LG 24GM79G-B Upute za korištenje
Korisnički Priručnik
LED MONITOR*
*LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sigurnosne informacije.
LED monitor - popis modela
24GM79G
www.lg.com
2
SADRŽAJ
SADRŽAJ
HRVATSKI
HR
3
LICENCA
18
POSTAVKE KORISNIKA
18
Aktiviranje glavnog izbornika
4
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
18
- Značajke glavnog izbornika
4
Komponente proizvoda
19
Postavke korisnika
5
Podržani upravljački programi i softver
19
- Postavke izbornika
6
Opis komponenti i gumba
7
- Način korištenja upravljačkog gumba
23
RJEŠAVANJE PROBLEMA
8
Premještanje i podizanje monitora
9
Montiranje monitora
9
- Sastavljanje baze postolja
25
SPECIFIKACIJE
10
- Pomoću držača kabela
25
24GM79G
10
- Postavljanje na stol
26
Tvornički način podrške
11
- Prilagodba visine postolja
26
HDMI vrijednosti (video)
11
- Podešavanje kuta
26
LED indikator napajanja
13
- Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
13
- Montiranje ploče zidnog nosača
14
- Montiranje na zid
15
KORIŠTENJE MONITORA
15
Povezivanje s računalom
15
- HDMI priključak
15
- DisplayPort priključak
16
Povezivanje perifernih uređaja
16
- Povezivanje s računalom pomoću USB
kabela
17
Povezivanje s A/V uređajima
17
- HDMI priključak
17
Povezivanje s vanjskim uređajima
17
- Priključivanje slušalica
3
LICENCA
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
VESA, logotip VESA, logotip sukladnosti za DisplayPort i logotip sukladnosti za
DisplayPort za dvostruke izvore su registrirani zaštitni znakovi organizacije Video
Electronics Standards Association.
Sljedeći sadržaj se odnosi na monitor koji se prodaje na europskom tržištu, te mora zadovoljiti ERP Direktivu:
* Ovaj monitor je konfiguriran za automatsko isključivanje nakon 4 sata od paljenja monitora, ako nije bilo novog
podešavanja monitora.
* Da bi onemogućili ovu postavku, promijenite postavku na "Isključeno" u OSD izborniku “Automatic Stand by (Automatski način spremnosti)”.
HR
HRVATSKI
Svaki model ima zasebne licence. Više informacija o licenci potražite na adresi www.lg.com.
4
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
HR
Komponente proizvoda
Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako neke komponente nedostaju, obratite se u
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Napominjemo da proizvod i komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih
ovdje.
CD (korisnički priručnik)
/ kartica
Kabel napajanja
(Hrvatski)
HDMI Kabel
DisplayPort Kabel
(Ovaj kabel nije priložen u
svim državama.)
Tijelo postolja
(Ovaj kabel nije priložen u
svim državama.)
Baza postolja
Držač kabela
ili
4 vijka
USB 3.0 kabel vrste A-B
(Ovaj kabel nije priložen u
svim državama.)
5
UPOZORENJE
NAPOMENA
Napominjemo da komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.
yy
Sve informacije i specifikacije u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se
yy
poboljšale radne karakteristike proizvoda.
Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se obratyy
ite u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Podržani upravljački programi i softver
Možete preuzeti i instalirati najnoviju inačicu s internet stranice LGE (www.lg.com).
Upravljački programi i softver
Instalacijski prioritet
24GM79G
Upravljački program monitora
Preporučeno
O
OnScreen Control
Preporučeno
O
HR
HRVATSKI
Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
yy
Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.
yy
y y Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
y y Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će se javljati
šum slike.
6
Opis komponenti i gumba
1
5V
0.9 A
2 H/P
HRVATSKI
HR
AC-IN电源输入
Upravljački gumb
FPS1
FPS2
RTS
Custom
(Game)
LED indikator napajanja
y y Uključeno Napajanje uključeno
y y Isključeno Napajanje isključeno
Custom
Gumbi na prednjoj strani
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
Ulazni priključak
NAPOMENA
y y Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.
7
Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili njegovim pomicanjem prstom
ulijevo/udesno.
Osnovne funkcije
◄/►
Uključivanje
Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb.
Isključivanje
Kako biste isključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački gumb i
zadržite pritisak.
Upravljanje
glasnoćom
Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačkog gumba ulijevo/
udesno.
HR
HRVATSKI
Način korištenja upravljačkog gumba
8
Premještanje i podizanje monitora
HRVATSKI
HR
Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite
ove upute kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na
monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao
njegov siguran transport bez obzira na njegov oblik ili
veličinu.
OPREZ
Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje
yy
zaslona monitora. To može dovesti do oštećivanja
zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje
slika.
Prije pokušaja njegovog premještanja
yy
preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
Prije premještanja ili podizanja monitora
yy
isključite kabel za napajanje i sve ostale
kabele.
Čvrsto držite gornji i donji dio okvira moniyy
tora. Nemojte držati za samu ploču monitora.
y y Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb
na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost
monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje
monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i
na upravljačkom gumbu.
Kada držite monitor, zaslon ne smije biti
yy
okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
Prilikom premještanja monitora izbjegavajte
yy
snažno protresanje ili vibriranje proizvoda.
Prilikom premještanja monitora držite ga usyy
pravno te ga nikada nemojte okretati na bok
ili ga naginjati na bilo koju stranu.
9
Montiranje monitora
HR
HRVATSKI
Sastavljanje baze postolja
1
4
UPOZORENJE
Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu
yy
prekrijte mekanom tkaninom.
2
UPOZORENJE
3
y y Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične
postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
y y Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga
za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti
od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
y y Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte
dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli
biste oštetiti zaslon monitora.
y y Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati
strane materije (ulja, maziva itd.) na vijke. (Na taj
način možete oštetiti proizvod.)
y y Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može
oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena
jamstvom proizvoda.
NAPOMENA
Postolje možete rastaviti redoslijedom
yy
suprotnim onome u za sastavljanje.
10
HRVATSKI
HR
Pomoću držača kabela
Postavljanje na stol
Za postavljanje kabela poklopac za ulazni priključak
postavite kao što je prikazano na ilustraciji.
1 Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom
položaju.
Smjestite ga najmanje 100 mm od zida kako bi se
zajamčilo dostatno prozračivanje.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
2 Spojite kabel za struju na monitor, zatim priključite
kabel za struju u zidnu utičnicu.
3 Kako biste uključili monitor, pritisnite upravljački
gumb na donjoj strani monitora.
OPREZ
Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte
yy
kabel napajanja. Postoji rizik od strujnog udara.
11
Podešavanje kuta
1 Prilikom upravljanja monitorom svakako ga držite
1 Postavite monitor u uspravnom položaju, montiran
objema rukama.
na bazu postolja.
2 Podesite kut zaslona. Kut zaslona možete podesiti
prema naprijed ili natrag za više udoban kut gledanja.
35
-5
2 Visina se može prilagoditi za maksimalno
130,0 mm.
130,0 mm
Stražnja strana
Prednja strana
UPOZORENJE
Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili
yy
prste, donji dio monitora nemojte držati kako je
prikazano na slici u nastavku.
UPOZORENJE
Nemojte stavljati prste ili ruku
yy
između zaslona i baze (postolja)
prilikom prilagodbe visine
zaslona.
Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora
yy
ne dodirujete ili pritišćete područje zaslona.
HR
HRVATSKI
Prilagodba visine postolja
12
Značajka okretanja
3 Zakrenite monitor udesno kako je prikazano na slici.
HRVATSKI
HR
Značajka okretanja omogućuje zaokretanje monitora za
90 stupnjeva udesno.
Glava
4 Dovršite postavljanje okretanjem monitora za 90°,
Postolje
kao što je prikazano u nastavku.
UPOZORENJE
y y Kako ne biste ogrebali bazu postolja, pazite da
postolje ne dođe u dodir s monitorom prilikom
zakretanja monitora.
1 Podignite monitor na maksimalnu visinu.
NAPOMENA
2 Podesite kut monitora u smjeru strelice kako je
prikazano na slici.
Značajka zaslona Auto Pivot (Automatsko okreyy
tanje) nije podržana.
Zaslon se može jednostavno okrenuti pomoću
yy
prečaca za okretanje zaslona koji nudi operacijski
sustav Windows. Napominjemo da neke verzije
operacijskog sustava Windows i neki upravljački
programi za grafičke kartice mogu koristiti
drugačije postavke prečaca za okretanje zaslona
ili možda uopće ne podržavaju prečac za okretanje
zaslona.
Kombinacija tipki prečaca za okretanje zaslona u
yy
operacijskom sustavu Windows
- - 0°: Ctrl + Alt + strelica gore (↑)
- - 90°: Ctrl + Alt + strelica lijevo (←)
- - 180°: Ctrl + Alt + strelica dolje (↓)
- - 270°: Ctrl + Alt + strelica desno (→)
13
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na
stražnjoj strani monitora.
Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u
korisničkom priručniku za sigurnosni uređaj Kensington
ili na web-mjestu http://www.kensington.com.
Kabelom sigurnosnog sustava Kensington povežite
monitor i stol.
Montiranje ploče zidnog nosača
Ovaj monitor podržava specifikacije standardnog zidnog
nosača ili kompatibilnog uređaja za zidnu montažu.
1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje.
Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu prekrijte
mekanom tkaninom.
2 Odvajanje tijela postolja.
3 Ploču zidnog nosača postavite na monitor i
poravnajte je s otvorima za vijke.
4 Pomoću odvijača zategnite četiri vijka kako biste
ploču pričvrstili za monitor.
NAPOMENA
Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
yy
Više informacija o montaži potražite u vodiču za
yy
postavljanje zidnog nosača.
Pazite kako prilikom montiranja zidnog nosača ne
yy
biste primijenili preveliku silu, što može dovest do
oštećivanja zaslona monitora.
NAPOMENA
Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington nije
yy
obavezno. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini elektroničkom robom.
HR
HRVATSKI
Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
14
Stenska instalacija (A x B)
yy
Montiranje na zid
HRVATSKI
HR
Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite
oko 100 mm prostora sa svake strane monitora kako
biste osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za
montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Upute za montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača potražite u
priručniku.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu
monitora pričvrstite zidni nosač (opcijski).
Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.
A
B
OPREZ
Prije premještanja ili postavljanja monitora
yy
iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli
strujni udar.
Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor
yy
može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite originalni
zidni nosač tvrtke LG. Više informacija zatražite u
lokalnoj trgovini ili kod kvalificiranog instalatera.
Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može
yy
oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena
jamstvom proizvoda.
Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s
yy
VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem
neodgovarajućih komponenata neće biti pokrivena
jamstvom proizvoda.
Duljina vijka s vanjske površine stražnjeg poklopca
yy
treba biti pod 8mm.
Podstava ugradnje na zid
1 Ako čete koristiti duže vijke nego je propisano, mogli biste nanijeti štetu unutarnjim dijelovima sklopa
zaslona.
Zadnji poklopac
2 Ako čete koristiti vijke koji nisu prikladni, može doći do
oštečivanja proizvoda ili do toga da padne sa zida. U
tom slučaju, LG ne odgovara za posljedice.
Podstava ugradnje na zid
Zadnji poklopac
standardni vijak
Stenska instalacija (A x B)
Standardni vijak
Broj vijaka
Ploča zidnog
nosača (dodatno)
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
maksimalno 8mm
NAPOMENA
Koriste vijke čija specifikacija odgovara standardu
yy
VESA.
Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i
yy
sve potrebne dijelove.
Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Dodatnu
yy
opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini.
Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni
yy
nosač. Moraju se koristiti vijci odgovarajuće
dužine.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku
yy
za zidni nosač.
15
KORIŠTENJE MONITORA
Ovaj monitor podržava značajku *Plug and
yy
Play.
*Plug and Play: značajka koja vam omogućava da
svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za
ponovnom konfiguracijom ili ručnim instaliranjem
upravljačkih programa.
Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor. Računalo povežite s monitorom pomoću kabela za
monitor kako je prikazano na slici ispod.
Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza
odaberite opciju ulaza.
HDMI priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s računala ili A/
V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj povežite s
monitorom pomoću HDMI kabela kako je prikazano na
slici ispod.
Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza
odaberite opciju ulaza.
HDMI IN 1 HDMI IN 2
NAPOMENA
Ovisno o verziji DP priključka na računalu, možda
yy
se neće reproducirati slika ili zvuk.
y y Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će
se javljati šum slike.
NAPOMENA
Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti do
yy
problema s kompatibilnošću.
Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.Ako
yy
ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu
se možda neće prikazati slika ili može doći do
pogreške u povezivanju.
Preporučene vrste HDMI kabela
yy
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
HR
HRVATSKI
Povezivanje s računalom
DisplayPort priključak
16
Povezivanje perifernih uređaja
USB priključak na uređaju radi kao USB čvorište.
OPREZ
Upozorenja za korištenje USB uređaja
USB uređaj s instaliranim programom za auyy
tomatsko prepoznavanje ili s vlastitim upravljačkim
programom možda se neće prepoznati.
Neki USB uređaji možda nisu podržani ili neće
yy
ispravno raditi.
Preporučuje se korištenje USB čvorišta ili tvrdog
yy
diska s napajanjem (ako nema dovoljno napajanja,
USB uređaj možda se neće ispravno prepoznati).
5V
Prije upotrebe uređaja svakako instalirajte najnoviji
yy
servisni paket operacijskog sustava Windows.
Periferni uređaji prodaju se zasebno.
yy
U USB priključak moguće je priključiti tipkovnicu,
yy
miš ili USB uređaj.
0.9 A
2
NAPOMENA
1
HRVATSKI
HR
Povezivanje s računalom pomoću
USB kabela
Kako biste mogli koristiti USB 3.0, računalo i uređaj
povežite A-B USB 3.0 kabelom.
Perifernim uređajima koji su povezani putem ulaza USB 1,
2 može se upravljati s računala.
(prodaju se odvojeno)
17
Povezivanje s A/V uređajima
Povezivanje s vanjskim uređajima
HR
HRVATSKI
HDMI priključak
Periferne uređaje s monitorom možete povezati putem
priključka za slušalice. Uređaje povežite na prikazani
način.
1
HDMI IN 1 HDMI IN 2
Priključivanje slušalica
H/P
Prenosi digitalni video i audio signal s računala ili A/
V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj povežite s
monitorom pomoću HDMI kabela kako je prikazano na
slici ispod.
Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza
odaberite opciju ulaza.
(prodaju se odvojeno)
NAPOMENA
NAPOMENA
Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti do
yy
problema s kompatibilnošću.
Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.Ako
yy
ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu
se možda neće prikazati slika ili može doći do
pogreške u povezivanju.
Preporučene vrste HDMI kabela
yy
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
y y Periferni uređaji prodaju se zasebno.
y y Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo
bi doći do poteškoća prilikom povezivanja drugog
vanjskog uređaja s monitorom. Stoga preporučamo
upotrebu slušalica s ravnim utikačem.
Kutni utikač
Ravni utikač
y y Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom
uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti
ograničene.
18
POSTAVKE KORISNIKA
HRVATSKI
HR
Aktiviranje glavnog izbornika
Custom
(Game)
RTS
FPS2
FPS1
Custom
1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje (▲/▼) i lijevo/desno (◄/►).
3 Kako biste zatvorili glavni izbornik, pritisnite upravljački gumb još jednom.
FPS2
FPS1
Custom
Custom
(Game)
RTS
FPS2
FPS1
Custom
(Game)
RTS
FPS2
FPS1
Custom
Custom
(Game)
RTS
Custom
Upravljački gumb
Gumb
Status izbornika
Glavni izbornik onemogućen
FPS2
FPS1
Opis
RTS
Custom
(Game)
Custom
Zatvaranje glavnog izbornika
(Kako biste isključili monitor, pritisnite i držite gumb: na ovaj
način možete uvijek isključiti monitor, čak i kada je uključen
OSD prikaz.)
Glavni izbornik omogućen
Power Off
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajci Input (Ulaz).
Input
◄
Exit
Menu
Game
►
▲
▼
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajkama u opciji Menu (Izbornik).
Glavni izbornik onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik omogućen
Isključivanje monitora.
Glavni izbornik onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik omogućen
Ulaz u značajke Game.
Značajke glavnog izbornika
Glavni izbornik
Power Off
Power Off
Opis
Menu (Izbornik)
Konfiguriranje postavki zaslona.
Game
Postavljanje načina slike za igranje.
Input
Podešava način umetanja
Power Off
Isključivanje monitora.
Exit (Izlaz)
Zatvaranje glavnog izbornika.
Power Off
Input
Input
Exit
Menu
Exit Off
Power
Input
Menu
Exit
Menu
Game
Input
Exit
Menu
Game
Game
Power Off
Power Off
Game
Input
Input
Exit
Game
Exit
Game
Menu
Menu
19
Postavke korisnika
1 Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite Menu (Izbornik).
2 Konfigurirajte opcije pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje/lijevo/desno.
3 Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo ◄ ili
ga pritisnite ( / Ok).
4 Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo ◄ sve dok ga ne zatvorite.
Nakon što pristupite izborniku, u donjem desnom kutu zaslona prikazat će se upute o načinu korištenja gumba.
yy
Quick Settings
Input
Picture
General
UPOZORENJE
Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
yy
Sve su opcije opisane u nastavku.
Izbornik > Quick
Settings
Brightness
Contrast
Volume
Opis
Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.
Podešavanje glasnoće.
NAPOMENA
Možete podesiti opcije Mute (Isključivanje zvuka) / Unmute (Uključivanje zvuka)
yy
pomicanjem upravljačkog gumba prema ▼ u izborniku Volume (Glasnoća).
Izbornik > Input
Opis
Input List
Odabir ulaznog signala.
Aspect Ratio
Podešavanje formata zaslona.
Full Wide
Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
Original (Original) Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.
1:1
Format slike ne podešava se u odnosu na originalni.
NAPOMENA
y yKod preporučene razlučivosti (1920 x 1080), opcije Full Wide, Original (Original) i 1:1 mogle bi
izgledati isto.
y yNema izbornika 1:1 na načinu FreeSync (Freesync) (Idite na Picture (Slika) → Game Adjust
(Podešavanje igre) → FreeSync (Freesync) kako biste FreeSync podesili na On (Uključeno) ili Off
(Isključeno).
Izbornik > Picture
Picture Mode
Opis
Custom
Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku
može se podešavati.
Reader
Optimizira zaslon za pregled datoteka. Zaslon možete posvijetliti u izborniku OSD načina rada.
Photo
Optimizacija zaslona za fotografije.
Cinema
Optimizacija zaslona za videozapise.
Color Weakness Ovaj način rada je za korisnike koji ne mogu razlikovati između crvene i zelene.
Daltonistima omogućava lako razlikovanje ove dvije boje.
FPS Game 1
Ovaj način je optimiziran za FPS igre.
FPS Game 2
Ima višu vrijednost stabilizatora crne boje nego FPS Game 1 (FPS Igra 1). Pogodan je za
veoma tamne FPS igre.
RTS Game
Ovaj način je optimiziran za RTS Game (RTS Igru).
HR
HRVATSKI
Postavke izbornika
20
Picture Mode
Custom (Game)
Na ovaj način korisnici mogu podesiti različite elemente igre koji uključuju opcije vezane za
igru.
HRVATSKI
HR
NAPOMENA
y yAko je način rada slika promijenjen na zaslonu, može se pojaviti treptanje ili rezolucija vašeg računala može
biti izmijenjena.
Picture Adjust Brightness Contrast
Podešavanje svjetline zaslona.
Podešava kontrast zaslona.
Sharpness (Oštrina) Podešava oštrinu prikaza na zaslonu.
SUPER
RESOLUTION+
High (Visoko)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi kristalno jasne
slike. To je učinkovito kod visokokvalitetne video reprodukcije ili igre.
Middle (Srednje) Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi slike između niskog
i visokog.
načina na ugodno gledanje. To je učinkovito za UCC ili SD video.
Low (Nisko)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi jasne i
prirodne slike. To je dobro podesiti kod gledanja sporo pokretnih slika ili
fotografija.
Off (Isključeno)
Ovu mogućnost podesite za svakodnevno gledanje. SUPER
RESOLUTION+ je u ovom načinu isključeno.
NAPOMENA
y yBudući da je ovo značajka za povećanje oštrine niske razlučivosti slike, ne preporuča se
korištenje značajke za normalan tekst ili ikona na radnoj površini. To može rezultirati
nepotrebno visokom oštrinom.
Black Level
(Razina crne)
DFC
Postavlja razinu pomaka (samo za HDMI).
y y Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može
prikazati.
High (Visoko)
Zadržava trenutni omjer kontrasta na zaslonu.
Low (Nisko)
Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom
omjeru kontrasta zaslona.
On (Uključeno)
Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
Off (Isključeno) Onemogućavanje značajke DFC.
Game Adjust
Response Time
FreeSync
Postavljanje vremena odaziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu.
U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Normal. U slučaju prikazivanja
brzih slika preporučuje se korištenje opcije Fast.
Odabirom opcije Fast može doći do pojave zaostalih slika.
Fast
Odabir Fast vrijednosti za vrijeme odziva.
Normal
Odabir Normal vrijednosti za vrijeme odziva.
Slow
Odabir Slow vrijednosti za vrijeme odziva.
Off
Značajka za poboljšanje vremena odziva neće se koristiti.
Omogućava čiste i prirodne slike sinkronizacijom vertikalne frekvencije ulaznog signala sa
frekvencijom izlaznog signala.
UPOZORENJE
y yPodržano sučelje: DisplayPort,HDMI.
y yPodržana grafička kartica : potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke
AMD.
y yPodržana verzija : obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku
karticu.
y yZa više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi http://
www.amd.com/FreeSync.
y yFreeSync i 1ms Motion Blur Reduction se ne mogu pokrenuti u isto vrijeme.
On (Uključeno)
FreeSync funkcija uključena.
Off (Isključeno) FreeSync funkcija isključena.
21
1ms Motion Blur
Reduction
Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori.
Povećavanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) posvjetljuje se
područje s niskom razinom sive boje na zaslonu.
(Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.)
Smanjivanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje) zatamnjuje se
područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na zaslonu.
On (Uključeno)
Ovaj način smanjuje zamućivanja kod videa brzog kretanja. Kako biste
u potpunosti iskoristili ovu značajku, odaberite 1920 × 1080 @ 144
Hz prije omogućavanja 1ms Motion Blur Reduction (1ms smanjenje
magljenja pokreta).
Ova značajka je dostupna za slijedeću vertikalnu frekvenciju(60Hz, 100Hz,
120Hz, 144Hz)
Off (Isključeno)
Isključuje način rada 1ms Motion Blur Reduction (1ms smanjenje
magljenja pokreta).
NAPOMENA
y y Za smanjenje zamućivanja, svjetlina se smanjuje s kontrolom pozadinskog osvjetljenja.
y y 1ms Motion Blur Reduction (1ms smanjenje magljenja pokreta) i FreeSync značajke ne
mogu se koristiti u isto vrijeme.
y y Značajka je optimizirana za igre.
y y Preporuča se ugasiti kada ne koristite značajku igara.
Cross Hair
Color Adjust Gamma
Color Temp
(Toplina boje)
Red(Crvena)
Križ u vidnom polju optičkih instrumenata omogućava obilježje u središtu zaslona za igre FPS
(First person shooter – Prva osoba pucač). Korisnici mogu odabrati cross hairs koji odgovara
okolišu njihove igre, među četiri različita cross hairs.
y yKada se monitor isključi ili ulazi u način rada uštede energije, značajka Cross Hair se
odmah prebacuje na Off (Isključeno).
Mode 1, Mode 2, Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je gama
Mode 3
vrijednost manja, to je slika svjetlija.
Mode 4
Ako ne trebate podešavati gama postavke, odaberite Mode 4.
Custom
Podešavanjem korisnik može prilagoditi na crvenu, zelenu ili plavu
Warm (Topla)
boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu.
Medium
(Srednja)
boju zaslona postavlja između crvene i plave nijanse.
Cool (Hladna)
boju zaslona postavlja na plavkastu nijansu.
Boju slike možete prilagoditi pomoću crvene, zelene i plave boje.
Green(Zelena)
Blue(Plava)
Six Color
(Šest boja)
Picture
Reset
Ispunjavanje zahtjeva korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja
(Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow) i sprema te postavke.
Hue (Nijansa)
Podešavanje nijanse slike na zaslonu.
Saturation
(Zasićenost)
Podešavanje zasićenosti boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja,
boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti
zasićenije i tamnije.
Do you want to Picture reset your settings?
No
Poništite odabir.
Yes
Povratak na tvornički zadane postavke.
HR
HRVATSKI
Game Adjust Black Stabilizer
(Stabilizator crne
boje)
22
Izbornik > General
Opis
HRVATSKI
HR
Language
Postavljanje željenog jezika za zaslon izbornika.
SMART ENERGY
SAVING
High (Visoka)
Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING visoke učinkovitosti.
Low (Niska)
Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING niske učinkovitosti.
Off (Isključeno)
Onemogućavanje značajke SMART ENERGY SAVING.
Služi za uključivanje/isključivanje indikatora rada na prednjoj strani monitora.
On (Uključeno)
Indikator rada automatski će se uključiti.
Off (Isključeno) Indikator rada isključit će se.
Značajka koja automatski isključuje monitor kada se na zaslonu dulje vrijeme ne kreće slika. Možete postAutomatic
aviti mjerač vremena za funkciju automatskog isključivanja.
Standby
(Off (Isključeno), 4 H (4 sata), 6 H (6 sati) i 8 H (8 sati))
HDMI Compatibility Značajka HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI) može prepoznati postojeću opremu
koja ne podržava HDMI 2.0
Mode
On (Uključeno)
Omogućava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI).
Off (Isključeno) Onemogućava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI).
Power LED
NAPOMENA
y y Ako povezani uređaj ne podržava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI), zvuk
na zaslonu možda neće ispravno raditi.
DisplayPort 1.2
Omogućavanje/onemogućavanje priključka DisplayPort 1.2.
NAPOMENA
y y Opciju postavite u skladu s verzijom priključka DisplayPort koju vaša grafička kartica podržava. Ako
vaša grafička kartica ne podržava DisplayPort 1.2, onemogućite opciju.
OSD Lock
Ova značajka onemogućuje konfiguraciju i podešavanje izbornika.
On
Omogućava OSD zaključavanje
Off
Onemogućava OSD zaključavanje
NAPOMENA
y y Onemogućene su sve značajke osim Brightness (Svjetlina), Contrast (Kontrast), Volume (Volumen), Input (Ulaz), OSD Lock (OSD zaključavanje), pritiskom na gumb General (Općenito) i Exit
(Izlaz).
Do you want to reset your settings?
Reset
No
Poništite odabir.
Yes
Povratak na tvornički zadane postavke.
NAPOMENA
Rješavanje podataka ovisi o ploči. Dakle, te vrijednosti moraju biti drugačiji od svake ploče i ploče od trgovca.
yy
Ako je postavka SMART ENERGY SAVING (PAMETNA UŠTEDA ENERGIJE) na High (VISOKO) ali Low (NISKO),
svjetlina monitora se povečava ili smanjuje, ovisi o izvoru.
23
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Je li kabel napajanja monitora
priključen?
y y Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Svijetli li LED indikator napajanja?
y y Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/
isključivanje.
Je li napajanje uključeno, a LED
indikator napajanja svijetli bijelom
bojom?
y y Provjerite je li omogućen priključeni ulaz (Menu - Input (Izbornik - Ulaz)).
Treperi li LED indikator napajanja?
y y Ako se monitor nalazi u načinu rada za štednju energije, pomaknite miš ili
pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako bi se monitor uključio.
y y Provjerite je li računalo uključeno.
y y Do ovog simptoma dolazi ako su signali koji dolaze s računala (videokartica)
izvan horizontalnog ili vertikalnog frekvencijskog raspona uređaja. U odjeljku
"Specifikacije proizvoda" u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.
Je li prikazana poruka "OUT OF
RANGE" (Izvan dosega)?
Prikazuje li se poruka "No Signal"
(Nema signala)?
y y Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je
iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
Prikazuje se poruka "OSD Locked" (OSD zaključan).
Jesu li vam nakon što pritisnete
gumb izbornika neke funkcije
nedostupne?
y y OSD prikaz je zaključan. Odaberite Menu > Settings (Izbornik > Postavke)
i za opciju "OSD Lock" (Zaključavanje OSD prikaza) odaberite vrijednost
Off (Isključeno).
Zaslon zadržava sliku.
Urezuje li se slika čak i kada je
monitor isključen?
y y Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja
zaslona i uzrokovati urezivanje slike.
y y Kako biste produljili vijek trajanja monitora, koristite čuvar zaslona.
Prikaz na zaslonu nestabilan je i nejasan / Slike koje se prikazuju na monitoru ostavljaju tragove sjena.
Jeste li odabrali preporučenu
razlučivost?
y y Ako je odabrana razlučivost HDMI 1080i 60/50 Hz (isprepleteno), zaslon
bi mogao treperiti. Promijenite razlučivost na 1080P ili na preporučenu
razlučivost.
NAPOMENA
y y Vertikalna frekvencija: Kako bi se slika prikazala, zaslon se mora osvježiti nekoliko desetaka puta u sekundi,
poput fluorescentne svjetiljke. Broj osvježavanja zaslona u sekundi naziva se vertikalnom frekvencijom ili brzinom
osvježavanja i izražava se u Hz.
y y Horizontalna frekvencija: Vrijeme potrebno za prikaz jedne horizontalne linije naziva se horizontalni ciklus. Ako 1
podijelimo s horizontalnim intervalom, rezultat je broj horizontalnih linija koje se prikazuju u sekundi. To nazivamo
horizontalnom frekvencijom, a izražava se u kHz.
HR
HRVATSKI
Ništa se ne prikazuje na zaslonu.
24
NAPOMENA
HRVATSKI
HR
y y Provjerite je li rezolucija ili frekvencija grafičke kartice je u rasponu koji dopušta monitor i postavite je na
preporučenu (optimalnu) rezoluciju u Upravljačka ploča> Zaslon> Podešavanja.
y y Ne postavljanje grafičke kartice na preporučenu (optimalnu) rezoluciju može uzrokovati zamagljen tekst, zatamnjen zaslon, skraćeno područje prikaza, odnosno nepodudaranje zaslona.
y y Metode podešavanja mogu biti različite, ovisno o računalu ili operacijskom sustavu, a neke rezolucije možda neće
biti dostupne, ovisno o izvedbi grafičke kartice. Ako je to slučaj, obratite se proizvođaču računala ili grafičke kartice
za pomoć.
Boja zaslona nije ispravna.
Prikazuje li se slika na zaslonu bez
boja (u 16 boja)?
y y Odaberite 24-bitnu boju (true color) ili višu postavku. U sustavu Windows
odaberite Control Panel > Display > Settings > Color Quality (Upravljačka
ploča > Prikaz > Postavke > Kvaliteta boje).
Izgleda li boja zaslona nestabilno ili
je monokromatska?
y y Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Ponovo priključite kabel ili
ponovo umetnite videokarticu računala.
Na zaslonu se vide točke?
y y Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke
(crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije
pogreška i ne utječe na performanse monitora.
Vidite li poruku "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat,
pronađen Plug&Play (VESA DDC) monitor)?
Jeste li instalirali upravljački program monitora?
y y Obvezno instalirajte pokretač prikaza s naše internet stranice: http://www.
lg.com.
y y Svakako provjerite podržava li video kartica funkciju Plug&Play.
Nema zvuka iz priključka za slušalice ili zvučnika.
Jesu li slike prikazane pomoću DisplayPort ili HDMI ulaza bez zvuka?
y y Pokušajte povećati glasnoću pomoću tipke na monitoru.
y y Podesite audio izlaz osobnog računala na monitor koji koristite. Na Microsoft Windows, idite na Upravljačka ploča> Hardver i Zvuk> Zvuk> Postavite
monitor kao zadani uređaj.
25
24GM79G
LCD zaslon
Razlučivost
Videosignal
Vrsta
TFT dijagonale
LCD zaslon
Otklon piksela
0,27675 mm x 0,27675 mm
Maksimalna razlučivost
1920 x 1080 pri 144 Hz
Preporučena razlučivost
1920 x 1080 pri 60 Hz
Horizontalna frekvencija
30 kHz do 160 kHz
Vertikalna frekvencija
56 Hz do 144 Hz
Ulazni priključak
HDMI IN1, HDMI IN2 , DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT , USB UP, USB 1/2
Priključak za napajanje
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 1,2 A
Potrošnja energije (tip.)
Uključeno: 19 W tip. (ENERGY STAR® standard) *
32 W tip. (U standardnim uvjetima) **
Stanje mirovanja ≤ 0,5 W
Isključeno ≤ 0,3 W
Uvjeti u okruženju
Radni uvjeti
Temperatura: 0 °C do 40 °C; vlaga: < 80%
Uvjeti za čuvanje
Temperatura: -20 °C do 60 °C; vlaga: < 85%
Dimenzije
Težina (bez ambalaže)
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem
567,6 mm x 388,7 mm x 240 mm
Bez postolja
567,6 mm x 354 mm x 57,3 mm
S postoljem
5,9 kg
Bez postolja
3,8 kg
Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.
** Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).
HR
HRVATSKI
SPECIFIKACIJE
26
Tvornički način podrške
HRVATSKI
HR
(Unaprijed postavljeni način rada, HDMI/ DisplayPort PC)
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekven- Polaritet
cija (Hz)
(V/O)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
800 x 600
76,302
119,972
+/-
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1024 x 768
97,551
119,989
+/-
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1280 x 1024
130,035
119,958
+/-
1920 x 1080
67,5
60
+/-
1920 x 1080
137,26
119,98
+/-
1920 x 1080
158,11
144
+/-
HDMI vrijednosti (video)
Modus tvorničke podrške
(Sadašnji modus)
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
480p
31,47
60
480p
31,47
60
576P
31,25
50
720p
37,5
50
720p
45,0
60
1080p
56,25
50
1080p
67,5
60
1080p
112,5
100
1080p
135
120
LED indikator napajanja
Način rada
Boja LED indikatora
Uključeno
Bijelo
Stanje mirovanja
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Opaske
Opaske
Ovaj uređaj zadovoljava EMC zahtjeve za kućne uređaje
(klase B) i namijenjen je kućnoj upotrebi.
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i
jednoj strani proizvoda.
Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Da biste nabavili izvorni kod pod GPL, LGPL MPL i druge
dozvole otvorenog koda, koje se nalaze u ovom proizvodu, posjetite http://opensource.lge.com. Pored izvornog koda, sve licencne odredbe, odricanja od jamstva i
obavijesti o autorskim pravima su dostupni za preuzimanje. LG Electronics će također pružiti otvoreni kod na
CD-ROM-u uz plaćanje troška takve dostave (kao što je
trošak medija, transport i rukovanje) ukoliko pošaljete
zahtjev na adresu e-pošte: opensource@lge.com. Ova
ponuda vrijedi tri(3) godine od datuma kupnje proizvoda
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising