LG | 34WL500-B | User manual | LG 34WL500-B Upute za korištenje

LG 34WL500-B Upute za korištenje
Korisnički priručnik
LED LCD MONITOR
(LED monitor*)
* LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga radi buduće potrebe.
29WL500
34WL500
www.lg.com
Autorska prava © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
Sadržaj
LICENCA
Svaki model ima zasebne licence. Dodatne informacije o licenci potražite na www.lg.com.
HRVATSKI
LICENCA....................................................... 2
OBAVIJEST S INFORMACIJAMA O SOFTVERU
S OTVORENIM IZVORNIM KODOM............... 3
SASTAVLJANJE I PRIPREMA........................ 3
KORIŠTENJE MONITORA.............................. 8
POSTAVKE KORISNIKA................................. 9
RJEŠAVANJE PROBLEMA........................... 19
SPECIFIKACIJE PROIZVODA....................... 21
2
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
OBAVIJEST S INFORMACIJAMA O SOFTVERU
S OTVORENIM IZVORNIM KODOM
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
HRVATSKI
Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom
sadržan u ovom uređaju posjetite http://opensource.lge.com.
Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene
o autorskim pravima.
LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za
medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.
Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s
ovom informacijom.
Napomena
•• Dijelovi mogu izgledati drugačije od onih koji su ovdje prikazani.
•• Sve informacije i specifikacije iz ovog priručnika podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se
poboljšale radne karakteristike proizvoda.
•• Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se
obratite distributeru od kojeg ste kupili proizvod.
•• Priloženi kabel za napajanje može ovisiti o regiji u kojoj ste uređaj kupili.
Podržani upravljački programi i softver
Možete preuzeti i instalirati najnoviju inačicu s internet stranice LGE (www.lg.com).
Upravljački programi i softver
Instalacijski prioritet
Upravljački program monitora
Preporučeno
OnScreen Control
Preporučeno
Dual Controller
Opcionalno
OPREZ
•• Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
•• Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.
•• Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
•• Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će se javljati
šum slike.
•• Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
•• Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane tvari (ulja, maziva itd.) na vijke. (To može oštetiti
proizvod.)
•• Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom
proizvoda.
•• Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti od
postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
•• Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli biste oštetiti
zaslon monitora.
3
Opis proizvoda i tipki
Premještanje i podizanje monitora
HRVATSKI
Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na
monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao siguran transport bez obzira na njegov oblik ili veličinu.
•• Prije premještanja preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
•• Prije premještanja ili podizanja monitora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
•• Čvrsto držite donji i bočni dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.
•• Kada držite monitor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
•• Monitor prilikom prenošenja nemojte izlagati udarcima ni jakim vibracijama.
•• Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok ili ga naginjati na bilo
koju stranu.
Način korištenja upravljačke tipke
Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljačku tipku ili njezinim pomicanjem
prstom ulijevo/udesno/gore/dolje.
Osnovne funkcije
29WL500
/
Uključivanje
Kako biste uključili monitor, jednom prstom
pritisnite upravljaču tipku.
Isključivanje
Kako biste isključili monitor, prstom jednom
pritisnite upravljačku tipku i zadržite pritisak
dulje od 5 sekundi.
Upravljanje
glasnoćom
Glasnoćom možete upravljati pomicanjem
upravljačke tipke ulijevo/udesno.
Napomena
•• Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.
4
34WL500
OPREZ
•• Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje zaslona monitora.
-- To može dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.
•• Ako monitor koristite bez postolja, upravljačka tipka na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost
monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i na
upravljačkoj tipki.
Postavljanje na stol
Podešavanje kuta
•• Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom položaju. Smjestite ga najmanje 100 mm od zida kako bi
se osiguralo dostatno prozračivanje.
1 Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
2 Podesite kut zaslona.
100 mm
100 mm
UPOZORENJE
100 mm
100 mm
HRVATSKI
Kut pod kojim se zaslon nalazi možete prilagoditi tako da se zaslon nagne naprijed ili natrag za od -5° do 15° kako
bi gledanje bilo što ugodnije.
•• Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili prste, donji dio monitora nemojte držati kako je prikazano
na slici u nastavku.
•• Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora ne dodirujete ili pritišćete područje zaslona.
29WL500
34WL500
OPREZ
•• Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte kabel napajanja. Postoji opasnost od strujnog udara.
•• Svakako koristite kabel napajanja isporučen s proizvodom te ga priključite u uzemljenu strujnu utičnicu.
•• Ako trebate drugi kabel napajanja, obratite se lokalnom distributeru ili najbližoj maloprodajnoj trgovini.
5
HRVATSKI
Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
Montiranje ploče zidnog nosača
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na donjoj strani monitora.
Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u korisničkom priručniku za sigurnosni uređaj Kensington ili
na web-mjestu http://www. kensington.com.
Monitor sa stolom povežite pomoću kabela za sigurnosni sustav Kensington.
Ovaj monitor u skladu je sa specifikacijama ploča zidnih nosača i drugih kompatibilnih uređaja.
Napomena
•• Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
•• Dodatne informacije o montaži potražite u vodiču za postavljanje zidnog nosača.
•• Prilikom montiranja ploče zidnog nosača nemojte koristiti prekomjernu silu jer biste tako mogli oštetiti zaslon.
•• Prije nego što postavite monitor na zidni nosač uklonite postolje tako da izvedete korake za postavljanje
postolja obrnutim redoslijedom.
Montiranje na zid
Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora kako biste
osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Osim toga, upute za
montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača možete pronaći u priručniku.
100 mm
Napomena
•• Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete nabaviti u većini trgovina
elektroničkom opremom.
100 mm
100 mm
100 mm
6
Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu monitora pričvrstite zidni nosač (dodatno).
Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
HRVATSKI
Ploča zidnog nosača (mm)
Standardni vijak
Broj vijaka
Ploča zidnog nosača (dodatno)
OPREZ
•• Prije premještanja ili postavljanja monitora iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
•• Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite ovlašteni LG nosač za zid
te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
•• Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom
proizvoda.
•• Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem neodgovarajućih
komponenti neće biti pokrivena jamstvom proizvoda.
•• Mjereno od poleđine monitora, vijci smiju biti dugi najviše 8 mm.
Napomena
•• Vijak koji nije usklađen sa standardom VESA može oštetiti proizvod i dovesti do pada monitora. LG Electronics
ne snosi odgovornost za bilo kakve nezgode povezane s korištenjem nestandardnih vijaka.
•• Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
•• Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
•• Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni nosač. U slučaju upotrebe vijaka koji su dulji od standardnih
mogli biste oštetiti unutarnje dijelove uređaja.
•• Više informacija potražite u korisničkom priručniku za zidni nosač.
7
HRVATSKI
KORIŠTENJE MONITORA
Povezivanje s A/V uređajima
•• Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda.
Pritisnite upravljačku tipku, otvorite [Settings] [Input] i odaberite željeni ulaz.
HDMI priključak
OPREZ
•• Nemojte dugotrajno pritiskati zaslon. To može dovesti do izobličenja slike.
•• Nemojte na zaslonu dugotrajno prikazivati nepomične slike. To može dovesti do urezivanja slike. Po mogućnosti
upotrebljavajte čuvar zaslona na računalu.
•• Pri ukopčavanju kabela za napajanje u zidnu utičnicu, koristite uzemljenu višestruku (s 3 rupe) ili uzemljenu
utičnicu.
•• Kada se monitor uključi u prostoru s niskom temperaturom, slika na njemu može treperiti. To je uobičajeno.
•• Na zaslonu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave točke. To je uobičajeno.
Povezivanje s računalom
Napomena
•• Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
•• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda
neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
•• Preporučene vrste HDMI kabela
-- High-Speed HDMI®/TM kabel
-- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet
Povezivanje perifernih uređaja
•• Ovaj monitor podržava značajku *Plug and Play.
Priključak za slušalice
* Plug and Play: Značajka koja vam omogućava da svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za ponovnom
konfiguracijom ili ručnim instaliranjem upravljačkih programa.
Periferne uređaje s monitorom možete povezati putem priključka za slušalice.
HDMI priključak
•• Periferni uređaji prodaju se zasebno.
•• Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti
ograničene.
•• Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo bi doći do poteškoća prilikom povezivanja drugog vanjskog
uređaja s monitorom. Stoga preporučamo upotrebu slušalica s ravnim utikačem.
Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor.
OPREZ
•• Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
•• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda
neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
•• Preporučene vrste HDMI kabela
-- High-Speed HDMI®/TM kabel
-- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet
8
HDMI kabel služi za prijenos digitalnih audiosignala i videosignala s AV uređaja na monitor.
Napomena
Kutni utikač
Ravni utikač
(Preporučeno)
POSTAVKE KORISNIKA
Napomena
HRVATSKI
•• Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
Aktiviranje glavnog izbornika
1 Pritisnite upravljačku tipku na donjoj strani monitora.
2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačke tipke gore/dolje i lijevo/desno.
3 Kako biste zatvorili glavni izbornik, pritisnite upravljačku tipku još jednom.
Upravljački gumb
Gumb
Status izbornika
Opis
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Zatvaranje glavnog izbornika.
(Zadržavanjem tipke dulje od 5 sekundi isključuje se monitor. Na ovaj način možete isključiti monitor u svakom trenutku, pa i kada je OSD prikaz na
zaslonu uključen.)
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajkama [Input].
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajkama u opciji [Settings].
Glavni izbornik onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik omogućen
Isključivanje monitora.
Glavni izbornik onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajci [Picture Mode].
9
Značajke glavnog izbornika
Glavni izbornik
HRVATSKI
Power Off
Input
Exit
Settings
Picture Mode
Opis
[Input]
Postavljanje ulaznog signala.
[Power Off]
Isključivanje monitora.
[Settings]
Konfiguriranje postavki zaslona.
[Picture Mode]
Postavljanje načina slike.
[Exit]
Zatvaranje glavnog izbornika.
Postavke korisnika
Postavke izbornika
1
2
3
4
Za pregled izbornika postavke, pritisnite džojstik gumb na dnu monitora a zatim unesite [Settings].
Konfigurirajte opcije pomicanjem upravljačkog gumba gore/dolje/lijevo/desno.
Za povratak na gornje postavke ili druge stavke settings (postavki), pomaknite džojstik na ili pritisnite ( ).
Ako želite izaći iz izbornika postavke, pomičite džojstik na dok ne izađete.
[Quick Settings]
[Input]
[Picture]
[General]
OPREZ
•• Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
10
Sve su opcije opisane u nastavku.
[Settings] > [Quick Settings]
[Brightness]
[Volume]
Podešava kontrast i svjetlinu zaslona.
HRVATSKI
[Contrast]
Opis
Podešavanje glasnoće.
Napomena
•• Možete podesiti opcije [Mute]/[Unmute] pomicanjem upravljačkog gumba prema u izborniku [Volume].
[Color Temp]
[Custom]
Podešavanjem korisnik može prilagoditi na crvenu, zelenu ili plavu.
[Warm]
boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu.
[Medium]
boju zaslona postavlja između crvene i plave nijanse.
[Cool]
boju zaslona postavlja na plavkastu nijansu.
[Settings] > [Input]
Opis
[Input List]
Odabir ulaznog signala.
[Aspect Ratio]
Podešavanje formata zaslona.
[Full Wide]
Prikaz videozapisa u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
[Original]
Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.
[Cinema 1]
Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9. (pri 1080p)
[Cinema 2]
Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9, uključujući i crnu pozadinu na dnu za prikaz titlova. (pri 1080p)
Napomena
•• Nema postavki [Cinema 1], [Cinema 2] na načinu rada [FreeSync]. (Idite na [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync] kako biste [FreeSync] podesili na [On] ili [Off])
11
[Način slike pri signalu SDR (koji nije HDR)]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Opis
HRVATSKI
[Custom]
Omogućava korisniku da prilagodi svaki element. Način prikaza boja u glavnom izborniku može se podešavati.
[Vivid]
Povećava kontrast, svjetlinu i oštrinu kako bi se prikazale jasne slike.
[HDR Effect]
Optimizira zaslon za visoki dinamički opseg.
[Reader]
Optimizira zaslon za pregled dokumenata. Zaslon možete posvijetliti u izborniku postavke.
[Cinema]
Optimizacija zaslona za videozapise.
[FPS]
Ovaj način je optimiziran za FPS igre.
[RTS]
Na ovaj način korisnici mogu podesiti različite elemente igre koji uključuju opcije vezane za igru.
[Color Weakness]
Ovaj način rada je za korisnike koji ne mogu razlikovati između crvene i zelene. Daltonistima omogućava lako razlikovanje ove dvije boje.
Napomena
•• Ako je način rada slika promijenjen na zaslonu, može se pojaviti treptanje ili rezolucija vašeg računala može biti izmijenjena.
12
[Način slike pri signalu HDR]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Opis
Omogućava korisniku da prilagodi svaki element.
[Vivid]
Optimizira zaslon za HDR žive boje.
[Standard]
Optimizira zaslon za HDR standard.
[Cinema]
Optimizira zaslon za HDR videozapise.
[FPS]
Ovaj način rada optimiziran je za FPS igre.Ova je značajka prikladna za veoma tamne FPS igre.
[RTS]
Ovaj način rada optimiziran je za RTS igre.
HRVATSKI
[Custom]
Napomena
•• HDR sadržaj možda se neće ispravno prikazati ovisno o postavkama operacijskog sustava Windows 10, stoga provjerite postavke za uključivanje/isključivanje u Windowsu.
•• Kada je uključena funkcija HDR, kvaliteta znakova ili slike može biti niska ovisno o performansama grafičke kartice.
•• Kada je uključena funkcija HDR, može doći do treperenja ili pucanja zaslona prilikom promjene ulaza monitora ili uključivanja/isključivanja ovisno o performansama grafičke kartice.
13
[Settings] > [Picture]
[Picture Adjust]
Opis
HRVATSKI
[Brightness]
Podešavanje svjetline zaslona.
[Contrast]
Podešava kontrast zaslona.
[Sharpness]
Podešavanje oštrine prikaza na zaslonu.
[SUPER RESOLUTION+]
[High]
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi kristalno jasne slike. To je učinkovito kod visokokvalitetne video reprodukcije ili igre.
[Middle]
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi slike između niskog i visokog. načina na ugodno gledanje. To je učinkovito za UCC ili SD
video.
[Low]
Optimizirana kvaliteta slike se prikazuje kada korisnik želi jasne i prirodne slike. To je dobro podesiti kod gledanja sporo pokretnih slika ili
fotografija.
[Off]
Ovu mogućnost podesite za svakodnevno gledanje. SUPER RESOLUTION+ je u ovom načinu isključeno.
Napomena
•• Budući da je ovo značajka za povećanje oštrine niske razlučivosti slike, ne preporuča se korištenje značajke za normalan tekst ili ikona na radnoj površini. To može
rezultirati nepotrebno visokom oštrinom.
[Black Level]
Postavljanje razine pomaka (samo za HDMI).
•• Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.
[High]
[DFC]
14
Održava trenutni omjer kontrasta zaslona.
[Low]
Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom omjeru kontrasta zaslona.
[On]
Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
[Off]
Onemogućavanje značajke DFC.
[Settings] > [Picture]
[Game Adjust]
Opis
[Response Time]
[Faster]
Odabir Faster vrijednosti za vrijeme odziva.
[Fast]
Odabir Fast vrijednosti za vrijeme odziva.
[Normal]
Odabir Normal vrijednosti za vrijeme odziva.
[Off]
Značajka za poboljšanje vremena odziva neće se koristiti.
HRVATSKI
[FreeSync]
Postavljanje vremena odaziva za prikazane slike na temelju brzine slike na zaslonu.
U normalnim okruženjima preporučuje se korištenje opcije [Fast]. U slučaju prikazivanja brzih slika preporučuje se korištenje opcije [Faster].
Odabirom opcije [Faster] može doći do pojave zaostalih slika.
Omogućava čiste i prirodne slike sinkronizacijom vertikalne frekvencije ulaznog signala sa frekvencijom izlaznog signala.
OPREZ
•• Podržano sučelje: HDMI.
•• Podržana grafička kartica : potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke AMD.
•• Podržana verzija : obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
•• Za više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi http://www.amd.com/FreeSync.
[On]
[FreeSync] funkcija uključena.
[Off]
[FreeSync] funkcija isključena.
[Black Stabilizer]
Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori.
Povećavanjem vrijednosti značajke [Black Stabilizer] posvjetljuje se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu. (Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u
tamnim igrama.)
Smanjivanjem vrijednosti značajke [Black Stabilizer] zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na zaslonu.
[Cross Hair]
Križ u vidnom polju optičkih instrumenata omogućava obilježje u središtu zaslona za igre FPS (First person shooter – Prva osoba pucač). Korisnici mogu odabrati [Cross
Hair] koji odgovara okolišu njihove igre, među četiri različita [Cross Hair].
•• Kada se monitor isključi ili ulazi u način rada uštede energije, značajka Cross Hair se odmah prebacuje na [Off].
15
[Settings] > [Picture]
[Color Adjust]
[Gamma]
HRVATSKI
[Color Temp]
[Picture Reset]
16
Opis
[Mode 1], [Mode 2],
[Mode 3]
Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je gama vrijednost manja, to je slika svjetlija.
[Mode 4]
Ako ne trebate podesiti postavke za gamu, odaberite [Mode 4].
[Custom]
Podešavanjem korisnik može prilagoditi na crvenu, zelenu ili plavu.
[Warm]
boju zaslona postavlja na crvenkastu nijansu.
[Medium]
boju zaslona postavlja između crvene i plave nijanse.
[Cool]
boju zaslona postavlja na plavkastu nijansu.
[Red], [Green], [Blue]
Boju slike možete prilagoditi pomoću [Red], [Green] i [Blue] boje.
[Six Color]
Ispunjavanje zahtjeva korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja (crvena, zelena, plava, cijan, magenta, žuta) i sprema te postavke.
[Hue]
Podešavanje nijanse slike na zaslonu.
[Saturation]
Podešavanje zasićenosti boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti
zasićenije i tamnije.
[Do you want to reset your picture settings?]
[Yes]
Vraća na zadane postavke.
[No]
Poništava odabir.
[Settings] > [General]
Opis
Postavljanje željenog jezika za zaslon izbornika.
[SMART ENERGY SAVING]
[High]
Ušteda energije upotrebom značajke [SMART ENERGY SAVING] visoke učinkovitosti.
[Low]
Ušteda energije upotrebom značajke [SMART ENERGY SAVING] niske učinkovitosti.
[Off]
Onemogućavanje značajke [SMART ENERGY SAVING].
[On]
Indikator rada će se uključiti.
[Off]
Indikator rada isključit će se.
[Power LED]
[Automatic Standby]
Značajka koja automatski isključuje monitor kada se na zaslonu dulje vrijeme ne kreće slika. Možete postaviti mjerač vremena za funkciju automatskog isključivanja. ([8H], [6H], [4H], i [Off])
[HDMI Compatibility Mode]
[On]
Omogućava [HDMI Compatibility Mode].
[Off]
Onemogućava [HDMI Compatibility Mode].
HRVATSKI
[Language]
Napomena
•• Ako povezani uređaj ne podržava [HDMI Compatibility Mode], zvuk na zaslonu možda neće ispravno raditi.
•• Kada je uključen [HDMI Compatibility Mode], funkcija HDR nije podržana.
[OSD Lock]
Ova značajka onemogućuje konfiguraciju i podešavanje izbornika.
[On]
Omogućava OSD Lock.
[Off]
Onemogućava OSD Lock.
Napomena
•• Sve značajke su onemogućene osim Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock i Information.
[Information]
Informacije za prikaz će biti pokazane kao sljedeće: [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].
17
[Settings] > [General]
[Reset to Initial Settings]
HRVATSKI
18
Opis
[Do you want to reset your settings?]
[Yes]
Vraća na zadane postavke.
[No]
Poništavanje vraćanja postavki.
Napomena
•• Rješavanje podataka ovisi o ploči. Dakle, te vrijednosti moraju biti drugačiji od svake ploče i ploče od trgovca. Ako je postavka [SMART ENERGY SAVING] na [High] ali [Low], svjetlina monitora se povečava ili smanjuje, ovisi o izvoru.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Je li kabel napajanja monitora priključen?
•• Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Svijetli li LED indikator napajanja?
•• Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
Je li napajanje uključeno, a LED indikator napajanja svijetli bijelom
bojom?
•• Provjerite je li omogućen priključeni ulaz ([Settings] > [Input] > [Input List]).
Treperi li LED indikator napajanja?
•• Ako se monitor nalazi u načinu rada za štednju energije, pomaknite miš ili pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici kako bi se monitor uključio.
•• Provjerite je li računalo uključeno.
Prikazuje li se poruka [Out of Range]?
•• Do ovog simptoma dolazi ako su signali koji dolaze s računala (videokartica) izvan horizontalnog ili vertikalnog frekvencijskog raspona uređaja. U odjeljku
"Specifikacije proizvoda" u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.
Prikazuje li se poruka [No Signal]?
•• Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
HRVATSKI
Ništa se ne prikazuje na zaslonu.
Prikazuje se poruka "OSD Locked" (OSD zaključan).
Jesu li vam nakon što pritisnete gumb izbornika neke funkcije
nedostupne?
•• OSD prikaz je zaključan. Odaberite Settings > General (Postavke > Općenito) i za opciju "OSD Lock" (Zaključavanje OSD prikaza) odaberite vrijednost Off
(Isključeno).
Zaslon zadržava sliku.
Urezuje li se slika čak i kada je monitor isključen?
•• Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati urezivanje slike.
•• Kako biste produljili vijek trajanja monitora, koristite čuvar zaslona.
Prikaz na zaslonu nestabilan je i nejasan / Slike koje se prikazuju na monitoru ostavljaju tragove sjena.
Jeste li odabrali preporučenu razlučivost?
•• Ako je odabrana razlučivost HDMI 1080i 60/50 Hz (isprepleteno), zaslon bi mogao treperiti. Promijenite razlučivost na 1080P ili na preporučenu razlučivost.
Napomena
•• [Vertikalna frekvencija]: Kako bi se slika prikazala, zaslon se mora osvježiti nekoliko desetaka puta u sekundi, poput fluorescentne svjetiljke. Broj osvježavanja zaslona u sekundi naziva se vertikalnom frekvencijom ili brzinom
osvježavanja i izražava se u Hz.
•• [Horizontalna frekvencija]: Vrijeme potrebno za prikaz jedne horizontalne linije naziva se horizontalni ciklus. Ako 1 podijelimo s horizontalnim intervalom, rezultat je broj horizontalnih linija koje se prikazuju u sekundi. To nazivamo
horizontalnom frekvencijom, a izražava se u kHz.
•• LED se može osvijetliti sa Postavi OSD izbornik.
Settings – General – Power LED – On
19
Napomena
HRVATSKI
•• Provjerite je li rezolucija ili frekvencija grafičke kartice je u rasponu koji dopušta monitor i postavite je na preporučenu (optimalnu) rezoluciju u Upravljačka ploča> Zaslon> Podešavanja.
•• Ne postavljanje grafičke kartice na preporučenu (optimalnu) rezoluciju može uzrokovati zamagljen tekst, zatamnjen zaslon, skraćeno područje prikaza, odnosno nepodudaranje zaslona.
•• Metode podešavanja mogu biti različite, ovisno o računalu ili operacijskom sustavu, a neke rezolucije možda neće biti dostupne, ovisno o izvedbi grafičke kartice. Ako je to slučaj, obratite se proizvođaču računala ili grafičke kartice
za pomoć.
•• Neke grafičke kartice ne podržavaju rezoluciju 2560 × 1080. Ukoliko se rezolucija ne može prikazati, obratite se proizvođaču grafičke kartice.
Boja zaslona nije ispravna.
Prikazuje li se slika na zaslonu bez boja (u 16 boja)?
•• Odaberite 24-bitnu boju (true color) ili višu postavku. U sustavu Windows odaberite Control Panel > Display > Settings > Color Quality.
Izgleda li boja zaslona nestabilno ili je monokromatska?
•• Provjerite je li signalni kabel pravilno priključen. Ponovo priključite kabel ili ponovo umetnite videokarticu računala.
Na zaslonu se vide točke?
•• Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke (crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije pogreška i ne
utječe na performanse monitora.
Vidite li poruku "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor nije prepoznat, pronađen Plug&Play (VESA DDC) monitor)?
Jeste li instalirali upravljački program monitora?
•• Obvezno instalirajte pokretač prikaza s naše internet stranice: http://www.lg.com.
•• Svakako provjerite podržava li video kartica funkciju Plug&Play.
Nema zvuka iz priključka za slušalice ili zvučnika.
Jesu li slike prikazane pomoću DisplayPort ili HDMI ulaza
bez zvuka?
20
•• Pokušajte povećati glasnoću pomoću tipke na monitoru.
•• Podesite audio izlaz osobnog računala na monitor koji koristite. Na Microsoft Windows, idite na Upravljačka ploča> Hardver i Zvuk> Zvuk> Postavite monitor kao
zadani uređaj.
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
29WL500
Podržane su 8-bitne i 10-bitne boje.
Razlučivost
Maks. razlučivost
2560 x 1080 pri 75 Hz
Preporučena razlučivost
2560 x 1080 pri 60 Hz
Nazivno napajanje
19 V
Potrošnja energije
(Uobičajeno)
Uključeno: 20,5 W tip. (ENERGY STAR® standard) *
24,5 W tip. (Uvjet izlaza) **
Stanje mirovanja ≤ 0,5 W
Isključeno ≤ 0,3 W
Izvori napajanja
AC/DC adapter
HRVATSKI
Dubina boje
1,3 A
Model ADS-40SG-19-3 19025G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPI-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-40FSG-19 19025GPB-2, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25SFA-19-3 19025E, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPI-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPG-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model ADS-25FSF-19 19025EPB-1, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-I, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26-B, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
21
ili Model WA-24C19FS, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model WA-24C19FN, proizvodi Asian Power Devices Inc.
ili Model DA-24B19, proizvodi Asian Power Devices Inc.
Izlaz: 19 V
1,3 A
HRVATSKI
Uvjeti u okruženju
Radni uvjeti
Uvjeti za čuvanje
Dimenzije
Težina (bez ambalaže)
Temperatura
0 °C do 40 °C
Vlažnost
Ispod 80 %
Temperatura
-20 °C do 60 °C
Vlažnost
Ispod 85 %
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem (mm)
698,1 x 410,9 x 209,4
Bez postolja (mm)
698,1 x 317,5 x 76,9
S postoljem (kg)
5,2
Bez postolja (kg)
4,7
Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.
** Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksi malna rezolucija).
22
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
34WL500
Razlučivost
Izvori napajanja
Podržane su 8-bitne i 10-bitne boje.
Maks. razlučivost
2560 x 1080 pri 75 Hz
Preporučena razlučivost
2560 x 1080 pri 60 Hz
Nazivno napajanje
19 V
Potrošnja energije
(Uobičajeno)
Uključeno: 28 W tip. (ENERGY STAR® standard) *
38 W tip. (Uvjet izlaza) **
Stanje mirovanja ≤ 0,5 W
Isključeno ≤ 0,3 W
2,0 A
AC/DC adapter
Model ADS-45SN-19-3 19040G, proizvodi SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
ili Model LCAP21C, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26B-E, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
ili Model LCAP26B-A, proizvodi LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Izlaz: 19 V
2,1 A
Uvjeti u okruženju
Radni uvjeti
Uvjeti za čuvanje
Dimenzije
HRVATSKI
Dubina boje
Temperatura
0 °C do 40 °C
Vlažnost
Ispod 80 %
Temperatura
-20 °C do 60 °C
Vlažnost
Ispod 85 %
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem (mm)
825,6 x 487,4 x 208,8
Bez postolja (mm)
825,6 x 369,8 x 51,2
23
Težina (bez ambalaže)
HRVATSKI
24
S postoljem (kg)
6,9
Bez postolja (kg)
5,9
Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
* Uključeni način potrošnje energije mjeri se s ENERGY STAR® standardnim testom.
** Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksi malna rezolucija).
Tvornički način podrške (unaprijed postavljeni način rada, računalo)
HDMI
Horizontalna frekvencija (kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
Polaritet (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
53,697
60
-/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,636
59,98
-/+
2560 x 1080
83,915
74,99
-/+
Opaske
HRVATSKI
Unaprijed postavljeni način
rada
25
HDMI vrijednosti (Video)
HRVATSKI
Unaprijed postavljeni
način rada
Horizontalna frekvencija (kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
67,5
30
LED indikator napajanja
26
Način rada
Boja LED indikatora
Uključeno
Bijelo (Na nekoliko sekundi)
Stanje mirovanja
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Opaske
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i jednoj strani proizvoda.
Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Model
Serijski br.
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising