LG | 19M38A-B | User manual | LG 19M38A-B Upute za korištenje

LG 19M38A-B Upute za korištenje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LED LCD Monitor
(LED Monitor*)
*LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga za buduće potrebe.
MODEL LED LCD MONITORA
19M38A
19M38D
19M38H
20M38A
20M38D
20M38H
22M38A
22M38D
22M38H
24M38A
24M38D
24M38H
27MP38VQ
27MP38HQ
www.lg.com
2
SADRŽAJ
SADRŽAJ
HRVATSKI
HR
3
LICENCA
25
- Picture Mode
26
- Color Weakness
4
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
RJEŠAVANJE PROBLEMA
4
Raspakiravanje
27
6
Dijelovi i gumbi
7
Premještanje i podizanje monitora
29
SPECIFIKACIJE
8
Postavljanje monitora
39
Unaprijed postavljeni načini rada
40
Indikator
41
PRAVILNO DRŽANJE TIJELA
41
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja
8
- Pričvršćivanje baze postolja
9
- Odvajanje postolja
10
- Postavljanje na stol
10
- Pomoću držača kabela
12
- Montaža na zid
13
KORIŠTENJE MONITORA
13
Povezivanje s računalom
13
- D-SUB priključak
13
- DVI-D priključak
14
- HDMI priključak
14
Povezivanje s AV uređajima
14
- HDMI priključak
15
Povezivanje s vanjskim uređajima
15
- Priključivanje perifernih uređaja
16
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
17
Prilagodba postavki
17
- Postavke izbornika
19
- Picture
20
- Color
21
- Display
21
- Audio
22
- Others
23
Postavke READER
24
Postavke FUNC.
24
- SMART ENERGY SAVING
(razlučivost)
monitora.
LICENCA
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
3
27MP38VQ 27MP38HQ
HR
HRVATSKI
LICENCA
Svaki model ima zasebne licence. Više informacija o licenci potražite na adresi www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
Sljedeći sadržaj se odnosi na monitor koji se prodaje na europskom tržištu, te mora zadovoljiti ERP Direktivu:
* Ovaj monitor je konfiguriran za automatsko isključivanje nakon 4 sata od paljenja monitora, ako nije bilo
novog podešavanja monitora.
* Da bi onemogućili ovu postavku, promijenite postavku na "Isključeno" u OSD izborniku “Automatic
Standby (Automatski način spremnosti)”.
4
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
HR
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Raspakiravanje
Provjerite nalaze li se u pakiranju sljedeći dijelovi. Ako određeni dijelovi nedostaju, obratite se lokalnom
distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda
i dodatne opreme.
CD (korisnički priručnik) /
kartica
D-SUB kabel
(Ovaj kabel nije priložen u svim
državama.)
ili
Kabel napajanja
AC-DC adapter
(Hrvatski)
AC-DC adapter
(Hrvatski)
DVI-D kabel
Baza postolja
Tijelo postolja
(Ovaj kabel nije priložen
u svim državama.)
HDMI kabel
Tijelo postolja
Dva vijka
Baza postolja
(Ovaj kabel nije priložen
u svim državama.)
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
5
UPOZORENJE
NAPOMENA
Dodatna oprema koja se isporučuje s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.
yy
Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog
yy
nadograđivanja funkcija uređaja.
HR
HRVATSKI
Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako bi se zajamčila sigurnost i dugi vijek trajanja proizyy
voda.
Oštećenja ili ozljede uzrokovane korištenjem dijelova koji nisu odobreni nisu pokrivene jamstvom.
yy
6
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Dijelovi i gumbi
HRVATSKI
HR
Indikator napajanja
Indikator svijetli: Uređaj je uključen
yy
Indikator ne svijetli: Uređaj je isključen
yy
(Gumb za uključivanje/
isključivanje)
Gumb (Pogledajte str.16)
Ploča s priključcima (Pogledajte str.13~15)
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Kada držite monitor, zaslon ne smije biti
yy
okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje
ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te
kako bi se osigurao njegov siguran transport bez
obzira na njegov oblik ili veličinu.
Prije pokušaja njegovog premještanja
yy
preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
Prije premještanja ili podizanja monitora
yy
isključite kabel za napajanje i sve ostale
kabele.
Čvrsto držite gornji i donji dio okvira moniyy
tora. Nemojte držati za samu ploču monitora.
Prilikom premještanja monitora izbjegavajte
yy
snažno protresanje ili vibriranje proizvoda.
Prilikom premještanja monitora držite ga usyy
pravno te ga nikada nemojte okretati na bok
ili ga naginjati na bilo koju stranu.
OPREZ
Koliko god je to moguće, izbjegavajte
yy
dodirivanje zaslona monitora. To može
dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.
HR
HRVATSKI
Premještanje i podizanje
monitora
7
8
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Postavljanje monitora
HRVATSKI
HR
Pričvršćivanje baze postolja
1 Monitor postavite na ravnu i tapeciranu
površinu tako da je zaslon okrenut prema dolje.
27MP38VQ 27MP38HQ
1 Pričvrstite Tijelo postolja na sklop monitora.
2 Pomoću dva vijka učvrstite Tijelo postolja i
sklop monitora.
3 Pričvrstite Baza postolja.
4 Zategnite vijak udesno pomoću novčića.
UPOZORENJE
Na površinu postavite pokrov od pjene
ili lagane zaštitne tkanine kako biste
spriječili oštećivanje zaslona.
2
19M38A
20M38A
22M38A
24M38A
19M38D
20M38D
22M38D
24M38D
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
Tijelo postolja
1 Pričvrstite Tijelo postolja na sklop monitora.
2 Pričvrstite Baza postolja.
3 Zategnite vijak udesno pomoću novčića.
Tijelo postolja
Tijelo postolja
Baza postolja
Baza postolja
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
27MP38VQ 27MP38HQ
1 Monitor postavite na ravnu i tapeciranu
1 Okrenite vijak ulijevo pomoću novčića.
površinu tako da je zaslon okrenut prema dolje.
2
19M38A
20M38A
22M38A
24M38A
19M38D
20M38D
22M38D
24M38D
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
1
2
3
2 Izvucite Baza postolja iz Tijelo postolja.
3 Uklonite dva vijka i izvucite Tijelo postolja iz
sklopa monitora.
Izvucite Tijelo postolja i Baza postolja iz
sklopa monitora.
Okrenite vijak ulijevo pomoću novčića.
Tijelo postolja
Izvucite Baza postolja.
Tijelo postolja
Baza postolja
Baza postolja
Tijelo postolja
Tijelo postolja
UPOZORENJE
Baza postolja
Ova slika prikazuje općenit model
yy
povezivanja. Vaš se monitor može razlikovati od prikazanog na slici.
Proizvod okrenut naopako nemojte nositi
yy
držeći ga samo za bazu postolja. Proizvod
može pasti i oštetiti se ili ozlijediti vaše
noge.
HR
HRVATSKI
Odvajanje postolja
9
10
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Postavljanje na stol
3 Za uključivanje pritisnite tipku
(Power) na
HRVATSKI
HR
donjem prekidaču.
1 Podignite i nagnite monitor u uspravan položaj
na stolu.
Ostavite (minimalno) 100 mm prostora do zida
radi odgovarajuće ventilacije.
UPOZORENJE
Iskopčajte kabel napajanja prije prenošenja
monitora na drugo mjesto. U suprotnom može
doći do strujnog udara.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Pomoću držača kabela
2 AC-DC adapter i kabel za napajanje priključite
u zidnu utičnicu.
Držač kabela
ili
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
11
Korištenje sigurnosnog sustava Kensington
UPOZORENJE
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi
se na stražnjoj strani monitora. Dodatne informacije o montiranju i korištenju potražite u priručniku
koji ste dobili sa sigurnosnim sustavom Kensington
ili posjetite stranicu http://www.kensington.com .
Kabelom sigurnosnog sustava Kensington povežite
monitor i stol.
Prilikom prilagođavanja kuta monitora nemojte
dodirivati ili pritiskati zaslon.
Ne držite ovaj sklop kao što je prikazano na
slici ispod. Zaslon monitora bi se mogao odvojiti od postolja te vas ozlijediti.
NAPOMENA
Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u
dodatnu opremu. Možete ga nabaviti u većini
trgovina elektroničkom opremom.
NAPOMENA
Monitor možete nagnuti za +20 do -5 stupnjeva
gore ili dolje kako biste prilagodili kut gledanja.
Prednji dio
Stražnji dio
HR
HRVATSKI
Prilikom prilagođavanja kuta nemojte dno
monitora držati kao što je prikazano na slici
ispod jer na taj način možete ozlijediti prste.
12
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Montaža na zid
Stenska instalacija (A x B)
yy
HRVATSKI
HR
Za nesmetanu ventilaciju ostavite 100 mm prostora sa svake strane i od zida. Detaljne upute za
montiranje dostupne su kod prodavača, a možete
i pročitati vodič za montiranje zidnog držača pod
nagibom i postavljanje.
A
B
UPOZORENJE
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Ako odlučite postavljati zaslon na zid, učvrstite
sučelje za zidno postavljanje na zid (opcionalni
dijelovi) i za stražnji dio zaslona.
Ako monitor montirate pomoću sučelja za montiranje na zid (dodatni dijelovi), pažljivo ga pričvrstite
kako ne bi pao.
1 Ako čete koristiti duže vijke nego je propisano, mogli biste nanijeti štetu unutarnjim dijelovima sklopa
zaslona.
2 Ako čete koristiti vijke koji nisu prikladni, može doći
do oštečivanja proizvoda ili do toga da padne sa
zida. U tom slučaju, LG ne odgovara za posljedice.
Model
19M38A
19M38D
19M38H
20M38A
20M38D
20M38H
22M38A
22M38D
22M38H
Stenska
75 x 75
instalacija (A
x B)
Standardni
M4
vijak
Broj vijaka
4
Model
Stenska
instalacija
(A x B)
Standardni
vijak
Broj vijaka
24M38A
24M38D
100 x 100
M4
4
27MP38VQ 24M38H
27MP38HQ
Najprije iskopčajte kabel za napajanje, a
yy
zatim premjestite ili postavite monitor. U suprotnom može doći do strujnog udara.
Ako ga montirate na strop ili kosi zid, moniyy
tor može pasti i uzrokovati teške ozljede.
Koristite isključivo nosač za zid koji je odoyy
brila tvrtka LG te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
Nemojte previše stezati vijke jer tako
yy
možete oštetiti monitor i poništiti jamstvo.
Koristite isključivo vijke i zidne nosače
yy
koji zadovoljavaju VESA standard. Sva
oštećenja ili ozljede nastale pogrešnim
korištenjem ili korištenjem neodgovarajuće
dodatne opreme nisu pokrivene jamstvom.
Duljina vijka s vanjske površine stražnjeg
yy
poklopca treba biti pod 8mm.
Podstava ugradnje na zid
Zadnji poklopac
Podstava ugradnje na zid
Zadnji poklopac
standardni vijak
maksimalno 8mm
NAPOMENA
Koristite vijke navedene u specifikacijama
yy
vijaka prema VESA standardu.
Komplet za montiranje na zid sadrži
yy
priručnik za montiranje i potrebne dijelove.
Nosač za montiranje na zid ubraja se u
yy
dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete
nabaviti kod lokalnog distributera.
Duljina vijaka može se razlikovati ovisno o
yy
zidnom nosaču. Obavezno koristite vijke
odgovarajuće duljine.
Dodatne informacije potražite u priručniku
yy
koji ste dobili sa zidnim nosačem.
KORIŠTENJE MONITORA
13
Povezivanje s računalom
Monitor podržava funkciju Plug & Play*.
yy
* Plug & Play: računalo prepoznaje uređaje
koje korisnici priključe na računalo i uključuje,
bez potrebe za konfiguracijom uređaja ili intervencijom korisnika.
DVI-D priključak
Prenosi digitalni video signal s računala na monitor. Računalo povežite s monitorom pomoću DVI
kabela kako je prikazano na sljedećim slikama.
D-SUB priključak
Prenosi analogni videosignal s računala na
monitor. Povežite računalo i monitor pomoću
isporučenog 15-pinskog signalnog D-sub kabela
kako je prikazano na sljedećim slikama.
D-SUB
UPOZORENJE
RGB OUT
PC
NAPOMENA
Korištenje priključka za D-Sub kabel ulaznog
yy
signala za Macintosh
Adapter za Macintosh
yy
Za korištenje s računalom Apple Macintosh
potreban je poseban adapter za promjenu
15-pinskog D-SUB VGA priključka visoke
gustoće (3 reda) na isporučenom kabelu u
15-pinski priključak s 2 reda.
Priključite kabel ulaznog sigyy
nala i pritegnite ga okretanjem
vijaka u smjeru kazaljke na
satu.
Zaslon nemojte dugotrajno pritiskati prstima
yy
jer to može uzrokovati privremeno iskrivljenje zaslona.
Izbjegavajte dugotrajan prikaz nepomične
yy
slike na zaslonu kako ne bi došlo do urezivanja slike. Koristite čuvar zaslona kad
god je to moguće.
HR
HRVATSKI
KORIŠTENJE MONITORA
14
KORIŠTENJE MONITORA
HRVATSKI
HR
HDMI priključak
Povezivanje s AV uređajima
Prijenosi digitalni video in audio signale od vašeg
PC do monitora. Priključite PC i monitor s HDMI
kablom, kao što je prikazano u slijedečim slikama.
HDMI priključak
Prijenosi digitalne video i audio signale iz vaših
AV uređaja do monitora. Priključite vaš AV uređaj
s monitorom s pomoču HDMI kabla, kao što je
prikazano na spodnjoj slici.
NAPOMENA
Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti
yy
do problema s kompatibilnošću.
Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
yy
Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na
zaslonu se možda neće prikazati slika ili
može doći do pogreške u povezivanju.
Preporučene vrste HDMI kabela
yy
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
NAPOMENA
Ako s monitorom želite koristiti dva računala,
yy
priključite odgovarajući signalni kabel (DSUB/DVI-D/HDMI) na monitor.
Ako monitor uključite kada je hladan, slika na
yy
zaslonu može treperiti. To je uobičajeno.
Na zaslonu se mogu pojaviti crvene, zelene
yy
ili plave točke. To je uobičajeno.
NAPOMENA
Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti
yy
do problema s kompatibilnošću.
Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
yy
Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na
zaslonu se možda neće prikazati slika ili
može doći do pogreške u povezivanju.
Preporučene vrste HDMI kabela
yy
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
KORIŠTENJE MONITORA
Priključivanje perifernih uređaja
Povežite sporedne uređaje na monitor koristeći
ulaze za slušalice.
Funkcija automatskog postavljanja slike
Za uključivanje pritisnite tipku za uključivanje
na donjem prekidaču. Kada se monitor uključi ,
automatski se pokreće funkcija "automatskog
postavljanja slike" (podržano samo u analognom
načinu rada).
NAPOMENA
NAPOMENA
Periferni uređaji prodaju se zasebno.
yy
Mogući su problemi s mjestom za kabele
yy
s kutnim priključcima pa koristite ravne
priključke kad god je to moguće.
Kutni
Ravni
NAPOMENA
Može se dogoditi da slušalice ili zvučnici ne
yy
rade normalno, ovisno o postavkama servera
osobnog računala.
Funkcija automatskog postavljanja slike.
yy
Ova funkcija korisniku pruža optimalne
postavke prikaza. Pri prvom uključivanju
monitora ova funkcija automatski podešava
optimalne postavke za pojedine ulazne signale (podržano samo u analognom načinu
rada).
Funkcija ‘AUTO’.
yy
Ako pri korištenju uređaja ili nakon promjene
rezolucije zaslona naiđete na probleme kao
što je mutna slika na zaslonu, zamućena
slova, treperenje slika ili nagnuti prikaz,
pritisnite gumb funkcije AUTO kako biste
poboljšali rezoluciju (podržano samo u analognom načinu rada).
HR
HRVATSKI
Povezivanje s vanjskim
uređajima
15
16
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
HRVATSKI
HR
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
1 Pritisnite željenu tipku na dnu sklopa monitora.
2 Podesite željene postavke na izborniku pritiskom na tipke na dnu monitora.
Za povratak na izbornik više razine ili druge stavke izbornika koristite strelicu za kretanje prema gore (
3 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
MENU
READER
FUNC.
AUTO
INPUT
EXIT
Gumbi monitora
Gumb
Opis
Služi za pristupanje glavnim izbornicima. (Pogledajte str.17)
OSD Locked/
OSD Unlocked
(OSD zaključan/
otključan)
Ova funkcija vam omogućuje da zaključate aktualne kontrolne postavke, tako da se one ne mogu omaškom promijeniti.
Pritisnite i držite gumb MENU nekoliko sekundi. Zatim, OSD od
"OSD Lock" će se pojaviti.
Nakon toga, korisnik može odabrati zaključavanje ili otključavanje
pritiskom gumba lijevo / desno.
Ako korisnik odabere "Lock" ikonu pritiskom na "OK" gumb, poruka
"OSD Locked" će se pojaviti. Inače, poruka "OSD Unlocked" će se
pojaviti. Nakon odabira "Lock", ako želite promijeniti na Otključano,
možete pritisnuti gumb "MENU" na nekoliko sekundi. Poruka "OSD
Unlocked" će se tada pojaviti.
Koristite ovu tipku kako biste ušli u izbornik Reader Mode(načina rada čitanje). Njegova
funkcija je prikaz zaslona kao slike u obliku papira, tako da je oku ugodno.
Za više informacija. (Pogledajte str.23)
Pomoću ove tipke otvarate izbornike SMART ENERGY SAVING , Picture Mode, Color
Weakness.(Pogledajte str.24~26)
(Automatski)
Pri podešavanju postavki prikaza uvijek pritisnite gumb AUTO (Automatski) na OSD prikazu MONITOR SETUP (Postavljanje monitora). (podržano samo u analognom načinu
rada)
Najbolji način
prikaza
(Ulaz / Izlaz)
19M38A/19M38D/19M38H: 1366 x 768
20M38A/20M38D/20M38H: 1600 x 900
22M38A/22M38D/22M38H/24M38A/24M38D/24M38H/27MP38HQ/
27MP38VQ: 1920 x 1080 Možete odabrati ulazni signal.
y y Kada se priključe najmanje dva ulazna signala, možete odabrati željeni ulazni signal
(D-SUB/DVI-D/HDMI).
y y Ako je priključen samo jedan signal, on se prepoznaje automatski. Zadana postavka
je D-SUB.
EXIT(Izlaz)
Zatvaranje prikaza na zaslonu.
(Gumb za uključivanje/
isključivanje)
Uključivanje i isključivanje uređaja.
Indikator napaja- Indikator snage ostaje bijele boje ako zaslon radi pravilno (način
nja
rada uključeno). Ako je zaslon u Sleep načinu rada, indikator snage
će treperiti u bijeloj boji.
).
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
17
Prilagodba postavki
HR
HRVATSKI
Postavke izbornika
1 Pritisnite tipku MENU na dnu sklopa monitora kako
biste otvorili OSD Menu.
2 Podesite postavke pritiskanjem tipki ◄ ili ► ili ▼.
3 Da biste otvorili više mogućnosti postavka odaberite
tipku "Next Menu".
4 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
Za povratak na izbornik više razine ili druge stavke
izbornika koristite strelicu za kretanje prema gore (
).
Svaka je opcija pojašnjena u nastavku.
Menu
analogno
Digitalno
HDMI
Brightness
●
●
●
Contrast
●
●
●
●
●
●
Response Time
27MP38VQ 27MP38HQ
Wide/Original
Opis
Podesiti svjetlost ekrana
Možete postaviti vrijeme odgovora prikazanih slika temeljem brzine
zaslona. U normalnim okolnostima preporučuje se da koristite
mogućnost „ Off “. Za slike koje se brzo kreću preporučuje se da
koristite mogućnost „ High “.
Wide (Široko)
●
●
●
Prelazak na način rada za prikaz preko cijelog zaslona, ovisno o
ulaznom signalu slike.
Original (Izvorno)
Promjena omjera ulaznog signala slike na izvornu vrijednost.
* Ova funkcija radi samo ako je ulazna razlučivost manja od formata
monitora (16:9).
Reset
●
●
●
Vraćanje na tvorničke postavke. Pritisnite tipke ◄ , ► da biste odmah
resetirali.
18
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Menu > Next Menu
HRVATSKI
HR
Picture
Sharpness
analogno
Digitalno
HDMI
Opis
●
●
●
Za podešavanje jasnoće zaslona
●
Za postavljanje razine pomaka
●
Za poboljšanje jasnoće i stabilnosti zaslona
●
Za prilagođavanje boja zaslona
Black Level
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Overscan
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Color
Gamma
Color Temp
Six Color
27MP38VQ 27MP38HQ
●
●
Color Reset
27MP38VQ 27MP38HQ
Display
Horizontal
Vertical
Clock
Phase
●
Za podešavanje položaja zaslona
●
Za poboljšanje jasnoće i stabilnosti zaslona
Audio
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
Volume
●
Za podešavanje glasnoće
27MP38VQ 27MP38HQ
Others
Language
Power Indicator
●
●
●
●
●
●
Automatic Standby
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Resolution
Analog: D-SUB (analogni signal) ulaz.
yy
Digital: DVI-D (digitalni signal) ulaz.
yy
HDMI: HDMI (digitalni signal) ulaz.
yy
●
Za prilagođavanje statusa zaslona za korisničko
radno okruženje
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
19
Picture
HR
HRVATSKI
1 Pritisnite tipku MENU na dnu sklopa monitora kako biste
otvorili OSD Menu.
2 Da biste otvorili više mogućnosti postavka odaberite tipku
"Next Menu".
3 Otvorite Picture pritiskom na tipku ▼.
4 Podesite postavke pritiskanjem tipki ◄ ili ► ili ▼.
5 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih
stavki izbornika koristite strelicu za kretanje prema gore (
).
Svaka je opcija pojašnjena u nastavku.
Menu > Next Menu > Picture
opis
Sharpness
za podešavanje jasnoće zaslona
Black Level
Postavlja razinu pomaka (samo za HDMI).
y yPomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju
monitor može prikazati.
19M38H
20M38H
22M38H
High (Visoko)
Održava trenutni omjer kontrasta zaslona.
27MP38VQ 27MP38HQ
Low (Nisko)
Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u
trenutnom omjeru kontrasta zaslona.
Overscan
za odabir raspona izlazne slike za određivanje vremena u HDMI ulazu (samo
za HDMI ulaz). Prilikom priključivanja opreme na AV, preporučamo da uključite
funkciju „Overscan“.
24M38H
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
20
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Color
HRVATSKI
HR
1 Pritisnite tipku MENU na dnu sklopa monitora kako
biste otvorili OSD Menu.
2 Da biste otvorili više mogućnosti postavka odaberite
tipku "Next Menu".
3 Odaberite Color pritiskom na tipku ►.
4 Otvorite Color pritiskom na tipku ▼.
5 Podesite postavke pritiskanjem tipki ◄ ili ► ili ▼.
6 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje
drugih stavki izbornika koristite strelicu za kretanje
prema gore ( ).
Svaka je opcija pojašnjena u nastavku.
Menu > Next Menu > Color
opis
Gamma
Vidi svoju gama vrijednost. : Gamma 0(Gama 0), Gamma 1(Gama 1), Gamma
2(Gama 2), Off(Isključen)na monitoru, visoka gama vrijednost prikazuje crnu sliku a
niska gama vrijednost prikazuje bjelkastu sliku.
Ako korisnik ne želi prilagodljive game, može izabrati isključitev Game.
Color Temp
Custom
• Red(Crvena):Postavljanje vlastitih razina crvene boje.
• Green(Zelena): Postavljanje vlastitih razina zelene boje.
• Blue(Plava):Postavljanje vlastitih razina plave boje.
Odaberite boju zaslona.
Warm (Topla): Postavljanje zaslona na toplu boju (više crvene).
Medium (Srednja): Postavljanje zaslona na srednju toplinu boje.
Cool (Hladna): Postavljanje zaslona na hladnu boju (više plave).
Six Color
27MP38VQ 27MP38HQ
Color Reset
27MP38VQ 27MP38HQ
postavlja i pohranjuje nijanse i zasićenost za šest boja (Red/Green/Blue/Cyan/
Magenta/Yellow) da bi bili zadovoljeni korisnički zahtjevi boja. Hue
Saturation
podešava nijansiranost zaslona.
za podešavanje oštrine boje na zaslonu. Niže vrijednosti čine
oštrinu boje slabije i svjetlije, dok veće vrijednosti čine oštrinu boje
jačom a boje tamnije.
vraća postavke na tvorničke za spajanje trenutnog ulaznog uređaja.
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
21
Display
HR
HRVATSKI
1 Pritisnite tipku MENU na dnu sklopa monitora kako biste
otvorili OSD Menu.
2 Da biste otvorili više mogućnosti postavka odaberite tipku
"Next Menu".
3 Odaberite Display pritiskom na tipku ►.
4 Otvorite Display pritiskom na tipku ▼.
5 Podesite postavke pritiskanjem tipki ◄ ili ► ili ▼.
6 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih
stavki izbornika koristite strelicu za kretanje prema gore (
).
Svaka je opcija pojašnjena u nastavku.
Menu > Next Menu > Display
Opis
Horizontal
Za pomicanje slike ulijevo ili udesno.
Vertical
Za pomicanje slike prema gore ili dolje.
Clock
Za smanjivanje bilo kakvih vertikalnih traka ili linija vidljivih na pozadini zaslona.
Horizontalni zaslon će se također mijenjati.
Phase
Za podešavanje središta prikaza. Pomoću ove funkcije možete ukloniti horizontalni šum i raščistiti ili izoštriti prikaz znakova.
Audio
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
1 Pritisnite tipku MENU na dnu sklopa monitora kako biste
otvorili OSD Menu.
2 Da biste otvorili više mogućnosti postavka odaberite tipku
"Next Menu".
3 Odaberite Audio pritiskom na tipku ►.
4 Otvorite Volume pritiskom na tipku ▼.
5 Podesite postavke pritiskom na tipku ◄ ili ►.
6 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih
stavki izbornika koristite strelicu za kretanje prema gore (
).
Svaka je opcija pojašnjena u nastavku.
Menu > Next Menu > Audio
Volume
Opis
Za podešavanje slušalica / naglavnih slušalica (samo za HDMI ulaz).
22
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Others
HRVATSKI
HR
1 Pritisnite tipku MENU na dnu sklopa monitora kako biste
otvorili OSD Menu.
2 Da biste otvorili više mogućnosti postavka odaberite tipku
"Next Menu".
3 Odaberite Others pritiskom na tipku ►.
4 Otvorite Others pritiskom na tipku ▼.
5 Podesite postavke pritiskanjem tipki ◄ ili ► ili ▼.
6 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih
stavki izbornika koristite strelicu za kretanje prema gore (
).
Svaka je opcija pojašnjena u nastavku.
Menu > Next Menu > Others
Opis
Language
Za podešavanje jezika za prikaz upravljačkih naziva.
Power Indicator
Ovom funkcijom postavljate indikator napajanja na donjoj strani monitora na On
(uključeno) ili Off (isključeno). Ako postavite na Off, isključit će se.
Ako podesite na On u bilo koje vrijeme, indikator će automatski biti uključen.
Automatic Standby
Monitor će u jednom razdoblju automatski preći u stanje pripravljenosti.
19M38H
20M38H
22M38H
24M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Resolution
Korisnik može podesiti željenu rezoluciju. Ova je značajka omogućena samo kad
je razlučivost zaslona na računalu postavljena na sljedeći način, osim u pogrešnoj
izlaznoj razlučivosti vašeg računala.
Off, 1024x768, 1280x768, 1360x768,
1366x768
19M38A
19M38D
19M38H
20M38A
22M38A
24M38A
27MP38VQ
20M38D
22M38D
24M38D
27MP38HQ
20M38H
22M38H
24M38H
Off, 1024x768, 1280x768, 1360x768,
1366x768
Off, 1280x960, 1600x900
Off, 1440x900, 1600x900
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
23
Postavke READER
HR
HRVATSKI
1 Pritisnite tipku READER na dnu sklopa monitora da biste
otvorili OSD Reader Mode.
2 Podesite postavke pritiskom na tipku ◄ ili ►.
3 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
Svaka je opcija pojašnjena u nastavku.
Reader Mode
Opis
Reader 1
To je način rada prema kojem je zaslon prilagođen najbolje za novine. Ako želite
da je zaslon svjetliji, možete podesiti svijetlost u OSD izborniku.
Reader 2
To je način rada prema kojem je zaslon prilagođen najbolje za crtiće. Ako želite
da je zaslon svjetliji, možete podesiti svijetlost u OSD izborniku.
Reader Off
To je način rada kada je način rada čitanje isključen.
NAPOMENA
Ako je opcija Reader Mode na Reader 1 ili Reader 2, Picture Mode će automatski biti Custom , SMART ENERGY
SAVING i Color Weakness će automatski biti Off.
24
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Postavke FUNC.
HRVATSKI
HR
SMART ENERGY SAVING
1 Pritisnite tipku FUNC. na dnu sklopa monitora kako biste
otvorili OSD FUNC..
2 Otvorite SMART ENERGY SAVING pritiskom na tipku ▼.
3 Podesite postavke pritiskom na tipku ◄ ili ►.
4 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih
stavki izbornika koristite strelicu za kretanje prema gore (
).
Svaka je opcija pojašnjena u nastavku.
SMART ENERGY SAVING
Opis
High
Omogućava SMART ENERGY SAVING možete uštedjeti energiju ovom efikasnom
funkcijom visoke energije.
Low
Omogućava SMART ENERGY SAVING možete uštedjeti energiju ovom efikasnom
funkcijom niske energije.
Off(Isključeno)
Onemogućava funkciju SMART ENERGY SAVING.
* SMART ENERGY SAVING (INTELIGENTNO ČUVANJE ENERGIJE): Uštedite energiju koristeći algoritam za kompenzaciju svjetline.
NAPOMENA
Rješavanje podataka ovisi o ploči. Dakle, te vrijednosti moraju biti drugačiji od svake ploče i ploče
yy
od trgovca. Ako je postavka SMART ENERGY SAVING (PAMETNA UŠTEDA ENERGIJE) na High
(VISOKO) ali Low (NISKO), svjetlina monitora se povečava ili smanjuje, ovisi o izvoru.
Ako je opcija SMART ENERGY SAVING na High ili Low, Picture Mode automatski će biti Custom ,
yy
Reader Mode i Color Weakness automatski će biti Off.
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
25
Picture Mode
HR
HRVATSKI
1 Pritisnite tipku FUNC. na dnu sklopa monitora kako biste
otvorili OSD FUNC..
2 Odaberite Picture Mode pritiskom na tipku ►.
3 Otvorite Picture Mode pritiskom na tipku ▼.
4 Podesite postavke pritiskom na tipku ◄ ili ►.
5 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih
stavki izbornika koristite strelicu za kretanje prema gore (
).
Svaka je opcija pojašnjena u nastavku.
Picture Mode
opis
Custom
pri ovom načinu rada korisnik može podešavati svaki zaseban element. U glavnom izborniku se
može podešavati način prikaza boje.
Text
način rada pri kojem su postavke zaslona prilagođene za obradu teksta.
Photo
način rada pri kojem su postavke zaslona prilagođene za pregledavanje slika.
Cinema
način rada pri kojem su postavke zaslona prilagođene za gledanje filmova.
Game
način pri kojem je zaslon najbolje prilagođen za igranje igri.
19M38H
24M38H
20M38H
22M38H
27MP38VQ 27MP38HQ
Picture Mode
opis
Custom
pri ovom načinu rada korisnik može podešavati svaki zaseban element. U glavnom izborniku se
može podešavati način prikaza boje.
Vivid 1
podešavanje video slike za tamnije okruženje povećavanjem kontrasta, svjetline, boje i oštrine.
Vivid 2
Standard
podešavanje slike za normalno okruženje.
Cinema
način rada pri kojem su postavke zaslona prilagođene za gledanje filmova.
NAPOMENA
Ako opcija Picture Mode nije Custom, Reader Mode, SMART ENERGY SAVING i Color Weakness automatski će
biti Off .
26
PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI
Color Weakness
HRVATSKI
HR
1 Pritisnite tipku FUNC. na dnu sklopa monitora kako biste
otvorili OSD FUNC..
2 Odaberite Color Weakness pritiskom na tipku ►.
3 Otvorite Color Weakness pritiskom na tipku ▼.
4 Podesite postavke pritiskom na tipku ◄ ili ►.
5 Odaberite EXIT (Izlaz) za izlazak iz OSD izbornika.
Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih
stavki izbornika koristite strelicu za kretanje prema gore (
).
Dostupne postavke programa opisane su ispod.
Color Weakness
Opis
On
Ovaj način rada je za korisnike koji ne mogu razlikovati zelenu i crvenu boju. Omogućava
korisnicima koji teško razlikuju boje da razlikuju ove dvije boje.
Off
To je način, u kojem je Color Weakness način isklopljen.
NAPOMENA
To je pomoć za korisnike sa problemima gledanja boja. Zato, ako vam ne odgovara slika, molimo
yy
isključite ovu funkcionalnost.
Ova funkcionalnost ne može razlikovati nekihbojau nekim slikama.
yy
Ako opcija Color Weakness nije na Off , Reader Mode i SMART ENERGY SAVING će biti na Off i
yy
Picture Mode automatski će biti na Custom.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
27
Provjerite sljedeće prije pozivanja servisera.
Slika se ne prikazuje
Je li kabel napajanja monitora
priključen?
y y Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u utičnicu.
y y Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
y y Ako je zaslon u načinu za uštedu energije, pokušajte pomaknuti miš ili
pritisnite bilo koju tipku kako biste uključili zaslon.
y y Pokušajte uključiti računalo.
Vidite li na zaslonu poruku "OUT OF y y Ova se poruka prikazuje kada je signal s računala (video kartice)
RANGE" (izvan dosega)?
izvan raspona vodoravne ili okomite frekvencije zaslona. Pogledajte
poglavlje 'Specifikacije' u ovom priručniku i ponovo konfigurirajte
zaslon.
Vidite li na zaslonu poruku "NO
y y Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema
SIGNAL" ?
ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
Svijetli li indikator napajanja?
Treperi li indikator napajanja?
Vidite li na zaslonu poruku "OSD LOCKED" (OSD zaključan)?
Vidite li “OSD LOCKED” (OSD
zaključan) kad pritisnete gumb
MENU (Izbornik)?
y y Trenutne kontrolne postavke mogu se zaštititi kako se ne bi mogle
nehotično promijeniti. OSD kontrole možete otključati u bilo kojem trenutku držanjem gumba MENU (Izbornik) pritisnutim nekoliko sekundi;
prikazat će se poruka “OSD UNLOCKED” (OSD otključan).
Nepravilna slika na zaslonu
y y Pritisnite gumb AUTO (Automatski) za automatski odabir idealnih
postavki slike na zaslonu.
U pozadini zaslona vidljive su
y y Pritisnite gumb AUTO (Automatski) za automatski odabir idealnih
okomite trake.
postavki slike na zaslonu.
Pojava vodoravnog šuma na slici ili y y Pritisnite gumb AUTO (Automatski) za automatski odabir idealnih
nejasan prikaz znakova.
postavki slike na zaslonu.
y y Provjerite Control Panel (Upravljačka ploča) ► Display (Zaslon) ►
Settings (Postavke) i zaslon prilagodite preporučenoj razlučivosti ili
sliku prilagodite idealnoj postavci. Postavku boje postavite na vrijednost višu od 24 bita (true color).
Položaj zaslona je nepravilan.
HR
HRVATSKI
RJEŠAVANJE PROBLEMA
28
RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
HRVATSKI
HR
Provjerite Control Panel (Upravljačka ploča) ► Display (Zaslon) ► Settings (Postavke) i poyy
gledajte je li promijenjena frekvencija ili razlučivost. Ako jest, video karticu prilagodite preporučenoj
razlučivosti.
Ako nije odabrana preporučena razlučivost (optimalna razlučivost), slova mogu biti mutna, a slika na
yy
zaslonu prigušena, odsječena ili zakrivljena. Svakako odaberite preporučenu razlučivost.
Metoda postavljanja može se razlikovati ovisno o računalu i operacijskom sustavu, a video kartica
yy
možda neće podržavati iznad spomenutu razlučivost. U tom se slučaju obratite proizvođaču računala
ili video kartice.
Nepravilna slika na zaslonu
Boja zaslona je monokromatska ili
neispravna.
y y Provjerite je li signalni kabel ispravno priključen i pričvrstite ga
odvijačem ako je potrebno.
y y Provjerite je li video kartica pravilno umetnuta u utor.
y y Postavku boje postavite na vrijednost višu od 24 bita (true color) u
Control Panel (Upravljačka ploča) ► Settings (Postavke).
Slika na zaslonu treperi.
y y Ako je zaslon postavljen u način rada s ispreplitanjem (interlace),
promijenite postavku u preporučenu razlučivost.
Vidite li poruku "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat,
pronađen Plug&Play (VESA DDC) monitor)?
Jeste li instalirali upravljački program monitora?
y y Obvezno instalirajte pokretač prikaza s naše internet stranice: http://
www.lg.com.
y y Svakako provjerite podržava li video kartica funkciju Plug&Play.
SPECIFIKACIJE
29
19M38A
19M38D
Zaslon
Razlučivost
19M38H
Vrsta zaslona
Otklon piksela
Ravni TFT LCD zaslon od s aktivnom matricom
Premaz protiv odsjaja
0,3 mm x 0,3 mm (otklon piksela)
Maks.
1366 x 768 @ 60 Hz
Preporučeno
VESA 1366 x 768 @ 60 Hz
Potrošnja energije (tip.) Uključeno: 18 W tip. (Uvjet izlaza) *
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
Isključeno ≤ 0,3 W
Priključak za napajanje 19 V
0,8 A
AC-DC Adapter
Model ADS-18SG-19-3 19016G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPG, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPI, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPCU,proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPB, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016EPCU-L, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP42, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-U, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP60-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model DA-16C19, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16D19FG, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16E19FK, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16E19FA, proizvodi Asian Power Devices Inc.
Izlazni napon : 19 V
Dimenzije
(širina x visina x dubina)
S postoljem
0,84 A
441,3 mm x 350,2 mm x 167,8 mm
Bez postolja
441,3 mm x 278,1 mm x 57,3 mm
Masa
1,9 kg
Raspon nagiba
-5° do 20°
Uvjeti
okruženja
Radna temperatura
Radna vlažnost
0°C do 40 °C
≤ 80%
Temperatura za
spremanje
Vlažnost spremišta
-20°C do 60 °C
≤ 85%
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).
HR
HRVATSKI
SPECIFIKACIJE
30
SPECIFIKACIJE
HRVATSKI
HR
Videosignal
19M38A
19M38D
19M38H
●
●
●
●
●
●
Vodoravna
frekvencija
30 kHz do 83 kHz (automatski)
30 kHz do 61 kHz (automatski)
Okomita frekven- 56 Hz do 75 Hz (D-SUB)
cija
56 Hz do 75 Hz (DVI-D)
●
56 Hz do 75 Hz (HDMI)
Sinkronizacija
Ulazni priključak
●
Odvojena sinkronizacija
digitalno
●
15-pinski D-SUB priključak
●
DVI-D priključak (digitalni)
HDMI priključak
●
●
●
●
●
●
●
●
SPECIFIKACIJE
31
20M38A
20M38D
Zaslon
Razlučivost
20M38H
Vrsta zaslona
Otklon piksela
Ravni TFT LCD zaslon od s aktivnom matricom
Premaz protiv odsjaja
0,271 mm x 0,262 mm (otklon piksela)
Maks.
1600 x 900 @ 60 Hz
Preporučeno
VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
Potrošnja energije (tip.) Uključeno: 18 W tip. (Uvjet izlaza) *
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
Isključeno ≤ 0,3 W
Priključak za napajanje 19 V
0,8 A
AC-DC Adapter
Model ADS-18SG-19-3 19016G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPG, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPI, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPCU,proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPB, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016EPCU-L, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP42, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-U, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP60-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model DA-16C19, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16D19FG, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16E19FK, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16E19FA, proizvodi Asian Power Devices Inc.
Izlazni napon : 19 V
Dimenzije
(širina x visina x dubina)
S postoljem
0,84 A
463,0 mm x 358,8 mm x 167,8 mm
Bez postolja
463,0 mm x 286,5 mm x 57,4 mm
Masa
2,0 kg
Raspon nagiba
-5° do 20°
Uvjeti
okruženja
Radna temperatura
Radna vlažnost
0°C do 40 °C
≤ 80%
Temperatura za
spremanje
Vlažnost spremišta
-20°C do 60 °C
≤ 85%
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).
HR
HRVATSKI
SPECIFIKACIJE
32
SPECIFIKACIJE
HRVATSKI
HR
Videosignal
20M38A
20M38D
20M38H
●
●
●
●
Vodoravna
frekvencija
30 kHz do 83 kHz (automatski)
30 kHz do 61 kHz (automatski)
●
Okomita frekvencija
56 Hz do 75 Hz (D-SUB)
●
56 Hz do 75 Hz (DVI-D)
●
56 Hz do 75 Hz (HDMI)
Sinkronizacija
Ulazni priključak
●
Odvojena sinkronizacija
digitalno
●
15-pinski D-SUB priključak
●
DVI-D priključak (digitalni)
HDMI priključak
●
●
●
●
●
●
●
●
SPECIFIKACIJE
33
22M38A
22M38D
Zaslon
Razlučivost
22M38H
Vrsta zaslona
Otklon piksela
Ravni TFT LCD zaslon od s aktivnom matricom
Premaz protiv odsjaja
0,248 mm x 0,248 mm (otklon piksela)
Maks.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Preporučeno
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Potrošnja energije (tip.) Uključeno: 18,8 W tip. (Uvjet izlaza) *
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
Isključeno ≤ 0,3 W
Priključak za napajanje 19 V
1,2 A Ili 19 V
0,8 A
AC-DC Adapter
Model ADS-40SG-19-3 19025G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPI-1,proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPB-2, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP51, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model PA-1021-23, proizvodi Lite-On Technology Corporation
Izlazni napon : 19 V
1,3 A
Model ADS-18SG-19-3 19016G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPG, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPI, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPCU, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPB, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP42, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-U, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model DA-16C19, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16D19FG, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16E19FA, proizvodi Asian Power Devices Inc.
Izlazni napon : 19 V
Dimenzije
(širina x visina x dubina)
Masa
S postoljem
0,84 A
508,5 mm x 386,5 mm x 186,7 mm
Bez postolja
508,5 mm x 315,7 mm x 56,8 mm
22M38A
22M38D
22M38H
2,4 kg
2,7 kg
Raspon nagiba
-5° do 20°
Uvjeti
okruženja
Radna temperatura
Radna vlažnost
0°C do 40 °C
≤ 80%
Temperatura za
spremanje
Vlažnost spremišta
-20°C do 60 °C
≤ 85%
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).
HR
HRVATSKI
SPECIFIKACIJE
34
SPECIFIKACIJE
HRVATSKI
HR
Videosignal
22M38A
22M38D
22M38H
Vodoravna
frekvencija
30 kHz do 83 kHz (automatski)
30 kHz do 61 kHz (automatski)
●
●
●
Okomita frekvencija
56 Hz do 75 Hz (D-SUB)
●
●
●
56 Hz do 75 Hz (DVI-D)
●
56 Hz do 75 Hz (HDMI)
Sinkronizacija
Ulazni priključak
●
Odvojena sinkronizacija
digitalno
●
15-pinski D-SUB priključak
●
DVI-D priključak (digitalni)
HDMI priključak
●
●
●
●
●
●
●
●
SPECIFIKACIJE
35
24M38A
24M38D
Zaslon
Razlučivost
24M38H
Vrsta zaslona
Otklon piksela
Ravni TFT LCD zaslon od s aktivnom matricom
Premaz protiv odsjaja
0,272 mm x 0,272 mm (otklon piksela)
Maks.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Preporučeno
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Potrošnja energije (tip.) Uključeno: 27,5 W tip. (Uvjet izlaza) *
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
Isključeno ≤ 0,3 W
Priključak za napajanje 19 V
1,2 A
AC-DC Adapter
Model ADS-40SG-19-3 19025G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPI-1,proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPB-2, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP51, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model PA-1021-23, proizvodi Lite-On Technology Corporation
Izlazni napon : 19 V
Dimenzije
(širina x visina x dubina)
S postoljem
1,3 A
556,2 mm x 415,1 mm x 186,7 mm
Bez postolja
556,2 mm x 344,0 mm x 56,8 mm
Masa
2,8 kg
Raspon nagiba
-5° do 20°
Uvjeti
okruženja
Radna temperatura
Radna vlažnost
0°C do 40 °C
≤ 80%
Temperatura za
spremanje
Vlažnost spremišta
-20°C do 60 °C
≤ 85%
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).
HR
HRVATSKI
SPECIFIKACIJE
36
SPECIFIKACIJE
HRVATSKI
HR
Videosignal
24M38A
24M38D
24M38H
Vodoravna
frekvencija
30 kHz do 83 kHz (automatski)
30 kHz do 61 kHz (automatski)
●
●
●
Okomita frekvencija
56 Hz do 75 Hz (D-SUB)
●
●
●
56 Hz do 75 Hz (DVI-D)
●
56 Hz do 75 Hz (HDMI)
Sinkronizacija
Ulazni priključak
●
Odvojena sinkronizacija
digitalno
●
15-pinski D-SUB priključak
●
DVI-D priključak (digitalni)
HDMI priključak
●
●
●
●
●
●
●
●
SPECIFIKACIJE
37
27MP38HQ 27MP38VQ
Zaslon
Razlučivost
Vrsta zaslona
Otklon piksela
Ravni TFT LCD zaslon od s aktivnom matricom
Premaz protiv odsjaja
0,311 mm x 0,311 mm (otklon piksela)
Maks.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Preporučeno
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Potrošnja energije (tip.) Uključeno: 31,13 W tip. (Uvjet izlaza) *
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
Isključeno ≤ 0,3 W
Priključak za napajanje 19 V
1,6 A
AC-DC Adapter
Model ADS-40SG-19-3 19032G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPI-1,proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP51A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model PA-1031-23, proizvodi Lite-On Technology Corporation
Izlazni napon : 19 V
Dimenzije
(širina x visina x dubina)
S postoljem
1,7 A
641,4 mm x 459,7 mm x 203,0 mm
Bez postolja
641,4 mm x 393,0 mm x 48,2 mm
Masa
4,4 kg
Raspon nagiba
-5° do 20°
Uvjeti
okruženja
Radna temperatura
Radna vlažnost
0°C do 40 °C
≤ 80%
Temperatura za
spremanje
Vlažnost spremišta
-20°C do 60 °C
≤ 85%
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).
HR
HRVATSKI
SPECIFIKACIJE
38
SPECIFIKACIJE
HRVATSKI
HR
Videosignal
27MP38VQ
Vodoravna
frekvencija
30 kHz do 83 kHz (automatski)
30 kHz do 61 kHz (automatski)
●
●
Okomita
frekvencija
56 Hz do 75 Hz (D-SUB)
●
●
Sinkronizacija
Ulazni priključak
27MP38HQ
56 Hz do 75 Hz (DVI-D)
56 Hz do 75 Hz (HDMI)
Odvojena sinkronizacija
digitalno
15-pinski D-SUB priključak
●
●
●
●
●
●
●
●
●
DVI-D priključak (digitalni)
HDMI priključak
●
●
●
SPECIFIKACIJE
39
Unaprijed postavljeni načini rada (razlučivost)
HR
HRVATSKI
D-SUB/DVI-D VRIJEME
19M38A
19M38D
19M38H
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Polaritet
(V/O)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
832 x 624
49,725
75
-/-
1024 x 768
48,363
60
-/-
1366 x 768
47,712
60
+/+
20M38A
20M38D
Preporučeni način rada
20M38H
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Polaritet
(V/O)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1600 x 900
60,000
60
+/+
22M38A
22M38D
22M38H
24M38A
24M38D
24M38H
Preporučeni način rada
27MP38HQ 27MP38VQ
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Polaritet
(V/O)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Preporučeni način rada
40
SPECIFIKACIJE
HRVATSKI
HR
HDMI VRIJEME
19M38H
20M38H
Modus tvorničke podrške
(Sadašnji modus)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
22M38H
24M38H
HDMI
27MP38VQ 27MP38HQ
Modus tvorničke podrške
(Sadašnji modus)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Preporučeni način
rada
Indikator
Način rada
Boja LED indikatora
Uključeno
Bijelo
Stanje mirovanja
Treptavo bijelo
Isključeno
Isključeno
HDMI
PRAVILNO DRŽANJE TIJELA
41
Pravilno držanje tijela tijekom korištenja monitora.
Prilagodite monitor
i držanje tijela tako
da imate optimalan kut gledanja.
Ruke lagano stavite
na tipkovnicu, držite
ih savijene u laktovima i vodoravno.
Položaj monitora prilagodite tako da izbjegnete
odsjaj.
HR
HRVATSKI
PRAVILNO DRŽANJE TIJELA
Prije korištenja proizvoda obavezno pročitajte
sigurnosne mjere.
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na
poleđini i jednoj strani proizvoda.
Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku
uslugu.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising