LG | 34GL750-B | User manual | LG 34GL750-B Upute za korištenje

LG 34GL750-B Upute za korištenje
OWNER’S MANUAL
KORISNIČKI
PRIRUČNIK
(LED
MONITOR*)
(LED
Monitor*)
* L G LED monitori su LCD monitori s LED
pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj
priručnik i zadržite ga radi buduće potrebe.
34GL750
www.lg.com
Autorska prava © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
2
HRVATSKI
SADRŽAJ
LICENCA.......................................3
OBAVIJEST S INFORMACIJAMA
O SOFTVERU S OTVORENIM
IZVORNIM KODOM......................4
SASTAVLJANJE I PRIPREMA........4
-- Podržani upravljački programi i softver.............5
-- Opis proizvoda i gumba..............................................5
Način korištenja upravljačkog gumba
-- Premještanje i podizanje monitora.......................6
Postavljanje na stol
Prilagodba visine postolja
Podešavanje kuta
Pospremanje kabela
Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
Montiranje ploče zidnog nosača
Montiranje na zid
KORIŠTENJE MONITORA.......... 14
-- Povezivanje s računalom.........................................15
HDMI priključak
DisplayPort priključak
-- Povezivanje s A/V uređajima................................16
HDMI priključak
-- Povezivanje perifernih uređaja.............................16
Priključivanje slušalica
POSTAVKE KORISNIKA............. 17
-- Aktiviranje glavnog izbornika...............................17
Značajke glavnog izbornika
-- Postavke korisnika......................................................19
Postavke izbornika
RJEŠAVANJE PROBLEMA......... 30
SPECIFIKACIJE PROIZVODA..... 33
-- Tvornički način podrške...........................................35
-- HDMI vrijednosti (video).........................................36
-- LED indikator napajanja...........................................36
3
Svaki model ima zasebne licence. Dodatne informacije o licenci potražite na www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
HRVATSKI
LICENCA
4
HRVATSKI
OBAVIJEST S INFORMACIJAMA
O SOFTVERU S OTVORENIM
IZVORNIM KODOM
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za
softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite http://opensource.lge.
com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju
odgovornosti i napomene o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz
određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na
opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi
za sve koji su upoznati s ovom informacijom.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
UPOZORENJE
•• Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad
proizvoda.
•• Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene
jamstvom.
•• Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
•• Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda
neće prikazivati ili će se javljati šum slike.
•• Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od
stvarnog proizvoda.
•• Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane tvari (ulja, maziva itd.) na
vijke. (To može oštetiti proizvod.)
•• Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja
nisu pokrivena jamstvom proizvoda.
•• Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se
način mogao odvojiti od postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
•• Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. U slučaju primjene
sile mogli biste oštetiti zaslon monitora.
•• Valni uzorak po izgledu, za razliku od opće metode prevlačenja, primjenjuje se na
dodatni blistavi materijal u sirovinama. Bez izgleda oljuštenosti, dugotrajan je.
Uporabite ga s povjerenjem jer uopće nema problema s uporabom proizvoda.
NAPOMENA
•• Dijelovi mogu izgledati drugačije od onih koji su ovdje prikazani.
•• Sve informacije i specifikacije iz ovog priručnika podložne su promjenama bez
prethodne najave kako bi se poboljšale radne karakteristike proizvoda.
•• Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku
stranicu za kupnju ili se obratite distributeru od kojeg ste kupili proizvod.
•• Priloženi kabel za napajanje može ovisiti o regiji u kojoj ste uređaj kupili.
5
Opis proizvoda i gumba
HRVATSKI
Podržani upravljački programi i softver
Možete preuzeti i instalirati najnoviju inačicu s internet stranice LGE (www.lg.com).
Upravljački programi i softver
Instalacijski prioritet
Upravljački program monitora
Preporučeno
OnScreen Control
Preporučeno
Upravljački gumb
6
Način korištenja upravljačkog gumba
HRVATSKI
Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljački gumb ili
njegovim pomicanjem prstom ulijevo/udesno.
Osnovne funkcije
Uključivanje
Kako biste uključili monitor,
jednom prstom pritisnite
upravljački gumb.
Isključivanje
Kako biste isključili monitor,
jednom prstom pritisnite
upravljački gumb i zadržite
pritisak.
/
Upravljanje
glasnoćom
Glasnoćom možete upravljati
pomicanjem upravljačkog gumba
ulijevo/udesno.
/
Upravljanje
svjetlinom
zaslona
Svjetlinom zaslona možete
upravljati pomicanjem
upravljačkog gumba gore/dolje.
NAPOMENA
•• Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.
Premještanje i podizanje monitora
Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo
nastajanje ogrebotina na monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao
siguran transport bez obzira na njegov oblik ili veličinu.
•• Prije premještanja preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili
pakiranje.
•• Prije premještanja ili podizanja monitora isključite kabel za napajanje i sve ostale
kabele.
•• Čvrsto držite donji i bočni dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču
monitora.
7
•• Kada držite monitor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi
ogrebao.
•• Monitor prilikom prenošenja nemojte izlagati udarcima ni jakim vibracijama.
•• Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati
na bok ili ga naginjati na bilo koju stranu.
UPOZORENJE
•• Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje zaslona monitora.
-- To može dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za
stvaranje slika.
HRVATSKI
•• Ako monitor koristite bez postolja, upravljački gumb na ploči monitora mogao
bi prouzročiti nestabilnost monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje
monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i na upravljačkom gumbu.
8
Postavljanje na stol
HRVATSKI
•• Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom položaju. Smjestite ga
najmanje 100 mm od zida kako bi se zajamčilo dostatno prozračivanje.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
UPOZORENJE
•• Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte kabel napajanja. Postoji
opasnost od strujnog udara.
•• Svakako koristite kabel napajanja isporučen s proizvodom te ga priključite u
uzemljenu strujnu utičnicu.
•• Ako trebate drugi kabel napajanja, obratite se lokalnom distributeru ili najbližoj
maloprodajnoj trgovini.
9
Podešavanje kuta
1 Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
2 Prilikom upravljanja monitorom svakako ga držite objema rukama.
1 Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
2 Podesite kut zaslona.
Kut pod kojim se zaslon nalazi možete prilagoditi tako da se zaslon nagne naprijed ili
natrag za od -5° do 20° kako bi gledanje bilo što ugodnije.
20
Maks. 120,0 mm
UPOZORENJE
•• Kako biste izbjegli ozljede, prilikom podešavanja visine
monitora nemojte stavljati ruku na tijelo postolja.
Stražnja strana
-5
Prednja strana
HRVATSKI
Prilagodba visine postolja
10
HRVATSKI
NAPOMENA
UPOZORENJE
•• Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili prste, donji dio monitora
nemojte držati kako je prikazano na slici u nastavku.
•• Lijeva ili desna strana monitora može se lagano zakrenuti prema gore ili dolje (do
3°). Time se podešava vodoravna razina monitora.
20
Monitor
-5
20
•• Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora ne dodirujete ili pritišćete područje
zaslona.
-5
11
Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
Za postavljanje kabela poklopac za ulazni priključak postavite kao što je prikazano na
ilustraciji.
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na donjoj strani monitora.
Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u korisničkom priručniku za
sigurnosni uređaj Kensington ili na web-mjestu http://www. kensington.com.
Monitor sa stolom povežite pomoću kabela za sigurnosni sustav Kensington.
Nosač miša
NAPOMENA
•• Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu. Dodatnu opremu
možete nabaviti u većini trgovina elektroničkom opremom.
Držač kabela
HRVATSKI
Pospremanje kabela
12
HRVATSKI
Montiranje ploče zidnog nosača
Montiranje na zid
Ovaj monitor u skladu je sa specifikacijama ploča zidnih nosača i drugih kompatibilnih
uređaja.
Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa
svake strane monitora kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za
montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Osim toga, upute za montiranje i postavljanje
nagibnog zidnog nosača možete pronaći u priručniku.
1 Monitor položite prednjom stranom prema dolje. Kako biste zaštitili zaslon
monitora, prekrijte ga mekanom tkaninom ili zaštitnom oblogom koja je
isporučena s proizvodom.
2 Odvijte četiri vijka pričvršćena za stražnju stranu monitora.
3 Ploču zidnog nosača postavite na monitor i poravnajte je s otvorima za vijke.
4 Pomoću odvijača zategnite četiri vijka kako biste ploču pričvrstili za monitor.
NAPOMENA
•• Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
•• Dodatne informacije o montaži potražite u vodiču za postavljanje zidnog nosača.
•• Prilikom montiranja ploče zidnog nosača nemojte koristiti prekomjernu silu jer biste
tako mogli oštetiti zaslon.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
13
1 U slučaju upotrebe vijaka koji su dulji od standardnih mogli biste oštetiti
unutarnje dijelove uređaja.
2 Vijak koji nije usklađen sa standardom VESA može oštetiti proizvod i dovesti
do pada monitora. LG Electronics ne snosi odgovornost za bilo kakve nezgode
povezane s korištenjem nestandardnih vijaka.
Ploča zidnog nosača (mm)
Standardni vijak
Broj vijaka
Ploča zidnog nosača (dodatno)
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
NAPOMENA
•• Koriste vijke čija specifikacija odgovara standardu VESA.
•• Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
•• Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
•• Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni nosač. Obavezno koristite vijke
odgovarajuće duljine.
•• Više informacija potražite u korisničkom priručniku za zidni nosač.
UPOZORENJE
•• Prije premještanja ili postavljanja monitora iskopčajte kabel napajanja kako biste
izbjegli strujni udar.
•• Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede.
Koristite ovlašteni LG nosač za zid te se obratite lokalnom zastupniku ili
kvalificiranom osoblju.
•• Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja
nisu pokrivena jamstvom proizvoda.
HRVATSKI
Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu monitora pričvrstite zidni
nosač (dodatno).
Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.
14
HRVATSKI
•• Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s VESA standardom. Šteta uzrokovana
korištenjem neodgovarajućih komponenti neće biti pokrivena jamstvom proizvoda.
•• Mjereno od poleđine monitora, vijci smiju biti dugi najviše 8 mm.
Ploča zidnog nosača
Poleđina monitora
Ploča zidnog nosača
Poleđina monitora
Dimenzije vijka
: M4 x L10
Maks. 8 mm
KORIŠTENJE MONITORA
•• Sljedeće upute temelje se na modelu 34GL750. Ilustracije u ovom priručniku mogu
se razlikovati od kupljenog proizvoda.
Pritisnite upravljački gumb, otvorite Settings (Postavke) → Input (Ulaz) i
odaberite željeni ulaz.
UPOZORENJE
•• Nemojte dugotrajno pritiskati zaslon. To može dovesti do izobličenja slike.
•• Nemojte na zaslonu dugotrajno prikazivati nepomične slike. To može dovesti do
urezivanja slike. Koristite čuvar zaslona kad god je to moguće.
NAPOMENA
•• Pri ukopčavanju kabela za napajanje u zidnu utičnicu, koristite uzemljenu višestruku
(s 3 rupe) ili uzemljenu utičnicu.
•• Kada se monitor uključi u prostoru s niskom temperaturom, slika na njemu može
treperiti. To je uobičajeno.
•• Na zaslonu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave točke. To je uobičajeno.
15
•• Ovaj monitor podržava značajku *Plug and Play.
* Plug and Play: značajka koja vam omogućava da svojem računalu dodate uređaj bez
potrebe za ponovnom konfiguracijom ili ručnim instaliranjem upravljačkih programa.
HDMI priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor.
UPOZORENJE
•• Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati
probleme s kompatibilnošću.
•• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI
kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u
povezivanju.
•• Preporučene vrste HDMI kabela
-- High-Speed HDMI®/TM kabel
-- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet
DisplayPort priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor.
NAPOMENA
•• Ovisno o verziji DP (DisplayPort) priključka na računalu, možda se neće
reproducirati slika ili zvuk.
•• Za proizvod obavezno koristite DisplayPort kabel koji ste dobili u paketu. U
suprotnom može doći do kvara na uređaju.
•• Ako imate grafičku karticu koja podržava izlazni priključak Mini DisplayPort,
koristite Mini DP na DP (Mini DisplayPort na DisplayPort) kabel ili "gender" kabel
koji podržava DisplayPort 1.4. (Prodaju se odvojeno)
HRVATSKI
Povezivanje s računalom
16
HRVATSKI
Povezivanje s A/V uređajima
Povezivanje perifernih uređaja
HDMI priključak
Priključivanje slušalica
HDMI kabel služi za prijenos digitalnih audiosignala i videosignala s AV uređaja na
monitor.
Periferne uređaje s monitorom možete povezati putem priključka za slušalice.
NAPOMENA
•• Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati
probleme s kompatibilnošću.
•• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI
kabel, na zaslonu se možda neće prikazati slika ili može doći do pogreške u
povezivanju.
•• Preporučene vrste HDMI kabela
-- High-Speed HDMI®/TM kabel
-- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet
NAPOMENA
•• Periferni uređaji prodaju se zasebno.
•• Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo bi doći do poteškoća prilikom
povezivanja drugog vanjskog uređaja s monitorom. Stoga preporučamo upotrebu
slušalica s ravnim utikačem.
Kutni utikač
Ravni utikač
(Preporučeno)
•• Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom uređaju, funkcije slušalica i
zvučnika možda će biti ograničene.
17
Aktiviranje glavnog izbornika
1 Pritisnite upravljački gumb na donjoj strani
monitora.
2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačkog
gumba gore/dolje ( / ) i lijevo/desno ( / ).
3 Kako biste zatvorili glavni izbornik, pritisnite
upravljački gumb još jednom.
Upravljački gumb
Gumb
Status izbornika
Opis
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Zatvaranje glavnog izbornika.
(Zadržite pritisak gumba kako biste isključili monitor: Na ovaj
način možete isključiti monitor u svakom trenutku, pa i kada
je prikaz na zaslonu uključen)
Glavni izbornik
onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik
omogućen
Pristup značajci Input (Ulaz).
Glavni izbornik
onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik
omogućen
Pristup značajkama u opciji Settings (Postavke).
Glavni izbornik
onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik
omogućen
Isključivanje monitora.
Glavni izbornik
onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik
omogućen
Pristup značajci Game Mode (Način rada Igra).
HRVATSKI
POSTAVKE
KORISNIKA
18
Značajke glavnog izbornika
HRVATSKI
Glavni izbornik
Power Off
Input
Exit
Game Mode
Settings
Opis
Input (Ulaz)
Postavljanje ulaznog signala.
Power Off
(Isključivanje)
Isključivanje monitora.
Settings (Postavke)
Konfiguriranje postavki zaslona.
Game Mode (Način
rada Igra)
Postavljanje načina rada Igra za igranje.
Exit (Izlaz)
Zatvaranje glavnog izbornika.
19
HRVATSKI
Postavke korisnika
Postavke izbornika
1
2
3
4
Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljački gumb na donjoj strani monitora i otvorite Settings (Postavke).
Konfigurirajte opcije pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje/lijevo/desno.
Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljački gumb ulijevo
Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljački gumb pomičite ulijevo
sve dok ga ne zatvorite.
Game Mode
(Način rada Igra)
Game Adjust
(Podešavanja za igre)
Picture Adjust
(Podešavanje slike)
ili ga pritisnite ( ).
Input
(Ulaz)
General
(Općenito)
20
Settings (Postavke)
Opis
HRVATSKI
Game Mode (Način rada Igra)
Promjena načina rada Igra u onaj koji je optimalan za pojedinu značajku.
Game Adjust (Podešavanja za igre)
Podešavanje značajki 1ms Motion Blur Reduction,Adaptive-Sync,Black Stabilizer,Response Time,Cross Hair i Game Reset.
Picture Adjust (Podešavanje slike)
Podešavanje značajki Brightness,Contrast,Sharpness,Gamma,Color Temp,R/G/B,Black Level,DFC i Picture Reset.
Input (Ulaz)
Input List (Popis
ulaza)
Odabir ulaznog signala.
Aspect Ratio
(Format slike)
Podešavanje formata zaslona.
General (Općenito)
Postavljanje značajki Language,SMART ENERGY SAVING,Power LED,Automatic Standby,HDMI Compatibility Mode,DisplayPort
1.4,OSD Lock,Information i Reset.
UPOZORENJE
•• Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
21
Game Mode (Način rada Igra) na SDR (Ne-HDR) signalu.
Gamer 1 (Igrač 1)
Game Mode
(Način rada Igra)
Opis
Gamer 2 (Igrač 2)
U ovom načinu rada korisnici mogu prilagoditi elemente, uključujući opcije povezane s igrama.
Način slike Gamer 1 (Igrač 1) i Gamer 2 (Igrač 2) omogućuju vam spremanje dva kompleta prilagođenih postavki prikaza,
uključujući i postavke značajki koje se odnose na igranje.
FPS
Ovaj način rada optimiziran je za FPS igre.
RTS
Ovaj način rada optimiziran je za RTS igre.
Vivid
Povećava kontrast, svjetlinu i oštrinu kako bi se prikazale jasne slike.
Reader (Čitanje)
Optimiziranje zaslona za pregled dokumenata. Možete povećati svjetlinu zaslona u OSD izborniku.
HDR Effect
Optimizira zaslon za visoki dinamički opseg.
HRVATSKI
Settings (Postavke) > Game Mode
(Način rada Igra)
22
Game Mode (Način rada Igra) na HDR signalu.
HRVATSKI
Settings (Postavke) > HDR Game Mode
(HDR Način rada Igra)
Gamer 1 (Igrač 1)
HDR Game Mode
(HDR Način rada
Igra)
Opis
Gamer 2 (Igrač 2)
U ovom načinu rada korisnici mogu prilagoditi elemente, uključujući opcije povezane s igrama.
Način slike Gamer 1 (Igrač 1) i Gamer 2 (Igrač 2) omogućuju vam spremanje dva kompleta prilagođenih postavki prikaza,
uključujući i postavke značajki koje se odnose na igranje.
FPS
Ovaj način rada optimiziran je za FPS igre.Ova je značajka prikladna za veoma tamne FPS igre.
RTS
Ovaj način rada optimiziran je za RTS igre.
Vivid
Optimiziran zaslon za žive boje.
Standard
Optimiziran zaslon za HDR.
NAPOMENA
•• HDR sadržaj možda neće raditi pravilno ovisno o postavci OS Windows10. Provjerite HDR postavku On / Off (uključivanje/isključivanje) sustava
Windows.
•• Kad je HDR značajka uključena, znakovi ili kvaliteta slike mogu biti loši sukladno izvedbi grafičke kartice.
•• Dok je HDR značajka uključena, može doći do pojave zasljepljenja ili pucanja prilikom mijenjanja ulaza monitora ili on / off (uključivanja/isključivanja)
napajanja sukladno izvedbi grafičke kartice.
23
Opis
Ovaj način smanjuje zamućivanja kod videa brzog kretanja. Kako biste u potpunosti iskoristili ovu značajku, odaberite
2560 x 1080 @ 120Hz/144Hz prije omogućavanja 1ms Motion Blur Reduction (1ms smanjenje magljenja
pokreta).
On
(Uključeno)
Game Adjust
(Podešavanja za
igre)
Ova značajka je dostupna za slijedeću vertikalnu frekvenciju(120Hz,144Hz)
Isključuje način rada 1ms Motion Blur Reduction (1ms smanjenje magljenja pokreta).
1ms Motion Blur
Reduction
Off
(Isključeno)
NAPOMENA
•• Za smanjenje zamućivanja, svjetlina se smanjuje s kontrolom pozadinskog osvjetljenja.
•• 1ms Motion Blur Reduction (1ms smanjenje magljenja pokreta) i Adaptive-Sync značajke ne mogu se koristiti u isto vrijeme.
•• Značajka je optimizirana za igre.
•• Preporuča se ugasiti kada ne koristite značajku igara.
•• Treperenje se može dogoditi tijekom radnje 1ms Motion Blur Reduction (1ms smanjenje magljenja pokreta).
HRVATSKI
Settings (Postavke) > Game Adjust
(Podešavanja za igre)
24
Omogućava čiste i prirodne slike sinkronizacijom vertikalne frekvencije ulaznog signala sa frekvencijom izlaznog signala.
HRVATSKI
UPOZORENJE
Game Adjust
(Podešavanja za
igre)
Adaptive-Sync
•• Podržano sučelje: DisplayPort,HDMI.
•• Podržana verzija : obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
•• Adaptive-Sync i 1ms Motion Blur Reduction se ne mogu pokrenuti u isto vrijeme.
On
(Uključeno)
Off
(Isključeno)
Black Stabilizer
(Stabilizator crne
boje)
Adaptive-Sync funkcija uključena.
Isključuje Adaptive-Sync.
Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori.
Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u tamnim igrama.
25
Response Time
(Vrijeme odziva)
Game Adjust
(Podešavanja za
igre)
Cross Hair
(Križić)
Faster (Brže) Postavljanje vremena odziva na Faster (Brže).
Fast (Brzo)
Postavljanje vremena odziva na Fast (Brzo).
Normal
(Uobičajeno)
Postavljanje vremena odziva na Normal (Uobičajeno).
Off
(Isključeno)
Značajka za poboljšanje vremena odziva neće se koristiti.
Značajka Cross Hair (Križić) omogućuje korištenje križića za nišanjenje u sredini zaslona za pucačine iz prvog lica (First Person
Shooter (FPS)). Korisnik može odabrati jedan od četiri različita križića koji najbolje odgovara njegovoj igri.
•• Ako je monitor isključen ili prijeđe u način rada za uštedu energije, značajka Cross Hair (Križić) automatski se isključuje.
Game Reset
(Vraćanje postavki Vraćanje postavki igre na zadane vrijednosti.
igre)
HRVATSKI
Postavljanje vremena odaziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu.
U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije Fast (Brzo).
U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije Faster (Brže).
Kada odaberete Brži način, Magljenje pokreta se može dogoditi ovisno o sadržaju.
26
HRVATSKI
Settings (Postavke) > Picture Adjust
(Podešavanje slike)
Brightness
Podešavanje svjetline zaslona.
Contrast
Podešava kontrast zaslona.
Sharpness (Oštrina)
Podešava oštrinu prikaza na zaslonu.
Mode 1, Mode 2,
Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je gama vrijednost manja, to je slika svjetlija.
Mode 3
Mode 4
Ako ne trebate podešavati gama postavke, odaberite Mode 4.
Gamma (Gama)
Picture Adjust
(Podešavanje
slike)
Opis
Color Temp (Top. boje)
Custom
(Prilagođeno)
Korisnik može podesiti crvenu, zelenu ili plavu boju.
Warm (Toplo)
Postavljanje boje zaslona na crvenkastu nijansu.
Medium (Srednje)
Postavljanje boje zaslona između crvene i plave nijanse.
Cool (Hladno)
Postavljanje boje zaslona na plavkastu nijansu.
Podešavanje temperature boje na 500 K inkrementa. (Napominjemo da se 9300K podržava umesto
9500K.).
Boju slike možete prilagoditi pomoću crvene, zelene i plave boje.
Postavlja razinu pomaka (samo za HDMI).
yy Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.
Manual
R/G/B
Black Level
(Razina crne)
DFC
Picture Reset (Vraćanje
postavki slike)
High (Visoko)
Zadržava trenutni omjer kontrasta na zaslonu.
Low (Nisko)
Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom omjeru kontrasta zaslona.
On (Uključeno)
Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
Off (Isključeno)
Onemogućavanje značajke DFC.
Vraćanje slike i boja na zadane vrijednosti.
27
Input List (Popis ulaza)
Opis
Odabir ulaznog signala.
Podešavanje formata zaslona.
Input (Ulaz)
Aspect Ratio (Format
slike)
Full Wide (Potpuno široko)
Prikaz videozapisa u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
Original (Izvorno)
Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.
Just Scan (Samo skaniraj)
Format slike ne podešava se u odnosu na originalni.
NAPOMENA
•• Kod preporučene razlučivosti opcije Full Wide (Potpuno široko) i Original (Izvorno) mogu izgledati jednako. (2560 x
1080)
•• Nema izbornika Just Scan (Samo skaniraj) na načinu Adaptive-Sync (Adaptive-Sync) (Idite na Picture (Slika) → Game
Adjust (Podešavanje igre) → Adaptive-Sync (Adaptive-Sync) kako biste Adaptive-Sync podesili na On (Uključeno) ili Off
(Isključeno).)
HRVATSKI
Settings (Postavke) > Input (Ulaz)
28
HRVATSKI
Settings (Postavke) > General
(Općenito)
Language (Jezik)
SMART ENERGY
SAVING
Power LED
(LED indikator
napajanja)
General
(Općenito)
Opis
Postavljanje željenog jezika za zaslon izbornika.
High (Visoka)
Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING visoke učinkovitosti.
Low (Niska)
Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING niske učinkovitosti.
Off (Isključeno)
Onemogućavanje značajke SMART ENERGY SAVING.
Služi za uključivanje ili isključivanje LED indikatora napajanja na donjoj strani monitora.
On (Uključeno)
LED indikator napajanja automatski će se uključiti.
Off (Isključeno)
LED indikator napajanja isključit će se.
Automatic Standby Značajka koja automatski isključuje monitor kada se na zaslonu dulje vrijeme ne kreće slika. Možete postaviti mjerač vremena za funkciju
(Automatsko
automatskog isključivanja. (8H (8 h), 6H (6 h), 4H (4 h) i Off (Isključeno))
stanje mirovanja)
Značajka HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI) može prepoznati postojeću opremu koja ne podržava HDMI 2.0
HDMI
Compatibility
Mode
DisplayPort 1.4
On (Uključeno)
Off (Isključeno)
Omogućava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI).
Onemogućava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI).
NAPOMENA
•• Ako povezani uređaj ne podržava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI), zvuk na zaslonu možda neće ispravno
raditi.
•• Neke starije grafičke kartice podržavaju HDMI 2.0, ali, vi možete odabrati rezoluciju HDMI 2.0 na upravljačkoj ploči prozora
•• To može uzrokovati abnormalno prikazivanje zaslona.
Omogućavanje/onemogućavanje priključka DisplayPort 1.4.
NAPOMENA
•• Opciju postavite u skladu s verzijom priključka DisplayPort koju vaša grafička kartica podržava. Ako vaša grafička kartica ne podržava
DisplayPort 1.4, onemogućite opciju.
29
Onemogućuje konfiguriranje i podešavanje izbornika.
Information
(Informacije)
Reset (Vraćanje
postavki)
•• Onemogućene su sve značajke osim značajki Brightness (Svjetlina) u izborniku Picture Adjust (Podešavanje slike) te Input (Ulaz),
OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza) i Information (Informacije) u izborniku General (Općenito).
Informacije za prikaz će biti pokazane kao sljedeće: Serial Number (Serijski broj), Total Power On Time (Ukupno vrijeme uključenosti),
Resolution (Rezolucija)
Povratak na tvornički zadane postavke.
HRVATSKI
General
(Općenito)
On (Uključeno) Omogućuje opciju OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza).
OSD Lock
Off (Isključeno) Onemogućuje opciju OSD Lock (Zaključavanje OSD prikaza).
(Zaključavanje OSD
prikaza)
NAPOMENA
30
HRVATSKI
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Ništa se ne prikazuje na zaslonu.
Je li kabel napajanja monitora priključen?
•• Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Svijetli li LED indikator napajanja?
•• Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
Je li napajanje uključeno, a LED indikator napajanja •• Provjerite je li omogućen priključeni ulaz (Settings (Postavke) > Input (Ulaz)).
svijetli bijelom bojom?
Treperi li LED indikator napajanja?
•• Ako se monitor nalazi u načinu rada za štednju energije, pomaknite miš ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako bi se
monitor uključio.
•• Provjerite je li računalo uključeno.
Prikazuje li se poruka The screen is not currently •• Do ovog simptoma dolazi ako su signali koji dolaze s računala (grafička kartica) izvan preporučenog horizontalnog ili
set to the recommended resolution. If you
vertikalnog frekvencijskog raspona monitora. U odjeljku Specifikacije proizvoda u ovom priručniku potražite podatke o
have no video or the screen flickers, see the
postavljanju odgovarajuće frekvencije.
troubleshooting guide in the product owner’s
manual. (Zaslon trenutno nije postavljen na
preporučenu razlučivost. Ako se ne vidi slika ili
zaslon treperi, pogledajte rješenja problema u
korisničkom priručniku za proizvod.)?
Prikazuje li se poruka No Signal (Nema signala)?
•• Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
Jeste li instalirali upravljački program monitora?
•• Obvezno instalirajte pokretač prikaza s naše internet stranice: http://www.lg.com.
•• Svakako provjerite podržava li videokartica funkciju Plug and Play.
Neke su funkcije onemogućene.
Jesu li vam nakon što pritisnete gumb izbornika
neke funkcije nedostupne?
•• OSD prikaz je zaključan. Odaberite Settings (Postavke) > General (Općenito) i za opciju OSD Lock (Zaključavanje
OSD prikaza) odaberite vrijednost Off (Isključeno).
31
Zaslon zadržava sliku.
•• Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati urezivanje slike.
•• Kako biste produljili vijek trajanja monitora, koristite čuvar zaslona.
Prikaz na zaslonu nestabilan je i nejasan. / Slike koje se prikazuju na monitoru ostavljaju tragove sjena.
Jeste li odabrali preporučenu razlučivost?
•• Ako je odabrana razlučivost HDMI 1080i 60/50 Hz (isprepleteno), zaslon bi mogao treperiti. Promijenite razlučivost na 1080p ili
na preporučenu razlučivost.
NAPOMENA
•• Vertikalna frekvencija: Kako bi se slika prikazala, zaslon se mora osvježiti nekoliko desetaka puta u sekundi, poput fluorescentne svjetiljke. Broj osvježavanja zaslona u sekundi
naziva se vertikalnom frekvencijom ili brzinom osvježavanja i izražava se u Hz.
•• Horizontalna frekvencija: Vrijeme potrebno za prikaz jedne horizontalne linije naziva se horizontalni ciklus. Ako 1 podijelimo s horizontalnim intervalom, rezultat je broj
horizontalnih linija koje se prikazuju u sekundi. To nazivamo vodoravnom frekvencijom koja se izražava u kHz.
•• U Windows izborniku Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke provjerite je li razlučivost ili frekvencija grafičke kartice unutar raspona koji dopušta monitor te je li postavljena na
preporučenu (optimalnu) razlučivost. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.)
•• Ako grafičku karticu ne postavite na preporučenu (optimalnu) razlučivost, to može uzrokovati mutan tekst, zatamnjeni zaslon, odrezano područje prikaza ili krivo poravnanje
zaslona.
•• Načini postavljanja mogu se razlikovati ovisno o računalu i operacijskom sustavu, a ovisno o karakteristikama grafičke kartice, neke razlučivosti možda neće biti dostupne. U tom
slučaju za pomoć se obratite proizvođaču računala ili grafičke kartice.
•• Neke grafičke kartice ne podržavaju razlučivost 2560 x 1080. Ako se razlučivost ne može prikazati, obratite se proizvođaču grafičke kartice.
HRVATSKI
Urezuje li se slika čak i kada je monitor
isključen?
32
Boja zaslona nije ispravna.
HRVATSKI
Prikazuje li se slika na zaslonu bez boja
(u 16 boja)?
•• Odaberite 24-bitnu boju (true color) ili višu postavku. U sustavu Windows odaberite Upravljačka ploča > Prikaz > Postavke >
Kvaliteta boje. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.)
Izgleda li boja zaslona nestabilno ili je
monokromatska?
•• Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Ponovo priključite kabel ili ponovo umetnite grafičku karticu računala.
Na zaslonu se vide točke?
•• Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke (crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za
LCD zaslon. To nije pogreška i ne utječe na performanse monitora.
Iz priključka za slušalice ne dopire zvuk.
Prikazuju li se slike putem DP
(DisplayPort) ili HDMI ulaza bez zvuka?
•• Provjerite je li kabel ispravno priključen u priključak za slušalice.
•• Pokušajte pojačati glasnoću pomoću upravljačkog gumba.
•• Podesite audio izlaz računala na monitor koji koristite. u sustavu Microsoft Windows idite na Upravljačka ploča > Hardver i zvuk
> Zvuk > postavite monitor kao zadani uređaj. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operacijskom sustavu koji koristite.)
33
LCD zaslon
Razlučivost
Radna frekvencija
Dubina boje
Izvori napajanja
AC/DC adapter
Podržane su 8-bitne boje.
DP (DisplayPort)
Podržane su 8-bitne boje.
Maks. razlučivost
2560 x 1080 pri 144 Hz (HDMI)
2560 x 1080 pri 144 Hz (DP)
Preporučena razlučivost
2560 x 1080 pri 60 Hz (HDMI)
2560 x 1080 pri 60 Hz (DP)
HDMI
Horizontalna
frekvencija
30 kHz do 164 kHz
Vertikalna frekvencija
56 Hz do 144 Hz
Horizontalna
frekvencija
30 kHz do 164 kHz
Vertikalna frekvencija
56 Hz do 144 Hz
DP
Ulazni priključak
HDMI
, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN
Nazivno napajanje
19 V
Potrošnja energije
(uobičajeno)
U radu: 52 W (Uobičajeno)*
Stanje mirovanja: ≤ 0,3 W
Isključeno: ≤ 0,3 W
DA-65G19, proizvođač: Asian Power Devices Inc.
Izlaz: 19 V
3,42 A
2,5 A
HRVATSKI
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
34
Uvjeti u okruženju
Radni uvjeti
HRVATSKI
Uvjeti za čuvanje
Dimenzije
Težina (bez ambalaže)
Temperatura
0 °C do 40 °C
vlažnost
Ispod 80 %
Temperatura
-20 °C do 60 °C
vlažnost
Ispod 85 %
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem
819,9 x 565,3 x 279,7 (mm)
Bez postolja
819,9 x 364,5 x 87 (mm)
S postoljem
8,3 kg
Bez postolja
6,1 kg
Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
* Stavka U radu u sklopu opcije Potrošnja energije mjeri se u skladu sa LGE standardom testiranja. (potpuno bijeli uzorak, maksimalna rezolucija)
* Razina opcije Potrošnja energije može se razlikovati ovisno o načinu rada i postavkama monitora.
35
HRVATSKI
Tvornički način podrške
(Unaprijed postavljeni način rada, HDMI/ DisplayPort PC)
Unaprijed postavljeni
način rada
Horizontalna frekvencija (kHz)
640 x 480
31,469
800 x 600
37,879
1024 x 768
48,363
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 1024
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
2560 x 1080
Vertikalna frekvencija (Hz)
Polaritet (H/V)
Opaske
59,94
-/-
HDMI/DisplayPort
60,317
+/+
HDMI/DisplayPort
60
-/-
HDMI/DisplayPort
97,551
119,989
+/-
HDMI/DisplayPort
109,756
119,952
+/-
HDMI/DisplayPort
91,493
119,912
+/-
HDMI/DisplayPort
130,035
119,958
+/-
HDMI/DisplayPort
83,894
74,973
+/-
HDMI/DisplayPort
113,221
99,93
+/-
HDMI/DisplayPort
137,26
119,98
+/-
HDMI/DisplayPort
68,93
59,94
+/-
HDMI/DisplayPort
2560 x 1080
86,79
74,94
+/-
HDMI 1.4/DisplayPort
2560 x 1080
113,24
99,94
+/-
DisplayPort
2560 x 1080
135,6
120
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
2560 x 1080
162,72
144
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
36
HRVATSKI
HDMI vrijednosti (video)
Unaprijed postavljeni
način rada
Horizontalna frekvencija (kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
112,5
50
samo za HDMI
2160P
135
60
samo za HDMI
LED indikator napajanja
Način rada
Boja LED diode
Uključeno
Crveno (nekoliko sekundi)
Stanje mirovanja
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Opaske
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i jednoj strani proizvoda.
Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.
Model
Serijski br.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising