LG | 25UM65 | User manual | LG 25UM65 Руководство пользователя

LG 25UM65 Руководство пользователя
Naudotojo vadovas
IPS LED MONITORIUS
(LED MONITORIUS)
Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite saugos
instrukcijas.
IPS LED Monitorių (LED Monitorių) modelių sąrašas
25UM64
25UM65
34UM64
34UM65
www.lg.com
LIETUVIŲ K.
2
TURINYS
TURINYS
3
LICENCIJA
24
LG MONITORIAUS
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
ĮDIEGIMAS
4
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
4
Gaminio dalys
5
Gaminio ir mygtukų aprašymas
26
NAUDOTOJO NUSTATYMAI
6
- Valdymo mygtuko naudojimas
26
Pagrindinio meniu aktyvavimas.
7
- Įvesties jungtis
26
- Pagrindinio meniu funkcijos
8
Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas
27
Naudotojo nustatymai
9
Monitoriaus montavimas
27
- Meniu nustatymai
9
- Stovo montavimas
28
- Formatas
12
- Stovo nuėmimas
29
- Funkcija
15
- Laikymas ant stalo
30
- PBP
16
- Kampo reguliavimas
31
- Vaizdas
17
- Kabelių tvarkymas
32
- Spalvos
- Prie sienos montuojamo laikiklio
33
- Nustatymai
34
- Atstatymas
35
- Skaitymas
36
TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS
38
GAMINIO SPECIFIKACIJOS
40
Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto
18
montavimas
18
- Montavimas ant sienos
20
- „Kensington“ užrakto naudojimas
21
MONITORIAUS NAUDOJIMAS
21
Prisijungimas prie kompiuterio
21
- DVI jungtis
22
- HDMI jungtis
22
- „DisplayPort“ ekrano prievado jungtis
23
Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių
23
- HDMI jungtis
23
Išorinių įrenginių prijungimas
23
- Ausinių prijungimas
nustatytas režimas, DVI-D / HDMI /
kompiuterio „DisplayPort“)
40
HDMI sinchronizavimas (vaizdas)
40
Maitinimo LED indikatorius
41
TINKAMA PADĖTIS
41
Tinkama laikysena naudojant monitorių
Licencija
Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę
www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
VESA, VESA logotipas, ekrano prievado suderinamumo logotipas ir dvejopo
režimo šaltinio ekrano prievado
suderinamumo logotipas yra registruotieji „Video Electronics Standards
Association“ prekės ženklai.
LIETUVIŲ K.
LICENCIJA
3
LIETUVIŲ K.
4
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Gaminio dalys
Prieš naudodami gaminį patikrinkite, ar dėžėje yra visi komponentai. Jei trūksta kurių nors komponentų,
kreipkitės į parduotuvę, kur įsigijote šį gaminį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad gaminys ir susiję komponentai
gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
arba
Kompaktinis
diskas(Naudotojo vadovo
/ Programinės įrangos) /
vadovas / kortelės
Maitinimo laidas
AC / DC adapteris
(Priklausomai nuo šalies)
AC / DC adapteris
(Priklausomai nuo šalies)
HDMI laidaCDs
25UM65
25UM64
Stovo pagrindas
Stovo korpusas
Varžtų gaubtas
Du varžtai
(M4 x 10)
Stovo korpusas
Varžtų gaubtas
Du varžtai
(M4 x 10)
34UM65
34UM64
Stovo pagrindas
DĖMESIO
y y Visada naudokite tik originalius komponentus, kad užtikrintumėte saugumą ir tinkamas gaminio
eksploatacijos ypatybes.
y y Bet kokiai žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
y y Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
y y Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio pranešimo,
kad būtų pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
y y Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje, internetinėje parduotuvėje
arba susisiekite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš kurios pirkote gaminį.
y y Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.
Gaminio ir mygtukų aprašymas
25UM65
25UM64
Maitinimo indikatorius
aitinimas
y y Įjungta: m
įjungtas
aitinimas
y y Išjungta: m
išjungtas
PASTABA
y y Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.
Valdymo
mygtukas
LIETUVIŲ K.
PASTABA
5
6
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
34UM64
LIETUVIŲ K.
34UM65
Maitinimo indikatorius
aitinimas
y y Įjungta: m
įjungtas
y y Išjungta: maitinimas
išjungtas
Valdymo
mygtukas
PASTABA
y y Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.
Valdymo mygtuko naudojimas
Paspaudę valdymo mygtuką arba pirštu pasukę jį į kairę / dešinę, galėsite lengvai valdyti monitoriaus
funkcijas.
Pagrindinės funkcijos
◄/►
Maitinimo
įjungimas
Norėdami įjungti monitorių, pirštu paspauskite valdymo mygtuką.
Maitinimo
išjungimas
Norėdami išjungti monitorių, pirštu paspauskite ir palaikykite
valdymo mygtuką.
Garsumo
Valdymo mygtuką pasukę į kairę arba dešinę galėsite nustatyti
reguliavimas garsumą.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
7
Įvesties jungtis
LIETUVIŲ K.
25UM65
25UM64
DVI-D IN
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
H/P
HDMI IN 2
34UM64
AUDIO IN
(PC)
HDMI IN 2
34UM65
DVI-D IN
DC-IN
(19 V
)
DP IN
HDMI IN 1
H/P
LIETUVIŲ K.
8
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Monitoriaus statymas į kitą
vietą ir kėlimas
Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate,
laikykitės šių nurodymų, kad nesubraižytumėte
arba nesugadintumėte monitoriaus bei
užtikrintumėte saugų monitoriaus perkėlimą
(taikoma visų dydžių ir formų monitoriams).
y y Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje,
rekomenduojama jį laikyti originalioje dėžėje
arba pakuotėje.
y y Prieš judindami arba keldami monitorių,
atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laidus.
y y Tvirtai laikykite monitorių už jo šonų ir apačios.
Nelaikykite skydelio.
y y Kai laikote monitorių, ekranas turi būti
nukreiptas nuo jūsų, kad jo nesubraižytumėte.
y y Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir
per daug nepurtyti.
y y Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite
ir nepasukite į šonus – visada laikykite jį
tiesiai.
DĖMESIO
y y Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai
įmanoma.
- - Taip galite sugadinti ekraną arba dalį
pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.
y y Jei monitoriaus skydelį naudojate be stovo
pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti
sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali
nukristi, taip jis gali būti sugadintas arba
ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti
sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Monitoriaus montavimas
3 Įsukite du varžtus į stovo pagrindo galinę pusę
DĖMESIO
y y Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti
monitorių. Garantija negalios tokiu būdu
sugadintam gaminiui.
y y Jei monitoriaus skydelį naudojate be stovo
pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti
sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali
nukristi, taip jis gali būti sugadintas arba
ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti
sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.
25UM64
1 Padėkite monitorių ekranu į apačią.
DĖMESIO
y y Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų,
apdenkite paviršių minkštu audeklu.
2 Patikrinkite stovo korpuso (priekio, galinės
dalies) padėtį ir pritvirtinkite stovo korpusą ant
stovo vyrio.
Stovo vyris
Stovo korpusas
Varžtų gaubtas
LIETUVIŲ K.
ir uždėkite varžtų gaubtą.
Stovo montavimas
25UM65
9
10
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
LIETUVIŲ K.
4 Stovo pagrindą pritvirtinkite prie stovo
korpuso. Sukdami į dešinę prie stovo korpuso
pritvirtinkite varžtus.
Stovo korpusas
Stovo
pagrindas
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
34UM65
34UM64
11
arba
LIETUVIŲ K.
1 Padėkite monitorių ekranu į apačią.
100 mm
Stovo vyris
Varžtų gaubtas
DĖMESIO
y y Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų,
apdenkite paviršių minkštu audeklu.
2 Stovo pagrindą pritvirtinkite prie stovo vyrio
kaip parodyta iliustracijoje. Įsukite du varžtus į
stovo pagrindo galinę pusę ir uždėkite varžtų
gaubtą.
Stovo pagrindas
120 mm
DĖMESIO
y y Stovo aukštis reguliuojamas 20 mm.
y y Kai stovo pagrindą pritvirtinate prie stovo
vyrio, prisukdami varžtus būtinai rankomis
laikykite stovo pagrindą. Kitu atveju gaminys
gali nukristi ir sužeisti jus arba gali būti
sugadintas.
y
y Būkite atsargūs ir nesusižeiskite rankų į
varžtų gaubtų kraštus.
12
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
LIETUVIŲ K.
Stovo nuėmimas
DĖMESIO
y y Šiame dokumente esančiuose paveikslėliuose
vaizduojamos įprastos procedūros, todėl jos
gali skirtis nuo paties gaminio.
y y Neneškite monitoriaus apversto, kai jį laikote
tik už stovo pagrindo. Monitorius gali nukristi
nuo stovo ir taip galite susižeisti.
y y Keliant ar pernešant monitorių, nelieskite jo
ekrano. Monitoriaus ekraną veikianti jėga gali
jį pažeisti.
y y Jei monitoriaus skydelį naudojate be stovo
pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti
sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali
nukristi, taip jis gali būti sugadintas arba ką
nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.
25UM65
25UM64
1 Padėkite monitorių ekranu į apačią.
DĖMESIO
y y Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų,
apdenkite paviršių minkštu audeklu.
2 Norėdami nuimti stovo pagrindą nuo stovo
korpuso, stovo pagrinde esančius varžtus
sukite į kairę.
Stovo korpusas
Stovo
pagrindas
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
13
3 Norėdami nuimti varžtų gaubtą nuo stovo
Stovo korpusas
Stovo vyris
Varžtų gaubtas
LIETUVIŲ K.
korpuso, jį pakelkite. Nuo stovo korpuso
galinėje pusėje esančius varžtus galite atsukti
atsuktuvu ir, kaip parodyta iliustracijoje, nuo
stovo vyrio nuimti stovo korpusą.
14
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
LIETUVIŲ K.
34UM65
34UM64
1 Padėkite monitorių ekranu į apačią.
Stovo pagrindas
DĖMESIO
y y Norėdami apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų,
apdenkite paviršių minkštu audeklu.
2 Kaip parodyta iliustracijoje nuo stovo pagrindo
nuimkite varžtų gaubtą, tuomet, kad nuo vyrio
nuimtumėte stovo pagrindą, išsukite galinėje
pusėje esančius du varžtus.
DĖMESIO
y y Atsukant varžtus ir stovo pagrindą nuimant
nuo vyrio būtinai rankomis laikykite stovo
pagrindą. Kitu atveju gaminys gali nukristi ir
sužeisti jus arba gali būti sugadintas.
Varžtų gaubtas
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
15
2 Maitinimo adapterį prijunkite prie monitoriaus, o
Laikymas ant stalo
stalo. Palikite bent 10 cm tarpą iki sienos, kad
užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.
maitinimo laido kištuką įkiškite į sieninį lizdą.
25UM65
25UM64
25UM64
25UM65
10 cm
10 cm
10 cm
34UM65
arba
10 cm
34UM65
34UM64
34UM64
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
3 Norėdami įjungti monitorių, paspauskite jo
apačioje esantį valdymo mygtuką.
DĖMESIO
y y Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar
montuodami monitorių. Kyla elektros smūgio
pavojus.
LIETUVIŲ K.
1 Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant
16
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
LIETUVIŲ K.
Kampo reguliavimas
ĮSPĖJIMAS
1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių
2
nustatykite į vertikalią padėtį.
Reguliuokite ekrano kampą.
Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5°
iki 20° kampu, kad būtų patogu į jį žiūrėti.
25UM65
y y Reguliuojant kampą, stovo nelaikykite kaip
parodyta kitoje instrukcijoje. Galite susižeisti
pirštus.
25UM65
25UM64
20
25UM64
20
-5
20
34UM65
-5
34UM64
20
Priekis
Galas
Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5°
iki 15° kampu, kad būtų patogu į jį žiūrėti.
34UM65
34UM64
15
Galas
-5
-5
20
-5
y y Būkite atsargūs, nelieskite ir nespauskite
ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.
25UM65
25UM64
34UM65
34UM64
Priekis
-5
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Kabelių tvarkymas
25UM65
25UM64
34UM65
34UM64
PASTABA
y y Kaip pavaizduota iliustracijoje, kabelius gali
įtraukti vyrių sritis, todėl juos tvarkydami būkite
atsargūs.
34UM65
34UM64
LIETUVIŲ K.
Kabelio laikikliu sutvarkykite stovo pagrinde
esančius kabelius, kaip pavaizduota iliustracijoje.
17
LIETUVIŲ K.
18
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Prie sienos montuojamo laikiklio
montavimas
Šis monitorius atitinka prie sienos montuojamų
laikiklių ar kitų suderinamų įrenginių specifikacijas.
1 Padėkite monitorių ekranu į apačią. Norėdami
apsaugoti ekraną nuo įbrėžimų, apdenkite
paviršių minkštu audeklu.
2 Pritvirtinkite skaidrią plokštę prie monitoriaus
galo ir sulygiuokite ją su varžtų angomis. (Tik
34UM65, 34UM64)
Montavimas ant sienos
Monitorių montuokite bent jau 10 cm atstumu nuo
sienos ir palikite apie 10 cm tarpą ties kiekviena
monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama
ventiliacija. Detalias montavimo instrukcijas galite
gauti vietinėje mažmeninės prekybos parduotuvėje.
Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio
montavimo ir nustatymo instrukcijas rasite vadove.
Skaidri plokštė
(PET plokštė)
10 cm
10 cm
3 Prie sienos montuojamą laikiklį uždėkite ant
4
monitoriaus ir sulygiuokite jį su varžtų skylėmis.
Norėdami laikiklį pritvirtinti prie monitoriaus,
atsuktuvu prisukite 4 varžtus.
Prie sienos
montuojamas laikiklis
10 cm
10 cm
Norėdami montuoti monitorių prie sienos,
pritvirtinkite prie sienos montuojamą laikiklį
(užsakomas atskirai) prie monitoriaus galo.
Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis
tinkamai užsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.
1 Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio
varžtus, galite pažeisti gaminio vidų.
2 VESA standarto neatitinkantys varžtai
gali sugadinti gaminį ir jis gali nukristi.
„LG Electronics“ neatsako už nelaimingus
atsitikimus, kuriuos gali sąlygoti nestandartiniai
varžtai.
PASTABA
y y Ant sienos montuojamas laikiklis yra
parduodamas atskirai.
y y Daugiau informacijos apie montavimą rasite
ant sienos montuojamo laikiklio montavimo
vadove.
y y Prie sienos montuodami laikiklį pasistenkite
nenaudoti per daug jėgos, nes taip galite
pažeisti ekraną
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
Modelis
34UM65
34UM64
75 x 75
100 x 100
M4 x 10 mm
4
RW120
y y Tvirtinimo prie sienos sistema (A x B)
A
B
PASTABA
y y Naudokite VESA standarte nurodytus varžtus.
y y Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra
montavimo vadovas ir visos reikalingos detalės.
y y Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas
atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio
prekybos atstovo.
y y Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali
skirtis. Būtinai naudokite tinkamo ilgio varžtus.
y y Daugiau informacijos rasite prie sienos
montuojamo laikiklio vartotojo vadove.
DĖMESIO
y y Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami
arba montuodami monitorių, kad išvengtumėte
elektros smūgio.
y y Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos
sienos, monitorius gali nukristi ir sužeisti jus.
Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir
kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus
meistrus.
y y Jei varžtus veršite per stipriai, galite sugadinti
monitorių. Garantija negalios tokiu būdu
sugadintam gaminiui.
y y Naudokite VESA standartą atitinkantį ant
sienos montuojamą laikiklį ir varžtus. Gaminio
garantija negalios apgadinimams, kuriuos
sąlygos nederamų komponentų naudojimas ar
netinkamas naudojimas.
y y Matuojant nuo galinės monitoriaus pusės,
kiekvieno įsukto varžto ilgis turi būti 8 mm arba
mažesnis.
Prie sienos montuojamas laikiklis
Monitoriaus galinė pusė
Prie sienos
montuojamas laikiklis
Monitoriaus galinė pusė
Varžtų
matmenys
: M4 x L10
Maks. 8 mm
LIETUVIŲ K.
Tvirtinimo prie sienos
sistema (A x B)
Stovo varžtas
Reikalingi varžtai
Prie sienos
montuojamas laikiklis
(užsakomas atskirai)
25UM65
25UM64
19
LIETUVIŲ K.
20
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS
„Kensington“ užrakto
naudojimas
„Kensington“ apsaugos sistemos jungtis yra
monitoriaus gale.
Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą
rasite „Kensington“ užrakto vartotojo vadove arba
interneto svetainėje http://www.kensington.com.
Naudodami „Kensington“ apsaugos sistemos
kabelį monitorių prijunkite prie stalo.
25UM65
25UM64
34UM65
34UM64
PASTABA
y y Apsaugos sistema „Kensington“ yra atskirai
užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti
daugumoje elektronikos parduotuvių.
21
Monitoriaus naudojimas
y y Žemiau pateikti nurodymai yra taikomi
25UM65 modeliui. Šiame naudotojo vadove
pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus
gaminio.
Paspauskite valdymo mygtuką, pasirinkite „Menu“
→ „Easy control“ → „Input“ (Meniu → Lengvas
valdymas → Įvestis) ir pasirinkite įvesties parinktį.
DĖMESIO
y y Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti
vaizdo iškraipymus.
y y Nerodykite nejudančio vaizdo ekrane per
ilgai. Tai gali sukelti vaizdo išlaikymą. Jei
įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.
PASTABA
Prisijungimas prie
kompiuterio
LIETUVIŲ K.
MONITORIAUS
NAUDOJIMAS
y y Šis monitorius palaiko „Plug and Play“*
savaiminio įdiegimo funkciją.
*„Plug and Play“: savaiminio įdiegimo funkcija
leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį be
jokių konfigūracijų ar rankiniu būdu įdiegiamų
tvarkyklių.
DVI jungtis
Siunčia skaitmeninius vaizdo signalus į monitorių.
Prijunkite monitorių naudodami DVI laidą, kaip
parodyta toliau.
Norėdami girdėti garsą DVI įvesties režimu, garso
kabeliu prie monitoriaus GARSO ĮVESTIES (kompiuteris) prijunkite kompiuterio GARSO IŠVESTIES
prievadą.
DVI-D IN
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
y y Kai maitinimo laidą jungiate į lizdą, naudokite
įžemintą (3 skylių) daugialypį lizdą arba
įžemintą elektros lizdą.
y y Jei temperatūra yra žema, įjungtas monitorius
gali blykčioti. Tai normalu.
y y Kartais ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių
arba mėlynų taškelių. Tai normalu.
H/P
(parduodama atskirai)
AUDIO OUT
DVI-I(D) OUT
PC
PC
DĖMESIO
y y Prijunkite įvesties signalo kabelį
HDMI IN 2
IN
DP IN kaip
ir jįDVI-D
sukite
į strėlės pusę,
pavaizduota iliustracijoje. Norėdami
HDMI IN 1
apsaugoti nuo atsijungimo,
tinkamai pritvirtinkite kabelį.
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
H/P
PASTABA
y y Jei prijungsite DVI signalo kabelį, naudokite
DVI-D dvigubą kabelį.
y y Naudojantis DVI į HDMI kabeliu gali kilti
suderinamumo nesklandumų.
DP OUT
22
Monitoriaus naudojimas
LIETUVIŲ K.
HDMI jungtis
DVI-D IN
DVI-D IN
Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš
kompiuterio į monitorių. Naudodami HDMI kabelį
kompiuterį prijunkite prie monitoriaus pagal žemiau
pavaizduotą iliustraciją.
DP IN
AUDIO IN(PC)
HDMI IN 2
DC-IN
(19 V
)
„DisplayPort“ ekrano prievado
jungtis
AUDIO OUT
DVI-I(D)
OUT skaitmeninius vaizdo ir garso
Perduoda
signalus
PC
iš kompiuterio
į monitorių. NaudodamiPCekrano
prievado kabelį, monitorių prijunkite prie
kompiuterio pagal žemiau pavaizduotą iliustraciją:
DVI-D IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
H/P
H/P
(parduodama atskirai)
DP OUT
DĖMESIO
y y Kompiuterį prijungiant prie monitoriaus
naudojant HDMI kabelį galimi įrenginio
suderinamumo klausimai.
y y Naudojantis DVI į HDMI kabeliu gali kilti
suderinamumo nesklandumų.
PASTABA
AUDIO IN(PC)
nebūti vaizdo ar HDMI
garso
IN išvesties,
2
DP IN
priklausomai nuo kompiuterio DP
HDMI IN 1
(„DisplayPort“) versijos.
y y Gali
DVI-D
IN
H/P
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
HDMI IN 1
H/P
DC-IN
(19 V
)
H/P
(19 V
)
HDMI IN 1
Monitoriaus naudojimas
H/P
Išorinių įrenginių
prijungimas
HDMI jungtis
Ausinių prijungimas
DP OUT
Iš jūsų AV įrenginio HDMI į monitorių siunčia
skaitmeninius vaizdo ir garso signalus. Naudodami
DIO IN(PC) HDMI kabelį AV įrenginį prijunkite prie monitoriaus
DVI-D IN
DP IN
pagalDC-IN
žemiau pavaizduotą iliustraciją.
(19 V
D IN
H/P
DP IN
Ausinių prievadu išorinius įrenginius prijunkite prie
monitoriaus. Prijunkite kaip parodyta paveikslėlyje.
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
)
HDMI IN 2
HDMI IN 1
AUDIO IN(PC)
DC-IN
(19 V
)
DVI-D IN
H/P
HDMI IN 1
DP IN
HDMI IN 2
AUDIO IN(PC)
DC-I
(19 V
HDMI IN 1
H/P
H/P
(parduodama atskirai)
PASTABA
PASTABA
y y Naudojantis DVI į HDMI kabeliu gali kilti
suderinamumo nesklandumų.
LIETUVIŲ K.
Prijungimas prie garso /
vaizdo įrenginių
23
y y Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
y y Jeigu naudojate ausines [kampuotu kištuku],
tai gali sukelti problemų prijungiant kitą
išorinį įrenginį prie monitoriaus. Todėl
rekomenduojam naudoti ausines su [tiesiu
kištuku].
Kampuotas kištukas
Tiesus kištukas
y y Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti
apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir
išorinio įrenginio garso nustatymų.
LIETUVIŲ K.
24
LG monitoriaus programinės įrangos įdiegimas
LG MONITORIAUS PROGRAMINĖS ĮRANGOS
ĮDIEGIMAS
Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite su gaminio dėže pridėtą programinės įrangos kompaktinį
diską ir įdiekite LG monitoriaus programinę įrangą.
1 Interneto naršyklę nustatykite kaip numatytąją
interneto naršyklę.
3 Norėdami tęsti diegimą laikykitės nurodymų.
4 Licencijos sutarties ekrane pažymėkite langelį
„I accept the terms of the agreement“ (Sutinku
su sutarties sąlygomis) ir spustelėkite mygtuką
„Next“ (Toliau).
2 Pagrindiniame kompaktinio disko ekrane
spustelėkite „LG Monitor Software“ (LG
monitoriaus programinė įranga). Kai atsiranda
failo atsisiuntimo langas, paspauskite mygtuką
„Run“ (Paleisti). (Nors žemiau pavaizduotas
ekranas gali skirtis priklausomai nuo jūsų
operacinės sistemos arba „Internet Explorer“
naršyklės versijos, įdiegimo būdai yra tie
patys.)
5 Pasirinkite norimą įdiegti programą.
DĖMESIO
y y „Windows 7“ turi būti atnaujinta į 1 pakeitimų
paketą arba aukštesnį.
LG monitoriaus programinės įrangos įdiegimas
PASTABA
6 „LG Monitor Software“ (LG monitoriaus
programinė įranga) pradedama įdiegti kaip
pavaizduota žemiau:
8 Kai diegimas baigiamas, paleiskite sistemą iš
naujo.
PASTABA
y y Kai paleidžiate „Screen Split“ (Ekrano
padalijimo) funkciją, „Screen Split“ (Ekrano
padalijimo) funkcijos piktograma [
]
rodoma sistemos programų juostoje, dešinėje
apatinėje kompiuterio ekrano pusėje.
y y Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „Screen
Split“ (Ekrano padalijimo) funkcijos piktogramą
ir pasirinkite norimą išdėstymą.
7 Programą, kurią pasirinkote puslapyje
„FUNCTION“ (Funkcijos) bus įdiegta
automatiškai.
LIETUVIŲ K.
y y „Screen Split“ (Ekrano padalijimas): ši
programa automatiškai padalina programos
langą taip, kaip norima.
y y „Auto Resolution“ (Automatinė skiriamoji
geba): monitorių prijungiant prie kompiuterio
PBP režimu, ši programa, automatiškai
pakeičia skiriamąją gebą į optimalius
nustatymus.
※ ※Šios programos nepalaiko klono režimas.
※ ※Naudojant vieną ekraną išplėstinis
režimas nėra palaikomas.
25
LIETUVIŲ K.
26
Naudotojo nustatymai
NAUDOTOJO NUSTATYMAI
Pagrindinio meniu aktyvavimas.
1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką.
2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią (▲ / ▼) ir į kairę / dešinę(◄ / ►), kad nustatytumėte
parinktis.
3 Norėdami išeiti iš pagrindinio meniu dar kartą spustelėkite valdymo mygtuką.
Valdymo
mygtukas
Mygtukas
Meniu Būsena
Aprašymas
Pagrindinis meniu išjungtas
Įjungiamas pagrindinis meniu.
Pagrindinis meniu įjungtas
Išeinama iš pagrindinio meniu.
(Palaikę nuspaustą mygtuką išjungsite monitorių:
tokių būdu išjungti monitorių galite bet kuriuo metu,
net kai yra įjungta OSD)
◄
►
▲
▼
Pagrindinis meniu išjungtas
Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įveda meniu funkcijas.
Pagrindinis meniu išjungtas
Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įveda PBP funkciją.
Pagrindinis meniu išjungtas
Įjungiamas pagrindinis meniu.
Pagrindinis meniu įjungtas
Įveda skaitymo funkciją.
Pagrindinis meniu išjungtas
Įjungiamas pagrindinis meniu.
Pagrindinis meniu įjungtas
Išjungia monitorių.
Pagrindinio meniu funkcijos
Pagrindinis meniu
Reader
Menu
Exit
PBP
Monitor off
Long press: Monitor off
Aprašymas
„Menu“ (Meniu)
Konfigūruojami ekrano nustatymai.
„Reader“ (Skaitymas)
Pritaiko spalvą patogiam tekstinių failų skaitymui.
PBP
Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename
monitoriuje.
„Monitor off“
(Monitoriaus išjungimas)
Išjungia monitorių.
„Exit“ (Išeiti)
Išeinama iš pagrindinio meniu.
Naudotojo nustatymai
27
Naudotojo nustatymai
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite
„Menu“ (Meniu).
2 Parinktis reguliuokite valdymo mygtuką spausdami į viršų / apačią / kairę / dešinę.
3 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko
◄ piktogramą arba paspauskite (
/ OK) jį.
4 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◄ piktogramą, kol išeisite.
y y Kai įvesite meniu, nurodymai, kaip naudotis mygtuku atsiras apatiniame dešiniajame ekrano kampe.
Easy control
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
Meniu
„Easy
control“
(Lengvas
valdymas)
„Brightness“
(Ryškumas)
„Contrast“
(Kontrastas)
„Volume“
(Garsumas)
Aprašymas
Sureguliuoja ekrano spalvų kontrastą ir šviesumą.
Pritaiko garsumo lygį.
PASTABA
y y „Mute“ (Nutildyti) / „Unmute“ (Įjungti garsą) galite reguliuoti valdymo
mygtuku ▼, esančiu meniu „Volume“ (Garsumas).
„Input“
(Įvestis)
Parenkamas įvesties režimas.
„Ratio“
(Formatas)
Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.
„Function“ (Funkcija)
Reguliuojamas Super Energy Saving ir „Picture Modes“ (vaizdo režimai).
PBP
PBP
Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje.
„Screen“
(Ekranas)
„Picture“
(Vaizdas)
Reguliuojamas „Sharpness“ (ryškumas), „Black level“ (juodos spalvos sodrumas) ir
ekrano „Response Time“ (reakcijos laikas).
„Color“
(Spalvos)
Reguliuojama „Gamma“ (gama), „Color Temperature“ (spalvos temperatūra), „Red“
(raudona), „Green“ (žalia), „Blue“ (mėlyna) ir dar „Six Color“ (šešios spalvos).
„Settings“ (Nustatymai)
Reguliuojamas „Main Audio“ (pagrindinis garsas), „Language“ (kalba), „Power LED“
(LED maitinimas) ir „OSD Lock“ (OSD užraktas).
„Reset“ (Atstatyti)
Grąžinama į nustatymus pagal numatymą.
◄
„Exit“ (Išeiti)
Išeina iš OSD meniu.
LIETUVIŲ K.
Meniu nustatymai
28
Naudotojo nustatymai
LIETUVIŲ K.
Formatas
Easy control
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus
2
3
4
5
apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite „Menu“ (Meniu).
Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite „Easy control“ >
„Ratio“ (Lengvas valdymas > Formatas).
Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas
sukonfigūruokite parinktis.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu
elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◄ piktogramą arba
paspauskite ( / OK) jį.
Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◄
piktogramą, kol išeisite.
100
>
Contrast
70
>
Volume
30
>
Input
DVI-D
>
Ratio
Wide
>
Brightness
Easy control
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Menu“ > „Easy control“ > „Ratio“
(Meniu > Lengvas valdymas > Formatas)
Aprašymas
„Wide“ (Platus)
Vaizdo įrašai rodomi plačiame ekrane, nepriklausomai nuo vaizdo įrašų
signalo įvesties.
„Original“ (Originalus)
Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.
„Cinema 1“ (Kinas 1)
Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9. (esant 1080p)
„Cinema 2“ (Kinas 2)
Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9, įskaitant juodą titrams skirtą
juostą apačioje. (esant 1080p)
1:1
Vaizdo formatas nereguliuojamas pagal originalą.
PASTABA
y y Jei yra parinkta rekomenduota skiriamoji geba (2560 x 1080), ekranas, pasirinkus parinktį „Wide“
(Platus), „Original“ (Originalus) ar 1:1, gali atrodyti vienodai.
y y Ekrano formatas išjungiamas, jei signalas yra kintantis.
29
Naudotojo nustatymai
Funkcija
Function
2
3
4
5
Low
>
Custom
>
Super Energy Saving
Easy control
apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite „Menu“ (Meniu).
Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite „Function“ (Funkcija).
Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas
sukonfigūruokite parinktis.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu
elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◄ piktogramą arba
paspauskite ( / OK) jį.
Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◄
piktogramą, kol išeisite.
Picture Mode
Function
PBP
ù
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Menu“ > „Function“
(Meniu > Funkcija)
Super Energy Saving
„Picture Mode“
(Vaizdo režimas)
Aprašymas
„High“
(Aukštas)
Didelio efektyvumo „Super Energy Saving“ funkcija taupo energiją.
„Low“
(Žemas)
Mažo efektyvumo „Super Energy Saving“ funkcija taupo energiją.
„Off“
(Išjungimas)
Išjungiama „Super Energy Saving“ funkcija.
„Custom“
Leidžia naudotojui reguliuoti nustatymus. Galite reguliuoti pagrindinio
(Pasirenkamas) meniu spalvų režimą.
„Photo“
(Nuotraukos)
Optimizuoja ekraną nuotraukoms.
„Cinema“
(Kinas)
Optimizuoja ekraną vaizdo įrašams.
„Game“
(Žaidimai)
Optimizuoja ekraną žaidimams.
LIETUVIŲ K.
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus
30
Naudotojo nustatymai
LIETUVIŲ K.
PBP
PBP
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus
2
3
4
5
apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite „Menu“ (Meniu).
Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite PBP.
Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas
sukonfigūruokite parinktis.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu
elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◄ piktogramą arba
paspauskite ( / „OK“) jį.
Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◄
piktogramą, kol išeisite.
PBP
Easy control
Off
>
>
Input
Audio
HDMI
Function
>
Swap
Sub Full
PBP
>
Ratio
Screen
Settings
PBP Preview
Reset
DVI-D
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Menu“ (Meniu) > PBP
PBP
„Input“ (Įvestis)
Aprašymas
Rodo dviejų įvesties režimų ekranus viename monitoriuje.
Antrinis ekranas (Dešinė)
PBP jungtis
DVI
HDMI 1
HDMI 2
DVI
O
X
Pagrindinis
HDMI 1
O
O
ekranas
HDMI 2
X
O
(Kairė)
DisplayPort
O
O
O
„Main“
Parenkama pagrindinio ekrano vaizdo signalo įvestis.
(Pagrindinis)
„Sub“
(Antrinis)
DisplayPort
O
O
O
-
Parenkama antrinio ekrano vaizdo signalo įvestis.
„Audio“ (Garsas)
Keičia garso išvestį į PBP režimą.
„Swap“ (Perjungimas)
Perjungiama tarp pagrindinio ekrano ir antrinio ekrano PBP režimu.
„Sub Full“ (Antrinis visas) Pakeičia antrinį PBP režimo ekraną į platų ekraną.
„Ratio“ (Formatas)
Reguliuojamas pagrindinio ekrano ar antrinio ekrano vaizdo formatas.
„Main“
(Pagrindinis)
„Wide“
(Platus)
Nepriklausomai nuo vaizdo signalo įvesties rodomas
vaizdas, telpantis į PBP ekraną.
„Original“
PBP ekrane vaizdo signalo įvesties vaizdo formatu
(Originalus) rodomas vaizdas.
„Sub“
(Antrinis)
„Wide“
(Platus)
Nepriklausomai nuo vaizdo signalo įvesties rodomas
vaizdas, telpantis į PBP ekraną.
„Original“
PBP ekrane vaizdo signalo įvesties vaizdo formatu
(Originalus) rodomas vaizdas.
PASTABA
y y Kai PBP režimas išjungtas, meniu „Input“ (Įvestis), „Audio“ (Garsas), „Swap“ (Perjungimas), „Sub
Full“ (Antrinis visas) ir „Ratio“ (Formatas) išjungiami. Jei nėra signalo, „Ratio“ (Formatas) parinktys
„Main“ (Pagrindinis) / „Sub“ (Antrinis) išjungiamos.
y y Kai monitorius yra išjungtas, PBP režimas bus išjungtas.
y y Kai įvestis yra įjungta, PBP režimas bus išjungtas.
Naudotojo nustatymai
Vaizdas
Screen
3
4
5
Easy control
apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite „Menu“ (Meniu).
Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite „Screen“ (Ekranas) >
„Picture“ (Vaizdas).
Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas
sukonfigūruokite parinktis.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu
elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◄ piktogramą arba
paspauskite ( / OK) jį.
Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◄
piktogramą, kol išeisite.
Picture
>
Color
>
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Menu“ > „Screen“ > „Picture“
(Meniu > Ekranas > Vaizdas)
Aprašymas
„Sharpness“ (Ryškumas)
Reguliuojamas ekrano ryškumas.
„Black Level“
(Tamsumo lygis)
Nustatomas perėjimo lygis (tik HDMI).
• „Offset“ (Poslinkis): tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausią spalvą,
kokią gali rodyti monitorius.
„Response Time“
(Reakcijos laikas)
„High“ (Aukštas)
Vaizdas ekrane tampa šviesesnis.
„Low“ (Žemas)
Vaizdas ekrane tampa tamsesnis.
Remiantis ekrano greičiu, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas. Įprastoje
aplinkoje rekomenduojama nustatyti „Middle“ (Vidutinis). Jei vaizdas keičiasi greitai,
rekomenduojama nustatyti „High“ (Aukštas).
Nustačius „High“ (Aukštas), vaizdas gali strigti.
„High“ (Aukštas)
Reakcijos laikas nustatomas į „High“ (Aukštas).
„Middle“ (Vidutinis)
Reakcijos laikas nustatomas į „Middle“ (Vidutinis).
„Low“ (Žemas)
Reakcijos laikas nustatomas į „Low“ (Žemas).
„Off“ (Išjungta)
Nenaudoja laiko reakcijos gerinimo funkcijos.
LIETUVIŲ K.
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus
2
31
32
Naudotojo nustatymai
LIETUVIŲ K.
Spalvos
Screen
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus
2
3
4
5
apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite „Menu“ (Meniu).
Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite „Screen“ (Ekranas) >
„Color“ (Spalvos).
Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas
sukonfigūruokite parinktis.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu
elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◄ piktogramą arba
paspauskite ( / OK) jį.
Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◄
piktogramą, kol išeisite.
Easy control
Picture
>
Color
>
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Menu“ > „Screen“ > „Color“
(Meniu > Ekranas > Spalvos)
Aprašymas
„Gamma“ (Gama)
Pasirinktinis gamos nustatymas: kai pasirenkami gama 0, gama 1 ir gama 2
monitoriaus nustatymai, didesnis skaičius reiškia ryškesnį rodomą vaizdą (ir
atitinkamai atvirkščiai).
„Color Temp“
(Spalvų temp.)
„Custom“ (Pasirenkamas)
Parenkamos gamykloje nustatytos spalvos.
„Warm“ (Šilta)
Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
„Medium“ (Vidutinis)
Nustato ekrano spalvą tarp raudono ir mėlyno tono.
„Cool“ (Vėsi)
Nustato melsvo tono ekrano spalvas.
„Red“ (Raudona)
Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami raudoną, žalią ir mėlyną spalvas.
„Green“ (Žalia)
„Blue“ (Mėlyna)
„Six Colors“
(Šešios spalvos)
„Reset“ (Atstatyti)
Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keičiant šešių spalvų (raudonos,
žalios, mėlynos, žalsvai mėlynos, rausvai raudonos ir geltonos) sodrumą ir išsaugant
nustatymus.
„Hue“ (Atspalvis)
Reguliuojamas ekrano tonas.
„Saturation“ (Sodrumas)
Reguliuojamas ekrano spalvų grynis. Kuo mažesnė
vertė, tuo mažiau sodrios ir ryškesnės spalvos. Kuo
aukštesnė vertė, tuo sodresnės ir tamsesnės spalvos.
Atstato numatytuosius spalvų nustatymus.
33
Naudotojo nustatymai
Nustatymai
Settings
2
3
4
5
apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite „Menu“ (Meniu).
Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite „Settings“
(Nustatymai).
Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas
sukonfigūruokite parinktis.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu
elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◄ piktogramą arba
paspauskite ( / OK) jį.
Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◄
piktogramą, kol išeisite.
>
Main Audio
Easy control
English
>
Power LED
Off
>
OSD Lock
Off
>
Language
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
/ ►: OK
◄: Back
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Menu“ > „Settings“
(Meniu > Nustatymai)
Aprašymas
„Main Audio“
(Pagrindinis garsas)
Iš skaitmeninių įvesties prievadų (HDMI, „DisplayPort“ ir garso įvesties) atkuria garsą į
monitoriaus garsiakalbius.
„Language“ (Kalba)
Meniu ekrane nustato norimą kalbą.
„Power LED“
(Maitinimo indikatorius)
Įjungiamas / išjungiamas maitinimo indikatorius monitoriaus priekyje.
„OSD Lock“
(OSD užraktas)
„On“ (Įjungta)
Maitinimo indikatorius automatiškai įjungiamas.
„Off“ (Išjungta)
Maitinimo indikatorius išjungiamas.
Neleidžia mygtukais keisti nustatymų.
„On“ (Įjungta)
Mygtukai išjungiami.
„Off“ (Išjungta)
Mygtukai įjungiami.
PASTABA
y y Visos funkcijos yra išjungtos, išskyrus ryškumo, kontrasto, garsumo, įvesčių, OSD
užrakto nustatymai ir išėjimo mygtukas.
LIETUVIŲ K.
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus
34
Naudotojo nustatymai
LIETUVIŲ K.
Atstatymas
Reset
1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus
2
3
4
5
Do you want to reset your settings?
Easy control
apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite „Menu“ (Meniu).
Sukdami valdymo mygtuką pasirinkite „Reset“ (Atstatyti).
Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas
sukonfigūruokite parinktis.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu
elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◄ piktogramą arba
paspauskite ( / OK) jį.
Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ◄
piktogramą, kol išeisite.
Reset
Cancel
Function
PBP
Screen
Settings
Reset
▲/▼: Move
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Menu“ > „Reset“
(Meniu > Atstatyti)
Aprašymas
„Do you want to reset your settings?“
(Ar norite atstatyti nustatymus?)
„Reset“
(Atstatyti)
Grąžinama į nustatymus pagal numatymą.
„Cancel“
(Atšaukti)
Atšaukti atstatymą.
/ ►: OK
◄: Back
Naudotojo nustatymai
Skaitymas
35
Reader Mode
Reader 1
Reader 2
◄ / ►: Change Mode
sukonfigūruokite parinktis.
Visos parinktys yra aprašytos žemiau.
„Reader Mode“
(Skaitymo režimas)
Aprašymas
„Reader 1“
(Skaitymas 1)
Optimizuoja ekraną laikraščių naršymui. OSD meniu galite pašviesinti ekraną.
„Reader 2“
(Skaitymas 2)
Optimizuoja ekraną animacinių filmukų žiūrėjimui. OSD meniu galite pašviesinti ekraną.
„Reader Off“
(Skaitymas
išjungtas)
Skaitymo režimas yra išjungtas.
Reader Off
: OK
LIETUVIŲ K.
1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką.
2 Sukdami valdymo mygtuką į ▲ pasirinkite „Reader“ (Skaitymas).
3 Sekdami apatiniame dešiniajame kampe esančias instrukcijas
LIETUVIŲ K.
36
Trikdžių šalinimas
TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS
Ekrane nieko nerodoma.
Ar monitoriaus maitinimo laidas
yra įjungtas?
Ar šviečia maitinimo
indikatorius?
Ar yra įjungtas maitinimas ir
maitinimo indikatorius šviečia
balta?
Ar mirksi maitinimo indikatorius?
Ar rodomas pranešimas „OUT
OF RANGE“ (Netinkamas
diapazonas)?
Ar vis dar rodomas pranešimas
„No Signal“ (Nėra signalo)?
y y Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
y y Patikrinkite maitinimo laido jungtį ir paspauskite maitinimo mygtuką.
y y Patikrinkite, ar prijungta įvestis įjungta („Menu – Input“ (Meniu –
Įvestis).
y y Jei įjungtas monitoriaus energijos taupymo režimas, pajudinkite
pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą, kad įjungtumėte
ekraną.
y y Patikrinkite, ar kompiuteris yra įjungtas.
y y Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami
signalai nepatenka į horizontalų arba vertikalų monitoriaus dažnio
diapazoną. Perskaitykite šio vartotojo vadovo „Product Specification“
(Gaminio specifikacijos) skyrių ir nustatykite atitinkamą dažnį.
y y Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra
signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir iš naujo jį
prijunkite.
Rodomas pranešimas „OSD Locked“ (OSD užraktas).
Ar paspaudę „Menu“ (Meniu)
y y OSD yra užrakintas. Eikite į „Menu“ > „Settings“ (Meniu >
mygtuką negalite pasirinkti kai
Nustatymai) ir nustatykite parinktį „OSD Lock“ (OSD užraktas) į
kurių funkcijų?
padėtį „Off“ (Išjungta).
Vaizdas toliau bus rodomas ekrane.
Ar vaizdas lieka užstrigęs, net
y y Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti
jei monitorių išjungiate?
monitorių ir vaizdas bus užlaikomas.
y y Naudokite ekrano užsklandą, kad prailgintumėte monitoriaus veikimo
laiką.
Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda / monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių
atspindžius.
Ar pasirinkote rekomenduojamą y y Jei pasirinkta HDMI 1080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti),
skiriamąją gebą?
ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1080P arba į
rekomenduojamą gebą.
PASTABA
y y Vertikalus dažnis: tam, kad būtų rodomas vaizdas, ekranas turi būti atnaujinamas daugybę kartų per
sekundę, kaip fluorescentinė lempa. Per sekundę atnaujinamo ekrano skaičius vaidinamas vertikaliu
dažniu, arba atnaujinimo sparta ir išreiškiama Hz.
y y Horizontalus dažnis: laikas, kurio reikia parodyti vieną horizontalią liniją, vadinamas horizontaliu
ciklu. Jei 1 yra padalinamas horizontaliu intervalu, rezultatas – per sekundę rodomų horizontalių linijų
skaičius. Šis skaičius – tai horizontalusis dažnis, kuris yra išreiškiamas Hz.
Trikdžių šalinimas
37
PASTABA
Ekrano spalvos nenormalios.
Ar ekrano spalvos atrodo
išblukusios (16 spalvų)?
Ar ekrano spalvos yra
nepastovios, ar rodomas
nespalvotas vaizdas?
Ar ekrane matomos dėmės?
y y Nustatykite 24 bitų spalvas (tikrąsias spalvas) arba aukštesnį
nustatymą. Naudojant „Windows“, eikite į „Control Panel“ > „Display“
> „Settings“ > „Color Quality“ (Valdymo skydas > Ekranas >
Nustatymai > Spalvų kokybė).
y y Patikrinkite ar tinkamai prijungtas signalo kabelis. Iš naujo prijunkite
laidą arba pakartotinai įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.
y y Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų,
žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra
gedimas ir nėra susiję su monitoriaus veikimu.
LIETUVIŲ K.
y y Patikrinkite, ar vaizdo plokštės skiriamoji geba arba dažnis atitinka leidžiamą monitoriaus diapazoną
ir nustatykite rekomenduojamą (optimalią) skiriamąją gebą pasirinkę „Control Panel“ > „Display“ >
„Settings“ (Valdymo skydas > Ekranas > Nustatymai).
y y Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokštės skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susilieti,
ekranas gali būti pritemęs, vaizdas ekrane gali būti nukirstas arba netinkamai sulygiuotas.
y y Nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio ar operacinės sistemos, todėl kai kurios
skiriamosios gebos gali neveikti, priklausomai nuo vaizdo plokštės veikimo. Tokiu atveju kreipkitės
pagalbos į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.
y y Kai kurios vaizdo plokštės gali nepalaikyti 2560 x 1080 skiriamosios gebos. Jei skiriamoji geba negali
būti rodoma, susisiekite su savo vaizdo plokštės gamintoju.
LIETUVIŲ K.
38
Gaminio specifikacijos
GAMINIO SPECIFIKACIJOS
25UM65
LCD ekranas
Skiriamoji geba
Vaizdo signalas
Įvesties jungtis
Energijos
šaltiniai
AC / DC
adapteris
Stovo kampas
25UM64
Tipas
64 cm TFT („Thin Film Transistor“)
LCD (skystųjų kristalų) ekranas
Ekrano įstrižainės ilgis: 64 cm
Ekrano vaizdo taškų tankis 0,2286 mm x 0,2286 mm
Maks. skiriamoji geba
2560 x 1080 esant 60 Hz
Rekomenduojama
2560 x 1080 esant 60 Hz
skiriamoji geba
Horizontalusis dažnis
30 kHz iki 90 kHz
Vertikalusis dažnis
56 Hz iki 75 Hz
Sinchronizavimas
Atskiras sinch.
DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT
Galios vertinimas
19 V
1,6 A
Energijos sąnaudos
Veikimo režimas: 31 W (įprastos)
(įprastos)
36 W (maks., garso išvestis 50 %)
Energijos taupymo režimu ≤ 0,5 W
Išjungta: ≤ 0,5 W
LCAP21A tipas, kurį pagamino Lien Chang'as
ADS-40SG-19-3 19032G tipas, kurį pagamino Honor'as
ADS-40FSG-19 19032GPG-1 tipas, kurį pagamino Honor'as
Išvestis: 19 V
1,7 A
Pirmyn / atgal: nuo -5° iki 20° (viršus)
Aplinkos sąlygos Veikimo sąlygos
Sandėliavimo sąlygos
Temperatūra: nuo 10 °C iki 35 °C; drėgmė: nuo 10 % iki 80 %
Temperatūra: nuo -20 °C iki 60 °C; drėgmė: nuo 5 % iki 90 %
Garso išvestis:
3W+3W
Matmenys
Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)
Svoris
(be pakuotės)
Su stovu
609,0 mm x 383,0 mm x 188,4 mm
Be stovo
609,0 mm x 281,4 mm x 55,9 mm
Su stovu
4,1 kg
Be stovo
3,78 kg
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
Gaminio specifikacijos
34UM65
34UM64
Tipas
Skiriamoji geba
Ekrano vaizdo taškų tankis 0,312 mm x 0,310 mm
Maks. skiriamoji geba
2560 x 1080 esant 60 Hz
Įvesties jungtis
Energijos
šaltiniai
AC / DC
adapteris
Stovo kampas
87 mm TFT („Thin Film Transistor“)
LCD (skystųjų kristalų) ekranas
Ekrano įstrižainės ilgis: 87 cm
Rekomenduojama
2560 x 1080 esant 60 Hz
skiriamoji geba
Horizontalusis dažnis
30 kHz iki 90 kHz
Vertikalusis dažnis
56 Hz iki 75 Hz
Sinchronizavimas
Atskiras sinch.
DVI-D IN, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN 1, HDMI IN 2, AUDIO IN(PC), H/P OUT
Galios vertinimas
19 V
2,7 A
Energijos sąnaudos
Veikimo režimas: 48 W (įprastos)
(įprastos)
57 W (maks., garso išvestis 50 %)
Energijos taupymo režimu ≤ 0,5 W
Išjungta: ≤ 0,5 W
LCAP39 tipas, kurį pagamino Lien Chang'as
DA-65G19 tipas, manufactured by APD'as
Išvestis: 19 V
3,42 A
Į priekį / atgal: nuo -5° iki 15° (monitorius)
Aplinkos sąlygos Veikimo sąlygos
Sandėliavimo sąlygos
Temperatūra: nuo 10 °C iki 35 °C; drėgmė: nuo 10 % iki 80 %
Temperatūra: nuo -20 °C iki 60 °C; drėgmė: nuo 5 % iki 90 %
Garso išvestis:
7W+7W
Matmenys
Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)
Svoris
(be pakuotės)
Su stovu
829,9 mm x 468,9 mm x 172,9 mm
Be stovo
829,9 mm x 379,8 mm x 82,9 mm
Su stovu
7,3 kg
Be stovo
6,3 kg
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
LIETUVIŲ K.
LCD ekranas
Vaizdo signalas
39
LIETUVIŲ K.
40
Gaminio specifikacijos
Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas
režimas, DVI-D / HDMI / kompiuterio „DisplayPort“)
Iš anksto nustatytas
Horizontalusis dažnis (kHz) Vertikalusis dažnis (Hz)
režimas
Poliškumas (H / V)
720 x 400
31,468
70,08
+/-
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75,0
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60,0
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
67,5
75,0
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,0
60,0
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
+/-
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,7
60
+/-
* * DVI: DTV režimas nepalaikomas (perpintas režimas)
HDMI sinchronizavimas (vaizdas)
Iš anksto nustatytas režimas
Horizontalusis dažnis (kHz) Vertikalusis dažnis (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
Maitinimo LED indikatorius
Režimas
LED spalva
Įjungta
Balta (Tik 15 sekundžių)
Energijos taupymo režimas
Mirksinti balta
Išjungimo režimas
Išjungta
Pastabos
Pastabos
TINKAMA PADĖTIS
41
Tinkama laikysena naudojant monitorių
Nustatykite ekraną taip, kad būtų galima patogiai žiūrėti į jį nuo jūsų akių lygio šiek tiek žemyn pakreiptu
kampu.
y y Kas valandą darykite maždaug 10 minučių pertraukas, kad sumažėtų nuovargis, kurį sukelia ilgas
naudojimas.
y y Liečiamojo monitoriaus stovas leidžia naudoti gaminį optimalioje padėtyje.
y y Reguliuokite stovo kampą nuo -5° iki 15° (34UM64 / 34UM65) / -5° iki 20° (25UM64 / 25UM65), kad
nustatytumėte geriausią žiūrėjimo kampą.
Stovo kampas –nuo
-5° iki 15° (34UM64 /
Turėtumėte žiūrėti šiek
34UM65) /
tiek žemiau ekrano.
-5° iki 20° (25UM64 /
25UM65)
Sureguliuokite
ekrano padėtį, kad
kiek galima labiau
sumažintumėte
atspindžius.
Uždėkite rankas ant
klaviatūros,
rankas laikydami
sulenktas per alkūnes
ir ištiestas horizontaliai
prieš jus.
LIETUVIŲ K.
TINKAMA PADĖTIS
Šis įrenginys atitinka namų prietaisams (B
klasė) taikomus EMC reikalavimus ir yra
skirtas naudoti namuose. Šis įrenginys gali
būti naudojamas visuose regionuose. Atidžiai
perskaitykite vartotojo vadovą (kompaktiniame
diske) ir turėkite jį po ranka. Atminkite, kad
prie gaminio pridėta etiketė suteikia techninės
pagalbos informaciją.
Modelis
Serijos nr.
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE
U. S. A., Inc. has determined that
this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy
efficiency.
Refer to ENERGY STAR.gov for more
information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising