LG | 24MN33V-PZ | User manual | LG 24MN33V-PZ Руководство пользователя

LG 24MN33V-PZ Руководство пользователя
LIETUVIŲK
NAUDOTOJO VADOVAS
LED TV
* LG LED TV sudaro skystųjų kristalų ekranas su foniniu šviesos diodų apšvietimu.
Prieš naudodami savo televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
22MA33D
22MA33V
22MA33H
24MN33D
24MN33V
26MA33H
26MA33D
26MA33V
29MN33D
29MN33V
www.lg.com
2
TURINYS
TURINYS
LIETUVIŲK
3
LICENCIJOS
4
ĮRENGIMO PROCEDŪRA
5
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
5
9
11
12
12
16
17
17
18
20
Išpakavimas
Dalys ir mygtukai
Televizoriaus kėlimas ir judinimas
Televizoriaus nustatymas
- Stovo tvirtinimas
- Montavimas ant stalo
- Kabelių tvarkymas
- Saugos sistemos „Kensington“
naudojimas
- Stovo nuėmimas
- Montavimas ant sienos
22
39
NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS
39
Prieiga prie pagrindinių meniu
40 NAUDOTOJO VADOVO
NAUDOJIMAS
40
40
40
Prieiga prie naudotojo vadovo meniu.
- TV meniu naudojimas
- Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
41
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
41
41
41
41
42
Televizoriaus valymas
Ekranas ir rėmas
Korpusas ir stovas
Maitinimo laidas
Kaip išvengti „vaizdo įsirėžimo“ arba
„išdeginimo“ televizoriaus ekrane
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS
43
GEDIMŲ ŠALINIMAS
22
Televizoriaus įjungimas pirmąjį kartą
43
Bendra
24
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
44
SPECIFIKACIJOS
24
25
26
Antenos prijungimas
Prisijungimas prie palydovo
HD imtuvo, DVD, vaizdo įrašų grotuvo
arba žaidimų įrenginio prijungimas
- HDMI jungtis
- HDMI į DVI jungtis
- Komponentinė jungtis
- Kompozitinė jungtis
- „Euro Scart“ jungtis
USB prijungimas
Prisijungimas prie CI modulio
Prisijungimas prie laidinio tinklo
Prijungimas prie kompiuterio
- HDMI jungtis
- HDMI į DVI jungtis
- RGB jungtis
51
MYGTUKŲ KODAI
52
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO
SĄRANKA
52
USB į serijinę jungtį keitiklis su USB
kabeliu
RS-232C su RS-232C kabeliu
(standartinis)
- Kliento kompiuteris
- RS-232C konfigūracijos
Ryšio parametrai
Komandų sąrašas
Perdavimo / priėmimo protokolas
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
37
NUOTOLINIO VALDYMO
PULTAS
53
53
53
54
54
55
LICENCIJOS
3
LICENCIJOS
Pagamintas gavus „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D yra
„Dolby Laboratories“ prekės ženklai.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC
in the United States and other countries.
APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ – tai skaitmeninis vaizdo įrašų formatas,
sukurtas „DivX“, LLC, „Rovi Corporation“ antrinės bendrovės. Šis įrenginys
– oficialiai pripažintas „DivX Certified®“ įrenginys, kuriuo galima leisti „DivX“
vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų
konvertuoti failus į „DivX“ vaizdo įrašus, rasite apsilankę svetainėje divx.com.
APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: jei norite šiame „DivX“ Certified®“
įrenginyje matyti įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, jį reikia
užregistruoti. Norėdami gauti registracijos kodą, prietaiso nustatymo meniu
suraskite skyrių „DivX VOD“. Daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją,
rasite apsilankę svetainėje vod.divx.com.
„DivX Certified®“ įrenginys, kuriame galite matyti didelės raiškos HD 1080p
„DivX®“ vaizdo įrašus, kartu su aukščiausios kokybės turiniu.
„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ ir jos
dukterinių bendrovių prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.
Patentuotas vienu ar daugiau šių JAV patentų: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274
LIETUVIŲK
Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio. Daugiau informacijos apie licencijas rasite adresu www.lg.com.
4
ĮRENGIMO PROCEDŪRA
ĮRENGIMO PROCEDŪRA
LIETUVIŲK
1 Atidarykite pakuotę ir įsitikinkite, kad yra visi priedai.
2 Pritvirtinkite stovą prie televizoriaus.
3 Prijunkite prie televizoriaus išorinį įrenginį.
PASTABA
Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
yy
Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateikyy
tų paveikslėlių.
Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties šaltinį ar gaminio modelį.
yy
Į šį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.
yy
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
5
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Patikrinkite, ar gaminio dėžėje yra toliau nurodytos dalys. Jei trūksta priedų, kreipkitės į pardavėją, iš kurio
įsigijote šį gaminį. Šiame vadove pateikta gaminių ir priedų išvaizda gali skirtis nuo tikrosios.
PASTABA
Su jūsų gaminiu pateikiami priedai priklauso nuo gaminio modelio.
yy
Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be
yy
išankstinio įspėjimo.
DĖMESIO
Nenaudokite nelegalių prekių, kad užtikrintumėte tinkamą saugumą ir gaminio eksploatavimo
yy
trukmę.
Bet kokia žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.
yy
PASTABA
Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio modelio.
yy
Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be
yy
išankstinio įspėjimo.
Kad būtų užtikrinta optimali jungtis, HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi turėti mažesnius nei 10 mm
yy
storio ir 18 mm pločio apvadus. Jei USB kabelis arba USB atmintinė netinka jūsų televizoriaus USB
prievadui, naudokite USB 2.0 palaikantį prailginimo kabelį.
B
B
A
A
*A
*B
10 mm
18 mm
LIETUVIŲK
Išpakavimas
6
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
22MA33D 24MN33D 22MA33V 24MN33V 22MA33H
LIETUVIŲK
Nuotolinis valdymo pultas /
elementai (AAA)
(Žr. psl. 37, Žr. psl. 38)
Kompaktinis diskas
(naudotojo vadovas) /
kortelės
Stovo korpusas
Kabelio dirželis
(Žr. psl. 12, Žr. psl. 18)
(Žr. psl. 17)
Stovo pagrindas
(Žr. psl. 12, Žr. psl. 18)
arba
Maitinimo laidas
AC-DC adapteris
(Priklausomai nuo šalies)
(Žr. psl. 16)
arba
Izoliatorius
(Priklausomai nuo šalies)
(Žr. psl. 16)
AC-DC adapteris
(Priklausomai nuo šalies)
(Žr. psl. 16)
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
7
26MA33D 29MN33D 26MA33V 29MN33V 26MA33H
LIETUVIŲK
Nuotolinis valdymo pultas /
elementai (AAA)
Kompaktinis diskas
(naudotojo vadovas) /
kortelės
Stovo pagrindas
Stovo korpusas
Surinkimo varžtai
2 EA
Kabelio dirželis
(Žr. psl. 14, Žr. psl. 19)
(Žr. psl. 14, Žr. psl. 19)
(Žr. psl. 17)
(Žr. psl. 37, Žr. psl. 38)
(Žr. psl. 14, Žr. psl. 19)
arba
Maitinimo laidas
AC-DC adapteris
(Priklausomai nuo šalies)
(Žr. psl. 16)
arba
Izoliatorius
(Priklausomai nuo šalies)
(Žr. psl. 16)
AC-DC adapteris
(Priklausomai nuo šalies)
(Žr. psl. 16)
8
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
LIETUVIŲK
PASTABA
yy Antenos izoliatoriaus montavimo vadovas
-- Naudokite izoliatorių, jei TV montuojate ten, kur įtampa tarp TV ir antenos signalo GND skiriasi.
»» Jei įtampa tarp TV ir antenos signalo GND skiriasi, antenos kontaktas gali įkaisti ir toks karštis gali
būti nelaimingo atsitikimo priežastimi.
-- Galite užtikrinti didesnį TV žiūrėjimo saugumą efektyviai pašalindami maitinimo įtampą nuo TV
antenos. Izoliatorių rekomenduojama montuoti prie sienos. Jei jo montuoti ant sienos negalima,
montuokite jį ant TV. Jei antenos izoliatorių sumontuojate, neatjunkite jo.
-- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad TV antena yra prijungta.
1. Prijungti prie TV.
Siena
ANTENNA/
CABLE IN
Kabelis / antena
arba
Izoliatorius
2. Prijungti prie priedėlio bloko.
Vieną izoliatoriaus galą prijunkite prie kabelio / antenos kištuko, o kitą prie TV arba priedėlio bloko.
„Įranga, prijungta prie pastato apsauginės įžeminimo jungties per pagrindinio maitinimo šaltinio jungtį
arba kitą įrangą su jungtimi į apsauginę įžeminimo jungtį bei bendraašiu laidu prijungta prie laidų
paskirstymo sistemos, tam tikrais atvejais gali kelti gaisro pavojų. Todėl, jungtyje su laidų paskirstymo
sistema turi būti naudojamas įrenginys, užtikrinantis apsaugą nuo elektros tam tikro dažnio diapazonu
(galvaninis izoliatorius, žr. EN 60728-11).“
Jei naudojate RD izoliatorių, gali sumažėti signalo jautrumas.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
9
Dalys ir mygtukai
LIETUVIŲK
Nuotolinio valdymo
jutiklis
Budėjimo lemputė
Šviečia: išjungta
yy
Nešviečia: įjungta
yy
Jutikliniai mygtukai
Jutiklinis mygtukas
Apibūdinimas
Slenkama per įrašytus kanalus.
Reguliuojamas garsumo lygis.
OK
Parenka pažymėtą meniu parinktį arba patvirtina įvestį.
SETTINGS
Atveria pagrindinį meniu arba išsaugo jūsų įvestį ir uždaro meniu.
INPUT
Pakeičia įvesties šaltinį.
Įjungia arba išjungia maitinimą.
/I
PASTABA
Visi mygtukai yra jutikliniai, juos galima naudoti tiesiog palietus pirštu.
10
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
LIETUVIŲK
arba
RS-232C IN
22MA33D 24MN33D 26MA33D 29MN33D
22MA33H 26MA33H
(CONTROL & SERVICE)
(Priklauso nuo
modelio)
Tik **MA33H modeliai
22MA33V 24MN33V 26MA33V 29MN33V
Tik JK
Connection panel (Žr. psl. 24)
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Kad nesubraižytumėte ekrano, laikykite teleyy
vizorių nusukę ekraną nuo savęs.
Prieš judindami arba keldami televizorių,
perskaitykite šią informaciją, kad nesubraižytumėte
ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį
saugiai pergabenti nepriklausomai nuo jo tipo ir
dydžio.
DĖMESIO
Jokiu būdu stenkitės neliesti ekrano, nes taip
galite pažeisti ekraną ar dalį jo pikselių, kurie
naudojami vaizdui sukurti.
Televizorių rekomenduojama pervežti nauyy
dojant originalią televizoriaus pakuotę arba
dėžę.
Prieš judindami arba keldami televizorių,
yy
atjunkite jo maitinimo kabelį ir visus kitus
kabelius.
Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apayy
čios. Jokiu būdu nelaikykite už skaidriosios
dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.
Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti
yy
ir per daug nepurtyti.
Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai,
yy
niekada neverskite ant šono ir nekreipkite į
kairę ar dešinę.
LIETUVIŲK
Televizoriaus kėlimas ir
judinimas
11
12
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Televizoriaus nustatymas
LIETUVIŲK
Stovo tvirtinimas
22MA33D 24MN33D
22MA33V 24MN33V
22MA33H
3 Pritvirtinkite stovo pagrindą prie stovo korpuso
varžtą į dešinę pasukdami moneta.
Jei televizoriaus nemontuosite prie sienos,
laikykitės šių instrukcijų stovui pritvirtinti.
1 Paguldykite televizorių ant lygaus paminkštinto
paviršiaus ekranu į apačią.
DĖMESIO
Paviršių uždenkite porolono kilimėliu arba
yy
minkštu apsauginiu audiniu, kad apsaugotumėte ekraną nuo pažeidimų.
Tvirtindami stovą prie televizoriaus, pagulyy
dykite televizorių ant paminkštinto stalo
ar lygaus paviršiaus ekranu į apačią, kad
apsaugotumėte ekraną nuo įbrėžimų.
2 Pritvirtinkite stovo korpusą prie televizoriaus.
DĖMESIO
Tvirtai prisukite varžtus, kad televizorius nepasvirtų į priekį. Nepriveržkite per daug.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
13
DĖMESIO
LIETUVIŲK
Neapverskite monitoriaus jį nešdami,
yy
nes jis gali nukristi nuo stovo ir gali būti
apgadintas arba gali sužeisti jus.
Paveikslėlyje parodytas montavimo
yy
pavyzdys, todėl vaizdas gali skirtis nuo jūsų
gaminio.
Neapverskite monitoriaus jį nešdami, jei jį
yy
laikote už stovo korpuso, nes jis gali nukristi
nuo stovo ir gali būti apgadintas arba gali
sužeisti jus.
Paveikslėlyje parodytas montavimo
yy
pavyzdys, todėl vaizdas gali skirtis nuo jūsų
gamini
14
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
3 Televizorių prie stovo korpuso pritvirtinkite 2
LIETUVIŲK
26MA33D 29MN33D
26MA33V 29MN33V
26MA33H
varžtais.
Jei televizoriaus nemontuosite prie sienos,
laikykitės šių instrukcijų stovui pritvirtinti.
1 Paguldykite televizorių ant lygaus paminkštinto
paviršiaus ekranu į apačią.
ĮSPĖJIMAS
Jei tvirtai neprisuksite varžtų, televizorius gali
nukristi ir būti sugadintas.
4. Pritvirtinkite stovo pagrindą prie stovo korpuso
varžtą į dešinę pasukdami moneta.
2 Pritvirtinkite stovo korpusą prie televizoriaus.
Įkiškite du stovo kaiščius į televizoriaus galvutės
griovelį ir pritvirtinkite juos paspausdami iš
abiejų šonų apačios.
Kaištis
DĖMESIO
Tvirtai prisukite varžtus, kad televizorius nepasvirtų į priekį. Nepriveržkite per daug.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
15
DĖMESIO
LIETUVIŲK
Neapverskite monitoriaus jį nešdami,
yy
nes jis gali nukristi nuo stovo ir gali būti
apgadintas arba gali sužeisti jus.
Paveikslėlyje parodytas montavimo
yy
pavyzdys, todėl vaizdas gali skirtis nuo jūsų
gaminio.
Neapverskite monitoriaus jį nešdami, jei jį
yy
laikote už stovo korpuso, nes jis gali nukristi
nuo stovo ir gali būti apgadintas arba gali
sužeisti jus.
Paveikslėlyje parodytas montavimo
yy
pavyzdys, todėl vaizdas gali skirtis nuo jūsų
gamini
16
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Montavimas ant stalo
2 Prijunkite AC-DC adapterį ir maitinimo kabelį į
LIETUVIŲK
sieninį elektros lizdą.
1 Pakelkite ir ant stalo pakreipkite televizorių į
vertikalią padėtį.
Palikite (mažiausiai) 10 cm (4 col.) tarpą nuo
sienos, kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
arba
ĮSPĖJIMAS
Reguliuodami kampą nelaikykite už
televizoriaus rėmo apačios (kaip parodyta
toliau), nes galite susižaloti pirštus.
DĖMESIO
Pirmiausia atjunkite maitinimo kabelį ir tik
tuomet judinkite arba montuokite televizorių.
Antraip gali ištikti elektros smūgis.
DĖMESIO
Nestatykite televizoriaus šalia šilumos šaltinių,
nes gali kilti gaisras ar būti padaryta kitokios
žalos.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
PASTABA
-5
+20
Saugos sistemos „Kensington“
naudojimas
Saugos sistemos „Kensington“ jungtis yra
televizoriaus galinėje pusėje. Daugiau informacijos
apie montavimą ir naudojimą ieškokite su saugos
sistema „Kensington“ pateiktame vadove arba
apsilankę http://www.kensington.com .
Sujunkite saugos sistemos „Kensington“ kabeliu
televizorių ir stalą.
Priekis
Galas
Kabelių tvarkymas
Surinkite ir suriškite kabelius su pridedama kabelių
virvele.
PASTABA
Saugos sistema „Kensington“ – atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti
daugumoje elektronikos parduotuvių.
LIETUVIŲK
Pritaikykite televizoriaus pokrypį, kad būtų
patogu žiūrėti, pakreipdami jį nuo +20 iki -5
laipsnių aukštyn arba žemyn.
17
18
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Stovo nuėmimas
LIETUVIŲK
22MA33D 24MN33D
22MA33V 24MN33V
22MA33H
1 Paguldykite televizorių ant lygaus paminkštinto
paviršiaus ekranu į apačią.
DĖMESIO
Paviršių uždenkite porolono kilimėliu arba
yy
minkštu apsauginiu audiniu, kad apsaugotumėte ekraną nuo pažeidimų.
Nuimdami stovą nuo televizoriaus, pagulyy
dykite televizorių ant paminkštinto stalo
ar lygaus paviršiaus ekranu į apačią, kad
apsaugotumėte ekraną nuo įbrėžimų.
2 Pasukite varžtą į kairę ir ištraukite
stovo pagrindą iš stovo korpuso.
3 Ištraukite stovo korpusą iš televizoriaus.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
1 Paguldykite televizorių ant lygaus paminkštinto
paviršiaus ekranu į apačią.
DĖMESIO
Paviršių uždenkite porolono kilimėliu arba
yy
minkštu apsauginiu audiniu, kad apsaugotumėte ekraną nuo pažeidimų.
Nuimdami stovą nuo televizoriaus, pagulyy
dykite televizorių ant paminkštinto stalo
ar lygaus paviršiaus ekranu į apačią, kad
apsaugotumėte ekraną nuo įbrėžimų.
2 Pasukite varžtą į kairę ir ištraukite stovo pagrindą iš stovo korpuso.
3 Ištraukite 2 varžtus, tuomet nuimkite stovą nuo
televizoriaus.
LIETUVIŲK
26MA33D 29MN33D
26MA33V 29MN33V
26MA33H
19
20
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Montavimas ant sienos
5 Naudokite toliau nurodytą VESA standartą.
LIETUVIŲK
Siekdami užtikrinti tinkamą vėdinimą, palikite 10
cm atstumą kiekvienoje pusėje ir nuo sienos.
Išsamias montavimo instrukcijas galite gauti iš
pardavėjo, žr. papildomą Pakreipiamo sieninio
laikiklio montavimo ir sąrankos vadovą.
10 cm
10 cm
10 cm
784,8 mm (30,9 colių) ir mažiau
yy
* Prie sienos montuojamo padėklo storis:
2,6 mm
* Varžtas: Φ 4,0 mm x 0,7 mm nuolydis x
10 mm ilgis
787,4 mm (31,0 colis) ir daugiau
yy
* Naudokite VESA standartą atitinkančius prie
sienos montuojamą padėklą ir varžtus.
VESA (A x B)
Standartinis varžtas
Varžtų skaičius
Prie sienos tvirtinamas
laikiklis (užsakomas
atskirai)
100 x 100
M4
4
RW120
10 cm
Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie
televizoriaus galo pritvirtinkite montavimo prie
sienos sąsają (papildomas dalis).
Kai montuojate televizorių naudodami prie sienos
montuojamą sąsają (papildomas dalis), televizorių
kruopščiai pritvirtinkite, kad jis nenukristų.
1 Naudokite VESA standartus atitinkančius varžtus ir prie sienos montuojamą sąsają.
2 Jei naudosite ilgesnius, o ne standartinius
varžtus, galite pažeisti televizoriaus vidų.
3 Jei naudosite netinkamus varžtus, gaminys
gali būti apgadintas ir nukristi. Tuo atveju „LG
Electronics“ neatsako už sugadinimus.
4 VESA standartą atitinkantys varžtų montavimo
sąsajos matmenys ir montavimo varžtų specifikacijos.
VESA (A x B)
yy
A
B
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
21
DĖMESIO
PASTABA
Naudokite varžtus, kurie yra nurodyti VESA
yy
standartinių varžtų specifikacijose.
Prie sienos tvirtinamo laikiklio rinkinyje yra
yy
montavimo vadovas ir reikalingos detalės.
Prie sienos tvirtinamas laikiklis yra
yy
užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite
įsigyti iš vietos pardavėjo.
Varžtų ilgis priklauso nuo prie sienos
yy
tvirtinamo laikiklio. Būtinai naudokite tinkamo
ilgio varžtus.
Daugiau informacijos rasite prie sienos
yy
tvirtinamo laikiklio instrukcijose.
LIETUVIŲK
Pirmiausia atjunkite maitinimo kabelį ir tik
yy
tuomet judinkite arba montuokite televizorių.
Antraip gali ištikti elektros smūgis.
Jei sumontuosite televizorių ant lubų arba
yy
pakreiptos sienos, televizorius gali nukristi ir
sunkiai sužaloti.
Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir
yy
kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus
meistrus.
Nepriveržkite varžtų per daug, nes taip galite
yy
pažeisti televizorių ir prarasti teises į
garantinę priežiūrą.
Naudokite VESA standartą atitinkančius
yy
varžtus ir sieninius laikiklius. Bet kokiai žalai
ar sužalojimams, atsiradusiems dėl
netinkamo naudojimo arba netinkamų priedų
naudojimo, garantija netaikoma.
22
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS
LIETUVIŲK
Televizoriaus įjungimas pirmąjį kartą
Pirmą kartą įjungiant televizorių pasirodo pradinio nustatymo ekranas. Pasirinkite kalbą ir pageidaujamus
pagrindinius nustatymus.
1 Įjunkite maitinimo kabelį į elektros lizdą.
2 Paspauskite
ant televizoriaus esantį maitinimo mygtuką arba mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir
įjunkite televizorių.
Budėjimo lemputė išjungiama.
PASTABA
Kai televizorius veikia energijos taupymo režimu, budėjimo lemputė dega geltonai.
3 Jei televizorių įjungiate pirmą kartą, pasirodo pradinio nustatymo ekranas.
PASTABA
Jei pasirodžius nustatymų meniu ekranui 40 sekundžių nenaudosite televizoriaus, nustatymų meniu
išnyks.
4 Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad pritaikytumėte televizoriaus nustatymus pagal savo
pageidavimus.
Kalba
Parenkama ekrano kalba.

Režimo nustatymas
Namų aplinkai parenkamas Namų režimas.

Maitinimo indikatorius

Šalis
Parenkama budėjimo lemputė.
Jei pasirenkate „Įjungti“, televizorių išjungus priekiniame skydelyje įjungiama
budėjimo lemputė.
Parenkama rodoma šalis.

Laiko juosta
Parenkama laiko juosta ir vasaros / žiemos laikas.
(kaip šalį pasirinkus Rusiją)

Tinklo nustatymas
(Jei yra LAN jungtis) parenka rodomus tinklo nustatymus. (**MN33V, **MA33V
modelis (Tik JK))

Nustatyti slaptažodį
Nustatykite slaptažodį.
(kaip šalį pasirinkus Prancūziją / Italiją)

Naudotojo vadovas ir DUK
utilizavimo patarimai
Parodo, kaip naudoti naudotojo vadovą ir DUK.

Automatinis derinimas
Automatiškai ieškomi ir išsaugomi galimi kanalai.
TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS
23
PASTABA
5. Baigę pagrindinius nustatymus, paspauskite mygtuką OK.
PASTABA
Jei pradinio nustatymo neužbaigsite, jis bus rodomas, kai vėl įjungsite televizorių.
6. Norėdami išjungti televizorių , paspauskite
televizoriuje.
Įjungiama budėjimo lemputė.
DĖMESIO
Jei ilgesnį laiką neketinate naudoti televizoriaus, ištraukite maitinimo kabelį iš elektros lizdo.
PASTABA
Taip pat televizorių galite perjungti iš kompiuterio į TV režimą, paspausdami mygtuką TV / PC (televiyy
zorius / kompiuteris).
Taip pat funkciją Gamyklinių parametrų atstatymas galite pasiekti per PARINKTYS pagrindiniame
yy
meniu.
LIETUVIŲK
Tose šalyse, kuriose nėra patvirtintų DTV transliavimo standartų, atsižvelgiant į DTV transliavimo
yy
aplinką, gali neveikti kai kurios DTV funkcijos.
Kai šalies nustatymo parinktis yra Prancūzija, pradinis slaptažodis yra ne „0“, „0“, „0“, „0“, o „1“, „2,
yy
„3“, „4“.
Norėdami žiūrėti geriausiai jūsų namų aplinkai pritaikytos kokybės vaizdus, pasirinkite režimą Namų
yy
režimasas.
Režimą Demonstracinis režimas tinka naudoti parduotuvės aplinkoje.
yy
Jei pasirinksite režimą Demonstracinis režimas, anksčiau pritaikyti nustatymai per 5 minutes bus
yy
perjungti į numatytuosius režimo Demonstracinis režimas nustatymus.
24
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
LIETUVIŲK
Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite įvesties režimus, kad pasirinktumėte
išorinį įrenginį. Daugiau informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą ieškokite su kiekvienu įrenginiu
pateiktame vadove.
Galimi išoriniai įrenginiai: HD imtuvai, HD grotuvai, vaizdo grotuvai, garso sistemos, USB atmintinės,
kompiuteriai, vaizdo kameros arba fotoaparatai, žaidimų įranga ir kiti išoriniai įrenginiai.
PASTABA
Jei DVD arba vaizdo įrašymo įrenginiu įrašote televizijos programą, įsitikinkite, kad prijungėte televizoyy
riaus signalo įvesties kabelį prie televizoriaus per DVD arba vaizdo įrašų grotuvą. Daugiau informacijos
apie įrašymą žr. su prijungtu įrenginiu pateiktame vadove.
Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.
yy
Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami televizoriaus jungties tvarkos.
yy
Antenos prijungimas
Vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais, prijunkite anteną, kabelinės televizijos kabelį arba priedėlį,
kad galėtumėte žiūrėti televizorių. Priedai gali atrodyti kitaip, nei pavaizduoti iliustracijose, o RF kabelis yra
įsigyjamas atskirai. Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75Ω).
(nepridedama)
Lauko antena
VHF antena
yy
UHF antena
yy
Sieninis antenos
lizdas
PASTABA
Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite nauyy
doti daugiau nei 2 televizorius.
Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti tinkayy
mai sumontuokite signalo stiprintuvą.
Jei prijungus anteną vaizdo kokybė yra prasyy
ta, nukreipkite anteną tinkama kryptimi.
Daugiau informacijos apie antenos ir kabelio
yy
prijungimą rasite http://AntennaWeb.org .
DĖMESIO
Pasirūpinkite, kad nesulenktumėte varinio RF
yy
kabelio laido.
Varinis laidas
Tik įvykdę visus įrenginių sujungimo nuroyy
dymus įjunkite maitinimo kabelį į maitinimo
lizdą, kad nesugadintumėte televizoriaus.
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
25
Prisijungimas prie palydovo
(nepridedama)
LIETUVIŲK
**MN33V, **MA33V modelis
Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω).
26
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
LIETUVIŲK
HD imtuvo, DVD, vaizdo įrašų grotuvo arba žaidimų įrenginio
prijungimas
Prijunkite HD imtuvą, DVD, vaizdo įrašų grotuvą arba žaidimų įrenginį prie televizoriaus ir pasirinkite tinkamą
įvesties režimą.
HDMI jungtis
HDMI jungtis labiausiai tinka prijungti įrenginį.
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su
televizoriumi HDMI kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje.
PASTABA
Naudokite „High Speed HDMI™“ kabelį.
yy
„High Speed HDMI™“ kabeliai yra išbandyti perduodant HD signalą iki 1080p ir daugiau.
yy
Palaikomas HDMI garso formatas: „Dolby Digital“, PCM (iki 192 KHz, 32 KHz / 44,1 KHz / 48 KHz /
yy
88 KHz / 96 KHz / 176 KHz / 192 KHz, DTS nepalaikomas)
(nepridedama)
DVD / „Blu-Ray“ / HD kabelinės televizijos priedėlis /
HD skaitmeninis priedėlis / žaidimų įrenginys
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
27
HDMI į DVI jungtis
PASTABA
Jei nenaudojate papildomo išorinio garsiakalbio, sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi papildomai
yy
įsigyjamu garso kabeliu.
Kai naudojate HDMI / DVI kabelį, vienguba jungtis yra palaikoma.
yy
(nepridedama)
(nepridedama)
arba
(Priklauso nuo
modelio)
DVD / „Blu-Ray“ / HD kabelinės televizijos priedėlis /
HD skaitmeninis priedėlis / žaidimų įrenginys
LIETUVIŲK
Perduoda skaitmeninius vaizdo signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su
televizoriumi HDMI į DVI kabeliu, kaip parodyta šiame paveikslėlyje. Garso signalui perduoti prijunkite
papildomą garso kabelį.
28
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
Komponentinė jungtis
LIETUVIŲK
Perduoda analoginius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su
televizoriumi komponentiniu kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje. Jei norite, kad būtų rodomi
vaizdai naudojant progresyvųjį skenavimą, būtinai naudokite komponentinį kabelį.
PASTABA
Netinkamai sumontavus kabelius, vaizdas gali būti rodomas nespalvotai arba iškraipytomis spalvomis.
yy
Patikrinkite, kad įsitikintumėte, jog kabelis atitinka atitinkamos spalvos jungtį.
yy
(nepridedama)
(nepridedama)
DVD / „Blu-Ray“ / HD kabelinės televizijos
priedėlis / HD skaitmeninis priedėlis /
žaidimų įrenginys
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
29
Kompozitinė jungtis
PASTABA
Patikrinkite, kad įsitikintumėte, jog kabelis atitinka atitinkamos spalvos jungtį.
(nepridedama)
DVD / „Blu-Ray“ / HD kabelinės televizijos
priedėlis / HD skaitmeninis priedėlis /
žaidimų įrenginys
LIETUVIŲK
Perduoda analoginius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su
televizoriumi kompozitiniu kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje.
30
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
„Euro Scart“ jungtis
LIETUVIŲK
Perduoda vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi
„Euro Scart“ kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje. Jei norite, kad būtų rodomi vaizdai naudojant
progresyvųjį skenavimą, būtinai naudokite „Euro Scart“ kabelį.
Išvesties tipas AV1 (TV lizdas1)
Dabartinis
įvesties režimas
Skaitmeninė televizija
Skaitmeninė televizija
Analoginė televizija
Analoginė televizija
Komponentas, AV, HDMI,
RGB
1 „TV lizdas“: siunčia analoginės arba skaitmeninės televizijos signalus.
PASTABA
Bet kuris „Euro Scart“ kabelis turi būti ekranuotas signalų kabelis.
(nepridedama)
DVD / „Blu-Ray“ / HD kabelinės televizijos priedėlis
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
31
USB prijungimas
arba
USB
(nepridedama)
Prisijungimas prie CI modulio
Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos režimu.
Kai kuriose šalyse ši funkcija negalima.
PASTABA
Patikrinkite, ar CI modulis į PCMCIA kortelės lizdą įdėtas tinkama kryptimi. Jei modulis nėra įdėtas
yy
tinkamai, tai gali padaryti žalos televizoriui ir PCMCIA kortelės lizdui.
Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta CI+ kamera, kreipkitės į antžemėniyy
nės / kabelinės / palydovinės televizijos paslaugų operatorių.
(nepridedama)
PCMCIA kortelė
LIETUVIŲK
Jei norite naudoti įvairius multimedijos failus, prijunkite USB atminties įrenginį, pavyzdžiui, USB atmintinę,
išorinį kietąjį diską, MP3 grotuvą arba USB atminties kortelių skaitytuvą, prie TV ir įjunkite meniu MANO
MEDIJA.
32
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
Prisijungimas prie laidinio tinklo
DĖMESIO
Neprijunkite modulinio telefono kabelio prie LAN prievado.
yy
Kadangi yra įvairių ryšio metodų, laikykitės savo telekomunikacijų operatoriaus ar interneto paslaugų
yy
teikėjo specifikacijų.
(PC)
LIETUVIŲK
**MN33V, **MA33V modelis (Tik JK)
Prijunkite televizorių prie vietinio tinklo (LAN) per LAN prievadą, kaip tai parodyta toliau pateiktame
paveiksle, ir nustatykite tinklo nustatymus. Sukūrus fizinį ryšį, dėl nedidelio namų tinklų skaičiaus gali reikėti
sureguliuoti televizoriaus tinklo nustatymus. Daugumoje namų tinklų televizorius prisijungs automatiškai ir
nereikės nieko derinti.
Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su interneto tiekėju ar skaitykite maršruto parinktuvo
vadovą.
(nepridedama)
PASTABA
[**MN33V, **MA33V modelis]
JK: galimas LAN prievadas. (LAN prievadas pridedamas dėl HD MHEG palaikymo.)
yy
Kitos zonos: LAN prievadas negalimas.
yy
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
33
Prijungimas prie kompiuterio
* „Plug & Play“: funkcija, kai kompiuteris atpažįsta prijungtą įrenginį, kurį naudotojai prijungia prie
kompiuterio, ir jį įjungia nekonfigūruojant įrenginio ir nedalyvaujant naudotojui.
PASTABA
Geriausiai vaizdo kokybei gauti rekomenduojama naudoti televizorių su HDMI jungtimi.
yy
Jei nenaudojate papildomo išorinio garsiakalbio, sujunkite kompiuterį su televizoriumi papildomai
yy
įsigyjamu garso kabeliu.
Jei įjungsite atvėsusį televizorių, ekranas gali mirgėti. Tai normalu.
yy
Ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių ar mėlynų taškelių. Tai normalu.
yy
Prijunkite signalo įvesties laidą ir pritvirtinkite jį sukdami varžtus pagal laikrodžio rodyklę.
yy
Nespauskite ekrano pirštu ilgą laiką, nes tai gali sukelti laikinus ekrano iškraipymus.
yy
Venkite, kad ekrane ilgą laiką būtų rodomas nejudantis vaizdas, kad jame vaizdas
yy
neįsirėžtų. Jei įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.
Kai naudojate HDMI / DVI kabelį, vienguba jungtis yra palaikoma.
yy
PASTABA
Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties žymę PC režimui.
yy
OSD (funkcijų rodymas ekrane) yra rodoma ekrane, kaip parodyta toliau.
yy
»»Kai įrenginys įjungiamas per HDMI įvestį.
»»Kai perjungiama į HDMI įvestį.
Ar prie jūsų kompiuterio prijungta
įvestis?
Taip
Ne
Daugiau nerodyti žinutės
Jei pasirenkate „Taip“ , nustatomas optimalus kompiuterio vaizdo dydis ir kokybė.
yy
Jei pasirenkate „Ne“ , nustatomas optimalus AV įrenginio (DVD grotuvo, skaitmeninio priedėlio, žaiyy
dimų įrenginio) vaizdo dydis ir kokybė.
Jei pasirenkate „Daugiau nerodyti žinutės“, ši žinutė nerodoma tol, kol televizoriaus neatstatote. Nuyy
statytą vertę galite pakeisti įėję į SETTINGS s ĮVESTIS s Įvesties pavadinimas.
LIETUVIŲK
Jūsų monitorius palaiko savaiminio diegimo „Plug & Play“ funkciją ir turi integruotus garsiakalbius su
„Virtual Surround“ funkcija, kuri atkuria aiškų garsą su sodriais žemais tonais.
34
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
HDMI jungtis
LIETUVIŲK
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su
televizoriumi HDMI kabeliu, kaip parodyta šiuose paveikslėliuose. Turite nustatyti kompiuterį kaip įvesties
žymę, kad prijungtumėte kompiuterį prie televizoriaus HDMI jungtimi.
PASTABA
Naudokite „High Speed HDMI™“ kabelį.
yy
„High Speed HDMI™“ kabeliai yra išbandyti perduodant HD signalą iki 1080p ir daugiau.
yy
Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties žymę PC arba DVI režimui.
yy
Palaikomas HDMI garso formatas: „Dolby Digital“, PCM (iki 192 KHz, 32 KHz / 44,1 KHz / 48 KHz /
yy
88 KHz / 96 KHz / 176 KHz / 192 KHz, DTS nepalaikomas)
(nepridedama)
Kompiuteris
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
35
HDMI į DVI jungtis
PASTABA
Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties žymę DVI režimui.
yy
Jei nenaudojate papildomo išorinio garsiakalbio, sujunkite kompiuterį su televizoriumi papildomai
yy
įsigyjamu garso kabeliu.
Kai naudojate HDMI / DVI kabelį, vienguba jungtis yra palaikoma.
yy
(nepridedama)
(nepridedama)
arba
Kompiuteris
(Priklauso nuo
modelio)
LIETUVIŲK
Perduoda skaitmeninius vaizdo signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi
HDMI į DVI kabeliu, kaip parodyta toliau pateiktuose paveikslėliuose. Garso signalui perduoti prijunkite
papildomą garso kabelį.
36
RYŠIŲ SUKŪRIMAS
RGB jungtis
LIETUVIŲK
Perduoda analoginius vaizdo signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi
„D-sub“ 15 kontaktų kabeliu, kaip parodyta šiuose paveikslėliuose. Garso signalui perduoti prijunkite
papildomą garso kabelį.
PASTABA
Jei nenaudojate papildomo išorinio garsiakalbio, sujunkite kompiuterį su televizoriumi papildomai
įsigyjamu garso kabeliu.
(nepridedama)
(nepridedama)
Kompiuteris
arba
(Priklauso nuo
modelio)
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
37
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
DĖMESIO
Nenaudokite vienu metu senų ir naujų elementų,
nes taip galite sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
Naudodami nuotolinio valdymo pultą, būtinai nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.
Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
(POWER)
Įjungia arba išjungia televizorių.
TV / RAD
Pasirenkamas radijo, televizijos
ir skaitmeninės televizijos
kanalas.
INPUT
Pakeičia televizoriaus įvesties
šaltinį; įjungia televizorių.
AD
Įjungia arba išjungia garso tipą.
PIP
Įjungia arba išjungia PIP režimą.
SUBTITLE
Skaitmeniniu režimu atkuria
subtitrus, kuriems teikiate
pirmenybę.
Skaičių mygtukai
Įvedami skaičiai.
(Naudotojo vadovas)
Pasiekiamas naudotojo vadovo
meniu.
LIST
Atveria įrašytą programų sąrašą.
Q. VIEW
Grįžta į prieš tai žiūrėtą kanalą.
+
-
Reguliuojamas garsumo lygis.
PAGE
P
Parenkamas kanalas.
PAGE
Pereinama prie ankstesnio arba
kito ekrano.
FAV
Atidaro mėgstamiausių
programų sąrašą.
GUIDE
Rodo kanalų gidą.
MUTE
Nutildo visus garsus.
LIETUVIŲK
Šiame vadove pateikiami aprašymai yra pagrįsti nuotolinio valdymo pulto mygtukais. Atidžiai perskaitykite
šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių. Norėdami pakeisti elementus, atidarykite elementų dangtelį,
pakeiskite juos (1,5 V AAA), kad jų
ir
galai atitiktų ženklinimą skyrelio viduje, ir uždarykite elementų
dangtelį.
Norėdami išimti elementus, atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.
38
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
LIETUVIŲK
SETTINGS
Atveria pagrindinį meniu.
Teleteksto mygtukai
Šie mygtukai naudojami
teleteksto funkcijai.
INFO ⓘ
Parodo informaciją apie
dabartinę programą ir ekraną.
Skaičių mygtukai
Įvedami skaičiai.
Q.MENU
Atveria sparčiojo meniu langus.
OK
Pasirenkami meniu ir parinktys
ir patvirtinama jūsų įvestis.
BACK
Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
SIMPLINK
Jungiasi prie AV įrenginių,
prijungtų HDMI laidu per HDMICEC.
Atveriamas SIMPLINK meniu.
793&
TV/PC
Parenka televizoriaus arba
kompiuterio režimą.
Spalvoti mygtukai
Jais pasiekiamos specialios
tam tikrų meniu
langų funkcijos.
PASTABA
MHEG kanale apšvietimo negalima reguliuoti geltonu arba mėlynu klavišu.
EXIT
Išvalo visus ekrano rodmenis
ir vėl grįžta į televizoriaus
žiūrėjimą.
Valdymo mygtukai
Valdo meniu MANO
MEDIJA arba su SIMPLINK
suderinamus įrenginius
(USB, SIMPLINK).
Apšvietimas
Reguliuoja ekrano šviesumą
valdant ekrano apšvietimą.
NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS
39
NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS
LIETUVIŲK
Prieiga prie pagrindinių meniu
1 Paspauskite SETTINGS, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
2 Spauskite naršymo mygtukus, kad nuslinktumėte iki vieno iš šių meniu, ir paspauskite mygtuką OK.
3 Spauskite naršymo mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite OK.
4 Baigę, paspauskite mygtuką EXIT.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite
BACK.
VAIZDAS
Pritaiko vaizdo dydį, kokybę arba efektą.
GARSAS
Pritaiko garso kokybę, efektą ir / arba garsumo lygį.
DIEGIMAS
Nustato ir koreguoja programas.
LAIKAS
Nustato laiką, datą arba laikmačio funkciją.
UŽRAKTAS
Užrakina ir atrakina kanalus ir programas.
PARINKTIS
Pritaiko pagrindinius nustatymus.
ĮVESTIS
Parodo įvesties šaltinius su jų žymėmis.
(**MN33V, **MA33V modelis (įvairūs regionai, išskyrus JK))
TINKLAS
Nustato tinklą. (**MN33V, **MA33V modelis (Tik JK))
MANO MEDIJA
Naudojama integruotų laikmenų funkcija.
Paspauskite RAUDONĄ mygtuką, norėdami atidaryti Pagalba klientui meniu.
yy
Paspauskite ŽALIĄ mygtuką, norėdami atidaryti FAQ meniu.
yy
Paspauskite OK( ), norėdami nustatyti kanalus.
Pagalba klientui
Pagalba klientui
Funkcijos „Pagalba naudotojui“ naudojimas.
Progr. įrangos atnaujinimas
yy
Vaizdo testas
yy
Garso testas
yy
Signalo testas
yy
Gaminio/paslaugos info.
yy
yyTinklo bandymas (**MN33V, **MA33V
modelis (Tik JK))
Naudotojo vadovas
yy
FAQ
Išeiti
FAQ
Rodomi atsakymai į dažniausiai
užduodamus klausimus apie
televizoriaus žiūrėjimą ir susijusių
meniu nustatymą.
40
NAUDOTOJO VADOVO NAUDOJIMAS
LIETUVIŲK
NAUDOTOJO VADOVO NAUDOJIMAS
Prieiga prie naudotojo vadovo
meniu.
Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų
yy
televizoriaus.
Naudotojo vadovas
TV meniu naudojimas
3
2
Norint naudoti įvesties prietaisą
ODC (pagreitinimo grandinės) nustatymas
1 Paspauskite SETTINGS, jei norite atidaryti
pagrindinį meniu.
2 Paspauskite RAUDONĄ mygtuką, norėdami
atidaryti Pagalba klientui meniu.
KANALŲ nustatymas
PARINKTIS
4 Spauskite naršymo mygtukus, kad nuslinktu-
mėte iki norimos parinkties, ir paspauskite OK.
5 Baigę, paspauskite mygtuką EXIT.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite
BACK.
Nuotolinio valdymo pulto
naudojimas
Norint nustatyti laiko parinktis
Norint nustatyti televizoriaus užrakto parinktis
Išplėstinė funkcija
Norint nustatyti kalbą
Informacija
Norint nustatyti šalį
1
3 Spausdami naršymo mygtuką nuslinkite iki
Naudotojo vadovas ir paspauskite OK.
PIP (ekrano ekrane) naudojimas
VAIZDO ir GARSO nustatymas
1 Leidžia pasirinkti norimą kategoriją.
2 Leidžia pasirinkti norimą elementą.
Galite naudoti ꕌ/ꕍ, norėdami pereiti iš
vieno puslapio į kitą.
3 Leidžia pereiti iš rodyklės į jūsų norimos
funkcijos aprašymą.
Naudotojo vadovas
1 PARINKTYS > Kalbos nustatymas
KANALŲ nustatymas
VAIZDO ir GARSO nustatymas
PARINKTIS
SETTINGS  PARINKTYS  Kalba
Galite pasirinkti ekrane rodomo meniu ir skaitmeninio garso
transliavimo kalbą.
 Meniu kalba : Pasirinkite ekrano kalbą.
 Garso kalba [tik skaitmeniniu režimu] : Pasirinkite
pageidaujamą kalbą, kai žiūrimos skaitmeninės transliacijos
su galimu įgarsinimu keliomis kalbomis.
 Subtitrų kalba [tik skaitmeniniu režimu] : Naudokite subtitrų
funkciją, kai subtitrai transliuojami dviem ar daugiau kalbų.
✎ Jeigu pasirinkta kalba subtitrų / teleteksto nėra, subtitrai /
teletekstas bus rodomi numatytąja kalba.
Išplėstinė funkcija
Informacija
1 Paspauskite
(NAUDOTOJO VADOVAS),
,kad atidarytumėte Naudotojo vadovas.
2 Spausdami naršymo mygtukus slinkite, kad pasirinktumėte norimą parinktį, tada paspauskite
OK.
3 Baigę, paspauskite mygtuką EXIT.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite
BACK.
2
Didinti mastelį
Uždaryti
SETTINGS  PARINKTYS  Kalba
Galite pasirinkti ekrane rodomo meniu ir skaitmeninio garso
transliavimo kalbą.
 Meniu kalba : Pasirinkite ekrano kalbą.
 Garso kalba [tik skaitmeniniu režimu] : Pasirinkite pageidaujamą
kalbą, kai žiūrimos skaitmeninės transliacijos su galimu
įgarsinimu keliomis kalbomis.
 Subtitrų kalba [tik skaitmeniniu režimu] : Naudokite subtitrų
funkciją, kai subtitrai transliuojami dviem ar daugiau kalbų.
✎ Jeigu pasirinkta kalba subtitrų / teleteksto nėra, subtitrai /
teletekstas bus rodomi numatytąja kalba.
2
Mažintį mastelį
Uždaryti
1 Rodo pasirinkto meniu aprašymą.
Galite naudoti ꕌ/ꕍ, norėdami pereiti iš
vieno puslapio į kitą.
2 Sumažina arba padidina ekraną.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
41
Televizoriaus valymas
Reguliariai valykite savo televizorių, kad užtikrintumėte geriausią jo veikimą ir pailgintumėte eksploatavimo
trukmę.
DĖMESIO
Prieš pradėdami, būtinai išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą ir visus kitus kabelius.
yy
Jei ilgą laiką televizorius bus paliktas be priežiūros ir nenaudojamas, atjunkite maitinimo kabelį iš sieyy
ninio elektros lizdo, kad išvengtumėte galimos žalos dėl žaibo ar elektros energijos pertrūkių.
Ekranas ir rėmas
Norėdami nuvalyti dulkes, nušluostykite paviršių sausu ir minkštu audiniu.
Norėdami pašalinti didelius nešvarumus, nušluostykite paviršių švariame vandenyje arba praskiestame
švelniame valiklyje sudrėkintu audiniu. Tuomet iškart nušluostykite švariu ir sausu audiniu.
DĖMESIO
Nespauskite, netrinkite ir nedaužykite paviršiaus nagu ar aštriu daiktu, nes galite subraižyti ekraną ir
yy
sukelti vaizdo iškraipymus.
Nenaudokite jokių chemikalų, pvz., vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepayy
lų, nes jie gali sugadinti ekrano apdailą ir išblukinti spalvas.
Korpusas ir stovas
Norėdami nuvalyti dulkes, nušluostykite korpusą sausu ir minkštu audiniu.
Dideliems nešvarumams pašalinti, nušluostykite korpusą švariame vandenyje arba vandenyje su trupučiu
švelnaus valiklio sudrėkintu audiniu.
DĖMESIO
Nepurkškite ant paviršiaus skysčių. Jei į televizorių pateks vandens, gali kilti gaisras, elektros smūgis
yy
arba atsirasti gedimas.
Nenaudokite chemikalų, nes jie gali sugadinti paviršių.
yy
Maitinimo laidas
Reguliariai šalinkite susikaupusias dulkes ir purvą nuo maitinimo laido.
LIETUVIŲK
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
42
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
LIETUVIŲK
Kaip išvengti „vaizdo įsirėžimo“ arba „išdeginimo“ televizoriaus
ekrane
Jei televizoriaus ekranas ilgą laiką rodo fiksuotą vaizdą, tas vaizdas gali įsirėžti ir tapti nuolatiniu defekyy
tu ekrane. Tokiam „vaizdo įsirėžimui“ arba „išdeginimui“ garantija neteikiama.
Jei televizoriaus vaizdo formatas ilgam laikui yra nustatytas kaip 4:3, ekrane gali atsirasti tokio dydžio
yy
vaizdo įsirėžimas.
Venkite, kad ekrane ilgą laiką (skystųjų kristalų ekrane – 2 ar daugiau valandų) būtų rodomas nejuyy
dantis vaizdas, kad jame vaizdas neįsirėžtų.
GEDIMŲ ŠALINIMAS
43
LIETUVIŲK
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Bendra
Problema
Skiriamoji geba
Nepavyksta valdyti
televizoriaus nuotolinio
valdymo pultu.
yy Patikrinkite gaminio nuotolinio valdymo jutiklį ir pabandykite dar kartą.
yy Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra kliūčių.
prie
yy Patikrinkite, ar elementai dar veikia ir yra tinkamai įdėti ( prie ,
Nėra nei vaizdo, nei
garso.
yy Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas.
yy Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į sieninį elektros lizdą.
yy Patikrinkite, ar nėra problemų dėl sieninio elektros lizdo, prijungdami prie jo
kitus gaminius.
Televizorius netikėtai
išsijungia.
yy Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Gali būti pertrauktas elektros
tiekimas.
yy Patikrinkite, ar laiko nustatymuose neįjungta automatinio išsijungimo funkcija.
yy Jei įjungus televizorių jis negaus jokio signalo, po 15 minučių televizorius
išsijungs automatiškai.
).
44
SPECIFIKACIJOS
LIETUVIŲK
SPECIFIKACIJOS
Satellite Skaitmeninė Skaitmeninė
televizija1
televizija
Analoginė televizija
Televizijos sistema
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/D/K
PAL-I/I’, SECAM L/L’2
Programų aprėptis
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
VHF: E2 nuo E12, UHF: E21 nuo E69,
CATV: S1 nuo S21, HYPER: S21 nuo S47
Maksimalus saugomų 6,000
programų skaičius
1,500
1 Tik DVB-T2 palaikantiems modeliams
2 Netaikoma Šiaurės Europos šalims (Danijai, Suomijai, Norvegijai ir Švedijai)
SPECIFIKACIJOS
22MA33V
Skydelis
Vaizdo signalas
LIETUVIŲK
22MA33D
45
22MA33H
Ekrano tipas
550 mm plotis (22 col.)
Matomos įstrižainės dydis : 550 mm
Ekrano vaizdo taškų tankis
0,349 mm (H) x 0,349 mm (V)
Maks. skiriamoji geba
1366 × 768 @ 60 Hz
Rekomenduojama skiriamoji
geba
1366 × 768 @ 60 Hz
Horizontalusis dažnis
30 kHz – 61 kHz
Vertikalusis dažnis
56 Hz – 75 Hz
Sinchronizavimo tipas
Atskiras sinchronizavimas, skaitmeninis
Įvesties jungtis
22MA33D, 22MA33H
TV, „D-Sub“ analoginė, PC garso įvesties,
komponentinė, AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB,
PCMCIA
22MA33V
TV, „D-Sub“ analoginė, PC garso įvesties,
komponentinė, AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB,
PCMCIA, LAN JACK (Tik JK)
Maitinimas
Nominali įtampa
19 V
Energijos vartojimas
Įjungtu režimu: 30 W (įpr.)
Išjungtu režimu: 0,4 W
AC / DC adapteris
Pakreipimas
1,6 A
Gamintojas: Lien Chang, modelis LCAP16A-E,
LCAP25A
Gamintojas: Honor, modelis ADS-40SG-19-2 19032G
Pakreipimo diapazonas
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)
Svoris
Nuo -5 iki 20°
Su stovu
512,6 mm x 180,9 mm x 388,7 mm
3,4 kg
Be stovo
512,6 mm x 63,1 mm x 315,6 mm
3,2 kg
Aplinkos sąlygos Veikimo temperatūra
Nuo 10 °C iki 35 °C
Drėgnumas naudojimo vietoje Nuo 20 % iki 80 %
Laikymo temperatūra
Drėgnumas laikymo vietoje
Nuo -10 °C iki 60 °C
nuo 5 % iki 90 %
Atnaujinus šio gaminio funkcijas, ankščiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio
įspėjimo.
46
SPECIFIKACIJOS
LIETUVIŲK
24MN33D
24MN33V
Skydelis
Vaizdo signalas
Ekrano tipas
600 mm plotis (24 col.)
Matomos įstrižainės dydis : 600 mm
Ekrano vaizdo taškų tankis
0,382 mm (H) x 0,382 mm (V)
Maks. skiriamoji geba
1366 × 768 @ 60 Hz
Rekomenduojama skiriamoji
geba
1366 × 768 @ 60 Hz
Horizontalusis dažnis
30 kHz – 61 kHz
Vertikalusis dažnis
56 Hz – 75 Hz
Sinchronizavimo tipas
Atskiras sinchronizavimas, skaitmeninis
Įvesties jungtis
24MN33D
TV, „D-Sub“ analoginė, PC garso įvesties,
komponentinė, AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB,
PCMCIA
24MN33V
TV, „D-Sub“ analoginė, PC garso įvesties,
komponentinė, AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB,
PCMCIA, LAN JACK (Tik JK)
Maitinimas
Nominali įtampa
19 V
Energijos vartojimas
Įjungtu režimu: 33 W (įpr.)
Išjungtu režimu: 0,4 W
AC / DC adapteris
Pakreipimas
2,0 A
Gamintojas: Lien Chang, modelis LCAP16B-E,
LCAP25B
Gamintojas: LG Innotek, modelis PSAB-L205B, PSABL204B
Pakreipimo diapazonas
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)
Svoris
Nuo -5 iki 20°
Su stovu
556,5 mm x 180,9 mm x 414,7 mm
3,9 kg
Be stovo
556,5 mm x 62,9 mm x 343,1 mm
3,7 kg
Aplinkos sąlygos Veikimo temperatūra
Nuo 10 °C iki 35 °C
Drėgnumas naudojimo vietoje Nuo 20 % iki 80 %
Laikymo temperatūra
Drėgnumas laikymo vietoje
Nuo -10 °C iki 60 °C
nuo 5 % iki 90 %
Atnaujinus šio gaminio funkcijas, ankščiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio
įspėjimo.
SPECIFIKACIJOS
26MA33V
Skydelis
Vaizdo signalas
LIETUVIŲK
26MA33D
47
26MA33H
Ekrano tipas
660 mm plotis (26 col.)
Matomos įstrižainės dydis : 660 mm
Ekrano vaizdo taškų tankis
0,422 mm (H) x 0,422 mm (V)
Maks. skiriamoji geba
1366 × 768 @ 60 Hz
Rekomenduojama skiriamoji
geba
1366 × 768 @ 60 Hz
Horizontalusis dažnis
30 kHz – 61 kHz
Vertikalusis dažnis
56 Hz – 75 Hz
Sinchronizavimo tipas
Atskiras sinchronizavimas, skaitmeninis
Įvesties jungtis
26MA33D, 26MA33H
TV, „D-Sub“ analoginė, PC garso įvesties,
komponentinė, AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB,
PCMCIA
26MA33V
TV, „D-Sub“ analoginė, PC garso įvesties,
komponentinė, AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB,
PCMCIA, LAN JACK (Tik JK)
Maitinimas
Nominali įtampa
19 V
Energijos vartojimas
Įjungtu režimu: 35 W (įpr.)
Išjungtu režimu: 0,4 W
AC / DC adapteris
Pakreipimas
2,0 A
Gamintojas: Lien Chang, modelis LCAP16B-E,
LCAP25B
Gamintojas: LG Innotek, modelis PSAB-L205B, PSABL204B
Pakreipimo diapazonas
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)
Svoris
Nuo -5 iki 20°
Su stovu
620,4 mm x 203,3 mm x 447,3 mm
4,7 kg
Be stovo
620,4 mm x 58,8 mm x 380,5 mm
4,1 kg
Aplinkos sąlygos Veikimo temperatūra
Nuo 10 °C iki 35 °C
Drėgnumas naudojimo vietoje Nuo 20 % iki 80 %
Laikymo temperatūra
Drėgnumas laikymo vietoje
Nuo -10 °C iki 60 °C
nuo 5 % iki 90 %
Atnaujinus šio gaminio funkcijas, ankščiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio
įspėjimo.
48
SPECIFIKACIJOS
LIETUVIŲK
29MN33D
29MN33V
Skydelis
Vaizdo signalas
Ekrano tipas
720 mm plotis (29 col.)
Matomos įstrižainės dydis : 720 mm
Ekrano vaizdo taškų tankis
0,462 mm (H) x 0,462 mm (V)
Maks. skiriamoji geba
1366 × 768 @ 60 Hz
Rekomenduojama skiriamoji
geba
1366 × 768 @ 60 Hz
Horizontalusis dažnis
30 kHz – 61 kHz
Vertikalusis dažnis
56 Hz – 75 Hz
Sinchronizavimo tipas
Atskiras sinchronizavimas, skaitmeninis
Įvesties jungtis
29MN33D
TV, „D-Sub“ analoginė, PC garso įvesties,
komponentinė, AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB,
PCMCIA
29MN33V
TV, „D-Sub“ analoginė, PC garso įvesties,
komponentinė, AV1(SCART), AV2(CVBS), HDMI, USB,
PCMCIA, LAN JACK (Tik JK)
Maitinimas
Nominali įtampa
19 V
Energijos vartojimas
Įjungtu režimu: 40 W (įpr.)
Išjungtu režimu: 0,4 W
AC / DC adapteris
Pakreipimas
2,4 A
Gamintojas: LG Innotek, modelis PSAB-L101A
Gamintojas: Lite-On, modelis PA-1650-64
Pakreipimo diapazonas
Matmenys (plotis x gylis x aukštis)
Svoris
Nuo -5 iki 20°
Su stovu
668,6 mm x 223,5 mm x 472,4 mm
5,9 kg
Be stovo
668,6 mm x 65,8 mm x 405,5 mm
5,3 kg
Aplinkos sąlygos Veikimo temperatūra
Nuo 10 °C iki 35 °C
Drėgnumas naudojimo vietoje Nuo 20 % iki 80 %
Laikymo temperatūra
Drėgnumas laikymo vietoje
Nuo -10 °C iki 60 °C
nuo 5 % iki 90 %
Atnaujinus šio gaminio funkcijas, ankščiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio
įspėjimo.
49
SPECIFIKACIJOS
RGB (PC) / HDMI (PC) palaikomas režimas
Palaikomas komponento režimas
Horizontalusis
dažnis (kHz)
Vertikalusis
dažnis (Hz)
Skiriamoji geba
Horizontalusis
dažnis (kHz)
Vertikalusis
dažnis (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
720 x 480
15,730
59,940
15,750
60,000
640 x 480
31,469
59,940
720 x 480
640 x 480
37,500
75,000
720 x 576
15,625
50,000
800 x 600
37,879
60,317
720 x 480
31,470
59,940
800 x 600
46,875
75,000
720 x 480
31,500
60,000
31,250
50,000
1024 x 768
48,363
60,004
720 x 576
1024 x 768
60,023
75,029
1280 x 720
44,960
59,940
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 720
45,000
60,000
1366 x 768
47,717
59,790
1280 x 720
37,500
50,000
1920 x 1080
33,720
59,940
1920 x 1080
33,750
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,432
59,940
1920 x 1080
67,500
60,000
PASTABA
Optimali 60 Hz ekrano skiriamoji geba
yra 1366 X 768. Optimalus visų režimų
sinchronizavimas pasiekiamas, kai vertikalus
dažnis yra 60 Hz.
LIETUVIŲK
Skiriamoji geba
HDMI (DTV) palaikomas režimas
Horizontalusis
dažnis (kHz)
Vertikalusis
dažnis (Hz)
720 x 480
31,469
31,500
59,940
60,000
720 x 576
31,250
50,000
1280 x 720
37,500
50,000
1280 x 720
44,960
45,000
59,940
60,000
1920 x 1080
33,720
33,750
59,940
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
1920 x 1080
27,000
24,000
1920 x 1080
33,750
30,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,430
67,500
59,940
60,000
Skiriamoji geba
Komponento jungties jungimo informacija
Komponentų prievadai
televizoriuje
Vaizdo išvesties prievadai
DVD leistuve
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
50
SPECIFIKACIJOS
PASTABA
LIETUVIŲK
Venkite televizoriaus ekrane pernelyg ilgai laikyti fiksuotą vaizdą. Fiksuotas vaizdas gali likti ekrane.
yy
Kai tik įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.
Kompiuterio režime gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalaus vaizdo, kontrasto ar šviesumo
yy
trukdžių. Tokiu atveju nustatykite kompiuterio režimą į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo
dažnį arba per meniu sureguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps ryškus. Jeigu kompiuterio
grafinės plokštės atnaujinimo dažnio pakeisti negalima, pakeiskite kompiuterio grafinę plokštę arba
kreipkitės patarimo į kompiuterio grafinės plokštės gamintoją.
Sinchronizavimo vertikaliųjų ir horizontaliųjų dažnių įeinančios bangos forma yra atskira.
yy
Signalo kabelį iš kompiuterio išvesties prievado į televizorių įjunkite į televizoriaus RGB (PC) prievadą
yy
arba signalo kabelį iš kompiuterio HDMI išvesties prievado įjunkite į televizoriaus HDMI IN
prievadą.
Kompiuterio garso kabelį įjunkite į televizoriaus garso jungtį. (Garso kabeliai prie televizoriaus
yy
nepridedami).
Jei naudojate garso plokštę, nustatykite reikiamą kompiuterio garsą.
yy
Jeigu kompiuterio grafikos plokštė vienu metu neišveda ir analoginio, ir skaitmeninio RGB,
yy
kad televizoriuje būtų rodomas kompiuterio vaizdas, įjunkite tik arba RGB, arba HDMI IN.
Jei kompiuterio grafikos plokštė išveda analoginį ir skaitmeninį RGB signalą vienu metu, nustatykite
yy
televizorių arba į RGB, arba į HDMI. (Kitas režimas televizoriuje nustatomas paleisti automatiškai.)
Jei naudojate HDMI į DVI kabelį, priklausomai nuo vaizdo plokštės gali neveikti DOS režimas.
yy
Jeigu RGB-PC kabelis yra pernelyg ilgas, ekrane gali atsirasti trukdžių. Rekomenduojame naudoti
yy
trumpesnį nei 5 metrų ilgio kabelį. Jis užtikrina geriausios kokybės vaizdą.
MYGTUKŲ KODAI
51
Tik **MA33H modeliai
• Ši funkcija veikia ne visuose modeliuose.
Kodas
(šešioliktainis)
Funkcija
00
CH +, PR +
01
CH -, PR -
02
Garsumas +
03
Garsumas -
07
> (rodyklės mygtukas /
dešinysis mygtukas)
< (rodyklė mygtukas /
kairysis mygtukas)
08
Maitinimas
09
Mute
0B
Input
0E
SLEEP
0F
TV, TV / RAD
06
10 - 19
0–9 skaičių mygtukai
1A
Q.View / Flashback
1E
FAV (Mėgstamas
kanalas)
20
Text (Teletekstas)
21
T. Opt (Teleteksto
parinktis)
28
Grįžti (BACK)
41
AV (Garso / vaizdo)
režimas
Caption / Subtitle
(Antraštė / subtitrai)
Λ (Rodyklės mygtukas / į
viršų nukreiptas žymeklis)
V (Rodyklės mygtukas / į
apačią nukreiptas žymeklis)
42
Mano programos
43
Menu / Settings
(Meniu / nustatymai)
44
OK (Gerai) / įvesti
45
Q.Menu
30
39
40
Pastaba
Kodas
(šešioliktainis)
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
4C
List (Sąrašas), – (tik
ATSC)
50
TV / PC
53
Sąrašas
5B
Exit
60
PIP (AD)
61
Mėlyna
63
Geltona
71
Žalia
72
Raudonas
79
Ratio / Aspect Ratio
(Formatas / Vaizdo formatas)
91
AD (Garso aprašas)
99
Automatinis
konfigūravimas
7A
Naudotojo vadovas
7C
Smart / Home
7E
SIMPLINK
8E
►► (Sukti į priekį)
8F
◄◄ (Sukti atgal)
AA
Info (Informacija)
AB
Programos gidas
B0
► (Leisti)
Funkcija
BA
ꕗ (Sustabdyti /
tiesioginė TV)
ꕘ (Sulaikyti / leisti lėtai
/ pauzė)
BD
ꔄ (Įrašyti)
DC
3D
9F
App / *
B1
Pastaba
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
Nuot. pulto
mygtukas
* Mygtukų kodas 4C (0x4C) galimas ATSC / ISDB modeliuose, kurie naudoja pagrindinius ir šalutinius kanalus.
(Skirta Pietų Korėjos, Japonijos, Šiaurės Amerikos ir Lotynų Amerikos, išskyrus Kolumbiją, modeliams)
LIETUVIŲK
MYGTUKŲ KODAI
52
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
• Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Prijunkite USB į serijinę jungtį keitiklį / RS-232C įvesties kištuką į išorinį valdymo įrenginį (pvz., kompiuterį
arba garso / vaizdo valdymo sistemą), kad televizoriaus funkcijas galima būtų valdyti iš išorės.
Pastaba: TV valdymo prievado tipas gali skirtis priklausomai nuo modelio serijos.
* Atkreipkite dėmesį, kad šį jungties tipą palaiko ne visi modeliai.
* Kabelis nesuteikiamas.
USB į serijinę jungtį keitiklis su USB kabeliu
USB tipas
USB IN
(Neteikiamas)
(PC)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
• LG TV palaiko PL2303 lusto pagrindo (tiekėjo ID: 0x0557, gaminio ID: 0x2008) USB į serijinį jungtį
keitiklį, kurio LG negamina ir neteikia.
1
3
(PC)
2
3
CONTROL
&
SERVICE
• Jį galima įsigyti kompiuterių parduotuvėse, kuriose parduodamos IT priedai ir prekės.
SERVICE ONLY
LIETUVIŲK
Tik **MA33H modeliai
(TV)
1
(PC)
RS-232C IN
2 IN
CABLE
ANTENNA IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
USB IN
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
53
3
LIETUVIŲK
SERVICE ONLY
RS-232C su RS-232C kabeliu (standartinis)
1
RS-232C IN
Telefono kištuko tipas
(TV)
(PC)
• Turite
su TV, kaip nurodyta
(PC)įsigyti telefono kištuką į RS-232 kabelį, kuriuo kompiuteris sujungiamas(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
vadove.
1 1
(PC)
(PC)
RS-232C IN
3 3
RS-232C IN
3
(PC)
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2 2
Kliento kompiuteris
(CONTROL & SERVICE)
(Neteikiamas)
SERVICE ONLY
* Kitų modelių televizorius junkite prie USB prievado.
1
RS-232C konfigūracijos
(TV)
RS-232C IN (nestandartinis kabelis)
3 laidų konfigūracija
(CONTROL & SERVICE)
2
1
Kompiuteris
5
RS-232C IN
2
2
TXD
TXD
3
1
RXD
GND
5
3
GND
RXD
(CONTROL & SERVICE)
6
ARBA
9
RS-232C
(Serijinis
prievadas)
TV
RS-232C IN
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
RXD
(CONTROL & SERVICE)
„D-Sub 9“
Telefonas
ID nustatymas
Informacijos apie ID numerio nustatymą rasite "Realių duomenų žymėjimas", esantį Žr. psl. 55
1. Paspauskite SETTINGS, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
2. Paspauskite navigacijos mygtukus, kad nuslinktumėte iki PARINKTYS ir paspauskite OK.
3. Spausdami navigacijos mygtukus nuslinkite iki ID NUSTATYMAS ir paspauskite OK.
4. Paslinkite į kairę arba dešinę, kad pasirinktumėte nustatytą ID numerį ir pasirinkite UŽDARYTI.
Reguliavimo diapazonas yra nuo 1 iki -99.
5. Baigę, paspauskite mygtuką EXIT.
54
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
Ryšio parametrai
LIETUVIŲK
• Sparta bodais: 9 600 bitų/sek. (UART)
• Duomenų ilgis: 8 bitai
• Lyginumas: nėra
• Stabdymo bitas: 1 bitas
• Sujungimo kodas: ASCII kodas
• Naudokite susuktą (grįžtamąjį) kabelį.
Komandų sąrašas
(priklauso nuo modelio)
1 KOMANDA
DUOMENYS
(šešioliktainiai)
2 KOMANDA
01. Išjungti
k
a
00
02. Vaizdo formatas
k
c
(Žr. psl. ��)
03. Ekrano išjungimas
k
d
(Žr. psl. ��)
04. Garso išjungimas
k
e
Nuo 00 iki 01
05. Garso reguliavimas
k
f
Nuo 00 iki 64
06. Kontrastas
k
g
Nuo 00 iki 64
07. Šviesumas
k
h
Nuo 00 iki 64
08. Spalva
k
i
Nuo 00 iki 64
09. Atspalvis
k
j
Nuo 00 iki 64
10. Aštrumas
k
k
Nuo 00 iki 32
11. Ekrane rodomų meniu pasirinkimas
k
l
Nuo 00 iki 01
12. Nuotolinio valdymo pulto blokavimas
k
m
Nuo 00 iki 01
13. Balansas
k
t
Nuo 00 iki 64
14. Spalvos temperatūra
x
u
Nuo 00 iki 64
15. ISM metodas (tik plazminiai TV)
j
p
(Žr. psl. ��)
16. Energijos taupymas
j
q
Nuo 00 iki 05
17. Derinimo komanda
m
a
(Žr. psl. ��)
18. Kanalo (programos) pridėjimas / trynimas
(praleidimas)
m
b
Nuo 00 iki 01
19. Mygtukas
m
c
Mygtukų kodai
20. Foninio apšvietimo valdymas, valdymo
skydo apšvietimo valdymas
m
g
Nuo 00 iki 64
21. Įvesties pasirinkimas (pagrindinio vaizdo)
x
b
(Žr. psl. ��)
22. 3D (tik 3D modeliams)
x
t
(Žr. psl. ��)
23. Praplėstas 3D (tik 3D modeliams)
x
v
(Žr. psl. ��)
24. Automatinė konfigūracija
j
u
(Žr. psl. ��)
* Pastaba: veikiant USB, pvz., DivX arba EMF, jokios komandos, išskyrus Maitinimas (ka) ir Mygtukas (mc),
nevykdomos ir laikomos kaip NG.
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
55
Perdavimo / priėmimo protokolas
LIETUVIŲK
Perdavimas
[Command 1][Command 2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : pirmoji komanda televizoriui valdyti. (j, k, m ar x)
[Command 2] : antroji komanda televizoriui valdyti.
[Set ID]
: galite pakoreguoti parinktį [Set ID], kad pasirinktumėte pageidaujamą monitoriaus ID
numerį iš parinkčių meniu.
TV reguliavimo diapazonas yra nuo 1 iki 99. Jei parinkties [Set ID] vertė yra parenkama
kaip '0', galima valdyti visus prijungtus televizorius.
* [Set ID] yra rodomas dešimtainiu skaičiumi (nuo 1 iki 99) meniu, o perdavimo / priėmimo
protokole – šešioliktainiu (nuo 0 x 00 iki 0 x 63).
[Data]
: komandos duomenims perduoti (šešioliktainiams). Perduoda 'FF' duomenis, kad nustatytų
komandos būklę.
[Cr]
: atramos grąžinimas – ASCII kodas '0x0D'
[ ]
: tarpas – ASCII kodas '0x20'
Patvirtinimas
[Command 2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Kai televizorius gauna normalius duomenis, jis siunčia šiuo formatu pagrįstą patvirtinimą (patvirtinimo)
signalą. Jei tuo metu duomenys yra skaitomi, jis nustato realiąją duomenų būseną. Jei duomenys
naudojami rašymo režimu, grąžina kompiuterio duomenis.
Klaidos patvirtinimas
[Command 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Televizorius siunčia šiuo formatu pagrįstą ACK (patvirtinimo) signalą, kai jis gauna nenormalius duomenis
iš negalimų atlikti funkcijų arba ryšio klaidas.
Data 00: negaliojantis kodas
Realių duomenų žymėjimas (šešioliktainis b dešimtainis)
* Kai į laukelį [Data] įvedate šešioliktainio formato vertę, žr. į toliau pateiktą keitimo lentelę.
* Kanalo derinimo (ma) komanda naudoja dviejų bitų šešioliktainę vertę ([Data]), kad pasirinktumėte kanalo
numerį.
00: 0 žingsnis
01: 1 žingsnis (ID nustatymas 1)
...
0A: 10 žingsnis (ID nustatymas 10)
...
0F: 15 žingsnis (ID nustatymas 15)
10: 16 žingsnis (ID nustatymas 16)
...
32: 50 žingsnis (ID nustatymas 50)
33: 51 žingsnis (ID nustatymas 51)
...
63: 99 žingsnis (ID nustatymas 99)
...
C7: 199 žingsnis
C8: 200 žingsnis
...
FE: 254 žingsnis
FF: 255 žingsnis
...
01 00: 256 žingsnis
...
27 0E: 9998 žingsnis
27 0F: 9999 žingsnis
...
56
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
* Komandų veikimas priklauso nuo modelio ir signalo.
LIETUVIŲK
01. Maitinimas (komanda: k a)
►T
elevizoriaus maitinimo išjungimas.
03. Ekrano nutildymas (komanda: k d)
► Įjungti arba nutildyti ekraną.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: išjungimas
Data 01: įjungimas
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
►R
odyti maitinimo įjungimą. (Veikia tik įjungus TV)
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][01][x]
* Jei kitos funkcijos perduoda šio formato 'FF'
duomenis, patvirtinti duomenys nurodo kiekvienos
funkcijos būseną.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: ekrano nutildymas išjungtas (vaizdas įjungtas)
vaizdo nutildymas išjungtas
01: ekrano nutildymas įjungtas (vaizdo nėra)
10: vaizdonutildymas įjungtas
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
* Jei vaizdo garsas nutildytas, televizoriaus ekrane bus
rodomos ekrano instrukcijos (OSD). Tačiau įjungus
parinktį Ekrano nutildymas, televizorius OSD nerodo.
02. Vaizdo formatas (komanda: k c)
(pagrindinis vaizdo dydis)
►R
eguliuojamas ekrano formatas. (Pagrindinio
04. Garso nutildymas (komanda: k e)
►G
arsumo nutildymo įjungimas / išjungimas.
vaizdo formatas) Ekrano formatą galite reguliuoti ir
naudodami vaizdo formato funkciją per Q.MENU arba
meniu VAIZDAS.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: normalus ekranas (4:3)
02: platus ekranas (16:9)
04: mastelis
05: 2 mastelis (Lotynų Amerika, išskyrus
Kolumbiją)
06: programos / originalus nustatymas
07: 14:9 (Europa, Kolumbija, Vidurinieji Rytai, Azija,
išskyrus Pietų Korėja ir Japonija)
09: * tik skenuoti
0B: plačiaformatis
(Europa, Kolumbija, Vidurinieji Rytai, Azija, išskyrus
Pietų Korėja ir Japonija)
Nuo 10 iki 1F: Kino mastelis nuo 1 iki 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
* Su kompiuterio įvestimi galima pasirinkti 16:9 arba 4:3
ekrano formatą.
* DTV / HDMI / komponento režimas (aukštos
raiškos), galima funkcija Tik skenuoti.
* Plačiaekranio vaizdo režimas gali veikti skirtingai,
tai priklauso nuo modelio. Jį visiškai palaiko DTV, o
dalinai – ATV ir AV.
Nutildymą galite reguliuoti naudodami nuotolinio
valdymo pulto mygtuką MUTE.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: garso nutildymas įjungtas (garsas išjungtas)
01: funkcija išjungta (garsas įjungtas)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
05. Garsumo reguliavimas (komanda: k f)
►G
arsumo reguliavimas.
Garsumą taip pat galite reguliuoti nuotolinio valdymo
pulto garsumo mygtukais.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 iki maks.: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
06. Kontrastas (komanda: k g)
►E
krano kontrasto reguliavimas.
Kontrastą taip pat galima reguliuoti ir meniu
VAIZDAS.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 iki maks.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
07. Šviesumas (komanda: k h)
►E
krano šviesumo reguliavimas.
Šviesumą taip pat galima reguliuoti ir meniu
VAIZDAS.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 iki maks.: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
57
13. Balansas (komanda: k t)
►B
alanso reguliavimas.
Spalvas taip pat galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 iki maks.: 64
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
Balansą taip pat galima reguliuoti meniu GARSAS.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 iki maks.: 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
09. Atspalvis (komanda: k j)
►E
krano atspalvio reguliavimas.
14. Spalvų temperatūra (komanda: x u)
►S
palvų temperatūros reguliavimas. Spalvų
Atspalvį taip pat galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data raudona: 00 iki žalia: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
temperatūrą taip pat galite reguliuoti meniu
VAIZDAS.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 iki maks.: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
10. Aštrumas (komanda: k k)
►E
krano aštrumo reguliavimas.
Aštrumą taip pat galima reguliuoti ir meniu VAIZDAS.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 iki maks.: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
15. ISM būdas (komanda: j p) (tik plazminiams
televizoriams)
► ISM būdo valdymas. Galite sureguliuoti ISM būdą ir
11. Ekrane rodomų meniu pasirinkimas (komanda: k l)
► Įjungti arba išjungti ekrane rodomus meniu, kai
per meniu PARINKTYS.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 02: orbita
08: normalus
20: spalvų plovimas
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
valdoma nuotoliniu būdu.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: OSD išjungta
01: OSD įjungta
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
16. Energijos taupymas (komanda: j q)
►T
V energijos suvartojimo mažinimas. Energijos
12. Nuotolinio valdymo pulto blokavimo režimas
(komanda: k m)
►P
riekinio skydelio valdiklių blokavimas ant monitoriaus
ir nuotolinio valdymo pulto.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: užraktas išjungtas
01: užraktas įjungtas
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
* Jei nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, naudokite šį
režimą.
Kai pagrindinis maitinimas yra išjungiamas ir
įjungiamas (po 20–30 sek.), išorinių valdiklių
užraktas yra atleidžiamas.
* Parengties režimu (DC išjungtas naudojant išjungimo
laikmatį arba komandas 'ka' ir 'mc') ir, jei įjungtas
mygtukų užraktas, TV nebus galima įjungti vidiniu arba
vietiniu maitinimo mygtuku.
taupymą galite reguliuoti ir per meniu VAIZDAS.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00: išjungta
01: minimalus
02: vidutinis
03: maksimalus
04: automatinis
05: ekranas išjungtas
* (Priklauso nuo modelio)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
LIETUVIŲK
08. Spalvos (komanda: k i)
►E
krano spalvų reguliavimas.
58
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
17. Derinimo komanda (komanda: m a)
LIETUVIŲK
* Šios komandos veikimas priklauso nuo modelio ir
signalo.
• Europos, Viduriniųjų Rytų, Kolumbijos ir Azijos, išskyrus
Pietų Korėją ir Japoniją, modeliams
► Pasirinkite kanalą pagal fizinį numerį.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analoginis antžeminis / kabelinis
[Data 00][Data 01] Kanalo duomenys
Data 00: aukšti bitų kanalo duomenys
Data 01: žemi bitų kanalo duomenys
- 00 00 ~ 00 C7 (dešimtainis: 0 ~ 199)
Data 02: įvesties šaltinis (Analoginis)
- 00: antžeminė TV (ATV)
- 80: kabelinė TV (CATV)
* Skaitmeninis antžeminis / kabelinis / palydovinis
[Data 00][Data 01]: kanalo duomenys
Data 00: aukšto kanalo duomenys
Data 01: žemo kanalo duomenys
- 00 00 ~ 27 0F (Dešimtainis: 0 ~ 9999)
Data 02: įvesties šaltinis (Skaitmeninis)
- 10: antžeminė TV (DTV)
- 20: antžeminis radijas (radijas)
- 40: palydovinė TV (SDTV)
- 50: palydovinis radijas (S-Radio)
- 90: kabelinė TV (CADTV)
- a0: kabelinis radijas (CA-Radio)
* Derinimo komandos pavyzdžiai:
1. Derinti pagal analoginį antžeminį (PAL) kanalą 10.
Set ID = Visi = 00
Data 00 ir 01 = Kanalo duomenys yra 10 = 00 0a
Data 02 = Analoginė antžeminė TV = 00
Rezultatas = ma 00 00 0a 00
2. Derinti pagal skaitmeninį antžeminį (DVB-T) kanalą 01.
Set ID = Visi = 00
Data 00 ir 01 = Kanalo duomenys yra 1 = 00 01
Data 02 = Skaitmeninė antžeminė TV = 10
Rezultatas = ma 00 00 01 10
3. Derinti pagal palydovinį (DVB-S) kanalą 1000.
Set ID = Visi = 00
Data 00 ir 01 = Kanalo duomenys yra 1000 = 03 E8
Data 02 = Skaitmeninė palydovinė TV = 40
Rezultatas = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Pietų Korėjos, Šiaurės / Lotynų Amerikos, išskyrus
Kolumbiją, modeliams
► Kanalo derinimas pagal toliau pateiktą fizinį /
pagrindinį / šalutinį numerį.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][ ][Data 04][ ][Data 05][Cr]
Skaitmeniniai kanalai turi fizinį, pagrindinį ir šalutinį
kanalo numerį. Fizinis numeris yra realus skaitmeninis
kanalo numeris, pagrindinis numeris yra numeris,
kuriuo kanalas turi būti pažymėtas, o šalutinis numeris
yra antrinio kanalo numeris. Kadangi ATSC derinimo
įtaisas automatiškai pažymi kanalą kaip pagrindinį /
šalutinį numerį, fizinis numeris yra nebūtinas siunčiant
skaitmeninę komandą.
* Analoginis antžeminis / kabelinis
Data 00: fizinis kanalo numeris
- Antžeminis (ATV): 02~45 (dešimtainis: 2 ~ 69)
- Kabelis (CATV): 01, 0E~7D (dešimtainis: 1, 14~125)
[Data 01 ~ 04]: pagrindinis / šalutinis kanalo numeris
Data 01 ir 02: xx (nesvarbu)
Data 03 ir 04: xx (nesvarbu)
Data 05: įvesties šaltinis (analoginis)
- 00: antžeminė TV (ATV)
- 01: kabelinė TV (CATV)
* Skaitmeninė antžeminė / kabelinė
Data 00: xx (nesvarbu)
[Data 01][Data 02]: pagrindinis kanalo numeris
Data 01: aukšti bitų kanalo duomenys
Data 02: žemi bitų kanalo duomenys
- 00 01 ~ 27 0F (Skaitmeninis: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: šalutinis kanalo numeris
Data 03: aukšti bitų kanalo duomenys
Data 04: žemi bitų kanalo duomenys
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
* Derinimo komandos pavyzdžiai:
1. Analoginio kabelinio (NTSC) kanalo derinimas 35.
Set ID = Visi = 00
Data 00 = Kanalo duomenys yra 35 = 23
Data 01 ir 02 = Nėra pagrindinio = 00 00
Data 03 ir 04 = Nėra šalutinio = 00 00
Data 05 = Analoginė kabelinė TV = 01
Viso = ma 00 23 00 00 00 00 01
2. Skaitmeninio antžeminio (ATSC) kanalo derinimas
30-3.
Set ID = Visi = 00
Data 00 = Nežinomas fizinis numeris = 00
Data 01 ir 02 = Pagrindinis yra 30 = 00 1E
Data 03 ir 04 = Šalutinis yra 3 = 00 03
Data 05 = Skaitmeninė antžeminė TV = 22
Viso = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Japonijos modelis
►K
analo derinimas pagal toliau pateiktą fizinį /
pagrindinį / šalutinį numerį.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][ ][Data 04][ ][Data 05][Cr]
* Skaitmeninė antžeminė / palydovinė
Data 05: įvesties šaltinis (skaitmeninė / palydovinė,
skirta Japonijai)
- 02: antžeminė TV (DTV)
- 07: BS (signalo perdavimo palydovas)
- 08: CS1 (ryšių 1 palydovas)
- 09: CS2 (ryšių 2 palydovas)
* Derinimo komandos pavyzdžiai:
1 Skaitmeninio antžeminio (ISDB-T) kanalo derinimas
17-1.
Set ID = Visi = 00
Data 00 = Fizinis nežinomas = 00
Data 01 ir 02 = Pagrindinis yra 17 = 00 11
Data 03 ir 04 = Šalutinis / atšakos yra 1 = 00 01
Data 05 = Skaitmeninė antžeminė TV = 02
Viso = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. BS (ISDB-BS) kanalo derinimas 30.
Set ID = Visi = 00
Data 00 = Fizinis nežinomas = 00
Data 01 ir 02 = Pagrindinis yra 30 = 00 1E
Data 03 ir 04 = Netaikoma = 00 00
Data 05 = Skaitmeninė BS TV = 07
Viso = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Ši funkcija priklauso nuo modelio.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
18. Kanalo (programos) pridėjimas / ištrynimas
(praleidimas) (komanda: m b)
►P
raleisti esamą kanalą (programą) kitą kartą.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: trinti (ATSC, ISDB) / praleisti (DVB)
01: pridėti
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
* Nustatykite išsaugoto kanalo būseną į trinti (ATSC,
ISDB) / praleisti (DVB) arba pridėti.
Data 00: xx (nesvarbu)
19. Mygtukas (komanda: m c)
► IR nuotolinio valdymo pulto mygtuko kodo siuntimas.
[Data 01][Data 02]: pagrindinis kanalo numeris
Data 01: aukšti bitų kanalo duomenys
Data 02: žemi bitų kanalo duomenys
- 00 01 ~ 27 0F (Skaitmeninis: 1 ~ 9999)
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data mygtuko kodas – Žr. psl. 51.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
[Data 03][Data 04]: šalutinis / atšakos kanalo
numeris(nesvarbu palydovinei TV)
Data 03: aukšti bitų kanalo duomenys
Data 04: žemi bitų kanalo duomenys
20. Galinės pusės apšvietimo valdymas (komanda: m g)
• LCD TELEVIZORIUS / LED TELEVIZORIUS
► Foninio apšvietimo valdymas.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 iki maks.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
LIETUVIŲK
Data 05: įvesties šaltinis (Skaitmeninis)
- 02: antžeminė TV (DTV) – naudokite fizinį kanalo
numerį
- 06: kabelinė TV (CADTV) – naudokite fizinį kanalo
numerį
- 22: antžeminė TV (DTV) – nenaudokite fizinio
kanalo numerio
- 26: kabelinė TV (CADTV) – nenaudokite fizinio
kanalo numerio
- 46: kabelinė TV (CADTV) – naudokite tik pagrindinį
kanalo numerį (vienos dalies kanalas)
Kiekvienai pagrindinio ir šalutinio kanalo duomenų
vertei galimi du bitai, tačiau paprastai naudojamas tik
žemesnis bitas (aukštesnis bitas yra 0).
59
60
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
Valdymo skydelio apšvietimas (Komanda: m g)
LIETUVIŲK
• Skirta plazminiam TV
► Skydelio apšvietimo valdymas.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min.: 00 iki maks.: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
21. Įvesties pasirinkimas (komanda: x b)
(pagrindinė vaizdo įvestis)
►P
agrindinio vaizdo įvesties šaltinio parinkimas.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: DTV
01: CADTV
02: palydovinė DTV
ISDB-BS (Japonija)
03: ISDB-CS1 (Japonija)
04: ISDB-CS2 (Japonija)
10: ATV
11: CATV
20: AV arba AV1
21: AV2
40: Component1
41: Component2
60: RGB
90: HDMI1
91: HDMI2
92: HDMI3
93: HDMI4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
22. 3D (komanda: x t) (tik 3D modeliai)
(priklauso nuo modelio)
►T
V 3D režimo pakeitimas.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
Duomenų struktūra
[Data 00] 00: 3D įjungta
01: 3D išjungta
02: 3D į 2D
03: 2D į 3D
[Data 01] 00: viršus ir apačia
01: šonas prie šono
02: šachmatų lenta
03: kadrai nuosekliai
04: perdengiami stulpeliai
05: perdengiamos eilutės
[Data 02] 00: iš dešinės į kairę
01: iš kairės į dešinę
[Data 03] 3D efektas (3D gylis): Min.: 00 – Maks.: 14
(*perduodama šešioliktainio kodu)
* Jei [Data 00] yra 00 (3D įjungta), [Data 03] neturi
reikšmės.
* Jei [Data 00] yra 01 (3D išjungta) arba 02 (3D į 2D),
[Data 01], [Data 02] ir [Data 03] neturi reikšmės.
* Jei [Data 00] yra 03 (2D į 3D), [Data 01] ir [Data 02]
neturi reikšmės.
* Jei [Data 00] yra 03 (2D į 3D), [Data 03] veikia tik
tada, kai 3D režimas (žanras) yra rankinis.
* Visos 3D modelio parinktys ([Data 01]) gali būti
neprieinamos, tai priklauso nuo transliacijos / vaizdo
signalo.
* Ši funkcija priklauso nuo modelio ir signalo.
[Data 00]
[Data 01]
[Data 02]
[Data 03]
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X: nepaisyti
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01][Data 02]
[Data 03]
[x][t][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO SĄRANKA
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
[Data 00] 3D parinktis
00: 3D vaizdo taisymas
01: 3D gylis (tik 3D rankiniu režimu)
02: 3D peržiūros taškas
06: 3D spalvos taisymas
07: 3D garso mastelio keitimas
08: įprasto vaizdo peržiūra
09: 3D režimas (žanras)
[Data 01] Naudojamas atskiras kiekvienos 3D parinkties
diapazonas, nustatomas [Data 00].
1) Kai
[Data 00] yra 00
00: iš dešinės į kairę
01: iš kairės į dešinę
2) Kai
Data
[ Data 00] yra 01, 02
min.: 0 – maks.: 14 (*perduodama
šešioliktainiu kodu)
Duomenų vertės diapazonas (0–20) konvertuoja
peržiūros taško diapazoną (nuo -10 iki +10) automatiškai
(priklauso nuo modelio)
3) Kai
[Data 00] yra 06, 07
00: išjungta
01: įjungta
4) Kai
[Data 00] yra 08
00: grąžinti į 3D vaizdą iš 3D į 2D konvertuoto
3D vaizdo
01: keisti 3D vaizdą į 2D vaizdą, išskyrus 2D į
3D vaizdą
* Jei konvertavimo sąlygos neišpildoma, komanda
laikoma kaip NG.
5) Kai [Data 00] yra 09
00: standartinis
02: kinas
04: rankinis
01: sportas
03: ekstremalus
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
24. Automatinė konfigūracija (komanda: j u)
►A
utomatiškai sureguliuojama vaizdo padėtis ir
sumažinamas vaizdo virpėjimas. Veikia tik RGB
(PC) režimu.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: nustatyti
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK / NG][Data][x]
LIETUVIŲK
23. Praplėstas 3D (Komanda: x v) (tik 3D modeliai)
(priklauso nuo modelio)
►T
V 3D parinktys pakeitimas.
61
Prieš naudodami gaminį būtinai perskaitykite saugos ir atsargumo priemonių skyrių.
Laikykite naudotojo vadovą (CD) prieinamoje
vietoje, kad galėtumėte pažiūrėti ateityje.
Televizoriaus modelis ir serijos numeris
nurodyti televizoriaus gale ir vienoje jo pusėje. Jei jums kada nors prireiktų techninės
pagalbos, užrašykite duomenis apačioje.
MODELIS
SERIJOS NUMERIS
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį
kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo
kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas
nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LG Electronics“ siūlo pateikti atvirosios
programinės įrangos kodą kompaktinėje
plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo
išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina,
gabenimas ir priežiūra) pagal el. paštu „LG
Electronics“ pateiktą paraišką adresu
opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja
trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising