LG | LMX120EMW | User manual | LG K20 DUAL SIM Ръководство на потребителя

LG K20 DUAL SIM Ръководство на потребителя
HRVATSKI
ENGLISH
MAGYAR
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ
ROMÂNĂ
USER GUIDE
LM-X120EMW
SLOVENŠČINA
Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.
MFL71485203 (1.0)
www.lg.com
MAGYAR
A Használati útmutató ismertetése
Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és
rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt
gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok
kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem
kompatibilisek.
• Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
• A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk
azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A
készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG
ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített
alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges
kérdéseivel.
• A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos
forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket
és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek
az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia
érvénytelenítését vonják maguk után.
• Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az
adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs
rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes
értesítés nélkül változhatnak.
• A készülékhez adott szoftverre, audióra, háttérképre, képekre és más
médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről
ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel,
megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes
mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.
• További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint
például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus
szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további
költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő
előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
1
• Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok
számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.
Útmutatások
FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és
harmadik félnek sérülést okozhatnak.
VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a
készülékben.
MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.
A Használati útmutató ismertetése
2
Tartalomjegyzék
5
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
01
03
Célra tervezett funkciók
Hasznos alkalmazások
14
39
Google Asszisztens
02
Alap funkciók
17
18
20
21
24
24
26
29
35
36
37
37
Termék alkatrészek és
tartozékok
Alkatrészek áttekintése
A készülék be- vagy
kikapcsolása
SIM kártya és memóriakártya
beillesztése
A memóriakártya eltávolítása
Akkumulátor
Érintőképernyő
Kezdőképernyő
Képernyőzár
Képernyőkép készítése
Másolás és beillesztés
Ne zavarjanak
40
41
45
46
50
53
55
57
Alkalmazások telepítése és
eltávolítása
Alkalmazás parancsikonok
Telefon
Üzenet
Kamera
Fotók
Névjegyek
Óra
Google alkalmazások
3
04
05
Beállítások
Melléklet
60
60
66
68
69
70
71
72
72
73
73
75
75
80
80
82
83
Beállítások
Hálózat és internet
Társított eszközök
Alkalmazások és értesítések
Akkumulátor
Megjelenítés
Hang
Tárhely
Biztonság és hely
Fiókok
Kisegítő lehetőségek
Google
Rendszer
Tartalomjegyzék
83
84
84
84
85
89
Nyelvi beállítások
Telefon szoftverfrissítés
Lopásvédelmi Útmutató
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
Szabályozási információk
(szabványos azonosítószám, e-címke
stb.)
Védjegyek
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A termék megfelelőségével
kapcsolatban illetékes iroda
További információk
GYIK
4
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz
Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az
útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.
Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely
hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint
például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor,
valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának
meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak
hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell
visszaküldeni.
A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.
Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken
alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden
személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési
tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket
szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb
hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel
nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi
előírásoknak.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték
10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
• A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0.717 W/kg (10 g), a testet
ért terhelés pedig 1.343 W/kg (10 g).
5
• A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a
szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket
tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó
nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra
a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati
kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása
késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra
vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be
az adattovábbítás.
A termék kezelése és karbantartása
• Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az
LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok
használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
• Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek
készülékétől.
• Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
• A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy
panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye
azonos a kicserélt alkatrészekével.
• Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a
rádiótól és a számítógéptől.
• Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
• Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten
előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az
érzékeny orvosi berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy
készüléke súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék
felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
• Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
• A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
• Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
6
• Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak
közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
• A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen
hozzá az antennához.
• Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg,
és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy
helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
• A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt
gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül
érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is
okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy
közvetlenül azt követően.
• Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne
próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy
hajszárító segítségével gyorsítani.
• A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke
színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.
• A mobileszköz megfelelő légáramlást igényel a hőelvezetés érdekében. A
készülék közvetlenül a bőrrel való érintkezése és a levegő nem megfelelő
áramlása a készülék túlmelegedését okozhatja. A készüléknek legalább 1,0 cm
távolságra kell lennie a felhasználó testétől.
• Nem juthat por vagy bármely más idegen anyag a töltő/USB kábel nyílásába.
Hőt vagy tüzet okozhat.
• Ügyeljen rá, hogy a termék ne lépjen érintkezésbe folyadékkal. Ha a termék
beázott, ne használja, és ne tegye töltőre. A termék beázása esetén megváltozik
a beázásindikátor színe. Vegye figyelembe, hogy így csak korlátozottan lesz
jogosult a garanciában meghatározott ingyenes javításra.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
7
A készülék hatékony használata
Elektronikus berendezések
Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék
teljesítményét.
• Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét.
Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök
működését.
• A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson
legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a
lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
• Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
• Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
• Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb.
esetén.
• Lehetőleg 0 és 40 ºC közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a
készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi
ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.
Közlekedésbiztonság
Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó
előírásokról és szabályokról.
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
• Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos
rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy
hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem
megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
• Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre
legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen
fontos utak közelében.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
8
A halláskárosodás megelőzése
A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket
hosszú ideig nagy hangerőn.
Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást
szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki
és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa
túlságosan magas szintre.
• Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy
ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az
eszközt.
• A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
Üveg alkatrészek
Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét
kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne
érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az
üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.
Robbantási terület
Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és
kövesse az előírásokat és a szabályokat.
Robbanásveszélyes területek
• Ne használja a készüléket benzinkúton.
• Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
• Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy
robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak
tartozékait tárolja.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
9
Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.
• Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
• A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.
Gyermekek
Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék
kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást
okozhatnak.
Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból.
Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön
hálózati szolgáltatójánál.
Az akkumulátor használata és karbantartása
• Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné
az akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték,
hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
• Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az
akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
• A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak
után töltse fel újra az akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas
páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
• Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak
teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor
felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően
selejtezze le.
• Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának
elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
10
• Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék
beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a
környezeti feltételektől.
• Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne
kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
Személyes adatok védelme
• Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen
felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
• Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata
közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
• A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden
adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen
felhasználásának elkerülése érdekében.
• Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló
képernyőt.
• Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön
személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
• Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál,
hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót,
hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
• Ha a készülék elvész, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében
változtassa meg a fiókja jelszavát.
• Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
11
Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban
• A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
• Amennyiben az akkumulátorcserét nem egy szakképzett szakember
hajtja végre, az károsíthatja a készüléket.
• Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami
túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort egy szakképzett
szakembernek kell kicserélnie. Az akkumulátort újra kell hasznosítani
vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
• Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a
termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az
LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék
élettartamának végén az újrahasznosításához azt csak szakemberrel
távolíttassák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját
biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor
eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service
segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
• Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat,
le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és
speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát.
Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan
távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre:
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
12
01
Célra tervezett
funkciók
Google Asszisztens
Google Asszisztens áttekintés
Elindíthatja vagy használhatja a kívánt alkalmazásokat hangjával.
• A funkció használatához először csatlakozzon a hálózathoz, és
jelentkezzen be Google-fiókjába.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően, vagy csökken
a hangfelismerés pontossága olyan területeken, ahol a Wi-Fi vagy a
mobilhálózat jelerőssége gyenge.
A Google Asszisztens indítása
1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a elemet a kezdőképernyőn a
2
3
Google Asszisztens indításához.
Koppintson a FOLYTATÁS gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és mondja ki, hogy „Ok
Google”.
• A készülék elmenti a hangadatait a hangfelismeréshez.
• Ha egy hasonló hangot, vagy az Ön hangjának felvételét használják,
akkor a képernyőzár feloldható.
• Ha nem sikerült feloldani a készüléket a hangfelismeréssel, akkora a
készüléket fel kell oldani a beállított módszerrel. Részletekért tekintse
meg a következő részt: Képernyőzár beállítása.
Célra tervezett funkciók
14
A Google Asszisztens indítása a hangjával
1 Mondja ki az „Ok Google”-t, ha a képernyő ki van kapcsolva vagy
2
zárolva van.
Mondjon ki egy parancsot vagy egy kérdést, amikor a „Szia, miben
segíthetek?” üzenet megjelenik a képernyőn.
A Google Asszisztens indítása a Kezdő képernyőn
1 Érintse meg és tartsa lenyomva a elemet a kezdőképernyőn.
2 Mondjon ki egy parancsot vagy egy kérdést, amikor a „Szia, miben
segíthetek?” üzenet megjelenik a képernyőn.
• A hangfelismerés pontossága csökkenhet, ha érthetetlenül vagy zajos
helyen beszél. Amikor a hangfelismerés funkciót használja, növelheti a
pontosságát, ha érthetően és csendes helyen beszél.
Célra tervezett funkciók
15
02
Alap funkciók
Termék alkatrészek és tartozékok
Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.
• Készülék
• USB kábel
• Töltő
• Quick Start Guide
• Kihúzó nyelv
• A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
• A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület
illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
• Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól
származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási
teljesítményét vagy hibát okozhatnak. Előfordulhat, hogy az ilyen
tartozékok használatából eredő hibákra nem terjed ki az LG javítási
szolgáltatása.
• Készülékének bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha az eszközt
kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett
üveg károsodhat. Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és
lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
• Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba
azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
• További tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG
Vevőszolgálattal.
• A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
• Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül
változhatnak.
• A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól
függően.
Alap funkciók
17
Alkatrészek áttekintése
Elülső kamera objektív
LED lámpa
Nano SIM/Memóriakártya
tálca
Google Asszisztens gomb
Előlapi hangszóró
Távolság/Környezet
fényérzékelő
Hangerőgombok (+/-)
Bekapcsolás/Zárolás
Érintőképernyő
Töltő/USB csatlakozó
Mikrofon
Sztereó fülhallgató
csatlakozó
Hátsó kamera objektív
Vaku
Hangszóró
Mikrofon
Alap funkciók
18
NE próbálja meg eltávolítani a hátlapot.
Amennyiben mégis így tesz, súlyosan károsíthatja az akkumulátort és
a készüléket, ami túlmelegedést, tüzet és sérülést okozhat. A készülék
hátlapját és az akkumulátort csak szakképzett szakember távolíthatja el.
• Távolság/Környezet fényérzékelő
-- Távolságérzékelő: Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja
a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék
túl közel van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és
engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott
tartományon kívül kerül.
-- Környezeti fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a
környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerőszabályozó mód be van kapcsolva.
• Hangerőgombok
-- Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
-- A Kamera használata közben nyomja meg valamelyik Hangerő
gombot fénykép készítéséhez. Ha sorozatfelvételt szeretne
készíteni, nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő gombok
valamelyikét.
• Bekapcsolás/Zárolás
-- Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a
képernyőt.
-- Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód
funkciót.
• Google Asszisztens gomb
-- A készülék beépített Google Asszisztenssel rendelkezik. Kapjon
válaszokat és intézze dolgait útközben. A kezdéshez koppintson a
Google Asszisztens gombra a telefon oldalán. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot, hogy gyorsan beszélhessen a asszisztensével.
-- Aktiválja a Google Segédinfót. A részletekért tekintse meg a
következő részt: Google Asszisztens.
Alap funkciók
19
• Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék
tulajdonságaitól.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem
tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
• A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a
távolságérzékelőt.
• Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az
érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.
A készülék be- vagy kikapcsolása
A készülék bekapcsolása
Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.
• Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti
konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje
hosszabb lehet a szokásosnál.
A készülék kikapcsolása
Tartsa nyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a
Kikapcsolás lehetőséget.
Alap funkciók
20
A készülék újraindítása
Ha a készülék nem működik megfelelően vagy nem válaszol, akkor indítsa
újra az alábbi instrukciók szerint.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre a Be- és kikapcsolás/
Zárolás és a Hangerő le (-) gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.
Ha
2 a készülék újraindult, engedje fel a gombot.
Takarékos üzemmód opció
Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki
az opciót.
• Kikapcsolás: Kapcsolja ki az eszközt.
• Újraindítás: Újraindítja a készüléket.
• Képernyőkép: Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális
képernyőről.
SIM kártya és memóriakártya
beillesztése
Helyezze be a szolgáltatótól kapott SIM-kártyát és a külön vásárolt
memóriakártyát a készülékbe.
• Legyen óvatos a kihúzó nyelvvel, mert az oldala éles.
Alap funkciók
21
1
Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba, majd
húzza ki a kártyatartót a készülékből.
2
Helyezze a SIM-kártyát a kártyatartóra, majd helyezze a kártyatartót
a készülékbe a nyíl irányában.
Memóriakártya (opcionális-külön kapható)
SIM kártya
Alap funkciók
22
• Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.
Nano
Micro
Szabvány
• A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a telefont a
megfelelő típusú SIM kártyával használja. Kizárólag a szolgáltató által
kibocsátott gyári SIM kártyát használjon.
• Ne veszítse el a SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM
kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más
problémákért.
• Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg a behelyezése vagy az
eltávolítása közben.
• Amikor behelyezi a SIM-kártyát vagy a memóriakártyát, helyezze őket
megfelelő módon a kártyatartóra.
• Amikor a kártyatartót visszahelyezi a készülékbe, akkor vízszintesen
helyezze be azt, az ábrán látható nyíl irányában. Győződjön meg arról,
hogy a kártyatartóra helyezett kártya nem mozdul el a pozíciójából.
• Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.
• Győződjön meg arról, hogy a felhasználói kézikönyv instrukcióinak
megfelelően helyezi be a SIM-kártyát.
• Amikor a készülékbe helyezi a kártyatartót, vagy kiveszi azt onnan,
ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen víz vagy egyéb folyadék a
kártyatartóba. Ha a kártyatartó vagy a kártya nedves, amikor a
készülékbe helyezi, akkor a készülék károsodhat.
• A memóriakártya választható kiegészítő.
• Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya
élettartamát.
• Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek
a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja
készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkreteheti a rajta tárolt
adatokat.
Alap funkciók
23
A memóriakártya eltávolítása
A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Érintse meg a következőt: Beállítások Tárolás .
3 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba, majd
húzza ki a kártyatartót a készülékből.
4 Távolítsa el a memóriakártyát a kártyatartóból.
5 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat
továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy
elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék
meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a
memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő
veszteségekért, beleértve az adatvesztést.
Akkumulátor
Az akkumulátor töltése
A készülék használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
Töltőkábel csatlakozó
Alap funkciók
24
• Nedvesség jelenlétében ne használja a külső terminált, töltőkábelt vagy
átalakítót a készülékkel együtt. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat,
illetve károsíthatja a készüléket. Ha nedvesség van jelen, ne használja
tovább a készüléket, és teljes mértékben távolítsa el a nedvességet.
• Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt
használja.
• Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt
alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor
felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
• Az Ön eszköze egy újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik. Saját
biztonsága érdekében ne próbálja eltávolítani a beépített akkumulátort.
• A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék
használatához függessze fel a töltést.
• A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a
konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
• Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása
a készülék és desktop vagy laptop számítógép között. Ez hosszabb
időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő
csatlakoztatása esetén.
• Ne töltse az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem
képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghiúsulhat
vagy váratlanul megszakadhat.
Óvintézkedések a készülék használatakor
• Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt
használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy
töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a
harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
• A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és
a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.
Alap funkciók
25
Az akkumulátor hatékony használata
Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg
több alkalmazást és funkciót működtet.
Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér
műveleteket.
Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi
lépéseket:
• Amikor nem használja a Bluetooth® vagy a Wi-Fi hálózat funkciót,
kapcsolja ki azt.
• Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
• Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
• Állítsa be a képernyőzárat, ha nem használja a készüléket.
• Bármely letöltött alkalmazás használata során ellenőrizze az
akkumulátor töltöttségi szintjét.
Érintőképernyő
Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett
mozdulatokkal.
Koppintás
Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy
opciót.
Alap funkciók
26
Koppintás és benyomva tartás
Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a
rendelkezésre álló opciókkal.
Dupla koppintás
Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép
nagyításához vagy kicsinyítéséhez.
Húzás
Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy
minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a
mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.
Alap funkciók
27
Csúsztatás
Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás
nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket,
képernyőket stb. lapozhat át.
Ujjak összefogása és szétválasztása
Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a
térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.
• Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti
az érintő érzékelőt.
Alap funkciók
28
• Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy
vezető anyag mellett használja.
• Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a
képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja
a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl
fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
• Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
• Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
• Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha
kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
• Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás
vagy nedves.
• Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél
boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
• Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést vagy
a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy kerülje
egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem használja a
készüléket.
Kezdőképernyő
Kezdőképernyő áttekintése
A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző
funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a ikonra bármelyik
képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.
Minden alkalmazást az App oldalon kezelhet. Koppintson a gombra,
és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn az összes telepített alkalmazás
megtekintéséhez.
Alap funkciók
29
Kezdőképernyő elrendezése
Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat
és a mappákat a kezdőképernyőn.
Állapotsor
Google keresés widget
Gyors hozzáférési terület
Előlapi érintőgomb
• A Kezdőképernyő a gyártó irányelveitől, a felhasználói beállításoktól, a
szoftververziótól vagy a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
• Állapotsor: Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az
akkumulátor töltöttségi szintet.
• Google keresés widget: Gépeljen vagy beszéljen a Google Keresés
megnyitásához.
• Gyors hozzáférési terület: Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő
alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.
• Előlapi érintőgomb
-- : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az
előugró ablakokat.
-- : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google
keresés indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
-- : Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások
listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást.
Alap funkciók
30
Állapotjelző ikonok
Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap
értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon.
Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési
ikonok megjelenítésével.
Hálózati adatátvitel folyamatban
Riasztás beállítva
Rezgőmód be
Akkumulátor szint
Repülési mód be
Nem fogadott hívások
Wi-Fi csatlakoztatva
Néma üzemmód be
Hotspot be
• A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán
nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az
aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a
készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
• A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően
változhatnak.
Alap funkciók
31
Értesítési sáv
Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési
sávot.
• A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot.
• Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához
koppintson a gombra.
• Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció
beállító képernyője.
• Az értesítési panelt még a zárolt képernyőn is használhatja. Húzza
el az értesítési panelt, mialatt a képernyő zárolva van, és így gyorsan
hozzáférhet a kívánt funkciókhoz.
Alap funkciók
32
A képernyő elforgatása
Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai
irányának megfelelően.
Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az
Automatikus elforgatás ikonra .
Vagy menjen a Beállítások Kijelző Speciális ikonra, majd aktiválja az
Automatikus képernyőforgatás funkciót.
Alap funkciók
33
A kezdőképernyő szerkesztése
A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet,
majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.
• Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és
tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a
Gyorsbillentyűk gombot.
• A háttérképek megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva
a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a Háttérképek
lehetőséget.
Vagy menjen a Beállítások Kijelző Speciális Háttérkép menübe.
• Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és
tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a
Kezdőlap beállításai gombot.
Alkalmazások mozgatása az App oldalon
Az App oldalon koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd
húzza át másik helyzetbe.
• A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő
rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást,
majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
• A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a
kezdőképernyőre.
Alap funkciók
34
A kezdőképernyő mappáinak használata
Mappák létrehozása
A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott
alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.
• Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.
Mappák szerkesztése
A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő
műveletek egyikét.
• A mappa nevének szerkesztéséhez érintse meg a Névtelen mappa
elemet.
• Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy
alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
• Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson az
alkalmazásra, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás
volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa
automatikusan eltávolításra kerül.
Képernyőzár
Képernyőzár áttekintése
Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és
kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig
nem használja a készüléket.
Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a
képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.
A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig
kapcsolja be készülékén a képernyőzárat.
• A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó
beviteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor
fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket,
aktiválja a képernyőzárat.
Alap funkciók
35
Képernyőzár beállítása
A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll
rendelkezésre.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Érintse meg a Beállítások Biztonság és hely Képernyő zárolása
elemet, majd válassza ki a kívánt módszert.
3 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Semmi: A képernyőzár-funkció inaktiválása.
• Húzza: A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
• Feloldási minta: A képernyő feloldásához használjon mintát.
• PIN: A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
• Jelszó: A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
• Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő
30 másodpercre blokkolódik.
Képernyőkép készítése
Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.
Rövidített eljárással
Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a
Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.
Vagy
Tartsa nyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd koppintson a
Képernyőkép lehetőségre.
• A képernyőfelvételeket a Képernyőképek mappában a Fotók helyen
lehet megtekinteni.
Alap funkciók
36
Másolás és beillesztés
Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget
bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más
alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.
1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy
kivágni szeretne.
2 Húzza / a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
3 Válassza ki a Vágás vagy a Másol lehetőséget.
• A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
4 Érintse meg hosszan a szövegbevitel ablakot, majd válassza a
Beilleszt lehetőséget.
• Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a
Beilleszt lehetőség.
Ne zavarjanak
Néhány vagy minden hang kikapcsolásához húzza le az állapotsávot az
ujjával, és koppintson a Ne zavarjanak lehetőségre.
Alap funkciók
37
03
Hasznos
alkalmazások
Alkalmazások telepítése és
eltávolítása
Alkalmazások telepítése
Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le
alkalmazásokat.
• Használhatja a Play Áruház, illetve a szolgáltatója által biztosított
alkalmazás áruházat.
• Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók
létrehozására és bejelentkezésre.
• Néhány alkalmazás pénzdíjas.
• Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat
fel az adatforgalomért.
Alkalmazások törlése
Alkalmazások eltávolítása
Ha el akar távolítani egy alkalmazást a kezdőképernyőről, érintse meg és
tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza azt az Eltávolítás gombra.
Az alkalmazást nem távolította el a telefonról, csak a kezdőképernyőről.
Ha el akar távolítani egy alkalmazást a telefonról, érintse meg és tartsa
lenyomva az alkalmazást, majd húzza azt a Törlés gombra.
Egy alkalmazás letiltásához vagy a futtatás leállításához lépjen a
Beállítások Alkalmazások és értesítések menüpontra, majd válassza
ki az alkalmazást.
Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból
Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás
áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.
Hasznos alkalmazások
39
Alkalmazások telepítése és eltávolítása a beállítás
során
Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, letöltheti a javasolt
alkalmazásokat.
Átugorhat a következő lépésre telepítés nélkül.
Alkalmazás parancsikonok
A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, például
a Hívás, Üzenet, Kamera vagy a Beállítás ikont, a gyorselérési menü
megjelenítéséhez. Az alkalmazás parancsikonokkal egyszerűbben
használhatja az alkalmazásokat.
• Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.
Hasznos alkalmazások
40
Telefon
Hívások
Tárcsázza a névjegyeket, a gyorstárcsázási számokat, a legutóbbi
hívásokat vagy a számokat és a keresést egy alkalmazásból.
Keresse meg: .
• Egy névjegy vagy a legutóbbi hívott szám hívásához érintse meg azt.
• A tárcsázó megnyitásához érintse meg a gombot. Adjon meg egy
számot, majd érintse meg a
gombot a híváshoz.
Lásd a legutóbbi hívásokat.
Nyissa meg a tárcsázót a
szám tárcsázásához.
Az összes kapcsolat
megtekintése.
Hasznos alkalmazások
41
Tippek és trükkök
• Hívás közben: Az érintőképernyő elsötétül, hogy elkerülje a véletlen
érintéseket. Ha fel akarja ébreszteni, távolítsa el az arcától, vagy
nyomja meg a Bekapcsolás/Lezárás gombot.
• Multi-task: Hívás közben érintse meg a a gombot a hívási képernyő
elrejtéséhez, egy telefonszám, cím megkereséséhez vagy más
alkalmazások megnyitásához. A hívási képernyő újbóli megnyitásához
húzza lefelé az állapotsort, és érintse meg a folyamatban lévő hívást.
• Névjegyek: A névjegyek kereséséhez érintse meg a gombot.
• Kedvenc kapcsolat: Van valaki, akit sokat hív? Érintsen meg és
tartson lenyomva egy üres helyet a kezdőképernyőn, érintse meg
a Parancsikonok elemet, majd érintse meg és tartsa lenyomva a
Közvetlen widgetet. Húzza a kezdőképernyőre, majd válassza ki a
kapcsolatot. Érintse meg a widgetet a személy tárcsázásához.
• Hangposta: megjelenik az állapotsorban, amikor új hangposta van.
A meghallgatásához érintse meg a gombot
, majd érintse meg
és tartsa lenyomva az 1-es gombot.
Telefonálás
Hívás indításakor több lehetősége van:
• Koppintson a gombra a legutóbbi hívások, csoportok és gyakran
hívott kapcsolatok megtekintéséhez. Válasszon ki egy névjegyet vagy
számot a híváshoz.
• Egy szám tárcsázásához érintse meg a gombot, írjon be egy
számot, majd érintse meg a
gombot a híváshoz.
• A nemzetközi hívószám (+) megadásához érintse meg és tartsa
lenyomva a 0 gombot. Szünet hozzáadásához vagy a számok utáni
várakozáshoz érintse meg a gombot.
Hasznos alkalmazások
42
Hívások fogadása és befejezése
• Hívások fogadása: Amikor a telefon zárolva van, húzza el a
gombot.
• Amikor a telefon fel van oldva, érintse meg a VÁLASZ gombot.
• Hívás figyelmen kívül hagyása: Amikor a telefon zárolva van, húzza el
a gombot.
• Amikor a telefon fel van oldva, érintse meg az ELUTASÍTÁS gombot.
A csengetés elnémításához a hangerőgombot is megnyomhatja.
.
• Válaszoljon egy szöveggel: Amikor a telefon zárolva van,
Válasszon ki egy üzenetet az azonnal elküldéshez.
• Hívás befejezése: Koppintson az
ikonra.
gombra a hívás képernyőjén a
• Hívás közben: Koppintson a
hívás elnémításához. A hívás képernyő elrejtéséhez érintse meg a
gombot. Az újbóli megnyitásához húzza lefelé az állapotsort, és
érintse meg a Folyamatban lévő hívás gombot.
• Ha a telefont a füléhez tartja, az érintőképernyő elsötétül, hogy elkerülje
a véletlen érintéseket. Amikor a telefont távol tartja a fülétől, a képernyő
újra világítani kezd.
• Ne használjon fedőlapot vagy képernyővédőt (még tisztát sem), ami
lefedi az érintőképernyő fölött lévő közelségérzékelőt.
Legutóbbi hívások
Nézze meg a hívásait (a legutóbbiakkal kezdve), majd hívja, küldjön
üzenetet vagy tárolja el őket:
Keresse meg:
.
• Hívás visszaállításához érintse meg a gombot a hívó neve vagy
száma mellett.
• Szöveges üzenet küldéséhez, a szám tárolásához vagy más opciókhoz
érintse meg a hívó képét.
• Egy bejegyzés törléséhez a hívásnaplóból érintse meg a nevet vagy a
számot, majd érintse meg a Hívás részletei elemet
.
Híváselőzmények, majd a
• A lista törléséhez érintse meg a
Híváselőzmények törlése gombot.
Hasznos alkalmazások
43
3 irányú hívások
Hívás közben kezdeményezhet egy másik hívást, válthat közöttük, vagy
csatlakozhat egy 3 irányú híváshoz:
• A második hívás fogadásához húzza fel a gombot.
• Az első hívás tartásba kerül, ha a második hívást fogadja. A hívások
közötti váltáshoz érintse meg a
gombot.
• Egy második hívás tárcsázásához érintse meg a gombot, írjon be
egy számot, majd érintse meg a
gombot a híváshoz.
Az első hívás tartásba kerül, amikor megérinti a gombot. A második
hívás után a hívások bekapcsolásához érintse meg a gombot.
A telefonszáma
Keresse meg: Lépjen a Beállítások Rendszer Telefonról SIMállapot Telefonszám a SIM-kártyán menübe.
Segélyhívások
• A szolgáltatója biztosít egy vagy több segélyhívó számot, amit bármilyen
körülmények között hívhat, még akkor is, ha a telefon zárolva van. A
segélyhívószámok országonként eltérőek. Az előre beprogramozott
segélyhívószám(ok) nem minden helyen működnek, és néha a
segélyhívás nem állítható be hálózati, környezeti vagy interferencia
problémák miatt.
1
2
3
Koppintson a gombra (ha a telefon zárolva van, húzza fel a
lehetőséget a feloldáshoz, majd érintse meg a VÉSZHELYZET
gombot).
Írja be a segélyhívó számot.
Koppintson a
gombra a segélyhívószám hívásához.
Hasznos alkalmazások
44
Üzenet
Üzenetek küldése
A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet
el az Ön ismerőseinek.
• Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
1
2
3
Érintse meg a
elemet.
Koppintson az
ikonra.
Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
• Multimédiás opciók használatához koppintson a gombra.
• Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ikonra.
Az üzenet továbbításához koppintson a elemre.
4
Üzenet olvasása
Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.
elemet.
1 Érintse meg a
2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.
Üzenetküldési beállítások konfigurálása
Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak
megfelelően.
elemet.
1 Érintse meg a
2 Koppintson az üzenetlista Beállítások elemére.
Hasznos alkalmazások
45
Kamera
Kamera elindítása
Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót
készíthet.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Koppintson az ikonra.
• Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha
ronggyal.
• Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencséjét az ujjaival, vagy
más idegen anyaggal.
• A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken
ténylegesen láthatóktól.
• A fényképeket és a videókat a Fotók menüpontban tekintheti meg vagy
szerkesztheti. Részletekért tekintse meg a következő részt: Alkatrészek
áttekintése.
A vaku be- vagy
kikapcsolása.
Váltás az előlapi és
hátoldali kamera
között.
A Galéria
megnyitása.
Fénykép készítése.
Videókat rögzít.
A kameralehetőségek
módosítása.
Fénykép készítése
1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára,
2
hogy a kamera arra fókuszálhasson.
A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
• Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot is a
fénykép készítéséhez.
Hasznos alkalmazások
46
Videofelvétel
1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára,
2
3
hogy a kamera arra fókuszálhasson.
Koppintson az ikonra.
• Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a
ikonra.
• A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a ikonra. A
videó készítésének folytatásához koppintson a ikonra.
• Videó felvétele közben húzzon össze vagy szét két ujjával a
nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
• Videó rögzítésekor megérinthet egy kívánt területet a fényerő
módosításához.
A videófelvétel befejezéséhez koppintson a ikonra.
• Ha ellenőrizni szeretné a képarányt a videofelvétel készítése előtt,
nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
A kameralehetőségek személyre szabása
A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon
szabhatja személyre.
A képernyőn koppintson a ikonra.
• Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera)
és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.
•
•
: Készítsen egy fényképet FullVision módban.
: Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók
méretét.
•
: Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
: Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen
•
képeket vagy rögzíthessen videót.
Hasznos alkalmazások
47
Hangvezérelt
fotózás
Fényképezzen hangparancsokkal.
QR-kód beolvasása
Olvassa be a QR-kódot a kamera előnézeti
képernyőjéről.
Hely megjelölése
Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács
Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és
vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat
készíthessen.
Tárhely
Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD
kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni.
(Elérhető, ha egy memóriakártya be van helyezve.)
Súgó
Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.
Különféle kamera módok
Sorozatfelvétel
A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is
összeillesztheti.
Az Auto módban érintse meg hosszan a ikont.
• A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az ikon nyomva
tartásakor nagy sebességgel rögzíti.
• Legfeljebb 30 fényképet készíthet egymás után.
• Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.
Hasznos alkalmazások
48
A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói
Automatikus expozíció/Automatikus élességrögzítés
Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját,
ha hosszan megérinti a képernyőt Automatikus módban. A funkció
kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.
• Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.
Kamerák közötti váltás
A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera
közül.
A kamera képernyőjén koppintson a ikonra, vagy húzza az ujját
bármilyen irányban, a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.
Hasznos alkalmazások
49
Nagyítás vagy kicsinyítés
Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a
kamera képernyőjét.
• A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa el két ujját a
kicsinyítéshez vagy nagyításhoz, majd használja a megjelenő +/csúszkát.
• Fel- vagy lehúzhatja a gombot is.
Fotók
Fotók áttekintése
A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése
is lehetséges.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Koppintson az ikonra.
• A mentett fényképek és videók mappánként jelennek meg.
3 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
• Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
• Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy
balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
• Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra,
az előző vagy következő videó megtekintéséhez.
• A Fényképek lapon megtekintheti az év, hónap vagy dátum szerint
rendezett fotókat vagy videókat.
• Ha a fotókat a fénykép elkészítésének helyén szeretné
Hely megjelölése,
megtekinteni, érintse meg a
majd a
gombot. A fotók automatikusan helyszín szerinti
csoportosításra kerülnek a Fotók alkalmazás Helyek lapján.
• Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően
nem támogatott.
• Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
• A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
Hasznos alkalmazások
50
Fényképek megtekintése
Hozzáférés a
további opciókhoz.
Visszatérés az előző
képernyőre.
Más eszköz átvitele.
Képek megosztása.
Képek törlése.
Képek szerkesztése.
Képinformáció.
• A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt. A
menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.
Fényképek szerkesztése
1 A fénykép megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és
3
eszközöket.
A módosítások mentéséhez koppintson a Mentés elemre.
• A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.
Videolejátszás
Visszatérés az előző
képernyőre.
Hozzáférés a
további opciókhoz.
A videó
szüneteltetése vagy
lejátszása.
Más eszköz átvitele.
Videó megosztása.
Videó szerkesztése.
Hasznos alkalmazások
Videók törlése.
Videóinformáció.
51
Videók szerkesztése
1 A videó megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző
módokon szerkeszthetők.
A videó
időtartamának
módosítása.
3 A módosítások mentéséhez koppintson a Mentés elemre.
Fájlok szerkesztése
A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:
• Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd
koppintson a elemre.
• Koppintson a fájllista ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
• A törölt fájlok automatikusan a Kukába kerülnek, és onnan 60 napig
visszaállíthatóak a Galériába.
Fájlok megosztása
A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:
• A fénykép/videó megtekintése közben koppintson a ikonra, hogy az
Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
• A fájlok kiválasztásához koppintson a
Kiválasztás ikonra a fájlok
listájából, majd koppintson a gombra, hogy megoszthassa őket az
Ön által kiválasztott módon.
Hasznos alkalmazások
52
Névjegyek
A névjegyek áttekintése
Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Koppintson a Névjegyek ikonra.
Névjegyek hozzáadása
Új névjegyek hozzáadása
1 A névjegyzék képernyőn koppintson az ikonra.
2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a
Névjegyek importálása
elemre.
Egy másik tárolóeszközről importálhatja ismerőseit.
Beállítások
1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a
Importálás elemre.
2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét.
3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az elemre.
Hasznos alkalmazások
53
Névjegyek keresése
A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:
• Érintse meg a elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg
a névjegy információit vagy a telefonszámot.
• Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
• A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy
kezdőbetűjére.
• Érintse meg a
elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja
meg a névjegy információit vagy a telefonszámot, az összes részlet
megjelenítéséhez a hívásnaplókból, névjegyekből és csoportokból.
Névjegyzék
Névjegyek szerkesztése
1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra és végezze el az
adatok szerkesztését.
A módosítások mentéséhez koppintson a
3
Névjegyek törlése
A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a
elemre.
Kiválasztás elemet.
• A törölt kapcsolatokat nem lehet visszaállítani.
Hasznos alkalmazások
54
Hozzáadás a Kedvencekhez
A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.
1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra.
Óra
Ébresztő
Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Érintse meg az Óra gombot .
3 Új ébresztés beállításához koppintson az ikonra.
4 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a OK elemre.
• Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
Világóra
A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is
megtekinthető.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Érintse meg az Óra gombot .
3 Koppintson az ikonra és adja hozzá a kívánt várost.
Hasznos alkalmazások
55
Időzítő
Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott
időtartamot követően szólaljon meg.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Érintse meg az Óra gombot .
3 Állítsa be az időt és koppintson a elemre.
Stopper
A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Érintse meg az Óra gombot .
3 A stopperóra elindításához koppintson a elemre.
• Köridő rögzítéséhez koppintson a Kör elemre.
4 A stopperóra megállításához koppintson a elemre.
elemre.
• A stopperóra újraindításához koppintson a
• Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a
stoppert, koppintson a VISSZAÁLLÍTÁS gombra.
Hasznos alkalmazások
56
Google alkalmazások
Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé
válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a
Google fiókregisztrációs ablak. Ha esetleg még nem rendelkezik Google
fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás
használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.
• Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően
eltérhet.
Naptár
A Naptár alkalmazás lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az (Ön által
létrehozott) eseményeket, amiket nap, 3 nap, hét vagy hónap szerint
rendezhet.
Chrome
A modern webre készült gyors, egyszerű és biztonságos webböngésző.
Gmail
A Gmail egy könnyen használható levelező alkalmazás, amely
biztonságban tartja üzeneteit, okosabbá teszi a bejövő postafiókját és
segít a szervezésben.
Google Go
A Google Go alkalmazás informálja Önt a fontos dolgokról. Kapjon gyors
válaszokat, fedezze fel érdeklődési köreit és tegyen szert az Ön számára
fontos dolgokat tartalmazó hírfolyamra.
Maps Go
Útban van valahová? Használja a Térképet, az alkalmazást, amelyhez
mindig fordulhat valós idejű GPS-navigációért, a forgalom, a tranzit és
több millió hely információiért, például a véleményekért és népszerű
időkért.
Fotók
Fotói és videói automatikusan szervezett otthona, mely segítségével
megoszthatja és mentheti azt, ami igazán fontos.
Hasznos alkalmazások
57
Google Play™
A Google Play a Google által készített digitális tartalom, ahol
megtalálhatja és élvezheti kedvenc zenéit, filmjeit, TV-műsorait, könyveit,
magazinjait, Android-alkalmazásait és játékait.
• Alkalmazások letöltése: Ugrás a Play Áruházra.
YouTube Go
Nézze kedvenc csatornáit, hallgassa kedvelt zenéit és töltsön fel videókat,
hogy megoszthassa az emberekkel világszerte.
Google Asszisztens
A készülék beépített Google Asszisztenssel rendelkezik. Kapjon
válaszokat és intézze dolgait útközben. A kezdéshez nyomja meg a
Google Asszisztens gombot a telefon oldalán, vagy érintse meg és tartsa
lenyomva a telefon „home” gombját.
• A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken.
Hasznos alkalmazások
58
04
Beállítások
Beállítások
Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Koppintson a Beállítások ikonra.
• Koppintson a
ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben,
egy beállítási elem eléréséhez.
Hálózat és internet
Wi-Fi
Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat és internet Wi-Fi ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
3
• Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
Válasszon ki egy hálózatot.
• Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
• A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi
hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan
csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, érintse meg a hálózatot,
majd érintse meg az ELFELEJT ikont.
Beállítások
60
Mobilhálózat
A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat és internet Mobilhálózat
ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Mobiladatok: A mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolható. A mobil
adatátvitelt kezelheti is.
• Barangolás: Böngéssze a webet, használja az e-mail
szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb
adatszolgáltatásokat külföldön.
• Alkalmazás adathasználata: Nyomon követheti a telefonja által felés letöltött adatok mennyiségét.
• Továbbfejlesztett 4G LTE mód: Használja az LTE-szolgáltatásokat a
hang és egyéb kommunikáció javítására (ajánlott).
• Preferált hálózattípus: Válassza ki a hálózat típusát.
• Hálózat automatikus kiválasztása: Találja meg a
hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.
• Hozzáférési pontok nevei: Tekintse meg vagy módosítsa a mobil
adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A
hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a
hozzáférési pontok listájából.
Adathasználat
Nyomon követheti a telefonja által fel- és letöltött adatok mennyiségét.
A telefon adatátviteli grafikont jelenít meg. A grafikon alatt az
alkalmazások a legmagasabbtól a legkisebb adatfelhasználás
szerint jelennek meg. A sok adatot használó alkalmazások sok
akkumulátorenergiát használhatnak.
Néhány alkalmazás átmásolja az adatokat a háttérben, amikor Ön nem
látja azokat — az alkalmazás megakadályozásához érintse meg azt, majd
kapcsolja ki a háttéradatokat.
• A használati információk segítenek a telefon kezelésében. Előfordulhat,
hogy ez nem egyezik a szolgáltató által felszámított összeggel, mivel
nem ugyanolyan módon kerül kiszámításra.
Beállítások
61
Hotspot és internetmegosztás
Wifi-hotspot
A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek
az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat és internet Hotspot
és internetmegosztás Wifi-hotspot ikonra, majd az aktiváláshoz
érintse meg a
ikont.
2 Adja meg a Hotspot neve és jelszavát.
3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a
készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
4 Adja meg a hálózati jelszót.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• További információ a következő weboldalon érhető el:
http://www.android.com/tether#wifi
Beállítások
62
USB-megosztás
A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és
mobil adatokat oszthat meg.
1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
2 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat és internet
Hotspot és internetmegosztás USB-megosztás ikonra, majd az
aktiváláshoz érintse meg a
ikont.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltse le és telepítse az USB
illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
• Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között,
amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB
internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
• Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást:
Windows XP vagy újabb, illetve Linux.
Beállítások
63
Bluetooth megosztása
Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil
adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat és internet Hotspot
és internetmegosztás Bluetooth megosztása ikonra, majd az
aktiváláshoz érintse meg a
ikont.
2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken és
párosítsa azokat.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• További információ a következő webhelyen érhető el:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM kártyák
Módosíthatja a Dual SIM beállításait.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat és internet SIM kártyák
ikonra.
2 Személyre szabhatja a következő funkciókat:
• 1. SIM-nyílás: Az 1. SIM-kártya nevének és ikonjának
megváltoztatása.
• 2. SIM-nyílás: Az 2. SIM-kártya nevének és ikonjának
megváltoztatása.
• Mobiladatok: Válassza ki a mobil adatforgalmi szolgáltatáshoz
használni kívánt SIM-kártyát.
• Hívások: Válassza ki a hívásszolgáltatáshoz használni kívánt SIMkártyát.
• SMS-ek: Válassza ki az SMS-üzenetszolgáltatáshoz használni
kívánt SIM-kártyát.
Beállítások
64
Repülési mód
Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az
üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok
és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.
• A beállításoknál koppintson a Hálózat és internet Repülési
üzemmód ikonra.
VPN
Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez.
Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.
VPN hozzáadása
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat és internet VPN ikonra.
2 Koppintson az ikonra.
• Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van.
Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik
meg. Koppintson a Zár beállítása ikonra az értesítési képernyőn a
képernyőzár aktiválásához. Részletekért tekintse meg a következő
részt: Képernyőzár beállítása.
3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a MENTÉS ikonra.
VPN-beállítások konfigurálása
1 Koppintson az egyik VPN-re a VPN-ek listából.
2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a
CSATLAKOZÁS ikonra.
• A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a Fiók adatainak
mentése jelölőnégyzetet.
Privát DNS
Módosíthatja a Saját DNS (Tartománynév rendszer) beállításait.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat és internet Privát DNS
ikonra.
2 Válassza ki a kívánt beállítást majd koppintson a MENTÉS gombra.
Beállítások
65
Társított eszközök
Bluetooth
A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek
támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa
a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék
könnyebben vezérelhető.
Párosítás másik készülékkel
1 A beállítások képernyőn érintse meg a Társított eszközök
2
3
Kapcsolati beállítások Bluetooth gombot.
Az aktiváláshoz érintse meg:
.
Koppintson az Új eszköz párosítása elemre, és válasszon ki egy
eszközt a listából.
• Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.
Beállítások
66
4
A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.
Adatok mentése Bluetooth segítségével
1 Válasszon ki egy fájlt.
2
3
• Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
Koppintson a
Bluetooth ikonra.
Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
• A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.
• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájltól függően.
Tartalomátküldés
Ha van egy Chromecastja vagy más készüléke, amellyel képes vetíteni,
akkor megjelenítheti a telefon képernyőjét és hangját a TV-n.
Képernyő kivetítése
1 A beállítások képernyőn érintse meg a Társított eszközök
2
Kapcsolati beállítások Tartalomátküldés gombot.
A listán érintse meg azt a készüléket, amin meg szeretné jeleníteni a
képernyőt.
Állítsa le a képernyő kivetítését
1 Seperjen le a készülék képernyőjének tetejétől.
2 A kivetítés értesítésén érintse meg a Leválasztás lehetőséget.
Beállítások
67
Nyomtatás
A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és
kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.
1 A beállítások képernyőn érintse meg a Társított eszközök
Kapcsolati beállítások Nyomtatás gombot.
• Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató
illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.
2
3
Érintse meg az Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás elemet,
majd érintse meg a
gombot az aktiváláshoz.
Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
• Nyomtató hozzáadásához koppintson a Szolgáltatás hozzáadása
ikonra.
• Ha nem rendelkezik Google-fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a
Fiók hozzáadása ikonra.
Fogadott fájlok
Megjelenik a Bluetooth-on keresztül fogadott tartalom.
Alkalmazások és értesítések
Ellenőrizheti a telepített alkalmazások listáját, és konfigurálhatja az
értesítések, az alkalmazásengedélyek stb. beállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Alkalmazások és értesítések
ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.
• Értesítések: A kívánt értesítésektől függően módosíthatja az egyes
alkalmazások beállításait.
• Alapértelmezett alkalmazások: Ellenőrizheti és konfigurálhatja az
alapértelmezett alkalmazásokat.
Beállítások
68
• Engedélyek: Helyzete, mikrofonja és fényképezőgépe segítségével
ellenőrizheti és beállíthatja az alkalmazások engedélyeit.
• Különleges alkalmazás-hozzáférés: Bármikor módosíthatja
az alkalmazások által elérhető hozzáférési jogosultságokat az
alkalmazás fő beállításaiban. Ne feledje, hogy az engedélyek
kikapcsolása miatt az eszközön lévő alkalmazások elveszíthetik a
funkciókat.
Akkumulátor
Láthatja, hogy mennyi töltés van hátra, és mennyi idő van hátra a teljes
töltésig.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Akkumulátor ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Akkumulátorkímélő mód: Csökkenti az akkumulátor fogyasztását
egyes készülékbeállítások lezárásával, mint például a kijelző
fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége.
• Alkalmazkodó akkumulátor: Ha bekapcsolva hagyja az adaptív
akkumulátort, a kevésbé gyakran használt alkalmazások
kevesebbet fognak futni, amikor nem használják őket. A
telefon megtanulhatja, hogyan használja az alkalmazásokat
idővel. Ez segíthet az akkumulátor kímélésében az Ön számára
legmegfelelőbb módon.
• Az akkumulátor töltöttségi szintje: Százalékos formában
megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az
állapotsorban.
• Játék grafika: Konfigurálhatja a grafikák és az energiatakarékossági
funkció beállításait.
Beállítások
69
Megjelenítés
Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.
A beállításoknál koppintson a Megjelenítés ikonra, és szabja személyre a
következő beállításokat:
• Fényerőszint: A csúszka segítségével beállíthatja az eszköz
képernyőjének fényerejét.
• Éjszakai fény: Borostyánszínűvé teszi a képernyőt. Ez megkönnyíti a
képernyőn való megtekintést vagy a gyenge fényben történő olvasást,
és segíthet az elalvásban.
• Alkalmazkodó fényerő: A fényerő magas szintre állítása csökkenti
a telefon akkumulátorának élettartamát. Az akkumulátor
élettartamának maximalizálása érdekében optimalizálja a
rendelkezésre álló fényerőt.
• Háttérkép: Válassza ki a készülék hátterét.
• Alvó mód: Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig
nem használja a készüléket.
• Automatikus képernyőforgatás: Automatikusan elfordítja a
képernyőt, a készülék irányának megfelelően.
• Betűméret: Módosítható a betűméret.
• Megjelenített méret: A képernyőn levő elemek beállítása olyan
méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek
pozíciója megváltozik.
• Képernyővédő: Bekapcsolja a képernyővédőt, amikor a készülék
dokkolóhoz van csatlakoztatva, vagy töltés alatt áll. Válassza ki a
képernyővédő típusát.
• Eszköztéma: Néhány képernyőn használjon világosabb vagy sötétebb
színsémát, például a hangerő-csúszkát.
Beállítások
70
Hang
Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.
A beállításoknál koppintson a Hang ikonra, és szabja személyre a
következő beállításokat:
• Média hangereje: Beállítja a média hangerejét.
• Hívás hangereje: Beállítja a hívás hangerejét.
• Csengés hangereje: Beállítja a csörgés hangerejét.
• Ébresztés hangereje: Beállítja a riasztás hangerejét.
• A hívásoknál rezegjenis: Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes
működését a készüléken.
• Ne zavarjanak: Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt,
tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a
hét bizonyos napjain.
• Gyorsparancs a csörgetés megakadályozásához: Beállíthatja a
gyorsbillentyűket a csengetés megakadályozására.
• Telefon csengőhangja: Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját.
Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
• Alapértelmezett értesítőhang: Válassza ki az értesítések
csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések
csengőhangjaként.
• Alapértelmezett ébresztőhang: Kiválasztja az értesítések
csengőhangját. Beállítja a készülékre mentett zenét a riasztás
csengőhangjaként.
• A tárcsázó hangjai: A funkció segítségével beállíthatja a tárcsázó
hangját.
• Képernyő-zárolási hangok: A funkció segítségével beállíthatja a
képernyőzár hangját.
• Töltéshangok: A funkció segítségével beállíthatja a töltés hangját.
• Érintési hangok: A funkció segítségével beállíthatja az érintés hangját.
Beállítások
71
Tárhely
A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti
és kezelheti.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Tárhely ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Belső közös tárhely: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a
készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és
az egyes alkalmazások tárolási igényét.
• SD-kártya: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet
a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg,
ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya
leválasztásához koppintson a ikonra.
Biztonság és hely
A képernyőzár és a biztonsági beállítások személyre szabhatók.
• Google Play Protect: Szkennelje eszköztét naponta potenciálisan
káros kódok vagy alkalmazások ellen.
• Készülékkereső: Távolról nyomon követheti az eszköz helyét. Adatai
biztonságáról is gondoskodhat, ha elvesztette a készüléket.
• Biztonsági frissítés: Ellenőrizheti a szoftverfrissítést és
konfigurálhatja az automatikus telepítési beállításokat.
• Képernyő zárolása: Válassza ki a képernyő lezárásának módját.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Képernyőzár beállítása.
• A lezárási Képernyő beállításai: Módosíthatja a zárolt képernyőn
megjelenő információkat.
• Smart Lock: Lehetővé teszi olyan megbízható eszközök, helyek,
hangok és/vagy testfelismerés beállítását, amelyek lehetővé teszik,
hogy a telefonja feloldva maradjon.
Beállítások
72
• Tartózkodási hely: Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások
hogyan használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.
• Jelszavak mutatása: Lehetővé teszi a karakterek rövid megjelenítését
a beíráskor.
• Eszközadminisztrátori alkalmazások: Lehetővé teszi, hogy bizonyos
alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése
korlátozott legyen.
• SIM-kártya zárolása: Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy
változtassa meg jelszavát (PIN).
• Titkosítás és hitelesítési adatok: A titkosítás megvédi a telefonon
lévő fiókokat, beállításokat, alkalmazásokat és fájlokat, hogy ne
lehessen hozzáférhető, ha ellopják a telefont. Konfigurálhatja a
titkosítását és a hitelesítés beállításait.
• Trust agent komponensek: Tekintse meg és használja a készülékre
telepített trust agent komponenseket.
• Képernyő rögzítése: Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy
kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
Fiókok
Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét vagy
regisztráljon egy felhő-fiókot.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Fiókok ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.
Kisegítő lehetőségek
Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segtítségeket.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Kisegítő lehetőségek ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Gyorsparancs a hangerőgombokkal: A TalkBack vagy más
akadálymentesítési eszköz gyors bekapcsolásához használhatja a
hangerőszabályozó parancsikonját.
• Képernyőolvasók Felolvasás: Lehetővé teszi, hogy megérintsen
elemeket, és szóbeli visszajelzést kapjon.
Beállítások
73
• Képernyőolvasók TalkBack: Állítsa be a készülékén, hogy
hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
• Képernyőolvasók Szövegfelolvasás: Módosítsa a Text-to-speech
használatakor használt funkciók beállításait, ha a Hang Asszisztens
aktiválva van, például a nyelveket, a sebességet stb.
• Megjelenítés Betűméret: Módosítható a betűméret.
• Megjelenítés Megjelenített méret: A képernyőn levő elemek
beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet,
hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
• Megjelenítés Nagyítás: Koppintson háromszor a teljes képernyős
nagyításhoz, vagy koppintson háromszor, és tartsa lenyomva az
ideiglenes nagyításhoz.
• Megjelenítés Színkorrekció: A kijelző színének beállítása.
• Megjelenítés Színek invertálása: A gyengébben látó személyek
számára növelje a képernyő színkontrasztját.
• Megjelenítés Nagy egérmutató: Felnagyítja az egérkurzort
• Megjelenítés Animációk eltávolítása: Láthatóvá teszi az
animáció mintáját.
• Interakcióvezérlők Kisegítő lehetőségek menüje: A
Hozzáférhetőség menü egy nagy, képernyőn megjelenő menü az
Android készülék vezérléséhez. Vezérelheti a gesztusokat, a hardver
gombokat, a navigációt stb.
• Interakcióvezérlők Kapcsolóalapú hozzáférés: Készüléke
vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.
• Interakcióvezérlők Tartózkodási idő: Ha egeret használ, akkor
beállíthatja, hogy a kurzor automatikusan cselekedjen, amikor
a kurzor bizonyos időre megáll. Ez a funkció hasznos lehet a
motorhibákkal küzdő felhasználók számára.
• Interakcióvezérlők Bekapcs. gomb megszakítja a hívást: Ha
ez a beállítás engedélyezve van, a hívás befejezéséhez egyszerűen
nyomja meg a készülék bekapcsoló gombját. Ez a beállítás
gyorsabbá és könnyebbé teszi a hívás befejezését.
• Interakcióvezérlők Automatikus képernyőforgatás:
Automatikusan elfordítja a képernyőt, a készülék irányának
megfelelően.
Beállítások
74
• Interakcióvezérlők Érintés és tartási késleltetés: Ez a beállítás
beállítja a képernyőn lévő hosszú érintés idejének időtartamát.
• Interakcióvezérlők Rezgés: Bekapcsolhatja a rezgést a
csengetéshez, az értesítésekhez és az érintéshez.
• Hang és képernyőn megjelenő szöveg Monó hang: A mono
kimenet a sztereó hangot egyetlen jellé egyesíti, amelyet az összes
fülhallgató hangszórójával lejátszhat. Használja ezt a funkciót,
ha halláskárosodást szenvedett, vagy ha egyetlen fülhallgató
kényelmesebb.
• Hang és képernyőn megjelenő szöveg Képaláírások: Kapcsolja
be a feliratozást videólejátszás közben a halláskárosultak számára.
• Kísérleti Nagy kontrasztú szöveg: A nagy kontraszt
megkönnyíti a szöveg olvasását a készüléken. Ez a funkció az
eredeti szöveg színétől függően a fekete vagy fehér színt javítja.
Google
A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és
fiókbeállításait.
A beállítási képernyőn koppintson a Google ikonra.
Rendszer
A telefonról
Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot,
a szoftver részleteit és a jogi információkat.
A beállítási képernyőn koppintson a Rendszer A telefonról ikonra és
tekintse meg az információkat.
Beállítások
75
Nyelv és bevitel
Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Rendszer Nyelv és bevitel
gombra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Nyelvek: Válassza ki a készülék nyelvét.
• Virtuális billentyűzet: Lehetővé teszi, hogy testreszabja a
Gboardot, a Google hangbevitelt.
• Fizikai billentyűzet: Kiválaszthatja a fizikai billentyűzet használatát,
vagy ellenőrizheti a billentyűparancsokat.
• Helyesírás-ellenőrző: Lehetővé tesz különböző beállításokat a
Google Helyesírás-ellenőrzőhöz.
• Automatikus kitöltés: Engedélyezheti ezt az opciót a fiókjában
elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám
– egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a lehetőséget
letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új
szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
• Személyes szótár: Adjon hozzá egy szót a felhasználói szótárhoz a
Hozzáadás (+) gombbal.
• Mutató sebessége: Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási
sebességét.
• Szövegfelolvasás: Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.
Kézmozdulatok
A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és
fiókbeállításait.
Kapcsolja be vagy ki a gesztusokat
1 A beállítási képernyőn koppintson a Rendszer Kézmozdulatok
2
ikonra.
A beállítások személyre szabása.
Beállítások
76
Dátum és idő
Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Rendszer Dátum és idő
gombra.
2 A beállítások személyre szabása.
Biztonsági másolat
A Google-fiókadatai online mentésre kerülnek. Ha visszaállítja vagy
kicseréli a telefonját, csak jelentkezzen be a Google-fiókjába, hogy
visszaállítsa a fiókkal szinkronizált névjegyeket, eseményeket és egyéb
adatokat.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Rendszer Biztonsági másolat
ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Biztonsági mentés a Google Drive-ba: Módosíthatja a Google
biztonsági mentés beállításait. A jelenleg használt biztonsági fiókot
is ellenőrizheti, vagy új biztonsági fiókot adhat hozzá.
Beállítások visszaállítása
Visszaállíthatja az eszközt, beleértve a hálózati és az alkalmazás
beállításokat.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Rendszer Beállítások
visszaállítása gombra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Wi-Fi, mobiladatok Bluetooth visszaállítása: Wi-Fi, Bluetooth és
egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
• Alapbeállítások: Visszaállíthatja egy alkalmazás beállításait. Az
alkalmazásba mentett adatok nem lesznek törölve.
• összes adat törlése (gyári beállítasok visszaállítása): A készülék
összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.
• A készülék újraindítása és visszaállítása törli az összes adatot. Adja meg
ismét a készüléknevet, a Google-fiókot és a többi kezdeti információt.
Beállítások
77
Frissítési/App központ
Időről időre frissítések érhetők el a telefonon. A frissítéseket letöltheti és
alkalmazhatja a Beállítások menüben.
A beállítási képernyőn koppintson a Rendszer Frissítési/App központ
gombra.
Szabályozási címkék
Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a
készüléken.
A beállítási képernyőn koppintson a Rendszer Szabályozási címkék
gombra.
Beállítások
78
05
Melléklet
Nyelvi beállítások
Válassza ki készüléke nyelvét.
1 Koppintson a gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
2 Koppintson a Beállítások Rendszer Nyelvek és bevitel Nyelvek
gombra, és adjon hozzá egy nyelvet.
Telefon szoftverfrissítés
LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről
A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a
http://www.lg.com/common/index.jsp honlapra, és válassza ki az országát
és a nyelvét.
Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes
frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy
ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz
elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.
Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes
figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye
figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat
egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel
eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.
• Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak
meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket,
és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb
termékszoftververziót.
Melléklet
80
LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air
(OTA) funkción keresztül
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja
szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása
nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware
verziót készít készülékéhez.
A telefon szoftverének frissítéséhez: Rendszer Frissítési/App központ
Szoftverfrissítés Frissítés ellenőrzése.
• A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a
Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és
alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRMlicenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért
az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig
készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a
felelősséget az adatvesztésért.
• Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.
Melléklet
81
Lopásvédelmi Útmutató
Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben
az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha
a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az
használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy
képernyőzár- információjával.
A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:
• Állítson be képernyőzárat: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de
beállított képernyőzárat, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás
menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
• Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték,
de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni
a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra
meg nem adták.
Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárat
vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat
vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan
személy végezheti, akiben megbízik.
• Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak
végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat
a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a
készülékét, a gyári visszaállítás végrehajtása után.
Melléklet
82
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú
licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a
http://opensource.lge.com webhelyre.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat
és szerzői jogi közlemény letölthető.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért
(az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is
biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az
opensource@lge.com e-mail-címre.
Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három
évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az
információ.
Szabályozási információk
(szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:
Beállítások Rendszer Szabályozási címkék.
Melléklet
83
Védjegyek
• Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG
és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett
védjegye.
• A Google, a Google Térképek, a Gmail, a YouTube, a Google Duo, a
Google Play, az Android, a Chrome, a Google Fotók, a Google Play
Protect, a Google Naptár, a Google Dokumentumok, a Google Drive, a
Google Táblázatok és egyéb kapcsolódó jelek és logók a Google LLC
védjegyei.
• A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
• Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz
tartoznak.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az LM-X120EMW készülék
megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak.
A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.lg.com/global/declaration weboldalon.
A termék megfelelőségével
kapcsolatban illetékes iroda
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Melléklet
84
További információk
Edzett üveg alkatrészek
Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő
után elhasználódhatnak.
• Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki,
akkor az edzett üveg károsodhat.
Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba
egy LG Vevőszolgálattal.
• Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a
károsodástól.
Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics
jótállása, és a biztonság nem garantálható.
A készüléken tárolt adatokért való felelősség
kizárása
A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken
tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért,
károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a
készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása
következtében történnek.
Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-1-54-54-054
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.
„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól
vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a
szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első
alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott
SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül.
A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója
ügyfélszolgálatához!”
Melléklet
85
Adatátviteli útmutató
• Az LG eszközök között, illetve egy LG eszköz és egy harmadik fél
eszköze között megosztott adatokhoz lásd az alábbi táblázatot.
Típus
Személyes
adatok
Elem részletei
Névjegyek, üzenetek,
hívásnaplók, naptár,
hangfelvételek
Jegyzetek
Ébresztések
Média
adatok
Képernyő
beállítások
Melléklet
○
○
○
○
X
○
X
X
○
○
○
Kezdőképernyő beállítások
(mappák és widgetek)
○
X
X
Zárolt képernyő beállítások
(kivéve a képernyőzárolási
beállítások)
○
X
X
A letöltött alkalmazás
személyes adatai
Nyilvános tanúsítvány
Egyebek
○
Harmadik fél
által gyártott
iOS eszköz
Android
→
eszköz
LG eszköz
→
LG eszköz
Fényképek, videók,
dalok, dokumentumok
Letöltött alkalmazások
Alkalmazások
LG eszköz
→
LG eszköz
Beállítások (Wi-Fi,
Bluetooth, Hívás, hang
& értesítés, kisegítő
lehetőségek, akkumulátor)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
86
• Előfordulhat, hogy egyes adatok nem kerülnek átvitelre a szoftver
verziójától, az alkalmazás verziójától, az operációs rendszertől, a gyártó
vagy a szolgáltató irányelveitől függően.
Támogatott frekvenciasávok
Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900
34.0 dBm
Melléklet
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
A régi készülék ártalmatlanítása
1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt
módon és helyen.
2. R
égi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. H
a további információra van szüksége régi készülékeinek
leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a
szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi,
gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.
Használt akkumulátorok leselejtezése
1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb)
vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005%
higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A
leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve
kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt
módon és helyen.
3. R
égi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni
az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt
negatív hatásokat.
4. H
a további információra van szüksége régi akkumulátora
leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz,
illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
Melléklet
88
GYIK
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek a készülék
használata során fordulhatnak elő. Egyes problémák esetén a
szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját
maga is.
Az eszköz túlmelegszik
A készülék használat közben túlmelegszik.
A következő esetekben az akkumulátor fogyasztása nő, és a készülék
túlmelegedhet:
• Amikor először kapcsolja be az eszközt, vagy biztonsági másolatot
készít az adatokról
• Ha több alkalmazást futtat egyszerre
-- Ha több alkalmazás fut a háttérben
-- Ha nagy fájlokat tölt le videofelvétel készítése vagy videóhívás
közben
• Nagy teljesítményt igénylő funkciók használata esetén
-- Amikor videókat néz az interneten vagy hosszú videót rögzít
-- Amikor hosszabb ideig high-end játékokat játszik
-- Ha hosszabb ideig a képernyő maximális fényerejét használja
• Sok mobiladat használata esetén
-- Wi-Fi hotspot vagy tethering használata esetén
-- Ha egyszerre több fiókhoz szinkronizál adatokat
Melléklet
89
• Egyéb esetek
-- Külföldön roaming esetén
-- Ha a készüléket olyan helyen használja, ahol gyenge a jel vagy nincs
vétel
-- Ha készüléket sérült vagy idegen anyaggal szennyezett töltővel/USB
kábellel tölti
• A fenti esetek egy része a funkcióktól és az alkalmazásoktól függően
nem vonatkozhat.
A készülék töltés közben túlmelegszik.
• Töltés közben a készülék és a töltő forró lehet. Vezeték nélküli
töltés vagy gyors töltés közben az eszköz még forróbbá válhat. Ha
az akkumulátor hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, a
készülék megszakíthatja a töltést.
-- Húzza ki a töltőt a készülékből, és zárjon be minden futó
alkalmazást. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt folytatná az eszköz
töltését vagy az alkalmazás futtatását.
-- Állítsa le a töltést, ha a készülék alsó részében található töltő/
USB kábel csatlakozója túlhevül, és keresse fel a legközelebbi LG
ügyfélszolgálatot.
A készülék túlmelegedésének kezelése
• Zárjon be minden futó alkalmazást vagy funkciót, és hagyja lehűlni az
eszközt.
• Mindig frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.
• Kapcsolja ki a Bluetooth, Wi-Fi vagy GPS funkciót, amikor nem
használja azokat.
• Zárja be azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használ.
• Ha a készüléket a képernyő maximális fényerejével használja,
csökkentse a fényerőt.
• Ha a készülék hosszabb ideig túlmelegszik, ne használja egy ideig.
Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, látogassa meg az LG
ügyfélszolgálatát.
Melléklet
90
Használati korlátozások a készülék túlmelegedése esetén
Ha a készülék használat vagy töltés közben túlmelegszik, kapcsoljon ki
bizonyos funkciókat, alkalmazásokat vagy akár az eszközt.
Ez a funkciót támogató eszközök normál művelete.
• Ha a készülék hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, egy
figyelmeztető üzenet jelenik meg.
-- Ha high-end játékokkal játszik, videofelvételeket készít vagy nagy
fájlokat tölt fel, akkor az eszköz hosszabb időre túlmelegedhet.
Ebben az esetben egy figyelmeztető üzenet jelenhet meg az
automatikus leállítás bejelentésére.
Kapcsolja ki a készüléket vagy zárjon be minden futó alkalmazást
vagy funkciót, és hagyja lehűlni az eszközt.
• A képernyő fényereje és működési sebessége korlátozva lehet a
készülék hűtése érdekében. Bármely futó alkalmazás vagy funkció
lelassulhat vagy leállhat. A készülék megszakíthatja a töltést.
SIM kártya hiba
Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt
Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.
A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben
ellenőrizze a hálózatot.
A hívások nem elérhetők
Nincs hitelesítve az új hálózat.
Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő
számra.
Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott
számra.
A készüléket nem lehet bekapcsolni
Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.
Az akkumulátor bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
Melléklet
91
Töltési hiba
Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.
Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.
Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.
Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a
vásárlás után
Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg
hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.
Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy
alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.
Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor
élettartama idővel csökken.
Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor
Töltse fel az akkumulátort.
Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy
az eszközről való törlésével.
Újraindítja a készüléket.
Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban,
vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.
A fénykép gyenge minőségű
Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a
használt fényképészeti technikáktól függően.
Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek
zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.
Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.
Melléklet
92
Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol
Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az
érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog
megfelelően működni.
Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése
közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt,
előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények
között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.
Indítsa újra az eszközét az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.
Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy
LG Electronics szervizközpontba.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy
Indítsa újra az eszközt.
• Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be
kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.
Rendszerindítás elvégzése
• Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához
abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az
érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.
• Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a
Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.
Melléklet
93
A készülék visszaállítása
• Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza
a gyári adatokat.
• A beállítások képernyőn koppintson a Rendszer Beállítások
visszaállítása összes adat törlése (gyári beállítasok
visszaállítása) gombra.
-- Ez a módszer visszaállítja az eszköz összes beállítását, és törli az
adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági
másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
-- Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után
ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.
A Bluetooth-eszköz nem található
Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva
van az eszközén.
Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva
van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.
Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-eszköz a
maximális Bluetooth tartományon belül van (10 m).
Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot
egy LG Electronics szervizközponttal.
A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy
számítógéphez csatlakoztatja
Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az
eszközével.
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb
változata van telepítve a számítógépére.
A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő
Az alkalmazásnál probléma lépett fel.
Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.
Melléklet
94
HRVATSKI
Informacije o ovom korisničkom
priručniku
Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj
korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako
biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.
• Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor
namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s
drugim uređajima.
• Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
• Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje
podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne
obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje
na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja
o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju
navedene aplikacije.
• Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s
neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje
podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor
tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
• Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici
operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati
od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su
promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
• Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji
isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako
izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe,
možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik
potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.
1
• Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih
usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog
sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove,
odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe.
Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne
pojedinosti.
• Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu.
Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.
Obavijesne upute
UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i
trećih osoba.
OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja
uređaja.
NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.
Informacije o ovom korisničkom priručniku
2
Sadržaj
5
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
01
Posebno prilagođene
značajke
14
26
Dodirni zaslon
29
Početni zaslon
35
Zaključavanje zaslona
36
Snimanje snimke zaslona
37
Kopiranje i lijepljenje
37
Ne ometaj
Google Pomoćnik
02
Osnovne funkcije
03
Korisne aplikacije
39
17
Sastavni dijelovi proizvoda i
dodaci
Instaliranje i deinstaliranje
aplikacija
40
Prečaci za aplikacije
18
Pregled dijelova
41
Telefon
20
Uključivanje i isključivanje
napajanja uređaja
45
Poruke
Postavljanje SIM kartice i
memorijske kartice
46
Fotoaparat
50
Fotografije
53
Kontakti
21
24
Uklanjanje memorijske kartice
24
Baterija
55
Sat
57
Googleove aplikacije
3
04
05
Postavke
Dodatak
60
Postavke
80
Postavljanje jezika
60
Mreža i internet
80
Ažuriranje softvera telefona
66
Povezani uređaji
82
Priručnik za zaštitu od krađe
68
Aplikacije i obavijesti
83
69
Baterija
70
Prikaz
Obavijest s informacijama o
softveru s otvorenim izvornim
kodom
71
Zvuk
83
72
Pohrana
Zakonske odredbe (Regulatorni ID
broj, elektronička oznaka itd.)
72
Sigurnost i lokacija
73
Računi
73
Pristupačnost
75
Google
75
Sustav
Sadržaj
84
Zaštitni znaci
84
IZJAVA O SUKLADNOSTI
84
Ured zadužen za sukladnost
ovog proizvoda
85
Više informacija
89
Često postavljana pitanja (FAQ)
4
Smjernice za sigurno i učinkovito
korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti
opasno ili nedopušteno.
Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik
pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku,
kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja
aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su
zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG
pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.
Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).
Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti
radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene
razine energije RF zračenja za širu populaciju.
• Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu
poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične
brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira
najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
• Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u
razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili
važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija
za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
• Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,717 W/kg (10 g), a kada
se nosi na tijelu 1,343 W/kg (10 g).
5
• Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi
u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela.
Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča
za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala
bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao
podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s
mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može
kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno
poštujte gore navedenu udaljenost.
Njega i održavanje proizvoda
• Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka
LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih
dodatnom opremom drugih proizvođača.
• Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne
najave.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga
stručnom servisnom osoblju.
• Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može
uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom
da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
• Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih
računala.
• Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
• Nemojte ga ispuštati da padne.
• Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
• Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte
koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku
opremu.
• Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati
strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
• Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do
rizika od požara.
• Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput
benzena, razrjeđivača ili alkohola).
• Ne punite uređaj na mekanom pokućstvu.
• Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
6
• Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
• Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao
utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
• Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
• Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez
potrebe.
• Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili
napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala
uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
• Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira
toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može
uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s
uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
• Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte
ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice,
mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
• Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja.
Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.
• Za mobilni uređaj potrebna je prikladna cirkulacija zraka kako bi se raspršila
vrućina. Direktni kontakt s kožom i neadekvatna cirkulacija zraka u uređaju može
prouzročiti pregrijavanje uređaja. Uređaj mora biti barem 1.0 cm udaljen od tijela
korisnika.
• Spriječite pristup prašini i drugim česticama otvoru za kabel, punjač ili USB. Može
izbiti požar ili može doći do pregrijavanja.
• Pripazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama. Proizvod nemojte koristiti
niti puniti ako je mokar. Kad se proizvod smoči, indikator oštećenja uzrokovanog
tekućinom promijenit će boju. Imajte na umu da nakon toga više nećete moći
iskoristiti besplatnu uslugu popravka u servisnom centru koja se pruža u sklopu
jamstva.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
7
Učinkovit rad uređaja
Elektronički uređaji
Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja.
Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad
medicinskih uređaja koje koristite.
• Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih
uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm
kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
• Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
• Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
• Uređaj koristite pri temperaturama od 0 ºC do 40 ºC ako je to moguće.
Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do
oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.
Pacemaker (stimulator srca)
Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost
mobilnog uređaja od pacemakera 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa
pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj
strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.
• Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to
zahtijevaju uvjeti vožnje.
• Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu,
kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom
ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno
funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i
zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
8
Izbjegavanje oštećenja sluha
Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan
zvuk.
Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga
preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.
Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.
• Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili
ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.
• Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.
Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako
uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo
slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok
staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.
Područje eksplozija
Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte
ograničenja i slijedite sve propise i pravila.
Potencijalno eksplozivne atmosfere
• Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
• Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
• Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku
vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
9
U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
• Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.
Djeca
Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove
koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.
Hitni pozivi
• Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih
poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga.
• Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94,
moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem
nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.
Informacije o bateriji i održavanje
• Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku
od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno
utjecati na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako
bi produžili vijek trajanja baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
• Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za
zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila
duže vrijeme.
• Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod
visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
• Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti
učinkovitost baterije.
• Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom
baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
10
• Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste
spriječili dodatno trošenje električne energije.
• Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda,
uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
• U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili
noktiju. To može uzrokovati vatru.
Zaštita osobnih podataka
• Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i
zloupotrebe povjerljivih podataka.
• Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za
gubitak podataka.
• Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegova odlaganja u
otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
• Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
• Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim
osobnim podacima.
• Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove
zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste
izbrisali ili promijenili podatke o računu.
• Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste
zaštitili osobne podatke.
• Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
11
Napomena za zamjenu baterije
• Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
• Zamjena baterije od strane nekvalificiranog stručnjaka može uzrokovati
oštećenje uređaja.
• Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti
do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti kvalificirani stručnjak.
Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
• U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar
proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preproučuje da
bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili
recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja
proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi
bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG
servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
• Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda,
odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije
baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih
profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
12
01
Posebno
prilagođene
značajke
Google Pomoćnik
Pregled Google Pomoćnika
Možete pokrenuti ili koristiti željene aplikacije koristeći vaš glas.
• Za korištenje ove značajke, prvo se spojite na mrežu i prijavite se u svoj
Google račun
• Ova značajka možda neće ispravno raditi ili preciznost prepoznavanja
glasa može biti smanjena u slučaju kad je jačina signala Wi-F-ija ili
mobilne mreže slaba.
Pokretanje Google pomoćnika
1 Pritisnite i zadržite na početnom zaslonu kako bi pokrenuli Google
Pomoćnik.
2
3
Dodirnite NASTAVI.
Slijedite upute na zaslonu i recite “Ok Google”.
• Uređaj će pohraniti podatke o vašem glasu za prepoznavanje.
• Kada se upotrijebi slično lice ili snimljen glas, zaslon se može otključati.
• Trebate otključati uređaj pomoću korištenjem posebne metode ako vam
otključavanje prepoznavanjem glasa nije uspjelo. Pojedinosti potražite u
odjeljku Postavljanje zaključavanja zaslona.
Posebno prilagođene značajke
14
Pokretanje Google pomoćnika pomoću vašeg glasa
1 Recite “Ok Google” kada je zaslon isključen ili zaključan.
2 Recite naredbu ili pitanje kad se “Dobar dan, kako vam mogu
pomoći?” pojavi na zaslonu.
Pokretanje Google pomoćnika s početnog zaslona
1 Dodirnite i zadržite na početnom zaslonu.
2 Recite naredbu ili pitanje kad se “Dobar dan, kako vam mogu
pomoći?” pojavi na zaslonu.
• Točnost prepoznavanja glasa može se smanjiti ako nerazumljivo govorite
ili se nalazite na bučnom mjestu. Kada koristite značajku prepoznavanja
glasa, njezinu točnost možete povećati ako govorite jasnim glasom i s
tihog mjesta.
Posebno prilagođene značajke
15
02
Osnovne funkcije
Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.
• Uređaj
• USB kabel
• Punjač
• Kratki priručnik
• Štapić za vađenje
• Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
• Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci
mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
• Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba
dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i
prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis
tvrtke LG.
• Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam
uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može
oštetiti. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i
obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
• Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod
kojeg ste kupili svoj uređaj.
• Kako biste kupili dodatne dijelove, obratite se LG-ovu centru za
korisničku podršku.
• Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne
obavijesti.
• Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne
obavijesti.
• Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju
usluge.
Osnovne funkcije
17
Pregled dijelova
Leća prednje kamere
LED svjetlo
Utor za nano-SIM karticu/SD
karticu
Gumb Google Assistant
(Google pomoćnik)
Slušalica
Senzor blizine/osvijetljenosti
prostora
Gumbi za glasnoću (+/-)
Tipka za
uključivanje/isključivanje
Dodirni zaslon
Punjač/priključak za USB kabel
Mikrofon
Utičnica za naglavne stereo
slušalice
Leća stražnje kamere
Bljeskalica
Zvučnik
Mikrofon
Osnovne funkcije
18
NEMOJTE pokušavati sami ukloniti stražnji poklopac.
To može ozbiljno oštetiti bateriju i uređaj, što može dodatno prouzročiti
pregrijavanje, požar i ozljede. Stražnji poklopac i bateriju ovog uređaja ne
smiju uklanjati ili mijenjati nekvalificirani stručnjaci.
• Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
-- Senzor blizine: Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i
onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog
tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju
kada se uređaj nalazi izvan određenog dosega.
-- Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora
analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske
kontrole svjetline uključen.
• Gumbi za glasnoću
-- Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
-- Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću
kako biste snimili fotografiju. Da biste uzastopno snimili nekoliko
fotografija, pritisnite i zadržite gumb za glasnoću.
• Tipka za uključivanje/isključivanje
-- Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
-- Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole
uključivanja/isključivanja.
• Gumb Google Assistant (Google pomoćnik)
-- Google pomoćnik ugrađen je u vaš uređaj. Pronađite odgovore i
izvršite obaveze u pokretu. Kako bi započeli dodirnite gumb Google
pomoćnika na bočnoj strani telefona. Pritisnite i zadržite tipku kako
bi brzo porazgovarali s vašim pomoćnikom.
-- Aktivirajte Google pomoćnika Pojedinosti potražite u Google
Pomoćnik .
Osnovne funkcije
19
• Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama
uređaja.
• Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U
protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
• Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
• Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni
zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.
Uključivanje i isključivanje napajanja
uređaja
Uključivanje napajanja
Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje.
• Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog
konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može
trajati dulje nego uobičajeno.
Isključivanje napajanja
Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim
odaberite Isključi.
Osnovne funkcije
20
Ponovno pokretanje uređaja
Kada uređaj ne radi pravilno ili se ne odaziva, ponovno ga pokrenite prema
uputama u nastavku.
1
Istodobno pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) dok se napajanje ne
isključi.
2
Kada se uređaj ponovno pokrene, otpustite gumb.
Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja
Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a
zatim odaberite mogućnost.
• Isključi: Isključite uređaj.
• Ponovno pokretanje: Uređaj se ponovno pokreće.
• Snimka zaslona: Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji
pregledavate.
Postavljanje SIM kartice i
memorijske kartice
Umetnite u uređaj SIM karticu pružatelja mobilnih usluga i memorijsku
karticu koju ste nabavili zasebno.
• Pripazite pri rukovanju iglicom za izbacivanje jer ima oštar rub.
Osnovne funkcije
21
1
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice i zatim izvucite
držač kartice iz uređaja.
2
Postavite SIM karticu ili memorijsku karticu na držaču kartice i zatim
umetnite držač kartice u uređaj u smjeru strelice.
Memorijska kartica (dodatna opcija – prodaje se
zasebno)
SIM kartica
Osnovne funkcije
22
• Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.
Nano
Micro
Standardni
• Kako ne biste imali nikakvih problema prilikom rada uređaja,
preporučujemo vam da upotrebljavate telefon s pravilnom vrstom SIM
kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao
pružatelj usluga.
• Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost
za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili
ustupanjem SIM kartice.
• Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je umećete ili vadite.
• Pri umetanju SIM kartice ili memorijske kartice pripazite na to da bude
pravilno postavljena na držač.
• Pri ponovnom umetanju držača kartice u uređaj umetnite ga vodoravno,
u smjeru strelice, kao što je prikazano na slici. Uvjerite se da se kartica na
držaču ne pomiče iz svojeg položaja.
• Umetnite SIM karticu tako da je njena pozlaćena kontaktna površina
okrenuta prema dolje.
• SIM karticu umetnite u uređaj prema uputama u priručniku.
• Ako uklanjate držač kartice iz uređaja ili ga postavljate, pripazite da voda
ili neke druge tekućine ne prodru u držač. Ako u uređaj umetnete mokar
držač ili mokru karticu, mogli biste ga oštetiti.
• Memorijska kartica je dodatna oprema.
• Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja
memorijskih kartica.
• Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s
uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti
uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.
Osnovne funkcije
23
Uklanjanje memorijske kartice
Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je
uklonite.
1
2
3
Dodirnite
4
5
Izvadite memorijsku karticu iz držača kartice.
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
Dodirnite Postavke Pohrana
.
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice i zatim izvucite
držač kartice iz uređaja.
Umetnite držač kartice natrag u utor.
• Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili
pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje
podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne
snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je
prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.
Baterija
Punjenje baterije
Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.
Priključak za kabel za punjenje
Osnovne funkcije
24
• Ne upotrebljavajte vanjski priključak, kabel za punjenje ili pol za uređaj
u vlažnom okruženju. Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede
ili nepravilan rad uređaja. Ako je uređaj vlažan, odmah ga prestanite
upotrebljavati i potpuno uklonite vlagu.
• Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
• Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka
LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti
eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
• Vaš uređaj sadržava unutarnju bateriju s mogućnošću punjenja. Radi
vlastite sigurnosti nemojte uklanjati ugrađenu bateriju.
• Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog
udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.
• Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na
taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
• Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete
priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može
potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
• Ne punite bateriju uporabom koncentratora USB koji ne može izdržati
nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno
prestati.
Mjere opreza prilikom uporabe uređaja
• Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte
upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno
jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih
proizvođača.
• Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna
uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.
Osnovne funkcije
25
Učinkovita uporaba baterije
Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno
upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.
Otkažite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.
Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:
• Isključite značajku Bluetooth® ili funkciju mreže Wi-Fi kada ih ne
upotrebljavate.
• Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
• Smanjite svjetlinu zaslona.
• Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
• Provjerite razinu baterije tijekom uporabe preuzetih aplikacija.
Dodirni zaslon
Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.
Dodirivanje
Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili
mogućnost.
Osnovne funkcije
26
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s
dostupnim mogućnostima.
Dvostruko dodirivanje
Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.
Povlačenje
Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim
kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret
možete upotrebljavati za pomicanje stavke.
Osnovne funkcije
27
Prelaženje prstom
Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete
upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu,
fotografije, zaslone i slično.
Spajanje i razdvajanje
Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili,
razdvojite prste.
• Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.
Osnovne funkcije
28
• Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini
magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
• Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne
sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju.
Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije
prejako, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
• Ne pritišćite snažno zaslon.
• Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
• Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama
u rukavicama ili vrškom nokta.
• Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
• Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite
zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača
kupljen u trgovini.
• Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene
slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte
prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.
Početni zaslon
Pregled početnog zaslona
Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i
aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite na bilo kojem zaslonu kako
biste izravno prešli na početni zaslon.
Svim aplikacijama možete upravljati na stranici aplikacija. Dodirnite
i povucite prema gore na Početnom zaslonu kako biste vidjeli sve
instalirane aplikacije.
Osnovne funkcije
29
Izgled početnog zaslona
Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na
početnom zaslonu.
Traka stanja
Widget Google pretraživanja
Gumb osjetljiv na dodir na
početnom zaslonu
Područje za neposredni
pristup.
• Početni zaslon može se razlikovati ovisno o politici proizvođača,
korisničkim postavkama, verziji softvera ili pružatelju usluga.
• Traka stanja: Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti
baterije.
• Widget Google pretraživanja: Utipkajte ili izgovorite kako bi otvorili
Google pretraživanje.
• Područje za neposredni pristup: Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona
kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
• Gumb osjetljiv na dodir na početnom zaslonu
-- : Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne
prozore.
-- : Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli
aplikaciju Google, dodirnite i zadržite.
-- : Pregledajte popis nedavno upotrebljavanih aplikacija ili pokrenite
aplikaciju s popisa.
Osnovne funkcije
30
Ikone stanja
Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm,
pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte
obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili
status uređaja.
Podaci se šalju putem mreže.
Postavljen je alarm
Uključen je način vibracije
Razina baterije
Uključen je zrakoplovni mod
Propušteni pozivi
Uključena je značajka Wi-Fi
Uključen je bešumni način rada
Uključena je pristupna točka
• Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno
o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju
u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
• Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju
usluga.
Osnovne funkcije
31
Obavijesni okvir
Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili
okvir s obavijestima.
• Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s
obavijestima prema dolje.
• Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite .
• Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju
prikazuju se.
• Obavijesni okvir možete upotrebljavati čak i dok je zaslon zaključan.
Povucite obavijesni okvir kada je zaslon zaključan da biste brzo pristupili
željenim funkcijama.
Osnovne funkcije
32
Mijenjanje usmjerenja zaslona
Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema
fizičkom usmjerenju uređaja.
U obavijesnom okviru dodirnite i aktivirajte značajku Automatsko
zakretanje koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.
Također možete otići na Postavke Prikaz Napredno i aktivirajte
Orijentacija.
Osnovne funkcije
33
Uređivanje početnog zaslona
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite
željenu radnju u nastavku.
• Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite
prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite Prečice:.
• Kako biste promijenili pozadinske slike, dodirnite i zadržite prazninu na
početnom zaslonu, a zatim odaberite Pozadinska slika.
Također možete ići na Postavke Prikaz Napredno Pozadinska
slika.
• Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite
prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite Postavke početnog
zaslona.
Pomicanje aplikacija na stranici aplikacija
Na stranici aplikacija dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na
drugo mjesto.
• Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog
zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za
neposredni pristup pri dnu.
• Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite
ikonu na početni zaslon.
Osnovne funkcije
34
Uporaba mapa na početnom zaslonu
Stvaranje mapa
Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite
preko druge aplikacije.
• Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.
Uređivanje mapa
Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.
• Kako biste uredili naziv mape dodirnite Neimenovana mapa.
• Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je
povucite na mapu i otpustite.
• Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite aplikaciju, a zatim je
povucite izvan mape. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je
sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
Zaključavanje zaslona
Pregled značajke zaključavanja zaslona
Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za
uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne
upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada
značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se
prikazuje.
Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku
zaključavanja zaslona.
• Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirom putem
zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da
uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.
Osnovne funkcije
35
Postavljanje zaključavanja zaslona
Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja
zaslona.
1
2
3
Dodirnite
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
Dodirnite Postavke Sigurnost i lokacija Zaključavanje zaslona a
zatim odaberite metodu koju želite.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Ništa: Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
• Povuci: Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
• Uzorak: Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
• PIN: Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
• Lozinka: Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
• Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.
Snimanje snimke zaslona
Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.
Uporabom prečaca
Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.
Ili
Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim
dodirnite Snimka zaslona.
• Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi Snimke zaslona unutar
aplikacije Fotografije.
Osnovne funkcije
36
Kopiranje i lijepljenje
Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu
aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.
1
2
Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
3
Odaberite Izreži ili Kopiraj.
• Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
4
Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim odaberite Zalijepi.
Povucite
izrezati.
/
kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili
• Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, opcija Zalijepi neće se
prikazati.
Ne ometaj
Da biste isključili neke ili sve zvukove, povucite prstima statusnu traku
prema dolje i dodirnite Ne ometaj.
Osnovne funkcije
37
03
Korisne aplikacije
Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
Instaliranje aplikacija
Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.
• Možete upotrebljavati Trgovinu Play ili trgovinu aplikacija koju pruža
vaš pružatelj usluge.
• Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
• Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstaliranje aplikacija
Da biste uklonili aplikaciju sa stranice početnog zaslona, dodirnite i držite
aplikaciju, a zatim je povucite na Ukloni. Aplikacija neće biti uklonjena s
telefona, već samo sa početnog zaslona.
Kako biste uklonili aplikaciju sa svog telefona, dodirnite i držite aplikaciju, a
zatim je povucite na Deinstaliraj.
Da biste onemogućili aplikaciju ili zaustavili njen rad, idite na Postavke
Aplikacije i obavijesti, a zatim odaberite aplikaciju.
Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija
Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste
preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.
Korisne aplikacije
39
Instaliranje i deinstaliranje aplikacija tijekom
postavljanja
Kada prvi put uključite uređaj, možete preuzeti preporučene aplikacije.
Možete prijeći na sljedeći korak bez instalacije.
Prečaci za aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, primjerice Poziv,
Poruka, Kamera i Postavke, da biste prikazali izbornik za brzi pristup.
Aplikacije možete upotrebljavati jednostavnije pomoću opcije Prečaci
aplikacije.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama.
Korisne aplikacije
40
Telefon
Pozivi
Birajte kontakte, brojeve za brzo biranje, nedavne pozive ili brojeve i
pretražujte, sve iz jedne aplikacije.
Pronađite: .
• Da biste pozvali nekog od kontakata ili broj među nedavnim pozivima,
dodirnite ga.
• Da biste otvorili tipkovnicu za pozivanje, dodirnite . Unesite broj, a
zatim dodirnite
da biste ga pozvali.
Pregled nedavnih poziva.
Otvaranje tipkovnice za
pozivanje radi biranja broja.
Pregled svih kontakata.
Korisne aplikacije
41
Savjeti i trikovi
• Tijekom poziva: Dodirni zaslon se zatamnjuje kako bi se izbjegli
nehotični dodiri. Da biste ga probudili, pomaknite ga s lica ili pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
• Obavljanje više zadataka istovremeno: Dok razgovarate, dodirnite
za skrivanje zaslona poziva i potražite telefonski broj, adresu ili otvorite
druge aplikacije. Da biste ponovno otvorili zaslon poziva, povucite traku
stanja prema dolje i dodirnite Tekući poziv.
• Kontakti: Za pretraživanje kontakata, dodirnite .
• Omiljeni kontakt: Imate li nekoga koga zovete cijelo vrijeme? Dodirnite
i držite prazan prostor na početnom zaslonu, dodirnite Widgeti, a
zatim dodirnite i držite widget Izravno biranje. Povucite ga na početni
zaslon, a zatim odaberite kontakt. Dodirnite widget da biste pozvali
osobu.
• Govorna pošta: pojavljuje se na traci stanja kada imate novu
govornu poštu. Da biste je preslušali, dodirnite
, zatim dodirnite
i držite 1.
Upućivanje poziva
Kada upućujete poziv, imate više opcija:
• Dodirnite za pregled nedavnih poziva, grupa, i često pozivanih
kontakata. Odaberite kontakt ili broj koji želite nazvati.
• Za biranje broja, dodirnite , unesite broj, a zatim dodirnite
da
biste ga pozvali.
• Za unos međunarodnog pozivnog broja (+) dodirnite i držite 0. Za
dodavanje stanke ili čekanja, dodirnite .
Korisne aplikacije
42
Odgovaranje na poziv i završavanje poziva
• Odgovaranje na poziv: Kada je vaš telefon zaključan, povucite
prema gore.
• Kada je vaš telefon otključan, dodirnite ODGOVORI.
• Ignoriranje poziva: Kada je vaš telefon zaključan, povucite prema
dolje.
• Kada je vaš telefon otključan, dodirnite ODBIJ.
Također možete pritisnuti tipku za glasnoću zvuka kako biste utišali
zvono.
• Odgovaranje porukom: Kada je vaš telefon zaključan,
.
Odaberite poruku da biste je odmah poslali.
• Završavanje poziva: Dodirnite .
• Tijekom poziva: Dodirnite
na zaslonu poziva da biste isključili zvuk
poziva. Da biste sakrili zaslon poziva, dodirnite . Da biste ga ponovno
otvorili, povucite traku stanja prema dolje i dodirnite Tekući poziv.
• Kada telefon držite uz uho, dodirni zaslon se zatamnjuje kako bi se
izbjegli nehotični dodiri. Kada pomaknete telefon dalje od uha, zaslon će
se ponovno osvijetliti.
• Nemojte koristiti poklopce ili zaštitnike zaslona (čak ni providne) koji
pokrivaju senzor blizine iznad dodirnog zaslona.
Nedavni pozivi
Pregledajte svoje pozive (počevši s najnovijim), a zatim na njih uzvratite,
pošaljite poruku ili pohranite broj:
Pronađite:
.
• Da biste uzvratili poziv, dodirnite do imena ili broja pozivatelja.
• Da biste poslali tekstualnu poruku, pohranili broj ili za druge opcije,
dodirnite sliku pozivatelja.
• Da biste uklonili unos iz popisa poziva, dodirnite ime ili broj, a zatim
dodirnite Detalji poziva
.
• Za brisanje popisa, dodirnite
Povijest poziva, a zatim dodirnite
Brisanje povijesti poziva.
Korisne aplikacije
43
3-smjerni pozivi
Tijekom poziva možete započeti novi poziv, prebacivati se između poziva ili
im se pridružiti u 3-smjernom pozivu:
• Da biste odgovorili na drugi poziv, povucite gore.
• Prvi poziv ostaje na čekanju ako odgovorite na drugi poziv. Za
prebacivanje između poziva, dodirnite .
• Za pozivanje drugog broja, dodirnite , unesite broj, a zatim dodirnite
da biste ga pozvali.
Prvi poziv ostaje na čekanju kada dodirnete . Za pridruživanje
pozivima po uspostavi drugog poziva, dodirnite .
Vaš broj telefona
Pronađite: Idite na Postavke Sustav O telefonu Status SIM
kartice Broj telefona na SIM kartici.
Hitni pozivi
• Vaš pružatelj usluga programira jedan ili više telefonskih brojeva za hitne
slučajeve koje možete pozvati u bilo kojim uvjetima, čak i kada je telefon
zaključan. Brojevi hitnih službi razlikuju se od zemlje do zemlje. Vaš/i
unaprijed programirani broj/evi hitnih službi možda neće raditi na svim
lokacijama, a ponekad se hitni poziv ne može uputiti zbog problema s
mrežom, okolišem ili zbog smetnji.
1
Dodirnite (ako je telefon zaključan, povucite prema gore da biste
ga otključali, a zatim dodirnite HITNI SLUČAJEVI).
2
3
Unesite broj hitne službe.
Dodirnite
Korisne aplikacije
kako biste pozvali broj hitne službe.
44
Poruke
Slanje poruke
Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za
razmjenu poruka.
• Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
1
2
3
Dodirnite
4
Dodirnite
Dodirnite
.
.
Navedite primatelja i stvorite poruku.
• Za multimedijske opcije dodirnite .
• Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
za slanje poruke.
Čitanje poruke
Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.
1
2
Dodirnite
.
Odaberite kontakt s popisa poruka.
Konfiguriranje postavki razmjene poruka
Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
Korisne aplikacije
.
Postavke s popisa poruka.
45
Fotoaparat
Pokretanje Fotoaparat
Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili dragocjene
trenutke.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
.
• Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom
krpom.
• Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparata prstima ili nekom drugom
tvari.
• Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od
stvarnog uređaja.
• Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji
Fotografije. Pojedinosti potražite u odjeljku Pregled dijelova.
Uključite ili isključite
bljeskalicu.
Upotrebljavajte
izmjenično prednju
ili stražnju kameru.
Pokrenite aplikaciju
galerija.
Snimajte fotografije.
Snimite videozapise.
Promijenite
mogućnosti
kamere.
Snimanje fotografije
1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali
kameru.
2
Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
• Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb
za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.
Korisne aplikacije
46
Snimanje videozapisa
1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali
kameru.
2
Dodirnite .
• Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa,
dodirnite .
• Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste
nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
• Dok snimate videozapis, sakupljanjem ili širenjem prstiju možete
povećati ili smanjiti prikaz.
• Dok snimate videozapis možete dodirnuti željeno područje za
podešavanje svjetline.
3
Dodirnite
kako biste završili snimanje videozapisa.
• Za provjeravanje omjera prije snimanja videozapisa dodirnite i zadržite
.
Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat
Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.
Dodirnite na zaslonu.
• Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili
stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.
•
•
•
•
: Snimite fotografiju u programu FullVision.
: Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
: Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
: Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon
određenog vremena.
Korisne aplikacije
47
Okidač govorom
Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Skeniranje QR koda
Očitavanje QR koda s zaslona za prikaz kamere.
Lokacija
Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža
Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati
fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i
okomitih referentnih linija.
Pohrana
Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u
Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je
umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć
Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.
Različiti načini rada Fotoaparat
Uzastopno snimanje
Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.
U automatskom načinu dodirnite i držite .
• Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .
• Možete fotografirati do 30 fotografija u nizu.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.
Korisne aplikacije
48
Druge korisne značajke u aplikaciji Fotoaparat
Automatsko zaključavanje ekspozicije/fokusa
Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako
da dodirnete i zadržite zaslon u načinu Auto. Da biste isključili značajku,
dodirnite prazninu na zaslonu.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.
Izmjenična uporaba kamera
Upotrebljavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara
vašem okruženju.
Na zaslonu kamere dodirnite ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru
kako biste izmjenično upotrebljavali prednju ili stražnju kameru.
Korisne aplikacije
49
Uvećavanje ili smanjivanje
Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom
snimanja fotografije ili videozapisa.
• Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga
izmjenično uvećavali ili smanjivali, a zatim upotrijebite prikazani +/- klizač.
• Možete i povući gumb prema gore ili dolje.
Fotografije
Pregled fotografija
Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su
spremljeni na vaš uređaj.
1
2
Dodirnite
3
Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
• Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
• Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da
biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
• Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno da
biste pregledali prethodni ili sljedeći videozapis.
• Možete pregledati fotografije ili videozapise organizirane po godini,
mjesecu ili datumu u kartici s fotografijama.
• Kako bi pregledali fotografije po lokaciji na kojoj su snimljene, dodirnite
Lokacije oznaka, a zatim dodirnite
. Fotografije će
automatski biti grupirane po lokaciji u aplikaciji Mjesta fotografija.
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
Dodirnite .
• Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.
• Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom
softveru.
• Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
• Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.
Korisne aplikacije
50
Pregledavanje fotografija
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Vratite se na
prethodni zaslon.
Podijelite slike.
Uredite slike.
Prenos drugi uređaj.
Izbrišite slike.
Informacije o slici.
• Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste
sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.
Uređivanje fotografija
1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
3 Dodirnite Spremi kako biste spremili izmjene.
• Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.
Reproduciranje videozapisa
Vratite se na prethodni
zaslon.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Pauzirajte ili
reproducirajte
videozapis.
Prenos drugi uređaj.
Dijeljenje videozapisa.
Brisanje videozapisa.
Uređivanje videozapisa.
Informacije o videozapisu.
Korisne aplikacije
51
Uređivanje videozapisa
1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili
videozapis.
Namjestite trajanje
videozapisa.
3
Dodirnite Spremi kako biste spremili izmjene.
Brisanje datoteka
Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite .
• Dodirnite na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
• Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u Kantu te se mogu vratiti
natrag u aplikaciju Galerija unutar 60 dana.
Dijeljenje datoteka
Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Prilikom pregledavanja fotografije/videozapisa, dodirnite kako biste
podijelili datoteku na željeni način.
• Dodirnite
Odaberite na popisu datoteka kako biste odabrali
datoteke, a zatim dodirnite kako biste ih podijelili na željeni način.
Korisne aplikacije
52
Kontakti
Pregled kontakata
Možete spremati kontakte i njima upravljati.
1
2
Dodirnite
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
Dodirnite Kontakti.
Dodavanje kontakata
Dodavanje novih kontakata
1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite .
Uvoz kontakata
Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.
1
2
3
Na zaslonu popisa kontakata dodirnite
Postavke Uvezi.
Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta kojeg želite uvesti.
Odaberite kontakt i dodirnite
Korisne aplikacije
.
53
Pretraživanje kontakata
Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Dodirnite na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o
kontaktu ili broj telefona.
• Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
• Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.
• Dodirnite
na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o
kontaktu ili broj telefona da biste prikazali sve pojedinosti pretrage iz
zapisa poziva, kontakata i grupa.
Popis kontakata
Uređivanje kontakata
1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite i uredite pojedinosti.
3 Dodirnite kako biste spremili izmjene.
Brisanje kontakata
Dodirnite
Odaberi na zaslonu popisa kontakata.
• Obrisani kontakti neće biti vraćeni.
Korisne aplikacije
54
Dodavanje favorita
Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.
1
2
Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite
.
Sat
Alarmi
Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.
1
2
3
4
Dodirnite
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
Dodirnite Sat
Dodirnite
.
to kako biste dodali novi alarm.
Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite OK.
• Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
Svjetski sat
Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.
1
2
3
Dodirnite
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
Dodirnite Sat
Dodirnite
Korisne aplikacije
.
i dodajte grad
55
Brojač
Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog
vremena.
1
2
3
Dodirnite
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
Dodirnite Sat
.
Postavite vrijeme i dodirnite
.
Štoperica
Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.
1
2
3
Dodirnite
4
Dodirnite
kako biste zaustavili štopericu.
• Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite .
• Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu,
dodirnite RESETIRAJ.
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
Dodirnite Sat
.
Dodirnite
kako biste pokrenuli štopericu.
• Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite CIKLUS.
Korisne aplikacije
56
Googleove aplikacije
Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove
aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski
kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za
Google, stvorite račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar
aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.
• Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.
Kalendar
Aplikacija Kalendar omogućuje vam praćenje rasporeda događaja (koje ste
kreirali), uz pregled po jednom danu, 3 dana, tjednu ili mjesecu.
Chrome
Brz, jednostavan i siguran mrežni pretraživač izgrađen za moderne mreže.
Gmail
Gmail je aplikacija e-pošte jednostavna za uporabu koja vaše poruke drži
sigurnima, vaš poštanski sandučić čini pametnijim, a vama pomaže da
ostanete organizirani.
Google Go
Google Go aplikacija drži vas u znanju o stvarima do kojih vam je stalo.
Pronađite brze odgovore, istražite vaše interese i primite novosti o
pričama i temama koje su vam bitne.
Maps Go
Negdje putujete? Koristite Maps, aplikaciju na koju se možete pouzdati
za GPS navigaciju u stvarnom vremenu, promet, tranzit i podatke poput
recenzija i popularnih vremena za milijun mjesta.
Fotografije
Dom za mnoštvo fotografija i video zapisa, automatski organiziranih tako
da ih možete podijeliti i spremiti ono što je važno.
Korisne aplikacije
57
Google Play™
Google Play doživljaj je digitalnog sadržaja koji donosi Google, u kojem
možete pronaći i uživati u omiljenoj glazbi, filmovima, TV emisijama,
knjigama, časopisima i Android aplikacijama i igrama.
• Preuzimanje aplikacija: Idite na Trgovina Play.
YouTube Go
Gledajte omiljene kanale, slušajte glazbu koju volite i prenosite
videozapise za dijeljenje s vašim prijateljima i ljudima diljem svijeta.
Google Pomoćnik
Google pomoćnik ugrađen je u vaš uređaj. Pronađite odgovore i izvršite
obaveze u pokretu. Kako bi započeli samo dodirnite gumb Google
pomoćnika na bočnoj strani telefona ili dodirnite i zadržite tipku početnog
zaslona na telefonu.
• Google Pomoćnik nije dostupan na svim jezicima i u svim zemljama.
Korisne aplikacije
58
04
Postavke
Postavke
Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.
1
2
Dodirnite
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
Dodirnite Postavke.
• Dodirnite
i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste
pristupili stavci postavke.
Mreža i internet
Wi-Fi
Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža i internet Wi-Fi.
2 Dodirnite kako biste aktivirali.
• Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
3
Odaberite mrežu.
• Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
• Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na
koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati
na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite mrežu, a zatim dodirnite
ZABORAVI.
Postavke
60
Mobilne mreže
Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Mreža i internet Mobilna mreža.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Mobilni podaci: Možete uključiti ili isključiti prijenos mobilnih podataka.
Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.
• Roaming: Pretražujte internet, upotrebljavajte elektroničku poštu,
šaljite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne
usluge u inozemstvu.
• Potrošnja podatkovnog prometa za aplikacije: Možete pratiti
količinu podataka koje vaš telefon prenosi i preuzima.
• Pojačani 4G LTE način rada: Koristite LTE usluge za poboljšanje
govorne i druge komunikacije (preporučeno).
• željene vrsta mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Automatski odaberi mreže.: Pretražujte mrežne operatere i
automatski se povežite na mrežu.
• Pristupne točke: Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za
korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili
pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
Podatkovni promet
Možete pratiti količinu podataka koje vaš telefon prenosi i preuzima.
Vaš telefon prikazuje grafikon korištenja podataka. Ispod grafikona
aplikacije su prikazane od one koja najviše koristi podatke do one koja
najmanje koristi podatke. Aplikacije koje koriste mnogo podataka također
mogu trošiti i mnogo baterije.
Neke aplikacije prenose podatke u pozadini dok ih ne pregledavate - da
biste spriječili aplikaciju da to radi, dodirnite je i zatim isključite pozadinske
podatke.
• Informacije o korištenju su pružene da bi vam pomogle u upravljanju
telefonom. To se možda neće podudarati s iznosima koje naplaćuje vaš
pružatelj usluga jer se ne mjere na isti način.
Postavke
61
žarišna točka i modemsko povezivanje
Wi-Fi žarišna točka
Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji
mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.
1
Na zaslonu postavki, dodirnite Mreža i internet žarišna točka i
modemsko povezivanje Wi-Fi žarišna točka a zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
2
3
Unesite Naziv žarišna točke i lozinku.
4
Upišite lozinku mreže.
Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže
uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Više informacija možete pronaći na sljedećem web-mjestu:
http://www.android.com/tether#wifi
Postavke
62
Dijeljenje USB-om
Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti
mobilni prijenos podataka.
1
2
Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
Na zaslonu postavki, dodirnite Mreža i internet žarišna točka i
modemsko povezivanje Dijeljenje USB-om a zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB
s mrežnog mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
• Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala
kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena.
Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste
slali ili primali datoteke.
• Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su
Windows inačica XP ili novija ili Linux.
Postavke
63
Dijeljenje veze Bluetoothom
Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem
mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.
1
Na zaslonu postavki, dodirnite Mreža i internet žarišna točka i
modemsko povezivanje Dijeljenje veze Bluetoothom a zatim
dodirnite
kako biste uključili značajku.
2
Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Više informacija možete pronaći na sljedećem web-mjestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM kartice
Konfiguriranje postavki korištenja dvije SIM kartice.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Mreža i internet SIM kartice.
Prilagodite sljedeće funkcije:
• Utor za SIM 1: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 1.
• Utor za SIM 2: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 2.
• Mobilni podaci: Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za uslugu
prijenosa mobilnih podataka.
• Pozivi: Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za uslugu
pozivanja.
• SMS poruke: Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za uslugu
slanja i primanja SMS poruka.
Postavke
64
Način rada u zrakoplovu
Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je
ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke — poput
igrica i reproduciranja glazbe — dostupne su.
• Na zaslonu postavki, dodirnite Mreža i internet Način rada u
zrakoplovu.
VPN
Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže.
Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.
Dodavanje VPN-a
1 Na zaslonu postavki, dodirnite Mreža i internet VPN.
2 Dodirnite .
• Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona
uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon
obavijesti prikazuje se. Dodirnite Postavi zaključavanje na zaslonu
obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pojedinosti
potražite u odjeljku Postavljanje zaključavanja zaslona.
3
Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite SPREMI.
Konfiguriranje postavki VPN-a
1 Dodirnite VPN na popisu VPNS.
2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite POVEŽI.
• Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir
Spremi podatke o računu.
Privatni DNS
Možete konfigurirati opcije Privatnog DNS-a (Domain Name System).
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Mreža i internet Privatni DNS.
Odaberite željenu opciju i dodirnite SPREMI.
Postavke
65
Povezani uređaji
Bluetooth
Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku
Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj
s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše
kontrolirati uređaj.
Uparivanje s drugim uređajem
1 Na zaslonu postavki, dodirnite Povezani uređaji Postavke veze
Bluetooth.
2
3
Dodirnite
kako biste aktivirali.
Dodirnite Upari novi uređaj i odaberite uređaj s popisa.
• Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.
4
Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.
• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.
Postavke
66
Slanje podataka putem značajke Bluetooth
1 Odaberite datoteku.
• Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
2
3
Dodirnite
Bluetooth.
Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
• Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.
• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.
Emitiranje
Ako imate Chromecast, ili drugi uređaj koji može vršiti prijenos sadržaja,
na televizoru možete prikazati zaslon i zvuk s telefona.
Početak prijenosa sadržaja vašeg zaslona
1 Na zaslonu postavki, dodirnite Povezani uređaji Postavke veze
Emitiranje.
2
Na popisu dodirnite uređaj na kojem želite prikazati vaš zaslon.
Završetak prijenosa sadržaja vašeg zaslona
1 Povucite prema dolje s vrha zaslona vašeg uređaja.
2 Na obavijesti o prijenosu sadržaja, dodirnite Odspoji.
Postavke
67
Ispis
Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije
ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.
1
Na zaslonu postavki, dodirnite Povezani uređaji Postavke veze
Ispis.
• Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program
pisača iz trgovine aplikacija.
2
Dodirnite Zadana usluga ispisa a zatim dodirnite
aktivirali.
3
Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
• Kako biste dodali pisač, dodirnite Dodaj uslugu.
kako biste
• Ako nemate račun za Google, dodirnite Dodaj račun kako biste stvorili
račun.
Primljene datoteke
Prikazuje se sadržaj primljen putem Bluetooth veze.
Aplikacije i obavijesti
Možete provjeriti popis instaliranih aplikacija i konfigurirati postavke za
notifikacije, aplikacije, dozvole i više.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Aplikacije i obavijesti.
Prilagodite postavke.
• Obavijesti: Ovisno o tome koje obavijesti želite primati, možete
promijeniti postavke za određene aplikacije.
• Zadane aplikacije: Možete provjeriti i konfigurirati zadane aplikacije.
Postavke
68
• Dozvole aplikacijama: Možete provjeriti i postaviti dozvole za
aplikacije pomoću Vaše lokacije, Mikrofona i Kamere.
• Poseban pristup za aplikacije: U bilo kojem trenutku možete
promijeniti dopuštenja za pristup aplikacija u glavnoj aplikaciji
Postavke na uređaju. Vodite računa o tome da isključivanje
dopuštenja može uzrokovati da aplikacije na uređaju izgube
funkcionalnost.
Baterija
Možete vidjeti razinu napunjenosti baterije i otprilike koliko dugo je
potrebno da se potpuno napuni.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Baterija.
Prilagodite sljedeće postavke:
• štednja baterije: Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih
postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog
sustava i jačine vibracije.
• Adaptive Battery: Ako postavku prilagodljiva baterija ostavite
uključenom, aplikacije koje koristite rjeđe pokretat će se i raditi
manje dok ih ne koristite. Vaš telefon može naučiti kako koristite
aplikacije tijekom vremena. Na taj način možete uštedjeti bateriju na
način koji vam najviše odgovara.
• Postotak baterije: Prikazuje se preostala razina napunjenosti
baterije kao postotak na traci stanja.
• Grafika igre: Možete konfigurirati postavke za grafiku i značajku
uštede baterije.
Postavke
69
Prikaz
Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Prikaz i prilagodite sljedeće postavke:
• Jačina svjetline: Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu
zaslona.
• Noćno svjetlo: Vaš zaslon boji bojom jantara. Ovo olakšava gledanje
zaslona ili čitanje pri slabom svjetlu i može vam pomoći lakše zaspati.
• Prilagodljiva svjetlina: Postavljanje svjetline na visoku razinu smanjuje
vijek trajanja baterije telefona. Kako biste maksimalno povećali vijek
trajanja baterije, optimizirajte razinu svjetline prema dostupnoj
svjetlosti.
• Pozadinska slika: Odaberite pozadinsku sliku zaslona za svoj uređaj.
• Mirovanje: Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava
određeno vremensko razdoblje.
• Automatski zakreni zaslon: Automatski okrenite zaslon prema
usmjerenju zaslona.
• Veličina fonta: Promijenite veličinu fonta.
• Veličina prikaza: Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam
odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
• čuvar zaslona: Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen
na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da
se prikazuje.
• Tema uređaja: Na nekim zaslonima koristite svjetliju ili tamniju shemu
boja, na primjer za klizač za glasnoću.
Postavke
70
Zvuk
Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvuk i prilagodite sljedeće postavke:
• Glasnoća medija: Namjestite glasnoću zvuka medija.
• Glasnoća poziva: Namjestite glasnoću zvuka poziva.
• Glasnoća zvona: Namjestite glasnoću zvuka zvona.
• Glasnoća alarma: Namjestite glasnoću zvuka alarma.
• Vibracija i za pozive: Postavite uređaj da istodobno vibrira i
reproducira melodiju zvona.
• Ne ometaj: Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste
primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u
određene dane tjedna.
• Prečac za sprečavanje zvonjenja: Možete postaviti opcije prečaca
kako biste spriječili zvonjenje.
• Melodija zvona telefona: Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive.
Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
• Zadani zvuk obavijesti: Odaberite melodiju obavijesti. Postavite
glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
• Zadani zvuk alarma: Odaberite melodiju alarma. Postavite glazbu
pohranjenu na uređaju kao melodiju alarma.
• Tonovi brojčanika: Pomoću ove funkcije prilagodite ton tipkovnice za
pozivanje.
• Zvukovi zaključavanja zaslona: Pomoću ove funkcije prilagodite
zvukove zaključavanja zaslona.
• Zvukovi punjenja: Pomoću ove funkcije prilagodite zvukove punjenja.
• Zvukovi dodirivanja: Pomoću ove funkcije prilagodite zvukove kod
dodira.
Postavke
71
Pohrana
Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili
prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Pohrana.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Unutarnja dijeljena pohrana: Pregledajte ukupni prostor za
pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja.
Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za
pohranu svake aplikacije.
• SD kartica: Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni
prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se
umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu,
dodirnite .
Sigurnost i lokacija
Možete prilagoditi postavke zaključavanja zaslona i sigurnosti.
• Google Play Protect: Skenira vaš uređaj za potencijalno štetne
aplikacije.
• Pronađi moj uređaj: Daljinski pratite lokaciju uređaja. Možete i zaštititi
vaše podatke ako ste izgubili vaš uređaj.
• Sigurnosno ažuriranje: Provjerite ažuriranje softvera i konfigurirajte
automatske postavke instalacije.
• Zaključavanje zaslona: Odaberite željeni način zaključavanja zaslona.
Pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje zaključavanja zaslona.
• Postavke zaključanog zaslona Promijenite informacije prikazane na
zaključanom zaslonu.
• Smart Lock: Omogućuje vam da postavite pouzdane uređaje, lokacije,
glasove i/ili detekciju na tijelu što će omogućiti da ostavite telefon
otključan.
Postavke
72
• Lokacija: Možete prilagoditi način kako određene aplikacije
upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.
• Prikaži zaporke: Omogućuje kratko prikazivanje znakova dok tipkate.
• Aplikacije administratora uređaja: Omogućite ovlasti kako biste
ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
• Zaključavanje SIM kartice: Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili
promijenite lozinku (PIN).
• Enkripcija i vjerodajnice: Šifriranje štiti račune, postavke, aplikacije i
datoteke na vašem telefonu, tako da im nitko ne može pristupiti ako
vam je telefon ukraden. Konfigurirajte postavke za enkripciju i certifikate.
• Pouzdani predstavnici: Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente
koji su instalirani na uređaju.
• Pričvršćivanje zaslona: Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli
upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
Računi
Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj i registrirati
cloud račun.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Računi.
Prilagodite postavke.
Pristupačnost
Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani
na vašem uređaju.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Pristupačnost.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Prečac tipka za glasnoću: Prečac tipka za glasnoću možete
koristiti za brzo uključivanje aplikacije TalkBack ili drugog alata za
pristupačnost.
• Čitači zaslona Odabir za govor: Omogućuje dodirivanje stavaka
da biste poslušali izgovor.
Postavke
73
• Čitači zaslona TalkBack: Postavite uređaj da vas glasovno
obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
• Čitači zaslona Pretvaranje teksta u govor: Promijenite postavke
za značajke pretvorbe teksta u govor koje se koriste kada je
aktiviran Glasovni pomoćnik, kao što su jezici, brzina i drugo.
• Zaslon Veličina fonta: Promijenite veličinu fonta.
• Zaslon Veličina prikaza: Postavite stavke na zaslonu na veličinu
koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti
položaj.
• Zaslon Povećanje: Triput dodirnite zaslon za povećanje na cijelom
zaslonu ili triput dodirnite i držite za privremeno povećanje.
• Zaslon Korekcija boje: Namjestite boju zaslona.
• Zaslon Inverzija boje: Povećajte kontrast boja zaslona za osobe
sa slabim vidom.
• Zaslon Veliki pokazivač miša: Povećajte kursor miša.
• Zaslon Uklanjanje animacija: Omogućuje vam da postavite prikaz
animacija.
• Kontrole interakcije Izbornik pristupačnosti: Izbornik za
pristupačnost je veliki izbornik na zaslonu za upravljanje vašim
Android uređajem. Možete kontrolirati pokrete, hardverske gumbe,
navigaciju i drugo.
• Kontrole interakcije Prekidač za pristup: Stvorite kombinacije
gumba za upravljanje svojim uređajem.
• Kontrole interakcije Vrijeme zadržavanja: Ako koristite miš,
možete postaviti kursor da automatski poduzme akciju kada se
kursor zaustavi na određeno vrijeme. Ova značajka može biti korisna
za korisnike s oštećenjima motorike.
• Kontrole interakcije Tipka za uklj. prekida poziv: Kada je
ova postavka omogućena, možete jednostavno pritisnuti gumb
za uključivanje/isključivanje uređaja da biste prekinuli poziv. Ova
postavka omogućuje brže i lakše prekidanje veze.
• Kontrole interakcije Automatski zakreni zaslon: Automatski
okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
Postavke
74
• Kontrole interakcije Trajanje pritiska: Ova postavka podešava
vrijeme prije nego što vaš dodir na zaslonu postane dodir i držanje.
• Kontrole interakcije Vibracija: Možete uključiti vibraciju za
zvonjenje, obavijesti i dodir.
• Audio i tekst na zaslonu Monoaudio: Mono izlaz kombinira
stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike
slušalica. Koristite ovu opciju ako imate oštećenje sluha ili ako vam
korištenje jedne slušalica više odgovara.
• Audio i tekst na zaslonu Titlovi: Uključite uslugu ispisivanja
titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
• Eksperimentalno Tekst s visokim kontrastom: Visoki kontrast
olakšava čitanje teksta na uređaju. Ova značajka fiksira boju teksta
kao crnu ili bijelu, ovisno o izvornoj boji teksta.
Google
Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali
Googleovim aplikacijama i postavkama za račun.
Na zaslonu postavki, dodirnite Google.
Sustav
O telefonu
Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja,
pojedinosti o softveru i pravne informacije.
Na zaslonu postavki, dodirnite Sustav O telefonu i pregledajte
informacije.
Postavke
75
Jezici i unos
Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Sustav Jezici i unos.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Jezici: Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
• Virtualna tipkovnica: Omogućuje vam da prilagodite postavke za
Gboard i Google voice typing.
• Fizička tipkovnica: Odaberite za korištenje fizičke tipkovnice ili
provjerite tipke prečaca.
• Provjera pravopisa: Omogućava vam postavljanje različitih opcija
za Google provjeru pravopisa.
• Usluga automatskog popunjavanja: Ovu opciju omogućite jednim
dodirom za unos vaših informacija spremljenih u vaš račun kao što
su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu
opciju, koristite Google Autocomplete ili dodajte novi račun usluge.
• Osobni rječnik: Dodajte riječ u korisnički rječnik pomoću gumba
Dodaj (+).
• Brzina pokazivača: Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
• Pretvaranje teksta u govor: Konfigurirajte postavke pretvorbe
pisanog teksta u govor.
Pokreti
Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali
Googleovim aplikacijama i postavkama računa.
Uključite ili isključite gestikulacije
1 Na zaslonu postavki, dodirnite Sustav Pokreti.
2 Prilagodite postavke.
Postavke
76
Datum i vrijeme
Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Sustav Datum i vrijeme.
Prilagodite postavke.
Sigurnosna kopija
Podaci o vašem Google računu arhivirani su na mreži. Ako resetirate
ili zamijenite telefon, jednostavno se prijavite na svoj Google račun da
biste vratili kontakte, događaje i druge pojedinosti koje ste sinkronizirali s
računom.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Sustav Sigurnosna kopija.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Sigurnosna kopiraj na Google Drive: Promijenite postavke
podrške Google diska. Možete isto provjeriti trenutno korišteni
pomoćni račun ili dodati novi pomoćni račun.
Poništavanje opcija
Možete resetirati uređaj uključujući postavke mreže i aplikacije.
1
2
Na zaslonu postavki, dodirnite Sustav Poništavanje opcija.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Poništi Wi-Fi, mobilnu mrežu i Bluetooth: Poništite Wi-Fi,
Bluetooth i ostale mrežne postavke.
• Poništi postavke apl.: Resetirajte postavke za aplikacije. Podaci su
spremljeni u aplikaciji i neće biti obrisani.
• lzbriši sve podatke (vraćanje na tvorničke postavke): Poništite
sve postavke za uređaj i obrišite podatke.
• Restartanje i resetiranje uređaja briše sve podatke koji su pohranjeni na
njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale
početne informacije.
Postavke
77
Centar za ažuriranje
S vremena na vrijeme ažuriranja mogu postati dostupna za vaš telefon.
Ažuriranja možete preuzeti i primijeniti putem izbornika Postavke.
Na zaslonu postavki, dodirnite Sustav Centar za ažuriranje.
Regulatorne oznake
Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem
uređaju.
Na zaslonu postavki, dodirnite Sustav Regulatorne oznake.
Postavke
78
05
Dodatak
Postavljanje jezika
Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.
1
2
Dodirnite
i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
Dodirnite Postavke Sustav Jezici i unos Jezici, i dodajte jezik.
Ažuriranje softvera telefona
Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem
interneta
Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite
mrežno mjesto http://www.lg.com/common/index.jsp i odaberite svoju
državu i jezik.
Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog
programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom
ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada
tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš
uređaj.
Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa
mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve
upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite.
Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka
nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.
• Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa
samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči
dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.
Dodatak
80
Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile
bežičnim putem (OTA)
Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog
programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA,
a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna
je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog
programa za vaš uređaj.
Da biste izvršili ažuriranje softvera telefona, Sustav Centar za
ažuriranje Nadogradnja softvera Provjerite odmah za ažuriranje.
• Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja —
uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima,
podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete
aplikacije i vašu licencu DRM — mogu se izgubiti tijekom postupka
ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje
stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera
telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
• Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.
Dodatak
81
Priručnik za zaštitu od krađe
Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako
se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se
vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije
o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati
uređaj.
Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:
• Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a
postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati
uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
• Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali
na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti
postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno
ne upišu.
Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati
lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke
postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja
vraćanje na tvorničke postavke.
• Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju
prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati
informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći
upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.
Dodatak
82
Obavijest s informacijama o softveru
s otvorenim izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave
o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD
ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu
narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda.
Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.
Zakonske odredbe (Regulatorni ID
broj, elektronička oznaka itd.)
Za pojedinosti o propisima otvorite Postavke Sustav Regulatorne
oznake.
Dodatak
83
Zaštitni znaci
• Autorska prava © 2019. LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i
logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupe LG i povezanih tvrtki.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google
Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets i drugi povezani
znakovi i logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom
svijeta.
• Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi
Alliance.
• Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovim putem tvrtka LG Electronics izjavljuje kako je proizvod
LM-X120EMW u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 2014/53/EU.
Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na
http://www.lg.com/global/declaration
Ured zadužen za sukladnost ovog
proizvoda
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Dodatak
84
Više informacija
Dijelovi od kaljenog stakla
Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s
vremenom istrošiti.
• Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se
staklo može oštetiti.
Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se
centru za korisničku podršku tvrtke LG.
• Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.
Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje
tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.
Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.
Dodatak
85
Vodič za prijenos podataka
• Informacije o podacima koje možete razmjenjivati između LG uređaja ili
između LG uređaja i uređaja trećih strana potražite u sljedećoj tablici.
LG uređaj
Tip
Pojedinosti stavaka
→
LG uređaj
Uređaj
treće
strane sa
sustavom
Android
→
iOS uređaj
→
LG uređaj
LG uređaj
Osobni
podaci
Kontakti, poruke, zapisi
poziva, kalendar, snimke
glasa
Bilješke
Alarmi
Medijski
podaci
Postavke
zaslona
Dodatak
○
X
○
X
X
○
○
○
Postavke početnog
zaslona (mape i widgeti)
○
X
X
Postavke zaključanog
zaslona (osim postavki
zaključavanja zaslona)
○
X
X
Osobni podaci u
preuzetim aplikacijama
Javni certifikat
Drugo
○
○
○
Fotografije, videozapisi,
pjesme, dokumenti
Preuzete aplikacije
Aplikacije
○
Postavke (Wi-Fi,
Bluetooth, pozivi, zvuk i
obavijesti, dostupnost,
baterija)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
86
• Neki podaci možda se neće prenijeti, ovisno o verziji softvera, verziji
aplikacije, operacijskom sustavu, proizvođaču ili pravilima pružatelja
usluge.
Podržani frekvencijski pojasevi
Izlazna snaga prijemnika
GSM 900
34.0 dBm
Dodatak
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Zbrinjavanje starog uređaja
1. Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako
se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati
odvojeno od komunalnog otpada.
2. D
otrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će
ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju
potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš
dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo
iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale
koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. O
visno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se
popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje
otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu
se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo
smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. U
ređaj možete odjnjeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod
ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših
mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o
najbiližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije
informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice
www.lg.com/global/recycling
Odlaganje starih baterija/akumulatora
1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu
(Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. S
ve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od
komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada
ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u
sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje
životinja i ljudi.
4. V
iše informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite
od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste
kupili proizvod.
Dodatak
88
Često postavljana pitanja (FAQ)
U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići
prilikom korištenja uređaja. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg
pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.
Pregrijavanje uređaja
Uređaj se pregrijava dok je u uporabi.
U slijedećim slučajevima, potrošnja baterije se povećava, a uređaj se može
pregrijati:
• Kada prvi put uključite uređaj ili sigurnosno kopirate podatke
• Ako je istovremeno pokrenuto više aplikacija
-- Ako je više aplikacija pokrenuto o pozadini
-- Ako preuzimate velike datoteke tijekom video poziva ili snimanja
video uratka
• Ako koristite značajke koje zahtijevaju puno snage
-- Ako gledate prijenos video uratka na internetu ili snimate dugački
video uradak
-- Ako duže vrijeme igrate zahtjevne video igrice
-- Ako duže vrijeme koristite uređaj s najvećom razinom svjetline
zaslona
• Ako koristite mnogo mobilnih podataka
-- Ako koristite Wi-fi hotspot ili tethering
-- Ako istovremeno sinkronizirate podatke za višestruke korisničke
račune
Dodatak
89
• Ostali slučajevi
-- Ako koristite roaming u inozemstvu
-- Ako koristite uređaje na područjima slabog signala ili bez signala
-- Ako punite uređaj pomoću punjača/USB kabela koji je oštećen ili
kontaminiran stranim tvarima
• Neki od navedenih slučajeva neće se moći primijeniti, ovisno o
značajkama i aplikacijama.
Uređaj se pregrijava tijekom punjenja.
• Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Tijekom bežičnog ili
brzog punjenja, uređaj se može još više zagrijati. Ako se temperatura
podigne iznad određene razine, punjenje uređaja će se možda
zaustaviti.
-- Odspojite punjač s uređaja i zatvorite pokrenute aplikacije. Ostavite
da se uređaj ohladi prije ponovnog punjenja ili pokretanja aplikacije.
-- Zaustavite punjenje ako se punjač/priključak USB kabela ili donji
dio uređaja pregrije te posjetite najbliži LG-ov centar za pružanje
korisničke podrške.
Kako riješiti problem pregrijavanja uređaja
• Zatvorite sve pokrenute aplikacije i ostavite da se uređaj ohladi.
• Uvijek ažurirajte softver na najnoviju verziju.
• Isključite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS značajke ako ih ne koristite.
• Zatvorite aplikacije koje ne koristite.
• Ako koristite uređaj s najvećom razinom svjetline, smanjite svjetlinu.
• Ako se uređaj pregrijava duže vremensko razdoblje, prestanite ga
koristiti na neko vrijeme. Ako se uređaj i dalje pregrijava, posjetite LGov centar za pružanje korisničke podrške.
Dodatak
90
Ograničenja uporabe dok se uređaj pregrijava
Ako se uređaj pregrijava dok ga koristite ili punite, možda će biti potrebno
isključiti neke značajke i aplikacije, a ponekad i sam uređaj.
To je normalno za uređaje koji podržavaju ovu značajku.
• Ako se temperatura podigne iznad određene razine pojavit će se
poruka upozorenja.
-- Ako igrate zahtjevne video igrice, snimate video uratke ili prenosite
velike datoteke, uređaj će se možda pregrijavati duže vremensko
razdoblje. U tom slučaju, možda će se pojaviti poruka upozorenja da
vas obavijesti o isključivanju.
Isključite uređaj ili zatvorite sve pokrenute aplikacije ili značajke te
ostavite da se uređaj ohladi.
• Možete ograničiti radnu brzinu i svjetlinu zaslona kako bi se uređaj
mogao ohladiti. Sve pokrenute aplikacije mogu se usporiti ili zaustaviti.
Uređaj se možda neće više puniti.
Greška SIM kartice
Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala
Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.
Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite
stanje mreže.
Pozivi nisu dostupni
Nova mreža nije odobrena.
Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.
Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.
Uređaj se ne može uključiti
Kada je baterija potpuno ispražnjena uređaj se neće uključiti.
Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaj.
Dodatak
91
Greška punjenja
Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.
Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.
Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila
tvrtka LG.
Baterija se brže prazni nego kad je kupljena
Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo
niskim ili visokim temperaturama.
Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili
aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.
Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.
Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o
grešci
Napunite bateriju.
Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
Uređaj se ponovno pokreće.
Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što
primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.
Kvaliteta slike je loša
Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehnici
fotografiranja koju koristite.
Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može
se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.
U slučaju problema resetirajte opcije.
Dodatak
92
Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira
Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru,
dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.
Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam
ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete
oštrim predmetima ili vršcima prstiju.
Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je
izložen vodi.
Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene
softverske greške.
Ako se dodirni zaslon ogrebao ili oštetio, posjetite servisni centar tvrtke
LG Electronics.
Blokade ili zamrzavanje
Ponovno pokrenite uređaj
• Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Provedite pokretanje sustava
• Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne
odgovaraju, napravite softversko resetiranje.
• Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite
i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj
ponovno ne pokrene.
Dodatak
93
Ponovno pokretanje uređaja
• Ako gore opisanim načinima ne riješite problem, resetirajte uređaj na
tvorničke postavke.
• Na zaslonu postavki, dodirnite Sustav Poništavanje opcija lzbriši
sve podatke (vraćanje na tvorničke postavke).
-- Ova metoda resetirat će sve postavke uređaja i izbrisati podatke.
Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije
svih važnih podataka spremljenih na uređaju.
-- Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti
Google račun nakon resetiranja uređaja.
Bluetooth uređaj nije pronađen
Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.
Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se
želite povezati.
Pobrinite se da su vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaji unutar najvećeg
Bluetooth dometa (10 m).
Ako gore navedeni savjeti ne riješe vaš problem, obratite se servisnom
centru tvrtke LG Electronics.
Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza
Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na
vašem računalu.
Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške
U aplikaciji je došlo do poteškoća.
Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.
Dodatak
94
БЪЛГАРСКИ
Относно това ръководството на
потребителя
Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно
това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за
първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените
елементи са предназначени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
• Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат
на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена
без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията,
предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център
на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към
съответния доставчик.
• Модифицирането на операционната система на устройството или
инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе
щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни.
Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви
споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
• Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези
на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги,
версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без
предизвестие.
• Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите
мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани
за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за
търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите
за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна
отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.
1
• Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани
с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване,
изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За
да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на
нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
• Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици
за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може
отчасти да се различава.
Указателни бележки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на
потребителя или трети страни.
Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни
наранявания или щети на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация
Относно това ръководството на потребителя
2
Съдържание
5
Указания за безопасна и eфективна употреба
01
29
Начален екран
35
Заключване на екрана
36
Заснемане на екранни снимки
Персонализирани
функции
37
Копиране и поставяне
37
Не безпокойте
14
Google Асистент
02
03
Полезни приложения
39
Инсталиране и деинсталиране
на приложения
Компоненти и аксесоари на
продукта
40
Преки пътища до приложения
18
Преглед на частите
41
Телефон
20
Включване или изключване на
захранването
45
Съобщения
46
Камера
50
Снимки
53
Контакти
Основни функции
17
21
Поставяне на SIM карта и карта
с памет
24
Изваждане на карта с памет
24
Батерия
26
Сензорен екран
55
Часовник
57
Приложения на Google
3
04
05
Настройки
Допълнение
60
Настройки
80
Езикови настройки
60
Мрежа и интернет
80
66
Свързани устройства
Актуализиране на софтуера на
телефона
68
Приложения и известия
82
69
Батерия
Съвети за предпазване от
кражби
70
Дисплей
83
71
Звук
Информация за софтуер с
отворен код
72
Хранилище
83
72
Сигурност и местоположение
Регулаторна информация
(Регулаторен ИД номер, E-етикетиране
и др.)
73
Профили
84
Търговски марки
73
Достъпност
84
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
75
Google
84
75
Системни
Обърнете се към съответното
представителство по въпроси,
свързани с пригодността на
продукта за определен начин
на употреба
85
Повече информация
89
Често задавани въпроси
Съдържание
4
Указания за безопасна и eфективна
употреба
Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде
опасно или неправомерно.
В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен
инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент
събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила
на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени
приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за
възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са
достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете
телефона си за ремонт.
Излагане на радиочестотна енергия
Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на
поемане (SAR).
Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания
за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се
основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се
гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно
състояние.
• Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен
коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване
на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата
сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
• Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG
устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за
излагане на радиочестотна енергия.
• Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща
радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
• Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за
използване в близост до ухото, е 0.717 W/kg (10 g), а при носене до тялото е
1.343 W/kg (10 g).
5
• Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни,
при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано
на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан
или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и
устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се
предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено
свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни
или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете
се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването
приключи.
Грижа за продукта и поддръжка
• Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи
отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети
страни.
• Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето
устройство без предизвестие.
• Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически
персонал, когато е необходима поправка.
• Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва
подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при
условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
• Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и
персонални компютри.
• Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори
и фурни.
• Не го изпускайте.
• Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
• Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от
специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй
като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
• Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе
до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
• Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може
да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
• Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не
използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
• Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
Указания за безопасна и eфективна употреба
6
• Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
• Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
• Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети;
това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
• Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди
устройството.
• Не излагайте устройството на влага или течности.
• Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте
антената, когато не се налага.
• Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте
счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на
стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива
от гаранцията.
• Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по
време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен
контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе
до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато
работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
• Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно.
Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на
топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
• Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на
продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат
на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.
• Мобилното устройство има нужда от подходяща циркулация на въздуха, за да
разсейва топлината. Директният контакт с кожата и неподходящата циркулация
на въздушния поток към устройството може да доведе до прегряването
му. Устройството трябва да се намира най-малко на 1,0 см от тялото на
потребителя.
• Не допускайте навлизането на прах от други субстанции в зарядното
устройство/порта за USB кабел. Това може да доведе до прегряване или пожар.
• Уверете се, че продуктът няма да влезе в контакт с течност. Не използвайте
или презареждайте продукта, ако е мокър. Ако продуктът се намокри,
индикаторът за повреда от течност променя цвета си. Обърнете внимание, че
това ще ограничи възможността да получите безплатни ремонтни услуги през
гаранционния срок.
Указания за безопасна и eфективна употреба
7
Ефективна работа с устройството
Електронни устройства
Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.
• Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване,
без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да
установите дали работата на устройството може да влияе на работата на
Вашето медицинско устройство.
• Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm
разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат
възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
• Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
• Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
• Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати,
компютри и др.
• Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между
0 ºC и 40 ºC. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи
температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.
Безопасност на пътя
Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта,
докато шофирате.
• Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в шофирането.
• Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на
повикване, ако условията на шофиране го изискват.
• Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във
вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
• Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя
й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика
неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно
нараняване поради неправилното й действие.
• Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата
на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е
особено важно, когато сте близо до автомобилен път.
Указания за безопасна и eфективна употреба
8
Предпазвайте слуха си
С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не
слушайте продължително с усилен звук.
Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от
време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата
в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука
за музиката и повикванията на приемливо ниво.
• Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете
хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.
• Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с
поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до
загуба на слуха.
Стъклени части
Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се
счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено
на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го
извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от
упълномощен сервизен център.
Взривни площадки
Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.
Потенциално взривоопасна атмосфера
• Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
• Не го използвайте в близост до горива или химикали.
• Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви
в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или
аксесоари.
Указания за безопасна и eфективна употреба
9
В самолет
Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.
• Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било
летателно превозно средство.
• Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.
Деца
Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки
части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.
Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи.
Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни
повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.
Информация за използване и грижи за батерията
• Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За
разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да
повлияе отрицателно върху работата на батерията.
• Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG
са разработени да максимизират живота на батерията.
• Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
• Пазете металните контакти на батерията чисти.
• Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може
да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
• Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате
качеството на работа.
• Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока
влажност, като например в баня.
• Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да
влоши характеристиките на батерията.
• Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от
експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
• Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като
телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на
електричество.
Указания за безопасна и eфективна употреба
10
• Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация,
настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на
средата.
• Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не
влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
Безопасност за личната информация
• Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите
изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
• Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не
носи отговорност за никакви загуби на данни.
• Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди
да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна
информация.
• Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
• Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до
множество функции или до вашата лична информация.
• Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак
за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия
доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
• Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на
акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
• Не използвайте приложения от непознати източници.
Указания за безопасна и eфективна употреба
11
Забележка за смяна на батерията
• Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини
наранявания.
• Смяната на батерията от неквалифициран специалист може да причини
повреда на устройството.
• Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да
доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва
да се смени от квалифициран специалист. Батерията трябва да се
рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
• В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която
не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG
препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията
и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на
работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и
за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват
да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG “Обслужване на
клиенти” или други независими доставчици на услуги за съвет.
• Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на
продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти,
внимателни извличане на клетката на батерията, като се
използват специализирани инструменти. Ако имате нужда
от инструкциите за квалифицирани специалисти относно
това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете:
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Указания за безопасна и eфективна употреба
12
01
Персонализирани
функции
Google Асистент
Общ преглед на Google Асистент
Можете да стартирате или използвате желани приложения с вашия глас.
• За да използвате тази функция, първо се свържете към мрежата и
влезте в своя акаунт в Google.
• Тази функция може да не работи правилно и точността на гласовото
разпознаване може да се понижи в зони със слаба сила на сигнала на
Wi‑Fi или мобилната мрежа.
Стартиране на Google Асистент
1 Натиснете и задръжте от началния екран, за да стартирате Google
2
3
Асистент.
Докоснете ПРОДЪЛЖИ.
Следвайте инструкциите на екрана и кажете „ОК, Google“.
• Устройството запазва данните на вашия глас за разпознаване.
• Когато се използва подобен глас или вашия регистриран глас, екранът
може да се отключи.
• Трябва да отключите устройството, като използвате посочения метод
след неуспешно отключване на устройството с гласово разпознаване.
За подробности вижте Задаване на заключване на екрана.
Персонализирани
14
Стартиране на Google Асистент с вашия глас
1 Кажете „ОК, Google“, когато екранът е изключен или заключен.
2 Кажете команда или въпрос, когато на екрана се появи „Hi, how can I
help?“ (Здравейте, как мога да ви помогна?).
Стартиране на Google Асистент от началния екран
1 Докоснете и задръжте на началния екран.
2 Кажете команда или въпрос, когато на екрана се появи „Hi, how can I
help?“ (Здравейте, как мога да ви помогна?).
• Точността на гласовото разпознаване може да намалее, ако говорите
с неясен глас или на шумно място. Когато използвате функцията за
гласово разпознаване, увеличете точността й, като говорите с ясен глас
на тихо място.
Персонализирани
15
02
Основни
функции
Компоненти и аксесоари на продукта
Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.
• Устройство
• USB кабел
• Зарядно устройство
• Ръководство за бърза справка
• Щифт за изваждане
• Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
• Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари
може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics.
Използването на аксесоари от други производители може да засегне
функционалността за телефония на устройството или да причини
неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.
• Някои части от вашето устройство са изработени от темперирано
стъкло. Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го
подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди.
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
• Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към
търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
• За закупуването на допълнителни елементи се обърнете към център за
обслужване на клиенти на LG.
• Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без
предизвестие.
• Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на
промяна без предизвестие.
• Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост
от региона и доставчика на услуги.
Основни функции
17
Преглед на частите
Обектив на предната
камера
LED индикатор
Поставка за нано-SIM
карта/карта с памет
Бутон за Google Асистент
Слушалка
Сензор за близост/
околна светлина
Бутони за сила на звука
(+/-)
Бутон за
включване/заключване
Сензорен екран
Порт за зарядно
устройство/USB кабел
Микрофон
Светкавица
Жак за стерео слушалки
Обектив на задната
камера
Високоговорител
Микрофон
Основни функции
18
НЕ се опитвайте сами да отстранявате задния капак.
Това може да повреди сериозно батерията и устройството, което може да
предизвика прегряване, пожар и нараняване. Задният капак и батерията
на това устройство не трябва да бъдат сваляни или подменяни от
неквалифициран специалист.
• Сензор за близост/околна светлина
-- Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва
екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в
непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана
и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен
диапазон.
-- Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира
интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за
автоматичен контрол на яркостта.
• Бутони за сила на звука
-- Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или
известия.
-- Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да
направите снимка. За да направите последователна серия от снимки,
натиснете и задръжте бутона Сила на звука.
• Бутон за включване/заключване
-- Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите
екрана.
-- Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за
контрол на захранването.
• Бутон за Google Асистент
-- Вашето устройство разполага с вграден Google Асистент. Търсете
отговори и вършете работа в движение. За да започнете, е необходимо
единствено да докоснете бутона за Google Асистент отстрани на
телефона. Натиснете и задръжте бутона, за да говорите бързо със своя
Асистент.
-- Активирате на Google асистент. За подробности вижте Google Асистент.
Основни функции
19
• Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от
спецификациите на устройството.
• Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху
него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
• Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на
сензора за близост.
• Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място,
сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.
Включване или изключване на
захранването
Включване на захранването
Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за
включване/заключване.
• Когато устройството се включи за пръв път, се извършва
първоначалното конфигуриране. При първия път времето за
зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.
Изключване на захранването
Докоснете и задръжте Бутон за захранване/заключване, след което изберете
Изключване.
Основни функции
20
Рестартиране на устройството
Когато устройството не работи правилно или не реагира, рестартирайте го,
като следвате инструкциите по-долу.
1 Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона
Намаляване на звука (-) едновременно, докато захранването се изключи.
2 След като устройството се рестартира, освободете бутона.
Опции за контрол на захранването
Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което изберете
опция.
• Изключване: Изключете устройството.
• Рестартиране: Рестартирайте устройството.
• Екранна снимка: Можете да правите екранни снимки на текущия екран,
който преглеждате.
Поставяне на SIM карта и карта с памет
Поставете SIM картата от доставчика на мобилни услуги и закупената отделно
карта с памет в устройството.
• Внимавайте с щифта за изваждане, тъй като той има остър връх.
Основни функции
21
1
Пъхнете щифта за изваждане в отвора на поставката за картата и изтеглете
поставката от устройството.
2
Сложете SIM картата или картата с памет в поставката за картата и след
това вкарайте поставката в устройството по посоката на стрелката.
Карта с памет
(опционална – продава се отделно)
SIM карта
Основни функции
22
• Устройството поддържа само нано SIM карти.
Nano
Micro
Стандартен
• За безпроблемно функциониране се препоръчва телефонът да се
използва с правилния тип SIM карта. Винаги използвайте фабрично
произведена SIM карта, предоставена от доставчика на услуги.
• Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други
проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
• Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или
изваждате.
• Слагайте SIM картата или картата с памет правилно в поставката за
картата.
• Вкарвайте поставката за картата обратно в устройството хоризонтално
по посока на стрелката, както е показано на фигурата. Уверете се, че
картата в поставката не се измества.
• Поставете SIM картата така, че златните контактни пластини да са
обърнати надолу.
• Когато поставяте SIM картата в устройството, задължително спазвайте
инструкциите в ръководството за потребителя.
• Когато вкарвате или изваждате поставката за картата в/от устройството,
внимавайте в поставката да не попаднат вода или други течности.
Ако вкарате поставката или картата в устройството, докато са мокри,
устройството може да се повреди.
• Картата с памет е опционален компонент.
• Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на
картите с памет.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството.
Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди
устройството, картата или съхранените в нея данни.
Основни функции
23
Изваждане на карта с памет
Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете Настройки Хранилище .
3 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на поставката за картата и изтеглете
поставката от устройството.
4 Извадете картата с памет от поставката за картата.
5 Пъхнете поставката за картата отново в слота.
• Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете
информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или
да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба,
която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с
памет, включително за загуба на данни.
Батерия
Зареждане на батерията
Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.
Кабел за зареждане
Основни функции
24
• Не използвайте външен извод, заряден кабел или съединител за
устройството при наличие на влага. Това може да причини пожар,
електрически удар, нараняване или неизправност на устройството. Ако
има влага, спрете незабавно да използвате устройството и отстранете
изцяло влагата.
• Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с
устройството.
• Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел,
одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на
трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди
устройството.
• Вашето устройство има вътрешна акумулаторна батерия. Не
изваждайте вградената батерия от съображения за вашата безопасност.
• Използването на устройството по време на зареждането му може
да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете
зареждането му.
• Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след
като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се
предотвратява излишно потребление на енергия.
• Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел
между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да
отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен
контакт.
• Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може
да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е
неуспешно или да спре неочаквано.
Предпазни мерки при използване на устройството
• Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB
кабели или зарядни устройства от други производители с устройството.
Ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от
други производители.
• Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното
използване може да доведат до повреда на устройството.
Основни функции
25
Ефективно използване на батерията
Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много
приложения и функции активни едновременно и продължително.
Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите
живота на батерията.
За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте
предвид следните съвети:
• Изключвайте функциите за Bluetooth® или Wi-Fi мрежа, когато не ги
използвате.
• Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
• Намалете до минимум яркостта на дисплея.
• Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
• Проверявайте нивото на батерията, докато използвате изтеглени
приложения.
Сензорен екран
Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате
жестовете за сензорен екран.
Докосване
Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате
приложение или опция.
Основни функции
26
Докосване и задържане
Натиснете и задръжте за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните
опции.
Двукратно докосване
Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на
уебстраница или карта.
Плъзване
Натиснете и задръжте елемент, като приложение или уиджет, сред това
преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да
използвате този жест за преместване на елемент.
Основни функции
27
Плъзване
Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да
използвате този жест, за да превъртате списък, уебстраница, снимки, екрани
и др.
Свиване и раздалечаване
Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта.
За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.
• Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да
повредите сензора за допир.
Основни функции
28
• Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо
до магнитни, метални или проводими материали.
• Ако използвате устройството на силна светлина, като например
директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост
от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или
на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно
ярка, за да четете книга.
• Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
• Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
• Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате,
докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
• Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е
влажен или мокър.
• Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към
устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от
магазин на друг производител.
• Показването на статично изображение за продължителни периоди
от време може да доведе до остатъчни изображения или петна
по екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и
също изображение за дълъг период от време, когато не използвате
устройството.
Начален екран
Преглед на началния екран
Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и
приложения в устройството ви. Докоснете на кой да е екран, за да отидете
директно на началния екран.
Можете да управлявате всички приложения на страницата с приложението.
Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран, за да видите всички
инсталирани приложения.
Основни функции
29
Оформление на началния екран
Можете да прегледате всички приложения и да организирате уиджетите и
папките на началния екран.
Лента на състоянието
Уиджет за търсене с
Google
Зона за бърз достъп
Сензорен бутон на
началния екран
• Началният екран може да се различава в зависимост от правилата на
производителя, потребителските настройки, версията на софтуера или
доставчика на услугата.
• Лента за състоянието: Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво
на батерията.
• Уиджет за търсене с Google: Пишете или говорете, за да отворите с
плъзгане търсене с Google.
• Зона за бърз достъп: Поставете основни приложения в долната част на
екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
• Сензорен бутон на началния екран
-- : Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или
изскачащите прозорци.
-: Натиснете, за да отидете в началния екран. Натиснете и задръжте, за
да стартирате търсене с Google.
-: Натиснете, за да видите списък с последните използвани
приложения или да стартирате приложение от списъка.
Основни функции
30
Икони на състоянието
Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара
или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за
известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате
иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.
Предават се данни по мрежата
Настроена е аларма
Включен е режим на вибрация
Ниво на батерията
Самолетен режим е включен
Пропуснати повиквания
Wi-Fi е свързан
Включен е режим на заглушаване
Точка за достъп (Хотспот) е включена
• Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не
се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте
се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която
използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
• Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и
доставчика на услуги.
Основни функции
31
Панел с известия
Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на
състоянието в главния екран.
• За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с
известия надолу.
• За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете .
• Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за
съответната функция.
• Можете да използвате панела за известия дори при заключен екран.
Плъзнете панела за известия, докато екранът е заключен, за да
получавате бързо достъп до желаните функции.
Основни функции
32
Превключване на ориентацията на екрана
Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва
автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.
В панела за известия натиснете и активирайте Автоматично завъртане от
списъка с икони за бърз достъп.
Освен това можете да отидете в Настройки Дисплей Разширени и да
активирате Авто-завъртане на екрана.
Основни функции
33
Редактиране на началния екран
В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след
това изберете желаното действие от по-долу.
• За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста
си върху празна зона на началния екран, след това изберете Преки
пътища.
• За да промените тапетите, натиснете и задръжте пръста си върху празна
зона на началния екран, след това изберете Тапети.
Освен това можете да отидете в Настройки Дисплей Разширени
Тапет.
• За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и
задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това
изберете Настройки на начален екран.
Преместване на приложения на страницата на
приложението
На страницата на приложението докоснете и задръжте приложение, след
което го преместете на друго място.
• За да държите често използваните приложения в долната част на началния
екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към
зоната за бърз достъп в долната част.
• За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към
началния екран.
34
Основни функции
Използване на папки от началния екран
Създаване на папки
В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го
преместете върху друго приложение.
• Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.
Редактиране на папки
Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.
• За да редактирате името на папката, докоснете Папка без име.
• За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение,
след това го изтеглете над папката и го пуснете.
• За да премахнете приложение от папката, докоснете приложението и
след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение
е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се
премахва автоматично.
Заключване на екрана
Преглед на заключването на екрана
Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона
за включване/заключване. Това се случва и след като устройството е оставено
в бездействие за определен период от време.
Ако натиснете бутона за включване/заключване, когато не е зададено
заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.
За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до
устройството си, настройте заключване на екрана.
• Заключването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни
чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията.
Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не
използвате устройството.
Основни функции
35
Задаване на заключване на екрана
Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване
на екрана.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете Настройки Сигурност и местоположение Заключване на
екрана и след това изберете предпочитания от вас метод.
3 Персонализирайте следните настройки:
• Няма: Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
• Плъзгане: Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте фигура, за да отключите екрана.
• PIN: Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
• Парола: Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
• Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът
се блокира за 30 секунди.
Заснемане на екранни снимки
Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.
Чрез пряк път
Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона за
намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.
Или
Докоснете и задръжте бутона за захранване/заключване, след което
докоснете Екранна снимка.
• Екранните снимки могат да се преглеждат от папката Екранни снимки във
Снимки.
Основни функции
36
Копиране и поставяне
Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да
го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други
приложения и да поставите текста в тях.
1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или
изрежете.
2 Плъзнете / , за да посочите областта, която желаете да копирате или
изрежете.
3 Изберете Изрязване или Копиране.
• Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.
4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което
изберете Постави.
• Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията Постави не се показва.
Не безпокойте
За да изключите някои или всички звуци, плъзнете лентата на състоянието
надолу с пръсти и докоснете Не безпокойте.
Основни функции
37
03
Полезни
приложения
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Инсталиране на приложения
Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.
• Можете да използвате Play Store или магазина за приложения, предлаган
от вашия доставчик на услуги.
• Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете
профил и да влезете в него.
• Някои приложения може да начисляват такси.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
Деинсталиране на приложения
Деинсталиране на приложения
За да премахнете приложение от страницата на началния екран, докоснете
и задръжте приложението, след което го плъзнете до Премахване.
Приложението не се премахва от телефона ви, а само от началния екран.
За да премахнете приложение от телефона си, докоснете и задръжте
приложението, след което го плъзнете до Деинсталиране.
За да деактивирате приложение или да го принудите да спре, отидете
на Настройки Приложения и известия, след което изберете
приложението.
Деинсталиране на приложения от магазина за приложение
За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който
сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.
Полезни приложения
39
Инсталиране и деинсталиране на приложения по
време на настройката
Когато включите устройството за първи път, можете да изтеглите
препоръчваните приложения.
Можете да прескочите към следващата стъпка, без да ги инсталирате.
Преки пътища до приложения
В началния екран докоснете и задръжте икона на приложение, като например
Повикване, Съобщение, Камера и Настройки, за да се покаже меню за бърз
достъп. Използвайте по-лесно приложенията чрез преките пътища до тях.
• Тази функция е достъпна само в някои приложения.
Полезни приложения
40
Телефон
Повиквания
Набиране на контакти, номера за бързо набиране, последни повиквания или
номера и търсене – всичко от едно приложение.
Намерете го: .
• За да наберете даден контакт или скорошно повикване, докоснете го.
• За да отворите клавиатурата за набиране, докоснете . Въведете номер,
след което докоснете , за да са обадите.
Вижте последните
повиквания.
Отворете клавиатурата
за набиране, за да
наберете номер.
Вижте всичките си
контакти.
Полезни приложения
41
Съвети и трикове
• По време на разговор: Вашият сензорен екран става тъмен, за да се
избегнат случайни докосвания. За да го събудите, преместете го от лицето
си или натиснете бутона за захранване/заключване.
• Многозадачен режим: Докато провеждате повикване, докоснете , за
да скриете екрана на повикванията и да потърсите телефонен номер,
адрес или да отворите други приложения. За да отворите отново екрана
за повиквания, плъзнете лентата за състоянието надолу и натиснете Текущ
разговор.
• Контакти: За да търсите контактите си, натиснете .
• Предпочитан контакт: Имате ли някой, с когото говорите по всяко
време? Докоснете и задръжте празно място на началния екран, докоснете
Уиджети, след това докоснете и задръжте уиджета Директно набиране.
Плъзнете го до началния екран, след което изберете контакта. Докоснете
уиджета, за да наберете лицето.
• Гласова поща: се появява в лентата на състоянието, когато имате
нова гласова поща. За да я прослушате, докоснете
, след което
докоснете и задръжте 1.
Осъществяване на повиквания
Когато осъществявате повикване, имате опции:
• Докоснете , за да видите последните повиквания, групи и често
набирани контакти. Изберете контакт или номер, за да го наберете.
• За да наберете номер, докоснете , въведете номер, след което
докоснете , за да се обадите.
• За да въведете международния код за набиране (+), докоснете и задръжте
0. За да добавите пауза или да изчакате след цифрите, натиснете .
Полезни приложения
42
Отговаряне и приключване на повиквания
• Отговаряне на повикване: Когато телефонът ви е заключен, плъзнете
нагоре.
• Когато телефонът ви е отключен, натиснете ОТГОВОР.
• Игнориране на обаждане: Когато телефонът ви е заключен, плъзнете
надолу.
• Когато телефонът ви е отключен, натиснете ОТКАЗ.
Можете също да натиснете бутона за сила на звука, за да заглушите
звъненето.
• Отговорете с текст: Когато телефонът ви е заключен,
. Изберете
съобщение, което да изпратите незабавно.
• Край на повикване: Докоснете .
• По време на разговор: Докоснете на екрана за повикване, за да
заглушите разговора. За да скриете екрана на повикванията, докоснете
. За да отворите отново, плъзнете лентата за състоянието надолу и
натиснете Текущ разговор.
• Когато държите телефона до ухото си, сензорният екран става тъмен, за
да избегнете неволно докосване. Когато преместите телефона далеч от
ухото, екранът отново светва.
• Не използвайте капаци или протектори на екрана (дори прозрачни),
които покриват сензора за близост над сензорния екран.
Последни повиквания
Прегледайте повикванията си (първо най-новите), а след това се обадете,
пишете или ги запазете:
Намерете го:
.
• За да върнете повикване, натиснете до името или номера на
повикващия.
• За да изпратите текстово съобщение, да запаметете номера или за други
опции, докоснете снимката на повикващия.
• За да премахнете запис от регистъра на повикванията, докоснете името
или номера, след което докоснете Подробности за повикването
.
• За да изчистите списъка, докоснете
Хронология на повикванията,
след което докоснете
Изчистване на хронологията на повикванията.
Полезни приложения
43
Трипосочни разговори
По време на разговор можете да започнете друг, да превключвате между
обаждания или да се присъедините в трипосочен разговор:
• За да отговорите на второ повикване, плъзнете нагоре .
• Първото повикване се задържа, ако отговорите на второто повикване. За
да превключвате между повиквания, натиснете .
• За да наберете втори номер, докоснете , въведете номер, след което
докоснете , за да се обадите.
Първото повикване се задържа, когато натиснете . За да присъедините
обажданията, след като второто повикване отговори, докоснете .
Вашият телефонен номер
Намерете го: Отидете на Настройки Система Относно телефона
Състояние на SIM картата Телефонен номер на SIM картата.
Спешни повиквания
• Вашият доставчик на услуги програмира един или повече телефонни
номера за спешни повиквания, които можете да извикате при
всякакви обстоятелства, дори когато телефонът ви е заключен.
Номерата за спешни случаи се различават в зависимост от държавата.
Предварително програмираните номера за спешни повиквания може
да не работят на всички места, а понякога спешно повикване не може
да бъде осъществено поради проблеми с мрежата, околната среда или
смущения.
1
2
3
Докоснете (ако телефонът ви е заключен, плъзнете нагоре
отключите, след което докоснете СПЕШНО ПОВИКВАНЕ).
Въведете спешния номер.
Докоснете за повикване на спешния номер.
Полезни приложения
, за да го
44
Съобщения
Изпращане на съобщение
Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на
приложението за съобщения.
• При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват
допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече
информация.
1
2
3
4
Докоснете
.
Докоснете
.
Посочете получател и съставете съобщение.
• За да използвате мултимедийни опции, докоснете .
• За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
Докоснете , за да изпратите съобщението.
Прочитане на съобщение
Можете да преглеждате обменените съобщение по контакти.
.
1 Докоснете
2 Изберете контакт от списъка със съобщения.
Конфигуриране на настройките за съобщения
Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията
си.
.
1 Докоснете
2 Докоснете Настройки от списъка със съобщения.
Полезни приложения
45
Камера
Стартиране на камерата
Можете да направите снимка или видео, за да запазите всички запомнящи се
моменти.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете .
• Преди да направите снимка или видео, избършете обектива на
камерата с мека кърпа.
• Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго
чуждо вещество.
• Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се
различават от тези на действителното устройство.
• Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от
Снимки. За подробности вижте Преглед на частите.
Включване или
изключване на
светкавицата.
Превключване
между предната и
задната камера.
Стартиране на
галерията.
Заснемане на
снимки.
Запис на видео.
Промяна на
опциите на
камерата.
Заснемане на снимка
1
2
Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да
фокусирате камерата върху него.
Докоснете , за да заснемете снимка.
• Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата
на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да
направите снимка.
Полезни приложения
46
Запис на видео
1
2
3
Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да
фокусирате камерата върху него.
Докоснете .
• За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
• За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да
възобновите записа на видео, докоснете .
• Докато записвате видео, можете да раздалечите или да съберете два
пръста, за да увеличите или намалите мащаба.
• Докато записвате видео, можете да докоснете желаната зона, за да
коригирате яркостта.
Докоснете , за да прекратите записа на видео.
• За да проверите съотношението на екрана, преди да запишете видео,
натиснете и задръжте .
Персонализиране на опциите на камерата
Можете да персонализирате различни опции за камерата според
предпочитанията си.
Натиснете на екрана.
• достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера
(предна или задна) и избрания режим на камерата.
•
•
: Направете снимка във FullVision.
: Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за
правене на снимки.
•
: Изберете стойности за разделителната способност и размера за
правене на видеоклипове.
•
: Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки или
записване на видеоклипове след определен период от време.
Полезни приложения
47
Снимане с "Чийз"
Заснемайте снимки с гласови команди.
Сканиране на QR
код
Четене на QR код от екрана за предварителен изглед
на камерата.
Таг на
местоположения
Запаметява снимката с GPS данни за
местоположението.
Матрица
Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за
да можете да правите снимки или видеоклипове с
помощта на хоризонтални и вертикални референтни
линии.
Съхранение
Изберете дали искате да съхранявате снимките и
видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD
карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ
Осигурява помощ за всяко меню на камерата.
Различни режими на камерата
Моментна снимка
Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.
В автоматичен режим докоснете и задръжте .
• Последователните снимки се правят бързо, докато е натиснат.
• Можете да направите до 30 снимки подред.
• Тази функция е достъпна само в конкретни режими.
Полезни приложения
48
Други полезни функции на приложението Камера
Заключване на автоматичната експозиция/автоматичния
фокус
Можете да фиксирате текущото ниво на експозицията и позицията на фокуса,
като натиснете и задържите екрана в автоматичен режим. За да изключите
функцията, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на екрана.
• Тази функция е достъпна само в конкретни режими.
Превключване между камерите
Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от
средата.
В екрана на камерата натиснете или изтеглете екрана в която и да е
посока, за да превключите между предната и задната камера.
Полезни приложения
49
Увеличаване или намаляване
Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата,
докато правите снимка или видеоклип.
• На екрана на камерата съберете или раздалечете два пръста, за да
увеличите или намалите мащаба, след това използвайте показания
плъзгач +/-.
• Можете също така да плъзнете бутона нагоре или надолу.
Снимки
Общ преглед на снимки
Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в
устройството ви.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете .
• Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.
3 Докоснете папка и изберете файл.
• Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
• Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за
да видите предишната или следващата снимка.
• Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно,
за да видите предишния или следващия видеоклип.
• Можете да преглеждате снимките и видеоклиповете по година, месец
или дата в раздел Снимки.
• За преглед на снимките по местоположение, на което е направена
снимката, докоснете
Таг на местоположения, след което
докоснете
. Снимките автоматично се групират по местоположение
в приложението Места на снимките.
• Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от
инсталирания софтуер.
• Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
• Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят
грешка.
Полезни приложения
50
Преглеждане на снимки
Назад към
предходния
екран.
Споделяне на
изображения.
Редактиране на
изображения.
Достъп до
допълнителни
опции.
Прехвърляне на
друго устройство.
Изтриване на
изображения.
Информация за
изображението.
• За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се
скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.
Редактиране на снимки
1
2
3
Докато гледате снимка, докоснете .
Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате
снимката.
Докоснете Запазване, за да запазите промените.
• Промените се презаписват в оригиналния файл.
Възпроизвеждане на видео
Назад към
предходния
екран.
Поставяне в
пауза или
възпроизвеждане
на видео.
Споделяне на
видеоклип.
Редактиране на
видеоклип.
Полезни приложения
Достъп до
допълнителни
опции.
Прехвърляне на
друго устройство.
Изтриване на
видеоклипове.
Информация за
видеоклип.
51
Редактиране на видео
1
2
Докато гледате видео, докоснете .
Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да
редактирате видеото.
Настройване на
продължителностт
а на видеото.
3
Докоснете Запазване, за да запазите промените.
Изтриване на файлове
Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:
• Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете
.
• Докоснете от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
• Изтритите файлове се преместват автоматично в Кошче и могат да бъдат
възстановени в Галерията в рамките на 60 дни.
Споделяне на файлове
Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:
• Докато гледате снимка/видеоклип, докоснете , за да споделите файла,
като използвате желания от вас метод.
• Докоснете
Избиране от списъка с файлове, за да изберете файлове,
след което натиснете , за да ги споделите, като използвате желания от
вас метод.
Полезни приложения
52
Контакти
Преглед на контактите
Можете за запазвате и управлявате контакти.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете Контакти.
Добавяне на контакти
Добавяне на нови контакти
1
2
На екрана на списъка с контакти докоснете
Въведете данни за контакт и докоснете .
.
Импортиране на контакти
Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.
Настройки
1 На екрана на списъка с контакти докоснете
Импортиране.
2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете
да импортирате.
3 Изберете контактите и докоснете .
Полезни приложения
53
Търсене на контакти
Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:
• Натиснете в горната част на списъка с контакти и след това въведете
информация за контакт или телефонен номер.
• Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
• От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на
контакт.
• Натиснете в горната част на списъка с контакти и след това въведете
информация за контакт или телефонен номер, за да се покажат
всички подробности, по които се прави търсене, от регистрите на
повикванията, контактите и групите.
Списък с контакти
Редактиране на контакти
1
2
3
В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
В екрана с данни за контакта докоснете и редактирайте данните.
Докоснете , за да запазите промените.
Изтриване на контакти
Докоснете
Избиране на екрана на списъка с контакти.
• Изтритите снимки може да не бъдат възстановени.
Полезни приложения
54
Добавяне на любими
Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.
1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
2 В екрана с данни за контакта докоснете .
Часовник
Аларма
Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете Часовник .
3 Докоснете , за да добавите нова аларма.
4 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете OK.
• Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
Световен часовник
Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете Часовник .
3 Докоснете и добавете град.
Полезни приложения
55
Таймер
Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен
период от време.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете Часовник .
3 Настройте часа и докоснете .
Хронометър
Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете Часовник .
3 Докоснете , за да стартирате хронометъра.
• За да запишете времеви период, докоснете ОБИКОЛКА.
4 Докоснете , за да спрете хронометъра.
• За да възобновите действието на хронометъра, докоснете .
• За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра,
натиснете НУЛИРАНЕ.
Полезни приложения
56
Приложения на Google
Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил
в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се показва
автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако
нямате профил в Google, създайте такъв от устройството си. За подробности
как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в
приложението.
• Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона
или доставчика на услуги.
Календар
Приложението Календар ви позволява да следите графика си от събития
(които сте създали), организирани по ден, 3 дни, седмица или месец.
Chrome
Един бърз, лесен и сигурен уеббраузър, създаден за модерната мрежа.
Gmail
Gmail е лесно за използване имейл приложение, което предпазва вашите
съобщения, прави входящата ви кутия по-интелигентна и ви помага да
останете организирани.
Google Go
Приложението Google Go ви помага да останете информирани относно
нещата, които ви интересуват. Намирайте бързи отговори, изследвайте своите
интереси и получете канали с истории и актуализации относно теми, които са
важни за вас.
Maps Go
Отивате ли някъде? Направете го с Maps, приложението, на което можете да
разчитате за GPS навигация в реално време, трафик, транзит и данни относно
милиони места, като напр. различни отзиви и пикови времена на посещения.
Полезни приложения
57
Снимки
Мястото за всичките ви снимки и видеоклипове, автоматично организирани,
за да можете да споделяте и запазвате това, което е важно за вас.
Google Play™
Google Play е цифрово съдържание от Google, където можете да намерите
и да се любувате на любимата си музика, филми, телевизионни предавания,
книги, списания и приложения и игри за Android.
• Изтегляне на приложения: Отидете на Play Store.
YouTube Go
Гледайте любимите си канали, слушайте музиката, която обичате, и качвайте
видеоклипове, за да ги споделяте с хора по целия свят.
Google Асистент
Вашето устройство разполага с вграден Google Асистент. Търсете отговори
и вършете работа в движение. За да започнете, просто докоснете бутона на
Google Асистент отстрани на телефона или докоснете и задръжте началния
бутон на телефона.
• Google Асистент не се предлага на определени езици и държави.
Полезни приложения
58
04
Настройки
Настройки
Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите
предпочитания.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете Настройки.
• Докоснете
и въведете ключова дума в полето за търсене, за да
отворите елемент за настройка.
Мрежа и интернет
Wi-Fi
Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.
Свързване към Wi-Fi мрежа
1
2
3
На екрана за настройки докоснете Мрежа и интернет Wi-Fi.
Натиснете
за да активирате.
• Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
Изберете мрежа.
• Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
• Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които
е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате
автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете мрежата, след
което докоснете ЗАБРАВЯНЕ.
Настройки
60
Мобилна мрежа
Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.
1 На екрана за настройки докоснете Мрежа и интернет Мобилна мрежа.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Мобилни данни: Можете да включвате и изключвате мобилните данни.
Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.
• Роуминг: Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща,
мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
• Пренос на данни от приложенията: Можете да проследявате
количеството данни, които вашият телефон качва и изтегля.
• Усъвършенстван 4G LTE режим: Използвайте LTE услуги за подобряване
на гласовите и други комуникации (препоръчително).
• Предпочитан тип мрежа: Изберете тип мрежа.
• Автоматично избиране на мрежа: Потърсете мрежови оператори и се
свържете автоматично към мрежа.
• Имена на точки за достъп: Вижте или променете точката на достъп за
използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на
достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на
достъп.
Използване на данни
Можете да проследявате количеството данни, които вашият телефон качва и
изтегля.
Вашият телефон показва графика за използване на данни. Под графиката
приложенията са изброени от най-високата до най-малката употреба на
данни. Приложенията, които използват много данни, също могат да използват
много енергия на батерията.
Някои приложения прехвърлят данни във фонов режим, когато не ги
разглеждате – за да спрете това, докоснете приложението и след това
изключете фоновите данни.
• Информацията за използването е предоставена, за да ви помогне
да управлявате телефона си. Това може да не съответства на сумите,
начислени от вашия доставчик на услуги, тъй като не са измерени по
същия начин.
Настройки
61
Точка за достъп и тетъринг
Точка за достъп до Wi-Fi
Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така
че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват
мобилните данни на устройството ви.
1 На екрана за настройки докоснете Мрежа и интернет Точка за достъп
и тетъринг Точка за достъп до Wi-Fi и след това докоснете
, за да я
активирате.
2 Въведете Име на точката за достъп и парола.
3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на
мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
4 Въведете паролата на мрежата.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
http://www.android.com/tether#wifi
Настройки
62
Тетъринг през USB
Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да
споделяте мобилни данни.
1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
2 На екрана за настройки докоснете Мрежа и интернет Точка за достъп
и тетъринг Тетъринг през USB и след това докоснете
, за да я
активирате.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и
го инсталирайте в компютъра.
• Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството
и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB
тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
• Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или
по-нови, или Linux.
Настройки
63
Тетъринг през Bluetooth
Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като
използва мобилните данни на устройството ви.
1 На екрана за настройки докоснете Мрежа и интернет Точка за достъп
и тетъринг Тетъринг през Bluetooth и след това докоснете
, за да го
активирате.
2 Включете функцията Bluetooth на двете устройства и ги сдвоете.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM карти
Можете да конфигурирате настройки за две SIM.
1 На екрана с настройки докоснете Мрежа и интернет SIM карти.
2 Персонализирайте следните функции:
• Слот за SIM карта :1: Променете името и иконата на SIM карта 1.
• Слот за SIM карта :2: Променете името и иконата на SIM карта 2.
• Мобилни данни: Изберете коя SIM карта искате да използвате за
услугата за мобилни данни.
• Обаждания: Изберете коя SIM карта искате да използвате за услугата
за повикване.
• SMS съобщения: Изберете коя SIM карта искате да използвате за
услугата за SMS съобщения.
Настройки
64
Самолетен режим
Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този
режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например
игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.
• На екрана за настройки докоснете Мрежа и интернет Самолетен
режим.
VPN
Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например
интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.
Добавяне на VPN
1
2
На екрана за настройки докоснете Мрежа и интернет VPN.
Докоснете .
• Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването
на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява
екран за известяване. Докоснете Задаване на заключване от екрана
за уведомления, за да активирате заключването на екрана. За
подробности вижте Задаване на заключване на екрана.
3
Въведете данни за VPN и докоснете ЗАПАЗВАНЕ.
Конфигуриране на настройките за VPN
1
2
Докоснете VPN от списъка VPNS.
Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете
СВЪРЗВАНЕ.
• За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето
Запазване на информацията за профила.
Частен DNS
Можете да конфигурирате опциите за Частен DNS (Domain Name System).
1 На екрана за настройки докоснете Мрежа и интернет Частен DNS.
2 Изберете желаната опция и докоснете ЗАПАЗВАНЕ.
Настройки
65
Свързани устройства
Bluetooth
Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо
устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях.
Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth
технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.
Сдвояване с друго устройство
1
2
3
На екрана за настройки докоснете Свързани устройства
Предпочитания за свързването Bluetooth.
Натиснете
за да активирате.
Докоснете Сдвояване на ново устройство и изберете устройство от
списъка.
• Наличните устройства се показват автоматично.
• В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.
4
Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.
• Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп
по-рано.
Настройки
66
Изпращане на данни чрез Bluetooth
1
2
3
Изберете файл.
• Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
Докоснете
Bluetooth.
Изберете целево устройство за файла.
• Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.
• Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в
зависимост от файла.
Предаване
Ако имате Chromecast или друго устройство, което може да предава, можете
да показвате екрана и звука на телефона си на телевизор.
Предаване на екрана ви
1
2
На екрана за настройки докоснете Свързани устройства
Предпочитания за свързването Предаване.
В списъка докоснете устройството, на което искате да се покаже екранът
ви.
Спрете предаването на екрана си
1
2
Плъзнете пръст надолу от горната част на екрана на устройството.
Върху уведомлението за предаване докоснете Изключване.
Настройки
67
Отпечатване
Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да
отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.
1 На екрана за настройки докоснете Свързани устройства
Предпочитания за свързването Отпечатване.
• Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на
принтера от магазина за приложения.
2
3
Докоснете Услуги за отпечатване, след което докоснете
, за да
активирате.
Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
• За да добавите принтер, докоснете Добавяне на услуга.
• Ако нямате профил в Google, докоснете ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ, за да
създадете такъв.
Получени файлове
Показва се полученото съдържание чрез Bluetooth.
Приложения и известия
Можете да проверите списък с инсталирате приложения и да конфигурирате
настройките за уведомления, разрешения за приложения и други.
1 На екрана за настройки докоснете Приложения и известия.
2 Персонализирайте следните настройки.
• Известия: В зависимост от това кои известия искате, можете да
промените настройките за някои приложения.
• Приложения по подразбиране: Можете да проверите и
конфигурирате приложенията по подразбиране.
Настройки
68
• Разрешения: Можете да проверите и зададете разрешения за
приложенията, използващи вашето местоположение, микрофон и
камера.
• Специален достъп за приложението: Можете по всяко време да
промените разрешенията, до които приложенията имат достъп в
главното приложение Настройки на устройството. Имайте предвид,
че изключването на разрешения може да доведе до загуба на
функционалност на приложенията на устройството ви.
Батерия
Можете да видите колко заряд ви остава и колко време има до пълно
зареждане.
1 На екрана за настройки докоснете Батерия.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Режим за запазване на батерията: Намалете консумацията на заряд
от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като
например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията.
• Адаптивна батерия: Ако запазите адаптивната батерия, приложенията,
които използвате по-рядко, ще работят по-малко, докато не ги
използвате. Телефонът ви може да научи как използвате приложенията
си с течение на времето. Това може да ви помогне да спестите
батерията по начини, които работят най-добре за вас.
• Процент на батерията: Показвайте оставащото ниво на заряда на
батерията като процент в лентата на състоянието.
• Графики на игра: Можете да конфигурирате настройки за графиките и
функцията за пестене на батерията.
Настройки
69
Дисплей
Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.
В екрана за настройки докоснете Дисплей и персонализирайте следните
настройки:
• Ниво на яркостта: Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на
екрана на устройството.
• Нощно осветление: Оцветява екрана ви в кехлибарено. Това улеснява
гледането на екрана или четенето при слаба светлина и може да ви
помогне да заспите по-лесно.
• Адаптивна яркост: Настройването на яркостта на високо ниво намалява
живота на батерията на телефона. За да увеличите живота на батерията,
оптимизирайте нивото на яркост за наличната светлина.
• Тапет: Изберете тапет на екрана за устройството си.
• Спящ режим: Екранът се изключва автоматично, след като устройството е
оставено в бездействие за определен период от време.
• Авт. завъртане на екрана: Екранът се завърта автоматично според
ориентацията на устройството.
• Размер на шрифта: Променете размера на шрифта.
• Екранен размер: Настройте елементите на екрана до размер, който
виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
• Скрийнсейвър: Когато устройството е свързано към държача или
към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на
скрийнсейвъра, който да се показва.
• Тема на устройството: Използвайте по-светла или по-тъмна цветова схема
на някои екрани, като плъзгача за сила на звука.
Настройки
70
Звук
Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.
В екрана за настройки докоснете Звук и персонализирайте следните
настройки:
• Сила на звука за мултимедия: Коригиране на силата на звука на
мултимедията.
• Сила на звука за обаждания: Коригиране на силата на звука на
повикванията.
• Сила на звука при звънене: Коригиране на силата на звука при звънене.
• Сила на звука на будилника: Коригиране на силата на звука на алармата.
• Вибриране и при обаждания: Настройте устройството да вибрира и да
възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
• Не безпокойте: Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се
получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само
в определени дни от седмицата.
• Пряк път към настройката за предотвратяване на звъненето: Можете да
зададете опции за бързи клавиши, за да предотвратите звъненето.
• Мелодия на телефона: Изберете мелодия на звънене за входящи
повиквания. Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
• Стандартен звук за известяване: Изберете мелодия на звънене за
известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за
звънене.
• Стандартен звук за будилника: Изберете мелодия на звънене за алармата.
Задайте запаметена в устройството музика като тон на звънене на
алармата.
• Тонове при набиране: Използвайте функцията, за да регулирате тоновете
за набиране.
• При заключване на екрана: Използвайте функцията, за да регулирате
звука при заключване на екрана.
• Звуци при зареждане: Използвайте функцията, за да регулирате звуците
при зареждане.
• Звуци при докосване: Използвайте функцията, за да регулирате звуците
при докосване.
Настройки
71
Хранилище
Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или
мястото за съхранение на картата с памет.
1 На екрана за настройки докоснете Хранилище.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Вътрешно споделено хранилище: Преглеждайте цялото място
за съхранение и свободното място във вътрешната памет на
устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и
капацитета за съхранение за всяко приложение.
• SD карта: Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното
място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена
карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .
Сигурност и местоположение
Можете да персонализирате настройките за заключване на екрана и защита.
• Google Play Protect: Сканирайте своето устройство ежедневно за
потенциални вредни приложения.
• Намиране на устройството ми: Отдалечено проследяване на
местоположението на устройството. Също така можете да предпазите
данните си надеждно, ако сте загубили устройството си.
• Актуализация за сигурност: Проверете за актуализация на софтуера и
конфигурирайте настройки за автоматично инсталиране.
• Заключване на екрана: Изберете желания екран метод за заключване на
екрана. За подробности вижте Задаване на заключване на екрана.
• Предпочитания за закл. екран: Променете информацията, показвана на
заключения екран.
• Smart Lock: Позволява ви да задавате надеждни устройства, места, глас
и/или засичане на контакт с тялото, които позволяват на телефона ви да
остане отключен.
Настройки
72
• Местоположение: Можете да персонализирате начина, по
който различните приложения да използват информацията за
местоположението.
• Показване на паролите: Позволява ви да показвате символите за кратко,
докато пишете.
• Администраторски приложения на устройството: Разрешава права
за ограничаване на контрола или използването на устройството за
определени приложения.
• Заключване на SIM картата: Заключвайте или отключвайте USIM картата
или променяйте паролата (PIN).
• Шифроване и идентификационни данни: Криптирането защитава
акаунтите, настройките, приложенията и файловете на телефона
ви, така че хората да не могат да имат достъп до тях, ако телефонът
ви бъде откраднат. Конфигурирайте настройките за криптиране и
идентификационните данни.
• Надеждни агенти: Преглеждайте и използвайте „доверени представители“,
инсталирани на устройството.
• Фикс. на екрани: Фиксирайте екрана на приложението така, че да се
използва само текущо активното приложение.
Профили
Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си и да
регистрирате облачен акаунт.
1 На екрана за настройки докоснете Профили.
2 Персонализирайте следните настройки.
Достъпност
Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в
устройството ви.
1 На екрана за настройки докоснете Достъпност.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Бутони за силата на звука: Пряк път: Можете бързо да използвате
клавишната комбинация за сила на звука, за да включите TalkBack или
друг инструмент за достъпност.
Настройки
73
• Екранни четци Πрочитане на глас: Дава ви възможност да натискате
елементи, за да чуете говорна обратна връзка.
• Екранни четци TalkBack: Настройте устройството да известява за
състоянието на екрана или за действия чрез глас.
• Екранни четци Синтезиран говор: Променете настройките за
функциите за преобразуване на текст в реч, които се използват, когато
е активиран гласов асистент, като езици, скорост и др.
• Дисплей Размер на шрифта: Променете размера на шрифта.
• Дисплей Екранен размер: Настройте елементите на екрана до
размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят
позицията си.
• Дисплей Ниво на мащаба: Докоснете трикратно екрана за пълно
увеличение на екрана или натиснете трикратно и задръжте за
временно увеличаване.
• Дисплей Корекция на цветове: Настройте цветовете на дисплея.
• Дисплей Инвертиране на цветовете: Увеличете цветовия контраст
на дисплея за хора със слабо зрение.
• Дисплей Голям курсор на мишката: Уголемете курсора на мишката.
• Дисплей Премахване на анимациите: Позволява ви да настроите
показването на анимации.
• Контроли за взаимодействие Меню за достъпност: Менюто
за достъпност е голямо екранно меню за управление на вашето
устройство с Android. Можете да контролирате жестове, хардуерни
бутони, навигация и др.
• Контроли за взаимодействие Достъп с превключване: Създайте
клавишни комбинации за управление на устройството.
• Контроли за взаимодействие Време на задържане: Ако използвате
мишката, можете да настроите курсора да действа автоматично, когато
същият спре да се движи за определено време. Тази функция може да
бъде полезна за потребители с двигателни увреждания.
• Контроли за взаимодействие Край на обажд.: Бутон за захранване:
Когато тази настройка е активирана, можете просто да натиснете
бутона за захранване на устройството, за да приключите разговор. Тази
настройка може да направи по-бързо и по-лесно затварянето.
• Контроли за взаимодействие Авт. завъртане на екрана: Екранът се
завърта автоматично според ориентацията на устройството.
Настройки
74
• Контроли за взаимодействие Забавяне при докосване/задържане:
Тази настройка коригира времето, преди да докоснете и задържите
екрана.
• Контроли за взаимодействие Вибриране: Можете да включите
вибрациите за звънене, уведомяване и докосване.
• Аудио и екранен текст Монозвук: Моно изходът комбинира
стерео звук в един сигнал, който се възпроизвежда през всички
високоговорители за слушалки. Използвайте това, ако имате слухови
увреждания или ако ви е по-удобно с една слушалка.
• Аудио и екранен текст Надписи: Включете услугата за субтитри,
когато възпроизвеждате видеоклипове за хора с увреден слух.
• Експериментални Текст с висок контраст: Високият контраст
прави текста по-лесен за четене на устройството ви. Тази функция
фиксира цвета на текста като черен или бял, в зависимост от цвета на
оригиналния текст.
Google
Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите
Google приложения и настройки на акаунтите.
На екрана за настройки докоснете Google.
Системни
Всичко за телефона
Можете да преглеждате информация за устройството си, като например
името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.
На екрана за настройки докоснете Системни Всичко за телефона и
прегледайте информацията.
Настройки
75
Езици и въвеждане
Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на
устройството си.
1 На екрана за настройки докоснете Системни Езици и въвеждане.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Езици: Изберете езика за устройството.
• Виртуална клавиатура: Позволява ви да персонализирате настройките
за гласово въвеждане на Gboard и Google.
• Физическа клавиатура: Изберете, за да използвате физическата
клавиатура, или проверете клавишите за бърз достъп на клавиатурата.
• Правописна проверка: Позволява ви да зададете различни опции за
функцията за проверка на правописа в Google.
• Услуга за автоматично попълване: Активирайте тази опция, за да
въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола,
адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Можете да
деактивирате тази опция, да използвате Google Autocomplete или да
добавите акаунт за нова услуга.
• Личен речник: Добавете дума в потребителския речник, като
използвате бутона Добавяне (+).
• Скорост на курсора: Настройте скоростта на показалеца на мишка или
тракпад.
• Синтезиран говор: Конфигурирайте настройките за преобразуване на
текст в реч.
Жестове
Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите
Google приложения и настройките на профила.
Включване или изключване на жестове
1
2
На екрана за настройки докоснете Системни Жестове.
Персонализирайте следните настройки.
Настройки
76
Дата и час
Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.
1 На екрана за настройки докоснете Системни Дата и час.
2 Персонализирайте следните настройки.
Резервно копие
Данните за акаунта ви в Google се архивират онлайн. Ако възстановите
фабричните настройки или смените телефона си, трябва само да влезете
в акаунта си в Google, за да възстановите контактите, събитията и други
подробности, които сте синхронизирали с акаунта.
1 На екрана за настройки докоснете Системни Резервно копие.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Създаване на резер..: Променете настройките за архивиране на
Google Drive. Също така можете да проверите текущо използвания
архивен акаунт или да добавите нов архивен акаунт.
Опции за нулиране
Можете да нулирате устройството, включително мрежата и настройките за
приложения.
1 На екрана за настройки докоснете Системни Опции за нулиране.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Нулиране на настройките за Wi-Fi, мобилни данни и Bluetooth:
Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови
настройки.
• Нулиране на предпочитанията за приложенията: Нулирайте
настройките за приложение. Данните, запазени в приложението, няма
да бъдат изтрити.
• Изтриване на всички данни(възстановяване на фабричните
настройки): Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте
данните.
• Рестартиране и нулиране на устройството изтрива всички данни в него.
Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга
първоначална информация.
Настройки
77
Център за обновяване
Понякога може да има достъпни актуализации за вашия телефон. Можете да
изтегляте и прилагате актуализации чрез менюто Настройки.
На екрана за настройки докоснете Системни Център за обновяване.
Регулативни етикети
Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на
вашето устройство.
На екрана за настройки докоснете Системни Регулативни етикети.
Настройки
78
05
Допълнение
Езикови настройки
Изберете езика за използване на устройството.
1 Докоснете и плъзнете нагоре върху началния екран.
2 Докоснете Настройки Система Езици и въвеждане Езици и
добавите език.
Актуализиране на софтуера на телефона
Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на
LG през интернет
За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете
http://www.lg.com/common/index.jsp, изберете държавата и езика си.
Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера
на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да
посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако
и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.
Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното
внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете
се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка
стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB
кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви
телефон.
• LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само
за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на понова версия на фърмуера за всички модели телефони.
Допълнение
80
Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на
LG чрез Over-the-Air (OTA)
Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на
телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате
с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде
нова версия на фърмуера за вашия телефон.
За да извършите актуализацията на софтуера на телефона, Система
Център за обновяване Актуализиране на софтуера Проверете сега за
обновяване.
• Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона,
включително информация за профила ви в Google и други профили,
данните и настройките за системата/приложенията ви, всички
изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят
в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG
препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди
да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за
загуба на лични данни.
• Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.
Допълнение
81
Съвети за предпазване от кражби
Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от
други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше
разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или
изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или
заключването на екрана, може да го използва.
Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е
защитено, е:
• Задайте заключване на екрана: Ако устройството ви бъде загубено или
откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде
изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
• Добавете профила си в Google в устройството си: Ако устройството ви
бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да
завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново
информацията за профила ви в Google.
След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си,
или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите
фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или
от някой, на когото имате доверие.
• Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили
към устройството, преди да извършите възстановяване на
фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да
предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате
устройството, след възстановяването на фабричните настройки.
Допълнение
82
Информация за софтуер с отворен код
За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен
код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта
http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати
лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски
права.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу
заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като
например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи
поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.
Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка
на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.
Регулаторна информация
(Регулаторен ИД номер, E-етикетиране и др.)
За подробности относно разпоредбите отидете на Настройки Системни
Регулативни етикети.
Допълнение
83
Търговски марки
• Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и
логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните
с тях компании.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android,
Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs,
Google Drive, Google Sheets и други свързани марки и лога са търговски
марки на Google LLC.
• Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия
свят.
• Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на
съответните им притежатели.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото LG Electronics заявява, че този продукт LM-X120EMW е в
съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на
Директива 2014/53/EU.
Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес
http://www.lg.com/global/declaration
Обърнете се към съответното
представителство по въпроси,
свързани с пригодността на продукта
за определен начин на употреба
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Допълнение
84
Повече информация
Части от темперирано стъкло
Частите от темперирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се
износят с течение на времето.
• Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите
на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди.
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
• Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да
предпазите устройството от повреда.
Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от
гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не
е гарантирана.
Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.
Допълнение
85
Ръководство за прехвърляне на данни
• Вижте в следващата таблица кои данни могат да се обменят между
LG устройства или между LG устройството и устройство от друг
производител.
Тип
Лични данни
Данни за
носителя
Подробности за елемента
Контакти, съобщения,
регистри на набрани номера,
календар, гласови записи
O
O
O
Бележки
O
X
O
Аларми
O
X
X
Снимки, видеоклипове, песни,
документи
O
O
O
Настройки на началния екран
(папки и уиджети)
O
X
X
O
X
X
O
O
O
X
Публичен сертификат
O
O
X
Настройки (Wi-Fi, Bluetooth,
повиквания, звук и известие,
достъпност, батерия)
O
X
X
Настройки на
Настройки на заключен екран
екрана
(настройките за заключване
на екрана са изключени)
Изтеглени приложения
Приложения Лични данни от изтегленото
приложение
Други
Устройство с Устройство
LG
с iOS
устройство Android от друг
производител
→
→
→
LG
LG
устройство LG устройство устройство
Допълнение
-
86
• Някои данни може да не се предават в зависимост от версията на
софтуера, версията на приложението, операционната система,
правилата на производителя или доставчика на услугата.
Поддържани честотни ленти
Tx Изходна мощност
GSM 900
34.0 dBm
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
Допълнение
87
Изхвърляне на стария уред
1. С
имволът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от
електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се
изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. С
тарите електрически продукти могат да съдържат опасни
вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда
и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за
многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за
ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които
могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените
ресурси.
3. М
ожете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте
го закупили или можете да се свържете с местния държавен
офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия
РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За найактуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук:
www.lg.com/global/recycling
Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на
срока им на годност
1. А
ко батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или
0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак,
обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. В сички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно
от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и
местните власти съоръжения.
3. П
равилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще
помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за
околната среда, животните и човешкото здраве.
4. З а по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни
батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите
по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Допълнение
88
Често задавани въпроси
Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при
използването на устройството. За някои от тях е необходимо да се обърнете
към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.
Устройството прегрява
Устройството прегрява, докато се използва.
При следните случаи консумацията на батерия се увеличава и устройството
може да прегрее:
• Когато включите устройството за първи път или при архивиране на данни
• При едновременно изпълнение на множество приложения
-- При работа на множество приложения във фонов режим
-- При изтегляне на големи файлове, докато извършвате видеообаждане
или при записване на видео
• Когато използвате функции, които изискват голяма мощност
-- Когато гледате поточно предаване на видеоклипове в интернет или при
записване на продължителен видеоклип
-- При възпроизвеждане на висококачествени игри за продължително
време
-- Когато използвате устройството при максимална яркост на екрана за
продължително време
• Когато използвате голямо количество мобилни данни
-- Когато използвате Wi-Fi хотспот или тетъринг
-- При едновременно синхронизиране на данните за множество профили
Допълнение
89
• Други случаи
-- При роуминг в чужбина
-- Когато използвате устройството в зони със слаби сигнали или без сигнал
-- Когато зареждате устройството със зарядното устройство/USB кабел,
който е повреден или замърсен с чужди частици
• Някои от горепосочените случаи може да не са в сила в зависимост от
функциите и приложенията.
Устройството прегрява при зареждане.
• Възможно е по време на зареждане устройството и зарядното устройство
да се нагорещят. По време на безжично зареждане или бързо зареждане
устройството може да се нагорещи дори повече. Ако температурата на
батерията се повиши над определено ниво, устройството може да спре да
се зарежда.
-- Изключете зарядното устройството от устройството и затворете всички
работещи приложения. Оставете устройството да се охлади, преди да го
заредите или да пуснете отново приложение.
-- Спрете зареждането, ако зарядното устройство/USB кабелът в долната
част на устройството прегреят, и посетете най-близкия център за
обслужване на клиенти на LG.
Как да разрешите проблема с прегряване на устройството
• Затворете всички работещи приложения и оставете устройството да се
охлади.
• Винаги актуализирайте софтуера до най-новата версия.
• Изключете функциите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, когато не ги използвате.
• Затворете приложенията, които не използвате.
• Ако използвате устройството при максимална яркост на екрана, я
намалете.
• Ако устройството прегрява продължително време, спрете да го
използвате за известно време. Ако устройството продължи да прегрява,
посетете центъра за обслужване на клиенти на LG.
Допълнение
90
Ограничения на използването, когато устройството прегрява
Ако устройството прегрява, докато го използвате или зареждате, някои
функции, приложения или дори устройството може да изключат.
Това е нормална операция за устройствата, които поддържат тази функция.
• Ако температурата на устройството се повиши над определено ниво, се
извежда предупредително съобщение.
-- Ако възпроизвеждате висококачествени игри, записвате
видеоклипове или качвате големи файлове, устройството може да
прегрява продължително време. В този случай може да се появи
предупредително съобщение, което уведомява за автоматично
изключване.
Изключете устройството или затворете всички работещи приложения и
оставете устройството да се охлади.
• Яркостта на екрана и скоростта на работа може да са ограничени до
охлаждане на устройството. Всички работещи приложения или функции
може да се забавят или да спрат. Устройството може да спре да се зарежда.
Грешка в SIM картата
Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка или мрежата се губи
Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.
Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете
мрежата.
Повикванията не са достъпни
Новата мрежа не е оторизирана.
Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.
Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който
набирате.
Устройството не може да се включи
Когато батерията е напълно изтощена, вашето устройство няма да се включи.
Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.
Допълнение
91
Грешка при зареждане
Уверете се, че устройството се зарежда при нормална температура.
Проверете зарядното устройство и свързването му към устройството.
Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG.
Батерията се изтощава по-бързо отколкото при закупуването
й
Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока
температура, животът на батерията може да бъде понижен.
Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени
функции или приложения като GPS, игри или интернет.
Батерията е консуматив и срокът й на експлоатация ще намалява с течение на
времето.
При стартиране на камерата се извеждат съобщения за
грешка
Заредете батерията.
Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или изтриете
файлове от устройството.
Рестартирайте устройството.
Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали тези
съвети, свържете се със сервизния център на LG Electronics.
Качеството на снимките е лошо
Качеството на снимките ви може да се различава в зависимост от околната
среда и техниките на снимане, които използвате.
Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по
изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.
Ако имате проблеми, нулирайте опциите.
Допълнение
92
Сензорният екран реагира бавно и погрешно
Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към
сензорния екран, той може да не функционира правилно.
Ако носите ръкавици, ако ръцете ви не са чисти, докато докосвате сензорния
екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да
се повреди.
Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия
или когато е в досег с вода.
Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни софтуерни
грешки.
Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център
на LG Electronics.
Прекъсване или блокиране
Рестартирайте устройството
• Ако устройството ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да
затворите приложения или да го изключите и след това да го включите
отново.
Извършете рестартиране
• Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или
устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно
рестартиране, за да се рестартира устройството.
• За да извършите софтуерно рестартиране на вашето устройство,
просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за
включване/изключване, докато устройството се рестартира.
Допълнение
93
Нулиране на устройството
• Ако проблемът не се реши чрез горепосочените методи, изпълнете
нулиране до фабричните данни.
• На екрана за настройки докоснете Система Опции за нулиране
Изтриване на всички данни(възстановяване на фабричните настройки).
-- Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните.
Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте
да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в
устройството.
-- Ако сте регистрирали профил в Google на устройството, трябва да
влезете в същия профил в Google след нулирането на устройството.
Bluetooth устройството не е намерено
Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на вашето
устройство.
Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството,
към което искате да се свържете.
Уверете се, че устройството и другото Bluetooth устройство са в рамките на
максималния обхват на Bluetooth (10 m).
Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервизния
център на LG Electronics.
Не е установена връзка при свързване на устройството към
компютър
Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.
Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на
компютъра.
Изтегленото приложение причинява много грешки
Има проблеми с приложението.
Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.
Допълнение
94
О овом корисничком упутству
СРПСКИ
Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте
овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га
безбедно и правилно користили.
• Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени
артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни
са другим уређајима.
• Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
• Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка
за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако
имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите
се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је
инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
• При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању
софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја
и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о
лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
• Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја
у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или
оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
• За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене
са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите
и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда
ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у
потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
• Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и
преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са
локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне
трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За
додатне информације обратите се добављачу услуга.
• Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку
земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се
разликује.
1
Обавештења у вези са коришћењем
УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и
трећих лица.
ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или
оштећења уређаја.
НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.
О овом корисничком упутству
2
Садржај
5
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
01
03
Прилагођене функције
Корисне апликације
14
39
Инсталирање и деинсталирање
апликација
40
Пречице апликација
41
Телефон
45
Поруке
46
Фотоапарат
50
Слике
53
Контакти
Google Помоћник
02
Основне функције
17
Компоненте производа и
додатна опрема
18
Преглед делова
20
Укључивање или искључивање
напајања
21
Инсталирање SIM картице и
меморијске картице
24
Уклањање меморијске картице
24
Батерија
26
Екран осетљив на додир
29
Почетни екран
35
Закључавање екрана
36
Прављење снимака екрана
37
Копирање и лепљење
37
Немојте ометати
55
Часовник
57
Google апликације
3
04
05
Поставке
Додатак
60
Поставке
80
Поставке језика
60
Мрежа и интернет
80
Ажурирање софтвера телефона
66
Повезани уређаји
82
Водич за заштиту од крађе
68
Апликације и обавештења
83
69
Батерија
Напомена с информацијама о
софтверу отвореног кода
70
Екран
83
71
Звук
72
Меморија
Информације о прописима
(Регулаторни ИД број,
електроничка ознака итд.)
72
Безбедност и локација
73
Налози
73
Приступачност
75
Google
75
Систем
Садржај
84
Жигови
84
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
84
Канцеларија задужена за
усаглашеност овог производа
85
Више информација
89
Најчешћа питања
4
Упутства за безбедну и ефикасну
употребу
Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде
опасно или незаконито.
Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати
евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за
грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом
губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање
узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само
овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.
Изложеност радио таласима
Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption
Rate).
Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним
смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране
научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала
безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.
• Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива
SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају
се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој
атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
• Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји
су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радиоталасима.
• Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за
заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног
ткива.
• Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,717 W/kg (10 г) када је телефон
прислоњен уз ухо, а 1,343 W/kg (10 г) када се носи уз тело.
5
• Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи
нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за
ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи
метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука
овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос
датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена.
Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу
поштују до довршетка преноса.
Чување и одржавање производа
• Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је
одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву
штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других
произвођача.
• Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без
претходне најаве.
• Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у
овлашћени сервис.
• Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или
штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под
условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
• Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радиоапарати и рачунари.
• Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
• Немојте испуштати телефон.
• Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
• Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој
области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати
на рад осетљивих медицинских уређаја.
• Немојте да рукујете уређајем мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати
струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
• Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може
загрејати и може настати опасност од пожара.
• За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као
што су бензин, разређивачи или алкохол).
• Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
• Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
6
• Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
• Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може
изменити податке на магнетним тракама.
• Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
• Уређај чувајте даље од течности и влаге.
• Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без
потребе додиривати антену.
• Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите
стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана
услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
• Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи
топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји
адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање
опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
• Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите.
Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као
што су рерна, микроталасна пећница или фен.
• Течност у мокром уређају ће променити боју налепнице производа у уређају.
Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.
• Мобилни уређај мора да има одговарајућу циркулацију ваздуха да би се
топлота расипала. Директан контакт са кожом и неодговарајућа циркулација
ваздуха око уређаја могу да доведу до прегревања уређаја. Између уређаја и
тела корисника мора да буде најмање 1,0 цм.
• Спречите продор прашине или других страних материја у прикључак за пуњач/
USB кабл. То може да доведе до прегревања или пожара.
• Постарајте се да производ не дође у контакт са течношћу. Немојте користити
или поново пунити производ ако је мокар. Једном када се производ покваси,
индикатор оштећења узрокованог течношћу ће променити боју. Имајте у виду
да након тога више нећете моћи да користите бесплатну услугу поправке која
се пружа у оквиру гаранције.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
7
Ефикасан рад уређаја
Електрични уређаји
Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.
• Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите
дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја
може да смета раду медицинског уређаја.
• Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других
уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
• Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
• Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
• Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
• Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 ºC и 40 ºC. Излагање
уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до
оштећења, квара или чак експлозије.
Безбедност у вожњи
Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој
возите.
• Немојте држати уређај у руци док возите.
• У потпуности се концентришите на вожњу.
• Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите
на позив.
• Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као
што је музички уређај и безбедносна опрема.
• Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате
инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног
рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
• Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте
били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
8
Спречите оштећење слуха
Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на
високим нивоима јачине звука дуго времена.
До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато
препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође,
препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.
• Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе
који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што
слушате.
• Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.
Стаклени делови
Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај
падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије,
немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај
док овлашћени добављач услуга не замени стакло.
У близини експлозива
Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се
ограничења, правила и прописа.
Средине у којима постоји опасност од експлозија
• Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
• Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
• Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или
експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.
У авиону
Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.
• Искључите уређај пре него што уђете у авион.
• Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на
земљи.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
9
Деца
Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне
делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.
Позиви за помоћ
Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато
никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ.
Проверите код локалног оператера.
Информације о батерији и одржавање
• Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику
од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози
перформансе батерије.
• Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да
максимално продуже време трајања батерије.
• Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
• Металне контакте батерије одржавајте чистим.
• Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни
више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
• Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали
перформансе.
• Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у
срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
• Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може
умањити његове перформансе.
• Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
Старе батерије одложите према упутствима.
• Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би
додатно трошио струју.
• Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања
уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
• Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у
додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
10
Безбедност личних података
• Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу
поверљивих података.
• Увек направите резервну копију важних података када користите уређај.
Компанија LG није одговорна за губитак података.
• Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате
више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
• Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања
апликација.
• Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција
и личним подацима.
• Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак
злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или
измени ваше личне податке.
• Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте
заштитили личне податке.
• Немојте користити апликације из непознатих извора.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
11
Обавештење у вези са заменом батерије
• Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи
повреде.
• Замена батерије од стране неквалификованог стручњака може да
доведе до оштећења уређаја.
• Немојте сами мењати батерију. Тиме може доћи до оштећења батерије,
што може довести до прегревања и повреда. Батерију треба да замени
квалификовани стручњак. Батерију треба рециклирати или одложити
одвојено од кућног отпада.
• У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не
може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована
особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што
се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на
производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да
покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ
сервисног центра.
• Вађење батерије подразумева демонтирање кућишта уређаја,
искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије
користећи посебен алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване
осове да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
12
01
Прилагођене
функције
Google Помоћник
Преглед Google Помоћника
Жељене апликације можете да покрећете или користите помоћу гласа.
• Да бисте користили ову функцију, прво се повежите на мрежу и
пријавите се на Google налог.
• Може се десити да ова функција не функционише исправно или да
прецизност препознавања гласа опадне у подручјима где је Wi‑Fi или
сигнал мобилне мреже слаб.
Покретање Google Помоћника
1 Притисните и задржите на почетном екрану да бисте покренули
2
3
Google помоћник.
Додирните НАСТАВИ.
Пратите упутства на екрану и реците „ОК Google“.
• Уређај меморише податке о вашем гласу ради препознавања.
• Када се користи сличан глас или снимљен запис вашег гласа, екран
можда може да се откључа.
• Потребно је да откључате уређај на дефинисани начин након што
откључавање путем препознавања гласа не успе. Детаље потражите у
одељку Подешавање закључавања екрана.
Прилагођене функције
14
Покретање Google помоћника помоћу гласа
1 Док је екран искључен или закључан, реците „ОК Google“.
2 Када се на екрану појави „Како могу да помогнем“, изговорите команду
или питање.
Покретање Google помоћника са почетног екрана
1 Додирните и задржите на почетном екрану.
2 Када се на екрану појави „Како могу да помогнем“, изговорите команду
или питање.
• Тачност препознавања гласа може да се смањи ако говорите нејасним
гласом или се налазите на бучном месту. Када користите функцију
препознавања гласа, повећајте њену тачност тако што ћете говорити
јасним гласом на тихом месту.
Прилагођене функције
15
02
Основне
функције
Компоненте производа и додатна
опрема
Ваш уређај обухвата следеће ставке.
• Уређај
• USB кабл
• Пуњач
• Водич за брзи почетак
• Шиљак за избацивање
• Ставке описане изнад могу бити опционалне.
• Предмети испоручени уз уређај и доступна додатна опрема могу се
разликовати у зависности од региона или добављача услуга.
• Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics.
Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне
перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово
можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.
• Неки делови уређаја су направљени од каљеног стакла. Каљено
стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину
или ако уређај претрпи јак ударац. Ако се то догоди, одмах прекините
да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку
компаније LG.
• Ако недостаје неки од ових основних предмета, обратите се
дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
• Да бисте купили додатне ставке, обратите се центру за корисничку
подршку компаније LG.
• Неки предмети у кутији за производ могу бити промењени без
обавештења.
• Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без
обавештења.
• Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области
или добављача услуге.
Основне функције
17
Преглед делова
Објектив предње камере
LED светло
Лежиште
Nano-SIM/меморијске
картице
Дугме Google Помоћника
Слушалица
Сензор близине/околног
осветљења
Тастери за јачину звука
(+/-)
Тастер за
укључивање/искључивањ
е и закључавање
Екран осетљив на додир
Прикључак за пуњач/USB кабл
Микрофон
Прикључак за стерео
слушалице
Објектив задње камере
Блиц
Звучник
Микрофон
Основне функције
18
НЕ покушавајте сами да уклоните задњи поклопац.
Тиме можете озбиљно да оштетите батерију и уређај, што би могло да
проузрокује прегревање, пожар и повреде. Задњи поклопац и батерију
овог уређаја не смеју уклањати или мењати неквалификовани стручњаци.
• Сензор близине/околног осветљења
-- Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и
онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини
људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када
је уређај ван одређеног домета.
-- Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира
интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско
управљање светлином.
• Тастери за јачину звука
-- Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
-- Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да
бисте снимили фотографију. Да бисте снимили узастопне фотографије,
притисните и држите тастер за јачину звука.
• Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
-- Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
-- Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање
укључивањем/искључивањем.
• Дугме Google Помоћника
-- Ваш уређај има уграђени Google Помоћник. Пронађите одговоре и
обављајте ствари у ходу. Да бисте почели, додирните дугме за Google
Помоћник на бочној страни телефона. Притисните и задржите тастер да
бисте кратко разговарали са Помоћником.
-- Активирајте Google Помоћник. Детаље потражите у одељку Google
Помоћник.
Основне функције
19
• Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од
спецификације уређаја.
• Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то
не урадите, можете оштетити екран осетљив на додир.
• Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор
близине.
• Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив
на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.
Укључивање или искључивање
напајања
Укључивање напајања
Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/
искључивање и закључавање.
• При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација.
Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него
обично.
Искључивање напајања
Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање,
а затим изаберите опцију Искључи.
Основне функције
20
Рестартовање уређаја
Када уређај не ради исправно или када не реагује, рестартујте га пратећи
следећа упутства.
1 Истовремено притисните и држите Тастер за укључивање/искључивање
и закључавање и тастер за Смањивање звука (-) све док се напајање не
искључи.
2 Када се уређај рестартује, отпустите тастер.
Опције за управљање укључивањем/искључивањем
Притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а
затим изаберите неку опцију.
• Искључи: Искључите уређај.
• Рестартовање: Поново покрените уређај.
• Снимак екрана: Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.
Инсталирање SIM картице и
меморијске картице
Убаците SIM картицу вашег добављача мобилних услуга и одвојено купљену
меморијску картицу у уређај.
• Будите опрезни са шиљком за избацивање јер он има оштру ивицу.
Основне функције
21
1
Убаците иглицу за избацивање у отвор у лежишту за картицу и затим
извуците лежиште за картицу из уређаја.
2
Поставите SIM картицу или меморијску картицу на лежиште за картицу и
потом убаците лежиште у уређај у смеру стрелице.
Меморијска картица (опционо - продаје се
одвојено)
SIM картица
Основне функције
22
• Овај уређај подржава само Nano SIM картице.
Нано
Микр
о
Стандард
на
• Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан
тип SIM картице за телефон. Увек користите фабрички направљену SIM
картицу коју испоручује оператер.
• Водите рачуна да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна
за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM
картице.
• Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или
уклањања.
• Када убаците SIM или меморијску картицу, исправно је поставите на
лежиште картице.
• Када враћате лежиште картице назад у уређај, убаците је хоризонтално
у правцу стрелице, онако како је приказано на слици. Уверите се да се
картица постављена на лежиште картице не помера из свог положаја.
• Ставите SIM картицу тако да део са контактном површином златне боје
буде окренут надоле.
• Обавезно убаците SIM картицу у уређај пратећи упутства из приручника
за кориснике.
• Ако стављате или уклањате лежиште картице из уређаја, водите рачуна
да вода или друге течности не уђу у лежиште картице. Ако се у уређај
убаци мокро лежиште картице или мокра картица, ваш уређај може да
се оштети.
• Меморијска картица је опционална ставка.
• Често писање и брисање података може скратити радни век
меморијских картица.
• Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са
уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити
уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су
ускладиштени на њој.
Основне функције
23
Уклањање меморијске картице
Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните Подешавања Меморијски простор .
3 Убаците иглицу за избацивање у отвор у лежишту за картицу и затим
извуците лежиште за картицу из уређаја.
4 Уклоните меморијску картицу из лежишта за картицу.
5 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.
• Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси
информације или им приступа. То може довести до губитка или
оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу
или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед
злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица,
укључујући губитак података.
Батерија
Пуњење батерије
Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.
Прикључак кабла за пуњење
Основне функције
24
• Немојте да користите екстерни терминал, кабл за напајање или адаптер
за уређај када је присутна влага. Ово може да изазове пожар, струјни
удар, повреду или лоше функционисање уређаја. Ако постоји влага,
одмах прекините са коришћењем уређаја и у потпуности уклоните
влагу.
• Обавезно користите USB кабл испоручен са уређајем.
• Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако
пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може
експлодирати или се уређај може оштетити.
• Ваш уређај има унутрашњу пуњиву батерију. Ради ваше безбедности,
немојте уклањати уграђену батерију.
• Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да
бисте користили уређај, престаните да га пуните.
• Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните
до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
• Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај
са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него
прикључивање адаптера у зидну утичницу.
• Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи
номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада
може прекинути.
Мере предострожности при коришћењу уређаја
• Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB
каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не
покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
• Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може
довести до оштећења уређаја.
Основне функције
25
Ефикасно коришћење батерије
Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно
користите много апликација и функција.
Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.
Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:
• Искључите функцију Bluetooth® или „Wi-Fi“ мрежу када их не користите.
• Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
• Максимално смањите светлину екрана.
• Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
• Проверите ниво батерије пре него што почнете да користите преузете
апликације.
Екран осетљив на додир
Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на
додир.
Додиривање
Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију
или опцију.
Основне функције
26
Додиривање и држање
Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени
са доступним опцијама.
Двоструко додиривање
Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или
мапу.
Превлачење
Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим
померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом
можете преместити неку ставку.
Основне функције
27
Превлачење
Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да
користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране
и још много тога.
Скупљање и раздвајање прстију
Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа.
Да бисте је увећали, раздвојите прсте.
• Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким
ударцима. Можете оштетити сензор додира.
Основне функције
28
• Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у
близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
• Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна
сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети,
што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним
локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако,
али је довољно јако за читање књига.
• Немојте притискати екран прекомерном силом.
• Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
• Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако
додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом
нокта.
• Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран
влажан или поквашен.
• Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се
на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена
у продавницама трећих лица.
• Приказивање статичке слике током дужег времена може довести до
накнадне слике или „дух“ слике. Искључите екран или избегавајте
приказивање исте слике током дужег времена када не користите
уређај.
Почетни екран
Преглед почетног екрана
Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и
апликацијама уређаја. Додирните на било ком екрану да бисте отишли
директно на почетни екран.
Можете управљати свим апликацијама на страници апликација. Додирните
и повуците према горе на Почетном екрану да бисте видели све
инсталиране апликације.
Основне функције
29
Изглед почетног екрана
Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на
почетном екрану.
Статусна трака
Виџет за Google претрагу
Област за брз приступ
Дугме осетљиво на додир
на почетном екрану
• Почетни екран се може разликовати у зависности од политике
произвођача, корисничких подешавања, верзије софтвера или
добављача услуга.
• Статусна трака: Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
• Виџет за Google претрагу: Унесите текст или изговорите реч да бисте
отворили Google претрагу.
• Област за брз приступ: Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана
да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
• Дугме осетљиво на додир на почетном екрану
-- : Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће
прозоре.
-: Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули
Google претрагу, додирните и држите.
-: Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених
апликација или покренули неку апликацију са листе.
Основне функције
30
Иконе статуса
Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају
или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења.
Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења
приказане на статусној траци.
У току је пренос података преко мреже
Аларм је подешен
Режим вибрирања је укључен
Ниво батерије
Режим рада у авиону је укључен
Пропуштени позиви
Wi-Fi је повезан
Режим без звука је укључен
Хотспот је укључен
• Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што
зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно
окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача
услуга.
• Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или
добављача услуга.
Основне функције
31
Табла са обавештењима
Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну
траку надоле на главном екрану.
• Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са
обавештењима надоле.
• Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните .
• Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама
одговарајуће функције.
• Можете да користите таблу са обавештењима чак и када је екран
закључан. Превуците таблу са обавештењима док је екран закључан
како бисте брзо приступили жељеним функцијама.
Основне функције
32
Промена положаја екрана
Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким
положајем уређаја.
На табли са обавештењима, додирните и активирајте Аутоматско ротирање
на листи икона за брз приступ.
Такође можете отићи на Подешавања Приказ Напредно и активирајте
Аутоматско ротирање екрана.
Основне функције
33
Уређивање почетног екрана
На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите
жељену радњу од оних које су дате испод.
• Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан
простор на почетном екрану, а затим изаберите Пречице.
• Да бисте променили позадину, додирните и држите празан простор на
почетном екрану, а затим изаберите Позадина.
Такође можете отићи на Подешавања Приказ Напредно Позадина.
• Да бисте конфигурисали подешавања почетног екрана, додирните
и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите
Подешавања почетног екрана.
Премештање апликација на страници апликација
Додирните и држите неку апликацију на страници апликација, а затим је
превуците на друго место.
• Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног
екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област
за брз приступ на доњем делу екрана.
• Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону
на почетни екран.
Основне функције
34
Коришћење фасцикли на почетном екрану
Креирање фасцикли
Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је
превуците преко друге апликације.
• Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.
Уређивање фасцикли
На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих
радњи.
• Да бисте уредили назив фасцикле додирните Фасцикла без назива.
• Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је
превуците преко фасцикле и отпустите је.
• Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните апликацију, а
затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која
је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.
Закључавање екрана
Преглед функције закључавања екрана
Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за
укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај
остане у стању мировања одређено време.
Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када
закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.
Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен
приступ вашем уређају.
• Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање
екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо
да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.
Основне функције
35
Подешавање закључавања екрана
Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања
екрана.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните Подешавања Безбедност и локација Закључавање
екрана а затим изаберите метод који желите.
3 Прилагодите следеће поставке:
• Ништа: Деактивирајте функцију закључавања екрана.
• Превлачење: Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
• Узорак: Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
• PIN: Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
• Лозинка: Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.
• Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се
блокира на 30 секунди.
Прављење снимака екрана
Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.
Преко пречице
Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за
укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).
Или
Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање,
а затим додирните Снимак екрана.
• Снимке екрана можете прегледати у фасцикли Снимци екрана у
апликацији Фотографије.
Основне функције
36
Копирање и лепљење
Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту
апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у
њих.
1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или
исечете.
2 Превуците / да бисте одредили област за копирање или исецање.
3 Одаберите Исеци или Копирај.
• Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите Налепи.
• Ако нема копираних или исечених ставки, опција Налепи се неће
појавити.
Не узнемиравај
Да бисте искључили неке или све звуке, прстима превуците надоле преко
статусне траке и додирните Не узнемиравај.
Основне функције
37
03
Корисне
апликације
Инсталирање и деинсталирање
апликација
Инсталирање апликација
Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели
апликације.
• Можете користити Play продавницу или продавницу апликација
добављача услуга.
• Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и
пријавите се.
• За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
• Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња
података у зависности од ценовног плана.
Деинсталирање апликација
Деинсталирање апликација
Да бисте уклонили апликацију са странице почетног екрана, додирните
и држите апликацију, а затим је превуците на Уклони. Апликација није
уклоњена са телефона, већ само са почетног екрана.
Да бисте неку апликацију уклонили са телефона, додирните и држите
апликацију, а затим је превуците на Деинсталирај.
Да бисте онемогућили апликацију или је присилно зауставили, идите
на Подешавања Апликације и обавештења, а затим изаберите
апликацију.
Деинсталирање апликација из продавнице апликација
Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из
које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.
Корисне апликације
39
Инсталирање и деинсталирање апликација током
подешавања
Када први пут укључите уређај, можете да преузмете препоручене
апликације.
Можете да пређете на следећи корак без инсталирања.
Пречице апликација
Додирните и држите икону неке апликације на Почетном екрану, попут
Позивања, Порука, Фотоапарата и Поставки да би се приказао мени за брзи
приступ. Користите апликације на лакши начин преко Пречица апликација.
• Ова функција је доступна само у неким апликацијама.
Корисне апликације
40
Телефон
Позиви
Бирајте контакте, бројеве за брзо бирање, недавне позиве или бројеве и
претражујте све из једне апликације.
Пронађите: .
• Да бисте позвали неког од контаката или број међу недавним позивима,
додирните га.
• Да бисте отворили нумеричку тастатуру, додирните . Унесите број, а
затим додирните да бисте га позвали.
Преглед недавних
позива.
Отварање нумеричке
тастатуре за бирање
броја.
Преглед свих контаката.
Корисне апликације
41
Савети и трикови
• Током позива: Екран осетљив на додир се затамњује да бисте избегли
случајне додире. Да бисте га пробудили, померите га са лица или
притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
• Мултитаскинг: Док разговарате, додирните да бисте сакрили
екран позива и потражили број телефона, адресу или отворили друге
апликације. Да бисте поново отворили екран позива, превуците статусну
траку надоле и додирните Позив у току.
• Контакти: Да бисте претражили контакте, додирните .
• Омиљени контакт: Имате ли неког кога стално зовете? Додирните и
држите празан простор на почетном екрану, додирните Виџети, а затим
додирните и држите виџет Директно бирање. Превуците га на почетни
екран, а затим изаберите контакт. Додирните виџет да бисте позвали
одређену особу.
• Говорна пошта: се појављује на статусној траци када имате нову
говорну пошту. Да бисте је преслушали, додирните
, а затим
додирните и држите 1.
Упућивање позива
Када упућујете позив, имате двије опције:
• Додирните да бисте видели недавне позиве, групе и често позиване
контакте. Изаберите контакт или број који желите позивати.
• Да бисте позвали број, додирните , унесите број, а затим додирните
да бисте га позвали.
• Да бисте унели међународни позивни број (+), додирните и држите 0. Да
бисте додали паузу или одлагање након бројева, додирните .
Корисне апликације
42
Одговарање на позив и завршавање позива
Одговарање на позив: Када је телефон закључан, превуците нагоре.
Када је телефон откључан, додирните ОДГОВОРИ.
Игнорисање позива: Када је телефон закључан, превуците надоле.
Када је телефон откључан, додирните ОДБИЈ.
Такође можете притиснути дугме за јачину звука да бисте утишали звоно.
. Изаберите
• Одговарање поруком: Када је телефон закључан,
поруку да бисте је одмах послали.
• Завршите позив: Додирните .
• Током позива: Додирните на екрану за позив да бисте искључили звук
позива. Да бисте сакрили екран позива, додирните . Да бисте га поново
отворили, превуците статусну траку надоле и додирните Позив у току.
•
•
•
•
• Када држите телефон на уху, екран осетљив на додир се затамњује да
бисте избегли нехотичне додире. Када померите телефон даље од уха,
екран поново светли.
• Немојте користити поклопце или штитнике за екран (чак ни провидне)
који покривају сензор близине изнад екрана осетљивог на додир.
Недавни позиви
Прегледајте своје позиве (почевши са најновијим), а затим их позовите,
пошаљите поруку или их похраните:
Пронађите:
.
• Да бисте узвратили позив, додирните поред имена или броја
позиваоца.
• Да бисте послали текстуалну поруку, сачували број или користили друге
опције, додирните слику позиваоца.
• Да бисте уклонили ставку из евиденције позива, додирните име или број, а
затим додирните Детаљи о позиву
.
• Да бисте обрисали листу, додирните
Историја позива, а затим
додирните
Брисање историје позива.
Корисне апликације
43
3-sмерни позиви
Током позива можете да започнете нови позив, да се пребацујете између њих
или да се придружите у 3-смерном позиву:
• Да бисте одговорили на други позив, превуците нагоре.
• Први позив иде на чекање ако одговорите на други позив. Да бисте се
пребацивали између позива, додирните .
• Да бисте упутили други позив, додирните , унесите број, а затим
додирните да бисте га позвали.
Први позив одлази на чекање када додирнете . Да бисте се придружили
позивима након што се успостави други позив, додирните .
Ваш број телефона
Пронађите: Идите на Подешавања Систем Основни подаци о телефону
Статус SIM картице Број телефона на SIM картици.
Позивање служби за помоћ у хитним случајевима
• Ваш добављач услуга програмира један или више бројева за хитне
случајеве које можете позвати под било којим околностима, чак и када
је телефон закључан. Бројеви за хитне случајеве варирају од земље до
земље. Ваш претходно програмирани број/еви хитних служби можда
неће радити на свим локацијама, а понекад се позив служби за помоћ
у хитним случајевима не може упутити због проблема са мрежом,
околином или сметњи.
1
2
3
Додирните (ако је телефон закључан, повуците према горе да бисте
га откључали, а затим додирните ХИТНИ СЛУЧАЈЕВИ).
Унесите број за хитне случајеве.
Додирните да бисте позвали број за хитне случајеве.
Корисне апликације
44
Поруке
Слање поруке
Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.
• Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите
се добављачу услуге да бисте добили више информација.
1
2
3
4
Додирните
.
Додирните
.
Наведите примаоца и креирајте поруку.
• Да бисте користили мултимедијалне опције, додирните .
• Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
Додирните да бисте послали поруку.
Читање поруке
Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.
.
1 Додирните
2 Изаберите контакт са листе порука.
Конфигурисање поставки размене порука
Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.
.
1 Додирните
2 Додирните Поставке на листи порука.
Корисне апликације
45
Фотоапарат
Покретање камере
Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје
незаборавне тренутке.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните .
• Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере
меком крпом.
• Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним
материјама.
• Слике које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од
уређаја.
• Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку
Фотографије. Детаље потражите у одељку Преглед делова.
Укључите или
искључите блиц.
Пребацивање са
предње на задњу
камеру и обрнуто.
Промените
опције камере.
Покретање апликације
галерија.
Фотографисање.
Снимање видео
записа.
Снимање фотографије
1
2
Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали
камеру.
Додирните да бисте снимили фотографију.
• Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука (-) или тастер
за појачавање звука (+) да бисте снимили фотографију.
Корисне апликације
46
Снимање видео записа
1
2
3
Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали
камеру.
Додирните .
• Додирните да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
• Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте
наставили снимање видео записа, додирните .
• Током снимања видео записа, можете да раширите или скупите два
прста да бисте зумирали или изашли из зума.
• Током снимања видео записа, можете да додирнете жељено подручје
да бисте подесили осветљеност.
Додирните да бисте прекинули снимање видео записа.
• Да бисте подесили размеру слике пре снимања видео записа,
притисните и задржите .
Прилагодите опције камере
Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама.
Додирните опцију на екрану.
• Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња
или задња камера) и изабраног режима камере.
•
•
: Снимите фотографију у „FullVision“-у.
: Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање
фотографија.
•
: Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео
записа.
•
: Подесите тајмер за аутоматско фотографисање или снимање видео
записа после наведеног временског периода.
Корисне апликације
47
Птичица!
Фотографишите користећи гласовне команде.
Скенирај QR код
Прочитајте QR кôд на екрану прелиминарног приказа
на камери.
Ознака локације
Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Мрежа
Прикажите мреже за навођење да бисте могли да
фотографишете или снимате видео записе на основу
хоризонталних и вертикалних референтних линија.
Меморија
Изаберите да ли желите да складиштите слике и
видео записе у Интерна меморија или на СД картица.
(Доступно када је убачена меморијска картица.)
Помоћ
Пружање помоћи за сваки мени камере.
Различити режими камере
Брзо фотографисање
Можете снимити неколико узастопних фотографија да бисте креирали слике
у покрету.
У аутоматском режиму додирните и држите .
• Док је опција притиснута, узастопни снимци биће снимљени великом
брзином.
• Можете да снимите до 30 слика заредом.
• Ова функција је доступна само у специфичним режимима.
Корисне апликације
48
Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат
Аутоматска експозиција/Закључавање ауто фокуса
Можете да запамтите тренутни ниво експозиције и положај фокуса тако што
ћете додирнути и држати екран у Аутоматском режиму. Да бисте искључили
функцију, додирните празан простор на екрану.
• Ова функција је доступна само у специфичним режимима.
Пребацивање са једне камере на другу
Можете пребацивати са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са
окружењем.
На екрану камере додирните или превуците екран у било ком смеру да
бисте пребацили са предње на задњу камеру и обрнуто.
Корисне апликације
49
Увећавање или умањивање приказа
Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографишете
или снимате видео запис.
• На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или
умањили приказ, а затим користите приказани +/- клизач.
• Такође, можете и да превлачите тастер горе или доле.
Слике
Преглед слика
Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима
на уређају.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните .
• Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним
фасциклама.
3 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
• Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
• Док прегледате фотографију, превуците налево или надесно да бисте
погледали претходну или следећу фотографију.
• Док прегледате видео запис, превуците налево или надесно да бисте
погледали претходни или следећи видео запис.
• Фотографије или видео записе можете да гледате организоване на
основу године, месеца или датума на картици Фотографије.
• Да бисте прегледали фотографије по месту на којем су снимљене,
додирните
Ознака локације, а затим додирните
.
Фотографије се аутоматски групишу по локацији у апликацији Локације
фотографија.
• За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од
инсталираног софтвера.
• Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
• Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.
Корисне апликације
50
Гледање фотографија
Враћање на
претходни екран.
Дељење
фотографија.
Уређивање
фотографија.
Приступање
додатним
опцијама.
Пренос други
уређај.
Брисање
фотографија.
Информације о
фотографији.
• Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте
сакрили ставке менија, поново додирните екран.
Уређивање фотографија
1
2
3
Док прегледате фотографију, додирните .
Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
Додирните Сачувај да бисте сачували промене.
• Промене ће заменити првобитну датотеку.
Репродуковање видео записа
Враћање на
претходни екран.
Паузирање или
репродуковање
видео записа.
Дељење видео
записа.
Уређивање видео
записа.
Корисне апликације
Приступање
додатним
опцијама.
Пренос други
уређај.
Брисање видео
записа.
Информације о
видео запису.
51
Уређивање видео записа
1
2
Док прегледате видео запис, додирните .
Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили
видео запис.
Подешавање
трајања видео
записа.
3
Додирните Сачувај да бисте сачували промене.
Брисање датотека
Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:
• Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните
• Додирните из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
• Избрисане датотеке се аутоматски премештају у Канту и могу се вратити у
Галерију у року од 60 дaна.
Дељење датотека
Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:
• Док прегледате фотографију/видео запис, додирните да бисте делили
датотеку на жељени начин.
• Додирните
Изаберите на листи датотека да бисте изабрали датотеке, а
затим одаберите да бисте их делили на жељени начин.
Корисне апликације
52
Контакти
Преглед контаката
Можете сачувати контакте и управљати њима.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните Контакти.
Додавање контаката
Додавање нових контаката
1
2
На екрану листе контаката додирните
Унесите детаље контакта и додирните
.
.
Увоз контаката
Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.
Поставке Увези.
1 На екрану листе контаката, додирните
2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта којег желите да увезете.
3 Изаберите контакте и додирните .
Корисне апликације
53
Тражење контаката
Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:
• Додирните на врху листе са контактима и затим унесите информације о
контакту или број телефона.
• Померајте листу контаката нагоре или надоле.
• У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.
• Додирните на врху листе са контактима и потом унесите
информације о контакту или број телефона како бисте приказали све
детаље претраге из евиденције позива, контаката и група.
Листа контаката
Уређивање контаката
1
2
3
Изаберите контакт на екрану листе контаката.
На екрану са детаљима контакта додирните и уредите детаље.
Додирните да бисте сачували промене.
Брисање контаката
Додирните
Изабери на екрану листе контаката.
• Избрисани контакти не могу да се врате.
Корисне апликације
54
Додавање омиљених контаката
Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.
1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
2 На екрану са детаљима контакта додирните .
Часовник
Аларм
Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните Сат .
3 Додирните да бисте додали нови аларм.
4 Конфигуришите поставке аларма и додирните ОК.
• Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.
Светски сат
Можете погледати тренутно време у градовима широм света.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните Сат .
3 Додирните и додајте град.
Корисне апликације
55
Тајмер
Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног
временског периода.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните Сат .
3 Подесите време и додирните .
Штоперица
Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните Сат .
3 Додирните да бисте покренули штоперицу.
• Да бисте снимили време круга, додирните КРУГ.
4 Додирните да бисте обуставили штоперицу.
• Да бисте наставили штоперицу, додирните .
• Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните
РЕСЕТУЈ.
Корисне апликације
56
Google апликације
Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог.
Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први
пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, креирајте
га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију
прочитајте у делу за помоћ у апликацији.
• Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области
или добављача услуге.
Календар
Апликација Календар вам омогућава да пратите распоред догађаја (који сте
креирали), организованих по дану, 3 дана, недељи или месецу.
Chrome
Брз, једноставан и безбедан прегледач интернета, направљен за модерну
мрежу.
Gmail
Gmail је апликација за е-пошту која се лако користи и која чува безбедност
ваших порука, чини ваше пријемно сандуче паметнијим и олакшава вам да
будете организовани.
Google Go
Апликација Google Go вам омогућава да сте информисани о оном што вам је
важно. Пронађите брзе одговоре, истражујте своја интересовања и добијајте
фидове прича и новости о темама које вас занимају.
Maps Go
Идете некуд? Идите уз Мапе, апликацију на коју можете да се ослоните када је
реч о GPS навигацији у реалном времену, саобраћају, превозу и детаљима о
милионима места, као што су рецензије и популарно време.
Слике
Место за све ваше слике и видео записе, аутоматски се организује тако да
можете да делите и чувате оно што вам је важно.
Корисне апликације
57
Google Play™
Google Play је искуство дигиталног садржаја које доноси Google у којем
можете пронаћи и уживати у омиљеној музици, филмовима, ТВ емисијама,
књигама, часописима и Андроид апликацијама и играма.
• Преузимање апликација: Идите на Play Store.
YouTube Go
Гледајте своје омиљене канале, слушајте музику коју волите и отпремајте
видео записе које желите да поделите са људима широм света.
Google Помоћник
Ваш уређај има уграђени Google Помоћник. Пронађите одговоре и обављајте
ствари у ходу. Да бисте почели, једноставно додирните дугме за Google
Помоћник на бочној страни телефона или додирните и задржите дугме
почетног екрана на телефону.
• Google Помоћник није доступан на свим језицима и у свим земљама.
Корисне апликације
58
04
Подешавања
Подешавања
Поставке уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните Подешавања.
• Додирните
и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте
приступили поставци.
Мрежа и интернет
Wi-Fi
Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.
Повезивање са Wi-Fi мрежом
1
2
3
На екрану поставки додирните Мрежа и интернет & Wi-Fi.
Додирните опцију
да бисте је активирали.
• Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
Изаберите мрежу.
• Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
• Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно
приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном
Wi-Fi мрежом, додирните мрежу а потом додирните ЗАБОРАВИ.
Подешавања
60
Мобилна мрежа
Можете прилагодити поставке мобилне везе.
1 На екрану поставки, додирните Мрежа и интернет Мобилна мрежа.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Мобилни подаци: Можете да укључите или искључите мобилне податке.
Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.
• Роминг: Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и
друге услуге преноса података у иностранству.
• Потрошња података апликације: Можете пратити количину података које
ваш телефон преноси и преузима.
• Појачани 4G LTE режим рада: Користите LTE услуге за побољшање
говорних и других комуникација (препоручено).
• Жељени тип мреже: Изаберите тип мреже.
• Аутоматски изабери мрежу: Потражите мрежне оператере и аутоматски
се повежите са мрежом.
• Називи приступних тачака: Погледајте или промените приступну тачку
за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили
приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.
Коришћење података
Можете пратити количину података које ваш телефон преноси и преузима.
Ваш телефон приказује графикон коришћења података. Испод графикона,
апликације су приказане од оне која највише користи податке до оне која
најмање користи податке. Апликације које користе много података могу да
троше и много снаге батерије.
Неке апликације преносе податке у позадини када их не прегледате – да
бисте апликацију спречили да то ради, додирните је и искључите Позадинске
податке.
• Информације о коришћењу су дате како би вам помогле у управљању
телефоном. Ово можда неће одговарати износима које наплаћује ваш
добављач услуга, пошто се мерење не одвија на исти начин.
Подешавања
61
Хотспот и привезивање
Wi-Fi хотспот
Уређај можете да подесите као бежични рутер да би други уређаји могли да
се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.
1 На екрану поставки, додирните Мрежа и интернет Хотспот и
привезивање Wi-Fi хотспот а затим додирните опцију
да бисте је
активирали.
2 Унесите Назив хотспота и лозинку.
3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи
Wi-Fi мрежа.
4 Унесите мрежну лозинку.
• Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести
до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана.
Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
• Више информација је доступно на овом веб-сајту:
http://www.android.com/tether#wifi
Подешавања
62
USB повезивање
Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну
везу за пренос података.
1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
2 На екрану поставки, додирните Мрежа и интернет Хотспот и
привезивање USB повезивање а затим додирните опцију
да бисте
је активирали.
• Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести
до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана.
Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
• Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм
за USB са веб-сајта www.lg.com и инсталирајте га на рачунару.
• Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто
док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење
интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
• Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window
XP или новија верзија, односно Linux.
Подешавања
63
Bluetooth привезивање
Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са
интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.
1 На екрану поставки, додирните Мрежа и интернет Хотспот и
привезивање Bluetooth привезивање а затим додирните опцију
бисте је активирали.
2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.
да
• Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести
до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана.
Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
• Више информација је доступно на овом веб-сајту:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM картице
Можете да конфигуришете поставке двоструке SIM картице.
1 На екрану поставки, додирните Мрежа и интернет SIM картице.
2 Прилагодите следеће функције:
• Отвор за SIM картицу 1: Промените назив и икону за SIM картицу 1.
• Отвор за SIM картицу 2: Промените назив и икону за SIM картицу 2.
• Мобилни подаци: Изаберите SIM картицу коју желите да користите за
услугу преноса података.
• Позиви: Изаберите SIM картицу коју желите да користите за услугу
позивања.
• SMS поруке: Изаберите SIM картицу коју желите да користите за услугу
слања и примања SMS порука.
Подешавања
64
Режим рада у авиону
Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када
је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и
репродуковање музике, остаће доступне.
• На екрану поставки, додирните Мрежа и интернет Режим рада у
авиону.
VPN
Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет.
Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.
Додавање VPN-а
1
2
На екрану поставки додирните Мрежа и интернет VPN.
Додирните .
• Ова функција је доступна само када је активирано закључавање
екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран
са обавештењима. Додирните Постави закључавање на екрану са
обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Детаље
потражите у одељку Подешавање закључавања екрана.
3
Унесите детаље VPN-а и додирните САЧУВАЈ.
Конфигурисање поставки VPN-а
1
2
Додирните VPN на листи VPNS.
Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните ПОВЕЖИ.
• Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду Сачувај
информације о налогу.
Приватни DNS
Можете конфигурисати опције за Приватни DNS (Domain Name System).
1 На екрану поставки, додирните Мрежа и интернет Приватни DNS.
2 Изаберите жељену опцију и додирните САЧУВАЈ.
Подешавања
65
Повезани уређаји
Bluetooth
Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth
да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth
слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.
Упаривање са другим уређајем
1
2
3
На екрану поставки, додирните Повезани уређаји Подешавања везе
Bluetooth.
Додирните опцију
да бисте је активирали.
Додирните Упари нови уређај и изаберите уређај са листе.
• Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.
• На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.
4
Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду
идентитета.
• Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.
Подешавања
66
Слање података преко технологије Bluetooth
1
2
3
Изаберите датотеку.
• Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
Додирните
Bluetooth.
Изаберите циљни уређај за датотеку.
• Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.
• Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од
датотеке.
Пребацивање
Ако имате Chromecast, или други уређај који може вршити пренос садржаја,
екран и звук с вашег телефона можете приказати на телевизору.
Започињање преноса садржаја екрана
1
2
На екрану поставки, додирните Повезани уређаји Подешавања везе
Пребацивање.
На листи додирните уређај на којем желите да прикажете садржај свог
екрана.
Завршетак преноса садржаја екрана
1
2
Превуците прстом надоле од врха екрана уређаја.
На Обавештењу о преносу садржаја, додирните Прекидање везе.
Подешавања
67
Штампање
Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или
документе сачуване на уређају.
1 На екрану поставки, додирните Повезани уређаји Подешавања везе
Штампање.
• Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм
штампача из продавнице апликација.
2
3
Додирните Подразумевана услуга штампања а затим додирните
бисте је активирали.
Изаберите штампач са екрана листе штампача.
• Да бисте додали штампач, додирните Додај услугу.
да
• Ако немате Google налог, додирните ДОДАЈ НАЛОГ да бисте направили
налог.
Примљене датотеке
Приказује се садржај примљен путем Bluetooth везе.
Апликације и обавештења
Можете да проверите листу инсталираних апликација и конфигуришете
поставке за обавештења, дозволе за апликације и још много тога.
1 На екрану поставки, додирните Апликације и обавештења.
2 Прилагодите поставке.
• Обавештења: У зависности од тога која обавештења желите примати,
можете да промените поставке за одређене апликације.
• Подразумеване апликације: Можете да проверите и конфигуришете
подразумеване апликације.
Подешавања
68
• Дозволе за апликације: Можете да проверите и подесите дозволе за
апликације које користе вашу локацију, микрофон и камеру.
• Посебан приступ апликацији: У главној апликацији Поставке можете
у сваком тренутку да промените дозволе за приступ које апликације
имају. Имајте на уму да искључивање дозвола може да доведе до
губитка функционалности апликација на уређају.
Батерија
Можете видјети колико је батерија напуњена и отприлике колико дуго је
потребно да се потпуно напуни.
1 На екрану поставки, додирните Батерија.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Уштеда батерије: Користите ниже вредности за неке поставке уређаја,
као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте
смањили потрошњу батерије.
• Прилагодљива батерија: Ако поставку прилагодљива батерија
оставите активном, апликације које не користите често ће радити
мање док их не користите. Ваш телефон с временом може научити како
користите ваше апликације. Ово може помоћи у уштеди батерије на
начин који вам највише одговара.
• Проценат напуњености батерије: Прикажите преостали ниво батерије
у виду процента на статусној траци.
• Графика за игрице: Можете да конфигуришете поставке за функције
графике и чувања батерије.
Подешавања
69
Екран
Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.
На екрану поставки додирните Екран и прилагодите следеће поставке:
• Ниво осветљености: Користите клизач да бисте променили осветљеност
екрана уређаја.
• Ноћно светло: Екран боји јантар бојом. Овим се олакшава гледање екрана
или читање при слабом осветљењу и може вам помоћи да лакше заспите.
• Прилагодљива осветљеност: Постављање светлине на висок ниво
смањује век трајања батерије вашег телефона. Да бисте продужили век
трајања батерије, оптимизујте ниво светлине према доступној светлости.
• Позадина: Изаберите позадинску слику екрана за свој уређај.
• Спавање: Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању
мировања одређено време.
• Аутоматско ротирање екрана: Аутоматски ротирајте екран у складу са
положајем уређаја.
• Величина фонта: Промените величину фонта.
• Величина приказа: Подесите ставке на екрану на величину која вам
одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
• Чувар екрана: Прикажите чувар екрана када је уређај на држачу или се
пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.
• Тема уређаја: На неким екранима користите светлију или тамнију схему
боја, као за ваш клизач за јачину звука.
Подешавања
70
Звук
Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.
На екрану поставки додирните Звук и прилагодите следеће поставке:
• Јачина звука медија: Подешавање јачине звука Медија.
• Јачина звука позива: Подешавање јачине звука Позива.
• Јачина звука звона: Подешавање јачине звука Звона.
• Јачина звука аларма: Подешавање јачине звука Аларма.
• Вибрирај и за позиве: Подесите уређај да истовремено вибрира и
репродукује тон звона.
• Не узнемиравај: Подесите време, опсег и тип апликације да бисте
добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима
само одређеним данима у недељи.
• Пречица за спречавање звоњења: Можете да подесите опције тастера за
пречице да бисте спречили звоњење.
• Звук звона телефона: Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или
избришите тонове звона.
• Подразумевани звук обавештења: Изаберите тон звона за обавештења.
Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
• Подразумевани звук аларма: Изаберите тон звона аларма. Подесите
музику сачувану на уређају као тон звона аларма.
• Тонови нумеричке тастатуре: Користите ову функцију за подешавање
тона нумеричке тастатуре.
• Звукови закључавања екрана: Користите ову функцију за подешавање
звука закључавања екрана.
• Звукови пуњења: Користите ову функцију за подешавање звука пуњења.
• Звукови при додиру: Користите ову функцију за подешавање звука
приликом додира.
Подешавања
71
Меморијски простор
Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за
складиштење на меморијској картици и управљати њима.
1 На екрану поставки, додирните Меморијски простор.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Унутрашњи дељени меморијски простор: Погледајте укупан простор
за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја.
Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку
апликацију.
• SD картица: Погледајте укупан простор за складиштење и слободан
простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је
убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу,
додирните .
Безбедност и локација
Можете прилагодити поставке закључавања екрана и безбедности.
• Google Play заштита: Свакодневно скенира уређај у погледу потенцијално
штетних апликација.
• Пронађи мој уређај: Пратите локацију уређаја са удаљености. Такође
можете безбедно заштитити своје податке ако сте изгубили уређај.
• Безбедносно ажурирање: Проверите ажурирање софтвера и
конфигуришите поставке аутоматске инсталације.
• Закључавање екрана: Изаберите жељени начин закључавања екрана.
Детаље потражите у одељку Подешавање закључавања екрана.
• Подешавања закључаног екрана: Промените информације приказане на
закључаном екрану.
• Smart Lock: Омогућава вам да подесите уређаје којима верујете, места,
глас и/или сигнал на телу који ће омогућити да телефон остане закључан.
Подешавања
72
• Локација: Можете прилагодити начин на који одређене апликације
користе информације о локацији.
• Приказуј лозинке: Омогућава кратко приказивање знакова док куцате.
• Апл.за администратора уређаја: Омогућава привилегије одређеним
апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове
употребе.
• Закључавање SIM картице: Закључајте или откључајте USIM картицу или
промените лозинку (PIN).
• Шифровање и акредитиви: Шифрoвање штити рачуне, поставке,
апликације и датотеке на вашем телефону, тако да им нико не може
приступити ако вам је телефон украден. Конфигуришите поставке за
шифровање и акредитиве.
• Поуздани агенти: Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на
уређају.
• Качење екрана: Коригујте екран апликација да би се могла користити
само тренутно активна апликација.
Налози
Можете да додате кориснике да бисте делили уређај са њима и да
региструјете налог у облаку.
1 На екрану поставки, додирните Налози.
2 Прилагодите поставке.
Приступачност
Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним
на уређају.
1 На екрану поставки, додирните Приступачност.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Пречица за тастер за јачину звука: Можете користити пречицу тастер
за јачину звука да бисте брзо укључили TalkBack или неки други алат за
приступачност.
• Читачи екрана Изаберите за говор: Омогућава вам да додирујете
ставке и чујете гласовни одговор.
Подешавања
73
• Читачи екрана TalkBack: Подесите уређај да обавештава о статусу
екрана или радњама помоћу гласа.
• Читачи екрана Излаз за претварање текста у говор: Промените
поставке за функцију текст-у-говор које се користе када је активиран
Помоћник за говор, као што су језици, брзина, и друго.
• Приказ Величина фонта: Промените величину фонта.
• Приказ Величина приказа: Подесите ставке на екрану на величину
која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да
промене положај.
• Приказ Увећање: Трипут додирните екран за увећање на целом
екрану, или трипут додирните и држите за привремено увећање.
• Приказ Корекција боја: Подесите боју приказа.
• Приказ Инверзија боје: Повећајте контраст боја приказа за
слабовиде особе.
• Приказ Велики показивач миша: Увећајте курсор миша.
• Приказ Уклони анимације: Омогућава вам да поставите приказ
анимација.
• Контроле интеракције Мени Приступачност: Мени за приступачност
је велики мени на екрану који служи за контролу вашег Android
уређаја. Можете контролисати покрете, хардверску дугмад, навигацију
и још много тога.
• Контроле интеракције Пребацивање приступа: Креирајте
комбинације тастера да бисте управљали уређајем.
• Контроле интеракције Време задржавања: Ако користите миш,
можете подесити да се курсор аутоматски активира када курсор
престане да се креће одређено време. Ова функција може бити
корисна за кориснике са оштећењем моторике.
• Контроле интеракције Дугме укључи/искључи прекида позив: Када
је ова поставка омогућена, можете једноставно притиснути дугме за
укључивање/искључивање уређаја да бисте прекинули позив. Ова
поставка може убрзати и олакшати прекид везе.
• Контроле интеракције Аутоматско ротирање екрана: Аутоматски
ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
Подешавања
74
• Контроле интеракције Одлагање додира и задржавања: Ова
поставка подешава време пре него што додир на екрану постане додир
и задржавање.
• Контроле интеракције Вибрација: Можете укључити вибрацију за
звоњење, обавештења и додир.
• Звук и текст на екрану Моно звук: Моно излаз комбинује стерео
звук у један сигнал који се репродукује кроз све звучнике слушалица.
Користите ову опцију ако имате оштећење слуха или ако је практичније
имати једну слушалицу.
• Звук и текст на екрану Титл: Укључите услугу титлова кад
репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.
• Експериментално Текст високог контраста: Високи контраст
олакшава читање текста на уређају. Ова функција фиксира боју текста
као црну или бијелу, зависно о изворној боји текста.
Google
Google поставке можете користити за управљање Google апликацијама и
поставкама налога.
На екрану поставки, додирните Google.
Систем
о телефону
Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о
софтверу и правне информације.
На екрану поставки, додирните Систем о телефону и прегледајте
информације.
Подешавања
75
Језици и унос
Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.
1 На екрану поставки, додирните Систем Језици и унос.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Језици: Изаберите језик који ћете применити на уређај.
• Виртуелна тастатура: Омогућава вам да прилагодите поставке Gboard
и Google voice typing.
• Физичка тастатура: Одаберите да користите физичку тастатуру или
проверите тастере пречице на тастатури.
• Провера правописа: Омогућава вам да подесите различите опције за
Google проверу правописа.
• Услуга аутоматског попуњавања: Омогућите ову опцију да бисте
једним додиром уносили податке сачуване на налогу као што
су лозинка, адреса или број кредитне картице. Такође можете и
онемогућити ову опцију, користити Google аутоматско попуњавање
или додати нови сервисни налог.
• Лични речник: Додајте реч у кориснички речник помоћу дугмета Додај
(+).
• Брзина показивача: Подесите брзину показивача за миш или додирну
таблу.
• Излаз за претварање текста у говор: Конфигуришите поставке за
претварање текста у говор.
Покрети
Google поставке можете користити за управљање поставкама Google
апликација и налога.
Укључивање и искључивање покрета
1
2
На екрану поставки, додирните Систем Покрети.
Прилагодите поставке.
Подешавања
76
Датум и време
Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.
1 На екрану поставки, додирните Систем Датум и време.
2 Прилагодите поставке.
Резервне копије
Резервна копија за податке о вашем Google налогу се креира на мрежи.
Ако ресетујете или замените телефон, само се пријавите на Google налог да
бисте вратили контакте, догађаје и друге детаље које сте синхронизовали са
налогом.
1 На екрану поставки, додирните Систем Резервне копије.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Резервне копије на...: Промените поставке прављења резервних
копија на Google диску. Такође можете да проверите резервни налог
који тренутно користите или да додате нови резервни налог.
Опције за ресетовање
Можете да ресетујете уређај укључујући и поставке мреже и апликација.
1 На екрану поставки, додирните Систем Опције за ресетовање.
2 Прилагодите следеће поставке:
• Ресетуј Wi-Fi, мобилну мрежу и Bluetooth: Ресетујте поставке за Wi-Fi,
Bluetooth и друге поставке мреже.
• Ресетуј подешавања апликације: Ресетујте поставке за апликацију.
Подаци сачувани у апликацији неће бити избрисани.
• Избриши све податке (ресетовање на фабричка подешавања):
Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.
• Рестартовањем и ресетовањем уређаја се бришу сви подаци на
њему. Поново унесите назив уређаја, Google налог и друге почетне
информације.
Подешавања
77
Центар за ажурирање
С времена на време, ажурирања могу постати доступна за ваш телефон.
Ажурирања можете да преузмете и примените преко менија Поставке.
На екрану поставки, додирните Систем Центар за ажурирање.
Регулаторне ознаке
Регулаторне ознаке и сродне информације можете погледати на уређају.
На екрану поставки, додирните Систем Регулаторне ознаке.
Подешавања
78
05
Додатак
Поставке језика
Изаберите језик који ћете користити на уређају.
1 Додирните и превуците према горе на Почетном екрану.
2 Додирните Подешавања Систем Језици и унос Језици, и додајте
језик.
Ажурирање софтвера телефона
Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније
LG са интернета
Више информација о коришћењу ове функције потражите на
http://www.lg.com/common/index.jsp. Изаберите своју земљу и језик.
Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на
новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција
ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову
верзију фирмвера за ваш уређај.
Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу
корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва
упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што
наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете
озбиљно оштетити мобилни телефон.
• LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера
стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује
доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.
Додатак
80
Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније
LG помоћу функције (ОТА)
Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију
верзију помоћу функције ОТА, без повезивања USB кабла. Ова функција ће
бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову
верзију фирмвера за ваш уређај.
Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона, Систем Центар за
ажурирање Ажурирање софтвера Проверити сада за ажурирање.
• Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући
информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке
система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити
изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG
препоручује да направите резервну копију личних података пре него
што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за
губитак личних података.
• Ова функција зависи од области или добављача услуга.
Додатак
81
Водич за заштиту од крађе
Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован
на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај,
неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google
налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.
Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:
• подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко
украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се
избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
• додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани,
али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес
подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.
Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку
за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке
поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате
поверења.
• Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај
пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете
да наведете информације о налогу током процеса подешавања,
уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке
поставке.
Додатак
82
Напомена с информацијама о
софтверу отвореног кода
Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај
производ садржи добили изворни кôд, посетите http://opensource.lge.com.
Осим изворног кôда, сви наведени лиценцни услови, гарантне изјаве и
обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.
Компанија LG Electronics такође пружа могућност слања изворног кода на
CD-ROM-у, под условом да покријете те трошкове (који обухватају цену медија
и трошкове слања и испоруке), за шта је неопходно да пошаљете захтев
компанији LG Electronics на е-адресу: opensource@lge.com.
Ова понуда важи три године од наше последње испоруке овог производа.
Ова порука важи за све који су упознати са овом информацијом.
Информације о прописима
(Регулаторни ИД број, електроничка
ознака итд.)
За више детаља о прописима изаберите Поставке Систем Регулаторне
ознаке.
Додатак
83
Жигови
• Ауторско право ©2019 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и
логотип LG су регистровани жигови компаније LG Group и повезаних
правних лица.
• Google, Google мапе, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android,
Chrome, Google слике, Google Play Protect, Google календар, Google
документи, Google диск, Google табеле и друге сродне ознаке и логотипи
су жигови компаније Google LLC.
• Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth
SIG, Inc. свуда у свету.
• Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi
Alliance.
• Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих
власника.
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
Компанија LG Electronics овим изјављује да је производ LM-X120EMW
усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама
Директиве 2014/53/EU.
Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси
http://www.lg.com/global/declaration
Канцеларија задужена за
усаглашеност овог производа
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Додатак
84
Више информација
Делови од каљеног стакла
Делови овог уређаја од каљеног стакла нису трајни и могу се истрошити
током времена.
• Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину
или ако уређај претрпи јак ударац.
Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се
центру за корисничку подршку компаније LG.
• На тржишту можете купити заштитне футроле за заштиту уређаја.
Имајте на уму да ове заштитне футроле нису покривене гаранцијом коју
даје компанија LG Electronics и безбедност није загарантована.
Општа питања
<LG кориснички центар>
011/36-30-500
* Пре позивања проверите број и припремите питање.
Додатак
85
Водич за пренос података
• За податке који се могу разменити између LG уређаја или између LG
уређаја и уређаја другог произвођача, погледајте следећу табелу.
Tип
Лични подаци
Детаљи ставке
Контакти, поруке,
евиденције позива,
календар, аудио снимци
Белешке
Аларми
Медиа
подаци
Подешавања
екрана
Додатак
○
○
○
○
X
○
X
X
○
○
○
Подешавања Почетног
екрана (фолдери и
виџети)
○
X
X
Подешавања
закључаног екрана
(изузета су подешавања
закључавања екрана)
○
X
X
Лични подаци преузете
апликације
Јавни сертификат
Oстало
○
Фотографије, видео
записи, песме,
документи
Преузете апликације
Апликације
Android
iOS
LG уређај уређај другог
уређај
произвођача
→
→
→
LG уређај
LG уређај
LG уређај
Поставке (Wi-Fi,
Bluetooth, Позиви,
звук и обавештење,
приступачност,
батерија)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
86
• Неки подаци можда неће бити пренети у зависности од верзије
софтвера, верзије апликације, оперативног система, произвођача или
политике добављача услуга.
Подржани фреквентни опсези
Tx излазна снага
GSM 900
34.0 dBm
Додатак
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Одлагање старог апарата
1. О
вај симбол прецртана канта за смење показује да електрични и
електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног
комуналног отпада.
2. С
тари електрични производи могу да садрже отровне супстанце,
тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у
спречавању појаве негативних последица по животну средину
и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за
вишекратну употребу који се могу користити за замену других
производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати
ради очувања ограничених ресурса.
3. В аш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да
контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте
добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за
одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу,
молимо Вас погледајте веб страницу www.lg.com/global/recycling
Одлагање потрошених батерија/акумулатора
1. У з овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg),
кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од
0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Б атерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског
отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је
одредила државна или локална управа.
3. П
равилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће
потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање
људи и животиња.
4. В ише информација о одлагању старих батерија/акумулатора
можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у
продавници у којој сте купили уређај.
Додатак
88
Најчешћа питања
У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити
док користите свој уређај. Неки проблеми захтевају да позовете добављача
услуге, али већину можете лако решити и сами.
Прегревање уређаја
Уређај се прегрева током употребе.
У следећим случајевима, потрошња батерије се повећава и може да дође до
прегревања уређаја:
• Када први пут укључите уређај или правите резервне копије података
• Када се истовремено покрене више апликација
-- Када у позадини ради више апликација
-- Приликом преузимања великих датотека током видео позива или
снимања видео записа
• Приликом коришћења функција за које је потребно више енергије
-- Током гледања видео стримовања на интернету или снимања дугачког
видео записа
-- Током дуготрајног играња софистицираних игара
-- Када се уређај дуготрајно користи са максимално осветљеним екраном
• Када се користи много мобилних података
-- Приликом коришћења Wi-Fi приступне тачке или тетеринга
-- Приликом истовремене синхронизације података за више налога
Додатак
89
• Други случајеви
-- Приликом роминга у иностранству
-- Приликом коришћења уређаја у подручјима са слабим сигналима или
без пријема
-- Приликом пуњења уређаја са прикључком за пуњач/USB кабл који је
оштећен или контаминиран страним материјама
• У зависности од функција и апликација, могуће је да неки од горе
наведених случајева не буду применљиви.
Уређај се прегрева током пуњења.
• Уређај и пуњач могу да се загреју током пуњења. Током бежичног пуњења
или брзог пуњења, уређај може још више да се загреје. Ако температура
батерије порасте изнад одређеног нивоа, пуњење уређаја може да се
прекине.
-- Искључите пуњач из уређаја и затворите све покренуте апликације.
Сачекајте да се уређај охлади пре него што поново почнете да пуните
уређај или поново покренете неку апликацију.
-- Ако се прикључак за пуњач/USB кабл у доњем делу уређаја прегреје,
прекините пуњење и посетите најближи LG сервисни центар за купце.
Како се решава прегревање уређаја
• Затворите све апликације или функције и сачекајте да се уређај охлади.
• Увек ажурирајте софтвер на најновију верзију.
• Искључите функције Wi-Fi, Bluetooth или GPS када их не користите.
• Затворите апликације које не користите.
• Ако уређај користите са максимално осветљеним екраном, смањите
осветљеност.
• Ако се уређај прегрева дуже време, прекините да га користите на неко
време. Ако се прегревање уређаја настави, посетите LG сервисни центар
за купце.
Додатак
90
Ограничења коришћења у случају прегревања уређаја
Ако се уређај прегрева приликом коришћења или пуњења, неке функције,
апликације, па и сам уређај могу да се искључе.
То је нормално функционисање код уређаја који подржавају ову функцију.
• Ако температура уређаја порасте изнад одређеног нивоа, појављује се
порука упозорења.
-- Ако играте софистициране игре, снимате видео записе или отпремате
велике датотеке, уређај може да се прегрева дуже време. У том случају,
може да се појави порука упозорења која вас обавештава о аутоматском
искључивању.
Искључите уређај или затворите све апликације или функције које су
покренуте и сачекајте да се уређај охлади.
• Осветљеност екрана и брзина функционисања могу да буду ограничене да
би се уређај охладио. Све покренуте апликације или функције могу да се
успоре или зауставе. Пуњење уређаја може да се прекине.
Грешка SIM картице
Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.
Није успостављена веза са мрежом или је веза прекинута
Сигнал је слаб. Преместите се ближе прозору или изађите на отворен
простор.
Налазите се ван мреже мобилног оператера. Преместите се и поново
покушајте да успоставите везу.
Позиви нису доступни
Нова мрежа није одобрена.
Проверите да нисте подесили забрану позива за долазни број.
Проверите да нисте подесили забрану позива за број који бирате.
Није могуће укључити уређај
Када је батерија потпуно празна, уређај не може да се укључи.
У потпуности напуните батерију пре него што укључите уређај.
Додатак
91
Грешка при пуњењу
Проверите да ли се уређај пуни на нормалној температури.
Проверите пуњач и његову везу са уређајем.
Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је
одобрила компанија LG.
Батерија се временом брже троши
Након излагања уређаја или батерије веома ниским или високим
температурама, радни век батерије може бити скраћен.
Потрошња батерије се повећава приликом коришћења одређених функција
или апликација, као што су GPS, игре или Интернет.
Радни век батерије се временом скраћује.
Поруке о грешци се јављају приликом покретања камере
Напуните батерију.
Ослободите простор у меморији тако што ћете пренети датотеке на рачунар
или избрисати датотеке са уређаја.
Поново покрените уређај.
Ако и након ових савета имате проблем са апликацијом камере, обратите се
сервисном центру компаније LG Electronics.
Квалитет слике је лош
Квалитет слика може да се разликује у зависности од окружења и
коришћених техника фотографисања.
Ако фотографије снимате у тамном окружењу, током ноћи или у затвореном
простору, могу се јавити сметње на слици, односно слике можда неће бити
изоштрене.
Ако се јаве проблеми, ресетујте ове опције.
Додатак
92
Одзив екрана осетљивог на додир је спор или погрешан
Ако на додирни екран поставите заштитну фолију или опциони додатни
прибор, екран можда неће радити исправно.
Ако носите рукавице, ако су вам руке прљаве или ако екран додирујете
оштрим предметима, екран осетљив на додир можда неће радити исправно.
Екран осетљив на додир можда неће исправно радити у окружењу са доста
влаге или када је изложен води.
Поново покрените уређај да бисте отклонили привремене грешке у софтверу.
Ако је екран изгребан или оштећен, посетите сервисни центар компаније LG
Electronics.
Прекида везу или се замрзава
Поново покрените уређај
• Ако вам се уређај замрзава или прекида везу, можда треба да затворите
апликације или да искључите уређај, а затим га поново укључите.
Поново покрените систем
• Изаберите софтверско ресетовање ако се екран уређаја замрзава,
односно ако дугмад, екран осетљив на додир или уређај не реагују на
команде.
• Да бисте обавили софтверско ресетовање уређаја, притисните и задржите
тастер за смањивање јачине звука и тастер за укључивање/искључивање
док се уређај поново не покрене.
Додатак
93
Ресетујте уређај
• Ако горе наведеним методама не решите проблем, спроведите
ресетовање на фабричке вредности.
• На екрану поставки, додирните Систем Опције за ресетовање
Избриши све податке (ресетовање на фабричка подешавања).
-- На овај начин се ресетују све поставке за уређај и бришу се подаци.
Пре ресетовања на фабричке вредности обавезно направите резервне
копије свих важних података на уређају.
-- Ако сте на уређају регистровали Google налог, неопходно је да се након
ресетовања уређаја пријавите на исти Google налог.
Bluetooth уређај није пронађен
Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају.
Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају са
којим желите да успоставите везу.
Постарајте се да ваш уређај и други Bluetooth уређај буду у оквиру
максималног домета за Bluetooth (10 м).
Ако помоћу датих савета не успете да решите проблем, обратите се
сервисном центру компаније LG Electronics.
Веза није успостављена када уређај повежете са рачунаром
Проверите да ли је USB кабл који користите компатибилан са вашим уређајем.
Проверите да ли је на рачунару инсталиран одговарајући управљачки
програм и да ли је ажуриран.
Због преузете апликације се јавља пуно грешака.
Апликација има проблеме.
Уклоните и поново инсталирајте апликацију.
Додатак
94
За ова упатство
МАКЕДОНСКИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред
првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да
осигурите безбедно и правилно користење.
• Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти
се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со
други уреди.
• Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
• Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а
поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно
известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација
дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите
инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на
услуги.
• Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на
софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе
во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го
кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
• Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот
на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да
се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно
известување.
• Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите
медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за
ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали
за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за
авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално
користење на медиумските материјали.
• Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или
преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација,
може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни
трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај
вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
• Ова упатство за корисникот е напишано на главните јазици на секоја
земја. Во зависност од користениот јазик, содржината може делумно да се
разликува.
1
Забелешки со упатства
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат
повреда на корисникот и на трети страни.
ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои можат ада предизвикаат помала
повреда или оштетување на уредот.
ЗАБЕЛЕШКА: Дава забелешки или дополнителни информации.
За ова упатство
2
Содржина
5
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
01
29
Почетен екран
35
Заклучување на екранот
36
Правење снимка на екранот
Приспособени одлики
37
Копирање и пресликување
37
Не вознемирувај
14
Google помошник
02
Основни функции
17
Компоненти на производот и
додатоци
18
Преглед на деловите
20
Вклучување или исклучување
на уредот
21
Поставување SIM-картичка и
мемориска картичка
24
Вадење мемориска картичка
24
Батерија
26
Допирен екран
03
Корисни апликации
39
Инсталирање и деинсталирање
апликации
40
Кратенки за апликации
41
Телефон
45
Пораки
46
Фотоапарат
50
Фотографии
53
Контакти
55
Часовник
57
Google apps
3
04
05
Поставки
Додаток
60
Поставки
80
Поставки за јазикот
60
Мрежа и интернет
80
66
Поврзани уреди
Ажурирање на софтверот на
телефонот
68
Апликации и известувања
82
Упатство против кражба
69
Батерија
83
70
Приказ
Известување за софтвер со
отворен код
71
Звук
83
72
Капацитет
72
Регулаторни
информации (Регулациски ID
број, E-ознака, итн.)
Безбедност и локација
73
84
Трговски марки
Сметки
73
Пристапност
84
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА
УСОГЛАСЕНОСТ
75
Google
84
75
Систем
Канцеларија за контакт за
усогласеноста на овој производ
85
Повеќе информации
89
ЧПП
Содржина
4
Напатствија за безбедно и ефикасно
користење
Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување
може да биде опасно или противзаконско.
Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе
запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци
кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот
уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за
евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници
за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG
центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.
Изложување на радиофреквентна енергија
Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка
(SAR).
Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување
на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат
граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе,
независно од нивната возраст или здравствена состојба.
• Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица
позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се
спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на
највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
• Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди,
сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на
радиобранови.
• Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од
нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
• Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво
изнесува 0,717 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,343 W/kg (10 g).
5
• Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во
нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm
оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен
или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да
бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување
на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно
поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни
фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво
поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието
сè додека преносот не биде завршен.
Чување и одржување на производот
• Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од
страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е
предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
• Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без
претходно известување.
• Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку
е потребна негова поправка.
• Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат
делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани,
доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
• Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори,
радиоприемници и компјутери.
• Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и
шпоретите.
• Не дозволувајте да ви падне телефонот.
• Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
• Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На
пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае
на медицинската опрема.
• Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување.
Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
• Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој
може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
• Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да
користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
• Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
6
• Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
• Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
• Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може
да влијае на информациите од магнетните ленти.
• Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети
уредот.
• Не изложувајте го уредот на течности или влага.
• Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте
непотребно да ја допирате антената.
• Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или
поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не
екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
• Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното
работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на
соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали
изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или
непосредно по користењето.
• Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно
да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен
извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
• Течноста во наводенетиот уред ќе ја промени бојата на ознаката на производот
во внатрешноста на уредот. Оштетувањето на уредот како резултат на
изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.
• На мобилниот уред му е потребна соодветна циркулација на воздух со цел
да се неутрализира топлината. Директен контакт со кожата и несоодветна
циркулација на проток на воздух може да предизвикаат прегревање на уредот.
Уредот мора да биде оддалечен најмалку 1 цм од телото на корисникот.
• Спречете во полначот/отворот за УСБ-кабел да навлезе прав од какви било туѓи
супстанции. Може да дојде до загревање или пожар.
• Внимавајте производот да не дојде во контакт со течност. Немојте да го
користите или да го полните производот доколку е влажен. Откако производот
ќе стане влажен, индикаторот за оштетување поради течност ја менува бојата.
Ве молиме имајте предвид дека ова ќе го ограничи вашето бесплатно добивање
на поправки наведено во гаранцијата.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
7
Ефикасно користење на уредот
Електронски уреди
Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.
• Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да
побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на
уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
• Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од
најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните
пречки при работата на пејсмејкерот.
• Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
• Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
• Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците,
компјутерите, итн.
• Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 ºC и 40 ºC, доколку е можно.
Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури
може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.
Безбедност при патување
Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои
возите.
• Не употребувајте уред за во рака додека возите.
• Посветете го целосното внимание на возењето.
• Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку
тоа го налагаат условите за возење.
• RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило,
на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
• Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го
попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да
дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради
направилното функционирање.
• Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината
на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина.
Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
8
Избегнете оштетување на слухот
За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да
слушате со голема јачина на звук подолги периоди.
Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане
оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето
на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме
јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.
• Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го
слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до
вас може да го чуе она што го слушате.
• Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за
на глава може да предизвика оштетување на слухот.
Стаклени делови
Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако
уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото
се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го
користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.
Подрачје на минирање
Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на
ограничувањата и следете ги прописите или правилата.
Подрачја на можни експлозии
• Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
• Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
• Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни
материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или
дополнителната опрема.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
9
Во авион
Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.
• Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
• Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на
авионот.
Деца
Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи
мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од
задушување.
Итни повици
Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш
не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот
локален обезбедувач на услуги.
Информации и грижа за батеријата
• Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да
се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект
кој може да влијае на перформансите на батеријата.
• Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го
максимизираат работниот век на батеријата.
• Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
• Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
• Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси.
Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
• Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се
продолжи векот на траење.
• Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не
употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
• Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги
намали неговите перформанси.
• Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен
тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
• Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако уредот целосно ќе
се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
10
• Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата,
поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на
батеријата и околината.
• Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да
не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.
Безбедност на личните информации
• Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на
податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
• Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот.
Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
• Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за
да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
• Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги
преземате апликациите.
• Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе
функции или до вашите лични информации.
• Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков
било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот
мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на
сметката.
• Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата
сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
• Немојте да користите апликации од непознати извори.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
11
Известување за промена на батеријата
• Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика
повредување.
• Замената на батеријата од страна на неквалификувано стручно лице
може да предизвика оштетување на уредот.
• Не ги отстранувајте батериите сами. Батеријата може да биде оштетена,
што може да предизвика прегрејување и повреда. Батеријата мора
да ја замени квалификуван професионалец. Батеријата треба да се
рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.
• Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот
и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува
батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица,
било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот
век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради
нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да
ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош
при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.
• Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на куќиштето
на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и
внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат. Доколку ви се
потребни инструкциите за квалификувани професионални лица за тоа
како да ја отстраните батеријата безбедно, посетете ја веб-страницата
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Напатствија за безбедно и ефикасно користење
12
01
Приспособени
одлики
Google помошник
Преглед на Google помошник
Можете да ја започнете или користите посакуваната апликација со вашиот
глас.
• За користење на оваа функција, прво поврзете се на мрежата и најавете
се на вашата Google сметка.
• Оваа функција може да не работат во овие области или глас
признавање точност може да се намали кога слаба моќ на Wi-Fi или
мобилна мрежа сигнал.
Отвори Google Помошник
1 Притиснете и држете од Почетниот екран, за да го започнете Google
2
3
помошник.
Допрете на ПРОДОЛЖИ.
Следете ги упатствата на екранот и кажете “Ok Google”.
• Уредот ги зачувува вашите гласовни податоци за препознавање.
• Екранот може да се отклучи кога се користи глас сличен на вашиот или
снимка на вашиот глас.
• Треба да го отклучите уредот со користење на наведениот метод,
откако нема да успеете со отклучувањето на уредот со гласовно
препознавање. За повеќе детали, погледнете во Поставување
заклучување на екранот.
Приспособени одлики
14
Започнување на Google помошник со вашиот глас
1 Кажете “Ok Google” кога екранот е исклучен или заклучен.
2 Кажете ја командата или поставете прашање кога “Здраво, како можам
да помогнам?” ќе се појави на екранот.
Започнување на Google помошник од Почетниот
екран
1 Допрете и држете на Почетниот екран.
2 Кажете ја командата или поставете прашање кога “Здраво, како можам
да помогнам?” ќе се појави на екранот.
• Точноста на гласовното препознавање може да се намали, ако
зборувате со нејасен глас или сте на бучно место. Кога ја користите
функцијата за гласовно препознавање, зголемете ја нејзината точност
со зборување со јасен глас на некое тивко место.
Приспособени одлики
15
02
Основни
функции
Компоненти на производот и
додатоци
Со вашиот уредот се вклучени следниве ставки.
• Уред
• USB-кабел
• Полнач
• Упатство за брзо почнување
• Игла за исфрлање
• Компонентите опишани погоре може да се опции.
• Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да
се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
• Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето
додатоци направени од други производители може да влијае на
вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може
да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.
• Некои делови од уредот се направени од калено стакло. Ако го
испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен
удар, каленото стакло може да се оштети. Ако се случи тоа, веднаш
прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на
потрошувачите на LG.
• Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на
дистрибутерот од кој го купивте уредот.
• За да купите дополнителни ставки, јавете се во центарот за услуги на
потрошувачите на LG.
• Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без
известување.
• Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без
известување.
• Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од
областа и давателот на услуги.
Основни функции
17
Преглед на деловите
Објектив на предна
камера
LED ламба
Држач за
Nano-SIM/мемориска
картичка
Копче за Google
помошник
Слушалка
Сензор за близина/
амбиентно светло
Копчиња за гласност (+/-)
Клуч за напојување/
заклучување
Допирен екран
Приклучок за
полнач/USB-кабел
Микрофон
Приклучок за стерео
слушалки
Објектив на задна камера
Блиц
Звучник
Микрофон
Основни функции
18
Не обидувајте се сами да го отстраните задниот капак.
Правејќи го тоа може сериозно да ја оштетите батеријата и уредот, што
може да предизвика прегревање, оган и повреда. Задниот капак на
уредот и батеријата не треба да се отстрануваат или да се заменатуваат од
неквалификуван професионалец.
• Сензор за близина/амбиентно светло
-- Сензор за близина: За време на повик, сензорот за близина го
исклучува екранот и ја оневозможуваа функцијата на допирање кога
уредот е блиску до човечко тело. Тој повторно го вклучува екранот и
ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден
опсег.
-- Сензор за амбиентно светло: Сензорот за амбиентно светло го
анализира интензитетот на амбиентното светло кога режимот на
автоматска контрола на светлината е вклучен.
• Копчиња за гласност
-- Служат за нагодување на гласноста на тоновите на ѕвонење, повиците
или известувањата.
-- За да снимите фотографија додека ја користите камерата, благо
притиснете на копче за гласност. За да снимите континуирано низа
фотографии, притиснете и држете на копчето за гласност.
• Клуч за напојување/заклучување
-- Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите
екранот.
-- Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за
контрола на вклучувањето/исклучувањето.
• Копче за Google помошник
-- Вашиот уред има вграден Google помошник. Најдете одговори и
завршете ги работите додека сте во движење. За да започнете, само
допрете го копчето за Google помошник на страната на телефонот.
Притиснете и држете го копчето, за бргу да зборувате со вашиот
Помошник.
-- Активирајте го Google помошникот. За повеќе детали, погледнете во
Google помошник.
Основни функции
19
• За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од
спецификациите на уредот.
• Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го
почитувате тоа можете да го оштетите допирниот екран.
• Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на
сензорот за близина.
• Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на
допирниот екран или копчињата може да не функционираат правилно.
Вклучување или исклучување на
уредот
Вклучување на уредот
Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/
исклучување/заклучување.
• Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација.
Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде
подолго од обично.
Исклучување на уредот
Притиснете и задржете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување,
а потоа изберете Исклучување.
Основни функции
20
Рестартирање на уредот
Кога уредот не работи правилно или не реагира, рестартирајте го според
инструкциите подолу.
1 Притиснете и држете истовремено на копчето за вклучување/
исклучување/заклучување и на копчето Намали гласност (-) додека не се
исклучи уредот.
2 Кога уредот ќе се рестартира, пуштете го копчето.
Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето
Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување,
потоа изберете опција.
• Исклучување: Исклучете го уредот.
• Рестартирај: Рестартирајте го уредот.
• Снимка на екран: Можете да правите снимки на тековниот екран што го
гледате.
Поставување SIM-картичка и
мемориска картичка
Ставете ги во уредот SIM-картичката од вашиот давател на мобилни услуги и
посебно купената мемориска картичка.
• Внимавајте со игличката за исфрлање бидејќи има остар врв.
Основни функции
21
1
Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички и потоа
извлечете го држачот на картички од уредот.
2
Ставете ја SIM-картичката или мемориската картичка во држачот на
картички и потоа ставете го држачот на картички во уредот во насока на
стрелката.
Мемориска картичка
(опција - се продава посебно)
SIM-картичка
Основни функции
22
• Овој уред поддржува само Nano SIM-картички.
Нано
Микро
Стандардно:
• За работење без проблеми се препорачува телефонот да се користи
со коректниот тип на SIM-картичка. Секогаш употребувајте фабрички
изработена SIM-картичка испорачана од операторот.
• Не губете ја вашата SIM-картичка. LG не е одговорен за оштетувањето
или некои други проблеми предизвикани со губење или пренесување
на SIM-картичката.
• Внимавајте да не ја оштетите SIM-картичката кога ја вметнувате или
отстранувате.
• Кога ги ставате SIM-картичката или мемориската картичка, ставајте ги
правилно во држачот за картички.
• Кога го ставате држачот на картички назад во уредот, ставајте го
хоризонтално во насоката на стрелката како што е прикажано на
сликата. Проверете дали картичката ставена во држачот на картички е
поместена од нејзината положба.
• Ставете ја SIM-картичката со златно обоените точки за контакт надолу.
• Погрижете се да ја ставите SIM-картичката во уредот според упатствата
од прирачникот за корисникот.
• Ако го ставате или отстранувате држачот на SIM-картичката во и од
уредот, внимавајте да не влезе вода или друга течност во него. Ако во
уредот ставите влажен држач на картички, уредот може да се оштети.
• Мемориската картичка е дополнителен дел.
• Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот
век на мемориската картичка.
• Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со
уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети
уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.
Основни функции
23
Вадење мемориска картичка
Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја
извадите.
1 Допрете и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на Поставки Капацитет .
3 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички и потоа
извлечете го држачот на картички од уредот.
4 Извадете ја мемориската картичка од држачот на картички.
5 Ставете го држачот на картички назад во отворот.
• Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или
пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење
или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската
картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат
на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички,
вклучувајќи го и губењето податоци.
Батерија
Полнење на батеријата
Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.
Приклучок на кабелот за полнење
Основни функции
24
• Не користете надворешен терминал, кабел за полнење или адаптер за
приклучок за уредот во присуство на влага. Тоа може да предизвика
пожар, електричен удар, повреда или оштетување на уредот. Ако има
влага, веднаш прекинете со користење на уредот и целосно отстранете
ја влагата.
• Внимавајте да го користите USB-кабелот испорачан со вашиот уред.
• Внимавајте да користите полнач и кабел за полнење одобрени од
LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да
предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
• Вашиот уред има внатрешна батерија што може да се полни. За ваша
безбедност, не отстранувајте ја вградената батерија.
• Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика
електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.
• Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од
приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна
потрошувачка на електричната енергија.
• Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со
десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде
потребно повеќе време од приклучување адаптер на напоен мрежен
приклучок.
• Не полнете ја батеријата користејќи USB-размножувач кој не може да го
одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или
ненадејно да прекине.
Мерки на претпазливост при користење на уредот
• Внимавајте да го користите испорачаниот USB-кабел; не користете
USB-кабли или полначи од трети страни за вашиот уред. Ограничената
гаранција на LG не покрива користење прибор од трети страни.
• Непридржувањето до инструкциите од ова упатство и неправилното
користење може да го оштети уредот.
Основни функции
25
Ефикасно користење на батеријата
Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и
постојано држите стартувани многу апликации и функции.
Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите
работниот век на батеријата.
За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:
• Исклучете ги функциите за Bluetooth® или за Wi-Fi мрежа кога не ги
користите.
• Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно
пократко.
• Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
• Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
• Проверувајте ја наполнетоста на батеријата додека користите некоја
преземена апликација.
Допирен екран
Можете да дознаете како да го контролирате вашиот уред со користење
гестикулации на допирниот екран.
Допирање
Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација
или опција.
Основни функции
26
Допирање и држење
Допрете и држете неколку секунди за да прикажете мени со достапните
опции.
Двојно допирање
Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.
Влечење
Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано
движење поместете го прстот на друго место. Оваа гестикулација можете да ја
користите за преместување некој елемент.
Основни функции
27
Лизгање
Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа
гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници,
фотографии, екрани и друго.
Приближување и оддалечување прсти на екранот
Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како
на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот
оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.
• Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може
да го оштетите сензорот за допир.
Основни функции
28
• Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите
уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
• Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева
светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба.
Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не
е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
• Не притискајте го екранот со преголема сила.
• Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
• Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со
ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
• Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е
навлажнет или мокар.
• Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот
се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од
продавници на трети страни.
• Прикажување статична слика во текот на подолг период може
да резултира со заостанати слики или прегорување на екранот.
Исклучувајте го екранот или избегнувајте прикажување на истата слика
подолго време кога не го користите уредот.
Почетен екран
Преглед на почетниот екран
Почетниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и
апликации во вашиот уред. Допрете на на кој било екран за да одите на
почетниот екран.
Можете да управувате со сите апликации на страницата со апликации.
Допрете и повлечете нагоре на Почетниот екран за да ги видите сите
инсталирани апликации.
Основни функции
29
Распоред на основниот екран
Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и
папките на основниот екран.
Статусна лента
Виџет за пребарување на
Google
Зона за брз пристап
Копче за почетниот екран
• Почетниот екран може да се разликува во зависност од политиката на
производителот, поставките на корисникот, софтверската верзија или
од давателот на услуги.
• Статусна лента: Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и
нивото на наполнетост на батеријата.
• Виџет за пребарување на Google: Пишувајте или зборувајте, за да
отворите Google пребарување.
• Зона за брз пристап: Служи за укотвување на главните апликации во
долниот дел на екранот за пристап до нив од која било страница на
основниот екран.
• Копче за почетниот екран
-- : Враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните
прозорци.
-: Допрете за да одите на почетниот екран. За да стартувате
пребарување на Google, допрете и држете.
-: Допрете за да ја прегледате листата на неодамна користените
апликации и да стартувате некоја апликација од таа листа.
Основни функции
30
Икони за статусот
Кога има известување за непрочитана порака, настан од календарот или
аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување.
Статусот на уредот може да го проверите со преглед на иконите за
известување прикажани на статусната лента.
Во тек е пренос на податоци преку мрежата
Поставен е аларм
Вклучен е режимот со вибрации
Ниво на наполнетост на батеријата
Вклучен е режим на работа во авион
Пропуштени повици
Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
Вклучен е тивок режим
Воспоставена е врска со hotspot
• Некои од овие икони може различно да се прикажуваат или воопшто
да не се појават, во зависност од статусот на уредот. Иконите гледајте
ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите
уредот и вашиот давател на услуги.
• Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот
или давателот на услуги.
Основни функции
31
Панел за известување
Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната
лента надолу на главниот екран.
• За да ја отворите листата со икони за брз пристап, повлечете го надолу
панелот за известување.
• За да ги преуредите иконите или да додадете и отстранете икони,
притиснете на .
• Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за
соодветната функција.
• Панелот за известување можете да го користите дури и на заклучениот
екран. За брз пристап до саканите одлики, повлечете го панелот за
известување додека екранот е заклучен.
Основни функции
32
Менување на ориентацијата на екранот
Може да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во
согласност со физичката ориентација на уредот.
На панелот со известувања, притиснете и активирајте го автоматското
ротирање на екранот преку листата на икони за брз пристап.
Исто така, можете да одите во Поставки Дисплеј Напредно и да го
активирате автоматското ротирање на екранот.
Основни функции
33
Уредување на почетниот екран
На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу
изберете ја саканата постапка.
• За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно
место на почетниот екран, потоа изберете Скратеници за брз пристап.
• За да ја промените сликата на позадината, допрете и држете на празно
место на почетниот екран, а потоа изберете Слика за заднина: Изберете.
Исто така, можете да одите во Поставки Дисплеј Напредно Слика за
заднина: Изберете.
• За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и држете
на празно место на почетниот екран, а потоа изберете Поставки за
почетниот екран.
Преместување на апликации на страницата со
апликации
На страницата со апликации, допрете и задржете на апликацијата и повлечете
ја на друго место.
• За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од
основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете
ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
• За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на
основниот екран.
Основни функции
34
Користење папки од почетниот екран
Креирање папки
На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа
одвлечете ја над друга апликација.
• Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.
Уредување папки
На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.
• За да го уредите името на папката, допрете на Неименувана папка.
• За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа
одвлечете ја над папката и пуштете ја.
• За да отстраните апликација од папката, допрете ја апликацијата
и повлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е
единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се
отстранува.
Заклучување на екранот
Преглед на заклучувањето на екранот
Екранот на уредот се исклучува и се заклучува ако притиснете на копчето
за вклучување/исклучување/заклучување. Тоа се случува и ако го оставите
уредот да мирува одреден временски период.
Ако го притиснете копчето за вклучување/исклучување/заклучување кога не
е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува почетниот екран.
За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред
поставете заклучување на екранот.
• Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир
на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви
препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го
користите уредот.
Основни функции
35
Поставување заклучување на екранот
На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за
заклучување на екранот.
1 Допрете и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на Поставки Безбедност и локација Заклучување на
екранот и потоа изберете го начинот кој ви одговара.
3 Приспособете ги следниве поставки:
• Ништо: За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
• Удри: Отклучување на екранот со лизгање по него.
• Облик: За отклучување на екранот со цртање шара на него.
• PIN: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
• Лозинка: За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки
и букви.
• Ако неправилно се обидете да го отклучите уредот 5 пати, екранот се
блокира 30 секунди.
Правење снимка на екранот
Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.
Преку кратенка
Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за
вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста
(-).
или
Притиснете и задржете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување
и потоа допрете на Сними екран.
• Снимките на екранот може да ги најдете вопапката Снимки на екранот во
Фотографии.
Основни функции
36
Копирање и пресликување
Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го
пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други
апликации и да го пресликате текстот во нив.
1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или
отсечете.
2 Влечете ги / за да ја специфицирате зоната што треба да се копира
или отсече.
3 Изберете или Отсечи или Копирај.
• Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во посредната
меморија.
4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете
Залепи.
• Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата Залепи не се
појавува.
Не вознемирувај
За да исклучите некои или сите звуци, повлечете ја статусната лента надолу со
прстите и допрете на Не вознемирувај.
Основни функции
37
03
Корисни
апликации
Инсталирање и деинсталирање
апликации
Инсталирање апликации
Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и
преземете апликации.
• Можете даго користите Play Store или продавницата за апликации која ви
ја нуди мобилниот оператор.
• За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да
креирате сметка и да се најавите.
• За некои апликации може да се бара надомест.
• Ако користите мобилна податочна врска може да ви биде наплатено
користењето на податоците зависно од вашата тарифа.
Деинсталирање апликации
Деинсталирај апликации
За да отстраните апликација од страницата на почетниот екран, допрете и
задржете на апликацијата, а потоа повлечете ја до Отстрани. Апликацијата не
се отстранува од телефонот, само од почетниот екран.
За да отстраните апликација од телефонот, допрете и задржете на
апликацијата, а потоа повлечете ја до Деинсталирај.
За да оневозможите некоја апликација или да предизвикате да престане
да работи, одете наПоставки Апликации и известувања, потоа
изберете ја апликацијата.
Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за
апликации
За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за
апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.
Корисни апликации
39
Инсталирање и деинсталирање апликации за време
на поставувањето
При првото вклучување на уредот можете да ги преземете препорачаните
апликации.
Можете да прескокнете на следниот чекор без да ги инсталирате.
Кратенки за апликации
На почетниот екран, допрете и задржете на иконата на некоја апликација како
Повици, Пораки, Камера и Поставки за да се прикаже менито за брз пристап.
Полесно користете ги апликациите преку кратенките за апликации.
• Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.
Корисни апликации
40
Телефон
Повици
Бирање контакти, броеви за брзо бирање, последни повици, или броеви и
пребарување, сè во една апликација.
Најдете го: .
• За да изберете контакт или некој од последните повици, допрете го.
• За да го отворите бројчаникот, допрете на . Внесете број, потоа допрете
на за да се јавите.
Видете ги последните
повици.
Отворете го бројчаникот
за да бирате број.
Видете ги сите контакти.
Корисни апликации
41
Совети и трикови
• За време на повик: Допирниот екран се исклучува за да се избегнат
случајни допири. За да го вклучите, оддалечете го од лицето или
притиснете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
• Повеќе задачи: Додека разговарате, допрете на за да се скрие екранот
со повикот и за да можете да побарате телефонски број, адреса или
да отворите друга апликација. За повторно да го отворите екранот со
повикот, повлечете ја статусната лента надолу и допрете на Тековен повик.
• Контакти: За да пребарувате низ контактите, допрете на .
• Омилен контакт: Имате некој на кого му се јавувате цело време? Допрете
и задржете на празно место на почетниот екран, притиснете на Виџети, а
потоа допрете и задржете на виџетот за Директно бирање. Повлечете го
до почетниот екран, потоа изберете го контактот. Допрете го виџетот за да
се јавите кај лицето.
• Говорна пошта: се појавува во статусната лента кога имате нова
говорна порака. За да ја слушнете, допрете на
, а потоа допрете и
задржете на 1.
Остварување повици
Кога остварувате повик, ги имате следниве опции:
• Допрете на за да ги видите последните повици, групите и често
повикуваните контакти. Изберете контакт или број за да го повикате.
• За да изберете број, допрете на , внесете број, потоа притиснете на за
да му се јавите.
• За да го внесете меѓународниот повикувачки код (+), допрете и задржете
на 0. За да додадете празно место или чекање меѓу броевите, допрете на
.
Корисни апликации
42
Одговарање и прекинување на повици
Одговорете на повик: Кога телефонот е заклучен, повлечете нагоре.
Кога телефонот е отклучен, допрете на ОДГОВОРИ.
Игнорирајте повик: Кога телефонот е заклучен, повлечете надолу.
Кога телефонот е отклучен, допрете на ОДБИЈ.
Исто така, можете да притиснете на едно од копчињата за гласност за да
го исклучите звукот.
. Изберете
• Одговорете со порака: Кога телефонот е заклучен,
порака за веднаш да ја испратите.
• Прекинете повик: Допрете на .
• За време на повик: Допрете на на екранот со повикот за да го
исклучите гласот на повикот. За да го скриете екранот со повикот, допрете
на . Tза повторно да го отворите, повлечете ја статусната лента надолу и
допрете на Тековен повик.
•
•
•
•
• Кога го држите теледонот до увото, допирниот екран се исклучува за
да се избегнат несакани допири. Кога ќе го оддалечите телефонот од
увото, екранот повторно ќе се осветли.
• Не користете маски или заштитни екрани (дури иако се проѕирни) кои
го покриваат сензорот за близина над допирниот екран.
Последни повици
Видете ги повиците (последните најгоре), а потоа јавувајте се, испраќајте
пораки или зачувајте ги:
Најдете го:
.
• За да се прејавите, допрете на до името или бројот на оној кој ве
побарал.
• За да испратите СМС порака, да го зачувате бројот или за други опциии,
допрете ја сликата на оној кој ве побарал.
• За да отстранете запис од дневникот на повици, допрете го името или
бројот, а потоа допрете на Детали за повикот
.
Минати повици, потоа допрете
• За да ја избришете листата, допрете на
на
Избриши минати повици.
Корисни апликации
43
Тронасочни повици
За време на еден повик, можете да започнете нов, наизменично да се
вклучувате во двата или да ги споите во еден повик:
• За да одговорите на втор повик, повлечете нагоре.
• Првиот повик се става на чекање ако одговорите на вториот. За да се
префрлате од еден на друг повик, допрете на .
• За да остварите втор повик, допрете на , внесете број, а потоа допрете
на за да го повикате.
Првиот повик се става на чекање кога ќе допрете на . За да ги споите
двата повика откако вториот ќе одговори, допрете на .
Вашиот телефонски број
Најдете го: Одете на Поставки Систем За телефонот статус на SIM
картичката Телефонски број на SIM картичката.
Итни повици
• Вашиот оператор има програмирано еден или повеќе броеви за
итни случаи кои можете да ги повикате во секакви услови, дури и
кога телефонот е заклучен. Итните броеви се различни во различни
земји. Однапред програмираните броеви за итни случаи може нема
да функционираат секаде и понекогаш итниот повик не може да се
оствари поради мрежата или поради проблеми со средината или
пречки.
1
2
3
Допрете на (ако телефонот е заклучен, повлечете нагоре за да го
отклучите, потоа допрете на ИТЕН СЛУЧАЈ).
Внесете го бројот за итни случаи.
Допрете на за да го повикате бројот за итни случаи.
Корисни апликации
44
Пораки
Испраќање порака
Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на
апликацијата Messaging.
• Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни
трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател
на услуги.
1
2
3
4
Допрете на
.
Допрете на
.
Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
• За користење на мултимедијалните опции, допрете на .
• За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
Допрете на за да ја испратите пораката.
Читање порака
Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според
контакти.
.
1 Допрете на
2 Изберете контакт од листата на пораки.
Конфигурирање на поставките за пораки
Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.
.
1 Допрете на
2 Допрете на Поставки на листата со пораки.
Корисни апликации
45
Фотоапарат
Стартување на фотоапаратот
Можете да снимате фотографии или видеозаписи за да ги зачувате моментите
што се за помнење.
1 Допрете и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на .
• Пред снимање фотографија или видеозапис, избришете го објективот
на камерата со мека крпа.
• Внимавајте да не оставите дамки на објективот на камерата со прстите
или други туѓи материи.
• Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од
вистинскиот уред.
• Фотографиите и видеата можете да ти прегледувате или уредувате во
фотографии. За повеќе детали, погледнете во Преглед на деловите.
Вклучување или
исклучување на
блицот.
Префрлување од
предна за задна
камера и обратно.
Менување на
опциите за
камерата.
Стартување на
апликацијата галерија.
Снимање
фотографии.
Снимање
видео-запис.
Правење фотографии
1
2
Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира
камерата на него.
Допрете на за да направите фотографија.
• Исто така, за да снимите фотографија можете да допрете на копчето за
намалување гласност (-) или на копчето за наголемување гласност (+).
Корисни апликации
46
Снимање видеозапис
1
2
3
Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира
камерата на него.
Допрете на .
• За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на
.
• За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да
продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
• Додека снимате видео, можете да ги повлечете врвовите на два прста
кон себе или да ги раширите истите, за да зумирате или одзумирате.
• Додека го снимате видеото, можете да допрете на посакуваната област
за да ја прилагодите осветленоста.
Допрете на за да го завршите снимањето на видео-записот.
• За да го проверите соодносот на страните на сликата пред снимањето
видео, притиснете и задржете .
Приспособување на опциите за фотоапаратот
Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите
желби.
Допрете на на екранот.
• Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера
(предна или задна) и избраниот режим на камерата.
•
•
: Фотографирајте во FullVision (Целосен преглед).
: Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за
снимање фотографии.
•
: Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање
видеозаписи.
•
: Поставете го тајмерот за автоматско фотографирање или автоматско
снимање видеозаписи по одреден временски период.
Корисни апликации
47
Гласовна бленда
Снимање фотографии со говорна команда.
Скенирај QR код
Читај QR код од екранот за преглед на фотоапаратот.
Ознака на локација
Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
Решетка
Прикажување помошна мрежа, така што можете да
правите фотографии или да снимате видео-записи врз
основа на хоризонталните и вертикалните референтни
линии.
Меморија
Избор дали фотографиите и видеозаписите да се
складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка.
(Достапно кога е внесена мемориска картичка.)
Помош
Дава помошни информации за секое мени на камерата.
Разни режими на камера
Брзо фотографирање
Можете да снимите континуирана низа фотографии за да направите
подвижни слики.
Во автоматски режим, допрете и држете на .
• Додека држите на со голема брзина се континуирано снимаат
фотографии.
• Можете да правите до 30 фотографии една по друга.
• Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.
Корисни апликации
48
Други корисни одлики на апликацијата Камера
Заклучување на автоматска експозиција/автоматски фокус
Во автоматски режим, со допирање и држење на екранот можете да ги
поправите тековното време на експозиција и положбата на фокусот. За да ја
исклучите одликата, допрете на празно место на екранот.
• Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.
Префрлување од една на друга камера
Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се
приспособите на опкружувањето.
На екранот на камерата, допрете на или влечете на екранот во која било
насока за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.
Корисни апликации
49
Зголемување или намалување
Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата
додека снимате фотографија или видеозапис.
• На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прста
за да зголемите или намалите, потоа користете ја прикажаната лизгачката
лента со +/-.
• Исто така, можете да го влечете копчето нагоре или надолу.
Фотографии
Преглед на фотографии
Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите
зачувани на вашиот уред.
1 Допрете и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на .
• Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.
Допрете
на папка и изберете датотека.
3
• Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
• Додека гледате фотографија, лизгајте лево или десно за да ја видите
претходната или следната фотографија.
• Додека гледате видео, повлечете налево или надесно за да го
прегледате претходното или следното видео.
• Можете да ги видите фотографиите организирани според година,
месец или датум, во означувачот за Фотографии.
• За да ги прегледувате фотографиите по локацијата каде што биле
направени, допрете на
Означи локации, потоа допрете
на
. Фотографиите автоматски се групираат по локација во
апликацијата за Места од фотографиите.
• Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност
од инсталираниот софтвер.
• Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
• Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат
да предизвикаат грешка.
Корисни апликации
50
Прегледување фотографии
Назад на
претходниот
екран.
Споделување
слики.
Уредување слики.
Пристап до
дополнителни
опции.
Пренесете друг
уред.
Бришење слики.
Информации за
сликата.
• За прикажување на ставките на менито, благо допрете на екранот. За да
ги скриете ставките на менито, допрете повторно на екранот.
Уредување фотографии
1
2
3
Додека прегледувате фотографија, допрете на .
Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
Допрете на Зачувај за да ги зачувате промените.
• Измените се внесуваат во оригиналната датотека.
Пуштање видеозапис
Назад на
претходниот
екран.
Паузирање или
пуштање на
видео-записот.
Споделете видео.
Уредете видео.
Корисни апликации
Пристап до
дополнителни
опции.
Пренесете друг
уред.
Избришете видеа.
Информации за
видеото.
51
Уредување видеозаписи
1
2
Додека прегледувате видео-запис, допрете на .
Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите
видеозаписот.
Нагодување на
траењето на
видео-записот.
3
Допрете на Зачувај за да ги зачувате промените.
Бришење датотеки
Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:
• Допрете и задржете на некоја датотека од листата, потоа допрете на .
• Допрете на од листата со датотеки и избришете ги посакуваните
датотеки.
• Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во Корпата и можете
да ги вратите во Галеријата во рок од 60 дена.
Споделување датотеки
Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:
• Додека прегледувате фотографија/видео, допрете на за да ја споделите
датотеката со начинот кој ви одговара.
• Допрете на
Избери од листата со датотеки за да изберете датотеки и
потоа допрете на за да ги споделите на начинот кој ви одговара.
Корисни апликации
52
Контакти
Преглед на апликацијата Contacts
Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.
1 Допрете и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на Контакти.
Додавање контакти
Додавање нови контакти
1
2
На екранот со листата на контактите допрете на
Внесете детали за контактот и допрете на .
.
Увезување контакти
Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.
Поставки Увези.
1 На екранот со листа на контакти, допрете на
2 Изберете ги изворната и целната локација на контактот што сакате да го
увезете.
3 Изберете ги контактите и допрете на .
Корисни апликации
53
Барање контакти
Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:
• Допрете на во горниот дел на листата со контакти и потоа внесете ги
информациите за контактот или телефонскиот број.
• Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
• На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната
буква на контактот.
• Допрете на во горниот дел на листата со контакти и потоа внесете
ги информациите за контакт или телефонскиот број за прикажување на
сите детали од пребарување од дневници на повици, контакти и групи.
Листа на контактите
Уредување контакти
1
2
3
На екранот со листата со контакти изберете контакт.
На екранот со деталите на контактот допрете на и уредете ги деталите.
Допрете на за да ги зачувате промените.
Бришење контакти
Допрете на
Избери на екранот со листата на контакти.
• Избришаните контакти не можат да се вратат.
Корисни апликации
54
Додавање омилени
Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилени.
1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
2 На екранот со деталите на контактот допрете на .
Часовник
Аларм
Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.
1 Допрете и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на Часовник .
3 Допрете на за да додадете нов аларм.
4 Конфигурирајте ги поставките за алармот и допрете на OK.
• Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој
алам.
Светски часовник
Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.
1 Допрете и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на Часовник .
3 Допрете на и додадете град.
Корисни апликации
55
Тајмер
Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски
период.
1 Допрете и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на Часовник .
3 Поставете го алармот и допрете на .
Стоперка
Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.
1 Допрете и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на Часовник .
3 Допрете на за да ја вклучите стоперката.
• За да бележите изминато време, допрете на ИЗМИНАТО ВРЕМЕ.
4 Допрете на за да ја паузирате стоперката.
• За да продолжите со стоперката, допрете на .
• За да ги избришете сите записи и да ја рестартирате стоперката,
допрете на РЕСТАРТИРАЈ.
Корисни апликации
56
Google apps
Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка
на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува
автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате
сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се
користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.
• Некои апликации може да не работат во зависност од областа или
давателот на услуги.
Календар
Апликацијата за календарот ви овозможува да го следите својот распоред на
настани (кој што сами сте го креирале), организиран по денови, периоди од
три дена, по недели или по месеци.
Chrome
Брз, едноставен и безбеден веб пребарувач, изграден за модерна мрежа.
Gmail
Gmail е лесна за користење апликација за е-пошта, што ја одржува
безбедноста на вашите пораки, правејќи го вашето поштенско сандаче
попаметно, и ви помага да останете организирани.
Google Go
Апликацијата Google Go ве одржува во чекор со работите кои ве
интересираат. Најдете брзи одговори, истражете ги вашите интереси и
добијте прилози и новости за темите кои ви се важни.
Maps Go
Одите некаде? Одете со Карти, апликацијата на која можете да се потпрете во
GPS навигацијата во реално време, сообраќајните, транзитните информации
и деталите за милиони места, како што се прегледи и популарни времиња.
Фотографии
Дом за сите ваши фотографии и видеа, автоматски организирани, за да
можете да го споделите и зачувате она што е важно.
Корисни апликации
57
Google Play™
Google Play е дигитална содржина на Google каде што можете да најдете и да
уживате во омилена музика, филмови, ТВ шоуа, книги, списанија и Android
апликации и игри.
• Преземи апликации: Одете на Play Store.
YouTube Go
Гледајте ги вашите омилени канали, слушајте музика која ја сакате и
прикачувајте видеа за да ги споделите со луѓе од целиот свет.
Google помошник
Вашиот уред има вграден Google помошник. Најдете одговори и завршете ги
работите додека сте во движење. За да започнете, само допрете го копчето за
Google помошник, кое се наоѓа од страната на вашиот телефон, или допрете и
држете го копчето од почетниот екран на телефонот.
• Google помошникот не е достапен за некои јазици и земји.
Корисни апликации
58
04
Поставки
Поставки
Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите
желби.
1 Допрете на и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на Поставки.
• Допрете на
и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за
да пристапите до поставката.
Мрежа и интернет
Wi-Fi
Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.
Поврзување на Wi-Fi-мрежа
1
2
3
На екранот со поставки, допрете на Мрежа и интернет Wi-Fi.
Допрете на
за да го активирате.
• Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
Изберете мрежа.
• Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
• Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има
претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзувате на
одредена Wi-Fi мрежа, допрете на мрежата и потоа на ЗАБОРАВИ.
Поставки
60
Мобилни мрежи
Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.
1 На екранот со поставки, допрете на Мрежа и интернет Мобилна мрежа.
2 Приспособете ги следниве поставки:
• Мобилен интернет: Можете да ја вклучувате и исклучувате мобилната
податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на
мобилната податочна врска.
• Роаминг: За пребарување по Интернет, користење е-пошта,
мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
• Потрошен сообраќај на апликациите: Можете да следите колку мобилни
податоци прикачува и презема телефонот.
• Подобрен 4G LTE начин: Користете LTE услуги за да ја подобрите
гласовната, како и другите начини на комуникација (препорачано).
• Претпочитан тип мрежа: За избирање вид на мрежа.
• Избери мрежа автоматски: За барање мрежни оператори и автоматско
поврзување на мрежа.
• Имиња на точка на пристап: За преглед или промена на пристапната
точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја
промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.
Потрошен интернет
Можете да следите колку мобилни податоци прикачува и презема телефонот.
Телефонот прикажува график со искористеност на податоци. Под графикот,
апликациите се наведени во опаѓачки редослед по користење на мобилни
податоци. Апликациите кои користат многу мобилни податоци може да ја
трошат батеријата.
Некои апликации префрлаат податоци во позадина кога не ги гледате. За да
ги запрете апликациите кои го прават тоа, допрете на Податоци во позадина
и исклучете ги.
• Информациите за искористеноста ви се дадени за да ви помогнат во
управувањето со телефонот. Ова може да не се совпаѓа со износот кој
ви го наплаќа мобилниот оператор, затоа што не ги мерат на ист начин.
Поставки
61
Точка на пристап и врзување
Точка на пристап за Wi-Fi
Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите
уреди ќе можат да се поврзат на интернет со користење на мобилните
податоци на уредот.
1 На екранот со поставки, допрете на Мрежа и интернет Точка на
пристап и врзување Точка на пристап за Wi-Fi и потоа допрете на
за да го активирате.
2 Внесете ги Име на точка на пристап и лозинката.
3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата
на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
4 Внесете ја лозинката на мрежата.
• Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи
трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе
информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
• Повеќе информации се достапни на оваа веб локација:
http://www.android.com/tether#wifi
Поставки
62
Поврзување co USB
Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате
мобилната податочна врска.
1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
2 На екранот со поставки, допрете на Мрежа и интернет Точка на
пристап и врзување Поврзување co USB и потоа притиснете на
за
да го активирате.
• Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи
трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе
информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
• Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од
www.lg.com и инсталирајте го во компјутерот.
• Не можете да праќате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот
додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да праќате
или примате датотеки.
• Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или
понова верзија или Linux.
Поставки
63
Поврзување co Bluetooth
Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на интернет со користење на
податочната мобилна врска на уредот.
1 На екранот со поставки, допрете на Мрежа и интернет Точка на
пристап и врзување Поврзување co Bluetooth и потоа притиснетеза
да го активирате.
2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.
• Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи
трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе
информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
• Повеќе информации се достапни на веб локацијата:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM-картички
Може да ги конфигурирате поставките за две SIM-картички.
1 На екранот со поставки, притиснете на Мрежа и интернет SIMкартички.
2 Приспособете ги следниве функции:
• Отвор за SIM-картичка 1: Променете го името и иконата на SIMкартичката 1.
• Отвор за SIM-картичка 2: Променете го името и иконата на SIMкартичката 2.
• Мобилен интернет: Изберете ја SIM-картичката која сакате да ја
користите за услугата за мобилни податоци.
• Повици: Изберете ја SIM-картичката која сакате да ја користите за
услугата за повици.
• SMS-пораки: Изберете ја SIM-картичката која сакате да ја користите за
услугата за SMS-пораки.
Поставки
64
Режим на работа во авион
Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска.
Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци,
како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.
• На екранот со поставки, притиснете на Мрежа и интернет Режим на
работа во авион.
VPN
Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто
така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.
Додавање VPN
1
2
На екранот со поставки, допрете на Мрежа и интернет VPN.
Допрете на .
• Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на
екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува
екран со известување. Допрете на Постави заклучување од екранот со
известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе
детали, погледнете во Поставување заклучување на екранот.
3
Внесете ги деталите за VPN и допрете на ЗАЧУВАЈ.
Конфигурирање на поставките за VPN
1
2
Допрете на VPN од листата VPNS.
Внесете ги деталите на корисничката сметка на VPN и допрете на ПОВРЗИ
СЕ.
• За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето Зачувај
информации за сметка.
Приватна DNS
Може да ги конфигурирате опциите за Приватен DNS (Систем со имиња на
домен).
1 На екранот со поставки, допрете на Мрежа и интернет Приватен DNS.
2 Изберете ја саканата опција и допрете на ЗАЧУВАЈ.
Поставки
65
Поврзани уреди
Bluetooth
Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат
Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со
слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на
уредот.
Спојување со друг уред
1
2
3
На екранот со поставки, допрете на Поврзани уреди Поставки за врски
Bluetooth.
Допрете на
за да го активирате.
Допрете на Спарете нов уред и изберете уред од листата.
• Достапните уреди автоматски се појавуваат.
• На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат
видливи.
4
Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.
• Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.
Поставки
66
Испраќање податоци преку Bluetooth
1
2
3
Изберете датотека.
• Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
Допрете на
Bluetooth.
Изберете целен уред за датотеката.
• Датотеката се испраќа веднаш откако целниот уред ќе ја прифати.
• Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност
од датотеката.
Емитувај
Ако имате Chromecast или друг сличен уред, можете да го споделувате она
што го гледате и слушате на телефонот и да се прикаже на ТВ екран.
Споделете го екранот
1
2
На екранот со поставки, допрете на Поврзани уреди Поставки за врски
Емитувај.
На листата, допрете го уредот на кој што сакате да го прикажете вашиот
екран.
Престанете со споделување на екранот.
1
2
Повлечете надолу од горниот дел на екранот.
На известувањето за споделување, допрете на Исклучи.
Поставки
67
Печатење
Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите
фотографии или документи кои се зачувани на уредот.
1 На екранот со поставки, допрете на Поврзани уред Поставки за врски
Печатење.
• Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за
печатачот од онлајн продавницата за апликации.
2
3
Допрете на Стандардна услуга за печатење и потоа на
активирате.
Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
• За да дпдадете печатач, допрете на Додај услуга.
за да ја
• Ако немате сметка на Google, допрете на Додади сметка за да креирате
сметка.
Примени датотеки
Прикажани се содржини примени преку Bluetooth .
Апликации и известувања
Може да проверите листа на инсталирани апликации и да ги конфигурирате
поставките за известувања, дозволи за апликации и сл.
1 На екранот со поставки, допрете на Апликации и известувања.
2 Приспособете ги поставките.
• Известувања: Во зависност од тоа кои известувања сакате да ги
гледате, можете да ги промените поставките за одредени апликации.
• Стандардни апликации: Можете да ги проверите и да ги
конфигурирате стандардните апликации.
Поставки
68
• Дозволи за апликацијата: Можете да ги проверите и да ги поставите
дозволите за апликации кои ги користат вашата локација, микрофонот
и камерата.
• Посебни пристапи: Можете да ги промените дозволите со кои
апликациите пристапуваат до главната апликација за поставки
на вашиот уред во секое време. Имајте предвид дека ако ги
исклучите дозволите, некои апликации на уредот може да изгубат
функционалност.
Батерија
Можете да видите колку е полна батеријата и уште колку време преостанува
додека целосно не се наполни.
1 На екранот со поставки, допрете на Батерија.
2 Приспособете ги следниве поставки:
• Штедач на батерија: За намалување на потрошувачката на
батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како
што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на
вибрациите.
• Адаптивна батерија: Ако е вклучена прилагодливата батерија,
апликациите кои ги користите поретко, помалку ќе работат додека не
ги користите. Телефонот, со текот на времето, може да научи како ги
користите апликациите. Ова може да ви помогне да зачувате батерија
онака како што најмногу ви одговара.
• Процент на батеријата: За прикажување на преостанатото ниво на
наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.
• Графика на игра: Можете да ги конфигурирате поставките за графиката
и опцијата за зачувување на батерија.
Поставки
69
Приказ
Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран.
На екранот со поставки, допрете на Приказ и прилагодете ги следниве
поставки:
• Ниво на осветленост: Користете ја лизгачката лента за да ја промените
осветленоста на екранот од уредот.
• Ноќно светло: Го обојува екранот жолтеникаво. Со ова полесно ќе гледате
во екранот и ќе читате со пригушено светло и може да ви помогне да
заспиете полесно.
• Приспособлива осветленост: Со поставување на високо ниво на
осветленост, го намалувате работниот век на батеријата на телефонот. За
максимално да го продолжите животниот век на батеријата, оптимизирајте
го нивото на осветленост за светлината која е достапна.
• Тапет: Изберете позадинска слика за вашиот уред.
• Режим на штедење: За автоматско исклучување на екранот кога уредот е
оставен во мирување одреден временски период.
• Автоматско ротирање на екранот: За автоматско ротирање на екранот
според ориентацијата на уредот.
• Големина на фонт: За промена на големината на фонтот.
• Големина на приказ: Поставување на големината на елементите на
екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената
положбата.
• Заштитник на екран: Прикажување на заштитниот екран кога уредот е
поврзан на држач или полнач. За избирање на типот заштитниот екран
што се прикажува.
• Тема на уредот: Употребете посветла или потемна палета на бои на
одредени екрани, како на пример лизгачот за звук.
Поставки
70
Звук
Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања.
На екранот со поставки, допрете на Звук и приспособете ги следниве
поставки:
• Јачина на аудио/видео звук: Прилагодете ја гласноста на медиумските
содржини.
• Јачина на звук за повици: Прилагодете ја гласноста при повик.
• Јачина на звук на ѕвонење: Прилагодете ја гласноста на ѕвонење.
• Јачина на звук на аларм: Прилагодете ја гласноста на алармот.
• Вибрации и за повици: За поставување на уредот да вибрира и да пушта
тон на ѕвонење во исто време.
• Не вознемирувај: За поставување на времето, опсегот и видот на
апликации за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање
пораки за известување само во одредени денови во неделата.
• Кратенка за спречување на ѕвонењето: Можете да поставите опции за
кратенки за спречување на ѕвонење.
• Мелодија на телефон: За избирање тон на ѕвонење за дојдовни повици. За
додавање или бришење тонови на ѕвонење.
• Стандарден звук за известување: За избирање тон за известување. За
поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
• Стандарден звук за аларм: Изберете тон на ѕвонење за алармот.
Поставете музика зачувана на уредот како тон на ѕвонење на алармот.
• Тонови на тастатура за бирање: Искористете ја функцијата за да го
прилагодите тонот на бројчаникот.
• Звуци на заклучување екран: Икористете ја функцијата за да ги
прилагодите звуците за заклучување на екранот.
• Звуци на полнење: Искористете ја функцијата за да ги прилагодите
звуците при полнење.
• Звуци при допир: Искористете ја функцијата за да ги прилагодите звуците
при допир.
Поставки
71
Капацитет
Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со
меморискиот простор на мемориската картичка.
1 На екранот со поставки, допрете на Капацитет.
2 Приспособете ги следниве поставки:
• Внатрешно заедничко место за складирање: За преглед на вкупниот
мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија
на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и
потребниот мемориски простор за секоја апликација.
• СД картичка: За преглед на вкупниот мемориски простор и
слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа
опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја
исклучите мемориската картичката, допрете на .
Безбедност и локација
Може да ги приспособите поставките заклучувањето на екранот и
безбедносните поставки.
• Google Play Protect: Скенирајте го уредот на денвна база, за пронаоѓање
на потенцијално штетни апликации.
• Најди го мојот уред: Ја следи локацијата на уредот од далечина. Исто така
може безбедно да ги заштитите податоците ако го загубите уредот.
• Безбедносно ажурирање: Проверете дали има понова верзија на
софтверот и конфигурирајте ги поставките за автоматско инсталирање.
• Заклучување на екран: Изберете го методот за заклучување на екранот.
За повеќе детали, погледнете во Поставување заклучување на екранот.
• Поставки за заклучен екран: Променете ги информациите прикажани на
заклучениот екран.
• Smart Lock: Ви овозможува да поставите доверливи уреди, места, гласови,
и/или детектирање на тело, што ќе му овозможи на вашиот телефон да
остане отклучен.
Поставки
72
• Локација: Можете да го приспособите начинот како одредени апликации
ги користат информациите за вашата локација.
• Прикажувај ги лозинките: Ви овозможува прикажување на знаците
накратко додека пишувате.
• Апликации за администраторот: Дава привилегии за ограничување на
контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
• Заклучување SIM-картичката: За заклучување или отклучување на USIMкартичката, или за промена на лозинката (PIN).
• Шифрирање и акредитиви: Кодирањето ги заштитува сметките,
поставките, апликациите и датотеките на вашиот телефон, за другите да
не можат да пристапат до нив во случај телефонот да ви биде украден.
Конфигурирајте ги поставките за кодирање и овластувања.
• Агенти од доверба: За преглед и користење на агентите од доверба
инсталирани на уредот.
• Прикачување екран: За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе
може да се користи само тековно активната апликација.
Сметки
Може да додадете корисници што ќе го споделуваат уредот и што ќе
регистрираат сметка во облак.
1 На екранот со поставки, допрете на Сметки.
2 Приспособете ги поставките.
Пристапност
Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на
вашиот уред.
1 На екранот со поставки, допрете на Пристапност.
2 Приспособете ги следниве поставки:
• Копче за јачина на звук: Можете да ја користите кратенката со
копчето за гласност за брзо да го вклучите ToolBack или друга алатка за
пристапност.
• Читачи на екран Изберете за говор: Овозможува со допирање
ставка да се слушне говорен одговор.
Поставки
73
• Читачи на екран TalkBack: За поставување на уредот да известува со
глас за статусот на екранот или дејствата .
• Читачи на екран Излез текст-во-говор: Променете ги поставките
за функционалностите за текст во говор кога гласовниот асистент е
активиран, како на пример јазици, брзина и друго.
• Приказ Големина на фонт: За промена на големината на фонтот.
• Приказ Големина на приказ: Поставување на големината на
елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи
може да ја смената положбата.
• Приказ Зголемување: Трпати допрете го екранот за да го зголемите
целосно или допрете трипати и задржете за да зголемите привремено.
• Приказ Корекција на боја: За нагодување на бојата на екранот.
• Приказ Инверзија на боја: За зголемување на контрастот на боите за
луѓето со слаб вид.
• Приказ Голем покажувач на глувчето: Зголеми го покажувачот на
глувчето.
• Приказ Отстранување анимации: Ви овозможува да го поставите
дисплејот за анимации.
• Контроли за интеракција Мени за пристапност: Менито за
пристапност е големо мени кое се прикажува на екранот за
контролирање на Android уредот. Можете да ги контролирате
гестикулациите, копчињата на хардверот, навигацијата и друго.
• Контроли за интеракција Префрлете пристап: За креирање
комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање
на вашиот уред.
• Контроли за интеракција Тајминг за неактивност: Ако користите
глувче, можете да го поставите покажувачот автоматски да дејствува кога
ќе престане да се движи одредено време. Оваа функционалност може да
ви биде од помош за корисници со попречени моторни вештини.
• Контроли за интеракција Прекини повик co копче за вклучување:
Кога оваа поставка е овозможена, можете едноставно да го притиснете
копчето за вклучување/исклучување на вашиот уред за да прекинете
повик. Оваа поставка овозможува побрзо и полесно да спуштите.
• Контроли за интеракција Автоматско ротирање на екранот: За
автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
Поставки
74
• Контроли за интеракција Допри и задржи подолго: Оваа поставка
го прилагодува времетраењето кое го одвојува допирот на екранот од
задржување на допир.
• Контроли за интеракција Вибрации: Можете да ги вклучите
вибрациите за ѕвонење, известувања и допир.
• Аудио и текст на екранот Моно аудио: Моно излезот ги комбинира
стерео звуците во единствен сигнал кој се пушта низ сите звучници на
слушлките. Употребете го ова ако имате попреченост во слухот или ако
повеќе ви одговара само една слушалка.
• Аудио и текст на екранот Титли: За вклучување на услугата за
титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
• Експериментално Текст со висок контраст: Високиот контраст
овозможува полесно читање на уредот. Оваа функционалност ја
фиксира бојата на текстот како црна или бела, во зависност од
оригиналната боја натекстот.
Google
Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со поставките
на апликациите и сметката на Google.
На екранот со поставки, допрете на Google.
Систем
За телефонот
Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали
за софтверот и информациите наложени со закон.
На екранот со поставки, допрете на Систем За телефонот и видете ги
информациите.
Поставки
75
Јазици и внесување
Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.
1 На екранот со поставки, допрете на Систем Јазици и внесување.
2 Приспособете ги следниве поставки:
• Јазици: За избор на јазикот што се користи на уредот.
• Виртуелна тастатура: Ви овозможува да го приспособите Gboard,
поставки на Google за гласовно пишување.
• Физичка тастатура: Изберете да ја користите физичката тастатура или
проверете ги копчињата за брз пристап на тастатурата.
• Проверка на правопис: Ви овозможува да поставите различни опции
за Проверката на правопис од Google.
• Автоматско пополнување: Активирајте ја опцијата за да ги внесете
информациите зачувани во сметката, како што се лозинката, адресата
или бројот на кредитната картичка, со единствен допир. Може исто
така да ја деактивирате оваа опција, да користите Google Autocomplete
или да додадете нова сметка за услуга.
• Личен речник: Додајте збор во речникот на корисникот со копчето
„Додај (+)“
• Брзина на покажувач: За нагодување на брзината на курсорот на
глувчето или тачпадот.
• Излез текст-во-говор: За конфигурирање на поставките за конверзија
на текст во говор.
Движења
Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите
поставки на сметката и Google apps.
Вклучете ги или исклучете ги гестикулациите
1
2
На екранот со поставки, допрете на Систем Движења.
Приспособете ги поставките.
Поставки
76
Датум и време
Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.
1 На екранот со поставки, допрете на Систем Датум и време.
2 Приспособете ги поставките.
Бекап
Податоците од вашата сметка на Google имаат резервна копија онлајн. Ако
го ресетирате или замените телефонот, само најавете се на вашата Google
сметка за да ги повратите контактите, настаните и другите детали кои сте ги
синхронизирале со сметката.
1 На екранот со поставки, допрете на Систем Бекап.
2 Приспособете ги следниве поставки:
• Бекап на Google Drive: Променете ги поставките за правење резервна
копија на Google Drive. Исто така, може да проверите која сметка за
резервна копија се користи моментално или да додадете нова сметка
за резервна копија.
Опции за ресетирање
Може да го ресетирате уредот, вклучувајќи ги мрежните поставки и
поставките за апликации.
1 На екранот со поставки, допрете на Систем Опции за ресетирање.
2 Приспособете ги следниве поставки:
• Ресетирај Wi-Fi, мобилен интернет и Bluetooth: За ресетирање на
поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
• Ресет. парам. на аплик.: Ресетирајте ги поставките за апликација.
Податоците зачувани во апликацијата нема да бидат избришани.
• Избриши ги сите податоци (фабричко ресетирање): За ресетирање на
сите поставки на уредот и бришење на податоците.
• Рестартирањето и ресетирањето на уредот ги брише сите податоци
од него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и
другите почетни информации.
Поставки
77
Центар за ажурирање
Ажурирањата може да се достапни за вашиот телефон повремено. Можете да
преземате и да применувате ажурирања преку менито за поставки.
На екранот со поставк, допрете на Систем Центар за ажурирање.
Регулаторни етикети
Можете да ги видите регулаторните ознаки и информациите поврзани со нив
на вашиот уред.
На екранот со поставки, допрете на Систем Регулаторни етикети.
Поставки
78
05
Додаток
Поставки за јазикот
Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.
1 Допрете на и повлечете нагоре на почетниот екран.
2 Допрете на Поставки Систем Јазици и внес Јазици и додајте јазик.
Ажурирање на софтверот на
телефонот
Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку
Интернет
За повеќе информации за користење на оваа функција одете на
http://www.lg.com/common/index.jsp, изберете ја вашата земја и јазик.
Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на
вашиот телефон со нова верзија преку Интенет без одење во сервисен
центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на
фирмверот соодветна за вашиот уред.
Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно
внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да
продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во
секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на
ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.
• LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања
на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира
достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели
телефони.
Додаток
80
Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку
мобилната мрежа (OTA)
Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот
телефон со нова верзија преку OTA ,без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е
достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна
за вашиот уред.
За да го ажурирате софтверот на системот, Систем Центар за ажурирање
Ажурирање на софтвер Проверете сега за ажурирање.
• Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот —
вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите
сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било
преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат
при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа
LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични
податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема
одговорност за какво било губење на лични податоци.
• Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.
Додаток
81
Упатство против кражба
Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е
ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот
уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата
сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може
да го користи уредот.
Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:
• Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден,
а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да
биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи
екранот.
• Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан,
а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши
постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите
од вашата сметка на Google .
Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање
треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата
сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави
ресетирањето.
• Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате
додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако
за време на постапката за поставување не можете да ги дадете
информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите
уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.
Додаток
82
Известување за софтвер со отворен
код
За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за
отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата
http://opensource.lge.com.
Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби
на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.
LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги
покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за
медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на
opensource@lge.com.
Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша
испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие
информации.
Регулаторни информации (Регулациски
ID број, E-ознака, итн.)
За регулаторни детали, одете во Поставки Систем Регулаторни етикети.
Додаток
83
Трговски марки
• Авторски права ©2019 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG
и логото на LG се регистрирани трговски марки на групацијата LG и
субјектите поврзани со неа.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android,
Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs,
Google Drive, Google Sheets и други сродни марки и логоа се заштитни
знаци на Google LLC.
• Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот
свет.
• Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi
Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните
соодветни сопственици.
ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ
Со ова, LG Electronics изјавува дека овој LM-X120EMW производ е во
согласност со основните барања и другите релевантни одредби на
Директивата 2014/53/EU.
Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на
http://www.lg.com/global/declaration
Канцеларија за контакт за
усогласеноста на овој производ
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Додаток
84
Повеќе информации
Делови од калено стакло
Деловите од калено стакло на уредот не се трајни и со време можат да се
изабат.
• Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар,
каленото стакло може да се оштети.
Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во
центарот за услуги на потрошувачите на LG.
• На пазарот можете да купите заштитни футроли за да го заштитите вашиот
уред од оштетување.
Имајте предвид дека овие заштитни футроли не се покриени со
гаранцијата дадена од LG Electronics и не се гарантира безбедноста.
Додаток
85
Водич за пренос на податоци
• За податоците што можат да се разменат меѓу LG-уреди или LG-уреди и
уреди од трета страна, погледнете ја табелата подолу.
Тип
Опис на ставката
LG-уред
→
LG-уред
Android
уред од
трета
страна
→
LG-уред
iOS-уред
→
LG-уред
Контакти, пораки,
дневници на повици,
календар, говорни снимки
○
○
○
X
○
Аларми
○
○
○
X
X
○
○
○
X
X
○
X
X
Лични
податоци Потсетници
Медиумски Фотографии, видеозаписи,
податоци песни, документи
Поставки за почетен
Поставки екран (папки и виџети)
на
Поставки за заклучен екран
екранот (поставките за заклучување
на екранот се исклучени)
Преземени апликации
Апликации
Лични податоци од
преземени апликации
Јавен сертификат
Друго
Додаток
Поставки (Wi-Fi,
Bluetooth, повици,
звук и известување,
пристапност, батерија)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
86
• Некои податоци може да не бидат пренесени во зависност од верзијата
на софтверот, верзијата на апликацијата, оперативниот систем,
производителот или политиката на давателот на услуги.
Поддржани фреквентни појаси
Tx излезна моќност
GSM 900
34.0 dBm
Додаток
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Отстранување на вашиот стар апарат
1. О
вој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од
електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде
отстранет одделно од другиот отпад.
2. С
тарите електрични производи може да содржат опасни супстанци,
така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи
потенцијалните негативни последици за околината и човековото
здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се
искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на
други производи, како и други вредни материјали кои може да се
рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. В ашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте
го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување
со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за
собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја,
посетете ја страницата www.lg.com/global/recycling
Отстранување на старите батерии/акумулатори
1. О
вој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за
жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи
повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. С
ите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од
другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата
или локалните власти.
3. П
равилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори
ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната
средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. З а повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари
батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти,
службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го
купиле производот.
Додаток
88
ЧПП
Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете
при употребата на уредот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот
давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.
Прегрејување на уредот
Уредот се прегрева кога е во употреба.
Во следните случаи, се зголемува потрошувачката на батеријата и уредот
може да се прегрее:
• Кога уредот се вклучува за прв пат, или при правење на резервни копии
на податоците.
• Кога истовремено работат повеќе апликации.
-- Кога повеќе апликации работат во позадина.
-- Кога се преземаат големи датотеки, додека се прави видео повик, или
снимање на видео.
• Кога се користат функции кои бараат голема моќност.
-- Кога гледате видео стриминг на интернет, или снимате долго видео
-- Кога играте игри кои бараат голема моќност подолго време
-- Кога го користите уредот со максимална осветленост на екранот
подолго време
• Кога се користи голем број на мобилни податоци
-- При користење на Wi-Fi жариште или поврзување
-- При истовременото синхронизирање на податоците од повеќе сметки
Додаток
89
• Други случаи
-- При прекуморски роаминг
-- Кога го користите уредот во областите каде што има слаб сигнал, или
воопшто нема прием
-- Кога го полните уредот полнач/USB кабел што е оштетен или загаден со
страни материи
• Некои од горенаведените случаи можеби нема да се применуваат, во
зависност од функциите и апликациите.
Уредот се прегрева додека се полни.
• Уредот и полначот може да се загреат за време на полнењето. За време
на безжичното полнење или брзото полнење, уредот може да стане уште
потопол. Ако температурата на батеријата се издигне над одреденото
ниво, уредот може да престане со полнењето.
-- Извадете го полначот од уредот и затворете ги апликациите кои работат.
Дозволете уредот да се излади, пред повторно да го ставите да се полни,
или да ги започнете апликациите.
-- Престанете со полнењето ако приклучокот на полначот/USB кабелскиот
приклучок на долниот дел на уредот се прегрее, и веднаш посетете го
најблискиот сервисен центар за корисници на LG.
Како да се реши прегревањето на уредот
• Затворете ги сите апликации или функции што работат, и дозволете уредот
да се олади.
• Секогаш ажурирајте го софтверот со најновата верзија.
• Исклучете ги функциите за Wi-Fi, Bluetooth, или GPS, ако не ги користите.
• Затворете ги апликациите кои не ги користите.
• Ако го користите уредот со максимална осветленост на екранот, намалете
ја осветленоста.
• Ако уредот се прегрева подолго време, престанете да го користите некое
време. Ако уредот продолжи да се прегрева, посетете го сервисниот
центар за корисници на LG.
Додаток
90
Ограничувања на користење, кога уредот ќе се прегрее
Ако уредот се прегрева додека се користи или полни, некои функции,
апликации, или дури и самиот уред, ќе мораат да се исклучат.
Тоа е нормална операција за уредите кои ја поддржуваат оваа функција.
• Ако температурата на уредот се зголеми над одреденото ниво, ќе се
појави порака на предупредување.
-- Ако играте игри кои бараат голема моќност, снимате видеа, или
закачувате големи датотеки, уредот може да биде прегреан подолго
време. Во тој случај може да се појави порака за предупредување, за да
ве извести за автоматското исклучување.
Исклучете го уредот или затворете ги сите апликации или функции што
работат, и дозволете уредот да се олади.
• Осветленоста на екранот и брзината на работата можат да бидат
ограничени, за да овозможат ладење на уредот. Сите апликации или
функции што работат, можат да забават или да запрат. Уредот може да
престане со полнењето.
Грешка на SIM-картичката
Проверете дали SIM-картичката е правилно ставена.
Нема врска со мрежата или врската со мрежата се губи
Сигналот е слаб. Поместете се поблиску до прозорец или до отворен простор.
Се наоѓате надвор од покриеноста на мрежата на операторот. Поместете се и
проверете ја мрежата.
Повиците не се достапни
Нема овластување за новата мрежа.
Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за дојдовниот број.
Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за бројот којшто го
бирате.
Уредот не може да се вклучи
Кога батеријата е целосно испразнета, уредот нема да се вклучи.
Пред да го вклучите уредот, целосно наполнете ја батеријата.
Додаток
91
Грешка во полнењето
Внимавајте уредот да се полни на нормална температура.
Проверете го полначот и неговата врска со уредот.
Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од
страна на LG.
Батеријата се троши побрзо отколку во времето на
купување
Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ладни или многу топли
температури, траењето на батеријата може да се намали.
Потрошувачката на батеријата се зголемува кога користите одредени
функции или апликации, како што се GPS, игрите или интернетот.
Батеријата се троши, а траењето на батеријата се намалува со тек на време.
Се појавуваат пораки за грешки при активирањето на
камерата
Наполнете ја батеријата.
Ослободете мемориски простор со пренесување на датотеките на компјутер
или со бришење на датотеките од вашиот уред.
За рестертирање на уредот.
Доколку сè уште имате потешкотии со апликацијата за камерата откако сте ги
примениле овие совети, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.
Квалитетот на фотографиите е слаб
Квалитетот на фотографиите може да се разликува во зависност од
опкружувањето и техниките за фотографирање кои ги користите.
Доколку снимате фотографии во темни места, навечер или во затворени
простории, може да се појави шум на сликите, или пак тие да бидат надвор од
фокусот.
Доколку имате некакви проблеми, ресетирајте ги опциите.
Додаток
92
Екранот на допир реагира бавно или неточно
Доколку прикачите заштитник на екранот или изборни додатоци на екранот
на допир, можно е тој да не функционира правилно.
Ако носите ракавици, или ако рацете не ви се чисти додека го допирате
екранот на допир, или пак ако го допирате екранот со остри предмети или со
врвовите на прстите, кај екранот на допир може да се појави дефект.
Екранот на допир може неправилно да работи во влажни услови или кога ќе
се изложи на вода.
Рестартирајте го уредот за да ги избришете привремените грешки во
софтверот.
Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, обратете се до Центарот
за услуги на LG Electronics.
Телефонот се исклучуваа или „замрзнува“
Рестартирајте го уредот
• Ако уредот „замрзнува“ или се исклучува, можеби ќе треба да ги затворите
апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.
Извршете подигнување
• Доколку екранот замрзне, или пак доколку копчињата, екранот на допир
или уредот повеќе не реагираат, можете да искористите меко ресетирање
за да го ресетирате уредот.
• За да извршите меко ресетирање на уредот, едноставно притиснете
и задржете на копчињата за намалување на јачината на звукот и за
напојување сè додека уредот не се рестартира.
Додаток
93
Ресетирајте го уредот
• Ако методите наведени погоре не го решат проблемот, извршете
ресетирање на фабричките податоци.
• На екранот со поставки, допрете на Систем Опции за ресетирање
Избриши ги сите податоци (фабричко ресетирање).
-- Овој метод ги ресетира сите поставки на уредот и ги брише податоците.
Пред да извршите ресетирање и поставување на фабричките податоци,
не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци
зачувани на уредот.
-- Ако сте регистрирале Google сметка на уредот, мора да се најавите на
истата Google сметка по ресетирањето на уредот.
Не може да се пронајде Bluetooth уредот
Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот.
Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот со
којшто сакате да се поврзете.
Осигурете се дека вашиот уред и другиот уред со Bluetooth, се во рамките на
максималниот Bluetooth опсег (10 m).
Доколку горенаведените совети не го решат проблемот, обратете се до
Центарот за услуги на LG Electronics.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со
компјутер
Проверете дали USB кабелот што го користите е компатибилен со вашиот
уред.
Проверете дали го имате инсталирано и ажурирано соодветниот драјвер на
вашиот компјутер.
Преземената апликација предизвикува многу грешки
Апликацијата има проблеми.
Отстранете ја и преинсталирајте ја апликацијата.
Додаток
94
ROMÂNĂ
Despre acest ghid al utilizatorului
Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu
atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima
dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.
• Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate
sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie
compatibile cu alte dispozitive.
• Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
• Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar
asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare
prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest
dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile
instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
• Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea
software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau
cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca
acordul de licență LG și vor anula garanția.
• Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul
dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau
versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
• Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media
furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă
extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice
alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate
de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru
utilizarea ilegală a suporturilor media.
• Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum
mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de
localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de
date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a
obține detalii suplimentare.
• Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare
țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.
1
Observații instrucționale
AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului
sau persoanelor terțe.
ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră
a dispozitivului.
NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.
Despre acest ghid al utilizatorului
2
Cuprins
5
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
01
03
Funcții personalizate
Aplicații utile
14
39
Instalarea și dezinstalarea
aplicațiilor
40
Comenzi rapide pentru aplicații
Asistentul Google
02
Funcții de bază
17
Componente și accesorii ale
produsului
18
Prezentarea generală a
componentelor
20
Pornirea sau oprirea alimentării
21
Instalarea cartelei SIM și a
cardului de memorie
24
Scoaterea cardului de memorie
24
Baterie
26
Ecranul tactil
29
Ecran de start
35
Blocarea ecranului
36
Realizarea capturilor de ecran
37
Copierea și lipirea
37
Nu deranjaţi
41
Telefon
45
Mesaje
46
Cameră
50
Fotografii
53
Contacte
55
Ceas
57
Aplicații Google
3
04
05
Setări
Anexă
60
Setări
80
Setări de limbă
60
Rețea și internet
80
66
Dispozitive conectate
Actualizarea software-ului
telefonului
68
Aplicații și notificări
82
Ghidul antifurt
69
Baterie
83
70
Afişaj
Informaţii de notificare privind
software-ul open source
71
Sunet
83
72
Stocare
72
Securitate și locație
Informaţii de reglementare
(Număr ID reglementare, etichete
electronice etc.)
73
Conturi
73
Accesibilitate
75
Google
75
Sistem
Cuprins
84
Mărci comerciale
84
DECLARAŢIE DE
CONFORMITATE
84
Birou de contact pentru
conformitatea acestui produs
85
Mai multe informații
89
Întrebări frecvente
4
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură
şi eficientă
Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucţiuni de
utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.
În cazul apariţiei unei defecţiuni, un instrument software este încorporat în
dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument
colectează numai datele specifice defecţiunii, precum nivelul semnalului, cell ID
position în cazul întreruperii bruşte a apelului şi aplicaţiile încărcate. Jurnalul este
utilizat numai pentru a determina cauza defecţiunii. Aceste jurnale sunt criptate şi
pot fi accesate numai de către un centru de reparaţii LG autorizat, dacă aveţi nevoie
să returnaţi dispozitivul pentru reparaţii.
Expunerea la radiofrecvenţe
Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi rata de absorbţie specifică (SAR).
Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerinţele de
securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerinţe au la bază
instrucţiuni ştiinţifice, care includ marje de siguranţă, menite să garanteze siguranţa
tuturor persoanelor, indiferent de vârsta şi de starea de sănătate a acestora.
• Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură
cunoscută sub numele de „rată de absorbţie specifică” sau SAR. Testele SAR
sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmiţând la cel
mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvenţă utilizate.
• Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive
LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate
instrucţiunile privitoare la expunerea la unde radio.
• Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva
Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe
10 g de ţesut.
• Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea
la ureche este de 0,717 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de
1,343 W/kg (10 g).
5
• Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în
poziţie normală, la ureche, fie poziţionat la o distanţă de cel puţin 5 mm faţă de
corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare
pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conţină metale şi trebuie să poziţioneze
produsul la o distanţă de cel puţin 5 mm faţă de corp. Pentru a transmite fişiere
de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de reţea bună. În
anumite cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până
la apariţia unei astfel de conexiuni disponibile. Asiguraţi-vă că sunt respectate
instrucţiunile referitoare la distanţa de separare de mai sus până la finalizarea
transmisiei.
Îngrijirea şi întreţinerea produsului
• Utilizaţi numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă
garanţie pentru nicio deteriorare sau defecțiune care este cauzată de accesoriile
produse de terți.
• Este posibil ca unele conţinuturi şi ilustraţii să difere faţă de produsul dvs., fără
înştiinţare prealabilă.
• Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi aparatul
la o unitate de service calificat.
• Reparaţiile în garanţie, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb
care sunt noi sau recondiţionate, cu condiţia ca acestea să aibă aceeaşi
funcţionalitate ca piesele care sunt înlocuite.
• Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul,
radioul sau computerul.
• Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau
echipamentele de gătit.
• Nu scăpaţi aparatul din mână.
• Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
• Închideţi dispozitivul in orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest
lucru. De exemplu, nu folosiţi dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta
echipamentele medicale din zonă.
• Nu manevraţi dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru
poate cauza un şoc electric şi deteriorarea gravă a dispozitivului.
• Nu încărcaţi telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul
se poate încinge şi poate crea pericol de incendiu.
• Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul aparatului (nu utilizaţi solvenţi
cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
6
• Nu încărcaţi dispozitivul când se află pe un material moale.
• Dispozitivul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
• Nu supuneţi aparatul la fum excesiv sau la praf.
• Nu ţineţi dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor
magnetice de transport, deoarece poate afecta informaţiile stocate pe benzile
magnetice ale acestora.
• Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit, deoarece acesta poate deteriora
dispozitivul.
• Nu expuneţi dispozitivul la lichide şi umezeală.
• Accesoriile, precum căştile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeţi antena inutil.
• Nu utilizaţi, nu atingeţi şi nu încercaţi să eliminaţi sau să reparaţi geamul spart,
ciobit sau crăpat. Deteriorarea afişajului din sticlă din cauza abuzului sau a
utilizării greşite nu este acoperită de garanţie.
• Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul
funcţionării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în
absenţa unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin
urmare, manevraţi cu grijă dispozitivul în timpul întrebuinţării sau imediat după
întrebuinţare.
• Dacă dispozitivul se udă, deconectaţi-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce
complet. Nu încercaţi să acceleraţi procesul de uscare cu o sursă externă de
încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
• Lichidul din dispozitivul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în
interiorul dispozitivului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la
lichide nu este acoperită de garanţie.
• Un dispozitiv mobil necesită o circulație adecvată a aerului pentru a disipa
căldura. Contactul direct cu pielea și circulația inadecvată a fluxului de aer în
dispozitiv poate provoca supraîncălzirea dispozitivului. Dispozitivul trebuie să fie
la cel puțin 1,0 cm de corpul utilizatorului.
• Preveniți ca praful altor substanțe străine să intre în portul cablului de încărcare/
USB. Poate provoca căldură sau incendiu.
• Vă rugăm să asiguraţi faptul că produsul nu intră în contact cu lichide. Nu
utilizaţi sau reîncărcaţi produsul dacă este umed. Odată ce produsul devine
umed, indicatorul lichid de deteriorare îşi schimbă culoarea. Vă rugăm să reţineţi
faptul că acest lucru va limita primirea de către dvs. a oricărui serviciu de
reparaţii gratuit furnizat în temeiul garanţiei.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
7
Funcţionarea eficientă a dispozitivului
Dispozitivele electronice
Toate dispozitivele pot recepţiona interferenţe, ce pot afecta funcţionarea acestora.
• Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita
permisiunea. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dvs. pentru a stabili dacă
funcţionarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcţionarea dispozitivului
medical.
• Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanţe
minime de 15 cm între alte dispozitive şi un stimulator cardiac pentru evitarea
unor posibile interferenţe cu stimulatorul cardiac.
• Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
• Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcţionarea dispozitivelor.
• Interferenţe minore pot afecta funcţionarea televizoarelor, radiourilor,
computerelor etc.
• Utilizaţi dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 ºC şi 40 ºC, dacă este posibil.
Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate
poate cauza deteriorarea, funcţionarea defectuoasă sau chiar explozia.
Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan,
aplicabile în zona în care vă aflaţi.
• Nu utilizaţi un dispozitiv care trebuie ţinut în mână atunci când conduceţi.
• Acordaţi şofatului atenţie maximă.
• Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic,
în cazul în care circumstanţele necesită acest lucru.
• Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul
dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranţă.
• Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocaţi, cu aparate instalate sau cu
aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate
determina nefuncţionarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită
performanţelor reduse.
• Dacă ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este reglat la un nivel
rezonabil care să vă permită să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este
deosebit de important atunci când vă aflaţi în apropierea drumurilor.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
8
Evitarea afectării auzului
Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultaţi la volum ridicat pentru
perioade îndelungate de timp.
Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade lungi de timp la sunete
puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniţi şi să nu opriţi telefonul în
apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setaţi volumul muzicii
ascultate şi pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.
• Atunci când utilizaţi căştile, reduceţi volumul dacă nu puteţi auzi persoanele
care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea
ce ascultaţi.
• Presiunea acustică excesivă din cauza căştilor şi a căştilor stereo poate
cauza pierderea auzului.
Componentele din sticlă
Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate
sparge dacă scăpaţi dispozitivul pe o suprafaţă dură sau dacă este supus unui
impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu încercaţi să o mişcaţi din loc.
Nu utilizaţi dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii
autorizat.
Zone cu explozii controlate
Nu utilizaţi dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectaţi
restricţiile şi eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.
Medii cu potenţial explozibil
• Nu utilizaţi dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
• Nu utilizaţi telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanţe chimice.
• Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaz, lichide inflamabile sau explozibili în
compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
9
În aeronave
Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în aeronave.
• Închideţi dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
• Nu utilizaţi telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.
Copiii
Păstraţi dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul
conţine componente de mici dimensiuni care pot fi detaşate şi înghiţite, putând
cauza accidente prin sufocare.
Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile pentru toate reţelele de
telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de dispozitivul
dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi furnizorul de servicii local.
Informaţii despre baterie şi întreţinerea acesteia
• Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire
de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite
performanţa bateriei.
• Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a
maximiza durata de viaţă a bateriei.
• Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
• Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.
• Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi
reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
• Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza
durata de folosire.
• Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizaţi în condiţii
de umiditate ridicată, precum în baie.
• Nu lăsaţi dispozitivul în locuri fierbinţi sau reci, deoarece acest lucru poate
reduce performanţele acestuia.
• Utilizând o baterie de un tip incorect, riscaţi să produceţi o explozie. Eliminaţi
bateriile uzate conform instrucţiunilor.
• Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat
complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
10
• Durata efectivă de funcţionare a bateriei depinde de configuraţia reţelei, setările
produsului, modul de utilizare, baterie şi condiţiile de mediu.
• Asiguraţi-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuţite,
precum dinţii animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.
Securizarea informațiilor cu caracter personal
• Asiguraţi-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea
de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
• Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării
dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
• Asiguraţi-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că
resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare
necorespunzătoare a informaţiilor sensibile.
• Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
• Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții
multiple sau la informațiile dvs. personale.
• Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de
utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs.
de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
• Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbaţi parola contului dvs.,
pentru a securiza informaţiile dvs. personale.
• Nu utilizați aplicaţii din surse necunoscute.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
11
Notă pentru înlocuirea bateriei
• Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
• Înlocuirea bateriei de către un operator necalificat poate cauza
deteriorarea dispozitivului dvs.
• Nu înlocuiţi dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate
provoca supraîncălzirea şi vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie
înlocuită de un operator calificat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată
separat de gunoiul menajer.
• În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi
îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie
îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată
trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului.
Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident,
utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze
Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
• Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului,
deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea
cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru
instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a
bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
12
01
Funcții
personalizate
Asistentul Google
Prezentare generală Asistentul Google
Puteți lansa sau utiliza aplicațiile dorite prin comandă vocală.
• Pentru a utiliza această funcție, conectați-vă mai întâi la rețea și la
Contul dvs. Google.
• Este posibil ca această funcție să nu funcționeze corect sau acuratețea
recunoașterii vocale să scadă în zonele în care puterea semnalului Wi-Fi
sau al rețelei mobile este slabă.
Lansarea Asistentului Google
1 Țineți apăsat din ecranul Acasă pentru a lansa Asistentul Google.
2 Atingeți CONTINUARE.
3 Urmați instrucțiunile de pe ecran și spuneți „Ok Google”.
• Dispozitivul salvează datele dvs. vocale pentru recunoaștere.
• Când este utilizată o voce similară sau o înregistrare a vocii
dumneavoastră, ecranul poate fi deblocat.
• Trebuie să deblocați dispozitivul folosind metoda specificată în cazul
în care nu reușiți să deblocați dispozitivul prin recunoaștere vocală.
Consultaţi Setarea unei blocări de ecran pentru detalii.
Funcții personalizate
14
Lansarea Asistentului Google cu ajutorul vocii
1 Spuneți „Ok Google” atunci când ecranul este oprit sau blocat.
2 Spuneți o comandă sau o întrebare atunci când pe ecran apare
mesajul „Salut, cu ce te pot ajuta?”.
Lansarea Asistentului Google din ecranul Acasă
1 Țineți apăsat de pe ecranul Acasă.
2 Spuneți o comandă sau o întrebare atunci când pe ecran apare
mesajul „Salut, cu ce te pot ajuta?”.
• Precizia recunoașterii vocale poate să scadă în cazul în care vorbiți
neclar sau vă aflați într-un loc zgomotos. Atunci când folosiți funcția de
recunoaștere vocală, măriți precizia vorbind clar, într-un loc liniștit.
Funcții personalizate
15
02
Funcții de bază
Componente și accesorii ale
produsului
Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.
• Dispozitiv
• Cablu USB
• Încărcător
• Ghid de inițiere rapidă
• Ac de ejectare
• Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
• Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii
disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
• Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea
accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele
dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să
nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.
• Unele părți ale dispozitivului sunt făcute din sticlă călită. Dacă scăpați
dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic,
sticla călită se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați
imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru
clienți LG.
• Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul
de la care ați achiziționat dispozitivul.
• Pentru a cumpăra articole suplimentare, contactați un Centru de servicii
pentru clienți LG.
• Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea
utilizatorului.
• Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără
notificare.
• Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul
de servicii.
Funcții de bază
17
Prezentarea generală a componentelor
Obiectivul camerei frontale
Lampă LED
Slot pentru cartelă
nano-SIM/card de memorie
Buton pentru Asistentul
Google
Difuzor
Senzor de proximitate/
lumină ambientală
Tastele de volum (+/-)
Tasta de pornire/blocare
Ecranul tactil
Port încărcător/cablu USB
Microfon
Mufă pentru căști stereo
Bliț
Obiectivul camerei de pe
spatele telefonului
Difuzor
Microfon
Funcții de bază
18
NU încercați să scoateți carcasa din spate pe cont propriu.
Acest lucru poate cauza daune grave bateriei și dispozitivului, care pot
provoca supraîncălzire, incendii și vătămări. Carcasa din spate și bateria
acestui dispozitiv nu trebuie demontate sau înlocuite de un operator
necalificat.
• Senzor de proximitate/lumină ambientală
-- Senzor de proximitate: În timpul unui apel, senzorul de proximitate
oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când
dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește
ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se
află în afara unui interval specific.
-- Senzor de lumină ambientală: Senzorul de lumină ambientală
analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul
de control automat al luminozității.
• Tastele de volum
-- Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
-- În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă de volum pentru
a face o fotografie. Pentru a realiza o serie continuă de fotografii,
apăsați și țineți apăsată tasta de volum.
• Tasta de pornire/blocare
-- Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
-- Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de
control al alimentării.
• Buton pentru Asistentul Google
-- Dispozitivul dvs. are încorporată funcția Asistent Google. Aflați
răspunsuri și rezolvați probleme în timp ce sunteți în mișcare. Pentru
a începe, atingeți butonul pentru Asistentul Google de pe partea
laterală a telefonului. Țineți tasta apăsată pentru a vorbi rapid cu
Asistentul dvs.
-- Activați Asistentul Google. Consultaţi Asistentul Google pentru
detalii.
Funcții de bază
19
• E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de
specificațiile dispozitivului.
• Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz
contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
• Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu
senzorul de proximitate.
• Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul
tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adecvat.
Pornirea sau oprirea alimentării
Pornirea alimentării
Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/
Blocare.
• Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea
inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât
de obicei.
Oprirea alimentării
Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați
Oprire.
Funcții de bază
20
Repornirea dispozitivului
Când dispozitivul nu funcționează corespunzător, reporniți-l urmând
instrucțiunile de mai jos.
1
Țineți simultan apăsate tasta Pornire/Blocare și tasta pentru
reducerea volumului (-) până când dispozitivul se închide.
2
După ce ați repornit dispozitivul, eliberați tasta.
Opțiunile de control al alimentării
Apăsați și țineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați o
opțiune.
• Oprire: Opriți dispozitivul.
• Restart: Reporniți dispozitivul.
• Captură de ecran: Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl
vizualizați.
Instalarea cartelei SIM și a cardului
de memorie
Introduceți cartela SIM de la furnizorul de servicii mobile și cardul de
memorie achiziționat separat în dispozitiv.
• Fiți atent la tija de ejectare deoarece are o muchie ascuțită.
Funcții de bază
21
1
Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele și
scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.
2
Plasați cartela SIM și cardul de memorie în fanta pentru cartele, iar
apoi introduceți fanta în dispozitiv în direcția săgeții.
Card de memorie (opțional - vândut separat)
Cartelă SIM
Funcții de bază
22
• Acest dispozitiv acceptă numai cartele SIM Nano.
Nano
Micro
Standard
• Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea
telefonului cu tipul corect de cartelă SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă
SIM fabricată și furnizată de operatorul dvs.
• Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau
alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
• Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.
• Când introduceți cartela SIM sau cardul de memorie, plasați-l corect în
fanta pentru cartele.
• Când introduceți fanta pentru cartele înapoi în dispozitiv, introduceți-l
orizontal în direcția săgeții, după cum este afișat în figură. Asigurați-vă
că ați poziționat cardul corect în fanta pentru cartele astfel încât acesta
să nu se miște.
• Introduceți cartela SIM având contactele aurii orientate în jos.
• Asigurați-vă că introduceți cartela SIM în dispozitiv urmând
instrucțiunile din manualul de utilizare.
• Dacă introduceți sau îndepărtați fanta pentru cartele din dispozitiv, nu
permiteți apei sau altor lichide să intre în aceasta. O fantă pentru cartele
sau un card ud introdus în dispozitiv poate dăuna dispozitivului.
• Cardul de memorie este un element opțional.
• Scrierea și ștergerea frecventă a datelor poate duce la scurtarea vieții
utile a cardurilor de memorie.
• Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul.
Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul
sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.
Funcții de bază
23
Scoaterea cardului de memorie
Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.
1
2
3
Atingeți
4
5
Îndepărtați cardul de memorie din fanta pentru cartele.
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
Atingeți Setări Stocare
.
Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele și
scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.
Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.
• Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă
sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau
la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau
dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din
abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie,
inclusiv pentru pierderea datelor.
Baterie
Încărcarea bateriei
Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.
Mufă cablu de alimentare
Funcții de bază
24
• Nu utilizați terminalul extern, cablul de încărcare sau genul pentru
dispozitiv în condiții de umiditate. Acest lucru poate provoca un incendiu,
o electrocutare, o vătămare corporală sau o defecțiune a dispozitivului.
Dacă există umiditate, nu mai utilizați dispozitivul și îndepărtați
umiditatea în totalitate.
• Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat cu dispozitivul.
• Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul de încărcare aprobate de
LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza
explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
• Dispozitivul dvs. are o baterie internă reîncărcabilă. Pentru siguranța dvs.,
nu scoateți bateria inclusă.
• Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric.
Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.
• Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat
complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
• O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între
dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea
bateriei în acest mod să dureze mai mult decât în cazul conectării
adaptorului la o priză de perete.
• Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține
tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se
oprească neintenționat.
Precauții la utilizarea dispozitivului
• Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cu dispozitivul
cabluri USB sau încărcătoare ale altor producători. Garanția limitată LG
nu acoperă utilizarea accesoriilor de la alți producători.
• Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea improprie
poate deteriora dispozitivul.
Funcții de bază
25
Utilizarea eficientă a bateriei
Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții
rulează simultan și continuu.
Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.
Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:
• Dezactivați funcția Bluetooth® sau rețeaua Wi-Fi când nu le utilizați.
• Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
• Minimizați luminozitatea ecranului.
• Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
• Verificați nivelul bateriei în timp ce utilizați aplicațiile descărcate.
Ecranul tactil
Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea
gesturilor de ecran tactil.
Atingerea
Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație
sau opțiune.
Funcții de bază
26
Atingerea și menținerea apăsată
Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un
meniu cu opțiunile disponibile.
Atingerea dublă
Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau
o hartă.
Tragere
Atingeți și țineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget,
apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza
acest gest pentru a muta un element.
Funcții de bază
27
Glisarea
Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza
acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane
și multe altele.
Apropierea și îndepărtarea degetelor
Apropiați două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei
fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.
• Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora
senzorul tactil.
Funcții de bază
28
• Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea
unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
• Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina
solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție.
Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină
ambientală care nu este foarte puternică.
• Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
• Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
• Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când
purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
• Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este
umed sau ud.
• Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată
la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un
magazin al altui producător.
• Afișarea unei imagini statice pe perioade lungi poate duce la o imagine
reziduală sau imprimarea pe ecran. Opriți ecranul sau evitați afișarea
aceleiași imagini o perioadă lungă când nu utilizați dispozitivul.
Ecran de start
Prezentarea generală a ecranului de pornire
Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor
funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți pe orice ecran pentru a accesa
direct ecranul de pornire.
Puteți gestiona toate aplicațiile din pagina Aplicații. Atingeți și glisați în
sus pe ecranul de pornire pentru a vizualiza aplicațiile instalate.
Funcții de bază
29
Aspectul ecranului de pornire
Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderele
din ecranul de pornire.
Bara de stare
Widget Căutare Google
Zonă de acces rapid
Buton tactil din meniul Acasă
• Ecranul principal poate să difere în funcție de politica producătorului, de
setările utilizatorului, de versiunea software-ului sau de furnizorul de
servicii.
• Bara de stare: Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
• Widget Căutare Google: Scrieți ceva sau vorbiți pentru a deschide
funcția de Căutare Google.
• Zonă de acces rapid: Fixați aplicațiile principale în partea de jos a
ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele
canvas ale ecranului de pornire.
• Buton tactil din meniul Acasă
-- : Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele
pop-up.
-- : Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa
căutarea Google, atingeți și mențineți apăsat.
-- : Atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent
sau executați o aplicație din listă.
Funcții de bază
30
Pictograme de stare
Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din
calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare
corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele
de notificare afișate în bara de stare.
Datele se transmit prin rețea
Alarma este setată
Modul Vibrații este activat
Nivel de baterie
Modul avion este activat
Apeluri pierdute
Wi-Fi este conectat
Modul Dezactivare sunet este activat
Hotspot este activat
• Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în
funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de
mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
• Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de
servicii.
Funcții de bază
31
Panoul de notificări
Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din
ecranul principal.
• Pentru a deschide lista de pictograme cu acces rapid, trageți panoul de
notificări în jos.
• Pentru rearanjarea, adăugarea sau ștergerea pictogramelor, atingeți
.
• Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări
pentru funcția corespunzătoare.
• Puteți să utilizați panoul de notificări chiar și pe ecranul de blocare.
Trageți panoul de notificări în timp ce ecranul este blocat pentru a
accesa rapid funcțiile dorite.
Funcții de bază
32
Schimbarea orientării ecranului
Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de
orientarea fizică a dispozitivului.
Din panoul de notificare, atingeți și activați Rotire automată din lista de
pictograme cu acces rapid.
De asemenea, puteți accesa Setări Afișaj Avansate și să activați
Rotire automată ecran.
Funcții de bază
33
Editarea ecranului de pornire
Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi
selectați acțiunea dorită de dedesubt.
• Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți
apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați
Gyorsbillentyűk.
• Pentru a schimba imaginile de fundal, atingeți și țineți apăsat într-o
zonă liberă de pe ecranul de pornire, apoi selectați Imagini de fundal.
De asemenea, puteți accesa Setări Afișaj Avansate Imagine de
fundal.
• Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți
apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați Setări
ecran de pornire.
Mutarea aplicațiilor pe pagina de Aplicații
Din pagina de Aplicații, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o
într-un alt loc.
• Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului
de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în
zona de acces rapid de jos.
• Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți
pictograma pe ecranul de pornire.
Funcții de bază
34
Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire
Crearea folderelor
Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o
peste altă aplicație.
• Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.
Editarea folderelor
Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre
următoarele acțiuni.
• Pentru a edita numele folderului, atingeți Folder nedenumit.
• Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi
trageți-o peste folder și eliberați-o.
• Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați aplicația și trageți-o
în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care
există în folder, folderul este eliminat automat.
Blocarea ecranului
Prezentare generală a blocării ecranului
Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/
Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru
o perioadă de timp specificată.
Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este
setată, ecranul de pornire apare imediat.
Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul
dvs., setați o blocare de ecran.
• O blocare a ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile
pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm
să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați
dispozitivul.
Funcții de bază
35
Setarea unei blocări de ecran
Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de
blocare a ecranului.
1
2
3
Atingeți
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
Atingeți Setări Securitate și locație Blocarea ecranului și
selectați metoda preferată.
Personalizați următoarele setări:
• Niciunul: Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
• Atingere: Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
• Model: Desenați un model pentru a debloca ecranul.
• PIN: Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
• Parolă: Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca
ecranul.
• Dacă încercați fără succes să deblocați dispozitivul de 5 ori, ecranul se
blochează timp de 30 secunde.
Realizarea capturilor de ecran
Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.
Prin intermediul unei scurtături
Țineți simultan apăsate tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea
volumului (-) cel puțin două secunde.
Sau
Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care atingeți
Captură de ecran.
• Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul Capturi de ecran din
Fotografii.
Funcții de bază
36
Copierea și lipirea
Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași
aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.
1
2
3
Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
4
Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați Lipire.
Trageți
/
pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
Selectați Decupare sau Copiere.
• Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
• Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea Lipire nu va
apărea.
Nu deranjaţi
Pentru a dezactiva unele sau toate sunetele, glisați în jos bara de stare și
atingeți Nu deranjați.
Funcții de bază
37
03
Aplicații utile
Instalarea și dezinstalarea
aplicațiilor
Instalarea aplicațiilor
Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.
• Puteți utiliza Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de
furnizorul de servicii.
• Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
• Anumite aplicații pot solicita taxe.
• Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în
funcție de planul tarifar.
Dezinstalarea aplicațiilor
Dezinstalați aplicații
Pentru a șterge o aplicație de pe pagina cu ecranul de pornire, atingeți
și țineți apăsată aplicația, apoi trageți-o pe Ștergere. Aplicația nu este
ștearsă din telefon, ci doar de pe ecranul de pornire.
Pentru a șterge o aplicație de pe telefon, atingeți și țineți apăsată
aplicația, apoi trageți-o pe Dezinstalare.
Pentru a dezactiva o aplicație și pentru a forța oprirea acesteia, accesați
Setări Aplicații și notificări, apoi selectați aplicația.
Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații
Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care
ați descărcat aplicația și dezinstalați-o.
Aplicații utile
39
Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor în timpul
configurării
Când activați dispozitivul pentru prima dată, puteți descărca aplicațiile
recomandate.
Puteți trece la următorul pas fără instalare.
Comenzi rapide pentru aplicații
Pe ecranul de pornire, atingeți și țineți apăsat pe pictograma unei aplicații
cum ar fi Apeluri, Mesagerie, Cameră și Setări pentru a afișa meniul de
acces rapid. Utilizați aplicațiile mai ușor utilizând Comenzile rapide pentru
aplicații.
• Această funcție este disponibilă numai în anumite aplicații.
Aplicații utile
40
Telefon
Apeluri
Apelare contacte, numere pentru apelări rapide, apeluri recente sau
numere și căutare, toate într-o singură aplicație.
Localizare: .
• Atingeți pentru a apela un contact sau pentru apeluri recente.
• Pentru a deschide telefonul, atingeți . Introduceți un număr, apoi
atingeți
pentru apelare.
Vizualizați apeluri recente.
Deschideți telefonul pentru
formarea unui număr.
Vizualizați toate contactele.
Aplicații utile
41
Sfaturi și trucuri
• În timpul unui apel: Ecranul tactil se oprește pentru evitarea
atingerilor involuntare. Pentru activare, îndepărtați telefonul de față
sau apăsați tasta Pornire/Blocare.
• Multifuncționalitate: Atunci când sunteți într-un apel, atingeți
pentru a ascunde ecranul de apel și pentru a căuta un număr
de telefon, o adresă, sau pentru a deschide alte aplicații. Pentru a
redeschide ecranul de apel, glisați în jos bara de stare și atingeți Apel
în curs.
• Contacte: Pentru a căuta contacte, atingeți .
• Contact preferat: Aveți o persoană pe care o apelați des? Atingeți
și țineți apăsat pe un spațiu gol din ecranul de pornire, atingeți
Widgeturi, apoi atingeți și țineți apăsat widgetul Apelare directă.
Trageți-l pe ecranul de pornire, apoi selectați contactul. Atingeți
widgetul pentru a apela persoana.
• Mesagerie vocală: apare în bara de stare atunci când aveți un nou
mesaj vocal. Pentru ascultare, atingeți
, apoi atingeți și țineți
apăsat pe 1.
Efectuare apeluri
Atunci când efectuați un apel, aveți următoarele opțiuni:
• Atingeți pentru a vizualiza apelurile recente, grupurile și contactele
apelate frecvent. Selectați un contact sau un număr pentru apelare.
• Pentru a forma un număr, atingeți , introduceți un număr, apoi
atingeți
pentru apelare.
• Pentru a introduce codul telefonic internațional (+), atingeți și țineți
apăsat pe 0. Pentru a adăuga un spațiu sau pentru a aștepta alte
numere, atingeți .
Aplicații utile
42
Preluare și terminare apeluri
Preluați un apel: Atunci când telefonul este blocat, glisați în sus.
Atunci când telefonul este deblocat, atingeți RĂSPUNDE.
Ignorați un apel: Atunci când telefonul este blocat, glisați în jos.
Atunci când telefonul este deblocat, atingeți RESPINGE.
De asemenea, puteți apăsa unul dintre butoanele de volum pentru a
opri sunetul de apel.
• Răspundeți printr-un mesaj: Atunci când telefonul este blocat,
. Selectați un mesaj pe care să îl trimiteți imediat.
• Terminați un apel: Atingeți .
• În timpul unui apel: Atingeți
de pe ecranul de apel pentru a opri
sunetul de apel. Pentru a ascunde ecranul de apel, atingeți . Pentru
a-l redeschide, glisați bara de stare în jos și atingeți Apel în curs.
•
•
•
•
• Atunci când țineți telefonul la ureche, ecranul tactil se oprește pentru
evitarea atingerilor involuntare. Atunci când îndepărtați telefonul de la
ureche, ecranul se activează din nou.
• Nu folosiți carcase sau folii de protecție (nici măcar transparente) care
acoperă senzorul de proximitate de deasupra ecranului tactil.
Apeluri recente
Vizualizați apelurile (începând cu cele mai recente) apoi apelați, trimiteți
mesaje sau memorați-le:
Localizare:
.
• Pentru a returna un apel, atingeți de lângă numele sau numărul
apelantului.
• Pentru a trimite un mesaj text, memorați numărul sau atingeți
imaginea apelantului.
• Pentru a șterge o intrare din jurnalul de apeluri, atingeți numele sau
numărul, apoi Detalii apel
.
• Pentru a șterge lista, atingeți
Istoric apeluri, apoi
Ștergere
istoric apeluri.
Aplicații utile
43
Apeluri triple
În timpul unui apel, puteți efectua alt apel, comuta între apeluri sau le
puteți combina într-un apel triplu:
• Pentru a prelua un al doilea apel, glisați în sus.
• Primul apel va rămâne în așteptare dacă preluați un al doilea apel.
Pentru a comuta între apeluri, atingeți .
• Pentru a efectua un al doilea apel, atingeți , introduceți numărul,
apoi atingeți
pentru apelare.
Primul apel va rămâne în așteptare dacă atingeți . Pentru a combina
apelurile după ce vi se răspunde la al doilea apel, atingeți .
Numărul dvs. de telefon
Localizare: Accesați Setări Sistem Despre telefon Stare SIM
Număr de telefon SIM.
Apeluri de urgenţă
• Furnizorul dvs. de servicii programează unul sau mai multe numere
de urgență pe care le puteți apela în orice situație, chiar și atunci când
telefonul este blocat. Numerele de urgență variază în funcție de țară.
Este posibil ca numărul dvs. de urgență programat în prealabil să nu
funcționeze în toate locațiile, iar uneori un apel de urgență nu poate fi
efectuat din cauza rețelei, mediului sau interferențelor.
1
Atingeți (dacă telefonul este blocat, trageți
deblocare, apoi atingeți URGENȚĂ).
2
3
Introduceți numărul de urgență.
Atingeți
Aplicații utile
în sus pentru
pentru a apela numărul de urgență.
44
Mesaje
Trimiterea unui mesaj
Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru
mesagerie.
• Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare.
Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
1
2
3
Atingeți
4
Atingeți
Atingeți
.
.
Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
• Pentru a utiliza opțiunile multimedia, atingeți .
• Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
pentru a trimite mesajul.
Citirea unui mesaj
Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.
1
2
Atingeți
.
Selectați un contact din lista de mesaje.
Configurarea setărilor de mesagerie
Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.
1
2
Atingeți
Atingeți
Aplicații utile
.
Setări din lista de mesaje.
45
Cameră
Activarea camerei
Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de
momentele dvs. memorabile.
1
2
Atingeți
Atingeți
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
.
• Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila
camerei cu o cârpă moale.
• Fiți atent să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță
străină.
• Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de
dispozitivul efectiv.
• Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Fotografii.
Consultaţi Prezentarea generală a componentelor pentru detalii.
Porniți sau opriți
blițul.
Comutați între
camera frontală și
cea de pe spatele
telefonului.
Modificați opțiunile
camerei.
Accesați galeria.
Fotografiați.
Înregistrați
videoclipuri.
Realizarea unei fotografii.
1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza
camera pe acesta.
2
Atingeți pentru a realiza o fotografie.
• Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului
(-) sau mărirea volumului (+) pentru a realiza o fotografie.
Aplicații utile
46
Înregistrarea unui videoclip
1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza
camera pe acesta.
2
Atingeți .
• Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
• Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a
relua înregistrarea video, atingeți .
• În timpul înregistrării unui videoclip, puteți îndepărta sau apropia
două degete pentru apropiere sau îndepărtare.
• În timpul înregistrării unui videoclip, puteți atingeți o anumită zonă
pentru reglarea luminozitării.
3
Atingeți
pentru a opri înregistrarea video.
• Pentru a verifica raportul de aspect înainte de înregistrarea unui
videoclip, țineți apăsat .
Personalizarea opțiunilor camerei
Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform
preferințelor dvs.
Atingeți pe ecran.
• Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din
față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.
•
•
: Preluați o fotografie în FullVision.
: Selectați valorile pentru raport de aspect și dimensiune pentru a
face fotografii.
•
: Selectați valorile pentru rezoluție și dimensiune pentru a înregistra
videoclipuri.
•
: Setați dispozitivul pentru a face poze sau înregistra clipuri video
automat după o perioadă specificată de timp.
Aplicații utile
47
Declanșare vocală
Faceți poze cu comenzi vocale.
Scanare cod QR
Citire cod QR de pe ecranul cu previzualizarea camerei.
Poziție etichetă
Salvați imaginea cu datele locației GPS.
Grilă
Afișați grile de ghidare astfel încât să puteți face
fotografii sau să înregistrați video în funcție de linii de
referință orizontale și verticale.
Stocare
Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile
în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când
este introdus un card de memorie.)
Asistenţă
Furnizați asistență pentru fiecare meniu al camerei.
Diverse moduri cameră
Fotografiere continuă
Puteți realiza serii continue de fotografii pentru a crea imagini în mișcare.
În modul Automat, țineți apăsat .
• Instantaneele continue sunt realizate cu mare viteză în timp ce este
apăsat.
• Puteți prelua maxim 30 de fotografii o dată.
• Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.
Aplicații utile
48
Alte funcții utile în aplicația Cameră
Blocare Expunere automată/Focalizare automată
Puteți fixa nivelul de expunere curent și poziția de focalizare atingând
și ținând apăsat pe ecran în modul Automat. Pentru a dezactiva funcția,
atingeți o zonă liberă de pe ecran.
• Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.
Comutarea între camere
Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu.
Pe ecranul camerei, atingeți sau trageți ecranul în orice direcție pentru
a comuta între camera din față și cea din spate.
Aplicații utile
49
Mărirea sau micșorarea (zoom)
Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camere în timp ce realizați o
fotografie sau înregistrați un videoclip.
• Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări
sau a micșora imaginea, apoi utilizați bara de glisare +/- afișată.
• De asemenea, puteți să trageți butonul în sus sau în jos.
Fotografii
Prezentare generală fotografii
Puteți vizualiza și gestiona fotografii sau videoclipuri salvate pe
dispozitivul dvs.
1
2
Atingeți
3
Atingeți un folder și selectați un fișier.
• Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
• În timp ce vizualizați o fotografie, trageți la stânga sau la dreapta
pentru a vizualiza fotografia anterioară sau următoare.
• În timp ce vizualizați un clip video, trageți la stânga sau la dreapta
pentru a vizualiza clipul video anterior sau următor.
• Puteți vizualiza fotografiile sau videoclipurile organizate după an,
lună sau dată în fila Fotografii.
• Pentru a vizualiza fotografiile după locația în care au fost realizate,
atingeți
Poziții etichetă, apoi atingeți
. Fotografiile
sunt grupate automat după locație în Locații din aplicația Fotografii.
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
Atingeți .
• Fotografiile și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.
• Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de
software-ul instalat.
• Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
• Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.
Aplicații utile
50
Vizualizarea fotografiilor
Accesați opțiunile
suplimentare.
Înapoi la ecranul
anterior.
Transfer pe alt
dispozitiv.
Partajați imagini.
Ștergeți imaginile.
Editați imaginile.
Informații imagine.
• Pentru a afișa elementele de meniu, atingeți ușor ecranul. Pentru a
ascunde elementele de meniu, atingeți ecranul din nou.
Editarea fotografiilor
1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
3 Atingeți Salvează pentru a salva modificările.
• Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.
Redarea unui videoclip
Înapoi la ecranul
anterior.
Întrerupeți sau
redați videoclipul.
Partajare videoclip.
Editare videoclip.
Aplicații utile
Accesați opțiunile
suplimentare.
Transfer pe alt
dispozitiv.
Ștergeți videoclipuri.
Informații videoclip.
51
Editarea videoclipurilor
1 În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți .
2 Utilizați o varietate de efecte și instrumente de editare pentru a edita
videoclipul.
Reglați durata
videoclipului.
3
Atingeți Salvează pentru a salva modificările.
Ștergerea fișierelor
Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:
• Apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți
• Atingeți în lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
• Fișierele șterse sunt mutate automat în Coș de gunoi și pot fi
restaurate în Galerie în termen de 60 zile.
.
Partajarea fișierelor
Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:
• În timp ce vizualizați o fotografie/videoclip, atingeți pentru a partaja
fișierul utilizând metoda dorită.
• Atingeți
Selectare din lista de fișiere pentru a selecta fișiere, apoi
atingeți pentru a le partaja utilizând metoda dorită.
Aplicații utile
52
Contacte
Prezentare generală a contactelor
Puteți salva și gestiona contactele.
1
2
Atingeți
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
Atingeți Contacte.
Adăugarea contactelor
Adăugarea noilor contacte
1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
2 Introduceți detaliile contactului și atingeți .
Importarea contactelor
Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.
1
2
În ecranul cu lista de contacte, atingeți
3
Selectați contactele și atingeți
Setări Import.
Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți
să-l importați.
Aplicații utile
.
53
Căutarea contactelor
Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:
• Atingeți din partea de sus a listei cu contacte, apoi introduceți
informațiile de contact sau numărul de telefon.
• Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
• Din index-ul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui
contact.
• Atingeți
din partea de sus a liste cu contacte, iar apoi introduceți
informațiile de contact sau numărul de telefon pentru a afișa toate
detaliile de căutare din jurnalele de apeluri, contacte și grupuri.
Lista de contacte
Editarea contactelor
1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți și editați detaliile.
3 Atingeți pentru a salva modificările.
Ștergerea contactelor
Atingeți
Selectare din ecranul listei de contacte.
• Contactele șterse nu pot fi recuperate.
Aplicații utile
54
Adăugarea favoritelor
Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.
1
2
În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți
.
Ceas
Alarmă
Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.
1
2
3
4
Atingeți
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
Atingeți Ceas
Atingeți
.
pentru a adăuga o alarmă nouă.
Configurați setările alarmei și atingeți OK.
• Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.
Ora pe glob
Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.
1
2
3
Atingeți
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
Atingeți Ceas
Atingeți
Aplicații utile
.
și adăugați un oraș.
55
Temporizator
Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de
timp.
1
2
3
Atingeți
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
Atingeți Ceas
.
Setați ora și atingeți
.
Cronometru
Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.
1
2
3
Atingeți
4
Atingeți
pentru a întrerupe cronometrul.
• Pentru a reporni cronometrul, atingeți .
• Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul,
atingeți RESETARE.
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
Atingeți Ceas
.
Atingeți
pentru a porni cronometrul.
• Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți TUR.
Aplicații utile
56
Aplicații Google
Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google.
Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o
aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați
unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați
secțiunea Ajutor a aplicației.
• Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de
zonă sau de furnizorul de servicii.
Calendar
Aplicația Calendar vă permite să fiți la curent cu programul evenimentelor
(create de dvs.), organizate pe Zi, 3 zile, Săptămână sau Lună.
Chrome
Un browser web rapid, simplu și sigur, conceput pentru internetul modern.
Gmail
Gmail este o aplicație de e-mail ușor de utilizat, care vă păstrează
mesajele sigure, oferă un inbox inteligent și vă ajută să fiți organizați.
Google Go
Aplicația Google Go vă oferă informații despre lucrurile care vă
interesează. Aflați răspunsuri rapide, explorați-vă interesele și obțineți un
flux de povești și actualizări despre subiectele care vă interesează.
Hărți Go
Mergeți undeva? Folosiți Hărți, aplicația pe care vă puteți baza pentru o
navigație GPS în timp real, trafic, tranzit și detalii despre milioane de locuri,
precum recenzii și ore aglomerate.
Fotografii
Locul pentru toate fotografiile și videoclipurile dvs., organizate automat,
astfel încât să le puteți partaja și salva pe cele care contează.
Aplicații utile
57
Google Play™
Google Play este o experiență de conținut digital de la Google, în care
puteți găsi și vă puteți delecta cu muzica preferată, filme, seriale, cărți,
reviste, aplicații și jocuri Android.
• Descărcați aplicații: Accesați Magazin Play.
YouTube Go
Urmăriți canalele dvs. preferate, ascultați muzica îndrăgită și încărcați
videoclipuri pe care doriți să le partajați cu toți oamenii din lume.
Asistentul Google
Dispozitivul dvs. are încorporată funcția Asistent Google. Aflați răspunsuri
și rezolvați probleme în timp ce sunteți în mișcare. Pentru a începe,
atingeți butonul Asistent Google de pe partea laterală a telefonului sau
țineți apăsat butonul acasă al telefonului.
• Asistentul Google nu este disponibil în anumite limbi și țări.
Aplicații utile
58
04
Setări
Setări
Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.
1
2
Atingeți
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
Atingeți Setări.
• Atingeți
și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a
accesa un element de setare.
Rețea și internet
Wi-Fi
Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.
Conectarea la o rețea Wi-Fi
1 Pe ecranul de setări, atingeți Rețea și internet Wi-Fi.
2 Atingeți pentru activare.
• Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
3
Selectați o rețea.
• Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
• Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate
anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea
Wi-Fi, atingeți rețeaua, iar apoi atingeți ȘTERGEȚI.
Setări
60
Reţele mobile
Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Rețea și internet Rețea mobilă.
Personalizați următoarele setări:
• Date mobile: Puteți să activați sau să dezactivați datele mobile. De
asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.
• Roaming: Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și
alte servicii de date în străinătate.
• Date utilizate de aplicație: Puteți urmări cantitatea de date pe care
telefonul dvs. le încarcă și descarcă.
• Mod 4G LTE îmbunătățit: Folosiți serviciile LTE pentru a îmbunătăți
vocea și alte comunicații (recomandat).
• Tipul de rețea preferat: Selectați un tip de rețea.
• Selectați automat rețeaua: Căutare operatori de rețea și conectare
automată la o rețea.
• Numele punctelor de acces: Vizualizați sau modificați punctul de
acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica
punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.
Utilizarea datelor
Puteți urmări cantitatea de date pe care telefonul dvs. le încarcă și
descarcă.
Telefonul dvs. afișează un grafic cu utilizarea datelor. Sub grafic, aplicațiile
sunt listate descrescător, în funcție de datele utilizate. Este posibil ca
aplicațiile care utilizează multe date să utilizeze și multă energie a bateriei.
Unele aplicații transferă date pe fundal atunci când nu le vedeți. Pentru
împiedica o aplicație să facă acest lucru, atingeți-o și dezactivați Date de
fundal.
• Informațiile de utilizare sunt furnizate pentru a vă ajuta să vă gestionați
telefonul. Este posibil ca acestea să nu fie identice cu datele taxate de
către furnizorul dvs. de servicii, deoarece nu sunt măsurate în același
mod.
Setări
61
Hotspot și tethering
Hotspot Wi-Fi
Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive
să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe
dispozitivul dvs.
1
Pe ecranul Setări, atingeți Rețea și internet Hotspot și tethering
Hotspot Wi-Fi și apoi atingeți
pentru activare.
2
3
Introduceți Nume hotspot și parola.
4
Introduceți parola de rețea.
Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care
se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
• Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea
datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii
pentru mai multe informații.
• Mai multe informații sunt disponibile pe acest site:
http://www.android.com/tether#wifi
Setări
62
Tethering prin USB
Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date
mobile.
1
2
Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
Pe ecranul Setări, atingeți Rețea și internet Hotspot și tethering
Tethering prin USB și apoi atingeți
pentru activare.
• Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea
datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii
pentru mai multe informații.
• Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe
www.lg.com și instalați-l pe computer.
• Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp
este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Opriți partajarea
conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
• Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau
Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.
Setări
63
Tethering prin Bluetooth
Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet
utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.
1
Pe ecranul Setări, atingeți Rețea și internet Hotspot și tethering
Tethering prin Bluetooth și apoi atingeți
pentru activare.
2
Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și asociați-le.
• Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea
datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii
pentru mai multe informații.
• Mai multe informații sunt disponibile pe acest site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Carduri SIM
Puteţi configura setările Dual SIM.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Rețea și internet Carduri SIM.
Personalizați următoarele funcţii:
• Slot pentru SIM 1: Schimbaţi numele şi pictograma cartelei SIM 1.
• Slot pentru SIM 2: Schimbaţi numele şi pictograma cartelei SIM 2.
• Date mobile: Selectaţi cartela SIM pe care doriţi să o utilizaţi
pentru serviciul de date mobile.
• Apeluri: Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru
serviciul de apeluri.
• Mesaje SMS: Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați
pentru serviciul de mesaje SMS.
Setări
64
Mod Avion
Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit,
funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică,
rămân disponibile.
• Pe ecranul de setări, atingeți Rețea și internet Mod Avion.
VPN
Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De
asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.
Adăugarea unui VPN
1 Pe ecranul de setări, atingeți Rețea și internet VPN.
2 Atingeți .
• Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea
ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran
de notificare. Atingeți Setare blocare în ecranul de notificare pentru
a activa blocarea ecranului. Consultaţi Setarea unei blocări de ecran
pentru detalii.
3
Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți SALVAȚI.
Configurarea setărilor VPN
1 Atingeți un VPN din lista VPNS.
2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți
CONECTAȚI.
• Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare
Salvați informațiile contului.
DNS privat
Puteți configura opțiunile pentru DNS privat (sistem de nume de
domeniu).
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Rețea și internet DNS privat.
Configurați opțiunea dorită și atingeți SALVAȚI.
Setări
65
Dispozitive conectate
Bluetooth
Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă
Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs.
la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul
dispozitivului.
Împerecherea cu alt dispozitiv
1 Pe ecranul de setări, atingeți Dispozitive conectate Preferințe
pentru conexiune Bluetooth.
2
3
Atingeți
pentru activare.
Atingeți Asociați un nou dispozitiv și selectați un dispozitiv din listă.
• Dispozitivele disponibile apar automat.
• Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.
4
Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.
• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.
Setări
66
Expedierea datelor via Bluetooth
1 Selectați un fișier.
• Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
2
3
Atingeți
Bluetooth.
Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
• Fișierul este expediat imediat ce dispozitivul țintă îl acceptă.
• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.
Proiectare
În cazul în care aveți Chromecast sau alt dispozitiv care poate proiecta,
puteți afișa ecranul telefonului și asculta sunetul pe un televizor.
Proiectați ecranul
1 Pe ecranul de setări, atingeți Dispozitive conectate Preferințe
pentru conexiune Proiectare.
2
Din listă, atingeți dispozitivul pe care doriți să afișați ecranul.
Opriți proiectarea ecranului
1 Glisați în jos din partea superioară a ecranului dispozitivului.
2 Din notificare Proiectare, atingeți Deconectare.
Setări
67
Printare
Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări
fotografii sau documente salvate pe dispozitiv.
1
Pe ecranul de setări, atingeți Dispozitive conectate Preferințe
pentru conexiune Printare.
• Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei
din magazinul de aplicații.
2
3
Atingeți Serviciu de printare prestabilit, apoi
pentru activare.
Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
• Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți Adăugați un serviciu.
• Dacă nu aveți Cont Google, atingeți Adăugare cont pentru a crea un
cont.
Fișiere primite
Este afișat conținutul primit prin Bluetooth.
Aplicații și notificări
Puteți verifica o listă cu aplicațiile instalate și configura setările pentru
notificări, permisiunile aplicațiilor și altele.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Aplicații și notificări.
Personalizați setările.
• Notificări: În funcție de notificările dorite, puteți modifica setările
pentru anumite aplicații.
• Aplicații prestabilite: Puteți verifica și configura aplicațiile implicite.
Setări
68
• Permisiuni aplicație: Puteți verifica și seta permisiunile aplicațiilor
folosind Locația dvs., Microfonul și Camera.
• Acces special aplicații: Puteți modifica în orice moment
permisiunile care pot fi accesate de aplicații din aplicația principală
Setări de pe dispozitivul dvs. Rețineți că dezactivarea permisiunilor
poate cauza funcționarea necorespunzătoare a unor aplicații de pe
dispozitiv.
Baterie
Puteți vedea câtă energie mai aveți la dispoziție și cât timp mai durează
încărcarea.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Baterie.
Personalizați următoarele setări:
• Economisirea bateriei: Reduceți consumul bateriei reducând
din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și
intensitatea vibrațiilor.
• Adaptive Battery: Dacă mențineți activată bateria adaptivă,
aplicațiile utilizate rar vor rula mai puțin atunci când nu le utilizați.
Telefonul dvs. poate învăța cum folosiți aplicațiile de-a lungul
timpului. Acest lucru poate ajuta la economisirea bateriei în cele mai
potrivite moduri pentru dvs.
• Procentajul bateriei: Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent
pe bara de stare.
• Grafică joc: Puteți să configurați setările pentru grafică și funcții de
economisire a bateriei.
Setări
69
Afişaj
Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.
Pe ecranul Setări, atingeți Afişaj și personalizați următoarele setări:
• Nivel de luminozitate: Utilizați bara glisantă pentru a modifica
luminozitatea ecranului dispozitivului.
• Lumină de noapte: Aceasta îi oferă ecranului o tentă galbenă. Astfel
vă va fi mai ușor să priviți ecranul sau să citiți în lumină slabă și vă
poate ajuta să adormiți mai ușor.
• Luminozitate adaptivă: Setarea luminozității la un nivel ridicat reduce
durata de funcționare a bateriei telefonului. Pentru maximizarea
duratei de funcționare a bateriei, optimizați nivelul de luminozitate
pentru lumina disponibilă.
• Imagine de fundal: Selectați o imagine de fundal pentru dispozitivul
dumneavoastră.
• Inactivitate: Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne
inactiv o perioadă de timp specificată.
• Rotire automată a ecranului: Rotirea automată a ecranului în funcție
de orientarea dispozitivului.
• Dimensiunea fontului: Modificați dimensiunea fontului.
• Dimensiunea afișării: Setați elementele de pe ecran la o dimensiune
ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
• Economizor de ecran: Afișarea unui economizor de ecran când
dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul
economizorului de ecran care va fi afișat.
• Tema dispozitivului: Folosiți o schemă de culoare mai deschisă sau
mai închisă pe anumite ecrane, precum glisorul pentru volum.
Setări
70
Sunet
Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.
Pe ecranul Setări, atingeți Sunet și personalizați următoarele setări:
• Volum media: Reglați volumul pentru sunetele media.
• Volumul apelului: Reglați volumul pentru apeluri.
• Volum sonerie: Reglați volumul pentru sonerie.
• Volum alarmă: Reglați volumul pentru alarmă.
• Vibrații și pentru apeluri: Setați dispozitivul să vibreze și să redea un
ton de apel în același timp.
• Nu deranja: Setați timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea
mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite
zile ale săptămânii.
• Comandă rapidă pentru dezactivarea soneriei: Puteți seta o tastă
de scurtătură pentru prevenirea sunetului.
• Ton de sonerie al telefonului: Selectați un ton de apel pentru apelurile
de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
• Sunet de notificare prestabilit: Selectați un ton de apel pentru
notificare. Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru
notificare.
• Sunet de alarmă prestabilit: Selectați un ton de apel pentru alarmă.
Setați muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru alarmă.
• Tonuri pentru tastatura numerică: Folosiți funcția pentru a regla
sunetele tastelor.
• Sunete la blocarea ecranului: Folosiți funcția pentru a regla sunetele
de blocare a ecranului.
• Sunete de încărcare: Folosiți funcția pentru a regla sunetele de
încărcare.
• Sunete la atingere: Folosiți funcția pentru a regla sunetele pentru
atingere.
Setări
71
Stocare
Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de
stocare al cardului de memorie.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Stocare.
Personalizați următoarele setări:
• Memorie internă comună: Vizualizați memoria totală și memoria
liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă
de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare
aplicație.
• Card SD: Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul
de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card
de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți .
Securitate și locație
Puteți personaliza setările blocării ecranului și de securitate.
• Google Play Protect: Scanați dispozitivul zilnic pentru potențiale
aplicații dăunătoare.
• Găsește-mi dispozitivul: Localizați de la distanță locația dispozitivului.
De asemenea, vă puteți proteja datele în cazul în care vă pierdeți
dispozitivul.
• Actualizare de securitate: Verificați disponibilitatea unei actualizări de
software și configurați setările de instalare automată.
• Blocarea ecranului: Selectați o metodă de blocare a ecranului.
Consultaţi Setarea unei blocări de ecran pentru detalii.
• Preferințe ecran de blocare: Modificați informațiile afișate pe ecranul
de blocare.
• Smart Lock: Vă permite să setați dispozitive, locații, voci de încredere
și/sau detectare corporală care îi permit telefonului dvs. să rămână
deblocat.
Setări
72
• Locație: Puteți personaliza modul în care informațiile despre locația dvs.
sunt utilizate de anumite aplicații.
• Parolele se afișează: Vă permite afișarea scurtă a caracterelor în timpul
tastării.
• Aplicații pentru administratorul dispozitivului: Permite privilegii de
restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
• Blocare card SIM: Blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați
parola (PIN).
• Criptare și date de conectare: Criptarea protejează conturile, setările,
aplicațiile și fișierele de pe telefon, astfel încât persoanele să nu le poate
accesa în cazul în care telefonul vă este furat. Configurați setările pentru
criptare și acreditări.
• Agenți de încredere: Vizualizați și utilizați agenți de încredere instalați pe
dispozitiv.
• Fixarea pe ecran: Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi
utilizată numai aplicația curentă activă.
Conturi
Puteți adăuga utilizatori pentru a partaja dispozitivul dvs. cu ei și puteți
înregistra un cont cloud.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Conturi.
Personalizați setările.
Accesibilitate
Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Accesibilitate.
Personalizați următoarele setări:
• Comandă rapidă pentru butoane volum: Puteți utiliza scurtătura
pentru tasta de volum pentru a activa rapid TalkBack sau alt
instrument de accesibilitate.
• Cititoare de ecran Selectați și ascultați: Vă permite să atingeți
elemente pentru a auzi feedback rostit.
Setări
73
• Cititoare de ecran TalkBack: Setați dispozitivul să notifice starea
sau acțiunile de pe ecran cu voce.
• Cititoare de ecran Transformarea textului în vorbire: Modificați
setările pentru funcțiile text-to-speech folosite atunci când
Asistentul vocal este activat, precum limbile, viteza și altele.
• Afișare Dimensiunea fontului: Modificați dimensiunea fontului.
• Afișare Dimensiunea afișării: Setați elementele de pe ecran
la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot
schimba poziția.
• Afișare Mărire: Atingeți de trei ori ecranul pentru apropierea
maximă a ecranului sau atingeți de trei ori și țineți apăsat pentru
apropierea temporară.
• Afișare Corecția culorii: Ajustați culoarea afișajului.
• Afișare Inversarea culorilor: Creșteți contrastul culorii afișajului
pentru persoane cu probleme de vedere.
• Afișare Cursor mare pentru mouse: Măriți cursorul mouse-ului.
• Afișare Eliminați animațiile: Vă permite să setați afișarea
animațiilor.
• Comenzi pentru interacțiune Meniul Accesibilitate: Meniul de
accesibilitate este un meniu mare afișat pe ecran pentru controlul
dispozitivului dvs. Android. Puteți controla gesturi, butoane
hardware, navigația și altele.
• Comenzi pentru interacțiune Acces prin comutare: Creați
combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.
• Comenzi pentru interacțiune Durată de staționare: Dacă
folosiți un mouse, puteți seta cursorul să realizeze o anumită
acțiune automat atunci când acesta nu se mai mișcă de o anumită
perioadă de timp. Această funcție poate fi utilă pentru utilizatorii cu
insuficiențe motorii.
• Comenzi pentru interacțiune Butonul de pornire închide:
Atunci când această setare este activată, puteți apăsa butonul de
pornire al dispozitivului pentru a termina un apel. Această setare vă
ajută să terminați apelurile mai rapid și mai simplu.
• Comenzi pentru interacțiune Rotire automată a ecranului:
Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
Setări
74
• Comenzi pentru interacțiune întârziere la atingere lungă:
Această setare reglează timpul trecut înainte de ca atingerea
ecranului să devină atingere și menținere.
• Comenzi pentru interacțiune Vibrație: Puteți activa vibrațiile
pentru apeluri, notificări și atingere.
• Audio și text pe ecran Audio mono: Ieșirea mono combină
sunetul stereo într-un singur semnal care este redat prin orice tip
de căști. Folosiți această funcție dacă suferiți de o insuficiență de
auz sau dacă vă e mai comod să folosiți o singură cască.
• Audio și text pe ecran Subtitrări: Porniți serviciul de subtitrare
când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
• Experimentale Text cu contrast ridicat: Contrastul ridicat
facilitează citirea pe dispozitiv. Această funcție reglează culoarea
textului pe negru sau alb, în funcție de culoarea textului original.
Google
Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările
contului
Google.
Pe ecranul de setări, atingeți Google.
Sistem
Despre telefon
Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele,
starea, detalii despre software și informații legale.
Pe ecranul de setări, atingeți Sistem Despre telefon și vizualizați
informațiile.
Setări
75
Limbi și introducerea textului
Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Sistem Limbi și introducerea textului.
Personalizați următoarele setări:
• Limbi: Selectați limba de aplicat dispozitivului.
• Tastatură virtuală: Vă permite să personalizați setările Gboard,
tastarea vizuală Google.
• Tastatură fizică: Selectați pentru a folosi o tastatură fizică sau
pentru a verifica scurtăturile tastaturii.
• Verificator ortografic: Vă perite să setați diferite opțiuni pentru
Google Spell Checker.
• Serviciu de completare automată: Activați această opțiune
pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola,
adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De
asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google
Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
• Dicționar personal: Adăugați un cuvând în dicționarul de utilizator
folosind butonul Adăugare (+).
• Viteza indicatorului: Ajustați viteza cursorului unui mouse sau
trackpad.
• Transformarea textului în vorbire: Configurați setările pentru
transformarea textului în vorbire.
Gesturi
Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările
contului Google.
Activați sau dezactivați gesturi
1 Pe ecranul de setări, atingeți Sistem Gesturi.
2 Personalizați setările.
Setări
76
Data și ora
Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Sistem Data și ora.
Personalizați setările.
Backup
Datele contului dvs. Google sunt copiate de rezervă online. Dacă resetați
sau vă schimbați telefonul, conectați-vă la contul Google pentru
restabilirea contactelor, evenimentelor și a altor detalii sincronizate
împreună cu contul.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Sistem Backup.
Personalizați următoarele setări:
• Faceți backupîn Goo..: Modificați setările de copiere de rezervă
pentru Google drive. De asemenea, puteți analiza contul de rezervă
folosit în prezent sau adăuga un nou cont de rezervă.
Opțiuni resetare
Puteți reseta dispozitivul, inclusiv setările de rețea și ale aplicațiilor.
1
2
Pe ecranul de setări, atingeți Sistem Opțiuni resetare.
Personalizați următoarele setări:
• Resetați conexiunea Wi-Fi, conexiunea mobilă și prin Bluetooth:
Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
• Resetați preferințele pentru aplicații: Resetați setările pentru o
aplicație. Datele salvate în aplicație nu vor fi șterse.
• Ștergeți toate datele (reveniți la setările din fabrică): Resetați
toate setările dispozitivului și ștergeți datele.
• Repornirea și resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe
el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., Contul Google și alte
informații inițiale
Setări
77
Centru de actualizare
Periodic, este posibil să apară actualizări pentru telefonul dvs. Puteți
descărca și instala actualizările prin meniul Setări.
Pe ecranul de setări, atingeți Sistem Centru de actualizare.
Etichete de reglementări
Puteți vizualiza marcajele de reglementare și informațiile aferente
dispozitiv.
Pe ecranul de setări, atingeți Sistem Etichete de reglementări.
Setări
78
05
Anexă
Setări de limbă
Selectați limba dispozitivului.
1
2
Atingeți
și glisați în sus pe ecranul de pornire.
Atingeți Setări Sistem Limbi și introducerea textului Limbi și
adăugați o limbă.
Actualizarea software-ului telefonului
Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de
pe internet.
Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați
http://www.lg.com/common/index.jsp, selectați țara și limba dvs.
Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul
telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să
vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci
când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.
Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită
atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă
că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă
înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în
timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.
• LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar
pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea
versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.
Anexă
80
Actualizarea software-ului telefonului mobil LG
prin Over-the-Air (OTA)
Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul
telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB.
Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune
nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.
Pentru instalarea unei actualizări de software pe telefon, Sistem
Centru de actualizare Actualizare software Verificare actualizare.
• Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv
informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările
de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi
pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar,
LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale
înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă
responsabilitatea pierderii de date personale.
• Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.
Anexă
81
Ghidul antifurt
Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească,
dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De
exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu
contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate
utiliza dispozitivul.
Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:
• Setați o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat
și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind
meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
• Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este
șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza
procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile
contului Google.
După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să
introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din
fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere
face resetarea.
• Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul
dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune
la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare,
nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.
Anexă
82
Informaţii de notificare privind
software-ul open source
Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open
source, care sunt conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi
http://opensource.lge.com.
În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de
responsabilitate privind garanţia şi notele despre drepturile de autor la
care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.
LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume
care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile
suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări
prin e-mail la opensource@lge.com.
Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data
ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru
orice persoană care primeşte aceste informaţii.
Informaţii de reglementare (Număr ID
reglementare, etichete electronice etc.)
Pentru detalii de reglementare, accesaţi Setări Sistem Etichete de
reglementări.
Anexă
83
Mărci comerciale
• Copyright© 2019 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG
și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al
entităților înregistrate ale acestuia.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google
Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets și alte mărci și
logo-uri corelate sunt mărci comerciale ale Google LLC.
• Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.
la nivel global.
• Wi-Fi® şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
• Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea
deținătorilor.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta, LG Electronics declară că produsul LM-X120EMW este
în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale
Directivei 2014/53/EU.
O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită la
http://www.lg.com/global/declaration
Birou de contact pentru
conformitatea acestui produs
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Anexă
84
Mai multe informații
Piese din sticlă călită
Piesele din sticlă călită ale acestui dispozitiv nu sunt permanente și se pot
uza în timp.
• Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un
impact puternic, sticla călită se poate deteriora.
Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și
contactați un centru de servicii pentru clienți LG.
• Puteți cumpăra de pe piață carcase de protecție pentru a vă proteja
dispozitivul împotriva deteriorării.
Rețineți că aceste carcase de protecție nu sunt cuprinse în serviciile de
garanție oferite de LG Electronics și siguranța nu este garantată.
Informaţii generale
<Centrul de informaţii pentru clienţi LG>
+40-31-2283542
* Asiguraţi-vă că numărul este corect înainte de a apela.
Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislaţiei
internaţionale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual
de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă,
sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv
prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare
şi regăsire a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG
Electronics. Toate logo-urile şi numele produselor sunt utilizate numai
in scopul identificării şi pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics şi/sau
ale deţinătorilor respectivi.
Anexă
85
Ghid pentru transferul datelor
• Consultați următorul tabel pentru a vedea datele care pot fi schimbate
între dispozitivele LG sau între un dispozitiv LG și un dispozitiv terț.
Dispozitiv
LG
Tip
Detalii despre articol
→
Dispozitiv
LG
Contacte, mesaje, jurnale
de apeluri, calendar,
înregistrări vocale
Date
personale Memo-uri
Alarme
Date
mobile
Setări
ecran
Anexă
Dispozitiv
LG
→
Dispozitiv
LG
○
○
X
○
X
X
○
○
○
Setări ecran principal
(foldere și widgeturi)
○
X
X
Setări ecran blocare (sunt
excluse setările de blocare
ecran)
○
X
X
Date personale din
aplicația descărcată
Certificat public
Altele
○
○
→
Dispozitiv
iOS
Fotografii, videoclipuri,
melodii, documente
Aplicații descărcate
Aplicații
○
Dispozitiv
Android
terț
Setări (Wi-Fi, Bluetooth,
Apeluri, sunet și notificări,
accesibilitate, baterie)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
86
• Este posibil ca unele date să nu fie transmise în funcție de versiunea
software-ului, de versiunea aplicației, de sistemul de operare, de
producător sau de politica furnizorului de servicii.
Benzi de frecvenţă acceptate
Putere de ieşire Tx
GSM 900
34.0 dBm
Anexă
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Eliminarea aparatului vechi
1. Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice
(WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. P
rodusele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase.
Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea
deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil
ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi
folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante
care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
ispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost
3. D
achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru
eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate
pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru
informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm
vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling
Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi
1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului
(Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria
conţine peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 %
plumb.
2. Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie eliminate/eliminaţi separat
de fluxul deşeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare
desemnate de către guvern sau de către autorităţile locale.
3. E
liminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta
la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător, sănătăţii animalelor şi populaţiei.
4. P
entru informaţii suplimentare privind casarea bateriilor/
acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactaţi consiliul local,
serviciile de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Anexă
88
Întrebări frecvente
Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteţi întâmpina în
timpul utilizării dispozitivului. Anumite probleme vor necesita să sunați la
furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.
Dispozitivul se supraîncălzește
Dispozitivul se supraîncălzește în timpul utilizării.
În următoarele cazuri, consumul bateriei crește, iar dispozitivul se poate
supraîncălzi:
• Când activați dispozitivul pentru prima dată sau efectuați copii de
rezervă ale datelor
• Când folosiți mai multe aplicații simultan
-- Când mai multe aplicații funcționează pe fundal
-- Când descărcați fișiere mari în timpul unui apel video sau în timpul
înregistrării unui videoclip
• Când folosiți funcții care necesită multă energie
-- Când urmăriți un streaming video pe internet sau înregistrați un
videoclip lung
-- Când jucați jocuri moderne pentru o perioadă îndelungată
-- Când folosiți dispozitivul cu luminozitatea maximă a ecranului
pentru o perioadă lungă de timp
• Când folosiți mult datele mobile
-- Când folosiți funcția hotspot Wi-Fi sau accesare internet prin
dispozitiv mobil
-- Când sincronizați datele pentru mai multe conturi simultan
Anexă
89
• În alte cazuri
-- Când folosiți roaming-ul în străinătate
-- Când folosiți dispozitivul în zone cu semnal slab sau fără semnal
-- Când încărcați dispozitivul cu o mufă de încărcător/cablu USB
deteriorată sau contaminată cu substanțe străine
• Este posibil ca unele cazuri să nu fie aplicabile, în funcție de funcții și
aplicații.
Dispozitivul se supraîncălzește în timpul încărcării.
• Dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi în timpul încărcării. În timpul
încărcării wireless sau încărcării rapide este posibil ca dispozitivul să
se încălzească și mai tare. În cazul în care temperatura bateriei crește
peste un anumit nivel, dispozitivul nu se va mai încărca.
-- Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și închideți orice aplicații
active. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de încărcarea
acestuia sau utilizarea unei aplicații.
-- Întrerupeți încărcarea în cazul în care mufa încărcătorului/cablului
USB al dispozitivului se supraîncălzește și vizitați cel mai apropiat
Centru de servicii pentru clienți LG.
Modul de rezolvare a supraîncălzirii dispozitivului
• Închideți orice aplicații sau funcții în curs și lăsați dispozitivul să se
răcească
• Actualizați întotdeauna software-ul la cea mai nouă versiune.
• Dezactivați funcțiile Wi-Fi, Bluetooth sau GPS atunci când nu le
utilizați.
• Închideți aplicațiile pe care nu le utilizați.
• În cazul în care folosiți dispozitivul cu luminozitatea maximă a
ecranului, micșorați luminozitatea.
• În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește pentru o perioadă mai
lungă de timp, nu îl mai folosiți o perioadă. În cazul în care dispozitivul
continuă să se supraîncălzească, vizitați Centrul de servicii pentru
clienți LG.
Anexă
90
Limitările de utilizare atunci când dispozitivul se supraîncălzește
În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește în timpul utilizării sau
încărcării, unele funcții, aplicații sau chiar dispozitivul, se pot opri.
Acesta este un mod de funcționare normal pentru dispozitivele care
suportă această funcție.
• În cazul în care temperatura dispozitivului crește peste un anumit nivel,
apare un mesaj de avertizare.
-- În cazul în care jucați jocuri moderne, înregistrați videoclipuri sau
încărcați fișiere mari, dispozitivul se poate supraîncălzi pentru o
perioadă mai lungă de timp. În acest caz, este posibil să apară un
mesaj de atenționare pentru oprirea automată.
Opriți dispozitivul sau închideți orice aplicații sau funcții în curs și
lăsați dispozitivul să se răcească.
• Luminozitatea ecranului și viteza de funcționare pot fi limitate pentru
răcirea dispozitivului. Orice aplicații sau funcții pot fi încetinite sau
oprite. Este posibil ca dispozitivul să nu se mai încarce.
Eroare cartelă SIM
Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.
Nicio conexiune la reţea sau rețea căzută
Semnal slab. Deplasaţi-vă la o fereastră sau într-un spaţiu deschis.
Sunteţi în afara ariei de acoperire a reţelei furnizorului dvs. Deplasaţi-vă şi
verificaţi conexiunea la reţea.
Apelurile nu sunt disponibile
Noua rețea nu este autorizată.
Asiguraţi-vă că nu aţi setat opţiunea de restricţionare a apelurilor pentru
numărul apelant.
Asiguraţi-vă că nu aţi setat opţiunea de restricţionare a apelurilor pentru
numărul apelat.
Dispozitivul nu poate fi pornit
Dacă bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va putea fi pornit.
Încărcaţi bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
Anexă
91
Eroare la încărcare
Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.
Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.
Utilizaţi numai accesorii împachetate autorizate de către LG.
Bateria se descarcă mai repede decât după achiziţionare
Dacă expuneţi dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte reduse sau
foarte ridicate, durata de funcţionare a bateriei poate fi redusă.
Consumul bateriei va creşte dacă utilizaţi anumite funcţii sau aplicaţii,
cum ar fi GPS, jocuri sau internet.
Bateria este consumabilă, iar durata de funcţionare a acesteia se va
scurta în timp.
La lansarea camerei apar mesaje de eroare
Încărcaţi bateria.
Eliberaţi spaţiu din memorie transferând fişiere într-un calculator sau
ştergând fişiere din dispozitiv.
Reporniți dispozitivul.
Dacă aveţi în continuare probleme cu aplicaţia camerei după aplicarea
acestor idei, contactaţi Centrul Service LG Electronics.
Calitatea fotografiei este slabă
Calitatea fotografiilor dvs. poate varia în funcţie de împrejurimi şi de
tehnicile fotografice utilizate.
Dacă realizaţi fotografii în zone întunecate, în timpul nopţii sau în spaţii
închise, pot apărea zgomote de imagine sau imaginea poate să nu fie
focalizată.
Dacă întâmpinaţi probleme, resetaţi opţiunile.
Anexă
92
Ecranul tactil răspunde încet sau incorect
Dacă ataşaţi o protecţie pentru ecran sau accesorii opţionale pe ecranul
tactil, acesta poate să nu funcţioneze corespunzător.
Dacă purtaţi mănuşi, dacă nu aveţi mâinile curate în timp ce atingeţi
ecranul tactil sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite sau cu vârfurile
degetelor, ecranul tactil poate să nu funcţioneze corespunzător.
Ecranul tactil se poate defecta în condiţii de umiditate sau dacă este
expus la apă.
Reporniţi dispozitivul pentru a elimina erorile temporare de software.
Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, vizitaţi Centrul Service LG
Electronics.
Închide sau îngheață
Reporniți dispozitivul
• Dacă dispozitivul dvs. îngheaţă sau se închide, poate fi necesar să
închideţi aplicaţii sau să opriţi dispozitivul şi să îl porniţi din nou.
Efectuaţi o reîncărcare a sistemului
• Puteţi efectua o resetare software pentru a reseta dispozitivul, în
cazul în care ecranul se blochează sau dacă butoanele, ecranul tactil
sau dispozitivul nu mai răspunde.
• Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., pur și simplu
apăsaţi şi ţineţi apăsate tastele Volum scăzut şi butonul Pornire/Oprire
până când dispozitivul reporneşte.
Anexă
93
Resetaţi dispozitivul
• Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o resetare a
datelor din fabrică.
• Pe ecranul setări, atingeți Sistem Opțiuni resetare Ștergeți toate
datele (reveniți la setările din fabrică).
-- Această metodă resetează toate setările dispozitivului și șterge
datele. Înainte de a efectua operaţia de resetare a datelor din fabrică,
efectuaţi copii de siguranţă pentru toate datele importante stocate
pe dispozitivul dvs.
-- Dacă ați înregistrat un Cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă
conectați la același Cont Google după resetarea dispozitivului.
Dispozitivul Bluetooth nu este localizat
Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul
dvs.
Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul la
care doriţi să vă conectaţi.
Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth sunt în raza
Bluetooth maximă (10 m).
Dacă ideile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi Centrul Service LG
Electronics.
Nu este stabilită nicio conexiune atunci când conectaţi
dispozitivul la calculator
Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu USB compatibil cu dispozitivul dvs.
Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul corespunzător şi că aţi actualizat
calculatorul.
Aplicaţia descărcată generează foarte multe erori
Aplicația are probleme.
Eliminaţi şi reinstalaţi aplicaţia.
Anexă
94
SLOVENŠČINA
Informacije o uporabniškem priročniku
Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave
pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in
pravilno uporabo telefona.
• Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti
so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
• Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
• Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljajo, podpora za te
aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate
glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni
center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na
ustreznega ponudnika storitev.
• Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje
programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo
in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo
licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
• Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave,
odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme
in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
• Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna
vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te
materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge
namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste
popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov,
samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste
morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim
stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za
dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
• Ta uporabniški priročnik je napisan v več jezikih za vsako državo.
Vsebina se lahko delno razlikuje, odvisno od izbranega jezika.
1
Razlaga ikon
OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika
ali drugih.
POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe
opreme.
OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.
Informacije o uporabniškem priročniku
2
Kazalo vsebine
5
Smernice za varno in učinkovito uporabo
01
Funkcije po meri
13
Pomočnik Google
02
Osnovne funkcije
16
Komponente izdelka in dodatna
oprema
17
Pregled delov
19
Vklop ali izklop naprave
20
Vstavljanje kartice SIM in
pomnilniške kartice
23
Odstranjevanje pomnilniške
kartice
23
Baterija
25
Zaslon na dotik
28
Osnovni zaslon
34
Zaklepanje zaslona
35
Zajemanje posnetkov zaslona
36
Kopiranje in lepljenje
36
Ne moti
03
Uporabne aplikacije
38
Nameščanje in odstranjevanje
aplikacij
39
Bližnjice aplikacij
40
Telefon
44
Sporočila
45
Fotoaparat
49
Fotografije
52
Imenik
54
Ura
56
Aplikacije Google
3
04
05
Nastavitve
Dodatek
59
Nastavitve
79
Jezikovne nastavitve
59
Omrežje in internet
79
65
Povezane naprave
Posodobitev programske
opreme telefona
67
Aplikacije in obvestila
81
Navodila za zaščito pred krajo
68
Akumulator
82
69
Zaslon
Informacije o obvestilu o
odprtokodni programski opremi
70
Zvok
82
71
Shramba
71
Varnost in lokacija
Pravne informacije in varnost
(regulatorna številka ID, e-oznaka
itd.)
72
Računi
72
Pripom, za ljudi s pos. potreb.
74
Google
74
Sistem
Kazalo vsebine
83
Blagovne znamke
83
IZJAVA O SKLADNOSTI
83
Za informacije o skladnosti
izdelka se obrnite na pisarno
84
Več informacij
88
Pogosta vprašanja
4
Smernice za varno in učinkovito
uporabo
Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali
nezakonito.
Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo
dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč
signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik
se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do
njih pa lahko dostopajo le pooblaščeni LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti
v popravilo.
Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji
Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).
Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti
radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo
varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in
zdravstveno stanje.
• Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota,
znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po
standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči
v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
• Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR,
so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
• Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred
neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
• Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,717 W/kg (10 g)
in za nošenje na telesu 1,343 W/kg (10 g).
• Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri
uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo
najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno
zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj
5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil
potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride
do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka
povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.
5
Skrb za izdelek in vzdrževanje
• Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za
nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
• Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega
obvestila.
• Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen
serviser.
• Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele
in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki
bodo zamenjani.
• Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki
ali osebni računalniki.
• Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
• Pazite, da ne pade po tleh.
• Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
• Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer
ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske
opreme.
• Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do
električnega udara in hudih poškodb naprave.
• Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do
nevarnosti požara.
• Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen,
razredčilo in alkohol).
• Naprave ne polnite na mehki podlagi.
• Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
• Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
• Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje
podatke na magnetnem zapisu.
• Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
• Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
• Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte
po nepotrebnem.
Smernice za varno in učinkovito uporabo
6
• Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne
dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne
krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
• Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno
dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči
neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej
ravnajte previdno.
• Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne
poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna
pečica ali sušilnik za lase.
• Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki
so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.
• Mobilna naprava potrebuje ustrezno prezračevanje, da se lahko odvaja nastala
toplota. Neposreden stik s kožo in neprimeren tok zraka okrog naprave lahko
povzročita pregrevanje naprave. Naprava mora biti najmanj 1,0 cm oddaljena od
uporabnikovega telesa.
• Preprečite vdor prahu in drugih tujkov v priključek za polnjenje/kabel USB. To
lahko povzroči pregrevanje ali požar.
• Zagotovite, da izdelek ne pride v stik s tekočino. Izdelka ne uporabljajte in
ne polnite, če je moker. Če se izdelek zmoči, se spremeni barva indikatorja, ki
označuje poškodbo zaradi tekočine. Upoštevajte, da garancija takih poškodb ne
krije z brezplačnimi servisnimi popravili.
Smernice za varno in učinkovito uporabo
7
Učinkovito delovanje naprave
Elektronske naprave
Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.
• Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja.
Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti
delovanje medicinske naprave.
• Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim
spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako
izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
• Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
• Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
• Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov,
osebnih računalnikov itd.
• Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 ºC, če je to mogoče. Če
napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje,
okvari in celo eksplodira.
Varnost na cesti
Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.
• Med vožnjo naprave ne držite.
• Povsem se osredotočite na vožnjo.
• Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to
zahtevajo pogoji vožnje.
• Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu,
kot je avtoradio ali varnostna oprema.
• Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno
brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe
zaradi nepravilnega delovanja.
• Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate
okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.
Smernice za varno in učinkovito uporabo
8
Preprečevanje poškodb sluha
Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne
poslušate dlje časa.
Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato
priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi
nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.
• Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini,
ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.
• Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.
Stekleni deli
Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če naprava pade na
trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga
ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja
pooblaščeni serviser.
Območje razstreljevanja
Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse
predpise in pravila.
Potencialno eksplozivno okolje
• Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
• Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
• V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali
shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.
Na letalu
Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.
• Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
• Brez dovoljena posadke ga ne uporabljaje na tleh.
Smernice za varno in učinkovito uporabo
9
Otroci
Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki
lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.
Klici v sili
Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete
zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.
Informacije o bateriji in skrb zanjo
• Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko
od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi
zmanjšal zmogljivost baterije.
• Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da
zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
• Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
• Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
• Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite
več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
• Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate
uporabnost.
• Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne
uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
• Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša
zmogljivost njene baterije.
• Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije
odstranite v skladu s proizvajalčevimi navodili.
• Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da
preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
• Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev
izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
• Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči
požar.
Smernice za varno in učinkovito uporabo
10
Varovanje osebnih podatkov
• Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo
občutljivih informacij.
• Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih
podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
• Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo
ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
• Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
• Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših
osebnih podatkov.
• Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih
podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke
o vašem računu.
• Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da
zavarujete svoje osebne podatke.
• Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.
Obvestilo o menjavi baterije
• Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
• Zamenjava baterije s strani nepooblaščene osebe lahko povzroči škodo na
vaši napravi.
• Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko
pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora biti zamenjana
s strani pooblaščene osebe. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od
gospodinjskih odpadkov.
• Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik
ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč
usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za
recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb
na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak
si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega
servisa, ki nudi takšne storitve.
• Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev
električnih kablov/kontaktov in previdno ostranitev baterije, z uporabo
ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane
strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Smernice za varno in učinkovito uporabo
11
01
Funkcije po meri
Pomočnik Google
Pregled Pomočnika Google
Z glasom lahko zaženete ali uporabljate želene aplikacije.
• Da bi lahko uporabljali to funkcijo, se najprej povežite z omrežjem in se
prijavite v svoj račun Google
• V področjih s šibkim signalom Wi-Fi ali šibkim signalom mobilnega
omrežja ta funkcija morda ne bo delovala pravilno ali pa se bo
natančnost razpoznavanja govora zmanjšala.
Zagon Pomočnika Google
1 Na začetnem zaslonu pritisnite in zadržite
Google.
2
3
, da zaženete Pomočnik
Tapnite NADALJUJ.
Sledite navodilom na zaslonu in recite “Ok Google”.
• Naprava shrani podatke vašega glasu za razpoznavanje.
• Zaslon lahko odklene nekdo s podobnim glasom ali posnetkom vašega
glasu.
• Napravo morate odkleniti na navedeni način, če glasovno odklepanje ni
bilo uspešno. Za podrobnosti si oglejte razdelek Nastavitev zaklepanja
zaslona.
Funkcije po meri
13
Zagon Pomočnika Google z glasom
1 Ko je zaslon izključen ali zaklenjen, izgovorite “Ok Google”.
2 Ko se pojavi zaslon “Pozdravljeni, kako lahko pomagam?”, izgovorite
ukaz ali vprašanje.
Zagon Pomočnika Google na začetnem zaslonu
1 Na začetnem zaslonu se dotaknite in zadržite .
2 Ko se pojavi zaslon “Pozdravljeni, kako lahko pomagam?”, izgovorite
ukaz ali vprašanje.
• Natančnost razpoznavanja glasu se lahko zmanjša, če govorite
z nejasnim glasom ali v hrupnem okolju. Ko uporabljate funkcijo
razpoznavanja glasu, se natančnost poveča, če govorite z jasnim glasom
v tihem prostoru.
Funkcije po meri
14
02
Osnovne funkcije
Komponente izdelka in dodatna
oprema
Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.
• Naprava
• Kabel USB
• Polnilnik
• Vodnik za hitri začetek
• Igla za izmet
• Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
• Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se
lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
• Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics.
Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na
učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG
tega morda ne krijejo.
• Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo
površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo
poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se
obrnite na storitveni center za stranke LG.
• Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na
prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
• Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč
strankam LG.
• Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
• Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
• Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali
ponudnika storitev.
Osnovne funkcije
16
Pregled delov
Objektiv fotoaparata na
sprednji strani
Lučka LED
Pladenj za kartico
Nano-SIM/pomnilniško
kartico
Tipka Pomočnik Google
Slušalka
Senzor bližine/osvetljenosti
okolice
Tipki za glasnost (+/–)
Tipka za
vklop/izklop/zaklepanje
Zaslon na dotik
Vrata za polnilnik/kabel USB
Mikrofon
Vtičnica za stereo slušalke
Bliskavica
Objektiv fotoaparata na
hrbtni strani
Zvočnik
Mikrofon
Osnovne funkcije
17
Ne poskušajte sami odstraniti hrbtnega pokrova.
To lahko resno poškoduje baterijo in napravo, kar lahko povzroči
pregrevanje, požar in poškodbe. Pokrov baterije in baterija te naprave ne
smeta biti odstranjena ali zamenjana s strani nepooblaščene osebe.
• Senzor bližine/osvetljenosti okolice
-- Senzor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa,
senzor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je
naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči
funkcije na dotik.
-- Senzor osvetljenosti okolice: Senzor osvetljenosti okolice analizira
moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega
upravljanja svetlosti.
• Tipki za glasnost
-- Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
-- Med uporabo aplikacije Fotoaparat za fotografiranje nežno pritisnite
tipko za glasnost. Za neprekinjeno fotografiranje tipko za glasnost
pritisnite in pridržite.
• Tipka za vklop/izklop/zaklepanje
-- Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
-- Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
• Tipka Pomočnik Google
-- Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Pomočnik Google. Poiščite
odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete,
se samo dotaknite tipke Pomočnik Google na strani telefona. Za
hiter vnos govornih ukazov v vaš Pomočnik se dotaknite tipke in jo
zadržite.
-- Aktivirajte Pomočnik Google. Za podrobnosti si oglejte razdelek
Pomočnik Google.
Osnovne funkcije
18
• Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij
naprave.
• Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če
tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
• Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje
senzorja bližine.
• Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik
ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.
Vklop ali izklop naprave
Vklop naprave
Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.
• Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon
pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.
Izklop naprave
Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, nato pa izberite
možnost Izklop.
Osnovne funkcije
19
Vnovični zagon naprave
Če naprava ne deluje pravilno ali se ne odziva, upoštevajte spodnja
navodila za vnovični zagon.
1
Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje
glasnosti (–) ter ju držite, dokler se naprava ne izklopi.
2
Ko se naprava znova zažene, tipko spustite.
Možnosti izklopa
Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno možnost.
• Izklop: Izklop naprave.
• Ponovni zagon: Vnovični zagon naprave.
• Posnetek zaslona: Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno
prikazan.
Vstavljanje kartice SIM in
pomnilniške kartice
Kartico SIM ponudnika mobilnih storitev in ločeno kupljeno pomnilniško
kartico vstavite v napravo.
• Iglo za izmet uporabljajte previdno, saj ima oster rob.
Osnovne funkcije
20
1
Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče
iz naprave.
2
Postavite kartico SIM ali pomnilniško kartico v ležišče za kartice in ga
nato v smeri puščice vstavite v napravo.
Pomnilniška kartica (izbirno, naprodaj ločeno)
Kartica SIM
Osnovne funkcije
21
• Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.
Nano
Micro
Standardna
• Če želite, da telefon deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne
vrste kartice SIM. Obvezno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM,
ki ste jo dobili pri svojem ponudniku storitev.
• Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali
druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
• Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.
• Ko vstavljate kartico SIM ali pomnilniško kartico, jo pravilno položite na
ležišče.
• Ko ležišče za kartico vstavljate nazaj v napravo, ga vstavite vodoravno v
smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Preverite, da se kartica v ležišču
ne premika.
• Kartico SIM vstavite tako, da so zlato obarvani stiki obrnjeni navzdol.
• Pri vstavljanju kartice SIM v napravo upoštevajte navodila v
uporabniškem priročniku.
• Ko ležišče za kartico vstavljate v napravo ali ga odstranjujete iz nje,
pazite, da vanj ne prodre voda ali druge tekočine. Če v napravo vstavite
mokro ležišče ali kartico, se lahko naprava poškoduje.
• Pomnilniška kartica je dodatni element.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja
pomnilniške kartice.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z
napravo. Uporaba nezdružljive kartice lahko poškoduje napravo ali
pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.
Osnovne funkcije
22
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.
1
2
3
Tapnite
4
5
Odstranite pomnilniško kartico iz ležišča.
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
Tapnite Nastavitve Shramba
.
Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče
iz naprave.
Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.
• Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali
dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma
poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za
izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic,
vključno z izgubo podatkov.
Baterija
Polnjenje baterije
Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.
Priključek napajalnega kabla
Osnovne funkcije
23
• Zunanjih priključkov, napajalnega kabla in vmesnikov za napravo
ne uporabljajte v vlažnem okolju. To lahko povzroči požar, električni
udar, telesne poškodbe ali okvaro naprave. Če je okolje vlažno, takoj
prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.
• Uporabljajte samo kabel USB, ki ste ga dobili z napravo.
• Uporabljajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje
LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči
eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
• V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjujte
vdelane baterije.
• Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če
želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.
• Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne
vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
• Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo
in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik
priključili v stensko vtičnico.
• Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne
napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.
Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave
• Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte
kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija
podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
• Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko
povzročita poškodbe naprave.
Osnovne funkcije
24
Učinkovita uporaba baterije
Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več
aplikacij in funkcij.
Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo
v ozadju.
Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:
• Izklopite omrežni funkciji Bluetooth® in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
• Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
• Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
• Preverite moč baterije med uporabo prenesenih aplikacij.
Zaslon na dotik
Seznanite se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.
Tapanje
Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali
možnost.
Osnovne funkcije
25
Tapanje in držanje
Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi
možnostmi.
Dvojno tapanje
Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.
Vlečenje
Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z
nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko
premikate elemente.
Osnovne funkcije
26
Vlečenje
S prstom se dotaknite zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknite.
S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah,
zaslonih in drugje.
Približevanje in razmikanje prstov
Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida.
Za povečevanje prsta razmaknite.
• Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem.
Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.
Osnovne funkcije
27
• Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih
materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
• Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno
sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja.
Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni
presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
• Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
• S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
• Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z
rokavico ali konico nohta.
• Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
• Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za
zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
• Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči
prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne
uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.
Osnovni zaslon
Pregled osnovnega zaslona
Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij
v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno
pomaknete na osnovni zaslon.
Upravljate lahko vse aplikacije na strani z aplikacijami. Tapnite in na
osnovnem zaslonu podrsajte navzgor za ogled vseh nameščenih aplikacij.
Osnovne funkcije
28
Postavitev osnovnega zaslona
Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na
osnovnem zaslonu.
Vrstica stanja
Pripomoček za iskanje
Google
Območje za hitri dostop
Tipka na dotik na začetnem
zaslonu
• Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca,
različice programske opreme ali ponudnika storitev.
• Vrstica stanja: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
• Pripomoček za iskanje Google: Da odprete Pripomoček za iskanje
Google, se ga dotaknite ali pričnite govoriti.
• Območje za hitri dostop: Postavite glavne aplikacije v spodnji
del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslonov
osnovnega zaslona.
• Tipka na dotik na začetnem zaslonu
-- : Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
-- : Tapnite za pomik na začetni zaslon. Pritisnite in pridržite za
zagon iskalnika Google.
-- : Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali
zagon aplikacije na seznamu.
Osnovne funkcije
29
Ikone stanja
Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali
alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si
obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.
Podatki se prenašajo prek omrežja
Nastavljen je alarm
Vklopljen je način vibriranja
Raven baterije
Vklopljen je letalski način
Neodgovorjeni klici
Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
Vklopljen je način brez zvoka
Vklopljena je dostopna točka
• Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od
stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v
katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
• Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika
storitev.
Osnovne funkcije
30
Plošča z obvestili
Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu
povlečete navzdol.
• Če želite odpreti seznam ikon za hitri dostop, ploščo z obvestili
povlecite navzdol.
• Če želite prerazporediti, dodati ali odstraniti ikone, pritisnite .
• Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne
funkcije.
• Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslonu. Ko je
zaslon izklopljen, za hiter dostop do želenih funkcij povlecite ploščo z
obvestili.
Osnovne funkcije
31
Preklapljanje med usmeritvami zaslona
Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na
fizično usmeritev naprave.
Tapnite in aktivirajte možnost Samodejni zasuk na seznamu ikon za hitri
dostop na plošči z obvestili.
Lahko greste tudi v Nastavitve Zaslon Napredno in aktivirate
Samodejni zasuk zaslona.
Osnovne funkcije
32
Urejanje osnovnega zaslona
Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med
spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.
• Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite
prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost Bližnjice.
• Za spremembo ozadja pritisnite in zadržite prst na praznem območju
osnovnega zaslona, nato izberite Ozadja.
Lahko greste tudi v Nastavitve Zaslon Napredno Ozadje.
• Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in
pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost
Nastavitve začetnega zaslona.
Premikanje aplikacij na strani z aplikacijami
Na strani z aplikacijami tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite
na drugo mesto.
• Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu
osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite
na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
• Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na
osnovni zaslon.
Osnovne funkcije
33
Uporaba map na osnovnem zaslonu
Ustvarjanje map
Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite
čez drugo aplikacijo.
• Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.
Urejanje map
Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.
• Če želite urediti ime mape, tapnite Mapa brez imena.
• Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite
nad mapo ter spustite.
• Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, se je dotaknite in jo povlecite ven
iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno
odstranjena.
Zaklepanje zaslona
Pregled zaklepanja zaslona
Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno
izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.
Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni
nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.
Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost
ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.
• Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona
naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate
zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.
Osnovne funkcije
34
Nastavitev zaklepanja zaslona
Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitev zaklepanja zaslona.
1
2
3
Tapnite
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
Tapnite Nastavitve Varnost in lokacija Zaklepanje zaslona in
nato izberite želeni način.
Prilagodite naslednje nastavitve:
• Brez: Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
• Povleci: Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
• Vzorec: Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
• PIN: Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
• Geslo: Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.
• Če poskusite napravo petkrat napačno odkleniti, bo zaslon 30 sekund
blokiran.
Zajemanje posnetkov zaslona
Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.
Z bližnjico
Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje
glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.
Ali
Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, nato tapnite možnost
Posnetek zaslona.
• Posnetke zaslona lahko vidite v mapi Posnetek zaslona v meniju
Galerija.
Osnovne funkcije
35
Kopiranje in lepljenje
Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto
aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.
1
2
3
Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
4
Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost
Prilepi.
Vlecite znaka
/ , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
Izberite možnost Izreži ali Kopiraj.
• Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
• Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost Prilepi ne
bo prikazana.
Ne moti
Za izklop določenih ali vseh zvokov s prsti povlecite vrstico stanja navzdol
in tapnite Ne moti.
Osnovne funkcije
36
03
Uporabne
aplikacije
Nameščanje in odstranjevanje
aplikacij
Nameščanje aplikacij
Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.
• Uporabite lahko trgovino Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika
storitev.
• Nekatere trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in
se prijavite vanj.
• Nekatere aplikacije so lahko plačljive.
• Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo
stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranjevanje aplikacij
Če želite aplikacijo odstraniti z osnovnega zaslona, se je dotaknite in jo
pridržite ter jo povlecite v Zavrzi. Aplikacija iz telefona ni odstanjena.
Odstranjena je samo z osnovnega zaslona.
Če želite aplikacijo odstraniti iz telefona, se je dotaknite in jo pridržite ter
jo povlecite v Odstrani.
Če želite aplikacijo onemogočiti ali zaustaviti, pojdite v Nastavitve
Aplikacije in obvestila, nato pa izberite aplikacijo.
Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami
Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste
aplikacijo prenesli, in jo odstranite.
Uporabne aplikacije
38
Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med
nastavitvijo
Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije.
Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.
Bližnjice aplikacij
Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot je npr. Klic,
Sporočilo, Fotoaparat in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop.
Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.
• Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.
Uporabne aplikacije
39
Telefon
Klici
V eni sami aplikaciji pokličite ali poiščite stike, številke za hitro klicanje,
nedavne klice ali številke.
Poiščite: .
• V primeru, da želite poklicati stik ali nedavni klic, tapnite nanj.
• Za odpiranje številčnice tapnite . Za klic vnesite številko in nato
tapnite .
Ogled nedavnih klicev.
Odpre številčnico za klic na
številko.
Ogled vseh vaših stikov.
Uporabne aplikacije
40
Nasveti in triki
• Med klicem: vaš zaslon potemni, da se izogne nenamernim dotikom.
Za preklop iz stanja pripravljenosti ga umaknite stran od obraza ali
pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje.
• Večopravilnost: med klicem tapnite , da skrijete zaslon klica in si
ogledate telefonsko številko, naslov ali odprete druge aplikacije. Če
želite znova odpreti zaslon klica, vrstico stanja povlecite navzdol in
tapnite Trenutni klic.
• Imenik: za iskanje stikov tapnite .
• Najljubši stik: ali koga kličete ves čas? Pritisnite in zadržite prazno
mesto na osnovnem zaslonu, tapnite Widgets in se nato dotaknite
in zadržite gradnika Neposredni klic. Potegnite ga na osnovni zaslon,
nato izberite stik. Za klic osebe tapnite gradnik.
• Glasovna pošta: pojavi se v vrstici stanja, potem ko prejmete novo
glasovno sporočilo. Če ga želite poslušati, tapnite
, nato pa
pritisnite in pridržite 1.
Klicanje
Pri klicanju imate dve možnosti:
• Tapnite za ogled svojih nedavnih klicev, skupin in pogosto klicanih
stikov. Izberite stik ali številko, ki jo želite poklicati.
• Za klic številke tapnite , vnesite številko in nato za klic tapnite .
• Za vnos mednarodne klicne kode (+) pritisnite in pridržite 0. Če želite
po številkah dodati premor ali počakati, tapnite .
Uporabne aplikacije
41
Sprejetje in končanje klica
Sprejetje klica: Ko je telefon zaklenjen, potegnite navzgor.
Ko je telefon odklenjen, tapnite ODGOVOR.
Prezrtje klica: Ko je telefon zaklenjen, potegnite navzdol.
Ko je telefon odklenjen, tapnite ZAVRNI.
Ali pa s pritiskom tipke za glasnost utišate zvonjenje.
• Odgovor s sporočilom: Ko je telefon zaklenjen
. Izberite
sporočilo, da ga nemudoma pošljete.
• Prekinitev klica: Tapnite .
• Med klicem: Na zaslonu dohodnega klica tapnite , da izklopite zvok
klica. Zaslon dohodnega klica skrijete, tako da tapnete . Če ga želite
znova odpreti, vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite Trenutni klic.
•
•
•
•
• Ko imate telefon pri ušesu, zaslon potemni, da se izogne nenamernim
dotikom. Tako ko telefon umaknete stran od ušesa, se znova osvetli.
• Ne uporabljajte pokrovov ali zaščite za zaslon (tudi prosojne), ki pokrijejo
tipalo bližine nad zaslonom na dotik.
Nedavni klici
Oglejte si svoje klice (najprej najnovejše) in jih nato pokličite, pošljite
sporočilo ali jih shranite:
Poiščite:
.
• Klic vrnete, tako da tapnete , ki je ob imenu ali številki klicatelja.
• Za pošliljanje besedilnega sporočila, shranjevanje številke ali druge
možnosti, tapnite sliko klicatelja.
• Za odstranitev vnosa iz zgodovine klicev, tapnite ime ali številko in nato
Podrobnosti klica
.
• Seznam počistite, tako da tapnete
Zgodovina klicev, nato pa
Počiti zgodovino klicev.
Uporabne aplikacije
42
3-smerni klici
Med klicem lahko začnete tudi drugi klic, preklapljate med klicema ali ju
združite v 3-smerni klic:
• Na drugi klic odgovorite tako, da podrsajte navzgor.
• Prvi klic gre na čakanje, če odgovorite na drugi klic. Med klicema
preklapljate, tako da tapnete .
• Za klicanje drugega klica tapnite , vnesite številko in nato za klic
tapnite .
Prvi klic gre na čakanje, ko tapnete . Potem ko drugi klic odgovori,
lahko klica združite, tako da tapnete .
Vaša telefonska številka
Iskanje številke: Pojdite v Nastavitve Sistem Vizitka telefona SIM
status Telefonska številka na SIM.
Klici v sili
• Vaš izvajalec storitev nastavi eno ali več telefonskih številk v sili, ki jih
lahko pokličete kadarkoli, tudi ko je telefon zaklenjen. Številke klicev
v sili se razlikujejo glede na državo. Vaša(-e) predprogramirana(-e)
številka(-e) v sili morda ne bo delovala na vseh lokacijah in morda je kdaj
ne bo mogoče poklicati zaradi težav z omrežjem, okoljem ali motnjami.
1
Tapnite (če je telefon zaklenjen, povlecite
odklenete, nato tapnite KLIC V SILI).
2
3
Vnesite številko klica v sili.
Tapnite
navzgor, da ga
, da pokličete številko klica v sili.
Uporabne aplikacije
43
Sporočila
Pošiljanje sporočila
Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.
• Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več
informacij pokličite ponudnika storitev.
1
2
3
Tapnite
4
Dotaknite se
Tapnite
.
.
Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
• Za uporabo večpredstavnostnih možnosti se dotaknite
• Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
.
, da pošljete sporočilo.
Branje sporočila
Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.
1
2
Tapnite
.
Na seznamu sporočil izberite stik.
Konfiguracija nastavitev sporočanja
Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.
1
2
Tapnite
.
Na seznamu sporočil se dotaknite
Uporabne aplikacije
Nastavitve.
44
Fotoaparat
Zagon fotoaparata
Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.
1
2
Tapnite
Tapnite
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
.
• Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv
fotoaparata.
• Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiva fotoaparata.
• Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske
naprave.
• Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v meniju Fotografije.
Za podrobnosti si oglejte Pregled delov.
Vklop ali izklop
bliskavice.
Preklop med
fotoaparatom na
sprednji in hrbtni strani.
Zagon aplikacije
galerija.
Fotografiranje.
Snemanje videov.
Spreminjanje možnosti
fotoaparata.
Fotografiranje
1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
2 Za fotografiranje tapnite .
• Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje
glasnosti (–) ali tipko za povečanje glasnosti (+).
Uporabne aplikacije
45
Snemanje videa
1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
2 Tapnite .
• Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
• Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite
snemanje videa nadaljevati, tapnite .
• Med snemanjem vida lahko razprete dva prsta ali ju stisnete skupaj
za povečanje ali zmanjšanje videa.
• Med snemanjem videa se lahko dotaknete izbranega področja, da
nastavite svetlost.
3
Tapnite
, da snemanje videa končate.
• Da preverite razmerje stranic pred snemanjem videa, pritisnite in
zadržite .
Prilagajanje možnosti fotoaparata
Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.
Tapnite ikono na zaslonu.
• Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (na
sprednji ali hrbtni strani) in način fotoaparata.
•
•
•
: Posnemite fotografijo v načinu FullVision.
: Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
: Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju
videov.
•
: Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje ali snemanje
videa po določenem časovnem obdobju.
Uporabne aplikacije
46
Cheese zvok
Fotografiranje z glasovnimi ukazi.
Branje kode QR
Prečita kodo QR na zaslonu fotoaparata za predogled.
Označi lokacijo
Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Mreža
Prikaz mreže, da lahko posnamete fotografije ali
videoposnetke na podlagi vodoravnih in navpičnih linij.
Spomin
Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji
pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena
pomnilniška kartica.)
Pomoč
Pomoč za vsak meni fotoaparata.
Različni načini fotoaparata
Zaporedno slikanje
Posnamete lahko neprekinjeno serijo fotografij in ustvarite slike
premikanja.
V samodejnem načinu tapnite in pridržite .
• Med držanjem ikone se z veliko hitrostjo neprekinjeno snemajo
fotografije.
• Posnamete lahko do 30 fotografij eno za drugo.
• Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.
Uporabne aplikacije
47
Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoaparat
Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja
Če v samodejnem načinu pritisnete in pridržite zaslon, lahko »zaklenete«
trenutno stopnjo osvetlitve in položaj ostrenja. Za izklop funkcije tapnite
prazno območje na zaslonu.
• Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.
Preklapljanje med fotoaparatoma
Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatoma
na sprednji in hrbtni strani.
Za preklapljanje med fotoaparatoma na sprednji in hrbtni strani na
zaslonu fotoaparata tapnite ikono ali pa povlecite zaslon v poljubno
smer.
Uporabne aplikacije
48
Povečevanje ali pomanjševanje
Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate
med snemanjem fotografije ali videa.
• Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte
ali razmaknite dva prsta, nato pa uporabite prikazan drsnik +/–.
• Tudi gumb lahko vlečete gor in dol.
Fotografije
Pregled fotografij
Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.
1
2
Tapnite
3
Tapnite mapo in izberite datoteko.
• Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
• Med gledanjem fotografije podrsajte v levo ali desno za ogled
prejšnje oziroma naslednje fotografije.
• Med gledanjem videoposnetka podrsajte v levo ali desno za ogled
prejšnjega oziroma naslednjega videoposnetka.
• V zavihku Fotografije si lahko ogledate fotografije in videoposnetke,
razvrščene po letih, mesecih ali dnevih.
• Za prikaz fotografij po lokaciji, kjer je bila fotografija posneta, se
dotaknite
Označi lokacijo, nato pa se dotaknite
.
Fotografije se samodejno razvrstijo v skupine po lokaciji v zavihku
Kraji v aplikaciji Fotografije.
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
Tapnite .
• Shranjene fotografije in videi so prikazani po mapah.
• Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene
programske opreme.
• Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
• Datoteke, ki presegajo omejitev velikosti, lahko povzročijo napako.
Uporabne aplikacije
49
Prikazovanje fotografij
Dostop do dodatnih
možnosti.
Nazaj na prejšnji
zaslon.
Prenos druge
naprave.
Skupna raba slik.
Brisanje slik.
Urejanje slik.
Informacije o sliki.
• Za prikaz elementov menija nežno tapnite zaslon. Če želite elemente
menija skriti, znova tapnite zaslon.
Urejanje fotografij
1 Med gledanjem fotografije tapnite .
2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
3 Dotaknite se Shrani, da shranite spremembe.
• Spremembe se zapišejo v izvirno datoteko.
Predvajanje videoposnetka
Nazaj na prejšnji
zaslon.
Premor ali
predvajanje videa.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Prenos druge
naprave.
Deljenje videov.
Brisanje videov.
Urejanje videa.
Informacije o videu.
Uporabne aplikacije
50
Urejanje videoposnetkov
1 Med gledanjem videa tapnite .
2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.
Prilagoditev trajanja
videa.
3
Dotaknite se Shrani, da shranite spremembe.
Brisanje datotek
Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:
• Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite .
• Na seznamu datotek pritisnite in izbrišite želeno datoteko.
• Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo Koš, v galeriji pa
jih lahko obnovite v 60 dneh.
Deljenje datotek z drugimi
Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:
• Med gledanjem fotografije/videoposnetka tapnite , da datoteko
delite na želeni način.
• Na seznamu datotek tapnite
Izberi, izberite datoteke in nato
tapnite , da jih delite na želeni način deljenja.
Uporabne aplikacije
51
Imenik
Pregled aplikacije Imenik
Shranjujete in upravljate lahko stike.
1
2
Tapnite
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
Tapnite Stiki.
Dodajanje stikov
Dodajanje novih stikov
1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .
2 Vnesite podrobnosti stika in se dotaknite .
Uvažanje stikov
Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.
1
2
3
Na zaslonu s seznamom stikov tapnite
Nastavitve Uvozi.
Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti.
Izberite stike in se dotaknite
Uporabne aplikacije
.
52
Iskanje stikov
Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:
• Tapnite ikono na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali
telefonsko številko.
• Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.
• Tapnite ikono
na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali
telefonsko številko, da se prikažejo vse podrobnosti iskanja iz dnevnikov
klicev, stikov in skupin.
Seznam stikov
Urejanje stikov
1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite in uredite podrobnosti.
3 Tapnite , da shranite.
Brisanje stikov
Na zaslonu s seznamom stikov tapnite
Izberi.
• Izbrisanih stikov ni mogoče obnoviti.
Uporabne aplikacije
53
Dodajanje priljubljenih
Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.
1
2
Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
Na zaslonu s seznamom stikov tapnite
.
Ura
Alarmi
Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.
1
2
3
4
Tapnite
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
Tapnite Ura
Tapnite
.
in dodajte nov alarm.
Konfigurirajte nastavitve alarma in se dotaknite Ok.
• Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.
Svetovna ura
Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.
1
2
3
Tapnite
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
Tapnite Ura
Tapnite
.
in dodajte mesto.
Uporabne aplikacije
54
Časovnik
Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil
alarm.
1
2
3
Tapnite
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
Tapnite Ura
.
Nastavite uro in se dotaknite
.
Štoparica
Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.
1
2
3
Tapnite
4
Za začasno ustavitev štoparice tapnite .
• Za nadaljevanje štoparice se dotaknite .
• Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati
štoparico, pritisnite PONASTAVI.
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
Tapnite Ura
.
Tapnite
za inicializacijo štoparice.
• Če želite zabeležiti čas kroga, se dotaknite KROG.
Uporabne aplikacije
55
Aplikacije Google
Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno
za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite
aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi.
Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.
• Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali
ponudnika storitev.
Koledar
Aplikacija Koledar vam omogoča sledenje vašemu urniku dogodkov (ki ste
ga ustvarili), ki ga lahko organizirate po dnevno, 3-dnevno, tedensko ali
mesečno.
Chrome
Hiter, enostaven in varen spletni brskalnik, izdelan za moderno
medmrežje.
Gmail
Gmail je aplikacija za e-pošto s preprosto uporabo, ki varno hrani vaša
sporočila, ima pameten predal za vhodno pošto in vam pomaga, da
ostanete organizirani.
Google Go
Aplikacija Google Go vas obvešča o stvareh, za katere se zanimate.
Poiščite hitre odgovore, raziskujte po temah, ki vas zanimajo, in si oglejte
tok zgodb in posodobitev o zadevah, ki so vam pomembne.
Maps Go
Potujete kam? Uporabite Zemljevid, aplikacijo, v kateri se lahko zanesete
na navigacijo GPS v realnem času, in pridobivajte informacije o prometu,
časih prevoza ter podrobnostih o milijonu različnih mest, kot so na primer
ocene in priljubljeni časi.
Uporabne aplikacije
56
Fotografije
Tukaj so doma vsi vaši videoposnetki in fotografije, ki so samodejno
organizirani, tako da jih lahko daste v skupno rabo in jih shranite.
Google Play™
Google Play je Googlova storitev digitalne izkušnje, kjer lahko poiščete
in uživate v svoji najljubši glasbi, filmih, TV oddajah, knjigah, revijah in
aplikacijah ter igrah Android.
• Prenos aplikacij: Pojdite v Play Store.
YouTube Go
Glejte svoje priljubljene kanale, poslušajte glasbo v živo in nalagajte
videoposnetke ter jih delite z ljudmi z vsega sveta.
Pomočnik Google
Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Pomočnik Google. Poiščite odgovore
in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite
tipke Pomočnik Google na strani telefona in držite tipko Domov na
telefonu.
• Pomočnik Google v nekaterih jezikih in državaj ni na voljo.
Uporabne aplikacije
57
04
Nastavitve
Nastavitve
Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.
1
2
Tapnite
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
Tapnite Nastavitve.
• Tapnite ikono
in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do
elementa nastavitve.
Omrežje in internet
Wi-Fi
Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.
Povezovanje z omrežjem Wi-Fi
1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Omrežje in internet Wi-Fi.
2 Za vklop se dotaknite .
• Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
3
Izberite omrežje.
• Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
• Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste
že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite
samodejno povezati, tapnite omrežje in nato tapnite POZABI.
Nastavitve
59
Mobilna omrežja
Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.
1
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Omrežje in internet
Mobilno omrežje.
2
Prilagodite naslednje nastavitve:
• Prenos podatkov v mobilnem omrežju: Prenos podatkov prek
mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate
porabo mobilnih podatkov.
• Gostovanje: Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih
sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
• Prenos podatkov aplikacije: Spremljate lahko količino podatkov, ki jih
vaš telefon naloži ali prenese.
• Način izboljšanega 4G LTE: Storitve LTE uporabite za izboljšanje
glasovne in druge komunikacije (priporočeno).
• Prednostna vrsta omrežja: Izberite vrsto omrežja.
• Samodejno izberi omrežje: Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna
povezava z omrežjem.
• Imena dostopnih točk: Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za
uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite
dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.
Podatkovni promet
Spremljate lahko količino podatkov, ki jih vaš telefon naloži ali prenese.
Vaš telefon prikaže graf porabe podatkov. Pod grafom so navedene
aplikacije s porabo podatkov od največje do najmanjše porabe. Aplikacije,
ki porabijo veliko podatkov, lahko porabijo tudi veliko moči baterije.
Nekatere aplikacije prenašajo podatke v ozadju, ko jih ne gledate. Če želite
to preprečiti, tapnite aplikacijo in izklopite Podatki v ozadju.
• S podatki o porabi podatkov lahko lažje upravljate svoj telefon. Ti morda
ne bodo enaki, kot tisti, ki vam jih zaračuna vaš ponudnik mobilnih
storitev, saj se ne merijo na enak način.
Nastavitve
60
Dostopna točka in skupna raba mobilnega
interneta
Dostopna točka Wi-Fi
Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge
naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši
napravi.
1
Na zaslonu z nastavitvami tapnite Omrežje in internet Dostopna
točka in skupna raba mobilnega interneta Dostopna točka Wi-Fi,
nato pa tapnite stikalo
, da funkcijo vklopite.
2
3
Vnesite ime dostopne točke in geslo.
4
Vnesite ime omrežja.
V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave
na seznamu Wi-Fi.
• Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko
povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega
paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
• Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
http://www.android.com/tether#wifi
Nastavitve
61
Internetna povezava prek USB
Svojo napravo lahko prek USB-ja povežete z drugo napravo in delite
mobilne podatke.
1
2
Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
Na zaslonu z nastavitvami tapnite Omrežje in internet Dostopna
točka in skupna raba mobilnega interneta Internetna povezava
prek USB, nato pa tapnite stikalo
, da funkcijo vklopite.
• Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko
povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega
paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
• Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com
prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
• Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati
iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali
prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
• Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali
novejši in Linux.
Nastavitve
62
Internet prek Bluetootha
Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom
ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.
1
Na zaslonu z nastavitvami tapnite Omrežje in internet Dostopna
točka in skupna raba mobilnega interneta Internet prek
Bluetootha, nato pa tapnite stikalo
, da funkcijo vklopite.
2
Vklopite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.
• Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko
povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega
paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
• Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Kartice SIM
Konfigurirate lahko nastavitve dvojne kartice SIM.
1
2
Na zaslonu z nastavitvami tapnite Omrežje in internet Kartice SIM.
Prilagodite naslednje funkcije:
• Reža za SIM 1: Spreminjanje imena in ikone SIM kartice 1.
• Reža za SIM 2: Spreminjanje imena in ikone SIM kartice 2.
• Prenos podatkov v mob. omrežju: Izberite kartico SIM, ki jo želite
uporabljati za storitev mobilnih podatkov.
• Klici: Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za klicne storitve.
• Sporočila SMS: Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za
storitve pošiljanja SMS-ov.
Nastavitve
63
Način za letalo
Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega
omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov,
denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.
• Na zaslonu z nastavitvami tapnite Omrežje in internet Način za
letalo.
VPN
Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet.
Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.
Dodajanje omrežja VPN
1 Na zaslonu z nastavitvami tapnite Omrežje in internet VPN.
2 Tapnite .
• Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če
zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z
obvestili tapnite Nastavitev zaklepa, da vklopite zaklepanje zaslona. Za
podrobnosti si oglejte razdelek Nastavitev zaklepanja zaslona.
3
Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite SHRANI.
Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN
1 Na seznamu VPNS se dotaknite omrežja VPN.
2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in se dotaknite
VZPOSTAVI POVEZAVO.
• Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje Shrani podatke
o računu.
Zasebni strežnik DNS
Konfigurirate lahko možnosti Zasebno DNS (Domain Name System).
1
Na zaslonu z nastavitvami tapnite Omrežje in internet Zasebni
strežnik DNS.
2
Izberite želeno možnost in tapnite SHRANI.
Nastavitve
64
Povezane naprave
Bluetooth
Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo
Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s
slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.
Seznanjanje z drugo napravo
1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Povezane naprave
Nastavitve povezave Bluetooth.
2
3
Za vklop se dotaknite
.
Tapnite Seznanitev nove naprave in s seznama izberite napravo.
• Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.
• Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.
4
Upoštevajte navodila na zaslonu za preverjanje pristnosti.
• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.
Nastavitve
65
Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth
1 Izberite datoteko.
• Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
2
3
Dotaknite se
Bluetooth.
Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
• Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.
• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.
Predvajanje
Če imate Chromecast ali drugo napravo, ki omogoča predvajanje, lahko na
televizorju prikažete zaslon telefona in predvajate zvok iz telefona.
Predvajanje z zaslona
1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Povezane naprave
Nastavitve povezave Predvajanje.
2
Na seznamu izberite napravo, na katero želite predvajati svoj zaslon.
Konec predvajanja z zaslona
1 Potegnite navzdol z vrha zaslona vaše naprave.
2 V obvestilu predvajanja izberite Prekini.
Nastavitve
66
Tiskanje
Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete
fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.
1
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Povezane naprave
Nastavitve povezave Tiskanje.
• Če želenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite
gonilnik tiskalnika in ga namestite.
2
Tapnite Privzeta storitev tiskanja in tapnite stikalo
vklopite.
3
Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
• Če želite dodati tiskalnik, se dotaknite Dodaj storitev.
, da funkcijo
• Če nimate računa Google, se dotaknite DODAJ RAČUN in ga ustvarite.
Prejete datoteke
Prikazana je vsebina, prejeta prek Bluetootha.
Aplikacije in obvestila
Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in konfigurirate nastavitve
za obveščanje, dovoljenja in še več.
1
2
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Aplikacije in obvestila.
Prilagodite nastavitve.
• Obvestila: Za določene aplikacije ali spremenite nastavitve, odvisno
od obvestil, ki jih želite.
• Privzete aplikacije: Preverjate in konfigurirate lahko privzete
aplikacije.
Nastavitve
67
• Dovoljenja za aplikacije: Pri aplikacijah, ki uporabljajo funkcijo
Vaša lokacija, Mikrofon in Fotoaparat, lahko prevarjate in nastavite
dovoljenja.
• Poseb. dostop za aplik.: V glavni aplikaciji Nastavitve vaše naprave
lahko spreminjate dovoljenja za dostop, ki jih imajo vaše aplikacije.
Ne pozabite. V primeru, da aplikaciji izklopite dovoljenje, lahko
naprava izgubi funkcionalnost.
Akumulator
Ogledate si lahko stopnjo napolnjenosti baterije in čas do polne
napolnjenosti.
1
2
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Akumulator.
Prilagodite naslednje nastavitve:
• Varčevanje z energijo akumulatorja: Zmanjšajte porabo baterije
z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona,
hitrost in moč vibriranja.
• Prilagodljivo varčevanje z energijo akumulatorja: V primeru,
da ste vklopili prilagodljivo varčevanje z energijo baterije, bodo
aplikacije, ki jih uporabljate bolj poredko, delovale manj, ko jih ne
uporabljate. Telefon se lahko sčasoma nauči, kako uporabljate
aplikacije. To lahko pomaga pri varčevanju z energijo baterije na
način, ki vam najbolj ustreza.
• Odstotek napolnjenosti akumulatorja: Prikaz preostanka baterije
v odstotkih v vrstici stanja.
• Igralna grafika: Konfigurirate lahko nastavitve za grafiko in funkcijo
varčevanja z baterijo.
Nastavitve
68
Zaslon
Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Zaslon in prilagodite naslednje
nastavitve:
• Raven svetlosti: Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
• Nočna svetloba: Vaš zaslon obarva z jantarno barvo. S tem omogoča
lažje ogled zaslona pri medli svetlobi in vam lahko morda pomaga, da
lažje zaspite.
• Prilagodljiva svetlost: Nastavitev osvetlitva na visoko stopnjo skrajša
življenjsko dobo baterije vašega telefona. Za kar najboljši izkoristek
življenjske dobe baterije pri razpoložljivi svetlobi optimizirajte stopnjo
svetlosti.
• Ozadje: Izberite ozadje zaslona vaše naprave.
• Stanje pripravljenosti: Samodejni izklop zaslona, ko je naprava
določeno časovno obdobje nedejavna.
• Samodejno zasukaj: Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev
naprave.
• Velikost pisave: Spremenite velikost pisave.
• Velikost prikaza: Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste
preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
• Ohranjevalnik zaslona: Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava
povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika
zaslona za prikaz.
• Tema naprave: Na določenih zaslonih, kot je recimo drsnik za glasnost,
uporabite svetlejšo ali temnejšo barvno shemo.
Nastavitve
69
Zvok
Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Zvok in prilagodite naslednje
nastavitve:
• Glasnost predstavnosti: Nastavitev glasnosti zvoka medijev.
• Glasnost klica: Nastavitev glasnosti zvoka klica.
• Glasnost zvonjenja: Nastavitev glasnosti zvoka zvonjenja.
• Glasnost alarma: Nastavitev glasnosti zvoka alarma.
• Vibriranje tudi za klice: Nastavite, da naprava vibrira in predvaja
zvonjenje hkrati.
• Ne moti: Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje
obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih
dnevih v tednu.
• Bližnjica za preprečevanje zvonjenja: Nastavite lahko tipkovno
bližnjico za prekinitev zvonjenja.
• Melodija zvonjenja telefona: Izberite zvonjenje za dohodne klice.
Dodajte ali izbrišite melodije zvonjenja.
• Privzeti zvok obvestila: Izberite melodijo zvonjenja za obvestilo.
Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot melodijo zvonjenja za
obvestilo.
• Privzeti zvok alarma: Izberite melodijo zvonjenja za alarm. Nastavite
glasbo, shranjeno v napravi, kot melodijo zvonjenja za alarm.
• Toni tipkovnice: S to funkcijo lahko spreminjate nastavitve zvoka
tipkovnice.
• Zvoki ob zaklepanju zaslona: S to funkcijo lahko spreminjate zvoke
zaklepa zaslona.
• Zvoki polnjenja: S to funkcijo lahko spreminjate zvoke polnjenja.
• Zvoki dotikov: S to funkcijo lahko spreminjate zvoke dotika.
Nastavitve
70
Shramba
Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na
pomnilniški kartici.
1
2
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Shramba.
Prilagodite naslednje nastavitve:
• Notranja shramba v skupni rabi: Prikaz skupnega prostora za
shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave.
Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako
aplikacijo.
• Kartica SD: Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega
prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je
vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti,
tapnite .
Varnost in lokacija
Lahko spremenite nastavitve zaklepanja zaslona in varnosti.
• Google Play Protect: Dnevno preiskuje napravo in išče potencialno
škodljive aplikacije.
• Poišči mojo napravo: Na daljavo sledite lokaciji vaše naprave. Če
izgubite napravo, lahko tudi zaščitite podatke na njej.
• Varnostna posodobitev: Preverjanje posodobitev programske opreme
in konfiguracija samodejnih namestitvenih nastavitev.
• Zaklepanje zaslona: Izberite želeni način zaklepanja zaslona. Za
podrobnosti si oglejte razdelek Nastavitev zaklepanja zaslona.
• Nastavitve zaklenjenega zaslona: Spremeni informacije, prikazane na
zaklenjenem zaslonu.
• Smart Lock: Ta funkcija omogoča nastavitev zaupanja vrednih naprav,
krajev, glasov in/ali zaznavanja delov telesa, ki omogočajo, da telefon
ostaja odklenjen.
Nastavitve
71
• Lokacija: Prilagodite lahko uporabo lokacijskih podatkov v določenih
aplikacijah.
• Pokaži gesla: Omogoča, da med tipkanjem na kratko prikaže znake.
• Skrbniške aplikacije naprave: Podeli pravice določenim aplikacijam za
omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
• Zaklepanje kartice SIM: Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma
spremenite geslo (kodo PIN).
• Šifriranje in poverilnice: Kodiranje zaščiti račune, nastavitve, aplikacije
in datoteke na vašem telefonu, tako da v primeru kraje telefona dostop
do njih ni mogoč. Konfigurirajte nastavitve šifriranja in poverilnic.
• Posredniki zaupanja: Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja,
nameščenih v napravi.
• Pripenjanje zaslona: Zaslon aplikacije fiksira, da je mogoče uporabljati
samo trenutno aktivno aplikacijo.
Računi
Lahko dodate uporabnike, ki bodo souporabljali vašo napravo in
registrirate račun v oblaku.
1
2
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Računi.
Prilagodite nastavitve.
Pripom, za ljudi s pos. potreb.
Upravljate lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami,
nameščene v napravi.
1
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Pripom. za ljudi s pos.
potreb..
2
Prilagodite naslednje nastavitve:
• Bližnjica na tipki za glasnost: Z bližnjico tipke za glasnost lahko
hitro vklopite TalkBack ali drug pripomoček za dostopnost.
• Bralniki zaslona Izberite in poslušajte: Omogoča, da tapnete
elemente in poslušate govorjene povratne informacije.
Nastavitve
72
• Bralniki zaslona TalkBack: Nastavite, da vas naprava glasovno
obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
• Bralniki zaslona Besedilo v govor: Ko je aktiviran Glasovni
pomočnik, lahko spremenite nastavitve funkcij iz besedila v glas, kot
so jezik, hitrost in drugo.
• Zaslon Velikost pisave: Spremenite velikost pisave.
• Zaslon Velikost prikaza: Nastavite velikost elementov na zaslonu,
da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo
položaj.
• Zaslon Povečava: Zaslon trikrat tapnite, da povečate prikaz v
polni zaslon, ali trikrat tapnite in zadržite, da ga začasno povečate.
• Zaslon Popravljanje barv: Prilagodite barve na zaslonu.
• Zaslon Inverzija barv: Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu
za ljudi s slabim vidom.
• Zaslon Velik kazalec miške: Povečae kazalnik miške.
• Zaslon Odstranjevanje animacij: Omogoči, da nastavite prikaz
animacij.
• Kontrolniki za interakcije Meni s funkcijami za ljudi s
posebnimi potrebami: Meni dostopnosti je velik meni zaslona, s
katerim lahko upravljate svojo napravo Android. Upravljate lahko
gibe, gumbe strojne opreme, navigacijo in drugo.
• Kontrolniki za interakcije Stikalni dostop: Ustvarite kombinacijo
ključev za upravljanje naprave.
• Kontrolniki za interakcije Čas negibnosti: V primeru, da
uporabljate miško, lahko kazalnik nastavite, da samodejno aktivira
dejanje takrat, ko se kazalnik za določen čas preneha premikati.
Ta funkcija je v pomoč uporabnikom s slabšimi motoričnimi
sposobnostmi.
• Kontrolniki za interakcije Gumb za vklop konča klic: Ko je ta
nastavitev omogočena, lahko na napravi za zaključek klica preprosto
pritisnete gumb za vklop. S to nastavitvijo lažje in hitreje prekinete
klic.
• Kontrolniki za interakcije Samodejno zasukaj zaslon:
Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
Nastavitve
73
• Kontrolniki za interakcije Časovni zam. za dotik in pridržanje:
Pri tej funkciji nastavite čas, po katerem se dotik spremeni v funkcijo
dotika in zadržanja.
• Kontrolniki za interakcije Vibriranje: Vibriranje lahko vklopite za
zvonjenje, obvestila in dotik.
• Zvok in besedilo na zaslonu Mono zvok: Mono izhod združi
stereo zvok v en signal, ke je predvajan prek vseh slušalk. To
uporabite, če imate okvaro sluha ali če je poslušanje z eno slušalko
priročnejše.
• Zvok in besedilo na zaslonu Napisi: Vklop podnapisov pri
predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
• Poskusno Visokokontrastno besedilo: Branje na napravi je lažje
pri velikem kontrastu. Ta funkcija prilagodi barvo besedila kot ali
belo ali črno, odvisno od izvorne barve besedila.
Google
Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in
računa Google.
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Google.
Sistem
O telefonu
Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti
programske opreme in pravne informacije.
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite tap Sistem O telefonu in si
oglejte podatke.
Nastavitve
74
Jeziki in vnos
Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.
1
2
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem Jeziki in vnos.
Prilagodite naslednje nastavitve:
• Jeziki: Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
• Navidezna tipkovnica: Omogoča, da prilagodite Gboard, Googlovo
storitev za glasovni vnos nastavitve.
• Fizična tipkovnica: Izberite za uporabo fizične tipkovnice ali
preverite bližnjične tipke.
• Črkovalnik: Omogoča, da nastavite različne možnosti funkcije
črkovalnika Google.
• Storitev samodejnega izpolnjevanja: Omogočite to možnost,
če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so
na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim
dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google
Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
• Osebni slovar: V slovar uporabnika dodajte besedo, tako da
uporabite gumb Dodaj (+).
• Hitrost kazalca: Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne
ploščice.
• Besedilo v govor: Konfiguracija nastavitev za funkcijo pretvorbe
besedila v govor.
Poteze
Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitev aplikacij in
računa Google.
Vklop ali izklop potez
1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem Poteze.
2 Prilagodite nastavitve.
Nastavitve
75
Datum in ura
Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.
1
2
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem Datum in ura.
Prilagodite nastavitve.
Varnostno kopiranje
Podatki vašega računa Google so varnostno kopirani v spletu. V primeru,
da telefon ponastavite ali ga zamenjate, se preprosto prijavite v svoj
račun Google, da obnovite stike, dogodke in druge podatke, ki ste jih
sinhronizirali z računom.
1
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem Varnostno
kopiranje.
2
Prilagodite naslednje nastavitve:
• Varnostno kopiranje v..: Za spreminjanje nastavitev varnostnega
kopiranja Google drive. Lahko tudi preverite trenutno uporabljeni
račun za varnostno kopiranje ali dodate nov račun za varnostno
kopiranje.
Ponastavi možnosti
Lahko ponastavite napravo vključno z nastavitvami omrežja in aplikacij.
1
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem Ponastavi
možnosti.
2
Prilagodite naslednje nastavitve:
• Ponastavi Wi-Fi, mob. podatke in Bluetooth: Ponastavitev
vmesnika Wi-Fi, Bluetootha in drugih omrežnih nastavitev.
• Ponastavitev nastavitev aplikacij: Za ponastavitev nastavitev
posamezne aplikacije. Podatki, shranjeni v aplikaciji, ne bodo
izbrisani.
• Izbriši vse podatke (tovarniška ponastavitev): Ponastavitev vseh
nastavitev v napravi in brisanje podatkov.
• Ponovni zagon in ponastavitev naprave izbrišeta vse podatke v njej.
Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.
Nastavitve
76
Središče za posodobitve
Občasno je lahko za vaš telefon na voljo posodobitev. Posodobitve lahko
prenesete in izvedete prek menija Nastavitve.
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem Središče za
posodobitve.
Zakonsko predpisane oznake
V napravi si lahko ogledate oznake s predpisi in povezane informacije.
Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite Sistem Zakonsko predpisane
oznake.
Nastavitve
77
05
Dodatek
Jezikovne nastavitve
Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.
1
2
Tapnite
in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
Tapnite Nastavitve Sistem Jeziki in vnos Jeziki in dodajte jezik.
Posodobitev programske opreme
telefona
Internetna posodobitev programske opreme
mobilnega telefona LG
Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite
http://www.lg.com/common/index.jsp ter izberite svojo državo in jezik.
Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme
telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati
storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico
vdelane programske opreme za napravo.
Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane progr