LG | 24TL510V-WZ | User manual | LG 24TL510V-WZ Upute za korištenje

LG 24TL510V-WZ Upute za korištenje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Sigurnost i reference
(LED TV*)
* LG LED TV ima LCD zaslon s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte ovaj priručnik I zadržite ga za buduće
potrebe.
24TL520U 24TL520V 24TL510V 28TN525V
24TL510U 28TL520V 28TL510V 28TN515V
Autorska prava
www.lg.com
2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
SADRŽAJ
Licence------------------------------------------------3
HRVATSKI
Obavijest s informacijama o softveru s
otvorenim izvornim kodom---------------------3
Priprema----------------------------------------------3
Podizanje i premještanje televizora----------4
Postavljanje televizora---------------------------4
Korištenje tipke-------------------------------------5
Postavljanje na stol--------------------------------5
Montaža na zid--------------------------------------6
Priključivanje (obavijesti)-----------------------7
Daljinski upravljač---------------------------------9
Postavke-------------------------------------------- 10
Pregled web-korisničkog priručnika------- 16
Održavanje----------------------------------------- 17
Rješavanje problema--------------------------- 17
Tehnički podaci----------------------------------- 18
2
Licence
Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za dodatne
informacije o licencama posjetite www.lg.com.
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su zaštitne marke
Dolby Laboratories.
Obavijest s informacijama
o softveru s otvorenim
izvornim kodom
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim
licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju
posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence,
izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD
ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu
narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda.
Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.
NAPOMENA
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od
onog prikazanog u ovom priručniku.
yy Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog
signala ili modela proizvoda koji koristite.
yy U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.
yy Televizor se može staviti u stanje mirovanja kako bi se smanjila
potrošnja energije. Televizor bi se trebao isključiti ako ga nećete
gledati neko vrijeme radi smanjenja potrošnje energije.
yy Količina električne energije koja se troši tijekom korištenja može se
znatno smanjiti ako se smanji svjetlina slike, čime ćete smanjiti i
ukupne troškove.t.
yy Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno
o modelu.
yy Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati
bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.
yy Za optimalno povezivanje, HDMI kabeli i USB uređaji trebaju imati
kućište priključka tanje od 10 mm i uže od 18 mm. Ako USB kabel
ili USB uređaj ne odgovaraju USB priključku TV-a, upotrijebite
produžni kabel koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
HRVATSKI
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
Priprema
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite
certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili
može doći do pogreške u povezivanju.
yy Preporučene vrste HDMI kabela
-- High-Speed HDMI®/™ kabel
-- High-Speed HDMI®/™ kabel s priključkom za Ethernet
OPREZ
yy Nemojte koristiti proizvode koji nisu odobreni kako biste osigurali
sigurnost i dug vijek trajanja proizvoda.
yy Oštećenja ili ozljede uzrokovane dijelovima koji nisu odobreni nisu
pokrivene jamstvom.
3
Podizanje i premještanje
televizora
HRVATSKI
Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute
kako se televizor ne bi izgrebao ili oštetio te kako biste televizor
sigurno premjestili bez obzira na njegov tip i veličinu.
OPREZ
yy Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
yy Uređajem pažljivo rukujte kako ne biste oštetili ispupčenu
upravljačku tipku. (Ovisno o modelu)
yy Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je kupljen.
yy Prije premještanja ili podizanja televizora, odspojite kabel za
napajanje i sve ostale kabele.
yy Kad držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako
se ne bi oštetio.
Postavljanje televizora
yy Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite za
prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.
OPREZ
yy Kada postolje postavljate na televizor, zaslon okrenite prema dolje i
postavite ga na obložen stol ili ravnu površinu kako biste ga zaštitili
od ogrebotina.
yy Prilikom prenošenja televizor nemojte okretati naopako i držati ga
za tijelo postolja (ili bazu postolja) jer na taj način može ispasti iz
postolja i uzrokovati materijalnu štetu ili ozljede.
yy Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane tvari (ulja,
maziva itd.) na vijke. (To može oštetiti proizvod.)
NAPOMENA
yy Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni jakim
vibracijama.
yy Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga polagati
na bok niti naginjati lijevo ili desno.
yy Nemojte koristiti preveliku silu jer biste savijanjem/uvijanjem
postolja okvira mogli oštetiti zaslon.
4
yy Prije montiranja televizora na zid odvojite postolje od televizora
tako da izvedete postupak postavljanja postolja obrnutim
redoslijedom. (Samo modeli TL520*,TN525V)
yy Podignite zasun na dnu baze postolja i odvojite bazu postolja od
televizora. (Samo modeli TL510*,TN515V)
Korištenje tipke
Postavljanje na stol
yy Televizorom možete rukovati pritiskom na tipku.
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
1
100 mm
100 mm
HRVATSKI
Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu. -- Ostavite (minimalno) 100 mm prostora do zida radi odgovarajuće
ventilacije.
100 mm
100 mm
Osnovne funkcije
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje izbornikom (Pritisnite1)
Odabir izbornika (Pritisnite i zadržite2)
1
2
Izbornikom možete navigirati kratkim pritiskom na tipku dok je
televizor uključen.
Funkciju možete upotrebljavati nakon što pristupite upravljanju
izbornikom.
Podešavanje izbornika
2
Priključite AC-DC adapter i kabel napajanja u zidnu utičnicu.
OPREZ
yy Nemojte postavljati televizor u blizinu izvora topline ili na njih jer to
može dovesti do požara ili drugih oštećenja.
yy Televizor obavezno priključite na adapter za AC/DC struju prije no
što utikač za napajanje televizora uključite u strujnu utičnicu.
Kada je televizor uključen, jednom pritisnite tipku. Stavke izbornika
možete podešavati pomoću tipke.
Isključite napajanje.
Promjena izvora ulaznog signala.
Kretanje kroz spremljene programe.
Prilagodba glasnoće.
5
Korištenje sigurnosnog sustava
Kensington (dodatna oprema)
(Ova značajka nije dostupna na svim modelima.)
HRVATSKI
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na stražnjoj strani
televizora. Dodatne informacije o montiranju i korištenju potražite
u priručniku koji ste dobili s Kensington sigurnosnim sustavom ili
posjetite stranicu http://www.kensington.com. Kensington sigurnosni
sustav spojite između televizora i stola.
Montaža na zid
Za nesmetanu ventilaciju ostavite 100 mm prostora sa svake strane
i od zida. Detaljne upute za montiranje dostupne su kod prodavača,
a možete i pročitati vodič za postavljanje i montiranje zidnog držača
pod nagibom.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
NAPOMENA
yy Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu.
Dodatnu opremu možete nabaviti u većini trgovina elektroničkom
opremom.
Ako televizor želite montirati na zid, priključite sučelje za montiranje
na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio televizora.
Kada televizor montirate pomoću sučelja za montiranje na zid
(dodatni dijelovi), pažljivo ga montirajte kako ne bi pao.
1
Ako koristite vijak koji je duži no što je navedeno u
specifikacijama, možete oštetiti unutarnje dijelove televizora.
Ako ne upotrijebite odgovarajući vijak, proizvod se može oštetiti
te pasti s mjesta na koje ste ga montirali. U tom slučaju tvrtka LG
Electronics ne snosi nikakvu odgovornost.
2
Oprema koja se kupuje zasebno
(zidni nosač)
Model
24TL520V
24TL520U
24TL510U
24TL510V
28TL520V
28TL510V
28TN525V
28TN515V
75 x 75
100 x 100
Zidni držač (A x B) (mm)
A
B
Standardni vijak
Broj vijaka
Nosač za montiranje na
zid (dodatna oprema)
6
M4 x L10
4
LSW149
OPREZ
Podložak za montiranje na zid
Stražnja strana
Podložak za montiranje na zid
Stražnja strana
Standardni vijak :
M4 x L10
Maks.8 mm
NAPOMENA
yy Upotrijebite vijke koji odgovaraju popisu specifikacija za vijke
prema standardu VESA.
yy Komplet zidnog nosača uključuje priručnik za postavljanje i
potrebne dijelove.
yy Nosač za montiranje na zid ubraja se u dodatnu opremu. Nabaviti
ga možete od lokalnog distributera.
yy Duljina vijaka može se razlikovati ovisno o zidnom nosaču.
Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine.
yy Dodatne informacije potražite u priručniku koji ste dobili sa zidnim
nosačem.
Priključivanje (obavijesti)
Za odabir vanjskog uređaja priključite vanjske uređaje na televizor
i promijenite načine ulaza. Dodatne informacije o priključivanju
vanjskog uređaja potražite u priručniku svakog uređaja. Dostupni
vanjski uređaji su: HD prijemnici, DVD uređaji, videorekorderi, USB
memorije, računala, uređaji za igru i drugi vanjski uređaji.
NAPOMENA
yy Priključak vanjskog uređaja može se razlikovati ovisno o modelu.
yy Priključite vanjske uređaje na televizor bez obzira na redoslijed
priključaka na televizoru.
yy Ako snimate televizijski program pomoću DVD snimača ili
videorekordera, kabel za ulazni televizijski signal obavezno
uključite u televizor preko DVD snimača ili videorekordera. Dodatne
informacije o snimanju potražite u priručniku priključenog uređaja.
yy Upute za rukovanje potražite u priručniku vanjskog uređaja.
yy Ako na televizor priključujete igraću konzolu, koristite kabel koji ste
dobili s igraćom konzolom.
yy U PC načinu rada može doći do šuma koji je povezan s razlučivošću,
okomitim uzorkom, kontrastom ili svjetlinom. U slučaju šuma slike
promijenite izlaznu razlučivost računala, promijenite frekvenciju
osvježavanja zaslona ili podesite svjetlinu i kontrast slike u izbornik
[SLIKA] kako biste postigli jasnu sliku.
yy U PC načinu rada neke postavke razlučivosti možda neće pravilno
funkcionirati, ovisno o grafičkoj kartici.
HRVATSKI
yy Potrebno je koristiti vijke priložene u kutiji. (Ovisno o modelu)
yy Prije pomicanja ili postavljanja televizora, prvo ga isključite iz
napajanja. U protivnom može doći do požara ili strujnog udara.
yy Ako ga montirate na strop ili kosi zid, televizor može pasti I
uzrokovati teške ozljede.
yy Koristite ovlašteni LG nosač za zid te se obratite lokalnom
zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
yy Nemojte previše stezati vijke jer tako možete oštetiti televizor I
poništiti jamstvo.
yy Koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Sva
oštećenja ili ozljede nastale pogrešnim korištenjem ili korištenjem
neodgovarajuće dodatne opreme nisu pokrivene jamstvom.
yy Duljina vijka na stražnjoj strani televizora treba iznositi manje od
8 mm.
Priključivanje antene
Priključite televizor u zidnu antensku utičnicu pomoću RF kabela (75
Ω). (Nije u kompletu)
yy Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik
signala.
yy Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste
postigli bolju kvalitetu slike.
yy Ako je kvaliteta slike slaba iako koristite antenu, pokušajte je
okrenuti u pravom smjeru.
yy Antenski kabel i pretvarač ne isporučuju se s proizvodom.
yy Podržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
7
HRVATSKI
Priključivanje satelitskog tanjura
Povezivanje s računalom
(Samo satelitski modeli)
Povežite televizor sa satelitskim tanjurom putem satelitske utičnice
koristeći satelitski RF kabel (75 Ω).
yy Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
Vaš televizor podržava značajku Plug and Play* i opremljen je
ugrađenim Virtual Surround zvučnicima koji zvuk reproduciraju jasno,
uz pojačan bas.
*
: Funkcija koja računalu omogućuje prepoznavanje
priključenog uređaja koji korisnik priključi na računalo i uključi, bez
potrebe za konfiguracijom uređaja ili intervencijom korisnika.
Povezivanje CI modula
(Ovisno o modelu)
Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu
rada.
yy Ako želite koristiti način rada HDMI-PC, opciju [Oznaka unosa]
morate postaviti na [PC] način rada.
yy Prikaz na zaslonu izgleda kao što je prikazano u nastavku.
»» Prilikom uključivanja proizvoda kada se koristi HDMI ulaz.
»» Prilikom prebacivanja na HDMI ulaz.
Ostale veze
Dali je ulaz povezan s Vašim računalom?
Priključite TV na vanjske uređaje. Za sliku i zvuk najbolje kvalitete
priključite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabela. Odvojeni kabel ne
isporučuje se u kompletu.
yy USB priključak podržava napajanje od 0,5 A. Ako trebate više
napajanja za HDD, upotrijebite posebni adapter.
NAPOMENA
yy Podržani HDMI zvučni format : Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32
kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz /
192 kHz) (Ovisno o modelu)
8
NAPOMENA
yy Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u
pravom smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći do
oštećenja na televizoru i utoru za PCMCIA karticu.
yy Ako se na televizoru ne prikazuju videozapisi i audiozapisi kad je
priključen CI+ CAM, kontaktirajte davatelja zemaljskih/kabelskih/
satelitskih usluga.
Ne pokazuj više ovu poruku
DA
NE
yy Ako odaberete “[DA]”, veličina i kvaliteta slike optimizirat će se za
računalo.
yy Ako odaberete ”[NE]”, veličina i kvaliteta slike optimizirat će se za
AV uređaj (DVD uređaj, set-top box).
yy Ako odaberete “[Ne pokazuj više ovu poruku]”, poruka se neće
prikazivati sve dok televizor ne vratite na tvorničke postavke.
Postavljenu vrijednost možete promijeniti u izborniku
(Početna) [Ulazi] [Oznaka unosa].
Daljinski upravljač
OPREZ
yy Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti
daljinski upravljač.
yy Daljinski upravljač nije dostupan na svim tržištima.
Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog
upravljača na televizoru.
(Uključivanje/isključivanje) Uključivanje i isključivanje.
Odabir radijskog, televizijskog ili DTV programa.
Odabir TV ili PC načina rada.
Prikazuje željene titlove u digitalnom načinu rada.
HRVATSKI
Opisi u ovom priručniku temelje se na tipkama daljinskog upravljača.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor.
Pri zamjeni baterija otvorite pokrov baterijskog pretinca, zamijenite
baterije (1,5 V AAA) tako da i polariteti budu okrenuti kako
prikazuju oznake u pretincu i zatim vratite pokrov na mjesto. Baterije
izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.
(Neke tipke i usluge možda neće biti dostupni, ovisno o modelima ili
regijama.)
1 Kako biste koristili tipku, pritisnite ju i zadržite dulje od 3
sekunde.
(Postavke) Pristup izborniku s postavkama.
(Ulazi) Promjena izvora ulaznog signala.
Brojčane tipke Unos brojeva.
1
Uređivanje BRZOG PRISTUPA. (Ovisno o modelu)
BRZI PRISTUP značajka je koja vam omogućuje da izravno uđete u
određenu aplikaciju ili TV uživo pritiskom i držanjem brojčanih tipki.
Pristup popisu spremljenih programa.
(više radnji) Prikaz više funkcija daljinskog upravljača.
(Ovisno o modelu)
Prilagodba glasnoće.
Pristup popisu omiljenih programa.
Prikazuje vodič programa.
(Isključivanje Zvuka) Isključivanje zvuka.
(Isključivanje Zvuka)1 Pristup izborniku [Pristupačnost].
Kretanje kroz spremljene programe.
9
Tipke teleteksta (
nje teletekstom.
) Te se tipke koriste za upravlja-
(Početna) Pristup izborniku Početna.
Povratak na prethodnu razinu.
Izlaz iz prikaza na zaslonu i povratak na gledanje programa.
HRVATSKI
Navigacijske tipke (gore/dolje/lijevo/desno) Kretanje kroz
izbornike ili opcije.
Odabir izbornika ili opcija i potvrda unosa.
Omogućit će se audio opisi. (Ovisno o modelu)
Uključivanje/isključivanje načina rada PIP. (Ovisno o modelu)
Pristup brzim izbornicima. (Ovisno o modelu)
(Tipke za usluge streaminga) Povezuje se s uslugom
streaminga video sadržaja. (Ovisno o modelu)
Početak snimanja i prikaz izbornika snimanja. (Samo za
modele koji podržavaju Time MachineReady) (Ovisno o modelu)
(Upravljačke tipke) Upravlja medijskim
sadržajima.
, , ,
Pomoću njih možete pristupiti posebnim
funkcijama u određenim izbornicima.
(Mod igre) Uključivanje ili isključivanje načina rada za igre.
(Pozadinsko osvjetljenje) Podešavanje svjetline
zaslona kontrolom pozadinskog osvjetljenja zaslona.
NAPOMENA
yy Na MHEG programu ne možete podesiti pozadinsko osvjetljenje
pomoću žute ili plave tipke.
10
Postavke
Automatsko postavljanje programa
(Postavke) [Kanali] [Autom. podešavanje]
Automatski postavlja programe.
yy Ako ulazni izvor nije ispravno priključen, registracija programa
možda neće raditi.
yy [Autom. podešavanje] traži samo programe koji trenutno emitiraju.
yy Ako je uključen [Sustav zaključav.], prikazat će se skočni prozor za
unos zaporke.
Odabir opcije Način slike
(Postavke) [Slika] [Postavke načina slike] [Način
slike]
Odabire način slike optimiziran za prostor u kojem se nalazi TV ili
program.
yy [Jasni]: Pojačava kontrast, svjetlinu i oštrinu za dobivanje jasnih
slika.
yy [Standardni]: Prikazuje slike uz standardnu razinu kontrasta,
svjetline i oštrine.
yy [Eco] / [APS]: (Ovisno o modelu) Značajka Energy Saver (Ušteda
energije) mijenja postavke televizora kako bi se smanjila potrošnja
energije.
yy [Kino] / [Igra]: Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i fotografije.
yy [Sport]: (Ovisno o modelu) Način slike optimiziran za sport. Polje i
oprema prikazani su jakim bojama, s kristalno jasnim slikama, čak i
pri brzim pomicanjima.
yy
Način za fino namještanje slike
(Postavke) [Slika] [Postavke načina slike]
Ta značajka omogućuje detaljno podešavanje odabranog načina
rada slike.
yy [Pozadinsko osvjetljenje]: Upravljanje razinom osvijetljenosti
zaslona tako da se podešava pozadinsko osvjetljenje. Što je
vrijednost bliža broju 100, zaslon je svjetliji.
yy [Kontrast]: Podešavanje kontrasta svijetlih i tamnih područja na
slici. Što je vrijednost bliža broju 100, veći je kontrast.
yy [Svjetlina]: Podešavanje ukupne svjetline zaslona. Što je vrijednost
bliža broju 100, zaslon je svjetliji.
yy [Oštrina]: Podešavanje oštrine slike na zaslonu. Što je vrijednost
bliža broju 50, oštrija i jasnija je slika.
yy [Boja]: Jače ili slabije toniranje boja na zaslonu. Što je vrijednost
bliža broju 100, boja je dublja.
yy [Sjena]: Podešavanje ravnoteže boja između crvene i zelene
na zaslonu. Što je vrijednost bliža broju Crveno 50, boja će biti
crvenija. Što je vrijednost bliža broju Zeleno 50, boja će biti
zelenija.
yy [Top. boje]: Podešavanje temperature boje iz hladne u toplu.
yy Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon
detaljnih stavki za podešavanje može se razlikovati.
Postavljanje naprednog upravljanja
(Postavke) [Slika] [Postavke načina slike]
[Napredne kontrole] / [Stručne kontrole]
Kalibrira zaslon za svaki način slike ili namješta postavke slike za
posebni zaslon.
yy [Dinamički Kontrast]: Prilagodba kontrasta na optimalnu razinu
prema svjetlini slike.
yy [Dinamička Boja]: Prilagodba boja kako bi boja slike bila što
prirodnija.
yy [Željena boja]: Podešavanje boja kože, trave i neba prema vašim
osobnim preferencama.
yy [Gama]: Postavljanje krivulje gradacije prema odnosu izlaznog i
ulaznog signala slike.
yy [Skala boja]: Odabir raspona boja koji se može prikazati.
yy [Filter boja]: Filtriranje određenog spektra u RGB bojama kako bi se
detaljno prilagodila zasićenost boja i nijanse.
yy [Ravnoteža bijele]: Prilagođavanje ukupnog tona boje na zaslonu
prema želji.
yy [Sustav upravljanja bojom]: Ovo je sustav koji stručnjaci koriste
kada pomoću testnog uzorka prilagođavaju boju. Moguće je
odabrati šest područja boje (Crvena/Zelena/Plava/Cijan/Ružičasta/
Žuta) bez utjecaja na ostale boje. Kod uobičajenih slika možda neće
biti primjetnih promjena boje.
yy Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon
detaljnih stavki za podešavanje može se razlikovati.
HRVATSKI
[Stručna1] / [Stručna2]: Izbornik za ugađanje kvalitete slike
koji stručnjacima i amaterima omogućuje gledanje najbolje slike na
televizoru. Ovo je izbornik za prilagodbu namijenjen stručnjacima
za prilagodbu slike s ISF certifikatom. (ISF logotip smije se
koristiti samo na televizorima s ISF certifikatom.) ISFccc: Kontrola
kalibriranja koju je certificirala Imaging Science Foundation
yy Ovisno o ulaznom signalu, dostupni načini slike mogu se
razlikovati.
yy
Stručni način namijenjen je stručnjacima za precizno
ugađanje s pomoću posebne slike. Za uobičajene slike učinak
možda neće biti toliko uočljiv.
yy Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
yy Ako promijenite [Način slike], mogle bi se promijeniti postavke
[Ušteda energije] i [Zaštita očiju pri kretnjama], a to može
utjecati i na potrošnju energije.
11
Postavljanje dodatnih opcija slike
(Postavke) [Slika] [Postavke načina slike]
slike]
Namješta detaljne postavke za slike.
Upotreba opcije Mod igre
[Opcije
HRVATSKI
yy [Smanjenje buke]: Smanjuje šum na slici.
yy [Smanjenje MPEG šuma]: Smanjuje šum koji se generira prilikom
stvaranja digitalnih signala slike.
yy [Zacrnjenost]: Pomoću zacrnjenosti zaslona prilagođava svjetlinu i
kontrast zaslona kako bi on odgovarao zacrnjenosti ulazne slike.
yy [Pravo kino]: Optimizira zaslon za gledanje filma.
yy [Zaštita očiju pri kretnjama]: Na temelju podataka o slici
automatski prilagođava svjetlinu i smanjuje zamućenost kako bi se
ublažilo naprezanje očiju.
yy Ovisno o ulaznom signalu ili drugim postavkama slike, raspon
detaljnih stavki za podešavanje može se razlikovati.
Vraćanje postavki za slike
(Postavke) [Slika] [Postavke načina slike] [Vrać.
post. slike]
Postavke slike koje je korisnik prilagodio vraća na početne postavke.
Svi načini slike vraćaju se na početne postavke. Odaberite način slike
koji želite vratiti.
(Postavke) [Slika] [Mod igre]
(Dostupno samo za HDMI-PC)
Ovaj način optimizira kvalitetu slike za igranje igara.
yy [DAS mod]: (Ovisno o modelu) Skraćuje vrijeme potrebno za prikaz
videosignala iz ulaznog uređaja radi bržeg igranja. (Kada se [DAS
mod] postavi na [Uključeno] ili [Isključeno], zaslon će zatreperiti.)
-- DAS : Dinamička sinkronizacija akcijskih scena
yy [Stabilizator crnog kontrasta]: Podešavanjem razine crne boje
predmeti se jasnije prikazuju na tamnom zaslonu. Povećavanjem
vrijednosti značajke [Stabilizator crnog kontrasta] posvjetljuje
se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu. (Moći ćete
lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim scenama igara.)
Smanjivanjem vrijednosti značajke [Stabilizator crnog kontrasta]
zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava
dinamički kontrast na zaslonu.
-- Detaljnije postavke za [Mod igre] možete konfigurirati pomoću
tipke na daljinskom upravljaču.
-- [DAS mod] možete postaviti samo ako okomita ulazna
frekvencija iznosi 50 Hz / 60 Hz.
-- Kada je uključen način [PIP], [DAS mod] mod nije dostupan.
(Ovisno o modelu)
Korištenje značajke Ušteda energije
(Postavke) [Slika]
[Ušteda energije]
Smanjuje potrošnju energije podešavanjem vršne svjetline zaslona.
yy [Isključeno]: Isključuje značajku uštede energije.
yy [Minimum] / [Srednja] / [Maksimum]: Primjenjuje prethodno
postavljene vrijednosti značajke uštede energije.
yy [Isključen zaslon]: Isključuje se zaslon i reproducira se samo zvuk.
Kako biste ponovno uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na
daljinskom upravljaču (osim tipke za uključivanje/isključivanje).
yy Ovisno o opciji
[Ušteda energije] ([Maksimum]), možda
nećete moći podesiti [Pozadinsko osvjetljenje].
U tom slučaju idite do izbornika (Postavke) [Slika]
[Ušteda energije] i postavite opciju na [Isključeno] ili [Minimum].
12
Za korištenje značajke Način Udobnost
Gledanja
(Postavke) [Slika] [Dodatne postavke] [Način
Udobnost Gledanja]
Ako uključite ovu opciju, toplina boje automatski će se prilagoditi
kako bi se smanjilo naprezanje očiju.
Odabir načina ozvučenja
(Postavke) [Zvuk] [Postavke načina zvuka] [Način
zvuka]
Postavlja zvuk televizora na optimalnu razinu u skladu s odabranim
načinom zvuka.
yy [Standardni]: Optimizacija zvuka za sve vrste sadržaja.
yy [Clear Voice]: Poboljšava jasnoću zvuka na televizoru.
yy [Glazba]: (Ovisno o modelu) Optimizacija zvuka za glazbu.
yy [Kino]: Optimizacija zvuka za filmove.
yy [Sport]: (Ovisno o modelu) Optimizacija zvuka za sport.
yy [Igra]: Optimizacija zvuka za igranje igara.
Prilagodba ravnoteže zvuka
(Postavke) [Zvuk] [Postavke načina zvuka]
[Ravnoteža]
Možete podesiti glasnoću na lijevom i desnom zvučniku.
(Postavke) [Zvuk] [Postavke načina zvuka]
Korisnik može odabrati razne zvučne efekte.
yy [Virtualno okruženje]: Uz višekanalni surround zvučni efekt uživajte
u prožimajućem doživljaju zvučnog okruženja.
yy [Ekvilizator]: Željeni zvuk možete postaviti izravnim podešavanjem
ekvilizatora.
yy [Vraćanje postavki]: Opcije se mogu razlikovati ovisno o modelu.
yy Ovo je dostupno samo ako je funkcija [Način zvuka] postavljena na
[Standardni].
HRVATSKI
yy Uključeno: Automatsko prilagođavanje topline boje zaslona.
yy Isključeno: Isključivanje značajke [Način Udobnost Gledanja].
Korištenje funkcije Zvučni efekt
Sinkronizacija zvuka i slike
(Postavke) [Zvuk] [AV Sync Podešavanje]
(Ovisno o modelu)
Izravna sinkronizacija slike i zvuka kada oni nisu usklađeni. Ako
opciju [AV Sync Podešavanje] postavite na Uključeno, izlaz zvuka (TV
zvučnici) možete prilagoditi slici na zaslonu.
yy Ako odaberete [Bypass], emitirani signali ili zvuk iz vanjskih
uređaja izlazi bez ikakve odgode zvuka. Zvuk može izlaziti prije
videosignala jer televizor neko vrijeme obrađuje izlaz videosignala.
Postavljanje funkcije USB automatsko
pokretanje
(Postavke) [Općenito] [Automatsko pokretanje
USB-a]
Automatsko reproduciranje fotografija ili videozapisa s USB uređaja
kada je uključen televizor ili kada je povezan USB uređaj.
yy [Isključeno]: Isključivanje funkcije [Automatsko pokretanje USB-a].
yy [Videozapisi]: Automatsko reproduciranje videozapisa s USB
uređaja.
yy [Fotografije]: Automatsko reproduciranje fotografija s USB uređaja.
yy Reproduciraju se samo datoteke iz mape najviše razine na USB
uređaju jedna za drugom.
yy Kako biste zaustavili ovu funkciju, prilikom reproduciranja pritisnite
tipku
ili
na daljinskom upravljaču.
yy Ako datoteke nisu valjane ili su neispravne, prije povratka na
prethodni status ulaza prikazat će se sljedeća poruka: "[Ova je
datoteka neispravna.]"
yy Kada se USB uređaj ponovo priključi nakon što se tijekom
reprodukcije videozapisa isključi, gledanje se automatski nastavlja
i videozapis se pokreće od zadnje pogledane scene (odnosi se samo
na prvi videozapis).
13
HRVATSKI
Korištenje značajke SIMPLINK
Opis funkcije SIMPLINK
(Ovisno o modelu)
SIMPLINK je značajka koja omogućuje jednostavnu kontrolu i
upravljanje raznim multimedijskim uređajima samo pomoću
daljinskog upravljača za televizor putem izbornika SIMPLINK.
yy Direct Play: Odmah reproducira sadržaj s multimedijskog uređaja
na televizoru.
yy Upravljanje uređajima putem daljinskog upravljača televizora:
Upravlja multimedijskim uređajem putem daljinskog upravljača
televizora.
yy Jedinstveno isključivanje napajanja: Ako funkciju [Automatsko
uključivanje sinkronizirano] u postavkama za SIMPLINK postavite
na Uključeno i isključite televizor, uređaji povezani s televizorom
putem SIMPLINK veze također će se isključiti.
yy Jedinstveno uključivanje napajanja: Ako je funkcija [Automatsko
uključivanje sinkronizirano] u postavkama za SIMPLINK postavljena
na Uključeno , uključivanje uređaja povezanog putem SIMPLINK
veze uključit će i televizor. (Ponašanje se može razlikovati ovisno o
povezanim uređajima.)
yy [Zvučnik]: (Ovisno o modelu) Odabir zvučnika na jedinici kućnog
kina ili televizoru.
1
Povežite
priključak televizora i izlazni priključak uređaja
s funkcijom SIMPLINK pomoću HDMI kabela.
2 Odaberite (Početna) [Općenito] [SIMPLINK]. Pojavit će
se prozor izbornika SIMPLINK.
3 U prozoru postavki funkcije SIMPLINK postavlja SIMPLINK na
[Uključeno].
4 Konfigurirajte postavke opcije [Automatsko uključivanje
sinkronizirano] na Uključeno ili Isključeno.
5 U prozoru izbornika SIMPLINK odabir uređaja kojim želite
upravljati.
yy SIMPLINK možete postaviti i odabirom (Početna) [Ulazi]
[SIMPLINK].
yy Ova funkcija kompatibilna je samo s uređajima s logotipom
SIMPLINK.
yy Da biste koristili funkciju SIMPLINK, koristite HDMI® kabel velike
brzine (s dodanom značajkom CEC (Consumer Electronics Control,
Kontrola potrošačke elektronike). HDMI® kabeli koriste pin broj 13
za razmjenu informacija između uređaja.
yy Ako se prebacite na drugi ulaz, SIMPLINK uređaj će se zaustaviti.
yy Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača s HDMI-CEC funkcijom,
SIMPLINK uređaj možda neće pravilno funkcionirati.
yy Ako odaberete ili reproducirate multimedijske sadržaje s uređaja
s funkcijom kućnog kina, [HT zvučnik] (zvučnik) automatski se
povezuje.
Postavljanje lozinke
(Postavke) [Sigurnost] [Postavi lozinku]
Postavlja ili mijenja lozinku TV prijamnika.
yy Početna lozinka postavljena je na ‘0000’.
yy Kada se za državu odabere Francuska, lozinka nije ‘0000’, nego
‘1234’.
yy Kada se za državu izabere Francuska, za lozinku se ne može
postaviti ‘0000’.
Za ponovno postavljanje početnih
postavki
(Postavke) [Općenito] [Vraćanje na početne
postavke]
Sve spremljene informacije brišu se i postavke televizora vraćaju se
na tvorničke.
Televizor se isključuje i ponovno uključuje, a sve postavke su vraćene
na tvorničke.
yy Kada je funkcija [Sustav zaključav.] aktivna, pojavljuje se skočni
prozor s upitom za lozinku.
yy Ne isključujte napajanje tijekom pokretanja.
Vađenje USB uređaja
Odaberite povezani USB uređaj na zaslonu (Početna) [Ulazi]
I odaberite tipku [Izbaci] za isključivanje USB memorije. Kada
se prikaže poruka da je USB uređaj izvađen, odvojite uređaj od
televizora.
yy Nakon što se USB uređaj odabere za vađenje, više ga nije moguće
pročitati. Izvadite USB memoriju, a zatim je ponovno priključite.
14
Podržani video formati
yy Ako USB memorija ima ugrađen program za automatsko
prepoznavanje ili koristi vlastiti upravljački program, možda neće
funkcionirati.
yy Neke USB memorije možda neće funkcionirati ili neće ispravno
funkcionirati.
yy Koristite samo USB memorije koje su formatirane pomoću
Windows FAT32 ili NTFS sustava datoteka.
yy Za vanjske USB tvrde diskove preporučuje se korištenje uređaja s
nominalnim naponom manjim od 5 V i nominalnom jačinom struje
manjom od 500 mA.
yy Preporučuje se korištenje USB memorija od 32 GB ili manje i USB
tvrdih diskova od 2 TB ili manje.
yy Ako USB tvrdi disk s funkcijom uštede energije pravilno ne
funkcionira, isključite i uključite napajanje. Dodatne informacije
potražite u korisničkom priručniku za USB tvrdi disk.
yy Podaci na USB memoriji mogu se oštetiti, stoga obavezno
napravite sigurnosne kopije važnih datoteka na drugim uređajima.
Održavanje podataka odgovornost je korisnika, a proizvođač nije
odgovoran za gubitak podataka.
yy Maksimum : 1920 x 1080 pri 30p (samo Motion JPEG 640 x 480
pri 30p)
Podržana datoteka za opciju Moji mediji
yy Maksimalna brzina prijenosa : 20 Mb/s (megabita u sekundi)
yy Podržani formati vanjskih titlova : *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
Nastavak
Videozapis
.asf, .wmv
Audiozapis
Videozapis
.avi
Audiozapis
Videozapis
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Audiozapis
Videozapis
.vob
Audiozapis
.mp4, .m4v, Videozapis
.mov
Audiozapis
Videozapis
.mkv
Audiozapis
motion JPEG
Videozapis
Audiozapis
Videozapis
.mpg, .mpeg,
.mpe
Audiozapis
.dat
.flv
.3gp
Videozapis
Audiozapis
Videozapis
Audiozapis
Videozapis
Audiozapis
Kodek
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Standardno, WMA9(Pro), MP3,
AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1
Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG1 Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer
III (MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
HRVATSKI
Korištenje USB memorije - upozorenje
15
Podržani formati zvuka
Format
datoteke
HRVATSKI
mp3
AAC
M4A
WAV
WMA
WMA 10
Pro
OGG
16
Stavka
Brzina prijenosa
podataka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina prijenosa
podataka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina prijenosa
podataka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina prijenosa
podataka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Dubina boje
Brzina prijenosa
podataka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina prijenosa
podataka
Podržani formati fotografija
Informacije
Format
datoteke
Dostupna
vrsta
datoteke
32 Kb/s ~ 320 Kb/s
16 kHz ~ 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
Stavka
jpeg, jpg, jpe
Veličina
fotografije
Slobodan format
8 kHz ~ 48 kHz
ADIF, ADTS
BMP
Slobodan format
8 kHz ~ 48 kHz
MPEG-4
64 Kb/s ~ 1,5 Mb/s
8 kHz ~ 48 kHz
LPCM
8 bita / 16 bita / 24 bita
Veličina
fotografije
Dostupna
vrsta
datoteke
Razlučivost
SOF0: Osnovno
SOF1: Proširen slijed
SOF2: Progresivno
Minimalno: 64 (Š) x 64 (V)
Maksimalno (Uobičajeno):
15360 (Š) x 8640 (V)
Maksimalno (Progresivno) :
1920 (Š) x 1440 (V)
Minimalno: 64 (Š) x 64 (V)
Maksimum : 9600 (Š) x 6400 (V)
Ispreplitana, Nije ispreplitana
Minimalno: 64 (Š) x 64 (V)
Maksimalno (Ispreplitana):
Veličina
1200 (Š) x 800 (V)
fotografije
Maksimalno (Nije ispreplitana):
9600 (Š) x 6400 (V)
* Prikaz datoteka u formatu BMP i PNG mogao bi biti sporiji od onih
u formatu JPEG.
PNG
128 Kb/s ~ 320 Kb/s
8 kHz ~ 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 Standardno
~ 768 Kb/s
M0: do 2 kanala pri 48 kHz (osim
u načinu rada s niskim brzinama
Kanal / Učestalost prijenosa (LBR)),
sempliranja
M1: do 5.1 kanala pri 48 kHz,
M2: do 5.1 kanala pri 96 kHz
Podrška
WMA 10 Pro
Brzina prijenosa
64 Kb/s ~ 320 Kb/s
podataka
Frekvencija
8 kHz ~ 48 kHz
uzorkovanja
Podrška
Vorbis
Pregled web-korisničkog
priručnika
Kako biste dobili detaljne informacije Korisničkog vodiča, posjetite
stranicu www.lg.com.
Održavanje
Rješavanje problema
Čišćenje televizora
Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog
upravljača.
yy Najprije obavezno isključite napajanje, iskopčajte kabel za
napajanje i sve ostale kabele.
yy Ako televizor dulje vrijeme ostavljate bez nadzora ili ga ne
upotrebljavate, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice kako
biste spriječili oštećenja uzrokovana udarom groma ili nestankom
struje.
Zaslon, okvir, ormarić i postolje
Prašinu i prljavštinu s površina uklonite suhom, čistom i mekanom
krpom.
Za uklanjanje tvrdokornije prljavštine površine obrišite mekanom
krpom navlaženom čistom vodom ili razrijeđenim blagim
deterdžentom. Zatim ih odmah prebrišite suhom krpom.
yy Nikada ne dodirujte zaslon jer ga tako možete oštetiti.
yy Površinu zaslona nemojte gurati, trljati ni udarati noktima ili oštrim
predmetima jer to može ostaviti ogrebotine na zaslonu i uzrokovati
iskrivljenje slike.
yy Nemojte koristiti nikakve kemikalije jer one mogu oštetiti površinu.
yy Nemojte prskati nikakvu tekućinu na površinu. Ulazak vode u
televizor može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.
Kabel za napajanje
Redovito čistite nakupljenu prašinu ili prljavštinu s kabla za
napajanje.
Sprječavanje prikaza “urezane
slike” ili “zaostale slike” na zaslonu
televizora
yy Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno.
yy Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
yy Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute ( na
, na ).
Nema slike ni tona.
HRVATSKI
Redovito čistite televizor kako biste održali najbolje radne
karakteristike i produžili vijek trajanja.
yy Provjerite je li uređaj uključen.
yy Provjerite je li kabel za napajanje priključen na zidnu utičnicu.
yy Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju
uključite neki drugi uređaj.
Televizor se iznenada isključuje.
yy Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod
napajanja.
yy U postavkama za vrijeme provjerite je li aktivirana funkcija
automatskog isključivanja.
yy Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se
isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti.
Prilikom povezivanja s računalom (HDMI) ne prepoznaje se
signal.
yy Isključite i ponovno uključite televizor koristeći daljinski upravljač.
yy Ponovo priključite HDMI kabel.
yy Ponovno pokrenite računalo dok je televizor uključen.
Kada se televizor automatski isključi.
yy Ako je [Mjerač uključen], TV će se isključiti nakon podešenog
vremena. Ako 2 sata ne rukujete televizorom, on će se automatski
isključiti.
yy Za onemogućavanje ove funkcije pomoću daljinskog upravljača
otvorite (Postavke) [Mjerači] [Mjerač uključen]
[Automatsko isključivanje za 2 sata] Isključeno.
yy Ako se na zaslonu televizora dulje vrijeme prikazuje nepomična
slika, ona će se urezati na zaslon i ostati kao trajno izobličenje. To je
“urezana slike” ili “zaostala slike” i nije pokrivena jamstvom.
yy Ako je format slike duže vrijeme postavljen na 4:3, može doći do
efekta urezane slike u gornjem i donjem dijelu zaslona.
yy Izbjegavajte dugo prikazivanje nepomične slike na zaslonu
televizora (2 ili više sati za LCD) kako biste spriječili nastanak
urezane slike.
17
Tehnički podaci
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
Dimenzije (Š x V x D) (mm)
Masa (kg)
HRVATSKI
S postoljem
Bez postolja
S postoljem
Bez postolja
Potrošnja energije
(U standardnim
uvjetima)
24TL520U
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL520V
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
Modeli
28TL520V
649,4 x 420 x 150,1
649,4 x 393,8 x 61,4
4,55
4,5
28 W
19 V
1,6 A
24TL510U
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL510V
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL510V
649,4 x 447,8 x 187,5
649,4 x 393,8 x 61,4
4,95
4,5
28 W
19 V
1,6 A
28TN525V
28TN515V
649,5 x 420,9 x 150,0
649,5 x 448,3 x 187,5
649,5 x 394,3 x 78,4
649,5 x 394,3 x 78,4
3,57
3,88
3,53
3,53
28 W
28 W
19 V
19 V
1,6 A
1,6 A
24/28TL520*,24/28TL510*
Proizvođač: Lien Chang
Model: LCAP16A-E
AC/DC adapter
Proizvođač: Honor
Model: ADS-40FSG-19 19032GPG
Ulaz: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz: DC 19 V
1,7 A
Veličina CI modula (Š x V x D)
Uvjeti u okruženju
18
Zahtjevi za
napajanje
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura za skladištenje
Vlažnost skladišta
28TN525V, 28TN515V
Proizvođač: Lien Chang
Model: LCAP16A-E, LCAP21A
Proizvođač: Honor
Model: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Ulaz: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz: DC 19 V
1,7 A
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Od 0 °C do 40 °C
Manja od 80 %
Od -20 °C do 60 °C
Manja od 85 %
(Ovisno o državi)
Satelit
DVB-S/S2*
Pokrivenost programa
950 ~ 2150 Mhz
Maksimalan broj programa koji se
mogu spremiti
6000
Impedancija vanjske antene
Kabel
Analogna televizija
Zemlja / Kabel
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
HRVATSKI
Televizijski sustav
Digitalna TV
Zemlja
DVB-T
DVB-T2*
VHF III: 174 ~ 230 Mhz
UHF IV: 470 ~ 606 Mhz
UHF V: 606 ~ 862 Mhz
S frekvencija II: 230 ~ 300 Mhz
S frekvencija III: 300 ~ 470 Mhz
2000
75 Ω
* Samo modeli koji podržavaju DVB-T2/C/S2.
19
Način rada koji podržava HDMI-PC
HRVATSKI
Razlučivost
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
Način rada koji podržava HDMI-DTV
Razlučivost
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080i
NAPOMENA
yy Optimalna razlučivost zaslona: 1366 x 768 pri 60 Hz.
yy Optimalna vrijednost okomite frekvencije u svakom načinu rada
iznosi 60 Hz.
20
1920 x 1080p
Horizontalna
frekvencija (kHz)
31,469
31,500
31,250
Vertikalna
frekvencija (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
UPOZORENJE!
HRVATSKI
Televizor nikada nemojte stavljati na nestabilno mjesto.
Televizor može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Mnoge
ozljede, pogotovo ozljede djece, mogu se izbjeći poduzimanjem
jednostavnih mjera opreza kao što su:
yy Korištenje ormarića ili postolja koje preporučuje proizvođač
televizora.
yy Korištenje samo onog namještaja koji sigurno može izdržati težinu
televizora.
yy Postavljanje televizora na namještaj tako da ne prelazi preko ruba
namještaja.
yy Ako se televizor postavlja na visoki namještaj (kao što su ormarići
ili police za knjige), namještaj i televizor obavezno treba prikladno
učvrstiti.
yy Nemojte postavljati televizor na stolnjak ili druge materijale koji
se mogu nalaziti između televizora i namještaja.
yy Objasnite djeci zašto je penjanje po namještaju s ciljem dosezanja
televizora ili njegovih kontrola opasno.
Bez obzira ostaje li televizor na istom mjestu ili ga premještate,
pridržavajte se gore navedenih mjera opreza.
Simboli
Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
Odnosi se na uređaje klase II.
Odnosi se na stanje pripravnosti.
Odnosi se na "UKLJUČENO" (napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
21
Oznaka modela i serijski broj proizvoda nalaze se sa
stražnje i s jedne bočne strane proizvoda.
Zabilježite ih u nastavku za slučaj da vam bude
potreban servis.
Model
Serijski br.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising