LG | 24MT48DF-PZ | User manual | LG 24MT48DF-PZ Gebruikershandleiding

LG 24MT48DF-PZ Gebruikershandleiding
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Veiligheid en referentie
LED-TV*
*D
e LG LED-TV heeft een LCD-scherm met
LED-achtergrondverlichting.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het
apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige
plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.
MT58*
MT48*
MT41*
www.lg.com
Inhoudsopgave
ENG
NEDERLANDS
2
3
Licenties
8
Afstandsbediening
3
Informatiebericht over Open Sourcesoftware
9
Instellingen
14
Online handleiding raadplegen
3
Voorbereiden
14
Onderhoud
4
De TV optillen en verplaatsen
4
De TV plaatsen
14
14
14
14
4
De joystickknop gebruiken
-De TV schoonmaken
-Scherm, frame, behuizing en standaard
-Netsnoer
-Inbranden van het beeld op het TV-scherm
voorkomen
4
5
-Basisfuncties
-Menu instellingen
15
Probleem oplossen
5
Op een tafelblad plaatsen
16
Specificaties
5
6
-De kijkhoek van de TV aanpassen
-Het Kensington-veiligheidssysteem
gebruiken
6
Aan een wand monteren
6
-Afzonderlijk aan te schaffen
(muurbevestigingssteun)
7
Aansluitingen (meldingen)
7
7
7
7
7
8
-Aansluiting antenne
-Aansluiting satellietschotel
-Verbinding met CI-module
-Scart-verbinding
-Overige verbindingen
-Aansluiten op een PC
Licenties
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia
Interface, en het HDMI Logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en
andere landen.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at
vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and
others available at [www.divx.com/patents]
Informatiebericht over
Open Source-software
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL,
LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in dit product te
achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen
van garantie en auteursrechtaanduidingen beschikbaar om te
downloaden.
OPMERKING
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
yy De OSD (schermweergave) van uw TV kan enigszins afwijken
van de afbeeldingen in deze handleiding.
yy De beschikbare menu’s en opties kunnen per gebruikte
invoerbron en per model verschillen.
yy Mogelijk wordt deze TV in de toekomst voorzien van nieuwe
functies.
yy De TV kan in standby-modus worden geplaatst om het
stroomverbruik te verminderen. Indien de TV langere tijd niet
gebruikt zal worden, dient deze uitgeschakeld te worden om
het energieverbruik te verlagen.
yy De verbruikte energie tijdens het gebruik kan aanzienlijk
worden verminderd indien het helderheidsniveau van het
beeld wordt verminderd. Dit leidt tot lagere gebruikskosten.
yy De items die bij uw product worden geleverd, kunnen
verschillen afhankelijk van het model.
yy Productspecificaties kunnen of inhoud van deze handleiding
kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als
gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.
yy Voor een optimale aansluiting moeten de HDMI-kabels en
USB-apparaten een stekkerbehuizing hebben die minder dan
10 mm dik en 18 mm breed is. Gebruik een verlengsnoer dat
ondersteuning biedt voor USB 2.0 als de USB-kabel of USBgeheugenstick niet in de USB-poort van uw TV past.
B
B
A
A
NEDERLANDS
ENG
Ondersteunde licenties kunnen per model verschillen. Ga voor meer
informatie over de licenties naar www.lg.com.
Voorbereiden
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Gebruik een goedgekeurde kabel met het HDMI-logo
bevestigd. Als u geen goedgekeurde HDMI-kabel gebruikt,
wordt het scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een
verbindingsfout optreden.
yy Aanbevolen HDMI-kabeltypen
- High-Speed HDMI®/™-kabel
- High-Speed HDMI®/™-kabel met Ethernet
ATTENTIE
yy Gebruik alleen goedgekeurde items om de veiligheid en
levensduur van het product te garanderen.
yy Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van nietgoedgekeurde items wordt niet gedekt door de garantie.
yy Het scherm van sommige modellen is voorzien van thin filmlaag. Deze laag mag niet worden verwijderd.
LG Electronics verleent u de open source-code op cd-rom tegen een
vergoeding die de kosten van een dergelijke levering dekt, zoals de
kosten van de media, de verzending en de verwerking. Een dergelijk
verzoek kunt u per e-mail richten aan: opensource@lge.com. Dit
aanbod is drie (3) jaar geldig vanaf de dag van aankoop van het
product.
3
De TV optillen en
verplaatsen
ENG
NEDERLANDS
Lees het onderstaande als u de TV wilt optillen of verplaatsen om te
voorkomen dat de TV gekrast of beschadigd raakt, en als u de TV veilig
wilt vervoeren, ongeacht het type en afmeting.
yy Wij raden u aan de TV te verplaatsen in de doos of het
verpakkingsmateriaal waarin de TV oorspronkelijk is geleverd.
yy Voordat u de TV verplaatst of optilt, koppelt u het netsnoer en
alle kabels los.
yy Wanneer u de TV vasthoudt, moet het scherm van u af zijn
gekeerd om krassen te voorkomen.
De TV plaatsen
ATTENTIE
yy Als de standaard aan de TV wordt bevestigd, leg dan het
scherm met de beeldzijde op een zachte ondergrond of een
plat oppervlak om het krassen op het scherm te voorkomen.
yy Draag de TV niet ondersteboven aan de standaard (of de
basis van de standaard), aangezien de monitor dan van de
standaard af kan vallen. Dit kan leiden tot schade of letsel.
OPMERKING
yy Verwijder de standaard voordat u de TV aan een
muurbevestiging monteert door de stappen om de standaard
te bevestigen in omgekeerde volgorde uit te voeren. (Alleen
MT58*, MT48T)
yy Trek de vergrendeling op de basis van de standaard omhoog
en verwijder de basis van de standaard van de TV. (Alleen
MT48D*, MT48V*, MT48U, MT41*)
De joystickknop gebruiken
yy Houd de boven- en onderkant van de TV stevig vast. Let erop
dat u de TV niet vasthoudt aan het doorzichtige gedeelte, de
luidspreker of het luidsprekerrooster.
Met behulp van de joystickknop kunt u de TV bedienen door de knop
naar boven, beneden, links of rechts in te drukken of te bewegen.
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
Joystickknop
yy Bij het vervoeren van de TV mag de TV niet worden
blootgesteld aan schokken of buitensporige trillingen.
yy Houd de TV tijdens het vervoer rechtop. Draai de TV nooit op
zijn kant en kantel deze niet naar links of rechts.
yy Buig het frame niet teveel. Hierdoor kan het scherm
beschadigd raken.
ATTENTIE
yy Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt, aangezien
hierdoor het scherm beschadigd kan raken.
yy Zorg ervoor dat de joystickknop niet beschadigd raakt als u de
TV verplaatst. (Afhankelijk van het land)
Sensor voor de
afstandsbediening
Basisfuncties
Inschakelen
Als de TV is ingeschakeld, drukt
u één keer op de joystickknop en
houdt u deze een paar seconden
Uitschakelen
ingedrukt. (Als de knop Menu op
het scherm wordt weergegeven,
kunt u het Menu verlaten door de
joystickknop ingedrukt te houden.)
Als u de joystickknop naar links of
Volumeregeling naar rechts duwt, kunt u het volume
naar wens aanpassen.
Kanaalregeling
4
Als de TV is uitgeschakeld, drukt u
één keer op de joystickknop.
Als u de joystickknop naar boven
of naar beneden duwt, kunt u door
opgeslagen TV-zenders schakelen.
De kijkhoek van de TV aanpassen
Menu instellingen
Schakel de TV uit.
Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar
TV-kijken.
Hiermee verandert u de invoerbron.
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
(Alleen 22MT58*)
Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding. Kantel de TV -5° tot
20° graden omhoog of omlaag om de kijkhoek van de TV naar wens
in te stellen.
-5°
20°
NEDERLANDS
ENG
Als de TV is ingeschakeld, drukt u één keer op de joystickknop. Door de
joystickknop naar boven, beneden, links of rechts te bewegen, kunt u
onderdelen in het menu aanpassen.
Hiermee heeft u toegang tot de hoofdmenu’s.
OPMERKING
yyAls u op de joystickknop drukt, kunt u het volume en opgeslagen
programma’s niet aanpassen.
ATTENTIE
yyDruk niet op de joystickknop als u deze naar boven, beneden, links
of rechts beweegt.
Achterkant
Voorkant
(Alleen 24/27MT58*)
Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding. Kantel de TV -2° tot
15° graden omhoog of omlaag om de kijkhoek van de TV naar wens
in te stellen.
Op een tafelblad plaatsen
-2°
15°
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
1 Til de TV op, kantel hem rechtop en zet hem op het tafelblad. -- Laat een ruimte vrij van (minimaal) 100 mm vanaf de muur
voor een goede ventilatie.
Voorkant
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Achterkant
ATTENTIE
yy Als u de hoek aanpast, houd de onderkant van de TV dan niet
vast zoals aangegeven in de volgende afbeelding, omdat u op
die manier letsel aan uw vingers kunt oplopen.
2 Sluit deAC/DC-adapter en het Netsnoer aan op een stopcontact.
ATTENTIE
yy Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor
brand of andere schade kan ontstaan.
yy Zorg ervoor dat u eerst de AC/DC-adapter aansluit op de TV
voordat u het netsnoer van de TV in een stopcontact steekt.
5
Het Kensington-veiligheidssysteem
gebruiken
ENG
NEDERLANDS
(deze functie is niet op alle modellen beschikbaar)
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
De aansluiting voor het Kensington-veiligheidssysteem bevindt zich
aan de achterkant van de TV. Voor meer informatie over de installatie
en het gebruik hiervan raadpleegt u de handleiding die is geleverd bij
het Kensington-veiligheidssysteem of gaat u naar
http://www.kensington.com. Sluit de kabel van het Kensingtonveiligheidssysteem aan tussen de TV en een tafel.
Afzonderlijk aan te schaffen
(muurbevestigingssteun)
Modellen
20MT48* / 22MT58*
22MT48* / 22MT41*
24MT58* / 24MT48*
24MT41*
27MT58*
28MT48*
28MT41*
29MT48*
75 x 75
100 x 100
Muurbevestiging (A x B)
A
B
Standaardschroef
M4 x L10
Aantal schroeven
4
Muurbevestigingssteun RW120
(optioneel)
ATTENTIE
OPMERKING
yy Het Kensington-veiligheidssysteem is optioneel. Extra
accessoires zijn verkrijgbaar bij de meeste elektronicawinkels.
Aan een wand monteren
Laat aan de zijkanten en de achterzijde een ventilatieruimte van
100 mm vrij. Gedetailleerde installatie-instructies zijn verkrijgbaar bij
uw dealer; zie de installatiehandleiding voor de optionele flexibele
muurbevestigingssteun.
Wandmontagekussen
Achterzijde
100 mm
Wandmontagekussen
Achterzijde
Standaardschroef:
M4 x L10
Max. 8 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Als u de TV aan een wand wilt monteren, monteert u de
muurbevestigingssteun (optionele onderdelen) op de achterzijde van
de TV.
Als u de TV met behulp van de muurbevestigingssteun (optionele
onderdelen) monteert, moet u dit zorgvuldig doen zodat de TV niet
van de wand kan loskomen.
1 Als u een schroef gebruikt die langer is dan een standaardschroef,
kunt u de TV aan de binnenzijde beschadigen.
2 Als u een verkeerde soort schroef gebruikt, kunt u het product
beschadigen en kan het van zijn plek vallen LG Electronics is in deze
gevallen niet verantwoordelijk voor enige schade.
6
yy Koppel eerst het netsnoer los en verplaats of monteer daarna
de TV. Als u dat niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.
yy Als u de TV tegen een plafond of aan een schuine wand aan
monteert, kan deze vallen en ernstig letsel veroorzaken.
yy Gebruik een goedgekeurde muurbevestigingssteun van LG en
neem contact op met uw plaatselijke winkelier of een vakman.
yy Draai de schroeven niet te vast omdat hierdoor schade kan
ontstaan aan de TV en uw garantie kan komen te vervallen.
yy Gebruik schroeven en een muurbevestiging die voldoen aan
de VESA-norm. Eventuele beschadiging of eventueel letsel
door verkeerd gebruik of door gebruik van een ongeschikte
accessoire valt niet onder de garantie.
yy Schroef aan de achterzijde mag niet meer dan 8 mm uitsteken.
OPMERKING
yy Gebruik de schroeven die worden vermeld op de specificaties
voor schroeven volgens de VESA-norm.
yy De muurbevestigingsset bevat een montagehandleiding en
alle benodigde onderdelen.
yy De muurbevestigingssteun is optioneel. Extra accessoires zijn
verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkelier.
yy De lengte van de schroeven kan verschillen afhankelijk van de
muurbevestiging. Zorg ervoor dat u schroeven van de juiste
lengte gebruikt.
yy Zie voor meer informatie de instructies die bij de
muurbevestiging zijn geleverd.
Verbinding met CI-module
U kunt diverse externe apparaten aansluiten op de TV en de invoerbron
wijzigen om het externe apparaat te selecteren. Zie voor meer
informatie over het aansluiten van externe apparaten de handleiding
die bij elk extern apparaat is geleverd.
De mogelijke externe apparaten zijn: HD-ontvangers, DVD-spelers,
videorecorders, audiosystemen, USB-opslagapparaten, PC's,
gaming-apparaten en andere externe apparaten.
(Afhankelijk van het model)
Bekijk gescrambelde services (betaalservices) in de digitale TV-modus.
yy Controleer of de CI-module in de juiste richting is geplaatst in de
PCMCIA-kaartsleuf. Indien de module niet goed is geplaatst, kan
dit schade veroorzaken aan de TV en de PCMCIA-kaartsleuf.
yy Als de TV geen audio en video afspeelt terwijl CI+ CAM is
aangesloten, neem dan contact op met de ethernet-/kabel-/
satellietexploitant.
OPMERKING
yy De aansluiting van externe apparaten kan per model
verschillen.
yy Sluit externe apparaten aan op de TV, ongeacht de volgorde
van de TV-poort.
yy Als u een TV-programma opneemt op een DVD-recorder
of videorecorder, moet u ervoor zorgen dat de TVsignaalinvoerkabel via de DVD-recorder of videorecorder op de
TV is aangesloten. Zie voor meer informatie over het opnemen
de handleiding die bij het aangesloten apparaat is geleverd.
yy Raadpleeg de handleiding bij het externe apparaat voor
bedieningsinstructies.
yy Als u een game-apparaat aansluit op de TV, gebruik dan de
kabel die bij het gameapparaat is geleverd.
yy Het is mogelijk dat in de PC-modus ruis aan de resolutie, het
verticale patroon, het contrast of de helderheid is gekoppeld.
Wijzig in dat geval de PCuitvoer in een andere resolutie,
verander de vernieuwingsfrequentie in een andere frequentie
of pas de helderheid en het contrast in het menu Beeld aan tot
het beeld duidelijk is.
yy Afhankelijk van de grafische kaart werken bepaalde resolutieinstellingen in de PCmodus mogelijk niet juist.
Aansluiting antenne
Sluit de TV met behulp van een RF-kabel (75 Ω) aan op een
antenneaansluiting op de muur.
yy Gebruik een signaalsplitter om meer dan twee TV’s te
gebruiken.
yy Als de beeldkwaliteit slecht is, installeert u een
signaalversterker om de beeldkwaliteit te verbeteren.
yy Als de beeldkwaliteit slecht is terwijl een antenne is
aangesloten, probeert u de antenne in de juiste richting te
draaien.
yy Antennekabel en converter worden niet meegeleverd.
yy Ondersteunde DTV-audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
NEDERLANDS
ENG
Aansluitingen (meldingen)
Scart-verbinding
(Afhankelijk van het model)
U kunt de video- en audiosignalen vanaf een extern apparaat op de TV
weergeven. Sluit het externe apparaat en de TV op elkaar aan met
behulp van de Scart-kabel.
Huidige
invoermodus
Uitvoertype
AV1
(TV Uit1)
Digitale TV
Digitale TV
Analoge TV
AV, HDMI
Analoge TV
Component, RGB (Afhankelijk van het model)
1 Voert analoge TV-signalen of Digitale TVsignalen uit.
OPMERKING
yy Gebruik een afgeschermde AV scart kabel.
Overige verbindingen
Sluit uw TV aan op externe apparaten. Sluit het externe apparaat voor
de beste beeld- en geluidskwaliteit op de TV aan met de HDMI-kabel.
Bepaalde kabels worden niet als accessoire meegeleverd.
yy USB-poort ondersteunt 0,5 A. Als u meer stroom nodig hebt in
geval van een harde schijf, kunt u gebruikmaken van de aparte
stroomadapter.
OPMERKING
yy Ondersteunde HDMI-audio-indeling :
Dolby Digital (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Afhankelijk van het model)
Aansluiting satellietschotel
(Alleen satellietmodellen)
Sluit de TV met behulp van een RF-satellietkabel (75 Ω) aan op een
satellietschotel.
7
Aansluiten op een PC
Afstandsbediening
Uw TV ondersteunt de Plug and Play*-functie en beschikt over
ingebouwde speakers met Infinite Surround waarmee een helder
geluid met rijke diepe tonen wordt voortgebracht.
De beschrijvingen in deze handleiding gaan uit van de toetsen op
de afstandsbediening. Lees deze handleiding aandachtig door en
bedien de TV op de juiste wijze. Om de batterijen te vervangen, opent
u het klepje van het batterijvak, vervangt u de batterijen (1,5 V AAAhri^Z`^\^_]
formaat) waarbij u let op de juiste richting
van de - en -polen
op de sticker in het batterijvak, en sluit u het klepje van het batterijvak.
Voer de installatiehandelingen in omgekeerde richting uit om de
batterijen te verwijderen.
yy Uw TV kan afwijken van de getoonde afbeelding.
ENG
NEDERLANDS
* Plug and Play: de functie waarbij een PC een apparaat herkent dat
een gebruiker op de PC heeft aangesloten en ingeschakeld, zonder het
apparaat te configureren of enige handelingen te verrichten.
OPMERKING
yy Als u de HDMI-PC-modus wilt gebruiken, moet u de
Ingangslabel instellen op PC-modus.
yy De OSD (schermweergave) wordt op het scherm getoond
zoals hieronder weergegeven.
»»Als u het product inschakelt via HDMI- invoer.
»»Als u de invoer wijzigt naar HDMI-invoer.
ATTENTIE
yy Gebruik geen nieuwe en oude batterijen door elkaar omdat
hierdoor de afstandsbediening kan worden beschadigd.
yy De afstandsbediening wordt niet in elk land meegeleverd.
Zorg ervoor dat u de afstandsbediening richt op de sensor voor de
afstandsbediening op de TV.
Is de ingang aangesloten op uw PC?
A
Boodschap niet opnieuw tonen
JA
NEE
yy Als u JA selecteert, worden de grootte en kwaliteit van het
beeld voor uw PC geoptimaliseerd.
yy Als u NEE selecteert, worden de grootte en de kwaliteit van
het beeld voor het AV- apparaat (DVD-speler, set-top box,
gaming-apparaat) geoptimaliseerd.
yy Als u “Boodschap niet opnieuw tonen” selecteert, wordt
dit bericht pas opnieuw getoond nadat de TV is gereset. U kunt
de ingestelde waarde wijzigen in
(Thuis) Invoer
Ingangslabel.
yy De ingestelde waarden voor HDMI1/HDMI2 worden
onafhankelijk van elkaar opgeslagen. (Alleen MT58*)
B
A
(Voeding) Hiermee wordt de TV in- of uitgeschakeld.
Hiermee kiest u een radio-, TV- of digitaal TVprogramma.
Hiermee geeft u uw favoriete ondertiteling opnieuw
weer in de digitale modus.
Hiermee schakelt u de PIP-modus in of uit. (Afhankelijk van
het land)
Wanneer u op de knop AD drukt, wordt de functie voor audiobeschrijvingen ingeschakeld.
Hiermee selecteert u de modus TV of PC.
(Invoer) Hiermee wordt de invoerbron veranderd.
B
8
Cijfertoetsen Hiermee voert u cijfers in.
Hiermee hebt u toegang tot de opgeslagen programmalijst.
Hiermee gaat u terug naar het programma dat u hiervoor
hebt bekeken.
Hiermee regelt u het volumeniveau.
Hiermee roept u de lijst met uw favoriete programma's op.
Toont de programmagids.
C
D
Instellingen
Automatisch programma’s zoeken
(Instellingen)
Kanalen
Automatisch afstemmen
Hiermee kunt u programma’s automatisch afstemmen.
yy Als de invoerbron niet correct is aangesloten, werkt de
programmaregistratie mogelijk niet.
yy Automatisch afstemmen vindt alleen programma’s die
momenteel worden uitgezonden.
yy Als Systeem vergrend. is ingeschakeld, wordt er een
popupvenster weergegeven met de vraag om een wachtwoord
in te voeren.
NEDERLANDS
ENG
Hiermee dempt u het geluid.
Hiermee worden de opgeslagen programma’s of kanalen
doorlopen.
Hiermee gaat u naar het vorige of volgende scherm.
Beeldmodus selecteren
(Instellingen)
Beeldmodus
Beeld
Beeldmodusinstellingen
Hiermee selecteert u de optimale beeldmodus voor de kijkomgeving
of het programma.
C
Teletexttoetsen (
) Met deze toetsen bedient u
teletekst.
(Thuis) Hiermee heeft u toegang tot het Hoofd-menu
(Instellingen) Hiermee heeft u toegang tot de hoofdmenu’s.
Hiermee heeft u toegang tot de snelmenu’s
(Navigatietoetsen) Hiermee doorloopt u de menu’s
of opties.
Hiermee kiest u menu’s of opties en bevestigt u uw invoer.
Hiermee keert u terug naar het vorige niveau.
Hiermee wist u alle schermmenu’s en keert u terug naar
TV-kijken.
D
Hiermee kunt u de informatie over het huidige programma
en scherm bekijken.
Niet beschikbaar.
(Besturingsknoppen) Hiermee bedient u
de media-inhoud.
, , ,
(Gekleurde toetsen) Hiermee heeft u toegang
tot speciale functies in sommige menu’s.
(Spelmodus) Hiermee schakelt u de gamemodus in en uit.
(Backlight) Hiermee stelt u de helderheid van het
scherm in door de schermachtergrondverlichting te regelen.
OPMERKING
yy Levendig : Contrast, helderheid en scherpte worden verhoogd
voor de weergave van levendige beelden.
yy Standaard : Beelden worden weergegeven met het
standaardniveau contrast, helderheid en scherpte.
yy Eco/APS: [Afhankelijk van het model]
De functie Energy Saver (Stroombesparing) bespaart stroom
door bepaalde instellingen van de TV te wijzigen.
yy Bioscoop/Game : Toont het optimale beeld voor films, games
en foto’s.
yy Sport : [Afhankelijk van het model]
Hiermee optimaliseert u het videobeeld voor snelle en
dynamische acties door de primaire kleuren, zoals wit of
bijvoorbeeld groen gras of blauwe lucht, te benadrukken.
Expert 1,2 : Menu voor het aanpassen van
yy
beeldkwaliteit waarmee experts en amateurs kunnen
profiteren van de beste TV-weergave. Dit aanpassingsmenu
is bedoeld voor ISFgecertificeerde beeldafstemmingsexperts.
(Het ISF-logo mag alleen bij ISF-gecertificeerde TV’s worden
gebruikt.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control
yy De beschikbare beeldmodi kunnen variëren, afhankelijk van
het ingangssignaal.
Expertmodus is voor professionals op het gebied van
yy
beeldafstemming om bepaalde beelden te kunnen instellen
en finetunen. Het effect op normale beelden is mogelijk niet
spectaculair.
yy De ISF-functie wordt alleen ondersteund door bepaalde
modellen.
yy Op een MHEG-kanaal is het niet mogelijk de
achtergrondverlichting aan te passen met de gele of blauwe
toets.
9
De beeldmodus finetunen
(Instellingen)
Beeld
Beeldmodusinstellingen
ENG
NEDERLANDS
Hiermee kalibreert u het scherm voor iedere beeldmodus of past u Met
deze functie kunt u gedetailleerde aanpassingen aan de geselecteerde
beeldmodus maken.
yy Backlight : Hiermee regelt u het helderheidsniveau van het
scherm door de achtergrondverlichting aan te passen. Hoe
dichter bij 100, hoe helderder het scherm.
yy Contrast : Hiermee past u contrast van de lichte en donkere
gebieden van het beeld aan. Hoe dichter bij 100, hoe hoger
het contrast.
yy Helderheid : Hiermee past u de algehele helderheid van het
scherm aan. Hoe dichter bij 100, hoe helderder het scherm.
yy Scherpte : Hiermee stelt u de scherpte van het beeld in. Hoe
dichter bij 50, hoe scherper en duidelijker het beeld.
yy Kleur : Hiermee vervlakt of verdiept u de kleuren die op het
scherm worden weergegeven. Hoe dichter bij 100, hoe dieper
de kleur.
yy Tint : Hiermee past u de kleurbalans tussen rood en groep op
het scherm aan. Hoe dichter bij Rood 50, hoe roder de kleur.
Hoe dichter bij Groen 50, hoe groener de kleur.
yy Kleurtemp. : Hiermee past u de kleurtemperatuur van koud
naar warm aan.
yy De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk
afhankelijk van het ingangssignaal of de beeldinstelling.
Geavanceerde besturing instellen
(Instellingen) Beeld Beeldmodusinstellingen
Geavanceerde besturing / Expert besturing
Hiermee kalibreert u het scherm voor iedere beeldmodus of past u de
beeldinstellingen aan voor speciale weergave.
yy Dynamisch Contrast : Hiermee stelt u het contrast in op het
optimale niveau voor de helderheid van het beeld.
yy Dynamische Kleuren : Hiermee past u kleuren aan om het
beeld in natuurlijke kleuren weer te geven.
yy Voorkeurskleur : Hiermee past u de kleur van huid, gras en
lucht aan uw persoonlijke voorkeuren aan.
yy Gamma : Hiermee stelt u de overgangskromme in op basis
van de uitvoer van het beeldsignaal ten opzichte van het
ingangssignaal.
yy Kleurbereik : Hiermee stelt u het kleurbereik in dat kan
worden weergegeven.
yy Randen verbeteren : De randen van het beeld worden
duidelijker en scherper, maar blijven natuurlijk.
yy Kleurenfilter : Hiermee filtert u een specifiek
kleurenspectrum in RGB-kleuren om de kleurverzadiging en
-tint correct te finetunen.
yy Witbalans : Hiermee past u de algehele instelling van het
scherm naar wens aan.
yy Kleur Management systeem : Dit is een systeem dat
experts gebruiken wanneer ze kleur aanpassen met een
testpatroon. Ze kunnen kiezen uit zes kleurvlakken (rood,
groen, blauw, cyaan, magenta en geel) zonder andere kleuren
te beïnvloeden. Aanpassingen in normale beelden leiden
mogelijk niet tot waarneembare kleurveranderingen.
10
yy De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk
afhankelijk van het ingangssignaal of de beeldinstelling.
Aanvullende beeldopties instellen
(Instellingen) Beeld
Afbeeldingsoptie
Beeldmodusinstellingen
Hiermee kunt u gedetailleerde instellingen voor weergave aanpassen.
yy Ruisonderdrukking : Hiermee wordt ruis uit het beeld
verwijderd.
yy MPEG Geluidsreductie : Hiermee elimineert u de ruis die
wordt gegenereerd bij het maken van digitale beeldsignalen.
yy Zwart niveau : Hiermee stelt u de helderheid en het contrast
van het scherm in, zodat dit geschikt is voor het zwartniveau
van het invoerbeeld met het zwartniveau van het scherm.
yy Echte bioscoop : Hiermee optimaliseert u de instellingen van
het scherm voor het bekijken van films.
yy Bewegingsafhankelijke helderheid : Hiermee kan de
helderheid automatisch worden aangepast en wordt het aantal
onscherpe beelden verminderd op basis van beeldgegevens
waardoor de ogen minder worden belast.
yy De beschikbaarheid van instelbare opties is mogelijk
afhankelijk van het ingangssignaal of de beeldinstelling.
Beeldinstellingen resetten
(Instellingen) Beeld
Reset beeldinstellingen
Beeldmodusinstellingen
Hiermee worden de beeldinstellingen gereset die door de gebruiker
worden aangepast.
Alle beeldmodi worden gereset. Selecteer de beeldmodus die u wilt
resetten.
Gebruik van Spelmodus
(Instellingen)
Beeld
Spelmodus
[Alleen beschikbaar voor RGB/HDMI-PC]
In deze modus kunt u de beeldkwaliteit voor games optimaliseren.
yy DAS-modus : [Afhankelijk van het model]
Hiermee wordt de tijd geminimaliseerd waarin het videosignaal
van het invoerapparaat wordt weergegeven om ervoor te
zorgen dat u sneller games kunt spelen. (Het scherm flikkert als
u de DAS-modus op Aan of Uit zet.)
- DAS : Dynamic Action Sync
yy Zwart stabilisator: Hiermee wordt het zwartniveau
aangepast om voorwerpen helderder op een donker scherm te
kunnen zien. Als u de waarde van Zwart stabilisator vergroot,
worden de lage grijze vlakken op het scherm helderder. (U kunt
zo eenvoudiger voorwerpen op een donker gamescherm zien.)
Als u de waarde van Zwart stabilisator beperkt, verdonkert u
de lage grijze vlakken en vergroot u het dynamisch contrast op
het scherm.
-- U kunt de gedetailleerde instellingen voor Spelmodus met
behulp van de toets op de afstandsbediening aanpassen.
De functie Stroombesparing gebruiken
(Instellingen)
Beeld
Stroombesparing
Hiermee bespaart u energie door de helderheid van het scherm aan
te passen.
yy Uit : Hiermee wordt de stroombesparingsfunctie
uitgeschakeld.
yy Minimaal / Medium / Maximaal : Hiermee wordt de vooraf
ingestelde stroombesparingsstand toegepast.
yy Scherm uit: Het scherm wordt uitgeschakeld en alleen het
geluid wordt afgespeeld. Druk op een willekeurige toets
(behalve de knop Power) op de afstandsbediening om het
scherm weer in te schakelen.
De functie Modus Oogcomfort gebruiken
(Instellingen)
Beeld
Modus Oogcomfort
Als u deze optie inschakelt, wordt de kleurtemperatuur automatisch
aangepast om vermoeide ogen te verminderen.
yy Aan : Hiermee wordt de kleurtemperatuur op het scherm
automatisch aangepast.
yy Uit : Hiermee schakelt u Modus Oogcomfort uit.
Een geluidsmodus selecteren
(Instellingen)
Geluidsmodus
Geluid
Instellingen geluidsmodus
Hiermee wordt het geluid van de televisie op een optimaal niveau
ingesteld op basis van een geselecteerde geluidsmodus.
yy Standaard : Hiermee optimaliseert u het geluid voor alle
soorten inhoud.
yy Clear Voice : Hiermee verbetert u de duidelijkheid van
stemmen op de televisie.
yy Muziek : [Afhankelijk van het model] Hiermee wordt de
kleurtemperatuur op het scherm automatisch aangepast.
yy Bioscoop : Hiermee optimaliseert u het geluid voor films.
yy Sport : [Afhankelijk van het model] Hiermee optimaliseert u
het geluid voor sport.
yy Game : Hiermee optimaliseert u het geluid voor het spelen
van games.
De functie Geluidseffect gebruiken
(Instellingen)
Geluid
Instellingen geluidsmodus
Kan de gebruiker diverse geluidseffecten selecteren.
yy Virtuele surround : Geniet van een overweldigend
geluidspanorama met het virtuele multikanaals surround
sound-effect.
yy Equalizer : U kunt het gewenste geluid instellen door de
equalizer rechtstreeks aan te passen.
yy Resetten : Hiermee kunt u de instellingen voor geluidseffecten opnieuw instellen.
yy Dit is alleen beschikbaar als Geluidsmodus is ingesteld op
Standaard.
NEDERLANDS
ENG
-- U kunt DAS-modus alleen instellen als de verticale
ingangsfrequentie 50 Hz/60 Hz is.
-- Als PIP is ingeschakeld, is de DAS-modus niet beschikbaar.
(Afhankelijk van het model)
Geluid en beeld synchroniseren
(Instellingen)
Geluid
AV Sync-aanpassing
[Afhankelijk van het model]
Hiermee kunt u het beeld en het geluid rechtstreeks synchroniseren als
beeld en geluid niet met elkaar overeenkomen.
Als u AV Sync-aanpassing instelt op Aan, kunt u de audiouitvoer
(TV Speaker) aan het beeld aanpassen.
yy Als u Bypass selecteert, worden de zendsignalen of het geluid
van externe apparaten zonder audiovertraging uitgevoerd.
Audio kan soms vóór video worden uitgevoerd, omdat het
even duurt voordat video-invoer via de TV wordt verwerkt.
PIP-instelling
(Instellingen)
Algemeen
PIP
[Afhankelijk van het model]
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Modus : Het subscherm weergeven of verbergen.
Subinput : De input van het subscherm selecteren.
Positie : De positie van het subscherm aanpassen.
Formaat : Het formaat van het subscherm aanpassen.
Geluid : Schakelt over naar het geluid van het hoofdscherm of
van het subscherm.
De PIP-functie is alleen in de volgende modus beschikbaar:
- Hoofd: RGB-PC
Sub: DTV / ATV / HDMI
- Hoofd: HDMI
Sub: DTV / ATV / Component
De PIP-instellingen kunnen ook worden ingesteld met Quick
Menu (Snelmenu).
Druk op de PIP-knop van de afstandsbediening om het
subscherm weer te geven of te verbergen.
De PIP-functie kan niet worden gebruikt als SIMPLINK is
ingeschakeld.
De audiobalans aanpassen
(Instellingen)
Balans
Geluid
Instellingen geluidsmodus
U kunt het volume van de linker- en rechterluidspreker aanpassen.
11
Instelling voor Automatisch uitvoeren USB
(Instellingen)
Algemeen
Automatisch uitvoeren USB
ENG
NEDERLANDS
Foto’s of video’s automatisch van USB afspelen wanneer de TV wordt
ingeschakeld of USB is aangesloten.
yy
yy
yy
yy
Uit : De Automatisch uitvoeren USB uitschakelen.
Video's : Video’s automatisch van USB afspelen.
Foto's : Foto’s automatisch van USB afspelen.
Speelt alleen de bestanden in de bovenste map van het USBapparaat in de gewenste volgorde af.
yy Druk tijdens het afspelen op BACK of EXIT op de
afstandsbediening om deze functie te beëindigen.
yy Als de bestanden ongeldig of beschadigd zijn, wordt het
volgende bericht weergegeven voordat u terugkeert naar de
vorige ingangsstatus: “Het bestand is ongeldig.”
yy Wanneer het USB-apparaat opnieuw wordt aangesloten nadat
dit losgekoppeld is geweest tijdens het afspelen van video’s,
wordt het afspelen automatisch opnieuw gestart en wordt
de video vanaf de laatst bekeken scène hervat (is alleen van
toepassing op de eerste video).
SIMPLINK gebruiken
[Afhankelijk van het model]
SIMPLINK is een functie waarmee u verschillende
multimediaapparaten simpelweg met de afstandsbediening van de
televisie bedient en beheert via het SIMPLINK-menu.
1 Verbind de HDMI IN-aansluiting van de televisie en de
HDMIuitgang van het SIMPLINK-apparaat met elkaar door middel
van een HDMI-kabel.
2 Selecteer (Instellingen) Algemeen
SIMPLINK-menu wordt weergegeven.
SIMPLINK. Het
3 Stel in het venster SIMPLINK-instellingen de SIMPLINK-functie in
op Aan.
4 Stel Auto inschakelsync in op Aan of Uit.
5 Selecteer in het SIMPLINK-menu het apparaat dat u wilt bedienen.
(Thuis) Invoer
yy U kunt ook de SIMPLINK instellen in
SIMPLINK.
yy Deze functie is alleen compatibel met apparaten met het
SIMPLINK-logo.
yy Voor het gebruik van de SIMPLINK-functie hebt u een
HDMI®-kabel voor snelle verbindingen nodig (inclusief CECofwel Consumer Electronics Control-functie). Bij HDMI®kabels voor snelle verbindingen is pin 13 aangesloten voor
gegevensuitwisseling tussen apparaten.
yy Als u overschakelt op een andere invoerbron, wordt het
SIMPLINK-apparaat afgesloten.
yy Als u een apparaat met HDMI-CEC-functie van een andere
fabrikant gebruikt, werkt het SIMPLINK-apparaat mogelijk
niet op de gebruikelijke wijze.
yy Als u media selecteert of afspeelt vanaf een apparaat met
een thuisbioscoopfunctie, wordt de HT Speaker automatisch
aangesloten.
12
Beschrijving van de SIMPLINK-functie
yy Direct afspelen : Hiermee wordt de inhoud van het
multimedia-apparaat meteen op de televisie afgespeeld.
yy Apparaten bedienen met de afstandsbediening van
de TV : Hiermee bedient u het multimedia-apparaat met de
afstandsbediening van de televisie.
yy Hoofdstroomvoorziening uit : Als u Auto inschakelsync
instelt op Aan in de SIMPLINK-instellingen en u schakelt uw
TV uit, zullen de apparaten die via SIMPLINK met uw TV zijn
verbonden ook worden uitgeschakeld.
yy Hoofdstroomvoorziening aan : Als Auto inschakelsync
is ingesteld op Aan in de SIMPLINK-instellingen, zal uw
TV worden ingeschakeld als u een apparaat inschakelt dat
met SIMPLINK is verbonden. (De werking kan verschillen,
afhankelijk van het verbonden apparaat.)
Wachtwoord instellen
(Instellingen)
Veiligheid
Wachtwoord inst.
Hiermee stelt u een wachtwoord in voor de TV of kunt u het
wachtwoord wijzigen.
yy Het wachtwoord is standaard ingesteld op ‘0000’.
yy Wanneer Frankrijk is geselecteerd bij Land, is het wachtwoord
niet ‘0000’ maar ‘1234’.
yy Wanneer Frankrijk is geselecteerd bij Land, kan het
wachtwoord niet worden ingesteld op ‘0000’.
Herstellen naar Fabrieksinstellingen
(Instellingen) Algemeen
begininstellingen
Terugzetten op
Alle opgeslagen gegevens worden verwijderd en de instellingen van
de televisie worden gereset.
De televisie wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld en
alle instellingen worden gereset.
yy Als Systeem vergrend. is ingeschakeld, wordt een popupvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd uw
wachtwoord in te voeren.
yy Schakel de stroom niet uit tijdens de initialisatie.
Het USB-apparaat verwijderen
Selecteer de USB die is aangesloten op
(Thuis) Invoer en
selecteer de knop Eject om het USB-opslagapparaat los te koppelen.
Als er een bericht wordt weergegeven met de melding dat het USBapparaat is verwijderd, koppelt u het apparaat los van de televisie.
yy Als een USB-apparaat is geselecteerd om te verwijderen,
kan het niet meer worden gelezen. Verwijder het USBopslagapparaat en sluit het vervolgens opnieuw aan.
Een USB-opslagapparaat gebruiken
- waarschuwing -
Ondersteuningsbestand voor Mijn media
yy Maximale overdrachtsnelheid: 20 Mbps (megabit per seconde)
yy Ondersteunde externe ondertitelingsindelingen: *.srt
(SubRip), *.smi (SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD,
DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation
Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
yy Ondersteunde interne ondertitelingsindelingen:
*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.vob (DVD-ondertiteling), *.ts/*.tp/*.
m2ts/(DVB-ondertiteling), *.mp4 (DVD-ondertiteling, UTF-8
platte tekst), *.mkv (ASS, SSA, UTF-8 platte tekst, Universele
ondertitelingsindeling, VobSub, DVD-ondertiteling), *.divx/*.
avi (XSUB1, XSUB+)
1 XSUB : Ondersteunt interne ondertiteling die is gegenereerd
via DivX6
yy Maximaal: 1920 x 1080 bij 30p (alleen Motion JPEG 640 x 480
bij 30p)
yy .asf, .wmv
[Video] MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1),
MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
yy divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I, MPEG-1 Layer
II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
yy .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVDLPCM
yy .mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, XViD,
H.264/AVC
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
yy motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
yy dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
yy flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
yy 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
NEDERLANDS
ENG
yy Als het USB-opslagapparaat over een ingebouwd
programma voor automatische herkenning of over een eigen
stuurprogramma beschikt, dan werkt het apparaat mogelijk
niet.
yy Sommige USB-opslagapparaten werken mogelijk niet op de
juiste wijze of helemaal niet.
yy Gebruik alleen USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd
met het bestandssysteem Windows FAT32 of NTFS.
yy Voor externe USB-HDD’s bevelen we u aan om apparaten te
gebruiken met een nominale spanning van minder dan 5 V en
een nominale stroom van minder dan 500 mA.
yy We bevelen u aan om USB-geheugensticks met een capaciteit
van 32 GB of minder en USB-HDD’s met een capaciteit van 2 TB
of minder te gebruiken.
yy Als een USB-HDD met een stroombesparende functie niet
correct werkt, schakelt u de stroomvoorziening uit en
vervolgens weer in. Raadpleeg voor meer informatie de
gebruikershandleiding van de externe USB-HDD.
yy Gegevens op het USB-opslagapparaat kunnen beschadigd
raken. Maak daarom altijd een back-up van belangrijke
bestanden op andere apparaten. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van gegevens. De fabrikant is dan
ook niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.
Ondersteunde video-formaten
Ondersteunde audio-formaten
yy Bestandstype: mp3
[Bitsnelheid] 32 kbps ~ 320 kbps
[Bemonsteringsfrequentie] 16 kHz ~ 48 kHz
[Ondersteuning] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
13
ENG
NEDERLANDS
yy Bestandstype: AAC
[Bitsnelheid] Vrije indeling
[Bemonsteringsfrequentie] 8 kHz ~ 48 kHz
[Ondersteuning] ADIF, ADTS
yy Bestandstype: M4A
[Bitsnelheid] Vrije indeling
[Bemonsteringsfrequentie] 8 kHz ~ 48 kHz
[Ondersteuning] MPEG-4
yy Bestandstype: WMA
[Bitsnelheid] 128 kbps ~ 320 kbps
[Bemonsteringsfrequentie] 8 kHz ~ 48 kHz
[Ondersteuning] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
yy Bestandstype: WMA 10 Pro
[Bitsnelheid] ~ 768 kbps
[Kanaal/Bemonsteringsfrequentie]
M0: maximaal 2-kanaals bij 48 kHz
(Met uitzondering van LBR-modus),
M1: maximaal 5.1-kanaals bij 48 kHz
M2: maximaal 5.1-kanaals bij 96 kHz
[Ondersteuning] WMA 10 Pro
yy Bestandstype: OGG
[Bitsnelheid] Vrije indeling
[Bemonsteringsfrequentie] 8 kHz ~ 48 kHz
[Ondersteuning] OGG Vorbis
yy Bestandstype: WAV
[Bitsnelheid] 64 Kbps ~ 1,5 Mbps
[Bemonsteringsfrequentie] 8 kHz ~ 48 kHz
[Ondersteuning] LPCM
[Bitdiepte] 8-bits/16-bits/24-bits
Ondersteunde afbeeldings-formaten
yy Categorie: 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Beschikbaar bestandstype] SOF0: baseline,
SOF1: uitgebreid sequentieel,
SOF2: progressief
[Fotoformaat]
Minimaal: 64 x 64,
Maximaal (Normaal type): 15 360 x 8640 (b x h),
Maximaal (Progressief type): 1920 x 1440 (b x h)
yy Categorie: BMP
[Fotoformaat] Minimaal: 64 x 64, Maximaal: 9600 x 6400
yy Categorie: PNG
[Beschikbaar bestandstype] Interlace, zonder interlace
[Fotoformaat]
Minimaal: 64 x 64,
Maximaal (Interlace): 1200 x 800,
Maximaal (Zonder interlace): 9600 x 6400
yy De weergave van BMP- en PNG-bestanden is mogelijk trager
dan van JPEG-bestanden.
Online handleiding
raadplegen
U vindt een gedetailleerde gebruikershandleiding op www.lg.com.
14
Onderhoud
De TV schoonmaken
Voor de beste prestaties en een langere levensduur moet u de TV
regelmatig schoonmaken.
yy Zorg er eerst voor dat de TV is uitgeschakeld en dat het
netsnoer en alle andere kabels zijn losgekoppeld.
yy Als de TV gedurende een lange tijd onbeheerd en ongebruikt
blijft, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
om mogelijke beschadiging door blikseminslag of
stroompieken te voorkomen.
Scherm, frame, behuizing en standaard
Veeg het oppervlak schoon met een droge, schone en zachte doek om
stof en licht vuil te verwijderen.
Om zwaar vuil te verwijderen, veegt u het oppervlak schoon met een
zachte doek die is bevochtigd met schoon water of een verdund, zacht
schoonmaakmiddel. Veeg onmiddellijk daarna droog met een droge
doek.
yy Voorkom te allen tijde dat u het scherm aanraakt, aangezien
hierdoor het scherm beschadigd kan raken.
yy Duw, veeg of sla niet met uw vingernagels of een scherp
voorwerp tegen het scherm, aangezien dit kan leiden tot
krassen of beeldvervorming.
yy Gebruik geen chemicaliën; hierdoor kan het product namelijk
worden beschadigd.
yy Spuit geen vloeistof op het oppervlak. Als water in de TV
terechtkomt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken of
een defect.
Netsnoer
Maak regelmatig het netsnoer schoon door opgehoopt stof en vuil te
verwijderen.
Inbranden van het beeld op het TV-scherm
voorkomen
yy Als een stilstaand beeld lang op het TV-scherm wordt
weergegeven, kan het beeld inbranden en kan het scherm
permanent beschadigd raken. Dit heet ‘inbranden’ en wordt
niet gedekt door de garantie.
yy Als de beeldverhouding van de TV gedurende een lange
tijd is ingesteld op 4:3, kan beeldbranden optreden op het
‘letterbox’-gedeelte van het scherm.
yy Voorkom dat een stilstaand beeld langdurig wordt
weergegeven op het TV-scherm (2 uur of langer voor een LCDTV) om inbranden te voorkomen.
Probleem oplossen
yy Controleer de afstandsbedieningssensor op het product en
probeer het opnieuw.
yy Controleer of zich een obstakel tussen het product en de
afstandsbediening bevindt.
yy Controleer of de batterijen nog werken en goed zijn geplaatst
( naar , naar ).
NEDERLANDS
ENG
De TV kan niet worden bediend met de afstandsbediening.
Er worden geen beelden en geluid weergegeven.
yy Controleer of het product is ingeschakeld.
yy Controleer of de stekker van het netsnoer in een stopcontact is
gestoken.
yy Controleer of er wel stroom op het stopcontact staat door er
een ander product p aan te sluiten.
De TV wordt plotseling uitgeschakeld.
yy Controleer de instellingen voor stroomvoorziening. De voeding
kan zijn onderbroken.
yy Controleer of de functie Automatisch uitschakelen
(Afhankelijk van het model) / Sleep timer / Timer voor
uitschakelen is ingeschakeld in de Timers instellingen.
yy Als er geen signaal is terwijl de TV is ingeschakeld, wordt de TV
automatisch na 15 minuten van inactiviteit uitgeschakeld.
Wanneer u verbinding met een PC (HDMI/RGB) maakt, wordt ‘Geen
signaal’, ‘Controleer Signaal kabel’ of ‘Niet-ondersteunde indeling’
weergegeven.
yy Schakel de TV uit en weer in met de afstandsbediening.
yy Sluit de HDMI/RGB-kabel opnieuw aan.
yy Start de PC opnieuw op terwijl de TV is ingeschakeld.
Wanneer de TV automatisch wordt uitgeschakeld.
yy Als Timer voor uitschakelen is ingesteld, wordt uw TV
automatisch ingeschakeld op de ingestelde tijd en ook weer
automatisch uitgeschakeld als er gedurende twee uur geen
gebruikershandelingen plaatsvinden.
yy Om deze functie uit te schakelen gaat u met behulp van
de afstandsbediening naar (Instellingen) Timers
Timer voor inschakelen 2 uur automatisch
uitschakelen Uit.
15
Specificaties
Product specificaties kunnen wijzigen.
ENG
NEDERLANDS
Afmetingen (W x H x D) (mm)
Modellen
20MT48DF
20MT48VF
22MT58DF
22MT58VF
24MT58DF
24MT58VF
27MT58DF
27MT58VF
22MT48DF
22MT48VF
22MT41DF
22MT41DW
24MT48DF
24MT48VF
24MT48U
24MT48DW
24MT48DG
24MT48VW
24MT41DF
24MT41DW
28MT48DF
28MT41DF
28MT41DW
28MT48VF
28MT48U
28MT48VW
29MT48DF
29MT48VF
29MT48T
16
Energieverbruik
(Toestand van
standaardinstellingen)
Voedingsvereiste
Inclusief standaard
Exclusief standaard
Inclusief
standaard
Exclusief
standaard
467,0 x 330,5 x 146,3
467,0 x 278,0 x 52,7
2,4
2,2
22 W
19 V
1,2 A
507,6 x 410,5 x 198,2
507,6 x 316,5 x 75,5
3,1
2,8
26 W
19 V
1,6 A
554,9 x 422,9 x 203,5
554,9 x 342,3 x 92,8
3,6
3,2
28 W
19 V
2,0 A
642,0 x 473,7 x 203,5
642,0 x 393,5 x 93,0
5,0
4,6
32 W
19 V
2,0 A
507,6 x 358,0 x 146,3
507,6 x 316,5 x 52,7
3,0
2,9
26 W
19 V
1,6 A
507,6 x 364,6 x 143,4
507,6 x 316,5 x 52,7
3,1
2,9
26 W
19 V
1,6 A
556 x 387,3 x 146,3
556 x 345,2 x 53,1
3,4
3,2
28 W
19 V
1,6 A
556 x 392,7 x 143,4
556 x 345,2 x 53,1
3,5
3,2
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 435,5 x 186,1
641,5 x 396,3 x 57,5
4,7
4,5
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 444,0 x 178,8
641,5 x 396,3 x 57,5
5,0
4,5
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 435,5 x 186,1
641,5 x 396,3 x 57,5
4,7
4,5
33 W
19 V
2,0 A
665,8 x 444,5 x 186,1
665,8 x 405,5 x 61,4
4,8
4,6
33 W
19 V
2,0 A
665,8 x 435 x 175
665,8 x 405,5 x 61,4
4,7
4,5
33 W
19 V
2,0 A
20MT48*
AC/DC-adapter
Gewicht (kg)
Fabrikant : Lien Chang
Modellen : LCAP26-E, LCAP21
Fabrikant : Honor
Modellen : ADS-40FSG-19
19025GPG-1, ADS-40SG-19-3
19025G
Invoer : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Uitvoer : DC 19 V
1,3 A
24MT58* / 27MT58* / 29MT48*
/ 28MT48V* / 28MT48U
22MT58* / 22MT48* / 22MT41* /
24MT48* / 24MT41* / 28MT41* /
28MT48D*
Fabrikant : Lien Chang
Modellen : LCAP16B-E, LCAP21C
Fabrikant : Honor
Modellen : ADS-45FSN-19 19040GPG,
ADS-45SN-19-3 19040G
Fabrikant : Lien Chang
Modellen : LCAP16A-E, LCAP21A
Fabrikant : Honor
Modellen : ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Invoer : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Uitvoer : DC 19 V
2,1 A
Invoer : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Uitvoer : DC 19 V
1,7 A
Afmeting CI-module (b x h x d)
Gebruikstemperatuur
Luchtvochtigheid bij gebruik
Opslagtemperatuur
Luchtvochtigheid bij opslag
0 °C tot 40 °C
Minder dan 80 %
-20 °C tot 60 °C
Minder dan 85 %
NEDERLANDS
ENG
Omgevingsvereisten
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(Afhankelijk van het land)
Digitale TV
Satelliet
Televisiesysteem
DVB-S/S2*
Kanaalbereik
(band)
950 ~ 2150 Mhz
Maximumaantal programma's dat
kan worden opgeslagen
6000
Kabel
Ether
DVB-T
DVB-T2*
VHF III: 174 ~ 230 Mhz
UHF-IV: 470 ~ 606 Mhz
UHF-V: 606 ~ 862 Mhz
DVB-C
46 ~ 862 Mhz
Analoge TV
Ether/kabel
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 862 Mhz
S Band II: 230 ~ 300 Mhz
S Band III: 300 ~ 470 Mhz
Externe antenne-impedantie
* Alleen modellen met DVB-T2/C/S2-ondersteuning.
2000
75 Ω
17
Ondersteunde modus voor RGB (PC) /
HDMI (PC)
Ondersteunde modus voor HDMI (PC)
(Alleen 22MT48*, 22MT41*)
(Alleen MT58*)
ENG
NEDERLANDS
Oplossing
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
56,476
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
70,069
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
65,317
59,978
1600 x 900
60,000
60,000
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
66,590
59,930
Oplossing
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
59,940
75,000
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,004
1024 x 768
(Alleen HDMI(PC))
56,476
70,069
1024 x 768
60,023
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
1400 x 1050
640 x 480
800 x 600
1920 x 1080
(Alleen RGB(PC))
1920 x 1080
(Alleen HDMI(PC))
67,500
60,000
OPMERKING
yy Optimale resolutie: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
yy De optimale timing in elke modus is een verticale frequentie
van 60 Hz.
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
(Alleen 20/24/28/29MT48*, 24/28MT41*)
Oplossing
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
OPMERKING
yy Optimale resolutie
- 22MT48*, 22MT41*: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
- 20/24/28/29MT48*, 24/28MT41*: 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy De optimale timing in elke modus is een verticale frequentie
van 60 Hz.
18
Ondersteunde modus voor HDMI (DTV)
Oplossing
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Verticale
frequentie (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
(Alleen MT58*)
Componentpoorten op de tv
Video-uitgangspoorten
op DVD-speler
Y
PB
PR
Y
PB
B-Y
PR
R-Y
Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
NEDERLANDS
ENG
720 x 480
Horizontale
frequentie (kHz)
31,469
31,500
31,250
Aansluitinformatie over componentpoort
Ondersteunde modus voor component
(Alleen MT58*)
Oplossing
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
15,730
15,750
31,470
31,500
15,625
31,250
44,960
45,000
37,500
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
50,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
OPMERKING
yy Optimale resolutie
- MT58*, 22MT48*, 22MT41*: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
- 20/24/28/29MT48*, 24/28MT41*: 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy De optimale timing in elke modus is een verticale frequentie
van 60 Hz.
19
WAARSCHUWING!
ENG
NEDERLANDS
Plaats een televisie nooit op een onstabiele locatie. De televisie kan
vallen en ernstig persoonlijk letsel of overlijden veroorzaken. Vaak
kan letsel, vooral bij kinderen, worden voorkomen door de volgende
eenvoudige maatregelen te nemen:
yy Gebruik beugels of standaards die worden aanbevolen door de
fabrikant van de televisie.
yy Gebruik alleen meubilair dat de televisie veilig kan dragen.
yy Laat de televisie volledig rusten op het meubilair en niet over
de rand hangen.
yy Plaats de televisie niet op hoog meubilair (bijvoorbeeld
(boeken-) kasten) zonder te zorgen voor een stabiele
ondergrond voor zowel de televisie als het meubilair.
yy Plaats de televisie niet op een kleed of ander materiaal dat
tussen de televisie en het ondersteunende meubilair kan
worden geplaatst.
yy Breng kinderen de gevaren bij van het klimmen op meubilair
om bij de televisie of de bediening te komen.
Als u uw bestaande televisie verplaatst, zijn dezelfde overwegingen
zoals hierboven beschreven van toepassing.
Symbolen
Verwijst naar wisselstroom(AC).
Verwijst naar gelijkstroom(DC).
Verwijst naar Klasse II-apparatuur.
Verwijst naar stand-by.
Verwijst naar “AAN” (stroom).
Verwijst naar gevaarlijk voltage.
20
Lees voor gebruik van dit product de
Veiligheidsmaatregelen.
Bewaar de gebruikershandleiding (CD) op
een plaats waar u eenvoudig bij kunt, zodat u
deze later kunt raadplegen.
Het model en serienummer van de TV vindt
u op de achterzijde en één zijde van de
TV. Noteer deze hieronder voor het geval
u onderhoudswerkzaamheden moet laten
uitvoeren.
MODELNR.
SERIENR.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising