LG | GC-Q22FTBKL | User manual | LG GC-Q22FTBKL Інструкція користувача

LG GC-Q22FTBKL Інструкція користувача
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
ХОЛОДИЛЬНИК З
МОРОЗИЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ
Перш ніж починати експлуатацію приладу, уважно прочитайте цей посібник. завжди зберігайте
його в доступному місці для довідки.
UK
УКРАЇНСЬКA
EN
MFL70525050
Rev.00_081219
ENGLISH
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Всі права захищено.
ЗМІСТ
Деякі зображення або зміст цього
посібника можуть відрізнятися від моделі,
яку ви придбали.
Зміст цього посібника може бути змінений
виробником.
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ..............................................................3
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА ІНСТРУКЦІЯМИ
3
ОБЕРЕЖНО......................................................................................................3
УВАГА................................................................................................................9
ВСТАНОВЛЕННЯ........................................................................ 11
Відділення....................................................................................................... 11
Розміри і зазори..............................................................................................12
Температура навколишнього середовища...................................................12
Знімання та встановлення дверцят..............................................................13
Вирівнювання.................................................................................................14
Вирівнювання дверцят...................................................................................14
Підключення приладу.....................................................................................15
Переміщення приладу...................................................................................15
ЕКСПЛУАТАЦІЯ...........................................................................16
Перед використанням....................................................................................16
Підключення приладу.....................................................................................17
Переміщення приладу...................................................................................17
Функції продукту.............................................................................................18
Використання панелі управління...................................................................21
Льодогенератор..............................................................................................22
Ущільнювач дверцят......................................................................................23
Door-in-Door...................................................................................................23
Функція InstaView............................................................................................23
Полиці холодильної камери...........................................................................24
Використання складаної полиці....................................................................24
Ящик для овочів.............................................................................................25
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ.......................................................26
Користування додатком LG SmartThinQ.......................................................26
Використання функції Smart Diagnosis™......................................................28
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ...............................................30
Примітки щодо чищення................................................................................30
Очищення кришки конденсатора..................................................................30
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ...........................31
ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
UK
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З УСІМА
ІНСТРУКЦІЯМИ
Повідомлення з правил техніки безпеки
Наведені нижче рекомендації з безпеки розроблені для запобігання
непередбаченим ризикам або пошкодженням унаслідок
необережного чи неправильного використання пристрою.
Ці вказівки розділено на категорії із заголовками «ОБЕРЕЖНО» та
«УВАГА», як описано нижче.
Цей символ позначає ситуації та дії, які можуть створити
ризик. Уважно читайте розділи, позначені цим символом,
та дотримуйтесь інструкцій, щоб уникнути ризику.
ОБЕРЕЖНО
Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити
тяжкі травми або смерть.
УВАГА
Указує на те, що недотримання інструкцій може спричинити
незначні травми або пошкодження пристрою.
ОБЕРЕЖНО
ОБЕРЕЖНО
Щоб знизити ризик вибуху, пожежі, смерті, ураження
електричним струмом і травмування, дотримуйтесь
основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.
Техніка безпеки
•• Цей пристрій не призначений для використання особами (у
тому числі дітьми) з обмеженими фізичними можливостями,
сенсорними чи розумовими здібностями або браком відповідного
досвіду чи знань. Така експлуатація допускається, тільки якщо
особа, відповідальна за їхню безпеку, наглядає за ними або
навчила користуватися приладом. За дітьми слід наглядати, щоб
переконатися, що вони не граються приладом.
3
UK
•• У разі пошкодження шнура живлення або несправності
електричної розетки не можна вмикати шнур живлення.
Необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру.
•• Не пошкоджуйте контур охолоджувача.
•• Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для
прискорення процесу розморожування.
•• Не перекривайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у
вбудованій структурі.
•• Не використовуйте електроприлади всередині холодильника.
•• Холодоагент та ізоляційний газ, що використовується в приладі,
потребують спеціальної процедури утилізації. Проконсультуйтеся
з агентом із сервісного обслуговування або аналогічним
кваліфікованим фахівцем перед їх утилізацією.
•• Прилад призначений лише для побутового використання чи в
подібних умовах. Його не можна використовувати на комерційних
підприємствах та підприємствах харчової промисловості без
коми, або в будь-якому пересувному приміщенні, на кшталт
каравану або човна.
•• Не зберігайте вибухові речовини, такі як аерозольні балончики із
займистим пальним, у цьому приладі.
Цей символ попереджає про легкозаймисті матеріали,
які можуть спалахнути й призвести до пожежі при
необережному поводженні.
•• Цей пристрій містить невелику кількість холодоагенту ізобутану
(R600a), що є легкозаймистим. При транспортуванні й установці
приладу будьте обережні, щоб не пошкодити жодну частину
холодильного контуру.
•• Вибираючи місце для приладу, переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто й не пошкоджено.
•• Не розташовуйте переносні штепсельні розетки на кілька роз’ємів
або переносні блоки живлення поблизу задньої стінки приладу.
•• Витягніть штекер перед очищенням приладу або заміною
внутрішньої лампи (якщо встановлено).
4
UK
•• Обережно вставте штепсельну вилку в розетку, після того як
вологу та бруд буде усунено.
•• Ніколи не тягніть за кабель живлення, коли від’єднуєте прилад від
розетки. Завжди міцно тримайте вилку та витягуйте її з розетки
обережно.
•• Не розбризкуйте воду або займисті речовини (зубну пасту, спирт,
розчинник, бензин, горючі рідини, абразиви тощо) всередині або
ззовні на прилад, щоб почистити його.
•• Не користуйтеся для чищення приладу щітками, тканиною або губкою з
жорсткою поверхнею або виготовленими з металевого матеріалу.
•• Тільки кваліфікований видалити слово персонал із сервісного
центру LG Electronics може розбирати, ремонтувати або
модифікувати прилад. Перед переміщенням і встановленням
приладу в іншому місці зверніться до центру підтримки клієнтів LG
Electronics.
•• Не використовуйте фен для волосся, щоб висушити внутрішню частину
приладу, та не ставте свічку всередину, щоб видалити неприємні запахи.
•• Не нахиляйте прилад, щоб тягнути або штовхати його під час
транспортування.
•• Переконайтеся, що частини тіла, наприклад, руки або ноги, не
застрягнуть під час пересування приладу.
Ризик пожежі та легкозаймисті матеріали
•• Якщо виявлено витік, уникайте відкритого полум'я або потенційних
джерел займання та провітріть приміщення, в якому міститься
прилад, протягом кількох хвилин. Для без коми, щоб уникнути
створення горючої газової суміші повітря під час витоку в ланцюзі
охолодження, розмір приміщення, в якому використовується пристрій,
повинен мати площу, відповідну до кількості використовуваного
холодоагенту. Це співвідношення становить 1 м² площі приміщення на
кожні 8 г холодоагенту R600a всередині приладу.
•• витік холодоагенту з труб може призвести до займання або
спричинити вибух.
•• Кількість холодоагенту у конкретному приладі зазначено на
ідентифікаційній табличці, що розташована в середині приладу.
5
UK
Встановлення
•• Транспортувати прилад мають щонайменше двоє людей, надійно
тримаючи його.
•• Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
•• Не встановлюйте прилад у вологому чи брудному приміщенні.
Не встановлюйте і не зберігайте прилад просто неба або в
приміщенні, де він може зазнавати впливу прямих сонячних
променів, вітру, дощу або температури нижче нуля.
•• Не залишайте прилад під прямими сонячними променями та не
наражайте його на вплив тепла від нагрівальних приладів, таких
як печі або нагрівачі.
•• Будьте обережні, щоб не зашкодити пошкодити задню частину
приладу під час установки.
•• Встановлюйте прилад утакому місці, де можна легко відключити
шнур живлення від розетки.
•• Будьте обережні, щоб не дати дверцятам впасти в процесі
збирання або розбирання.
•• Будьте обережні, щоб не перетиснути та не пошкодити кабель
живлення під час монтажу або демонтажу дверцят.
•• Стежте за тим, щоб шнур живлення був спрямований вниз та не
затиснений пристроєм.
•• Не підключайте перехідник або інше приладдя до вилки живлення.
•• Не змінюйте та не подовжуйте кабель живлення.
•• Переконайтеся, що розетка належно заземлена, і що контакт
заземлення кабелю живлення непошкоджений та не видалений
зі штепсельної вилки. Для отримання докладнішої інформації про
заземлення звертайтеся до інформаційного центру підтримки
клієнтів LG Electronics.
•• Кабель живлення цього пристрою має жилу заземлення й вилку
з контактом заземлення. Штепсельну вилку слід вставляти
в електричну розетку, правильно встановлену та заземлену
відповідно до всіх місцевих норм і правил.
6
UK
•• У жодному разі не вмикайте холодильник із будь-якими ознаками
пошкоджень. Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до
продавця.
•• Викидайте пакувальні матеріали (наприкла без коми, вініл або
пінопласт) так, щоб вони не потрапили до дітей. Пакувальні
матеріали можуть спричинити задуху.
•• Не підключайте пристрій до перехідника, у якого немає силового
кабелю (монтованого).
•• Прилад має бути підключений до виділеної лінії живлення з
окремим запобіжником.
•• Не використовуйте мультирозетку, яка неправильно заземлена
(переносна). У разі використання правильно заземленої мультирозетки (переносної) використовуйте розетку з поточною
потужністю кабелю живлення або вище і використовуйте розетку
тільки для пристрою.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
•• Не використовуйте прилад для будь-яких цілей (зберігання
медичних або експериментальних матеріалів або перевезення
вантажу), крім побутового використання — домашнього
зберігання продуктів харчування.
•• Якщо вода потрапила до електричних частин приладу,
від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру
обслуговування клієнтів LG Electronics.
•• Виймайте вилку з розетки під час сильної грози або блискавки,
або коли прилад не використовується протягом тривалого
періоду часу.
•• Не торкайтеся вилки шнура живлення або елементів управління
приладом мокрими руками.
•• Не згинайте шнур живлення занадто сильно та не ставте на нього
важкі предмети.
•• Негайно від'єднайте кабель живлення і зверніться до центру
підтримки клієнтів LG Electronics, якщо ви виявили дивний звук,
запах або дим, що виходить із пристрою.
7
UK
•• Не кладіть руки або металеві предмети всередину ділянки, що
випромінює холодне повітря, кришку або тепловиділяючу решітку
на задній поверхні.
•• Не застосовуйте надмірну силу або тиск на задню панель
приладу.
•• Пильнуйте за дітьми, коли ви відчиняєте або зачиняєте дверцята.
Дверцята можуть вдарити дитину й стати причиною травми.
•• Слідкуйте, щоб діти не могли потрапити всередину приладу.
Дитина видалити слово всередині приладу може задихнутись.
•• Не кладіть у прилад тварин, наприклад домашніх улюбленців.
•• Не розташовуйте на приладі важкі або крихкі предмети, ємності,
заповнені рідиною, горючими речовинами, займисті предмети
(наприкла без коми, свічки, лампи тощо) або нагрівальні прилади
(видалити пічки, обігрівачі тощо) видалити
•• Не кладіть електронні пристрої (наприкла без коми, обігрівачі і
мобільні телефони) всередину приладу.
•• Якщо є витік газу (ізобутан, пропан, природний газ тощо.), не
торкайтеся приладу або мережевого шнура і негайно провітріть
приміщення. Цей прилад використовує як холодоагент газ
(ізобутан, R600a). Хоча використовується невелика кількість газу,
втім, він є легкозаймистим. Витік газу під час транспортування,
встановлення пристрою або його експлуатації може призвести до
пожежі, вибуху або травми за наявності іскор.
•• Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті або горючі
речовини (ефір, бензол, спирт, хімічні речовини, зріджений
нафтовий газ, займисті аерозолі, інсектициди, освіжувачі повітря,
косметику тощо.) поблизу приладу.
Утилізація
•• Під час утилізації приладу зніміть прокладку з дверцят,
залишивши полиці й кошики на місці, і тримайте дітей подалі від
приладу.
8
UK
УВАГА
УВАГА
Щоб знизити ризик незначних травм, збою в роботі,
пошкодження пристрою чи майна, під час використання
цього обладнання видалити кому, дотримуйтесь основних
запобіжних заходів, зокрема наведених нижче.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
•• Не торкайтеся замороженх продуктів або металевих частини
видалити у морозильній камері вологими або мокрими руками.
Це може призвести до обмороження.
•• Не ставте скляні контейнери, пляшки або банки (особливо ті, що
містять газовані напої) в морозильну камеру або на полиці, де
вони зазнаватимуть впливу мінусових температур.
•• Загартоване скло на передній стороні дверцят пристрою або на
полицях може бути пошкоджено ударом. Якщо воно розбите, не
торкайтеся руками.
•• Не чіпляйтесь за дверцята приладу, відсіки для зберігання та
полиці і не залізайте на них.
•• Не зберігайте надмірну кількість пляшок води або контейнерів
для гарнірів на дверцятах.
•• Не відчиняйте та не зачиняйте дверцята з надмірним зусиллям.
•• Якщо шарнір дверцят приладу пошкоджений або працює
неналежним чином, припиніть використання приладу і зверніться
в авторизований сервісний центр.
•• Не дозволяйте тваринам гризти кабель живлення або водяний
шланг.
•• Ніколи не їжте заморожені продукти одразу після витягання з
морозильної камери.
•• Не слід використовувати тонкий кришталевий або порцеляновий
посуд для наливання води або насипання льоду з дозатору.
9
UK
•• Переконайтеся, що руки та ноги не можуть застрягнути під
час відчинення або зачинення дверцят пристрою чи дверцят у
дверцятах.
Обслуговування
•• Не мийте скляні полиці або кришки теплою водою, коли вони
холодні. Вони можуть зламатися через вплив різких перепадів
температури.
•• Не вставляйте полиці догори дриґом. Вони можуть впасти.
•• Для видалення льоду з приладу прибрати кому, зверніться до
центру підтримки клієнтів LG Electronics.
•• Якщо холодильник залишатиметься відключеним протягом
тривалого часу, витягніть увесь лід із контейнера в морозильній
камері.
10
ВСТАНОВЛЕННЯ
UK
Відділення
Гайковий ключ
Посібник користувача
Кільцевий лист
•• Вигляд або компоненти приладу можуть відрізнятися залежно від моделі.
11
UK
Розміри і зазори
•• Занадто мала відстань між приладом і
розташованими поруч предметами може
призвести до погіршення охолоджуючих
можливостей та підвищення витрат на
електроенергію. Залишайте відстань більш
ніж 50 мм від кожної стіни під час установки
приладу.
A
D
F
B
E
G
C
–
12
Габарити (мм)
A
835
B
1787
C
734
D
5
E
729
F
1065
G
1562
Температура
навколишнього
середовища
•• Пристрій призначений для роботи в
обмеженому діапазоні температур довкілля
залежно від кліматичної зони.
•• Температура всередині приладу може
змінюватися залежно від його розташування,
температури навколишнього середовища,
частоти відчинення дверей тощо.
•• Кліматичний клас можна знайти на етикетці.
Кліматичний клас
Діапазон температур
довкілля °С
SN (Розширений
помірний)
+10 – +32
N (Помірний)
+16 – +32
ST (Субтропічний)
+16 – +38
T (Тропічний)
+16 – +43 / +10 – +43*
*Австралія, Індія, Кенія
ПРИМІТКА
•• Використання приладів, класифікованих
угрупи від SN до T, передбачено за
температури 10 – 43ºC.
UK
Знімання та
встановлення дверцят
•• За потреби переміщення пристрою через
вузький прохід рекомендується зняти
дверцята.
ОБЕРЕЖНО
•• Відключіть силовий кабель, домашній
запобіжник або автомат перед монтажем
або обслуговуванням приладу. Якщо не
дотримуватися цих інструкцій, можлива
смерть, пожежа або ураження електричним
струмом.
УВАГА
•• Рекомендовано, щоб знімання та
встановлення дверцят здійснювало
щонайменше двоє людей.
•• Знімаючи верхню завісу, будьте обережні,
щоб дверцята не впали вперед.
4
Підніміть дверцята із середньої шарнірної
осі та зніміть їх.
Знімання дверцят холодильної
камери
1
Вийміть гвинт кришки навісів вгорі приладу,
повернувши його проти годинникової
стрілки.
УВАГА
•• Покладіть дверцята на гладку поверхню
внутрішньою стороною догори.
Установлення дверцят
холодильної камери
2
3
Монтуйте їх у зворотній послідовності після
того, як пристрій пронесли крізь вхідні двері.
Зніміть з’єднувач, потягнувши його в
обидва боки й натиснувши на гачок
з’єднувача жмута проводів.
Поверніть важіль завіс проти годинникової
стрілки. Підніміть верхню завісу, щоб
дістати її із засувки важеля завіс.
Знімання дверцят морозильної
камери
1
Вийміть два шарнірні болти.
2
Поверніть завісу, щоб підняти вільний
кінець і зняти дверцята. Підніміть дверцята
з нижньої шарнірної осі та зніміть їх.
Засувка важеля завіс
13
UK
1
Зніміть дверцята, піднявши їх із нижньої
шарнірної осі.
Вирівнювання дверцят
Якщо зазор між дверцятами не однаковий,
виконайте описані нижче інструкції, щоб
вирівняти дверцята.
Регулювання висоти дверцят
морозильної камери
Нижня завіса
1
Поверніть контргайку в напрямку за
годинниковою стрілкою за допомогою
гайкового ключа a.
2
Поверніть регулювальну вісь шарніра
за годинниковою стрілкою або проти
неї за допомогою гайкового ключа b.
Щоб опустити дверцята, поверніть
регулювальну вісь шарніра за
годинниковою стрілкою. Щоб підняти
дверцята, поверніть регулювальну вісь
шарніра проти годинникової стрілки.
3
Затягніть контргайку, повертаючи її в
напрямку проти годинникової стрілки.
Установлення дверцят
морозильної камери
Монтуйте їх у зворотній послідовності після
того, як пристрій пронесли крізь вхідні двері.
Вирівнювання
Якщо здається, що прилад стоїть нестабільно
або дверцята потрібно закривати із зусиллям,
відрегулюйте його нахил.
Вирівнювання приладу
Відчиніть дверцята морозильної камери та
відрегулюйте висоту, повертаючи гайку над
ніжкою за допомогою гайкового ключа a.
УВАГА
•• Не регулюйте висоту дверцят приладу більш
ніж на 3 мм.
14
UK
Регулювання висоти лівих
дверцят морозильної камери
Якщо ліві дверцята нижче, підніміть їх рівень
і поверніть шарнірний болт за допомогою
гайкового ключа c, як показано на рисунку.
Регулювання висоти правих
дверцят морозильної камери
<Тип 1>
Якщо праві дверцята нижче, підніміть їх рівень
і за допомогою гайкового ключа c поверніть
контргайку видалити за годинниковою стрілкою,
щоб збалансувати висоту обох дверцят.
<Тип 2>
Якщо праві дверцята нижче, підніміть їх рівень
і за допомогою пари довгогубців вставте
додаткове стопорне кільце, щоб збалансувати
висоту обох дверцят.
Підключення приладу
Установивши прилад, вставте штепсельну
вилку в розетку електромережі.
ПРИМІТКА
•• Після підключення кабелю живлення (або
штепселя) до розетки зачекайте 2 або
3 години, перш ніж класти в прилад продукти.
Якщо ви покладете продукти в прилад, не
дочекавшись його повного охолодження,
вони можуть зіпсуватися.
Переміщення приладу
1
2
Дістаньте всі продукти з приладу.
3
Зафіксуйте скотчем такі частини приладу,
як полиці й ручку дверцят, щоб вони не
випали під час переміщення приладу.
4
Переміщати прилад потрібно обережно
та щонайменше втрьох. Під час
транспортування на велику відстань
тримайте прилад у вертикальному
положенні.
5
Установивши прилад, увімкніть його,
вставивши штепсель у розетку.
Витягніть штепсель, вставте його у
відповідний гачок на задній або верхній
панелі приладу та зафіксуйте.
15
Експлуатація
Перед використанням
Примітки щодо експлуатації
•• Не використовуйте резервуар диспенсеру
води та льоду для охолодження напоїв,
відмінних від питної води.
•• Користувачам слід мати на увазі: якщо
дверцята зачинено не повністю, влітку висока
волога,або ви часто відчиняєте дверцята
морозильної камери, всередині може
утворюватися лід. Крім того, за таких умов
може утворюватися конденсат усередині
упаковок із харчовими продуктами.
•• Стежте за тим, щоб їжа, що зберігається
на дверцятах, не заважала їм повністю
зачинятись.
•• Через відчинені дверцята в прилад
потраплятиме тепле повітря, що може
призвести до підвищення температури
всередині й утворення конденсату.
•• Якщо ви залишаєте прилад вимкненим
протягом тривалого видалити часу, приберіть
усі продукти харчування і від'єднайте кабель.
Очистіть внутрішні частини і залиште двері
злегка відчиненими, щоб уникнути появи
цвілі.
•• Якщо в приладі є відсіки для охолодження,
не зберігайте в них овочі та фрукти з високим
вмістом вологи: вони можуть заморозитися
через більш низьку температуру.
Сигналізація відчинених
дверцят
Звуковий сигнал лунає тричі з 30-секундними
інтервалами, якщо дверцята одної з камер
залишаються відчиненими або не повністю
зачиненими впродовж однієї хвилини.
•• Зателефонуйте в інформаційний центр
підтримки клієнтів LG Electronics, якщо
звуковий сигнал триває навіть після
зачинення дверцят.
Виявлення несправностей
Прилад може автоматично виявляти проблеми
під час роботи.
16
UK
•• Якщо проблема виявлена, прилад
не працюватиме, а код помилки
відображатиметься навіть за натискання
будь-якої кнопки.
•• Якщо на дисплеї відображається код помилки,
не вимикайте живлення. Негайно зверніться до
інформаційного центру підтримки клієнтів LG
Electronics і повідомте їм код помилки. Якщо
вимкнути живлення, спеціалісту з ремонту в
інформаційному центрі LG Electronics може
бути складно виявити проблему.
Рекомендації для
енергозбереження
•• Переконайтеся, що є достатній простір між
продуктами. Це дає змогу холодному повітрю
циркулювати рівномірно і знижує споживання
електроенергії.
•• Гарячу їжу слід класти до холодильника лише
після того, як вона охолонула, щоб запобігти
утворенню конденсату або льоду.
•• Зберігаючи харчові продукти в морозильній
камері, установіть у ній нижчу температуру,
ніж зазначено на упаковці продуктів.
•• Не ставте їжу поруч із датчиком температури
холодильної камери. Тримайте їжу на відстані
не менш ніж 3 см від датчика.
•• Зверніть увагу, що технічні характеристики
приладу передбачають підвищення температури
після розморожування в межах допустимого
діапазону. Якщо ви хочете мінімізувати вплив
підвищення температури на зберігання харчових
продуктів, помістіть їх у герметичну упаковку або
загорніть у кілька шарів.
•• Автоматична система розморожування в
приладі запобігає обмерзанню приладу в
нормальних умовах експлуатації.
Ефективне зберігання продуктів
•• Зберігайте заморожені або охолоджені продукти
в герметичних контейнерах. Явище, коли в
герметичному контейнері формується конденсат
або намерзає лід, вважається нормальним,
оскільки волога вже могла бути присутня в
контейнері чи упаковці до їхньої герметизації.
•• Перевіряйте термін придатності та етикетки
(інструкції щодо зберігання) до того, як класти
продукти харчування в холодильник.
•• Не зберігайте продукти протягом тривалого
часу (понад чотири тижні), якщо вони легко
псуються за низької температури.
UK
•• Кладіть охолоджені або заморожені продукти
в холодильну або морозильну камеру відразу
після покупки.
•• Уникайте повторного заморожування їжі, яка
повністю відтанула. Заморожування їжі після
повної розоморозки псує її смак та зменшує
харчову цінність.
Підключення приладу
Установивши прилад, вставте штепсельну
вилку в розетку електромережі.
ПРИМІТКА
•• Після підключення кабелю живлення (або
штепселя) до розетки зачекайте 2 або
3 години, перш ніж класти в прилад продукти.
Якщо ви покладете продукти в прилад, не
дочекавшись його повного охолодження,
вони можуть зіпсуватися.
Переміщення приладу
1
2
Дістаньте всі продукти з приладу.
3
Зафіксуйте скотчем такі частини приладу,
як полиці й ручку дверцят, щоб вони не
випали під час переміщення приладу.
4
Переміщати прилад потрібно обережно
та щонайменше втрьох. Під час
транспортування на велику відстань
тримайте прилад у вертикальному
положенні.
5
Установивши прилад, увімкніть його,
вставивши штепсель у розетку.
Витягніть штепсель, вставте його у
відповідний гачок на задній або верхній
панелі приладу та зафіксуйте.
17
UK
Функції продукту
Зовнішні поверхні
* Ця функція доступна лише в деяких моделях.
a Панель управління
Встановлення температури холодильного та морозильного відділень.
b Door-in-Door*
Door in Door (дверцята в дверцятах) — це двошарова система дверцят. Їх можна відчиняти
окремо або разом з основними дверцятами. Так ви зможете зручно знайти та дістати свої
улюблені страви або продукти харчування.
c Важіль Door-in-Door (дверцят у дверцятах)*
Для того щоб відчинити систему Door-in-Door, просто потягніть за важіль унизу дверцят.
d InstaView Door-in-Door*
З відсіком InstaView Door in Door можливий легкий доступ до продуктів, які часто
використовуються.
ПРИМІТКА
•• * означає, що наявність цієї функції залежить від придбаної моделі.
•• Вигляд або компоненти приладу можуть відрізнятися залежно від моделі.
18
UK
Внутрішня частина
* Ця функція доступна лише в деяких моделях.
19
UK
a Hygiene Fresh*
Ця функція зменшує чисельність бактерій та запах всередині приладу.
b Кошики на дверцятах холодильника
Тут можна зберігати невеликі пакети охолоджених харчових продуктів, напої та соуси.
c Ущільнювач дверцят
Блокує вихід холодного повітря з приладу.
УВАГА
•• Щоб не пошкрябати дверцята або не зламати ущільнювач центральних дверцят,
переконайтеся, що ущільнювач дверцят холодильної камери завжди складено.
•• Якщо дверцята відчинено понад хвилину, кожні 30 секунд лунатиме сигнал дверцят.
Переконайтеся, що ущільнювач складено, перш ніж зачиняти лівосторонні дверцята.
d Пересувний льодогенератор
Місце, де виробляється і зберігається лід.
e Блок інтелектуальної діагностики
За допомогою цієї функції при зверненні в службу LG Electronics експерт зможе зробити точнішу
діагностику збою в роботі приладу.
f Door-in-Door*
Зручна зона для зберігання продуктів, які використовуються найчастіше, а тому до них потрібен
швидкий доступ.
g Регульована полиця холодильника
Полиці можна регулювати, щоб вони відповідали індивідуальним потребам зберігання продуктів.
h Складана полиця*
Полицю можна регулювати, щоб вона відповідала індивідуальним потребам зберігання
продуктів
i Ящик для овочів
Тут зберігаються фрукти та овочі, щоб вони якомога довше залишалися свіжими.
j Лоток у морозильній камері
Місце для зберігання заморожених продуктів, таких як м'ясо, риба і морозиво.
•• Висувні лотки забезпечують простий доступ і зручність використання.
k Ящик у морозильній камері
Місце для тривалого зберігання заморожених продуктів.
•• Кладіть тут невеликі упаковки заморожених продуктів або їжу, яку часто дістате. Для того,
щоб збільшити зону, витягніть ящик.
20
UK
Використання панелі управління
Елементи та функції
a Fridge Temperature (Температура холодильної камери)
•• Ця кнопка встановлює бажану температуру холодильної камери.
b Freezer Temperature (Температура морозильної камери)
•• Ця кнопка встановлює бажану температуру морозильної камери.
c * Wi-Fi
•• Налаштовує прилад на підключення до вашої домашньої Wi-Fi мережі.
d Express Freeze (Експрес заморозка)
•• Вмикає функцію експрес заморозки.
e * Lock (Блокування)
•• Ця функція блокує кнопки на панелі управління.
ПРИМІТКА
•• Панель керування може відрізнятися залежно від моделі.
•• Панель керування автоматично вимикається для економії електроенергії.
•• Якщо торкнутися панелі керування під час чищення, можна випадково увімкнути або вимкнути
певну функцію.
21
UK
Встановлення температури
Блокування та розблокування
Ця кнопка встановлює бажану температуру
холодильної або морозильної камери.
•• Натисніть кнопку Fridge або Freezer, щоб
змінити температуру.
•• За замовчуванням задано таку температуру:
Ця функція блокує кнопки на панелі управління.
•• За натискання кнопки Lock впродовж 3
секунд на панелі керування засвітиться
піктограма Lock/Unlock. Функція вмикається
та вимикається за кожного натискання.
•• За натискання іншої кнопки, окрім
блокування, коли налаштоване блокування,
кнопка не функціонуватиме.
•• Для того, щоб змінити налаштування, спершу
натисніть кнопку Lock і утримуйте її 3
секунди для вимкнення функції.
−− Холодильник: 3 °C
−− Морозильник: -18 °C
•• Температуру можна регулювати:
−− Холодильник: від 0 °C до 6 °C
−− Морозильник: від -24 °C до -16 °C
•• Фактична внутрішня температура
змінюється залежно від стану продуктів,
оскільки зазначена температура є
заданою температурою, а не фактичною
температурою всередині приладу.
ПРИМІТКА
•• Установка температури за замовчуванням
може змінюватися залежно від приладу.
•• Зачекайте, поки мине дві або три години
після підключення приладу до електричної
розетки, а потім кладіть їжу в холодильник.
•• Для вироблення льоду за помірного клімату
температуру морозильної камери слід
установити на позначці -18 °C або нижче.
ПРИМІТКА
•• Функція блокування не деактивує роботу
дозатора.
•• Якщо натиснути іншу кнопку, окрім
блокування, коли налаштоване блокування,
піктограма Lock/Unlock на панелі керування
блиматиме тричі.
Льодогенератор
1
Аби заморозити воду, наповніть лоток
для льоду a водою та встановіть його в
потрібне положення.
2
Щоб вийняти лід, повертайте ручку b
лотка для льоду видалити за годинниковою
стрілкою.
Включення експрес заморозки
Ця функція допоможе швидко заморозити
велику кількість льоду або продуктів.
•• За натискання кнопки Express Freeze
загориться індикатор Express Freeze на
панелі управління.
•• Функція вмикається та вимикається за
кожного натискання кнопки.
•• Функція експрес заморозки автоматично
вмикається після певного періоду часу.
ПРИМІТКА
•• Якщо ви не використовуєте льодогенератор,
можете вийняти його або ємність для
зберігання льоду, щоб збільшити простір
усередині морозильної камери.
22
UK
Ущільнювач дверцят
Ущільнювачдверцят блокує вихід холодного
повітря з приладу.
Виймання ящика дверцят у
дверцятах
1
Повністю відчиніть дверцята й вийміть
вміст із ящика Door-in-Door Для цього
підніміть ящик і витягніть його обома
руками.
2
Підніміть і витягніть кошик дверцят у
дверцятах. Повторіть цю процедуру для
другого кошика.
УВАГА
• Якщо дверцята відчинено понад хвилину,
кожні 30 секунд лунатиме сигнал дверцят.
Переконайтеся, що ущільнювач складено,
перш ніж зачиняти лівосторонні дверцята.
• Аби не пошкрябати дверцята або не
зламати ущільнювач центральних дверцят,
переконайтеся, що ущільнювач дверцят
приладу завжди складено.
Door-in-Door
Ця функція доступна лише в деяких моделях.
Потягніть важіль у нижній частині дверей вгору,
доки не відчиняться двері системи Door in door.
Усередині дверцят у дверцятах і в навколишніх
кошиках достатньо місця для зберігання, тому
продукти можна зберігати зручніше.
Встановлення ящика дверцят у
дверцятах на місце
Установіть їх у зворотному порядку.
Функція InstaView
Ця функція доступна лише в деяких моделях.
З функцією InstaView Door-in-Door можна
побачити, які продукти закінчуються, наприклад
напої та закуски, не відчиняючи двері
холодильника.
УВАГА
• Не відчиняйте двері пристрою, коли відкриті
полиці швидкого доступу, і не відкривайте
полиці швидкого доступу, коли відкриті двері
пристрою.
23
UK
1
2
Двічі постукайте по склу, щоб увімкнути
або вимкнути світлодіодне освітлення
всередині Door-in-Door.
Світлодіод вимикається автоматично через
10 секунд.
•• Функція InstaView Door-in-Door вимкнена,
якщо відчиненіправі двері холодильника або
ліві двері морозильної камери, на дві секунди
після зачинення дверей, а також коли
використовується диспенсер.
•• Постукайте біля центру скла. Якщо стукати
біля країв скла, функція InstaView Door-inDoor може не активуватися належним чином.
•• Стукайте досить сильно, щоб звук стуку було
чутно.
•• Функція InstaView Door-in-Door може
активуватися, якщо біля холодильника будуть
голосні звуки.
Полиці холодильної
камери
Полиці можна регулювати, щоб пристосувати їх
до власних потреб зберігання. У вашій моделі
можуть бути цільні або секційні полиці.
Якщо відрегулювати полиці відповідно до
висоти різних продуктів, ви зможете легше
знаходити те, що вам потрібно.
Використання складаної
полиці
Ця функція доступна лише в деяких моделях.
Ця полиця дозволяє зберігати високі пляшки
та літрові пакети з напоями шляхом зсування
передньої частини полиці під задню. Потягніть
передню частину полиці вперед, щоб повернути
повну довжину полиці.
24
УВАГА
•• Скляні полиці важкі. Будьте дуже обережні,
коли їх витягаєте.
•• Не мийте скляні полиці теплою водою, коли
вони холодні. Вони можуть зламатися через
вплив різких перепадів температури або
удар.
Виймання складаної полиці
1
Нахиліть догори задню частину полиці та
підніміть її прямо.
2
Витягніть полицю, нахилену під кутом.
Установлення складаної полиці
1
Нахиліть задню частину полиці догори
та встановіть її гачки в пази на потрібній
висоті.
2
Опустіть задню частину полиці так, щоб
гачки потрапили в пази.
UK
Ящик для овочів
Встановлення ящика для
фруктів та овочів
Вилучення ящика для фруктів
та овочів
1
Тримайте кришку під кутом 45° і вставте її
в холодильник.
2
Підтримуючи кришку однією рукою,
установіть її в горизонтальне ому
положенняі та опустіть у напрямні.
Посуньте її, щоб установити на місце.
3
Нахиліть догори передню частину одного
ящика та вставте ролики в бічні напрямні.
Опустіть ящик і встановіть усередину.
Зробіть те саме з другим ящиком.
УВАГА
•• Зніміть предмети з верху скляної кришки,
перш ніж виймати її.
•• Поводьтеся обережно зі скляною кришкою.
Якщо скло розбите, ви можете поранитися,
незважаючи на те, що воно загартоване.
•• Обережно знімайте та встановлюйте кришку,
щоб не притиснути руки між нею і ящиками.
1
Підніміть передню частину одного ящика,
щоб вийняти його з напрямних, і потягніть
прямо на себе. Зробіть те саме з другим
ящиком.
2
Однією рукою підніміть передню частину
кришки, підтримуючи її знизу іншою рукою.
3
Нахиліть кришку на 45° і потягніть уперед,
щоб вийняти.
25
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
Користування додатком
LG SmartThinQ
•• Для приладів із логотипом a або b
Завдяки додатку LG SmartThinQ ви можете
керувати приладом за допомогою смартфона.
Перед використанням LG
SmartThinQ
1
Перевірити відстань між приладом та
бездротовим маршрутизатором (мережа
Wi-Fi).
•• Якщо відстань між приладом і
бездротовим маршрутизатором занадто
велика, сила сигналу послаблюється.
Реєстрація може зайняти багато часу або
можливий збій установки.
2
Вимкніть на своєму смартфоні Мобільні
дані або Стільникові дані.
3
Підключіть свій смартфон до бездротового
маршрутизатора.
•• Додаток LG SmartThinQ не впливає на
будь-які проблеми зі зв’язком або видалити,
помилки чи несправності мережевого
з’єднання.
•• Якщо прилад не підключається до мережі
Wi-Fi, можливо, він розташований надто
далеко від маршрутизатора. Для покращення
сигналу Wi-Fi придбайте підсилювач сигналу.
•• Зв'язок Wi-Fi може перериватись або не
працювати через умови домашньої мережі.
•• Якість мережевого зв’язку може залежати від
інтернет-провайдера.
•• Оточуюче бездротове середовище здатне
сповільнювати бездротовий мережевий
зв'язок.
•• Пристрій не можна зареєструвати у зв'язку
з проблемами з бездротовою передачею
сигналу. Від'єднайте пристрій від мережі і
почекайте приблизно хвилину перед тим, як
повторити спробу.
•• Якщо на вашому бездротовому
маршрутизаторі включений брандмауер,
вимкніть брандмауер або додайте до нього
виняток.
•• Ім'я безпроводової мережі (SSID) має
містити англійські літери та цифри. (Не
використовувати спеціальні символи.)
•• Інтерфейс користувача смартфона (ІК) може
відрізнятися залежно від операційної системи
(ОС) і виробника.
•• Якщо протокол безпеки маршрутизатора
налаштовано на WEP, можливий збій
налаштування мережі. Змініть його на інший
протокол безпеки (рекомендовано WPA2) і
знову зареєструйте виріб.
Встановлення додатку LG
SmartThinQ
ПРИМІТКА
•• Щоб перевірити підключення до мережі Wi-Fi,
подивіться, чи світиться значок Wi-Fi f на
панелі керування.
•• Прилад підтримує лише мережу Wi-Fi в
одному рядку. Щоб перевірити частоту
вашої мережі, зверніться до постачальника
послуг Інтернет або див. інструкції до
безпроводового маршрутизатора.
26
UK
Знайдіть додаток SmartThinQ в магазині
додатків Google Play або Apple App Store на
своєму смартфоні. Виконайте інструкції із
завантаження та встановлення додатку.
UK
Функції додатка LG SmartThinQ
для моделей із Wi-Fi
Ви можете встановлювати зв'язок із приладом
за допомогою зручних функцій на своєму
смартфоні.
Оновлення програми
Повторна реєстрація пристрою або
реєстрація іншого користувача
Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом
3 секунд, щоб тимчасово вимкнути
функцію. Запустіть додаток LG SmartThinQ
і дотримуйтеся інструкцій у додатку, щоб
зареєструвати пристрій.
Дає змогу оновлювати функції приладу.
ПРИМІТКА
Smart Diagnosis™
•• Для того щоб вимкнути функцію Wi-Fi,
натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом
3 секунд. Значок Wi-Fi погасне.
Якщо ви використовуєте функцію Smart
Diagnosis, то зможете отримувати таку важливу
інформацію, як поради щодо правильного
користування приладом на основі моделі
використання.
Налаштування
Дають змогу задавати різні параметри в приладі
та додатку.
ПРИМІТКА
•• Якщо ви змінюєте свій бездротовий
маршрутизатор, постачальника
послуг Інтернету або пароль, видаліть
зареєстрований пристрій із програми LG
SmartThinQ і зареєструйте його знову.
•• Додаток може змінюватися для покращення
приладу без попередження.
•• Функції можуть залежати від моделі.
Повідомлення щодо програмного
забезпечення з відкритим кодом
Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL,
LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями,
який міститься у цьому виробі, відвідайте
сторінку http://opensource.lge.com.
На додаток до вихідного коду можна
завантажити усі умови відповідних ліцензій,
відмови від відповідальності і повідомлення про
авторські права.
LG Electronics також надасть вам відкритий
код на компакт-диску за плату, що покриває
пов’язані з цим витрати (наприклад вартість
носія, перевезення і доставки), після отримання
від вас запиту за адресою opensource@lge.
com. Ця пропозиція дійсна протягом 3 років
після нашої останньої поставки цього виробу.
Ця пропозиція діє для кожного, хто одержав цю
інформацію.
Підключення до Wi-Fi
Кнопка Wi-Fi при використанні з додатком LG
SmartThinQ дає змогу підключити прилад до
домашньої мережі Wi-Fi. Значок Wi-Fi показує
стан мережевого підключення приладу та
світиться, коли прилад підключений.
Початкова реєстрація пристрою
Запустіть додаток LG SmartThinQ і
дотримуйтеся інструкцій у додатку для
реєстрації пристрою.
27
UK
Технічні характеристики
бездротового мережевого модуля.
Модель
LCW-004
Частотний
діапазон
Від 2412 до 2472 МГц
1
Натисніть кнопку Lock, щоб увімкнути
функцію блокування.
•• Якщо дисплей був заблокований більш
ніж 5 хвилин, ви повинні вимкнути
блокування, а потім знову його
активувати.
IEEE 802.11b:17.82 дБм
Вихідна
потужність IEEE 802.11g:17.72 дБм
(макс.)
IEEE 802.11n:16.61 дБм
Заява про вплив радіочастотного
випромінювання
Цей пристрій слід встановити і використовувати
на відстані щонайменше 20 см від пристрою та
тіла.
Цим LG Electronics заявляє, що тип
радіообладнання холодильника відповідає
Технічному регламенту радіообладнання;
повний текст декларації про відповідність
доступний на веб-сайті за такою адресою:
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc.
Використання функції
Smart Diagnosis™
2
Відчиніть дверцята холодильника, а потім
тримайте телефон біля верхнього правого
отвору динаміка.
•• Розмістіть телефон так, щоб, щоб його
мікрофон був суміщений з отвором
динаміка.
•• Для приладів із логотипом c або d
3
Використання функції Smart
Diagnosis™ під час звернення
до сервісного центру
Натисніть і утримуйте кнопку Freezer
протягом щонайменше 3 секунд,
продовжуючи тримати телефон біля
динаміка.
4
Після завершення передачі даних агент
служби пояснить результат інтелектуальної
діагностики Smart Diagnosis™.
Використовуйте цю функцію, якщо вам потрібна
точна діагностика від центру LG Electronics,
коли у приладі виникла несправність.
Використовуйте цю функцію тільки для того,
щоб зв'язатися з представником сервісної
служби, а не під час нормальної роботи.
28
ПРИМІТКА
•• Розмістіть телефон так, щоб, щоб його
мікрофон був суміщений з отвором динаміка.
•• Звук Smart Diagnosis™ пролунає приблизно
через 3 секунди.
•• Тримайте телефон у верхньому правому
куті біля отвору динаміка і чекайте на
завершення передавання даних.
•• Не віддаляйте телефон від отвору динаміка
тоді, коли передаються дані.
•• Звук передачі даних може бути різким, але не
віддаляйте телефон від отвору динаміка для
забезпечення точної діагностики.
UK
•• Коли передача даних завершена, про це
з’явиться повідомлення, і панель управління
автоматично відключиться, а потім знову
включиться за кілька секунд. Потім
представник інформаційного центру пояснить
результат діагностики.
•• Функція Smart Diagnosis™ залежить від якості
місцевого зв’язку.
•• Для забезпечення більш якісного зв'язку
користуйтесь домашньою лінією.
•• Якщо якість передачі даних Smart Diagnosis™
низька через погану якість зв’язку, ви
не зможете отримати найкращий рівень
обслуговування інтелектуальної діагностики.
29
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Примітки щодо чищення
•• Під час витягування полиці або ящика з
приладу, спершу витягніть усі продукти з
полиці або ящика для запобігання травми
або пошкодження приладу.
−− В іншому разі важкі продукти харчування
можуть призвести до травми.
•• Якщо очищувати зовнішні вентиляційні
отвори приладу за допомогою пилососа,
шнур холодильника має бути відключений
від розетки, щоб уникнути статичного
розряду, який може пошкодити електроніку
або призвести до ураження електричним
струмом.
•• Відокремте полиці і ящики та помийте їх, а
потім висушіть, перш ніж встановлювати на
місце.
•• Регулярно протирайте дверні прокладки
вологим м'яким рушником.
•• Забруднення дверних кошиків слід видаляти
одразу, оскільки вони можуть поставити під
загрозу здатність кошика зберігати продукти і
навіть пошкодити його.
•• Після чищення перевірте кабель живлення
щодо відсутності пошкоджень.
•• Тримайте вентиляційні отвори на зовнішній
стороні приладу чистими.
−− Заблоковані вентиляційні отвори можуть
призвести до вибуху або пошкодження
приладу.
•• Захистити зовнішні фарбовані металеві
поверхні від корозії можна за допомогою
воску. Не вкривайте воском пластикові
деталі. Вкривайте воском фарбовані металеві
поверхні щонайменше два рази на рік за
допомогою спеціального воску для приладів
або автомобілів. Нанесіть віск чистою м'якою
тканиною.
•• Під час чищення приладу всередині або зовні
не протирайте його грубою щіткою, зубною
пастою або легкозаймистими матеріалами.
Ніколи не використовуйте пральні засоби, що
містять займисті речовини.
−− Вони можуть спричинити знебарвлення
або пошкодження приладу.
30
UK
−− Легкозаймисті речовини: спирт
(етанол, метанол, ізопропіловий спирт,
ізобутиловий спирт тощо.), розчинник,
відбілювач, бензол, займисті рідини,
абразив тощо.
•• Для чищення зовнішніх поверхонь приладу
використовуйте чисту губку або м'яку тканину
і розчин м'якого мийного засобу в теплій воді.
Не використовуйте абразивні або агресивні
засоби для чищення. Ретельно насухо
протріть м'якою тканиною.
•• Ніколи не мийте полиці або контейнери в
посудомийній машині.
−− Частини можуть деформуватися через
високу температуру.
•• Якщо прилад оснащений світлодіодними
лампами, не знімайте їх і кришку лампи з
метою ремонту або обслуговування. Будь
ласка, зверніться до сервісного центру LG
Electronics.
Очищення кришки
конденсатора
Використовуйте пилосос із щіткою для
очищення кришки конденсатора і вентиляційних
отворів. Не знімайте панель, що закриває зону
котушки конденсатора.
ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Ознаки
Не працює
холодильна або
морозильна камери
UK
Причина й спосіб усунення
Чи є переривання живлення?
•• Перевірте живлення інших приладів.
Штепсель кабелю живлення відключений від розетки?
•• Вставте штепсель у розетку належним чином.
Температура в камері встановлена на найвище значення?
•• Оберіть середнє значення температури камер.
Прилад стоїть під прямими сонячними променями або поблизу
об'єкта, що генерує тепло, наприклад, піч або обігрівач?
•• Перевірте місце установки і встановіть прилад подалі від
теплогенеруючих об'єктів.
Холодильна або
морозильна камери
працюють слабо.
Можливо, ви зберігаєте гарячу їжу без попереднього охолодження?
•• Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну
камеру.
Можливо, ви поклали занадто багато їжі?
•• Залишайте достатній простір між їжею.
Чи двері приладу повністю закриті?
•• Повністю закрийте двері і переконайтеся, що їжа не перешкоджає їх
закриттю.
Чи достатньо місця навколо приладу?
•• Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір
навколо нього.
Температура в камері встановлена на найвище значення?
•• Оберіть середнє значення температури камер.
Можливо, ви поклали їжу з сильним запахом?
У приладі неприємний
•• Зберігайте продукти з сильним запахом у закритих контейнерах.
запах.
Можливо, в ящику зіпсувались овочі або фрукти?
•• Викиньте гнилі фрукти або овочі та очистіть ящик. Не зберігайте фрукти
та овочі занадто довго в ящику.
Лампа в приладі не
світиться.
Чи включена лампа в приладі?
•• Клієнти не можуть замінити лампу всередині в приладі, оскільки це не
передбачено конструкцією. Якщо внутрішня лампа не включається,
будь ласка, зв'яжіться із сервісним центром LG Electronics.
Можливо, прилад нахилений вперед?
•• Передні ніжки мають бути трохи підняті.
Дверцята не зачинені
щільно.
Полиці зібрано правильно?
•• Встановіть полиці знову, якщо це необхідно.
Ви зачинили дверцята з надмірною силою?
•• Якщо застосувати надмірну силу або швидкість під час зачинення
дверцят, вони можуть залишатися відчиненими на короткий час перед
зачиненням. Не гупайте дверцятами під час зачинення. Зачиняйте без
застосування сили.
31
UK
Ознаки
Причина й спосіб усунення
Важко відчинити
дверцята
Ви відчинили дверцята одразу після зачинення?
•• При спробі відкрити дверцята протягом однієї хвилини після того, як
ви їх зачинили, ви можете відчувати труднощі через тиск всередині
приладу. Спробуйте відчинити дверцята ще раз через кілька хвилин,
коли внутрішній тиск стабілізується.
Ущільнювач дверцят
не складається та
не розкладається в
належний спосіб
Чи висунуто передні ніжки та чи вирівняно прилад і дверцята?
•• Коли кошики дверцят заповнено, дверцята можуть трохи перекоситися,
тому ущільнювач дверцят або функція автоматичного відчинення може
працювати неправильно. Повністю висуньте обидві передні ніжки,
щоб вони міцно стояли на підлозі. Дотримуйтеся вказівок у розділі
«Вирівнювання дверцят», щоб підняти ліві дверцята приладу на рівень,
достатній для правильної роботи ущільнювача. Відрегулюйте праві
дверцята приладу відповідно до рівня лівих.
Можливо, ви зберігати гарячу їжу без попереднього охолодження?
•• Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну
камеру.
Всередині приладу
або під кришкою
ящика для фруктів та
овочів є конденсат
Ви залишили дверцята приладу відчиненими?
•• Незважаючи на те, що конденсат зникне незабаром після закриття
дверцят, можна протерти його сухою тканиною.
Не відкривайте та не зачиняйте дверцята дуже часто.
•• Конденсат може утворитися через різницю температур ззовні Протріть
конденсат сухою тканиною.
Можливо, ви поклали теплу або вологу їжу всередину без
контейнера?
•• Зберігайте продукти в закритій тарі.
Дверцята не були зачиненими?
•• Перевірте, чи не заважає якась їжа всередині щільному зачиненню
дверцят.
У морозильній камері
утворюється лід
Можливо, ви зберігати гарячу їжу без попереднього охолодження?
•• Охолодіть гарячу їжу, перш ніж класти її в холодильну або морозильну
камеру.
Заблокований вхід або вихід повітря з морозильної камери?
•• Переконайтеся, що вхід або вихід повітря не блокується, і воно може
циркулювати всередині.
Морозильна камера переповнена?
•• Залишайте достатній простір між їжею в камері.
Лід або конденсація
вологи всередині або
зовні пристрою
32
Можливо, ви часто відчиняли і зачиняли дверцята, або дверцята
було не повністю зачинені?
•• Лід або конденсат можуть утворюватися, якщо зовнішнє повітря
проникає всередину приладу.
Усередині приладу з'являється волога?
•• Конденсат може з'явитися на зовнішній стороні приладу в місцях з
підвищеною вологістю повітря або в певні дні, коли висока вологість,
наприклад, коли йде дощ. Витріть конденсат сухою тканиною.
UK
Ознаки
Причина й спосіб усунення
Можливо, прилад встановлений на нерівну підлогу?
•• Встановлюйте прилад на твердій і рівній поверхні.
Прилад став дуже
гучним і видає
незвичні звуки
Чи торкається задня частина приладу стіни?
•• Відрегулюйте положення приладу, щоб залишити достатній простір
навколо нього.
Чи є розкидані предмети позаду приладу?
•• Приберіть розкидані предмети з-поза приладу.
Чи є предмет на верхній поверхні приладу?
•• Зніміть предмет із верхньої поверхні приладу.
Бік або передня
частина приладу
нагрівається
Наявність води
всередині або зовні
приладу
Клацання
У цих місцях встановлені антиконденсаційні труби для зменшення
утворення конденсату навколо дверцят.
•• Спереду та з боків приладу встановлено тепловиділяючі трубки для запобігання
утворення конденсату. Підвищення температури стінок може траплятись після
першого вмикання або влітку. Це є нормальною роботою приладу.
Переконайтеся, що поблизу приладу немає витоку води.
•• Перевірте, чи не могла вода просочитися з раковини або з іншого місця.
Чи є вода на дні приладу?
•• Перевірте, чи це вода з талих заморожених продуктів або зламаного
контейнера.
Під час початку та закінчення циклу автоматичного розморожування,
регулятор розморожування буде клацати. Термостат (або кнопки
приладу на деяких моделях) можуть також клацати при повертанні.
•• Нормальна експлуатація
Ви можете чути деренчання з контуру пристрою, лінії води на задній панелі
пристрою (тільки для моделей, що підключаються до водопроводу), або з
предметів, що зберігаються на приладі або навколо нього.
•• Нормальна експлуатація
Деренчання
Прилад нерівно стоїть на підлозі.
•• Покриття підлоги не жорстке або ніжки приладу не відрегульовані.
Дивіться розділ про вирівнювання дверцят.
Пристрій з лінійним компресором був переміщений під час роботи.
•• Нормальна експлуатація. Якщо компресор продовжує деренчання через
три хвилини, вимкніть живлення приладу, а потім знову ввімкніть.
Свист
Клекотіння
Вентилятор електродвигуна циркулює повітря через холодильний та
морозильний відсіки.
•• Нормальна експлуатація
Повітря витісняється через конденсатор за допомогою вентилятора
конденсатора.
•• Нормальна експлуатація
Рідина тече по системі охолодження.
•• Нормальна експлуатація
33
UK
Ознаки
Причина й спосіб усунення
Хлопки
Звуження і розширення внутрішніх стінок через зміни температури.
•• Нормальна експлуатація
Вібрування
Якщо бічна або задня частини приладу торкаються шафи або стінки,
через нормальні коливання пристрою може утворюватися вібрація.
•• Для усунення шуму переконайтеся, що бічні та задня поверхні не
контактують зі стіною або шафою.
Пароль для мережі Wi-Fi, до якої ви намагаєтеся підключитися,
неправильний.
•• Знайдіть мережу Wi-Fi, підключену до вашого смартфону, і видаліть її,
потім зареєструйте свій прилад у LG SmartThinQ.
Передача мобільних даних для вашого смартфона включена.
•• Вимкніть Мобільні дані свого смартфона і зареєструйте свій пристрій,
використовуючи мережу Wi-Fi.
Ім'я бездротової мережі (SSID) налаштовано неправильно.
•• Ім'я безпроводової мережі (SSID) повинно містити англійські літери та
Ваш домашній
цифри. (Не використовувати спеціальні символи.)
прилад і смартфон не
під'єднані до мережі
Частота маршрутизатора не 2,4 ГГц.
Wi-Fi
•• Підтримується тільки частота маршрутизатора 2,4 ГГц. Налаштуйте
бездротовий маршрутизатор на 2,4 ГГц і підключіть прилад
до бездротового маршрутизатора. Щоб перевірити частоту
маршрутизатора, зверніться до свого постачальника послуг Інтернету
або до виробника маршрутизатора.
Відстань між приладом і маршрутизатором занадто велика.
•• Якщо відстань між приладом та маршрутизатором занадто велика,
сигнал може бути слабким, і підключення може не налаштовуватися
правильно. Змініть місце знаходження маршрутизатора так, щоб він
перебував ближче до приладу.
Устаткування відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження
Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні.
34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising