LG | OL100 | User manual | LG OL100 Gebruikershandleiding

LG OL100 Gebruikershandleiding
EENVOUDIGE HANDLEIDING
NEDERLANDS
Mini Hi-Fi
audio
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set in gebruik neemt en bewaar hem
voor toekomstig gebruik.
Om de instructies voor geavanceerde functies weer te geven gaat u naar
http://www.lg.com vanwaar u de gebruikershandleiding kunt downloaden. Sommige
inhoud van deze gebruikershandleiding kan van uw apparaat afwijken.
MODEL
OL100
MFL70941304
1902_Rev01
OL100-DB.DEUSLLK_SIM_DUT_MFL70941304.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
2019-04-05
4:37:06
Bovenpaneel
a b c d
e f g h i j
s
k
r
l
q
m
o
n
p
a H/P (Hoofdtelefoon) VOLUME -/+
Past het hoofdtelefoonvolume aan.
b 1 (Stand-by)
Schakelt de stroom aan of uit.
c F (Functie)
Selecteert de functie en invoerbron.
d HEADPHONE IN aansluiting
USB 1 Poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-toestel te
verbinden.
e Display scherm
f TEMPO A -/+
Past het TEMPO aan in de USB 1-functie.
MASTER VOLUME -/+
Past het luidsprekervolume aan.
TEMPO B -/+
Past het TEMPO aan in de USB 2-functie.
g USB 2 Poort
U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-toestel te
verbinden.
RECORD PORT
U kan bestanden van verschillende bronnen opnemen.
h USB REC / DEMO
- Neemt op USB op.
- Stopt met opnemen.
- Als u op USB REC / DEMO drukt, terwijl het apparaat
uitstaat, wordt de demo-modus getoond.
i MIC (Microfoon) ECHO
Selecteert ECHO-modus.
j MIC (Microfoon) VOLUME -/+
Wijzigt het microfoonvolume.
OL100-DB.DEUSLLK_SIM_DUT_MFL70941304.indd 2
k VOCAL EFFECTS
Selecteert verschillende stemeffecten-modus.
VOICE CANCELLER
U kunt de vocale tonen verminderen vanop verschillende
ingangsbronnen tijdens het afspelen van muziek.
KEY CHANGER
Veranderd de toets om te passen bij uw stemgebruik door de
MIC VOLUME te roteren.
l Zijde 2 / Basis controle (alleen USB 2)
Z (Stoppen)
Stopt met afspelen of annuleert de DELETE-functie.
C/V (Overslaan/zoeken)
- Spoelt terug of door.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
N (Afspelen/Pauzeren)
Start of pauzeert het afspelen.
CUE
Stelt cue-punt in op de DJ STAR-modus.
SEARCH
Verplaatst naar map of bestand in de selectiemodus.
OK
Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.
REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid
te maken.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het
playback punt op DJ STAR-modus te bedienen.
- Zoekt een map of een bestand.
- Selecteert de lichteffecten.
SPECIAL EQ / BASS BLAST (of BASS BLAST+)
- Kiest speciale equalizer.
- Druk en houdt vast om direct het BASS BLAST (of BASS
BLAST+) effect te selecteren.
DJ LOOP
Selecteert de DJ LOOP-modus.
(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens het afspelen
van USB.)
LIGHTING
Selecteer de verlichtingsmodus.
m B (Openen/sluiten)
Opent en sluit de schijflade.
n CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Selecteert het geluidseffect CLUB, DRUM of USER om te mixen.
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de
“LG XBOOM” app.)
1, 2, 3 (DJ PAD)
Druk op een gewenst geluid pad.
o AUTO SYNC
Wanneer u MIX/DJ STAR gebruikt, kunt u het tempo van
audiobestanden synchroniseren die worden afgespeeld op
USB 1 en USB 2 door te drukken op AUTO SYNC.
2019-04-05
4:37:07
MIX
Mixt het geluid.
Cross fader (Crossfader)
Verplaats de crossfader om het volume van het gemixte geluid
aan te passen wanneer je MIXER/DJ STAR ON gebruikt.
p PARTY ACCELERATOR-hendel
Verschuif de hendel om voor een feeststemming te zorgen.
PARTY ACCELERATOR MODE
Selecteert PARTY ACCELERATOR MODE.
q MERIDIAN EQ
U kunt direct de premium-MERIDIAN-equalizer selecteren.
r Zijde 1 / Basis bedieningselementen (alleen CD / USB 1 /
BLUETOOTH / RADIO)
Z (Stoppen) / RDS
- Stopt afspelen of annuleert de DELETE-functie.
- Radio Data System
C/V (Overslaan/Zoeken)
- Spoelt terug of door.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
- Selecteert de radiostations.
N (Afspelen/Pauzeren)
- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert stereo/mono.
CUE
Stelt het cue-punt in op de DJ STAR-modus.
SEARCH
Verplaatst naar map of bestand in de selectiemodus.
OK
Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.
REAL SCRATCHER / SEARCH & LEVEL CONTROL
-B
eweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid
te maken.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het
playback punt op DJ STAR-modus te bedienen.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het USER
EQ-niveau te bedienen.
- Zoekt een map of een bestand.
- Past DJ EFFECT-niveau aan.
- Selecteert vocale effecten.
DJ EFFECT
Selecteert een gewenst DJ EFFECT.
DJ LOOP
Selecteert de DJ LOOP-modus.
(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens het afspelen
van CD/USB.)
USER EQ
Selecteert de door u zelf gecreëerde equalizer.
s H/P (Hoofdtelefoon) MODE
Druk in om een hoofdtelefoon-monitormodus te selecteren.
3TWIN
Verbindt twee luidsprekers voor TWIN-modus van WIRELESS
PARTY LINK.
DJ STAR
Schakelt de DJ STAR-modus aan of uit.
Voorpaneel/Achterpaneel
e
d
a
b
f
ghi
c
d
j
d
a
(Afstandsbedieningssensor)
e Verlichting
b MIC (Microfoon) 1/2-aansluiting
f AUX IN 2 (L/R) : Verbind een extra apparaat.
c Schijflade
g AUX IN 1 : Verbinding maken met een draagbaar apparaat.
d Verlichting
h ANTENNA (FM)
i OPTICAL IN : Verbinding maken met een optisch apparaat
j AC IN-aansluiting
OL100-DB.DEUSLLK_SIM_DUT_MFL70941304.indd 3
2019-04-05
4:37:08
Aanvullende informatie
Stroomvereisten
Stroomverbruik
Raadpleeg het hoofdlabel
op het apparaat.
Raadpleeg het hoofdlabel
op het apparaat.
Netwerk stand-by : 0,5 W
(als alle netwerkpoorten
zijn geactiveerd)
Afmetingen (B x H x D)
Ong. 430,0 mm x
1.050,0 mm x 400,0 mm
Busvoeding (USB)
5 V 0 500 mA
Versterker (Totale
Vermogen RMS Uitgang)
2.000 W RMS
Hoe u de draadloze netwerkverbinding of
het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.
Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/
uitknop te drukken.
Vervangen van de batterij
3)
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Voorzichtig
yy Sluit het stroomsnoer indien mogelijk direct op het
muur-stopcontact aan. Of indien u een stekkerdoos
gebruikt, dan is het hoogst aanbevolen om een
stekkerdoos van het type 110 V / 15 A of 230 V / 15
A te gebruiken, anders werkt de speler wellicht niet
juist door een tekort aan voeding.
yy Overlaad de stekkerdoos niet met een overmaat aan
elektrische lading.
Opmerking
yy Kijk niet direct in het lichtgevende gedeelte wanneer
LIGHTING is ingeschakeld.
(R0
Specificaties
(R03)
Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart LG Electronics dat de radioapparatuur type MINI HIFI AUDIO in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De
volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op
het volgende internetadres:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Ter overweging van de gebruiker, moet dit apparaat worden
geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm
tussen het apparaat en het lichaam.
Frequentiebereik
Uitgangsvermogen (Max.)
2402 tot 2480 MHz
10 dBm
yy Als de helderheid van het licht verblindend is, schakel
dan de verlichting van de ruimte in of schakel de
LIGHTING van de unit uit.
Besturingsapparaat
Download de LG XBOOM App op uw apparaat.
(Alleen voor Android)
OL100-DB.DEUSLLK_SIM_DUT_MFL70941304.indd 4
LG Sound Sync
Voor meer informatie download de online
gebruikershandleiding. http://www.lg.com
2019-04-05
4:37:09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising