LG | 28TL510S-W | User manual | LG 24TL510S-PZ Upute za korištenje

LG 24TL510S-PZ Upute za korištenje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Sigurnost i reference
LED TV*
* LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik I zadržite ga za buduće
potrebe.
28TK420S
24TL520S
28TL520S
24TL510S
28TL510S
www.lg.com
Autorska prava © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
SADRŽAJ
Licence---------------------------------------------3
HRVATSKI
HRVATSKI
Obavijest s informacijama o softveru s
otvorenim izvornim kodom------------------3
Priprema-------------------------------------------3
Podizanje i premještanje televizora-------4
Postavljanje televizora------------------------4
Korištenje tipke----------------------------------5
Postavljanje na stol-----------------------------6
Montaža na zid-----------------------------------7
Priključivanje (obavijesti)--------------------8
Daljinski upravljač------------------------------9
Održavanje-------------------------------------- 11
Rješavanje problema------------------------ 11
Tehnički podaci-------------------------------- 12
2
Licence
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za dodatne
informacije o licencama posjetite www.lg.com.
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence,
izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD
ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu
narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda.
Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.
NAPOMENA
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od onog
prikazanog u ovom priručniku.
yy Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog
signala ili modela proizvoda koji koristite.
yy U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
yy Televizor se može staviti u stanje mirovanja kako bi se smanjila
potrošnja energije. Televizor bi se trebao isključiti ako ga nećete
gledati neko vrijeme radi smanjenja potrošnje energije.
yy Količina električne energije koja se troši tijekom korištenja može se
znatno smanjiti ako se smanji svjetlina slike, čime ćete smanjiti i
ukupne troškove.t.
yy Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o
modelu.
yy Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati
bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.
yy Za optimalno povezivanje, HDMI kabeli i USB uređaji trebaju imati
kućište priključka tanje od 10 mm i uže od 18 mm. Ako USB kabel ili
USB uređaj ne odgovaraju USB priključku TV-a, upotrijebite produžni
kabel koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
HRVATSKI
HRVATSKI
Obavijest s informacijama
o softveru s otvorenim
izvornim kodom
Priprema
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite
certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili
može doći do pogreške u povezivanju.
yy Preporučene vrste HDMI kabela
-- High-Speed HDMI®/™ kabel
-- High-Speed HDMI®/™ kabel s priključkom za Ethernet
OPREZ
yy Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste osigurali
sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
yy Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu odobreni nisu
pokrivene jamstvom.
3
Podizanje i premještanje
televizora
HRVATSKI
HRVATSKI
Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute
kako se televizor ne bi izgrebao ili oštetio te kako biste televizor
sigurno premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.
OPREZ
yy Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
yy Uređajem pažljivo rukujte kako ne biste oštetili ispupčenu
upravljačku tipku. (Ovisno o modelu)
yy Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je kupljen.
yy Prije premještanja ili podizanja televizora, odspojite kabel za
napajanje i sve ostale kabele.
yy Kad držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako
se ne bi oštetio.
Postavljanje televizora
yy Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite za
prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.
OPREZ
yy Kada postolje postavljate na televizor, zaslon okrenite prema dolje i
postavite ga na obložen stol ili ravnu površinu kako biste ga zaštitili
od ogrebotina.
yy Prilikom prenošenja televizor nemojte okretati naopako i držati ga
za tijelo postolja (ili bazu postolja) jer na taj način može ispasti iz
postolja i uzrokovati materijalnu štetu ili ozljede.
yy Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane tvari (ulja,
maziva itd.) na vijke. (To može oštetiti proizvod.)
yy Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni jakim
vibracijama.
yy Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga polagati na
bok niti naginjati lijevo ili desno.
yy Nemojte koristiti preveliku silu jer biste savijanjem/uvijanjem
postolja okvira mogli oštetiti zaslon.
4
NAPOMENA
yy Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje od televizora tako
da izvedete postupak postavljanja postolja obrnutim redoslijedom.
(Samo modeli TK420S/TL520S)
yy Podignite zasun na dnu baze postolja i odvojite bazu postolja od
televizora. (Samo modeli TL510S)
Korištenje tipke
<TL520S/TL510S>
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
<TK420S>
1
2
3
HRVATSKI
HRVATSKI
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje1 (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje izbornikom (Pritisnite2)
Odabir izbornika (Pritisnite i zadržite3)
Pomoću tipke možete jednostavno upravljati funkcijama televizora.
(Ovisno o modelu)
Zatvorit će se sve pokrenute aplikacije i zaustavit će se trenutno
snimanje.
Izbornikom možete navigirati kratkim pritiskom na tipku dok je
televizor uključen.
Funkciju možete upotrebljavati nakon što pristupite upravljanju
izbornikom.
Podešavanje izbornika
<TL520S/TL510S>
Kada je televizor uključen, jednom pritisnite tipku. Stavke izbornika
možete podešavati pomoću tipke. (Ovisno o modelu)
Isključite napajanje.
Pristup izborniku Početna.
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.
Promjena izvora ulaznog signala.
Kretanje kroz spremljene programe.
Prilagodba glasnoće.
Osnovne funkcije
<TK420S>
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje (Pritisnite i zadržite1)
Upravljanje glasnoćom
Upravljanje programima
1
Ako se na zaslonu nalazi tipka izbornika, pritiskom i držanjem
tipke zatvorit će se izbornik.
NAPOMENA
yy Ako upravljačku tipku prvo pritisnete, nećete moći prilagoditi jakost
zvuka i spremljene programe.
OPREZ
yy Kada prst postavite na upravljačku tipku, gurnite ju prema gore,
dolje, lijevo ili desno te pazite da ju ne pritisnete.
5
HRVATSKI
HRVATSKI
Postavljanje na stol
Korištenje sigurnosnog sustava
Kensington
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
(Ova značajka nije dostupna na svim modelima.)
1
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na stražnjoj strani
televizora. Dodatne informacije o montiranju i korištenju potražite
u priručniku koji ste dobili s Kensington sigurnosnim sustavom ili
posjetite stranicu http://www.kensington.com. Kensington sigurnosni
sustav spojite između televizora i stola.
Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu. -- Ostavite (minimalno) 100 mm prostora do zida radi odgovarajuće
ventilacije.
100 mm
100 mm
100 mm
2
100 mm
Priključite AC-DC adapter i kabel napajanja u zidnu utičnicu.
OPREZ
yy Nemojte postavljati televizor u blizinu izvora topline ili na njih jer to
može dovesti do požara ili drugih oštećenja.
yy Televizor obavezno priključite na adapter za AC/DC struju prije no što
utikač za napajanje televizora uključite u strujnu utičnicu.
6
NAPOMENA
yy Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu. Dodatnu
opremu možete nabaviti u većini trgovina elektroničkom opremom.
Montaža na zid
OPREZ
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Ako televizor želite montirati na zid, priključite sučelje za montiranje
na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio televizora.
Kada televizor montirate pomoću sučelja za montiranje na zid (dodatni
dijelovi), pažljivo ga montirajte kako ne bi pao.
1
Ako koristite vijak koji je duži no što je navedeno u
specifikacijama, možete oštetiti unutarnje dijelove televizora.
Ako ne upotrijebite odgovarajući vijak, proizvod se može oštetiti
te pasti s mjesta na koje ste ga montirali. U tom slučaju tvrtka LG
Electronics ne snosi nikakvu odgovornost.
2
yy Potrebno je koristiti vijke priložene u kutiji. (Ovisno o modelu)
yy Prije pomicanja ili postavljanja televizora, prvo ga isključite iz
napajanja. U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.
yy Ako ga montirate na strop ili kosi zid, televizor može pasti I
uzrokovati teške ozljede.
yy Koristite ovlašteni LG nosač za zid te se obratite lokalnom zastupniku
ili kvalificiranom osoblju.
yy Nemojte previše stezati vijke jer tako možete oštetiti televizor I
poništiti jamstvo.
yy Koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Sva
oštećenja ili ozljede nastale pogrešnim korištenjem ili korištenjem
neodgovarajuće dodatne opreme nisu pokrivene jamstvom.
yy Duljina vijka na stražnjoj strani televizora treba iznositi manje od
8 mm.
Podložak za montiranje na zid
Stražnja strana
Podložak za montiranje na zid
Stražnja strana
Standardni vijak
: M4 x L10
Oprema koja se kupuje zasebno (zidni
nosač)
Model
28TK420S
28TL520S
28TL510S
24TL520S
24TL510S
Zidni držač (A x B) (mm)
A
B
Standardni vijak
Broj vijaka
Nosač za montiranje na
zid (dodatna oprema)
75 x 75
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
HRVATSKI
HRVATSKI
Za nesmetanu ventilaciju ostavite 100 mm prostora sa svake strane
i od zida. Detaljne upute za montiranje dostupne su kod prodavača,
a možete i pročitati vodič za postavljanje i montiranje zidnog držača
pod nagibom.
Maks.8 mm
NAPOMENA
yy Upotrijebite vijke koji odgovaraju popisu specifikacija za vijke prema
standardu VESA.
yy Komplet zidnog nosača uključuje priručnik za postavljanje i
potrebne dijelove.
yy Nosač za montiranje na zid ubraja se u dodatnu opremu. Nabaviti ga
možete od lokalnog distributera.
yy Duljina vijaka može se razlikovati ovisno o zidnom nosaču. Obavezno
koristite vijke odgovarajuće duljine.
yy Dodatne informacije potražite u priručniku koji ste dobili sa zidnim
nosačem.
7
Priključivanje (obavijesti)
HRVATSKI
HRVATSKI
Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje na televizor
i promijenite načine ulaza. Dodatne informacije o priključivanju
vanjskog uređaja potražite u priručniku svakog uređaja. Dostupni
vanjski uređaji su: HD prijemnici, DVD uređaji, videorekorderi, USB
memorije, računala, uređaji za igru i drugi vanjski uređaji.
NAPOMENA
yy Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
yy Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed
priključaka na televizoru.
yy Ako snimate televizijski program pomoću DVD snimača ili
videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno
uključite u televizor preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne
informacije o snimanju potražite u priručniku priključenog uređaja.
yy Upute za rukovanje potražite u priručniku vanjskog uređaja.
yy Ako na televizor priključujete igraću konzolu, koristite kabel koji ste
dobili s igraćom konzolom.
yy U PC načinu rada može doći do šuma koji je povezan s razlučivošću,
okomitim uzorkom, kontrastom ili svjetlinom. U slučaju šuma slike
promijenite izlaznu razlučivost računala, promijenite frekvenciju
osvježavanja zaslona ili podesite svjetlinu i kontrast slike u izbornik
[Slika] kako biste postigli jasnu sliku.
yy U PC načinu rada neke postavke razlučivosti možda neće pravilno
funkcionirati, ovisno o grafičkoj kartici.
Priključivanje antene
Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću RF kabela (75
Ω). (Nije u kompletu)
yy Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik
signala.
yy Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste
postigli bolju kvalitetu slike.
yy Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu, pokušajte je
okrenuti u pravom smjeru.
yy Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s proizvodom.
yy Podržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
8
Priključivanje satelitskog tanjura
(Samo satelitski modeli)
Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem satelitske utičnice
koristeći satelitski RF kabel (75 Ω).
Povezivanje CI modula
(Ovisno o modelu)
Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu
rada.
yy Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u pravom
smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći do oštećenja
na televizoru i utoru za PCMCIA karticu.
yy Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad je
priključen CI+ CAM, kontaktirajte davatelja zemaljskih/kabelskih/
satelitskih usluga.
Povezivanje računala
Prilikom povezivanja računala na HDMI ulaz, postavite opciju [Oznaka
ulaza] za HDMI ulaz na vrijednost [Računalo].
(ULAZ) (Daljinski upravljač) [Svi ulazi] [UREDI IKONU]
[Računalo]
Ostale veze
Priključite TV na vanjske uređaje. Za sliku i zvuk najbolje kvalitete
priključite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabela. Odvojeni kabel ne
isporučuje se u kompletu.
yy Podržani HDMI zvučni format:
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz), DTS
(44,1 kHz, 48 kHz), PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Ovisno o modelu)
Daljinski upravljač
OPREZ
yy Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti
daljinski upravljač.
yy Daljinski upravljač nije dostupan na svim tržištima.
Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog
upravljača na televizoru.
#
HRVATSKI
HRVATSKI
Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama daljinskog upravljača.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.
Pri zamjeni baterija otvorite pokrov baterijskog pretinca, zamijenite
baterije (1,5 V AAA) tako da i polariteti budu okrenuti kako
prikazuju oznake u pretincu i zatim vratite pokrov na mjesto. Baterije
izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
(Neke tipke i usluge možda neće biti dostupni, ovisno o modelima ili
regijama.)
1 Kako biste koristili tipku, pritisnite ju i zadržite dulje od 3
sekunde.
(Uključivanje/isključivanje) Uključivanje i isključivanje.
Odabir radijskog, televizijskog ili DTV programa.
(ULAZ) Promjena izvora ulaznog signala.
(Brze postavke) Pristup brzim postavkama.
Zumiranjem odabranog područja možete ga prikazati
preko cijelog zaslona.
Prikazuje željene titlove u digitalnom načinu rada.
Brojčane tipke Unos brojeva.
Tipke sa slovima Unos slova.
Pristup popisu spremljenih programa.
(Razmak) Otvara prazno mjesto na zaslonskoj tipkovnici.
Prikazuje vodič programa.
1
Aplikaciji ili usluzi Live TV možete pristupiti pomoću
brojčanih tipki koji odgovaraju pojedinim značajkama.
Prilagodba glasnoće.
Pregledava informacije o trenutnom programu i zaslonu.
(PRETRAŽIVANJE) Pretraživanje sadržaja poput TV programa,
filmova i drugih videozapisa ili pretraživanje Interneta unosom pojma
za pretraživanje u okvir za pretraživanje.
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA) Potpuno isključivanje zvuka.
(ISKLJUČIVANJE ZVUKA)1 Pristup izborniku [Pristupačnost].
Kretanje kroz spremljene programe.
Prelazak na prethodni ili sljedeći zaslon.
#
9
HRVATSKI
HRVATSKI
# Tipke za usluge streaminga Povezuje se s uslugom streaminga
video sadržaja.
(POČETNA) Prikaz početnog izbornika.
(POČETNA)1 Prikaz prethodno gledanih kanala.
Povratak na prethodnu razinu.
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.
Navigacijske tipke (gore/dolje/lijevo/desno) Kretanje kroz
izbornike ili opcije.
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
Tipke teleteksta (
) Te se tipke koriste za upravljanje
teletekstom.
1
Pruža sadržaj povezan s programom koji trenutačno
gledate.
Omogućit će se audio opisi.
Početak snimanja i prikaz izbornika snimanja.
(Samo za modele koji podržavaju Time MachineReady )
Povratak na TV uživo.
Upravljačke tipke (
) Upravlja medijskim
sadržajima.
,
,
,
Pomoću njih možete pristupiti posebnim
funkcijama u određenim izbornicima.
10
Održavanje
Rješavanje problema
Čišćenje televizora
Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
yy Najprije obavezno isključite napajanje, iskopčajte kabel za napajanje
i sve ostale kabele.
yy Ako televizor dulje vrijeme ostavljate bez nadzora ili ga ne
upotrebljavate, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice kako
biste spriječili oštećenja uzrokovana udarom groma ili nestankom
struje.
Zaslon, okvir, ormarić i postolje
Prašinu i prljavštinu s površina uklonite suhom, čistom i mekanom
krpom.
Za uklanjanje tvrdokornije prljavštine površine obrišite mekanom
krpom navlaženom čistom vodom ili razrijeđenim blagim
deterdžentom. Zatim ih odmah prebrišite suhom krpom.
yy Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
yy Površinu zaslona nemojte gurati, trljati ni udarati noktima ili oštrim
predmetima jer to može ostaviti ogrebotine na zaslonu i uzrokovati
iskrivljenje slike.
yy Nemojte koristiti nikakve kemikalije jer one mogu oštetiti površinu.
yy Nemojte prskati nikakvu tekućinu na površinu. Ulazak vode u
televizor može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.
Kabel za napajanje
Redovito čistite nakupljenu prašinu ili prljavštinu s kabla za napajanje.
HRVATSKI
HRVATSKI
Redovito čistite televizor kako biste održali najbolje radne
karakteristike i produžili vijek trajanja.
yy Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
yy Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
yy Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute
( na , na ).
Nema slike ni tona.
yy Provjerite je li uređaj uključen.
yy Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
yy Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju uključite
neki drugi uređaj.
Televizor se iznenada isključuje.
yy Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod
napajanja.
yy Provjerite je li značajka [Mjerač vremena gašenja] / [Mjerač
isključen] aktivirana u postavkama opcije [Mjerači].
yy Provjerite je li značajka [Automatski isključi] aktivirana u
postavkama opcije [Općenito] [Eco način]. (Ovisno o modelu)
yy Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se isključiti
nakon 15 minuta bez aktivnosti.
Prilikom povezivanja s računalom (HDMI) na zaslonu se prikazuje poruka [Nema signala] ili [Neispravan format].
yy Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.
yy Ponovo priključite HDMI kabel.
yy Ponovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.
Sprječavanje prikaza “urezane slike” ili
“zaostale slike” na zaslonu televizora
yy Ako se na zaslonu televizora dulje vrijeme prikazuje nepomična
slika, ona će se urezati na zaslon i ostati kao trajno izobličenje. To je
“urezana slike” ili “zaostala slike” i nije pokrivena jamstvom.
yy Ako je format slike duže vrijeme postavljen na 4:3, može doći do
efekta urezane slike u gornjem i donjem dijelu zaslona.
yy Izbjegavajte dugo prikazivanje nepomične slike na zaslonu
televizora (2 ili više sati za LCD) kako biste spriječili nastanak urezane
slike.
11
Tehnički podaci
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
HRVATSKI
HRVATSKI
Modeli
28TK420S
24TL520S
28TL520S
24TL510S
28TL510S
Dimenzije (Š x V x D) (mm)
Masa (kg)
S postoljem
Bez postolja
S postoljem
Bez postolja
641,5 x 428,7 x 159,2
563,1 x 367 x 150,1
649,4 x 420 x 150,1
563,1 x 393,8 x 148,6
649,4 x 447,8 x 187,5
641,5 x 396,3 x 59,5
563,1 x 340,9 x 58
649,4 x 393,8 x 61,4
563,1 x 340,9 x 58
649,4 x 393,8 x 61,4
4,6
3,3
4,55
3,6
4,95
4,5
3,25
4,5
3,25
4,5
Potrošnja energije
28 W
25 W
28 W
25 W
28 W
Zahtjevi za
napajanje
19 V
19 V
19 V
19 V
19 V
Specifikacije modula za bežični LAN
yy Budući da se frekvencijski pojasi kanala mogu razlikovati ovisno o zemlji, korisnik ne može mijenjati niti prilagođavati radnu frekvenciju.
Proizvod je konfiguriran sukladno tablici regionalnih frekvencija.
yy Uređaj se iz sigurnosnih razloga prilikom montiranja i rada treba nalaziti najmanje 20 cm od korisnika.
0197
Specifikacije modula za bežični LAN (LGSWFAC71)
Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekventni raspon
Izlazna snaga (maks.)
2400 do 2483,5 MHz
13 dBm
5150 do 5725 MHz
16,5 dBm
5725 do 5850 MHz (Za države izvan EU)
10 dBm
0197
* Standard “IEEE802.11ac” nije dostupan u svim zemljama.
12
2,0 A
2,0 A
2,0 A
2,0 A
2,0 A
AC/DC adapter
Veličina CI modula (Š x V x D)
Uvjeti u okruženju
HRVATSKI
HRVATSKI
Proizvođač: Lien Chang
Model: LCAP16B-E, LCAP21C
Proizvođač: Honor
Model: ADS-45FSN-19 19040GPG,
ADS-45SN-19-3 19040G
Ulaz: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz: DC 19 V
2,1 A
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura za skladištenje
Vlažnost skladišta
Od 0 °C do 40 °C
Manja od 80 %
Od -20 °C do 60 °C
Manja od 85 %
(Ovisno o državi)
Satelit
Televizijski sustav
DVB-S/S2*
Pokrivenost programa
950 ~ 2150 Mhz
Maksimalan broj programa koji se
mogu spremiti
6000
Impedancija vanjske antene
Digitalna TV
Zemlja
DVB-T
DVB-T2*
VHF III : 174 ~ 230 Mhz
UHF IV : 470 ~ 606 Mhz
UHF V : 606 ~ 862 Mhz
S frekvencija II : 230 ~ 300 Mhz
S frekvencija III : 300 ~ 470
Mhz
Kabel
Analogna televizija
Zemlja / Kabel
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
2000
75 Ω
* Samo modeli koji podržavaju DVB-T2/C/S2.
13
UPOZORENJE!
HRVATSKI
HRVATSKI
Televizor nikada nemojte stavljati na nestabilno mjesto.
Televizor može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Mnoge
ozljede, pogotovo ozljede djece, mogu se izbjeći poduzimanjem
jednostavnih mjera opreza kao što su:
yy Korištenje ormarića ili postolja koje preporučuje proizvođač
televizora.
yy Korištenje samo onog namještaja koji sigurno može izdržati
težinu televizora.
yy Postavljanje televizora na namještaj tako da ne prelazi preko
ruba namještaja.
yy Ako se televizor postavlja na visoki namještaj (kao što su
ormarići ili police za knjige), namještaj i televizor obavezno treba
prikladno učvrstiti.
yy Nemojte postavljati televizor na stolnjak ili druge materijale koji
se mogu nalaziti između televizora i namještaja.
yy Objasnite djeci zašto je penjanje po namještaju s ciljem
dosezanja televizora ili njegovih kontrola opasno.
Bez obzira ostaje li televizor na istom mjestu ili ga premještate,
pridržavajte se gore navedenih mjera opreza.
Simboli
Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
Odnosi se na uređaje klase II.
Odnosi se na stanje pripravnosti.
Odnosi se na "UKLJUČENO" (napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
14
Oznaka modela i serijski broj
proizvoda nalaze se sa stražnje i s
jedne bočne strane proizvoda.
Zabilježite ih u nastavku za slučaj da
vam bude potreban servis.
MODEL
Serijski br.
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the
(Home) button on the remote to
access the Home menu. Point the
(Settings)
icon and select by pressing the Wheel (OK)
button on the remote.
Picture
Sound
Programmes
Network
General
Safety
Accessibility
WI-FI NETWORK
Network /
ON
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Add a hidden wireless network
Connect via WPS PBC.
Connect via WPS PIN.
Advanced Wi-Fi Settings
For wireless AP (Router) that have the
symbol, you need to enter the security key.
2 Point the
(All Settings) icon and select
by pressing the Wheel (OK) button on the
remote.
5 If the connection is successful, the "Connected
to Internet" is displayed.
Picture
Sound
Programmes
NETWORK
TV Name
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Wi-Fi Connection
Network
General
All Settings
3 Select the Network → Wired Connection
(Ethernet) or Wi-Fi Connection.
Picture
Sound
Programmes
NETWORK
Wi-Fi Connection
Network
General
Safety
You can check the status of connection in
Advanced Wi-Fi settings.
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Not Connected
Not Connected
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Safety
Accessibility
Picture
Sound
Programmes
Network
General
Safety
4 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the Wi-Fi Connection, the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Accessibility
TV Name
Wired Connection (Ethernet)
Connected to Internet
Accessibility
WI-FI NETWORK
Network /
ON
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Add a hidden wireless network
Connect via WPS PBC.
Connect via WPS PIN.
Advanced Wi-Fi Settings
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the
(Home) button on the remote to
access the Home menu. Point the
(Settings)
icon and select by pressing the Wheel (OK)
button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Point the
(All Settings) icon and select
by pressing the Wheel (OK) button on the
remote.
3 Select the Network → Wired Connection
(Ethernet) or Wi-Fi Connection → Advanced
Wi-Fi settings.
Sound
Programmes
NETWORK
Picture
TV Name
Sound
[LG] WebOS TV WEBOS3
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Wi-Fi Connection
Network
General
Not Connected
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Programmes
Network
General
Safety
Safety
Accessibility
Accessibility
WI-FI NETWORK
Network /
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
When X appears next to DNS:
All Settings
Picture
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
ON
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Add a hidden wireless network
Connect via WPS PBC.
Connect via WPS PIN.
Advanced Wi-Fi Settings
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
SmartShare PC SW Installing & Setting
1 Install the SmartShare PC SW programme on your PC.
2 Go to www.lg.com. Then, select your region.
3 Select SUPPORT. Then, select Drivers & Software, SOFTWARE UPDATE or Software & Firmware.
4 Search for your model. Then, select SmartShare PC SW.
5 You can run the programme when installation is complete.
NOTE
yy SmartShare service is only available if TV and other devices are connected via a single AP (Router).
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must
on the same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG
phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Open Device Connector application.
(Home) → Device Connector → Smartphone → CONTENT SHARE.
5 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
6 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
7 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Home) →
(Settings) →
CHECK FOR UPDATES
(All Settings) →
General → About This TV →
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "Allow Automatic Updates", you can update the software automatically.
Picture
GENERAL
Picture
ABOUT THIS TV
Sound
Eco Mode
Sound
Software Version
Programmes
Network
General
Safety
Monbile TV On
SIMPLINK (HDMI-CEC)
LG Wireless Keyboard
Setting Help
Screen Saver
Reset to Initial Settings

ꔐ
HDMI ULTRA HD Deep Colour
xx.xx.xx
Allow Automatic Updates
Programmes
Network
CHECK FOR UPDATES
TV Information
[LG] webOS TV WEBOS3.5
General
Customer Service
User Agreements
Safety
About This TV
Accessibility
General /
Accessibility
Legal Notice
Open Source Software Notice
Wi-Fi Direct Setting
Picture
Sound
Programmes
Network
Wi-Fi Direct
Network /
REFRESH LIST
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
(Home) →
(Settings) →
(All Settings) →
Network → Wi-Fi Direct
If a local network is not available, you can connect a portable device directly to the
TV using Wi-Fi Direct.
With SmartShare, you can share files or screens of devices connected to Wi-Fi
Direct.
General
1 When you open Wi-Fi Direct menu, a list of available devices appears.
Safety
2 When you are prompted to request connection, select Yes. Wi-Fi Direct is now
connected to your TV.
Accessibility
Miracast Setting
Miracast allows a portable device to securely send video and sound to the TV wirelessly.
(Home)/
(Input) →
Screen Share
1 Miracast should be set to "ON" on your portable device.
2 When your TV is detected, select the device on your portable device.
When connection is completed, the device screen appears on the TV screen.
If you turn Listen Mode to ON after launching the Screen Share app, you can connect the
device without starting the Screen Share app.
WiDi (Wireless Display) Setting
Intel’s WiDi (Wireless Display) technology enables easy and fast connection without wires or internet
network for mirrored and dual monitor display on your TV. You can sit back and experience your favorite
movies, videos, photos, online shows and more in full HD on your TV with great image clarity and sound.
(Home)/
(Input) →
Screen Share
1 Intel's WiDi is set to On. Your laptop runs the Intel WiDi programme.
2 It detects LG webOS TVs available, which supports WiDi. In the list, select the TV you want and click
Connect. Enter the number shown on the screen into the input field ( ) on your laptop and then click
Continue.
********

Notebook Screen
3 The laptop screen appears on the TV screen. The wireless environment may affect the screen display.
If the connection is poor, the Intel WiDi connection may be lost.
* LG TVs do not need
to register.
********
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können möglicherweise je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des Home-Menüs
die Taste
(Home) auf der Fernbedienung.
Markieren Sie das Symbol
(Einstellungen)
und wählen Sie es durch Drücken der Taste
Rad (OK) auf der Fernbedienung aus.
Bild
Ton
Sender
Netzwerk
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Wi-Fi-Netzwerk
Netzwerk /
EIN
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden.
Über WPS-PIN verbinden.
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Für kabellose Router (AP) mit dem Symbol
müssen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
2 Markieren Sie das Symbol
(Alle
Einstellungen) und wählen Sie es durch Drücken
der Taste Rad (OK) auf der Fernbedienung aus.
5 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„Mit dem Internet verbunden“ angezeigt.
Bild
Ton
Sender
Netzwerk
TV-Name
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Wi-Fi-Verbindung
Netzwerk
Allgemein
Mit dem Internet verbunden
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Sicherheit
Alle Einstellungen
Barrierefreiheit
3 Wählen Sie Netzwerk → Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet) oder Wi-Fi-Verbindung.
Bild
Ton
Sender
Netzwerk
TV-Name
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Sie können den Verbindungsstatus unter
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen prüfen.
Bild
Ton
Wi-Fi-Verbindung
Netzwerk
Allgemein
Nicht verbunden
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Sender
Netzwerk
Sicherheit
Allgemein
Barrierefreiheit
Sicherheit
Barrierefreiheit
4 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung
zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst
kabelgebundenes Netzwerk).
Wenn Sie die Wi-Fi-Verbindung auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Wi-Fi-Netzwerk
Netzwerk /
EIN
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden.
Über WPS-PIN verbinden.
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
www.lg.com
Behebung von Netzwerkproblemen
1
Drücken Sie zur Anzeige des Home-Menüs die Taste
(Home) auf der Fernbedienung. Markieren Sie das Symbol
(Einstellungen) und wählen Sie es durch Drücken der
Taste Rad (OK) auf der Fernbedienung aus.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetdienstanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router),
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut,
eine Verbindung herzustellen.
2
Markieren Sie das Symbol
(Alle Einstellungen) und
wählen Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung aus.
2 Initialisieren Sie den AP (Router) (zurücksetzen).
3 Wenn Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter
oder die Firma des Routers (AP).
Wenn ein X neben dem DNS erscheint:
Alle Einstellungen
3
Wählen Sie Netzwerk → Drahtgebundene Verbindung
(Ethernet) oder Wi-Fi-Verbindung → Erweiterte Wi-FiEinstellungen.
Bild
Ton
Sender
Netzwerk
TV-Name
Allgemein
Ton
[LG] WebOS TV WEBOS3
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Wi-Fi-Verbindung
Netzwerk
Bild
Nicht verbunden
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Sender
Netzwerk
Allgemein
Wi-Fi-Netzwerk
Netzwerk /
EIN
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden.
Sicherheit
Sicherheit
Barrierefreiheit
Barrierefreiheit Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Über WPS-PIN verbinden.
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden
Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den Router (AP).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP (Router)
aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die IP
direkt ein.
4 Wenn Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter oder
die Firma des Routers (AP).
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router),
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut,
eine Verbindung herzustellen.
2 Initialisieren Sie den AP (Router) (zurücksetzen).
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetdienstanbieter registriert ist. (Die
MAC-Adresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetdienstanbieter registriert
sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
Installation und Einrichtung von SmartShare PC SW
1 Installieren Sie das SmartShare PC SW -Programm auf Ihrem PC.
2 Gehen Sie auf www.lg.com. Wählen Sie dann Ihre Region aus.
3 Wählen Sie SERVICE. Wählen Sie dann Treiber & Software, SOFTWARE UPDATE oder Software &
Firmware.
4 Suchen Sie nach Ihrem Modell. Wählen Sie dann SmartShare PC SW.
5 Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie das Programm ausführen.
HINWEIS
yy Der SmartShare-Dienst ist nur verfügbar, wenn Fernseher und andere Geräte über einen einzelnen
AP (Router) verbunden sind.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von
SmartSharemüssen beide Geräte in dasselbe lokale Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalt auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie
diese App aus (auf LG-Telefonen hat diese die Bezeichnung LG TV Plus ).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhaltsdateien für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Öffnen Sie die Anwendung Geräteanschluss .
(Home) → Geräteanschluss → Smartphone → INHALT TEILEN.
5 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
6 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen
möchten.
7 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisieren der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Home) →
(Einstellungen) →
TV-Gerät → Auf Updates prüfen
(Alle Einstellungen) →
Allgemein → Info zu diesem
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie„Automatische Updates zulassen“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Allgemein
Bild
Info zu diesem TV-Gerät
Ton
Eco-Modus
Ton
Softwareversion
Sender
Netzwerk
Allgemein
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Kabellose LG-Tastatur
Hilfe zu Einstellungen
Bildschirmschoner
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

ꔐ
HDMI ULTRA HD Deep Colour
xx.xx.xx
Automatische Updates zulas sen
Sender
Netzwerk
Auf Updates prüfen
TV-Informationen
[LG] webOS TV WEBOS3.5
Allgemein
Kundendienst
Benutzervereinbarungen
Sicherheit
Info zu diesem TV-Gerät
Barrierefreiheit
Allgemein /
Barrierefreiheit
Rechtliche Hinweise
Anmerkung zu Open Source-Software
Wi-Fi Direct-Einstellungen
Wi-Fi Direct
Bild
Netzwerk
/
Ton
LISTE AKTUALISIEREN
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Sender
Netzwerk
Allgemein
(Home) →
(Einstellungen) →
(Alle Einstellungen) →
Netzwerk →
Wi-Fi Direct
Falls kein lokales Netzwerk verfügbar ist, können Sie ein tragbares Gerät per Wi-Fi Direct
auch direkt mit dem TV-Gerät verbinden.
Mit SmartShare können Sie Dateien oder Bildschirme von Geräten freigeben, die mit WiFi Direct verbunden sind.
1 Wenn Sie das Menü Wi-Fi Direct öffnen, wird eine Liste verfügbarer Geräte
angezeigt.
Sicherheit
Barrierefreiheit
2 Wenn Sie aufgefordert werden, eine Verbindung anzufordern, wählen Sie Ja. Wi-Fi
Direct ist jetzt mit Ihrem Fernseher verbunden.
Miracast-Einstellung
Mit Miracast können Videos und Audiodateien sicher von einem tragbaren Gerät kabellos an ein TV- Gerät gesendet werden.
(Home)/
(Eingang) →
Screen Share
1 Miracast muss auf Ihrem tragbaren Gerät auf „Ein“ gestellt sein.
2 Wenn Ihr TV-Gerät erkannt wurde, wählen Sie es auf Ihrem tragbaren Gerät aus.
Wenn die Verbindung hergestellt wurde, erscheint der Bildschirm des Geräts auf dem TV-Bildschirm.
Wenn Sie den Empfangsmodus nach dem Start der App „Screen Share“ auf Ein stellen, können Sie das
Gerät verbinden, ohne die App „Screen Share“ zu starten.
WiDi (Wireless Display)-Einstellung
Die Intel WiDi (Wireless Display)-Technologie ermöglicht eine einfache und schnelle kabellose Verbindung
oder Internetverbindung für gespiegelte und duale Bildschirme auf Ihrem Fernsehgerät. Sie können Ihre
Lieblingsfilme, -videos, -fotos, -onlinesendungen und vieles mehr in Full HD mit hervorragender Bildqualität
und großartigem Ton entspannt auf Ihrem Fernsehgerät genießen.
(Home)/
(Eingang) →
Screen Share
1 Intel's WiDi ist auf Eingestellt. Ihr Laptop ist mit dem Programm Intel WiDi ausgestattet.
2 Es erkennt die verfügbaren LG webOS TVs, die WiDi unterstützen. Wählen Sie in der Liste den gewünschten Fernseher
aus und klicken Sie auf Klicken Sie auf „ Connect (Verbindung)“. Geben Sie die PIN-Nummer, die auf dem Bildschirm
angezeigt wird, in das Eingabefeld ( ) auf Ihrem Laptop ein, und klicken Sie dann auf „Weiter“.
********

Notebook-Bildschirm
3 Der Laptop-Bildschirm wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt. Die kabellose Umgebung kann sich auf die
Bildschirmanzeige auswirken.
Bei einer schlechten Verbindung kann die Intel WiDi-Verbindung verloren gehen.
********
* LG TV muss nicht registriert werden.
Rufen Sie den LG Kundendienst an, wenn Sie Probleme haben.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plate-forme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton
(Accueil) de la
télécommande pour accéder au menu Accueil.
Mettez l'icône
(Paramètres) en surbrillance
et sélectionnez-la en appuyant sur la
Molette(OK) de la télécommande.
Image
Son
Chaînes
Réseau
Général
Sécurité
Accessibilité
Réseau Wi-Fi
Réseau /
ACTIVÉ
ꔐ WI-FI: AAA
WI-FI: BBB
WI-FI: CCC
WI-FI: DDD
WI-FI: EEE
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC.
Connexion via WPS PIN.
Paramètres Wi-Fi avancés
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du
symbole
, vous devez saisir une clé de
sécurité.
2 Mettez l'icône
(Tous les paramètres) en
surbrillance et sélectionnez-la en appuyant sur
la Molette(OK) de la télécommande.
5 Une fois la connexion effectuée, la mention
"Connecté à Internet" s'affiche à l'écran.
Image
Son
Chaînes
Réseau
Nom du téléviseur
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion Wi-Fi
Réseau
Général
Tous les paramètres
3 Sélectionnez le Réseau → Connexion filaire
(Ethernet) ou Connexion Wi-Fi.
Image
Son
Chaînes
Réseau
Connexion Wi-Fi
Réseau
Général
Sécurité
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les Paramètres Wi-Fi avancés.
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Sécurité
Accessibilité
4 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez Connexion Wi-Fi, la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Accessibilité
Nom du téléviseur
Non connecté
Connecté à Internet
Image
Son
Chaînes
Réseau
Réseau Wi-Fi
Réseau /
ACTIVÉ
ꔐ WI-FI: AAA
WI-FI: BBB
WI-FI: CCC
WI-FI: DDD
WI-FI: EEE
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Sécurité
Connexion via WPS PBC.
Accessibilité
Connexion via WPS PIN.
Paramètres Wi-Fi avancés
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton
(Accueil) de la
télécommande pour accéder au menu Accueil.
Mettez l'icône
(Paramètres) en surbrillance et
sélectionnez-la en appuyant sur la Molette(OK)
de la télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Mettez l'icône
(Tous les paramètres) en
surbrillance et sélectionnez-la en appuyant sur la
Molette(OK) de la télécommande.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
Tous les paramètres
3 Sélectionnez le Réseau → Connexion filaire
(Ethernet) ou Connexion Wi-Fi → Paramètres
Wi-Fi avancés.
Image
Son
Chaînes
Réseau
Nom du téléviseur
Général
Son
[LG] WebOS TV WEBOS3
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion Wi-Fi
Réseau
Image
Non connecté
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Chaînes
Réseau
Général
Sécurité
Sécurité
Accessibilité
Accessibilité
Réseau Wi-Fi
Réseau /
ACTIVÉ
ꔐ WI-FI: AAA
WI-FI: BBB
WI-FI: CCC
WI-FI: DDD
WI-FI: EEE
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC.
Connexion via WPS PIN.
Paramètres Wi-Fi avancés
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de l'état
de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du point
d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissez-la
directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Installation et réglage du logiciel SmartShare PC
1 Installez SmartShare PC SW sur votre ordinateur.
2 Accédez à www.lg.com. Puis, sélectionnez votre région.
3 Sélectionnez SERVICE CLIENTS. Puis, Sélectionnez site Drivers & Software, Mise à jour logiciel ou
Logiciel & Firmware
4 Recherchez votre modèle. Puis, sélectionnez SmartShare PC SW.
5 Procédez à l'installation pour exécuter le programme.
REMARQUE
yy Le service SmartShare est uniquement disponible si le téléviseur et d'autres périphériques sont
connectés via un seul Routeur AP.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare,
les deux périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction
LG TV Plus sur les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Lancez l'application Connectique de périphérique .
(Accueil) → Connectique de périphérique → Smartphone → PARTAGE DE
CONTENU.
5 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
6 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
7 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine,
l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Accueil) →
(Paramètres) →
(Tous les paramètres) →
téléviseur → Rechercher les mises à jour
Général → À propos de ce
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "Autoriser les mises à jour automatiques", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
Réseau
Général
Sécurité
Général
Image
Mode Éco
TV Mobile activée
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Clavier sans fil LG
Aide pour les réglages
Écran de veille
Restaurer les paramètres initiaux
Son
HDMI ULTRA HD Deep Colour
Général /
ꔐ
xx.xx.xx
Autoriser les mises à jour automatiques
Chaînes

Réseau
Général
Rechercher les mises à jour
Informations sur le téléviseur
[LG] webOS TV WEBOS3.5
Service client
Accords de l'utilisateur
Sécurité
À propos de ce téléviseur
Accessibilité
À propos de ce téléviseur
Version logicielle
Accessibilité
Mention légale
Remarque sur les logiciels Open Source
Réglage Wi-Fi Direct
Image
Son
Chaînes
Réseau
Wi-Fi Direct
Réseau /
RAFRAÎCHIR LA LISTE
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI: BBB
WI-FI: CCC
WI-FI: DDD
WI-FI: EEE
Général
(Accueil) →
(Paramètres) →
(Tous les paramètres) →
Réseau →
Wi-Fi Direct
Si le réseau local n'est pas disponible, vous pouvez connecter un périphérique
portable directement à votre téléviseur en utilisant la fonction Wi-Fi Direct.
Avec SmartShare, vous pouvez partager des fichiers ou des écrans de périphériques
connectés à Wi-Fi Direct.
1 Lors de l'ouverture du menu Wi-Fi Direct, une liste des périphériques
disponibles apparaît.
Sécurité
Accessibilité
2 Lorsqu'il vous est demandé d'établir une connexion, sélectionnez Oui. Wi-Fi
Direct est désormais connecté à votre TV.
Réglage Miracast
Miracast permet à un périphérique vidéo d'envoyer sans fil en toute sécurité des contenus vidéo ou audio à une TV.
(Accueil)/
(Entrée) →
Screen Share
1 Miracast doit être "Activé " sur votre périphérique portable.
2 Lorsque votre téléviseur est détecté, sélectionnez le périphérique correspondant sur
votre périphérique portable.
Lorsque la connexion est effectuée, l'écran du périphérique apparaît sur l'écran du téléviseur.
Si vous lancez l'application Partage d'écran et Activé Mode d'écoute, vous pouvez connecter l'appareil
sans démarrer l'application Partage d'écran.
Réglage WiDi (Wireless Display, Affichage sans fil)
La technologie d'affichage sans fil WiDi (Wireless Display) d'Intel offre une connexion rapide et sans
câbles ni réseau Internet pour les affichages à double écran et en miroir sur votre téléviseur. Installez-vous
confortablement et profitez de vos films, vidéos, photos, programmes en ligne préférés et bien plus encore
en Full HD sur votre téléviseur avec une qualité d'image et de son exceptionnelle.
(Accueil)/
(Entrée) →
Screen Share
1 Intel WiDi est réglé sur Activé. Votre ordinateur portable prend en charge le programme Intel Widi.
2 Cette fonction détecte les webOS TV LG disponibles et prenant en charge le WiDi. Dans la liste,
sélectionnez votre TV et cliquez sur Connecter. Entrez le code PIN indiqué à l'écran dans le champ prévu
à cet effet ( ) sur votre ordinateur portable, puis cliquez sur Continuer.
********

Écran de l'ordinateur portable
3 L'écran de l'ordinateur s'affiche sur le téléviseur. L'environnement sans fil peut affecter l'affichage de l'écran.
Si la connexion est mauvaise, vous pouvez perdre la connexion Intel WiDi.
* Il n'est pas nécessaire
********d'enregistrer votre TV LG.
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión
del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón
(Inicio) del mando a
distancia para acceder al menú Principal. Resalte
el icono
(Configuración) selecciónelo
pulsando el botón Rueda(OK) del mando a
distancia.
Imagen
Sonido
Canales
Red
General
Seguridad
Accesibilidad
RED Wi-Fi
Red /
ENCENDIDO
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC.
Conectarse a través de WPS PIN.
Configuración Wi-Fi avanzada
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de
seguridad.
2 Resalte el icono
(Toda la configuración)
selecciónelo pulsando el botón Rueda(OK)
del mando a distancia.
5 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"Conectado a Internet".
Imagen
Sonido
Canales
Red
Nombre de la TV
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión Wi-Fi
Red
General
Toda la configuración
3 Seleccione Red → Conexión cableada
(Ethernet) o Conexión Wi-Fi.
Imagen
Red
Sonido
Nombre de la TV
Canales
No conectado
Conexión Wi-Fi
Red
General
Accesibilidad
Puede comprobar el estado de la conexión en
Configuración Wi-Fi avanzada.
Imagen
No conectado
Sonido
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Canales
Seguridad
Accesibilidad
Red
General
Seguridad
4 El dispositivo intenta conectarse
automáticamente a la red disponible (a la red
con cables primero).
Cuando seleccione la Conexión Wi-Fi, se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Seguridad
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Conexión cableada (Ethernet)
Conectado a Internet
Accesibilidad
RED Wi-Fi
Red /
ENCENDIDO
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC.
Conectarse a través de WPS PIN.
Configuración Wi-Fi avanzada
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón
(Inicio) del mando a distancia
para acceder al menú Principal. Resalte el icono
(Configuración) selecciónelo pulsando el
botón Rueda(OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su
proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Resalte el icono
(Toda la configuración)
selecciónelo pulsando el botón Rueda(OK)
del mando a distancia.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Si aparece una X al lado de DNS:
Toda la configuración
3 Seleccione Red → Conexión cableada
(Ethernet) o Conexión Wi-Fi → Configuración
Wi-Fi avanzada.
Imagen
Sonido
Canales
Red
Imagen
Nombre de la TV
Sonido
[LG] WebOS TV WEBOS3
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión Wi-Fi
Red
General
No conectado
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Canales
RED Wi-Fi
Red /
WI-FI : DDD
Red
General
Seguridad
Seguridad
Accesibilidad
Accesibilidad
ENCENDIDO
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : EEE
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC.
Conectarse a través de WPS PIN.
Configuración Wi-Fi avanzada
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Instalación y ajuste del SW SmartShare PC
1 Instale el programa SmartShare PC SW en su PC.
2 Vaya a www.lg.com. A continuación, seleccione su región.
3 Seleccione Soporte. A continuación, Seleccione Software y Drivers , Actualización de software o
Software & Firmware.
4 Busque su modelo. A continuación, seleccione SmartShare PC SW.
5 Puede ejecutar el programa cuando la instalación finalice.
NOTA
yy El servicio SmartShare solo está disponible si la TV y otros dispositivos están conectados a través de
un router individual.
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar
SmartShare, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente
(denominada LG TV Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Abra la aplicación Conector de dispositivo.
(Inicio) → Conector de dispositivo → Teléfono inteligente → USO
COMPARTIDO DEL CONTENIDO.
5 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
6 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
7 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Inicio) →
(Configuración) →
→ Buscar actualizaciones
(Toda la configuración) →
General → Acerca de esta TV
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "Permitir actualizaciones automáticas", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
General
Imagen
Acerca de esta TV
Sonido
Modo Eco
Sonido
Versión de software
Canales
Red
General
Seguridad
Accesibilidad
ꔐ
TV Móvil activada
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Teclado inalámbrico LG
Ayuda para la configuración
Protector de pantalla
Restablecer a la configuración
inicial
ACERCA DE ESTE TV
HDMI ULTRA HD Deep Colour
General /
xx.xx.xx
Permitir actualizaciones automáticas
Canales

Red
Buscar actualizaciones
Información de TV
[LG] webOS TV WEBOS3.5
General
Atención al Cliente
Acuerdos de usuario
Seguridad
Accesibilidad
Aviso legal
Aviso de software de código abierto
Ajuste Wi-Fi Direct
(Inicio) →
(Configuración) →
(Toda la configuración) →
Red →
Wi-Fi Direct
Si no hay disponible una red local, podrá conectar un dispositivo portátil
directamente a la TV mediante Wi-Fi Direct.
SmartShare le permite compartir archivos o pantallas de dispositivos conectados a
Wi-Fi Direct.
Wi-Fi Direct
Imagen
Red /
Sonido
LISTA PARA ACTUALIZAR
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Canales
Red
General
1 Cuando abra el menú Wi-Fi Direct, aparecerá una lista de los dispositivos
disponibles.
Seguridad
Accesibilidad
2 Cuando se le pida que solicite conexión, seleccione Sí. Wi-Fi Direct está ya
conectado a su TV.
Ajuste Miracast
Miracast permite a un dispositivo portátil enviar vídeo y sonido a la TV de forma inalámbrica y segura.
(Inicio)/
(Entrada) →
Screen Share
1 Miracast debe estar "Encendido" en su dispositivo portátil.
2 Cuando se detecte la TV, seleccione el dispositivo en su dispositivo portátil.
Una vez finalizada la conexión, la pantalla del dispositivo aparecerá en la pantalla de la TV.
Si activa Listen Mode tras iniciar la aplicación Screen Share, podrá conectar el dispositivo sin
iniciar la aplicación Screen Share.
Ajuste WiDi (pantalla inalámbrica)
La tecnología Intel’s WiDi (WiDi de Intel) (pantalla inalámbrica) permite realizar una conexión sencilla y
rápida sin cables ni red de Internet para la visualización de monitores reflejados y duales en su TV. Puede
sentarse y disfrutar de sus películas, vídeos, fotos y programas en línea favoritos en Full HD en su TV con una
magnífica claridad de imagen y sonido.
(Inicio)/
(Entrada) →
Screen Share
1 Intel's WiDi (WiDi de Intel) está establecido en Encendido. Su portátil ejecuta el programa Intel WiDi.
2 Detecta las TV webOS de LG disponibles, que son compatibles con WiDi. En la lista, seleccione la TV que
desee y haga clic en Conectar. Introduzca el número de PIN que se muestra en la pantalla en el campo de
entrada ( ) en su portátil y, a continuación, haga clic en Continuar.
********

Pantalla de ordenador portátil
3 La pantalla del ordenador portátil aparece en la pantalla de la TV. El entorno inalámbrico puede afectar a
la visualización de la pantalla.
Si la conexión es deficiente, puede perderse la conexión Intel WiDi.
********
* No es necesario registrar la TV LG.
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
1 Premere il pulsante
(Home) sul
telecomando per accedere al menu principale.
Evidenziare l'icona
(Impostazioni) e
selezionarla premendo il pulsante la
Rotella(OK) sul telecomando.
Immagine
Audio
Canali
Rete
Reti Wi-Fi
Rete /
ATTIVA
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Generale
Aggiungere una rete wireless
nascosta
Sicurezza
Connetti tramite WPS PBC.
Accessibilità
Connetti tramite PIN WPS.
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
, è necessario immettere la chiave di
protezione.
2 Evidenziare l'icona
(Tutte le impostazioni)
e selezionarla premendo il pulsante la
Rotella(OK) sul telecomando.
5 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "Connesso a Internet".
Immagine
Audio
Canali
RETE
Nome TV
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi
Rete
Generale
Tutte le impostazioni
3 Selezionare Rete → Connessione cablata
(Ethernet) o Connessione Wi-Fi.
Immagine
RETE
Audio
Nome TV
Canali
Non connesso
Connessione Wi-Fi
Rete
Generale
Sicurezza
È possibile verificare lo stato della connessione
in Impostazioni Wi-Fi avanzate.
Immagine
Non connesso
Audio
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Canali
Sicurezza
Accessibilità
4 Il dispositivo tenta automaticamente la
connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la Connessione Wi-Fi,
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Accessibilità
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Connessione cablata (Ethernet)
Connesso a Internet
Rete
Reti Wi-Fi
Rete /
ATTIVA
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Generale
Aggiungere una rete wireless
nascosta
Sicurezza
Connetti tramite WPS PBC.
Accessibilità
Connetti tramite PIN WPS.
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante
(Home) sul telecomando
per accedere al menu principale. Evidenziare l'icona
(Impostazioni) e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella(OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Evidenziare l'icona
(Tutte le impostazioni)
e selezionarla premendo il pulsante la
Rotella(OK) sul telecomando.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Se appare una X accanto alla DNS:
Tutte le impostazioni
3 Selezionare Rete → Connessione cablata
(Ethernet) o Connessione Wi-Fi → Impostazioni
Wi-Fi avanzate.
Immagine
Audio
Canali
RETE
Nome TV
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Audio
[LG] WebOS TV WEBOS3
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi
Rete
Immagine
Non connesso
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Canali
Rete
Reti Wi-Fi
Rete /
ATTIVA
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Generale
Aggiungere una rete wireless
nascosta
Sicurezza
Connetti tramite WPS PBC.
Accessibilità
Connetti tramite PIN WPS.
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative allo
stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le società
dell'AP (Router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (l'indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Installazione e impostazione del software per PC SmartShare
1 Installare il programma SmartShare PC SW sul PC.
2 Andare a www.lg.com. Quindi, selezionare la propria area geografica.
3 Selezionare SUPPORTO. Quindi, Selezionare Drivers & Software, AGGIORNAMENTI SOFTWARE o
Software e Firmware
4 Cercare il modello in uso. Quindi, selezionare SmartShare PC SW.
5 Una volta completata l'installazione, è possibile eseguire il programma.
NOTA
yy Il servizio SmartShare è disponibile solo se il TV e gli altri dispositivi sono connessi tramite un
singolo router.
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i
dispositivi si devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui
cellulari LG tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Aprire l'applicazione Connettore dispositivo application.
(Home) → Connettore dispositivo → Smartphone → CONDIVISIONE
CONTENUTI.
5 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
6 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
7 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Home) →
(Impostazioni) →
sulla TV → Controlla aggiornamenti
(Tutte le impostazioni) →
Generale → Informazioni
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "Consentire gli aggiornamenti automatici" il software viene aggiornato
automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
Rete
Generale
Sicurezza
Generale
Immagine
Modalità Eco
Mobile TV attivo
SIMPLINK (HDMI-CEC)
LG Wireless Keyboard
Guida delle impostazioni
Screen Saver
Ripristina impostazioni iniziali
Audio

HDMI ULTRA HD Deep Colour
Generale /
ꔐ
xx.xx.xx
Consentire gli aggiornamenti automatici
Canali
Rete
Controlla aggiornamenti
Informazioni TV
[LG] webOS TV WEBOS3.5
Generale
Servizio clienti
Contratti utente
Sicurezza
Informazioni sulla TV
Accessibilità
Informazioni sulla TV
Versione software
Accessibilità
Nota legale
Avviso per il software Open Source
Impostazione Wi-Fi Direct
Immagine
Audio
Canali
Rete
Wi-Fi Direct
Rete /
AGGIORNA ELENCO
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Generale
(Home) →
(Impostazioni) →
(Tutte le impostazioni) →
Rete →
Wi-Fi Direct
Se una rete locale non è disponibile, è possibile collegare un dispositivo portatile
direttamente al TV utilizzando la funzione Wi-Fi Direct.
Con SmartShare, è possibile condividere i file o le schermate dei dispositivi collegati
a Wi-Fi Direct.
1 Quando si apre il menu Wi-Fi Direct, viene visualizzato un elenco di dispositivi
disponibili.
Sicurezza
Accessibilità
2 Quando viene richiesto di stabilire la connessione, selezionare Sì. Wi-Fi Direct
è connesso al TV.
Impostazione Miracast
Miracast consente a un dispositivo portatile di inviare video e audio al TV in modalità wireless, in totale sicurezza.
(Home)/
(Ingresso) →
Screen Share
1 Miracast deve essere impostato su “Attiva” sul dispositivo portatile.
2 Quando viene rilevato il TV, selezionare il dispositivo sul dispositivo portatile.
Al termine dell'operazione, la schermata del dispositivo appare sullo schermo del TV.
Se si imposta la modalità di ascolto su Attiva dopo aver lanciato l'app Screen Share, è possibile
collegare il dispositivo senza avviare l'app.
Impostazione WiDi (Wireless Display)
La tecnologia WiDi (Wireless Display) di Intel consente una connessione semplice e veloce senza l'uso di cavi
o reti Internet per la visualizzazione di monitor mirror e dual sul TV. Puoi sederti e goderti i tuoi film preferiti,
video, foto, programmi online e molto altro in full HD sul TV, con qualità audio e video incredibili.
(Home)/
(Ingresso) →
Screen Share
1 Intel's WiDi è impostato su Attiva. Il laptop esegue il programma Intel WiDi.
2 Vengono rilevate le LG Webos TV disponibili che supportano WiDi. Nell'elenco, selezionare la TV
desiderata e fare clic su Connetti. Immettere il codice PIN visualizzato sullo schermo nel campo di
immissione ( ) del laptop e fare clic su Continua.
********

Schermo notebook
3 La schermata del notebook viene visualizzata sullo schermo del TV. L'ambiente wireless può influire sulla
visualizzazione dello schermo.
In caso di scarsa connettività, la connessione Intel WiDi potrebbe essere persa.
********
* Non è necessario registrare la TV LG.
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi butonul
(ACASĂ) de pe
telecomandă pentru a accesa Meniul iniţial.
Evidenţiaţi pictograma
(Setări) şi
selectaţi apăsând butonul Disc (OK) de pe
telecomandă.
Imagine
Sunet
Programmes
Reţea
General
Siguranţă
Accesibilitate
REŢEA Wi-Fi
Reţea /
PORNIT
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC.
Conectare prin intermediul WPS PIN.
Setări Wi-Fi avansate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de
securitate.
2 Evidenţiaţi pictograma
(Toate setările) şi
selectaţi apăsând butonul Disc (OK) de pe
telecomandă.
5 În cazul în care conexiunea se realizează cu
succes, este afişată reţeaua „Conectat la
internet”.
Imagine
REŢEA
Sunet
Nume TV
Programmes
Neconectat
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Conexiune cu fir (Ethernet)
Conexiune Wi-Fi
Reţea
Toate setările
General
Conectat la internet
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Siguranţă
3 Selectaţi Reţea → Conexiune cu fir (Ethernet)
sau Conexiune Wi-Fi.
Imagine
REŢEA
Sunet
Nume TV
Programmes
Neconectat
General
Puteţi verifica starea conexiunii în Setări Wi-Fi
avansate.
[LG] WebOS TV WEBOS3.5
Conexiune cu fir (Ethernet)
Conexiune Wi-Fi
Reţea
Accesibilitate
Neconectat
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps
Siguranţă
Imagine
Sunet
Programmes
Reţea
Accesibilitate
General
4 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi Conexiune Wi-Fi, este afişată lista
de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe care
doriţi să o utilizaţi.
Siguranţă
Accesibilitate
REŢEA Wi-Fi
Reţea /
PORNIT
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC.
Conectare prin intermediul WPS PIN.
Setări Wi-Fi avansate
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi butonul
(ACASĂ) de pe
telecomandă pentru a accesa Meniul iniţial.
Evidenţiaţi pictograma
(Setări) şi
selectaţi apăsând butonul Disc (OK) de pe
telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare
al punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
2 Evidenţiaţi pictograma
(Toate setările) şi
selectaţi apăsând butonul Disc (OK) de pe
telecomandă.
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul DNS:
Toate setările
3 Selectaţi Reţea → Conexiune cu fir (Ethernet)
sau Conexiune Wi-Fi → Setări Wi-Fi avansate.
Imagine
REŢEA
Sunet
Nume TV
Programmes
Neconectat
General
Sunet
[LG] WebOS TV WEBOS3
Conexiune cu fir (Ethernet)
Conexiune Wi-Fi
Reţea
Imagine
Neconectat
Wi-Fi Direct
LG Connect Apps

Programmes
Reţea
General
REŢEA Wi-Fi
Reţea /
PORNIT
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC.
Siguranţă
Siguranţă
Accesibilitate
Accesibilitate Setări Wi-Fi avansate
Conectare prin intermediul WPS PIN.
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare
al punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/
punctului de acces (router) să fie înregistrată la
furnizorul dvs. de servicii de internet. (Adresa
MAC afişată pe panoul din dreapta al ferestrei
cu starea reţelei trebuie să fie înregistrată la
furnizorul de servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Instalarea şi setarea SmartShare PC SW
1 Instalaţi programul SmartShare PC SW pe PC.
2 Accesaţi www.lg.com. Apoi, selectaţi regiunea dvs.
3 Selectaţi SUPORT. Apoi, Selectaţi Drivers & Software, ACTUALIZARI SOFTWARE sau Software &
Firmware.
4 Căutaţi modelul dvs. Apoi selectaţi SmartShare PC SW.
5 Puteţi rula programul când se încheie instalarea.
NOTĂ
yy Serviciul SmartShare este disponibil numai dacă televizorul şi celelalte dispozitive sunt conectate
prin intermediul unui singur punct de acces (router).
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza
SmartShare, ambele dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV
Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Deschideţi aplicaţia Conector dispozitiv.
(ACASĂ) → Conector dispozitiv → Smartphone → PARTAJAREA CONŢINUTULUI.
5 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
6 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
7 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(ACASĂ) →
ACTUALIZĂRILE
(Setări) →
(Toate setările) →
General → Despre acest TV → VERIFICAȚI
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „Permite actualizările automate”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Programmes
Reţea
General
Siguranţă
GENERAL
Imagine
Modul Eco
Sunet
Tastatură LG wireless
Ajutor setări
Economizor de ecran
Resetare la setările iniţiale
HDMI ULTRA HD Deep Colour
xx.xx.xx
Permite actualizările automate
Programmes

Reţea
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii tv
[LG] webOS TV WEBOS3.5
General
Serviciu clienţi
Acordurile utilizatorilor
Siguranţă
Despre acest TV
Accesibilitate
General /
ꔐ
Mobile TV pornit
SIMPLINK (HDMI-CEC)
DESPRE ACEST TV
Versiune de software
Accesibilitate
Notă juridică
Notificare software open source
Setarea Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct
Imagine
Reţea /
Sunet
REÎMPROSPĂTARE LISTĂ
ꔐ WI-FI : AAA
WI-FI : BBB
WI-FI : CCC
WI-FI : DDD
WI-FI : EEE
Programmes
Reţea
General
(ACASĂ) →
(Setări) →
(Toate setările) →
Reţea → Wi-Fi Direct
Dacă nu este disponibilă o reţea locală, puteţi conecta un dispozitiv portabil direct la
televizor, folosind Wi-Fi Direct.
Cu SmartShare, puteţi partaja fişiere sau ecrane ale dispozitivelor conectate la Wi-Fi
Direct.
1 Când deschideţi meniul Wi-Fi Direct, va apărea o listă de dispozitive
disponibile.
Siguranţă
Accesibilitate
2 Când vi se cere să solicitaţi conectarea, selectaţi Da. Wi-Fi Direct este acum
conectat la televizorul dvs.
Setarea Miracast
Miracast permite unui dispozitiv portabil să trimită în siguranţă materiale video şi sunet către televizor, fără cabluri.
(ACASĂ)/
(INTRARE) →
Screen Share
1 Miracast trebuie setat la „PORNIT” pe dispozitivul dvs. portabil.
2 Când televizorul este selectat, selectaţi dispozitivul pe dispozitivul dvs. portabil.
După finalizarea conexiunii, ecranul dispozitivului apare pe ecranul televizorului.
Prin comutarea Modului de ascultare la PORNIT după lansarea aplicaţiei Screen Share, puteţi
conecta dispozitivul fără a porni aplicaţia Screen Share.
Setarea WiDi (Wireless Display)
Tehnologia WiDi (Wireless Display) de la Intel permite conectarea uşoară şi rapidă fără fire sau reţea de
Internet pentru afişarea pe monitor dual sau în oglindă. Vă puteţi relaxa şi experimenta filmele dvs. preferate,
clipurile video, fotografiile, emisiunile online şi mult mai multe în full HD pe televizorul dvs. cu o claritate
excelentă a imaginii şi a sunetului.
(ACASĂ)/
(INTRARE) →
Screen Share
1 Intel's WiDi este setat la Pornit. Laptopul dvs. rulează programul Intel WiDi.
2 Detectează televizoarele LG webOS disponibile, care acceptă WiDi. Din listă, selectaţi televizorul dorit şi
faceţi clic pe Conectare. Introduceţi numărul afişat pe ecran în câmpul de introducere ( ) de pe laptopul
dvs. iar apoi faceţi clic pe Continuare.
********

Ecranul notebook-ului
3 Ecranul laptopului apare pe ecranul televizorului. Mediul wireless poate afecta afişajul ecranului.
Dacă conexiunea este slabă, conexiunea Intel WiDi poate fi pierdută.
* Televizoarele LG nu********
au nevoie de înregistrare.
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising