LG | 55SE3B-B | Quick Start Guide | LG 55SE3B-B Инструкция для быстрой настройки

LG 55SE3B-B Инструкция для быстрой настройки
55SE3B
43/49/55SL5B
DVI OUT
65SE3B
DVI OUT
ENG
ENGLISH
РУС
РУССКИЙ
УКР
УКРАЇНСЬКА
O'ZB
RS-232C
IN
SPEAKER
OUT
O’ZBEKCHA ҚАЗ ҚАЗАҚША
RS-232C
OUT
EXT IR
IN
USB 2RGB IN
DVI-D
USB
1 IN
32/43/49/55SE3B
RGB OUT
DVI-D IN
AUDIO OUT
DP OUT
65SE3B
SPEAKER
OUT
RS-232C
IN
RS-232C
OUT
EXT IR
IN
AUDIO AUDIO
IN
OUT
AUDIO AUDIO
IN
OUT
LAN
49SE3B
55SL5B
USB 2
RGB IN
43SE3B
49SL5B
*MBM65019303*
AUDIO OUT
RGB OUT
Connecting to a PCDP/ OUT
Подключение к ПК / Під'єднання до комп'ютера / Kompyuterga ulash
/ Компьютерге
жалғау
LAN
32SE3B
43SL5B
P/NO : MBM65019303 (1906-REV03)
USB 1
Easy Setup Guide
Please read this Easy Setup Guide carefully before operating your product. Keep it for future reference and record the model number and serial number of the product. See the label attached on the product and quote this information to your
dealer if you require service.
POWER
___
3.3V --- 0.25mA
Accessories/ Компоненты/ Приладдя/ Aksessuarlar / Қосалқы құралдар
ENERGY
MONITOR
.,!
GHI
SAVING
TUV
-*#
CLEAR
ABC
JKL
DEF
___
3.3V --- 0.25mA
MNO
ENG
Make sure the following items are included with your product. The included accessories may look slightly different from the figures shown below.
РУС
Убедитесь, что в комплект поставки входят следующие компоненты. Входящие в комплект поставки принадлежности могут немного отличаться от приведенных на рисунке.
УКР
Перевірте, чи все перелічене приладдя входить в комплектацію виробу. Вигляд приладдя з комплекту може дещо відрізнятися від зображеного.
O'ZB
Mahsulotingiz majmuasi tarkibida quyidagilarning mavjudligiga ishonch hosil qiling. Birga berilgan aksessuarlar quyidagi rasmda ko'rsatilganidan biroz farq qilishi mumkin.
ҚАЗ
Келесі заттардың өніммен бірге келуін тексеріңіз. Бірге берілетін қосалқы құралдар төменде көрсетілген суреттерден аздап басқаша болып көрінуі мүмкін.
PQRS
1/a/A
MAC
WXYZ
MARK
ARC
PSM
RGB IN
INPUT
OFF
ON
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
AUTO
HDMI OUT
S.MENU
OK
BACK
TILE
AUDIO OUT
EXIT
ID
OFF
DP OUT
AUDIO OUT
DP OUT
DVI OUT
RGB OUT
DVI OUT
DVI OUT
HDMI OUT
DVI-D IN
ON
AUDIO OUT
MAC
HDMI OUT
RGB IN
MENU
DVI OUT
D-sub 15 pin signal cable
SPEAKER
OUT
Power Cord
IR Receiver
RS-232C
IN
RS-232C
OUT
EXT IR
IN
DVI OUT
AUDIO AUDIO
IN
OUT
AUDIO OUT
RGB OUT
DVI-D IN
DVI OUT
DVI OUT
RS-232C Gender
CD (Owner's Manual)/Cards
SPEAKER
OUT
___
3.3V --- 0.25mA
___
3.3V --- 0.25mA
RS-232C
IN
RS-232C
OUT
EXT IR
IN
AUDIO AUDIO
IN
OUT
Remote Control /
Batteries
HDMI OUT
Optional Accessories/ Дополнительные принад лежности/ Додаткове приладдя/ Ixtiyoriy aksessuarlar / қосалқы құралдар
AUDIO OUT
ENG
Without prior notice, optional accessories are subject to change to improve the performance of the product, and new accessories may be added. Optional accessories are not included for all models.
РУС
Дополнительные принадлежности могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительность устройства. Дополнительные принадлежности доступны не для всех моделей.
УКР
Додаткове приладдя може бути змінено для покращення роботи
виробу, а також може додаватися нове приладдя без попередження. Деякі моделі не комплектуються додатковим приладдям.
DVI OUT
DVI OUT
O'ZB
Mahsulot ishlashining samaradorligini yaxshilash uchun avvaldan xabardor qilinmagan holda ixtiyoriy aksessuarlar o'zgartirilishi va yangi aksessuarlar qo'shilishi mumkin. Ixtiyoriy aksessuarlar barcha modellarda ham mavjud emas.
ҚАЗ
Өнімнің жұмысын жақсарту мақсатында, қосымша қосалқы құралдар алдын ала ескертусіз өзгертіліп, жаңалары қосылуы мүмкін. Қосымша қосалқы құралдар барлық үлгілермен бірге беріле бермейді.
DVI OUT
AUDIO OUT
DVI OUT
Connecting external devices/ Подключение внешних устройств/ Під'єднання зовнішніх пристроїв/ Tashqi qurilmalarni ulash /
Сыртқы құрылғыларды қосу
32/43/49/55SE3B
43/49/55SL5B
65SE3B
Screws
8 EA
14 mm
8 EA
16 mm
8 EA
Speakers
SP-5000
Cable holder/
Cable Tie
Screws
ฒખ
Network
03
OR/ИЛИ/АБО/YOKI/НЕМЕСЕ
LAN
Speaker kit
Stand kit
CD (Owner's Manual)/
Cards
Может не поддерживаться в зависимости от модели.
УКР
Може не підтримуватися залежно від моделі.
O'ZB
Modelga bog'liq ravishda u qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.
ҚАЗ
Үлгіге байланысты оған қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
Media Player kit
Connecting the power/ Подключение к электросети/
Під’єднання живлення/ Quvvatni ulash /
Қуат көзіне қосу
HDMI OUT
AN-WF500
NOTE/ ПРИМЕЧАНИЕ/ ПРИМІТКА / ESLATMA/
RS-232C RS-232C
SPEAKER
IN
OUT
ЕСКЕРТПЕ
OUT
DVI-D IN
Screws
РУС
HDMI
DVI IN
Media Player
MP500/ MP700
It may not be supported depending on the model.)
RGB IN
HDMI OUT
ENG
USB 2
5V
1.0 A
OR/ИЛИ/АБО/YOKI/НЕМЕСЕ
03
Screws
USB 1
5V
1.0 A
14 mm
USB 2
5V
1.0 A
8 EA
LAN
ST-652T
14 mm
RGB IN
ST-492T
2 EA
6 EA
Wi-Fi Dongle kit
Network
SPEAKER
OUT
CAUTION / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / УВАГА / EHTIYOT BO'LING /
EXT IR
AUDIO AUDIO
IN
IN
OUT
ЕСКЕРТУ
RS-232C
IN
RS-232C
OUT
EXT IR
IN
Network
AUDIO AUDIO
IN
OUT
DVI-D IN
43SE3B/43SL5B
49SE3B/55SE3B
49SL5B/55SL5B
65SE3B
10 mm
USB 1
5V
1.0 A
ST-432T
32SE3B
43SE3B
43SL5B
49SE3B
49SL5B
55SE3B
55SL5B
65SE3B
LAN
32SE3B
-
RGB IN
ST-322T
32SE3B
43SE3B
43SL5B
49SE3B
49SL5B
55SE3B
55SL5B
65SE3B
Quantity
(including
spring washer)
USB 2
Stand
Length
Model
USB 1
Stand Spacers
SPEAKER
OUT
ENG
Connect the signal input cable and tighten it by turning the screws clockwise.
РУС
Подключите входной сигнальный кабель и закрепите его, повернув винты по
часовой стрелке.
Під’єднайте кабель вхідного сигналу та зафіксуйте його, повернувши гвинти за
годинниковою стрілкою.
Signal kiritish kabelini ulang va vintlarni soat mili yo'nalishida aylantirish orqali uni
qotiring.
Сигнал кірісінің кабелін жалғап, бұрандаларды сағат тілі бойынша бұру
арқылы оны бекітіңіз.
УКР
3
ENG
Select an input signal.
РУС
Выберите источник входного сигнала
Вибір вхідного сигналу.
Kirish signalini tanlang.
Кіріс сигналын таңдаңыз.
УКР
O'ZB
ENG
Power turn On/Off
РУС
Включение/выключение питания
Увімкнення/вимкнення живлення
Quvvatni yoqish/o'chirish
Қуатты қосу/өшіру
УКР
O'ZB
ҚАЗ
www.lg.com
O'ZB
ҚАЗ
RGB-PC
HDMI
DVI-D
USB 1
USB 2
ҚАЗ
RS-232C
IN
RS-232C
OUT
EXT IR
IN
AUDIO AUDIO
IN
OUT
РУС
Претензии (предложения) по качеству товара, ремонт и техническое обслуживание товара принимает:
119136, Россия, Москва, 4-ый Сетуньский проезд, 10А, стр. 2
Информацию о других сервисных центрах можно получить в службе поддержки клиентов.
УКР
Претензії (пропозиції) щодо якості товару, ремонту чи технічного обслуговування ви можете надіслати за адресою: ПІІ «ЛГ Електронікс Україна»,
Україна, 01004, Київ, вул. Басейна 6, Інформацію про адреси сервісних центрів ви можете отримати, звернувшись до Служби підтримки клієнтів.
ҚАЗ
Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым: АҚ
«Эл Джи Электроникс Алмати Казахстан» , 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Молодежная, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты “Тұтынушыға қызмет
көрсету орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады
REMOTE CONTROL / ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ / ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ / MASOFADAN BOSHQARISH PULTI / ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫ
РУС
ENG
(POWER) : Turns the monitor on or off.
1
8
1
9
10
11
12
4
5
2
MONITOR ON/OFF : M
ONITORNI YOQADI./
MONITORNI O'CHIRADI.
2
MONITOR ON/OFF : Мониторды қосады. /
Мониторды өшіреді.
3
Volume Up / Down Button : Adjusts the volume.
3
3
Кнопка збільшення / зменшення гучності : Регулювання
рівня гучності.
3
Tovush balandligini ko'tarish/pasaytirish tugmasi :
Tovush balandligini sozlaydi.
3
Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту түймесі:
Дыбыс деңгейін реттейді.
4
SETTINGS : Accesses the main menus or saves your input and exit
menus.
4
Клавиша увеличения/уменьшения громкости:
громкости Настройка громкости.
SETTINGS : Переход в главное меню или сохранение
введенных данных и выход из меню.
4
SETTINGS : Використовується для доступу до головних меню
або зберігання введених даних і виходу з меню.
4
SETTINGS : Asosiy menyularga kiradi yoki kiritganlaringizni
saqlaydi va menyulardan chiqadi.
4
SETTINGS : Н
егізгі мәзірлерді көрсетеді немесе теру
және шығу мәзірлерін сақтайды.
5
Navigation Buttons : Scrolls through menus or options.
OK : Selects menus or options and confirms your input.
5
Кнопки навигации : Прокрутка меню или параметров.
OK : Выбор меню или параметров и подтверждение ввода.
5
5
BACK : Allows the user to move back one step
6
BACK : Возврат на один шаг при выполнении любых действий
пользователем.
6
Yo'naltiruvchi tugmalar : Menyular yoki parametrlar bo'yicha
aylantiradi.
OK : Menyular yoki parametrlarni tanlaydi va siz kiritgan
ma'lumotlarni tasdiqlaydi.
5
6
Навігаційні кнопки : Переміщення пунктами меню та
параметрами.
OK : Вибір пункту чи параметра меню та підтвердження вибору.
BACK : Повернення на крок назад у програмі або функції, де
передбачено взаємодію з користувачем.
6
BACK : Sizga foydalanuvchi o'zaro aloqasi funktsiyasida bir qadam
orqaga o'tishingizga imkon beradi.
Жылжу түймесі : М
әзірлер мен параметрлерде
жылжиды.
OK : М
әзірлер мен параметрлерді таңдап, енгізуді
растайды.
6
BACK : Пайдаланушымен әрекеттестік функциясында
бір қадам артқа жылжуға мүмкіндік береді.
7
USB Menu Control Buttons : Controls media playback.
8
ENERGY SAVING : A
djusts the brightness of the screen to reduce
energy consumption.
INPUT: Selects the input mode.
10
BRIGHTNESS : Adjust the brightness by pressing the Up and Down
buttons on the remote control. In USB mode, the
OSD menu has the Page function to move to the
next file list.
AUTO : Automatically adjusts picture position and minimizes image instability (available for RGB input only).(Depending
upon the model, this feature may not be supported.)
: Views the information of the currently program and the
screen.
EXIT : Quit all OSD tasks and applications.
7
7
USB menyusini boshqarish tugmalari : M
ediani o'ynatishni
boshqaradi.
7
USB мәзірінің басқару түймелері :
Мультимедиа файлының ойнатылуын басқарады.
ENERGY SAVING : Р
егулировка яркости экрана для снижения
энергопотребления.
Кнопки керування меню USB-пристрою : К
ерування відтворенням мультимедійного вмісту.
8
ENERGY SAVING : Р
егулювання яскравості зображення для
зменшення споживання електроенергії.
8
ENERGY SAVING : Quvvat iste'molini kamaytirish uchun tasvir
ravshanligini sozlaydi.
8
ENERGY SAVING : Тұтынылатын қуатты азайту үшін
кескіннің жарықтығын реттейді.
9
INPUT: Выбор режима ввода.
9
INPUT: Вибір режиму вхідного сигналу.
9
INPUT: Kiritish rejimini tanlaydi.
9
INPUT : Кіріс режимін таңдайды.
10
BRIGHTNESS : Установите яркость кнопками Вверх и Вниз
на пульте ДУ. В режиме USB меню OSD имеет
функцию страницы для перемещения к
следующему списку файлов. (В зависимости
от модели данная функция может не
поддерживаться.)
10
BRIGHTNESS : Masofadan boshqarish pultidagi Yuqoriga va Pastga
tugmalarini bosish orqali ravshanlikni sozlaydi. USB
rejimida OSD menyusida keyingi fayllar ro’yxatiga
o’tkazish uchun Sahifa funktsiyasi mavjud. (Modelga
bog’liq ravishda bu xususiyat qo’llab-quvvatlanmasligi mumkin.)
AUTO : Автоматическая регулировка положения изображения
и устранение мерцания изображения (только для
сигнала RGB). (В зависимости от модели данная функция
может не поддерживаться.)
BRIGHTNESS : Ж
арықтықты қашықтан басқару
құралындағы жоғары және төмен
көрсеткі түймелері басылғанда реттейді.
USB режимінде, келесі файлдар тізіміне
жылжу үшін экрандық мәзірде Page (Бет)
функциясы бар.(Үлгіге байланысты бұл
мүмкіндікке қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)
11
11
BRIGHTNESS : За допомогою кнопок зі стрілками вгору та
вниз на пульті ДК можна регулювати яскравість
зображення. У режимі USB в екранному меню
є функція “Page (Сторінка)” для переходу до
наступного списку файлів. (Залежно від моделі
ця функція може не підтримуватися).
AUTO : Автоматичне регулювання розташування зображення
та мінімізація ефекту миготіння (тільки для вхідного
сигналу RGB). (Залежно від моделі ця функція може не
підтримуватися).
10
10
11
11
AUTO : Суреттің орнын автоматты түрде реттейді және
суреттің тұрақсыздығын азайтады.(тек RGB
кіріс сигналында бар).(Үлгіге байланысты бұл
мүмкіндікке қолдау көрсетілмеуі мүмкін.)
12
INFO
12
INFO
12
AUTO : Tasvir holatini avtomatik ravishda sozlaydi va tasvir
noturg'unligini kamaytiradi (faqat RGB kirishida foydalanish
mumkin). (Modelga bog'liq ravishda bu xususiyat qo'llabquvvatlanmasligi mumkin.)
INFO : Joriy dastur va ekran ma'lumotlarini ko'rsatadi.
12
INFO
13
EXIT : Выход из всех задач и приложений экранного меню.
13
EXIT : Вийти з усіх задач і програм OSD.
13
EXIT : Barcha Ekran menyusi vazifalari va ilovalaridan chiqaradi.
13
EXIT : Б
арлық OSD тапсырмалары мен
қолданбаларынан шығыңыз.
8
9
INFO
Кнопки управления USB : Управление воспроизведением
файлов мультимедиа.
7
INSTALLING BATTERIES / УСТАНОВКА БАТАРЕЙ /
ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙ / BATAREYALARNI O'RNATISH / БАТАРЕЯЛАРДЫ ОРНАТУ
ENG
To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching and ends to the label inside the compartment, and close the battery cover. To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.
РУС
Чтобы заменить батареи, откройте крышку батарейного отсека, замените батареи (1,5 В AAA), соблюдая и на наклейке
в отсеке, и закройте крышку. Чтобы извлечь батареи питания, выполните указания по их установке в обратном порядке.
Для заміни батарей відкрийте кришку відсіку для батарей, вставте батареї (1,5 В, AAA), враховуючи відповідні значення
полярності (позначки та всередині відсіку) і закрийте кришку відсіку Щоб вийняти батареї, виконайте ті самі дії у
зворотному порядку.
ENG
РУС
УКР
O'ZB
NOTE/ ПРИМЕЧАНИЕ/ ПРИМІТКА / ESLATMA/ ЕСКЕРТПЕ
SuperSign Software & Manual
- Downloading from the LG Electronics website.
- Visit the LG Electronics website (http://partner.lge.com ) and download the latest software for your model.
РУС
ПО SuperSign и Руководство пользователя
- Загрузка с веб-сайта LG Electronics.
- Перейдите на веб-сайт LG Electronics (http://partner.lge.com ) и загрузите последнюю версию программного
обеспечения для вашей модели.
УКР
Програмне забезпечення SuperSign і посібник користувача
- Завантаження з веб-сторінки LG Electronics.
- Відвідайте веб-сторінку LG Electronics (http://partner.lge.com ) і завантажте найновіше програмне забезпечення
для своєї моделі.
SuperSign dasturiy ta'minoti va qo'llanmasi
- LG Electronics veb-saytidan yuklab olish.
- LG Electronics veb-saytiga (http://partner.lge.com) tashrif buyuring va modelingiz uchun so'nggi dasturiy ta'minotni yuklab oling.
ҚАЗ
ENG
SuperSign бағдарламалық құралы мен нұсқаулық
- LG Electronics веб-сайтынан жүктеп алу.
- LG Electronics веб-сайтына кіріп (http://partner.lge.com), үлгіңіздің ең соңғы бағдарламалық құралын
жүктеп алыңыз
ENGLISH
РУС
РУССКИЙ
УКР
УКРАЇНСЬКА
O'ZB
O’ZBEKCHA
ҚАЗ
ҚАЗАҚША
: Відображення інформації про вхідний сигнал.
* Додаткову інформацію про використання пульта
дистанційного керування читайте в посібнику
користувача на компакт-диску.
TO VIEW THE OWNER'S MANUAL / ДЛЯ ПРОСМОТРА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
MЩОБ ПЕРЕГЛЯНУТИ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА / FOYDALANUVCHI YO'RIQNOMASINI KO'RISH /
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚАРАУ ҮШІН
Batareyalarni almashtirish uchun batareyalar bo'lmasi qopqog'ini oching, batareyalarni (1.5 V AAA) va uchlarini bo'lma
ichidagi belgiga moslashtirgan holda almashtiring va batareyalar bo'lmasi qopqog'ini yoping. Batareyalarni olib tashlash uchun
o'rnatish harakatlarini teskari tartibda bajaring.
Батареяларды ауыстыру үшін, батарея қақпағын ашып, батареяларды (1,5 В AAA)
және
жақтарын ішіндегі
белгілерге келтіріп салыңыз да, қақпақты жабыңыз. Қашықтан басқару құралын монитордағы сенсорына бағыттау
керек. Батареяларды шығару үшін, орнату әрекеттерін кері тәртіппен орындаңыз.
: Отображение информации о текущей программе или
входе.
* Дополнительные сведения об использовании
пульта ДУ см. в руководстве пользователя на
компакт-диске.
* For more details on how to operate the remote control, please refer to the CD manual.
O'ZB
(ҚУАТ): Мониторды қосады немесе өшіреді.
MONITOR ON/OFF : У
ВІМКНІТЬ МОНІТОР. /
ВИМКНІТЬ МОНІТОР.
13
ENG
1
2
12
ҚАЗ
(QUVVAT) : Monitorni yoqadi yoki o'chiradi.
MONITOR ON/OFF : В
ключения монитора /
Выключения монитора
7
O'ZB
1
2
11
УКР
(ЖИВЛЕННЯ) : Увімкнення або вимкнення монітора.
1
MONITOR ON/OFF : Turns the monitor on. / Turns the monitor off.
13
6
(ПИТАНИЕ) : Включение или выключение монитора.
1
ҚАЗ
O'ZB
2
2
3
УКР
ҚАЗ
You can view more information about the signage monitors in the owner's manual.
yy
Insert CD-ROM in Computer.
yy
CD-ROM will open automatically. (for Window only)
yy
If it does not run automatically, it is available to see the below sequence.
yy
My computer Digital_LG (CD-ROM) Index.htm Open
yy
My computer Digital_LG (CD-ROM) Manual Owner's manual Open
yy
Дополнительную информацию о мониторах Signage см. в руководстве пользователя.
yy
Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера.
yy
Произойдет автоматический запуск компакт-диска. (только при использовании ОС Windows).
yy
Если он не запускается автоматически, откройте его с помощью представленной ниже последовательности.
yy
Мой компьютер Digital_LG(CD-ROM) Index.htm Открыть
yy
Мой компьютер Digital_LG(CD-ROM) Manual Открыть Owner's manual Открыть
yy
Докладнішу інформацію про монітори Signage читайте у посібнику користувача.
yy
Вставте компакт-диск у комп'ютер
yy
Компакт-диск запуститься автоматично (тільки для Windows).
yy
Якщо він автоматично не запускається, його можна переглянути у такий спосіб.
yy
Мій комп'ютер Digital_LG(CD-ROM) Index.htm Відкрити
yy
yyМій комп'ютер Digital_LG(CD-ROM) папка Manual Owner's Guide Відкрити
Raqamli eshittirish monitorlari to'g'risida ko'proq ma'lumotlarni foydalanuvchi qo'llanmasida ko'rishingiz mumkin.
yy
Kompyuterga CD-ROM-ni kiriting.
yy
CD-ROM avtomatik ravishda ochiladi. (Faqat Window uchun)
yy
Agar u avtomatik ravishda ishga tushmasa, uni quyida ko'rsatilgan ketma-ketlikda ishga tushirish mumkin.
yy
My computer (Mening kompyuterim) Digital_LG(CD-ROM) (Raqamli_LG(CD-ROM) Index.htm Open (Index.htm Ochish)
yy
My computer (Mening kompyuterim) Digital_LG(CD-ROM) (Raqamli_LG(CD-ROM) Manual (Qo'lda) Owner's manual
yy
Open (Foydalanuvchi qo'llanmasi Ochish)
Көрсеткіш мониторлары туралы қосымша мәліметтерді иеленуші нұсқаулығынан қарауға болады.
yy
Компьютерге CD-ROM дискісін салыңыз.
yy
CD-ROM автоматты түрде ашылады.(тек Window жүйесі үшін)
yy
Егер ол автоматты түрде ашылмаса, оны төмендегі әрекеттер кезектілігімен қарауға болады.
yy
My computer (Менің компьютерім) Digital_LG(CD-ROM) Index.htm Open (Ашу)
yy
My computer (Менің компьютерім) Digital_LG(CD-ROM) Manual (Нұсқаулық) Owner's manual Open
yy
(Пайдаланушы нұсқаулығын ашу)
* Masofadan boshqarish pultidan foydalanish bo'yicha
ko'proq ma'lumotlar olish uchun CD qo'llanmaga
qarang.
: Кіріс туралы ақпаратты көрсетеді.
* Қашықтан басқару құралын пайдалану туралы
қосымша мәліметтерді ықшам дискідегі
нұсқаулықтан қараңыз.
DIMENSIONS (WIDTH X HEIGHT X DEPTH) / WEIGHT
РАЗМЕРЫ (ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА) / ВЕС
РОЗМІРИ (ШИРИНА Х ВИСОТА Х ГЛИБИНА) / ВАГА
O'LCHAMLARI (ENI X BO'YI X CHUQURLIGI) / OG'IRLIGI
ӨЛШЕМДЕРІ (ЕНІ Х БИІКТІГІ Х ҚАЛЫҢДЫҒЫ) / САЛМАҒЫ
ENG
The specifications shown above may be changed without prior notice for quality improvement.
РУС
Приведенные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества.
УКР
Зазначені вище характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою покращення якості.
O'ZB
Yuqorida ko'rsatilgan xususiyatlar sifatni yaxshilash uchun avvaldan xabardor qilinmagan holda o'zgartirilishi mumkin.
ҚАЗ
Жоғарыда көрсетілген техникалық сипаттар сапаны жақсарту мақсатымен алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
32SE3B
729.4 mm x 428.9 mm x 55.5 mm / 5.2 kg
729,4 mm x 428,9 mm x 55,5 mm / 5,2 kg
43SE3B
43SL5B
969.6 mm x 563.9 mm x 38.6 mm / 9.8 kg
49SE3B
49SL5B
1 102.2 mm x 638.5 mm x 38.6 mm / 14.1 kg
55SE3B
55SL5B
1 238 mm x 714.9 mm x 38.6 mm / 17.3 kg
65SE3B
969,6 mm x 563,9 mm x 38,6 mm / 9,8 kg
1 102,2 mm x 638,5 mm x 38,6 mm / 14,1 kg
1 238 mm x 714,9 mm x 38,6 mm / 17,3 kg
1 456.9 mm x 838 mm x 41.1 mm / 27.7 kg
1 456,9 mm x 838 mm x 41,1 mm / 27,7 kg
32SE3B
729.4 mm x 481 mm x 154.2 mm / 6 kg
729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6 kg
43SE3B
43SL5B
969.6 mm x 622.2 mm x 193 mm / 12.3 kg
49SE3B
49SL5B
1 102.2 mm x 696.8 mm x 219.6 mm / 17.4 kg
55SE3B
55SL5B
1 238 mm x 773.4 mm x 219.6 mm / 20.6 kg
65SE3B
969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,3 kg
1 102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,4 kg
1 238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,6 kg
1 456.9 mm x 898.1 mm x 293.7 mm / 32.9 kg
1 456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 32,9 kg
NOTE/ ПРИМЕЧАНИЕ/ ПРИМІТКА / ESLATMA/ ЕСКЕРТПЕ
ENG
For more information, go to www.lg.com/id-manual (Keyword : SE3B or SL5B).
РУС
Для получения дополнительной информации см. www.lg.com/id-manual (Ключевое слово: SE3B или SL5B).
УКР
Докладніші відомості читайте на сторінці www.lg.com/id-manual (Ключове слово : SE3B або SL5B).
O'ZB
Batafsil ma'lumotlar uchun www.lg.com/id-manual (Ключове слово : SE3B yoki SL5B) saytiga o'ting.
ҚАЗ
Қосымша ақпарат алу үшін www.lg.com/id-manual (Негізгі сөз: SE3B немесе SL5B) сайтына өтіңіз.
32SE3B
729.4 mm x 428.9 mm x 95.7 mm / 5.7 kg
729,4 mm x 428,9 mm x 95,7 mm / 5,7 kg
43SE3B
43SL5B
969.6 mm x 563.9 mm x 67.9 mm / 10.3 kg
49SE3B
49SL5B
1 102.2 mm x 638.5 mm x 67.9 mm / 14.6 kg
55SE3B
55SL5B
1 238 mm x 714.9 mm x 67.9 mm / 17.8 kg
65SE3B
969,6 mm x 563,9 mm x 67,9 mm / 10,3 kg
1 102,2 mm x 638,5 mm x 67,9 mm / 14,6 kg
1 238 mm x 714,9 mm x 67,9 mm / 17,8 kg
1 456.9 mm x 838 mm x 70.4 mm / 28.2 kg
1 456,9 mm x 838 mm x 70,4 mm / 28,2 kg
32SE3B
729.4 mm x 481 mm x 154.2 mm / 6.5 kg
729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6,5 kg
43SE3B
43SL5B
969.6 mm x 622.2 mm x 193 mm / 12.8 kg
49SE3B
49SL5B
1 102.2 mm x 696.8 mm x 219.6 mm / 17.9 kg
55SE3B
55SL5B
1 238 mm x 773.4 mm x 219.6 mm / 21.1 kg
65SE3B
969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,8 kg
1 102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,9 kg
1 238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 21,1 kg
1 456.9 mm x 898.1 mm x 293.7 mm / 33.4 kg
1 456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 33,4 kg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising