LG | 24TL520V-PZ | User manual | LG 24TL520V-PZ Руководство пользователя

LG 24TL520V-PZ Руководство пользователя
NAUDOTOJO VADOVAS
Saugumas ir nuorodos
(LED TV*)
* LG LED TV sudaro skystųjų kristalų ekranas su foniniu šviesos diodų apšvietimu.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.
24TL520U 24TL520V 24TL510V 28TN525V
24TL510U 28TL520V 28TL510V 28TN515V
Autorių teisės
www.lg.com
2019 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.
Turinys
Licencijos---------------------------------------------3
LIETUVIŲ K.
Informacija apie atvirojo kodo
programinės įrangos naudojimą--------------3
Paruošimas------------------------------------------3
Televizoriaus kėlimas ir judinimas------------4
Televizoriaus nustatymas------------------------4
Mygtuko naudojimas-----------------------------5
Montavimas ant stalo-----------------------------5
Montavimas ant sienos---------------------------6
Jungtys (pranešimai)------------------------------7
Nuotolinio valdymo pultas----------------------9
Nustatymai----------------------------------------- 10
Peržiūrėti internetinį vadovą----------------- 16
Techninė priežiūra------------------------------- 17
Lokalizuoti gedimą------------------------------ 17
Specifikacijos-------------------------------------- 18
2
Licencijos
Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio. Daugiau informacijos
apie licencijas rasite apsilankę svetainėje www.lg.com.
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby
Vision“, „Dolby Audio“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ registruotieji prekės ženklai.
Informacija apie atvirojo
kodo programinės įrangos
naudojimą
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL,
MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.
lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų
sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus
atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt.
išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto
siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.
PASTABA
yy Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
yy Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek
skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
yy Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties
šaltinį ar gaminio modelį.
yy Į šį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.
yy Televizorius galima nustatyti veikti laukimo režimu, kad būtų
sumažintos energijos sąnaudos. Jei nežiūrėsite televizoriaus ilgą
laiką, jį reikia išjungti, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
yy Naudojantis įrenginiu galima labai sumažinti sunaudojamą
energiją, sumažinus vaizdo šviesumą, taip sumažės bendros
eksploatavimo išlaidos.
yy Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio
modelio.
yy Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio
vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
yy Optimaliai jungčiai užtikrinti HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi
turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus. Jei
USB kabelis arba USB atmintinė netinka jūsų televizoriaus USB
prievadui, naudokite USB 2.0 palaikantį prailginimo kabelį.
B
B
A
A
LIETUVIŲ K.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
Paruošimas
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei
nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti
arba gali įvykti ryšio klaid.
yy Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
-- Didelės spartos HDMI®/™ kabelis
-- Didelės spartos HDMI®/™ kabelis su eternetu
DĖMESIO
yy Norėdami užtikrinti saugumą ir numatytą gaminio eksploatavimo
trukmę, nenaudokite nepatvirtintų priedų.
yy Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nepatvirtintų
priedų naudojimo, garantija netaikoma.
3
Televizoriaus kėlimas ir
judinimas
LIETUVIŲ K.
Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią
informaciją, kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir
galėtumėte jį saugiai pervežti neatsižvelgiant į jo tipą ir dydį.
DĖMESIO
yy Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
yy Valdydami TV būkite atsargūs, kad nesugadintumėte išsikišusių
valdymo svirties mygtukų. (Priklauso nuo modelio)
yy Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią
televizoriaus pakuotę arba dėžę.
yy Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo
kabelį ir visus kitus kabelius.
yy Kad nesubraižytumėte ekrano, laikykite televizorių nusukę ekraną
nuo savęs.
Televizoriaus nustatymas
yy Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apačios. Jokiu būdu
nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio grotelių.
DĖMESIO
yy Tvirtindami stovą prie televizoriaus, paguldykite televizorių ant
paminkštinto stalo ar lygaus paviršiaus ekranu į apačią, kad
apsaugotumėte ekraną nuo įbrėžimų.
yy Neapverskite TV jį nešdami, jei jį laikote už stovo korpuso
(arba stovo pagrindo), nes jis gali nukristi nuo stovo ir gali būti
apgadintas arba gali sužeisti jus.
yy Surinkdami produktą nepilkite pašalinių medžiagų (alyvų, tepalų ir
t.t.) ant varžtų. (Tai darydami galite sugadinti produktą.)
PASTABA
yy Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
yy Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite
ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.
yy Nespauskite rėmo bloko per daug, nes jis gali susilankstyti / sulinkti
ir sugadinti ekraną.
4
yy Nuimkite stovą prieš montuodami TV ant sieninio laikiklio,
atvirkščia tvarka atlikę stovo surinkimo veiksmus. (Tik
TL520*,TN525V)
yy Pakelkite skląstį, esantį stovo pagrindo apačioje, ir atkabinkite
stovo pagrindą nuo TV. (Tik TL510*,TN515V)
Mygtuko naudojimas
Montavimas ant stalo
yy TV galite valdyti spausdami mygtuką.
yy Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
yy Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
1
100 mm
100 mm
LIETUVIŲ K.
Pakelkite ir pakreipkite televizorių į vertikalią padėtį. -- Palikite (mažiausiai) 100 mm tarpą nuo sienos, kad
užtikrintumėte tinkamą vėdinimą.
100 mm
100 mm
Pagrindinės funkcijos
Maitinimo įjungimas (paspauskite)
Maitinimo išjungimas (Paspauskite ir
palaikykite)
Meniu valdymas (Paspauskite1)
Meniu pasirinkimas (Paspauskite ir palaikykite2)
1
2
Norėdami vaikščioti po meniu, trumpai spustelėkite mygtuką, kol
televizorius įjungtas.
Galite naudoti šią funkciją prisijungę prie meniu valdymo.
Meniu reguliavimas
2
Prijunkite AC-DC adapteris ir maitinimo kabelį įsieninį elektros
lizdą.
DĖMESIO
yy Nestatykite televizoriaus šalia šilumos šaltinių, nes gali kilti gaisras
ar būti padaryta kitokios žalos.
yy Prieš įjungdami TV maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą,
nepamirškite AC-DC maitinimo adapterį prijungti prie TV.
Kai televizorius yra įjungtas, paspauskite mygtuką vieną kartą.
Naudodamiesi mygtuku galite tvarkyti menu elementus.
Išjungiamas maitinimas.
Pakeičiamas įvesties šaltinis.
Slenkama per įrašytas programas.
Pritaiko garsumo lygį.
5
Saugos sistemos „Kensington“
naudojimas (užsakomas atskirai)
(Šios funkcijos nėra visuose modeliuose.)
LIETUVIŲ K.
yy Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Saugos sistemos „Kensington“ jungtis yra televizoriaus galinėje
pusėje. Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą ieškokite
su saugos sistema „Kensington“ pateiktame vadove arba apsilankę
http://www.kensington.com. Sujunkite saugos sistemos „Kensington“
kabeliu televizorių ir stalą.
Montavimas ant sienos
Siekdami užtikrinti tinkamą vėdinimą, palikite 100 mm atstumą
kiekvienoje pusėje ir nuo sienos. Išsamias montavimo instrukcijas
galite gauti iš pardavėjo, žr. papildomą Pakreipiamo sieninio laikiklio
montavimo ir sąrankos vadovą.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
PASTABA
yy Saugos sistema „Kensington“ – atskirai užsakoma įranga.
Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje elektronikos
parduotuvių.
Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie televizoriaus galo
pritvirtinkite montavimo prie sienos sąsają (papildomas dalis).
Kai montuojate televizorių naudodami prie sienos montuojamą
sąsają (papildomas dalis), televizorių kruopščiai pritvirtinkite, kad jis
nenukristų.
1
Jei naudosite ilgesnius, o ne standartinius varžtus, galite pažeisti
televizoriaus vidų.
Jei naudosite netinkamus varžtus, gaminys gali būti apgadintas
ir nukristi. Tuo atveju „LG Electronics“ neatsako už sugadinimus.
2
Įsigyjamas atskirai (prie sienos
tvirtinamas laikiklis)
Modelis
Tvirtinimo prie sienos
sistema (A x B) (mm)
A
24TL520V
24TL520U
24TL510U
24TL510V
28TL520V
28TL510V
28TN525V
28TN515V
75 x 75
100 x 100
B
Standartinis sraigtas
Varžtų skaičius
Prie sienos tvirtinamas
laikiklis (užsakomas
atskirai)
6
M4 x L10
4
LSW149
DĖMESIO
Tvirtinimo prie sienos pagrindas
Galinis dangtis
Tvirtinimo prie sienos pagrindas
Galinis dangtis
Standartinis sraigtas :
M4 x L10
Maks.8 mm
PASTABA
yy Naudokite varžtus, kurie yra nurodyti VESA standartinių varžtų
specifikacijose.
yy Prie sienos tvirtinamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir
reikalingos detalės.
yy Prie sienos tvirtinamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų
priedų galite įsigyti iš vietos pardavėjo.
yy Varžtų ilgis priklauso nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio. Būtinai
naudokite tinkamo ilgio varžtus.
yy Daugiau informacijos rasite prie sienos tvirtinamo laikiklio
instrukcijose.
Jungtys (pranešimai)
Prijunkite įvairius išorinius įrenginius prie televizoriaus ir perjunkite
įvesties režimus, kad pasirinktumėte išorinį įrenginį. Daugiau
informacijos apie išorinių įrenginių prijungimą rasite su kiekvienu
įrenginiu pateiktame vadove. Gali būti naudojami išoriniai įrenginiai:
HD imtuvai, DVD leistuvai, vaizdo leistuvai, garso sistemos, USB
atmintinės, kompiuteriai, žaidimų įranga ir kiti išoriniai įrenginiai.
PASTABA
yy Išorinio įrenginio prijungimas gali skirtis, tai priklauso nuo modelio.
yy Prijunkite išorinius įrenginius prie televizoriaus nepaisydami
televizoriaus jungties tvarkos.
yy Jei DVD arba vaizdo įrašymo įrenginiu įrašote televizijos programą,
įsitikinkite, kad prijungėte televizoriaus signalo įvesties kabelį
prie televizoriaus per DVD arba vaizdo įrašymo įrenginį. Daugiau
informacijos rasite su prijungtu įrenginiu pateiktame vadove.
yy Išorinio įrenginio naudojimo instrukcijas rasite vadove.
yy Jei prie televizoriaus jungiate žaidimų įrangą, naudokite su ja
pateiktą kabelį.
yy Kompiuterio režimu gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalaus
vaizdo, kontrasto ar šviesumo trikdžių. Jei yra trikdžių, nustatykite
kompiuterio išvestį į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo
dažnį arba [VAIZDAS] meniu reguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol
vaizdas taps ryškus.
yy Kompiuterio režimu kai kurie raiškos nustatymai gali tinkamai
neveikti atsižvelgiant į vaizdo plokštę.
LIETUVIŲ K.
yy Naudokite dėžutėje esantį varžtą. (Priklauso nuo modelio)
yy Pirmiausia atjunkite maitinimo kabelį ir tik tuomet judinkite arba
montuokite televizorių. Antraip gali ištikti elektros smūgis.
yy Jei sumontuosite televizorių ant lubų arba pakreiptos sienos,
televizorius gali nukristi ir sunkiai sužaloti.
yy Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį
pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
yy Nepriveržkite varžtų per daug, nes taip galite pažeisti televizorių ir
prarasti teises į garantinę priežiūrą.
yy Naudokite VESA standartą atitinkančius varžtus ir sieninius
laikiklius. Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl
netinkamo naudojimo arba netinkamų priedų naudojimo, garantija
netaikoma.
yy Varžtas išoriniame galinio dangčio paviršiuje turėtų būti ne ilgesnis
nei 8 mm.
Antenos jungtis
Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75 Ω).
(Nepridedamas)
yy Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite naudoti daugiau nei 2
televizorius.
yy Jei vaizdo kokybė prasta, jai pagerinti tinkamai sumontuokite
signalo stiprintuvą.
yy Jeigu prijungus anteną vaizdo kokybė prasta, bandykite
reguliuodami rasti tinkamą antenos kryptį.
yy Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.
yy Palaikomas DTV garsas: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
7
LIETUVIŲ K.
Palydovo jungtis
Prijungimas prie kompiuterio
(Tik palydoviniams modeliams)
Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie palydovinio lizdo
palydovinės antenos RF kabeliu (75 Ω).
yy Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
Jūsų monitorius palaiko savaiminio diegimo „Plug and Play“ funkciją
ir turi integruotus garsiakalbius su „Virtual Surround“ funkcija, kuri
atkuria aiškų garsą su sodriais žemais tonais.
*
: Funkcija, kai kompiuteris atpažįsta prijungtą
įrenginį, kurį naudotojai prijungia prie kompiuterio, ir jį įjungia
nekonfigūruojant įrenginio ir nedalyvaujant naudotojui.
CI modulis jungtis
(Priklauso nuo modelio)
Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos
režimu.
yy Patikrinkite, ar CI modulis teisinga kryptimi įdėtas į PCMCIA
kortelės lizdą. Jei modulis nėra įdėtas tinkamai, tai gali padaryti
žalos televizoriui ir PCMCIA kortelės lizdui.
yy Jei televizoriuje nerodomas joks vaizdas ir garsas, kai yra prijungta
CI+ kamera, kreipkitės į antžemėninės / kabelinės / palydovinės
televizijos paslaugų operatorių.
Kitos jungtys
Prijunkite televizorių prie išorinių įrenginių. Jei norite geriausios
vaizdo ir garso kokybės, išorinį įrenginį ir televizorių sujunkite HDMI
kabeliu. Atskiras kabelis nepridedamas.
yy USB prievadas palaiko 0,5 A elektros srovę. Jei naudojant HDD
reikia galingesnės elektros srovės, naudokite atskirą maitinimo
adapterį.
PASTABA
yy Palaikomas HDMI garso formatas : Dolby Digital / Dolby Digital Plus
(32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96
kHz / 192 kHz) (Priklauso nuo modelio)
8
PASTABA
yy Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti [Įvesti antraštę]
į [Kompiuteris] režimą.
yy OSD (funkcijų rodymas ekrane) yra rodoma ekrane, kaip parodyta
toliau.
»» Kai įrenginys įjungiamas per HDMI įvestį.
»» Kai perjungiama į HDMI įvestį.
Ar įvestis prijungta prie Jūsų asmeninio kompiuterio?
Daugiau nerodyti žinutės
TAIP
NE
yy Jei pasirenkate „[TAIP]“, nustatomas optimalus kompiuterio vaizdo
dydis ir kokybė.
yy Jei pasirenkate „[NE]“, nustatomas optimalus AV įrenginio (DVD
grotuvo, skaitmeninio priedėlio) vaizdo dydis ir kokybė.
yy Jei pasirenkate„[Daugiau nerodyti žinutės]“, ši žinutė nerodoma tol,
kol televizoriaus neatstatote. Nustatytą vertę galite pakeisti įėję į
(Pagrindinis) [Įvestys] [Įvesti antraštę].
Nuotolinio valdymo pultas
DĖMESIO
yy Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų, nes taip galite
sugadinti nuotolinio valdymo pultą.
yy Nuotolinio valdymo pultelis nepridedamas nei vienoje iš
pardavimo rinkų.
Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į televizoriaus nuotolinio
valdymo jutiklį.
(Maitinimas) Įjungia arba išjungia televizorių.
Pasirenkama radijo, televizijos ir skaitmeninės
televizijos programa.
Parenka televizoriaus arba kompiuterio režimą.
LIETUVIŲ K.
Šiame vadove aprašymai pateikiami pagal nuotolinio valdymo pulto
mygtukus. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite
televizorių.
Norėdami pakeisti baterijas, atidarykite baterijų dangtelį, pakeiskite
baterijas (1,5 V AAA), kad jų ir galai atitiktų ženklinimą
skyrelio viduje, ir uždarykite baterijų dangtelį. Norėdami išimti
baterijas atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.
(Kai kurie mygtukai ir paslaugos gali neveikti priklausomai nuo
modelių arba regionų.)
1 Norėdami naudoti mygtuką, paspauskite ir palaikykite
ilgiau nei 3 sek.
Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei įjungtas
skaitmeninis režimas.
(Nuostatos) Atveria pagrindinį meniu.
(Įvestys) Pakeičia įvesties šaltinį.
Skaičių mygtukai Įvedami skaičiai.
Redaguojama QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga).
(Priklauso nuo modelio)
1
QUICK ACCESS (Sparčioji prieiga) yra funkcija, suteikianti galimybę
tiesiogiai įjungti nurodytą programą arba tiesioginę televizijos transliaciją paspaudžiant ir palaikant nuspaudus skaičių mygtukus.
Atveria įrašytą programų sąrašą.
(Daugiau veiksmų) Parodoma daugiau nuotolinio
valdymo pulto funkcijų. (Priklauso nuo modelio)
Reguliuojamas garsumo lygis.
Atveria mėgstamiausių programų sąrašą.
Rodo programų vadovą.
(Nutildymas) Nutildo visus garsus.
(Nutildymas)1 Įjungiamas meniu [Pasiekiamumas].
Slenkama per įrašytas programas.
9
Teleteksto mygtukai(
teletekstui įvesti.
) Šie mygtukai naudojami
(Pagrindinis) Įjungiamas pagrindinis meniu.
Grįžtama į ankstesnį lygmenį.
Išvalo visus ekrano rodmenis ir vėl grįžta į TV žiūrėjimo režimą.
LIETUVIŲ K.
Navigacijos mygtukai (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn)
Slenkama per meniu langus ir parinktis.
Pasirenkami meniu ir parinktys ir patvirtinama jūsų įvestis.
Bus įjungta garsinių apibūdinimų funkcija. (Priklauso nuo
modelio)
Įjungia arba išjungia PIP režimą. (Priklauso nuo modelio)
Prieiga prie greitų meniu. (Priklauso nuo modelio)
(Srautinio duomenų siuntimo mygtukai) Prijungiamas
prie vaizdo transliavimo paslaugos. (Priklauso nuo modelio)
Ready
Įrašymo paleidimo ir įrašo rodymo meniu. (Tik Time Machinemodeliai) (Priklauso nuo modelio)
(Valdymo mygtukai) Valdomas medijos
turinys.
, , ,
langų funkcijos.
Jais pasiekiamos specialios tam tikrų meniu
(Žaidimų režimas) Įjungia arba išjungia žaidimo režimą.
(Apšvietimas) Reguliuoja ekrano šviesumą valdant
ekrano apšvietimą.
PASTABA
yy MHEG kanale apšvietimo negalima reguliuoti geltonu arba mėlynu
klavišu.
10
Nustatymai
Automatinis programos nustatymas
(Nuostatos) [Kanalai] [Automat. nustatymas]
Automatiškai suderina programas.
yy Jei įvesties šaltinis nėra tinkamai prijungtas, programos registracija
gali neveikti.
yy [Automat. nustatymas] randa tik tuo metu transliuojamas
programas.
yy Jei nustatymas [Užrakinti sistemą] yra įjungtas, iššokančiame lange
bus reikalaujama slaptažodžio.
Vaizdo režimo pasirinkimas
(Nuostatos) [Vaizdas] [Vaizdo režimo nustatymai]
[Vaizdo režimas]
Parenkamas vaizdo režimas, kuris yra optimizuojamas pagal
žiūrėjimo aplinką arba programą.
yy [Ryškus]: Padidina kontrastą, ryškumą ir aiškumą, kad būtų
rodomas vaizdintas vaizdas.
yy [Standartinis]: Rodomas įprasto lygio kontrasto, ryškumo ir
aiškumo vaizdas.
yy [Eco] / [APS]: (Priklauso nuo modelio) Energijos taupymo funkcija
pakeičia TV nustatymus taip, kad būtų sumažintos energijos
sąnaudos.
yy [Kinas] / [Žaidimai]: Rodo optimalų vaizdą filmui, žaidimui ir
nuotraukai (nejudantis vaizdas).
yy [Sportas]: (Priklauso nuo modelio) Optimizuoja vaizdo nustatymus
sporto peržiūroms. Stadiono veja ir įranga rodoma ryškiomis
spalvomis bei rodomas aiškus greitai judančių objektų vaizdas.
yy
Vaizdo režimo reguliavimas
(Nuostatos) [Vaizdas] [Vaizdo režimo nustatymai]
Ši funkcija leidžia atlikti pasirinkto vaizdo režimo išsamius
pakeitimus.
yy [Foninis apšvietimas]: Valdomas ekrano šviesumas reguliuojant
foninį apšvietimą. Kuo vertė arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.
yy [Kontrastas]: Reguliuoja šviesių ir tamsių vaizdo sričių kontrastą.
Kuo vertė arčiau 100, tuo didesnis kontrastas.
yy [Šviesumas]: Nustatomas bendras ekrano šviesumas. Kuo vertė
arčiau 100, tuo ekranas šviesesnis.
yy [Aštrumas]: Reguliuoja vaizdo aštrumą. Kuo vertė arčiau 50, tuo
aštresnis ir aiškesnis vaizdas.
yy [Spalva]: Padidina arba sumažina ekrane rodomų spalvų toną. Kuo
vertė arčiau 100, tuo gilesnė spalva.
yy [Atspalvis]: Reguliuoja ekrane rodomų raudonos ir žalios spalvų
balansą. Kuo vertė arčiau „Raudona 50“, tuo bus raudonesnė
spalva. Kuo vertė arčiau „Žalia 50“, tuo bus žalesnė spalva.
yy [Spalvų t.]: Reguliuoja spalvų temperatūrą iš šaltos į šiltą.
yy Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų,
detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.
Išplėstinio valdymo nustatymas
(Nuostatos) [Vaizdas] [Vaizdo režimo nustatymai]
[Išplėstinis valdymas] / [Profesionalus valdymas]
Kalibruojamas kiekvieno vaizdo režimo ekranas arba reguliuojami
vaizdo nustatymai konkrečiam ekranui.
yy [Dinamiškas kontrastas]: Pagal vaizdo ryškumą sureguliuoja
kontrastą iki optimalaus lygio.
yy [Dinamiškos spalvos]: Reguliuoja spalvas, kad vaizdas būtų kuo
natūralesnis.
yy [Pageidautina spalva]: Reguliuoja odos, žolės ir dangaus spalvas
pagal jūsų asmeninius pageidavimus.
yy [Gama]: Pagal vaizdo signalo išvesties ir įvesties santykį nustatoma
gradacijos kreivė.
yy [Spalvų diapazonas]: Parenkamas išreiškiamų spalvų diapazonas.
yy [Spalvų filtras]: Filtruojamas tam tikras RGB spalvų spektras, kad
būtų tiksliai sureguliuotas spalvų sodrumas ir atspalvis.
yy [Baltos spalvos balansas]: Bendrasis ekrano tonas reguliuojamas
savo nuožiūra.
yy [Spalvų valdymo sistema]: Tai sistema, kurią naudoja specialistai
reguliuodami spalvas pagal bandymo šabloną. Galima pasirinkti
iš šešių spalvų sričių (raudonos / žalios / mėlynos / žydros / rusvai
raudonos / geltonos) kitų spalvų neliečiant. Įprastai matomų
vaizdų spalvos gali pakisti nežymiai.
yy Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų,
detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.
LIETUVIŲ K.
[Ekspertas1] / [Ekspertas2]: Vaizdo kokybės reguliavimo
meniu, kuris leidžia ekspertams ir entuziastams maksimaliai
mėgautis televizoriaus žiūrėjimu. Tai reguliavimo meniu, skirtas
vaizdo reguliavimo specialistams, turintiems ISF sertifikatą. (ISF
logotipą galima naudoti tik ant televizorių su ISF sertifikatu.)
ISFccc: Vaizdavimo mokslo fondo sertifikuotas kalibravimo
valdymas
yy Priklausomai nuo įvesties signalo galimų vaizdo režimų skaičius
gali skirtis.
yy
Ekspertas režimas yra skirtas vaizdo reguliavimo
profesionalams, kurie moka specialiai keisti ir reguliuoti vaizdą.
Įprastai matomas vaizdas gali pakisti nežymiai.
yy ISF funkcija galima tik kai kuriuose modeliuose.
yy Keisdami [Vaizdo režimas], galite keisti
[Energijos taupymas]
ir [Ryškumo reguliavimas pagal judėjimą] nustatymus, kurie taip
pat gali turėti įtakos energijos suvartojimui.
11
LIETUVIŲ K.
Papildomų vaizdo parinkčių nustatymas
Parinkties Žaidimų režimas naudojimas
(Nuostatos) [Vaizdas] [Vaizdo režimo nustatymai]
[Vaizdo parinktys]
Reguliuojami detalūs vaizdo nustatymai.
(Nuostatos) [Vaizdas] [Žaidimų režimas]
(Galima tik HDMI-PC)
Šis režimas leidžia optimizuoti vaizdo kokybę žaidimams.
yy [Triukšmo mažinimas]: Panaikina vaizdo triukšmą.
yy [MPEG triukšmo mažinimas]: Panaikina triukšmą, atsiradusį dėl
skaitmeninio vaizdo signalų.
yy [Tamsumo lygis]: Reguliuojamas ekrano ryškumas ir kontrastas,
kad įvesties vaizdo juodos spalvos lygis atitiktų ekrano juodumą
(tamsumo lygį).
yy [Tikras kinas]: Ekrano vaizdas optimizuojamas filmams.
yy [Ryškumo reguliavimas pagal judėjimą]: Automatiškai
reguliuojamas šviesumas ir pagal vaizdo duomenis sumažinamas
vaizdo suliejimas, kad būtų sumažintas akių varginimas.
yy Priklausomai nuo įvesties signalo arba kitų vaizdo nustatymų,
detalių elementų reguliavimo diapazonas gali skirtis.
yy [DAS režimas]: (Priklauso nuo modelio) Šis režimas sumažina iš
įvesties įrenginio rodomo vaizdo įrašo signalo laiką, kad būtų
užtikrintas greitesnis žaidimas. (Ekranas pradės mirgėti, kai [DAS
režimas] bus nustatytas į padėtį [Įjungti] arba [Išjungta].)
-- DAS : Dinaminis veiksmo sinchronizavimas
yy [Juodos spalvos stabilizavimas]: Reguliuojant tamsumo lygius,
tamsiame ekrane galima aiškiau matyti objektus. Didinant vertę
[Juodos spalvos stabilizavimas] , ekrane pašviesinami žemi
pilkumo lygiai. (Tamsiame žaidimo ekrane galite lengvai atskirti
objektus.) Mažinant vertę [Juodos spalvos stabilizavimas] , ekrane
patamsinami žemi pilkumo lygiai ir padidinamas dinaminis
kontrastas.
-- Galite sukonfigūruoti išsamius parinkties [Žaidimų režimas]
nustatymus, tai atliksite pasinaudoję nuotolinio valdymo pulto
mygtuku.
-- Galite nustatyti [DAS režimas] tik tada, kai vertikalios įvesties
dažnis yra 50 Hz / 60 Hz.
-- Kai yra įjungtas [PIP], [DAS režimas] parinktis negalima.
(Priklauso nuo modelio)
Vaizdo parametrų nustatymas iš naujo
(Nuostatos) [Vaizdas] [Vaizdo režimo nustatymai]
[Vaizdo atstatymas]
Atstato vartotojo pasirinktus vaizdo parametrus. Atstatomi visi vaizdo
režimai. Pasirinkite vaizdo režimą, kurį norite atstatyti.
Energijos taupymas naudojimas
(Nuostatos) [Vaizdas]
[Energijos taupymas]
Sureguliavus didžiausią ekrano šviesumą sumažinamos energijos
sąnaudos.
yy [Išjungta]: Išjungia energijos taupymą.
yy [Minimalus] / [Vidutinis] / [Maksimalus]: Pritaiko iš anksto
nustatytą energijos taupymą.
yy [Ekrano išjungimas]: Ekranas išjungiamas ir leidžiamas tik garsas.
Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį nuotolinio
valdymo pulto mygtuką (ne maitinimo mygtuką).
yy Atsižvelgiant į
[Energijos taupymas] ([Maksimalus]), gali
nepavykti sureguliuoti [Foninis apšvietimas].
Tokiu atveju eikite į (Nuostatos) [Vaizdas]
[Energijos taupymas] ir nustatykite į [Išjungta] arba
[Minimalus].
12
Komfortiško vaizdo akims režimas
funkcijos naudojimas
yy Įjungta: Ekrano spalvų temperatūra reguliuojama automatiškai.
yy Išjungta: Išjungiama [Komfortiško vaizdo akims režimas] funkcija.
Garso režimo pasirinkimas
(Nuostatos) [Garsas] [Garso režimo nustatymai]
[Garso režimas]
Nustato optimalų TV garso lygį pagal pasirinktą garso režimą.
yy [Standartinis]: Optimizuoja garsą visų tipų turiniui.
yy [Aiškus balsas]: Padidinamas balso, sklindančio iš televizoriaus,
aiškumas.
yy [Muzika]: (Priklauso nuo modelio) Optimizuoja garsą muzikai.
yy [Kinas]: Optimizuoja garsą filmams.
yy [Sportas]: (Priklauso nuo modelio) Optimizuoja garsą sportui.
yy [Žaidimai]: Optimizuoja garsą žaidimams.
Garso balanso reguliavimas
(Nuostatos) [Garsas] [Garso režimo nustatymai]
[Balansas]
Galite reguliuoti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio garsą.
(Nuostatos) [Garsas] [Garso režimo nustatymai]
Vartotojas gali pasirinkti įvairius garso efektus.
yy [Virtualus erdvinis garsas]: Mėgaukitės įtraukiančiu garsu su
virtualaus kelių kanalų erdvinio garso efektu.
yy [Glodintuvas]: Galite nustatyti norimą garsą tiesiogiai reguliuodami
glodintuvą.
yy [Atstatymas]: Galite atstatyti garso efektų nustatymus.
yy Galima tik tuo atveju, jei [Garso režimas] nustatyta kaip
[Standartinis].
LIETUVIŲ K.
(Nuostatos) [Vaizdas] [Papildomos nuostatos]
[Komfortiško vaizdo akims režimas]
Jei įjungsite šią funkciją, automatiškai bus koreguojama spalvų
temperatūra, kad būtų sumažintas akių ištempimas.
Garso efektų funkcijos naudojimas
Garso ir vaizdo sinchronizavimas
(Nuostatos) [Garsas] [AV sinchr. reguliavimas]
(Priklauso nuo modelio)
Sinchronizuojamas vaizdas ir garsas, kai tik jie nesutampa. Jei
nustatysite parinktį [AV sinchr. reguliavimas] kaip Įjungti, galėsite
nustatyti garso išvestį (TV garsiakalbius) pagal ekrano vaizdą.
yy Jei pasirinksite [Apėjimas], bus atkuriami transliuojami signalai
arba garsas iš išorinių įrenginių be garso vėlavimo. Garsas gali būti
atkuriamas anksčiau nei vaizdas, nes TV vaizdo įvestis apdorojama
ilgiau.
Automatinis USB paleidimas nustatymas
(Nuostatos) [Bendra] [USB AutoRun]
Leiskite nuotraukas arba vaizdo įrašus iš USB automatiškai, kai
televizorius įjungiamas arba prijungiamas USB.
yy [Išjungta]: Išjungti [USB AutoRun].
yy [Vaizdo įrašai]: Automatiškai iš USB leidžiami vaizdo įrašai.
yy [Nuotraukos]: Automatiškai iš USB leidžiamos nuotraukos.
yy Paeiliui leidžiami tik viršutiniame USB įrenginio aplanke esantys
failai.
yy Leisdami paspauskite nuotolinio valdymo pulto
arba
mygtuką, kad išjungtumėte šią funkciją.
yy Jei failai yra netinkami arba sugadinti, prieš grįžtant į ankstesnę
įvesties būseną rodoma šis pranešimas: „[Ši byla yra netinkama.]“
yy Kai USB įrenginys yra prijungiamas iš naujo po atjungimo leidžiant
vaizdo įrašus, peržiūrėjimas tęsiamas automatiškai ir vaizdo įrašas
rodomas nuo paskutinės žiūrėtos vietos (taikoma tik pirmam
vaizdo įrašui).
13
LIETUVIŲ K.
SIMPLINK naudojimas
SIMPLINK funkcijų apibūdinimas
(Priklauso nuo modelio)
SIMPLINK – tai funkcija, suteikianti galimybę patogiai valdyti ir
tvarkyti įvairius multimedijos įrenginius per SIMPLINK meniu,
naudojant tik televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
yy Tiesioginis paleidimas: Iškart paleidžia multimedijos įrenginio
turinį per televizorių.
yy Įrenginių valdymas su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu:
Valdo multimedijos įrenginį televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu.
yy Pagrindinis maitinimas išjungtas: Jei [Automatinis galios
sinchronizavimas] nustatote į Įjungti pasirinkę SIMPLINK
nustatymus ir išjungiate televizorių, prie televizoriaus per
SIMPLINK prijungti įrenginiai taip pat išjungiami.
yy Pagrindinis maitinimas įjungtas: Jei [Automatinis galios
sinchronizavimas] nustatoma į Įjungti pasirinkus SIMPLINK
nustatymus, įjungiami ir kiti su SIMPLINK susieti įrenginiai.
(Elgsena gali skirtis priklausomai nuo prijungto įrenginio.)
yy [Garsiakalbis]: (Priklauso nuo modelio) Pasirinkite namų kino
sistemos arba televizoriaus garsiakalbį.
1
Sujunkite televizoriaus
terminalą ir SIMPLINK įrenginio
HDMI išvesties terminalą HDMI laidu.
2 Pasirinkite (Nuostatos) [Bendra] [SIMPLINK]. Rodomas
SIMPLINK meniu langas.
3 SIMPLINK nustatymų lange pasirinkite SIMPLINK funkcijos
nustatymą [Įjungti].
4 Sukonfigūruokite [Automatinis galios sinchronizavimas]
nustatymus į padėtį Įjungti arba Išjungti.
5 SIMPLINK meniu lange pasirinkite įrenginį, kurį pageidaujate
valdyti.
yy Taip pat galite nustatyti SIMPLINK pasirinkę (Pagrindinis)
[Įvestys] [SIMPLINK].
yy Ši funkcija suderinama tik su įrenginiais, pažymėtais SIMPLINK
logotipu.
yy Norint naudoti SIMPLINK funkciją, reikalingas didelio greičio
HDMI® laidas (su pridėta CEC (vartotojo elektroninės įrangos
valdymo) funkcija). Didelio greičio HDMI® laiduose prijungtas
kaištis Nr. 13, skirtas informacijai iš vieno įrenginio į kitą perduoti.
yy Perjungus kitą įvestį SIMPLINK įrenginys sustabdomas.
yy Jei kartu naudojamas trečiosios šalies įrenginys su HDMI-CEC
funkcija, SIMPLINK įrenginys gali veikti netinkamai.
yy Jei pasirenkate ar leidžiate laikmenas įrenginiu su namų kino
funkcija, automatiškai prijungiamos [HT kolonėlės] (Garsiakalbis).
Norint nustatyti slaptažodį
(Nuostatos) [Sauga] [Nustatyti slaptažodį]
Nustatomas ar keičiamas televizoriaus slaptažodis.
yy Pradinis slaptažodis nustatytas kaip ‘0000’.
yy Jei pasirinkta šalis yra Prancūzija, slaptažodis yra ne ‘0000’, bet
‘1234’.
yy Kai pasirinkta šalis Prancūzija, negalima nustatyti slaptažodžio
‘0000’.
Gamyklinių parametrų atstatymas
(Nuostatos) [Bendra] [Pradinių nustatymų
nustatymas iš naujo]
Ištrinama visa saugoma informacija ir atstatomi TV nustatymai.
Televizorius išsijungia ir vėl įsijungia, visi nustatymai atstatomi.
yy Kai naudojamas nustatymas [Užrakinti sistemą], rodomas
iškylantysis langas, kuriame prašoma slaptažodžio.
yy Neišjunkite maitinimo paleidžiant.
USB įrenginio atjungimas
Pasirinkite prijungtą USB iš (Pagrindinis) [Įvestys] ir pasirinkti
mygtuką [Atjungti] , kad atjungtumėte USB talpyklos įrenginį.
Pasirodžius pranešimui, kad USB įrenginys atjungtas, ištraukite
įrenginį iš televizoriaus.
yy Pasirinkus atjungti USB įrenginį, jo nuskaityti nebegalima.
Ištraukite USB atmintinę ir vėl ją prijunkite.
14
Palaikomi vaizdo formatai
yy Jei USB talpyklos įrenginyje įtaisyta automatinio atpažinimo
programa arba naudojama sava tvarkyklė, jis gali neveikti.
yy Kai kurie USB talpyklos įrenginiai gali neveikti ar veikti netinkamai.
yy Naudokite tik USB talpyklos įrenginius, suformatuotus naudojant
„Windows“ failų sistemą FAT32 ar NTFS.
yy Naudojant išorinius USB HDD įrenginius, rekomenduojama rinktis
įrenginius su mažesne nei 5 V nominalia įtampa ir mažesne nei 500
mA nominalia srove.
yy Rekomenduojama naudoti 32 GB ar mažesnės talpos USB
atmintines ir 2 TB ar mažesnės talpos USB HDD įrenginius.
yy Jei USB HDD įrenginys su energijos taupymo funkcija veikia
netinkamai, išjunkite ir vėl įjunkite maitinimą. Daugiau
informacijos rasite USB HDD įrenginio vartotojo vadove.
yy USB talpyklos įrenginyje esantys duomenys gali būti pažeisti, tad
nepamirškite kituose įrenginiuose sukurti atsarginių svarbių failų
kopijų. Duomenų priežiūra – vartotojo atsakomybė, gamintojas už
duomenų praradimus neatsako.
yy Maksimalus : 1 920 x 1 080, 30p (tik „Motion JPEG“ 640 x 480, 30p)
Mano medijos palaikomi failai
yy Maksimalus duomenų perdavimo greitis : 20 Mbps (megabitų per
sekundę)
yy Palaikomi išorinių subtitrų formatai : *.smi, *.srt, *.sub
(„MicroDVD“, „SubViewer1.0/2.0“), *.ass, *.ssa, *.txt („TMplayer“),
*.psb („PowerDivX“)
Pailginimas
Vaizdas
.asf, .wmv
Garsas
Vaizdas
.avi
Garsas
Vaizdas
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Garsas
Vaizdas
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
Garsas
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
.mkv
Garsas
„motion
JPEG“
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
Garsas
Vaizdas
Garsas
Kodekas
MPEG-4 2 dalis, „Xvid“, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA standartinis, WMA9 („Pro“),
MP3, AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 2 dalis, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 I
sluoksnis, MPEG-1 II sluoksnis, „Dolby
Digital“, MPEG-1 III sluoksnis (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 I sluoksnis, MPEG-1 II
sluoksnis, MPEG-1 III sluoksnis (MP3),
„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“,
AAC, HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
„Dolby Digital“, MPEG-1 I sluoksnis,
MPEG-1 II sluoksnis, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 2 dalis, Xvid, H.264/
AVC
AAC, MPEG-1 III sluoksnis (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 2 dalis, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, „Dolby Digital“, MPEG-1 III
sluoksnis (MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 I sluoksnis, MPEG-1 II
sluoksnis, „Dolby Digital“, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
„Sorenson“ H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 2 dalis
AAC, AMR(NB/WB)
LIETUVIŲ K.
USB atmintinės naudojimas – įspėjimas
15
Palaikomi garso formatai
Failo
formatas
LIETUVIŲ K.
mp3
AAC
M4A
WAV
WMA
WMA 10
Pro
OGG
16
Elementas
Palaikomi nuotraukų formatai
Informacija
Sparta bitais
32 ~ 320 Kbps
Pavyzdžio dažnis 16 kHz ~ 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, 2 sluoksnis, 3
Palaiko
sluoksnis
Sparta bitais
Laisvas formatas
Pavyzdžio dažnis 8 kHz ~ 48 kHz
Palaiko
ADIF, ADTS
Sparta bitais
Laisvas formatas
Pavyzdžio dažnis 8 kHz ~ 48 kHz
Palaiko
MPEG-4
Sparta bitais
64 kbps ~ 1,5 Mbps
Pavyzdžio dažnis 8 kHz ~ 48 kHz
Palaiko
LPCM
Gylis bitais
8 bitų / 16 bitų / 24 bitų
Sparta bitais
128 ~ 320 Kbps
Pavyzdžio dažnis 8 kHz ~ 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9
Palaiko
standartinis
Sparta bitais
~768 Kbps
M0: iki 2 kanalų, 48 kHz (Išskyrus
LBR režimą),
Kanalo /
pavyzdžio dažnis M1 : iki 5.1 kanalų, 48 kHz,
M2 : iki 5.1 kanalų, 96 kHz
Palaiko
WMA 10 Pro
Sparta bitais
64 ~ 320 Kbps
Pavyzdžio dažnis 8 kHz ~ 48 kHz
Palaiko
Vorbis
Failo
formatas
Elementas
Raiška
SOF0: „Baseline“
Galimas failo
SOF1: Išplėstinis nuoseklusis
tipas
SOF2: Progresinis
Minimalus: 64 (P) x 64 (A)
jpeg, jpg, jpe
Maksimalus (Įprastas tipas):
Nuotraukos
15 360 (P) x 8 640 (A)
dydis
Maksimalus (Progresinis tipas) :
1 920 (P) x 1 440 (A)
Nuotraukos Minimalus: 64 (P) x 64 (A)
BMP
dydis
Maksimalus : 9 600 (P) x 6 400 (A)
Galimas failo Persidengiantis,
tipas
Nepersidengiantis
Minimalus: 64 (P) x 64 (A)
Maksimalus (Persidengiantis):
PNG
Nuotraukos
1 200 (P) x 800 (A)
dydis
Maksimalus (Nepersidengiantis):
9 600 (P) x 6 400 (A)
* Parodyti BMP ir PNG formato failus gali užtrukti ilgiau nei JPEG
formato failus.
Peržiūrėti internetinį
vadovą
Norėdami peržiūrėti išsamų vartotojo vadovą, apsilankykite www.
lg.com.
Techninė priežiūra
Televizoriaus valymas
yy Prieš pradėdami būtinai išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo
kabelį ir visus kitus kabelius.
yy Jei ilgą laiką televizorius bus paliktas be priežiūros ir
nenaudojamas, atjunkite maitinimo kabelį iš sieninio elektros lizdo,
kad išvengtumėte galimos žalos dėl žaibo ar elektros energijos
pertrūkių.
Ekranas, rėmas, korpusas ir stovas
Norėdami nuvalyti dulkes, nušluostykite paviršių sausu, švariu ir
minkštu audiniu.
Norėdami pašalinti didelius nešvarumus, nušluostykite paviršių
švariame vandenyje arba praskiestame švelniame valiklyje sudrėkintu
audiniu. Tuomet iškart nušluostykite sausu audiniu.
yy Visada stenkitės neliesti ekrano, kad jo nepažeistumėte.
yy Nespauskite, netrinkite ir nedaužykite ekrano paviršiaus nagais
ar aštriu daiktu, nes galite subraižyti ekraną ir sukelti vaizdo
iškraipymus.
yy Nenaudokite chemikalų, nes jie gali sugadinti gaminį.
yy Nepurkškite ant paviršiaus skysčių. Jei į televizorių pateks vandens,
gali kilti gaisras, elektros smūgis arba gedimas.
Maitinimo laidas
Reguliariai šalinkite susikaupusias dulkes ir purvą nuo maitinimo
kabelio.
Kaip išvengti „vaizdo įsirėžimo“
arba „išdeginimo“ televizoriaus
ekrane
Nepavyksta valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
yy Patikrinkite gaminio nuotolinio valdymo jutiklį ir pabandykite dar
kartą.
yy Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra
kliūčių.
yy Patikrinkite, ar baterijos dar veikia ir yra tinkamai įdėtos ( prie
, prie ).
Nėra nei vaizdo, nei garso.
LIETUVIŲ K.
Reguliariai valykite savo televizorių, kad užtikrintumėte geriausią jo
veikimą ir pailgintumėte eksploatavimo trukmę.
Lokalizuoti gedimą
yy Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas.
yy Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į sieninį elektros lizdą.
yy Patikrinkite, ar nėra problemų dėl sieninio elektros lizdo,
prijungdami prie jo kitus gaminius.
Televizorius netikėtai išsijungia.
yy Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Gali būti pertrauktas
elektros tiekimas.
yy Patikrinkite, ar su laiku susijusiose nuostatose nėra aktyvinta
automatinio išsijungimo funkcija.
yy Jei įjungus televizorių jis negaus jokio signalo, po 15 minučių
televizorius išsijungs automatiškai.
Jungiantis prie kompiuterio (HDMI), neaptinkama signalo.
yy Išjunkite / įjunkite TV naudodami nuotolinio valdymo pultą.
yy Iš naujo prijunkite HDMI kabelį.
yy Perkraukite kompiuterį, kai TV yra įjungtas.
Kai TV išjungiamas automatiškai.
yy Jei yra nustatytas [Laikmačio maitinimas įjungtas], jūsų TV
automatiškai įsijungs nustatytu laiku ir taip pat automatiškai
išsijungs, jei 2 valandas nieko nedarysite.
yy Norėdami išjungti šią funkciją, naudodami nuotolinio valdymo
pultą eikite į (Nuostatos) [Laikmačiai] [Laikmačio
maitinimas įjungtas] [Automatinis maitinimo išjungimas po 2
val.] Išjungti.
yy Jei televizoriaus ekranas ilgą laiką rodo fiksuotą vaizdą, tas vaizdas
gali įsirėžti ir tapti nuolatiniu defektu ekrane. Tokiam „vaizdo
įsirėžimui“ arba „išdeginimui“ garantija neteikiama.
yy Jei televizoriaus vaizdo formatas ilgam laikui yra nustatytas kaip
4:3, ekrane gali atsirasti tokio dydžio vaizdo įsirėžimas.
yy Venkite, kad ekrane ilgą laiką (skystųjų kristalų ekrane – 2 ar
daugiau valandų) būtų rodomas nejudantis vaizdas, kad jame
vaizdas neįsirėžtų.
17
Specifikacijos
Atnaujinus šio gaminio funkcijas, ankščiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Matmenys (P x A x G) (mm)
Svoris (kg)
LIETUVIŲ K.
Su stovu
Be stovo
Su stovu
Be stovo
Energijos vartojimas
(Numatytosios
sąlygos)
24TL520U
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL520V
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
Modelis
28TL520V
649,4 x 420 x 150,1
649,4 x 393,8 x 61,4
4,55
4,5
28 W
19 V
1,6 A
24TL510U
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL510V
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL510V
649,4 x 447,8 x 187,5
649,4 x 393,8 x 61,4
4,95
4,5
28 W
19 V
1,6 A
28TN525V
28TN515V
649,5 x 420,9 x 150,0
649,5 x 448,3 x 187,5
649,5 x 394,3 x 78,4
649,5 x 394,3 x 78,4
3,57
3,88
3,53
3,53
28 W
28 W
19 V
19 V
1,6 A
1,6 A
24/28TL520*,24/28TL510*
Gamintojas: Lien Chang
Modelis: LCAP16A-E
AC / DC adapteris
Gamintojas: Honor
Modelis: ADS-40FSG-19 19032GPG
Įvestis: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Išvestis: DC 19 V
1,7 A
CI modulio dydis (P x A x G)
Aplinkos sąlygos
18
Maitinimas
Veikimo temperatūra
Drėgnumas naudojimo vietoje
Laikymo temperatūra
Drėgnumas laikymo vietoje
28TN525V, 28TN515V
Gamintojas: Lien Chang
Modelis: LCAP16A-E, LCAP21A
Gamintojas: Honor
Modelis: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Įvestis: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Išvestis: DC 19 V
1,7 A
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Nuo 0 °C iki 40 °C
Mažiau nei 80 %
Nuo -20 °C iki 60 °C
Mažiau nei 85 %
(Priklauso nuo šalies)
Palydovas
DVB-S/S2*
Programų aprėptis
950 ~ 2150 Mhz
Maksimalus saugomų programų
skaičius
6000
Išorinės antenos impedansas
Kabelinė
Analoginė televizija
Antžeminė / Kabelinė
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
LIETUVIŲ K.
Televizijos sistema
Skaitmeninė televizija
Antžeminė
DVB-T
DVB-T2*
VHF III: 174 ~ 230 Mhz
UHF IV: 470 ~ 606 Mhz
UHF V: 606 ~ 862 Mhz
S diapazonas II: 230 ~ 300 Mhz
S diapazonas III: 300 ~ 470 Mhz
2000
75 Ω
* Tik DVB-T2/C/S2 palaikantys modeliai.
19
HDMI-PC palaikomas režimas
HDMI-DTV palaikomas režimas
LIETUVIŲ K.
Raiška
Horizontalusis
dažnis (kHz)
Vertikalusis dažnis
(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1 280 x 800
49,702
59,810
1 366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
800 x 600
1 024 x 768
Raiška
720 x 480
720 x 576
1 280 x 720
1 920 x 1 080i
PASTABA
yy Optimali ekrano skiriamoji geba: 1 366 x 768, 60 Hz.
yy Optimalus visų režimų sinchronizavimas pasiekiamas, kai
vertikalus dažnis yra 60 Hz.
20
1 920 x 1 080p
Horizontalusis
dažnis (kHz)
31,469
31,500
31,250
Vertikalusis dažnis
(Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
ĮSPĖJIMAS!
LIETUVIŲ K.
Niekada nedėkite televizoriaus ant nestabilaus paviršiaus.
Televizorius gali nukristi ir asmenims gali grėsti rimti ar mirtini
sužeidimai. Daugybės sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti
pasirūpinus paprastomis atsargumo priemonėmis:
yy Reikia naudoti televizorių gamintojų rekomenduojamas spintas
arba stovus.
yy Reikia naudoti tik saugią televizoriaus atramą užtikrinančius
baldus.
yy Būtina užtikrinti, kad televizoriaus kraštai neišsikiša už atraminių
baldų.
yy Negalima dėti televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, indų
spintos ar knygų lentynos) nepritvirtinus baldų ar televizoriaus
prie tinkamų atramų.
yy Negalima dėti televizoriaus ant audinio ar kitų medžiagų, kurios
skirtų televizorių ir atitinkamą atraminį paviršių.
yy Vaikus būtina įspėti apie lipimo ant baldų pavojų, kad jie
nebandytų pasiekti televizoriaus ar valdymo pulto.
Jei pasiliekate ir į kitą vietą pernešate seną televizorių, jam taikomi
tokie patys įspėjimai.
Simboliai
Reiškia kintamąją srovę (AC).
Reiškia pastoviąją srovę (DC).
Reiškia II klasės įrangą.
Reiškia parengties būseną.
Reiškia „ĮJUNGTA“ (maitinimą).
Reiškia pavojingą įtampą.
21
Gaminio modelis ir serijos numeris yra nurodyti ant
gaminio galinės dalies ir vienos pusės.
Užsirašykite juos žemiau, jei jums kada nors reikės
techninės priežiūros.
Modelis
Serijos nr.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising