LG | 27UK670 | User manual | LG 27UK670 Gebruikershandleiding

LG 27UK670 Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
LED LCD MONITOR
(LED-Monitor*)
* De LG LED-monitoren zijn monitoren met LEDachtergrondverlichting.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat
bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze
in de toekomst kunt raadplegen.
27UK670
27BK67U
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
Inhoudsopgave
LICENTIE
NEDERLANDS
Elk model heeft andere licenties. Ga naar www.lg.com voor meer informatie over de licentie.
LICENTIE...................................................... 2
Informatiebericht over Open Sourcesoftware................................................... 3
De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface
en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN................... 3
DE MONITOR GEBRUIKEN.......................... 10
GEBRUIKERSINSTELLINGEN...................... 13
VESA, het VESA-logo, het DisplayPort Compliance-logo en het
DisplayPort Compliance-logo voor bronnen met Dual-modus zijn
gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards
Association.
PROBLEMEN OPLOSSEN............................ 23
PRODUCTSPECIFICATIES............................ 25
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
* USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.
2
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in
dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen
beschikbaar om te downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van
verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar
opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding
is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
OPMERKING
•• De onderdelen zien er mogelijk anders uit dan hieronder afgebeeld.
•• Alle productinformatie en -specificaties in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd om de prestaties van het product te verbeteren.
•• Voor accessoires gaat u naar een elektronicawinkel of webshop of neemt u contact op met de winkel waar u het
product heeft gekocht.
•• Afhankelijk van de regio kan het meegeleverde netsnoer verschillen.
NEDERLANDS
Informatiebericht over Open
Source-software
Ondersteunde stuurprogramma’s en software
U kunt de nieuwste versie van de LGE website (www.lg.com) downloaden en installeren.
Stuurprogramma’s en software
Installatieprioriteit
Stuurprogramma voor monitor
Aanbevolen
OnScreen Control
Aanbevolen
Dual Controller
Optioneel
LET OP
•• Gebruik alleen originele onderdelen, om de veiligheid en prestaties van het product te garanderen.
•• Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van namaakonderdelen worden niet gedekt door de garantie.
•• Het wordt aanbevolen de meegeleverde onderdelen te gebruiken.
•• Als u kabels gebruikt die niet zijn goedgekeurd door LG, wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of kan er
beeldruis optreden.
•• De afbeeldingen in dit document geven standaardprocedures weer, het product ziet er mogelijk anders uit t.o.v.
de afbeelding.
•• Breng geen vreemde stoffen (oliën, smeermiddelen, enz.) aan de schroeven aan tijdens de montage van het
product. (Doet u dit toch, dan kan het product beschadigd raken.)
•• Als u overmatig veel kracht uitoefent bij het aandraaien van de schroeven, kan de monitor beschadigd raken.
De hierdoor ontstane schade valt niet onder de productgarantie.
•• Draag de monitor niet ondersteboven door alleen de basis vast te houden. De monitor kan dan van de
standaard vallen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
•• Raak het scherm van de monitor niet aan wanneer u de monitor optilt of verplaatst. Door de uitgeoefende druk
kan de monitor beschadigd raken.
3
Beschrijving van product en knoppen
De monitor verplaatsen en optillen
NEDERLANDS
Wanneer u de monitor wilt verplaatsen of optillen, volgt u de onderstaande instructies om te voorkomen
dat de monitor krassen oploopt of wordt beschadigd en om de monitor, ongeacht vorm of grootte, veilig te
transporteren.
•• U wordt geadviseerd om de monitor in de oorspronkelijke doos of het verpakkingsmateriaal te plaatsen voordat
u deze verplaatst.
•• Koppel het netsnoer en alle andere kabels los voordat u de monitor verplaatst of optilt.
•• Houd de onder- en zijkant van de monitor stevig vast. Houd de monitor niet bij het scherm zelf vast.
•• Wanneer u de monitor vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om te voorkomen dat er krassen op
komen.
•• Bij het vervoeren van de monitor mag de monitor niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige
trillingen.
•• Houd de monitor tijdens het verplaatsen altijd rechtop; draai de monitor nooit op zijn zij en kantel deze niet.
Joystickknop
De joystickknop gebruiken
U kunt de functies van de monitor heel eenvoudig bedienen door op de joystickknop te drukken of de knop met
uw vinger naar links/rechts/omhoog/omlaag te bewegen.
Basisfuncties
/
Inschakelen
Druk eenmaal met uw vinger op de joystickknop
om de monitor in te schakelen.
Uitschakelen
Houd eenmaal met uw vinger de joystickknop
meer dan 5 seconden ingedrukt om de monitor
uit te schakelen.
Volumeregeling
U kunt het volume regelen door de joystickknop
naar links/rechts te bewegen.
OPMERKING
•• De joystickknop bevindt zich aan de onderkant van de monitor.
4
LET OP
•• Probeer het scherm van de monitor niet aan te raken.
-- Dit kan leiden tot beschadiging van het scherm of van pixels waarmee beelden worden gevormd.
•• Als u het monitorpaneel gebruikt zonder de basis van de standaard, kan de joystickknop ervoor zorgen dat de
monitor onstabiel wordt en valt, waardoor deze beschadigd raakt of mensen gewond kunnen raken. Ook de
joystickknop kan hierdoor defect raken.
Installatie op een tafel
De hoogte van de standaard aanpassen
•• Til de monitor op en plaats deze rechtop op de tafel. Plaats de monitor ten minste 100 mm van de muur om te
zorgen voor voldoende ventilatie.
1 Plaats de monitor rechtop op de standaard.
2 Houd de monitor altijd met twee handen vast.
100 mm
100 mm
NEDERLANDS
Max. 130,0 mm
100 mm
100 mm
WAARSCHUWING
•• Plaats uw hand niet op de standaard als u de hoogte van het scherm aanpast, om letsel aan uw vingers te
voorkomen.
De hoek aanpassen
1 Plaats de monitor rechtop op de standaard.
2 Pas de hoek van het scherm aan.
Het scherm kan -5° tot 35° naar voren en achteren worden gekanteld voor optimaal kijkgemak.
WAARSCHUWING
LET OP
•• Koppel het netsnoer los voordat u de monitor verplaatst of installeert. Er bestaat een risico op een elektrische
schok.
•• Gebruik alleen het netsnoer dat bij het product is meegeleverd en sluit deze aan op een geaard stopcontact.
•• Als u een extra netsnoer nodig hebt, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier of de dichtstbijzijnde
winkel.
•• Om te voorkomen dat u uw vingers bezeert als u de kijkhoek van het scherm aanpast, mag u de onderzijde van
de monitor niet vasthouden (zie afbeelding hieronder).
•• Raak het scherm niet aan en druk er niet op wanneer u de kijkhoek van de monitor aanpast.
5
3 Draai het scherm naar rechts (zie afbeelding).
Roteerfunctie
Met de roteerfunctie kan de monitor 90 graden naar rechts worden gedraaid.
NEDERLANDS
Monitor
Standaard
4 Voltooi de installatie door de monitor 90 graden te draaien, zoals hieronder is weergegeven.
WAARSCHUWING
•• Zorg ervoor dat, wanneer u de monitor roteert, de monitor de standaard niet raakt waardoor de standaard
wordt bekrast.
1 Stel het scherm in op de maximale hoogte.
OPMERKING
2 Pas de hoek van de monitor aan in de richting van de pijl (zie afbeelding).
6
•• De automatische roteerfunctie van de monitor wordt niet ondersteund.
•• Het scherm kan eenvoudig worden gedraaid met de sneltoets voor schermrotatie van uw Windowsbesturingssysteem. Sommige Windows-versies en sommige stuurprogramma's voor grafische kaarten maken
mogelijk gebruik van verschillende instellingen voor de draaiknop voor het scherm, of ondersteunen de
draaiknop mogelijk helemaal niet.
Draaistandaard
Met behulp van de kabelhouder
•• De getoonde afbeelding kan verschillen van uw monitor.
Bevestig de kabels met behulp van de kabelhouder, zoals in de afbeelding weergegeven.
1 Draai de monitor 355 graden om de kijkhoek naar wens in te stellen.
NEDERLANDS
Kabelhouder
7
NEDERLANDS
De Kensington-vergrendeling gebruiken
De muurbevestigingsplaat bevestigen
De aansluiting voor het Kensington-veiligheidssysteem bevindt zich aan de achterkant van de monitor.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de Kensington-vergrendeling of bezoek de website op http://www.
kensington.com voor meer informatie over montage en gebruik.
Bevestig de monitor aan een tafel met de kabel van het Kensington-veiligheidssysteem.
Deze monitor voldoet aan de vereisten voor de muurbevestigingsplaat of andere compatibele apparaten.
OPMERKING
•• De muurbevestigingsplaat wordt afzonderlijk verkocht.
•• Raadpleeg de montagehandleiding van de muurbevestigingsplaat voor meer informatie over de montage.
•• Oefen niet te veel druk uit bij het monteren van de muurbevestigingsplaat. Dit kan schade aan het scherm
veroorzaken.
•• Verwijder de standaard voordat u de monitor op de muurbevestigingsplaat installeert door de bevestiging van
de standaard omgekeerd uit te voeren.
Montage aan een muur
Bevestig de monitor ten minste 100 mm van de muur af en laat ongeveer 100 mm ruimte aan alle kanten van
de monitor vrij om te zorgen voor voldoende ventilatie. U kunt gedetailleerde montage-instructies bij uw lokale
elektronicawinkel opvragen. U kunt ook de handleiding raadplegen voor informatie over het monteren en
instellen van een flexibele muurbevestigingssteun.
100 mm
OPMERKING
•• Het Kensington-veiligheidssysteem is optioneel. Optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij de meeste
elektronicawinkels.
•• De linker of rechter kant het beeldscherm kan enigzins omhoog en omlaag worden gedraaid (tot 3°). Het
horizontale niveau van het beeldscherm afstellen.
Monitor
8
100 mm
100 mm
100 mm
Bevestig een muurbeugel (optioneel) aan de achterzijde van de monitor als u de monitor aan een muur wilt
monteren.
Zorg dat de muurbeugel stevig aan de monitor en de muur is bevestigd.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
NEDERLANDS
Muurbevestiging (mm)
Standaardschroeven
Aantal schroeven
Muurbevestigingsplaat (optioneel)
LET OP
•• Koppel het netsnoer los voor u de monitor verplaatst of installeert, om elektrische schokken te voorkomen.
•• Als u de monitor aan het plafond of een schuine wand monteert, kan deze vallen en letsel veroorzaken. Gebruik
een goedgekeurde muurbevestigingssteun van LG en neem contact op met uw plaatselijke winkelier of een
vakman.
•• Als u overmatig veel kracht uitoefent bij het aandraaien van de schroeven, kan de monitor beschadigd raken.
De hierdoor ontstane schade valt niet onder de productgarantie.
•• Gebruik een muurbeugel en schroeven die voldoen aan VESA-richtlijnen. Schade die wordt veroorzaakt door
gebruik of oneigenlijk gebruik van ongeschikte onderdelen valt niet onder de productgarantie.
•• De lengte van elke bevestigde schroef moet 8 mm of minder zijn, gemeten vanaf de achterkant van de monitor.
Muurbevestigingsplaat
Achterkant van de monitor
OPMERKING
•• Een schroef die niet voldoet aan de VESA-richtlijn kan het product beschadigen en ertoe leiden dat de monitor
valt. LG Electronics is niet verantwoordelijk voor ongevallen die worden veroorzaakt door het gebruik van
niet-standaard schroeven.
•• De muurbevestigingsset bevat een montagehandleiding en alle benodigde onderdelen.
•• De muurbeugel is optioneel. Optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkelier.
•• De lengte van de schroef kan variëren per muurbeugel. Als u schroeven gebruikt die langer zijn dan de
standaardlengte, kan de binnenkant van de monitor beschadigd raken.
•• Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de muurbeugel.
Muurbevestigingsplaat
Achterkant van de
monitor
Standaardschroeven:
M4 x L10
Max. 8 mm
9
DE MONITOR GEBRUIKEN
NEDERLANDS
•• Het product ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeeldingen in deze handleiding is te zien.
Druk op de joystickknop, ga naar Settings (Instellingen) Input (Ingang), en selecteer vervolgens de
ingangsoptie.
LET OP
•• Druk niet langdurig op het scherm. Hierdoor kan het beeld vervormd raken.
•• Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven. Hierdoor kan het beeld inbranden.
Gebruik indien mogelijk een schermbeveiliging voor de PC.
•• Gebruik een geaarde stekkerdoos of een geaard stopcontact als u het netsnoer op een stopcontact aansluit.
•• Het beeld kan flikkeren als de monitor in een koude omgeving wordt ingeschakeld. Dit is normaal.
•• Soms verschijnen rode, groene of blauwe stippen op het scherm. Dit is normaal.
DisplayPort-verbinding
Verzendt de digitale video- en audiosignalen vanaf uw PC naar de monitor.
OPMERKING
•• Afhankelijk van de DP-versie (DisplayPort) van de PC is er mogelijk geen video- of audio-uitvoer.
•• Zorg ervoor dat u de meegeleverde DisplayPort kabel van het product gebruikt. Er kan anders een storing
ontstaan.
•• Als u gebruikmaakt van een grafische kaart voor een Mini DisplayPort-uitgang, gebruik dan een Mini-DP
naar DP-kabel (Mini DisplayPort naar DisplayPort) of geslacht dat DisplayPort1.2 ondersteunt. (Afzonderlijk
verkocht)
USB-C-verbinding
Zendt digitale video- en audiosignalen van uw PC naar de monitor.
OPMERKING
Aansluiten op een PC
•• Deze monitor ondersteunt Plug and Play*.
* Plug and Play: Een functie waardoor u een apparaat op uw computer kunt aansluiten zonder dat u iets opnieuw
hoeft te configureren of stuurprogramma's hoeft te installeren.
HDMI-verbinding
Verzendt de digitale video- en audiosignalen vanaf uw PC naar de monitor.
LET OP
•• Bij gebruik van een DVI naar HDMI- / DP (DisplayPort) naar HDMI-kabel kunnen er compatibiliteitsproblemen
optreden.
•• Gebruik een goedgekeurde kabel met het HDMI logo. Als u geen goedgekeurde HDMI kabel gebruikt, wordt het
scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingsfout optreden.
•• Aanbevolen HDMI-kabeltypen
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel met Ethernet
10
•• PD(Stroomtoevoer) en DP Alternatieve Modus(DP over USB-C) zijn ondersteund via de USB-C Poort.
•• De functies kunnen mogelijk niet goed werken, afhankelijk van de aangesloten apparaat specificaties en de
omgeving.
•• De USB-C-poort is niet bedoeld voor de Monitor stroomtoelevering, maar voor een PC voedingsbron.
De adapter dient te worden aangesloten voor stroomvoorziening van de monitor.
Aansluiten op AV-apparaten
HDMI verzendt digitale video- en audiosignalen vanaf uw AV-apparaat naar de monitor.
OPMERKING
•• Bij gebruik van een DVI naar HDMI- / DP (DisplayPort) naar HDMI-kabel kunnen er compatibiliteitsproblemen
optreden.
•• Gebruik een goedgekeurde kabel met het HDMI logo. Als u geen goedgekeurde HDMI kabel gebruikt, wordt het
scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingsfout optreden.
•• Aanbevolen HDMI-kabeltypen
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel met Ethernet
Randapparatuur aansluiten
Verbinding via USB-apparaat
De USB-poort op het product werkt als een USB-hub.
OPMERKING
•• Het wordt aanbevolen dat u alle Windows-updates installeert om uw Windows up-to-date te houden voordat u
het product voor gebruik aansluit.
•• Randapparatuur wordt afzonderlijk verkocht.
•• U kunt een toetsenbord, muis of USB-apparaat aansluiten op de USB-poort.
•• De oplaadsnelheid kan afhankelijk van het apparaat variëren.
•• Teneinde de USB downstream poort van het beeldscherm te gebruike, moet de gebruiker de upstream poort
van het beeldscherm op de Host PC aansluiten door middel van de USB C-C of USB C-A kabel.
•• Wanneer de USB C-C kabel is aangesloten tussen de upstream poort van het beeldscherm en de Host PC, moet
de downstream poort van het beeldscherm het USB 2.0 apparaat ondersteunen.
•• Wanneer de USB C-A kabel is aangesloten tussen de upstream poort van het beeldscherm en de Host PC, moet
de downstream poort van het beeldscherm het USB 3.0 apparaat ondersteunen.
(Afzonderlijk verkocht)
(Afzonderlijk verkocht)
NEDERLANDS
HDMI-verbinding
LET OP
•• Waarschuwingen bij het gebruik van een USB apparaat
-- USB-opslagapparaten die gebruikmaken van automatische herkenning of die een eigen stuuurprogramma
gebruiken, worden mogelijk niet herkend.
-- Sommige USB-apparaten worden mogelijk niet ondersteund of werken niet goed.
-- Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een USB-hub of een vaste schijf met voeding. (Als de
voeding onvoldoende is, wordt het USB apparaat mogelijk niet juist herkend.)
Echter, de Host PC moet de USB 3.0 functie ondersteunen.
11
Hoofdtelefoon-verbinding
Sluit de hoofdtelefoon op de monitor aan via de poort voor de hoofdtelefoon.
NEDERLANDS
OPMERKING
•• Randapparatuur wordt afzonderlijk verkocht.
•• Afhankelijk van de audio-instellingen van de PC en het externe apparaat zijn de functies van hoofdtelefoon en
luidspreker mogelijk beperkt.
•• Als u een Haakse aansluiting gebruikt, kan dit problemen veroorzaken bij het aansluiten van een ander extern
apparaat op de monitor. Daarom wordt aanbevolen om een Rechte aansluiting te gebruiken.
Haaks
12
Recht
(Aanbevolen)
GEBRUIKERSINSTELLINGEN
NEDERLANDS
Het hoofdmenu activeren
1 Druk op de joystickknop aan de onderkant van de monitor.
2 Beweeg de joystick omhoog/omlaag en naar links/rechts om de opties in te stellen.
3 Druk nogmaals op de joystickknop om het hoofdmenu af te sluiten.
Joystickknop
Knop
Menustatus
Beschrijving
Hoofdmenu uitgeschakeld
Hiermee schakelt u het hoofdmenu in.
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee sluit u het hoofdmenu af.
(De knop ingedrukt houden om de monitor uit te schakelen: u kunt de monitor op deze manier op elk gewenst moment uitschakelen, ook als de OSD aan staat)
Hoofdmenu uitgeschakeld
Hiermee past u het volumeniveau van de monitor aan.
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee opent u de Input (Ingang) functies.
Hoofdmenu uitgeschakeld
Hiermee past u het volumeniveau van de monitor aan.
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee opent u de functies voor Settings (Instellingen).
Hoofdmenu uitgeschakeld
Geeft de informatie over de huidige invoer weer.
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee schakelt u de monitor uit.
Hoofdmenu uitgeschakeld
Geeft de informatie over de huidige invoer weer.
Hoofdmenu ingeschakeld
Voert de Game (Spel) eigenschappen in.
13
Functies in het hoofdmenu
Hoofdmenu
Beschrijving
NEDERLANDS
Input (Ingang)
Hiermee stelt u de modus Invoer in.
Power Off (Uitschakelen)
Hiermee schakelt u de monitor uit.
Settings (Instellingen)
Hiermee configureert u de scherminstellingen.
Game (Spel)
Hiermee stelt u de spelmodus voor games in.
Exit (Afsluiten)
Hiermee verlaat u het menu.
Game
Menu-instellingen
1
2
3
4
Als u het OSD-menu wilt bekijken, drukt u op de joystickknop aan de onderkant van de monitor en opent u het Settings (Instellingen).
Beweeg de joystick omhoog/omlaag/naar links/rechts om de opties te configureren.
Beweeg de joystick naar of druk op ( ) om terug te gaan naar het bovenste menu of om andere menu-items in te stellen.
Indien u het instellingen menu wilt verlaten, verplaats de joystick naar totdat u het heeft verlaten.
•• Als u het menu opent, worden rechtsonder in het scherm instructies weergegeven over het gebruik van de knop.
LET OP
•• De OSD (schermweergave) van uw monitor kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
14
Quick Settings (Snelle instellingen)
Brightness (Helderheid)
Contrast
Beschrijving
NEDERLANDS
Settings (Instellingen) > Quick
Settings (Snelle instellingen)
Hiermee past u het kleurcontrast en de helderheid van het scherm aan.
Hiermee past u het volumeniveau aan.
Volume
OPMERKING
•• U kunt Mute (Dempen)/ Unmute (Demping opheffen) aanpassen door de joystickknop naar te bewegen in het menu Volume.
Color Temp (Kleurtemperatuur)
Custom (Aangepast)
De gebruiker kan deze naar rood, groen of blauw aanpassen.
Warm
Hiermee stelt u de schermkleur in op een rode kleurtint.
Medium
Hiermee stelt u de schermkleur in op een kleurtint tussen rood en blauw.
Cool
Hiermee stelt u de schermkleur in op een blauwe kleurtint.
Input (Ingang)
Settings (Instellingen) > Input
(Ingang)
Input List (Invoerlijst)
Beschrijving
Hiermee selecteert u de invoermodus.
Hiermee past u de beeldverhouding aan.
Aspect Ratio (Beeldverhouding)
Full Wide (Volledige breedte)
Hiermee geeft u de video op breed scherm weer, ongeacht het ingevoerde videosignaal.
Original (Origineel)
Hiermee geeft u een video weer volgens de beeldverhouding van het ingevoerde videosignaal.
1:1
De beeldverhouding wordt niet aangepast ten opzichte van het origineel.
OPMERKING
•• De weergave kan hetzelfde zijn voor de opties Full Wide, Original (Origineel) en 1:1 met de aanbevolen resolutie (3840 x 2160).
•• Er is geen 1:1 menu in de FreeSync Modus. (Ga naar Picture(Beeld) → Game Adjust (Spelinstelling)→ FreeSync, instellen vanaf FreeSync Basic(FreeSync Basis) of
Extended(Uitgebreid) naar Off(Uit)).
15
Picture (Beeld)
NEDERLANDS
Settings (Instellingen) > Picture
(Beeld)
Picture Mode (Beeldmodus)
Beschrijving
Custom (Aangepast)
Hiermee kan de gebruiker elk element aanpassen. De kleurmodus van het hoofdmenu kan worden aangepast.
Reader (Leesfunctie)
Optimaliseert u het scherm voor de weergave van documenten. U kunt de helderheid van het scherm instellen in het OSD-menu.
Photo
Cinema (Bioscoop)
Dark Room 1 (Donkere omgeving 1)
Hiermee optimaliseert u het scherm voor foto's.
Hiermee optimaliseert u het scherm voor video's.
In deze modus stelt u de helderheid in op het optimale niveau als u in een donkere omgeving werkt.
Dark Room 2 (Donkere omgeving 2)
Color Weakness (Kleurzwakte)
Via deze modus kunt u de helderheid op een lager niveau instellen dan Dark Room 1 (Donkere omgeving 1).
Deze modus wordt gebruikt voor degenen die geen onderscheid kunnen maken tussen rood en groen. Het stelt gebruikers met
kleurenblindheid in staat om gemakkelijk een onderscheid te maken tussen de twee kleuren.
Deze modus is geoptimaliseerd voor FPS-games.
FPS Game 1
FPS Game 2
Het heeft een hogere waarde dan de Zwarte Beeldstabilisator FPS Game 1(FPS Spel 1). Het is geschikt voor zeer donkere FPS-games.
RTS Game
Deze modus is geoptimaliseerd voor RTS Game (RTS Spel.).
Custom (Game)
In deze modus, kunnen gebruikers verschillende elementen aanpassen, waaronder spelgerelateerde opties.
EBU
Een standaard-TV PAL kleurruimte voor uitzending.
REC709
Een standaard HDTV kleurruimte voor uitzending.
SMPTE-C
Een standaard-TV NTSC-kleurruimte voor uitzending.
OPMERKING
•• Indien de Picture Mode (Beeldmodus) is gewijzigd, kan het beeldscherm flikkeren of de resolutie van uw PC-beeldscherm kan worden beïnvloed.
16
Settings (Instellingen) > Picture
(Beeld)
Beschrijving
De helderheid van het beeldscherm aanpassen.
Contrast
Het contrast van het beeldscherm aanpassen.
Sharpness (Scherpte)
Het contrast van het beeldscherm aanpassen.
SUPER RESOLUTION+
High (Hoog)
De geoptimaliseerde fotokwaliteit wordt weergegeven wanneer een gebruiker kristalheldere foto’s wenst. Het is effectief
voor video of spellen van hoge kwaliteit.
Middle (Gemiddeld)
De geoptimaliseerde beeldkwaliteit wordt weergegeven wanneer een gebruiker beelden tussen lage en hoge standen
comfortabel wil bekijken. Het is effectief bij UCC of SD video.
Low (Laag)
De geoptimaliseerde beeldkwaliteit wordt weergegeven wanneer een gebruiker vloeiende en natuurlijke beelden wil
verkrijgen. Het is effectief voor langzaam bewegende foto’s of stilstaande beelden.
Off (Uit)
Selecteer deze optie voor het dagelijks bekijken. SUPER RESOLUTION+ is in deze modus uitgeschakeld.
NEDERLANDS
Brightness (Helderheid)
OPMERKING
•• Omdat dit een functie is waarmee u de scherpte van afbeeldingen met lage resolutie kunt verhogen, wordt het niet aanbevolen om de functie
voor normale tekst- of bureabladpictogrammen te gebruiken. Als u dit wel doet, kan dit een onnodige scherpte tot gevolg hebben.
Picture Adjust (Beeldaanpassing)
Black Level (Zwartniveau)
Hiermee stelt u de verschuiving in (alleen voor HDMI).
•• Offset: is een referentie voor een videosignaal, namelijk de donkerste kleur die de monitor kan weergeven.
High (Hoog)
Handhaaft de huidige contrastverhouding van het scherm.
Low (Laag)
Verlaagt het zwartniveau en verhoogt het witniveau ten opzichte van de huidige contrastverhouding van het scherm.
Voorziet scherpere afbeeldingen indien aangesloten op een apparaat met ondersteuning met ULTRA HD Deep Color(HDMI ULTRA HD diepe kleuren).
4 K @ 60 Hz Ondersteunend formaat (HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD diepe kleuren) : Aan)
Resolutie
Framesnelheid (Hz)
HDMI ULTRA HD Deep Color
(HDMI ULTRA HD diepe kleuren)
Kleurdiepte / kleurbemonstering
8 bits
10 bits
YCbCr 4:2:0
3840 x 2160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB
17
Settings (Instellingen) > Picture
(Beeld)
Beschrijving
NEDERLANDS
4 K @ 30 Hz Ondersteunend formaat (HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD diepe kleuren) : Uit)
Picture Adjust (Beeldaanpassing)
HDMI ULTRA HD Deep Color
(HDMI ULTRA HD diepe kleuren)
Resolutie
Framesnelheid (Hz)
3840 x 2160
29,97
30,00
Kleurdiepte / kleurbemonstering
8 bits
10 bits
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB
-
OPMERKING
•• Wanneer het aangesloten apparaat geen ondersteuning biedt voor ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD diepe kleuren), is het mogelijk dat de functie
niet goed werkt.
•• Mocht er een probleem optreden, stel de HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD diepe kleuren),in op de optie Off(Uit).
•• HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD diepe kleuren) optie moet afzonderlijk ingesteld worden voor iedere HDMI poort (HDMI IN 1, HDMI
IN 2)
•• HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD diepe kleuren) kan worden gewijzige met SET OSD Menu.
(Settings(Instellingen) - Picture(Beeld) - Picture Adjust(Beeldaanpassing) - HDMI ULTRA HD Deep Color Off / On(HDMI ULTRA HD diepe kleuren
Uit / Aan)).
DFC
On (Aan)
Off (Uit)
Hiermee wordt de helderheid automatisch aan het scherm aangepast.
Hiermee wordt de functie DFC uitgeschakeld.
Hiermee stelt u de reactietijd voor weergegeven beelden in op basis van de snelheid van het scherm. Voor een normale omgeving wordt de
instelling Fast (Snel) aanbevolen.
Voor een snel bewegend beeld wordt de instelling Faster (Sneller) aanbevolen. Wanneer Faster (Sneller) is ingesteld, treedt mogelijk
beeldretentie op.
Game Adjust
18
Response Time (Reactietijd)
Faster (Sneller)
Hiermee stelt u de reactiesnelheid in op Faster (Sneller).
Fast (Snel)
Hiermee stelt u de reactiesnelheid in op Fast (Snel).
Normal (Normaal)
Hiermee stelt u de reactiesnelheid in op Normal (Normaal).
Off (Uit)
Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
Settings (Instellingen) > Picture
(Beeld)
Beschrijving
LET OP
FreeSync
Game Adjust
Black Stabilizer
(Zwarte stabilisator)
Gamma
Color Adjust (Kleur aanpassen)
Color Temp (Kleurtemperatuur)
•• Ondersteunde Interface: DisplayPort,HDMI.
•• Ondersteunde grafische kaart: Een grafische kaart die AMD FreeSync ondersteunt is noodzakelijk.
•• Ondersteunende Versie: Zorg ervoor dat u de grafische kaart van het nieuwste stuurprogramma gaat bijwerken.
•• Voor meer informatie en vereisten, raadpleeg de AMD website op http://www.amd.com/FreeSync.
Extended
(Uitgebreid)
Activeren van een breder frequentiebereik van de FreeSync functie dan van de basis modus.
Het scherm kan tijdens het spelen van het spel flikkeren.
Basic (Basis)
Activeren van het basis frequentiebereik van de FreeSync functie.
Off (Uit)
Zet de FreeSync uit.
NEDERLANDS
Dit zorgt voor een naadloze en natuurlijke beelden door het synchroniseren van de verticale frequentie van het ingangssignaal met die van het
uitgangssignaal.
U kunt het zwarte contrast instellen voor een betere zichtbaarheid in donkere scènes.
Als u de waarde van de Zwarte Stabilisator vergroot, wordt het lage grijze vlak op het scherm helderder. (U kunt zo eenvoudiger voorwerpen op
donkere gameschermen zien.)
Als u de waarde van de Zwarte Stabilisator beperkt, verdonkert u het lage grijze vlak en vergroot u het dynamisch contrast op het scherm.
Mode 1 (Modus 1),
Mode 2 (Modus 2),
Mode 3 (Modus 3)
Hoe hoger de gammawaarde, hoe donkerder het beeld wordt. En hoe lager de gammawaarde, hoe lichter het beeld
wordt.
Mode 4 (Modus 4)
Als u de gamma-instellingen niet hoeft aan te passen, selecteert u Mode 4 (Modus 4).
Custom (Aangepast)
De gebruiker kan deze naar rood, groen of blauw aanpassen.
Warm
Hiermee stelt u de schermkleur in op een rode kleurtint.
Medium
Hiermee stelt u de schermkleur in op een kleurtint tussen rood en blauw.
Cool
Hiermee stelt u de schermkleur in op een blauwe kleurtint.
Red (Rood)
Green (Groen)
U kunt de kleur van het beeld aanpassen met rood, groen en blauw.
Blue (Blauw)
19
Settings (Instellingen) > Picture
(Beeld)
NEDERLANDS
Voldoet aan de gebruikersvereisten voor kleuren door de kleur en verzadiging van de zes kleuren (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue,
Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue,
Yellow_Saturation) aan te passen en de instellingen op te slaan.
Color Adjust (Kleur aanpassen)
Picture Reset (Beeldinstellingen
resetten)
20
Beschrijving
Six Color (Zes kleuren)
Do you want to Picture reset
your settings?
Hue (Tint)
Hiermee past u de tint van het scherm aan.
Saturation
(Verzadiging)
Hiermee past u de verzadiging van de schermkleuren aan. Hoe lager de waarde, hoe minder verzadigd en helderder de
kleuren worden. Hoe hoger de waarde, hoe meer verzadigd en donkerder de kleuren worden.
No (Nee)
Hiermee kunt u de selectie annuleren.
Yes (Ja)
Hiermee herstelt u de standaardinstellingen.
General (Algemeen)
Settings (Instellingen) > General
(Algemeen)
Hiermee wordt de gewenste taal voor het menuscherm ingesteld.
High (Hoog)
SMART ENERGY SAVING
U bespaart energie door de functie SMART ENERGY SAVING met hoge efficiëntie.
Low (Laag)
Bespaart energie met behulp van de SMART ENERGY SAVING functie.
Off (Uit)
Hiermee schakelt u de functie SMART ENERGY SAVING uit.
NEDERLANDS
Language (Taal)
Beschrijving
Hiermee schakelt u het voedingslampje aan de onderkant van de monitor in of uit.
Power LED (Voedingslampje)
On (Aan)
Het Power LED (Voedingslampje) wordt automatisch ingeschakeld.
Off (Uit)
Het Power LED (Voedingslampje) wordt uitgeschakeld.
OPMERKING
•• Wanneer de stroomindicator is ingeschakeld, werkt deze als volgt:
-- Ingeschakeld: Wit
-- Slaapmodus: Wit knipperend
-- Uitgeschakeld: Uit
Automatic Standby (Automatische
stand-by)
Functie waarmee de monitor automatisch wordt uitgeschakeld wanneer er gedurende enige tijd geen beweging op het scherm heeft plaatsgevonden. U kunt een timer instellen voor de
automatische uitschakelfunctie.
(Off (Uit), 4H (4 uur), 6 H (6 uur) en 8 H (8 uur))
Hiermee schakelt u DisplayPort 1.2 in of uit.
DisplayPort1.2
OPMERKING
•• Configureer deze optie in overeenstemming met de DisplayPort-versie die wordt ondersteund door de grafische kaart. Stel deze optie in op Uitschakelen als uw grafische kaart geen
ondersteuning biedt voor DisplayPort 1.2.
Deze functie geeft aan hoe u het geluid van de Buzzer (Zoemer) moet inschakelen wanneer u beeldscherm on (Aan).
Buzzer (Zoemer)
On (Aan)
Hiermee wordt de Buzzer (Zoemer) van uw monitor ingeschakeld.
Off (Uit)
Hiermee wordt de Buzzer (Zoemer) van uw monitor uitgeschakeld.
21
Settings (Instellingen) > General
(Algemeen)
Beschrijving
NEDERLANDS
Deze functie schakelt de configuratie en de instelling van menu uit.
OSD Lock (OSD-vergrendeling)
On (Aan)
Inschakelen OSD Lock (OSD-vergrendeling).
Off (Uit)
Uitschakelen OSD Lock (OSD-vergrendeling).
OPMERKING
•• Alle functies zijn uitgeschakeld behalve Brightness (Helderheid), Contrast (Contrast), Volume (Volume), Input List (Invoerlijst), Aspect Ratio (Beeldverhouding), OSD Lock (OSDvergrendeling) en Information (Informatie).
OSD Size (OSD grootte)
De gebruiker kan selecteren uit OSD Size (OSD grootte) tot Large (Groot) of Small (klein).
Wanneer Deep Sleep mode (Diep in Slaapmodus) is geactiveerd, zal het energieverbruik geminimaliseerd worden, terwijl de monitor in standby-modus is.
Deep Sleep mode (Diep in
Slaapmodus)
On (Aan)
Hiermee schakelt u Deep Sleep mode (Diep in Slaapmodus) in.
Off (Uit)
Hiermee schakelt u Deep Sleep mode (Diep in Slaapmodus) uit.
OPMERKING
•• USB HUB zullen niet werken in de standby-modus terwijl Deep Sleep mode (Diep in Slaapmodus) wordt geactiveerd in de standby-modus.
Information (Informatie)
Op het scherm verschijnt de volgende informatie; Model, Serial Number (Serienummer), Total Power On Time (totale opstarttijd), Resolution (resolutie).
Reset
Do you want to reset your settings?
(Wilt u uw instellingen resetten?)
No (Nee)
Hiermee kunt u de selectie annuleren.
Yes (Ja)
Hiermee herstelt u de standaardinstellingen.
OPMERKING
•• Gegevens opslaan hangt af van het Panel. Deze waarden moeten dus verschillend zijn van elk paneel en de leverancier. Als optie van SMART ENERGY SAVING High (Hoog) of Low (Laag) is, zal de monitor verlichting hoger of lager
zijn afhankelijk van de bron.
22
PROBLEMEN OPLOSSEN
Zit het netsnoer van de monitor in het stopcontact?
•• Controleer of het netsnoer correct in het stopcontact zit.
Is het voedingslampje ingeschakeld?
•• Controleer de kabelverbinding en druk op de knop Aan/uit.
Is het apparaat ingeschakeld en is het voedingslampje
wit?
•• Controleer of de aangesloten ingang is ingeschakeld (Settings (Instellingen) > Input (Ingang) > Input List (Invoerlijst)).
Wordt het bericht Out of Range (Buiten bereik)
weergegeven?
•• Dit gebeurt als signalen die vanaf de PC (videokaart) worden verzonden, buiten het horizontale of verticale frequentiebereik van de monitor liggen. Raadpleeg het
onderwerp Productspecificatie van deze handleiding voor informatie over het instellen van de juiste frequentie.
Wordt het bericht No Signal (Geen signaal)
weergegeven?
•• Dit bericht wordt weergegeven wanneer de signaalkabel tussen de PC en de monitor ontbreekt of niet is aangesloten. Controleer de kabel en sluit deze opnieuw aan.
NEDERLANDS
Er wordt niets weergegeven op het scherm.
Het bericht 'OSD Locked' (OSD vergrendeld) wordt weergegeven.
Zijn sommige functies niet beschikbaar wanneer u op de
knop Menu drukt?
•• De OSD is vergrendeld. Ga naar Settings(Instellingen) > General en stel "OSD Lock" (OSD-vergrendeling) in op Uit.
Het beeld op het scherm blijft staan.
Blijft het beeld staan als de monitor wordt uitgeschakeld? •• De weergave van een stilstaand beeld gedurende een langere periode kan leiden tot schade aan het scherm, waardoor het beeld stil kan blijven staan.
•• Gebruik een schermbeveiliging om de levensduur van de monitor te verlengen.
De schermweergave is instabiel en trilt / Weergegeven beelden op de monitor laten schaduwsporen achter.
Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
•• Het scherm kan flikkeren als u de resolutie HDMI 1080i 60/50 Hz (met interlace) hebt geselecteerd. Wijzig de resolutie in 1080P of de aanbevolen resolutie.
De weergavekleur is niet normaal.
Wordt het beeld verkleurd weergegeven (16-kleuren)?
•• Stel de kleur in op 24-bits (ware kleuren) of hoger. Ga in Windows naar Configuratiescherm > Beeldscherm > Instellingen > Kleurkwaliteit.
Is de kleur op het scherm instabiel of monochroom?
•• Controleer of de signaalkabel correct is aangesloten. Sluit de kabel opnieuw aan of plaats de videokaart van de PC opnieuw.
Zijn er vlekken op het scherm zichtbaar?
•• Als u de monitor gebruikt, kunnen er pixelpuntjes (rood, groen, blauw, wit of zwart) op het scherm verschijnen. Dit is normaal voor een LCD-scherm. Het betreft geen
fout en heeft geen invloed op de prestaties van de monitor.
23
Verschijnt het bericht "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Onbekende monitor, Plug&Play-monitor gevonden)?
Hebt u het beeldschermstuurprogramma geïnstalleerd?
NEDERLANDS
Geen geluid uit de hoofdtelefoonaansluiting of luidspreker.
Zijn beelden weergegeven met DisplayPort of HDMI
ingang zonder geluid?
OPMERKING
•• LED kan worden verlicht met Set OSD Menu.
Settings – General – Power LED – On
24
•• Zorg ervoor dat u het schermbesturingsprogramma van onze website installeert: http://www.lg.com.
•• Controleer of uw videokaart de Plug&Play-functie ondersteunt.
•• Probeer het volume te verhogen met de knop op het beeldscherm.
•• Stel de audio-uitgang in de PC aan op de monitor die u gebruikt. Op Microsoft Windows, ga naar Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Geluid > instellen het
beeldscherm als standaard apparaat.
PRODUCTSPECIFICATIES
Ondersteuning voor 8-bits/10-bits kleuren.
Resolutie
HDMI / DP(DisplayPort) / USB-C
Voeding
AC/DC-adapter
3840 x 2160 bij 60 Hz
Aanbevolen resolutie
3840 x 2160 bij 60 Hz
5,0 A
Vermogensclassificatie
19 V
Energieverbruik
Ingeschakeld: 25 W Typ. (ENERGY STAR® standaard)*
41 W Typ. (Leveringstoestand)**
Slaapmodus ≤ 0,5 W (HDMI / DP-ingangs Status)***
Uitgeschakeld ≤ 0,3 W
ADS-110CL-19-3 190110G, ontwikkeld door SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Uitvoer: 19 V
5,79 A
Bedrijfscondities
Omgevingsomstandigheden
Maximale resolutie
NEDERLANDS
Kleurdiepte
Opslagomstandigheden
Temperatuur
0 °C tot 40 °C
Luchtvochtigheid
Minder dan 80 %
Temperatuur
-20 °C tot 60 °C
Luchtvochtigheid
Minder dan 85 %
Monitorgrootte (breedte x hoogte x diepte)
Afmetingen
Gewicht (zonder verpakking)
Inclusief standaard
613,2 x 527,3 x 251,0 (mm)
Exclusief standaard
613,2 x 364,5 x 44,6 (mm)
Inclusief standaard
7,0 kg
Exclusief standaard
4,8 kg
De specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.
* Het energieverbruik kan verschillend zijn door de bedrijfstoestand en de instelling van de monitor.
* De On-modus van het stroomverbruik wordt gemeten met een ENERGY STAR®-test standaard.
** Het maximaleenergieverbruik in Aanstandwordtgemeten met LGE testnorm(Volledige Wit patroon, maximale resolutie).
*** In het geval van een USB-C ingang, kan het energieverbruik van de Slaapmodus variëren afhankelijk van het verbon den apparaat.
*** De monitor gaat naar Slaap Modus in enkele minuten (Max 5 minuten).
25
Ondersteunende fabrieksstand (Preset Mode, PC)
NEDERLANDS
26
HDMI
Vooraf ingestelde modus
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Polariteit (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
3840 x 2160
67,5
30
+/-
3840 x 2160
135
60
+/-
Opmerkingen
Wanneer HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD
diepe kleuren) is ingesteld op ON
DP(DisplayPort) / USB-C
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Polariteit (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
3840 x 2160
66,66
30
+/-
3840 x 2160
133,32
60
+/-
Opmerkingen
NEDERLANDS
Vooraf ingestelde modus
DP/USB-C Gewenste timing
HDMI-timing (video)
Ondersteunende fabrieksstand
(Vooraf ingestelde modus)
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
480p
31,5
60
720p
45
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
Opmerkingen
Wanneer HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA
HD diepe kleuren) is ingesteld op ON
27
Dit apparaat voldoet aan de EMC-eisen voor huishoudelijke apparaten (klasse B) en is bedoeld voor thuisgebruik.
Het model en serienummer van het product bevinden zich aan de achterkant en aan één kant van het product.
Noteer deze nu voor het geval dat u onderhoud nodig heeft.
Model
Serienummer
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined
that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy
efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising