LG | 27UL850-W | User manual | LG 27UL850-W Gebruikershandleiding

LG 27UL850-W Gebruikershandleiding
Gebruikershandleiding
LED LCD MONITOR
(LED-Monitor*)
* De LG LED-monitoren zijn monitoren met LEDachtergrondverlichting.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat
bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze
in de toekomst kunt raadplegen.
27UL850
27BL85U
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.
Inhoudsopgave
LICENTIE
NEDERLANDS
Elk model heeft andere licenties. Ga naar www.lg.com voor meer informatie over de licentie.
LICENTIE...................................................... 2
Informatiebericht over Open Sourcesoftware................................................... 3
De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface
en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de
Verenigde Staten en andere landen.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN................... 3
DE MONITOR GEBRUIKEN............................ 9
GEBRUIKERSINSTELLINGEN...................... 11
PROBLEMEN OPLOSSEN............................ 24
PRODUCTSPECIFICATIES............................ 26
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
VESA, het VESA-logo, het DisplayPort Compliance-logo en het
DisplayPort Compliance-logo voor bronnen met Dual-modus zijn
gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards
Association.
MaxxAudio- en extra MAXX-handelsmerken zijn handelsmerken
en/of gedeponeerde handelsmerken van Waves Audio Ltd.
* USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.
2
Ga naar http://opensource.lge.com om de broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere licenties voor open sources in
dit product te achterhalen.
Naast de broncode zijn alle licentievoorwaarden, beperkingen van garantie en auteursrechtaanduidingen
beschikbaar om te downloaden.
LG Electronics zal u tevens open-source code ter beschikking stellen op CD-ROM tegen de kostprijs van
verspreiding (zoals de kosten voor media, verzending en handling) na ontvangst van een verzoek per e-mail naar
opensource@lge.com.
Deze aanbieding is geldig voor een periode van drie jaar na onze laatste zending van dit product. Deze aanbieding
is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.
MONTEREN EN VOORBEREIDEN
OPMERKING
•• De onderdelen zien er mogelijk anders uit dan hieronder afgebeeld.
•• Alle productinformatie en -specificaties in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd om de prestaties van het product te verbeteren.
•• Voor accessoires gaat u naar een elektronicawinkel of webshop of neemt u contact op met de winkel waar u het
product heeft gekocht.
•• Afhankelijk van de regio kan het meegeleverde netsnoer verschillen.
NEDERLANDS
Informatiebericht over Open Sourcesoftware
Ondersteunde stuurprogramma’s en software
U kunt de nieuwste versie van de LGE website (www.lg.com) downloaden en installeren.
Stuurprogramma’s en software
Installatieprioriteit
Stuurprogramma voor monitor
Aanbevolen
OnScreen Control
Aanbevolen
Dual Controller
Optioneel
True Color Pro
Optioneel
LET OP
•• Gebruik alleen originele onderdelen, om de veiligheid en prestaties van het product te garanderen.
•• Eventuele beschadiging en letsel door gebruik van namaakonderdelen worden niet gedekt door de garantie.
•• Het wordt aanbevolen de meegeleverde onderdelen te gebruiken.
•• Als u kabels gebruikt die niet zijn goedgekeurd door LG, wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of kan er
beeldruis optreden.
•• De afbeeldingen in dit document geven standaardprocedures weer, het product ziet er mogelijk anders uit t.o.v.
de afbeelding.
•• Breng geen vreemde stoffen (oliën, smeermiddelen, enz.) aan de schroeven aan tijdens de montage van het
product. (Doet u dit toch, dan kan het product beschadigd raken.)
•• Als u overmatig veel kracht uitoefent bij het aandraaien van de schroeven, kan de monitor beschadigd raken.
De hierdoor ontstane schade valt niet onder de productgarantie.
•• Draag de monitor niet ondersteboven door alleen de basis vast te houden. De monitor kan dan van de
standaard vallen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
•• Raak het scherm van de monitor niet aan wanneer u de monitor optilt of verplaatst. Door de uitgeoefende druk
kan de monitor beschadigd raken.
3
Beschrijving van product en knoppen
De monitor verplaatsen en optillen
NEDERLANDS
Wanneer u de monitor wilt verplaatsen of optillen, volgt u de onderstaande instructies om te voorkomen
dat de monitor krassen oploopt of wordt beschadigd en om de monitor, ongeacht vorm of grootte, veilig te
transporteren.
•• U wordt geadviseerd om de monitor in de oorspronkelijke doos of het verpakkingsmateriaal te plaatsen voordat
u deze verplaatst.
•• Koppel het netsnoer en alle andere kabels los voordat u de monitor verplaatst of optilt.
•• Houd de onder- en zijkant van de monitor stevig vast. Houd de monitor niet bij het scherm zelf vast.
•• Wanneer u de monitor vasthoudt, moet het scherm van u af zijn gekeerd om te voorkomen dat er krassen op
komen.
•• Bij het vervoeren van de monitor mag de monitor niet worden blootgesteld aan schokken of buitensporige
trillingen.
•• Houd de monitor tijdens het verplaatsen altijd rechtop; draai de monitor nooit op zijn zij en kantel deze niet.
Joystickknop
De joystickknop gebruiken
U kunt de functies van de monitor heel eenvoudig bedienen door op de joystickknop te drukken of de knop met
uw vinger naar links/rechts/omhoog/omlaag te bewegen.
Basisfuncties
/
Inschakelen
Druk eenmaal met uw vinger op de joystickknop
om de monitor in te schakelen.
Uitschakelen
Houd eenmaal met uw vinger de joystickknop
meer dan 5 seconden ingedrukt om de monitor
uit te schakelen.
Volumeregeling
U kunt het volume regelen door de joystickknop
naar links/rechts te bewegen.
OPMERKING
•• De joystickknop bevindt zich aan de onderkant van de monitor.
4
LET OP
•• Probeer het scherm van de monitor niet aan te raken.
-- Dit kan leiden tot beschadiging van het scherm of van pixels waarmee beelden worden gevormd.
•• Als u het monitorpaneel gebruikt zonder de basis van de standaard, kan de joystickknop ervoor zorgen dat de
monitor onstabiel wordt en valt, waardoor deze beschadigd raakt of mensen gewond kunnen raken. Ook de
joystickknop kan hierdoor defect raken.
Installatie op een tafel
De hoogte van de standaard aanpassen
•• Til de monitor op en plaats deze rechtop op de tafel. Plaats de monitor ten minste 100 mm van de muur om te
zorgen voor voldoende ventilatie.
1 Plaats de monitor rechtop op de standaard.
2 Houd de monitor altijd met twee handen vast.
100 mm
100 mm
NEDERLANDS
Max. 110,0 mm
100 mm
100 mm
WAARSCHUWING
•• Plaats uw hand niet op de standaard als u de hoogte van het scherm aanpast, om letsel aan uw vingers te
voorkomen.
De hoek aanpassen
1 Plaats de monitor rechtop op de standaard.
2 Pas de hoek van het scherm aan.
Het scherm kan -5° tot 20° naar voren en achteren worden gekanteld voor optimaal kijkgemak.
WAARSCHUWING
LET OP
•• Koppel het netsnoer los voordat u de monitor verplaatst of installeert. Er bestaat een risico op een elektrische
schok.
•• Gebruik alleen het netsnoer dat bij het product is meegeleverd en sluit deze aan op een geaard stopcontact.
•• Als u een extra netsnoer nodig hebt, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier of de dichtstbijzijnde
winkel.
•• Om te voorkomen dat u uw vingers bezeert als u de kijkhoek van het scherm aanpast, mag u de onderzijde van
de monitor niet vasthouden (zie afbeelding hieronder).
•• Raak het scherm niet aan en druk er niet op wanneer u de kijkhoek van de monitor aanpast.
5
Roteerfunctie
3 Draai het scherm naar rechts (zie afbeelding).
Met de roteerfunctie kan de monitor 90 graden naar rechts worden gedraaid.
NEDERLANDS
Monitor
Standaard
4 Voltooi de installatie door de monitor 90 graden te draaien, zoals hieronder is weergegeven.
WAARSCHUWING
•• Zorg ervoor dat, wanneer u de monitor roteert, de monitor de standaard niet raakt waardoor de
standaard wordt bekrast.
1 Stel het scherm in op de maximale hoogte.
OPMERKING
2 Pas de hoek van de monitor aan in de richting van de pijl (zie afbeelding).
6
•• De automatische roteerfunctie van de monitor wordt niet ondersteund.
•• Het scherm kan eenvoudig worden gedraaid met de sneltoets voor schermrotatie van uw Windowsbesturingssysteem. Sommige Windows-versies en sommige stuurprogramma's voor grafische kaarten
maken mogelijk gebruik van verschillende instellingen voor de draaiknop voor het scherm, of ondersteunen
de draaiknop mogelijk helemaal niet.
De muurbevestigingsplaat bevestigen
De connector van het Kensington (Kensington) beveiligingssysteem bevindt zich aan de achterkant van de
monitor.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de Kensington-vergrendeling of bezoek de website op http://www.
kensington.com voor meer informatie over montage en gebruik.
Bevestig de monitor aan een tafel met de kabel van het Kensington-veiligheidssysteem.
Deze monitor voldoet aan de vereisten voor de muurbevestigingsplaat of andere compatibele apparaten.
OPMERKING
•• De muurbevestigingsplaat wordt afzonderlijk verkocht.
•• Raadpleeg de montagehandleiding van de muurbevestigingsplaat voor meer informatie over de montage.
•• Oefen niet te veel druk uit bij het monteren van de muurbevestigingsplaat. Dit kan schade aan het scherm
veroorzaken.
•• Verwijder de standaard voordat u de monitor op de muurbevestigingsplaat installeert door de bevestiging van
de standaard omgekeerd uit te voeren.
NEDERLANDS
De Kensington-vergrendeling gebruiken
Montage aan een muur
Bevestig de monitor ten minste 100 mm van de muur af en laat ongeveer 100 mm ruimte aan alle kanten van
de monitor vrij om te zorgen voor voldoende ventilatie. U kunt gedetailleerde montage-instructies bij uw lokale
elektronicawinkel opvragen. U kunt ook de handleiding raadplegen voor informatie over het monteren en
instellen van een flexibele muurbevestigingssteun.
100 mm
OPMERKING
•• Het Kensington-veiligheidssysteem is optioneel. Optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij de meeste
elektronicawinkels.
OPMERKING
100 mm
100 mm
100 mm
•• De linker of rechter kant het beeldscherm kan enigzins omhoog en omlaag worden gedraaid (tot 3°). Het
horizontale niveau van het beeldscherm afstellen.
Monitor
7
Bevestig een muurbeugel (optioneel) aan de achterzijde van de monitor als u de monitor aan een muur wilt
monteren.
Zorg dat de muurbeugel stevig aan de monitor en de muur is bevestigd.
NEDERLANDS
Muurbevestiging (mm)
Standaardschroeven
Aantal schroeven
Muurbevestigingsplaat (optioneel)
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
LET OP
•• Koppel het netsnoer los voor u de monitor verplaatst of installeert, om elektrische schokken te voorkomen.
•• Als u de monitor aan het plafond of een schuine wand monteert, kan deze vallen en letsel veroorzaken. Gebruik
een goedgekeurde muurbevestigingssteun van LG en neem contact op met uw plaatselijke winkelier of een
vakman.
•• Als u overmatig veel kracht uitoefent bij het aandraaien van de schroeven, kan de monitor beschadigd raken.
De hierdoor ontstane schade valt niet onder de productgarantie.
•• Gebruik een muurbeugel en schroeven die voldoen aan VESA-richtlijnen. Schade die wordt veroorzaakt door
gebruik of oneigenlijk gebruik van ongeschikte onderdelen valt niet onder de productgarantie.
•• De lengte van elke bevestigde schroef moet 8 mm of minder zijn, gemeten vanaf de achterkant van de monitor.
Muurbevestigingsplaat
Achterkant van de monitor
OPMERKING
•• Een schroef die niet voldoet aan de VESA-richtlijn kan het product beschadigen en ertoe leiden dat de monitor
valt. LG Electronics is niet verantwoordelijk voor ongevallen die worden veroorzaakt door het gebruik van
niet-standaard schroeven.
•• De muurbevestigingsset bevat een montagehandleiding en alle benodigde onderdelen.
•• De muurbeugel is optioneel. Optionele accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke winkelier.
•• De lengte van de schroef kan variëren per muurbeugel. Als u schroeven gebruikt die langer zijn dan de
standaardlengte, kan de binnenkant van de monitor beschadigd raken.
•• Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de muurbeugel.
Muurbevestigingsplaat
Achterkant van de
monitor
Standaardschroeven:
M4 x L10
Max. 8 mm
8
DE MONITOR GEBRUIKEN
LET OP
•• Druk niet langdurig op het scherm. Hierdoor kan het beeld vervormd raken.
•• Voorkom dat een stilstaand beeld lang op het scherm wordt weergegeven. Hierdoor kan het beeld inbranden.
Gebruik indien mogelijk een schermbeveiliging voor de PC.
•• Gebruik een geaarde stekkerdoos of een geaard stopcontact als u het netsnoer op een stopcontact aansluit.
•• Het beeld kan flikkeren als de monitor in een koude omgeving wordt ingeschakeld. Dit is normaal.
•• Soms verschijnen rode, groene of blauwe stippen op het scherm. Dit is normaal.
Aansluiten op een PC
•• Deze monitor ondersteunt Plug and Play*.
* Plug and Play: Een functie waardoor u een apparaat op uw computer kunt aansluiten zonder dat u iets opnieuw
hoeft te configureren of stuurprogramma's hoeft te installeren.
Verzendt de digitale video- en audiosignalen vanaf uw PC naar de monitor.
OPMERKING
•• Afhankelijk van de DP-versie (DisplayPort) van de PC is er mogelijk geen video- of audio-uitvoer.
•• Als u gebruikmaakt van een grafische kaart voor een Mini DisplayPort-uitgang, gebruik dan een Mini-DP naar
DP-kabel (Mini DisplayPort naar DisplayPort) of geslacht dat DisplayPort1.2 of 1.4 ondersteunt. (Afzonderlijk
verkocht)
NEDERLANDS
•• Het product ziet er mogelijk anders uit dan op de afbeeldingen in deze handleiding is te zien.
Druk op de joystickknop, ga naar Settings (Instellingen) Input (Ingang), en selecteer vervolgens de
ingangsoptie.
DisplayPort-verbinding
USB-C-verbinding
Zendt digitale video- en audiosignalen van uw PC naar de monitor.
OPMERKING
•• PD(Stroomtoevoer) en DP Alternatieve Modus(DP over USB-C) zijn ondersteund via de USB-C Poort.
•• De functies kunnen mogelijk niet goed werken, afhankelijk van de aangesloten apparaat specificaties en de
omgeving.
•• De USB-C-poort is niet bedoeld voor de Monitor stroomtoelevering, maar voor een PC voedingsbron.
De adapter dient te worden aangesloten voor stroomvoorziening van de monitor.
HDMI-verbinding
Verzendt de digitale video- en audiosignalen vanaf uw PC naar de monitor.
LET OP
•• Bij gebruik van een DVI naar HDMI- / DP (DisplayPort) naar HDMI-kabel kunnen er compatibiliteitsproblemen
optreden.
•• Gebruik een goedgekeurde kabel met het HDMI logo. Als u geen goedgekeurde HDMI kabel gebruikt, wordt het
scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingsfout optreden.
•• Aanbevolen HDMI-kabeltypen
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel met Ethernet
9
Aansluiten op AV-apparaten
NEDERLANDS
HDMI-verbinding
HDMI verzendt digitale video- en audiosignalen vanaf uw AV-apparaat naar de monitor.
OPMERKING
•• Bij gebruik van een DVI naar HDMI- / DP (DisplayPort) naar HDMI-kabel kunnen er compatibiliteitsproblemen
optreden.
•• Gebruik een goedgekeurde kabel met het HDMI logo. Als u geen goedgekeurde HDMI kabel gebruikt, wordt het
scherm mogelijk niet weergegeven of kan er een verbindingsfout optreden.
•• Aanbevolen HDMI-kabeltypen
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel
-- High-Speed HDMI®/TM-kabel met Ethernet
Randapparatuur aansluiten
Verbinding via USB-apparaat
LET OP
•• Waarschuwingen bij het gebruik van een USB apparaat
-- USB-opslagapparaten die gebruikmaken van automatische herkenning of die een eigen stuuurprogramma
gebruiken, worden mogelijk niet herkend.
-- Sommige USB-apparaten worden mogelijk niet ondersteund of werken niet goed.
-- Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een USB-hub of een vaste schijf met voeding. (Als de
voeding onvoldoende is, wordt het USB apparaat mogelijk niet juist herkend.)
Hoofdtelefoon-verbinding
Sluit de hoofdtelefoon op de monitor aan via de poort voor de hoofdtelefoon.
OPMERKING
•• Randapparatuur wordt afzonderlijk verkocht.
•• Afhankelijk van de audio-instellingen van de PC en het externe apparaat zijn de functies van hoofdtelefoon en
luidspreker mogelijk beperkt.
•• Als u een Haakse aansluiting gebruikt, kan dit problemen veroorzaken bij het aansluiten van een ander extern
apparaat op de monitor. Daarom wordt aanbevolen om een Rechte aansluiting te gebruiken.
De USB-poort op het product werkt als een USB-hub.
OPMERKING
•• Het wordt aanbevolen dat u alle Windows-updates installeert om uw Windows up-to-date te houden voordat u
het product voor gebruik aansluit.
•• Randapparatuur wordt afzonderlijk verkocht.
•• U kunt een toetsenbord, muis of USB-apparaat aansluiten op de USB-poort.
•• De oplaadsnelheid kan afhankelijk van het apparaat variëren.
•• Teneinde de USB downstream poort van het beeldscherm te gebruike, moet de gebruiker de upstream poort
van het beeldscherm op de Host PC aansluiten door middel van de USB C-C of USB C-A kabel.
•• Wanneer de USB C-C kabel is aangesloten tussen de upstream poort van het beeldscherm en de Host PC, moet
de downstream poort van het beeldscherm het USB 2.0 apparaat ondersteunen.
•• Wanneer de USB C-A kabel is aangesloten tussen de upstream poort van het beeldscherm en de Host PC, moet
de downstream poort van het beeldscherm het USB 3.0 apparaat ondersteunen.
Echter, de Host PC moet de USB 3.0 functie ondersteunen.
10
Haaks
Recht
(Aanbevolen)
GEBRUIKERSINSTELLINGEN
NEDERLANDS
OPMERKING
•• De OSD (schermweergave) van uw monitor kan enigszins afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding.
Het hoofdmenu activeren
1 Druk op de joystickknop aan de onderkant van de monitor.
2 Beweeg de joystick omhoog/omlaag en naar links/rechts om de opties in te stellen.
3 Druk nogmaals op de joystickknop om het hoofdmenu af te sluiten.
Joystickknop
Knop
Menustatus
Beschrijving
Hoofdmenu uitgeschakeld
Hiermee schakelt u het hoofdmenu in.
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee verlaat u het menu.
(Houd de knop meer dan 5 seconden ingedrukt om de monitor uit te schakelen. U kunt de monitor op deze manier op elk gewenst moment uitschakelen, ook als
de OSD aan staat.)
Hoofdmenu uitgeschakeld
Hiermee past u het volumeniveau van de monitor aan.
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee opent u de Input (Ingang) functies.
Hoofdmenu uitgeschakeld
Hiermee past u het volumeniveau van de monitor aan.
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee opent u de functies voor Settings (Instellingen).
Hoofdmenu uitgeschakeld
Geeft de informatie over de huidige invoer weer.
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee schakelt u de monitor uit.
Hoofdmenu uitgeschakeld
Geeft de informatie over de huidige invoer weer.
Hoofdmenu ingeschakeld
Hiermee opent u de functie Picture Mode (Beeldmodus).
11
Functies in het hoofdmenu
Hoofdmenu
Beschrijving
NEDERLANDS
Input (Ingang)
Hiermee stelt u de modus Invoer in.
Power Off (Uitschakelen)
Hiermee schakelt u de monitor uit.
Settings (Instellingen)
Hiermee configureert u de scherminstellingen.
Picture Mode (Beeldmodus) Hiermee stelt u de beeldmodus in.
Exit (Afsluiten)
Hiermee verlaat u het menu.
Picture Mode
Menu-instellingen
1
2
3
4
Als u het OSD-menu wilt bekijken, drukt u op de joystickknop aan de onderkant van de monitor en opent u het Settings (Instellingen).
Beweeg de joystick omhoog/omlaag en naar links/rechts om de opties in te stellen.
Beweeg de joystick naar of druk op ( ) om terug te gaan naar het bovenste menu of om andere menu-items in te stellen.
U sluit het OSD-menu af door de joystick naar te bewegen totdat u het menu heeft verlaten.
Quick Settings
12
Input
Picture
Sound
General
Quick Settings (Snelle instellingen)
Brightness (Helderheid)
Contrast
Beschrijving
Hiermee past u het contrast en de helderheid van het scherm aan.
Hiermee past u het volume aan.
Volume
NEDERLANDS
Settings (Instellingen) > Quick
Settings (Snelle instellingen)
OPMERKING
•• U kunt Mute (Dempen)/ Unmute (Demping opheffen) aanpassen door de joystickknop naar te bewegen in het menu Volume.
Color Temp (Kleurtemp)
MaxxAudio
Custom (Aangepast)
De gebruiker kan het aanpassen naar rood, groen of blauw door het gepersonaliseerd te maken
Warm
Hiermee stelt u de schermkleur in op een rode kleurtint.
Medium
Hiermee stelt u de schermkleur in op een kleurtint tussen rood en blauw in.
Cool
Hiermee stelt u de schermkleur in op een blauwe kleurtint.
Manual
De gebruiker kan de kleurtemperatuur nauwkeurig afstemmen.
On (Aan)
Off (Uit)
MaxxAudio® van Waves, die een Technical GRAMMY Award® in ontvangst heeft mogen nemen, bestaat uit een reeks studio-kwaliteit geluid tools voor
een superieure luisterervaring.
Hiermee schakelt u de MaxxAudio functie uit.
13
Input (Ingang)
NEDERLANDS
Settings (Instellingen) > Input
(Ingang)
Input List (Input Lijst)
Beschrijving
Hiermee selecteert u de invoermodus.
Hiermee past u de beeldverhouding aan.
Aspect Ratio (Beeldverhouding)
Full Wide (Volledige breedte)
Hiermee geeft u de video op breed scherm weer, ongeacht het ingevoerde videosignaal.
Original (Origineel)
Hiermee geeft u een video weer volgens de beeldverhouding van het ingevoerde videosignaal.
Just Scan
De beeldverhouding wordt niet aangepast ten opzichte van het origineel.
OPMERKING
•• De weergave kan hetzelfde zijn voor de opties Full Wide, Original (Origineel) en Just Scan met de aanbevolen resolutie (3840 x 2160).
•• Er is geen Just Scan menu in de FreeSync Modus. (Ga naar Picture(afbeelding) → Game Adjust (Spelinstelling)→ FreeSync, instellen vanaf FreeSync Basic(FreeSync
Basis) of Extended(Uitgebreid) naar Off(Uit))
14
Picture (Beeld)
OPMERKING
[Beeldmodus op SDR (Geen HDR)-signaal]
Settings (Instellingen) > Picture
(Beeld)
Beschrijving
Custom (Aangepast)
Hiermee kan de gebruiker elk element aanpassen.
Vivid (Levendig)
Verhoogt contrast, helderheid en scherpte om levendige beelden weer te geven.
HDR Effect (HDR-Effect)
Verbetert het hoge dynamische bereik van het beeldscherm.
Reader (Leesfunctie)
Optimaliseert u het scherm voor de weergave van documenten. U kunt de helderheid van het scherm instellen in het OSD-menu.
Cinema (Bioscoop)
Hiermee optimaliseert u het scherm voor video's.
FPS
Deze modus is geoptimaliseerd voor FPS-games.
RTS
Color Weakness (Kleurzwakte)
EBU
REC709
Deze modus is geoptimaliseerd voor RTS Game (RTS Spel.).
Deze modus wordt gebruikt voor degenen die geen onderscheid kunnen maken tussen rood en groen. Het stelt gebruikers met
kleurenblindheid in staat om gemakkelijk een onderscheid te maken tussen de twee kleuren.
Een standaard-TV PAL kleurruimte voor uitzending.
Een standaard HDTV kleurruimte voor uitzending.
SMPTE-C
Een standaard-TV NTSC-kleurruimte voor uitzending.
Calibration 1(Kalibratie 1)
Hiermee past u het op het laatste gekalibreerde scherm aan.
Calibration 2(Kalibratie 2)
Hiermee past u het op het vorige gekalibreerde scherm aan.
Picture Mode (Beeldmodus)
NEDERLANDS
•• De in te voeren Picture Mode (Beeldmodus) is afhankelijk van het ingangssignaal.
OPMERKING
•• Als de Picture Mode (Beeldmodus) in de DP (DisplayPort)-ingang wordt gewijzigd, kan het scherm gaan flikkeren of kan dit van invloed zijn op de resolutie van uw PC-scherm.
•• Calibration 2 (Kalibratie 2): Dit menu wordt ingeschakeld door TRUE COLOR PRO te installeren en door te gaan met Calibation (Kalibratie).
15
[Beeldmodus op HDR-signaal]
NEDERLANDS
Settings (Instellingen) > Picture
(Beeld)
Picture Mode (Beeldmodus)
Beschrijving
Custom
Hiermee kan de gebruiker elk element aanpassen.
Vivid
Hiermee optimaliseert u het scherm voor levendige HDR-kleuren.
Standard
Scherm voor HDR-standaard geoptimaliseerd.
Cinema
Hiermee optimaliseert u het scherm voor HDR-video's.
FPS
Deze modus is speciaal voor weergave van FPS spelletjes.Dit is met name toepasbaar bij zeer donkere FPS spelletjes .
RTS
Deze modus is geoptimaliseerd voor RTS Game (RTS-game).
OPMERKING
•• HDR content kan onjuist worden weergegeven afhankelijk van de instellingen van het Windows 10-besturingssysteem. Controleer de instellingen voor HDR Aan/Uit in Windows.
•• Wanneer de HDR-functie is ingeschakeld, zijn de tekens of de beeldkwaliteit mogelijk slecht afhankelijk van de prestaties van de Grafische kaart.
•• Wanneer de HDR-functie is ingeschakeld, kan het scherm flikkeren of kraken wanneer de monitoringang wordt gewijzigd of de stroom wordt in- of uitgeschakeld afhankelijk van de
prestaties van de Grafische kaart.
16
Settings (Instellingen) > Picture
(Beeld)
Beschrijving
Contrast
Sharpness (Scherpte)
SUPER RESOLUTION+
Picture Adjust (Beeldaanpassing)
Hiermee past u het contrast en de helderheid van het scherm aan.
Hiermee stelt u de scherpte van het scherm in.
High (Hoog)
Hiermee optimaliseert u het scherm voor kristalheldere beelden. Het beste voor high definition-video of
games.
Middle
(Gemiddeld)
Hiermee optimaliseert u het scherm voor kijkcomfort, met beelden in het midden tussen de lage en hoge
modi. Het beste voor UCC- of SD-video's.
Low (Laag)
Hiermee optimaliseert u het scherm voor vloeiende en natuurlijke beelden. Het beste voor foto's of beelden
met minder beweging.
Off (Uit)
Voor weergave in de meest gebruikelijke instelling. Hiermee schakelt u SUPER RESOLUTION+ uit.
NEDERLANDS
Brightness (Helderheid)
OPMERKING
•• Omdat dit een functie is waarmee u de scherpte van afbeeldingen met lage resolutie kunt verhogen, wordt het niet aanbevolen
om de functie voor normale tekst- of bureabladpictogrammen te gebruiken. Als u dit wel doet, kan dit een onnodige scherpte tot
gevolg hebben.
Hiermee stelt u het offset-niveau in (alleen voor HDMI).
•• Offset: is een referentie voor een videosignaal, namelijk de donkerste kleur die de monitor kan weergeven.
Black Level (Zwartniveau)
DFC
High (Hoog)
Handhaaft de huidige contrastverhouding van het scherm.
Low (Laag)
Verlaagt het zwartniveau en verhoogt het witniveau ten opzichte van de huidige contrastverhouding van
het scherm.
On (Aan)
Hiermee wordt de helderheid automatisch aan het scherm aangepast.
Off (Uit)
Hiermee wordt de functie DFC uitgeschakeld.
17
Settings (Instellingen) > Picture
(Beeld)
Beschrijving
NEDERLANDS
Response Time
(Reactietijd)
Hiermee stelt u de reactietijd voor weergegeven beelden in op basis van de beweging van het beeld op het scherm.
Voor een normale omgeving wordt de instelling Fast aanbevolen. Bij veel beweging wordt de instelling Faster aanbevolen.
Wanneer Faster is ingesteld, treedt mogelijk beeldretentie op.
Faster(Sneller)
Fast (Snel)
Normal (Normaal)
Off (Uit)
Hiermee stelt u de reactiesnelheid in op Faster(Sneller).
Hiermee stelt u de reactiesnelheid in op Fast (Snel).
Hiermee stelt u de reactiesnelheid in op Normal (Normaal).
De functie voor verbetering van de reactiesnelheid wordt niet gebruikt.
Dit zorgt voor een naadloze en natuurlijke beelden door het synchroniseren van de verticale frequentie van het ingangssignaal met
die van het uitgangssignaal.
LET OP
Game Adjust
FreeSync
•• Ondersteunde Interface: DisplayPort,HDMI.
•• Ondersteunde grafische kaart: Een grafische kaart die AMD FreeSync ondersteunt is noodzakelijk.
•• Ondersteunende Versie: Zorg ervoor dat u de grafische kaart van het nieuwste stuurprogramma gaat bijwerken.
•• Voor meer informatie en vereisten, raadpleeg de AMD website op http://www.amd.com/FreeSync.
Extended
(Uitgebreid)
Basic (Basis)
Off (Uit)
Black Stabilizer
(Zwarte stabilisator)
18
Activeren van een breder frequentiebereik van de FreeSync functie dan van de basis modus.
Het scherm kan tijdens het spelen van het spel flikkeren.
Activeren van het basis frequentiebereik van de FreeSync functie.
Zet de FreeSync uit.
U kunt het zwarte contrast instellen voor een betere zichtbaarheid in donkere scènes.
Als u de waarde van de Zwarte Stabilisator vergroot, wordt het lage grijze vlak op het scherm helderder. (U kunt zo eenvoudiger
voorwerpen op donkere gameschermen zien.)
Als u de waarde van de Zwarte Stabilisator beperkt, verdonkert u het lage grijze vlak en vergroot u het dynamisch contrast op
het scherm.
Settings (Instellingen) > Picture
(Beeld)
Beschrijving
Hoe hoger de gammawaarde, hoe donkerder het beeld wordt. En hoe lager de gammawaarde, hoe lichter
het beeld wordt.
Mode 4 (Modus 4)
Als u de gamma-instellingen niet hoeft aan te passen, selecteert u Mode 4 (Modus 4).
Stel uw eigen kleurtemperatuur in.
Color Temp (Kleurtemperatuur)
Color Adjust (Kleur aanpassen)
Red (Rood)/Green (Groen)/Blue (Blauw)
Custom
(Aangepast)
De gebruiker kan het aanpassen naar rood, groen of blauw door het gepersonaliseerd te maken
Warm
Hiermee stelt u de schermkleur in op een rode kleurtint.
Medium
Hiermee stelt u de schermkleur in op een kleurtint tussen rood en blauw in.
Cool
Hiermee stelt u de schermkleur in op een blauwe kleurtint.
Manual
De gebruiker kan de kleurtemperatuur nauwkeurig afstemmen.
NEDERLANDS
Gamma
Mode 1 (Modus 1),
Mode 2 (Modus 2),
Mode 3 (Modus 3)
U kunt de kleur van het beeld aanpassen met rood, groen en blauw.
Voldoet aan de gebruikersvereisten voor kleuren door de kleur en verzadiging van de zes kleuren (rood, groen, blauw, cyaan,
magenta en geel) aan te passen en de instellingen op te slaan.
Six Color (Zes kleuren)
Picture Reset (Beeldinstellingen
resetten)
Do you want to reset your picture settings?
(Wilt u uw beeldinstellingen resetten?)
Hue (Tint)
Hiermee past u de tint van het scherm aan.
Saturation
(Verzadiging)
Hiermee past u de verzadiging van de schermkleuren aan. Hoe lager de waarde, hoe minder verzadigd en
helderder de kleuren worden. Hoe hoger de waarde, hoe meer verzadigd en donkerder de kleuren worden.
No (Nee)
Hiermee kunt u de selectie annuleren.
Yes (Ja)
Hiermee herstelt u de standaardinstellingen.
19
Sound
Settings(Instellingen) > Sound
NEDERLANDS
Volume
MaxxAudio
20
Beschrijving
Hiermee past u het volumeniveau aan.
OPMERKING
•• U kunt Mute (Dempen) / Unmute (Demping opheffen) anpassen door de joystickknop naar▼te bewegen in het menu Volume.
MaxxAudio® van Waves, die een Technical GRAMMY Award® in ontvangst heeft mogen nemen, bestaat uit een reeks studioOn (Aan)
kwaliteit geluid tools voor een superieure luisterervaring.
Hiermee schakelt u de MaxxAudio functie uit.
Off (Uit)
General (Algemeen)
Settings (Instellingen) > General
(Algemeen)
Hiermee wordt de gewenste taal voor het menuscherm ingesteld.
Bespaar energie met behulp van de luminantiecompensatie.
SMART ENERGY SAVING
High (Hoog)
U bespaart energie door de functie SMART ENERGY SAVING met hoge efficiëntie.
Low (Laag)
Bespaart energie met behulp van de SMART ENERGY SAVING functie.
Off (Uit)
Hiermee wordt de functie uitgeschakeld.
NEDERLANDS
Language (Taal)
Beschrijving
OPMERKING
•• De waarde van de energiebesparingsgegevens kunnen verschillen per scherm en schermleverancier.
•• Als u voor de optie SMART ENERGY SAVING High (Hoog) of Low (Laag) selecteert, wordt de helderheid van de monitor groter of kleiner afhankelijk van de bron.
Hiermee schakelt u het voedingslampje aan de onderkant van de monitor in of uit.
Power LED (Voedingslampje)
On (Aan)
De Power LED (Voedingslampje) automatisch ingeschakeld.
Off (Uit)
De Power LED (Voedingslampje) uitgeschakeld.
OPMERKING
•• Wanneer de stroomindicator is ingeschakeld, werkt deze als volgt:
-- Ingeschakeld: Wit
-- Slaapmodus: Wit knipperend
-- Uitgeschakeld: Uit
Automatic Standby (Automatische
stand-by)
Functie waarmee de monitor automatisch wordt uitgeschakeld wanneer er gedurende enige tijd geen beweging op het scherm heeft plaatsgevonden. U kunt een timer instellen voor de
automatische uitschakelfunctie.
(Off (Uit), 4H (4 uur), 6 H (6 uur) en 8 H (8 uur))
DisplayPort Version
Stel DisplayPort-versie in op dezelfde versie als het aangesloten externe apparaat. (1.4, 1.2 en 1.1)
Om de HDR-functie te gebruiken, stelt u dit in op 1.4.
21
Settings (Instellingen) > General
(Algemeen)
Beschrijving
NEDERLANDS
Hiermee kunnen scherpere beelden worden gecreëerd indien aangesloten op een apparaat dat ULTRA HD Deep Color ondersteunt.
Ondersteuningsindeling voor 4K bij 60 Hz
Resolutie
Framesnelheid (Hz)
Kleurdiepte / kleurbemonstering
8 bits
10 bits
YCbCr 4:2:0
3840 x 2160
HDMI ULTRA HD Deep Color
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB 4:4:4
-
OPMERKING
•• Om HDMI ULTRA HD Deep Color te gebruiken, stelt u deze functie in op On.
•• Als het aangesloten apparaat Deep Color (diepe kleuren) niet ondersteunt, kunnen het scherm of het geluid niet goed werken. Stel de functie in dit geval in op Off.
•• De HDMI ULTRA HD Deep Color functie kan individueel worden ingesteld voor iedere HDMI poort.
•• Om de HDR functie te gebruiken, Zet HDMI ULTRA HD Deep Color op “On”.
Deze functie geeft aan hoe u het geluid van de Buzzer (Zoemer) moet inschakelen wanneer u beeldscherm on (Aan).
Buzzer (Zoemer)
On (Aan)
Hiermee wordt de Buzzer (Zoemer) van uw monitor ingeschakeld.
Off (Uit)
Hiermee wordt de Buzzer (Zoemer) van uw monitor uitgeschakeld.
Deze functie schakelt de configuratie en de instelling van menu uit.
OSD Lock (OSD-vergrendeling)
On (Aan)
Inschakelen OSD Lock (OSD-vergrendeling).
Off (Uit)
Uitschakelen OSD Lock (OSD-vergrendeling).
OPMERKING
•• Alle functies zijn uitgeschakeld behalve Brightness (Helderheid), Contrast (Contrast), Volume (Volume), Input List (Input Lijst), Aspect Ratio (Beeldverhouding), OSD Lock (OSDvergrendeling) en Information (Informatie).
OSD Size
22
De gebruiker kan selecteren uit OSD Size (OSD grootte) tot Large (Groot) of Small (klein).
Settings (Instellingen) > General
(Algemeen)
Beschrijving
Deep Sleep mode (Diep in
Slaapmodus)
On (Aan)
Hiermee schakelt u Deep Sleep mode (Diep in Slaapmodus) in.
Off (Uit)
Hiermee schakelt u Deep Sleep mode (Diep in Slaapmodus) uit.
OPMERKING
NEDERLANDS
Wanneer Deep Sleep mode (Diep in Slaapmodus) is geactiveerd, zal het energieverbruik geminimaliseerd worden, terwijl de monitor in standby-modus is.
•• USB HUB zullen niet werken in de standby-modus terwijl Deep Sleep mode (Diep in Slaapmodus) wordt geactiveerd in de standby-modus.
Information (Informatie)
Op het scherm verschijnt de volgende informatie; Serial Number (Serienummer), Total Power On Time (totale opstarttijd), Resolution (resolutie).
Do you want to reset your settings?
Reset to Initial Settings
No (Nee)
Hiermee kunt u het resetten annuleren.
Yes (Ja)
Hiermee herstelt u de standaardinstellingen.
23
PROBLEMEN OPLOSSEN
NEDERLANDS
Er wordt niets weergegeven op het scherm.
Zit het netsnoer van de monitor in het stopcontact?
•• Controleer of het netsnoer correct in het stopcontact zit.
Is het voedingslampje ingeschakeld?
•• Controleer de kabelverbinding en druk op de knop Aan/uit.
Is het apparaat ingeschakeld en is het voedingslampje wit?
•• Controleer of de aangesloten ingang is ingeschakeld (Settings > Input).
Wordt het bericht No Signal weergegeven?
•• Dit bericht wordt weergegeven wanneer de signaalkabel tussen de PC en de monitor ontbreekt of niet is aangesloten. Controleer de kabel en sluit deze
opnieuw aan.
Wordt het bericht Out of Range weergegeven?
•• Dit gebeurt als signalen die vanaf de PC (grafische kaart) worden verzonden, buiten het horizontale of verticale frequentiebereik van de monitor liggen.
Raadpleeg het onderwerp Productspecificatie van deze handleiding voor informatie over het instellen van de juiste frequentie.
De schermweergave is instabiel en trilt. / Weergegeven beelden op de monitor laten schaduwsporen achter.
Hebt u de juiste resolutie geselecteerd?
•• Het scherm kan flikkeren als u de resolutie HDMI 1080i 60/50 Hz (met interlace) hebt geselecteerd. Wijzig de resolutie in 1080p of de aanbevolen resolutie.
•• Als u niet de aanbevolen (optimale) resolutie voor de grafische kaart instelt, kan dit resulteren in onscherpe tekst, een te donker scherm, een onvolledig
weergavegebied of een onjuist uitgelijnde weergave.
•• Afhankelijk van de computer of het besturingssysteem kan de instellingsmethode verschillen. Sommige resoluties zijn mogelijk niet beschikbaar
afhankelijk van de prestaties van de grafische kaart. Als dit het geval is, moet u contact opnemen met de fabrikant van de computer of grafische kaart voor
hulp.
Blijft het beeld staan als de monitor wordt uitgeschakeld?
•• De weergave van een stilstaand beeld gedurende een langere periode kan leiden tot schade aan het scherm waardoor het voorgaande beeld zichtbaar
blijft.
•• Gebruik een schermbeveiliging om de levensduur van de monitor te verlengen.
Zijn er vlekken op het scherm zichtbaar?
•• Als u de monitor gebruikt, kunnen er pixelpuntjes (rood, groen, blauw, wit of zwart) op het scherm verschijnen. Dit is normaal voor een LCD-scherm. Het
betreft geen fout en heeft geen invloed op de prestaties van de monitor.
Sommige functies zijn uitgeschakeld.
Zijn sommige functies niet beschikbaar wanneer u op de knop Menu
drukt?
24
•• De OSD is vergrendeld. Hiermee schakelt u OSD Lock General in.
Verschijnt het bericht “Onbekende monitor, Plug and Play-monitor gevonden”?
Hebt u het beeldschermstuurprogramma geïnstalleerd?
Geen geluid uit de hoofdtelefoonaansluiting.
Worden beelden weergegeven zonder geluid?
•• Zorg ervoor dat de aansluiting op poort voor hoofdtelefoon goed is.
•• Probeer het volume met de joystick harder te zetten.
•• Stel de audio-uitgang van de PC in op de monitor die u gebruikt. (De instellingen kunnen verschillen afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.)
NEDERLANDS
•• Zorg ervoor dat u het schermbesturingsprogramma van onze website installeert: http://www.lg.com.
•• Controleer of uw grafische kaart de Plug and Play-functie ondersteunt.
OPMERKING
•• LED kan worden verlicht met Set OSD Menu.
Settings(Instellingen) – General – Power LED – On
25
PRODUCTSPECIFICATIES
NEDERLANDS
Kleurdiepte
Resolutie
Voeding
AC/DC-adapter
Ondersteuning voor 8-bits/10-bits kleuren.
Maximale resolutie
3840 x 2160 bij 60 Hz
Aanbevolen resolutie
3840 x 2160 bij 60 Hz
Vermogensclassificatie
19 V
Energieverbruik
Ingeschakeld: 25,2 W Typ. (ENERGY STAR® standaard)*
40 W Typ. (Leveringstoestand)**
Slaapmodus ≤ 0,5 W (HDMI / DP-ingangs Status)***
Uitgeschakeld ≤ 0,3 W
Type A16-140P1A, CHICONY POWER TECHNOLOGY(SUZHOU)CO.,LTD.
Of type ADS-150KL-19N-3 190140E, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
Output: 19 V
7,37 A
Bedrijfscondities
Omgevingsomstandigheden
7,0 A
Opslagomstandigheden
Temperatuur
0 °C tot 40 °C
Luchtvochtigheid
Minder dan 80 %
Temperatuur
-20 °C tot 60 °C
Luchtvochtigheid
Minder dan 85 %
Monitorgrootte (breedte x hoogte x diepte)
Afmetingen
Gewicht (zonder verpakking)
26
Inclusief standaard
613,1 x 559,5 x 234,2 (mm)
Exclusief standaard
613,1 x 364,4 x 44,6 (mm)
Inclusief standaard
5,3 kg
Exclusief standaard
4,0 kg
De specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.
* Het energieverbruik kan verschillend zijn door de bedrijfstoestand en de instelling van de monitor.
* De On-modus van het stroomverbruik wordt gemeten met een ENERGY STAR®-test standaard.
** Het maximaleenergieverbruik in Aanstandwordtgemeten met LGE testnorm(Volledige Wit patroon, maximale resolutie).
*** In het geval van een USB-C ingang, kan het energieverbruik van de Slaapmodus variëren afhankelijk van het verbon den apparaat.
*** De monitor gaat naar Slaap Modus in enkele minuten (Max 5 minuten).
Ondersteunende fabrieksstand (Preset Mode, PC)
DisplayPort/ USB-C
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Polariteit (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
3840 x 2160
66,66
30
+/-
3840 x 2160
133,32
60
+/-
Opmerkingen
NEDERLANDS
Vooraf ingestelde modus
DP/USB-C Gewenste timing
27
HDMI
NEDERLANDS
28
Vooraf ingestelde modus
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Polariteit (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
Opmerkingen
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 800
49,702
59,810
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
3840 x 2160
67,5
30
+/-
HDMI Gewenste timing, HDMI ULTRA HD Deep Color: Off
3840 x 2160
135
60
+/-
HDMI Gewenste timing, HDMI ULTRA HD Deep Color: On
HDMI-timing (video)
Horizontale frequentie
(kHz)
Verticale frequentie
(Hz)
480p
31,5
60
720p
45,0
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
Opmerkingen
NEDERLANDS
Fabrieksinstellingen modus (Vooraf
ingestelde modus)
Wanneer HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD Diepe Kleur )
is ingesteld op ON
29
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).
Het model en serienummer van het product bevinden zich aan de achterkant en aan één kant van het product.
Noteer deze nu voor het geval dat u onderhoud nodig heeft.
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Model
Serienummer
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising