LG | FH2 | User manual | LG FH2 Gebruikershandleiding

LG FH2 Gebruikershandleiding
EENVOUDIGE HANDLEIDING
LUIDSPREKERSYSTEEM
MET HOOG VERMOGEN
NEDERLANDS
Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven, gaat u
naar http://www.lg.com, waar u vervolgens de gebruikershandleiding
kunt downloaden. Sommige delen van deze gebruikershandleiding
kunnen afwijken van uw product.
MODEL
FH2
www.lg.com
MFL71446049
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_DUT_MFL71446049.indd 1
Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
2019-07-16
9:26:37
Voorzorgsmaatregelen voor het hanteren
van de accu
yy Dit apparaat heeft een ingebouwde klep die wordt geregeld
door een oplaadbare loodzuuraccu. (12 V/ 7,0 Ah)
yy Gebruik de accu niet in een afgesloten ruimte of dichtbij vuur.
yy Laad de accu op onder gespecificeerde
oplaadomstandigheden.
yy Gebruik de accu niet als er sprake is van corrosie van het
klemmenblok, lekkage of vervorming van de accuhouder.
yy Verwijder, als de accu lekt, deze uit het apparaat met
bescherming voor uw handen en kleding en wees uiterst
voorzichtig zodat huid of ogen niet aangetast worden.
yy Was, als de accu lekt en de vloeistof die er in zit komt op huid
of kleding, dit onmiddellijk af met veel schoon water.
Als de vloeistof in de ogen komt moet deze onmiddellijk
met veel schoon water gespoeld worden en dient een arts
geconsulteerd worden.
yy Vermijd het gelijktijdig gebruiken van accu's die verschillen in
type, fabrikant of gebruiksgeschiedenis.
yy Werp de accu niet in het vuur en verwarm de accu niet.
yy Maak geen kortsluiting bij het klemmenblok van de accu.
yy Probeer niet de accu uit elkaar te halen, om te bouwen of te
vernietigen.
yy Houd de accu uit de buurt van kinderen.
yy De accu kan vervangen worden. Als u uw batterij steeds vaker
moet opladen, zou het tijd kunnen zijn om hem te vervangen.
De accu dient onderhouden te worden door de klantenservice
van LG Electronics.
yy Laad een batterij die langere tijd niet in gebruik is geweest,
volledig op voor hem op te slaan en zet de ON/OFF
schakelaar uit (OFF). Bewaar de batterij op een koele, droge
plaats.
yy Gedurende opslag van de batterij moet u het ten minste
eenmaal per maand opladen. Als de batterij voor een langere
periode wordt opgeslagen zonder deze op te laden, kan de
levensduur van de batterij verkort worden.
yy De gebruikte accu dient gerecycleerd te worden of
weggedaan worden apart van het huishoudelijk afval.
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur
type HOOG VERMOGEN LUIDSPREKERS SYSTEEM in
overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige
tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden
geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm
tussen het apparaat en het lichaam.
Frequentiebereik
2402 tot 2480 MHz
Uitgangsvermogen (Max.)
10 dBm
De functie AUTO POWER Aan kan alleen worden ingesteld
wanneer het apparaat is aangesloten op een ACstopcontact. Wanneer het apparaat alleen van stroom
wordt voorzien door de ingebouwde batterij, is de functie
AUTO POWER Aan niet beschikbaar.
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_DUT_MFL71446049.indd 2
2019-07-16
9:26:38
Bovenpaneel
p o nm
e VOICE CANCELLER
U kunt deze functie gebruiken indien u wenst dat het volume van
de zangstem verminderd dient te worden.
l
f SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Kies geluidseffecten
- Ingedrukt houden om het BASS effect meteen te activeren
g Displayscherm
h F (Functie)
Selecteert de functie en de invoerbron.
a
k
bc d e f
g
h
i
j PRESET/REPEAT
- Een vooraf ingesteld nummer van een radiozender kiezen. /
Zet radiostations vast door te drukken en vast te houden.
- Luister herhaaldelijk of willekeurig naar uw bestanden.
- Ziet de naam van alle verbonden Bluetooth-apparaten in de
Bluetooth-modus.
j
k T
Start of stop het afspelen.
a MASTER VOLUME
Pas het luidspreker- of microfoonvolume aan.
l FM-antenne
b 1/! (Stand-by/Aan)
Schakelt het toestel AAN of UIT.
m CHARGING
Oplaadindicatie accu
c MIC (Microfoon)
Wordt ingedrukt om een microfoon-volumeregelingsmodus
te selecteren.
d
i Y/U
- Selectie van volgende of vorige muziekbestand. /
Zoeken naar een sectie binnen een bestand door lang in te
drukken en vast te houden.
- Selectie van de radiostations.
(KEY CHANGER)
Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.
n USB-poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat aan te
sluiten.
o PORT.IN
Verbind een draagbaar apparaat.
p MIC (Microfoon)
Verbind een microfoon.
Achterpaneel
a AAN/UIT stroomschakelaar
Schakelt het toestel AAN of UIT.
(De accu kan zelfs worden opgeladen wanneer het apparaat
zich in de uit-stand (OFF) bevindt.)
b Contact AC in
Over ferrietkern (Optioneel)
Wind de stroomkabel eenmaal rondom de ferrietkern.
a b
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_DUT_MFL71446049.indd 3
2019-07-16
9:26:38
Het apparaat vervoeren
Aanvullende informatie
Het apparaat heeft wieltjes en een handgreep, zodat u de
unit makkelijk kunt verplaatsen.
Specificatie
1. Druk op de vergrendelknop op de handgreep.
Algemeen
Stroomvereisten
Opgenomen vermogen
Afmetingen (B x H x D)
2. Trek aan de handgreep.
Raadpleeg het hoofdlabel op
het apparaat.
Raadpleeg het hoofdlabel op
het apparaat.
Circa
352,5 mm x 419,6 mm x
269,2 mm
Netto gewicht
Circa 9,71 kg
Gebruikstemperatuur
5 °C tot 45 °C
Vochtigheid tijdens
bedrijf
5 % tot 60 %
Maximale bedrijfshoogte 2000 m
USB-busvoeding
5 V 0 500 mA
Versterker
(Totaal vermogen
RMS-uitgang)
50 W
Accu
Accu type
3. Ontgrendel de vergrendelknop om de handgreep op zijn
plaats te zetten.
Bedrijfstijd
,,Opmerking
Teneinde de handgreep lost te maken, druk op de
knop en naar beneden drukken.
Oplaadtijd.
12 V / 7,0 Ah
(Klep geregeld door een
oplaadbare loodzuuraccu)
Ongev. 15 uur (Gebaseerd op
een volledig opgeladen batterij
en continu afspelen op 50 %
volumeniveau.)
Dit kan afhankelijk van de
status van de accu en de
werkomstandigheden variëren.
Ongev. 9 uur
Dit kan afhankelijk van de
status van de accu en de
werkomstandigheden variëren.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_DUT_MFL71446049.indd 4
2019-07-16
9:26:39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising