LG | 24MP59G-P | User manual | LG 24MP59G-P Upute za korištenje

LG 24MP59G-P Upute za korištenje
Korisnički Priručnik
IPS LED MONITOR
(LED MONITOR*)
*LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga za buduće potrebe.
MODEL IPS LED MONITORA
24MP59G
27MP59G
www.lg.com
2
HRVATSKI
HR
SADRŽAJ
LICENCA-----------------------------
3
SASTAVLJANJE I PRIPREMA-------
4
--Komponente proizvoda------------------------- 4
--Podržani upravljački programi i softver-------- 5
--Opis komponenti i gumba---------------------- 6
Način korištenja upravljačkog gumba
Ulazni priključak
--Premještanje i podizanje monitora------------- 8
--Postavljanje monitora -------------------------- 9
Pričvršćivanje baze postolja
Postavljanje na stol
Pomoću držača kabela
KORIŠTENJE MONITORA--------
12
--Povezivanje s računalom----------------------- 12
D-SUB priključak
HDMI priključak
DisplayPort priključak
--Povezivanje s AV uređajima-------------------- 13
HDMI priključak
--Povezivanje perifernih uređaja----------------- 14
Priključivanje slušalica
KORISNIČKA KONFIGURACIJA--
15
RJEŠAVANJE PROBLEMA--------
21
SPECIFIKACIJE--------------------
22
--Unaprijed postavljeni načini rada (razlučivost)-24
--Indikator- -------------------------------------- 24
3
HR
HRVATSKI
LICENCA
Svaki model ima zasebne licence. Više informacija o licenci potražite na adresi www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
Sljedeći sadržaj se odnosi na monitor koji se prodaje na europskom tržištu, te mora zadovoljiti ERP Direktivu:
* Ovaj monitor je konfiguriran za automatsko isključivanje nakon 4 sata od paljenja monitora, ako nije bilo
novog podešavanja monitora.
* Da bi onemogućili ovu postavku, promijenite postavku na "Isključeno" u OSD izborniku “Automatic
Standby (Automatski način spremnosti)”.
4
HRVATSKI
HR
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Komponente proizvoda
Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako neke komponente nedostaju,
obratite se u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Napominjemo da proizvod i komponente mogu izgledati
drugačije od onih prikazanih ovdje.
CD (korisnički priručnik) /
kartica
HDMI kabel
(Ovaj kabel nije priložen
u svim državama.)
D-SUB kabel
(Ovaj kabel nije priložen u
svim državama.)
ili
Kabel napajanja
AC-DC adapter
(Hrvatski)
AC-DC adapter
(Hrvatski)
Kabel priključka za zaslon
(Ovaj kabel nije priložen
u svim državama.)
Tijelo postolja
Baza postolja
Držač kabela
5
OPREZ
NAPOMENA
yy Napominjemo da komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.
yy Sve informacije i specifikacije u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave
kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
yy Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju
ili se obratite u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Podržani upravljački programi i softver
Možete preuzeti i instalirati najnoviju inačicu s internet stranice LGE (www.lg.com).
Upravljački programi i softver
Instalacijski prioritet
24MP59G
27MP59G
Upravljački program monitora
Preporučeno
O
OnScreen Control
Preporučeno
O
HR
HRVATSKI
yy Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
yy Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.
yy Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
yy Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili
će se javljati šum slike.
6
Opis komponenti i gumba
HRVATSKI
HR
Upravljački gumb/
Indikator napajanja
yy Uključeno: napajanje je uključeno
yy Isključeno: napajanje je isključeno
Način korištenja upravljačkog gumba
Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili njegovim pomicanjem
prstom ulijevo/udesno.
Osnovne funkcije
◄/►
Uključivanje
Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački
gumb.
Isključivanje
Kako biste isključili monitor, jednom prstom pritisnite upravljački
gumb i zadržite pritisak.
Upravljanje
glasnoćom
Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačkog gumba
ulijevo/udesno.
NAPOMENA
yy Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.
24MP59G
27MP59G
7
Ulazni priključak
HR
HRVATSKI
24MP59G
27MP59G
Ploča s priključcima (Pogledajte str.12~14)
8
HRVATSKI
HR
Premještanje i podizanje
monitora
Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje
ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te
kako bi se osigurao njegov siguran transport bez
obzira na njegov oblik ili veličinu.
OPREZ
yy Koliko god je to moguće, izbjegavajte
dodirivanje zaslona monitora. To može
dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.
yy Prije pokušaja njegovog premještanja
preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
yy Prije premještanja ili podizanja monitora
isključite kabel za napajanje i sve ostale
kabele.
yy Čvrsto držite gornji i donji dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.
yy Ako monitor koristite bez postolja, upravljački
gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti
nestabilnost monitora i njegov pad, što može
izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijed
toga može doći do kvara i na upravljačkom
gumbu.
yy Kada držite monitor, zaslon ne smije biti
okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
yy Prilikom premještanja monitora izbjegavajte
snažno protresanje ili vibriranje proizvoda.
yy Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok
ili ga naginjati na bilo koju stranu.
9
Postavljanje monitora
HR
HRVATSKI
Pričvršćivanje baze postolja
3
1
OPREZ
yy Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu
prekrijte mekanom tkaninom.
2
UPOZORENJE
yy Kako biste izbjegli povredu prstiju i stopala
prilikom sastavljanja postolja i baze, trebate
držati za bazu kada sastavljate postolje i
bazu.
OPREZ
yy Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju
tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
yy Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći
ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao
odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
yy Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte
dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli
biste oštetiti zaslon monitora.
yy Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati
strane materije (ulja, maziva itd.) na vijke. (Na
taj način možete oštetiti proizvod.)
yy Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka
može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu
pokrivena jamstvom proizvoda.
NAPOMENA
yy Postolje možete rastaviti redoslijedom suprotnim onome za sastavljanje.
10
Pomoću držača kabela
Postavljanje na stol
HRVATSKI
HR
1 Podignite i nagnite monitor u uspravan položaj
na stolu.
Ostavite (minimalno) 100 mm prostora do zida
radi odgovarajuće ventilacije.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Držač kabela
2 AC-DC adapter i kabel za napajanje priključite
u zidnu utičnicu.
ili
3 Kako biste uključili monitor, pritisnite upravljački
gumb na donjoj strani monitora.
OPREZ
y y Prije pomicanja ili postavljanja monitora,
iskopčajte kabel napajanja. Postoji rizik od
strujnog udara.
11
UPOZORENJE
Prilikom prilagođavanja kuta monitora nemojte
dodirivati ili pritiskati zaslon.
Tilt from +15 to -2 degrees up or down to adjust
the angle of the Monitor set to suit your view.
Stražnji dio
Prednji dio
Korištenje sigurnosnog sustava Kensington
Ne držite ovaj sklop kao što je prikazano na
slici ispod. Zaslon monitora bi se mogao odvojiti od postolja te vas ozlijediti.
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi
se na stražnjoj strani monitora. Dodatne informacije o montiranju i korištenju potražite u priručniku
koji ste dobili sa sigurnosnim sustavom Kensington
ili posjetite stranicu http://www.kensington.com .
Kabelom sigurnosnog sustava Kensington povežite
monitor i stol.
NAPOMENA
yy Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
nije obavezno. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini elektroničkom robom.
HR
HRVATSKI
Prilikom prilagođavanja kuta nemojte dno
monitora držati kao što je prikazano na slici
ispod jer na taj način možete ozlijediti prste.
NAPOMENA
12
HRVATSKI
HR
KORIŠTENJE MONITORA
Povezivanje s računalom
yy Monitor podržava funkciju Plug & Play*.
* Plug & Play: računalo prepoznaje uređaje
koje korisnici priključe na računalo i uključuje,
bez potrebe za konfiguracijom uređaja ili intervencijom korisnika.
HDMI priključak
Prijenosi digitalni video in audio signale od vašeg
PC do monitora. Priključite PC i monitor s HDMI
kablom, kao što je prikazano u slijedečim slikama.
D-SUB priključak
Prenosi analogni videosignal s računala na
monitor. Povežite računalo i monitor pomoću
isporučenog 15-pinskog signalnog D-sub kabela
kako je prikazano na sljedećim slikama.
NAPOMENA
yy Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti
do problema s kompatibilnošću.
yy Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na
zaslonu se možda neće prikazati slika ili
može doći do pogreške u povezivanju.
yy Preporučene vrste HDMI kabela
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
13
Povezivanje s AV uređajima
Prenosi digitalni video i audio signal s računala na
monitor. Računalo povežite s monitorom pomoću
kabela za monitor kako je prikazano na slici ispod.
Pritisnite gumb izbornik i odaberite opciju ulaza.
HDMI priključak
Prijenosi digitalne video i audio signale iz vaših
AV uređaja do monitora. Priključite vaš AV uređaj
s monitorom s pomoču HDMI kabla, kao što je
prikazano na spodnjoj slici.
NAPOMENA
NAPOMENA
yy Ovisno o verziji DP priključka na računalu,
možda se neće reproducirati slika ili zvuk.
yy Ako upotrebljavate generički kabel koji nije
certificirala tvrtka LG, slika se možda neće
prikazivati ili će se javljati šum slike.
yy Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti
do problema s kompatibilnošću.
yy Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na
zaslonu se možda neće prikazati slika ili
može doći do pogreške u povezivanju.
yy Preporučene vrste HDMI kabela
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
HR
HRVATSKI
DisplayPort priključak
14
HRVATSKI
HR
Povezivanje perifernih
uređaja
Priključivanje slušalica
Periferne uređaje s monitorom možete povezati
putem priključka za slušalice. Uređaje povežite na
prikazani način.
H/P
(prodaju se
odvojeno)
NAPOMENA
yy Periferni uređaji prodaju se zasebno.
yy Ako koristite slušalice pod kutom, to može
uzrokovati problem sa povezivanjem drugoga
vanjskoga uređaja na monitor. Stoga se
preporuča korištenje pravih slušalica.
Kutni
Ravni
yy Ovisno o postavkama zvuka na računalu i
vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika
možda će biti ograničene.
15
Aktiviranje glavnog izbornika
1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje (▲/▼) i lijevo/desno (◄/►).
3 Kako biste Zatvorite glavni izbornik, pritisnite upravljački gumb još jednom.
Upravljački gumb
Gumb
Status izbornika
Opis
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Zatvorite glavni izbornik.
(Dugo pritisnite gumb za gašenje monitora)
◄
►
▲
▼
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.(Samo HDMI / DisplayPort)
Glavni izbornik omogućen
Unosi ulaznu značajku
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.(Samo HDMI / DisplayPort)
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajkama izbornika.
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Isključivanje monitora.
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Pristupa game mode (novi igrači mod) opciji.
Značajke glavnog izbornika
Mode
GlavniPicture
izbornik
Opis
Picture Mode
Menu (Izbornik)
Konfiguriranje postavki zaslona.
Game
Mode
Picture Mode
Picture Mode (Način rada Slika) možete promijeniti
u način rada igra.
Input
Podešava način umetanja
Monitor off
(Isključi monitor)
Isključivanje monitora.
Close (Zatvorite)
Zatvorite glavni izbornik.
Picture Mode
HR
HRVATSKI
KORISNIČKA KONFIGURACIJA
16
Prilagođavanje postavki
HRVATSKI
HR
Izbornik > Quick Settings
Brightness
Contrast
Volume
Opis
Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.
Podešavanje glasnoće.
NAPOMENA
yy Možete odabrati isključivanje/uključivanje zvuka tako da u izborniku Volume
(Glasnoća) upravljački gumb pomaknete prema dolje ▼.
Ratio
Podešavanje formata zaslona.
SMART ENERGY
SAVING
Wide (Široko)
Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
Original
Prikazuje video u skladu s formatom ulaznog videosignala.
High
Omogućava SMART ENERGY SAVING možete uštedjeti energiju
ovom efikasnom funkcijom visoke energije.
Low
Omogućava SMART ENERGY SAVING možete uštedjeti energiju
ovom efikasnom funkcijom niske energije.
Off(Isključeno) Onemogućava funkciju SMART ENERGY SAVING.
* SMART ENERGY SAVING (INTELIGENTNO ČUVANJE ENERGIJE): Uštedite energiju koristeći algoritam za kompenzaciju svjetline.
NAPOMENA
yy Zaslon može izgledati isto na široko, originalnu opciju kod preporučene razlučivosti (1920×1080).
yy Format je onemogućen kod ispreplitanog signala.
yy Rješavanje podataka ovisi o ploči. Dakle, te vrijednosti moraju biti drugačiji od svake ploče i ploče
od trgovca. Ako je postavka SMART ENERGY SAVING (PAMETNA UŠTEDA ENERGIJE) na
High (VISOKO) ali Low (NISKO), svjetlina monitora se povečava ili smanjuje, ovisi o izvoru.
17
Prilagođavanje postavki
Picture
Mode
Opis
Custom
Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku
može se podešavati.
Reader 1
To je način rada prema kojem je zaslon prilagođen najbolje za novine. Ako želite da je
zaslon svjetliji, možete podesiti svijetlost u OSD izborniku.
Reader 2
To je način rada prema kojem je zaslon prilagođen najbolje za crtiće. Ako želite da je
zaslon svjetliji, možete podesiti svijetlost u OSD izborniku.
Photo
Optimizacija zaslona za pregled slika.
Cinema
Optimizira zaslon radi poboljšanja vizualnih efekata u videozapisu.
Color
Weakness
Ovaj način rada je za korisnike koji ne mogu razlikovati zelenu i crvenu boju. Omogućava
korisnicima koji teško razlikuju boje da razlikuju ove dvije boje.
FPS Game 1
Ovaj način je optimiziran za FPS igre.
FPS Game 2
Ima višu vrijednost stabilizatora crne boje nego FPS Game 1 (FPS Igra 1). Pogodan je
za veoma tamne FPS igre.
RTS Game
Ovaj način je optimiziran za RTS Game (RTS Igru).
Custom (Game) Na ovaj način korisnici mogu podesiti različite elemente igre koji uključuju opcije vezane za igru.
Picture
Adjust
SUPER
RESOLUTION+
High (Visoko)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi kristalno jasne
slike. To je učinkovito kod visokokvalitetne video reprodukcije ili igre.
Middle (Srednje) Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi slike između
niskog i visokog. načina na ugodno gledanje. To je učinkovito za UCC
ili SD video.
Low (Nisko)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi jasne i prirodne
slike. To je dobro podesiti kod gledanja sporo pokretnih slika ili fotografija.
Off (Isključeno) Ovu mogućnost podesite za svakodnevno gledanje. SUPER
RESOLUTION+ je u ovom načinu isključeno.
Sharpness
(Oštrina)
Podešava oštrinu prikaza na zaslonu.
Black Level
(Razina crne)
Postavlja razinu pomaka (samo za HDMI).
yy Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor
može prikazati.
DFC
High (Visoko)
Održava trenutni omjer kontrasta zaslona.
Low (Nisko)
Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom
omjeru kontrasta zaslona.
On (Uključeno)
Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
Off (Isključeno) Onemogućavanje značajke DFC.
Game
Adjust
Response Time Postavlja vrijeme odaziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu.
U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Middle (Srednje).
U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije High (Visoko).
Postavljanje na High (Visoko) može dovesti do urezivanja slike.
High (Visoko)
Postavljanje vremena odziva na High (Visoko).
Middle (Srednje) Postavljanje vremena odziva na Middle (Srednje).
Low (Nisko)
Postavljanje vremena odziva na Low (Nisko).
Off (Isključeno) Postavljanje vremena odziva na Off (Isključeno).
NAPOMENA
yy To je pomoć za korisnike sa problemima gledanja boja. Zato, ako vam ne odgovara slika, molimo
isključite ovu funkcionalnost.
yy Ova funkcionalnost ne može razlikovati nekihbojau nekim slikama.
HR
HRVATSKI
Izbornik
> Picture
18
Game Adjust FreeSync
HRVATSKI
HR
Osigurava besprijekorne, prirodne slike tako što sinkronizira okomitu frekvenciju
ulaznog i izlaznog signala.
UPOZORENJE
yy Podržano sučelje: DisplayPort/HDMI.
yy Podržana grafička kartica : potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke AMD.
yy Podržana verzija : obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za
grafičku karticu.
yy Za više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi
http://www.amd.com/FreeSync.
yy FreeSync i 1ms Motion Blur Reduction se ne mogu pokrenuti u isto vrijeme.
On (Uključeno)
FreeSync funkcija uključena.
Off (Isključeno) FreeSync funkcija isključena.
Black Stabilizer Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)
: Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori.
Povećavanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)
posvjetljuje se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu.
(Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.)
Smanjivanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)
zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na
zaslonu.
1ms Motion
Blur Reduction
On (Uključeno)
Ovaj način smanjuje zamućivanja kod videa brzog kretanja. Kako
biste u potpunosti iskoristili ovu značajku, odaberite 1920 × 1080
@ 75 Hz prije omogućavanja 1ms Motion Blur Reduction (1ms
smanjenje magljenja pokreta).
Ova značajka je dostupna za vertikalnu frekvenciju 75Hz. (Samo HDMI
/ DisplayPort)
Off (Isključeno) Isključuje način rada 1ms Motion Blur Reduction (1ms
smanjenje magljenja pokreta).
NAPOMENA
yy Za smanjenje zamućivanja, svjetlina se smanjuje s kontrolom pozadinskog osvjetljenja.
yy 1ms Motion Blur Reduction (1ms smanjenje magljenja pokreta) i FreeSync
značajke ne mogu se koristiti u isto vrijeme.
yy Značajka je optimizirana za igre.
yy Preporuča se ugasiti kada ne koristite značajku igara.
Cross Hair
Križ u vidnom polju optičkih instrumenata omogućava obilježje u središtu zaslona za
igre FPS (First person shooter – Prva osoba pucač). Korisnici mogu odabrati cross
hairs koji odgovara okolišu njihove igre, među četiri različita cross hairs.
Kada se monitor isključi ili ulazi u način rada uštede energije, značajka Cross Hair
se odmah prebacuje na Off (Isključeno).
19
Color Adjust
Što je veća gama vrijednost, slika je tamnija. Isto tako, što je manja
gama vrijednost, slika je svijetlija. Ako ne trebate podešavati gama
vrijednosti, odaberite Off (isključeno).
Color Temp
(Toplina boje)
Odabire tvornički zadanu boju slike.
Warm (Topla): boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu.
Medium (Srednja): boju zaslona postavlja između crvene i plave
nijanse.
Cool (Hladna): boju zaslona postavlja na plavkastu nijansu.
Custom (Prilagođeni): Podešavanjem korisnik može prilagoditi na
crvenu, zelenu ili plavu.
Red(Crvena)/
Green(Zelena)/
Blue(Plava)
Boju slike možete prilagoditi pomoću crvene, zelene i plave boje.
Six Color
(Šest boja)
Ispunjava zahtjeve korisnika za bojama na način da podešava boju
i zasićenje za šest boja (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue,
Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_
Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue,
Yellow_Saturation) i sprema te postavke.
*Hue (Nijansa): Prilagođava nijansu slike na zaslonu.
*Saturation (Zasićenost): Podešava zasićenost boja na slici na
zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle.
Što je vrijednost veća, boje će biti zasićenije i tamnije.
Display
Reset (Vraćanje postavki)
Vraća postavke boja na zadane vrijednosti.
Horizontal
Za pomicanje slike ulijevo ili udesno.
Vertical
Za pomicanje slike prema gore ili dolje.
Clock
Za smanjivanje bilo kakvih vertikalnih traka ili linija vidljivih na pozadini zaslona. Horizontalni zaslon će se također mijenjati.
Phase
Za podešavanje središta prikaza. Pomoću ove funkcije možete ukloniti horizontalni šum i raščistiti ili izoštriti prikaz znakova.
HR
HRVATSKI
Gamma
20
Prilagođavanje postavki
HRVATSKI
HR
Izbornik > General
Opis
Language
Za podešavanje jezika za prikaz upravljačkih naziva.
Power LED
Služi za uključivanje/isključivanje indikatora napajanja na prednjoj strani monitora.
On
Indikator napajanja se automatski uključuje.
(Uključeno)
Off
indikator napajanja je isključen.
(Isključeno)
Monitor će u jednom razdoblju automatski preći u stanje pripravljenosti.
Automatic Standby
Resolution
Korisnik može podesiti željenu rezoluciju.
Ova opcija je omogućena tek kada je razlučivost zaslona na računalu postavljena
na sljedeći način (samo za D-SUB).
NAPOMENA
Ova je značajka omogućena samo kad je razlučivost zaslona na računalu postavljena na sljedeći način, osim u pogrešnoj izlaznoj razlučivosti vašeg računala.
OSD Lock
1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off
1280x960, 1600x900,Off
1440x900, 1600x900,Off
Sprječava pritiskanje neodgovarajućeg ključa.
On
Unos ključa je onemogućen.
(Uključeno)
NAPOMENA
yy Onemogućene su sve značajke osim sljedećih: Brightness (Svjetlina), Contrast (Kontrast), Volume (Glasnoća), Quick Settings (Brze postavke) u izborniku Input (Ulaz) i OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza) u izborniku General
(Općenito).
Off
Unos ključa je omogućen.
(Isključeno)
Izbornik > Auto Configuration
Opis
Do you want to Auto Configuration?
Yes
Sa pomoću Auto Configuration (Automatske Konfiguracije) nastavite optimalni
prikaz v D-SUB.
Cancel
Poništite odabir.
NAPOMENA
yy Ova opcija je omogućena samo u analognom ulazu.
Izbornik > Reset
Opis
Do you want to reset your settings?
Reset
Povratak na tvornički zadane postavke.
Cancel
Poništite odabir.
21
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Slika se ne prikazuje
Je li kabel napajanja monitora
priključen?
yy Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u utičnicu.
Svijetli li indikator napajanja?
yy Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
yy Ova se poruka prikazuje kada je signal s računala (video kartice)
izvan raspona vodoravne ili okomite frekvencije zaslona. Pogledajte
poglavlje 'Specifikacije' u ovom priručniku i ponovo konfigurirajte
zaslon.
yy Nakon što je monitor na "NO SIGNAL", monitor prelazi na način rada
DPM.
yy Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema
ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
Vidite li na zaslonu poruku "Out of
Range" (izvan dosega)?
Vidite li na zaslonu poruku "NO
SIGNAL" ?
Da li možete kontrolirati određene funkcije u OSD-u?
Da li možete odabrati određeni
izbornik u OSD-u?
yy Možete otključati OSD kontrole, ulazkom u izbornik zaključavanja
OSD-a i promijeniti predmete na isklop.
UPOZORENJE
yy Provjerite Control Panel (Upravljačka ploča) ► Display (Zaslon) ► Settings (Postavke) i pogledajte je li promijenjena frekvencija ili razlučivost. Ako jest, video karticu prilagodite preporučenoj
razlučivosti.
yy Ako nije odabrana preporučena razlučivost (optimalna razlučivost), slova mogu biti mutna, a slika na
zaslonu prigušena, odsječena ili zakrivljena. Svakako odaberite preporučenu razlučivost.
yy Metoda postavljanja može se razlikovati ovisno o računalu i operacijskom sustavu, a video kartica
možda neće podržavati iznad spomenutu razlučivost. U tom se slučaju obratite proizvođaču računala
ili video kartice.
Nepravilna slika na zaslonu
Boja zaslona je monokromatska ili
neispravna.
yy Provjerite je li signalni kabel ispravno priključen i pričvrstite ga
odvijačem ako je potrebno.
yy Provjerite je li video kartica pravilno umetnuta u utor.
yy Postavku boje postavite na vrijednost višu od 24 bita (true color) u
Control Panel (Upravljačka ploča) ► Settings (Postavke).
Slika na zaslonu treperi.
yy Ako je zaslon postavljen u način rada s ispreplitanjem (interlace),
promijenite postavku u preporučenu razlučivost.
Vidite li poruku "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat,
pronađen Plug&Play (VESA DDC) monitor)?
Jeste li instalirali upravljački program monitora?
yy Obvezno instalirajte pokretač prikaza s naše internet stranice: http://
www.lg.com.
yy Svakako provjerite podržava li video kartica funkciju Plug&Play.
Prikaz titranja
Ako niste postavili preporučeno
vrijeme?
yy Prikazat će se titranje ako koristite mjerenje vremena za HDMI
1080i 60/50 Hz, pa vas molimo da postavite vrijeme na 1080P što je
preporučeni način.
HR
HRVATSKI
Provjerite sljedeće prije pozivanja servisera.
22
HRVATSKI
HR
SPECIFIKACIJE
24MP59G
LCD zaslon
Vrsta
TFT dijagonale
LCD zaslon
Razlučivost
Otklon piksela
Maksimalna razlučivost
0,2745 mm x 0,2745 mm
1920 x 1080 pri 75 Hz (Samo HDMI / DisplayPort)
1920 x 1080 pri 60 Hz (D-sub)
Preporučena razlučivost
Horizontalna frekvencija
1920 x 1080 pri 60 Hz
Videosignal
HDMI : 30 kHz do 85 kHz
DP : 30 kHz do 85 kHz
D-SUB: 30 kHz do 85 kHz
Vertikalna frekvencija
HDMI : 40 Hz do 75 Hz
DP : 40 Hz do 75 Hz
D-SUB: 40 Hz do 75 Hz
Sinkronizacija
Odvojena sinkronizacija, digitalni
Ulazni priključak HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, D-SUB IN, HP OUT
Priključak za
19 V
1,3 A
napajanje
Potrošnja ener- Uključeno: 17,1 W tip. (ENERGY STAR® standard) *
22 W tip. (Uvjet izlaza) **
gije
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
Isključeno ≤ 0,3 W
AC-DC Adapter Model ADS-40SG-19-3 19032G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPI-1,proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP51A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model PA-1031-23, proizvodi Lite-On Technology Corporation
Izlazni napon : 19 V
1,7 A
Uvjeti u
okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
0 °C do 40 °C
Ispod 80 %
Temperatura za spremanje -20°C do 60 °C
Vlažnost spremišta
Ispod 85 %
Dimenzije
Težina (bez
ambalaže)
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem
550,5 mm x 419,9 mm x 204,1 mm
Bez postolja
550,5 mm x 332,1 mm x 85,5 mm
S postoljem
3,2 kg
Bez postolja
2,8 kg
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.
** Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli
uzorak, maksimalna rezolucija).
23
27MP59G
LCD zaslon
Vrsta
TFT dijagonale
LCD zaslon
Razlučivost
Otklon piksela
Maksimalna razlučivost
0,3114 mm x 0,3114 mm
1920 x 1080 pri 75 Hz (Samo HDMI / DisplayPort)
1920 x 1080 pri 60 Hz (D-sub)
Videosignal
Preporučena razlučivost
Horizontalna frekvencija
Uvjeti u
okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
1920 x 1080 pri 60 Hz
HDMI : 30 kHz do 85 kHz
DP : 30 kHz do 85 kHz
D-SUB: 30 kHz do 85 kHz
Vertikalna frekvencija
HDMI : 40 Hz do75 Hz
DP : 40 Hz do 75 Hz
D-SUB: 40 Hz do 75 Hz
Sinkronizacija
Odvojena sinkronizacija, digitalni
Ulazni priključak HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, D-SUB IN, HP OUT
Priključak za
19 V
1,6 A
napajanje
Potrošnja ener- Uključeno: 20,3 W tip. (ENERGY STAR® standard) *
26,5 W tip. (Uvjet izlaza) **
gije
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
Isključeno ≤ 0,3 W
AC-DC Adapter Model ADS-45SN-19-3 19040G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21C, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26B-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Izlazni napon : 19 V
2,1 A
0 °C do 40 °C
Ispod 80 %
Temperatura za spremanje -20°C do 60 °C
Ispod 85 %
Vlažnost spremišta
Dimenzije
Težina (bez
ambalaže)
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem
634,1 mm x 470,5 mm x 204,1 mm
Bez postolja
634,1 mm x 382,7 mm x 91,1 mm
S postoljem
4,3 kg
Bez postolja
3,9 kg
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.
** Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli
uzorak, maksimalna rezolucija).
HR
HRVATSKI
TECHNICKÉ ÚDAJE
24
Unaprijed postavljeni načini rada (razlučivost)
HRVATSKI
HR
Vrijeme D-SUB/HDMI/DP PC
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Polaritet
(V/O)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Preporučeni način rada
1920 x 1080
83,89
75
+/+
(Samo HDMI / DisplayPort)
Vrijeme HDMI AV
Modus tvorničke podrške
(Sadašnji modus)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Preporučeni način
rada
Indikator
Način rada
Boja LED indikatora
Uključeno
Bijelo
Stanje mirovanja
Isključeno
Isključeno
Isključeno
HDMI
Prije korištenja proizvoda obavezno pročitajte sigurnosne mjere.
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i jednoj strani
proizvoda. Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.
MODEL
SERIJSKI BROJ
ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines
issued by the U.S.Environmental Protection Agency
(EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A.,
Inc. has determined that this product meets the
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY
STAR® program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising