LG | GA-B459BEGL | User manual | LG GA-B459BEGL Руководство пользователя

LG GA-B459BEGL Руководство пользователя
KK
RU
*AFN36881842*
www.lg.com
AFN36881842
MFL42818350
Rev. 08_110219
Copyright © 2018
LG Electronics
Rights Reserved
..................................................
..................................................................................1
1
1
..........................................................................
.....................................................
Smart Diagnosis™
...............................................................
...............................................................
.........................................................
................................................................................ 38
KK
(
(
3
KK
.
LG Electronics
(
(
4
KK
LG Electronics
(
5
KK
LG Electronics
LG Electronics
LG Electronics
6
KK
7
KK
(R600a)
1
8
R600a
8
KK
,
9
KK
•
•
•
10
KK
50
A
D
D
GF E
GF E
B
H
H
C
A
595
595
595
595
595
595
595
595
B
1860
2030
1860
2030
1860
2030
1860
2030
C
676
676
731
731
682
682
737
737
D
9
9
9
9
15
15
15
15
E
667
667
667
667
667
667
667
667
F
-
-
703
703
-
-
722
722
G
1124
1124
1124
1124
1130
1130
1130
1130
H
995
995
995
995
995
995
995
995
ºC
SN
N
ST
T(
SN-ST
+10
+16
+16
+16
– +32
– +32
– +38
- +43 / +10 - +43*
10ºC – 38ºC
11
KK
c
a
b
10 мм, 6мм ілмекті сомын
кілті (үстіңгі ілмек үшін)
5 мм алты қырлы кілт
(ортаңғы, астыңғы ңлмек
үшін)
Айқас пішінді бұранда
f
g
d
Тегіс бұрағыш
e
12
KK
3
1
2
3
4
1
5
2
13
KK
6
9
10
7
8
14
1
KK
2
(
1
2
3
3
,
1
4
2
3
15
KK
1
2
4
(L)
5
1
3
16
6
KK
2
1
6
3
4
(L)
(L)
5
2
17
KK
1
1
2
2
3
4
5
2
18
3
KK
*
LG Electronics
3
*
–
19
KK
*
*
*
9
(*):
20
KK
:
NO FROST
;
;
;
;
;
3
21
KK
24
(4
22
KK
3
Fridge Temperature (
Eco Friendly
* Express Cool
* Wi-Fi
Freezer Temperature
Wi-Fi
* Lock
* Express Freeze
23
KK
Freezer
: 1 °C
-15 °C
Fridge
Express Cool
Express
Cool
7 °C
-23 °C
: 3 °C
-18 °C
3
-18°C
2
Eco Friendly
Eco Friendly
Eco Friendly
Express Freeze
Express Freeze
Lock
Express Freeze
24
3
KK
Express Freeze
*
24
(* :
25
KK
*
2
(* :
(
3
30
LG Electronics
1
LG Electronics
Electronics
26
LG
KK
LG SmartThinQ
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
LG SmartThinQ
LG SmartThinQ
1
LG SmartThinQ
(Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
2
Wi-Fi
iPhone
3
WEP
(WPA2
27
KK
LG SmartThinQ
LG SmartThinQ
Google Play & Apple App
LG SmartThinQ
Wi-Fi
Wi-Fi
LG SmartThinQ
SmartThinQ
Wi-Fi
3
LG
Wi-Fi
Wi-Fi
3
LAN
LCW-004
Smart Diagnosis™
2412 - 2472
Smart Diagnosis
(
IEEE
IEEE
IEEE
1
1
1
dBm
dBm
dBm
V
20
LG SmartThinQ
MPL
http://opensource.lge.com
Wi-Fi
Wi-Fi
LG SmartThinQ
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
28
LG
lge.com.
CD-ROM
opensource@
KK
Smart Diagnosis™
2
3
Diagnosis™
Smart
LG Electronics
4
1
5
Lock
Smart Diagnosis™
5
Smart Diagnosis™
2
3
Smart Diagnosis™
Freezer
3
Smart Diagnosis™
4
Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™
1
29
KK
LG Electronics
1
30
KK
2
1
2
1
2
1
2
31
KK
1
2
1
2
32
KK
LG Electronics
33
KK
1
34
KK
"
3
35
KK
Wi-Fi
Wi-Fi
LG SmartThinQ
Wi-Fi
(SSID)
(SSID)
Wi-Fi
36
KK
KK ҚАЗАҚ
A
LG Electronics
Өндірушінің атауы немесе сауда белгісі:
GA-B509P*AZ
GA-B509S*DZ
GA-B509B*DZ
GA-B509M*DZ
GA-B509C*DZ
GA-B509S**HZ
GA-B509B*HZ
GA-B509B*JZ
GA-B509M*QZ
GA-B509C*QZ
GA-B509S**L
GA-B509B**L
GA-B509M**L
GA-B509C**L
GA-B459S*DZ GA-B459S*HZ
GA-B459B*DZ GA-B459B*HZ
GA-B459M*DZ GA-B459B*JZ
GA-B459S*QZ
GA-B459B*QZ
GA-B459M*QZ
GA-B459C*QZ
GA-B459S**L
GA-B459B**L
GA-B459M**L
GA-B459C**L
B
Модель атауы:
C
Тұрмыстық тоңазытқыш моделінің санаты:
D
Энергия тиімділік класы:
A++
A++
A+
A++
A++
A+
Энергияны тұтыну, кВт*с / жыл, Стандартты 24
сағат сынаудың нəтижесіне негізделген. Нақты
тұтынылатын қуаты, тоңызытқыштың қалай қ
олдалынғанына, жəне қай жерде орнатылғанына
байланысты:
275
255
325
262
243
309
F
Көлемі пайдалы. Tоңазытқыш бөлімі, [л]
277
277
277
234
234
234
G
Көлемі пайдалы. Мұздатқыш
бөлімі, [л]
H
Есептік температура «бөлек бөлімдерде», (>14 °C)
I
«Инеетүзілусіз» бөлімдер тізімі:
J
Температураның көтерілу уақыты, [ч]
16
K
Мұздату қабілеті, [кг/24ч]
12
L
Климаттық класы:
M
Түзетілген дыбыс деңгейі, дБА
N
Бөлек / лірістірілген:
E
7 (Тоңазытқыш-мұздатқыш)
107
Бөлек бөлімдер жоқ.
мұздатқыш бөлімі, тоңазытқыш бөлімі
SN-ST
Бұл құрылғы қолдануға арналған қоршаған орта
температурасы 10°C дейін 38°C аралығында
36
Бөлек
Тауардың шығарылған айы мен жылы тоңазытқыштың ішіндегі жапсырмада көрсетілген.
ЕСКЕРТУ
Өндіруші белгілі бір техникалық сипаттамаларды алдын ала ескертусіз өзгертуге құқылы.
37
KK
38
www.lg.com
Copyright ©
LG Electronics Inc.
.................................................3
3
..........................................................................11
11
11
12
18
18
18
18
...................................................................19
19
21
23
25
25
26
26
26
....................................27
27
29
....................................30
30
30
31
31
32
32
................33
.................................37
..............................................................................38
RU
3
RU
4
RU
5
RU
6
RU
7
RU
8
RU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
с
•
9
RU
•
•
•
•
•
•
•
10
RU
50
A
D
D
GF E
GF E
B
H
H
C
A
595
595
595
595
595
595
595
595
B
1860
2030
1860
2030
1860
2030
1860
2030
C
676
676
731
731
682
682
737
737
D
9
9
9
9
15
15
15
15
E
667
667
667
667
667
667
667
667
F
-
-
703
703
-
-
722
722
G
1124
1124
1124
1124
1130
1130
1130
1130
H
995
995
995
995
995
995
995
995
SN
N
ST
T(
10
+10–+32
+16–+32
+16–+38
16–43/10–43*
a SN-ST
38
11
RU
a
b
c
f
g
d
e
12
RU
3
1
2
3
4
1
5
2
13
RU
6
9
10
7
1
8
14
RU
2
,
.
1
.
2
3
.
,
3
1
2
4
(
.
),
.
3
,
.
15
RU
1
2
4
(L)
5
1
3
16
RU
2
1
3
4
(L)
5
2
17
RU
GA-B509B***/GA-B459B***
1
2
1
2
3
4
5
18
RU
*
Smart Diagnosis
LG Electronics.
3
*
19
RU
*
9
!
(*)
20
:
RU
No
3
21
RU
Express Freeze
24
Express Freeze
22
RU
<
1>
<
Fridge Temperature (
2>
Eco Friendly
* Express Cool (
-
* Wi-Fi
Express
3
Freezer Temperature (
* Lock
* Express Freeze (
Express
23
RU
Express Cool
Fridge
Freezer
—
Cool
1 °C
7 °C
°C
°C
Express
Express Cool.
3 °C
°C
Express Cool
Eco Friendly
3
.
Eco Friendly
°C
Eco Friendly
Eco Friendly
Express
—
Freeze
Express Freeze.
«
Lock
Lock
3
Express Freeze
Lock.
24
RU
Express Freeze (
*
24
(*
25
RU
2
*
—
.
(* :
(
30
3
Electronics.
LG
.
1
LG Electronics.
LG Electronics
26
RU
LG SmartThinQ
Wi-Fi
Wi-Fi
.
Wi-Fi
LG SmartThinQ
LG SmartThinQ
1
.
LG SmartThinQ
Wi-Fi).
(
2
Wi-Fi.
Wi-Fi
.
.
.
3
(SSID)
.
WEP
WPA2)
27
RU
LG
SmartThinQ
LG SmartThinQ
LG SmartThinQ
Google Play Store & Apple App Store
SmartThinQ
LG
Wi-Fi
Wi-Fi
3
LG SmartThinQ
Wi-Fi
Smart Diagnosis™
Wi-Fi
Wi-Fi
3
LCW-004
Smart Diagnosis
2412
(
LG SmartThinQ
IEEE
IEEE
IEEE
2472
1
1
1
dBm
dBm
dBm
:V
MPL
http://opensource.lge.com
LG Electronics
Wi-Fi
Wi-Fi
SmartThinQ
Wi-Fi
28
LG
RU
2
Smart Diagnosis™
.
3
Smart
Diagnosis™
.
LG Electronics
LG
Electronics
.
.
1
.
,
4
5
Smart Diagnosis™.
Lock,
5
,
Smart Diagnosis™
2
Freezer
Smart Diagnosis™
3
.
4
Diagnosis™
Diagnosis™.
Smart
Smart
Smart Diagnosis™
1
29
RU
(
LG
1
30
RU
1
,
2
2
,
,
1
2
31
RU
2
1
2
1
2
1
32
RU
.
Medium
Warm
Medium
.
LG
33
RU
34
RU
(
35
RU
W
LG
(SSID)
(SSID)
W
ㅇㅇㅇㅇㅇ
36
RU
RU РУССКИЙ
A
LG Electronics
Торговая марка
GA-B509P*AZ
GA-B509S*DZ
GA-B509B*DZ
GA-B509M*DZ
GA-B509C*DZ
GA-B509S**HZ
GA-B509B*HZ
GA-B509B*JZ
GA-B509M*QZ
GA-B509C*QZ
GA-B459S*DZ GA-B459S*HZ
GA-B459B*DZ GA-B459B*HZ
GA-B459M*DZ GA-B459B*JZ
GA-B459S*QZ
GA-B459B*QZ
GA-B459M*QZ
GA-B459C*QZ
GA-B509S**L
GA-B509B**L
GA-B509M**L
GA-B509C**L
GA-B459S**L
GA-B459B**L
GA-B459M**L
GA-B459C**L
B
Модель
C
Категория холодильного прибора
D
Класс энергетической эффективности
A++
A++
A+
A++
A++
A+
E
Номинальное значение потребления энергии,
[кВт*ч/год]. Фактическое потребление энергии
зависит от места и условий эксплуатации.
275
255
325
262
243
309
F
Полезный объем холодильного отделения, [л]
277
277
277
234
234
234
G
Полезный объем морозильного
отделения [л]
H
Температура остальных камер (>14 °C)
I
Перечень отделений без инееобразования
(No Frost)
J
Время повышения температуры, [ч]
16
K
Замораживающая способность, [кг/24ч]
12
L
Климатический класс
M
Корректированный уровень звуковой
мощности, дБА
N
Отдельно стоящий/Встраиваемый
7 (Холодильник-морозильник)
107
Холодильное отделение, морозильное отделение
SN-ST
Данный прибор предназначен для использования при
температуре окружающей среды от 10° C до 38° C
36
Отдельно стоящий
Месяц и год изготовления смотри на этикетке внутри холодильного отделения.
37
RU
LG ELECTRONICS
1.
LG Electronics
(
2.
(
3.
4.
5.
6.
LG
7.
LG Electronics.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
LG
14.
15.
LG Electronics
16.
LG Electronics.
38
rushop.lg.com 117218, .
-
«
,
LG.
»(
5087746296908;
, . 42,
. 2,
GA-B509***Z / GA-B459***Z
GA-B509***L / GA-B459***L
»
.9
:
1,
1)
1045011656084).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising