LG | LMV500EM | User manual | LG LMV500EM Ръководство на потребителя

LG LMV500EM Ръководство на потребителя
HRVATSKI
ENGLISH
MAGYAR
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ
ROMÂNĂ
USER GUIDE
LM-V500EM
SLOVENŠČINA
Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.
MFL71480305 (1.0)
www.lg.com
MAGYAR
A Használati útmutató ismertetése
Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és
rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt
gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.
• Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok
kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem
kompatibilisek.
• Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
• A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk
azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A
készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG
ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített
alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges
kérdéseivel.
• A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos
forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket
és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek
az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia
érvénytelenítését vonják maguk után.
• Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az
adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs
rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes
értesítés nélkül változhatnak.
• A készülékhez adott szoftverre, audióra, háttérképre, képekre és más
médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről
ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel,
megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes
mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.
• További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint
például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus
szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további
költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő
előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.
1
• Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok
számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.
Útmutatások
FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és
harmadik félnek sérülést okozhatnak.
VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a
készülékben.
MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.
A Használati útmutató ismertetése
2
Tartalomjegyzék
5
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
01
Célra tervezett funkciók
16
28
29
33
35
38
42
44
45
Kamera funkciói
Hangminőség és effektusok
Floating Bar
Google Asszisztens
Ujjlenyomat-felismerés
Arcfelismerés
Egyszerre több feladat kezelése
Always-on display
Megjegyzések a vízállósággal
kapcsolatban
02
Alap funkciók
49
50
53
54
56
Termék alkatrészek és
tartozékok
Alkatrészek áttekintése
A készülék be- vagy
kikapcsolása
A SIM kártya telepítése
A memóriakártya behelyezése
57
58
61
64
74
79
80
81
85
87
A memóriakártya eltávolítása
Akkumulátor
Érintőképernyő
Kezdőképernyő
Képernyőzár
Memóriakártya-titkosítás
Képernyőkép készítése
Szöveg beírása
Tartalom-megosztás
Ne zavarjon
03
Hasznos alkalmazások
89
90
91
92
96
97
116
119
122
124
125
Alkalmazások telepítése és
eltávolítása
Törölt alkalmazások
Alkalmazás parancsikonok
Telefon
Üzenet
Kamera
Galéria
Névjegyek
QuickMemo+
Óra
Naptár
3
126
126
127
127
128
130
132
134
134
134
135
135
136
136
137
Feladatok
Zene
Számológép
SmartThinQ
LG Health
Email
HD audió-hangfelvevő
Frissítési/App központ
Fájlkezelő
Smart Doctor
LG Mobile Switch
SmartWorld
RemoteCall Service
Cellaüzenet
Google alkalmazások
04
Beállítások
141
141
154
155
157
Beállítások
Hálózat
Hang
Kijelző
Általános
Tartalomjegyzék
05
Melléklet
170
170
171
173
174
174
175
176
177
177
177
178
182
LG nyelvi beállítások
LG Bridge
Telefon szoftverfrissítés
Lopásvédelmi Útmutató
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
Szabályozási információk
(szabványos azonosítószám, e-címke
stb.)
Védjegyek
Nyilatkozat a lézerrel
kapcsolatos óvintézkedésekre
vonatkozóan
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A termék megfelelőségével
kapcsolatban illetékes iroda
Wi-Fi (WLAN)
További információk
GYIK
4
Útmutató a biztonságos és hatékony
használathoz
Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az
útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.
Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely
hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint
például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor,
valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának
meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak
hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell
visszaküldeni.
A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások
A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.
Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás
sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken
alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden
személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.
• A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési
tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket
szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb
hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
• Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel
nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi
előírásoknak.
• A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték
10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
• A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,243 W/kg (10 g), a testet
ért terhelés pedig 1,497 W/kg (10 g).
5
• A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a
szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket
tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó
nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra
a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati
kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása
késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra
vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be
az adattovábbítás.
Információk az FCC-től az RF kibocsátásról
1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326
számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott
el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról,
amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek
konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által
meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC
irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.
15.19. nyilatkozat
Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az
alábbi két feltételhez kötött:
(1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
(2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg
nemkívánatos működéshez vezetnek.
15.21. nyilatkozat
A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások
érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
6
Testen hordva történő használat
A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol
a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől.
Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk
(1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.
Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem
szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek
0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala
között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal
kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási
követelményeknek, és használatuk kerülendő.
15.105. nyilatkozat
Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC
szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt
határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő
védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata
esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és,
ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a
rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben
nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió
adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával
állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a
következő intézkedéseket tegye:
• Tájolja újra vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
• Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az
áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
• Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
7
A termék kezelése és karbantartása
• Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az
LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok
használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
• Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek
készülékétől.
• Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
• A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy
panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye
azonos a kicserélt alkatrészekével.
• Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a
rádiótól és a számítógéptől.
• Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
• Ne ejtse le.
• Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
• Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten
előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az
érzékeny orvosi berendezéseket.
• Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy
készüléke súlyosan károsodhat.
• Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék
felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
• A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle
tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
• Ne töltse a készüléket puha felületű bútoron.
• A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
• Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
• Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak
közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
• Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
• Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
8
• A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen
hozzá az antennához.
• Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg,
és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy
helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
• A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt
gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül
érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is
okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy
közvetlenül azt követően.
• Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne
próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy
hajszárító segítségével gyorsítani.
• A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékcímke
színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.
• A mobileszköz megfelelő légáramlást igényel a hőelvezetés érdekében. A
készülék közvetlenül a bőrrel való érintkezése és a levegő nem megfelelő
áramlása a készülék túlmelegedését okozhatja. A készüléknek legalább 1,0 cm
távolságra kell lennie a felhasználó testétől.
• Nem juthat por vagy bármely más idegen anyag a töltő/USB kábel nyílásába.
Hőt vagy tüzet okozhat.
• Ügyeljen rá, hogy a termék ne lépjen érintkezésbe folyadékkal. Ha a termék
beázott, ne használja, és ne tegye töltőre. A termék beázása esetén megváltozik
a beázásindikátor színe. Vegye figyelembe, hogy így csak korlátozottan lesz
jogosult a garanciában meghatározott ingyenes javításra.
A készülék hatékony használata
Elektronikus berendezések
Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék
teljesítményét.
• Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét.
Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök
működését.
• A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson
legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a
lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
• Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
• Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
9
• Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb.
esetén.
• Lehetőleg 0 és 35 ºC közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a
készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi
ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.
Közlekedésbiztonság
Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó
előírásokról és szabályokról.
• Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
• Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
• Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást
kezdeményezne vagy fogadna.
• A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos
rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
• Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy
hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem
megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
• Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre
legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen
fontos utak közelében.
A halláskárosodás megelőzése
A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket
hosszú ideig nagy hangerőn.
Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást
szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki
és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa
túlságosan magas szintre.
• Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy
ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az
eszközt.
• A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és
hangnyomás halláskárosodást okozhat.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
10
Üveg alkatrészek
Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét
kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne
érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az
üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.
Robbantási terület
Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és
kövesse az előírásokat és a szabályokat.
Robbanásveszélyes területek
• Ne használja a készüléket benzinkúton.
• Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
• Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy
robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak
tartozékait tárolja.
Légi utazás
A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.
• Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
• A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.
Gyermekek
Tartsa a készüléket kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék
kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást
okozhatnak.
Segélyhívások
Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból.
Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön
hálózati szolgáltatójánál.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
11
Az akkumulátor használata és karbantartása
• Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más
akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné
az akkumulátor teljesítményét.
• Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték,
hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
• Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
• Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
• Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az
akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
• A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak
után töltse fel újra az akkumulátort.
• A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas
páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
• Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak
teljesítményét.
• Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor
felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően
selejtezze le.
• Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának
elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.
• Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék
beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a
környezeti feltételektől.
• Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne
kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.
• Energiafogyasztás (hálózati készenléti mód) : 0,7 W
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
12
Személyes adatok védelme
• Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen
felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
• Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata
közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
• A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden
adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen
felhasználásának elkerülése érdekében.
• Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló
képernyőt.
• Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön
személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
• Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál,
hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót,
hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
• Ha a készülék elvész, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében
változtassa meg a fiókja jelszavát.
• Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
13
Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban
• A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
• Amennyiben az akkumulátorcserét nem egy szakképzett szakember
hajtja végre, az károsíthatja a készüléket.
• Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami
túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort egy szakképzett
szakembernek kell kicserélnie. Az akkumulátort újra kell hasznosítani
vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
• Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a
termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az
LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék
élettartamának végén az újrahasznosításához azt csak szakemberrel
távolíttassák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját
biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor
eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service
segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
• Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat,
le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és
speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát.
Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan
távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre:
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz
14
01
Célra tervezett
funkciók
Kamera funkciói
Stúdió
Stúdiószintű fényképeket hozhat létre a fényképezőgép Reflektorfény és
Háttér funkcióival.
Reflektorfény
A fényképezés közben különböző fényhatásokat alkalmazhat.
, majd a Stúdió elemet.
1 Érintse meg a
Érintse
meg
az
elemet
a világítási effektus kiválasztásához.
2
Reflektorfény ikon
Reflektorfény opciók
3
4
Koppintson a kívánt fényhatás ikonra.
Amikor a Stúdió effektus Elérhető gomb megjelenik a képernyőn,
érintse meg a elemet a fénykép elkészítéséhez.
• A Stúdió funkció nem működhet, ha a kamera nem ismeri fel a
tárgyat.
3D világítás gombot
• Az selfie készítése közben érintse meg a
a színhőmérséklet és a fényerő beállításához. A fény helyét a
gomb áthúzásával is megváltoztathatja.
Célra tervezett funkciók
16
Háttér
Fényképezés közben különböző hatásokat alkalmazhat a háttéren.
, majd a Stúdió elemet.
1 Érintse meg a
2 Érintse meg az elemet a háttérhatás effektus kiválasztásához.
3 Válasszon ki egy beállítani kívánt háttérszínt.
Háttér ikon
Háttérszínek
Célra tervezett funkciók
17
Portré
Művészi portrékat készíthet, amikor a tárgy van a fókuszban és a háttér
homályos. A képet szerkesztheti is a háttérre vonatkozóan fény vagy
színeffektus alkalmazásával.
• Fénykép készítése közben tartson 40 ~ 150 cm-es távolságot a
tárgytól.
• Ez a funkció nem érhető el, ha a környezet túl sötét.
1
2
Érintse meg a
, majd a Portré elemet.
A homályosítás erősségének módosításhoz húzza balra vagy jobbra a
csúszkát.
Homályosítás erősségének
beállítása.
3
Amikor a A portré rendelkezésre áll.. megjelenik a képernyőn, érintse
meg az elemet a fénykép elkészítéséhez.
• A Portré funkció nem működik, ha a kamera nem ismeri fel a
tárgyat.
Célra tervezett funkciók
18
AR funkciók
Különböző AR (Kiterjesztett valóság) funkciókat használhat a Kamera
applikációval. Elkészítheti saját avatárját, AR Emojiját vagy AR matricáját
a gazdag tartalmakhoz. A Saját avatár funkció segít rajzolt változatának
elkészítésében és testre szabásában. Az AR Emoji segít a 3D animált
állat emojik elkészítésében, amelyek utánozzák az arckifejezéseket.
A AR Matrica lehetővé teszi, hogy különböző matricákat használjon a
fényképen vagy a videón, miközben a kamerába néz.
Saját avatár létrehozása
elemet, váltson az előlapi kamerára, majd
1 Érintse meg az
2
érintse meg az
elemet.
A fénykép elkészítéséhez koppintson az
ikonra.
• Kövesse a kijelzőn látható utasításokat, hogy az arcát a
képernyőhöz igazítsa.
• Saját avatart készíthet a Galériában elmentett fényképekből is,
ehhez koppintson az ikonra.
Célra tervezett funkciók
19
3
Válassza ki a Saját avatár nemét, majd válassza ki a részleteket,
beleértve az avatár típusát, a bőr színét, a frizurát és a ruhákat, majd
koppintson az OK gombra.
• Az elkészített fényképek a Galériába kerülnek.
Célra tervezett funkciók
20
Saját avatár, AR Emoji és AR Matrica létrehozása
elemet, váltson az előlapi kamerára, majd
1 Érintse meg az
2
érintse meg az
elemet.
Válassza ki a felvenni kívánt lehetőségeket.
Saját avatár
3
AR Emoji
AR Matrica
A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra. Videofelvételhez
koppintson az
ikonra.
• Az elkészített fényképek a Galériába kerülnek.
Célra tervezett funkciók
21
Avatár matricák használata
1 Koppintson az ikonra az LG billentyűzeten.
2 Válassza ki a kívánt Avatár matricát, majd érintse meg a
gombot.
Avatár
Matrica ikon
Válassza ki a
Saját avatár
menüpontot.
Célra tervezett funkciók
22
Ani matrica használata
1 Koppintson az ikonra az LG billentyűzeten.
2 Válassza ki a kívánt Saját avatárt.
3 Koppintson az ikonra a hang és videó felvételéhez, majd
4
koppintson az
ikonra a mentéshez.
• Létrejönnek a különböző arckifejezésekhez, mozgásokhoz és
hangokhoz tartozó Ani matricák.
Koppintson az ikonra az Ani matrica feltöltéséhez, majd
koppintson a gombra.
• Koppintson az ikonra a létrehozott Ani matrica előnézetéhez.
Válaszon egy
Ani Matricát.
Célra tervezett funkciók
23
AI CAM
Hatékonyan készíthet képeket vagy videofelvételeket, mivel a
fényképezőgép felismeri a tárgyat fénykép vagy videó rögzítésekor.
elemre, majd érintse meg az AI CAM elemet.
1 Koppintson a
2 A tárgy felismerésekor a jelenethez illő legjobb effektust alkalmazza
a készülék.
• További effektusok alkalmazásához érintse meg a jelenet ikonját.
• A jelenetfelismerés eredményei a megvilágítás vagy a fotózás
helyszínétől függően eltérőek lehetnek. A kulcsszavak nem jelennek
meg a tényleges fotókon vagy videókon.
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az elülső és a hátsó kamerák
automatikus üzemmódban vannak.
Cine shot
Felvétel készíthet egy pillanatról, és videót készíthet úgy, hogy csupán a
jelenet egy része mozog.
A videó felvétele közben tartsa a készüléket stabilan. A videó felvétele
után simítsa végig a videó azon részét, amit mozgásban szeretne tartani.
A kiválasztott terület elkezd mozogni, miközben a videó többi része állva
marad.
, majd érintse meg a További
elemet.
1 Érintse meg a
2 Koppintson az ikonra a 3 mp-es videofelvétel indításához.
• A videofelvétel közben tartsa a készüléket stabilan.
Célra tervezett funkciók
24
3
Koppintson az
ikonra, és simítsa végig azt a területet, amelyet
mozgásban szeretne tartani a Mozikép effektussal.
Visszavonás
Mégis
Lejátszás előre és hátra
ismételve.
Lejátszás előre ismételve.
Kiválasztja az áthelyezni
kívánt területet.
4
Eltávolítja a kiválasztott
területet.
• Koppitnson az
elemre a kiválasztott terület törléséhez.
• Koppintson az elemre, hogy előrefele lejátssza a kiválasztott
területet.
• Koppintson az elemre, hogy ismétlődve előre- és hátrafele
lejátssza a kiválasztott területet.
Érintse meg a MENTÉS elemet.
• A választott terület mozogni fog.
Célra tervezett funkciók
25
Cine Video
Mozifilm-szerű videót készíthet.
, majd érintse meg a További
elemet.
1 Érintse meg a
Koppintson
az
ikonra
a
videofelvétel
indításához.
2
: Videofelvételt készíthet a Point zoom funkció kiválasztásával,
•
amellyel egy kiválasztott terület nagyítását/kicsinyítését végezheti.
•
: Válasszon egy alkalmazni kívánt effektust a felvételhez.
Módosíthatja az egyes Cine effektusok vignetta hatását és
erősségét is. Ez a funkció nem módosítható a felvétel megkezdését
követően.
• A Point zoom funkció maximum 3x nagyítási sebességet támogat.
• Ez a funkció csak szabványos szögből készített videofelvételeket
támogat.
Célra tervezett funkciók
26
Makeup Pro
Szelfik készítése közben különböző sminktechnikákat alkalmazhat.
Az első kamera használatakor módosíthatja a bőrtónust, valamint szemés szájsminket alkalmazhat.
1
2
3
Érintse meg az
elemet, váltson az előlapi kamerára, majd
érintse meg az elemet.
Válassza ki a kívánt sminkbeállítást, majd húzza a csúszkát balra vagy
jobbra a hatás beállításához.
• Ha a Semmi beállítást választja, a csúszka eltűnik.
A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
Célra tervezett funkciók
27
Hangminőség és effektusok
DTS:X 3D Surround
Játsszon le zenét vagy videót háromdimenziós, magával ragadó vagy
élénk hangzásban. A funkció használatához csatlakoztasson fülhallgatót,
hangszórót vagy egyéb külső hangeszközöket a készülékéhez.
Koppintson a
Beállítások Hang Hangminőség és effektusok
DTS:X 3D Surround elemre, majd a
elemre a funkció aktiválásához.
A hangirány beállítása
A hangirányt tetszés szerint állíthatja be.
Beállítások Hang Hangminőség és
1 Koppintson a
effektusok DTS:X 3D Surround elemre, majd a
elemre.
2 Válassza ki a hang irányát.
Célra tervezett funkciók
28
Floating Bar
A Floating Bar áttekintése
Aktiválhat gyakran használt funkciókat, többek között parancsikonokat,
képernyőképeket, zenelejátszót és gyors névjegyeket, ha megérinti majd
pöccinti a képernyőn levő lebegő sávot.
A Floating Bar funkció engedélyezéséhez érintse meg a
Beállítások
Általános Floating Bar
elemet.
A Floating Bar kinyitása és becsukása
• A Floating Bar kinyitásához: Érintse meg a
• A Floating Bar bezárásához: Érintse meg a
vagy a
vagy a
elemet.
elemet.
Floating Bar
Célra tervezett funkciók
29
A Floating Bar pozíciójának áthelyezése
• Floating Bar nyitva: Érintse meg hosszan a lebegő sávot, majd húzza
át a kívánt helyre.
• Floating Bar zárva: Érintse meg hosszan a lebegő sávot, majd húzza
át a kívánt helyre a képernyő széle mentén.
• A Floating Bar csak az állapotsor és a gyorselérési sáv között
mozgatható. Részletekért tekintse meg a következő részt:
Kezdőképernyő elrendezése.
A Floating Bar letiltása
A Floating Bar-t az alábbi módokon tilthatja le:
• Érintse meg hosszan a vagy a elemet a sávon, majd húzza át a
törlési területre a képernyő tetején.
• Érintse meg a vagy a elemet a sávon, majd érintse meg a
elemet a képernyő tetején.
Beállítások Általános Floating Bar
• Érintse meg a
elemet.
Célra tervezett funkciók
30
A Floating Bar beállítása
Kiválaszthatja a Floating Bar-on megjelenő tartalmat, és módosíthatja
annak megjelenési sorrendjét. Érintse meg a elemet a lebegő sávon,
vagy érintse meg a
Beállítások Általános Floating Bar elemet.
• Beosztás: Állítsa be a lebegő sáv pozícióját.
• Parancsikon: Gyors hozzáférés a gyakran használt alkalmazásokhoz
vagy funkciókhoz.
• Képernyő kép: Rögzítheti a képernyőt a kívánt rész kivágásához vagy
GIF fájl létrehozásához.
Indítsa el a Rögzítés+ funkciót a kívánt képernyőn.
Indítsa el a kiterjesztett rögzítés funkciót a gördülő képernyő
rögzítéséhez.
Rögzítse a képernyő kívánt részét.
Mentse el az aktuális képernyőt GIF fájlként. Beállíthatja a rögzíteni
kívánt kép méretét.
elemet.
• A kívánt helyre történő áthelyezéshez húzza el a
elemet.
• GIF felvétel elkezdéséhez érintse meg a
elemet.
• GIF felvétel befejezéséhez érintse meg a
• Gyors névjegyek: Hívja fel gyors névjegyként beállított ismerőseit,
vagy üzenetet küldhet nekik.
• Zene: Vezérelheti a zenét, amelyet hallgat.
Célra tervezett funkciók
31
• Maximum 5 alkalmazás vagy funkció adható hozzá a parancsikonokhoz.
• Maximum 5 névjegy adható hozzá gyors névjegyként.
• Ezt a funkciót csakis kreatív célokra használhatja. Ha a funkció
használata során megsérti más személyek jogait, például szerzői
jogokat sért vagy rágalmazó vagy sértő állításokat tesz, akkor az polgári,
büntetőjogi vagy közigazgatási kötelezettségeket és/vagy szankciókat
vonhat maga után az alkalmazandó jogszabályok szerint. Ön a szerzői
jog által védett anyagokat nem másolhatja, reprodukálhatja, terjesztheti
vagy illegálisan más módon sem használhatja a jogos tulajdonos vagy
a szerzői jog tulajdonosának engedélye nélkül. Az LG Electronics az
alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben
elutasít minden ezzel kapcsolatos kifejezett és hallgatólagos jótállást,
valamint az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket.
• A létrehozott GIF legfeljebb 15 másodperc hosszúságú lehet.
Célra tervezett funkciók
32
Google Asszisztens
Google Asszisztens áttekintés
A készülék rendelkezik a beépített Google Asszisztens funkcióval. Kapjon
válaszokat és intézze el dolgait útközben. A kezdéshez nyomja meg a
Google Asszisztens gombot a telefon oldalán, vagy nyomja meg hosszan
a gombot.
• A funkció használatához először csatlakozzon a hálózathoz, és
jelentkezzen be Google-fiókjába.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően, vagy csökken
a hangfelismerés pontossága olyan területeken, ahol a Wi-Fi vagy a
mobilhálózat jelerőssége gyenge.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott
nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.
Bejelentkezés
1 Érintse meg hosszan a
2
3
4
gombot a kezdőképernyőn a Google
Asszisztens elindításához, vagy nyomja meg a Google Asszisztens
gombját a készülék bal oldalán.
Érintse meg a KEZDÉS gombot.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és mondja ki, hogy „Ok
Google”.
• A készülék elmenti a hangadatait a hangfelismeréshez.
Válassza ki, hogy használja-e a hangfelismerés feloldási funkcióját.
• Ha ez a funkció be van kapcsolva, feloldhatja a képernyőt, ha az
kikapcsolt vagy lezárt állapotban van az „Ok Google” utasítással.
Célra tervezett funkciók
33
• Ez a funkció sebezhetőbbé teheti a biztonságot az egyéb
képernyőzárolási módokhoz képest, mint például a Knock Code, a
Feloldási minta, a PIN vagy a Jelszó.
Ha egy hasonló hangot, vagy az Ön hangjának felvételét használják,
akkor a képernyőzár feloldható.
• A funkció használatához érintse meg a
Beállítások Általános
Zárolóképernyő és biztonság Biztonságos Zárolásbeállítások
Smart Lock elemet, majd használja a képernyőzár módot, amelyet az
eszköz feloldásához használ. Érintse meg a Voice Match elemet, majd
érintse meg a Hozzáférés a Voice Match funkcióval
elemet, majd
írja be újra az aktuálisan használt feloldási módszert. Vegye figyelembe,
hogy az elhúzás nem lehetséges.
• Ha nem sikerült feloldani a készüléket a hangfelismeréssel, akkora a
készüléket fel kell oldani a beállított módszerrel. Részletekért tekintse
meg a következő részt: Képernyőzár beállítása.
5 Érintse meg a Mentés elemet.
A Google Asszisztens indítása
1 A Google Asszisztenst az alábbi módokon indíthatja el:
2
• Érintse meg és tartsa lenyomva a elemet a kezdőképernyőn.
• Nyomja meg a Google Asszisztens gombot a készülék oldalán.
• Mondja ki az „Ok Google”-t, ha a képernyő ki van kapcsolva vagy
zárolva van.
Mondjon ki egy parancsot vagy kérdést, amikor látja a
gombot a
képernyő alján.
• A hangfelismerés pontossága csökkenhet, ha érthetetlenül vagy zajos
helyen beszél. Amikor a hangfelismerés funkciót használja, növelheti a
pontosságát, ha érthetően és csendes helyen beszél.
Célra tervezett funkciók
34
Ujjlenyomat-felismerés
Ujjlenyomat-felismerés áttekintése
Az ujjlenyomat-felismerési funkció használata előtt regisztrálja
ujjlenyomatát a készüléken.
Az ujjlenyomat-felismerési funkció a következő esetekben használható:
• A kijelző zárolásának feloldásához.
• A Galéria vagy a QuickMemo+ zárolt tartalmának megtekintéséhez.
• Hagyja jóvá a vásárlást úgy, hogy feliratkozik egy alkalmazásra, vagy
pedig úgy, hogy azonosítja magát az ujjlenyomatával.
• Az Ön ujjlenyomata a készüléken a felhasználó azonosítására
használható. Az ujjlenyomat érzékelő a különböző felhasználók nagyon
hasonló ujjlenyomatait azonosként érzékelheti.
• Ha a készülék nem ismerte fel az Ön ujjlenyomatát, vagy ha elfelejtette
a regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével és a
személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.
Figyelmeztetések az ujjlenyomat felismeréssel
kapcsolatban
Az ujjlenyomat-felismerés pontossága számos ok miatt csökkenhet.
A felismerés pontosságának maximalizálása érdekében, a készülék
használata előtt ellenőrizze a következőket.
• A készülék ujjlenyomat-érzékelővel rendelkezik. Győződjön meg róla,
hogy az ujjlenyomat-érzékelő gombot nem rongálta meg fémes tárgy,
mint például pénzérme vagy kulcs.
• Ha víz, por vagy más idegen anyag található az ujjlenyomat-érzékelőn
vagy az ujján, előfordulhat, hogy az ujjlenyomat-regisztrálás vagy
felismerés nem fog működni. Az ujjlenyomat-felismerés használata
előtt tisztítsa le és szárítsa meg az ujját.
• Előfordulhat, hogy az ujjlenyomat nem ismerhető fel megfelelően, ha
az ujja felületén hegesedés, található, vagy nem elég sima, mert vízbe
merítette.
• Ha behajlítja az ujját, vagy csak az ujjbegyét használja, lehetséges, hogy
a készülék nem ismeri fel az ujjlenyomatát. Győződjön meg róla, hogy
ujja lefedi az ujjlenyomat-érzékelő gomb teljes felületét.
Célra tervezett funkciók
35
• Rögzítésnél csak egy ujjat használjon. Egynél több ujj beszkennelése
befolyásolhatja az ujjlenyomat rögzítését és felismerését.
• A készülék száraz környezetben statikus elektromosságot hozhat
létre. Ha a környező levegő száraz, ne szkennelje be ujjlenyomatát,
vagy előtte érintsen meg egy fémtárgyat, például egy pénzérmét, hogy
a statikus elektromosság megszűnjön.
Ujjlenyomatok rögzítése
Rögzítheti és elmentheti ujjlenyomatát a készüléken, az ujjlenyomat
azonosítás használatához.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Ujjlenyomatok elemre.
• A funkció használatához be kell állítania egy zárolási képernyőt.
• Ha a képernyőzár nem aktív, állítsa be a képernyőzárat a képernyőn
megjelenő utasítások segítségével. Részletekért tekintse meg a
következő részt: Képernyőzár beállítása.
2
Keresse meg az ujjlenyomat-érzékelő gombot a készülék hátulján, és
finoman helyezze rá egyik ujját az ujjlenyomat regisztrációjához.
• Nyomja meg enyhén a ujjlenyomat-érzékelőt úgy, hogy az érzékelő
felismerje az ujjlenyomatát.
• Ügyeljen, hogy ujjbegye lefedje az ujjlenyomat-érzékelő teljes felületét.
Célra tervezett funkciók
36
3
4
Kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
• Ismételje meg az ujjlenyomat szkennelését, ujját lépésről lépésre
mozgatva, amíg az ujjlenyomatot a készülék rögzíti.
Az ujjlenyomat regisztrációja után koppintson az OK ikonra.
• Másik ujjlenyomat regisztrálásához koppintson a TOVÁBBIAK
HOZZÁADÁSA ikonra. Ha csak egy ujjlenyomatot regisztrál, és az
adott ujj nem megfelelő állapotú, lehetséges, hogy az ujjlenyomatregisztráció nem működik majd megfelelően. A helyzet elkerülése
érdekében regisztráljon több ujjlenyomatot is.
Ujjlenyomatok kezelése
Szerkesztheti vagy törölheti a rögzített ujjlenyomatokat.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Ujjlenyomatok elemre.
2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
3 Az ujjlenyomat listában az elnevezéshez koppintson rá az adott
ujjlenyomatra. A törléshez koppintson az ikonra.
A kijelző feloldása ujjlenyomattal
Ujjlenyomata segítségével is feloldhatja a kijelző zárolását, vagy akár
zárolt tartalmat is megtekinthet. Aktiválja a kívánt funkciót:
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Ujjlenyomatok elemre.
2 Oldja fel a lezárási módnak megfelelően.
3 Az ujjlenyomat beállításainak képernyőjén aktiválja a kívánt funkciót:
• Képernyőzár: Feloldja a kijelzőt ujjlenyomattal.
• Tartalom zárolása: Feloldja a tartalmat ujjlenyomattal. Ehhez
ellenőrizze, hogy a tartalom le legyen zárva.
Célra tervezett funkciók
37
Arcfelismerés
Az arcfelismerés áttekintése
Feloldhatja a képernyő zárolását az arc elmentett adataival.
• Ez a funkció sebezhetőbbé teheti a biztonságot az egyéb
képernyőzárolási módokhoz képest, mint például a Knock Code, a
Feloldási minta, a PIN vagy a Jelszó.
• Ha egy hasonló arcot, vagy az Ön arcának fényképét használják, akkor a
képernyőzár feloldható.
• A felismert arc adatait a készülék biztonságos módon tárolja.
• Ha az arcfelismerés van képernyőzárolásként kiválasztva, akkor a
készülék bekapcsolását követően az arcfelismeréshez használt Knock
Kód, Minta, PIN vagy a jelszó bevitele szükséges, az arcfelismerés
közvetlen használata nélkül. Ezért ügyeljen arra, nehogy elfelejtse a
megadott értéket.
• Ha a készülék nem ismerte fel az Ön arcát, vagy ha elfelejtette a
regisztráláshoz megadott értéket, látogasson el a készülékével és a
személyi igazolványával a legközelebbi LG Ügyfélszolgálati Központba.
• Energiatakarékossági okokból az arcfelismerés funkció nem működik, ha
az akkumulátor szintje 5 % alatt van.
Figyelmeztetések az arcfelismeréssel kapcsolatban
Az arcfelismerés pontossága az alábbi esetekben csökkenhet. A
felismerés pontosságának növelése érdekében, a készülék használata
előtt ellenőrizze a következőket.
• Ha az Ön arca el van fedve kalappal, szemüveggel, vagy maszkkal,
illetve az Ön arca jelentősen különbözik erős smink vagy szakáll miatt.
• Ha ujjlenyomatok vagy idegen anyagok vannak a kamera lencséjének
elülső részén, illetve ha a készülék túl sok vagy túl kevés fény esetén
nem képes felismerni az Ön arcát.
Célra tervezett funkciók
38
Az arc adatainak regisztrálása
Az arcfelismerés funkció használata előtt regisztrálja arcának adatait a
készüléken.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Arcfelismerés elemre.
• A funkció használatához a képernyő zárolását Knock Kód, Minta, PIN
vagy jelszó használatával kell beállítani.
• Ha a képernyőzár nincs beállítva, regisztrálja az adatokat a
képernyőn megjelenő utasítások segítségével. Részletekért tekintse
meg a következő részt: Képernyőzár beállítása.
2
3
4
Érintse meg a KÖV gombot és oldja fel az eszközt a megadott
módszer szerint.
Koppintson a START elemre és emelje a készüléket szemmagasságba.
Regisztrálja az arcát a képernyőn megjelenő instrukciók követésével.
• Egy olyan helyiségben regisztrálja az arcát, amely nem túl világos
vagy sötét.
• Helyezze az arcát a képernyőn levő jelzővonalon belülre, majd lassú
fel, le, balra, vagy jobbra történő mozgással igazítsa be.
• Tartsa egyenesen, amíg az eszköz regisztrálja az arcát. Javíthatja a
felismerési arányt, ha több egyenes fotót is készít.
Az arc regisztrációja után érintse meg az OK lehetőséget.
5
Képernyőzárolás feloldása arccal
Az arcával is feloldhatja a képernyő zárolását, Knock Kód, Minta, PIN vagy
jelszó helyett.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Válassza ki a képernyőzárat elemre.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
3 Érintse meg az Arcfelismerés engedélyezése elemet, hogy
arcfelismeréssel feloldhassa a képernyő zárolását.
Célra tervezett funkciók
39
Az arcfelismerés javítása
Az arcfelismerés javítása érdekében megadhatja az arcának adatait
különféle viszonyok között.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Arcfelismerés elemre.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
3 Válassza az Arcfelismerés javítása elemet.
4 Regisztrálja az arcát a képernyőn megjelenő instrukciók követésével.
5 Az arc regisztrációja után érintse meg az OK lehetőséget.
Az arc adatainak törlése
Törölheti az arc regisztrált adatait, majd újra regisztrálhatja az arcát, ha az
arc regisztrálása nem működik megfelelően.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Arcfelismerés elemre.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
3 Válassza az Arckép törlése elemet az arc adatainak törléséhez.
Képernyőzárolás feloldása arccal, amikor a képernyő ki
van kapcsolva.
A képernyő kikapcsolt állapotában emelje fel a készüléket, és nézzen a
képernyő elülső részére. A készülék képes felismerni az Ön arcát, és a
képernyőzárolás feloldásra kerül.
A funkció kikapcsolásához kövesse a következő lépéseket.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Arcfelismerés elemre.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
3 Húzza el az Arcfelismerés engedélyezése kikapcsolt képernyőn
elemet a funkció kikapcsolásához.
• Az arcfelismerés funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyő
zárolva van.
Célra tervezett funkciók
40
A képernyő feloldása arcfelismeréssel, majd a képernyő
pöccintésével.
A képernyő kikapcsolt állapotában feloldhatja a képernyő zárolását az
arcfelismerés végrehajtásával, majd a képernyő pöccintésével.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Arcfelismerés elemre.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
3 Húzza el az Az arcfelismerés után a feloldáshoz pöccintsen
elemet a funkció bekapcsolásához.
Az arcfelismerés kibővítése
Megakadályozhatja, hogy fotók, képek, vagy videók feloldhassák a
készülék zárolását.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Arcfelismerés elemre.
2 Oldja fel a képernyőt a megadott mód alapján.
3 Húzza el a Haladó arcfelismerés beállítások elemet a funkció
bekapcsolásához.
• Az arcfelismerés sebessége a funkció bekapcsolása esetén csökkenhet.
Célra tervezett funkciók
41
Egyszerre több feladat kezelése
Több ablak
Két alkalmazást használhat egyszerre úgy, hogy a képernyőt több ablakra
osztja meg.
1 Érintse meg a elemet a Kezdőképernyő érintőgombjain.
• Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások.
Érintse
meg a elemet a kívánt alkalmazás tetején a Többablakos
2
funkció használatához.
• A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső részén.
Vagy,
1 Egy alkalmazás használata során hosszan érintse meg a elemet.
• Megjelennek a legutóbb használt Alkalmazások a megosztott
képernyőn.
2 Érintse meg a elemet a kívánt alkalmazás tetején a Többablakos
funkció használatához.
• A kiválasztott alkalmazás megjelenik a képernyő felső részén.
Célra tervezett funkciók
42
• A Többablakos mód deaktiválásához érintse meg és tartsa lenyomva a
ikont a Kezdőképernyő érintőgombon.
elemet
• A megosztott képernyő méretének módosításához húzza a
a képernyő közepére.
• A Többablakos funkciót egyes LG alkalmazások, valamint a Play
Áruházból letöltött alkalmazások nem támogatják.
Áttekintés képernyő
Az Áttekintés képernyő a legutóbb használt alkalmazások előnézetét
mutatja.
A legutóbb használt alkalmazások listájának megjelenítéséhez érintse
meg a
ikont a Kezdőképernyőn, majd koppintson a megjelenített
alkalmazásra.
• Tartson lenyomva egy alkalmazást, és húzza a képernyő tetejére, így
az alkalmazás a Többablakos módban indul el. Vagy koppinthat a
ikonra is az egyes alkalmazások felső részén.
Célra tervezett funkciók
43
Always-on display
Megtekintheti a dátumot, időt vagy az aláírást a képernyőn akkor is, ha a
fő képernyő ki van kapcsolva.
Húzza el a Always-on display képernyő alját olyan funkciók aktiválásához,
mint a Kamera, Rögzítés+, Wi-Fi, hangbeállítások, Bluetooth®, Vaku, Zene
és egyebek.
Beállítások Kijelző Always-on display elemet.
1 Érintse meg a
2 Válassza ki a megjeleníteni kívánt képet, majd érintse meg a MENTÉS
gombot.
• Érintse meg a kívánt képet a Digitális óra, az Analóg óra, a Kettős
óra, az Aláírás, a Naptár vagy a Kép között.
• Húzza át a QuickTools és zene elemet
a Gyors eszközök és a
zenelejátszó állapotikonjainak elhúzásához.
• Érintse meg az AI Pick
lehetőséget a kontextus-tudatosság
alapján nyújtott hasznos információk megjelenítéséhez.
• Az időtartam beállításához, amelynek során nem kívánja aktiválni az
Always-on display funkciót, érintse meg a Napi időkorlát elemet.
• Az Always-on display funkció fényességének növeléséhez érintse
meg a Világosabb kijelző elemet.
• Az Always-on display használata esetén az akkumulátor hamarabb
lemerülhet. Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki ezt a
funkciót.
• A Always-on display képernyő funkció kikapcsolásához érintse meg a
Beállítások Kijelző Always-on display, majd érintse meg a
elemet.
Célra tervezett funkciók
44
Megjegyzések a vízállósággal
kapcsolatban
A termék az IP68 beszivárgásvédelmi szabványnak megfelelően víz- és
porálló.
A terméket kontrollált környezetben tesztelték, és bizonyos körülmények
között víz- és porállónak bizonyult (megfelel az IP68 besorolás
követelményeinek az IEC 60529 – Villamos gyártmányok burkolatai által
nyújtott védettségi fokozatok (IP-kódok) nemzetközi szabványban leírtak
szerint; tesztkörülmények: 15-35 ºC, 86-106 kPa, 1,5 méter, 30 percig).
Ne tegye ki a készüléket a tesztkörülményektől eltérő körülményeknek. A
tényleges használat során eltérő eredmények születhetnek.
FIGYELMEZTETÉS
Az IP68-as védelmi besorolás ellenére az eszköz nem tekinthető
vízhatlannak olyan körülmények között, melyek nem lettek tesztelve
az LG felügyelet tartott környezetében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy
az ilyen körülmények között bekövetkező károsodások hatására az LDI
(Liquid Damage Indicator) színe megváltozik. Ha a termék belsejében
található LDI színe megváltozik, a termék nem lesz jogosult a korlátozott
garanciával járó ingyenes javításra.
Ne tegye ki a terméket túl poros vagy nedves környezetnek. Ne használja
a terméket a következő környezetekben.
Ne merítse a terméket semmilyen víztől eltérő folyékony vegyi
anyagba (szappan stb.).
Ne merítse a terméket sós vízbe, például tengervízbe.
Ne merítse a terméket hőforrás vizébe.
Ne ússzon a termékkel.
Célra tervezett funkciók
45
Ne helyezze a terméket közvetlenül homokra (pl. a tengerparton)
vagy sárba.
Ne merítse a terméket kb. 1.5 méternél mélyebb vízbe.
Ne hagyja 30 percnél tovább víz alatt a terméket.
• Ha a termék vizes lett, használat előtt törölje le a mikrofont, a
hangszórót és a sztereó csatlakozót egy száraz ruhával.
• Ha a termék vagy a keze vizes lett, törölje meg a termék használata
előtt.
• Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol nagynyomású vízzel
lefröcskölhetik (pl. csap vagy zuhanyfej közelében), és ne merítse vízbe
hosszabb időre, mivel a terméket nem úgy tervezték, hogy ellenálljon a
nagy víznyomásnak.
• A termék nem ütésálló. Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki
ütésnek. Ez megsértheti vagy eldeformálhatja a fő egységet, ami a víz
beszivárgásához vezet.
• Ha a termék leesik vagy ütés éri, a termék víz- és porállósága
meggyengülhet.
• Ha a termék vizes lett, alaposan törölje meg egy tiszta, puha ruhával.
• Ha a készüléket vizesen használja, előfordulhat, hogy az
érintőképernyő és más funkciók nem működnek megfelelően.
• A termék csak akkor vízálló, ha a SIM-/Memóriakártya-tartó
megfelelően van behelyezve a termékbe.
• Ne nyissa ki vagy zárja be a SIM-/Memóriakártya-tartót olyankor,
amikor a termék vizes vagy vízbe merül. Ha a kinyitott tartót víz vagy
nedvesség éri, a termék károsodhat.
• A SIM-/Memóriakártya-tartó gumi borítással rendelkezik annak
érdekében, hogy védje a terméket a portól, a víztől és a nedvességtől.
Ne sértse fel a gumi borítást, mert így por, víz vagy nedvesség kerülhet
a termékbe, és annak károsodását okozhatja.
Célra tervezett funkciók
46
• Ha nem tartja be ezeket az útmutatásokat, azzal érvénytelenítheti a
készülékére vonatkozó korlátozott garanciát.
• Ha a készülék nedves, az eszközben található LDI színe megváltozik.
Ebben az esetben a készülék nem jogosult az eszköz korlátozott
jótállására vonatkozó ingyenes javítási szolgáltatásokra.
• Az IP68 minősítés ellenére a készülék nem teljesen vízhatlan bármilyen
helyzetben.
Célra tervezett funkciók
47
02
Alap funkciók
Termék alkatrészek és tartozékok
Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.
• Készülék
• Sztereó fülhallgató
• USB kábel
• Töltő
• Quick Start Guide
• Kihúzó nyelv
• A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
• A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület
illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
• Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól
származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási
teljesítményét vagy hibát okozhatnak. Előfordulhat, hogy az ilyen
tartozékok használatából eredő hibákra nem terjed ki az LG javítási
szolgáltatása.
• Készülékének bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha az eszközt
kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett
üveg károsodhat. Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és
lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
• Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba
azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
• További tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG
Vevőszolgálattal.
• A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
• Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül
változhatnak.
• A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól
függően.
• Távolítsa el a védőréteget az Ujjlenyomat érzékelőről, mielőtt az
ujjlenyomat-felismerési funkciót használná.
Alap funkciók
49
Alkatrészek áttekintése
Távolság/Környezet
fényérzékelő
Előlapi kamera lencse
(széles látószög)
Hangerőgombok (+/-)
Google Asszisztens gomb
Sztereó fülhallgató csatlakozó
Előlapi kamera lencse
(szabványos látószög)
Előlapi hangszóró
Bekapcsolás/Zárolás
Érintőképernyő
Töltő/USB csatlakozó
Mikrofon
Hátsó kamera lencséi
(Telefotó / Szuper széles
látógszög) / Szabványos
látószög
Vaku
Ujjlenyomat-érzékelő
SIM/Memóriakártya-tálca
NFC antenna területe
Vezeték nélküli töltőantenna
terület
Kettős képernyő kapcsolat
Hangszóró
Alap funkciók
Mikrofon
50
NE próbálja meg eltávolítani a hátlapot.
Amennyiben mégis így tesz, súlyosan károsíthatja az akkumulátort és
a készüléket, ami túlmelegedést, tüzet és sérülést okozhat. A készülék
hátlapját és az akkumulátort csak szakképzett szakember távolíthatja el.
• Távolság/Környezet fényérzékelő
-- Távolságérzékelő: Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja a
képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék túl közel
van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az
érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül
kerül.
-- Környezeti fényérzékelő: A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet
fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van
kapcsolva.
• Hangerőgombok
-- Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
-- A Kamera használata közben nyomja meg valamelyik Hangerő gombot
fénykép készítéséhez. Ha sorozatfelvételt szeretne készíteni, nyomja meg
és tartsa lenyomva a Hangerő gombok valamelyikét.
-- Nyomja meg kétszer a Hangerő Le (-) gombot a Kamera alkalmazás
elindításához, ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta. Nyomja meg
kétszer a Hangerő fel (+) gombot a Rögzítés+ elindításához.
• Bekapcsolás/Zárolás
-- Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a
képernyőt.
-- Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód
funkciót.
• Google Asszisztens gomb
-- A készülék beépített Google Asszisztenssel rendelkezik. Kapjon
válaszokat és intézze dolgait útközben. A kezdéshez koppintson a Google
Asszisztens gombra a telefon oldalán. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot, hogy gyorsan beszélhessen a asszisztensével. Koppintson duplán
a Google Lens megnyitásához.
-- Aktiválja a Google Segédinfót. A részletekért tekintse meg a következő
részt: Google Asszisztens.
Alap funkciók
51
• Ujjlenyomat-érzékelő
-- Kapcsolja be az ujjlenyomat felismerés funkciót, hogy a képernyő
zárolásának feloldása egyszerűbb legyen. Részletekért tekintse meg
a következő részt: Ujjlenyomat-felismerés áttekintése.
• Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék
tulajdonságaitól.
• A készülék hátulján egy beépített NFC antenna található. Óvatosan
bánjon a készülékkel, hogy ne károsítsa, illetve ne fedje le az NFC
antennát.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem
tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
• A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a
távolságérzékelőt.
• Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az
érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.
A készüléket megfelelően tartsa, az alábbiakban látható módon. Ha a
készülék használata során lefedi a mikrofon nyílását a kezével, ujjaival,
vagy a védőtokkal, akkor a hívás során a hangja nehezen érthetővé válhat.
Jó példa
Mikrofon
Mikrofon
Alap funkciók
Rossz példa
Ne fedje le a mikrofont.
Ne fedje le a mikrofont.
52
A készülék be- vagy kikapcsolása
A készülék bekapcsolása
Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.
• Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti
konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje
hosszabb lehet a szokásosnál.
A készülék kikapcsolása
Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a
Kikapcsolás ikont.
A készülék újraindítása
Ha a készülék nem működik megfelelően vagy nem válaszol, akkor indítsa
újra az alábbi instrukciók szerint.
1 Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre a Be- és kikapcsolás/
Zárolás és a Hangerő le (-) gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.
2 Ha a készülék újraindult, engedje fel a gombot.
Takarékos üzemmód opció
Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki
az opciót.
• Kikapcsolás: Kapcsolja ki az eszközt.
• Kikapcsolás és újraindítás: Újraindítja a készüléket.
• Repülési mód bekapcsolása: Blokkolja a telekommunikációs
funkciókat, ideértve a telefonhívásokat, üzenetküldést és az internetes
böngészést. A többi funkció továbbra is elérhető marad.
Alap funkciók
53
A SIM kártya telepítése
Helyezze be a szolgáltatója által biztosított SIM (Subscriber Identity
Module) kártyát a készülék használatának megkezdéséhez.
• Annak érdekében, hogy a vízálló és porálló funkciók hatásosan
működhessenek, a kártyatartót megfelelően kell beilleszteni.
1
Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.
2
Húzza ki a kártyatartót.
Alap funkciók
54
3
Tegye rá a SIM kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel
lefelé.
4
Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.
Alap funkciók
55
• Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.
Nano
Micro
Szabvány
• A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a készüléket a
megfelelő típusú SIM kártyával használja. Mindig a gyártótól származó,
az üzemeltető által biztosított SIM kártyát használjon.
• Ha a kártyatartó nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék
károsodhat. Mindig győződjön meg arról, hogy a kártyatartó száraz-e.
A memóriakártya behelyezése
Illessze be a memóriakártyát a készülékbe.
A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos
memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.
1 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba.
2 Húzza ki a kártyatartót.
3 Tegye rá a kártyát a kártyatartóra az arany színű érintkezőkkel lefelé.
SIM kártya
Memóriakártya
(opcionális-külön kapható)
Alap funkciók
56
4
Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.
• Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek
a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja
készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkreteheti a rajta tárolt
adatokat.
• Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya
élettartamát.
A memóriakártya eltávolítása
A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.
Beállítások Általános Tárhely
ikonra.
1 Koppintson a
2 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba, majd
húzza ki a kártyatartót a készülékből.
3 Távolítsa el a memóriakártyát a kártyatartóból.
4 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.
• Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat
továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy
elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék
meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a
memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő
veszteségekért, beleértve az adatvesztést.
Alap funkciók
57
Akkumulátor
Az akkumulátor töltése
A készülék használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
A készüléket C típusú USB-kábellel töltse.
Töltőkábel csatlakozó
• Nedvesség jelenlétében ne használja a külső terminált, töltőkábelt vagy
átalakítót a készülékkel együtt. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat,
illetve károsíthatja a készüléket. Ha nedvesség van jelen, ne használja
tovább a készüléket, és teljes mértékben távolítsa el a nedvességet.
• Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt
használja.
• Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt
alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor
felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
• Az Ön eszköze egy újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik. Saját
biztonsága érdekében ne próbálja eltávolítani a beépített akkumulátort.
• A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék
használatához függessze fel a töltést.
Alap funkciók
58
• A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a
konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
• A termékhez egy gyorstöltést támogató adapter van mellékelve.
• A gyors töltés funkció lehet, hogy nem működik, ha nem a készülékhez
mellékelt gyors töltés adaptert használja.
• Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása
a készülék és desktop vagy laptop számítógép között. Ez hosszabb
időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő
csatlakoztatása esetén.
• Ne töltse az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem
képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghiúsulhat
vagy váratlanul megszakadhat.
Óvintézkedések a készülék használatakor
• Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt
használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy
töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a
harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
• A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és
a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.
Alap funkciók
59
Vezeték nélküli töltés
A készülék támogatja a vezeték nélküli töltési funkciót. A készüléket egy
Qi tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltővel töltse fel (opcionális,
külön kapható).
Az akkumulátor töltése vezeték nélküli töltővel
1 Helyezze a készüléket a vezeték nélküli töltő közepére, a készülék
2
hátoldalán levő vezeték nélküli töltőantennához igazítva.
• A vezeték nélküli töltőantenna ellenőrzéséhez lásd: Alkatrészek
áttekintése.
Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, vegye le a készüléket a
töltőről.
• Amikor az akkumulátort vezeték nélküli töltővel tölti, ne helyezzen
mágneses, fémes vagy vezető anyagokat a készülék és a töltő közé. Ez
zavarhatja a töltést, illetve a készülék és a töltő felmelegedhet. Ebben az
esetben a készülék, a töltő vagy a SIM-/memóriakártyák károsodhatnak.
• Ha az akkumulátor hőmérséklete egy adott értéknél magasabb a
készülék töltése során, akkor a töltés leállhat.
• Ha mágneses, fémes vagy vezető anyagok vannak a készülék
hátoldalára erősítve, vagy egy védőtok van beillesztve, akkor
előfordulhat, hogy a készülék nem tölt megfelelően.
• Ha olyan területeken tölti az akkumulátort vezeték nélküli töltővel, ahol
a hálózati jelerősség gyenge, akkor a készülék hálózati teljesítménye
tovább romolhat.
• A készüléket egy Qi tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltővel
töltse fel (opcionális, külön kapható). Mivel az LG korlátozott jótállása
nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre, vegye fel a
kapcsolatot a harmadik fél által gyártott kiegészítő gyártójával.
• A termék támogatja a vezeték nélküli töltést. A termék töltéséhez
használjon Qi-által jóváhagyott töltőt (külön kapható). Előfordulhat,
hogy a termék nem minden tekercses vezeték nélküli töltővel tölthető.
Az EPP (Extended Power Profile) töltést támogató vezeték nélküli
töltők nagy gyorsaságú vezeték nélküli töltést tesznek lehetővé.
Alap funkciók
60
Az akkumulátor hatékony használata
Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg
több alkalmazást és funkciót működtet.
Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér
műveleteket.
Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi
lépéseket:
• Kapcsolja ki a Bluetooth vagy Wi-Fi hálózat funkciót, amikor nem
használja azokat.
• Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
• Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
• Állítsa be a képernyőzárat, ha nem használja a készüléket.
• Bármely letöltött alkalmazás használata során ellenőrizze az
akkumulátor töltöttségi szintjét.
Érintőképernyő
Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett
mozdulatokkal.
Koppintás
Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy
opciót.
Alap funkciók
61
Koppintás és benyomva tartás
Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a
rendelkezésre álló opciókkal.
Dupla koppintás
Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép
nagyításához vagy kicsinyítéséhez.
Húzás
Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy
minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a
mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.
Alap funkciók
62
Csúsztatás
Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás
nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket,
képernyőket stb. lapozhat át.
Ujjak összefogása és szétválasztása
Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a
térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.
• Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti
az érintő érzékelőt.
Alap funkciók
63
• Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy
vezető anyag mellett használja.
• Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a
képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja
a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl
fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
• Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
• Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
• Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha
kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
• Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás
vagy nedves.
• Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél
boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
• Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést vagy
a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy kerülje
egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem használja a
készüléket.
Kezdőképernyő
Kezdőképernyő áttekintése
A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző
funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson a ikonra bármelyik
képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.
Az összes alkalmazást és minialkalmazást kezelheti a kezdőképernyőn
keresztül. Pöccintse balra vagy jobbra a képernyőt, hogy valamennyi
telepített alkalmazást egy helyen áttekintse.
Alap funkciók
64
Kezdőképernyő elrendezése
Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat
és a mappákat a kezdőképernyőn.
Állapotsor
Google keresés widget
Oldal ikon
Gyors hozzáférési terület
Előlapi érintőgombok
• A Kezdőképernyő a gyártó irányelveitől, a felhasználói beállításoktól, a
szoftververziótól vagy a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
• Állapotsor: Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az
akkumulátor töltöttségi szintet.
• Időjárás widget: Tekintse meg az adott területre vonatkozó időjárási
információkat és a pontos időt.
• Google keresés widget: Gépeljen vagy beszéljen a Google Keresés
megnyitásához.
• Oldal ikon: Megjeleníti a kezdőképernyő összes lapját. Megérintheti a
kívánt oldal ikonját a kiválasztott oldalra való lépéshez. Az aktuális lap
ikonja kiemelésre kerül.
• Gyors hozzáférési terület: Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő
alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetők legyenek.
Alap funkciók
65
• Előlapi érintőgombok
-- : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az
előugró ablakokat.
-- : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google
Segélyinfó indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
-: Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások
listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást. Valamennyi nemrég
használt alkalmazás törléséhez érintse meg a ÖSSZES TÖRLÉSE
lehetőséget. Egyidejűleg két alkalmazás használatához Többablakos
funkcióval, érintse meg hosszan a gombot, mialatt egy alkalmazást
használ.
A kezdő érintőgombok stílusának módosítása
Módosíthatja a kezdő érintőgombok stílusát.
Beállítások Kijelző Előlapi érintőgombok
1 Koppintson a
ikonra.
2 A STÍLUS menü alatt válassza ki a Csak gombok vagy a Gesztus és
gombok lehetőséget a személyre szabáshoz.
• Csak gombok: / /
elérhetők. Koppintson a
gombra a
legújabb alkalmazások megtekintéséhez.
• Gesztus és gombok: A Kezdő és a Vissza gombok elérhetők. A
legutóbbi alkalmazások megtekintéséhez húzza el a Kezdőgombot
fel.
A kezdőképernyő érintőgombjainak szerkesztése
Átrendezheti a kezdőképernyő érintőgombjait vagy hozzáadhatja
a gyakran használt funkciókat a kezdőképernyő érintőgombjainak
területéhez.
Koppintson a
Beállítások Kijelző Előlapi érintőgombok
Gombkombináció ikonra, majd szabja testre a beállításokat.
• Különböző funkciók hozzáférhetők, mint például a QSlide, Értesítés és a
Rögzítés+.
Alap funkciók
66
A kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése
A kezdőképernyő érintőgombjait elrejtheti egy nagyobb képernyő
megjelenítéséhez egy alkalmazás használata közben.
Beállítások Kijelző Előlapi érintőgombok
1 Koppintson a
Érintőgombok elrejtése gombra.
2 Válassza ki az alkalmazásokat a kezdőképernyő érintőgombjainak
elrejtéséhez az alkalmazás használata közben, és érintse meg a
gombot.
• A kezdőképernyő érintőgombjai 3 másodperccel az utolsó érintés
után eltűnnek.
• A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt megjelenítéséhez
húzza felfelé a képernyő alját.
Az ikonok zárolása/elrejtése
A kezdőképernyő érintőgombjainak lezárására vagy elrejtésére szolgáló
ikon a képernyő bal alsó sarkában jelennek meg.
Ha a gombok elrejtése közben zárolni szeretné a kezdőképernyő
érintőgombjait, érintse meg a
gombot a kezdőképernyő
érintőgombjainak bal oldalán.
A kezdőképernyő érintőgombjainak ismételt elrejtéséhez koppintson
duplán a
gombra.
• Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem támogatottak a
Kezdőképernyő érintőgombjainak elrejtése közben.
Alap funkciók
67
Állapotjelző ikonok
Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap
értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon.
Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési
ikonok megjelenítésével.
Nincs jel
Hálózati adatátvitel folyamatban
Riasztás beállítva
Rezgőmód be
Bluetooth be
USB-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva
Akkumulátor szint
Repülési mód be
Nem fogadott hívások
Wi-Fi csatlakoztatva
Néma üzemmód be
GPS be
Hotspot be
Nincs SIM kártya
Az NFC-mód be van kapcsolva
• A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán
nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az
aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a
készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
• A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően
változhatnak.
Alap funkciók
68
Értesítési sáv
Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési
sávot.
• A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot.
• Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához
koppintson a SZERKESZT gombra.
• Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció
beállító képernyője.
SZERKESZT
• Az értesítési panelt még a zárolt képernyőn is használhatja. Húzza
el az értesítési panelt, mialatt a képernyő zárolva van, és így gyorsan
hozzáférhet a kívánt funkciókhoz.
Alap funkciók
69
A képernyő elforgatása
Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai
irányának megfelelően.
Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az
Elforgatás ikonra .
Vagy koppintson a
Beállítások Kijelző ikonra, majd aktiválja az
Automata képernyő forgatás funkciót.
A kezdőképernyő szerkesztése
A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet,
majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.
• A kezdőképernyő lapjainak átrendezéséhez koppintson rá és tartsa
benyomva az adott lapot, majd húzza át másik helyzetbe.
• Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és
tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a
Widgetek gombot.
• A háttérképek, témák, ikonok és AOD-ek megváltoztatásához érintse
meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd
válassza ki a Háttérkép & Téma lehetőséget.
Vagy koppintson a
Beállítások Kijelző Háttérkép & Téma
gombokra, majd válassza ki a készüléken alkalmazandó háttérképeket,
témákat, ikonokat és AOD-t.
Alap funkciók
70
• Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és
tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a
Kezdőlap beállításai gombot. Részletekért tekintse meg a következő
részt: Kezdőképernyő beállítások.
• Ha az eltávolított alkalmazásokat szeretné áttekinteni vagy
újratelepíteni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy
üres felületét, majd válassza ki az Törölt alkalmazások gombot.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Törölt alkalmazások.
• Ha az alapértelmezett Kezdőképernyőt szeretné módosítani, érintse
meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, lépjen a
kívánt képernyőre, érintse meg a
elemet, majd érintse meg újra a
képernyőt.
Alapértelmezett képernyő
Alap funkciók
71
A háttér téma megjelenítése
Megjelenítheti a kezdőképernyőn kizárólag a háttérképet, az
alkalmazások és widgetek elrejtésével.
Nyissa szét ujjait a Kezdőképernyőn.
• Az eredeti képernyőhöz való visszatéréshez, mely megjeleníti az
alkalmazásokat és a minialkalmazásokat is, csippentsen az ujjaival a
kezdőképernyőre, vagy koppintson a gombra.
Alkalmazások mozgatása a kezdőképernyőn
A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott
alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.
• A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén
történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott
alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési
területre.
• A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a
kezdőképernyőre.
Alap funkciók
72
A kezdőképernyő mappáinak használata
Mappák létrehozása
A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott
alkalmazást, majd húzza át a másik alkalmazáson.
• Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.
Mappák szerkesztése
A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő
műveletek egyikét.
• A mappa nevének és színének szerkesztéséhez koppintson a
mappanévre.
• Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy
alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
• Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson rá
és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza ki a mappából. Ha
az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott
mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.
• A mappában az alkalmazások hozzáadása és eltávolítása a ikonra
történő koppintással is lehetséges.
• Nem lehet a mappa színét módosítani, mialatt letöltött témát használ.
Kezdőképernyő beállítások
A Kezdőképernyő beállításai személyre szabhatók.
Beállítások Kijelző Kezdőképernyő ikonra.
1 Koppintson a
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Kezdőlap kiválasztása: Kiválasztja a kezdőképernyő menüpontot.
• Háttérkép: Megváltoztatja a Kezdőképernyő háttérképét.
• Kijelző effekt: Kiválasztja az effektet, mely a kezdőképernyő
lapjainak váltásakor jelenik meg.
Alap funkciók
73
• Ikon alakok: Válassza ki, hogy az ikonoknak négyszögletes vagy
lekerekített sarkai legyenek.
• Bal oldali kezdőképernyő: Válassza ki, hogy mi jelenjen meg a fő
kezdőképernyő bal oldalán.
• Alkalmazások rendezése a következő szerint: Alkalmazások
rendezésének beállítása a kezdőképernyőn.
• Rács: Megváltoztatja az alkalmazás kezdőképernyőről való elérési
módját.
• Alkalmazások elrejtése: Jelöljön ki alkalmazásokat, amelyeket a
kezdőképernyőről el szeretne rejteni.
• Kezdőképernyő körkörös görgetése: Az opció bejelölésével
lehetővé teszi a Kezdőképernyő folyamatos görgetését
(visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).
• Keres: Kereséshez pöccintsen lefelé a Kezdőképernyőn.
• Kezdőképernyő zárolás: Kapcsolja be, hogy megakadályozza a
widgetek és applikációk áthelyezését vagy törlését.
Képernyőzár
Képernyőzár áttekintése
Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és
kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig
nem használja a készüléket.
Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amikor a
képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.
A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig
kapcsolja be készülékén a képernyőzárat.
• A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó
beviteleket a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor
fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket,
aktiválja a képernyőzárat.
Alap funkciók
74
Képernyőzár beállítása
A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll
rendelkezésre.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Válassza ki a képernyőzárat elemre, majd válassza ki a
kedvelt módszert.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Húzza: A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
• Knock Code: A minta alapján koppintson a képernyőre, hogy a
képernyő zárolását feloldja.
• Feloldási minta: A képernyő feloldásához használjon mintát.
• PIN: A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
• Jelszó: A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.
• Ujjlenyomatok: Oldja fel a kijelzőt az ujjlenyomata használatával.
• Arcfelismerés engedélyezése: Képernyőzár feloldása azáltal, hogy
a készülék felismeri az Ön arcát.
• Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő
30 másodpercre blokkolódik.
Biztonságos indítás beállítások
Ha képernyőzárolási módként a Knock Code, a Mintázat, a PIN vagy a
Jelszó lehetőséget választja, akkor beállíthatja úgy a készüléket, hogy
zárolja magát, amikor a készüléket bekapcsolják, az Ön adatainak védelme
érdekében.
• Nem használhatja az összes funkciót, kivéve a segélyhívásokat, amíg
fel nem oldja a készülék zárolását.
• Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a
titkosított adatokat és személyes információkat.
Alap funkciók
75
Óvintézkedések a biztonságos indítás funkcióhoz
• Ha elfelejtette a titkosítást feloldó jelszót, akkor nem állíthatja helyre a
titkosított adatokat és személyes információkat.
• A képernyőzároló jelszavait mindenképpen őrizze külön helyen.
• Ha a képernyőzároló jelszavakat a megadott számúnál többször
helytelenül adja meg, akkor a készülék automatikusan alapállapotba
áll, és a titkosított adatok, valamint az Ön személyes információi
automatikusan törlésre kerülnek, és nem állíthatók vissza.
• Ügyeljen arra, hogy ne adja meg a képernyőzároló jelszavakat a
megadott számúnál többször helytelenül.
• Ha bekapcsolja a készüléket, miután az alapállapotba került, akkor
a titkosítás is elindul. Ha a titkosítást szándékosan leállítja, akkor
az adatok károsodhatnak. Várjon, amíg az alapállapotba állítás
befejeződik.
Zárolási képernyő testreszabása
A képernyőzár személyre szabható.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Zárolóképernyő testre szabása elemre.
2 Válasszon ki egy beállítani kívánt funkciót.
• Háttérkép: Lehetővé teszi a Zárolási képernyő hátterének
beállítását.
• Óra: Beállíthatja, hogy hol jelenjen meg az óra a Zárolási képernyőn.
• Parancsikon: Lehetővé teszi az alkalmazások futtatását a Zárolási
képernyőn. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha be van állítva
egy képernyőzár.
• Időjárás animáció: Engedélyezze ezt az opciót az időjárási
animációk megjelenítéséhez az aktuális helyzetének megfelelően a
zárolt képernyőn.
• Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz: Szöveget
jeleníthet meg a zárolt képernyőn a telefon tulajdonosának
beazonosításához.
Alap funkciók
76
Biztonságos zárolásbeállítások
Beállíthat biztonságos zárbeállításokat.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Biztonságos Zárolásbeállítások elemre.
2 Válasszon ki egy beállítani kívánt funkciót.
• Időzítő zár: Beállíthatja a képernyő automatikus lezárásáig eltelt
időt, miután a háttérvilágítás kikapcsolt (az inaktivitással eltelt idő
miatt).
• A bekapcsoló gomb azonnal lezár: Engedélyezze ezt az opciót a
képernyő azonnali zárolásához a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb
megnyomásakor. Ez a beállítás felülírja a Biztonsági zár időzítő
beállítását.
• Smart Lock: Lehetővé teszi olyan megbízható eszközök, helyek,
hangok és/vagy testfelismerés beállítását, amelyek lehetővé teszik,
hogy a telefonja feloldva maradjon.
• A beállított menük eltérőek lehetnek a választott zárolási képernyő
beállításoktól függően.
Képernyő bekapcsolása
Be- vagy kikapcsolhatja a képernyőt, ha kettőt koppint rajta.
• Ez az opció kizárólag az LG által biztosított Kezdőlapon érhető el.
Lehetséges, hogy nem működik megfelelően custom launchernél vagy a
felhasználó által telepített kezdőképernyőn.
• A képernyő koppintásához ujjbegyét használja. Ne használja körmét.
• A Képernyő bekapcsolása alkalmazás használatához győződjön meg
arról, hogy a távolság/fény érzékelőt nem gátolja matrica vagy bármilyen
más idegen anyag.
Alap funkciók
77
A képernyő bekapcsolása
Duplán koppintson a képernyő közepére.
• A képernyő tetejére vagy aljára koppintás csökkentheti a felismerés
valószínűségét.
A képernyő kikapcsolása
Duplán koppintson a Kezdőképernyő és a Zárolt képernyő egy üres
részére.
Alternatív lehetőségként koppintson duplán az állapotsoron egy üres
területre.
Knock Code
Saját Knock Code létrehozásával feloldhatja a képernyő zárolását. Amikor
a képernyő zárolva van, a kezdőképernyőt közvetlenül elérheti, ha a
képernyőre egy megadott sorrendben koppint.
• Használhatja Knock Kódját, együtt a Képernyő bekapcsolása funkcióval.
• Legyen biztos benne, hogy a képernyő koppintásához ujjbegyét
használja.
Knock Code létrehozása
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
2
3
biztonság Válassza ki a képernyőzárat Knock Code elemre.
Koppintson egy tetszés szerinti mintában a négyzetekre, hogy
létrehozzon egy Knock Code-ot, és koppintson a KÖVETKEZŐ
gombra.
Ellenőrzés céljából vigye be ismét a Knock Code-ot, majd koppintson a
MEGERŐSÍT gombra.
A képernyő feloldása Knock Code-dal
Nyissa meg a képernyőt az Ön által alkotott Knock Code használatával.
Akkor is beviheti a Knock Code-ot az érintőképernyőn, amikor a képernyő
kikapcsolt állapotban van.
• Akkor is meg lehet adni egy Knock Code-ot, amikor a képernyőzárolás
be van kapcsolva.
Alap funkciók
78
Memóriakártya-titkosítás
A memóriakártyán tárolt adatait titkosíthatja és megóvhatja. A
memóriakártyán található titkosított adatokhoz más készülékről nem
lehet hozzáférni.
Beállítások Általános Zárolóképernyő és
1 Koppintson a
biztonság Titkosítás és hitelesítő adatok SD kártya titkosítása
elemre.
2 Olvassa el a memóriakártya-titkosításról szóló, képernyőn megjelenő
áttekintést, majd a folytatáshoz koppintson FOLYTATÁS ikonra.
3 Válasszon ki egy opciót, majd koppintson a TITKOSÍTÁS ikonra.
• Új fájl titkosítása: Titkosítsa kizárólag azokat az adatokat, amelyek
a titkosítást követően kerültek mentésre a memóriakártyára.
• Teljes titkosítás: Titkosítson minden adatot, amely jelenleg a
memóriakártyán van.
• Médiafájlok kizárása: Titkosítson minden fájlt, kivéve a
médiafájlokat, mint például zene, fotó és videó.
• A memóriakártya titkosításához ellenőrizze, hogy a képernyőzár PINkóddal vagy jelszóval van-e bekapcsolva.
• Amikor elindul a memóriakártya titkosítása, bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetők.
• Ha a titkosítás alatt kikapcsolja a készüléket, a titkosítási folyamat leáll,
és az adatok sérülhetnek. Ezért a titkosítás elindítása előtt győződjön
meg róla, hogy az akkumulátorszint megfelelő-e.
• A titkosított fájlokhoz csak azon a készüléken lehet hozzáférni, ahol a
fájlokat titkosították.
• A titkosított memóriakártya nem használható másik LG készülékben.
A titkosított memóriakártya másik készülékben történő használatához
formázni kell a kártyát.
• A memóriakártya titkosítását akkor is aktiválhatja, ha nincs
memóriakártya a készülékre telepítve. A titkosítás után bármely, a
készülékre telepített memóriakártya automatikusan titkosított lesz.
Alap funkciók
79
Képernyőkép készítése
Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.
Rövidített eljárással
Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a
Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.
• A képernyőfelvételeket a Screenshots mappában a Galéria helyen
lehet megtekinteni.
Rögzítés+-on keresztül
Azon a képernyőn, ahol képernyőképet kíván készíteni, húzza lefelé az
állapotsort, majd koppintson a
ikonra.
• Amikor a képernyő ki van kapcsolva vagy zárolva van, a Rögzítés+
funkciót úgy érheti el, ha kétszer megnyomja a hangerőnövelő (+)
gombot. A funkció aktiválásához koppintson a
Beállítások
Általános Parancsikon pontra, és kapcsolja be a Rögzítés+
megnyitása opciót.
• Részletekért tekintse meg a következő részt: Jegyzet írása
képernyőképre.
Alap funkciók
80
Szöveg beírása
Az Okos eszközsáv használatával
Egy helyen többféle billentyűzetes beviteli módot használhat.
Kiválaszthatja a kívánt beviteli módot a billentyűzet felső részén.
1 Válassza ki a kívánt billentyűzetes beviteli módot az Okos
eszközsávon.
2 Érintse meg az ikon, és válassza ki a kívánt az Okos eszközsávon
megjelenítendő beviteli módot, vagy rendezze át őket.
Okos
eszközsáv
• Néhány támogatott beviteli mód eltérő lehet az Ön készülékétől
függően.
• Be- és kikapcsolhatja az Okos eszközsáv funkciót a billentyűzet
beállításainál.
ikon
• Használhatja a billentyűzetes beviteli módokat az
megérintésével.
•
•
•
•
: Emojik hozzáadása.
: Avatar matrica hozzáadása.
: Ani-matrica hozzáadása.
: A billentyűzeten érintse meg a gombot.
-- A hangfelismerés optimalizálása érdekében tisztán beszéljen.
-- Ha a szöveget be szeretné diktálni, biztosítsa, hogy készüléke
kapcsolódjon a hálózathoz.
Alap funkciók
81
-- A hangfelismerés nyelvének beállításához koppintson a
Nyelvek lehetőségre a hangfelismerés képernyőn.
-- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a
támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően
változhatnak.
•
: Billentyűzet beállítások elérése.
: Vágólap kinyitása. További információért nézd meg a
•
következőt: Vágólap.
: Aktiválja a lebegő billentyűzetet, ha a több ablakos funkciót
•
használja. Át is helyezheti a billentyűzet a kívánt helyre.
Az Okos billentyűzet használatával
Az Okos billentyűzetet szövegek bevitelére és szerkesztésére
használhatja.
Az Okos billentyűzettel megnézheti az épp begépelt szöveget anélkül,
hogy a képernyő és a hagyományos billentyűzet között váltania kellene.
Ez lehetővé teszi, hogy a gépelés során könnyen megtalálja és kijavítsa a
hibákat.
A kurzor mozgatása
Az Okos billentyűzettel a kurzort az Ön által kívánt pontos helyzetbe
mozgathatja. Szöveg gépelése közben érintse meg hosszan a szóközt,
majd húzza balra vagy jobbra.
• Ez az opció kizárólag a QWERTY billentyűzettel használható.
Alap funkciók
82
Szavak felkínálása
Az okos billentyűzet automatikusan elemzi az Ön felhasználói szokásait,
hogy felkínálhassa a gyakran használt szavakat beírás közben. Minél
tovább használja készülékét, annál pontosabbak a felkínálások.
Vigye be a szöveget, majd koppintson egy felkínált szóra, vagy finoman
húzza a billentyűzet bal vagy jobb oldalát felfelé.
• A kiválasztott szó automatikusan beíródik. Nem kell kézzel beírnia a
szó minden betűjét.
Nyelvek hozzáadása a billentyűzethez
További nyelveket bocsáthat rendelkezésre a billentyűzeten történő
bevitelhez.
Beállítások Általános Nyelv és billentyűzet
1 Koppintson a
Képernyő-billentyűzet LG billentyűzet Válasszon nyelvet
elemre.
2 Válassza ki a rendelkezésre bocsátani kívánt nyelveket.
Alap funkciók
83
Másolás és beillesztés
Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget
bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más
alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.
1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy
kivágni szeretne.
2 Húzza / a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
3 Válassza ki a Vágás vagy a Másol lehetőséget.
• A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
4 Érintse meg hosszan a szöveg bevitel ablakot, majd válassza a
Beilleszt lehetőséget.
• Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a
Beilleszt lehetőség.
Vágólap
Ha képet vagy szöveget másol vagy vág ki, azt a készülék automatikusan
a vágólapra menti, így azt bármikor és bárhová beillesztheti.
1 Az Okos eszközsávon válassza az ikont.
Másik megoldásként koppintson és tartsa benyomva a szöveg bevitel
ablakot, majd válassza a Vágólap ikont.
2 Válasszon ki és illesszen be egy elemet a vágólapról.
• A vágólapon max. 20 elem menthető.
• Koppintson a zárolt elemekre, hogy azok ne törlődjenek; még
akkor sem, ha elérte a maximális mennyiséget. Legfeljebb tíz tétel
zárolása lehetséges. A zárolt elemek törléséhez először oldja fel
azokat.
• Koppintson a ikonra a vágólapon mentett elemek törléséhez.
• Előfordulhat, hogy a vágótálcát bizonyos alkalmazások nem támogatják.
Alap funkciók
84
Tartalom-megosztás
Tartalom lejátszása másik készüléken
Lejátszhatja a TV-n a készülékre mentett fényképeket, videókat vagy
zeneszámokat.
1 Csatlakoztassa a TV-t és a készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.
2 Mialatt elemeket tekint meg a Galéria vagy Zene alkalmazásban,
koppintson a vagy
Lejátszás másik készüléken lehetőségre.
Beállítások Hálózat
Vagy érintse meg a
Képernyőmegosztás, majd a
gombot az aktiváláshoz.
3 Válassza ki azt a TV-t, amelyhez csatlakozni szeretne.
• A Chromecast használatához a Google Play szolgáltatásoknak
naprakészeknek kell lenniük.
Tartalom megtekintése a közeli eszközökről.
Megtekinthet tartalmakat különféle eszközökről, például számítógépről,
NAS-ról vagy mobileszközről, a Galéria vagy a Zene alkalmazások
használatával.
Érintse meg a
Beállítások Hálózat Média-kiszolgáló
elemet, majd érintse meg a Tartalom-megosztás
lehetőséget az
aktiváláshoz.
Az eszközök csatlakoztatása
Csatlakoztassa a készülékét és a másik eszközt, amely támogatja a DLNA
funkciót, ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz.
• Győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás (DLNA) mind a készüléken,
mind pedig a csatlakoztatott eszközön aktív.
Alap funkciók
85
Közeli eszközök keresése
Megtekintheti az azonos hálózaton levő DLNA eszközök listáját
mindegyik alkalmazásnál, a Közeli eszközök menü kiválasztásával.
Használja a közelben levő eszközök tartalmait, mintha csak a saját
készülékén használná azokat.
Fájlok küldése vagy fogadása
Megoszthat fájlokat a készüléke és egyéb LG eszköz, illetve tablet vagy
számítógép között.
Fájlok küldése
A Galéria, Fájlkezelő vagy Zene alkalmazásban érintse meg a
Megosztás vagy a ikont, majd válasszon egy eszközt a fájlmegosztás
listában.
Fájlok fogadása
Húzza az állapotsort lefelé, majd koppintson a Fájlmegosztás gombra.
Ha a készüléke nem támogatja a fájlmegosztás funkciót, akkor érintse
meg a
Beállítások Hálózat Fájlmegosztás SmartShare Beam
elemet.
• Ellenőrizze, hogy készüléke ugyanahhoz a drótnélküli hálózathoz
csatlakozik-e, melyhez a fájlküldés cél berendezése.
• győződjön meg arról, hogy a Fájlmegosztás mind a készüléken, mind
pedig a célkészüléken aktív.
Tartalom megtekintése a felhőről
Közvetlenül megtekintheti a felhőjében mentett tartalmat anélkül, hogy
letöltené azt a készülékére.
1 A Galéria vagy Zene alkalmazásból válassza ki a Felhő ikont.
Felhő opciót.
Vagy a Fájlkezelő alkalmazásból jelölje ki a
2 Válasszon ki egy felhőt és jelentkezzen be.
3 Mentse el vagy játssza le a tartalmat a felhőjén.
Alap funkciók
86
Ne zavarjon
A háborgatás elkerülése érdekében, adott időtartamra korlátozhatja vagy
letilthatja az értesítéseket.
Koppintson a
Beállítások Hang Ne zavarjon elemet.
• Mód, majd válassza a kívánt módot:
-- Előnyben részesített: Hang vagy rezgés értesítéseket fogad a
kiválasztott alkalmazásokhoz. A riasztások akkor is hallhatók, ha az
Előnyben részesített mód be van kapcsolva.
-- Teljes némítás: Kikapcsolja a hangot és a rezgést is.
• Előnyben részesítés kiválasztása: Riasztásokat és értesítéseket
fogadása a kiválasztott alkalmazásokhoz.
-- Alkalmazás értesítések: Válassza ki az alkalmazásokat az
értesítések fogadásához.
-- Hívások a következőtől: Hozzon létre egy sor értesítést a hívások
fogadásához.
-- Ismételt hívások: A második hívás ugyanazon hívó féltől 15 percen
belül nem kerül lenémításra.
-- Üzenetek a következőtől: Hozzon létre egy sor értesítést az
üzenetek fogadásához.
• Ne zavarjon mód használata: Kapcsolja be a Ne zavarjon funkciót.
• ÜTEMEZÉS: Állítsa be azt az ütemtervet, amelyhez be szeretné
kapcsolni a Ne zavarjon funkciót.
• Súgó: Nézze meg a súgót a Ne zavarjon funkció információért.
Alap funkciók
87
03
Hasznos
alkalmazások
Alkalmazások telepítése és
eltávolítása
Alkalmazások telepítése
Lépjen be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le
alkalmazásokat.
• Használhatja a SmartWorld vagy a Play Áruház alkalmazást, illetve a
szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.
• Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók
létrehozására és bejelentkezésre.
• Néhány alkalmazás pénzdíjas.
• Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat
fel az adatforgalomért.
• A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy a
SmartWorld alkalmazás nincsen támogatva.
Alkalmazások törlése
Törölje készülékéről a már nem használt alkalmazásokat.
Törlés a koppintás és tartás mozdulattal
A kezdőképernyőn koppintson az eltávolítandó alkalmazásra és tartsa
rajta az ujját, majd húzza azt a képernyő felső részén található Töröl elem
fölé.
• Ha az alkalmazások 24 órán belül voltak törölve, újra telepítheti őket.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Törölt alkalmazások.
Törlés a beállítások menüpont segítségével
Koppintson a
Beállítások Általános Alkalmazások és
értesítések Alkalmazásinformációelemre, válasszon ki egy
alkalmazást, majd koppintson az Törlés elemre.
• Néhány alkalmazást a felhasználó nem távolíthat el.
Hasznos alkalmazások
89
Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból
Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás
áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.
Alkalmazások telepítése és eltávolítása a beállítás
során
Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, letöltheti a javasolt
alkalmazásokat.
Átugorhat a következő lépésre telepítés nélkül.
Törölt alkalmazások
A kezdőképernyőn megtekintheti a törölt alkalmazásokat. A 24 órán
belül törölt alkalmazásokat újra telepítheti.
Menedzsment Törölt alkalmazások ikonra.
1 Koppintson a
Alternatív megoldásként tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres
felületét, majd érintse meg a Törölt alkalmazások lehetőséget.
2 Aktiválja a kívánt funkciót:
• Visszaállítás: Telepítse újra a kiválasztott alkalmazást.
: Távolítsa el véglegesen a törölt alkalmazást a készülékről.
•
• 24 órával a törlésük után a készülék automatikusan eltávolítja a törölt
alkalmazásokat. Ha szeretné újra telepíteni a törölt alkalmazásokat, újra
le kell töltenie őket az app store-ból.
• Ez a funkció kizárólag az alap kezdőképernyőn aktiválódik. Ha az
EasyHome képernyőt vagy más gyorsindítót használva törli az
alkalmazásokat, a készülék azonnal véglegesen eltávolítja őket.
Hasznos alkalmazások
90
Alkalmazás parancsikonok
A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, például
a Hívás, Üzenet, Kamera, Galéria és Beállítás ikont, a gyorselérési menü
megjelenítéséhez. Az alkalmazás parancsikonokkal egyszerűbben
használhatja az alkalmazásokat.
• Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.
Hasznos alkalmazások
91
Telefon
Hanghívás
Hívás kezdeményezése az egyik lehetséges módon, mint például
manuálisan beírva a telefonszámot, és kiválasztva valakit a névjegyzékből
vagy a hívásnaplóból.
Hívás indítása a billentyűzettel
Tárcsázás ikonra.
1 Koppintson a
2 Hívás indítása az alábbi módszerek egyikével:
ikonra.
• Írja be a telefonszámot, majd koppintson a
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorstárcsázó számot.
• Keresse ki a nevet az ismerős nevének kezdőbetűjére koppintva a
ikonra.
névjegyzékben, majd koppintson a
• Nemzetközi hívás esetén a "+" jel megadásához koppintson a 0-ra, és
hagyja benyomva azt.
• Telefonszámok hozzáadásához a gyorshívó listához tekintse meg a
következő részt: Névjegyek hozzáadása.
Hasznos alkalmazások
92
Hívás fogadása
A hívás fogadásához húzza a
ikont a bejövő hívás képernyőre.
• Ha sztereo fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez, a fülhallgatón
található hívás/megszakítás (call/end) gombbal is hívhatja ismerőseit.
• A hívás befejezéséhez a képernyő kikapcsolása nélkül, érintse meg
a
Beállítások Hálózat Hívás beállítások Hívás fogadása
és befejezése ikont, majd kapcsolja be a Hívások befejezése a
bekapcsoló gombbal funkciót.
Hívás elutasítása
Egy bejövő hívás elutasításához húzza keresztül a
ikont a bejövő hívás
képernyőn.
• Elutasító üzenet elküldéséhez húzza keresztül a hívás elutasítás
üzenetet a képernyőn.
• Elutasító üzenet hozzáadásához, illetve szerkesztéséhez koppintson
az
Beállítások Hálózat Hívás beállítások Hívás blokkolása
és üzenettel való elutasítása Elutasítás üzenettel ikonra, illetve
elemekre.
• Ha hívás érkezik, nyomja meg a Hangerő fel (+), Hangerő le (-),
vagy a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombokat a csengés vagy rezgés
némításához, illetve a hívás várakoztatásához.
Bejövő hívás ellenőrzése, mialatt egy alkalmazást
használ
Ha bejövő hívás érkezik, mialatt egy alkalmazást használ, akkor egy
felugró értesítés jeleníthető meg a képernyő tetején. Fogadhatja vagy
visszautasíthatja a hívást, vagy üzenetet küldhet a felugró képernyőről.
• Érintse meg a
Beállítások Hálózat Hívás beállítások
További beállítások Hanghívások megjelenítése alkalmazás
használata közben elemet, majd válassza ki a kívánt módot, ahogyan
meg kívánja jeleníteni a bejövő hívást, miközben egy alkalmazást
használ.
Hasznos alkalmazások
93
Nem fogadott hívások megtekintése
Nem fogadott hívások esetén a képernyő tetején megjelenő
állapotsorban megjelenik a ikon.
A nem fogadott hívások részleteinek megjelenítéséhez húzza lefelé az
állapotsort. Vagy koppintson az
Hívás infó ikonra, illetve elemre.
A hívások alatt elérhető funkciók
A hívás alatt számos funkcióhoz hozzáférhet, az alábbi,
képernyőn található ikonokra koppintva:
• Névjegyek: A névjegyzék megtekintése egy hívás során.
• Tartás: Hívás tartása.
• Tárcsáz: A tárcsázás megjelenítése vagy elrejtése.
• Hangszóró: A kihangosító funkció bekapcsolása.
• Némít: Némítás, az Ön hangját a másik fél nem hallhatja.
• Bluetooth: Egy hívás átkapcsolása Bluetooth eszközre, amely
párosítva és csatlakoztatva van.
: Hívás befejezése.
•
• : Hozzáférés további hívási opciókhoz.
• A rendelkezésre álló beállításelemek a területtől vagy a szolgáltatótól
függően változhatnak.
Hasznos alkalmazások
94
Harmadik fél hívásának kezdeményezése
Az adott hívás alatt felhívhat harmadik felet is.
1 Hívás közben koppintson az Hívás hozzáadása ikonra, illetve
elemre.
2 Írja be a telefonszámot, majd koppintson a ikonra.
• A két hívás egyidejűleg jelenik meg a képernyőn, és az első hívás
várakozik.
3 Konferenciahíváshoz koppintson a Hívások összekapcsolása ikonra.
• Elképzelhető, hogy minden hívás után díjat kell fizetnie. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
Hívásnapló megtekintése
A legutóbbi hívásnapló megtekintéséhez koppintson az
Hívás
infó ikonra. Ezután a következő funkciók használhatók:
• A részletes hívásnapló megtekintéséhez válasszon ki egy ismerőst. A
kiválasztott ismerős felhívásához koppintson a ikonra.
Töröl ikonra, illetve elemre.
• A hívásnaplók törléséhez koppintson a
• A megjelenő hívásidőtartam eltérhet a hívás díjától. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• A törölt hívástörténet nem állítható vissza.
• Húzza szét vagy össze két ujját a hívásnaplók vagy névjegyek
betűméretének beállításához.
Hívási opciók konfigurálása
Számos hívási opciót beállíthat.
Tárcsázás vagy Hívás infó ikonra.
1 Koppintson a
2 Koppintson a Hívás beállítások ikonra, majd végezze el a
beállítások kívánt konfigurálását.
Hasznos alkalmazások
95
Üzenet
Üzenetek küldése
A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet
el az Ön ismerőseinek.
• Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
1
2
3
Érintse meg a
elemet.
Érintse meg a
vagy a elemet.
Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
• Multimédiás opciók használatához koppintson a gombra.
• Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ikonra.
Az üzenet továbbításához koppintson a elemre.
4
Üzenet olvasása
Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.
elemet.
1 Érintse meg a
2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.
Üzenetküldési beállítások konfigurálása
Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak
megfelelően.
elemet.
1 Érintse meg a
2 Koppintson az üzenetlista Beállítások elemére.
Hasznos alkalmazások
96
Kamera
Kamera elindítása
Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót
készíthet.
Érintse meg a
elemet.
• Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha
ronggyal.
• Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencséjét az ujjaival, vagy
más idegen anyaggal.
• A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken
ténylegesen láthatóktól.
• A fényképeket és a videókat a Galéria menüpontban tekintheti meg
vagy szerkesztheti. Részletekért tekintse meg a következő részt: A
Galéria áttekintése.
A kameramód módosítása
Kiválaszthatja a környezetéhez leginkább illő kameramódot, hogy
könnyedén és kényelmesen készítsen fényképet vagy videót.
Érintse meg a
elemet, és válassza ki a kívánt módot.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva az Üzemmód ikont, és húzza azt a
kívánt helyre a módrend módosításához.
• A SmartWorld alkalmazással különböző fényképezési módokat tölthet
le a ikonra való koppintással.
Kamera mód
Hasznos alkalmazások
97
Automatikus mód
A fényképek és videók elkészítésekor számos kamera mód és opció közül
választhat.
, majd az Automatikus elemet.
1 Érintse meg a
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra. Videofelvételhez
koppintson az ikonra.
A vaku be- vagy
kikapcsolása.
Váltás az előlapi és
hátoldali kamera
között.
Kameraszög
módosítása.
A Galéria
megnyitása.
Fénykép készítése.
Film szűrő effekt
alkalmazása.
Videókat rögzít.
A
kameralehetőségek
módosítása.
Válasszon ki egy
kamera módot.
Fénykép készítése
1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára,
2
hogy a kamera arra fókuszálhasson.
A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
• Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot is a
fénykép készítéséhez.
• Ha a képernyőt zárolta vagy kikapcsolta, indítsa el a kamerát a hangerő
le (-) gomb kétszeri megnyomásával. Koppintson a
Beállítások
Általános Parancsikon lehetőségre, majd érintse meg a Kamera
megnyitása lehetőséget
az aktiváláshoz.
Hasznos alkalmazások
98
Videofelvétel
1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára,
2
3
hogy a kamera arra fókuszálhasson.
Koppintson az ikonra.
• Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a
ikonra.
• A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a ikonra. A
videó készítésének folytatásához koppintson a ikonra.
• Videó felvétele közben húzzon össze vagy szét két ujjával a
nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
• Videó rögzítésekor megérinthet egy kívánt területet a fényerő
módosításához.
A videófelvétel befejezéséhez koppintson a ikonra.
• Ha ellenőrizni szeretné a képarányt a videofelvétel készítése előtt,
nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot.
A kameralehetőségek személyre szabása
A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon
szabhatja személyre.
A képernyőn koppintson a ikonra.
• Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera)
és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.
•
•
: Készítsen egy fényképet FullVision módban.
: Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók
méretét.
•
: Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
: Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen
•
képeket vagy rögzíthessen videót.
Hasznos alkalmazások
99
Google Lens
Javaslat
Ha a kapcsolódó infó megtalálható az Auto módban, a
Google Lens használható.
HDR
Készítsen fényképeket élettel teli színekben, és
alkalmazza a korrigáló hatásokat akkor is, amikor a
képek fénnyel szemben készültek. Ezeket a funkciókat
a kamerába beszerelt HDR (nagy dinamikatartományú)
technológia biztosítja.
Folyamatos
felvétel
Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése során.
Élő fénykép
A kép elkészítése előtt és után vegye fel a
tevékenységet.
Hangvezérelt
fotózás
Fényképezzen hangparancsokkal.
Tracking focus
Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép továbbra is a
képernyőn megérintett tárgyra fókuszáljon, még akkor
is, ha az mozog. (Akkor érhető el, ha a szabványos
kamera van használatban.)
Hely megjelölése
Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács
Jelenítse meg a vezetőrácsokat, hogy függőleges és
vízszintes vonalakhoz igazított fényképeket és videókat
készíthessen.
Aláírás hozzáadása
Személyre szabott aláírás megjelenítése a fényképeken.
Tárhely
Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD
kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni.
(Elérhető, ha egy memóriakártya be van helyezve.)
Súgó
Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.
Az elülső kamera további opciói
Szelfi felvétel
Készítsen egy szelfit a Kézmozdulatos felvétel és az
Automatikus felvétel opciók egyikének kiválasztásával.
Mentés tükrözve
Mentés tükrözött képként, szelfik készítését követően.
Kézmozdulati
nézet
A funkcióval a fényképet rögtön a készítése után
megtekintheti.
Hasznos alkalmazások
100
Különféle kamera módok
Stúdió
Stúdiószintű fényképeket hozhat létre a fényképezőgép Reflektorfény és
Háttér funkcióival.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Stúdió.
Portré
Éles portrét készíthet a kamera lencséjének elmosódott hatásának
alkalmazásával.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Portré.
AI CAM
Hatékonyan készíthet képeket vagy videofelvételeket, mivel a
fényképezőgép felismeri a tárgyat fénykép vagy videó rögzítésekor.
Részletekért tekintse meg a következő részt: AI CAM.
Lassú mozgás
A videóban szereplő tárgyak mozgási sebességének módosításával
szórakoztató videókat készíthet. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy
gyorsabb sebességben vegye fel a videót, majd szabványos sebességben
játssza le, így a videó lassítottnak fog tűnni.
, majd érintse meg a További
elemet.
1 Érintse meg a
Koppintson
az
ikonra
és
készítse
el
a
videofelvételt.
2
3 A videófelvétel befejezéséhez koppintson a ikonra.
Hasznos alkalmazások
101
Cine shot
Felvétel készíthet egy pillanatról, és videót készíthet úgy, hogy csupán a
jelenet egy része mozog.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Cine shot.
Cine Video
Mozifilm-szerű videót készíthet.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Cine Video.
Panoráma
Panorámakép készítéséhez kamerájának egy irányba mozgatásával
készíthet képeket, amelyeket összekapcsolva szélesebb képet kaphat.
, majd érintse meg a További
elemet.
1 Érintse meg a
2 Koppintson az ikonra, majd lassan mozgassa el az egyik irányba a
kamerát.
• Az útmutatóban látható nyíl iránya alapján mozgassa a készüléket.
3 Érintse meg a elemet a panorámafelvétel leállításához.
Hasznos alkalmazások
102
Flash Jump-Cut üzemmód
A rendszeres időközönként készített fotók GIF-fájlokként menthetők el.
, majd érintse meg a További
elemet.
1 Érintse meg a
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
• A fényképek 3 másodpercenként készülnek és GIF-fájlként kerülnek
elmentésre.
• Koppintson a
ikonra a képernyőn a kívánt fotók számának
kiválasztásához.
• Miközben fotókat készít, érintse meg a elemet, hogy a korábban
készített fotókból GIF fájlokat hozhasson létre.
• A vaku automatikusan bekapcsol, és időzítőként működik.
• Az ekkor készített felvételek és a felvételek száma a képernyő alján
jelennek meg.
• Minden felvett fénykép csak GIF fájlként kerül mentésre.
• Nem módosíthatja a GIF-sebességet és a képsorrendet sem.
Étel
Fényképet vagy videót készíthet a színes csúszka és a fehéregyensúly
beállításával.
, majd érintse meg a További
elemet.
1 Érintse meg a
2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
• Húzza el a képernyőn levő színes csúszkát a fehéregyensúly
beállításához, és a legjobb szín kiválasztásához.
elemet a
• Ha a csúszka nem jelenik meg, akkor érintse meg a
fehéregyensúly beállításához.
Hasznos alkalmazások
103
Éjszakai kép
Élénk és tiszta éjszakai fotókat készíthet. Fénykép készítése közben
tartsa a készüléket stabilan. A csúszka jobbra vagy balra húzásával
beállíthatja a fénykép fényerejét.
Érintse meg a
, majd érintse meg a További
elemet.
YouTube Live
Videófelvételt készíthet, és közvetlenül feltöltheti a YouTube-ra.
, majd érintse meg a További
elemet.
Érintse meg a
• A YouTube Live csak akkor érhető el, ha a készüléke az internethez
csatlakozik. Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket
számíthat fel az adatforgalomért.
• A funkció használatához igazolnia kell a telefonszámát.
Triple shot
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy fotósorozatot készítsen különböző
látószögekkel, és hogy létre hozzon egy diavetítés hatású videót.
, majd érintse meg a További
elemet.
1 Érintse meg a
Hasznos alkalmazások
104
2
A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
• A három hátsó kamera egymás után automatikusan fényképeket
készít.
• A három fényképből álló képeket automatikusan a Galériába menti
a készülék.
• A fénykép készítése közben tartsa a készüléken stabilan addig, amíg a 3
fénykép el nem készül.
Penta-felvétel
Egy öt fényképből álló fényképsorozatot készíthet az öt kameralencsével.
, majd érintse meg a További
elemet.
1 Érintse meg a
A
fénykép
elkészítéséhez
koppintson
az
ikonra.
2
• Öt fényképet készít automatikusan sorrendben, a hátsó kamerákkal
kezdve.
• Az öt fotóból álló sorozat automatikusan tárolódik a Galériában,
ami lehetőséget biztosít kollázs vagy GIF létrehozására.
• A fénykép készítése közben tartsa a készüléken stabilan addig, amíg a 5
fénykép el nem készül.
Hasznos alkalmazások
105
Graphy
Alkalmazhatja a fehéregyensúly, ISO és zársebesség ajánlott értékeit,
mintha egy profi fotós készítette volna a fényképet.
elemet, majd érintse meg a Manuális kamera.
1 Érintse meg a
2 A funkció bekapcsolásához nyomja meg az elemet, majd a Graphy
képek
elemet.
3 Érintse meg a ikont, és válassza ki a kívánt jelenetet a javasolt
képek közül.
4 A fénykép elkészítéséhez koppintson az ikonra.
• Ez a funkció csak a manuális kamera módban érhető el.
• További jeleneteket adhat hozzá, ha megérinti a elemet és letölti
a Graphy alkalmazást a Play Áruházból. A szolgáltatója esetleg
költségeket számíthat fel az adatforgalomért.
elemre, majd a
elemre a Grafikus menüben a
• Koppintson a
funkció kikapcsolásához.
Sorozatfelvétel
A készülékkel sorozatban készíthető fényképeket mozgóképekké is
összeillesztheti.
Az Auto módban érintse meg hosszan a ikont.
• A készülék a sorozatban készíthető felvételeket az ikon nyomva
tartásakor nagy sebességgel rögzíti.
Hasznos alkalmazások
106
Manuális kamera mód
A számos speciális funkció segítségével professzionális érintéssel is
elkészítheti a fényképeket. A fehéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO és
záridő mellett még számos egyéb beállítást is elvégezhet a készüléken.
elemet, majd érintse meg a Manuális kamera
1 Érintse meg a
elemet.
2 Az alábbi kamerabeállítások személyre szabása.
Megjeleníti a különböző
grafikus beállításokat.
Alaphelyzetbe állítja a
beállításokat.
A zársebesség beállítása.
Az ISO-sebesség beállítása.
Fényerő beállítása.
A fókusz beállítása.
A fehéregyensúly beállítása.
3 Fénykép készítéséhez koppintson a ikonra.
A kameralehetőségek személyre szabása
A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon
szabhatja személyre.
A képernyőn koppintson a ikonra.
: Készítsen egy fényképet FullVision módban.
•
: Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók
•
méretét.
•
: Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen
képeket.
Graphy képek
Beállíthatja a fehéregyensúly, az ISO és a záridő értékeit
a javasolt fényképhez. Részletekért tekintse meg a
következő részt: Graphy.
Mentés RAW
formátumban
A kép RAW fájlformátumban kerül elmentésre, így
Ön módosíthatja azt. A DNG és JPEG fájlok a fénykép
készítésekor jönnek létre, majd tömörítetlen nagy
felbontású képként kerülnek elmentésre.
Hasznos alkalmazások
107
Hangvezérelt
fotózás
Fényképezzen hangparancsokkal.
Tracking focus
Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép továbbra is a
képernyőn megérintett tárgyra fókuszáljon, még akkor is,
ha az mozog. (Akkor érhető el, ha a szabványos kamera
van használatban.)
Hely megjelölése
Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Útmutató
Jelenítse meg az irányadó rácspontokat, így vízszintes
és függőleges referenciavonalak segítségével készíthet
képeket.
Aláírás
hozzáadása
Személyre szabott aláírás megjelenítése a fényképeken.
Tárhely
Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya
vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Elérhető, ha
egy memóriakártya be van helyezve.)
Súgó
Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.
Manuális videó mód
Videofelvételt készíthet számos funkció használatával, mint például
a fehéregyensúly, fókusz, fényerő, ISO, záridő és egyéb funkciók
vezérlésével.
elemet, majd érintse meg a További Manuális
1 Érintse meg a
videó elemet.
2 A kamerabeállítások személyre szabása.
Az audio-egyensúly
beállítása.
Alaphelyzetbe állítja a
beállításokat.
A zársebesség beállítása.
Az ISO-sebesség
beállítása.
Fényerő beállítása.
A fókusz beállítása.
A fehéregyensúly
beállítása.
3
Koppintson az
Hasznos alkalmazások
ikonra a videofelvétel indításához.
108
A kameralehetőségek személyre szabása
A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon
szabhatja személyre.
A képernyőn koppintson a ikonra.
: Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
•
: Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével rögzíthessen
•
videót.
Kamerasebesség
A másodpercenkénti képkocka-érték kiválasztása.
Bitráta
A videók képminőségének kiválasztása.
Hi-Fi
Rögzítsen Hi-Fi hangminőségű videót.
Mentés HDR10
fájlként
Mentse el a videót HDR10 formátumban a nagy
felbontásért és élénk színekért.
Folyamatos
felvétel
Minimalizálja a bemozdulásokat videók készítése során.
Tracking focus
Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép továbbra is a
képernyőn megérintett tárgyra fókuszáljon, még akkor is,
ha az mozog. (Akkor érhető el, ha a szabványos kamera
van használatban.)
Hely megjelölése
Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Rács
Útmutató rácspontok megjelenítése, így vízszintes és
függőleges referenciavonalak segítségével készíthet
videókat.
Tárhely
Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya
vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Elérhető, ha egy
memóriakártya be van helyezve.)
Súgó
Súgó megjelenítése az egyes kamera menükhöz.
Hasznos alkalmazások
109
A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói
Automatikus expozíció/Automatikus élességrögzítés
Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját,
ha hosszan megérinti a képernyőt Automatikus módban. A funkció
kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.
• Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.
Focus peaking
Beállíthatja a fókuszt az élességállítás funkcióval.
Az élességállítás funkciót a Manuális fókusz (MF) gomb megérintésével
érheti el. Amikor az élességállítás engedélyezve van, akkor a téma,
amelyre fókuszál, zöldre vált. A váltókereket mozgassa fel és le a kívánt
területre történő fókuszáláshoz, majd készítse el a fényképet.
• Ez a funkció csak a manuális kamera módban és a manuális videó
módban érhető el.
• A funkciót letilthatja, ha ismét megnyomja az Focus peaking gombot.
• Ez a funkció a széles látószögű kamera használata esetén nem áll
rendelkezésre.
Hasznos alkalmazások
110
Kamerák közötti váltás
A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera
közül.
A kamera képernyőjén koppintson a ikonra, vagy húzza az ujját
bármilyen irányban, a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.
• Szelfik készítéséhez használja az előlapi kamerát. Részletekért tekintse
meg a következő részt: Szelfi felvétel.
Nagyítás vagy kicsinyítés
Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a
kamera képernyőjét.
• A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa el két ujját a
kicsinyítéshez vagy nagyításhoz, majd használja a megjelenő +/csúszkát.
• Fel- vagy lehúzhatja a gombot is. Ez a funkció csak az automatikus
módban és a manuális kamera módban érhető el.
• A zoom funkció nem érhető el, ha az elülső kamerát használja szelfi
módban.
Hasznos alkalmazások
111
Szelfi felvétel
Az előlapi kamera használatával a készülék képernyőjén keresztül
tekintheti meg az arcát, és szelfiket is készíthet.
Kézmozdulatos felvétel
A szelfiket kézmozdulatokkal is elkészítheti.
Helyezze a tenyerét az előlapi kamera elé, majd szorítsa ökölbe a kezét.
Ökölbe is szoríthatja a kezét, majd mutassa a kinyitott tenyerét a kamera
felé.
• A készülék három másodpercen belül elkészíti a fényképet.
• A funkció használatához váltson elülső kamera módba, majd érintse
meg a
Szelfi felvétel Kézmozdulatos felvétel lehetőséget.
• Ügyeljen arra, hogy a tenyere és az ökle a referenciavonalon belül legyen,
hogy a kamera felismerhesse.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció a kamera egyes funkcióinak használata
során nem érhető el.
Hasznos alkalmazások
112
Automatikus felvétel
Az arcfelismerő funkció használatával könnyedén és kényelmesen
készíthet szelfiket. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor a
képernyőre néz, az előlapi kamera automatikusan felismeri az arcát és
elkészíti a szelfit.
• A fehér vezérlőkeretben megjelenik, ha az elülső kamera felismeri
az Ön arcát. Ha a vezérlőkeretben levő alany már nem mozog, a
vezérlőkeret sárga lesz, és a kamera elkészíti a fényképet.
• Az Automatikus felvétel engedélyezéséhez érintse meg a
felvétel Automatikus felvétel lehetőséget.
Szelfi
Sorozat szelfi
A szelfiket időközönként is elkészítheti.
Az elülső kamera használata esetén mutassa tenyerét a kamera felé és
szorítsa ökölbe a kezét gyorsan, kétszer egymás után.
• Négy fénykép készül szabályos időközönként, három másodperces
időzítési késleltetést követően.
Hasznos alkalmazások
113
Kézmozdulati nézet
Miután az előlapi kamerával önarcképet készített, rögtön megtekintheti
azt, ha a képernyőt közel helyezi az arcához.
• A Kézmozdulatos megtekintés engedélyezéséhez érintse meg a
Kézmozdulati nézet lehetőséget.
• Minden fénykép készítésekor csak egy előnézeti kép érhető el.
• Ha előnézetben elforgatja a készüléket, a képernyő kamera módra vált.
Mentés tükrözve
Az elülső kamerával készítendő fénykép készítése előtt érintse meg a
Mentés tükrözve elemet. A kép vízszintesen tükrözve lesz.
• Az előlapi kamera használata során szelfik készítésénél módosíthatja
a kamera opcióit. Részletekért tekintse meg a következő részt: A
kameralehetőségek személyre szabása.
Aláírás
Személyes jellegű fényképet készíthet az aláírása használatával.
elemet, majd érintse meg az
Aláírás
1 Érintse meg a
hozzáadása elemet.
2 Adja meg a kívánt aláírást és érintse meg a HOZZÁAD elemet.
Hasznos alkalmazások
114
gyors megosztás
Fényképeket vagy videókat oszthat meg azok készítése után azonnal a
kívánt alkalmazással.
, ikonokra, majd készítse el a fényképet vagy
1 Koppintson az
rögzítse a videót.
2 Érintse meg a képernyőn megjelenő alkalmazás ikont, hogy
megoszthassa azt az alkalmazással.
Vagy húzza az ikont az ellentétes irányba, hogy megnézhesse,
milyen egyéb alkalmazásokat használhat a fényképek és videók
megosztásához.
gyors megosztás
ikon
• A gyors megosztás ikonnal megjelenített alkalmazás változó lehet,
a készülékre telepített alkalmazások típusától és használatának
gyakoriságától függően.
• Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.
Hasznos alkalmazások
115
Galéria
A Galéria áttekintése
A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése
is lehetséges.
elemet.
1 Érintse meg a
• A mentett fényképek és videók mappánként jelennek meg.
2 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
• Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
• Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy
balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
• Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, a
videó vissza- vagy előretekeréséhez.
• Ha az AI CAM funkció használatával készít fotót, akkor egy Címke
mappa kerül létrehozásra a Galéria alkalmazás Album füle alatt.
A fotók automatikusan címkék szerint kerülnek osztályozásra a
Címke mappa alatt.
• A Fényképek lapon megtekintheti az év, hónap vagy nap szerint
szervezett fotókat vagy videókat.
• Ha a fotókat a fénykép elkészítésének helyén szeretné
megtekinteni, érintse meg a
Hely megjelölése,
majd a
gombot. A fotók automatikusan helyszín szerinti
csoportosításra kerülnek a Galéria alkalmazás Memória lapján.
• Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően
nem támogatott.
• Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
• A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
• A Memória albumok létrehozásához aktiválnia kell a GPS funkciót.
Hasznos alkalmazások
116
Fényképek megtekintése
QLensek
megnyitása.
Adjon hozzá vagy
távolítson el
kedvenceket.
Kamera elindítása.
Hozzáférés a
további opciókhoz.
Visszatérés az előző
képernyőre.
Jegyzet írása a
fényképre.
Kapcsolódó tartalom
megtekintése.
Képek törlése.
Képek megosztása.
Képek szerkesztése.
• A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt. A
menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.
Videolejátszás
A videó
szüneteltetése vagy
lejátszása.
Koppintson az előző
videóra ugráshoz.
Érintse meg és tartsa
nyomva a
visszatekeréshez.
Képarány kiválasztása.
DTS:X be/ki
Megnyitás a QSlide
által.
Hozzáférés a további
opciókhoz.
Koppintson a
következő videóra
ugráshoz. Érintse meg
és tartsa nyomva a
gyors előretekeréshez.
A képernyő zárolása,
vagy a zárolás
feloldása.
A videó szerkesztése.
GIF fájl létrehozása.
• A hangerő beállításához húzza felfelé vagy lefelé a videó képernyő jobb
oldalát.
• A képernyő fényerejének beállításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő bal
oldalát.
Hasznos alkalmazások
117
Videók szerkesztése
1 A videó megtekintésekor koppintson a ikonra.
2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző
módokon szerkeszthetők.
Felbontás beállítása.
A szerkesztés
visszavonása.
Egy 15 másodperces,
30 másodperces vagy
60 másodperces
videoklip automatikus
létrehozása.
Film létrehozása
számos effektussal.
Futtassa a KineMaster
videoszerkesztőt.
Válasszon egy
szakaszt a lejátszási
sebesség
módosításához.
A videó időtartamának
módosítása.
3 A módosítások mentéséhez koppintson a MENTÉS elemre.
Fájlok szerkesztése
A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:
• Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd
koppintson a Töröl elemre.
• Koppintson a fájllista ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
• A törölt fájlok automatikusan a Kuka kerülnek, és onnan 7 napig
visszaállíthatóak a Galériába.
• Koppintson a gombra a fájlok végleges törléséhez. Ebben az
esetben a fájlokat nem lehet visszaállítani.
Hasznos alkalmazások
118
Fájlok megosztása
A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:
• Egy fénykép megtekintése közben koppintson a ikonra, hogy az Ön
által kiválasztott módon megossza a fájlt.
• Egy videó megtekintése közben koppintson a
Megosztás ikonra,
hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
• A fájlok kiválasztásához koppintson a ikonra a fájlok listájából, és
ossza meg őket az Ön által kiválasztott módon.
Névjegyek
A névjegyek áttekintése
Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.
Eszközök Névjegyek ikonra.
Koppintson az
Névjegyek hozzáadása
Új névjegyek hozzáadása
1 A névjegyzék képernyőn koppintson az ikonra.
2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a MENTÉS
elemre.
Hasznos alkalmazások
119
Névjegyek importálása
Egy másik tárolóeszközről importálhatja ismerőseit.
1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a Névjegyek kezelése
Importálás elemre.
2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét, majd
koppintson az OK elemre.
3 Válassza ki a névjegyeket és koppintson az IMPORTÁLÁS elemre.
Névjegyek hozzáadása a gyorshívó listához
1 A névjegyzék képernyőn koppintson a Gyorshívás elemre.
2 Koppintson egy gyorshívó számon a Névjegy hozzáadása elemére.
3 Válasszon ki egy ismerőst.
• Mialatt egy új névjegyet ad hozzá, érintse meg a
gyorshívó szám hozzáadásához.
elemet egy
Névjegyek keresése
A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:
• Érintse meg a elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja meg
a névjegy információit vagy a telefonszámot.
• Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
• A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy
kezdőbetűjére.
• Érintse meg a
elemet a névjegyek listájának tetején, majd adja
meg a névjegy információit vagy a telefonszámot, az összes részlet
megjelenítéséhez a hívásnaplókból, névjegyekből és csoportokból.
Hasznos alkalmazások
120
Névjegyzék
Névjegyek szerkesztése
1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra és végezze el az
adatok szerkesztését.
3 A módosítások mentéséhez koppintson a MENTÉS elemre.
Névjegyek törlése
A névjegyeket az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:
• A névjegyzék lista képernyőn érintse meg hosszan a törölni kívánt
névjegyet, majd érintse meg a Törlés elemet.
Töröl elemet.
• A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a
• A törölt kapcsolatokat nem lehet visszaállítani.
Hozzáadás a Kedvencekhez
A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.
1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az ikonra.
Csoportok létrehozása
1 A névjegyzék csoport listán érintse meg a elemet.
2 Adja meg az új csoport nevét.
3 Koppintson az Új tagok elemre, válassza ki a kívánt névjegyeket, majd
4
koppintson az HOZZÁAD elemre.
Az új csoport mentéséhez koppintson a MENTÉS elemre.
Hasznos alkalmazások
121
QuickMemo+
QuickMemo+ áttekintés
Kreatív jegyzeteket hozhat létre a továbbfejlesztett jegyzettömb
különböző opcióinak segítségével, mint például a képek és képernyőképek
kezelése, melyeket a hagyományos jegyzettömb nem támogat.
Jegyzet készítése
QuickMemo+ elemre.
1 Koppintson az
2 Jegyzet készítéséhez koppintson az ikonra.
: Jegyzet elmentése.
: Az előző szerkesztés visszavonása.
: A mostanában törölt szerkesztések újbóli elvégzése.
: Jegyzet bevitele a billentyűzet használatával.
: Jegyzet beírása kézzel.
: Kézzel beírt jegyzetek törlése.
: Nagyítsa vagy kicsinyítse, forgassa el a kézzel írt jegyzetet, vagy
törölje annak részeit.
• : Hozzáférés a további opciókhoz.
Koppintson az
ikonra a jegyzet elmentéséhez.
•
•
•
•
•
•
•
3
Hasznos alkalmazások
122
Jegyzet írása fényképre
QuickMemo+ elemre.
1 Koppintson az
Koppintson
az
ikonra
fénykép készítéshez, majd koppintson az OK
2
3
ikonra.
• A fényképet a készülék automatikusan hozzárendeli a
jegyzettömbhöz.
Érintse meg a vagy a elemet, ha jegyzeteket kíván írni a
fényképre.
• Jegyzetek írása a fényképre.
• Írja be a szöveget a fénykép alatt.
Koppintson az
ikonra a jegyzet elmentéséhez.
4
Jegyzet írása képernyőképre
1 Miközben a rögzíteni kívánt képernyőt nézi, húzza le az állapotsort,
2
3
majd koppintson a
ikonra.
• A képernyőfotó megjelenik a jegyzettömb háttér témájaként. Az
emlékeztető eszközök a képernyő felső részén jelennek meg.
Vágja ki a képet (ha szükséges) és készítsen jegyzeteket kívánság
szerint.
• Jegyzetek írása a fényképre.
Koppintson az
ikonra, majd mentse el a jegyzetet a kívánt helyre.
• Az elmentett jegyzetek megjeleníthetők a QuickMemo+ vagy a
Galéria ikonnal.
• Ha mindig ugyanarra a helyre szeretné elmenteni a jegyzeteket,
válassza a Használja alapértelmezettként jelölőnégyzetet, majd
válasszon egy alkalmazást.
• A teljes képernyőről képet készíthet a görgetéses rögzítés funkcióval.
• Mialatt egy alkalmazást használ, például az Üzeneteket és a Chromeot, húzza lefelé az értesítési panelt, majd érintse meg a Rögzítés+
Bővített elemet, hogy a teljes képernyőt rögzíthesse egy fájlként,
amelyet éppen megtekint.
• Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el, amelyek
támogatják a görgetéses rögzítés funkciót.
• Húzza össze vagy szét két ujját a memo elrendezés megváltoztatásához.
Hasznos alkalmazások
123
Óra
Ébresztő
Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.
Eszközök Óra Ébresztő elemre.
1 Koppintson az
2 Új ébresztés beállításához koppintson az ikonra.
3 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a MENTÉS
elemre.
• Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.
• A riasztás törléséhez koppintson a képernyő tetején lévő ikonra. Vagy
koppintson a riasztásra, és tartsa lenyomva.
Világóra
A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is
megtekinthető.
Eszközök Óra Világóra ikonra.
1 Koppintson az
2 Koppintson az ikonra és adja hozzá a kívánt várost.
Időzítő
Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott
időtartamot követően szólaljon meg.
Eszközök Óra Időzítő ikonra.
1 Koppintson az
Állítsa
be
az
időt
és
koppintson a Start elemre.
2
• Az időzítő megállításához koppintson a Szünet elemre. Az időzítő
újraindításához koppintson a Folytatás elemre.
3 Az időzítő jelzésének kikapcsolásához koppintson a Leállít ikonra.
Hasznos alkalmazások
124
Stopper
A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.
Eszközök Óra Stopper elemre.
1 Koppintson az
A
stopperóra
elindításához
koppintson a Start elemre.
2
• Köridő rögzítéséhez koppintson a Részidő elemre.
3 A stopperóra megállításához koppintson a Szünet elemre.
• A stopperóra újraindításához koppintson a Folytatás elemre.
• Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a
stoppert, koppintson a Visszaállítás gombra.
Naptár
A naptár funkció áttekintése
A különböző eseményeket és feladatokat a naptár funkció segítségével
rendszerezheti.
Események hozzáadása
Eszközök Naptár ikonra.
1 Koppintson az
2 Válassza ki a kívánt dátumot, majd koppintson az ikonra.
3 Adja meg az eseményhez tartozó adatokat és koppintson a MENTÉS
elemre.
Események szinkronizálása
Koppintson a
Naptárak szinkronizálása gombra, és válassza ki a
szinkronizálandó naptárat.
• Ha az eseményeit a készülékről Google-fiókjára mentette, akkor
automatikusan kapcsolódnak a Google naptárral is. Google naptárjával
más készülékeket is szinkronizálhat annak érdekében, hogy azokon a
készülékeken is meglegyenek az Ön készülékén meglévő események, és
hogy azokon a készülékeken is szerkeszthesse eseményeit.
Hasznos alkalmazások
125
Feladatok
Az ütemtervek egyszerűbb kezelése érdekében a különböző feladatok
regisztrálását is elvégezheti a készüléken.
Eszközök Feladatok ikonra.
1 Koppintson az
2 A feladatok hozzáadásához koppintson az ikonra.
3 Adja meg a feladathoz tartozó adatokat, majd koppintson a MENTÉS
ikonra, illetve elemre.
Zene
Lehetőség van zeneszámok vagy zenei albumok lejátszására és
kezelésére.
Eszközök Zene ikonra.
1 Koppintson az
Válasszon
ki
egy
kategóriát.
2
3 Válasszon ki egy zenei fájlt.
Hangeffektusok beállítása.
Visszatérés az előző
képernyőre.
Boombox show be- és
kikapcsolása.
Hozzáférés a további
opciókhoz.
Átváltás a lejátszási listára.
Szüneteltetés vagy lejátszás.
Vaku be- és kikapcsolása.
Érintse meg, ha az aktuális
fájlt az elejétől kezdve kívánja
lejátszani / Érintse meg
kétszer az előző fájl
lejátszásához / Érintse meg
hosszan a visszatekeréshez.
Lejátszás véletlenszerű
sorrendben.
A hangerő beállítása.
Adjon hozzá vagy távolítson
el kedvenceket.
Hasznos alkalmazások
Érintse meg a következő fájl
lejátszásához / Érintse meg
hosszan az előretekeréshez.
Ismétlési mód kiválasztása.
A hangmagasság és a
sebesség módosítása.
126
• Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően
nem támogatott.
• A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.
• A zenefájlok nemzetközi szerzői jogvédelem alatt állhatnak. Így
a másolás előtt esetleg jogi engedélyt kell beszereznie. Zenei fájl
letöltéséhez vagy másolásához először tájékozódjon az adott ország
szerzői jogi törvényeiről.
• A modell támogatja a Hi-Fi minőségű audiolejátszást. A Hi-Fi
audiofájloknál megjelenik a Hi-Fi ikon.
• Amikor a Boombox Show funkció be van kapcsolva, a képernyőn
megjelenik a zene vizuális hatása. A készülék rezeg, miközben rázza.
Számológép
Kétféle számológépet használhat: az egyszerű számológépet és a
tudományos számológépet.
Eszközök Számológép ikonra.
1 Koppintson az
2 A számításokat a billentyűzet használatával végezheti el.
SmartThinQ
Könnyedén csatlakoztathatja eszközét az IoT-készülékekhez, hogy
kényelmesen ellenőrizhesse és használhassa azokat.
Koppintson az
Eszközök SmartThinQ ikonra.
• Néhány TV-t, set-top boxot, audio- vagy hívásfunkciót támogató
Bluetooth-eszköz elérhető anélkül, hogy bejelentkezne az LG-fiókba.
• Előfordulhat, hogy a más gyártók által gyártott készülékek nem
támogatottak.
• Az LG SmartThinQ beállításainak és súgójának ellenőrzéséhez érintse
gombot.
meg a
Hasznos alkalmazások
127
További eszközök hozzáadása
További eszközök hozzáadásához érintse meg a gombot az LG
SmartThinQ alkalmazás indításakor.
• Kapcsolja be a csatlakoztatni kívánt IoT-eszközt.
• Ha készüléke ugyanazon a Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik
az IoT-eszközhöz, regisztrálhatja az IoT-eszközt a csatlakoztatható
eszközök listájából.
• Ha a készülék nem jelenik meg a listában, érintse meg a gombot,
majd keresse meg az IoT-eszköz nevét. Azt is ellenőrizheti, hogy az
eszköz támogatott-e, és regisztrálja azt.
• A háztartási készülékek, beleértve a hűtőszekrényeket, mosógépeket
és a légkondicionálót, csak a SmartThinQ 2.0 modelleket támogatják. A
SmartThinQ 1.0 modelleket a SmartThinQ alkalmazás támogatja.
• Letöltheti a SmartThinQ alkalmazást, és ellenőrizheti az alkalmazás
Manuális hozzáadás
útmutatóját a képernyő alján. Koppintson a
gombra, majd válassza ki a kívánt készülékkategóriát.
LG Health
LG Health áttekintés
Kezelheti egészségügyi állapotát és megfelelő testedzési szokásokat
alakíthat ki edzéseinek nyomon követésével.
Hasznos alkalmazások
128
Az LG Health elindítása
Konfigurálhatja az LG Health programot az alkalmazás első alkalommal
történő elindításakor vagy az alaphelyzetbe állítása után.
Eszközök LG Health ikonra.
1 Koppintson az
2 A teljes konfiguráláshoz kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
Az LG Health használata
Megtekintheti az LG Health fő adatait és kezelheti a testedzés mértékét,
valamint az egészségügyi adatokat.
Eszközök LG Health ikonra.
1 Koppintson az
Az
alábbi
lehetőségek
közül választhat.
2
Hasznos alkalmazások
129
•
•
: Tekintse meg testedzési naplóját az ellenőrizni kívánt napon.
: Kezdje el a testedzés nyomon követését. A készülék minden
testedzéstípusnál rögzíti az adott edzés útvonalát és mennyiségét.
• : Állítsa be napi testedzési céljait, akár a kalóriákkal és a
lépésekkel együtt, vagy adjon meg egyéb beállításokat az LG Health
alkalmazásban.
• Az LG Health által nyújtott, az egészségre vonatkozó információkat úgy
terveztük, hogy a felhasználónak megfeleljenek, és ne lehessen azokat
felhasználni betegségmegelőzés, kezelés, diagnózis céljára vagy más
orvosi célra.
• Az LG Health eltérhet, vagy előfordulhat, hogy nem elérhető, az
országtól és a szolgáltatótól függően. Az elérhető LG Health funkciók
és az LG Health-hez hozzáadható alkalmazások országtól függően
változhatnak. Ennek oka az eltérő szabályozás.
Email
Az e-mail funkció áttekintése
A készüléken e-mail fiók is regisztrálható, az e-mailek áttekintését és
továbbítását így a telefonján keresztül is elvégezheti.
• Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat
fel az adatforgalomért. További információért lépjen kapcsolatba
szolgáltatójával.
Hasznos alkalmazások
130
Email fiókok regisztrálása
Az e-mail alkalmazás első használatakor végezze el az e-mail fiók
regisztrálását.
Eszközök Email ikonra.
1 Koppintson az
2 Válasszon ki egy e-mail szolgáltatót.
3 Adja meg az e-mail címét és a jelszavát, majd a fiók regisztrálásához
koppintson a KÖVETKEZŐ elemre.
• E-mail fiók manuális regisztrálásához koppintson a KÉZI
BEÁLLÍTÁS elemre (ha szükséges).
Email kezelése fiókok kezelése
Az e-mail fiók megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez koppintson a
Beállítások ikonra, illetve elemre.
• Fiók hozzáadásához koppintson az Fiók hozzáadása elemre.
Fiók törlése ikonra, illetve elemre.
• Fiók törléséhez koppintson a
Másik Email fiók megnyitása
Ha több e-mail fiók regisztrálása esetén egy másik fiókot kíván
megtekinteni, koppintson az
ikonra és válassza ki a kívánt fiókot a
listából.
E-mailek áttekintése
1 Koppintson az ikonra és válassza ki a kívánt fiókot.
2 Jelöljön ki egy e-mailt a listából.
• Ekkor az adott e-mail tartalma jelenik meg.
Hasznos alkalmazások
131
Emailek továbbítása
1 Koppintson az ikonra.
2 Adja meg a címzett e-mail címét.
3 Töltse ki az e-mail tárgysorát és írja meg a levelet.
4
ikonra.
• Fájlok csatolásához koppintson a
• Az opcionális menüpontokhoz koppintson a ikonra.
Az e-mail továbbításához koppintson az ikonra.
• Húzza szét vagy össze két ujját az e-mail-lista betűméretének
beállításához.
HD audió-hangfelvevő
A HD audio felvevő lehetővé teszi az audiobeállítások manuális
konfigurálását, így az Ön környezetéhez igazodva készíthet
audiofelvételeket.
Felvételi módok
Nagy felbontású audiofájlt vehet fel, ha kiválasztja és konfigurálja a kívánt
audio módot, amely illeszkedik a felvételi környezethez.
Érintse meg az
Eszközök HD audio felvevő
.
Normál
Extra beállítások nélkül készíthet hangfelvételt.
Koncert
Hangfelvételt készíthet koncerten vagy egyéb zenei eseményen.
Egyéni
Manuálisan konfigurálhatja a kívánt beállításokat a hangfelvételek
készítéséhez.
Hasznos alkalmazások
132
Stúdió Mód
A stúdió módban lejátszhat egy audiofájlt vagy zenét, és egyidejűleg
felveheti a saját hangját, akkordot hozhat létre azáltal, hogy többször
egymás után felveszi a hangját, illetve kommentárt vehet fel az előadó
vagy beszélő eredeti audiofájljára.
Eszközök HD audio felvevő
Egyéni
1 Érintse meg az
elemet.
2 Koppintson az ikonra.
3 Válassza ki azt az audiofájlt, amelyet háttérzeneként kíván használni.
4 A hang felvételéhez koppintson az ikonra.
5 A felvett hangfájl elmentéséhez koppintson az ikonra.
• A háttérzene csak fülhallgatón keresztül játszható le. A funkció
használata előtt feltétlenül helyezze be a fülhallgatókat.
A HD audio felvevő alkalmazás további hasznos funkciói
GAIN
Beállíthatja a mikrofon által felvett hang érzékenységét.
Minél magasabb az ERŐSÍTÉS értéke, annál nagyobb érzékenység mellett
kerül felvételre a hang.
LCF
Kiszűrhet bármely mély hangtartományú zajt, például a légkondicionáló
mély zúgását.
Minél magasabb az LCF (Alacsony Vágás Szűrő) értéke, annál inkább ki
lesznek szűrve a nagyfrekvenciás zajok.
Hasznos alkalmazások
133
LMT
Ez megakadályozza a felvett hang túlvezérlését. Minél magasabb az
LMT (Korlátozás) értéke, annál több alacsony frekvenciás hang kerüli el a
túlvezérlést.
• A további beállítások módosításához érintse meg a
Beállítások
elemet, majd állítsa be a fájltípust, bitmélységet, mintavételi arányt és a
további beállításokat.
jelenik
• Ha kiválaszt egy módot a Koncert és Egyéni listáról, akkor a
meg. Érintse meg a
elemet, majd válassza ki a használni kívánt
mikrofont.
• Hangfelvétel közben ellenőrizheti a hangminőséget a csatlakoztatott
fülhallgatón. Ha Stúdió módban készít hangfelvételt, akkor a hang
ellenőrzése nincs támogatva. Csak a háttérzenét hallja.
Frissítési/App központ
Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver
legfrissebb verzióját.
Koppintson a
Menedzsment Frissítési/App központ.
Fájlkezelő
A készülékre, illetve felhőbe mentett fájlok megtekintése és kezelése is
lehetséges.
Menedzsment Fájlkezelő ikonra.
1 Koppintson a
2 Koppintson a ikonra, és válassza ki a kívánt tárhelyet.
Smart Doctor
A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak
optimalizálására használhatja.
Koppintson a
Menedzsment Smart Doctor gombra.
Hasznos alkalmazások
134
LG Mobile Switch
Az előző készülék adatai áttehetők az új készülékre az LG Mobile Switch
segítségével.
Menedzsment LG Mobile Switch ikonra.
1 Koppintson a
Beállítások Általános Biztonsági mentés
Vagy koppintson a
LG Mobile Switch ikonra.
2 Kövesse a képernyőn látható utasításokat az adatátvitel kívánt
módjának kiválasztásához.
• A Google Fiók adatai esetén nem történik biztonsági mentés. Amikor
szinkronizálja Google-fiókját, a Google alkalmazások, a Google
névjegyek, a Google naptár és a Google memo alkalmazás adatai,
valamint a Play Áruházból letöltött alkalmazások automatikusan
tárolódnak a Drive alkalmazáson.
• Az adatok átvitele előtt töltse fel teljesen az akkumulátort, nehogy a
készülék véletlenül kikapcsoljon a folyamat közben.
SmartWorld
Az LG Electronics számtalan játékát, hanganyagát, alkalmazását és
betűtípusát is letöltheti. A Kezdőképernyőhöz kapcsolódó különböző
témák és betűtípusok segítségével személyre szabhatja a készülékét.
• Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat
fel az adatforgalomért.
• Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, a területtől vagy a
szolgáltatótól függően.
1
2
3
Koppintson a
Szolgáltatások SmartWorld ikonra.
Koppintson az
LG fiók, és jelentkezzen be.
Válassza ki és töltse le a kívánt tartalmakat.
Hasznos alkalmazások
135
A SmartWorld alkalmazás letöltése
Ha még nem telepítette a SmartWorld alkalmazást, kövesse az alábbi
lépéseket a letöltéshez.
Beállítások Általános Frissítési/App központ
1 Koppintson a
Alkalmazás frissítés elemre.
2 Válassza ki a listáról a SmartWorld elemet, majd koppintson a
Letöltés elemre.
RemoteCall Service
A készülékkel kapcsolatos esetleges problémák a távolból is
meghatározhatók. Elsőként hívjon fel egy LG Ügyfélszolgálatot, az alábbi
módon:
• A funkció használatához először el kell fogadnia annak használatát.
• Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat
fel az adatforgalomért.
1
2
3
Koppintson a
Szolgáltatások RemoteCall Service ikonra.
Hívja fel az LG Ügyfélszolgálatát.
A telefonos kapcsolat létrejöttét követően kövesse az Ügyfélszolgálat
munkatársa által elmondottakat és adja meg a hat számjegyű
hozzáférési számot.
• Megtörténik a készülék távoli csatlakoztatása és kezdetét veszi a
támogatási szolgáltatás.
Cellaüzenet
Valós időben tekintheti meg a különböző vészhelyzetekkel, például
tájfunokkal, áradásokkal és földrengésekkel kapcsolatos szöveges
figyelmeztetéseket.
Koppintson a
Szolgáltatások Cellaüzenet ikonra.
Hasznos alkalmazások
136
Google alkalmazások
Google Fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé
válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a
Google Fiók regisztrációs ablaka. Ha esetleg még nem rendelkezik Google
Fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás
használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.
• Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően
eltérhet.
Chrome
A modern webre készült gyors, egyszerű és biztonságos webböngésző.
Dokumentumok
A Dokumentumok egy olyan együttműködő, szövegszerkesztő eszköz,
amely elősegíti a termelékenységet. A Dokumentumok segítségével valós
időben készíthet, szerkeszthet és kooperálhat.
Drive
A Drive egy olyan fájltároló és -megosztó alkalmazás, amellyel
könnyedén megtalálhatja és megoszthatja dokumentumait, valamint
együttműködhet bárhol, bármikor.
Duo
Kezdeményezzen kiváló minőségű videóhívásokat barátaival és
családtagjaival Androidos telefonról és iPhone készülékről.
Gmail
A Gmail egy könnyen használható levelező alkalmazás, amely
biztonságban tartja üzeneteit, okosabbá teszi a bejövő postafiókját és
segít a szervezésben.
Hasznos alkalmazások
137
Google
A Google alkalmazás informálja Önt a fontos dolgokról. Kapjon gyors
válaszokat, fedezze fel érdeklődési köreit és tegyen szert az Ön számára
fontos dolgokat tartalmazó hírfolyamra.
Keep-jegyzetek
Szöveges és fényképes jegyzetek készítése, szerkesztése és megosztása
a Google-fiókkal.
Térkép
Útban van valahová? Használja a Térképet, az alkalmazást, amelyhez
mindig fordulhat valós idejű GPS-navigációért, a forgalom, a tranzit és
több millió hely információiért, például a véleményekért és népszerű
időkért.
Hírek
A Google Hírek által a világ minden tájáról származó forrásokból
összegyűjtött átfogó, naprakész hírek.
Fotók
Fotói és videói automatikusan szervezett otthona, mely segítségével
megoszthatja és mentheti azt, ami igazán fontos.
Play Filmek és TV
Filmek Google Fiókon keresztüli kölcsönzése, illetve vásárlása. Különböző
tartalmak vásárlása, melyek később bárhol lejátszhatók.
Hasznos alkalmazások
138
Play Zene
Vásároljon zenét a Play áruházból. A készüléken mentett zenék lejátszása.
Táblázatok
A Táblázatok egy olyan együttműködő, táblázatszerkesztő eszköz, amely
elősegíti a termelékenységet. A Táblázatok segítségével valós időben
importálhatja, szervezheti és elemezheti az adatokat.
Diák
A Diák egy olyan együttműködő, bemutatókészítő eszköz, amely elősegíti
a termelékenységet. A Diák használatával információkat rendezhet,
eredményeket jeleníthet meg és közös döntéseket hozhat valós időben.
YouTube
Nézze kedvenc csatornáit, hallgassa kedvelt zenéit és töltsön fel videókat,
hogy megoszthassa az emberekkel világszerte.
Google Asszisztens
A készülék beépített Google Asszisztenssel rendelkezik. Kapjon
válaszokat és intézze dolgait útközben. A kezdéshez nyomja meg a
Google Asszisztens gombot a telefon oldalán, vagy érintse meg és tartsa
lenyomva a telefon „home” gombját.
• A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken.
Hasznos alkalmazások
139
04
Beállítások
Beállítások
Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.
Beállítások ikonra.
Koppintson a
• Koppintson a
ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben,
egy beállítási elem eléréséhez.
• Koppintson a ikonra a megtekintési mód módosításához. Ez a
használati útmutató azt feltételezi, hogy a Fül nézet módot használja.
Hálózat
Wi-Fi
Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Wi-Fi ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
3
• Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.
Válasszon ki egy hálózatot.
• Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
• A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi
hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan
csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, érintse meg a hálózatot,
majd érintse meg az ELFELEJT ikont.
A Wi-Fi hálózat beállításai
A beállításoknál koppintson a Hálózat Wi-Fi ikonra.
• Átváltás mobil adatra: Ha a mobil adatkapcsolat funkció aktiválva
van, de a készülék nem tud Wi-Fi hálózaton keresztül kapcsolódni
az internetre, a készülék automatikusan a mobil adatkapcsolaton
keresztül kapcsolódik az internetre.
Beállítások
141
• Ez a funkció a szolgáltatótól függ.
•
: A Wi-Fi hálózat beállításainak testreszabása.
Wi-Fi Direct
A készüléket csatlakoztathatja más, a Wi-Fi Direct szolgáltatást
támogató készülékekhez, és közvetlenül megoszthat adatokat. Nincs
szüksége hozzáférési pontra. A Wi-Fi Direct szolgáltatással kettőnél több
készülékhez is csatlakozhat.
Haladó
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat Wi-Fi
Wi-Fi beállítások Wi-Fi Direct ikonra.
• Automatikusan megjelennek azok a közeli készülékek, amelyek
támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
2 Válasszon ki egy készüléket.
• A kapcsolat akkor jön létre, ha a készülék elfogadja a csatlakozási
kérést.
• Wi-Fi Direct használata esetén az akkumulátor gyorsabban lemerülhet.
Beállítások
142
Bluetooth
A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek
támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa
a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék
könnyebben vezérelhető.
Párosítás másik készülékkel
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Bluetooth ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
• Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.
• A készüléklista frissítéséhez koppintson a ikonra.
• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.
3
4
Válasszon ki egy készüléket a listából.
A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.
• Ez a lépés a korábban már elért eszközöknél kimarad.
Adatok mentése Bluetooth segítségével
1 Válasszon ki egy fájlt.
2
3
• Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
Koppintson a
Bluetooth ikonra.
Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
• A fájlt a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.
• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájltól függően.
Beállítások
143
Mobil adat
A mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolható. A mobil adatátvitelt
kezelheti is.
A mobil adatátvitel bekapcsolása
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Mobil adat ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Mobil adat ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Bekapcsolva: Az mobilhálózatokon keresztüli adatkapcsolat
használatának beállítása.
• A mobil adathálózat korlátozása: Állítson be korlátot a mobil
adatátvitel használatához, hogy a készülék zárolja a mobil adatok
átvitelét a korlát elérésekor.
• : A mobil adatátvitel beállításainak testreszabása.
Hívás beállítások
Testreszabhat olyan hívásbeállításokat, mint a hanghívás és a nemzetközi
hívási opciók.
• A szolgáltatótól vagy a területtől függően elképzelhető, hogy egyes
funkciók nincsenek támogatva.
1
2
A beállításoknál koppintson a Hálózat Hívás beállítások ikonra.
A beállítások személyre szabása.
Beállítások
144
Internetmegosztás
Internetmegosztás USB-n
A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és
mobil adatokat oszthat meg.
1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
2 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat Internetmegosztás
Internetmegosztás USB-n ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg
a
ikont.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltse le és telepítse az USB
illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
• Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között,
amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB
internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
• Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást:
Windows XP vagy újabb, illetve Linux.
Beállítások
145
Wi-Fi hotspot
A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek
az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat Internetmegosztás
Wi-Fi hotspot ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a
ikont.
2 Koppintson a Wi-Fi hotspot beállítása ikonra, és írja be a Wi-Fi Név
és jelszavát.
3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a
készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
4 Adja meg a hálózati jelszót.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#wifi
Wi-Fi hotspot kikapcsolási időzítő
Ha a Wi-Fi hotspot-ot egy adott ideig nem használja, akkor
automatikusan leválasztásra kerül. Beállíthatja az automatikus
leválasztás idejét.
Beállítások
146
Bluetooth megosztás
Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil
adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Hálózat Internetmegosztás
Bluetooth megosztás ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg az
ikont.
2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken és
párosítsa azokat.
• Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg
adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További
információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
• További információ ezen a honlapon érhető el:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Súgó
Itt segítséget talál az internetmegosztás és a hotspotok használatával
kapcsolatban.
A beállításoknál koppintson a Hálózat Internetmegosztás Súgó
ikonra.
Beállítások
147
Képernyőmegosztás
Készüléke képernyőjét vagy hangját lejátszhatja egy másik készüléken is,
például olyan televízión, amely támogatja a Miracast funkciót.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Képernyőmegosztás ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
3 Válasszon ki egy készüléket a közeli készülékek listájából.
• Ha nem látja a kívánt készüléket, a lista frissítéséhez koppintson a
KERESÉS ikonra.
• A készülék csatlakozása után azon a készülék kijelzője látható.
• A Képernyőmegosztás automatikusan kikapcsol, ha nincs a közelben
megosztásra alkalmas eszköz.
NFC
Készülékét használhatja átviteli vagy hitelkártya adatok küldésére. Más
készülékekkel is megoszthatja adatait.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat NFC ikonra.
2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
• Érintse készülékét egy másik készülékhez, amely támogatja az NFC
adatátvitelt.
• A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen
is elhelyezkedhet. Lásd a Alkatrészek áttekintése fejezetet az NFC
antenna területének részleteiért.
Beállítások
148
Android Beam
Készüléke hátuljának egy másik készülékhez való hozzáérintésével
fájlokat oszthat meg. Megoszthat zenét, videót vagy ismerősei listáját
is, megnyithat honlapokat vagy elindíthat alkalmazásokat egy másik
készülékről.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Android Beam ikonra.
2 Érintse készüléke hátulját egy másik készülékhez.
• A készülék típusának függvényében az NFC antenna másképpen
is elhelyezkedhet. Lásd a Alkatrészek áttekintése fejezetet az NFC
antenna területének részleteiért.
Megosztási panel
Megoszthatja a Galéria, Zene és Fájlkezelő tartalmait a közeli eszközökkel.
Megoszthatja a tartalmakat adott személyekkel, olyan alkalmazásokban,
amelyek a Google Direct Share funkcióval működnek.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Megosztási panel ikonra.
2 Érintse meg a elemet az egyes opciók kikapcsolásához.
Fájlmegosztás
Fájlokat küldhet és fogadhat a készüléke és más LG-készülékek vagy
táblagépek között.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Fájlmegosztás ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• V50 ThinQ: Módosítsa a készülék nevét.
• Mentés helye: Állítsa be azt a mappát, ahová a készülék a más
készülékektől kapott fájlokat mentse.
• Fájlmegosztás: Engedélyezze a más készülékekről kapott fájlok
fogadását.
• SmartShare Beam: Ossza meg a fájlokat más készülékekkel a
SmartShare Beam szolgáltatás segítségével.
• Súgó: Megnézheti a fájlmegosztás súgóinformációit.
Beállítások
149
Média-kiszolgáló
Megoszthatja a készülékén lévő médiatartalmat olyan közeli
készülékekkel, amelyek támogatják a DLNA-t.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Média-kiszolgáló ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Tartalom-megosztás: Ossza meg a készülékén lévő tartalmat a
közeli eszközökkel.
• V50 ThinQ: Állítsa be a készüléke nevét.
• Megosztott tartalmaim: Válassza ki a más készülékekkel
megosztandó médiatartalom típusát.
• Engedélyezett készülékek: Tekintse meg azon készülékek listáját,
amelyek elérhetik saját készüléke tartalmát.
• Nem engedélyezett eszközök: Tekintse meg azon készülékek
listáját, amelyek nem érhetik el saját készüléke tartalmát.
LG AirDrive
Az LG-fiók segítségével számítógépről kezelheti a készüléken lévő
fájlokat. Ehhez nem szükséges USB-kapcsolat.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat LG AirDrive ikonra.
2 Az egyéni LG-fiókjával jelentkezzen be a számítógépén az LG Bridge
és a készülékén az LG AirDrive szolgáltatásba.
• Az LG Bridge szoftver a www.lg.com címről tölthető le.
Kezelje
a számítógépén a készülék fájljait.
3
Beállítások
150
MirrorLink
USB-n keresztül készülékét csatlakoztathatja autójához, és a készülékre
telepített MirrorLink alkalmazás segítségével működtetheti az autó
rádióját vagy információs és szórakoztató rendszerét.
• Ez az alkalmazás kizárólag a MirrorLinket támogató autókban érhető el.
• Töltse le a MirrorLink alkalmazást az alkalmazás áruházból. További
információt a http://www.mirrorlink.com/apps webhelyen találhat.
• Egyes funkciók a MirrorLink funkció használata közben korlátozhatók a
vezető biztonsága érdekében.
1
2
A beállításoknál koppintson a Hálózat MirrorLink ikonra.
Válassza ki, hogy a készüléket a járműhöz USB vagy vezeték nélküli
kapcsolattal csatlakoztatja.
• Csatlakozás USB-kábelen keresztül: Csatlakoztassa a készüléket
a járműhöz USB kábellel. Abban az esetben, ha a jármű támogatja a
MirrorLink funkciót, a MirrorLink funkció automatikusan aktiválódik
USB-n keresztül.
• Vezeték nélküli csatlakozás: Koppintson a Vezeték nélküli
csatlakozás opcióra és húzza el a
ikont a funkció aktiválásához.
Csatlakoztatható eszközök keresése. Kiválaszthatja a kívánt
eszközt a keresési listából, és vezeték nélkül csatlakoztathatja a
készüléket a járműhöz.
• Ha a nem jelennek meg csatlakoztatható eszközök a keresési listán
a MirrorLink vezeték nélküli használata közben, koppintson a Keresés
elemre a lista frissítéséhez.
• A vezeték nélküli MirrorLink kapcsolat csak akkor érhető el, ha a jármű
támogatja a vezeték nélküli MirrorLink kapcsolat funkciót.
Beállítások
151
Nyomtatás
A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és
kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Nyomtatás ikonra.
• Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató
illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.
2
3
4
Az aktiváláshoz érintse meg:
.
Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
Nyomtatók
• Nyomtató hozzáadásához koppintson a
hozzáadása ikonra.
• A nyomtató nevének kereséséhez koppintson a
Keres ikonra.
Beállítások
• A nyomtatók listájának képernyőjén koppintson a
ikonra.
Válassza ki a fájlt, majd koppintson a
Nyomtatás ikonra.
• Megtörténik a dokumentum nyomtatása.
• Ha nem rendelkezik Google-fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a
Fiók hozzáadása ikonra.
Repülési mód
Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az
üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok
és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Repülési mód ikonra.
2 Koppintson a BEKAPCSOLÁS ikonra a jóváhagyási képernyőn.
Beállítások
152
Mobilhálózatok
A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat Mobilhálózatok ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Adatroaming: Válassza ezt az opciót, ha engedélyezni szeretné a
készülék számára, hogy használja a mobil adatforgalmat, amikor a
hazai hálózatán kívül tartózkodik.
• Hálózat típus: Válassza ki a hálózat típusát.
• Hozzáférési pontok: Tekintse meg vagy módosítsa a mobil
adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A
hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget
a hozzáférési pontok listájából.
• Hálózat választás: Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és
kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.
VPN
Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez.
Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.
VPN hozzáadása
1 A beállításoknál koppintson a Hálózat VPN ikonra.
2 Koppintson az ikonra.
• Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva
van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő
jelenik meg. Koppintson a CSERE ikonra az értesítési képernyőn a
képernyőzár aktiválásához. Részletekért tekintse meg a következő
részt: Képernyőzár beállítása.
3
Írja be a VPN részleteit és koppintson a MENTÉS ikonra.
Beállítások
153
VPN-beállítások konfigurálása
1 Koppintson az egyik VPN-re a VPN-ek listából.
2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a
CSATLAKOZÁS ikonra.
• A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a Fiók adatok mentése
jelölőnégyzetet.
Privát DNS
Módosíthatja a Saját DNS (Tartománynév rendszer) beállításait.
1 A beállítások képernyőn koppintson a Hálózat Privát DNS
lehetőségre.
2 Válassza ki a kívánt beállítást majd koppintson a MENTÉS gombra.
Hang
Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.
A beállításoknál koppintson a Hang ikonra, és szabja személyre a
következő beállításokat:
• Hang profil: A hang üzemmód megváltoztatása Hang, Rezgő, vagy
Néma opcióra.
• Hangerő: Állítsa be a különböző elemek hangerejét.
• Csengőhang: Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá
vagy töröljön csengőhangokat.
• Névjegy csengőhangja: A kiválasztott ismerőstől érkező, bejövő
híváshoz hozzon létre csengőhangot.
• Csengőhang rezgéssel: Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes
működését a készüléken.
• Bejövő hívás vakuval való figyelmeztetése: Állítsa be a vakut, hogy
az LG csengőhang szerint villogjon.
• Értesítési hang: Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a
készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
• Ne zavarjon: Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt,
tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a
hét bizonyos napjain.
Beállítások
154
• Hangminőség és effektusok: A funkció segítségével beállíthatja a
hangminőséget és a hanghatásokat egy dal vagy videó lejátszása
közben.
• Rezgés erősség: Állítsa be a rezgés erősségét.
• Rezgés típusa: Kiválaszthatja a rezgés típusát hívások fogadása során.
• Koppintásra rezeg: Annak beállítása, hogy a készülék rezegjen a
képernyőn található ikonokra koppintáskor.
• Tárcsázó billentyűzet hangja: Engedélyezze a billentyűzet
hanghatását.
• LG Billentyűzethang: Engedélyezze az LG billentyűzet hanghatását.
• Érintési hang: Engedélyezhet egy hanghatást egy elem
megérintéséhez.
• Képernyőzár hang: Engedélyezhet egy hanghatást, ha a képernyő
zárolva vagy nyitva van.
Kijelző
Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.
A beállításoknál koppintson a Kijelző ikonra, és szabja személyre a
következő beállításokat:
• Kezdőképernyő: Adja meg a kezdőképernyő személyre szabott
beállításait. Részletekért tekintse meg a következő részt:
Kezdőképernyő beállítások.
• Háttérkép & Téma: Válassza ki a készüléke háttérképét, témáját,
ikonját vagy AOD-témáját.
• Betűtípus: A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód) vagy betűtípus
megváltoztatása.
• Másodlagos kijelző: Válassza ki, hogyan nézzen ki az állapotsor és az
alkalmazások sarkai.
• Előlapi érintőgombok: Rendezze át a előlapi érintőgombokat, vagy
változtassa meg háttérszíneiket.
• Always-on display: Jelenítsen meg bizonyos információkat, például a
dátumot, az időt és az értesítéseket a képernyőn, még akkor is, ha az
kikapcsolt állapotban van. Részletekért lásd: Always-on display.
Beállítások
155
• Alkalmazás méretezése: Állítsa be az alkalmazások képernyőméretét.
Oldalarány
• Ez az eszköz 19,5:9 oldalarányt használ.
-- Bizonyos letöltött alkalmazások nem biztos, hogy támogatják a
19,5:9 oldalarányt.
Ebben az esetben válassza ki a legoptimálisabb képernyőarányt
az alkalmazáshoz, vagy vegye fel a kapcsolatot az alkalmazás
készítőjével a további információkért.
-- Érintéssel válassza ki az egyes alkalmazások oldalarányát:
Beállítások Kijelző Alkalmazás méretezés. Válassza ki a kívánt
oldalarányt a Kompatibilitás (16:9), a szabványos (16.7:9), és a
Teljes képernyő közül.
• Kijelző méret: A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön
könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
• Képernyőfelbontás: A képernyőfelbontás beállítása.
• Ha módosítja a képernyőfelbontást, akkor a pillanatnyilag futó
alkalmazásokat a készülék bezárja.
• Képernyőszín: Állítsa be a kívánt színt, színhőmérsékletet vagy RGB
értékeket.
• Koppintson a
gombra a beállítások visszaállításához.
• HDR videóeffektus: A teljes képernyős videó lejátszása közben
alkalmazza a HDR effektust, hogy a szín fényesebbé és élénkebbé
váljon.
• Komfort nézet: Annak beállítása, hogy a készülék csökkentse a
képernyő kék fényének mennyiségét, hogy a szem kevésbé fáradjon el.
• Fényerő: Használja a legördülő sávot a készülék képernyője
fényerejének beállításához. A képernyő fényerejének a környezet
fényintenzitásához való automatikus beállításához érintse meg az
Auto kapcsolót.
• Auto: Állítsa be a készüléket úgy, hogy a készülék fényereje
automatikusan igazodjon a környezet fényintenzitásához.
Beállítások
156
• Automata képernyő forgatás: Automatikusan elfordítja a képernyőt,
a készülék irányának megfelelően.
• Képernyő idő: Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos
ideig nem használja a készüléket.
• Képernyővédő: Bekapcsolja a képernyővédőt, amikor a készülék
dokkolóhoz van csatlakoztatva, vagy töltés alatt áll. Válassza ki a
képernyővédő típusát.
• Mini nézet: A képernyőméretet csökkentheti, így egy kézzel
kényelmesen használhatja a készüléket. Húzza a képernyő alján levő
Előlapi érintőgombot balra vagy jobbra.
Általános
Zárolóképernyő és biztonság
A képernyőzár és a biztonsági beállítások személyre szabhatók.
• Google Play Protect: Szkennelje eszköztét naponta potenciálisan
káros kódok vagy alkalmazások ellen.
• Készülékkereső: Távolról nyomon követheti az eszköz helyét. Adatai
biztonságáról is gondoskodhat, ha elvesztette a készüléket.
• Biztonsági frissítés: Ellenőrizheti a szoftverfrissítést és
konfigurálhatja az automatikus telepítési beállításokat.
• Válassza ki a képernyőzárat: Válassza ki a képernyő lezárásának
módját. Részletekért tekintse meg a következő részt: Képernyőzár
beállítása.
• Zárolóképernyő testre szabása: Módosíthatja a zárolt képernyőn
megjelenő információkat.
• Biztonságos Zárolásbeállítások: Módosítsa a biztonságos
zárbeállításokat.
• Ujjlenyomatok: Használja az ujjlenyomatát a képernyő vagy
tartalom zárolásához. Részletekért tekintse meg a következő részt:
Ujjlenyomat-felismerés áttekintése.
• Arcfelismerés: Feloldhatja a képernyőzárat az arcával. Részletekért
tekintse meg a következő részt: Az arcfelismerés áttekintése.
Beállítások
157
• Tartalom zárolása: Lehetővé teszi egy zár típus beállítását (jelszó vagy
minta) a QuickMemo+ és a Galéria fájljaihoz.
• Hely: Személyre szabhatja, hogy bizonyos alkalmazások hogyan
használják az Ön helymeghatározásra alkalmas információit.
• Titkosítás és hitelesítő adatok: Konfigurálhatja az SD kártya
titkosítását és hitelesítő adatait.
-- SD kártya titkosítása: Titkosítsa a memóriakártyát és akadályozza
meg, hogy más készülék használhassa azt. Részletekért tekintse
meg a következő részt: Memóriakártya-titkosítás.
-- Biztonságos indítás: Védje a készülékét zárolással, amikor
bekapcsol. Részletekért tekintse meg a következő részt:
Biztonságos indítás beállítások.
-- Hitelesítő adat védelme: Megjeleníti a tárhely típusát, amelyen a
biztonsági tanúsítvány el lesz mentve.
-- Megbízható hitelesítő adatok: Megtekintheti a rendszer gyökér CA
tanúsítványait és a felhasználó által telepített CA tanúsítványokat.
-- Felhasználó hitelesítő adatai: Megtekintheti és módosíthatja a
készülékén tárolt biztonságos tanúsítványinformációkat.
-- Telepítés a tárolóból: Telepítheti a biztonsági tanúsítványt a
tárhelyről.
-- Tanúsítványok törlése: A felhasználó által telepített biztonságos
tanúsítványok és kapcsolódó hitelesítő adatok törlése.
• SIM kártyazár beállítások: Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy
változtassa meg jelszavát (PIN).
• Jelszavak láthatóvá tétele: Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy
a jelszó beírásakor rövid időre láthatóvá váljanak a karakterek, hogy
láthassa, amit beírt.
• Eszközkezelők: Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára
a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
• Trust agents: Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust
agent komponenseket.
• Képernyő rögzítő: Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy
kizárólag az éppen aktív app legyen használható.
• Felhasználási hozzáférés: Tekintse meg az alkalmazások készüléken
való használatának részleteit.
Beállítások
158
Alkalmazások és értesítések
Ellenőrizheti a telepített alkalmazások listáját, és konfigurálhatja az
értesítések, az alkalmazásengedélyek stb. beállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Alkalmazások és
értesítések ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.
Akkumulátor
Megtekintheti az aktuális akkumulátor információkat vagy átkapcsolhat
energiatakarékos üzemmódba.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Akkumulátor
ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Akkumulátor használata: Megjeleníti az akkumulátor
használatának adatait. További részletekhez válassza ki a megfelelő
ikont.
• Százalékos töltöttség az állapotsávon: Százalékos formában
megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az
állapotsorban.
• Optimalizált töltés: Automatikusan beállítja a töltési sebességet
a hő csökkentése és az akkumulátor élettartamának növelése
érdekében.
• Adaptív akkumulátor: Korlátozza a ritkán használt applikációk
akkumulátor-fogyasztását úgy, hogy korlátozza a háttérbeli
tevékenységet.
• Háttérkorlátozások: Kímélje az akkumulátort az olyan
alkalmazások korlátozásával, melyek a háttérben futnak.
• Energiatakarékosság: Csökkenti az akkumulátor fogyasztását
egyes készülékbeállítások lezárásával, mint például a kijelző
fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége.
• Energiatakarékos üzemmód kivételek: Funkcionális korlátozások
nélkül használható alkalmazások kiválasztása energiatakarékos
vagy akkumulátor-optimalizáló módban.
Beállítások
159
Tárhely
A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti
és kezelheti.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Tárhely ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Belső tárhely: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a
készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és
az egyes alkalmazások tárolási igényét.
• SD kártya: Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet
a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg,
ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya
leválasztásához koppintson a ikonra.
Fiókok
Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét vagy
regisztráljon egy felhő-fiókot.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Fiókok ikonra.
2 A beállítások személyre szabása.
Kisegítő lehetőségek
Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segtítségeket.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Kisegítő
lehetőségek ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Látás TalkBack: Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel
értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
• Látás Hangértesítések: Állítsa be a készüléket úgy, hogy
hangosan felolvassa a hívóra vonatkozó információkat.
• Látás Betűtípus: A betűméret, betűvastagság (félkövér-mód)
vagy betűtípus megváltoztatása.
• Látás Kijelző méret: A képernyőn levő elemek beállítása olyan
méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek
pozíciója megváltozik.
Beállítások
160
• Látás Érintő zoom: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez koppintson
háromszor a képernyőre.
• Látás Ablak nagyítása: Végezzen nagyítást vagy kicsinyítést az
ablakon belül, és változtassa ellentétesre a színt.
• Látás Nagy egérkurzor: Megnagyítja az egérmutatót.
• Látás Nagy kontrasztos képernyő: A háttérszínt feketére
változtatja a nagyobb képernyőkontraszt érdekében.
• Látás Képernyőszín invertálása: A gyengébben látó személyek
számára növelje a képernyő színkontrasztját.
• Látás Képernyőszín beállítása: A kijelző színének beállítása.
• Látás Szürkeárnyalatos: Kapcsolja át a képernyőt
szürkeárnyalatos üzemmódba.
• Látás Hívások befejezése a bekapcsoló gombbal: Fejezze be a
hívást a Be- és kikapcsoló gomb megnyomásával.
• Hallás Képaláírás: Kapcsolja be a feliratozást videólejátszás
közben a halláskárosultak számára.
• Hallás Villogó LED: A készülék állapotának jelzése LED-en
keresztül.
• Hallás Villogó figyelmeztetések: Állítsa be a készüléken, hogy
villogó fénnyel jelezzen bejövő hívások, üzenetek és riasztások
esetén.
• Hallás Összes hang lenémítása: Némítson el minden hangot, és
csökkentse a telefonvevő hangerejét.
• Hallás Hangcsatorna: Válassza ki az audió típusát.
• Hallás Hangegyensúly: Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt.
Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
• Érintés és visszajelzés Touch assistant: Kapcsolja be az
érintőbillentyűzetet, hogy könnyebb legyen a gombok és
mozdulatok alkalmazása.
• Érintés és visszajelzés Érintéses bevitel: Szöveg bevitele a
képernyő megérintésével és lenyomva tartásával, módosítása a
képernyő egyszerű megérintésével lehetséges.
• Érintés és visszajelzés Tényleges billentyűzet: Adja meg a
billentyűzet személyre szabott beállításait.
Beállítások
161
• Érintés és visszajelzés Automatikus egérkattintás: Az
egérmutató automatikusan kattint, ha nincs mozgás.
• Érintés és visszajelzés Hívásoknál tartsa benyomva: Fogadja
vagy utasítsa el a hívásokat a hívógomb elhúzása helyett annak
megérintésével és nyomvatartásával.
• Érintés és visszajelzés Képernyő idő: Automatikusan kikapcsolja
a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
• Érintés és visszajelzés Érintésszabályzási területek: Limitálja
az érintőfelületet, így a képernyőnek csak egy adott része
irányítható érintéses bevitellel.
• Kisegítő funkciók parancsikonja: A gyakran használt funkciókhoz
gyorsan hozzáférhet, ha háromszor rákoppint a ikonra.
• Automata képernyő forgatás: Forgassa el a képernyőt
automatikuan a készülék tényleges poziciója szerint.
• Amazon Assistant: Az Amazon Segéd automatikusan termékösszehasonlításokat biztosít, miközben az eszközén kiválasztott
alkalmazásokkal vásárol.
• Felolvasás: Lehetővé teszi, hogy megérintsen elemeket, és szóbeli
visszajelzést kapjon.
• Kapcsolóalapú hozzáférés: Készüléke vezérléséhez hozzon létre
kulcs kombinációkat.
Google
A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és
fiókbeállításait.
A beállítási képernyőn koppintson az Általános Google ikonra.
Smart Doctor
A Smart Doctort a készülék állapotának felmérésére és annak
optimalizálására használhatja.
A beállítási képernyőn koppintson a Általános Smart Doctor ikonra.
Beállítások
162
Floating Bar
Aktiválhat gyakran használt funkciókat, többek között parancsikonokat,
képernyőképeket, a Zene, Névjegyek és egyéb funkciókat, ha megérinti
majd pöccinti a képernyőn levő Floating Bar. Részletekért tekintse meg a
következő részt: A Floating Bar áttekintése.
Játékok
Konfigurálhatja a játékeszközök, a grafikák és az energiatakarékossági
funkció beállításait.
• Játékindító: Koppintson a
gombra a játékindító használatához.
elemre a funkció aktiválásához.
• Játék eszközök: Koppintson a
Ezt a funkciót a képernyő alsó részén található játékeszközök ikon
megérintésével indíthatja el, játékok futtatása során.
• Játék grafika: A játékgrafikák beállítása.
• Ha módosítja egyes játékok beállításait, lehet, hogy a
képernyőmegjelenítés funkció nem működik megfelelően.
• Szünet: Csökkenti a képernyő fényességét és a teljesítményt, amikor a
játékot több mint 5 percen át futni hagyja.
Context Awareness
Automatikusan módosíthatja készüléke beállításait a használat típusának
és helyének megfelelően.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Context
Awareness ikonra.
2 Aktiválja azokat az elemeket, amelyeknek automatikusan szeretné
módosítani a beállításait.
Beállítások
163
Parancsikon
Testreszabhatja a gyorsbillentyűk beállításait.
1 A beállítások képernyőn érintse meg az Általános Parancsikon
lehetőséget.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása.
• Értesítéspanel megjelenítése: Húzzon lefelé/felfelé az értesítési
panel ujjlenyomat-érzékelőjén.
• Kamera megnyitása: Nyomja meg kétszer a Be- és kikapcsolás
gombot a Kamera megnyitásához.
• Rögzítés+ megnyitása: Nyomja meg a Hangerő növelése gombot
kétszer a Rögzítés+ megnyitásához, ha a képernyő zárolva van
vagy ki van kapcsolva.
• Kamera megnyitása: Nyomja meg a Hangerő csökkentése gombot
kétszer a Kamera megnyitásához, ha a képernyő zárolva van vagy
ki van kapcsolva.
• Google Asszisztens megnyitása: Koppintson a Google
Asszisztens gombra a telefon oldalán.
• Beszéljen a Google Asszisztenssel: Nyomja meg és tartsa
lenyomva a gombot, hogy gyorsan beszélhessen a asszisztensével.
• Vizuális pillanatfelvétel megjelenítése: Nyomja meg a Google
Segédinfó gombot kétszer, így áttekintést kaphat a napjáról a
Google Segédinfó appban.
Képernyő bekapcsolása
Koppintson kétszer a képernyőre a képernyő be- vagy kikapcsolásához.
Részletekért tekintse meg a következő részt: Képernyő bekapcsolása.
Érintésérzékenység-növelés
Beállíthatja, hogy az érintőképernyő érzékenyebb legyen az érintésre.
Javasoljuk, hogy ezt a funkciót képernyővédő használatakor kapcsolja be.
A beállítási képernyőn koppintson az Általános, majd az
Érintésérzékenység-növelés ikonra
.
Beállítások
164
Frissítési/App központ
Ellenőrizheti és telepítheti az LG által biztosított alkalmazás vagy szoftver
legfrissebb verzióját.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Frissítési/App központ
ikonra.
Az
2 alábbi beállítások személyre szabása:
• Alkalmazás frissítés: Ellenőrizheti, hogy elérhető-e az
alkalmazásfrissítés. Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a
frissítést.
• Szoftverfrissítés: Ellenőrizheti, hogy elérhető-e a szoftverfrissítés.
Amennyiben rendelkezésre áll, telepítheti a frissítést.
Nyelv és billentyűzet
Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson a Általános Nyelv és bevitel
lehetőségre.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Nyelv: Válassza ki a készülék nyelvét.
• Alapértelmezett billentyűzet: Tekintse meg a jelenleg használt
billentyűzetet. Válassza ki a szövegek beírásakor használt billentyűzetet.
• Képernyő-billentyűzet: Módosíthatja az LG billentyűzet beállításait
vagy a Google Voice hangfelismerő funkcióját.
• Tényleges billentyűzet: Kiválaszthatja a fizikai billentyűzet használatát,
vagy ellenőrizheti a billentyűparancsokat.
• Automatikus kitöltés szolgáltatás: Engedélyezheti ezt az opciót a
fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám
– egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a lehetőséget letilthatja,
használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új szolgáltatási fiókot
adhat hozzá.
• Szöveg beszéddé alakítása: Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet
beállításait.
• Mutató sebessége: Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási
sebességét.
• Egérgombok felcserélése: Állítsa be a jobb egérgombot elsődleges
gombként.
Beállítások
165
Dátum és idő
Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Dátum és idő.
2 A beállítások személyre szabása.
Memória
Megtekintheti az adott időtartam alatt átlagosan felhasznált memóriát,
valamint az egyes alkalmazások által lefoglalt memóriát.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Memória ikonra.
2 Koppintson a ikonra az adatlekérés időtartamának beállításához.
Biztonsági mentés
Biztonsági mentést készíthet a készülékén, másik készüléken vagy
számlán elmentett fájlokról.
1 A beállítási képernyőn koppintson az Általános Biztonsági mentés
ikonra.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• LG Mobile Switch: Lehetővé teszi az adatok átvitele a régi LG
készülékről az új LG készülékre. Részletekért tekintse meg a
következő részt: LG Mobile Switch.
• Mentés és visszaállítás: Az eszköz adatainak biztonsági mentése
vagy adatok visszaállítása az eszközre a biztonsági mentésből.
• A készülék újraindítása következtében néhány, a tárhelyen tárolt
biztonsági másolat fájl törlődhet. Mindenképpen másolja át és tárolja a
fontos biztonsági másolat fájlokat a számítógépén.
• Google biztonsági mentés: Módosíthatja a Google biztonsági
mentés beállításait. A jelenleg használt biztonsági fiókot is
ellenőrizheti, vagy új biztonsági fiókot adhat hozzá.
Beállítások
166
Újraindítás & Visszaállítás
Visszaállíthatja az eszközt, beleértve a hálózati és az alkalmazás
beállításokat.
1 Koppintson a beállítások képernyő Általános Újraindítás &
Visszaállítás elemére.
2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
• Automatikus újraindítás: Indítsa újra és optimalizálja a
telefont egy meghatározott időben. Koppintson a
elemre a
funkció aktiválásához. A készülék automatikusan újraindul, és
optimalizálódik egy megadott időben. Válassza ki az újraindítás
dátumát és idejét.
• Beállíthatja, hogy a készülék hetente egyszer újrainduljon. A készülék az
előre beállított időtől számított egy órán belül automatikusan újraindul.
• A készülék újraindítása után az értesítések és a kitűzők törlődnek.
Mentse a fontos adatokat az előre beállított idő előtt.
• Az Automatikus újraindítás funkció az alábbi esetekben nem működik:
Ha a képernyő bekapcsolt állapotban van, ha az eszköz használatban
van, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 30% vagy kevesebb, ha az
USIM kártya zárolva van, vagy amikor a készülékzár be van kapcsolva a
készülék bekapcsolásakor.
• Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása: Wi-Fi, Bluetooth és
egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
• Preferenciák visszaállítása: Visszaállíthatja egy alkalmazás
beállításait. Az alkalmazásba mentett adatok nem lesznek törölve.
• Gyári adatok visszaállítása: A készülék összes beállításának és a
törölt adatok helyreállítása.
• A Gyári adatok és visszaállítása törli az összes adatot. Adja meg ismét a
készüléknevet, a Google-fiókot és a többi kezdeti információt.
Beállítások
167
A telefonról
Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot,
a szoftver részleteit és a jogi információkat.
A beállítási képernyőn koppintson az Általános A telefonról ikonra, és
tekintse meg az információkat.
Előírás és biztonság
Megtekintheti a szabályozási jeleket és a kapcsolódó információkat a
készüléken.
A beállítási képernyőn koppintson az Általános Előírás és biztonság.
Beállítások
168
05
Melléklet
LG nyelvi beállítások
Válassza ki készüléke nyelvét.
Beállítások Általános Nyelv és billentyűzet
• Koppintson a
Nyelv NYELV HOZZÁADÁSA ikonra, és válasszon ki egy nyelvet.
elemet és húzza a nyelv lista tetejére,
-- Érintse meg hosszan a
alapértelmezett nyelvként történő beállításhoz.
LG Bridge
LG Bridge áttekintés
Az LG Bridge olyan alkalmazás, amely segít a számítógépéről az LG
okostelefonjára mentett fényképei, zenéi, videói és dokumentumai
kényelmes kezelésében. Számítógépén készíthet biztonsági mentést
ismerősei listájáról, fényképeiről és egyebekről, vagy frissítheti készüléke
szoftverét.
• Részletekért lásd az LG Bridge fejezetet.
• A támogatott funkciók a készüléktől függően eltérőek lehetnek.
• Az LG USB driver program szükséges ahhoz, hogy LG okostelefonját
számítógéphez csatlakoztassa, a program az LG Bridge telepítése során
automatikusan telepítésre kerül.
LG Bridge funkciók
• Kezelje a készülékén található fájlokat egy számítógépről Wi-Fi
hálózaton vagy mobil adatkapcsolaton keresztül.
• Készítsen biztonsági mentést a készüléken tárolt adatokról egy
számítógépre, vagy helyezzen át adatokat a számítógépről a
készülékre USB kapcsolaton keresztül.
• Frissítse a készülék szoftverét egy számítógépről USB kapcsolaton
keresztül.
Melléklet
170
Az LG Bridge telepítése egy számítógépre
1 Számítógépén menjen a www.lg.com honlapra.
2 Válassza ki a régióját.
3 Kattintson a Támogatás Szoftverek és készülékszoftverek
4
5
lehetőségre.
Adja meg az eszköz nevét.
VAGY
Válassza ki a termékkategóriát.
A telepítőfájl letöltéséhez válassza a PC szinkronizálás LG Bridge
lehetőséget.
• Az LG Bridge telepítéséhez szükséges minimális követelmények
megtekintéséhez válassza a Részletek elemet.
Telefon szoftverfrissítés
LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről
A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a
http://www.lg.com/common/index.jsp honlapra, és válassza ki az országát
és a nyelvét.
Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes
frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy
ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz
elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.
Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes
figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye
figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat
egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel
eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.
• Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak
meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket,
és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb
termékszoftververziót.
Melléklet
171
LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air
(OTA) funkción keresztül
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja
szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása
nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware
verziót készít készülékéhez.
A telefon szoftverfrissítés elindításához,
Beállítások Általános Frissítési/App központ Szoftverfrissítés
Frissítés ellenőrzése.
• A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a
Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és
alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRMlicenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért
az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig
készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a
felelősséget az adatvesztésért.
• Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.
Melléklet
172
Lopásvédelmi Útmutató
Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben
az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha
a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az
használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy
képernyőzár- információjával.
A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:
• Állítson be képernyőzárat: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de
beállított képernyőzárat, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás
menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
• Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték,
de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni
a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra
meg nem adták.
Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárat
vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat
vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítást csakis Ön, illetve olyan
személy végezheti, akiben megbízik.
• Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak
végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat
a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a
készülékét, a gyári visszaállítás végrehajtása után.
Melléklet
173
Információk a nyílt forráskódú
szoftverrel kapcsolatban
A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú
licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a
http://opensource.lge.com webhelyre.
A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat
és szerzői jogi közlemény letölthető.
Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért
(az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is
biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az
opensource@lge.com e-mail-címre.
Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három
évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az
információ.
Szabályozási információk
(szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:
Beállítások Általános Előírás és biztonság.
Melléklet
174
Védjegyek
• A DTS-szabadalmakat lásd: http://patents.dts.com. A DTS Licensing
Limited engedélyével gyártva. A DTS, a szimbólum, & DTS és a
szimbólum együtt, valamint a DTS:X és a DTS:X logó a DTS, Inc.
bejegyzett védjegye vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
• Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG
és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett
védjegye.
• A V50 ThinQ az LG Electronics, Inc. védjegye.
• A Google, a Google Térképek, a Gmail, a YouTube, a Google Duo, a
Google Play, az Android, a Chrome, a Google Fotók, a Google Play
Protect, a Google Naptár, a Google Dokumentumok, a Google Drive, a
Google Táblázatok és egyéb kapcsolódó jelek és logók a Google LLC
védjegyei.
• A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
• A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
• Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz
tartoznak.
Melléklet
175
Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos
óvintézkedésekre vonatkozóan
Vigyázat!
A termék lézerrendszert alkalmaz. A termék megfelelő használatának
biztosítása érdekében kérjük, olvassa el alaposan a jelen használati
útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.
Amennyiben az egység javításra szorulna, forduljon hivatalos szervizhez.
Az itt meghatározottaktól eltérő kezelési, beállítási és alkalmazási
műveletek súlyos sugárveszély-kitettséget eredményezhetnek.
A lézersugárzásnak való közvetlen kitettség elkerülése érdekében ne
próbálja meg felnyitni a készülékházat, és ne próbáljon meg közvetlen
érinkezésbe lépni a lézerrel.
Melléklet
176
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az LM-V500EM készülék
megfelel az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásainak.
A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a
http://www.lg.com/global/declaration weboldalon.
A termék megfelelőségével
kapcsolatban illetékes iroda
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól
vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a
szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első
alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott
SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül.
A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója
ügyfélszolgálatához!”
Melléklet
177
További információk
Edzett üveg alkatrészek
Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő
után elhasználódhatnak.
• Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki,
akkor az edzett üveg károsodhat.
Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba
egy LG Vevőszolgálattal.
• Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a
károsodástól.
Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics
jótállása, és a biztonság nem garantálható.
Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-1-54-54-054
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.
A készüléken tárolt adatokért való felelősség
kizárása
A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken
tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért,
károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a
készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása
következtében történnek.
Kettős képernyő melléklet
• A készülékhez kettős képernyő csatolható.
• Előfordulhat, hogy a kettős képernyő mappa nem zárul be teljesen, ha
a képernyőt védőfóliával vagy üveggel takarja.
• Előfordulhat, hogy a kettős képernyő nem működik megfelelően, ha
védőfóliát vagy matricát ragaszt a készülék hátoldalára, ahol a kettős
képernyő csatlakozója található.
• A részletekért lásd a Képernyőzár fejezetet.
Melléklet
178
Adatátviteli útmutató
• Az LG eszközök között, illetve egy LG eszköz és egy harmadik fél
eszköze között megosztott adatokhoz lásd az alábbi táblázatot.
Típus
Elem részletei
Személyes
adatok
Névjegyek, üzenetek,
hívásnaplók, naptár,
hangfelvételek
Jegyzetek
Ébresztések
Média
adatok
Képernyő
beállítások
○
○
○
○
X
○
X
X
○
○
○
Kezdőképernyő beállítások
(mappák és widgetek)
○
X
X
Zárolt képernyő beállítások
(kivéve a képernyőzárolási
beállítások)
○
X
X
A letöltött alkalmazás
személyes adatai
Nyilvános tanúsítvány
Egyebek
○
Harmadik fél
által gyártott
iOS eszköz
Android
→
eszköz
LG eszköz
→
LG eszköz
Fényképek, videók,
dalok, dokumentumok
Letöltött alkalmazások
Alkalmazások
LG eszköz
→
LG eszköz
Beállítások (Wi-Fi,
Bluetooth, Hívás, hang
& értesítés, kisegítő
lehetőségek, akkumulátor)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
• Előfordulhat, hogy egyes adatok nem kerülnek átvitelre a szoftver
verziójától, az alkalmazás verziójától, az operációs rendszertől, a gyártó
vagy a szolgáltató irányelveitől függően.
Melléklet
179
Támogatott frekvenciasávok
Tx kimeneti teljesítmény
GSM 900
33.7 dBm
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
25.2 dBm
WCDMA B8
25.5 dBm
LTE B1
25.2 dBm
LTE B3
25.2 dBm
LTE B7
25.2 dBm
LTE B8
25.5 dBm
LTE B20
25.5 dBm
LTE B28
25.5 dBm
LTE B38
25.5 dBm
LTE B40
25.2 dBm
5G NR n78
23.2 dBm
BT 2.4GHz
12.5 dBm
WLAN 2.4GHz
19.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz
19.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz
14.5 dBm
NFC
-22 dBuA/m
Dual Screen 60.75GHz
1.0 dBm
Melléklet
180
A régi készülék ártalmatlanítása
1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási
hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt
módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az
esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek
leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a
szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi,
gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.
Használt akkumulátorok leselejtezése
1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb)
vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005%
higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve
kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt
módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni
az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt
negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora
leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz,
illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
Melléklet
181
GYIK
Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek a készülék
használata során fordulhatnak elő. Egyes problémák esetén a
szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját
maga is.
Az eszköz túlmelegszik
A készülék használat közben túlmelegszik.
A következő esetekben az akkumulátor fogyasztása nő, és a készülék
túlmelegedhet:
• Amikor először kapcsolja be az eszközt, vagy biztonsági másolatot
készít az adatokról
• Ha több alkalmazást futtat egyszerre
-- Ha több alkalmazás fut a háttérben
-- Ha nagy fájlokat tölt le videofelvétel készítése vagy videóhívás
közben
• Nagy teljesítményt igénylő funkciók használata esetén
-- Amikor videókat néz az interneten vagy hosszú videót rögzít
-- Amikor hosszabb ideig high-end játékokat játszik
-- Ha hosszabb ideig a képernyő maximális fényerejét használja
• Sok mobiladat használata esetén
-- Wi-Fi hotspot vagy tethering használata esetén
-- Ha egyszerre több fiókhoz szinkronizál adatokat
Melléklet
182
• Egyéb esetek
-- Külföldön roaming esetén
-- Ha a készüléket olyan helyen használja, ahol gyenge a jel vagy nincs
vétel
-- Ha készüléket sérült vagy idegen anyaggal szennyezett töltővel/USB
kábellel tölti
• A fenti esetek egy része a funkcióktól és az alkalmazásoktól függően
nem vonatkozhat.
A készülék töltés közben túlmelegszik.
• Töltés közben a készülék és a töltő forró lehet. Vezeték nélküli
töltés vagy gyors töltés közben az eszköz még forróbbá válhat. Ha
az akkumulátor hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, a
készülék megszakíthatja a töltést.
-- Húzza ki a töltőt a készülékből, és zárjon be minden futó
alkalmazást. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt folytatná az eszköz
töltését vagy az alkalmazás futtatását.
-- Állítsa le a töltést, ha a készülék alsó részében található töltő/
USB kábel csatlakozója túlhevül, és keresse fel a legközelebbi LG
ügyfélszolgálatot.
A készülék túlmelegedésének kezelése
• Zárjon be minden futó alkalmazást vagy funkciót, és hagyja lehűlni az
eszközt.
• Mindig frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.
• Kapcsolja ki a Bluetooth, Wi-Fi vagy GPS funkciót, amikor nem
használja azokat.
• Zárja be azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használ.
• Ha a készüléket a képernyő maximális fényerejével használja,
csökkentse a fényerőt.
• Ha a készülék hosszabb ideig túlmelegszik, ne használja egy ideig.
Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, látogassa meg az LG
ügyfélszolgálatát.
Melléklet
183
Használati korlátozások a készülék túlmelegedése esetén
Ha a készülék használat vagy töltés közben túlmelegszik, kapcsoljon ki
bizonyos funkciókat, alkalmazásokat vagy akár az eszközt.
Ez a funkciót támogató eszközök normál művelete.
• Ha a készülék hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, egy
figyelmeztető üzenet jelenik meg.
-- Ha high-end játékokkal játszik, videofelvételeket készít vagy nagy
fájlokat tölt fel, akkor az eszköz hosszabb időre túlmelegedhet.
Ebben az esetben egy figyelmeztető üzenet jelenhet meg az
automatikus leállítás bejelentésére.
Kapcsolja ki a készüléket vagy zárjon be minden futó alkalmazást
vagy funkciót, és hagyja lehűlni az eszközt.
• A képernyő fényereje és működési sebessége korlátozva lehet a
készülék hűtése érdekében. Bármely futó alkalmazás vagy funkció
lelassulhat vagy leállhat. A készülék megszakíthatja a töltést.
SIM kártya hiba
Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt
Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.
A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben
ellenőrizze a hálózatot.
A hívások nem elérhetők
Nincs hitelesítve az új hálózat.
Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő
számra.
Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott
számra.
A készüléket nem lehet bekapcsolni
Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.
Az akkumulátor bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
Melléklet
184
Töltési hiba
Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.
Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.
Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.
Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a
vásárlás után
Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg
hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.
Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy
alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.
Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor
élettartama idővel csökken.
Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor
Töltse fel az akkumulátort.
Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy
az eszközről való törlésével.
Újraindítja a készüléket.
Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban,
vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.
A fénykép gyenge minőségű
Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a
használt fényképészeti technikáktól függően.
Ha fényképeket és videókat készít, a normál látószög minősége jobb, mint
as széles látószögé.
Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek
zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.
Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.
Melléklet
185
Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol
Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az
érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog
megfelelően működni.
Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése
közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt,
előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.
Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények
között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.
Indítsa újra az eszközét az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.
Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy
LG Electronics szervizközpontba.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy
Indítsa újra az eszközt.
• Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be
kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.
Rendszerindítás elvégzése
• Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához
abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az
érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.
• Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a
Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.
Melléklet
186
A készülék visszaállítása
• Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza
a gyári adatokat.
• A beállítási képernyőn koppintson az Általános Újraindítás &
Visszaállítás Gyári adatok visszaállítása elemre.
-- Ez a módszer visszaállítja az eszköz összes beállítását, és törli az
adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági
másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
-- Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után
ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.
A Bluetooth-eszköz nem található
Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva
van az eszközén.
Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktiválva
van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.
Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-eszköz a
maximális Bluetooth tartományon belül van (10 m).
Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot
egy LG Electronics szervizközponttal.
A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy
számítógéphez csatlakoztatja
Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az
eszközével.
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb
változata van telepítve a számítógépére.
A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő
Az alkalmazásnál probléma lépett fel.
Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.
Melléklet
187
HRVATSKI
Informacije o ovom korisničkom
priručniku
Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj
korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako
biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.
• Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor
namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s
drugim uređajima.
• Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
• Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje
podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne
obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje
na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja
o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju
navedene aplikacije.
• Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s
neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje
podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor
tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
• Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici
operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati
od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su
promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
• Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji
isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako
izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe,
možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik
potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.
1
• Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih
usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog
sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove,
odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe.
Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne
pojedinosti.
• Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu.
Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.
Obavijesne upute
UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i
trećih osoba.
OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja
uređaja.
NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.
Informacije o ovom korisničkom priručniku
2
Sadržaj
5
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
01
Posebno prilagođene
značajke
51
Umetanje SIM kartice
53
Umetanje memorijske kartice
54
Uklanjanje memorijske kartice
55
Baterija
58
Dodirni zaslon
61
Početni zaslon
15
Značajke kamere
71
Zaključavanje zaslona
27
Kvaliteta zvuka i značajke efekta
76
Šifriranje memorijske kartice
28
Floating Bar
77
Snimanje snimke zaslona
31
Google Pomoćnik
78
Upisivanje teksta
33
Prepoznavanje otiska prsta
82
Dijeljenje sadržaja
36
Prepoznavanje lica
84
Ne smetaj
40
Značajka Istovremenog
obavljanja više zadataka
42
Always-on display
43
Napomene vezane uz
vodootpornost
02
03
Korisne aplikacije
86
Instaliranje i deinstaliranje
aplikacija
87
Otpad aplikacija
Osnovne funkcije
88
Prečaci za aplikacije
46
89
Telefon
93
Poruke
94
Fotoaparat
Sastavni dijelovi proizvoda i
dodaci
47
Pregled dijelova
50
Uključivanje i isključivanje
napajanja uređaja
113 Galerija
116 Kontakti
3
119 QuickMemo+
121 Sat
122 Kalendar
123 Zadaci
123 Glazba
124 Kalkulator
124 SmartThinQ
125 LG Health
127 E-pošta
129 HD Audio Snimač
131 Centar za ažuriranje
131 Upravljanje datotekama
131 Smart Doctor
132 LG Mobile Switch
132 SmartWorld
133 RemoteCall Service
133 Emitiranje ćelija
134 Googleove aplikacije
05
Dodatak
167 Postavljanje LG jezika
167 LG Bridge
168 Ažuriranje softvera telefona
170 Priručnik za zaštitu od krađe
171 Obavijest s informacijama o
softveru s otvorenim izvornim
kodom
171 Zakonske odredbe (Regulatorni ID
broj, elektronička oznaka itd.)
172 Zaštitni znaci
173 Izjava o sigurnosti lasera
174 IZJAVA O SUKLADNOSTI
174 Ured zadužen za sukladnost
ovog proizvoda
174 Wi-Fi (WLAN)
04
175 Više informacija
179 Često postavljana pitanja (FAQ)
Postavke
138 Postavke
138 Mreža
151 Zvuk
152 Zaslon
154 Standardno
Sadržaj
4
Smjernice za sigurno i učinkovito
korištenje
Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti
opasno ili nedopušteno.
Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik
pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku,
kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja
aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su
zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG
pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.
Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja
Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).
Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti
radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene
razine energije RF zračenja za širu populaciju.
• Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu
poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične
brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira
najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
• Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u
razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili
važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
• Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija
za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
• Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,243 W/kg (10 g), a kada
se nosi na tijelu 1,497 W/kg (10 g).
5
• Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi
u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela.
Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča
za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala
bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao
podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s
mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može
kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno
poštujte gore navedenu udaljenost.
Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom
zračenju (RF)
U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FFC) Sjedinjenih Američkih
Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani
standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog
zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije.
Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane
međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je
smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.
Izjava u članku 15.19
Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.
Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:
(1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
(2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi
mogle uzrokovati neželjene posljedice.
Izjava u članku 15.21
Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku
rukovanje opremom.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
6
Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela
Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je
razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako
bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF),
najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i
stražnjeg dijela uređaja.
Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju
se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39
inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za
uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima
o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.
Izjava u članku 15.105
Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B,
sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila
odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema
stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsko zračenje te, ako se ne instalira i ne
koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku
opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika
instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog
signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme,
korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:
• Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
• Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
• Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
• Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku
opremu.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
7
Njega i održavanje proizvoda
• Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka
LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih
dodatnom opremom drugih proizvođača.
• Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne
najave.
• Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga
stručnom servisnom osoblju.
• Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može
uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom
da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
• Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih
računala.
• Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
• Nemojte ga ispuštati da padne.
• Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
• Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte
koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku
opremu.
• Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati
strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
• Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do
rizika od požara.
• Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput
benzena, razrjeđivača ili alkohola).
• Ne punite uređaj na mekanom pokućstvu.
• Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
• Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao
utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
• Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
• Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
• Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez
potrebe.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
8
• Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili
napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala
uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
• Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira
toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može
uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s
uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
• Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte
ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice,
mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
• Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja.
Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.
• Za mobilni uređaj potrebna je prikladna cirkulacija zraka kako bi se raspršila
vrućina. Direktni kontakt s kožom i neadekvatna cirkulacija zraka u uređaju može
prouzročiti pregrijavanje uređaja. Uređaj mora biti barem 1.0 cm udaljen od tijela
korisnika.
• Spriječite prostup prašini i drugim česticama otvoru za kabel, punjač ili USB.
Može izbiti požar ili može doći do pregrijavanja.
• Pripazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama. Proizvod nemojte koristiti
niti puniti ako je mokar. Kad se proizvod smoči, indikator oštećenja uzrokovanog
tekućinom promijenit će boju. Imajte na umu da nakon toga više nećete moći
iskoristiti besplatnu uslugu popravka u servisnom centru koja se pruža u sklopu
jamstva.
Učinkovit rad uređaja
Elektronički uređaji
Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja.
Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad
medicinskih uređaja koje koristite.
• Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih
uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm
kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
• Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
• Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
• Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
9
• Uređaj koristite pri temperaturama od 0 ºC do 35 ºC ako je to moguće.
Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do
oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.
Pacemaker (stimulator srca)
Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost
mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju
sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj
strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.
Sigurnost u vožnji
Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.
• Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
• Svu pozornost posvetite vožnji.
• Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to
zahtijevaju uvjeti vožnje.
• Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu,
kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
• Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom
ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno
funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i
zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.
Izbjegavanje oštećenja sluha
Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan
zvuk.
Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga
preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.
Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.
• Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili
ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.
• Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
10
Stakleni dijelovi
Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako
uređaj padne na tvrdu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo
slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok
staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.
Područje eksplozija
Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte
ograničenja i slijedite sve propise i pravila.
Potencijalno eksplozivne atmosfere
• Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
• Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
• Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku
vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.
U zrakoplovu
Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.
• Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
• Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.
Djeca
Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove
koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.
Hitni pozivi
• Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih
poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojedinosti zatražite od
lokalnog davatelja usluga.
• Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94,
moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem
nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
11
Informacije o bateriji i održavanje
• Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku
od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno
utjecati na rad baterije.
• Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako
bi produžili vijek trajanja baterije.
• Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
• Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
• Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za
zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
• Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila
duže vrijeme.
• Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod
visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
• Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti
učinkovitost baterije.
• Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom
baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
• Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste
spriječili dodatno trošenje električne energije.
• Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda,
uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
• U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili
noktiju. To može uzrokovati vatru.
• Potrošnja energije (povezanost s mrežom u pripravnom stanju): 0,7 W
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
12
Zaštita osobnih podataka
• Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i
zloupotrebe povjerljivih podataka.
• Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za
gubitak podataka.
• Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegova odlaganja u
otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
• Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
• Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim
osobnim podacima.
• Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove
zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste
izbrisali ili promijenili podatke o računu.
• Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste
zaštitili osobne podatke.
• Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.
Napomena za zamjenu baterije
• Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
• Zamjena baterije od strane nekvalificiranog stručnjaka može uzrokovati
oštećenje uređaja.
• Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti
do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti kvalificirani stručnjak.
Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
• U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar
proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preproučuje neka
bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili
recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja
proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi
bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG
servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
• Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda,
odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije
baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih
profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje
13
01
Posebno
prilagođene
značajke
Značajke kamere
Studio
Možete napraviti fotografije studijske kakvoće koristeći značajke
Reflektor i Pozadina na kameri.
Reflektor
Tijekom snimanja fotografija možete primijeniti različite efekte
osvjetljenja.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite Studio.
Dodirnite
da biste odabrali efekt osvjetljenja.
Ikona reflektora
Opcije reflektora
3
4
Dodirnite ikonu željenog efekta osvjetljenja.
Kada se na zaslonu pojavi opcija Studio efekt je dostupan. dodirnite
da biste snimili fotografiju.
• Značajka Studio možda neće funkcionirati ako kamera ne može
prepoznati objekt.
• Dok snimate selfie, dodirnite
3D osvjetljenje za podešavanje
temperature boje i razine svjetline. Također možete promijeniti i
lokaciju svjetlosti povlačenjem .
Posebno prilagođene značajke
15
Kulisa
Tijekom snimanja portreta možete primijeniti različite efekte za pozadinu.
1
2
3
Dodirnite
Dodirnite
, a zatim dodirnite Studio.
kako biste odabrali efekt kulise.
Odaberite boju pozadine koju želite postaviti.
Ikona kulise
Boje pozadine
Posebno prilagođene značajke
16
Portret
Možete napraviti umjetnički portret gdje je objekt u fokusu a pozadina
je zamagljena. Također možete izmijeniti sliku tako što ćete primijeniti
svjetlosni ili efekt boje na pozadinu.
• Prilikom snimanja fotografije, zadržite rastojanje od objekta od 0,4 ~
1,5 m.
• Ova funkcija neće biti dostupna ako je okružje suviše mračno.
1
2
Dodirnite
, pa dodirnite Portret.
Povucite klizač ulijevo ili udesno kako biste podesili stepen
zamagljenja.
Podesite jačinu zamagljenja.
3
Kada se na zaslonu pojavi opcija Portret je dostupan. dodirnite da
biste snimili fotografiju.
• Funkcija Portret možda neće funkcionirati ako kamera ne može
prepoznati objekt.
Posebno prilagođene značajke
17
AR funkcije
Sa aplikacijom Kamera možete koristiti funkcije AR (Augmented Reality
- proširena stvarnost). Možete napraviti vlastiti Moj avatar, AR emotikon
ili AR naljepnicu za bogat sadržaj. Funkcija Moj avatar omogućava
vam napraviti svoju crtanu verziju i prilagoditi je. AR emotikon vam
omogućava napraviti 3D animirane emotikone koji podražavaju izraz
lica. AR naljepnica omogućava vam biranje od više različitih naljepnica za
korištenje u fotografiji ili videu dok ste okrenuti prema kameri.
Pravljenje Mog avatara
, prebacite se na prednju kameru, pa dodirnite
1 Dodirnite
.
2
Dodirnite
da biste snimili fotografiju.
• Slijedite upute na zaslonu za poravnanje lica na zaslonu.
• Da biste napravili Mog avatara koristeći neku od spremljenih
fotografija iz galerije, dodirnite .
Posebno prilagođene značajke
18
3
Odaberite pol Mog avatara i odaberite detalje uključujući tip avatara,
boju kože, frizuru i odjeću a zatim dodirnite OK.
• Snimljene fotografije se spremaju u Galeriji.
Posebno prilagođene značajke
19
Pravljenje Mog avatara, AR emotikona i AR naljepnice
, prebacite se na prednju kameru, pa dodirnite
1 Dodirnite
.
2
Odaberite opciju koju želite snimiti.
Moj avatar
3
AR emotikon
AR naljepnica
Kako biste snimili fotografiju, dodirnite . Kako biste snimili
videozapis, dodirnite .
• Snimljene fotografije se spremaju u Galeriji.
Posebno prilagođene značajke
20
Korištenje naljepnica sa avatarima
1 Dodirnite na LG tipkovnici.
2 Odaberite željenu naljepnicu s avatarom i dodirnite .
Ikona
naljepnice s
avatarom
Izaberite Moj
avatar.
Posebno prilagođene značajke
21
Korištenje animirane naljepnice
1 Dodirnite na LG tipkovnici.
2 Odaberite željenog Mog avatara.
3 Dodirnite da biste snimili glas i video a zatim dodirnite
da biste
ih spremili.
• Prave se animirane naljepnice s različitim izrazima lica, pokretima i
glasovima.
4
Dodirnite da biste otpremili animiranu naljepnicu i dodirnite .
• Dodirnite da biste pregledali napravljenu animiranu naljepnicu.
Izaberite
animiranu
naljepnicu.
Posebno prilagođene značajke
22
AI CAM
Možete učinkovito fotografirati ili bilježiti video snimke jer kamera
prepoznaje objekt tijekom fotografiranja ili snimanja video snimka.
1
2
Dodirnite
, nakon toga dodirnite AI CAM.
Nakon prepoznavanja objekta, primjenjuje se najbolji efekt za scenu.
• Za druge efekte, dodirnite ikonu na zaslonu.
• Rezultat prepoznavanja scene može se razlikovati ovisno o osvjetljenju
lokacije subjekta dok slikate fotografije. Ključne riječi ne pojavljuju se na
stvarnim fotografijama ili video snimkama.
• Ova je značajka dostupna samo ako su prednja i stražnja kamera u
automatskom načinu.
Filmski snimak
Možete snimiti trenutak i napraviti video sa samo dijelom zaslona u
pokretu.
Tijekom snimanja video zapisa, držite uređaj stabilno. Nakon snimanja
videozapisa, protrljajte područje u video zapisu u kojem želite pokret.
Odabrano područje se počinje pokretati a ostatak videa ostaje nepomičan.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite Više
.
Dodirnite
da biste snimili video zapis u trajanju od 3 sekunde.
• Držite uređaj stabilno tijekom snimanja video zapisa.
Posebno prilagođene značajke
23
3
Dodirnite
i protrljajte područje u kojem želite pokret sa efektom
filmskog snimka.
Poništi
Ponovi
Reproducirajte unaprijed i
unatrag više puta.
Reproducirajte unaprijed više
puta.
Odaberite područje koje će se
pomicati.
Izbrišite odabrano područje.
• Dodirnite
da biste izbrisali odabrano područje.
• Dodirnite da biste reproducirali odabrano područje unaprijed više
puta.
• Dodirnite da biste reproducirali odabrano područje unaprijed i
unatrag više puta.
4
Dodirnite SPREMI.
• Odabrano područje će se kretati.
Posebno prilagođene značajke
24
Cine Video
Možete snimiti videozapis sličan filmu.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite Više
.
Dodirnite
da biste snimili videozapis.
•
: Snimite videozapis odabirom funkcije zumiranja sa
zamagljivanjem pozadine da biste povećali/smanjili određeno
željeno područje.
•
: Odaberite efekt koji želite primijeniti na snimku. Također
možete podesiti vinjetu i jačinu svakog filmskog efekta. Ta se
funkcija ne može promijeniti nakon početka snimanja.
• Funkcija Zumiranje sa zamagljivanjem pozadine podržava brzinu
zumiranja do 3x.
• Ta funkcija podržava samo videosnimanje pod standardnim kutom.
Posebno prilagođene značajke
25
Profesionalni šminker
Prilikom snimanja sebića, možete primjenjivati različite tehnike šminkanja.
Kada koristite prednju kameru, podesite ton kože i nanesite šminku na oči
i usne.
1
2
Dodirnite
3
Dodirnite
, prebacite se na prednju kameru, pa dodirnite
.
Odaberite željenu opciju šminke, zatim povucite klizač ulijevo ili udesno
da biste prilagodili efekt.
• Ako odaberete Ništa, klizač nestaje.
kako biste snimili fotografiju.
Posebno prilagođene značajke
26
Kvaliteta zvuka i značajke efekta
DTS:X 3D Surround
Možete reproducirati pjesmu ili videozapis u trodimenzionalnom,
cjelovitom i živopisnom zvuku. Za uporabu ove značajke spojite slušalice,
zvučnik ili drugi vanjski audiouređaj na vaš uređaj.
Dodirnite
Postavke Zvuk Kvaliteta zvuka i efekti DTS:X 3D
Surround, zatim dodirnite
kako bi aktivirali ovu značajku.
Prilagođavanje smjera zvuka
Po želji možete prilagoditi i smjer zvuka.
1
Dodirnite
Postavke Zvuk Kvaliteta zvuka i efekti DTS:X
3D Surround, zatim dodirnite .
2
Odaberite smjer zvuka.
Posebno prilagođene značajke
27
Floating Bar
Pregled Floating Bara
Dodirivanjem i povlačenjem Floating Bara po zaslonu možete aktivirati
funkcije koje često upotrebljavate, uključujući prečace, snimke zaslona,
glazbeni player i brze kontakte.
Kako biste aktivirali funkciju lebdeće trake, dodirnite
Postavke
Standradno Floating Bar
.
Otvaranje i zatvaranje Floating Bara
• Otvaranje floating bara: Dodirnite ili .
• Zatvaranje floating bara: Dodirnite ili .
Floating Bar
Posebno prilagođene značajke
28
Promjena položaja lebdeće trake
• Ako je floating bar otvoren: Dodirnite i zadržite floating bar, a zatim
je povucite na željeno mjesto.
• Ako je floating bar zatvoren: Dodirnite i zadržite floating bar, a zatim
je povucite na željeno mjesto uz rub zaslona.
• Floating Bar može se pomicati samo u području između statusne trake
i trake za brzi pristup. Pojedinosti potražite u odjeljku Izgled početnog
zaslona.
Deaktiviranje Floating Bara
Floating Bar možete deaktivirati na jedan od sljedećih načina:
• Dodirnite i zadržite ili na Floating Baru i zatim je povucite na
područje za brisanje na vrhu zaslona.
• Dodirnite ili na floating baru, a zatim dodirnite
na vrhu
zaslona.
• Dodirnite
Postavke Standradno Floating Bar
.
Posebno prilagođene značajke
29
Postavljanje Floating Bara
Možete odabrati sadržaj za prikaz na Floating Baru i promijeniti redoslijed
njegova prikazivanja. Dodirnite na lebdećoj traci ili dodirnite
Postavke Standradno Floating Bar.
• Položaj: Postavite položaj Floating Bara.
• Prečaci: Brzo pristupite aplikacijama ili funkcijama koje često upotrebljavate.
• Snimi zaslon: Snimite sadržaj zaslona da biste izrezali željeni dio ili
stvorili GIF datoteku.
Pokrenite Capture+ na željenom zaslonu.
Pokrenite funkciju Proširena snimka da biste snimili zaslon dok se
krećete po njemu.
Snimite željeni dio zaslona.
Spremite trenutačni sadržaj zaslona kao GIF datoteku. Možete
prilagoditi veličinu slike koju želite snimiti.
• Za premještanje na željeno mjesto povucite .
• Kako biste započeli snimanje GIF datoteke, dodirnite
.
• Kako biste prekinuli snimanje GIF datoteke, dodirnite
.
• Brzi kontakt: Nazovite ili pošaljite poruku osobama koje ste postavili
kao brze kontakte.
• Glazbeni player: upravljajte glazbom koju slušate.
• U prečace se može dodati najviše 5 aplikacija ili funkcija.
• U brze kontakte možete dodati najviše 5 kontakata.
• Ovu funkciju možete koristiti samo u kreativne svrhe. Uporaba ove
funkcije, kojom se krše prava neke druge osobe, primjerice autorska
prava ili se izriču klevetničke ili uvredljive izjave, može biti podložna
građanskopravnoj, kaznenopravnoj ili upravnopravnoj odgovornosti i/
ili kaznama u skladu s važećim zakonima. Zabranjeno je kopiranje,
umnožavanje, distribuiranje ili bilo kakva nezakonita uporaba materijala
zaštićenih autorskim pravima bez dopuštenja zakonitog vlasnika ili
nositelja autorskih prava. Do najveće mjere dopuštene važećim zakonom,
LG Electronics odriče se svih izričitih ili podrazumijevanih jamstava, kao i
s njima povezane odgovornosti.
• GIF se može izraditi u trajanju do 15 sekundi.
Posebno prilagođene značajke
30
Google Pomoćnik
Pregled Google Pomoćnika
Vaš uređaj ima ugrađenu značajku Google pomoćnika. Pronađite odgovore
i završite obaveze dok ste u pokretu. Kako bi započeli, samo pritisnite
tipku Google pomoćnika na bočnoj strani uređaja ili pritisnite i držite .
• Za korištenje ove značajke, prvo se spojite na mrežu i prijavite se u svoj
Google račun
• Ova značajka možda neće ispravno raditi ili preciznost prepoznavanja
glasa može biti smanjena u slučaju kad je jačina signala Wi-F-ija ili
mobilne mreže slaba.
• Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati
ovisno o području pružanja usluge.
Prijava
1 S početnog zaslona pritisnite i držite
da biste pokrenuli Google
pomoćnika ili pritisnite tipku Google pomoćnika na lijevoj bočnoj
strani uređaja.
2
3
Dodirnite INICIJALNO PODEŠAVANJE.
4
Odaberite da li želite koristiti značajku otključavanja prepoznavanjem
glasa.
• Kad je ova značajka aktivirana, zaslon možete otključati govoreći
“Ok Google” dok je zaslon isključen ili zaključan.
Slijedite upute na zaslonu i recite “Ok Google”.
• Uređaj će pohraniti podatke o vašem glasu za prepoznavanje.
Posebno prilagođene značajke
31
• Ova značajka može povećati sigurnosne ranjivosti u usporedbi s drugim
zaključavanjima zaslona, kao što su Knock Code, uzorak, PIN i lozinka.
Kada se upotrijebi slično lice ili snimljen glas, zaslon se može
otključati.
• Za korištenje ove značajke, dodirnite
Postavke Standardno
Zaključavanje zaslona i sigurnost Sigurne postavke zaključavanja
Smart Lock, a zatim odaberite metodu zaključavanja zaslona kojom
želite otključati uređaj. Dodirnite Voice Match, zatim dodirnite Pristup
pomoću Voice Matcha
, a zatim ponovno unesite trenutno
korišteni način otključavanja. Uzmite u obzir da je Swipe isključen.
• Trebate otključati uređaj pomoću korištenjem posebne metode ako vam
otključavanje prepoznavanjem glasa nije uspjelo. Pojedinosti potražite u
odjeljku Postavljanje zaključavanja zaslona.
5
Dodirnite Spremi.
Pokretanje Google pomoćnika
1 Google Pomoćnik možete pokrenuti pomoću jedne od sljedećih
metoda:
• Dodirnite i zadržite na početnom zaslonu.
• Pritisnite tipku Google pomoćnika na lijevoj bočnoj strani telefona.
• Recite “Ok Google” kada je zaslon isključen ili zaključan.
2
Izgovorite naredbu ili pitanje kada vidite
na dnu zaslona.
• Točnost prepoznavanja glasa može se smanjiti ako nerazumljivo govorite
ili se nalazite na bučnom mjestu. Kada koristite značajku prepoznavanja
glasa, njezinu točnost možete povećati ako govorite jasnim glasom i s
tihog mjesta.
Posebno prilagođene značajke
32
Prepoznavanje otiska prsta
Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta
Na uređaju morate registrirati svoj otisak prsta prije nego što započnete
upotrebljavati funkciju prepoznavanja otiska prsta.
Funkciju prepoznavanja otiska prsta možete upotrebljavati u sljedećim
slučajevima:
• Za otključavanje zaslona.
• Za pregledavanje zaključanog sadržaja u aplikaciji Galerija ili QuickMemo+
• Potvrdite kupnju prijavljivanjem u aplikaciju ili identifikacijom pomoću
otiska prsta.
• Vaš otisak prsta uređaj može upotrebljavati za identifikaciju korisnika.
Senzor otiska prsta može prepoznati jako slične otiske prstiju različitih
korisnika kao jedan identičan otisak.
• Ako uređaj ne može prepoznati vaš otisak prsta ili ste zaboravili
vrijednost koju ste naveli pri registraciji, odnesite uređaj i ID karticu u
najbliži centar za korisničku podršku tvrtke LG.
Mjere opreza za uporabu značajke prepoznavanja otiska prsta
Preciznost prepoznavanja otiska prsta može se smanjiti zbog više razloga.
Kako biste povećali točnost prepoznavanja, obavite sljedeće provjere prije
uporabe uređaja.
• Uređaj ima senzor otisaka prstiju. Provjerite je li senzor za otiske prstiju
oštećen metalnim predmetom poput kovanice ili ključa.
• Ako su voda, prašina ili druge strane supstance na senzoru za otisak
prstiju, registracija ili prepoznavanje otiska možda neće raditi. Očistite i
osušite svoj prst kako bi se vaš otisak prsta prepoznao.
• Otisak prsta možda se neće pravilno prepoznati ako se na površini
vašeg prsta nalazi ožiljak ili ako površina prsta nije mekana već
naborana zbog dužeg stajanja u vodi.
• Ako savijate prst ili upotrijebite samo vrh prsta, vaš otisak prsta možda
se neće prepoznati. Provjerite je li prst u cijelosti prekriva površinu
senzora za otisak prstiju.
Posebno prilagođene značajke
33
• Skenirajte samo jedan prst koji želite registrirati. Skeniranje više prstiju
može utjecati na registraciju otiska prsta i njegovo prepoznavanje.
• Uređaj može stvoriti statički elektricitet ako je okolni zrak suh. Ako
je okolni zrak suh, ne skenirajte otiske prsta i ne dodirujte metalne
predmete poput kovanica ili ključa prije skeniranja otiska prsta kako
biste uklonili statički elektricitet.
Registriranje otisaka prstiju
Uporabom značajke prepoznavanja otiska prsta možete registrirati i
spremiti svoj otisak prsta na uređaj.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Otisci prstiju.
• Da biste mogli upotrebljavati ovu značajku, mora biti postavljeno
zaključavanje zaslona.
• Ako zaključavanje zaslona nije aktivno, konfigurirajte ga praćenjem
uputa na zaslonu. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje
zaključavanja zaslona.
2
Pronađite senzor za otiske prstiju na stražnjem dijelu uređaja i lagano
stavite prst na njega kako biste registrirali otisak prsta.
• Lagano pritisnite senzor za otiske prstiju kako bi senzor mogao
prepoznati vaš otisak prsta.
• Pripazite da vrh prsta u cijelosti prekriva površinu senzora na senzoru za
otiske prstiju.
Posebno prilagođene značajke
34
3
Pratite upute na zaslonu.
• Polagano pomičite prst kako biste ponovili skeniranje otiska prsta i
registrirali ga.
4
Kada se registracija otiska prsta završi, dodirnite U REDU.
• Dodirnite DODAJ VIŠE kako biste registrirali drugi otisak prsta.
Ako registrirate samo jedan otisak prsta i dotični prst nije u dobrom
stanju, funkcija prepoznavanja otiska prsta možda neće dobro raditi.
Registrirajte više otisaka prstiju kao preventivnu mjeru sprječavanja
nastanka ove situacije.
Upravljanje otiscima prstiju
Možete uređivati ili brisati registrirane otiske prstiju.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Otisci prstiju.
2
3
Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
Na popisu otisaka prsta dodirnite otisak prsta kako biste promijenili
njegov naziv. Kako biste ga izbrisali, dodirnite .
Otključavanje zaslona otiskom prsta
Uporabom otiska prsta možete otključati zaslon ili pregledati zaključani
sadržaj. Uključite željenu funkciju:
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Otisci prstiju.
2
3
Otključajte primjenom određene metode zaključavanja.
Na zaslonu postavki otiska prsta uključite željenu funkciju:
• Zaključavanje zaslona: Otključajte zaslon otiskom prsta.
• Zaključavanje sadržaja: Otključajte sadržaj otiskom prsta. Kako
biste napravili ovo, provjerite je li postavljena značajka zaključavanja
sadržaja.
Posebno prilagođene značajke
35
Prepoznavanje lica
Pregled funkcije prepoznavanja lica
Zaslon možete otključati uporabom spremljenih podataka o licu.
• Ova značajka može povećati sigurnosne ranjivosti u usporedbi s drugim
zaključavanjima zaslona, kao što su Knock Code, uzorak, PIN i lozinka.
• Kada se upotrijebi slično lice ili vaša fotografija, zaslon se može otključati.
• Prepoznati podaci o licu sigurno su pohranjeni u vašem uređaju.
• Kada je za zaključavanje zaslona odabrana opcija prepoznavanja lica,
nakon isključivanja napajanja morate unijeti Knock Code, uzorak, PIN
ili lozinku koja je upotrijebljena za registraciju lica bez izravne primjene
prepoznavanja lica. Pripazite kako ne biste zaboravili navedenu
vrijednost.
• Ako vaš uređaj ne može prepoznati lice ili ste zaboravili vrijednost
navedenu za registraciju, odnesite svoj uređaj i ID karticu u najbliži LG-ov
servisni centar.
• Radi uštede energije, funkcija prepoznavanja lica neće raditi kada je
razina baterije manja od 5 %.
Mjere opreza pri uporabi funkcije prepoznavanja lica
Točnost prepoznavanja lica može se smanjiti u sljedećim slučajevima. Kako
biste povećali točnost, obavite sljedeće provjere prije uporabe uređaja.
• Kada je lice pokriveno šeširom, naočalama ili maskom ili je znatno
drugačije zbog jake šminke ili brade.
• Kada su na prednjoj strani objektiva kamere otisci prstiju ili strana tijela
ili uređaj ne može prepoznati lice zbog prejakog ili preslabog svjetla.
Posebno prilagođene značajke
36
Registriranje podataka o licu
Prije uporabe funkcije prepoznavanja lica registrirajte podatke o licu na
uređaju.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Prepoznavanje lica.
• Da bi se ova funkcija mogla upotrebljavati, otključavanje zaslona mora
biti postavljeno pomoću opcije Knock code, uzorka, PIN koda ili lozinke.
• Kada zaključavanje zaslona nije postavljeno, registrirajte podatke
praćenjem uputa na zaslonu. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje
zaključavanja zaslona.
2
3
4
Dodirnite DALJE i otključajte uređaj zadanom metodom.
5
Kada se registracija lica završi, dodirnite U REDU.
Dodirnite POČETAK i podignite uređaj ispred očiju.
Registrirajte lice prateći upute na zaslonu.
• Registrirajte lice u prostoriji koja nije ni presvijetla ni pretamna.
• Postavite cijelo lice unutar vodilica na zaslonu, a zatim ga podesite
sporim pomicanjem prema gore, dolje, lijevo ili desno.
• Budite mirni dok uređaj registrira vaše lice. Omjer prepoznavanja
možete povećati višestrukim snimanjem mirnih fotografija.
Otključavanje zaslona licem
Umjesto opcije Knock code, uzorka, PIN koda ili lozinke zaslon možete
otključati licem.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Odaberi zaključavanje zaslona.
2
3
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Dodirnite Dozvoli Prepoznavanje lica
da biste dopustili
otključavanje zaslona pomoću prepoznavanja lica.
Posebno prilagođene značajke
37
Poboljšavanje funkcije prepoznavanja lica
Da biste poboljšali prepoznavanje lica, možete dodati podatke o licu u
različitim uvjetima.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Prepoznavanje lica.
2
3
4
5
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Odaberite Poboljšano prepoznavanje lica.
Registrirajte lice prateći upute na zaslonu.
Kada se registracija lica završi, dodirnite U REDU.
Brisanje podataka o licu
Ako funkcija prepoznavanja lica ne radi dobro, možete izbrisati registrirane
podatke o licu i ponovno ih registrirati.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Prepoznavanje lica.
2
3
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Odaberite Obriši lice da biste izbrisali podatke o licu.
Otključavanje zaslona licem dok je zaslon isključen
Dok je zaslon isključen, podignite uređaj i pogledajte u zaslon. Uređaj će
prepoznati vaše lice i zaslon će se otključati.
Da biste deaktivirali ovu značajku, slijedite dolje navedene upute.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Prepoznavanje lica.
2
3
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Povucite Dopusti kada je zaslon isključen
da biste deaktivirali
funkciju.
• Funkcija prepoznavanja lica dostupna je samo kada je zaslon
zaključan.
Posebno prilagođene značajke
38
Otključavanje zaslona licem dok je zaslon isključen i
povlačenje po zaslonu
Dok je zaslon isključen, možete ga otključati prepoznavanjem lica i
povlačenjem prstom preko zaslona.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Prepoznavanje lica.
2
3
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Povucite Pređite prstom za otključavanje nakon prepoznavanja lica
da biste aktivirali značajku.
Poboljšavanje prepoznavanja lica
Možete spriječiti da se uređaj otključa pomoću fotografija, slika ili
videozapisa.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Prepoznavanje lica.
2
3
Otključajte zaslon primjenom određene metode.
Povucite Napredno Prepoznavanje lica
da biste aktivirali funkciju.
• Kada aktivirate ovu funkciju, može se smanjiti brzina prepoznavanja lica.
Posebno prilagođene značajke
39
Značajka Istovremenog obavljanja
više zadataka
Više prozora
Podijelite zaslon na više prozora kako biste upotrebljavali istodobno dvije
aplikacije.
1
Dodirnite
iz dodirnih gumba na početnom zaslonu.
• Prikazat će se nedavno korištene aplikacije.
2
Dodirnite na vrhu željene aplikacije da biste upotrijebili način Više
prozora.
• Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.
Alternativno:
1
Dodirnite i zadržite
tijekom uporabe aplikacije.
• Na podijeljenom zaslonu prikazat će se nedavno korištene aplikacije.
2
Dodirnite na vrhu željene aplikacije da biste upotrijebili način Više
prozora.
• Odabrana aplikacija prikazat će se na gornjoj polovici zaslona.
Posebno prilagođene značajke
40
• Kako biste deaktivirali funkciju Više prozora, dodirnite i zadržite
gumbu za početni zaslon.
• Kako biste podesili veličinu podijeljenog zaslona, povucite
zaslona.
na
u središte
• Funkciju Više prozora ne podržavaju neke LG aplikacije i aplikacije
preuzete iz trgovine Play Store.
Zaslon pregleda
Zaslon pregleda omogućava vam pregled prethodno upotrebljavanih
aplikacija.
Kako biste pregledali nedavno upotrebljavane aplikacije, dodirnite
na
početnom zaslonu, a zatim dodirnite prikazanu aplikaciju.
• Dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na vrh zaslona kako
biste je pokrenuli korištenjem značajke Više prozora. Možete i dodirnuti
pri vrhu svake aplikacije.
Posebno prilagođene značajke
41
Always-on display
Možete pregledati datum, vrijeme ili potpis čak i kada je glavni zaslon
isključen.
Povucite preko dna zaslona Always-on display da biste aktivirali funkcije
poput kamere, Capture+, Wi-Fi, postavki zvuka, Bluetooth® veze, opcije
Flash, Music i još mnogo toga.
1
2
Dodirnite
Postavke Zaslon Always-on display.
Odaberite sliku koju želite prikazati i dodirnite SPREMI.
• Dodirnite željenu sliku između Digitalni sat, Analogni sat,
Dvostruki sat, Potpis, Kalendar ili Slike.
• Povucite Brzi Alati i glazbeni player
kako bi kliznuli preko
statusnih ikona Brzih alata i glazbenog playera.
• Dodirnite AI Pick
da biste vidjeli korisne informacije koje se
temelje na postavci Context Awareness.
• Da biste postavili razdoblje tijekom kojeg se neće aktivirati funkcija
Always-on display, dodirnite Dnevni prekid.
• Da biste povećali svjetlinu za funkciju Always-on display, dodirnite
Svjetliji zaslon.
• Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku stalno
uključenog zaslona. Isključite ovu funkciju kako biste uštedjeli bateriju.
• Kako bi deaktivirali značajku Always-on display dodirnite
Zaslon Always-on display te dodirnite
.
Posebno prilagođene značajke
Postavke
42
Napomene vezane uz vodootpornost
Ovaj je proizvod otporan na vodu i prašinu u skladu s oznakom
vodootpornosti IP68.
Ovaj je proizvod testiran u kontroliranim uvjetima i dokazano je
vodootporan i otporan na prašinu u određenim uvjetima (zadovoljava
uvjete klase IP68 prema međunarodnom standardu stupnjeva zaštite IEC
60529 -, tj. u zatvorenom prostoru [IP kod] i uvjetima testiranja: 15-35
ºC, 86-106 kPa, 1,5 m u trajanju od 30 minuta). Uređaj nemojte izlagati
u uvjetima koji se razlikuju od testnih uvjeta. Rezultati se prilikom stvarne
upotrebe mogu razlikovati.
UPOZORENJE
Unatoč oznaci vodootpornosti IP68, vaš uređaj nije potpuno otporan na
uvjete koji nisu testirani u kontroliranom okruženju tvrtke LG. Imajte na
umu da će sva oštećenja nastala u takvim uvjetima uzrokovati promjenu
boje LDI indikatora (engl. Liquid Damage Indicator, indikator oštećenja
uzrokovanih tekućinom). Ako se promijeni boja LDI indikatora koji se nalazi
u proizvodu, proizvod se smatra neprikladnim za sve besplatne usluge
popravka koje se nude u okviru ograničenog jamstva za proizvod.
Uređaj nemojte izlagati vrlo prašnjavim ili vlažnim uvjetima. Uređaj
nemojte koristiti u sljedećim okruženjima.
Uređaj nemojte uranjati u bilo kakve tekuće kemikalije (sapun itd.),
osim vode.
Proizvod nemojte uranjati u slanu vodu, uključujući morsku vodu.
Uređaj nemojte uranjati u izvore termalne vode.
Uređaj nemojte nositi dok plivate.
Uređaj nemojte stavljati izravno na pijesak (na primjer na plaži) ili
u blato.
Posebno prilagođene značajke
43
Uređaj nemojte uranjati u vodu dublju od približno 1,5 m.
Uređaj nemojte držati u vodi dulje od 30 minuta.
• Ako se proizvod smoči, prije upotrebe obavezno obrišite mikrofon,
zvučnike i stereo utičnicu.
• Ako se proizvod ili vaše ruke smoče, osušite ih prije upotrebe proizvoda.
• Uređaj nemojte koristiti na mjestima na kojima može biti izložen
prskanju vodom pod tlakom (na primjer, blizu slavine ili glave tuša) i
nemojte ga uranjati u vodu na dulji vremenski period jer nije napravljen
da izdrži vodu pod visokim tlakom.
• Ovaj uređaj nije otporan na udarce. Uređaj nemojte bacati ili udarati.
To može uzrokovati oštećenja ili izobličenja glavne jedinice i dovesti do
propuštanja vode.
• Otpornost proizvoda na vodu i prašinu može se smanjiti ako uređaj
padne ili primi udarac.
• Ako se proizvod smoči, dobro ga posušite čistom, mekom krpom.
• Ako se uređaj koristi dok je mokar, dodirni zaslon i neke druge funkcije
možda neće ispravno raditi.
• Vaš je proizvod vodootporan samo kada je pretinac za SIM/Memorijsku
karticu pravilno umetnut u proizvod.
• Pretinac za SIM/Memorijsku karticu nemojte otvarati ili zatvarati ako je
proizvod mokar ili pod vodom. Izlaganje otvorenog pretinca vodi ili vlazi
može oštetiti proizvod.
• Pretinac za SIM/Memorijsku karticu ima gumeni [dio] koji sprječava
prodiranje prašine, vode ili vlage u proizvod. Nemojte oštetiti gumeni
[dio] jer u tom slučaju prašina, voda ili vlaga mogu prodrijeti u proizvod
i oštetiti ga.
• Nepridržavanje navedenih uputa može prekinuti ograničeno jamstvo
vašeg uređaja.
• Ako je uređaj mokar, LDI koji se nalazi u unutrašnjosti promijenit će boju.
U tom slučaju, uređaj neće biti kvalificiran za uslugu besplatnog servisa u
skladu s ograničenim jamstvom uređaja.
• Unatoč IP68 ocjeni, vaš uređaj nije u potpunosti otporan na vodu u svim
situacijama.
Posebno prilagođene značajke
44
02
Osnovne funkcije
Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.
• Uređaj
• Naglavne stereo slušalice
• USB kabel
• Punjač
• Kratki priručnik
• Štapić za vađenje
• Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
• Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci
mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
• Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba
dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i
prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis
tvrtke LG.
• Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam
uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može
oštetiti. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i
obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
• Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod
kojeg ste kupili svoj uređaj.
• Kako biste kupili dodatne dijelove, obratite se LG-ovu centru za
korisničku podršku.
• Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne
obavijesti.
• Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne
obavijesti.
• Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju
usluge.
• Uklonite zaštitni film sa senzora za otisak prsta prije uporabe značajke
prepoznavanja otiska prsta.
Osnovne funkcije
46
Pregled dijelova
Senzor blizine/osvijetljenosti
prostora
Leća prednje kamere (široki kut)
Gumbi za glasnoću (+/-)
Tipka Google Pomoćnika
Utičnica za naglavne stereo
slušalice
Leća prednje kamere
(standardni kut)
Slušalica
Tipka za
uključivanje/isključivanje
Dodirni zaslon
Punjač/priključak za USB kabel
Mikrofon
Leće stražnje kamere
(telefoto / super široki kut) /
standardni kut
Bljeskalica
Senzor otiska prsta
Utor za karticu
SIM/memorijsku karticu
Područje NFC antene
Domet antene za bežično
punjenje
Dual screen veza
Zvučnik
Osnovne funkcije
Mikrofon
47
NEMOJTE pokušavati sami ukloniti stražnji poklopac.
To može ozbiljno oštetiti bateriju i uređaj, što može dodatno prouzročiti
pregrijavanje, požar i ozljede. Stražnji poklopac i bateriju ovog uređaja ne
smiju uklanjati ili mijenjati nekvalificirani stručnjaci.
• Senzor blizine/osvijetljenosti prostora
-- Senzor blizine: Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i
onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog
tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju
kada se uređaj nalazi izvan određenog dosega.
-- Senzor osvijetljenosti prostora: Senzor osvijetljenosti prostora
analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske
kontrole svjetline uključen.
• Gumbi za glasnoću
-- Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
-- Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću
kako biste snimili fotografiju. Da biste uzastopno snimili nekoliko
fotografija, pritisnite i zadržite gumb za glasnoću.
-- Dvaput pritisnite gumb za smanjivanje glasnoće (-) kako biste
pokrenuli aplikaciju Kamera kada je zaslon zaključan ili isključen.
Dvaput pritisnite gumb za povećavanje glasnoće (+) kako biste
pokrenuli aplikaciju Capture+.
• Tipka za uključivanje/isključivanje
-- Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
-- Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole
uključivanja/isključivanja.
• Tipka Google Pomoćnika
-- Google pomoćnik ugrađen je u vaš uređaj. Pronađite odgovore i
izvršite obaveze u pokretu. Kako bi započeli dodirnite tipku Google
pomoćnika na bočnoj strani telefona. Pritisnite i zadržite tipku kako
bi brzo porazgovarali s vašim pomoćnikom. Da puta dodirnite Google
Lens.
-- Aktivirajte Google Assistant. Pojedinosti potražite u Google
Pomoćnik.
Osnovne funkcije
48
• Senzor otiska prsta
-- Uključite funkciju prepoznavanja otiska prsta da biste pojednostavili
postupak otključavanja zaslona. Pojedinosti potražite u odjeljku
Pregled značajke prepoznavanja otiska prsta.
• Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama
uređaja.
• Na stražnjoj strani uređaja ugrađena je NFC antena. Pripazite kod
rukovanja uređajem da biste izbjegli oštećenja ili pokrivanje NFC antene.
• Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U
protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
• Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
• Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni
zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.
Uređaj držite pravilno, kao što je prikazano u nastavku. Ako tijekom
uporabe uređaja otvor mikrofona pokrijete rukom, prstom ili zaštitnom
maskom, možda će vas glas tijekom poziva zvučati nejasno.
Dobar primjer
Mikrofon
Mikrofon
Osnovne funkcije
Loš primjer
Nemojte prekrivati mikrofon.
Nemojte prekrivati mikrofon.
49
Uključivanje i isključivanje napajanja
uređaja
Uključivanje napajanja
Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/
isključivanje i zaključavanje.
• Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog
konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može
trajati dulje nego uobičajeno.
Isključivanje napajanja
Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a
zatim odaberite Isključi.
Ponovno pokretanje uređaja
Kada uređaj ne radi pravilno ili se ne odaziva, ponovno ga pokrenite prema
uputama u nastavku.
1
Istodobno pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) dok se napajanje ne
isključi.
2
Kada se uređaj ponovno pokrene, otpustite gumb.
Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja
Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a
zatim odaberite mogućnost.
• Isključi: Isključite uređaj.
• Isključi i ponovno pokreni: Uređaj se ponovno pokreće.
• Uključi zrakoplovni mod: Blokira sve telekomunikacijske funkcije,
uključujući i pozivanje, razmjenu poruka i pretraživanje interneta.
Ostale funkcije su dostupne.
Osnovne funkcije
50
Umetanje SIM kartice
Umetnite SIM (Subscriber Identity Module) karticu koju vam je dao
dobavljač usluge kako biste počeli koristiti uređaj.
• Da bi funkcije vodootpornosti i otpornosti na prašinu efikasno radile,
ladica za karticu mora se pravilno umetnuti.
1
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
2
Izvucite držač kartice.
Osnovne funkcije
51
3
Stavite SIM karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne kontakte
prema dolje.
4
Umetnite držač kartice natrag u utor.
Osnovne funkcije
52
• Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.
Nano
Micro
Standardni
• Kako ne biste imali problema prilikom rada uređaja, preporučujemo
vam da uređaj upotrebljavate s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek
upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga
mobilne telefonije.
• Ako umetnete ladicu za karticu u uređaj dok je ladica mokra, mogli biste
oštetiti uređaj. Uvijek provjerite je li ladica za karticu suha.
Umetanje memorijske kartice
Umetnite memorijsku karticu u uređaj.
Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke kartice možda neće
biti kompatibilne s vašim uređajem.
1
2
3
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice.
Izvucite držač kartice.
Stavite memorijsku karticu na držač kartice i okrenite njezine zlatne
kontakte prema dolje.
SIM kartica
Memorijska kartica (dodatna opcija –
prodaje se zasebno)
Osnovne funkcije
53
4
Umetnite držač kartice natrag u utor.
• Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s
uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti
uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.
• Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja
memorijskih kartica.
Uklanjanje memorijske kartice
Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je
uklonite.
1
2
Dodirnite
3
4
Izvadite memorijsku karticu iz držača kartice.
Postavke Standardno Pohrana
.
Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice i zatim izvucite
držač kartice iz uređaja.
Umetnite držač kartice natrag u utor.
• Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili
pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje
podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne
snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je
prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.
Osnovne funkcije
54
Baterija
Punjenje baterije
Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.
Uređaj napunite pomoću USB kabela tipa C.
Priključak za kabel za punjenje
• Ne upotrebljavajte vanjski priključak, kabel za punjenje ili pol za uređaj
u vlažnom okruženju. Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede
ili nepravilan rad uređaja. Ako je uređaj vlažan, odmah ga prestanite
upotrebljavati i potpuno uklonite vlagu.
• Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
• Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka
LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti
eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
• Vaš uređaj sadržava unutarnju bateriju s mogućnošću punjenja. Radi
vlastite sigurnosti nemojte uklanjati ugrađenu bateriju.
• Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog
udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.
Osnovne funkcije
55
• Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na
taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
• Uz proizvod se isporučuje adapter za punjenje koji podržava brzo
punjenje.
• Funkcija brzog punjenja možda neće raditi ako se upotrebljava adapter
za brzo punjenje koji nije originalni adapter isporučen s proizvodom.
• Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete
priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može
potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
• Ne punite bateriju uporabom koncentratora USB koji ne može izdržati
nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno
prestati.
Mjere opreza prilikom uporabe uređaja
• Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte
upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno
jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih
proizvođača.
• Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna
uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.
Osnovne funkcije
56
Bežično punjenje
Ovaj proizvod podržava funkciju bežičnog punjenja. Uređaj napunite
bežičnim punjačem s Qi certifikatom (dodatna opcija, prodaje se zasebno).
Punjenje baterije bežičnim punjačem
1 Postavite uređaj u središte bežičnog punjača tako da bude poravnat s
antenom za bežično punjenje na stražnjoj strani uređaja.
• Da biste provjerili domet antene za bežično punjenje, pogledajte
Pregled dijelova.
2
Kada je baterija potpuno napunjena, izvadite uređaj iz punjača.
• Pri punjenju baterije bežičnim punjačem između uređaja i punjača
nemojte postavljati magnetne, metalne ili provodljive materijale. To bi
moglo ometati punjenje uređaja i punjač bi se mogao pregrijati. U tom
slučaju mogli bi se oštetiti uređaj, punjač ili SIM/memorijska kartica.
• Ako temperatura baterije premaši određenu razinu tijekom punjenja
uređaja, ono se može prekinuti.
• Ako su na stražnju stranu uređaja priključeni magnetni, metalni ili
provodljivi materijali ili je on pokriven zaštitnom navlakom, uređaj se
možda neće pravilno puniti.
• Ako punite bateriju bežičnim punjačem u područjima sa slabim signalom,
mrežni rad uređaja može biti dodatno oslabljen.
• Uređaj napunite bežičnim punjačem s Qi certifikatom (dodatna opcija,
prodaje se zasebno). Budući da ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva
uporabu dodatne opreme trećih strana, obratite se proizvođaču-trećoj
strani.
• Ovaj proizvod podržava bežično punjenje. Proizvod punite pomoću
Qi certificiranog bežičnog punjača (prodaje se zasebno). Neki bežični
punjači sa zavojnicom možda ne podržavaju bežično punjenje. Bežični
punjači koji podržavaju EPP (Extended Power Profile) omogućuju
izuzetno brzo bežično punjenje.
Osnovne funkcije
57
Učinkovita uporaba baterije
Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno
upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.
Otkažite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.
Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:
• Isključite funkcije Bluetooth ili Wi-Fi mreže kada ih ne upotrebljavate.
• Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
• Smanjite svjetlinu zaslona.
• Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
• Provjerite razinu baterije tijekom uporabe preuzetih aplikacija.
Dodirni zaslon
Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.
Dodirivanje
Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili
mogućnost.
Osnovne funkcije
58
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s
dostupnim mogućnostima.
Dvostruko dodirivanje
Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili
kartu.
Povlačenje
Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim
kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret
možete upotrebljavati za pomicanje stavke.
Osnovne funkcije
59
Prelaženje prstom
Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete
upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu,
fotografije, zaslone i slično.
Spajanje i razdvajanje
Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili,
razdvojite prste.
• Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.
Osnovne funkcije
60
• Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini
magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
• Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne
sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju.
Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije
prejako, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
• Ne pritišćite snažno zaslon.
• Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
• Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama
u rukavicama ili vrškom nokta.
• Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
• Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite
zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača
kupljen u trgovini.
• Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene
slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte
prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.
Početni zaslon
Pregled početnog zaslona
Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i
aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite na bilo kojem zaslonu kako
biste izravno prešli na početni zaslon.
Svim aplikacijama i miniaplikacijama možete upravljati na početnom
zaslonu. Pomaknite prstom zaslon ulijevo ili udesno kako biste lako
pregledali sve instalirane aplikacije.
Osnovne funkcije
61
Izgled početnog zaslona
Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati miniaplikacije i mape na
početnom zaslonu.
Traka stanja
Widget Google pretraživanja
Ikona stranice
Gumbi osjetljivi na dodir na
početnom zaslonu
Područje za neposredni
pristup.
• Početni zaslon može se razlikovati ovisno o politici proizvođača,
korisničkim postavkama, verziji softvera ili pružatelju usluga.
• Traka stanja: Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti
baterije.
• Widget vremena: Pregledajte vremensku prognozu i informacije o
vremenu u određenom području.
• Widget Google pretraživanja: Utipkajte ili izgovorite kako bi otvorili
Google pretraživanje.
• Ikona stranice: Prikažite ukupan broj okana na početnoj stranici.
Možete dodirnuti ikonu željene stranice da biste prešli na odabranu
stranicu. Ikona koja označava trenutačno okno bit će istaknuta.
• Područje za neposredni pristup: Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona
kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
Osnovne funkcije
62
• Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu
-- : Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne
prozore.
-- : Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Dodirnite i zadržite
za pokretanje Google Assistant.
-: Pregledajte popis nedavno upotrebljavanih aplikacija ili pokrenite
aplikaciju s popisa. Da biste izbrisali sve nedavno upotrebljavane
aplikacije, dodirnite OČISTI SVE. Za istodobno korištenje dviju
aplikacija pomoću značajke Više prozora, dodirnite i zadržite gumb
tijekom uporabe aplikacije.
Mijenjanje stila gumba osjetljivih na dodir na
početnom zaslonu
Možete izmijeniti stil gumba osjetljivih na dodir na početnom zaslonu.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Gumbi osjetljivi na dodir na
početnom zaslonu.
2
Pod opcijom STIL, odaberite Samo gumbi ili Pokreti i gumbi sukladno
vašim željama.
• Samo gumbi: /
/
su dostupni. Dodirnite
da biste vidjeli
nedavno korištene aplikacije.
• Pokreti i gumbi: Dostupni su Gumb početnog zaslona i Gumb za
povratak natrag Kako biste vidjeli nedavno korištene aplikacije,
povucite Gumb početnog zaslona
nagore.
Uređivanje dodirnih gumba početnog zaslona
Dodirnim gumbima početnog zaslona možete preurediti gumbe početnog
zaslona ili pridružiti često upotrebljavane funkcije.
Dodirnite
Postavke Zaslon Gumbi osjetljivi na dodir na
početnom zaslonu Kombinacija gumba i prilagodite postavke.
• Dostupno je nekoliko funkcija, uključujući QSlide, Obavijest ili Capture+.
Osnovne funkcije
63
Sakrivanje dodirnih gumba početnog zaslona
Dodirne gumbe početnog zaslona možete sakriti od pregledavanja na
većem zaslonu dok koristite aplikaciju.
1
Dodirnite
Postavke Zaslon Gumbi osjetljivi na dodir na
početnom zaslonu Sakrij gumbe početnog zaslona.
2
Odaberite aplikacije čije dodirne gumbe želite sakriti s početnog
zaslona dok koristite aplikaciju i dodirnite
.
• Dodirni gumbi s početnog zaslona nestat će 3 sekunde nakon
posljednjeg dodirivanja.
• Kako bi ponovno pregledali dodirne gumbe početnog zaslona
povucite donji dio zaslona prema gore.
Ikona za zaključavanje/sakrivanje
Ikona za zaključavanje ili sakrivanje gumba za početni dodir pojavljuje se u
donjem lijevom kutu zaslona.
Ako želite zaključati dodirne gumbe početnog zaslona dok ih sakrivate
dodirnite
lijevu stranu dodirnih gumba početnog zaslona.
Kako bi ponovno sakrili dodirne gumbe početnog zaslona dva puta
dodirnite .
• Neke značajke možda nisu podržane dok sakrivate dodirne gumbe
početnog zaslona.
Osnovne funkcije
64
Ikone stanja
Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm,
pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte
obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili
status uređaja.
Nema signala
Podaci se šalju putem mreže.
Postavljen je alarm
Uključen je način vibracije
Uključena je značajka Bluetooth
Uređaj je povezan s računalom putem USB-a
Razina baterije
Uključen je zrakoplovni mod
Propušteni pozivi
Uključena je značajka Wi-Fi
Uključen je bešumni način rada
Uključen je GPS
Uključena je pristupna točka
Nema SIM kartice
NFC način je uključen.
• Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno
o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju
u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
• Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju
usluga.
Osnovne funkcije
65
Obavijesni okvir
Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili
okvir s obavijestima.
• Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s
obavijestima prema dolje.
• Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite UREDI.
• Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju
prikazuju se.
UREDI
• Obavijesni okvir možete upotrebljavati čak i dok je zaslon zaključan.
Povucite obavijesni okvir kada je zaslon zaključan da biste brzo pristupili
željenim funkcijama.
Osnovne funkcije
66
Mijenjanje usmjerenja zaslona
Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema
fizičkom usmjerenju uređaja.
U obavijesnom okviru dodirnite značajku Rotacija koja se nalazi na popisu
ikona za brzi pristup.
U protivnom, dodirnite
Postavke Zaslon i uključite značajku
Orijentacija.
Uređivanje početnog zaslona
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite
željenu radnju u nastavku.
• Kako biste preuredili stranice početnog zaslona, dodirnite i držite
stranicu, a zatim je povucite na drugo mjesto.
• Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite
prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite Widgeti.
• Kako biste promijenili sliku pozadine, temu, ikone i AOD dodirnite i
zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite Pozadina
& Tema.
Možete dodirnuti i
Postavke Zaslon Pozadina & Tema, a
zatim odabrati sliku pozadine, temu, ikone i AOD koje želite primijeniti
na uređaju.
Osnovne funkcije
67
• Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite
prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite Postavke početne
stranice. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavke početne stranice.
• Kako biste pregledali ili ponovno instalirali deinstalirane aplikacije,
dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite
Otpad aplikacija. Pojedinosti potražite u odjeljku Otpad aplikacija.
• Da biste promijenili zadani zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na
početnom zaslonu, prebacite se na željeni zaslon, dodirnite , a zatim
još jedanput dodirnite zaslon.
Zadani zaslon
Osnovne funkcije
68
Pregledavanje pozadinske teme
Samo pozadinsku sliku možete pregledati skrivanjem aplikacija i widgeta
na početnom zaslonu.
Razdvojite dva prsta na početnom zaslonu.
• Kako biste vratili izvorni zaslon na kojem se prikazuju aplikacije i
widgeti, spojite prste na početnom zaslonu ili dodirnite .
Pomicanje aplikacija na početnom zaslonu
Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na
drugo mjesto.
• Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog
zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za
neposredni pristup pri dnu.
• Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite
ikonu na početni zaslon.
Osnovne funkcije
69
Uporaba mapa na početnom zaslonu
Stvaranje mapa
Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite
preko druge aplikacije.
• Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.
Uređivanje mapa
Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.
• Kako biste uredili naziv i boju mape, dodirnite naziv mape.
• Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je
povucite na mapu i otpustite.
• Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite i držite aplikaciju, a
zatim je povucite izvan datoteke. Ako je uklonjena aplikacija jedina
aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.
• Također možete dodati ili ukloniti aplikacije nakon dodirivanja u
mapi.
• Boju mape ne možete promijeniti tijekom uporabe preuzete teme.
Postavke početne stranice
Možete prilagoditi postavke početnog zaslona.
1
2
Dodirnite
Postavke Zaslon Početni zaslon.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Odaberi početni: Odaberite način početnog zaslona.
• Pozadina: Promijenite pozadinsku temu početnog zaslona.
• Efekt zaslona: Odaberite efekt koji želite primijeniti kada se
stranice početnog zaslona promijene.
Osnovne funkcije
70
• Oblici ikona: Odaberite želite li da ikone imaju kvadratne ili
zaobljene kutove.
• Lijevi početni zaslon: Odaberite što će se prikazati na zaslonu koji
se nalazi lijevo od glavnog početnog zaslona.
• Sortiraj aplikacije prema: Postavite način sortiranja aplikacija na
početnom zaslonu.
• Mreža: Promijenite način rasporeda aplikacija na početnom zaslonu.
• Sakrij aplikacije: Odaberite aplikacije koje želite sakriti na početnom
zaslonu.
• Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu: Omogućite ako
želite neprekidno kretanje po zaslonima (povratak na prvi zaslon
nakon posljednjeg).
• Traži: Pretraživanje aplikacija kretanjem prema dolje po početnom
zaslonu.
• Zaključavanje početnog zaslona: Uključite kako biste spriječili
preuređivanje i uklanjanje widgeta.
Zaključavanje zaslona
Pregled značajke zaključavanja zaslona
Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za
uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne
upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada
značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se
prikazuje.
Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku
zaključavanja zaslona.
• Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirom putem
zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da
uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.
Osnovne funkcije
71
Postavljanje zaključavanja zaslona
Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja
zaslona.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Odaberi zaključavanje zaslona i potom odaberite željenu
metodu.
2
Prilagodite sljedeće postavke:
• Povuci: Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
• Knock Code: Dodirnite mjesta na zaslonu sukladno uzorku kako
biste ga otključali.
• Uzorak: Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
• PIN: Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
• Lozinka: Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.
• Otisci prstiju: Otključajte zaslon otiskom prsta.
• Dozvoli Prepoznavanje lica: Otključajte zaslon tako da uređaj
prepozna lice.
• Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.
Značajke Sigurnog pokretanja
Kada odaberete značajku Kod Knock, uzorak, broj PIN ili lozinku kao
način zaključavanja zaslona, možete konfigurirati uređaj da se zaključava
prilikom svakog uključivanja kako biste zaštitili svoje podatke.
• Ne možete upotrebljavati sve funkcije, osim hitnih poziva, dok ne
otključate uređaj.
• Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne
podatke.
Osnovne funkcije
72
Mjere opreza prilikom uporabe funkcije sigurnog
pokretanja
• Ako zaboravite šifru za dešifriranje, ne možete vratiti šifrirane i osobne
podatke.
• Lozinke za zaključavanje zaslona čuvajte odvojeno od uređaja.
• Ako više od određenog broja puta uzastopno unesete neispravnu
lozinku, uređaj će se automatski resetirati, a šifrirani podaci i vaši
osobni podaci automatski će se izbrisati bez mogućnosti obnavljanja.
• Pripazite da lozinke za zaključavanje zaslona ne unesete pogrešno više
od navedenog broja puta.
• Kada uključite uređaj odmah nakon resetiranja, započinje i šifriranje.
Ako po vlastitom nahođenju prekinete šifriranje, mogli biste oštetiti
podatke. Pričekajte dok se postupak resetiranja ne dovrši.
Sigurne postavke zaključavanja:
Možete prilagoditi zaključani zaslon.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Prilagodite zaslon zaključavanja.
2
Odaberite funkciju koju želite postaviti.
• Pozadina: Omogućuje vam postavljanje pozadine na vaš zaključani
zaslon.
• Sat: Omogućuje vam postavljanje položaja sata na zaključanom
zaslonu.
• Prečaci: Omogućuje vam biranje aplikacija za vaš zaključani zaslon.
Ova postavka pojavljuje se samo kad je postavljeno zaključavanje
zaslona.
• Animacija vremena: Omogućite ovu opciju za prikazivanje na
zaključanom zaslonu animacije meteoroloških prilika za trenutačnu
lokaciju.
• Kontakt podaci izgubljenog telefona: Omogućuje vam
postavljanje teksta koji će biti prikazan na zaključanom zaslonu za
identifikaciju vlasnika telefona.
Osnovne funkcije
73
Sigurne postavke zaključavanja
Možete prilagoditi postavke zaključavanja
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Sigurne postavke zaključavanja.
2
Odaberite funkciju koju želite postaviti.
• Odgoda zaključavanja: Omogućuje vam postavljanje
vremenskog razdoblja prije automatskog zaključavanja zaslona
nakon isključivanja pozadinskog svjetla (stanje mirovanja zbog
neaktivnosti).
• Trenutno zaključavanje gumba napajanja: Omogućite ovu opciju
za neposredno zaključavanje zaslona kada se pritisne gumb za
uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Ova postavka poništava
postavke brojača vremena sigurnosnog zaključavanja.
• Smart Lock: Omogućuje vam da postavite pouzdane uređaje,
lokacije, glasove i/ili detekciju na tijelu što će omogućiti da ostavite
telefon otključan.
• Izbornici koje možete postaviti mogu se razlikovati ovisno o metodama
zaključavanja zaslona koje ste izabrali.
KnockON
Možete uključili ili isključiti zaslon dvostrukim dodirivanjem zaslona.
• Ova mogućnost dostupna je samo na početnom zaslonu koji pruža
tvrtka LG. Ona možda neće raditi ispravno na prilagođenom pokretaču ili
na početnom zaslonu koji je instalirao korisnik.
• Prilikom dodirivanja zaslona upotrebljavajte vrh prsta. Ne upotrebljavajte
nokte.
• Kako biste upotrebljavali značajku KnockON, pripazite da senzor blizine/
osvijetljenosti ne zaprječuje naljepnica ili bilo kakva druga strana tvar.
Osnovne funkcije
74
Uključivanje zaslona
Dvaput dodirnite središnji dio zaslona.
• Dodirivanje gornjeg ili donjeg dijela zaslona može smanjiti brzinu
prepoznavanja.
Isključivanje zaslona
Dvaput dodirnite prazninu na početnom zaslonu i zaključanom zaslonu.
U protivnom, dvaput dodirnite prazninu na traci stanja.
Knock Code
Stvaranjem vlastite Knock Code možete otključati zaslon. Kada je zaslon
zaključan, dodirnite zaslon prema određenom redoslijedu kako biste
izravno pristupili početnom zaslonu.
• Zajedno sa značajkom KnockON možete upotrebljavati i Knock Code.
• Pripazite da upotrebljavate vrh prsta tijekom dodirivanja zaslona.
Stvaranje Knock Code
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
1 Dodirnite
sigurnost Odaberi zaključavanje zaslona Knock Code.
2
Dodirnite kvadrate prema željenom uzorku kako biste stvorili Knock
Code i dodirnite DALJE.
3
Upišite ponovno stvorenu Knock Code radi provjere, a zatim dodirnite
POTVRDI.
Otključavanje zaslona šifrom za otključavanje
Otključajte zaslon upisivanjem stvorene Knock Code.
Knock Code možete također upisati na dodirnom zaslonu kada je
isključen.
• Knock Code možete upisati i kada je zaključani zaslon uključen.
Osnovne funkcije
75
Šifriranje memorijske kartice
Možete šifrirati i zaštititi podatke koji su spremljeni na memorijsku
karticu. Šifriranim podacima na memorijskoj kartici ne može se pristupiti s
drugog uređaja.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Zaključavanje zaslona i
sigurnost Šifriranje i certifikati Enkripcija SD kartice.
2
Pročitajte pregled šifriranja memorijske kartice na zaslonu i zatim
dodirnite NASTAVI kako biste nastavili.
3
Odaberite mogućnost i dodirnite KODIRANJE:
• Nema enkriptiranih datoteka: Šifrirani podaci spremaju se na
memorijsku karticu samo nakon završetka postupka šifriranja.
• Potpuna enkripcija: Šifrira sve podatke koji su trenutačno
spremljeni na memorijsku karticu.
• Izdvojite medijske datoteke: Šifrira sve datoteke, osim medijskih
datoteka poput glazbe, fotografija i videozapisa.
• Kako biste šifrirali memorijsku karticu, pripazite da postavite
zaključavanje zaslona primjenom PIN-a ili lozinke.
• Nakon što postupak šifriranja memorijske kartice započne, neke funkcije
neće biti dostupne.
• Ako se uređaj isključi dok se izvodi postupak šifriranja, postupak
šifriranja neće se završiti i neki se podaci mogu oštetiti. Stoga provjerite
je li baterija dovoljno napunjena prije nego što započnete postupak
šifriranja.
• Šifriranim datotekama može se pristupiti samo s uređaja na kojem su
datoteke šifrirane.
• Šifrirana memorijska kartica ne može se upotrebljavati na drugom
uređaju LG. Kako biste upotrebljavali šifriranu memorijsku karticu na
drugom mobilnom uređaju, formatirajte karticu.
• Uključite šifriranje memorijske kartice, čak i kada memorijska kartica nije
umetnuta u uređaj. Ako umetnete bilo koju memorijsku karticu nakon
završetka postupka šifriranja, ona će se automatski šifrirati.
Osnovne funkcije
76
Snimanje snimke zaslona
Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.
Uporabom prečaca
Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.
• Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi Screenshots unutar
Galerija.
Uporabom značajke Capture+
Na zaslonu koji želite snimiti, povucite traku stanja prema dolje i zatim
dodirnite .
• Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za
povećavanje glasnoće (+) kako biste pristupili značajki Capture+. Da
biste koristili ovu značajku, dodirnite
Postavke Standardno
Prečaci i uključite Otvori Capture+.
• Pojedinosti potražite u odjeljku Pisanje bilješki po snimci zaslona.
Osnovne funkcije
77
Upisivanje teksta
Korištenje pametne alatne trake
Možete koristiti različite načine upisivanja pomoću tipkovnice na jednom
mjestu. Možete odabrati željeni način upisivanja sa vrha tipkovnice.
1
2
Odaberite željeni način upisivanja sa pametne alatne trake.
Dodirnite i odaberite način upisivanja koji želite prikazati na
pametnoj alatnoj traci ili ih reorganizirajte.
Pametna
alatna traka
• Neki pomoćni načini upisivanja mogu se razlikovati ovisno od uređaja
koji imate.
• Funkciju pametne alatne trake možete uključiti ili isključiti u postavkama
tipkovnice.
• Također, načine upisivanja pomoću tipkovnice možete koristiti tako što
ćete dodirnuti .
•
•
•
•
: Dodajte emotikone.
: Dodajte naljepnice sa avatarima.
: Dodajte animirane naljepnice.
: Na tipkovnici dodirnite .
-- Kako biste poboljšali prepoznavanje glasovnih naredbi, jasno
izgovarajte riječi.
-- Provjerite je li vaš uređaj povezan na internet kako biste mogli
unositi tekst glasom.
Osnovne funkcije
78
-- Kako biste odabrali jezik prepoznavanja glasa, dodirnite
Jezici na zaslonu prepoznavanja glasa.
-- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici
razlikovati ovisno o području pružanja usluge.
•
: Pristupite postavkama tipkovnice.
•
: Otvorite međuspremnik. Pogledajte Clip Tray za više informacija.
•
: Aktivirajte plutajuću tipkovnicu kada koristite funkciju više
prozora. Tipkovnicu također možete pomaknuti na željeno mjesto.
Uporabom pametne tipkovnice
Pametnu tipkovnicu možete upotrebljavati da biste upisivali ili uređivali
tekst.
Uporabom pametne tipkovnice možete pratiti upisivanje teksta koji
unosite, a da pritom ne morate prelaziti sa zaslona na konvencionalnu
tipkovnicu. Na ovaj način možete jednostavnije pronaći i ispraviti pogreške
u pisanju.
Pomicanje pokazivača
Uporabom pametne tipkovnice možete pomaknuti pokazivač na željeno
mjesto. Prilikom upisivanja teksta dodirnite i zadržite razmaknicu i zatim
povucite ulijevo ili udesno.
• Ova mogućnost dostupna je samo na tipkovnici QWERTY.
Osnovne funkcije
79
Predlaganje riječi
Pametna tipkovnica automatski analizira vaše obrasce uporabe kako bi
vam predlagala često upotrebljavane riječi prilikom upisivanja teksta. Što
dulje upotrebljavate svoj uređaj, prijedlozi riječi bit će točniji.
Upisujte tekst, a zatim dodirnite predloženu riječ ili lagano povucite lijevu
ili desnu stranu tipkovnice prema gore.
• Odabrana riječ automatski se upisuje. Ne trebate ručno upisivati svako
slovo riječi.
Dodavanje jezika tipkovnici
Možete učiniti dostupnim dodatne jezike za unos putem tipkovnice.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica
Tipkovnica na zaslonu LG tipkovnica Odaberite jezik.
2
Odaberite jezike koje želite učiniti dostupnima.
Osnovne funkcije
80
Kopiranje i lijepljenje
Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu
aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.
1
2
Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
3
Odaberite Izreži ili Kopiraj.
• Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
4
Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim Zalijepi.
Povucite
izrezati.
/
kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili
• Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, mogućnost Zalijepi neće se
prikazati.
Clip Tray
Kopirana ili izrezana slika ili tekst automatski se sprema u međuspremnik i
može se u bilo kojem trenutku zalijepiti na bilo koje mjesto.
1
Na pametnoj alatki odaberite .
U protivnom, dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim CLIP
TRAY.
2
Odaberite i zalijepite stavku iz međuspremnika.
• Najviše 20 stavki može se spremiti u međuspremnik.
• Dodirnite kako biste zaključali spremljene stavke da ih ne biste
izbrisali, čak i kada se ograničenje prekorači. Najviše deset stavki
može se zaključati. Kako biste izbrisali zaključane stavke, prvo ih
otključajte.
• Dodirnite kako biste izbrisali stavke koje su spremljene u
međuspremnik.
• Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati značajku Clip Tray.
Osnovne funkcije
81
Dijeljenje sadržaja
Reproduciranje sadržaja s drugog uređaja
Možete reproducirati na televizoru fotografije, videozapise ili pjesme koje
su spremljene na vašem uređaju.
1
2
3
Povežite svoj televizor i uređaj na istu Wi-Fi mrežu.
Tijekom pregledavanja stavki u aplikaciji Galerija ili Glazba, dodirnite
ili
Reproduciraj na drugom uređaju.
Postavke Mreža Dijeljenje zaslona i potom
Ili dodirnite
dodirnite
za aktivaciju.
Odaberite televizor na koji se želite povezati.
• Kako biste upotrebljavali uređaj Chromecast, usluge trgovine Google
Play trebaju biti ažurirane.
Pregledavanje sadržaja s uređaja u blizini
Možete pregledavati sadržaj s različitih uređaja, poput računala, uređaja
za mrežnu pohranu podataka (NAS) ili mobilnog uređaja, uporabom
aplikacije Galerija ili Glazba.
Dodirnite
Postavke Mreža Medijski poslužitelj a zatim dodirnite
Dijeljenje sadržaja
kako biste ga aktivirali.
Povezivanje uređaja
Povežite na istu bežičnu mrežu svoj uređaj i drugi uređaj koji podržavaju
funkciju DLNA.
• Provjerite je li značajka Dijeljenja datoteka (DNLA) uključena na uređaju i
povezanom uređaju.
Osnovne funkcije
82
Pretraživanje uređaja u blizini
Popis uređaja DNLA povezanih na istu mrežu možete pregledati odabirom
izbornika Obližnji uređaji u svakoj aplikaciji.
Upravljajte sadržajem na uređajima u blizini kao da upravljate njima na
svojem uređaju.
Slanje ili primanje datoteka
Možete dijeliti datoteke između svojeg uređaja i drugog LG uređaja,
tableta ili računala.
Slanje datoteka
Za aplikaciju Galerija, Upravljanje datotekama ili Glazba, dodirnite
Dijeli ili , a zatim odaberite uređaj na popisu za dijeljenje datoteke.
Primanje datoteka
Povucite traku stanja prema dolje i dodirnite Dijeljenje datoteka.
Ako vaš uređaj ne podržava značajku dijeljena datoteka , dodirnite
Postavke Mreža Dijeljenje datoteka SmartShare Beam
.
• Provjerite je li vaš uređaj povezan na istu bežičnu mrežu kao i ciljni uređaj
na koji se prenosi datoteka.
• Provjerite je li značajka dijeljenja datoteka uključena na uređaju i ciljnom
uređaju.
Pregledavanje sadržaja na vašem oblaku
Možete izravno pregledavati sadržaj spremljen na vašem računu za oblak,
a da ga pritom ne morate preuzeti na svoj uređaj.
1
U aplikaciji Galerija ili Glazba odaberite
Oblak.
Ili u aplikaciji Upravljanje datotekama , odaberite
2
3
Odaberite račun za oblak i prijavite se.
Oblak.
Spremite sadržaj na svoj oblak ili ga reproducirajte s oblaka.
Osnovne funkcije
83
Ne smetaj
Možete ograničiti ili utišati obavijesti kako biste spriječili ometanje tijekom
određenog vremenskog razdoblja.
Dodirnite
Postavke Zvuk Ne smetaj.
• Način rada i odaberite željeni način:
-- Samo prioriteti: Primajte samo zvučne ili vibracijske obavijesti
odabranih aplikacija. Čak i kada je značajka Samo prioriteti uključena,
čut će se zvuk alarma.
-- Potpuna tišina: Onemogućite zvukove i vibraciju.
• Odaberite prioritete: Primajte alarme i obavijesti odabranih aplikacija.
-- Obavijesti aplikacije: Odaberite aplikacije od kojih želite primati
obavijesti.
-- Pozivi od: Postavite raspon obavijesti dok primate poziv.
-- Ponovljeni poziv: Drugi poziv od istog pozivatelja unutar 15 min nije
stišan.
-- Poruke od: Postavite raspon obavijesti dok primate poruku.
• Koristite Ne smetaj: Uključite značajku Ne smetaj.
• RASPORED: Postavite raspored za koji želite uključiti značajku Ne
smetaj.
• Pomoć: Pogledajte pomoć za Ne smetaj
Osnovne funkcije
84
03
Korisne aplikacije
Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
Instaliranje aplikacija
Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.
• Možete upotrebljavati trgovine SmartWorld, Trg. Play ili trgovinu
aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.
• Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
• Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
• Usluga SmartWorld možda neće biti podržana ovisno o području ili
pružatelju usluge.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije koje više ne želite upotrebljavati na svojem
uređaju.
Deinstaliranje pokretom dodira i držanja
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite
deinstalirati, a zatim je povucite preko opcije Izbriši na vrhu zaslona.
• Ako su aplikacije deinstalirane unutar 24 sata od sada, možete ih
ponovno instalirati. Pojedinosti potražite u odjeljku Otpad aplikacija.
Deinstaliranje uporabom izbornika postavki
Dodirnite
Postavke Standardno Aplikacije i obavijesti
Informacije o aplikaciji, odaberite aplikaciju i dodirnite Deinstaliraj.
• Neke aplikacije korisnici ne mogu samostalno deinstalirati.
Korisne aplikacije
86
Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija
Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste
preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.
Instaliranje i deinstaliranje aplikacija tijekom
postavljanja
Kada prvi put uključite uređaj, možete preuzeti preporučene aplikacije.
Možete prijeći na sljedeći korak bez instalacije.
Otpad aplikacija
Možete pregledati deinstalirane aplikacije na početnom zaslonu. Možete
ponovno instalirati aplikacije koje su deinstalirane unutar 24 sata od sada.
1
Dodirnite
Upravljanje Otpad aplikacija.
Također možete dodirnuti i zadržati prazninu na početnom zaslonu, a
zatim dodirnuti Otpad aplikacija.
2
Uključite željenu funkciju:
• Vrati: Ponovno instalirajte odabranu aplikaciju.
•
: Trajno uklonite deinstalirane aplikacije s uređaja.
• Deinstalirane aplikacije automatski se uklanjaju s uređaja 24 sata nakon
što se deinstaliraju. Ako želite ponovno instalirati deinstalirane aplikacije,
morate ih ponovno preuzeti iz trgovine aplikacija.
• Ova značajka je uključena samo na zadanom početnom zaslonu.
Ako deinstalirate aplikacije uporabom zaslona EasyHome ili drugog
pokretača, one se odmah i trajno uklanjaju s uređaja.
Korisne aplikacije
87
Prečaci za aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, primjerice
Poziv, Poruka, Kamera, Galerija i Postavke, da biste prikazali izbornik za
brzi pristup. Aplikacije možete upotrebljavati jednostavnije pomoću opcije
Prečaci aplikacije.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama.
Korisne aplikacije
88
Telefon
Glasovni poziv
Uputite telefonski poziv na jedan od dostupnih načina poput ručnog
upisivanja telefonskog broja i pozivanja željenog kontakta s popisa
kontakata ili popisa nedavnih poziva.
Pozivanje uporabom tipkovnice
Biraj.
1 Dodirnite
2 Pozovite odabirom željenog načina:
• Upišite broj telefona i dodirnite .
• Dodirnite i zadržite broj za brzo biranje.
• Dodirnite početno slovo imena kontakta na popisu kontakata kako
biste pronašli kontakt, a zatim dodirnite .
• Kako biste upisali znak „+” prilikom biranja međunarodnog broja,
dodirnite i držite 0.
• Pogledajte Dodavanje kontakata za detalje o tome kako dodati
telefonske brojeve na popis za brzo biranje.
Korisne aplikacije
89
Odgovaranje na poziv
Kako biste odgovorili na poziv, povucite
na zaslonu dolaznog poziva.
• Kada su stereo naglavne slušalice priključene, pozivati možete
uporabom gumba za pozivanje/završavanje poziva koji se nalazi na
naglavnim slušalicama.
• Kako biste jednostavno završili poziv bez isključivanja zaslona,
dodirnite
Postavke Mreža Pozivi Javljanje i prekidanje
poziva i zatim aktivirajte Završite poziv pomoću gumba uključivanja/
isključivanja.
Odbacivanje poziva
Kako biste odbili poziv, povucite
preko zaslona dolaznog poziva.
• Kako biste poslali poruku o odbijanju poziva, povucite mogućnost
poruke preko zaslona.
• Kako biste dodali ili uredili poruku o odbijanju poziva, dodirnite
Postavke Mreža Pozivi Blokiraj pozive i odbaci s porukom
Odbaci s porukom.
• Prilikom dolaznog poziva pritisnite gumb za povećanje glasnoće
(+), smanjivanje glasnoće (-) ili gumb za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje kako biste utišali melodiju zvona ili vibraciju ili stavili poziv
na čekanje.
Provjera dolaznog poziva tijekom uporabe
aplikacije
Kada se pojavi dolazni poziv dok koristite neku aplikaciju, na vrhu zaslona
može se pojaviti skočna obavijest. Možete primiti poziv, odbiti poziv ili
poslati poruku putem skočnog zaslona.
• Dodirnite
Postavke Mreža Poziv Dodatne postavke poziva
Prikaz glasovnih poziva kada ste u aplikaciji i zatim odaberite željeni
način na koji biste željeli prikazati dolazni poziv dok upotrebljavate
aplikaciju.
Korisne aplikacije
90
Pregledavanje propuštenih poziva
Ako ste propustili poziv, pri vrhu zaslona na traci stanja prikazuje se .
Kako biste pregledali pojedinosti propuštenog poziva, povucite traku
stanja prema dolje. U protivnom, dodirnite
Prethodno.
Dostupne funkcije tijekom poziva
Dodirivanjem gumba na zaslonu tijekom poziva možete pristupiti
različitim funkcijama:
• Kontakti: Pregledajte popis kontakata tijekom poziva.
• Čekanje: Zadržite poziv.
• Biranje: Prikažite ili sakrijte tipkovnicu za biranje.
• Zvučnik: Uključite funkciju zvučnika.
• Mikrofon: Utišajte glas kako sugovornik ne bi čuo vaš glas.
• Bluetooth: Prebacite poziv na upareni i povezani uređaj Bluetooth.
•
: Završite poziv.
• : Pristupite dodatnim mogućnostima poziva.
• Dostupne stavke postavki mogu se razlikovati ovisno o području i
pružatelju usluge.
Korisne aplikacije
91
Trosmjerno pozivanje
Tijekom poziva možete obaviti dodatno pozivanje.
1
2
Tijekom poziva dodirnite
3
Kako biste započeli konferencijski poziv, dodirnite Spoji.
Dodaj poziv.
Upišite broj telefona i dodirnite .
• Dva poziva istodobno se prikazuju na zaslonu dok je prvi poziv na
čekanju.
• Svaki vam se poziv može naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge
kako biste saznali više informacija.
Pregledavanje popisa poziva
Kako biste pregledali popis poziva, dodirnite
Prethodno. Zatim
možete upotrebljavati sljedeće funkcije:
• Kako biste pregledali detaljne popise poziva, odaberite kontakt. Kako
biste pozvali odabrani kontakt, dodirnite .
• Kako biste izbrisali zapise o pozivima, dodirnite
Izbriši.
• Prikazano trajanje poziva može se razlikovati od cijene poziva. Obratite
se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Obrisana povijest poziva ne može biti vraćena.
• Spojite dva prsta ili raširite prste kako bi prilagodili veličinu slova za
pozive i kontakte.
Konfiguriranje mogućnosti poziva
Možete konfigurirati brojne mogućnosti poziva.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
željama.
Korisne aplikacije
Biraj ili Prethodno.
Pozivi i zatim konfigurirajte mogućnosti prema vlastitim
92
Poruke
Slanje poruke
Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za
razmjenu poruka.
• Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
1
2
3
Dodirnite
4
Dodirnite
Dodirnite
.
ili
.
Navedite primatelja i stvorite poruku.
• Za multimedijske opcije dodirnite .
• Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
za slanje poruke.
Čitanje poruke
Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.
1
2
Dodirnite
.
Odaberite kontakt s popisa poruka.
Konfiguriranje postavki razmjene poruka
Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
Korisne aplikacije
.
Postavke s popisa poruka.
93
Fotoaparat
Pokretanje Fotoaparat
Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste ovjekovječili dragocjene
trenutke.
Dodirnite
.
• Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom
krpom.
• Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparata prstima ili nekom drugom
tvari.
• Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od
stvarnog uređaja.
• Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji
Galerija. Pojedinosti potražite u odjeljku Pregled galerije.
Mijenjanje načina Fotoaparat
Možete jednostavno i lagano odabrati način kamere koji odgovara
okruženju fotografije ili videozapisa.
Dodirnite
, a zatim odaberite željeni način rada.
• Pritisnite i držite ikonu Načina te povucite u željenom smjeru kako bi
promijenili redoslijed načina.
• Različite načine fotografiranja možete preuzeti s aplikacije SmartWorld
dodirivanjem .
Način rada kamere
Korisne aplikacije
94
Automatski način
Možete snimati fotografije ili videozapise odabirom različitih načina
snimanja i mogućnosti.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite Automatski.
Kako biste snimili fotografiju, dodirnite
videozapis, dodirnite .
Uključite ili isključite
bljeskalicu.
Upotrebljavajte
izmjenično prednju
ili stražnju kameru.
Primijenite efekt
filtra filma.
Promijenite
mogućnosti
kamere.
. Kako biste snimili
Promijenite kut
kamere.
Pokrenite aplikaciju
galerija.
Snimajte fotografije.
Snimite videozapise.
Odaberite način
kamere.
Snimanje fotografije
1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali
kameru.
2
Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
• Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb
za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.
• Kada je zaslon isključen ili zaključan, pritisnite dvaput gumb za
smanjivanje glasnoće (-) kako biste pokrenuli kameru. Dodirnite
Postavke Standardno Prečaci a zatim dodirnite Otvaranje
Fotoaparata
kako biste ga aktivirali.
Korisne aplikacije
95
Snimanje videozapisa
1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali
kameru.
2
Dodirnite .
• Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa,
dodirnite .
• Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste
nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
• Dok snimate videozapis, sakupljanjem ili širenjem prstiju možete
povećati ili smanjiti prikaz.
• Dok snimate videozapis možete dodirnuti željeno područje za
podešavanje svjetline.
3
Dodirnite
kako biste završili snimanje videozapisa.
• Za provjeravanje omjera prije snimanja videozapisa dodirnite i zadržite
.
Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat
Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.
Dodirnite na zaslonu.
• Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili
stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.
•
•
•
•
: Snimite fotografiju u programu FullVision.
: Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
: Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
: Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon
određenog vremena.
Korisne aplikacije
96
Google Lens
Prijedlozi
Kada se povezane informacije pronađu u automatskom
načinu rada, koristit će se Google Lens.
HDR
Snimite fotografije živih boja i poboljšajte ih uporabom
efekata kad snimanje obavljate pri izravnom svjetlu.
Ove funkcije omogućava tehnologija velikog dinamičkog
raspona (HDR) kojom je opremljena kamera.
Snimanje bez
podrhtavanja
Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja
videozapisa.
Živa fotografija
Snimite akciju prije i nakon fotografiranja.
Okidač govorom
Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Tracking focus
Omogućite kontinuirani fokus kamere na objekt
koji dodirnete na zaslonu, čak i ako se objekt kreće.
(Dostupno pri uporabi Standardne kamere.)
Lokacija
Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža
Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati
fotografije ili videozapise na osnovu vodoravnih i
okomitih referentnih linija.
Dodaj potpis
Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.
Pohrana
Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u
Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je
umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć
Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.
Dodatne mogućnosti prednje Fotoaparat
Selfie snimka
Snimite selfie odabirom te opcije između Snimka
pokretom ruke i Automatsko snimanje.
Spremi kao
zrcaljeno
Spremite slike kao zrcaljene nakon snimanja selfija.
Prikaz pokretom
Omogućuje vam pregled fotografije odmah nakon
snimanja.
Korisne aplikacije
97
Različiti načini rada Fotoaparat
Studio
Možete napraviti fotografije studijske kakvoće koristeći značajke
Reflektor i Pozadina na kameri.
Pojedinosti potražite u odjeljku Studio.
Portret
Možete fotografirati oštre portrete primjenjujući efekt zamagljivanja
kamere leće.
Pojedinosti potražite u odjeljku Portret.
AI CAM
Možete učinkovito fotografirati ili bilježiti video snimke jer kamera
prepoznaje objekt tijekom fotografiranja ili snimanja video snimka.
Pojedinosti potražite u odjeljku AI CAM.
Usporeno
Možete stvarati zanimljive videozapise mijenjanjem brzine kretanja
predmeta snimanja u vašem videozapisu. Ova funkcija omogućava vam da
snimite videozapis većom brzinom i zatim ga reproducirate standardnom
brzinom kako bi se videozapis činio usporen.
1
2
3
Dodirnite
, a zatim dodirnite Više
.
Dodirnite
i snimite videozapis.
Dodirnite
kako biste završili snimanje videozapisa.
Korisne aplikacije
98
Filmski snimak
Možete snimiti trenutak i napraviti video sa samo dijelom zaslona u
pokretu.
Pojedinosti potražite u odjeljku Filmski snimak.
Cine Video
Možete snimiti videozapis sličan filmu.
Pojedinosti potražite u odjeljku Cine Video.
Panorama
Možete stvoriti panoramsku fotografiju pomicanjem kamere u jednom
smjeru kako biste snimili i povezali kontinuirane snimke za široki pregled.
1
2
Dodirnite
3
Dodirnite
, a zatim dodirnite Više
.
Dodirnite i zatim polagano pomičite kameru u jednom smjeru.
• Pomičite uređaj prateći smjer smjerne strelice.
Korisne aplikacije
da biste prekinuli snimanje panorame.
99
Brzi skočni rez
Fotografije snimane u redovitim intervalima pohranjene su kao GIF
datoteke.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite Više
.
Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
• Fotografije se snimaju svake 3 sekunde i spremaju kao GIF.
• Dodirnite
na zaslonu kako bi odabrali broj fotografija koje želite
snimiti.
• Dok snimate fotografije dodirnite kako bi izradili GIF datoteke s
prethodno snimljenim fotografijama.
• Bljeskalica će se automatski uključiti i raditi kao brojač vremena.
• Fotografije snimljene u tom trenutku, kao i ukupan broj fotografija bit će
prikazani na dnu zaslona.
• Sve snimljene fotografije pohranjene su kao GIF datoteke.
• Ne možete promijeniti brzinu GIF-a niti redoslijed slika.
Hrana
Možete snimiti fotografiju ili videozapis bez podešavanja boje pomoću
klizača i balansa bijele boje.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite Više
.
Kako biste snimili fotografiju, dodirnite .
• Povucite klizač u boji na zaslonu da biste prilagodili balans bijele
boje i odabrali najbolju boju.
• Ako traka klizača nije prikazana, dodirnite
da biste prilagodili
balans bijele boje.
Korisne aplikacije
100
Noćni snimak
Možete snimati živopisne i jasne noćne fotografije. Tijekom snimanja
fotografije, držite uređaj stabilno. Svjetlinu fotografije možete prilagoditi
povlačenjem klizača ulijevo ili udesno.
Dodirnite
, a zatim dodirnite Više
.
YouTube Live
Možete snimiti videozapis i izravno ga prenijeti na YouTube.
Dodirnite
, a zatim dodirnite Više
.
• YouTube Live dostupan je samo ako je vaš uređaj spojen na internet. Ako
upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam
se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
• Da biste koristili ovu značajku, morate potvrditi svoj telefonski broj.
Triple shot
Ova značajka omogućuje vam snimanje niza fotografija s različitim
kutovima gledanja i stvaranje videozapisa s efektom slajda.
1
Dodirnite
Korisne aplikacije
, a zatim dodirnite Više
.
101
2
Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
• Tri stražnje kamere snimaju fotografije automatski u sekvenci.
• Slike snimljene trostrukim snimkom se automatski spremaju u
Galeriji.
• Prilikom snimanja fotografije, držite uređaj stabilno dok ne budu
snimljene sve 3 fotografije.
Penta snimanje
Možete snimiti pet fotografija u nizu koristeći svih pet leća kamere.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite Više
.
Dodirnite kako biste snimili fotografiju.
• Automatski će se snimati pet fotografija, počevši od stražnjih
kamera.
• Niz od pet fotografija automatski se sprema u Galeriju s opcijama
stvaranja kolaža ili GIF-a.
• Prilikom snimanja fotografije, držite uređaj stabilno dok ne budu
snimljene sve 5 fotografije.
Korisne aplikacije
102
Graphy
Možete primijeniti preporučene vrijednosti za balans bijele boje, ISO i
brzinu okidača kao da ih je podesio stručnjak.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
funkciju.
i zatim dodirnite Graphy slike
3
4
Dodirnite
i odaberite željenu scenu iz preporučenih slika.
Dodirnite
kako biste snimili fotografiju.
, a zatim dodirnite Ručna kamera.
da biste aktivirali
• Ta je funkcija dostupna samo u ručnom načinu rada kamere.
• Više scena možete dodati dodirivanjem opcije i preuzimanjem
aplikacije Graphy iz trgovine Play Store. Ovisno o tarifi koju
upotrebljavate, može vam se zaračunati upotreba podataka.
• Dodirnite , zatim dodirnite
deaktivirali ovu značajku.
na Graphy izborniku kako bi
Uzastopno snimanje
Možete snimiti kontinuirane fotografije kako biste stvorili pokretne slike.
U automatskom načinu dodirnite i držite .
• Kontinuirane snimke snimaju se brzo dok držite pritisnutim .
Korisne aplikacije
103
Ručni način rada Fotoaparat
Možete stvarati fotografije profesionalnog izgleda uporabom različitih
naprednih značajki. Namjestite balans bijele boje, izoštravanje, svjetlinu,
ISO, brzinu zatvarača i druge mogućnosti.
1
2
, a zatim dodirnite Ručna kamera.
Dodirnite
Prilagodite sljedeće postavke kamere.
Prikazuje različite Graphy
opcije.
Resetirajte postavke.
Namjestite brzinu zatvarača.
Namjestite brzinu ISO.
Namjestite svjetlinu.
Namjestite žarište.
Namjestite balans bijele boje.
3
Dodirnite
kako biste snimili fotografiju.
Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat
Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.
Dodirnite na zaslonu.
•
: Snimite fotografiju u programu FullVision.
•
: Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
•
: Postavite brojač vremena da automatski snimi fotografije nakon
određenog vremena.
Graphy slike
Namjestite balans bijele boje, ISO i brzinu zatvarača za
preporučenu fotografiju. Pojedinosti potražite u odjeljku
Graphy.
Spremi kao RAW
Slika se sprema u formatu datoteke RAW kako biste je
mogli izmijeniti. Tijekom snimanja fotografije stvaraju
se DNG i JPEG datoteke, a zatim se spremaju kao
nekoprimirana slika visoke rezolucije.
Okidač govorom
Snimajte fotografije glasovnim naredbama.
Korisne aplikacije
104
Tracking focus
Omogućite kontinuirani fokus kamere na objekt
koji dodirnete na zaslonu, čak i ako se objekt kreće.
(Dostupno pri uporabi Standardne kamere.)
Lokacija
Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Vodič
Prikažite smjernu rešetku kako biste mogli snimati
fotografije na osnovu vodoravnih i okomitih referentnih
linija.
Dodaj potpis
Prikažite personalizirani potpis na fotografijama.
Pohrana
Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u
Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je
umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć
Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.
Ručni video način rada
Videozapis možete snimiti pomoću različitih funkcija poput kontrola za
balans bijele boje, fokus, svjetlinu, ISO, brzinu okidača i više.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite Više Ručni videozapis.
Prilagodite postavke kamere.
Namjestite balans
bijele boje.
Resetirajte postavke.
Namjestite brzinu zatvarača.
Namjestite brzinu ISO.
Namjestite svjetlinu.
Namjestite žarište.
Namjestite balans bijele boje.
3
Dodirnite
Korisne aplikacije
da biste snimili videozapis.
105
Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat
Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.
Dodirnite na zaslonu.
•
: Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.
•
: Brojač vremena automatski postavite za snimanje videa nakon
određenog vremenskog perioda.
Brzina snimanja
Odaberite broj kadrova u sekundi.
Stopa kompresije
Odaberite kvalitetu slike pri snimanju videozapisa.
Hi-Fi
Snimite videozapis uz Hi-Fi kvalitetu zvuka.
Spremi kao
HDR10
Pohrani videozapis u HDR10 formatu za visoku
razlučivost i žive boje.
Snimanje bez
podrhtavanja
Smanjite zamućenje zbog pokreta tijekom snimanja
videozapisa.
Tracking focus
Omogućite kontinuirani fokus kamere na objekt koji
dodirnete na zaslonu, čak i ako se objekt kreće. (Dostupno
pri uporabi Standardne kamere.)
Lokacija
Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Mreža
Prikažite vodeću rešetku kako biste mogli snimati
videozapise na osnovi vodoravnih i okomitih referentnih
linija.
Pohrana
Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u
Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je
umetnuta memorijska kartica.)
Pomoć
Pruža pomoć za svaki izbornik kamere.
Korisne aplikacije
106
Druge korisne značajke u aplikaciji Fotoaparat
Automatsko zaključavanje ekspozicije/fokusa
Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako
da dodirnete i zadržite zaslon u načinu Auto. Da biste isključili značajku,
dodirnite prazninu na zaslonu.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.
Focus peaking
Možete prilagoditi fokus na subjekt koji želite snimiti pomoću brzog
fokusiranja.
Funkciji Brzo fokusiranje možete pristupiti dodirivanjem gumba za ručno
fokusiranje (MF). Kada je omogućena funkcija Brzo fokusiranje, subjekt na
koji se fokusirate bit će zelen. Pomaknite kotačić za prebacivanje prema
gore i dolje da biste se fokusirali na željeno područje, a zatim snimite
fotografiju.
• Ta je funkcija dostupna samo u ručnom načinu rada kamere i ručnom
načinu rada videosnimanja.
• Onemogućite ovu funkciju još jednim dodirom gumba Focus peaking.
• Ova značajka nije dostupna pri uporabi širokokutne kamere.
Korisne aplikacije
107
Izmjenična uporaba kamera
Upotrebljavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara
vašem okruženju.
Na zaslonu kamere dodirnite ili povucite zaslon u bilo kojem smjeru
kako biste izmjenično upotrebljavali prednju ili stražnju kameru.
• Upotrebljavajte prednju kameru za snimanje autoportreta. Pojedinosti
potražite u odjeljku Selfie snimka.
Uvećavanje ili smanjivanje
Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom
snimanja fotografije ili videozapisa.
• Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga
izmjenično uvećavali ili smanjivali, a zatim upotrijebite prikazani +/klizač.
• Možete i povući gumb prema gore ili dolje. Ta je funkcija dostupna
samo u automatskom načinu rada i ručnom načinu rada kamere.
• Značajka zumiranja nije dostupna pri uporabi prednje kamere u načinu
selfie.
Korisne aplikacije
108
Selfie snimka
Možete upotrebljavati prednju kameru kako biste vidjeli svoje lice na
zaslonu i snimali autoportrete.
Snimka pokretom ruke
Možete snimati autoportrete pokretima.
Stavite dlan ispred prednje kamere, a zatim stisnite šaku.
Možete skupiti šaku i zatim je otvoriti prema prednjoj kameri.
• Fotografija se snima u tri sekunde.
• Da biste upotrijebili ovu značajku, prebacite se na prednju kameru, a
zatim dodirnite
Selfie snimka Snimka pokretom ruke.
• Pripazite da se vaš dlan i šaka nalaze unutar referentne linije kako bi ih
kamera mogla otkriti.
• Ova značajka možda neće biti dostupna pri uporabi nekih značajki
kamere.
Korisne aplikacije
109
Automatsko snimanje
Upotrebljavajte značajku prepoznavanja lica kako biste jednostavno i lako
snimali autoportrete. Možete namjestiti uređaj da kada pogledate zaslon
prednja kamera prepozna vaše lice i automatski snimi autoportret.
• Kada prednja kamera otkrije vaše lice, prikazat će se bijeli vodeći okvir.
Ako se objekt u okviru vodilice zaustavi, boju okvira vodiča postaje
žuta, a fotoaparat snima fotografiju.
• Dodirnite
Selfie snimka Automatsko snimanje da biste
omogućili značajku automatskog snimanja.
Intervalni snimak
Selfije možete snimati i u intervalima.
Tijekom uporabe prednje kamere možete okrenuti dlan prema kameri, a
zatim dvaput brzo stisnuti šaku.
• Nakon vremenske odgode od tri sekunde snimit će se četiri fotografije
u ravnomjernim intervalima.
Korisne aplikacije
110
Prikaz pokretom
Nakon snimanja autoportreta prednjom kamerom, postavite zaslon blizu
lica kako biste ga odmah pregledali.
• Dodirnite
Prikaz pokretom da biste omogućili značajku
pregledavanja pokretom.
• Jedan pretpregled dostupan je svaki put kada se fotografija snimi.
• Ako okrenete uređaj dok se prikazuje zaslon pretpregleda, zaslon
kamere prebacuje se u način kamere.
Spremi kao zrcaljeno
Prije snimanja fotografije prednjom kamerom, dodirnite
zrcaljeno. Slika će se okrenuti vodoravno.
Spremi kao
• Pri uporabi prednje kamere u mogućnostima kamere možete promijeniti
način snimanja selfie snimaka. Pojedinosti potražite u odjeljku
Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparat.
Potpis
Možete kreirati personaliziranu fotografiju pomoću potpisa.
1
2
Dodirnite
, a zatim dodirnite
Dodaj potpis.
Unesite željeni potpis i dodirnite DODAJ.
Korisne aplikacije
111
brzo dijeljenje
Možete podijeliti fotografiju ili videozapis u željenoj aplikaciji odmah nakon
što završite njihovo snimanje.
1
2
Dodirnite
, a zatim snimite fotografiju ili videozapis.
Dodirnite ikonu aplikacije koja se pojavljuje na zaslonu kako biste
podijelili zapis putem te aplikacije.
Možete i povući ikonu u suprotnom smjeru kako biste provjerili
koje druge aplikacije možete upotrijebiti za dijeljenje fotografija i
videozapisa.
ikona brzo
dijeljenje
• Aplikacija koju prikazuje ikona brzo dijeljenje ovisi o vrsti i učestalosti
pristupanja aplikacijama koje su instalirane na uređaju.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.
Korisne aplikacije
112
Galerija
Pregled galerije
Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su
spremljeni na vaš uređaj.
1
Dodirnite
.
• Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.
2
Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
• Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog
zaslona.
• Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da
biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
• Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno kako
biste ga premotali unatrag ili brzo unaprijed.
• Kada fotografirate pomoću značajke AI CAM u kartici s albumima
aplikacije Galerija bit će izrađena mapa za oznake. Fotografije su
automatski klasificirane kao oznake u mapi s oznakama.
• Možete pregledati fotografije ili videozapise organizirane po godini,
mjesecu ili danu u kartici s fotografijama.
• Kako bi pregledali fotografije po lokaciji na kojoj su snimljene
dodirnite
Lokacija, potom dodirnite
. Fotografije
će biti automatski grupirane po lokaciji u kartici Memorija aplikacije
Galerija.
• Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom
softveru.
• Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
• Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti
pogrešku.
• Trebate aktivirati GPS značajku kako biste mogli izraditi albume
Memorije.
Korisne aplikacije
113
Pregledavanje fotografija
Dodajte ili uklonite
iz favorita.
Otvorite QLens.
Pokrenite kameru.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Vratite se na
prethodni zaslon.
Napišite bilješku na
fotografiju.
Izbrišite slike.
Pregledajte povezani
sadržaj.
Podijelite slike.
Uredite slike.
• Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste
sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.
Reproduciranje videozapisa
Pauzirajte ili
reproducirajte
videozapis.
Otvorite značajkom
QSlide.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Dodirnite da biste
otišli na prethodni
video. Dodirnite i
zadržite dodir za
premotavanje unatrag.
Odaberite omjer
zaslona.
Dodirnite da biste otišli
na sljedeći video.
Dodirnite i zadržite za
premotavanje
unaprijed.
Zaključajte ili
otključajte zaslon.
DTS:X uključen/isključen
Uredite videozapis.
Stvaranje GIF datoteke.
• Kako biste namjestili glasnoću zvuka, povucite desnu stranu zaslona
videozapisa prema gore ili dolje.
• Kako biste namjestili svjetlinu zaslona, povucite lijevu stranu zaslona
videozapisa gore ili dolje.
Korisne aplikacije
114
Uređivanje videozapisa
1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili
videozapis.
Podesite razlučivost.
Poništite uređivanje.
Automatski stvorite
videoisječak u trajanju
od 15, 30 ili 60
sekundi.
Stvorite film pomoću
različitih efekata.
Pokrenite video editor
KineMaster.
Odaberite dio kako
biste promijenili brzinu
reproduciranja.
Namjestite trajanje
videozapisa.
3
Dodirnite SPREMI kako biste spremili izmjene.
Brisanje datoteka
Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite
Izbriši.
• Dodirnite na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
• Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u Otpad te se mogu
vratiti natrag u aplikaciju Galerija unutar 7 dana.
• Dodirnite kako biste u cijelosti izbrisali datoteke. U ovom se slučaju
datoteke ne mogu vratiti.
Korisne aplikacije
115
Dijeljenje datoteka
Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite kako biste podijelili
datoteku na željeni način.
• Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite
Dijeli kako biste
podijelili datoteku na željeni način.
• Dodirnite na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke i
podijelite ih na željeni način.
Kontakti
Pregled kontakata
Možete spremati kontakte i njima upravljati.
Dodirnite
Osnovno Kontakti.
Dodavanje kontakata
Dodavanje novih kontakata
1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite SPREMI.
Korisne aplikacije
116
Uvoz kontakata
Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.
1
Na zaslonu popisa kontakata dodirnite
Uvezi.
2
Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta koji želite uvesti, a zatim
dodirnite U REDU.
3
Odaberite kontakt i dodirnite UVEZI.
Upravljanje kontaktima
Dodavanje kontakata na popis za brzo biranje
1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite Brzo biranje.
2 Dodirnite Dodaj kontakt na broju za brzo biranje.
3 Odaberite kontakt.
• Tijekom dodavanja novog kontakta dodirnite
brzo biranje.
da biste dodali broj za
Pretraživanje kontakata
Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Dodirnite na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o
kontaktu ili broj telefona.
• Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
• Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.
• Dodirnite
na vrhu popisa kontakata i zatim unesite podatke o
kontaktu ili broj telefona da biste prikazali sve pojedinosti pretrage iz
zapisa poziva, kontakata i grupa.
Korisne aplikacije
117
Popis kontakata
Uređivanje kontakata
1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite i uredite pojedinosti.
3 Dodirnite SPREMI kako biste spremili izmjene.
Brisanje kontakata
Možete izbrisati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:
• Na zaslonu s kontaktima dodirnite i zadržite kontakt koji želite
izbrisati, a zatim dodirnite Briši kontakt.
• Dodirnite
Izbriši na zaslonu s kontaktima.
• Obrisani kontakti neće biti vraćeni.
Dodavanje favorita
Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.
1
2
Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite
.
Stvaranje grupa
1 Na popisu grupa kontakata dodirnite .
2 Upišite naziv nove grupe.
3 Dodirnite Dodajte članove, odaberite kontakte, a zatim dodirnite
DODAJ.
4
Dodirnite SPREMI kako biste spremili novu grupu.
Korisne aplikacije
118
QuickMemo+
Pregled značajke QuickMemo+
Stvorite kreativne bilješke uporabom brojnih mogućnosti ove napredne
značajke bloka za pisanje, poput upravljanja slikom i snimkama zaslona,
koje ne podržavaju konvencionalni blokovi za pisanje.
Stvaranje bilješke
QuickMemo+.
1 Dodirnite
2 Dodirnite kako biste stvorili bilješku.
•
•
•
•
•
•
•
: Spremite bilješku.
: Poništite posljednje uređivanje.
: Ponovite nedavno izbrisana uređivanja.
: Upišite bilješku tipkovnicom.
: Upišite bilješke rukom.
: Obrišite rukom napisane bilješke.
: Povećajte ili umanjite, zaokrenite ili obrišite dijelove rukom
napisane bilješke.
• : Pristupite dodatnim mogućnostima.
3
Dodirnite
Korisne aplikacije
kako biste spremili bilješku.
119
Pisanje bilješki po fotografiji
QuickMemo+.
1 Dodirnite
Dodirnite
kako
biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite U REDU.
2
• Fotografija se automatski prilaže bloku za pisanje.
3
Dodirnite ili da biste pisali bilješke po fotografiji.
• Pišite rukom bilješke po fotografiji.
• Unesite tekst ispod fotografije.
4
Dodirnite
kako biste spremili bilješku.
Pisanje bilješki po snimci zaslona
1 Prilikom pregledavanja zaslona koji želite snimiti, povucite traku stanja
prema dolje i zatim dodirnite .
• Snimka zaslona prikazuje se kao pozadinska tema bloka za pisanje.
Alati podsjetnika prikazuju se pri vrhu zaslona.
2
Izrežite sliku (prema potrebi) i unesite željene bilješke.
• Pišite rukom bilješke po fotografiji.
3
Dodirnite
i spremite bilješke na željeno mjesto.
• Spremljene bilješke mogu se pregledati u QuickMemo+ ili Galerija.
• Kako biste istodobno spremili bilješke na isto mjesto, odaberite
potvrdni okvir Koristi zadano za ovu aktivnost i odaberite
aplikaciju.
• Cijeli sadržaj zaslona možete snimiti uporabom funkcije snimanja uz
pomicanje zaslona.
• Tijekom uporabe aplikacija kao što su Poruka i Chrome, povucite
obavijesni okvir prema dolje i zatim dodirnite Capture+ Proširenje da
biste snimili cijeli zaslon koji trenutačno pregledate kao jednu datoteku.
• Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama koje podržavaju
funkciju snimanja uz pomicanje zaslona.
• Sakupite ili raširite prste kako bi promijenili izgled bilješke.
Korisne aplikacije
120
Sat
Alarmi
Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.
1
2
3
Osnovno Sat Alarmi.
Dodirnite
Dodirnite
to kako biste dodali novi alarm.
Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite SPREMI.
• Ako odaberete prethodno postavljeni alarm, možete ga urediti.
• Kako biste izbrisali alarm, dodirnite
dodirnite i držite alarm.
pri vrhu zaslona. U protivnom,
Svjetski sat
Možete pregledati trenutačno vrijeme u gradovima diljem svijeta.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
Osnovno Sat Svjetski sat.
i dodajte grad
Brojač
Možete postaviti brojač vremena koji će uključiti alarm nakon određenog
vremena.
1
2
Dodirnite
3
Dodirnite Prekid kako biste zaustavili alarm brojača vremena.
Osnovno Sat Brojač.
Postavite vrijeme i dodirnite Početak.
• Kako biste zaustavili brojač vremena, dodirnite Stanka. Kako biste
ponovno pokrenuli brojač vremena, dodirnite Nastavi.
Korisne aplikacije
121
Štoperica
Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.
1
2
Dodirnite
3
Dodirnite Stanka kako biste zaustavili štopericu.
• Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite Nastavi.
• Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu,
dodirnite Resetiraj.
Osnovno Sat Štoperica.
Dodirnite Početak kako biste pokrenuli štopericu.
• Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite Ciklus.
Kalendar
Pregled kalendara
Možete upotrebljavati kalendar kako biste upravljali događanjima i
zadacima.
Dodavanje događanja
Osnovno Kalendar.
1 Dodirnite
2 Odaberite datum i zatim dodirnite .
3 Upišite pojedinosti događanja i dodirnite SPREMI.
Sinkroniziranje događanja
Dodirnite
Kalendari za sinkronizaciju i odaberite kalendar koji želite
sinkronizirati.
• Kada se događanja pohranjuju s vašeg uređaja na vaš račun za Google,
oni se također automatski sinkroniziraju s kalendarom Google. Zatim
možete sinkronizirati ostale uređaje s kalendarom Google kako bi se na
tim uređajima nalazila ista događanja koja se nalaze na vašem uređaju i
kako biste upravljali svojim događanjima na tim uređajima.
Korisne aplikacije
122
Zadaci
Možete registrirati zadatke na svoj uređaj i jednostavno upravljati njihovim
rasporedom.
1
2
3
Dodirnite
Dodirnite
Osnovno Zadaci.
kako biste dodali zadatak.
Upišite pojedinosti zadatka i zatim dodirnite SPREMI.
Glazba
Možete reproducirati pjesme ili glazbene albume.
1
2
3
Dodirnite
Osnovno Glazba.
Odaberite kategoriju.
Odaberite glazbenu datoteku.
Postavite zvučne efekte.
Vratite se na prethodni zaslon.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Prebacite na popis na
reproduciranje.
Uključite/isključite prikazivanje
Boomboxa.
Pauzirajte ili reproducirajte.
Uključite/isključite bljeskalicu.
Dodirnite kako biste
reproducirali ispočetka
trenutačnu datoteku / Dodirnite
dva puta kako biste reproducirali
prethodnu datoteku / Dodirnite i
držite kako biste premotali.
Reproducirajte nasumičnim
redoslijedom.
Namjestite glasnoću zvuka.
Dodirnite kako biste
reproducirali sljedeću datoteku /
Dodirnite i držite kako biste brzo
premotali prema naprijed.
Odaberite način ponovljene
reprodukcije.
Mijenjanje jačine i brzine.
Dodajte ili uklonite iz favorita.
Korisne aplikacije
123
• Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom
softveru.
• Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti
pogrešku.
• Glazbene datoteke mogu biti zaštićene međunarodnim zakonima o
vlasništvu nad autorskim pravima ili autorskim pravima. Možda trebate
ishoditi zakonsko dopuštenje prije kopiranja glazbene datoteke. Kako
biste preuzeli ili kopirali glazbenu datoteku, prvo provjerite mjerodavni
zakon o autorskim pravima koji se primjenjuje u dotičnoj državi.
• Ovaj model podržava reproduciranje Hi-Fi zvuka. Hi-Fi zvučne datoteke
prikazuje ikona Hi-Fi.
• Kada je aktivirana značajka Boombox prikaza, zaslon će prikazivati
vizualne efektu u skladu s glazbom. Uređaj će vibrirati kad ga potresete.
Kalkulator
Možete upotrebljavati dvije vrste kalkulatora: jednostavni i složeni
kalkulator.
1
2
Dodirnite
Osnovno Kalkulator.
Upotrebljavajte tipkovnicu kako biste obavili izračun.
SmartThinQ
Vaš uređaj možete jednostavno povezati s uređajima koji koriste internet
stvari (IoT) kako biste pratili njihov rad i rabili ih prema vašim potrebama.
Dodirnite
Osnovno SmartThinQ.
• Neki Bluetooth uređaji koji podržavaju TV, set-top box, audio ili funkciju
poziva dostupni su bez pristupa LG računu.
• Uređaj drugih proizvođača možda neće biti podržan.
• Za provjeru postavki i pomoćni izbornik za LG SmartThinQ, dodirnite
Korisne aplikacije
.
124
Dodavanje dodatnih uređaja
Možete dodati dodatne uređaje tako što ćete dodirnuti dok pokrećete
aplikaciju LG SmartThinQ.
• Uključite IoT uređaj s kojim se želite povezati.
• Kada se vaš uređaj poveže s IoT uređajem putem iste Wi-Fi veze,
možete registrirati IoT uređaj s popisa povezivih uređaja.
• Ako se uređaj ne pojavi na popisu, dodirnite , a zatim potražite naziv
IoT uređaja. Također možete provjeriti je li uređaj podržan i registrirati
ga.
• Kućanski aparati, uključujući hladnjake, perilice i klima uređaj, podržavaju
samo modele SmartThinQ 2.0. SmartThinQ 1.0 modeli podržani su iz
aplikacije SmartThinQ.
• Aplikaciju SmartThinQ možete preuzeti i provjeriti vodič za aplikacije
na dnu zaslona. Dodirnite
Ručno dodavanje, i odaberite željenu
kategoriju uređaja.
LG Health
Pregled aplikacije LG Health
Praćenjem aktivnosti vježbanja možete upravljati zdravstvenim navikama i
održavati dobru naviku vježbanja.
Korisne aplikacije
125
Početak uporabe aplikacije LG Health
Aplikaciju LG Health možete konfigurirati tijekom prvog pokretanja
aplikacije ili nakon njezinog vraćanja u izvorno stanje.
1
2
Dodirnite
Osnovno LG Health.
Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak konfiguriranja.
Uporaba aplikacije LG Health
Možete pregledavati osnovne informacije o aplikaciji LG Health i upravljati
informacijama o opsegu fizičke aktivnosti i zdravstvenom stanju.
1
2
Dodirnite
Osnovno LG Health.
Dostupne su sljedeće mogućnosti.
Korisne aplikacije
126
•
•
: Pregledajte u zapisniku vježbanja željeni dan.
: Započnite pratiti aktivnost vježbanja. Tok i opseg fizičke
aktivnosti bilježi se za svaku vrstu aktivnosti vježbanja.
• : Postavite dnevne ciljeve, uključujući kalorije i broj koraka, ili
postavite različite postavke aplikacije LG Health.
• Informacije o zdravstvenom stanju koje pruža aplikacija LG Health
namijenjene su isključivo korisniku i ne mogu se upotrebljavati u svrhu
prevencije bolesti, liječenja, dijagnostike ili druge medicinske namjene.
• Aplikacija LG Health može se razlikovati ili biti nedostupna ovisno o
državi i pružatelju usluge. Dostupne funkcije aplikacije LG Health i
aplikacija koje se mogu dodati u aplikaciju LG Health mogu se razlikovati
ovisno o državi. Razlog tome su različiti zakoni i pravilnici.
E-pošta
Pregled elektroničke pošte
Možete registrirati račun elektroničke pošte na svoj uređaj kako biste
provjeravali i slali elektroničke poruke na svojem uređaju.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
Korisne aplikacije
127
Registriranje računa elektroničke pošte
Kada upotrebljavate prvi put aplikaciju za elektroničku poštu, registrirajte
svoj račun elektroničke pošte.
1
2
3
Dodirnite
Osnovno E-pošta.
Odaberite pružatelja usluge elektroničke pošte.
Upišite svoju adresu elektroničke pošte i lozinku, a zatim dodirnite
DALJE kako biste registrirali račun.
• Da biste ručno registrirali račun e-pošte, dodirnite RUČNO
POSTAVLJANJE (prema potrebi).
Upravljanje računima elektroničke pošte
Kako biste pregledali ili uređivali postavke svojeg računa elektroničke
pošte, dodirnite
Postavke.
• Kako biste dodali račun, dotaknite Dodaj račun.
• Kako biste izbrisali račun, dotaknite
Brisanje računa.
Otvaranje drugog računa elektroničke pošte
Ako ste registrirali nekoliko računa elektroničke pošte i želite pregledati
drugi račun, dodirnite
i odaberite drugi račun s popisa računa.
Provjeravanje elektroničke pošte
1 Dodirnite i provjerite pretinac elektroničke pošte.
2 Odaberite elektroničku poruku s popisa elektroničkih poruka.
• Poruka elektroničke pošte prikazuje se.
Korisne aplikacije
128
Slanje elektroničke poruke
1 Dodirnite .
2 Unesite adresu primatelja.
3 Upišite predmet i napišite poruku.
• Kako biste priložili datoteke, dodirnite
.
• Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
4
Dodirnite
kako biste poslali elektroničku poruku.
• Spojite dva prsta ili raširite prste kako bi prilagodili veličinu slova vašeg
popisa e-pošte.
HD Audio Snimač
HD Audio Snimač omogućuje vam ručno konfiguriranje postavki zvuka
tako da možete snimati zvuk ovisno o okruženju.
Načini snimanja
Možete snimiti zvučnu datoteku visoke definicije odabirom i
konfiguriranjem željenog načina rada zvuka koji odgovara okruženju
snimanja.
Dodirnite
Osnovno HD audio snimač
.
Normalno
Zvučni zapis možete snimiti bez dodatnih postavki.
Koncert
Zvučni zapis možete snimiti na koncertu ili na drugim glazbenim
događajima.
Vlastito
Možete ručno konfigurirati željene postavke za snimanje zvučnog zapisa.
Korisne aplikacije
129
Studio mod
U načinu Studio mod možete reproducirati zvučnu datoteku ili glazbu
i snimiti svoj glas istovremeno, stvoriti akord višekratnim snimanjem
svojeg glasa i snimiti svoje komentare preko originalne zvučne datoteke
prezentera ili spikera.
1
2
3
Dodirnite
4
5
Dodirnite
za snimanje glasa.
Dodirnite
kako biste spremili snimljenu datoteku.
Dodirnite
Osnovno HD Audio Snimač
Vlastito.
.
Odaberite zvučnu datoteku koju želite upotrijebiti kao pozadinsku
glazbu.
• Pozadinsku glazbu možete reproducirati samo putem slušalica. Prije
primjene te značajke uključite slušalice.
Druge korisne značajke pri uporabi aplikacije HD audio
snimača
GAIN
Možete prilagoditi osjetljivost zvuka snimljenog pomoću mikrofona.
S većom vrijednošću postavke POJAČANJA povećava se osjetljivost
snimanja zvuka.
LCF
Možete filtrirati niske šumove kao što je tiho brujanje uređaja za
klimatizaciju.
Što je veća vrijednost LCF (Low Cut Filter), bolje se filtriraju
visokofrekventni šumovi.
Korisne aplikacije
130
LMT
Može spriječiti odrezivanje snimljenog zvuka. Što je veća vrijednost LMT
(Limiter), odrezat će se manje niskih šumova.
• Da biste promijenili dodatne postavke, dodirnite
Postavke, a zatim
prilagodite vrstu datoteke, dubinu bita, brzinu uzorkovanja i druge
postavke.
• Kada odaberete način Koncert i Prilagođeno, prikazat će se
, a zatim odaberite mikrofon koji ćete upotrijebiti.
. Dodirnite
• Tijekom snimanja zvučnog zapisa možete pratiti kvalitetu zvuka putem
priključene slušalice. Tijekom snimanja zvučnog zapisa u Studio modu
nije podržano praćenje zvuka. Možete čuti samo pozadinsku glazbu.
Centar za ažuriranje
Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke
LG.
Dodirnite
Upravljanje Centar za ažuriranje.
Upravljanje datotekama
Možete pregledavati i upravljati datotekama koje su spremljene na vaš
uređaj ili oblak.
1
2
Dodirnite
Dodirnite
Upravljanje Upravljanje datotekama.
i odaberite željeno mjesto za spremanje.
Smart Doctor
Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali
stanje uređaja i optimizirali ga.
Dodirnite
Upravljanje Smart Doctor.
Korisne aplikacije
131
LG Mobile Switch
Pomoću aplikacije LG Mobile Switch možete jednostavno prenijeti
podatke s uređaja koji upotrebljavate na novi uređaj.
1
Dodirnite
Upravljanje LG Mobile Switch.
Postavke Standardno Arhiviranje LG
Možete dodirnuti
Mobile Switch.
2
Za odabir željenog načina prijenosa slijedite upute na zaslonu.
• Podaci na vašem računu Google neće se sigurnosno kopirati. Kada
sinkronizirate podatke svojega računa za Google, Googleove aplikacije,
Googleove kontakte, Googleov kalendar, Googleov podsjetnik i aplikacije
preuzete iz trgovine Trgovina Play, oni se automatski spremaju unutar
aplikacije za pohranu.
• Napunite u cijelosti bateriju prije prijenosa podataka kako biste izbjegli
slučajno isključivanje tijekom postupka.
SmartWorld
Možete preuzeti brojne igrice, zvučne sadržaje, aplikacije i fontove koje
vam omogućava tvrtka LG Electronics. Prilagodite uređaj vlastitim željama
uporabom tema i fontova na početnom zaslonu.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
• Ova značajka možda neće biti podržana ovisno o području ili pružatelju
usluge.
1
2
3
Dodirnite
Dodirnite
Usluge SmartWorld.
LG Računi, a zatim se prijavite.
Odaberite i preuzmite željene stavke sadržaja.
Korisne aplikacije
132
Preuzimanje aplikacije SmartWorld
Ako aplikacija SmartWorld nije instalirana, izvedite sljedeće korake kako
biste je preuzeli.
1
Dodirnite
Postavke Standardno Centar za ažuriranje
Ažuriranje aplikacija.
2
Na popisu odaberite SmartWorld i dodirnite Preuzmi.
RemoteCall Service
Kada je riječ o rješavanju problema, dijagnostika vašeg uređaja može se
obaviti na daljinu. Prije svega nazovite LG-ev centar za pružanje korisničke
podrške na sljedeći način:
• Kako biste upotrebljavali ovu funkciju, prvo morate pristati na uporabu
ove funkcije.
• Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može
vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.
1
2
Dodirnite
3
Nakon što se poziv uspostavi, slijedite upute operatera kako biste
upisali šesteroznamenkasti pristupni broj.
• Uređaj je povezan na daljinu i pružanje udaljene korisničke podrške
započinje.
Usluge RemoteCall Service.
Pričekajte dok se poziv ne uspostavi s LG-ovim centrom za pružanje
korisničke podrške.
Emitiranje ćelija
Možete pratiti u stvarnom vremenu tekstualne obavijesti o izvanrednim
situacijama poput pojave tajfuna, poplava i potresa.
Dodirnite
Usluge Emitiranje ćelija.
Korisne aplikacije
133
Googleove aplikacije
Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove
aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski
kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate račun za
Google, kreirajte račun na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć
unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe
aplikacije.
• Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.
Chrome
Brz, jednostavan i siguran mrežni pretraživač izgrađen za moderne mreže.
Dokumenti
Docs je suradnički alat za obradu riječi koji potiče produktivnost. Koristite
Docs za izradu, uređivanje i zajednički rad u realnom vremenu.
Disk
Drive je aplikacija za pohranu i dijeljenje datoteka koja olakšava
pronalazak, dijeljenje i suradnju na projektima s bilo kojeg mjesta,
neposredno.
Duo
Obavite jednostavne video pozive visoke kvalitete vašim prijateljima i
obitelji na Android i iPhone telefonima.
Gmail
Gmail je aplikacija e-pošte jednostavna za uporabu koja vaše poruke drži
sigurnima, vaš poštanski sandučić čini pametnijim, a vama pomaže da
ostanete organizirani.
Korisne aplikacije
134
Google
Google aplikacija drži vas u znanju o stvarima do kojih vam je stalo.
Pronađite brze odgovore, istražite vaše interese i primite novosti o
pričama i temama koje su vam bitne.
Bilješke na Keepu
Izradite, uredite i podijelite bilješke s tekstom i fotografijama s Google
računom.
Karte
Negdje putujete? Koristite Maps, aplikaciju na koju se možete pouzdati
za GPS navigaciju u stvarnom vremenu, promet, tranzit i podatke poput
recenzija i popularnih vremena za milijun mjesta.
Vijesti
Sveobuhvatne aktualne vijesti prikupljene iz izvora diljem svijeta putem
usluge Google News.
Fotografije
Dom za mnoštvo fotografija i video zapisa, automatski organiziranih tako
da ih možete podijeliti i spremiti ono što je važno.
Play filmovi
Upotrijebite svoj račun za Google kako biste unajmili ili kupili filmove.
Kupite sadržaje i reproducirajte ih bilo gdje.
Korisne aplikacije
135
Play glazba
Kupite glazbu u trgovini Trgovini Play. Reproducirajte glazbu pohranjenu
na vašem uređaju.
Tablice
Sheets je suradnički alat za obradu tablica koji potiče produktivnost.
Koristite Sheets za uvoz, organiziranje i zajedničko analiziranje podataka u
realnom vremenu.
Prezentacije
Google Slides je suradnički alat za izradu prezentacija koji potiče
produktivnost. Koristite Slides za organiziranje podataka, predstavljanje
rezultata i zajedničko donošenje odluka u stvarnom vremenu.
YouTube
Gledajte omiljene kanale, slušajte glazbu koju volite i prenosite
videozapise za dijeljenje s vašim prijateljima i ljudima diljem svijeta.
Google Pomoćnik
Google pomoćnik ugrađen je u vaš uređaj. Pronađite odgovore i izvršite
obaveze u pokretu. Kako bi započeli samo dodirnite tipku Google
pomoćnika na bočnoj strani telefona ili dodirnite i zadržite tipku početnog
zaslona na telefonu.
• Google Pomoćnik nije dostupan na svim jezicima i u svim zemljama.
Korisne aplikacije
136
04
Postavke
Postavke
Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.
Dodirnite
Postavke.
• Dodirnite
i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste
pristupili stavci postavke.
• Dodirnite kako biste promijenili način prikaza. U ovom korisničkom
priručniku pretpostavlja se da upotrebljavate prikaz pomoću kartica.
Mreža
Wi-Fi
Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Wi-Fi.
2 Dodirnite kako biste aktivirali.
• Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
3
Odaberite mrežu.
• Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
• Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na
koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati
na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite mrežu, a zatim dodirnite
ZABORAVI.
Postavke Wi-Fi mreže
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Wi-Fi.
• Prebacivanje na mobilnu podatkovnu vezu: Ako je funkcija mobilnog
prijenosa podataka uključena, ali se uređaj ne može spojiti na internet
putem Wi-Fi veze, uređaj se automatski spaja na internet uporabom
veze za mobilni prijenos podataka.
Postavke
138
• Ova značajka ovisi o pružatelju usluge.
•
: Prilagodite postavke Wi-Fi mreže.
Wi-Fi Direct
Povežite svoj uređaj s drugim uređajima koji podržavaju značajku Wi-Fi
Direct kako biste izravno podijelili podatke s njima. Ne trebate pristupnu
točku. Možete povezati više od dva uređaja uporabom značajke Wi-Fi
Direct.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Wi-Fi
Napredni Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Uređaji u blizini koji podržavaju značajku Wi-Fi Direct automatski se
prikazuju.
2
Odaberite uređaj.
• Povezivanje se obavlja kada uređaj prihvati zahtjev za povezivanjem.
• Baterija se može brže isprazniti ako upotrebljavate značajku Wi-Fi
Direct.
Postavke
139
Bluetooth
Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku
Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj
s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše
kontrolirati uređaj.
Uparivanje s drugim uređajem
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Bluetooth.
2 Dodirnite kako biste aktivirali.
• Dostupni uređaji automatski se prikazuju.
• Kako biste osvježili popis uređaja, dodirnite
.
• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.
3
4
Odaberite uređaj s popisa.
Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.
• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.
Slanje podataka putem značajke Bluetooth
1 Odaberite datoteku.
• Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
2
3
Dodirnite
Bluetooth.
Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
• Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.
• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.
Postavke
140
Mobilni podaci
Možete uključiti ili isključiti prijenos mobilnih podataka. Možete također
upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.
Uključivanje mobilnog prijenosa podataka
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Mobilni podaci.
2 Dodirnite kako biste aktivirali.
Prilagođavanje postavki mobilnog prijenosa podataka
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Mobilni podaci.
2 Prilagodite sljedeće postavke:
• Uključeno: Postavite uporabu podatkovnog prometa na mobilnim
mrežama.
• Ograničenje mobilnog podatkovnog prometa: Postavite
ograničenje korištenja mobilnog prijenosa podataka kako
biste onemogućili mobilni prijenos podataka kada se dosegne
ograničenje.
• : Prilagodite postavke mobilnog prijenosa podataka.
Pozivi
Možete prilagoditi postavke poziva poput mogućnosti glasovnog poziva i
međunarodnih poziva.
• Neke značajke možda neće biti podržane ovisno o području ili pružatelju
usluge.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Pozivi.
Prilagodite postavke.
Postavke
141
Tethering
USB tethering povezivanje
Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti
mobilni prijenos podataka.
1
2
Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Tethering USB tethering
povezivanje i zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB
s mrežnog mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
• Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala
kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena.
Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste
slali ili primali datoteke.
• Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su
Windows inačica XP ili novija ili Linux.
Postavke
142
Wi-Fi hotspot
Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji
mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Tethering Wi-Fi hotspot i
zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
2
Dodirnite Podesite Wi-Fi hotspot i upišite Wi-Fi naziv (SSID) i
lozinku.
3
Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže
uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
4
Upišite lozinku mreže.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
http://www.android.com/tether#wifi
Brojač za isključivanje funkcije Wi-Fi hotspot
Ako se funkcija Wi-Fi hotspot određeno vrijeme ne upotrebljava,
automatski će se isključiti. Možete postaviti vrijeme za automatsko
isključivanje.
Postavke
143
Bluetooth tethering
Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem
mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreže Tethering Bluetooth
tethering i zatim dodirnite
kako biste uključili značajku.
2
Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.
• Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se
može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se
svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
• Više informacija možete pronaći na mrežnom mjestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Pomoć
Možete pregledati pomoć za uporabu dijeljenja internetske veze i
pristupnih točaka.
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Tethering Pomoć.
Postavke
144
Dijeljenje zaslona
Možete reproducirati zaslon i zvuk s uređaja na drugom uređaju, poput
televizora, koji podržava funkciju Miracast.
1
2
3
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Dijeljenje zaslona.
Dodirnite
kako biste aktivirali.
Odaberite uređaj s popisa uređaja koji se nalaze u blizini.
• Ako se željeni uređaj ne prikazuje, dodirnite TRAŽI kako biste
osvježili popis.
• Nakon povezivanja s uređajem uređaj prikazuje zaslon vašeg
uređaja.
• Značajka Dijeljenja zaslona automatski se isključuje ako nema u blizini
uređaja koji podržava dijeljenje.
NFC
Možete upotrebljavati uređaj kao karticu za prijevoz ili kreditnu karticu.
Također možete podijeliti podatke s drugim uređajem.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža NFC.
Dodirnite
kako biste aktivirali.
• Prislonite svoj uređaj na drugi uređaj koji podržava NFC kako biste
podijelili podatke.
• NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.
Vidi Pregled dijelova za pojedinosti o dometu NFC antene.
Postavke
145
Android Beam
Možete podijeliti datoteke uporabom prislanjanjem uređaja na stražnju
stranu drugog uređaja. Možete također dijeliti datoteke koje uključuju
glazbu, videozapise ili kontakte i otvoriti mrežnu stranicu ili pokrenuti
aplikaciju u drugom uređaju.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Android Beam.
Prislonite stražnju stranu uređaja na drugi uređaj.
• NFC antena može se nalaziti na drugom mjestu ovisno o vrsti uređaja.
Vidi Pregled dijelova za pojedinosti o dometu NFC antene.
Okvir za dijeljenje
Sadržaj iz aplikacija Galerija, Glazba i Upravitelj datoteka možete dijeliti s
uređajima u blizini. Također možete dijeliti sadržaj s određenim osobama u
aplikacijama koje rade s uslugom Google Direct Share.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Okvir za dijeljenje.
Dodirnite
da biste deaktivirali svaku opciju.
Dijeljenje datoteka
Možete slati ili primati datoteke na/s vlastiti(og) uređaj(a) na druge
uređaje LG ili tablete.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Dijeljenje datoteka.
Prilagodite sljedeće postavke:
• V50 ThinQ: Promijenite naziv uređaja.
• Spremi: Postavite odredišnu mapu za spremanje datoteka koje
primite s drugih uređaja.
• Dijeljenje datoteka: Dopustite primanje datoteka s drugih uređaja.
• SmartShare Beam: Podijelite datoteke s drugim uređajima
uporabom značajke SmartShare Beam.
• Pomoć: Možete pregledati pomoć o dijeljenju datoteka.
Postavke
146
Medijski poslužitelj
Možete dijeliti medijski sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u blizini koji
podržavaju značajku DLNA.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Medijski poslužitelj.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Dijeljenje sadržaja: Dijelite sadržaj sa svojeg uređaja s uređajima u
blizini.
• V50 ThinQ: Postavite naziv svojeg uređaja.
• Moji podijeljeni sadržaji: Odaberite vrstu medijskog sadržaja koji
želite podijeliti s drugim uređajima.
• Dozvoljeni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupati
sadržaju na vašem uređaju.
• Nedozvoljeni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji ne mogu
pristupati sadržaju na vašem uređaju.
LG AirDrive
Možete upotrebljavati račun LG kako biste s računala upravljali
datotekama koje su spremljene na uređaj. Ne trebate vezu USB.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža LG AirDrive.
3
Upravljajte s računala datotekama koje se nalaze na uređaju.
Upotrebljavajte samo jedan račun LG kako biste se prijavili u uslugu LG
Bridge na računalu i uslugu LG AirDrive na uređaju.
• Softver LG Bridge može se preuzeti s mrežnog mjesta www.lg.com.
Postavke
147
MirrorLink
Uporabom aplikacije MirrorLink koja je instalirana na uređaj možete
povezati uređaj s automobilskim sustavom za informiranje i zabavu ili
glavnom jedinicom automobila.
• Ova aplikacija dostupna je samo u automobilima koji podržavaju
značajku MirrorLink.
• Preuzmite aplikaciju MirrorLink iz trgovine aplikacija. Kako biste saznali
više informacija posjetite http://www.mirrorlink.com/apps.
• Određene funkcije mogu biti ograničene zbog sigurnosti vozača tijekom
korištenja MirrorLink značajke.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža MirrorLink.
Odaberite da li vaš uređaj povezati s vozilom pomoću USB-a ili bežične
mreže.
• Spajanje putem opcije USB kabel: Povežite vaš uređaj s vozilom
pomoću USB-a. Ako vaš uređaj podržava MirrorLink, značajka
MirrorLink će se automatski aktivirati pomoću USB-a.
• Povežite se bežično: Dodirnite Povežite se bežično i povucite
kako bi aktivirali funkciju. Pretražite uređaje s kojima se možete
povezati. Željene uređaje možete odabrati s popisa pretraživanja i
bežično povezati vaš uređaj s vozilom.
• Ako se na popisu pretraživanja ne pojave uređaji s kojima se možete
povezati dok koristite MirrorLink, dodirnite Traži kako bi ažurirali popis.
• Bežično MirrorLink povezivanje dostupno je samo ako vozilo podržava
značajku bežičnog MirrorLink povziravanja.
Postavke
148
Ispis
Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije
ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Ispis.
• Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program
pisača iz trgovine aplikacija.
2
3
Dodirnite
4
Odaberite datoteku i dodirnite
• Dokument se ispisuje.
kako biste aktivirali.
Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
• Kako biste dodali pisač, dodirnite
Dodajte printere.
• Kako biste pretražili naziv pisača, dodirnite
Traži.
• Dodirnite
Postavke na zaslonu popisa pisača.
Ispiši.
• Ako nemate račun za Google, dodirnite Dodaj račun kako biste stvorili
račun.
Zrakoplovni mod
Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je
ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke — poput
igrica i reproduciranja glazbe — dostupne su.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Zrakoplovni mod.
Dodirnite UKLJUČI na zaslonu potvrde.
Postavke
149
Mobilne mreže
Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Mobilne mreže.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Roaming podaci: Odaberite ovu opciju kako biste omogućili da
uređaj koristi mobilne podatke kada se ne nalazite u dometu kućne
mreže.
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Pristupne točke: Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za
korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili
pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.
• Mrežni operateri: Pretražujte mrežne operatere i automatski se
povežite na mrežu.
VPN
Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže.
Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.
Dodavanje VPN-a
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mreža VPN.
2 Dodirnite .
• Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona
uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon
obavijesti prikazuje se. Dodirnite SPREMI na zaslonu obavijesti kako
biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pojedinosti potražite u
odjeljku Postavljanje zaključavanja zaslona.
3
Upišite pojedinosti VPN-a i dodirnite SPREMI.
Postavke
150
Konfiguriranje postavki VPN-a
1 Dodirnite VPN na popisu VPNS.
2 Upišite pojedinosti korisničkog računa VPN i dodirnite SPOJI.
• Kako biste spremili pojedinosti računa, odaberite potvrdni okvir
Spremi podatke o računu.
Privatni DNS
Možete konfigurirati opcije Privatnog DNS-a (Domain Name System).
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Mreža Privatni DNS.
Odaberite željenu opciju i dodirnite SPREMI.
Zvuk
Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvuk i prilagodite sljedeće postavke:
• Profil zvona: Promijenite način zvuka u Zvuk, Samo vibracija ili
Nečujno.
• Glasnoća: Namjestite glasnoću zvuka za različite stavke.
• Zvono: Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite
melodije zvona.
• ID melodije zvona: Stvorite melodiju zvona za dolazni poziv
određenog kontakta.
• Zvuk zvona s vibracijom: Postavite uređaj da istodobno vibrira i
reproducira melodiju zvona.
• Treperavo upozorenje za dolazni poziv: Postavite bljeskalicu da
treperi u skladu s LG tonom zvonjenja.
• Zvuk obavijesti: Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu
pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
• Ne smetaj: Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste
primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u
određene dane tjedna.
Postavke
151
• Kvaliteta zvuka i efekti: Pomoću ove funkcije postavite kvalitetu
zvuka i efekte dok reproducirate pjesmu ili video uradak.
• Jačina vibriranja: Namjestite jačinu vibracije.
• Vrsta vibracije: Možete odabrati vrstu vibracije za dolazne pozive.
• Vibriraj na dodir: Postavite uređaj da vibrira kada dodirnete određene
stavke na zaslonu.
• Zvuk telefonske tipkovnice: Omogućite zvučni efekt tipkovnice.
• Zvuk LG tipkovnice: Omogućite zvučni efekt LG tipkovnice.
• Zvuk kod dodira: Omogućite zvučni efekt za dodir stavke.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Omogućite zvučni efekt kada je zaslon
zaključan ili otključan.
Zaslon
Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon i prilagodite sljedeće postavke:
• Početni zaslon: Prilagodite postavke početnog zaslona. Pojedinosti
potražite u odjeljku Postavke početne stranice.
• Pozadina & Tema: Odaberite pozadinsku sliku, temu, ikonu i AOD za
vaš uređaj.
• Font: Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili tip.
• Novi Second Screen: Odaberite kako će izgledati traka stanja i kutovi
aplikacije.
• Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu: Preuredite gumbe
početnog zaslona ili promijenite njihovu boju pozadine.
• Always-on display: Uvijek prikazuje informacije, poput datuma,
vremena i obavijesti, čak i kada je zaslon isključen. Za detalje vidi
Always-on display.
Postavke
152
• Skaliranje aplikacije: Prilagodite veličinu zaslona aplikacija.
Razmjer prikaza
• Ovaj uređaj koristi razmjer prikaza od 19,5:9.
-- Neke preuzete aplikacije možda neće podržavati razmjer od 19,5:9.
U tom slučaju odaberite optimalni razmjer zaslona koji odgovara
aplikaciji ili zatražite više informacija od proizvođača aplikacije.
-- Možete odabrati omjer raspona individualnih aplikacija dodirom
Postavke Zaslon Skaliranje aplikacije. Odaberite željeni omjer od
Kompatibilnost (16:9), Standardno (16.7:9) i Puni zaslon.
• Veličina zaslona: Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam
odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
• Rezolucija zaslona: Podesite razlučivost zaslona.
• Kada promijenite razlučivost zaslona, zatvorit će se aplikacije koje su
trenutačno otvorene.
• Boja zaslona: Prilagodite boju, temperaturu boja ili RGB vrijednosti za
željeni zaslon.
• Dodirnite
za resetiranje postavki.
• HDR video efekt: Primijenite HDR efekt dok reproducirate video zapis
u cijelom zaslonu kako bi boja bila svjetlija i ljepša.
• Ugodni prikaz: Postavite uređaj da smanji intenzitet plavog svjetla na
zaslonu radi manjeg naprezanja očiju.
• Osvjetljenje: Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona
uređaja. Kako biste automatski namjestili svjetlinu zaslona prema jačini
ambijentalnog svjetla, dodirnite prekidač Auto.
• Auto: Postavite uređaj tako da se svjetlina zaslona automatski
prilagođava intenzitetu okolnog svjetla.
Postavke
153
• Orijentacija: Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
• Vrijeme gašenja zaslona: Automatski isključite zaslon kada se uređaj
ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
• Zaštita zaslona: Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen
na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da
se prikazuje.
• Mini zaslon: Smanjite veličinu zaslona kako biste praktičnije
upotrebljavali uređaj jednom rukom. Povucite gumb za početni zaslon
na dnu zaslona ulijevo ili udesno.
Standardno
Zaključavanje zaslona i sigurnost
Možete prilagoditi postavke zaključavanja zaslona i sigurnosti.
• Google Play Protect: Skenirajte vaš uređaj za potencijalno štetne
aplikacije.
• Pronađi moj uređaj: Daljinski pratite lokaciju uređaja. Možete i zaštititi
vaše podatke ako ste izgubili vaš uređaj.
• Sigurnosno ažuriranje: Provjerite ažuriranje softvera i konfigurirajte
automatske postavke instalacije.
• Odaberi zaključavanje zaslona: Odaberite željeni način zaključavanja
zaslona. Pojedinosti potražite u odjeljku Postavljanje zaključavanja
zaslona.
• Prilagodite zaslon zaključavanja: Promijenite informacije prikazane
na zaključanom zaslonu.
• Sigurne postavke zaključavanja: Promijenite sigurnosne postavke
zaključavanja.
• Otisci prstiju: Upotrijebite otisak prsta kako biste otključali
zaslon ili sadržaj. Pojedinosti potražite u odjeljku Pregled značajke
prepoznavanja otiska prsta.
• Prepoznavanje lica: Omogućuje otključavanje zaslona licem.
Pojedinosti potražite u odjeljku Pregled funkcije prepoznavanja lica.
Postavke
154
• Zaključavanje sadržaja: Omogućuje vam postavljanje tipa
zaključavanja (lozinka ili shema) za vaš QuickMemo + datoteke galerije.
• Lokacija: Možete prilagoditi način kako određene aplikacije
upotrebljavaju informacije o vašoj lokaciji.
• Šifriranje i certifikati: Konfigurirajte postavke za enkripciju SD kartice
i certifikate.
-- Enkripcija SD kartice: Šifrirajte memorijsku karticu kako biste
spriječili njezinu uporabu na drugom uređaju. Pojedinosti potražite u
odjeljku Šifriranje memorijske kartice.
-- Sigurno pokretanje: Zaštitite svoj uređaj prilikom uključivanja nekim
od načina zaštite. Pojedinosti potražite u odjeljku Značajke Sigurnog
pokretanja.
-- Zaštita certifikata: Pregledajte vrstu pohrane gdje se sigurnosni
certifikat sprema.
-- Pouzdane vjerodajnice: Pogledajte korijenske CA certifikate vašeg
sustava i CA certifikate instalirane od korisnika.
-- Certifikati korisnika: Pogledajte i promijenite informacije o
certifikatu spremljene u vaš uređaj.
-- Instaliraj iz memorije: Instalirajte sigurnosni certifikat iz memorije.
-- Ukloni vjerodajnice: Obrišite korisničke certifikate i druge dozvole.
• Postavi SIM zaključavanje: Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili
promijenite lozinku (PIN).
• Učiniti lozinku vidljivom: Omogućite ovu opciju kako bi nakratko
prikazali jedan znak lozinke dok tipkate, tako da možete vidjeti što ste
upisali.
• Administratori uređaja: Omogućite ovlasti kako biste ograničili
upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
• Trust agents: Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su
instalirani na uređaju.
• Dodavanje na zaslon: Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli
upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.
• Pristup korištenju: Pogledajte pojedinosti o uporabi aplikacija na
uređaju.
Postavke
155
Aplikacije i obavijesti
Možete provjeriti popis instaliranih aplikacija i konfigurirati postavke za
notifikacije, aplikacije, dozvole i više.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Aplikacije i obavijesti.
Prilagodite postavke.
Baterija
Možete pregledati informacije o trenutačnoj razini napunjenosti baterije ili
uključiti način štednje.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Baterija.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Korištenje baterije: Pregledajte pojedinosti o korištenju baterije.
Kako biste pregledali više pojedinosti, odaberite određenu stavku.
• Postotak baterije na statusnoj traci: Prikazuje se preostala razina
napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.
• Optimizirano punjenje: Automatski podesite brzinu punjenja
ovisno o načinu punjenja kako biste smanjili toplinu i produžili
životni vijek baterije.
• Prilagodljiva baterija: Ograničite potrošnju baterije za aplikacije
koje ne koristite često ograničavajući njihovu aktivnost u pozadini.
• Ograničenje pozadina: Štedite bateriju ograničavajući rad aplikacija
u pozadini
• Ušteda energije: Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih
postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog
sustava i jačine vibracije.
• Izuzeća kod smanjenja potrošnje baterije: Odaberite aplikacije
koje želite upotrebljavati bez funkcijskih ograničenja dok ste u
načinu uštede energije ili optimizacije baterije.
Postavke
156
Pohrana
Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili
prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Pohrana.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Unutarnja pohrana: Pregledajte ukupni prostor za pohranu i
slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis
aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake
aplikacije.
• SD kartica: Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni
prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se
umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu,
dodirnite .
Računi
Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj i registrirati
cloud račun.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Računi.
Prilagodite postavke.
Pristupačnost
Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani
na vašem uređaju.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Pristupačnost.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Vid TalkBack: Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o
stanju zaslona ili radnjama.
• Vid Glasovne obavijesti: Postavite uređaj da glasovno očitava
informacije o pozivatelju.
• Vid Font: Promijenite veličinu fonta, debljinu slova ili tip.
• Vid Veličina zaslona: Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja
vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
Postavke
157
• Vid Zum osjetljiv na dodir: Dodirnite zaslon tri puta kako biste
povećali ili umanjili.
• Vid Zum prozora: Povećajte ili smanjite prikaz u prozoru i
preokrenite boju.
• Vid Veliki pokazivač miša: Povećajte pokazivač miša.
• Vid Zaslon visokog kontrasta: Pretvorite pozadinsku boju u crnu
kako biste dobili visokokontrastan zaslon.
• Vid Inverzija boje zaslona: Povećajte kontrast boja zaslona za
osobe sa slabim vidom.
• Vid Podešavanje boje zaslona: Namjestite boju zaslona.
• Vid Skala sivih tonova: Prebacite zaslon u način sivih nijansi.
• Vid Završite poziv pomoću gumba uključivanja/isključivanja.:
Završite poziv pritiskom gumba za uključivanje/isključivanje i
zaključavanje.
• Sluh Opis: Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom
reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
• Sluh Treperi LED: Ukazuje na stanje uređaja putem LED lampice.
• Sluh Treperava upozorenja: Postavite uređaj da vas treperećim
svjetlom obavještava o dolaznim pozivima, porukama i alarmima.
• Sluh Priguši sve zvukove: Prigušite sve zvukove i smanjite
glasnoću na prijamniku.
• Sluh Audio kanal: Odaberite vrstu zvuka.
• Sluh Balans zvuka: Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite
klizač kako biste promijenili balans.
• Motorika i kognicija Touch assistant: Dodirnite dodirnu ploču
kako biste pojednostavili uporabu gumba i pokreta.
• Motorika i kognicija Unos na dodir: Upišite tekst dodirivanjem
ili držanjem zaslona ili promijenite tekst jednostavnim dodirivanjem
zaslona.
• Motorika i kognicija Fizička tipkovnica: Prilagodite postavke
tipkovnice.
• Motorika i kognicija Automatski klik miša: Automatski kliknite
pokazivačem miša ako nema pokreta.
Postavke
158
• Motorika i kognicija Dodirnite i držite za pozive: Odgovorite ili
odbijte poziv dodirom ili držanjem gumba za poziv umjesto da ga
povlačite.
• Motorika i kognicija Vrijeme gašenja zaslona: Automatski
isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno
vremensko razdoblje.
• Motorika i kognicija Područje kontrole na dodir: Ograničite
dodirno područje na samo određeni dio zaslona kojim se može
upravljati dodirom.
• Prečac funkcije dostupnosti: Brzo pristupite često upotrebljavanoj
funkciji dodirivanjem tri puta.
• Orijentacija: Automatski promijenite usmjerenje zaslona prema
fizičkom položaju uređaja.
• Amazon Assistant: Amazon pomoćni program omogućuje
automatsku usporedbu proizvoda jer kupujete putem odabrane
aplikacije na vašem uređaju.
• Odabir za govor: Omogućuje dodirivanje stavaka da biste poslušali
izgovor.
• Prekidač za pristup: Stvorite kombinacije gumba za upravljanje
svojim uređajem.
Google
Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali
Googleovim aplikacijama i postavkama računa.
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Google.
Smart Doctor
Možete upotrebljavati aplikaciju Smart Doctor kako biste dijagnosticirali
stanje uređaja i optimizirali ga.
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Smart Doctor.
Postavke
159
Floating Bar
Dodirivanjem i povlačenjem Floating Bara po zaslonu možete aktivirati
funkcije koje često upotrebljavate, uključujući prečace, snimke zaslona,
glazbu, kontakte i još mnogo toga. Pojedinosti potražite u odjeljku Pregled
Floating Bara.
Igranje
Možete konfigurirati postavke za alate za igru, grafiku i funkciju uštede
baterije.
• Aplikacija Za Pokretanje Igre: Dodirnite
za upotrebu game
launcher aplikacije.
• Alati igre: Dodirnite
kako biste uključili ovu značajku. Ovu funkciju
možete aktivirati dodirom ikone alata igre na dnu zaslona tijekom
igranja igara.
• Grafika igre: Podesite grafiku igre.
• Kada promijenite razlučivost nekih igara, funkcija prikaza zaslona možda
neće raditi pravilno.
• Vrijeme pauze: Smanjite svjetlinu zaslona i performanse kada ostavite
igru u radu dulje od 5 minuta.
Context Awareness
Možete automatski promijeniti postavke vašeg uređaja sukladno obrascu
uporabe i lokaciji.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Context Awareness.
Uključite stavke za koje želite automatski promijeniti postavke.
Postavke
160
Prečaci
Možete prilagoditi tipke prečice.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Prečaci.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Prikaz okvira za obavijesti: Za ploču s notifikacijama kliznite
prstom dolje ili gore po senzoru za otiske prstiju.
• Otvaranje Fotoaparata: Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje
dva puta za otvaranje kamere.
• Otvori Capture+: Pritisnite dva puta tipku za povećavanje glasnoće
da biste otvorili Capture+ ako je zaslon zaključan ili isključen.
• Otvaranje Fotoaparata: Pritisnite dva puta tipku za povećavanje
glasnoće da biste otvorili Kameru ako je zaslon zaključan ili
isključen.
• Otvori Google Pomoćnik: Dodirnite tipku Google pomoćnika na
bočnoj strani telefona.
• Razgovarajte s Google Pomoćnikom: Pritisnite i zadržite tipku
kako bi brzo porazgovarali s vašim pomoćnikom.
• Prikaži snimku Dvaput pritisnite tipku Google pomoćnik da biste u
aplikaciji Google pomoćnik vidjeli snimku svog dana.
KnockON
Dva puta dodirnite zaslon za uključivanje ili isključivanje zaslona.
Pojedinosti potražite u odjeljku KnockON.
Povećajte osjetljivost dodira
Zaslon osjetljiv na dodir možete podesiti da bude osjetljiviji na dodir.
Preporučuje se uključivanje ove značajke kada se koristi zaštitnik zaslona.
Na zaslonu postavki, dodirnite Standardno, a zatim dodirnite Povećajte
osjetljivost dodira
.
Postavke
161
Centar za ažuriranje
Možete provjeriti i instalirati najnoviju verziju aplikacije ili softvera tvrtke
LG.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Centar za ažuriranje.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Ažuriranje aplikacije: Provjerite da li je ažuriranje aplikacije
dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.
• Nadogradnja softvera: Provjerite da li je ažuriranje softvera
dostupno. Ako je dostupno, možete instalirati ažuriranje.
Jezik i tipkovnica
Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Jezik i tipkovnica.
Prilagodite sljedeće postavke:
• Jezik: Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
• Zadana tipkovnica: Pregledajte trenutačnu vrstu tipkovnice.
Odaberite tipkovnicu koju želite upotrebljavati prilikom upisivanja
teksta.
• Tipkovnica na zaslonu: Promijenite postavke LG tipkovnice ili
značajku za prepoznavanje glasa pomoću aplikacije Google Voice.
• Fizička tipkovnica: Odaberite za korištenje fizičke tipkovnice ili
provjerite tipke prečaca.
• Automatsko popunjavanje usluga: Ovu opciju omogućite jednim
dodirom za unos vaših informacija spremljenih u vaš račun kao što
su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu
opciju, koristite Google Autocomplete ili dodajte novi račun usluge.
• Izlaz za pretvorbu teksta u govor: Konfigurirajte postavke
pretvorbe pisanog teksta u govor.
• Brzina pokazivača: Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
• Obrnite tipke miša: Namjestite da se desna tipka miša upotrebljava
za obavljanje glavnih radnji.
Postavke
162
Datum i vrijeme
Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Datum i vrijeme.
Prilagodite postavke.
Memorija
Možete pregledavati prosječnu količinu korištene memorije tijekom
određenog vremenskog razdoblja kao i količinu memorije koju
upotrebljava aplikacija.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Memorija.
Dodirnite kako biste postavili vremensko razdoblje dohvaćanja
podataka.
Arhiviranje
Možete sigurnosno kopirati podatke, koji su spremljeni na vaš uređaj, na
drugi uređaj ili račun.
1
2
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Arhiviranje.
Prilagodite sljedeće postavke:
• LG Mobile Switch: Omogućuje prijenos podataka sa starog na novi
LG uređaj. Pojedinosti potražite u odjeljku LG Mobile Switch.
• Arhiviranje i obnavljanje: Izradite sigurnosnu kopiju podataka iz
uređaja ili obnovite podatke pomoću sigurnosne kopije.
• Vraćanje uređaja na početne postavke može izbrisati datoteke
sigurnosne kopije koje su spremljene u memoriju. Svakako kopirajte i
pohranite sigurnosnu kopiju važnih datoteka na računalo.
• Google Arhiviranje: Promijenite postavke podrške Google diska.
Možete isto provjeriti trenutno korišteni pomoćni račun ili dodati
novi pomoćni račun.
Postavke
163
Ponovno pokreni & resetiraj
Možete resetirati uređaj uključujući postavke mreže i aplikacije.
1
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Ponovno pokreni &
resetiraj.
2
Prilagodite sljedeće postavke:
• Automatsko ponovno pokretanje: Automatski restartajte i
optimizirajte telefon u postavljeno vrijeme. Dodirnite
kako
biste uključili ovu značajku. Uređaj će se automatski restartati i
optimizirati u postavljeno vrijeme. Odaberite datum i vrijeme za
restartanje.
• Uređaj možete postaviti da se resetira jednom tjedno. Uređaj će se
automatski resetirati za jedan sat.
• Kad se uređaj resetira, obavijesti i značke bit će izbrisane. Pohranite
važne podatke prije zadanog vremena.
• Značajka automatskog resetiranja nije aktivirana u slijedećim
situacijama: Kada je zaslon uključen, kada se uređaj koristi, kada je
baterija 30 % ili niža, kada je USIM kartica zaključana ili kada je uključeno
zaključavanje uređaja tijekom njegovog uključivanja.
• Resetiranje mrežnih postavki: Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale
mrežne postavke.
• Resetiranje postavki aplikacije: Resetirajte postavke za aplikacije.
Podaci su spremljeni u aplikaciji i neće biti obrisani.
• Reset podataka: Poništite sve postavke za uređaj i obrišite
podatke.
• Restartanje i resetiranje uređaja briše sve podatke koji su pohranjeni na
njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale
početne informacije.
Postavke
164
O telefonu
Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja,
pojedinosti o softveru i pravne informacije.
Na zaslonu postavki dotaknite Standardno O telefonu i pregledajte
informacije.
Propisi i sigurnost
Možete pregledati regulatorne oznake i pripadajuće informacije o vašem
uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Propisi i sigurnost.
Postavke
165
05
Dodatak
Postavljanje LG jezika
Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.
• Dodirnite
Postavke Standardno Jezik i tipkovnica Jezik
DODAVANJE JEZIKA i odaberite jezik.
-- Dodirnite i zadržite
te povucite na gornji dio popisa jezika kako
biste ga postavili kao željeni jezik.
LG Bridge
Pregled aplikacije LG Bridge
Aplikacija LG Bridge omogućava vam da jednostavno upravljate
fotografijama, glazbom, videozapisima i dokumentima koji su spremljeni
na vaš pametni telefon LG s vlastitog računala. Možete sigurnosno
kopirati kontakte, fotografije i više sadržaja na računalo ili ažurirati softver
uređaja.
• Pogledajte odjeljak Aplikacija LG Bridge kako biste saznali pojedinosti.
• Podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o uređaju.
• Upravljački program LG USB, koji je potreban za povezivanje pametnog
telefona LG s računalom, instalira se prilikom instalacije aplikacije LG
Bridge.
Funkcije aplikacije LG Bridge
• Upravljajte datotekama na uređaju s računala putem Wi-Fi veze ili veze
za mobilni prijenos podataka.
• Sigurnosno kopirajte podatke s uređaja na računalo ili vratite podatke s
računala na uređaj uporabom USB kabela.
• Ažurirajte softver uređaja na računalu putem USB kabela.
Dodatak
167
Instaliranje aplikacije LG Bridge na računalo
1 Na svojem računalu posjetite mrežno mjesto www.lg.com.
2 Odaberite svoju regiju.
3 Pritisnite Podrška Softver i programske datoteke.
4 Unesite naziv svog uređaja.
ILI
Odaberite po kategoriji proizvoda.
5
Otvorite PC Sync LG Bridge kako biste preuzeli datoteku za
postavljanje.
• Otvorite Detalji kako biste pregledali minimalne zahtjeve za
instalaciju aplikacije LG Bridge.
Ažuriranje softvera telefona
Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem
interneta
Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite
mrežno mjesto http://www.lg.com/common/index.jsp i odaberite svoju
državu i jezik.
Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog
programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom
ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada
tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš
uređaj.
Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa
mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve
upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite.
Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka
nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.
• Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa
samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči
dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.
Dodatak
168
Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile
bežičnim putem (OTA)
Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog
programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA,
a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna
je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog
programa za vaš uređaj.
Da biste ažurirali softver,
Postavke Standardno Centar za ažuriranje Nadogradnja softvera
Provjerite odmah za ažuriranje.
• Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja —
uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima,
podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete
aplikacije i vašu licencu DRM — mogu se izgubiti tijekom postupka
ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje
stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera
telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
• Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.
Dodatak
169
Priručnik za zaštitu od krađe
Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako
se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se
vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije
o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati
uređaj.
Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:
• Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a
postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati
uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
• Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali
na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti
postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno
ne upišu.
Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati
lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke
postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja
vraćanje na tvorničke postavke.
• Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju
prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati
informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći
upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.
Dodatak
170
Obavijest s informacijama o softveru
s otvorenim izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave
o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD
ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu
narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda.
Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.
Zakonske odredbe (Regulatorni ID
broj, elektronička oznaka itd.)
Za pojedinosti o propisima otvorite Postavke Standardno Propisi i
sigurnost.
Dodatak
171
Zaštitni znaci
• Za patente DTS-a pogledajte http://patents.dts.com. Proizvedeno pod
licencom tvrtke DTS Licensing Limited. DTS, simbol te DTS i simbol
zajedno, DTS:X i logotip DTS:X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni
znakovi tvrtke DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i / ili drugim zemljama.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Autorska prava © 2018. LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i
logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupe LG i povezanih tvrtki.
• V50 ThinQ je zaštitni znak LG Electronics, Inc.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google
Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets i drugi povezani
znakovi i logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom
svijeta.
• Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi
Alliance.
• Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.
Dodatak
172
Izjava o sigurnosti lasera
Upozorenje!
Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za pravilno korištenje ovog proizvoda
pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za
održavanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Korištenje kontrola i prilagodbi te slijeđenje postupaka različitih od onih
navedenih u ovom priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.
Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte
otvoriti kućište i izbjegavajte izravan kontakt s laserom.
Dodatak
173
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ovim putem tvrtka LG Electronics izjavljuje kako je proizvod LM-V500EM
u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive
2014/53/EU.
Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na
http://www.lg.com/global/declaration
Ured zadužen za sukladnost ovog
proizvoda
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Upotreba pojasa od 5150 – 5350 MHz ograničena je samo za upotrebu u
zatvorenim prostorima.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
Dodatak
174
Više informacija
Dijelovi od kaljenog stakla
Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s
vremenom istrošiti.
• Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se
staklo može oštetiti.
Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se
centru za korisničku podršku tvrtke LG.
• Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.
Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje
tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.
Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.
Pričvršćivanje Dual Screen proizvoda
• Dual Screen možete pričvrstiti na vaš uređaj.
• Okvir za Dual Screen se možda neće moći zatvoriti u cjelosti ako na
zaslon pričvrstite zaštitnu foliju za zaslon ili zaštitno staklo.
• Dual Screen možda neće ispravno raditi ako na stražnju stranu uređaja
na koju se stavlja poveznik za Dual Screen pričvrstite zaštitnu foliju ili
naljepnicu.
• Pogledajte priručnik za Dual Screen kako biste saznali pojedinosti.
Dodatak
175
Vodič za prijenos podataka
• Informacije o podacima koje možete razmjenjivati između LG uređaja ili
između LG uređaja i uređaja trećih strana potražite u sljedećoj tablici.
LG uređaj
Tip
Pojedinosti stavaka
→
LG uređaj
Uređaj
treće
strane sa
sustavom
Android
→
iOS uređaj
→
LG uređaj
LG uređaj
Osobni
podaci
Kontakti, poruke, zapisi
poziva, kalendar, snimke
glasa
Bilješke
Alarmi
Medijski
podaci
Postavke
zaslona
Dodatak
○
X
○
X
X
○
○
○
Postavke početnog
zaslona (mape i widgeti)
○
X
X
Postavke zaključanog
zaslona (osim postavki
zaključavanja zaslona)
○
X
X
Osobni podaci u
preuzetim aplikacijama
Javni certifikat
Drugo
○
○
○
Fotografije, videozapisi,
pjesme, dokumenti
Preuzete aplikacije
Aplikacije
○
Postavke (Wi-Fi,
Bluetooth, pozivi, zvuk i
obavijesti, dostupnost,
baterija)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
176
• Neki podaci možda se neće prenijeti, ovisno o verziji softvera, verziji
aplikacije, operacijskom sustavu, proizvođaču ili pravilima pružatelja
usluge.
Podržani frekvencijski pojasevi
Izlazna snaga prijemnika
GSM 900
33.7 dBm
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
25.2 dBm
WCDMA B8
25.5 dBm
LTE B1
25.2 dBm
LTE B3
25.2 dBm
LTE B7
25.2 dBm
LTE B8
25.5 dBm
LTE B20
25.5 dBm
LTE B28
25.5 dBm
LTE B38
25.5 dBm
LTE B40
25.2 dBm
5G NR n78
23.2 dBm
BT 2.4GHz
12.5 dBm
WLAN 2.4GHz
19.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz
19.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz
14.5 dBm
NFC
-22 dBuA/m
Dual Screen 60.75GHz
1.0 dBm
Dodatak
177
Zbrinjavanje starog uređaja
1 Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako
se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati
odvojeno od komunalnog otpada.
2 Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će
ispravno zbirnjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju
potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš
dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo
iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale
koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3 Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se
popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje
otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu
se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo
smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4 Uređaj možete odjnjeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod
ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših
mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o
najbiližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije
informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice
www.lg.com/global/recycling
Odlaganje starih baterija/akumulatora
1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg),
kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od
komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada
ili lokalne vlasti.
3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u
sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje
životinja i ljudi.
4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite
od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste
kupili proizvod.
Dodatak
178
Često postavljana pitanja (FAQ)
U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići
prilikom korištenja uređaja. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg
pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.
Pregrijavanje uređaja
Uređaj se pregrijava dok je u uporabi.
U slijedećim slučajevima, potrošnja baterije se povećava, a uređaj se može
pregrijati:
• Kada prvi put uključite uređaj ili sigurnosno kopirate podatke
• Ako je istovremeno pokrenuto više aplikacija
-- Ako je više aplikacija pokrenuto o pozadini
-- Ako preuzimate velike datoteke tijekom video poziva ili snimanja
video uratka
• Ako koristite značajke koje zahtijevaju puno snage
-- Ako gledate prijenos video uratka na internetu ili snimate dugački
video uradak
-- Ako duže vrijeme igrate zahtjevne video igrice
-- Ako duže vrijeme koristite uređaj s najvećom razinom svjetline
zaslona
• Ako koristite mnogo mobilnih podataka
-- Ako koristite Wi-fi hotspot ili tethering
-- Ako istovremeno sinkronizirate podatke za višestruke korisničke
račune
Dodatak
179
• Ostali slučajevi
-- Ako koristite roaming u inozemstvu
-- Ako koristite uređaje na područjima slabog signala ili bez signala
-- Ako punite uređaj pomoću punjača/USB kabela koji je oštećen ili
kontaminiran stranim tvarima
• Neki od navedenih slučajeva neće se moći primijeniti, ovisno o
značajkama i aplikacijama.
Uređaj se pregrijava tijekom punjenja.
• Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Tijekom bežičnog ili
brzog punjenja, uređaj se može još više zagrijati. Ako se temperatura
podigne iznad određene razine, punjenje uređaja će se možda
zaustaviti.
-- Odspojite punjač s uređaja i zatvorite pokrenute aplikacije. Ostavite
da se uređaj ohladi prije ponovnog punjenja ili pokretanja aplikacije.
-- Zaustavite punjenje ako se punjač/priključak USB kabela ili donji
dio uređaja pregrije te posjetite najbliži LG-ov centar za pružanje
korisničke podrške.
Kako riješiti problem pregrijavanja uređaja
• Zatvorite sve pokrenute aplikacije i ostavite da se uređaj ohladi.
• Uvijek ažurirajte softver na najnoviju verziju.
• Isključite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS značajke ako ih ne koristite.
• Zatvorite aplikacije koje ne koristite.
• Ako koristite uređaj s najvećom razinom svjetline, smanjite svjetlinu.
• Ako se uređaj pregrijava duže vremensko razdoblje, prestanite ga
koristiti na neko vrijeme. Ako se uređaj i dalje pregrijava, posjetite LGov centar za pružanje korisničke podrške.
Dodatak
180
Ograničenja uporabe dok se uređaj pregrijava
Ako se uređaj pregrijava dok ga koristite ili punite, možda će biti potrebno
isključiti neke značajke i aplikacije, a ponekad i sam uređaj.
To je normalno za uređaje koji podržavaju ovu značajku.
• Ako se temperatura podigne iznad određene razine pojavit će se
poruka upozorenja.
-- Ako igrate zahtjevne video igrice, snimate video uratke ili prenosite
velike datoteke, uređaj će se možda pregrijavati duže vremensko
razdoblje. U tom slučaju, možda će se pojaviti poruka upozorenja da
vas obavijesti o isključivanju.
Isključite uređaj ili zatvorite sve pokrenute aplikacije ili značajke te
ostavite da se uređaj ohladi.
• Možete ograničiti radnu brzinu i svjetlinu zaslona kako bi se uređaj
mogao ohladiti. Sve pokrenute aplikacije mogu se usporiti ili zaustaviti.
Uređaj se možda neće više puniti.
Greška SIM kartice
Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.
Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala
Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.
Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite
stanje mreže.
Pozivi nisu dostupni
Nova mreža nije odobrena.
Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.
Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.
Uređaj se ne može uključiti
Kada je baterija potpuno ispražnjena uređaj se neće uključiti.
Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaj.
Dodatak
181
Greška punjenja
Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.
Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.
Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila
tvrtka LG.
Baterija se brže prazni nego kad je kupljena
Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo
niskim ili visokim temperaturama.
Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili
aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.
Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.
Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o
grešci
Napunite bateriju.
Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
Uređaj se ponovno pokreće.
Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što
primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.
Kvaliteta slike je loša
Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehnici
fotografiranja koju koristite.
Ako snimate fotografije i videozapise, kvaliteta standardnog kuta bolja je
od kvalitete širokog kuta.
Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može
se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.
U slučaju problema resetirajte opcije.
Dodatak
182
Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira
Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru,
dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.
Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam
ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete
oštrim predmetima ili vršcima prstiju.
Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je
izložen vodi.
Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene
softverske greške.
Ako se dodirni zaslon ogrebao ili oštetio, posjetite servisni centar tvrtke
LG Electronics.
Blokade ili zamrzavanje
Ponovno pokrenite uređaj
• Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Provedite pokretanje sustava
• Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne
odgovaraju, napravite softversko resetiranje.
• Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite
i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj
ponovno ne pokrene.
Dodatak
183
Ponovno pokretanje uređaja
• Ako gore opisanim načinima ne riješite problem, resetirajte uređaj na
tvorničke postavke.
• Na zaslonu postavki dodirnite Standardno Ponovno pokreni &
resetiraj Reset podataka.
-- Ova metoda resetirat će sve postavke uređaja i izbrisati podatke.
Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije
svih važnih podataka spremljenih na uređaju.
-- Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti
Google račun nakon resetiranja uređaja.
Bluetooth uređaj nije pronađen
Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.
Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se
želite povezati.
Pobrinite se da su vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaji unutar najvećeg
Bluetooth dometa (10 m).
Ako gore navedeni savjeti ne riješe vaš problem, obratite se servisnom
centru tvrtke LG Electronics.
Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza
Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.
Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na
vašem računalu.
Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške
U aplikaciji je došlo do poteškoća.
Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.
Dodatak
184
БЪЛГАРСКИ
Относно това ръководството на
потребителя
Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно
това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за
първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените
елементи са предназначени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
• Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат
на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена
без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията,
предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център
на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към
съответния доставчик.
• Модифицирането на операционната система на устройството или
инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе
щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни.
Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви
споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
• Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези
на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги,
версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без
предизвестие.
• Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите
мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани
за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за
търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите
за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна
отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.
1
• Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани
с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване,
изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За
да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на
нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
• Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици
за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може
отчасти да се различава.
Указателни бележки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на
потребителя или трети страни.
Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни
наранявания или щети на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация
Относно това ръководството на потребителя
2
Съдържание
5
Указания за безопасна и eфективна употреба
01
Персонализирани
функции
49
Преглед на частите
52
Включване или изключване на
захранването
53
Поставяне на SIM карта
55
Поставяне на карта с памет
56
Изваждане на карта с памет
15
Функции на камерата
57
Батерия
27
Функции за качество на звука и
ефекти
61
Сензорен екран
28
Floating Bar
64
Начален екран
32
Google Асистент
74
Заключване на екрана
34
Разпознаване на пръстов
отпечатък
79
Криптиране на карта с памет
80
Заснемане на екранни снимки
81
Въвеждане на текст
85
Споделяне на съдържание
87
Моля, не безпокойте
37
Разпознаване на лице
41
Функция за едновременно
извършване на няколко задачи
43
Always-on display
44
Бележки относно свойствата за
водоустойчивост
02
Основни функции
48
Компоненти и аксесоари на
продукта
03
Полезни приложения
89
Инсталиране и деинсталиране
на приложения
90
Кошче с приложения
91
Преки пътища до приложения
92
Телефон
96
Съобщения
3
97
Камера
155
Дисплей
116
Галерия
157
Общи
119
Контакти
122
QuickMemo+
124
Часовник
125
Календар
126
Задачи
126
Музика
127
Калкулатор
Допълнение
127
SmartThinQ
128
LG Health
170
Езикови настройки на LG
130
Имейл
170
LG Bridge
132
HD Аудио Рекордер
171
Актуализиране на софтуера на
телефона
134
Център за обновяване
173
134
Файлов Мениджър
Съвети за предпазване от
кражби
134
Smart Doctor
174
135
LG Mobile Switch
Информация за софтуер с
отворен код
135
SmartWorld
174
136
RemoteCall Service
136
Информационно съобщение от
клетка
Регулаторна информация
(Регулаторен ИД номер,
E-етикетиране и др.)
175
Търговски марки
176
Декларация за безопасност на
лазер
177
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
177
Обърнете се към съответното
представителство по въпроси,
свързани с пригодността на
продукта за определен начин
на употреба
177
Wi-Fi (WLAN)
178
Повече информация
182
Често задавани въпроси
137
Приложения на Google
05
04
Настройки
141
Настройки
141
Мрежа
154
Звук
Съдържание
4
Указания за безопасна и eфективна
употреба
Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде
опасно или неправомерно.
В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен
инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент
събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила
на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени
приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за
възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са
достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете
телефона си за ремонт.
Излагане на радиочестотна енергия
Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на
поемане (SAR).
Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания
за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се
основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се
гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно
състояние.
• Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен
коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване
на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата
сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
• Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG
устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за
излагане на радиочестотна енергия.
• Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща
радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
• Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за
използване в близост до ухото, е 0,243 W/kg (10 g), а при носене до тялото е
1,497 W/kg (10 g).
5
• Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни,
при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано
на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан
или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и
устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се
предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено
свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни
или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете
се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването
приключи.
Информация за излагането на RF от FCC
През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените
щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт
за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна
енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени
със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и
американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези
международни стандарти и насоки на FCC.
Декларация, част 15.19
Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е
обект на следните условия:
(1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
(2) т ова устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително
такова, която може да доведе до нежелано функциониране.
Декларация, част 15.21
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя,
може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.
Указания за безопасна и eфективна употреба
6
Работа при носене до тялото
Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на
разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на
устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на
FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се
поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).
Катарами, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти,
не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се
поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната
част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до
тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на
FCC и трябва да се избягват.
Декларация, част 15.105
Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на
клас B цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения
са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в
жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва
радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с
инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки
това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация.
Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане,
които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването,
потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или
повече от следните мерки:
• Преориентирайте или преместете антената на приемника.
• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
• Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е
свързан приемника.
• Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.
Грижа за продукта и поддръжка
• Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи
отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети
страни.
• Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето
устройство без предизвестие.
Указания за безопасна и eфективна употреба
7
• Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически
персонал, когато е необходима поправка.
• Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва
подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при
условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
• Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и
персонални компютри.
• Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори
и фурни.
• Не го изпускайте.
• Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
• Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от
специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй
като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
• Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе
до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
• Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може
да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
• Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не
използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
• Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
• Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
• Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
• Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети;
това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
• Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди
устройството.
• Не излагайте устройството на влага или течности.
• Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте
антената, когато не се налага.
• Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте
счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на
стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива
от гаранцията.
Указания за безопасна и eфективна употреба
8
• Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по
време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен
контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе
до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато
работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
• Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно.
Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на
топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
• Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на
продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат
на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.
• Мобилното устройство има нужда от подходяща циркулация на въздуха, за да
разсейва топлината. Директният контакт с кожата и неподходящата циркулация
на въздушния поток към устройството може да доведе до прегряването
му. Устройството трябва да се намира най-малко на 1,0 см от тялото на
потребителя.
• Не допускайте навлизането на прах от други субстанции в зарядното
устройство/порта за USB кабел. Това може да доведе до прегряване или пожар.
• Уверете се, че продуктът няма да влезе в контакт с течност. Не използвайте
или презареждайте продукта, ако е мокър. Ако продуктът се намокри,
индикаторът за повреда от течност променя цвета си. Обърнете внимание, че
това ще ограничи възможността да получите безплатни ремонтни услуги през
гаранционния срок.
Ефективна работа с устройството
Електронни устройства
Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.
• Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване,
без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да
установите дали работата на устройството може да влияе на работата на
Вашето медицинско устройство.
• Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm
разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат
възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
• Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
• Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
• Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати,
компютри и др.
Указания за безопасна и eфективна употреба
9
• Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между
0 ºC и 35 ºC. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или
високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до
експлозия.
Безопасност на пътя
Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта,
докато шофирате.
• Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
• Концентрирайте се напълно в шофирането.
• Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на
повикване, ако условията на шофиране го изискват.
• Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във
вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
• Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя
й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика
неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно
нараняване поради неправилното й действие.
• Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата
на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е
особено важно, когато сте близо до автомобилен път.
Предпазвайте слуха си
С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не
слушайте продължително с усилен звук.
Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от
време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата
в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука
за музиката и повикванията на приемливо ниво.
• Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете
хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което
слушате.
• Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с
поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до
загуба на слуха.
Указания за безопасна и eфективна употреба
10
Стъклени части
Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се
счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено
на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го
извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от
упълномощен сервизен център.
Взривни площадки
Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи.
Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.
Потенциално взривоопасна атмосфера
• Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
• Не го използвайте в близост до горива или химикали.
• Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозиви
в същото отделение на вашия автомобил, където са вашите устройство или
аксесоари.
В самолет
Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.
• Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било
летателно превозно средство.
• Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.
Деца
Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки
части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.
Спешни повиквания
Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи.
Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни
повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.
Указания за безопасна и eфективна употреба
11
Информация за използване и грижи за батерията
• Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За
разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да
повлияе отрицателно върху работата на батерията.
• Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG
са разработени да максимизират живота на батерията.
• Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
• Пазете металните контакти на батерията чисти.
• Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може
да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
• Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате
качеството на работа.
• Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока
влажност, като например в баня.
• Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да
влоши характеристиките на батерията.
• Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от
експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
• Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като
телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на
електричество.
• Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация,
настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на
средата.
• Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не
влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.
• Консумация на енергия (мрежови режим на готовност) : 0,7 W
Безопасност за личната информация
• Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите
изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
• Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не
носи отговорност за никакви загуби на данни.
• Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди
да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна
информация.
Указания за безопасна и eфективна употреба
12
• Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
• Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до
множество функции или до вашата лична информация.
• Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак
за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия
доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
• Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на
акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
• Не използвайте приложения от непознати източници.
Забележка за смяна на батерията
• Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини
наранявания.
• Смяната на батерията от неквалифициран специалист може да причини
повреда на устройството.
• Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да
доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва
да се смени от квалифициран специалист. Батерията трябва да се
рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
• В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която
не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG
препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията
и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на
работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за
собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да
изваждат батерията и трябва да се свържат с LG Service „Гореща линия“,
или други независими доставчици на услуги за съвет.
• Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на
продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти,
внимателни извличане на клетката на батерията, като се
използват специализирани инструменти. Ако имате нужда
от инструкциите за квалифицирани специалисти относно
това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете:
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Указания за безопасна и eфективна употреба
13
01
Персонализирани
функции
Функции на камерата
Студио
Можете да правите снимки със студийно качество чрез използване на
функциите Spotlight (Прожектор) и Backdrop (Фон) на камерата.
Прожектор
Можете да прилагате различни осветителни ефекти, докато правите снимки.
, след което натиснете Студио.
1 Натиснете
2 Докоснете , за да изберете светлинен ефект.
Икона Spotlight
Опции за Spotlight
3
4
Натиснете иконата на желания светлинен ефект.
Когато на екрана се появи Студио ефект е достъпен., натиснете , за да
направите снимка.
• Функцията Студио може да не работи, ако камерата не може да
разпознае обекта.
• Когато правите селфи, натиснете 3D Lighting, за да регулирате
температурата на цветовете и нивото на яркост. Можете също да
променяте положението на светлината с издърпване на .
Персонализирани функции
15
Фон
Можете да прилагате различни фонови ефекти, докато правите портретни
снимки.
, след което натиснете Студио.
1 Натиснете
2 Докоснете , за да изберете ефект на фона.
3 Изберете фонов цвят, който искате да приложите.
Икона Backdrop
Фонови цветове
Персонализирани функции
16
Портрет
Можете да създадете артистична портретна снимка, при която обектът е
фокусиран и фонът е замъглен. Можете също да редактирате снимката, като
нанесете светлина или цветен ефект на фона.
• Когато правите снимка, запазвайте разстоянието до обекта до 1,3 ~ 5
фута.
• Тази функция не е налице, ако обкръжението е твърде тъмно.
1
2
Докоснете
и докоснете Портрет.
Плъзнете плъзгача наляво или надясно, за да регулирате плътността на
замъгляване.
Нагласете плътността на
размазване.
3
Когато на екрана се появи “Портрет” е на разположение., натиснете
за да направите снимка.
• Функцията Портрет може да не работи, ако камерата не може да
разпознае обекта.
Персонализирани функции
,
17
AR features
Можете да използвате различни функции AR (Увеличена реалност) с
приложението Камера. Можете да създадете свой собствен аватар, AR
емоджи или стикер AR за богато съдържание. “Моят аватар” ви помага
да създадете анимационна версия за себе си и да я персонализирате. AR
емоджите ви помагат да създадете 3D анимирани животински емоджи, които
имитират изражението на лице. Стикерът AR ви позволява да избирате от
няколко различни стикера, които да използвате на снимка или видео, докато
гледате към камерата си.
Създаване на “Моят аватар”
1
2
Докоснете
, превключете на предна камера и след това натиснете
.
Докоснете
, за да направите снимка.
• За да подравните лицето си с екрана, следвайте инструкциите от
екрана.
• За да създадете „Моят аватар“ с помощта на една от запаметените
снимки в Галерия, докоснете .
Персонализирани функции
18
3
Изберете пол на “Моят аватар” и изберете подробности, включително тип
аватар, тен на кожата, прическа и дрехи, след което докоснете OK.
• Направените снимки са запаметени в Галерия.
Персонализирани функции
19
Създаване на “Моят аватар”, AR емоджи, AR стикер.
1
2
Докоснете
, превключете на предна камера и след това докоснете
.
Изберете опция, която искате да запишете.
Моят аватар
3
AR емоджи
AR стикери
За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете
.
• Направените снимки са запаметени в Галерия.
Персонализирани функции
20
Употреба на стикерите за аватар
1
2
Докоснете на клавиатурата LG.
Изберете желаният стикер за аватар и докоснете
.
Икона за
стикер на
аватара
Изберете
“Моят
аватар”.
Персонализирани функции
21
Употреба на Ani стикери
1
2
3
4
Докоснете на клавиатурата LG.
Изберете желания “Моят аватар”.
Докоснете , за да запишете глас и видео и след това докоснете , за да
ги запазите.
• Създадени са Ani стикери с различни изрази на лицето, движения и
гласове.
Докоснете , за да качите Ani стикер, а след това натиснете .
• Докоснете , за да прегледате създадения Ani стикер.
Изберете AR
стикер.
Персонализирани функции
22
AI CAM
Можете ефективно да правите снимки или да записвате видеоклипове, тъй
като камерата разпознава обекта при заснемане на снимка или записване на
видеоклип.
, след което докоснете AI CAM.
1 Докоснете
2 Когато обектът е разпознат, се прилага най-добрият ефект за сцената.
• За да приложите други ефекти, докоснете иконата за сцена.
• Резултатът от разпознаването на сцена може да се различава в
зависимост от осветяването или местоположението на обекта, докато
правите снимки. Ключовите думи не се показват на действителните
снимки или видеоклипове.
• Тази функция е достъпна, само когато предната и задната камера са в
автоматичен режим.
Кино снимка
Можете да запишете момент и да направите видеоклип само с част от сцената
в движение.
Докато записвате видеоклип, задръжте устройството стабилно. След като
запишете видеоклипа, потъркайте частта от видеото, която искате да се
движи. Избраната част започва да се движи и останалата част от видеоклипа
остава неподвижна.
, след което натиснете Още
.
1 Докоснете
2 Докоснете за запис на видео с продължителност 3 секунди.
• Докато записвате видеоклипа, за дръжте устройството стабилно.
Персонализирани функции
23
3
Докоснете
и потъркайте частта, която искате да се движи с ефект на
снимка Cine.
Отмяна
Връщане
Непрекъснато
възпроизвеждане напред
и назад.
Непрекъснато
възпроизвеждане напред.
Избиране на част за
движение.
4
Изтриване на избраната
част.
• Докоснете , за да изтриете избраната част.
• Докоснете , за да възпроизведете избраната част с движение напред
многократно.
• Докоснете , за да възпроизведете избраната част с движение напред
и назад многократно.
Докоснете ЗАПИС.
• Избраната част ще се движи.
Персонализирани функции
24
Cine Video
Можете да запишете видеоклип, който прилича на филм.
, след което натиснете Още
.
1 Докоснете
2 Натиснете , за да запишете видеоклип.
•
: Запишете видеоклип, като изберете функцията за точково
мащабиране, за да увеличавате и намалявате мащаба в конкретна
желана зона.
•
: Изберете ефект, който да приложите към записа. Можете също
така да регулирате скицата и степента на всеки Cine Еffect. Тази функция
не може да бъде променена, след като стартирате записа.
• Функцията Точково мащабиране поддържа скорост на мащабиране до
3x.
• Тази функция поддържа само записи на видеоклипове при стандартен
ъгъл.
Персонализирани функции
25
Makeup Pro
Докато си правите селфи, можете да използвате различни техники за грим.
Когато използвате предната камера, настройте тена на кожата и поставете
грим на очите и устните.
1
2
3
Докоснете
, превключете на предна камера и след това докоснете
.
Изберете желаната опция за грим, след което плъзнете плъзгача наляво
или надясно, за да настроите ефекта.
• Когато изберете Няма плъзгачът изчезва.
Докоснете , за да заснемете снимка.
Персонализирани функции
26
Функции за качество на звука и
ефекти
DTS:X 3D Surround
Можете да възпроизвеждате песен или видеоклип в триизмерен,
поглъщащ и ярък звук. За да използвате тази функция, свържете слушалки,
високоговорител или други външни аудиоустройства към своето устройство.
Докоснете
Настройки Звук Качество на звука и ефекти DTS:X 3D
Surround, след което докоснете
, за да активирате тази функция.
Настройка на посоката на звука
Можете да коригирате посоката на звука, както желаете.
Настройки Звук Качество на звука и ефекти DTS:X
1 Докоснете
3D Surround, след което докоснете .
2 Изберете на посока на звука.
Персонализирани функции
27
Floating Bar
Общ преглед на Floating Bar
Можете да активирате често използваните функции, включително преки
пътища, екранни снимки, музикален плейър и бързи контакти, като докоснете
и след това плъзнете Floating Bar по екрана.
За да активирате функцията Floating Bar, натиснете
Настройки Общи
Floating Bar
.
Отваряне и затваряне на Floating Bar
• За да отворите Floating Bar: Натиснете или .
• За да затворите Floating Bar: Натиснете или .
Floating Bar
Персонализирани функции
28
Преместване на позицията на Floating Bar
• Отворена Floating bar: Натиснете и задръжте Floating Bar, след което я
плъзнете до желаното местоположение.
• Затворена Floating bar: Натиснете и задръжте Floating Bar, след което я
плъзнете до желаното местоположение до ръба на екрана.
• Floating Bar може да се премества само в зоната между лентата
за състоянието и лентата за бърз достъп. За подробности вижте
Оформление на началния екран.
Деактивиране на Floating Bar
Можете да деактивирате Floating Bar по един от следните начини:
• Натиснете и задръжте или на Floating Bar, след което я плъзнете до
зоната за изтриване в горната част на екрана.
• Натиснете или на Floating Bar, след което натиснете
в
горната част на екрана.
• Докоснете
Настройки Общи Floating Bar
.
Персонализирани функции
29
Настройване на Floating Bar
Можете да изберете съдържанието, което да се показва във Floating Bar, и да
променяте реда му на показване. Натиснете от Floating Bar или натиснете
Настройки Общи Floating Bar.
• Позиция: Задайте позицията на плаващата лента.
• Преки пътища: Достигайте бързо до често използвани приложения или
функции.
• Снимка на екрана: Направете снимка на екрана, за да изрежете желаната
част или да създадете GIF файл.
Стартирайте Capture+ на желания екран.
Стартирайте Разширен обхват, за да заснемете превъртащ се екран.
Снимайте желаната част от екрана.
Запазете текущия екран като GIF файл. Можете да регулирате
големината на изображението, което искате да заснемете.
• За да се придвижите до желаното местоположение, плъзнете
• За да започнете да записвате GIF файл, натиснете .
• За да спрете да записвате GIF файл, натиснете .
.
• Бързи контакти: Обаждайте се на хора, които са настроени като бързи
контакти, или им изпращайте съобщения.
• Муз. плейър: Контролирайте музиката, която слушате.
Персонализирани функции
30
• Към преките пътища могат да се добавят максимум 5 приложения или
функции.
• Като бързи контакти могат да се добавят максимум 5 контакта.
• Може да използвате тази функция само за творчески цели.
Използването на тази функция, свързано с нарушаване на права
на друго лице, например авторски права, или с клеветнически и
обидни твърдения, може да бъде обект на гражданска, углавна или
административна отговорност и/или санкции съгласно приложимите
закони. Не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате
или използвате по друг противозаконен начин никакви материали
с авторски права без разрешението на законния им собственик или
притежателя на авторско право. LG Electronics отхвърля всякакви явни
или косвени гаранции, както и отговорности, свързани с това, в пълната
степен, разрешена от приложимите закони.
• Може да се създават GIF файлове с продължителност до 15 секунди.
Персонализирани функции
31
Google Асистент
Общ преглед на Google Асистент
Вашето устройство има вградена функция Google Асистент. Откривайте
отговори и вършете нещата по време на път. За да започнете, натиснете
бутона Google Асистент отстрани на телефона или докоснете и задръжте
.
• За да използвате тази функция, първо се свържете към мрежата и
влезте в своя акаунт в Google.
• Тази функция може да не работи правилно и точността на гласовото
разпознаване може да се понижи в зони със слаба сила на сигнала на
Wi‑Fi или мобилната мрежа.
• Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може
да се различават в зависимост от областта на услугата.
Вход
1 Докоснете и задръжте
2
3
4
от началния екран, за да пуснете Google
Асистент, или натиснете клавиша за Google Асистент отстрани на
устройството.
Докоснете ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА.
Следвайте инструкциите на екрана и кажете „ОК, Google“.
• Устройството запазва данните на вашия глас за разпознаване.
Изберете дали да използвате функцията за отключване чрез гласово
разпознаване.
• Когато тази функция е активирана, можете да отключите екрана, като
кажете „ОК, Google“, докато екранът е изключен или заключен.
Персонализирани функции
32
• Тази функция може да увеличи уязвимостта на сигурността в сравнение
с други методи на заключване на екрана, като Knock Code, Схема, PIN и
Парола.
Когато се използва подобен глас или вашия регистриран глас, екранът
може да се отключи.
• За да използвате тази функция, натиснете
Настройки Общи
Заключване на екрана и сигурност Настройки за защитено
заключване Smart Lock, след което използвайте метода за
заключване на екрана, който сте задали за отключване на устройството.
Натиснете Voice Match, след което Достьп с Voice Match
и отново
въведете използвания в момента метод за отключване. Обърнете
внимание, че плъзгането е изключено.
• Трябва да отключите устройството, като използвате посочения метод
след неуспешно отключване на устройството с гласово разпознаване.
За подробности вижте Задаване на заключване на екрана.
5
Докоснете Запиши.
Стартиране на Google Асистент
1 Можете да стартирате Google Асистент по един от следните начини:
2
• Докоснете и задръжте на началния екран.
• Докоснете бутона за Google Асистент от лявата страна на устройството.
• Кажете „ОК, Google“, когато екранът е изключен или заключен.
Кажете команда или въпрос, когато видите
в долната част на екрана.
• Точността на гласовото разпознаване може да намалее, ако говорите
с неясен глас или на шумно място. Когато използвате функцията за
гласово разпознаване, увеличете точността й, като говорите с ясен глас
на тихо място.
Персонализирани функции
33
Разпознаване на пръстов отпечатък
Преглед на функцията за разпознаване на пръстов
отпечатък
Преди да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, първо
трябва да регистрирате вашия пръстов отпечатък на устройството.
Можете да използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък в
следните случаи:
• За отключване на екрана.
• За преглед на заключеното съдържание в Галерия или QuickMemo+.
• Потвърдете направена покупка чрез влизане в съответното приложение
или като се идентифицирате чрез пръстовия си отпечатък.
• Пръстовият ви отпечатък може да се използва от устройството за
идентифициране на потребител. Много подобни пръстови отпечатъци
от различни потребители може да бъдат разпознати от сензора за
пръстов отпечатък като едни и същи отпечатък.
• Ако устройството не може да разпознае пръстовия ви отпечатък или
ако забравите указаната по време на регистрацията стойност, посетете
най-близкия център за обслужване на клиенти на LG, като носите
устройството и личната си карта.
Предпазни мерки за разпознаване на пръстов отпечатък
Точността при разпознаване на пръстов отпечатък може да намалее
поради множество причини. За постигане на максимално точно
разпознаване проверете следното, преди да използвате устройството.
• Устройството разполага със сензор за пръстови отпечатъци. Уверете
се, че сензорът за пръстови отпечатъци не е повреден от метален
предмет, като например монета или ключ.
• Когато върху сензора за пръстов отпечатък или върху пръста ви
има вода, прах или други чужди предмети, регистрацията или
разпознаването на пръстовия отпечатък може да не работи. Измийте и
подсушете пръста си преди разпознаване на пръстовия отпечатък.
• Пръстовият отпечатък може да не бъде правилно разпознат, ако по
повърхността на пръста има белег или тя не е гладка или ако пръстът
ви е престоял във вода.
Персонализирани функции
34
• Ако огънете пръста си или използвате само върха му, пръстовият
ви отпечатък може да не бъде разпознат. Уверете се, че пръстът ви
покрива цялата повърхност на сензора за пръстов отпечатък.
• Сканирайте само по един пръст за всяка регистрация. Сканирането
на повече от един пръст може да повлияе на регистрирането и
разпознаването на пръстовия отпечатък.
• Устройството може да генерира статично електричество, ако околният
въздух е сух. Ако околният въздух е сух, избягвайте сканиране на пръстови
отпечатъци или докосване на метален предмет като монета или ключ
преди сканирането на пръстови отпечатъци, за да отстраните статичното
електричество.
Регистриране на пръстови отпечатъци
Можете да регистрирате и да запазите пръстовия си отпечатък в
устройството, за да използвате идентифициране по пръстов отпечатък.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Пръстови отпечатъци.
• За да се използва тази функция, трябва да се настрои заключване на
екрана.
• Ако заключването на екрана не е активно, конфигурирайте заключения
екран, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте
Задаване на заключване на екрана.
2
Намерете сензора за пръстов отпечатък на задната част на устройството
и поставете внимателно пръста си върху него, за да регистрирате
отпечатъка.
• Внимателно натиснете бутона за пръстови отпечатъци, така че сензорът
да може да разпознае пръстовия ви отпечатък.
• Уверете се, че върхът на пръста ви покрива цялата повърхност на
сензора за пръстов отпечатък.
Персонализирани функции
35
3
4
Изпълнете инструкциите на екрана.
• Повторете сканирането на пръстовия отпечатък, като движите пръста си
малко по малко, докато отпечатъкът се регистрира.
Когато регистрацията на пръстовия отпечатък е готова, докоснете OK.
• Докоснете ДОБАВЕТЕ ОЩЕ, за да регистрирате друг пръстов отпечатък.
Ако регистрирате само един пръстов отпечатък и съответният пръст
не е в добро състояние, разпознаването на пръстовия отпечатък може
да не работи добре. Като превантивна мярка срещу подобна ситуация,
регистрирайте няколко отпечатъка.
Управление на пръстови отпечатъци
Можете да редактирате или изтривате регистрирани пръстови отпечатъци.
1 Докоснете Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
Пръстови отпечатъци.
2 Отключете според посочения метод на заключване.
3 В списъка с пръстови отпечатъци докоснете един, за да го преименувате. За да
го изтриете, докоснете .
Отключване на екрана с пръстов отпечатък
Можете да отключите екрана или да видите заключеното съдържание с помощта
на пръстовия ви отпечатък. Активирайте желаната функция:
1 Докоснете Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
Пръстови отпечатъци.
2 Отключете според посочения метод на заключване.
3 На екрана за настройка на пръстов отпечатък активирайте желаната функция:
• Заключване на екрана: Отключване на екрана с пръстов отпечатък.
• Заключено съдържание: Отключване на съдържание с пръстов отпечатък.
За целта трябва да се уверите, че е зададено заключване на съдържание.
Персонализирани функции
36
Разпознаване на лице
Общ преглед на функцията за разпознаване на лице
Можете да освободите заключването на екрана, като използвате записаните
лицеви данни.
• Тази функция може да увеличи уязвимостта на сигурността в сравнение
с други методи на заключване на екрана, като Knock Code, Схема, PIN и
Парола.
• Когато се използва подобно лице или снимка на лицето ви, екранът
може да се отключи.
• Разпознатите лицеви данни са съхранени защитено в устройството ви.
• Когато разпознаването на лице е избрано за заключване на екрана,
трябва да въведете Knock Code, Схема, PIN и Парола, които са били
използвани за регистрация на лицето, без да използвате директно
разпознаването на лице, след като захранването бъде включено.
Следователно, внимавайте да не забравите конкретната стойност.
• Ако устройството не може да разпознае лицето ви или ако забравите
указаната по време на регистрацията стойност, посетете най-близкия
център за обслужване на клиенти на LG, като носите устройството и
личната си карта.
• За да се пести енергия, функцията за разпознаване на лице няма да
работи, когато нивото на батерията е под 5 %.
Предпазни мерки за разпознаване на лице
Точността на разпознаването на лице може да се понижи в следните
случаи. За да увеличите точността, проверете описаното по-долу, преди да
използвате устройството.
• Когато лицето ви е покрито с шапка, очила или маска или ако лицето ви е
доста различно поради тежък грим или брада.
• Когато има отпечатъци от пръсти или чужди частици върху обектива на
камерата или когато устройството не може да разпознае лицето ви поради
твърде ярка или твърде слаба светлина.
Персонализирани функции
37
Регистриране на лицеви данни
Преди да използвате функцията за разпознаване на лице, регистрирайте
лицевите си данни в устройството.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Разпознаване на лице.
• За да използвате тази функция, заключването на екрана трябва да е
зададено чрез Knock Code, схема, PIN или парола.
• Когато заключването на екрана не е зададено, регистрирайте данните,
като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте Задаване
на заключване на екрана.
2
3
4
5
Докоснете СЛЕДВАЩ и отключете устройството в съответствие с
посочения метод.
Докоснете СТАРТ и повдигнете устройството пред очите си.
Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.
• Регистрирайте лицето си в стая, която не е с твърде ярка или твърде
слаба светлина.
• Позиционирайте цялото си лице вътре в насочващите линии на екрана,
след което регулирайте, като движите бавно нагоре, надолу, наляво
или надясно.
• Не мърдайте, докато регистрирате лицето си. Можете да подобрите
скоростта на разпознаване, като направите множество снимки в
неподвижно състояние.
Когато регистрирането на лице е готово, докоснете OK.
Отключване на екрана с лицето ви
Можете да освободите заключването на екрана с лицето си, вместо да
използвате Knock Code, схема, PIN или парола.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Изберете заключване на екрана.
2 Отключете екрана според указания метод.
3 Натиснете Разреши разпознаване на лице , за да разрешите
отключване на екрана чрез разпознаване на лице.
Персонализирани функции
38
Подобряване на разпознаването на лице
Можете да добавите лицеви данни в различни условия, за да подобрите
разпознаването на лице.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Разпознаване на лице.
2 Отключете екрана според указания метод.
3 Изберете Подобряване на разпознаването на лице.
4 Регистрирайте лицето си, като следвате инструкциите на екрана.
5 Когато регистрирането на лице е готово, докоснете OK.
Изтриване на лицеви данни
Можете да изтриете регистрираните лицеви данни и да ги регистрирате
отново, ако разпознаването на лице не работи правилно.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Разпознаване на лице.
2 Отключете екрана според указания метод.
3 Изберете Изтрий лицев отпечатък, за да изтриете лицевите данни.
Отключване на екрана с лицето ви, когато екранът е
изключен
Когато екранът е изключен, вдигнете устройството и погледнете отпред
екрана. Устройството може да разпознае лицето ви и екранът ще се отключи.
За да деактивирате тази функция, следвайте инструкциите по-долу.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Разпознаване на лице.
2 Отключете екрана според указания метод.
3 Плъзнете Разреши когато екранът е изключен , за да деактивирате
функцията.
• Функцията за разпознаване на лице е достъпна само когато екранът е
заключен.
Персонализирани функции
39
Отключване на екрана с разпознаване на лице и с
последващо плъзгане на екрана
Когато екранът е изключен, можете да го отключите, като извършите
разпознаване на лице и след това плъзнете екрана.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Разпознаване на лице.
2 Отключете екрана според указания метод.
3 Плъзнете След разпознаване на лицето, плъзнете, за да отключите ,
за да активирате функцията.
Усъвършенстване на разпознаването на лице
Можете да предотвратите отключване на устройството от снимки,
изображения или видеоклипове.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Разпознаване на лице.
2 Отключете екрана според указания метод.
3 Плъзнете Разширени опции за разпознаване на лице , за да
активирате функцията.
• Скоростта на разпознаване на лице може да се понижи, когато
активирате тази функция.
Персонализирани функции
40
Функция за едновременно
извършване на няколко задачи
Множество прозорци
Можете да използвате две приложения едновременно, като разделите екрана
на няколко прозореца.
1 Натиснете от сензорните бутони на началния екран.
• Показват се наскоро използваните приложения.
2 Докоснете в горната част на желаното приложение, за да използвате
функцията Множество прозорци.
• Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.
Друг вариант
1 Докоснете и задръжте , докато използвате някое приложение.
• Наскоро използваните приложения се показват на разделения екран.
2 Докоснете в горната част на желаното приложение, за да използвате
функцията Множество прозорци.
• Избраното приложение се показва в горната половина на екрана.
Персонализирани функции
41
• За да деактивирате функцията Множество прозорци, докоснете и
задръжте на сензорния бутон на началния екран.
• За да регулирате размера на разделения екран, плъзнете
в центъра
на екрана.
• Функцията Множество прозорци не се поддържа от някои приложения
на LG и от приложенията, изтеглени от Play Store.
Екран за общ преглед
Екранът за общ преглед предлага преглед на наскоро използваните от вас
приложения.
За да видите списъка с наскоро използвани приложения, докоснете на
началния екран, след това докоснете изведеното приложение.
• Натиснете и задръжте дадено приложение, плъзнете го до горната част на
екрана, за да стартирате приложението с функцията Множество прозорци.
Можете също така да докоснете в горната част на всяко приложение.
Персонализирани функции
42
Always-on display
Можете да видите датата, часа или подписа дори когато основният екран е
изключен.
Плъзнете долната част на екрана на Always-on display, за да активирате
функциите, включително Камера, Capture+, Wi-Fi, настройки на звука,
Bluetooth®, Светкавица, Музика и други.
Настройки Дисплей Always-on display.
1 Докоснете
2 Изберете изображението, което искате да изведете, и докоснете ЗАПИШИ.
• Докоснете желаното изображение измежду Цифров часовник,
Аналогов часовник, Двоен часовник, Подпис, Календар или
Изображение.
• Плъзнете QuickTools и музикален плейър
, за да плъзгате върху
иконите за състояние за бързи инструменти и за музикалния плейър.
• Натиснете AI Pick
, за да видите предоставена полезна информация
въз основа на "Разпознаване на контекста".
• За да зададете периода от време, през което не се активира функцията
Always-on display, натиснете Дневен таймаут.
• За да увеличите яркостта за функцията Always-on display, натиснете
По-светъл дисплей.
• Батерията може да се изтощи по-бързо, когато използвате Always-on
display. Изключете тази функция, за да пестите енергията на батерията.
• За да дезактивирате функцията Always-on display, докоснете
Настройки Дисплей Always-on display, след което докоснете
.
Персонализирани функции
43
Бележки относно свойствата за
водоустойчивост
Този продукт е водоустойчив и прахоустойчив в съответствие с оценката за
защита срещу проникване IP68.
Вашият продукт е преминал тестове в контролирана среда и е доказано, че
е водоустойчив и прахоустойчив при определени обстоятелства (отговаря
на изискванията на класификация IP68, както е посочено от международния
стандарт IEC 60529 – Степени на защита, предоставени от корпуси [IP код];
условия на тестове: 15-35 ºC, 86-106 kPa, 1,5 метра за 30 минути). Не излагайте
устройството на условия, които са различни от тестовите условия. Резултатите
може да се различават при действителна употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Независимо от класа на защита IP68 Вашето устройство не е напълно
защитено от условия, които не са тествани в контролирана среда на LG.
Вземете под внимание, че всякакви повреди, настъпили вследствие на
подобни причини, променят цвета на LDI (Liquid Damage Indicator). Ако цветът
на LDI, намиращ се вътре в продукта, се промени, продуктът трябва да се
счита за несъвместим с всички безплатни ремонтни услуги, предоставени
съгласно ограничената гаранция на продукта.
Избягвайте излагане на продукта на среда с прекомерно количество прах или
влага. Не използвайте продукта в следните условия.
Не потапяйте продукта в течни химикали (сапун и т.н.), различни от
вода.
Не потапяйте продукта в солена вода, включително морска вода.
Не потапяйте продукта в горещ извор.
Не плувайте, докато носите продукта.
Не поставяйте продукта директно върху пясък (като такъв на плаж)
или кал.
Персонализирани функции
44
Не потапяйте продукта във вода, която е по-дълбока от
приблизително 1,5 метра.
Не потапяйте продукта във вода за повече от 30 минути.
• Ако продуктът ви се намокри, не забравяйте да избършете микрофона,
високоговорителя и стереожака със суха кърпа преди употреба.
• Ако продуктът или ръцете ви се намокрят, подсушете ги преди работа с
продукта.
• Не използвайте продукта на места, където може да бъде напръскан с вода
под високо налягане (напр. в близост до чешма или душ), и не го потапяйте
във вода за продължителни периоди от време, тъй като продуктът не е
предназначен да издържа на вода под високо налягане.
• Този продукт не е устойчив на удари. Не изпускайте продукта и не го
подлагайте на удари. Това може да повреди или деформира главното
устройство, причинявайки изтичане на вода.
• Характеристиките на водоустойчивост и прахоустойчивост може да се
нарушат при изпускане или при удар.
• Ако продуктът се намокри, използвайте чиста, мека кърпа, за да го
подсушите напълно.
• Сензорният екран и други функции може да не работят правилно, ако
устройството е използвано, докато е мокро.
• Вашият продукт е водоустойчив само когато гнездото за SIM картата/
картата с памет е правилно поставено в продукта.
• Не отваряйте и не затваряйте гнездото за SIM карта/карта с памет, докато
продуктът е влажен или потопен във вода. Излагането на отвореното
гнездо на вода или влага може да повреди продукта.
• Гнездото за SIM картата/картата с памет съдържа гумено покритие
[опаковка], за да предотврати навлизането на прах, вода или влага в
продукта. Не повреждайте гуменото покритие [опаковка], тъй като това
може да позволи навлизането на прах, вода или влага в продукта и да
причини повреда.
Персонализирани функции
45
• Неспазването на предоставените инструкции може да анулира
ограничената гаранция на вашето устройство.
• Ако устройството е мокро, намиращият се вътре в устройството LDI
променя цвета си. В този случай устройството не подлежи на безплатни
ремонтни услуги, предоставени по силата на ограничената гаранция на
устройството.
• Независимо от класа на защита IP68 вашето устройство не е напълно
защитено от вода при всяка една ситуация.
Персонализирани функции
46
02
Основни
функции
Компоненти и аксесоари на продукта
Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.
• Устройство
• Стерео слушалки
• USB кабел
• Зарядно устройство
• Ръководство за бърза справка
• Щифт за изваждане
• Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
• Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари
може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics.
Използването на аксесоари от други производители може да засегне
функционалността за телефония на устройството или да причини
неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.
• Някои части от вашето устройство са изработени от темперирано
стъкло. Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го
подложите на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди.
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
• Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към
търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
• За закупуването на допълнителни елементи се обърнете към център за
обслужване на клиенти на LG.
• Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без
предизвестие.
• Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на
промяна без предизвестие.
• Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост
от региона и доставчика на услуги.
• Свалете защитното фолио от сензора за пръстови отпечатъци, преди да
използвате функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.
Основни функции
48
Преглед на частите
Сензор за близост/околна
светлина
Обектив на предната
камера (широкоъгълен)
Бутони за сила на звука
(+/-)
Бутон за Google Асистент
Жак за стерео слушалки
Обектив на предната
камера (със стандартен
ъгъл)
Слушалка
Бутон за
включване/заключване
Сензорен екран
Порт за зарядно
устройство/USB кабел
Микрофон
Задни обективи на
камерата (телеобектив /
супер широкоъгълни) /
стандартни ъгли
Светкавица
Сензор за пръстов
отпечатък
Поставка за SIM
карта/карта с памет
Зона на NFC антена
Зона на антена за
безжично зареждане
Свързване на два
екрана
Високоговорител
Основни функции
Микрофон
49
НЕ се опитвайте сами да отстранявате задния капак.
Това може да повреди сериозно батерията и устройството, което може да
предизвика прегряване, пожар и нараняване. Задният капак и батерията
на това устройство не трябва да бъдат сваляни или подменяни от
неквалифициран специалист.
• Сензор за близост/околна светлина
-- Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва
екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в
непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана
и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен
диапазон.
-- Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира
интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за
автоматичен контрол на яркостта.
• Бутони за сила на звука
-- Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или
известия.
-- Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да
направите снимка. За да направите последователна серия от снимки,
натиснете и задръжте бутона Сила на звука.
-- Натиснете бутона за намаляване на силата на звука (-) двукратно, за
да стартирате приложението Камера, когато екранът е заключен или
изключен. Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+)
двукратно, за да стартирате Capture+.
• Бутон за включване/заключване
-- Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите
екрана.
-- Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за
контрол на захранването.
• Бутон за Google Асистент
-- Вашето устройство разполага с вграден Google Асистент. Търсете
отговори и вършете работа в движение. За да започнете, е необходимо
единствено да докоснете клавиша за Google Асистент отстрани на
телефона. Натиснете и задръжте бутона, за да говорите бързо със своя
Асистент. Докоснете два пъти, за да отворите Google Lens.
-- Активирайте Google Асистент. За подробности вижте Google Асистент.
Основни функции
50
• Сензор за пръстов отпечатък
-- Включете функцията за разпознаване на пръстов отпечатък, за да
улесните процеса на отключване на екрана. За подробности вижте
Преглед на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.
• Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от
спецификациите на устройството.
• От задната страна на устройството има вградена NFC антена. Когато
боравите с устройството, внимавайте да не повредите или да не
покриете NFC антената.
• Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху
него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
• Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на
сензора за близост.
• Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място,
сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.
Дръжте устройството правилно, както е показано по-долу. Ако покриете
отвора на микрофона с ръка, пръст или защитен калъф, докато използвате
устройството, може да звучите неясно по време на разговор.
Пример за правилно хващане
Микрофон
Микрофон
Основни функции
Пример за неправилно хващане
Не покривайте микрофона.
Не покривайте микрофона.
51
Включване или изключване на
захранването
Включване на захранването
Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за
включване/заключване.
• Когато устройството се включи за пръв път, се извършва
първоначалното конфигуриране. При първия път времето за
зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.
Изключване на захранването
Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което изберете
Изключване.
Рестартиране на устройството
Когато устройството не работи правилно или не реагира, рестартирайте го,
като следвате инструкциите по-долу.
1 Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона
Намаляване на звука (-) едновременно, докато захранването се изключи.
2 След като устройството се рестартира, освободете бутона.
Опции за контрол на захранването
Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване, след което изберете
опция.
• Изключване: Изключете устройството.
• Изключете и рестартирайте: Рестартирайте устройството.
• Включване на Самолетен режим: Блокирайте функциите, свързани с
телекомуникация, включително телефонни разговори, съобщения и
сърфиране в интернет. Другите функции остават достъпни.
Основни функции
52
Поставяне на SIM карта
Поставете SIM (Модул за идентифициране на абоната) картата, предоставена
от вашия доставчик на услуги, за да започнете да използвате устройството.
• За да действат ефективно характеристиките водоустойчивост и
прахоустойчивост, поставката за картата трябва да бъде поставена
правилно.
1
Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
2
Издърпайте поставката за картата.
Основни функции
53
3
Поставете SIM картата в поставката за карти, така че частта със златните
контактни пластини да е обърната надолу.
4
Пъхнете поставката за картата отново в слота.
Основни функции
54
• Устройството поддържа само нано SIM карти.
Nano
Micro
Стандартен
• За безпроблемно функциониране се препоръчва устройството да се
използва с правилния тип SIM карта. Използвайте винаги фабрично
произведена SIM карта, предоставена от оператора.
• Ако поставите поставката за картата в устройството докато е мокра,
устройството може да се повреди. Винаги се уверявайте, че поставката
за картата е суха.
Поставяне на карта с памет
Поставете картата с памет в устройството.
В зависимост от производителя и типа си някои карти с памет може да не са
съвместими с вашето устройство.
1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на гнездото за картата.
2 Издърпайте поставката за картата.
3 Поставете картата с памет в поставката за карти, така че частта със
златните контактни пластини да е обърната надолу.
SIM карта
Карта с памет
(опционална – продава се отделно)
Основни функции
55
4
Пъхнете поставката за картата отново в слота.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството.
Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди
устройството, картата или съхранените в нея данни.
• Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на
картите с памет.
Изваждане на карта с памет
Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.
Настройки Общи Съхранение
.
1 Натиснете
2 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на поставката за картата и изтеглете
поставката от устройството.
3 Извадете картата с памет от поставката за картата.
4 Пъхнете поставката за картата отново в слота.
• Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете
информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или
да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба,
която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с
памет, включително за загуба на данни.
Основни функции
56
Батерия
Зареждане на батерията
Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.
Заредете устройството с USB Type-C кабел.
Кабел за зареждане
• Не използвайте външен извод, заряден кабел или съединител за
устройството при наличие на влага. Това може да причини пожар,
електрически удар, нараняване или неизправност на устройството. Ако
има влага, спрете незабавно да използвате устройството и отстранете
изцяло влагата.
• Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с
устройството.
• Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел,
одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на
трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди
устройството.
• Вашето устройство има вътрешна акумулаторна батерия. Не
изваждайте вградената батерия от съображения за вашата безопасност.
• Използването на устройството по време на зареждането му може
да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете
зареждането му.
Основни функции
57
• Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след
като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се
предотвратява излишно потребление на енергия.
• С продукта се доставя адаптер за зареждане, който поддържа бързо
зареждане.
• Функцията за бързо зареждане може да не работи, ако за продукта
се използва адаптер за бързо зареждане, различен от оригиналния,
предоставен заедно с продукта.
• Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел
между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да
отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен
контакт.
• Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може
да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е
неуспешно или да спре неочаквано.
Предпазни мерки при използване на устройството
• Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB
кабели или зарядни устройства от други производители с устройството.
Ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от
други производители.
• Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното
използване може да доведат до повреда на устройството.
Основни функции
58
Безжично зареждане
Този продукт поддържа функция за безжично зареждане. Зареждайте
устройството с Qi сертифицирано безжично зарядно устройство
(опционално, продава се отделно).
Зареждане на батерията с безжично зарядно устройство
1
2
Поставете устройството си в центъра на безжичното зарядно устройство,
като го подравните с антената за безжично зареждане от задната страна
на устройството.
• За да проверите къде е зоната на антената за безжично зареждане,
вижте Преглед на частите.
Когато батерията се зареди напълно, изключете устройството от
зарядното устройство.
• Когато зареждате батерията с безжично зарядно устройство, не
поставяйте материали с магнитни свойства, метални или проводящи
материали между устройството и зарядното устройство. Това може да
попречи на зареждането и зарядното устройство може да се загрее.
В такъв случай устройството, зарядното устройство или SIM картата/
картата с памет може да се повредят.
Основни функции
59
• Ако температурата на батерията превиши определено ниво, докато
устройството се зарежда, зареждането може да спре.
• Ако към гърба на устройството са прикрепени материали с магнитни
свойства, метални или проводящи материали или ако то е поставено в
предпазен калъф, може да не се зареди правилно.
• Ако зареждате батерията с безжично зарядно устройство в зони, в
които силата на мрежовия сигнал е малка, мрежовите характеристики
на устройството може да се влошат допълнително.
• Зареждайте устройството с Qi сертифицирано безжично зарядно
устройство (опционално, продава се отделно). Тъй като ограничената
гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други
производители, свържете се със съответния производител.
• Този продукт поддържа безжично зареждане. Използвайте Qi
сертифицирано безжично зарядно устройство (продава се отделно),
за да заредите продукта. Някои безжични зарядни устройства с
намотки може да не поддържат безжично зареждане. Безжични
зарядни устройства, поддържащи EPP (разширен профил за мощност),
позволяват високоскоростно безжично зареждане.
Основни функции
60
Ефективно използване на батерията
Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много
приложения и функции активни едновременно и продължително.
Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите
живота на батерията.
За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте
предвид следните съвети:
• Изключвайте функциите за Bluetooth или за Wi-Fi мрежа, когато не ги
използвате.
• Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
• Намалете до минимум яркостта на дисплея.
• Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
• Проверявайте нивото на батерията, докато използвате изтеглени
приложения.
Сензорен екран
Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате
жестовете за сензорен екран.
Докосване
Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате
приложение или опция.
Основни функции
61
Докосване и задържане
Натиснете и задръжте за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните
опции.
Двукратно докосване
Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на
уебстраница или карта.
Плъзване
Натиснете и задръжте елемент, като приложение или уиджет, сред това
преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да
използвате този жест за преместване на елемент.
Основни функции
62
Плъзване
Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да
използвате този жест, за да превъртате списък, уебстраница, снимки, екрани
и др.
Свиване и раздалечаване
Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта.
За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.
• Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да
повредите сензора за допир.
Основни функции
63
• Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо
до магнитни, метални или проводими материали.
• Ако използвате устройството на силна светлина, като например
директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост
от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или
на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно
ярка, за да четете книга.
• Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
• Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
• Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате,
докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
• Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е
влажен или мокър.
• Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към
устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от
магазин на друг производител.
• Показването на статично изображение за продължителни периоди
от време може да доведе до остатъчни изображения или петна
по екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и
също изображение за дълъг период от време, когато не използвате
устройството.
Начален екран
Преглед на началния екран
Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и
приложения в устройството ви. Докоснете на кой да е екран, за да отидете
директно на началния екран.
Можете да управлявате всички приложения и уиджети на началния екран.
Плъзнете екрана наляво или надясно, за да видите всички инсталирани
приложения.
Основни функции
64
Оформление на началния екран
Можете да прегледате всички приложения и да организирате уиджетите и
папките на началния екран.
Лента на състоянието
Уиджет за търсене с
Google
Икона на страниците
Зона за бърз достъп
Сензорни бутони на
Началния екран
• Началният екран може да се различава в зависимост от правилата на
производителя, потребителските настройки, версията на софтуера или
доставчика на услугата.
• Лента за състоянието: Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво
на батерията.
• Уиджет за времето: Прегледайте информацията за времето и часа за
конкретна област.
• Уиджет за търсене с Google: Пишете или говорете, за да отворите с
плъзгане търсене с Google.
• Икона на страниците: Показва общия брой на платната на началния
екран. Можете да натиснете иконата на желаната страница, за да отидете
на страницата, която сте избрали. Иконата, отразяваща текущото платно,
ще бъде маркирана.
• Зона за бърз достъп: Поставете основни приложения в долната част на
екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
Основни функции
65
• Сензорни бутони на Началния екран
-: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или
изскачащите прозорци.
-: Натиснете, за да отидете в началния екран. За да стартирате Google
Асистент, докоснете и задръжте.
-: Натиснете, за да видите списък с последните използвани
приложения или да стартирате приложение от списъка. За да изтриете
всички последни използвани приложения, натиснете ИЗТРИЙ
ВСИЧКИ. За да използвате две приложения едновременно с функцията
Множество прозорци, натиснете и задръжте бутона, докато използвате
някое приложение.
Промяна на стила на бутоните за начален екран
Можете да промените стила на бутоните за начален екран.
Настройки Дисплей Сензорни бутони на Началния
1 Докоснете
екран.
2 В раздела СТИЛ, за да настроите вашите предпочитания, изберете Само
бутони или Жестове и бутони.
• Само бутони: Налични са / / . За да видите последно
използваните приложения, натиснете върху .
• Жестове и бутони: Бутоните за начален екран и за връщане назад са
налични. За да видите последно използваните приложения, плъзнете
бутона за начален екран
нагоре.
Редактиране на сензорните бутони на началния екран
Можете да преподредите сензорните бутони на началния екран или да
добавите често използвани функции към областта за бутони.
Натиснете
Настройки Дисплей Сензорни бутони на Началния екран
Комбинация от бутони и персонализирайте настройките.
• Предлагат се няколко функции, включително QSlide, Известие и Capture+.
Основни функции
66
Скриване на сензорните бутони на началния екран
Можете да скриете сензорните бутони на началния екран за преглед на поголям екран, докато използвате приложение.
Настройки Дисплей Сензорни бутони на Началния
1 Докоснете
екран Скриване на сензорни бутони на Начало.
2 Изберете приложения за скриване на сензорните бутони на началния
екран, докато използвате приложение, и докоснете
.
• Сензорните бутони на началния екран изчезват 3 секунди след
последното докосване.
• За да прегледате отново сензорните бутони на началния екран,
плъзнете долната част на екрана нагоре.
Заключване/скриване на бутони
Иконата за заключване или скриване на сензорните бутони на началния
екран се показва в долния ляв ъгъл на екрана.
Ако желаете да заключите сензорните бутони на началния екран, докато сте
скрили бутоните, докоснете отляво на сензорните бутони на началния
екран.
За да скриете отново сензорните бутони на началния екран, докоснете два
пъти .
• Някои функции може да не се поддържат, докато сте скрили сензорните
бутони на началния екран.
Основни функции
67
Икони на състоянието
Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара
или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за
известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате
иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.
Няма сигнал
Предават се данни по мрежата
Настроена е аларма
Включен е режим на вибрация
Включен е Bluetooth режим
Свързване към компютър чрез USB
Ниво на батерията
Самолетен режим е включен
Пропуснати повиквания
Wi-Fi е свързан
Включен е режим на заглушаване
Включен е GPS
Гореща точка е включена
Няма SIM карта
Режимът NFC е включен
• Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не
се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте
се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която
използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
• Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и
доставчика на услуги.
Основни функции
68
Панел с известия
Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на
състоянието в главния екран.
• За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с
известия надолу.
• За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете РЕДАКТ.
• Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за
съответната функция.
РЕДАКТ
• Можете да използвате панела за известия дори при заключен екран.
Плъзнете панела за известия, докато екранът е заключен, за да
получавате бързо достъп до желаните функции.
Основни функции
69
Превключване на ориентацията на екрана
Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва
автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.
В панела с известия докоснете Завъртане от списъка с икони за бърз достъп.
Друга възможност е да докоснете
Настройки Дисплей и да активирате
Авто-завъртане на екрана.
Редактиране на началния екран
В началния екран натиснете и задръжте пръста си върху празна зона, след
това изберете желаното действие от по-долу.
• За да пренаредите страниците на началния екран, докоснете и задръжте
страницата, след което я преместете на друго място.
• За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжте пръста
си върху празна зона на началния екран, след това изберете Уиджети.
• За да променяте тапети, теми, икони и AOD, докоснете и задръжте празна
зона на началния екран, след това изберете Тапет и Тема.
Можете също да докоснете
Настройки Дисплей Тапет и Тема,
след което изберете тапети, теми, икони и AOD, за да ги приложите към
устройството.
Основни функции
70
• За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и
задръжте пръста си върху празна зона на началния екран, след това
изберете Настройки на начален екран. За подробности вижте Настройки
на начален екран.
• За да прегледате или инсталирате повторно деинсталираните
приложения, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на
началния екран, след това изберете Кошче с приложения. За подробности
вижте Кошче с приложения.
• За да смените екрана по подразбиране, натиснете и задръжте пръста си
върху празна зона на началния екран, придвижете се до желания екран,
натиснете
и след това натиснете още веднъж екрана.
Екран по подразбиране
Основни функции
71
Показване на фоновата тема
Можете да виждате само фоновото изображение, като скриете приложенията
и уиджетите от началния екран.
Раздалечете два пръста, като ги държите върху началния екран.
• За да се върнете към първоначалния екран, на който се показват
приложения и уиджети, съберете пръстите си върху началния екран или
натиснете .
Преместване на приложения в началния екран
В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го
преместете на друго място.
• За да държите често използваните приложения в долната част на началния
екран, докоснете и задръжте приложение, след което го плъзнете към
зоната за бърз достъп в долната част.
• За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към
началния екран.
Основни функции
72
Използване на папки от началния екран
Създаване на папки
В началния екран докоснете и задръжте приложение, след което го
преместете върху друго приложение.
• Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.
Редактиране на папки
Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.
• За да редактирате името и цвета на папката, докоснете името на папката.
• За да добавите приложения, натиснете и задръжте някое приложение,
след това го изтеглете над папката и го пуснете.
• За да премахнете приложение от папката, докоснете и задръжте
приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото
приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката,
тя се премахва автоматично.
• Можете също така да добавяте или премахвате приложения, след като
докоснете в папката.
• Не можете да сменяте цвета на папката, докато използвате изтеглената
тема.
Настройки на начален екран
Можете да персонализирате настройките на началния екран.
Настройки Дисплей Начален екран.
1 Докоснете
2 Персонализирайте следните настройки:
• Избор на Начало: Изберете режим на началния екран.
• Тапет: Променете фоновия тапет на началния екран.
• Ефект на екран: Изберете ефект, който да приложите, когато се
превключват страниците на началния екран.
Основни функции
73
• Форма на икони: Изберете дали иконите да са с квадратни или
заоблени ъгли.
• Ляв начален екран: Изберете какво да се показва на екрана,
разположен вляво от главния начален екран.
• Подреди приложенията по: Задайте как да се сортират приложенията
на началния екран.
• Матрица: Променете начина на подреждане на приложенията за
началния екран.
• Скриване на приложения: Изберете кои приложения искате да
скриете от началния екран.
• Разреши превъртане на Нач. екран: Активирайте, за да разрешите
непрекъснато превъртане на началния екран (след последния екран се
извършва връщане към първия).
• Търсене: Търсете, като плъзнете пръста си надолу в началния екран.
• Заключване на начален екран: Включете, за да предотвратите
пренареждането или премахването на приложения и изпълними
модули.
Заключване на екрана
Преглед на заключването на екрана
Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона
за включване/заключване. Това се случва и след като устройството е оставено
в бездействие за определен период от време.
Ако натиснете бутона за включване/заключване, когато не е зададено
заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.
За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до
устройството си, настройте заключване на екрана.
• Заключването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни
чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията.
Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не
използвате устройството.
Основни функции
74
Задаване на заключване на екрана
Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване
на екрана.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Изберете заключване на екрана, след което изберете предпочитания
от вас метод.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Плъзгане: Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
• Knock Code: Натиснете екрана по схема, за да го отключите.
• Шаблон: Начертайте фигура, за да отключите екрана.
• PIN: Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
• Парола: Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.
• Пръстови отпечатъци: Отключете екрана с пръстов отпечатък.
• Разреши разпознаване на лице: Отключвайте екрана, като разрешите
на устройството да разпознава лицето ви.
• Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът
се блокира за 30 секунди.
Настройки за защитено стартиране
Когато изберете Knock Code, Схема, PIN или Парола като метод за заключване
на екрана, можете да конфигурирате устройството си да се заключва при
всяко негово включване, за да защитите своите данни.
• Докато не отключите устройството, няма да можете да използвате никоя от
функциите с изключение на спешно повикване.
• Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите
криптираните данни и лична информация.
Основни функции
75
Предпазни мерки при функцията за защитено
стартиране
• Ако забравите паролата си за разкодиране, не можете да възстановите
криптираните данни и лична информация.
• Не забравяйте да съхранявате отделно паролите за заключване на екрана.
• Ако въведете погрешно паролите за заключване на екрана повече пъти от
определения брой неуспешни опити, устройството се нулира автоматично
и криптираните данни, както и личните ви данни, се изтриват автоматично
и не могат да бъдат възстановени.
• Внимавайте да не въвеждате погрешно паролите за заключване на екрана
повече пъти от определения брой.
• Когато включите устройството веднага след нулирането му, криптирането
също се стартира. Ако спрете неволно криптирането, данните може да се
повредят. Изчакайте, докато нулирането завърши.
Персонализиране на заключения екран
Можете да персонализирате заключения екран.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Персонализиране на заключения екран.
2 Изберете функция, която искате да зададете.
• Тапет: Позволява ви да зададете фона за вашия заключен екран.
• Часовник: Позволява ви да зададете къде да поставите часовника на
заключения екран.
• Преки пътища: Позволява ви да изберете приложения за стартиране
на заключения ви екран. Тази настройка се показва само когато е
зададено заключване на екрана.
• Анимация за време: Активирайте тази опция за извеждане
върху заключения екран на анимации за времето за текущото
местоположение.
• Информация за контакт за изгубен телефон: Позволява ви да
задавате текст за извеждане на заключения екран за идентифициране
на собственика на телефона.
Основни функции
76
Настройки за защитено заключване
Можете да зададете настройки за защитено заключване.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Настройки за защитено заключване.
2 Изберете функция, която искате да зададете.
• Таймер за заключване: Позволява ви да зададете времето преди
автоматичното заключване на екрана след изгасване на подсветката
(изтичане на времето поради неактивност).
• Бутонът за включване заключва незабавно: Активирайте тази опция
за мигновено заключване на екрана при натискане на бутона за
включване/заключване. Тази настройка заменя настройката за таймер
за защитено заключване.
• Smart Lock: Позволява ви да задавате надеждни устройства, места, глас
и/или засичане на контакт с тялото, които позволяват на телефона ви
да остане отключен.
• Менютата, които задавате, може да са различни в зависимост от
избраните от вас методи за заключване на екрана.
KnockON
Можете да включвате и изключвате екрана чрез двукратно докосване.
• Тази опция е достъпна само на началния екран, предоставен от LG. Тя
може да не функционира правилно в персонализирана стартираща
програма или в начален екран, инсталиран от потребителя.
• Когато докосвате екрана, използвайте върха на пръста си. Не
използвайте нокът.
• За да използвате функцията KnockON, уверете се, че сензорът за
близост/светлина не е блокиран от стикер или друго чуждо вещество.
Основни функции
77
Включване на екрана
Докоснете двукратно централната част на екрана.
• Докосването в горната или долната част на екрана може да намали
степента на разпознаване.
Изключване на екрана
Натиснете двукратно празна зона на началния екран и заключения екран.
Друга възможност е да докоснете двукратно върху празно място в лентата на
състоянието.
Knock Code
Можете да отключите екрана, като създадете собствен Knock Code. Когато
екранът е заключен, можете да отворите директно началния екран, като
докоснете екрана в определена последователност.
• Можете да използвате Knock Code едновременно с функцията KnockOn.
• Не забравяйте да използвате върха на пръста си, когато докосвате
екрана.
Създаване на код с почукване
1
2
3
Докоснете
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
Изберете заключване на екрана Knock Code.
Докоснете квадратчетата в избрана от вас последователност, за да
създадете код с почукване, и докоснете СЛЕДВАЩ.
Въведете отново създадения код с почукване за потвърждение и
докоснете ПОТВЪРДИ.
Отключване на екрана чрез код с почукване
Отключете екрана, като въведете създадения от вас код с почукване.
Можете също така да въвеждате Knock Code върху сензорния екран, когато
екранът е изключен.
• Възможно е да въведете код с почукване и когато заключеният екран е
включен.
Основни функции
78
Криптиране на карта с памет
Можете да криптирате, за да защитите данните, записани на картата с памет.
До криптираните данни в картата с памет не може да се осъществи достъп от
друго устройство.
Настройки Общи Заключване на екрана и сигурност
1 Докоснете
Криптиране и пълномощия Криптиране на паметта на SD карта.
2 Прочетете краткия преглед на криптирането на карти с памет на екрана
на устройството и докоснете ПРОДЪЛЖИ, за да продължите.
3 Изберете опция и натиснете КРИПТИРАНЕ.
• Криптиране на нов файл: Шифровайте само данните, които са
записани на картата с памет след криптирането.
• Пълно криптиране: Шифровайте всички данни, които в момента са
записани на картата с памет.
• Изключване на мултимедийни файлове: Шифровайте всички
файлове, с изключение на мултимедийните, като например с музика,
снимки или видео.
• За да криптирате картата с памет, се уверете, че е зададено заключване
на екрана с помощта на PIN код или парола.
• След като започне криптирането на картата с памет, някои функции не
са достъпни.
• Ако устройството бъде изключено, докато криптирането е в ход,
процесът на криптиране ще бъде неуспешен и някои данни може да
бъдат повредени. Следователно непременно проверете дали нивото на
батерията е достатъчно, преди да започнете криптиране.
• Криптираните файлове са достъпни само от устройството, където са
били криптирани.
• Криптираната карта с памет не може да се използва на друго
устройство на LG. За да използвате криптираната карта с памет на друго
мобилно устройство, трябва да я форматирате.
• Можете да активирате криптиране на карта с памет дори когато в
устройството няма поставена карта. Всяка карта с памет, която се
постави след криптиране, ще бъде криптирана автоматично.
Основни функции
79
Заснемане на екранни снимки
Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.
Чрез пряк път
Натиснете и задръжте бутона за включване/заключване и бутона за
намаляване на силата на звука (-) едновременно за поне две секунди.
• Екранните снимки могат да се преглеждат в папката Screenshots в
Галерия.
Чрез Capture+
В екрана, който желаете да заснемете, плъзнете лентата на състоянието
надолу, след което докоснете .
• Когато екранът е изключен или заключен, можете да получите достъп
до Capture+ като натиснете двукратно бутона за увеличаване на силата
Настройки
на звука (+). За да използвате тази функция, докоснете
Общи Преки пътища и включете Отвори Capture+.
• За подробности вижте Писане на бележки върху екранна снимка.
Основни функции
80
Въвеждане на текст
Чрез лентата с инструменти Smart
Можете да използвате различни методи за въвеждане от клавиатурата на
едно място. Можете да изберете желания метод за въвеждане от горната част
на клавиатурата.
1 Изберете желания метод за въвеждане от клавиатурата от лентата с
инструменти Smart.
2 Докоснете и изберете метода за въвеждане, който искате да се показва
на лентата с инструментите Smart, или за да ги пренаредите.
Интелигентн
а лента с
инструменти
• Някои поддържащи методи за въвеждане могат да се различават в
зависимост от устройството, което имате.
• Можете да включите или изключите функцията за лента с инструменти
Smart от настройките на клавиатурата.
• Можете също да използвате методите за въвеждане от клавиатурата,
като докоснете .
•
•
•
•
: Добавяне на емоджи.
: Добавяне на стикерите за аватар
: Добавяне на ani-стикери.
: На клавиатурата, докоснете .
-- За да постигнете максимално разпознаване на гласовите команди,
говорете ясно.
-- За да въвеждате текст гласово, устройството ви трябва да е свързано
към мрежата.
81
Основни функции
-- За да изберете езика за гласово разпознаване, докоснете
Езици
в екрана за гласово разпознаване.
-- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици
може да се различават в зависимост от областта на услугата.
•
: Достъп до настройките на клавиатурата.
•
: Отворете Clip Tray. Вижте Clip Tray за повече информация.
•
: Активирайте плаващата клавиатура, когато използвате функцията
Multi-window. Можете също да преместите клавиатурата на желаното
място.
Чрез клавиатура Smart
Можете да използвате клавиатурата Smart, за да въвеждате и редактирате
текст.
С клавиатурата Smart можете да виждате текста, докато го въвеждате, без
да се налага да превключвате вниманието си между екрана и традиционна
клавиатура. Това ви дава възможно лесно да намирате и поправяте грешки,
когато въвеждате текст.
Придвижване на курсора
С клавиатурата Smart можете да придвижвате курсора на точно на желаното
от вас място. Когато въвеждате текст, натиснете и задръжте клавиша за
интервал и след това изтеглете вляво или вдясно.
• Тази опция е достъпна само на клавиатура с подредба QWERTY.
Основни функции
82
Подсказване на думи
Клавиатурата Smart автоматично анализира стила ви на използване и
подсказва често използвани думи, докато въвеждате текста. Колкото по-дълго
използвате устройството, толкова по-точни ще стават предложенията.
Въведете текст, след което докоснете подсказвана дума или леко преместете
нагоре лявата или дясната страна на клавиатурата.
• Избраната дума се въвежда автоматично. Не е необходимо да въвеждате
ръчно всяка буква от думата.
Добавяне на езици към клавиатурата
Можете да зададете допълнителни езици, които да са достъпни за въвеждане
от клавиатурата.
Настройки Общи Език и клавиатура Клавиатура на
1 Докоснете
екрана LG клавиатура Изберете езици.
2 Изберете езиците, които искате да са достъпни.
Основни функции
83
Копиране и поставяне
Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да
го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други
приложения и да поставите текста в тях.
1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или
изрежете.
2 Плъзнете / , за да посочите областта, която желаете да копирате или
изрежете.
3 Изберете Изрязване или Копиране.
• Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.
4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което
изберете Постави.
• Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията Постави не се показва.
Clip Tray
Ако копирате или изрежете текст или изображение, той/то автоматично се
запазва в клиптрея и може да бъде поставен/о на всяко място по всяко време.
1 От инструмента Smart, изберете .
Друга възможност е да докоснете и задържите прозореца за въвеждане
на текст, след което да изберете Clip Tray.
2 Изберете и поставете елемент от клиптрея.
• Максимум 20 елемента могат да бъдат запазени в клиптрея.
• Докоснете , за да заключите запазени елементи, с цел да не ги
изтривате дори при достигане на максималния брой. Могат да се
заключват максимално до десет елемента. За да изтриете заключени
елементи, трябва първо да ги отключите.
• Докоснете , за да изтриете елементите, запазени в клиптрея.
• Clip Tray може да не се поддържа от някои приложения, изтеглени от
потребителя.
Основни функции
84
Споделяне на съдържание
Възпроизвеждане на съдържание от друго устройство
Можете да възпроизвеждате снимки, видеоклипове или музика, запаметени
във вашето устройство, чрез телевизор.
1 Свържете телевизора и вашето устройство към една и съща Wi-Fi мрежа.
2 Докато преглеждате елементите от приложението Галерия или Музика,
докоснете или
Изпълни на друго устройство.
Настройки Мрежа Споделяне на екран и след
Или докоснете
това докоснете
за активиране.
3 Изберете телевизора, към който искате да се свържете.
• За използване с Chromecast услугите на Google Play трябва да са
актуализирани.
Преглед на съдържание от устройства наблизо
Можете да преглеждате съдържание от различни устройства, например
компютър, мрежово свързано устройство за съхранение (NAS) или мобилно
устройство, като използвате приложенията Галерия или Музика.
Докоснете
Настройки Мрежа Мултимедиен сървър, след което
докоснете Споделяне на съдържание
, за да го активирате.
Свързване на устройствата
Свържете вашето устройство и друго устройство, което поддържа DLNA
функция, към една и съща безжична мрежа.
• Уверете се, че функцията „File sharing (DLNA)“ (Споделяне на файлове
(DLNA)) е активирана и на устройството, и на свързаното устройство.
Основни функции
85
Търсене на устройства наблизо
Можете да прегледате списък от DLNA устройства в една и съща мрежа, като
изберете менюто Близки устройства във всяко приложение.
Използвайте съдържание от устройства наблизо така, както използвате
съдържание на вашето устройство.
Изпращане или получаване на файлове
Можете да споделяте файлове между вашето устройство и друго устройство,
таблет или компютър на LG.
Изпращане на файлове
От приложението Галерия, Файлов Мениджър или Музика докоснете
Споделяне или и след това изберете устройство в списъка за споделяне
на файлове.
Получаване на файлове
Плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете Споделяне на файл.
Ако вашето устройство не поддържа функцията за споделяне на файлове,
докоснете
Настройки Мрежа Споделяне на файл SmartShare
Beam
.
• Уверете се, че устройството ви е свързано със същата безжична мрежа
като целевото устройство за прехвърляне на файла.
• Уверете се, че функцията за споделяне на файл е включена на
изходното и на целевото устройство.
Преглед на съдържание от облака
Можете директно да преглеждате съдържанието, записано във вашия профил
в облака, без да го изтегляте на вашето устройство.
1 От приложението Галерия или Музика изберете Облак.
Облак.
Или от приложението Файлов мениджър изберете
2 Изберете профил в облака и влезте в профила.
3 Запазете или възпроизведете съдържание в профила си в облака.
Основни функции
86
Моля, не безпокойте
Можете да ограничите или да заглушите известията, за да не ви безпокоят в
определени периоди от време.
Докоснете
Настройки Звук Моля, не безпокойте.
• Режим и изберете желания режим:
-- Само с приоритет: Получавайте известия със звук или вибрация за
избраните приложения. Дори когато Само с приоритет е включен,
алармите все пак ще прозвучават.
-- Пълна тишина: Деактивирайте и звука, и вибрациите.
• Изберете приоритети: Получавайте аларми и известия за избраните
приложения.
-- Известия за приложение: Изберете приложения за получаване на
известията.
-- Повиквания от: Задайте гама от известия при получаване на обаждане.
-- Повторени обаждания: Второ обаждане от един и същ обаждащ се в
рамките на 15 минути не се заглушава.
-- Съобщения от: Задайте гама от известия при получаване на съобщение.
• Използвай Моля не безпокой: Включете функцията „Моля, не безпокойте“.
• ГРАФИК: Задайте графика, за който желаете да включите функцията „Моля,
не безпокойте“.
• Помощ: Прегледайте помощта за "Не ме безпокойте".
Основни функции
87
03
Полезни
приложения
Инсталиране и деинсталиране на
приложения
Инсталиране на приложения
Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.
• Можете да използвате SmartWorld, Google Play Магазин или магазина за
приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.
• Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете
профил и да влезете в него.
• Някои приложения може да начисляват такси.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
• SmartWorld може да не се поддържа в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
Деинсталиране на приложения
Деинсталирайте от устройството си приложенията, които не използвате вече.
Деинсталиране с жест на докосване и задържане
В началния екран докоснете и задръжте приложението за деинсталиране,
след това го плъзнете към Изтрий в горната част на екрана.
• Ако приложения са деинсталирани в рамките на 24 часа от настоящия
момент, можете да ги преинсталирате. За подробности вижте Кошче с
приложения.
Деинсталиране с използване на менюто за настройки
Докоснете
Настройки Общи Приложения и известия
Информация за приложение, изберете приложение, след което докоснете
Деинсталиране.
• Някои приложения не могат да бъдат деинсталирани от потребителите.
Полезни приложения
89
Деинсталиране на приложения от магазина за приложение
За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който
сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.
Инсталиране и деинсталиране на приложения по
време на настройката
Когато включите устройството за първи път, можете да изтеглите
препоръчваните приложения.
Можете да прескочите към следващата стъпка, без да ги инсталирате.
Кошче с приложения
Можете да видите деинсталираните приложения на началния екран. Можете
също така да преинсталирате приложения, които са деинсталирани в рамките
на 24 часа от настоящия момент.
Управление Кошче с приложения.
1 Натиснете
Можете също така да натиснете и да задържите пръста си върху празна
зона на началния екран, след това да натиснете Кошче с приложения.
2 Активирайте желаната функция:
• Възстановяване: Преинсталирайте избраното приложение.
•
: Премахнете деинсталираните приложения окончателно от
устройството.
• Деинсталираните приложения автоматично се премахват от
устройството 24 часа след деинсталирането им. Ако искате да
инсталирате отново деинсталираните приложения, трябва да ги
изтеглите отново от магазина за приложения.
• Тази функция е активирана по подразбиране само на началния екран.
Ако деинсталирате приложения, докато използвате екрана EasyHome
или друга програма за стартиране, те незабавно и окончателно се
премахват от устройството.
Полезни приложения
90
Преки пътища до приложения
В началния екран докоснете и задръжте икона на приложение, като например
Повикване, Съобщение, Камера, Галерия и Настройки, за да се покаже меню
за бърз достъп. Използвайте по-лесно приложенията чрез преките пътища
до тях.
• Тази функция е достъпна само в някои приложения.
Полезни приложения
91
Телефон
Гласово повикване
Осъществете гласово повикване, като използвате един от достъпните методи,
например чрез ръчно въвеждане на телефонен номер и осъществяване на
повикване чрез списъка с контакти или списъка със скорошни повиквания.
Повикване чрез клавиатурата
1
2
Докоснете
Набиране.
Осъществете повикване, като изберете един от следните методи:
• Въведете телефонен номер и докоснете .
• Натиснете и задръжте номер за бързо избиране.
• Потърсете контакт, като докоснете началната буква на името на
контакта в списъка с контакти, след което докоснете .
• За да въведете „+“, когато осъществявате международно повикване,
докоснете и задръжте 0.
• За подробности как да добавяте телефонни номера към списъка за
бързо набиране, вижте Добавяне на контакти.
Полезни приложения
92
Отговаряне на повикване
За да отговорите на повикване, изтеглете върху екрана за входящи
повиквания.
• Когато са свързани стереослушалките, можете да осъществявате
повикване, като използвате бутона за повикване/край на повикването,
намиращ се на слушалките.
• За да прекратите повикване, без да изключвате екрана, докоснете
Настройки Мрежа Повикване Отговаряйте и прекратявайте
повиквания и след това активирайте Прекратявайте разговори с бутона
за включване/изключване.
Отхвърляне на повикване
За да отхвърлите входящо повикване, изтеглете върху екрана за входящи
повиквания.
• За да изпратите съобщение за отхвърляне, преместете съобщението за
отхвърляне през екрана.
• За да добавите или редактирате съобщение за отхвърляне, докоснете
Настройки Мрежа Повикване Блокиране на повиквания и
Отказване със съобщение Отказ със съобщение.
• При входящо повикване натиснете бутона за увеличаване на силата
на звука (+), бутона за намаляване на силата на звука (-) или бутона за
включване/заключване, за да заглушите тона на звънене или вибрацията,
или да задържите повикването.
Проверка на входящо повикване, докато използвате
дадено приложение
При входящо повикване по време на използване на приложение, в горната
част на екрана може да се покаже изскачащо известие. Можете да приемете
повикването, да го отхвърлите или да изпратите съобщение от изскачащия
екран.
• Докоснете
Настройки Мрежа Повикване Допълнителни
настройки Показване на гласови повиквания, когато работи
приложение, и след това изберете желания начин, по който искате
да се показват входящите повиквания, докато използвате някое
приложение.
Полезни приложения
93
Преглед на пропуснати повиквания
Ако има пропуснато повикване, на лентата на състоянието в горната част на
екрана се показва .
За да видите подробности за пропуснатото повикване, плъзнете лентата на
състоянието надолу. Друга възможност е да докоснете
Регистър
повиквания.
Функции, достъпни по време на повикване
По време на повикване имате достъп до различни функции чрез докосване
на екранните бутони:
• Контакти: Вижте списъка с контакти по време на разговор.
• Задръж: Задържане на повикване.
• Бутони: Показвайте или скривайте клавиатурата за набиране.
• Говорител: Включете функцията за високоговорител.
• Заглушаване: Заглушете гласа си, така че да не може да се чува от другата
страна в разговора.
• Bluetooth: Прехвърлете разговора към Bluetooth устройство, което е
сдвоено и свързано.
•
: Прекратете разговора.
•
: Достъп до допълнителни опции за повиквания.
• Наличните елементи за настройка може да се различават в зависимост
от региона или доставчика на услуги.
Полезни приложения
94
Осъществяване на тристранно повикване
Можете да се обадите на друг контакт по време на разговор.
1 По време на разговор докоснете Добавяне на разговор.
2 Въведете телефонен номер и докоснете .
• На екрана едновременно се показват двата разговора, като първият
разговор е поставен в режим на задържане.
3 За да започнете конферентен разговор, натиснете Сливане на разговори.
• Може да се начислява такса за всяко повикване. Консултирайте се с
доставчика на услуги за повече информация.
Преглед на записите на повикванията
За да видите записите на скорошните повиквания, докоснете
Регистър повиквания. След това можете да използвате следните функции:
• За да видите подробни данни за повикването, изберете контакт. За да се
обадите на избрания контакт, докоснете .
• За да изтриете записи за повиквания, натиснете
Изтрий.
• Показаната продължителност на разговора може да се различава от
начислената такса за него. Консултирайте се с доставчика на услуги за
повече информация.
• Изтритата хронология на повикванията не може да бъде възстановена.
• Съберете два пръста или ги раздалечете, за да коригирате размера на
шрифта на регистри на повиквания или контакти.
Конфигуриране на опции за повиквания
Можете да конфигурирате различни опции за повикванията.
Набиране или Регистър повиквания.
1 Докоснете
2 Докоснете Настройки разговор и след това конфигурирайте опциите
според предпочитанията си.
Полезни приложения
95
Съобщения
Изпращане на съобщение
Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на
приложението за съобщения.
• При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват
допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече
информация.
1
2
3
4
Докоснете
.
Натиснете или .
Посочете получател и съставете съобщение.
• За да използвате мултимедийни опции, докоснете .
• За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
Докоснете , за да изпратите съобщението.
Прочитане на съобщение
Можете да преглеждате обменените съобщение по контакти.
.
1 Докоснете
2 Изберете контакт от списъка със съобщения.
Конфигуриране на настройките за съобщения
Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията
си.
.
1 Докоснете
2 Докоснете Настройки от списъка със съобщения.
Полезни приложения
96
Камера
Стартиране на камерата
Можете да направите снимка или видео, за да запазите всички запомнящи се
моменти.
Докоснете
.
• Преди да направите снимка или видео, избършете обектива на
камерата с мека кърпа.
• Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго
чуждо вещество.
• Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се
различават от тези на действителното устройство.
• Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от
Галерия. За подробности вижте Общ преглед на Галерия.
Промяна на режима на камерата
Можете да изберете режим на камерата, който отговаря на средата, за да
направите снимка или видеоклип лесно и удобно.
Натиснете
, след което изберете желания режим.
• Натиснете и задръжте иконата за режим и я плъзнете до желаното място,
за да промените последователността на режимите.
• Можете да изтеглите различни режими на снимане от приложението
SmartWorld, като докоснете .
Режим камера
Полезни приложения
97
Автоматичен режим
Можете да направите снимки или видеоклип, като избирате между различни
режими и опции на камерата.
, след което натиснете Автоматичен.
1 Натиснете
2 За да заснемете снимка, докоснете . За да запишете видео, докоснете
.
Включване или
изключване на
светкавицата.
Превключване
между предната и
задната камера.
Прилагане на
ефект на филмов
филтър.
Промяна на
опциите на
камерата.
Промяна на
ъгъла на
камерата.
Стартиране на
галерията.
Заснемане на
снимки.
Запис на видео.
Избор на режим
на камерата.
Заснемане на снимка
1
2
Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да
фокусирате камерата върху него.
Докоснете , за да заснемете снимка.
• Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата
на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да
направите снимка.
• Когато екранът е изключен или заключен, стартирайте камерата,
като натиснете двукратно бутона за намаляване на силата на звука
(-). Докоснете
Настройки Общи Преки пътища, след което
докоснете Отвори Камера
, за да я активирате.
Полезни приложения
98
Запис на видео
1
2
3
Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да
фокусирате камерата върху него.
Докоснете .
• За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
• За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да
възобновите записа на видео, докоснете .
• Докато записвате видео, можете да раздалечите или да съберете два
пръста, за да увеличите или намалите мащаба.
• Докато записвате видео, можете да докоснете желаната зона, за да
коригирате яркостта.
Докоснете , за да прекратите записа на видео.
• За да проверите съотношението на екрана, преди да запишете видео,
натиснете и задръжте .
Персонализиране на опциите на камерата
Можете да персонализирате различни опции за камерата според
предпочитанията си.
Натиснете на екрана.
• достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера
(предна или задна) и избрания режим на камерата.
•
•
: Направете снимка във FullVision.
: Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за
правене на снимки.
•
: Изберете стойности за разделителната способност и размера за
правене на видеоклипове.
•
: Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки или
записване на видеоклипове след определен период от време.
Полезни приложения
99
Google Lens
Предложения
Когато в Авт. режим бъде открита свързана
информация, ще се използва Google Lens.
HDR
Направете снимки в ярки цветове и получете
компенсирани ефекти, дори когато са направени
срещу светлината. Тези функции се предоставят
от технологията на висок динамичен обхват (HDR),
използвана в камерата.
Стабилен запис
Минимизира размазването при движение, докато
записвате видеоклип.
Снимка на живо
Запишете действието преди и след като направите снимка.
Снимане с "Чийз"
Заснемайте снимки с гласови команди.
Tracking focus
Активирайте камерата да остава фокусирана върху
обекта, който докоснете на екрана, дори той да се
движи. (Налично при използване на стандартната
камера.)
Таг на
местоположения
Запаметява снимката с GPS данни за
местоположението.
Матрица
Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за
да можете да правите снимки или видеоклипове с
помощта на хоризонтални и вертикални референтни
линии.
Добавяне на
подпис
Показва персонализиран подпис върху снимките.
Съхранение
Изберете дали искате да съхранявате снимките и
видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD
карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ
Осигурява помощ за всяко меню на камерата.
Допълнителни опции на предната камера
Селфи снимка
Направете си селфи, като изберете тази опция между
Заснемане с жест и Автоматична снимка.
Запази като
обърнато
Запазва като обърнати изображения, след като
направите селфита.
Полезни приложения
100
Преглед с жест
Дава ви възможност да видите снимката веднага след
като я направите.
Различни режими на камерата
Студио
Можете да правите снимки със студийно качество чрез използване на
функциите Spotlight (Прожектор) и Backdrop (Фон) на камерата.
За подробности вижте Студио.
Портрет
Можете да направите ярък портрет, като приложите ефект на замъгляване на
обектива на камерата.
За подробности вижте Портрет.
AI CAM
Можете ефективно да правите снимки или да записвате видеоклипове, тъй
като камерата разпознава обекта при заснемане на снимка или записване на
видеоклип.
За подробности вижте AI CAM.
Забавено движ.
Можете да създадете забавен видеоклип чрез промяна на скоростите на
движение на обектите в него. Тази функция ви позволява да записвате
видеоклипове при по-висока скорост и след това да ги възпроизведете със
стандартна скорост, така че да изглеждат забавени.
, след което натиснете Още
.
1 Докоснете
2 Докоснете и запишете видео.
3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.
Полезни приложения
101
Кино снимка
Можете да запишете момент и да направите видеоклип само с част от сцената
в движение.
За подробности вижте Кино снимка.
Cine Video
Можете да запишете видеоклип, който прилича на филм.
За подробности вижте Cine Video.
Панорама
Можете да създадете панорамна снимка, като движите камерата в една
посока, за да фотографирате и съедините последователни снимки за пообширен изглед.
, след което натиснете Още
.
1 Докоснете
2 Докоснете и след това бавно придвижете камерата в една посока.
• Движете устройството, като следвате посоката на стрелката в
указанията.
3 Натиснете , за да спрете панорамното заснемане.
Полезни приложения
102
Осветен преход (Flash Jump-Cut)
Снимки, заснети през редовни интервали, се запазват като GIF файлове.
, след което натиснете Още
.
1 Докоснете
2 Докоснете , за да заснемете снимка.
• Снимките се правят на всеки 3 секунди и се запазват като GIF файл.
• Докоснете на екрана, за да изберете броя снимки, които трябва да
направите.
• Докато правите снимки, докоснете , за да създадете GIF файлове с
направени преди това снимки.
• Светкавицата се включва автоматично, за да действа като таймер.
• В долната част на екрана се извеждат заснетите кадри в този момент и
общият брой кадри.
• Всички направени снимки се запазват само като GIF файлове.
• Не можете да променяте скоростта на GIF, нито последователността на
изображенията.
Храна
Можете да направите снимка или да запишете видеоклип, като регулирате
плъзгача за цвета и баланса на бялото.
, след което натиснете Още
.
1 Докоснете
2 За да заснемете снимка, докоснете .
• Изтеглете цветния плъзгач по екрана, за да регулирате баланса на
бялото и да изберете най-добрия цвят.
• Ако плъзгачът не се показва, натиснете , за да регулирате баланса
на бялото.
Полезни приложения
103
Нощен изглед
Можете да правите живи и ясни снимки през нощта. Докато правите снимка,
дръжте устройството стабилно. Можете да регулирате яркостта на снимката
чрез местене на плъзгача наляво или надясно.
Докоснете
, след което натиснете Още
.
YouTube Live
Можете да записвате видеоклип и директно да го качвате в YouTube.
Докоснете
, след което натиснете Още
.
• YouTube Live е достъпна само когато устройството ви е свързано към
интернет. Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план.
• За да използвате тази функция, трябва да потвърдите телефонния си
номер.
Triple shot
Тази функция ви дава възможност да направите поредица от снимки с
различен ъгъл и да създадете видеоклип с ефект на плъзгане.
, след което натиснете Още
.
1 Докоснете
Полезни приложения
104
2
Докоснете , за да заснемете снимка.
• Трите задни камери правят последователно автоматични снимки.
• Изображенията с тройно заснемане се запазват автоматично в Галерия.
• Докато правите снимка, задръжте устройството стабилно, докато бъдат
направени всичките 3 снимки.
Пента снимка
Можете да направите серийно пет снимки, като използвате всичките пет
обектива.
, след което натиснете Още
.
1 Докоснете
2 Докоснете , за да заснемете снимка.
• Ще направи пет снимки автоматично в последователност, започвайки
от задните камери.
• Серия от пет снимки се запаметява автоматично в галерията, като
предоставя опции за създаване на колаж или GIF.
• Докато правите снимка, задръжте устройството стабилно, докато бъдат
направени всичките 5 снимки.
Полезни приложения
105
Graphy
Можете да приложите препоръчваните стойности за баланса на бялото, ISO и
скоростта на затвора, за да правите снимки като експерт.
, след което Ръчна камера.
1 Натиснете
2 Натиснете и след това натиснете Graphy снимки. , за да активирате
функцията.
3 Натиснете и изберете желаната сцена от препоръчваните
изображения.
4 Докоснете , за да заснемете снимка.
• Тази функция е достъпна само в ръчен режим на камерата.
• Можете да добавите още сцени, като натиснете и изтеглите
приложението Graphy от Play Store. Може да бъдете таксувани за
използване на данни в зависимост от тарифния ви план.
от меню Graphy, за да
• Докоснете , след което докоснете
дезактивирате тази функция.
Моментна снимка
Можете да направите поредица от снимки, за да създадете подвижни образи.
В автоматичен режим докоснете и задръжте .
• Последователните снимки се правят бързо, докато е натиснат.
Полезни приложения
106
Ръчен режим на камерата
Можете да създадете снимки с характерен професионален ефект, като
използвате различни усъвършенствани функции. Настройте баланса на
бялото, фокуса, яркостта, ISO, скоростта на затвора и други опции.
, след което натиснете Ръчна камера.
1 Докоснете
2 Персонализирайте следните настройки на камерата.
Показва различните опции
за Graphy.
Нулиране на настройките.
Настройване на скоростта
на затвора.
Настройване на ISO
светлочувствителността.
Настройване на яркостта.
Настройване на фокуса.
Настройване на баланса
на бялото.
3
Докоснете
, за да заснемете снимката.
Персонализиране на опциите на камерата
Можете да персонализирате различни опции за камерата според
предпочитанията си.
Натиснете на екрана.
•
: Направете снимка във FullVision.
•
: Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за
правене на снимки.
•
: Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки след
определен период от време.
Graphy снимки
Регулирайте баланса на бялото, ISO и скоростта на
затвора за препоръчаната снимка. За подробности
вижте Graphy.
Запазване като
RAW
Изображението се съхранява като файл във формат RAW,
така че можете да правите модификации в него. Докато
правите снимка, се създават DNG и JPEG файлове,
които след това се запазват като некомпресирано
изображение с висока разделителна способност.
Полезни приложения
107
Снимане с "Чийз"
Заснемайте снимки с гласови команди.
Tracking focus
Активирайте камерата да остава фокусирана върху
обекта, който докоснете на екрана, дори той да се
движи. (Налично при използване на стандартната
камера.)
Таг на
местоположения
Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Упътване
Изведете на дисплея ориентировъчна мрежа, за да
можете да заснемате с помощта на хоризонтални и
вертикални референтни линии.
Добавяне на
подпис
Показва персонализиран подпис върху снимките.
Съхранение
Изберете дали искате да съхранявате снимките и
видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD
карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ
Осигурява помощ за всяко меню на камерата.
Режим за ръчно правене на видеоклипове
Можете да записвате видеоклипове, като използвате различни функции,
например контроли за баланс на бялото, фокус, яркост, ISO, скорост на
затвора и други.
, след което натиснете Още Ръчен режим за видео.
1 Докоснете
2 Персонализирайте настройките на камерата.
Регулиране на
аудиобаланса.
3
Натиснете
Нулиране на
настройките.
Настройване на
скоростта на затвора.
Настройване на ISO
светлочувствителностт
а.
Настройване на
яркостта.
Настройване на
фокуса.
Настройване на
баланса на бялото.
, за да запишете видеоклип.
Полезни приложения
108
Персонализиране на опциите на камерата
Можете да персонализирате различни опции за камерата според
предпочитанията си.
Натиснете на екрана.
•
: Изберете стойности за разделителната способност и размера за
правене на видеоклипове.
•
: Настройте таймера за автоматично записване на видеоклипове след
определен период от време.
Скорост на
кадрите
Изберете стойност за броя на кадрите в секунда.
Побитова скорост
Изберете качество на изображението за видеоклиповете.
Hi-Fi
Записвайте видеоклипове с Hi-Fi качество на звука.
Запишете като
HDR10
Запишете видеоклип във формат HDR10 за висока
разделителна способност и ярки цветове.
Стабилен запис
Минимизира размазването при движение, докато
записвате видеоклип.
Tracking focus
Активирайте камерата да остава фокусирана върху
обекта, който докоснете на екрана, дори той да се движи.
(Налично при използване на стандартната камера.)
Таг на
местоположения
Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Матрица
Извеждайте на дисплея ориентировъчна мрежа, за
да можете да записвате видеоклипове с помощта на
хоризонтални и вертикални референтни линии.
Съхранение
Изберете дали искате да съхранявате снимките и
видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта.
(Достъпно при поставена карта с памет.)
Помощ
Осигурява помощ за всяко меню на камерата.
Полезни приложения
109
Други полезни функции на приложението Камера
Заключване на автоматичната експозиция/автоматичния
фокус
Можете да фиксирате текущото ниво на експозицията и позицията на фокуса,
като натиснете и задържите екрана в автоматичен режим. За да изключите
функцията, натиснете и задръжте пръста си върху празна зона на екрана.
• Тази функция е достъпна само в конкретни режими.
Focus peaking
Можете да регулирате фокуса върху обекта чрез функцията за увеличаване
на фокуса.
Получете достъп до функцията за увеличаване на фокуса, като натиснете
бутона Ръчен фокус (MF). Когато функцията за увеличаване на фокуса е
активирана, обектът, който фокусирате, се оцветява в зелено. Придвижете
колелцето за превключване нагоре и надолу, за да фокусирате желаната зона,
след което направете снимката.
• Тази функция е достъпна само в ръчен режим на камерата и в режим за
ръчно правене на видеоклипове.
• Деактивирайте тази функция, като натиснете още веднъж бутона Focus
peaking.
• Тази функция не е достъпна при използване на широкоъгълна камера.
Полезни приложения
110
Превключване между камерите
Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от
средата.
В екрана на камерата натиснете или изтеглете екрана в която и да е
посока, за да превключите между предната и задната камера.
• Използвайте предната камера, за да правите селфита. За подробности
вижте Селфи снимка.
Увеличаване или намаляване
Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата,
докато правите снимка или видеоклип.
• На екрана на камерата съберете или раздалечете два пръста, за да
увеличите или намалите мащаба, след това използвайте показания
плъзгач +/-.
• Можете също така да плъзнете бутона нагоре или надолу. Тази функция
е достъпна само в автоматичен и в ръчен режим на камерата.
• Функцията за промяна на мащаба не е достъпна, когато използвате
предната камера в режим за селфита.
Полезни приложения
111
Селфи снимка
Можете да използвате предната камера, за да видите лицето си на екрана и да
снимате селфита.
Заснемане с жест
Можете да снимате селфита, като използвате жестове.
Покажете дланта си пред предната камера и след това я стиснете в юмрук.
Можете също така да стиснете юмрук два пъти и след това да го отворите към
предната камера.
• След три секунди снимката се заснема.
• За да използвате тази функция, превключете в режим на предна камера,
след което натиснете
Селфи снимка Заснемане с жест.
• Дланта и юмрукът ви трябва да се в рамките на референтната линия,
така че камерата да може да ги разпознае.
• Възможно е тази функция да не е достъпна при използване на някои от
функциите на камерата.
Полезни приложения
112
Автоматична снимка
Можете да използвате функцията за откриване на лице, за да направите
селфитата лесни и удобни. Можете да настроите устройството така, че когато
се вгледате в екрана, предната камера да открие лицето ви и да направи
селфи автоматично.
• Когато предната камера детектира лицето ви, се показва бяла водеща
рамка. Ако обектът във водещата рамка спре да се движи, цветът й става
жълт и след това камерата прави снимка.
• Натиснете
Селфи снимка Автоматична снимка, за да използвате
тази функция.
Кадър с интервал
Можете да правите селфита през интервал.
Докато използвате предната камера, можете да покажете дланта си пред нея,
след това да я стиснете в юмрук два пъти бързо.
• Правят се четири снимки през равни интервали след забавяне от три
секунди, регулирано от таймер.
Полезни приложения
113
Преглед с жест
След като направите селфи с предната камера, можете да го прегледате
веднага, като доближите екрана до лицето си.
• Натиснете
Преглед с жест, за да активирате функцията за преглед
с жест.
• Всеки път, когато заснемате снимка, се показва само една визуализация.
• Ако завъртите устройството, докато сте на екрана за визуализация,
екранът превключва към режима на камера.
Запази като обърнато
Преди да направите снимка с предната камера, натиснете
обърнато. Изображението се обръща хоризонтално.
Запази като
• Когато използвате предната камера, можете да промените в опциите
на камерата начина, по който се правят селфита. За подробности вижте
Персонализиране на опциите на камерата.
Подпис
Можете да създадете персонализирана снимка, като използвате подписа си.
и след това
Добавяне на подпис.
1 Натиснете
2 Въведете подписа си, както желаете, и натиснете ДОБАВЯНЕ.
Полезни приложения
114
бързо споделяне
Можете да споделите снимка или видеоклип към желаното приложение,
непосредствено след като ги направите.
, след това направете снимка или запишете видео.
1 Докоснете
2 Натиснете иконата на приложението, която се показва на екрана, за да ги
споделите чрез това приложение.
Можете също да плъзнете с пръст иконата към противоположната посока,
за да видите какви други приложения можете да използвате за споделяне
на снимки и видеоклипове.
икона за бързо
споделяне
• Приложението, показвано от иконата за бързо споделяне, може да се
различава в зависимост от типа и честотата на достъп до приложенията,
инсталирани на устройството.
• Тази функция е достъпна само в конкретни режими.
Полезни приложения
115
Галерия
Общ преглед на Галерия
Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в
устройството ви.
.
1 Докоснете
• Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.
2 Докоснете папка и изберете файл.
• Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
• Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за
да видите предишната или следващата снимка.
• Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно,
за да пренавиете видеоклипа назад или напред.
• Когато правите снимка чрез функцията AI CAM се създава папка
за етикети в раздел Албум на приложението Галерия. Снимките
автоматично се класифицират по етикети в папка Етикет.
• Можете да преглеждате снимките или видеоклиповете по година,
месец или ден в раздел Снимки.
• За преглед на снимките по местоположение, на което е направена
снимката, докоснете
Таг на местоположения, след което
докоснете
. Снимките автоматично се групират по местоположение
в раздел Спомени на приложението Галерия.
• Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от
инсталирания софтуер.
• Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
• Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят
грешка.
• Трябва да активирате функцията GPS, за да създадете албуми Спомени.
Полезни приложения
116
Преглеждане на снимки
Отваряне на QLens.
Добавяне или
премахване в/от
любими.
Стартиране на
камерата.
Достъп до
допълнителни опции.
Назад към
предходния екран.
Писане на бележка
върху снимка.
Преглед на
свързаното
съдържание.
Редактиране на
изображения.
Изтриване на
изображения.
Споделяне на
изображения.
• За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се
скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.
Възпроизвеждане на видео
Поставяне в пауза или
възпроизвеждане на
видео.
Докоснете, за да
отидете на
предишното видео.
Докоснете и задръжте,
за да превъртите
назад.
Избор на
съотношението на
екрана.
DTS:X вкл./изкл.
Създаване на GIF
файл.
Отваряне с QSlide.
Достъп до
допълнителни опции.
Докоснете, за да
отидете на следващия
видеоклип. Докоснете
и задръжте за бързо
превъртане напред.
Заключване или
отключване на екрана.
Редактиране на видео.
• За да настроите силата на звука, преместете нагоре или надолу дясната
страна на екрана на видеото.
• За да регулирате яркостта на екрана, изтеглете лявата му страна
нагоре или надолу.
Полезни приложения
117
Редактиране на видео
1
2
Докато гледате видео, докоснете .
Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да
редактирате видеото.
Регулиране на
разделителната
способност.
Връщане на
редактирането.
Автоматично
създаване на 15-, 30или 60-секунден
видеоклип.
Създаване на филм с
използване на
различни ефекти.
Стартиране на
видеоредактор
KineMaster.
Избор на секция за
промяна на скоростта
на възпроизвеждане.
Настройване на
продължителността на
видеото.
3
Докоснете ЗАПИШИ, за да запазите промените.
Изтриване на файлове
Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:
• Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете
Изтрий.
• Докоснете от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
• Изтритите файлове се преместват автоматично в Кошче и могат да бъдат
възстановени в Галерията в рамките на 7 дни.
• Докоснете , за да изтриете файловете напълно. В този случай файловете
не могат да бъдат възстановени.
Полезни приложения
118
Споделяне на файлове
Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:
• Докато гледате снимка, натиснете , за да споделите файла, като
използвате желания от вас метод.
• Докато гледате снимка, натиснете
Споделяне, за да споделите файла,
като използвате желания от вас метод.
• Докоснете от списъка с файлове, за да изберете файлове и да ги
споделите, като използвате желания от вас метод.
Контакти
Преглед на контактите
Можете за запазвате и управлявате контакти.
Докоснете
Основни Контакти.
Добавяне на контакти
Добавяне на нови контакти
1
2
На екрана на списъка с контакти докоснете .
Въведете данни за контакт и докоснете ЗАПИШИ.
Полезни приложения
119
Импортиране на контакти
Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.
1 В екрана на списъка с контакти докоснете Управление на контакти
Импортиране.
2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете
да импортирате, след което докоснете OK.
3 Изберете контактите и докоснете ИМПОРТИРАНЕ.
Добавяне на контакти към списъка за бързо набиране
1
2
3
В екрана на списъка с контакти докоснете
Бързо набиране.
Докоснете Добави контакт от номер за бързо набиране.
Изберете контакт.
• Когато добавяте нов контакт, натиснете
бързо набиране.
, за да добавите номер за
Търсене на контакти
Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:
• Натиснете в горната част на списъка с контакти и след това въведете
информация за контакт или телефонен номер.
• Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
• От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на
контакт.
• Натиснете в горната част на списъка с контакти и след това въведете
информация за контакт или телефонен номер, за да се покажат
всички подробности, по които се прави търсене, от регистрите на
повикванията, контактите и групите.
Полезни приложения
120
Списък с контакти
Редактиране на контакти
1
2
3
В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
В екрана с данни за контакта докоснете и редактирайте данните.
Докоснете ЗАПИШИ, за да запазите промените.
Изтриване на контакти
Можете да изтривате контакти, като използвате една от следните опции:
• В екрана на списъка с контакти натиснете и задръжте контакт, който искате
да изтриете, след което натиснете Изтрий контакт.
• Натиснете
Изтрий в екрана на списъка с контакти.
• Изтритите снимки може да не бъдат възстановени.
Добавяне на любими
Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.
1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
2 В екрана с данни за контакта докоснете .
Създаване на групи
1
2
3
4
В списъка с групите контакти натиснете .
Въведете име на нова група.
Докоснете Добавяне на членове, изберете контакти, след което
докоснете ДОБАВЯНЕ.
Докоснете ЗАПИШИ, за да запазите новата група.
Полезни приложения
121
QuickMemo+
Общ преглед на QuickMemo+
Можете да създавате творчески бележки, като използвате редица опции на
тази усъвършенствана функция на бележник, като например управление
на изображения и екранни снимки, което не се поддържа от обикновените
бележници.
Създаване на бележка
QuickMemo+.
1 Докоснете
2 Докоснете , за да създадете бележка.
•
•
•
•
•
•
•
3
: Запаметете бележка.
: Отмяна на предходното редактиране.
: Връщане на изтритите наскоро редактирания.
: Въведете бележка с помощта на клавиатурата.
: Пишете бележки на ръка.
: Изтрийте написаните на ръка бележки.
: Увеличете или намалете мащаба, завъртете или изтрийте частите
на написана на ръка бележка.
•
: Достъп до допълнителни опции.
Докоснете
, за да запазите бележката.
Полезни приложения
122
Писане на бележки върху снимка
QuickMemo+.
1 Докоснете
2 Докоснете , за да заснемете снимка, след което докоснете OK.
3
4
• Снимката се прикачва автоматично към бележника.
Натиснете или , за да пишете бележки върху снимката.
• Пишете бележки на ръка върху снимката.
• Въведете текст под снимката.
Докоснете
, за да запазите бележката.
Писане на бележки върху екранна снимка
1 Докато разглеждате екрана, който искате да заснемете, плъзнете лентата
2
3
за състоянието надолу и след това натиснете .
• Екранната снимка се показва като фонова тема на бележника. В горната
част на екрана се показват инструментите за бележка.
Изрежете изображението (ако е необходимо) и поставете бележки, ако
желаете.
• Пишете бележки на ръка върху снимката.
Докоснете
и запазете бележките на желаното от вас място.
• Запазените бележки могат да се преглеждат в QuickMemo+ или
Галерия.
• За да запазвате бележките винаги на едно и също място, поставете
отметка в полето Използвай по подразбиране за това приложение и
изберете приложение.
• Можете да заснемете целия екран, като използвате функцията за
заснемане на превъртащ се екран.
• Докато използвате приложение, като Съобщение и Chrome, плъзнете
панела за известия надолу и след това натиснете Capture+
Разширено, за да заснемете целия екран, който виждате в момента,
като един файл.
• Тази функция е достъпна само в някои приложения, които поддържат
функцията за заснемане на превъртащ се екран.
• Съберете два пръста или ги раздалечете, за да промените
оформлението на бележката.
Полезни приложения
123
Часовник
Аларма
Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.
Основни Часовник Аларма.
1 Докоснете
2 Докоснете , за да добавите нова аларма.
3 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете ЗАПИШИ.
• Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.
• За да изтриете аларма, докоснете в горната част на екрана. Друга
възможност е да докоснете и задържите алармата.
Световен часовник
Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.
Основни Часовник Световен часовник.
1 Докоснете
2 Докоснете и добавете град.
Таймер
Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен
период от време.
Основни Часовник Таймер.
1 Докоснете
2 Настройте часа и докоснете Старт.
• За да спрете таймера, докоснете Пауза. За да възобновите таймера,
докоснете Подновяване.
3 Докоснете Стоп, за да спрете алармата на таймера.
Полезни приложения
124
Хронометър
Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.
Основни Часовник Хронометър.
1 Докоснете
2 Докоснете Старт, за да стартирате хронометъра.
• За да запишете времеви период, докоснете Обиколка.
3 Докоснете Пауза, за да спрете хронометъра.
• За да възобновите действието на хронометъра, докоснете
Подновяване.
• За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра,
натиснете Нулиране.
Календар
Преглед на календар
Можете да използвате календара, за да управлявате събития и задачи.
Добавяне на събития
Основни Календар.
1 Докоснете
2 Изберете дата, след което докоснете .
3 Въведете данни за събитието и докоснете ЗАПАЗВАНЕ.
Синхронизиране на събития
Докоснете
Календари за синхронизиране и изберете календар за
синхронизиране.
• Когато вашите събития са записани от устройството в профила ви в
Google, те автоматично се синхронизират и с Google Calendar. След това
можете да синхронизирате други устройства с Google Calendar, така че
тези устройства да имат същите събития като вашето устройство, и да
управлявате вашите събития на тези устройства.
Полезни приложения
125
Задачи
Можете да регистрирате задачи в устройството си, за да управлявате лесно
графици.
Основни Задачи.
1 Докоснете
2 Докоснете , за да добавите задача.
3 Въведете данни за задачата и докоснете ЗАПИШИ.
Музика
Можете да записвате и управлявате песни или музикални албуми.
Основни Музика.
1 Докоснете
Изберете
категория.
2
3 Изберете музикален файл.
Задаване на звукови ефекти.
Назад към предходния екран.
Достъп до допълнителни опции.
Превключване към списък за
възпроизвеждане.
Показване на
включване/изключване на
Boombox.
Докоснете за възпроизвеждане
от началото на текущия
файл/докоснете двукратно за
възпроизвеждане на
предходния файл/докоснете и
задръжте за превъртане назад.
Възпроизвеждане в произволен
ред.
Настройване на силата на
звука.
Пауза или възпроизвеждане.
Включване/изключване на
светкавица.
Докоснете за възпроизвеждане
на следващия файл/докоснете и
задръжте за бързо превъртане
напред
Избор на режим на повторение.
Променете силата и скоростта.
Добавяне или изтриване в/от
любими.
Полезни приложения
126
• Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от
инсталирания софтуер.
• Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят
грешка.
• Възможно е файловете с музика да са защитени от собствениците на
международните авторски права или от законите за авторското право.
Може да е необходимо да получите законно разрешение, преди да
копирате такъв файл. За да изтеглите или копирате файл с музика,
първо проверете закона за авторското право за съответната държава.
• Този модел поддържа възпроизвеждане на Hi-Fi звук. Hi-Fi звуковите
файлове показват иконата на Hi-Fi.
• Когато функцията Boombox Show е активирана, на екрана се показва
визуален ефект спрямо музиката. И устройството вибрира, докато го
разклащате.
Калкулатор
Можете да използвате два типа калкулатори: опростен и научен.
Основни Калкулатор.
1 Натиснете
2 Използвайте клавиатурата, за да направите изчислението.
SmartThinQ
Можете лесно да свържете устройството си с IoT уреди (интернет на нещата),
за да ги използвате и следите удобно.
Докоснете
Основни SmartThinQ.
• Някои Bluetooth устройства, които поддържат телевизия, цифрова
приставка, аудио или повиквания, са налични без влизане в LG профил.
• Възможно е да не се поддържат устройства на други производители.
• За да видите менюто за настройки и помощ за LG SmartThinQ, докоснете
.
Полезни приложения
127
Добавяне на допълнителни устройства
Можете да добавите допълнителни устройства, като докоснете , докато
стартирате приложението LG SmartThinQ.
• Включете IoT устройството, с което искате да се свържете.
• Когато устройството ви е свързано с IoT устройството в една и съща Wi-Fi
мрежа, можете да регистрирате IoT устройството от списъка с устройства с
възможност за свързване.
• Ако устройството не се вижда в списъка, докоснете , след което
потърсете името на IoT устройството. Можете също да проверите дали
устройството се поддържа и да го регистрирате.
• Възможно е домакинските уреди, включително хладилници, перални
машини и климатици, да поддържат само модели със SmartThinQ
2.0. Моделите със SmartThinQ 1.0 се поддържат чрез приложението
SmartThinQ.
• Можете да изтеглите приложението SmartThinQ и да видите насоките
Добавяне
за приложението в долната част на екрана. Докоснете
ръчно и изберете категорията на желаното устройство.
LG Health
Общ преглед на LG Health
Можете да управлявате вашето здраве и да поддържате добри навици за
активен живот чрез проследяване на упражненията, които правите.
Полезни приложения
128
Начални стъпки с LG Health
Можете да конфигурирате LG Health, когато стартирате приложението за
първи път или след като го нулирате.
Основни LG Health.
1 Натиснете
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите конфигурирането.
Използване на LG Health
Можете да преглеждате основната информация в LG Health и да управлявате
информацията за нивото на физическа активност и здравето.
Основни LG Health.
1 Натиснете
2 достъпни са следните опции.
Полезни приложения
129
•
: Прегледайте дневника с упражнения за деня, който искате да
проверите.
•
: Започнете проследяване на тренировка. Маршрутът и
количеството на физическите упражнения се записват за всеки тип
упражнение.
•
: Задайте ежедневните си цели за тренировка, включително калории
и стъпки, или задайте различни настройки на LG Health.
• Свързаната със здравето информация, предоставяна от LG Health, е
предназначена за удобство на потребителя и не може да се използва за
профилактика на заболявания, лечение, диагностика или решаване на
други медицински проблеми.
• LG Health може да се различава или да не е достъпна в зависимост от
държавата и доставчика на услуги. Достъпните функции на LG Health
и приложенията, които могат да се добавят към LG Health, може да се
различават в зависимост от държавата. Това се дължи на различните
закони и наредби.
Имейл
Преглед на електронната поща
Можете да регистрирате имейл акаунт в устройството и след това можете да
проверявате пощата си и да изпращате имейли от устройството си.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използването на данни в зависимост от ценовия си план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
Полезни приложения
130
Регистриране на имейл акаунт
Когато използвате приложението за имейл за първи път, регистрирайте
имейл акаунта си.
Основни Имейл.
1 Докоснете
2 Изберете доставчик на услуги за електронна поща.
3 Въведете имейл адреса и паролата си, след което докоснете СЛЕДВАЩ и
регистрирайте акаунта си.
• За да регистрирате ръчно имейл акаунт, докоснете РЪЧНО
НАСТРОЙВАНЕ (ако е необходимо).
Управление на имейл акаунти
За да прегледате или редактирате настройките за имейл акаунта си,
докоснете
Настройки.
• За да добавите акаунт, докоснете Добавяне на акаунт.
• За да изтриете акаунт, докоснете
Премахване на профила.
Отваряне на друг имейл акаунт
Ако са регистрирани няколко имейл акаунта и желаете да видите друг акаунт,
докоснете
и го изберете друг от списъка с акаунти.
Проверка на имейла
1 Докоснете и изберете пощенска кутия.
2 Изберете имейл от списъка с имейли.
• Показва се имейл съобщението.
Полезни приложения
131
Изпращане на имейл
1 Докоснете .
2 Въведете имейл адреса на получателя.
3 Въведете тема и съобщение.
4
• За да прикачите файлове, докоснете
.
• За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
Докоснете , за да изпратите имейла.
• Съберете два пръста или ги раздалечете, за да коригирате размера на
шрифта на своя списък с имейли.
HD Аудио Рекордер
HD Аудио Рекордер ви позволява да конфигурирате ръчно аудионастройките,
така че да можете да записвате звук в зависимост от заобикалящата ви среда.
Режими на запис
Можете да запишете аудиофайл с висока дефиниция, като изберете и
конфигурирате желания аудиорежим, така че да съответства на средата на
записване.
Натиснете
Основни HD Аудио Рекордер
.
Нормален
Можете да записвате звук без допълнителни настройки.
Концерт
Можете да записвате звук на концерт или друго музикално събитие.
Потребителски
Можете да конфигурирате ръчно желаните настройки, за да записвате звук.
Полезни приложения
132
Режим Студио
В режим Студио можете да възпроизвеждате аудиофайл или музика и
едновременно с това да записвате гласа си, да създадете акорд, като
запишете гласа си многократно, и да запишете коментарите си върху
оригиналния аудиофайл на презентатора или говорителя.
Основни HD Аудио Рекордер
Потребителски.
1 Натиснете
2 Докоснете .
3 Изберете аудиофайл, който да се използва като фонова музика.
4 Натиснете , за да запишете глас.
5 Натиснете , за да запаметите записания файл.
• Фоновата музика може да се възпроизвежда само чрез слушалки.
Не забравяйте да си поставите слушалки, преди да използвате тази
функция.
Други полезни функции при използване на приложението
HD Аудио Рекордер
GAIN
Можете да регулирате чувствителността на звука, записван от микрофона.
Колкото по-висока стойност е зададена за УСИЛВАНЕ, толкова с по-голяма
чувствителност се записва звукът.
LCF
Можете да филтрирате ниските шумове, например ниското бръмчене на
климатика.
Колкото по-висока стойност е зададена за LCF (високочестотен филтър),
толкова по-добре се филтрират високочестотните шумове.
Полезни приложения
133
LMT
Може да предотврати отрязването на записания звук. Колкото повисока стойност е зададена за LMT (Ограничител), толкова повече са
нискочестотните звуци, които няма да бъдат отрязани.
• За да промените допълнителните настройки, натиснете
Настройки,
след което персонализирайте типа на файла, битовата дълбочина,
честотата на сканиране и другите настройки.
• Когато изберете режим от Концерт и Персонализирано, се показва .
Натиснете и след това изберете микрофона, който да се използва.
• Докато записвате звук, можете да наблюдавате качеството му чрез
свързаната слушалка. Докато записвате звук, в режим Студио,
наблюдаването на звука не се поддържа. Можете да чувате само
фоновата музика.
Център за обновяване
Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на
приложението или софтуера, предоставени от LG.
Докоснете
Управление Център за обновяване.
Файлов Мениджър
Можете да преглеждате и управлявате файлове, запазени в устройството ви
или в облака.
Управление Файлов Мениджър.
1 Докоснете
2 Докоснете и изберете желаното място за съхранение.
Smart Doctor
Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на
устройството и за оптимизирането му.
Докоснете
Управление Smart Doctor.
Полезни приложения
134
LG Mobile Switch
Прехвърлете лесно данни от използвано устройство на новото устройство
чрез LG Mobile Switch.
Управление LG Mobile Switch.
1 Докоснете
Настройки Общи Архивиране LG
Можете също да докоснете
Mobile Switch.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете желания метод за
прехвърляне.
• Данните в профила на Google няма да бъдат архивирани. Когато
синхронизирате с профила си в Google, приложенията и контактите
в Google, Google Calendar и паметните бележки в Google, както
и изтеглените приложения от магазина Play Store се съхраняват
автоматично на приложението Drive.
• Заредете напълно батерията, преди да прехвърляте данни, за да
избегнете неволно изключване на захранването по време на процеса.
SmartWorld
Можете да изтегляте разнообразие от игри, аудио съдържание, приложения
и шрифтове, предоставяни от LG Electronics. Персонализирайте устройството
си според собствените си предпочитания, като използвате теми за началния
екран и шрифтове.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използването на данни в зависимост от ценовия си план.
• Тази функция може да не се поддържа в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
1
2
3
Докоснете
Услуги SmartWorld.
Докоснете
LG Акаунт, след това влезте.
Изберете и изтеглете желаното съдържание.
Полезни приложения
135
Изтегляне на приложението SmartWorld
Ако приложението SmartWorld не е инсталирано, изпълнете следните стъпки,
за да го изтеглите.
Настройки Общи Център за обновяване
1 Докоснете
Актуализиране на приложение.
2 От списъка изберете SmartWorld и докоснете Изтегляне.
RemoteCall Service
За разрешаване на проблеми, устройството ви може да бъде подложено на
диагностика от разстояние. Първо, обадете се на центъра за обслужване на
клиенти на LG, както следва:
• За да използвате тази функция, първо трябва да се съгласите с
използването й.
• Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за
използването на данни в зависимост от ценовия си план.
1
2
3
Докоснете
Услуги RemoteCall Service.
Обадете се на център за обслужване на клиенти на LG.
След като се свържете, изпълнете инструкциите на сътрудника, за да
въведете шестцифрен номер за достъп.
• Устройството ви се свързва дистанционно, при което се стартира
дистанционното техническо обслужване.
Информационно съобщение от клетка
Можете да преглеждате предавани в реално време текстове за извънредни
ситуации, например тайфуни, наводнения и земетресения.
Докоснете
Услуги Информационно съобщение от клетка.
Полезни приложения
136
Приложения на Google
Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил
в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се появява
автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път.
Ако нямате профил в Google, си създайте такъв от вашето устройство. За
подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ
в приложението.
• Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона
или доставчика на услуги.
Chrome
Един бърз, лесен и сигурен уеббраузър, създаден за модерната мрежа.
Документи
Docs е инструмент за обработка на текст за съвместна работа, който
увеличава продуктивността. Използвайте Docs, за да създавате, редактирате и
да работите заедно в реално време.
Диск
Drive е приложение за съхранение и споделяне на файлове, което улеснява
намирането, споделянето и съвместната работа върху работни проекти от
всяко място и мигновено.
Duo
Извършвайте обикновени, висококачествени видеообаждания с вашите
приятели и семейството си на телефони с Android и iPhone.
Gmail
Gmail е лесно за използване имейл приложение, което предпазва вашите
съобщения, прави входящата ви кутия по-интелигентна и ви помага да
останете организирани.
Полезни приложения
137
Google
Приложението Google ви помага да останете информирани относно нещата,
които ви интересуват. Намирайте бързи отговори, изследвайте своите
интереси и получете канали с истории и актуализации относно теми, които са
важни за вас.
Бележки в Keep
Създавайте, редактирайте и споделяйте текстови и фото бележки с профил в
Google.
Карти
Отивате ли някъде? Направете го с Maps, приложението, на което можете да
разчитате за GPS навигация в реално време, трафик, транзит и данни относно
милиони места, като напр. различни отзиви и пикови времена на посещения.
Новини
Изчерпателно и актуално представяне на новини, събрани от цял свят от
Google News.
Снимки
Мястото за всичките ви снимки и видеоклипове, автоматично организирани,
за да можете да споделяте и запазвате това, което е важно за вас.
Play Филми и TB
Използвайте своя профил в Google, за да наемате или закупувате филми.
Купувайте съдържание и го възпроизвеждайте навсякъде.
Полезни приложения
138
Play Mузика
Купувайте музика от Play Store. Възпроизвеждайте музика, запаметена в
устройството ви.
Таблици
Sheets е инструмент за обработка на електронни таблици за съвместна
работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Таблици, за да
импортирате, организирате и анализирате информация на едно място в
реално време.
Презентации
Google Slides е инструмент за създаване на презентации за съвместна
работа, който увеличава продуктивността. Използвайте Презентации, за да
организирате, представяте резултати и да вземате решения заедно в реално
време.
YouTube
Гледайте любимите си канали, слушайте музиката, която обичате, и качвайте
видеоклипове, за да ги споделяте с хора по целия свят.
Google Асистент
Вашето устройство разполага с вграден Google Асистент. Търсете отговори
и вършете работа в движение. За да започнете, просто докоснете бутона на
Google Асистент отстрани на телефона или докоснете и задръжте началния
бутон на телефона.
• Google Асистент не се предлага на определени езици и държави.
Полезни приложения
139
04
Настройки
Настройки
Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите
предпочитания.
Докоснете
Настройки.
• Докоснете
и въведете ключова дума в полето за търсене, за да
отворите елемент за настройка.
• Докоснете , за да промените режима на преглед. В настоящото
ръководство за употреба се приема, че използвате Изглед във вид на
таблица.
Мрежа
Wi-Fi
Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.
Свързване към Wi-Fi мрежа
1
2
3
В екрана за настройки докоснете Мрежа Wi-Fi.
Натиснете
за да активирате.
• Наличните Wi-Fi мрежи се показват автоматично.
Изберете мрежа.
• Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
• Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежи, до които
е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате
автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете мрежата, след
което докоснете ЗАБРАВИ.
Настройки за Wi-Fi мрежи
В екрана за настройки докоснете Мрежа Wi-Fi.
• Превключете към мобилни данни: Ако е активирана функцията за
мобилни данни, но устройството не може да се свърже с интернет чрез
Wi-Fi връзка, то автоматично се свързва към интернет чрез мобилната
връзка за данни.
Настройки
141
• Тази функция зависи от доставчика на услуги.
•
: Персонализирайте настройките за Wi-Fi мрежа.
Wi-Fi Direct
Можете да свържете устройството си към други устройства, които поддържат
Wi-Fi Direct, за да споделяте данни директно с тях. Не е необходима точка за
достъп. С помощта на Wi-Fi Direct можете да се свързвате към повече от две
устройства.
Разширен Wi-Fi
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Намиращите се наблизо устройства, които поддържат Wi-Fi Direct, ще се
покажат автоматично.
2 Изберете устройство.
• Свързването се осъществява, когато устройствата приемат заявката за
връзка.
• Батерията може да се изтощава по-бързо, когато използвате Wi-Fi Direct.
Настройки
142
Bluetooth
Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо
устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях.
Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth
технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.
Сдвояване с друго устройство
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа Bluetooth.
Натиснете
за да активирате.
• Наличните устройства се показват автоматично.
• За да опресните списъка с устройства, докоснете .
• В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.
3
4
Изберете устройство от списъка.
Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.
• Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп
по-рано.
Изпращане на данни чрез Bluetooth
1
2
3
Изберете файл.
• Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
Докоснете
Bluetooth.
Изберете целево устройство за файла.
• Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.
• Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в
зависимост от файла.
Настройки
143
Мобилни данни
Можете да включвате и изключвате мобилните данни. Освен това можете да
управлявате използването на мобилни данни.
Включване на мобилните данни
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа Мобилни данни.
Натиснете
за да активирате.
Персонализиране на настройките за мобилни данни
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа Мобилни данни.
Персонализирайте следните настройки:
• Включено: Задайте да се използват връзките за данни в мобилни
мрежи.
• Ограничаване на използването на мобилни данни: Задайте лимит
за използване на мобилни данни, за да ги блокирате при достигане на
лимита.
•
: Персонализирайте настройките за мобилни данни.
Повикване
Можете да персонализирате настройките за повиквания, като например
опциите за гласови повиквания и международни повиквания.
• Някои функции може да не се поддържат в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа Повикване.
Персонализирайте следните настройки.
Настройки
144
Тетъринг
Предоставяне на връзка чрез USB
Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да
споделяте мобилни данни.
1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
2 В екрана за настройки докоснете Мрежа Тетъринг Предоставяне на
връзка чрез USB, след което докоснете
, за да го активирате.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и
го инсталирайте в компютъра.
• Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството
и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB
тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
• Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или
по-нови, или Linux.
Настройки
145
Wi-Fi гореща точка
Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така
че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват
мобилните данни на устройството ви.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Тетъринг Wi-Fi гореща точка
и след това докоснете
, за да го активирате.
2 Докоснете Настройка на Wi-Fi хотспот и въведете Wi-Fi име (SSID) и
паролата.
3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на
мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежи.
4 Въведете паролата на мрежата.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
http://www.android.com/tether#wifi
Таймер за изключване на Wi-Fi хотспот
Когато Wi-Fi хотспот не се използва в продължение на определен период
от време, тя се изключва автоматично. Можете да настроите времето за
автоматично прекратяване на връзката.
Настройки
146
Bluetooth споделяне на интернет връзка
Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като
използва мобилните данни на устройството ви.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Тетъринг Bluetooth
споделяне на интернет връзка, след което докоснете
, за да го
активирате.
2 Включете функцията Bluetooth на двете устройства и ги сдвоете.
• Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за
използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте
се с доставчика на услуги за повече информация.
• Повече информация можете да намерите на този уебсайт:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Помощ
Можете да видите помощ за използване на тетъринг и безжични точки на
достъп.
В екрана за настройки докоснете Мрежа Тетъринг Помощ.
Настройки
147
Споделяне на екран
Можете да възпроизвеждате екрана и звука на устройството на друго
устройство, като телевизор, което поддържа функцията Miracast.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Споделяне на екран.
2 Натиснете за да активирате.
3 Изберете устройство от списъка с намиращи се наблизо устройства.
• Ако желаното устройство не се показва, докоснете ТЪРСЕНЕ, за да
опресните списъка.
• След свързване към устройството то извежда екрана на вашето
устройство.
• Функцията „Screen sharing“ (Споделяне на екран) се изключва
автоматично, ако няма съвместимо за споделяне устройство наблизо.
NFC
Можете да използвате устройството като карта за транспорт или кредитна
карта. Можете също да споделяте данни с друго устройство.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа NFC.
2 Натиснете за да активирате.
• Докоснете вашето устройство с друго устройство, което поддържа NFC,
за да разрешите споделяне на данни.
• NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на
устройството. Вижте Преглед на частите за подробности относно зоната
на NFC антената.
Настройки
148
Android Beam
Можете да споделяте файлове чрез докосване на гърба на устройството към
друго устройство. Можете също да споделяте файлове, включително музика,
видеоклипове или контакти, и да отворите уебстраница или да стартирате
приложение от другото устройство.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Android Beam.
2 Натиснете със задната страна на устройството друго устройство.
• NFC антената може да е разположена различно в зависимост от типа на
устройството. Вижте Преглед на частите за подробности относно зоната
на NFC антената.
Панел за споделяне
Можете да споделяте съдържание от Галерия, Музика и Файлов мениджър с
близки устройства. Можете също така да споделяте съдържание с конкретни
хора в приложения, които работят с Google Директно споделяне.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Панел за споделяне.
2 Натиснете , за да деактивирате всяка опция.
Споделяне на Файл
Можете да изпращате и да получавате файлове между устройството си и
други устройства или таблети на LG.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Споделяне на файл.
2 Персонализирайте следните настройки:
• V50 ThinQ: Променете името на устройството.
• Запиши в: Задайте целевата папка за запаметяване на файлове,
изпратени от други устройства.
• Споделяне на Файл: Разрешете получаването на файлове, изпратени
от други устройства.
• SmartShare Beam: Споделяйте файлове с други устройства чрез
SmartShare Beam.
• Помощ: Можете да видите помощта за споделени файлове.
Настройки
149
Мултимедиен сървър
Можете да споделяте медийно съдържание на устройството си с намиращи се
наблизо устройства, които поддържат DLNA.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Мултимедиен сървър.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Споделяне на съдържание: Споделяйте съдържание от устройството
си с намиращи се наблизо устройства.
• V50 ThinQ: Задайте име на устройството си.
• Съдържание за споделяне: Изберете типа мултимедийно съдържание
за споделяне с други устройства.
• Разрешени устройства: Вижте списък с устройства, които имат
разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
• Неразрешени устройства: Вижте списък с устройства, които нямат
разрешение за достъп до съдържание на вашето устройство.
LG AirDrive
Можете да използвате LG профила си от компютър, за да управлявате
файлове, запаметени в устройството. Не е необходима USB връзка.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа LG AirDrive.
2 Използвайте един LG профил, за да влезете в LG Bridge на компютъра и LG
AirDrive на устройството.
• Софтуерът LG Bridge може да бъде изтеглен от www.lg.com.
3 Управлявайте файлове на устройството от компютъра.
Настройки
150
MirrorLink
Можете да свържете устройството към кола чрез USB, за да използвате
инсталираното на устройството приложение MirrorLink от информационноразвлекателната система или аудиосистемата на автомобила.
• Това приложение се предлага само в автомобили, които поддържат
MirrorLink.
• Изтеглете приложението MirrorLink от магазин за приложения. За
повече информация посетете http://www.mirrorlink.com/apps.
• Някои функции може да бъдат ограничени за безопасност на шофьора,
докато използвате функцията MirrorLink.
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа MirrorLink.
Изберете дали да свържете своето устройство към автомобила с USB или
с безжична връзка.
• Свържете се чрез USB кабел: Свържете своето устройство към
автомобила с USB. Ако автомобилът поддържа MirrorLink, тази функция
се активира автоматично чрез USB.
• Безжично свързване: Докоснете Безжично свързване и плъзнете
, за да активирате функцията. Търсене на устройства за свързване.
Можете да изберете желаното устройство от списъка за търсене и да го
свържете към автомобила безжично.
• Ако в списъка за търсене не се показват устройства за свързване,
докато използвате MirrorLink безжично, докоснете Търсене, за да
актуализирате списъка.
• Безжичната връзка MirrorLink е достъпна само когато автомобилът
поддържа функцията за автоматично свързване MirrorLink.
Настройки
151
Отпечатване
Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да
отпечатвате снимки или документи, запаметени в устройството.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Отпечатване.
• Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на
принтера от магазина за приложения.
2
3
4
Натиснете
за да активирате.
Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
• За да добавите принтер, докоснете
Добавяне на принтер.
• За да потърсите име на принтер, докоснете
Търсене.
• Докоснете
Настройки от екрана на списъка с принтери.
Изберете файл и докоснете
Печат.
• Документът се разпечатва.
• Ако нямате акаунт в Google, натиснете Доб. акаунт, за да създадете
такъв.
Самолетен режим
Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този
режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например
игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Самолетен режим.
2 Докоснете ВКЛ. в екрана за потвърждение.
Настройки
152
Мобилни мрежи
Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежи.
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Мобилни мрежи.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Роуминг на данни: Изберете тази опция, за да разрешите устройството
да използва мобилни данни, когато сте в роуминг извън Вашата местна
мрежа.
• Мрежов режим: Изберете тип мрежа.
• Имена на точки за достъп: Вижте или променете точката на достъп за
използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на
достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на
достъп.
• Мрежови оператори: Потърсете мрежови оператори и се свържете
автоматично към мрежа.
VPN
Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например
интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежи.
Добавяне на VPN
1
2
В екрана за настройки докоснете Мрежа VPN.
Докоснете .
• Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на
екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран
за известяване. Натиснете ПРОМ. от екрана за уведомления, за да
активирате заключването на екрана. За подробности вижте Задаване на
заключване на екрана.
3
Въведете данни за VPN и докоснете ЗАПИШИ.
Настройки
153
Конфигуриране на настройките за VPN
1
2
Докоснете VPN от списъка VPNS.
Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете
СВЪРЗВАНЕ.
• За да запазите данните за профила, поставете отметка в полето
Запазване на информация за акаунт.
Частен DNS
Можете да конфигурирате опциите за Частен DNS (Domain Name System).
1 В екрана за настройки докоснете Мрежа Частен VPN.
2 Изберете желаната опция и докоснете ЗАПАЗВАНЕ.
Звук
Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.
В екрана за настройки докоснете Звук и персонализирайте следните
настройки:
• Звуков профил: Промяна на звуковия режим до Звук, Само вибрация или
Без звук.
• Сила на звук: Регулирайте силата на звука за различни елементи.
• Тон на звънене: Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
Добавяйте или изтривайте мелодии на звънене.
• ID на мелодия: Създайте мелодия на звънене за входящо повикване от
конкретен контакт.
• Тон на звънене с вибрация: Настройте устройството да вибрира и да
възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
• Светкавица за входящо повикване: Задайте светкавицата да мига спрямо
мелодията на LG.
• Звук за уведомление: Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте
запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
• Моля, не безпокойте: Задайте часа, диапазона и типа приложения, за
които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с
известия само в определени дни от седмицата.
Настройки
154
• Качество на звука и ефекти: Използвайте функцията, за да зададете
качеството на звук и ефекти при възпроизвеждане на песен или видео.
• Сила на вибрация: Настройте интензитета на вибрацията.
• Тип вибрация: Можете да изберете типа на вибрацията при получаване на
повиквания.
• Вибриране при натискане: Настройте устройството да вибрира, когато
натиснете определени елементи на екрана.
• Звук при натискане на клавиши за набиране: Активирайте звуковия
ефект на клавиатурата.
• Звук на LG клавиатура: Активирайте звуковия ефект на LG клавиатурата.
• Звук при докосване: Активирайте звуков ефект при докосване на елемент.
• Звук при заключване на екрана: Активирайте звуков ефект при
заключване или отключване на екрана.
Дисплей
Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.
В екрана за настройки докоснете Дисплей и персонализирайте следните
настройки:
• Начален екран: Персонализирайте настройките за началния екран. За
подробности вижте Настройки на начален екран.
• Тапет и Тема: Изберете тапета на екрана, темата, иконата и AOD за вашето
устройство.
• Шрифт: Променете размера на шрифта, използването на получер или
вида.
• Нов Second Screen: Изберете как да изглеждат лентата на състоянието и
ъглите на приложенията.
• Сензорни бутони на Началния екран: Пренаредете сензорните бутони на
началния екран или променете фоновите им цветове.
• Always-on display: Винаги показва информация, като например дата, час и
известия дори когато екранът е изключен. За подробности вижте Alwayson display.
Настройки
155
• Мащабиране на приложения: Регулирайте размера на приложенията на
екрана.
Съотношение на екрана
• Това устройство използва съотношение на екрана 19,5:9.
-- Някои изтеглени приложения може да не поддържат съотношение
на екрана 19,5:9.
В този случай изберете най-оптималното съотношение на екрана за
приложението или се консултирайте с доставчика на приложението
за повече информация.
-- Можете да изберете съотношението на екрана за отделните
приложения, като докоснете
Настройки Дисплей
Мащабиране на приложения. Изберете желаното съотношение на
екрана от Съвместимост (16:9), Стандартно (16.7:9) и Цял екран.
• Размер на показване: Настройте елементите на екрана до размер, който
виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
• Резолюция на екрана: Регулиране на резолюцията на екрана.
• Когато промените резолюцията на екрана, текущо стартираните
приложения се затварят.
• Цвят на дисплей: Коригирайте цвета, цветовата температура или RGB
стойностите за желания екран.
• Докоснете
за да нулирате настройките.
• HDR видео ефект: Приложете ефекта HDR при възпроизвеждане на
видеоклип на цял екран, за да направите цветовете по-ярки и по-живи.
• Комфортен изглед: Настройте устройството да намали размазаната
светлина на екрана, за да се .намали натоварването на очите.
• Яркост: Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на дисплея на
устройството. За да регулирате автоматично яркостта на екрана според
интензитета на околната светлина, натиснете превключвателя Авто.
• Авто: Регулирайте устройството така, че яркостта на екрана автоматично
да се коригира в съответствие с интензитета на околната светлина.
Настройки
156
• Авто-завъртане на екрана: Екранът се завърта автоматично според
ориентацията на устройството.
• Таймаут на екрана: Екранът се изключва автоматично, след като
устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
• Скринсейвър: Когато устройството е свързано към държача или
към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на
скрийнсейвъра, който да се показва.
• Мини изглед: Намалете размера на екрана за удобно използване на
устройството с една ръка. Плъзнете наляво или надясно сензорния бутон
на началния екран, разположен в долната част на екрана.
Общи
Заключване на екрана и сигурност
Можете да персонализирате настройките за заключване на екрана и защита.
• Google Play Protect: Сканирайте своето устройство ежедневно за
потенциални вредни приложения.
• Намиране на устройството ми: Отдалечено проследяване на
местоположението на устройството. Също така можете да предпазите
данните си надеждно, ако сте загубили устройството си.
• Актуализация за сигурност: Проверете за актуализация на софтуера и
конфигурирайте настройки за автоматично инсталиране.
• Изберете заключване на екрана: Изберете желания екран метод за
заключване на екрана. За подробности вижте Задаване на заключване на
екрана.
• Персонализиране на заключения екран: Променете информацията,
показвана на заключения екран.
• Настройки за защитено заключване: Променете настройките за
защитено заключване.
• Пръстови отпечатъци: Използвайте пръстовия си отпечатък за
отключване на екрана или на съдържание. За подробности вижте Преглед
на функцията за разпознаване на пръстов отпечатък.
• Разпознаване на лице: Позволява Ви да отключвате екрана с лицето си. За
подробности вижте Общ преглед на функцията за разпознаване на лице.
Настройки
157
• Заключено съдържание: Позволява Ви да задавате тип заключване
(парола или модел) за Вашите файлове в QuickMemo+ и галерията.
• Местоположение: Можете да персонализирате начина, по
който различните приложения да използват информацията за
местоположението.
• Криптиране и пълномощия: Конфигурирайте настройките за криптиране
и идентификационни данни на SD карта.
-- Криптиране на паметта на SD карта: Криптирайте картата с памет, за
да предотвратите използването й на друго устройство. За подробности
вижте Криптиране на карта с памет.
-- Защитено стартиране: Защитете устройството си със заключване при
стартиране. За подробности вижте Настройки за защитено стартиране.
-- Защита на данните: Прегледайте типа хранилище, където ще бъде
запаметен сертификатът за сигурност.
-- Доверени удостоверения: Разгледайте вашите основни CA сертификати
и инсталираните от потребителя CA сертификати на системата.
-- Потребителски идентификационни данни: Разгледайте и променете
информацията за защитен сертификат, съхранена на вашето устройство.
-- Инсталиране от памет: Инсталирайте защитен сертификат от
хранилище.
-- Изчистване на удостоверявания: Изтрийте инсталираните от
потребителя защитени сертификати и свързаните идентификационни
данни.
• Задаване на заключване на SIM картата: Заключвайте или отключвайте
USIM картата или променяйте паролата (PIN).
• Направете паролите видими: Активирайте тази опция за кратко
показване на всеки знак от паролата, докато я пишете, за да виждате какво
сте въвели.
• Администратори на устройството: Разрешете права за ограничаване на
контрола или използването на устройството за определени приложения.
• Trust agents: Преглеждайте и използвайте „доверени представители“,
инсталирани на устройството.
• Фиксиране на екрана: Фиксирайте екрана на приложението така, че да се
използва само текущо активното приложение.
• Достъп до употреба: Преглеждайте подробности за използването на
приложения на устройството.
Настройки
158
Приложения и известия
Можете да проверите списък с инсталирате приложения и да конфигурирате
настройките за уведомления, разрешения за приложения и други.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Приложения и известия.
2 Персонализирайте следните настройки.
Батерия
Можете да преглеждате текущата информация за батерията или да включите
режима за пестене на енергия.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Батерия.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Използване на батерия: Преглеждайте подробности за използването
на батерията. За да прегледате повече подробности, изберете
конкретен елемент.
• Процент на батерията в лентата за състоянието: Показвайте
оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на
състоянието.
• Оптимизирано зареждане: Автоматично регулиране на скоростта на
зареждане в зависимост от начина Ви на зареждане, за да се намали
топлината и да се увеличи живота на батерията.
• Адаптивна батерия: Ограничете батерията за приложения, които не
използвате често, като ограничите дейността им на заден план.
• Ограничения за фон: Запазете батерията, като ограничите
приложенията да се изпълняват на заден план
• Пестене на енергия: Намалете консумацията на заряд от батерията,
като намалите някои настройки на устройството, като например
яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията.
• Изключения при енергоспестяващ режим: Изберете приложенията,
които да използвате без никакво функционално ограничение, докато
сте в енергоспестяващ режим или в режим на оптимизиране на
батерията.
Настройки
159
Съхранение
Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или
мястото за съхранение на картата с памет.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Съхранение.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Вътрешна памет: Преглеждайте цялото място за съхранение
и свободното място във вътрешната памет на устройството.
Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за
съхранение за всяко приложение.
• SD карта: Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното
място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена
карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете .
Акаунти
Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си и да
регистрирате облачен акаунт.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Акаунти.
2 Персонализирайте следните настройки.
Достъпност
Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в
устройството ви.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Достъпност.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Зрение TalkBack: Настройте устройството да известява за
състоянието на екрана или за действия чрез глас.
• Зрение Гласови уведомления: Настройте устройството да прочита
информацията за обаждащия се чрез глас.
• Зрение Шрифт: Променете размера на шрифта, използването на
получер или вида.
• Зрение Размер на показване: Настройте елементите на екрана до
размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят
позицията си.
Настройки
160
• Зрение Мащабиране с докосване: Увеличете или намалете мащаба,
като докоснете екрана три пъти.
• Зрение Мащабиране на прозореца: Увеличете или намалете мащаба
в даден прозорец и обърнете цветовете.
• Зрение Голям курсор на мишката: Уголемява показалеца на
мишката.
• Зрение Висок контраст на екрана: Превключва фоновия цвят на
черен за висококонтрастен екран.
• Зрение Инверсия на цветовете на екрана: Увеличете цветовия
контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
• Зрение Регулиране на цветовете на екрана: Настройте цветовете на
дисплея.
• Зрение Сив нюанс: Превключете екрана към режим на скала на
сивото.
• Зрение Прекратявайте разговори с бутона за включване/
изключване: Прекратете повикване чрез натискане на бутона за
включване/заключване.
• Слух Надписи: Включете услугата за субтитри, когато
възпроизвеждате видеоклипове за хора с увреден слух.
• Слух Мигащ LED: Обозначава състоянието на устройството чрез
светодиод.
• Слух Примигващи известявания: Настройте устройството да ви
известява с мигаща светлина за входящи повиквания, съобщения и
аларми.
• Слух Заглушаване на всички звуци: Заглушете всички звуци и
намалете силата на звука на приемника.
• Слух Аудио канал: Изберете тип аудио.
• Слух Звуков баланс: Настройте баланса на изходящия звук.
Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
• Задействане и разпознаване Touch assistant: Включете сензорното
табло, за да направите бутоните и жестовете по-лесни за използване.
• Задействане и разпознаване Въвеждане с докосване: Въвеждайте
текст, като докосвате и задържате екрана, или променяйте текста само
чрез докосване на екрана.
• Задействане и разпознаване Физическа клавиатура:
Персонализирайте настройките на клавиатурата.
Настройки
161
• Задействане и разпознаване Автоматично кликване с мишката:
Автоматично кликва показалеца на мишката при липса на движение.
• Задействане и разпознаване Докоснете и задръжте за повиквания:
Отговаряйте на или отклонявайте повиквания, като докосвате и
задържате бутона за повикване, вместо да го плъзвате.
• Задействане и разпознаване Таймаут на екрана: Екранът
се изключва автоматично, след като устройството е оставено в
бездействие за определен период от време.
• Задействане и разпознаване Зони за контрол с докосване:
Ограничете зоната на докосване, така че само определена част от
екрана да се контролира с докосване.
• Бърз достъп до Функции за достъпност: Осигурете си бърз достъп до
често използвана функция чрез трикратно докосване на .
• Авто-завъртане на екрана: Автоматично променя ориентацията на
екрана според физическото състояние на устройството.
• Amazon Assistant: Amazon Assistant предоставя автоматично сравнение
на продукти, докато пазарувате в избрани приложения на вашето
устройство.
• Πрочитане на глас: Дава ви възможност да натискате елементи, за да
чуете говорна обратна връзка.
• Достъп с превключване: Създайте клавишни комбинации за
управление на устройството.
Google
Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите
Google приложения и настройките на профила.
В екрана за настройки докоснете Общи Google.
Smart Doctor
Можете да използвате Smart Doctor за диагностика на състоянието на
устройството и за оптимизирането му.
В екрана за настройки докоснете Общи Smart Doctor.
Настройки
162
Floating Bar
Можете да активирате често използваните функции, включително преки
пътища, екранни снимки, Музика, Контакти и др., като докоснете и след това
плъзнете Floating Bar по екрана. За подробности вижте Общ преглед на
Floating Bar.
Игра
Можете да конфигурирате настройки за инструментите за игра, графиките на
игри и функцията за пестене на батерията.
• Стартер за игри: Натиснете
, за да използвате модула за стартиране
на игри.
• Инструменти на игра: Докоснете
, за да активирате тази функция.
Можете да стартирате тази функция, като натиснете иконата на
инструментите за игра в долната част на екрана, докато играете игри.
• Графики на игра: Регулиране на графиките на игри.
• Когато променяте резолюцията при някои игри, функцията за
показване на екрана може да не работи правилно.
• Време за почивка: Намалете яркостта и характеристиките на екрана,
когато оставяте стартирана игра за повече от 5 минути.
Context Awareness
Можете автоматично да променяте настройките на устройството си в
съответствие със стила на използване и местоположението.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Context Awareness.
2 Активирайте елементи, чиито настройки желаете да променяте
автоматично.
Настройки
163
Преки пътища
Можете да персонализирате настройките на бутоните за бърз достъп.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Преки пътища.
2 Персонализирайте следните настройки.
• Преглед на панела с известия: плъзнете надолу/нагоре върху сензора
за пръстов отпечатък за панела за известия.
• Отвори Камера: натиснете два пъти бутона за включване, за да
отворите камерата.
• Отвори Capture+: натиснете два пъти бутона за усилване на звука, за да
отворите Capture+, когато екранът е заключен или изключен.
• Отвори Камера: натиснете два пъти бутона за намаляване на звука, за
да отворите камерата, когато екранът е заключен или изключен.
• Отвори Google Асистент: Докоснете бутона за Google Асистент
отстрани на телефона.
• Говорете с Google Асистент: Натиснете и задръжте бутона, за да
говорите бързо със своя Асистент.
• Показване на визуална снимка: Натиснете два пъти бутона Google
Асистент, за да видите моментна снимка на деня си в приложението
Google Асистент.
Включване на екрана
Докоснете два пъти екрана, за да включите или изключите екрана.
За подробности вижте KnockON.
Увеличаване на чувствителността при докосване
Можете да настроите екрана да бъде по-чувствителен на докосване.
Препоръчва се да включите тези функция, когато използвате протектор за
екран.
В екрана за настройки докоснете Общи, след това докоснете Увеличаване на
чувствителността при докосване
.
Настройки
164
Център за обновяване
Можете да проверите и инсталирате най-актуалната версия на приложението
или софтуера, предоставени от LG.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Център за обновяване.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Актуализиране на приложение: Проверете дали има налична
актуализация на приложение. Ако е налична, можете да инсталирате
актуализацията.
• Актуализиране на софтуера: Проверете дали има налична
актуализация на софтуер. Ако е налична, можете да инсталирате
актуализацията.
Език и клавиатура
Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на
устройството си.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Език и клавиатура.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Език: Изберете езика за устройството.
• Клавиатура по подразбиране: Вижте използваната в момента
клавиатура. Изберете клавиатура за използване при въвеждане на
текст.
• Клавиатура на екрана: Променете настройките на LG клавиатурата или
функцията за гласово разпознаване на Google Voice.
• Физическа клавиатура: Изберете, за да използвате физическата
клавиатура, или проверете клавишите за бърз достъп на клавиатурата.
• Услуга автоматично попълване: Активирайте тази опция, за да
въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола,
адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Можете да
деактивирате тази опция, да използвате Google Autocomplete или да
добавите акаунт за нова услуга.
• Резултат от текст-към-реч: Конфигурирайте настройките за
преобразуване на текст в реч.
• Скорост на курсора: Настройте скоростта на показалеца на мишка или
тракпад.
• Обърнете бутоните на мишката: Обърнете десния бутон на мишката,
за да изпълнява основни действия за директно манипулиране.
Настройки
165
Час и Дата
Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Час и Дата.
2 Персонализирайте следните настройки.
Памет
Можете да преглеждате средното ниво на използване на паметта за
определен период от време, както и паметта, заета от дадено приложение.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Памет.
2 Докоснете , за да зададете период от време за извличане на данни.
Архивиране
Можете да създавате резервни копия на запаметени в устройството ви данни
в друго устройство или профил.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Архивиране.
2 Персонализирайте следните настройки:
• LG Mobile Switch: Дава ви възможност да прехвърляте данни от старо
LG устройство на ново. За подробности вижте LG Mobile Switch.
• Архивиране и възстановяване: Архивирайте данните в устройството
или възстановете данни от архив в устройството.
• Възможно е при нулиране на устройството архивните файлове,
запазени в паметта, да бъдат изтрити. Непременно копирайте и
съхранете важните архивни файлове в компютъра си.
• Google архивиране: Променете настройките за архивиране на Google
Drive. Също така можете да проверите текущо използвания архивен
акаунт или да добавите нов архивен акаунт.
Настройки
166
Рестарт и Нулиране
Можете да нулирате устройството, включително мрежата и настройките за
приложения.
1 В екрана за настройки докоснете Общи Рестарт и Нулиране.
2 Персонализирайте следните настройки:
• Автоматично рестартиране: Автоматично рестартиране и
оптимизиране на телефона в зададен час. Докоснете
, за да
активирате тази функция. Устройството автоматично се рестартира в
зададен час и се оптимизира. Изберете дата и час за рестартиране.
• Можете да зададете устройството да се рестартира веднъж седмично.
Устройството автоматично се рестартира след час в предварително
зададен час.
• След като устройството се рестартира, известията и табелките се
изтриват. Запазете важните данни преди предварително зададения час.
• Функцията за автоматично рестартиране не се активира при следните
ситуации: Когато екранът е включен, когато устройството се използва,
когато нивото на батерията е 30% или по-малко, когато USIM картата е
заключена или когато заключването на устройството е активирано при
включване на устройството.
• Нулиране на настройките на мрежата: Нулирайте Wi-Fi функцията,
Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
• Възстановяване на предпочитания за приложение: Нулирайте
настройките за приложение. Данните, запазени в приложението, няма
да бъдат изтрити.
• Нулиране до фабричните данни: Нулирайте всички настройки за
устройството и изтрийте данните.
• Рестартиране и нулиране на устройството изтрива всички данни в него.
Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга
първоначална информация.
Настройки
167
Относно телефона
Можете да преглеждате информация за устройството си, като например
името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.
В екрана за настройки докоснете Общи Относно телефона и прегледайте
информацията.
Нормативна уредба и Безопасност
Можете да видите регулаторните обозначения и сродната информация на
вашето устройство.
В екрана за настройки докоснете Общи Нормативна уредба и Безопасност.
Настройки
168
05
Допълнение
Езикови настройки на LG
Изберете езика за използване на устройството.
• Натиснете
Настройки Общи Език и клавиатура Език
ДОБАВЯНЕ НА ЕЗИК и изберете език.
-- Натиснете и задръжте , изтеглете го до горната част на списъка с
езици, за да го зададете като език по подразбиране.
LG Bridge
Преглед на LG Bridge
LG Bridge е приложение, което ви помага да управлявате удобно от
компютъра си снимки, музика, видеоклипове и документи, запаметени във
вашия смартфон LG. Можете да архивирате контакти, снимки и друго на
компютъра или да актуализирате софтуера на устройството.
• За подробности вижте помощта за LG Bridge.
• Поддържаните функции могат да варират в зависимост от устройството.
• USB драйверът на LG е необходима програма, за да свържете вашия LG
смартфон с компютъра, и се инсталира при инсталиране на LG Bridge.
Функции на LG Bridge
• Управлявайте файловете на устройството от компютър чрез Wi-Fi връзка
или мобилна връзка за данни.
• Архивирайте данни от устройството на компютър или възстановявайте
данни от компютър към устройството чрез USB връзка.
• Актуализирайте софтуера на устройството от компютър чрез USB връзка.
Допълнение
170
Инсталиране на LG Bridge на компютър
1 Отидете на www.lg.com от компютъра.
2 Изберете своя район.
3 Щракнете върху Поддръжка Софтуер и фърмуер.
4 Въведете името на Вашето устройство.
5
ИЛИ
Изберете от категорията продукти.
Отидете на Синхронизиране с PC LG Bridge, за да изтеглите
инсталационния файл.
• Отидете на Подробности, за да прегледате минималните изисквания за
инсталиране на LG Bridge.
Актуализиране на софтуера на
телефона
Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на
LG през интернет
За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете
http://www.lg.com/common/index.jsp, изберете държавата и езика си.
Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера
на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да
посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако
и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.
Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното
внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете
се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка
стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB
кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви
телефон.
• LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само
за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на понова версия на фърмуера за всички модели телефони.
Допълнение
171
Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на
LG чрез Over-the-Air (OTA)
Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на
телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате
с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде
нова версия на фърмуера за вашия телефон.
За да извършите актуализиране на софтуера на телефона,
Настройки Общи Център за обновяване Актуализиране на софтуера
Проверете сега за обновяване.
• Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона,
включително информация за профила ви в Google и други профили,
данните и настройките за системата/приложенията ви, всички
изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят
в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG
препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди
да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за
загуба на лични данни.
• Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.
Допълнение
172
Съвети за предпазване от кражби
Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от
други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше
разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или
изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или
заключването на екрана, може да го използва.
Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е
защитено, е:
• Задайте заключване на екрана: Ако устройството ви бъде загубено или
откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде
изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
• Добавете профила си в Google в устройството си: Ако устройството ви
бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да
завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново
информацията за профила ви в Google.
След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си,
или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите
фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или
от някой, на когото имате доверие.
• Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили
към устройството, преди да извършите възстановяване на
фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да
предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате
устройството, след възстановяването на фабричните настройки.
Допълнение
173
Информация за софтуер с отворен код
За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен
код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта
http://opensource.lge.com.
В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати
лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски
права.
LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу
заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като
например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи
поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.
Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка
на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.
Регулаторна информация
(Регулаторен ИД номер, E-етикетиране и др.)
За подробности относно разпоредбите отидете на Настройки Общи
Нормативна уредба и Безопасност.
Допълнение
174
Търговски марки
• За DTS патенти вижте http://patents.dts.com. Произведено под лиценз от
DTS Licensing Limited. DTS, символът, както и DTS и символът заедно, DTS:X
и логото на DTS:X са регистрирани търговски марки или търговски марки
на DTS, Inc. в САЩ и/или други страни. © DTS, Inc. Всички права запазени.
• Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и
логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните
с тях компании.
• V50 ThinQ е търговска марка на LG Electronics, Inc.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android,
Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs,
Google Drive, Google Sheets и други свързани марки и лога са търговски
марки на Google LLC.
• Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия
свят.
• Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на
съответните им притежатели.
Допълнение
175
Декларация за безопасност на лазер
Внимание!
Този продукт използва лазерна система. За да гарантирате правилно
използване на този продукт, моля, прочетете това ръководство на
собственика внимателно и го запазете за бъдеща справка. В случай че уредът
се нуждае от поддръжка, свържете се с упълномощен сервизен център.
Използването на контроли, корекции или изпълнението на процедури,
различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.
За да се предпазите от директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да
отваряте корпуса или да правите директен контакт с лазера.
Допълнение
176
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото LG Electronics заявява, че този продукт LM-V405EBW е в
съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на
Директива 2014/53/ЕU.
Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес
http://www.lg.com/global/declaration
Обърнете се към съответното
представителство по въпроси,
свързани с пригодността на продукта
за определен начин на употреба
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Честотната лента от 5150 – 5350 MHz е ограничена за използване само на
закрито.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
Допълнение
177
Повече информация
Части от темперирано стъкло
Частите от темперирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се
износят с течение на времето.
• Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите
на силен удар, темперираното стъкло може да се повреди.
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
• Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да
предпазите устройството от повреда.
Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от
гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не
е гарантирана.
Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.
Прикрепване на Dual Screen
• Можете да прикрепите Dual Screen към устройството си.
• Възможно е Dual Screen да не може да се затвори напълно при сгъване,
ако прикрепите защитно покритие или стъкло към екрана.
• Dual Screen може да не работи правилно, ако прикрепите защитно
покритие или стикер към задната част на устройството, където се намира
конекторът на Dual Screen.
• Вижте ръководството на Dual Screen за подробности.
Допълнение
178
Ръководство за прехвърляне на данни
• Вижте в следващата таблица кои данни могат да се обменят между
LG устройства или между LG устройството и устройство от друг
производител.
Тип
Подробности за елемента
Лични данни
Данни за
носителя
Контакти, съобщения,
регистри на набрани номера,
календар, гласови записи
O
O
O
Бележки
O
X
O
Аларми
O
X
X
Снимки, видеоклипове, песни,
документи
O
O
O
Настройки на началния екран
(папки и уиджети)
O
X
X
O
X
X
O
O
O
X
Публичен сертификат
O
O
X
Настройки (Wi-Fi, Bluetooth,
повиквания, звук и известие,
достъпност, батерия)
O
X
X
Настройки на
Настройки на заключен екран
екрана
(настройките за заключване
на екрана са изключени)
Изтеглени приложения
Приложения Лични данни от изтегленото
приложение
Други
Устройство с Устройство
LG
с iOS
устройство Android от друг
производител
→
→
→
LG
LG
устройство LG устройство устройство
-
• Някои данни може да не се предават в зависимост от версията на
софтуера, версията на приложението, операционната система,
правилата на производителя или доставчика на услугата.
Допълнение
179
Поддържани честотни ленти
Tx Изходна мощност
GSM 900
33.7 dBm
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
25.2 dBm
WCDMA B8
25.5 dBm
LTE B1
25.2 dBm
LTE B3
25.2 dBm
LTE B7
25.2 dBm
LTE B8
25.5 dBm
LTE B20
25.5 dBm
LTE B28
25.5 dBm
LTE B38
25.5 dBm
LTE B40
25.2 dBm
5G NR n78
23.2 dBm
BT 2.4GHz
12.5 dBm
WLAN 2.4GHz
19.5 dBm
WLAN 5.15~5.725GHz
19.0 dBm
WLAN 5.725~5.875GHz
14.5 dBm
NFC
-22 dBuA/m
Dual Screen 60.75GHz
1.0 dBm
Допълнение
180
Изхвърляне на стария уред
1. С
имволът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от
електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се
изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. С
тарите електрически продукти могат да съдържат опасни
вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за
предотвратяване на негативните последствия за околната среда
и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за
многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за
ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които
могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените
ресурси.
3. М
ожете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте
го закупили или можете да се свържете с местния държавен
офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия
РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За найактуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук:
www.lg.com/global/recycling
Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на
срока им на годност
1. А
ко батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или
0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак,
обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. В сички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно
от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и
местните власти съоръжения.
3. П
равилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще
помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за
околната среда, животните и човешкото здраве.
4. З а по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни
батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите
по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Допълнение
181
Често задавани въпроси
Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при
използването на устройството. За някои от тях е необходимо да се обърнете
към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно на отстраните сами.
Устройството прегрява
Устройството прегрява, докато се използва.
При следните случаи консумацията на батерия се увеличава и устройството
може да прегрее:
• Когато включите устройството за първи път или при архивиране на данни
• При едновременно изпълнение на множество приложения
-- При работа на множество приложения във фонов режим
-- При изтегляне на големи файлове, докато извършвате видеообаждане
или при записване на видео
• Когато използвате функции, които изискват голяма мощност
-- Когато гледате поточно предаване на видеоклипове в интернет или при
записване на продължителен видеоклип
-- При възпроизвеждане на висококачествени игри за продължително
време
-- Когато използвате устройството при максимална яркост на екрана за
продължително време
• Когато използвате голямо количество мобилни данни
-- Когато използвате Wi-Fi хотспот или тетъринг
-- При едновременно синхронизиране на данните за множество профили
Допълнение
182
• Други случаи
-- При роуминг в чужбина
-- Когато използвате устройството в зони със слаби сигнали или без сигнал
-- Когато зареждате устройството със зарядното устройство/USB кабел,
който е повреден или замърсен с чужди частици
• Някои от горепосочените случаи може да не са в сила в зависимост от
функциите и приложенията.
Устройството прегрява при зареждане.
• Възможно е по време на зареждане устройството и зарядното устройство
да се нагорещят. По време на безжично зареждане или бързо зареждане
устройството може да се нагорещи дори повече. Ако температурата на
батерията се повиши над определено ниво, устройството може да спре да
се зарежда.
-- Изключете зарядното устройството от устройството и затворете всички
работещи приложения. Оставете устройството да се охлади, преди да го
заредите или да пуснете отново приложение.
-- Спрете зареждането, ако зарядното устройство/USB кабелът в долната
част на устройството прегреят, и посетете най-близкия център за
обслужване на клиенти на LG.
Как да разрешите проблема с прегряване на устройството
• Затворете всички работещи приложения и оставете устройството да се
охлади.
• Винаги актуализирайте софтуера до най-новата версия.
• Изключете функциите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, когато не ги използвате.
• Затворете приложенията, които не използвате.
Допълнение
183
• Ако използвате устройството при максимална яркост на екрана, я
намалете.
• Ако устройството прегрява продължително време, спрете да го използвате
за известно време. Ако устройството продължи да прегрява, посетете
центъра за обслужване на клиенти на LG.
Ограничения на използването, когато устройството прегрява
Ако устройството прегрява, докато го използвате или зареждате, някои
функции, приложения или дори устройството може да изключат.
Това е нормална операция за устройствата, които поддържат тази функция.
• Ако температурата на устройството се повиши над определено ниво, се
извежда предупредително съобщение.
-- Ако възпроизвеждате висококачествени игри, записвате видеоклипове
или качвате големи файлове, устройството може да прегрява
продължително време. В този случай може да се появи предупредително
съобщение, което уведомява за автоматично изключване.
Изключете устройството или затворете всички работещи приложения и
оставете устройството да се охлади.
• Яркостта на екрана и скоростта на работа може да са ограничени до
охлаждане на устройството. Всички работещи приложения или функции
може да се забавят или да спрат. Устройството може да спре да се зарежда.
Грешка в SIM картата
Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка или мрежата се губи
Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.
Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете
мрежата.
Допълнение
184
Повикванията не са достъпни
Новата мрежа не е оторизирана.
Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.
Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който
набирате.
Устройството не може да се включи
Когато батерията е напълно изтощена, вашето устройство няма да се включи.
Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.
Грешка при зареждане
Уверете се, че устройството се зарежда при нормална температура.
Проверете зарядното устройство и свързването му към устройството.
Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG.
Батерията се изтощава по-бързо отколкото при
закупуването й
Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока
температура, животът на батерията може да бъде понижен.
Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени
функции или приложения като GPS, игри или интернет.
Батерията е консуматив и срокът й на експлоатация ще намалява с течение на
времето.
При стартиране на камерата се извеждат съобщения за
грешка
Заредете батерията.
Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или
изтриете файлове от устройството.
Рестартирайте устройството.
Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали
тези съвети, свържете се със сервизния център на LG Electronics.
Качеството на снимките е лошо
Качеството на снимките ви може да се различава в зависимост от околната
среда и техниките на снимане, които използвате.
Допълнение
185
Ако правите снимки или видеоклипове, качеството на стандартния ъгъл е
по-добро от широкоъгълния.
Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по
изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.
Ако имате проблеми, нулирайте опциите.
Сензорният екран реагира бавно и погрешно
Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към
сензорния екран, той може да не функционира правилно.
Ако носите ръкавици, ако ръцете ви не са чисти, докато докосвате сензорния
екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да
се повреди.
Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия
или когато е в досег с вода.
Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни
софтуерни грешки.
Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център
на LG Electronics.
Прекъсване или блокиране
Рестартирайте устройството
• Ако устройството ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да
затворите приложения или да го изключите и след това да го включите
отново.
Допълнение
186
Извършете рестартиране
• Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или
устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно
рестартиране, за да се рестартира устройството.
• За да извършите софтуерно рестартиране на вашето устройство,
просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за
включване/изключване, докато устройството се рестартира.
Нулиране на устройството
• Ако проблемът не се реши чрез горепосочените методи, изпълнете
нулиране до фабричните данни.
• В екрана за настройки натиснете Общи Рестарт и Нулиране Нулиране
до фабричните данни.
-- Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните.
Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте
да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в
устройството.
-- Ако сте регистрирали профил в Google на устройството, трябва да
влезете в същия профил в Google след нулирането на устройството.
Bluetooth устройството не е намерено
Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на вашето
устройство.
Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството,
към което искате да се свържете.
Уверете се, че устройството и другото Bluetooth устройство са в рамките на
максималния обхват на Bluetooth (10 m).
Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервизния
център на LG Electronics.
Допълнение
187
Не е установена връзка при свързване на устройството към
компютър
Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.
Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на
компютъра.
Изтегленото приложение причинява много грешки
Има проблеми с приложението.
Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.
Допълнение
188
О овом корисничком упутству
СРПСКИ
Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте
овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га
безбедно и правилно користили.
• Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени
артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни
са другим уређајима.
• Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
• Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка
за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако
имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите
се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је
инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
• При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању
софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја
и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о
лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
• Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја
у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или
оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
• За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене
са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите
и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда
ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у
потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
• Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и
преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са
локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне
трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За
додатне информације обратите се добављачу услуга.
• Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку
земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се
разликује.
1
Обавештења у вези са коришћењем
УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и
трећих лица.
ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или
оштећења уређаја.
НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.
О овом корисничком упутству
2
Садржај
5
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
01
Прилагођене функције
15
Функције камере
27
Квалитет звука и функције
ефеката
28
Floating Bar
31
Google Помоћник
33
Препознавање отиска прста
36
Препознавање лица
40
Мултитаскинг функцијa
42
Always-on display
43
Напомене о водоотпорности
02
53
Убацивање меморијске картице
54
Уклањање меморијске картице
55
Батерија
58
Екран осетљив на додир
61
Почетни екран
71
Закључавање екрана
76
Шифровање меморијске
картице
77
Прављење снимака екрана
78
Унос текста
82
Размењивање садржаја
84
Немојте ометати
03
Корисне апликације
86
Основне функције
Инсталирање и деинсталирање
апликација
87
App trash
46
88
Пречице апликација
89
Телефон
93
Поруке
94
Фотоапарат
113
Галерија
Компоненте производа и
додатна опрема
47
Преглед делова
50
Укључивање или искључивање
напајања
51
Постављање SIM картице
3
116
Контакти
119
QuickMemo+
121
Часовник
122
Календар
123
Задаци
123
Музика
124
Калкулатор
124
SmartThinQ
125
LG Health
127
Е-пошта
129
HD Аудио рекордер
131
Центар за ажурирање
131
Управљање фајловима
131
132
132
SmartWorld
133
05
Додатак
167
LG поставке језика
167
LG Bridge
168
Ажурирање софтвера телефона
170
Водич за заштиту од крађе
171
Напомена с информацијама о
софтверу отвореног кода
171
Информације о прописима
(Регулаторни ИД број,
електроничка ознака итд.)
Smart Doctor
172
Жигови
LG Mobile Switch
173
Изјава о безбедности у вези са
ласером
RemoteCall Service
174
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
133
Информације о ћелији
174
134
Google апликације
Канцеларија задужена за
усаглашеност овог производа
174
Wi-Fi (WLAN)
175
Више информација
179
Најчешћа питања
04
Поставке
138
Поставке
138
Мрежа
151
Звук
152
Екран
154
Опште
Садржај
4
Упутства за безбедну и ефикасну
употребу
Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде
опасно или незаконито.
Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати
евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за
грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом
губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање
узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само
овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.
Изложеност радио таласима
Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption
Rate).
Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним
смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране
научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала
безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.
• Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива
SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају
се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој
атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
• Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји
су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радиоталасима.
• Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за
заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног
ткива.
• Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,243 W/kg (10 г) када је телефон
прислоњен уз ухо, а 1,497 W/kg (10 г) када се носи уз тело.
5
• Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи
нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за
ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи
метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука
овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос
датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена.
Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу
поштују до довршетка преноса.
Информације о изложености радио фреквенцијама
Комисије за комуникације САД (FCC)
У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци
FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи
радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају
у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који
је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у
САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним
стандардима.
Изјава у чланку 15.19
Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два
услова:
(1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
(2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које
могу да изазову нежељени рад.
Изјава у чланку 15.21
Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да
пониште овлашћење корисника да рукује опремом.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
6
Рад када се носи на телу
Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је
раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm).
Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC,
минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела
корисника и задњег дела уређаја.
Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на
себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже
раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и
нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са
ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их
избегавати.
Изјава у чланку 15.105
Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални
уређај класе B, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена
су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења
у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и,
ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних
сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима
неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем
телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем
опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:
• Окрените или преместите антену која прима сигнал.
• Удаљите уређај од пријемника.
• Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се
налази пријемник.
• Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
7
Чување и одржавање производа
• Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је
одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву
штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других
произвођача.
• Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без
претходне најаве.
• Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у
овлашћени сервис.
• Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или
штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под
условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
• Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радиоапарати и рачунари.
• Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
• Немојте испуштати телефон.
• Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
• Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој
области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати
на рад осетљивих медицинских уређаја.
• Немојте да рукујете уређајем мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати
струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
• Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може
загрејати и може настати опасност од пожара.
• За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као
што су бензин, разређивачи или алкохол).
• Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
• Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
• Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
• Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може
изменити податке на магнетним тракама.
• Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
• Уређај чувајте даље од течности и влаге.
• Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без
потребе додиривати антену.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
8
• Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите
стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана
услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
• Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи
топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји
адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање
опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
• Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите.
Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као
што су рерна, микроталасна пећница или фен.
• Течност у мокром уређају ће променити боју налепнице производа у уређају.
Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.
• Мобилни уређај мора да има одговарајућу циркулацију ваздуха да би се
топлота расипала. Директан контакт са кожом и неодговарајућа циркулација
ваздуха око уређаја могу да доведу до прегревања уређаја. Између уређаја и
тела корисника мора да буде најмање 1,0 цм.
• Спречите продор прашине или других страних материја у прикључак за пуњач/
USB кабл. То може да доведе до прегревања или пожара.
• Постарајте се да производ не дође у контакт са течношћу. Немојте користити
или поново пунити производ ако је мокар. Једном када се производ покваси,
индикатор оштећења узрокованог течношћу ће променити боју. Имајте у виду
да након тога више нећете моћи да користите бесплатну услугу поправке која
се пружа у оквиру гаранције.
Ефикасан рад уређаја
Електрични уређаји
Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.
• Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите
дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја
може да смета раду медицинског уређаја.
• Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других
уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
• Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
• Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
• Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
• Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 ºC и 35 ºC. Излагање
уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до
оштећења, квара или чак експлозије.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
9
Безбедност у вожњи
Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој
возите.
• Немојте држати уређај у руци док возите.
• У потпуности се концентришите на вожњу.
• Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите
на позив.
• Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као
што је музички уређај и безбедносна опрема.
• Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате
инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног
рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
• Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте
били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.
Спречите оштећење слуха
Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на
високим нивоима јачине звука дуго времена.
До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато
препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође,
препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.
• Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе
који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што
слушате.
• Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.
Стаклени делови
Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај
падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије,
немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај
док овлашћени добављач услуга не замени стакло.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
10
У близини експлозива
Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се
ограничења, правила и прописа.
Средине у којима постоји опасност од експлозија
• Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
• Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
• Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или
експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.
У авиону
Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.
• Искључите уређај пре него што уђете у авион.
• Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на
земљи.
Деца
Уређај држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне
делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.
Позиви за помоћ
Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато
никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ.
Проверите код локалног оператера.
Информације о батерији и одржавање
• Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику
од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози
перформансе батерије.
• Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да
максимално продуже време трајања батерије.
• Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
• Металне контакте батерије одржавајте чистим.
• Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни
више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
• Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали
перформансе.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
11
• Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у
срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
• Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може
умањити његове перформансе.
• Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
Старе батерије одложите према упутствима.
• Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би
додатно трошио струју.
• Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања
уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
• Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у
додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.
• Потрошња енергије (Умрежено стање приправности) : 0,7 W
Безбедност личних података
• Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу
поверљивих података.
• Увек направите резервну копију важних података када користите уређај.
Компанија LG није одговорна за губитак података.
• Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате
више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
• Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања
апликација.
• Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција
и личним подацима.
• Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак
злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или
измени ваше личне податке.
• Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте
заштитили личне податке.
• Немојте користити апликације из непознатих извора.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
12
Обавештење у вези са заменом батерије
• Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи
повреде.
• Замена батерије од стране неквалификованог стручњака може да
доведе до оштећења уређаја.
• Немојте сами мењати батерију. Тиме може доћи до оштећења батерије,
што може довести до прегревања и повреда. Батерију треба да замени
квалификовани стручњак. Батерију треба рециклирати или одложити
одвојено од кућног отпада.
• У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не
може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована
особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што
се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на
производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да
покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ
сервисног центра.
• Вађење батерије подразумева демонтирање кућишта уређаја,
искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије
користећи посебен алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване
осове да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Упутства за безбедну и ефикасну употребу
13
01
Прилагођене
функције
Функције камере
Студио
Можете да правите фотографије које имају исти квалитет као студијске
помоћу функција Рефлектор и Кулиса на камери
Рефлектор
Приликом фотографисања можете применити различите ефекте осветљења.
, а затим додирните Студио.
1 Додирните
2 Додирните да бисте изабрали ефекат осветљења.
Икона
рефлектора
Опције рефлектора
3
4
Додирните жељену икону ефекта осветљења.
Када се на екрану појави порука Студио ефекат доступан. , додирните
да бисте снимили фотографију.
• Функција Студио можда неће функционисати ако камера не може да
препозна субјекат.
• Док правите селфи, додирните 3D осветљење да бисте подесили
температуру боје и ниво светлине. Такође можете променити и
локацију светла повлачењем .
Прилагођене функције
15
Кулиса
Приликом фотографисања портрета можете применити различите ефекте за
позадину.
, а затим додирните Студио.
1 Додирните
2 Додирните да бисте изабрали ефекат кулисе.
3 Изаберите боју позадине коју желите применити.
Икона кулиса
Боје позадине
Прилагођене функције
16
Портрет
Можете да направите уметничку фотографију портрета на којој је субјекат у
фокусу а позадина замућен. Слику такође можете да уредите тако што ћете на
позадину применити ефекат осветљења или боје.
• Приликом снимања фотографије, одржите растојање од субјекта од 0,4
~ 1,5 метара.
• Ова функција није доступна ако је окружење исувише тамно.
1
2
Додирните
а затим додирните Портрет.
Повуците клизач улево или удесно да бисте прилагодили јачину
замућења.
Подесите јачину
замућења.
3
Када се на екрану појави опција Портрет је доступан. додирните да
бисте снимили фотографију.
• Функција Портрет можда неће функционисати ако камера не може да
препозна субјекат.
Прилагођене функције
17
AR функције
Са апликацијом Камера можете да користите разне функције AR (Augmented
Reality - проширена стварност). Можете да направите свој Мој аватар, AR
емотикон или AR налепницу за богат садржај. Мој аватар вам омогућава да
направите цртану верзију себе и прилагодите је. AR емотикон вам омогућава
да направите 3D анимиране животињске емотиконе који опонашају израз
лица. AR налепница вам омогућава да бирате међу неколико различитих
налепница које ћете употребити на слици или видеу док сте окренути према
камери.
Прављење Мог аватара
1
2
Додирните
, пребаците се на предњу камеру а затим додирните
.
Додирните
да бисте снимили фотографију.
• Пратите упутства на екрану да бисте поравнали лице на екрану.
• Да бисте направили Мог аватара користећи једну од сачуваних слика
из Галерије, додирните .
Прилагођене функције
18
3
Изаберите пол Мог аватара и детаље као што су тип аватара, боја коже,
фризура и одећа а затим додирните OK.
• Снимљене фотографије се меморишу у Галерији.
Прилагођене функције
19
Прављење Мог аватара, AR емотикона, AR налепнице
1
2
Додирните
, пребаците се на предњу камеру а затим додирните
.
Изаберите опцију коју желите да снимите.
Мој аватар
3
AR емотикон
AR налепница
Да бисте снимили фотографију, додирните . Да бисте снимили видео
запис, додирните .
• Снимљене фотографије се меморишу у Галерији.
Прилагођене функције
20
Коришћење налепница са аватаром
1
2
Додирните на LG тастатури.
Изаберите жељену налепницу са аватаром и додирните
.
Икона
налепнице
са аватаром
Изаберите
Мој аватар.
Прилагођене функције
21
Коришћење анимиране налепнице
1
2
3
4
Додирните на LG тастатури.
Изаберите жељеног Мог аватара.
Додирните toда бисте снимили глас и видео а затим додирните да
бисте сачували.
• Могу да се направе анимиране налепнице са изразима лица,покретима
и гласовима.
Додирните да бисте отпремили анимирану налепницу и додирните .
• Додирните да бисте прегледали направљену анимирану налепницу.
Изаберите
анимирану
налепницу.
Прилагођене функције
22
AI CAM
Можете ефикасно да снимате фотографије или снимате видео записе јер
камера препознаје објекат приликом снимања фотографије или видео записа.
, затим додирните AI CAM.
1 Додирните
2 Када се објекат препозна, примењује се најбољи ефекат за призор.
• Да бисте применили друге ефекте, додирните икону призора.
• Резултат препознавања призора може да се разликује у зависности
од осветљења или места субјекта приликом снимања фотографија. На
стварним сликама или видео снимцима се не појављују кључне речи.
• Ова функција је доступна само када су предња и задња камера у
режиму за аутоматско фотографисање.
Биоскопски снимак
Можете да снимите тренутак и направите видео у којем ће само део призора
бити покретан.
Приликом снимања видео записа, држите уређај стабилно. После снимања
видео записа, протрљајте одређени део видео записа који желите да буде у
покрету. Изабрано подручје почиње да се креће и остатак видео записа остаје
непокретан.
, а затим додирните Још
.
1 Додирните
2 Додирните да бисте снимили видео запис у трајању од 3 секунде.
• Држите уређај стабилно током снимања видео записа.
Прилагођене функције
23
3
Додирните
и протрљајте подручје које желите да покренете са
ефектом филмског снимка.
Поништи
Понови
Репродукујте унапред и
уназад више пута.
Репродукујте унапред
више пута.
Изаберите подручје које
ће бити покретно.
4
Избришите изабрано
подручје.
• Додирните
да бисте избрисали изабрано подручје.
• Додирните да бисте репродуковали изабрано подручје у покрету
унапред више пута.
• Додирните да бисте репродуковали изабрано подручје у покрету
унапред и уназад више пута.
Додирните СНИМИ.
• Изабрано подручје ће бити у покрету.
Прилагођене функције
24
Cine Video
Можете снимити видео запис филмског типа.
, а затим додирните Још
.
1 Додирните
2 Додирните да бисте снимили видео запис.
•
: Снимите видео запис тако што ћете изабрати функцију увећавања
неке тачке да увећате или умањите слику око одређеног жељеног
подручја.
•
: Изаберите ефекат који ће се примењивати приликом снимања.
Можете такође да подесите вињету и јачину за сваки Cine effect. Oва
функција се не може мењати након што започнете снимање.
• Функција Point Zoom подржава брзину увећавања од до 3 пута.
• Ова функција подржава видео записе са стандардним углом.
Прилагођене функције
25
Професионални шминкер
Приликом снимања селфија, можете да примените различите технике
шминкања.
Када користите предњу камеру, прилагодите тон коже и нанесите шминку на
очи и усне.
1
2
3
Додирните
, пребаците се на предњу камеру а затим додирните
.
Изаберите жељену опцију шминке а затим повуците клизач улево или
удесно да бисте прилагодили ефекат.
• Када изаберете Ништа, клизач ће се изгубити.
Додирните да бисте снимили фотографију.
Прилагођене функције
26
Квалитет звука и функције ефеката
DTS:X 3D Surround
Песму или видео можете да репродукујете са тродимензионалним,
импресивним и живим звуком. Да бисте користили ту функцију, повежите
слушалице, звучник или друге спољне аудио уређаје на свој уређај.
Додирните
Поставке Звук Квалитет звука и ефекти DTS:X 3D
Surround а затим додирните
да бисте активирали ту функцију.
Подешавање смера звука
Смер звука можете да подешавате по жељи.
Поставке Звук Квалитет звука и ефекти DTS:X 3D
1 Додирните
Surround а затим додирните .
2 Изаберите смер звука.
Прилагођене функције
27
Floating Bar
Преглед функције Floating Bar
Можете да активирате често коришћене функције, укључујући и пречице,
снимке екрана, музички плејер и брзе контакте, притиском а потом и
превлачењем Floating Bar-а на екрану.
Да бисте омогућили функцију Floating Bar, кликните на
Поставке
Опште Floating Bar
.
Отварање и затварање функције Floating Bar
• Да отворите функцију Floating Bar: Кликните или .
• Да затворите функцију Floating Bar: Кликните или .
Floating Bar
Прилагођене функције
28
Промена положаја функције Floating Bar
• Floating bar отворен: Додирните и држите Floating Bar, а потом га
превуците на жељено место.
• Floating bar затворен: Додирните и држите Floating Bar, а потом га
превуците на жељено место дуж ивице екрана.
• Floating Bar може бити померан само у подручју између статусне линије
и линије за брзи приступ. Детаље потражите у одељку Изглед почетног
екрана.
Онемогућавање функције Floating Bar
Можете да онемогућите функцију Floating Bar користећи један од следећих
метода:
• Додирните и држите или на функцији Floating Bar и превуците је до
подручја за брисање које се налази на врху екрана.
• Додирните или на функцији Floating Bar, а затим додирните
на врху екрана.
• Додирните
Поставке Опште Floating Bar
.
Прилагођене функције
29
Подешавања функције Floating Bar
Можете изабрати садржај који ће бити приказан на Floating Bar и да променити
редослед његовог приказивања. Додирните на функцији Floating Bar или
кликните на
Поставке Опште Floating Bar.
• Позиција: Подесите положај плутајуће траке.
• Пречице: Брзо приступите често коришћеним апликацијама или функцијама.
• Снимање екрана: Снимите екран како бисте исекли жељени део или
креирали GIF датотеку.
Покрените Capture+ на жељеном екрану.
Покрените Продужено снимање да снимите кретање екрана.
Снимите жељени део екрана.
Сачувајте тренутни екран као GIF датотеку. Можете подесити
величину слике коју желите да снимите.
• За померање на жељено место, превуците на .
• Да започнете снимање GIF датотеке, кликните .
• Да прекинете снимање GIF датотеке, кликните .
• Брзи контакт: Позовите или пошаљите поруку особама које су подешене
као брзи контакти.
• Музички плејер: Контролишите музику коју слушате.
• У пречице може бити додато највише 5 апликација или функција.
• Највише 5 контаката може бити додато у брзе контакте.
• Можете да користите ову функцију искључиво у креативне сврхе.
Употреба ове функције која укључује повреду права било које друге
особе, попут ауторских права, или клевету и увредљиве изјаве,
може бити предмет грађанске, кривичне или управне одговорности
и/или казни у складу са важећим законима. Не смете копирати,
репродуковати, дистрибуирати или на било који други, незаконити
начин користити материјале заштићене ауторским правом без дозволе
законског власника или носиоца ауторског права. У највећој могућој
мери дозвољеној важећим законима, LG Electronics се одриче свих
директних и имплицираних гаранција као и одговорности повезане са
њима.
• Можете креирати GIF датотеку у трајању од највише 15 секунди.
Прилагођене функције
30
Google Помоћник
Преглед Google Помоћника
Ваш уређај има уграђену функцију Google Помоћника. Пронађите одговоре и
завршите обавезе док сте у покрету. Да бисте почели, једноставно притисните
тастер за Google Помоћник на бочној страни телефона или додирните и
задржите .
• Да бисте користили ову функцију, прво се повежите на мрежу и
пријавите се на Google налог.
• Може се десити да ова функција не функционише исправно или да
прецизност препознавања гласа опадне у подручјима где је Wi‑Fi или
сигнал мобилне мреже слаб.
• Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у
зависности од области покривања.
Пријава
1 С Почетног екрана додирните и задржите
2
3
4
да бисте покренули Google
помоћника или притисните тастер за Google Помоћник на левој бочној
страни уређаја.
Додирните ПОЧНИМО.
Пратите упутства на екрану и реците „ОК Google“.
• Уређај меморише податке о вашем гласу ради препознавања.
Изаберите да ли ћете користити функцију откључавања помоћу
препознавања гласа,
• Када се та функција активира, можете да откључавате екран тако што
ћете рећи „ОК Google“ док је екран искључен или закључан.
Прилагођене функције
31
• Ова функција може повећати безбедоносну рањивост у односу на друге
врсте закључавања екрана као што су Knock Code, шаблон, PIN или
лозинка.
Када се користи сличан глас или снимљен запис вашег гласа, екран
можда може да се откључа.
• Да бисте користили ову функцију, додирните
Поставке Опште
Закључавање екрана и безбедност Подешавања за сигурносно
закључавање Smart Lock, затим употребите начин закључавања
екрана који сте подесили за откључавање уређаја. Додирните Voice
Match, а затим додирните Приступајте помоћу Voice Match-a
,а
затим поново унесите тренутно коришћени метод откључавања. Имајте
у воду да је превлачење прстом искључено.
• Потребно је да откључате уређај на дефинисани начин након што
откључавање путем препознавања гласа не успе. Детаље потражите у
одељку Подешавање закључавања екрана.
5
Додирните Сачувај.
Покретање Google Помоћника
1 Можете покренути Google Помоћник користећи једну од следећих
2
метода:
• Додирните и задржите на почетном екрану.
• Притисните тастер за Google помоћник на левој бочној страни
телефона.
• Док је екран искључен или закључан, реците „ОК Google“.
Изговорите команду или питање када видите
на дну екрана.
• Тачност препознавања гласа може да се смањи ако говорите нејасним
гласом или се налазите на бучном месту. Када користите функцију
препознавања гласа, повећајте њену тачност тако што ћете говорити
јасним гласом на тихом месту.
Прилагођене функције
32
Препознавање отиска прста
Преглед функције препознавања отиска прста
Пре коришћења функције препознавања отиска прста, морате да региструјете
отисак прста на уређају.
Функцију препознавања отиска прста можете користити у следећим
случајевима:
• Да бисте откључали екран.
• Да бисте прегледали закључане садржаје у апликацији Галерија или
QuickMemo+.
• Потврдите куповину тако што ћете се пријавити у апликацију или се
идентификовати својим отиском прста.
• Уређај може користити отисак прста за идентификацију корисника.
Врло сличне отиске прстију различитих корисника сензор отиска прста
може препознати као исти отисак прста.
• Ако уређај не може да детектује ваш отисак или сте заборавили
вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички
центар са уређајем и личном картом.
Мере предострожности за функцију препознавања отиска
прста
Прецизност функције препознавања отиска прста се може смањити из више
разлога. Да би препознавање било максимално прецизно, проверите следеће
пре коришћења уређаја.
• Уређај има сензор отиска прста. Пазите да сензор за отисак прста не
оштетите металним предметом као што је новчић или кључ.
• Када на сензору за отисак прста или на прсту има воде, прашине или
других страних материја, могуће је да регистрација или препознавање
отиска прста не функционише. Очистите и осушите прст пре него што
обавите препознавање отиска прста.
• Отисак прста можда неће бити правилно препознат ако је на површини
прста ожиљак или ако површина прста није глатка зато што је била
потопљена у води.
• Ако савијете прст или користите само врх прста, отисак прста можда неће
бити препознат. Прекријте прстом целу површину сензора за отисак прста.
Прилагођене функције
33
• При сваком регистровању скенирајте само један прст. Ако скенирате више
прстију, то може утицати на регистровање и препознавање отиска прста.
• Уређај може генерисати статички електрицитет ако је околни ваздух сув.
Ако је околни ваздух сув, немојте скенирати отисак прста ни додиривати
металне предмете попут новчића или кључева пре скенирања отисака
прстију да бисте отклонили статички електрицитет.
Регистровање отисака прстију
Можете регистровати и сачувати отисак прста на уређају да бисте користили
функцију идентификације путем отиска прста.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Отисци прста.
• Закључани екран мора бити подешен да бисте могли да користите ову
функцију.
• Ако закључавање екрана није активно, конфигуришите закључани
екран следећи упутства на екрану. Детаље потражите у одељку
Подешавање закључавања екрана.
2
Пронађите сензор за отисак прста на задњој страни уређаја и пажљиво
ставите прст на њега да бисте регистровали отисак прста.
• Лагано притисните сензор отиска прста да би сензор могао да препозна
отисак прста.
• Поведите рачуна да врхом прста покријете целу површину сензора
отиска прста.
Прилагођене функције
34
3
4
Придржавајте се упутстава на екрану.
• Поново скенирајте отисак прста полако померајући прст све док
отисак прста не буде регистрован.
Кад се регистровање отиска прста заврши, додирните OK.
• Додирните ДОДАЈ ЈОШ да бисте регистровали други отисак прста. Ако
региструјете само један отисак прста, а тај прст није у добром стању,
препознавање отиска прста можда неће добро функционисати. Да
бисте избегли овакву ситуацију, превентивно региструјте више отисака
прстију.
Управљање отисцима прстију
Можете уређивати или брисати регистроване отиске прстију.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Отисци прста.
2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
3 Додирните отисак прста на листи отисака прстију да бисте га
преименовали. Да бисте избрисали, додирните .
Откључавање екрана помоћу отиска прста
Помоћу отиска прста можете откључати екран или погледати закључани
садржај. Активирајте жељену функцију:
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Отисци прста.
2 Откључајте према предвиђеном начину закључавања.
3 На екрану са поставкама отисака прстију активирајте жељену функцију:
• Закључавање екрана: Откључајте екран помоћу отиска прста.
• Закључавање садржаја: Откључајте садржај помоћу отиска прста. Да
бисте то урадили, проверите да ли је закључавање садржаја подешено.
Прилагођене функције
35
Препознавање лица
Преглед функције препознавања лица
Можете откључати екран тако што ћете користити сачуване податке о лицу.
• Ова функција може повећати безбедоносну рањивост у односу на друге
врсте закључавања екрана као што су Knock Code, шаблон, PIN или
лозинка.
• Када се користи слично лице или фотографија вашег лица, екран можда
може да се откључа.
• Препознати подаци о лицу се безбедно чувају на вашем уређају.
• Када је препознавање лица изабрано за закључавање екрана, морате
унети Knock Code, шаблон, PIN или лозинку који су коришћени за
регистрацију лица без директног коришћења функције препознавања
лица након укључивања. У складу са тим, пазите да не заборавите
наведену вредност.
• Ако уређај не може да детектује ваше лице или сте заборавили
вредност наведену за регистрацију, посетите најближи LG Кориснички
центар са уређајем и личном картом.
• Због штедње енергије, функција препознавања лица неће радити када
је ниво батерије испод 5%.
Мере предострожности за функцију препознавања лица
Прецизност функције препознавања лица може бити смањена у следећим
случајевима. Да бисте повећали прецизност, проверите следеће пре
коришћења уређаја.
• Када вам је лице прекривено шеширом, наочарима или маском или вам је
лице значајно другачије због јаке шминке или браде.
• Када на предњем делу сочива камере има отисака прстију или страних
тела или када ваш уређај не може да детектује лице услед превише јарког
или тамног светла.
Прилагођене функције
36
Регистровање података о лицу
Пре употребе функције препознавања лица, региструјте своје податке о лицу
на уређају.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Препознавање лица.
• Да бисте користили ову функцију, закључавање екрана мора бити
подешено са функцијом Knock Code, шаблоном, PIN кодом или
лозинком.
• Када закључавање екрана није подешено, региструјте податке
следећи упутства на екрану. Детаље потражите у одељку Подешавање
закључавања екрана.
2
3
4
5
Додирните ДАЉЕ и откључајте уређај на дефинисани начин.
Додирните ЗАПОЧНИ и подигните уређај испред очију.
Региструјте своје лице следећи упутства на екрану.
• Региструјте своје лице у просторији која није превише осветљена нити
превише мрачна.
• Поставите ваше цело лице унутар линије на екрану, а затим га подесите
незнатним померањем нагоре, надоле, улево или удесно.
• Будите мирни током регистрације лица. Брзину препознавања можете
да побољшате тако што ћете више пута снимити стабилне слике.
Кад се регистровање лица заврши, додирните OK.
Откључавање екрана помоћу лица
Можете откључати закључани екран својим лицем уместо да користите Knock
Code, шаблон, PIN или лозинку.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Одаберите начин закључавања екрана.
2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
3 Кликните на Дозволи Препознавање лица како бисте омогућили
откључавање екрана помоћу препознавања лица.
Прилагођене функције
37
Побољшање функције препознавања лица
Можете додавати податке о лицу у различитим условима да бисте побољшали
препознавање лица.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Препознавање лица.
2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
3 Изаберите Унапреди препознавање лица.
4 Региструјте своје лице следећи упутства на екрану.
5 Кад се регистровање лица заврши, додирните OK.
Брисање података о лицу
Регистроване податке о лицу можете да обришете и поново их региструјете
ако функција препознавања лица не функционише добро.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Препознавање лица.
2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
3 Изаберите Обриши лице да бисте обрисали податке о лицу.
Откључавање екрана лицем када је екран искључен
Када је екран искључен, подигните уређај и погледајте у предњи део екрана.
Уређај може да детектује ваше лице и екран се откључава.
Да бисте искључили ову функцију, пратите упутства у наставку.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Препознавање лица.
2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
3 Превуците Дозволи када је екран искључен да бисте деактивирали
функцију.
• Функција препознавања лица је доступна само када је екран закључан.
Прилагођене функције
38
Откључавање екрана функцијом препознавања лица, а
затим превлачење преко екрана
Када је екран искључен, можете да откључате екран обављањем
препознавања лица, а затим превлачењем преко екрана.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Препознавање лица.
2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
3 Превуците Превуци за откључавање након препознавања лица да
бисте активирали функцију.
Побољшавање функције препознавања лица
Можете спречити откључавање уређаја фотографијама, сликама или видео
снимцима.
Поставке Опште Закључавање екрана и безбедност
1 Додирните
Препознавање лица.
2 Откључајте екран према предвиђеном начину.
3 Превуците Напредно Препознавање лица да бисте активирали
функцију.
• Брзина препознавања лица може бити смањена када активирате ову
функцију.
Прилагођене функције
39
Мултитаскинг функцијa
Више прозора
Такође истовремено можете да користите две апликације, тако што ћете
раздвојити екран на више прозора.
1 Кликните са тастера осетљивих на додир на почетном екрану.
• Приказују се недавно коришћене апликације.
Додирните
на врху жељене апликације да бисте користили функцију
2
Више прозора.
• Изабрана апликација се приказује у горњој половини екрана.
Друго решење је
1 да додирнете и задржите док користите апликацију.
• Недавно коришћене апликације се појављују на подељеном екрану.
2 Додирните на врху жељене апликације да бисте користили функцију
Више прозора.
• Изабрана апликација се приказује у горњој половини екрана.
Прилагођене функције
40
• Да деактивирате функцију Више прозора, кликните и држите на
тастеру на почетном екрану.
у
• Да бисте прилагодили величину подељеног екрана, превуците
центар екрана.
• Неке LG апликације и апликације преузете са „Play“ продавнице не
подржавају функцију Више прозора.
Екран прегледа
Екран прегледа омогућава преглед ваших скоро коришћених апликација.
Да бисте погледати листу скоро коришћених апликација, додирните на
почетном екрану, а затим додирните приказану апликацију.
• Додирните и држите апликацију и превуците је до врха екрана, како бисте
покренули апликацију помоћу функције Више прозора. Такође, можете да
додирнете на свакој апликацији.
Прилагођене функције
41
Always-on display
Можете приказати датум, време или потпис када је главни екран искључен.
Превуците дно екрана Always-on display да бисте активирали функције
Camera, Capture+, Wi-Fi, подешавања звука, Bluetooth®, Flash, музика и друге.
Поставке Екран Always-on display.
1 Додирните
2 Изаберите слику коју желите да прикажете и додирните САЧУВАЈ.
• Додрните једну од слика Дигитални сат, Аналогни сат, Двоструки
часовник, Потпис, Календар или Слика.
• Превуците Quick tools и музички плејер
изнад икона статуса за
брзе алатке и музички плејер.
• Додирните AI Pick
да бисте видели корисне информације дате на
основу Свести о контексту.
• Да бисте подесили временски период када функција Always-on display
неће бити активирана, кликните на Дневна пауза.
• Да бисте појачали осветљење функције Always-on display, кликните на
Светлији екран.
• Батерија се може брже празнити када користите Always-on display.
Искључите ову функцију да бисте уштедели енергију батерије.
• Да бисте деактивирали функцију Always-on display, додирните
Поставке Екран Always-on display а затим додирните
.
Прилагођене функције
42
Напомене о водоотпорности
Овај производ је отпоран на воду и прашину у складу са сертификатом IP68.
Ваш производј је прошао тестове у контролисаном окружењу и потврђено је
да је отпоран на воду и прашину у одређеним околностима (испуњава захтеве
према класификацији IP68 као што је прописано међународним стандардом
IEC 60529 – Нивои заштите коју пружају кућишта [IP кôд]; услови тестирања:
15-35 ºC, 86-106 kPa, 1,5 м, у трајању од 30 минута). Немојте излагати
уређај условима који се разликују од услова тестирања. Резултати се могу
разликовати током употребе.
УПОЗОРЕЊЕ
Без обзира на цертификат IP68, ваш уређај није потпуно отпоран на услове
који нису тестирани у контролисаном окружењу компаније LG. Имајте у
виду да ће сва оштећења настала у таквим условима довести до промене
боје LDI индикатора (енгл. Liquid Damage Indicator – индикатор оштећења
узрокованог течношћу). Ако се промени боја LDI индикатора који се налази
у производу, производ се сматра неприкладним за све бесплатне услуге
поправка које се нуде под ограниченом гаранцијом за производ.
Не излажите производ окружењима са великом количином прашине или
влаге. Не користите производ у следећим окружењима.
Не потапајте производ у раствор било каквих течних хемикалија
(сапун итд.).
Не потапајте производ у слану воду, као што је морска.
Не потапајте производ у воду са топлих извора.
Не пливајте са производом.
Не стављајте производ директно на песак (нпр. на плажи) или блато.
Не потапајте производ у воду дубљу од отприлике 1,5 метра.
Не потапајте производ у воду на дуже од 30 минута.
Прилагођене функције
43
• Ако се производ п