LG | OK55DAB | User manual | LG OK55DAB Gebruikershandleiding

LG OK55DAB Gebruikershandleiding
NEDERLANDS
EENVOUDIGE HANDLEIDING
Mini Hi-Fi
audio
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig
gebruik. Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar http://www.lg.com
vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige inhoud van deze gebruikershandleiding
kan van uw apparaat afwijken.
MODEL
OK55DAB
www.lg.com
MFL70343970
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
1908_Rev01
OK55-CB.DEUSLLB_SIM_DUT_MFL70343970.indd 1
2019-07-30
9:44:05
Bovenpaneel
a b
c
d
e
I (Stoppen) / RDS
- Stopt afspelen of annuleert de DELETE-functie.
- Radio Data System
f g
q
h
p
i
o
j
n
B (Openen/sluiten)
Opent en sluit de disklade.
j DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
-B
eweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid
te maken.
- Zoekt een map of een bestand.
k SPECIAL EQ / BASS BLAST (of BASS BLAST+)
- Kiest speciale equalizer.
- Houd ingedrukt om het effect BASS (of BASS+) direct te
selecteren.
SEARCH
Verplaatst naar map of bestand in de selectiemodus.
m
l
k
a 1 (Stand-by)
Schakelt de stroom in of uit.
b USB REC / DEMO
- Neemt op USB op.
-H
oud vast gedurende 3 seconden om te stoppen met opnemen.
-A
ls u op USB REC / DEMO, drukt terwijl het apparaat
uitstaat, wordt de demo-modus gestart.
c USB Poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te
verbinden.
d Displayscherm
e PARTY ACCELERATOR-hendel
Verschuif de hendel om voor een feeststemming te zorgen.
f F (Functie)
Selecteert de functie en invoerbron.
g 3WIRELESS LINK
-S
electeert MAIN of OTHER in de WIRELESS PARTY LINKmodus.
-W
IRELESS PARTY LINK-modus inschakelen of uitschakelen.
h MASTER VOL. (Volume) -/+
Past het luidsprekervolume aan.
i C (Overslaan/zoeken)
- Spoelt terug.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
- Selecteert de radiostations.
- Scannen DAB+ plaats door ingedrukt te houden.
N (Afspelen/pauzeren)
- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert stereo/mono
V (Overslaan/zoeken)
- Spoelt vooruit.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
- Selecteert de radiostations.
- Scannen DAB+ plaats door ingedrukt te houden.
OK55-CB.DEUSLLB_SIM_DUT_MFL70343970.indd 2
OK
Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.
l PARTY STARTER
- Indien uitgeschakeld gaat deze functie aan bij het Party Kick
Starter (Feest Gangmaker)-geluid.
- Indient ingeschakeld wordt de muziek gemixt bij het Party
Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.
CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Selecteert het geluidseffect CLUB, DRUM of USER om te
mixen
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de
“Music Flow Bluetooth" app.)
1, 2, 3 (DJ PAD)
Druk op een gewenst geluidspad.
m DJ EFFECT
Selecteert een gewenst DJ-effect.
USER EQ
Selecteert de door u zelf gecreëerde equalizer.
LIGHTING
Selecteert de lichtmodus.
n DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
-B
eweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid
te maken.
-B
eweegt met de klok mee of tegen de klok in om het USER
EQ-niveau te bedienen.
- Past het DJ EFFECT-niveau aan.
- Selecteert de vocale effecten.
- Selecteert de lichteffecten.
o PARTY ACCELERATOR MODE
Selecteert PARTY ACCELERATOR MODE.
DJ LOOP
Selecteert de DJ LOOP-modus
(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens het afspelen
van CD/USB.)
2019-07-30
9:44:06
p KEY CHANGER ( / )
Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.
q MIC VOL. (Microfoonvolume) -/+
Aanpassen van microfoonvolume.
VOICE CANCELLER
U kunt de vocale tonen verminderen tijdens het afspelen van
muziek van verschillende ingangsbronnen.
VOCAL EFFECTS
Selecteert VOCAL EFFECTS-modus.
MIC ECHO
Selecteert ECHO-modus.
Voorpaneel/Achterpaneel
a
b
e
f
g
c
d
h
a
(Afstandsbedieningssensor)
b MIC (Microfoon) 1/2-aansluiting
c Schijflade
e AUX IN (L/R) : Verbind een extra apparaat.
f PORT.(Draagbaar) IN : Verbinding maken met een draagbaar
apparaat.
g DAB+/FM ANTENNA
d Verlichting
h AC IN-aansluiting
Besturingsapparaat
Download de Music Flow Bluetooth App op uw
apparaat. (Alleen voor Android)
OK55-CB.DEUSLLB_SIM_DUT_MFL70343970.indd 3
LG Sound Sync (draadloos)
Voor meer informatie download de online
gebruikershandleiding. http://www.lg.com
2019-07-30
9:44:08
Aanvullende informatie
Stroomvereisten
Stroomverbruik
Raadpleeg het hoofdlabel
op het apparaat.
Raadpleeg het hoofdlabel
op het apparaat.
Netwerk stand-by : 0,5 W
(als alle netwerkpoorten
zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)
Ong. 330,0 mm x
716,0 mm x 318,0 mm
Busvoeding (USB)
5 V 0 500 mA
Versterker (Totale
Vermogen RMS Uitgang)
500 W RMS
Hoe u de draadloze netwerkverbinding of
het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.
Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/
uitknop te drukken.
Vervangen van de batterij
3)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Voorzichtig
yy Sluit het stroomsnoer indien mogelijk direct op het
muur-stopcontact aan. Of indien u een stekkerdoos
gebruikt, dan is het hoogst aanbevolen om een
stekkerdoos van het type 110 V / 15 A of 230 V / 15
A te gebruiken, anders werkt de speler wellicht niet
juist door een tekort aan voeding.
yy Overlaad de stekkerdoos niet met een overmaat aan
elektrische lading.
OK55-CB.DEUSLLB_SIM_DUT_MFL70343970.indd 4
(R0
Specificaties
(R03)
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type MINI HIFI AUDIO in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De
volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op
het volgende internetadres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden
geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm
tussen het apparaat en het lichaam.
Frequentiebereik
Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz
10 dBm
2019-07-30
9:44:08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising