LG | 34WL750-B | User manual | LG 34WL750-B Upute za korištenje

LG 34WL750-B Upute za korištenje
KORISNIČKI PRIRUČNIK
LED LCD MONITOR
(LED monitor*)
* LG LED monitori su LCD monitori s LED pozadinskim osvjetljenjem.
Prije rukovanja kompletom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga radi buduće potrebe.
34WL750
www.lg.com
Autorska prava © 2019 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.
SADRŽAJ
LICENCA
Svaki model ima zasebne licence. Dodatne informacije o licenci potražite na www.lg.com.
HRVATSKI
LICENCA....................................................... 2
SASTAVLJANJE I PRIPREMA........................ 3
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
KORIŠTENJE MONITORA.............................. 8
POSTAVKE KORISNIKA............................... 10
RJEŠAVANJE PROBLEMA........................... 20
SPECIFIKACIJE PROIZVODA....................... 22
2
VESA, logotip VESA, logotip sukladnosti za DisplayPort i logotip
sukladnosti za DisplayPort za dvostruke izvore su registrirani
zaštitni znakovi organizacije Video Electronics Standards
Association.
SASTAVLJANJE I PRIPREMA
Podržani upravljački programi i softver
Možete preuzeti i instalirati najnoviju inačicu s internet stranice LGE (www.lg.com).
OPREZ
Upravljački programi i softver
Instalacijski prioritet
Upravljački program monitora
Preporučeno
OnScreen Control
Preporučeno
Dual Controller
Opcionalno
HRVATSKI
•• Uvijek koristite originalne komponente kako bi se zajamčila sigurnost i pravilan rad proizvoda.
•• Oštećenja ili ozljede uzrokovane neoriginalnim komponentama nisu pokrivene jamstvom.
•• Preporučuje se upotreba priloženih komponenti.
•• Ako upotrebljavate generički kabel koji nije certificirala tvrtka LG, slika se možda neće prikazivati ili će se javljati
šum slike.
•• Ilustracije u ovom priručniku predstavljaju tipične postupke i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
•• Prilikom sastavljanja proizvoda nemojte stavljati strane tvari (ulja, maziva itd.) na vijke. (To može oštetiti
proizvod.)
•• Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom
proizvoda.
•• Monitor nemojte nositi okrenut naopako, držeći ga za bazu postolja. Na taj bi se način mogao odvojiti od
postolja, pasti i pritom nekoga ozlijediti.
•• Pri podizanju ili premještanju monitora nemojte dodirivati zaslon. U slučaju primjene sile mogli biste oštetiti
zaslon monitora.
•• Valni uzorak po izgledu, za razliku od opće metode prevlačenja, primjenjuje se na dodatni blistavi materijal u
sirovinama. Bez izgleda oljuštenosti, dugotrajan je. Uporabite ga s povjerenjem jer uopće nema problema s
uporabom proizvoda.
NAPOMENA
•• Dijelovi mogu izgledati drugačije od onih koji su ovdje prikazani.
•• Sve informacije i specifikacije iz ovog priručnika podložne su promjenama bez prethodne najave kako bi se
poboljšale radne karakteristike proizvoda.
•• Za kupnju dodatne opreme posjetite trgovinu elektroničkom robom ili internetsku stranicu za kupnju ili se
obratite distributeru od kojeg ste kupili proizvod.
•• Priloženi kabel za napajanje može ovisiti o regiji u kojoj ste uređaj kupili.
3
Opis proizvoda i tipki
Premještanje i podizanje monitora
HRVATSKI
Prilikom premještanja ili podizanja monitora slijedite ove upute kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na
monitoru ili njegovo oštećivanje te kako bi se osigurao siguran transport bez obzira na njegov oblik ili veličinu.
•• Prije premještanja preporučuje se smještanje monitora u originalnu kutiju ili pakiranje.
•• Prije premještanja ili podizanja monitora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
•• Čvrsto držite donji i bočni dio okvira monitora. Nemojte držati za samu ploču monitora.
•• Kada držite monitor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako se ne bi ogrebao.
•• Monitor prilikom prenošenja nemojte izlagati udarcima ni jakim vibracijama.
•• Prilikom premještanja monitora držite ga uspravno te ga nikada nemojte okretati na bok ili ga naginjati na bilo
koju stranu.
Način korištenja upravljačke tipke
Možete jednostavno upravljati funkcijama monitora pritiskom na upravljačku tipku ili njezinim pomicanjem
prstom ulijevo/udesno/gore/dolje.
Osnovne funkcije
Uključivanje
/
Isključivanje
Kako biste isključili monitor, prstom jednom
pritisnite upravljačku tipku i zadržite pritisak
dulje od 5 sekundi.
Upravljanje
glasnoćom
Glasnoćom možete upravljati pomicanjem
upravljačke tipke ulijevo/udesno.
NAPOMENA
•• Upravljački gumb nalazi se na donjoj strani monitora.
4
Kako biste uključili monitor, jednom prstom
pritisnite upravljaču tipku.
OPREZ
•• Koliko god je to moguće, izbjegavajte dodirivanje zaslona monitora.
-- To može dovesti do oštećivanja zaslona ili nekih piksela koji se koriste za stvaranje slika.
•• Ako monitor koristite bez postolja, upravljačka tipka na ploči monitora mogao bi prouzročiti nestabilnost
monitora i njegov pad, što može izazvati oštećenje monitora i ozljede. Uslijed toga može doći do kvara i na
upravljačkoj tipki.
Postavljanje na stol
Prilagodba visine postolja
•• Podignite monitor i smjestite ga na stol u uspravnom položaju. Smjestite ga najmanje 100 mm od zida kako bi
se osiguralo dostatno prozračivanje.
1 Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
2 Prilikom upravljanja monitorom svakako ga držite s obje ruke.
Maks. 120,0 mm
HRVATSKI
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
UPOZORENJE
•• Kako biste izbjegli ozljede, prilikom podešavanja visine monitora nemojte stavljati ruku na tijelo postolja.
Podešavanje kuta
1 Monitor koji ste prethodno postavili na postolje stavite u uspravan položaj.
2 Podesite kut zaslona.
Kut pod kojim se zaslon nalazi možete prilagoditi tako da se zaslon nagne naprijed ili natrag za od -5° do 20° kako
bi gledanje bilo što ugodnije.
UPOZORENJE
OPREZ
•• Prije pomicanja ili postavljanja monitora, iskopčajte kabel napajanja. Postoji opasnost od strujnog udara.
•• Svakako koristite kabel napajanja isporučen s proizvodom te ga priključite u uzemljenu strujnu utičnicu.
•• Ako trebate drugi kabel napajanja, obratite se lokalnom distributeru ili najbližoj maloprodajnoj trgovini.
•• Kako prilikom prilagodbe zaslona ne biste ozlijedili prste, donji dio monitora nemojte držati kako je prikazano
na slici u nastavku.
•• Pazite da prilikom prilagođavanja kuta monitora ne dodirujete ili pritišćete područje zaslona.
5
HRVATSKI
Korištenje sigurnosnog uređaja Kensington
Montiranje ploče zidnog nosača
Priključak za sigurnosni sustav Kensington nalazi se na donjoj strani monitora.
Više informacija o postavljanju i korištenju potražite u korisničkom priručniku za sigurnosni uređaj Kensington ili
na web-mjestu http://www. kensington.com.
Monitor sa stolom povežite pomoću kabela za sigurnosni sustav Kensington.
Ovaj monitor u skladu je sa specifikacijama ploča zidnih nosača i drugih kompatibilnih uređaja.
NAPOMENA
•• Ploča zidnog nosača prodaje se zasebno.
•• Dodatne informacije o montaži potražite u vodiču za postavljanje zidnog nosača.
•• Prilikom montiranja ploče zidnog nosača nemojte koristiti prekomjernu silu jer biste tako mogli oštetiti zaslon.
•• Prije nego što postavite monitor na zidni nosač uklonite postolje tako da izvedete korake za postavljanje
postolja obrnutim redoslijedom.
Montiranje na zid
Monitor montirajte najmanje 100 mm od zida i ostavite oko 100 mm prostora sa svake strane monitora kako biste
osigurali dovoljnu ventilaciju. Detaljne upute za montiranje potražite u lokalnoj trgovini. Osim toga, upute za
montiranje i postavljanje nagibnog zidnog nosača možete pronaći u priručniku.
100 mm
NAPOMENA
100 mm
100 mm
•• Sigurnosni sustav Kensington ubraja se u dodatnu opremu. Dodatnu opremu možete nabaviti u većini trgovina
elektroničkom opremom.
100 mm
6
Kako biste monitor montirali na zid, na stražnju stranu monitora pričvrstite zidni nosač (dodatno).
Zidni nosač mora biti dobro pričvršćen za monitor i za zid.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
HRVATSKI
Ploča zidnog nosača (mm)
Standardni vijak
Broj vijaka
Ploča zidnog nosača (dodatno)
OPREZ
•• Prije premještanja ili postavljanja monitora iskopčajte kabel napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
•• Ako ga postavite na strop ili kosi zid, monitor može pasti i uzrokovati ozljede. Koristite ovlašteni LG nosač za zid
te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
•• Upotreba pretjerane sile pri pritezanju vijaka može oštetiti monitor. Takva oštećenja nisu pokrivena jamstvom
proizvoda.
•• Koristite zidni nosač i vijke koji su usklađeni s VESA standardom. Šteta uzrokovana korištenjem neodgovarajućih
komponenti neće biti pokrivena jamstvom proizvoda.
•• Mjereno od poleđine monitora, vijci smiju biti dugi najviše 8 mm.
NAPOMENA
•• Vijak koji nije usklađen sa standardom VESA može oštetiti proizvod i dovesti do pada monitora. LG Electronics
ne snosi odgovornost za bilo kakve nezgode povezane s korištenjem nestandardnih vijaka.
•• Komplet zidnog nosača sadrži vodič za instalaciju i sve potrebne dijelove.
•• Zidni nosač spada u dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
•• Duljina vijka može se razlikovati za svaki zidni nosač. U slučaju upotrebe vijaka koji su dulji od standardnih
mogli biste oštetiti unutarnje dijelove uređaja.
•• Više informacija potražite u korisničkom priručniku za zidni nosač.
7
KORIŠTENJE MONITORA
HRVATSKI
•• Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda.
Pritisnite upravljačku tipku, otvorite Settings Input i odaberite željeni ulaz.
OPREZ
•• Nemojte dugotrajno pritiskati zaslon. To može dovesti do izobličenja slike.
•• Nemojte na zaslonu dugotrajno prikazivati nepomične slike. To može dovesti do urezivanja slike. Po mogućnosti
upotrebljavajte čuvar zaslona na računalu.
•• Pri ukopčavanju kabela za napajanje u zidnu utičnicu, koristite uzemljenu višestruku (s 3 rupe) ili uzemljenu
utičnicu.
•• Kada se monitor uključi u prostoru s niskom temperaturom, slika na njemu može treperiti. To je uobičajeno.
•• Na zaslonu se ponekad mogu pojaviti crvene, zelene ili plave točke. To je uobičajeno.
Povezivanje s računalom
•• Ovaj monitor podržava značajku *Plug and Play.
* Plug and Play: Značajka koja vam omogućava da svojem računalu dodate uređaj bez potrebe za ponovnom
konfiguracijom ili ručnim instaliranjem upravljačkih programa.
HDMI priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor.
OPREZ
•• Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
•• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda
neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
•• Preporučene vrste HDMI kabela
-- High-Speed HDMI®/TM kabel
-- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet
8
DisplayPort priključak
Prenosi digitalni video i audio signal s računala na monitor.
NAPOMENA
•• Ovisno o verziji DP (DisplayPort) priključka na računalu, možda se neće reproducirati slika ili zvuk.
•• Za proizvod obavezno koristite DisplayPort kabel koji ste dobili u paketu. U suprotnom može doći do kvara na
uređaju.
•• Ako imate grafičku karticu koja podržava izlazni priključak Mini DisplayPort, koristite Mini DP na DP (Mini
DisplayPort na DisplayPort) kabel ili "gender" kabel koji podržava DisplayPort1.4. (Prodaju se odvojeno)
Povezivanje s A/V uređajima
HDMI priključak
NAPOMENA
•• Korištenje DVI-HDMI ili DP (DisplayPort) na HDMI kabela može uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
•• Koristite certificirani kabel s logotipom HDMI. Ako ne koristite certificirani HDMI kabel, na zaslonu se možda
neće prikazati slika ili može doći do pogreške u povezivanju.
•• Preporučene vrste HDMI kabela
-- High-Speed HDMI®/TM kabel
-- High-Speed HDMI®/TM kabel s priključkom za Ethernet
HRVATSKI
HDMI kabel služi za prijenos digitalnih audiosignala i videosignala s AV uređaja na monitor.
Povezivanje perifernih uređaja
Priključak za slušalice
Periferne uređaje s monitorom možete povezati putem priključka za slušalice.
NAPOMENA
•• Periferni uređaji prodaju se zasebno.
•• Ovisno o postavkama zvuka na računalu i vanjskom uređaju, funkcije slušalica i zvučnika možda će biti
ograničene.
•• Ako koristite slušalice s kutnim utikačem, moglo bi doći do poteškoća prilikom povezivanja drugog vanjskog
uređaja s monitorom. Stoga preporučamo upotrebu slušalica s ravnim utikačem.
Kutni utikač
Ravni utikač
(Preporučeno)
9
POSTAVKE KORISNIKA
NAPOMENA
HRVATSKI
•• Prikaz na zaslonu vašeg monitora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
Aktiviranje glavnog izbornika
1 Pritisnite upravljačku tipku na donjoj strani monitora.
2 Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačke tipke gore/dolje i lijevo/desno.
3 Kako biste zatvorili glavni izbornik, pritisnite upravljačku tipku još jednom.
Upravljački gumb
Gumb
10
Status izbornika
Opis
Glavni izbornik onemogućen
Omogućavanje glavnog izbornika.
Glavni izbornik omogućen
Zatvaranje glavnog izbornika.
(Zadržavanjem tipke dulje od 5 sekundi isključuje se monitor. Na ovaj način možete isključiti monitor u svakom trenutku, pa i kada je OSD prikaz na
zaslonu uključen.)
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajkama Input.
Glavni izbornik onemogućen
Podešavanje glasnoće monitora.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajkama u opciji Settings.
Glavni izbornik onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik omogućen
Isključivanje monitora.
Glavni izbornik onemogućen
Prikazuje informacije na trenutačnom ulazu.
Glavni izbornik omogućen
Pristup značajci Picture Mode.
Značajke glavnog izbornika
Glavni izbornik
Input
Exit
Settings
Picture Mode
Input
Postavljanje ulaznog signala.
Power Off
Isključivanje monitora.
Settings
Konfiguriranje postavki zaslona.
Picture Mode
Postavljanje načina slike.
Exit
Zatvaranje glavnog izbornika.
HRVATSKI
Power Off
Opis
Postavke izbornika
1
2
3
4
Za prikaz OSD izbornika pritisnite upravljačku tipku na donjoj strani monitora i otvorite Settings.
Opcije možete postaviti pomicanjem upravljačke tipke gore/dolje i lijevo/desno.
Za povratak na izbornik više razine ili postavljanje drugih stavki izbornika pomaknite upravljačku tipku ulijevo
Ako želite zatvoriti OSD izbornik, upravljačku tipku pomičite ulijevo sve dok ga ne zatvorite.
Quick Settings
Input
Picture
ili ga pritisnite ( ).
General
NAPOMENA
••
••
: Uključeno
: Isključeno
11
Quick Settings
Settings > Quick Settings
Brightness
HRVATSKI
Contrast
Volume
Opis
Podešava kontrast i svjetlinu zaslona.
Podešavanje glasnoće.
NAPOMENA
•• Možete odabrati Mute/Unmute tako da u izborniku Volume upravljačku tipku pomaknete na .
Color Temp
Custom
Korisnik može podesiti crvenu, zelenu ili plavu boju.
Warm
Postavljanje boje zaslona na crvenkastu nijansu.
Medium
Postavljanje boje zaslona između crvene i plave nijanse.
Cool
Postavljanje boje zaslona na plavkastu nijansu.
Manual
Korisnik može podesiti temperaturu boje.
Input
Settings > Input
12
Opis
Input List
Odabir ulaznog signala.
Aspect Ratio
Podešavanje formata zaslona.
Full Wide
Prikaz videozapisa u širokokutnom formatu, bez obzira na ulaz videosignala.
Original
Prikaz videozapisa u skladu s formatom ulaznog videosignala.
Just Scan
Format slike ne podešava se u odnosu na originalni.
Cinema 1
Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9.
Cinema 2
Povećavanje slike na zaslonu uz format 21:9, uključujući i crnu pozadinu na dnu za prikaz titlova.
Picture
NAPOMENA
•• Picture Mode koji se može postaviti ovisi o ulaznom signalu.
Settings > Picture
Picture Mode
Opis
Custom
Omogućava korisniku da prilagodi svaki element.
Vivid
Povećava kontrast, svjetlinu i oštrinu kako bi se prikazale jasne slike.
HDR Effect
Optimizira zaslon za visoki dinamički raspon.
Reader
Optimizira zaslon za čitanje dokumenata. Možete povećati svjetlinu zaslona u OSD izborniku.
Cinema
Optimizira zaslon za poboljšanje vizualnih efekata videozapisa.
FPS
Ovaj način rada optimiziran je za FPS igre.
RTS
Ovaj način rada optimiziran je za RTS igre.
Color Weakness
Način rada za korisnike koji ne razlikuju crvenu i zelenu boju. Korisnicima koji ne raspoznaju boje omogućuje lakše razlikovanje dviju boja.
HRVATSKI
Način slike pri signalu SDR (koji nije HDR)
NAPOMENA
•• Ako je Picture Mode promijenjen, zaslon može treperiti ili rezolucija zaslona Vašeg računala može biti oštećena.
13
Način slike pri signalu HDR
Settings > Picture
HRVATSKI
Picture Mode
Opis
Custom
Omogućava korisniku da prilagodi svaki element.
Vivid
Optimizira zaslon za HDR žive boje.
Standard
Optimizira zaslon za HDR standard.
Cinema
Optimizira zaslon za HDR videozapise.
FPS
Ovaj način rada optimiziran je za FPS igre.Ova je značajka prikladna za veoma tamne FPS igre.
RTS
Ovaj način rada optimiziran je za RTS igre.
NAPOMENA
•• HDR sadržaj možda se neće ispravno prikazati ovisno o postavkama operacijskog sustava Windows 10, stoga provjerite postavke za uključivanje/isključivanje u Windowsu.
•• Kada je uključena funkcija HDR, kvaliteta znakova ili slike može biti niska ovisno o performansama grafičke kartice.
•• Kada je uključena funkcija HDR, može doći do treperenja ili pucanja zaslona prilikom promjene ulaza monitora ili uključivanja/isključivanja ovisno o performansama grafičke kartice.
14
Settings > Picture
Picture Adjust
Opis
Brightness
Contrast
Podešavanje svjetline i kontrasta boje na zaslonu.
Podešavanje oštrine prikaza na zaslonu.
SUPER RESOLUTION+
High
Optimiziranje zaslona za prikaz kristalno jasne slike. Najbolje za videozapise visoke rezolucije ili igre.
Middle
Optimizira zaslon za ugodno gledanje slika na srednjoj razini kvalitete između niske i visoke. Najbolje za UCC i SD videozapise.
Low
Optimiziranje zaslona za prikaz glatkih i prirodnih slika. Najbolje za fotografije ili slike bez mnogo pokreta.
Off
Prikaz s najčešće korištenim postavkama. Onemogućuje opciju SUPER RESOLUTION+.
HRVATSKI
Sharpness
NAPOMENA
•• Budući da ta funkcija služi za povećanje oštrine slika niske rezolucije, ne preporučuje se upotreba funkcije za normalni tekst ili ikone na radnoj površini. To može
prouzročiti preintenzivnu oštrinu.
Black Level
DFC
Postavljanje razine pomaka (samo za HDMI).
•• Pomak: kao referenca za videosignal, predstavlja najtamniju boju koju monitor može prikazati.
High
Održava trenutni omjer kontrasta zaslona.
Low
Smanjuje razinu crne boje i povećava razinu bijele boje u trenutnom omjeru kontrasta zaslona.
On
Automatsko podešavanje svjetline, ovisno o zaslonu.
Off
Onemogućavanje značajke DFC.
15
Settings > Picture
Game Adjust
Opis
Response Time
HRVATSKI
FreeSync
Postavljanje vremena odaziva za prikazane slike na temelju kretanja slike na zaslonu.
U normalnim okruženjima preporučuje se upotreba opcije Fast. Kada ima dosta kretanja preporučuje se upotreba opcije Faster.
Odabirom opcije Faster može doći do pojave zaostalih slika.
Faster
Postavljanje vremena odziva na Faster (Brže).
Fast
Postavljanje vremena odziva na Fast (Brzo).
Normal
Postavljanje vremena odziva na Normal (Uobičajeno).
Off
Značajka za poboljšanje vremena odziva neće se koristiti.
Osigurava besprijekorne, prirodne slike tako što sinkronizira okomitu frekvenciju ulaznog i izlaznog signala.
OPREZ
•• Podržano sučelje: DisplayPort, HDMI
•• Podržana grafička kartica : Potrebna je grafička kartica koja podržava FreeSync tvrtke AMD.
•• Podržana verzija : Obavezno instalirajte najnoviji upravljački program za grafičku karticu.
•• Za više informacija i zahtjeve pogledajte web-stranicu tvrtke AMD na adresi http://www.amd.com/FreeSync.
Black Stabilizer
16
On
FreeSync funkcija uključena.
Off
Funkcija FreeSync isključena.
Možete upravljati kontrastom crne boje kako bi se bolje vidjeli tamni prizori.
Povećavanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer posvjetljuje se područje s niskom razinom sive boje na zaslonu. (Moći ćete lakše prepoznati predmete na zaslonu u
tamnim igrama.)
Smanjivanjem vrijednosti značajke Black Stabilizer zatamnjuje se područje s niskom razinom sive boje i povećava dinamički kontrast na zaslonu.
Settings > Picture
Color Adjust
Opis
Gamma
Picture Reset
Što je gama vrijednost veća, to je slika tamnija. Također, što je gama vrijednost manja, to je slika svjetlija.
Mode 4
Ako ne trebate podesiti postavke za gamu, odaberite Mode 4.
Postavite vlastitu toplinu boje.
Custom
Korisnik može podesiti crvenu, zelenu ili plavu boju.
Warm
Postavljanje boje zaslona na crvenkastu nijansu.
Medium
Postavljanje boje zaslona između crvene i plave nijanse.
Cool
Postavljanje boje zaslona na plavkastu nijansu.
Manual
Korisnik može podesiti temperaturu boje.
Red, Green, Blue
Boju slike možete prilagoditi s pomoću opcija boja Red, Green i Blue.
Six Color
Ispunjavanje zahtjeva korisnika za bojama na način da podešava boju i zasićenje za šest boja (crvena, zelena, plava, cijan, magenta, žuta) i sprema te postavke.
Hue
Podešavanje nijanse slike na zaslonu.
Saturation
Podešavanje zasićenosti boja na slici na zaslonu. Što je vrijednost manja, boje će biti manje zasićene i svijetle. Što je vrijednost veća, boje će biti
zasićenije i tamnije.
Do you want to reset your picture settings?
Yes
Vraća na zadane postavke.
No
Poništava odabir.
HRVATSKI
Color Temp
Mode 1, Mode 2,
Mode 3
17
General
Settings > General
Opis
HRVATSKI
Language
Postavljanje željenog jezika za zaslon izbornika.
SMART ENERGY SAVING
Uštedite energiju pomoću algoritma za kompenzaciju osvjetljenja.
High
Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING visoke učinkovitosti.
Low
Ušteda energije upotrebom značajke SMART ENERGY SAVING niske učinkovitosti.
Off
Onemogućuje značajku.
NAPOMENA
•• Vrijednost podataka za uštedu energije može se razlikovati ovisno o monitoru i dobavljaču.
•• Ako odaberete opciju High ili Low na značajci SMART ENERGY SAVING, svjetlina monitora postaje viša ili niža ovisno o izvoru.
Power LED
Postavljanje LED indikatora napajanja na prednjoj strani monitora na uključeno ili isključeno.
NAPOMENA
•• Kad je funkcija LED indikator napajanja uključena, funkcionira na sljedeći način:
-- Uključeno: Bijelo (Na nekoliko sekundi)
-- Stanje mirovanja: Isključeno
-- Isključeno: Isključeno
Automatic Standby
Značajka koja automatski isključuje monitor kada se na zaslonu dulje vrijeme ne kreće slika. Možete postaviti mjerač vremena za funkciju automatskog isključivanja. (Off, 4H, 6H, i 8H)
DisplayPort Version
Postavite DisplayPort verziju na istu verziju kao povezani vanjski uređaj. (1.4, 1.2, i 1.1)
Kako biste upotrijebili funkciju HDR, postavite na 1.4.
HDMI Compatibility Mode
Značajka HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI) može prepoznati postojeću opremu koja ne podržava HDMI 2.0
On (Uključeno)
Omogućava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI).
Off (Isključeno)
Onemogućava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI).
NAPOMENA
•• Ako povezani uređaj ne podržava HDMI Compatibility Mode (Način kompatibilnosti HDMI), zvuk na zaslonu možda neće ispravno raditi.
•• Neke starije grafičke kartice podržavaju HDMI 2.0, ali, vi možete odabrati rezoluciju HDMI 2.0 na upravljačkoj ploči prozora
•• To može uzrokovati abnormalno prikazivanje zaslona.
18
Settings > General
Opis
Omogućuje postavljanje zvuka koji proizvodi Buzzer kada se monitor On ili Off.
OSD Lock
Onemogućuje konfiguriranje i podešavanje izbornika.
Information
Prikazat će se sljedeće informacije o prikazu; Serial Number, Total Power On Time, Resolution.
Reset to Initial Settings
Do you want to reset your settings?
Yes
Vraća na zadane postavke.
No
Poništavanje vraćanja postavki.
HRVATSKI
Buzzer
19
RJEŠAVANJE PROBLEMA
HRVATSKI
Ništa se ne prikazuje na zaslonu.
Je li kabel napajanja monitora priključen?
•• Provjerite je li kabel za napajanje pravilno priključen u utičnicu.
Svijetli li LED indikator napajanja?
•• Provjerite je li kabel za napajanje priključen i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.
Je li napajanje uključeno, a LED indikator napajanja svijetli bijelom
bojom?
•• Provjerite je li omogućen priključeni ulaz (Settings > Input).
Prikazuje li se poruka No Signal?
•• Ta se poruka prikazuje kada kabela između računala i monitora nema ili je iskopčan. Provjerite kabel i ponovo ga priključite.
Prikazuje li se poruka Out of Range?
•• Do ovog simptoma dolazi ako su signali koji dolaze s računala (grafička kartica) izvan horizontalnog ili vertikalnog frekvencijskog raspona monitora. U
odjeljku Specifikacije proizvoda u ovom priručniku potražite podatke o postavljanju odgovarajuće frekvencije.
Prikaz na zaslonu nestabilan je i nejasan. / Slike koje se prikazuju na monitoru ostavljaju tragove sjena.
Jeste li odabrali preporučenu razlučivost?
•• Ako je odabrana razlučivost HDMI 1080i 60/50 Hz (isprepleteno), zaslon bi mogao treperiti. Promijenite razlučivost na 1080p ili na preporučenu razlučivost.
•• Ako grafičku karticu ne postavite na preporučenu (optimalnu) razlučivost, to može uzrokovati mutan tekst, zatamnjeni zaslon, odrezano područje prikaza ili
krivo poravnanje zaslona.
•• Načini postavljanja mogu se razlikovati ovisno o računalu i operativnom sustavu, a ovisno o karakteristikama grafičke kartice, neke razlučivosti možda neće
biti dostupne. U tom slučaju za pomoć se obratite proizvođaču računala ili grafičke kartice.
Urezuje li se slika čak i kada je monitor isključen?
•• Prikaz statičke slike tijekom duljeg vremena može dovesti do oštećenja zaslona i uzrokovati urezivanje slike.
•• Kako biste produljili vijek trajanja monitora, koristite čuvar zaslona.
Na zaslonu se vide točke?
•• Pri korištenju monitora na zaslonu se mogu prikazati pikselizirane točke (crvene, zelene, plave, bijele ili crne). To je uobičajeno za LCD zaslon. To nije
pogreška i ne utječe na performanse monitora.
Neke su funkcije onemogućene.
Jesu li vam nakon što pritisnete gumb izbornika neke funkcije
nedostupne?
20
•• OSD prikaz je zaključan. Onemogućite OSD Lock u General.
Vidite li poruku "Monitor nije prepoznat, pronađen Plug and Play (VESA DDC) monitor"?
Jeste li instalirali upravljački program monitora?
•• Obvezno instalirajte pokretač prikaza s naše internet stranice: http://www.lg.com.
•• Svakako provjerite podržava li videokartica funkciju Plug and Play.
Prikazuju li se slike bez zvuka?
•• Provjerite je li kabel ispravno priključen u priključak za slušalice.
•• Pokušajte pojačati glasnoću pomoću upravljačkog gumba.
•• Podesite audio izlaz računala na monitor koji koristite. (Postavke se mogu razlikovati ovisno o operativnom sustavu koji koristite.)
HRVATSKI
Iz priključka za slušalice ne dopire zvuk.
21
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
HRVATSKI
Dubina boje
Podržane su 8-bitne i 10-bitne boje.
Razlučivost
Maks. razlučivost
3440 x 1440 pri 60 Hz
Preporučena razlučivost
3440 x 1440 pri 60 Hz
Nazivno napajanje
19 V
Potrošnja energije
(Uobičajeno)
Uključeno: 60 W tip. (Uvjet izlaza) **
Stanje mirovanja ≤ 0,5 W (Uvjet umetanja HDMI / DP) ***
Isključeno ≤ 0,3 W
Izvori napajanja
2,0 A
AC/DC adapter
Tip DA-65G19, proizvođač: Asian Power Devices Inc.
Ili tip LCAP39, proizvođač: LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Izlaz: 19 V
3,42 A
Uvjeti u okruženju
Radni uvjeti
Uvjeti za čuvanje
Dimenzije
Težina (bez ambalaže)
Temperatura
0 °C do 40 °C
Vlažnost
Ispod 80 %
Temperatura
-20 °C do 60 °C
Vlažnost
Ispod 85 %
Veličina monitora (širina x visina x dubina)
S postoljem (mm)
829,9 x 428,9 x 252,4
Bez postolja (mm)
829,9 x 379,8 x 49,2
S postoljem (kg)
8,0
Bez postolja (kg)
5,9
Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
* Razina potrošnje energije može biti različita od strane operativnog stanja i postavljanja monitora.
** Način potrošnje električne energije On (Uključeno) mjeri se sa standardnim LGE testom (Puni bijeli uzorak, maksi malna rezolucija).
*** Monitor ide u Način spavanja za nekoliko minuta (maksimalno pet minuta).
22
Tvornički način podrške (unaprijed postavljeni način rada, računalo)
DisplayPort / HDMI
Horizontalna frekvencija (kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
Polaritet (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
60
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,66
60
-/-
3440 x 1440
43,82
29,99
+/-
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
Opaske
HRVATSKI
Unaprijed postavljeni način rada
Preferirano vrijeme DP/HDMI
23
HDMI vrijednosti (Video)
HRVATSKI
Unaprijed postavljeni
način rada
Horizontalna frekvencija (kHz)
Vertikalna frekvencija (Hz)
480P
31,5
60
720P
45
60
1080P
67,5
60
2160P
135
60
LED indikator napajanja
24
Način rada
Boja LED indikatora
Uključeno
Bijelo (Na nekoliko sekundi)
Stanje mirovanja
Isključeno
Isključeno
Isključeno
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i jednoj strani proizvoda.
Zapišite ih ispod za slučaj da zatrebate neku uslugu.
Model
Serijski br.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising