LG | 27MK430H-B | User manual | LG 27MK430H-B Upute za korištenje

LG 27MK430H-B Upute za korištenje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LED LCD Monitor
(LED Monitor*)
*LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga za buduće potrebe.
MODEL LED LCD MONITORA
20MK4 serije (20MK400H,20MK410H,20MK420H,20MK430H)
22MK4 serije (22MK400H,22MK420H,22MK430H)
24MK4 serije (24MK400H,24MK430H)
27MK4 serije (27MK400H,27MK430H)
www.lg.com
2
HRVATSKI
HR
SADRŽAJ
LICENCA-----------------------------
3
SASTAVLJANJE I PRIPREMA-------
4
--Komponente proizvoda------------------------- 4
--Podržani upravljački programi i softver-------- 5
--Opis komponenti i gumba---------------------- 6
Način korištenja upravljačkog gumba
Ulazni priključak
--Premještanje i podizanje monitora------------- 8
--Postavljanje monitora -------------------------- 9
Pričvršćivanje baze postolja
Postavljanje na stol
Montaža na zid
KORIŠTENJE MONITORA--------
14
--Povezivanje s računalom----------------------- 14
D-SUB priključak
HDMI priključak
--Povezivanje s AV uređajima-------------------- 15
HDMI priključak
--Povezivanje perifernih uređaja----------------- 15
Priključivanje slušalica
KORISNIČKA KONFIGURACIJA--
16
RJEŠAVANJE PROBLEMA--------
21
TECHNICKÉ ÚDAJE---------------
22
--Unaprijed postavljeni načini rada (razlučivost)-29
3
HR
HRVATSKI
LICENCA
Svaki model ima zasebne licence. Više informacija o licenci potražite na adresi www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
Sljedeći sadržaj se odnosi na monitor koji se prodaje na europskom tržištu, te mora zadovoljiti ERP Direktivu:
* Ovaj monitor je konfiguriran za automatsko isključivanje nakon 4 sata od paljenja monitora, ako nije bilo
novog podešavanja monitora.
* Da bi onemogućili ovu postavku, promijenite postavku na "Isključeno" u OSD izborniku “Automatic
Standby (Automatski način spremnosti)”.
4
HRVATSKI
HR
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Komponente proizvoda
Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako neke komponente nedostaju,
obratite se u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Napominjemo da proizvod i komponente mogu izgledati
drugačije od onih prikazanih ovdje.
CD (korisnički priručnik) /
kartica
(Hrvatski)
D-SUB kabel
(Hrvatski)
HDMI kabel
(Hrvatski)
ili
Kabel napajanja
AC-DC adapter
(Hrvatski)
AC-DC adapter
(Hrvatski)
20MK4 serije 22MK4 serije 24MK4 serije
2 vijka
Baza postolja
Tijelo postolja
27MK4 serije
Baza postolja
Tijelo postolja
5
OPREZ
NAPOMENA
yy Napominjemo da komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.
yy Sve informacije i specifikacije u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave
kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
yy Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju
ili se obratite u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Podržani upravljački programi i softver
Možete preuzeti i instalirati najnoviju inačicu s internet stranice LGE (www.lg.com ).
Upravljački programi i softver
Instalacijski prioritet
20MK4 serije
22MK4 serije
24MK4 serije
27MK4 serije
Upravljački program monitora
Preporučeno
O
OnScreen Control
Preporučeno
O
HR
HRVATSKI
yy Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
yy Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.
yy Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
yy Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili
će se javljati šum slike.
6
Opis komponenti i gumba
HRVATSKI
HR
Upravljački gumb
Način korištenja upravljačkog gumba
Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili njegovim pomicanjem
prstom ulijevo/udesno.
Osnovne funkcije
◄/►
Uključivanje
Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite
upravljački gumb.
Isključivanje
Kako biste isključili monitor, jednom prstom pritisnite
upravljački gumb i zadržite pritisak.
Upravljanje
glasnoćom
Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačkog
gumba ulijevo/udesno. (samo za HDMI)
NAPOMENA
yy Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.
7
Ulazni priključak
HR
HRVATSKI
Ploča s priključcima (Pogledajte str.14~15)
8
HRVATSKI
HR
Premještanje i podizanje
monitora
Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje
ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te
kako bi se osigurao njegov siguran transport bez
obzira na njegov oblik ili veličinu.
OPREZ
yy Koliko god je to moguće, izbjegavajte
dodirivanje zaslona monitora. To može
dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.
yy Prije pokušaja njegovog premještanja
preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
yy Prije premještanja ili podizanja monitora
isključite kabel za napajanje i sve ostale
kabele.
yy Čvrsto držite gornji i donji dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.
yy Ako monitor koristite bez postolja, upravljački
gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti
nestabilnost monitora i njegov pad, što može
izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijed
toga može doći do kvara i na upravljačkom
gumbu.
yy Kada držite monitor, zaslon ne smije biti
okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
yy Prilikom premještanja monitora izbjegavajte
snažno protresanje ili vibriranje proizvoda.
yy Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok
ili ga naginjati na bilo koju stranu.
9
Postavljanje monitora
HR
HRVATSKI
Pričvršćivanje baze postolja
4
20MK4 serije
22MK4 serije
24MK4 serije
1
OPREZ
yy Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu
prekrijte mekanom tkaninom.
27MK4 serije
1
2
OPREZ
3
yy Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu
prekrijte mekanom tkaninom.
2
Okretni moment vijka: 10 ~ 12 kgf
10
3
HRVATSKI
HR
UPOZORENJE
yy Kako biste izbjegli povredu prstiju i stopala
prilikom sastavljanja postolja i baze, trebate
držati za bazu kada sastavljate postolje i
bazu.
OPREZ
yy Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju
tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
yy Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći
ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao
odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
Okretni moment vijka: 10 ~ 12 kgf
4
yy Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte
dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli
biste oštetiti zaslon monitora.
yy Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati
strane materije (ulja, maziva itd.) na vijke. (Na
taj način možete oštetiti proizvod.)
yy Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka
može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu
pokrivena jamstvom proizvoda.
NAPOMENA
yy Postolje možete rastaviti redoslijedom suprotnim onome za sastavljanje.
11
Postavljanje na stol
3 Kako biste uključili monitor, pritisnite upravljački
1 Podignite i nagnite monitor u uspravan položaj
na stolu.
Ostavite (minimalno) 100 mm prostora do zida
radi odgovarajuće ventilacije.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
2 AC-DC adapter i kabel za napajanje priključite
u zidnu utičnicu.
ili
OPREZ
yy Prije pomicanja ili postavljanja monitora,
iskopčajte kabel napajanja. Postoji rizik od
strujnog udara.
HR
HRVATSKI
gumb na donjoj strani monitora.
12
UPOZORENJE
HRVATSKI
HR
Prilikom prilagođavanja kuta nemojte dno
monitora držati kao što je prikazano na slici
ispod jer na taj način možete ozlijediti prste.
NAPOMENA
Kut pod kojim se zaslon nalazi možete
prilagoditi tako da se zaslon nagne naprijed ili
natrag za od -5° do 20° kako bi gledanje bilo
što ugodnije.
20
Prilikom prilagođavanja kuta monitora nemojte
dodirivati ili pritiskati zaslon.
Stražnji dio
Prednji dio
Korištenje sigurnosnog sustava Kensington
Ne držite ovaj sklop kao što je prikazano na
slici ispod. Zaslon monitora bi se mogao odvojiti od postolja te vas ozlijediti.
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi
se na stražnjoj strani monitora. Dodatne informacije o montiranju i korištenju potražite u priručniku
koji ste dobili sa sigurnosnim sustavom Kensington
ili posjetite stranicu http://www.kensington.com .
Kabelom sigurnosnog sustava Kensington povežite
monitor i stol.
NAPOMENA
yy Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
nije obavezno. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini elektroničkom robom.
13
Montaža na zid
yy Stenska instalacija (A x B)
A
HR
HRVATSKI
Za nesmetanu ventilaciju ostavite 100 mm prostora sa svake strane i od zida. Detaljne upute za
montiranje dostupne su kod prodavača, a možete
i pročitati vodič za montiranje zidnog držača pod
nagibom i postavljanje.
B
UPOZORENJE
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Ako odlučite postavljati zaslon na zid, učvrstite
sučelje za zidno postavljanje na zid (opcionalni
dijelovi) i za stražnji dio zaslona.
Ako monitor montirate pomoću sučelja za montiranje na zid (dodatni dijelovi), pažljivo ga pričvrstite
kako ne bi pao.
1 Ako čete koristiti duže vijke nego je propisano, mogli biste nanijeti štetu unutarnjim dijelovima sklopa
zaslona.
2 Ako čete koristiti vijke koji nisu prikladni, može doći
do oštečivanja proizvoda ili do toga da padne sa
zida. U tom slučaju, LG ne odgovara za posljedice.
Model
20MK4 serije 22MK4 serije
24MK4 serije
Stenska
instalacija
(A x B)
Standardni
vijak
Broj vijaka
75 x 75
Model
Stenska
instalacija
(A x B)
Standardni
vijak
Broj vijaka
M4
4
27MK4 serije
100 x 100
M4
4
yy Najprije iskopčajte kabel za napajanje, a
zatim premjestite ili postavite monitor. U suprotnom može doći do strujnog udara.
yy Ako ga montirate na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati teške ozljede.
yy Koristite isključivo nosač za zid koji je odobrila tvrtka LG te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
yy Nemojte previše stezati vijke jer tako
možete oštetiti monitor i poništiti jamstvo.
yy Koristite isključivo vijke i zidne nosače
koji zadovoljavaju VESA standard. Sva
oštećenja ili ozljede nastale pogrešnim
korištenjem ili korištenjem neodgovarajuće
dodatne opreme nisu pokrivene jamstvom.
yy Duljina vijka s vanjske površine stražnjeg
poklopca treba biti pod 8mm.
Podstava ugradnje na zid
Zadnji poklopac
Podstava ugradnje na zid
Zadnji poklopac
standardni vijak
maksimalno 8mm
NAPOMENA
yy Koristite vijke navedene u specifikacijama
vijaka prema VESA standardu.
yy Komplet za montiranje na zid sadrži
priručnik za montiranje i potrebne dijelove.
yy Nosač za montiranje na zid ubraja se u
dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete
nabaviti kod lokalnog distributera.
yy Duljina vijaka može se razlikovati ovisno o
zidnom nosaču. Obavezno koristite vijke
odgovarajuće duljine.
yy Dodatne informacije potražite u priručniku
koji ste dobili sa zidnim nosačem.
14
HRVATSKI
HR
KORIŠTENJE MONITORA
Povezivanje s računalom
yy Monitor podržava funkciju Plug & Play*.
* Plug & Play: računalo prepoznaje uređaje
koje korisnici priključe na računalo i uključuje,
bez potrebe za konfiguracijom uređaja ili intervencijom korisnika.
HDMI priključak
Prijenosi digitalni video in audio signale od vašeg
PC do monitora. Priključite PC i monitor s HDMI
kablom, kao što je prikazano u slijedečim slikama.
D-SUB priključak
Prenosi analogni videosignal s računala na
monitor. Povežite računalo i monitor pomoću
isporučenog 15-pinskog signalnog D-sub kabela
kako je prikazano na sljedećim slikama.
NAPOMENA
yy Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti
do problema s kompatibilnošću.
yy Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na
zaslonu se možda neće prikazati slika ili
može doći do pogreške u povezivanju.
yy Preporučene vrste HDMI kabela
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
NAPOMENA
yy Korištenje priključka za D-Sub kabel ulaznog
signala za Macintosh
yy Adapter za Macintosh
Za korištenje s računalom Apple Macintosh
potreban je poseban adapter za promjenu
15-pinskog D-SUB VGA priključka visoke
gustoće (3 reda) na isporučenom kabelu u
15-pinski priključak s 2 reda.
NAPOMENA
yy Ako s monitorom želite koristiti dva računala,
priključite odgovarajući signalni kabel (DSUB/DVI-D/HDMI) na monitor.
yy Ako monitor uključite kada je hladan, slika na
zaslonu može treperiti. To je uobičajeno.
yy Na zaslonu se mogu pojaviti crvene, zelene
ili plave točke. To je uobičajeno.
15
Povezivanje s AV uređajima
Prijenosi digitalne video i audio signale iz vaših
AV uređaja do monitora. Priključite vaš AV uređaj
s monitorom s pomoču HDMI kabla, kao što je
prikazano na spodnjoj slici.
Priključivanje slušalica
Periferne uređaje s monitorom možete povezati
putem priključka za slušalice. Uređaje povežite na
prikazani način.
H/P
(prodaju se
odvojeno)
NAPOMENA
NAPOMENA
yy Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti
do problema s kompatibilnošću.
yy Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na
zaslonu se možda neće prikazati slika ili
može doći do pogreške u povezivanju.
yy Preporučene vrste HDMI kabela
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
yy Periferni uređaji prodaju se zasebno.
yy Ako koristite slušalice pod kutom, to može
uzrokovati problem sa povezivanjem drugoga
vanjskoga uređaja na monitor. Stoga se
preporuča korištenje pravih slušalica.
Kutni
Ravni
yy Ovisno o postavkama zvuka na računalu i
vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika
možda će biti ograničene.
HR
HRVATSKI
HDMI priključak
Povezivanje perifernih
uređaja
16
HRVATSKI
HR
KORISNIČKA KONFIGURACIJA
Aktiviranje glavnog izbornika
1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje (▲/▼) i lijevo/desno (◄/►).
3 Kako biste Zatvorite glavni izbornik, pritisnite upravljački gumb još jednom.
Upravljački gumb
Gumb
Status izbornika
Opis
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Zatvorite glavni izbornik.
(Dugo pritisnite gumb za gašenje monitora)
◄
►
▲
▼
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora. (samo za HDMI)
Glavni izbornik omogućen
Unosi ulaznu značajku
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora. (samo za HDMI)
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajkama u opciji Settings (Postavke).
Glavni izbornik onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik omogućen
Isključivanje monitora.
Glavni izbornik onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik omogućen
Ulazak u funkcionalnost picture mode(načinaslike).
(samo za HDMI)
Značajke glavnog izbornika
Glavni izbornik
Opis
Settings (Postavke) Konfiguriranje postavki zaslona.
Picture Mode
Picture Mode
Picture Mode
(načinaslike)
Settings
(samo za HDMI)
Odaberite način slike kako bi se postigao najbolji
prikaz slike.
Picture Mode
Input
Podešava način umetanja
Power Off
(Isključivanje)
Isključivanje monitora.
Exit (Izlaz)
Zatvaranje glavnog izbornika.
Picture Mode
17
Prilagođavanje postavki
Brightness
Contrast
Volume
HR
HRVATSKI
Settings (Postavke) >
Quick Settings
Opis
Podesite kontrast i svjetlinu zaslona.
Podešavanje glasnoće. (samo za HDMI)
NAPOMENA
yy Možete odabrati isključivanje/uključivanje zvuka tako da u izborniku Volume
(Glasnoća) upravljački gumb pomaknete prema dolje ▼.
Settings (Postavke) >
Input
Opis
Input List
Odabir ulaznog signala.
Aspect Ratio
Podešavanje formata zaslona.
Full Wide
Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
Original
(Original)
Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.
NAPOMENA
yy
22MK4 serije 24MK4 serije 27MK4 serije
na preporučenoj razlučivosti (1920 x 1080).
Opcije mogu biti onemogućene
18
Prilagođavanje postavki
HRVATSKI
HR
Settings (Postavke) >
Picture
Picture Mode
Picture Adjust
Opis
Custom
Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom
izborniku može se podešavati.
Reader
Optimizira zaslon za pregled datoteka. Zaslon možete posvijetliti u izborniku OSD
načina rada.
Photo
Optimizacija zaslona za pregled slika.
Cinema
Optimizira zaslon radi poboljšanja vizualnih efekata u videozapisu.
Color
Weakness
Ovaj način rada je za korisnike koji ne mogu razlikovati zelenu i crvenu boju.
Omogućava korisnicima koji teško razlikuju boje da razlikuju ove dvije boje.
Game
Optimizira zaslon za igre.
Brightness
Podesite kontrast i svjetlinu zaslona.
Contrast
Sharpness
(Oštrina)
Podešava oštrinu prikaza na zaslonu.
SUPER
RESOLUTION+
High (Visoko)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi
kristalno jasne slike. To je učinkovito kod visokokvalitetne video
reprodukcije ili igre.
Middle (Srednje) Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi slike
između niskog i visokog. načina na ugodno gledanje. To je
učinkovito za UCC ili SD video.
Low (Nisko)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi jasne
i prirodne slike. To je dobro podesiti kod gledanja sporo pokretnih slika ili fotografija.
Off (Isključeno) Ovu mogućnost podesite za svakodnevno gledanje. SUPER
RESOLUTION+ je u ovom načinu isključeno.
Black Level
(Razina crne)
DFC
Postavlja razinu pomaka (samo za HDMI).
yy Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju
monitor može prikazati.
High (Visoko)
Održava trenutni omjer kontrasta zaslona.
Low (Nisko)
Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom omjeru kontrasta zaslona.
On (Uključeno)
Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
Off (Isključeno) Onemogućavanje značajke DFC.
Game Adjust
Response Time Postavljanje vremena odaziva za prikazane slike na temelju brzine slike na
zaslonu.
U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Fast (Brzo).
U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije Faster (Brže).
Kada odaberete Brži način, Magljenje pokreta se može dogoditi ovisno o
sadržaju.
Faster (Brže)
Postavljanje vremena odziva na Faster (Brže).
Fast (Brzo)
Postavljanje vremena odziva na Fast (Brzo).
Normal
(Uobičajeno)
Postavljanje vremena odziva na Normal (Uobičajeno).
Off (Isključeno) Značajka za poboljšanje vremena odziva neće se koristiti.
NAPOMENA
yy To je pomoć za korisnike sa problemima gledanja boja. Zato, ako vam ne odgovara slika, molimo
isključite ovu funkcionalnost.
yy Ova funkcionalnost ne može razlikovati nekihbojau nekim slikama.
19
Game Adjust
Osigurava besprijekorne, prirodne slike tako što sinkronizira okomitu frekvenciju
ulaznog i izlaznog signala.
UPOZORENJE
yy Podržano sučelje: HDMI.
yy Podržana grafička kartica : potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke AMD.
yy Podržana verzija : obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za
grafičku karticu.
yy Za više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi
http://www.amd.com/FreeSync.
On (Uključeno)
FreeSync funkcija uključena.
Off (Isključeno) FreeSync funkcija isključena.
Black Stabilizer Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)
: Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori.
Povećavanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)
posvjetljuje se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu.
(Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.)
Smanjivanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)
zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na
zaslonu.
Color Adjust
Cross Hair
Križ u vidnom polju optičkih instrumenata omogućava obilježje u središtu zaslona za
igre FPS (First person shooter – Prva osoba pucač). Korisnici mogu odabrati cross
hairs koji odgovara okolišu njihove igre, među četiri različita cross hairs.
Kada se monitor isključi ili ulazi u način rada uštede energije, značajka Cross Hair
se odmah prebacuje na Off (Isključeno).
Gamma
Mode 1, Mode 2,
Mode 3
Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je
gama vrijednost manja, to je slika svjetlija.
Mode 4
Ako ne trebate podešavati gama postavke, odaberite Mode 4.
Color Temp
(Toplina boje)
Odabire tvornički zadanu boju slike.
Warm (Topla): boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu.
Medium (Srednja): boju zaslona postavlja između crvene i plave nijanse.
Cool (Hladna): boju zaslona postavlja na plavkastu nijansu.
Custom (Prilagođeni): Podešavanjem korisnik može prilagoditi na crvenu, zelenu ili
plavu.
Red(Crvena)/
Green(Zelena)/
Blue(Plava)
Boju slike možete prilagoditi pomoću crvene, zelene i plave boje.
Configuration Horizontal
Adjust
Vertical
(samo za DClock
SUB)
Phase
Resolution
(samo za DSUB)
Za pomicanje slike ulijevo ili udesno.
Za pomicanje slike prema gore ili dolje.
Za smanjivanje bilo kakvih vertikalnih traka ili linija vidljivih na pozadini zaslona.
Horizontalni zaslon će se također mijenjati.
Za podešavanje središta prikaza. Pomoću ove funkcije možete ukloniti horizontalni
šum i raščistiti ili izoštriti prikaz znakova.
Korisnik može podesiti željenu rezoluciju.
Ova opcija je omogućena tek kada je razlučivost zaslona na računalu postavljena na sljedeći način
(samo za D-SUB).
NAPOMENA
Ova je značajka omogućena samo kad je razlučivost zaslona na računalu postavljena na sljedeći
način, osim u pogrešnoj izlaznoj razlučivosti vašeg računala.
1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off
1280x960, 1600x900,Off
22MK4 serije 24MK4 serije 27MK4 serije
1440x900, 1600x900,Off
22MK4 serije 24MK4 serije 27MK4 serije
Picture Reset Do you want to reset your settings?
No
Poništite odabir.
Yes
Povratak na tvornički zadane postavke.
HR
HRVATSKI
FreeSync
22MK4 serije
24MK4 serije
27MK4 serije
20
Prilagođavanje postavki
HRVATSKI
HR
Settings (Postavke) >
General
Opis
Language
Za podešavanje jezika za prikaz upravljačkih naziva.
SMART ENERGY
SAVING
High
(Visoka)
Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING visoke
učinkovitosti.
Low (Niska) Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING niske
učinkovitosti.
Off
Onemogućavanje značajke SMART ENERGY SAVING.
(Isključeno)
Automatic Standby
Monitor će u jednom razdoblju automatski preći u stanje pripravljenosti.
OSD Lock
Sprječava pritiskanje neodgovarajućeg ključa.
On
Unos ključa je onemogućen.
(Uključeno)
NAPOMENA
yy Sve funkcije osim OSD Lock mode, Brightness, Contrast, Input, Information i Volume
su onemogućene.
Information(Informacije)
Reset
Off
Unos ključa je omogućen.
(Isključeno)
Informacije za prikaz će biti pokazane kao sljedeće: Model (Model), Serial Number (Serijski
broj), Total Power On Time (Ukupno vrijeme uključenosti), Resolution (Rezolucija).
Do you want to reset your settings?
No
Poništite odabir.
Yes
Povratak na tvornički zadane postavke.
NAPOMENA
yy Rješavanje podataka ovisi o ploči. Dakle, te vrijednosti moraju biti drugačiji od svake ploče i ploče
od trgovca. Ako je postavka SMART ENERGY SAVING (PAMETNA UŠTEDA ENERGIJE) na High
(VISOKO) ali Low (NISKO), svjetlina monitora se povečava ili smanjuje, ovisi o izvoru.
21
Provjerite sljedeće prije pozivanja servisera.
Slika se ne prikazuje
Je li kabel napajanja monitora
priključen?
yy Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u utičnicu.
Vidite li na zaslonu poruku "Out of
Range" (izvan dosega)?
yy Ova se poruka prikazuje kada je signal s računala (video kartice) izvan raspona vodoravne ili okomite frekvencije zaslona. Pogledajte poglavlje 'Specifikacije' u ovom priručniku i ponovo konfigurirajte zaslon.
Vidite li poruku "NO SIGNAL(NEMA yy Nakon što je monitor na "NO SIGNAL", monitor prelazi na način rada DPM.
SIGNALA)" na zaslonu ili crni
yy Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je
zaslon?
iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
yy Provjerite stanje PC.
Da li možete kontrolirati određene funkcije u OSD-u?
Da li možete odabrati određeni
izbornik u OSD-u?
yy Možete otključati OSD kontrole, ulazkom u izbornik zaključavanja OSD-a i
promijeniti predmete na isklop.
UPOZORENJE
yy Provjerite Control Panel (Upravljačka ploča) ► Display (Zaslon) ► Settings (Postavke) i pogledajte je li
promijenjena frekvencija ili razlučivost. Ako jest, video karticu prilagodite preporučenoj razlučivosti.
yy Ako nije odabrana preporučena razlučivost (optimalna razlučivost), slova mogu biti mutna, a slika na zaslonu
prigušena, odsječena ili zakrivljena. Svakako odaberite preporučenu razlučivost.
yy Metoda postavljanja može se razlikovati ovisno o računalu i operacijskom sustavu, a video kartica možda neće
podržavati iznad spomenutu razlučivost. U tom se slučaju obratite proizvođaču računala ili video kartice.
yy Zauzmite pravilan položaj tijela kad koristite monitor, inače zaslon se možda neće optimizirati.
Nepravilna slika na zaslonu
Boja zaslona je monokromatska ili
neispravna.
yy Provjerite je li signalni kabel ispravno priključen i pričvrstite ga odvijačem ako
je potrebno.
yy Provjerite je li video kartica pravilno umetnuta u utor.
yy Postavku boje postavite na vrijednost višu od 24 bita (true color) u Control
Panel (Upravljačka ploča) ► Settings (Postavke).
Slika na zaslonu treperi.
yy Ako je zaslon postavljen u način rada s ispreplitanjem (interlace), promijenite
postavku u preporučenu razlučivost.
Vidite li poruku "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat,
pronađen Plug&Play (VESA DDC) monitor)?
Jeste li instalirali upravljački program monitora?
yy Obvezno instalirajte pokretač prikaza s naše internet stranice: http://www.
lg.com .
yy Svakako provjerite podržava li video kartica funkciju Plug&Play.
Prikaz titranja
Ako niste postavili preporučeno
vrijeme?
yy
22MK4 serije 24MK4 serije 27MK4 serije Prikazat će se titranje ako
koristite mjerenje vremena za HDMI 1080i 60/50 Hz, pa vas molimo da postavite vrijeme na 1080P što je preporučeni način.
HR
HRVATSKI
RJEŠAVANJE PROBLEMA
22
HRVATSKI
HR
TECHNICKÉ ÚDAJE
20MK4 serije
LCD zaslon
Vrsta
TFT dijagonale
LCD zaslon
Razlučivost
Maksimalna razlučivost
1366 x 768 pri 60Hz (HDMI)
1366 x 768 pri 60Hz (D-sub)
Videosignal
Preporučena razlučivost
Horizontalna frekvencija
Vertikalna frekvencija
1366 x 768 pri 60Hz
30 kHz do 61 kHz
HDMI
-PC: 56 Hz do 75 Hz
-AV: 50 Hz do 61 Hz
D-SUB: 56 Hz do 75 Hz
Sinkronizacija
Odvojena sinkronizacija, digitalni
Ulazni priključak HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Priključak za
19 V
0,8 A
napajanje
Potrošnja ener- Uključeno: 13 W tip. (Uvjet izlaza) *
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
gije
Isključeno ≤ 0,3 W
AC-DC Adapter Model ADS-18SG-19-3 19016G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPG, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPI, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPCU, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPB, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25SFA-19-3 19016E, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPI-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPB-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPG, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP42, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-U, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model DA-16C19, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16D19FG, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16E19FA, proizvodi Asian Power Devices Inc.
Izlazni napon : 19 V
0,84 A
Uvjeti u
okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
0 °C do 40 °C
Ispod 80 %
Temperatura za spremanje -20°C do 60 °C
Ispod 85 %
Vlažnost spremišta
Dimenzije
Težina (bez
ambalaže)
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem
463,8 mm x 366,5 mm x 181,9 mm
Bez postolja
463,8 mm x 276,4 mm x 38,4 mm
S postoljem
2,3 Kg
Bez postolja
2,0 Kg
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).
23
22MK4 serije
LCD zaslon
Vrsta
TFT dijagonale
LCD zaslon
Razlučivost
Maksimalna razlučivost
1920 x 1080 pri 75 Hz (HDMI)
1920 x 1080 pri 60 Hz (D-sub)
Videosignal
Ulazni
priključak
Priključak za
napajanje
Potrošnja energije
AC-DC Adapter
Preporučena razlučivost
Horizontalna frekvencija
1920 x 1080 pri 60 Hz
HDMI : 30 kHz do 85 kHz
D-SUB: 30 kHz do 83 kHz
Vertikalna frekvencija
HDMI
-PC: 56 Hz do 75 Hz
-AV: 50 Hz do 61 Hz
D-SUB: 56 Hz do 75 Hz
Sinkronizacija
Odvojena sinkronizacija, digitalni
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
22MK430H: 19 V
1,3 A Ili 19 V
0,8 A
22MK400H: 19 V
0,8 A
Uključeno: 19,7 W tip. (Uvjet izlaza) *
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
Isključeno ≤ 0,3 W
Model ADS-40SG-19-3 19025G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPI-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPB-2, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25SFA-19-3 19025E, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPB-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP51, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model WA-24C19FS, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FU, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FK, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FB, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FN, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model DA-24B19, proizvodi Asian Power Devices Inc.
Izlazni napon : 19 V
1,3 A
HR
HRVATSKI
TECHNICKÉ ÚDAJE
24
HRVATSKI
HR
Model ADS-18SG-19-3 19016G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPG, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPI, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPCU, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-18FSG-19 19016GPB, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25SFA-19-3 19016E, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPI-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPB-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19016EPG, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP42, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP36-U, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model DA-16C19, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16D19FG, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-16E19FA, proizvodi Asian Power Devices Inc.
Izlazni napon : 19 V
0,84 A
Uvjeti u
okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
0 °C do 40 °C
Ispod 80 %
Temperatura za spremanje -20°C do 60 °C
Vlažnost spremišta
Ispod 85 %
Dimenzije
Težina (bez
ambalaže)
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem
509,6 mm x 395,8 mm x 181,9 mm
Bez postolja
509,6 mm x 305,7 mm x 38,5 mm
S postoljem
22MK430H: 2,8 kg
22MK400H: 2,4 kg
Bez postolja
22MK430H: 2,5 kg
22MK400H: 2,1 kg
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).
25
24MK4 serije
LCD zaslon
Vrsta
TFT dijagonale
LCD zaslon
Razlučivost
Maksimalna razlučivost
1920 x 1080 pri 75 Hz (HDMI)
1920 x 1080 pri 60 Hz (D-sub)
Videosignal
Preporučena razlučivost
Horizontalna frekvencija
1920 x 1080 pri 60 Hz
HDMI : 30 kHz do 85 kHz
D-SUB: 30 kHz do 83 kHz
Vertikalna frekvencija
HDMI
-PC: 56 Hz do 75 Hz
-AV: 50 Hz do 61 Hz
D-SUB: 56 Hz do 75 Hz
Sinkronizacija
Odvojena sinkronizacija, digitalni
HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Ulazni
priključak
Priključak za
19 V
1,3 A
napajanje
Potrošnja ener- Uključeno: 26 W tip. (Uvjet izlaza) *
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
gije
Isključeno ≤ 0,3 W
AC-DC Adapter Model ADS-40SG-19-3 19025G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPI-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPB-2, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25SFA-19-3 19025E, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPI-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPB-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP51, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model WA-24C19FS, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FU, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FK, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FB, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FN, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model DA-24B19, proizvodi Asian Power Devices Inc.
Izlazni napon : 19 V
1,3 A
Uvjeti u
okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
0 °C do 40 °C
Ispod 80 %
Temperatura za spremanje -20°C do 60 °C
Ispod 85 %
Vlažnost spremišta
HR
HRVATSKI
TECHNICKÉ ÚDAJE
26
Dimenzije
HRVATSKI
HR
Težina (bez
ambalaže)
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem
555 mm x 421 mm x 181,9 mm
Bez postolja
555 mm x 330,9 mm x 38,4 mm
S postoljem
24MK430H: 3,1 kg
24MK400H: 2,8 kg
Bez postolja
24MK430H: 2,8 kg
24MK400H: 2,5 kg
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksimalna rezolucija).
27
27MK4 serije
LCD zaslon
Vrsta
TFT dijagonale
LCD zaslon
Razlučivost
Maksimalna razlučivost
1920 x 1080 pri 75 Hz (HDMI)
1920 x 1080 pri 60 Hz (D-sub)
Preporučena razlučivost
Horizontalna frekvencija
1920 x 1080 pri 60 Hz
Videosignal
HDMI : 30 kHz do 85 kHz
D-SUB: 30 kHz do 83 kHz
Vertikalna frekvencija
HDMI
-PC: 56 Hz do 75 Hz
-AV: 50 Hz do 61 Hz
D-SUB: 56 Hz do 75 Hz
Sinkronizacija
Odvojena sinkronizacija, digitalni
Ulazni priključak HDMI IN, D-SUB IN, H/P OUT
Priključak za
19 V
1,3 A
napajanje
Potrošnja ener- Uključeno: 18,6 W tip. (ENERGY STAR® standard) *
gije
25,2 W tip. (Uvjet izlaza) **
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
Isključeno ≤ 0,3 W
AC-DC Adapter Model ADS-40SG-19-3 19025G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPI-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPB-2, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25SFA-19-3 19025E, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPI-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPB-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP51, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model WA-24C19FS, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FU, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FK, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FB, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FN, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model DA-24B19, proizvodi Asian Power Devices Inc.
Izlazni napon : 19 V
1,3 A
Uvjeti u
okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
0 °C do 40 °C
Ispod 80 %
Temperatura za spremanje -20°C do 60 °C
Ispod 85 %
Vlažnost spremišta
HR
HRVATSKI
TECHNICKÉ ÚDAJE
28
Dimenzije
HRVATSKI
HR
Težina (bez
ambalaže)
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem
625,6 mm x 468,7 mm x 204,1 mm
Bez postolja
625,6 mm x 375,2 mm x 44 mm
S postoljem
27MK400H: 4,6 kg
27MK430H: 4,0 kg
Bez postolja
27MK400H: 4,2 kg
27MK430H: 3,6 kg
Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.
** Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli
uzorak, maksi malna rezolucija).
29
Unaprijed postavljeni načini rada (razlučivost)
HR
HRVATSKI
Vrijeme D-SUB / HDMI PC
20MK4 serije
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Polaritet
(V/O)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1366 x 768
47,712
59,79
+/+
Preporučeni način rada
Vrijeme D-SUB PC
22MK4 serije 24MK4 serije 27MK4 serije
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Polaritet
(V/O)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75,029
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60,023
+/+
1280 x 1024
79,976
75,035
+/+
1680 x 1050
65,290
59,954
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Vrijeme HDMI PC
22MK4 serije 24MK4 serije 27MK4 serije
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Polaritet
(V/O)
720 x 400
31,468
70,08
-/+
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75,029
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60,023
+/+
Preporučeni način rada
30
HRVATSKI
HR
1280 x 1024
79,976
75,035
+/+
1680 x 1050
65,290
59,954
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
1920 x 1080
83,89
74,97
+/+
Preporučeni način rada
Vrijeme HDMI AV
20MK4 serije
Modus tvorničke podrške
(Sadašnji modus)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
Preporučeni način
rada
HDMI
22MK4 serije 24MK4 serije 27MK4 serije
Modus tvorničke podrške
(Sadašnji modus)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Preporučeni način
rada
HDMI
Prije korištenja proizvoda obavezno pročitajte sigurnosne mjere.
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i jednoj strani
proizvoda. Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.
MODEL
SERIJSKI BROJ
(samo za 27MK4 serije)
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S.
A.,Inc. has determined that this product
meets the ENERGY STAR guidelines for
energy efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more information
on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising