Paper Size to be loaded
in the cassette, and then click OK.
When you load frequently used plain paper in the cassette, the printer feeds other types of paper
from the rear tray, thus reducing the work of reloading paper.
3. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the printer uses the specified paper source to print the data.
Page top
Displaying the Print Results before Printing
Стор. 351 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Displaying the Print Results before Printing
P009
Displaying the Print Results before Printing
If you are using the XPS printer driver, replace "Canon IJ Status Monitor" with "Canon IJ XPS Status
Monitor" when reading this information.
You can display and check the print result before printing.
The procedure for displaying the print result before printing is as follows:
You can also set the print results display on the Quick Setup tab.
1. Open the printer driver setup window
2. Set the preview
Check the Preview before printing check box on the Main tab.
3. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the Canon IJ Preview opens and displays the print results.
Related Topic
Canon IJ Preview
Page top
Setting Paper Dimensions (Custom Size)
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Various Printing Methods >
Setting Paper Dimensions (Custom Size)
P010
Setting Paper Dimensions (Custom Size)
You can specify the height and width of paper when its size cannot be selected from the Page Size. Such
a paper size is called "custom size."
The procedure for specifying a custom size is as follows:
You can also set a custom size in Printer Paper Size on the Quick Setup tab.
1. Set the custom size in the application software
On your application's paper size feature, specify the custom size.
Important
When the application software that created the document has a function for specifying the
height and width values, use the application software to set the values. When the application
software does not have such a function or if the document does not print correctly, use the
printer driver to set the values.
2. Open the printer driver setup window
3. Select the paper size
Select Custom... for Page Size on the Page Setup tab.
The Custom Paper Size dialog box opens.
Стор. 352 із 1057
Setting Paper Dimensions (Custom Size)
Стор. 353 із 1057
4. Set the custom paper size
Specify Units, and enter the Width and Height of the paper to be used. Then click OK.
5. Complete the setup
Click OK on the Page Setup tab.
When you execute print, the data is printed with the specified paper size.
Page top
Changing the Print Quality and Correcting Image Data
Стор. 354 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data
Changing the Print Quality and Correcting Image Data
Selecting a Combination of the Print Quality Level and a Halftoning Method
Printing a Color Document in Monochrome
Specifying Color Correction
Optimal Photo Printing of Image Data
Interpreting the ICC Profile
Adjusting Colors with the Printer Driver
Printing with ICC Profiles
Adjusting Color Balance
Adjusting Brightness
Adjusting Intensity
Adjusting Contrast
Simulating an Illustration
Representing Image Data with a Single Color
Presenting Image Data with Vivid Colors
Smoothing Jagged Outlines
Changing Color Properties to Improve Coloration
Reducing Photo Noise
Page top
Selecting a Combination of the Print Quality Level and a Halftoning Method
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Selecting a Combination of the Print Quality Level and a Halftoning Method
P011
Selecting a Combination of the Print Quality Level and a
Halftoning Method
You can individually set the combined representation method for the print quality level and the halftoning
method.
The procedure for setting the print quality level and the halftoning method is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Select the print quality
Select Custom for Print Quality on the Main tab, and click Set....
The Custom dialog box opens.
Стор. 355 із 1057
Selecting a Combination of the Print Quality Level and a Halftoning Method
Стор. 356 із 1057
3. Setting the print quality and halftone expression method
Move the Quality slider to select the quality level.
Select the expression method in Halftoning and click OK.
Note
Halftones refer to color shades between the darkest color and the brightest color.
The printer replaces the color shades with a collection of small dots to express the halftones.
When you select Auto, the data is printed with the optimal halftoning method for the selected
print quality. Dither arranges the dots according to fixed rules to express the halftones.
Diffusion places the dots randomly to express the halftones.
4. Complete the setup
Click OK on the Main tab.
When you execute print, the image data is printed with the selected print quality level and halftoning
method.
Important
Certain quality levels and halftoning methods cannot be selected depending on the settings of
Media Type.
Note
If part of an object is not printed, selecting Diffusion for Halftoning may solve the problem.
Related Topics
Specifying Color Correction
Adjusting Color Balance
Adjusting Brightness
Adjusting Intensity
Adjusting Contrast
Page top
Printing a Color Document in Monochrome
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Printing a Color Document in Monochrome
P012
Printing a Color Document in Monochrome
The procedure for printing a color document in monochrome is as follows:
You can also set a grayscale printing in Additional Features on the Quick Setup tab.
1. Open the printer driver setup window
2. Set grayscale printing
Check the Grayscale Printing check box on the Main tab.
3. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the document is converted to grayscale data. It allows you to print the color
document in monochrome.
Important
When the Grayscale Printing check box is checked, the printer driver processes image data as
sRGB data. In this case, actual colors printed may differ from those in the original image data.
When using the grayscale printing function to print Adobe RGB data, convert the data to sRGB data
using an application software.
Стор. 357 із 1057
Printing a Color Document in Monochrome
Стор. 358 із 1057
Note
During Grayscale Printing, color inks may be used as well as black ink.
Page top
Specifying Color Correction
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Specifying Color Correction
P013
Specifying Color Correction
You can specify the color correction method suited to the type of document to be printed.
Normally, the printer driver adjusts the colors by using Canon Digital Photo Color so that data is printed
with color tints that most people prefer. This method is suitable for printing sRGB data.
When you want to print by using the color space (Adobe RGB or sRGB) of the image data effectively,
select ICM or ICC Profile Matching. When you want to use an application software to specify a printing
ICC profile, select None.
The procedure for specifying color correction is as follows:
You can also set color correction on the Quick Setup tab by choosing Photo Printing under Commonly
Used Settings, and then choosing Color/Intensity Manual Adjustment under Additional Features.
1. Open the printer driver setup window
2. Select the manual color adjustment
On the Main tab, select Manual for Color/Intensity, and click Set....
The Manual Color Adjustment dialog box opens.
3. Select color correction
Click Matching tab, select Color Correction setting that matches your purpose from the following,
and click OK.
Стор. 359 із 1057
Specifying Color Correction
Стор. 360 із 1057
Driver Matching
By using Canon Digital Photo Color, you can print sRGB data with color tints that most people prefer.
Driver Matching is the default setting for color correction.
ICM/ICC Profile Matching
Adjusts the colors by using an ICC profile when printing.
Specify the input profile to be used.
None
The printer driver does not perform color correction. Select this value when you are specifying an
individually created printing ICC profile or a printing ICC profile for special Canon paper in an
application software to print data.
4. Complete the setup
Click OK on the Main tab.
When you execute print, the data is printed with the specified color correction method.
Important
When ICM is disabled in the application software, ICM is unavailable for Color Correction and the
printer may not be able to print the image data properly.
When the Grayscale Printing check box on the Main tab is checked, Color Correction appears
grayed out and is unavailable.
Related Topics
Optimal Photo Printing of Image Data
Interpreting the ICC Profile
Adjusting Colors with the Printer Driver
Printing with ICC Profiles
Page top
Optimal Photo Printing of Image Data
Стор. 361 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Specifying Color Correction > Optimal Photo Printing of Image Data
P014
Optimal Photo Printing of Image Data
When people print images taken with digital cameras, they sometimes feel that the printed color tones
differ from those of actual image or those displayed on the monitor.
To get the print results as close as possible to the desired color tones, you must select a printing
method that is best suited to the application software used or to your purpose.
Color Management
Devices such as digital cameras, scanners, monitors, and printers handle color differently. Color
management (color matching) is a method that manages device-dependent "colors" as a common color
space. For Windows, a color management system called "ICM" is built into the operating system.
Adobe RGB and sRGB are popularly used as common color spaces. Adobe RGB has a wider color
space than sRGB.
ICC profiles convert device-dependent "colors" into a common color space. By using an ICC profile and
carrying out color management, you can draw out the color space of the image data within the color
reproduction area that the printer can express.
Selecting a Printing Method Suited to the Image Data
The recommended printing method depends on the color space (Adobe RGB or sRGB) of the image
data or the application software to be used. There are two typical printing methods. Check the color
space (Adobe RGB or sRGB) of the image data and the application software to be used, and then select
the printing method suited to your purpose.
Adjusting Colors with the Printer Driver
Describes the procedure for printing sRGB data by using the color correction function of the printer driver.
To print using Canon Digital Photo Color
The printer prints data with color tints that most people prefer, reproducing colors of the original image
data and producing three-dimensional effects and high, sharp contrasts.
To print by directly applying editing and touch-up results of an application software
When printing the data, the printer brings out subtle color difference between dark and light areas,
while leaving the darkest and lightest areas intact.
When printing the data, the printer applies fine adjustment results, such as brightness adjustments
made with an application software.
Printing with ICC Profiles
Describes the procedure for printing by using the color space of Adobe RGB or sRGB effectively.
You can print with a common color space by setting up the application software and the printer driver so
that the color management matches the input ICC profile of the image data.
The method for setting up the printer driver differs depending on the application software to be used.
Related Topic
Interpreting the ICC Profile
Page top
Adjusting Colors with the Printer Driver
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Specifying Color Correction > Adjusting Colors with the Printer Driver
P015
Adjusting Colors with the Printer Driver
You can specify the color correction function of the printer driver to print sRGB data with color tints that
most people prefer through the use of Canon Digital Photo Color.
When printing from an application software that can identify ICC profiles and allows you to specify them,
use a printing ICC profile in the application software, and select settings for color management.
The procedure for adjusting colors with the printer driver is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Select the media type
Select the type of paper loaded in the machine from the Media Type list on the Main tab.
3. Select the print quality
For Print Quality, select High, Standard, or Fast according to your purpose.
4. Select the manual color adjustment
Select Manual for Color/Intensity, and click Set....
The Manual Color Adjustment dialog box opens.
5. Select color correction
Click Matching tab, and select Driver Matching for Color Correction.
Стор. 362 із 1057
Adjusting Colors with the Printer Driver
Стор. 363 із 1057
6. Set the other items
If necessary, click Color Adjustment tab, and adjust the color balance (Cyan, Magenta, Yellow) and
adjust Brightness, Intensity, and Contrast settings, and then click OK.
7. Complete the setup
Click OK on the Main tab.
When you execute print, the printer driver adjusts the colors when printing the data.
Related Topics
Selecting a Combination of the Print Quality Level and a Halftoning Method
Specifying Color Correction
Adjusting Color Balance
Adjusting Brightness
Adjusting Intensity
Adjusting Contrast
Page top
Printing with ICC Profiles
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Specifying Color Correction > Printing with ICC Profiles
P016
Printing with ICC Profiles
When the image data has a specified input ICC profile, you can print by using the color space (Adobe
RGB or sRGB) of the data effectively.
The printer driver setting procedure varies depending on the application software used to print.
Specify an ICC Profile from the Application Software and Print the Data
When you print the editing and touch-up results of Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional,
or any application software that allows you to specify input and printing ICC profiles, you print by
effectively using the color space of the input ICC profile specified in the image data.
To use this printing method, use your application software to select color management items and
specify an input ICC profile and a printing ICC profile in the image data.
Even if you print using a printing ICC profile that you created yourself or one for special Canon paper from
your application software, be sure to select color management items from your application software.
For instructions, refer to the manual of the application software you are using.
1. Open the printer driver setup window
2. Select the media type
Select the type of paper loaded in the machine from the Media Type list on the Main tab.
3. Select the print quality
For Print Quality, select High, Standard, or Fast according to your purpose.
4. Select the manual color adjustment
Select Manual for Color/Intensity, and click Set....
The Manual Color Adjustment dialog box opens.
Стор. 364 із 1057
Printing with ICC Profiles
5. Select color correction
Click Matching tab, and select None for Color Correction.
6. Set the other items
If necessary, click Color Adjustment tab, and adjust the color balance (Cyan, Magenta, Yellow) and
adjust Brightness, Intensity, and Contrast settings, and then click OK.
7. Complete the setup
Click OK on the Main tab.
When you execute print, the printer uses the color space of the image data.
Specify an ICC Profile with the Printer Driver, and then Print
Print from an application software that cannot identify input ICC profiles or does allow you to specify one
by using the color space of the input ICC profile (sRGB) found in the data. When printing Adobe RGB
data, you can print the data with the Adobe RGB color space even if the application software does not
support Adobe RGB.
1. Open the printer driver setup window
2. Select the media type
Select the type of paper loaded in the machine from the Media Type list on the Main tab.
Стор. 365 із 1057
Printing with ICC Profiles
3. Select the print quality
For Print Quality, select High, Standard, or Fast according to your purpose.
4. Select the manual color adjustment
Select Manual for Color/Intensity, and click Set....
Manual Color Adjustment dialog box opens.
5. Select color correction
Click Matching tab, and select ICM or ICC Profile Matching for Color Correction.
6. Select the input profile
Select an Input Profile that matches the color space of the image data.
For sRGB data or data without an input ICC profile:
Select Standard.
For Adobe RGB data:
Стор. 366 із 1057
Printing with ICC Profiles
Стор. 367 із 1057
Select Adobe RGB (1998).
Important
When the application software specifies an input profile, the input profile setting of the printer
driver becomes invalid.
When no input ICC profiles are installed on your computer, Adobe RGB (1998) will not be
displayed. You can install ICC profiles from the Setup CD-ROM that accompanies the machine.
7. Select the rendering intent
Select the coloring adjustment method in Rendering Intent.
Saturation
This method reproduces images even more vividly than the Perceptual method.
Perceptual
This method reproduces images by focusing on color tints that most people prefer. Select this
method to print photos.
Relative Colorimetric
When image data is converted to the color space of the printer, this method converts the image
data so the color reproduction approximates the shared color regions. Select this method to print
image data with colors that are close to the original colors.
Absolute Colorimetric
When Relative Colorimetric is selected, white spots are reproduced as white spots of the paper
(background color). However, when Absolute Colorimetric is selected, how the white spots are
reproduced depends on the image data.
Important
When Windows XP SP2 or Windows XP SP3 is used, this function is disabled.
8. Set the other items
If necessary, click Color Adjustment tab, and adjust the color balance (Cyan, Magenta, Yellow) and
adjust Brightness, Intensity, and Contrast settings, and then click OK.
9. Complete the setup
Click OK on the Main tab.
When you execute print, the printer uses the color space of the image data.
Related Topics
Selecting a Combination of the Print Quality Level and a Halftoning Method
Specifying Color Correction
Adjusting Color Balance
Adjusting Brightness
Adjusting Intensity
Adjusting Contrast
Page top
Adjusting Color Balance
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Adjusting Color Balance
P017
Adjusting Color Balance
You can adjust the color tints when printing.
Since this function adjusts color balance of the output by changing the ink ratios of each color, it changes
the total color balance of the document. Use the application software when you want to change the color
balance significantly. Use the printer driver only when you want to adjust the color balance slightly.
The following sample shows the case when color balance is used to intensify cyan and to diminish
yellow so that the overall colors are more uniform.
No adjustment
Adjust color balance
The procedure for adjusting color balance is as follows:
You can also set color balance on the Quick Setup tab by choosing Photo Printing under Commonly
Used Settings, and then choosing Color/Intensity Manual Adjustment under Additional Features.
1. Open the printer driver setup window
2. Select the manual color adjustment
On the Main tab, select Manual for Color/Intensity, and click Set....
The Manual Color Adjustment dialog box opens.
Стор. 368 із 1057
Adjusting Color Balance
Стор. 369 із 1057
3. Adjust color balance
There are individual sliders for Cyan, Magenta, and Yellow. Each color becomes stronger when the
corresponding slider is moved to the right, and becomes weaker when the corresponding slider is
moved to the left. For example, when cyan becomes weaker, the color red becomes stronger.
You can also directly enter a value linked to the slider. Enter a value in the range from -50 to 50. The
current settings are displayed in the settings preview on the left side of the printer driver.
After adjusting each color, click OK.
Important
Adjust the slider gradually.
4. Complete the setup
Click OK on the Main tab.
When you execute print, the document is printed with the adjusted color balance.
Important
When the Grayscale Printing check box on the Main tab is checked, Cyan, Magenta, and Yellow
appear grayed out and are unavailable.
Related Topics
Selecting a Combination of the Print Quality Level and a Halftoning Method
Specifying Color Correction
Adjusting Brightness
Adjusting Intensity
Adjusting Contrast
Page top
Adjusting Brightness
Стор. 370 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Adjusting Brightness
P018
Adjusting Brightness
You can change the brightness of the overall image data during printing.
This function does not change pure white or pure black but it changes the brightness of the intermediate
colors.
The following sample shows the print result when the brightness setting is changed.
Light is selected
Normal is selected
Dark is selected
The procedure for adjusting brightness is as follows:
You can also set brightness on the Quick Setup tab by choosing Photo Printing under Commonly Used
Settings, and then choosing Color/Intensity Manual Adjustment under Additional Features.
1. Open the printer driver setup window
2. Select the manual color adjustment
On the Main tab, select Manual for Color/Intensity, and click Set....
The Manual Color Adjustment dialog box opens.
3. Specify the brightness
Select Light, Normal, or Dark for Brightness, and click OK. The current settings are displayed in the
settings preview on the left side of the printer driver.
Adjusting Brightness
Стор. 371 із 1057
4. Complete the setup
Click OK on the Main tab.
When you execute print, the data is printed at the specified brightness.
Related Topics
Selecting a Combination of the Print Quality Level and a Halftoning Method
Specifying Color Correction
Adjusting Color Balance
Adjusting Intensity
Adjusting Contrast
Page top
Adjusting Intensity
Стор. 372 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Adjusting Intensity
P019
Adjusting Intensity
You can dilute (brighten) or intensify (darken) the colors of the overall image data during printing.
The following sample shows the case when the intensity is increased so that all colors become more
intense when the image data is printed.
No adjustment
Higher intensity
The procedure for adjusting intensity is as follows:
You can also set intensity on the Quick Setup tab by choosing Photo Printing under Commonly Used
Settings, and then choosing Color/Intensity Manual Adjustment under Additional Features.
1. Open the printer driver setup window
2. Select the manual color adjustment
Select Manual for Color/Intensity on the Main tab, and click Set....
The Manual Color Adjustment dialog box opens.
3. Adjust intensity
Moving the Intensity slider to the right intensifies (darkens) the colors. Moving the slider to the left
dilutes (brightens) the colors.
You can also directly enter a value linked to the slider. Enter a value in the range from -50 to 50. The
current settings are displayed in the settings preview on the left side of the printer driver.
After adjusting each color, click OK.
Adjusting Intensity
Стор. 373 із 1057
Important
Adjust the slider gradually.
4. Complete the setup
Click OK on the Main tab.
When you execute print, the image data is printed with the adjusted intensity.
Related Topics
Selecting a Combination of the Print Quality Level and a Halftoning Method
Specifying Color Correction
Adjusting Color Balance
Adjusting Brightness
Adjusting Contrast
Page top
Adjusting Contrast
Стор. 374 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Adjusting Contrast
P020
Adjusting Contrast
You can adjust the image contrast during printing.
To make the differences between the light and dark portions of images greater and more distinct,
increase the contrast. On the other hand, to make the differences between the light and dark portions of
images smaller and less distinct, reduce the contrast.
No adjustment
Adjust the contrast
The procedure for adjusting contrast is as follows:
You can also set contrast on the Quick Setup tab by choosing Photo Printing under Commonly Used
Settings, and then choosing Color/Intensity Manual Adjustment under Additional Features.
1. Open the printer driver setup window
2. Select the manual color adjustment
On the Main tab, select Manual for Color/Intensity, and click Set....
The Manual Color Adjustment dialog box opens.
3. Adjust the contrast
Moving the Contrast slider to the right increases the contrast, and moving it to the left decreases the
contrast.
You can also directly enter a value linked to the slider. Enter a value in the range from -50 to 50. The
current settings are displayed in the settings preview on the left side of the printer driver.
Adjusting Contrast
Стор. 375 із 1057
After adjusting each color, click OK.
Important
Adjust the slider gradually.
4. Complete the setup
Click OK on the Main tab.
When you execute print, the image is printed with the adjusted contrast.
Related Topics
Selecting a Combination of the Print Quality Level and a Halftoning Method
Specifying Color Correction
Adjusting Color Balance
Adjusting Brightness
Adjusting Intensity
Page top
Simulating an Illustration
Стор. 376 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Simulating an Illustration
P021
Simulating an Illustration
This feature is unavailable when the XPS printer driver is used.
With the Simulate Illustration function, you can print full-color or 256-color image data so that it looks like
a hand-drawn illustration. This function adds different effects to the original profile and colors.
The procedure for performing Simulate Illustration is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Set the Simulate Illustration
If necessary, check the Simulate Illustration check box on the Effects tab, and adjust the Contrast.
Moving the slider to the right lightens the image data and moving the slider to the left darkens the
image data.
The current settings are displayed in the settings preview on the left side of the printer driver.
3. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the image will be printed so that it looks hand-drawn.
Page top
Representing Image Data with a Single Color
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Representing Image Data with a Single Color
P022
Representing Image Data with a Single Color
This feature is unavailable when the XPS printer driver is used.
With the Monochrome Effects function, you can benefit from coloring effects such as changing a
photograph to a sepia tone image.
The procedure for performing Monochrome Effects is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Set Monochrome Effects
Check the Monochrome Effects check box on the Effects tab and select your desired color.
When you use Select Color, move the Color slider to specify the color you want.
The current settings are displayed in the settings preview on the left side of the printer driver.
3. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the image will be printed with a single color.
Стор. 377 із 1057
Representing Image Data with a Single Color
Стор. 378 із 1057
Important
When the Grayscale Printing check box on the Main tab is checked, Monochrome Effects appears
grayed out and is unavailable.
Page top
Presenting Image Data with Vivid Colors
Стор. 379 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Presenting Image Data with Vivid Colors
P023
Presenting Image Data with Vivid Colors
This feature is unavailable when the XPS printer driver is used.
The Vivid Photo function allows you to print image data with vivid colors.
The vivid photo function emphasizes the colors in background sceneries while maintaining the human
skin color natural. By using this function, you can make vivid hues appear even more vivid.
The procedure for performing Vivid Photo is as follows:
You can also set vivid photos on the Quick Setup tab by choosing Photo Printing under Commonly Used
Settings, and then choosing Additional Features.
1. Open the printer driver setup window
2. Set Vivid Photo
Check the Vivid Photo check box on the Effects tab.
3. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the image will be printed with vivid colors.
Page top
Smoothing Jagged Outlines
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Smoothing Jagged Outlines
P407
Smoothing Jagged Outlines
This feature is unavailable when the XPS printer driver is used.
The Image Optimizer function reduces the jagged outlines that are produced when photos and graphics
are enlarged with your application. It allows you to print smooth outlines. This feature is especially useful
when printing low-resolution images from Web pages.
The procedure for performing Image Optimizer is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Set image optimizer
Check the Image Optimizer check box on the Effects tab.
3. Complete the setup
Click OK.
The photos and graphics will be adjusted and printed with smooth outlines.
Note
Depending on application software or resolution of image data, the image optimizer may have no
discernible effects.
Стор. 380 із 1057
Smoothing Jagged Outlines
Стор. 381 із 1057
It may take longer to complete printing when the image optimizer is used.
Page top
Changing Color Properties to Improve Coloration
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Changing Color Properties to Improve Coloration
P408
Changing Color Properties to Improve Coloration
This feature is unavailable when the XPS printer driver is used.
The Photo Optimizer PRO function corrects colors of digital camera images or scanned images. It is
specially designed to compensate for color shift, overexposure, and underexposure.
The procedure for performing Photo Optimizer PRO is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Set Photo Optimizer PRO
Check the Photo Optimizer PRO check box on the Effects tab.
Normally there is no need to check the Apply Throughout Page check box.
Images within each page are optimized on an image-by-image basis.
Note
Check the Apply Throughout Page check box when printing image data that has been
processed, such as being cropped or rotated. In this case the entire page will be treated as a
single image to be optimized.
3. Complete the setup
Стор. 382 із 1057
Changing Color Properties to Improve Coloration
Стор. 383 із 1057
Click OK.
When you execute print, the printer corrects the photo coloring and prints out the photos.
Important
Photo Optimizer PRO does not function when:
Background is set in the Stamp/Background dialog box on the Page Setup tab.
Define Stamp... is selected in the Stamp/Background dialog box on the Page Setup tab, and the
bitmapped stamp is configured.
Note
Depending on images, the Photo Optimizer PRO may have no discernible effect.
Page top
Reducing Photo Noise
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Changing the Print Quality and
Correcting Image Data > Reducing Photo Noise
P024
Reducing Photo Noise
This feature is unavailable when the XPS printer driver is used.
With the Photo Noise Reduction function, you can reduce the digital camera noise and improve the
image quality of the digital print.
The procedure for performing Photo Noise Reduction is as follows:
1. Open the printer driver setup window
2. Set Photo Noise Reduction
Check the Photo Noise Reduction check box on the Effects tab and select Normal or Strong for the
level.
3. Complete the setup
Click OK.
When you execute print, the image will be printed with the digital camera noise being reduced.
Стор. 384 із 1057
Reducing Photo Noise
Стор. 385 із 1057
Note
It is recommended to select Normal for most cases. Select Strong if you have selected Normal and
the noise still bothers you.
Depending on application software or resolution of image data, effects of digital camera noise
reduction may not be obvious.
When this function is used for other than photos taken by digital cameras, image may be distorted.
Page top
Overview of the Printer Driver
Стор. 386 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Overview of the Printer Driver
Overview of the Printer Driver
Printer Driver Operations
Canon IJ Printer Driver
XPS Printer Driver
How to Open the Printer Driver Setup Window
Maintenance Tab
Canon IJ Status Monitor
Canon IJ Preview
Page top
Printer Driver Operations
Стор. 387 із 1057
MA-6595-V1.00
| Instructions for Use (Printer Driver) | How to Use This Manual | Printing This Manual |
Various Printing Methods
Printing with Easy Setup
Setting a Page Size and Orientation
Setting the Number of Copies and Printing
Order
Changing Machine Settings from Your
Computer
Changing the Print Options
Registering a Frequently Used Printing Profile
Setting the Paper Source for Plain Paper
Setting the Stapling Margin
Managing the Machine Power
Execute Borderless Printing
Reducing the Machine Noise
Fit-to-Page Printing
Changing the Machine Operation Mode
Scaled Printing
Page Layout Printing
Poster Printing
Performing Maintenance from a Computer
Cleaning the Print Heads
Booklet Printing
Cleaning the Paper Feed Rollers
Duplex Printing
Aligning the Print Head Position
Stamp/Background Printing
Printing an Envelope
Switching the Paper Source to Match the
Purpose
Displaying the Print Results before Printing
Setting Paper Dimensions (Custom Size)
Checking the Print Head Nozzles
Cleaning Inside the Machine
Overview of the Printer Driver
Canon IJ Printer Driver
XPS Printer Driver
How to Open the Printer Driver Setup Window
Changing the Print Quality and Correcting
Image Data
Maintenance Tab
Selecting a Combination of the Print Quality
Level and a Halftoning Method
Canon IJ Preview
Printing a Color Document in Monochrome
Canon IJ Status Monitor
Updating the MP Drivers
Specifying Color Correction
Obtaining the Latest MP Drivers
Adjusting Color Balance
Deleting the Unnecessary MP Drivers
Adjusting Brightness
Before Installing the MP Drivers
Adjusting Intensity
Installing the MP Drivers
Adjusting Contrast
Simulating an Illustration
Representing Image Data with a Single Color
Presenting Image Data with Vivid Colors
Smoothing Jagged Outlines
Changing Color Properties to Improve
Coloration
Reducing Photo Noise
Appendix
Editing the Print Document or Reprinting from
the Print History
Deleting the Undesired Print Job
Canon IJ Printer Driver
Стор. 388 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Overview of the Printer Driver
> Canon IJ Printer Driver
P025
Canon IJ Printer Driver
The Canon IJ printer driver is software that is installed on your computer for printing data on this
machine.
The Canon IJ printer driver converts the print data created by your Windows application into data that your
printer can understand, and sends the converted data to the printer.
Because different models support different print data formats, you need a Canon IJ printer driver for the
specific model you are using.
How to Use Printer Driver Help
You can display the Help describing the driver setting items through the printing preferences screen of
the Canon IJ printer driver.
To view all descriptions of a tab...
Click the Help button on each tab. A dialog box opens, displaying a description of each item on the
tab.
You can also click the link found in the description of an item to display a description of the linked
dialog box.
To see a description for each item...
Right-click the item you want to learn about and then click What's This?.
Alternatively, when the
Help button is found at the right end of the title bar, click that button, and
then click the item you want to learn about.
A description of the item is displayed.
Related Topic
How to Open the Printer Driver Setup Window
Page top
XPS Printer Driver
Стор. 389 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Overview of the Printer Driver
> Canon IJ Printer Driver > XPS Printer Driver
P416
XPS Printer Driver
The following two printer drivers can be installed on Windows Vista SP1 or later:
IJ printer driver
XPS printer driver
The XPS printer driver is suited to print from an application that supports XPS printing.
Important
To use the XPS printer driver, the standard IJ printer driver must already be installed on your
computer.
With the XPS printer driver, application software distributed with printers, such as Easy-PhotoPrint
EX and My Printer, cannot be used.
Installing the XPS Printer Driver
Load the Setup CD-ROM that comes with the machine, and then select "XPS Printer Driver" from Custom
Install to install the driver.
Using the XPS Printer Driver
To use the XPS printer driver for printing, open the Print dialog box in application you are using, and
select "your printer name XPS."
Page top
How to Open the Printer Driver Setup Window
Стор. 390 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Overview of the Printer Driver
> Canon IJ Printer Driver > How to Open the Printer Driver Setup Window
P409
How to Open the Printer Driver Setup Window
The printer driver setup window can be displayed through the application software in use or the Start
menu of the Windows.
Open the Printer Driver Setup Window through the Application Software
Follow the procedure below to configure printing profile when printing.
1. Select the command that you perform printing on the application software
In general, select Print on the File menu to open the Print dialog box.
2. Select your model name and click Preferences (or Properties)
The printer driver setup window appears.
Note
Depending on application software you use, command names or menu names may vary and
there may be more steps. For details, refer to the user's manual of your application software.
Open the Printer Driver Setup Window through the Start Menu
Follow the procedure below to perform maintenance operations such as print head cleaning, or to
configure printing profile that are common for all application software.
1. Select items from the Start menu as shown below:
If you are using Windows 7, select the Start menu -> Devices and Printers.
If you are using Windows Vista, select the Start menu -> Control Panel -> Hardware and Sound > Printers.
If you are using Windows XP, select the start menu -> Control Panel -> Printers and Other
Hardware -> Printers and Faxes.
2. Right-click your model name icon, and then select Printing Preferences from the
displayed menu
The printer driver setup window appears.
Important
Opening the printer driver setup window through Printer properties (Windows 7) or Properties
(Windows Vista, Windows XP) displays such tabs regarding the Windows functions as the
Ports (or Advanced) tab. Those tabs do not appear when opening through Printing Preferences
or application software. For tabs regarding Windows functions, refer to the user's manual for
the Windows.
Page top
Maintenance Tab
Стор. 391 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Overview of the Printer Driver
> Canon IJ Printer Driver > Maintenance Tab
P410
Maintenance Tab
The Maintenance tab allows you to perform machine maintenance or change the settings of the
machine.
Features
Cleaning the Print Heads
Cleaning the Paper Feed Rollers
Aligning the Print Head Position
Checking the Print Head Nozzles
Setting the Paper Source for Plain Paper
Cleaning Inside the Machine
Managing the Machine Power
Related Features
Reducing the Machine Noise
Changing the Machine Operation Mode
Page top
Canon IJ Status Monitor
Стор. 392 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Overview of the Printer Driver
> Canon IJ Status Monitor
P411
Canon IJ Status Monitor
If you are using the XPS printer driver, replace "Canon IJ Status Monitor" with "Canon IJ XPS Status
Monitor" when reading this information.
The Canon IJ Status Monitor is an application software that shows the status of the printer and the
progress of printing on the Windows screen. You will know the status of the printer with graphics, icons,
and messages.
Launching the Canon IJ Status Monitor
The Canon IJ Status Monitor launches automatically when data is sent to the printer. When launched, the
Canon IJ Status Monitor appears as a button on the task bar.
Click the button of the status monitor displayed on the task bar. The Canon IJ Status Monitor appears.
Note
To open the Canon IJ Status Monitor when the printer is not printing, open the printer driver setup
window and click View Printer Status... on the Maintenance tab.
The information displayed on the Canon IJ Status Monitor may differ depending on the country or
region where you are using your machine.
When Errors Occur
The Canon IJ Status Monitor is automatically displayed if an error occurs (e.g., if the printer runs out of
paper or if the ink is low).
In such cases, take the appropriate action as described.
Page top
Canon IJ Preview
Стор. 393 із 1057
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Overview of the Printer Driver
> Canon IJ Preview
P412
Canon IJ Preview
The Canon IJ Preview is an application software that displays what the print result will look like before a
document is actually printed.
The preview reflects the information that is set within the printer driver and allows you to check the
document layout, print order, and number of pages. You can also change the media type and paper
source settings.
When you want to display a preview before printing, open the printer driver setup window , click the Quick
Setup tab or the Main tab, and check the Preview before printing check box.
When you do not want to display a preview before printing, uncheck the check box.
Important
If you are using the XPS printer driver, see " Editing the Print Document or Reprinting from the Print
History."
Related Topic
Displaying the Print Results before Printing
Page top
Друк із панелі керування апарата
Стор. 394 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата
Друк із панелі керування апарата
Копіювання
Використання зручних функцій копіювання
Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флеш-накопичувача USB (Фотографія)
Використання функцій веселого фотодруку
Використання функції показу слайдів
Друк документів (PDF-файлу)
Друк фотографії з надрукованої фотографії (Повторний друк фотографії)
Використання функцій повторного друку
Друк із мобільного телефону або шаблону друку (Спеціальний друк)
На початок сторінки
Копіювання
Стор. 395 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Копіювання
Копіювання
Створення копій
Елементи настроювання
Зменшення або збільшення копії
Відображення екрана попереднього перегляду
На початок сторінки
Створення копій
Стор. 396 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Копіювання > Створення копій
U031
Створення копій
У цьому розділі описано процедуру копіювання за допомогою параметра Standard copy. Щоб
отримати інформацію про основну процедуру створення копій, див. також розділ Копіювання .
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Виберіть пункт
Copy на екрані HOME.
Відобразиться екран режиму очікування копіювання.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
3. Завантажте папір.
4. Розташуйте оригінал на склі експонування.
Примітка
Щоб отримати докладнішу інформацію про типи та характеристики оригіналів, які можна
копіювати, див. розділ Завантаження паперу й оригінальних документів .
5. За потреби вкажіть параметри.
1. Copies (Кількість копій)
Укажіть за допомогою кнопок + та -.
2. Magnif. (Збільшення)
Укажіть значення в діапазоні від 25% до 400% кнопками
утримувати кнопки
, масштаб змінюється із кроком 10%.
. Якщо натиснутий
Примітка
На екрані параметрів друку можна вказати інший метод зменшення чи збільшення.
Зменшення або збільшення копії
3. Intensity
Укажіть за допомогою кнопок
4. Print settings
.
Створення копій
Стор. 397 із 1057
Натисканням правої кнопки Функція (Function) можна відобразити екран параметрів друку.
На екрані параметрів друку можна змінити параметри розміру сторінки, типу носія, якості
друку тощо.
Елементи настроювання
5. Попередній перегляд
Якщо натиснути центральну кнопку Функція (Function), можна попередньо переглянути
зображення роздруківки на екрані попереднього перегляду.
Відображення екрана попереднього перегляду
6. Copy menu
Натисканням лівої кнопки Функція (Function) можна відобразити екран Copy menu.
Можна вибрати меню копіювання для зазначення різних копіювань.
Вибір корисного меню копіювання
Примітка
Щоб скинути параметри збільшення, інтенсивності та кількості копій, натисніть кнопку
Стоп (Stop) .
6. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання копіювання у кольорі або кнопку
Чорний (Black) — для виконання чорно-білого копіювання.
Апарат розпочне копіювання.
Зніміть оригінал зі скла експонування після завершення копіювання.
Важливо
Не відкривайте кришку для притиснення документів та не забирайте оригінал зі скла
експонування, доки триває процес копіювання.
Примітка
Щоб скасувати копіювання, натисніть кнопку Стоп (Stop) .
На початок сторінки
Елементи настроювання
Стор. 398 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Копіювання > Елементи настроювання
U032
Елементи настроювання
Коли відображається екран режиму очікування копіювання, натисніть праву кнопку Функція
(Function), щоб змінити параметри копіювання, зокрема розмір сторінки, тип носія та якість друку.
За допомогою кнопок
параметра.
змінюйте елемент настроювання, а кнопками
змінюйте значення
Примітка
Залежно від меню копіювання деякі елементи настроювання не можна вибрати. У цьому
розділі описано елементи настроювання меню Standard copy.
Елемент настроювання, який не можна вибрати, відображається затіненим.
Залежно від елемента настроювання деякі значення не можна вибирати в поєднанні зі
значенням іншого елемента настроювання або меню копіювання. Якщо вибрано значення, які
не можна вказати в поєднанні, на РК-дисплеї відобразиться повідомлення Error details. У
такому разі натисніть ліву кнопку Функція (Function), щоб підтвердити повідомлення, а потім
змініть значення.
Параметри розміру сторінки, типу носія тощо не змінюються навіть у разі вимкнення апарата.
Якщо копіювання розпочато в меню копіювання, недоступному для вказаного параметра, на
РК-дисплеї відобразиться повідомлення The specified function is not available with current
settings.. Змініть значення параметра, а потім виконуйте інструкції на екрані.
1. Magnif. (Збільшення)
Вкажіть метод зменшення/збільшення.
Зменшення або збільшення копії
2. Intensity
Укажіть інтенсивність. Якщо вибрано значення Auto, інтенсивність регулюється автоматично
відповідно до оригіналів, розміщених на склі експонування. Значення Auto відображається на
повзунку регулювання інтенсивності на екрані режиму очікування копіювання.
Важливо
Елементи настроювання
Стор. 399 із 1057
Якщо вибрано значення Auto, кнопкою
можна змінити інтенсивність на екрані
режиму очікування копіювання. Якщо перемістити курсор, розміщений посередині
, встановлене автоматично настроювання знову стане дійсним.
повзунка, кнопками
3. Page size
Вибір розміру сторінки завантаженого паперу.
4. Type (Тип носія)
Вибір типу носія завантаженого паперу.
5. Print qlty (Якість друку)
Визначення якості друку відповідно до оригінального документа.
Важливо
Якщо використовується режим Fast і для параметра Type встановлено значення Plain
paper, а якість паперу нижча за очікувану, виберіть значення Standard або High для
параметра Print qlty та спробуйте повторити копіювання.
Виберіть значення High для параметра Print qlty для копіювання у відтінках сірого. Під час
копіювання з відтінками сірого для передавання зображення використовуються відтінки
сірого, а не чорного та білого.
6. 2-sided
Укажіть значення параметра для двостороннього копіювання.
Копіювання на обох сторонах паперу (Two-sided copy)
7. Layout
Виберіть компонування.
Копіювання двох сторінок на одну (2-on-1 copy)
Копіювання чотирьох сторінок на одну (4-on-1 copy)
8. Orientation
Виберіть орієнтацію оригінального документа.
На початок сторінки
Зменшення або збільшення копії
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Копіювання > Зменшення або збільшення копії
U033
Зменшення або збільшення копії
На екрані режиму очікування копіювання можна не лише вільно регулювати збільшення, а й
вибирати попередньо встановлений коефіцієнт масштабування при копіюванні або копіювання з
підгонкою до сторінки.
Наведений нижче РК-дисплей відображається після натискання правої кнопки Функція (Function)
на екрані режиму очікування копіювання. Виберіть метод зменшення/збільшення з Magnif..
Примітка
Деякі методи зменшення/збільшення недоступні залежно від меню копіювання.
За розміром сторінки
Апарат автоматично зменшує або збільшує зображення відповідно до розміру сторінки.
Значення параметра Magnif.: Fit to page
Примітка
Якщо вибрано Fit to page, розмір сторінки може бути визначено неправильно — це
залежить від оригіналу. У цьому випадку виберіть параметр, відмінний від параметра Fit to
page.
Установити коефіцієнт
Можна вибрати одне з попередньо встановлених відношень для зменшення або збільшення
копій.
Виберіть коефіцієнт, відповідний для розміру оригіналу та сторінки.
Значення параметра Magnif.: 70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->8.5x11/115% B5->A4/141% A5->
A4/156% 5x7->8.5x11/183% 4x6->8.5x11
Примітка
Деякі з попередньо встановлених коефіцієнтів можуть бути недоступні — це залежить від
того, у якій країні або регіоні придбано апарат.
Вказаний коефіцієнт копії
на екрані режиму очікування копіювання можна вказати коефіцієнт
Кнопками
Стор. 400 із 1057
Зменшення або збільшення копії
Стор. 401 із 1057
масштабування при копіюванні як процент зменшення або збільшення копій.
Примітка
Доступні для вибору значення 400% MAX (максимальний коефіцієнт масштабування при
копіюванні) та 25% MIN (мінімальний коефіцієнт масштабування при копіюванні).
Якщо потрібно виконати копіювання зі збереженням формату оригіналу, виберіть параметр
SameMagnification.
На початок сторінки
Відображення екрана попереднього перегляду
Стор. 402 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Копіювання > Відображення екрана попереднього
перегляду
U035
Відображення екрана попереднього перегляду
Під час відображення екрана режиму очікування копіювання натискання центральної кнопки
Функція (Function) дає змогу попередньо переглянути зображення роздруківки на екрані
попереднього перегляду.
Важливо
Залежно від меню копіювання екран попереднього перегляду може бути недоступним.
Оригінал буде відскановано для відображення попереднього перегляду. Тому не відкривайте
кришку для притиснення документів, допоки не відобразиться екран попереднього перегляду.
Після відображення екрана попереднього перегляду та перед початком копіювання
виконується повторне сканування оригіналів. Тому не відкривайте кришку для притиснення
документів і не забирайте оригінал зі скла експонування, доки триває процес копіювання.
1. Попередній перегляд оригіналу
Відображається оригінал, розташований на склі експонування. Якщо зображення на екрані
розташовано нерівно, див. розділ Завантаження паперу й оригінальних документів і
розташуйте оригінал належним чином, після чого знову відкрийте екран попереднього
перегляду та перегляньте зображення оригіналу.
2. Розмір сторінки
Навколо зображення з’явиться рамка, яка вказує на вибраний розмір сторінки. Друкується
частина зображення всередині рамки.
3. Збільшення
З’явиться параметр збільшення, значення якого встановлено під час відображення екрана
попереднього перегляду. Якщо вибрано параметр, відмінний від Fit to page, можна змінити
.
значення параметра збільшення за допомогою кнопок
На початок сторінки
Використання зручних функцій копіювання
Стор. 403 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання зручних функцій копіювання
Використання зручних функцій копіювання
Вибір корисного меню копіювання
Копіювання на обох сторонах паперу (Two-sided copy)
Копіювання двох сторінок на одну (2-on-1 copy)
Копіювання чотирьох сторінок на одну (4-on-1 copy)
Копіювання без полів (Borderless copy)
Копіювання товстих оригіналів на кшталт книг (Frame erase copy)
Копіювання сторони етикетки диска
На початок сторінки
Вибір корисного меню копіювання
Стор. 404 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання зручних функцій копіювання > Вибір
корисного меню копіювання
U036
Вибір корисного меню копіювання
У цьому розділі описано процедуру вибору меню копіювання.
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Розташуйте оригінал на склі експонування.
Примітка
Щоб отримати докладнішу інформацію про типи та характеристики оригіналів, які можна
копіювати, див. розділ Завантаження паперу й оригінальних документів .
3. Виберіть пункт
Copy на екрані HOME.
Відобразиться екран Standard copy.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
4. Натисніть ліву кнопку Функція (Function).
Відобразиться екран Copy menu.
5. Кнопками
виберіть меню копіювання.
Виберіть меню копіювання, яке потрібно використовувати, а потім виконуйте інструкції на
екрані.
Докладніше про процедуру в меню Standard copy див. у розділі Створення копій .
Докладніше про процедури в інших меню копіювання див. у розділі Використання зручних
функцій копіювання .
Примітка
Повернувшись у меню Standard copy після вибору іншого меню, окрім Standard copy,
натисніть кнопку Стоп (Stop) . Якщо кількість копій, збільшення або інтенсивність уже
встановлено, двічі натисніть кнопку Стоп (Stop) .
Після вибору меню копіювання можна змінити параметри друку на екрані режиму
очікування копіювання правою кнопкою Функція (Function).
Залежно від меню копіювання не можна вибрати деякі елементи настроювання та
вказати деякі параметри.
Елементи настроювання
На початок сторінки
Копіювання на обох сторонах паперу (Two-sided copy)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання зручних функцій копіювання > Копіювання
на обох сторонах паперу (Two-sided copy)
U038
Копіювання на обох сторонах паперу (Two-sided copy)
Ви можете скопіювати дві сторінки оригіналу на обидві сторони одного аркуша паперу.
(A) Скріплення по довжині
(B) Скріплення по ширині
1. Відкрийте екран Copy menu.
Вибір корисного меню копіювання
2. Завантажте папір.
3. Виберіть пункт
Two-sided copy, після чого натисніть кнопку ОК (OK) .
Відображається параметр за промовчанням для двостороннього копіювання.
4. Перевірте інструкцію на РК-дисплеї, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран режиму очікування копіювання.
Примітка
Можна вказати сторону паперу для скріплення. Щоб указати сторону паперу для
скріплення, виконайте нижченаведену процедуру.
1. Натисніть праву кнопку Функція (Function) не екрані режиму очікування копіювання.
Відобразиться екран параметрів друку.
2. Кнопками
виберіть пункт 2-sided.
3. Переконайтеся, що вибрано значення 2-sided, а потім натисніть праву кнопку Функція
(Function).
Відобразиться екран Stapling side of print paper.
4. Кнопками
виберіть сторону для скріплення, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран параметрів друку. Натисніть ще раз кнопку ОК (OK) , щоб
повернутися до екрана режиму очікування копіювання.
5. Укажіть кількість копій кнопками + та -.
За потреби змініть параметри друку.
Елементи настроювання
6. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання копіювання у кольорі або кнопку
Чорний (Black) — для виконання чорно-білого копіювання.
Апарат почне сканування оригіналу лицевої сторони (перший аркуш). Після завершення
сканування відобразиться екран Document setting.
Примітка
Стор. 405 із 1057
Копіювання на обох сторонах паперу (Two-sided copy)
Стор. 406 із 1057
Якщо натиснути ліву кнопку Функція (Function), відбудеться копіювання лише лицевої
сторони оригіналу (першого аркуша).
7. Вийміть оригінал лицевої сторони (перший аркуш) зі скла експонування та
завантажте на нього оригінал зворотної сторони (другий аркуш).
8. Натисніть кнопку ОК (OK) .
Апарат почне сканування оригіналу зворотної сторони (другий аркуш) і копіювання.
Примітка
Це меню копіювання можна використовувати в поєднанні з параметром 2-on-1 copy або 4-on1 copy.
Якщо це меню копіювання використовується в поєднанні, виберіть значення 2-on-1 copy або 4on-1 copy для параметра Layout на екрані параметрів друку.
Докладніше про параметр 2-on-1 copy або 4-on-1 copy див. нижче.
Копіювання двох сторінок на одну (2-on-1 copy)
Копіювання чотирьох сторінок на одну (4-on-1 copy)
Якщо виконати чорно-біле копіювання в режимі Two-sided copy, інтенсивність кольорів на
роздруківці може відрізнятися від інтенсивності роздруківки, яка виконується в режимі
одностороннього чорно-білого копіювання.
На початок сторінки
Копіювання двох сторінок на одну (2-on-1 copy)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання зручних функцій копіювання > Копіювання
двох сторінок на одну (2-on-1 copy)
U040
Копіювання двох сторінок на одну (2-on-1 copy)
Можна скопіювати дві сторінки оригіналу (A) (B) на один аркуш паперу (C) за допомогою зменшення
всіх зображень.
1. Відкрийте екран Copy menu.
Вибір корисного меню копіювання
2. Завантажте папір.
3. Виберіть параметр
2-on-1 copy, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відображається параметр за промовчанням для копіювання 2-на-1.
4. Перевірте інструкцію на РК-дисплеї, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран режиму очікування копіювання.
Примітка
Можна вказати компонування. Щоб указати компонування, виконайте нижченаведену
процедуру.
1. Натисніть праву кнопку Функція (Function) не екрані режиму очікування копіювання.
Відобразиться екран параметрів друку.
2. Кнопками
виберіть пункт Layout.
3. Переконайтеся, що вибрано значення 2-on-1 copy, а потім натисніть праву кнопку
Функція (Function).
Відобразиться екран 2-on-1 copy layout.
4. Кнопками
виберіть компонування, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран параметрів друку. Натисніть ще раз кнопку ОК (OK) , щоб
повернутися до екрана режиму очікування копіювання.
5. Укажіть кількість копій кнопками + та -.
За потреби змініть параметри друку.
Елементи настроювання
6. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання копіювання у кольорі або кнопку
Чорний (Black) — для виконання чорно-білого копіювання.
Апарат почне сканування першого аркуша оригіналу. Після завершення сканування
відобразиться екран Document setting.
Стор. 407 із 1057
Копіювання двох сторінок на одну (2-on-1 copy)
Стор. 408 із 1057
Примітка
Якщо натиснути ліву кнопку Функція (Function), відбудеться копіювання лише першого
аркуша оригіналу.
7. Вийміть перший аркуш оригіналу зі скла експонування та завантажте на нього
другий аркуш оригіналу.
8. Натисніть кнопку ОК (OK) .
Апарат почне сканування другого аркуша оригіналу та копіювання.
Примітка
Це меню копіювання можна використовувати в поєднанні з параметром Two-sided copy.
Якщо це меню копіювання використовується в поєднанні, можна копіювати чотири сторінки
оригіналу на один аркуш паперу. У такому разі на кожну сторону паперу копіюються дві
сторінки оригіналу.
Якщо це меню копіювання використовується в поєднанні, виберіть значення 2-sided для
параметра 2-sided на екрані параметрів друку.
Коли після завершення сканування другого аркуша оригіналу відобразиться екран Document
setting, зіскануйте третій і четвертий аркуші, дотримуючись інструкцій на екрані.
Докладніше про параметр Two-sided copy див. у розділі Копіювання на обох сторонах паперу
(Two-sided copy) .
Якщо під час сканування на РК-дисплеї з’являється повідомлення Device memory is full.
Cannot continue process., встановіть якість друку на значення Standard або зменште кількість
аркушів документів, а потім повторіть спробу копіювання. Якщо це не вирішує проблему,
установіть для якості друку значення Fast і повторіть спробу копіювання.
На початок сторінки
Копіювання чотирьох сторінок на одну (4-on-1 copy)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання зручних функцій копіювання > Копіювання
чотирьох сторінок на одну (4-on-1 copy)
U041
Копіювання чотирьох сторінок на одну (4-on-1 copy)
Можна скопіювати чотири сторінки оригіналу на один аркуш паперу, зменшивши кожне
зображення. Можливі чотири варіанти компонування.
1. Відкрийте екран Copy menu.
Вибір корисного меню копіювання
2. Завантажте папір.
3. Виберіть параметр
4-on-1 copy, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відображається параметр за промовчанням для копіювання 4-на-1.
4. Перевірте інструкцію на РК-дисплеї, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран режиму очікування копіювання.
Примітка
Можна вказати компонування. Щоб указати компонування, виконайте нижченаведену
процедуру.
1. Натисніть праву кнопку Функція (Function) не екрані режиму очікування копіювання.
Відобразиться екран параметрів друку.
2. Кнопками
виберіть пункт Layout.
3. Переконайтеся, що вибрано значення 4-on-1 copy, а потім натисніть праву кнопку
Функція (Function).
Відобразиться екран 4-on-1 copy layout.
4. Кнопками
виберіть компонування, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран параметрів друку. Натисніть ще раз кнопку ОК (OK) , щоб
повернутися до екрана режиму очікування копіювання.
5. Укажіть кількість копій кнопками + та -.
За потреби змініть параметри друку.
Елементи настроювання
6. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання копіювання у кольорі або кнопку
Чорний (Black) — для виконання чорно-білого копіювання.
Апарат почне сканування першого аркуша оригіналу. Після завершення сканування
відобразиться екран Document setting.
Примітка
Стор. 409 із 1057
Копіювання чотирьох сторінок на одну (4-on-1 copy)
Стор. 410 із 1057
Якщо натиснути ліву кнопку Функція (Function), відбудеться копіювання лише першого
аркуша оригіналу.
7. Вийміть перший аркуш оригіналу зі скла експонування та завантажте на нього
другий аркуш оригіналу.
8. Натисніть кнопку ОК (OK) .
Апарат почне сканування другого аркуша оригіналу. Після завершення сканування
відобразиться екран Document setting.
Примітка
Якщо натиснути ліву кнопку Функція (Function), відбудеться копіювання першого та другого
аркушів оригіналу.
9. Зіскануйте третій і четвертий аркуші оригіналу так само, як у кроках 7 і 8.
Після завершення сканування четвертого аркуша оригіналу апарат розпочне копіювання.
Примітка
Це меню копіювання можна використовувати в поєднанні з параметром Two-sided copy.
Якщо це меню копіювання використовується в поєднанні, можна копіювати вісім сторінок
оригіналу на один аркуш паперу. У такому разі на кожну сторону паперу копіюються чотири
сторінки оригіналу.
Якщо це меню копіювання використовується в поєднанні, виберіть значення 2-sided для
параметра 2-sided на екрані параметрів друку.
Коли після завершення сканування четвертого аркуша оригіналу відобразиться екран
Document setting, зіскануйте наступний аркуш, дотримуючись інструкцій на екрані.
Докладніше про параметр Two-sided copy див. у розділі Копіювання на обох сторонах паперу
(Two-sided copy) .
Якщо під час сканування на РК-дисплеї з’являється повідомлення Device memory is full.
Cannot continue process., встановіть якість друку на значення Standard або зменште кількість
аркушів документів, а потім повторіть спробу копіювання. Якщо це не вирішує проблему,
установіть для якості друку значення Fast і повторіть спробу копіювання.
На початок сторінки
Копіювання без полів (Borderless copy)
Стор. 411 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання зручних функцій копіювання > Копіювання
без полів (Borderless copy)
U039
Копіювання без полів (Borderless copy)
Можна копіювати зображення таким чином, щоб вони заповнювали аркуш, не залишаючи полів.
1. Відкрийте екран Copy menu.
Вибір корисного меню копіювання
2. Завантажте папір.
3. Виберіть пункт
Borderless copy, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
4. Укажіть кількість копій кнопками + та -.
За потреби змініть параметри друку.
Елементи настроювання
5. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання копіювання у кольорі або кнопку
Чорний (Black) — для виконання чорно-білого копіювання.
Апарат розпочне копіювання.
Примітка
Наприкінці операції копіювання апарат може дещо обрізати краї зображення, оскільки
скопійоване зображення збільшується до розміру всієї сторінки. Якщо потрібно, можна
змінити ширину, на яку обрізуватимуться краї оригінального зображення. Однак обрізана
область буде більшою, якщо додаткова кількість велика. Докладніше див. у розділі Extended
copy amount .
Докладніше про формат паперу та тип носія, які доступні для копіювання без полів, див. у
розділі Область друку.
На початок сторінки
Копіювання товстих оригіналів на кшталт книг (Frame erase copy)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання зручних функцій копіювання > Копіювання
товстих оригіналів на кшталт книг (Frame erase copy)
U043
Копіювання товстих оригіналів на кшталт книг (Frame erase
copy)
Під час копіювання товстих оригіналів на кшталт книг можна виконувати копіювання без чорних
полів навколо зображення та тіней від оправи. Завдяки цій функції можна зменшити надмірне
споживання чорнила.
1. Відкрийте екран Copy menu.
Вибір корисного меню копіювання
2. Завантажте папір.
3. Виберіть параметр
Frame erase copy, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
4. Укажіть кількість копій кнопками + та -.
За потреби змініть параметри друку.
Елементи настроювання
5. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання копіювання у кольорі або кнопку
Чорний (Black) — для виконання чорно-білого копіювання.
Апарат розпочне копіювання.
Примітка
Опустіть кришку для притиснення документів.
Навколо зображення може з’явитися вузька чорна рамка. За допомогою цієї функції можна
усунути лише темні рамки. Якщо книжка, що сканується, надто тонка або якщо пристрій
використовується поблизу вікна чи у приміщенні з яскравим освітленням, навколо зображення
може залишатися розмита темна рамка. Крім того, якщо оригінальний документ має темний
колір, апарат не зможе відрізнити колір від тіні, внаслідок чого копія матиме злегка обрізані
краї або затемнення на згині.
Під час відображення екрана режиму очікування копіювання натискання центральної кнопки
Функція (Function) дає змогу попередньо переглянути зображення роздруківки на екрані
попереднього перегляду.
Відображення екрана попереднього перегляду
На початок сторінки
Стор. 412 із 1057
Копіювання сторони етикетки диска
Стор. 413 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання зручних функцій копіювання > Копіювання
сторони етикетки диска
D003
Копіювання сторони етикетки диска
Копіювання етикетки наявного диска BD/DVD/CD та її друк на диску, придатному для друку.
Важливо
Не можна друкувати на 8-сантиметрових дисках (3,15 дюйма), придатних для друку.
Не під’єднуйте лоток дисковода, доки не відобразиться повідомлення з підказкою про
встановлення диска, придатного для друку. Це може призвести до пошкодження апарата.
Примітка
Якщо друк нерівний, налаштуйте положення друку. Докладніше про настроювання див. у
розділі Настроювання області друку .
1. Відкрийте екран Copy menu.
Вибір корисного меню копіювання
2. Виберіть пункт
Disc label, а потім кнопкою ОК (OK) підтвердьте вибір.
З’явиться екран настроювання області друку.
3. Кнопкою
виберіть пункт Outer circle або Inner circle і кнопкою
область друку.
змініть
4. Кнопкою ОК (OK) підтвердьте вибір.
Примітка
Виміряйте зовнішній та внутрішній діаметри поверхні для друку диска, придатного для
друку, і переконайтеся, що значення, встановлене для зовнішнього діаметра, менше, ніж
виміряне, а для внутрішнього — більше, ніж виміряне.
Для отримання відомостей щодо придатних для друку дисків звертайтеся до їх виробників.
5. Кнопкою
виберіть пункт Recommended disc або Other disc, а потім кнопкою
ОК (OK) підтвердьте вибір.
Примітка
Якщо диск, придатний для друку, є рекомендованим диском, для забезпечення
відповідного рівня насиченості друку вкажіть Recommended disc. Якщо ні, вкажіть Other
disc.
6. Завантажте оригінальний диск BD/DVD/CD для копіювання на скло
експонування, а потім кнопкою ОК (OK) перейдіть до наступного кроку.
Відобразиться екран режиму очікування копіювання етикетки диска.
Важливо
Переконайтеся, що оригінальний диск BD/DVD/CD для копіювання розташовано
етикеткою донизу по центру скла експонування. Якщо розмістити його біля краю скла
експонування, частину зображення може бути обрізано.
Копіювання сторони етикетки диска
Стор. 414 із 1057
7. Кнопкою Колір (Color) можна виконати копіювання в кольорі, а кнопкою
Чорний (Black) — чорно-біле копіювання.
8. Підтвердьте повідомлення, а потім установіть диск, придатний для друку.
Натисніть ліву функціональну кнопку, щоб переглянути спосіб установлення диска, придатного
для друку.
9. Кнопкою ОК (OK) розпочніть копіювання.
Апарат розпочне копіювання.
Примітка
Під час виконання копіювання не дивіться прямо на джерело світла.
Кнопкою Стоп (Stop) скасуйте копіювання.
Після друку дозвольте поверхні для друку диска просохнути. Не використовуйте фен і не
піддавайте диск дії прямого сонячного проміння для висушування чорнил. Доки чорнила
не висохнуть, не торкайтеся поверхні для друку.
Для підтримання якості друку на оптимальному рівні рекомендовано припиняти друк
через кожні десять дисків, якщо виконується друк більше ніж десяти дисків поспіль.
Щоб зупинити операцію друку, від’єднайте лоток дисковода від принтера, а потім закрийте
внутрішню кришку. Приблизно через три хвилини відкрийте внутрішню кришку, приєднайте
лоток дисковода до принтера, а потім відновіть друк.
На початок сторінки
Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флеш-накопичувача USB (Фотог...
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флешнакопичувача USB (Фотографія)
Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флешнакопичувача USB (Фотографія)
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB
Перегляд і друк фотографій (Select photo print)
Друк усіх фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш- пам’яті USB (Print all photos)
Елементи настроювання
Використання зручних функцій відображення
На початок сторінки
Стор. 415 із 1057
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флеш-пам’
яті USB (Photo) > Друк фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB
U001
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш-пам’
яті USB
Можна надрукувати фотографію, збережену на карті пам’яті або у флеш-пам’яті USB.
У цьому розділі описано процедуру вибору меню друку або корисних функцій меню Photo як
основного меню фотографій.
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Виберіть пункт
Photo на екрані HOME.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
3. Вставте карту пам’яті у гніздо карти пам’яті або флеш-пам’ять USB у порт
прямого друку.
Відобразиться екран вибору фотографії.
Важливо
Одночасно використовувати карту пам’яті та флеш-пам’ять USB не можна.
Примітка
Інформацію про вставлення карти пам’яті/флеш-пам’ять USB або про типи карток пам’яті,
сумісні з цим апаратом, див. у розділі Друк фотографій .
Якщо на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB збережено як файли фотографій, так і файли
PDF, коли карту пам’яті/флеш-пам’ять USB вставлено перед вибором пункту Photo на
екрані HOME, відобразиться екран підтвердження для вибору файлу, який потрібно
надрукувати. Виберіть пункт Print photos на відображеному екрані, а потім натисніть
кнопку ОК (OK) .
Якщо на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB не збережено даних фотографій, придатних для
друку, на РК-екрані відобразиться повідомлення Data of supported types are not saved..
4. Натисніть ліву кнопку Функція (Function).
Відобразиться екран Photo menu. Можна вибрати одне з наведених нижче меню.
Select photo print
Можна попередньо переглянути кожну фотографію з карти пам’яті або флеш-пам’яті USB на
РК-дисплеї та надрукувати потрібну фотографію.
Якщо вибрати це меню, відобразиться такий самий екран, що й у разі вибору пункту Photo на
екрані HOME.
Перегляд і друк фотографій (Select photo print)
Print all photos
Можна надрукувати всі фотографії, збережені на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB.
Друк усіх фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш- пам’яті USB (Print all photos)
To fun photo print
Якщо вибрати це меню, відобразиться екран Fun photo print. За допомогою корисного меню
друку можна друкувати фотографії в різних компонуваннях.
Використання функцій веселого фотодруку
To slide show
Стор. 416 із 1057
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB
Якщо вибрати це меню, можна автоматично відображувати фотографії одна за одною на РКдисплеї та друкувати потрібні фотографії.
Використання функції показу слайдів
5. Кнопками
виберіть меню друку або корисну функцію, а потім натисніть
кнопку ОК (OK) .
Виберіть меню друку або корисну функцію, яку потрібно використовувати, а потім виконуйте
інструкції на екрані.
На початок сторінки
Стор. 417 із 1057
Перегляд і друк фотографій (Select photo print)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флеш-пам’
яті USB (Photo) > Перегляд і друк фотографій (Select photo print)
U117
Перегляд і друк фотографій (Select photo print)
Можна переглянути кожну фотографію з карти пам’яті або флеш-пам’яті USB на РК-дисплеї та
надрукувати потрібну фотографію.
Можна також указати кількість копій кожної фотографії та додати чергу друку.
Щоб отримати інформацію про основну процедуру друку з карти пам’яті або флеш-пам’яті USB, див.
також розділ Друк фотографій .
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Виберіть пункт
Photo на екрані HOME.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
Після вибору пункту Select photo print на екрані Photo menu відображається той самий
екран, що й у разі вибору пункту Photo на екрані HOME.
3. Вставте карту пам’яті у гніздо карти пам’яті або флеш-пам’ять USB у порт
прямого друку.
Відобразиться екран вибору фотографії.
Важливо
Одночасно використовувати карту пам’яті та флеш-пам’ять USB не можна.
Примітка
Інформацію про вставлення карти пам’яті/флеш-пам’ять USB або про типи карток пам’яті,
сумісні з цим апаратом, див. у розділі Друк фотографій .
Якщо на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB збережено як файли фотографій, так і файли
PDF, коли карту пам’яті/флеш-пам’ять USB вставлено перед вибором пункту Photo на
екрані HOME, відобразиться екран підтвердження для вибору файлу, який потрібно
надрукувати. Виберіть пункт Print photos на відображеному екрані, а потім натисніть
кнопку ОК (OK) .
Якщо на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB не збережено даних фотографій, придатних для
друку, на РК-екрані відобразиться повідомлення Data of supported types are not saved..
4. Завантажте папір у задній лоток.
5. За потреби вкажіть параметри.
Стор. 418 із 1057
Перегляд і друк фотографій (Select photo print)
Стор. 419 із 1057
1. Кількість копій
Укажіть за допомогою кнопок + та -.
2. Вибір фотографії
Виберіть фотографію, яку потрібно надрукувати, кнопками
.
3. Print settings
Натисканням правої кнопки Функція (Function) можна відобразити екран підтвердження
параметрів друку.
На екрані підтвердження параметрів друку можна змінити параметри розміру сторінки,
типу носія, якості друку тощо.
Елементи настроювання
4. Змінення вигляду
Натисканням центральної кнопки Функція (Function) можна змінити вигляд, перемкнути
режим відображення або вибрати меню для відображення екрана обрізування.
Використання зручних функцій відображення
5. Menu
Натисканням лівої кнопки Функція (Function) можна відобразити екран Photo menu.
Примітка
відкрийте
Якщо потрібно вказати кількість копій для кожної фотографії, кнопками
фотографію, яку потрібно надрукувати, а кнопками + та - укажіть кількість копій під час
відображення потрібної фотографії.
6. Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат почне друк.
Примітка
Щоб скасувати друк, натисніть кнопку Стоп (Stop) .
Чергу друку можна додати натисканням правої кнопки Функція (Function) під час друку.
Додавання черги друку
Додавання черги друку
Можна ще раз відобразити екран вибору фотографії та додати чергу друку під час виконання
друку фотографій.
Перегляд і друк фотографій (Select photo print)
Стор. 420 із 1057
Примітка
Цю функцію черги друку можна використати в меню Select photo print (Photo).
1.
Натисніть праву кнопку «Функція», коли відображається екран виконання друку.
Відобразиться екран вибору фотографії.
Примітка
Коли відображається екран вибору фотографії, апарат запускає чергу друку.
2.
Виберіть фотографію, яку потрібно надрукувати, і вкажіть кількість копій для кожної
фотографії.
Примітка
Піктограма черги друку
друку.
3.
відображається на фотографії, що входить до черги
Натисніть кнопку Колір (Color).
Фотографія з черги друкується після фотографії, друк якої вже було розпочато.
Щоб додати більше фотографій у чергу, повторіть дії із кроку 1.
Примітка
Додаючи чергу друку, не можна відобразити екран HOME, змінити меню друку або
виконати друк із комп’ютера або інших пристроїв.
Додаючи чергу друку, не можна вибрати значення параметра Page size або Type на
екрані підтвердження параметрів друку. Значення буде таке саме, як і для фотографії,
що входить до черги друку.
Щоб скасувати додавання черги друку, натисніть кнопку Стоп (Stop) . Коли відобразиться
екран підтвердження, виберіть Yes, щоб скасувати додавання. Апарат скасує всі черги
друку.
Якщо є кілька черг друку, на РК-дисплеї може відобразитися повідомлення Cannot
queue more print jobs. Please wait a while and redo the operation.. У такому разі додайте
чергу друку дещо пізніше.
На початок сторінки
Друк усіх фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш- пам’яті USB (Pri...
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флеш-пам’
яті USB (Photo) > Друк усіх фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш- пам’яті USB (Print all photos)
U011
Друк усіх фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш
- пам’яті USB (Print all photos)
Можна надрукувати всі фотографії, збережені на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB.
1. Відкрийте екран Photo menu.
Друк фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB
2. Виберіть пункт
Print all photos, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
3. Завантажте папір у задній лоток.
4. Укажіть діапазон друку.
виберіть метод зазначення діапазону друку, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Кнопками
Можна вибрати один із наведених нижче методів.
Select date
Відображається екран для вибору дати зйомки. Друкуються фотографії за вибраний період
часу.
виберіть дату зйомки та кнопкою ОК (OK) укажіть дату початку й кінця. Після
Кнопками
зазначення кінцевої дати відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
Примітка
Дата, яку потрібно зазначити, відображається відповідно до значень параметра Date
display format в розділі Device user settings пункту Device settings меню Setup.
Device user settings
All photos
Друк усіх фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB.
Після вибору методу й натискання кнопки ОК (OK) відображається екран підтвердження
параметрів друку.
5. Укажіть кількість копій кнопками + та -.
За потреби, вкажіть параметри друку.
Елементи настроювання
6. Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат починає друк усіх фотографій у зазначеному діапазоні.
На початок сторінки
Стор. 421 із 1057
Елементи настроювання
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флеш-пам’
яті USB (Photo) > Елементи настроювання
U002
Елементи настроювання
Можна вказати параметри розміру сторінки, типу носія та якості друку тощо для друку фотографій,
збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB.
Екран Print settings (Екран підтвердження параметрів друку)
Укажіть основні параметри друку на цьому екрані.
Спосіб відображення екрана підтвердження параметрів друку залежить від меню друку.
У пункті Select photo print меню Photo або Slide show
Натисканням правої кнопки Функція (Function) на екрані вибору фотографії можна
відобразити наведений нижче екран.
У пункті Print all photos меню Photo
Перед друком відображається наведений нижче екран.
У всіх пунктах меню Fun photo print
Перед друком відображається наведений нижче екран. Натисканням правої кнопки
Функція (Function) можна відобразити екран зміни параметрів.
Стор. 422 із 1057
Елементи настроювання
Стор. 423 із 1057
Можна вказати наведені нижче елементи настроювання.
змінюйте елемент настроювання, а кнопками
Кнопками
параметра на РК-дисплеї.
змінюйте значення
Примітка
Залежно від меню друку деякі елементи настроювання не можна вибрати. У цьому
розділі описано елементи настроювання меню Select photo print.
Елемент настроювання, який не можна вибрати, відображається затіненим або не
відображається.
Залежно від елемента настроювання деякі значення не можна вибирати в поєднанні зі
значенням іншого елемента настроювання або меню друку. Якщо вибрано значення, які
не можна вказати в поєднанні, на РК-дисплеї відобразиться повідомлення Error details.
У такому разі натисніть ліву кнопку Функція (Function), щоб підтвердити повідомлення, а
потім змініть значення.
Параметри розміру сторінки, типу носія тощо не змінюються навіть у разі вибору іншого
меню друку або вимкнення апарата.
1.
Page size
Вибір розміру сторінки завантаженого паперу.
2.
Type (Тип носія)
Вибір типу носія завантаженого паперу.
3.
Print qlty (Якість друку)
Визначення якості друку відповідно до фотографії.
4.
Border (Друк із полями або без)
Виберіть друк із полями або без полів.
5.
Photo fix
Якщо вибрано параметр Auto photo fix, розпізнається сюжет чи обличчя людини на знятій
фотографії, після чого до кожної фотографії автоматично застосовується потрібна
корекція. Це робить затемнене заднім освітленням обличчя яскравішім для друку. Під
час корекції також визначаються такі сцени, як пейзажі, нічні сцени, люди тощо, і до них
автоматично застосовуються оптимальні для друку елементи настроювання, а саме —
корекція кольору, яскравості та контрастності.
Примітка
За промовчанням фотографії, збережені на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB,
друкуються з автоматичною корекцією.
Якщо результат друку зі значенням Auto photo fix, установленим для параметра
Photo fix, є незадовільним, виберіть параметр Manual correction, правою кнопкою
Функція (Function) відкрийте екран Manual correction, а потім укажіть кожний
додатковий елемент настроювання.
Екран Manual correction
Якщо вибрано No correction, фотографії друкуються без корекції.
Елементи настроювання
6.
Red-EyeCorrection
Усунення ефекту «червоних очей» на портретах, зроблених за допомогою фотоапаратів
зі спалахом.
Залежно від типу фотографії ефект «червоних очей» може усуватися неправильно,
зокрема застосовуватися не до очей.
7.
Print date
Активація/деактивація друку дати зйомки на фотографії.
Примітка
Дата зйомки друкується відповідно до значень параметра Date display format в
розділі Device user settings пункту Device settings меню Setup.
Device user settings
8.
Print file no.
Активація/деактивація друку номера файлу на фотографії.
Примітка
Якщо виконуються обидві умови, наведені нижче, та вибрано значення ON для
параметрів Print date і Print file no., друкуватиметься тільки дата зйомки. Якщо
потрібно надрукувати номер файлу, встановіть значення OFF для параметра Print
date.
Для меню друку вибирається значення Layout print або Calendar print
параметра Fun photo print.
Екран Manual correction
Щоб відобразити цей екран, виберіть значення Manual correction для параметра Photo fix, а
потім натисніть праву кнопку Функція (Function).
1.
Vivid photo
Більш чітке відтворення зелених і синіх кольорів.
2.
PhotoOptimizer pro
Автоматична оптимізація яскравості й тону фотографії.
3.
Noise reduction
Зменшення сторонніх кольорових шумів на синіх ділянках (наприклад, небі) і чорних
ділянках.
4.
Face brightener
Висвітлення затемненого обличчя на фотографії, зробленій проти світла.
5.
Image optimizer
Стор. 424 із 1057
Елементи настроювання
Стор. 425 із 1057
Виправлення та згладжування нерівних контурів для друку.
6.
Brightness
Оптимізація яскравості.
7.
Contrast
Настроювання контрастності.
8.
Color balance
Відрегулюйте колірний баланс.
Наприклад, можна підсилити червоний або жовтий колір, щоб покращити колір шкіри.
9.
Effect
Накладання особливих ефектів на фотографію, наприклад, друк в тонах сепії або
уподібнення до ілюстрації.
На початок сторінки
Використання зручних функцій відображення
Стор. 426 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флеш-пам’
яті USB (Photo) > Використання зручних функцій відображення
U014
Використання зручних функцій відображення
У пункті Select photo print меню Photo або в певних меню друку Fun photo print можна змінити метод
відображення фотографій, збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB.
Натисканням центральної кнопки Функція (Function), поки в кожному меню друку відображається
екран вибору фотографії, можна змінити вигляд, перемкнути режим відображення або вибрати
меню для відображення екрана обрізування.
Кнопками
виберіть метод відображення, а кнопкою ОК (OK) зафіксуйте його.
Можна вибрати один із наведених нижче методів.
Примітка
Залежно від меню друку деякі методи відображення не можна вибрати.
Метод відображення зберігається, навіть якщо вибрано інше меню друку.
Standard view mode:
.
Фотографії відображаються по одній. Щоб вибрати фотографію, натисніть кнопку
List view mode:
Одночасне відображення дев’яти фотографій. Щоб вибрати фотографію, натисніть кнопку
.
Примітка
У пункті Select photo print меню Photo можна кнопками + та - вказати кількість копій
кожної фотографії, яку потрібно надрукувати.
Skip mode:
Можна пропускати фотографії за кількістю фотографій або датою зйомки.
Пропускання фотографій за кількістю фотографій або датою зйомки (Skip mode)
Trimming mode
Можна редагувати фотографії, обрізуючи їх.
Друк указаної області (Trimming mode)
На початок сторінки
Друк указаної області (Trimming mode)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флеш-пам’
яті USB (Photo) > Використання зручних функцій відображення > Друк указаної області (Trimming mode)
U015
Друк указаної області (Trimming mode)
Можна редагувати зображення на РК-дисплеї шляхом обрізання їх країв.
Примітка
Залежно від меню друку режим обрізування може бути недоступний.
Перед обрізуванням зображень укажіть розмір сторінки, тип носія, а також відповідне
значення для друку з полями або без полів на екрані підтвердження параметрів друку. Якщо
змінити параметри паперу після обрізування, область обрізування можна настроїти
відповідно до розміру паперу, або обрізування може бути скасовано повністю.
1. Виберіть фотографію, яку потрібно обрізати.
2. Відкрийте екран редагування обрізування.
1. Натисніть центральну кнопку Функція (Function), щоб відобразити екран Change view/
mode.
2. Кнопками
виберіть пункт Trimming mode, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран Trimming.
3. Виберіть область, яку потрібно надрукувати.
Наведеними нижче кнопками виконайте обрізування потрібної області.
:
і
Кнопки , ,
Розташування рамки обрізування.
Кнопки + і - або коліщатко прокрутки:
встановлення розміру рамки обрізування.
Ліва кнопка «Функція»:
змінення співвідношення розмірів рамки обрізування.
Центральна кнопка Функція (Function):
обертання рамки обрізування. Щоб здійснювати перехід між альбомною та книжковою
орієнтаціями рамки обрізування, натискайте цю кнопку.
Примітка
Залежно від меню друку деякі кнопки не можна використовувати.
4. Натисніть кнопку ОК (OK) , щоб підтвердити вибір області обрізування.
Вибір області зображення, що буде обрізано, завершено, і на дисплеї відображається вихідна
фотографія.
Стор. 427 із 1057
Друк указаної області (Trimming mode)
Стор. 428 із 1057
Примітка
Не можна зберегти обрізане зображення на карті пам’яті або у флеш-пам’яті USB.
Область обрізування відображається лише для фотографій, які були обрізані.
Щоб змінити встановлену область обрізування, знову відкрийте екран Trimming.
Щоб скасувати обрізування після його завершення знову відкрийте екран Trimming і натисніть
праву кнопку Функція (Function).
На початок сторінки
Пропускання фотографій за кількістю фотографій або датою зйомки (Skip mode) Стор. 429 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Зручний друк фотографій із карти пам’яті або флеш-пам’
яті USB (Photo) > Використання зручних функцій відображення > Пропускання фотографій за кількістю
фотографій або датою зйомки (Skip mode)
U016
Пропускання фотографій за кількістю фотографій або
датою зйомки (Skip mode)
Можна пропускати фотографії на РК-дисплеї за кількістю фотографій або датою зйомки.
Примітка
Залежно від меню друку режим пропускання може бути недоступний.
1. Натисніть центральну кнопку «Функція», коли в кожному меню друку
відображається екран вибору фотографії.
Відобразиться екран Change view/mode.
2. Кнопками
виберіть пункт Skip mode, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться наведений нижче екран.
3. Кнопками
виберіть метод пропускання.
Можна вибрати один із наведених нижче методів.
Scroll one by one:
Фотографії прокручуються по одній.
Scroll by 10 photos:
Фотографії прокручуються по 10 штук.
Scroll by 100 photos:
Фотографії прокручуються по 100 штук.
Skip by date:
Фотографії прокручуються за датою останнього змінення.
4. Кнопкою
5. Кнопками
перемістіть курсор на вибрані фотографії.
виберіть фотографію, яку потрібно надрукувати.
Щоб повернутися до вибору методу пропускання, скористайтеся кнопкою
.
Примітка
Для пропускання фотографій може знадобитися певний час, що залежить від кількості
фотографій, збережених на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB.
Якщо для методу пропускання вибрано значення Skip by date, дата відображається відповідно
до значень параметра Date display format в розділі Device user settings пункту Device settings
меню Setup.
Пропускання фотографій за кількістю фотографій або датою зйомки (Skip mode) Стор. 430 із 1057
Device user settings
На початок сторінки
Використання функцій веселого фотодруку
Стор. 431 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій веселого фотодруку
Використання функцій веселого фотодруку
Вибір меню друку Fun Photo
Друк кількох фотографій на одному аркуші паперу (Layout print)
Друк на наклейках (Sticker print)
Друк фотоіндексу (Photo index print)
Друк фотографій відповідно до параметрів DPOF (DPOF print)
Друк фотографій із друком інформації про зйомку (Captured info print)
Друк фотографії на документи (ID photo size print)
Створення календаря (Calendar print)
Друк фотографії на етикетці диска
На початок сторінки
Вибір меню друку Fun Photo
Стор. 432 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій веселого фотодруку > Вибір меню
друку Fun Photo
U004
Вибір меню друку Fun Photo
У цьому розділі описано процедуру вибору меню друку в пункті Fun photo print.
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Виберіть пункт
Fun photo print на екрані HOME.
Відобразиться екран Fun photo print.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
Можна відобразити екран Fun photo print, вибравши пункт To fun photo print кнопками
на екрані Photo menu, який відображається натисканням лівої кнопки Функція
(Function) у пункті Photo.
3. Вставте карту пам’яті у гніздо карти пам’яті або флеш-пам’ять USB у порт
прямого друку.
Важливо
Одночасно використовувати карту пам’яті та флеш-пам’ять USB не можна.
Примітка
Інформацію про вставлення карти пам’яті/флеш-пам’ять USB або про типи карток пам’яті,
сумісні з цим апаратом, див. у розділі Друк фотографій .
Якщо на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB збережено як файли фотографій, так і файли
PDF, коли карту пам’яті/флеш-пам’ять USB вставлено перед вибором пункту Fun photo
print або Photo на екрані HOME, відобразиться екран підтвердження для вибору файлу,
який потрібно надрукувати. Виберіть пункт Print photos на відображеному екрані, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Після цього лівою кнопкою Функція (Function) відкрийте екран Photo menu, а кнопками
виберіть пункт To fun photo print і натисніть кнопку ОК (OK) , щоб відобразити екран Fun
photo print.
Якщо на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB не збережено даних фотографій, придатних для
друку, на РК-екрані відобразиться повідомлення Data of supported types are not saved..
4. Кнопками
виберіть меню друку та натисніть кнопку ОК (OK) .
Виберіть меню друку, яке потрібно використовувати, а потім виконуйте інструкції на екрані.
Докладніше про кожне меню Fun photo print див. у розділі Використання функцій веселого
фотодруку.
На початок сторінки
Друк кількох фотографій на одному аркуші паперу (Layout print)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій веселого фотодруку > Друк кількох
фотографій на одному аркуші паперу (Layout print)
U006
Друк кількох фотографій на одному аркуші паперу (Layout
print)
Можна вставити вибрані фотографії до вибраного компонування.
1. Відкрийте екран Fun photo print.
Вибір меню друку Fun Photo
2. Виберіть пункт Layout print і натисніть кнопку ОК (OK) .
3. Кнопками
виберіть компонування, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
4. Завантажте папір у задній лоток.
5. Кнопками
виберіть розмір сторінки відповідно до завантаженого паперу, а
потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Примітка
Якщо вибрано параметри Mixed 1, Mixed 2 або Mixed 3, для розміру сторінки можна
вибрати значення A4 або 8.5"x11"(LTR).
6. Кнопками
виберіть тип носія відповідно до завантаженого паперу, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
7. Кнопками
виберіть метод вставлення та натисніть кнопку ОК (OK) .
Можна вибрати один із наведених нижче методів вставлення.
Paste automatically
Можна вставити фотографії за вибраний період часу або всі фотографії.
Якщо потрібно вставити фотографії за вибраний період часу, укажіть дату початку та кінця
періоду, дотримуючись інструкцій на екрані.
Paste one by one
Коли відображається екран вибору фотографії, дотримуючись інструкцій на екрані, вставте
фотографії.
Примітка
Інші параметри
Використання зручних функцій відображення
8. Коли відображається екран зазначення кількості копій, укажіть її за допомогою
кнопок + та - і натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
Натисканням правої кнопки Функція (Function) можна відобразити елементи настроювання,
доступні для вибору.
Елементи настроювання
Примітка
Якщо значення ON вибрано для Print date і Print file no., друкуватиметься тільки дата
зйомки. У разі друку фотографії за допомогою параметра Layout print не можна
Стор. 433 із 1057
Друк кількох фотографій на одному аркуші паперу (Layout print)
надрукувати одразу дату зйомки та номер файлу. Якщо потрібно надрукувати номер
файлу, встановіть значення OFF для параметра Print date.
9. Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат почне друк.
На початок сторінки
Стор. 434 із 1057
Друк на наклейках (Sticker print)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій веселого фотодруку > Друк на
наклейках (Sticker print)
U007
Друк на наклейках (Sticker print)
1. Відкрийте екран Fun photo print.
Вибір меню друку Fun Photo
2. Виберіть параметр Sticker print, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
3. Завантажте в задній лоток один аркуш із наклейками та натисніть кнопку ОК
(OK) .
Примітка
Не можна використовувати касету для друку на наклейках. Завантажте в задній лоток
один аркуш із наклейками.
Одночасно в задній лоток можна завантажувати лише один аркуш з наклейками.
4. Переконайтеся, що для компонування вибрано параметр Stickers x16, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Примітка
Якщо на РК-дисплеї вибрано компонування, відмінне від Stickers x16, виберіть параметр
.
Stickers x16 за допомогою кнопок
5. Кнопками
виберіть фотографію, яку потрібно надрукувати, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Примітка
Інші параметри
Використання зручних функцій відображення
6. Кнопками
виберіть рамку, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Натисканням центральної кнопки Функція (Function) можна редагувати фотографії, обрізуючи
їх.
Наведеними нижче кнопками виконайте обрізування потрібної області.
:
і
Кнопки , ,
Розташування рамки обрізування.
Кнопки + і - або коліщатко прокрутки:
встановлення розміру рамки обрізування.
Центральна кнопка Функція (Function):
обертання рамки обрізування. Щоб здійснювати перехід між альбомною та книжковою
орієнтаціями рамки обрізування, натискайте цю кнопку.
Кнопка ОК (OK) :
Завершення вибору області обрізування.
Примітка
Щоб виконати друк без рамки, натисніть праву кнопку Функція (Function), коли на екрані
відображається екран вибору рамки.
Якщо фотографія відображається перевернутою, кнопками
поверніть рамку на 180
градусів, щоб правильно розмістити її відносно положення фотографії.
Щоб повернути фотографію на 90 градусів, щоб вмістити її в межах рамки, скористайтеся
Стор. 435 із 1057
Друк на наклейках (Sticker print)
Стор. 436 із 1057
екраном редагування обрізування, щоб повернути область обрізування.
7. Коли відображається екран зазначення кількості копій, укажіть її за допомогою
кнопок + та - і натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
8. Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат почне друк.
На початок сторінки
Друк фотоіндексу (Photo index print)
Стор. 437 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій веселого фотодруку > Друк
фотоіндексу (Photo index print)
U010
Друк фотоіндексу (Photo index print)
Дозволяє надрукувати індекс усіх фотографій, збережених на карті пам’яті або у флеш-пам’яті USB.
1. Відкрийте екран Fun photo print.
Вибір меню друку Fun Photo
2. Виберіть параметр Photo index print, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
3. Кнопками
виберіть тип друку та натисніть кнопку ОК (OK) .
Можна вибрати один із наведених нижче типів друку.
Contact print
зображення з 35 мм плівки друкуються у зменшеному розмірі, як під час контактного друку.
Standard
кількість фотографій, що можна надрукувати на одній сторінці, залежить від розміру сторінки.
A4/Letter: 80 фотографій, 203,2 x 254,0 мм/8 x 10 дюймів: 72 фотографії, 127,0 x 177,8 мм/5 x 7
дюймів: 35 фотографій, 101,6 x 152,4 мм/4 x 6 дюймів: 24 фотографії, 101,6 x 180,6 мм/Wide: 28
фотографій
4. Кнопками
виберіть метод зазначення діапазону друку, а потім натисніть
кнопку ОК (OK) .
Якщо потрібно надрукувати фотографії за вибраний період часу, укажіть дату початку та кінця
періоду, дотримуючись інструкцій на екрані.
5. Завантажте папір у задній лоток.
6. Кнопками
виберіть розмір сторінки відповідно до завантаженого паперу, а
потім натисніть кнопку ОК (OK) .
7. Кнопками
виберіть тип носія відповідно до завантаженого паперу, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
8. Коли відображається екран зазначення кількості копій, укажіть її за допомогою
кнопок + та - і натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
Натисканням правої кнопки Функція (Function) можна відобразити елементи настроювання,
доступні для вибору.
Елементи настроювання
9. Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат почне друк.
На початок сторінки
Друк фотографій відповідно до параметрів DPOF (DPOF print)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій веселого фотодруку > Друк
фотографій відповідно до параметрів DPOF (DPOF print)
U008
Друк фотографій відповідно до параметрів DPOF (DPOF
print)
Якщо на цифровій камері вказані параметри Digital Print Order Format (DPOF), можна друкувати
фотографії відповідно до цих параметрів.
1. Відкрийте екран Fun photo print.
Вибір меню друку Fun Photo
2. Виберіть параметр DPOF print, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
3. Завантажте папір у задній лоток.
4. За допомогою кнопки
виберіть параметр Yes, а потім натисніть кнопку ОК
(OK) .
5. Кнопками
виберіть розмір сторінки відповідно до завантаженого паперу, а
потім натисніть кнопку ОК (OK) .
6. Кнопками
виберіть тип носія відповідно до завантаженого паперу, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
Натисканням правої кнопки Функція (Function) можна відобразити елементи настроювання,
доступні для вибору.
Елементи настроювання
7. Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат почне друк.
Примітка
Цей апарат підтримує вказані нижче функції DPOF.
Версія:
на основі версії 1.00
Підтримувані типи зображень:
Exif (TIFF) і JFIF
Стандартний друк на основі стилю друку:
друк фотографій, для яких було вибрано значення «Стандартний друк» для параметра DPOF
Індексний друк на основі стилю друку:
індексний друк фотографій, для яких вибрано значення «Індексний друк» для параметрів
DPOF, використовуючи індексне компонування апарата
Комплексний друк зображень на основі стилю друку:
друк фотографії, для якого встановлено значення «Комплексний друк зображень» для
параметрів DPOF (із зазначенням певного числа копій та компонування)
Вибір фотографій для друку:
друк лише фотографій з параметрами DPOF
Кількість копій:
друк кількості копій, указаної на екрані параметрів DPOF
Зображення автоматично збільшуються або зменшуються відповідно до розміру сторінки. Краї
Стор. 438 із 1057
Друк фотографій відповідно до параметрів DPOF (DPOF print)
Стор. 439 із 1057
фотографії можуть обрізатися залежно від розміру сторінки.
Параметри сортування фотографій за датою зйомки відповідають параметрам DPOF.
DPOF — це стандартний формат для запису певної інформації, пов’язаної із зображеннями,
наприклад, кількості копій або зображень, вибраних для друку.
На початок сторінки
Друк фотографій із друком інформації про зйомку (Captured info print)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій веселого фотодруку > Друк
фотографій із друком інформації про зйомку (Captured info print)
U009
Друк фотографій із друком інформації про зйомку (Captured
info print)
Можна друкувати інформацію про зйомку (інформація Exif) на полях індексу фотографій або
вибраних окремих фотографій.
1. Відкрийте екран Fun photo print.
Вибір меню друку Fun Photo
2. Виберіть параметр Captured info print, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
3. Кнопками
виберіть тип друку та натисніть кнопку ОК (OK) .
Можна вибрати один із наведених нижче типів друку.
Print to a selected photo
Друк інформації на полях окремих вибраних фотографій.
Print to list of photos
Друк інформації на полях друку фотоіндексу всіх фотографій або фотографій за вибраний
період часу.
Якщо потрібно надрукувати інформацію на полях друку фотоіндексу фотографій за вибраний
період часу, укажіть дату початку та кінця періоду, дотримуючись інструкцій на екрані.
4. Завантажте папір у задній лоток.
5. Кнопками
виберіть розмір сторінки відповідно до завантаженого паперу, а
потім натисніть кнопку ОК (OK) .
6. Кнопками
виберіть тип носія відповідно до завантаженого паперу, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Якщо для типу друку вибрано значення Print to a selected photo, відобразиться екран вибору
фотографії. Після цього виберіть фотографію, дотримуючись інструкцій на екрані.
Примітка
Інші параметри
Використання зручних функцій відображення
7. Коли відображається екран зазначення кількості копій, укажіть її за допомогою
кнопок + та - і натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
Натисканням правої кнопки Функція (Function) можна відобразити елементи настроювання,
доступні для вибору.
Елементи настроювання
8. Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат почне друк.
На початок сторінки
Стор. 440 із 1057
Друк фотографії на документи (ID photo size print)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій веселого фотодруку > Друк
фотографії на документи (ID photo size print)
U012
Друк фотографії на документи (ID photo size print)
Можна надрукувати фотографії, збережені на карті пам’яті або у флеш-пам’яті USB, у зазначеному
розмірі, наприклад, у форматі фотографії на документ.
1. Відкрийте екран Fun photo print.
Вибір меню друку Fun Photo
2. Виберіть параметр ID photo size print, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
3. Кнопками
виберіть розмір фотографії для друку та натисніть кнопку ОК
(OK) .
4. Завантажте папір у задній лоток.
5. Кнопками
виберіть розмір сторінки відповідно до завантаженого паперу, а
потім натисніть кнопку ОК (OK) .
6. Кнопками
виберіть тип носія відповідно до завантаженого паперу, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
7. Кнопками
виберіть фотографію, яку потрібно надрукувати, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Примітка
Інші параметри
Використання зручних функцій відображення
8. Обріжте область для друку та натисніть кнопку ОК (OK) .
Наведеними нижче кнопками виконайте обрізування потрібної області.
:
і
Кнопки , ,
Розташування рамки обрізування.
Кнопки + і - або коліщатко прокрутки:
встановлення розміру рамки обрізування.
Центральна кнопка Функція (Function):
обертання рамки обрізування. Щоб здійснювати перехід між альбомною та книжковою
орієнтаціями рамки обрізування, натискайте цю кнопку.
9. Коли відображається екран зазначення кількості копій, укажіть її за допомогою
кнопок + та - і натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
Натисканням правої кнопки Функція (Function) можна відобразити елементи настроювання,
доступні для вибору.
Елементи настроювання
10. Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат почне друк.
Стор. 441 із 1057
Друк фотографії на документи (ID photo size print)
Стор. 442 із 1057
На початок сторінки
Створення календаря (Calendar print)
Стор. 443 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій веселого фотодруку > Створення
календаря (Calendar print)
U013
Створення календаря (Calendar print)
Можна створювати оригінальні календарі, використовуючи в них свої улюблені фотографії та сам
календар.
1. Відкрийте екран Fun photo print.
Вибір меню друку Fun Photo
2. Виберіть пункт Calendar print і натисніть кнопку ОК (OK) .
3. Кнопками
4. Кнопками
виберіть тип календаря та натисніть кнопку ОК (OK) .
виберіть компонування, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Можна вибрати одне з наведених нижче компонувань.
Paper: Portrait format/Photo: Bottom (landscape)
Paper: Portrait format/Photo: Top (landscape)
Paper: Landscape format/Photo: Right (portrait)
Paper: Landscape format/Photo: Left (portrait)
Примітка
Виберіть формат альбому для фотографії в альбомній орієнтації чи книжковий формат
для фотографії у книжковій орієнтації.
5. Завантажте папір у задній лоток.
Важливо
Завантажуйте папір лише у книжковій орієнтації.
6. Кнопками
виберіть розмір сторінки відповідно до завантаженого паперу, а
потім натисніть кнопку ОК (OK) .
7. Кнопками
виберіть тип носія відповідно до завантаженого паперу, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
8. Кнопками
виберіть фотографію, яку потрібно надрукувати, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Примітка
Інші параметри
Використання зручних функцій відображення
9. Підтвердьте орієнтацію фотографії та натисніть кнопку ОК (OK) .
Щоб повернути фотографію, натисніть кнопку
.
10. Дотримуючись інструкцій на екрані, укажіть рік для друку, місяць для друку,
перший день тижня, колір для вихідних і колір тла.
Створення календаря (Calendar print)
Стор. 444 із 1057
11. Коли відображається екран зазначення кількості копій, укажіть її за допомогою
кнопок + та - і натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
Натисканням правої кнопки Функція (Function) можна відобразити елементи настроювання,
доступні для вибору.
Елементи настроювання
Примітка
Якщо значення ON вибрано для Print date і Print file no., друкуватиметься тільки дата
зйомки. У разі друку фотографії за допомогою параметра Calendar print не можна
надрукувати одразу дату зйомки та номер файлу. Якщо потрібно надрукувати номер
файлу, встановіть значення OFF для параметра Print date.
12. Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат почне друк.
На початок сторінки
Друк фотографії на етикетці диска
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій веселого фотодруку > Друк
фотографії на етикетці диска
D004
Друк фотографії на етикетці диска
Друг зображення з карти пам’яті або флеш-накопичувача USB на диску, придатному для друку.
Важливо
Не можна друкувати на 8-сантиметрових дисках (3,15 дюйма), придатних для друку.
Не під’єднуйте лоток дисковода, доки не відобразиться повідомлення з підказкою про
встановлення диска, придатного для друку. Це може призвести до пошкодження апарата.
Примітка
Якщо друк нерівний, налаштуйте положення друку. Докладніше про настроювання див. у
розділі Настроювання області друку .
1. Відкрийте екран Fun photo print.
Вибір меню друку Fun Photo
2. Виберіть пункт Disc label print, а потім кнопкою ОК (OK) підтвердьте вибір.
З’явиться екран настроювання області друку.
3. Кнопкою
змініть область друку в пункті Outer circle.
4. Кнопкою ОК (OK) підтвердьте вибір.
5. Кнопкою
змініть область друку в пункті Inner circle.
6. Кнопкою ОК (OK) підтвердьте вибір.
Примітка
Виміряйте зовнішній та внутрішній діаметри поверхні для друку диска, придатного для
друку, і переконайтеся, що значення, встановлене для зовнішнього діаметра, менше, ніж
виміряне, а для внутрішнього — більше, ніж виміряне.
Для отримання відомостей щодо придатних для друку дисків звертайтеся до їх виробників.
7. Кнопкою
виберіть пункт Recommended disc або Other disc, а потім кнопкою
ОК (OK) підтвердьте вибір.
Відобразиться екран вибору фотографії.
Примітка
Якщо диск, придатний для друку, є рекомендованим диском, для забезпечення
відповідного рівня насиченості друку вкажіть Recommended disc. Якщо ні, вкажіть Other
disc.
8. Кнопкою
виберіть фотографію, яку потрібно надрукувати, а потім кнопкою
ОК (OK) підтвердьте вибір.
Примітка
Інші параметри
Використання зручних функцій відображення
Стор. 445 із 1057
Друк фотографії на етикетці диска
Стор. 446 із 1057
9. У разі необхідності настройте область друку та виконайте обрізування
потрібної області.
Наведеними нижче кнопками виконайте обрізування потрібної області.
:
і
Кнопки , ,
Розташування рамки обрізування.
Кнопки + і - або коліщатко прокрутки:
встановлення розміру рамки обрізування.
10. Кнопкою ОК завершіть вибір області обрізування.
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
11. Кнопкою Колір (Color) перейдіть до наступного кроку.
Примітка
Не використовуйте кнопку Чорний (Black) .
12. Підтвердьте повідомлення, а потім установіть диск, придатний для друку.
Натисніть ліву функціональну кнопку, щоб переглянути спосіб установлення диска, придатного
для друку.
13. Кнопкою ОК (OK) розпочніть друк.
Апарат почне друк.
Після завершення друку відобразиться екран вибору фотографії.
Примітка
Кнопкою Стоп (Stop) скасуйте друк.
Після друку дозвольте поверхні для друку диска просохнути. Не використовуйте фен і не
піддавайте диск дії прямого сонячного проміння для висушування чорнил. Доки чорнила
не висохнуть, не торкайтеся поверхні для друку.
Для підтримання якості друку на оптимальному рівні рекомендовано припиняти друк
через кожні десять дисків, якщо виконується друк більше ніж десяти дисків поспіль.
Щоб зупинити операцію друку, від’єднайте лоток дисковода від принтера, а потім закрийте
внутрішню кришку. Приблизно через три хвилини відкрийте внутрішню кришку, приєднайте
лоток дисковода до принтера, а потім відновіть друк.
На початок сторінки
Використання функції показу слайдів
Стор. 447 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функції показу слайдів
Використання функції показу слайдів
Використання функції показу слайдів
На початок сторінки
Використання функції показу слайдів
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функції показу слайдів > Використання
функції показу слайдів
U118
Використання функції показу слайдів
Можна відобразити фотографії, збережені на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB, у режимі показу
слайдів.
У режимі показу слайдів фотографії відображаються по черзі автоматично.
Можна друкувати фотографії в режимі показу слайдів.
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Виберіть пункт
Slide show на екрані HOME.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
3. Вставте карту пам’яті у гніздо карти пам’яті або флеш-пам’ять USB у порт
прямого друку.
Відобразиться екран вибору ефекту.
Важливо
Одночасно використовувати карту пам’яті та флеш-пам’ять USB не можна.
Примітка
Інформацію про вставлення карти пам’яті/флеш-пам’ять USB або про типи карток пам’яті,
сумісні з цим апаратом, див. у розділі Друк фотографій .
Якщо на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB збережено як файли фотографій, так і файли
PDF, коли карту пам’яті/флеш-пам’ять USB вставлено перед вибором пункту Slide show
або Photo на екрані HOME, відобразиться екран підтвердження для вибору файлу, який
потрібно надрукувати. Виберіть пункт Print photos на відображеному екрані, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Якщо на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB не збережено даних фотографій, придатних для
друку, на РК-екрані відобразиться повідомлення Data of supported types are not saved..
Можна відобразити екран Slide show, вибравши пункт To slide show кнопками
на
екрані Photo menu, який відображається натисканням лівої кнопки Функція (Function) у
меню Photo.
4. Кнопками
виберіть ефект для відтворення.
Можна вибрати один із наведених нижче ефектів.
Standard
Wide
Circle
Примітка
Щоб відобразити фотографії у вказаному діапазоні дат або змінити порядок відтворення,
натисніть праву кнопку Функція (Function).
Якщо потрібно відобразити фотографії за вказаний період часу, укажіть дату початку та
кінця періоду, дотримуючись інструкцій на екрані.
Стор. 448 із 1057
Використання функції показу слайдів
Стор. 449 із 1057
5. Натисніть кнопку ОК (OK) .
Почнеться відтворення показу слайдів.
Якщо під час відтворення показу слайдів натиснути кнопку ОК (OK) , показ слайдів буде
призупинено.
Можна надрукувати відображену фотографію, натиснувши кнопку Колір (Color), коли показ
слайдів призупинено.
Примітка
Коли показ слайдів призупинено, можна змінити параметри друку натисканням правої
кнопки Функція (Function).
Елементи настроювання
Щоб відновити показ слайдів, натисніть кнопку ОК (OK) , коли його призупинено.
Показ слайдів можна відновити натисканням правої кнопки Функція (Function) під час
друку. Якщо друк не завершено, можна надрукувати відображену фотографію, знову
призупинивши показ слайдів і натиснувши кнопку Колір (Color) .
Щоб скасувати показ слайдів, натисніть кнопку ПОЧАТОК (HOME).
На початок сторінки
Друк документів (PDF-файлу)
Стор. 450 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Друк документів (PDF-файлу)
Друк документів (PDF-файлу)
Друк документів (PDF-файлів), збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB
На початок сторінки
Друк документів (PDF-файлів), збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті ...
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Друк документів (PDF-файлу) > Друк документів (PDFфайлів), збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB
U098
Друк документів (PDF-файлів), збережених на карті пам’яті
або флеш-пам’яті USB
Можна друкувати файли PDF, зіскановані за допомогою панелі керування апарата чи створені за
допомогою програми MP Navigator EX (прикладна програма, що постачається з апаратом), з карти
пам’яті або флеш-пам’яті USB.
Примітка
З карти пам’яті або флеш-пам’яті USB можна друкувати файли PDF, які відповідають
наведеним нижче умовам.
Файли PDF, зіскановані за допомогою панелі керування апарата та збережені на карті
пам’яті/флеш-пам’яті USB, коли для параметра Format установлено значення PDF або
Compact PDF (Розширення: .pdf)
Докладніше про сканування за допомогою панелі керування апарата див. у розділі
Збереження зісканованих даних на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB з панелі керування
апарата.
Файли PDF, створені за допомогою програми MP Navigator EX (прикладна програма з
комплекту постачання апарата), коли для параметра PDF Compression у діалоговому вікні
PDF Settings установлено значення Standard або High (Розширення: .pdf)
Окрім наведених нижче даних.
-Шифровані дані
-Дані з зображеннями, зіскановані з роздільною здатністю 9601 пікселів або більше по
вертикалі та горизонталі
Докладніше про створення файлів PDF за допомогою програми MP Navigator EX див. у
розділі Використання зображень в MP Navigator EX .
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Завантажте звичайний папір у касету.
3. Виберіть пункт
Document print на екрані HOME.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
4. Вставте карту пам’яті у гніздо карти пам’яті або флеш-пам’ять USB у порт
прямого друку.
відображається список документів.
Важливо
Одночасно використовувати карту пам’яті та флеш-пам’ять USB не можна.
Примітка
Інформацію про вставлення карти пам’яті/флеш-пам’ять USB або про типи карток пам’яті,
сумісні з цим апаратом, див. у розділі Друк фотографій .
Якщо на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB збережено як файли фотографій, так і файли
PDF, коли карту пам’яті/флеш-пам’ять USB вставлено перед вибором пункту Document
print на екрані HOME, відобразиться екран підтвердження для вибору файлу, який
потрібно надрукувати. Виберіть пункт Print documents на відображеному екрані, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Стор. 451 із 1057
Друк документів (PDF-файлів), збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті ...
Якщо на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB не збережено документів (файлів PDF),
придатних для друку, на РК-екрані відобразиться повідомлення Data of supported types
are not saved..
Імена файлів можуть не відображатися належним чином у списку документів, якщо ім’я
файлу є довгим або містить несумісні символи.
Коли відображається список документів, натисканням центральної кнопки Функція
(Function) відображається екран попереднього перегляду. На екрані попереднього
перегляду перша сторінка кожного файлу PDF відображається на РК-дисплеї. Окрім того,
якщо документ в альбомному форматі, він відобразиться повернутим на 90 градусів.
Для деяких файлів PDF відображення попереднього перегляду може тривати довше, або
може бути обрізана частина попереднього перегляду.
Імена файлів PDF відображаються, хоча файли PDF не можна друкувати за допомогою
панелі керування апарата. Якщо одна з наведених нижче умов стосується файлів PDF, їх
друк є неможливим.
Файли PDF збережено за допомогою прикладної програми, відмінної від MP Navigator
EX (прикладна програма, що постачається з апаратом)
Файли PDF, для яких екран попереднього перегляду є недоступним («?»
відображається на екрані попереднього перегляду.)
Рекомендується перевірити, чи можна надрукувати файл PDF. Якщо під час відображення
списку документів натиснути праву кнопку Функція (Function), відобразиться екран Details.
Якщо одна з наведених нижче умов стосується файлу PDF, його друк є неможливим.
Не вдається відобразити інформацію на екрані Details.
Відображаються символи, відмінні від MP Navigator EX, на Created with.
Файли PDF, зроблені за допомогою прикладної програми, відмінної від MP Navigator EX
(прикладна програма, що постачається з апаратом), не можна надрукувати, навіть якщо
вони збережені за допомогою програми MP Navigator EX.
5. Виберіть документ для друку та натисніть кнопку ОК (OK) .
виберіть документ для друку зі списку, а кнопками
Кнопками
друку з попереднього перегляду.
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
виберіть документ для
1. Page size
Виберіть розмір сторінки.
2. Type
Для типу паперу повинно бути встановлено значення Plain paper.
3. Print qlty (Якість друку)
Вкажіть якість друку.
6. Укажіть кількість копій кнопками + та -.
7. Натисніть кнопку Колір (Color).
Апарат почне друк.
Примітка
Можна надрукувати до 100 сторінок за раз. Якщо здійснюється спроба надрукувати більше 100
сторінок файлу PDF, на РК-дисплеї відображається повідомлення The specified PDF file
contains too many pages. The pages exceeding the number of printable pages will not be printed.
Continue?. Натисніть кнопку ОК (OK) , щоб розпочати друк. Якщо потрібно надрукувати більше
Стор. 452 із 1057
Друк документів (PDF-файлів), збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті ...
100 сторінок файлу PDF, надрукуйте їх із комп’ютера.
Якщо документ в альбомному форматі, він буде надрукований повернутим на 90 градусів.
Якщо розмір документа більший, ніж розмір сторінки, вказаний на апараті, документ буде
надрукований зі зменшеним розміром. У такому випадку тонкі лінії на документі можуть не
бути надрукованими або зображання можуть бути зміщеними.
Для деяких файлів PDF може відобразитися повідомлення про помилку перед початком друку
або під час нього.
Докладніше див. у розділі Відображення повідомлення про помилку на РК-дисплеї .
На початок сторінки
Стор. 453 із 1057
Друк фотографії з надрукованої фотографії (Повторний друк фотографії)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Друк фотографії з надрукованої фотографії (Повторний
друк фотографії)
Друк фотографії з надрукованої фотографії (Повторний
друк фотографії)
Друк із надрукованої фотографії
Елементи настроювання
Друк вказаної області (Обрізування)
На початок сторінки
Стор. 454 із 1057
Друк із надрукованої фотографії
Стор. 455 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Друк фотографії з надрукованої фотографії (Photo reprint) >
Друк із надрукованої фотографії
U021
Друк із надрукованої фотографії
Можна зісканувати надруковану фотографію та надрукувати її повторно (повторний друк
фотографій).
Щоб отримати інформацію про основну процедуру друку з надрукованої фотографії, див. розділ
фотографій з надрукованих фотографій .
Друк
Можна також надрукувати наклейку з надрукованої фотографії та всі зіскановані фотографії.
Докладніше про цю корисну функцію див. у розділі Використання функцій повторного друку .
На початок сторінки
Елементи настроювання
Стор. 456 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Друк фотографії з надрукованої фотографії (Photo reprint) >
Елементи настроювання
U022
Елементи настроювання
Перед друком можна вказати параметри розміру сторінки, типу носія, якості друку тощо.
змінюйте елемент настроювання, а кнопками
Кнопками
на РК-дисплеї.
змінюйте значення параметра
Примітка
Залежно від меню повторного друку деякі елементи настроювання не можна вибрати. У цьому
розділі описано елементи настроювання меню Select and print.
Елемент настроювання, який не можна вибрати, відображається затіненим або не
відображається.
Залежно від елемента настроювання деякі значення не можна вибирати в поєднанні зі
значенням іншого елемента настроювання або меню повторного друку. Якщо вибрано
значення, які не можна вказати в поєднанні, на РК-дисплеї відобразиться повідомлення Error
details. У такому разі натисніть ліву кнопку Функція (Function), щоб підтвердити повідомлення,
а потім змініть значення.
Параметри розміру сторінки, типу носія тощо в меню Select and print та Print all photos не
змінюються навіть у разі вибору іншого меню повторного друку або вимкнення апарата.
Екран Print settings (Екран підтвердження параметрів друку)
Укажіть основні параметри повторного друку на цьому екрані.
Примітка
Спосіб відображення екрана підтвердження параметрів друку залежить від меню
повторного друку.
У меню Select and print натисніть праву кнопку Функція (Function), щоб
відобразити екран підтвердження параметрів друку на екрані вибору фотографії.
В інших меню, окрім Select and print, екран підтвердження параметрів друку
відображається перед початком друку.
1.
Page size
Вибір розміру сторінки завантаженого паперу.
2.
Type (Тип носія)
Вибір типу фотопаперу для використання.
3.
Print qlty (Якість друку)
Регулювання якості друку відповідно до зісканованої фотографії.
Елементи настроювання
4.
Стор. 457 із 1057
Border (Друк із полями або без)
Виберіть друк із полями або без полів.
5.
Photo fix
Якщо вибрано параметр Auto photo fix, розпізнається сюжет чи обличчя людини на знятій
фотографії, після чого до кожної фотографії автоматично застосовується потрібна
корекція. Це робить затемнене заднім освітленням обличчя яскравішім для друку. Під
час корекції також визначаються такі сцени, як пейзажі, нічні сцени, люди тощо, і до них
автоматично застосовуються оптимальні для друку елементи настроювання, а саме —
корекція кольору, яскравості та контрастності.
Примітка
За промовчанням фотографії повторно друкуються з автоматичною корекцією.
Якщо результат друку зі значенням Auto photo fix, установленим для параметра
Photo fix, є незадовільним, виберіть параметр Manual correction, правою кнопкою
Функція (Function) відкрийте екран Manual correction, а потім укажіть кожний
додатковий елемент настроювання.
Екран Manual correction
Якщо вибрано No correction, фотографії повторно друкуються без корекції.
Екран Manual correction
Щоб відобразити цей екран, виберіть значення Manual correction для параметра Photo fix, а
потім натисніть праву кнопку Функція (Function).
1.
Face brightener
Висвітлення затемненого обличчя на фотографії, зробленій проти світла.
2.
Fade restoration
Корекція кольорів або відтінків, що вицвіли з часом, на фотографіях, які планується
надрукувати.
3.
Brightness
Оптимізація яскравості.
4.
Contrast
Настроювання контрастності.
5.
Color balance
Відрегулюйте колірний баланс.
Наприклад, можна підсилити червоний або жовтий колір, щоб покращити колір шкіри.
На початок сторінки
Друк вказаної області (Обрізування)
Стор. 458 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Друк фотографії з надрукованої фотографії (Photo reprint) >
Друк вказаної області (Обрізування)
U029
Друк вказаної області (Обрізування)
Можна редагувати зображення на РК-дисплеї шляхом обрізання їх країв.
Примітка
Залежно від меню повторного друку функція обрізування може бути недоступною.
1. Виберіть зображення для обрізування після сканування надрукованої
фотографії та натисніть центральну кнопку Функція (Function).
Відобразиться екран Trimming.
2. Обріжте область, яку потрібно надрукувати.
Наведеними нижче кнопками виконайте обрізування потрібної області.
:
і
Кнопки , ,
Розташування рамки обрізування.
Кнопки + і - або коліщатко прокрутки:
встановлення розміру рамки обрізування.
Ліва кнопка «Функція»:
змінення співвідношення розмірів рамки обрізування.
Центральна кнопка Функція (Function):
обертання рамки обрізування. Щоб здійснювати перехід між альбомною та книжковою
орієнтаціями рамки обрізування, натискайте цю кнопку.
Примітка
Залежно від меню повторного друку деякі кнопки не можна використовувати.
3. Натисніть кнопку ОК (OK) , щоб підтвердити вибір області обрізування.
Вибір області зображення, що буде обрізано, завершено, і на дисплеї відображається вихідна
фотографія.
Примітка
Область обрізування відображається лише для фотографій, які були обрізані.
Щоб змінити встановлену область обрізування, знову відкрийте екран Trimming.
Щоб скасувати обрізування після його завершення знову відкрийте екран Trimming і натисніть
праву кнопку Функція (Function).
На початок сторінки
Використання функцій повторного друку
Стор. 459 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій повторного друку
Використання функцій повторного друку
Вибір меню повторного друку фотографій
Повторний друк фотографії на наклейках (Sticker print)
Повторний друк усіх фотографій (Print all photos)
Повторний друк фотографії на етикетці диска
На початок сторінки
Вибір меню повторного друку фотографій
Стор. 460 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій повторного друку > Вибір меню
повторного друку фотографій
U024
Вибір меню повторного друку фотографій
У цьому розділі описано процедуру вибору меню повторного друку.
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Виберіть пункт
Photo reprint на екрані HOME.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
3. Розташуйте надруковану фотографію на склі експонування.
Примітка
Щоб отримати інформацію про спосіб розташування надрукованої фотографії на склі
експонування, див. розділ Завантаження паперу й оригінальних документів .
4. Виконуйте інструкції, що з’являтимуться на екрані, а потім натисніть кнопку ОК
(OK) , щоб розпочати сканування надрукованої фотографії.
Відобразиться екран Reprint from printed photo.
5. Кнопками
виберіть меню повторного друку та натисніть кнопку ОК (OK) .
Виберіть меню повторного друку, яке потрібно використовувати, а потім виконуйте інструкції на
екрані.
Щоб отримати інформацію про основну процедуру друку з надрукованої фотографії, див. розділ
Друк фотографій з надрукованих фотографій .
Можна також надрукувати наклейку з надрукованої фотографії та всі зіскановані фотографії.
Докладніше про цю корисну функцію див. у розділі Використання функцій повторного друку .
На початок сторінки
Повторний друк фотографії на наклейках (Sticker print)
Стор. 461 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій повторного друку > Повторний
друк фотографії на наклейках (Sticker print)
U027
Повторний друк фотографії на наклейках (Sticker print)
Ви можете надрукувати свою улюблену зіскановану фотографію на фотонаклейках Canon.
1. Відкрийте екран Reprint from printed photo.
Вибір меню повторного друку фотографій
2. Виберіть параметр
Sticker print, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
3. Завантажте в задній лоток один аркуш із наклейками та натисніть кнопку ОК
(OK) .
Примітка
Не можна використовувати касету для друку на наклейках. Завантажте в задній лоток
один аркуш із наклейками.
Одночасно в задній лоток можна завантажувати лише один аркуш з наклейками.
4. Переконайтеся, що для компонування вибрано параметр Stickers x16, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Примітка
Якщо на РК-дисплеї вибрано компонування, відмінне від Stickers x16, виберіть параметр
.
Stickers x16 за допомогою кнопок
5. Кнопками
виберіть фотографію, яку потрібно повторно надрукувати, а
потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
Примітка
, можливо, надруковану фотографію
Якщо на фотографії з’явилася позначка
зіскановані неправильно. Повторно зіскануйте надруковану фотографію, натиснувши ліву
кнопку Функція (Function).
Інші параметри
Друк вказаної області (Обрізування)
6. Укажіть кількість копій кнопками + та -.
7. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання кольорового друку або кнопку
Чорний (Black) для виконання чорно-білого друку.
Апарат почне друк.
На початок сторінки
Повторний друк усіх фотографій (Print all photos)
Стор. 462 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій повторного друку > Повторний
друк усіх фотографій (Print all photos)
U028
Повторний друк усіх фотографій (Print all photos)
Можна надрукувати всі відскановані фотографії.
1. Відкрийте екран Reprint from printed photo.
Вибір меню повторного друку фотографій
2. Виберіть пункт
Print all photos, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
3. Завантажте папір у задній лоток.
4. Укажіть кількість копій кнопками + та -.
За потреби змініть параметри друку.
Елементи настроювання
5. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання кольорового друку або кнопку
Чорний (Black) для виконання чорно-білого друку.
Апарат почне друк.
На початок сторінки
Повторний друк фотографії на етикетці диска
Стор. 463 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Використання функцій повторного друку > Повторний
друк фотографії на етикетці диска
D005
Повторний друк фотографії на етикетці диска
Друк зображення з надрукованої фотографії на диск, придатний для друку.
Лише для MG8100 series: можна надрукувати зображення із плівки (35 мм, негатив/позитив (стрічка
/слайд)) на диску, придатному для друку.
Важливо
Не можна друкувати на 8-сантиметрових дисках (3,15 дюйма), придатних для друку.
Не під’єднуйте лоток дисковода, доки не відобразиться повідомлення з підказкою про
встановлення диска, придатного для друку. Це може призвести до пошкодження апарата.
Примітка
Якщо друк нерівний, налаштуйте положення друку. Докладніше про настроювання див. у
розділі Настроювання області друку .
1. Відкрийте екран Reprint from printed photo.
Вибір меню повторного друку фотографій
Примітка
Лише для MG8100 series: під час друку із плівки відкрийте екран Reprint from film.
2. Виберіть пункт
Disc label print, а потім кнопкою ОК (OK) підтвердьте
вибір.
З’явиться екран настроювання області друку.
3. Кнопкою
виберіть пункт Outer circle або Inner circle і кнопкою
область друку.
змініть
4. Кнопкою ОК (OK) підтвердьте вибір.
Примітка
Виміряйте зовнішній та внутрішній діаметри поверхні для друку диска, придатного для
друку, і переконайтеся, що значення, встановлене для зовнішнього діаметра, менше, ніж
виміряне, а для внутрішнього — більше, ніж виміряне.
Для отримання відомостей щодо придатних для друку дисків звертайтеся до їх виробників.
5. Кнопкою
виберіть пункт Recommended disc або Other disc, а потім кнопкою
ОК (OK) підтвердьте вибір.
Відобразиться екран вибору фотографії.
Примітка
Якщо диск, придатний для друку, є рекомендованим диском, для забезпечення
відповідного рівня насиченості друку вкажіть Recommended disc. Якщо ні, вкажіть Other
disc.
6. Кнопкою
виберіть фотографію, яку потрібно надрукувати, а потім кнопкою
ОК (OK) підтвердьте вибір.
Повторний друк фотографії на етикетці диска
Стор. 464 із 1057
Примітка
Якщо на фотографії з’явиться позначка
, можливо, фотографії зіскановані
неправильно. Повторно зіскануйте фотографію за допомогою лівої функціональної
кнопки.
Інші параметри
Друк вказаної області (Обрізування)
7. Підтвердьте зображення для друку, а потім кнопкою ОК (OK) перейдіть до
наступного кроку.
Відобразиться екран підтвердження параметрів друку.
Примітка
Можна також обрізати область друку ще раз за допомогою центральної функціональної
кнопки.
8. Кнопкою Колір (Color) можна виконати друк у кольорі, а кнопкою Чорний
(Black) — чорно-білий друк.
9. Підтвердьте повідомлення, а потім установіть диск, придатний для друку.
Натисніть ліву функціональну кнопку, щоб переглянути спосіб установлення диска, придатного
для друку.
10. Кнопкою ОК (OK) розпочніть друк.
Апарат почне друк.
Примітка
Кнопкою Стоп (Stop) скасуйте друк.
Після друку дозвольте поверхні для друку диска просохнути. Не використовуйте фен і не
піддавайте диск дії прямого сонячного проміння для висушування чорнил. Доки чорнила
не висохнуть, не торкайтеся поверхні для друку.
Для підтримання якості друку на оптимальному рівні рекомендовано припиняти друк
через кожні десять дисків, якщо виконується друк більше ніж десяти дисків поспіль.
Щоб зупинити операцію друку, від’єднайте лоток дисковода від принтера, а потім закрийте
внутрішню кришку. Приблизно через три хвилини відкрийте внутрішню кришку, приєднайте
лоток дисковода до принтера, а потім відновіть друк.
На початок сторінки
Друк із мобільного телефону або шаблону друку (Спеціальний друк)
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Друк із мобільного телефону або шаблону друку
(Спеціальний друк)
Друк із мобільного телефону або шаблону друку
(Спеціальний друк)
Друк із мобільного телефону за допомогою з’єднання Bluetooth
Друк форм шаблонів, наприклад на папері в лінійку або на міліметровому папері
На початок сторінки
Стор. 465 із 1057
Друк із мобільного телефону за допомогою з’єднання Bluetooth
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Друк із мобільного телефону або шаблону друку (Special
print) > Друк із мобільного телефону за допомогою з’єднання Bluetooth
U057
Друк із мобільного телефону за допомогою з’єднання
Bluetooth
У цьому розділі описано процедуру друку фотографій через з’єднання Bluetooth із мобільного
телефону за допомогою додаткового пристрою Bluetooth BU-30.
Під час друку з мобільного телефону через з’єднання Bluetooth див. також інструкції з експлуатації
мобільного телефону.
Щоб отримати інформацію про процедуру друку через з’єднання Bluetooth із комп’ютера, див.
розділ Про з’єднання Bluetooth .
Примітка
Для друку фотографій можна використовувати мобільні телефони з підтримкою OPP (Профіль
проштовхування об’єктів) або BIP (Основний профіль обробки зображень).
Залежно від мобільного телефону, навіть за умови підтримки телефоном вищенаведених
профілів друк фотографій з нього може не виконуватися. Щоб отримати інформацію про
профілі, що підтримує ваш мобільний телефон, див. його інструкції з експлуатації.
Друк через з’єднання Bluetooth
1.
Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2.
Завантажте папір.
3.
Приєднайте додатковий пристрій Bluetooth BU-30.
Вставте пристрій Bluetooth BU-30 у порт прямого друку.
4.
Виберіть пункт
Special print на екрані HOME.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
Стор. 466 із 1057
Друк із мобільного телефону за допомогою з’єднання Bluetooth
5.
Виберіть пункт
Стор. 467 із 1057
Print from mobile phone, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран режиму очікування друку.
Примітка
Параметри друку можна змінити натисканням правої кнопки Функція (Function).
Докладніші відомості про елементи настроювання див. у розділі Mobile phone print
settings.
Значенням за промовчанням для друку з мобільного телефону є друк без полів на
папері Photo Paper Plus Glossy II розміром 10 х 15 см/4 x 6 дюймів.
6.
Розпочніть друк із мобільного телефону.
Для назви пристрою виберіть значення за промовчанням Canon XXX-1
(де «XXX» є назвою вашого апарата).
Якщо потрібно ввести ключ доступу, уведіть значення за
промовчанням — «0000».
На екрані Bluetooth settings можна змінити назву пристрою апарата, ключ доступу
тощо.
Змінення параметрів Bluetooth
Примітка
З’єднання можна встановити в діапазоні близько 10 м/33 футів, що залежить
від наведених нижче умов. Швидкість друку залежить від вказаних нижче
умов.
Наявність фізичних перешкод між обладнанням з’єднання та радіоперешкод.
Наявність магнітних полів, статичної електрики або електромагнітних
перешкод.
Чутливість приймача та ефективність антени обладнання з’єднання.
Не можна друкувати відеофайли.
Залежно від пристрою, дані, збережені на карті пам’яті, можуть не
друкуватися.
Про дані, що передаються
Відповідно до параметрів безпеки, встановлених на мобільному
телефоні, дані або фотографії, завантажені з URL-адреси, що
вкладена до повідомлення електронної пошти, можуть не друкуватися.
Залежно від розміру фотографії, після встановлення безпроводового з’
єднання апарату може знадобитися певний час, щоб розпочати друк.
Якість роздруківок і орієнтація (книжна чи альбомна) визначається
автоматично відповідно до розміру зробленої фотографії.
Залежно від розміру зробленої фотографії, під час виконання друку без
полів краї зображення можуть бути обрізані; під час друку з полями
розмір полів може змінитися.
Якщо розмір фотографії перевищує 1,8 Мб, можливо, надіслати файл
не вдасться.
На початок сторінки
Змінення параметрів Bluetooth
Стор. 468 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Друк із мобільного телефону або шаблону друку (Special
print) > Друк із мобільного телефону за допомогою з’єднання Bluetooth > Змінення параметрів Bluetooth
U058
Змінення параметрів Bluetooth
Як етап підготовки до друку через з’єднання Bluetooth можна змінити такі параметри, як назва
пристрою та ключ доступу на екрані Bluetooth settings.
У цьому розділі описано спосіб відображення екрана Bluetooth settings. Відомості про кожний
елемент настроювання див. у розділі Bluetooth settings .
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Приєднайте додатковий пристрій Bluetooth BU-30.
Вставте пристрій Bluetooth BU-30 у порт прямого друку.
3. Виберіть пункт
Setup на екрані HOME.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
4. Виберіть пункт
5. За допомогою кнопок
Device settings, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
виберіть Bluetooth settings, а потім натисніть кнопку
ОК (OK) .
З’явиться екран Bluetooth settings.
Екран Bluetooth settings
На початок сторінки
Друк форм шаблонів, наприклад на папері в лінійку або на міліметровому папері Стор. 469 із 1057
Повний посібник > Друк із панелі керування апарата > Друк із мобільного телефону або шаблону друку (Special
print) > Друк форм шаблонів, наприклад на папері в лінійку або на міліметровому папері
U030
Друк форм шаблонів, наприклад на папері в лінійку або на
міліметровому папері
Можна надрукувати форму шаблону, наприклад папір у лінійку, міліметровий папір або контрольні
списки тощо на звичайному папері формату B5, A4 або Letter.
Форми шаблонів для друку
Нижче перелічені доступні шаблони.
Папір формату блокнота
Можна вибрати один із трьох форматів міжрядкових
інтервалів.
Параметри на РК-дисплеї:
Notebook paper 1: 8 mm spacing
Notebook paper 2: 7 mm spacing
Notebook paper 3: 6 mm spacing
Міліметровий папір
Можна вибрати один із двох розмірів квадратів.
Параметри на РК-дисплеї:
Graph paper 1: Graph 5 mm
Graph paper 2: Graph 3 mm
Примітка
Не можна роздрукувати на міліметровому папері на
основі паперу формату B5.
Список
Можна надрукувати блокнот із клітками для прапорців.
Параметри на РК-дисплеї:
Checklist
Документ для службового використання
Можна надрукувати документи для службового використання
на 10 або 12 співробітників.
Параметри на РК-дисплеї:
Staff paper 1: Staff paper 10 staves
Staff paper 2: Staff paper 12 staves
Друк форм шаблонів, наприклад на папері в лінійку або на міліметровому папері Стор. 470 із 1057
Рукописний документ
Можна надрукувати рукописний документ.
Параметри на РК-дисплеї:
Handwriting paper
Тижневий графік
Можна надрукувати форму тижневого графіка.
Параметри на РК-дисплеї:
Weekly schedule
Щомісячний графік
Можна надрукувати форму щомісячного графіка.
Параметри на РК-дисплеї:
Monthly schedule
Друк форм шаблонів
Надрукуйте форму шаблону, виконуючи наведену нижче процедуру.
1.
Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2.
Завантажте в касету аркуш звичайного паперу формату A4, B5 або Letter.
3.
Виберіть пункт
Special print на екрані HOME.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
4.
Виберіть параметр
5.
За допомогою кнопок
натисніть кнопку ОК (OK) .
Template print, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
виберіть шаблон, який потрібно надрукувати, а потім
Форми шаблонів для друку
6.
Кнопками
укажіть параметр розміру сторінки та двостороннього друку, а
кнопками + та - укажіть кількість копій.
Примітка
Залежно від форми деякі параметри розміру сторінки не можна вказувати. Якщо
Друк форм шаблонів, наприклад на папері в лінійку або на міліметровому папері Стор. 471 із 1057
вибрати такий параметр, на РК-дисплеї відобразиться повідомлення Error details. У
такому разі натисніть ліву кнопку Функція (Function), щоб підтвердити повідомлення,
а потім змініть значення.
7.
Почніть друк.
Натисніть кнопку Колір (Color), щоб виконати друк одної з наведених нижче форм.
Notebook paper 1/Notebook paper 2/Notebook paper 3/Graph paper 1/Graph paper 2/
Handwriting paper
Натисніть кнопку Чорний (Black) , щоб виконати друк одної з наведених нижче форм.
Checklist/Staff paper 1/Staff paper 2/Weekly schedule/Monthly schedule
На початок сторінки
Сканування
Стор. 472 із 1057
Повний посібник > Сканування
Сканування
Сканування зображень
Сканування з панелі керування апарата
Сканування за допомогою стандартного програмного забезпечення
Сканування за допомогою іншого програмного забезпечення
Вікна програми Canon IJ Network Scan Utility
Інші методи сканування
На початок сторінки
Сканування зображень
Стор. 473 із 1057
Повний посібник > Сканування > Сканування зображень
Сканування зображень
Сканування зображень
Перед початком сканування
Розміщення документів
На початок сторінки
Сканування зображень
Стор. 474 із 1057
Повний посібник > Сканування > Сканування зображень > Сканування зображень
U046
Сканування зображень
За допомогою цього апарата можна легко сканувати зображення та зберігати їх на комп’ютері,
карті пам’яті або у флеш-пам’яті USB.
Окрім того, можна сканувати зображення, указуючи докладні параметри з комп’ютера за
допомогою прикладної програми.
Виберіть метод сканування відповідно до завдання, яке вам потрібно виконати.
Збереження зісканованих даних на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB з панелі керування апарата
Переадресація даних сканування на комп’ютер за допомогою панелі керування апарата
Сканування за допомогою стандартного програмного забезпечення
Сканування за допомогою іншого програмного забезпечення
На початок сторінки
Перед початком сканування
Стор. 475 із 1057
Повний посібник > Сканування > Сканування зображень > Перед початком сканування
U047
Перед початком сканування
Перед початком сканування зображень перевірте:
Переконайтеся, що оригінал, який потрібно зісканувати, відповідає вимогам, встановленим для
оригіналу, який потрібно розташувати на склі експонування.
У разі переадресації даних на ПК більш детальну інформацію див. у розділі Розміщення
документів .
Якщо потрібно зберегти дані на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB, для отримання докладнішої
інформації див. розділ Завантаження паперу й оригінальних документів .
На початок сторінки
Placing Documents
Стор. 476 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning Images > Placing Documents
S005
Placing Documents
Learn how to place documents on the machine's Platen. Place documents correctly according to the type
of document to be scanned. Otherwise, documents may not be scanned correctly.
Important
Do not place objects on the Document Cover. The objects may fall into the machine when the
Document Cover is opened. This may damage the machine.
Close the Document Cover when scanning.
Placing Documents
Place documents as described below to allow the machine to detect the document type or size
automatically.
Important
When scanning by specifying the document size in MP Navigator EX or ScanGear (scanner driver),
align an upper corner of the document with the corner at the arrow (alignment mark) of the Platen.
Photos that have been cut to various shapes and documents smaller than 1.18 inches (3 cm)
square cannot be cropped accurately when scanning.
Reflective disc labels may not be scanned properly.
For Photos, Postcards, Business Cards or BD/
For Magazines, Newspapers or Text Documents
DVD/CD
Placing a Single Document
Place the document face-down on the Platen, with
0.39 inches (1 cm) or more space between the
edges (diagonally striped area) of the Platen and
the document. Portions placed on the diagonally
striped area cannot be scanned.
Place the document face-down on the Platen and
align an upper corner of the document with the
corner at the arrow (alignment mark) of the Platen.
Portions placed on the diagonally striped area
cannot be scanned.
Important
Important
Large documents (such as A4 size photos)
The portion within 0.039 inches (1 mm)
inwards from the alignment mark cannot be
Placing Documents
that cannot be placed away from the edges/
arrow (alignment mark) of the Platen may be
saved as PDF files. To save in a format other
than PDF, scan by specifying the file format.
Стор. 477 із 1057
scanned.
0.039 inches (1 mm)
Placing Multiple Documents
Allow 0.39 inches (1 cm) or more space between
the edges (diagonally striped area) of the Platen
and documents, and between documents.
Portions placed on the diagonally striped area
cannot be scanned.
more than 0.39 inches (1 cm)
Note
You can place up to 12 documents.
You can place up to 4 documents when the
Compress scanned images when
transferring checkbox is selected on the "
General Tab" of the Preferences dialog box.
Positions of slanted documents (10 degrees
or less) are corrected automatically.
Page top
Сканування з панелі керування апарата
Стор. 478 із 1057
Повний посібник > Сканування > Сканування з панелі керування апарата
Сканування з панелі керування апарата
Збереження зісканованих даних на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB з панелі керування апарата
Переадресація даних сканування на комп’ютер за допомогою панелі керування апарата
Вкладення відсканованих даних за допомогою панелі керування апарата до повідомлення
електронної пошти
Елементи настроювання на панелі керування апарата
Додаток: Різні параметри сканування
На початок сторінки
Збереження зісканованих даних на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB з панелі ке...
Повний посібник > Сканування > Сканування з панелі керування апарата > Збереження зісканованих даних на
карті пам’яті/флеш-пам’яті USB з панелі керування апарата
U048
Збереження зісканованих даних на карті пам’яті/флеш-пам’
яті USB з панелі керування апарата
Також можна зберегти відскановані дані на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB за допомогою
панелі керування.
Важливо
Не виймайте карту пам’яті або флеш-пам’ять USB з апарата в разі виконання вказаних нижче
дій.
Під час сканування
Перед збереженням відсканованих даних
Одночасно використовувати карту пам’яті та флеш-пам’ять USB не можна. Обов’язково
виберіть одну з них як носій для збереження відсканованих даних.
Із міркувань безпеки рекомендується періодично створювати резервні копії зісканованих
даних, що вже збережені на карті пам’яті чи у флеш-пам’яті USB, на іншому носії, що
допоможе уникнути непередбачених проблем з даними.
Компанія не несе відповідальність за пошкодження або втрату даних, спричинені будь-якими
факторами, навіть упродовж гарантійного періоду.
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Виберіть пункт
Scan на екрані HOME.
З’явиться екран Save/Forward to.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
Якщо на РК-дисплеї відображається екран режиму очікування пересилання даних на
комп’ютер, підключений через USB, натисніть ліву кнопку Функція (Function), щоб
відобразити екран Save/Forward to.
3. Вставте карту пам’яті у гніздо карти пам’яті або флеш-пам’ять USB у порт
прямого друку.
Інформацію про вставлення карти пам’яті у гніздо або про типи карток пам’яті, сумісні з цим
апаратом, див. у розділі Друк фотографій .
Див. розділ Встановлення флеш-пам’яті USB для отримання інформації про спосіб вставлення
флеш-пам’яті USB у порт прямого друку.
Стор. 479 із 1057
Збереження зісканованих даних на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB з панелі ке...
4. Виберіть пункт
Memory card або
USB flash drive, а потім натисніть
кнопку ОК (OK) .
5. Виберіть пункт
Save to memory card або
потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Save to USB flash drive, а
Відобразиться екран режиму очікування сканування.
* Нижче наведено екран режиму очікування сканування для збереження даних на карті пам’
яті.
6. Кнопками
виберіть тип документа для параметра Doc.type.
Document
Сканування оригіналу, розміщеного на склі експонування, із застосуванням оптимізованих
параметрів до сканування документа.
Photo
Сканування оригіналу, розміщеного на склі експонування, із застосуванням оптимізованих
параметрів до сканування фотографії.
7. Натисніть праву кнопку Функція (Function), щоб настроїти параметри потрібним
чином.
Елементи настроювання на панелі керування апарата
8. Розташуйте оригінал на склі експонування.
Примітка
Щоб отримати інформацію про спосіб розташування оригіналу на склі експонування, див.
розділ Завантаження паперу й оригінальних документів .
Можна підтвердити процедуру завантаження оригіналу за допомогою центральної кнопки
Функція (Function).
9. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання сканування у кольорі або кнопку
Чорний (Black) — для виконання чорно-білого сканування.
Якщо вибрано значення ON параметра Preview на екрані параметрів сканування, після
сканування на РК-дисплеї відобразиться екран попереднього перегляду. Для повторного
сканування оригіналу натисніть ліву кнопку Функція (Function). Якщо вибрано значення PDF або
Compact PDF параметра Format на екрані параметрів сканування, на екрані попереднього
перегляду можна повертати зображення для сканування за допомогою правої кнопки Функція
(Function). Щоб розпочати збереження, натисніть кнопку ОК (OK) .
Якщо для параметра Format на екрані параметрів сканування вибрати інше значення, аніж
PDF або Compact PDF:
апарат розпочинає сканування, а зіскановані дані зберігаються на карті пам’яті або флеш-пам’
яті USB, що залежить від носія, який вибрано для збереження даних сканування.
Якщо для параметра Format на екрані параметрів сканування вибрати значення PDF або
Compact PDF:
Стор. 480 із 1057
Збереження зісканованих даних на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB з панелі ке...
можна неперервно сканувати оригінали. Після завершення сканування першого оригіналу
відображається екран підтвердження з запитом на продовження сканування. Завантажте
наступний оригінал на скло експонування, а потім натисніть кнопку Колір (Color) для
виконання сканування в кольорі або кнопку Чорний (Black) — для виконання чорно-білого
сканування. Після завершення сканування натискання лівої кнопки Функція (Function) дає
змогу зберегти зіскановані оригінали як один файл PDF на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB. В
одному файлі PDF можна зберегти до 100 сторінок зображень.
Зніміть оригінал зі скла експонування після завершення сканування.
Інформацію про виймання карти пам’яті після завершення сканування див. у розділі Друк
фотографій.
Інформацію про виймання флеш-пам’яті USB після завершення сканування див. у розділі
Виймання флеш-пам’яті USB .
Примітка
Якщо під час виконання сканування зображень на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB
закінчується вільне місце, буде збережено лише вже зіскановані зображення.
Можна зберегти до 2000 файлів відсканованих даних у форматі PDF або JPEG.
Назви папки та файлу даних сканування, збережених на карті пам’яті або флеш-пам’яті
USB, мають наведений нижче вигляд.
Назва папки: (розширення файла: PDF): CANON_SC\DOCUMENT\0001
Назва папки: (розширення файла: JPG): CANON_SC\IMAGE\0001
Назва файла: номер у черзі, починаючи з SCN_0001
Імпортування на комп’ютер відсканованих даних, збережених на карті пам’яті
Під час імпортування на комп’ютер відсканованих даних, збережених на карті пам’яті,
імпортуйте дані лише після виконання однієї з наведених нижче операцій.
-Вимкніть апарат, після чого знову ввімкніть його.
-Вийміть карту пам’яті, після чого вставте її у гніздо карти повторно.
Можна виконати оптимізацію або друк відсканованих даних, збережених на карті пам’яті, за
допомогою MP Navigator EX.
Для отримання докладнішої інформації див. розділ Імпортування зображень, збережених на
карті пам’яті .
Імпортування на комп’ютер відсканованих даних, збережених на флеш-пам’яті USB
Можна імпортувати на комп’ютер відскановані дані, збережені на флеш-пам’яті USB.
Відсканувавши дані, підключіть флеш-пам’ять USB до комп’ютера, а потім імпортуйте дані за
допомогою провідника Windows.
Встановлення флеш-пам’яті USB
Важливо
Перед встановленням флеш-пам’яті USB
Якщо флеш-пам’ять USB не можна вставити до порту прямого друку апарата,
можна скористатися кабельним подовжувачем. Щоб отримати докладнішу
інформацію, зверніться до пункту роздрібної торгівлі електронної техніки.
Виконання операції не гарантується, що залежить від використовуваного типу
флеш-пам’яті USB.
Деякі типи флеш-пам’яті USB із параметрами безпеки можуть бути
непридатними для використання.
1.
Вставте флеш-пам’ять USB в порт прямого друку.
Перед встановленням флеш-пам’яті USB до порту прямого друку переконайтеся, що
вона направлена відповідним боком.
Стор. 481 із 1057
Збереження зісканованих даних на карті пам’яті/флеш-пам’яті USB з панелі ке...
Виймання флеш-пам’яті USB
1.
Переконайтеся, що апарат не виконує операцію записування даних на флеш-пам’ять
USB.
Перевірте на РК-дисплеї, чи завершено операцію записування.
Важливо
Не виймайте флеш-пам’ять USB і не вимикайте живлення, доки апарат працює.
Примітка
У разі використання флеш-пам’яті USB з індикатором доступу див. посібник з
експлуатації, що входить до комплекту постачання флеш-пам’яті USB, щоб
переконатися у тому, що завдання записування завершено.
2.
Вийміть флеш-пам’ять USB.
Тримаючи флеш-пам’ять USB рівно, вийміть її з апарата.
На початок сторінки
Стор. 482 із 1057
Видалення даних сканування з карти пам’яті або флеш-пам’яті USB
Повний посібник > Сканування > Сканування з панелі керування апарата > Збереження зісканованих даних на
карті пам’яті/флеш-пам’яті USB з панелі керування апарата > Видалення даних сканування з карти пам’яті або
флеш-пам’яті USB
U050
Видалення даних сканування з карти пам’яті або флеш-пам’
яті USB
Можна також видалити дані сканування, які містяться на карті пам’яті або флеш-пам’яті USB, за
допомогою панелі керування апарата.
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Виберіть пункт
Scan на екрані HOME.
З’явиться екран Save/Forward to.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
Якщо на РК-дисплеї відображається екран режиму очікування пересилання даних на
комп’ютер, підключений через USB, натисніть ліву кнопку Функція (Function), щоб
відобразити екран Save/Forward to.
3. Вставте карту пам’яті у гніздо карти пам’яті або флеш-пам’ять USB у порт
прямого друку.
Важливо
Одночасно використовувати карту пам’яті та флеш-пам’ять USB не можна.
4. Виберіть пункт
Memory card або
USB flash drive, а потім натисніть
кнопку ОК (OK) .
5. Виберіть пункт
Delete scanned data, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться список файлів.
Примітка
Можна переглянути файл, який потрібно видалити, а також здійснювати перехід у списку
між файлами PDF і JPEG.
Стор. 483 із 1057
Видалення даних сканування з карти пам’яті або флеш-пам’яті USB
1. Switch format
За допомогою лівої кнопки Функція (Function) можна перемикати відображення
списку даних PDF і списку даних JPEG.
2. Змінення відображення
За допомогою центральної кнопки Функція (Function) можна перемикати
відображення списку та попереднього перегляду.
Якщо вибрано формат даних PDF, на РК-дисплеї відображається лише перша
сторінка даних PDF.
6. Виберіть файл, який потрібно видалити, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
7. Виберіть пункт Yes на екрані підтвердження, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Апарат розпочне видалення файлу.
На початок сторінки
Стор. 484 із 1057
Переадресація даних сканування на комп’ютер за допомогою панелі керуванн...
Повний посібник > Сканування > Сканування з панелі керування апарата > Переадресація даних сканування на
комп’ютер за допомогою панелі керування апарата
U051
Переадресація даних сканування на комп’ютер за
допомогою панелі керування апарата
Можна переадресувати дані сканування на комп’ютер за допомогою панелі керування апарата.
Перед переадресацією даних сканування на комп’ютер перевірте наведене нижче.
Установлено потрібні прикладні програми (MP Drivers та MP
Navigator EX).
Якщо прикладні програми (драйвери MP та MP Navigator EX) не встановлено, вставте Компактдиск із програмою встановлення (Setup CD-ROM) у пристрій читання дисків комп’ютера, а
потім виконайте команду Custom Install і виберіть MP Drivers і MP Navigator EX, щоб встановити
їх.
Апарат підключено до комп’ютера правильно.
Переконайтеся, що апарат підключено до комп’ютера належним чином.
Не приєднуйте та не від’єднуйте кабель USB під час сканування зображень за допомогою
апарата або коли комп’ютер перебуває в режимі сну або очікування.
Якщо виконується сканування через мережне підключення, переконайтеся, що встановлено
значення для всіх потрібних параметрів. Для отримання докладніших відомостей див. розділ
Параметри сканування через мережу .
Адресат та ім’я файлу вказуються у програмі MP Navigator EX.
Можна вказати адресат та ім’я файлу у програмі MP Navigator EX. Докладніше про зазначення
параметрів або початкових параметрів див. у розділі Вкладка Scanner Button Settings
(збереження на ПК) .
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Виберіть пункт
Scan на екрані HOME.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
Якщо дані переадресовуються на комп’ютер, підключений через USB:
Відобразиться екран режиму очікування сканування.
Перейдіть до кроку 3.
Стор. 485 із 1057
Переадресація даних сканування на комп’ютер за допомогою панелі керуванн...
Примітка
Якщо відображається екран Save/Forward to, виберіть пункт PC, а потім натисніть кнопку
ОК (OK) . Відобразиться екран режиму очікування сканування.
Якщо дані переадресовуються на комп’ютер, підключений через мережу:
З’явиться екран Save/Forward to.
Примітка
Якщо на РК-дисплеї відображається екран режиму очікування пересилання даних на
комп’ютер, підключений через USB, натисніть ліву кнопку Функція (Function), щоб
відобразити екран Save/Forward to.
Виберіть комп’ютер, на який потрібно переслати дані сканування, дотримуючись
нижченаведеної процедури.
1. Виберіть пункт
PC, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
2. Кнопками
виберіть комп’ютер, на який потрібно переслати дані сканування, а потім
натисніть кнопку ОК (OK) .
Відобразиться екран режиму очікування сканування.
Примітка
Якщо вибрати пункт Local (USB) на екрані Select PC, дані буде переадресовано на
комп’ютер, підключений через USB.
3. Кнопками
виберіть тип документа для параметра Doc.type.
Auto scan
Цей елемент доступний, лише якщо апарат підключено до комп’ютера через кабель USB.
Апарат автоматично розпізнає тип оригіналів, і зображення буде переадресовано в
оптимізованому розмірі, роздільній здатності та форматі даних.
Важливо
Сканування через мережу недоступне.
Завантажте оригінали належним чином відповідно до їх типу; інакше деякі оригінали
можуть бути зіскановані неправильно.
Щоб отримати інформацію про спосіб розміщення оригіналу на склі експонування, див.
розділ Розміщення документів .
Можна зісканувати вказані нижче елементи.
Фотографії, листівки, візитівки, журнали, газети, документи, диски BD/DVD/CD
Наведені нижче елементи не можна зісканувати належним чином.
Фотографії формату A4
Документи, розмір яких менший за 127 мм x 178 мм (5 x 7 дюймів), наприклад книга в
паперовій обкладинці з обрізаним корінцем
Оригінали на тонкому білому папері
Довгі та вузькі оригінали, наприклад панорамні фотографії
Document
Сканування оригіналу, розміщеного на склі експонування, із застосуванням оптимізованих
параметрів до сканування документа.
Стор. 486 із 1057
Переадресація даних сканування на комп’ютер за допомогою панелі керуванн...
Photo
Сканування оригіналу, розміщеного на склі експонування, із застосуванням оптимізованих
параметрів до сканування фотографії.
4. Натисніть праву кнопку Функція (Function), щоб настроїти параметри потрібним
чином.
Елементи настроювання на панелі керування апарата
5. Розташуйте оригінал на склі експонування.
Примітка
Щоб отримати інформацію про спосіб розміщення оригіналу на склі експонування, див.
розділ Розміщення документів .
Можна підтвердити процедуру завантаження оригіналу за допомогою центральної кнопки
Функція (Function).
6. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання сканування у кольорі або кнопку
Чорний (Black) — для виконання чорно-білого сканування.
Якщо для параметра Format на екрані параметрів сканування вибрати інше значення, аніж
PDF або Compact PDF:
Починається сканування, і зображення переадресуються на комп’ютер відповідно до
параметрів, указаних у програмі MP Navigator EX.
Якщо для параметра Format на екрані параметрів сканування вибрати значення PDF або
Compact PDF:
можна неперервно сканувати оригінали. Після завершення сканування першого оригіналу
відображається екран підтвердження з запитом на продовження сканування. Завантажте
наступний оригінал на скло експонування, а потім натисніть кнопку Колір (Color) для
виконання сканування в кольорі або кнопку Чорний (Black) — для виконання чорно-білого
сканування. Після завершення сканування натискання лівої кнопки Функція (Function) дає
змогу переслати зіскановані оригінали на комп’ютер як один файл PDF.
Зніміть оригінал зі скла експонування після завершення сканування.
7. Укажіть параметри програми MP Navigator EX 4.0
Якщо використовується ОС Windows 7 або Windows Vista:
Може відображатися екран вибору програм після натискання кнопки Колір (Color) або Чорний
(Black). У такому разі виберіть MP Navigator EX Ver4.0 і клацніть ОК (OK).
Можна налаштувати MP Navigator EX на запуск незалежно від натискання кнопки Колір (Color)
або Чорний (Black) . Докладніше див. у розділі Для користувачів Windows .
Якщо використовується Windows XP:
Може відображатися екран вибору програм після першого натискання кнопки Колір (Color)
або Чорний (Black) . У такому разі виберіть MP Navigator EX Ver4.0 як прикладну програму, яку
потрібно використовувати, виберіть пункт Always use this program for this action, а потім
натисніть кнопку ОК (OK). Наступного разу програма MP Navigator EX запускатиметься
автоматично.
Важливо
Якщо результат сканування з параметром Auto scan є незадовільним, виберіть Document
або Photo відповідно до оригіналу на кроці 3, потім вкажіть розмір сканування або інші
елементи настроювання на кроці 4.
Якщо потрібно зісканувати оригінали з використанням додаткових параметрів або
редагувати чи друкувати зіскановані зображення:
Якщо виконати сканування оригіналів із комп’ютера з використанням програми MP Navigator
EX, вона дає змогу редагувати зіскановані зображення, наприклад, оптимізувати або
обрізати їх.
Крім того, можна редагувати або друкувати зіскановані зображення за допомогою
Стор. 487 із 1057
Переадресація даних сканування на комп’ютер за допомогою панелі керуванн...
прикладної програми з комплекту поставки, щоб використати їх у найкращий спосіб.
Спроба сканування
Примітка
Щоб зісканувати оригінали за допомогою цього апарата, можна використовувати
прикладні програми, сумісні з WIA, і панель керування (тільки в операційній системі
Windows XP).
Щоб отримати докладнішу інформацію, див. розділ Інші методи сканування .
Якщо потрібно конвертувати відсканований документ у текст, див. розділ Редагування
файлів.
На початок сторінки
Стор. 488 із 1057
Вкладення відсканованих даних за допомогою панелі керування апарата до п...
Повний посібник > Сканування > Сканування з панелі керування апарата > Вкладення відсканованих даних за
допомогою панелі керування апарата до повідомлення електронної пошти
U101
Вкладення відсканованих даних за допомогою панелі
керування апарата до повідомлення електронної пошти
За допомогою панелі керування апарата до повідомлення електронної пошти можна вкласти
відскановані дані.
Перед вкладенням відсканованих даних до повідомлення електронної пошти перевірте вказане
нижче.
Установлено потрібні прикладні програми (MP Drivers та MP
Navigator EX).
Якщо прикладні програми (драйвери MP та MP Navigator EX) не встановлено, вставте Компактдиск із програмою встановлення (Setup CD-ROM) у пристрій читання дисків комп’ютера, а
потім виконайте команду Custom Install і виберіть MP Drivers і MP Navigator EX, щоб встановити
їх.
Апарат підключено до комп’ютера правильно.
Переконайтеся, що апарат підключено до комп’ютера належним чином.
Не приєднуйте та не від’єднуйте кабель USB під час сканування зображень за допомогою
апарата або коли комп’ютер перебуває в режимі сну чи очікування.
Якщо виконується сканування через мережне підключення, переконайтеся, що встановлено
значення для всіх потрібних параметрів. Для отримання докладніших відомостей див. розділ
Параметри сканування через мережу .
Програмне забезпечення для електронної пошти та ім’я файлу
вказуються у програмі MP Navigator EX.
Можна вказати програмне забезпечення для електронної пошти та ім’я файлу в програмі MP
Navigator EX. Докладніше про зазначення параметрів або початкових параметрів див. у розділі
Вкладка Scanner Button Settings (Вкласти до повідомлення електронної пошти) .
1. Переконайтеся, що апарат увімкнено.
2. Виберіть пункт
Scan на екрані HOME.
З’явиться екран Save/Forward to.
Примітка
Докладніше про вибір меню на екрані HOME див. у розділі Огляд апарата .
Стор. 489 із 1057
Вкладення відсканованих даних за допомогою панелі керування апарата до п...
Якщо на РК-дисплеї відображається екран режиму очікування пересилання даних на
комп’ютер, підключений через USB, натисніть ліву кнопку Функція (Function), щоб
відобразити екран Save/Forward to.
3. Виберіть пункт
Attach to E-mail, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
4. Кнопками
виберіть комп’ютер, на який потрібно переслати дані
сканування, а потім натисніть кнопку ОК (OK) .
Виберіть пункт Local (USB) для комп’ютера, підключеного через USB, або виберіть комп’ютер,
на який потрібно пересилати дані сканування, для комп’ютера, підключеного через мережу.
Відобразиться екран режиму очікування сканування.
5. Кнопками
виберіть тип документа для параметра Doc.type.
Document
Сканування оригіналу, розміщеного на склі експонування, із застосуванням оптимізованих
параметрів до сканування документа.
Photo
Сканування оригіналу, розміщеного на склі експонування, із застосуванням оптимізованих
параметрів до сканування фотографії.
6. Натисніть праву кнопку Функція (Function), щоб настроїти параметри потрібним
чином.
Елементи настроювання на панелі керування апарата
7. Розташуйте оригінал на склі експонування.
Примітка
Щоб отримати інформацію про спосіб розміщення оригіналу на склі експонування, див.
розділ Розміщення документів .
Можна підтвердити процедуру завантаження оригіналу за допомогою центральної кнопки
Функція (Function).
8. Натисніть кнопку Колір (Color) для виконання сканування у кольорі або кнопку
Чорний (Black) — для виконання чорно-білого сканування.
Якщо для параметра Format на екрані параметрів сканування вибрати інше значення, аніж
PDF або Compact PDF:
Починається сканування, і вкладені файли створюються або пересилаються на комп’ютер
відповідно до параметрів, указаних у програмі MP Navigator EX.
Відомості про параметри або надсилання повідомлення електронної пошти див. в інструкції з
використання програмного забезпечення для електронної пошти.
Якщо для параметра Format на екрані параметрів сканування вибрати значення PDF або
Compact PDF:
можна неперервно сканувати оригінали. Після завершення сканування першого оригіналу
відображається екран підтвердження з запитом на продовження сканування. Завантажте
Стор. 490 із 1057
Вкладення відсканованих даних за допомогою панелі керування апарата до п...
наступний оригінал на скло експонування, а потім натисніть кнопку Колір (Color) для
виконання сканування в кольорі або кнопку Чорний (Black) — для виконання чорно-білого
сканування. Після завершення сканування натискання лівої кнопки Функція (Function) дає
змогу вкласти дані сканування до повідомлення електронної пошти або переслати їх на комп’
ютер як один файл PDF.
Зніміть оригінал зі скла експонування після завершення сканування.
9. Укажіть параметри програми MP Navigator EX 4.0
Якщо використовується ОС Windows 7 або Windows Vista:
Може відображатися екран вибору програм після натискання кнопки Колір (Color) або Чорний
(Black). У такому разі виберіть MP Navigator EX Ver4.0 і клацніть ОК (OK).
Можна налаштувати MP Navigator EX на запуск незалежно від натискання кнопки Колір (Color)
або Чорний (Black) . Докладніше див. у розділі Для користувачів Windows .
Якщо використовується Windows XP:
Може відображатися екран вибору програм після першого натискання кнопки Колір (Color)
або Чорний (Black) . У такому разі виберіть MP Navigator EX Ver4.0 як прикладну програму, яку
потрібно використовувати, виберіть пункт Always use this program for this action, а потім
натисніть кнопку ОК (OK). Наступного разу програма MP Navigator EX запускатиметься
автоматично.
На початок сторінки
Стор. 491 із 1057
Елементи настроювання на панелі керування апарата
Повний посібник > Сканування > Сканування з панелі керування апарата > Елементи настроювання на панелі
керування апарата
U049
Елементи настроювання на панелі керування апарата
Можна змінити параметри сканування, зокрема розмір сканування, роздільну здатність і формат
дати.
Під час відображення екрана режиму очікування сканування натисніть праву кнопку Функція
виберіть елемент
(Function), щоб вибрати елемент настроювання. За допомогою кнопок
вкажіть параметр, після чого натисніть кнопку ОК (OK) .
настроювання, а кнопками
Примітка
Якщо вибрано значення Auto scan параметра Doc.type для пересилання даних сканування на
комп’ютер, не можна вказати параметри сканування.
Залежно від меню сканування на екрані Save/Forward to не можна вибрати деякі елементи
настроювання. У цьому розділі описано елементи настроювання в разі вибору пункту Memory
card на екрані Save/Forward to.
Елемент настроювання, який не можна вибрати, відображається затіненим.
Залежно від елемента настроювання деякі параметри не можна вказати в поєднанні зі
значеннями інших параметрів, типом документа, вибраним у пункті Doc.type, або меню
сканування на екрані Save/Forward to. Якщо вибрано значення, які не можна вказати в
поєднанні, на РК-дисплеї відобразиться повідомлення Error details. У такому разі натисніть
ліву кнопку Функція (Function), щоб підтвердити повідомлення, а потім змініть значення.
Параметри розміру сканування, роздільної здатності та формату дати не змінюються навіть у
разі вимкнення апарата.
Якщо сканування розпочато в меню сканування, недоступному для вказаного параметра, на
РК-дисплеї відобразиться повідомлення The specified function is not available with current
settings.. Змініть значення параметра, а потім виконуйте інструкції на екрані.
Під час переадресації відсканованих даних на комп’ютер або вкладення даних до
повідомлення електронної пошти можна вказати адресат та ім’я файлу за допомогою
програми MP Navigator EX. Відомості про параметри під час пересилання даних на ПК див. у
розділі Вкладка Scanner Button Settings (Вкласти до повідомлення електронної пошти) .
Відомості про параметри під час вкладення даних до повідомлення електронної пошти див. у
розділі Вкладка Scanner Button Settings (Вкласти до повідомлення електронної пошти) .
Сканування оригіналів із комп’ютера можна виконувати з додатковими параметрами.
Докладніше про сканування з комп’ютера див. у розділі Спроба сканування.
1. Scan size
Вибір розміру оригіналу на склі експонування.
2. Format
Вибір формату даних для відсканованих даних.
3. Scan res (Роздільна здатність сканування)
Вибір роздільної здатності для сканування.
Стор. 492 із 1057
Елементи настроювання на панелі керування апарата
Стор. 493 із 1057
4. Preview
Вибір попереднього перегляду відсканованих даних або скасування цього вибору.
5. Reduce show-thru* (Зменшення просвічування)
У разі сканування тонких документів, наприклад газети, символи можуть просвічуватися на
зворотній стороні паперу. Виберіть параметр ON, якщо на зворотному боці відсканованого
документа просвічуються символи.
6. Descreen*
Символи та графічні елементи на роздруківках складаються з дрібних точок. У разі накладання
точок це може призвести до розмитості відтінків або появи смугастих візерунків. Якщо на
зображенні помітно розмиті відтінки чи смугасті візерунки виберіть ON.
Примітка
Навіть якщо вибрано ON для цього параметра, деякі ефекти муару можуть залишатися,
якщо для параметра Unsharp mask встановлено значення ON. У такому випадку
встановіть значення OFF для параметра Unsharp mask.
7. Unsharp mask
Можливість виділення контурів малих зображень або тонких об’єктів. Виберіть ON, якщо
потрібно виділити контури відсканованих даних.
* Недоступно для сканування фотографій.
На початок сторінки
Appendix: Various Scan Settings
Стор. 494 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Using the Operation Panel of the Machine > Appendix: Various Scan
Settings
S010
Appendix: Various Scan Settings
Enabling network scanning
Network Scan Settings
Specifying how to respond when scanning using the Operation Panel of the machine
Selecting a Response to Commands from the Operation Panel Using MP Navigator EX
Page top
Network Scan Settings
Стор. 495 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Using the Operation Panel of the Machine > Appendix: Various Scan
Settings > Network Scan Settings
S006
Network Scan Settings
You can connect the machine to a network to share it among multiple computers or scan images into a
specified computer.
Important
Multiple users cannot scan at the same time.
Note
Complete the network settings of the machine beforehand. (Refer to the printed manual:
Started .)
Getting
Complete the following settings to enable scanning over a network.
Setting for Scanning with MP Navigator EX
To scan over a network using MP Navigator EX, follow the steps below and change the connection status
between the computer and the machine.
1. Start MP Navigator EX.
Starting MP Navigator EX
2. Click Preferences.
3. Click the General tab and select (model name) series (Network: XXXXXXXXXXXX)
for Product Name.
(Where XXXXXXXXXXXX is the MAC address.)
Network Scan Settings
Note
For USB connection, select (model name) series for Product Name.
4. Click OK.
The Preferences dialog box closes. You can now scan via a network connection.
Go to the Main Menu to check whether network scanning is enabled.
Setting for Scanning Using the Operation Panel
You can make settings for scanning using the Operation Panel of the machine.
1. Check that Canon IJ Network Scan Utility is running.
If Canon IJ Network Scan Utility is running, its icon appears in the notification area of the taskbar.
Note
If Canon IJ Network Scan Utility is not running, from the Start menu, select All Programs >
Canon IJ Network Utilities > Canon IJ Network Scan Utility > Canon IJ Network Scan Utility to
start it.
2. In the notification area of the taskbar, right-click the Canon IJ Network Scan Utility
icon and select Settings....
Стор. 496 із 1057
Network Scan Settings
Стор. 497 із 1057
The Canon IJ Network Scan Utility dialog box opens.
3. Select Canon (model name) ser_XXXXXXXXXXXX and click OK.
(Where XXXXXXXXXXXX is the MAC address.)
Note
When multiple scanners are connected via a network, you can select up to three scanners.
See "Canon IJ Network Scan Utility Menu and Setting Screen " for details on Canon IJ Network
Scan Utility.
Note
If the scanner you want to use is not displayed, check the following conditions and click OK to close
the dialog box, then reopen it and select the scanner.
- The MP Drivers is installed
- Network setup is completed after installing the MP Drivers
- Network communication between the product and computer is enabled
If the scanner is still not displayed, see " Troubleshooting ."
Page top
Selecting a Response to Commands from the Operation Panel Using MP Navigator ...
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Using the Operation Panel of the Machine > Appendix: Various Scan
Settings > Selecting a Response to Commands from the Operation Panel Using MP Navigator EX
S007
Selecting a Response to Commands from the Operation Panel
Using MP Navigator EX
MP Navigator EX enables you to specify how to respond when scanning using the Operation Panel of the
machine.
1. Start MP Navigator EX.
Starting MP Navigator EX
2. Click Preferences.
The Preferences dialog box opens.
Note
The Preferences dialog box can also be opened by clicking Preferences in the One-click Mode
screen.
3. On the Scanner Button Settings tab, specify Event and Actions.
Стор. 498 із 1057
Selecting a Response to Commands from the Operation Panel Using MP Navigator ...
Note
See the section below for details.
Scanner Button Settings Tab (Save to PC)
Scanner Button Settings Tab (Attach to E-mail)
4. Click OK.
The operation will be performed according to the settings when you start scanning using the
Operation Panel of the machine.
Page top
Стор. 499 із 1057
Сканування за допомогою стандартного програмного забезпечення
Повний посібник > Сканування > Сканування за допомогою стандартного програмного забезпечення
Сканування за допомогою стандартного програмного
забезпечення
Що таке MP Navigator EX (програмне забезпечення з комплекту сканера)?
Спроба сканування
Корисні функції MP Navigator EX
Утилізація зображень у програмі MP Navigator EX
Екрани MP Navigator EX
Додаток: Відкриття інших файлів, окрім відсканованих зображень
На початок сторінки
Стор. 500 із 1057
What Is MP Navigator EX (Supplied Scanner Software)?
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > What Is MP Navigator EX (Supplied
Scanner Software)?
S101
What Is MP Navigator EX (Supplied Scanner Software)?
MP Navigator EX is an application that enables you to easily scan photos and documents. It is suitable
even for beginners.
Important
MP Navigator EX may not start from the Operation Panel of the machine. In that case, restart the
computer.
Use the default display font size of the OS. Otherwise, software screens may not appear correctly.
What You Can Do with This Software
This software allows you to scan multiple documents at one time, or scan images larger than the Platen.
You can also save scanned images, attach them to e-mail or print them using the supplied applications.
Screens
There are two types of MP Navigator EX Main Menu: Navigation Mode screen and One-click Mode screen.
Navigation Mode Screen
You can start various tasks from the Navigation Mode screen, including simple scanning, scanning
using ScanGear (scanner driver), and enhancing/correcting images.
One-click Mode Screen
You can complete "from scanning to saving", etc. at one time by simply clicking the corresponding icon in
the One-click Mode screen.
Стор. 501 із 1057
What Is MP Navigator EX (Supplied Scanner Software)?
Стор. 502 із 1057
Scan/Import Window
Use the Scan/Import window to scan photos and documents, or import images saved on memory cards.
View & Use Window
Use the View & Use window to select what you want to do with the scanned images.
Note
See "File Formats " for data formats (extensions) supported by MP Navigator EX.
Page top
Let's Try Scanning
Стор. 503 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Let's Try Scanning
S100
Let's Try Scanning
Try scanning using MP Navigator EX.
Starting MP Navigator EX
Starting MP Navigator EX
Scanning with a simple operation
Easy Scanning with Auto Scan
Scanning documents, photos, magazines, etc. from the Platen
Scanning Photos and Documents
Scanning two or more photos (small documents) at one time
Scanning Multiple Documents at One Time
Scanning images larger than the Platen
Scanning Images Larger than the Platen (Stitch Assist)
Scanning easily according to purpose (scan and save, attach to e-mail, etc.)
Easy Scanning with One-click
Page top
Starting MP Navigator EX
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Let's Try Scanning > Starting MP
Navigator EX
S111
Starting MP Navigator EX
Note
To scan via a network connection, start MP Navigator EX and set up the network environment.
Network Scan Settings
Starting MP Navigator EX
1. From the Start menu, select All Programs > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 >
MP Navigator EX 4.0.
MP Navigator EX starts.
Starting One-click Mode
1. Click
(Switch Mode) at the bottom left of the screen.
Стор. 504 із 1057
Starting MP Navigator EX
Стор. 505 із 1057
The One-click Mode screen appears.
Note
Select the Show this window at startup checkbox in the Navigation Mode screen to always open
the Navigation Mode screen at startup. If this checkbox is not selected, the last used screen
appears at startup.
Page top
Easy Scanning with Auto Scan
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Let's Try Scanning > Easy Scanning
with Auto Scan
S108
Easy Scanning with Auto Scan
Scan documents easily by automatically detecting the document type.
Important
Supported document types are photos, postcards, business cards, magazines, newspapers, text
documents and BD/DVD/CD. To scan other documents, specify the document type.
Scanning Photos and Documents
1. Place the document on the Platen.
Placing Documents
2. Start MP Navigator EX and open the Navigation Mode screen.
Starting MP Navigator EX
3. In Scan/Import, click Auto Scan.
4. Click Specify... as required.
Set the preferences if you want to apply suitable corrections based on the document type.
When setting is completed, click OK.
Scan Settings Dialog Box (Auto Scan)
5. Click Scan.
Стор. 506 із 1057
Easy Scanning with Auto Scan
A message about placing documents appears. Click Open Manual to open this guide (if it is
installed).
Click OK to start scanning.
Note
Click Cancel to cancel the scan.
When scanning is completed, the Scan Complete dialog box opens. Select Scan or Exit. Select
Scan to scan the next document, or select Exit to end.
The scanned images appear in the Thumbnail window.
6. Edit the scanned images as required.
Use Edit Tools to rotate images, select a part of an image, etc.
See the Edit Tools in " Auto Scan Screen (Scan/Import Window) " for details.
Note
First select images to edit. (Selected images are outlined in orange.) Drag the mouse or use
Shift + arrow keys to select multiple images. You can also select images by dragging and
dropping them into the Selected Images area.
Стор. 507 із 1057
Easy Scanning with Auto Scan
Стор. 508 із 1057
7. Save the scanned images.
Saving
Saving as PDF Files
Page top
Scanning Photos and Documents
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Let's Try Scanning > Scanning Photos
and Documents
S102
Scanning Photos and Documents
Scan photos and documents placed on the Platen.
1. Place the document on the Platen.
Placing Documents
2. Start MP Navigator EX and open the Navigation Mode screen.
Starting MP Navigator EX
3. In Scan/Import, click Photos/Documents (Platen).
4. Select Document Type according to the document to be scanned.
Стор. 509 із 1057
Scanning Photos and Documents
Note
When you select Magazine(Color), the descreen function will be enabled and scanning takes
longer than usual. To disable the descreen function, deselect the Descreen checkbox in the
Scan Settings dialog box.
Select Text(OCR) to extract the text in the image and convert to editable text data using MP
Navigator EX. This setting is not available when the Compress scanned images when
transferring checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
Color scanning is not available for Text(OCR). To scan in color, open the OCR dialog box from
the One-click Mode screen and scan with Color Mode set to Color.
5. Click Specify... to set the document size and scanning resolution as required.
When setting is completed, click OK.
Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents)
Important
When scanning a large document (such as an A4 size photo), align its corner with the corner at
the arrow (alignment mark) of the Platen and specify the document size in the Scan Settings
dialog box.
6. Click Scan.
Starts scanning.
Note
Click Cancel to cancel the scan.
When scanning is completed, the Scan Complete dialog box opens. Select Scan or Exit. Select
Scan to scan the next document, or select Exit to end.
The scanned images appear in the Thumbnail window.
Стор. 510 із 1057
Scanning Photos and Documents
Стор. 511 із 1057
7. Edit the scanned images as required.
Use Edit Tools to rotate images, select a part of an image, etc.
See the Edit Tools in "Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window) " for details.
Note
First select images to edit. (Selected images are outlined in orange.) Drag the mouse or use
Shift + arrow keys to select multiple images. You can also select images by dragging and
dropping them into the Selected Images area.
8. Save the scanned images.
Saving
Saving as PDF Files
Page top
Scanning Multiple Documents at One Time
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Let's Try Scanning > Scanning
Multiple Documents at One Time
S105
Scanning Multiple Documents at One Time
You can scan two or more photos (small documents) at one time by setting Document Size to Auto
Detect (Multiple Documents) in the Scan Settings dialog box of MP Navigator EX.
Important
The following types of documents may not be cropped correctly. In that case, start ScanGear
(scanner driver), then adjust the cropping frames (scan areas) in whole image view and scan
again.
- Photos that have a whitish border
- Documents printed on white paper, hand-written text, business cards, etc.
- Thin documents
- Thick documents
Scanning Multiple Documents in Whole Image View
1. Place the documents on the Platen.
Placing Documents
2. Start MP Navigator EX and open the Navigation Mode screen.
Starting MP Navigator EX
3. In Scan/Import, click Photos/Documents (Platen).
4. Select Document Type according to the documents to be scanned.
Стор. 512 із 1057
Scanning Multiple Documents at One Time
5. Click Specify....
Select Auto Detect (Multiple Documents) for Document Size.
When setting is completed, click OK.
Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents)
6. Click Scan.
Стор. 513 із 1057
Scanning Multiple Documents at One Time
Multiple documents are scanned at one time.
Note
Click Cancel to cancel the scan.
When scanning is completed, the Scan Complete dialog box opens. Select Scan or Exit. Select
Scan to scan the next document, or select Exit to end.
The scanned images appear in the Thumbnail window.
7. Edit the scanned images as required.
Use Edit Tools to rotate images, select a part of an image, etc.
See the Edit Tools in "Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window) " for details.
Note
First select images to edit. (Selected images are outlined in orange.) Drag the mouse or use
Shift + arrow keys to select multiple images. You can also select images by dragging and
dropping them into the Selected Images area.
8. Save the scanned images.
Saving
Стор. 514 із 1057
Scanning Multiple Documents at One Time
Стор. 515 із 1057
Saving as PDF Files
Note
If you want to preview the images before scanning, use ScanGear.
Scanning Multiple Documents at One Time with ScanGear (Scanner Driver)
Page top
Scanning Images Larger than the Platen (Stitch Assist)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Let's Try Scanning > Scanning Images
Larger than the Platen (Stitch Assist)
S106
Scanning Images Larger than the Platen (Stitch Assist)
Stitch Assist allows you to scan the left and right halves of a large document separately and combine the
scanned images back into one image. You can scan documents that are up to twice as large as the
Platen.
1. Start MP Navigator EX and open the Navigation Mode screen.
Starting MP Navigator EX
Note
You can complete "from scanning to saving", etc. at one time by simply clicking the
corresponding icon in the One-click Mode screen. Stitch Assist is available from the One-click
Mode screen as well, by changing the document size. Click the corresponding icon and select
Stitch Assist for Document Size. Then skip ahead to Step 5.
2. In Scan/Import, click Photos/Documents (Platen).
3. Select Document Type according to the document to be scanned.
Стор. 516 із 1057
Scanning Images Larger than the Platen (Stitch Assist)
4. Click Specify....
Select Stitch Assist for Document Size, then specify the scanning resolution as required.
When setting is completed, click OK.
Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents)
5. Click Scan.
Стор. 517 із 1057
Scanning Images Larger than the Platen (Stitch Assist)
The Stitch-assist window opens.
6. Place the left half of the document face-down on the Platen.
7. Click Scan.
The left half of the document is scanned and appears in the Stitch-assist window.
Note
Click Cancel to cancel the scan.
Стор. 518 із 1057
Scanning Images Larger than the Platen (Stitch Assist)
8. Place the right half of the document face-down on the Platen.
9. Click Scan.
The right half of the document is scanned.
Note
Click Cancel to cancel the scan.
10. Adjust the scanned image as required.
Use the icons to swap the left and right halves, rotate the image 180 degrees or enlarge/reduce the
image.
(Swap Left & Right)
Swaps the left and right halves.
Important
This function is not available while the image is enlarged/reduced.
Rotate 180°
Rotates right half of the image 180 degrees.
Стор. 519 із 1057
Scanning Images Larger than the Platen (Stitch Assist)
Important
This function is not available while the image is enlarged/reduced.
(Enlarge)
Enlarges the displayed image.
(Reduce)
Reduces the displayed image.
(Full-screen)
Displays the entire image.
Note
Enlarge/Reduce does not affect the actual size of the scanned image.
When the document is scanned upside down, the image displayed in the Stitch-assist window
will also be upside down. Click Rotate 180° to rotate the image to the correct orientation.
You can drag the right half of the image from right to left or up and down to adjust the position.
If the left and right halves do not match due to a slanted document, place the document
correctly and click Back, then scan again.
11. Click Next.
12. Drag the mouse to specify the area to be saved, then click OK.
The combined image is created.
When scanning is completed, the Scan Complete dialog box opens. Select Scan or Exit. Select
Scan to scan the next document, or select Exit to end.
The scanned images appear in the Thumbnail window.
Стор. 520 із 1057
Scanning Images Larger than the Platen (Stitch Assist)
Стор. 521 із 1057
13. Save the scanned images.
Saving
Saving as PDF Files
Page top
Easy Scanning with One-click
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Let's Try Scanning > Easy Scanning
with One-click
S104
Easy Scanning with One-click
You can complete "from scanning to saving", etc. at one time by simply clicking the corresponding icon.
1. Place the document on the Platen.
Placing Documents
2. Start MP Navigator EX.
Starting MP Navigator EX
The MP Navigator EX Navigation Mode screen or One-click Mode screen appears.
Navigation Mode Screen
One-click Mode Screen
Note
Skip ahead to Step 4 if One-click Mode screen is open.
3. Click One-click.
Стор. 522 із 1057
Easy Scanning with One-click
Стор. 523 із 1057
4. Click the corresponding icon.
Custom Scan with One-click Tab
One-click Mode Screen
5. Select Document Type according to the document to be scanned.
6. Set the document size and scanning resolution as required.
7. Start scanning.
Starts scanning.
Note
Click Cancel to cancel the scan.
Page top
Useful MP Navigator EX Functions
Стор. 524 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Useful MP Navigator EX Functions
S400
Useful MP Navigator EX Functions
With MP Navigator EX, you can correct/enhance scanned images beautifully, and search saved images
quickly.
Correcting/enhancing images automatically
Correcting/Enhancing Images Automatically
Correcting/enhancing images manually
Correcting/Enhancing Images Manually
Adjusting color characteristics such as brightness and contrast
Adjusting Images
Searching for lost images
Searching Images
Classifying and sorting images
Classifying Images into Categories
Page top
Correcting/Enhancing Images Automatically
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Useful MP Navigator EX Functions >
Correcting/Enhancing Images Automatically
S401
Correcting/Enhancing Images Automatically
MP Navigator EX will analyze and correct/enhance scanned images automatically.
1. Scan documents into MP Navigator EX and save them, then open the View & Use
window from the Navigation Mode screen and select the photos you want to correct/
enhance.
Note
See " Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX.
You can also select images saved on a memory card or computer.
Importing Images Saved on a Memory Card
Opening Images Saved on a Computer
2. Click Edit/Convert, then click Fix photo images on the list.
The Correct/Enhance Images window opens.
Note
The Correct/Enhance Images window can also be opened by clicking
(Image Correction/
Enhancement) on the Toolbar or in the Zoom in dialog box. In that case, only the target image
(outlined in orange) can be corrected/enhanced.
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
3. Select the image you want to correct/enhance from the thumbnail list.
The selected image appears in Preview.
Стор. 525 із 1057
Correcting/Enhancing Images Automatically
Note
If you selected only one image in the View & Use window, the thumbnail list does not appear
and only the preview image appears.
4. Make sure that Auto is selected.
5. Click Auto Photo Fix, Face Sharpener or Digital Face Smoothing.
Important
Once image is corrected with Auto Photo Fix and saved, it cannot be corrected again with Auto
Photo Fix. Auto Photo Fix may not be available for images edited using an application, digital
camera, etc. manufactured by other companies.
Note
The Face Sharpener and Digital Face Smoothing effect levels can be changed using the slider
that appears by clicking the corresponding buttons.
When you apply Auto Photo Fix, dark backlit photos will be corrected automatically. If the image
is not corrected enough using Auto Photo Fix, it is recommended that you apply Face
Brightener on the Manual tab.
Correcting/Enhancing Images Manually
Стор. 526 із 1057
Correcting/Enhancing Images Automatically
Стор. 527 із 1057
6. Click OK.
The entire image is corrected/enhanced automatically and
the upper left of the thumbnail and preview image.
(Correct/Enhance) mark appears on
Note
Click Reset Selected Image to undo the correction/enhancement.
Select the Apply to all images checkbox to correct/enhance all selected images.
7. Click Save Selected Image or Save All Corrected Images.
You can save corrected/enhanced images as new files.
Note
To save only the images you like, select them and click Save Selected Image. To save all
images, click Save All Corrected Images.
The file format of corrected/enhanced images is JPEG/Exif.
Adobe RGB images are saved as sRGB images.
8. Click Exit.
Important
The corrections/enhancements will be lost if you exit before saving corrected/enhanced
images.
Page top
Correcting/Enhancing Images Manually
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Useful MP Navigator EX Functions >
Correcting/Enhancing Images Manually
S402
Correcting/Enhancing Images Manually
You can correct/enhance scanned images manually.
1. Scan documents into MP Navigator EX and save them, then open the View & Use
window from the Navigation Mode screen and select the photos you want to correct/
enhance.
Note
See " Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX.
You can also select images saved on a memory card or computer.
Importing Images Saved on a Memory Card
Opening Images Saved on a Computer
2. Click Edit/Convert, then click Fix photo images on the list.
The Correct/Enhance Images window opens.
Note
The Correct/Enhance Images window can also be opened by clicking
(Image Correction/
Enhancement) on the Toolbar or in the Zoom in dialog box. In that case, only the target image
(outlined in orange) can be corrected/enhanced.
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
3. Select the image you want to correct/enhance from the thumbnail list.
The selected image appears in Preview.
Стор. 528 із 1057
Correcting/Enhancing Images Manually
Note
If you selected only one image in the View & Use window, the thumbnail list does not appear
and only the preview image appears.
4. Select Manual, then click Correct/Enhance.
5. Click Face Brightener, Face Sharpener, Digital Face Smoothing or Blemish
Remover.
Note
The Face Brightener, Face Sharpener and Digital Face Smoothing effect levels can be
changed using the slider that appears by clicking the corresponding buttons.
Move the cursor over the image. The shape of the cursor changes to
(Cross).
6. Drag to select the area you want to correct/enhance, then click OK that appears
over the image.
Стор. 529 із 1057
Correcting/Enhancing Images Manually
The portion in and around the selected area is corrected/enhanced and
appears on the upper left of the thumbnail and preview image.
Стор. 530 із 1057
(Correct/Enhance) mark
Note
You can also drag to rotate the rectangle.
Click Undo to undo the latest correction/enhancement.
Click Reset Selected Image to cancel all corrections, enhancements and adjustments applied
to the selected image.
7. Click Save Selected Image or Save All Corrected Images.
You can save corrected/enhanced images as new files.
Note
To save only the images you like, select them and click Save Selected Image. To save all
images, click Save All Corrected Images.
The file format of corrected/enhanced images is JPEG/Exif.
8. Click Exit.
Important
The corrections/enhancements will be lost if you exit before saving corrected/enhanced
images.
Page top
Adjusting Images
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Useful MP Navigator EX Functions >
Adjusting Images
S406
Adjusting Images
You can make fine adjustments to the overall brightness, contrast, etc. of images.
1. Scan documents into MP Navigator EX and save them, then open the View & Use
window from the Navigation Mode screen and select the photos you want to adjust.
Note
See " Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX.
You can also select images saved on a memory card or computer.
Importing Images Saved on a Memory Card
Opening Images Saved on a Computer
2. Click Edit/Convert, then click Fix photo images on the list.
The Correct/Enhance Images window opens.
Note
The Correct/Enhance Images window can also be opened by clicking
(Image Correction/
Enhancement) on the Toolbar or in the Zoom in dialog box. In that case, only the target image
(outlined in orange) can be corrected/enhanced.
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
3. Select the image you want to adjust from the thumbnail list.
The selected image appears in Preview.
Стор. 531 із 1057
Adjusting Images
Стор. 532 із 1057
Note
If you selected only one image in the View & Use window, the thumbnail list does not appear
and only the preview image appears.
4. Select Manual, then click Adjust.
5. Move the slider of the item you want to adjust and set the effect level.
When you move a slider,
preview image.
(Correct/Enhance) mark appears on the upper left of the thumbnail and
Note
Click Advanced to make fine adjustments to the image brightness and color tone. See "
Advanced " in the descriptions of the Correct/Enhance Images window for details.
Click Defaults to reset all adjustments.
Click Reset Selected Image to cancel all corrections, enhancements and adjustments applied
to the selected image.
6. Click Save Selected Image or Save All Corrected Images.
You can save adjusted images as new files.
Note
Adjusting Images
Стор. 533 із 1057
To save only the images you like, select them and click Save Selected Image. To save all
images, click Save All Corrected Images.
The file format of adjusted images is JPEG/Exif.
7. Click Exit.
Important
The adjustments will be lost if you exit before saving adjusted images.
Page top
Searching Images
Стор. 534 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Useful MP Navigator EX Functions >
Searching Images
S407
Searching Images
In the View & Use window of the Navigation Mode screen, you can search images saved on your
computer and open them in MP Navigator EX. Opened images can be printed and edited.
Note
Search images in My Box (Scanned/Imported Images), Recently Saved Images or a selected folder
and its subfolders.
See "Starting MP Navigator EX" to start MP Navigator EX.
Quick Search
In
(Text box) on the Toolbar, enter a word or phrase included in the file
name, Exif information or PDF text of the image you want to search for, then click
information, text in Maker, Model, Description and User Comment is searched.
(Search). For Exif
Advanced Search
Click Search on the left of the screen to open search options. Enter information of the image you want to
search for, then click Start Search.
Searching Images
Search in
If you know where to look for, select the drive, folder or network from Specify Folder.
File Name
If you know the file name, enter it.
A word or phrase in the file
Enter a word or phrase included in the items selected in More Advanced Options.
Important
For PDF files, you can only search for those created with MP Navigator EX. You cannot search
PDF files created or edited in other applications. Also, searching PDF files is available only
when keyword search is set.
For details of creating PDF files that enables keyword search, see " PDF Settings Dialog Box ."
Password-protected PDF files cannot be searched.
Category
You can search for images by category.
Modified Date
To search for images that have been updated in a specific time period, enter the first and last dates
of the period.
Shooting Date
To search for images captured in a specific time period, enter the first and last dates of the period.
Note
"Shooting date" is the date and time of data creation, which are included in the image's Exif
information.
More Advanced Options
A word or phrase in the file
In A word or phrase in the file, select the items to search. If you select the Exif information
Стор. 535 із 1057
Searching Images
Стор. 536 із 1057
checkbox, text in Maker, Model, Description and User Comment is searched. If you select the
PDF text checkbox, text in PDF files is searched.
Important
Text in password-protected PDF files cannot be searched.
Search subfolders
Select this checkbox to search subfolders.
Case sensitive
Select this checkbox to match case.
Match all criteria
Searches for files that meet all the specified criteria.
Match any criteria
Searches for files that meet any of the specified criteria.
Start Search
Starts search.
Related Topic
View & Use Window
Page top
Classifying Images into Categories
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Useful MP Navigator EX Functions >
Classifying Images into Categories
S403
Classifying Images into Categories
Display images scanned with MP Navigator EX by category. You can classify images displayed in
Unclassified automatically, and also create custom categories. You can drag and drop an image to
move it from one category to another.
Note
If you have classified the images in MP Navigator EX 2.0 or later and then upgrade MP Navigator EX
to the latest version, the classification information on the second latest version is transferred upon
initial startup. After the initial startup, the classification information cannot be transferred.
1. Scan documents into MP Navigator EX and save them, then open the View & Use
window from the Navigation Mode screen.
Note
See " Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX.
You can also select images saved on a memory card or computer.
Importing Images Saved on a Memory Card
Opening Images Saved on a Computer
2.
In
(Sort by), select Categories.
Images are automatically sorted by category and appear in the Thumbnail window.
Images are sorted into the following categories.
Стор. 537 із 1057
Classifying Images into Categories
Photos: Portrait, Others
Documents: Business Card, Postcard, Standard Size, PDF File, Others
Custom categories: Displays your custom categories.
To create custom categories, see " Creating Custom Categories ."
Unclassified: Displays images that are not classified.
Note
Click Classify Images to classify images displayed in Unclassified automatically. Click Cancel
to stop.
Classification may take time if there are many images to classify.
Important
Even if you classify images saved in removable media such as USB flash drive and external hard
disk, the classification information will be deleted once you remove the media. From the next time,
the images are classified to Unclassified.
Images cannot be classified when Recently Saved Images is selected in the View & Use window.
Note
Some images may not be detected correctly and thus may be classified into wrong categories. In
that case, drag and drop the image to the correct category.
Images saved in network folders may not be classified.
You can search for images by category. See " Searching Images " for details.
Creating Custom Categories
1. In the View & Use window, sort images by category and click Edit Custom
Categories.
The Edit Custom Categories dialog box opens.
2. Click Add to List.
The Add Category dialog box opens.
3. Enter Category name and click OK.
Note
You can create up to 20 custom categories.
Up to 50 single-byte characters can be used for a category name.
Double-click a created category to open the Change Category Name dialog box in which you can
change the category name.
Select a custom category and click Delete to delete it.
Стор. 538 із 1057
Classifying Images into Categories
Стор. 539 із 1057
Related Topic
View & Use Window
Page top
Utilizing Images in MP Navigator EX
Стор. 540 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX
S500
Utilizing Images in MP Navigator EX
You can scan images using MP Navigator EX and edit or print the saved images.
See the corresponding sections below for details on saving scanned images.
Saving scanned images to computer
Saving
Saving scanned image as PDF Files
Saving as PDF Files
See the corresponding sections below for details on using images/files.
Creating/editing PDF files from scanned images
Creating/Editing PDF Files
Printing multiple scanned images at one time or printing at specific size, quality, etc.
Printing Documents
Printing scanned photos
Printing Photos
Sending scanned images via e-mail
Sending via E-mail
Correcting/enhancing scanned images or converting them to text
Editing Files
Setting passwords for created PDF files
Setting Passwords for PDF Files
Opening/Editing Password-protected PDF Files
Page top
Saving
Стор. 541 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX >
Saving
S112
Saving
Save images scanned with MP Navigator EX to a computer.
1. Select the checkboxes of the images you want to save, then click Save.
2. In the Save dialog box, specify the save settings.
Specify the destination folder, file name and file type.
Save Dialog Box
Important
You cannot select JPEG/Exif when Document Type is Text(OCR).
You cannot select JPEG/Exif when Black and White is selected for Color Mode on the Advanced
Mode tab of ScanGear (scanner driver).
Note
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Saving
Стор. 542 із 1057
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
3. Click Save.
Scanned images are saved according to the settings.
To further use/edit the scanned images on MP Navigator EX, click Open saved location in the Save
Complete dialog box.
Creating/Editing PDF Files
Printing Documents
Printing Photos
Sending via E-mail
Editing Files
Page top
Saving as PDF Files
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX >
Saving as PDF Files
S113
Saving as PDF Files
Save images scanned with MP Navigator EX as PDF files.
1. Select the checkboxes of the images you want to save, then click Save as PDF file.
2. In the Save as PDF file dialog box, specify the save settings.
Specify the file type, file name and destination folder.
Save as PDF file Dialog Box
Стор. 543 із 1057
Saving as PDF Files
Стор. 544 із 1057
Note
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
You can set passwords for PDF files.
Setting Passwords for PDF Files
3. Click Save.
Scanned images are saved according to the settings.
To further use/edit the scanned images on MP Navigator EX, click Open saved location in the Save
Complete dialog box.
Creating/Editing PDF Files
Printing Documents
Printing Photos
Sending via E-mail
Editing Files
Page top
Creating/Editing PDF Files
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX >
Creating/Editing PDF Files
S501
Creating/Editing PDF Files
Create/edit PDF files using MP Navigator EX. After scanning documents and saving them, open the View
& Use window to create PDF files and add/delete pages, rearrange the page order, etc.
Important
You can create or edit up to 99 pages at one time using MP Navigator EX.
Note
See "Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX.
You can also select images saved on a memory card or computer.
Importing Images Saved on a Memory Card
Opening Images Saved on a Computer
Creating/Editing PDF Files with MP Navigator EX
1. Select images and click PDF.
Note
You can select PDF, JPEG, TIFF and BMP files.
2. Click Create/Edit PDF file on the list.
Important
For PDF files, you can only edit those created with MP Navigator EX. You cannot edit PDF files
created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be edited as well.
Стор. 545 із 1057
Creating/Editing PDF Files
Note
If a password-protected PDF file is selected, you will be prompted to enter the password.
Opening/Editing Password-protected PDF Files
3. Add/delete pages as required.
To add an existing file, click Add Page and select the file. To delete a page, select it and click Delete
Selected Pages.
Note
You can add PDF, JPEG, TIFF and BMP files.
When adding a password-protected PDF file, you will be prompted to enter the password.
4. Rearrange the page order as required.
Use the icons to rearrange the order. Alternatively, drag the thumbnail to the target location.
Note
See "Create/Edit PDF file Window " for details on the Create/Edit PDF file window.
5. Click Save Selected Pages or Save All Pages.
The Save as PDF file dialog box opens.
Save as PDF file Dialog Box
Important
You cannot save images scanned at 10501 pixels or more in the vertical and horizontal
directions.
If a password-protected PDF file is edited, the passwords will be deleted. Reset the
passwords in the Save as PDF file dialog box.
Setting Passwords for PDF Files
6. Specify the save settings in the Save as PDF file dialog box, then click Save.
Images are saved according to the settings.
Opening PDF Files in an Application
You can open PDF files created with MP Navigator EX in an associated application and edit or print them.
1. Select PDF files and click PDF.
Important
Стор. 546 із 1057
Creating/Editing PDF Files
Стор. 547 із 1057
For PDF files, you can only select those created with MP Navigator EX. You cannot select PDF
files created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be selected
as well.
2. Click Open PDF file on the list.
The application associated with the file extension (.pdf) by the operating system starts.
Important
Password-protected PDF files cannot be opened in applications not supporting PDF security.
Files may not open if an application that can be associated with PDF files is not installed.
3. Use the application to edit/print the file.
For details, refer to the application's manual.
Important
In some applications, the commands (print, edit, etc.) restricted by Permissions Password
may differ from those in MP Navigator EX.
Page top
Printing Documents
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX >
Printing Documents
S502
Printing Documents
You can print multiple scanned images at one time, print at specific quality, etc. using MP Navigator EX.
1. Scan documents into MP Navigator EX and save them, then open the View & Use
window from the Navigation Mode screen and select images.
Note
See " Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX.
You can also select images saved on a memory card or computer.
Importing Images Saved on a Memory Card
Opening Images Saved on a Computer
2. Click Print, then click Print Document on the list.
Important
If a password-protected PDF file is selected, you will be prompted to enter the password.
Opening/Editing Password-protected PDF Files
3. Specify print settings as required.
In the displayed dialog box, specify print count, quality, scale, etc.
Print Document Dialog Box
Стор. 548 із 1057
Printing Documents
Стор. 549 із 1057
Important
At normal-size (100%), some images may be printed small or with some portions cropped. In
that case, select Auto to resize the print in proportion to the paper size.
4. Click Print.
Starts printing.
Note
When printing a multiple-page PDF file via Print Document, printing may take time depending
on your computer. In that case, follow these steps and change settings.
Windows 7:
1. From the Start menu, select Devices and Printers.
2. Right-click the icon of your printer and click Printer Properties.
The printer properties dialog box opens.
3. Click the Advanced tab.
4. Select Spool print documents so program finishes printing faster.
5. Select Start printing after last page is spooled.
6. After printing, return the setting on the Advanced tab to Start printing immediately.
Windows Vista/Windows XP:
1. From the Start menu, select Control Panel.
2. Click Printer (Windows XP: Printers and Faxes).
3. Right-click the icon of your printer and click Properties.
The printer properties dialog box opens.
4. Click the Advanced tab.
5. Select Spool print documents so program finishes printing faster.
6. Select Start printing after last page is spooled.
7. After printing, return the setting on the Advanced tab to Start printing immediately.
To cancel while spooling, click Cancel. To cancel while printing, click Cancel Printing in the
confirmation window for the printer status. To open a confirmation window for the printer status,
click printer icon on the taskbar.
Page top
Printing Photos
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX >
Printing Photos
S503
Printing Photos
You can print photos using MP Navigator EX or an application that accompanies the machine. After
scanning documents and saving them, open the View & Use window to select how you want to print the
photos.
Note
See "Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX.
You can also select images saved on a memory card or computer.
Importing Images Saved on a Memory Card
Opening Images Saved on a Computer
When Printing Photos Using Easy-PhotoPrint EX
Easy-PhotoPrint EX enables you to print scanned photos at high quality or to layout and print images.
1. Select images and click Print.
2. Click Print Photo or Print Album on the list.
Easy-PhotoPrint EX starts. See " Printing with the Bundled Application Software " for details.
Note
If Easy-PhotoPrint EX is not installed, print with MP Navigator EX.
When Printing Photos Using MP Navigator EX
1. Select images and click Print.
Стор. 550 із 1057
Printing Photos
Стор. 551 із 1057
2. Click Print Photo on the list.
3. Specify print settings as required.
In the displayed dialog box, specify paper size, print count, etc.
Print Photo Dialog Box
4. Click Print.
Starts printing.
Note
To cancel while spooling, click Cancel. To cancel while printing, click Cancel Printing in the
confirmation window for the printer status. To open a confirmation window for the printer status,
click printer icon on the taskbar.
Page top
Sending via E-mail
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX >
Sending via E-mail
S504
Sending via E-mail
Send scanned images via e-mail.
Important
MP Navigator EX is compatible with the following e-mail software programs:
- Microsoft Outlook
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP)
(If an e-mail software program does not operate properly, check that the program's MAPI is enabled.
To enable MAPI, refer to the manual of the e-mail software program.)
Note
If an e-mail software program is not selected, manually attach the scanned and saved image to e-
mail.
1. Scan documents into MP Navigator EX and save them, then open the View & Use
window from the Navigation Mode screen and select images.
Note
Only PDF and JPEG files can be attached to e-mail.
See " Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX.
You can also select images saved on a memory card or computer.
Importing Images Saved on a Memory Card
Opening Images Saved on a Computer
2. Click Send, then click Attach to E-mail on the list.
Стор. 552 із 1057
Sending via E-mail
Стор. 553 із 1057
3. Set the e-mail software program and file save options as required.
Specify the e-mail software program, destination folder and file name.
Send via E-mail Dialog Box
Note
You can select a compression type when sending JPEG images via e-mail. Click Set... to open
a dialog box and select a compression type from High(Low Compression), Standard or
Low(High Compression).
4. Click OK.
Files are saved according to the settings, and the e-mail software program starts.
5. Specify the recipient, enter the subject and message, then send e-mail.
For details, refer to the manual of the e-mail software program.
Page top
Editing Files
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX >
Editing Files
S505
Editing Files
You can edit images or convert them to text using MP Navigator EX or an application that accompanies
the machine. After scanning documents and saving them, open the View & Use window to select what
you want to do with the images.
Note
See "Let's Try Scanning" to scan images into MP Navigator EX.
You can also select images saved on a memory card or computer.
Importing Images Saved on a Memory Card
Opening Images Saved on a Computer
Correcting Photo Images
You can correct/enhance images in the Correct/Enhance Images window.
1. Select images and click Edit/Convert.
2. Click Fix photo images on the list.
The Correct/Enhance Images window opens.
3. Correct/enhance images in the Correct/Enhance Images window.
Note
See " Correct/Enhance Images Window " for details on the Correct/Enhance Images window.
See the corresponding sections below for correcting/enhancing images.
Correcting/Enhancing Images Automatically
Correcting/Enhancing Images Manually
Стор. 554 із 1057
Editing Files
Стор. 555 із 1057
Converting Documents to Text
Scan text in scanned magazines and newspapers and display it in Notepad (included with Windows).
Important
PDF files cannot be converted to text.
1. Select images and click Edit/Convert.
2. Click Convert to text file on the list.
Notepad (included with Windows) starts and editable text appears.
Note
Only text written in languages that can be selected on the General tab can be extracted to
Notepad (included with Windows). Click Set... on the General tab and specify the language
according to the language of the document to be scanned.
When scanning multiple documents, you can collect the extracted text into one file.
General Tab
Text displayed in Notepad (included with Windows) is for guidance only. Text in the image of
the following types of documents may not be detected correctly.
- Documents containing text with font size outside the range of 8 points to 40 points (at 300 dpi)
- Slanted documents
- Documents placed upside down or documents with text in the wrong orientation (rotated
characters)
- Documents containing special fonts, effects, italics, or hand-written text
- Documents with narrow line spacing
- Documents with colors in the background of text
- Documents containing multiple languages
Page top
Setting Passwords for PDF Files
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX >
Setting Passwords for PDF Files
S508
Setting Passwords for PDF Files
Set passwords for opening, editing and printing PDF files.
You can set two passwords: one for opening the file and one for editing/printing it.
This section explains how to set passwords for images scanned into the Scan/Import window of MP
Navigator EX and how to set passwords for existing files via the View & Use window.
Important
You will not be able to open/edit the file if you forget the password. Record your passwords in a safe
place for future reference.
Password-protected PDF files cannot be opened in applications not supporting PDF security.
In some applications, the commands (print, edit, etc.) restricted by Permissions Password may
differ from those in MP Navigator EX.
Password-protected PDF files cannot be searched by text from the " View & Use Window ."
Passwords cannot be set when images are automatically saved after scanning.
1. Open the password setting screen from images scanned into MP Navigator EX or
existing files.
Setting Passwords for Scanned Images
1. Scan documents into the Scan/Import window.
Let's Try Scanning
2. Click Save as PDF file.
The Save as PDF file dialog box opens.
3. Select the Password security settings checkbox.
Стор. 556 із 1057
Setting Passwords for PDF Files
The Password Security -Settings dialog box opens.
Setting Passwords for Existing Files
1. In the View & Use window, select image/PDF files and click PDF.
2. Click Create/Edit PDF file on the list.
Creating/Editing PDF Files
3. Edit files in the Create/Edit PDF file window, then click Save Selected Pages or
Save All Pages.
The Save as PDF file dialog box opens.
4. Select the Password security settings checkbox.
The Password Security -Settings dialog box opens.
Note
You can also open the Password Security -Settings dialog box by clicking Set..., then selecting
Password Security for Security in the PDF Settings dialog box.
2. Select the Require a password to open the document or Use a password to restrict
printing and editing of the document and its security settings checkbox, then enter a
password.
Стор. 557 із 1057
Setting Passwords for PDF Files
Important
Up to 32 single-byte alphanumeric characters can be used for the password. Passwords are
case sensitive.
Select both checkboxes to set both Document Open Password and Permissions Password.
You cannot use the same password for both.
3. Click OK.
The Confirm Document Open Password or Confirm Permissions Password dialog box opens.
Document Open Password
Permissions Password
4. Re-enter the password and click OK.
The Save as PDF file dialog box returns.
Important
If you close the Save as PDF file dialog box without clicking Save, the settings in the Password
Security -Settings dialog box will be deleted.
Passwords are deleted once the file is edited. Reset the passwords when saving edited files.
Note
If you set the passwords via the PDF Settings dialog box, the PDF Settings dialog box returns.
Click OK. The Save as PDF file dialog box returns.
5. Click Save.
Files are saved according to the settings.
Стор. 558 із 1057
Setting Passwords for PDF Files
Стор. 559 із 1057
Related Topic
Opening/Editing Password-protected PDF Files
Page top
Opening/Editing Password-protected PDF Files
Стор. 560 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Utilizing Images in MP Navigator EX >
Opening/Editing Password-protected PDF Files
S509
Opening/Editing Password-protected PDF Files
Enter a password to open or edit/print password-protected PDF files.
Password entry method varies by operation. The following procedures are examples only.
Important
You can open, edit or print only PDF files whose passwords were set with MP Navigator EX. You
cannot edit PDF files edited in other applications or whose passwords were set with other
applications. Only MP Navigator EX version 1.1 and 2.0 or later supports opening, editing and
printing password-protected PDF files.
Passwords are case sensitive.
You can create or edit up to 99 pages at one time using MP Navigator EX.
Entering a Password to Open a File
1. In the View & Use window, select the PDF file you want to open and click
Zoom
in.
Alternatively, double-click the PDF file.
Note
Only the Document Open Password will be required. The Permissions Password will not be
required.
If the Zoom in dialog box with a lock icon opens, click Enter Password.
Opening/Editing Password-protected PDF Files
2. The Password dialog box opens. Enter the password and click OK.
The PDF file opens in the Zoom in dialog box.
Note
To reopen the file after closing the Zoom in dialog box, re-enter the password.
Entering a Password (Permissions Password) to Edit or Print a File
1. In the View & Use window, select PDF files and click PDF or Print.
Стор. 561 із 1057
Opening/Editing Password-protected PDF Files
Стор. 562 із 1057
2. To create a PDF file or edit the file, select Create/Edit PDF file on the list. To print
the file, click Print Document.
In the Password dialog box, you will be prompted to enter a password.
Note
If the Document Open Password is set as well, the Document Open Password will be
required, then the Permissions Password will be required.
3. Enter the password and click OK.
The corresponding dialog box opens.
Important
If a password-protected PDF file is edited, the passwords will be deleted. Reset the
passwords.
Setting Passwords for PDF Files
Related Topic
Setting Passwords for PDF Files
Page top
MP Navigator EX Screens
Стор. 563 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens
S700
MP Navigator EX Screens
Learn about the screens and functions of MP Navigator EX.
Scan/Import Documents or Images Tab
Auto Scan Screen (Scan/Import Window)
Scan Settings Dialog Box (Auto Scan)
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents)
Save Dialog Box
Save as PDF file Dialog Box
Memory Card Screen (Scan/Import Window)
View & Use Images on your Computer Tab
View & Use Window
Create/Edit PDF file Window
Print Document Dialog Box
Print Photo Dialog Box
Send via E-mail Dialog Box
Correct/Enhance Images Window
Custom Scan with One-click Tab / One-click Mode Screen
Auto Scan Dialog Box
Save Dialog Box (One-click Mode Screen)
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
PDF Dialog Box
Mail Dialog Box
OCR Dialog Box
Custom Dialog Box
Preferences Dialog Box
General Tab
Scanner Button Settings Tab (Save to PC)
Scan Settings Dialog Box (Scanner Button Settings)
Scanner Button Settings Tab (Attach to E-mail)
Page top
Navigation Mode Screen
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens >
Navigation Mode Screen
S735
Navigation Mode Screen
This is one of the startup screens of MP Navigator EX.
Select an icon at the top of the screen to display the corresponding tab. Use each tab depending on what
you want to do.
Scan/Import
You can scan photos and documents, or import images saved on memory cards.
Scan/Import Documents or Images Tab
View & Use
You can open images saved on a computer and print them or attach them to e-mail. You can also edit
them using an application that accompanies the machine.
View & Use Images on your Computer Tab
One-click
You can complete "from scanning to saving", etc. at one time by simply clicking the corresponding
icon.
Custom Scan with One-click Tab
(Switch Mode)
Switches to One-click Mode screen. In the One-click Mode screen, you can complete "from scanning to
saving", etc. at one time by simply clicking the corresponding icon.
One-click Mode Screen
Show this window at startup
Select this checkbox to open the Main Menu at startup. If this checkbox is not selected, the last used
screen appears.
Preferences
The Preferences dialog box opens. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings to
MP Navigator EX functions.
Preferences Dialog Box
(Guide)
Opens this guide.
Стор. 564 із 1057
Navigation Mode Screen
Стор. 565 із 1057
Page top
Scan/Import Documents or Images Tab
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Scan/
Import Documents or Images Tab
S702
Scan/Import Documents or Images Tab
Select Scan/Import in the Navigation Mode screen to display the Scan/Import Documents or Images tab.
You can scan photos and documents, or import images saved on memory cards.
Auto Scan
Opens the Scan/Import window with Auto Scan selected.
Scan documents easily by automatically detecting the document type.
Auto Scan Screen (Scan/Import Window)
Photos/Documents (Platen)
Opens the Scan/Import window with Photos/Documents (Platen) selected.
Scan photos and documents placed on the Platen.
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
Memory Card
Opens the Scan/Import window with Memory Card selected.
Import images saved on memory cards.
Memory Card Screen (Scan/Import Window)
(Switch Mode)
Switches to One-click Mode screen. In the One-click Mode screen, you can complete "from scanning to
saving", etc. at one time by simply clicking the corresponding icon.
One-click Mode Screen
Show this window at startup
Select this checkbox to open the Main Menu at startup. If this checkbox is not selected, the last used
screen appears.
Preferences
The Preferences dialog box opens. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings to
MP Navigator EX functions.
Preferences Dialog Box
(Guide)
Opens this guide.
Стор. 566 із 1057
Scan/Import Documents or Images Tab
Стор. 567 із 1057
Page top
View Use Images on your Computer Tab
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > View &
Use Images on your Computer Tab
S703
View & Use Images on your Computer Tab
Select View & Use in the Navigation Mode screen to display the View & Use Images on your Computer
tab.
You can open images saved on a computer and print them or attach them to e-mail. You can also edit
them using an application that accompanies the machine.
My Box (Scanned/Imported Images)
Opens the View & Use window with My Box (Scanned/Imported Images) selected.
You can open and use images saved in My Box.
"My Box" is a specific folder for saving images scanned with MP Navigator EX.
Note
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Specify Folder
Opens the View & Use window with Specify Folder selected.
You can open and use images saved in specific folders.
Recently Saved Images
Opens the View & Use window with Recently Saved Images selected.
You can open and use "Scanned/Imported Images" and images that have been "Attached to E-mail" or
"Sent to Application" recently.
View & Use Window
(Switch Mode)
Switches to One-click Mode screen. In the One-click Mode screen, you can complete "from scanning to
saving", etc. at one time by simply clicking the corresponding icon.
One-click Mode Screen
Show this window at startup
Select this checkbox to open the Main Menu at startup. If this checkbox is not selected, the last used
screen appears.
Стор. 568 із 1057
View Use Images on your Computer Tab
Стор. 569 із 1057
Preferences
The Preferences dialog box opens. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings to
MP Navigator EX functions.
Preferences Dialog Box
(Guide)
Opens this guide.
Related Topic
Opening Images Saved on a Computer
Page top
Custom Scan with One-click Tab
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Custom
Scan with One-click Tab
S704
Custom Scan with One-click Tab
Select One-click in the Navigation Mode screen to display the Custom Scan with One-click tab.
You can complete "from scanning to saving", etc. at one time by simply clicking the corresponding icon.
Auto Scan
Scan documents by automatically detecting the document type. File format is automatically set. Files
are saved to a computer.
When you click this icon, the Auto Scan dialog box opens and you can specify the save settings.
Auto Scan Dialog Box
Save to PC
Scan documents or photos and save them to a computer. The document type can be detected
automatically.
When you click this icon, the Save dialog box opens and you can specify the scan/save settings.
Save Dialog Box (One-click Mode Screen)
Save as PDF file
Scan documents and save them as PDF files.
When you click this icon, the PDF dialog box opens and you can specify the scan/save and application
settings.
PDF Dialog Box
Attach to E-mail
Scan documents or photos and attach them to e-mail.
When you click this icon, the Mail dialog box opens and you can specify the scan/save and e-mail
software program settings.
Mail Dialog Box
OCR
Scan text documents then extract text in the image and display it in Notepad (included with Windows).
When you click this icon, the OCR dialog box opens and you can specify the scan/save settings.
OCR Dialog Box
Custom
Scan documents/photos and open them in a specified application. The document type can be
automatically detected.
When you click this icon, the Custom dialog box opens and you can specify the scan/save and
Стор. 570 із 1057
Custom Scan with One-click Tab
Стор. 571 із 1057
application settings.
Custom Dialog Box
Start scanning by clicking the button
Select this checkbox and click an icon to start scanning immediately.
(Switch Mode)
Switches to One-click Mode. The One-click Mode screen appears.
One-click Mode Screen
Show this window at startup
Select this checkbox to open the Main Menu at startup. If this checkbox is not selected, the last used
screen appears.
Preferences
The Preferences dialog box opens. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings to
MP Navigator EX functions.
Preferences Dialog Box
(Guide)
Opens this guide.
Important
The following restrictions apply when you scan with Document Type set to Auto Mode in the Save
dialog box or Custom dialog box.
When you want to convert text in the scanned image to text data, specify Document Type (do not
select Auto Mode).
Related Topic
Easy Scanning with One-click
Page top
Auto Scan Screen (Scan/Import Window)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Auto
Scan Screen (Scan/Import Window)
S744
Auto Scan Screen (Scan/Import Window)
Select Scan/Import in the Navigation Mode screen and click Auto Scan or click Auto Scan in the Scan/
Import window to open the Auto Scan screen (Scan/Import window).
Open this window when you want to scan documents by automatically detecting the document type.
(1) Settings and Operation Buttons
(2) Toolbar
(3) Thumbnail Window
(4) Selected Images Area
Supported Documents
Photos, postcards, business cards, magazines, newspapers, text documents and BD/DVD/CD.
Important
The following types of documents cannot be scanned correctly. To scan other documents, specify
the document type.
- A4 size photos
- Text documents smaller than 2L (5 inches x 7 inches) (127 mm x 178 mm), such as paperback
pages with the spine cut off
- Documents printed on thin white paper
- Long narrow documents such as panoramic photos
Scanning Photos and Documents
Reflective disc labels may not be scanned properly.
Place documents correctly according to the type of document to be scanned. Otherwise,
documents may not be scanned correctly.
See "Placing Documents " for details on how to place documents.
Note
To reduce moire, open the " Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window) " and set
Document Type to Magazine(Color).
Стор. 572 із 1057
Auto Scan Screen (Scan/Import Window)
Settings and Operation Buttons
(View & Use)
Click this when you want to open images and PDF files saved on your computer. The View & Use
window opens.
View & Use Window
Auto Scan
Displays the screen for scanning documents by automatically detecting the document type, etc.
Photos/Documents (Platen)
Click this when you want to scan photos, documents, magazines and other printed materials. The
screen for scanning photos and documents appears.
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
Memory Card
Click this when you want to import images saved on a memory card. The screen for importing
images from a memory card appears.
Memory Card Screen (Scan/Import Window)
Document Type
Auto Mode is set.
Specify...
Select whether or not to apply suitable corrections based on the document type.
Scan Settings Dialog Box (Auto Scan)
Scan
Scanning starts.
Clear
Delete all images in the Thumbnail window.
Note
Images not saved on a computer will be deleted. To keep important images, use Save or other
methods to save them to a computer before clicking Clear.
Save
Save the selected images. Click to open the Save dialog box and specify the save settings.
Save Dialog Box
Save as PDF file
Save the selected images as PDF files. Click to open the Save as PDF file dialog box and specify the
save settings.
Save as PDF file Dialog Box
Jump to Main Menu
Jumps to the Main Menu.
Toolbar
Preferences
The Preferences dialog box opens. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings
to MP Navigator EX functions.
Preferences Dialog Box
(Guide)
Opens this guide.
Edit Tools
(Select All)
Стор. 573 із 1057
Auto Scan Screen (Scan/Import Window)
Selects all images in the Thumbnail window.
(Cancel All)
Cancels all image selections in the Thumbnail window.
(Rotate Left)
Rotates the target image (outlined in orange) 90 degrees counter-clockwise.
(Rotate Right)
Rotates the target image (outlined in orange) 90 degrees clockwise.
(Invert)
Inverts the target image (outlined in orange) horizontally.
(Trimming)
Trims the target image (outlined in orange). "Trimming" is the act of selecting the area you want
to keep in a photo and discarding the rest. Click this button to open the Crop window and
specify the trimming frame.
Zoom in
Enlarges the target image (outlined in orange). You can also enlarge the image by doubleclicking it.
(Display Size)
Changes the size of images in the Thumbnail window.
(Sort by)
Sorts the images in the Thumbnail window by category or by date (ascending or descending).
Thumbnail Window
Thumbnail Window
Scanned images are displayed.
When you select the checkbox of an image, the image appears in the Selected Images area.
Note
Thumbnails may appear as "?" when there is not enough memory to display the images.
When Images are Sorted by Categories
Close All / Open All
You can hide or show all images in the displayed categories.
Close All
Hides all images.
Open All
Displays all images.
Note
When you click Close All, the button changes to Open All.
Selected Images Area
(Cancel All)
Cancels the selection of all images in the Selected Images area.
Стор. 574 із 1057
Auto Scan Screen (Scan/Import Window)
Стор. 575 із 1057
(Cancel Selection)
Cancels the selection of the target image (outlined in orange) in the Selected Images area.
Selected Images Area
Images selected in the Thumbnail window are displayed.
Related Topic
Easy Scanning with Auto Scan
Page top
Scan Settings Dialog Box (Auto Scan)
Стор. 576 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Scan
Settings Dialog Box (Auto Scan)
S745
Scan Settings Dialog Box (Auto Scan)
The Scan Settings dialog box opens when you click Specify... in the Scan/Import window.
Document Type
Auto Mode is set.
Important
Place documents correctly according to the type of document to be scanned. Otherwise,
documents may not be scanned correctly.
See "Placing Documents " for details on how to place documents.
Recommended Image Correction
Select this checkbox to apply suitable corrections automatically based on the document type.
Important
When this checkbox is selected, the files can be saved in JPEG/Exif or PDF format only.
Scanning may take longer than usual when this checkbox is selected.
The color tone may change from the source image due to corrections. In that case, deselect the
checkbox and scan.
Defaults
Restore the default settings.
Page top
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Photos/
Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
S708
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
Select Scan/Import in the Navigation Mode screen and click Photos/Documents (Platen) or click Photos/
Documents (Platen) in the Scan/Import window to open the Photos/Documents (Platen) screen (Scan/
Import window).
Open this window when you want to scan documents from the Platen.
(1) Settings and Operation Buttons
(2) Toolbar
(3) Thumbnail Window
(4) Selected Images Area
Settings and Operation Buttons
(View & Use)
Click this when you want to open images and PDF files saved on your computer. The View & Use
window opens.
View & Use Window
Auto Scan
Click this when you want to scan documents by automatically detecting the document type, etc. The
screen for scanning with Auto Scan appears.
Auto Scan Screen (Scan/Import Window)
Photos/Documents (Platen)
Displays the screen for scanning photos, documents and other printed materials.
Memory Card
Click this when you want to import images saved on a memory card. The screen for importing
images from a memory card appears.
Memory Card Screen (Scan/Import Window)
Стор. 577 із 1057
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
Document Type
Select the type of document to be scanned.
Scanning photos: Color Photo or Black and White Photo
Scanning text documents: Color Document, Black and White Document or Text(OCR)
Scanning magazines: Magazine(Color)
Important
You cannot select Document Type if the Use the scanner driver checkbox is selected.
Specify...
Specify the document size, resolution, and other advanced scan settings.
Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents)
Important
Specify... is not available if the Use the scanner driver checkbox is selected.
Use the scanner driver
Select this checkbox when you want to scan with ScanGear (scanner driver). Use ScanGear to
correct images and adjust colors when scanning.
Scan
Scanning starts.
Note
This button changes to Open Scanner Driver when you select the Use the scanner driver
checkbox.
Open Scanner Driver
ScanGear starts.
See "ScanGear (Scanner Driver) Screens " for details on ScanGear screens.
Note
This button changes to Scan when you deselect the Use the scanner driver checkbox.
Clear
Delete all images in the Thumbnail window.
Note
Images not saved on a computer will be deleted. To keep important images, use Save or other
methods to save them to a computer before clicking Clear.
Save
Save the selected images. Click to open the Save dialog box and specify the save settings.
Save Dialog Box
Save as PDF file
Save the selected images as PDF files. Click to open the Save as PDF file dialog box and specify the
save settings.
Save as PDF file Dialog Box
Jump to Main Menu
Jumps to the Main Menu.
Toolbar
Preferences
The Preferences dialog box opens. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings
to MP Navigator EX functions.
Preferences Dialog Box
Стор. 578 із 1057
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
(Guide)
Opens this guide.
Edit Tools
(Select All)
Selects all images in the Thumbnail window.
(Cancel All)
Cancels all image selections in the Thumbnail window.
(Rotate Left)
Rotates the target image (outlined in orange) 90 degrees counter-clockwise.
(Rotate Right)
Rotates the target image (outlined in orange) 90 degrees clockwise.
(Invert)
Inverts the target image (outlined in orange) horizontally.
(Trimming)
Trims the target image (outlined in orange). "Trimming" is the act of selecting the area you want
to keep in a photo and discarding the rest. Click this button to open the Crop window and
specify the trimming frame.
Zoom in
Enlarges the target image (outlined in orange). You can also enlarge the image by doubleclicking it.
(Display Size)
Changes the size of images in the Thumbnail window.
(Sort by)
Sorts the images in the Thumbnail window by category or by date (ascending or descending).
Thumbnail Window
Thumbnail Window
Scanned images are displayed.
When you select the checkbox of an image, the image appears in the Selected Images area.
Note
Thumbnails may appear as "?" when there is not enough memory to display the images.
When Images are Sorted by Categories
Close All / Open All
You can hide or show all images in the displayed categories.
Close All
Hides all images.
Open All
Displays all images.
Note
When you click Close All, the button changes to Open All.
Стор. 579 із 1057
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
Стор. 580 із 1057
Selected Images Area
(Cancel All)
Cancels the selection of all images in the Selected Images area.
(Cancel Selection)
Cancels the selection of the target image (outlined in orange) in the Selected Images area.
Selected Images Area
Images selected in the Thumbnail window are displayed.
Related Topic
Scanning Photos and Documents
Page top
Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Scan
Settings Dialog Box (Photos/Documents)
S713
Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents)
The Scan Settings dialog box opens when you click Specify... in the Scan/Import window.
In the Scan Settings dialog box, you can make advanced scan settings.
Document Type
Select the type of document to be scanned.
Scanning photos: Color Photo or Black and White Photo
Scanning text documents: Color Document, Black and White Document or Text(OCR)
Scanning magazines: Magazine(Color)
Important
You cannot select Text(OCR) when Compress scanned images when transferring checkbox is
selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
Document Size
Select the size of the document to be scanned.
When you select Custom, a screen in which you can specify the document size appears. Select a
Units, then enter the Width and Height and click OK.
Important
When you select Auto Detect, the image may not be scanned at the correct position and size. In
that case, change the size to the actual document size (A4, Letter, etc.) and align a corner of the
document with the corner at the arrow (alignment mark) of the Platen.
You cannot select Auto Detect (Multiple Documents) or Auto Detect when Document Type is
Text(OCR).
Scanning Resolution
Select the resolution at which to scan documents.
Стор. 581 із 1057
Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents)
Resolution
Note
The following scanning resolutions can be specified when Document Type is Text(OCR).
300 dpi / 400 dpi
Auto Photo Fix / Auto Document Fix
The displayed item varies by Document Type.
Auto Photo Fix
This is displayed when Document Type is Color Photo. Select this checkbox to automatically
analyze the captured scene (landscape, night scene, etc.) and apply suitable corrections.
Auto Document Fix
This is displayed when Document Type is Color Document, Black and White Document or
Magazine(Color). Select this checkbox to sharpen text in a document or magazine for better
readability.
Important
When this checkbox is selected, the files can be saved in JPEG/Exif or PDF format only.
Scanning may take longer than usual when this checkbox is selected.
You cannot select this checkbox when Document Type is Black and White Photo or Text(OCR).
You cannot select this checkbox when Compress scanned images when transferring checkbox
is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
The color tone may change from the source image due to corrections. In that case, deselect the
checkbox and scan.
Descreen
Select this checkbox to reduce moire patterns.
Printed photos and pictures are displayed as a collection of fine dots. "Moire" is a phenomenon where
uneven gradation or a stripe pattern appears when such photos or pictures printed with fine dots are
scanned. Descreen is the function for reducing this moire effect.
Important
You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo, Black and White Photo or
Text(OCR).
Note
Scanning takes longer than usual when you enable Descreen.
Unsharp Mask
Select this checkbox to emphasize the outline of the subjects and sharpen the image.
Important
You cannot select this checkbox when Document Type is Text(OCR).
Remove gutter shadow
Select this checkbox to correct shadows that appear between pages when scanning open booklets.
Important
You cannot select this checkbox when Auto Detect, Auto Detect (Multiple Documents) or Stitch
Assist is selected for Document Size.
You cannot select this checkbox when Compress scanned images when transferring checkbox
is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
When scanning, align a corner of the document with the corner at the arrow (alignment mark) of
the Platen.
Note
Use ScanGear (scanner driver)'s Advanced Mode tab to correct gutter shadows when scanning
non-standard size documents or when custom cropping frames are set.
Стор. 582 із 1057
Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents)
See "Gutter Shadow Correction " for details.
Reduce Show-through
Select this checkbox to sharpen text in a document or reduce show-through in newspapers.
Important
You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo, Black and White Photo or
Text(OCR).
Note
Select this checkbox when Document Type is text document and show-through is apparent in the
scanned image.
Correct slanted document
Select this checkbox to detect the scanned text and correct the angle (within -0.1 to -10 degrees or +0.1
to +10 degrees) of the document.
Important
You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo or Black and White Photo.
You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist.
The inclination of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be
detected correctly.
- Documents in which the text lines are inclined more than 10 degrees or the angles vary by line
- Documents containing both vertical and horizontal text
- Documents with extremely large or small fonts
- Documents with small amount of text
- Documents containing figures/images
- Hand-written documents
- Documents containing both vertical and horizontal lines (tables)
Note
Scanning takes longer than usual when you enable Correct slanted document.
Detect the orientation of text documents and rotate images
Select this checkbox to detect the orientation of the document from the scanned text and rotate the
scanned image to the correct orientation. Select the language of the document to be scanned in
Document Language.
Important
You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo or Black and White Photo.
You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist.
This function may not work properly depending on the document language. Only text documents
written in languages that can be selected from Document Language are supported.
The orientation of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be
detected correctly. In that case, select the scanned image in the Thumbnail window of the "
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window) " and rotate it with Edit Tools.
- Resolution is outside the range of 300 dpi to 600 dpi
- Font size is outside the range of 8 points to 48 points
- Documents containing special fonts, effects, italics, or hand-written text
- Documents with patterned backgrounds
Note
Scanning takes longer than usual when you enable Detect the orientation of text documents and
rotate images.
Document Language
Select the language of the document to be scanned.
Important
Стор. 583 із 1057
Scan Settings Dialog Box (Photos/Documents)
Стор. 584 із 1057
You cannot select this checkbox when Document Type is Color Photo or Black and White Photo.
You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist.
Defaults
Restore the default settings.
Page top
Save Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Save
Dialog Box
S716
Save Dialog Box
The Save dialog box opens when you click Save in the Scan/Import window.
In the Save dialog box, you can make settings for saving images to a computer.
Save in
Displays the folder in which to save the scanned images. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Important
When saving to a memory card, enable writing on the Card Slot of the machine. For details on
how to enable writing, refer to " Setting Up the Card Slot as the Memory Card Drive of the
Computer ." With network connection, map the Card Slot as a network drive. See " Using the Card
Slot over a Network " for details.
File name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files, 4 digits
are appended to each file name.
Save as type
Select a file type to save the scanned images.
Select JPEG/Exif, TIFF or BMP.
Important
You cannot select JPEG/Exif when Document Type is Text(OCR).
You cannot select JPEG/Exif when Black and White is selected for Color Mode on the Advanced
Mode tab of ScanGear (scanner driver).
Set...
When Save as type is JPEG/Exif
You can specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression), Standard or
Low(High Compression).
Important
This setting is not available when the Compress scanned images when transferring checkbox is
Стор. 585 із 1057
Save Dialog Box
Стор. 586 із 1057
selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Page top
Save as PDF file Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Save as
PDF file Dialog Box
S717
Save as PDF file Dialog Box
In the Save as PDF file dialog box, you can make advanced settings for saving scanned images as PDF
files. You can save multiple documents as one PDF file or add pages to a PDF file created with MP
Navigator EX.
Important
You cannot save images scanned at 10501 pixels or more in the vertical and horizontal directions.
When Opened from the Scan/Import Window
When Opened from the View & Use Window
Save as type
Select a PDF file type to save the scanned images.
Стор. 587 із 1057
Save as PDF file Dialog Box
Стор. 588 із 1057
PDF
Save each of the selected images as a separate PDF file.
PDF(Multiple Pages)
Save multiple images in one PDF file.
Note
PDF(Multiple Pages) is displayed when multiple images are selected.
PDF(Add Page)
Add the scanned images to a PDF file. The images are added to the end of the PDF file. You
cannot rearrange the pages of the PDF file to which the images are added.
Important
Images can only be added to PDF files created with MP Navigator EX. You cannot specify
PDF files created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be
specified as well.
When Opened from the View & Use window, PDF(Add Page) cannot be selected.
If a password-protected PDF file is edited, the passwords will be deleted. Reset the
passwords.
Setting Passwords for PDF Files
Set...
Make advanced settings for creating PDF files. See " PDF Settings Dialog Box " for details.
Password security settings
Select this checkbox to open the Password Security -Settings dialog box in which you can set
passwords for opening, editing and printing created PDF files.
Setting Passwords for PDF Files
Add to
This is displayed when you select PDF(Add Page) for Save as type and specify the PDF file to which
images are added. To change the file, click Browse... to specify another one.
Important
Images can only be added to PDF files created with MP Navigator EX. You cannot specify PDF
files created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be specified
as well.
File name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files as
separate PDF files, 4 digits are appended to each file name.
Save in
Displays the folder in which to save the PDF files. To change the folder, click Browse... to specify
another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Page top
PDF Settings Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > PDF
Settings Dialog Box
S736
PDF Settings Dialog Box
In the PDF Settings dialog box, you can specify the PDF compression type and other advanced settings
for creating PDF files.
Important
Only the Security setting is available for images with resolutions outside the range of 75 dpi to 600
dpi.
Enable keyword search
Select this checkbox to convert characters in a document to text data. This will enable an easy search
by keyword.
Document Language
Select the language of the document to be scanned.
Detect the orientation of text documents and rotate images
Select this checkbox to detect the orientation of the document from the scanned text and rotate the
scanned image to the correct orientation.
Important
This function may not work properly depending on the document language. Only text documents
written in languages that can be selected from Document Language are supported.
The orientation of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be
detected correctly.
- Resolution is outside the range of 300 dpi to 600 dpi
- Font size is outside the range of 8 points to 48 points
- Documents containing special fonts, effects, italics, or hand-written text
- Documents with patterned backgrounds
Correct slanted document
Select this checkbox to detect the scanned text and correct the angle (within -0.1 to -10 degrees or +0.1
to +10 degrees) of the document.
Important
The inclination of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be
detected correctly.
- Documents in which the text lines are inclined more than 10 degrees or the angles vary by line
- Documents containing both vertical and horizontal text
- Documents with extremely large or small fonts
- Documents with small amount of text
Стор. 589 із 1057
PDF Settings Dialog Box
Стор. 590 із 1057
- Documents containing figures/images
- Hand-written documents
- Documents containing both vertical and horizontal lines (tables)
PDF Compression
Select a compression type for saving.
Standard
It is recommended that you normally select this setting.
High
Compresses the file size when saving, allowing you to reduce the load on your network/server.
Important
Highly compressed PDF images may degrade if you repeatedly save them with high
compression.
Important
Compression type cannot be set when Color Mode is Black and White.
Compression type cannot be set when scanning by selecting PDF on the Operation Panel of the
machine.
Security
Set passwords for opening, editing and printing the created PDF files.
Important
This function is not available when images are automatically saved after scanning.
Note
Select Password Security and set passwords in the Password Security -Settings dialog box.
Setting Passwords for PDF Files
Page top
Memory Card Screen (Scan/Import Window)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Memory
Card Screen (Scan/Import Window)
S710
Memory Card Screen (Scan/Import Window)
Select Scan/Import in the Navigation Mode screen and click Memory Card, or click Memory Card in the
Scan/Import window to open the Memory Card screen (Scan/Import window).
Open this window when you want to import images (including PDF files created via scanning using the
Operation Panel) saved on a memory card.
(1) Settings and Operation Buttons
(2) Toolbar
(3) Thumbnail Window
(4) Selected Images Area
Settings and Operation Buttons
(View & Use)
Click this when you want to open images and PDF files saved on your computer. The View & Use
window opens.
View & Use Window
Auto Scan
Click this when you want to scan documents by automatically detecting the document type, etc. The
screen for scanning with Auto Scan appears.
Auto Scan Screen (Scan/Import Window)
Photos/Documents (Platen)
Click this when you want to scan photos, documents, magazines and other printed materials. The
screen for scanning photos and documents appears.
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
Memory Card
Displays folders of images and PDF files (grouped by year, month/year and month/date/year) on a
memory card in tree view. Select a folder to display its contents in the Thumbnail window to the right.
Стор. 591 із 1057
Memory Card Screen (Scan/Import Window)
File date is the captured or updated date.
Import
Imports the selected images and open them in the View & Use window.
View & Use Window
Jump to Main Menu
Jumps to the Main Menu.
Toolbar
Preferences
The Preferences dialog box opens. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings
to MP Navigator EX functions.
Preferences Dialog Box
(Guide)
Opens this guide.
Edit Tools
(Select All)
Selects all images in the Thumbnail window.
(Cancel All)
Cancels all image selections in the Thumbnail window.
Zoom in
Enlarges the target image (outlined in orange). You can also enlarge the image by doubleclicking it. You can check all pages when you select a PDF file.
(Refresh)
Refreshes the Thumbnail window contents.
(Display Size)
Changes the size of images in the Thumbnail window.
(Sort by)
Sorts the images in the Thumbnail window by date (ascending or descending).
Thumbnail Window
Thumbnail Window
Images saved on the memory card are displayed by year or month/year.
When you select the checkbox of an image, the image appears in the Selected Images area.
Selected Images Area
(Cancel All)
Cancels the selection of all images in the Selected Images area.
(Cancel Selection)
Cancels the selection of the target image (outlined in orange) in the Selected Images area.
Selected Images Area
Images selected in the Thumbnail window are displayed.
Стор. 592 із 1057
Memory Card Screen (Scan/Import Window)
Стор. 593 із 1057
Related Topic
Importing Images Saved on a Memory Card
Page top
View Use Window
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > View &
Use Window
S711
View & Use Window
Select View & Use in the Navigation Mode screen and click My Box (Scanned/Imported Images), Specify
Folder or Recently Saved Images to open the View & Use window.
Open this window to display or use scanned images or images saved on a computer.
(1) Display Setting Items
(2) Image Handling Buttons
(3) Toolbar
(4) Thumbnail Window
(5) Selected Images Area
Important
For PDF files, only those created with MP Navigator EX are displayed. You cannot display PDF files
created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be displayed as well.
Display Setting Items
(Scan/Import)
Click this when you want to scan photos, documents, magazines and other printed materials. The
Scan/Import window opens.
Photos/Documents (Platen) Screen (Scan/Import Window)
Стор. 594 із 1057
View Use Window
My Box (Scanned/Imported Images)
Displays folders of images (grouped by year, year/month and year/month/date) in My Box in tree
view. Select a folder to display its contents in the Thumbnail window to the right.
Image date is the scanned, captured or updated date.
Specify Folder
Displays all hard disks and folders in tree view. Select a folder to display images in the Thumbnail
window to the right.
Selecting a folder and clicking it highlights the folder name, allowing you to rename it.
Recently Saved Images
"Scanned/Imported Images" and images that have been "Attached to E-mail" or "Sent to Application"
recently are displayed in tree view by date. For "Scanned/Imported Images", "From Scanner" and
"From Memory Card" are displayed separately. Select a Month/Date/Year folder to display images by
date in the Thumbnail window to the right.
Image date is the scanned or sent date.
Click Clear History to clear all data (date folders and images) displayed in Recently Saved Images.
Note
The actual image files are not deleted.
Search
The advanced search options opens.
Searching Images
Jump to Main Menu
Jumps to the Main Menu.
Important
Jump to Main Menu is not displayed when the window is opened directly from Solution Menu
EX.
Image Handling Buttons
Image Handling Buttons
Specify what to do with the selected images. See the corresponding sections below for details on
each button.
Creating/Editing PDF Files
Printing Documents
Printing Photos
Sending via E-mail
Editing Files
Note
The buttons in Image Handling Buttons are displayed when the corresponding applications are
installed.
Toolbar
Preferences
The Preferences dialog box opens. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings
to MP Navigator EX functions.
Preferences Dialog Box
(Guide)
Opens this guide.
Edit Tools
(Select All)
Стор. 595 із 1057
View Use Window
Стор. 596 із 1057
Selects all images in the Thumbnail window.
(Cancel All)
Cancels all image selections in the Thumbnail window.
(Image Correction/Enhancement)
Allows you to correct the target image (outlined in orange). Click this button to open the Correct/
Enhance Images window in which you can correct/enhance images and also adjust the
brightness, contrast, etc.
Correct/Enhance Images Window
Important
Image correction/enhancement cannot be applied to PDF files or black and white binary
files.
Zoom in
Enlarges the target image (outlined in orange). You can also enlarge the image by doubleclicking it. You can check all pages when you select a PDF file.
You can also check file information such as file name, date, size and security setting. A lock icon
appears for PDF files with Document Open Password set.
Opening/Editing Password-protected PDF Files
(Search)
Enter a word or phrase included in the file name, Exif information or PDF text of the image you
(Search). For Exif information, text in Maker, Model,
want to search for, then click
Description and User Comment is searched.
Note
Search images in My Box (Scanned/Imported Images), Recently Saved Images or a
selected folder and its subfolders.
(Refresh)
Refreshes the Thumbnail window contents.
(Display Size)
Changes the size of images in the Thumbnail window.
(Sort by)
Sorts the images in the Thumbnail window by category, date (ascending or descending) or
name (ascending or descending).
Images can be sorted by category only when My Box (Scanned/Imported Images) or Specify
Folder is displayed.
Thumbnail Window
Thumbnail Window
Scanned images are displayed.
When you select the checkbox of an image, the image appears in the Selected Images area.
Selecting an image and clicking the file name highlights the file name, allowing you to rename it.
Drag and drop an image to do the following things.
- Move from one category to another within the Thumbnail window
- Move to a category folder displayed in My Box (Scanned/Imported Images)
- Copy to a folder displayed in Specify Folder
Important
You cannot change the extension (.jpg, .pdf, etc.) when renaming a file.
You cannot move or copy images to the date folders displayed in tree view in My Box (Scanned/
View Use Window
Imported Images) or Recently Saved Images.
Note
A lock icon appears for PDF files with Document Open Password set.
Thumbnails may appear as "?" in the following cases.
- Opening unsupported images
- File size is too large and there is not enough memory to display the image
- The file is corrupted
When Images are Sorted by Categories
Scanned images are displayed by category.
Note
Some images may not be detected correctly and thus may be classified into wrong categories.
In that case, drag and drop an image and move it from one category to another.
Category name Images: N (Selected: n)
Category name
The following categories are provided.
Photos: Portrait, Others
Documents: Business Card, Postcard, Standard Size, PDF File, Others
Custom categories: Displays your custom categories.
Unclassified: Displays images that are not classified.
Images: N
The number of images classified into the category is displayed.
(Selected: n)
The number of images with the checkbox selected is displayed.
Note
This portion is displayed only when one or more images are selected.
Close All / Open All
You can hide or show all images in the displayed categories.
This button is displayed only when My Box (Scanned/Imported Images) or Specify Folder is
displayed.
Close All
Hides all images.
Open All
Displays all images.
Note
Immediately after opening the View & Use window or sorting images, all images appear
and Close All is displayed.
When you click Close All, the button changes to Open All.
All Categories / Specific Categories
You can display all categories or only those containing images.
This button is displayed only when My Box (Scanned/Imported Images) or Specify Folder is
displayed.
Стор. 597 із 1057
View Use Window
Стор. 598 із 1057
All Categories
Displays all categories and images.
Specific Categories
Displays categories containing images, along with the contained images. More images will
be displayed in the Thumbnail window, allowing you to find or move images easily.
Note
Immediately after opening the View & Use window, categories containing images appear
along with the contained images, and All Categories is displayed.
Click All Categories, to changes to Specific Categories.
Edit Custom Categories
When My Box (Scanned/Imported Images) or Specify Folder is displayed, the Edit Custom
Categories dialog box opens.
In the Edit Custom Categories dialog box, you can add/delete categories displayed in Custom
Categories.
See "Classifying Images into Categories " for details.
Classify Images
Images imported from hard disks or memory cards appear in Unclassified. Click Classify
Images to classify them automatically.
This button is displayed only when My Box (Scanned/Imported Images) or Specify Folder is
displayed.
Note
Classification may take time if there are many images to classify.
Selected Images Area
(Cancel All)
Cancels the selection of all images in the Selected Images area.
(Cancel Selection)
Cancels the selection of the target image (outlined in orange) in the Selected Images area.
Selected Images Area
Images selected in the Thumbnail window are displayed.
Related Topic
Opening Images Saved on a Computer
Page top
Create/Edit PDF file Window
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Create/
Edit PDF file Window
S715
Create/Edit PDF file Window
Click PDF in the View & Use window, then click Create/Edit PDF file on the list to open the Create/Edit
PDF file window.
In the Create/Edit PDF file window, you can add/delete pages and rearrange the page order of PDF files
created with MP Navigator EX.
Important
You cannot save images scanned at 10501 pixels or more in the vertical and horizontal directions.
If a password-protected PDF file is edited, the passwords will be deleted. Reset the passwords.
Setting Passwords for PDF Files
You can create or edit up to 99 pages at one time using MP Navigator EX.
Rearrange Pages
You can move the selected image (outlined in orange).
Moves the selected image to the top.
Moves the selected image up one page.
Moves the selected image down one page.
Moves the selected image to the end.
Note
You can also drag the image to rearrange the order.
Delete Selected Pages
Стор. 599 із 1057
Create/Edit PDF file Window
Deletes the selected image.
Add Page
Allows you to select and add an existing PDF file.
Note
A password will be required to add a password-protected PDF file.
Undo
Cancels the latest change made.
Reset
Cancels all the changes made.
Save Selected Pages
Opens the Save as PDF file dialog box. Specify the save settings. Only the selected page is saved.
Note
When multiple pages are selected, a multiple-page PDF file is created.
See "Save as PDF file Dialog Box " for details on the Save as PDF file dialog box.
Save All Pages
Opens the Save as PDF file dialog box. Specify the save settings and save all pages in the list as one
PDF file or save all pages as separate PDF files.
Note
See "Save as PDF file Dialog Box " for details on the Save as PDF file dialog box.
Finish
Closes the Create/Edit PDF file window.
Toolbar
(Rotate Left)
Rotates the page 90 degrees counter-clockwise.
(Rotate Right)
Rotates the page 90 degrees clockwise.
(Preview Mode)
Switches to Preview Mode.
The selected page appears in Preview.
(Enlarge)
Enlarges the image displayed in Preview.
Стор. 600 із 1057
Create/Edit PDF file Window
Стор. 601 із 1057
(Reduce)
Reduces the image displayed in Preview.
(Full-screen)
Displays the entire image.
(Thumbnail Mode)
Switches to Thumbnail Mode. The pages are displayed in thumbnail view.
Page top
Print Document Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Print
Document Dialog Box
S718
Print Document Dialog Box
Click Print in the View & Use window, then click Print Document on the list to open the Print Document
dialog box.
In the Print Document dialog box, you can make advanced settings for printing multiple scanned images
at one time.
Printer
Select the printer to use.
Paper Source
Select paper source.
Page Layout
Select a print type.
Normal-size Printing
Print one image per sheet.
Scaled Printing
Print images at the selected scale (enlarged or reduced).
Fit-to-Page Printing
Print an image at the paper size (enlarged or reduced).
Borderless Printing
Print the image on an entire sheet of paper without borders.
Page Layout Printing (2 on 1)
Layout and print two images on a sheet of paper.
Page Layout Printing (4 on 1)
Layout and print four images on a sheet of paper.
Auto Duplex
Print on both sides of a sheet of paper automatically.
Note
Стор. 602 із 1057
Print Document Dialog Box
Стор. 603 із 1057
Auto Duplex is displayed when Page Layout is Normal-size Printing or Scaled Printing, and
available when Media Type is Plain Paper.
Staple Side
Select a stapling side from the list.
Note
Staple Side is available when Auto Duplex On is set.
Specify Margin...
Specify the width of the margin (0 inches to 1.18 inches (0 mm to 30 mm)).
Note
Specify Margin... is available when Auto Duplex On is set.
A page may not fit in one page due to the Specify Margin... setting. In that case, the document will
be reduced for printing.
Enlarge/Reduce
Enlarge or reduce images to print.
(Enlarge/Reduce)
Print a reduced or enlarged image by specifying a scale in increments of 1%.
Auto
Scale is adjusted automatically according to the detected paper width and the selected paper size.
Image may be printed rotated 90 degrees depending on its size.
Scale
Select a scale from the list.
Important
At normal-size (100%), some images may be printed small or with some portions cropped. In
that case, select Auto to resize the print in proportion to the paper size.
Paper Size
Select the size of paper for printing. Match the size to the size of the paper set in the machine.
Note
Selectable paper sizes depend on the selected printer.
Media Type
Select the type of paper for printing. Print quality may be fixed depending on the paper type.
Note
Selectable paper types depend on the selected printer.
Print Quality
Select the print quality.
Density
Click
(Density adjustment) to select the print density.
Copies
Click
(Copy setting) to select the number of copies to be printed.
Grayscale Printing
Select this checkbox to print the document in black and white.
Preview before printing
Select this checkbox to display the print result before printing.
Print Document Dialog Box
Стор. 604 із 1057
Defaults
Restore the default settings.
Print
Start printing with the specified settings.
Note
To cancel while spooling, click Cancel. To cancel while printing, click Cancel Printing in the
confirmation window for the printer status. To open a confirmation window for the printer status,
click printer icon on the taskbar.
Close
Close the Print Document dialog box.
Page top
Print Photo Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Print
Photo Dialog Box
S729
Print Photo Dialog Box
Click Print in the View & Use window, then click Print Photo on the list to open the Print Photo dialog box.
Important
The Print Photo dialog box will not open if Easy-PhotoPrint EX is installed. Easy-PhotoPrint EX starts
instead.
PDF files cannot be printed.
Note
Double-click an image to display it in a different window.
Printer
Select the printer to use.
Properties...
Displays the selected printer's advanced setting screen.
Paper Size
Select the size of paper for printing. Match the size to the size of the paper set in the machine.
Media Type
Select the type of paper for printing. Print quality may be fixed depending on the paper type.
Page Layout
Select a print type.
Normal-size Printing
Print one image per sheet.
Fit-to-Page Printing
Print an image at the paper size (enlarged or reduced).
Borderless Printing
Стор. 605 із 1057
Print Photo Dialog Box
Стор. 606 із 1057
Select this checkbox to print the image on an entire sheet of paper without borders.
Important
Page Layout setting will be disabled when you select Borderless Printing.
This setting is only available with printers that support borderless printing.
Orientation
Specify the print orientation.
Important
This setting is available only when Page Layout is Normal-size Printing. For others, the image is
automatically rotated according to the aspect ratio of the paper.
Copies
Specify the number of copies to print.
Vivid Photo
Select this checkbox to print the image in vivid colors.
Preview before printing
Select this checkbox to display the print result before printing.
Print
Starts printing.
Note
Only the images in the Thumbnail window with the checkbox selected are printed.
Close
Closes the dialog box without printing the photo.
Page top
Send via E-mail Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Send via
E-mail Dialog Box
S719
Send via E-mail Dialog Box
Click Send in the View & Use window, then click Attach to E-mail on the list to open the Send via E-mail
dialog box.
In the Send via E-mail dialog box, you can make advanced settings for attaching images to e-mail.
Important
MP Navigator EX is compatible with the following e-mail software programs:
- Microsoft Outlook
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP)
(If an e-mail software program does not operate properly, check that the program's MAPI is enabled.
To enable MAPI, refer to the manual of the e-mail software program.)
Note
Only PDF and JPEG files can be attached to e-mail.
Mail Program
The e-mail software program set up on the General tab of the Preferences dialog box is displayed.
Select the e-mail software program you want to use.
Adjust attachment file size
When the file type is JPEG, selecting this checkbox allows you to resize the images. Select a size from
Size.
Save in
Displays the folder in which to save the images. To change the folder, click Browse... to specify another
one. If resized, the resized images are saved.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
File name
Enter the file name of the image to be attached (up to 64 characters). When saving multiple files, 4
digits are appended to each file name.
Set...
You can specify a compression type for JPEG files.
Select High(Low Compression), Standard or Low(High Compression).
Стор. 607 із 1057
Send via E-mail Dialog Box
Стор. 608 із 1057
Page top
Correct/Enhance Images Window
Стор. 609 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Correct/
Enhance Images Window
S712
Correct/Enhance Images Window
Click
(Image Correction/Enhancement) in the View & Use window or click Fix photo images in
Image Handling Buttons to open the Correct/Enhance Images window.
In the Correct/Enhance Images window, you can make advanced settings including image correction/
enhancement and brightness/contrast adjustment.
You can also display the source image and corrected image side by side for comparison.
(1) Task Area
(2) Toolbar
Important
Image correction/enhancement cannot be applied to PDF files or black and white binary files.
Note
The Correct/Enhance Images window can also be opened by clicking
Enhancement) in the Zoom in dialog box.
It may take a while to correct large images.
See "View & Use Window" for details on the View & Use window.
(Image Correction/
Task Area
Available tasks and settings vary between the Auto and Manual tabs.
Click the Auto or Manual tab to open the corresponding tab.
Auto Tab
Use the functions in the Auto tab to apply corrections and enhancements to the entire image.
See "Correcting/Enhancing Images Automatically " for details.
Correct/Enhance Images Window
Auto Photo Fix
Applies automatic corrections suitable for photos.
Prioritize Exif Info
Select this checkbox to apply corrections primarily based on the settings made at the time of
shooting.
Deselect this checkbox to apply corrections based on the image analysis results. It is
recommended that you normally select this setting.
Note
"Exif" is a standard format for embedding various shooting data in digital camera images
(JPEG).
Face Sharpener
Sharpens out-of-focus faces.
You can adjust the effect level using the slider.
Digital Face Smoothing
Enhances skin beautifully by removing blemishes and wrinkles.
You can adjust the effect level using the slider.
Apply to all images
Automatically corrects/enhances all images displayed in the thumbnail list.
OK
Applies the selected effect to the selected image or all images.
Reset Selected Image
Cancels all corrections and enhancements applied to the selected image.
Save Selected Image
Saves the corrected/enhanced image (the selected one).
Save All Corrected Images
Saves all the corrected/enhanced images displayed in the thumbnail list.
Exit
Closes the Correct/Enhance Images window.
Manual Tab
There are two menus on the Manual tab: Adjust and Correct/Enhance.
Use Adjust to adjust brightness and contrast, or to sharpen the entire image.
Use Correct/Enhance to correct/enhance specific areas.
Стор. 610 із 1057
Correct/Enhance Images Window
See "Correcting/Enhancing Images Manually " for details.
Adjustment
Brightness
Adjusts the overall image brightness.
Move the slider to the left to darken and right to brighten the image.
Contrast
Adjusts the contrast of the image. Adjust the contrast when the image is flat due to lack of contrast.
Move the slider to the left to decrease and right to increase the contrast of the image.
Sharpness
Emphasizes the outline of the subjects to sharpen the image. Adjust the sharpness when the
photo is out of focus or text is blurred.
Move the slider to the right to sharpen the image.
Blur
Blurs the outline of the subjects to soften the image.
Move the slider to the right to soften the image.
Show-through Removal
Removes show-through of text from the reverse side or removes the base color. Adjust the showthrough level to prevent text on the reverse side of thin document or the base color of the document
from appearing on the image.
Move the slider to the right to increase the show-through removal effect.
Advanced
Opens the Advanced Adjustment dialog box in which you can make fine adjustments to the image
brightness and color tone.
For Brightness/Contrast and Tone, select a color in Channel to adjust either Red, Green or Blue, or
select Master to adjust three colors together.
Стор. 611 із 1057
Correct/Enhance Images Window
Brightness/Contrast
Adjust the brightness and contrast of the image.
Move the Brightness slider to the left to darken and right to brighten the image.
Move the Contrast slider to the left to decrease and right to increase the contrast of the image.
Tone
Adjust the brightness balance by specifying Highlight (the brightest level), Shadow (the darkest
level) and Midtone (the color in the middle of Highlight and Shadow).
Move the Highlight slider to the left to brighten the image.
Move the Midtone slider to the left to brighten and right to darken the image.
Move the Shadow slider to the right to darken the image.
Color Balance
Adjust the vividness and color tone of the image.
Move the Color Balance slider to the left or right to emphasize the corresponding color.
Note
These are complementary color pairs (each pair produces a shade of gray when mixed).
You can reproduce the natural colors of the scene by reducing the cast color and
increasing the complementary color. "Colorcast" is a phenomenon where a specific color
affects the entire picture due to the weather or ambient strong colors.
It is usually difficult to correct the image completely by adjusting only one color pair. It is
recommended that you find a portion in the image where it should be white, and adjust all
three color pairs so that the portion turns white.
Defaults
Resets all adjustments.
Close
Closes the Advanced Adjustment dialog box.
Note
The Brightness and Contrast values set in Adjust do not change even if the brightness and
color tone are adjusted in the Advanced Adjustment dialog box.
Defaults
Resets all settings (brightness, contrast, sharpness, blur, and show-through removal).
Reset Selected Image
Cancels all corrections, enhancements and adjustments applied to the selected image.
Save Selected Image
Saves the corrected/enhanced/adjusted image (the selected one).
Save All Corrected Images
Saves all the corrected/enhanced/adjusted images displayed in the thumbnail list.
Стор. 612 із 1057
Correct/Enhance Images Window
Exit
Closes the Correct/Enhance Images window.
Correction/Enhancement
Face Brightener
Corrects the entire image to brighten the facial area in and around the selected area.
You can adjust the effect level using the slider.
Face Sharpener
Corrects the entire image to sharpen the facial area in and around the selected area.
You can adjust the effect level using the slider.
Digital Face Smoothing
Enhances skin beautifully by removing blemishes and wrinkles in the selected area.
You can adjust the effect level using the slider.
Blemish Remover
Removes moles in the selected area.
OK
Applies the selected effect to the specified area.
Undo
Cancels the latest correction/enhancement.
Reset Selected Image
Cancels all corrections and enhancements applied to the selected image.
Save Selected Image
Saves the corrected/enhanced image (the selected one).
Save All Corrected Images
Saves all the corrected/enhanced images displayed in the thumbnail list.
Exit
Closes the Correct/Enhance Images window.
Toolbar
Toolbar
(Rotate Left)
Rotates the image 90 degrees counter-clockwise.
Стор. 613 із 1057
Correct/Enhance Images Window
(Rotate Right)
Rotates the image 90 degrees clockwise.
(Invert)
Inverts the image horizontally.
(Trimming)
Trimming is the act of selecting the area you want to keep in a photo and discarding the rest. In
the displayed window, drag the white frame to specify the trimming area. Move the cursor inside
the white frame and drag to move the trimming area.
Note
Place the main subjects along the broken white lines or at the intersections to create a
balanced image.
(Enlarge)
Enlarges the displayed image.
(Reduce)
Reduces the displayed image.
(Full-screen)
Displays the entire image in Preview.
(Compare)
Opens a window in which you can compare the images before and after the correction/
enhancement side by side.
The source image appears on the left and the corrected image appears on the right.
Стор. 614 із 1057
Correct/Enhance Images Window
Стор. 615 із 1057
Page top
One-click Mode Screen
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > One-click
Mode Screen
S701
One-click Mode Screen
Click
(Switch Mode) at the bottom left of the Navigation Mode screen to display the One-click
Mode screen.
You can complete "from scanning to saving", etc. at one time by simply clicking the corresponding icon.
Auto
Scan documents by automatically detecting the document type. File format is automatically set. Files
are saved to a computer.
When you click this icon, the Auto Scan dialog box opens and you can specify the save settings.
Auto Scan Dialog Box
Save
Scan documents or photos and save them to a computer. The document type can be detected
automatically.
When you click this icon, the Save dialog box opens and you can specify the scan/save settings.
Save Dialog Box (One-click Mode Screen)
PDF
Scan documents and save them as PDF files.
When you click this icon, the PDF dialog box opens and you can specify the scan/save and application
settings.
PDF Dialog Box
Mail
Scan documents or photos and attach them to e-mail.
When you click this icon, the Mail dialog box opens and you can specify the scan/save and e-mail
software program settings.
Mail Dialog Box
OCR
Scan text documents then extract text in the image and display it in Notepad (included with Windows).
When you click this icon, the OCR dialog box opens and you can specify the scan/save settings.
OCR Dialog Box
Custom
Scan documents/photos and open them in a specified application. The document type can be
automatically detected.
When you click this icon, the Custom dialog box opens and you can specify the scan/save and
application settings.
Custom Dialog Box
(Switch Mode)
Switches to Navigation Mode. The Navigation Mode screen appears.
Custom Scan with One-click Tab
Preferences
The Preferences dialog box opens. In the Preferences dialog box, you can make advanced settings to
MP Navigator EX functions.
Стор. 616 із 1057
One-click Mode Screen
Стор. 617 із 1057
Preferences Dialog Box
(Guide)
Opens this guide.
Important
The following restrictions apply when you scan with Document Type set to Auto Mode in the Save
dialog box or Custom dialog box.
When you want to convert text in the scanned image to text data, specify Document Type (do not
select Auto Mode).
Related Topic
Easy Scanning with One-click
Page top
Auto Scan Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Auto
Scan Dialog Box
S742
Auto Scan Dialog Box
Click Auto Scan on the Custom Scan with One-click tab or click Auto in the One-click Mode screen to
open the Auto Scan dialog box.
Supported Documents
Photos, postcards, business cards, magazines, newspapers, text documents and BD/DVD/CD.
Important
The following types of documents cannot be scanned correctly. In that case, click another icon in
the One-click Mode screen or on the Custom Scan with One-click tab and specify the document
type or size.
- A4 size photos
- Text documents smaller than 2L (5 inches x 7 inches) (127 mm x 178 mm), such as paperback
pages with the spine cut off
- Documents printed on thin white paper
- Long narrow documents such as panoramic photos
Reflective disc labels may not be scanned properly.
Place documents correctly according to the type of document to be scanned. Otherwise,
documents may not be scanned correctly.
See "Placing Documents " for details on how to place documents.
Note
To reduce moire, click another icon in the One-click Mode screen or on the Custom Scan with
One-click tab and set Document Type to Magazine.
Scan Settings
Recommended Image Correction
Select this checkbox to apply suitable corrections automatically based on the document type.
Important
When this checkbox is selected, the files can be saved in JPEG/Exif or PDF format only.
Scanning may take longer than usual when this checkbox is selected.
Стор. 618 із 1057
Auto Scan Dialog Box
The color tone may change from the source image due to corrections. In that case, deselect the
checkbox and scan.
Save Settings
File name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files, 4
digits are appended to each file name.
Save as type
Select a file type to save the scanned images.
Select Auto, JPEG/Exif, TIFF, BMP or PDF.
Important
When Save as type is Auto, the file format may differ depending on how you place the
document.
See "Placing Documents " for details on how to place documents.
You cannot set passwords for PDF files.
Note
When Auto is selected, files are saved in the following formats according to the document type.
Photos, postcards, BD/DVD/CD and business cards: JPEG
Magazines, newspapers and text documents: PDF
You can change the file format from Set....
Set...
When Save as type is Auto
You can specify the file format in which to save images. Select a file format for items detected as
documents, and for items detected as photos.
Important
You cannot select a compression type for JPEG files when the Compress scanned images
when transferring checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
When Save as type is JPEG/Exif
You can specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression), Standard or
Low(High Compression).
Important
This setting is not available when the Compress scanned images when transferring checkbox
is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
When Save as type is PDF
Make advanced settings for creating PDF files. See " PDF Settings Dialog Box " for details.
Save in
Displays the folder in which to save the scanned images. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Стор. 619 із 1057
Auto Scan Dialog Box
Стор. 620 із 1057
Start scanning by clicking the one-click button
Select this checkbox to start scanning when you click an icon in One-click Mode.
Important
Start scanning by clicking the one-click button is not displayed when the dialog box is opened
directly from Solution Menu EX.
Apply
Saves and applies the specified settings.
Click Cancel instead of Apply to cancel the specified settings.
Cancel
Cancels the specified settings. The current screen closes.
Defaults
Returns all settings in the screen to their defaults.
Scan
Scans and saves documents with the specified settings.
When Save as type is Auto, a confirmation appears. Click Open Manual to open this guide (if it is
installed).
Page top
Save Dialog Box (One-click Mode Screen)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Save
Dialog Box (One-click Mode Screen)
S721
Save Dialog Box (One-click Mode Screen)
Click Save to PC on the Custom Scan with One-click tab or click Save in the One-click Mode screen to
open the Save dialog box.
Scan Settings
Document Type
Select the type of document to be scanned. When Auto Mode is selected, the document type is
automatically detected. In that case, Color Mode, Document Size and Resolution are automatically
set as well.
Important
Document types supported by Auto Mode are photos, postcards, business cards, magazines,
newspapers, text documents and BD/DVD/CD.
The following types of documents cannot be scanned correctly with Auto Mode. In that case,
specify the document type or size.
- A4 size photos
- Text documents smaller than 2L (5 inches x 7 inches) (127 mm x 178 mm), such as
paperback pages with the spine cut off
- Documents printed on thin white paper
- Long narrow documents such as panoramic photos
Reflective disc labels may not be scanned properly.
Place documents correctly according to the type of document to be scanned. Otherwise,
documents may not be scanned correctly.
See "Placing Documents " for details on how to place documents.
Note
Стор. 621 із 1057
Save Dialog Box (One-click Mode Screen)
To reduce moire, set Document Type to Magazine.
Color Mode
Select how to scan the document.
Document Size
Select the size of the document to be scanned.
When you select Custom, a screen in which you can specify the document size appears. Select a
Units, then enter the Width and Height and click OK.
Important
When you select Auto Detect, the image may not be scanned at the correct position and size. In
that case, change the size to the actual document size (A4, Letter, etc.) and align a corner of the
document with the corner at the arrow (alignment mark) of the Platen.
Resolution
Select the resolution at which to scan documents.
Resolution
Use the scanner driver
Select this checkbox to display the ScanGear (scanner driver) screen and make advanced scan
settings.
Color Mode, Document Size, Resolution and other settings in the Save dialog box will be disabled.
Specify these settings in the ScanGear screen.
Specify...
Opens the Scan Settings dialog box in which you can make advanced scan settings.
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
Save Settings
Automatically save the image to your computer after scanning it
Select this to save the images to your computer as specified after scanning them.
The File name, Save as type and Save in settings will be displayed.
Important
If you select this function, you will not be able to set passwords for PDF files.
File name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files, 4
digits are appended to each file name.
Save as type
Select a file type to save the scanned images.
Select Auto, JPEG/Exif, TIFF or BMP. Auto is displayed when Document Type is Auto Mode. When
saving as PDF files, select PDF, PDF(Multiple Pages) or PDF(Add Page).
Important
When Document Type is Auto Mode and Save as type is Auto, the file format may differ
depending on how you place the document.
See "Placing Documents " for details on how to place documents.
Images cannot be added to password-protected PDF files.
You cannot select JPEG/Exif when Color Mode is Black and White.
Стор. 622 із 1057
Save Dialog Box (One-click Mode Screen)
Note
When Auto is selected, files are saved in the following formats according to the document type.
Photos, postcards, BD/DVD/CD and business cards: JPEG
Magazines, newspapers and text documents: PDF
You can change the file format from Set....
Images saved as PDF files may not open depending on the application. In that case, select an
option other than Auto in Save as type.
If you select JPEG/Exif when Document Type is not Auto Mode, the Save the JPEG/Exif file in
AdobeRGB checkbox will be selectable.
Set...
When Save as type is Auto
You can specify the file format in which to save images. Select a file format for items detected as
documents, and for items detected as photos.
Important
You cannot select a compression type for JPEG files when the Compress scanned images
when transferring checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
When Save as type is JPEG/Exif
You can specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression), Standard or
Low(High Compression).
Important
This setting is not available when the Compress scanned images when transferring checkbox
is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
When Save as type is PDF, PDF(Multiple Pages) or PDF(Add Page)
Make advanced settings for creating PDF files. See " PDF Settings Dialog Box " for details.
Save in
Displays the folder in which to save the scanned images. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB
Select this checkbox to save the images in colors that correspond to Adobe RGB.
Important
This function is available only when Save as type is JPEG/Exif and Document Type is not Auto
Mode.
This function is not available if the Adobe RGB profile is not installed.
Note
You cannot select this setting if the Use the scanner driver checkbox is selected.
When you save an image with the Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB checkbox selected, an
underscore is added to the beginning of the file name. (Example: _Image0001.jpg)
Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)
Стор. 623 із 1057
Save Dialog Box (One-click Mode Screen)
Стор. 624 із 1057
Select this to open the Save dialog box after scanning the images and specify the save settings
such as destination folder, file name and Exif information.
Save Dialog Box
Note
To set passwords for PDF files, select Open the save dialog box after scanning the image
(Input Exif information). After scanning, you can set the passwords in the Save dialog box.
Setting Passwords for PDF Files
Application Settings
Open with
You can select whether to open the View & Use window or Explorer after saving the images.
Start scanning by clicking the one-click button
Select this checkbox to start scanning when you click an icon in One-click Mode.
Apply
Saves and applies the specified settings.
Click Cancel instead of Apply to cancel the specified settings.
Cancel
Cancels the specified settings. The current screen closes.
Defaults
Returns all settings in the screen to their defaults.
Scan
Scans and saves documents with the specified settings.
When Save as type is Auto, a confirmation appears. Click Open Manual to open this guide (if it is
installed).
Page top
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Scan
Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
S734
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
The Scan Settings dialog box opens when you click Specify... in a dialog box of the One-click Mode
screen.
In the Scan Settings dialog box, you can make advanced scan settings.
Note
The displayed items vary by document type and how the screen was opened.
Document Type
Select the type of document to be scanned. When Auto Mode is selected, the document type is
automatically detected.
In that case, Color Mode, Document Size, etc. are automatically set as well.
Important
Place documents correctly according to the type of document to be scanned. Otherwise,
documents may not be scanned correctly.
See "Placing Documents " for details on how to place documents.
Color Mode
Select how to scan the document.
Color
This mode renders the image in 256 levels (8 bit) of R(ed), G(reen), and B(lue).
Grayscale
This mode renders the image in 256 levels (8 bit) of black and white.
Black and White
This mode renders the image in black and white. The contrast in the image is divided at certain
levels (threshold level) into black and white and is rendered in two colors.
Document Size
Select the size of the document to be scanned.
When you select Custom, a screen in which you can specify the document size appears. Select a
Units, then enter the Width and Height and click OK.
Стор. 625 із 1057
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
Important
When you select Auto Detect, the image may not be scanned at the correct position and size. In
that case, change the size to the actual document size (A4, Letter, etc.) and align a corner of the
document with the corner at the arrow (alignment mark) of the Platen.
Scanning Resolution
Select the resolution at which to scan documents.
Resolution
Recommended Image Correction / Auto Photo Fix / Auto Document Fix
The displayed item varies by Document Type.
Recommended Image Correction
This is displayed when Document Type is Auto Mode. Select this checkbox to apply auto photo fix
or auto document fix based on the document type.
Auto Photo Fix
This is displayed when Document Type is Photo. Select this checkbox to automatically analyze the
captured scene (landscape, night scene, etc.) and apply suitable corrections.
Auto Document Fix
This is displayed when Document Type is Magazine or Document. Select this checkbox to
sharpen text in a document or magazine for better readability.
Important
When this checkbox is selected, the files can be saved in JPEG/Exif or PDF format only.
Scanning may take longer than usual when this checkbox is selected.
These functions are not available when the Scan Settings dialog box is opened from the OCR
dialog box.
Auto Photo Fix is not available when Color Mode is Grayscale or Black and White.
Auto Document Fix is not available when Color Mode is Black and White.
Auto Photo Fix and Auto Document Fix are not available when the Compress scanned images
when transferring checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
The color tone may change from the source image due to corrections. In that case, deselect the
checkbox and scan.
Descreen
Select this checkbox to reduce moire patterns.
Printed photos and pictures are displayed as a collection of fine dots. "Moire" is a phenomenon where
uneven gradation or a stripe pattern appears when such photos or pictures printed with fine dots are
scanned. Descreen is the function for reducing this moire effect.
Note
Scanning takes longer than usual when you enable Descreen.
Unsharp Mask
Select this checkbox to emphasize the outline of the subjects and sharpen the image.
Remove gutter shadow
Select this checkbox to correct shadows that appear between pages when scanning open booklets.
Important
You cannot select this checkbox when Auto Detect, Auto Detect (Multiple Documents) or Stitch
Assist is selected for Document Size.
Стор. 626 із 1057
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
When scanning, align a corner of the document with the corner at the arrow (alignment mark) of
the Platen.
Note
Use ScanGear (scanner driver)'s Advanced Mode tab to correct gutter shadows when scanning
non-standard size documents or when custom cropping frames are set.
See "Gutter Shadow Correction " for details.
Reduce Show-through
Select this checkbox to sharpen text in a document or reduce show-through in newspapers.
Note
Select this checkbox when Document Type is text document and show-through is apparent in the
scanned image.
Correct slanted document
Select this checkbox to detect the scanned text and correct the angle (within -0.1 to -10 degrees or +0.1
to +10 degrees) of the document.
Important
You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist.
The inclination of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be
detected correctly.
- Documents in which the text lines are inclined more than 10 degrees or the angles vary by line
- Documents containing both vertical and horizontal text
- Documents with extremely large or small fonts
- Documents with small amount of text
- Documents containing figures/images
- Hand-written documents
- Documents containing both vertical and horizontal lines (tables)
Note
Scanning takes longer than usual when you enable Correct slanted document.
Detect the orientation of text documents and rotate images
Select this checkbox to detect the orientation of the document from the scanned text and rotate the
scanned image to the correct orientation. Select the language of the document to be scanned in
Document Language.
Important
You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist.
This function may not work properly depending on the document language. Only text documents
written in languages that can be selected from Document Language are supported.
The orientation of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be
detected correctly.
- Resolution is outside the range of 300 dpi to 600 dpi
- Font size is outside the range of 8 points to 48 points
- Documents containing special fonts, effects, italics, or hand-written text
- Documents with patterned backgrounds
Note
Scanning takes longer than usual when you enable Detect the orientation of text documents and
rotate images.
Document Language
Select the language of the document to be scanned.
Important
You cannot select this checkbox when Document Size is Stitch Assist.
Стор. 627 із 1057
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
Стор. 628 із 1057
Defaults
Restore the default settings.
Page top
Save Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Save
Dialog Box
S731
Save Dialog Box
The Save dialog box opens when you scan from the Save dialog box or Custom dialog box of the Oneclick Mode screen after selecting Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif
information).
You can specify the file type and destination while viewing the thumbnails.
Save as type
Select a file type to save the scanned images.
Select JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF(Multiple Pages) or PDF(Add Page).
PDF
Save each of the selected images as a separate PDF file.
PDF(Multiple Pages)
Save multiple images in one PDF file.
Note
PDF(Multiple Pages) is displayed when multiple images are scanned.
PDF(Add Page)
Add the scanned images to a PDF file. The images are added to the end of the PDF file. You
cannot rearrange the pages of the PDF file to which the images are added.
Important
Images can only be added to PDF files created with MP Navigator EX. You cannot specify
PDF files created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be
specified as well.
If a password-protected PDF file is edited, the passwords will be deleted. Reset the
passwords.
Стор. 629 із 1057
Save Dialog Box
Setting Passwords for PDF Files
Important
PDF, PDF(Multiple Pages) and PDF(Add Page) cannot be selected for images scanned from the
Custom dialog box.
You cannot select JPEG/Exif when Color Mode is Black and White.
Set...
When Save as type is JPEG/Exif
You can specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression), Standard or
Low(High Compression).
Important
This setting is not available when the Compress scanned images when transferring checkbox is
selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
When Save as type is PDF, PDF(Multiple Pages) or PDF(Add Page)
Make advanced settings for creating PDF files. See " PDF Settings Dialog Box " for details.
Exif Settings...
When Save as type is JPEG/Exif, you can input Exif information into the file to be saved.
Exif Settings Dialog Box
Password security settings
Select this checkbox to open the Password Security -Settings dialog box in which you can set
passwords for opening, editing and printing created PDF files.
Setting Passwords for PDF Files
Note
This function is available only when Save as type is PDF, PDF(Multiple Pages) or PDF(Add Page).
Add to
This is displayed when you select PDF(Add Page) for Save as type and specify the PDF file to which
images are added. To change the file, click Browse... to specify another one.
Important
Images can only be added to PDF files created with MP Navigator EX. You cannot specify PDF
files created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be specified as
well.
Rotate Left 90° / Rotate Right 90°
Rotates scanned images 90 degrees counter-clockwise or clockwise.
Select the image you want to rotate and click Rotate Left 90° or Rotate Right 90°.
File name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files, 4 digits
are appended to each file name.
Save in
Displays the folder in which to save the scanned images. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Стор. 630 із 1057
Save Dialog Box
Стор. 631 із 1057
Page top
Exif Settings Dialog Box
Стор. 632 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Exif
Settings Dialog Box
S732
Exif Settings Dialog Box
You can input Exif information into a file to be saved. "Exif" is a standard format for embedding various
shooting data in digital camera images (JPEG). Embedding Exif information into scanned images
allows you to organize and print them along with digital camera images.
The Exif Settings dialog box can be opened when Save as type is JPEG/Exif.
Basic Information
Displays the information obtained automatically from the machine or software.
Advanced Information
Displays the information specified on the right side of the screen.
Advanced Information Settings Area
You can input Exif information such as the title and shooting data. Select the checkbox of the items you
want to specify, and select or enter information.
Apply the Same Setting of Input Items Automatically
Select this checkbox to automatically display the information you specified for the previous image.
Apply
After specifying all the information you need, click Apply to embed it into the image. The information
appears in Advanced Information.
OK
Embeds the specified information into the image and closes the screen. The specified information is
saved.
Cancel
Cancels the settings and closes the screen.
Information is embedded when Cancel is clicked after clicking Apply.
Page top
PDF Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > PDF
Dialog Box
S725
PDF Dialog Box
Click Save as PDF file on the Custom Scan with One-click tab or click PDF in the One-click Mode screen
to open the PDF dialog box.
Scan Settings
Document Type
Select the type of document to be scanned.
Color Mode
Select how to scan the document.
Document Size
Select the size of the document to be scanned.
When you select Custom, a screen in which you can specify the document size appears. Select a
Units, then enter the Width and Height and click OK.
Important
When you select Auto Detect, the image may not be scanned at the correct position and size. In
Стор. 633 із 1057
PDF Dialog Box
that case, change the size to the actual document size (A4, Letter, etc.) and align a corner of the
document with the corner at the arrow (alignment mark) of the Platen.
Resolution
Select the resolution at which to scan documents.
Resolution
Specify...
Opens the Scan Settings dialog box in which you can make advanced scan settings.
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
Save Settings
Automatically save the image to your computer after scanning it
Select this to save the images to your computer as specified after scanning them.
The File name, Save as type and Save in settings will be displayed.
Important
If you select this function, you will not be able to set passwords for PDF files.
File name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files, 4
digits are appended to each file name.
Save as type
Select a file type to save the scanned images.
Select PDF, PDF(Multiple Pages) or PDF(Add Page).
PDF
Save each of the selected images as a separate PDF file.
PDF(Multiple Pages)
Save multiple images in one PDF file.
PDF(Add Page)
Add the scanned images to a PDF file. The images are added to the end of the PDF file. You
cannot rearrange the pages of the PDF file to which the images are added.
Important
Images can only be added to PDF files created with MP Navigator EX. You cannot specify
PDF files created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be
specified as well.
Images cannot be added to password-protected PDF files.
Note
See "Creating/Editing PDF Files " to delete or rearrange the pages of saved PDF files.
Set...
You can specify the PDF compression type and other advanced settings for creating PDF files.
PDF Settings Dialog Box
Save in
Displays the folder in which to save the scanned images. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Add to
This is displayed when you select PDF(Add Page) for Save as type and specify the PDF file to which
images are added. To change the file, click Browse... to specify another one.
Стор. 634 із 1057
PDF Dialog Box
Стор. 635 із 1057
Important
Images can only be added to PDF files created with MP Navigator EX. You cannot specify PDF
files created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be specified
as well.
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Open the save dialog box after scanning the image
Select this to open the Save as PDF file dialog box after scanning the images and specify the save
settings such as destination folder and file name.
Save as PDF file Dialog Box
Note
To set passwords for PDF files, select Open the save dialog box after scanning the image. After
scanning, you can set the passwords in the Save as PDF file dialog box.
Setting Passwords for PDF Files
Application Settings
Open with
Specify an application with which to open scanned images. Drag and drop the icon of an application
that supports the file format displayed in Save as type. The specified application starts after images
are scanned.
Important
Depending on the specified application, the images may not appear correctly or the application
may not start.
Reset
Cancels the application setting.
Set...
Allows you to select an application to start.
Start scanning by clicking the one-click button
Select this checkbox to start scanning when you click an icon in One-click Mode.
Apply
Saves and applies the specified settings.
Click Cancel instead of Apply to cancel the specified settings.
Cancel
Cancels the specified settings. The current screen closes.
Defaults
Returns all settings in the screen to their defaults.
Scan
Scans and saves documents as PDF files with the specified settings.
Page top
Save as PDF file Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Save as
PDF file Dialog Box
S730
Save as PDF file Dialog Box
The Save as PDF file dialog box opens when you scan from the PDF dialog box of the One-click Mode
screen after selecting Open the save dialog box after scanning the image.
In the Save as PDF file dialog box, you can make settings for saving images to a computer.
Important
You cannot save images scanned at 10501 pixels or more in the vertical and horizontal directions.
Save as type
Select a PDF file type to save the scanned images.
PDF
Save each of the selected images as a separate PDF file.
PDF(Multiple Pages)
Save multiple images in one PDF file.
Note
PDF(Multiple Pages) is displayed when multiple images are scanned.
PDF(Add Page)
Add the scanned images to a PDF file. The images are added to the end of the PDF file. You
cannot rearrange the pages of the PDF file to which the images are added.
Important
Images can only be added to PDF files created with MP Navigator EX. You cannot specify
PDF files created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be
specified as well.
Стор. 636 із 1057
Save as PDF file Dialog Box
Стор. 637 із 1057
PDF(Add Page) cannot be selected for images scanned using the Operation Panel of the
machine.
If a password-protected PDF file is edited, the passwords will be deleted. Reset the
passwords.
Setting Passwords for PDF Files
Set...
Make advanced settings for creating PDF files. See " PDF Settings Dialog Box " for details.
Password security settings
Select this checkbox to open the Password Security -Settings dialog box in which you can set
passwords for opening, editing and printing created PDF files.
Setting Passwords for PDF Files
Add to
This is displayed when you select PDF(Add Page) for Save as type and specify the PDF file to which
images are added. To change the file, click Browse... to specify another one.
Important
Images can only be added to PDF files created with MP Navigator EX. You cannot specify PDF
files created with other applications. PDF files edited in other applications cannot be specified as
well.
Rotate Left 90° / Rotate Right 90°
Rotates scanned images 90 degrees counter-clockwise or clockwise.
Select the image you want to rotate and click Rotate Left 90° or Rotate Right 90°.
File name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files, 4 digits
are appended to each file name.
Save in
Displays the folder in which to save the PDF files. To change the folder, click Browse... to specify
another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Page top
Mail Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Mail
Dialog Box
S722
Mail Dialog Box
Click Attach to E-mail on the Custom Scan with One-click tab or click Mail in the One-click Mode screen to
open the Mail dialog box.
Scan Settings
Document Type
Select the type of document to be scanned.
Color Mode
Select how to scan the document.
Document Size
Select the size of the document to be scanned.
When you select Custom, a screen in which you can specify the document size appears. Select a
Units, then enter the Width and Height and click OK.
Important
When you select Auto Detect, the image may not be scanned at the correct position and size. In
that case, change the size to the actual document size (A4, Letter, etc.) and align a corner of the
document with the corner at the arrow (alignment mark) of the Platen.
Стор. 638 із 1057
Mail Dialog Box
Resolution
Select the resolution at which to scan documents.
Resolution
Use the scanner driver
Select this checkbox to display the ScanGear (scanner driver) screen and make advanced scan
settings.
Color Mode, Document Size, Resolution and other settings in the Mail dialog box will be disabled.
Specify these settings in the ScanGear screen.
Specify...
Opens the Scan Settings dialog box in which you can make advanced scan settings.
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
Save Settings
File Size
Select a size from Small (fits in a 640 by 480 window), Medium (fits in a 800 by 600 window), Large
(fits in a 1024 by 768 window) and Original.
File name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files, 4
digits are appended to each file name.
Save as type
Select a file type to save the scanned images.
Select JPEG/Exif, PDF or PDF(Multiple Pages).
Important
You cannot set passwords for PDF files.
You cannot select JPEG/Exif when Color Mode is Black and White.
Set...
When Save as type is JPEG/Exif
You can specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression), Standard or
Low(High Compression).
Important
This setting is not available when the Compress scanned images when transferring checkbox
is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
When Save as type is PDF or PDF(Multiple Pages)
Make advanced settings for creating PDF files. See " PDF Settings Dialog Box " for details.
Save in
Displays the folder in which to save the scanned images. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Attachment Settings
Стор. 639 із 1057
Mail Dialog Box
Стор. 640 із 1057
Mail Program
Specify an e-mail software program.
Note
Select Add... to open the Select Mail Program dialog box in which you can select an e-mail
software program. If the e-mail software program you want to use is not listed, click Add to List
and select it.
Start scanning by clicking the one-click button
Select this checkbox to start scanning when you click an icon in One-click Mode.
Important
Start scanning by clicking the one-click button is not displayed when the dialog box is opened
directly from Solution Menu EX.
Apply
Saves and applies the specified settings.
Click Cancel instead of Apply to cancel the specified settings.
Cancel
Cancels the specified settings. The current screen closes.
Defaults
Returns all settings in the screen to their defaults.
Scan
Scans documents with the specified settings.
When scanning is completed, attachment files are created and saved. If using an MP Navigator EX
compatible e-mail software program, it starts automatically and a new message screen appears
with the image attached.
Page top
OCR Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > OCR
Dialog Box
S724
OCR Dialog Box
Click OCR on the Custom Scan with One-click tab or in the One-click Mode screen to open the OCR
dialog box.
Scan Settings
Document Type
Select the type of document to be scanned.
Color Mode
Select how to scan the document.
Document Size
Select the size of the document to be scanned.
When you select Custom, a screen in which you can specify the document size appears. Select a
Units, then enter the Width and Height and click OK.
Resolution
Select the resolution at which to scan documents.
Resolution
Use the scanner driver
Стор. 641 із 1057
OCR Dialog Box
Select this checkbox to display the ScanGear (scanner driver) screen and make advanced scan
settings.
Color Mode, Document Size, Resolution and other settings in the OCR dialog box will be disabled.
Specify these settings in the ScanGear screen.
Specify...
Opens the Scan Settings dialog box in which you can make advanced scan settings.
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
Note
When scanning slanted documents, select the Correct slanted document checkbox to improve
the text recognition accuracy.
Save Settings
File name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files, 4
digits are appended to each file name.
Save as type
Select a file type to save the scanned images.
Select JPEG/Exif, TIFF or BMP.
Important
You cannot select JPEG/Exif when Color Mode is Black and White.
Set...
When Save as type is JPEG/Exif
You can specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression), Standard or
Low(High Compression).
Important
This setting is not available when the Compress scanned images when transferring checkbox
is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
Save in
Displays the folder in which to save the scanned images. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Application Settings
OCR with
Specify an OCR application.
When MP Navigator EX is specified, after the image is scanned, the text in the image is extracted
and appears in Notepad (included with Windows).
Note
Only text written in languages that can be selected on the General tab can be extracted to
Notepad (included with Windows). Click Set... on the General tab and specify the language
Стор. 642 із 1057
OCR Dialog Box
Стор. 643 із 1057
according to the language of the document to be scanned.
When scanning multiple documents, you can collect the extracted text into one file.
General Tab
Text displayed in Notepad (included with Windows) is for guidance only. Text in the image of
the following types of documents may not be detected correctly.
- Documents containing text with font size outside the range of 8 points to 40 points (at 300 dpi)
- Slanted documents
- Documents placed upside down or documents with text in the wrong orientation (rotated
characters)
- Documents containing special fonts, effects, italics, or hand-written text
- Documents with narrow line spacing
- Documents with colors in the background of text
- Documents containing multiple languages
For further procedures, refer to the application's manual.
Reset
Cancels the application setting.
Set...
Allows you to select an application.
Important
Depending on the specified application, the text may not be extracted correctly or the application
may not start.
Start scanning by clicking the one-click button
Select this checkbox to start scanning when you click an icon in One-click Mode.
Important
Start scanning by clicking the one-click button is not displayed when the dialog box is opened
directly from Solution Menu EX.
Apply
Saves and applies the specified settings.
Click Cancel instead of Apply to cancel the specified settings.
Cancel
Cancels the specified settings. The current screen closes.
Defaults
Returns all settings in the screen to their defaults.
Scan
Scans documents with the specified settings.
Page top
Custom Dialog Box
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Custom
Dialog Box
S726
Custom Dialog Box
Click Custom on the Custom Scan with One-click tab or in the One-click Mode screen to open the
Custom dialog box.
Scan Settings
Document Type
Select the type of document to be scanned. When Auto Mode is selected, the document type is
automatically detected. In that case, Color Mode, Document Size and Resolution are automatically
set as well.
Important
Document types supported by Auto Mode are photos, postcards, business cards, magazines,
newspapers, text documents and BD/DVD/CD.
The following types of documents cannot be scanned correctly with Auto Mode. In that case,
specify the document type or size.
- A4 size photos
- Text documents smaller than 2L (5 inches x 7 inches) (127 mm x 178 mm), such as
paperback pages with the spine cut off
- Documents printed on thin white paper
- Long narrow documents such as panoramic photos
Reflective disc labels may not be scanned properly.
Place documents correctly according to the type of document to be scanned. Otherwise,
documents may not be scanned correctly.
See "Placing Documents " for details on how to place documents.
Стор. 644 із 1057
Custom Dialog Box
Note
To reduce moire, set Document Type to Magazine.
Color Mode
Select how to scan the document.
Document Size
Select the size of the document to be scanned.
When you select Custom, a screen in which you can specify the document size appears. Select a
Units, then enter the Width and Height and click OK.
Important
When you select Auto Detect, the image may not be scanned at the correct position and size. In
that case, change the size to the actual document size (A4, Letter, etc.) and align a corner of the
document with the corner at the arrow (alignment mark) of the Platen.
Resolution
Select the resolution at which to scan documents.
Resolution
Use the scanner driver
Select this checkbox to display the ScanGear (scanner driver) screen and make advanced scan
settings.
Color Mode, Document Size, Resolution and other settings in the Custom dialog box will be
disabled. Specify these settings in the ScanGear screen.
Specify...
Opens the Scan Settings dialog box in which you can make advanced scan settings.
Scan Settings Dialog Box (One-click Mode Screen)
Save Settings
Automatically save the image to your computer after scanning it
Select this to save the images to your computer as specified after scanning them.
The File name, Save as type and Save in settings will be displayed.
File name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters). When saving multiple files, 4
digits are appended to each file name.
Save as type
Select a file type to save the scanned images.
Select Auto, JPEG/Exif, TIFF or BMP. Auto is displayed when Document Type is Auto Mode.
Important
When Document Type is Auto Mode and Save as type is Auto, the file format may differ
depending on how you place the document.
See "Placing Documents " for details on how to place documents.
You cannot select JPEG/Exif when Color Mode is Black and White.
Note
When Auto is selected, files are saved in the following formats according to the document type.
Photos, postcards, BD/DVD/CD and business cards: JPEG
Стор. 645 із 1057
Custom Dialog Box
Magazines, newspapers and text documents: PDF
You can change the file format from Set....
Images saved as PDF files may not open depending on the application. In that case, select an
option other than Auto in Save as type.
You cannot set passwords for PDF files.
If you select JPEG/Exif when Document Type is not Auto Mode, the Save the JPEG/Exif file in
AdobeRGB checkbox will be selectable.
Set...
When Save as type is Auto
You can specify the file format in which to save images. Select a file format for items detected as
documents, and for items detected as photos.
Important
You cannot select a compression type for JPEG files when the Compress scanned images
when transferring checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
When Save as type is JPEG/Exif
You can specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression), Standard or
Low(High Compression).
Important
This setting is not available when the Compress scanned images when transferring checkbox
is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
Save in
Displays the folder in which to save the scanned images. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB
Select this checkbox to save the images in colors that correspond to Adobe RGB.
Important
This function is available only when Save as type is JPEG/Exif and Document Type is not Auto
Mode.
This function is not available if the Adobe RGB profile is not installed.
Note
You cannot select this setting if the Use the scanner driver checkbox is selected.
When you save an image with the Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB checkbox selected, an
underscore is added to the beginning of the file name. (Example: _Image0001.jpg)
Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)
Select this to open the Save dialog box after scanning the images and specify the save settings
such as destination folder, file name and Exif information.
Save Dialog Box
Application Settings
Стор. 646 із 1057
Custom Dialog Box
Стор. 647 із 1057
Open with
Specify an application with which to open scanned images. Drag and drop the icon of an application
that supports the file format displayed in Save as type. The specified application starts after images
are scanned.
Important
Depending on the specified application, the images may not appear correctly or the application
may not start.
Note
For further procedures, refer to the application's manual.
Reset
Cancels the application setting.
Set...
Allows you to select an application to start.
Start scanning by clicking the one-click button
Select this checkbox to start scanning when you click an icon in One-click Mode.
Apply
Saves and applies the specified settings.
Click Cancel instead of Apply to cancel the specified settings.
Cancel
Cancels the specified settings. The current screen closes.
Defaults
Returns all settings in the screen to their defaults.
Scan
Scans and saves documents with the specified settings.
When Save as type is Auto, a confirmation appears. Click Open Manual to open this guide (if it is
installed).
Page top
Preferences Dialog Box
Стор. 648 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens >
Preferences Dialog Box
S705
Preferences Dialog Box
Click Preferences to open the Preferences dialog box.
In the Preferences dialog box, you can specify general MP Navigator EX settings and how to respond
when scanning using the Operation Panel, via the General and Scanner Button Settings tabs.
Note
See the corresponding sections below for details on each tab.
General Tab
Scanner Button Settings Tab (Save to PC)
Scanner Button Settings Tab (Attach to E-mail)
Page top
General Tab
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > General
Tab
S740
General Tab
On the General tab, you can specify general MP Navigator EX settings.
Product Name
Displays the product name of the machine that MP Navigator EX is currently configured to use.
If the displayed product is not the one you want to use, select the desired product from the list.
For network connection, select one with (Network: XXXXXXXXXXXX) after the product name. (Where
XXXXXXXXXXXX is the MAC address.)
Use network connection to share the machine among multiple computers.
Note
To set up a network environment, see " Network Scan Settings ."
Compress scanned images when transferring
Compress and transfer images scanned using MP Navigator EX or the Operation Panel of the
machine. This is useful when the machine is connected via a slow interface such as USB 1.1 or a
network.
Important
When Photo is selected for Document Type on the Scanner Button Settings tab, allow 0.39 inches
(1 cm) or more space between the edges of the Platen and the document. If not, some images
may not be scanned at the correct positions and sizes.
Business cards, panorama photos and bordered photos may not be cropped accurately when
scanned. In that case, deselect the Compress scanned images when transferring checkbox and
scan again.
The following restrictions apply when the Compress scanned images when transferring
checkbox is selected.
- Text(OCR) cannot be selected for Document Type in the Scan/Import window.
Стор. 649 із 1057
General Tab
- Black and White cannot be selected in the color mode settings for One-click Mode.
- Remove gutter shadow is not available.
- Auto Photo Fix and Auto Document Fix are not available.
- Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB for One-click Mode is not available.
- Available resolutions: 75 dpi / 150 dpi / 300 dpi / 600 dpi
- Maximum number of documents that can be scanned at one time: 4
- A compression type (image quality) cannot be selected when saving scanned images in JPEG.
The following images are not compressed even when scanned with the Compress scanned
images when transferring checkbox selected.
- Images scanned using the Operation Panel of the machine by automatically detecting the
document type
- Images scanned from the Scan/Import window by automatically detecting the document type
- Images scanned in One-click Mode by automatically detecting the document type
- Images scanned using ScanGear (scanner driver)
Note
It is recommended that you scan at 300 dpi or higher resolution when scanning multiple photos
using this function.
When the Compress scanned images when transferring checkbox is selected, Unsharp Mask is
always applied.
Save in (My Box)
Displays the folder in which to save scanned documents. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Location of Temporary Files
Displays the folder in which to save images temporarily. To change the folder, click Browse... to specify
another one.
Important
An error may occur if you set the destination to the root directory of the drive on which the
operating system is installed. Be sure to specify a folder.
An error may occur if you set the destination to a network folder. Be sure to specify a local folder.
Application to run
Displays the applications that can be started via MP Navigator EX. Install the applications from the
Setup CD-ROM that accompanies the machine.
For Attach to E-mail, you can select an e-mail software program to start.
For Open PDF file, the application associated with the .pdf file extension by the operating system is
displayed.
Important
You can change which items are installed during installation from the Setup CD-ROM by
selecting Custom Install. If you choose not to install some applications with Custom Install, the
corresponding MP Navigator EX functions will be unavailable. To use those functions, install the
corresponding applications.
Note
For Convert to text file, Notepad (included with Windows) is displayed. Click Set... to open a dialog
box, then specify Document Language and how to scan multiple documents.
Document Language
Стор. 650 із 1057
General Tab
Стор. 651 із 1057
Specify the language according to the language of the document to be scanned. Only text
written in languages that can be selected in the Document Language can be extracted to
Notepad.
Combine multiple text conversion results
When scanning multiple documents, select the checkbox to collect the conversion results (text)
into one file.
When the checkbox is selected, you can scan up to 99 pages at one time.
Deselect the checkbox to display each conversion result (text) in a separate file.
When the checkbox is not selected, you can scan up to 10 pages at one time.
Page top
Scanner Button Settings Tab (Save to PC)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Scanner
Button Settings Tab (Save to PC)
S707
Scanner Button Settings Tab (Save to PC)
On the Scanner Button Settings tab, you can specify how to respond when scanning using the Operation
Panel of the machine.
This section describes the settings available when Select Event is Save to PC.
See "Setting Items on the Operation Panel of the Machine " for details on the items to be set using the
Operation Panel of the machine.
Event
Select Event
Displays the scan modes that can be selected on the Operation Panel of the machine. Select Save
to PC.
Document Type
Displays the document types that can be selected on the Operation Panel of the machine.
Actions
Scan Settings
Document Size
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Resolution
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Specify...
Стор. 652 із 1057
Scanner Button Settings Tab (Save to PC)
Opens the Scan Settings dialog box in which you can make advanced scan settings.
Scan Settings Dialog Box (Scanner Button Settings)
Save Settings
Automatically save the image to your computer after scanning it
Select this to save the images to your computer as specified after scanning them.
The File Name and Save in settings will be displayed.
Important
If you select this function, you will not be able to set passwords for PDF files.
File Name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters).
Save as type
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Set...
When Document Type is Auto Scan
The Auto Save Settings dialog box opens and you can specify the file format in which to save images
automatically and other advanced save settings. Select a file format for items detected as
documents, and for items detected as photos.
When JPEG/Exif is Selected
Click Set... to specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression),
Standard or Low(High Compression).
Important
This setting is not available when the Compress scanned images when transferring
checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
When PDF is Selected
Click Set... to make advanced settings for creating PDF files. See " PDF Settings Dialog Box " for
details.
When Document Type is Document or Photo
The Save Settings dialog box opens and you can make advanced settings for saving images
scanned using the Operation Panel of the machine as JPEG or PDF files.
Specify JPEG on printer's operation panel
Click Set... to specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression),
Standard or Low(High Compression).
Стор. 653 із 1057
Scanner Button Settings Tab (Save to PC)
Стор. 654 із 1057
Important
This setting is not available when the Compress scanned images when transferring
checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
Specify PDF on printer's operation panel
Click Set... to make advanced settings for creating PDF files. See " PDF Settings Dialog Box " for
details.
Important
Use the Operation Panel of the machine to set the compression type for saving.
Save in
Displays the folder in which to save the scanned images. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Open the save dialog box after scanning the image
Select this to open the save dialog box after scanning the images and specify the save settings such
as destination folder, file name and Exif information.
Save Dialog Box
Note
To set passwords for PDF files, select Open the save dialog box after scanning the image. After
scanning, you can set the passwords in the Save as PDF file dialog box.
Setting Passwords for PDF Files
Related Topic
Scanner Button Settings Tab (Attach to E-mail)
Page top
Scanner Button Settings Tab (Attach to E-mail)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Scanner
Button Settings Tab (Attach to E-mail)
S737
Scanner Button Settings Tab (Attach to E-mail)
On the Scanner Button Settings tab, you can specify how to respond when scanning using the Operation
Panel of the machine.
This section describes the settings available when Select Event is Attach to E-mail.
See "Setting Items on the Operation Panel of the Machine " for details on the items to be set using the
Operation Panel of the machine.
Event
Select Event
Displays the scan modes that can be selected on the Operation Panel of the machine. Select Attach
to E-mail.
Document Type
Displays the document types that can be selected on the Operation Panel of the machine.
Actions
Scan Settings
Document Size
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Resolution
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Specify...
Стор. 655 із 1057
Scanner Button Settings Tab (Attach to E-mail)
Стор. 656 із 1057
Opens the Scan Settings dialog box in which you can make advanced scan settings.
Scan Settings Dialog Box (Scanner Button Settings)
Save Settings
File Size
Not available.
File Name
Enter the file name of the image to be saved (up to 64 characters).
Save as type
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Set...
The Save Settings dialog box opens and you can make advanced settings for saving images
scanned using the Operation Panel of the machine as JPEG or PDF files.
Specify JPEG on printer's operation panel
Click Set... to specify a compression type for JPEG files. Select High(Low Compression),
Standard or Low(High Compression).
Important
This setting is not available when the Compress scanned images when transferring
checkbox is selected on the " General Tab" of the Preferences dialog box.
Specify PDF on printer's operation panel
Click Set... to make advanced settings for creating PDF files. See " PDF Settings Dialog Box " for
details.
Important
Use the Operation Panel of the machine to set the compression type for saving.
Save in
Displays the folder in which to save the scanned images. To change the folder, click Browse... to
specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date and
save scanned files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date) will be
created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Attachment Settings
Mail Program
Specify an e-mail software program.
Related Topic
Scanner Button Settings Tab (Save to PC)
Page top
Scan Settings Dialog Box (Scanner Button Settings)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > MP Navigator EX Screens > Scan
Settings Dialog Box (Scanner Button Settings)
S743
Scan Settings Dialog Box (Scanner Button Settings)
The Scan Settings dialog box opens when you click Specify... on the Scanner Button Settings tab of the
Preferences dialog box.
In the Scan Settings dialog box, you can make advanced scan settings.
See "Setting Items on the Operation Panel of the Machine " for details on the items to be set using the
Operation Panel of the machine.
Note
The displayed items vary by document type and how the screen was opened.
Document Type
The Document Type specified in the Scanner Button Settings tab of the Preferences dialog box is
displayed. When Auto Scan is selected, the document type is automatically detected.
Important
Place documents correctly according to the type of document to be scanned. Otherwise,
documents may not be scanned correctly.
See "Placing Documents " for details on how to place documents.
Document Size
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Scanning Resolution
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Recommended Image Correction
Select this checkbox to apply suitable corrections automatically based on the document type.
This function is available when Document Type is Auto Scan.
Important
When this checkbox is selected, the files can be saved in JPEG/Exif or PDF format only.
Scanning may take longer than usual when this checkbox is selected.
This is not available when scanning in black and white with Auto Scan selected on the Operation
Panel of the machine.
The color tone may change from the source image due to corrections. In that case, deselect the
checkbox and scan.
Стор. 657 із 1057
Scan Settings Dialog Box (Scanner Button Settings)
Descreen
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Unsharp Mask
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Remove gutter shadow
Select this checkbox to correct shadows that appear between pages when scanning open booklets.
Important
When scanning, align a corner of the document with the corner at the arrow (alignment mark) of
the Platen.
Note
Use ScanGear (scanner driver)'s Advanced Mode tab to correct gutter shadows when scanning
non-standard size documents or when custom cropping frames are set.
See "Gutter Shadow Correction " for details.
Reduce Show-through
Set this item using the Operation Panel of the machine.
Correct slanted document
Select this checkbox to detect the scanned text and correct the angle (within -0.1 to -10 degrees or +0.1
to +10 degrees) of the document.
Important
The inclination of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be
detected correctly.
- Documents in which the text lines are inclined more than 10 degrees or the angles vary by line
- Documents containing both vertical and horizontal text
- Documents with extremely large or small fonts
- Documents with small amount of text
- Documents containing figures/images
- Hand-written documents
- Documents containing both vertical and horizontal lines (tables)
Note
Scanning takes longer than usual when you enable Correct slanted document.
Detect the orientation of text documents and rotate images
Select this checkbox to detect the orientation of the document from the scanned text and rotate the
scanned image to the correct orientation. Select the language of the document to be scanned in
Document Language.
Important
This function may not work properly depending on the document language. Only text documents
written in languages that can be selected from Document Language are supported.
The orientation of the following types of documents may not be corrected, as the text cannot be
detected correctly.
- Resolution is outside the range of 300 dpi to 600 dpi
- Font size is outside the range of 8 points to 48 points
- Documents containing special fonts, effects, italics, or hand-written text
- Documents with patterned backgrounds
Note
Scanning takes longer than usual when you enable Detect the orientation of text documents and
rotate images.
Document Language
Select the language of the document to be scanned.
Defaults
Стор. 658 із 1057
Scan Settings Dialog Box (Scanner Button Settings)
Стор. 659 із 1057
Restore the default settings.
Page top
Appendix: Opening Files Other than Scanned Images
Стор. 660 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Appendix: Opening Files Other than
Scanned Images
S011
Appendix: Opening Files Other than Scanned Images
You can save or print data other than scanned images using MP Navigator EX.
Using images saved on a memory card
Importing Images Saved on a Memory Card
Using images saved on a computer
Opening Images Saved on a Computer
Page top
Importing Images Saved on a Memory Card
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Appendix: Opening Files Other than
Scanned Images > Importing Images Saved on a Memory Card
S506
Importing Images Saved on a Memory Card
You can import images (including PDF files created via scanning using the Operation Panel) saved on a
memory card, and save them to a computer or print them using MP Navigator EX. You can also attach
them to e-mail, or edit them using an application that accompanies the machine.
When saving PDF files, you can select whether to enable keyword search, and also specify the
compression type and other advanced settings.
Important
Do not remove or insert memory cards while they are being accessed or the Access Lamp of the
machine is flashing.
The machine can only detect one memory card at a time. Do not simultaneously insert multiple
memory cards.
When switching to another memory card of the same type or inserting another memory card in a
different Card Slot, make sure that the Access Lamp of the machine is not flashing, then remove the
memory card. Then, insert another memory card.
The machine's Card Slot (memory card) may become inaccessible. In that case, restart the
machine or turn it off and reconnect the USB cable.
With network connection, check that the Card Slot is mapped as a network drive. See " Using the
Card Slot over a Network " for details.
On a network machine, memory cards will be inaccessible when you change the printer name in
Set printer name using its Operation Panel.
1. Insert a memory card containing images/PDF files into the machine's Card Slot.
For details on how to insert a memory card into the machine, refer to the on-screen manual: Basic
Guide .
2. Select MP Navigator EX Ver4.0 in the program selection screen.
Note
If you want to start MP Navigator EX every time a memory card is inserted into the machine,
follow these steps.
Windows 7/Windows Vista:
Select the Always do this for pictures checkbox and click MP Navigator EX Ver4.0.
Windows XP:
Select MP Navigator EX Ver4.0, then select the Always do the selected action. checkbox and
click OK.
Стор. 661 із 1057
Importing Images Saved on a Memory Card
If a program selection screen does not appear after inserting a memory card into the
machine's Card Slot, start MP Navigator EX from the Start menu, then select Memory Card on
the Scan/Import tab of the Navigation Mode screen.
Starting MP Navigator EX
The Memory Card screen of the Scan/Import window appears, and the images and PDF files saved
on the memory card appear in the Thumbnail window.
Important
If you cannot import images from memory cards via a network connection, see " Using the Card
Slot over a Network."
Note
With network connection, the Map Network Drive dialog box may open when a memory card is
inserted into the machine for the first time. Specify a drive letter to map.
See " Memory Card Screen (Scan/Import Window) " for details on the Memory Card screen.
3. Select the checkboxes of the images and PDF files you want to import, then click
Import.
The Import dialog box opens. Specify the folder in which to save the imported files.
Стор. 662 із 1057
Importing Images Saved on a Memory Card
Стор. 663 із 1057
Save in
Displays the folder in which to save the imported images and PDF files. To change the folder,
click Browse... to specify another one.
By default, the scanned images are saved in the following folders.
Windows 7: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Windows Vista: MP Navigator EX folder in Pictures folder
Windows XP: MP Navigator EX folder in My Pictures folder
Save to a Subfolder with Current Date
Select this checkbox to create a subfolder in the folder specified in Save in with the current date
and save imported files in it. A subfolder with a name such as "2010_01_01" (Year_Month_Date)
will be created.
If this checkbox is not selected, files are saved directly in the folder specified in Save in.
Change the PDF file properties
This option is displayed when PDF files are selected in the Memory Card screen.
Select this checkbox to change the PDF file settings. You can also change the settings of PDF
files created via scanning using the Operation Panel. Click Set... to open a dialog box in which
you can specify advanced settings. See "PDF Settings Dialog Box " for details.
4. Click Save.
The imported images and PDF files appear in the View & Use window.
See the corresponding sections below for details on using the imported images and PDF files.
Creating/Editing PDF Files
Printing Documents
Printing Photos
Sending via E-mail
Editing Files
Page top
Opening Images Saved on a Computer
Advanced Guide > Scanning > Scanning with the Bundled Application Software > Appendix: Opening Files Other than
Scanned Images > Opening Images Saved on a Computer
S507
Opening Images Saved on a Computer
You can open images saved on a computer and print them or attach them to e-mail using MP Navigator
EX. You can also edit them using an application that accompanies the machine.
1. Start MP Navigator EX and open the Navigation Mode screen.
Starting MP Navigator EX
2. In the Navigation Mode screen, select View & Use and click My Box (Scanned/
Imported Images), Specify Folder or Recently Saved Images.
Click My Box (Scanned/Imported Images) to open images saved in My Box (Scanned/Imported
Images), click Specify Folder to open images saved in a specific folder, or click Recently Saved
Images to open recently saved images.
Note
If the Show this window at startup checkbox is not selected, the last used screen appears. If
the Scan/Import window is displayed, click
(View & Use) on the upper left of the screen.
The View & Use window opens.
See " View & Use Images on your Computer Tab " for details on the View & Use Images on your
Computer tab.
3. Click the folder containing the images you want to open.
Images saved in the folder appear in the Thumbnail window.
Стор. 664 із 1057
Opening Images Saved on a Computer
Стор. 665 із 1057
4. Select the images you want to use, then select what you want to do with them.
See the corresponding sections below for details on using images.
Creating/Editing PDF Files
Printing Documents
Printing Photos
Sending via E-mail
Editing Files
Page top
Сканування за допомогою іншого програмного забезпечення
Стор. 666 із 1057
Повний посібник > Сканування > Сканування за допомогою іншого програмного забезпечення
Сканування за допомогою іншого програмного забезпечення
Що таке ScanGear (драйвер сканера)?
Сканування з додатковими параметрами за допомогою ScanGear (драйвер сканера)
Корекція зображень і настроювання кольорів за допомогою ScanGear (Драйвер сканера)
Екрани ScanGear (драйвер сканера)
Додаток: Корисна інформація про сканування
На початок сторінки
What Is ScanGear (Scanner Driver)?
Стор. 667 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > What Is ScanGear (Scanner Driver)?
S201
What Is ScanGear (Scanner Driver)?
ScanGear (scanner driver) is software required for scanning documents. It enables you to specify the
output size and make image corrections when scanning.
ScanGear can be started from MP Navigator EX or from other applications that are compatible with a
standard interface called TWAIN. (ScanGear is a TWAIN-compatible driver.)
What You Can Do with This Software
This software enables you to preview scan results or set document type and output size, etc. when
scanning documents. It is useful when you want to scan in a specific color tone, as it allows you to make
various corrections and adjust brightness, contrast, etc.
Screens
There are three modes: Basic Mode, Advanced Mode and Auto Scan Mode.
Switch modes by clicking a tab on the upper right of the screen.
Note
ScanGear starts in the last used mode.
Settings are not retained when you switch modes.
Basic Mode
Use the Basic Mode tab to scan easily by following three simple on-screen steps (
,
and
Advanced Mode
Use the Advanced Mode tab to specify color mode, output resolution, image brightness, color tone, etc.
when scanning.
).
What Is ScanGear (Scanner Driver)?
Стор. 668 із 1057
Auto Scan Mode
Use the Auto Scan Mode tab to scan easily by simply placing the document on the Platen and clicking
Scan.
Page top
Scanning with Advanced Settings Using ScanGear (Scanner Driver)
Стор. 669 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Scanning with Advanced Settings Using
ScanGear (Scanner Driver)
S200
Scanning with Advanced Settings Using ScanGear (Scanner
Driver)
Starting ScanGear (scanner driver)
Starting ScanGear (Scanner Driver)
Scanning documents after making simple image corrections
Scanning in Basic Mode
Scanning documents after making advanced image corrections and brightness/color adjustments
Scanning in Advanced Mode
Scanning with a simple operation
Scanning in Auto Scan Mode
Scanning multiple documents at one time after making image corrections and color adjustments
Scanning Multiple Documents at One Time with ScanGear (Scanner Driver)
Page top
Starting ScanGear (Scanner Driver)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Scanning with Advanced Settings Using
ScanGear (Scanner Driver) > Starting ScanGear (Scanner Driver)
S202
Starting ScanGear (Scanner Driver)
Use ScanGear (scanner driver) to make image corrections and color adjustments when scanning.
ScanGear can be started from MP Navigator EX or an application.
Note
To scan via a network connection, start MP Navigator EX and set up the network environment.
Network Scan Settings
Starting from MP Navigator EX
Navigation Mode Screen
Follow these steps to start ScanGear from the Navigation Mode screen of MP Navigator EX.
1. Start MP Navigator EX and open the Navigation Mode screen.
Starting MP Navigator EX
2. In Scan/Import, click Photos/Documents (Platen).
The Scan/Import window opens.
3. Select the Use the scanner driver checkbox, then click Open Scanner Driver.
The ScanGear screen appears.
One-click Mode Screen
Follow these steps to start ScanGear from the One-click Mode screen of MP Navigator EX.
1. Start MP Navigator EX and open the One-click Mode screen.
Starting MP Navigator EX
Стор. 670 із 1057
Starting ScanGear (Scanner Driver)
Стор. 671 із 1057
2. Click the corresponding icon.
The corresponding dialog box opens.
3. Select the Use the scanner driver checkbox in Scan Settings, then click Scan.
The ScanGear screen appears.
Important
Use the scanner driver is not displayed in the Auto Scan dialog box or PDF dialog box.
Starting from an Application
Follow these steps (example) to start ScanGear from an application.
The procedure varies depending on the application. For details, refer to the application's manual.
1. Start the application.
2. On the File menu of the application, select Select Source and select the machine.
Note
For network connection, the MAC address is displayed after the product name
3. Select the command to scan a document (Scan/Import, Acquire image, etc.).
The ScanGear screen appears.
Page top
Scanning in Basic Mode
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Scanning with Advanced Settings Using
ScanGear (Scanner Driver) > Scanning in Basic Mode
S203
Scanning in Basic Mode
Use the Basic Mode tab to scan easily by following the on-screen steps.
This section explains how to scan a single document.
See "Scanning Multiple Documents at One Time with ScanGear (Scanner Driver) " to scan multiple
documents at one time.
Important
The following types of documents may not be cropped correctly. In that case, click
(Thumbnail) on the Toolbar to switch to whole image view and scan.
- Photos that have a whitish border
- Documents printed on white paper, hand-written text, business cards, etc.
- Thin documents
- Thick documents
The following types of documents cannot be cropped correctly.
- Documents smaller than 1.18 inches (3 cm) square
- Photos that have been cut to various shapes
1. Place the document on the Platen, then start ScanGear (scanner driver).
Placing Documents
Starting ScanGear (Scanner Driver)
2. Set Select Source according to the document placed on the Platen.
Note
To scan magazines containing many color photos, select Magazine(Color).
3. Click Preview.
Стор. 672 із 1057
Scanning in Basic Mode
Стор. 673 із 1057
Preview image appears in the Preview area.
Note
Colors are adjusted based on the document type selected in Select Source.
4. Set Destination.
5. Set Output Size.
Output size options vary by the item selected in Destination.
6. Adjust the scan area (cropping frame) as required.
Adjust the size and position of the cropping frame (scan area) on the preview image.
Adjusting Cropping Frames
7. Set Image corrections as required.
8. Click Scan.
Starts scanning.
Note
Click
(Information) to open a dialog box in which you can check the current scan settings
(document type, etc.).
ScanGear's response after scanning can be specified in Status of ScanGear dialog after scanning
on the Scan tab of the Preferences dialog box.
Scan Tab
Related Topic
Basic Mode Tab
Page top
Scanning in Advanced Mode
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Scanning with Advanced Settings Using
ScanGear (Scanner Driver) > Scanning in Advanced Mode
S205
Scanning in Advanced Mode
Use the Advanced Mode tab to specify the color mode, output resolution, image brightness, color tone,
etc. when scanning.
This section explains how to scan a single document.
See "Scanning Multiple Documents at One Time with ScanGear (Scanner Driver) " to scan multiple
documents at one time.
Important
The following types of documents may not be cropped correctly. In that case, click
(Thumbnail) on the Toolbar to switch to whole image view and scan.
- Photos that have a whitish border
- Documents printed on white paper, hand-written text, business cards, etc.
- Thin documents
- Thick documents
The following types of documents cannot be cropped correctly.
- Documents smaller than 1.18 inches (3 cm) square
- Photos that have been cut to various shapes
1. Place the document on the Platen, then start ScanGear (scanner driver).
Placing Documents
Starting ScanGear (Scanner Driver)
2. Click the Advanced Mode tab.
The Advanced Mode tab appears.
Note
Settings are not retained when you switch modes.
Стор. 674 із 1057
Scanning in Advanced Mode
Стор. 675 із 1057
3. Set Input Settings.
Input Settings
4. Click Preview.
Preview image appears in the Preview area.
Note
If you scan without preview, the show-through reduction function will be active. This function is
useful when scanning magazines. However, when scanning photos, the color tone of the
scanned image may differ from the source due to the show-through reduction function. In that
case, use preview first.
5. Set Output Settings.
Output Settings
6. Adjust the cropping frame (scan area), correct image and adjust colors as required.
Adjusting Cropping Frames
Image Settings
Color Adjustment Buttons
7. Click Scan.
Starts scanning.
Note
Click
(Information) to open a dialog box in which you can check the current scan settings
(document type, etc.).
ScanGear's response after scanning can be specified in Status of ScanGear dialog after scanning
on the Scan tab of the Preferences dialog box.
Scan Tab
Related Topic
Advanced Mode Tab
Page top
Scanning in Auto Scan Mode
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Scanning with Advanced Settings Using
ScanGear (Scanner Driver) > Scanning in Auto Scan Mode
S207
Scanning in Auto Scan Mode
Use the Auto Scan Mode tab to scan easily by automatically detecting the type of document placed on the
Platen.
Important
Supported document types are photos, postcards, business cards, magazines, newspapers, text
documents and BD/DVD/CD. To scan other documents, specify the document type on the Basic
Mode tab or the Advanced Mode tab.
Scanning in Basic Mode
Scanning in Advanced Mode
1. Place the document on the Platen, then start ScanGear (scanner driver).
Placing Documents
Starting ScanGear (Scanner Driver)
2. Click the Auto Scan Mode tab.
The Auto Scan Mode tab appears.
Note
Select the Execute recommended image correction checkbox to apply suitable corrections
automatically according to the type of document to be scanned.
3. Click Scan.
Starts scanning.
Note
ScanGear's response after scanning can be specified in Status of ScanGear dialog after scanning
on the Scan tab of the Preferences dialog box.
Scan Tab
Стор. 676 із 1057
Scanning in Auto Scan Mode
Стор. 677 із 1057
Related Topic
Auto Scan Mode Tab
Page top
Scanning Multiple Documents at One Time with ScanGear (Scanner Driver)
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Scanning with Advanced Settings Using
ScanGear (Scanner Driver) > Scanning Multiple Documents at One Time with ScanGear (Scanner Driver)
S208
Scanning Multiple Documents at One Time with ScanGear
(Scanner Driver)
You can scan two or more photos (small documents) on the Platen at one time on the Basic Mode tab
and Advanced Mode tab of ScanGear (scanner driver).
This section explains how to scan multiple documents from the Basic Mode tab.
Important
To scan multiple documents as a single image, scan in whole image view.
The following types of documents may not be cropped correctly. In that case, adjust the cropping
frames (scan areas) in whole image view and scan.
- Photos that have a whitish border
- Documents printed on white paper, hand-written text, business cards, etc.
- Thin documents
- Thick documents
Scanning Multiple Documents in Whole Image View
The following types of documents cannot be cropped correctly.
- Documents smaller than 1.18 inches (3 cm) square
- Photos that have been cut to various shapes
Note
See "Scanning in Auto Scan Mode " to scan easily by automatically detecting the document type.
You can also scan multiple documents at one time from the Advanced Mode tab. Use the Advanced
Mode tab to make advanced scan settings such as the color mode, output resolution, image
brightness and color tone.
See the corresponding sections below for details on the Basic Mode tab and Advanced Mode tab.
Basic Mode Tab
Advanced Mode Tab
1. Place the document on the Platen, then start ScanGear.
Placing Documents
Starting ScanGear (Scanner Driver)
2. Set Select Source according to the document placed on the Platen.
Стор. 678 із 1057
Scanning Multiple Documents at One Time with ScanGear (Scanner Driver)
3. Click Preview.
Thumbnails of the preview images appear in the Preview area. Images are cropped (scan areas are
specified) automatically according to the document size.
4. Set Destination.
5. Set Output Size.
6. Adjust the scan areas (cropping frames) and set Image corrections as required.
Note
You can correct each image separately. Select the frame you want to correct.
In thumbnail view, you can only create one cropping frame (scan area) per image.
To create multiple cropping frames in an image, scan in whole image view.
Scanning Multiple Documents in Whole Image View
7. Select the images you want to scan.
Select the checkboxes of the images you want to scan.
Стор. 679 із 1057
Scanning Multiple Documents at One Time with ScanGear (Scanner Driver)
8. Click Scan.
Scanning Multiple Documents in Whole Image View
Follow these steps if thumbnails are not displayed correctly when previewed or if you want to scan
multiple documents as a single image.
Note
Positions of slanted documents are not corrected in whole image view.
1. After previewing images, click
(Thumbnail) on the Toolbar.
Switch to whole image view.
Note
When the whole image is displayed, the icon changes to
(Whole Image).
2. Adjust the scan areas (cropping frames).
Adjust the size and position of the cropping frame (scan area) on the preview image. You can also
create two or more cropping frames.
If an area is not specified, the document will be scanned at the document size (Auto Crop). If an area
is specified, only the portion in the specified area will be scanned.
Adjusting Cropping Frames
3. Set Destination.
4. Set Output Size.
5. Set Image corrections as required.
6. Click Scan.
Areas framed by broken lines are scanned.
Стор. 680 із 1057
Scanning Multiple Documents at One Time with ScanGear (Scanner Driver)
Note
ScanGear's response after scanning can be specified in Status of ScanGear dialog after scanning
on the Scan tab of the Preferences dialog box.
Scan Tab
Page top
Стор. 681 із 1057
Correcting Images and Adjusting Colors with ScanGear (Scanner Driver)
Стор. 682 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Correcting Images and Adjusting Colors with
ScanGear (Scanner Driver)
S300
Correcting Images and Adjusting Colors with ScanGear
(Scanner Driver)
The following sections provide you with tips and know-how on advanced scanning techniques involving
color/brightness adjustment, etc.
Sharpening out-of-focus photos, reducing dust and scratches, and correcting faded colors
Correcting Images (Unsharp Mask, Reduce Dust and Scratches, Fading Correction, etc.)
Previewing and changing the color tone of the entire image to scan
Adjusting Colors Using a Color Pattern
Brightening colors that have faded with time or due to colorcast
Adjusting Saturation and Color Balance
Adjusting images that are too dark or bright, or too flat due to lack of contrast
Adjusting Brightness and Contrast
Adjusting the color tone using histogram (a graph showing brightness distribution)
Adjusting Histogram
Adjusting the image brightness using tone curve (a graph of brightness balance)
Adjusting Tone Curve
Sharpening characters in text documents or reducing show-through effects
Setting Threshold
Page top
Correcting Images (Unsharp Mask, Reduce Dust and Scratches, Fading Correction,...
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Correcting Images and Adjusting Colors with
ScanGear (Scanner Driver) > Correcting Images (Unsharp Mask, Reduce Dust and Scratches, Fading Correction, etc.)
S308
Correcting Images (Unsharp Mask, Reduce Dust and
Scratches, Fading Correction, etc.)
The Image Settings functions on the Advanced Mode tab of ScanGear (scanner driver) allow you to
enhance the outline of the subjects, reduce dust/scratches and correct faded colors when scanning
images.
Setting Items
Click
(Arrow) of a function and select an item from the pull-down menu.
Important
Do not apply these functions to images without moire, dust/scratches or faded colors. The color
tone may be adversely affected.
See "Image Settings " for details and precautions on each function.
Note
See "Scanning in Advanced Mode " to start the Advanced Mode tab of ScanGear and scan.
Adjusting the image brightness and color tone
Set Image Adjustment to Auto, Photo, Magazine, Newspaper or Document according to the document
type.
Стор. 683 із 1057
Correcting Images (Unsharp Mask, Reduce Dust and Scratches, Fading Correction,...
None
Auto
Sharpening slightly out-of-focus images
Set Unsharp Mask to ON.
ON
OFF
Reducing gradations and stripe patterns
Set Descreen to ON.
ON
OFF
Note
Printed photos and pictures are displayed as a collection of fine dots. "Moire" is a phenomenon
where uneven gradation or a stripe pattern appears when such photos or pictures printed with fine
dots are scanned. Descreen is the function for reducing this moire effect.
Reducing dust and scratches
Set Reduce Dust and Scratches to Low, Medium or High according to the degree of dust and scratches.
Medium
None
Correcting photos that have faded with time or due to colorcast
Set Fading Correction to Low, Medium or High according to the degree of fading or colorcast.
None
Medium
Стор. 684 із 1057
Correcting Images (Unsharp Mask, Reduce Dust and Scratches, Fading Correction,...
Reducing graininess
Set Grain Correction to Low, Medium or High according to the degree of graininess.
None
Medium
Correcting backlit images
Set Backlight Correction to Low, Medium or High according to the degree of backlight.
None
Medium
Correcting shadows that appear between pages when scanning open booklets
Set Gutter Shadow Correction to Low, Medium or High according to the degree of shadows.
None
Medium
Page top
Стор. 685 із 1057
Adjusting Colors Using a Color Pattern
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Correcting Images and Adjusting Colors with
ScanGear (Scanner Driver) > Adjusting Colors Using a Color Pattern
S301
Adjusting Colors Using a Color Pattern
You can preview color changes and reproduce natural colors by using the color pattern function in
ScanGear (scanner driver)'s Basic Mode tab.
Color Adjustment
Correct colors that have faded with time or due to colorcast. "Colorcast" is a phenomenon where a
specific color affects the entire picture due to the weather or ambient strong colors.
Стор. 686 із 1057
Adjusting Colors Using a Color Pattern
Стор. 687 із 1057
Click an arrow in Color Adjustment to emphasize the corresponding color.
Cyan & red, magenta & green and yellow & blue are complementary color pairs (each pair produces a
shade of gray when mixed). You can reproduce the natural colors of the scene by reducing the cast color
and increasing the complementary color.
It is recommended that you find a portion in the image where it should be white, and adjust the colors so
that the portion turns white.
Preview image appears in the center. Preview image colors change as you adjust them.
Below is an example of correcting a bluish image.
Since Blue and Green are too strong, click the Yellow and Magenta arrows to correct.
Before
After
Note
Color adjustments are applied only to the scan area (cropping frame) or the frame selected in
thumbnail view.
You can select multiple frames or cropping frames by clicking them while pressing the Ctrl key.
You can also select a color tone from the color pattern displayed on the left of the Color Pattern
screen.
You can also use this function to add a specific tint to an image. Increase the magenta to add a
warm tint, and increase the blue to add a cool tint.
Page top
Adjusting Saturation and Color Balance
Стор. 688 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Correcting Images and Adjusting Colors with
ScanGear (Scanner Driver) > Adjusting Saturation and Color Balance
S303
Adjusting Saturation and Color Balance
In ScanGear (scanner driver)'s Advanced Mode tab, click
(Saturation/Color Balance).
Note
Click Defaults to reset all adjustments in the current window.
Saturation
Adjust the image's saturation (vividness). You can brighten colors that have faded with time, etc.
Move
(Slider) under Saturation to the left to decrease the saturation (darken the image), and to the
right to increase the saturation (brighten the image). You can also enter a value (-127 to 127).
Saturation decreased
Original image
Saturation increased
Note
The natural color tone of the original image may be lost if you increase saturation too much.
Color Balance
Adjust images that have a colorcast. "Colorcast" is a phenomenon where a specific color affects the
Adjusting Saturation and Color Balance
Стор. 689 із 1057
entire picture due to the weather or ambient strong colors.
Move
(Slider) under Color Balance to the left or right to emphasize the corresponding color.
Cyan & Red
Magenta & Green
Yellow & Blue
These are complementary color pairs (each pair produces a shade of gray when mixed). You can
reproduce the natural colors of the scene by reducing the cast color and increasing the complementary
color.
It is usually difficult to correct the image completely by adjusting only one color pair. It is recommended
that you find a portion in the image where it should be white, and adjust all three color pairs so that the
portion turns white.
You can also enter a value (-127 to 127).
Below is an example of an image in which the "Cyan & Red" pair has been adjusted.
Cyan is increased
Red is increased
Page top
Adjusting Brightness and Contrast
Стор. 690 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Correcting Images and Adjusting Colors with
ScanGear (Scanner Driver) > Adjusting Brightness and Contrast
S304
Adjusting Brightness and Contrast
In ScanGear (scanner driver)'s Advanced Mode tab, click
(Brightness/Contrast).
Note
Click
(Down arrow) to switch to detailed view. Click
(Up arrow) to return to the previous view.
Click Defaults to reset all adjustments in the current window.
Channel
Each dot of an image is a mixture of Red, Green and Blue in various proportions (gradation). These
colors can be adjusted individually as a "channel."
Master
Adjust the Red, Green and Blue combined.
Red
Adjust the Red channel.
Green
Adjust the Green channel.
Blue
Adjust the Blue channel.
Adjusting Brightness and Contrast
Стор. 691 із 1057
Note
Only Grayscale will be displayed in Channel when Color Mode is Grayscale.
Brightness
Adjust the image brightness. Move
(Slider) under Brightness to the left to darken and right to brighten
the image. You can also enter a value (-127 to 127).
Darkened
Original image
Brightened
Note
Highlights may be lost if you brighten the image too much, and shadows may be lost if you darken
the image too much.
Contrast
"Contrast" is the degree of difference between the brighter and darker parts of an image. Increasing
contrast will increase the difference, thus sharpening the image. Decreasing contrast will decrease the
difference, thus softening the image.
Move
(Slider) under Contrast to the left to decrease and right to increase the contrast of the image.
You can also enter a value (-127 to 127).
Decreased contrast
Original image
Increased contrast
Note
Increasing the contrast is effective in adding a three-dimensional feel to soft images. However,
shadows and highlights may be lost if you increase the contrast too much.
Page top
Adjusting Histogram
Стор. 692 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Correcting Images and Adjusting Colors with
ScanGear (Scanner Driver) > Adjusting Histogram
S305
Adjusting Histogram
In ScanGear (scanner driver)'s Advanced Mode tab, click
(Histogram).
Note
Click Defaults to reset all adjustments in the current window.
Channel
Each dot of an image is a mixture of Red, Green and Blue in various proportions (gradation). These
colors can be adjusted individually as a "channel."
Master
Adjust the Red, Green and Blue combined.
Red
Adjust the Red channel.
Green
Adjust the Green channel.
Blue
Adjust the Blue channel.
Note
Only Grayscale will be displayed in Channel when Color Mode is Grayscale.
Reading Histograms
You can see the histogram of a specified area for each Channel. The higher the histogram peak, the
more data is distributed to that level.
Adjusting Histogram
Стор. 693 із 1057
(1) Bright area
(2) Dark area
(3) Whole image
More data is distributed to the
highlight side.
More data is distributed to the
Data is widely distributed between the
highlight and shadow.
shadow side.
Adjusting Histograms (Using the Slider)
Select a Channel, then move
set as the shadow or highlight.
- All parts to the left of
- The parts at
(Black-point Slider) or
(White-point Slider) to specify the level to be
(Black-point Slider) will be black (level 0).
(Mid-point Slider) will turn to the color exactly between the black-point and white-point.
- All parts to the right of
(White-point Slider) will turn white (level 255).
When Image Adjustment is set to anything but None, the adjustments shown below are performed
automatically.
Moving the Black-point and White-point Sliders
Move the Black-point Slider or White-point Slider to adjust brightness.
Images with more data distributed to the highlight side
Move the Black-point Slider toward the highlight side.
Images with more data distributed to the shadow side
Move the White-point Slider toward the shadow side.
Images with widely distributed data
Move the Black-point Slider toward the highlight side, and White-point Slider toward the shadow side.
Adjusting Histogram
Стор. 694 із 1057
Moving the Mid-point Slider
Move the Mid-point Slider to specify the level to be set as the middle of the tonal range.
Images with more data distributed to the highlight side
Move the Mid-point Slider toward the highlight side.
Images with more data distributed to the shadow side
Move the Mid-point Slider toward the shadow side.
Adjusting Histograms (Using the Droppers)
When you select a Channel and click the Black-point, Mid-point or White-point Dropper, the mouse
pointer on the preview image changes to a dropper. Click a Dropper displayed below the histogram to
change the setting.
- The point clicked with
to 245).
(Black-point Dropper) will be the darkest point. You can also enter a value (0
- The point clicked with
a value (5 to 250).
(Mid-point Dropper) will be the middle of the tonal range. You can also enter
- The point clicked with
(10 to 255).
(White-point Dropper) will be the brightest point. You can also enter a value
- Click
(Dropper) for Gray Balance and click the area you want to adjust the color in the preview
image.
The clicked point will be set as the achromatic color reference, and the rest of the image is adjusted
accordingly. For instance, if snow in a photo appears bluish, click the bluish part to adjust the whole
image and reproduce natural colors.
Page top
Adjusting Tone Curve
Стор. 695 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Correcting Images and Adjusting Colors with
ScanGear (Scanner Driver) > Adjusting Tone Curve
S306
Adjusting Tone Curve
In ScanGear (scanner driver)'s Advanced Mode tab, click
(Tone Curve Settings).
Note
Click Defaults to reset all adjustments in the current window.
Channel
Each dot of an image is a mixture of Red, Green and Blue in various proportions (gradation). These
colors can be adjusted individually as a "channel."
Master
Adjust the Red, Green and Blue combined.
Red
Adjust the Red channel.
Green
Adjust the Green channel.
Blue
Adjust the Blue channel.
Note
Only Grayscale will be displayed in Channel when Color Mode is Grayscale.
Reading Tone Curves
With ScanGear, scanning images via a scanner is the input, and displaying to a monitor is the output.
"Tone Curve" shows the balance of tone input and output for each Channel.
Adjusting Tone Curve
Adjusting Tone Curve
In Select Tone Curve, select a tone curve from No correction, Overexposure, Underexposure, High
contrast, Reverse the negative/positive image and Edit custom curve.
No correction (No adjustment)
Overexposure (Convex curve)
The midtone data of the input side is stretched toward the highlight of the output side, resulting in a
bright-toned image when viewed on a monitor.
Underexposure (Concave curve)
The midtone data of the input side is stretched toward the shadow of the output side, resulting in a darktoned image when viewed on a monitor.
High contrast (S curve)
The highlight and shadow of the input side are enhanced, resulting in a high-contrast image.
Reverse the negative/positive image (Downward-sloping line)
The input and output sides are reversed, resulting in a negative-positive inverted image.
Стор. 696 із 1057
Adjusting Tone Curve
Стор. 697 із 1057
Edit custom curve
You can drag specific points on the Tone Curve to freely adjust the brightness of the corresponding
areas.
Page top
Setting Threshold
Стор. 698 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > Correcting Images and Adjusting Colors with
ScanGear (Scanner Driver) > Setting Threshold
S307
Setting Threshold
The brightness of color and grayscale images is expressed in a value between 0 and 255. However, in
creating black and white images, all colors are mapped to either black (0) or white (255). "Threshold" is
the borderline value that determines a color as black or white. By adjusting the threshold level, you can
sharpen text in a document or reduce show-through in newspapers.
This function is available when Color Mode is Black and White.
In ScanGear (scanner driver)'s Advanced Mode tab, click
(Threshold).
Note
Click Defaults to reset all adjustments in the current window.
Adjusting Threshold
Move
(Slider) to the right to increase the threshold value and thus increase the black areas. Move the
slider to the left to decrease the value and thus increase the white areas. You can also enter a value (0 to
255).
Page top
ScanGear (Scanner Driver) Screens
Стор. 699 із 1057
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > ScanGear (Scanner Driver) Screens
S800
ScanGear (Scanner Driver) Screens
The following sections describe ScanGear (scanner driver)'s screens and functions, and how to use
ScanGear.
Basic Mode Tab
Advanced Mode Tab
Input Settings
Output Settings
Image Settings
Color Adjustment Buttons
Auto Scan Mode Tab
Preferences Dialog Box
Scanner Tab
Preview Tab
Scan Tab
Color Settings Tab
Page top
Basic Mode Tab
Advanced Guide > Scanning > Scanning with Other Application Software > ScanGear (Scanner Driver) Screens >
Basic Mode Tab
S801
Basic Mode Tab
This mode allows you to scan easily by following the on-screen steps.
This section describes the settings and functions available on the Basic Mode tab.
(1) Settings and Operation Buttons
(2) Toolbar
(3) Preview Area
Note
The displayed items vary by document type and how the screen was opened.
Settings and Operation Buttons
Select Source
Photo(Color)
Scan color photos.
Magazine(Color)
Scan color magazines.
Newspaper(Grayscale)
Scan t