LG | 24MK430H-B | User manual | LG 24MK430H-B Gebruikershandleiding

LG 24MK430H-B Gebruikershandleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
LED LCD-Monitor
(LED-Monitor*)
*De LG LED-monitoren zijn monitoren met LED-achtergrondverlichting.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat
bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in
de toekomst kunt raadplegen.
MODEL LED LCD-MONITOR
20MK4 series
22MK4 series
24MK4 series
27MK4 series
www.lg.com
2
NEDERLANDS
NLD
INHOUD
LICENTIE-----------------------------
3
MONTEREN EN VOORBEREIDEN- 4
--Onderdelen-------------------------------------- 4
--Ondersteunde stuurprogramma’s en software-5
--Beschrijving van onderdelen en knoppen- ----- 6
De joystickknop gebruiken
Invoerverbinding
--De monitor verplaatsen en optillen- ----------- 8
--De monitor instellen --------------------------- 9
De standaard bevestigen
Op een tafelblad plaatsen
Aan een muur monteren
DE MONITOR GEBRUIKEN-------
14
--Aansluiten op een PC-------------------------- 14
D-SUB-aansluiting
HDMI-verbinding
--Aansluiten op AV-apparaten------------------ 15
HDMI-verbinding
--Randapparatuur aansluiten-------------------- 15
Hoofdtelefoon aansluiten
GEBRUIKERSCONFIGURATIE----
16
PROBLEMEN OPLOSSEN--------
21
SPECIFICATIES--------------------
22
--Vooraf ingestelde modi (Resolutie)----------- 29
3
NLD
NEDERLANDS
LICENTIE
Elk model heeft andere licenties. Ga naar www.lg.com voor meer informatie over de licentie.
De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMIlogo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
De volgende inhoud wordt alleen toegepast op de monitoren die worden verkocht op de Europese markt
welke moeten voldoen aan de ErP-richtlijnen:
*Deze monitor is ingesteld op automatisch na 4 uur uitschakelen nadat u de monitor heeft ingeschakeld en
er geen aanpassingen worden gedaan aan de monitor instellingen.
*Om deze instelling uit te schakelen, wijzig deze optie naar 'Uit' in het OSD-menu van " Automatic Standby
(Automatische Stand-by)”.
4
NEDERLANDS
NLD
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
Onderdelen
Controleer of alle onderdelen in de doos zijn meegeleverd voordat u het product gebruikt. Als er onderdelen ontbreken, moet u contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Het product en de
onderdelen zien er mogelijk anders uit dan hieronder afgebeeld.
CD (Gebruikershandleiding)/
Kaart
(Afhankelijk van het land)
D-sub-kabel
(Afhankelijk van het land)
HDMI-kabel
(Afhankelijk van het land)
of
Netsnoer
AC/DC-adapter
(Afhankelijk van het land)
AC/DC-adapter
(Afhankelijk van het land)
20MK4 series 22MK4 series 24MK4 series
2 schroeven
Basis van standaard
Standaard
27MK4 series
Basis van standaard
Standaard
5
WAARSCHUWING
OPMERKING
yy De onderdelen zien er mogelijk anders uit dan hieronder afgebeeld.
yy Alle informatie en specificaties in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd om de prestaties van het product te verbeteren.
yy Voor accessoires gaat u naar een elektronicawinkel of webshop of neemt u contact op met de winkel
waar u het product hebt gekocht.
Ondersteunde stuurprogramma’s en software
U kunt de nieuwste versie van de LGE website (www.lg.com ) downloaden en installeren.
Stuurprogramma’s en software
Installatieprioriteit
20MK4 series
22MK4 series
24MK4 series
27MK4 series
Stuurprogramma voor monitor
Aanbevolen
O
OnScreen Control
Aanbevolen
O
NLD
NEDERLANDS
yy Gebruik originele onderdelen om de veiligheid en prestaties van het product te garanderen.
yy Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van namaakonderdelen wordt niet gedekt door de
garantie.
yy Het wordt aanbevolen de meegeleverde onderdelen te gebruiken.
yy Als u kabels gebruikt die niet zijn goedgekeurd door LG, wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of
kan er beeldruis optreden.
6
Beschrijving van onderdelen en knoppen
NEDERLANDS
NLD
Joystickknop
De joystickknop gebruiken
U kunt de functies van de monitor heel eenvoudig bedienen door op de joystickknop te drukken of de knop
met uw vinger naar links/rechts te bewegen.
Basisfuncties
◄/►
Inschakelen
Druk eenmaal met uw vinger op de joystickknop om de monitor in
te schakelen.
Uitschakelen
Druk eenmaal met uw vinger op de joystickknop en houd deze ingedrukt om de monitor uit te schakelen.
Volumeregeling
U kunt het volume regelen door de joystickknop naar links/rechts te
bewegen. (alleen voor HDMI)
OPMERKING
yy De joystickknop bevindt zich aan de onderkant van de monitor.
7
Invoerverbinding
NLD
NEDERLANDS
Aansluitpaneel (Zie pag.14~15)
8
NEDERLANDS
NLD
De monitor verplaatsen en
optillen
Wanneer u de monitor wilt verplaatsen of optillen,
volgt u deze instructies om te voorkomen dat de
monitor krassen oploopt of wordt beschadigd en
om de monitor, ongeacht vorm of grootte, veilig te
transporteren.
WAARSCHUWING
yy Probeer het scherm van de monitor niet aan
te raken. Dit kan leiden tot beschadiging van
het scherm of van pixels waarmee beelden
worden gevormd.
yy U wordt geadviseerd om de monitor in de
oorspronkelijke doos of het verpakkingsmateriaal te plaatsen voordat u deze verplaatst.
yy Koppel het netsnoer en alle kabels los voordat u de monitor verplaatst of optilt.
yy Houd de boven- en onderzijde van de monitor stevig vast. Houd de monitor niet bij het
scherm zelf vast.
yy Als u het monitorpaneel gebruikt zonder de
basis van de standaard, kan de joystickknop
ervoor zorgen dat de monitor onstabiel wordt
en valt, waardoor deze beschadigd raakt of
mensen gewond kunnen raken. Ook de joystickknop kan hierdoor defect raken.
yy Wanneer u de monitor vasthoudt, moet het
scherm van u af zijn gekeerd om krassen te
voorkomen.
yy Voorkom dat de monitor tijdens het verplaatsen zware schokken of trillingen krijgt te
verduren.
yy Houd de monitor tijdens het verplaatsen altijd
rechtop; draai de monitor nooit op zijn zij en
kantel deze niet.
9
De monitor instellen
NLD
NEDERLANDS
De standaard bevestigen
4
20MK4 series
22MK4 series
24MK4 series
1
WAARSCHUWING
yy Dek het oppervlak af met een zachte doek om
het scherm te beschermen tegen krassen.
27MK4 series
1
2
WAARSCHUWING
3
yy Dek het oppervlak af met een zachte doek om
het scherm te beschermen tegen krassen.
2
schroeftorsie: 10~12 kgf
10
3
WAARSCHUWING
NEDERLANDS
NLD
yy Teneinde letsel aan de vingers of voeten te
voorkomen wanneer u de Stand Body en Base
monteert, moet u de Base vasthouden bij het
monteren van de Stand body en base.
WAARSCHUWING
schroeftorsie: 10~12 kgf
4
yy De afbeeldingen in dit document geven
standaardprocedures weer en het product ziet
er in het echt mogelijk anders uit.
yy Draag de monitor niet ondersteboven door
alleen de basis van de standaard vast te
houden. De monitor kan dan van de standaard
vallen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
yy Raak het scherm van de monitor niet aan
wanneer u de monitor optilt of verplaatst.
Door de uitgeoefende druk kan de monitor
beschadigd raken.
yy Breng geen vreemde stoffen (oliën,
smeermiddelen, enz.) aan de schroeven aan
tijdens de montage van het product. (Doet u dit
toch, dan kan het product beschadigd raken.)
yy Als u overmatig veel kracht uitoefent bij het
aandraaien van de schroeven, kan de monitor
beschadigd raken. Hierdoor ontstane schade
valt niet onder de productgarantie.
OPMERKING
yy U kunt de standaard in omgekeerde volgorde
demonteren.
11
Op een tafelblad plaatsen
hem op het tafelblad.
3 Druk op de joystickknop aan de onderkant van
de monitor om deze in te schakelen.
Laat een ruimte vrij van (minimaal) 100 mm
vanaf de muur voor een goede ventilatie.
WAARSCHUWING
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
2 Sluit de AC/DC-adapter en het netsnoer aan
op een stopcontact.
of
yy Koppel het netsnoer los voordat u de monitor
verplaatst of installeert. Er bestaat een risico
op een elektrische schok.
NLD
NEDERLANDS
1 Til de monitor op, kantel hem rechtop en zet
12
WAARSCHUWING
NEDERLANDS
NLD
Wanneer u de hoek aanpast, houd de onderkant
van de monitor dan niet vast zoals aangegeven
in de volgende afbeelding, omdat u op die manier
letsel aan uw vingers kunt oplopen.
Raak het scherm niet aan en druk er niet op
wanneer u de kijkhoek van de monitor aanpast.
OPMERKING
Het scherm kan -5° tot 20° naar voren en
achteren worden gekanteld voor optimaal
kijkgemak.
20
Voorkant
Achterkant
Het Kensington-veiligheidssysteem gebruiken
Houd deze set niet zoals de afbeelding
hieronder. Beeldscherm kan los raken van
stand ​​basis en uw lichaam verwonden.
De aansluiting voor het Kensingtonveiligheidssysteem bevindt zich aan de achterkant
van de monitor. Voor meer informatie over de
installatie en het gebruik hiervan raadpleegt u de
handleiding die is geleverd bij het Kensingtonveiligheidssysteem of gaat u naar http://www.
kensington.com .
Sluit de kabel van het Kensingtonveiligheidssysteem aan tussen de monitor en een
tafel.
OPMERKING
yy Het Kensington-veiligheidssysteem is optioneel.
Het systeem is verkrijgbaar bij de meeste elektronicawinkels.
13
Aan een muur monteren
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Indien u de Monitor op een muur wenst te
monteren, hecht dan de muurbeugel (optioneel)
aan de achterkant van de monitor.
Wanneer u de monitor met behulp van de
wandmontagesteun (optionele onderdelen)
monteert, moet u dit zorgvuldig doen zodat de
monitor niet van de wand kan loskomen.
1 Indien u een schroef gebruikt die langer is dan de
standaardlengte, kan de monitor intern beschadigd
worden.
2 Indien u gebruik maakt van schroeven die anders
zijn dan de standaard, kan het product worden
beschadigd en kan het uit de gemonteerde positie
vallen. Indien dit voorvalt, zal LG hier niet verantwoordelijk voor zijn.
Model
20MK4 series 22MK4 series
24MK4 series
Muurbevestiging
(A x B)
Standaardschroef
75 x 75
Aantal schroeven
Model
Muurbevestiging
(A x B)
Standaardschroef
Aantal schroeven
M4
4
27MK4 series
100 x 100
M4
4
A
NLD
NEDERLANDS
Laat aan de zijkanten en de achterzijde een
ventilatieruimte van 100 mm vrij. Gedetailleerde
installatie-instructies zijn verkrijgbaar bij uw dealer;
zie de installatiehandleiding voor de optionele
muurbevestigingssteun.
yy Muurbevestiging (A x B)
B
WAARSCHUWING
yy Koppel eerst het netsnoer los en plaats of
monteer daarna de monitor. Als u dat niet doet,
kunt u een elektrische schok krijgen.
yy Als u de monitor aan een plafond of schuine
wand monteert, kan de monitor vallen en
ernstig letsel veroorzaken.
yy Gebruik alleen een goedgekeurde
muurbevestigingssteun van LG en neem
contact op met uw plaatselijke winkelier of een
vakman.
yy Draai de schroeven niet te vast omdat hierdoor
schade kan ontstaan aan de monitor en uw
garantie kan komen te vervallen.
yy Gebruik alleen schroeven en een
muurbevestiging die voldoen aan de VESAnorm. Eventuele beschadiging of eventueel
letsel door verkeerd gebruik of het gebruik van
een ongeschikte accessoire valt niet onder de
garantie.
yy De lengte van de schroef aan de buitenkant
van de achterkant moet onder 8mm liggen.
Pad voor muurbevestiging
Achterkant
Pad voor muurbevestiging
Achterkant
Standaard schroef
Max.8mm
OPMERKING
yy Gebruik de schroeven die worden vermeld
op de specificaties voor schroeven volgens
de VESA-norm.
yy De muurbevestigingsset bevat een
montagehandleiding en alle benodigde
onderdelen.
yy De muurbevestigingssteun is optioneel.
Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij uw
plaatselijke winkelier.
yy De lengte van de schroeven kan verschillen
afhankelijk van de muurbevestiging. Zorg
ervoor dat u schroeven van de juiste lengte
gebruikt.
yy Zie voor meer informatie de instructies die bij
de muurbevestiging zijn geleverd.
14
NEDERLANDS
NLD
DE MONITOR GEBRUIKEN
Aansluiten op een PC
yy Uw monitor ondersteunt Plug & Play*.
*Plug & Play: een PC herkent een apparaat
dat een gebruiker op de PC heeft aangesloten,
zonder het apparaat te configureren of enige
handelingen te verrichten.
HDMI-verbinding
U kunt digitale video en audio op uw monitor
aansluiten. Verbind de PC en de monitor met de
HDMI kabel zoals weergegeven op onderstaande
afbeeldingen.
D-SUB-aansluiting
U kunt analoge videosignalen vanaf uw PC naar
de monitor zenden. Sluit de PC en de monitor
op elkaar aan met behulp van de meegeleverde
15-pins D-sub-signaalkabel, zoals
aangegeven in de volgende afbeeldingen.
OPMERKING
yy Wanneer u een HDMI-PC gebruikt, kan dit
compatibiliteitsproblemen opleveren.
yy Gebruik een goedgekeurde kabel met
het HDMI-logo. Als u geen goedgekeurde
HDMI-kabel gebruikt, wordt het scherm
mogelijk niet weergegeven of kan er een
verbindingsfout optreden.
yy Aanbevolen HDMI-kabeltypen
- High-Speed HDMI®/TM-kabel
- High-Speed HDMI®/TM-kabel met Ethernet
OPMERKING
yy Een D-Sub-kabel gebruiken voor aansluiting
op een Macintosh
yy Mac-adapter
Voor gebruik met Apple Macintosh is een
aparte adapterstekker vereist om de 15-pins
D-SUB VGA-aansluiting (drie rijen) van de
meegeleverde kabel om te zetten naar een
15-pins aansluiting met twee rijen.
OPMERKING
yy Wanneer u twee PC's wilt aansluiten op de
monitor sluit u de benodigde signaalkabels
(D-SUB/DVI-D/HDMI) aan op de monitor.
yy Als u de monitor inschakelt wanneer deze
koud is, kan het scherm flikkeren. Dit is
normaal.
yy Er kunnen enkele rode, groene of blauwe
stippen op het scherm verschijnen. Dit is
normaal.
15
Aansluiten op AV-apparaten
Verbind video-en audiosignalen van uw AV apparaat met de monitor. Verbind het AV
apparaat met de monitor via de HDMI kabel zoals
weergegeven op onderstaande afbeeldingen.
Hoofdtelefoon aansluiten
Sluit de hoofdtelefoon op de monitor aan op de
poort voor de hoofdtelefoon zoals wordt geïllustreerd.
H/P
(afzonderlijk verkocht)
OPMERKING
yy Randapparatuur wordt afzonderlijk verkocht.
yy Indien u gebruikt maakt van een haakse
hoofdtelefoon, kan deze misschien
problemen veroorzaken wanneer u het met
een andere extern apparaat op de monitor
aansluit. Derhalve wordt aangeraden om een
rechte hoofdstelefoon te gebruiken.
OPMERKING
yy Wanneer u een HDMI-PC gebruikt, kan dit
compatibiliteitsproblemen opleveren.
yy Gebruik een goedgekeurde kabel met
het HDMI-logo. Als u geen goedgekeurde
HDMI-kabel gebruikt, wordt het scherm
mogelijk niet weergegeven of kan er een
verbindingsfout optreden.
yy Aanbevolen HDMI-kabeltypen
- High-Speed HDMI®/TM-kabel
- High-Speed HDMI®/TM-kabel met Ethernet
Haaks type
Recht type
yy Afhankelijk van de audio-instellingen van de
PC en het externe apparaat zijn de functies
van hoofdtelefoon en luidspreker mogelijk
beperkt.
NLD
NEDERLANDS
HDMI-verbinding
Randapparatuur aansluiten
16
NEDERLANDS
NLD
GEBRUIKERSCONFIGURATIE
Het hoofdmenu activeren
1 Druk op de joystickknop aan de onderkant van de monitor.
2 Beweeg de joystick omhoog/omlaag (▲/▼) en naar links/rechts(◄/►) om de opties in te stellen.
3 Druk nogmaals op de joystickknop om het hoofdmenu sluiten.
Joystickknop
Knop
Menustatus
Beschrijving
Hoofdmenu uitgeschakeld
Hiermee schakelt u het hoofdmenu in.
Hoofdmenu ingeschakeld
Het hoofdmenu sluiten.
(Lang op de knop drukken teneinde de monitor uit te
schakelen.)
◄
►
▲
▼
Hoofdmenu uitgeschakeld
Hiermee past u het volumeniveau van de monitor aan.
(alleen voor HDMI)
Hoofdmenu ingeschakeld
Selecteren van de ingangsfucntie
Hoofdmenu uitgeschakeld
Hiermee past u het volumeniveau van de monitor aan.
(alleen voor HDMI)
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee opent u de functies voor Settings(Instellingen).
Hoofdmenu uitgeschakeld
Geeft de informatie over de huidige invoer weer.
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee schakelt u de monitor uit.
Hoofdmenu uitgeschakeld
Geeft de informatie over de huidige invoer weer.
Hoofdmenu ingeschakeld
Opent de picture mode (foto modus) functie. (alleen voor
HDMI)
Functies in het hoofdmenu
Picture Mode
Picture Mode
Picture Mode
Hoofdmenu
Settings
(Instellingen)
Hiermee configureert u de scherminstellingen.
Picture Mode
Selecteer een foto-modus om het beste weergave
effect te bereiken.
Input
Stelt de ingangmodus in
Power Off
(Uitschakelen)
Hiermee schakelt u de monitor uit.
Exit (Afsluiten)
Hiermee sluit u het hoofdmenu af.
Picture Mode
Settings
(alleen voor HDMI)
Beschrijving
17
Instellingen aanpassen
Brightness
Contrast
Volume
Beschrijving
Het contrast en de helderheid van het scherm aanpassen.
Hiermee past u het volume aan. (alleen voor HDMI)
OPMERKING
yy U kunt dempen/demping opheffen aanpassen door de joystickknop naar ▼ te bewegen
in het menu Volume.
Settings(Instellingen)
> Input
Beschrijving
Input List
Hiermee selecteert u de invoermodus.
Aspect Ratio
Hiermee past u de beeldverhouding aan.
Full Wide
Hiermee geeft u de video op breed scherm weer, ongeacht het ingevoerde
videosignaal.
Original
(Origineel)
Hiermee geeft u een video weer volgens de beeldverhouding van het
ingevoerde videosignaal.
OPMERKING
•• 22MK4 series 24MK4 series 27MK4 series De opties kunnen uitgeschakeld zijn op de
aanbevolen resolutie (1920 x 1080).
NLD
NEDERLANDS
Settings(Instellingen)
> Quick Settings
18
Instellingen aanpassen
NEDERLANDS
NLD
Settings (Instellingen) > Picture
Picture Mode
Beschrijving
Custom
Hiermee kan de gebruiker elk element aanpassen. De kleurmodus van het hoofdmenu kan worden aangepast.
Reader
Hiermee optimaliseert u het scherm voor de weergave van documenten. U kunt de
helderheid van het scherm instellen in het OSD-menu.
Photo
Hiermee stelt u het scherm optimaal in voor fotoweergave.
Cinema
Hiermee optimaliseert u het scherm om de visuele effecten van een video te verbeteren.
Color Weak- Deze modus is geschikt voor gebruikers die het verschil tussen rood en groen niet
kunnen onderscheiden. Het stelt gebruikers die kleurenblind zijn in staat om het
ness
verschil tussen de twee kleuren gemakkelijk te onderscheiden.
Picture Adjust
Game
Hiermee optimaliseert u het scherm voor het spelen van games.
Brightness
Het contrast en de helderheid van het scherm aanpassen.
Contrast
Sharpness
(Scherpte)
Hiermee stelt u de scherpte van het scherm in.
SUPER
RESOLUTION+
High (Hoog)
De geoptimaliseerde fotokwaliteit wordt weergegeven wanneer
een gebruiker kristalheldere foto’s wenst. Het is effectief voor
video of games van hoge kwaliteit.
Middle
(Gemiddeld)
De geoptimaliseerde beeldkwaliteit wordt weergegeven wanneer
een gebruiker beelden tussen lage en hoge standen comfortabel
wil bekijken. Het is effectief bij UCC of SC video.
Low (Laag)
De geoptimaliseerde beeldkwaliteit wordt weergegeven wanneer
een gebruiker vloeiende en natuurlijke beelden wil verkrijgen.
Het is effectief voor langzaam bewegende foto’s of stilstaande
beelden.
Off (Uit)
Selecteer deze optie voor het dagelijks bekijken. SUPER RESOLUTION+ is in deze modus uitgeschakeld.
Black Level
Hiermee stelt u de verschuiving in (alleen voor HDMI).
(Zwartniveau)
yy Offset: is een referentie voor een videosignaal, nl. de donkerste kleur die de
monitor kan weergeven.
DFC
Game Adjust
Response
Time (Reactietijd)
High (Hoog)
Handhaaft de huidige contrastverhouding van het scherm.
Low (Laag)
Verlaagt het zwartniveau en verhoogt het witniveau ten opzichte
van de huidige contrastverhouding van het scherm.
On (aan)
Hiermee wordt de helderheid automatisch aan het scherm aangepast.
Off (Uit)
Hiermee wordt de functie DFC uitgeschakeld.
Hiermee stelt u de reactietijd voor weergegeven beelden in op basis van de snelheid van het scherm.
Voor een normale omgeving wordt de instelling Fast (Snel) aanbevolen.
Voor een snel bewegend beeld wordt de instelling Faster(Sneller) aanbevolen.
Als Snellere Modus geselecteerd wordt dan kan er Bewegingsvervaging optreden afhankelijk van de inhoud.
Faster(Sneller) Hiermee stelt u de reactiesnelheid in op Faster(Sneller).
Fast (Snel)
Hiermee stelt u de reactiesnelheid in op Fast (Snel).
Normal
(Normaal)
Hiermee stelt u de reactiesnelheid in op Normal (Normaal).
Off (Uit)
De functie voor verbetering van de reactiesnelheid wordt niet
gebruikt.
OPMERKING
yy Deze instellingen zijn afhankelijk van de gebruiker. Indien u zich ongemakkelijk voelt bij een bepaalde
weergave dan kunt u deze functie uitschakelen.
19
Game Adjust
Hiermee worden duidelijke en natuurlijke beelden gecreëerd door de verticale frequentie van het ingangssignaal met die van het uitgangssignaal te synchroniseren.
WAARSCHUWING
yy Ondersteunde Interface: HDMI.
yy Ondersteunde grafische kaart: Een grafische kaart die AMD FreeSync
ondersteunt is noodzakelijk.
yy Ondersteunende Versie: Zorg ervoor dat u de grafische kaart van het nieuwste
stuurprogramma gaat bijwerken.
yy Voor meer informatie en vereisten, raadpleeg de AMD website op http://www.
amd.com/FreeSync.
Color Adjust
On (Aan)
De functie FreeSync wordt ingeschakeld.
Off (Uit)
De functie FreeSync wordt uitgeschakeld.
Black
Stabilizer
(Zwart
stabilisator)
Black Stabilizer (Zwart stabilisator)
: U kunt het zwart contrast instellen voor een betere zichtbaarheid in donkere scènes.
Als u de waarde van de Zwart Stabilisator vergroot, wordt het lage grijze vlak op het
scherm helderder. (U kunt zo eenvoudiger voorwerpen op donkere gameschermen zien.)
Als u de waarde van de Zwart Stabilisator beperkt, verdonkert u het lage grijze vlak en
vergroot u het dynamisch contrast op het scherm.
Cross Hair
Cross Hair (kruiscursor) biedt een markering op het midden van het scherm voor First
Person Shooter(FPS) games. Gebruikers kunnen de cross hair kiezen dat past bij
hun gameomgeving voor vier verschillende cross hairs.
yy Wanneer de monitor is uitgeschakeld of in de energiebesparende modus,zal
de Cross Hair eigenschap automatisch worden uitgeschakeld(Off).
Gamma
Mode 1, Mode 2, Hoe hoger de gammawaarde, hoe donkerder het beeld wordt. En
Mode 3
hoe lager de gammawaarde, hoe lichter het beeld wordt.
Mode 4
Color Temp
(Kleurtemp)
Als jij de spelinstellingen niet hoef aan te passen, selecteer Mode 4.
Hiermee selecteert u de standaardfabriekskleur van het beeld.
Warm: hiermee stelt u de schermkleur in op een rode kleurtint.
Medium: hiermee stelt u de schermkleur in op een kleurtint tussen rood en blauw in.
Cool (Koel): hiermee stelt u de schermkleur in op een blauwe kleurtint.
Custom (Aangepast): De gebruiker kan het aanpassen naar rood, groen of blauw
door het gepersonaliseerd te maken.
Red (Rood)/
U kunt de afbeeldingskleur aanpassen met de kleuren rood, groen en blauw.
Green (Groen)/
Blue (Blauw)
Configuration Horizontal
Adjust
Vertical
(alleen voor
Clock
D-SUB)
Phase
Resolution
(alleen voor
D-SUB)
Om de afbeelding naar links en rechts te verplaatsen.
Om de afbeelding naar boven en onder te verplaatsen.
Om de verticale balken of strepen zichtbaar op de achtergrond van het scherm te
minimaliseren. De horizontale grootte van het scherm zal ook veranderen.
Om de scherpstelling van het scherm aan te passen. Hiermee kan u ook eventuele ruis
verwijderen en de weergave van karakters verduidelijken of verscherpen.
De gebruiker kan de gewenste resolutie instellen. Deze optie is enkel ingeschakeld wanneer de resolutie van het scherm ingesteld is naar het volgende (alleen voor D-SUB).
OPMERKING
De functie is enkel ingesteld wanneer uw schermresolutie van de computer werd inge- steld naar de
volgende, behalve dat de PC een verkeerde resolutie uitvoert.
1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off
1280x960, 1600x900,Off
22MK4 series 24MK4 series 27MK4 series
1440x900, 1600x900,Off
22MK4 series 24MK4 series 27MK4 series
Picture Reset Do you want to reset your settings?
No
Annuleer de selectie.
Yes
Hiermee herstelt u alle standaardinstellingen.
NLD
NEDERLANDS
FreeSync
22MK4 series
24MK4 series
27MK4 series
20
Instellingen aanpassen
NEDERLANDS
NLD
Settings(Instellingen) >
General
Beschrijving
Language (Taal)
Om te kiezen in welke taal de namen van de bestuurselementen worden weergegeven.
SMART ENERGY
SAVING
High
(Hoog)
U bespaart energie door de functie SMART ENERGY SAVING met hoge efficiëntie.
Low
(Laag)
U bespaart energie door de functie SMART ENERGY SAVING met lage efficiëntie.
Off (Uit)
Hiermee schakelt u de functie SMART ENERGY SAVING uit.
Automatic Standby
De monitor schakelt automatisch over naar de standby-modus na een bepaalde periode.
OSD Lock (OSD-vergrendeling)
Hiermee voorkomt u onjuiste toetsinvoer.
On (aan)
Toetsinvoer is uitgeschakeld.
OPMERKING
yy Alle functies worden uitgeschakeld, behalve OSD Lock mode, brightness, Contrast,
Input, Information en Volume.
Off (Uit)
Toetsinvoer is ingeschakeld.
Information(Informatie) De displayinformatie zal het Model, Serial Number (serienummer), Total Power On Time
(totale stroom op tijd) Resolution (resolutie) weergeven.
Reset
Do you want to reset your settings?
No
Annuleer de selectie.
Yes
Hiermee herstelt u alle standaardinstellingen.
NOTE
yy Gegevens opslaan hangt af van het Panel. Deze waarden moeten dus verschillend zijn van elk paneel en de
leverancier. Als optie van SMART ENERGY SAVING (SLIMME ENERGIEBESPARING) High (Hoog) of Low (Laag)
is, zal de monitor verlichting hoger of lager zijn afhankelijk van de bron.
21
Controleer onderstaande tabel voordat u contact opneemt met de helpdesk.
Er wordt geen beeld weergegeven
Is het netsnoer van het scherm
aangesloten?
yy Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het stopcontact.
Verschijnt het bericht "Out of
Range" (Buiten bereik)?
yy Dit bericht verschijnt wanneer het signaal van de PC (videokaart) zich buiten
het verticale of horizontale frequentiebereik van de weergave bevindt.
Raadpleeg het onderwerp 'Specificaties' in deze handleiding en configureer uw
TV opnieuw.
Zie jij een "NO SIGNAL" (GEEN
SIGNAAL) bericht op het scherm
verschijnen of is het scherm zwart?
yy Nadat het beeldscherm "NO SIGNAL" aangeeft, gaat het beeldscherm over in
de DPM modus.
yy Dit bericht wordt weergegeven wanneer de signaalkabel tussen de PC en de
monitor ontbreekt of niet is aangesloten. Controleer de kabel en sluit deze
opnieuw aan.
yy Check de PC status.
Can u enkele functies in OSD niet bedienen?
Kunt u enkele menu’s in OSD niet
selecteren?
yy U kunt de OSD-instellingen op elk moment ontgrendelen door naar het OSD
vergrendel menu te gaan en de items uit te zetten.
WAARSCHUWING
yy Ga naar Configuratiescherm ► Beeldscherm ► Instellingen en controleer of de resolutie is
veranderd. Als dit het geval is, stel dan de aanbevolen resolutie voor de videokaart opnieuw in.
yy Als de aanbevolen resolutie (optimale resolutie) niet is geselecteerd, kunnen letters onscherp zijn.
Het beeld kan afwijken of te donker zijn, of worden afgekapt. Controleer of u de aanbevolen resolutie
heeft geselecteerd.
yy De methode voor het instellen kan per computer en besturingssysteem verschillen en de
eerdergenoemde resolutie wordt niet door iedere videokaart ondersteund. Raadpleeg in dit geval de
fabrikant van de computer of videokaart.
yy Houd een juiste lichaamshouding bij gebruik van de monitor, anders kan het scherm niet worden
geoptimaliseerd.
Beeldweergave is incorrect
De schermkleur wijkt af of is maar
één kleur.
yy Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten en draai indien nodig de
schroeven steviger vast.
yy Controleer of de videokaart goed in de sleuf is geplaatst.
yy Verander de kleurinstellingen naar meer dan 24-bits (ware kleuren) in
Configuratiescherm ► Instellingen.
Het scherm knippert.
yy Controleer of het scherm is ingesteld op interliniëringsmodus. Als dit het geval
is, stel dan de aanbevolen resolutie voor het scherm in.
Verschijnt het bericht "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Onbekende monitor,
Plug&Play-monitor gevonden)?
Heeft u het
beeldschermstuurprogramma
geïnstalleerd?
yy Zorg ervoor dat u het schermbesturingsprogramma van onze website
installeert: http://www.lg.com .
yy Controleer of uw videokaart de Plug&Play-functie ondersteunt.
Weergave knippering
Wanneer u de aanbevolen timing
niet heeft ingesteld?
yy
22MK4 series 24MK4 series 27MK4 series Het lichtje zal knipperen
wanneer u de HDMI 1080i 60/50 Hz timing gebruikt, dus gelieve ervoor te
zorgen dat de timing op 1080P is ingesteld, dit is de aanbevolen modus.
NLD
NEDERLANDS
PROBLEMEN OPLOSSEN
22
NEDERLANDS
NLD
SPECIFICATIES
20MK4 series
LCD-scherm
Resolutie
Type
TFT (Thin Film Transistor)
LCD-scherm (Liquid Crystal Display)
Pixel-pitch
0,3177 mm x 0,307 mm
Maximale resolutie
1366 x 768 bij 60 Hz (HDMI)
1366 x 768 bij 60 Hz (D-sub)
Videosignaal
Aanbevolen resolutie
1366 x 768 bij 60 Hz
Horizontale frequentie
30 KHz tot 61 KHz
Verticale frequentie
HDMI
-PC: 56 Hz tot 75 Hz
-AV: 50 Hz tot 61 Hz
D-SUB: 56 Hz tot 75 Hz
Synchronisatie
Afzonderlijke synchronisatie, Digitaal
Invoerverbinding
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Stroominvoer
19 V
Stroomverbruik
Ingeschakeld: 13 W Typ. (Leveringstoestand)*
Slaapmodus ≤ 0,3 W
Uitgeschakeld ≤ 0,3 W
AC/DC-adapter
Type ADS-18SG-19-3 19016G, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-18FSG-19 19016GPG, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-18FSG-19 19016GPI, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-18FSG-19 19016GPCU, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-18FSG-19 19016GPB, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25SFA-19-3 19016E, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPI-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPG-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPB-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPG, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type LCAP42, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP36-A, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP36-E, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP36-I, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP36-U, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type DA-16C19, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-16D19FG, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-16E19FA, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
0,8 A
Uitstoot : 19 V
Omgevingsomstandigheden
Afmetingen
Gewicht (zonder verpakking)
0,84 A
Gebruikstemperatuur
Vochtigheid bij gebruik
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
Vochtigheid bij opslag
-20 °C tot 60 °C
Minder dan 85 %
Monitorgrootte (breedte x hoogte x diepte)
Inclusief standaard
463,8 mm x 366,5 mm x 181,9 mm
Exclusief standaard
463,8 mm x 276,4 mm x 38,4 mm
Inclusief standaard
2,3 Kg
Exclusief standaard
2,0 Kg
De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van
doorgevoerde verbeteringen van het product.
* Het energieverbruik kan verschillend zijn door de bedrijfstoestand en de instelling van de monitor.
* Het maximaleenergieverbruik in Aanstandwordtgemeten met LGE testnorm(Volledige Wit patroon, maximale resolutie).
23
22MK4 series
LCD-scherm
Resolutie
Type
TFT (Thin Film Transistor)
LCD-scherm (Liquid Crystal Display)
Pixel-pitch
0,24795 mm x 0,24795 mm
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 75 Hz (HDMI)
1920 x 1080 bij 60 Hz (D-sub)
Videosignaal
Aanbevolen resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Horizontale frequentie
HDMI : 30 KHz tot 85 KHz
D-SUB : 30 KHz tot 83 KHz
Verticale frequentie
HDMI
-PC: 56 Hz tot 75 Hz
-AV: 50 Hz tot 61 Hz
D-SUB: 56 Hz tot 75 Hz
Synchronisatie
Afzonderlijke synchronisatie, Digitaal
Invoerverbinding
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Stroominvoer
19 V
Stroomverbruik
Ingeschakeld: 19,7 W Typ. (Leveringstoestand)*
Slaapmodus ≤ 0,3 W
Uitgeschakeld ≤ 0,3 W
1,3 A Of 19 V== 0,8 A
NLD
NEDERLANDS
SPECIFICATIES
24
AC/DC-adapter
NEDERLANDS
NLD
Type ADS-40SG-19-3 19025G, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPG-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPI-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPB-2, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25SFA-19-3 19025E, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPB-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type LCAP21, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-A, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-E, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-I, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-B, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP51, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type WA-24C19FS, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FU, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FK, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FB, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FN, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type DA-24B19, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
Uitstoot : 19 V
1,3 A
Type ADS-18SG-19-3 19016G, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-18FSG-19 19016GPG, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-18FSG-19 19016GPI, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-18FSG-19 19016GPCU, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-18FSG-19 19016GPB, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25SFA-19-3 19016E, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPI-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPG-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPB-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19016EPG, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type LCAP42, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP36-A, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP36-E, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP36-I, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP36-U, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type DA-16C19, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-16D19FG, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-16E19FA, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
Uitstoot: 19 V
Omgevingsomstandigheden
Afmetingen
Gewicht (zonder verpakking)
0,84 A
Gebruikstemperatuur
Vochtigheid bij gebruik
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
Vochtigheid bij opslag
-20 °C tot 60 °C
Minder dan 85 %
Monitorgrootte (breedte x hoogte x diepte)
Inclusief standaard
509,6 mm x 395,8 mm x 181,9 mm
Exclusief standaard
509,6 mm x 305,7 mm x 38,5 mm
Inclusief standaard
2,8 kg
Exclusief standaard
2,5 kg
De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van
doorgevoerde verbeteringen van het product.
* Het energieverbruik kan verschillend zijn door de bedrijfstoestand en de instelling van de monitor.
* Het maximaleenergieverbruik in Aanstandwordtgemeten met LGE testnorm(Volledige Wit patroon, maximale resolutie).
25
24MK4 series
LCD-scherm
Resolutie
Type
TFT (Thin Film Transistor)
LCD-scherm (Liquid Crystal Display)
Pixel-pitch
0,2745 mm x 0,2745 mm
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 75 Hz (HDMI)
1920 x 1080 bij 60 Hz (D-sub)
Videosignaal
Aanbevolen resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Horizontale frequentie
HDMI : 30 KHz tot 85 KHz
D-SUB : 30 KHz tot 83 KHz
Verticale frequentie
HDMI
-PC: 56 Hz tot 75 Hz
-AV: 50 Hz tot 61 Hz
D-SUB: 56 Hz tot 75 Hz
Synchronisatie
Afzonderlijke synchronisatie, Digitaal
Invoerverbinding
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Stroominvoer
19 V
Stroomverbruik
Ingeschakeld: 26 W Typ. (Leveringstoestand)*
Slaapmodus ≤ 0,3 W
Uitgeschakeld ≤ 0,3 W
AC/DC-adapter
Type ADS-40SG-19-3 19025G, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPG-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPI-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPB-2, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25SFA-19-3 19025E, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPI-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPG-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPB-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type LCAP21, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-A, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-E, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-I, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-B, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP51, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type WA-24C19FS, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FU, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FK, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FB, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FN, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type DA-24B19, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
1,3 A
Uitstoot : 19 V
Omgevingsomstandigheden
1,3 A
Gebruikstemperatuur
Vochtigheid bij gebruik
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
Vochtigheid bij opslag
-20 °C tot 60 °C
Minder dan 85 %
NLD
NEDERLANDS
SPECIFICATIES
26
Afmetingen
NEDERLANDS
NLD
Gewicht (zonder verpakking)
Monitorgrootte (breedte x hoogte x diepte)
Inclusief standaard
555 mm x 421 mm x 181,9 mm
Exclusief standaard
555 mm x 330,9 mm x 38,4 mm
Inclusief standaard
3,1 kg
Exclusief standaard
2,8 kg
De bovenstaande productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van
doorgevoerde verbeteringen van het product.
* Het energieverbruik kan verschillend zijn door de bedrijfstoestand en de instelling van de monitor.
* Het maximaleenergieverbruik in Aanstandwordtgemeten met LGE testnorm(Volledige Wit patroon, maximale resolutie).
27
27MK4 series
LCD-scherm
Resolutie
Type
TFT (Thin Film Transistor)
LCD-scherm (Liquid Crystal Display)
Pixel-pitch
0,31125 mm x 0,31125 mm
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 75 Hz (HDMI)
1920 x 1080 bij 60 Hz (D-sub)
Videosignaal
Aanbevolen resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Horizontale frequentie
HDMI : 30 KHz tot 85 KHz
D-SUB : 30 KHz tot 83 KHz
Verticale frequentie
HDMI
-PC: 56 Hz tot 75 Hz
-AV: 50 Hz tot 61 Hz
D-SUB: 56 Hz tot 75 Hz
Synchronisatie
Afzonderlijke synchronisatie, Digitaal
Invoerverbinding
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Stroominvoer
19 V
Stroomverbruik
Ingeschakeld: 16,8 W Typ. (ENERGY STAR® standaard)*
23 W Typ. (Leveringstoestand)**
Slaapmodus ≤ 0,3 W
Uitgeschakeld ≤ 0,3 W
AC/DC-adapter
Type ADS-40SG-19-3 19025G, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPG-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPI-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-40FSG-19 19025GPB-2, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25SFA-19-3 19025E, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPI-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPG-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type ADS-25FSF-19 19025EPB-1, gefabriceerd door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
of Type LCAP21, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-A, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-E, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-I, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP26-B, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type LCAP51, gefabriceerd door LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
of Type WA-24C19FS, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FU, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FK, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FB, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type WA-24C19FN, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
of Type DA-24B19, gefabriceerd door Asian Power Devices Inc.
1,3 A
Uitstoot : 19 V
Omgevingsomstandigheden
1,3 A
Gebruikstemperatuur
Vochtigheid bij gebruik
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
Opslagtemperatuur
Vochtigheid bij opslag
-20 °C tot 60 °C
Minder dan 85 %
NLD
NEDERLANDS
SPECIFICATIES
28
Afmetingen
NEDERLANDS
NLD
Gewicht (zonder verpakking)
Monitorgrootte (breedte x hoogte x diepte)
Inclusief standaard
625,6 mm x 468,7 mm x 204,1 mm
Exclusief standaard
625,6 mm x 375,2 mm x 44 mm
Inclusief standaard
4,6 kg
Exclusief standaard
4,2 kg
De specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.
* Het energieverbruik kan verschillend zijn door de bedrijfstoestand en de instelling van de monitor.
* De On-modus van het stroomverbruik wordt gemeten met een ENERGY STAR®-test standaard.
** Het maximaleenergieverbruik in Aanstandwordtgemeten met LGE testnorm(Volledige Wit patroon, maximale resolutie).
29
Vooraf ingestelde modi (Resolutie)
NLD
NEDERLANDS
D-SUB / HDMI PC Tijdsetting
20MK4 series
Weergavemodi (Resolutie)
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale frequentie
(Hz)
Polariteit (H/
V)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1366 x 768
47,712
59,79
+/+
Aanbevolen modus
D-SUB PC Tijdsetting
22MK4 series 24MK4 series 27MK4 series
Weergavemodi (Resolutie)
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale frequentie
(Hz)
Polariteit (H/
V)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75,029
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60,023
+/+
1280 x 1024
79,976
75,035
+/+
1680 x 1050
65,290
59,954
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
HDMI PC Tijdsetting
22MK4 series 24MK4 series 27MK4 series
Weergavemodi (Resolutie)
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale frequentie
(Hz)
Polariteit (H/
V)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75,029
+/+
Aanbevolen modus
30
NEDERLANDS
NLD
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60,023
+/+
1280 x 1024
79,976
75,035
+/+
1680 x 1050
65,290
59,954
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
1920 x 1080
83,89
74,97
+/+
Aanbevolen modus
HDMI AV Tijdsetting
20MK4 series
Fabrieksinstellingen modus
(Voorinstelling)
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
HDMI
22MK4 series 24MK4 series 27MK4 series
Fabrieksinstellingen modus
(Voorinstelling)
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Aanbevolen modus
HDMI
Lees de Veiligheidsmaatregelen voordat u dit product gebruikt.
Het model en serienummer van het product bevinden zich aan de
achterkant en aan één kant van het product. Noteer deze nu voor
het geval dat u onderhoud nodig heeft.
MODEL
SERIENR.
(alleen voor 27MK4 series)
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S.
A.,Inc. has determined that this product
meets the ENERGY STAR guidelines for
energy efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more information
on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising