LG | OL100 | User manual | LG OL100 Gebruikershandleiding

LG OL100 Gebruikershandleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Mini Hi-Fi
audio
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw installatie in gebruik neemt en
bewaar hem om later te raadplegen.
MODEL
OL100
MFL71402704
1902_Rev01
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
2
Beginnen
Veiligheidsinformatie
1
VOORZICHTIG
Beginnen
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN
VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING
(OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN
OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN
REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE
ELEKTRICIEN.
Deze bliksemflits met de
kop van een pijl binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van niet-geïsoleerde,
gevaarlijke spanning binnenin de
productbehuizing die voldoende
krachtig kan zijn om voor personen
een risico op een elektrische schok
te vormen.
Het uitroepteken binnen een
gelijkzijdige driehoek is bestemd
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhouds(service) instructies in de bij het
product geleverde documentatie.
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN
BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG dit
product NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN
BLOOTGESTELD.
VOORZICHTIG: Het apparaat dient niet blootgesteld
te worden aan water (druppels of spatten) en geen
met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen,
mogen op het apparaat gezet worden.
WAARSCHUWING: Plaats het product niet in
een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of
vergelijkbaar.
VOORZICHTIG: Gebruik geen producten met hoge
spanning rond dit product. (bijv. een elektrische
vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken
als gevolg van een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Dit product is voorzien van een
lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door
voor een juist gebruik van dit product en bewaar
de handleiding om indien nodig later te raadplegen.
Neem, indien er onderhoud noodzakelijk is aan de
unit, contact op met een geautoriseerd servicecenter.
Gebruik van besturingselementen, aanpassingen
of het uitvoeren van procedures, anders dan die
welke hierin gespecificeerd zijn, kunnen resulteren in
blootstelling aan gevaarlijke straling. Ter voorkoming
van rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal
mag de behuizing niet worden geopend.
VOORZICHTIG: Blokkeer geen ventilatie-openingen.
Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
De behuizing is voorzien van gleuven en openingen
voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen
dat het product naar behoren functioneert en als
bescherming tegen oververhitting.
Blokkeer de sleuven en openingen niet door het
product op een bed, bank, vloerkleed of een andere
vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product
mag niet in een ingebouwde constructie, zoals een
boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er
voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van
de fabrikant opgevolgd zijn.
LET OP: Voor kenmerkende informatie over
veiligheid, inclusief productidentificatie en
voedingskwalificatie, raadpleeg het hoofdlabel op de
onderkant of het andere oppervlak van het product.
Beginnen
WAARSCHUWING met betrekking tot de
Stroomkabel
De netstekker is de uitschakelinrichting. In
noodsituaties moet de netstekker direct toegankelijk
zijn.
Overbelast stopcontacten niet. Overbelaste
stopcontacten, loszittende of beschadigde
stopcontacten, verlengkabels, versleten
stroomkabels, of beschadigde of gebroken
draadisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze
omstandigheden kan leiden tot een elektrische
schok of brand. Controleer periodiek de kabel
van uw apparaat, en als hieruit blijkt dat deze is
beschadigd of aangetast, ontkoppel hem dan,
gebruik het apparaat niet langer, en laat de kabel
vervangen met eenzelfde vervangend onderdeel
door een geautoriseerd reparatiecentrum. Bescherm
de stroomkabel tegen fysieke of mechanische
mishandeling, zoals verdraaiing, knikken, afknelling,
tussen de deur zitten, of overlopen worden. Besteed
met name aandacht aan stekkers, stopcontacten, en
het punt waar de kabel het toestel verlaat.
LET OP: Zorg ervoor dat kinderen hun handen of
andere objecten niet in de *luidsprekerbuis.
* luidsprekerbuis: Een ruimte voor overvloedig
basgeluid op de klankkast. (behuizing)
VOORZICHTIG: Geen open vlammen, zoals
brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst
te worden.
Symbolen
~
Verwijst naar wisselstroom (AC).
0
Verwijst naar gelijkstroom (DC).
Verwijst naar klasse II apparatuur.
1
Verwijst naar stand-by.
!
Verwijst naar "AAN" (stroom)
Verwijst naar gevaarlijk voltage.
1
Beginnen
Controleer de pagina met specificaties van deze
gebruikershandleiding om zeker te zijn van de
stroomeisen.
3
4
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
1
Beginnen
3
Bediening
2
6
7
7
7
7
8
10
12
13
Veiligheidsinformatie
Unieke Eigenschappen
Vereisten voor afspeelbare bestanden
– Vereisten voor muziekbestanden
– Ondersteunde USB-apparatuur
– Vereisten voor USB-apparaten
Afstandsbediening
Bovenpaneel
Voorpaneel/Achterpaneel
Dragen van het apparaat
19
19
19
20
2
Verbinden
14
14
14
15
15
AC-stroomkabelaansluiting
Optionele Apparatuur Aansluiting
– AUX IN 1 Aansluiting
– AUX IN 2-aansluiting
– Luisteren naar muziek van uw draagbare
speler of extern apparaat
– OPTICAL IN-aansluiting
LG Sound Sync
– USB-aansluiting
– De antenne aansluiten
Basis-bediening
– Bediening van CD/USB
– Auto afspelen
– Het selecteren van een map en een MP3-/
WMA-bestand
– Een bestand/map verwijderen of
formatteren
Afspeeleffect
– DJ EFFECT
– DJ SCRATCHER
– AUTO DJ
– DJ PAD
– DJ LOOP
– PARTY ACCELERATOR
– MIX
– TEMPO
– AUTO SYNC
– DJ STAR
– REAL SCRATCHER
– CUE
Gebruiken van Bluetooth® draadloze
technologie
– Muziek luisteren die op een Bluetoothapparaat is opgeslagen
Gebruiken van LG XBOOM App
– Over "LG XBOOM" App
– Installeer “LG XBOOM” App op uw
Bluetooth-apparaat
– Activeer Bluetooth met de “LG XBOOM”
App
Bediening van de radio
– Naar de radio luisteren
– Slechte FM-ontvangst verbeteren
– Voorkeuzezenders vastleggen
– Alle opgeslagen zenders verwijderen
– Informatie over radiozenders bekijken
16
16
18
18
21
21
21
22
23
23
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
30
30
30
31
32
32
32
32
32
33
Inhoudsopgave
34
34
34
35
35
37
38
38
38
38
38
38
39
39
41
42
42
42
43
43
44
45
45
45
46
Geluid aanpassen
– De geluidsmodus instellen
– De USER EQ instellen
Geavanceerde Bediening
– Opnemen naar USB
– Afspelen JUKE BOX
Andere handelingen
– Schakel tijdelijk het geluid uit
– DRC (Dynamisch Bereik Controle)
– CHILDSAFE Modus
– DEMO
– Stoppen en hervatten
– De afstandsbediening van uw tv gebruiken
– Het gebruiken van de microfoon.
– Gebruiken van de H/P MODE
– VERLICHTING
– Slaapfunctie instellen
– Dimmer
– Automatisch afsluiten
– AUTO POWER Aan
– Wijziging van de Auto-functie
Instellen van de Klok
– Instellen van de klok via de “LG XBOOM”
App
– De speler als wekker gebruiken
WIRELESS PARTY LINK Verbinding
4
Problemen oplossen
48
48
49
Problemen oplossen
– Algemeen
– opmerking om de Demo modus te starten
5
Appendix
50
51
52
52
52
Algemene specificaties
Handelsmerken en licenties
Onderhoud
– Opmerkingen over disks
– Omgaan met het apparaat
5
1
2
3
4
5
6
Beginnen
Unieke Eigenschappen
1
Bluetooth®
Beginnen
Naar muziek luisteren die op uw Bluetoothapparaat opgeslagen is.
Optical In(Optische In)
Luister naar muziek van uw optische apparaat.
Afspeel-effecten
Naar muziek luisteren met diverse geluids- en
afspeeleffecten.
USB directe opname
Neemt muziek op uw USB-apparaat op.
LG XBOOM
LG XBOOM is een App ontworpen om u de controle
te geven over sommige van LG's nieuwste Audioapparaten. (Pagina 30-31)
LG Sound Sync
Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels
de afstandsbediening van uw LG TV compatibel met
LG Sound sync.
Beginnen
Vereisten voor
afspeelbare bestanden
Ondersteunde USB-apparatuur
yy MP3-speler: Flash type MP3-speler.
yy USB Flash-drive:
Apparaten die USB2.0 of USB1.1 ondersteunen.
De compatibiliteit van MP3-/WMA-bestanden met
deze speler is als volgt beperkt:
Vereisten voor USB-apparaten
yy Bitsnelheid: tussen 32 en 320 kbps (MP3),
40 en192 kbps (WMA)
yy Maximum aantal bestanden : Data CD : 999 / USB
: 2000
yy Maximum aantal mappen : Data CD : 99 / USB :
200
yy Bestand-extensies: “.mp3”/ “.wma”
yy Het is mogelijk dat bepaalde MP3/WMA
bestanden niet afgespeeld kunnen worden,
afhankelijk van het type of formaat van het
bestand.
yy CD-ROM bestandsformaat: ISO 9660/JOLIET
yy We raden Easy-CD Creator aan, waarmee een ISO
9660-bestandssysteem wordt gegenereerd.
yy Apparaten die de installatie van een additioneel
programma vereisen wanneer u deze aangesloten
heeft op een computer, worden niet ondersteund.
yy Koppel een USB-geheugen nooit los terwijl het in
gebruik is.
yy Voor USB-geheugens met grote capaciteit kan
het verscheidene minuten duren om het te
doorzoeken.
yy Maak altijd een reservekopie om eventueel
dataverlies te voorkomen.
yy Als u een USB-verlengkabel of een USB-hub
gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
yy Het NTFS-bestandssysteem wordt niet
ondersteund. (alleen FAT16- en FAT32bestandssystemen worden ondersteund).
yy Deze unit herkent tot 2000 bestanden.
yy Een bestand beveiligd door DRM (Digital Rights
Management) kan niet op dit apparaat afgespeeld
worden.
yy Externe harde schijven, kaartlezers, vergrendelde
apparaten, of harde USB-apparaten worden niet
ondersteund.
yy De DTS-schijf wordt niet ondersteund.
yy De USB-poort van de unit kan niet op een PC
worden aangesloten. Het is niet mogelijk het
apparaat als opslagtoestel te gebruiken
Indien u herschrijfbare discs formatteert, dient u de
formatteer-optie in te stellen op [Mastered] om de
discs compatibel te maken met de LG spelers. Als u
de optie op Live File System instelt, kunt u deze niet
gebruiken op LG spelers.
(Mastered/Live File System: formatteer-systeem
voor Windows Vista)
yy Sommige USB-apparaten werken niet met deze
unit.
1
Beginnen
Vereisten voor muziekbestanden
yy De USB-functie van deze unit ondersteunt niet
alle USB-apparaten.
yy Samplingsfrequentie: tussen 32 en 48 kHz (MP3),
tussen 32 en 48 kHz (WMA)
7
8
Beginnen
Afstandsbediening
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Stand-by) : Zet de stroom aan of uit.
B (Open/Dicht) : de disc-lade openen en sluiten.
VOL (Volume) +/- : past het volume van de
luidspreker aan.
1
Beginnen
F (Functie) : selecteert de functie en de invoerbron.
Invoerbron/Functie
Schijf
USB
Optisch
LG Sound Sync (optisch)
AUX (3,5 mm) input
AUX-invoer
Bluetooth
LG Sound Sync (Draadloos)
Radio
Scherm
CD
USB1 / USB2
OPTICAL
LG OPTICAL
AUX 1
AUX 2
BLUETOOTH
LG TV
RADIO
[(Dempen) :
-- Dempt het geluid.
-- Bedien dit toestel met de afstandsbediening van
uw tv. (Pagina 39)
PRESET·FOLDER W/S :
-- Een vooraf ingesteld nummer van een radiozender
kiezen. (Pagina 32)
-- Zoekt naar een map met MP3-/WMA-bestanden.
Wanneer u MP3-/WMA-bestanden van een CD/
USB wilt afspelen en de bestanden in verschillende
mappen staan, drukt u op PRESET·FOLDER W/S
om de map te selecteren die u wilt afspelen.
Vervangen van de batterij
(R03
)
(R03)
Verwijder het deksel van de batterijen op de
achterkant van de afstandsbediening en plaats de
batterij erin met 4 en 5 correct overeenkomend.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Slaat radiozenders op. (Pagina 32)
-- Selecteert de JUKE BOX-modus. (Pagina 37)
-- Maakt een JUKE BOX-lijst
AUTO DJ : Selecteert de AUTO DJ-modus. (Pagina
23).
DELETE :
-- Verwijdert MP3/WMA-bestanden (alleen USB)
(Pagina 21)
-- Verwijdert een nummer uit de JUKE BOX-lijst.
-- Wist alle opgeslagen zenders.
Beginnen
9
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : U luistert herhaaldelijk of willekeurig naar
uw nummers/bestanden.
TUNING-/+ : selecteert de radiozenders.
0 to 9 numerieke toetsen : selecteert genummerde
nummers, bestanden of een voorgeprogrammeerd
nummer.
C/V (Overslaan/Zoeken) :
-- Spoelt terug of door.
-- Zoekt naar een sectie binnen een nummer/
bestand.
CLOCK : Stelt een klok in en controleert de tijd.
1
ALARM : Met de ALARM-functie kunt u de
ontvangst van CD, USB-speler en Tuner op een
gewenste tijd zetten.
Beginnen
N (Afspelen/Pauze) :
-- Afspelen starten of stoppen.
-- Selecteert stereo/mono.
• • • • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • • •
Z (Stop):
-- Stopt afspelen.
-- Annuleert DELETE-functie.
EQUALIZER : Kiest geluidsimpressies.
SPECIAL EQ : Kiest speciale equalizer.
J (Informatie) :
-- Bekijk informatie over uw muziek. Een MP3bestand bevat vaak ID3-tags. Deze tags geven
informatie over de titel, artiesten, album en
tijdsduur.
-- Bekijkt optische brongegevens in OPTICAL modus.
-- Ziet de Bluetooth-apparaatnaam van het toestel
bij BLUETOOTH READY.
-- Ziet de naam van alle verbonden Bluetoothapparaten in de Bluetooth-modus.
-- Wanneer deze apparaten succesvol met elkaar zijn
verbonden in WIRELESS PARTY LINK-modus, zal
de naam van elk verbonden apparaat verschijnen
op elk apparaat.
VOICE CANCELLER : U kunt de vocale tonen
verminderen tijdens het afspelen van muziek van
verschillende ingangsbronnen.
SLEEP : Stelt het systeem in om op een bepaald
tijdstip vanzelf uit te schakelen.
(Dimmer : het display zal de helft donkerder worden.)
RDS/SET :
-- RDS (Radio Data System)
-- De instelling bevestigen.
KEY CHANGER (L/l) : Verandert de toets zodat hij
past bij uw stembereik.
MIC ECHO : Selecteert ECHO-modus.
PTY : zoekt naar radiozenders op soort radio.
VOCAL EFFECTS : Selecteert stemeffecten uit
diverse bronnen.
USB REC :
-- Neemt op USB op.
-- Stopt met opnemen.
10 Beginnen
Bovenpaneel
a b c d
e f g h i j
1
Beginnen
s
k
r
l
q
m
p
o
n
a H/P (Hoofdtelefoon) VOLUME -/+
Past het hoofdtelefoonvolume aan.
b 1 (Stand-by)
Schakelt de stroom aan of uit.
c F (Functie)
Selecteert de functie en invoerbron.
Invoerbron/Functie
Schijf
USB
Optisch
LG Sound Sync (optisch)
AUX (3,5 mm) input
AUX-invoer
Bluetooth
LG Sound Sync
(Draadloos)
Radio
Scherm
CD
USB1 / USB2
OPTICAL
LG OPTICAL
AUX 1
AUX 2
BLUETOOTH
LG TV
RADIO
d HEADPHONE IN aansluiting
USB 1 Poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USBtoestel te verbinden.
e Display scherm
f TEMPO A -/+
Past het TEMPO aan in de USB 1-functie.
MASTER VOLUME -/+
Past het luidsprekervolume aan.
TEMPO B -/+
Past het TEMPO aan in de USB 2-functie.
g USB 2 Poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USBtoestel te verbinden.
RECORD PORT
U kan bestanden van verschillende bronnen
opnemen.
h USB REC / DEMO
- Neemt op USB op.
- Stopt met opnemen.
- Als u op USB REC / DEMO drukt, terwijl het
apparaat uitstaat, wordt de demo-modus
getoond.
i MIC (Microfoon) ECHO
Selecteert ECHO-modus.
j MIC (Microfoon) VOLUME -/+
Wijzigt het microfoonvolume.
k VOCAL EFFECTS
Selecteert verschillende stemeffecten-modus.
VOICE CANCELLER
U kunt de vocale tonen verminderen vanop
verschillende ingangsbronnen tijdens het afspelen
van muziek.
KEY CHANGER
Veranderd de toets om te passen bij uw
stemgebruik door de MIC VOLUME te roteren.
l Zijde 2 / Basis controle (alleen USB 2)
Z (Stoppen)
Stopt met afspelen of annuleert de DELETEfunctie.
C/V (Overslaan/zoeken)
- Spoelt terug of door.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/
bestand.
N (Afspelen/Pauzeren)
Start of pauzeert het afspelen.
CUE
Stelt cue-punt in op de DJ STAR-modus.
SEARCH
Verplaatst naar map of bestand in de
selectiemodus.
OK
Selecteert een map bij het zoeken van een
bestand.
Beginnen 11
m B (Openen/sluiten)
Opent en sluit de schijflade.
n CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Selecteert het geluidseffect CLUB, DRUM of USER
om te mixen.
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron
opnemen met de “LG XBOOM” app.)
1, 2, 3 (DJ PAD)
Druk op een gewenst geluid pad.
o AUTO SYNC
Wanneer u MIX/DJ STAR gebruikt, kunt u het
tempo van audiobestanden synchroniseren die
worden afgespeeld op USB 1 en USB 2 door te
drukken op AUTO SYNC.
MIX
Mixt het geluid.
Cross fader (Crossfader)
Verplaats de crossfader om het volume van het
gemixte geluid aan te passen wanneer je MIXER/
DJ STAR ON gebruikt.
p PARTY ACCELERATOR-hendel
Verschuif de hendel om voor een feeststemming
te zorgen.
PARTY ACCELERATOR MODE
Selecteert PARTY ACCELERATOR MODE.
q MERIDIAN EQ
U kunt direct de premium-MERIDIAN-equalizer
selecteren.
r Zijde 1 / Basis bedieningselementen (alleen CD /
USB 1 / BLUETOOTH / RADIO)
Z (Stoppen) / RDS
- Stopt afspelen of annuleert deDELETE-functie.
- Radio Data System
C/V (Overslaan/Zoeken)
- Spoelt terug of door.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/
bestand.
- Selecteert de radiostations.
N (Afspelen/Pauzeren)
- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert stereo/mono.
CUE
Stelt het cue-punt in op de DJ STAR-modus.
SEARCH
Verplaatst naar map of bestand in de
selectiemodus.
OK
Selecteert een map bij het zoeken van een
bestand.
REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL
CONTROL
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in
om krasgeluid te maken.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in
om het playback punt op DJ STAR-modus te
bedienen.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in
om het USER EQ-niveau te bedienen.
- Zoekt een map of een bestand.
- Past DJ EFFECT-niveau aan.
- Selecteert vocale effecten.
DJ EFFECT
Selecteert een gewenst DJ EFFECT.
DJ LOOP
Selecteert de DJ LOOP-modus.
(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens
het afspelen van CD/USB.)
USER EQ
Selecteert de door u zelf gecreëerde equalizer.
s H/P (Hoofdtelefoon) MODE
Druk in om een hoofdtelefoon-monitormodus te
selecteren.
3TWIN
Verbindt twee luidsprekers voor TWIN-modus
van WIRELESS PARTY LINK.
DJ STAR
Schakelt de DJ STAR-modus aan of uit.
1
Beginnen
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in
om krasgeluid te maken.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in
om het playback punt op DJ STAR-modus te
bedienen.
- Zoekt een map of een bestand.
- Selecteert de lichteffecten.
SPECIAL EQ / BASS BLAST (of BASS BLAST+)
- Kiest speciale equalizer.
- Druk en houdt vast om direct het BASS BLAST
(of BASS BLAST+) effect te selecteren.
DJ LOOP
Selecteert de DJ LOOP-modus.
(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens
het afspelen van USB.)
LIGHTING
Selecteer de verlichtingsmodus.
12 Beginnen
Voorpaneel/Achterpaneel
1
e
Beginnen
d
a
b
f
g hi
c
d
j
d
a
(Afstandsbedieningssensor)
e Verlichting
b MIC (Microfoon) 1/2-aansluiting
f AUX IN 2 (L/R) : Verbind een extra apparaat.
c Schijflade
g AUX IN 1 : Verbinding maken met een draagbaar
apparaat.
d Verlichting
>>Voorzichtig
Plaats de middelste luidspreker op een veilige
afstand, buiten bereik van kinderen. Anders
kan dit ertoe leiden dat de luidspreker omvalt
en lichamelijk letsel en/of materiële schade
veroorzaakt.
h ANTENNA (FM)
i OPTICAL IN : Verbinding maken met een optisch
apparaat
j AC IN-aansluiting
>>Voorzichtig
yy Sluit het stroomsnoer indien mogelijk direct
op het muur-stopcontact aan. Of indien u
een stekkerdoos gebruikt, dan is het hoogst
aanbevolen om een stekkerdoos van het type
110 V / 15 A of 230 V / 15 A te gebruiken,
anders werkt de speler wellicht niet juist door
een tekort aan voeding.
yy Overlaad de stekkerdoos niet met een
overmaat aan elektrische lading.
Beginnen 13
>>Voorzichtig
Dragen van het
apparaat
yy Rol het apparaat niet over een onverharde
weg of een trap.
yy Zorg er bij het dragen van het apparaat voor
dat u deze niet laat vallen.
yy Ontkoppel alle verbonden kabels voor het
dragen van het apparaat.
yy Plaats het apparaat niet op iets dat onstabiel
is. Plaats het apparaat op een veilige afstand
van kinderen.
yy Wees voorzichtig dat het apparaat niet valt.
Dit kan een defect of persoonlijk letsel en/of
materiële schade veroorzaken.
Handvaten
Handige functies voor het gebruiken van het apparaat
Functie
Beschrijving
Aan/uit met de
Hiermee kunt u het volume
afstandsbediening van het apparaat bedienen
van de TV
met de afstandsbediening van
de TV, en zelfs met producten
(Pagina 39)
van andere bedrijven.
Te doen
AAN
UIT
Dit te doen
Houd [ gedurende 3 seconden vast op de
afstandsbediening, in de optische functie.
Houd [ gedurende 3 seconden vast op de
afstandsbediening, in de optische functie.
De oorspronkelijke instelling
van deze functie staat op aan.
BT Lock aan/uit
(Pagina 29)
HIermee kunt u een
Bluetooth-apparaat enkel
met BLUETOOTH en LG TVfuncties verbinden.
AAN
UIT
De oorspronkelijke instelling
van deze functie staat op uit.
Auto Stroom Aan Hiermee wordt het apparaat
automatisch aangezet door
(Pagina 43)
de invoer van signalen :
Optisch, LG TV of
BLUETOOTH
AAN
UIT
Houd N op de afstandsbediening of N
aan zijde 1 van het apparaat gedurende 5
seconden vast in BLUETOOTH-functie.
Houd N op de afstandsbediening of N
aan zijde 1 van het apparaat gedurende 5
seconden vast in BLUETOOTH-functie.
Zet het apparaat uit door gedurende 5
seconden op 1 op het apparaat te drukken.
Zet het apparaat uit door gedurende 5
seconden op 1 op het apparaat te drukken.
1
Beginnen
Het apparaat heeft wieltjes en een handgreep, zodat
u het apparaat gemakkelijk kunt verplaatsen.
14 Verbinden
ACstroomkabelaansluiting
Optionele Apparatuur
Aansluiting
1. Sluit de ene kant van de AC-stroomkabel
(inbegrepen) aan op de AC IN-ingang
AUX IN 1 Aansluiting
Sluit de uitvoer (koptelefoon of lijnuitgang) van
een draagbaar apparaat (MP3-speler, draagbare
mediaspeler, enz.) aan op de AUX IN 1 (3,5 mm)aansluiting.
2
Verbinden
3,5 mm
stereokabel
2. Steek de andere kant in het stopcontact.
,,Opmerking
Haal de AC-stroomkabel uit het stopcontact
indien u het toestel gedurende langere tijd niet
gebruikt.
MP3-speler enz.
Verbinden 15
AUX IN 2-aansluiting
Verbind een uitvoer van een hulpapparaat
(Camcorder, TV, Speler enz.) met de AUX IN 2 (L/R)
connector.
Als uw apparaat maar één audio (mono)-uitgang
heeft, moet u deze aansluiten op de linkse audiocontactbus van dit systeem.
Luisteren naar muziek van uw
draagbare speler of extern
apparaat
Met deze unit kunt u muziek van allerlei draagbare
spelers en andere externe apparaten afspelen.
1. Verbind de draagbare speler met de AUX IN 1
connector van de unit.
Of
2. Schakel de stroom in door op 1 te drukken.
Wit
3. Druk op F om de functie AUX 1 of AUX 2 te
selecteren.
4. Zet de draagbare speler of het externe apparaat
aan en start het afspelen.
Rood
Audio-kabel
DVD, blu-ray speler, enz.
,,Opmerking
Schakelt automatisch over naar de functie
AUX 1 wanneer u het draagbare apparaat
verbindt met de aansluiting AUX IN 1.
2
Verbinden
Verbind het externe apparaat met de AUX IN 2
connector van de unit.
16 Verbinden
OPTICAL IN-aansluiting
LG Sound Sync
1. Sluit een optical uitgangplug van een ander
apparaat aan met de OPTICAL IN plug.
Optische kabel
2
U kunt sommige functies van dit apparaat bedienen
met de afstandsbediening van uw TV met LG Sound
Sync. Hij is compatibel met LG TV’s die LG Sound
Sync. ondersteunen. Zie erop toe dat uw TV het LG
Sound Sync logo heeft.
Verbinden
De bedienbare functies van de afstandsbediening van
de LG TV: volume harder/zachter, geluid dempen
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor
de details van LG Sound Sync.
LG Sound Sync met bedrade verbinding
1. Verbind uw LG TV met het apparaat middels een
optische kabel.
2. Stel het geluid van TV in om via dit apparaat naar
het geluid te luisteren:
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [ [TVgeluidsuitvoer] [ [LG Sound Sync (Optisch)]
TV of digitaal apparaat
etc.
2. Druk op F totdat OPTICAL functie is geselecteerd.
,,Opmerking
yy Voordat u de optische kabel aansluit, moet
u eerste de beschermhoes van de plug
verwijderen als uw kabel die heeft.
yy U kunt van het TV-geluid genieten middels
de luidsprekers van dit apparaat. Maar
bij sommige TV-modellen dient u in het
menu de status van de TV in te stellen op
externe luidsprekers. (Voor meer informatie
raadpleegt u de gebruikershandleiding van
uw TV.)
yy Stel het geluid van TV in om via dit apparaat
naar het geluid te luisteren :
TV-instellingenmenu [ [Geluid] [ [TVgeluidsuitvoer] [ [Externe luidspreker
(Optisch)]
yy Details van het instellingenmenu van de TV
variëren afhankelijk van het model van uw TV.
yy Playback effecten, MIC functie en H/P
modus werken niet met de OPTICAL- of LG
OPTICAL-functie.
3. Schakel het toestel in door op 1 te drukken.
4. Druk op F totdat OPTICAL functie is geselecteerd.
U zult “LG OPTICAL” in het display zien als er een
normale verbinding is tussen dit apparaat en uw
tv.
Verbinden 17
LG Sound Sync met draadloze
verbinding
1. Schakel het toestel in door op 1 te drukken.
2. Druk op F totdat de LG TV-functie is geselecteerd.
yy Wanneer de aansluiting mislukt, controleer
dan de conditie van deze unit en uw TV:
stroom, functie.
yy Verzeker u er bij gebruik van LG Sound Sync
van dat dit apparaat en de verbindingen in
onderstaande gevallen in orde zijn.
-- Het apparaat is uitgeschakeld.
-- Wisselen van functie.
-- Ontkoppelen van de draadloze verbinding
door een onderbreking of een te grote
afstand.
-- De optische kabel ontkoppelen.
yy De tijdsduur om deze unit uit te zetten, is
verschillend en hangt af van uw TV.
yy Als u probeert de functie te veranderen terwijl
u de LG TV-functie gebruikt, zal het volume
worden veranderd in overeenstemming met
het volumeniveau van de LG TV.
yy Details van het instellingenmenu van de TV
variëren afhankelijk van het model van uw TV.
yy Als u het apparaat direct heeft uitgeschakeld
door op 1 te drukken, wordt de verbinding
met LG Sound Sync verbroken. Om deze
functie opnieuw te gebruiken moet u de tv en
het toestel opnieuw met elkaar verbinden.
yy Het volume kan hoger worden wanneer de tv
en dit apparaat zijn verbonden met LG Sound
Sync. Zet het volume van de TV lager en maak
dan verbinding met dit apparaat.
yy Als u uw LG TV inschakelt terwijl deze is
verbonden met LG Sound Sync of de LG
TV-functie start, schakelt dit apparaat vanzelf
over naar de LG TV.
yy U moet de geluidsuitvoer van uw tv
handmatig instellen afhankelijk van de versie
van de TV.
yy Wanneer u het TV-volume aanpast terwijl
dit apparaat en deze TV verbonden zijn met
LG Sound Sync, zal het volume harder zijn
door het synchroniseren met het volume van
de TV.
2
Verbinden
3. Stel de geluidsuitvoer van de TV in door te
luisteren naar het geluid via deze unit :
TV Instellingen-menu [Sound] [ [TV Sound
output] [ [LG Sound Sync (Wireless)]
U zult “LG TV PAIRED” in het display zien als er
een normale verbinding is tussen dit apparaat
en uw tv.
,,Opmerking
yy U kunt ook de afstandsbediening van dit
apparaat gebruiken tijdens het gebruik van
LG Sound Sync. Als u de afstandsbediening
van uw TV weer gebruikt, zal het apparaat
synchroniseren met de tv.
18 Verbinden
USB-aansluiting
De antenne aansluiten
Sluit een USB-apparaat (of MP3-speler, enz.) aan op
de USB-poorten op de unit.
Sluit de meegeleverde FM-antenne aan om naar de
radio te luisteren.
USB apparaat
2
Verbinden
FM-antenne
,,Opmerking
Het USB-apparaat van de unit loskoppelen:
1. Kies een andere functie/modus of druk op
Z, twee keer achter elkaar.
2. Verwijder het USB-apparaat uit de unit.
,,Opmerking
Zorg ervoor dat de FM draadantenne volledig
uigetrokken is.
Bedienen 19
Basis-bediening
Bediening van CD/USB
1. Voer een disc in door op B te drukken.
Of verbind het USB-apparaat met de USB-poort.
2. Selecteer de CD- of USB-functie door op F te
drukken.
Naar
Doe dit
Stop
Druk op Z.
Afspelen
Druk op N.
Pauzeren
Druk tijdens het afspelen op N.
Naar het
volgende/
vorige
nummer/
bestand
springen
Houd tijdens het afspelen C/V
ingedrukt en laat op het punt dat u
wilt beluisteren los.
Druk op de cijfertoetsen op de
afstandsbediening 0 tot 9 om
rechtstreeks naar het gewenste
bestand of nummer te gaan.
-- Druk in de stopstatus
Druk op C/V om naar het
volgende/vorige nummer/bestand
te gaan.
-- Druk tijdens het afspelen
(1) Gebruik de toetsen C/V:
Druk op V om naar het volgende
nummer/bestand te gaan.
Druk in minder dan 3 seconden
afspelen op C om naar het
vorige nummer/bestand te gaan.
Druk na 3 minuten afspelen op
C om naar het begin van het
nummer/bestand te gaan.
(2) Door gebruik te maken van
SEARCH:
Draai REAL SCRATCHER /
SEARCH & LEVEL CONTROL aan
zijde 1 van het apparaat (of REAL
SCRATCHER / SEARCH & MULTI
aan zijde 2 van het apparaat) of
C/V en druk op N om het
nummer/bestand af te spelen.
Druk herhaaldelijk op REPEAT op
Herhaaldelijk de afstandsbediening . Raadpleeg
of willekeurig de opmerking voor meer
informatie over de verandering van
afspelen
de display.
Op het display
Beschrijving
OFF
Speelt nummers in volgorde
af en stopt het afspelen.
ONE
Speelt eenzelfde nummer
herhaaldelijk af.
FOLDER
ALL
SHUFFLE
Speelt nummers in een map
herhaaldelijk af. (Behalve
AUDIO CD)
Speelt alle nummers
herhaaldelijk af.
Speelt alle nummers op
willekeurige volgorde
eenmaal af en stopt
vervolgens met afspelen.
yy Terwijl u de JUKE BOX-lijst afspeelt zijn alleen
ONE en ALL beschikbaar.
yy Zelfs na het opnieuw aanzetten van de speler
of het wisselen van functies kunt u doorgaan
met muziek luisteren waar u gebleven was.
yy Wanneer u de disk-lade gedurende 5
minuten openlaat zal deze automatisch
sluiten.
Auto afspelen
-- Een AUDIO/MP3/WMA CD wordt automatisch
afgespeeld als de schijflade is geopend en
vervolgens is gesloten.
-- Het apparaat schakelt automatisch naar de CDfunctie als de schijflade is geopend en vervolgens
is gesloten, zelf als zich in de schijflade geen schijf
bevindt.
-- Als er een CD of USB geplaatst is
-- Als u op N drukt op de zijde A van het apparaat,
verandert de functie naar CD of USB 1 en begint
het afspelen. (Behalve BLUETOOTH, RADIO,
OPTICAL functie)
-- Als u op N drukt aan zijde 2 van het apparaat,
veranderd de functie naar USB 2 en start het
afspelen. (behalve MIXER/DJ STAR modus)
3
Bedienen
Zoeken
naar een
gedeelte in
een nummer/
bestand
Direct een
nummer/
bestand
selecteren
,,Opmerking
yy Herhalen/willekeurig afspelen werkt als volgt.
20 Bedienen
,,Opmerking
Als er een CD of USB geplaatst is
-- De functie wordt veranderd in CD of USB
1 als C/V, Z, SEARCH op zijde 1 van
het apparaat wordt ingedrukt. (Behalve de
BLUETOOTH, RADIO-functie)
,,Opmerking
yy CD / USB Mappen/Bestanden worden als
volgt herkend.
*
-- Functie wordt gewijzigd naar USB 2 als
C/V, Z, SEARCH aan zijde 2 van het
apparaat wordt ingedrukt. (behalve MIXER/DJ
STAR ON modus)
3
Het selecteren van een map en
een MP3-/WMA-bestand
Bedienen
Op de unit
1. Druk op SEARCH en roteer REAL SCRATCHER
/ SEARCH & LEVEL CONTROL op zijde 1
(of roteer REAL SCRATCHER / SEARCH &
MULTI op de zijde 2) of druk op C/V tot
de gewenste file verschijnt. U kan ook een map
doorzoeken door opnieuw op SEARCH te
drukken.
2. Druk op OK of op N om het geselecteerde
bestand af te spelen. Als u in een map zoekt,
druk dan op OK om een bestand in de map te
selecteren en druk dan opnieuw op OK of op N.
Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
Op de afstandsbediening
1. Druk herhaaldelijk op PRESET·FOLDER W/S tot
een gewenste map verschijnt.
2. Selecteer het bestand dat u verkiest door
C/V te gebruiken.
3. Druk op N om het af te spelen.
yy Indien er zich geen bestand in een map
bevindt, dan wordt de map niet getoond.
yy Mappen zullen in de volgende volgorde
getoond worden;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Bestanden zullen afgespeeld worden van $
bestand nr.1 tot $ bestand nr.14, één voor
één.
yy Bestanden en mappen worden in de
opgenomen volgorde getoond en kunnen
anders worden getoond vanwege de
opname-omstandigheden.
*ROOT: Het eerste scherm dat u kunt zien
wanneer een computer de CD/USB herkent,
wordt “ROOT” genoemd.
Bedienen 21
Een bestand/map verwijderen of
formatteren
Afspeeleffect
U kunt een bestand of map van uw USB verwijderen
of de USB formatteren.
De unit ondersteunt diverse geluids- en
afspeeleffecten:
DJ EFFECT, DJ SCRATCHER, DJ PAD, AUTO DJ, DJ
LOOP, PARTY ACCELERATOR, MIX, TEMPO, AUTO
SYNC, REAL SCRATCHER, CUE.
1. Selecteer de USB-functie door op F te drukken.
2. Druk herhaaldelijk op DELETE op de
afstandsbediening en het display verandert als
volgt.
DEL FILE ? DEL FOLDER ? FORMAT ?
Op het display
DEL FILE ?
DEL
FORMAT ?
Selecteer de map die u wilt
verwijderen.
Selecteer om het USB-device
te formatteren.
Als u de huidige modus wilt verlaten drukt u op Z.
3. Houd DELETE op de afstandsbediening
ingedrukt om een bestand/map te verwijderen of
te formatteren.
>>Voorzichtig
yy Haal het USB-apparaat er niet uit tijdens de
werking. (afspelen, verwijderen enz.)
yy Een regelmatige back-up wordt geadviseerd
om gegevensverlies te voorkomen.
yy De verwijderfunctie wordt mogelijk niet
ondersteund in overeenstemming met de
USB-status. (vergrendeling enz.)
Het stelt u in staat om van het DJ EFFECT te
genieten, zoals het FLANGER/PHASER/WAH/
DELAY/VCF/ROLLING/BIT CRUSH geluidseffect.
1. Druk op DJ EFFECT op het toestel om het
gewenste DJ EFFECT te selecteren (FLANGER,
PHASER, WAH, DELAY, OFF)
Normale modus
(FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF)
DJ STAR-modus
(VCF, PHASER, FLANGER, DELAY, ROLLING, BIT
CRUSH, OFF)
2. Draai de REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL
CONTROL op het apparaat met de klok mee of
tegen de klok in het om het DJ EFFECT-niveau
aan te passen tussen 0 en 15.
3
Bedienen
FOLDER ?
Beschrijving
Selecteer het bestand dat u
wilt verwijderen.
DJ EFFECT
22 Bedienen
Op het display
FLANGER
PHASER
3
,,Opmerking
Beschrijving
Als een audio-effect dat gebruik
van een faseverschil, geeft het
een uitstellingseffect aan het
geluidssignaal.
yy De DJ EFFECT-modus wordt gedurende 3
seconden weergegeven als op het toestel een
DJ EFFECT-toets wordt ingedrukt.
Als een audio-effect dat gebruik
van een faseverschil, geeft het
gevoel van afstand of golflengte
aan het originele geluid door de
positie van het geluid vast te
stellen.
yy Als de functie gewijzigd wordt of de unit
wordt uit en aan geschakeld, wordt de
DJ EFFECT-modus met het DJ EFFECT
uitgeschakeld.
yy Het huidige Gage-niveau wordt weergegeven
wanneer de Gage aangepast wordt.
yy Indien de DJ STAR-modus aan of uit staat, is
de DJ EFFECT-modus uitgeschakeld.
Bedienen
WAH
Het effect van het creëren
van een ‘wah-wah’ geluid
door gebruik te maken van de
frequentie-filter.
DELAY
Als een audio-effect, waarbij
gebruik wordt gemaakt van het
echo-effect.
VCF
Een effect dat een verschil in
toon creëert door gebruik te
maken van een geluidsbron dat
een specifieke frequentieband
voorbij is.
DJ SCRATCHER
Creëert een loop-effect
door gebruik te maken van
geluidsbronnen die afgespeeld
werden voor het instellen van het
rollend-effect.
Draai aan de REAL SCRATCHER / SEARCH &
LEVEL CONTROL of de REAL SCRATCHER
/ SEARCH & MULTI van het toestel om het
scratchgeluid te mixen.
ROLLING
BIT CRUSH
Verander de bit diepte van een
geluidsbron om het effect van
digitale vervorming te creëren.
yy Afhankelijk van effect niveau en de inwerktijd,
is het mogelijk dat de DJ EFFECT geen effect
heeft wanneer het DJ-effect het originele
geluid bedekt.
yy Zelfs al is het hetzelfde as DJ EFFECT, het
effect kan lichtjes anders zijn door de DJ
STAR-modus.
U kunt de geluidseffecten van de DJ SCRATCHER
uitvoeren en mengen.
-- U kunt het effect van het scratchgeluid horen
afhankelijk van de richting waarin u de REAL
SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL of
de REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI op het
apparaat draait.
Bedienen 23
AUTO DJ
DJ PAD
De functie Auto DJ mengt het einde van een
muzieknummer met het begin van een ander
nummer en bereikt daarmee een naadloos afspelen
van opeenvolgende nummers. Het houdt het volume
gedurende de nummers/bestanden gelijk voor het
ononderbroken afspelen.
U kunt er CLUB, DRUM of USER geluidseffecten mee
mengen. Iedere modus heeft tot 3 geluidseffecten.
Druk herhaaldelijk op AUTO DJ op de
afstandsbediening, waardoor de display als volgt
verandert.
SHUFFLE
SEQUENTIAL
OFF
Beschrijving
-
SHUFFLE
In deze modus worden de
nummers in willekeurige volgorde
afgespeeld.
SEQUENTIAL
In deze modus worden
de nummers herhaaldelijk
afgespeeld.
,,Opmerking
yy De AUTO DJ-modus ondersteunt niet het
zoeken naar een sectie binnen een nummer/
bestand of het herhaaldelijk of willekeurig
afspelen.
yy Als u naar andere functies gaat of de muziek
stopt met Z in de AUTO DJ-modus, wordt
AUTO DJ uitgeschakeld.
yy AUTO DJ wordt niet ondersteund in een
muziekbestand korter dan 60 seconden.
yy Alleen SEQUENTIAL wordt geselecteerd
wanneer de JUKE BOX-lijst gespeeld wordt.
2. Druk op de DJ PAD Pad (1, 2, 3) met het
gewenste geluid op het toestel.
,,Opmerking
yy Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron
opnemen met de “LG XBOOM” app. Als de
bron niet is opgenomen met USER, verschijnt
er “USER MODE EMPTY” of “DJ PAD NO
SOUND” op het display.
yy Initiële DJ PAD-modus is CLUB geluidseffect.
3
yy De DJ PAD-modus wordt gedurende 3
seconden weergegeven als u op het toestel
op DJ PAD (CLUB, DRUM of USER) drukt.
Bedienen
Op het display
OFF
1. Houd DJ PAD (CLUB, DRUM of USER) ingedrukt
om het gewenste DJ PAD geluidseffect te kiezen.
yy Het DJ PAD-geluid wordt gemixt als u op een
DJ PAD Pad (1, 2, 3) op het toestel drukt.
yy Het DJ PAD-geluid dat op dat moment wordt
afgespeeld wordt gestopt en het gekozen DJ
PAD-geluid klinkt als u op een andere DJ PAD
Pad (1, 2, 3) op het toestel drukt terwijl DJ
PAD-geluid wordt afgespeeld.
24 Bedienen
DJ LOOP
Een bepaald gedeelte (ongeveer 1 sec.) van het
geluid wordt herhaaldelijk afgespeeld (alleen bij CD,
USB).
Houd tijdens het afspelen op het toestel DJ LOOP
ingedrukt op het door u gewenste moment. U kunt
de DJ LOOP-functie afbreken door hem los te laten.
,,Opmerking
Deze functie wordt afgebroken nadat hij 10
keer is uitgevoerd of als op het toestel DJ LOOP
wordt losgelaten.
3
PARTY ACCELERATOR
Hiermee kunt u een feeststemming creëren.
1. Selecteer de modus door op het apparaat op
PARTY ACCELERATOR MODE te drukken.
Het geluidseffect reageert verschillend
afhankelijk van de modus.
PARTY ACCEL MODE 1
PARTY ACCEL USER
PARTY ACCEL MODE 2
2. Schuif na het selecteren van een modus de
PARTY ACCELERATOR-hendel op het apparaat
omhoog om een feeststemming te creëren.
De verlichting op de luidsprekers, de LEDverlichting en het geluidseffect reageren als op
het toestel de PARTY ACCELERATOR-hendel
wordt bewogen.
Bedienen
PARTY ACCEL OFF PARTY ACCEL 1
PARTY ACCEL 2 PARTY ACCEL CLIMAX
,,Opmerking
Indien u gebruik wenst te maken van USER,
dient u een bron te registeren met de ‘LG
XBOOM’ app. Indien de bron niet geregistreerd
is op USER, verschijnt ‘PARTY ACCEL EMPTY’
of ‘PARTY ACCEL NO SOUND’ op het display
scherm.
Bedienen 25
MIX
TEMPO
U kunt audiogeluiden mengen.
U kunt het Tempo voor de USB-functie aanpassen
van 50 (MIN) naar 150 (MAX).
1. Druk op MIX op het apparaat.
“MIXER ON” wordt weergegeven. Selecteer een
gewenste functie voor kant 1 en speel deze af.
Mix is beschikbaar in alle functies behalve USB 2
en Optisch.
2. Breng tijdens het afspelen een USB-apparaat aan
in de USB 2-poort en speel het af. Kant 2 staat
vast als USB 2 functie.
,,Opmerking
yy In de MIXER ON modus,
-- U kunt het Tempo aanpassen voor USBfunctie 1 of 2.
-- Als u drukt op C/V, Z of N op de
unit, werkt het alleen iedere kant apart.
-- Wanneer u drukt op C/V, Z of N
op de afstandsbediening, werkt het zowel
voor zijde 1 als zijde 2.
-- Bij het werken ermee, raden wij aan om
C/V, Z of N op de unit te gebruiken
in plaats van afstandsbedieningen.
-- Numerieke, DELETE knoppen werken niet.
-- U kunt H/P MODE gebruiken. (Pagina 41)
yy Als u de unit uitschakelt tijdens het
mengproces, schakelt de MIX-modus op UIT.
,,Opmerking
yy Het tempo wordt ingesteld op 100 als u het
apparaat volledig in- of uitschakelt
yy Het tempo wordt aangehouden als u
pauzeert en doorgaat met afspelen.
AUTO SYNC
3
Wanneer u Mixen gebruikt, kunt u het tempo
van audiobestanden synchroniseren die worden
afgespeeld op USB 1 en USB 2 door te drukken op
AUTO SYNC op het apparaat.
Bedienen
3. Beweeg de crossfader om het geluidsvolume van
het gemengde geluid aan te passen.
Beweeg het naar links om het volume van kant
2 te verlagen en beweeg het naar rechts om het
volume van kant 1 te verlagen.
Draai TEMPO A op het apparaat om het tempo
aan te passen voor USB 1. Draai TEMPO B op het
apparaat om het tempo aan te passen voor USB 2.
Druk nogmaals op AUTO SYNC op het apparaat om
het te annuleren.
,,Opmerking
yy Het tempo van de muziek die wordt afgespeeld in
USB1 wordt gesynchroniseerd met die in USB2.
yy TEMPO A werkt niet als AUTO SYNC aan staat.
yy Als USB2 volledig stopt of de functie wordt
gewijzigd, wordt de AUTO SYNC-functie
geannuleerd.
yy In het onderstaande geval, kan er een AUTO
SYNC-fout voorkomen afhankelijk van de
geluidsbron.
-- De stille sectie aan het begin van het
nummer.
-- Intro of brug-sectie waarin weinig
muziekinstrumenten verschijnen.
-- In het geval dat de afspeelsnelheid of het
tempo van het nummer wijzigt.
-- In het geval dat de gegevens voor BPM in
real time verschaft worden, niet het begin
ven het nummer.
yy Druk, als het nummer te snel of te langzaam
afgespeeld wordt, op AUTO SYNC en houd
vast. ‘AUTO SYNC/RE-ANALYZING’ wordt
weergegeven.
yy AUTO SYNC is alleen beschikbaar als USB
1 wordt geselecteerd voor kant 1 en USB
2 wordt geselecteerd voor kant 2 in de
MIXER/DJ STAR ON- modus en beide worden
afgespeeld.
26 Bedienen
DJ STAR
REAL SCRATCHER
DJ STAR-modus combineert verschillende
geluidseffect modi om je het professionele DJ effect
te laten ervaren.
U kan het playback punt bedienen om terug of door
te spoelen in DJ STAR-modus.
1. Druk op DJ STAR op het apparaat.
“DJ STAR ON” wordt weergegeven.
2. Plaats het USB-toestel in de USB 1/USB 2 poort
en speel de muziek af.
3. Controleer de verschillende geluidseffecten.
Om de DJ STAR-modus uit te schakelen, druk
opnieuw op DJ STAR op het apparaat.
3
,,Opmerking
yy In de DJ STAR-modus,
Bedienen
-- Automatisch toetreden in de USB 1 & USB
2 & MIX-modus.
-- REAL SCRATCHER en CUE-functie werken
op de DJ STAR-modus.
-- U kan genieten van meer DJ-effecten (VCF,
PHASER, FLANGER, DELAY, ROLLING, BIT
CRUSH) op de DJ STAR-modus.
-- DJ STAR-modus herkent enkel USB 1 of
USB 2 muziek bestanden.
yy DJ SCRATCHER-functie werkt niet in de DJ
STAR-modus.
yy DJ STAR-modus stopt wanneer u het toestel
uitschakelt, verander de functie of schakel
de Mix uit.
REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL
of REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI op het
apparaat roteren om playback punt te bedienen.
,,Opmerking
yy Deze functie werkt op de DJ STAR-modus.
yy Met deze functie kan u niet verplaatsen naar
een voorgaand muziek bestand.
CUE
U kan het cue-punt instellen in de DJ STAR-modus.
1. Druk op het toestel, tijdens playback, pauze of
hervatten stop status op CUE, op het punt dat u
wil.
2. Druk CUE op het apparaat wanneer u muziek wilt
opstarten vanop het cue-punt.
Om het cue-punt te verwijderen, druk en houdt CUE
vast op het apparaat.
,,Opmerking
yy Deze functie werkt op de DJ STAR-modus.
yy U kan 1 cue-punt instellen bij de huidige
geselecteerde muziek.
yy Het cue-punt zal verwijderd worden wanneer
de USB verwijderd wordt, de muziek
veranderd of de playback volledig stopt.
Bedienen 27
Gebruiken van
Bluetooth® draadloze
technologie
Muziek luisteren die op
een Bluetooth-apparaat is
opgeslagen
Over Bluetooth
Voordat u de procedure voor het paren van de
apparaten start, moet u de Bluetooth-functie
van het Bluetooth-apparaat inschakelen.
Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van
uw Bluetooth-apparaat. Zodra de apparaten zijn
gepaard, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te
voeren.
Bluetooth® is een draadloze
communicatietechnologie voor verbindingen op korte
afstanden.
Het geluid kan worden onderbroken wanneer
de verbinding wordt gestoord door de andere
elektronische golf of als u de Bluetooth in de andere
kamers verbindt.
yy Beschikbare apparaten: smartphone, mp3, laptop,
enz.
yy Versie: 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Bluetooth-profielen
Teneinde de Bluetooth® draadloze technologie te
gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde
profielen te interpreteren. Deze unit is compatibel
met het volgende profiel.
A2DP (geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)
1. Zet het apparaat aan.
,,Opmerking
Als de Bluetooth-verbindingsvergrendeling is
geactiveerd, kunt u het Bluetooth-apparaat
zoeken in de BLUETOOTH-functie.
2. Gebruik het Bluetooth-apparaat en voer de
parings-procedure uit. Als u naar deze unit zoekt
met het Bluetooth apparaat, kan er een lijst met
gevonden apparaten verschijnen in het scherm
van het Bluetooth apparaat, afhankelijk van het
type Bluetooth apparaat. Uw unit verschijnt als
“LG OL100 (XX)”.
,,Opmerking
yy XX betekent de laatste twee cijfers van het
Bluetooth adres. Als uw unit bijvoorbeeld
een Bluetooth-adres heeft zoals
9C:02:98:4A:F7:08, dan zult u “LG OL100 (08)”
op uw Bluetooth-apparaat zien.
yy Afhankelijk van het type Bluetooth-toestel
hebben sommige apparaten een andere manier
om te koppelen. Voor details over de Bluetooth
koppeling, neem een kijkje in jouw Bluetoothtoestel handleiding.
yy U kunt deze unit met 3 Bluetooth-apparaten
tegelijkertijd verbinden met behulp van de
hierboven beschreven methode, alleen in de
Bluetooth-functie.
yy Het meervoudig verbinden wordt alleen
ondersteund door Android apparaten. (Mogelijk
wordt meervoudig verbinden niet ondersteund,
dit is afhankelijk van het verbonden apparaat).
yy Verwijderbare/ontkoppelbare Bluetoothapparaten (Bijv.: Dongle enz.) zullen meervoudig
paren niet ondersteunen.
3
Bedienen
Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten
door middel van Bluetooth® draadloze technologie
zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon
met Bluetooth® draadloze technologie kan via
de Cascade worden gebruikt als de verbinding via
Bluetooth® draadloze technologie tot stand is
gebracht.
Uw unit en het Bluetooth-apparaat paren
28 Bedienen
3. Wanneer deze unit met succes verbonden is met
uw Bluetooth-apparaat, verschijnt “PAIRED” op
het displayscherm en verandert spoedig in het
Bluetooth-apparaat.
,,Opmerking
yy “BLUETOOTH PAIRED” verschijnt tijdelijk
op het display wanneer u andere toestellen
verbindt voor multi-telefoon koppeling.
yy Als de apparaatnaam niet beschikbaar is, zal
“_” weergegeven worden.
3
Bedienen
4. Luister naar muziek.
Om muziek af te spelen die op uw
Bluetooth-apparaat staat, raadpleegt u de
gebruikershandleiding van uw Bluetoothapparaat.
,,Opmerking
yy Als de Bluetooth® technologie gebruikt
wordt, moet een verbinding maken tussen de
unit en het Bluetooth-apparaat waar bij de
afstand zo klein mogelijk is en blijft.
Het is echter mogelijk dat het niet goed
werkt in bepaalde omstandigheden zoals
hieronder beschreven:
-- Er is een obstakel tussen de unit en het
Bluetooth apparaat.
-- Er is een apparaat dat dezelfde frequentie
gebruikt met Bluetooth® technologie
zoals medische uitrusting, een magnetron
of een draadloos LAN apparaat.
yy Wanneer de Bluetooth-verbinding niet goed
werkt, probeer dan opnieuw te verbinden.
yy Zelfs als deze unit is verbonden met tot 3
Bluetooth apparaten, kunt u muziek afspelen
en regelen met behulp van slechts één van de
verbonden apparaten.
,,Opmerking
yy Het is mogelijk dat het geluid onderbroken
wordt als de verbinding interferentie ondervindt
van andere elektronische apparaten.
yy Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type
apparaat, de Bluetooth-functie niet kunt
gebruiken.
yy U kunt met uw telefoon, MP3-speler, Notebook,
enz., genieten van uw draadloze systeem.
yy Hoe meer afstand er tussen het systeem en
het Bluetooth-apparaat is, des te lager wordt
de geluidskwaliteit.
yy De Bluetooth verbinding wordt verbroken
wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer het
Bluetooth apparaat te ver van de unit af komt.
yy Wanneer de Bluetooth-verbinding verbroken
wordt, verbindt u het bluetooth-apparaat
opnieuw met het systeem.
yy Wanneer een Bluetooth-apparaat niet
verbonden is, verschijnt “BLUETOOTH READY”
op het displayscherm.
yy Als u de Bluetooth-functie gebruikt, pas dan
het volume op het Bluetooth-apparaat aan
naar een geschikt niveau.
yy Als een Bluetooth-apparaat (iOS-apparaat
enz.) aansluit aan deze unit of het apparaat
gebruikt, kunnen de volumeniveau's met elkaar
gesynchroniseerd worden.
yy De Bluetooth-verbinding wordt verbroken
als u de Bluetooth-functie wijzigt naar een
andere. Bij verbinding met de “LG XBOOM”app behoudt slechts één apparaat waarop u
afspeelt de Bluetooth-verbinding.U kunt het
Bluetooth-apparaat met dit toestel bedienen
maar u kunt niet gebruikmaken van de
geluidsuitvoer.
yy Als de Bluetooth-functie wordt ingeschakeld
verbindt dit toestel automatisch met het
Bluetooth-apparaat dat als laatste was
verbonden of als laatste werd afgespeeld.
(Automatische koppeling wordt mogelijk niet
ondersteund afhankelijk van de specificaties
van het gekoppelde apparaat.)
Bedienen 29
Bedient het verbonden Bluetoothapparaat
U kunt het verbonden Bluetooth-apparaat bedienen
via het apparaat; afspelen, pauze, stoppen, overslaan.
,,Opmerking
yy Het gebruik van deze functie is alleen
beschikbaar voor Android OS en iOS.
yy Deze functie wordt mogelijk niet
ondersteund, of kan anders werken,
afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.
Bluetooth-verbindingsvergrendeling
(BT LOCK)
3
U kunt de Bluetooth-verbinding beperken tot alleen
de BLUETOOTH- en LG TV -functie om onbedoelde
Bluetooth-verbindingen te voorkomen.
Bedienen
Houd N op de afstandsbediening of N op zijde 1
van het apparaat gedurende ongeveer 5 seconden
ingedrukt tijdens de BLUETOOTH-functie om deze
functie in te schakelen.
“BLUETOOTH LOCK ON” wordt weergegeven, waarna
u de Bluetooth-verbinding kunt beperken.
Houd N op de afstandsbediening of N op zijde 1
van het apparaat gedurende ongeveer 5 seconden
ingedrukt tijdens de BLUETOOTH-functie om deze
functie in te schakelen.
“BLUETOOTH LOCK OFF” verschijnt.
,,Opmerking
Zelfs als u de vergrendeling van de Bluetooth
verbinding op ‘aan’ instelt, gaat deze soundbar
aan met de Auto kracht-functie. Zet de Auto
kracht functie uit om dit te voorkomen.
(Pagina 43)
30 Bedienen
Gebruiken van LG
XBOOM App
,,Opmerking
yy Alleen Android OS is beschikbaar om de “LG
XBOOM” app met dit apparaat te gebruiken.
yy Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie
van de app te gebruiken.
Installeer “LG XBOOM” App op
uw Bluetooth-apparaat
Er zijn twee manieren om de “LG XBOOM” app op uw
Bluetooth-apparaat te installeren.
Installeer de app “LG XBOOM ” via de
QR-code
1. Installeer de app “LG XBOOM” via de QR-code.
Gebruik de scansoftware om de QR-code te
scannen.
Over "LG XBOOM" App
3
“LG XBOOM” app brengt een serie nieuwe functies
naar dit apparaat.
Bedienen
We raden u aan de gratis "LG XBOOM" app te
downloaden en te installeren om van meer functies
te genieten.
We bespreken enkele van de vele functies van de “LG
XBOOM” app.
Multi Juke box : U heeft driemaal zoveel plezier als
u tot 3 Bluetooth-telefoons tegelijkertijd verbindt.
Speel muziek af van alle drie de telefoons en maak
een aangepaste playlist vanaf alle telefoons.
Sampler Creator : Neem effecten op op uw
smartphone en synchroniseer ze heel eenvoudig via
Bluetooth met het systeem. Wees zo creatief als u
maar kunt.
2. Toets op een pictogram om te installeren.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel is
aangesloten op het internet.
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel voorzien
is van een software-app voor het scannen.
Hebt u deze app niet, download deze dan uit
"Google Android Market (Google Play Store)".
yy Afhankelijk van de regio kan de QR code
mogelijk niet werken.
yy U kan de beschikbare applicatie van dit
apparaat vinden door gebruik te maken van
de “LG Audio” app.
-- Android O/S: Ver 5.0 (of later)
Bedienen 31
Installeer “LG XBOOM” App via
“Google Android Market (Google Play
Store)”
1. Tik op het “Google Android Market (Google Play
Store)” pictogram.
2. Type in de zoekbalk “LG XBOOM” en zoek de app.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar “LG
XBOOM” en druk erop om het downloaden van
de Bluetooth app te starten.
4. Toets op een pictogram om te installeren.
,,Opmerking
yy Zorg dat uw Bluetooth-toestel is
aangesloten op het internet.
“LG XBOOM” app helpt u verbinding te maken tussen
uw bluetooth-apparaat en deze unit.
Druk op het “LG XBOOM” app pictogram op het
home-scherm om de “LG XBOOM” app te openen en
ga nar het hoofdmenu.
,,Opmerking
yy De “LG XBOOM” app zal als volgt beschikbaar
zijn in de software-versie;
-- Android O/S: Ver 5.0 (of later)
yy Als u de “LG XBOOM” gebruikt, is het
mogelijk dat er wat verschillen zijn tussen
de “LG XBOOM” app en de geleverde
afstandsbediening. Gebruik indien nodig de
bijgeleverde afstandsbediening.
yy Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat, is
het mogelijk dat de “LG XBOOM” app niet
werkt.
yy Nadat de “LG XBOOM” app verbonden is, is
het mogelijk dat muziek vanop uw Bluetooth
toestel afspeelt. Probeer in dit geval
nogmaals verbinding te maken.
yy Als u de andere applicaties gebruikt of de
instellingen op uw Bluetooth-aparaat wijzigt
terwijl u de “LG XBOOM” app gebruikt, is
het mogelijk dat de “LG XBOOM” app niet
normaal werkt.
yy Controleer, als de “LG XBOOM” app niet
normaal werkt, uw Bluetooth-apparaat en
de verbinding van de “LG XBOOM ” app en
probeer opnieuw aan te sluiten.
yy Afhankelijk van het besturingssysteem van
uw smartphone, is er een aantal verschillen in
de werking van "LG XBOOM".
yy Controleer, als de "LG XBOOM" appverbinding niet goed werkt, de Bluetoothinstellingen op uw Bluetooth-apparaat.
3
Bedienen
yy Verzeker u ervan dat uw Bluetooth-apparaat
uitgerust is met "Google Android Market
(Google Play Store)".
Activeer Bluetooth met de “LG
XBOOM” App
32 Bedienen
Bediening van de radio
Voorkeuzezenders vastleggen
U kunt 50 zenders vooraf voor RADIO instellen.
Zorg dat de FM-antenne is aangesloten. (Pagina 18)
Draai het volume laag voordat u gaat afstemmen.
Naar de radio luisteren
1. Druk op F tot op het weergavescherm RADIO
wordt weergegeven.
1. Druk op F tot op het weergavescherm RADIO
wordt weergegeven.
Er wordt afgestemd op het laatst ontvangen
station.
3
Bedienen
2. Automatisch afstemmen:
Druk en houd gedurende twee seconden
TUNING -/+ in op de afstandsbediening of
C/V op de zijde 1 van het apparaat tot de
frequentie indicatie begint te veranderen, nadien
mag u loslaten. Het scannen stopt wanneer het
apparaat instemt op een station.
Of
Handmatig afstemmen:
Druk herhaaldelijk op TUNING -/+ op de
afstandsbediening of C/V op het toestel.
3. Pas het volume aan door te drukken op VOL +/op de afstandsbediening of door herhaaldelijk te
draaien aan de knop MASTER VOLUME op de
eenheid.
Slechte FM-ontvangst
verbeteren
Druk op N op de afstandsbediening of N op zijde
1 van het toestel. Dit past de tuner van stereo naar
mono aan en verbeterd normaal de ontvangst.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op
TUNING -/+ op de afstandsbediening of C/V
op zijde 1 van het apparaat te drukken.
3. Druk op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening. In het display zal een vooraf
ingesteld nummer knipperen.
4. Druk op PRESET·FOLDER W/S op de
afstandsbediening om het gewenste
voorgeprogrammeerde nummer te selecteren.
5. Druk op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening. De zender wordt opgeslagen.
6. Herhaal de stappen 2 tot 5 om andere zenders
op te slaan.
7. Om naar een vooraf ingestelde zender te
luisteren drukt u op PRESET·FOLDER W/S
of 0 tot 9 op de numerieke knoppen op de
afstandsbediening.
Alle opgeslagen zenders
verwijderen
1. Druk op DELETE op de afstandsbediening.
“DELETE ALL?” zal oplichten op het unitscherm.
2. Druk op DELETE op de afstandsbediening om
alle opgeslagen radiozenders te wissen.
“DELETED ALL” zal op het display knipperen.
Bedienen 33
Informatie over radiozenders
bekijken
De FM-tuner is uitgerust met de RDS (Radio Data
System)-faciliteiten. Hierdoor krijgt u informatie
te zien over de radiozender die u beluistert. Druk
herhaaldelijk op RDS/SET op de afstandsbediening
om door de diverse soorten gegevens te lopen.
PS
(Naam van de Programma-service)
De naam van het kanaal wordt
weergegeven in het display.
PTY
Het programma-type (bijv. Jazz of
Nieuws) verschijnt op het display.
3
(Radio Tekst)
Bedienen
RT
(Programma Type Herkenning)
Er verschijnt een tekstbericht met
speciale informatie over de uitgezonden
zender.
Deze tekst kan over de display scrollen.
CT
(Tijd wordt geregeld door het kanaal)
Dit toont de tijd zoals uitgezonden door
de zender.
U kunt de radiozender op programma-type opzoeken
door op RDS/SET op de afstandsbediening te
drukken. Het scherm toont de laatst gebruikte PTY.
Druk een of meerdere keren op PTY om het door u
gewenste programma-type te selecteren. Druk op
C/V en houd ingedrukt De tuner zal automatisch
zoeken. Het zoeken zal stoppen zodra een zender
gevonden is.
34 Bedienen
Geluid aanpassen
De geluidsmodus instellen
Dit systeem beschikt over een aantal vooraf
ingestelde equalizer-modi. Welke items er voor de
Equalizer worden weergegeven, is afhankelijk van de
geluidsbronnen en effecten.
Met behulp van EQUALIZER op de
afstandsbediening kunt u een gewenste
geluidsmodus selecteren.
3
Op het display
Bedienen
MERIDIAN
BASS (BASS BLAST)
Of
BASS+ (BASS BLAST+)
Beschrijving
U kunt genieten
van premiumgeluid
met MERIDIANtechnologie.
Versterkt de bas en het
krachtige geluid.
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Dit programma
geeft het geluid een
enthousiaste sfeer en
geeft u het gevoel dat
u echt bij een rock-,
pop-, jazz- of klassiek
concert aanwezig bent.
FOOT BALL
U kunt genieten van de
equalizer FOOTBALL
STADIUM.
STANDARD
U kunt van
geoptimaliseerd geluid
genieten.
,,Opmerking
U kunt direct de MERIDIAN-equalizer selecteren
door op MERIDIAN EQ op het apparaat te
drukken.
U kunt de gewenste geluidsmodus selecteren door
SPECIAL EQ op de afstandsbediening of SPECIAL
EQ / BASS BLAST (of BASS BLAST+) op het toestel
te gebruiken.
Op het display
Regio
FUNK, REGUETON,
SAMBA,
MERENGUE,
Latijns
AXE, SALSA,
Amerika
SERTANEJO,
FORRO
Midden
ARABIC
Oosten
DANGDUT
Indonesië
AFRO
Afrika
INDIA
India
Beschrijving
Geoptimaliseerde
equalizer voor
het muziekgenre
van voorkeur in
iedere regio.
,,Opmerking
Door SPECIAL EQ / BASS BLAST (of BASS
BLAST+) op het apparaat gedurende 3
seconden vast te houden. Dan kunt u direct
BASS (BASS BLAST) of BASS+ (BASS BLAST+)
effect selecteren.
De USER EQ instellen
U kunt het geluidsniveau van Bass, Middle en Treble
naar wens aanpassen.
1. Druk op USER EQ op de unit. “USER EQ”
verschijnt.
2. Druk herhaaldelijk op USER EQ op het toestel
totdat op het scherm de gewenste instelling
wordt weergegeven.
3. Draai aan REAL SCRATCHER / SEARCH &
LEVEL CONTROL op het toestel om de waarde
aan te passen.
Bedienen 35
Geavanceerde Bediening
Opnemen naar USB
U kunt diverse geluidsbronnen opnemen op USB.
(CD, USB 1, USB 2, AUX 1, AUX 2, RADIO)
1. Verbind het USB-toestel met de RECORD PORT
op het apparaat.
2. Druk op F om een Functie te selecteren die u wilt
opnemen.
3. Start de opname door op USB REC op de
afstandsbediening of op USB REC / DEMO op
het toestel te drukken.
Functie
Status
Resultaat
Opgenomen tot stop
Stoppen en
Het laatste nummer snel
hervatten
opgenomen
(Pagina 38)
CD, USB 1,
USB 2
Helemaal
stoppen
AUX 1,
AUX 2,
RADIO,
MIXER ON/
DJ STAR ON
modus
-
Alle nummers snel
opgenomen
In onderstaande gevallen
is het bereik beperkt.
- Na zoeken van
een bestand (Pagina
20), wordt het
gevonden bestand snel
opgenomen
- Alleen als de Mapnaam
op het display verschijnt,
werkt de functie snel
Alle songs opnemen in
Map. (Map Zoekmodus
wordt vrijgegeven
wanneer er enkele
seconden geen knop
is ingedrukt na het
activeren van de map
zoekmodus). (Pagina
20)
- Nadat de JUKE BOX is
aangezet (Pagina 39),
worden alle nummers
van de JUKE BOX snel
opgenomen.
Opgenomen tot stop.
Stop de opname door op USB REC op de
afstandsbediening of op USB REC / DEMO op het
apparaat te drukken.
De bitsnelheid voor de opname
selecteren
1. Houd USB REC op de afstandsbediening of
USB REC / DEMO op het toestel gedurende 3
seconden ingedrukt.
2. Druk op C/V op de afstandsbediening of
C/V op zijde 1 van het apparaat om een bit
snelheid te selecteren.
3. Druk op USB REC op de afstandsbediening
of USB REC / DEMO op het toestel om het
instellen te voltooien.
Het maken van ongeautoriseerde kopieën
van kopie-beschermd materiaal, inclusief
computerprogramma's, bestanden, uitzendingen
en geluidsopnames, kan een schending van
de auteursrechten zijn en als een criminele
handeling gezien worden.
Deze apparatuur dient niet voor zulke
doeleinden gebruikt te worden.
Wees verantwoordelijk.
Respecteer auteursrechten
3
Bedienen
Afspelen/
Pauzeren
Om het opnemen te stoppen
36 Bedienen
,,Opmerking
yy Het geluidsniveau gaat tijdens het opnemen
vanaf CD naar USB vanzelf naar beneden
voor een stabielere opname.
yy U kunt het volumeniveau alleen veranderen
tussen MIN en 30 tijdens het opnemen.
(Alleen CD-functie)
yy Wanneer u stopt met opnemen, wordt het
bestand dat op dat moment is opgenomen
opgeslagen (Behalve tijdens het opnemen
van MP3-/WMA-bestanden in stopstatus.)
3
yy Verwijder, tijdens een USB-opname, het
USB-apparaat niet en schakel de unit niet uit.
Als dat niet gebeurt, kan er een incompleet
bestand gemaakt zijn en niet van de PC
verwijderd zijn.
Bedienen
yy Als USB-opname niet werkt, wordt een
boodschap zoals “NO USB”, “ERROR”, “USB
FULL”, “NOT SUPPORT” of “FILE MAX” op het
displayscherm weergegeven.
,,Opmerking
yy U kan verschillende geluiden opnemen
door gebruik te maken van DJ EFFECT, DJ
SCRATCHER, DJ PAD, REAL SCRATCHER,
CUE of MIC.
(In de MIXER/ DJ STAR OFF-modus, behalve
wanneer USB/CD in stop-status staan.)
yy U kunt het opgenomen microfoongeluid
bedienen al naar gelang het microfoonvolume.
yy U kunt niet meer dan 2000 bestanden opslaan.
yy In het geval van een niet ondersteund MP3/
WMA bestand, is het mogelijk dat het opnemen
van het bestand gestopt wordt.
yy Als u opneemt tijdens het afspelen, wordt het
geluid dat op dat moment wordt afgespeeld
opgenomen.
yy Wanneer de BLUETOOTH of LG TV-functie is
ingesteld, is opnemen in MIXER ON-modus
beschikbaar.
yy USB-kaartlezers en externe harde schijven
kunnen niet gebruikt worden voor USBopname.
yy VOICE CANCELLER of KEY CHANGER zullen
worden gereset als u de opnamefunctie
gebruikt tijdens de werking van VOICE
CANCELLER of KEY CHANGER.
yy Een bestand wordt opgenomen met
ongeveer 512 Mbyte wanneer u lange tijd
opneemt.
yy VOICE CANCELLER of KEY CHANGER kunnen
niet worden bediend tijdens het opnemen.
yy Deze bestanden worden als volgt opgeslagen.
AUDIO CD
MP3/WMA
Afspeel- of
pauzeerstatus
Afspeel- of
pauzeerstatus
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
'*-&@3&$ $%@3&$
"6%*0@
53"$,@
"6%*0@
53"$,@
De andere status
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
$%@3&$
'*-&@3&$
"6%*0@ 53"$,@
"6%*0@ 53"$,@
De andere status
'*-&@3&$
"#$ 'JMFOBNF
%&' 'JMFOBNF
De andere bron*
05)&34@3&$
"6%*0@
"6%*0@
Tuner
%+@.*9@3&$
56/&3@3&$
.*9@
"6%*0@@'.
.*9@
MIXER / DJ STAR modus
05)&34@3&$
"6%*0@
"6%*0@
%+@.*9@3&$
.*9@
.*9@
'*-&@
"
%
5IFPUIFSTUBUVT
5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
*: AUX en dergelijke.
Tuner: de huidige opnamefrequentie wordt
getoond.
1
Bedienen 37
Afspelen JUKE BOX
De JUKE BOX-functie laat u een playlist maken met uw
favoriete nummers/bestanden op de schijf. Een playlist
tot 100 nummers/bestanden kan ingegeven worden.
Een JUKE BOX-lijst maken
1. Druk op JUKEBOX / MEMORY op de
afstandsbediening en houd vast om naar de
bewerkingsmodus te gaan.
(Het afspelen wordt gestopt als u op JUKEBOX/
MEMORY op de afstandsbediening drukt.)
2. Selecteer een nummer/bestand door op C/V
op de afstandsbediening te drukken.
3. Druk op JUKEBOX/MEMORY op de afstandsbediening
om het nummer/bestand op te slaan.
5. Druk nogmaals op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening.
Druk op N op de afstandsbediening om de JUKE
BOX-lijst af te spelen, nadat u deze heeft gemaakt.
,,Opmerking
Wanneer u de geprogrammeerde JUKE BOX-lijst
maakt of wijzigt, staat de REPEAT modus uit.
Luisteren naar JUKE BOX
Druk eenmaal op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening. “JUKEBOX ON” verschijnt op het scherm.
Druk op N op de afstandsbedienng om de JUKE
BOX-lijst af te spelen.
Druk eenmaal op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening om het te annuleren. “JUKEBOX
OFF” verschijnt op het display.
JUKE BOX bewerken
1. Houd JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening ingedrukt om naar de
bewerkingsmodus te gaan.
(Het afspelen wordt gestopt als u op JUKEBOX/
MEMORY op de afstandsbediening drukt.)
2. Druk op PRESET·FOLDER W/S op de
afstandsbediening om een nummer/bestand te
selecteren om te bewerken.
3. Druk op C/V op de afstandsbediening.
5. Herhaal stappen 2 tot 4 om de andere nummers/
bestanden op te slaan.
6. Druk nogmaals op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening.
Druk op N op de afstandsbediening om de JUKE
BOX-lijst af te spelen, nadat u de lijst heeft bewerkt.
Het verwijderen van de JUKE BOX-lijst
De verwijderfunctie werkt alleen in de
bewerkingsmodus.
1. Druk op JUKE BOX / MEMORY op de
afstandsbediening en houd vast om naar de
bewerkingsmodus te gaan.
Of
Druk op DELETE op de afstandsbediening
terwijl JUKE BOX wordt afgespeeld om naar de
bewerkingsmodus te gaan.
2. Selecteer een nummer door herhaaldelijk te
drukken op PRESET·FOLDER W/S op de
afstandsbediening.
3. Druk op DELETE op de afstandsbediening terwijl
een nummer is geselecteerd.
,,Opmerking
yy Als er geen JUKE BOX-lijst is, verschijnt
“JUKEBOX NO PROGRAM” op het scherm
wanneer u op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening drukt.
yy JUKE BOX wordt in onderstaande gevallen
uitgeschakeld.
-- Wisselen van functie.
-- Het aan en uit zetten van de speler.
-- Het bedienen van de numerieke toetsen op
de afstandsbediening.
-- Een bestand afspelen door SEARCH en
REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL
CONTROL op het toestel te gebruiken.
yy De JUKE BOX-lijst wordt gewist in
onderstaande gevallen.
-- Disk aan het verwijderen.
3
Bedienen
4. Herhaal stap 2 - 3 om andere nummers/
bestanden op te slaan.
(U kunt de lijst wijzigen door te drukken op
PRESET·FOLDER W/S op de afstandsbediening
om het JUKE BOX programmanummer te
selecteren.)
4. Druk op JUKEBOX/MEMORY op de
afstandsbediening.
38 Bedienen
Andere handelingen
Schakel tijdelijk het geluid uit
Druk op [ op de afstandsbediening om uw geluid
te dempen.
U kunt uw unit dempen, bijvoorbeeld om de telefoon
te beantwoorden; “Q” zal in het displayscherm
verschijnen.
Druk nogmaals op [ op de afstandsbediening of
verander het volumeniveau om te annuleren.
3
Bedienen
DRC (Dynamisch Bereik
Controle)
Verhelder het geluid als het volume lager wordt gezet
en voorkom een plotselinge geluidstoename (alleen
Dolby Digital).
Druk op N in OPTICAL-functie om deze functie aan
of uit te zetten
Op het display
Beschrijving
DRC ON
De DRC-functie is ingeschakeld.
DRC OFF
De DRC-functie is uitgeschakeld.
,,Opmerking
Deze functie werkt alleen in OPTICAL-functie.
CHILDSAFE Modus
Deze functie zorgt ervoor dat u niet verrast wordt
als u de unit inschakelt en het volume van de unit
ingesteld is op een hoog niveau.
Druk, om de CHILDSAFE-modus in te schakelen, op
OK op de unit en houd vast als het volume van de
unit op “MIN” staat.
Voer het volume in de CHILDSAFE-modus geleidelijk
op.
Druk, om de CHILDSAFE-modus in te schakelen, op
OK op de unit en houd vast als het volume van de
unit op “MIN” staat en de modus wordt ingeschakeld.
,,Opmerking
In het geval van CD, USB of BT functie, werkt de
CHILDSAFE modus niet na ongeveer 2 minuten
nadat de stroom van de unit is gehaald, zelfs als
deze modus is geactiveerd.
DEMO
In de uitgeschakelde toestand, druk een keer op USB
REC / DEMO op de unit. Het apparaat gaat aan en
iedere functie zal op het display-scherm verschijnen.
Druk nogmaals op USB REC / DEMO op het toestel
om de DEMO-functie te annuleren.
Stoppen en hervatten
Het apparaat slaat het punt op waar u op Zhebt
gedrukt, afhankelijk van de disc of USB.
Als u Z tweemaal indrukt, zal het opgeslagen
stoppunt door het apparaat worden gewist.
Bedienen 39
De afstandsbediening van uw tv
gebruiken
Het gebruiken van de microfoon.
U kunt sommige functies van dit apparaat regelen
met de afstandsbediening van uw tv, zelfs met een
product van een ander bedrijf.
Regelbare functies zijn volume omhoog/omlaag en
dempen.
2. Speel de muziek die u wilt.
Houd [ op de afstandsbediening gedurende
ongeveer 3 seconden vast in OPTICAL-functie om
deze functie aan of uit te zetten.
Beschrijving
TV REMOTE ON
TV REMOTE-functie is
ingeschakeld.
TV REMOTE OFF
TV REMOTE-functie is
uitgeschakeld.
3. Zing mee met de begeleiding. Pas het
microfoonvolume aan door MIC VOLUME op het
toestel met de klok mee of tegen de klok in te
draaien.
,,Opmerking
yy Stel, als de microfoon niet gebruikt wordt, het
MIC-volume in op het minimum of schakel
de MIC uit en verwijder de microfoon uit de
MIC-aansluiting.
yy Als de microfoon zich te dichtbij de
luidspreker bevindt, wordt mogelijk een
gierend geluid geproduceerd. Houd in dit
geval de microfoon uit de buurt van de
luidspreker of verminder het geluidsniveau
met behulp van het MIC VOLUME op het
toestel.
,,Opmerking
yy Ondersteunde TV-merken
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
yy Zorg ervoor dat de geluidsuitvoer van uw TV
is ingesteld op [External speaker].
yy Afhankelijk van de afstandsbediening kan
deze functie mogelijk niet goed werken.
yy Deze functie werkt niet op de magische
afstandsbediening van LG TV.
yy Deze functie werkt alleen in de OPTICALfunctie.
yy Als het geluid door de microfoon extreem
hard klinkt, kan het verstoord zijn. Draai in dit
geval MIC VOLUME op het toestel naar het
minimum.
yy U kunt het geluid van de microfoons een
echo-effect geven door op MIC ECHO te
drukken.
3
Bedienen
Op het display
1. Verbind uw microfoon met de MIC-plug.
40 Bedienen
VOICE CANCELLER
KEY CHANGER
U kunt de vocale tonen verminderen tijdens
het afspelen van muziek van verschillende
ingangsbronnen.
U kunt de toets in 9 stappen aanpassen (4 stappen
hoger, 4 stappen lager en de originele toets).
yy Om de toets scherper te maken, druk herhaaldelijk,
één voor één, op de KEY CHANGER (L) op de
afstandsbediening of druk op KEY CHANGER op
het apparaat en, tijdens playback, met de wijzers
van de klok, op MIC VOLUME.
Druk op VOICE CANCELLER. Op het scherm wordt
“VOICE CANCELLER ON” weergegeven.
Om te annuleren drukt u opnieuw op VOICE
CANCELLER.
De kwaliteit van de VOICE CANCELLER kan
verschillen afhankelijk van de opnamecondities van
muziekbestanden.
,,Opmerking
3
yy Deze functie is beschikbaar op CD, USB of
BLUETOOTH Functie.
Bedienen
yy Als de functie niet beschikbaar is, verschijnt
“NOT SUPPORT” op het displayscherm.
yy Deze functie is alleen beschikbaar voor
gebruik als een microfoon is aangesloten.
yy Als er geen microfoon is aangesloten, wordt
op het scherm “PLEASE INSERT MIC”
weergegeven.
yy Deze is niet beschikbaar op de mono-bron.
yy Om hem te initialiseren verandert u de
Functie of u ontkoppelt de microfoon.
yy Deze functie is mogelijk niet geïnitialiseerd
afhankelijk van de status van aangesloten
apparaten.
yy Om de toets meer te verlagen, druk herhaaldelijk
,één voor één, op de KEY CHANGER (l) toets op
de afstandsbediening of druk op de
KEY CHANGER op het apparaat en, tijdens
playback,, tegen de wijzers van de klok op MIC
VOLUME.
,,Opmerking
yy Deze functie is beschikbaar op CD, USB of
BLUETOOTH functie.
yy Om deze te initialiseren verandert u de
Functie, u ontkoppeld de microfoon of u
verandert de muziek.
yy Deze functie wordt mogelijk niet
geïnitialiseerd afhankelijk van de aangesloten
apparaten.
yy Als de functie niet beschikbaar is, wordt op
het scherm “NOT SUPPORT” weergegeven.
yy Als er geen microfoon is aangesloten, wordt
op het scherm “PLEASE INSERT MIC”
weergegeven.
Bedienen 41
VOCAL EFFECTS (stemeffecten)
ECHO (echo)
Als u uw microfoon op de MIC-poort aansluit, kunt u
gebruikmaken van de karaokefuncties door de stem
van de diverse invoerbronnen te veranderen.
Als u uw microfoon op de MIC-poort aansluit, kunt u
het geluid van de microfoons een echo-effect geven
door op MIC ECHO te drukken.
Druk herhaaldelijk op VOCAL EFFECTS of druk op
VOCAL EFFECTS en draai vervolgens aan REAL
SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL op het
apparaat als de modus voor stemeffecten op het
scherm verschijnt om de diverse modus te kiezen.
ECHO MODE 1
BASS SOPRANO HELIUM ROBOT
DUET MAN DUET WOMAN BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1 HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1 DUET MAN1 DUET
WOMAN1 BASS ECHO2 SOPRANO
ECHO2 HELIUM ECHO2 ROBOT ECHO2
DUET MAN2 DUET WOMAN2 OFF
yy Als u op het toestel op KEY CHANGER, DJ
EFFECT of MIC ECHO drukt in de VOCAL
EFFECTS-modus na het opslaan van de
huidige VOCAL EFFECTS, wordt de VOCAL
EFFECTS-modus uitgeschakeld en kunt u de
KEY CHANGER-, DJ EFFECT- of ECHO-modus
bedienen.
yy Houd VOCAL EFFECTS ingedrukt om de
VOCAL EFFECTS-modus uit te schakelen.
,,Opmerking
ECHO OFF
yy Als er geen microfoon is aangesloten, wordt
op het scherm “PLEASE INSERT MIC”
weergegeven.
yy Als u op de knop VOCAL EFFECTS drukt
in de ECHO-modus, na het opslaan van de
huidige ECHO, schakel dan de ECHO-modus
uit en bedien de VOCAL EFFECTS-modus.
Druk weer op MIC ECHO, na het opslaan van
de huidige VOCAL EFFECTS, om de ECHOmodus te bedienen.
Gebruiken van de H/P MODE
Monitoren via hoofdtelefoon is beschikbaar.
Druk op H/P MODE om via de hoofdtelefoon naar
muziek te luisteren. Druk op H/P VOLUME en draai
aan VOLUME om het volume aan te passen.
Druk, tijdens het mengen, op H/P MODE om een
monitoren-modus te selecteren. U kunt luisteren
naar de muziek als deze gemengd of afgespeeld
wordt via Bron A of Bron B.
,,Opmerking
yy Hij is niet compatibel met een 4-polige
aansluiting.
yy Als u een bronuitvoer selecteert in de MIXER
/ DJ STAR ON-modus, worden de afspeeleffecten (Behalve TEMPO) niet doorgegeven
door de uitvoer via de hoofdtelefoon.
yy Als u uitschakelt of schakelt naar MIXER /
DJ STAR OFF, wordt de geselecteerde H/P
MODE geannuleerd.
3
Bedienen
,,Opmerking
yy Als er geen microfoon is aangesloten, wordt
op het scherm “PLEASE INSERT MIC”
weergegeven.
ECHO MODE 2
42 Bedienen
VERLICHTING
Slaapfunctie instellen
Deze functie zorgt voor een feeststemming door de
verlichting op het apparaat te bedienen.
Druk herhaaldelijk op LIGHTING op het apparaat of
druk op LIGHTING op het apparaat en zet daarna
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI op het
apparaat aan.
Druk herhaaldelijk op SLEEP op de afstandsbediening
om een vertragingstijd tussen de 10 en 180 minuten
te selecteren. Na de vertragingstijd wordt het
apparaat uitgeschakeld.
Om de slaapmodus te annuleren, druk herhaaldelijk
op SLEEP op de afstandsbediening totdat “SLEEP
OFF” verschijnt.
PARTY
WATER
FOREST
(MY STYLE)
OFF
,,Opmerking
yy De verlichtingsmodus is bij alle functies
beschikbaar.
3
Bedienen
yy De verlichtingsmodus onthoudt zijn
voorgaande modus. Druk nadat u een
eerste keer op LIGHTING op het toestel
hebt gedrukt nogmaals om van modus te
veranderen.
yy Als u gebruik wilt maken van MY STYLE moet
u een bron koppelen met de “LG XBOOM”
app.
yy Kijk niet direct in het lichtgevende gedeelte
wanneer LIGHTING is ingeschakeld.
yy Als de helderheid van het licht verblindend is,
schakel dan de verlichting van de ruimte in of
schakel de LIGHTING van de unit uit.
yy Om bovenste enonderste LED-verlichting
aan of uit te zetten, houd LIGHTING op het
apparaat gedurende 3 seconde vast.
Op het display
Beschrijving
FLASH ON
Bovenste en onderste
LED-verlichting is
ingeschakeld.
FLASH OFF
Bovenste en onderste
LED-verlichting is
uitgeschakeld.
,,Opmerking
yy U kunt controleren hoe lang het nog duurt
voordat het toestel wordt uitgeschakeld.
Druk op SLEEP op de afstandsbediening om
de resterende tijd te bekijken of te wijzigen.
yy U kunt de resterende tijd bewerken als de
resterende tijd of “DIMMER ON” wordt
weergegeven.
Dimmer
Druk eenmaal op SLEEP op de afstandsbediening.
Het scherm wordt met de helft verduisterd.
Druk herhaaldelijk op SLEEP op de afstandsbediening
totdat “SLEEP OFF”verschijnt om de slaapfunctie te
annuleren.
,,Opmerking
Alle verlichting wordt uitgeschakeld als de
dimmer gebruikt wordt.
Bedienen 43
Automatisch afsluiten
Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen op
elektriciteitsverbruik, indien de hoofdunit niet is
aangesloten op een extern apparaat en gedurende
15 minuten niet wordt gebruikt.
De unit schakelt zichzelf ook uit na zes uur als de
hoofdunit verbonden is met ander apparaat met
behulp van analoge invoer.
De Automatische uitschakelfunctie wordt alleen
toegepast op het MAIN-apparaat in het geval van
WIRELESS PARTY LINK-verbinding. In het geval van
het OTHER-apparaat is Auto stroom uit beschikbaar
na het ontkoppelen van OTHER -apparaat en MAINapparaat.
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat,
gaat deze unit aan, maar de Bluetooth
functie is mogelijk niet verbonden.
yy Als u de Bluetooth verbinding ontkoppelt
op deze unit, proberen sommige Bluetooth
apparaten continu verbinding te maken met
de unit. Daarom wordt aanbevolen om de
verbinding te ontkoppelen voordat u de unit
uit zet.
yy Als u probeert te verbinden met de "LG
XBOOM" app, wordt de Bluetooth-functie
van deze unit aangezet.
yy Als u de unit aanzet met de LG TV of de
Bluetooth functie, wordt de correcte functie
van deze unit aan gezet.
Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de
aan/uit-knop te drukken.
yy Als al met deze unit gepaard is, kan deze unit
automatisch inschakelen via een invoerbron,
als deze unit uitgeschakeld wordt.
AUTO POWER Aan
yy Indien u het apparaat direct hebt
uitgeschakeld, kan het niet automatisch meer
worden ingeschakeld met de functie AUTO
POWER. Het apparaat kan echter wel worden
ingeschakeld met de functie AUTO POWER
wanneer het optische signaal binnenkomt na
5 seconden zonder signaal.
Deze unit gaat automatisch aan door een invoerbron :
LG TV, Bluetooth of Optisch
Wanneer u uw met dit apparaat verbonden tv
inschakelt, dan herkent dit toestel het inputsignaal
en selecteert het de juiste functie. U kunt het geluid
uit het toestel horen.
Als u probeert uw Bluetooth-apparaat te verbinden,
gaat deze unit aan en verbindt uw Bluetoohtapparaat. U kunt uw muziek afspelen.
Wanneer u dit apparaat uitschakelt door elke keer
op 1 op het apparaat te drukken gedurende 5
seconden, kunt u de AUTO POWER-functie in- of
uitschakelen.
Op het display
Beschrijving
AUTO POWER ON
AUTO POWER-functie is
ingeschakeld.
AUTO POWER OFF
AUTO POWER-functie is
uitgeschakeld
3
Bedienen
Hoe u de draadloze netwerkverbinding
of het draadloze apparaat kunt
ontkoppelen.
,,Opmerking
yy Afhankelijk van het aangesloten apparaat is
het mogelijk dat deze functie niet werkt.
44 Bedienen
Wijziging van de Auto-functie
Dit apparaat herkent invoersignalen, zoals optisch,
Bluetooth, LG TV en Aux 1 en schakelt vervolgens
automatisch over naar de geschikte functie.
Als u probeert het Bluetooth-apparaat
aan te sluiten
Wanneer u probeert uw Bluetooth-apparaat te
verbinden met deze unit, wordt de Bluetoothfunctie geselecteerd. Speel uw muziek af op het
Bluetooth-apparaat.
3
Wanneer AUX IN 1 (3,5 mm stereo
kabel) is verbonden
Bedienen
Als u een draagbaar apparaat verbindt met de
AUX IN 1 aansluiting, wordt de functie AUX 1
geselecteerd. Speel uw muziek af op het draagbare
apparaat.
Als het optisch signaal binnenkomt
Bij het inschakelen van het externe apparaat, dat
met een optische kabel aangesloten op deze unit,
schakelt de unit over op optisch. U kunt het geluid
van uw apparaat horen.
Als uw LG TV is aangesloten
Wanneer u uw LG TV die verbonden is met LG Sound
Sync (Draadloze verbinding) aan zet, verandert deze
unit de functie naar LG TV. U kunt het geluid uit uw
TV horen.
,,Opmerking
yy Deze functie is niet beschikbaar tijdens het
opnemen of verwijderen.
yy Deze functie werkt alleen met apparaten die
eerder verbonden zijn.
yy Als de Bluetooth-verbindingsvergrendeling
is ingeschakeld is de Bluetooth-verbinding
alleen beschikbaar voor de Bluetooth- en LG
TV-functie. (Pagina 29)
yy LG Sound Sync (optisch) wijzigt hetzelfde als
de OPTICAL functie.
Bedienen 45
Instellen van de Klok
De speler als wekker gebruiken
1. Schakel de unit in.
1. Schakel de unit in.
2. Houd CLOCK op de afstandsbediening ingedrukt.
3. Selecteer tijdmodus door te drukken op
C/V op de afstandsbediening.
- AM 12:00 (voor een AM en PM weergave) of
0:00 (voor een 24 uurs weergave)
4. Druk op RDS/SET op de afstandsbediening om
uw selectie te bevestigen.
5. Selecteer de uren door te drukken op
C/V op de afstandsbediening.
6. Druk op RDS/SET op de afstandsbediening.
8. Druk op RDS/SET op de afstandsbediening.
Instellen van de klok via de “LG
XBOOM” App
Installeer “LG XBOOM” app op uw Android-apparaat.
(Pagina 30-31)
De klok van uw unit zal automatisch
gesynchroniseerd worden met uw apparat door
Bluetooth-verbinding te activeren via de “LG
XBOOM” app.
3. Druk op C/V op de afstandsbediening om de
uren en minuten te veranderen en druk op RDS/
SET op de afstandsbediening om op te slaan.
4. Druk op C/V op de afstandsbediening om de
functie te selecteren en druk op RDS/SET op de
afstandsbediening om op te slaan.
-Druk op C/V op de afstandsbediening
om een vooraf ingesteld nummer te
selecteren wanneer u de tuner selecteert
en druk vervolgens op RDS/SET op de
afstandsbediening.
Als er geen vooraf ingesteld nummer is, wordt
deze stap overgeslagen.
5. Druk op C/V op de afstandsbediening om het
volume aan te passen en druk op RDS/SET op de
afstandsbediening om op te slaan.
,,Opmerking
yy Als u de kloktijd instelt, kunt u de tijd
controleren door op CLOCK op de
afstandsbediening te drukken, zelfs wanneer
de speler is uitgeschakeld.
yy U kunt het alarm instellen nadat u de tijd van
de klok ingesteld heeft.
yy Als u de klok de tijd en alarm instelt, kunt u
het alarmpictogram “(“ controleren, door
kort te drukken op CLOCK, zelfs wanneer de
speler is uitgezet.
yy Als u de klok en het alarm heeft ingesteld
kunt u het pictogram alarm “(“ en de
alarm instellingsgegevens controleren door
op ALARM te drukken, zelfs wanneer het
apparaat is uitgezet.
yy U kunt ALARM ON/OFF modus selecteren
door te drukken op ALARM.
3
Bedienen
7. Selecteer de minuten door te drukken op
C/V op de afstandsbediening.
2. Houd ALARM op de afstandsbediening
ingedrukt.
46 Bedienen
WIRELESS PARTY LINK
Verbinding
U kan genieten van het geluid door twee luidsprekers
te gebruiken. Om te genieten van WIRELESS PARTY
LINK, dient u een andere luidspreker te kopen.
Het is compatibel met een apparaat dat WIRELESS
PARTY LINK ondersteunt.
3
1. Druk op 3 TWIN op het toestel. Op het scherm
wordt TWIN MODE ROLE SELECT weergegeven.
2. Druk op 3 TWIN op het apparaat om MAIN of
OTHER te selecteren.
- Unit : Selecteert MAIN.
-
unit : Selecteert OTHER.
Twee unit proberen verbinding met elkaar te
maken.
3. Waar deze apparaten succesvol met elkaar
verbonden zijn, verschijnt de naam van elk
verbonden apparaat in elk apparaat.
Bedienen
Bedienen 47
,,Opmerking
yy Wanneer u de LG Sound Sync of OPTICAL
verbinding gebruikt is deze functie niet
beschikbaar.
-- Wanneer u de WIRELESS PARTY
LINK probeert te verbinden tijdens het
gebruiken van de LG Sound Sync functiie
of OPTICAL functie, verschijnt “NOT
SUPPORT” in het weergavescherm.
-- Wanneer u de functie wijzigt naar
OPTICAL of verbonden LG Sound Sync/
OPTICAL bij het gebruiken van WIRELESS
PARTY LINK, wordt WIRELESS PARTY
LINK vrijgegeven.
yy Wanneer WIRELESS PARTY LINK ontkoppeld
is, wordt de OTHER-unit gewijzigd in
BLUETOOTH-functie.
yy Als de verbinding mislukt, verschijnt “FAILED”
op het displayscherm.
yy De functie dempen wordt met elkaar
gesynchroniseerd.
yy De WIRELESS PARTY LINK-verbinding wordt
verbroken als u het toestel uitschakelt of op
3 TWIN op het toestel drukt.
yy Het geluid van de MAIN-unit en de OTHERunit kan anders zijn afhankelijk van de
afspeelstatus of de bron.
-- U kunt slechts één Bluetooth-apparaat
tegelijk aansluiten op de MAIN-unit. U
kunt geen Bluetooth-apparaat aansluiten
op de OTHER-unit.
-- De WIRELESS PARTY LINK-verbinding
wordt alleen ondersteund op Androidapparaten. (WIRELESS PARTY LINK
verbinding wordt mogelijk niet
ondersteund afhankelijk van de
specificaties van het aangesloten
apparaat of het besturingssysteem.)
-- Verwijderbare/ontkoppelbare
Bluetooth-apparaten (bijv. Dongle enz.)
zullen WIRELESS PARTY LINK niet
ondersteunen.
-- Wanneer WIRELESS PARTY LINK is
verbonden, is geen Bluetooth-verbinding
beschikbaar in de status van opnemen of
verwijderen.
-- Wanneer u WIRELESS PARTY LINK
aansluit terwijl u afspeelt via een
verbonden Bluetooth-apparaat, kan dit
opnieuw worden aangesloten, afhankelijk
van de telefoonspecificaties.
3
Bedienen
yy U kunt de microfoon alleen op de OTHER-unit
gebruiken. In het geval van een OTHER-unit
worden slechts enkele functies ondersteund.
,,Opmerking
yy Controleer de volgende informatie als u
verbinding maakt met Bluetooth.
48 Problemen oplossen
Problemen oplossen
Algemeen
Probleem
Oorzaak en oplossing
yy Schakel de stroom van dit apparaat en het verbonden externe apparaat (tv,
woofer, dvd-speler, versterker, enz.) uit en schakel ze opnieuw in.
Het apparaat werkt niet
goed.
yy Haal het stroomsnoer uit deze unit en het aangesloten externe apparaat (TV,
Woofer, DVD-speler, versterker, enz.) en probeer opnieuw verbinding te maken.
yy Een eerdere instelling is mogelijk niet opgeslagen wanneer de stroom van het
apparaat wordt gehaald.
yy Het stroomsnoer is niet aangesloten. Sluit het stroomsnoer aan.
Geen stroom
4
Problemen oplossen
Geen geluid.
yy Controleer of de elektriciteit is uitgevallen.
Kijk de omstandigheden door een werkend elektronisch toestel te gebruiken met
hetzelfde stopcontact.
yy Controleer of u de juiste functie heeft geselecteerd.
Druk op de functietoets en kijk na of u de juiste functie hebt geselecteerd.
yy Er is een niet-afspeelbare disk in het apparaat geplaatst. Controleer de
afspeelbare disk.
De unit start niet met
afspelen.
yy Er is geen disk in het apparaat aanwezig. Plaats een disk in het apparaat.
yy De disk is vuil. Reinig de disk. (Pagina 52)
yy De disk is ondersteboven geplaatst.
Plaats de disk met het label of de geprinte kant naar boven.
yy De antenne is slecht geplaatst of aangesloten.
Verbind de antenne stevig.
Nauwkeurig afstemmen
op radiozenders is niet
mogelijk.
yy De signaalsterkte van radiozender is te zwak.
Stem handmatig af op de zender.
yy Er zijn geen zenders voorgeprogrammeerd of de voorgeprogrammeerde zenders
zijn gewist (wanneer afgestemd wordt door het scannen van vooraf ingestelde
kanalen).
Voorkeuze van sommige radiostations, zie pagina 32 voor details.
Problemen oplossen 49
Probleem
Oorzaak en oplossing
yy U houdt de afstandsbediening te ver van het apparaat.
Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7m (23ft).
De afstandsbediening
functioneert niet goed.
yy Er is een obstakel aanwezig tussen de afstandsbediening en het apparaat.
Verwijder het obstakel.
yy De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg.
Vervang de batterijen door nieuwe.
Er is geen luidsprekerlicht yy Bekijk de verlichtingseffecten door op LIGHTING te drukken. (Pagina 42)
LG Sound Sync werkt
niet.
The AUTO POWER
function does not work.
yy Controleer of uw LG TV LG Sound Sync ondersteunt.
yy Controleer de verbinding van LG Sound Sync.
yy Controleer de geluidsinstellingen van uw TV en deze unit.
yy Kijk verbinding van extern toestel na, zoals TV of Bluetooth toestel.
yy Afhankelijk van het verbonden toestel is het mogelijk dat deze functie niet werkt.
Probleem
Oorzaak en oplossing
Invoerbron kan niet aangepast worden met de ‘F’
toets zoals BT (BLUETOOTH), USB enz. En alleen de
yy Druk 15 seconden op de ‘DEMO’ toets op de
DEMO modus wordt vertoont op de display.
voornaamste reeks van het product.
De afstandsbedieningen werkt niet goed.
Problemen oplossen
opmerking om de Demo modus te starten
4
50 Bijlage
Algemene specificaties
Algemeen
Stroomvereisten
Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik
Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Netwerk stand-by : 0,5 W
Afmetingen (B x H x D)
Gebruikstemperatuur
Vochtigheid tijdens bedrijf
(als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
Ong. 430,0 mm x 1050,0 mm x 400,0 mm
5 °C tot 35 °C
5 % tot 60 % RH
Invoer
Digitale audio in (OPTICAL IN)
Analoge audio in (AUX IN 2)
3,3 V (p-p), optische aansluiting x 1
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA-aansluiting (L, R) x 1
Draagbaar in (AUX IN 1)
1,0 Vrms (3,5 mm stereojack) x 1
Microfoon (MIC 1/2)
Gevoeligheid 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jack x 2
Tuner
FM-afstembereik
5
87,5 - 108,0 MHz of 87,50 - 108,00 MHz
Systeem
Bijlage
Frequentie respons
Signaal-tot-storing ratio
Dynamisch bereik
Busvoeding (USB)
Beschikbare Digitale Invoer Audio
Sampling Frequency
Beschikbaar Digitaal Invoer Audio
formaat
100 tot 20000 Hz
Meer dan 75 dB
Meer dan 80 dB
5 V 0 500 mA
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Dolby Audio, PCM
Versterker (RMS Uitgangsvermogen)
Totale uitvoer
2,000 W RMS
HOOG
550 W RMS X 2 (6 Ω bij 1 kHz, 25 % THD)
LAAG
900 W RMS (12 Ω bij 200 Hz, 15 % THD)
yy Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Bijlage 51
Handelsmerken en
licenties
Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van
hun respectievelijke eigenaren.
Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn
gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth
SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door LG
Electronics is onder licentie.
Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die
namen van hun respectievelijke eigenaars.
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, en het dubbel-D symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
5
Bijlage
52 Bijlage
Onderhoud
Omgaan met het apparaat
Het apparaat verzenden
Opmerkingen over disks
Omgaan met disks
Plak nooit papier of plakband op de disk.
Disks opbergen
Berg de disk na het spelen op in het bijbehorende
doosje. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen en laat de schijf nooit liggen in een
in de zon geparkeerde auto.
Schijven reinigen
Vingerafdrukken en stof op de disk kunnen zorgen
voor een slechte beeldkwaliteit en geluidstoringen.
Reinig de schijf voordat u deze afspeelt, met een
schone doek. Wrijf de disk voorzichtig vanuit het
midden schoon.
5
Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol,
benzine, thinner, commercieel verkrijgbaar
reinigingsmiddelen of anti-statische spray die
bedoeld is voor oude vinyl grammofoonplaten.
Bewaar de originele verzenddoos en
verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet
verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale
bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk
in de fabriek is gedaan.
Houd het oppervlak van de behuizing
schoon
Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden,
in de buurt van het apparaat. Als u druk uitoefent
wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak
beschadigd raken. Zorg dat de behuizing niet
langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic
producten.
De unit reinigen
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat
te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil
zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde
zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen
als alcohol, benzine of thinner. Deze producten
kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
Bijlage
Het apparaat onderhouden
Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat.
Wanneer de optische lens of onderdelen van het
schijfstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste
gaan van de beeldkwaliteit. Neem voor details a.u.b.
contact op met het dichtsbijzijnde geautoriseerde
service-center.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising