LG | 27MP89HM-S | User manual | LG 27MP89HM-S Upute za korištenje

LG 27MP89HM-S Upute za korištenje
Korisnički Priručnik
IPS LED MONITOR
(LED MONITOR*)
*LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite
ga za buduće potrebe.
MODEL IPS LED MONITORA
27MP89HM
www.lg.com
2
HRVATSKI
HR
SADRŽAJ
LICENCA-----------------------------
3
SASTAVLJANJE I PRIPREMA-------
4
--Komponente proizvoda------------------------- 4
--Podržani upravljački programi i softver-------- 5
--Opis komponenti i gumba---------------------- 6
Način korištenja upravljačkog gumba
Ulazni priključak
--Premještanje i podizanje monitora------------- 8
--Postavljanje monitora -------------------------- 9
Pričvršćivanje baze postolja
Postavljanje na stol
Pomoću držača kabela
Montiranje na zid
KORIŠTENJE MONITORA--------
13
--Povezivanje s računalom----------------------- 13
--Povezivanje s AV uređajima-------------------- 14
KORISNIČKA KONFIGURACIJA--
15
RJEŠAVANJE PROBLEMA--------
21
SPECIFIKACIJE--------------------
22
--Unaprijed postavljeni načini rada (razlučivost)-23
--Indikator- -------------------------------------- 23
3
HR
HRVATSKI
LICENCA
Svaki model ima zasebne licence. Više informacija o licenci potražite na adresi www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
MaxxAudio i drugi MAXX znakovi zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Waves Audio Ltd.
Sljedeći sadržaj se odnosi na monitor koji se prodaje na europskom tržištu, te mora zadovoljiti ERP Direktivu:
* Ovaj monitor je konfiguriran za automatsko isključivanje nakon 4 sata od paljenja monitora, ako nije bilo
novog podešavanja monitora.
* Da bi onemogućili ovu postavku, promijenite postavku na "Isključeno" u OSD izborniku “Automatic
Standby (Automatski način spremnosti)”.
4
HRVATSKI
HR
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Komponente proizvoda
Prije korištenja proizvoda provjerite nalaze li se u kutiji sve komponente. Ako neke komponente nedostaju,
obratite se u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod. Napominjemo da proizvod i komponente mogu izgledati
drugačije od onih prikazanih ovdje.
D-SUB kabel
(Ovaj kabel nije priložen u
svim državama.)
HDMI kabel
(Ovaj kabel nije priložen
u svim državama.)
CD (korisnički priručnik) /
kartica
ili
Kabel napajanja
AC-DC adapter
(Hrvatski)
Tijelo postolja
Baza postolja
Poklopac vijaka
AC-DC adapter
(Hrvatski)
Držač kabela
2 vijka
5
OPREZ
NAPOMENA
yy Napominjemo da komponente mogu izgledati drugačije od onih prikazanih ovdje.
yy Sve informacije i specifikacije u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave
kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
yy Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju
ili se obratite u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Podržani upravljački programi i softver
Možete preuzeti i instalirati najnoviju inačicu s internet stranice LGE (www.lg.com).
Upravljački programi i softver
Instalacijski prioritet
27MP89HM
Upravljački program monitora
Preporučeno
O
OnScreen Control
Preporučeno
O
HR
HRVATSKI
yy Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
yy Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.
yy Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
yy Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili
će se javljati šum slike.
6
Opis komponenti i gumba
HRVATSKI
HR
Upravljački gumb/
Indikator napajanja
yy Uključeno: napajanje je uključeno
yy Isključeno: napajanje je isključeno
Način korištenja upravljačkog gumba
Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili njegovim pomicanjem prstom ulijevo/udesno.
Osnovne funkcije
◄/►
Uključivanje
Kako biste uključili monitor, jednom prstom pritisnite
upravljački gumb.
Isključivanje
Kako biste isključili monitor, jednom prstom pritisnite
upravljački gumb i zadržite pritisak.
Upravljanje
glasnoćom
Glasnoćom možete upravljati pomicanjem upravljačkog
gumba ulijevo/udesno.
NAPOMENA
yy Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.
7
Ulazni priključak
HR
HRVATSKI
8
HRVATSKI
HR
Premještanje i podizanje
monitora
Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje
ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te
kako bi se osigurao njegov siguran transport bez
obzira na njegov oblik ili veličinu.
OPREZ
yy Koliko god je to moguće, izbjegavajte
dodirivanje zaslona monitora. To može
dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.
yy Prije pokušaja njegovog premještanja
preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
yy Prije premještanja ili podizanja monitora
isključite kabel za napajanje i sve ostale
kabele.
yy Čvrsto držite gornji i donji dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.
yy Ako monitor koristite bez postolja, upravljački
gumb na ploči monitora mogao bi prouzročiti
nestabilnost monitora i njegov pad, što može
izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijedtoga može doći do kvara i na upravljačkom
gumbu.
yy Kada držite monitor, zaslon ne smije biti
okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
yy Prilikom premještanja monitora izbjegavajte
snažno protresanje ili vibriranje proizvoda.
yy Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok
ili ga naginjati na bilo koju stranu.
9
Postavljanje monitora
5
Poklopac vijaka
1
OPREZ
yy Za zaštitu zaslona od ogrebotina površinu
prekrijte mekanom tkaninom.
2
UPOZORENJE
yy Kako biste izbjegli povredu prstiju i stopala
prilikom sastavljanja postolja i baze, trebate
držati za bazu kada sastavljate postolje i
bazu.
Tijelo postolja
3
Baza
postolja
4
OPREZ
yy Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju
tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
yy Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći
ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao
odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
yy Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte
dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli
biste oštetiti zaslon monitora.
yy Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati
strane materije (ulja, maziva itd.) na vijke. (Na
taj način možete oštetiti proizvod.)
yy Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka
može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu
pokrivena jamstvom proizvoda.
NAPOMENA
yy Postolje možete rastaviti redoslijedom suprotnim onome za sastavljanje.
HR
HRVATSKI
Pričvršćivanje baze postolja
10
Pomoću držača kabela
Postavljanje na stol
HRVATSKI
HR
1 Podignite i nagnite monitor u uspravan položaj
na stolu.
Ostavite (minimalno) 100 mm prostora do zida
radi odgovarajuće ventilacije.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
2 AC-DC adapter i kabel za napajanje priključite
u zidnu utičnicu.
ili
3 Kako biste uključili monitor, pritisnite upravljački
gumb na donjoj strani monitora.
OPREZ
yy Prije pomicanja ili postavljanja monitora,
iskopčajte kabel napajanja. Postoji rizik od
strujnog udara.
Držač kabela
11
UPOZORENJE
Prilikom prilagođavanja kuta monitora nemojte
dodirivati ili pritiskati zaslon.
Tilt from +15 to -2 degrees up or down to adjust
the angle of the Monitor set to suit your view.
Prednji dio
Stražnji dio
Korištenje sigurnosnog sustava Kensington
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi
se na stražnjoj strani monitora. Dodatne informacije o montiranju i korištenju potražite u priručniku
koji ste dobili sa sigurnosnim sustavom Kensington
ili posjetite stranicu http://www.kensington.com .
Kabelom sigurnosnog sustava Kensington povežite
monitor i stol.
NAPOMENA
yy Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
nije obavezno. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini elektroničkom robom.
HR
HRVATSKI
Prilikom prilagođavanja kuta nemojte dno
monitora držati kao što je prikazano na slici
ispod jer na taj način možete ozlijediti prste.
NAPOMENA
12
yy Stenska instalacija (A x B)
Montiranje na zid
HRVATSKI
HR
Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i
ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane
monitora kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju.
Detaljne upute za montiranje potražite u lokalnoj
trgovini. Upute za montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača potražite u priručniku.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju
stranu monitora pričvrstite zidni nosač (opcijski).
Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i
za zid.
1 Ako čete koristiti duže vijke nego je propisano, mogli biste nanijeti štetu unutarnjim dijelovima sklopa
zaslona.
2 Ako čete koristiti vijke koji nisu prikladni, može doći
do oštečivanja proizvoda ili do toga da padne sa
zida. U tom slučaju, LG ne odgovara za posljedice.
A
B
OPREZ
yy Prije premještanja ili postavljanja monitora
iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli
strujni udar.
yy Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite
originalni zidni nosač tvrtke LG. Više informacija zatražite u lokalnoj trgovini ili kod
kvalificiranog instalatera.
yy Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka
može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu
pokrivena jamstvom proizvoda.
yy Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni
s VESA standardom. Šteta uzrokovana
korištenjem neodgovarajućih komponenata
neće biti pokrivena jamstvom proizvoda.
yy Duljina vijka s vanjske površine stražnjeg
poklopca treba biti pod 8mm.
Podstava ugradnje na zid
Zadnji poklopac
Podstava ugradnje na zid
Zadnji poklopac
standardni vijak
Stenska instalacija (A x B)
Standardni vijak
Broj vijaka
Ploča zidnog
nosača
(dodatno)
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
maksimalno 8mm
NAPOMENA
yy Koriste vijke čija specifikacija odgovara standardu VESA.
yy Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
yy Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete kupiti u lokalnoj trgovini.
yy Duljina vijka može se razlikovati za
svaki zidni nosač. Moraju se koristiti vijci
odgovarajuće dužine.
yy Više informacija potražite u korisničkom
priručniku za zidni nosač.
13
Povezivanje s računalom
yy Monitor podržava funkciju Plug & Play*.
* Plug & Play: računalo prepoznaje uređaje
koje korisnici priključe na računalo i uključuje,
bez potrebe za konfiguracijom uređaja ili intervencijom korisnika.
HDMI priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s računala
ili A/V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj
povežite s monitorom pomoću HDMI kabela kako
je prikazano na slici ispod.
Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza
odaberite opciju ulaza.
D-SUB priključak
Prenosi analogni videosignal s računala na
monitor. Povežite računalo i monitor pomoću
isporučenog 15-pinskog signalnog D-sub kabela
kako je prikazano na sljedećim slikama.
NAPOMENA
yy Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti
do problema s kompatibilnošću.
yy Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na
zaslonu se možda neće prikazati slika ili
može doći do pogreške u povezivanju.
yy Preporučene vrste HDMI kabela
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
HR
HRVATSKI
KORIŠTENJE MONITORA
14
HRVATSKI
HR
Povezivanje s AV uređajima
Priključivanje slušalica
HDMI priključak
Periferne uređaje s monitorom možete povezati
putem priključka za slušalice. Uređaje povežite na
prikazani način.
Prenosi digitalni video i audio signal s računala
ili A/V uređaja na monitor. Računalo i A/V uređaj
povežite s monitorom pomoću HDMI kabela kako
je prikazano na slici ispod.
Pritisnite gumb izbornika i zatim na izborniku ulaza
odaberite opciju ulaza.
(prodaju se odvojeno)
NAPOMENA
NAPOMENA
yy Ako koristite HDMI računalo, to može dovesti
do problema s kompatibilnošću.
yy Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI.
Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na
zaslonu se možda neće prikazati slika ili
može doći do pogreške u povezivanju.
yy Preporučene vrste HDMI kabela
- High-Speed HDMI®/TM kabel
- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za
Ethernet
yy Periferni uređaji prodaju se zasebno.
yy Ako koristite slušalice pod kutom, to može
uzrokovati problem sa povezivanjem drugoga
vanjskoga uređaja na monitor. Stoga se
preporuča korištenje pravih slušalica.
Kutni
Ravni
yy Ovisno o postavkama zvuka na računalu i
vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika
možda će biti ograničene.
15
Aktiviranje glavnog izbornika
1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora.
2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje (▲/▼) i lijevo/desno (◄/►).
3 Kako biste Zatvorite glavni izbornik, pritisnite upravljački gumb još jednom.
Upravljački gumb
Gumb
Status izbornika
Opis
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Zatvorite glavni izbornik.
(Dugo pritisnite gumb za gašenje monitora)
◄
►
▲
▼
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik omogućen
Unosi ulaznu značajku
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajkama izbornika.
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Isključivanje monitora.
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Ulazak u funkcionalnost picture mode(načinaslike).
Značajke glavnog izbornika
Mode
GlavniPicture
izbornik
Menu (Izbornik)
Picture Mode
Opis
Konfiguriranje postavki zaslona.
Odaberite način slike kako bi se postigao najbolji
prikaz slike.
Picture Mode
Picture Mode
Input
Podešava način umetanja
Monitor off
(Isključi monitor)
Isključivanje monitora.
Close (Zatvorite)
Picture Mode
Zatvorite glavni izbornik.
HR
HRVATSKI
KORISNIČKA KONFIGURACIJA
16
Prilagođavanje postavki
HRVATSKI
HR
Izbornik > Quick Settings
Brightness
Contrast
Volume
Opis
Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.
Podešavanje glasnoće.
NAPOMENA
yy Možete odabrati isključivanje/uključivanje zvuka tako da u izborniku Volume
(Glasnoća) upravljački gumb pomaknete prema dolje ▼.
Ratio
Podešavanje formata zaslona.
SMART ENERGY
SAVING
Wide (Široko)
Prikazuje video u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
Original
Prikazuje video u skladu s formatom ulaznog videosignala.
High
Omogućava SMART ENERGY SAVING možete uštedjeti energiju
ovom efikasnom funkcijom visoke energije.
Low
Omogućava SMART ENERGY SAVING možete uštedjeti energiju
ovom efikasnom funkcijom niske energije.
Off(Isključeno) Onemogućava funkciju SMART ENERGY SAVING.
* SMART ENERGY SAVING (INTELIGENTNO ČUVANJE ENERGIJE): Uštedite energiju koristeći algoritam za kompenzaciju svjetline.
NAPOMENA
yy Zaslon može izgledati isto na široko, originalnu opciju kod preporučene razlučivosti (1920×1080).
yy Format je onemogućen kod ispreplitanog signala.
yy Rješavanje podataka ovisi o ploči. Dakle, te vrijednosti moraju biti drugačiji od svake ploče i ploče
od trgovca. Ako je postavka SMART ENERGY SAVING (PAMETNA UŠTEDA ENERGIJE) na
High (VISOKO) ali Low (NISKO), svjetlina monitora se povečava ili smanjuje, ovisi o izvoru.
17
Prilagođavanje postavki
Picture
Mode
Picture
Adjust
Opis
Custom
Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku
može se podešavati.
Reader 1
To je način rada prema kojem je zaslon prilagođen najbolje za novine. Ako želite da je
zaslon svjetliji, možete podesiti svijetlost u OSD izborniku.
Reader 2
To je način rada prema kojem je zaslon prilagođen najbolje za crtiće. Ako želite da je
zaslon svjetliji, možete podesiti svijetlost u OSD izborniku.
Photo
Optimizacija zaslona za pregled slika.
Cinema
Optimizira zaslon radi poboljšanja vizualnih efekata u videozapisu.
Color
Weakness
Ovaj način rada je za korisnike koji ne mogu razlikovati zelenu i crvenu boju. Omogućava
korisnicima koji teško razlikuju boje da razlikuju ove dvije boje.
Game
Optimizira zaslon za igre.
SUPER
RESOLUTION+
High (Visoko)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi kristalno jasne
slike. To je učinkovito kod visokokvalitetne video reprodukcije ili igre.
Middle (Srednje) Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi slike između
niskog i visokog. načina na ugodno gledanje. To je učinkovito za UCC
ili SD video.
Low (Nisko)
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi jasne i prirodne
slike. To je dobro podesiti kod gledanja sporo pokretnih slika ili fotografija.
Off (Isključeno) Ovu mogućnost podesite za svakodnevno gledanje. SUPER
RESOLUTION+ je u ovom načinu isključeno.
Sharpness
(Oštrina)
Podešava oštrinu prikaza na zaslonu.
Black Level
(Razina crne)
Postavlja razinu pomaka (samo za HDMI).
yy Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor
može prikazati.
DFC
High (Visoko)
Održava trenutni omjer kontrasta zaslona.
Low (Nisko)
Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom
omjeru kontrasta zaslona.
On (Uključeno)
Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
Off (Isključeno) Onemogućavanje značajke DFC.
Game
Adjust
Response Time Postavlja vrijeme odaziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu.
U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Middle (Srednje).
U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije High (Visoko).
Postavljanje na High (Visoko) može dovesti do urezivanja slike.
High (Visoko)
Postavljanje vremena odziva na High (Visoko).
Middle (Srednje)
Postavljanje vremena odziva na Middle (Srednje).
Low (Nisko)
Postavljanje vremena odziva na Low (Nisko).
Off (Isključeno) Postavljanje vremena odziva na Off (Isključeno).
NAPOMENA
yy To je pomoć za korisnike sa problemima gledanja boja. Zato, ako vam ne odgovara slika, molimo
isključite ovu funkcionalnost.
yy Ova funkcionalnost ne može razlikovati nekihbojau nekim slikama.
HR
HRVATSKI
Izbornik
> Picture
18
Game Adjust FreeSync
HRVATSKI
HR
Osigurava besprijekorne, prirodne slike tako što sinkronizira okomitu frekvenciju
ulaznog i izlaznog signala.
UPOZORENJE
yy Podržano sučelje: HDMI.
yy Podržana grafička kartica : potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke AMD.
yy Podržana verzija : obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za
grafičku karticu.
yy Za više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi
http://www.amd.com/FreeSync.
On (Uključeno)
FreeSync funkcija uključena.
Off (Isključeno) FreeSync funkcija isključena.
Black Stabilizer Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)
: Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori.
Povećavanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)
posvjetljuje se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu.
(Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.)
Smanjivanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer (Stabilizator crne boje)
zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na
zaslonu.
Cross Hair
Color Adjust Gamma
Križ u vidnom polju optičkih instrumenata omogućava obilježje u središtu zaslona za
igre FPS (First person shooter – Prva osoba pucač). Korisnici mogu odabrati cross
hairs koji odgovara okolišu njihove igre, među četiri različita cross hairs.
Kada se monitor isključi ili ulazi u način rada uštede energije, značajka Cross Hair
se odmah prebacuje na Off (Isključeno).
Mode 1, Mode 2, Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je
gama vrijednost manja, to je slika svjetlija.
Mode 3
Mode 4
Ako ne trebate podešavati gama postavke, odaberite Mode 4.
Color Temp
(Toplina boje)
Odabire tvornički zadanu boju slike.
Warm (Topla): boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu.
Medium (Srednja): boju zaslona postavlja između crvene i plave nijanse.
Cool (Hladna): boju zaslona postavlja na plavkastu nijansu.
Custom (Prilagođeni): Podešavanjem korisnik može prilagoditi na crvenu, zelenu ili
plavu.
Red(Crvena)/
Green(Zelena)/
Blue(Plava)
Boju slike možete prilagoditi pomoću crvene, zelene i plave boje.
Six Color
(Šest boja)
Ispunjava zahtjeve korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za
šest boja (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue,
Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) i sprema te postavke.
*Hue (Nijansa): Prilagođava nijansu slike na zaslonu.
*Saturation (Zasićenost): Podešava zasićenost boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će
biti zasićenije i tamnije.
Reset (Vraćanje Vraća postavke boja na zadane vrijednosti.
postavki)
Display
Horizontal
Za pomicanje slike ulijevo ili udesno.
Vertical
Za pomicanje slike prema gore ili dolje.
Clock
Za smanjivanje bilo kakvih vertikalnih traka ili linija vidljivih na pozadini zaslona.
Horizontalni zaslon će se također mijenjati.
Phase
Za podešavanje središta prikaza. Pomoću ove funkcije možete ukloniti horizontalni
šum i raščistiti ili izoštriti prikaz znakova.
19
Prilagođavanje postavki
MaxxAudio
MaxxAudio
Settings
Opis
On (Uključeno)
MaxxAudio® by Waves, dobitnik tehničke GRAMMY nagrade® je paket alatki za
zvuk studio-kvalitete za izuzetno iskustvo slušanja.
Off (Isključeno)
Onemogućava MaxxAudio značajku.
Korisnik ručno podešava kvalitetu zvuka.
MaxxBass
Bas poboljšanje.
MaxxTreble
Soprano poboljšanje.
MaxxDialog
Dijalog poboljšanje.
Maxx3D
Pojačava efkat trodimenzionalnosti zvuka.
Reset
Vraća kvalitetu zvuka na početne postavke.
Midnight Mode
(Noćni način)
On (Uključeno)
Uživanje u bogatom i punom zvuku niske glasnoće.
Off (Isključeno)
Onemogućuje opciju Midnight Mode (Noćni način).
Main Audio
(Glavni audio)
Main Audio (Glavni audio) ima dvije mogućnosti Audio-In (Audio-In), HDMI.(samo za HDMI)
Izbornik > General
Opis
Language
Za podešavanje jezika za prikaz upravljačkih naziva.
Power LED
Pali/gasi indikator struje na donjem delu monitora.
On
Indikator napajanja se automatski uključuje.
(Uključeno)
Off
indikator napajanja je isključen.
(Isključeno)
Monitor će u jednom razdoblju automatski preći u stanje pripravljenosti.
Automatic Standby
Resolution
Korisnik može podesiti željenu rezoluciju.
Ova opcija je omogućena tek kada je razlučivost zaslona na računalu postavljena
na sljedeći način (samo za D-SUB).
NAPOMENA
Ova je značajka omogućena samo kad je razlučivost zaslona na računalu postavljena na sljedeći način, osim u pogrešnoj izlaznoj razlučivosti vašeg računala.
OSD Lock
1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off
1280x960, 1600x900,Off
1440x900, 1600x900,Off
Sprječava pritiskanje neodgovarajućeg ključa.
On
Unos ključa je onemogućen.
(Uključeno)
NAPOMENA
yy Onemogućene su sve značajke osim sljedećih: Brightness (Svjetlina), Contrast (Kontrast), Volume (Glasnoća), Quick Settings (Brze postavke) u izborniku Input (Ulaz) i OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza) u izborniku General
(Općenito).
Off
Unos ključa je omogućen.
(Isključeno)
HR
HRVATSKI
Izbornik > Sound
20
Izbornik > Auto Configuration
Opis
HRVATSKI
HR
Do you want to Auto Configuration?
Yes
Sa pomoću Auto configuration (Automatske konfiguracije) nastavite optimalni prikaz
v D-SUB.
Cancel
Poništite odabir.
NAPOMENA
yy Ova opcija je omogućena samo u analognom ulazu.
Izbornik > Reset
Opis
Do you want to reset your settings?
Reset
Povratak na tvornički zadane postavke.
Cancel
Poništite odabir.
21
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Slika se ne prikazuje
Je li kabel napajanja monitora
priključen?
yy Provjerite je li kabel napajanja ispravno priključen u utičnicu.
Svijetli li indikator napajanja?
yy Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
Vidite li na zaslonu poruku "Out of
Range" (izvan dosega)?
yy Ova se poruka prikazuje kada je signal s računala (video kartice) izvan raspona vodoravne ili okomite frekvencije zaslona. Pogledajte poglavlje 'Specifikacije' u ovom priručniku i ponovo konfigurirajte zaslon.
Vidite li na zaslonu poruku "NO
SIGNAL" ?
yy Nakon što je monitor na "NO SIGNAL", monitor prelazi na način rada DPM.
yy Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je
iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
Da li možete kontrolirati određene funkcije u OSD-u?
Da li možete odabrati određeni
izbornik u OSD-u?
yy Možete otključati OSD kontrole, ulazkom u izbornik zaključavanja OSD-a i
promijeniti predmete na isklop.
UPOZORENJE
yy Provjerite Control Panel (Upravljačka ploča) ► Display (Zaslon) ► Settings (Postavke) i pogledajte je li promijenjena frekvencija ili razlučivost. Ako jest, video karticu prilagodite preporučenoj
razlučivosti.
yy Ako nije odabrana preporučena razlučivost (optimalna razlučivost), slova mogu biti mutna, a slika na
zaslonu prigušena, odsječena ili zakrivljena. Svakako odaberite preporučenu razlučivost.
yy Metoda postavljanja može se razlikovati ovisno o računalu i operacijskom sustavu, a video kartica
možda neće podržavati iznad spomenutu razlučivost. U tom se slučaju obratite proizvođaču računala
ili video kartice.
Nepravilna slika na zaslonu
Boja zaslona je monokromatska ili
neispravna.
yy Provjerite je li signalni kabel ispravno priključen i pričvrstite ga odvijačem ako
je potrebno.
yy Provjerite je li video kartica pravilno umetnuta u utor.
yy Postavku boje postavite na vrijednost višu od 24 bita (true color) u Control
Panel (Upravljačka ploča) ► Settings (Postavke).
Slika na zaslonu treperi.
yy Ako je zaslon postavljen u način rada s ispreplitanjem (interlace), promijenite
postavku u preporučenu razlučivost.
Vidite li poruku "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat,
pronađen Plug&Play (VESA DDC) monitor)?
Jeste li instalirali upravljački program monitora?
yy Obvezno instalirajte pokretač prikaza s naše internet stranice: http://www.
lg.com.
yy Svakako provjerite podržava li video kartica funkciju Plug&Play.
Prikaz titranja
Ako niste postavili preporučeno
vrijeme?
yy Prikazat će se titranje ako koristite mjerenje vremena za HDMI 1080i 60/50 Hz,
pa vas molimo da postavite vrijeme na 1080P što je preporučeni način.
HR
HRVATSKI
Provjerite sljedeće prije pozivanja servisera.
22
HRVATSKI
HR
SPECIFIKACIJE
27MP89HM
LCD zaslon
Vrsta
TFT dijagonale
LCD zaslon
Otklon piksela
Maksimalna razlučivost
0,3114 mm x 0,3114 mm
Razlučivost
Videosignal
Preporučena razlučivost
Horizontalna frekvencija
Uvjeti u
okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
1920 x 1080 pri 75 Hz
1920 x 1080 pri 60 Hz
HDMI : 30 ~ 85 KHz (FreeSync Uključeno)
HDMI : 30 ~ 83 KHz (FreeSync Isključeno)
Analog : 30 ~ 83 KHz
Vertikalna frekvencija
HDMI : 40 ~ 75 Hz (FreeSync Uključeno)
HDMI : 56 ~ 75 Hz (FreeSync Isključeno)
Analog : 56 ~ 75 Hz
Sinkronizacija
Odvojena sinkronizacija, digitalni
Ulazni priključak HDMI1/2 IN, D-SUB IN, HP OUT, AUDIO IN
19 V
1,6 A
Priključak za
napajanje
Potrošnja ener- Uključeno: 20,3 W tip. (ENERGY STAR® standard) *
24,5 W tip. (Uvjet izlaza) **
gije
Stanje mirovanja ≤ 0,3 W
Isključeno ≤ 0,3 W
AC-DC Adapter Model ADS-40SG-19-3 19032G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPI-1,proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26A-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP51A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model PA-1031-23, proizvodi Lite-On Technology Corporation
Izlazni napon : 19 V
1,7 A
0 °C do 40 °C
Ispod 80 %
Temperatura za spremanje -20°C do 60 °C
Vlažnost spremišta
Ispod 85 %
Dimenzije
Težina (bez
ambalaže)
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem
613,1 mm x 456,2 mm x 209,7 mm
Bez postolja
613,1 mm x 352,8 mm x 60,5 mm
S postoljem
4,8 kg
Bez postolja
4,3 kg
Navedene specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadogradnje funkcija uređaja.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.
** Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli
uzorak, maksimalna rezolucija).
23
Unaprijed postavljeni načini rada (razlučivost)
HR
HRVATSKI
Vrijeme D-SUB/HDMI PC
Načini prikaza (razlučivost)
Vodoravna frekvencija (kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Polaritet
(V/O)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Preporučeni način rada
1920 x 1080
83,89
75
+/+
FreeSync Uključeno
Vrijeme HDMI AV
Modus tvorničke podrške
(Sadašnji modus)
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Preporučeni način
rada
Indikator
Način rada
Boja LED indikatora
Uključeno
Bijelo
Stanje mirovanja
Isključeno
Isključeno
Isključeno
HDMI
Prije korištenja proizvoda obavezno pročitajte sigurnosne mjere.
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i jednoj strani
proizvoda. Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.
MODEL
SERIJSKI BROJ
ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines
issued by the U.S.Environmental Protection Agency
(EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A.,
Inc. has determined that this product meets the
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY
STAR® program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising