LG | OK55DAB | User manual | LG OK55DAB Gebruikershandleiding

LG OK55DAB Gebruikershandleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Mini Hi-Fi
audio
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw installatie in
gebruik neemt en bewaar hem om later te raadplegen.
MODEL
OK55DAB
www.lg.com
MFL70504370
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
1908_Rev01
2
Beginnen
Veiligheidsinformatie
1
VOORZICHTIG
Beginnen
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN
VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN
OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN
REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE
ELEKTRICIEN.
Deze bliksemflits met de
kop van een pijl binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde,
gevaarlijke spanning binnenin de
productbehuizing die voldoende
krachtig kan zijn om voor personen
een risico op een elektrische schok
te vormen.
Het uitroepteken binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhouds(service) instructies in de bij het
product geleverde documentatie.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN
BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG dit
product NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
VOORZICHTIG: Het apparaat dient niet blootgesteld
te worden aan water (druppels of spatten) en geen
met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen,
mogen op het apparaat gezet worden.
WAARSCHUWING: Plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
vergelijkbaar.
VOORZICHTIG: Gebruik geen producten met hoge
spanning rond dit product. (bijv. een elektrische
vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken
als gevolg van een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Dit product is voorzien van een
lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door
voor een juist gebruik van dit product en bewaar
de handleiding om indien nodig later te raadplegen.
Neem, indien er onderhoud noodzakelijk is aan de
unit, contact op met een geautoriseerd servicecenter.
Gebruik van besturingselementen, aanpassingen
of het uitvoeren van procedures, anders dan die
welke hierin gespecificeerd zijn, kunnen resulteren in
blootstelling aan gevaarlijke straling. Ter voorkoming
van rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal
mag de behuizing niet worden geopend.
VOORZICHTIG: Blokkeer geen ventilatie-openingen.
Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
De behuizing is voorzien van gleuven en openingen
voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen
dat het product naar behoren functioneert en als
bescherming tegen oververhitting.
Blokkeer de sleuven en openingen niet door het
product op een bed, bank, vloerkleed of een andere
vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product
mag niet in een ingebouwde constructie, zoals een
boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er
voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van
de fabrikant opgevolgd zijn.
LET OP: Voor kenmerkende informatie over
veiligheid, inclusief productidentificatie en
voedingskwalificatie, raadpleeg het hoofdlabel op de
onderkant of het andere oppervlak van het product.
Beginnen
WAARSCHUWING met betrekking tot de
Stroomkabel
De netstekker is de uitschakelinrichting. In
noodsituaties moet de netstekker direct toegankelijk
zijn.
Overbelast stopcontacten niet. Overbelaste
stopcontacten, loszittende of beschadigde
stopcontacten, verlengkabels, versleten
stroomkabels, of beschadigde of gebroken
draadisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze
omstandigheden kan leiden tot een elektrische
schok of brand. Controleer periodiek de kabel
van uw apparaat, en als hieruit blijkt dat deze is
beschadigd of aangetast, ontkoppel hem dan,
gebruik het apparaat niet langer, en laat de kabel
vervangen met eenzelfde vervangend onderdeel
door een geautoriseerd reparatiecentrum. Bescherm
de stroomkabel tegen fysieke of mechanische
mishandeling, zoals verdraaiing, knikken, afknelling,
tussen de deur zitten, of overlopen worden. Besteed
met name aandacht aan stekkers, stopcontacten, en
het punt waar de kabel het toestel verlaat.
LET OP: Zorg ervoor dat kinderen hun handen of
andere objecten niet in de *luidsprekerbuis.
* luidsprekerbuis: Een ruimte voor overvloedig
basgeluid op de klankkast. (behuizing)
VOORZICHTIG: Geen open vlammen, zoals
brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst
te worden.
Symbolen
~
Verwijst naar wisselstroom (AC).
0
Verwijst naar gelijkstroom (DC).
Verwijst naar klasse II apparatuur.
1
Verwijst naar stand-by.
!
Verwijst naar "AAN" (stroom)
Verwijst naar gevaarlijk voltage.
1
Beginnen
Controleer de pagina met specificaties van deze
gebruikershandleiding om zeker te zijn van de
stroomeisen.
3
4
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
Beginnen
3
Bediening
2
6
7
7
7
7
8
10
12
Veiligheidsinformatie
Unieke Eigenschappen
Vereisten voor afspeelbare bestanden
– Vereisten voor muziekbestanden
– Ondersteunde USB-apparatuur
– Vereisten voor USB-apparaten
Afstandsbediening
Bovenpaneel
Voorpaneel/Achterpaneel
17
17
17
18
2
Verbinden
14
14
14
15
15
AC-stroomkabelaansluiting
Optionele Apparatuur Aansluiting
– AUX IN-aansluiting
– PORT. IN Aansluiting
– Luisteren naar muziek van uw draagbare
speler of extern apparaat
– USB-aansluiting
– Antenna Connection
Basis-bediening
– Bediening van CD/USB
– Auto afspelen
– Het selecteren van een map en een MP3-/
WMA-bestand
– Een bestand/map verwijderen of
formatteren
Afspeeleffect
– DJ EFFECT
– DJ SCRATCH
– AUTO DJ
– DJ PAD
– DJ LOOP
– PARTY ACCELERATOR
– PARTY KICK STARTER
(FEEST GANGMAKER)
Gebruiken van Bluetooth® draadloze
technologie
– Muziek luisteren die op een Bluetoothapparaat is opgeslagen
Gebruiken van Music Flow Bluetooth App
– Over "Music Flow Bluetooth" App
– Installeer “Music Flow Bluetooth” App op uw
Bluetooth-apparaat
– Activeer Bluetooth met de “Music Flow
Bluetooth” App
Bediening van de radio
– Naar de radio luisteren
– Slechte FM-ontvangst verbeteren
– Voorkeuzezenders vastleggen
– Alle opgeslagen zenders verwijderen
16
16
19
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
25
25
25
26
27
27
27
27
27
Inhoudsopgave
28
28
28
29
29
29
30
30
32
33
33
33
33
33
34
36
37
37
37
38
38
39
39
39
40
41
– Informatie over radiozenders bekijken
– Het luisteren naar de DAB+
– DAB+ scannen
Geluid aanpassen
– De geluidsmodus instellen
– De USER EQ instellen
Geavanceerde Bediening
– Opnemen naar USB
– Afspelen JUKE BOX
Andere handelingen
– Schakel tijdelijk het geluid uit
– CHILDSAFE Modus
– DEMO
– Stoppen en hervatten
– Het gebruiken van de microfoon.
– VERLICHTING
– Slaapfunctie instellen
– Dimmer
– Automatisch afsluiten
– AUTO POWER Aan
– Wijziging van de Auto-functie
Instellen van de Klok
– Instellen van de klok via de “Music Flow
Bluetooth” App
– De speler als wekker gebruiken
LG Sound Sync
WIRELESS PARTY LINK Verbinding
4
Problemen oplossen
42
42
Problemen oplossen
– Algemeen
5
Appendix
44
45
46
46
46
Algemene specificaties
Handelsmerken en licenties
Onderhoud
– Opmerkingen over disks
– Omgaan met het apparaat
5
1
2
3
4
5
6
Beginnen
Unieke Eigenschappen
1
Bluetooth®
Beginnen
Naar muziek luisteren die op uw Bluetoothapparaat opgeslagen is.
Portable In
Luistert naar muziek van uw draagbare apparaat.
(MP3, Notebook enz.)
Afspeel-effecten
Naar muziek luisteren met diverse geluids- en
afspeeleffecten.
USB directe opname
Neemt muziek op uw USB-apparaat op.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth is een App ontworpen om u de
controle te geven over sommige van LG's nieuwste
Audio-apparaten. (Pagina 25-26)
LG Sound Sync
Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels
de afstandsbediening van uw LG TV compatibel met
LG Sound sync.
Beginnen
Vereisten voor
afspeelbare bestanden
Ondersteunde USB-apparatuur
yy MP3-speler: Flash type MP3-speler.
yy USB Flash-drive:
Apparaten die USB2.0 of USB1.1 ondersteunen.
De compatibiliteit van MP3-/WMA-bestanden met
deze speler is als volgt beperkt:
Vereisten voor USB-apparaten
yy Bitsnelheid: tussen 32 en 320 kbps (MP3),
40 en192 kbps (WMA)
yy Maximum aantal bestanden : Data CD : 999 / USB
: 2000
yy Maximum aantal mappen : Data CD : 99 / USB :
200
yy Bestand-extensies: “.mp3”/ “.wma”
yy Het is mogelijk dat bepaalde MP3/WMA
bestanden niet afgespeeld kunnen worden,
afhankelijk van het type of formaat van het
bestand.
yy CD-ROM bestandsformaat: ISO 9660/JOLIET
yy We raden Easy-CD Creator aan, waarmee een ISO
9660-bestandssysteem wordt gegenereerd.
yy Apparaten die de installatie van een additioneel
programma vereisen wanneer u deze aangesloten
heeft op een computer, worden niet ondersteund.
yy Koppel een USB-geheugen nooit los terwijl het in
gebruik is.
yy Voor USB-geheugens met grote capaciteit kan
het verscheidene minuten duren om het te
doorzoeken.
yy Maak altijd een reservekopie om eventueel
dataverlies te voorkomen.
yy Als u een USB-verlengkabel of een USB-hub
gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
yy Het NTFS-bestandssysteem wordt niet
ondersteund. (alleen FAT16- en FAT32bestandssystemen worden ondersteund).
yy Deze unit herkent tot 2000 bestanden.
yy Een bestand beveiligd door DRM (Digital Rights
Management) kan niet op dit apparaat afgespeeld
worden.
yy Externe harde schijven, kaartlezers, vergrendelde
apparaten, of harde USB-apparaten worden niet
ondersteund.
yy De DTS-schijf wordt niet ondersteund.
yy De USB-poort van de unit kan niet op een PC
worden aangesloten. Het is niet mogelijk het
apparaat als opslagtoestel te gebruiken
Indien u herschrijfbare discs formatteert, dient u de
formatteer-optie in te stellen op [Mastered] om de
discs compatibel te maken met de LG spelers. Als u
de optie op Live File System instelt, kunt u deze niet
gebruiken op LG spelers.
(Mastered/Live File System: formatteer-systeem
voor Windows Vista)
yy Sommige USB-apparaten werken niet met deze
unit.
1
Beginnen
Vereisten voor muziekbestanden
yy De USB-functie van deze unit ondersteunt niet
alle USB-apparaten.
yy Samplingsfrequentie: tussen 32 en 48 kHz (MP3),
tussen 32 en 48 kHz (WMA)
7
8
Beginnen
Afstandsbediening
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Stand-by) : Zet de stroom aan of uit.
B (Open/Dicht) : de disc-lade openen en sluiten.
VOL (Volume) +/- : past het volume van de
luidspreker aan.
1
Beginnen
F (Functie) : selecteert de functie en de invoerbron.
Invoerbron/Functie
Schijf
USB
AUX-invoer
Ingang draagbare apparatuur
Bluetooth
LG Sound Sync (Draadloos)
Radio
DAB+
Scherm
CD
USB
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
DAB+
[(Dempen) : Dempt het geluid.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Een vooraf ingesteld nummer van een radiozender
kiezen. (Pagina 27)
-- Zoekt naar een map met MP3-/WMA-bestanden.
Wanneer u MP3-/WMA-bestanden van een CD/
USB wilt afspelen en de bestanden in verschillende
mappen staan, drukt u op PRESET·FOLDER
W/S om de map te selecteren die u wilt afspelen.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Slaat radiozenders op. (Pagina 27)
-- Selecteert de JUKE BOX-modus. (Pagina 32)
-- Maakt een JUKE BOX-lijst
Vervangen van de batterij
AUTO DJ : Selecteert de AUTO DJ-modus. (Pagina
20).
DELETE :
(R03
)
(R03)
-- Verwijdert MP3/WMA-bestanden (alleen USB)
(Pagina 19)
-- Verwijdert een nummer uit de JUKE BOX-lijst.
Verwijder het deksel van de batterijen op de
achterkant van de afstandsbediening en plaats de
batterij erin met 4 en 5 correct overeenkomend.
-- Wist alle opgeslagen zenders.
Beginnen
9
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : U luistert herhaaldelijk of willekeurig naar
uw nummers/bestanden.
0 to 9 numerieke toetsen : selecteert genummerde
nummers, bestanden of een voorgeprogrammeerd
nummer.
-- selecteert de radiozenders.
CLOCK : Stelt een klok in en controleert de tijd.
1
-- Scannen DAB+ plaats door ingedrukt te houden.
ALARM : Met de ALARM-functie kunt u de
ontvangst van CD, USB-speler en Tuner op een
gewenste tijd zetten.
Beginnen
TUNING-/+ :
C/V (Overslaan/Zoeken) :
-- Spoelt terug of door.
-- Zoekt naar een sectie binnen een nummer/
bestand.
N (Afspelen/Pauze) :
-- Afspelen starten of stoppen.
• • • • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • • •
VOICE CANCELLER : U kunt de vocale tonen
verminderen tijdens het afspelen van muziek van
verschillende ingangsbronnen.
Z (Stop):
SLEEP : Stelt het systeem in om op een bepaald
tijdstip vanzelf uit te schakelen.
(Dimmer : het display zal de helft donkerder worden.)
-- Stopt afspelen.
DAB+ MODE :
-- Annuleert DELETE-functie.
-- DAB+ radio net zoals
EQUALIZER : Kiest geluidsimpressies.
-- Selecteert een DAB+ weergavemodus.
SPECIAL EQ : Kiest speciale equalizer.
RDS/SET :
J (Informatie) :
-- RDS (Radio Data System)
-- Bekijk informatie over uw muziek. Een MP3bestand bevat vaak ID3-tags. Deze tags geven
informatie over de titel, artiesten, album en
tijdsduur.
-- De instelling bevestigen.
-- Ziet de Bluetooth-apparaatnaam van het toestel
bij BT READY.
PTY : zoekt naar radiozenders op soort radio. (RDS
Alleen)
-- Selecteert stereo/mono.
-- Ziet de naam van alle verbonden Bluetoothapparaten in de Bluetooth-modus.
-- Wanneer deze apparaten succesvol met elkaar zijn
verbonden in WIRELESS PARTY LINK-modus, zal
de naam van elk verbonden apparaat verschijnen
op elk apparaat.
KEY CHANGER (L/l) : Verandert de toets zodat hij
past bij uw stembereik.
MIC ECHO : Selecteert ECHO-modus.
VOCAL EFFECTS : Selecteert stemeffecten uit
diverse bronnen.
USB REC :
-- Neemt op USB op.
-- Houd vast gedurende 3 seconden om te stoppen
met opnemen.
10 Beginnen
Bovenpaneel
a
1
b
c
d
e
f
g
Beginnen
q
h
p
i
o
j
n
m
a 1 (Stand-by)
Schakelt de stroom in of uit.
b USB REC / DEMO
- Neemt op USB op.
- Houd vast gedurende 3 seconden om te
stoppen met opnemen.
- Als u op USB REC / DEMO, drukt terwijl het
apparaat uitstaat, wordt de demo-modus
gestart.
c USB Poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USBapparaat te verbinden.
d Displayscherm
e PARTY ACCELERATOR-hendel
Verschuif de hendel om voor een feeststemming
te zorgen.
l
k
f F (Functie)
Selecteert de functie en invoerbron.
Invoerbron/Functie
Schijf
USB
AUX-invoer
Ingang draagbare
apparatuur
Bluetooth
LG Sound Sync
(Draadloos)
Radio
DAB+
Scherm
CD
USB
AUX
PORTABLE
BT
LG TV
FM
DAB+
Beginnen 11
CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Selecteert het geluidseffect CLUB, DRUM of
USER om te mixen
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron
opnemen met de “Music Flow Bluetooth” app.)
h MASTER VOL. (Volume) -/+
Past het luidsprekervolume aan.
1, 2, 3 (DJ PAD)
Druk op een gewenst geluidspad.
i C (Overslaan/zoeken)
- Spoelt terug.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/
bestand.
- Selecteert de radiostations.
- Scannen DAB+ plaats door ingedrukt te houden.
N (Afspelen/pauzeren)
- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert stereo/mono
V (Overslaan/zoeken)
- Spoelt vooruit.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/
bestand.
- Selecteert de radiostations.
- Scannen DAB+ plaats door ingedrukt te houden.
I (Stoppen) / RDS
- Stopt afspelen of annuleert de DELETE-functie.
- Radio Data System
B (Openen/sluiten)
Opent en sluit de disklade.
j DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in
om krasgeluid te maken.
- Zoekt een map of een bestand.
k SPECIAL EQ / BASS BLAST (of BASS BLAST+)
- Kiest speciale equalizer.
- Houd ingedrukt om het effect BASS (of BASS+)
direct te selecteren.
SEARCH
Verplaatst naar map of bestand in de
selectiemodus.
OK
Selecteert een map bij het zoeken van een
bestand.
l PARTY STARTER
- Indien uitgeschakeld gaat deze functie aan
bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)geluid.
- Indient ingeschakeld wordt de muziek gemixt
bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)geluid.
m DJ EFFECT
Selecteert een gewenst DJ-effect.
USER EQ
Selecteert de door u zelf gecreëerde equalizer.
(Page 29)
LIGHTING
Selecteert de lichtmodus.
n DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in
om krasgeluid te maken.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in
om het USER EQ-niveau te bedienen.
- Past het DJ EFFECT-niveau aan.
- Selecteert de vocale effecten.
- Selecteert de lichteffecten.
o PARTY ACCELERATOR MODE
Selecteert PARTY ACCELERATOR MODE.
DJ LOOP
Selecteert de DJ LOOP-modus
(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens
het afspelen van CD/USB.)
p KEY CHANGER (l/L)
Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw
stembereik.
VOICE CANCELLER
U kunt de vocale tonen verminderen tijdens
het afspelen van muziek van verschillende
ingangsbronnen.
VOCAL EFFECTS
Selecteert VOCAL EFFECTS-modus.
MIC ECHO
Selecteert ECHO-modus.
q MIC VOL. (Microfoonvolume) -/+
Aanpassen van microfoonvolume.
1
Beginnen
g 3WIRELESS LINK
- Selecteert MAIN of OTHER in de WIRELESS
PARTY LINK-modus.
- WIRELESS PARTY LINK-modus inschakelen of
uitschakelen.
12 Beginnen
Voorpaneel/Achterpaneel
1
Beginnen
a
b
e
f
g
c
d
h
a
(Afstandsbedieningssensor)
b MIC (Microfoon) 1/2-aansluiting
c Schijflade
d Verlichting
>>Voorzichtig
Plaats de middelste luidspreker op een veilige
afstand, buiten bereik van kinderen. Anders
kan dit ertoe leiden dat de luidspreker omvalt
en lichamelijk letsel en/of materiële schade
veroorzaakt.
e AUX IN (L/R) : Verbind een extra apparaat.
f PORT.(Draagbaar) IN : Verbinding maken met een
draagbaar apparaat.
g DAB+/FM ANTENNA
h AC IN-aansluiting
>>Voorzichtig
yy Sluit het stroomsnoer indien mogelijk direct
op het muur-stopcontact aan. Of indien u
een stekkerdoos gebruikt, dan is het hoogst
aanbevolen om een stekkerdoos van het type
110 V / 15 A of 230 V / 15 A te gebruiken,
anders werkt de speler wellicht niet juist door
een tekort aan voeding.
yy Overlaad de stekkerdoos niet met een
overmaat aan elektrische lading.
Beginnen 13
Handige functies voor het gebruiken van het apparaat
Functie
BT Lock aan/uit
(Pagina 24)
Te doen
AAN
UIT
Dit te doen
Houd N gedurende 5 seconden vast in BT
(Bluetooth) functie.
Houd N gedurende 5 seconden vast in BT
(Bluetooth) functie.
De oorspronkelijke instelling
van deze functie staat op uit.
Auto Stroom Aan Hiermee wordt het apparaat
automatisch aangezet door
(Pagina 38)
de invoer van signalen :
BT (Bluetooth) of LG TV
AAN
UIT
Zet het apparaat uit door gedurende 5
seconden op 1 op het apparaat te drukken.
Zet het apparaat uit door gedurende 5
seconden op 1 op het apparaat te drukken.
1
Beginnen
Beschrijving
HIermee kunt u een
Bluetooth-apparaat enkel
met BT(Bluetooth) en LG
TV-functies verbinden.
14 Verbinden
ACstroomkabelaansluiting
Optionele Apparatuur
Aansluiting
1. Sluit de ene kant van de AC-stroomkabel
(inbegrepen) aan op de AC IN-ingang
AUX IN-aansluiting
Verbind een uitvoer van een hulpapparaat
(Camcorder, TV, Speler enz.) met de AUX IN (L/R)
connector.
2
Verbinden
Als uw apparaat maar één audio (mono)-uitgang
heeft, moet u deze aansluiten op de linkse audiocontactbus van dit systeem.
Wit
2. Steek de andere kant in het stopcontact.
,,Opmerking
Haal de AC-stroomkabel uit het stopcontact
indien u het toestel gedurende langere tijd niet
gebruikt.
Rood
Audio-kabel
DVD, blu-ray speler, enz.
Verbinden 15
PORT. IN Aansluiting
Sluit de uitvoer (koptelefoon of lijnuitgang) van
een draagbaar apparaat (MP3-speler, draagbare
mediaspeler, enz.) aan op de PORT. IN (3,5 mm)aansluiting.
Luisteren naar muziek van uw
draagbare speler of extern
apparaat
Met deze unit kunt u muziek van allerlei draagbare
spelers en andere externe apparaten afspelen.
1. Verbind de draagbare speler met de PORT. IN
connector van de unit.
Of
2. Schakel de stroom in door op 1 te drukken.
3. Druk op F om de functie AUX of PORTABLE te
selecteren.
4. Zet de draagbare speler of het externe apparaat
aan en start het afspelen.
,,Opmerking
Schakelt automatisch over naar de functie
PORTABLE wanneer u het draagbare apparaat
verbindt met de aansluiting PORT. IN.
MP3-speler enz.
2
Verbinden
3,5 mm
stereokabel
Verbind het externe apparaat met de AUX IN
connector van de unit.
16 Verbinden
USB-aansluiting
Antenna Connection
Sluit een USB-apparaat (of MP3-speler, enz.) aan op
de USB-poorten op de unit.
Sluit de meegeleverde antenne aan om naar de radio
te luisteren.
USB apparaat
2
Verbinden
Antenne
,,Opmerking
,,Opmerking
Het USB-apparaat van de unit loskoppelen:
1. Kies een andere functie/modus of druk op
Z, twee keer achter elkaar.
2. Verwijder het USB-apparaat uit de unit.
yy Zorg ervoor dat de draadantenne volledig
uigetrokken is.
yy Bij het verplaatsen van het eenheid naar
andere gebieden: wis alle opgeslagen DAB+
gescande stations.
Bedienen 17
Basis-bediening
Bediening van CD/USB
1. Voer een disc in door op B te drukken.
Of verbind het USB-apparaat met de USB-poort.
2. Selecteer de CD- of USB-functie door op F te
drukken.
Naar
Doe dit
Stop
Druk op Z.
Afspelen
Druk op N.
Pauzeren
Druk tijdens het afspelen op N.
Houd tijdens het afspelen C/V
ingedrukt en laat op het punt dat u
wilt beluisteren los.
Druk op de cijfertoetsen op de
afstandsbediening 0 tot 9 om
rechtstreeks naar het gewenste
bestand of nummer te gaan.
-- Druk in de stopstatus
Druk op C/V om naar het
volgende/vorige nummer/bestand
te gaan.
-- Druk tijdens het afspelen
(1) Gebruik de toetsen C/V:
Naar het
volgende/
vorige
nummer/
bestand
springen
Druk op V om naar het volgende
nummer/bestand te gaan.
Druk in minder dan 3 seconden
afspelen op C om naar het
vorige nummer/bestand te gaan.
Druk na 3 minuten afspelen op
C om naar het begin van het
nummer/bestand te gaan.
(2) Door gebruik te maken van
SEARCH:
Roteer DJ SCRATCH / SEARCH
& MULTIof C/V en druk op
N om het nummer/bestand af
te spelen.
Druk herhaaldelijk op REPEAT op
Herhaaldelijk de afstandsbediening . Raadpleeg
of willekeurig de opmerking voor meer
informatie over de verandering van
afspelen
de display.
Op het display
Beschrijving
OFF
Speelt nummers in volgorde
af en stopt het afspelen.
ONE
Speelt eenzelfde nummer
herhaaldelijk af.
FOLDER
ALL
SHUFFLE
Speelt nummers in een map
herhaaldelijk af. (Behalve
AUDIO CD)
Speelt alle nummers
herhaaldelijk af.
Speelt alle nummers op
willekeurige volgorde
eenmaal af en stopt
vervolgens met afspelen.
yy Terwijl u de JUKE BOX-lijst afspeelt zijn alleen
ONE en ALL beschikbaar.
yy Zelfs na het opnieuw aanzetten van de speler
of het wisselen van functies kunt u doorgaan
met muziek luisteren waar u gebleven was.
yy Wanneer u de disk-lade gedurende 5
minuten openlaat zal deze automatisch
sluiten.
Auto afspelen
-- Een AUDIO/MP3/WMA CD wordt automatisch
afgespeeld als de schijflade is geopend en
vervolgens is gesloten.
-- Het apparaat schakelt automatisch naar de CDfunctie als de schijflade is geopend en vervolgens
is gesloten, zelf als zich in de schijflade geen schijf
bevindt.
3
Bedienen
Zoeken
naar een
gedeelte in
een nummer/
bestand
Direct een
nummer/
bestand
selecteren
,,Opmerking
yy Herhalen/willekeurig afspelen werkt als volgt.
18 Bedienen
Het selecteren van een map en
een MP3-/WMA-bestand
Op de unit
,,Opmerking
yy CD / USB Mappen/Bestanden worden als
volgt herkend.
*
1. Druk op SEARCH en draai aan DJ SCRATCH
/ SEARCH & MULTI of C/V totdat een
gewenst bestand wordt weergegeven. U kunt
tevens een map zoeken als u nogmaals drukt op
SEARCH.
3
2. Druk op OK of op N om het geselecteerde
bestand af te spelen. Als u door een map zoek,
druk dan op OK om een bestand in de map te
selecteren en druk dan opnieuw op OK of op N.
Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
Bedienen
Op de afstandsbediening
1. Druk herhaaldelijk op PRESET·FOLDER W/S of
C/V tot de gewenste map verschijnt.
2. Druk op N om het af te spelen. Het eerste
bestand of de eerste map wordt afgespeeld.
yy Indien er zich geen bestand in een map
bevindt, dan wordt de map niet getoond.
yy Mappen zullen in de volgende volgorde
getoond worden;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Bestanden zullen afgespeeld worden van $
bestand nr.1 tot $ bestand nr.14, één voor
één.
yy Bestanden en mappen worden in de
opgenomen volgorde getoond en kunnen
anders worden getoond vanwege de
opname-omstandigheden.
*ROOT: Het eerste scherm dat u kunt zien
wanneer een computer de CD/USB herkent,
wordt “ROOT” genoemd.
Bedienen 19
Een bestand/map verwijderen of
formatteren
Afspeeleffect
U kunt een bestand of map van uw USB verwijderen
of de USB formatteren.
De unit ondersteunt diverse geluids- en
afspeeleffecten:
DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP,
PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.
1. Selecteer de USB-functie door op F te drukken.
2. Druk herhaaldelijk op DELETE op de
afstandsbediening en het display verandert als
volgt.
DEL FILE DEL DIR FORMAT
Op het display
Beschrijving
DEL FILE
Selecteer het bestand dat u
wilt verwijderen.
DEL DIR
Selecteer de map die u wilt
verwijderen.
Selecteer om het USB-device
te formatteren.
Als u de huidige modus wilt verlaten drukt u op Z.
3. Houd DELETE op de afstandsbediening
ingedrukt om een bestand/map te verwijderen of
te formatteren.
>>Voorzichtig
yy Haal het USB-apparaat er niet uit tijdens de
werking. (afspelen, verwijderen enz.)
yy Een regelmatige back-up wordt geadviseerd
om gegevensverlies te voorkomen.
yy De verwijderfunctie wordt mogelijk niet
ondersteund in overeenstemming met de
USB-status. (vergrendeling enz.)
Het stelt u in staat om van het DJ EFFECT te
genieten, zoals het Flanger/Phaser/Wah/Vertraging
geluidseffect.
1. Druk op DJ EFFECT op het toestel om het
gewenste DJ EFFECT te selecteren (FLANGER,
PHASER, WAH, DELAY, OFF)
2. Draai de DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL op het
apparaat met de klok mee of tegen de klok in het
om het DJ EFFECT-niveau aan te passen tussen 0
en 15.
,,Opmerking
yy De DJ EFFECT-modus wordt gedurende 3
seconden weergegeven als op het toestel een
DJ EFFECT-toets wordt ingedrukt.
yy Het huidige Gage-niveau wordt weergegeven
wanneer de Gage aangepast wordt.
yy Als de functie gewijzigd wordt of de unit
wordt uit en aan geschakeld, wordt de
DJ EFFECT-modus met het DJ EFFECT
uitgeschakeld.
DJ SCRATCH
U kunt de geluidseffecten van de DJ SCRATCH
uitvoeren en mengen.
Draai aan de DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI of de
DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL van het toestel om
het scratchgeluid te mixen.
-- U kunt het effect van het scratchgeluid
horen afhankelijk van de richting waarin u de
DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI of de DJ
SCRATCH / LEVEL CONTROL op het apparaat
draait.
3
Bedienen
FORMAT
DJ EFFECT
20 Bedienen
AUTO DJ
DJ PAD
De functie Auto DJ mengt het einde van een
muzieknummer met het begin van een ander
nummer en bereikt daarmee een naadloos afspelen
van opeenvolgende nummers. Het houdt het volume
gedurende de nummers/bestanden gelijk voor het
ononderbroken afspelen.
U kunt er CLUB, DRUM of USER geluidseffecten mee
mengen. Iedere modus heeft tot 3 geluidseffecten.
Druk herhaaldelijk op AUTO DJ op de
afstandsbediening, waardoor de display als volgt
verandert.
SHUFFLE
3
SEQUENTIAL
OFF
Bedienen
Op het display
OFF
Beschrijving
-
SHUFFLE
In deze modus worden de
nummers in willekeurige volgorde
afgespeeld.
SEQUENTIAL
In deze modus worden
de nummers herhaaldelijk
afgespeeld.
,,Opmerking
yy De AUTO DJ-modus ondersteunt niet het
zoeken naar een sectie binnen een nummer/
bestand of het herhaaldelijk of willekeurig
afspelen.
yy Als u naar andere functies gaat of de muziek
stopt met Z in de AUTO DJ-modus, wordt
AUTO DJ uitgeschakeld.
yy AUTO DJ wordt niet ondersteund in een
muziekbestand korter dan 60 seconden.
yy Alleen SEQUENTIAL wordt geselecteerd
wanneer de JUKE BOX-lijst gespeeld wordt.
1. Houd DJ PAD (CLUB, DRUM of USER) ingedrukt
om het gewenste DJ PAD geluidseffect te kiezen.
2. Druk op de DJ PAD Pad (1, 2, 3) met het
gewenste geluid op het toestel.
,,Opmerking
yy Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron
opnemen met de “Music Flow Bluetooth”
app. Als de bron niet is opgenomen met
USER, verschijnt er “EMPTY” of “NO SOUND”
op het display.
yy Initiële DJ PAD-modus is CLUB geluidseffect.
yy De DJ PAD-modus wordt gedurende 3
seconden weergegeven als u op het toestel
op DJ PAD (CLUB, DRUM of USER) drukt.
yy Het DJ PAD-geluid wordt gemixt als u op een
DJ PAD Pad (1, 2, 3) op het toestel drukt.
yy Het DJ PAD-geluid dat op dat moment wordt
afgespeeld wordt gestopt en het gekozen DJ
PAD-geluid klinkt als u op een andere DJ PAD
Pad (1, 2, 3) op het toestel drukt terwijl DJ
PAD-geluid wordt afgespeeld.
Bedienen 21
DJ LOOP
Een bepaald gedeelte (ongeveer 1 sec.) van het
geluid wordt herhaaldelijk afgespeeld (alleen bij CD,
USB).
Houd tijdens het afspelen op het toestel DJ LOOP
ingedrukt op het door u gewenste moment. U kunt
de DJ LOOP-functie afbreken door hem los te laten.
Deze functie wordt afgebroken nadat hij 10
keer is uitgevoerd of als op het toestel DJ LOOP
wordt losgelaten.
PARTY ACCELERATOR
1. Selecteer de modus door op het apparaat op
PARTY ACCELERATOR MODE te drukken.
Het geluidseffect reageert verschillend
afhankelijk van de modus.
MODE 3
2. Schuif na het selecteren van een modus de
PARTY ACCELERATOR-hendel op het apparaat
omhoog om een feeststemming te creëren.
De verlichting op de luidsprekers, de LEDverlichting en het geluidseffect reageren als op
het toestel de PARTY ACCELERATOR-hendel
wordt bewogen.
OFF
ACCEL 1
Indient ingeschakeld wordt de muziek gemixt bij het
Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.
ACCEL 2
CLIMAX
1. Druk op PARTY STARTER op het toestel
2. Op het scherm wordt “COME ON” weergegeven
bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)geluid. Vervolgens verschijnen volumeniveau en
functie voordat hij uitgaat.
Indien ingeschakeld
1. Druk op PARTY STARTER op het toestel
2. Op het scherm wordt “COME ON” weergegeven
bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)geluid.
,,Opmerking
yy Als u het geluidseffect wilt wijzigen, moet u
een geluidseffect opnemen met de “Music
Flow Bluetooth”-app.
yy Als het CHILDSAFE is ingeschakeld, wordt de
Party Kick Starter (Feest Gangmaker) niet
uitgevoerd.
3
Bedienen
Hiermee kunt u een feeststemming creëren.
MODE 2
Indien uitgeschakeld gaat deze functie aan bij het
Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.
Indien uitgeschakeld
,,Opmerking
MODE 1
PARTY KICK STARTER
(FEEST GANGMAKER)
22 Bedienen
Gebruiken van
Bluetooth® draadloze
technologie
1. Zet het apparaat aan.
Over Bluetooth
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat en voer de
parings-procedure uit. Als u naar deze unit zoekt
met het Bluetooth apparaat, kan er een lijst met
gevonden apparaten verschijnen in het scherm
van het Bluetooth apparaat, afhankelijk van het
type Bluetooth apparaat. Uw unit verschijnt als
“LG OK55DAB (XX)”.
Bluetooth® is een draadloze
communicatietechnologie voor verbindingen op korte
afstanden.
3
Het geluid kan worden onderbroken wanneer
de verbinding wordt gestoord door de andere
elektronische golf of als u de Bluetooth in de andere
kamers verbindt.
Bedienen
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van Bluetooth® draadloze technologie
zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon
met Bluetooth® draadloze technologie kan via
de Cascade worden gebruikt als de verbinding via
Bluetooth® draadloze technologie tot stand is
gebracht.
yy Beschikbare apparaten: smartphone, mp3, laptop,
enz.
yy Versie: 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Bluetooth-profielen
Teneinde de Bluetooth® draadloze technologie te
gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde
profielen te interpreteren. Deze unit is compatibel
met het volgende profiel.
A2DP (geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)
Muziek luisteren die op
een Bluetooth-apparaat is
opgeslagen
Uw unit en het Bluetooth-apparaat
paren
Voordat u de procedure voor het paren van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie
van het Bluetooth-apparaat inschakelen.
Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van
uw Bluetooth-apparaat. Zodra de apparaten zijn
gepaard, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te
voeren.
,,Opmerking
Als de Bluetooth-verbindingsvergrendeling is
geactiveerd, kunt u het Bluetooth-apparaat
zoeken in de BT-functie.
,,Opmerking
yy XX betekent de laatste twee cijfers van het
Bluetooth adres. Als uw unit bijvoorbeeld
een Bluetooth-adres heeft zoals
9C:02:98:4A:F7:08, dan zult u “LG OK55DAB
(08)” op uw Bluetooth-apparaat zien.
yy De manier om paren tot stand te brengen
kan variëren afhankelijk van het type
Bluetooth-apparaat. Voer de PIN-code
(0000) in indien nodig.
yy U kunt deze unit met 3 Bluetoothapparaten tegelijkertijd verbinden met behulp
van de hierboven beschreven methode, alleen
in de Bluetooth-functie.
yy Het meervoudig verbinden wordt alleen
ondersteund door Android apparaten.
(Mogelijk wordt meervoudig verbinden
niet ondersteund, dit is afhankelijk van het
verbonden apparaat).
yy Verwijderbare/ontkoppelbare Bluetoothapparaten (Bijv.: Dongle enz.) zullen
meervoudig paren niet ondersteunen.
Bedienen 23
3. Wanneer deze unit met succes verbonden is met
uw Bluetooth-apparaat, verschijnt “PAIRED” op
het displayscherm en verandert spoedig in het
Bluetooth-apparaat. Vervolgens wordt op het
scherm “BT” weergegeven.
,,Opmerking
,,Opmerking
yy Het is mogelijk dat het geluid onderbroken
wordt als de verbinding interferentie ondervindt
van andere elektronische apparaten.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type
apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy “PAIRED” verschijnt voor een kort ogenblik
in het display als u andere apparaten voor
multiparing aansluit.
yy U kunt met uw telefoon, MP3-speler, Notebook,
enz., genieten van uw draadloze systeem.
yy Als de apparaatnaam niet beschikbaar is, zal
“_” weergegeven worden.
yy Hoe meer afstand er tussen het systeem en
het Bluetooth-apparaat is, des te lager wordt
de geluidskwaliteit.
,,Opmerking
yy Als de Bluetooth® technologie gebruikt
wordt, moet een verbinding maken tussen de
unit en het Bluetooth-apparaat waar bij de
afstand zo klein mogelijk is en blijft.
Het is echter mogelijk dat het niet goed
werkt in bepaalde omstandigheden zoals
hieronder beschreven:
-- Er is een obstakel tussen de unit en het
Bluetooth apparaat.
-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
gebruikt met Bluetooth® technologie
zoals medische uitrusting, een magnetron
of een draadloos LAN apparaat.
yy Wanneer de Bluetooth-verbinding niet goed
werkt, probeer dan opnieuw te verbinden.
yy Zelfs als deze unit is verbonden met tot 3
Bluetooth apparaten, kunt u muziek afspelen
en regelen met behulp van slechts één van de
verbonden apparaten.
yy De Bluetooth verbinding wordt verbroken
wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer het
Bluetooth apparaat te ver van de unit af komt.
yy Wanneer de Bluetooth-verbinding verbroken
wordt, verbindt u het bluetooth-apparaat
opnieuw met het systeem.
yy Wanneer een Bluetooth-apparaat niet
verbonden is, verschijnt “BT READY” op het
displayscherm.
yy Als u de Bluetooth-functie gebruikt, pas dan
het volume op het Bluetooth-apparaat aan
naar een geschikt niveau.
yy Als een Bluetooth-apparaat (iOS-apparaat
enz.) aansluit aan deze unit of het apparaat
gebruikt, kunnen de volumeniveau's met elkaar
gesynchroniseerd worden.
yy De Bluetooth-verbinding wordt verbroken
als u de Bluetooth-functie wijzigt naar een
andere. Bij verbinding met de “Music Flow
Bluetooth”-app behoudt slechts één apparaat
waarop u afspeelt de Bluetooth-verbinding.U
kunt het Bluetooth-apparaat met dit toestel
bedienen maar u kunt niet gebruikmaken van
de geluidsuitvoer.
yy Als de Bluetooth-functie wordt ingeschakeld
verbindt dit toestel automatisch met het
Bluetooth-apparaat dat als laatste was
verbonden of als laatste werd afgespeeld.
(Automatische koppeling wordt mogelijk niet
ondersteund afhankelijk van de specificaties
van het gekoppelde apparaat.)
3
Bedienen
4. Luister naar muziek.
Om muziek af te spelen die op uw
Bluetooth-apparaat staat, raadpleegt u de
gebruikershandleiding van uw Bluetoothapparaat.
24 Bedienen
Bedient het verbonden Bluetoothapparaat
U kunt het verbonden Bluetooth-apparaat bedienen
via het apparaat; afspelen, pauze, stoppen, overslaan.
,,Opmerking
yy Het gebruik van deze functie is alleen
beschikbaar voor Android OS en iOS.
yy Deze functie wordt mogelijk niet
ondersteund, of kan anders werken,
afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.
3
Bluetooth-verbindingsvergrendeling
(BT LOCK)
Bedienen
U kunt de Bluetooth-verbinding beperken tot alleen
de BT (Bluetooth)- en LG TV-functie om onbedoelde
Bluetooth-verbindingen te voorkomen.
Houd N op het toestel gedurende ongeveer 5
seconden ingedrukt in BT (Bluetooth)-functie om
deze functie in te schakelen.
“BT LOCK” wordt weergegeven, waarna u de
Bluetooth-verbinding kunt beperken.
Houd N op het toestel gedurende ongeveer 5
seconden ingedrukt in BT (Bluetooth)-functie om
deze functie uit te schakelen.
“BT UNLOCK” wordt weergegeven.
,,Opmerking
Zelfs als u de vergrendeling van de Bluetooth
verbinding op ‘aan’ instelt, gaat deze soundbar
aan met de Auto kracht-functie. Zet de Auto
kracht functie uit om dit te voorkomen.
Bedienen 25
Gebruiken van Music
Flow Bluetooth App
,,Opmerking
yy Alleen Android OS is beschikbaar om de
“Music Flow Bluetooth” app met dit apparaat
te gebruiken.
yy Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie
van de app te gebruiken.
Installeer “Music Flow
Bluetooth” App op uw
Bluetooth-apparaat
Er zijn twee manieren om de “Music Flow Bluetooth”
app op uw Bluetooth-apparaat te installeren.
Installeer de app “Music Flow
Bluetooth ” via de QR-code
1. Installeer de app “Music Flow Bluetooth” via de
QR-code. Gebruik de scansoftware om de QRcode te scannen.
Over "Music Flow Bluetooth"
App
3
We raden u aan de gratis "Music Flow Bluetooth"
app te downloaden en te installeren om van meer
functies te genieten.
We bespreken enkele van de vele functies van de
“Music Flow Bluetooth” app.
Multi Juke box : U heeft driemaal zoveel plezier als
u tot 3 Bluetooth-telefoons tegelijkertijd verbindt.
Speel muziek af van alle drie de telefoons en maak
een aangepaste playlist vanaf alle telefoons.
Sampler Creator : Neem effecten op op uw
smartphone en synchroniseer ze heel eenvoudig via
Bluetooth met het systeem. Wees zo creatief als u
maar kunt.
2. Toets op een pictogram om te installeren.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel is
aangesloten op het internet.
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel voorzien
is van een software-app voor het scannen.
Hebt u deze app niet, download deze dan uit
"Google Android Market (Google Play Store)".
yy Afhankelijk van de regio kan de QR code
mogelijk niet werken.
Bedienen
“Music Flow Bluetooth” app brengt een serie nieuwe
functies naar dit apparaat.
26 Bedienen
Installeer “Music Flow Bluetooth” App
via “Google Android Market (Google
Play Store)”
1. Tik op het “Google Android Market (Google Play
Store)” pictogram.
2. Type in de zoekbalk “Music Flow Bluetooth” en
zoek de app.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar
“Music Flow Bluetooth” en druk erop om het
downloaden van de Bluetooth app te starten.
4. Toets op een pictogram om te installeren.
5. Toets op een pictogram om te downloaden.
3
,,Opmerking
Bedienen
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel is
aangesloten op het internet.
yy Verzeker u ervan dat uw Bluetooth-apparaat
uitgerust is met "Google Android Market
(Google Play Store)".
Activeer Bluetooth met de
“Music Flow Bluetooth” App
“Music Flow Bluetooth” app helpt u verbinding te
maken tussen uw bluetooth-apparaat en deze unit.
1. Druk op het “Music Flow Bluetooth” app
pictogram op het home-scherm om de “Music
Flow Bluetooth” app te openen en ga nar het
hoofdmenu.
2. Wilt u meer informatie over de bediening, tik dan
op [Setting] en tik op het [Help]-menu.
,,Opmerking
yy De “Music Flow Bluetooth” app zal als volgt
beschikbaar zijn in de software-versie;
-- Android O/S: Ver 4.0.3 (of later)
yy Als u de “Music Flow Bluetooth” gebruikt,
is het mogelijk dat er wat verschillen zijn
tussen de “Music Flow Bluetooth” app en de
geleverde afstandsbediening. Gebruik indien
nodig de bijgeleverde afstandsbediening.
yy Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat, is
het mogelijk dat de “Music Flow Bluetooth”
app niet werkt.
yy Nadat de "Music Flow Bluetooth" app is
aangesloten, is het mogelijk dat de muziek de
uitvoer is vanaf uw apparaat. Probeer in dit
geval de verbindingsprocedure nogmaals.
yy Als u de andere applicaties gebruikt of de
instellingen op uw Bluetooth-aparaat wijzigt
terwijl u de “Music Flow Bluetooth” app
gebruikt, is het mogelijk dat de “Music Flow
Bluetooth” app niet normaal werkt.
yy Controleer, als de “Music Flow Bluetooth”
app niet normaal werkt, uw Bluetoothapparaat en de verbinding van de “Music Flow
Bluetooth ” app en probeer opnieuw aan te
sluiten.
yy Afhankelijk van het besturingssysteem van
uw smartphone, is er een aantal verschillen in
de werking van "Music Flow Bluetooth".
yy Controleer, als de "Music Flow Bluetooth"
app-verbinding niet goed werkt, de
Bluetooth-instellingen op uw Bluetoothapparaat.
Bedienen 27
Bediening van de radio
Voorkeuzezenders vastleggen
Je kunt vooraf instellen 50 kanaal elk voor FM/DAB+.
Zorg ervoor dat de antenne is aangesloten. (Pagina
16)
Naar de radio luisteren
1. Druk op F totdat FM/DAB+ op het
weergavescherm verschijnt.
Er wordt afgestemd op het laatst ontvangen
station.
Of
Handmatig afstemmen:
Druk herhaaldelijk op TUNING -/+ op de
afstandsbediening of C/V op het toestel.
[DAB+]
Handmatig afstemmen : druk op TUNING-/+ op
de afstandsbediening of C/V op het eenheid
herhaaldelijk wanneer het scannen is voltooid.
3. Pas het volume aan door te drukken op VOL
+/- op de afstandsbediening of door herhaaldelijk
te draaien aan de knop MASTER VOL. +/- op de
eenheid.
,,Opmerking
Wanneer u de functie wijzigt in DAB+ Voor de
eerste keer, dit eenheid scant automatisch het
station.
Slechte FM-ontvangst
verbeteren
Druk op N.. Dit wijzigt de radio van stereo naar
mono en verbetert over het algemeen de ontvangst.
1. Druk op F totdat FM/DAB+ op het
weergavescherm verschijnt.
2. [FM]
Selecteer de gewenste frequentie door op
TUNING -/+ op de afstandsbediening of C/V
op het toestel te drukken.
[DAB+]
Selecteer de gewenste zender door op te
drukken TUNING -/+ op de afstandsbediening of
C/V op de drukken.
3. Druk op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening. In het display zal een vooraf
ingesteld nummer knipperen.
4. Druk op PRESET·FOLDER W/S op de
afstandsbediening om het gewenste
voorgeprogrammeerde nummer te selecteren.
5. Druk op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening. De zender wordt opgeslagen.
6. Herhaal de stappen 2 tot 5 om andere zenders
op te slaan.
7. Om naar een vooraf ingestelde zender te
luisteren drukt u op PRESET·FOLDER W/S
of 0 tot 9 op de numerieke knoppen op de
afstandsbediening.
Alle opgeslagen zenders
verwijderen
1. Druk op DELETE op de afstandsbediening.
“DEL ALL” zal oplichten op het unitscherm.
2. Druk op DELETE op de afstandsbediening om
alle opgeslagen radiozenders te wissen.
“DELETED ALL” zal uitrollen op het display.
3
Bedienen
2. [FM]
Automatisch afstemmen:
Houd TUNING -/+ op de afstandsbediening
of C/V op het toestel gedurende ongeveer
twee seconden ingedrukt totdat de frequentieindicatie begint te veranderen en laat vervolgens
los. Het scannen stopt als het toestel een zender
vindt.
Draai het volume laag voordat u gaat afstemmen.
28 Bedienen
Informatie over radiozenders
bekijken
De FM-tuner is uitgerust met de RDS (Radio Data
System)-faciliteiten. Hierdoor krijgt u informatie
te zien over de radiozender die u beluistert. Druk
herhaaldelijk op RDS/SET op de afstandsbediening
om door de diverse soorten gegevens te lopen.
PS
(Naam van de Programma-service)
Het luisteren naar de DAB+
U kunt de display-informatie wijzigen van het DAB+
kanaal dat u momenteel ontvangt.
Druk op DAB+ MODE op de afstandsbediening
herhaaldelijk, het Scherm verandert in de volgende
volgorde;
SERVICE PTY NAME
ENSEMBLE
Bedienen
RT
(Radio Tekst)
Er verschijnt een tekstbericht met
speciale informatie over de uitgezonden
zender.
Deze tekst kan over de display scrollen.
CT
SERVICE
Toont de naam van het kanaal
voor de huidige uitzending.
PTY NAME
Toont het type kanaal voor de
huidige uitzending.
FREQ
Toont de frequentie van
het kanaal voor de huidige
uitzending.
DLS
Toont de huidige Bijbel tekst voor
het geselecteerde kanaal.
ENSEMBLE
Toont het ensemble van
het kanaal voor de huidige
uitzending.
(Programma Type Herkenning)
Het programma-type (bijv. Jazz of
Nieuws) verschijnt op het display.
3
(Tijd wordt geregeld door het kanaal)
Dit toont de tijd zoals uitgezonden door
de zender.
U kunt de radiozender op programma-type opzoeken
door op RDS/SET op de afstandsbediening te
drukken. Het scherm toont de laatst gebruikte PTY.
Druk een of meerdere keren op PTY om het door u
gewenste programma-type te selecteren. Druk op
C/V en houd ingedrukt De tuner zal automatisch
zoeken. Het zoeken zal stoppen zodra een zender
gevonden is.
DLS
De initialen van de Diensten naam zijn getoond.
De naam van het kanaal wordt
weergegeven in het display.
PTY
FREQ
DAB+ scannen
Druk op en houden TUNING-/+ op de
afstandsbediening of C/V op het apparaat,
allemaal of DAB+ Diensten lijst en opgeslagen
voorinstelling DAB+ zenders wordt verwijderd en
gescand DAB+ Diensten. Druk nogmaals op de knop
en het scannen wordt geannuleerd.
.
Bedienen 29
Geluid aanpassen
De geluidsmodus instellen
Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde
surround sound velden. Welke items er voor de
Equalizer worden weergegeven, is afhankelijk van de
geluidsbronnen en effecten.
Met behulp van EQUALIZER op de
afstandsbediening kunt u een gewenste
geluidsmodus selecteren.
U kunt de gewenste geluidsmodus selecteren door
SPECIAL EQ op de afstandsbediening of SPECIAL
EQ / BASS BLAST (of BASS BLAST+) op het toestel
te gebruiken.
Op het display
Regio
FUNK, REGUETON,
SAMBA,
Latijns
MERENGUE, AXE,
Amerika
SALSA, SERTANEJ,
FORRO
ARABIC
Geoptimaliseerde
equalizer voor het
muziekgenre van
voorkeur in iedere
Indonesië regio.
Midden
Oosten
Beschrijving
DANGDUT
BASS (BASS BLAST)
Of
BASS+ (BASS BLAST+)
Versterkt de bas en het
krachtige geluid.
AFRO
Afrika
INDIA
India
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
FOOT BALL
U kunt genieten van de
equalizer FOOTBALL
STADIUM.
STANDARD
U kunt van
geoptimaliseerd geluid
genieten.
,,Opmerking
Door SPECIAL EQ / BASS BLAST (of BASS
BLAST+) op het apparaat gedurende 3
seconden vast te houden. Dan kunt u direct
BASS (BASS BLAST) of BASS+ (BASS BLAST+)
effect selecteren.
De USER EQ instellen
U kunt het geluidsniveau van Bass, Middle en Treble
naar wens aanpassen.
1. Druk op USER EQ op de unit. “USER EQ”
verschijnt.
2. Druk herhaaldelijk op USER EQ op het toestel
totdat op het scherm de gewenste instelling
wordt weergegeven.
3. Draai aan DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL op
het toestel om de waarde aan te passen.
3
Bedienen
Op het display
Dit programma
geeft het geluid een
enthousiaste sfeer en
geeft u het gevoel dat
u echt bij een rock-,
pop-, jazz- of klassiek
concert aanwezig bent.
Beschrijving
30 Bedienen
Geavanceerde Bediening
Opnemen naar USB
U kunt diverse geluidsbronnen opnemen op USB.
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)
1. Verbind het USB-apparaat met de unit.
2. Druk op F om een Functie te selecteren die u wilt
opnemen.
3. Start de opname door op USB REC op de
afstandsbediening of op USB REC / DEMO op
het toestel te drukken.
3
Functie
Status
Bedienen
Afspelen/
Pauzeren
Resultaat
Opgenomen tot stop
Stoppen en
Het laatste nummer snel
hervatten
opgenomen
(Pagina 33)
Alle nummers snel
opgenomen
In onderstaande gevallen
is het bereik beperkt.
CD, USB
Helemaal
stoppen
- Na zoeken van
een bestand (Pagina
18), wordt het
gevonden bestand snel
opgenomen
- Alleen als de Mapnaam
op het display verschijnt,
werkt de functie snel
Alle songs opnemen in
Map. (Map Zoekmodus
wordt vrijgegeven
wanneer er enkele
seconden geen knop
is ingedrukt na het
activeren van de map
zoekmodus). (Pagina
18)
- Nadat de JUKE BOX is
aangezet (Pagina 32),
worden alle nummers
van de JUKE BOX snel
opgenomen
AUX,
PORTABLE,
FM
-
Opgenomen tot stop
Om het opnemen te stoppen
Houd USB REC op de afstandsbediening of
USB REC / DEMO op het toestel gedurende 3
seconden ingedrukt om de opname te stoppen.
Anders duurt het opnemen voort.
Pauzeren van de opname.
Druk tijdens het afspelen of pauzeren van CD/USB of
het opnemen van een externe geluidsbron op USB
REC op de afstandsbediening of USB REC / DEMO
op het toestel om de opname te pauzeren. Druk
nogmaals om de opname weer te starten.
,,Opmerking
yy VOICE CANCELLER of KEY CHANGER zullen
worden gereset als u de opnamefunctie
gebruikt tijdens de werking van VOICE
CANCELLER of KEY CHANGER.
yy VOICE CANCELLER of KEY CHANGER
kunnen niet worden bediend tijdens het
opnemen.
De bitsnelheid voor de opname
selecteren
1. Houd USB REC op de afstandsbediening of
USB REC / DEMO op het toestel gedurende 3
seconden ingedrukt.
2. Druk op C/V om een bitrate te selecteren.
3. Druk op USB REC op de afstandsbediening
of USB REC / DEMO op het toestel om het
instellen te voltooien.
Het maken van ongeautoriseerde kopieën
van kopie-beschermd materiaal, inclusief
computerprogramma's, bestanden, uitzendingen
en geluidsopnames, kan een schending van
de auteursrechten zijn en als een criminele
handeling gezien worden.
Deze apparatuur dient niet voor zulke
doeleinden gebruikt te worden.
Wees verantwoordelijk.
Respecteer auteursrechten
Bedienen 31
,,Opmerking
yy Het geluidsniveau gaat tijdens het opnemen
vanaf CD naar USB vanzelf naar beneden
voor een stabielere opname.
yy U kunt het volumeniveau alleen veranderen
tussen MIN en 30 tijdens het opnemen.
(Alleen CD-functie)
yy Wanneer u stopt met opnemen, wordt het
bestand dat op dat moment is opgenomen
opgeslagen (Behalve tijdens het opnemen
van MP3-/WMA-bestanden in stopstatus.)
yy Verwijder, tijdens een USB-opname, het
USB-apparaat niet en schakel de unit niet uit.
Als dat niet gebeurt, kan er een incompleet
bestand gemaakt zijn en niet van de PC
verwijderd zijn.
yy USB-kaartlezers en externe harde schijven
kunnen niet gebruikt worden voor USBopname.
yy Een bestand wordt opgenomen met
$%@3&$
ongeveer 512 Mbyte wanneer u lange
tijd
"6%*0@
"6%*0@
opneemt.
yy U kunt het opgenomen microfoongeluid
bedienen al naar gelang het
microfoonvolume.
yy U kunt niet meer dan 2000 bestanden
opslaan.
yy In het geval van een niet ondersteund MP3/
WMA bestand, is het mogelijk dat het
opnemen van het bestand gestopt wordt.
yy Als u opneemt tijdens het afspelen, wordt het
geluid dat op dat moment wordt afgespeeld
opgenomen.
yy Deze bestanden worden als volgt opgeslagen.
AUDIO CD
MP3/WMA
3
Bedienen
yy Als USB-opname niet werkt, wordt een
boodschap zoals “NO USB”, “ERROR”, “USB
FULL”, “NOT SUPPORT” of “FILE MAX” op het
displayscherm weergegeven.
,,Opmerking
yy U kunt verschillende soorten geluid opnemen
met behulp van DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ
PAD, PARTY KICK STARTER of MIC (Behalve
tijdens het opnemen van USB-apparaten/
CD’s in stopstatus.)
Afspeel- of pauzeerstatus Afspeel- of pauzeerstatus
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
De andere status
$%@3&$
'*-&@3&$
"6%*0@53"$,@
"6%*0@53"$,@
De andere bron*
'*-&@3&$ $%@3&$
"6%*0@53"$,@
"6%*0@53"$,@
De andere status
'*-&@3&$
"#$ 'JMFOBNF
%&' 'JMFOBNF
Tuner
05)&34@3&$
"6%*0@
"6%*0@
*: AUX en dergelijke.
'*-&@3&
"#$
%&'
5I
1MBZ
5IFPUIFSTUBUVT
5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
Tuner: de huidige opnamefrequentie wordt
getoond.
32 Bedienen
Afspelen JUKE BOX
De JUKE BOX-functie maakt het mogelijk een
afspeellijst met uw favoriete nummers/bestanden
te maken van een disc of een USB-apparaat. Er kan
een afspeellijst van tot 100 nummers/bestanden
ingevoerd worden.
Een JUKE BOX-lijst maken
1. Druk op JUKEBOX / MEMORY op de
afstandsbediening en houd vast om naar de
bewerkingsmodus te gaan.
(Het afspelen wordt gestopt als u op JUKEBOX/
MEMORY op de afstandsbediening drukt.)
3
2. Selecteer een nummer/bestand door op C/V
op de afstandsbediening te drukken.
Bedienen
3. Druk op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening om het nummer/bestand op
te slaan.
4. Herhaal stap 2 - 3 om andere nummers/
bestanden op te slaan.
(U kunt de lijst wijzigen door te drukken op
PRESET·FOLDER W/S op de afstandsbediening
om het JUKE BOX programmanummer te
selecteren.)
5. Druk nogmaals op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening.
Druk op N op de afstandsbediening om de JUKE
BOX-lijst af te spelen, nadat u deze heeft gemaakt.
,,Opmerking
Wanneer u de geprogrammeerde JUKE BOX-lijst
maakt of wijzigt, staat de REPEAT modus uit.
Luisteren naar JUKE BOX
Druk eenmaal op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening. “ON - JUKE BOX” verschijnt op
het scherm.
Druk op N op de afstandsbedienng om de JUKE
BOX-lijst af te spelen.
Druk eenmaal op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening om het te annuleren. “OFF - JUKE
BOX” verschijnt op het display.
JUKE BOX bewerken
1. Houd JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening ingedrukt om naar de
bewerkingsmodus te gaan.
(Het afspelen wordt gestopt als u op JUKEBOX/
MEMORY op de afstandsbediening drukt.)
2. Druk op PRESET·FOLDER W/S op de
afstandsbediening om een nummer/bestand te
selecteren om te bewerken.
3. Druk op C/V op de afstandsbediening.
4. Druk op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening.
5. Herhaal stappen 2 tot 4 om de andere nummers/
bestanden op te slaan.
6. Druk nogmaals op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening.
Druk op N op de afstandsbediening om de JUKE
BOX-lijst af te spelen, nadat u de lijst heeft bewerkt.
Het verwijderen van de JUKE BOX-lijst
De verwijderfunctie werkt alleen in de
bewerkingsmodus.
1. Druk op JUKE BOX / MEMORY op de
afstandsbediening en houd vast om naar de
bewerkingsmodus te gaan.
Of
Druk op DELETE op de afstandsbediening
terwijl JUKE BOX wordt afgespeeld om naar de
bewerkingsmodus te gaan.
2. Selecteer een nummer door herhaaldelijk te
drukken op PRESET·FOLDER W/S op de
afstandsbediening.
3. Druk op DELETE op de afstandsbediening terwijl
een nummer is geselecteerd.
,,Opmerking
yy Als er geen JUKE BOX-lijst is, verschijnt
“NO PROG” op het scherm wanneer
u op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening drukt.
yy JUKE BOX wordt in onderstaande gevallen
uitgeschakeld.
-- Wisselen van functie.
-- Het aan en uit zetten van de speler.
-- Het bedienen van de numerieke toetsen op
de afstandsbediening.
-- Een bestand afspelen door SEARCH en
DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI op het
toestel te gebruiken.
yy De JUKE BOX-lijst wordt gewist in
onderstaande gevallen.
-- Het verwijderen van de disk of de USBstick.
-- Het verwijderen of opnemen van
muziekbestanden op het USB-apparaat.
Bedienen 33
Andere handelingen
DEMO
Schakel tijdelijk het geluid uit
In de uitgeschakelde toestand, druk een keer op USB
REC / DEMO op de unit. Het apparaat gaat aan en
iedere functie zal op het display-scherm verschijnen.
Druk nogmaals op USB REC / DEMO op het toestel
om de DEMO-functie te annuleren.
Druk op [ op de afstandsbediening om uw geluid
te dempen.
,,Opmerking
U kunt uw unit dempen, bijvoorbeeld om de telefoon
te beantwoorden; “MUTE” zal in het displayscherm
verschijnen.
U kunt van andere functies genieten tijdens de
DEMO, de DEMO zal tijdelijk pauzeren.
Druk nogmaals op [ op de afstandsbediening of
verander het volumeniveau om te annuleren.
-- Zonder 10 sec. invoertoets zal de DEMO
automatisch terugspelen.
CHILDSAFE Modus
Druk, om de CHILDSAFE-modus in te schakelen, op
OK op de unit en houd vast als het volume van de
unit op “MIN” staat.
Voer het volume in de CHILDSAFE-modus geleidelijk
op.
Druk, om de CHILDSAFE-modus in te schakelen, op
OK op de unit en houd vast als het volume van de
unit op “MIN” staat en de modus wordt ingeschakeld.
,,Opmerking
In het geval van CD, USB of BT functie, werkt de
CHILDSAFE modus niet na ongeveer 2 minuten
nadat de stroom van de unit is gehaald, zelfs als
deze modus is geactiveerd.
Stoppen en hervatten
Het apparaat slaat het punt op waar u op Zhebt
gedrukt, afhankelijk van de disc of USB.
Als u Z tweemaal indrukt, zal het opgeslagen
stoppunt door het apparaat worden gewist.
3
Bedienen
Deze functie zorgt ervoor dat u niet verrast wordt
als u de unit inschakelt en het volume van de unit
ingesteld is op een hoog niveau.
34 Bedienen
Het gebruiken van de microfoon.
VOICE CANCELLER
1. Verbind uw microfoon met de MIC-plug.
U kunt de vocale tonen verminderen tijdens
het afspelen van muziek van verschillende
ingangsbronnen.
2. Speel de muziek die u wilt.
3. Zing mee met de begeleiding. Pas het
microfoonvolume aan door MIC VOL. -/+ op het
toestel met de klok mee of tegen de klok in te
draaien.
,,Opmerking
yy Stel, als de microfoon niet gebruikt wordt, het
MIC-volume in op het minimum of schakel
de MIC uit en verwijder de microfoon uit de
MIC-aansluiting.
3
Bedienen
yy Als de microfoon zich te dichtbij de
luidspreker bevindt, wordt mogelijk een
gierend geluid geproduceerd. Houd in dit
geval de microfoon uit de buurt van de
luidspreker of verminder het geluidsniveau
met behulp van het MIC VOL. -/+ op het
toestel.
yy Als het geluid door de microfoon extreem
hard klinkt, kan het verstoord zijn. Draai in dit
geval MIC VOL. -/+ op het toestel naar het
minimum.
yy U kunt het geluid van de microfoons een
echo-effect geven door op MIC ECHO te
drukken.
Druk op VOICE CANCELLER. Op het scherm wordt
“ON-VOICE CANCELLER” weergegeven.
Om te annuleren drukt u opnieuw op VOICE
CANCELLER.
De kwaliteit van de VOICE CANCELLER kan
verschillen afhankelijk van de opnamecondities van
muziekbestanden.
,,Opmerking
yy Deze functie is beschikbaar op CD, USB of BT
(Bluetooth) Functie.
yy Als de functie niet beschikbaar is, verschijnt
“NOT SUPPORT” op het displayscherm.
yy Deze functie is alleen beschikbaar voor
gebruik als een microfoon is aangesloten.
yy Als er geen microfoon is aangesloten, wordt
op het scherm “INSERT MIC” weergegeven.
yy Deze is niet beschikbaar op de mono-bron.
yy Om hem te initialiseren verandert u de
Functie of u ontkoppelt de microfoon.
yy Deze functie is mogelijk niet geïnitialiseerd
afhankelijk van de status van aangesloten
apparaten.
Bedienen 35
KEY CHANGER
VOCAL EFFECTS (stemeffecten)
U kunt de toets in 9 stappen aanpassen (4 stappen
hoger, 4 stappen lager en de originele toets).
Als u uw microfoon op de MIC-poort aansluit, kunt u
gebruikmaken van de karaokefuncties door de stem
van de diverse invoerbronnen te veranderen.
yy Om de toonhoogte stap voor stap te verhogen,
drukt u tijdens het afspelen herhaaldelijk op KEY
CHANGER(L) op de afstandsbediening.
yy Om de toonhoogte stap voor stap te verlagen,
drukt u tijdens het afspelen herhaaldelijk op KEY
CHANGER(l) op de afstandsbediening.
,,Opmerking
yy Deze functie is beschikbaar op CD, USB of BT
(Bluetooth) functie.
yy Deze functie wordt mogelijk niet
geïnitialiseerd afhankelijk van de aangesloten
apparaten.
yy Als de functie niet beschikbaar is, wordt op
het scherm “NOT SUPPORT” weergegeven.
yy Als er geen microfoon is aangesloten, wordt
op het scherm “INSERT MIC” weergegeven.
BASS SOPRANO HELIUM ROBOT
DUET MAN DUET WOMAN BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1 HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1 DUET MAN1 DUET
WOMAN1 BASS ECHO2 SOPRANO
ECHO2 HELIUM ECHO2 ROBOT ECHO2
DUET MAN2 DUET WOMAN2 OFF
,,Opmerking
yy Als er geen microfoon is aangesloten, wordt
op het scherm “INSERT MIC” weergegeven.
yy Als u op het toestel op KEY CHANGER, DJ
EFFECT of MIC ECHO drukt in de VOCAL
EFFECTS-modus na het opslaan van de
huidige VOCAL EFFECTS, wordt de VOCAL
EFFECTS-modus uitgeschakeld en kunt u de
KEY CHANGER-, DJ EFFECT- of ECHO-modus
bedienen.
yy Houd VOCAL EFFECTS ingedrukt om de
VOCAL EFFECTS-modus uit te schakelen.
3
Bedienen
yy Om deze te initialiseren verandert u de
Functie, u ontkoppeld de microfoon of u
verandert de muziek.
Druk herhaaldelijk op VOCAL EFFECTS of druk
op VOCAL EFFECTS en draai vervolgens aan DJ
SCRATCH / LEVEL CONTROL op het apparaat
als de modus voor stemeffecten op het scherm
verschijnt om de diverse modus te kiezen.
36 Bedienen
ECHO (echo)
Als u uw microfoon op de MIC-poort aansluit, kunt u
het geluid van de microfoons een echo-effect geven
door op MIC ECHO te drukken.
ECHO 1
ECHO 2
ECHO OFF
,,Opmerking
yy Als er geen microfoon is aangesloten, wordt
op het scherm “INSERT MIC” weergegeven.
3
yy Als u op de knop VOCAL EFFECTS drukt
in de ECHO-modus, na het opslaan van de
huidige ECHO, schakel dan de ECHO-modus
uit en bedien de VOCAL EFFECTS-modus.
Druk weer op MIC ECHO, na het opslaan van
de huidige VOCAL EFFECTS, om de ECHOmodus te bedienen.
VERLICHTING
Deze functie zorgt voor een feeststemming door de
verlichting op het apparaat te bedienen.
Druk herhaaldelijk op LIGHTING op het apparaat of
druk op LIGHTING op het apparaat en zet daarna DJ
SCRATCH / LEVEL CONTROL op het apparaat aan.
OFF PARTY PEACEFUL ROMANTIC
COOL UPBEAT FIERY EXCITED
DYNAMIC HEALING SUNNY OFF
,,Opmerking
yy De verlichtingsmodus is bij alle functies
beschikbaar.
Bedienen
yy De verlichtingsmodus onthoudt zijn
voorgaande modus. Druk nadat u een
eerste keer op LIGHTING op het toestel
hebt gedrukt nogmaals om van modus te
veranderen.
Bedienen 37
Slaapfunctie instellen
Automatisch afsluiten
Druk herhaaldelijk op SLEEP op de afstandsbediening
om een vertragingstijd tussen de 10 en 180 minuten
te selecteren. Na de vertragingstijd wordt het
apparaat uitgeschakeld.
Om de slaapmodus te annuleren, druk herhaaldelijk
op SLEEP op de afstandsbediening totdat “OFF”
verschijnt.
Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen op
elektriciteitsverbruik, indien de hoofdunit niet is
aangesloten op een extern apparaat en gedurende
15 minuten niet wordt gebruikt.
De unit schakelt zichzelf ook uit na zes uur als de
hoofdunit verbonden is met ander apparaat met
behulp van analoge invoer.
De Automatische uitschakelfunctie wordt alleen
toegepast op het MAIN-apparaat in het geval van
WIRELESS PARTY LINK-verbinding. In het geval van
het OTHER-apparaat is Auto stroom uit beschikbaar
na het ontkoppelen van OTHER -apparaat en MAINapparaat.
,,Opmerking
yy U kunt controleren hoe lang het nog duurt
voordat het toestel wordt uitgeschakeld.
Druk op SLEEP op de afstandsbediening om
de resterende tijd te bekijken of te wijzigen.
Dimmer
Druk eenmaal op SLEEP op de afstandsbediening.
Het scherm wordt met de helft verduisterd.
Druk herhaaldelijk op SLEEP op de afstandsbediening
totdat “OFF” verschijnt om de slaapfunctie te
annuleren.
,,Opmerking
Alle verlichting wordt uitgeschakeld als de
dimmer gebruikt wordt.
Hoe u de draadloze netwerkverbinding
of het draadloze apparaat kunt
ontkoppelen.
Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de
aan/uit-knop te drukken.
3
Bedienen
yy U kunt de resterende tijd bewerken als
de resterende tijd of “DIMMER” wordt
weergegeven.
38 Bedienen
AUTO POWER Aan
Wijziging van de Auto-functie
Deze unit gaat automatisch aan door een invoerbron :
Bluetooth of LG TV.
Dit apparaat herkent invoersignalen, zoals
Bluetooth, LG TV en Portable en schakelt vervolgens
automatisch over naar de geschikte functie.
Wanneer u uw met dit apparaat verbonden tv
inschakelt, dan herkent dit toestel het inputsignaal
en selecteert het de juiste functie. U kunt het geluid
uit het toestel horen.
3
Als u probeert uw Bluetooth-apparaat te verbinden,
gaat deze unit aan en verbindt uw Bluetoohtapparaat. U kunt uw muziek afspelen.
Wanneer u dit apparaat uitschakelt door elke keer
op 1 op het apparaat te drukken gedurende 5
seconden, kunt u de AUTO POWER-functie in- of
uitschakelen.
Bedienen
Op het display
Beschrijving
ON-AUTO POWER
AUTO POWER-functie is
ingeschakeld.
OFF-AUTO POWER
AUTO POWER-functie is
uitgeschakeld
,,Opmerking
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is
het mogelijk dat deze functie niet werkt.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat,
gaat deze unit aan, maar de Bluetooth
functie is mogelijk niet verbonden.
yy Als u de Bluetooth verbinding ontkoppelt
op deze unit, proberen sommige Bluetooth
apparaten continu verbinding te maken met
de unit. Daarom wordt aanbevolen om de
verbinding te ontkoppelen voordat u de unit
uit zet.
yy Als u probeert te verbinden met de "Music
Flow Bluetooth" app, wordt de Bluetoothfunctie van deze unit aangezet.
yy Als u de unit aanzet met de LG TV of de
Bluetooth functie, wordt de correcte functie
van deze unit aan gezet.
yy Als al met deze unit gepaard is, kan deze unit
automatisch inschakelen via een invoerbron,
als deze unit uitgeschakeld wordt.
Als u probeert het Bluetooth-apparaat
aan te sluiten
Wanneer u probeert uw Bluetooth-apparaat te
verbinden met deze unit, wordt de Bluetoothfunctie geselecteerd. Speel uw muziek af op het
Bluetooth-apparaat.
Wanneer de 3,5 mm stereokabel is
verbonden
Als u een draagbaar apparaat verbindt met de
PORT.IN aansluiting, wordt de functie PORTABLE
geselecteerd. Speel uw muziek af op het draagbare
apparaat.
Als uw LG TV is aangesloten
Wanneer u uw LG TV die verbonden is met LG Sound
Sync aan zet, verandert deze unit de functie naar LG
TV. U kunt het geluid uit uw TV horen.
,,Opmerking
yy Deze functie is niet beschikbaar tijdens het
opnemen of verwijderen.
yy Deze functie werkt alleen met apparaten die
eerder verbonden zijn.
yy Als de Bluetooth-verbindingsvergrendeling
is ingeschakeld is de Bluetooth-verbinding
alleen beschikbaar voor de Bluetooth- en LG
TV-functie.
Bedienen 39
Instellen van de Klok
De speler als wekker gebruiken
1. Schakel de unit in.
1. Schakel de unit in.
2. Houd CLOCK op de afstandsbediening ingedrukt.
3. Selecteer tijdmodus door te drukken op
C/V op de afstandsbediening.
- AM 12:00 (voor een AM en PM weergave) of
0:00 (voor een 24 uurs weergave)
4. Druk op RDS/SET op de afstandsbediening om
uw selectie te bevestigen.
5. Selecteer de uren door te drukken op
C/V op de afstandsbediening.
6. Druk op RDS/SET op de afstandsbediening.
8. Druk op RDS/SET op de afstandsbediening.
Instellen van de klok via de
“Music Flow Bluetooth” App
Installeer “Music Flow Bluetooth” app op uw
Android-apparaat. (Pagina 25-26)
De klok van uw unit zal automatisch
gesynchroniseerd worden met uw apparat door
Bluetooth-verbinding te activeren via de “Music
Flow Bluetooth” app.
3. Druk op C/V op de afstandsbediening om de
uren en minuten te veranderen en druk op RDS/
SET op de afstandsbediening om op te slaan.
4. Druk op C/V op de afstandsbediening om de
functie te selecteren en druk op RDS/SET op de
afstandsbediening om op te slaan.
-Druk op C/V op de afstandsbediening
om een vooraf ingesteld nummer te
selecteren wanneer u de tuner selecteert
en druk vervolgens op RDS/SET op de
afstandsbediening.
Als er geen vooraf ingesteld nummer is, wordt
deze stap overgeslagen.
5. Druk op C/V op de afstandsbediening om het
volume aan te passen en druk op RDS/SET op de
afstandsbediening om op te slaan.
,,Opmerking
yy Als u de kloktijd instelt, kunt u de tijd
controleren door op CLOCK op de
afstandsbediening te drukken, zelfs wanneer
de speler is uitgeschakeld.
yy U kunt het alarm instellen nadat u de tijd van
de klok ingesteld heeft.
yy Als u de kloktijd en het alarm instelt, kunt
u de alarminstellingsinformatie controleren
door op ALARM op de afstandsbediening
te drukken, zelfs wanneer het apparaat is
uitgeschakeld.
yy U kunt de modus ALARM ON/OFF selecteren
door op ALARM op de afstandsbediening te
drukken.
3
Bedienen
7. Selecteer de minuten door te drukken op
C/V op de afstandsbediening.
2. Houd ALARM op de afstandsbediening
ingedrukt.
40 Bedienen
LG Sound Sync
U kunt sommige functies van dit apparaat bedienen
met de afstandsbediening van uw TV met LG Sound
Sync. Hij is compatibel met LG TV’s die LG Sound
Sync. ondersteunen. Zie erop toe dat uw TV het LG
Sound Sync logo heeft.
De bedienbare functies van de afstandsbediening van
de LG TV: volume harder/zachter, geluid dempen
3
,,Opmerking
yy U kunt ook de afstandsbediening van dit
apparaat gebruiken tijdens het gebruik van
LG Sound Sync. Als u de afstandsbediening
van uw TV weer gebruikt, zal het apparaat
synchroniseren met de tv.
yy Wanneer de aansluiting mislukt, controleer
dan de conditie van deze unit en uw TV:
stroom, functie.
yy Verzeker u er bij gebruik van LG Sound Sync
van dat dit apparaat en de verbindingen in
onderstaande gevallen in orde zijn.
-- Het apparaat is uitgeschakeld.
Bedienen
1. Schakel het toestel in door op 1 te drukken.
-- Wisselen van functie.
2. Druk op F totdat de LG TV-functie is geselecteerd.
-- Ontkoppelen van de draadloze verbinding
door een onderbreking of een te grote
afstand.
3. Stel de geluidsuitvoer van de TV in door te
luisteren naar het geluid via deze unit :
“PAIRED” verschijnt op het displayscherm
gedurende ongeveer 3 seconden en daarna kunt
u “LG TV” zien op het displayscherm als de TV en
deze unit normaal verbonden zijn.
(Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV
voor de details van LG Sound Sync.)
yy De tijdsduur om deze unit uit te zetten, is
verschillend en hangt af van uw TV.
yy Als u probeert de functie te veranderen terwijl
u de LG TV-functie gebruikt, zal het volume
worden veranderd in overeenstemming met
het volumeniveau van de LG TV.
yy Als u het apparaat direct heeft uitgeschakeld
door op 1 te drukken, wordt de verbinding
met LG Sound Sync verbroken. Om deze
functie opnieuw te gebruiken moet u de tv en
het toestel opnieuw met elkaar verbinden.
yy Het volume kan hoger worden wanneer de tv
en dit apparaat zijn verbonden met LG Sound
Sync. Zet het volume van de TV lager en maak
dan verbinding met dit apparaat.
yy Als u uw LG TV inschakelt terwijl deze is
verbonden met LG Sound Sync of de LG
TV-functie start, schakelt dit apparaat vanzelf
over naar de LG TV.
yy U moet de geluidsuitvoer van uw tv
handmatig instellen afhankelijk van de versie
van de TV.
yy Wanneer u het TV-volume aanpast terwijl
dit apparaat en deze TV verbonden zijn met
LG Sound Sync, zal het volume harder zijn
door het synchroniseren met het volume van
de TV.
Bedienen 41
WIRELESS PARTY LINK
Verbinding
Het uitvoergeluid van de (MAIN) unit wordt
uitgebreid naar de (OTHER) unit.
Deze is compatibel met de unit die WIRELESS PARTY
LINK ondersteunt.
De naam van de functie over geluidsuitbreiding
tussen de draadloze compatibele producten werd
gewijzigd naar WIRELESS PARTY LINK.
2. Druk op 3 WIRELESS LINK op het apparaat om
MAIN of OTHER te selecteren.
- Unit : Selecteert MAIN.
-
unit : Selecteert OTHER.
Twee unit proberen verbinding met elkaar te
maken.
3. Waar deze apparaten succesvol met elkaar
verbonden zijn, verschijnt de naam van elk
verbonden apparaat in elk apparaat.
3
Bedienen
1. Druk op 3 WIRELESS LINK op het toestel. Op
het scherm wordt PARTY LINK MODE SELECT
weergegeven.
,,Opmerking
yy Als u LG Sound Sync gebruikt, is deze functie
niet beschikbaar. Als u de LG TV Functie
verbindt, verschijnt “NOT SUPPORT” op het
displayscherm.
yy U kunt de microfoon alleen op de OTHER-unit
gebruiken. In het geval van een OTHER-unit
worden slechts enkele functies ondersteund.
yy Wanneer WIRELESS PARTY LINK ontkoppeld
is, wordt de OTHER-unit gewijzigd in BT
(Bluetooth)-functie.
yy Als de verbinding mislukt, verschijnt “FAILED”
op het displayscherm.
yy De functie dempen wordt met elkaar
gesynchroniseerd.
yy De WIRELESS PARTY LINK-verbinding wordt
verbroken als u het toestel uitschakelt of op
3 WIRELESS LINK op het toestel drukt.
yy Het geluid van de MAIN-unit en de OTHERunit kan anders zijn afhankelijk van de
afspeelstatus of de bron.
yy Controleer de volgende informatie als u
verbinding maakt met Bluetooth.
-- U kunt slechts één Bluetooth-apparaat
tegelijk aansluiten op de MAIN-unit. U
kunt geen Bluetooth-apparaat aansluiten
op de OTHER-unit.
-- De WIRELESS PARTY LINK-verbinding
wordt alleen ondersteund op Androidapparaten. (WIRELESS PARTY LINK
verbinding wordt mogelijk niet
ondersteund afhankelijk van de
specificaties van het aangesloten
apparaat of het besturingssysteem.)
-- Verwijderbare/ontkoppelbare
Bluetooth-apparaten (bijv. Dongle enz.)
zullen WIRELESS PARTY LINK niet
ondersteunen.
-- Wanneer WIRELESS PARTY LINK is
verbonden, is geen Bluetooth-verbinding
beschikbaar in de status van opnemen of
verwijderen.
-- Wanneer u WIRELESS PARTY LINK
aansluit terwijl u afspeelt via een
verbonden Bluetooth-apparaat, kan dit
opnieuw worden aangesloten, afhankelijk
van de telefoonspecificaties.
yy MAIN / OTHER kan weergegeven worden
op MASTER (eerste) / SLAVE (tweede) in
bestaande producten.
42 Problemen oplossen
Problemen oplossen
Algemeen
Probleem
Oorzaak en oplossing
yy Schakel de stroom van dit apparaat en het verbonden externe apparaat (tv,
woofer, dvd-speler, versterker, enz.) uit en schakel ze opnieuw in.
Het apparaat werkt niet
goed.
yy Haal het stroomsnoer uit deze unit en het aangesloten externe apparaat (TV,
Woofer, DVD-speler, versterker, enz.) en probeer opnieuw verbinding te maken.
yy Een eerdere instelling is mogelijk niet opgeslagen wanneer de stroom van het
apparaat wordt gehaald.
yy Het stroomsnoer is niet aangesloten. Sluit het stroomsnoer aan.
Geen stroom
4
Problemen oplossen
Geen geluid.
yy Controleer of de elektriciteit is uitgevallen.
Controleer de status door andere elektronische apparaten te testen.
yy Controleer of u de juiste functie heeft geselecteerd.
Druk op de functietoets en controleer de geselecteerde functie.
yy Er is een niet-afspeelbare disk in het apparaat geplaatst. Controleer de
afspeelbare disk.
De unit start niet met
afspelen.
yy Er is geen disk in het apparaat aanwezig. Plaats een disk in het apparaat.
yy De disk is vuil. Reinig de disk. (Pagina 46)
yy De disk is ondersteboven geplaatst.
Plaats de disk met het label of de geprinte kant naar boven.
yy De antenne is slecht geplaatst of aangesloten.
Verbind de antenne vast en heroriënteren de positie van de antenne tot een
goede ontvangst.
Nauwkeurig afstemmen
op radiozenders is niet
mogelijk.
yy De signaalsterkte van radiozender is te zwak.
Stem handmatig af op de zender.
yy Er zijn geen zenders voorgeprogrammeerd of de voorgeprogrammeerde zenders
zijn gewist (wanneer afgestemd wordt door het scannen van vooraf ingestelde
kanalen).
Voorkeuze van sommige radiostations, zie pagina 27 voor details.
Problemen oplossen 43
Probleem
Oorzaak en oplossing
yy U houdt de afstandsbediening te ver van het apparaat.
Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7m (23ft).
De afstandsbediening
functioneert niet goed.
yy Er is een obstakel aanwezig tussen de afstandsbediening en het apparaat.
Verwijder het obstakel.
yy De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg.
Vervang de batterijen door nieuwe.
Er is geen luidsprekerlicht yy Bekijk de verlichtingseffecten door op LIGHTING te drukken. (Pagina 36)
LG Sound Sync werkt
niet.
yy Controleer of uw LG TV LG Sound Sync ondersteunt.
yy Controleer de verbinding van LG Sound Sync.
yy Controleer de geluidsinstellingen van uw TV en deze unit.
4
Problemen oplossen
44 Bijlage
Algemene specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik
Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Netwerk stand-by : 0,5 W
Afmetingen (B x H x D)
Gebruikstemperatuur
Vochtigheid tijdens bedrijf
(als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
Ong. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
5 °C tot 35 °C
5% tot 60% RH
Invoer
Analoge audio in (AUX IN)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-aansluiting (L, R) x 1
Draagbaar in (PORT. IN)
1,0 Vrms (3,5 mm stereojack) x 1
Microfoon (MIC 1/2)
Gevoeligheid 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jack x 2
Tuner
FM-afstembereik
DAB+ stemming reeks
5
87,5 - 108,0 MHz of 87,50 - 108,00 MHz
174,92 tot 239,20 MHz
Systeem
Bijlage
Frequentie respons
Signaal-tot-storing ratio
Dynamisch bereik
Busvoeding (USB)
40 tot 20000 Hz
Meer dan 75 dB
Meer dan 80 dB
5 V 0 500 mA
Versterker (RMS Uitgangsvermogen)
Totale uitvoer
500 W RMS
HOOG
165 W RMS X 2 (4 Ω bij 1 kHz, 10 % THD)
LAAG
170 W RMS (4 Ω bij 200 Hz, 10 % THD)
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Bijlage 45
Handelsmerken en licenties
Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik
van deze merken door LG Electronics is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die namen van hun respectievelijke eigenaars.
5
Bijlage
46 Bijlage
Onderhoud
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Opmerkingen over disks
Omgaan met disks
Plak nooit papier of plakband op de disk.
Disks opbergen
Berg de disk na het spelen op in het bijbehorende
doosje. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen en laat de schijf nooit liggen in een
in de zon geparkeerde auto.
Schijven reinigen
Vingerafdrukken en stof op de disk kunnen zorgen
voor een slechte beeldkwaliteit en geluidstoringen.
Reinig de schijf voordat u deze afspeelt, met een
schone doek. Wrijf de disk voorzichtig vanuit het
midden schoon.
5
Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol,
benzine, thinner, commercieel verkrijgbaar
reinigingsmiddelen of anti-statische spray die
bedoeld is voor oude vinyl grammofoonplaten.
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet
verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale
bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk
in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat. Als u druk uitoefent
wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak
beschadigd raken. Zorg dat de behuizing niet
langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic
producten.
De unit reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
Bijlage
Het apparaat onderhouden
Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat.
Wanneer de optische lens of onderdelen van het
schijfstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste
gaan van de beeldkwaliteit. Neem voor details a.u.b.
contact op met het dichtsbijzijnde geautoriseerde
service-center.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising